Page 1

Lokaal betrokken en betrouwbaar

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DETEYLINGER.NL 

interview P13

nieuws P5

Elkaar helpen met handjeklap

Beursvloer Bollenstreek

Woensdag 19 oktober 2016 JAARGANG 10 NR 40

Bouwplan voor Vraagtekens terrein Woezel bij omgekeerd prullenbak in inzamelen

Kinderboekenweek n Voorleeskampioenen

Excuses gemeente voor vergeten documenten WARMOND n Burgemeester Carla Breuer heeft vorige week in de raadscommissie Bestuur namens de gemeente excuses uitgesproken aan de Warmondse bevolking en degene die intussen verhuisd zijn, over het achterblijven in 2006 van allerlei documenten in het voormalig Warmondse gemeentehuis. Door Nico Kuyt

Op 6 september rond half vier fietsten enkele jongens langs het gemeentehuis en zien dat de zijdeur openstaat. Ze gaan naar binnen en treffen een journalist aan die een tip had gekregen dat er nog vertrouwelijke documenten aanwezig waren. Met de daar aanwezige sleutels openen zij de kluis en vinden het materiaal. Met zijn telefoon begon de journalist te fotograferen en te filmen en plaatste later een filmpje op sociale media. De gemeente kwam, samen met de politie, meteen in actie en vonden, naast tijdschriften en ander afval, 66 brieven, diverse documenten, 172 floppydisks en tenslotte 60 verouderde DAT-tapes, waarop in het verleden backups waren gemaakt. Het geheel werd onderzocht en daaruit bleek dat op de floppydisks, of geen gevoelige informatie stond, of niet herleidbaar waren naar personen. De brieven kwamen uit de periode 1989 tot 1986 en waren gericht aan personen die

Nieuwe voorzitter Oranje Vereniging VOORHOUT n De bestuurs- en com-

missievergadering van de Oranje Vereniging Voorhout (OVV) heeft ingestemd met de voordracht van het bestuur om Ton Wolvers te benoemen als de volgende voorzitter van de OVV. Wolvers zal tijdens de jaarvergadering in januari 2017 de voorzittershamer overhandigd krijgen van Paul Jochemsz. Hij is na twee termijnen niet meer beschikbaar voor deze functie.

Ton Wolvers is al jaren actief binnen het maatschappelijk- en verenigingsleven van Teylingen en in Voorhout in het bijzonder. Hij is bekend van onder andere het Bloemencorso, waarbij hij veeltalig de schooiwagen door de Herenstraat loodst. Binnen zijn vrijwilligerswerk heeft Wolvers ook verschillende bestuursfuncties bekleed. De Oranje Vereniging Voorhout verwacht met de nieuwe voorzitter krachtig door te kunnen gaan op het ingeslagen pad van vernieuwing en versterking binnen een ambitieuze OVV.

nieuws P9

boek

P19

n Speuren in het bos

inmiddels allemaal overleden waren. Maar op de DAT-tapes uit 1997 tot en met 2003 stond wel gevoelige informatie. Onderzoek toonde aan dat de tapes verouderd waren, deels lastig te lezen vanwege verouderde software ofwel beschadigd.

TEYLINGEN n Vanaf half december stopt de sprinter op het traject tussen Leiden en Schiphol/Hilversum overdag vier keer per uur op station Sassenheim. Dat gebeurt nu ook al in de spitsuren, maar wordt vanaf zondag 11 december standaard overdag. Nieuw is ook dat twee van de vier treinen in het uur doorrijden naar Amsterdam Centraal. In Voorhout komen er geen treinen bij, maar veranderen de treintijden wel. Lees verder op pagina 7.

TREURNIS

In de commissie klonken over de gang van zaken tien jaar geleden sterke woorden, als onvergeeflijk, knullig, onprofessioneel, betreurenswaardig, onbegrijpelijk en dat dit nooit meer mag gebeuren, maar spraken tevens uit dat B&W op zorgvuldige en passende wijze maatregelen getroffen heeft. De burgemeester sprak nogmaals een ‘sorry’ uit. “Het ‘vooral eens en nooit meer’ hebben wij heel goed in onze hoofden geknoopt en geef hierbij de excuses aan de inwoners van Warmond. Wij hadden nooit iets zo mogen achterlaten in 2006”, aldus de burgemeester, die verder aangaf dat maatregelen worden getroffen. Zo wordt het gemeentelijk informatiebeveiligingsplan en de protocollen rondom een verhuizing onder de loep genomen en desnoods aangescherpt. Ook worden de medewerkers extra geoefend, zeker nu met de samenwerking tussen Teylingen, Lisse en Hillegom er veel verhuizingen gaan plaatsvinden. “Ik kan niet 100% waterdicht beloven, maar we zullen onze uiterste best doen dat het nooit meer gebeurt”, voegde zij toe. Lees verder op pagina 5.

Geduld raakt op over koffiekar TEYLINGEN n Voor 1 januari moet wethouder Bas Brekelmans de raadscommissie Bestuur een voorstel voorleggen over de eventuele komst van een koffiekar bij de stations van Teylingen.

VOORHOUT n Hoe smaakt de herfst? Vier onderbouwgroepen van basisschool de Achtbaan weten het na hun bezoek aan park Overbosch. Iedere groep kreeg een half uur de tijd om de opdrachtkaarten te vinden in het bos. Spannend was de proeverij met bramen, frambozen en champignons. De dappere leerlingen proefden met hun ogen dicht. | Foto: pr.

Debby Petter in Het Trefpunt WARMOND

n Debby Petter staat op zaterdag 22 oktober met haar meest recente solovoorstelling Bed & Breakfast in ‘t Trefpunt. Hierin vertolkt ze een weduwe die een bed en breakfast aan zee runt en terugkijkt op haar leven. Een leven dat bepaald is geweest door het kind dat ze op haar achttiende kreeg en meteen moest afstaan, want katholiek én ongehuwd dus een schande. Gaandeweg de voor-

stelling wordt het terugkijken een vooruitkijken: hoe zou het zijn met het kind dat ze nooit zag opgroeien, maar toch altijd haar kind bleef? En is er nog tijd om dat goed te maken? Ja! Terugkijken betekent hier niet dat de vrouw klaar is met haar leven, maar de keuze maakt om het alsnog anders te doen. Petter kennen velen als de vrouw van Youp van ‘t Hek, maar zij heeft

Weekendpakker Alléén geldig op 20, 21 en 22 oktober

PLUS Shoarma Per 900 gram

Meer sprinters op station Sassenheim

do vr za 900 GRAM 5.29

3.

Openingstijden: ma-do 8.00-20.00//vr 8.00-21.00//za 8.00-20.00//zo 12.00-18.00

99

inmiddels meer dan bewezen een eigen boeiende carrière te hebben. Ooit begonnen in cabaretgroep Nar met manlief, gevolgd door een succesvolle uitstap naar televisie kwam daarna de focus op theater te liggen. De voorstelling begint om 20.30 uur. De toegang kost 16 euro. Voor kaartverkoop, kijk op www.hettrefpuntwarmond.nl.

BOOM VERZORGING _ SNOEIEN / KAPPEN ( GRATIS AFVOER ) _ STRONKEN FREZEN EN VERWIJDEREN _ TAKKEN VERSNIPPEREN

plusvandijk

Van Dijk Voorhout /Herenstraat 45// Voorhout

Voorhout • T (0252) 23 58 88

De raadscommissie stelde vorige week vragen over de inmiddels al jaren lopende aanvraag van enkele potentiële uitbaters die zo’n mobiele koffiekar willen runnen. De afweging voor het toestaan ervan zou eerst meegenomen worden in het nieuwe standplaatsenbeleid. Maar omdat het opstellen ervan langer duurt dan verwacht, werd besloten om de koffiekar naar voren te halen en daarover alvast een besluit te nemen. Pakket van eisen Alleen ook dat blijkt op vertraging te stuiten, maakte de wethouder helder op vragen van Tewis Zandbergen (CDA). Brekelmans gaf aan dat er nog even goed over nagedacht moet worden. “Ik kan nu al vertellen dat de McDonalds niet blij is met een koffiekar bij station Sassenheim. Zij vinden het niet een goed idee. Wij kunnen niet zeggen tegen een aanvrager: ‘ga maar staan’. Er moet onder andere zorgvuldig gekeken worden naar een goede plek, of die niet in de weg staat van een ander, naar allerlei rechten en wat eerlijk is; naar een pakket van eisen”, aldus de wethouder. De inmiddels lange duur ontstemde de commissie. “De aanvrager moet nu wel heel lang wachten. Zo gaat ondernemend ten onder ben ik bang”, overdreef Rob ten Boden (Trilokaal) iets. “Vanuit de gemeente naar de ondernemers geeft het geen sier”, meende eveneens Zandbergen, die aangaf dat 1 januari voor hem nu wel de laatste deadline is waarop een voorstel naar de commissie komen moet. (NK)


gemeenteberichten week 42 / 2016 teylingen

Begroting 2017-2020 De verhalen achter de cijfers Op 3 november neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting 2017-2020. In de aanloop naar deze vergadering komen fractievoorzitters aan het woord. Ze vertellen over hun voorbereidingen, over hun prioriteiten en over hun werk als raadslid. Deze week Rose Marie Keijzer (D66) en Marlies Volten (VVD)

Rose Marie Keijzer (coalitiepartij D66):

Marlies Volten (coalitiepartij VVD):

‘Een duurzame toekomst is de enige toekomst’

‘We moeten over grenzen heen durven kijken’

Hoe bereidt u zich voor op de vergadering? ‘De grote lijnen van de begroting zijn al eerder uitgezet en vastgelegd in de kadernota. Daar hebben we in het voorjaar uitgebreid over gesproken. Nu bekijken we welke moties we hebben ingediend en of ze terugkomen in de begroting. Ik kan niet alles terugvinden. Uit mijn exemplaar van de begroting steken allemaal roze en gele plakkertjes: daar heb ik vragen over of wil ik iets over zeggen tijdens de vergadering.’

Hoe bereidt u zich voor op de vergadering? ‘Mijn fractiegenoten en ik worstelen ons door de begroting. Iedereen met zijn eigen deskundigheid. Ik verlies me niet helemaal in de techniek, maar kijk naar de grote lijnen. Ik loop na of erin staat wat is afgesproken bij de kadernota, of de inhoud overeenkomt met het coalitieakkoord en of ik iets terugzie van ons eigen programma.’

Wat is het goede nieuws wat u betreft? ‘Dit is de derde begroting van deze coalitie. Alles staat wel op de rails. Bijzonder is dat de onroerendzaakbelasting (OZB) maar heel licht stijgt. Dit tarief is jarenlang gelijk gebleven, terwijl het leven verder duurder is geworden. Als je het omrekent, kun je stellen dat de OZB eigenlijk 18 procent goedkoper is geworden. Zet het bedrag dat je betaalt maar eens af tegen je rekening voor gas en licht: dat is vele malen meer. Voor dat geld houdt de gemeente wel de hele leefomgeving op orde.’ Waar gaat u vragen over stellen? ‘Ik las in de begroting dat er meer laadpalen komen voor elektrische auto’s. Mijn partij zou graag een stap verder gaan. Waarom zorgen we niet dat je straks waterstof kunt tanken bij het nieuwe tankstation langs de A44? Met een waterstofauto kun je veel grotere afstanden rijden dan met een elektrische. En het is nog beter voor het milieu.’ Wat is belangrijk voor uw partij? ‘Duurzaamheid is belangrijk. Het lijkt eindelijk door te dringen dat de enige toekomst een duurzame is. Dat moeten we met z’n allen doen. Bijvoorbeeld door huizen duurzamer te maken – dat heb ik zelf ook gedaan. De gemeente geeft haar inwoners daarvoor leningen. Je kunt mensen niet dwingen, maar we werken aan bewustwording.’ Naar welke ontwikkeling bent u benieuwd? ‘Hoe de ambtelijke fusie met Lisse en Hillegom uitpakt. Er veranderen vooral dingen achter

Wat is het goede nieuws wat u betreft? ‘Dat de begroting sluitend is, terwijl de lasten voor de inwoners laag blijven. De gemeente moet efficiënt zijn werk doen, zodat de kosten te beheersen zijn. Daar slagen we aardig in. Het financiële plaatje ziet er goed uit, zonder dat er echte lastenverhoging nodig is.’

de schermen, inwoners merken daar niet zo veel van. Ik denk dat de politiek aan slagkracht verliest. We zouden liever een bestuurlijke fusie zien, waarbij we samen echt één gemeente vormen. Maar we zijn loyaal aan dit besluit.’ Waarom bent u raadslid geworden? ‘Ik ben sinds tien jaar raadslid, maar ben al veertig jaar politiek actief. Als je voor de democratie bent, moet je het systeem ondersteunen, vind ik. Dit is mijn laatste termijn. Als je te lang in de raad zit, is het gevaar dat je te veel als een ambtenaar of bestuurder gaat denken. Terwijl je er zit voor de inwoners: je moet je in hen verplaatsen.’ Dit jaar is onderzocht hoe inwoners Teylingen beleven. Hoe ziet u de gemeente? ‘We wonen in een mooie en rijke gemeente, daar mogen we onszelf gelukkig mee prijzen. Ik denk dat we nog meer kunnen doen aan regiomarketing. Als Bollenstreek hebben we zoveel te bieden. Samen kunnen we ons nog beter profileren.’

Uitgelicht uit de begroting

Waar gaat u vragen over stellen? ‘Hoe zorgen we dat de dienstverlening op peil blijft na de ambtelijke fusie met Hillegom en Lisse? Als VVD zijn we best positief over die fusie, maar we houden wel de kwaliteit, continuïteit en kosten in de gaten. Inwoners mogen er geen last van hebben. Zij moeten gewoon zonder problemen hun paspoort of bouwvergunning kunnen regelen.’ Welk onderwerp is belangrijk voor uw partij? ‘Naast financiële deugdelijkheid vinden we veiligheid belangrijk. Het is gruwelijk dat er op het station nog steeds zoveel fietsen worden gestolen. Mijn collega-raadslid Sabrina van der Lubbe is al aan haar zesde fiets toe, mijn dochter aan de tweede. Ook de veiligheid in buurten kan beter, al daalt het aantal woninginbraken gelukkig. Het is onze taak om inwoners te blijven aansporen om het inbrekers moeilijker te maken. Zorg voor verlichting rondom het huis, snoei de struik voor je voordeur, meld je aan bij een WhatsApp-groep voor de buurt. Je kunt zelf van alles doen.’ Naar welke ontwikkeling bent u benieuwd? ‘Naar de economische agenda. Er liggen concrete plannen, zoals de regiomarketing. Voor alle plannen geldt dat ze alleen succesvol kunnen worden wanneer we samenwerken met

Koopwoningen voor statushouders

Wat gaat Teylingen doen? Teylingen gaat onder meer vijftien woningen voor statushouders aankopen. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat de wachtlijst voor sociale huurwoningen te lang wordt. Per huis worden maximaal vier statushouders gehuisvest.

Wat speelt er? Zoals elke gemeente huisvest Teylingen elk jaar statushouders. Dat zijn mensen die een asielprocedure hebben doorlopen en recht hebben op onderdak. De gemeente ziet dit niet alleen als een taak, maar ook als haar morele plicht. Omdat de aantallen dit jaar hoger liggen, zoekt de gemeente naar oplossingen voor de huisvesting.

Hoe is de gemeente tot deze beslissing gekomen? Eerst is onderzocht of het mogelijk was mensen in grotere woonclusters onder te brengen. Dit vond de raad geen goede oplossing: men wilde liever dat de statushouders in gewone huizen gaan wonen. Dit komt het wederzijds contact en de integratie ten goede. Ook worden nog steeds mensen gehuisvest in sociale huurwoningen, zoals altijd al gebeurde.

onze buurgemeentes én met het bedrijfsleven. Ik hoop dat we het lef hebben om met zijn allen over de grenzen te kijken.’ Waarom bent u raadslid geworden? ‘Ik wilde invloed kunnen uitoefenen op mijn omgeving. En ik vond destijds – veertien jaar geleden – dat de raad wel meer diversiteit mocht krijgen: de meeste raadsleden waren man, 50+ en wit. Ik was eind dertig en had twee kleine kinderen: ik gebruikte het dorp heel anders dan die mannen! Het is mooi om in de raad samen op te trekken en dingen voor elkaar te krijgen. Al heb je soms een lange adem nodig.’ Dit jaar is onderzocht hoe inwoners Teylingen beleven. Hoe ziet u de gemeente? ‘Het zijn mooie dorpen. Groen en rustig, terwijl je toch alles bij de hand hebt: scholen, winkels, stations. Wij verhuisden vanuit Leiden naar Sassenheim omdat we een tuintje wilden. Toen we kinderen kregen, vond ik het fijn dat ze zoveel bewegingsvrijheid hadden. Ze kunnen al snel zelf naar school of tennis. Daardoor zijn ze sneller zelfstandig dan in een stad.’

Wat is de stand van zaken? De eerste drie koopcontracten zijn getekend. De woningen worden gereed gemaakt voor hun bewoners. Medewerkers van Vluchtelingenwerk zorgen voor de kennismaking in de buurt en begeleiden de statushouders de eerste twee jaar. De gemeente werkt met een aantal partijen samen bij de integratie. Wat staat erover in de begroting? De uitgaven voor de huisvesting hebben een tijdelijk karakter: elke woning is maximaal vijf jaar lang beschikbaar voor statushouders en wordt daarna verkocht. Daarom worden de kosten gedekt uit de algemene reserve.


Raadsvergadering Datum: 27 oktober 2016 Aanvang: 20:00 uur

Naast het spreekrecht voor inwoners komen de onderstaande agendapunten aan de orde

Hamerstukken

De stukken vindt u op www.raadteylingen.nl,

Keuzenota Sport Budgetten Jeugdhulp 2016 Opdracht ISD Bollenstreek (Artikel 42) Begrotingswijzigingen ISD 2016-II en 2017-I Wijziging GR KDB (MareGroep) Vaststelling BP PostPromenade Hoofdstraat-Koetsiersweg, Sassenheim • Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

Agenda:

Bespreekstukken

Culturele estafette Aan het begin van de raadsvergadering laat een kunstzinnige inwoner van de gemeente iets van zijn/haar culturele activiteit zien of horen. In de Culturele Estafette geeft Maria Otto – Pannekoek, ‘het stokje’ door aan Jolanda Verdegaal. Jolanda Verdegaal gebruikt voor de ‘huid’ van haar, op de pottenbakkersschijf gedraaide werk, technieken die gebaseerd zijn op het gegeven dat klei krimpt bij het drogen. Geboetseerde elementen of toevoegingen van edelmetaal zorgen voor opvallende contrasten met de verweerde oppervlakken. “Aardlagen, droge rivierbeddingen, knoestige boombast, fossielen. Gefascineerd door hun verschijningsvormen en ontstaansgeschiedenis, tast ik ze af met mijn ogen en handen en vertaal ze in klei. In mijn werk wil ik de schoonheid laten zien van oppervlakken waarin de tijd haar sporen heeft nagelaten”.

Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond In het Uitvoeringsprogramma van het GVVP 2010-2020 (Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan) is de Herenweg opgenomen. Daarbij is aangegeven dat er maatregelen genomen worden ter verbetering van de verkeersleefbaarheid. Uit contact met scholen, bewoners en bedrijven maar ook uit meldingen, de wijkmarkten, inventarisaties en onderzoeken voor het GVVP blijkt een beleving van verkeersonveiligheid. In de Keuzenotitie uitgangspunten voor participatie Herinrichting Herenweg Warmond worden vier scenario’s voorgelegd voor de realisatie van het project inclusief de financiële en technische consequenties. Per scenario zijn relevante afwegingen beschreven (o.a. op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en kosten). Ook bevat de Keuzenotitie een voorstel voor de te volgen participatieaanpak. De gemeenteraad wordt geadviseerd om alle vier de scenario’s in de participatie te betrekken. Op verzoek van de gehele commissie Ruimte is dit onderwerp geagendeerd als bespreekstuk. Er was discussie over het verlengen van de herinrichting tot aan de A44 en over zo breed mogelijk participeren; hierover volgt wellicht een amendement”

De vergadering van de gemeenteraad vindt plaats in de raadzaal van het bestuurscentrum, Raadhuisplein 1 in Voorhout. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. U kunt de vergadering thuis ‘live’ volgen via www.teylingen.tv

Jolanda Verdegaal heeft 19 jaar gewerkt als keramiekdocent bij de Volksuniversiteit Teylingen en werkt nu als docent bij SBB Gouda, de Nederlandse Opleiding voor Keramische Technieken. Sinds 1991 exposeert zij regelmatig. Haar werk is te zien in particuliere collecties, galeries en musea in binnen- en buitenland. Het Yixing Museum of Modern Pot Art (China) heeft meerdere werken van haar in de collectie. In december neemt zij voor de vierde keer deel aan een internationale tentoonstelling voor hedendaagse keramiek in Shanghai (China). Sinds zij daar in 2010 voor het eerst werd uitgenodigd voor een thema-tentoonstelling van theepotten, kreeg zij plezier in het maken van deze complexe vormen met zo’n rijke culturele historie. Dit jaar werd haar werk voor de tweede keer geselecteerd voor de Taiwan International Gold Teapot Exhibition in het Yingge Ceramics Museum in Taipei, Taiwan.

• • • • • •

Keuzenotitie Afvalbeleid De gemeenteraad heeft op 17 december 2015 de startnotitie ‘Kaders en uitgangspunten totstandkoming nieuw Afvalbeleid’ behandeld. Vervolgens is de participatieaanpak verder uitgewerkt en is het participatietraject uitgevoerd. In de keuzenotitie zijn de uitkomsten van het participatietraject beschreven. Ook bevat de keuzenotitie een concreet advies bij de afwegingen van de te maken keuzes die nodig zijn voor het uitwerken van het afvalbeleidsplan en de benodigde financiële middelen. Op basis van de resultaten van de burgerparticipatie en de vastgestelde doelstelling voor afvalscheiding worden keuzes

Ook onbedoelde discriminatie is verboden Discriminatie vindt soms onbewust en onbedoeld plaats, omdat bepaalde regels niet bekend zijn. Aan de slag Toen Mieke door haar knie ging kreeg ze de diagnose: Complex Regionaal Pijn Syndroom – oftewel chronische pijn met ontstekingen. Door bijkomende complicaties zit de nu 31-jarige voorgoed in een rolstoel. Hoewel Mieke zich absoluut niet zielig voelt, is het natuurlijk wel heel rot. En wat het nog erger maakt, is dat zij anders wordt behandeld dan voorheen. Zo zou Mieke dolgraag meer uitdaging willen in haar werk. Maar tijdens het solliciteren, loopt zij vaak tegen vooroordelen aan. Werkgevers denken dat zij minder productief is, vaker ziek en minder flexibel inzetbaar dan mensen zonder beperking. Mieke voelt zich buitengesloten door haar werkgever en besluit advies in te winnen bij Bureau Discriminatiezaken (BDZ).

BDZ helpt chronisch zieken en gehandicapten De overheid heeft verschillende wetten en regels gemaakt zodat mensen met een beperking zoveel mogelijk aan de samenleving kunnen deelnemen. Met de ratificatie van het VNverdrag voor de rechten van mensen met een beperking moet Nederland ervoor zorgen dat de samenleving toegankelijker wordt. Ook werkgevers hebben zich te houden aan wetten en regels. Zo moeten zij sollicitanten op basis van de functie-eisen beoordelen. Of iemand een beperking heeft, mag hierbij geen rol spelen. BDZ gaat samen met Mieke in gesprek met haar huidige werkgever. Haar baas vindt het erg jammer dat zij op zoek is naar iets anders, maar geeft aan te willen helpen. Samen met een loopbaancoach wordt gekeken naar andere mogelijkheden zoals het volgen van een opleiding of vinden van een nieuwe baan.

voorgelegd. Geadviseerd wordt om te kiezen voor ‘omgekeerd inzamelen’ (restafval zelf wegbrengen) en pas later te besluiten of hier nog een ‘prijsprikkel’ aan wordt gekoppeld. Met dit advies wordt geadviseerd om deze inzamelmethode inclusief de bijbehorende maatregelen als vertrekpunt te hanteren voor de uitwerking van het beleidsplan. Tijdens de commissie Ruimte is discussie gevoerd over eventueel wachten op de ervaringen in Lisse, over omgekeerd inzamelen en over het wel of niet invoeren van prijsprikkel. Op verzoek van CDA, D66 en CU is dit punt geagendeerd als bespreekstuk voor de gemeenteraad.

Uw mening geven? Mail of bel ons Stuur ons een e-mail met uw mening over een onderwerp via gemeenteraad@raadteylingen.nl. E-mails gericht aan de raad zijn openbaar. Raadsleden vertegenwoordigen de bevolking. Zij staan open voor uw ideeën. De telefoonnummers en adressen van individuele raadsleden vindt u op de website www.raadteylingen.nl Fractievergaderingen Op maandag voorafgaand aan de raadsvergadering vinden de fractievergaderingen plaats. Bij de fracties bent u welkom om zaken kenbaar te maken aan de raadsleden. Graag vooraf aanmelden bij de fractievoorzitter. Spreekrecht U kunt ook gebruik maken van het spreekrecht aan het begin van de raadsvergadering. Dit is een mogelijkheid om de gemeenteraad toe te spreken. Graag ontvangt de griffie vooraf de tekst van uw inspraak via de e-mail. De spelregels van het inspreekrecht vindt u op www.raadteylingen.nl Plaats uw onderwerp op de agenda! Denkt u wel eens ‘daar zou de politiek iets aan moeten doen!’? Met een burgerinitiatief plaatst u zelf iets op de agenda van de gemeenteraad en zo beïnvloedt u de gang van zaken in onze gemeente. In Teylingen is één handtekening al genoeg om een burgerinitiatief in te dienen. De griffie bekijkt graag met u of uw onderwerp geschikt is en kan u helpen bij het maken van de tekst. Enthousiast? Neem dan contact op met de griffie. Griffie E-mail

gemeenteraad@raadteylingen.nl (E-mails gericht aan de raad zijn openbaar) Telefoon 0252-783 590

Zie jij discriminatie op het werk, in het verkeer, op school, in de buurt, door de politie of in de horeca? Omdat je man of vrouw bent, omdat je moslim of christen bent, omdat je jong of oud bent of een Bureau Discriminatiezaken handicap hebt? 0800 - 321 86 86 (gratis) klachten@discriminatiezaken.nl Meld discriminatie ALTIJD! www.discriminatiezaken.nl

Discriminatie niet negeren Voelt u zich buitengesloten, bijvoorbeeld omdat u beperkt bent? Meld dit bij BDZ, zodat we samen een oplossing kunnen vinden. Bel gratis 0800-3218686, mail naar klachten@ discriminatiezaken.nl of stuur een brief naar Postbus 273, 2501 CG te Den Haag. Meer info op www.discriminatiezaken.nl

Bijzondere bijstand voor hoge zorgkosten Ik heb veel zorgkosten waarvoor ik een eigen bijdrage moet betalen. Kan ik in aanmerking komen voor bijzondere bijstand? Antwoord Ja, dat kan als u voldoet aan de voorwaarden. Voorwaarden om in aanmerking te komen zijn: • u hebt een laag inkomen èn • u hebt weinig vermogen èn • u hebt een aanvullende zorgverzekering afgesloten en deze aanvullende zorgverzekering vergoedt de kosten van de eigen bijdragen niet of niet volledig èn • uw totale eigen bijdrage voor zorgkosten in het kalenderjaar is hoger dan € 250,- (per persoon) of € 400,- (voor een echtpaar).

Eigen bijdrage Voor bepaalde zorgkosten geldt een eigen bijdrage. De rijksoverheid bepaalt voor welke zorgkosten u een eigen bijdrage moet betalen. Bepaalde eigen bijdragen kunt u verzekeren via de aanvullende zorgverzekering. Wettelijk eigen risico Het wettelijk eigen risico van € 385,- is verplicht voor iedereen. Deze kosten komen niet in aanmerking voor bijzondere bijstand en vallen ook niet onder het bedrag van € 250,- (per persoon) of € 400,- (voor een echtpaar). Meer informatie Voor meer informatie over de bijzondere bijstand, de bijstandsnormen en het aanvraagformulier kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek.

Bereikbaarheid ISD Telefoon : (0800) 95 67 000 (gratis) Website : www.isdbollenstreek.nl E-mail : info@isdbollenstreek.nl Persoonlijk : bezoek het Zorgloket in het gemeentekantoor in Sassenheim.


Collectes Er is van 23 tot en met 29 oktober een collectevergunning verleend aan vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Algemene plaatselijke verordening Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend aan: • Y.D. Heemskerk, Warmond voor het jaarlijks (twee weken in de maand december) verkopen van kerstbomen in de Beatrixlaan bij huisnummer 11 in Warmond (13-10-16) Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 Op grond van artikel 87 is ontheffing verleend aan: • A.B. Baars, Sassenheim voor het parkeren zonder parkeerschijf op het terrein aan de Hoofdstraat (t.o. de Hema) in Sassenheim (12-10-16) • P. Joosten, Sassenheim voor het parkeren zonder parkeerschijf op het parkeerterrein aan de Hoofdstraat (t.o. de Hema) en achter de ABN/AMRO in Sassenheim (13-10-16) Niet eens met een van deze besluiten? Hoe u dan bezwaar kunt maken staat verderop genoemd deze Gemeenteberichten. Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure) • Hooghkamer, kavel 14, sectie A nummer 1697 in Voorhout • Wasbeeklaan 21, 2361 HG Warmond • Rijksstraatweg 71, 2171 AK Sassenheim • Waagdam 6, 2361 CC Warmond • Anijszoom 34, 2215 BT Voorhout • Hoofdstraat 81, 2171 AS Sassenheim • Kievitspark 1, 2215 NH Voorhout • Leidsevaart N444 en Nagelbrug • Willem Botsstraat 8, 2215 GB Voorhout • Hoofdstraat Sassenheim (Beukenhof, kavel 1) • Waterloospolder, Warmond • Narcis 50, 2215 SX Voorhout • N444 – Nagelbrug Voorhout • Park Rusthoff, Sassenheim

vervangen schuur (07-10-16) plaatsen dakkapellen voor- en achtergevel (10-10-16) vervangen werktuigenberging (12-10-16)

Bestemmingsplan ‘Poelweg 31, Warmond’ vastgesteld Digitale naam plan: NL.IMRO.1525.BP2015WAR10017-0401 De gemeenteraad heeft op 22 september 2016 het bestemmingsplan ‘Poelweg 31, Warmond’ vastgesteld. Toelichting Met dit nieuwe bestemmingsplan is het mogelijk om op dit perceel een (extra) vrijstaande woning te bouwen. Ter inzage Het raadsbesluit van 22 september 2016 met het vastgestelde bestemmingsplan Poelweg 31 Warmond met daarin opgenomen de ingebrachte (inspraak)reacties (zie Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid) liggen van donderdag 20 oktober 2016 tot en met donderdag 1 december 2016 ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor in Sassenheim. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.

bouwen woning (06-10-16)

vernieuwen rieten dak van stal en woning (06-10-16) kappen 1 boom (07-10-16) realiseren aanbouw (07-10-16) realiseren dakkapel voorzijde (07-10-16) bouwen 22 laagbouwwoningen en 35 appartementen (07-10-16) bouwen woning (07-10-16) plaatsen geluidsscherm (07-10-16) uitbreiden woning (07-10-16) bouwen woning (11-10-16) verbeteren kades (11-10-16) plaatsen dakkapel (11-10-16) bouwen gasoverkluizing (13-10-16) kappen 10 bomen (13-10-16)

Inzien binnengekomen aanvragen Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 0 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen. Verlengen proceduretermijn Beslistermijn wordt met 6 weken verlengd. • Rijnsburgerweg 40, Het omzetten van een 2215 RC Voorhout bedrijfswoning naar een plattelandswoning (27-06-16) Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar) • Vlietwei 121, 2361 XA Warmond

• Linnaeushove 7, 2172 VB Sassenheim • Willibrorduslaan 59, 2171 VB Sassenheim • Rijnsburgerweg 52a, 2215 RC Voorhout

Inzien De digitale versie van dit vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Op www.teylingen.nl onder– ‘Bouwen en verbouwen’ – ‘Bestemmingsplannen’ – ‘Bestemmingsplannen en projecten’ – ‘Warmon’ – ‘bestemmingsplan Poelweg 31, Warmond’ vindt u een link naar het digitale vastgestelde bestemmingsplan. Daarnaast vindt u een link naar de authentieke digitale bestanden. (N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.) Beroep tegen het vaststellingsbesluit van 22 september 2016 Van vrijdag 21 oktober 2016 tot en met donderdag 1 december 2016 is het instellen van beroep mogelijk voor: • Belanghebbenden, die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Belanghebbenden kunnen bij de Voorzitter van die Afdeling tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een verzoek om voorlopige voorziening is alleen ontvankelijk als daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond. Inwerkingtreding Het vaststellingsbesluit treedt op vrijdag 2 december 2016 in werking, tenzij binnen die termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Informatie Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Richard Rietveld via telefoonnummer 14 0252 of stuurt u een e-mail naar r.rietveld@teylingen.nl.

RECTIFICATIE Op 12 oktober 2016 is het volgende bericht in de Teylinger geplaatst Vastgesteld bestemmingsplan ‘Menneweg 55a, Sassenheim’ ter inzage Identificatienummer: NL.IMRO.1525. BP2014SAS5006-0401 Dit bericht wordt als volgt gerectificeerd: Onder het kopje ‘Beroep’ staat het volgende: Belanghebbenden, die tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan ‘Kaagstraat en Norremeerstraat, Warmond’ naar voren hebben gebracht. Deze zin vervalt en wordt vervangen door: Belanghebbenden, die tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan ‘Menneweg 55a, Sassenheim’ naar voren hebben gebracht. Bezwaar tegen besluiten Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u bezwaar maken. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de tussen haakjes genoemde verzenddatum van betreffend besluit – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen. Het bezwaarschrift moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar bestaat • Reden(en) van het bezwaar • Handtekening Verzoek voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Besluit waartegen bezwaar bestaat • Kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Teylingen is ingediend. Het adres is: Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Postbus 20302 2500 EH Den Haag U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Commissie Welstand Eens per twee weken op maandag behandelt een deskundige van de Welstandscommissie vanaf 09.30 uur de projecten in het gemeentekantoor. Deze besprekingen zijn openbaar, maar in uitzonderlijke gevallen kan een project in beslotenheid worden behandeld. Voor het inzien van de agenda of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente. De eerstvolgende welstandsvergadering is maandag 27 oktober 2016.

uitbouwen keuken voorzijde (10-10-16)

Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie woensdag 19 oktober 2016. Gemeente Teylingen Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout Telefoon: 14 0252 (Let op: netnummer niet nodig, ook niet voor 06 nummers) gemeente@teylingen.nl www.teylingen.nl

v or vo

Bezoekadressen Gemeentekantoor: Wilhelminalaan 25 in Sassenheim Bestuurscentrum: Raadhuisplein 1 in Voorhout De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.

p in schoolple hele

n buiten.

Openingstijden gemeentekantoor: Maandag 8.30-13.00 uur Dinsdag 8.30-16.00 uur Woensdag 8.30-16.00 uur Donderdag 8.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-16.00 uur

Zorgloket/ISD: Balie politie: Maa/woe/vrij Dinsdag Donderdag

8.30 - 12.30 uur.

9.00-13.00 uur 13.30-16.00 uur 13.30-17.00 uur en 18.00-20.00 uur

i

TEYLINGEN  FACEBOOK.COM/GEMEENTETEYLINGEN  TWITTER.COM/GEM_TEYLINGEN  YOUTUBE.COM/GEMEENTETEYLINGEN

Gewoon lekker buitenspelen, dat wil ieder kind. Daarom werkt Jantje Beton samen met kinderen om vrij buitenspelen weer mogelijk te maken. Help ook mee! Kijk op www.jantjebeton.nl


nieuws

DE TEYLINGER

5

WOENSDAG 19 OKTOBER 2016

Bouwplan op terrein Woezel teruggetrokken WARMOND n Het wil maar niet lukken met de woningbouw op de locatie van de voormalige peuterspeelzaal ‘De Woezel’ op Schoonoord 23. Vanaf 2009 wordt al aan een plan gebeiteld. In de afgelopen raadscommissie Ruimte ging het wéér mis. De ontwikkelaar dreigt de handdoek in de ring te gooien, wat in de raadzaal op een applaus van omwonenden kon rekenen. Door Nico Kuyt

Onlangs is werkbezoek en een hoorzitting gehouden over het laatste ontwerp en op deze bijeenkomst hebben een groep omwonenden zelf twee alternatieve plannen aangedragen, eentje waarbij de geplande zes woningen anders gepositioneerd worden en eentje met een appartementencomplex voor acht woningen. Het doel daarbij is het groen zoveel mogelijk te sparen. Zo staan er in het voorgestelde plan woningen met tuinen aan de vijver gepland, wat nu openbaar gebied is en een pad loopt. De architect kwam naar de commissie met een tussenoplossing, namelijk het verleggen van de brug, waarmee het pad verlengd wordt. Een idee zo nieuw, dat zelfs wethouder Bas Brekelmans er niets van wist. Een woordvoerder van een aantal omwonenden uitte evenwel direct kritiek. Er verandert volgens hem daarmee niets. Alleen wordt de brug verlegd. Het openbaar groen wordt minder. WEINIG POSITIEVE GELUIDEN

Op haar beurt hakte de commissie er flink op los. Alleen de VVD stond er nog positief tegen het plan. Inbreiden is voor omwonenden niet altijd prettig, maar in Warmond is behoefte aan woningen. Dat was het enige positieve geluid. De ChristenUnie zag wel iets in de appartementen, want er is behoefte

aan woningen voor starters en ouderen. Het CDA vond het huidige voorstel een te grote aanslag op het groen, leefklimaat en veiligheid. De fractie vroeg de wethouder het voorstel maar weer terug te nemen en een samenspraak te houden tussen gemeente, omwonenden en ontwikkelaar om zo met een meer gedragen voorstel terug te komen. Die mening werd gedeeld door de PvdA, want nu werd er weer een groene ader door het dorp doorgesneden. Trilokaal voegde eraan toe dat er bij de gesprekken niet op voorhand moest worden uitgegaan van één van de alternatieven van de omwonenden, het appartementencomplex kon als tip worden ingebracht. D66 memoreerde verder nog dat bij het werkbezoek de omwonenden hadden aangegeven niet tegen bebouwing te zijn, maar voor het groen gingen. OP ZOEK NAAR BETER ONTWERP

Brekelmans concludeerde daarop dat het huidige ontwerp op het terrein van de Woezel het niet gaat halen, ook niet met het verleggen van de brug. “De enige optie is om, samen met ontwikkelaar en omwonenden, te zoeken naar een beter ontwerp”, besloot hij, maar gaf wel aan dat de ontwikkelaar er wel brood in moet zien. Er moet een balans gevonden worden. De aanwezige ontwikkelaar reageerde geïrriteerd. “Àls dat betekent dat met het hele plan geschoven wordt, dan bestaat de dreiging van een beëindiging van de overeenkomst met de gemeente, want dan kom je er nooit uit.” Het ontlokte bij de PvdA nog een laatste woord. “Een verwende reactie: ‘Jullie moeten gewoon akkoord gaan. We hebben de thermometer in de bevolking gestopt en dit kwam eruit’. Dat is dus niet het geval. Het draagvlak moet zo breed mogelijk worden.”

De zijkant van de PostPromenada, waar veel leegstand is. | Foto: pr.

Eindelijk zicht op ontwikkeling van de Postpromenade SASSENHEIM n Het ziet ernaar uit dat de gemeenteraad op 27 oktober met een snelle hamerslag het bestemmingsplan vast zal stellen om de nieuwbouw op het voorste gedeelte van de Postpromenade aan de Hoofdstraat mogelijk te maken. De raadscommissie Ruimte had er geen problemen mee, maar wethouder Arno van Kempen bekijkt wel nog een keertje de verkeersveiligheid van de ontsluiting. Door Nico Kuyt

Wie is verantwoordelijk? Vervolg voorpagina Over de onduidelijkheid destijds wie er bij de verhuizing van de inhoud van die kasten verantwoordelijk was, dat moet volgens haar wel

100 procent worden uitgesloten. Of de gemeente nu al het materiaal in handen heeft, daarover is het lastig een antwoord te geven. Er komt KEURSLAGERKOOPJE daarvoor nog een nadere analyse.

Erwtensoep, rookworst + 100 gram Zeeuws spek 50 samen

Vooraf aan de bespreking waagden nog een viertal insprekers een poging om de commissie naar hun ideeën om te buigen. De belangen stonden lijnrecht tegenover elkaar. Zo bepleitte Alfred Pop namens de Stichting Oud Sassenheim en de Groepering Behoud Hoofdstraat om het appartementencomplex niet langs de Hoofdstraat, maar

Gebraden runderrollade + cornedbeef 20

3

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Kalfssaucijzen

4 stuks

595

Weekaanbiedingen Verse gekookte bietjes Verse zuurkool uit het vat Nieuwe oogst Elstar appels Frisse Hollandse rauwkost

0,99 500 gram 0,99 1 kilo 0,99 100 gram 0,99 500 gram

SPECIAL

Pomodorohaasje VLEESWARENKOOPJE

2 3 3 5

25 100 gram runderrookvlees 99 100 gram 100 gram runderrookvlees samen + 100 gram eiersalade + 100 gram eiersalade TROTS VAN DE KEURSLAGER 99 samen Gepaneerde 95 varkensschnitzels TROTS VAN DE KEURSLAGER 4 stuks Gepaneerde KEURSLAGERKOOPJE varkensschnitzels Erwtensoeps 95 2E BEKER 4 HALVE stuks PRIJS VLEESWARENKOOPJE

SPECIAL

KEURSLAGERKOOPJE

Toverbal Erwtensoep

5 25 100 gram 1

Aanbiedingen zijn geldig van 2 t/m 7 november

Aanbiedingen zijn geldig Scholten van 10 t/m 15 oktober. Keurslagerij

SPECIAL

VERKEERSVEILIGHEID

De commissieleden konden instemmen met het plan. Zij gaven aan blij te zijn dat aan de huidige verpaupering een einde komt. De gekozen oplossing, waaraan al jaren is geschaafd, is het minst pijnlijke. Ga je de appartementen naar achteren schuiven, dan kom je weer hetzelfde verzet tegen en zit je over vijf jaar nog met de verpaupering. Het nieuwe bestemmingsplan gaat als hamerstuk naar de gemeenteraad. Wel was er nog een puntje van zorg, want naast de verplaatsing, hadden het duo Pop en Stuijfzand nog de waarschuwende vinger opgestoken over de onveiligheid van de ontsluiting. Die is bedacht op de Hoofdstraat naast de kruising met de verkeerslichten. Maar daar gebeuren nu al veel ongelukken. Zij bepleitten een eenrichtingsverkeer vanaf de Hoofdstraat naar de Koetsiersweg. De wethouder gaf aan dat naar de ontsluiting heel zorgvuldig is gekeken, maar zegde toe voor alle zekerheid het nog eens onder de loep te nemen.

7

VLEESWARENKOOPJE

2 x 100 gram

achterin op het terrein te plaatsen bij de Snip en de Lepelaar, zoals ook gebeurd is bij plan Bakker. Zo wordt de toegang van het dorp geen geweld aangedaan met een flat van een lengte van bijna 80 meter. Het verbaasde niemand dat Klaas Stuijfzand, eigenaar van de naastgelegen Villa Nancy, dat idee een warm hart toedroeg. Sterker nog, hij had het in het verleden al voorgesteld. Daar is toen geen gehoor aan gegeven. Het voorstel stuitte evenwel op sterk verzet van Zuijderduijn, die namens een aantal bewoners van Snip en Lepelaar sprak en die de Groepering Geen Verplaatsing Flatgebouw als tegenstem hadden opgericht. “Hun voorstel betekent voor hen wellicht een verbetering, maar voor ons juist een grote verslechtering”, zo hield hij voor. En ook Arjan Vellekoop, namens architect en ontwikkelaar, prees uiteraard de nu gekozen opzet. “Het plan is diverse malen aangepast en dit is het maximale wat eruit te halen valt.”

Hoofdstraat 261 Scholten 2E BEKER HALVE PRIJS Keurslagerij Sassenheim

Hoofdstraat 261 0252-211440

Sassenheim Toverbal 0252-211440

Maaltijd van de week: Bruine bonenschotel

100 gram

Elke woensdag:

10 Perssinaasappels

0,99 2,35

Wij maken alle soorten STAMPPOTTEN uit eigen keuken, zonder toevoegingen en zonder conservering.

v.d. Veer

Hoofdstraat 259 - Sassenheim Tel./Fax: 0252-232141 Onbetwist uw fruitmandspecialist!

100 gram

125

Verse scholfilet Paella, uit eigen keuken Surimi krabsalade, grof of fijn Brado’s of kippers

100 gram 100 gram

1,95 1,50

100 gram per stuk 5 stuks

1,50 1,25 5,00

VERS

van daelist speci

De lekkerste Hollandse Nieuwe van de Leidse regio!

Vers van het mes

per stuk stuks

Aanbiedingen geldig van di 08-09 t/m ma 14-094

1,85 7,00

Verse scholfilet 100 gram 1,75 Woensdag: Alle krabsalades 100 gram 1,75 Gebakken kibbeling 100 gram 1,39 Visovenschotel 1 pers. 4,95 2 pers. 8,95 Gerookte bokking per stuk 1,50 4 stuks 5,00 Donderdag: Woensdagactie: 3 Gebakken lekkerbekken Gebakken kibbeling 100 gram 1,39 + bakje saus 6,00 Vrijdag is er weer verse vismarkt bij Schuitemaker AH! Spartelverse vis uit de Noordzee voor bodemprijzen!

De hele week in ons visrestaurant:

Deze week in ons visrestaurant aan de Voorstraat:

Gebakkensliptong kibbeling menu. Gebakken menu! Geserveerd met friet, salade en saus

Geserveerd met salade en friet

voor

13,95 voor

Visrestaurant KW 106, voor lunch of diner met uitzicht op zee! Geopend van ma t/m za. Reserveren: 071 40 75113 - www.kw106.nl

Katwijk aan Zee Voorstraat 9 071 4080060

12,50

Vishandel Schuitemaker Katwijk Tel. 0252-210151 Zeilmakerstraat 2 Oude Haven 3 AH ‘t Heen Sassenheim 071 4080103

WWW.SCHUITEMAKER-VIS.NL

WWW.SCHUITEMAKER-VIS.NL

Wo. 9 t/m zat. 12 september aanbiedingen:

Hollandse Bloemkool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .per stuk Komkommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per stuk Gieser Wildeman stoofperen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilo

1.49 0.89 1.95


FAMILIEBERICHTEN Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Teylinger. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Te midden van allen die haar lief waren, is rustig ingeslapen onze moeder, schoonmoeder, oma en super oma

CATHARINA WILHELMINA MARIA ENDLICH – TOETENEL Catrien WeduWe van G.F. endlich

• Begraven • Cremeren • Rouwtransporten door binnen en buitenland • Opbaring in eigen rouwkamers • Eigen parkeerterrein • Dag en nacht bereikbaar Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Tel: 0252-211843

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

KUNSTGEBIT

Testpersonen gezocht Probeer Gratis en Vrijblijvend het nieuwste en meest geavanceerde hoortoestel van Resound. Ontdek wat Oorwerk voor u kan betekenen

Met het nieuwste toestel van ReSound neemt u weer moeiteloos deel aan gesprekken, zelfs als het rumoerig is. U voelt zich zelfverzekerder en u heeft weer vertrouwen om het beste uit het leven te halen dankzij de aanwezigheid van geluid.

Ervaar het zelf!

Maak nu een afspraak met onze gecertificeerde audiciens voor een vrijblijvende WAUW experience! Wij laten u graag ervaren hoe u zelf uw hoortoestel kunt bedienen en het geluid kunt bepalen wat u op dat moment comfortabel vindt.

De voordelen: 3 3 3 3

Tandenwinkel

Reparaties klaar terwijl u wacht.

Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen

* ’s Gravenhage, 18 augustus 1932

† Leiden, 14 oktober 2016 Tineke Frans en Hannie Laurens en Irene Gerrie en Peter René en Astrid Kleinkinderen Achterkleinkinderen

Correspondentieadres Frans Endlich Julianastraat 100 2161 RG Lisse Catrien is in Uitvaartcentrum Bollenstreek, Oranjelaan 76 te Lisse, alwaar geen bezoek. De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 21 oktober om 11.00 uur in de aula van de begraafplaats Duinhof, Spekkelaan 12 te Lisse, waar wij Catrien naar haar laatste rustplaats begeleiden. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de aula. Indien u geen persoonlijke kennisgeving heeft ontvangen, hopen wij u toch te bereiken met deze aankondiging.

Tel:

071 - 361 11 45

www.tandenwinkel.com

Te koop gevraagd: alle merken auto’s en bedrijfsauto’s defect geen bezwaar, ook sloop, direct contant geld met RDW vrijwaring. Info: 06-42488414. Te koop gevraagd: Klassiekers en oldtimers, tevens Jeeps, achterstallig onderhoud geen bezwaar. Tel: 06- 30216509. Dwarsfluitles in Leiderdorp (Oranjewijk), ervaren enthousiaste docente. Gratis proefles, info: www.fluitles.nl of 071-5891939. Tuinman, stratenmaker voor al uw tuinwerkzaamheden, gratis prijsopgave, tel: 06- 57200505.

Dwarsfluitles in Leiderdorp (Oranjewijk), ervaren enthousiaste docente. Gratis proefles, info: www.fluitles.nl of 071-5891939. Wilt u als mantelzorger even vrij zijn? www. naastenzorg.nl of bel: 06-53523841 Ook voor bezoek of leuke dingen. € 7,75 p/u Heeft uw BOOT last van VERSTOPT DIESELfilter gebruik ACTICIDE CMG vandaag besteld, morgen in huis WWW.GBIJT

Uitvaartonderneming Teylingen

Zelf het gewenste geluid bepalen wat u op dat moment prettig vindt Onzichtbare plaatsing in het oor Draadloos genieten van gesprekken, muziek en televisie Onopvallende bediening

IETS GEBROKEN EN 50+ ? Oorwerk Sassenheim Jan van Brabantweg 23, 2171 HC Sassenheim T:

Botontkalking/ 0252 258 057 osteoporose kan de oorzaak zijn. Openingstijden: zie Wees er op tijd bij

E: sassenheim@oorwerk.nl Vraag ernaar bij uw arts en kijk op

www.oorwerk.nl botinbalans.nl

www.oorwerk.nl

Het SNS Team uit Voorhout staat voor je klaar Steeds meer mensen maken de overstap naar SNS. En dat is niet voor niets. Lokale betrokkenheid en een goed gevoel voor service zijn belangrijk voor ons. Stap ook over naar SNS. Je bent van harte welkom in onze SNS Winkel om kennis te maken met ons team en ons veelzijdige productaanbod.

Ruimte voor nieuwe klanten in Noordwijkerhout, pedicure €23,50 ook herenkapper €12,50, tel: 06-38678009. KvK nr. 66726301.

zorgzaam en betrokken vrijblijvend voorgesprek mogelijk Dag en nacht telefonisch bereikbaar op: 06 - 30409466 info@uitvaart-teylingen.nl / www.uitvaart-teylingen.nl

Ankie Jochemsz - Willemijn Heijink - Wilma Bleeker

IETS GEBROKEN EN 50+ ?

Staand, vlnr: Stephany, Marcel, Arjan, Yvette, Annette en Erik Zittend, vlnr: Joyce, Melanie, Nina en Iris

Herenstraat 69, Voorhout TV stuk? Remmelzwaal bellen, slecht signaal, oude bekabeling vervangen, tv instellen tel. 06- 20959333. Wifi/ internet problemen, slecht wifi signaal computer tel. 0629515182, alg. nr. 071-2406389.

Botontkalking/ osteoporose kan de oorzaak zijn. Wees er op tijd bij

Vraag ernaar bij uw arts en kijk op botinbalans.nl


nieuws

DE TEYLINGER

Verbouwing voor polikliniek SASSENHEIM n In Sassembourg wordt volop verbouwd voor Alrijne Ziekenhuis. Wegens groot animo onder de specialisten van Alrijne, bleek de eerder bestemde ruimte in het woonservicecentrum te klein en moest verder worden gezocht. Samen met verhuurder Vooruitgang zijn diverse opties bekeken. Alrijne Ziekenhuis krijgt nu een ruim onderkomen op de begane grond. In januari starten de meeste specialisten in de locatie aan de Jan van Brabantweg.

Op dit moment zijn de contouren van de ruimtes al zichtbaar: de tussenmuren zijn geplaatst en verschillende spreekkamers worden gecreëerd. Voorzitter raad van bestuur Ron Treffers: “Alrijne Ziekenhuis heeft twee doelstellingen voor locatie Sassembourg: poliklinische zorg aanbieden dichtbij huis en samenwerking met de lokale huisartsen en eerstelijns aanbieders om nieuwe vormen van zorg te bieden. Een van de eerste stappen in het verbouwproces is het doorbreken van de muur tussen gevestigde huisartsenpraktijk en de ruimte van Alrijne. Zo ontstaat een gedeelde wachtkamer voor de huisarts en het ziekenhuis.” Poliklinische zorg In SassemBourg kunnen patiënten volgend jaar terecht voor diverse poliklinische zorg, zoals cardiologie, dermatologie, KNO, radiologie, urologie, wondzorg en ouderengeneeskunde. De eerste specialisten starten al eind januari. In de loop van de maanden worden de spreekuren uitgebreid. Samen met de aanwezige zorgaanbieders wil Alrijne ook nieuwe vormen van zorg ontwikkelen. Te denken valt bijvoorbeeld aan meekijkconsulten van specialisten en huisartsen samen of samenwerking tussen een wondarts en wijkverpleegkundigen.

Ron Treffers van Alrijne Ziekenhuis (links) en Steven Schrader van Woonstichting Vooruitgang ‘bouwen’ aan de samenwerking in SassemBourg. | Foto: pr.

WOENSDAG 19 OKTOBER 2016

Protest tegen plan voor aanlijnplicht bij Klinkenberg n Platform Hondenvrienden verzamelt steunbetuigingen TEYLINGEN/OEGSTGEEST n Het voor-

stel voor een permanente aanlijnplicht voor honden op sommige gedeeltes van het recreatiegebied Klinkenbergerplas moet van tafel. Dat stelt Platform Hondenvrienden, een belangenvereniging van hondeneigenaren en sympathisanten, bij het overhandigen van 2.400 steunbetuigingen aan wethouder Jos Roeffen. De gemeente Oegstgeest presenteerde begin oktober het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de Klinkenbergerplas. Meer ruimte voor natuur en meer recreatiemogelijkheden zijn de speerpunten in het plan. Daarin voelen de hondenbezitters zich achtergesteld, stelt Brenda Filippo, woordvoerder van Platform Hondenvrienden. “De vele steunbetuigingen geven aan dat dit plan voor veel mensen onacceptabel is. De reacties stromen nog steeds binnen.” Het Platform is niet te spreken over de nieuwe jaarronde aanlijnplicht die voor sommige delen van het gebied in het nieuwe plan wordt voorgesteld. In de huidige vorm is er rond de Klinkenbergerplas al een seizoensgebonden aanlijnplicht; op een kwart van het verharde pad rond de Grote Plas moeten honden zes maanden per jaar aan de riem. Het hele jaar honden aanlijnen, na de herinrichting die begin 2017 gepland staat, is niet logisch. Filippo: “In de koudere jaargetijden krimpt

In het plan komt er een tweede hondenstrandje bij. | Foto: pr./Mariska de Graaff

de recreantenstroom drastisch. Dat geldt echter niet voor mensen met honden. Wij lopen onze rondjes met onze honden elke dag opnieuw, het hele jaar door.’’ Als gevolg van het voorstel dreigt het enige ‘grotere’ gebied in de omgeving waar mensen uit de regio met loslopende honden gedurende het héle jaar kunnen wandelen, te ‘verdwijnen’. “Het

enige alternatief is een stuk strand tussen Katwijk en Noordwijk.” Platform Hondenvrienden keert zich niet tegen het hele herinrichtingsplan, benadrukt Filippo. “Er zitten ook waardevolle elementen in. Zo komt er meer ruimte voor speelplekken voor zowel jongere als oudere kinderen. En de eventuele

TEYLINGEN n De dienstregeling, die

voor het laatst ingrijpend is gewijzigd in 2007, is volledig opnieuw ontworpen. Voor bijna alle reizigers verandert er iets, zo meldt de NS. De sprinter die rijdt tussen Den Haag/ Leiden en Schiphol/Hilversum stopt om 5.43 uur voor het eerst in Sassenheim en komt daarna tot 19.43 uur vier keer per uur langs. Daarna gaat dat over in twee keer per uur en is de

komst van horeca biedt ook kansen. Een gedeeltelijk aanlijnplicht voor honden op bepaalde plekken in het gebied tijdens het hoogseizoen is voor ons ook bespreekbaar, maar een permanent aanlijnplicht schiet zijn doel voorbij.’’ Het plan ligt tot 16 november voor inspraak ter inzage bij de gemeente Oegstgeest.

Voorleeslunch TEYLINGEN

n Voor de leerlingen uit groep vier van basisschool Het Landtgoed was de afsluiting van de Kinderboekenweek, met als thema ‘voor altijd jong’, vorige week extra speciaal. Zij werden, samen met hun opa en oma, in de bibliotheek uitgenodigd voor een voorleeslunch. De kinderen en hun opa’s en oma’s werden voorgelezen door wethouder Arno van Kempen uit het boek ‘Gouden jaren’ van Annegreet van Bergen. Het verhaal gaat over de gewoontes rondom eten en hoe drastisch deze de afgelopen jaren veranderd zijn.

Wethouder Van Kempen leest voor over het toetje, wat vroeger van hetzelfde bord gegeten werd als het hoofdgerecht. De kinderen reageren verschrikt, de ouderen lachen om de herkenning. | Tekst en foto: Esther Luijk

Meer treinen tussen Leiden en Schiphol/Amsterdam Vervolg voorpagina

7

eerstvolgende stop in Sassenheim om 20.13 uur.

dorp en op Schiphol). Deze treinreis gaat 35 minuten duren.

DIRECT NAAR AMSTERDAM

Ook in de tegenovergestelde richting stopt de sprinter overdag vier keer per uur op station Sassenheim. In plaats van de huidige twee, gaan vanaf 11 december overdag vier in plaats van twee Sprinters per uur rijden tussen Hoofddorp en Leiden.

Nieuw is ook dat reizigers van Sassenheim naar Amsterdam Centraal in twee van de vier treinen kunnen blijven zitten. De sprinter rijdt twee van de vier keer door naar de hoofdstad en maakt dan tussenstops op Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Lelylaan (naast de gebruikelijke stops in Nieuw-Vennep en Hoofd-

TWEE STOPS IN VOORHOUT

In Voorhout zijn er alleen wijzigin-

gen in de vertrektijden. De sprinter van Voorhout naar Haarlem blijft twee keer per uur vertrekken; om 15 minuten en 45 minuten na het uur. De reis duurt 2 minuten langer. De sprinter van Voorhout naar Leiden gaat ook twee keer per uur; om 12 en 42 minuten na het uur. Deze trein doet er een minuut langer over. De sprinter van Leiden naar Voorhout gaat twee keer per uur: om 10 en 40 minuten na het uur. Deze treinrit blijft 5 minuten duren.

Een van de leerlingen, Sara (7), was samen met haar oma Riet van Halm (80) bij de speciale lunch. Mevrouw Van Halm: “Ik ben vanmorgen al heel vroeg uit Driebergen vertrokken om hierbij te kunnen zijn, maar het was het zeker waard. Ik vind het wel heel leuk om dit samen met mijn kleindochter te kunnen doen. Het verhaal vind ik erg goed gekozen. Het is voor mij erg herkenbaar en voor de kinderen is het erg leuk om te horen hoe het vroeger allemaal ging.”

Inloopspreekuur SASSENHEIM n Het maandelijkse inloopspreekuur over vrijwilligerswerk is deze maand op donderdag 20 oktober van 18.30 tot 19.30 uur in de Bibliotheek van Sassenheim, Kerklaan 42. Twee medewerkers van Welzijn Teylingen zijn aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden. Om direct een afspraak te maken met Marian Kofoed, adviseur vrijwillige inzet bij Welzijn Teylingen, neem contact op via m.kofoed@welzijnteylingen.nl of 0252-231805 (dinsdag en woensdag).


altijd een matras die perfect bij je past

20%

EEL D R O VO ping

Au op alle trassen* a (top)m

nu tijdelijk extra voordelig! * Deze actie geldt van 8 oktober t/m 27 november 2016. Kijk op auping.nl/matrassenactie voor de voorwaarden.

Hoofdstraat 14-16, Noordwijk | T 071 361 57 75 | nachtkust.nl Geopend: Maandag 12.00 tot 18.00 | Dinsdag t/m vrijdag 10:00 tot 18:00 | Zaterdag 10:00 tot 17:00 | Zondag 12:00 tot 17:00

O U V N ER P A . T

Nu vanaf

â‚Ź 45,00 per maand.

Alle providers hebben nu interessante acties en aanbiedingen voor u. Zo heeft u al een alles-in-een pakket vanaf â‚Ź 45,00 per maand. Ga naar onze website om het aanbod op uw adres te vergelijken en vind de beste deal op ons netwerk. Er is altijd een abonnement dat het beste bij uw situatie en budget past.

OVERSTAPPEN OP GLASVEZEL IS ZO GEDAAN.

!

Overstappen op glasvezel is zo eenvoudig dat u het vandaag nog snel en makkelijk via www.eindelijkglasvezel.nl/beste-deal regelt. In slechts drie simpele stappen stapt u over.

AL

S

L E Z E V S A L G ! N E K WE AL TI J

D D E BESTE

DIT IS HET MOMENT. STAP NU OVER!

DE

1

2

3

Vergelijk.

Kies en sluit af.

Geniet.

Liever advies van een glasvezeladviseur? Dat kan ook, het is net zo makkelijk en snel als zelf overstappen. De glasvezeladviseurs van Reggefiber nemen de tijd om u een onafhankelijk overzicht en persoonlijk advies te geven. Ook beantwoorden ze al uw vragen over abonnementen. Als u wilt, sluiten ze het abonnement direct voor u af.

ZO ZIJN WIJ BEREIKBAAR.

Vergelijk, kies

en sluit direct af.

www.eindelijkglasvezel.nl/beste-deal

Wilt u bellen of chatten met onze glasvezeladviseur? Neem dan contact met ons op. www.eindelijkglasvezel.nl/advies 088 006 37 10 www.twitter.com/reggefiber 06 541 151 19


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 19 OKTOBER 2016

9

Duidelijkheid over tuintjes aan Industriekade SASSENHEIM n In november gaat de

raadscommissie Ruimte spreken over het geschil rond huurprijs van de tuintjes bij de woonboten langs de Industriekade. De bewoners willen dat de gemeente zich houdt aan eerdere afspraken, Ben W volgt het huidige beleid dat voor nieuwe bewoners een marktconforme huurprijs moet gelden.

Door Nico Kuyt

In 2006 zou er sprake zijn van een verjaring van het eigendom van de tuintjes. Na tussenkomst van de rechter hebben de eigenaren hun eigendom ingeleverd voor een huurovereenkomst met een zogeheten recognitie. Zij deden afstand van de grond, kregen een lage huurprijs en dienden zorg te dragen voor de beschoeiing en de gemeente toegang te verlenen als er kabels en leidingen getrokken moesten worden. Tot 2012 kregen nieuwe eigenaren eveneens die lage huurprijs, omdat er geen gemeentelijk beleid was. Dat beleid is in 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Er moest marktconform worden gehandeld. De eerste die ermee te maken kreeg, was de nieuwe eigenaar van Industriekade 27 in 2014. Het resulteerde in een zeer forse verhoging. Een diepgravend geschil werd geboren. ONREDELIJK

Vorige week kwamen twee bewoners, namens de anderen, inspreken over de kwestie. Bart van der Vlugt sprak namens William Slotboom van nummer 27 en noemde de verhoging ‘onredelijk’. De gemeente gaat uit van woningbouwgrond, maar de tuintjes zijn oever-

grond. Daarnaast is de grond vervuild. Wethouder Kees van Velzen zou volgens hem ook toezeggingen hebben gedaan en B en W heeft het inroepen van de Rijdende Rechter afgewezen. Namens tien eigenaren sprak Peter van Weel de woede en zorg uit en riep de gemeente op zich te houden aan de eerder gemaakte afspraken. In zijn ogen moet de gemeenteraad de wethouder en ambtenaren ter verantwoording roepen over de wijze waarop tot nu toe in deze zaak is gehandeld. VRAGEN

Bij diverse fracties in de commissie leefden vragen of wel op een zorgvuldige manier met bewoners was omgegaan en niet te snel de advocaten waren ingezet. Ook was er onduidelijkheid over de manier waarop de nieuwe tarieven zijn berekend. Besloten werd om de kwestie op agenda van de eerstvolgende vergadering te zetten. Daarbij dient het ook breder getrokken te worden, want ook elders in de gemeente kan dit spelen, zoals de Speelweide in Warmond. De wethouder zegde toe intussen de huurprijzen te bevriezen. Als een voorschot op de komende vergadering wees Van Velzen erop dat in mei met Slotboom een overeenstemming was bereikt. De eigenaar zou twee jaar een lagere huur betalen en dan de getaxeerde huur voor een tuin. Het verhaal is in zijn ogen tot nu toe wat ‘eenzijdig belicht’. Naar zijn zeggen heeft de tegenpartij, nadat deze schriftelijk had bevestigd dat hij akkoord was, de pers opgezocht en ook als eerst met een advocaat was begonnen. Hoe het zit, zal in de volgende vergadering duidelijk worden.

Geen referendum TEYLINGEN

De gemeente krijgt geen raadplegend referendum. Dat is een referendum op initiatief van de gemeenteraad. Teylingen kent wel een referendum dat door de inwoners wordt aangevraagd: het raadgevend referendum. n

Voor de uitbreiding van het houden van een referendum door de raad is enige tijd geleden een burgerinitiatief ingekomen van een inwoner uit Sassenheim. Teylingers kunnen nu al een referendum aanvragen. Dat is wel aan regels gebonden. Zo moet er een inleidend verzoek komen gedragen door 2 procent van de kiesgerechtigde stemmers, op dit moment zo’n 540 handtekeningen. En daarna een definitief verzoek van 10 procent, circa 2700 handtekening. Vervolgens wordt het gehouden, maar is pas geldig met een opkomst van 30 procent. Het is niet bindend, dus de gemeenteraad kan afwijken. Het burgerinitiatief vroeg nu om naast het referendum voor de burger, ook eentje voor de raad in te voeren. Daarmee kan de raad aan de kiesgerechtigden om advies vragen.

GEEN BEHOEFTE

Maar de raadscommissie Bestuur zag er vorige week de toegevoegde waarde er niet van in. De gemeente heeft al voldoende, of werkt aan instrumenten om bij de inwoners de mening op te halen, zoals bijvoorbeeld bij participatie en een burgerpanel. De commissie kon over de afgelopen jaren geen onderwerp bedenken waarbij er behoefte zou zijn aan zo’n referendum. Er kleven ook nadelen aan. Het is niet bindend en dat kan leiden tot teleurstellingen. Er kan alleen met ja of nee gestemd worden, dus zij die er belang bij hebben zullen eerder stemmen en dat kan leiden tot een scheve uitkomst. Kiezers kunnen bovendien niet alle belangen overzien. Mocht de raad een referendum willen houden, dan kan het daarvoor al een besluit nemen. Het hoeft dus niet in een verordening gespijkerd te worden, want dat wekt de suggestie dat de raad dat ook bij alles zal doen. De fractie van D66 keek er wel iets anders tegenaan, maar dacht ook dat er niet echt behoefte aan is. En daarmee stopte het burgerinitiatief. (NK)

Zing mee met Lenteklokjes SASSENHEIM

n Altijd al een keer willen optreden? Op maandag 24 oktober starten bij Kinderkoor de Lenteklokjes de repetities voor het kerstconcert. Zing in de maanden oktober, november en december met ze mee en op zaterdag 17 december kan iedereen het eindresultaat komen beluisteren tijdens het

kerstconcert in de sfeervolle Dorpskerk in Sassenheim. De repetitie is in lokaal 13 van ‘t Onderdak. Deelname aan dit kerstproject kost eenmalig 17,50 euro. Meer informatie en de tijden staan op www.delenteklokjes.nl of bel naar Bernadet van Vliet 0252-544859 of naar Marian van Kempen 06-30694455.

Mw. Burger wenst met enig hout haar inspraak kracht bij te zetten. | Foto: Nico Kuyt

Nog wel wat vraagtekens bij het omgekeerd inzamelen van afval TEYLINGEN n Het nieuwe idee van het wegbrengen van het restafval in plaats van het ophalen, ontmoette in de raadscommissie Ruimte nog niet het volledige applaus. Volgens wethouder Kees van Velzen wordt het op sommige plaatsen in het land al met succes toegepast om de burger tot beter scheiden te verlokken. Maar de wethouder verleidde de commissie er nog even niet mee. Door Nico Kuyt

Vooraf aan de bespreking kwamen twee inwoners de commissieleden warmen over hun ideeën over de omgekeerde inzameling. Mevrouw Burger-van der Ploeg vindt het in ieder geval een afschuwelijk idee. Het wegbrengen leidt tot problemen. “Jonge mensen hebben daar waarschijnlijk niet zo’n probleem mee, maar ouderen des te meer. Iemand anders moet dat maar voor hen wegbrengen. In Lisse zijn ze nauwelijks begonnen of ze hebben al het eerste probleem. In dit geval jonge gezinnen die tegemoet moeten worden gekomen in verband met de luiers. Hierna volgen waarschijnlijk de ouderen die last van incontinentie

hebben en daarna de opa’s en oma’s die allemaal voor hun kleinkinderen zorgen?”, aldus de inspreekster. Ook het illegaal wegwerpen van afval wordt volgens haar een probleem. Iets wat mevrouw Suurd ook aanstipt. Zij wees op het behoorlijk gaan stinken van het restafval. MOEIZAAM

In de commissie was het CDA eens met de richting die wordt ingezet voor het omgekeerd inzamelen. Er heeft een uitgebreid traject van participatie plaatsgevonden. Ervaringen leren dat het omgekeerd inzamelen zorgt voor beter scheiden. Wel vroeg de fractie aandacht voor de zwakkere partijen zoals ouderen die afval moeilijk kunnen wegbrengen en jongere gezinnen met luiers. Ook D66 liet een positief geluid horen. Maar er moet wel een prijsprikkel gekoppeld worden aan het wegbrengen. Zo besparen gezinnen veel geld door zo min mogelijk restafval in de container te werpen. Echter, in de commissie stapelde de kritiek op. Samen met de fractie van Trilokaal kon D66 zich nog wel vinden in het even afwachten hoe Lisse het doet. Deze gemeente heeft het omgekeerd inzamelen al ingevoerd en met het begin van het nieuwe jaar gaat daar ook een prijsprikkel werken. De overige fracties hadden nog wel wat bedenkingen. Zij stelden vraagtekens bij de gehouden

burgerpolsing. Inderdaad, de cijfers waren niet echt verhelderend en wellicht toegeschreven naar een gewenst resultaat. Daarnaast vreesden zij voor het illegaal dumpen van het restafval, zoals het plaatsen naast de inzamelbak of het gooien in publieke afvalbakken. Als al het restafval daarin verdwijnt kost het mij niets, zo is de gedachte. En wanneer de maden uit de bak kruipen, wat blijft er dan nog over van het verantwoord scheiden? HET WERKT

“Waarom zeuren en klagen mensen altijd als zij afval moeten wegbrengen, maar om het in huis te slepen, daar hoor je niks over”, zo citeerde Van Velzen zijn Katwijkse collega over het afval. De wethouder blijft positief. Ervaring leert dat het omgekeerd inzamelen tot betere scheiding leidt, net als een tarief voor het wegbrengen van het restafval. Doe je het slecht, betaal je meer. Overigens valt het afvaltoerisme volgens de wethouder wel mee. “De mensen zijn netter dan wij wel denken.” Een meerderheid van de commissie vond toch dat de nieuwe richting nog niet rijp was voor invoering. Eerst de ervaringen van Lisse afwachten. De gemeenteraad gaat er op 27 oktober verder over spreken. Het is nog een keuzenotitie en nog geen definitief beleid. Dat zal later de raad worden voorgelegd.

Ruim 19 procent scheefhuurders TEYLINGEN

n Van de huurders van een woning in de sociale sector in Teylingen is 19,2 procent een goedkope scheefhuurder. Zij verdienen teveel voor de woning van die zij huren van de woningcorporaties.

Dat blijkt uit de deze gelanceerde website ‘Lokale Monitor Wonen’. De monitor geeft inzicht in de huurcijfers van alle gemeenten in Nederland en is gebaseerd op de cijfers van onder andere het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) van 2014. De woningmarktcijfers worden gekoppeld aan inkomensgegevens van het CBS. De monitor is gemaakt in opdracht van onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), vereniging van woningcorporaties

Aedes en de Woonbond. Het onderzoek is uitgevoerd door kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). GOEDKOPE SCHEEFHUURDERS

De goedkope scheefhuurders verdienen boven de grens van 38,690 euro en wonen in een sociale huurwoning met een maximale huurprijs van 699,48 euro. In Teylingen is dit 19,2 procent. In Lisse (20,4) en Noordwijkerhout (21,1) ligt het percentage hoger. In Noordwijk is het 16,8 procent. In Oegstgeest en Hillegom ligt het percentage onder de 15 procent. DURE SCHEEFHUURDERS

Naast de goedkope scheefhuurders toont de monitor ook dat 13,6 procent van de scheefhuurders de zoge-

naamde ‘dure scheefhuurders’ zijn. Zij behoren tot de doelgroep die wel in aanmerking komen voor huurtoeslag, maar in een sociale huurwoning zitten die boven de 566,82 euro (bij één- of tweepersoonshuishouden) of 596,75 euro (bij een drieof meerpersoonshuishouden) kost. De overige 67,2 procent van de huurders in Teylingen heeft sociale huisvesting die past bij het inkomen. In de omliggende gemeenten ligt dat percentage hoger in Lisse (72,4), Noordwijk (70,1) en Hillegom (69,4). In Oegstgeest (63,1) en Noordwijkerhout (60,8) woont een lager percentage in een woning die past bij de financiële situatie. In Nederland heeft gemiddeld 71,6 procent een passende huisvesting, zo blijkt uit de monitor.


Go go! h t r o N

HOI, 7e EN 8e GROEPERS + OUDERS!

10

Ontdekken en ervaren? Dit jaar kun je op verschillende momenten

nov

kennismaken met onze school. Kom je, samen met je ouders, naar de Open

Open Avond

Avond? Tijdens deze avond krijg je een

uur Zaal open: 18:30 uur Aanvang: 19:00 21:00 uur Programma: tot

voorproefje op wat het Northgo College jou te bieden heeft. Na een kort gezamenlijk deel in de aula kun je

2016

proeflesjes en presentaties volgen.

school voor mavo, havo, vwo

Duinwetering 107 | 2203 HM Noordwijk info@northgo-college.nl | www.go-northgo.nl | t: 071-3681 855

TE HUUR: 6 persoons bestelbussen

* * n i n i l l lal-

,8-,a 8 3 3 * niet voor K €€

AAPPK

Diesel tot 2006

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

vanaf

€ 85,

00

per dag

0252-211849

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832 Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak www.onderdeboompjes.nl / info@onderdeboompjes.nl

www.gdol.nl

Calla

Bernard Schulte BernardSchulte Voorhout Voorhoutbv

LEV EN IN LUX E & COM FORT

al meer dan 100 jaar al meer dan 100 jaar behaaglijk vertrouwd behaaglijk &&vertrouwd

■ Comfortabel warm huis, zonder hoge Comfortabel huis, zonder hoge stookkosten ofwarm gezondheidsrisico’s of gezondheidsrisico’s ■ stookkosten Gedegen onderhoud onderhoud ■ Gedegen 24-uurs storingsdienst ■ 24-uurs Grondigestoringsdienst inspectie door ervaren warmte Grondige inspectie door ervaren specialisten ■ warmte Energie besparen zonder comfort te specialisten verliezenbesparen zonder comfort te Energie ■ verliezen Leverancier van duurzame energie zoals zonnepanelen Leverancier van duurzame energie ■ zoals Reiniging van luchtkanalen / onderhoud zonnepanelen aan mechanische afzuiging / onderReiniging van luchtkanalen ■ houd Wij werken met gerenommeerde merken aan mechanische afzuiging als Nefi t, Remeha en Vaillant Wij werken met gerenommeerde ■ merken Zink-, looden dakwerk als Nefit, Remeha en Vaillant ■ Zink-, Sanitaire installaties looden dakwerk ■ Sanitaire Showroominstallaties met verschillende designradiatoren, sanitair en CV ketels,designShowroom met verschillende bezoek graag op afspraak. radiatoren, sanitair en CV ketels,

Duurzaam in huis en op het dak!

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

■ Comfortabel warm huis, zonder hoge stookkosten of gezondheidsrisico’s ■ Gedegen onderhoud ■ 24-uurs storingsdienst ■ Grondige inspectie door ervaren warmte specialisten ■ Energie besparen zonder comfort te verliezen ■ Leverancier van duurzame energie zoals zonnepanelen ■ Reiniging van luchtkanalen / onderhoud aan mechanische afzuiging ■ Wij werken met gerenommeerde merken als Nefit, Remeha en Vaillant ■ Zink- & dakwerk ■ Sanitaire installaties ■ Showroom met verschillende designradiatoren, sanitair en CV ketels, bezoek graag op afspraak.

Brengt bewoners tot elkaar 98 LUXE HUURAPPARTEMENTEN IN RIJNSBURG V.A. € 1.277,- ALL-IN*

BERNARD SCHULTE BV

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

k r e t S en

Sam

CENTRALE�VERWARMING, ‘LEEF VITAALAIRCONDITIONING, EN GENIET MET ELKAAR VAN DE CENTRALE FACILITEITEN’ LOODGIETERSWERK EN VENTILATIESYSTEMEN

� VAN FITNESSCENTRUM TOT ONTMOETINGSPLEIN

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

LOODGIETERSBEDRIJF

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

C. HUNDERSMARCK BV

k r e t S n e Sam

bezoek graag op afspraak.

LOODGIETERSBEDRIJF

BERNARD SCHULTE BV

Onderdeel van Bernard Schulte

C. HUNDERSMARCK BV

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

CENTRALE VERWARMING, AIRCONDITIONING, LOODGIETERSWERK EN VENTILATIESYSTEMEN

VOORHOUT

� VAN WELNESS TOT KOOKSTUDIO

Onderdeel van Bernard Schulte

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

WONENINCALLA.NL

Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WELKOM@DERAADMAKELAARS.NL *KIJK VOOR DE HUURVOORWAARDE OP ONZE WEBSITE

WWW.BERNARDSCHULTE.NL WWW.HUNDERSMARCKBV.NL RIJNSBURG

VOORHOUT

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Nijverheidsweg 10

2215 MH Voorhout

T 0252 211306

info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl WWW.BERNARDSCHULTE.NL ●

RABO NL73RABO0366004573 bic RABONL2U KvK nr. 28090742 BTW nr. 8098.93.216.B.01 Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.HUNDERSMARCKBV.NL Op alle door ons uitgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algeme ●

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

betalingsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AV

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING


uit!

DE TEYLINGER

WOENSDAG 19 OKTOBER 2016

11

agenda agenda Film: Wild • Lisse, Filmhuis Di Di 11 OKTOBER 2016 Waargebeurd dietijdens tijdenseen eenperperWaargebeurddrama dramamet metReese Reese Witherspoon Witherspoon die

Film: Wild

• Lisse, Filmhuis

soonlijke meerdan dan1600 1600km kmmaakt. maakt. soonlijkecrisis crisiseen eenwandeltocht wandeltocht van van meer

Vr en Zo

Expositie ‘Kunst Zonder Naam’

•DunaAtelier, Katwijk

voor Kids! Hillegom,Solution Solution Party voor ••Hillegom, 13-11 Expositie van Kids! ruim 100 anonieme kunstwerken, die naast te bekij44Party

t/m

Vr Vr

Disco voor kinderen uit 8 die dieje jeniet nietmag magmissen. missen. Disco voor kinderen uitgroep groep 7 7 en en 8 ken ook te koop zijn. Vvvkatwijk.nl Van 20:00 Van 20:00tot tot23:00. 23:00.Entree Entree gratis. gratis. Strontrace

Ma-Do

•Park Groot Leerust, Warmond

Vr- VrValkenburg,diverse diverselocaties locaties t/m10 10 Paardenmarkt Paardenmarkt • Valkenburg, 17 -20 t/m Do Do 44 Zeilwedstrijd voor skûtsjes, klippers, aken en tjalken tussen WarmVr

21Za Za

21

Za Za

Vr

21Za Za

Waar een enbijzonder bijzonderdorpsfeest dorpsfeest Waar eenklein kleindorp dorpgroot grootin in is! is! Gezellig Gezellig en ond en Workum. Boten zijn di of woe in Warmond. rondomde detraditionele traditionelePaardenmarkt. Paardenmarkt. www.vvvkatwijk.nl rondom www.vvvkatwijk.nl Meezingen met Route 66

55Grote Grotemarkt markt metvele veleuitgeladen uitgeladen kofferbakken, gezellig aan kofferbakken, aan Rob van Dijkmet en met medewerking van Paul Mooren gezellig and Friends.

doorgaandeweg wegnaar naar Haarlem. Haarlem. Van uur dede doorgaande Van 10:00-16:00 10:00-16:00 uur Rockbands in De Schuit •JVC De Schuit, Katwijk 10.000 stappen wandeling • Nwh, VVV-kantoor 10.000 stappen • Nwh, VVV-kantoor Een combinatie vanwandeling Amerikaanse en Nederlandse bands zet De

Start vandeze dezemaandelijkse maandelijkse wandeling wandeling om 55Start van om9.00 9.00uur uur- -DeelDeelSchuit op stelten met rock(&roll)-muziek. Vvvkatwijk.nl name € 2,50

name € 2,50 Bätzorgelconcert Marco den Toom •Vredeskerk, Katwijk Vrije Festivalvan het orgelspel • Sassenheim, park Rusthoff GenietTijd vrijdagavond van Marco den Toom in de

Tijd Festival • Sassenheim, park Rusthoff Activiteiten en demonstraties door verschillende verenigin55Vrije Vredeskerk in Katwijk! Vvvkatwijk.nl Activiteiten door verschillende verenigingen. Van 11en totdemonstraties 16 uur. Kindervrijmarkt van 12 tot 15 uur.

Dagelijks

‘Op blote voeten in het park’ bij Pankras SASSENHEIM

Toneelvereniging Pankras speelt eind oktober en begin november het internationale blijspel ‘Op blote voeten in het park’. n

Het is februari 1963. Een paar dagen getrouwd jong stel neemt zijn intrek in een klein appartement op de vijfde verdieping van een patriciërshuis in New York. De jonge bruid heeft de huur van de woning zelf-

standig geregeld. Met een bijzondere bovenbuurman wordt het leven in deze woning niet datgene wat de bruidegom zich had voorgesteld. Ook de moeder van de bruid denkt er het hare van. ‘Op blote voeten in het park’ is het laatste stuk van regisseur Wim Prins, die sinds 1988 de regie op zich neemt bij Pankras. De voorstelling wordt gespeeld op zaterdag 29 oktober, zondag 30 ok-

tober (matinee), zaterdag 5 november en zondag 6 november (matinee). Kaarten zijn te bestellen vanaf 26 oktober via kaarten@pankras. net. Of bel voor kaarten voor 29 en 30 oktober naar 06 15378088 (tussen 19.30 en 21.30 uur) en voor zaterdag 5 en zondag 6 november naar 06 27653912 (tussen 19.30 en 21.30 uur). | Foto: pr./Edwin van der Wijngaard

5 Deenshops bij de ateliers verschillendeshowen kinderactiviteiten. winkeliers deen Hoofdstraat de laatste trends op van de ruim 500 meter lange catwalk! 10-18 fashion uur.

Za

Za

22Za Za

Za

Na het spetterende jubileumconcert in juni, waarmee het 10-jarig bestaan van de Stichting Kamermuziek Warmond werd gevierd, maakt het Monward Consort zich weer op voor een nieuw seizoen van drie concerten. Traditiegetrouw vindt het eerste concert plaats op de openingsavond van de Kunstweek en dat is

dit jaar op zaterdag 5 november in de Protestantse Kerk aan de Herenweg in Warmond. Tijdens het concert wordt onder andere het schitterende Octet van Felix Mendelssohn gespeeld. Deze componist was pas 16 jaar oud toen hij dit meesterwerk schreef. Ook wordt het gerestaureerde Lohmanorgel feestelijk ingewijd met het concert in F van George Frederick Handel.

Bert Mooiman - al jaren een graag gezien gastmusicus - zal soleren op dit prachtige orgel. Verder staan het indrukwekkende Fratres van Arvo Pärt, alsmede de bekende Serenade van Edward Elgar op het programma. De toegang bedraagt 17 euro. Kaarten bestellen kan via www.kamermuziekwarmond.nl.

huis. 12.00 t/m 18 uur. Toegang gratis

terdag 12 september jaarmarkt en onder meer wielerkoers. 5 Evenementen en kermis (9-12 september) in Voorhout. ZaHerfstmarkt op Landgoed Keukenhof •Landgoed Keukenhof Lisse

Za

Za en Zo

12 september jaarmarkt en • onder meer Dorpsstraat wielerkoers. Kunstmarkt Warmond, 22Zoen 23 Herfstmarkt met seizoens- en streekgebonden producten en 6terdag Bijzondere markt vol kunst. Van 11 tot 16 uur in het gezelZo

Di

• Warmond, Dorpsstraat snuisterijen. Er worden tal van activiteiten georganiseerd! lige Warmondse dorpscentrum. 6 Kunstmarkt Bijzondere markt vol kunst. Van 11 tot 16 uur in het gezelKoffieconcert •Stadsgehoorzaal, Leiden Café Leiden • Leiden, Scheltema Leiden Warmondse dorpscentrum. Scandinavische ochtend de musici werken spelen van 8ligeScience Kom alles te weten over waarbij een onderwerp uiteenlopend van

Science Cafétot Leiden • Leiden, Scheltema Nielsen, Berwald en ‘kernenergie’ ‘deSibelius. nieuwewww.stadspodia.nl spelling’. Van 20.00 tot 22.00Leiden uur. 8 Kom te weten over een onderwerp uiteenlopend van Thealles big draw •Scheltema Leiden Di-10 Kermistot ‘de nieuwe spelling’. • Noordwijkerhout, centrum Van 20.00 The tot Big 22.00 uur. Museum Lakenhal organiseert het tekenfestival Draw: 8‘kernenergie’ Kermis enDe gezelligheid op de Brink en in het centrum van

23Do Di-

Do Zo Di-

Zo Zo

twee dagen lang volledig in het teken van tekenen! -10 Kermis • Noordwijkerhout, centrum Noordwijkerhout 8 •Rijnsburgerweg/Leidsevaart, Voorhout Herfstwandeling Kermis en gezelligheid op de Brink en in het centrum van Di-13 Cultuurweek • Lisse, Kasteel Keukenhof Geniet vanvan kleur ennieuwe geur vancultureel de herfstseizoen. in park Overbosch. Vanen 14 8Noordwijkerhout De aftrap een Voor prijzen

meer informatie: www.kasteelcultureelkeukenhof.nl Cultuurweek • Lisse, Kasteel Keukenhof 8 -13 Herfstwandeling •Noordwijkerhout De-13 aftrap van een nieuwe cultureel seizoen. Voor prijzen en DoKermis • Hillegom, Jonkheer Mockkade

23Zo Do-

Di Zo

n

tot 15 uur wandelen met IVN-gids. Gratis.

Wandeling, 15 km., door bos en duin. Start om13 9.00 uur vanaf is 10meer informatie: www.kasteelcultureelkeukenhof.nl Van donderdag 10 september t/m zondag september restaurant Invitation, Oosterduinse Meer. www.av-nsl.nl het weer kermis in Hillegom!

Kermis • Hillegom, Jonkheer Mockkade Voetbalwedstrijd •Noordwijkerhout, de Boekhorst 10 -13 Van donderdag september t/m zondag 13 is 112-dag (incl10Brandweerman Sam)Sportpark • september Lisse, centrum

25Za

12hetVerschillende KNVB Beker: VVSB Katwijk, wedstrijd in de 2e ronde van KNVB weer kermis in–Hillegom! hulpdiensten presenteren zich en er zalde een Op deze in een landelijke sfeer opgezette markt bieden de meet & greet zijn met Brandweerkman Sam Entreekaarten verkrijgbaar aan de bar. Zeestraat 7a. 10-17 uur. diverse kraamhouders uiteenlopende waar aan.

Pompoenmarkt • Noordwijk•De Binnen, Florahof Theater / Cabaret Muze, Noordwijk 250landelijke jaar Bätzorgel • Katwijk, Vredeskerk deze in een sfeer opgezette markt bieden de 25Za12 12OpConcert Emillo Guzman - Alle mensen verzamelen. Di

Za

Feestelijk concert ter gelegenheid van 250 jaar Bätzorgel. diverse kraamhouders uiteenlopende waar aan. 10-17 uur. Www.demuzenoordwijk.nl Tevens Open Monumentendag Katwijk. www.vvvkatwijk.nl

Za 12 Feestelijk concert ter gelegenheid van 250 jaar Bätzorgel. Za 12 De 26 Kom op kunstzinnige wijze een kop en versieren encatlaat je nieuwste trends voor het najaar opschotel een doorlopende

Concert 250 jaar Bätzorgel • Katwijk, Vredeskerk Kijk-Ontdek-Doe workshop ‘Kunst is overal’ •Lisse

Wo

in-Stijl Lifestyle & Fashionevent

De lessen van Jeugdtheaterschool Flores (JTS Flores) zijn begin okto-

• Katwijk, Zeezijde

Tevens Opendoor Monumentendag Katwijk. www.vvvkatwijk.nl inspireren de kunst in Museum De Zwarte Tulp. walk, maar ook hapjes, drankjes en muziek! www.vvvkatwijk.nl

Za Za12 12DeFietsroute nieuwste trends voor het najaar op een cat27 Dit reizende gratis muziekfestival brengt nieuwe, talentvolle, langs monumentale panden endoorlopende oude bollenschu-

in-Stijl Lifestyle & Fashionevent • Katwijk, Zeezijde Popronde •Diverse locaties binnenstad Leiden Open Monumentendag • Noordwijkerh., VVV-kantoor

Do

walk, maar ook hapjes, en muziek! www.vvvkatwijk.nl ren. Route afhalen bij drankjes VVV Noordwijkerhout bands naar Leiden.

Za Za12 12Fietsroute 28 Pop-up stores, proeverijen en staat nog veel meer vanvan 19.30 langsworkshops, monumentale panden en oude bollenschuDe Noordwijkse Open Monumentendag in het teken

Meedoedagen op het toneel ber gestart. Het is naar aanleiding van de Meedoedagen nog mogelijk om in te stromen op de groepen. Kinderen en jongeren die de theater- en zanglessen willen uitproberen, hoeven zich niet van tevoren aan te melden. Een kwartier voor aanvang melden in de foyer van Het Trefpunt is voldoende. Meer informatie over de lestijden en prijzen

Beker,&aanvang 18.30 uur meet greet zijn met Brandweerkman Sam

112-dag (incl Brandweerman Sam) • Lisse, centrum Concert •Noordwijkerhout, café van der Geest 12 Pompoenmarkt • Noordwijk Binnen, Verschillende hulpdiensten presenteren zich en er Florahof zal een 25Za 12 Harry Sacksioni speelt “Once upon a time”. Aanvang 20.15 uur. Di Za

Shopping Night Open Monumentendag • Noordwijkerh., VVV-kantoor Open Monumentendag ••Nederzandt Noordwijk,Langevelderslag div. locaties

Vr

WARMOND n Jeugdtheaterschool Flores organiseert gratis Meedoedagen voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 20 jaar. Er zijn open theater- en zanglessen op woensdag 26 oktober in Theater Het Trefpunt, Herenweg 80.

The Harbourlights is het decor voor een voorronde van het Neder-

- 12 • Voorhout, centrum eenNajaarsfeesten ritje maken met de stoomtrein! Vvvkatwijk.nl

23Zo

WARMOND

5

12 Najaarsfeesten • Voorhout, centrum 22Zaen 23 Met hun lievelingsknuffel onder de arm mogen kinderen gratis 5 -Evenementen en kermis (9-12 september) in Voorhout. Za-

23Di

Nieuw seizoen Monward Consort

Voorronde Open NK Poker •Harbourlights, Noordwijk in& Dorpshart Lisse. Auto’s staan verspreid in het Dorpshart. 6 Lifestyle Beurs • Noordwijkerhout, Tespelduyn

Za en Zo

Zo

paddenstoelen. Er is altijd wel iet te ontdekken in een bos. De rondleiding is gratis. De start is bij de entree van het Overbosch, op de hoek Rijnsburgerweg en Leidsevaart, tegenover de dokterspost.

5 Verschillende autodealers latenverspreid de nieuwste modelen zien in Dorpshart Lisse. Auto’s staan in het Dorpshart.

Lifestylebeurs ‘Goed alles voor op, in en rond het 6 Lifestyle Beursleven’;Poker • Noordwijkerhout, Tespelduyn lands12.00 Team t/m Kampioenschap (NTKP) 5 &Lifestylebeurs huis. 18 uur. Toegang ‘Goed leven’; allesgratis voor op, in en rond het Knuffeldagen •Stoomtrein Katwijk Leiden, Valkenburg

Zo

VOORHOUT

“, dat zich uitstrekte van Alkmaar tot Leiden. Wandelaars kunnen genieten van de herfst in het bos. Bladeren die verkleuren, bomen die bessen en andere vruchten dragen. Misschien zien we nog bijzondere

& Greet •Cultuurcafé, Noordwijk enMeet trends op de ruim 500 meter lange catwalk! 10-18 uur.

Auto Avenue • Lisse, Centrum Een Meet & Greet met ‘de man die Nederland leerde wonen’, Jan 5Auto Avenueautodealers laten de nieuwste•modelen Lisse, Centrum Verschillende zien des Bouvrie, rondom zijn memoires. Cultuurcafe.nl

Za & 22 Zo Za &

IVN wandeling in Het Overbosch De IVN gidsen geven op zondag 23 oktober van 14.00 tot 15.00 uur een excursie in het Overbosch. Het Overbosch in Voorhout is een stukje bos dat deel uitmaakte van de “Wildernisse van Hollandt

gen. Van 11op tot uur. Kindervrijmarkt 12 tot Lisserbroek 15 uur. De van Olmenhorst Zelfpluk De16 Olmenhorst•Landgoed

We Are Fashion Event • Ook Noordwijk, Hoofdstraat 21Zat/m30 Kom je eigen appelsEvent of peren plukken! zijn er leuke work5We Fashion • Noordwijk, Hoofdstraat De Are winkeliers van de Hoofdstraat showen de laatste fashion

Zo

n

•Tulpzaal Hotel De Nachtegaal Lisse

Kofferbakmarkt • Hillegom, Museum Kofferbakmarkt Hillegom, Ford Museum Een avond entertainment van koor Route 66 onderFord leiding van

ren. afhalen bijvia VVV Noordwijkerhout Kunst & Ambacht. 11-17 uur. www.openmonmentendag.nl totRoute 23.30 uur. Tickets  www.ticketjames.com

12DeinEen Za Za12 29 geweldigen dansfeest voorLisse iedereen 25 jaar ouder Bloemenkunstdorp kuntvan u genieten van de met vele Noordwijkse Open Monumentendag staat inen het teken van RR Express Dance Classic Party Open Monumentendag Open Monumentendag

Za

van de cursussen staat op www.jtsflores.nl, voor vragen is JTS Flores bereikbaar via info@jtsflores.nl. JTS Flores verloot twee vrijkaarten voor een voorstelling naar keuze in Theater Het Trefpunt onder de deelnemers die zich tijdens de Meedoedagen inschrijven én de al ingeschreven leerlingen van dit seizoen.

•Restaurant De Engel Lisse • Lisse, Dorpshart • Noordwijk, div. locaties

monumenten de beste dance muziek 70’s, 80’s & 90’s tot nu! Kunst & Ambacht. 11-17van uur.dewww.openmonmentendag.nl Halloween •Park Rusthoff, & 13 Open Monumentendag • Leiden, div.Sassenheim locaties Open Monumentendag • Lisse, Dorpshart Kinderen tot 12 jaar kunnen griezelen in het park en deelnemen Meer dan vijfendertig monumenten in Leiden open hun in Bloemen- en kunstdorp Lisse kunt u genieten van de vele deuren voor bezoekers. aan spannende spelletjes.Leiden.nl Van 19 tot 21 uur. Thema is ‘pirates’. monumenten Halloweenoptocht •WV Bosplein, Katwijk & 13 Lichtsculpturen • Noordwijk, Museum Noordwijk

12 29-30 Za Zo12 Za-Zo Za&

Za&Zo 12 & Doe 13 Open Monumentendag • Leiden, div. locaties 31 spannende Halloweenwandeling door cenLet’s mee go toaan thede caves and explore! Ira van der Valk. Zahet 11-17 Zo 12 Meer dan vijfendertig monumenten in Leiden open hun MaZa&

uur, zo 11-17 uur (eenmalige uitzondering openingstijd).

trum van Katwijk! vvvkatwijk.nl deuren voor bezoekers. Leiden.nl

Za&Zo 13 &Rondleiding 13 Lichtsculpturen • Noordwijk, Noordwijk Japan in de Hortus doorwordt Titia Museum van derom Eb en 29 Tijdens het teruggaan naar wintertijd gesport geld in te Zo 12 Let’s go to the caves and explore! Ira van der Valk. Za 11-17 Wintertijd Challenge Zondagwandeling

Za

•Zwembad Noordwijk • Leiden,BinnenZee, Hortus botanicus

Tonny Voorma. Deelname € 1,50 Start ombij12.00 uur. zamelen voor onderzoek naar spierziekten kinderen.

Blokfluit spelen bij Crescendo SASSENHEIM n Binnenkort start bij

Christelijke Harmonievereniging Crescendo Sassenheim het nieuwe seizoen van de AMV-lessen. Dit staat voor Algemene Muzikale Vorming. In deze lessen maken kinderen kennis met de beginselen van muziek. Zij leren blokfluit spelen, noten lezen en samen spelen. Dit alles

gebeurt op een speelse wijze. Bij Crescendo kunnen de kinderen na twee jaar blokfluitles/AMV een ander blaasinstrument kiezen zoals klarinet, dwarsfluit, trompet, saxofoon, trombone, hobo, fagot, hoorn of bariton. De lessen worden wekelijks op maandagmiddag gegeven. Er

wordt les gegeven aan groepjes van maximaal acht kinderen en de lessen duren 30 minuten. De lessen worden gegeven door de bevoegde docente Moniek Schippers. Meer informatie of direct aanmelden kan via opleiding@crescendosassenheim.nl. Aanmelden kan tot en met 1 november 2016.

Zo

uur, zo 11-17 uur (eenmalige uitzondering openingstijd). Huiskamerbenefiet •Hillegom De Biologische Smaak van Leiden • Leiden, Vismarkt

Wo

Rondleiding Japan in of deHillegomse Hortus door Titia van der Eb en voorkeur biologisch streekgebonden. van drie karakteristieke huizen. learn2learn.nl Tonny Voorma. Deelname € 1,50 Start om 12.00 uur. Allerzielenvieringen •Kerken Voorhout, Sassenheim enDe Warmond t/m 30 Reizen verruimt je blik • Noordw., Theater Muze

Zo 13 Zondagwandeling • Leiden, Hortus botanicus Op deze ligt de eerlijke producten, bij 30 Kom ookmarkt en bezoek de nadruk intieme op voorstellingen in de huiskamers Zo 13 Div 2-11

Zo

Expositie van div. kunstenaars. ma t/m vr 10-16 uur, za Biologische Smaak Leiden • Leiden, Vismarkt Allerzielen is traditioneel de van dag om de overledenen te gedenken. 13 De 10 - 13 deMatthiaskerk, voorstellingen. Entree gratis. Op deze markt ligt dede nadruk op eerlijke producten, bijin de Dat kanuur omen 19 tijdens uur in Warmond; om 10 uur

Dagelijks

Div

voorkeur of streekgebonden. Pancratiuskerk, Sassenheim; om 19Kerk uur in Bartholomeuskerk, t/m 3 oktbiologisch 700 jaar Hooglandse • de Leiden, Hooglandse Kerk

Tentoonstelling 700 jaar Hooglandse Kerk (te Theater bezoeken Voorhout. t/m 30 Reizen verruimt je blik • Noordw., DetijMuze dens openingsuren van de kerk). Expositie van div. kunstenaars. ma t/m vr 10-16 uur, za 10 - 13 uur en tijdens de voorstellingen. Entree gratis.

www.bollenstreek.info

Dagelijks

t/m 3 okt 700 jaar Hooglandse Kerk • Leiden, Hooglandse Kerk Tentoonstelling 700 jaar Hooglandse Kerk (te bezoeken tijdens openingsuren van de kerk).

www.bollenstreek.info


NIEUWE CITROËN C3 AS UNIQUE AS YOU ARE KOM KENNISMAKEN BIJ

DE JONG’S AUTOBEDRIJVEN Vooruitlopend op de officiële landelijke introductie in november bieden wij u nu al de mogelijkheid om kennis te maken met de Nieuwe Citroën C3. Wij nodigen u graag uit op 25 oktober van 12.00 tot 20.00 en 26 oktober van 09.00 tot 16.00 in onze showroom om de Nieuwe Citroën C3 zelf te ontdekken.

citroen.nl GEM. BRANDSTOFVERBRUIK: 3,2-4,8 L/100 KM; 20,8-31,3 KM/L; CO2: 83-100 G/KM.

Uitstoot- en brandstofgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens EU-richtlijn 715/2007 CE. Verbruikscijfers kunnen onder normale omstandigheden afwijken door o.a. extra uitrusting van de auto, bandenspanning, rijstijl en omstandigheden en kwaliteit van het wegdek.

DE JONG

KATWIJK - KON. JULIANALAAN 1 - 071- 4028554 WWW.DEJONGSAUTOBEDRIJVEN.NL

Uw kostbaarheden zijn goud waard! Nu ook op maandag geopend!

Meer dan 70 locaties ë! in Nederland en Belgi

Ook u heeft kostbaarheden in huis. Misschien wel veel meer dan u denkt. Een paar oude munten, bankbiljetten of een diamant bijvoorbeeld. Of een doosje met sieraden zoals een ketting, een ring of een horloge. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Dan ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn. Als u deze zou willen verkopen betalen wij u ook nog eens een reële prijs. Kantoor Katwijk Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Verpanden Beleggen

Taxatie

Inkoop

Verkoop

Veiling

Goud

Zilver

Munten

Sieraden, diamanten en horloges

Oude bankbiljetten

Postzegels

Antiek speelgoed

Openingstijden Ma. t/m za. van 9.30 - 17.00 uur Kantoren bij u in de buurt: Alphen aan den Rijn (di. t/m za.), Delft (ma. t/m za.) en Den Haag (di. t/m za.)

www.goudwisselkantoor.nl


interview

DE TEYLINGER

WOENSDAG 19 OKTOBER 2016

13

Zonder geld elkaar een handje helpen, dat is het doel van de Beursvloer Bollenstreek. De vierde editie van dit maatschappelijk verantwoorde evenement staat voor de deur. Een mooie gelegenheid om wensen te laten uitkomen.

Elkaar helpen met handjeklap op de Beursvloer

Als jij mij helpt bij het opknappen van ons clubhuis, mag jij daar een keer je bedrijfsfeest organiseren’. Zomaar een voorbeeld van een onderhandeling die op de Beursvloer Bollenstreek op woensdag 23 november tussen 17.00 en 19.00 uur ter sprake kan komen. De Beursvloer, georganiseerd door Lionsclub Bollenstreek in samenwerking met de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijkerhout en Noordwijk, biedt maatschappelijke organisaties, verenigingen en bedrijven gelegenheid om met elkaar in gesprek te komen en hun wensen kenbaar te maken. Henk Waling en Hans Lommerse, twee leden van de Lionsclub, leggen de gedachte achter het evenement uit. Waling: “Meestal organiseren we met de Lionsclub projecten om geld in te zamelen voor een goed doel. Een paar jaar geleden wilden we een immaterieel project opstarten, want ook bij projecten waar geen geld bij komt kijken, kunnen mooie dingen tot stand komen. We werken nauw samen met de afdeling welzijn van de verschillende gemeenten. Zij zijn ook enthousiast over het fenomeen, want we maken de gemeenschap op deze manier op een goedkope manier een stukje mooier. De gemeenten hebben toegang tot alle adressen van de verenigingen en organisaties, dus het is een zeer handige samenwerking.”

WENSEN KOMEN UIT

De Beursvloer Bollenstreek is bedoeld voor maatschappelijke organisaties en verenigingen in de Bollenstreek. Dan kun je denken aan een zorginstelling, maar ook aan de lokale scouting of een zangvereniging, volgens Waling. “Bijna alle verenigingen hebben wel klussen liggen die nog niet uitgevoerd zijn of niet gerealiseerd kunnen worden omdat daar geld voor nodig is. Zeker organisaties die van subsidies afhankelijk zijn, hebben vaak nog

onvervulde wensen. Deze organisaties of verenigingen kunnen dan naar de Beursvloer komen om hun vraag voor te leggen aan de aanwezige bedrijven en zo proberen een deal te sluiten. Het doel is dat de bedrijven de organisaties helpen bij het vervullen van de vraag en daar dan een iets voor terugkrijgen als tegenprestatie. Een tegenbod vanuit de organisatie of vereniging is niet verplicht, maar vergroot wel de kans op een geslaagde match, dus we promoten het wel. Zo was er in het verleden een EHBO-vereniging die lesruimte zocht, waarna een bedrijf de bedrijfskantine ter beschikking stelde. Als tegenprestatie bood de EHBO-vereniging twee personen van het bedrijf een gratis EHBO-cursus. Een goede match, precies waar de beursvloer voor is bedoeld.” Lommerse heeft ook nog een leuk voorbeeld van een geslaagde deal. “Er was een keer een speeltuinvereniging die naar de vloer kwam, omdat ze graag een vijver wilde laten uitbaggeren, maar daar geen geld voor had. Zij hebben toen een deal kunnen sluiten met een aanwezig hoveniersbedrijf. De speeltuinvereniging bood als tegenprestatie een soort schaatsfeest aan op de betreffende vijver aan voor het hoveniersbedrijf. Zij zouden dan de koek en zopie verzorgen. Later hoorde we van het hoveniersbedrijf dat het een enorm geslaagde dag was en dat het goed voor de teambuilding was geweest. Zo hielp iedereen elkaar, zonder dat er geld aan te pas kwam.” BEDRIJVEN ENTHOUSIAST KRIJGEN

Organisaties en verenigingen die zich aanmelden krijgen hulp en voorlichting tijdens een startavond in hun eigen gemeente. Lommerse: “We leggen uit wat de beursvloer precies is, maar we gaan ze vooral helpen bij het formuleren van een korte, krachtige en duidelijke vraag. Deze vragen worden door de leden van de Lionsclub verzameld en onderverdeeld in acht thema’s

Paspoort De Beursvloer Bollenstreek wordt georganiseerd door de Lionsclub Bollenstreek in samenwerking met de gemeenten Hillegom, Teylingen, Lisse, Noordwijk en Noordwijkerhout. Henk Waling en Hans Lommerse vormen met andere leden van de Lionsclub de commissie ‘immaterieel’ en zijn daardoor nauw betrokken bij de organisatie. Meer op www. beursvloerbollenstreek.nl.

S

chaatsfeest in ruil voor opknappen van de speeltuin

in het zogenaamde beursboek. Het zijn thema’s als ‘Materialen’, ‘ICT’, en ‘Klussen’. Deze thema’s zie je ook fysiek terug op de beursvloer in de vorm van ingerichte hoeken, zodat de deelnemers precies weten in welke hoek voor welke vraag ze moeten zijn. Geïnteresseerde bedrijven kunnen vooraf aan het evenement het beursboek inkijken en zien waar vraag naar is. Zo kunnen ze beslissen of zij ergens bij kunnen helpen.” Het blijkt niet gemakkelijk om bedrijven enthousiast te krijgen voor een plek op de beursvloer. Lommerse: “Laatst stond ik letterlijk op een zeepkist bij een ondernemersbijeenkomst om de Beursvloer aan te prijzen onder de ondernemers. We proberen op allerlei manieren bekendheid aan het evenement te geven. We willen ze de voordelen laten zien van dit stukje maatschappelijk verantwoord handelen. Het is namelijk ook een soort netwerkbijeenkomst voor bedrijven. Je ziet altijd dat mensen uit het bedrijfsleven met elkaar in gesprek raken en zelf er soms ook nog wat uithalen. Maar we willen de bedrijven vooral interesseren door ze te laten zien dat ze op deze manier een grote bijdrage leveren aan de maatschappij. ‘Wie goed doet, goed ontmoet’, zeg maar.” Waling: “De voorgaande jaren hebben we tussen de twintig en vijftig bedrijven weten te enthousiasmeren voor het project. Maar als je dan bedenkt dat er per gemeente zo’n vijftien tot twintig verenigingen deelnemen, zo’n honderd in totaal, dan is de verhouding dus niet optimaal. Er worden dan ook vaak meerdere matches met eenzelfde bedrijf gemaakt. In voorgaande edities van de beursvloer zijn er steeds ruim 120 matches gemaakt tussen bedrijven en organisaties. Het is altijd een groot succes!” De Lionsclub is nog druk op zoek naar bedrijven die deel willen nemen aan de Beursvloer. Zij kunnen

zich aanmelden via www.beursvloerbollenstreek.nl. TEGENPRESTATIE

Of de match er komt, ligt niet alleen aan de welwillendheid van de bedrijven. De organisaties moeten zelf zorgen dat ze opvallen. Lommerse: “De organisaties en verenigingen moeten niet alleen een goed geformuleerde vraag en bij voorkeur een tegenprestatie hebben, ze moeten ook zichzelf kunnen verkopen. Met zoveel vraag en relatief weinig aanbod, moet je jezelf kunnen onderscheiden. Sommige deelnemers waren erg creatief in vorige jaren. Zo liepen de mensen van vereniging MuBo (Musical Bollenstreek) over de beursvloer in een kattenkostuum. Zo wilden ze aandacht vragen voor hun musical ‘Cats’. Ze vielen in ieder geval erg op!” Eenmaal gemaakte matches zijn niet vrijblijvend, besluit Waling. “Als er op de beursvloer een deal gesloten wordt, dan wordt er direct een foto gemaakt van de betrokken partijen. Onder toeziend oog van een notaris tekenen ze een overeenkomstformulier. Zo willen we voorkomen dat je praktijken krijgt van ‘Ja is goed, regel ik, we bellen nog wel’, en dat er vervolgens niets van terecht komt. Op deze manier staat de deal zwart op wit en weten alle partijen wat ze van elkaar kunnen verwachten.” In oktober en november zijn de startavonden in alle gemeenten. In Noordwijkerhout is deze informatiebijeenkomst op dinsdag 1 november in het gemeentehuis Noordwijkerhout, Herenweg 4. Ook meedoen? Aanmelden voor de Beursvloer kan nog tot en met 12 november via www. beursvloerbollenstreek.nl. | Tekst: Esther Luijk, foto: Willem Krol


Voel de energie weer stromen Op dinsdagavond en woensdagochtend klinkt er kalme, vredige muziek vanachter de deur van de activiteitenruimte. Af en toe onderbroken door de stem van Tia Guijt, de docente Dru Yoga. Na afloop tonen de deelnemers van deze ochtend, zich verkwikt en tevreden.

Moe? Uitgeput? Bekaf?

‘Ik merk dat de ontspanning mijn revalidatie ondersteunt’, vertelt George van der Voorn bij de deuropening. ‘Het geeft mij energie en vertrouwen om weer van alles te ondernemen.’ Jannie van der Aa knikt bevestigend. ’Ik word er rustig van’ zegt ze. ‘En tevreden. Ik ben met deze yoga gestart na mijn behandelingen. Maar ik denk dat de oefeningen mij ook geholpen zouden hebben om meer te ontspannen tijdens de bestralingen.’ Angst en rust ‘De wetenschap dat je kanker (hebt gehad) veroorzaakt soms gevoelens van angst en paniek’ heeft cursiste Anneke van Elsen ervaren. ‘De grote, langzame bewegingen die kenmerkend zijn voor Dru Yoga geven innerlijk rust. Een heilzaam tegenwicht. Ik vind het ook heel prettig dat ik, ondanks dat ik mijn arm beperkt kan gebruiken, toch aan aan alles mee kan doen. Tia zorgt voor een kussentje of stoel op het juiste moment. Of ze past de oefening aan, dat gaat eigenlijk ongemerkt. Ook Anja Noort voelt zich op haar gemak in deze groep en met deze vorm van yoga. ’Je hoeft hier niets uit te leggen’, zegt ze. ‘En Tia geeft ons veel aandacht, dat is heel prettig.’ Yoga van het hart ‘Ik krijg heel veel terug van deze groep’, zegt Tia Guyt, een beetje verlegen van alle complimenten. ‘Een cursiste ver-

de niveaus en werk ook met visualisatie. Je verbeeldt dan als het ware de oefening. Echt waar, iedereen kan het!’

telde me pas dat de les haar helpt om te zeggen wat ze voelt. En dat ze dat alleen hier, bij Scarabee, kan. Dat vond ik zo bijzonder.’ Ze legt uit: ‘Dru Yoga is een zachte, vloeiende vorm van yoga en wordt daarom heel toepasselijk ook wel “yoga van het hart” genoemd. Het is gericht op het weer laten stromen van geblokkeerde energie en daarom heel geschikt voor mensen die zijn behandeld voor kanker. Tijdens de oefeningen ervaren ze weer wat het is om hun lichaam te voelen. Belangstellenden kunnen ieder moment instappen, want ik herhaal de oefeningen voortdurend, varieer met

Praktische informatie De lessen vinden plaats op woensdagochtend van 10.00 – 11.15 en op dinsdagavond van 19.30 - 20.45 uur. Na de les is er gelegenheid om in de huiskamer van Scarabee met elkaar koffie of thee te drinken en na te praten. De kosten per les zijn € 5,-, de kennismakingsles is gratis. Voor meer informatie kunt u bellen met Tia Guijt op 06 1330 9572. Voor aanmeldingen vragen we u te bellen met inloophuis Scarabee (06 5541 3824) of ons een email te sturen: info@inloophuisscarabee.nl. Tia start binnenkort in haar woonplaats Katwijk met een algemene yogaklas. Voor meer informatie over locatie en tijdstip kunt u contact met haar opnemen: 06 1330 9572.

Veel mensen hebben last van moeheid nadat ze kanker gehad hebben. Wanneer iemand moe is na een dag hard werken of enkele uren intensief sporten, is dat heel gewoon. Daar verbaast niemand zich over. Maar ú heeft last van vermoeidheid zonder hard te hebben gewerkt, gesport of een andere lichamelijke inspanning te hebben geleverd. De behandelingen zijn achter de rug, misschien zelfs al wat langer geleden, en u wilt de draad weer zo veel mogelijk oppakken. Maar dat lukt niet zoals u dat voor ogen heeft. (uit: folder KWF) Op vrijdag 11 november 2016, van

10:30 – 15:30 uur organiseert inloophuis Scarabee een workshop over hoe met deze vermoeidheid om te gaan. We gaan onder andere mindmappen, ontspannen en gebruiken verschillende creatieve werkvormen. Er is veel gelegenheid tot uitwisseling met lotgenoten. Wanneer wordt u moe en hoe gaat u er mee om? Wat zijn uw prioriteiten? Door theorie en achtergrondinformatie wordt het gemakkelijker om te begrijpen hoe u zich voelt en waarom u zich zo voelt. Begeleiding: Nynke Humalda Kosten: € 15,= inclusief lunch. Graag vooraf opgeven.

Erven en nalaten ‘Regel uw erfenis op tijd’, is het dringend advies van notarieel jurist Hans den Braven. Hij is de inleider van Café Scarabee op maandag 24 oktober, aanvang 20.00 uur. Hij vertelt: ‘De meeste mensen, ook mensen die ernstig ziek zijn, verzuimen om hun (financiële) nalatenschap juridisch vast te leggen. Terwijl het veel rust geeft om de zaken op een rij te zetten en op tijd te regelen. De ervaring leert bovendien dat de mees-

te familieproblemen ontstaan bij het verdelen van een erfenis. Vooral bij samengestelde families, die steeds meer voorkomen.’ Hans den Braven vertelt op 24 oktober hoe het wettelijk erfrecht in elkaar zit, wat je kunt regelen via een testament en een levenstestament en hoe je je nalatenschap bespreekbaar kunt maken. Ook geeft hij tips over het voorkomen van problemen bij de afwikkeling van een nalatenschap. U bent van harte welkom.

Komt u ons bestuur versterken? Inloophuis Scarabee zoekt bestuurlijke versterking. Wij vragen enthousiaste mensen met een zakelijk netwerk in de regio die in staat zijn nieuwe relaties en sponsors aan Scarabee te binden. Wij bieden een kijkje in de wereld van de inloophuizen, een prettige werkomgeving en heel veel waardering van onze gasten. Informatie bij Els van Berkel, voorzitter@inloophuisscarabee.nl

Steun ons! De zesde Loop tegen Kanker in Warmond op 9 oktober jl. telde opvallend veel wandelaars met het kenmerkende rode Scarabee-jack. Het was een prachtige wandeling dwars door bos, bloemenvelden en weilanden. Na afloop ontving Scarabee een fraaie cheque van 1000,- euro voor de aanschaf van een massagestoel. Steunt u ons ook? Iedere bijdrage is

Doet u mee? Dru Yoga. Iedere dinsdagavond van 19.30-20.45 en woensdagochtend van 10.00-11.15 zijn er lessen. Onze therapeuten voor een voetreflex- of handreflexmassage zijn aanwezig op maandag en donderdag en werken op afspraak. Fotografie-wandeling in de stad op 24 oktober van 11.00 - 12.30 uur. Café Scarabee op 24 oktober, aanvang 20.00 uur over erven en nalaten. Workshop Wanddecoratie op 27 oktober van 11.00 - 13.00 uur. De verwendag op zaterdag 29 oktober is volgeboekt Er is wel een reservelijst waarvoor u zich kunt aanmelden. Ook als u wilt deelnemen aan de volgende verwendag, kunt u dit nu al doorgeven. Heart Pillows maken op maandag 7 november van 13:30 tot 15:00. Dit zijn armkussentjes voor vrouwen die een borstoperatie hebben ondergaan in Alrijne Ziekenhuis. Deelnemers hoeven geen ervaring met naald en draad te hebben. Doe je mee? De kidsclub is er iedere eerste woensdagmiddag van de maand van 14.30 - 16.00 uur. Opgeven of informatie over de kidsclub op 2 november bij Anne Remijn: 06 30218082.

van harte welkom. Ook met een kleine gift kunnen onze vrijwilligers een verschil maken voor mensen die zijn geraakt door kanker. U steunt ons door het overmaken van een gift of met het organiseren van een sponsoractiviteit. Ons rekeningnummer is: NL76 RABO 0101 3992 86 t.n.v. Stichting inloophuis Scarabee.

Contactgegevens en activiteiten Tel: 06 5541 3824 info@inloophuisscarabee.nl www.inloophuisscarabee.nl Bezoekadres: Oude Vest 17, 2312 XP Leiden. Komt u eens langs? Het inloophuis is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 15.00 uur en woensdag van 10.00 - 12.30 uur. U kunt zonder afspraak binnenlopen; er is op die uren altijd een gastvrouw aanwezig. Voor het meedoen aan onderstaande activiteiten verzoeken wij u om vooraf te bellen of mailen.


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 19 OKTOBER 2016

15

Lions steken de handen uit de mouwen voor honden, katten en konijnen op de Stravershoeve

Plan promotie van Warmond WARMOND n Met een bijdrage uit

het Ondernemersfonds Teylingen wordt in Warmond ingezet om het dorp op een professionele manier te promoten. Op donderdag 3 november is er een bijeenkomst waarin de Stichting Promotie Warmond de plannen presenteert. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door voorzitter Arjan Heijl, vice-voorzitter Arjen Kunkeler, secretaris Hans Oudshoorn en penningmeester Patrick Kervliet (op de foto van links naar rechts). Speerpunten in de plannen zijn de promotie op en rond het water, zoals de Veerpolder en de sportmogelijkheden, en het dorpshart met een groeiend aantal galeries en ateliers. Alle in Warmond gevestigde bedrijven zijn voor de bijeenkomst uitgenodigd. Voor informatie over de bijeenkomst, mail naar promotiewarmond@gmail.com.

Halloween in de Herenstraat VOORHOUT n Voorhout viert -na het succes van de eerste editieook dit jaar weer Halloween. Op zaterdag 29 oktober van 14.00 tot 17.00 uur kunnen de kinderen langs komen in de Herenstraat om gratis geschminkt te worden door de professionele grimeurs. Vervolgens mogen de kinderen langs de TOV winkels/horeca om snoep op te halen. Een tip van de organisatie: kom verkleed en kom op tijd, want op is op.

SASSENHEIM n Een groep leden van de Lionsclub Slot Teylingen heeft de handen uit de mouwen gestoken op de Stravershoeve in Sassenheim. De Stravershoeve ligt aan de Menneweg en wordt gerund door Ton, Kayleigh en Frederique Stravers. De familie Stravers woont er sinds 2005, hebben allemaal een fulltimebaan en runnen daarnaast op vrijwillige maar zeker niet op vrijblijvende basis een opvangtehuis voor dieren. Een hobby die inmiddels flink uit gegroeid is naar een professionele opvang. Juist omdat door de familie Stravers alles in vrije tijd wordt gedaan was de hulp van de Lions zeer welkom. LIEFDEVOLLE OPVANG

De Dierenbescherming en Hondenopvang Olescan kunnen rekenen op de steun van de Stravershoeve door opvang en verzorging van honden, katten, kippen, konijnen, paarden en pony’s. Dit alles doet men op vrijwillige basis en zonder subsidie. Op dit ogenblik zijn er 7 honden, 9 katten, 28 kippen, 4 konijnen, 6 pony’s en 1 paard op de boerderij in opvang. De dieren zijn allemaal in verschillende leeftijdsgroepen. De jongste dieren zijn 4 maanden oud en de oudste is 18 jaar. De dieren worden allemaal da-

gelijks liefdevol verzorgd door de vrijwilligers en de Stravertjes. VRIJWILLIGERS

Rond de Stravershoeve is wel een leuke groep van vrijwilligers aan het werk, die veel hand- en spandiensten verrichten. Er zijn ook een aantal mensen die de Stravershoeve helpen met donaties zoals voer en honden- en kattenmanden. Frederique Stravers vertelt dat er altijd wel behoefte is aan dit soort zaken. Mensen kunnen dit altijd bij haar afgeven. Tijdens de klusdag van de leden van de Lions Slot Teylingen zijn de handen uit de mouwen gestoken en een aantal klussen opgeknapt die hard nodig waren voor de opvang van dieren. Zo zijn onder meer de vijvers uitgebaggerd, lag er flink wat gedoneerd oud ijzer dat uitgezocht en gesorteerd moest worden. Daarnaast lagen er houtsnippers die uitgevlakt moesten worden en is er flink wat tuinafval opgeruimd. Zaken waar de vrijwilligers lang niet altijd zelf aan toe komen omdat de verzorging van de dieren prioriteit heeft. Na een rondleiding over de boerderij, uiteraard een kopje koffie met cake en nodige uitleg over de opvang, werd er vervol-

gens met zes man sterk flink gebuffeld om alle klussen klaar te krijgen en zoals van Lions verwacht mag worden met succes.

weer een zeer geslaagde ochtend, de hulp is door de familie Stravers enorm op prijs gesteld. En zoals afgesproken voor herhaling vatbaar.

Enkele Lions waren na hun klus bijna onherkenbaar door het vuil en de bagger, maar er is met veel plezier en keihard gewerkt en dit initiatief is zo goed bevallen, dat de Lions nog een keer teug willen komen. Al met al ook deze keer

Helpen op vrijwillige basis en zonder subsidie

Vrijwilligers van de Lionsclub klussen bij de Stravershoeve. | Foto: pr.

Vluchtelingenwerk zoekt met spoed vrijwilligers voor begeleiding TEYLINGEN n Vanwege de situatie in onder andere Syrië en Eritrea zijn er het afgelopen jaar meer vluchtelingen opgenomen in Nederland. Deze toename betekent dat ook in de gemeente Teylingen meer vluchtelingen opgevangen moeten worden. Daarom is VluchtelingenWerk op zoek naar vrijwilligers die hen maatschappelijk willen begeleiden bij hun vestiging en integratie in de gemeente.

Vluchtelingen hebben al heel wat meegemaakt als ze in Nederland aankomen. De blijdschap is dan ook groot als vluchtelingen te horen krijgen dat ze mogen blijven. Op dat moment verlaten ze het

asielzoekerscentrum om zich definitief in een gemeente te vestigen. Dat kan dus ook Teylingen zijn. Er breekt een nieuwe periode aan waarbij er veel geregeld moet worden: het huis moet ingericht, de kinderen moeten naar school, de inschrijving bij de gemeente, huisarts en zorgverzekeraar moet geregeld worden. Hoe kun je dat doen als je de taal nog niet helemaal goed spreekt en de weg niet weet in je nieuwe woonplaats? Daarom maken vluchtelingen dankbaar gebruik van de kennis en steun van de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk. Het geeft hen

net dat duwtje dat ze nodig hebben. En de voldoening is groot als ze zich op den duur goed kunnen redden. Want dat is het uiteindelijke doel van de begeleiding die vrijwilligers hen bieden. Bent u geïnteresseerd in vluchtelingen en andere culturen, kunt u zich inleven in een ander, bent u praktisch ingesteld en heeft u minimaal twee dagdelen per week beschikbaar? Neem dan voor meer informatie of een kennismakingsgesprek contact op met Mieke Bruines via email mbruines@vwzhn.nl of telefoon op 0252- 216213 (dinsdag, donderdag en vrijdag) of 0643270379.

Cursus: ‘Omgaan met druk kind’ SASSENHEIM

n Alle kinderen zijn wel eens druk, sommige kinderen zijn in vergelijking met hun leeftijdsgenootjes wel heel erg druk. Deze kinderen bewegen veel, zijn altijd bezig, snel afgeleid en luisteren niet goed. In zulke situaties kun je behoefte hebben aan handvatten om het drukke gedrag van je kind(eren) te kunnen beïnvloeden en het weer hanteerbaar te maken. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) start op dinsdag 1 november van 19.30 tot 21.30 uur in Sassenheim met de vierdelige cursus ‘Aan de slag met drukke kinderen!’ voor ouders met kinderen van 4 tot 12 jaar. De andere bijeenkomsten zijn op 8, 15 en 22 november. De cursus kost 20 euro per persoon. Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl. Het CJG is gevestigd in Sassembourg.

Landelijk wonen bij Buis Meubelen Buis Meubelen heeft de laatste maanden een ware metamorfose ondergaan. Bij het betreden van de showroom zullen de klanten de vorige situatie nauwelijks meer herkennen behalve in het achterste gedeelte. Voorin is het een heel andere beleving geworden, een nieuwe landelijke stijl die rust en warmte uitstraalt. In diverse stijlkamers staan de complete zithoeken, wandmeubelen en eettafels te pronken in een rustieke sfeer. De wanden zijn voorzien van speciale muurverf met hun verstilde kleuren en versterken een nostalgische ambiance waarin het samenspel tussen de meubelen en de wanddecoratie elkaar tot een geheel versterken. ‘Een geslaagde verbouwing’, vindt Gert Jan Buis en is trots op het resultaat. ‘Ook de klanten reageren zeer positief en dat zegt voldoende over de ingreep die wij hebben gedaan.’

Complete woninginrichting Buis Meubelen is al ruim een eeuw een be-

grip in Katwijk maar heeft ook trouwe klanten in de regio. De zaak biedt de consument een assortiment voor de complete inrichting van de woning. Behalve een keur aan meubelen, bedden, boxsprings, gordijnen en vloerkleden is er ook een ruime collectie aan stoffen in diverse kleuren. Keuzes maken lijkt soms moeilijk want nieuwe meubelen koopt men niet elke dag, maar met een goed advies gaat de klant na de aankoop toch altijd weer tevreden de deur uit.

Service en Maatwerk Een van de sterke kanten van Buis Meubelen is de uitstekende service waar de zaak mede om bekend staat. ‘Betrouwbaarheid is iets waar wij grote waarde aan hechten’, geeft Gert Jan aan. ‘Een goede service hoort daar bij.’ Vervolgens: ‘Wij leveren maatwerk naar wens van de klant en al onze meubelen zijn van kwalitatief hoogwaardige Nederlandse makelij.’ Meubelen op maat, mooier kan niet. Zo komt de koper nooit voor vervelende verrassingen te staan.

Buis Meubelen Sluisweg 25 / Katwijk aan Zee / 071-4012964 / www.buismeubelen.com


GRIJP DEZE KANS!

WILD SEIZOEN IS BEGONNEN! WERKPLAATS VOORDEEL BERGERAC ^ CHATEAU GRAND MARSALET Cabernet Sauvignon Merlot - Cabernet Franc Frankrijk

^

^

COTES DU RHONE VILLAGES

VALPOLICELLA RIPASSO

Lekker bij: Parelhoen

Lekker bij: Ragout van Ree

Domaine de la Côte Frankrijk

wild kans van de maand

GOUDEN MEDAILLE!

Vallis Dei Italië

GOUDEN MEDAILLE!

Een volle, stevige wijn met een diep rode kleur en veel rood fruit,specerijen en vanille door rijping op houten vaten. Serveer bij lamsvlees, eendenborst of hertenbiefstuk.

ELDERS 8,99

OP = OP

Maak nu een werkplaatsafspraak bij u in de buurt via www.wittebrug.nl en profiteer van de oktoberacties!

15% korting op remschijven en -blokken

ELDERS 9,99

5.99

6.99

4 EURO GOEDKOPER! ELDERS 8,99

OP = OP

4.

99

15% korting op accu’s 70 cl

70 cl

70 cl

7.- KORTING!

ZIN IN GIN!

NORMAAL 29,99

8.99

+GRATIS BEKER!

Forepark Den Haag Kerketuinen Den Haag

22.99

5.- KORTING! NORMAAL 17,49

12.

49

Hele liter

Hele liter

LA TRAPPE Alle soorten 30 cl

6-PACK

5.- KORTING! NORMAAL 19,99

14.99

S +GRA GRATTIIS BOKAAL BIJ 6 FLESJES!

5.49PER FLES ELDERS 1,49

92 ALFA EDELPILS

Krat 24 x 30 cl

2.- KORTING! NORMAAL 14,99

12.99

Max. 6 per klant!

5.- KORTING! NORMAAL 13,99

OP = OP

8.99

Actie geldig t/m zondag 23 okt. 2016. www.dirckiii.nl

Delft Honselersdijk

15% korting op ruitenwisserbladen Noordwijk Voorburg

Aanbiedingen geldig tot en met 31 oktober 2016

Voorschoten


sport

DE TEYLINGER

TEYLINGEN n Voetbalverenigingen Ter Leede en Teylingen laten hun keepers niet meer trainen op het kunstgras met rubberkorrels. Twee weken geleden kwam het kunstgras in opspraak na een tv-uitzending van Zembla waarin wordt gesproken over mogelijke gezondheidsrisico’s die kleven aan het sporten op de rubberkorrels. De andere twee verenigingen in Teylingen, Foreholte en Warmunda, maken op hun website geen melding van een verplaatsing van de keeperstrainingen naar natuurgras. Wel adviseren zij, net als de andere verenigingen, om na het voetballen te gaan douchen en schone kleding aan te trekken.

VOORHOUT n De verwachting was een hele leuke wedstrijd tussen twee gelijksoortige verenigingen en twee aan elkaar gewaagde ploegen. Dat kwam volledig uit. Het talrijk opgekomen publiek, inclusief alle Wippolder supporters, genoot negentig minuten lang van een spannende wedstrijd tussen twee ploegen die met een positieve instelling het hoofdveld van Sportpark De Elsgeest betraden.

2 Foreholte 1 Wippolder

Warmunda wint doelpuntenduel

Winst Teylingen SASSENHEIM n De wedstrijden

tegen Meerburg zijn voor Teylingen altijd beladen. Vorig jaar werd twee keer verloren, waarna de ploeg uit Zoeterwoude kampioen werd en promoveerden. Teylingen wist zich via de nacompetitie ook voor de Tweede Klasse te plaatsen. De wedstrijd in Zoeterwoude leek totaal niet op de fysieke wedstrijd van vorig seizoen. Teylingen kwam aan voetballen toe en creëerden een handvol kansen. Na een klein kwartier schoot Tom van der Vlugt de 0-1 binnen. Niet veel later was Sepher Safi na de 0-2 de gevierde man. Na de rust toonde Meerburg iets meer initiatief, maar tot echt kansen kwam de ploeg in Zoeterwoude niet. Teylingen kwam op 0-3 na opnieuw een goal van Safi. Door een vrije trap kwam Meerburg nog terug tot 1-3, maar invaller Joost Rotteveel besliste de wedstrijd door de 1-4 binnen te schieten. Door de overwinning blijft Teylingen in de middenmoot staan.

Geen punten Ter Leede na derby SASSENHEIM n Brayen Brocker

is de matchwinnaar geworden in de derby tussen Ter Leede en Noordwijk. De verdediger van de Noordwijkers maakte in de 75ste minuut het enige doelpunt en bezorgde zijn team zo de drie punten op sportpark De Roodemoolen. Ter Leede maakte weinig aanspraak op de winst en moest zich in de eerste helft beperken tot de verdedigen. Zonder scores gingen beide ploegen rusten. In de tweede helft dringt Ter Leede iets meer aan, maar verder dan een gevaarlijke vrije trap van Mitchell Kappenberg komt de ploeg niet. Door de winst van Noordwijk staan beide ploegen nu met twaalf punten op plaats zes en zeven in de Hoofdklasse A.

17

Punten blijven op sportpark De Elsgeest

Niet keepen op kunstgras

WARMOND n Warmunda heeft afstand genomen van de laagste regionen in de Derde Klasse A Zondag door winst op ASC. In Oegstgeest pakte de Warmonders de winst door goals van Koomen, Kramer en El Kourami. Met tien punten uit zes wedstrijden staat het team nu vaster in de middenmoot. Op zondag 23 oktober speelt Warmunda tegen laagvlieger Voorschoten ‘97. De aftrap op sportpark Het Overbosch is om 14.00 uur.

WOENSDAG 19 OKTOBER 2016

Ramona Vink in de aanval. Ze scoorde in totaal zeven doelpunten. | Foto: pr.

Overwinning bezorgt handbalsters periodetitel VOORHOUT n Het was een in rouw

gedompeld weekend voor Foreholte. Vrijdag 14 oktober kwam het bericht dat Kees Zwetsloot, groot vrijwilliger bij de Voorhoutse club, zeer plotseling was overleden tijdens zijn vakantie in Spanje. Iedereen was aangeslagen door de situatie en als eerbetoon aan Zwetsloot werd er tijdens de minuut stilte ‘zijn HV Foreholte sjaal’ getoond door de supporters. Wellicht mede door deze emotionele situatie kwam Foreholte erg zwak uit de startblokken. De verdediging -normaal het sterkste wapen- was zaterdag een te nemen vesting. De Voorhoutsen stapten te laat uit op de goede afstandsschoten van onder andere de rechter opbouwster en de diverse passeerbewegingen van een aantal speelsters van BEVO waren geregeld goed voor succes. Niettemin ging de strijd gelijk op, want er kon niet gezegd worden, dat Foreholte het te makkelijk opnam. Na 20 minuten was het 9-9. Hierna bleef het tempo hoog aan

beide kanten en de Voorhoutsen hadden nog niet zoveel tegenstand gehad in deze competitie. Ook met de rust was de stand gelijk 14-14. In de tweede helft weer hetzelfde beeld. De doelpunten vielen om en om. Halverwege nam BEVO een time out bij de stand 21-21. Hierna kwam Foreholte het beste voor de dag. Mede door een bredere selectie konden de Voorhoutsen door het uitvoeren van enkele breaks afstand nemen. Via 25-21 werd het 27-22 en de eindstand werd 30-22 enigszins geflatteerd, maar geenszins onverdiend. De eerste periodetitel is binnen. Op donderdag 20 oktober wordt de wedstrijd tegen ZAP in Breezand gespeeld om 19.00 uur. Op zondag 23 oktober spelen de dames in Kwintsheul tegen Quintus 2 om 13.30 uur De doelpunten werden gemaakt door: Wendy Smits (8), Ramona Vink (7), Dana Vincenten (5), Kim Schuurbiers (3), Melanie Zwaan, Marisha vd Geest en Saskia Kolster (allen 2) en Britt van Leijden (1).

VCS pakt overtuigend de punten in Utrecht SASSENHEIM n Na twee nipte verliespartijen achter elkaar, wist VCS dames 1 een overtuigende winst te behalen tegen VV Utrecht dames 4. Deze thuiswedstrijd speelde het team helaas zonder hun vaste coach, maar desalniettemin gingen de speelsters voortvarend van start. De dames uit Utrecht leken weinig weerstand te bieden en lieten zich in de eerste set naar een 2514 stand leiden.

Ook de tweede set zat de spirit er goed in en deed VCS wat er moest gebeuren. De vaste libero was deze wedstrijd helaas ook afwezig, maar de verdediging werd subliem over-

genomen door Anne Pont als tweede libero. In het veld werd weer als een team gewerkt en ook de wisselspelers droegen hun steentje bij middels aanmoediging en tips vanaf de zijlijn. 25-18 was het resultaat. In de derde set schakelde VV Utrecht op en maakte het VCS dames 1 wat lastiger. Dit konden de dames net niet tijdig genoeg omdraaien, waardoor Utrecht deze set pakte met 2522. In de vierde set lukte het de dames uit Sassenheim wel weer heel goed om een ruime voorsprong te pakken en te behouden en met een setstand van 25-18 realiseerde VCS een overtuigende 3-1 winst.

De verrassing in de opstelling bij Foreholte was de basisplaats voor middenvelder Sejad Navabi. Hij gaf onmiddellijk in de aanvangsfase zijn visitekaartje af. Nadrukkelijk meeverdedigend en daaropvolgend de splijtende pass op Christiaan Guijt liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Navabi was er klaar voor om zijn kans met beide handen aan te grijpen. SV Wippolder liet zich ook niet onbetuigd met een schot van Mike Mesker, die hard inschoot op de vuisten van Foreholtekeeper Matthijs Guijt. Beide ploegen stonden in het veld met de intentie om de openingsgoal te maken. Op zich was het niet helemaal onverwacht dat juist Wippolder de leiding nam. Vanuit de vrije trap zeilde de bal naar het hoofd van de lange centrale verdediger Tristan Croes. De negentienjarige zag zijn hoge kopbal nog van de lijn gehaald worden door Joost van Dam, maar de daarna ingebrachte bal werd door opnieuw

Croes bij de tweede paal onhoudbaar ingekopt (0-1). Wippolder en Foreholte waren nadrukkelijk aan elkaar gewaagd, maar de Delftenaren wisten met hun verzorgde combinatiespel toch net iets meer gevaar te stichten. Toch viel de gelijkmaker voor de Voorhouters op een gunstig moment vlak voor de rust. Uit de tweede corner plofte de bal vanaf het hoofd van Sam Lemmers diagonaal binnen (1-1). In de rust kwam centrale verdediger Tjeerd van der Zwaan voor Mike van Leeuwen. De zon scheen lager, de schaduwen werden langer en Foreholte speelde richting de kantine. De Voorhouters lieten er geen gras over groeien en pakten vanaf de aftrap het initiatief. Man of the match Joost van Dam bediende vanaf de achterlijn Sam Lemmers, maar de bal verdween naast het doel van Jesper Stijnman. Smaakmaker Sejad Navabi moest uitgespeeld naar de kant voor Ton Arroyo, maar de Voorhouters wisten toch de voorsprong te forceren. Vlak nadat Wippolder-trainer Marcel de Letter achter het hek was gestuurd wist duurloper Roy Dickhoff vanaf de achterlijn de voeten van opnieuw Lemmers te vinden (2-1). Op basis van het vertoonde spel in de tweede helft was de oorsprong verdiend, maar Wippolder legde zich er nniet bij neer. Wippolder trok massaal ten aanval en Foreholte trachtte de geboden ruimte om te zetten in een veiliger voorsprong. Uiteindelijk toog ook keeper Stijnman mee ten aanval, maar al het Delftse opportunisme mocht niet meer baten en de Voorhouters hielden de oh zo belangrijke drie punten op De Elsgeest.

Roger Scheffer beukt door de Naarden vesting. | Foto: pr.

The Bassets zakt weg na goede eerste helft SASSENHEIM

n Het onnodige verlies van de rugbyers van The Bassets in Amstelveen denderde nog lang na, maar er moest ook uitgekeken worden naar de volgende wedstrijd tegen ‘t Gooi uit Naarden. Na een voorsprong in de rust, werd in de tweede helft niet gescoord door de Sassenheimers niet meer gescoord.

Tegenstander ‘t Gooi bezet dapper de tweede plaats en bestaat grotendeels uit spelers afkomstig uit het buitenland. Britten, Australiërs en Zuid-Afrikanen zijn bij ‘t Gooi in de meerderheid zodat het in Sassenheim een loodzwaar middagje beloofde te worden. The Bassets begonnen furieus door drie strafschoppen. Met een won-

derschone vijf punter gingen de Sassenheimers met een 16-10 voorsprong de rust in. Na de rust kwamen de mannen uit Naarden steeds meer in de wedstrijd en terwijl The Bassets met hand en tand de doellijn verdedigde. Een score kon echter niet uitblijven. Waarvoor gevreesd werd kwam uit; de zware jongens bleven op de defensie in beuken waardoor ‘t Gooi de wedstrijd naar zich toe trok en The Bassets uiteindelijk met 16-32 werd verslagen. Deze derde nederlaag op rij komt hard aan. Lang kunnen de Sassenheimers niet rouwen, want zaterdag moeten ze aantreden in Den Haag. De aftrap aan de Theo Bouwmeesterlaan is om 15.00 uur.


service

DE TEYLINGER

WOENSDAG 19 OKTOBER 2016

Kerkdiensten

Van avondvierdaagse tot zwemvereniging

Woensdag 19 t/m 26 oktober SASSENHEIM

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Vivace Protestantse Gemeente: - Dorpskerk (Hoofdstraat 217) zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma Julianakerk (Julianalaan 6): Zondag 10.00 uur, voorganger; Ds. T. Moll Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Dhr. A. Bakker VOORHOUT

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Woord & Communieviering met samenzang, voorganger: B. Prins Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. W. van Rijn (Rijnsburg) WARMOND

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag 19.00 uur, Eucharistieviering met Messa di Voce, voorganger: Pastor Blokland Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: mw..ds. H.G.T. van Welie-Kaai

Amateurarcheoloog Aad van der Geest deelt metaaldetectoren uit. | Foto: pr.

Speuren naar schatten SASSENHEIM

n Groep 7 van basisschool Het Bolwerk heeft vorige week archeologisch onderzoek verricht op een stuk braakliggend terrein aan de Hoofdstraat in Sassenheim. De les werd gehouden in het kader van de nationale actie ‘Archeologie uit uw achtertuin’ van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

Stichting Oud Sassenheim begeleidde de archeologieles door eerst in de klas te vertellen over bodemonderzoek en later de kinderen te helpen bij het zoeken. Amateurarcheoloog Aad van der Geest was zeer tevreden over de middag. “De kinderen waren heel enthousiast

en hebben meer gevonden dan we verwacht hadden. Natuurlijk werd er veel puin aangetroffen, maar er zijn ook een muntstuk, een stukje van een pijp, een zeer oude spijker en potscherven gevonden.” Ook SOS bestuurslid Paul de Baan vond het een geslaagde middag. “De middag is in eerst instantie voor de leerlingen opgezet om hen een leuke middag te bezorgen, maar daarnaast wil de SOS hen toch ook graag iets bijbrengen over het verleden van Sassenheim. Volgend jaar vragen we een andere school om mee te doen.” Na de herfstvakantie gaan de leerlingen de gevonden voorwerpen schoonmaken en verder onderzoeken.

Baptistengemeente Kaleb (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ramon Schaaf

Kleurrijke Springplank

Wings of Healing (Veerpolder 6a): Zondag 10.00 uur:eredienst o.l.v. Armand Lefeu

SASSENHEIM

Medische diensten Avond-, nacht-en weekenddiensten. Huisarts Alleen spoedeisende huisartsenhulp (maandag t/m vrijdag 17.00-8.00 uur, weekend en feestdagen): Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 B, Voorhout, tel. 0252240212 (altijd eerst bellen).

n Basisschool de Springplank leek vorige week wel omsingeld door witte marsmannetjes. De spelende kinderen op het schoolplein wilden hier natuurlijk meteen het fijne van weten. Navraag leerde dat het hier een team van verfexperts van AkzoNobel in schilderoutfit betrof. Adjunct-directeur Henk Spook had dit team gevraagd om de renovatie van zijn school af te ronden. De gemeente Teylingen heeft begin dit jaar de school voorzien van een nieuwe klimaathuishouding en nieuwe kozijnen. Ook waren alle muren zowel binnen als

buiten voorzien van nieuwe frisse kleuren. Maar enkele moeilijke oppervlakken konden helaas toen nog niet worden opgefrist. Vandaar dat de hulp van de kleurexperts in het kader van het community program werd ingeroepen. In drie uur tijd wist het team de hele betonnen buitenkant van de school te voorzien van de nieuwste beschermingstechnologie in een kleur die precies matcht met het kleurenpalet zoals dat was ontworpen door de architect. Ook directrice Joyce Keunings en de kinderen zijn erg blij met het eindresultaat. | Foto: pr.

Dierenarts Via telefoonnummer Dierenkliniek Sassenheim (tel. 0252-232219) en Dierenkliniek Voorhout (tel. 0252-215231) verneemt men welke dierenarts waarneemt.

TEYLINGEN n Muziek, sport en cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Om te ontspannen, om te sporten, om vrijwilligerswerk te doen of om op een andere manier een steentje bij te dragen. Iedere week krijgt één van deze organisaties de ruimte om zich voor te stellen in deze nieuwe rubriek ‘Van A(vondvierdaagse) tot Z(wemvereniging)’.

Naam: Stichting Present Bollenstreek Opgericht: eind 2008 Aantal vrijwilligers: ruim 400 vrijwilligers in 2015 Wie zijn we en wat doen we? Wij zijn een lokale stichting die bruggen slaat tussen mensen. Met een team van acht vaste vrijwilligers zetten wij ons in om te bemiddelen voor groepen vrijwilligers die zich éénmalig inzetten voor kwetsbare mensen in ons eigen dorp. Denk hierbij aan mensen die te maken hebben met armoede, sociaal isolement en/ of slechte gezondheid. Een voorbeeldproject is een groep jongeren die een rolstoelwasstraat met muziek organiseerde voor de bewoners van Marienhaven. Waarom is het zo’n leuke stichting? Omdat het net even anders is: zo doen vrijwilligers een project met de eigen groep vrienden, familie, of collega’s, en bepalen zij zelf van te voren wat ze willen doen, en wanneer. Tijdens ieder project maken vrijwilligers kennis met weer een kant van de samenleving die ze niet eerder hadden gezien. Het is een manier om iets voor een ander te kunnen betekenen zonder dat je je voor langere tijd vastlegt. Bovendien is deze ene dag werk altijd zinvol, nuttig, en dankbaar werk. En dat voel je!

Wat is jullie ambitie? Wij willen graag dat mensen het meer vanzelfsprekend gaan vinden om naar elkaar om te kijken. Het liefst zouden wij helemaal niet nodig zijn, maar dat is helaas niet zo. Daarom hopen en bidden wij dat iedereen het vanzelfsprekend én leuk gaat vinden om ons te bellen voor een zinvol teamuitje, voor de invulling van de Micha zaterdag of voor het organiseren van jullie vrijwilligersdag. Voor meer informatie zie: www. presentbollenstreek.nl of bel: 06 - 2016 4907. Ons bezoekadres is dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen in De Loft Lisse, Heereweg 345, 2161 CA in Lisse. Foto’s van projecten zijn te vinden op: www.facebook.com/presentbollenstreek Deze rubriek wordt samengesteld in samenwerking met Welzijn Teylingen. Alles over vrijwilligerswerk vindt u op www.welzijnteylingen.nl en klik op ‘vrijwilligerswerk’.

Wijkmaaltijd in Havencafé SASSENHEIM n Het Havencafé heeft haar activiteiten uitgebreid met een wijkmaaltijd. Mensen die het gezellig vinden om in gezelschap de warme maaltijd te gebruiken kunnen donderdag 20 oktober aanschuiven bij het Havencafe aan de Bijweglaan 4. Inloop vanaf 17.00 uur, aan tafel om 17.30 uur. De kosten voor een warme maaltijd bedragen 5 euro. Graag van te voren aanmelden via 0252-221289 of via havencafe.sassenheim@gmail.com

Tandarts Sassenheim/Voorhout: Via www.tandartswaarnemingbollenstreek.nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. Warmond: Via telefoonnummer 071-3011738 verneemt men welke tandarts waarneemt. Spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur. Apotheek Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek. Maandag t/m vrijdag 17.00-23.00 uur, en weekend en feestdagen 8.00-23.00 uur: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. 0252-240216. Dagelijks 23.00-8.00 uur: Dienstapotheek De Nachtwacht (LUMC), Albinusdreef 2, Leiden, tel. 071-5665019.

18

Sinds vorig jaar biedt het Havencafe eens in de veertien dagen op donderdagmiddag gelegenheid aan

geïnteresseerden om een kopje koffie of thee te komen drinken. Wie wil kan dan ook meedoen met een activiteit zoals 3D-kaarten maken, een gezelschapspelletje spelen of een andere creatieve bezigheden. De gastvrouwen zijn vrijwilligers, men kan gratis gebruik maken van de activiteiten. Het Havencafe is er voor alle leeftijden, gezindten en afkomst. Op donderdag 20 oktober kunnen bezoekers vanaf 14.00 uur terecht voor gezelschapsspelletje en vanaf 17.00 uur voor een maaltijd. Op 3 november is er tussen 14.00 en 16.00 uur 3D kaarten maken.

COLOFON tel: 06-494 496 32 e-mail: redactie@deteylinger.nl

verhagen.nl o.v.v. De Teylinger

Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 – 2220 CB Katwijk tel 071-402 29 01

Inleveren kopij:

Sluittijd advertenties dinsdag 10:00 uur

Hoofdredactie:

Advertenties:

Oplage: 14.700 Uitgave van:

Teuntje van Delft tel: 06-127 464 78 e-mail: t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl Redactie:

Marieke Voorn

Uiterlijk maandag 12:00 uur. Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie. Contactgegevens binnendienst Vincent Roos, tel 071-409 16 38 Rosita Haasnoot tel 071-409 16 37 fax 071-403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverij-

Bezorgklachten:

Uitgeverij Verhagen, tel 071-402 29 01 of www.deteylinger.nl onder kopje bezorging Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewe-

zen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos bij ons opvragen. De Teylinger wordt gratis huisaan-huis bezorgd in Sassenheim, Voorhout en Warmond en is gratis af te halen bij: het gemeentehuis, het bestuurscentrum, Primera Sassenheim, Primera Voorhout en VVV Warmond.

Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. www.deteylinger.nl


cultuur

DE TEYLINGER

Vierde boek van Bob Kok uit

n Het harmonieorkest van muziekvereniging St. Cecilia heeft vorige week een concert gegeven met de Bollenband in jongerencentrum @Hok. Samen met de Bollenband hebben zij gezorgd voor een gezellige dinsdagavond uit.

- Over mens en maatschappij’ is het vierde boek van Bob Kok uit Warmond.

Buitenaardse wezens zouden vreemd opkijken als ze een aardbol aantreffen die gebukt gaat onder een snel in aantal groeiende mensheid, die gericht is op “groei” en materie op een kreunende planeet, met daarbij veel meningsverschillen en onderling geweld. Een wereld waarin de onverzadigbare economische sector langzaam de politieke sector overvleugelt en waarin langzaam een kleine elite de massa onderhorig maakt. Een wereld waarin de ontwikkeling van onderlinge omgangsvormen niet duidt op een groeiende beschaving. Bijstellingen op politiek gebied, maar ook wat betreft het economisch systeem zijn hard nodig. Naast suggesties hiervoor worden in ‘Gekookte kikkers Over mens en maatschappij’ een aantal aspecten aangeroerd die voor de lezer op individueel niveau stof tot overdenking geven.

Het harmonieorkest heeft na vijftien jaar een oude traditie weer leven ingeblazen, maar deze keer met een leuke twist. St. Cecilia zorgde voor vrolijke, lekker in het gehoor liggende muziek. Stukken van Paul de Leeuw, Marco Borsato en André Rieu stonden op het programma. Maar ook werd samengewerkt met zanger en presentator Kees-Jan Visser, de Voorhoutse Paul Simon. Hij heeft onder begeleiding van St. Cecilia onder andere ‘Late in the evening’ gezongen, waarmee hij schitterde tijdens de laatste OranjeProms.

Tijdens dit concert stonden er vier gast-dirigenten op de bok voor het harmonieorkest. Vooral gastdirigent Ronals Roks had het orkest goed onder de duim. Dirigent Paul Martens hielp deze speciaal uitgekozen zeer gedreven muzikant even op weg. Ook De Bollenband, de muziekgroep van Stichting de Zevensprong uit Sassenheim, liet twee keer een aantal nummers horen. Vooral de Amsterdamse medley viel goed in de smaak bij het publiek. De afsluiting werd verzorgd door pretband de Mexicano’s. Zij zorgden ervoor dat iedereen in een vrolijke stemming weer naar huis ging. De enthousiaste reacties maakten veel duidelijk: als het aan het publiek ligt, hoeven de muzikanten niet weer 15 jaar te wachten op volgende samenwerking.

V3b in gesprek met gastdocent Nina Polak. Op het bord zijn de gedichten geplakt die de leerlingen maakten over de titel van haar boek . | Foto: pr.

Schrijfster Polak bezoekt RLS tijdens Literatour SASSENHEIM n Schrijfster Nina Polak gaf vorige week dinsdag een gastles aan de derde klassen vwo van het Rijnlands Lyceum Sassenheim in het kader van de Literatour.

De leerlingen hadden in de les Nederlands dit bezoek goed voorbereid en allemaal het eerste hoofdstuk gelezen van haar boek ‘We zullen niet te pletter slaan’ uit 2014. Het verhaal gaat over hoe een zoon en dochter van twee moeders op zoek gaan naar wie en met wie zij willen zijn. En dat is gecompliceerder, pijnlijker en ongemakkelijker dan gedacht. LEESPLEZIER

Polak (1986) studeerde aan de Universiteit van Amsterdam en aan de New School University in New York.

SASSENHEIM n De film ‘Boyhood’

De finalisten tonen trots hun oorkonde met foto. De winnaars van de locaties staan met de beroemde grote voorleeskampioensbeker op de foto. | Foto: pr.

Adest Musica start met een nieuw orkest van Adest Musica is begin oktober officieel van start gegaan. Het orkest is een zittend orkest waarin de stijl en bezetting van Adest Musica herkenbaar zal zijn voor iedere liefhebber. Zowel oud-leden van Adest Musica, externe leden als leden die op dit moment nog bij de Drum- en Showband spelen hebben plaats genomen. Onder leiding van dirigent Marcus

In een gesprek met de leerlingen over het boek gaat Polak in op de vraag over het complexe eerste hoofdstuk. Dat is opzettelijk zo geschreven, vertelt ze.In de hoofdstukken die volgen is dat anders. “Ik hou van taal en heb er aardigheid in om moeilijkere woorden te gebruiken.”

VOORHOUT n Dat juffen en mees-

‘Boyhood’

SASSENHEIM n Het nieuwste orkest

Ze is redacteur bij De Correspondent en schrijft voor De Groene Amsterdammer. ‘We zullen niet te pletter slaan’ is haar debuutroman. Ze bezoekt het Rijnlands Lyceum in het kader van Literatour, een boekenweek voor jongeren. Veel schrijvers geven een gastles op scholen om met jongeren in gesprek te gaan en kennis uit te wisselen over lezen en leesplezier.

Wie is de kampioen van het voorlezen?

Kok (1946) heeft de wereld vanuit verschillende posities bezien: als lector, topman bij ABN AMRO, auteur, coach/vertrouwensman, spreker en trainer. Hij schreef eerder De Humanager, Waar ben ik mee bezig en Onrust op Oeverzicht. ‘Gekookte kikkers - Over mens en maatschappij’ (ISBN:978-94-0222983-7) is te verkrijgen op www. boekscout.nl.

draait op donderdag 27 oktober om 20.15 uur in theater ‘t Onderdak. ‘Boyhood’ (2014) is een uniek project in de filmgeschiedenis. Vanaf 2002 nam regisseur Richard Linklater over een periode van twaalf jaar scènes op met dezelfde acteurs en schetst hij met ‘Boyhood’ een herkenbaar portret over opgroeien, het vormen van een eigen identiteit, het familieleven en het genadeloze verstrijken van de tijd. Kaarten kosten 5 euro en zijn verkrijgbaar vanaf 30 minuten voor aanvang in het theater.

19

Oude muziektraditie krijgt een nieuwe kans VOORHOUT

WARMOND n ‘Gekookte kikkers

WOENSDAG 19 OKTOBER 2016

Kerpershoek zijn in ‘t Onderdak, thuishaven van Adest Musica, zo’n 30 enthousiaste muzikanten van start gegaan met repeteren. “Aan het einde van de avond hadden we al zeven muziekstukken doorgespeeld en in de steigers gezet.” vertelt dirigent Marcus Kerpershoek. “Als dirigent is het erg fijn om te werken met zo’n enthousiaste groep muzikanten!” Het nieuwste orkest -de officiele naam wordt in januari 2017 ont-

huld- vervangt de Stageband van Adest Musica. Voorzitter Wim van Vliet: “Na ruim 20 prachtige jaren is er besloten dat we het roer van de huidige Stageband moesten omgooien. Afgelopen zomer hebben zij daarom hun laatste repetities gehouden. Met het vernieuwde derde orkest gaan we een nieuw tijdperk in wat op dit moment beter aansluit op de toekomstige wensen en verwachtingen van de club, leden en organisaties.”

NIEUWE LEDEN

Het nieuwe orkest van Adest Musica heeft plek voor nog enkele enthousiaste muzikanten om de F-hoorn, trombone, euphonium, pauken en bas-secties aan te vullen en te versterken. Geïnteresseerde muzikanten kunnen via info@adestmusica.nl contact opnemen. De repetities zijn op maandagavond van 19.45 tot 21.30 uur in ‘t Onderdak in Sassenheim.

ters goed kunnen voorlezen, dat is bekend. Hun leerlingen doen echter niet voor ze onder, zo bleek tijdens de voorleeswedstrijd op basisschool de Achtbaan. Vanwege de Kinderboekenweek waren er op de drie schoollocaties voorleesrondes. Met een boek naar eigen keuze mochten de kinderen hun kunnen laten horen aan de rest van de klas. De beste voorlezers deden mee aan de grote finale op vrijdag. Nadat alle verhalen voorgelezen waren, had de jury - bestaande uit de de leerlingen die tweede waren geworden in de voorleesrondes in de klasde moeilijke taak de winnaars te kiezen. Uiteindelijk reikten zij de prijzen uit aan Laurens uit groep 3D en Mei uit groep 5D van de locatie Distelweg en aan de winnaars van de locatie Beukenrode: Valérie Oosten uit groep ½ B en Kate de Jong uit groep 6B.

Swamp music SASSENHEIM

n De Delftse formatie La Blusa staat op zondag 23 oktober op het podium van café de Twee Wezen. La Blusa speelt cajun en zydeco, muzikale stromingen die hun oorsprong vinden in de de moerassen van de Amerikaanse staat Louisiana met de trekaccordeon in de hoofdrol. Denk aan Rowen Heze maar dan met een blues en jazz inslag. Live zeer aanstekelijke feestmuziek. Het optreden begint rond 16.30 uur. De toegang is gratis.


voordeel WEKEN

Bij aankoop badkamer incl. installatie keuze uit*:

€500 korting op HSK douchewand met Edelgas €500 korting op Vasco aluminium radiator €500 korting op Laguna badmeubel Gratis Xclusive by Nobili kranen t.w.v. €500

*sanidrome.nl/voordeelweken Gieterij 8 2211 XK Noordwijkerhout (0252) 37 09 10

Tl week 42 16  

de Teylinger, woensdag 19 oktober 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you