Page 1

Vorstelijk voordelig bouwen Woensdag 28 september 2011

6e Jaargang • nr. 39

7

Wat gelooft Woensdag 28 september 2011

Najaarsfeesten 6e Jaargang •

Voorhout?

in Sassenheim

nr.

9

39

Ter Leede gaat aan kop

Gemeentelijke lasten stijgen niet Teylingen - Als de gemeenteraad op 3 november instemt met de gemeentelijke begroting zullen de gemeentelijke belastingen volgend jaar niet omhoog gaan. Ook niet met een correctie voor de inflatie. Vanuit het rijk komt er door de crisis al genoeg financiële rampspoed op de Teylingers af, zo redeneert het college van burgemeester en wethouders. Toch kon wethouder Leo van der Zon vorige week een sluitende begroting voor 2012 presenteren. Het financieel perspectief van de gemeente Teylingen laat voor de komende jaren zwarte cijfers zien. En dat is wel eens anders geweest. Alleen 2015 sluit nog met een niet al te dramatisch tekort, maar wethouder Van der Zon vindt het nu nog niet nodig om al maatregelen te nemen. Wel houdt hij de vinger aan de pols, want de meerjarenraming kampt met enkele onzekerheden. Zo is nog onduidelijk of het rijk verder gaat bezuinigen dan de aangekondigde 18 miljard euro. En of de inkomsten mogelijk blijven van het heffen op kabels en leidingen aan de nutsbedrijven. Maar zou dit onheil gaan gebeuren, dan heeft dit voor de begroting voor 2012 nog geen gevolgen. Dat de cijfers na jaren van somberheid nu opeens wat positiever uitvallen heeft volgens de wethouder voornamelijk twee oorzaken. Als eerste is er de doorwerking van alle ombuigingen die Teylingen al vroeg in de crisis heeft ingezet. Die beginnen nu hun vruchten af te werpen. En als tweede is er een gunstige prognose van de hoeveelheid euro’s die de gemeente van het rijk ontvangt.

Deze week bij u als folder in de bus:

MICROMAX

www.conceptwonen.nl

Afval

28

BERNARD SCHULTE BV CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

Voor al uw klimaatbeheer ➜ CV installaties ➜ CV ketels ➜ Ventilatiesystemen ➜ Zonne-energie ➜ Airconditioning Ook voor al uw service & onderhoud!

Het is zelfs mogelijk dat vanaf 2016 de gemeentelijke heffingen voor riolering en afvalstoffen naar beneden gaat. Beide heffingen zijn de afgelopen jaren aangepast afhankelijk van de kosten voor de gemeente. Teylingen berekende wat zij hiervoor uitgaf jaarlijks door aan de bewoners. Dit gaat nu veranderen. De kosten dalen een beetje, omdat het scheiden van het afval steeds beter gaat en de investeringen die in het verleden zijn gedaan nu hun effecten laten zien. Het plan is nu om de beide gemeentelijke heffingen te bevriezen en het surplus te stoppen in een egalisatiereserve. Gaan de kosten weer stijgen, dan haalt Van der Zon het verschil uit deze reserve. Maar wordt de pot teveel gevuld, dan verlaagt hij de heffingen voor de bewoners. De wethouder schat in dat dit in 2016 wel eens zou kunnen gaan plaatsvinden. In dit jaar worden nieuwe contracten met de afvalverwerkers afgesloten, en het vooruitzicht is dat het tarief voor het verwerken van het restafval een stuk zal dalen. Dit omdat de verwerkers een overcapaciteit zullen hebben vanwege het verliezen van Groot-Brittannië als klant.

Voorhout - Nijverheidsweg 10 Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL

s y a D

van van 29 september t/m 1 oktober

Autumn Arrival

Zie voor acties www.rivieramaison.nl

+RUWXVODDQD‡&.6DVVHQKHLP‡7

IN DEZE KRANT:

Nieuw beleid Vanwege de meer aangename cijfers en het verwachte overschot voor 2012 van rond de zes ton, stelt B&W voor een klein beetje nieuw beleid toe te voegen. Zoals een impuls in de duurzaamheid, door het inhoudelijk ondersteunen van projecten en buurtinitiatieven en het geven van stimuleringsbijdragen. Daarnaast is er een potje voor crisisbestrijding. En het is gebleken dat de gemeente de extra ambtenaar bij toezicht en handhaving nog niet kan missen. In 2014 kan deze door natuurlijk verloop afvloeien. Verder ontstaan er in toenemende mate problemen met het bomenbestand. Op dit moment loopt er een inventarisatie hoeveel bomen precies aan vervanging toe zijn. Ook naar de lichtmasten wordt gekeken. Ongeveer de helft is ouder dan twintig jaar en zijn aan vervanging toe. Het plan is hen te vervangen en tegelijk energiezuinig te maken door het toepassen van led-verlichting. Hoeveel dit laatste gaat

Politie zoekt snorfietser Sassenheim - De politie is op zoek naar een getuige van een inbraak bij een drogist aan de Hoofdstraat in Sassenheim. De inbraak vond plaats op donderdag 22 september tussen 3.00 en 3.30 uur. Twee mannen wisten de schuifpui van de drogisterij open te breken en gingen de winkel binnen. Eén man bleef voornamelijk op de uitkijk staan. Vervolgens gingen de twee er zonder buit vandoor. Het gaat om twee blanke mannen met donkere kleding. Eén was ongeveer 1.85 meter lang en de ander ongeveer 1.75 meter. De kleinere man droeg een jas met bovenin een soort gele streep. Een man op een snorfiets zag de twee mannen op een gegeven moment wegrennen. De getuige zag de politie rijden nabij de kruising met de Parklaan en sprak deze aan. De politie ging op de mountainbike op zoek naar de rennende verdachten, maar trof hen niet meer aan. Later bleek dat er was ingebroken in de drogisterij. De politie vraagt de man op de snorfiets contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Ook eventuele andere getuigen wordt gevraagd contact op te nemen via dit nummer. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.

Wethouder van financiën Leo van der Zon kon vol trots de gemeentelijke begroting presenteren (Archieffoto: FBPS/Peter Schipper). kosten is nog niet bekend, maar de overige vier projecten kosten ongeveer een half miljoen in 2012 en in de twee jaar daarop ongeveer de helft daarvan. Naast het nieuwe beleid gaat Teylingen volgend jaar gewoon door

met de projecten die reeds op de rails staan, zoals het verminderen van de regels voor de bewoners, de start met de herinrichting van het recreatie-eiland Koudenhoorn en het verder ontwikkelen van het Kloppend Hart in Warmond en Langeveld in Sassenheim.

Aangehouden na mishandeling Sassenheim - De politie Hollands Midden heeft zaterdag 24 september rond 1.45 uur twee mannen uit Lisse van 19 en 23 jaar aangehouden na een vechtpartij in de Nicolaas Damesstraat in Sassenheim. Een 24-jarige man uit Warmond zat op een scooter en was met drie vrienden aan het praten na het uitgaan. Op een gegeven moment liepen er twee mannen langs waarvan er één vroeg of hij een trekje van een sigaret mocht. De 24-jarige antwoordde negatief, waarop de 19-jarige man uit Lisse hem een klap in zijn gezicht gaf. De 24-jarige viel toen van zijn scooter. Zijn vrienden schoten te hulp en één van hen, een 23-jarige man uit Oegstgeest, wilde de ruzie sussen. De 19-jarige man probeerde hem toen te slaan en raakte hem een aantal keer. Een agent die in zijn vrije tijd aanwezig was, had gezien dat de 24-jarige man op de scooter een klap kreeg en hij greep in. Hij zei tegen de 19-jarige dat hij van de politie was waarop de verdachte agressief werd. Er ontstond een worsteling en de agent bracht de verdachte naar de grond. De 23-jarige man uit Lisse probeerde de 19-jarige te helpen. Meer agenten kwamen ter plaatse en de twee mannen werden aangehouden. De 24-jarige man uit Warmond en de 23-jarige man uit Oegstgeest hebben aangifte gedaan tegen de 19-jarige man. De politie maakt proces-verbaal op.

Diverse aanbiedingen!

www.kroonparket.nl

VERSTRIO SASSENHEIM Zie onze aanbiedingen in deze krant!

Open Huis Lisserbroek! Narcissenstraat / Hillegommerdijk in Lisserbroek 30 september tussen 14.00 en 19.30 uur Tij den s uw aan we zig he id pla ats en wij op de ze wo nin gen he t dak .

www.allurebouw.nl


gemeenteberichten Teylingen week 39 / 2011

College trots op begroting 2012-2015 Op vrijdag 23 september heeft het college een mooie sluitende begroting voor 2012 kunnen presenteren, zonder een lastenverhoging voor onze inwoners. De kadernota waarbij raad de richting voor de ontwikkeling van Teylingen heeft aangegeven is daarbij uitgangspunt geweest.

Plannen voor 2012 Duurzaamheid staat hoog op de agenda voor het komend jaar, we ondersteunen initiatieven van onze burgers, we pakken de taken op die het Rijk aan de gemeenten heeft overgedragen, we kijken goed naar de regels die we hebben opgesteld. Uitgangspunt is dat u, als inwoner, hierin een steeds sterkere rol speelt. We doen er alles aan om van Teylingen een mooie en onderscheidende woongemeente te maken.

We gaan het plan Kloppend Hart in Warmond en het plan Langeveld verder ontwikkelen. Er kan gestart worden met de opknapbeurt van Koudenhoorn. Nieuwe buurtinitiatieven worden door onze wijkregisseur met de inwoners opgepakt en we stimuleren ideeĂŤn over duurzaamheid. Geen lastenverhoging We gaan veel plannen realiseren, zonder de lasten te verhogen. De opbrengsten van alle belastingen en heďŹƒngen worden gelijk gehouden aan die van 2010. Er is geen inatiecorrectie doorgevoerd. Wij zijn blij dat we de lokale lasten niet hoeven te verhogen. Vaststelling begroting 2012 - 2015 Op 3 november 2011 wordt de conceptbegroting ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Veerpont vaart extra

Zorgloket

De veerpont over de Zijl tussen de Zijldijk en de Merenwijk vaart komend weekeinde extra in verband met het te verwachten mooie weer en de drie oktober feesten in Leiden. De veerpont vaart tussen 10.00 – 18.00 uur. De prijs per overtocht: voetgangers â‚Ź 0,80 en ďŹ etsers â‚Ź 1,00. Kinderen tot 12 jaar (voetgangers en ďŹ etsers) betalen â‚Ź 0,40. Na het weekeinde gaat de veerpont uit de vaart tot april volgend jaar.

Alzheimer cafĂŠ Teylingen

Welzijn Teylingen organiseert culturele week voor senioren in Teylingen Op 1 oktober is het de Internationale Dag van de Ouderen. Van 3 tot en met 7 oktober aanstaande organiseert Welzijn Teylingen een culturele week voor senioren. Tijdens deze week worden senioren in het zonnetje gezet. Verschillende bekende en minder bekende verenigingen maken hun opwachting tijdens deze week op diverse locaties in Teylingen. Zo zijn onder andere Boerhaave in Voorhout. Het Trefpunt in Warmond en ‘t Onderdak in Sassenheim het toneel van verschillende optredens. Programma t . BBOEBHPLUPCFS3FE)BU4PDJFUZ%JWBT DBCBSFU[BOH JO Boerhaave, Voorhout. Aanvang 14.00 uur, zaal open: 13.30 uur. t %JOTEBHPLUPCFS;FFNBOTLPPS0WFSBMJO)FU5SFGQVOU Warmond. Aanvang 14.00 uur, zaal open:13.30 uur. t 8PFOTEBHPLUPCFS.POEPSHFMDMVC&YDFMTJPS U0OEFSEBL Sassenheim. Aanvang 14.00 uur, zaal open: 13.30 uur. t %POEFSEBHPLUPCFS$VMUVSFMF2VJ[WPPSTFOJPSFOJOEF

Bernardus, Sassenheim. Aanvang 14.30 uur, zaal open: 14.00 uur. Ook toegankelijk voor senioren die niet in Bernardus wonen. t 7SJKEBHPLUPCFS3PMTUPFMEBOTFSTWBO1MBUGPSN Gehandicapten. Tentoonstelling van producten die gemaakt zijn door mensen met een verstandelijke beperking en PQUSFEFO#PMMFOCBOEVJU4BTTFOIFJNJOU0OEFSEBL Sassenheim. Aanvang 14.30 uur, zaal open: 14.00 uur. U betaalt ₏ 2,- per persoon voor de optredens. De culturele quiz op 6 oktober is gratis. Aanmelden Belangstellenden kunnen zich op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur aanmelden bij Welzijn Teylingen via telefoonnummer 0252 – 231 805 of u kunt langsgaan aan de J.P. Gouverneurlaan 40b in Sassenheim. Voor de culturele quiz kunnen senioren zich ook aanmelden bij de Bernardus via telefoonnummer 0252 – 345 100.

Combibrug zet activiteitenaanbod op voor Teylingse scholieren Op dinsdag 20 september tekenden wethouder Kees van 7FM[FOFO-VEJWBO;BOUFO 4UJDIUJOHEF$PNCJCSVH FFO PWFSFFOLPNTU$PNCJOBUJFGVODUJPOBSJT3PC+POLNBOLBO daardoor binnen Teylingen een breed aanbod aan workshops en clinics opzetten. Dit doet hij in samenwerking met de sporten cultuurverenigingen in onze gemeente. Tijdens schooluren of als naschoolse activiteit worden deze workshops en clinics aangeboden aan de leerlingen van alle scholen in Teylingen.

Dit alles gebeurt in het kader van de rijksregeling Impuls Brede scholen, sport en cultuur. Op deze manier wil het Rijk het aantal brede scholen uitbreiden met een sport- en cultuuraanbod en er zo voor zorgen dat de leerlingen op en rond de scholen regelmatig aan sport kunnen doen en vertrouwd raken met diverse kunst- en cultuurvormen. De sport- en cultuurverenigingen kunnen met behulp van deze impuls hun maatschappelijke functie versterken voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk.

Het Alzheimer cafĂŠ is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn welkom. De gasten praten over hun ervaringen, over dementie en over de mogelijkheden voor hulp en dienstverlening. Opzet: per bijeenkomst is er een centraal thema met een spreker (een deskundige of ervaringsdeskundige) en na de pauze gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek. Aanmelden is niet nodig en toegang is gratis. Programma 2011/2012 (alle genoemde data zijn maandagen) 10 oktober Het lerend vermogen van mensen met dementie 14 november Activiteiten, samen beleven 12 december Kerstspecial 9 januari Wat is handig om te regelen bij dementie? 13 februari De zin en onzin van bewegen 12 maart Welke ondersteuning is er voor de mantelzorger? 16 april Ontmoetingscentrum dementie 14 mei Thuiszorg en technische hulpmiddelen 12 juni Als het thuis niet meer gaat De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.15 uur. Adres: ‘t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40a, 2171 ER Sassenheim, telefoon: 0252 – 231 805.


Hoorzitting Commissie Bezwaarschriften en Klachten Dinsdag 4 oktober 20.00 uur Bezwaarschrift tegen het verkeersbesluit om een voetpad in Voorhout lopend van de Churchilllaan naar Sportpark Elsgeest aan te wijzen als ďŹ etspad. 20.30 uur Bezwaarschrift tegen het besluit geen tegemoetkoming in planschade toe te kennen voor locatie Menneweg 24 in Sassenheim. De hoorzitting van de Commissie Bezwaarschriften en Klachten vindt plaats in het bestuurscentrum in Voorhout. Wilt u zeker weten of de hoorzitting doorgaat, neemt u dan telefonisch contact op met Jos Roosjen via telefoonnummer 14 0252.

Monumentencommissie De eerstvolgende vergadering van de Monumentencommissie Teylingen vindt plaats op donderdag 6 oktober 2011 in het gemeentekantoor in Sassenheim. De vergadering is openbaar en begint om 09.00 uur.

Melding doen van gebruik openbare weg Op 22 maart 2011 is de Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen 2011 (APV) op een aantal punten gewijzigd. EĂŠn van deze wijzigingen heeft betrekking op het gebruiken van de openbare weg. Als u voorwerpen aan de openbare weg gaat plaatsen zoals bijvoorbeeld bouwmateriaal, containers, driehoeksborden, spandoeken enzovoorts, moet u hiervan een melding doen. Deze melding moet vier weken van tevoren gedaan worden.

Als uit deze melding blijkt dat er geen bezwaren zijn tegen het genoemde gebruik kunt u de voorwerpen plaatsen. Er wordt u wel precariobelasting in rekening gebracht. Als uit de melding blijkt dat u niet geheel voldoet aan de eisen, nemen wij contact met u op om te kijken of er een ontheďŹƒng verleend kan worden.

Uitvoering aanpak hoge parkeerdruk Postwijk en Wasbeek Begin 2010 heeft de gemeenteraad het ‘Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Teylingen (GVVP)’ vastgesteld. Bij de totstandkoming van het GVVP heeft een aantal onderzoeken plaatsgevonden. Parkeerdruk Zo is er onderzoek gedaan naar de parkeerdruk in Teylingen. Hieruit blijkt dat er onder andere een hoge parkeerdruk is in delen van de wijken Postwijk en Wasbeek in Sassenheim. Om de parkeerdruk te verlagen is er geld beschikbaar gesteld om extra parkeerplaatsen aan te leggen. Eerder zijn er al 32 extra parkeerplaatsen aangelegd in de Voornhof en Snoeklaan in Voorhout. Dit was ook naar aanleiding van hetzelfde onderzoek.

Extra parkeerplekken Wij zien de mogelijkheid om in de wijken Postwijk en Wasbeek in totaal 22 extra parkeerplaatsen aan te leggen zonder dat dit ten koste gaat van de groenvoorziening. De werkzaamheden voor de aanleg van deze parkeerplaatsen worden de komende maanden uitgevoerd. Overzichtskaart Op www.teylingen.nl kunt u op een overzichtskaart zien op welke locaties de parkeerplaatsen worden aangelegd. Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald Breedveld of Paul Zierikzee via telefoonnummer 14 0252.

Rode roeiboot verwijderd

Afsluiting begin Haarlemmertrekvaart voor recreatievaart

Op 13 september 2011 heeft de Buitengewoon Opsporingsambtenaar een rode roeiboot verwijderd uit het gazon aan de Sportparkweg in Sassenheim. De boot is verwijderd op basis van artikel 5:28 APV: Beschadigen van waterstaatswerken. Een foto van de roeiboot staat op www.teylingen.nl.

Het hoogheemraadschap van Rijnland vindt het belangrijk dat de Leidse grachten schoon, veilig en toegankelijk zijn. Om dit te realiseren is regulier onderhoud van de watergangen noodzakelijk. Onderhoud zorgt ervoor dat de waterkwaliteit en de waterafvoer verbetert. Daarnaast zijn schone grachten belangrijk voor een goede doorvaart van beroeps- en recreatievaart.

Bent u eigenaar? Stuurt u dan een e-mail naar verwijderde.objecten@teylingen.nl. U kunt ons ook schrijven. Een medewerker van de afdeling Beheer Leefomgeving neemt vervolgens binnen een week contact met u op. U krijgt uw eigendom terug door: tFFOCFXJKTWBOFJHFOEPNUFUPOFO tEFHFNBBLUFWFSXJKEFSJOHTFOPQTMBHLPTUFOUFCFUBMFO De roeiboot wordt tot en met 21 december 2011 opgeslagen in het Butterhuis, t.o. Zijldijk 7 in Warmond. Wanneer de eigenaar zich niet meldt voor deze datum, wordt de roeiboot verkocht tegen opbod. Interesse Bent u niet de eigenaar maar heeft u wel interesse om in het bezit te komen van de roeiboot? Geef dan uw naam, adres en telefoonnummer door via verwijderde.objecten@teylingen.nl. Dit kan tot 19 december 2011. Wanneer de eigenaar zich niet heeft gemeld wordt tegen het einde van de opslagperiode contact met u opgenomen over de verkoop van de roeiboot. Als er geen geĂŻnteresseerden zijn, wordt deze vernietigd. Collectes Er is van 2 tot en met 8 oktober een collectevergunning verleend aan Dierenbescherming.

Planning Op 10 oktober 2011 start Rijnland met de baggerwerkzaamheden van de Haarlemmertrekvaart in Leiden. Als eerste wordt het traject tussen de Rijnsburgersingel en de Willem de Zwijgerlaan gebaggerd. Rijnland plaatst een damwand aan het begin van de Haarlemmertrekvaart, aan de stadszijde van de brug (zijde Rijnsburgersingel), om te voorkomen dat

Drank- en horecawet OntheďŹƒng van artikel 35 voor het mogen verstrekken van zwakalcoholhoudende drank is verleend aan: t 3PUBSZ$MVC4BTTFOIFJNUJKEFOTIFUFWFOFNFOU"EFTU.VTJDB Night in de hal aan de Anton Philipsweg 20 in Sassenheim op 8 oktober 2011 van 19.00 tot 24.00 uur (20-09-11) Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 Op grond van artikel 87 is ontheďŹƒng verleend aan: t ,+WBO)BSUJOHTWFMEU 4BTTFOIFJNWPPSIFUQBSLFSFO[POEFS parkeerschijf op de Hoofdstraat t.o. nummer 242 t/m 260 en het parkeerterrein achter de ABN/AMRO bank (15-09-11) t (1FUFST 4BTTFOIFJNWPPSIFUQBSLFSFO[POEFSQBSLFFSTDIJKG op de Charbonlaan en de Jacoba van Beierenweg (23-09-11) Bezwaar

Algemene plaatselijke verordening OntheďŹƒng/vergunning/toestemming is verleend aan: t 3PUBSZ$MVC4BTTFOIFJNWPPSIFUPSHBOJTFSFOWBOIFU evenement Adest Musica Night in de hal aan de Anton Philipsweg 20 in Sassenheim op 8 oktober 2011 van 19.00 tot 24.00 uur (20-09-11) t .1FSGPST 4BTTFOIFJNWPPSIFUJOOFNFOWBOFFO standplaats in de Hoofdstraat in Sassenheim op elke dinsdag en woensdag in 2011 vanaf 27 september voor de verkoop van bloemen (23-09-11) t 7PG,XFLFSJK1JFUFO&MMZ 3JKOTCVSHWPPSIFUJOOFNFOWBO een standplaats van 12 m2 op het Oosthoutplein in Voorhout op elke donderdag en vrijdag in 2011 vanaf 22 september voor de verkoop van bloemen en planten (23-09-11)

Hoe kunt u bezwaar maken? Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen c.q. de burgemeester van Teylingen. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Uw bezwaarschrift bevat de volgende informatie: t VXOBBNFOBESFT t EFEBUVNXBBSPQVIFUCF[XBBSTDISJGUJOEJFOU t VXIBOEUFLFOJOH t FFOPNTDISJKWJOHWBOIFUCFTMVJUXBBSVIFUOJFUNFFFFOT CFOU t EFSFEFO FO WBOVXCF[XBBS

verontreinigde deeltjes tijdens het baggeren door de stroming verplaatsen. In de periode van 10 oktober tot eind december 2011 is daarom de doorvaart over de Haarlemmertrekvaart van en naar de Rijnsburgersingel aan beide zijden gestremd. Informatie Voor meer informatie over de werkzaamheden kijkt u op www.rijnland.net onder ‘Werk in uitvoering – Baggeren – Leiden’.

Binnen welke termijn? U heeft zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. De termijn begint te lopen vanaf de dag na de verzenddatum van deze brief.

Indienen van een verzoek om voorlopige voorziening Het indienen van een bezwaarschrift betekent meestal niet dat het besluit waartegen u bezwaar maakt niet in werking treedt. Als u het besluit op korte termijn wilt tegenhouden, moet u naast het bezwaarschrift een apart verzoek om een ‘voorlopige voorziening’ bij de Rechtbank indienen. Hiervoor moet u griďŹƒekosten betalen. Uw verzoek om voorlopige voorziening bevat de volgende informatie: t VXOBBNFOBESFT t EFEBUVNXBBSPQVEFWPPSMPQJHFWPPS[JFOJOHJOEJFOU t IFUCFTMVJUXBBSUFHFOCF[XBBSCFTUBBU t FFOLPQJFWBOIFUCF[XBBSTDISJGUEBUVCJKEFHFNFFOUF Teylingen is ingediend.

Dit verzoek stuurt u naar: Voorzieningenrechter rechtbank ’s-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.


Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure) t ,SVTFNBOTUSBBU 2361 GS Warmond t 8BSNPOEFSXFH 2171 AH Sassenheim

t (FFTUCVSH 2171 DL Sassenheim t )FSFOHSBDIU 2361 BS Warmond

WFSCPVXFOXPOJOH 

WFSOJFVXFOCBMLPOT QMBBUTFO glazen voorzetgevel en veranderen trappenhuis hotel (16-09-11) WFSOJFVXFOFOWFSCSFEFO dakkapel voorzijde woning (21-09-11) QMBBUTFOEBLLBQFMBDIUFS[JKEF woning en plaatsen overkapping in de achtertuin (20-09-11)

Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar en beroep) t 4XFJMBOETUSBBU CPVXFOEBLPQCPVX 2361 JC Warmond achterzijde en plaatsen 2 dakramen voorzijde woning (20-09-11) t %JMMFTUSBBU QMBBUTFOEBLLBQFMWPPS[JKEF 2215 BM Voorhout en 1 dakkapel achterzijde woning (20-09-11) t $POTUBOUJKOMBBO VJUCSFJEFOXPOJOH 

2171 ZC Sassenheim Commissie Welstand Eens per twee weken op maandag behandelt een deskundige van de Welstandscommissie vanaf 09.30 uur de projecten in het gemeentekantoor. Deze besprekingen zijn openbaar. Voor het inzien van de agenda of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het gemeentekantoor. De eerstvolgende welstandsvergadering is maandag 3 oktober 2011.

Inzien, zienswijzen, bezwaar of beroep 1. Inzien binnengekomen aanvragen Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 7 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. 2. Zienswijzen tegen binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning Als u belanghebbende bent (bijvoorbeeld buren) en bij de aanvraag zijn feiten of belangen betrokken die u betreen zullen burgemeester en wethouders, als zij verwachten dat u bedenkingen zult hebben, u in de gelegenheid stellen uw zienswijzen naar voren te brengen. U kunt ook zelf aangeven dat dit voor u geldt. 2.1 Reguliere procedure Als u belanghebbende bent, kunt u na ons besluit op de omgevingsvergunning bezwaar indienen, ongeacht of u zienswijzen heeft ingediend. 3. Bezwaar tegen verleende vergunningen Als boven het project staat aangegeven dat er een mogelijkheid is tot bezwaar en beroep, kunt u bezwaar maken. Hierbij dient u rekening te houden met het volgende: De genoemde data bij de verleende vergunningen zijn de data waarop deze zijn verzonden. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de verzendingsdatum van betreende vergunning – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen. Het bezwaarschrift moet bevatten: t OBBNFOBESFT t EBUVN t PNTDISJKWJOHWBOEFCFTMJTTJOHXBBSUFHFOCF[XBBSCFTUBBU t SFEFO FO WBOIFUCF[XBBS t IBOEUFLFOJOH

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griďŹƒekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: t OBBNFOBESFT t EBUVN t CFTMVJUXBBSUFHFOCF[XBBSCFTUBBU t LPQJFWBOIFUCF[XBBSTDISJGUEBUCJKEFHFNFFOUF5FZMJOHFO is ingediend. Het adres is: Voorzieningenrechter rechtbank ’s-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een FMFLUSPOJTDIFIBOEUFLFOJOH %JHJ% ,JKLPQEFHFOPFNEFTJUF voor de precieze voorwaarden. 4. Beroep tegen verleende vergunningen Als boven het bouwplan staat aangegeven dat er alleen beroep mogelijk is, kunt u beroep aantekenen. De genoemde data bij de verleende vergunningen zijn de data waarop deze zijn verzonden. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de verzendingsdatum van betreende vergunning – beroep aantekenen bij de rechtbank. Rechtstreeks beroep is mogelijk voor diegenen die een zienswijze hebben ingediend, en voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijze hebben ingediend. Een beroepschrift dient te worden gericht aan de rechtbank te Den Haag sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie 28 september 2011. Bezoekadressen Bestuurscentrum: Raadhuisplein 1 in Voorhout Gemeentekantoor: Wilhelminalaan 25 in Sassenheim

Gemeente Teylingen Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout Telefoon: 14 0252 gemeente@teylingen.nl www.teylingen.nl

De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden gemeentekantoor: Maandag 8.30-13.00 uur Dinsdag 8.30-16.00 uur Woensdag 8.30-16.00 uur Donderdag 8.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-16.00 uur Balie politie: 9.00-13.00 uur (don. 18.00 – 20.00 uur) Zorgloket/ISD: 9.00-12.00 uur

In Sassenheim en Warmond

Cursus mobiel bellen bij Welzijn Teylingen Sassenheim/Warmond - Op woensdag 28 september en woensdag 5 oktober vindt de cursus ‘Mobiel bellen’ van Welzijn Teylingen plaats. Men kan kiezen uit twee tijden en twee locaties. Van 15.00 tot 17.00 uur vindt de cursus plaats in het Onderdak in Sassenheim en ‘s avonds van 19.00 tot 21.00 uur vindt de cursus plaats in het Trefpunt in Warmond. Voor deze twee bijeenkomsten betaalt men 35 euro. Wat enige jaren geleden nog een zeldzaamheid was, is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld geworden: de mobiele telefoon. Bijna iedereen loopt wel met een toestel rond. Men heeft een mobiele telefoon gekregen of gekocht, maar weet daar vaak toch niet op een prettige manier mee om te gaan. Door de vele gebruiksmogelijkheden en de vele reclame die er gemaakt wordt, wordt men overspoeld met allerhande informatie. Hierdoor zien velen door de bomen het bos niet meer. Het doel van deze cursus is om duidelijkheid te verschaffen in de wereld van de mobiele telefonie. Daarbij wordt veel geoefend met de eigen telefoon. Naast groepsgewijze instructie is er ook veel ruimte voor persoonlijke aandacht. Ieder mobieltje werkt immers net even anders, en de ene gebruiker wil wat anders leren over de mobiele telefoon dan de andere. Deze cursus bevat naast informatie ook diverse opdrachten, waarbij

men stapsgewijs het eigen mobieltje leert kennen, en daardoor langzamerhand vertrouwd raakt met de mogelijkheden van het toestel. Het streven is dat na afloop van de twee bijeenkomsten iedereen handiger is geworden met het gebruik van de mobiele telefoon. Voor aanmelding kan men terecht bij Welzijn Teylingen, bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur via telefoonnummer 0252-231805.

De gemeente wil de kinderen laten ervaren hoe het is om raadslid te zijn. Zij gaan met elkaar in debat in de echte raadszaal (Archieffoto: FBPS/Peter Schipper).

Kindergemeenteraad zoekt nieuwe projecten Teylingen - De kindergemeenteraad zoekt weer projecten van maximaal 2000 euro. Verenigingen, maatschappelijke organisaties en ook inwoners die een leuk project bedenken met een maatschappelijk doel, kunnen zich tot 5 oktober melden bij de gemeente. Het hoeft dan nog geen uitgewerkt project te zijn. Een goed idee met korte toelichting is op dat moment voldoende. Vorig schooljaar heeft de kindergemeenteraad drie keer plaatsgevonden. In totaal is er 6000 euro verdeeld. De kindergemeenteraad koos voor de uitvoering van een grote variĂŤteit aan projecten voor jong en oud: sport, spel, goede doelen, theater en muziek. Wel zijn er enkele spelregels waaraan de projecten moeten voldoen. Het project moet ten goe-

de komen aan de lokale maatschappij. Het project hoeft overigens niet gericht te zijn op kinderen. De kosten voor het project bedragen maximaal 2000 euro Minder mag dus ook, en dan kunnen meerdere projecten winnen. Het project is een afgerond geheel. Bijvoorbeeld niet 2000 euro als bijdrage aan de bouw van een nieuwe gymzaal, maar wel 2000 euro voor de aanschaf van een bankje dat in de gymzaal komt te staan. Een project kan ook een activiteit zijn, zoals een dagje uit. De winnaar van het project zorgt zelf voor de uitvoering vóór juli 2012. En men moet het idee voor een project vóór 5 oktober bij de gemeente aanmelden. De kindergemeenteraad vindt inmiddels voor het vijfde schooljaar plaats. De ge-

meente wil de kinderen laten ervaren hoe het is om raadslid te zijn. Zij gaan met elkaar in debat in de echte raadszaal. Raadsleden van de gemeente Teylingen zijn daarbij hun coach. De kindergemeenteraad beslist uiteindelijk over echte projecten, waarvan er ĂŠĂŠn ook uitgevoerd mag worden. Kinderen leren op die manier dat niet alles kan. Zij zullen samen een keuze moeten maken. IdeeĂŤn kunnen ingediend worden via de website www.dekindergemeenteraad.nl, of per post: De Kindergemeenteraad Teylingen, T.a.v. de griffie, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout. De gemeente neemt vervolgens contact op. Voor meer informatie: Klaas Overbeek, tel. 14 0252, of per e-mail: kindergemeenteraad@teylingen.nl.


28 SEPTEMBER 2011

pagina 5

Alarmbrief TOV aan gemeente

‘Niet het bedrijfsleven laten opdraaien voor bezuinigingen’

Door Piet van der Vooren EĂŠn van de voorstellen die staan in het nieuwe reeds door de gemeenteraad goedgekeurde subsidiebeleid ‘Back to Basics’ van de gemeente Teylingen, is om de regels voor het verkrijgen van inkomsten voor verenigingen en stichtingen te versoepelen. Dit zou mede mogelijk gemaakt worden door meer horeca-activiteiten toe te staan aan verenigingen en stichtingen. Op deze manier zou het voor verenigingen en stichtingen mogelijk worden om feesten en partijen te accommoderen. “Het is ons duidelijk dat u als gemeente moet bezuinigenâ€?, zo laat de TOV aan het college weten. “Echter, het kan niet zo zijn dat u voor de bezuiniging op verenigingssubsidies het bedrijfsleven laat opdraaienâ€?. Tijdens regulier overleg met wethouder Leo van der Zon heeft de TOV al te kennen gegeven bezwaar te maken tegen deze vorm van volgens de TOV oneerlijke concurrentie. “Wij vernemen echter nog steeds geluiden dat u deze plannen doorzet. Om die reden achten wij het noodzakelijk ons bezwaar onderbouwd aan u kenbaar te makenâ€?, aldus het bestuur van de TOV in een brief aan het college. Volgens de TOV ontstaat oneerlijke concurrentie doordat verenigingen en stichtingen een lagere prijs kunnen vragen voor het aanbieden van maaltijden en alcoholhoudende dranken, omdat zij onder andere direct of indirect subsidie krijgen van bijvoorbeeld de gemeente of andere fondsen; maar twee personen nodig hebben die in het bezit zijn van een diploma Sociale HygiĂŤne; werken met vrijwilligers; fiscaal gunstigere voorwaarden hebben; niet verplicht zijn zich in te schrijven bij het Bedrijfschap; en tegen niet marktconforme voorwaarden

en prijzen accommodaties kunnen verkrijgen of huren. “Door toe te staan maaltijden en alcoholhoudende dranken te verkopen op tijden waarop de vereniging of stichting zich niet bezighoudt met haar hoofddoelstelling, zal dit mogelijk zijn tegen gunstigere prijzen dan die van de commerciĂŤle horecaondernemers. Op deze manier wordt de commerciĂŤle horeca benadeeld en spreken we dus van oneerlijke concurrentieâ€?, aldus de TOV. “Uw gedachte dat verenigingen alleen maar ‘klanten’ gaan trekken die het normaal toch niet kunnen betalen om een horecalocatie af te huren, is wel zeer kort door de bocht. U onderbouwt dit argument op geen enkele wijze, wat deze zeer principiele discussie in onze ogen geen goed doet. Zodra verenigingen gelegaliseerd feesten kunnen organiseren, staat daarmee de mogelijkheid voor iedereen open daar gebruik van te maken. U werkt daarmee oneerlijke concurrentie in de handâ€?. In de brief aan het college vestigt de TOV tevens de aandacht op een rapport van de GGD van begin dit jaar, waaruit blijkt dat het alcohol-

en drugsgebruik in de gemeente Teylingen zorgwekkend hoog is. “Zowel de reguliere horeca als detailhandel moeten aan bijzonder strenge eisen en voorwaarden voldoen in deze. Er wordt door onze leden en binnen de branche veel gedaan aan instructie, opleiding en controle op naleving van de regels. Het versoepelen van regels voor verenigingen en stichtingen staat haaks op het beleid van zorgvuldige verstrekking van alcohol�, vindt de TOV. “Wij zijn van mening dat de nu ingeslagen weg voor de ondernemers in Teylingen niet de juiste is en adviseren u op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om de verenigingen te compenseren�, laat het bestuur van de TOV weten. Overigens heeft de gemeenteraad op 8 september ingestemd met het rapport ‘Back to Basics’ en het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente. Voorafgaand daaraan hebben ook de voetbalverenigingen Ter Leede, Teylingen en Warmunda al laten weten dat zij geen heil zien in paracommercialisme, omdat sommige sponsors van deze verenigingen juist horecabedrijven zijn.

VVD: Onderzoek naar Burgernet in Teylingen Teylingen - De VVD in de Teylingse gemeenteraad wil dat B&W onderzoekt of Burgernet ook voor Teylingen iets zou kunnen betekenen om de criminaliteit te bestrijden. De fractie heeft hierover aan B&W vragen gesteld. Burgernet is een telefonisch (SMS-)netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven in de gemeente die extra ogen voor de politie zijn bij het opsporen van personen en voertuigen. Door Nico Kuyt Burgernet is een samenwerking tussen politie, gemeente en inwoners om de veiligheid in de woonen werkomgeving te bevorderen. Burgers helpen de politie om verdachten, voertuigen of vermiste personen sneller op te sporen. Na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of vermist kind, start de

meldkamer van de politie een Burgernetactie. De deelnemers krijgen een ingesproken bericht via de vaste of mobiele telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek om uit te kijken naar een persoon of voertuig. Via een gratis telefoonnummer wordt dit aan de meldkamer doorgegeven. En na afloop ontvangen de ingeschakelde deelnemers een bericht over het resultaat van de actie.

Successen Burgernet is in 2004 begonnen in Nieuwegein en heeft in 2008 proefgedraaid in negen gemeenten. Hieruit bleek dat in gemiddeld ĂŠĂŠn op de tien acties de gezochte daadwerkelijk wordt gevonden dankzij een melding van een deelnemer. Door deze successen aangespoord voeren steeds meer gemeenten het in. In de directe omgeving van Teylingen doen Noordwijk, Lisse, Hillegom, Katwijk en Leiden al mee. De VVD vraagt zich nu af of het voor Tey-

Buren maken nader kennis met elkaar Teylingen - Maar liefst vijftien buurten in de gemeente Teylingen namen afgelopen zaterdag deel aan de landelijke Burendag: zes in Sassenheim, zeven in Voorhout en twee in Warmond. Op deze dag konden de bewoners van de verschillende straten nader kennis maken met hun buren. Veelal ging dit gepaard met activiteiten die de buurt moesten verfraaien, zoals het planten van groen, het plaatsen van een schutting, iets schilderen, maar ook het bakken van taarten. Daarnaast waren er ook veel spelen georganiseerd voor de kinderen uit de buurt. In de Vogelbuurt in Sassenheim waren wethouder Leo van der Zon, bakker Ron Ammerlaan en wijkregisseur Bart van Konijnenburg (van rechts naar links op de foto) aanwezig om de aldaar gehouden taartenbakwedstrijd te jureren. De Burendag werd mede mogelijk gemaakt door de medewerking van de gemeente en de drie woningcorporaties in de gemeente Teylingen (Foto: FBPS/Peter Schipper). lingen ook niet wat is. De fractie verzoekt daarom aan B&W om eens te bekijken welke kosten ermee gemoeid zijn. En tevens de overwegingen en ervaringen van de aangesloten gemeenten op een rij te zetten en welk succes het precies heeft. Nu twitteren de wijkagenten ook verzoeken om naar iets of iemand uit te kijken, maar daarmee wordt naar de mening van de fractie een substantieel deel van de inwoners niet bereikt, en dan met name ouderen. Het zou daarom eens goed zijn als B&W inventariseert hoeveel volgers de Teylingse wijkagenten hebben en hoe dit zich verhoudt met Burgernet in de andere gemeenten, aldus de VVD. Als uit de peiling blijkt dat Burgernet succesvol is, dan wil de fractie tenslotte weten of B&W bereid is een invoering in Teylingen te heroverwegen.

SASSENHEIM

VERSTRIO

Zonnige herfst bij Schuitemaker!

elke MA. Roerbakvis 500 gram 7,50 elke DI. Haringen 4 voor 6,00 49 elke WO. Kibbeling m. . . . . . . gra 500 e jvi 50 di Hollandse an 500 gram 6, 49 DO. 29-9 Scholfilet ........ . . . . . . . . m gra 50 Jonge prei 500 500 gram 6, 99 VR. 30-9 Sliptong Nieuwe oogst 500 gram 7,50 1 kilo . . . . . . . . . . . . ls pe ap ld go Jona 79 Za. 01-10 Holl. garn alen 250 gram 6,95 ...... . . . . . . . . m gra Varia salade 100 Elke dag: Zure haring 59 Maaltijd van de week (Hoek)

Weekaanbiedingen

2,99

SI LD DOET M EE AA

Emmertje 400 gram

N RESTAU RANTW

WWW.SILD.N L

EEK!

Tel. winkel: 0252-2101 51 - Tel. restaurant: 02 52-210641 Oude Haven 3 - Sasse nheim

Rodekool stamppot 100

Laatste loodjes bestemmingsplan Voorhout - Het ziet er naar uit dat op 29 september de Katwijkse gemeenteraad akkoord zal gaan met het nieuwe bestemmingsplan voor Trappenberg-Kloosterschuur om zo de herstructurering van het glasgebied mogelijk te maken. In Teylingen zal B&W eind dit jaar of begin volgend jaar eveneens een bestemmingsplan aan de gemeenteraad voorleggen. Dit voor de uitbreiding op haar grondgebied in de Elsgeesterpolder. Een groot deel hiervan gaat als schuifruimte dienen om de herstructurering op gang te helpen. Het is de bedoeling dat de herstructurering ondergebracht wordt in de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM).

Schnitzelparadijs

0. 0. 0. 0. 0.

Aanbiedingen geldig van 26-09-2011 t/m 01-10-2011.

Teylingen - De Teylingen Ondernemers Vereniging (TOV) heeft bij het college van burgemeester en wethouders aan de bel getrokken over de dreiging van paracommercialisme die het gevolg is van de bezuinigingen op de verenigingssubsidies. De ondernemersvereniging is bang dat het bedrijfsleven door oneerlijke concurrentie de dupe wordt van de versoepeling van de regels voor verenigingen en stichtingen om meer horeca-activiteiten aan hen toe te staan.

gram . . . . .

erenkool, hutspot, enz.

Er is weer gesneden bo Elke woensdag

Perssinaasappels

10 stuks . . . . .

1.75

eer v.d. V t 259 - Sassenheim Hoofdstraa Tel./Fax: 0252-232141

Scholten keurslager )PPGETUSBBUt4BTTFOIFJN 5FMt'BY JOGP!TDIPMUFOLFVSTMBHFSOM


pagina 6

28 SEPTEMBER 2011 COLOFON

KERKDIENSTEN

www.deteylinger.nl Oplage 16.000 Uitgave van

Kerkdiensten van donderdag 29 september t/m woensdag 5 oktober.

Sassenheim RK-Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Zondag: 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. gemengd koor. Dinsdag: 9.00 uur ochtendmis. Protestantse Gemeente: - Dorpskerk (Hoofdstraat 217): Zondag: 10.00 uur ds. H.R. Betting; 19.00 uur ds. T. Moll (Taizédienst m.m.v. Oecumenisch Kleinkoor). - Julianakerk (Julianalaan 6): Zondag: 10.00 uur ds. T. Moll. Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): Zondag: 10.00 uur ds. S. Pos.

Voorhout RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): Donderdag: 18.45 uur Eucharistieviering in Dagkapel. Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Middenkoor. Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Schola Cantorum. Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): Zondag: 9.00 uur ds. J.W. van den Berg; 10.30 uur ds. J.W. van den Berg (kinderzangdienst).

Warmond RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor. Woensdag: 9.00 uur Eucharistieviering met samenzang. RK-Kapel Mariëngaerde (Mgr. Aengenentlaan 3): Donderdag: 11.00 uur. Zondag: 10.00 uur. Dinsdag: 11.00 uur. Protestantse Gemeente (Herenweg 82): Zondag: 10.00 uur mevr. ds. I.C. Visser-Schroot, Den Haag. Baptistengemeente Kaleb (Herenweg 80): Zondag: 10.30 uur Marco van Delft (Heilig Avondmaal, Israelzondag).

MEDISCHE DIENSTEN

Avond-, nacht- en weekenddiensten van donderdag 29 september t/m woensdag 5 oktober. Alarm Ambulance, brandweer en politie: tel. 112. Huisarts Alleen spoedeisende huisartsenhulp: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 B, Voorhout, tel. 0252-240212 (altijd eerst bellen). Tandarts Sassenheim/Voorhout: Via www. tandartswaarnemingbollenstreek. nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. Warmond: Donderdag tot en met zondag: dienstdoende tandarts tel. 071-5132828; spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur. Maandag t/m woensdag: dienstdoende tandarts tel. 071-5894513. Apotheek Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. 0252-240216. Dierenarts Via telefoonnummer Dierenkliniek Sassenheim (tel. 0252-232219) en Dierenkliniek Voorhout (tel. 0252215231) verneemt men welke dierenarts waarneemt.

Ambachtsweg 7 A Postbus 3066, 2220 CB Katwijk telefoon 071-4022901 fax 071-4032325

Voor elke gelegenheid het geschikte bloemstuk!

Royal Fleur Fleur van Duivenboden

Advertenties Contactgegevens Binnendienst Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijd advertenties: dinsdag 11.00 uur Redactie Eindredactie: Piet van der Vooren Postadres redactie: Postbus 3066, 2220 CB Katwijk telefoon 071-3010118 fax 071-4032325 e-mail: redactie@deteylinger.nl Sluitingstijd kopij: maandag 17.00 uur De Teylinger wordt iedere woensdag huis-aan-huis verspreid in de gemeente Teylingen en is bovendien af te halen op de volgende adressen: Sassenheim: Gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25; Bruna, Hoofdstraat 207; Primera Van der Lans, Hoofdstraat 208; Speciaalzaak Kaldenbach, Hoofdstraat 243; Esso Selfservice, Oosthoutlaan 2. Voorhout: Bestuurscentrum, Raadhuisplein 1; Plus Van Dijk, Herenstraat 45; Hoek Boek & Kantoor, Herenstraat 63; Primera, Jacoba van Beierenhof 26. Warmond: Albert Heijn, Dorpsstraat 2; VVV, Dorpsstraat 88 A; De Nie Toys & Stamps, Dorpsstraat 106.

BERICHTEN

Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie. Hoofdstraat 210 Sassenheim Tel. 0252-221640

Per e-mail: mail de tekst naar advertentie@deteylinger.nl. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF). Per post of afgeven: U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.0017.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur).

Kwaliteit voorop Hoe divers de wensen ook mogen zijn, wij zorgen ervoor dat ze worden vervuld. Met gevoel voor stijl en met oog voor kwaliteit. Vanaf het eerste gesprek met de nabestaanden tot en met het laatste moment gaan we voor het beste. We maken van elke uitvaart een waardig afscheid. TEL. 0252-413213 Dag en nacht bereikbaar

Ed Turnhout Uitvaartleider

Familie

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

EMORIE Natuursteen

Het adres voor een passend gedenkteken

Toonzaal geopend maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur Gedenktekens in natuursteen, glas, rvs en hout Levering direct aan particulieren Zeer snelle levering (2 weken) Deskundig advies

‚‚ ‚‚

Heereweg 60, 2161 AJ Lisse www.vdputten.eu

Delfweg 34a - 2211 VM Noordwijkerhout 8GNGHQQP‚*CZ E-mail: info@Memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

SHOWTUIN VRIJ TOEGANKELIJK

Verspreiding telefoon 071-4022901, of e-mail: verspreiding@uitgeverijverhagen.nl

Ankie Jochemsz & Jollie Wildeman & Wilma Bleeker zorgzaam en betrokken met oog voor details Uitvaartonderneming Teylingen dag en nacht bereikbaar tel: 06-30409466 www.uitvaart-teylingen.nl

Cursus EHBO in Voorhout

gi

Moed om te 11 ro 07

doneren!

Voorhout - EHBO Vereniging Voorhout start op woensdag 12 oktober een cursus eerste hulpverlener. In dertien avonden wordt geleerd hoe te reanimeren, het gebruik van een AED-apparaat, stabiele zijligging, het verzorgen van wonden, het herkennen van verstuikingen en breuken, wat te doen bij vergiftiging, oogletsel en nog veel meer. De locatie is de kantine van de brandweerkazerne op de gemeentewerf aan de Nijverheidsweg in Voorhout. De lessen zijn eens in de twee weken op woensdag. Het examen is op 21 of 22 maart. Enkele weken later is de uitreiking van de diploma’s. Het diploma is gecertificeerd door het Oranje Kruis en is twee jaar geldig. Om het diploma te verlengen dienen herhalingslessen gevolgd te worden om de vaardigheden en de kennis bij te houden. Meer informatie vindt men op www.ehbovoorhout.nl, of men kan bellen naar telefoonnummer 0252230228.

M ed.nl

www.johanchrispijn.nl

Johan Chrispijn Tandprothese specialisten

Praktijkadressen bij u in de buurt:

Cleijn Duinplein 4 2224 AX Katwijk Tel 071 40 76 008

Voor professionele aandacht Havenpoort 1 2171 HH Sassenheim Tel 025 22 22 977


28 SEPTEMBER 2011

pagina 7

Lezers Schrijven Van station naar station Uit De Teylinger van 21 september vernamen wij de ideeën van de Teylingse PvdA-fractievoorzitter Willem de Jong over een NS-wandelroute in de Bollenstreek, gedaan tijdens een congres over het recreatief gebruik van het groen. Het blijft het bestuur van de VVV verbazen dat de VVV niet voor dit soort bijeenkomsten wordt uitgenodigd of tenminste van te voren wordt geraadpleegd. Het feit ligt er namelijk dat de eigen VVV zich allang op de nieuwe situatie heeft voorbereid. Op dit moment liggen er al twee aantrekkelijke wandelingen klaar ‘van station naar station’: een wandeling vanaf station Leiden naar het nieuwe station Sassenheim en een wandeling vanaf station Voorhout naar het nieuwe station. De wandelingen zijn voorzien van een routebeschrijving, van foto’s van mooie plekjes onderweg en van toeristische informatie. Theo van Egmond, secretaris VVV Warmond/Teylingen. De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor brieven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Brieven mogen niet meer dan 250 woorden bevatten. Ingezonden brieven worden alleen geplaatst met naam en adres. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

Uit onderzoek tijdens braderie blijkt:

Helft Voorhouters wil wel meer over het geloof weten Voorhout - Tijdens de braderie in Voorhout deed Baptistengemeente Kaleb Teylingen onderzoek naar ‘Wat gelooft Voorhout’. Zo’n 300 mensen gaven anoniem hun mening over twintig uiteenlopende stellingen, zoals hoeveel mensen geloven dat er meer is tussen hemel en aarde, en hoe zien mensen Jezus. Tevens is er ook gevraagd naar het geslacht, de leeftijd en de ‘religie’.

ondervraagden gelooft 73 procent dat Jezus niet zomaar iemand was. 71 procent gelooft dat Jezus hier op aarde heeft geleefd en rondgelopen, 64 procent gelooft dat Jezus de Zoon van God is, 52 procent gelooft dat Jezus wonderen heeft verricht, en 49 procent van de mensen die het onderzoek hebben ingevuld zou best wel eens wat meer over het geloof willen weten, als het maar op een relaxte manier gaat.

Verschil Door Piet van der Vooren Monique Oostdam van Baptistengemeente Kaleb laat weten: “Voor ons was het verrassend dat 49 procent van de ondervraagden meer over het geloof zou willen weten, mits dit op een relaxte manier gaat. Ook scoorde de stelling ´In de Bijbel vind je hele wijze en mooie uitspraken´ verrassend hoog met 83 procent van de mensen dat hiermee instemt”. De stelling ‘Ik geloof dat er meer is tussen hemel en aarde’ krijgt 85 procent van de stemmen, direct gevolgd door de stelling ‘In de Bijbel vind je hele wijze en mooie uitspraken’ met 83 procent. Van de

Het verschil tussen jongeren en 50-plussers is groot te noemen, zo blijkt uit het onderzoek. Maar 34 procent van de jongeren gelooft dat ze op de één of andere manier worden geleid, terwijl de 50-plussers dit heel anders beleven. 75 procent van hen stemt ermee in dat zij in hun leven door iets of iemand geleid worden. Overigens blijkt dat 57 procent van de jongeren al lang niet over God heeft nagedacht. Opmerkelijk is dat hoe ouder men wordt, hoe meer men instemt met de stelling ‘Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt bij God.’ Slechts 29 procent van de jongeren stemt hiermee in, terwijl bij de 50-plussers dat percentage

op 67 ligt. Ook interessant zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen. Monique Oostdam: “Van de vrouwen gelooft 66 procent dat zij ergens door geleid worden, terwijl 49 procent van de mannen dit gelooft. Hoe vrouwen en mannen over Jezus denken is heel verschillend. Dat Jezus op aarde heeft geleefd zien mannen en vrouwen hetzelfde: 71 procent. Maar 65 procent van de vrouwen gelooft dat Jezus wonderen heeft verricht. En het percentage van de mannen staat op 49. De vrouwen die geloven dat Jezus op aarde heeft rondgelopen geloven ook allemaal dat Jezus de Zoon van God is. Bij de mannen is dit niet zo. Hier vallen meer mannen bij af, want 54 procent van de mannen gelooft dat Jezus de Zoon van God is. 39 procent van de mannen gelooft dat zij voor God belangrijk en kostbaar zijn. Daarentegen gelooft 68 procent van de vrouwen dit. 31 procent van de mannen zegt dat God altijd van hen houdt, ook al hebben zij het enorm verziekt. Het percentage bij de vrouwen ligt ook hier weer hoger, namelijk op 64 procent”, weet Oostdam. Ondanks dat heeft 73 procent van

morgen wil ik  dag als vandaag iedereen verdient een morgen

de mannen ook aangegeven dat zij langer over God en geloof nadenken. Maar 58 procent van de vrouwen denkt hier over na. De helft van de mannen heeft geen goede ervaring met het geloof, terwijl dit bij vrouwen 29 procent is. Bij de stelling ‘Ik vind het moeilijk om te geloven door alles wat er is gebeurd’ scoren de mannen aanzienlijk hoog met 62 procent, maar ook hier is het percentage bij de vrouwen veel lager, namelijk 43. Maar liefst 70 procent van de vrouwen vindt het belangrijk dat hun kind iets van het christelijk geloof meekrijgt. Mannen scoren hier niet veel lager met 64 procent, zo blijkt uit het onderzoek.

Alphacursus Voorhout - Voor wie wil ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt, biedt Baptistengemeente Kaleb Teylingen een zogenaamde Alpha-cursus aan. In tien avonden wordt men op een ontspannen en ongedwongen manier ingeleid in de basisbeginselen van het christelijke geloof waarbij er alle ruimte is om vragen te stellen en samen met anderen in gesprek te gaan over God en geloof. Wie geïnteresseerd is kan een e-mail sturen naar: alphacursus@kalebteylingen.nl.

Opbrengst collecte Sassenheim - In Sassenheim gingen onlangs tijdens de jaarlijkse collecte 44 collectanten op pad voor het Prinses Beatrixfonds. Dit leverde een bedrag op van € 4,087,78. Dankzij deze opbrengst kan het fonds door met het bestrijden van spierziekten en bewegingsstoornissen. Al 55 jaar zamelt het fonds gelden in voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van spierziekten, en de laatste tien jaar is meer dan 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor dit onderzoek.

KaartenKeus.nl Bestel snel en eenvoudig online uw geboorte-, huwelijksof gelegenheidskaart op

Boek voor het raden van eikels

www.KaartenKeus.nl

De collecties zijn ook in te zien bij Drukkerij All-in aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk, tel. 071 408 14 97

Gratis fotoposter * (voor de eerste 100 klanten)

Ter ere van onze nieuwe site ontvangt u een A3-poster van uw mooiste moment. *Geldt alleen bij bestellingen via KaartenKeus.nl

KaartenKeus.nl is een onderdeel van

Sassenheim/Voorhout - Tijdens het Vrije Tijd Festival in Sassenheim en de braderie in Voorhout bood de Vereniging Betrokken Teylingers aan kinderen de kans om een boek te winnen met de titel ‘Rupsen horen poepen’. De jeugd diende te raden hoeveel kastanjes en eikels er in een grote glazen pot zaten. Zaterdag 24 september werden de twee winnaressen bekend gemaakt: Tessa van Riel (9) uit Sassenheim en Storm Stegeman (6) uit Voorhout. Ze ontvingen allebei een boek uit handen van voorzitter Hans Goudsmit en de VBTleden Wim Turnhout en Inger Lansen.


Rotary Club Sassenheim organiseert in samenwerking met Adest Musica

POP De Jeugdband speelt samen met de bekende Partyband Ain´t no Secret de hedendaagse popsongs. Onder andere van Amy Winehouse. Coen, jeugdmuzikant: ‘Wouw, hartstikke leuk om met zo´n popband te spelen. Wel veel oefenen, maar het wordt echt vet!’

KLASSIEK Top bastrombonist Ben van Dijk is net terug van een Europatour met het Rotterdams Philharmonisch Orkest langs alle grote concertzalen. Hij heeft een bijzondere muzikale ontmoeting met Adest Musica: solo’s van Ben van Dijk onder begeleiding van de Drum- en Showband. Rob Balfoort, dirigent van de Drum-en Showband: ‘We zijn al vele muzikale uitdagingen aangegaan, maar dit is wel heel bijzonder!’

BLUES JAZZ FUNK De Stageband van Adest Musica speelt bekende swingende muziek en Wouter Kiers verzorgt op zijn tenorsax de solo’s. Wouter Kiers: ‘Dit wordt helemaal te gek. Lekkere nummers van o.a. Count Basie en Sammy Nestico en een geweldig enthousiast orkest. De zaal gaat plat!’

UNIEKE PODIUMSHOW De Drum-en Showband brengt nog eenmaal de podiumshow. In Luzern, voor een internationaal publiek een groot succes!

AFTERPARTY Vanaf 22.30 uur, tot in de kleine uurtjes, verzorgt Partyband Ain´t no Secret de afterparty. Lekker dansen op muziek uit de jaren 70 en 80. Feest voor jong en oud!

€ 25,De opbrengst van de avond is ter financiering van het Jeugdplan van Adest Musica Locatie

| Hal Wesseling Logistics Anton Philipsweg 20 | Sassenheim Toegang | € 25,- inclusief een GRATIS kopje koffie bij binnenkomst en in de pauze een GRATIS drankje Kaartverkoop | via www.adestmusica.nl/nightofmusic of telefonisch 06 49634607 Aanvang programma | 19.45 uur Aanvang afterparty | 22.30 uur Volg ons |


28 SEPTEMBER 2011

pagina 9

Kermis weer van iedereen; ‘Talent of the Voice’ aanwinst

Sassenheimse najaarsfeesten in nieuw jasje Sassenheim - Op de Sassenheimse kermis is niet direct te zien hoeveel er eigenlijk veranderd is. Twee neonborden wijzen de bezoeker expliciet naar het kermisterrein, maar de sfeer lijkt als vanouds. Bij binnenkomst passeert eenieder vertrouwd de poffertjeskraam, valt nog altijd niet te ontsnappen aan de geur van verse oliebollen en turen de zuurstokken iedere twijfelende bezoeker wederom begerig aan. Niets veranderd, zou je haast zeggen. Wanneer men de parkeerplaats van de Wasbeek verder oploopt, wordt voorzichtig toch duidelijk dat de kermis iets van gedaante verwisseld is. De firma Duursma heeft de kermis in opdracht van de Oranjevereniging Sassenheim flink onderhanden genomen, zonder hierbij het dorpse karakter te schaden. De nieuwe opzet van de kermis is slechts één van de vernieuwingsimpulsen die de Oranjevereniging bij de Sassenheimse najaarfeesten heeft toegepast. Ook de invoering van een eigen Sassenheimse talentenjacht, ‘Talent of the Voice’, blijkt een succes. Door Mandy van Leeuwen Waar de kermis in voorgaande jaren stiller was geworden en vooral nog een walhalla was voor pubers, schuifelt nu een groot aantal mensen van alle leeftijden nieuwsgie-

Succesvolle mix Als ‘gouden oude’ vertegenwoordigen het kratstapelen en het tobbetjesteken de traditie van de Sassenheimse najaarsfeesten. De hippe kermis en de omarming van de populaire talentenjacht voorkomen tegelijkertijd dat oubolligheid toeslaat. Het blijkt een succesvolle mix. Met de mengeling van oude en nieuwe festiviteiten weet de Oranjevereniging waar te maken wat zij dit jaar van plan was met de najaarsfeesten: de ongedwongen sfeer in een nieuw jasje.

Oecumenische Taizéviering

De eigen Sassemse talentenjacht ‘Talent of the Voice’ blijkt een succes te zijn (Foto: FBPS/Peter Schipper). rig langs de attracties. Spetterende posters hebben de bewoners van Sassenheim en de omliggende dorpen de afgelopen tijd geattendeerd op de festiviteiten. Kortingsbonnen voor verschillende attracties en lekkernijen hebben de rest van het werk gedaan. Eenmaal op de kermis blijkt het aantal gokattracties verminderd te zijn. In plaats van de gokattracties zijn meer amusementsattracties naar Sassenheim

De nieuwe opzet van de kermis is meer dan geslaagd te noemen (Foto: FBPS/ Peter Schipper).

gehaald. Publiekstrekkers als het tekenfilmmeisje Dora en Jokertje van Oh oh Cherso/Oh oh Tirol maken de kermis compleet. De kermis is weer van iedereen.

Hippe talentenjacht Een stevige dosis publiciteit heeft de Sassenheimers ook opgewarmd voor het nieuwste programmaonderdeel van de najaarsfeesten: ‘Talent of the Voice’. Al in de weken voorafgaand aan de najaarsfeesten hebben meerdere voorrondes plaatsgehad. Op de zaterdagavond van de najaarsfeesten strijden drie finalisten om de eerste plaats, en daarmee voor de opname van een eigen cd. Koert, Nienke en het duo Rob en Rowan zijn de gelukkigen. Zij mogen op dé dag een witte limousine betreden en komen zo in stijl aan bij de Oranjefeesttent. Hier mogen zij al direct aan de bak, wat bij hen de zware taak legt de menigte in de feesttent op te warmen voor een avondje ouderwets feesten. Na de optredens van de talenten start een heuse sms-actie. De aanwezigen kunnen middels een sms hun voorkeur uitbrengen. Wanneer zij dit doen, maken zij zelf ook kans op een scooter of 400 euro aan kledingbonnen. Uiteraard hoeft het Sassenheimse publiek tijdens de sms-actie niet alleen maar af te wachten. Een optreden van de coverband Allstars brengt de oude vertrouwde sfeer meer dan terug in de feesttent. De muziek van de band wordt afgewisseld met Hollandse feestnummers, die ook de andere avonden de sfeer in de tent als vanouds bepaalden. Het is net of er nooit iets veranderd is. Toch heeft de avond een extra element gekregen. ‘Wie zal de winnaar worden?’ is de vraag die vrienden en bekenden bezighoudt. Rond de klok van elf volgt het verlossende

woord: Nienke mag zich vanaf dit moment het ‘Talent of the Voice’ noemen. Een uur later worden de scooter en de kledingbonnen overhandigd. In de feesttent lijkt dit inmiddels aan velen voorbij te gaan. Zij zijn alweer zo verzonken in hun feest dat ze in beslag worden genomen door grappige momenten met vrienden, gesprekken met oude bekenden of simpelweg hun biertje.

‘Sassenheimse gouden oude’ Buiten de feesttent zijn traditionele onderdelen evengoed in ere gehouden. Zo staat vrijdagmiddag het schoolplein van het Rijnlands Lyceum bomvol. Meer dan zeventig koppels hebben zich ingeschreven voor het jaarlijkse tobbetjesteken. Terwijl de zon het plein vol overtuiging van licht en warmte voorziet, haalt het ene na het andere koppel een nat pak. Ook de apparatuur van de Oranjevereniging moet het ontgelden als een slang losspringt. Na een tijdje behelpen -de omroepapparatuur was onbruikbaar- blijkt de schade te herstellen en kan het tobbetjesteken op de gebruikelijke manier worden voortgezet. Hoewel het bekende kratstapelen niet op het programma terug te vinden is, verschijnt op donderdag een bericht op de website van de Oranjevereniging Sassenheim dat ook dit onderdeel toch gewoon plaats zal vinden. Ondanks de late bekendmaking weet ook het kratstapelen genoeg deelnemers naar het schoolplein van het Rijnlands Lyceum te trekken. De trap van de school dient als een goed gevulde tribune. Vanaf de tribune is de spannende eindstrijd uitstekend te volgen. De sensatie is groot wanneer te zien is hoe de deelnemers in de lucht bungelen als zij een foutje maken en de soms wel 25 kratjes tellende stapel onder hen naar beneden valt.

Van Schie wint Oranjevlucht Voorhout - Aan de Oranjevlucht, de jaarlijkse opening van de feestweek in Voorhout, werd door 22 duivenmelkers uit de gemeente Teylingen deelgenomen. Voor deze tijdrace vanuit de Belgische gemeente Meer/ Hoogstraten, een afstand van 90 kilometer, kon met twee duiven worden deelgenomen. De duiven werden om de twee minuten na noteren van het ringnummer gelost onder het toeziend oog van een bestuurslid van de Oranje Vereniging Voorhout en een bestuurslid van de duivenvereniging. Vorige week zondagmiddag werden de prijzen uitgereikt. Piet van der Hulst eindigde op plaats drie, Adrie en Ton de Goeij op plaats twee, en op de eerste plaats Leo van Schie uit Voorhout. De snelheid van de twee winnende duiven was gemiddeld 100 kilometer per uur.

Sassenheim - Zondag 2 oktober organiseert de Protestantse Gemeente Sassenheim een oecumenische Taizéviering. Deze eerste viering van het seizoen wordt om 19.00 uur gehouden in de Dorpskerk aan de Hoofdstraat 217. Voorganger is dominee T. Moll, en het Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim en de fluitsite Annemieke Luijk verlenen hun medewerking. De Taizézang, waarin de herhaling van een of twee regels belangrijk is, en de stilte krijgen in deze gebedsdienst een belangrijke plaats. Iedereen is welkom.

Bijeenkomst Rafaëlgroep Voorhout - De Rafaelgroep Voorhout organiseert woensdag 5 oktober een bijeenkomst voor mensen die in hun naaste omgeving een dierbare verloren hebben. Het thema van deze middag zal zijn ‘Tijd’. Deze middag begint om 14.30 uur en wordt gehouden in de Roef naast de Bartholomeuskerk aan de Herenstraat 47 in Voorhout. Voor vragen over deze bijeenkomst of over de Rafaelgroep Voorhout, of voor het aanvragen van vervoer naar de bijeenkomst, kan men bellen met Willie Zwetsloot (tel. 0252217438) of Greet Hoek (tel. 0252216363).

Hoedjesdag op Oostergeest

BOOMVERZORGING snoeien en verwijderen - versnipperen - stronken frezen/verwijderen advies en onderzoek - voor particulier/bedrijf/overheid/collega’s haardhout en snippers - aanleg en onderhoud tuinen Loosterweg 51c - 2215 TM Voorhout - T 0252 235 888 - www.vwinsen.nl

Warmond - Op de derde dinsdag in september (Prinsjesdag) waren niet alleen in Den Haag mooie hoeden te bewonderen. De kinderen van basisschool Oostergeest in Warmond showden op deze dag ook de mooiste creaties aan elkaar. Op swingende muziek liepen zij trots over de catwalk (zie foto).


;BUFSEBHPLUPCFS

QS

JK[ Ab FO su N rd BS e BU IP O

(305& ."(";*+/ 6*57&3,001

John Voordouw keurslager Herenstraat 43i, 2215 KC Voorhout Tel. 0252-211636 info@voordouw.keurslager.nl

Gebraden fricandeau 100 gram

â‚Ź 1.29

Gehakt cordon bleu’s 4 stuks

Sucadelappen

Hamburgers

7"/505663

4 stuks

WEGENS WEGENS ‘VERNIEUWING’ ‘VERNIEUWING’ (SPUFQBSUJKFOOBUVVSTUFFO UFHFMT CBEFO 

â‚Ź 2.40

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 1 oktober 2011

â‚Ź 4.00

1 kilo

â‚Ź 8.50

ar a j 0 2 out! s h d r o o V Ree n i p e e n be g ri

EPVDIFCBLLFOFOPWFSJHTBOJUBJS

Neefies in de Steigers Menu

7PPSBCTVSEF#0%&.13*+;&/

â‚Ź 26,50 Voorgerecht naar keuze ✴✴✴

Pannetje Mosselen of Entrecote pepersaus

"NCBDIUTXFHt,BUXJKLt5FM 888.&*+70(&-4"/*5"*3/-

✴✴✴

Adenta tandprothese Specialist

Nagerecht naar keuze

gen

rzekerin

Alle ve

Leuk, een nieuw huis! Tijdens de NVM Open Huizen Dag op zaterdag 1 oktober trekken veel mensen erop uit om hun droomhuis te vinden. Heerlijk ongedwongen. Misschien jij ook wel. Gewoon om je te oriĂŤnteren of omdat je serieuze belangstelling hebt. Een nieuw huis kopen is leuk. Extra leuk wordt het als je vooraf hebt nagedacht waar jouw droomhuis aan moet voldoen. Hierdoor kun je gericht op pad gaan. Natuurlijk wil je ook graag weten of je het huis van je dromen kunt betalen. Zorg er daarom voor dat je van tevoren weet hoeveel je kunt lenen.

Gerust en gericht op pad Hoeveel kan ik lenen? Welke maandlasten passen bij mij? Hoe klein of complex jouw vragen ook zijn, de hypotheekadviseur van SNS Bank helpt je graag bij het vinden van de juiste antwoorden. Ga daarom voorafgaand aan de NVM Open Huizen Dag eens langs in ĂŠĂŠn van de SNS Winkels en vraag de hypotheekadviseur naar jouw mogelijkheden. Dat kan ook zonder afspraak. Kun je niet naar de SNS Winkel komen? Geen probleem. Maak dan een afspraak. De afspraak kan plaatsvinden waar en wanneer jij dat wilt. Als jij maar gerust en gericht op pad kunt gaan om je droom te verwezenlijken.

t/BUVVSHFUSPVXF LVOTUHFCJUUFO t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT

Klaar terwijl u wacht! Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

www.tandenwinkel.com

Aantrekkelijk aanbod Heb je je droomhuis eenmaal gevonden en besluit je het te kopen, ook dan ben je bij de adviseur van SNS Bank aan het juiste adres. SNS Bank kan namelijk, als enige bank in Nederland, naast eigen hypotheken ook hypotheken aanbieden van diverse andere grote hypotheekverstrekkers. Daardoor krijg je van de hypotheekadviseur van SNS Bank altijd een passend en aantrekkelijk aanbod. Jan Mesker, Financieel Adviseur SNS Bank Noordwijk Een afspraak maak je via www.snsbank.nl of 030-6333744 (winkel Noordwijk). De SNS Winkel in Noordwijk opent speciaal voor jou extra de deuren op donderdagavond 29 augustus en vrijdagavond 30 augustus tot 21:00 en zaterdag 1 oktober tot 16:00 uur.

Koffie en gebak?

Prins Hendrikkade Zwaaikom 3 2225 HX Katwijk 071 407 8007 www.debeslagkom.nl

Reserveer (behalve op zaterdag): 071-4078288 ;$7$8eh][hijhWWj(.W"AWjm_`ašA_`aef0mmm$d[[\_[i$db


28 SEPTEMBER 2011

pagina 11

platform teylingen

Teylingen op weg naar Fairtrade-gemeente

Babyboomers houden reünie Voorhout - Voor de vierde keer werd afgelopen zaterdag een reünie gehouden voor de oud-leerlingen van de lichting 1958-1962 van de voormalige Don Bosco-mulo in Sassenheim. De meeste leerlingen worden dit jaar 65 jaar, of zijn het inmiddels al geworden. Zo’n veertig oud-leerlingen waren afgekomen op de reünie, die deze keer werd gehouden in de Drijf In, het clubgebouw van zwemvereniging De Columbiaan bij de KTS in Voorhout. Men kon weer eens bijpraten en gezellig een borreltje drinken, waarna de reünie werd afgesloten met een koud buffet. Uiteraard gingen alle aanwezigen ook nog op de foto (Foto: FBPS/Peter Schipper).

Paneel tegen zinloos geweld onthuld op KTS Voorhout - Afgelopen donderdag heeft Suzanne de Vreugd het paneel onthuld waarmee zij de ontwerpwedstrijd van Tagsmoed op de KTS gewonnen heeft. Voorafgaand aan de onthulling reikten Peter van der Knaap van AkzoNbel en Bart Wisburn van MOED de prijzen uit aan de prijswinnaars van deze wedstrijd. Joris Buursema kreeg de derde prijs, Bart Geerlings de tweede en Suzanne de Vreugd de eerste prijs. Alle drie kregen ze hun ontwerp op canvas en een mediabon. Adjunct-directeur Jos Duurkoop kreeg voor de KTS een straattegel en een vlag met het bekende lieveheersbeestje. Hij beloofde de tegel een goede plaats te geven in het plaveisel voor de ingang. Deze onthulling was het sluitstuk van het project Tagsmoed waaraan vorig schooljaar alle tweede klassen van de KTS hebben meegedaan. In dit samenwerkingsproject van AkzoNobel en MOED, de landelijke stichting tegen zinloos geweld, heb-

De prijswinnaars bij het onthulde paneel. ben de leerlingen gastlessen gekregen over hoe men problemen oplost met praten in plaats van geweld. Aan het eind van de lessenserie hebben de leerlingen een ontwerp gemaakt voor een paneel. Een onpartijdige jury heeft de winnende ontwerpen gekozen. Suzanne de

Vreugd is de winnaar geworden en heeft haar winnende ontwerp op een groot paneel mogen schilderen. Dit paneel is nu bevestigd op de muur van het bijgebouw van de KTS. Het hangt daar goed in het zicht voor alle leerlingen en de bezoekers van het zwembad.

Vorig jaar diende het Platform Teylingen Millenniumgemeente een burgerinitiatief in waarin zij medewerking vroeg aan de gemeente om te streven naar Fairtrade-gemeente. Eén van de voorwaarden om Fairtrade-gemeente te mogen heten is namelijk dat de gemeenteraad zich uitspreekt voor Fairtrade en dat de gemeente meewerkt aan de campagne om de titel te behalen. De gemeenteraad besloot dat de gemeente Teylingen een voorbeeldfunctie heeft op het gebied van Fairtrade. Maar actieve medewerking werd afgewezen omdat dit te duur zou zijn. Sinds begin deze maand is dit standpunt aangepast. Met de vaststelling van de Duurzaamheidsagenda op 8 september besloot de raad ook dat Teylingen Fairtrade-gemeente wordt. Onze gemeente is al een aantal jaren Millenniumgemeente. Daarmee liet ze weten dat de acht millenniumdoelen van de Verenigde Naties haar na aan het hart liggen. De gemeente heeft ook aangegeven dat ze er wat aan wil doen, voor zover dat in haar macht als gemeente ligt, om die millenniumdoelen tot een succes te maken. Dat uitspreken en dat wereldkundig maken is één, maar het uitvoeren is een tweede. Veel van de millenniumdoelen liggen ver van ons bed, zoals bijvoorbeeld alle kinderen naar de basisschool, gelijke rechten voor vrouwen en mannen en bestrijding van HIV/aids en malaria. Aan millenniumdoel 1 extreme armoede halveren en millenniumdoel 8 eerlijke wereldhandel (Fairtrade), kan ook dicht bij huis iets gedaan worden. Fairtrade-gemeente worden is een heel concreet en realistisch middel daarvoor. Het publieksinitiatief begon in Engeland, waar Garstang zichzelf in 2001 tot eerste Fairtrade-gemeente van de wereld uitriep. Sindsdien volgden verschillende landen. In Nederland startte de campagne in 2007. In 2009 kregen de eerste twee Nederlandse gemeenten de titel uitgereikt: Goes en Groningen. Sinds die tijd volgen steeds meer gemeenten dit voorbeeld. Momenteel hebben zestien gemeenten in Nederland de titel. In totaal zijn er nu wereldwijd meer dan duizend Fairtrade-gemeenten. Wanneer een gemeente aan de zes criteria van de Fairtrade-gemeentecampagne voldoet komt ze in aanmerking voor de titel. Het Platform Teylingen Millenniumgemeente heeft het afgelopen jaar niet stilgezeten. Er is georganiseerd dat scholieren in het kader van hun maatschappelijke stage startten met de zogenaamde nulmeting van Fairtrade in winkels, oftewel wat is er nu al aan Fairtrade te koop in de winkels in Teylingen. Het resultaat was: kledingzaken vrijwel geen Fairtrade; drie van de acht supermarkten zijn geïnventariseerd en één natuurvoedingswinkel. Drie van deze winkels voldoen aan de Fairtrade-norm, één net niet. Restaurants, café’s en overige winkels moeten nog geïnventariseerd worden. Bij lokale organisaties en bedrijven is gelobbyd om over te stappen op Max Havelaar koffie en thee. Inmiddels zijn er twaalf bedrijven en instellingen in Teylingen die Max Havelaar koffie en thee gebruiken. Sommige doen dat al vele jaren. Met de steun van de gemeente zal het vast allemaal sneller gaan.

Spirituele avond

Expositie in Oude Raadhuis

Voorhout - Maandagavond 3 oktober organiseert Het Signaal een spirituele avond in De Spelewey aan de Breughelhof 8 in Voorhout. Sandra Koper zal deze avond boodschappen gaan doorgeven aan de hand van psychometrie van voorwerpen en foto’s. De zaal gaat open om 19.30 uur en de avond begint om 20.00 uur. De entreekosten bedragen 6 euro en zullen na aftrek van de vaste kosten bestemd zijn voor het WNF en Kikafonds.

Warmond - Van woensdag 5 tot en met zondag 30 oktober exposeren Anne Jung (schilderijen) en Lei Hannen (keramiek) in galerie Het Oude Raadhuis van Warmond aan de Dorpsstraat 36. De opening van hun tentoonstelling is op zondag 9 oktober om 16.00 uur. De galerie is geopend van woensdag tot en met vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

WINTERBANDENTIJD

Kroostopvang in KidsZoo Sassenheim/Noordwijkerhout - Ruin honderd gastkinderen van Gastouderbureau Kroostopvang in Sassenheim konden zich vorige week dinsdag uitleven in KidsZoo in Noordwijkerhout. Kroostopvang vierde de opvang van 800 kinderen bij gastouders die aan dit bureau verbonden zijn. De kinderen kwamen met hun gastouders en ouders en opa en oma naar de indoorspeeltuin in Noordwijkerhout. Ze werden verwelkomd met limonade en taart (zie foto) en gingen daarna enthousiast spelen. Vooral de ruimte speciaal voor de kleintjes werd druk bezocht. De wat grotere kinderen hadden veel plezier in het beklimmen van de klauterheuvel. Ouders en gastouders konden met elkaar ervaringen uitwisselen en genieten van het kroost. Voor de gastouders was er een infostand ingericht over trainingen en opleidingen.

UW ZOMERBANDEN LOGEREN BIJ PEUGEOT LOGE VOOR VOO € 55 ALL-IN!*

PROFITEER NU AL VAN ONZE SCHERPE ALL-IN TARIEVEN 4 banden incl. stalen velgen*

Model

Bandenmaat

107

155/65 R14T

469

207

185/65 R15T

559

308

195/65 R15T

559

508

215/60 R16H

959

3008

215/60 R16H

959

5008

215/55 R16H

€ 1.039

Kijk voor een compleet overzicht van onze scherpe all-in tarieven voor winterband/velgcombinaties op www.peugeot.nl/winterbanden

DE JONG’S AUTOBEDRIJF KATWIJK B.V. Katwijk Koningin Julianalaan 1 Tel.: (071) 402 85 54.

*Onze tarieven zijn adviesprijzen en inclusief montage, balanceren, wielgewichten, standaard ventielen, verwijderingsbijdrage en btw. Deze aanbieding geldt voor Michelin- en Continental-winterbanden en zolang de voorraad strekt.


Slaapkamers... 4VQFSLXBMJUFJU3VOEWMFFTIBBMUVOBUVVSMJKLCJK

tebook Bij aanschaf van een no of computer 3 GRATIS keuze kwaliteitsproducten naar

4 - "( &3*+

G. KLEIN RAUWE ROOKWORST 500 GRAM

WOENSDAG GEHAKTDAG

GEZINSPAK KIBBELING MET SAUS

Ui-preigehakt Halfomgehakt Rundergehakt

HUGO VAN DER MEIJ 

 

DEENSE SANDWICH MET GEHAKT, KAAS EN VOL VERSE GROENTE

VOOR- EN ACHTERLICHT SETJE

 4 HARINGEN MET UITJES

1 GROOTFORMAAT 20 x 30cm AFDRUK VAN EIGEN DIGITALE FOTO

 HALVE VLAAI NAAR KEUZE}

1 kg

6.75

DONDERDAG

Verse kipfilets ....................1 kg 8.95 Shoarmapakket.........................5.95 VRIJDAG & ZATERDAG

Cordon bleu ............... 100 gram 1.29 Varkensschnitzels

 1 STUK TRUFFELBRIE 1 FLES CULEMBORG ROSÉ

5 halen - 4 betalenT (0252) 37 09 49 INTERIEUR t SMEDERIJ 12 T (0252) 21 36 80 SLAPEN 2211 SM NOORDWIJKERHOUT t WWW.TURK-ROOF.NL t INFO@TURK-ROOF.NL

SMEDERIJ 2

Kijk voor de actievoorwaarden op www.micromax.nl of kom naar onze winkel.

Micromax Computers Voorhout Micromax Computers Oegstgeest Ommevoort 4 Herenstraat 60 2341 VV Oegstgeest 2215 KJ Voorhout 071-5190760 0252-222111 Openingstijden: di-vr 10:00-18:00 en za 10:00-17:00

•

Gehele of gedeeltelijke inboedels, tevens 2e hands kleding en grammofoonplaten, gashaarden, ijskasten, tel. 070-3805670.

•

Speciaal voor uw KLEINE KLUS belt u de Van Beelenbus, C. van Beelen, Elektrotechniek, tel. 0654620333.

Sierbestra- • •ting.EERHART Voor al uw bestratingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave 070-3211006. Vuil tapijt? Laat •vakkundig reinigen

het of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam Interieurverzorging, tel. 070-5116612.

•

Dak herstellen? Bouma/ Grundeken bellen! 5114674-5118394. Uw dakspecialist!

•

U bent van harte welkom bij GROEN Panelen-lijsten-opplakservice. Binckhorstlaan 293k in Den Haag. Voor info. kijk op www. groenframing.nl of bel 070BC SIERBESTRA- 5115656. TING. Tegelwerk, met afvoer, gratis prijsopgave. Lekker toerfietsen vanuit Tel. 06-55321682. Wassenaar en Voorschoten? www.tcdekampioen.nl. Zit u nog in de schaduw? Wij zagen bomen om en takSTEUNZOLEN. Erkend ken af. Tel. 070-5111923, leverancier, lid Stichting b.g.g. 06-53794870. LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak TV STUK? Remmel- kunt u maken in Oegstgeest, zwaal bellen! Ook kanalen Leiden en Leiderdorp met instellen. Tel. 06-20959333. Wim van Zijp, tel. 071Prijsopgave vooraf. 5238468 of 06-12028319.

•

• •

•

Leo’s huisgemaakte

KIP-KERRIESALADE MAANDAG

Burgers naar keuze en slavinken 5 halen - 4

betalen

DINSDAG

Runderlappen ....................1 kg 8.95 Riblappen ............................1 kg 9.95 Sucadelappen ..............1 kg 10.95 WIJ MAKEN WEER:

Gelderse rookworstjes Hutspot met rundvlees Zuurkool Gebraden sucadelappen Gebraden gehaktballen

Geef ons een

paar dagen

U bent van harte welkom ma t/m vr: 09:00 tot 17:00 uur, zaterdag: 10:00 tot 16:00 uur Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak? Kom langs in onze showroom of bekijk de website: www.ploegkozijnen.nl  Tel. 0252 500 900 

JARCON meubelmakerij

r lijk v o o cht e e r k ba w am v a k

dan geven wij u 30 jaar veiligheid, comfort & gemak!

WE8FJKEFOMBBOr5FMr/PPSEXJKLFSIPVU ,JKLPPLPQJOUFSOFUXXXTMBHFSJKLMFJOOM

Voor al uw meubelen en projecten volledig op maat gemaakt naar uw wensen Keuze uit vele houtsoorten!

Havenstraat 50b - 2211 EJ Noordwijkerhout Tel./Fax 0252-370803 - Mobiel 06-24577712 Email www.jarcon.nl

experts in autorecycling

V k Verkoop van gebruikte b ikt en nieuwe i onderdelen, tevens inkoop van uw sloop- of schadevoertuig met afgifte RDW-vrijwaring. Voorschoterweg 41 2235 SE Valkenburg Z.H. Telefoon 071 531 51 01

Hanepoel 4 2136 NJ Zwaanshoek N.H. Telefoon 023 584 54 35

www.gebr-opdam.nl


28 SEPTEMBER 2011

pagina 13

In Regionale Kringwedstrijd

Brandweerploegen gaan in Voorhout de strijd aan Voorhout - Op 1 oktober zal in Voorhout een van de vier voorronden van de Regionale Kringwedstrijden voor de brandweer worden gehouden.

Een cheque voor de kinderboerderij en prijzen voor drie deelnemers aan de ballonnenwedstrijd (Foto: FBPS/Peter Schipper).

Flinke cheque voor de kinderboederij Voorhout - Zaterdag 24 september kreeg het bestuur van kinderboerderij De Klaprooshof in Voorhout een cheque van 1537 euro uitgereikt. Dit bedrag werd afgelopen zomer bijeen gehaald door een groep Voorhoutse deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse. Namens de groep bood Kristel Pilaszek de cheque aan het bestuur aan. Het bestuur toonde zich blij verrast over dit forse bedrag. Vlak voor de uitreiking van de cheque kregen drie kinderen een prijs uitgereikt door voorzitter Bert Pilaszek van de Stichting Kinderboerderij De Klaprooshof. De boerderij wordt sinds 1 september geheel beheerd door vrijwilligers. Tijdens de officiële overdracht van dit werk van de gemeente Teylingen aan de stichting konden kinderen

een ballon met hun naam en adres oplaten. De ballonnen van Stan Verlinde en Joris Post kwamen het verst: in Meddo, achter Winterswijk. De derde plaats was voor Romy Brouwer. Haar ballon werd nabij Hilversum gevonden. Zaterdag 24 september stond de kinderboerderij geheel in het teken van de Nationale Burendag. Van 9 uur ‘s morgens tot 5 uur ‘s middags werkten vijftien vrijwilligers aan het opknappen en schoonmaken van de kinderboerderij. Met dank aan het Oranjefonds kon verf worden aangeschaft, waarmee de stal en het huisje een fraaie kleurverandering hebben ondergaan. Daarnaast zijn er nieuwe hekken gezet en zijn de hokken gespit. Na een dag hard werken ziet de kinderboerderij er mooi uit. Voor het voeren van de dieren zoekt de kinderboerderij nog enkele vrijwilligers. Voor nadere informatie: www.kinderboerderijvoorhout.nl.

Tweede voorronde Battle of the Bands Sassenheim - Zaterdag 1 oktober is de tweede voorronde van de jaarlijkse Battle of the Bands bij Fascinus. Dit keer gaan de bands Ninsun, Tarzan’s my Daddy, Fool’s house en Random Insanity strijden om een plaats in de finale. De avond duurt van 21.30 tot 1.30 uur. De entree bedraagt 3 euro. Fool’s House is een Nederlands rockkwartet uit Leiden. Hun muziekstijl heeft traditionele rock samen gevoegd met elementen van britpop, bluesrock en de sixties. Tarzan’s my Daddy is een meidentrio dat hard aan de weg timmert met een eigen geluid. Zij spelen indierock en alternatieve jazz. Ninsun is een vijfkoppige band die progressieve en experimentele rock maakt. De muziek van Ninsun heeft een stevige basis in rock, zoals deze ooit ten gehore werd gebracht door de oudere bands. Maar ook de nieuwere elektronische stijlen worden niet geschuwd. Random Insanity belooft een stukje onvervalste trashmetal te gaan brengen. De bands maken kans op prijzen die hun muzikale carrière ten goede zullen komen. Tijdens de voorronden worden alle bands door een deskundige jury beoordeeld en ze ontvangen na het optreden feedback op hun originaliteit, performance, muzikaliteit, creativiteit en kwaliteit. Uit iedere voorronde worden de twee meest talentvolle bands in de halve finales geplaatst die plaats vinden op 10 december en 7 januari. De vier beste bands uit de halve finales zullen eindigen in de finale op 4 februari.

KTS kleurt rood voor Hartstichting Voorhout - Woensdag 21 september was het Dress Red Day, een dag waarop de Hartstichting aandacht vraagt voor de bekendheid van hart- en vaatziekten bij vrouwen. Veel leerlingen en docenten van de KTS kwamen in het rood naar school om dit initiatief te steunen.

In deze voorronde van de Kring Duinstreek strijden ploegen van de Brandweer Hollands Midden uit de kazernes Sassenheim, Noordwijkerhout, Lisse, Oegstgeest en een speciale damesploeg uit de Duin- en Bollenstreek tegen elkaar, alsmede ploegen van de Brandweer Katwijk uit de kazernes Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. De beste twee ploegen plaatsen zich voor de finale die op 22 oktober in Haastrecht wordt gehouden. De Regionale Kringwedstrijd is een vaardigheidswedstrijd voor brandweerploegen waarbij vaardigheden en samenwerking in de ploeg getest worden in een geënsceneerd incident. Belangrijk is dat de ploegen de bestrijding van het incident op een vakkundige en veilige manier uitvoeren. De brandweerlieden van de kazerne Voorhout zijn druk mee

De Voorhoutse brandweer in actie. Zaterdag is men gastheer voor andere brandweerploegen (Archieffoto). bezig een wedstrijd te organiseren waar het uiterste van de ploegen zal worden gevraagd. De wedstrijdbaan die wordt uitgezet voldoet aan de richtlijnen van het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité in de klasse 112. Geïnteresseerden in

de wedstrijden of in de brandweer kunnen zich melden bij de brandweerkazerne aan de Nijverheidsweg in Voorhout, waar men wordt doorverwezen naar de wedstrijdbaan. De wedstrijden zullen om 8.30 uur beginnen en om 17.00 uur eindigen.

Gemeente kijkt naar woonboten

Rol voor Sassemervaart als ontsluiting Industriekade Sassenheim - De Sassemervaart kan van grotere betekenis zijn als ontsluiting van het bedrijventerrein Industriekade in Sassenheim. Het terrein heeft op dit moment maar één bruikbare toegang voor het vrachtverkeer. Door Nico Kuyt Vorige week presenteerde wethouder Leo van der Zon de inmiddels afgeronde herstructurering van de Industriekade aan de verzamelde wethouders Economische Zaken van de regio Holland Rijnland. Een

Drie exposanten in De Pomp Warmond - Van 29 september tot en met 26 oktober is er een nieuwe expositie in galerie De Pomp aan de Dorpsstraat 38 in Warmond. De feestelijke opening is op zondag 2 oktober van 15.00 tot 17.00 uur. De drie exposanten vertellen dan iets over hun werk. Yvonne SterkHoutman tekent met pastelkrijt. Haar tekeningen hebben verstilde momenten van mensen, dieren, nesten, zaaddozen en eetbare dingen. Jaqueline Louz maakt keramiek en houtobjecten. Met de tropische natuur als inspiratiebron ontstaan organische vormen die kenmerkend zijn voor haar werk. Verder maakt ze vrouwfiguren van keramiek en sculpturen van gevonden hout. Janine Koppers creëert accessoires en objecten door wol te vervilten. Tijdens het proces wordt de wol gemodelleerd totdat het de gewenste vorm heeft gekregen. Door de eigenschappen van de wol blijft het eindresultaat altijd een verrassing. De openingstijden zijn: woensdag, donderdag en vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

in zijn ogen succesvol afgerond project, maar ook eentje van een lange adem. Reeds in 1983 bleek dat er een bodemsanering nodig was. Er was sprake van een zeer zware verontreiniging. In 1987 zijn de werkzaamheden begonnen. De decennia gleden voorbij en 23 jaar later bleek één locatie ook nog te zijn vervuild met asbest. Maar het project kwam eindelijk gereed. Een participatiewerkgroep is nu alleen nog bezig met de herinrichting van de openbare ruimte. Van der Zon stipte wel aan dat de bereikbaarheid ook na de herstruc-

turering moeilijk is gebleven met slechts één toegang. Een oplossing daarvoor is er niet. Na de presentatie van Van der Zon kwam de vraag of water nog een functie kan hebben voor het vervoer van en naar de Industriekade. En volgens Van der Zon is dit zeker mogelijk. “Er ligt al een watersportbedrijf. En de Sassemervaart is verbonden met de Kaag. De brug onder de A44 is ook geen probleem, want die is hoog. Er liggen daar nog wel wat woonboten. Maar er wordt in dit huis al over nagedacht wat wij met die woonboten moeten”.

Strak in je vel... Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op de benen, billen, taille en buik.

Voor

De oplossing is Lypossage! Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op

de vet- en vochthuishouding. Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder.

Na

Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat. Een behandeling kost € 35,U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Wilt u meer informatie over Lypossage, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027

bellen na 18.00 uur of in het weekend Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw


Iets voor uw bedrijf?

KEES PLUIMGRAAFF ZIJN NIEUWE MAN TGM: ‘SCHOT IN DE ROOS!’ Business Bikes Katwijk opent haar deuren!

DE musthave voor milieubewuste en eigentijdse ondernemers: naar wens gepersonaliseerde elektrische scooters, fietsen en bakfietsen

OPEN HUIS Zaterdag 1 oktober

Valkenburgseweg 50 Katwijk a/d Rijn

ZOMER & WINTERBANDEN Auto, motor, caravan, camper, aanhangwagen

Alle merken, ca. 500 op voorraad. Zeer scherp geprijsd, gratis montage, balanceren, ventielen en wielgewichten. Distributeur: Marangoni en Barum (Continental) banden. F â‚Ź 250,IONS VANA NT S A C C O O T AU Auto Monza G RESTA AANBETALIN MAAND Katwijkerbroek 30-32, Katwijk, 071-4015253 R E â‚Ź 100 P AUTOBEDRIJF

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

Vwo-, havo, •vmbo-leerlingen:

mavo, huiswerkbegeleiding/bijles aangeboden door ervaren A/B student. Tel. 071-5616768.

VERBOUWING & • IK WIL UW GOUD! Ik • Ervaren ZIEKENVER•RENOVATIE. Keukens, geef de hoogste prijzen. ZORGENDE (met ref.) toiletten compleet tegelen, elektromonteur, loodgieter, schilderwerk, timmerwerk, isolatie, stucwerk, spachtelputz, badkamer. Bel voor informatie 06-30855847. www. klussenjobs.nl info@klussenjobs.nl.

Ook gouden en zilveren munten. Tel. 070-4043060 / 06-20754889. U belt, ik kom langs.

woont in Wassenaar ZOEKT WERK in de buurt. PGB mogelijk. Tel. 06-48461145.

•

T.H.: •BOXEN in

DE KRUIDEN van Jacob Hooy in de museumwinkel van Veldzicht. Open: zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur. Herenweg 114 te Noordwijk.

GARAGEOegstgeest. Huurprijs v.a. â‚Ź 110,-. Inl. 06-20773480.

DW KOZIJNEN BESTAAT 10 JAAR! BEZOEK ONZE NIEUWE SHOWROOM 6VRTVVPV\K ^VYKLUVUaL!

2PLZRVaPQULUKPLVVR TVVPV\K^VYKLU

‹ ‹ ‹ ‹ ‹

Onze kozijnen voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het

+HRRHWLSSLU +L\YLU 9HTLU :LYYLZ :JO\PMW\PLU

Politie Keurmerk Veilig Wonen.

1HHYNHYHU[PL VWKLTVU[HNLLURVaPQULU 

De fabricage en montage van onze producten worden uitgevoerd door onze vakmensen.

VANAF 1 JULI 2011 T/M 10-10-2011 10% KORTING OVER HET TOTALE AANKOOPBEDRAG Als we de kracht van onze producten in ĂŠĂŠn woord willen uitdrukken, dan kiezen we voor ‘verouderingsvrij’. Dat klinkt zo technisch en kil, daarom zeggen we liever: onze kozijnen, ramen, deuren en dakkapellen worden net zo mooi oud als mensen. Maar zonder rimpels of andere ouderdomsverschijnselen. Hoe oud u ook wordt, de producten van DW leven met u mee. En met de generaties die volgen. U heeft er uitsluitend plezier en gemak van. Dat laten wij u graag zien op onze internetsite en in onze showroom. Van harte welkom!

In de afgelopen maanden legde Lijnrijder Kees Pluimgraaff uit Katwijk ruim 35.000 zorgeloze kilometers af in zijn nieuwe MAN TGM 12.290 met ruime slaapcabine en TipMatic automaat. “Ik heb nooit eerder MAN gereden, maar heb er tot nu toe geen spijt van. Hij heeft een mooie, ruime en stille cabine, een geweldig bed en ook die automaat voldoet mij prima. Voor het eerst heb ik ook voor een koelkast in de cabine gekozen en die is niet alleen groot en heeft plaats voor drie 1,5 liter flessen, maar is ook onder handbereik aangebracht. Tijdens het rijden kun je er probleemloos bij. Deze motor voldoet zonder AdBlue aan Euro5, heeft 40 pk meer dan die in mijn vorige auto (van een ander merk-red.) en is opvallend stil. Tweemaal per week rijd ik van de veiling Rijnsburg met bloemen en planten naar de regio Mannheim/Karlsruhe. Veel van die kilometers rijd ik op cruise control en daarmee verbruik ik nu 19 liter diesel op 100 km, waarbij ook de koelmotor zijn brandstof uit die tank haalt. Mijn oude (Theo Mulder) bakwas nog prima en is door Geerlings overgezet. MAN Sassenheim adviseerde de truck en hebben deze afgebouwd en van de extra lampenbar voorzien. Daar blijft de auto ook in onderhoud. Als je ‘m zo ziet staan is het voor mij een prima visitekaartje�. Of, om met de afbeelding op de zijkant te spreken: “Een schot in de roos!� Als regionaal dealer voor de advisering, levering en servicing van MAN Trucks zal de vestiging Sassenheim op donderdag 6 en vrijdag 7 oktober aanwezig zijn op de Lijnrijders en Handelsbeurs op het Floraterrein in Rijnsburg. Uiteraard zijn er meerdere adviseurs aanwezig om u met raad en daad bij te staan.

DW Kozijnen: De top in kunststof -HIYPLRLUZOV^YVVT! Taanderstraat 1 2222 BE Katwijk 0UK\Z[YPL[LYYLPUÂť[/LLU

Sassenheim www.man-dealer.nl Tel. 0252 – 23 14 14 Fax 0252 – 23 33 73

;LS! 

^^^K^RVaPQULUUS


28 SEPTEMBER 2011

pagina 15

10.000 euro te verdelen

Verenigingenactie gaat bij Plus in de herhaling

De bewoners van Herenstaete hebben de kolommen in de parkeergarage een kleurtje gegeven.

Burendag in Herenstaete Voorhout - Afgelopen zaterdag verzamelden zo’n vijftig bewoners van het appartementencomplex Herenstaete in Voorhout zich in hun parkeergarage. Al langer had de bewonersvereniging het plan om ‘iets’ te doen aan de ‘grijsheid’ van het geheel. “Kom op, we gaan de kolommen een kleurtje geven”, was de uitkomst. In het project Burendag vond de bewonersvereniging een ideale combinatie van nut en het bevorderen van de sociale cohesie. Al helemaal toen de aangevraagde subsidie werd toegekend. Er werd snel een plan gemaakt, een tekening erbij gehaald en kolommen ingedeeld. De firma Van Kesteren werd gevraagd voor verfadviezen, er werd materialen ingekocht en een oproep om mee te doen in de brievenbus-

sen gedaan. Natuurlijk was er niet alleen behoefte aan schilders, maar schoonmakers, koffiezetters en uitserveerders, mental coaches en bewonderaars waren ook nodig. Om 9.00 uur verzorgde ‘verfmeester’ Peter de Bruin de inleiding. Hij gaf met name aandacht aan de veiligheid. “Leuk hoor, Burendag, maar het is niet de bedoeling dat er iemand van een trap komt zeilen. En veel plezier allemaal.” De ploegen werden ingedeeld en men ging enthousiast aan de slag. Dat enthousiasme vierde hoogtij, want men zag al snel een positief resultaat. Even laten drogen en dan voor de tweede keer, voor de echt goede dekking. In de middag overzag men het resultaat, en feliciteerde men elkaar met opnieuw een geslaagd project. Burendag had binnen Herenstaete volledig voldaan aan haar doelstellingen.

Portretten van draad Voorhout - Kunstenares Gea Stap exposeert in de maand oktober zogenaamde ‘draadportretten’ in de vestiging Voorhout van Bibliotheek Bollenstreek. Gea Stap begon met tekenen en ontdekte dat op het platte vlak heel wat trucs zijn uit te halen om diepte te suggereren. In haar portretten bleek metaaldraad het perfecte materiaal om die diepte weer te geven. Ze noemt zo’n draadportret een soort tekening in de ruimte. Er komt wel een extra uitdaging bij,

namelijk de constructie waardoor het portret in de oorspronkelijke vorm blijft. Deze portretten zijn gemaakt zonder dat de draad onderbroken is. Stap laat vaak een klosje draad hangen waarmee ze bedoelt te zeggen dat er een mogelijkheid blijft tot groei en veranderingen. Wie nieuwsgierig geworden is naar deze kunstvorm is welkom om de draadportretten in de vitrine te komen bekijken tijdens de openingsuren van de bibliotheek in Voorhout aan Kerkzicht 8.

Winnaar bij BouwCenter Sassenheim - In de maand september wordt er bij de BouwCenters Bouwbingo gespeeld. Zo ook bij BouwCenter Sassenheim aan de Industriekade. Klanten van BouwCenter maken kans op een van de duizend bouwprijzen. Op vrijdag 9 september is een van de hoofdprijzen van de Bouwbingo uitgereikt bij BouwCenter Sassenheim. De gelukkige winnaar is Bouwbedrijf Horsman en Co uit Lisse. De heer R.Vink mocht een prachtige bouwradio in ontvangst nemen. Deze prijs werd overhandigd door Arnoud Bes van Perfect pro BV, Stephan Elsgeest en Cor Bouckaert van BouwCenter Sassenheim (zie foto).

Voorhout - Vorig jaar was het een gigantisch succes: de verenigingenactie van Plus Van Dijk in Voorhout. Sportverenigingen konden toen met deze actie maar liefst 10.000 euro verdelen, en het geld wat daarmee verdiend kon worden is in deze tijd van bezuinigingen natuurlijk bij elke vereniging van harte welkom. Dit jaar is het na de sportverenigingen de beurt aan de sociaal-culturele verenigingen van Voorhout. Ook zij kunnen dit jaar 10.000 euro verdelen door mee te doen aan de nieuwe verenigingenactie bij Plus Van Dijk. Of liever gezegd: de klanten verdelen dit geld.

Joop van Dijk bij een van de scanapparaten in zijn Voorhoutse supermarkt (Archieffoto: FBPS/Peter Schipper).

Door Piet van der Vooren Zo’n 63.000 stemmen werden er vorig jaar door de klanten van de Voorhoutse Plus-supermarkt uitgebracht in de verenigingenactie. “En omdat het vorig jaar zo’n succes was, gaan we de actie dit jaar herhalen. Alleen nu niet voor sportverenigingen, maar zoals we vorig jaar al aankondigden nu voor sociaalculturele verenigingen. Denk daarbij aan verenigingen zoals Cultuur Verheft, St. Cecilia of de Oranje Vereniging”, laat Joop van Dijk weten. De inschrijving voor deelname aan de actie is voor de verenigingen tot en met vandaag mogelijk, en de actie zelf gaat maandag 3 oktober aanstaande van start. “Klanten krijgen bij aankoop van elke 10 euro aan boodschappen en bij enkele extra aanbiedingen weer een voucher, oftewel een bon. Die bon kan gescand worden op speciale scanners die achter de kassa’s

staan opgesteld. Daarna kan de klant aangeven ten behoeve van welke vereniging hij of zij de bon inscant”, vertelt Van Dijk. Nieuw dit jaar is dat de klant de bonnen ook mee naar huis kan nemen en de code op de bon op z’n gemak kan intoetsen op internet. Dat kan op de website van Plus Van Dijk Voorhout, te bereiken via de website www.plusvandijk.nl. Op de internetsite is ook real-time de tussenstand van de actie te bekijken. Die zal overigens net als vorig jaar ook worden aangegeven op schermen in de winkel. Aan het eind van de actie worden alle punten opgeteld en wordt de 10.000 euro naar rato verdeeld onder de deelnemende verenigingen.

Verleiden “Vorig jaar hebben sommige deelnemende verenigingen geprobeerd

om de klanten te ‘verleiden’ om op hun vereniging te stemmen. Ik verwacht dat er dit jaar ook verenigingen zullen zijn die dit zullen proberen. Prima, want een beetje reuring bijvoorbeeld op zaterdag vóór de winkel is altijd welkom. Als men daarover even contact met mij opneemt valt er best iets te regelen. Maar ook is het mogelijk dat een vereniging de klanten helpt met het inpakken van de boodschappen, of het naar de auto brengen van de boodschappen”, laat Joop van Dijk weten. In ieder geval kunnen de klanten vanaf maandag bij Plus Van Dijk in Voorhout weer volop hun stemmen uitbrengen op een favoriete vereniging, of uiteraard favoriete verenigingen. En voor de verenigingen is het de komende weken dan afwachten wat de verenigingenactie gaat opleveren. Over een week of acht zullen ze het weten.

Door iNtrmzzo

Knappe en absurde a capella in Het Trefpunt Warmond - Een avond absurde vocal comedy. Dat belooft het optreden van iNtrmzzo op 30 september in theater Het Trefpunt in Warmond te worden. De vier vocalisten van de meest succesvolle a capella-groep van dit moment brengen dan hun nieuwe voorstelling ‘Close II Perfection.’ Het programma ‘Close II Perfection’ belooft een hilarische avond te worden. Vier multitalenten brengen ‘vocal comedy’ in de meest absurde vorm. iNtrmzzo heeft het begrip a capella een eigenzinnig nieuw jasje gegeven. Als de mannen op de planken staan, is het net of er een complete band staat te spelen. Waanzinnig knap, want in werkelijkheid zijn er alleen maar stemmen aan het werk. Tijdens de show brengen de vier zangers zowel bekende hits als nieuw eigen werk. iNtrmzzo is al vele jaren een gevestigde naam binnen de internationale muziektheaterwereld. Het viertal wordt geroemd als één van Europa’s beste en meest eigenzinnige a cappella-groepen. De mannen hebben internationaal succes met optredens in Duitsland, Engeland, Oostenrijk, Zwitserland, de Verenigde Arabische Emiraten en Indonesië. Twee jaar geleden stond iNtrmzzo al in Het Trefpunt met het succesvolle programma ‘Testosteron 2’, waarin ze aan de slag gingen met filmmuziek. iNtrmzzo heeft reeds

zeventien voorstellingen op zijn naam staan en werkte samen met gevestigde namen als Herman van Veen, Lenette van Dongen, Mylène D’Anjou, Ramses Shaffy en Cor Bakker. De voorstelling ‘Close II Perfection’ van iNtrmzzo vindt plaats op 30 september om 20.15 uur. Kaarten

kosten € 17,50 (€ 15 voor CJP en 65-plus) en zijn te koop via de website www.hettrefpuntwarmond.nl en bij de VVV Warmond. Indien er nog plaatsen vrij zijn kan men vanaf drie kwartier voor aanvang van de voorstelling kaarten kopen aan de zaal in Het Trefpunt aan de Herenweg 80 in Warmond.

Ook zo genoten van de Oranje Proms?! Steun de Oranje Vereniging Voorhout en wordt DONATEUR (vanaf € 5,- per jaar)

Wat een activiteiten in een week/jaar! Steun de Oranje Vereniging Voorhout en wordt

VRIJWILLIGER

(mail: jochemsz@ziggo.nl, Paul Jochemsz, voorzitter)


NOORW EGEN 8,8x13,6 1 m 714 m 3 c ompleet voor Є 2 59.800,-

GROENLA ND 7,5x11,21 1 706 m3 com m pleet voor Є 245 .300,-

ESTLAND 10x10 1 622 m 3 com m pleet voor Є 229 .900,-

Concept Wonen Argonstraat 1G 7463 PD Rijssen t 0548 80 19 40 www.conceptwonen.nl Concept Wonen is onderdeel van Allure Bouw B.V. Rijssen Tevens een vestiging in Alblasserdam

Vorstelijk voordelig De zeer luxe uitrusting van dit huis van Concept Wonen laat werkelijk niets te wensen over! Een greep uit de weelde die wij bieden: vloerverwarming gehele woning(!), hardhouten kozijnen en trap, openslaande tuindeuren, draaikiepramen, geïsoleerde garage met sectionaldeur, keramische dakpannen, luxe gevelstenen, etcetera!

U zorgt voor de kavel? Wij voor de woning! Kortom, bel de voordeligste van Nederland voor een afspraak of kijk op www.conceptwonen.nl voor meer informatie.


28 SEPTEMBER 2011

pagina 17

OPEN HUIS

: * 7 : < 3 !773 ]Z ]

] ] Z  "   "    " "  

DEELNEMENDE PANDEN OPEN HUIZEN DAG ZATERDAG 1 OKTOBER STRAATNAAM

VRAAGPRIJS

TIJD

STRAATNAAM

VRAAGPRIJS

TIJD

STRAATNAAM

VRAAGPRIJS

TIJD

Seringenlaan 65

Wassenaar

â&#x201A;Ź 149.000,00 k.k.

Fabritiuslaan 46

Wassenaar

â&#x201A;Ź 382.500,00 k.k.

Deijlerweg 135

Wassenaar

â&#x201A;Ź 695.000,00 k.k.

Starrenburglaan 123

Wassenaar

â&#x201A;Ź 149.000,00 k.k.

Fabritiuslaan 48

Wassenaar

â&#x201A;Ź 385.000,00 k.k.

Wiegmanweg 1

Wassenaar

â&#x201A;Ź 715.000,00 k.k.

Seringenlaan 76

Wassenaar

â&#x201A;Ź 149.500,00 k.k.

v. Zuylen v. Nijeveltstraat 262

Wassenaar

â&#x201A;Ź 389.000,00 k.k.

Zijllaan 23

Wassenaar

â&#x201A;Ź 719.000,00 k.k.

Starrenburglaan 187

Wassenaar

â&#x201A;Ź 149.500,00 k.k.

Stoeplaan 9 flat 1

Wassenaar

â&#x201A;Ź 395.000,00 k.k.

Zijllaan 24

Wassenaar

â&#x201A;Ź 725.000,00 k.k.

Starrenburglaan 81

Wassenaar

â&#x201A;Ź 149.500,00 k.k.

v. Zuylen v. Nijeveltstraat 163A

Wassenaar

â&#x201A;Ź 395.000,00 k.k.

Landgoed Backershagen 11

Wassenaar

â&#x201A;Ź 740.000,00 k.k.

Dignaland 62

Den Haag

â&#x201A;Ź 149.900,00 k.k.

Oostdorperweg 68

Wassenaar

â&#x201A;Ź 398.000,00 k.k.

Groot Hoefijzerlaan 14

Wassenaar

â&#x201A;Ź 749.000,00 k.k.

Seringenlaan 63

Wassenaar

â&#x201A;Ź 155.000,00 k.k.

Aronskelkweg 36

Wassenaar

â&#x201A;Ź 399.000,00 k.k.

Paedtslaan 3

Wassenaar

â&#x201A;Ź 765.000,00 k.k.

Starrenburglaan 173

Wassenaar

â&#x201A;Ź 157.000,00 k.k.

Laan van Roos en Doorn 35R Den Haag

â&#x201A;Ź 399.000,00 k.k.

Lange Kerkdam 85A

Wassenaar

â&#x201A;Ź 775.000,00 k.k. 13:00 - 15:00

Ter Weerlaan 156

Wassenaar

â&#x201A;Ź 159.500,00 k.k.

Tulpweg 18

Wassenaar

â&#x201A;Ź 399.000,00 k.k.

Admiraal Helfrichlaan 1

Wassenaar

â&#x201A;Ź 790.000,00 k.k.

Starrenburglaan 147

Wassenaar

â&#x201A;Ź 162.000,00 k.k.

v. Zuylen v. Nijeveltstraat 160

Wassenaar

â&#x201A;Ź 399.000,00 k.k.

Poortlaan 1

Wassenaar

â&#x201A;Ź 790.000,00 k.k.

Ter Weerlaan 84

Wassenaar

â&#x201A;Ź 167.000,00 k.k.

Oostdorperweg 63

Wassenaar

â&#x201A;Ź 415.000,00 k.k.

Groot Haesebroekseweg 5

Wassenaar

â&#x201A;Ź 795.000,00 k.k.

Ter Weerlaan 38

Wassenaar

â&#x201A;Ź 168.500,00 k.k.

Oostdorperweg 69

Wassenaar

â&#x201A;Ź 415.000,00 k.k.

Schouwweg 35

Wassenaar

â&#x201A;Ź 795.000,00 k.k.

Ter Weerlaan 52

Wassenaar

â&#x201A;Ź 169.500,00 k.k.

Rijksstraatweg 248

Wassenaar

â&#x201A;Ź 415.000,00 k.k.

Storm v. â&#x20AC;&#x2DC;s-Gravesandeweg 151 Wassenaar

â&#x201A;Ź 815.000,00 k.k.

Starrenburglaan 76

Wassenaar

â&#x201A;Ź 169.500,00 k.k.

Oostdorperweg 70

Wassenaar

â&#x201A;Ź 419.000,00 k.k.

Molenstraat 28

Wassenaar

â&#x201A;Ź 825.000,00 k.k.

Burmanlaan 52

Wassenaar

â&#x201A;Ź 174.900,00 k.k.

v. Zuylen v. Nijeveltstraat 175

Wassenaar

â&#x201A;Ź 419.000,00 k.k.

Hoflaan 30

Wassenaar

â&#x201A;Ź 839.000,00 k.k.

Ter Weerlaan 22

Wassenaar

â&#x201A;Ź 175.000,00 k.k.

van Montfoortlaan 1

Wassenaar

â&#x201A;Ź 424.000,00 k.k.

Poortlaan 7

Wassenaar

â&#x201A;Ź 845.000,00 k.k.

Burmanlaan 106

Wassenaar

â&#x201A;Ź 179.000,00 k.k.

Cornelis de Wittstraat 34

Wassenaar

â&#x201A;Ź 425.000,00 k.k.

Van Heeckerenstraat 7

Wassenaar

â&#x201A;Ź 845.000,00 k.k.

Strandwal 59

Wassenaar

â&#x201A;Ź 215.000,00 k.k.

v. Zuylen v. Nijeveltstraat 152

Wassenaar

â&#x201A;Ź 425.000,00 k.k.

Lange Kerkdam 9

Wassenaar

â&#x201A;Ź 850.000,00 k.k.

Starrenburglaan 90

Wassenaar

â&#x201A;Ź 217.500,00 k.k.

Fresiaplein 7

Wassenaar

â&#x201A;Ź 429.000,00 k.k.

Maalsteenkreek 49

Wassenaar

â&#x201A;Ź 875.000,00 k.k.

Havenstraat 9

Wassenaar

â&#x201A;Ź 224.500,00 k.k.

Tuinpad 23

Wassenaar

â&#x201A;Ź 440.000,00 k.k.

van Bommellaan 8

Wassenaar

â&#x201A;Ź 899.000,00 k.k.

Hofcampweg 32

Wassenaar

â&#x201A;Ź 229.000,00 k.k.

Baronielaan 16

Wassenaar

â&#x201A;Ź 445.000,00 k.k.

Oostdorperweg 80A

Wassenaar

â&#x201A;Ź 910.000,00 k.k.

Stoeplaan 11 Flat 40

Wassenaar

â&#x201A;Ź 235.000,00 k.k.

v. Zuylen v. Nijeveltstraat 123

Wassenaar

â&#x201A;Ź 449.000,00 k.k.

Schouwweg 18A

Wassenaar

â&#x201A;Ź 930.000,00 k.k.

Zwaluwweg 71

Voorschoten

â&#x201A;Ź 244.500,00 k.k.

Fabritiuslaan 6

Wassenaar

â&#x201A;Ź 459.000,00 k.k.

Poortlaan 8

Wassenaar

â&#x201A;Ź 935.000,00 k.k.

Verlengde Hoge Klei 2

Wassenaar

â&#x201A;Ź 249.000,00 k.k.

Parkweg 3A

Den Haag

â&#x201A;Ź 460.000,00 k.k.

Jonkerlaan 80A

Wassenaar

â&#x201A;Ź 945.000,00 k.k.

Havenplein 5

Wassenaar

â&#x201A;Ź 259.000,00 k.k.

Park Oud Wassenaar 37

Wassenaar

â&#x201A;Ź 495.000,00 k.k.

Schouwweg 24

Wassenaar

â&#x201A;Ź 985.000,00 k.k.

Wittelaan 3

Wassenaar

â&#x201A;Ź 259.000,00 k.k.

11:00 - 13:00

Storm v. â&#x20AC;&#x2DC;s-Gravesandeweg 42A

Wassenaar

â&#x201A;Ź 495.000,00 k.k.

SBN Doormanlaan 2A

Wassenaar

â&#x201A;Ź 995.000,00 k.k.

Kerkstraat 27

Wassenaar

â&#x201A;Ź 275.000,00 k.k.

13:00 - 15:00

Deijlerweg 180

Wassenaar

â&#x201A;Ź 498.000,00 k.k.

Ammonslaantje 33

Wassenaar

â&#x201A;Ź 1.050.000,00 k.k.

Hallekensstraat 10

Wassenaar

â&#x201A;Ź 289.500,00 k.k.

Herenweg 12

Wassenaar

â&#x201A;Ź 498.000,00 k.k.

12:00 - 15:00

Jonkerlaan 31

Wassenaar

â&#x201A;Ź 1.085.000,00 k.k.

Muzenplein 101

Den Haag

â&#x201A;Ź 292.500,00 k.k.

Dahliahof 22

Wassenaar

â&#x201A;Ź 498.750,00 k.k.

11:00 - 12:30

Rijksstraatweg 777

Wassenaar

â&#x201A;Ź 1.095.000,00 k.k. 12:00 - 15:00

Deijlerweg 171

Wassenaar

â&#x201A;Ź 295.000,00 k.k.

Florijnlaan 17

Wassenaar

â&#x201A;Ź 499.000,00 k.k.

Zuidwerflaan 12

Den Haag

â&#x201A;Ź 1.175.000,00 k.k.

Middelweg 55

Wassenaar

â&#x201A;Ź 299.000,00 k.k.

Hogerbeetsstraat 25

Wassenaar

â&#x201A;Ź 499.000,00 k.k.

Binnenweg 16

Wassenaar

â&#x201A;Ź 1.195.000,00 k.k.

van Cranenburchlaan 10

Wassenaar

â&#x201A;Ź 299.000,00 k.k.

Hyacinthstraat 40

Wassenaar

â&#x201A;Ź 499.000,00 k.k.

Vleysmanlaan 7

Wassenaar

â&#x201A;Ź 1.195.000,00 k.k.

Noordsingel 78

Leidschendam

â&#x201A;Ź 299.500,00 k.k.

Santhorstlaan 35

Wassenaar

â&#x201A;Ź 500.000,00 k.k.

11.00 - 16.00

Zuidwerflaan 14

Den Haag

â&#x201A;Ź 1.195.000,00 k.k.

Lodesteijnstraat 19

Wassenaar

â&#x201A;Ź 315.000,00 k.k.

Oostdorperweg 73

Wassenaar

â&#x201A;Ź 510.000,00 k.k.

11:00 - 13:00

Lange Kerkdam 6

Wassenaar

â&#x201A;Ź 1.250.000,00 k.k.

Rozeveldlaan 25

Wassenaar

â&#x201A;Ź 315.000,00 k.k.

Oostdorperweg 169

Wassenaar

â&#x201A;Ź 519.000,00 k.k.

Santhorstlaan 68A

Wassenaar

â&#x201A;Ź 1.250.000,00 k.k. 11:00 - 13:00

Van Naeltwijckstraat 7

Wassenaar

â&#x201A;Ź 319.500,00 k.k.

Anthonie Duyckplein 3

Wassenaar

â&#x201A;Ź 545.000,00 k.k.

Buurtweg 109

Wassenaar

â&#x201A;Ź 1.295.000,00 k.k.

v. Zuylen v. Nijeveltstraat 4

Wassenaar

â&#x201A;Ź 320.000,00 k.k.

Cornelis de Wittstraat 32

Wassenaar

â&#x201A;Ź 545.000,00 k.k.

Wittenburgerweg 174

Wassenaar

â&#x201A;Ź 1.385.000,00 k.k.

Deijlerweg 169

Wassenaar

â&#x201A;Ź 325.000,00 k.k.

Hogerbeetsstraat 17

Wassenaar

â&#x201A;Ź 545.000,00 k.k.

Deijlerweg 188

Wassenaar

â&#x201A;Ź 1.395.000,00 k.k. 13:00 - 15:00

Tuinpad 7

Wassenaar

â&#x201A;Ź 335.000,00 k.k.

Molenstraat 9A

Wassenaar

â&#x201A;Ź 545.000,00 k.k.

Papegaaienlaan 13

Wassenaar

â&#x201A;Ź 1.395.000,00 k.k. 11.00-14.00

Pauwenstraat 9

Voorschoten

â&#x201A;Ź 339.000,00 k.k.

Zijllaan 21

Wassenaar

â&#x201A;Ź 545.000,00 k.k.

Weteringlaan 4

Wassenaar

â&#x201A;Ź 1.399.000,00 k.k.

Van Polanenpark 46

Wassenaar

â&#x201A;Ź 339.000,00 k.k.

Aronskelkweg 11

Wassenaar

â&#x201A;Ź 549.000,00 k.k.

Waldeck Pyrmontlaan 5

Wassenaar

â&#x201A;Ź 1.497.500,00 k.k.

v. Zuylen v. Nijeveltstraat 5

Wassenaar

â&#x201A;Ź 345.000,00 k.k.

Het Kerkehout 7

Wassenaar

â&#x201A;Ź 550.000,00 k.k.

Bremhorstlaan 1

Wassenaar

â&#x201A;Ź 1.635.000,00 k.k.

Middelweg 102

Wassenaar

â&#x201A;Ź 349.000,00 k.k.

Waalsdorperlaan 27A

Wassenaar

â&#x201A;Ź 565.000,00 k.k.

Prins Frederiklaan 17

Wassenaar

â&#x201A;Ź 1.785.000,00 k.k.

Middelweg 87

Wassenaar

â&#x201A;Ź 349.000,00 k.k.

Fabritiuslaan 42

Wassenaar

â&#x201A;Ź 575.000,00 k.k.

Eikenlaan 2

Wassenaar

â&#x201A;Ź 1.845.000,00 k.k.

Van Polanenpark 78

Wassenaar

â&#x201A;Ź 349.000,00 k.k.

Van Heeckerenstraat 8

Wassenaar

â&#x201A;Ź 575.000,00 k.k.

Klein Persijnlaan 35

Wassenaar

â&#x201A;Ź 1.850.000,00 k.k.

Park Oud Wassenaar 1 Flat 54

Wassenaar

â&#x201A;Ź 355.000,00 k.k.

Seringenlaan 2

Wassenaar

â&#x201A;Ź 599.000,00 k.k.

Laan van Koot 16G

Wassenaar

â&#x201A;Ź 1.865.000,00 k.k. 13:00 - 15:00

Rijksstraatweg 374

Wassenaar

â&#x201A;Ź 359.000,00 k.k.

Storm v. â&#x20AC;&#x2DC;s-Gravesandeweg 147 Wassenaar

â&#x201A;Ź 599.000,00 k.k.

Teylingerhorstlaan 5

Wassenaar

â&#x201A;Ź 1.895.000,00 k.k.

Woutersstraat 42

Wassenaar

â&#x201A;Ź 365.000,00 k.k.

Deijlerweg 45

Wassenaar

â&#x201A;Ź 615.000,00 k.k.

Laan van Rhemen van

Hoogheemraadstraat 77

Wassenaar

â&#x201A;Ź 369.000,00 k.k.

Storm v. â&#x20AC;&#x2DC;s-Gravesandeweg 72 Wassenaar

â&#x201A;Ź 624.000,00 k.k.

Rhemenshuizen 1

Wassenaar

â&#x201A;Ź 1.945.000,00 k.k.

Hyacinthstraat 44

Wassenaar

â&#x201A;Ź 369.000,00 k.k.

Schouwweg 8

Wassenaar

â&#x201A;Ź 630.000,00 k.k.

Van Bergenlaan 13

Wassenaar

â&#x201A;Ź 1.997.500,00 k.k.

Fabritiuslaan 19

Wassenaar

â&#x201A;Ź 375.000,00 k.k.

Storm v. â&#x20AC;&#x2DC;s-Gravesandeweg 22 Wassenaar

â&#x201A;Ź 649.000,00 k.k.

Konijnenlaan 28

Wassenaar

â&#x201A;Ź 2.350.000,00 k.k.

Stoeplaan 11 Flat 20

Wassenaar

â&#x201A;Ź 375.000,00 k.k.

Strandwal 111

Wassenaar

â&#x201A;Ź 649.000,00 k.k.

Oud Wassenaarseweg 1

Wassenaar

â&#x201A;Ź 2.485.000,00 k.k.

Zijdesingel 24

Leidschendam

â&#x201A;Ź 375.000,00 k.k.

Van Hoeylaan 23

Den Haag

â&#x201A;Ź 649.000,00 k.k.

Konijnenlaan 51

Wassenaar

â&#x201A;Ź 2.985.000,00 k.k.

11:00 - 15:00

11:00 - 13:00

13:00 - 15:00

12:00 - 15:00

12:00 -15:00

DEELNEMENDE MAKELAARS OPEN HUIZEN DAG ZATERDAG 1 OKTOBER Gravestraat 2 2242 HX Wassenaar Tel: 070-5121500 E-mail: info@gravestate.com www.gravestate.com

B.V. MAKELAARSKANTOREN

  

PAUL F. DE HAAS & CO. MOLENPLEIN 2, 2242 HV WASSENAAR TEL. 070 511 7300, FAX 070 517 6440 E-MAIL: WASSENAAR@VANSOEST.NL INTERNET: WWW.VANSOEST.NL

7BO)PHFOEPSQTUSBBU%t,;8BTTFOBBS UFMtGBY FNBJMJOGP!XFMQNBLFMBBSEJKOM XXXXFMQNBLFMBBSEJKOM

T +31 (0)70 511 92 29 E INFO@PAULDEHAAS.NL I WWW.PAULDEHAAS.NL D

H

W

:LQGOXVWZHJ +/:DVVHQDDU 7HO  )D[  ZZZOXLMFN[PDNQO


Bekendmaking BEKENDMAKING Publicatie Ontwerpbesluit tot wijziging Waterverordening Rijnland Het Ontwerpbesluit tot wijziging Waterverordening Rijnland ligt van maandag 3 oktober 2011 tot en met maandag 14 november 2011 ter visie. In deze periode kan iedereen met een zienswijze reageren op deze wijziging van de Waterverordening Rijnland. Krachtens de Waterwet zijn provincies belast met het aanwijzen en normeren van regionale keringen. Deze regionale keringen zijn in de Waterverordeningen per waterschap opgenomen. Zo ook in de Waterverordening Rijnland. Deze verordening is bij gemeenschappelijk besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland vastgesteld. De regionale waterkeringen zijn aangegeven op de kaarten A, B en C in bijlage 1 van de Waterverordening Rijnland. Volgens de Waterwet moeten waterschappen voor deze, bij provinciale verordening aangewezen regionale waterkeringen, een Legger vaststellen. In deze Legger wordt omschreven waaraan deze regionale waterkeringen naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen. Bij actualisatie van de Legger door hoogheemraadschap van Rijnland is gebleken dat de leggerkaarten verschillen met de kaarten bij de Waterverordening Rijnland. De provincies Noord-Holland en Zuid-Holland en het hoogheemraadschap van Rijnland hebben gezamenlijk geconstateerd dat de kaarten bij de Waterverordening Rijnland moeten worden aangepast. De aanpassingen betreffen het grondgebied van zowel de provincie Noord-Holland als de provincie ZuidHolland. In Zuid-Holland gaat het om keringen die van de kaarten worden verwijderd omdat ze feitelijk geen waterstaatkundige functie bezitten (keringen in de gemeenten Leiden, Katwijk, Lisse, Teijlingen, Noordwijk en Wassenaar). Bovendien zijn er regionale keringen die alsnog op de kaarten bij de Waterverordening Rijnland moeten worden vermeld, inclusief een veiligheidsnorm (keringen in de gemeenten Lisse, Oegstgeest, Leidschendam-Voorburg en Teijlingen). Het gaat hierbij om keringen die de dijkring van een polder, die als gevolg van de verwijdering van de hierboven genoemde kaden wordt verbroken, weer sluitend maken.

Watervergunning Nr. V.52538 Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 19 september 2011 een wijzigingsvergunning verleend aan Geologistiek B.V. te Ter Idzard voor het aanbrengen en hebben van een ondersteuningsconstructie en een (bagger)persleiding en het lozen van ontwateringswater ter hoogte van Zijldijk 1 te Warmond. De stukken liggen tot en met 2 november 2011 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage buiten kantooruren moet u een afspraak maken: 071-3063451. Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft

de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank â&#x20AC;&#x2DC;s-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer ing. P. van Nieuwenhuizen van de afdeling Plantoetsing en Vergunningverlening, telefoon 071-3063467. Leiden, 19 september 2011

Droge voeten, schoon water

De regionale waterkeringen zijn ook weergegeven op een kaart behorende bij de Verordening Ruimte van de provincie Zuid-Holland. Daarom wordt deze kaart bij de Verordening Ruimte overeenkomstig gewijzigd. Dit zal geschieden door middel van een afzonderlijk besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland. De ontwerpbesluiten hiertoe liggen vanaf hetzelfde moment ter inzage.

Waar en wanneer kunt u het ontwerp-besluit inzien? Van 3 oktober 2011 tot en met 14 november 2011 ligt het Ontwerpbesluit tot wijziging Waterverordening Rijnland, tijdens kantooruren, ter inzage op de volgende locaties: - het Provinciehuis van de Provincie Zuid-Holland (bij het Loket), Zuid-Hollandplein 1, Den Haag; - het Provinciehuis van de Provincie Noord-Holland, Houtplein 33, Haarlem; - het kantoor van het Hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1, Leiden. U kunt het Ontwerpbesluit ook downloaden via de website van de provincie Zuid-Holland (www.zuid-holland.nl).

Hoe dient u uw zienswijze in? Gedurende de inzagetermijn (3 oktober 2011 tot en met 14 november 2011) kunt u uw zienswijze op het Ontwerpbesluit tot wijziging Waterverordening Rijnland schriftelijk, per e-mail of mondeling indienen. Schriftelijk: U kunt uw reactie o.v.v. "zienswijze Waterverordening Rijnland" sturen naar onderstaand adres: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland Afdeling Water en Groen, T.a.v. mw. S. Fraikin Postbus 90602 2509 LP Den Haag Per e-mail: sj.fraikin@pzh.nl Mondeling: Voor het mondeling inbrengen van een zienswijze kunt u een afspraak maken via mevrouw C.M. ReedijkBijmans van het secretariaat van de Afdeling Water en Groen (tel. 070 - 441 7203).

Tips voor zienswijze Maak uw zienswijze zo concreet mogelijk. Geef daarbij aan op welk onderdeel van het Ontwerpbesluit uw zienswijze betrekking heeft en wat uw motivering is. Vermeld ook uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer.

Vervolg Ieder die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt de Nota van Beantwoording met alle zienswijzen, voorzien van een reactie. De zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing van het ontwerp op onderdelen. Provinciale Staten stellen uiteindelijk de wijziging Waterverordening Rijnland vast.

PARTICULIEREN

OPGELET! Uw advertentie verschijnt in de regio:

Advertenties kunnen tegen contante betaling Ă â&#x201A;Ź 8,00 ingeleverd worden bij:

Katwijk Leiderdorp

Noordwijk hout Noordwijker

Â&#x2026; )&57"-65")6*4 7PPSTUSBBU KATWIJK Â&#x2026; 4*("3&/."(";*+/+#BSOIPPSO )PPGETUSBBU NOORDWIJK Â&#x2026; PRIMERA WE-BOT )PPGETUSBBU SASSENHEIM Â&#x2026; 3*&58*/,&-WBOEFS70035 %PSQTTUSBBU NOORDWIJKERHOUT Â&#x2026; 5)&3&"%4)01 JOEF)PGUVJO RIJNSBURG Â&#x2026; -*&5)0314#0&$,)6:4 )PPHNBEFTFXFH LEIDERDORP Â&#x2026; 30,&341"-&*4-&*%&3%031 7BO%JFQFOJOHFOMBBO LEIDERDORP Â&#x2026; #0&,)"/%&-%&,-&3 %F,FNQFOBFSTUS 1BTTBHF FO'050%*$,)0' *SJTMO OEGSTGEEST

Oegstgeest Rijnsburg

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

Warmond Wassenaar

INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna) Voorwaarden: 3 regels â&#x201A;Ź 8.00. Per regel â&#x201A;Ź 2.75 meer.

Sassenheim Valkenburg Voorhout Waardeiland

De Zilk

}

â&#x201A;Ź8.00 â&#x201A;Ź 10.75 â&#x201A;Ź 13.50 â&#x201A;Ź 16.25 â&#x201A;Ź 19.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!)

Meer informatie

Naam:.............................................................................................................................................................

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij de mevrouw S. Fraikin (tel. 070 - 441 7351) en de website van de provincie Zuid-Holland (www.zuid-Holland.nl). DOS20080015397

Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

TE HUUR Â&#x2026; TE KOOP Â&#x2026; GEVRAAGD AANGEBODEN Â&#x2026; GEZOCHT Â&#x2026; GEVONDEN


28 SEPTEMBER 2011

pagina 19

Tijdens Adest’ Night of Music

Ben van Dijk en Wouter Kiers spelen met Adest Musica

Wethouder Karin Lambrechts was eveneens aanwezig (Foto: PR/Judith Boogaardt).

Leerlingen Achtbaan gaan naar museum Teylingen - Het schooljaar 2010/2011 was voor de gemeente Teylingen een succesvol jaar wat betreft cultuureducatie. Inmiddels hebben meer dan 10.000 basisschoolleerlingen uit deze gemeente een Leidse erfgoedinstelling bezocht om deel te nemen aan het programma Museum en School. Museum en School is een gezamenlijk educatief programma van acht Leidse erfgoedinstellingen. Doel van het programma is museumbezoek een structurele plaats geven in het lesprogramma van de basisscholen. De leerlingen bezoeken ieder schooljaar een andere erfgoedinstelling en hebben na acht jaar kennis gemaakt met een breed aanbod aan erfgoededucatie. Het nieuwe schooljaar is begonnen, reden voor basisscholen in de ge-

meente Teylingen om de museumbezoeken weer op te starten. Basisschool De Achtbaan locatie Cluster in Voorhout was er vroeg bij, want de leerlingen van groep 1 en 2 gingen samen met leerkracht Marieke Domburg vorige week donderdag al een kijkje nemen in de oudste tuin van Leiden, de Hortus Botanicus, waar zij op avontuur gingen met een echte reisleider die ze naar Plantenland begeleidde. Wethouder Karin Lambrechts was eveneens aanwezig en overhandigde de leerkracht een vouwplaat. Deze vouwplaat in de vorm van een dobbelsteen biedt de leerlingen de mogelijkheid nog een keertje terug te komen in een Leids museum. De kinderen kunnen dan vader, moeder, opa of oma uitnodigen om mee te gaan, want voor een van hen zit er namelijk een gratis toegangskaartje bij.

Sassenheim - Zaterdag 8 oktober organiseert Rotary Sassenheim het evenement Adest’ Night of Music. Bastrombonist Ben van Dijk, saxofonist Wouter Kiers en partyband Ain’t No Secret zullen integreren in de afdelingen van drum- en showband Adest Musica. Een avondvullend programma, in een tot theater omgebouwde industriehal bij Wesseling Logistics, welke bovendien wordt afgesloten met een afterparty voor jong en oud. Ben van Dijk, bastrombonist bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest, keert terug van een Europatour waarin alle grote podia zijn aangedaan. Drum- en showband Adest Musica zal Van Dijk begeleiden met solo-optredens. Dirigent Rob Balfoort laat weten: “Adest Musica is al veel muzikale uitdagingen aangegaan. Dit is wederom zo’n uitdaging die straks bijgeschreven kan worden aan een lijst met unieke gebeurtenissen”. De Stageband van Adest Musica zal het publiek trakteren op een samenspel met saxofonist Wouter Kiers. Kiers, onder meer bekend van de saxrockband Blood, Sweat and Kiers, vertelt: “Dit wordt helemaal te gek. Lekkere nummers van onder andere Count Basie en

Topartiesten zullen op 8 oktober integreren in de afdelingen van Drum- en showband Adest Musica. Sammy Nestico en een geweldig enthousiast orkest. De zaal gaat plat.”

Afterparty Jeugdband Adest Musica zal gedurende de avond ondersteuning krijgen van partyband Ain’t No Secret. Deze band neemt daarnaast vanaf 22.30 uur het heft in handen en zal met muziek uit de jaren 70 en 80 een sfeervolle afterparty in gang zetten voor jong en oud. De organisatie van deze avond is in handen van Rotary Sassenheim in samenwerking met Adest Musica. Het kost verenigingen momenteel kopzorgen om de jeugd een dynamisch en sterk ontwikkelde opleiding aan te bieden. Onderhoud en aanschaf van instrumentarium en uniformering kosten veel geld, wat

Themabijeenkomst over zicht en ouder worden

Goed kunnen zien is een groot goed. In druk verkeer is scherp zicht van levensbelang. Binnenshuis verkleint een heldere blik het risico op stoten en vallen. Bovendien is het leuk om te genieten van wat er om ons heen is te zien: een lachend kind, een vogel op het balkon, een mooi programma op televisie. Veel mensen doen zichzelf tekort door geen bril of de verkeerde bril te dragen. Bij oogcontroles blijkt re-

gelmatig dat brildragers te weinig zien met de bril die ze dagelijks op hebben. Oogaandoeningen blijven vaak lang onopgemerkt. Wanneer men minder ziet is daar meestal iets aan te doen. Gedurende twee uur krijgt men praktische informatie over signalering en behandeling van gezichtsproblemen. De themabijeenkomst wordt geleid door een seniorvoorlichter in samenwerking met een inhoudsdeskundige, zoals een optometrist of een oogarts. Er zullen beelden getoond worden van het gezichtsveld van bijvoorbeeld een persoon die glaucoom heeft. Tijdens de bijeenkomst is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen. Alle senioren van Teylingen zijn welkom op deze voorlichtingsmiddag. De zaal is open om 14.00 uur, de middag start om 14.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Entree, koffie en thee zijn gratis. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Welzijn Teylingen, bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur, tel. 0252-231805.

Kaartverkoop Toegangskaarten voor dit avondvullende programma á 25 euro zijn verkrijgbaar via de website adestmusica.nl/nightofmusic. Ook telefonische bestellingen zijn mogelijk via het nummer 06-49634607. Aanvang van het programma is 19.45 uur, en de afterparty zal plaatsvinden vanaf 22.30 tot in de kleine uurtjes.

Heat Wave in Ex Voto

In het Trefpunt

Warmond - De themabijeenkomst ‘Beter zien’ gaat over gezichtsproblemen en wat senioren zelf kunnen doen aan hun gezichtsproblemen. Oogaandoeningen blijven vaak lang onopgemerkt, maar vroegtijdige signalering is belangrijk. Deze themabijeenkomst vindt plaats op dinsdag 11 oktober om 14.30 uur in het Trefpunt in Warmond. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Welzijn Teylingen en de Warmondse Bond van Ouderen.

uitsluitend door contributies niet valt op te brengen. Rotary Sassenheim en Adest Musica hebben de handen ineen geslagen om op dit punt ruimte te scheppen. De opbrengst van de avond zal dan ook geheel ten goede komen aan het opleidingsplan van Jeugdband Adest Musica.

Hester Macrander speelt de voorstelling ‘Het Bloed Kruipt’ (Foto: PR/Ans Dekker).

Voorhout - Zaterdag 1 oktober volgt een nieuw hoofdstuk van de Heat Wave-evenementenreeks in Ex Voto. Er is weer gezocht naar DJ’s die ongebruikelijke muziek draaien. Voor mensen die zichzelf ‘alternatief’ of ‘underground’ of gewoon nieuwsgierig noemen. Naast huisdj’s Vandittum en Vankommewaaijen is DJ Funda Menta uitgenodigd. De te beluisteren muziekstijlen zullen goa, darkpsy, drum and bass, acid en techno bevatten. De entree bedraagt 3 euro en de zaal is geopend vanaf 21.30 uur. De dresscode is gemaskerd bal. Jongerencentrum Ex Voto is te vinden aan de Jacoba van Beierenweg 118 B in Voorhout.

Hester Macrander in Trefpunt

Veel vrolijkheid over menselijk geploeter Warmond - Cabaretière Hester Macrander staat op vrijdag 7 oktober in theater Het Trefpunt in Warmond met haar voorstelling ‘Het Bloed Kruipt’. Een hilarische en ontroerende voorstelling over het menselijk geploeter in een tijdloos thema. Conferences, verhalen, types en liedjes vloeien naadloos in elkaar over. Op een dag zou je moeten weten hoe het moet: een goed leven leiden. Of blijft het een leven lang leren en worden we nooit echt volwassen? Hester Macrander vreest het laatste. Met als uitgangspunt het honderd jaar oude lied ‘Mens, durf te leven’ gaat zij op zoek naar hoe ‘durven leven’ er uitziet anno nu. Is dat ‘Try before you Die’?

Hester Macrander is een veelzijdige cabaretière die in deze voorstelling haar talenten volledig benut. ‘Het Bloed Kruipt’ is haar achtste voorstelling. Ze wordt bijgestaan door pianiste/ zangeres Elke Jansen. Samen zijn de dames een lust voor geest, oog en oor. De voorstelling ‘Het Bloed Kruipt’ van Hester Macrander vindt plaats op 7 oktober om 20.15 uur. Kaarten kosten 17 euro, en € 14,50 voor CJP-ers en 65-plussers. De kaarten zijn te koop via de website www.hettrefpuntwarmond.nl en bij de VVV Warmond. Indien er nog plaatsen vrij zijn kan men vanaf drie kwartier voor aanvang van de voorstelling kaarten kopen aan de zaal in Het Trefpunt aan de Herenweg 80 in Warmond.

Concert op Lohmanorgel Warmond - Zaterdagavond 8 oktober om 20.00 uur geeft organist Gijsbert Lekkerkerker een orgelconcert op het Lohmanorgel in de protestantse kerk aan de Herenweg 82 in Warmond. Lekkerkerker, bekend van Bach- en Mozart-orgelreizen, heeft een afwisselend programma samengesteld. Naast koraalimprovisatie speelt hij werken van Johan Sebastiaan Bach, Ludwig van Beethoven, Mendelsohn en S. de Lange sr. Het concert wordt afgesloten met een koraalimprovisatie.


EXCEPTIONELE

CURATOREN

VERKOOP! DONDERDAG van

VRIJDAG van

ZATERDAG van

10 - 21.00 uur 10 - 17.30 uur 10 - 17.00 uur

MAANDAG van

DINSDAG van

WOENSDAG van

13 - 17.30 uur 10 - 17.30 uur 10 - 17.30 uur Wij zijn al jarenlang gespecialiseerd in permanente verkoop van ondermeer faillissementen, liquidaties en (rest)partijen op woon- en slaapgebied, gekocht van curatoren, veilingverkopers, gerechtsdeurwaarders, fabrikanten en handelaren in nood. Door de grote omzet met een lage winstmarge opgeteld bij de uitzonderlijk lage inkoopprijs, is er sprake van echt de laagste prijzen in Nederland. Je koopt wat er staat en weg is weg en op is op!. Keuze uit vele woonstijlen zoals klassiek, modern en tijdloos. Hier een kleine greep uit onze collectie...

LUXE POCKET MATRAS Afgedekt met hoogwaardig koudschuim, 7 Zones, 24cm dik 70/80/90x200cm Normaal € 659,00 Nu sléchts

165.-

GROTE COLLECTIE

WOON- & SLAAPKAMER ARTIKELLEN TEGEN ABSOLUTE

BODEM

PRIJZEN!

POCKET NASA MATRAS Afgedekt met NASA- traagschuim, 7 Zones, 24cm dik 70/80/90x200cm Normaal € 959,00 Nu sléchts

240.-

120/130/140x200cm Nu 260,* VLOERKLEDEN 120/130/140x200cm Nu 375,160/180x200cm Nu 330,- Berbers, moderne en Perzische 160/180x200cm Nu 480,-

NON ALLERGEEN KUSSEN Type Amalia, Boxkussen Katoenen tyk Afmeting 60x70x10cm Normaal € 79,95 Nu sléchts

25.-

Nederlands fabricaat! Machine wasbaar op 60o

BANKSTEL DESIGN ITALIA

Luxe 3+2 zitcombinatie 4mm Dik kwaliteitsleder Fantastisch zitcomfort Normaal € 6.899,00 Nu sléchts

1995.Diverse kleuren Echt leder

tapijten in vele kleuren, designs en afmetingen.

* VERLICHTING

Hang-, wand en staande lampen in alle stijlen en soorten.

* KASTEN

Wand- en stijlkasten, dressoirs Vitrine en tv-kasten in de meest voorkomende stijlen.

* BANKSTELLEN

Stof, Leder(look), 3-2-1, 3-1-1, 3-2, Hoekopstellingen, Ook grote collectie

Chesterfield * MATRASSEN

Oa. Pocket- en Bonellvering, Traag- en koudschuim Leverbaar in echt alle maten!

* HOOFDKUSSENS Non allergeen, Orthopedisch, Anti huismijt, Kapok, holle vezel,

* BOXSPRINGS

Met of zonder matras(sen) Elektrisch verstelbaart of vlakVele kleuren, modellen en afmetingen.

ANTI ALLERGIE KUSSEN Type Prestige, Dubbeldoeks tyk Afmeting 60x70cm Normaal € 29,95 Nu sléchts

7.50

Nederlands fabricaat! Maximaal 4 per klant

LUXE ELEKTRO

BOXSPRING Geheel compleet met

T.H.: COMMERCIËLE RUIMTE in parkeergarage van ‘de Bouwmeester’ naast Witte Kerk. Afgesloten met eigen overheaddeur en loopdeur. 64 m2 v.v. elektra. P.m. € 400,- excl. Tel. 0252372660. Gevr.: Märklin of •Fleischmann MODELTREINEN. Tel. 071-5420 745.

T.K.: TOURCARAVAN Carado - C 317 met voortent en veel accessoires. Bouwjaar 2008. Tel. 0640293294.

CURIOSA opheffingsuitverkoop. Bijna alles 50% korting. Open wo., do., vr. 13.00 tot ± 16.30 uur. Zat. van 12.00 tot 15.00 uur. J. v. Beierenweg 55, Voorhout, 06-47954408.

Onzeker over VERVOLGOPLEIDING? Test + advies door erkend loopbaan-adviseur drs. Marlene Simoons, tel. 071-5237131. Info@sca-coaching.nl.

STRAATMAKER 30 jaar in het vak. Voor uw tuin of oprit. Ook voor kleine rep. Tevens plaatsen wij ook schuttingen en leveren wij tuinaarde en zand. Tel. 06-12291585. VAN DER KROFT & •VAN DER LANS flexibele basis het secretariaat voor bestuurders, commissarissen, toezichthouders, adviseurs. Huis met het Blauwe Dak. Wassenaar, 070-5119001. www.office-managers.nl / info@office-managers.nl. met eigen materi•aalZinbijom mij in ATELIER te werken? Eerste maand ocht. v.d. maand. Tel. 06-40148636. www.janne waris.nl. TH.: 60m2 KANTOOR/ •VERGADERRUIMTE.

Keuze uit diverse modieuze kleuren

CURATOREN-VERKOOP ADRES

AMBACHTSWEG 13 KATWIJK (Zuid Holland) Naast TRENDHOPPER

Zaterdag 1 oktober van 10.00-16.00 uur

VITALIS BEWEGINGSSTUDIO

Componistenlaan 77 (ingang achterzijde) www.vitalisbewegingsstudio.nl

Autobedrijf G. Dol b.v. Rijnsburgerweg 48 0252-211849 Voorhout www.gdol.nl

Snijderstraat 5c, ’t Heen. Ook voor 3/4 dagen per week. Info. 06-54747734. Betrouwbare ervaren •HULP IN DE HUISH. aangeboden, ook strijk. Tel. 06-49368408.

T.K.: AANHANGWAGEN. Dubbelasser, alu. schotten 132x180, z.g.a.n., € 1950,- ex. Tel. 0252222159. Gezocht! 25 mensen die •willen AFSLANKEN. Gra-

EURO € 1,639 p.ltr.

SUPER + € 1,709 p.ltr.

DIESEL € 1,329 p.ltr.

DIESEL ROOD € 1,233 p.ltr.

NU 24-UUR TANKEN MET KORTING

Nu 7 en 8 cent KORTING (alleen op benzine)

Openingstijden: tis advies en begeleiding met resultaat! Gratis HER- ma. t/m vr. 07.30-20.30 uur, za. 08.00-18.00 uur, zo. gesloten. BALIFE PROEFPAKKET. Om in aanmerking te komen, SMS ‘proefpakket’ naar 06-51001090.

Eng. spr. vrouw ZKT. STRIJK, oppas en schoonmaakwerk. Werkt nauwkeurig en betrouwbaar, met referentie. Tel. 06-84609299 / 070-7537636. Jonge rockband met •repertoir (leeftijd 12-16 jr.) ZKT. per direct BASSIST EN/OF PIANIST. Wij oefenen wkls. in Wassenaar. Inl. 06-51375949.

AUTOBEDRIJF

G. DOL

kom ook of huur een kraam!

Suzuki Swift 1.3 GLX, ’07, 48.000 km ..................................................... € 9.450,Suzuki SX4, ’06 ....................................................................................... € 9.250,Peugeot 307 SW, 72.000 km, ’05 .......................................................... € 8.950,Mitsubishi Colt CZ3, 35.000 km, airco, ’08 ............................................ € 7.950,Opel Meriva, 50.000 km, ’03................................................................... € 6.950,2x VW Polo 1.2, 58.000 km, ’04 ............................................ € 5.950,- / € 7.950,Renault Scenic, airco, ’04. .............................................. v.a. € 3.950,- / € 7.950,2x Toyota Aygo, ’06. ....................................................... v.a. € 5.950,- / € 6.950,3x Citroën C3, 50.000 km, airco, ’05 ..................................................... € 6.950,3x Citroën C2, 77.000 km, ’06 ....................................... v.a. € 4.950,- / € 6.950,2x Opel Zafira 1.8, airco, 90.000 km, ’01, ’05. ....................................... € 6.950,Skoda Fabia 1.2, 43.000 km, ’05 ........................................................... € 5.950,VW Passat TDI, ’04 ................................................................................ € 6.950,BMW 2.3 Cabrio Z3 Roadster ................................................................ € 6.450,Peugeot 107, 23.000 km, ’03 ................................................................. € 5.950,Nissan Micra 1.2S, airco, ’05 .................................................................. € 5.950,Fiat Punto ELX, 50.000 km, ’04.............................................................. € 4.950,Hyundai Accent, 60.000 km, ’03............................................................. € 3.950,2x Renault Twingo, bj. ’04/’05 ................................................................ € 3.950,Opel Corsa, ’01 ....................................................................................... € 2.750,2x Daewoo Nubira + Lanos, LPG 3, airco, ’01 ..................................2x € 1.950,30x div. inruilers ................................................................................v.a. € 500,AUTOMATEN Toyota Auris, automaat, 30.000 km, ’08 ................................................ €14.950,Toyota Starlet, automaat, 55.000 km ...............................................v.a. € 3.950,Nissan Micra, automaat, ’93 .............................................................v.a. € 1.950,CABRIOLET BMW 328CI, ’00 automaat ..................................................................... €11.950,3x VW Golf Cabriolet automaat ............................................ € 3.950,- / € 4.950,Opel Astra Cabriolet................................................................................ € 1.950,BESTELWAGENS Iveco, lang hoog, ’08............................................................................... €10.950,4x Opel Vivaro, ’02, ex. dubb. cab. ....................................... € 4.950,- / € 7.950,Opel Combo 1.7 DTi, 86.000 km, ’05..................................................... € 5.950,2x VW Caddy, Diesel SDi, ’98/’99, ’04/’05 ............................ € 2.950,- / € 5.900,2x Renault Trafic ’03/’06 ......................................................................... € 5.250,3x Renault Kangoo diesel, ’05/’06 ......................................... € 2.450,- / € 3.950,-

info: 071 - 33 12 067 www.snuffelmarkt.nu

Rijnsburgerweg 48 - Voorhout - Tel. 0252-211849

T.K.: APPARTEMENT. 45 m2, 100 m. van strand. Vr.pr. € 169.500,-. Tel. 06-24907915.

pocketveer matrassen Leverbaar 160/180x200cm Normaal € 4.995,00 Nu sléchts

1495.-

OPEN DAG

SNUFFELMARKT ROELOFARENDSVEEN

GROTE MARKT IN 3 HALLEN! ELKE ZATERDAG EN ZONDAG VAN 9-16 UUR

DE LASSO 24, 2371 GX

WWW.GDOL.NL


28 SEPTEMBER 2011

pagina 21

Van Welzijn Teylingen

Culturele week voor senioren in Teylingen Teylingen - Van 3 tot en met 7 oktober organiseert Welzijn Teylingen een culturele week voor alle senioren in de gemeente Teylingen. Tijdens deze week worden senioren in het zonnetje gezet, want op 1 oktober is het de internationale Dag van de Ouderen. Verschillende bekende en minder bekende verenigingen maken hun opwachting tijdens deze week op diverse locaties in de gemeente.

Forensisch centrum Teylingereind in Sassenheim houdt een open dag (Archieffoto).

Open dag op 5 november

Teylingereind opent poorten voor publiek Sassenheim - Zaterdag 5 november is de nationale open dag van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Die dag stelt ook forensisch centrum Teylingereind in Sassenheim zich open voor bezoekers. Het doel van deze open dag is om bezoekers een indruk te geven van het leven en werken binnen de muren van een justitiële jeugdinrichting, huis van bewaring, penitentiaire

inrichting of forensisch psychiatrisch centrum. Het thema is ‘Het terugdringen van recidive door het doorbreken van criminele gedragspatronen’. In Teylingereind vinden 5 november twee rondleidingen plaats, waarbij een presentatie wordt gegeven over het leven en werken in Teylingereind. Bovendien kunnen bezoekers met eigen ogen zien hoe de jongeren voor het eerst

Teylingereind binnenkomen, hoe de kamers van de jongeren eruit zien en waar ze naar school gaan. Bezoekers kunnen zich aanmelden voor de nationale open dag via de website www.depoortgaatopen.nl. Forensisch centrum Teylingereind is een particuliere gesloten justitiele jeugdinrichting voor jongens. Voor meer informatie: www.teylingereind.nl.

Aantal cursussen voor vrijwilligersorganisaties Teylingen - Hoe te komen aan geld en vrijwilligers zijn misschien wel twee van de grootste uitdagingen binnen een vereniging of vrijwilligersorganisatie. Het Servicepunt Vrijwilligers Teylingen ondersteunt verenigingen en vrijwilligersorganisaties, en organiseert dit najaar een aantal leerzame en lucratieve avonden. Op woensdagavond 5 oktober vindt de workshop Fondswerven plaats in het Onderdak in Sassenheim. Lokale fondsen presenteren zich deze avond en twee cursusleidsters maken de aanwezigen wegwijs in de wereld van het fondswerven. In de weken hierna brengt men de opgedane kennis direct in de praktijk en schrijft men een van de aanwezige fondsen aan. Donderdagavond 24 november worden alle toekenningen bekend gemaakt en er is gelegenheid om hier met de fondsen over in gesprek te gaan. Beide avonden starten om 19.30 uur en zijn om ongeveer 22.00 uur afgelopen. Op de maandagavonden 10 en 24 oktober vindt de cursus Vinden en Binden plaats in de Ankerplaats in Sassenheim van 20.00 tot 22.30 uur. Britta Lassen geeft deze cursus onder de naam ‘A good match blows a fire’. Zij traint mensen en organisaties om creatief, sprankelend, kleurrijk en aantrekkelijk te zijn voor henzelf en hun omgeving. Af van de gebaande paden om nieuwe kansen en mogelijkheden te ontdekken, is het credo. Er wordt ge-

werkt aan een aanpak die leidt tot verandering en innovatie. De cursus en workshop zijn kosteloos. Aanmelden kan tot en met 1 ok-

tober bij Wouter van Gijzen of Maaike Peeters, tel. 0252-227164 of via e-mail info@welzijnteylingen.nl.

Voorlichtingsmiddag over het Adamashuis Sassenheim - Op maandag 10 oktober vindt er een voorlichtingsmiddag van het Adamashuis uit Nieuw-Vennep plaats in de Ankerplaats aan de Narcissenlaan 3 B in Sassenheim. Het Adamas Inloophuis biedt mensen met kanker en hun naasten ondersteuning in de vorm van psycho-oncologische begeleiding, lotgenotencontact, creatieve therapieën en informatievoorziening. Alles onder één dak, in een ‘healing environment’. Het Adamas Inloophuis is er om mensen op het gebied van alle niet-medische zaken te ondersteunen. Men is welkom voor een praatje, een arm om de schouder, voorlichting, lotgenoten-

contact, therapie of een moment van rust en bezinning. Men is ook welkom om juist even niet met ziek zijn bezig te zijn en de zinnen te verzetten tijdens een sportieve of creatieve activiteit. Deze middag zal er voorlichting gegeven worden, zodat aan het einde van de middag duidelijk is wat het Adamashuis doet en kan doen. Ook zal het mogelijk zijn om een donatie te doen. Alle senioren van Teylingen zijn welkom op deze voorlichtingsmiddag. De zaal is open om 14.00 uur, de middag start om 14.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Entree, koffie en thee zijn gratis. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Welzijn Teylingen, bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur, tel. 0252-231805.

Op maandag 3 oktober is er een optreden van de Red Hat Society/ Diva’s, een combinatie van cabaret en zang in Boerhaave aan de Herenstraat 57 in Voorhout). De aanvang is 14.00 uur. Er worden koffie, thee en Engelse hapjes geserveerd. Van 14.00 tot 15.00 uur is wethouder Lambrechts aanwezig. Op dinsdag 4 oktober is er een optreden van zeemanskoor Overal in ‘t Trefpunt aan de Herenweg 80 in Warmond). De aanvang is 14.00 uur. Het koor treedt twee keer drie kwartier op met een half uur pauze tussen de optredens. Bezoekers kunnen daarbij genieten van hapjes en een drankje. Op woensdag 5 oktober is er een optreden van de mondorgelclub

Excelsior in het Onderdak aan de J.P. Gouverneurlaan 40 B in Sassenheim). de aanvang is 14.00 uur en het optreden duurt twee uur. Op donderdag 6 oktober is er een culturele quiz voor senioren met leuke prijzen in de Bernardus aan de Hoofdstraat 82 in Sassenheim). Dat begint om 14.30 uur. De quiz is ook toegankelijk voor senioren die niet in de Bernardus wonen. Tenslotte treden op vrijdag 7 oktober de rolstoeldansers van het Platform Gehandicapten op, is er een tentoonstelling van producten gemaakt door mensen met een verstandelijke beperking van ’s Heerenloo, en treedt ook de Bollenband uit Sassenheim op. Dat is in het Onderdak aan de J.P. Gouverneurlaan 40 B in Sassenheim) vanaf 14.30 uur. Bezoekers kunnen tijdens de optredens genieten van een hapje en een drankje. De kosten voor alle optredens bedragen 2 euro per persoon. De culturele quiz op 6 oktober is gratis. Belangstellenden kunnen zich op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur aanmelden bij Welzijn Teylingen, telefoon 0252-231805 of J.P. Gouverneurlaan 40 B in Sassenheim. Voor de culturele quiz kunnen senioren zich ook aanmelden bij de Bernardus.

Klussen voor vrouwen bij Welzijn Teylingen Sassenheim - Vanaf dinsdag 25 oktober vindt er in de Ankerplaats in Sassenheim een cursus Klussen voor vrouwen plaats, die wordt georganiseerd door Welzijn Teylingen. Deze cursus is voor vrouwen van alle leeftijden die bijvoorbeeld alleen wonen of graag zelf willen leren klussen. Het is een cursus van vijf bijeenkomsten die drie uur duren, en de kosten bedragen 85 euro. Alles op het gebied van klussen komt tijdens deze bijeenkomsten aan bod. Les 1 gaat over elektriciteit in huis. men leert het begrip van stroom, een stroominstallatie, spanning, geleiding, isolatie, een stroomkring, vermogen, stroomsterkte, kortsluiting en overbelasting. Men leert een stekker en een snoerschakelaar monteren, een hanglamp aansluiten en een plafonniere aansluiten. In les 2 leert men ophangen en bevestigen in verschillende muursoorten en met welke boormachine, welke pluggen en schroeven hierbij nodig zijn, en van krachten en verschillende hulpmiddelen. Welke

gereedschappen zijn noodzakelijk om iets op te hangen. Men leert een object veilig op te kunnen hangen, eventueel met plug en schroef. Les 3 gaat over sanitair, zoals van in huis voorkomende waterinstallaties en de gebruikte materialen, een lekkende kraan kunnen repareren, een sifon onderhouden, en de vlotter van een stortbak kunnen maken. In les 4 gaat het over fietsreparatie, en begrip hebben van de werking van een fiets en de stroomkring. Begrip hebben van de gereedschappen die nodig zijn bij klusjes aan de fiets, een band kunnen plakken of verwisselen, het licht maken, stuur of zadel op maat kunnen verstellen, de ketting kunnen aanspannen en een wiel richten. Hardware komt aan de orde in les 5, zoals over de aansluitingen van hardware aan een computer, het begrip hebben van de gereedschappen die nodig zijn bij klusjes aan de computer en de voorzorgsmaatregelen die nodig zijn. Ook leert men een kaart of apparaat verwisselen. Voor aanmelding kan men op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur terecht bij Welzijn Teylingen, J.P. Gouverneurlaan 40 B (in het Onderdak) of telefonisch: tel. 0252-231805.

Gospelkoor zoekt stemmen Sassenheim - Soul2Soul is een vorig jaar opgericht gospelkoor bestaande uit ruim dertig leden. De songs die door het koor ten gehore gebracht worden zijn in zowel black- als white-gospelstijl en lopen uiteen van ballads tot up tempo-nummers. De gebruikte koorarrangementen zijn drie- tot vierstemmig met diverse solopartijen. Het gospelkoor is men op zoek naar versterking voor de bas- en tenorpartijen en jongeren om zo een goede balans te krijgen in de samenstelling van het koor. Maar ook vrouwen zijn welkom. Muzikaliteit en enthousiasme zijn een must, zangervaring en noten kunnen lezen een pré. De koorleden zijn van uiteenlopende leeftijd en achtergrond, maar saamhorigheid, enthousiasme, kwaliteit en beleving zijn de trefwoorden. Er wordt wekelijks gerepeteerd in de Havenkerk aan de Bijweglaan 4 in Sassenheim op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Men kan eventueel vrijblijvend komen kijken of meezingen. Voor meer informatie: www.gospelkoor-soul2soul.nl.


Bij Healthclub ProLife werk je in een klein gemotiveerd team. Iedereen zet zich dagelijks in om alle leden een goede service en uitstekende begeleiding te geven. Tevens werk je in een professionele sfeer waarbij collegaâ&#x20AC;&#x2122;s open en gezellig met elkaar omgaan.

CoĂśrdinator Sales m/v (32-40 uur per week) Wij zijn per zo spoedig mogelijk op zoek naar een CoĂśrdinator Sales m/v voor 32-40 uur per week. Werktijden zijn onregelmatig.

   

  Ä&#x17E;ĹŠÄ&#x201A;Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;Ĺ&#x161;Ä&#x201A;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśDÄ&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?ĹśÄ&#x201A;ZĹ?ĹŠĹśĆ?Ä?ĆľĆ&#x152;Ĺ?Ĺ?Ć?Ĺ˝Ć&#x2030;Ç&#x152;Ĺ˝Ä&#x17E;ĹŹĹśÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2014; 

>Z>/E'>>ͲZKhE,sEDtZ<Z tĹ?ĹŠÇ&#x152;Ĺ˝Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x17E;ŜžÄ&#x17E;ĹśĆ?Ä&#x17E;ŜžÄ&#x17E;Ć&#x161;Í&#x2014; ͲDKÇ Ä&#x17E;Ć&#x152;ŏͲÄ&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ŜŏĹśĹ?Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ä&#x201A;ƾ͏Ä&#x161;Ĺ?Ć&#x2030;ůŽžÄ&#x201A; ͲÄ&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?ĹśĹ?ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;Ä?Ĺ˝Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2DC; ͲÄ&#x201A;ĨĨĹ?ĹśĹ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ć&#x161;ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;Ć&#x161;Ĺ˝Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ć?ĹľÄ&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÇ Ä&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?Ć&#x2030;Ĺ˝Ć&#x152;Ć&#x161;Í&#x2DC; ͲĆ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ĺ?Ä?Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x161;Í&#x2DC; ͲÄ&#x17E;Ä&#x17E;ŜŽĆ&#x2030;Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x152;ĆľĹ?ĹľÄ&#x161;ĹŹÄ&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x201A;ĹŹĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Í&#x2DC; ͲĹ?Ä&#x17E;Ä&#x17E;ŜϾĆ&#x161;Ĺ˝Ć&#x161;ϹžÄ&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ć&#x161; ͲÄ&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;ŽŽŏÇ Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹśÇ Ĺ?ĹŻĹŻÄ&#x17E;ĹśÇ Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÄ&#x17E;Ĺś ͲĆ&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ĺ&#x161;ĹśĹ?Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć?Ć?Ä&#x17E; ͲÄ&#x17E;ĹśĹ?Ĺ?Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x17E;ŜŜĹ?Ć?Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x201A;Ä&#x161;ĹľĹ?ĹśĹ?Ć?Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ŝ͏ŽĨÄ?ŽžĆ&#x2030;ĆľĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152; sŽŽĆ&#x152;Ä&#x201A;ĹŻĹŻÄ&#x17E;Ç&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;ŏŽžÄ&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÇ&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹľĹ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;ŜŽĆ&#x2030;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ŜŊÄ&#x201A;Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;Ĺ&#x161;Ä&#x201A;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ŜŽÍ&#x2DC;Ä&#x201A;Í&#x2DC;Í&#x2014; ͲŽŜÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ&#x161;ŽƾÄ&#x161;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÄ?Ĺ˝Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺś ͲŽŜÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ&#x161;ŽƾÄ&#x161;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺ?Ĺś ͲĆ?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹŻĹ?ĹśĹ?Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÄ?Ĺ˝Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺś

Als CoĂśrdinator Sales ben je verantwoordelijk voor het aansturen van het salesteam. Ook het controleren en het complementeren van de sales, retentie en administratie tijdens het verkoopproces behoren tot de taken van de CoĂśrdinator Sales. Het verkoopproces wordt van kop tot staart administratief gecoĂśrdineerd door de CoĂśrdinator Sales. De CoĂśrdinator Sales rapporteert aan de manager. Daarnaast zal je ook zelf met het salesteam diensten meedraaien. Functie-eisen Voor een CoĂśrdinator Sales m/v gelden de volgende functie-eisen: a) b) c) d) e) f) g) f) g)

HBO werk-/denkniveau; Bij voorkeur leidinggevende ervaring; Positief en optimistisch; Een drive krijgen van sales; Een team kunnen enthousiasmeren; Sterk in je schoenen staan; Goed met mensen kunnen werken; Goede beheersing van de Nederlandse taal; Klantvriendelijk.

Ben jij na het zien van deze vacature enthousiast geworden om ons gezellige team te komen versterken? Gaan hard werken en plezier bij jou hand in hand? Dan nodigen wij jou graag uit om te solliciteren! Stuur je motivatie en CV naar info@healthclubprolife.nl

,Ä&#x17E;Ä?ĹŠÄ&#x17E;Ĺ?ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć?Ć?Ä&#x17E;Í? ^Ć&#x161;ƾƾĆ&#x152;ĹŠÄ&#x17E;Ä?Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;ĨÄ&#x17E;ĹśsĹśÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?ŜĨŽÎ&#x203A;ĹľÄ&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?ĹśÄ&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠĹśĆ?Ä?ĆľĆ&#x152;Ĺ?Í&#x2DC;ŜůdÍ&#x2DC;Ä&#x201A;Í&#x2DC;Ç&#x20AC;Í&#x2DC;Í&#x2014;Ä&#x201A;ŜŜÇ&#x2021;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ĺś^Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?ĹŠĹś Fitnessclub Energiek is een gezellige sportclub met de meest geavanceerde toestellen. Wij geven leuke en afwisselende groepslessen. Wij zijn op zoek naar een

enthousiaste instructeur m/v

die ervaring heeft met spinning en pump (heb je meer ervaring met andere lessen dan kan je ook reageren) Ook inzet achter de bar en fitnesszaal horen tot je werkzaamheden zodat het lekker afwisselend blijft. Wij bieden een uitstekend salaris. ŽůŽƾĆ&#x152;Ć?Î&#x2DC;'Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśsĹ?Ć?Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśĹ?Ć&#x152;ŽŽĆ&#x161;Ĺ&#x161;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹŻÍŹĹ?ĹľĆ&#x2030;Ĺ˝Ć&#x152;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĆľĆ&#x152;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÇ&#x152;Ĺ?ĹŠÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ?ĹŻĹ˝Ä&#x17E;ĹľÄ&#x17E;ĹśÍ&#x2022;Ć&#x2030;ĹŻÄ&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2022;Ä?ŽžÄ&#x17E;ĹśÄ&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ć&#x152;ŽŽĹ?Ͳ Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ĺ˝Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ć?Í&#x2DC;>Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x201A;ĹśÄ?Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹśĹ?Ć&#x152;ŽŽĆ&#x161;Ĺ&#x161;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹŻĆ?Í&#x2022;Ć&#x161;ĆľĹ?ĹśÄ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ĺ˝Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ä?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśĹ?ĹśÄ?Ĺ?ŜŜÄ&#x17E;ŜͲÄ&#x17E;ĹśÄ?ĆľĹ?Ć&#x161;Ä&#x17E;ŜůÄ&#x201A;ĹśÄ&#x161;Í&#x2DC; 'Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ĺ?Ĺ?Ä&#x161;Ĺ˝Ć&#x2030;Ä?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺ?Ĺś<ĹŻÄ&#x17E;Ĺ?KĹ˝Ć?Ć&#x161;Ć&#x161;Ä&#x17E;ZĹ?ĹŠĹśĆ?Ä?ĆľĆ&#x152;Ĺ?

dÄ&#x17E;Ć&#x152;ĆľĹ?Ć&#x161;Ä?Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x161;Ĺ?ĹśĹ?Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśŽŜĆ?Ä?ŽžžÄ&#x17E;Ć&#x152;Ä?Ĺ?Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x201A;ĹľÇ&#x152;Ĺ˝Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x17E;ĹśÇ Ĺ?ĹŠĎŽÄ?ŽůůÄ&#x17E;Ĺ?Ä&#x201A;Î&#x2013;Ć?Í&#x2014; ÍťsÄ&#x17E;Ć&#x152;ŏŽŽĆ&#x2030;ÍŹÄ&#x201A;Ä&#x161;Ç&#x20AC;Ĺ?Ć?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?ĹśĹ?Ä&#x17E;ĹŻĹ?Ĺ?ÄŁ ÍťsÄ&#x17E;Ć&#x152;ŏŽŽĆ&#x2030;ÍŹÄ&#x201A;Ä&#x161;Ç&#x20AC;Ĺ?Ć?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?ĹśĹ?ĆľĹ?Ä&#x161;EÄ&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŻÄ&#x201A;ĹśÄ&#x161;

Solliciteren kan naar Fitnessclub Energiek, t.a.v. Rob van Rossum, Voorschoterweg 3, 2235 SE Valkenburg. Ons adres: Energiek Fitness Voorschoterweg 3, Valkenburg T 071 407 64 00

W W W . F I T N E S S - E N E R G I E K . N L

/ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ç&#x152;Ä&#x17E;Ç&#x152;Ä&#x17E;ůĨĆ?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ĺ?Ĺ?Ä&#x17E;ĹŠĹ˝Ä?Ä?Ä&#x17E;ŜŊÄ&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ç Ĺ˝Ĺ˝Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹŻĹ?ĹŠĹŹÇ&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä?ŽžžÄ&#x17E;Ć&#x152;Ä?Ĺ?ÄŁĹŻÄ&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć?ƾůĆ&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśĹ?ĹśĹŠĹ˝ĆľÇ Ĺ? Ĺ?Ĺ? Ĺ? ĹŠ ĹŠ Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x152;Ĺ˝Ć&#x152;Ĺ?Ĺ?ĹśĹ?Ć?Ĺ?Ä&#x17E;Ä?Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x161;Í&#x2DC;ĹŻĆ?Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x161;ĹŠÄ&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹŹĹŻÄ&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ä&#x17E;Ĺ&#x161;ŽƾÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x17E;ĹśĹŠĹ˝ĆľÇ Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśÄ&#x17E;Ć&#x161;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÇ&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĆľĹ?Ć&#x161;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2DC;/ĹśÄ&#x17E;Ä&#x17E;ĹśžŽÄ?Ĺ?Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;Ć?Ĺ&#x161;Ĺ˝Ç Ć&#x152;ŽŽžÄ?Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹśĹ?ĹŠÄ&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹśĹ?Ä&#x17E;ĆľÇ Ä&#x17E;Ä?ŽůůÄ&#x17E;Ä?Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ć? ŽŜÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x201A;Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;Í&#x2DC;

Ä&#x17E;ŜŊĹ?ĹŠÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ĺ?Ä&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ç Ĺ?ĹŠÇ&#x152;Ĺ˝Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x17E;ĹśÍ? ÍťDKĹ˝Ć&#x2030;ĹŻÄ&#x17E;Ĺ?Ä&#x161;Ĺ?ĹśĹ? ÍťZĹ?ĹŠÄ?Ä&#x17E;Ç Ĺ?ĹŠĆ? Íť>Ä&#x17E;Ĺ?Ć&#x161;ĹľÄ&#x201A;ĹŹĹŹÄ&#x17E;ĹŻĹ?ĹŠĹŹÄ?ŽŜĆ&#x161;Ä&#x201A;Ä?Ć&#x161; ÍťŽŽĆ&#x152;Ç&#x152;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ć&#x161;Ĺ?ĹśĹ?Ć?Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;žŽĹ?Ä&#x17E;Ĺś Íť/ĹśĆ?Ć&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ç&#x152;Ĺ?ĹŠĹśŽžĹ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśÄ&#x17E;Ć&#x161;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹĆľĹ?Ć&#x161;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x161;Ä&#x17E;Ĺś Íť<Ä&#x17E;ŜŜĹ?Ć?Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;&Ć&#x152;Ä&#x201A;ĹśĆ?Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹŻÍžĆ&#x2030;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ç&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;Ä&#x17E;ĹŻĹ?Ĺ?ÄŁÍż ÍťdĆľĆ?Ć?Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ĎŽĎŹͲĎŻĎŹĹŠÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152; ŽůŽƾĆ&#x152;Ć?Î&#x2DC;'Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2014;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśĹ?ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć?Ć?Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹĹ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152; ÍťEŽͲŜŽŜĆ?Ä&#x17E;ĹśĆ?Ä&#x17E;Í&#x2022;ŽŜĹ?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ç Ĺ˝ĹśĹ?Ä&#x17E;ĹśÇ Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹĆ?ĨÄ&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152; ÍťĹ?Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?Ä&#x17E;žŽĹ?Ä&#x17E;ĹŻĹ?ĹŠĹŹĹ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹśÇ&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;Ä&#x201A;Ä¨Ç Ĺ?Ć?Ć?Ä&#x17E;ĹŻĹ?ĹśĹ?Ä&#x17E;ĹśŽŜĆ&#x161;Ç Ĺ?ĹŹĹŹÄ&#x17E;ĹŻĹ?ĹśĹ? ÍťÄ&#x17E;ĹśĆ&#x2030;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ć&#x161;Ĺ?Ĺ?Ä&#x17E;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ŏŽžĹ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ĺ?ĹśĹ?ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ĺ&#x161;ŽƾĆ?Ĺ?Ä&#x201A;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä?ŽůůÄ&#x17E;Ĺ?Ä&#x201A;Î&#x2013;Ć? ÍťÄ&#x17E;ĹśÄ&#x201A;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹŹĹŹÄ&#x17E;ĹŻĹ?ĹŠĹŹÄ&#x17E;Ć&#x2030;Ć&#x152;Ĺ˝Ç&#x20AC;Ĺ?Ć?Ĺ?Ä&#x17E;Ä?Ĺ˝Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ŜŽĆ&#x2030;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ć?Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?Ć? ,Ä&#x17E;Ä?ĹŠÄ&#x17E;Ĺ?ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć?Ć?Ä&#x17E;Í?^Ć&#x161;ƾƾĆ&#x152;ĹŠÄ&#x17E;sĹśÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Í&#x2014;

ŽůŽƾĆ&#x152;Ć?Î&#x2DC;'Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśsĆ&#x161;Ä&#x201A;Ç&#x20AC;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;WÍ&#x2DC;Í&#x2DC;ZÍ&#x2DC;:ŽŜĹ?Ä&#x17E;ĹŠÄ&#x201A;ĹśͲÄ&#x17E;ZĹ˝Ç&#x2021;Ć?ůŽŽĆ&#x161;ϲͲĎŽĎŽĎŻĎ­EZĹ?ĹŠĹśĆ?Ä?ĆľĆ&#x152;Ĺ? ŽĨĹľÄ&#x201A;Ĺ?ĹŻĹśÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?ĹľĆ&#x2030;Ĺ˝Ć&#x152;Ć&#x161;Î&#x203A;Ä?ŽůŽƾĆ&#x152;Ć?Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ĺ?Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2DC;Ä?Žž

-"."/

01234#"/5/2444#"60 Wij verkopen bloemen, planten en aanverwante artikelen in Zweden en Finland. Voor versterking van ons team zoeken wij:

CHAUFFEUR/VERKOPERS         ! " # ! $%&'(%()'*) "&  +,! 


HUISARTSENPRAKTIJK HAASWIJK is een groepspraktijk in Oegstgeest. Er werken 3 huisartsen, 2 huisartsen in opleiding, 2 praktijkondersteuners (somatiek en GGZ) en 5 parttime doktersassistentes. In het pand zijn ook een 1ste lijns psychologe en een diëtiste werkzaam. Op korte termijn zijn wij op zoek naar:

PRAKTIJKONDERSTEUNER somatiek (HBO-niveau) voor 20-24 uur per week en

GEDIPLOMEERDE DOKTERSASSISTENT(e) voor +/- 16 uur per week De praktijkondersteuner is voornamelijk verantwoordelijk voor de organisatie en begeleiding van patiënten met chronische aandoeningen (DM, astma, COPD/CVRM, ouderen etc.) Van de doktersassistente verwachten wij dat zij zelfstandig kan werken en dat zij zich binnen haar vakgebied wil blijven ontwikkelen. Interesse? Je vragen of je sollicitatie met CV: Huisartsenpraktijk Haaswijk, t.a.v. Herma Kruithof, Boerhaaveplein 19, 2343 LT Oegstgeest. Tel.: 071-5177461. Website: www.haaswijkhuisartsen.nl

De afgelopen jaren heeft Healthclub ProLife zich steeds meer ontwikkeld van een klassieke sportschool tot een moderne healthclub. Wij focussen ons tegenwoordig niet meer alleen op sport. De nadruk ligt steeds meer op de lichamelijke gezondheid en geestelijke rust van onze leden. Wij vinden het belangrijk dat onze leden positief, gezond en vol energie door het leven gaan en daar proberen wij hen zo goed mogelijk bij te helpen. Bij Healthclub ProLife werk je in een klein gemotiveerd team. Iedereen zet zich dagelijks in om alle leden een goede service en uitstekende begeleiding te geven. Tevens werk je in een professionele sfeer waarbij collega’s open en gezellig met elkaar omgaan.

Lidmaatschapsadviseur m/v (16-24 uur per week) Wij zijn per zo spoedig mogelijk op zoek naar een Lidmaatschapsadviseur m/v voor 16-24 uur per week. Werktijden zijn onregelmatig. Als Lidmaatschapsadviseur adviseer je leden bij de aankoop van een lidmaatschap. Je werkt samen met collega’s in een salesteam. Ook de administratie tijdens het verkoopproces behoren tot de taken van de Lidmaatschapsadviseur. Tevens ben je verantwoordelijk voor retentie. De Lidmaatschapsadviseur rapporteert aan de Coördinator Sales. Functie-eisen Voor een Lidmaatschapsadviseur m/v gelden de volgende functie-eisen: a) b) c) d) e) f) g)

MBO werk- denkniveau; Positief en optimistisch; Een drive krijgen van sales; Sterk in je schoenen staan; Goed met mensen kunnen werken; Goede beheersing van de Nederlandse taal; Klantvriendelijk.

Ben jij na het zien van deze vacature enthousiast geworden om ons gezellige team te komen versterken? Gaan hard werken en plezier bij jou hand in hand? Dan nodigen wij jou graag uit om te solliciteren! Stuur je motivatie en CV naar info@healthclubprolife.nl

Bij Healthclub ProLife werk je in een klein gemotiveerd team. Iedereen zet zich dagelijks in om alle leden een goede service en uitstekende begeleiding te geven. Tevens werk je in een professionele sfeer waarbij collega’s open en gezellig met elkaar omgaan.

Fitnessinstructeur m/v

(40 uur)

Wij zijn per direct op zoek naar een fitnessinstructeur voor 40 uur per week (minder uur in overleg). Werktijden zijn van 7.30 uur tot 15.00 uur en/of van 15.00 uur tot 22.30 uur. Als fitnessinstructeur ben je verantwoordelijk voor de fitnessbegeleiding en het beheren van de fitnessafdeling. Je houdt je bezig met het actief begeleiden van de leden bij fitnessactiviteiten doormiddel van het geven van instructies, coaching en motivatie. Tevens ondersteun en adviseer je leden bij het behalen van hun doelstellingen. Verder zorg je ervoor dat de fitnesszaal op orde en schoon is en let je erop dat de huisregels en procedures worden nageleefd. Functie-eisen Voor de sportinstructeur gelden de volgende functie-eisen: a) MBO werk- en denkniveau; b) Diploma ALO, CIOS, Fitnesstrainer A/Aerobictrainer A of andere rijkserkende opleidingen die bevoegdheid geven tot het uitoefenen van de functie; c) Geldig EHBO- en reanimatiediploma is een pre; d) Goede beheersing van de Nederlandse taal; e) Klantvriendelijk; f) Minimaal 1 jaar ervaring in het verzorgen van sportonderricht; g) Goede lichamelijke conditie. Ben jij na het zien van deze vacature enthousiast geworden om ons gezellige team te komen versterken? Gaan hard werken en plezier bij jou hand in hand? Dan nodigen wij jou graag uit om te solliciteren! Stuur je motivatie en CV naar info@healthclubprolife.nl


FEEST IN OEGSTGEEST

gezicht in Oegstgeest.

Saton Optiek zou Saton Optiek niet zijn als de opening van de winkel geen feestelijk tintje zou krijgen.

Hij was jarenlang vestigingsmanager van het

Daarom heeft het de bekende stylist en fervente

voormalige Van Mastrigt Optiek en is nu, na wat

brildrager Maik de Boer uitgenodigd om zaterdag 1 oktober tussen 12.00 en 15.00 uur, de eerste

Arjan de Jong

ZATERDAG 1 OKTOBER OPENT SATON OPTIEK DE DEUREN VAN ALWEER DE VIJFDE VESTIGING VAN HET FAMILIEBEDRIJF.

In de persoon van Arjan de Jong heeft Saton Optiek niet alleen een zeer deskundige en professionele vestigingsmanager gevonden, Arjan is ook een vertrouwd

omzwervingen, weer terug op zijn oude vertrouwde plek in het centrum van Oegstgeest.

U BENT ZATERDAG 1 OKTOBER VANAF 9 UUR DE HELE DAG WELKOM OM ONZE NIEUWE WINKEL TE BEWONDEREN EN KENNIS TE MAKEN MET ONZE MEDEWERKERS.

Na Katwijk, Leiderdorp, Amsterdam en Leiden is het nu de beurt aan Oegstgeest om kennis te maken met de bijzondere en kwalitatief hoogwaardige oogzorg, de trendsettende collecties monturen en zonnebrillen en de state-of-the-art contactlenspraktijk.

www.satonoptiek.nl

klanten desgewenst van advies te voorzien.

Uiteraard ook als u niet direct een nieuwe (zonne)bril of contactlenzen nodig heeft.

AMSTERDAM

KATWIJK

LEIDEN

LEIDERDORP

OEGSTGEEST

1e van der Helststraat 3a, 1073 AA T +31(0)20 5788500

Princestraat 38, 2225 GC T +31(0)71 4014763

Lange Mare 118, 2312 GV T +31(0)71 5131010

Winkelhof 43, 2353 TT T +31(0)71 5412521

Terweeweg 52, 2341 CS T +31(0)71 5652090

Woning Laura de Groot krijgt gunstiger Energielabel na verbetering

Meer Met Minder-aanbieders? Makkelijk!

‘We gaan beslist de CV-ketel vervangen’

VerbeterUwHuis.nl

Laura de Groot en haar partner wonen in Maarssen, in een oude arbeiderswoning uit

VerbeterUwHuis.nl is een gezamenlijk initiatief van Milieu Centraal en Agentschap NL

1936. Laura vult op verzoek van Milieu Centraal de nieuwe adviesmodule VerbeterUwHuis.nl in. “We hebben eerder al de spouwmuur geïsoleerd, en er zat al dubbel glas in”, vertelt ze. “Nu is de CV-ketel aan vervanging toe. En we willen ook graag weten wat het

Speel met VerbeterUwHuis.nl

scheelt als we het dak isoleren”. Op haar laptop opent Laura de website

het indicatieve Energielabel naar C.

‘www.VerbeterUwHuis.nl’. “Lekker

“Wow, dat gaat wel erg goed zo”,

Een lagere energierekening: dat is het belangrijkste doel van energiebesparende maat-

overzichtelijk” is de eerste indruk. Ook

reageert Laura. Meteen is ook te zien

regelen in huis. Daarnaast wordt het huis behaaglijker en kan de marktwaarde stijgen.

valt haar op dat de site niet alleen over

wat de ketel gaat kosten: ruim 3000

Op de nieuwe website www.VerbeterUwHuis.nl is snel te zien welke investering er no-

energiebesparing gaat, maar dat je

euro. Daar staat een jaarlijkse besparing

dig is om uw huis energiezuiniger te maken, en hoeveel u gaat besparen. Daarnaast

ook kunt nagaan of je subsidie kunt

op de gasrekening van ruim 300 euro

kunt u zien of er subsidie te verkrijgen is en kunt u direct een uitvoerder vinden.

krijgen. “Dat is echt handig”. Laura vult

tegenover. Dan klikt Laura naar de

de gegevens van haar woning in, zoals

subsidiemogelijkheden, en blijkt dat

Op VerbeterUwHuis.nl kunt u een zestal

Subsidiemogelijkheden

bouwjaar en oppervlakte. De computer

de provincie Utrecht dit jaar subsidie

vragen invullen. Na het invullen van o.a.

VerbeterUwHuis.nl geeft u bovendien inzicht

vult uit zichzelf een paar gegevens aan,

verleent. “Daar gaan we zeker achteraan,

het bouwjaar, het type woning, het aantal

in landelijke en plaatselijke subsidiemoge-

Inmiddels zijn er al meer dan 1.200

die desgewenst nog kunnen worden

die nieuwe ketel komt er nu misschien

bewoners en de oppervlakte, is een goede

lijkheden die een investering aantrekkelijker

Meer Met Minder-aanbieders in

veranderd. Vooroorlogse woningen hebben

wel eerder dan we van plan waren”. Tot

inschatting te maken van de verbetermogelijk- maken. Als gebruiker hoeft u bij de vragen

van oorsprong geen geïsoleerde gevel en

slot klikt ze door naar bedrijven die de

heden waarmee u het meest kunt besparen.

alleen de eigen woonplaats in te vullen om

ook geen dubbel glas. Laura wijzigt haar

klus kunnen uitvoeren. Op het scherm

De site is gemaakt door de onafhankelijke

dit overzicht te krijgen.

gegevens op deze onderdelen. Na deze

verschijnen de gegevens van tal van

dakisolatie aan. Laura kiest voor een isolatie

op. Dat is gunstig als we ons huis later gaan

voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal in

www.VerbeterUwHuis.nl

extra cursussen gespecialiseerd hebben

aanpassingen springt de indicatie van het

installateurs die de klus kunnen klaren.

van meer dan 8 cm. “Als we het doen, doen

verkopen”.

samenwerking met AgentschapNL, een

in energiebesparende verbouwingen. Ze

Energielabel meteen van F naar D. Laura is

“Goed dat erbij staat dat je minimaal drie

we het meteen goed”. Het label verbetert

Al met al vindt Laura de site echt een

uitvoeringsorgaan van de overheid. De site is

weten er niet alleen van alles van, maar

positief verrast over deze verbetering.

offertes moet vragen”.

nog verder. “Maar de investering is wel heel

aanrader. “Door te spelen met verschillende

gratis te gebruiken.

fors, meer dan 7000 euro. Daar moeten we

opties, krijg je een goed idee van wat je kunt

Wilt u met energiebesparende verbouwingen aan de slag? Maak het uzelf dan makkelijk en kies voor een Meer Met Minder-aanbieder.

Nederland. Dit zijn bedrijven uit de bouw- en installatiesector die zich door

werken ook samen. “Stel dat u verschillende dingen wilt laten doen, zoals dubbel glas, na-

Subsidie

Laura besluit dan nog één ding te checken,

nog even over nadenken. We beginnen met

verbeteren in je huis en wat het je oplevert.

Spelen

Dan is de CV-ketel aan de beurt. Laura

en zoekt het scherm met haar huidige situ-

de ketel, die is toch aan vervanging toe, en

En zonder deze site had ik niet geweten dat

U kunt op de website met diverse opties

kiest voor een HR-ketel. Direct springt

atie weer op. Daar klikt ze het onderdeel

het levert meteen een beter Energielabel

we subsidie kunnen krijgen”.

‘spelen’, om zo na te gaan met welke

isolatie, zonnepanelen en een nieuwe zuinige CV-ketel, dan zorgen wij dat alle klussen uitgevoerd worden. Als

Meer informatie

verbetering de grootste energiebesparing

Energie besparen is geld besparen

kan worden gehaald. Voor het ene huis is dat gevelisolatie, voor een ander huis misschien dubbel glas. Huiseigenaren kunnen zich

Heeft u een vraag over de website

ook richten op de vraag hoe ze van een

VerbeterUwHuis.nl of over

Verwarming is de grootste kostenpost op de energierekening. Door energiebespa-

ongunstig Energielabel Wonen, zoals F of E,

energiebesparing in het algemeen?

Met Minder-aanbieder Isotechniek

rende maatregelen kan die rekening met sprongen omlaag. Wel moet u eerst geld

naar een uitstekend A-label komen. De site

Ga naar www.milieucentraal.nl of mail

Isolatie. De Meer Met Minder-bedrijven

uitgeven voordat het besparen begint. Maar u verdient de investering sneller terug

doet daarvoor suggesties.

naar infoservice@milieucentraal.nl.

kunnen ook een Maatwerkadvies

dan u denkt.

Het resultaat is een gedetailleerd rapport.

Bellen kan ook.

klant heeft u maar met één partij te maken”, aldus Fred Rutgers van Meer

Wilt u direct met de uitvoering aan de

Energiebesparing voor u opstellen, Neem nu spouwmuurisolatie. Veel oudere

echt op verdienen”, glundert Danny.

slag? Dan kunt u, via dezelfde site, een

huizen hebben een ongeïsoleerde spouw.

“Wat nog veel belangrijker is”, vult Ingrid

gespecialiseerd bedrijf zoeken. De site

Zoals Danny en Ingrid uit Spijkenisse. Ze

aan, “is dat we er straks lekker warm bij

verwijst naar deze ‘Meer Met Minder-

het oplevert aan energie-, en dus

wonen in een hoekhuis en lieten hun situatie

zitten”.

aanbieders’ die u desgewenst het

Deze pagina wordt mede aangeboden

kostenbesparing, wat de benodigde

narekenen. Het isoleren van hun buitenmu-

volledige traject van energiebesparing in

door:

investering is en of er subsidies voor

ren kost zo’n 1500 tot 2000 euro.

Op de website van Milieu Centraal vindt

huis uit handen kunnen nemen. Van een

Op de gasrekening besparen ze echter

u veel informatie over isolatie en andere

Maatwerkadvies Energiebesparing tot en met

jaarlijks 450 euro. “We hebben de kosten er

manieren om energie te besparen.

de uitvoering van de maatregelen en hulp bij

zodat u in één rapport ziet wat de mogelijkheden in uw huis zijn, wat

beschikbaar zijn. U vindt de bedrijven op postcode op www.meermetminder.nl

dus binnen vijf jaar uit. En daarna gaan we er www.milieucentraal.nl/energiebesparing

het aanvragen van subsidies.


BUIS MEUBELEN EN SLAPEN Meubelset â&#x20AC;&#x2122;Eco-Snowâ&#x20AC;&#x2122; t IPFLCBOL t FFUUBGFM t FFULBNFSTUPFMFO t TBMPOUBGFM t UWNFVCFM

Setprijs

â&#x201A;¬ 2.995,-

Meubelset â&#x20AC;&#x2122;Warm Oakâ&#x20AC;&#x2122; t [JUTCBOL t [JUTCBOL t FFUUBGFM t TBMPOUBGFM t FFULBNFSTUPFMFO

Setprijs

â&#x201A;¬ 4.295,-

Meubelset â&#x20AC;&#x2122;Light Oakâ&#x20AC;&#x2122; t ESFTTPJS t FFUUBGFM t FFULBNFSTUPFMFO t TBMPOUBGFM t [JUTCBOL t GBVUFVJMT

Setprijs

â&#x201A;¬ 4.995,-

Meubelset â&#x20AC;&#x2122;Landelijkâ&#x20AC;&#x2122; t [JUTCBOL t TJFSLVTTFOT t TBMPOUBGFM t GBVUFVJMT t FFUUBGFM t FFULBNFSTUPFMFO

Setprijs

â&#x201A;¬ 5.995,-

Meubelset â&#x20AC;&#x2122;Lime Oakâ&#x20AC;&#x2122; t ESFTTPJS t FFUUBGFM t FFULBNFSTUPFMFOMFEFSMPPN t TBMPOUBGFM t [JUTCBOL TUPGPGMFEFS

t MFEFSFOGBVUFVJMT

Square 2C â&#x201A;¬

1.498,-

FMFLUSWFSTUFMCBBSé 

Square 3C â&#x201A;¬

1.998,-

FMFLUSWFSTUFMCBBSé 

Setprijs

â&#x201A;¬ 6.695,-

Boxspring Superior â&#x201A;¬

2.795,-

Boxspring Grande â&#x201A;¬

FMFLUSWFSTUFMCBBSé 

3.695,-

FMFLUSWFSTUFMCBBSé 

MEUBELEN EN SLAPEN

â&#x20AC;&#x2122;ALLES Sluisweg 25

ONDER Ã&#x2030;Ã&#x2030;N DAKâ&#x20AC;&#x2122;

2225XH Katwijk aan Zee

T(071) 40 129 64

F(071) 40 719 99


pagina 26

28 SEPTEMBER 2011

Avond voor omwonenden

Avenier start gesloten jeugdzorg Teylingereind Oegstgeest/Sassenheim - Op 5 oktober is er een voorlichtingsavond voor omwonenden uit Oegstgeest en Sassenheim om kennis te maken met Avenier, de organisatie die gesloten jeugdzorg gaat aanbieden in de nieuwbouw bij forensisch centrum Teylingereind. De voorlichtingsavond is van 19.30 tot 21.00 uur. Men kan zich om 19.15 uur melden op de parkeerplaats van de Klinkenbergerplas, waarna men naar de nieuwbouw wordt gebracht. Teylingereind en Avenier hebben van oudsher nauwe betrekkingen en slaan nu gezamenlijk een nieuwe weg in. Dit houdt in dat Avenier in de nieuwbouw van Teylingereind een nieuwe locatie gesloten

jeugdzorg start. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzocht in 2010 aan Avenier om 48 plaatsen te realiseren. Daar kwam dit jaar het verzoek bij om de locatie Alexandra in Almelo ook over te plaatsen naar de nieuwbouw. Deze operatie is nodig vanwege structurele overcapaciteit van gesloten jeugdzorg in het oosten van het land en de vraag hiernaar in het westen. In totaal gaat het om 108 plaatsen. De plaatsen zijn bestemd voor jongens en meisjes in de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar. De jongens en de meisjes worden gescheiden op verschillende afdelingen geplaatst. Jongeren die gesloten jeugdzorg nodig hebben worstelen met een complexe problematiek die vaak in meerdere aspecten van hun leven speelt: thuis, op school en in hun vrije tijd. Zij komen vaak uit

ontwrichte gezinnen en hebben een langdurige zorggeschiedenis. Hun ontwikkeling stagneert en kan weer op gang worden geholpen in de veilige omgeving van gesloten jeugdzorg.

Naam De nieuwe locatie heet De Vaart en is vernoemd naar de Haarlemmertrekvaart die achter het terrein stroomt. Ook verwijst De Vaart naar de vaart die Avenier in de ontwikkeling van de jongeren wil brengen. Avenier werkt samen met Horizon, een partner in de regio op het gebied van jeugdzorg en onderwijs. In september is Avenier gestart met het werven van medewerkers voor pedagogische teams. In januari 2012 zullen de eerste jongeren instromen.

Guus Westdorp â&#x20AC;&#x2DC;doetâ&#x20AC;&#x2122; Shaffy in â&#x20AC;&#x2DC;t Onderdak Sassenheim - Zaterdag 1 oktober: Guus Westdorp met â&#x20AC;&#x2DC;Ramses-De Liederenâ&#x20AC;&#x2122; in het Onderdak. Samen huilen en huilen van het lachen om de wereld om ons heen. In zijn theaterconcert: â&#x20AC;&#x2DC;Ramses-De Liederenâ&#x20AC;&#x2122; brengt pianist-zanger Guus Westdorp een muzikale ode aan het werk van Ramses Shaffy. Bekende liederen, maar ook minder bekende als â&#x20AC;&#x2DC;Ik laat jou niet voor de poortâ&#x20AC;&#x2122; enâ&#x20AC;&#x2122; Ik ga met het circus meeâ&#x20AC;&#x2122;, komen voorbij. Westdorp pakt het repertoire van Shaffy bij de hand om er vervolgens een hele eigen klank aan te geven. Met een eigen stem en voorzien van nieuwe arrangementen en vrije improvisaties is â&#x20AC;&#x2DC;Ramses-De Liederenâ&#x20AC;&#x2122; iedere keer weer verrassend. Uitbundig en ingetogen voert Guus Westdorp zijn publiek weer even langs de eindeloze grachten, in nachten vol eenzaamheid en verlangen en door velden van vurige liefdes. En dan lijkt het soms of Ramses weer door de zaal waart. Guus Westdorp was betrokken bij tal van muzieken theaterproducties. Zijn liefde voor taal en muziek maakt hem tot een gewild begeleider. Zo was hij onder meer pianist bij Toon Hermans, Rene Froger en Mathilde Santing. Ook als componist boekte hij succes met â&#x20AC;&#x2DC;Blijf bij mijâ&#x20AC;&#x2122;, van Paul de Leeuw en Ruth Jacott). Kaarten ĂĄ â&#x201A;Ź 17,50 zijn te koop bij Primera Van der Lans aan de Hoofdstraat 208 in Sassenheim.

Goed voorbereid op de NVM Open Huizen Dag Guus Westdorp.

Vrijwilligers Halloween

Loop binnen voor advies en een tas vol tips* * Vraag naar de voorwaarden.

Sassenheim - Zaterdag 29 oktober zal in Park Rusthoff in Sassenheim weer Halloween gevierd gaan worden. Om dit evenement te doen slagen is de evenementencommissie van het park op zoek naar vrijwilligers die op deze dag in het park van 18.00 tot 21.00 uur willen helpen met de opbouw en tijdens het evenement willen fungeren als spook, griezel, engerd, begeleider of bewaker. Ook na afsluiting zijn veel handen nodig om alles weer af te breken en op te ruimen. Aanmeldingen worden graag ontvangen door Ria Faber: e-mail faberkrol@tele2.nl, en telefoon 0252-217496 of 06-12152473.

/DDWMHLQGH616:LQNHOLQIRUPHUHQRYHUKHWEHGUDJGDWMHPD[LPDDOYHUDQWZRRUGNXQWOHQHQ 'DQNXQMHWLMGHQVGH1902SHQ+XL]HQ'DJYHHOJHULFKWHURSSDGJDDQ'DWVFKHHOWZHHU WHOHXUVWHOOLQJHQDFKWHUDI .RPYRRUDGYLHVQDDUMH616:LQNHO2RNDOVMHMRXZGURRPKXLVKHEWJHYRQGHQ 'DQNLMNHQZHVDPHQZHONHK\SRWKHHNKHWEHVWHELMMHSDVW:H]LMQQXRRNRS GRQGHUGDJDYRQGHQYULMGDJDYRQG)&i[fj[cX[hjej('0&&][ef[dZ$

HKV-prijs voor Klein Boekhorst

.HUNVWUDDW ./1RRUGZLMN

 van huizenzoekers

Voorhout - Het bestuur van de Historische Kring Voorhout (HKV) heeft in 2001 besloten tot het instellen van de jaarlijkse HKV-Restauratieprijs. Deze prijs bestaat uit een blijvende herinnering en een schildje voor aan de gevel. De HKV-Restauratieprijs 2011 gaat naar Oscar en Merel Ligtvoet, sinds kort eigenaars en bewoners van het voorhuis van boerderij Kein Boekhorst aan de â&#x20AC;&#x2DC;kopâ&#x20AC;&#x2122; van de Beukenrode. Deze boerderij is in 1879 gebouwd. Het bestuur van de HKV heeft veel waardering voor de wijze waarop de noodzakelijke en ingrijpende renovatie is uitgevoerd, waarbij met name de buitenzijde van het voorhuis zijn oorspronkelijke aanzien heeft behouden. De prijs zal door wethouder Leo van der Zon op zaterdag 1 oktober om 16.00 uur ter plaatse worden uitgereikt.


IS 1 GRAT D én DEKBE IS 2 GRAT NS!! KUSSE

Kom langs voor ons complete assortiment aan Boxsprings en Matrassen!

NEDERLANDS, DUITS EN BELGISCH FABRIKAAT

TOP KWALITEIT

Bij Beds 2 Basic √ Laagste prijzen √ Beste kwaliteit √ Beste comfort √ TOP-advies √ TOP-service

BOXSPRINGS EN MATRASSEN VOOR DE LAAGSTE PRIJS IN NEDERLAND!

STAP BINNEN BIJ BEDS 2 BASIC

e 2

TOCH DIE EXTRA KAMER MET EEN MOOI BED?

LA t A ras PR GS IJS TE !

€179,Eigenschappen:

√ 19cm SG25 Polyether kern √ Elastisch dubbeldoek tijk √ Handgrepen

MATRAS GRATIS!

M

RELAX SENSA

Maat 1.20 + 1.40 breed

LU atras XE !

#####

LAAGSTE PRIJS!

Kom langs voor het beste advies!

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA ACTIE!!

Eigenschappen:

2e

299.-

-50%

Meerdere stoffen en maten leverbaar.

€ 49,-

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

DEZE W EEK!

ERS!  MEGAKNALL prijs!! e LET OP ONZE voor de laagst eit alit kw ste De be

#####

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

2e

MEGA ! KNALLER!

√ Goede matras voor de laagste prijs √ Geschikt voor vaste en verstelbare bedbodems

MATRAS GRATIS!

IS 1 GRAT D én DEKBE IS T A R G 2 NS!! KUSSE

Normaal 599.SUPERSTUNT!!

2 persoons gestoffeerde box + 2 gratis matrassen + gestoffeerd Design hoofdbord + potenset

Leverbaar in alle maten!

2e

s

Leverbaar in alle maten!

Ma

LAAGSTE PRIJS!

tra

A MEGR ! KNALLE !

LAAGSTE PRIJS VAN NL!

MATRAS GRATIS!

BASIC

Ma

POLYSENSUAL

NALLERS! ZE MEGAK ! LET OP ON laagste prijs! aliteit voor de De beste kw

SUPER STUNT!!

MATRASSEN SPECIALIST

EEN MATRAS, DIRECT KOPEN? EN OP EEN BETER BED LIGGEN?

K! DEZE WEE

COMPLETE 2-PERSOONS BOXSPRING LEEDS

MEGA KNALLERS!

SP NAJA EC AR IA S L!!

BEDS 2 BASIC DÉ NR. 1 BEDDENSPECIALIST IN UW REGIO!

MATRAS GRATIS!

€ 799,Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

√ NASA-traagschuim toplaag √ 360 veren per m2 √ 7 comfortzones √ In harde en soft variant √ WInter- en Zomerzijde

TOPDEAL! M

Ma

s

BODY RELIEF

ONGELOOFLIJK COMPLEET!

IS 1 GRAT D én DEKBE IS 2 GRAT NS!! KUSSE

MATRAS GRATIS!

Maat 1.20

tra

s

Leverbaar in alle maten!

2e

A MEGR ! KNALLE !

SUPERDEAL!

√ 15cm Koudschuim kern √ Ergonomische comfortzones √ Elastisch dubeldoek tijk √ Afritsbare en wasbare

Ma

tra

s

SPA SPRING

TOP RECENTIES VAN ONZE KLANTEN!!

2-persoons boxspring (vast) met hoogwaardige vering! Geheel met de hand vervaardigd in de meest luxe uitvoering! + Luxe gestoffeerde Hoofdbord + TOPPER Comfortschuim voor ultiem slaapgenot + 2 GRATIS luxe POCKETVEER-matrassen!! Dit is een absolute klasse Boxspring exellent gestoffeerd én voor de laagste prijs ALLEEN bij Beds 2 Basic. (de beste klant-recenties)

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

√ Dikke koudschuim vulling √ Hoge veerkracht √ Blijft koel tijdens de nachtrust √ Vormt perfect naar uw lichaam

Ma

tra

SUPER QUEEN

MATRAS GRATIS!

NALLERS! ZE MEGAK te prijs!! LET OP ON voor de laags t tei ali kw De beste

Eigenschappen:

IS 1 GRAT D én DEKBE IS 2 GRAT NS!! KUSSE

COMPLEET LUXE!

€ 269,-

s

-54%

Normaal 2399.-

#####

tra

s

Beds 2 Basic

1299.-

WINNAAR!!

De electrische versie vanaf 1799.- met wel 2x supersterke volva motoren beide afzonderlijk verstelbaar!! + 2x Luxe Remote Control Hoofd- en voeteneind verstelbaar!!

LU atras XE !

CONTOUR COMFORT

M

€599,-

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

Leverbaar in alle maten!

2e

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer √ 360 veren m2 met 2cm HR50 koudschuim afdeklaag √ 7 ergonomische comfortzones √ Afritsbare en wasbare tijk

€ 899,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

MATRAS GRATIS!

√ 7-slags Pocketveer √ 360 veren m2 met 2,5 cm √ Comfortschuim afdeklaag √ 5 ergonomische comfortzones √ Elastisch dubbeldoek tijk

2e

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 15cm Koudschuim! √ 7 cm NASA Traagschuimlaag √ Afritsbare en wasbare tijk √ Anti-slip onderlaag √ Anti-allergisch

2e

MATRAS GRATIS!

tra

s

#####

€ 269,-

Leverbaar in alle maten!

2e

MATRAS GRATIS!

√ 7-slags Pocketveer √ Anti-allergisch √ In harde en soft variant √ WInter- en Zomerzijde √ Super dik TOP-Matras!

LU atras XE !

DREAM LATEX

IS 1 GRAT D én DEKBE IS T A 2 GR NS!! KUSSE

Beds 2 Basic

€ 399,Eigenschappen:

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer matras √ 360 veren/m2 met koudschuim afdeklaag √ 5 ergonomische comfortzones √ Elastisch dubbeldoek tijk M

Ma

PLEASURE COMFORT

IS 1 GRAT D én DEKBE IS T 2 GRA NS!! KUSSE

#####

€ 299,-

at

ra s

HEALTH SPRING

WINNAAR!!

ANTI-ALLERGISCH

Leverbaar in alle maten!

Maat 1.40/1.60 én 180 breed!

Beds 2 Basic ANTI-ALLERGISCH

€ 349,-

TOP-AANBIEDING!

M

Ma

BODY KING

IS 1 GRAT D én DEKBE IS 2 GRAT NS!! KUSSE

MATRAS GRATIS!

€ 199,-

DUITS EN BELGISCH FABRIKAAT!

K! DEZE WEE

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING LONDON ACTIE!!

IS 1 GRAT D én DEKBE IS T 2 GRA NS!! KUSSE

2e

IN HOTELS DE MEEST GEBRUIKTE BOXSPRING VAN EUROPA

Ma

SLEEP KING

MATRAS GRATIS!

399.-

Eigenschappen:

√ Ergonomische Comfortzones √ Zeer veerkrachtig √ Superventilerend √ Optimale ondersteuning

Tijdelijk

2e

IS 1 GRAT D én DEKBE IS 2 GRAT NS!! KUSSE

DEZE WEEK VOOR

-64%

Leverbaar in alle maten!

2e

Normaal 1099.-

Designhoofdbord! + 2 Beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matras topper! ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoeringen! + 2 luxe kussens

€ 179,-

at

ra s

BALANCE SENSE

tra

WINNAAR!!

Leverbaar in alle maten!

2e

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 7-slags Pocketveer √ Perfecte luchtcirculatie √ Blijft koel in de zomer √ Optimale ondersteuning

€ 799,Leverbaar in alle maten!

2e

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 18cm Latex Kern √ 1,5 cm doorgestikte traagschuim afdeklaag √ 7 comfortzones √ Anti-allergisch

DIT IS MAAR EEN GEDEELTE VAN HET ASSORTIMENT - KOM LANGS VOOR HET COMPLETE ASSORTIMENT - VERDER DE KOFIE STAAT NIET ALLEEN KLAAR... MAAR HIJ IS OOK LEKKER

NU MET 2 WEKEN

PROEFN! SLAPE SIC!

J BEDS 2 BA

E BI TOP-SERVIC

 071 2000168 Onze Boxsprings

Onze Matrassen

√ Laagste prijzen √ Altijd kwaliteit √ GRATIS TOP-matrassen √ GRATIS Hoofdbord √ GRATIS Potenset

√ 2e Matras GRATIS √ 2 Weken proefslapen √ Beste comfort √ 5 jaar garantie √ Gratis advies

Openingstijden Ma. / Di. / Wo. Do. / Vr. Za.

9:30 - 18:00 9:30 - 21:00 9:30 - 17:00

Adres: Kerkstraat 58 - Noordwijk (binnen) INGANG Passage

Koopavonden Do. / Vr.

18:30 - 21:00

De getoonde aanbiedingen zijn slechts een klein gedeelte van ons assortiment | Kom ook langs voor onze kwaliteits kussens en accessoires!

September 2011 Zet- en drukfouten voorbehouden


pagina 28

28 SEPTEMBER 2011

In enerverende wedstrijd

Foreholte speelt gelijk tegen Voorschoten Voorhout - In een enerverende wedstrijd die alles bood op het gebied van strijd, werklust, inzet, fouten en doelpunten heeft Foreholte gelijkgespeeld tegen Voorschoten ‘97. Na eerst van het veld te zijn weggeblazen kwam Foreholte knap terug en had zelfs mogelijkheden de wedstrijd nog te winnen.

Feest bij Ter Leede, terwijl Quick Boys treurt na een Sassems doelpunt (Foto: Orange Pictures).

Ter Leede mazzelt tegen Quick Boys

Wijsheid van Cruyff: ‘Als je niet scoort, ken je ook niet winnen’ Sassenheim - “Als je niet scoort, ken je ook niet winnen”. De uitspraak is van Johan Cruijff, dus het moet kloppen. Het overkwam Quick Boys afgelopen zaterdag in Katwijk tegen Ter Leede. Schoten over, links en rechts naast, op de lat en op de paal. Of onschadelijk gemaakt door Ter Leede-doelman Serge van den Ban. De thuisploeg kan niet het verwijt worden gemaakt dat de kansen er niet kwamen. Ze werden alleen geen van allen benut. Ter Leede kreeg ook kansen. Weliswaar in aantal veel minder dan Quick Boys, maar de gasten zagen wel kans er twee te verzilveren. Verliet Ter Leede in de vorige competitie sportpark Nieuw Zuid in Katwijk nog met een kansloze 5-0 nederlaag, het team dat zaterdagmiddag het veld in kwam etaleerde zo veel meer volwassenheid en veerkracht dan toen dat het resultaat weliswaar geflatteerd was, maar dat de wedstrijdpunten toch ook terecht kwamen bij een ploeg die streed voor iedere meter en die, ondanks de belegering door Quick Boys, bleef geloven in een goed resultaat. Dat is zo ongeveer de analyse van een ‘ouderwetse’ streekderby. Ter Leede bleef de fiere koploper en daar mogen de roodgele supporters best trots op zijn. Ook een compliment aan scheidsrechter Van de Ketterij en zijn collega’s, die bekwaam de regie voerden op de naleving van de spelregels. Quick Boys ging voortvarend van start. Met de thuisnederlaag tegen Odin ’59 nog in gedachten wilde men die valse start in deze wedstrijd tegen Ter Leede voor eigen publiek rechtzetten. Met gevarieerd aanvalsspel over de beide flanken werd Ter Leede direct op de eigen helft vastgezet. Even leek het er op dat de 1-0 al snel op het scorebord kon toen Robin Faber uit een hoekschop op doel kon koppen. De lat stond een treffer echter in de weg. Bij Ter Leede moest Martijn Lagendijk zich al in de 20e minuut laten wisselen, nadat hij zich ongelukkig had geblesseerd. Net in de periode dat Ter Leede zich met enkele gevaarlijke uitvallen aan de Katwijkse druk wist te ontworstelen. In deze fase van de wedstrijd

leek ook Ter Leede tot scoren te komen toen de vrijstaande Tristan Buchinhoren op aangeven van Pim Spaargaren snoeihard op doel mocht uithalen. Doelman Peter Messemaker bracht echter op miraculeuze wijze redding door de bal in een reflex tot hoekschop te verwerken. Ruim halverwege de eerste helft leek Quick Boys alsnog de leiding te nemen via Patrick Duarte, maar ook nu was de afwerking bij de Katwijkers weer slecht verzorgd. Idem, bij een levensgrote kans op aangeven van Maarten Bak. Ook Ter Leede kreeg uitgespeelde kansen, met als hoogtepunt de door Tristan Buchinhoren over doelman Messemaker gestifte bal die via de onderkant van de lat weer terug het veld in ging. Een paar minuten later kwam Quick Boys alsnog op achterstand. Pim Spaargaren, uitblinker aan Ter Leede-kant, kreeg vanaf links inkomend teveel ruimte van de blauwwitte verdedigers en kon vervolgens zijn actie doeltreffend afronden: 0-1. Amper bekomen van de schrik ontsnapte Quick Boys aan een grotere achterstand toen Tristan Buchinhoren te weinig rendement uit de doelkans haalde die hij kreeg op aangeven van wederom Pim Spaargaren. In de rust bleef Patrick Duarte bij Quick Boys in de kleedkamer achter. Zijn vervanger was Chelton Linger, die eerder in de week Quick Boys succesvol langs RKAVV loodste in de Districtsbeker. Ook nu weer toonde Quick Boys zich het team met de meeste strijdlust

en bijgevolg waren er ook de kansen. Maar hoe de blauw-witten ook op het Ter Leede-doel schoten en kopten, het resultaat, een volstrekt verdiende gelijkmaker, bleef uit. Ook nu weer wist Ter Leede net als in de eerste helft aan de omsingeling van Quick Boys te ontkomen en na een uur voetbal wist spits Tristan Buchinhoren een fraaie aanval succesvol af te ronden: 0-2. Een doelpunt dat de Quick Boys-achterhoede zich met recht mocht aanrekenen. Door te laconiek verdedigen kon Ter Leede een aanval opzetten waarbij Buchinhoren wel erg veel ruimte kreeg van Dustin Huisman, wiens claim voor buitenspel niet werd gehonoreerd door scheidsrechter Van de Ketterij. Zelfs niet na consultatie van diens assistent. Het moet worden gezegd: Quick Boys bleef de aanval zoeken in de stellige zekerheid dat er toch een keer kansen zouden komen die wél benut konden worden. Maar het scenario van de hele middag bleef intact: Quick Boys kreeg de kansen maar verzuimde ze te verzilveren. Ter Leede hoeft zich voor zo’n overwinning zeker niet te schamen. Zelf effectief scoren als de tegenstander het af laat weten hoort er ook bij. Met die wetenschap wacht voor de Sasenheimers zaterdag de thuiswedstrijd tegen Voorschoten ’97. Een tegenstander die weliswaar nog weinig punten bijeen wist te spelen, maar die wel degelijk op waarde geschat moet worden. Aanvang op sportpark de Roodemolen is 14.30 uur.

Goede competitiestart voor topteams VCS Sassenheim - De eerste teams van VCS zijn de nieuwe volleybalcompetitie voortvarend begonnen. Het eerste herenteam, dat dit jaar weer gecoacht wordt door Peter Franke, maakte afgelopen donderdag het debuut in de Promotieklasse en startte met een thuiswedstrijd tegen het Zoetermeerse Zovoc. In de eerste set gingen de teams nog gelijk op (26-24 voor VCS), maar in het vervolg van de wedstrijd lieten de Sassemse mannen geen spaan

meer heel van hun tegenstanders (25-17, 25-15, 25-16). Een 4-0 overwinning die vertrouwen geeft voor het vervolg van de competitie. Een dag later volgde Dames 1 het voorbeeld van de mannen. Onder leiding van coach Martijn van Goeverden werd Castellum uit Alphen aan den Rijn met 1-3 verslagen. Ook Dames 1 komt dit seizoen voor het eerst uit in de Promotieklasse. Deze donderdag staat voor de dames meteen een kraker op het programma als Novo uit Noordwijk op bezoek komt in de Wasbeek. Aanvang 21.00 uur.

Toch zag het er niet naar uit. Voorschoten kwam heel fel uit de startblokken en overliep Foreholte. In de eerste de beste aanval via links opgezet kwam de bal bij de spits van Voorschoten, die zich vrij worstelde en hard en laag inschoot: 0-1. Voorschoten nam geen gas terug en denderde door. Het Foreholter middenveld werd compleet overlopen. Het tempo lag heel erg hoog, en Foreholte kreeg geen tijd om op adem te komen. Na 13 minuten lag de tweede erin. Weer over links zette Voorschoten de aanval op. De bal werd voorgezet en simpel door de spits ingeschoten: 0-2. Trainer Bougrine greep in en wisselde Nicky Warmerdam, die geen grip kreeg op zijn tegenstander, voor Job Schinkelshoek. In de 18e minuut werd Jamie Robijn via een mooie zelfopgezette aanval en een een-twee met Rik Grondel voor de keeper gezet. Robijn dacht niet na en in plaats van voor te geven haalde hij vol uit. Via de voet van een tegenstander verdween de bal in het doel: 1-2. Foreholte kwam iets onder de druk van Voorschoten uit en ging meer voetballen. Er werd geprobeerd snel de spitsen te vinden en het spel op de helft van Voorschoten te laten plaatsvinden.

Dat lukte redelijk, maar Voorschoten was via snel uitgevoerde counters met veel opgekomen spelers behoorlijk gevaarlijk. Dit resulteerde in een grote kans waarbij Matthijs Guijt zich onderscheidde met een knappe redding met de voet nadat de spits voor hem opdook. Foreholte maakt op een schitterende manier gelijk. Kevin Compier zette vanuit een vrije trap hoog voor, en de bal kwam op het hoofd van Oscar van Dam terecht die fraai in de rechterbovenhoek raak kopte: 2-2. In de tweede helft liepen de krachten bij Voorschoten weg, Foreholte liet zien conditioneel sterk te zijn. De spitsen stoorden heel vroeg waardoor men alleen de lange bal kon hanteren. Deze ballen waren een makkelijke prooi voor de verdediging van Foreholte. Zonder te vervallen in hetzelfde spelletje van Voorschoten bleef Foreholte goed opbouwen. Het piepjonge team (negen van de elf spelers speelden twee jaar of korter geleden nog in de A1) bleef combineren. De winst had zelfs nog in Voorhout kunnen blijven als Oscar van Dam na alleen op de keeper te zijn afgegaan Job Schinkelshoek vrij had zien staan. De druk bleef hoog, Voorschoten wist het niet meer en was geen schim meer van het team van de eerste helft. Roy Dickhoff had nog een grote kans net voor het einde van de wedstrijd na goed doorzetten van Toni Arroyo. Het mocht niet meer baten. Foreholte had een uitstekende wedstrijd gespeeld tegen een sterkere, geroutineerdere en betere tegenstander, maar door keihard te werken en te blijven voetballen niet verloren. Zondag spelen de Voorhouters uit tegen Meerburg.

Na eerst van het veld te zijn weggeblazen kwam Foreholte knap terug en had zelfs mogelijkheden de wedstrijd nog te winnen.

Handbaldames naar derde zege op rij Voorhout - De handbalsters van Foreholte traden in Eindhoven aan tegen PSV. Deze onbekende ploeg, die vorig seizoen promoveerde, leek in eerste instantie de Voorhoutsen bij te kunnen houden, maar in de tweede helft kwamen de dames goed terug en wisten mede door het goede keepen van Myrthe van Til toch nog ruim te winnen met 20-25. Foreholte behoudt hiermee de koppositie in de eerste divisie. Zonder basisspeelster opbouwster Naomi Hogervorst, die vorige week een kruisbandblessure opliep waarvan de ernst nog niet duidelijk is, speelden de meiden van Ad Bouwer een matige eerste helft. Nogal wat passes kwamen niet goed aan en schoten op doel werden zwak

uitgevoerd. Na een 13-10 achterstand kon men toch met 13-12 gaan rusten. Inmiddels was ook Lindsay Willemen op de bank beland met een ribblessure, maar het team startte meteen goed in de tweede helft. Met op belangrijke momenten haar stops, zorgde keepster Myrthe van Til dat haar team verder uit kon lopen. Na elf minuten was het 15-20 en dat verschil gaf Foreholte niet meer uit handen. De Voorhoutsen speelden de wedstrijd gedegen uit. De doelpunten waren van Lindsay Willemen, Anabel van den Berg, Anne Vrolijk, Lize Vrolijk, Dana Vincenten, Mariska Poot en Ramona Vink. Zaterdag in sporthal De Tulp om 20.00 uur de ongetwijfeld spannende wedstrijd tegen Internos uit Etten-Leur, dat verrassend onderuit ging tegen concurrent F/Aalsmeer.


OPEN HUIZEN DAG ZATERDAG 1 OKTOBER VAN 11.00 - 15.00 UUR MAKELAARDIJ EIGEN HAARD Geversstraat 63, Oegstgeest Tel. (071) 519 19 19 www.eigen-haard.nl

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Terweeweg 7, Oegstgeest Tel. (071) 519 09 09 www.proper-makelaardij.nl

De Zilk

Zilkerduinweg 147

Hazerswoude Dorp Burg. Ten Heuvelhofweg 88

Koudekerk a/d Rijn

Ruime hoekwoning met fraai weids uitzicht. Rustig gelegen nabij openbaar vervoer, NS station, uitvalsw., strand en duinen. Moderne keuken met div. inbouwapp. Roy. lichte woonkamer met extra zijraam. 1e etage: 3 roy. slaapkamers. Moderne badkamer met 2e toilet. 2e etage: overloop, CV.en grote slaapk. Vrijstaande garage aan de achterkant.

Luxe villa (bj. 1995), woonopp. 220 m2, perceel 3.846 m2) met fraai aangelegde tuin, veel privacy en garage met carport. Midden in het Groene Hart. O.a. riante woonkamer met openslaande deuren naar terras, moderne keuken, bijkeuken met toegang tot bergvliering, terras, 3 à 4 slaapkamers, zeer ruime en complete badkamer en grote bergzolder.

Prachtige vrijstaande villa (woonopp. ca. 253 m2, perceel 770 m2), gelegen in het Groene Hart. De tuin rondom is fraai aangelegd met terrassen en volledige privacy. De beg.grond heeft een prachtige ouderslaapkamer met een badkamer en-suite en een grote inloopgarderobekast. 1e verd.: badkamer, 3 slaapkamers, tussenkamer, 4e ruime (slaap-)kamer.

Leuke hoekwoning gelegen in een gezellige buurt met binnenplaats, balkon, woonkamer met houten vloer, gesloten keuken met inbouwapparatuur, 3 slaapkamers en doucheruimte. Op loopafstand zijn scholen en winkels te vinden. Woonoppervlakte 95 m2, 4 kamers, perceel 77 m2.

Leuke jaren-30 TUSSENWONING met flinke voortuin, achtertuintje met ruim terras en achteromgang. Karakteristiek overdekt entree, ruime woonkamer met openhaard en erkerraam; gesloten keuken; eethoek in de aanbouw; voorkamer, grote achterkamer (voorheen 2) over de volle breedte vzv. dakkapel; nette badkamer met douche; kamer in kap met dakraam.

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

Vraagprijs € 950.000,- k.k.

Vraagprijs € 899.000,- k.k.

Vraagprijs € 197.500,- k.k.

Vraagprijs € 239.500,- k.k.

OVERSPAERN MAKELAARDIJ B.V. Leiden

Spaarnestraat 2

SCHOUWENHAGHE MAKELAARDIJ Terweeweg 56, Oegstgeest Tel. (071) 515 62 56 www.schouwenhaghe.com

GRAAL MAKELAARDIJ Leiden

Weidedreef 9

GRAAL MAKELAARDIJ

In kindvriendelijke omgeving gelegen hoekwoning met voor- en achtertuin, kleine garage ideaal voor motorfietsen, ruime woonkamer met parketvloer, 3 slaapkamers, grotendeels hardhouten kozijnen. Gunstige ligging t.o.v. uitvalswegen A4 en N11, openbaar vervoer en het centrum van Leiden (ca 10 min. fietsen). GEEN OPEN HUIS BEZICHTIGING OP AFSPRAAK

Hoekwoning met inpandige berging aan de voorzijde van het huis, woonkamer met openslaande deuren naar de achtertuin met achterom, half-open keuken, 4 slaapkamers. Gelegen in beknopte, rustige woonwijk op de grens van Leiden nabij de Oude Rijn en het oude centrum van Leiderdorp. Woonoppervlakte 110 m2, 5 kamers, perceel 105 m2.

Vraagprijs € 257.500,- .k.k

Vraagprijs € 289.000,- k.k.

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Leiden

Edelkarper 25

VAN SOEST MAKELAARDIJ Geversstraat 75, Oegstgeest Tel.: (071) 515 25 55 www.vansoest.nl Leiden

Hoge Morsweg 103

LOSECAAT NVM MAKELAAR Leiden

""]] Z

Aletta Jacobslaan 30

Madoerastraat 29

Bruggestraat 2

73<7*- :

Leiden

Leiden

PROPER MAKELAARDIJ o.g.

PROFITE VAN DE ER NÚ LAGER E OVERD RACHTS BELAST ING!

DRIEMAN GARANTIEMAKELAARS

LOSECAAT NVM MAKELAAR De Kempenaerstraat 55, Oegstgeest Tel.: (071) 517 42 64 www.zekervia.nl

OPEN HUIS

Kom vrijblijvend kijken en vergelijken! Op zaterdag 1 oktober is er weer een landelijke NVM Open Huizen Dag. Een prima gelegenheid om u vrijblijvend te oriënteren zonder afspraak. Door op één dag bij verschillende huizen binnen te kijken, krijgt u een goede eerste indruk en kunt u makkelijk vergelijken. Daarnaast zijn de marktomstandigheden om een huis te kopen gunstig. Er zijn goede onderhandelingsmogelijkheden, de overdrachtsbelasting is verlaagd naar 2% en u kunt nog steeds gebruik maken van de aantrekkelijke voorwaarden van de NHG tot € 350.000. Heeft u een leuk huis gezien? Schakel dan wel een NVM-aankoopmakelaar in. Door goed advies en een goede begeleiding bij het kopen van een huis, kan hij u veel geld, tijd en zorgen besparen. Kijk op nvm.nl voor meer informatie en op funda.nl voor de deelnemende huizen. Goed gevoel. NVM.

Kom vrijblijvend kijken en vergelijken! Leiden

Roodborststraat 45

Leiden

Kanaalweg 149

Dit prachtige 4-kamer hoekappartement van ca. 145 m2 is gelegen op de derde etage van een kleinschalig appartementengebouw en heeft een wijds uitzicht over “De Vliet” en het natuur Polderpark Cronesteyn. Indeling: grote woonkamer, 3 slaapkamers, 2 badkamers, zonnig terras (Z). Parkeerkelder en berging in souterrain.

Vraagprijs € 391.000,- k.k.

GRAAL MAKELAARDIJ Roomburgerweg 13-14

Leiden

Annelien Kappeynestraat 17

V.

. V.O

Prachtig op het waterrijke Waardeiland gelegen ruim herenhuis, uitzicht op de Oude Rijn, ruime garage met kanteldeur en loopdeur en parkeerplaats op eigen grond, luxe keuken en badkamer, 4 slaapkamers. Achtertuin/wterras gelegen aan de Oude Rijn, volledig geisoleerd, alsmede dubbele beglazing. Gunstige ligging t.o.v. uitvalswegen A4 en N11.

Royaal geschakeld herenhuis met ruime garage, aan een rustige straat, in de gewilde Merenwijk in Leiden. Het huis is goed onderhouden en heeft een fraai aangelegde zonnige tuin met achterom. De woonkamer is voorzien van een houten parket vloer en openhaard. De woning heeft een nieuwe en complete keuken en in totaal 6 slaapkamers.

Mooi en luxe verbouwd (2009) HERENHUIS gelegen in de gewilde ‘Vogelwijk’. Kenmerken; living, open keuken, openhaard, 6 slaapkamers, 2 badkamers, 3 toiletten, eiken vloerdelen, strak wit gestucte wanden en plafonds, nieuw leidingwerk, nieuwe ramen en kozijnen, paneel-binnendeuren etc. Kortom, deze woning is volledig professioneel gerenoveerd.

Zeer fraaie vrijstaande samengevoegde woning (voorheen 2-onder-1-kap) van architect Job Hansen, gebouwd in 1927. Dit woonhuis is aan twee zijden te betreden heeft parkeergelegenheid op eigen terrein, voor-, zij- en achtertuin en met weids uitzicht over het Rijn-Schiekanaal. Woonoppervlakte 200m2, 11 kamers, perceel 424m2.

Fraaie moderne 2-onder-1-kapwoning met maar liefst 6 slaapkamers en een schitterend uitzicht over water en weilanden. De woning heeft een eigen garage en parkeerplaats voor 2 auto’s. De zonnige, fraai aangelegde achtertuin op het zuidwesten beschikt over een aanlegplaats voor een boot vanwaar u zo wegvaart richting Leiden centrum of de Kaag.

Vraagprijs € 425.000,- k.k.

Vraagprijs € 469.000,- k.k.

Vraagprijs € 565.000,- k.k.

Vraagprijs € 575.000,- k.k.

Vraagprijs € 635.000,- k.k.

DRIEMAN GARANTIEMAKELAARS Leiden

Oude Rijn 75

SCHOUWENHAGHE MAKELAARDIJ Leiderdorp

Wilddreef 78

LOSECAAT NVM MAKELAAR Leiderdorp

Splinterlaan 124

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Leiderdorp

Eikenlaan 4

SCHOUWENHAGHE MAKELAARDIJ Leiderdorp

Poldertocht 100

Goed onderhouden grachtenpand met ca. 195 m2 woonoppervlak en ca. 12 meter diepe achtertuin, vol op het zuiden. In 2007 geheel gerestaureerd met behoud van originele details behorende bij de rijke historie van het pand. Zeker een bezichtiging waard! Perceel 150 m2.

Op loopafstand van winkelcentrum De Winkelhof gelegen royaal en goed onderhouden 4-kamerappartement met op de zon gelegen balkon (ZW). Dit op de 4e verdieping gelegen, aan de achterzijde vrij en fraai uitzicht op openbaar groen met vijverpartij, alsmede over de stad Leiden. In het complex zijn liften aanwezig. Fietsenberging op de begane grond.

Licht, ruim, strak afgewerkt, recent gemoderniseerd (2008) 3 kamer hoekappartement, op de (2e) verdieping van een verzorgd appartementencomplex.

Dertiger jaren eengezinswoning met zonnig gelegen achtertuin en twee bergingen gelegen op prachtige locatie in het Oude Dorp, ruime woonkamer met erker, 30 jaren details o.a. paneeldeuren en erker met glas in lood, het buiten schilderwerk is circa 2 jaar oud. Gunstige ligging t.o.v. uitvalswegen, zwembad en overige faciliteiten.

Zonnig en licht 3 kamer appartement, gelegen op de bovenste (4e) verdieping van een kleinschalig appartementen-complex. Rustig en vrij gelegen met een prachtig uitzicht over de Dwarswetering en richting Boterhuispolder. Het complex is voorzien van lift, parkeerterrein en berging.

Vraagprijs € 905.000,- k.k.

Vraagprijs € 177.500,- k.k

Vraagprijs € 185.000,- k.k.

Vraagprijs € 219.000,- k.k.

Vraagprijs € 248.000,- k.k.

GRAAL MAKELAARDIJ

DRIEMAN GARANTIEMAKELAARS

DE BRUIN MAKELAARDIJ

DRIEMAN GARANTIEMAKELAARS

EIGEN HAARD


OPEN HUIZEN DAG ZATERDAG 1 OKTOBER VAN 11.00 - 15.00 UUR GRAAL MAKELAARDIJ Rapenburg 4, Leiden Tel. (071) 516 10 00 www.graalmakelaardij.nl Leiderdorp

Van Diepeningenlaan 92

DRIEMAN MAKELAARS Oosterschans 1, Leiderdorp Tel. (071) 820 00 20 www.drieman.nl Leiderdorp

Buitendijklaan 102

DE BRUIN MAKELAARDIJ Paralllelboulevard 214, Noordwijk Tel. (071) 361 93 16 www.zekervia.nl Leiderdorp

Bloemhofstraat 18

DAMEN MAKELAARS Paralllelboulevard 180, Noordwijk Tel.: (071) 361 93 43 www.damenmakelaars.nl Leiderdorp

Cor Gordijnsingel 174

OVERSPAERN MAKELAARDIJ BV Frieslandlaan 1A, Haarlem Tel.: (023) 536 63 66 www.overspaern.nl Leiderdorp

Dijkwacht 100

Prachtig aan de rand van Park de Houtkamp en aan de Parkpromenade (Laan van Berendrecht) gelegen 3-kamerappartement met balkon op het zuid/oosten en tweede balkon op noord/westen, parkeerplaats in de ondergrondse parkeergarage, lift, videofoonsysteem en fietsenberging. nabij winkelcentrum De Santhorst met ruime winkelvoorzieningen.

Op rustige locatie in de wijk Buitenhof goed onderhouden, royale en circa 2.5 meter uitgebouwde eengezinshoekwoning met achtertuin. Gunstig gelegen t.o.v. scholen, winkels en sportfaciliteiten. De uitbouw is geplaatst in 2007 en alle kozijnen op de begane grond zijn van kunststof en dubbele beglazing. 3 slaapkamers en moderne keuken en badkamer

Uitgebouwde tussenwoning met ruime achtertuin (ZO), vrijstaande stenen schuur en achterom, ruime en lichte woonkamer, fraaie en luxe open keuken met diverse inbouwapparatuur, moderne badkamer, 3 slaapkamers op de 1e verdieping en op de 2e verdieping een ruime zolderkamer met twee dakkapellen. Woonoppervlakte 115 m2, 5 kamers, perceel 156 m2.

Royale- en goed onderhouden eengezinswoning met voor- en diepe (16 m.) achtertuin (ZW) op prachtige locatie in de wijk Buitenhof locatie met fraai uitzicht op de Buitenhofvijver. Gunstige ligging t.o. scholen en uitvalswegen. 4 slaapkamers, badkamer met ligbad, wastafel, toilet en WMA; Open keuken met L-opstelling en div. apparatuur

Royaal uitgebouwde eengezinswoning, prachtig aan de rand van het Groene Hart gelegen met voortuin en achtertuin op ZO, volledige isolatie en dubbele beglazing, royale uitgebouwde woonkamer met schuifpui, semi-open keuken met L-opstelling, moderne badkamer met ligbad, 2de toilet, design radiator en wastafelmeubel, 4 slaapkamers.

Vraagprijs € 250.000,- k.k.

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

Vraagprijs € 285.000,- k.k.

Vraagprijs € 359.000,- k.k.

DRIEMAN GARANTIEMAKELAARS Leiderdorp

Buitentocht 2

DRIEMAN GARANTIEMAKELAARS Leiderdorp

Van Lennepdreef 39

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Leiderdorp

Anna van Saksenstraat 17

DRIEMAN GARANTIEMAKELAARS Leiderdorp

Guus Kuyerzijde 6

DRIEMAN GARANTIEMAKELAARS Leiderdorp

Lentekade 3

Moderne en goed onderhouden 2-1 kapwoning met ruime garage, deze in 1990 onder moderne architectuur gebouwde woning is bijzonder licht, door groot glasoppervlak in de woonkamer en atrium in de hal. Gunstige ligging nabij de Buitenhofvijver, scholen, winkels en uitvalswegen. Beide slaapkamers beschikken over airco.

Zeer goed onderhouden, royaal Herenhuis met aangebouwde garage met voortuin en zonnige achtertuin, geheel v.v. dubbele beglazing, L-vormige woonkamer met parketvloer en nette wandafwerking, moderne keuken L-opstelling met div. apparatuur en moderne badkamer, 5 ruime slaapkamers. Gelegen in de wijk Binnenhof, nabij winkelcentrum De Winkelhof

Ruim type WOONHUIS uit de eind 50-erjaren. Flinke voortuin (Z/O) en diepe achtertuin 14 meter. Woonkamer met erkerraam en openhaard; nette keuken, 2 slaapkamers, royale badkamer met groot type ligbad, handdouche en openslaande deuren naar balkon, 2e badkamer met douche + toilet; grote zolderkamer met dakkapel en diverse bergruimten

Tot in de puntjes verzorgde uitgebouwde eengezinswoning, nabij park met recreatie vijver, scholen en winkelcentrum De Winkelhof gelegen, fraaie achtertuin, ruime stenen berging, royale uitgebouwde woonkamer met moderne open L-keuken met div. apparatuur, moderne badkamer en totaal 4 slaapkamers. Gehele woning is v.v. dubbele beglazing

Goed onderhouden en moderne 2-1-kapwoning met garage en royale achtertuin gelegen aan waterpartij, v.v. dubbelglas, vloer-, muuren dakisolatie. Royale (uitgebouwde) woonkamer met schuifpui, spachtelputzwanden, vloerverwarming met tegelvloer, moderne open keuken v.v. div. apparatuur en moderne badkamer, 4 ruime slaapkamers

Vraagprijs € 365.000,- k.k.

Vraagprijs € 398.000,- k.k.

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

Vraagprijs € 375.000,- k.k.

Vraagprijs € 469.000,- k.k.

DRIEMAN GARANTIEMAKELAARS Leiderdorp

Jachtwerf 2

DRIEMAN GARANTIEMAKELAARS Oegstgeest

Martinus Houttuynhof 59

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Aldo van Eycklaan 16

DRIEMAN GARANTIEMAKELAARS

OPEN HUIS

DRIEMAN GARANTIEMAKELAARS Oegstgeest

Endegeesterstraatweg 24A

* -::< 7) 3<) 75 

""]] Z Prachtig gelegen moderne/geschakeld HERENHUIS met carport en garage en achtertuin aan vaarwater (rivier De Does) met eigen aanlegsteiger en uitzicht op het Groene Hart. Aan de voorzijde gelegen in een autoluwe straat. 4 royale slaapkamers en 2 badkamers, moderne keuken met div. apparatuur. GEEN OPEN HUIS BEZICHTIGING OP AFSPRAAK.

RUST-RUIMTE-WATERRIJK; dat zijn wel de unieke kenmerken bij deze nagenoeg VRIJSTAANDE VILLA MET GARAGE. Mooie lichte woonkamer met mooie hoge raampartijen, aangebouwde SERRE; keuken met zeer uitgebreide luxe inrichting, 3 ruime slaapkamers, luxe ruime badkamer, 2 grote zolderkamers met ‘frans’ balkon, flinke zolder-bergruimte op ruime stahoogte.

Let op; Speciale openhuis prijs!! Aan een brede, rustige laan in de kindvriendelijke buurt “Morsebel”, ligt deze RUIME TUSSENWONING. Tuingerichte woonkamer, flinke achtertuin, open keuken vzv div.app. 3 slaapkamers, nette badkamer, extra ruime zolderkamer en wasruimte. Door de dakopbouw in 2004 heeft de woning meer woonoppervlakte en inhoud gekregen

Vraagprijs € 749.000,- k.k.

Koopsom: € 750.000,- k.k.

Vaste prijs: € 279.500,- k.k.

DRIEMAN GARANTIEMAKELAARS Oegstgeest

Hofbrouckerlaan 56

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

President Kennedylaan 85

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Lijtweg 706

U bent van harte welkom!

U bent van harte welkom! Oegstgeest

M.H. Tromplaan 116

Zeer unieke, vrij gelegen villa met vrij uitzicht naar alle zijden, gelegen op een riant bosperceel met vrijstaande stenen garage. De woning ligt zeer centraal, in het zuidoostelijke deel van de gemeente Oegstgeest met parkachtige omgeving en op fietsafstand van de winkelgebied De Kempenaerstraat. Woonoppervlakte 265 m2, 8 kamers, perceel 2440 m2.

Vraagprijs € 1.450.000,- k.k.

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Oegstgeest

Dahlialaan 22

Aan park met water gelegen unieke, riante vrijstaande villa op een groot perceel met oprit, inpandige garage en kelder, ruime L-vormige woon-/eetkamer, studeerkamer, 4 slaapkamers en atelier, badkamer en ruime bergzolder. Woonoppervlakte 235 m2, 8 kamers, perceel 768 m2.

Ruim twee-kamer hoek-appartement gelegen langs het Kanaal in gebouw Haeswijk, met bijzonder fraai uitzicht over het water en groenvoorziening, met veel privacy. Het ruime balkon ligt op het westen. Dichtbij winkels en openbaar vervoer. Er is een eigen parkeerterrein.

GUNSTIG EN SCHERP GEPRIJSD! DUS STARTERS, SINGLES, STUDENTEN ETC. OPGELET! goed onderhouden COMFORTABEL 2 KAMER-APPARTEMENT op de 7e etage (de rustige achterzijde), met zonnig balkon op het oosten + leuk vrij uitzicht. Woonkamer met moderne kitchenette, slaapkamer en nette badkamer met douche. Starterslening mogelijk!!

***UNIEK VERBOUWD (2000) EN UITSTEKEND GEMODERNISEERD 2/3-KAMERAPPARTEMENT*** L-vormige woon- en eetkamer met open keuken, royale badkamer met ligbad, slaapkamer met vaste kast en het balkon (Oost) met heerlijk vrij en groen uitzicht. Kortom: een heerlijk licht en zonnig gelegen werkelijk uniek appartement.

Modern gerenoveerd 3-kamer hoek-topappartement met 2 balkons en een afgesloten privéberging op de begane grond. Dit kleinschalige appartementencomplex ligt op steenworp afstand van het uitgebreide winkelcentrum Lange Voort met alle facilieteiten in de buurt. Woonoppervlakte 66 m2, 3 kamers.

Vraagprijs € 1.475.000,- k.k.

Vraagprijs € 119.000,- k.k.

Vraagprijs € 128.000,- k.k.

Vraagprijs € 159.950,- k.k.

Vraagprijs € 164.000,- k.k.

PROPER MAKELAARDIJ o.g.

EIGEN HAARD

LOSECAAT NVM MAKELAAR

LOSECAAT NVM MAKELAAR

PROPER MAKELAARDIJ o.g.


OPEN HUIZEN DAG ZATERDAG 1 OKTOBER VAN 11.00 - 15.00 UUR MAKELAARDIJ EIGEN HAARD Geversstraat 63, Oegstgeest Tel. (071) 519 19 19 www.eigen-haard.nl

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Terweeweg 7, Oegstgeest Tel. (071) 519 09 09 www.proper-makelaardij.nl

Oegstgeest

Oegstgeest

Aert van Neslaan 505

Kamperfoelielaan 39

SCHOUWENHAGHE MAKELAARDIJ Terweeweg 56, Oegstgeest Tel. (071) 515 62 56 www.schouwenhaghe.com Oegstgeest

Frans Halslaan 269

LOSECAAT NVM MAKELAAR De Kempenaerstraat 55, Oegstgeest Tel.: (071) 517 42 64 www.zekervia.nl Oegstgeest

Lelielaan 31

VAN SOEST MAKELAARDIJ Geversstraat 75, Oegstgeest Tel.: (071) 515 25 55 www.vansoest.nl Oegstgeest

Frans Halslaan 45

Op de 5e verdieping gelegen 3-(voorheen 4-) kamerappartement met prachtig weids uitzicht op groen en een vijver. Ruime woonkamer van ca. 35 m2, balkon op het zuiden, nabij winkelcentrum Lange Voort. Voldoende parkeergelegenheid rond het complex. Woonoppervlakte 85 m2, 3 kamers.

Leuk 4-kamerappartement in groene en rustige woonomgeving op loopafstand van het winkelcentrum Lange Voort en de bushaltes. Goede parkeergelegenheid. Eigen berging en gemeenschappelijke fietsenstalling.

Fraai gelegen en recent gerenoveerd licht 3-kamer appartement op de 5e verdieping. Het appartement heeft een weids uitzicht over een park, 2 slaapkamers, veel vaste kasten, ruim balkon en eigen berging in de onderbouw. Op loopafstand is het winkelcentrum Lange Voort en openbaar vervoer direct om de hoek. Woonoppervlakte 72 m2, 3 kamers.

Goed onderhouden 4 kamer appartement op de 4e verdieping (top) met een eigen fietsenberging in de kelder. Dit appartement kenmerkt zich door de gunstige lichtinval en de rustige en groene ligging, dichtbij het winkelcentrum Lange Voort.

Uitstekend onderhouden 3-kamer appartement op de derde verdieping van een rustig appartementencomplex met lift en eigen berging op de begane grond. Aan de overzijde van het complex bevindt zich het uitgebreid winkelcentrum Lange Voort en openbaar vervoer om de hoek. Gratis parkeermogelijkheden direct voor de deur. Woonoppervlakte 72 m2, 3 kamers.

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

Vraagprijs € 175.000,- k.k.

Vraagprijs € 175.000,- k.k.

Vraagprijs € 179.000,- k.k.

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Oegstgeest

M.H. Tromplaan 172

EIGEN HAARD Oegstgeest

Kwaakhaven 75

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Oegstgeest

Frans Halslaan 191

EIGEN HAARD Oegstgeest

PROPER MAKELAARDIJ o.g.

Frans Halslaan 145

Oegstgeest

Rosa Spierlaan 18

Gemoderniseerd 3/4-KAMER-APPARTEMENT op de prettige 2e woonlaag met een heerlijk vrij ‘groen’ uitzicht richting de HOFDIJCK met boompartijen en plantsoen. Zeer lichte wooneetkamer met toegangsdeur naar ruim overdekt zitbalkon(W); keuken met moderne inrichting en div. app, royale en moderne badkamer met douche; 2 slaapkamers van resp. 6 en 10 m2.

Dit moderne en uiterst comfortabele 2 KAMER APPARTEMENT (185.000) uit 2007 heeft een EIGEN OVERDEKTE PARKEERPLAATS (10.000) en een groot en zonnig balkon op het Zuiden. Licht en zonnige woonkamer met glazen pui en schuifdeur naar balkon (ca. 7.25x1.90) open keuken met div. app.; ruime moderne badkamer met douchecabine, ruime slaapkamer van ca. 16 m2.

* RUST * RUIMTE * PRIVACY * VRIJ UITZICHT * INSTAPKLAAR*. Dat zijn absoluut sterke punten bij dit aantrekkelijk verbouwde TOP-HOEK-appartement, op de 6e verd. Lichte zonnige woonkamer met zijraam, moderne keuken met verhoogd eetgedeelte, ruime werkkamer (voorheen 2 kamers), royale slaapkamer en moderne badkamer met ligbad. KIJKEN=KOPEN=VERHUIZEN!

Goed onderhouden 4-kamer hoek-appartement op de 4e woonlaag met vrij uitzicht en eigen berging in de onderbouw. De flat ligt in een mooie rustige woonomgeving aan een wandelplantsoen centraal in Oegstgeest, op loopafstand van winkelcentrum Lange Voort en bushaltes.

Goed onderhouden 5-kamer tussenwoning met parkeerplaats op eigen terrein, een ruime berging, zonnige fraai aangelegde achtertuin (ZO) met terras, schuur en achterom. Deze gezellige woning ligt in een kindvriendelijke wijk aan een autoluwe, rustige straat nabij scholen, winkels en openbaar vervoer. Woonoppervlakte 115 m², 5 kamers, perceel 142 m².

Vraagprijs € 184.000,- k.k.

Vraagprijs € 184.500,- v.o.n.

Vraagprijs € 199.000,- k.k.

Vraagprijs € 199.000,- k.k.

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Lange Voort 219

LOSECAAT NVM MAKELAAR

OPEN HUIS

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Javastraat 12

EIGEN HAARD Oegstgeest

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Javastraat 9

Oegstgeest

Rozenlaan 8

* -::< 7) 3<) 75 

""]] Z Goed gemoderniseerde 4-KAMER-MAISONETTEWONING op de prettige 3e/4e woonlaag met balkon op het Zuiden. Ruime luxe keuken met div. app.; lichte woonkamer, balkon over de gehele breedte op het Zuiden; 2 slaapkamers aan de voorzijde en een royale slaapkamer aan de achterzijde, met eveneens hier een balkon over de gehele breedte, moderne badkamer

Karakteristieke uitgebouwde eengezinswoning met voor- en achtertuin, schuur en achterom. De woning is goed onderhouden o.a. voorzien van dakisolatie, dubbel glas, nieuw schilderwerk buiten. Gunstige ligging t.o.v A-44.

Sfeervolle 4 kamer tussenwoning met uitgebouwde keuken, verzorgde zonnige achtertuin van ca. 12 m diep op het zuiden, vrijstaande stenen berging met overkapte achteruitgang waar plaats is voor het stallen van motor of fietsen. De woning is volledig voorzien van dubbel glas en is recent geschilderd.

Unieke tussenwoning gelegen op loopafstand van winkelcentrum Lange Voort en diverse scholen in de nabije omgeving. Met voort- en zonnige achtertuin op het zuidwesten, vrijstaande stenenberging, achterom, parkeergelegenheid voor het huis en een garagebox gelegen aan de Irislaan. Woonoppervlakte 95 m2, 5 kamers, perceel 160 m2.

Kom vrijblijvend kijken en vergelijken!

Vraagprijs € 239.000 k.k.

Vraagprijs € 248.000,- k.k.

Vraagprijs € 259.000,- k.k.

Oegstgeest Simon van Ooststroomhof 72

Oegstgeest

Oegstgeest

Op mooie locatie met vrij uitzicht over het polderlandschap, de molen en het watertje ‘De Holle Mare’, in een schitterend modern vormgegeven gebouw gelegen, zeer ruim en zonnig 3-kamer hoekappartement gelegen op de 4e etage met berging in de parkeerkelder. Een overdekte auto-opstelplaats is separaat beschikbaar. Bouwjaar 2007. Woonoppervlakte ± 113 m² (excl. ± 8 m² balkon).

Op mooie en rustige locatie, in een modern appartementencomplex aan het water gelegen ruim 3-kamer appartement van ca. 90m2 voorzien van riant terras van ca. 16m2 met fraai uitzicht over water. Nabij winkelcentrum, Recreatiegebied “De Klinkerbergerplas”, uitvalswegen (A-44), goede verbindingen ov richting Leiden CS en op fietsafstand van het strand.

MODERNE UITGEBOUWDE EENGEZINSWONING met extra grote (door uitbouw) woonkamer, een dakkoepel zorgt voor veel lichtinval, moderne keuken, ruime achtertuin met terras, 3 slaapkamers, nette badkamer met douche en flinke zolderkamer met dakraam. KORTOM: EEN PRIMA WONING MET VEEL EXTRA’ S OP EEN RUSTIG, LEUK EN KINDVRIENDELIJK PLEKJE.

Op de mooiste zonnige tophoek aan de waterkant ligt dit fraaie 4-KAMER-TOP-HOEKAPPARTEMENT”. Lichte woon-/eetkamer, keuken met uitgebreide SieMatic in opstelling, eetbar, bijkeuken, balkon (Zuid/West) met weids uitzicht, 3 slaapkamers, royale badkamer met ligbad. Eigen overdekte parkeerplaats in de onderbouw.

MOOI EN RUIM GEBOUWD WOONHUIS MET EIGEN PARKEERPLAATS EN TUIN OP HET WESTEN. Lichte en ruime woonkamer met open haard, moderne open keuken aan de voorzijde met uitgebreide installatie; 3 slaapkamers en een moderne badkamer met douchecorner, aparte wasruimte; flinke 4e slaapkamer met dakkapel; voorzolder annex bergruimte (5e kamer mogelijk).

Vraagprijs € 259.500,- k.k.

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

Vraagprijs € 282.500,- k.k.

Vraagprijs € 284.000,- k.k.

Vraagprijs € 308.000,- k.k.

Vraagprijs € 219.500,- k.k.

LOSECAAT NVM MAKELAAR

DAMEN MAKELAARS

U bent van harte welkom!

Mien Ruyspark 46

SCHOUWENHAGHE MAKELAARDIJ

EIGEN HAARD Willem van Otterloolaan 4

LOSECAAT NVM MAKELAAR

SCHOUWENHAGHE MAKELAARDIJ Oegstgeest

Mien Ruyspark 22

LOSECAAT NVM MAKELAAR

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Oegstgeest

Peter van Anrooylaan 5

LOSECAAT NVM MAKELAAR


OPEN HUIZEN DAG ZATERDAG 1 OKTOBER VAN 11.00 - 15.00 UUR GRAAL MAKELAARDIJ Rapenburg 4, Leiden Tel. (071) 516 10 00 www.graalmakelaardij.nl Oegstgeest

Aldo van Eycklaan 22

DRIEMAN MAKELAARS Oosterschans 1, Leiderdorp Tel. (071) 820 00 20 www.drieman.nl Oegstgeest

Martinus Nijhofflaan 6

DE BRUIN MAKELAARDIJ Paralllelboulevard 214, Noordwijk Tel. (071) 361 93 16 www.zekervia.nl Oegstgeest

Grunerielaan 40

DAMEN MAKELAARS Paralllelboulevard 180, Noordwijk Tel.: (071) 361 93 43 www.damenmakelaars.nl Oegstgeest

OVERSPAERN MAKELAARDIJ BV Frieslandlaan 1A, Haarlem Tel.: (023) 536 63 66 www.overspaern.nl

Hella Haaseplantsoen 13

Oegstgeest Benjamin Merkelbachstraat 5

Moderne en uitstekend onderhouden eengezinswoning in kindvriendelijke woonwijk met voor- en diepe zonnige achtertuin (45m2), vrijstaande stenenberging en achterom. De woning heeft een royale woonkamer, moderne keuken, 4 slaapkamers en op loopafstand het recreatiegebied Klinkenbergerplas. Woonoppervlakte 115 m2, 5 kamers, perceel 134 m2.

*** RUIM TYPE TUINKAMERWONING MET PRACHTIGE LIGGING AAN DE GEWILDE ZUIDRAND; HEERLIJK VRIJ EN ONBELEMMERD UITZICHT! Eigen parkeerplaats aan de voorkant met een flinke stenen berging met hoge kap met extra bergvliering. Royale lichte woonkamer, ruime keuken met moderne installatie, 2 kamers + walk-in-closet en flinke zolderkamer met dakkapel.

Sfeervolle en verzorgde gezinswoning aan een rustige straat in de geliefde Gruneriebuurt met voor- en achtertuin en achterom. De woning heeft naast een L-vormige woon/eetkamer met open haard en openslaande deuren een moderne keuken en badkamer, een toilet op de begane grond en op de 1e verdieping. Woonoppervlakte 90 m2, 5 kamers, perceel 110 m2.

Ruime uitstekend onderhouden 6-kamer woning met voor- en achtertuin, twee dakkapellen, nieuwe designbadkamer, woonkamer met openslaande deuren naar de zonnige achtertuin. Gelegen aan een zeer kindvriendelijk plantsoen met een speelplaats en parkeermogelijkheden pal voor de deur. Woonoppervlakte 120 m2, 6 kamers, perceel 128 m2.

Modern type TUINKAMER-HOEKWONING (1995) met dakterras. Royale lichte tuingerichte woonkamer met extra zijraam; open keuken aan de voorzijde, achtertuin ruim 12 meter; 3 slaapkamers, verluxde badkamer met ligbad, lichte zolderkamer (20 m2) en dakterras. Door plaatsing dakkapel bestaat de mogelijkheid voor 2 kamers.

Vraagprijs € 315.000,- k.k.

Vraagprijs € 315.000,- k.k.

Vraagprijs € 319.000,- k.k.

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Oegstgeest

Adriaan Engelslaan 6

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Frits Mehrtenslaan 32

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Oegstgeest President Kennedylaan 226

PROPER MAKELAARDIJ o.g.

OPEN HUIS

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Simon vestdijklaan 9

PROFITE VAN DE ER NÚ LAGER E OVERD RACHTS BELAST ING!

73<7* -:

Luxe en ‘tip-top’ WOONHUIS dat werkelijk op alle punten af is, zoals: fraaie uitbouw, luxe keuken en sanitair, wanden met glasvezelbehang, gestucte plafonds, al het verfwerk ‘strak-in-de-lak’, veel extra’s zoals zonweringen, airco, inbouwverlichting etc. Een compleet huis met heel veel +++++; kortom kopen zonder klussen en echt hier kunt u zo in!

*** LUXE VERBOUWD WOONHUIS MET FRAAIE UITBOUW! Zeer royale tuingerichte woonkamer van ca. 40 m2, luxe stijlkeuken aan in L-opstelling met diverse apparatuur, goed verzorgde achtertuin met groot terras (West), 3 kamers, smaakvol en luxe uitgevoerde badkamer met douchehoek, grote zolderkamer met dakkapel, hier zijn ook 2 kamers van te maken.

Ruime, lichte drive-in woning met beschutte achtertuin en vrij uitzicht aan zowel voor- als achterzijde. Ruime, inpandige garage en oprit met parkeermogelijkheid, 1e verdieping met twee balkons en gesloten keuken, 2e verdieping met 3 slaapkamers, lichte overloop door dakkoepel en een badkamer. Woonoppervlakte 140 m2, 5 kamers, perceel 157 m2.

Vraagprijs € 337.500,- k.k.

Vraagprijs € 339.500,- k.k.

Vraagprijs € 349.000,- k.k.

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Eli Heimanshof 18

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Aert van Neslaan 80

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Oegstgeest

Cartesiuslaan 18

""]] Z

Kom vrijblijvend kijken en vergelijken! Op zaterdag 1 oktober is er weer een landelijke NVM Open Huizen Dag. Een prima gelegenheid om u vrijblijvend te oriënteren zonder afspraak. Door op één dag bij verschillende huizen binnen te kijken, krijgt u een goede eerste indruk en kunt u makkelijk vergelijken. Daarnaast zijn de marktomstandigheden om een huis te kopen gunstig. Er zijn goede onderhandelingsmogelijkheden, de overdrachtsbelasting s verlaagd naar 2% en u kunt nog steeds gebruik maken van de aantrekkelijke voorwaarden van de NHG tot € 350.000. Heeft u een leuk huis gezien? Schakel dan wel en NVM-aankoopmakelaar in. Door goed advies en een goede begeleiding bij het open van een huis, kan hij u veel geld, tijd en zorgen besparen. Kijk op nvm.nl voor meer informatie en op funda.nl voor de deelnemende huizen. Goed gevoel. NVM.

U bent van harte welkom! Oegstgeest

Govert Flincklaan 30

Verrassend ruime tussenwoning, in goede staat van onderhoud, aan een rustige straat in de woonwijk Haaswijk. De woning aan de achterzijde uitgebouwd over de gehele breedte waardoor een schitterende riante woonkeuken is gerealiseerd. Voorts telt het huis 3 ruime slaapkamers op de 1e verd. En 1 zeer ruime kamer en walk-in-closet op de 2e verd.

Vraagprijs € 349.000,- k.k.

SCHOUWENHAGHE MAKELAARDIJ Oegstgeest

Queridolaan 35

Zeer ruim en goed onderhouden familiehuis, gelegen in de geliefde kindvriendelijke wijk Poelgeest. Deze gezellige woning is voorzien van veel leefruimte en heeft een royale tuin met vrij uitzicht, gelegen op het zuiden met schuur, achterom en alsmede een zonnig dakterras. Woonoppervlakte 140 m2, 5 kamers, perceel 136 m2.

Ruime, zeer lichte woning met vier woonlagen, gelegen in een kindvriendelijke buurt aan een rustige ventweg met parkeergelegenheid op eigen terrein, een diepe zonnige achtertuin op het zuiden, royale woonkeuken op de begane grond, woonkamer op de 1e verdieping en 3 slaapkamers. Woonoppervlakte 150 m2, 5 kamers, perceel 184 m2.

Royaal bemeten zeer aangenaam familiehuis, gelegen in rustige straat. Deze eind jaren ‘60 tussenwoning heeft een achteruitbouw over de volle breedte van het huis met een open verbinding naar de in 2006 geplaatste keuken, een vernieuwde badkamer (2010), 5 slaapkamers en zonnige dakterras (Z). Woonoppervlakte 158 m2, 6 kamers, perceel 165 m2.

Ruime 5-kamer hoekwoning met oprit, aangebouwde ruime garage, voor- en zonnige riante achtertuin welke veel privacy biedt en zowel met voor als achter een vrij uitzicht. Deze gezinswoning is gelegen in een kindvriendelijke rustige wijk met een speelpleintje voor de deur. Woonoppervlakte 125 m2, 5 kamers, perceel 227 m2.

Zeer fraai gelegen terras-appartement op de parterre met vrij uitzicht over het Oegstgeester kanaal. Dit appartement heeft een voortuin en een extra royaal terras op het zuiden. Dichtbij winkels, gezondheidscentrum en bushalte. Een extra ruime eigen berging.

Vraagprijs € 355.000,- k.k.

Vraagprijs € 370.000,- k.k.

Vraagprijs € 380.000,- k.k.

Vraagprijs € 385.000,- k.k.

Vraagprijs € 425.500,- k.k.

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Oegstgeest

Toorenveltstraat 18

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Oegstgeest

Erasmuslaan 19

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Oegstgeest

Juffermanstraat 44

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Oegstgeest

Juffermansstraat 18

EIGEN HAARD Oegstgeest

Oudenhoflaan 21

Ruime jaren ’30 hoekhuis met diverse stijldetails zoals paneeldeuren en kamer en suite, voor-, zij- en zonnige achtertuin gelegen op het zuiden. Vrijstaande stenen schuur in de achtertuin. Gelegen op steenworp afstand van winkelcentrum Lange Voort en nabij uitvalswegen en scholen. Woonoppervlakte 135 m2, 5 kamers, perceel 243 m2.

Mooi ruim MODERN TYPE ‘VIDE’ WOONHUIS met GARAGE (mmv. extra kamer) + oprit; grote zonnige achtertuin Z/W, optie ligplaats/ steiger. Riante living 50m2 met ruimtelijke ‘vide, half open keuken met zijdeur, 3 slaapkamers, balkon, entresol met dakraam en glazen boarding, badkamer met ligbad en separate douche, zolder op ‘halve’ stahoogte.

Sfeervol ruim HERENHUIS (1929), gelegen in een gewilde buurt in Oud-Oegstgeest met voor- en mooie diepe achtertuin met ATELIER ,berging en achterom. Deze woning heeft een ruime L-vormige woonkamer met erkers, uitgebouwde keuken + bijkeuken, 3 slaapkamers en een zolderkamer met dakkapel en bergruimte (mogelijkheid voor uitbreiding).

Sfeervolle en ruime jaren ‘30 gezinswoning, gelegen aan een gewilde laan in het hart van Oud-Oegstgeest, voor- en diepe achtertuin, woonkamer, open keuken, 3 slaapkamers (mogelijkheid voor een extra slaapkamer), geheel gerenoveerd en aanzienlijk vergroot middels de geplaatste dakopbouw. Woonoppervlakte 140 m2, 4 kamers, perceel 173 m2.

Schitterende in 2011 totaal gerenoveerde tussenwoning met 3 slaapkamers waaronder een ruime zolderkamer (nokverhoging, 2 dakkapellen), 2 badkamers, nieuwe keuken, open haard en leuke veranda. Sfeervolle, lichte en direct te betrekken woning in een rustige, boomrijke en kindvriendelijke omgeving. Woonoppervlakte 120 m2, 4 kamers, perceel 144 m2.

Vraagprijs € 435.000,- k.k.

Vraagprijs € 449.000,- k.k.

Vraagprijs € 455.000,- k.k.

Vraagprijs € 475.000,- k.k.

Vraagprijs € 479.000,- k.k.

PROPER MAKELAARDIJ o.g.

LOSECAAT NVM MAKELAAR

LOSECAAT NVM MAKELAAR

PROPER MAKELAARDIJ o.g.

PROPER MAKELAARDIJ o.g.


OPEN HUIZEN DAG ZATERDAG 1 OKTOBER VAN 11.00 - 15.00 UUR MAKELAARDIJ EIGEN HAARD Geversstraat 63, Oegstgeest Tel. (071) 519 19 19 www.eigen-haard.nl

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Terweeweg 7, Oegstgeest Tel. (071) 519 09 09 www.proper-makelaardij.nl

Oegstgeest

Oegstgeest

Linnaeushof 12

Hugo de Vrieslaan 93

SCHOUWENHAGHE MAKELAARDIJ Terweeweg 56, Oegstgeest Tel. (071) 515 62 56 www.schouwenhaghe.com Oegstgeest

Willem de Zwijgerlaan 13

LOSECAAT NVM MAKELAAR De Kempenaerstraat 55, Oegstgeest Tel.: (071) 517 42 64 www.zekervia.nl Oegstgeest

Rhijngeesterstraatweg 52

VAN SOEST MAKELAARDIJ Geversstraat 75, Oegstgeest Tel.: (071) 515 25 55 www.vansoest.nl Oegstgeest

Jan van Ruusbroeclaan 20

Bijzonder ruim en goed verzorgd modern herenhuis in mooie autoluwe woonomgeving met veel groen en speelgelegenheid voor de deur. Vanuit de woonkamer/keuken is er uitzicht op het water. Eigen parkeergelegenheid in de carport.

Compleet en fraai afgewerkt LUXE HERENHUIS (2006) gelegen in de kindvriendelijke wijk. Tuingerichte woonkamer, luxe keuken (SieMatic), vide, zeer riante ouderslaapkamer met inloop-kastenkamer, luxueuze badkamer met ligbad en inloopdouche, 3 slaapkamers en aparte wasruimte. Kortom een luxe en tiptop afgewerkt huis waar u zo in kunt!

Ruim HOEKHUIS (1928/480 m2) in het gewilde ORANJEPARK op ruime kavel met tuin op het ZUIDEN. Er zijn nog diverse originele details aanwezig (glas-in-lood, paneeldeuren). Vestibule, royale woon-/eetkamer met erkerraam, openhaard, keuken, 3 kamers, balkon, badkamer met ligbad, 2 zolderkamers met 2*, een dakkapel en een bergvliering.

Riant, drielaags herenhuis v.z.v. voor- en achtertuin met ruime stenenschuur en achterom, uitgebouwde keuken aan de achterzijde. Een sfeervolle tussenwoning met diverse oorspronkelijke stijldetails zoals glas-in-loodramen, kamer en suite en schouwen. Woonoppervlakte ca. 180 m2, 8 kamers, perceel 238 m2.

Op schitterende locatie gelegen royale hoekwoning aan een rustige laan, met inpandige garage, eigen oprit, opvallend ruime woonkamer (ca. 51 m2) en een zonnige ruime tuin op het zuidwesten. De woning biedt veel privacy en heeft aan 3 zijden tuin en mooi uitzicht. Woonoppervlakte 150 m2, 4 kamers, perceel 373 m2.

Vraagprijs € 479.000,- k.k.

Vraagprijs € 489.000,- k.k.

Vraagprijs € 489.000,- k.k.

Vraagprijs € 499.000,- k.k.

Vraagprijs € 475.000,- k.k.

EIGEN HAARD Oegstgeest Simon van Ooststroomhof 1

LOSECAAT NVM MAKELAAR

OPEN HUIS

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Cornelis van Steenishof 12

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Oegstgeest

Hofbrouckerlaan 36

PROPER MAKELAARDIJ O.G. Oegstgeest

Rhijngeesterstraatweg 14

* -::< 7) 3<) 75 

""]] Z RUIMTE, LICHT, LUXE & COMFORT; dat zijn de kenmerken van dit moderne en perfect onderhouden ZEER RUIM LUXE HOEKHUIS (type ”PICASSO”/2004) op de zonnige ZW hoek-ligging. *** Royale woonkamer, luxe keuken, 6 slaapkamers, 2 badkamers, zeer zonnig dakterras en mooie ruime tuin op het zuiden ***

Vraagprijs € 499.000,- k.k.

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Gerrit Rietveldlaan 13

Royale moderne en lichte woning gelegen in een kindvriendelijk hofje. Aan de rand van de wijk Poelgeest, met mooie ligging en een schitterend beschermd uitzicht op het bos. Onder originele architectuur gebouwd. Met tuinkamer, inpandige garage, ruime woonkamer en 3 slaapkamers. Woonoppervlakte 210 m2, 5 kamers, perceel 160 m2.

Ruime, charmante en sfeervolle tussenwoning met voor- en zonnige achtertuin op het zuidwesten met een vrijstaande stenen schuur, woonkamer met erker, open haard en visgraatparket, gesloten keuken en 5 slaapkamers. Gelegen aan een van de mooiste lanen in een geliefde buurt van Oegstgeest. Woonoppervlakte 145 m2, 6 kamers, perceel 185 m2.

Karakteristieke vrijstaande woning met originele details gelegen in een historische en groene wijk (Rhijngeest), pal tegenover het monumentale gemeentehuis van Oegstgeest. Op loopafstand van het gezellige winkelgebied De Kempenaerstraat. De woning heeft 3 slaapkamers waarvan 1 met een ruim balkon. Woonoppervlakte 130 m2, 5 kamers, perceel 274 m2.

Kom vrijblijvend kijken en vergelijken!

Vraagprijs € 545.000,- k.k.

Vraagprijs € 559.000,- k.k.

Vraagprijs € 535.000,- k.k.

Oegstgeest

Oegstgeest

U bent van harte welkom!

Lobeliuslaan 19

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Willem de Zwijgerlaan 12

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Oegstgeest

Reviuslaan 86

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Oegstgeest

Lobeliuslaan 136

In Mooie en groene woonomgeving gelegen modern 2-onder-1-kap herenhuis met flinke garage en een fraai aangelegde en ruime tuin aan het water met diverse terrassen. Gunstige liggen mbt. scholen en winkels en een snelle verbinding naar de A44.

Zeer ruim bemeten MODERNE HALF-VRIJSTAAND WOONHUIS (650 m2). ruime garage en eigen parkeerplaats/afrit. Woon- eetkeuken, moderne keuken, ruime woonkamer ‘splitlevel’ met hoge raampartijen en het extra hoog plafond, 4 slaapkamers, royale badkamer met ligbad en douche, aparte was-/bergkamer en bergzolder.

Om zo te betrekken! 2-onder-1 kap woning waarbij veel originele stijldetails behouden zijn gebleven of gerestaureerd. O.a. voorkamer met open haard, achterkamer/eetkamer met open keuken en serre, 5 sl.kamers, fraaie badkamer, grotendeels dubbel glas, balkon, zonnige achtertuin met achterom en buitenberging. Woonopp. ca. 140 m2, perceel 160 m2.

Riant en zeer licht penthouse op de 4e verdieping van het rustige en fraaie appartementencomplex de Morsebel met twee grote terrassen 23 en 30 m2), royale woonkamer, 3 slaapkamers, een privé parkeerplaats en een prachtig panoramisch uitzicht. Woonoppervlakte 177 m2, 4 kamers.

***UNIEK PENTHOUSE van ruim 600 m2 ***. Een heerlijk royaal penthouse met twee ruime zonnige terrassen (ca. 25m2 W/ca. 15m2 ZO) met een schitterend uitzicht. Speelse woonkamer (83 m2)met extra hoog ‘gewelfd’ plafond (ca. 4.30 mtr), ruime eetkeuken, ruime badkamer met inloopdouche (mogelijkheid.voor bad), 3 slaapkamers. Dubbele parking

Vraagprijs € 575.000,- k.k.

Vraagprijs € 585.000,- k.k.

Vraagprijs € 595.000,- k.k.

Vraagprijs € 599.000,- k.k.

Vraagprijs € 645.000,- k.k.

EIGEN HAARD Oegstgeest

Hofbrouckerlaan 17

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Lobeliuslaan 25

GRAAL MAKELAARDIJ Oegstgeest

Martinus Houttuynhof 71

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Oegstgeest

Reviuslaan 54

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Willem Vogellaan 11

Ruim en karakteristiek type HOEKHERENHUIS met voortuin, brede zijtuin en mooie grote zeer zonnige achtertuin. Ruime zeer lichte woonkamer met 2 zijramen, open haard, keuken met authentiek doorgeefluikje, 3 slaapkamers, balkon opzij, moderne badkamer met douche, 2 zolderkamers met dakkapel en zeer ruime (stahoge) bergvliering met 2 dakramen.

Moderne VRIJSTAANDE VILLA (splitlevel/ 2000) met zonnige tuin en inpandige extra grote garage op een ruime kavel. Souterrain: 2 kamers, badkamer, sauna, Woonetage: royale lichte woonkamer, verdiepte tuinkamer, grote woon-/eetkeuken; bijkeuken, 2e badkamer met ligbad, grote ouderslaapkamer, grote bergkamer (mmv. kamer).

STIJLVOLLE 2-O-1 KAP HERENHUIS MET GARAGE. Deze royale en luxe afgewerkte woning staat op een ruime hoekkavel met flinke voortuin en een achtertuin aan een brede waterpartij. Lichte woonkamer met ‘SERRE’, uitgebreide en luxe keuken, 4 slaapkamers, luxe ruime badkamer met ligbad en inloopdouche, ruime zolder mmv 2 kamers met 2* dakraam + wasruimte.

Zeer royaal, gelijkvloers appartement op de begane grond met riante woonkamer met (gas)haard, half-open keuken, 3 slaapkamers, 2 grote terrassen waarvan 1 met prachtig uitzicht over de Haarlemmertrekvaart. Verder beschikt het appartement over een eigen parkeerplaats in de parkeergarage en een privéberging. Woonoppervlakte 209 m2, 4 kamers.

Vrijwel vrijstaand woonhuis met een woonopp. van 183 m2. De woning heeft vier slaapkamers, twee badkamers, een bijkeuken, werkruimte en een grote woon-eetkamer. Zeer ruime en zonnige achtertuin met houten berging. Oprit aan de voorzijde en een aangebouwde stenen schuur voor bijv. fietsen. Perceelopp. 377 m2.

Vraagprijs € 645.000,- k.k.

Vraagprijs € 649.000,- k.k.

Vraagprijs € 649.000,- k.k.

Vraagprijs € 675.000,- k.k.

Vraagprijs € 698.000,- k.k.

LOSECAAT NVM MAKELAAR

LOSECAAT NVM MAKELAAR

LOSECAAT NVM MAKELAAR

PROPER MAKELAARDIJ o.g.

GRAAL MAKELAARDIJ


OPEN HUIZEN DAG ZATERDAG 1 OKTOBER VAN 11.00 - 15.00 UUR GRAAL MAKELAARDIJ Rapenburg 4, Leiden Tel. (071) 516 10 00 www.graalmakelaardij.nl Oegstgeest

Rijnzichtweg 33

DRIEMAN MAKELAARS Oosterschans 1, Leiderdorp Tel. (071) 820 00 20 www.drieman.nl Oegstgeest

Mien Ruyspark 36

DE BRUIN MAKELAARDIJ Paralllelboulevard 214, Noordwijk Tel. (071) 361 93 16 www.zekervia.nl Oegstgeest

Jan Wolkerslaan 32

DAMEN MAKELAARS Paralllelboulevard 180, Noordwijk Tel.: (071) 361 93 43 www.damenmakelaars.nl Oegstgeest

Wilhelminapark 26

OVERSPAERN MAKELAARDIJ BV Frieslandlaan 1A, Haarlem Tel.: (023) 536 63 66 www.overspaern.nl Oegstgeest

Reviuslaan 92

V.

. V.O

Royale, vrijstaande villa op een riant perceel met eigen oprit en losstaande stenen garage. De ruime groene tuin biedt zeer veel privacy. Verder beschikt deze villa over 4 slaapkamers waarvan 2 op de begane grond, een gesloten keuken en ruime doorzonwoonkamer. Woonoppervlakte 147 m2, 5 kamers, perceel 840 m2.

Luxe 2-laags modern penthouse met een zeer royaal dakterras op het zuidwesten, een privéparkeerplaats in onder gelegen garage, een royale living van 60 m2 met open (gas)haard en een panoramisch uitzicht over de wijk met zijn diversiteit aan moderne architectuur. Woonoppervlakte 188 m2, 4 kamers.

Zeer goed onderhouden royale vrijstaande villa (bj. 1990). In 2009 zijn nog diverse werkzaamheden uitgevoerd. Het geheel staat op een perceel van 466 m2 eigen grond en heeft een woonoppervlak van 193 m2. Het huis heeft een ruime L-vormige woonkamer met open haard en schuifpui naar de achtertuin. In totaal zijn er zes slaapkamers en één badkamer.

Fraai en karakteristiek herenhuis met voor- en zonnige ruime achtertuin met schuur. Het huis is rustig gelegen in het fraaie en groene Wilhelminapark, tegenover het plein van het oude gemeentehuis, op loopafstand van De Kempenaerstraat.

Zeer royaal hoekappartement op de begane grond nu te koop vrij op naam. De woning beschikt over twee terrassen welke uitkijken op de binnentuin van het complex of de Haarlemmertrekvaart. Eigen parkeerplaats in de parkeerkelder alsmede een individuele berging. Woonoppervlakte 213 m², 5 kamers.

Vraagprijs € 699.000,- k.k.

Vraagprijs € 735.000,- k.k.

Vraagprijs € 745.000,- k.k.

Vraagprijs € 750.000,- k.k.

Vraagprijs € 745.000,- v.o.n.

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Oegstgeest

Arie Bijlhof 3

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Oegstgeest

Rhijngeesterstraatweg 145

GRAAL MAKELAARDIJ Oegstgeest

President Kennedylaan 57

EIGEN HAARD Oegstgeest

Lobeliuslaan 78

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Oegstgeest

Hugo de Vrieslaan 5

Aan een gezellig hofje gelegen royale halfvrijstaande woning met riante, lichte woonkamer en aangrenzende serrekamer, ruime inpandige garage, 5 slaapkamers en 2 badkamers, gelegen in een rustige kindvriendelijke wijk op loopafstand van diverse jachthavens met vaarwater naar de Kaag. Woonoppervlakte 210 m2, 6 kamers, perceel 363 m2.

Statig 4-laags herenhuis met jaren ‘30 stijldetails, in een uitstekende staat van onderhoud, ligt verscholen in het groen. De brede stoep met plantsoen in combinatie met de bijna 10m diepe voortuin geven de woning een aangename beschutting, de 20m diepe zonnige achtertuin is gelegen op het Westen. Woonoppervlakte 205 m2, 7 kamers, perceel 309 m2.

Licht en ruim appartement met balkon gelegen op de 1e verdieping van de serviceflat Haeswijk. Rustig gelegen en zicht op groen. Vanuit de centrale entree/hal van het complex kan met direct het appartement betreden. Het appartement heeft een eigen berging in de onderbouw en er is parkeergelegenheid op eigen terrein. Woonoppervlakte 80 m2, 3 kamers.

*** LICHT, LUCHT EN VEEL COMFORT *** dat zijn de sterke punten van dit MODERNE 3-KAMER APPARTEMENT (2003) op de gewilde Z-O HOEK. Lichte en ruime woonkamer met balkon op het Zuiden, aparte woonen eetkeuken, type Siematic, 2 slaapkamers, royale badkamer met ligbad en aparte douche. Inclusief privé parkeerplaats en flinke berging in de kelder

Zeer ruim modern HERENHUIS. Grote L-vormige LIVING met veel hoge ramen, een zeer luxe uitgebreide woonkeuken, verzorgde achtertuin, 4 goed formaat slaapkamers, wasruimte kwaliteit sanitair en badkamer, strak wit afgewerkte wanden, luxe systeemkastenwand, laminaatvloeren, raambekleding etc.; werkelijk een echte instapklare topper!

Vraagprijs € 795.000,- k.k.

Vraagprijs € 825.000,- k.k.

Vraagprijs € 99.000,- k.k.

Vraagprijs € 274.900,- k.k.

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Oegstgeest

Groenhoevelaan 31

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Oegstgeest Benjamin Merkelbachstraat 6

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Oegstgeest

Kamphuizenlaan 8

LOSECAAT NVM MAKELAAR

OPEN HUIS

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Queridolaan 73

* -::< 7) 3<) 75 

""]] Z Gezellig gelegen tussenherenhuis met uitbouw over de volle breedte, zonnige achtertuin met achterom en stenen berging. Fraai groen uitzicht aan de achterzijde (grenzend aan de historische pastorie van het Groene Kerkje) en gelegen in een rustige- en kindvriendelijke (geen doorgaand verkeer) omgeving. 4 Slaapkamers en een woonoppervlakte van 120 m2.

In rustige laan en het groene gedeelte van Oegstgeest gelegen ruim familiehuis met zonnige achtertuin op het zuid westen. Het pand is netjes onderhouden en is op korte afstand van sportvelden, winkels en uitvalswegen. Het pand heeft 4 slaapkamers en een woonoppervlakte van 120 m2.

UITGEBOUWDE HOEKWONING met GARAGE in keurige staat van onderhoud. Voor- zij- en achtertuin, alsmede een toerit annex parkeerplaats. Lichte woon-/eetkamer met 3 zijramen, ruime uitgebouwde keuken, bijkeuken, 3 slaapkamers waarvan één met dakterras, badkamer, flinke zolder slaapkamer door extra groot dakkapel en diverse bergingen

Vraagprijs € 315.000,- k.k.

Vraagprijs € 335.000 k.k.

Vraagprijs € 349.000,- k.k.

VAN SOEST MAKELAARDIJ OEGSTGEEST

VAN SOEST MAKELAARDIJ OEGSTGEEST

Oegstgeest

Oegstgeest

Eli Heimanshof 91

Jan Wilspark 9

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Adriaan van Royenlaan 17

U bent van harte welkom!

U bent van harte welkom! Oegstgeest

Dirck van Swietenlaan 2

Zeer luxe en compleet verbouwd terrasappartement in 2009 (80m2). Mooie locatie aan het Oegstgeester Kanaal en groenstrook met leuk uitzicht over het water. Groot balkon van ca. 25 m2, op het zuiden gelegen met veel zon en privacy. Het pand heeft 2 slaapkamers en een woonoppervlakte van 80 m2.

Vraagprijs € 359.000,- k.k.

VAN SOEST MAKELAARDIJ OEGSTGEEST Oegstgeest

Schoutenburgstraat 19

In Oegstgeest gelegen nagenoeg vrijstaand huis welke zeer smaakvol is verbouwd met alle moderne gemakken. Het huis heeft een bijzonder dakterras met zand en houtenvlonders. 4 slaapkamers en een woonoppervlakte van 130 m2.

Goed onderhouden, fraai modern type ‘luxe parkvilla’ met inpandige garage en eigen oprit. Dit pand is nagenoeg vrijstaand gebouwd en de parterre is vergroot. Tevens is er een vooren grote achtertuin. Zeer rustig en vrij gelegen aan mooi breed park met waterpartijen. Het pand heeft 5 slaapkamers en een woonoppervlakte van 200 m2.

Geschakeld, ruim (door fraaie uitbouw) en zonnig familiehuis met achterom, gelegen in de kindvriendelijke wijk Poelgeest. Het huis heeft een inpandige garage, echter is deze momenteel in gebruik als bijkeuken, cq. berging. Door de bijzondere architectuur is dit een zeer vrij gelegen huis. Het pand heeft 4 slaapkamers en een woonopp. van 200 m2.

Vrijstaande villa met eigen oprit, inpandige garage en fraai aangelegde zonnige tuin met diverse zonneterrassen en een overdekt terras, gelegen rustig villapark. De villa heeft 3 slaapkamers en een woonoppervlakte van 185 m2. Mogelijkheid voor realiseren van evt. 4e slaapkamer.

Goed onderhouden ROYAAL HOEKHUIS (1941) op ruime kavel met altijd zonnige achtertuin. Een leuke en vooral ruime woning die zich kenmerkt door oa. 5 slaapkamers, moderne keuken met bijkeuken, moderne badkamer en nog diverse originele details uit de bouw, zoals granito vensterbanken en paneeldeuren. eigen oprit, parking en tevens CARPORT!

Vraagprijs € 389.000,- k.k.

Vraagprijs € 495.000,- k.k.

Vraagprijs € 519.000- k.k.

Vraagprijs € 895.000,- k.k.

Vraaprijs € 485.000,- k.k.

VAN SOEST MAKELAARDIJ OEGSTGEEST

VAN SOEST MAKELAARDIJ OEGSTGEEST

VAN SOEST MAKELAARDIJ OEGSTGEEST

VAN SOEST MAKELAARDIJ OEGSTGEEST

LOSECAAT NVM MAKELAAR


OPEN HUIZEN DAG ZATERDAG 1 OKTOBER VAN 11.00 - 15.00 UUR MAKELAARDIJ EIGEN HAARD Geversstraat 63, Oegstgeest Tel. (071) 519 19 19 www.eigen-haard.nl

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Terweeweg 7, Oegstgeest Tel. (071) 519 09 09 www.proper-makelaardij.nl

Rijnsburg

Voorschoten

Oranjelaan 71

Tulpstraat 17

SCHOUWENHAGHE MAKELAARDIJ Terweeweg 56, Oegstgeest Tel. (071) 515 62 56 www.schouwenhaghe.com Warmond

Munnikenland 8

LOSECAAT NVM MAKELAAR De Kempenaerstraat 55, Oegstgeest Tel.: (071) 517 42 64 www.zekervia.nl Warmond

Taskinlaan 4

VAN SOEST MAKELAARDIJ Geversstraat 75, Oegstgeest Tel.: (071) 515 25 55 www.vansoest.nl Warmond

Sweilandstraat 33

Perfect onderhouden 3-kamer terrasappartement op de bovenste verdieping van een kleinschalig appartementencomplex met woonkamer met open keuken en riant balkon (Z), moderne badkamer inpandige berging, op loopafstand van het (winkel)centrum van Rijnsburg. Op de begane grond is er een afgesloten privé-fietsenberging. Woonoppervlakte 60 m2, 3 kamers.

Verrassend ruime jaren ‘20 woning met 6 kamers, sauna, zonnige tuin op het zuiden en vrij uitzicht aan de achterzijde. De woning is gelegen in de populaire “Bloemenwijk” en heeft een centrale ligging ten opzichte van diverse scholen, sportfaciliteiten, Openbaar vervoer, uitvalswegen (A44) en het oude dorpscentrum van Voorschoten.

Vrijstaande villa in landhuisstijl gelegen in een geliefd villawijkje (Haghe Weijde). Mooi aangelegde, zonnige tuin (ZO) met meerdere terrassen, een houten tuinhuisje en een recent geplaatst smeedijzeren hekwerk met poorten. De begane grond en de 1e etage zijn geheel v.v. parketvloeren. Uitst. staat van onderhoud (kan zo betrokken worden).

Modern type TUINKAMERWONING (1995) in rustige straat met voortuin, parking en zeer zonnige achtertuin (10 meter diep/ZW). Lichte tuingerichte woonkamer met schuifpui, parket, open keuken in hoekopstelling vzv diverse app., 2 (voorheen 3) slaapkamers, badkamer met douchecabine, zolderkamer en diverse bergruimtes.

Zeer charmant gelegen halfvrijstaand karakteristiek hoekhuis met vrijstaande garage, eigen oprit en diepe zonnige achtertuin met aparte stenen schuur. Het pand heeft 4 slaapkamers en een woonoppervlakte van 92 m2.

Vraagprijs € 215.000,- k.k.

Vraagprijs € 349.000,- k.k.

Vraagprijs € 1.095.000,- k.k.

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

Vraagprijs € 385.000,- k.k.

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Warmond

Jan Steenlaan 4

SCHOUWENHAGHE MAKELAARDIJ Warmond

Herenweg 119

GRAAL MAKELAARDIJ Wassenaar

LOSECAAT NVM MAKELAAR

Vleysmanlaan 9

Zoeterwoude

Hoge Rijndijk 93

VAN SOEST MAKELAARDIJ OEGSTGEEST

OPEN HUIS PROFITE VAN DE ER NÚ LAGER E OVERD RACHTS BELAST ING!

73<7* -:

Leuke 2-O-1 KAPWONING gelegen op een zeer geliefd plekje in Warmond. Gelegen op ruim hoek kavel; leuke voortuin, zijtuin (mmv. uitbouw, garage of carport). Zonnige woonkamer met extra zijraam; royale uitgebouwde eetkeuken met moderne inrichting; 3 kamers en open zolder door een flinke nokverhoging is dit een mooie bruikbare ruimte.

In het centrum van het gezellige watersportsdorp Warmond gelegen karakteristiek en zeer sfeervol uitgebouwd 2-onder-1 kap herenhuis met fraaie, grote en zonnige achtertuin, gelegen op 349 m2 eigen grond. Het pand heeft eigen oprit en een tuinhuisje in de achtertuin. 4 Slaapkamers en een woonoppervlakte van 154 m2.

Vrijstaande villa met tevens vrijstaand gasten verblijf, stallen, rijbak en zeer goede uitrij mogelijkheden richting duinen en strand, carport en parkeergelegenheid op eigen terrein. Het geheel wordt omgeven door een mooi aangelegde tuin en is vrij gelegen met veel privacy op een riant perceel aan de voet van de duinen.

Op een schitterende locatie aan De Rijn ligt deze perfect onderhouden half vrijstaande woning (bj. 1999) met eigen aanlegsteiger (ca. 12 m. breed). Woonopp. ca. 220 m2, perceel 386 m2. Aan de voorzijde een fraai aangelegde tuin met terras. Aan de achterzijde ligt de brede tuin (NO) aan het water met prachtig uitzicht over De Rijn.

Vraagprijs € 345.000,- k.k.

Vraagprijs € 549.000,- k.k.

Vraagprijs € 2.495.000,- k.k.

Vraagprijs € 798.000,- k.k.

LOSECAAT NVM MAKELAAR

VAN SOEST MAKELAARDIJ OEGSTGEEST

26-0 voor HRC

Bassets geven niet thuis Sassenheim - Het spel van de rugbyers van The Bassets uit Sassenheim zag er vorige week een stuk verzorgder uit, en dat gaf het trainersduo Robert Broers en Perry Noordemeer vertrouwen voor het treffen tegen de Haagse Rugbyclub (HRC) in Den Haag van afgelopen zondag. Toch waren er noodgedwongen omzettingen gedaan, en hoe dat uit zou pakken was voor de vele meegereisde supporters nog gissen. HRC begon furieus aan de wedstrijd en The Bassets mochten van geluk spreken dat ze na 25 minuten slechts 5-0 achter stonden. The Bassets kwamen niet onder de druk vandaan en het was afwachten wanneer ze onder de druk zouden bezwijken. Na 30 minuten vond HRC voor de tweede keer de tryline met conversie bracht de stand

op 12-0 voor de Hofstadbewoners. Broers trakteerde zijn spelersgroep op een donderspeech, want het Bassets-spel leek nergens naar. Bij de ruststand van 12-0 moest er wat in het Bassets-team gebeuren. Broers had nog wat ijzers in het vuur en die moesten het tij gaan keren, maar die konden het Haagse geweld ook niet stoppen. HRC scoorde hun derde try met conversie (19-0), en daadwerkelijk lukte er niets aan Bassetskant. HRC schroefde de stand naar een veilige 26-0, en die stand kwam geen moment in gevaar omdat het hele Bassets-team deze zondagmiddag collectief niet thuis gaf. Dit zal zondag anders moeten als zij hun eerste thuiswedstrijd van dit seizoen spelen tegen ARC. Aanvang 14.30 uur.

Cursus reanimatie Sassenheim - Welzijn Teylingen organiseert op maandagochtend 7 en 14 november van 9.00 tot 12.00 uur een cursus Reanimatie en AED voor inwoners van Teylingen. Ditmaal wordt de cursus het gegeven in ‘t Onderdak in Sassenheim. De kosten voor deze cursus bedragen 25 euro inclusief cursusmateriaal. Wekelijks worden 300 Nederlanders getroffen door een hartstilstand. Dat zijn 15.000 à 16.000 slachtoffers per jaar. Het gebeurt vaak

thuis, op het werk of buiten op straat. Hulp bieden binnen de eerste zes minuten na een hartstilstand is cruciaal en kan een leven redden. Reanimeren is te leren, zoals bij de reanimatiecursus bij Welzijn Teylingen in samenwerking met de Nederlandse Hartstichting. Voor meer informatie en aanmelding kan men terecht bij Welzijn Teylingen, bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur, tel. 0252-231805.

SCHOUWENHAGHE MAKELAARDIJ

GRAAL MAKELAARDIJ

""]] Z

Kom vrijblijvend kijken en vergelijken! Op zaterdag 1 oktober is er weer een landelijke NVM Open Huizen Dag. Een prima gelegenheid om u vrijblijvend te oriënteren zonder afspraak. Door op één dag bij verschillende huizen binnen te kijken, krijgt u een goede eerste indruk en kunt u makkelijk vergelijken. Daarnaast zijn de marktomstandigheden om een huis te kopen gunstig. Er zijn goede onderhandelingsmogelijkheden, de overdrachtsbelasting s verlaagd naar 2% en u kunt nog steeds gebruik maken van de aantrekkelijke voorwaarden van de NHG tot € 350.000. Heeft u een leuk huis gezien? Schakel dan wel een NVM-aankoopmakelaar in. Door goed advies en een goede begeleiding bij het kopen van een huis, kan hij u veel geld, tijd en zorgen besparen. Kijk op nvm.nl voor meer informatie en op funda.nl voor de deelnemende huizen. Goed gevoel. NVM.

Kom vrijblijvend kijken en vergelijken!

Cursus ‘Fit rondom de zwangerschap’ Voorhout - Met regelmaat verzorgt de GGD Hollands Midden de cursus ‘Fit rondom de zwangerschap’. Aanstaande moeders krijgen in tien wekelijkse bijeenkomsten informatie over fysieke en mentale ontwikkelingen tijdens de zwangerschap en er worden sportieve oefeningen gedaan om de conditie op peil te houden of te brengen. Het is een actuele cursus waarin behalve belangrijke informatie over de zwangerschap, fysiek en mentaal, ook veel tijd besteed wordt aan het bewegen op muziek. Er is aandacht voor lichaamshouding en conditie tijdens de zwangerschap, maar ook voor ontspannings- en ademhalingsoefeningen. Het tijdig oefenen van buik- en bekkenbodemspieren kan de bevalling vergemakkelijken. Dit alles gebeurt onder deskundige begeleiding, met aandacht voor ieders persoonlijke situatie. In een informatieve cursusboek, dat bij

aanvang van de cursus wordt uitgereikt, leest men hier meer over. De kosten voor deze cursus van tien bijeenkomsten bedragen 15 euro. De meeste zorgverzekeraars vergoeden preventieve cursussen op het gebied van gezondheid. Als de bevalling achter de rug is, is het zaak een nieuw evenwicht te vinden, zowel lichamelijk als geestelijk. Door een pittige training van de spieren van buik, rug- en bekkenbodem bouwt men op een aangename manier de conditie weer op. Wie de oefeningen thuis ook bijhoudt kan na de gym al snel weer sporten. Vanaf de zesde week na de bevalling kan men starten met deze zes wekelijkse trainingsuren. Deze postpartumcursus kan men volgen via Thuiszorgorganisatie ActiVite. Men streeft ernaar dat men dezelfde docent als cursusleidster behoudt. De cursus wordt op maandag gegeven in Voorhout. Het is belangrijk

om zich zo vroeg mogelijk in de zwangerschap aan te melden. Voor meer informatie en aanmelding kan men contact opnemen met het Klantenservicecentrum GGD Hollands Midden, op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 088-2542384, of via de mail: jgz@ggdhm.nl.

Dansen tegen kanker Warmond - Op zondag 9 oktober wordt er in Warmond gelopen tegen kanker. Om nog meer geld voor de stichting Lopen tegen Kanker bij elkaar te krijgen organiseert Het Wapen van Warmond op vrijdag 30 september een ladies night met muziek uit de zeventiger en tachtiger jaren. De avond begint om 21.00 uur en de entree bedraagt € 2,50, die overdragen zullen worden aan de stichting.

morgen wil ik  dag als vandaag iedereen verdient een morgen


pagina 36

28 SEPTEMBER 2011

Bax komt tekort tegen een ontketend TOGR Voorhout - Vrijdagavond 23 september stond voor Bax een thuiswedstrijd op het programma en wel tegen TOGR uit Rotterdam. Vooraf was bekend dat het een zware wedstrijd zou gaan worden tegen deze mogelijke kampioenskandidaat.

De korfballers van TOP incasseerden tegen Dalto de eerste thuisnederlaag sinds mei vorig jaar (Foto: FBPS/Peter Schipper).

Tegen medekoploper Dalto

TOP boekt eerste nederlaag Sassenheim - Afgelopen zaterdag incasseerden de korfballers van TOP/ Wereldtickets.nl de eerste thuisnederlaag sinds mei vorig jaar. Medekoploper Dalto uit Driebergen was veel te sterk. De Sassenheimers verloren met 14-24. Hoewel de ruststand er nog veelbelovend uitzag (10-11) moest de thuisploeg in de tweede helft afhaken. TOP komt na dit verlies op de derde plaats in de Ereklasse. “Dit is de realiteit”. Veel meer kon de Sassenheimse coach Hans Heemskerk niet zeggen over het 14-24 verlies tegen Dalto. Het was dan ook de spijker op zijn kop. Na een onverwacht goed begin

van de competitie bleek zaterdag de zoveelste gelegenheidsopstelling van TOP een keer niet goed uit te pakken. Dat feit op zich was niet erg, al deed het verschil wel een beetje pijn. Zeker na de 10-11 ruststand. Verliezen op eigen veld gebeurde TOP de laatste jaren niet vaak. Dat het dit seizoen zeker een keer zou gebeuren lag voor de hand. De ploeg heeft immers een te kleine vaste kern om de wisselende samenstellingen op te vangen. Deze keer bestond TOP uit Vincent Rhijnsburger, Tim Heemskerk, Rowena Lazarom, Ilse Hazekamp, Nick Pikaar, Leon Braunstahl, Daisy Buytelaar en

Ook zo genoten van de Oranje Proms?! Steun de Oranje Vereniging Voorhout en wordt

DONATEUR

(vanaf €5,- per jaar)

Wat een activiteiten in een week/jaar! Steun de Oranje Vereniging Voorhout en wordt

VRIJWILLIGER (mail: jochemsz@ziggo.nl , Paul Jochemsz, voorzitter)

Trekkingsuitslag najaarsloterij 2011 1e prijs

0788 € 250,00

8e prijs

0064

€ 15,00

2e prijs

0297 € 100,00

9e prijs

2320

€ 15,00

3e prijs

0610

€ 60,00

10e prijs

1244

€ 15,00

4e prijs

1236

€ 45,00

11e prijs

0680

€ 10,00

5e prijs

2400

€ 35,00

12e prijs

0139

€ 10,00

6e prijs

0277

€ 25,00

13e prijs

0854

€ 10,00

7e prijs

2410

€ 15,00

14e prijs

0799

€ 10,00

Prijzen worden uitgekeerd in TOV-bonnen Prijzen kunnen worden afgehaald bij de penningmeester: Edwin Handgraaf, Boterbloemstraat 30 - 2215 DP Voorhout, tel. 0252-231038

Maaike Moolenaar. Toen de speaker deze namen opnoemde legde hij nog een keer uit dat interlandverplichtingen een van de redenen was voor het ontbreken van een aantal spelers. In de eerste helft kon TOP Dalto telkens blijven volgen. Via 2-2 kwam Dalto in de 10e minuut op 2-4 en nog net binnen het kwartier op 3-7. De ploeg uit Driebergen zag er redelijk ingespeeld uit en op die basis kon Jorrit Bergsma bijna één op één schieten. Van de eerste acht doelpunten van Dalto maakte hij er vijf. TOP had genoeg individuele klasse om de achterstand niet op te laten lopen. Leon Braunsthal scoorde eerst 4-7 en veroorzaakte daarop een strafworp die de makkelijk invallende Nick Pikaar afmaakte. “Die vrije ballen waren domme fouten van ons”, vond Daltocoach Ron Steenbergen. “Wij waren goed begonnen, maar daardoor kwam TOP in de wedstrijd. Ik vond ze toen ook echt goed spelen”. Ilse Hazekamp schoot de stand naar 6-7, maar in het tweede deel voor de rust zat er voor TOP niet meer in (10-11). Wat Steenbergen voor zijn ploeg vreesde, gebeurde bij TOP. “Ik was bang dat het bij ons zou inzakken, maar Dalto ging gewoon goed spelen”. Dalto kwam op 11-14 en de ploeg kon zich daarna zelfs een doelpuntloze periode van een minuut of tien veroorloven om niet in problemen te komen. Bij TOP was zichtbaar dat een terugkomst zoals vorige week tegen PKC er niet in zat. Te weinig creativiteit, en er werd matig verdedigd. Die situatie versterkte zichzelf. TOP zakte steeds verder weg en bij Dalto lukte veel. TOP verloor de tweede helft met 4-13 en de wedstrijd met 1424. “Het had vorig week ook kunnen gebeuren”, zei TOPcoach Hans Heemskerk. “Ik ben tevreden over de inzet. Nick Pikaar heeft het goed gedaan, maar over het algemeen komen we in deze samenstelling kwaliteit te kort. Tot dusver liep het goed, maar nu een keer niet. Het is gewoon zoals het is, maar ik moet wel toegeven: dit is wel een echte nederlaag”. Komende zaterdag sluit de eerste helft van de veldcompetitie in de Ereklasse. TOP speelt dan de uitwedstrijd bij DeetosSnel in Dordrecht. De wedstrijd begint om 16.00 uur.

In de beginfase waren beide teams aan elkaar gewaagd, waarbij er kleine kansjes waren die goed gepareerd werden door beide goalies. Halverwege de eerste helft kwam Bax op voorsprong nadat Abdel Zoulali een individuele actie goed afrondde (1-0). Enkele minuten later kreeg ook TOGR een enorme kans, welke via Bax-keeper Yorick Imthorn en een speler van TOGR net naast het doel belandde. Het was duidelijk merkbaar dat de bezoekers uit Rotterdam steeds meer druk gaan zetten, waardoor Bax steeds meer werd teruggedrongen op de eigen helft. Toch kon Bax de voorsprong uitbreiden na een vrije trap, welke hard werd ingeschoten door Fouad Marfouk (2-0). Vlak voor rust kwam toch de aansluiting van TOGR. Nadat Yorick Imthorn in eerste instantie nog kon redden, werd de bal in tweede instantie over hem heen binnengeschoten (2-1). In de tweede helft gingen de be-

zoekers verder met waar ze in de eerste helft mee geëindigd waren. Er werd nog meer druk gezet op de speelhelft van Bax. De Voorhouters dachten goed weg te komen met een counter, maar de bal werd hierbij onnodig verloren zodat TOGR zelf kon counteren. Bax was nog niet op tijd terug, zodat de gelijkmaker een feit was (2-2). Hierna leek het alsof de spelers van Bax even de weg kwijt waren, want binnen twee minuten konden de bezoekers drie keer achter elkaar scoren zodat het wel een hele zware avond leek te gaan worden (2-5). Eén van deze doelpunten werd wel erg makkelijk weggegeven, want de spelers en keeper van Bax waren nog aan het bespreken hoe de muur neer te zetten bij een vrije trap, terwijl de bal toen al werd ingeschoten. Ook toen vonden de bezoekers het nog niet genoeg, want het werd tien minuten voor tijd ook nog 2-6. Bax maakte de uitslag nog iets schappelijker nadat Fouad Marfouk vijf minuten voor tijd de 3-6 van afstand wist binnen te schieten. Hierna kon ook TOGR nog een keer scoren, zodat de eindstand werd bepaald op 3-7. Woensdagavond 28 september speelt Bax een uitwedstrijd tegen Arentsburg 1. Deze wedstrijd wordt gespeeld in sporthal De Vlinder in Ter Aar en vangt aan om 21.00 uur.

Cursus ‘Vuist tegen vallen’ Sassenheim - Dinsdag 1 november start de valpreventiecursus ‘Vuist tegen vallen’ bij Welzijn Teylingen in de Ankerplaats in Sassenheim. Al meerdere keren organiseerde Welzijn Teylingen met veel succes de introductiecursus ‘Vuist tegen vallen’. Deze cursus wordt gegeven door fysiotherapeut W. Jacobi en is opgezet om ouderen voor te lichten hoe zij vallen kunnen voorkomen, maar ook om bij een eventuele valpartij het lichaam weerbaarder te maken zodat men zo min mogelijk schade oploopt. Het bewegend functioneren wordt vergroot om valincidenten te voorkomen en de angst voor het vallen te verminderen. De

cursusleider besteedt daartoe aandacht aan het verbeteren van de spierkracht van beenspieren en het in balans houden van het lichaam. In deze korte cursus van drie lessen, die tweewekelijks plaatsvindt, zal aandacht worden gegeven aan deze zaken. De cursus wordt gegeven in de Ankerplaats aan de Narcissenlaan 3 B in Sassenheim op dinsdag 1, 15 en 22 november van 10.00 tot 10.45 uur. De kosten bedragen 10 euro voor de gehele cursus. Voor meer informatie en aanmelden kan men contact opnemen met Welzijn Teylingen, bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur, tel. 0252231805.

Briljant Cleaning sponsort de D2 Sassenheim - Schoonmaakbedrijf Briljant Cleaning uit Sassenheim is de komende drie jaar de kledingsponsor van Ter Leede D2. Het bedrijf gaat het team voorzien van complete tenues, inclusief trainingspakken, tassen en coachjassen. De heer en mevrouw Blokpoel, eigenaren van Briljant Cleaning, besloten hiertoe niet alleen omdat hun zoon Dimitri speler is in de D2. Mevrouw Blokpoel: “Wij gaan al jaren mee met het team van onze zoon. We zijn er eigenlijk altijd bij. En nu wilden we graag iets extra’s doen voor de Ter Leede-jeugd.” Op de foto Ter Leede D2 geflankeerd door hun sponsors van Briljant Cleaning.

TL_week_39  

Ter Leede gaat aan kop MICROMAX Wat gelooft Voorhout? Najaarsfeesten in Sassenheim SCHULTE BVBERNARD Deze week bij u als folder in de bus: 6...