Page 1

Vorstelijk voordelig bouwen Woensdag 14 september 2011

6e Jaargang • nr. 37

5

Columbiaantjes Woensdag 14 september 2011

Afscheid van • 6e Jaargang

protesteren

de pastoor

15

nr.

37

Puntendeling voetbalderby

Oplossing lijkt in zicht voor de gebruikers van de Ankerplaats Sassenheim - Het lijkt erop dat de woorden van oud-CDA-wethouder Wim Hollart toch nog worden waargemaakt. Hollart deed enkele jaren geleden de toezegging dat de Ankerplaats aan de Narcissenlaan in Sassenheim niet eerder gesloopt zou worden dan wanneer er vervangende huisvesting voor de gebruikers gevonden zou zijn. Naar verluidt zou een oplossing voor hen nu voorhanden zijn.

25

BERNARD SCHULTE BV CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

Voor al uw klimaatbeheer ➜ CV installaties ➜ CV ketels ➜ Ventilatiesystemen ➜ Zonne-energie ➜ Airconditioning Ook voor al uw service & onderhoud! Voorhout - Nijverheidsweg 10 Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL

VERSTRIO SASSENHEIM Vanaf nú in de Teylinger!

Door Piet van der Vooren Verschillende verenigingen en organisaties hebben in het verleden gebruikt gemaakt van de Ankerplaats voor hun activiteiten. Zo hield onder andere de Bond van Ouderen Sassenheim haar bijeenkomsten in de Ankerplaats, werd er ‘gecountrydanst’, het Inloophuis was er te vinden, Welzijn Teylingen hield er cursussen, de Stichting Oud Sassenheim organiseerde er inloopochtenden, en zeemanskoor Overal repeteerde het repertoire in de Ankerplaats. Maar enkele jaren geleden werd duidelijk dat het einde van het gebouw in zicht was. De gemeente had plannen gemaakt voor de nieuwbouw van woningen op de hoek van de Narcissenlaan en de Parklaan, en als gevolg daarvan moest, naast de voormalige dansschool, ook de Ankerplaats wijken voor de nieuwbouwplannen. Er was voor de verschillende verenigingen geen plaats meer. Als alternatief werd een nieuw verenigingengebouw beloofd, maar waar dat zou moeten komen was nog onduidelijk. Wat later bleek dat dit plan van tafel was, maar de Bond van Ouderen kreeg te horen dat het nieuw te bouwen Sassembourg aan de Teijlingerlaan als vervanging voor de Ankerplaats zou gaan dienen. Alleen is het probleem dat dit nieuwe multifunctionele gebouw waarschijnlijk niet vóór 2014 klaar is, terwijl de bouw van de woningen aan de Narcissenlaan al in 2012 van start moet gaan. Voor de betrokken verenigingen was dit aanleiding om nadrukkelijk bij de gemeente Teylingen aan de bel te trekken voor vervangende huisvesting. Een paar verenigingen haakten echter af omdat zij zelf vervangende ruimte konden vinden. Zo is zeemanskoor

www.conceptwonen.nl

Diverse aanbiedingen! De Ankerplaats aan de Narcissenlaan in Sassenheim. Het lijkt erop dat er een oplossing is gevonden voor de gebruikers van deze accommodatie, die moet wijken voor de nieuwbouwplannen aldaar (Archieffoto). Overal inmiddels ingetrokken bij postduivenvereniging De Blauwband aan de Vijf Meiweg, terwijl de Stichting Oud Sassenheim onlangs verhuisde naar de Julianakerk aan de Julianalaan. Maar voor huisvesting van onder andere de Bond van Ouderen was nog geen oplossing gevonden. Die oplossing lijkt nu echter dichterbij te komen. Momenteel wordt gesproken door onder meer de gemeente Teylingen, ‘t Onderdak en de Bond van Ouderen, om een verhuizing van de huidige gebruikers van de Ankerplaats naar ‘t Onderdak mogelijk te maken. Het zou mogelijk zijn om door middel van een aantal interne verhuizingen en het maken van nieuwe afspraken, ruimte te creeëren in ‘t Onderdak voor de straks dakloze gebruikers van de Ankerplaats. Wethouder Karin Lambrechts bevestigt dat er gesprekken plaatsvinden over een mogelijke verhuizing van de gebruikers van de Anker-

Mishandeling en vernieling Voorhout - Een 57-jarige man uit Voorhout heeft aangifte gedaan nadat hij op vrijdag 9 september rond 22.30 aan de Kruidenschans mishandeld werd. De man ging die avond naar buiten toen hij zag dat zijn buurman een woordenwisseling had met vier jongens. Zij hadden tuinlampjes vernield en de buurman sprak hen hierop aan. Hij werd door een van de jongens geduwd en die jongen ging er vandoor richting Tijmhof. De 57-jarige man schoot zijn buurman te hulp en ging naar buiten. Hij pakte een jongen vast, maar kreeg vervolgens een schop tegen zijn hoofd. De jongens gingen er vandoor richting Tijmhof. Zij bleken ook tuinlichtjes van de 57-jarige man vernield te hebben. Hij heeft aangifte gedaan. De jongens waren tussen de 16 en 19 jaar oud, en 1.70 à 1.80 meter lang. Ze droegen donkere kleding. De politie vraagt getuigen contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844.

plaats naar ‘t Onderdak, maar wijst erop dat het nog te vroeg is om te spreken van een oplossing voor de huisvestingsproblemen. “We hebben wel ideeën over een verhuizing en hebben daarover ook al met een aantal partijen gesproken, maar eerst zal er overeenstemming met de andere gebruikers van ‘t Onderdak moeten worden bereikt. Binnenkort zullen we daarover nadere gesprekken hebben met deze gebruikers. Ik heb er weliswaar goede hoop op, maar het is nu nog te vroeg om te zeggen dat dit gaat lukken. Daarvoor zal eerst nog overeenstemming bereikt moeten worden met alle betrokken partijen”, aldus Lambrechts. Direct betrokkenen hebben er echter goede hoop op dat het gaat lukken. “De kans dat het niet doorgaat is klein”, laat een van hen weten.

Matras zorgt voor rook Voorhout - Vorige week donderdagmiddag rond half zes is een matras in brand gevlogen op de zolder van een woning aan de Kruidenschans in Voorhout. Het matras vatte vlam doordat deze tegen een lamp was komen te liggen. Daardoor ontstond de nodige rookontwikkeling. De gealarmeerde Voorhoutse brandweer heeft het smeulende matras meegenomen naar beneden en daar verder geblust. De woning kon daarna geventileerd worden. De eveneens gewaarschuwde ladderwagen van de Noordwijkse brandweer is wel ter plaatse geweest, maar heeft niet in actie hoeven komen.

Franse film Warmond - Donderdag 22 september is er een filmavond van het Frans Café Warmond in de vergaderruimte van sporthal De Geest in Warmond. De film ‘Tous les matins du monde’ zal met Nederlandse ondertiteling worden vertoond. De aanvang is 20.00 uur en de entree bedraagt 4 euro.

www.kroonparket.nl

Oplichter aangehouden Sassenheim - De politie heeft dinsdag 6 september rond 7.40 uur een 25-jarige Sassenheimer in zijn woning aangehouden op verdenking van oplichting. De man wordt ervan verdacht sinds enkele maanden mensen geld afhandig te maken door te zeggen dat hij autopech heeft. De politie heeft in deze zaak meerdere aangiftes binnengekregen. De man vertelde dat hij autopech had en dat de wegenwachthulp geld van hem wilde hebben omdat hij geen lid is. Zelf zou hij geen geld bij zich hebben en daarom wilde hij geld lenen. Om extra vertrouwen te winnen gaf hij de benadeelden zijn naam en vertelde hij dat hij de zoon was van de eigenaar van een horecagelegenheid in Sassenheim. De benadeelden leenden de man ongeveer 50 euro, maar kregen dat geld niet terug. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.

Wij komen niet naar Sassenheim dus komt u dan naar ons in Voorhout Tegen inlevering van deze bon in Voorhout 5 oliebollen en 5 rozijnenbollen voor € 5,-


gemeenteberichten Teylingen week 37 / 2011

‘Spelregels participatie’ door gemeenteraad vastgesteld De gemeenteraad en het college hebben participatie van inwoners voor de komende jaren centraal gesteld. We zoeken die samenwerking graag op. Bij verschillende projecten zijn we de afgelopen maanden al intensief met inwoners om tafel gegaan. Bij participatie is het belangrijk dat alle partijen weten waar zij aan toe zijn. Waar wel of niet over meegedacht kan worden en welke randvoorwaarden er zijn gesteld. Maar wat verstaan we nu onder participeren? Met ‘participeren’ bedoelen we dat wij in een zo vroeg mogelijk stadium samenwerking zoeken met inwoners, bedrijven en organisaties in en rond Teylingen om met hen in open wisselwerking te werken aan het oplossen van maatschappelijke opgaven, vraagstukken en problemen in Teylingen. Om nu de participatie goed te laten verlopen heeft de gemeenteraad afgelopen week, tijdens de raadsvergadering, spelregels vastgesteld. Spelregels waar wij ons aan gaan houden maar ook spelregels voor u als inwoner. Waar mag u ons op aanspreken bij een participatieproces? Een open houding: wij luisteren en wegen de inbreng uit de samenleving zorgvuldig af. Heldere verwachtingen: wij leggen u uit waarover u kunt meepraten en waarover niet. We geven aan het begin de kaders aan: wat al vast staat en wat niet, wat uw rol en invloed is en hoe we omgaan met ieders inbreng. Toezeggingen waarmaken: de toezeggingen die we doen, zijn duidelijk en concreet en komen we na. Hulp bij het meedoen: we helpen u goed mee te praten, denken en doen, onder andere met begrijpelijke informatie. Respectvolle omgang: we behandelen u met respect. We werken constructief en opbouwend met elkaar samen. Op tijd contact: we betrekken u vroegtijdig als plannen nog niet vast liggen en geven u voldoende tijd om uw inbreng te leveren. Via de gemeentelijke website informeren we iedereen

actief over belangrijke ontwikkelingen en mogelijkheden om mee te denken, doen of beslissen. Omgekeerd spreken wij u ook in het participatieproces U volgt de spelregels. U mag ons aanspreken op de bovenstaande spelregels. Deze spelregels zijn echter ook van toepassing op uw deelname en wij kunnen u hierop aanspreken. De juiste onderwerpen op de juiste plek: we vragen u uw de inbreng te beperken tot het onderwerp dat voorligt. Eigen belang inbrengen én over de eigen schutting heen kijken: iedereen krijgt de ruimte om hun eigen belangen naar voren te brengen. Tegelijkertijd vragen we u ook u te verplaatsen in de belangen en opvattingen van anderen en de positie van de gemeente. Eigen verantwoordelijkheid en initiatief: we vragen u duidelijk te maken wat u zelf kunt inbrengen en eventueel zelf wilt doen. Hoe pakken we nu een participatieproces aan We wegen in elke situatie af hoe de participatie vorm krijgt. Voor elke situatie maken we een plan van aanpak voor participatie. Dat is een vast onderdeel van het werk van de ambtelijke organisatie. Ieder plan wordt op het juiste niveau (door raad, college of ambtelijk, afhankelijk van het onderwerp) vastgesteld. Ieder plan van aanpak bevat een analyse van de opgave, de politieke keuzevraagstukken, de beoogde maatschappelijke effecten en de kernvoorwaarden voor participatie. Van tevoren kennen we de spelers in het proces en hun specifieke belangen, onbekende spelers sporen we op. We spreken duidelijk af waar participatie over gaat en welke rol raad, college en ambtenaren in het proces spelen. Steeds is duidelijk hoe de inbreng van deelnemers wordt verwerkt en door wie. We zijn flexibel. We evalueren tussentijds met deelnemers. Als het nodig is sturen we het participatieproces bij om in te spelen op nieuwe omstandigheden. We evalueren elk proces achteraf met deelnemers om te leren hoe we onze aanpak verder kunnen verbeteren.

Participatieproject plan Langeveld Met het vaststellen van de spelregels over participatie heeft de gemeenteraad ook afgesproken met het college dat wij twee projecten als pilot gaan oppakken. Deze twee projecten zijn plan Langeveld en Kloppend hart Warmond. Inmiddels is een participatieplan opgesteld voor de locatie Langeveld in Sassenheim. Het plan Langeveld in vogelvlucht De locatie Langeveld is in 1995 door de gemeente aangekocht. Het gebied is circa 3,5 ha groot. De locatie ligt aan de Hoofdstraat, ten zuidwesten van het centrum van Sassenheim. Op deze locatie willen wij de komende jaren een duurzame en hoogwaardige woonwijk realiseren samen met Woonstichting Vooruitgang. Op deze plaats komen ongeveer 80-100 woningen, met ruimte voor groen en blauw. Duurzaam qua energie, waterhuishouding, verkaveling en materiaalgebruik en waar dubbel of meervoudig grondgebruik gestimuleerd wordt. Eén van de doelen is ook doorstroming op de woningmarkt. Verder ontwikkelen we in dit plan andere woonvormen (flexibele en levensloopbestendige bouwconcepten) om zo een betere balans in de totale woningvoorraad aan te brengen. De nieuwe woonwijk Langeveld biedt een uitgelezen kans om al deze woonwensen zo veel mogelijk samen met omwonenden, toekomstige bewoners en andere betrokkenen te realiseren. De opdracht voor participatie: In het plan van aanpak participatie Langeveld zijn de volgende doelstellingen voor participatie verwoord: “Ontwerp een wijk waar duurzaamheid en toekomstbestendig wonen uitgangspunt is tegen acceptabele kosten. Hoofdthema’s die daarbij aan de orde komen zijn de soorten woningen en beeldkwaliteit. Een leefbare woonomgeving met veel

onderling contact. En duurzaam gebruik van materiaal, energie, afvalverwerking en waarbij bewoners een gedeelde verantwoordelijkheid hebben bij het beheren van de leefomgeving”. Waar staan we in het project Het project bevindt zich in de definitiefase. De gemeenteraad heeft ingestemd met het projectplan en een voorbereidingskrediet verstrekt voor het uitvoeren van de definitiefase. Inmiddels heeft de gemeenteraad ook het participatieplan Langeveld vastgesteld en gaan we nu aan de slag met het ambitiedocument over duurzaamheid en met de Nota van Uitgangspunten. Zowel het raadsvoorstel als het participatieplan zijn na te lezen op de website www.teylingen.nl. Wilt u ook meepraten en meedenken Op dit moment zijn we druk bezig om te kijken hoe we de participatie digitaal kunnen oppakken. Binnen twee weken gaan we u verder informeren hoe we aan de slag gaan met de diverse groepen. Dat doen we via deze gemeentelijke informatiepagina maar ook via de website. Wij nodigen u van harte uit om mee te doen bij de ontwikkeling van dit plan. U kunt zich alvast aanmelden via langeveldsassenheim@teylingen.nl. In principe kan iedereen zich aanmelden om mee te denken. Toch maken we een klein voorbehoud, in die zin dat we uit de aanmeldingen een keuze maken om een zo breed mogelijke meedenkgroep te vormen. U ontvangt daarna van ons bericht wanneer we aan de slag gaan.

Website centraal bij participatie De door de gemeenteraad vastgestelde beleidsuitgangspunten kunt u vinden op onze website www.teylingen.nl. Daarnaast ontwikkelen we de komende weken ook digitale handreikingen voor inwoners, college en ambtelijke organisatie. Deze handreikingen helpen om een passende aanpak van participatie vorm te geven (waaronder het kiezen van treden op de participatieladder). We ontwikkelen daarnaast verschillende instrumenten, bijvoorbeeld een methode om opgaven te analyseren, creatieve participatie werkvormen en nieuwe communicatie-instrumenten. Eind september 2011 zijn al deze documenten beschikbaar op de website. Dit onderdeel op de website is geen statisch document, maar wordt voortdurend aangevuld met nieuwe ideeën en werkvormen. Ook plaatsen we alle participatieprocessen die lopen of die al zijn afgerond op de site. Voor u is op deze wijze zichtbaar hoe u mee kunt denken. Leerproces Participatie is een leerproces voor ons maar ook voor u. We zijn daarom gestart met twee pilots: project Langeveld en Kloppend Hart Warmond. De lessen van de twee pilots gebruiken we voor de toekomstige participatieprocessen. Over beide projecten gaan we u informeren. Via de website en via deze gemeentelijke informatiepagina. Tips Wilt u meer weten over participatie of heeft u tips voor ons, dan kunt u contact met ons opnemen via gemeente@teylingen.nl of bellen naar telefoonnummer 14 0252.

Digitale balie tijdelijk niet bereikbaar Er is een probleem met beveiligingscertificaten van overheidswebsites, waaronder ook die van onze gemeente. Dit betekent dat u op dit moment geen digitale producten via onze website kunt aanvragen. U krijgt bij het aanvragen een beveiligingswaarschuwing. Advies U kunt op dit moment geen gebruik maken van onze digitale balie. U krijgt een foutmelding in uw scherm. Helaas moeten wij u daarom adviseren om uw aanvragen persoonlijk aan het loket of per post te doen en niet via de website. Voor niet urgente zaken kunt u ook wachten totdat de digitale diensten wel weer zijn voorzien van het juiste veiligheidscertificaat. Op dit moment verwachten wij dat dit enkele weken gaat duren. Adressen, openingstijden van loketten en andere vragen vindt u in de linkerkolom op de website. Ook kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0252. Wat doen wij aan dit probleem? Wij hechten veel waarde aan de betrouwbaarheid van de website. Daarom werken wij hard aan het vervangen van de certificaten, zodat wij u weer een veilige digitale dienstverlening aan kunnen bieden. Zodra onze website weer voorzien is van veilige certificaten, berichten wij hier over. Meer weten Voor het gebruik van DigiD en landelijke informatie kunt u meer lezen op de site van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl.


Duurzaamheidsagenda Teylingen

Samen met de Milieudienst West-Holland hebben wij de Duurzaamheidsagenda 2010-2014 opgesteld. Hierin staat beschreven hoe wij samen met de Milieudienst werken aan het uitvoeren van ambities en doelstellingen voor een duurzaam Teylingen. De Duurzaamheidsagenda 2010-2014 is op donderdag 8 september 2011 vastgesteld. Wij willen samen met bewoners en bedrijven, zo veel mogelijk duurzaamheidkansen benutten. Voorbeelden van speerpunten en prioriteiten voor de komende periode op het gebied van gezondheid, veiligheid en duurzaamheid zijn: t $POUSPMFSFOWBOMVDIULXBMJUFJUFOHFMVJETOPSNFOPNPWFSMBTU tegen te gaan, en waar mogelijk zwaardere normen toe te passen dan de Milieuwet voorschrijft. t 4UJNVMFSFOWBOEVVS[BBNWFSWPFSEPPSPOEFSBOEFSF bevorderen van gebruik van deelauto’s en elektrisch rijden. De gemeente geeft hierin zelf het goede voorbeeld. t "MMFOJFVXCPVXQSPKFDUFOXPSEFO[PWFFMNPHFMJKLEVVS[BBN ontwikkeld. t 1BSUJDVMJFSFOFOXPOJOHCPVXDPSQPSBUJFTXPSEFO gestimuleerd energiebesparende maatregelen te nemen. t "BOEBDIUWPPSPQXFLLJOHWBOEVVS[BNFFOFSHJF POEFS andere door vergisting van GFT-afval). Op www.teylingen.nl vindt u de volledige Duurzaamheidsagenda.

Collectes Er is van 18 tot en met 24 september een collectevergunning verleend aan Nierstichting Nederland. Algemene plaatselijke verordening 0OUIFĂł OHWFSHVOOJOHUPFTUFNNJOHJTWFSMFFOEBBO t 4U-PQFO5FHFO,BOLFS 8BSNPOEWPPSIFUPSHBOJTFSFOWBO het evenement Lopen Tegen Kanker via verschillende routes in de gemeente Teylingen op zondag 9 oktober 2011 van 09.00 tot 15.00 uur (02-09-11) t 4ZTUPMĂ? ;FJTUWPPSIFUJOOFNFOWBOFFOTUBOEQMBBUTNFUFFO mobiele onderzoekswagen voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker: in Sassenheim op het parkeerterrein van sporthal De Wasbeek van 1 november 2011 tot en met 31 december 2011 en in Warmond op het parkeerterrein van sporthal De Geest van 31 december 2011 tot en met 31 januari 2012 (05-09-11) t 0SBOKFWFSFOJHJOH4BTTFOIFJNWPPSIFUPSHBOJTFSFOWBOEF najaarsfeesten van 19 tot en met 25 september 2011 (07-09-11) Drank- en horecawet Ontheffing van artikel 35 voor het mogen verstrekken van zwakalcoholhoudende drank is verleend aan: t 0SBOKFWFSFOJHJOH4BTTFOIFJNUJKEFOTEFOBKBBSTGFFTUFOJOEF biertent aan de Sportdreef van 19 tot en met 25 september 2011 (07-09-11) Vergunning op grond van artikel 3 voor het mogen verstrekken van alcoholhoudende drank is verleend aan: t .%FM'BWFSP %FO)BBHWPPSIFUSFTUBVSBOU%B/PJ )PPGETUSBBUBJO4BTTFOIFJN 

Bezwaar Hoe kunt u bezwaar maken? Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen of de burgemeester van Teylingen. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Uw bezwaarschrift bevat de volgende informatie: t VXOBBNFOBESFT t EFEBUVNXBBSPQVIFUCF[XBBSTDISJGUJOEJFOU t VXIBOEUFLFOJOH t F FOPNTDISJKWJOHWBOIFUCFTMVJUXBBSVIFUOJFUNFFFFOTCFOU t EFSFEFO FO WBOVXCF[XBBS Binnen welke termijn? U heeft zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. De termijn begint te lopen vanaf de dag na de verzenddatum van deze brief.

Verkeersmaatregelen najaarsfeesten Voorhout Van vrijdag 9 september tot en met zaterdag 17 september 2011 zijn de najaarsfeesten in Voorhout. In verband hiermee is een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen genomen. Het gedeelte van de Herenstraat tussen de Prof. Nolenslaan en de Beukenrode is op de volgende dagen en tijden afgesloten voor alle verkeer. t EPOEFSEBHTFQUFNCFSWBOVVSUPUVVS t WSJKEBHTFQUFNCFSWBOVVSUPUVVS t [BUFSEBHTFQUFNCFSWBOVVSUPUVVS t [POEBHTFQUFNCFSWBOUPUVVS Doorgaand verkeer kan gebruik maken van de omleidingsroute die met borden wordt aangegeven. 0QWSJKEBHTFQUFNCFSFO[BUFSEBHTFQUFNCFSJTQBSLFSFO BBOĂ?Ă?O[JKEFWBOEF$IVSDIJMMMBBOFOEF#FVLFOSPEFWFSCPEFO dit in verband met bereikbaarheid voor ambulance en brandweer. Ook deze maatregel wordt met borden aangegeven.

zondag 18 september 18.00 uur dit in verband met de opbouw en het houden van de kermis.

Spoorwegovergang afgesloten In het weekend van 17 en 18 september voert de BAM Rail onderhoud uit aan het spoor. Hierdoor is van zaterdag 17 september 17.00 uur tot en met maandagochtend 19 TFQUFNCFSVVSEFTQPPSXFHPWFSHBOHBGHFTMPUFO voor al het verkeer. De eerder vermelde tijden in het programmaboekje van de Oranjevereniging zijn onjuist. Weggebruikers worden geĂŻnformeerd en omgeleid. Vanwege de feestweek en kermis wordt voor voetgangers een brede loopbrug tussen de twee perrons aangebracht. Deze ligt dicht bij de overgang. ProRail zet verkeersregelaars in om dit te begeleiden.

Het openbaar vervoer zal vanaf donderdag 15 september van VVSUPUFONFU[POEBHTFQUFNCFSVVSOJFUEPPS de Herenstraat rijden. Er worden verwijzingen aangebracht.

Voor vragen of opmerkingen over de werkzaamheden kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met ProRail via 0900 – Ý NJO 6LVOUVXWSBHFOPPLTUFMMFOWJBIFU online contactformulier op XXXQSPSBJMOMDPOUBDU

Ook is de toegang naar het parkeerterrein bij het NS- station afgesloten van zondag 11 september om 08.00 uur tot en met

Door de werkzaamheden is er geen treinverkeer mogelijk van en naar Voorhout. Kijk voor meer informatie op www.ns.nl.

14 buurten actief tijdens Burendag Op zaterdag 24 september is het Burendag. De oproep om hieraan mee te doen heeft veel aanmeldingen opgeleverd. Met 14 actieve buurten zijn er 9 bij gekomen ten opzichte van vorig jaar. De aanvragers zullen met het budget van maximaal 1000 euro op 24 september een flinke slag kunnen maken met het aantrekkelijker maken van de buurt. Burendag 24 september is het Burendag. Dit is een ideale gelegenheid om samen met de buren de eigen wijk mooier te maken. De activiteiten rond Burendag vinden plaats op 23, 24 en 25 september. De deadline voor het indienen van een aanvraag voor Burendag was 10 september. Het voorlopige overzicht telt maar liefst 14 initiatieven in Teylingen. Initiatieven Elke initiatief heeft haar eigen kenmerken en charme. Vaak betreft het een grotere actie waar Burendag een onderdeel

Indienen van een verzoek om voorlopige voorziening Het indienen van een bezwaarschrift betekent meestal niet dat het besluit waartegen u bezwaar maakt niet in werking treedt. Als u het besluit op korte termijn wilt tegenhouden, moet u naast het bezwaarschrift een apart verzoek om een ‘voorlopige voorziening’ bij de Rechtbank indienen. Hiervoor moet u griffiekosten betalen. Uw verzoek om voorlopige voorziening bevat de volgende informatie: t VXOBBNFOBESFT t EFEBUVNXBBSPQVEFWPPSMPQJHFWPPS[JFOJOHJOEJFOU t IFUCFTMVJUXBBSUFHFOCF[XBBSCFTUBBU t FFOLPQJFWBOIFUCF[XBBSTDISJGUEBUVCJKEFHFNFFOUF Teylingen is ingediend. Dit verzoek stuurt u naar: Voorzieningenrechter rechtbank ’s-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via IUUQMPLFUSFDIUTQSBBLOM bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Speelautomatenhallenverordening 2011 Op grond van het bepaalde in artikel 30 Wet op de Kansspelen maken wij bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 september 2011 heeft besloten de ‘Speelautomatenhallenverordening 2011’ vast te stellen. Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de dag van bekendmaking. Door de inwerkingtreding van de Speelautomatenhallenverordening 2011 komt de speelautomatenhallenverordening WBOUFWFSWBMMFO%FSBBEIFFGUEFWFSPSEFOJOHBBOHFQBTU

van is. Zo gaat het bij de Lisdoddehof in Voorhout om een speelplaats die recent door de gemeente werd opgeheven. De bewoners leggen nu een natuurlijke speelplaats aan die ze zelf gaan beheren. Aan de Brahmslaan wordt door de initiatiefnemers een pannaveldje aangelegd in combinatie met kleine ‘volkstuintjes’. In de Irenestraat worden de boomspiegels ingeplant. Bij de Nachtegaallaan wordt een groot buurtfeest georganiseerd inclusief taartenbakwedstrijd. Kijk voor meer informatie over de Burendag op www.burendag.nl. Te laat? Inwoners en organisaties die de deadline gemist hebben of die niet op Burendag aan de slag kunnen, zijn van harte uitgenodigd om alsnog hun actie aan te melden bij de wijkregisseur. Hij kan dan samen met hen kijken of en hoe het initiatief alsnog gerealiseerd kan worden. Neem hiervoor contact op met de wijkregisseur Bart van Konijnenburg via e-mail: wijkregisseur@teylingen.nl of bel 14 0252.

BBOEFBDUVFMFSFHFMHFWJOH)JFSOBBTUJTBSUJLFMBBOHFQBTU waardoor een speelautomatenhal onder strikte voorwaarden ook toegankelijk mag zijn via een hotel dat direct grenst aan de speelautomatenhal en toegang heeft tot de speelautomatenhal. U kunt de herziene verordening inzien in het gemeentekantoor in Sassenheim en binnenkort op www.teylingen.nl. Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure) t $SPDVTTFOTUSBBUC 2171 TR Sassenheim t 'MPSJT4DIPVUFOTUSBBU 2172 SK Sassenheim

WFSXJKEFSFOBTCFTUIPVEFOE[FJM keuken en gang (01-09-11) WFSXJKEFSFOESBHFOEFNVVS (08-09-11)

Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar en beroep) t $SPDVTTFOTUSBBUC WFSXJKEFSFOBTCFTUJOLFVLFO 2172 TR Sassenheim (04-09-11) t *OEVTUSJFLBEF XJK[JHFOWFSHVOOJOH 2172 HV Sassenheim (aanbrengen overheaddeur, deurkozijn, lichtstraat en wijzigen verdieping bedrijf ) (05-09-11) t -PPTUFSXFHF BBOMFHHFOWFSIBSEJOHENW TUFMDPOQMBUFOLMJOLFST 

2215 TM Voorhout t 5SBQWFMEKFBDIUFS BBOMFHHFOCBMMFOWBOHFST Palfreniersweg 10-12, (05-09-11) Sassenheim t )PFL#FBUSJYTUSBBU SFOPWFSFOFOVJUCSFJEFO )FSFOTUSBBU CFESJKGTQBOE 

Voorhout, kadastraal bekend sectie A, nummer 4583 t 7FFSQPMEFS WFSXJKEFSFOBTCFTUCVJUFO[JKEF ,;8BSNPOE LBOUPPS 


Verleende bouwvergunningen (mogelijkheid tot beroep) t #FVLFOSPEF 2215 JA Voorhout

omgevingsvergunning bezwaar indienen, ongeacht of u zienswijzen heeft ingediend.

QMBBUTFOUVJOIVJT 

Commissie Welstand Eens per twee weken op maandag behandelt een deskundige van de Welstandscommissie vanaf 09.30 uur de projecten in het gemeentekantoor. Deze besprekingen zijn openbaar. Voor het inzien van de agenda of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het gemeentekantoor. De eerstvolgende welstandsvergadering is maandag 19 september 2011. Inzien, zienswijzen, bezwaar of beroep 1. Inzien binnengekomen aanvragen Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 7 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. 2. Zienswijzen tegen binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning Als u belanghebbende bent (bijvoorbeeld buren) en bij de aanvraag zijn feiten of belangen betrokken die u betreffen zullen burgemeester en wethouders, als zij verwachten dat u bedenkingen zult hebben, u in de gelegenheid stellen uw zienswijzen naar voren te brengen. U kunt ook zelf aangeven dat dit voor u geldt. 2.1 Reguliere procedure Als u belanghebbende bent, kunt u na ons besluit op de

3. Bezwaar tegen verleende vergunningen Als boven het project staat aangegeven dat er een mogelijkheid is tot bezwaar en beroep, kunt u bezwaar maken. Hierbij dient u rekening te houden met het volgende: De genoemde data bij de verleende vergunningen zijn de data waarop deze zijn verzonden. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de verzendingsdatum van betreende vergunning – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen. Het bezwaarschrift moet bevatten: t OBBNFOBESFT t EBUVN t PNTDISJKWJOHWBOEFCFTMJTTJOHXBBSUFHFOCF[XBBSCFTUBBU t SFEFO FO WBOIFUCF[XBBS t IBOEUFLFOJOH Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: t OBBNFOBESFT t EBUVN

t CFTMVJUXBBSUFHFOCF[XBBSCFTUBBU t LPQJFWBOIFUCF[XBBSTDISJGUEBUCJKEFHFNFFOUF5FZMJOHFOJT ingediend. Het adres is: voorzieningenrechter rechtbank ’s-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via IUUQMPLFUSFDIUTQSBBLOMCFTUVVSTSFDIU. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 4. Beroep tegen verleende vergunningen Als boven het bouwplan staat aangegeven dat er alleen beroep mogelijk is, kunt u beroep aantekenen. De genoemde data bij de verleende vergunningen zijn de data waarop deze zijn verzonden. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de verzendingsdatum van betreffende vergunning – beroep aantekenen bij de rechtbank. Rechtstreeks beroep is mogelijk voor diegenen die een zienswijze hebben ingediend, en voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijze hebben ingediend. Een beroepschrift dient te worden gericht aan de rechtbank te Den Haag sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie 14 september 2011. Gemeente Teylingen Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout Telefoon: 14 0252 gemeente@teylingen.nl www.teylingen.nl

Bezoekadressen Bestuurscentrum: Raadhuisplein 1 in Voorhout Gemeentekantoor: Wilhelminalaan 25 in Sassenheim De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden gemeentekantoor: Maandag 8.30-13.00 uur %JOTEBH VVS 8PFOTEBH VVS Donderdag 8.30-20.00 uur 7SJKEBH VVS Balie politie: 9.00-13.00 uur (don. 18.00 – 20.00 uur) ;PSHMPLFU*4% VVS

2-2 tegen Young Boys Ter Leede Ter Leede doet zich zelf tekort

Anne Jan Toornstra (Foto: PR).

Anne Jan Toornstra Sassenheim - Zaterdag 17 september in ‘t Onderdak in Sassenheim Anne Jan Toonstra met ‘Noodzakelijk kwaad’. Jong, scherp en niet op zijn mond gevallen, maar stiekem ook gevoelig en ontwapenend. Dat is Anne Jan Toornstra. Herinneringen ophalend aan zijn jeugd passeren verrassend herkenbare taferelen de revue. De tandarts, de zondagsschool en televisieprogramma’s van vroeger. Zonder gĂŞne neemt hij thema’s als eerlijkheid en clichĂŠmatigheid op de hak. Zijn gevoel laat hij spreken door zijn hoogstaande pianospel, al gebruikt hij zijn muzikaliteit ook om mensen op het verkeerde been te zetten. Een voorstelling met veel energie, pianonummers en alles wat Anne Jan Toornstra wil zeggen. Hard, zacht, vriendelijk of kwaad. En meestal leuk. Soms ook niet. Maar dat moet dan. Dat heeft vast z’n redenen. Anne Jan Toonstra won in 2005 zowel de jury- als publieksprijs op het Groninger Cabaretfestival. In 2001 won hij het Camarettenfestival. Kaarten ĂĄ 20 euro zijn verkrijgbaar bij Primera Van der Lans aan de Hoofdstraat 208 in Sassenheim. Aanvang 20.15 uur.

Sassenheim - Ter Leede had zaterdag zomaar met drie dik verdiende punten bij Young Boys uit Haarlem huiswaarts kunnen keren. Als spits Tristan Buchinhoren in de slotseconden van de blessuretijd in een leeg doel had raak gekopt dan was het, zeker gelet op het goede spel in de tweede helft, ook nog eens een terechte uitslag geweest. Wat nu in positieve zin bleef hangen was het wapenfeit dat de snel opgelopen 2-0 achterstand tenminste nog goed voetballend was rechtgetrokken. Naast die veerkracht, bleef ‘de winst’ voor Ter Leede beperkt tot het besef dat de aanvallende impulsen van dit team steeds beter uit de verf komen. Door de lange uitloop van de nacompetitie, waarin Young Boys een ticket voor de topklasse net niet wist te bemachtigen, was het hoofdveld op het eigen sportpark nog altijd in onderhoud. En dus was men voor de eerste thuiswed-

strijd van dit seizoen uitgeweken naar het complex van buurman United DAVO. Het eerste kwartier was vooral een fase van aftasten voor beide ploegen. De thuisclub deelde wat speldenprikken uit bij enkele strak genomen hoekschoppen en Ter Leede liet een kans op 0-1 liggen toen Olaf Schell uit een strakke voorzet van Marouane El Idrissi de bal net langs de verkeerde kant van de verste paal gleed. Het verzorgde aanvalsspel van Ter Leede ten spijt bleek er toch verdedigend in de organisatie nog het een en ander te haperen. In de 18e minuut kon Rodney Cairo uit een onnodig weggeven vrije trap fraai inkoppen. En nog geen drie minuten later werd de verdediging van Ter Leede wederom verrast, nu door Romano de Jonge die in een overvol strafschopgebied Serge van den Ban voor de tweede keer kon passeren. Misschien geen juiste afspiegeling van de tot dan getoonde krachtsverhouding tussen beide teams, maar wel zeer effectief door Young Boys uitgespeeld. Toch herpakte Ter Leede zich. Niet

echt aangeslagen door de 2-0 stand bleef het team van Paul van der Zwaan secuur de aanval zoeken. Daarbij werden, gelet op de overtredingen die werden begaan, de grenzen soms wel nadrukkelijk opgezocht, maar nooit overschreden. Scheidsrechter Gerrets toonde zich bij zijn hoofdklasse-debuut een bekwame leidsman, die vooral liet voetballen en alleen dan ingreep als daar een aanleiding voor was. In de 33e minuut werd de inzet van Ter Leede beloond met de aansluittreffer van Olaf Schell. Na de pauze ging Ter Leede door waar het gebleven was. Het legde voetballend Young Boys aan banden en de spaarzame uitbraken van de thuisclub werden door de achterste linie van Ter Leede nu wel goed getaxeerd en zodoende zonder veel gevaar. Al in de 50e minuut kon Pim Spaargaren de gelijkmaker scoren. Een afgeslagen aanval werd door de linkerspits beheerst achter doelman Raymond Dirven geschoten. Ter Leede bleef de betere ploeg, wist steeds de vrije man te vinden en als de mannen van coach

Rinus Israel al een keer gevaarlijk werden was daar altijd Serge van den Ban, die steeds goed ingreep. Met legio kansen heeft Ter Leede de mogelijkheden om binnen de 90 minuten de wedstrijd te beslissen zeker gehad. Maar het schortte aan de afwerking. Tel daarbij dat de krachten langzamerhand afnamen bij de drukkende temperatuur van 25 graden, en het beeld van de hele wedstrijd is wel geschetst. De 2-2 gaat de boeken in, maar wat is Ter Leede dicht bij een overwinning geweest. De grote winnaar was het publiek, dat gedurende de hele wedstrijd een attractieve strijd zag tussen twee ploegen die voluit op winst wilden spelen, maar zich achteraf met een punt tevreden moesten stellen. Komende zaterdag is hekkensluiter Zwaluwen ’30 te gast op sportpark De Roodemolen in Sassenheim. Als Ter Leede de overschatting kan beteugelen en even geconcentreerd speelt als in de afgelopen wedstrijden is een goed resultaat wellicht te realiseren. Aanvang om 14.30 uur.

Naar casino bij hotel

Raad verdeeld, maar kiest toch voor deur Sassenheim - Met veertien tegen elf stemmen heeft de gemeenteraad vorige week donderdag ingestemd met het aanbrengen van een deur tussen Hotel Sassenheim en Jack’s Casino. De hotelbezoekers hoeven daarmee niet meer buiten veertig meter om te lopen om het casino te bereiken. De raadsfracties van CDA, ChristenUnie, PvdA en Trilokaal konden echter niet instemmen met de tussendeur van het hotel naar de

speelautomatenhal. In hun ogen verlaagt dit de drempel om te gaan gokken, want het wordt gemakkelijker om naar het casino te gaan en verhoogt zo de risico’s van gokverslaving. De activiteiten van hotel en casino dienen volgens hen gescheiden te blijven. Een standpunt dat niet door VVD, D66 en Trots op Nederland werd gedeeld. In hun ogen worden er voldoende maatregelen

genomen. Er is een stevige controle en de deur zal in hun ogen niet leiden tot een toename van gokverslaving. Dat de controle altijd stevig is, werd evenwel door Trilokaal bestreden. Een fractielid heeft in het verleden het etablissement diverse malen bezocht en geconstateerd dat de beveiliging naar zijn inschatting op momenten niet echt scherp te noemen viel. Burgemeester Sander Schelberg had een andere ervaring toen hij eens in het voor-

bijgaan het casino wilde betreden. ,“Ik had geen legitimatie bij mij en kon hoog en laag springen, maar ik kwam er niet in. � Naar zijn oordeel controleren de opsporingsambtenaren het casino ‘zeer streng’. Met een meerderheid van slechts drie stemmen werd de wijziging van de verordening Speelautomatenhallen aangenomen, waardoor de deur mogelijk wordt.


14 SEPTEMBER 2011

pagina 5

Van Bruggen eruit, Piket erin

Trilokaal weer voltallig in de gemeenteraad Teylingen - Afgelopen donderdag is Dion Piket als nieuw raadslid voor de fractie van Trilokaal geinstalleerd. Hij volgt Angela van Bruggen op die om persoonlijke redenen terug moest treden. Van Bruggen kon haar taken als raadslid niet meer combineren met haar privéleven. In een afscheidswoord kenschetste burgemeester Sander Schelberg haar als ‘leergierig en betrokken en vol inzet’. In dezelfde vergadering nam Piket de leeggekomen zetel in en legde ten overstaan van de raad officieel de belofte af. Sinds de verkiezingen in 2010 draaide hij al mee als ondersteuner van de fractie van Trilokaal, met name rond de verhandelingen

in de raadscommissie Welzijn. Hij werd reeds vele malen waargenomen op de publieke tribune waar hij de politieke vergaderingen beluisterde en zich naar eigen zeggen tevens strategisch achter de perstafel verschanste om ook de daar geuite commentaren tot zich te kunnen nemen. Geheel onvoorbereid zal hij dan ook het raadswerk niet op zich nemen. De in 1958 geboren Sassenheimer is in het leven ICT-projectleider en businessanalist. Tijdens zijn eerste raadsvergadering hield Piket meteen zijn maidenspeech, wat niet vaak voorkomt. Dit betrof het krediet voor de aanleg van de betonnen fietsplaten op de Oosthoutlaan. Hij en zijn fractiegenoot Rob ten Boden stemden overigens tegen dit voorstel.

Hannah van Bruggen en Lynn Salfeld van zwemvereniging De Columbiaan bieden de burgemeester 141 handtekeningen aan en Amber van Bruggen iets lekkers ‘om beter te kunnen denken’ (Foto: Nico Kuyt).

Ondanks kritische opmerkingen

Wethouder kan aan de slag met afslanken van subsidies Teylingen - Na vele besprekingen viel vorige week in de gemeenteraad de hamerslag voor het versoberen van de subsidies. Alleen Trilokaal, ChristenUnie en PvdA stemden tegen de nota ‘Back to Basics’. De uitgekeerde subsidies in Teylingen gaan daarmee de komende jaren terug van 3,7 miljoen naar ongeveer 3 miljoen euro. Met name sportclubs en cultuurverenigingen moeten de broek zelf gaan ophouden en eigen inkomsten zoeken. Door Nico Kuyt Voor aanvang van de bespreking in de raad deden op de valreep vier vertegenwoordigers van verenigingen nog een ultieme poging om de raad tot andere gedachten te brengen. Namens de voetbalverenigingen Ter Leede, Teylingen en Warmunda voorspelde Jaap Wijntjes dat het wegvallen van de onderhoudsbijdrage voor de gemeente in de toekomst een extra kostenpost zou gaan opleveren. Het groot onderhoud van de velden zal door slijtage toenemen. Daarnaast moeten de clubs de contributie drastisch verhogen. En eigen inkomsten genereren door het houden van feesten en partijen in het clubhuis is niet wenselijk, want dan wordt de concurrentie aangegaan met de lokale horeca. Die is veelal sponsor en dit gaat leiden tot verlies van die inkomsten. Ook Erna van Bruggen van zwemvereniging De Columbiaan riep de raad op de nota niet aan te nemen. Drie van de jongste leden overhandigden burgemeester Sander Schelberg 141 handtekeningen en een schaal chocolade om als raad ‘beter te kunnen nadenken’. Voor Nick Domburg van de badmintonclub Bacluvo kon het stuk eveneens naar de prullenmand. En Frank Brocken van de basketballvereniging Forwodians legde de vinger op het feit dat de contributie met 60 euro per jaar zal gaan toenemen.

Knelpunten De oproepen veranderde de mening van de meerderheid van de gemeenteraad niet. Wel uitte Peter Scholten (CDA) zorg over wat er

wordt gedaan als verenigingen het onverhoopt niet dreigen te redden. Wethouder Karin Lambrechts verzekerde dat haar deur voor iedereen openstaat. Als er knelpunten zijn komt zij naar raad terug hoe een club kan worden geholpen. Maar de vereniging moet dan wel draagvlak binnen de gemeente hebben. Op aandringen van Scholten stelt zij in het gemeentehuis een vast aanspreekpunt aan waar verenigingen terecht kunnen. De CDA-er deed ook nog een dringende oproep om voor eind van dit jaar de sporten cultuurpas in te voeren om minder draagkrachtige leden te ondersteunen. Maar Lambrechts wil deze pas in 2013 invoeren, omdat het tijd kost en de verenigingen voor volgend jaar nog slechts een derde van de subsidie verliezen. Rob ten Boden (Trilokaal) drong bij de wethouder aan om meerdere keren per jaar contact met de verenigingen te hebben. De wethouder meende evenwel dat een keer per jaar wel voldoende is. En als de verenigingen zelf behoefte hebben aan meer contact is dit altijd mogelijk.

voor verenigingen die een extra ondersteuning nodig hebben of nieuwe leden wensen te werven. Beiden haalden bij stemming de meerderheid niet. Ook Trilokaal stelde voor tijdelijk een pot in te stellen met 50.000 euro als ondersteuning. Dit uitgaan van geld als oplossing haalt volgens Marlies Volten (VVD) de innoviteit bij de verenigingen weg. Mochten er knelpunten zijn, dan komt de wethouder terug met een oplossing en dat was voor haar voldoende. Daarnaast is er een potje met 25.000 euro voor incidentele uitgaven. Trilokaal trok daarop zijn voorstel weer in.

Dion Piket legt officieel de belofte af (Foto: Nico Kuyt).

Computerplein weer geopend Voorhout/Warmond - Het computerplein van Welzijn Teylingen is weer geopend. Op woensdagochtend in Agneshove in Voorhout en in Liduina in Warmond staan de computers weer aan. Op deze computerpleinen krijgen senioren de gelegenheid om antwoord te krijgen op hun vragen over de computer en om onder begeleiding van docenten van SeniorWeb op de computer te oefenen. Voor steeds meer mensen is fotobewerking op de computer een interessante hobby geworden. Hiervoor kan men op de verschillende pleinen terecht om eens te zien wat dit inhoudt. Uiteraard is

het ook mogelijk kennis te maken met de uitgebreide facetten van het internet. Welzijn Teylingen stimuleert het gebruik van computers onder 55-plussers met talloze cursussen, waarvoor een grote belangstelling bestaat. Folders over de computerpleinen en computercursussen zijn verkrijgbaar bij Welzijn Teylingen, bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur via het telefoonnummer 0252-231805. Of men kan het kantoor bezoeken op de J.P. Gouverneurlaan 40 B in Sassenheim (in het Onderdak).

Akkoord Uiteindelijk kon op drie fracties na de raad instemmen. De PvdA kon niet meegaan. Volgens Marijke Haroun (PvdA) leidt de verhoging van de contributie tot minder leden en bezoekers voor de verenigingen. Er is altijd een groep die net buiten de voorwaarden valt voor de sport- en cultuurpas. “Voor ons moet iedereen kunnen deelnemen.” Trilokaal vond de nota nog niet voldoende voldragen en stemde eveneens tegen. Dit deed ook de ChristenUnie. “U denkt slim bezig te zijn. Ik denk dat u een kapitale fout maakt. De tijd zal het leren”, sprak Frans Nederstigt de wethouder aan. Dit is volgens hem een pure bezuinigingsoperatie, terwijl het niet zo is dat Teylingen als een ‘Griekenland in de Bollenstreek’ bezwijkt onder de schuldenlast. “De gemeente geeft ongeveer hetzelfde bedrag uit aan fietspaden en recreatie-eilanden wat nu op verenigingen wordt gekort.” Hij diende twee moties in. De eerste riep B&W op om nog dit jaar met een plan te komen hoe de wethouder denkt de verenigingen te ondersteunen. De tweede ging over het instellen van een aanmoedigingsfonds

KaartenKeus.nl Bestel snel en eenvoudig online uw geboorte-, huwelijksof gelegenheidskaart op www.KaartenKeus.nl

De collecties zijn ook in te zien bij Drukkerij All-in aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk, tel. 071 408 14 97

Gratis fotoposter * (voor de eerste 100 klanten)

Ter ere van onze nieuwe site ontvangt u een A3-poster van uw mooiste moment. *Geldt alleen bij bestellingen via KaartenKeus.nl

KaartenKeus.nl is een onderdeel van


pagina 6

14 SEPTEMBER 2011 COLOFON

KERKDIENSTEN

Familie

BERICHTEN

www.deteylinger.nl Oplage 16.000 Uitgave van

Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Kerkdiensten van donderdag 15 t/m woensdag 21 september.

Sassenheim Park Rusthoff: Zondag: 10.00 uur Parkdienst met als thema ‘Je kunt de boom uit’, m.m.v. pastores T. Moll en P. Owel. RK-Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Zondag: Geen dienst. Dinsdag: 9.00 uur ochtendmis. Protestantse Gemeente: - Dorpskerk (Hoofdstraat 217): Geen dienst. - Julianakerk (Julianalaan 6): Geen dienst. Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): Geen dienst.

Voorhout RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): Donderdag: 18.45 uur Eucharistieviering in Dagkapel. Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering (stille mis). Zondag: 10.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Parochiekoor en Dameskoor (Afscheid van pastoor Van Vliet). Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): Zondag: 10.00 uur mevr. W. Heij (tienerkerk).

Warmond RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Iriskoor. Woensdag: 9.00 uur Eucharistieviering. RK-Kapel MariĂŤngaerde (Mgr. Aengenentlaan 3): Donderdag: 11.00 uur. Zondag: 10.00 uur. Dinsdag: 11.00 uur. Protestantse Gemeente (Herenweg 82): Zondag: 10.00 uur mevr. ds. H.G.T. Kaai. Baptistengemeente Kaleb (Herenweg 80): Zondag: 10.30 uur ds. W.F. van Rijn (Eerste deel drieluik over relaties).

Ambachtsweg 7 A Postbus 3066, 2220 CB Katwijk telefoon 071-4022901 fax 071-4032325

Per e-mail: mail de tekst naar advertentie@deteylinger.nl. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

Advertenties Contactgegevens Binnendienst Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijd advertenties: dinsdag 11.00 uur

Per post of afgeven: U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.0017.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur).

Redactie Eindredactie: Piet van der Vooren Postadres redactie: Postbus 3066, 2220 CB Katwijk telefoon 071-3010118 fax 071-4032325 e-mail: redactie@deteylinger.nl Sluitingstijd kopij: maandag 17.00 uur De Teylinger wordt iedere woensdag huis-aan-huis verspreid in de gemeente Teylingen en is bovendien af te halen op de volgende adressen: Sassenheim: Gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25; Bruna, Hoofdstraat 207; Primera Van der Lans, Hoofdstraat 208; Speciaalzaak Kaldenbach, Hoofdstraat 243; Esso Selfservice, Oosthoutlaan 2. Voorhout: Bestuurscentrum, Raadhuisplein 1; Plus Van Dijk, Herenstraat 45; Hoek Boek & Kantoor, Herenstraat 63; Primera, Jacoba van Beierenhof 26. Warmond: Albert Heijn, Dorpsstraat 2; VVV, Dorpsstraat 88 A; De Nie Toys & Stamps, Dorpsstraat 106.

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Ankie Jochemsz & Jollie Wildeman & Wilma Bleeker zorgzaam en betrokken met oog voor details

Alarm Ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

Huisarts Alleen spoedeisende huisartsenhulp: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 B, Voorhout, tel. 0252-240212 (altijd eerst bellen).

Voor elke gelegenheid het geschikte bloemstuk!

Royal Fleur

Tandarts Sassenheim/Voorhout: Via www. tandartswaarnemingbollenstreek. nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. Warmond: Donderdag tot en met zondag: dienstdoende tandarts tel. 071-5890790; spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur. Maandag t/m woensdag: dienstdoende tandarts tel. 071-5124172.

Fleur van Duivenboden

Apotheek Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. 0252-240216.

Dierenarts Via telefoonnummer Dierenkliniek Sassenheim (tel. 0252-232219) en Dierenkliniek Voorhout (tel. 0252215231) verneemt men welke dierenarts waarneemt.

0U[LUZ]LYKYPL[PNTHHYTL[LLUKPLWYLZWLJ[]VVY KLNL^LSKPNLZ[YPQKKPLOPQOLLM[NLSL]LYKVTIPQ VUZ[LR\UULUISPQ]LUKLSLU^PQ\TLLKH[PZ V]LYSLKLU

1VOHUULZ*VYULSPZ>PSOLST\Z 5VVYKLYTLLY 1HU

:HZZLUOLPT UV]LTILY 

Theaterweekend Pankrasjeugd

Deze stukken zijn na een voorselectie door de betrokken regisseurs door de uit jeugdleden bestaande leescommissie gekozen. De komende weken zullen de rollen worden verdeeld waarna het instuderen kan beginnen. De jongste groep zal gaan spelen het vrolijke spel ‘Humpilafidokius’. Regisseurs zijn Nico Sluijmer en Erwin Prins. De oudste groep gaat aan de slag met het musicalachtige stuk ‘Gezocht een Prinses’. Regisseuses zijn Mirjam Lagendijk en Annette de Zwart. De uitvoeringen zullen plaatsvinden op 9 en 10 juni 2012.

JELTE

Hoofdstraat 210 Sassenheim Tel. 0252-221640

In vertrouwde handen

In het weekend van 1 en 2 oktober gaan de jonge acteurs en actrices zich vermaken met allerlei soorten speloefeningen, een door henzelf te verzorgen bonte avond, doldwaze lama-oefeningen, enzovoorts. Daarna beginnen de serieuze repetities voor de nieuw in te studeren toneelstukken.

Woensdag 7 september 2011 is onze derde kleinzoon geboren

Arie en Marit Levering

Verspreiding telefoon 071-4022901, of e-mail: verspreiding@uitgeverijverhagen.nl

Sassenheim - De jeugd van toneelvereniging Pankras gaat het nieuwe seizoen beginnen met een theaterweekend. De jeugdafdeling bestaat dit jaar vijftien jaar en de jeugdcommissie vond het een goed idee om in plaats van een barbecue of feestavond het seizoen eens te beginnen met een theaterweekend. Op de eerste repetitieavond op 7 september bleek dat dit idee een schot in de roos was, want alle jeugdleden gaven zich op.

We zijn weer opa en oma geworden.

Uitvaartonderneming Teylingen dag en nacht bereikbaar tel: 06-30409466 www.uitvaart-teylingen.nl

MEDISCHE DIENSTEN

Avond-, nacht- en weekenddiensten van donderdag 15 t/m woensdag 21 september.

Hoera!!!

Henny van Wooning Uitvaartleidster

Heereweg 60, 2161 AJ Lisse www.vdputten.eu

Een uitvaart geef je het liefst in vertrouwde handen. Aan een organisatie die de juiste ervaring heeft om een uitvaart tot in de puntjes te verzorgen, met betrokken mensen die op professionele wijze aan uw wensen en verwachtingen voldoen. Bij ons bent u daarvoor aan het juiste adres. TEL. 0252-413213 Dag en nacht bereikbaar

†=VVYOV\[ ZLW[LTILY9PH

   

9LZPLU3\K^PN AVSHLU0ZHSPUL +HUU`LU9VJR 4PJRL` 1HU>PSSLTLU+LUPZL ;VT:HUUL

+PUZKHNZL>L[LYPUN ,5=VVYOV\[ 7HWH1HUPZ[O\PZ<ILU[^LSRVTVTHMZJOLPK ]HUOLT[LRVTLUULTLUVWKVUKLYKHN ZLW[LTILY]HU\\Y +L\P[]HHY[WSLJO[PNOLPK]VVYHMNHHUK HHUKLJYLTH[PL^VYK[NLOV\KLUVW]YPQKHN ZLW[LTILYVT\\YPUKLH\SH ]HUJYLTH[VYP\T9OPQUOVM 3HHU[L9OPQUOVMPU3LPKLU (HUZS\P[LUKPZLYNLSLNLUOLPK[V[JVUKVSLYLU PUKLVU[]HUNRHTLY]HUOL[JYLTH[VYP\T

EMORIE Natuursteen

Het adres voor een passend gedenkteken

Toonzaal geopend maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur Gedenktekens in natuursteen, glas, rvs en hout Levering direct aan particulieren Zeer snelle levering (2 weken) Deskundig advies

Â&#x201A;Â&#x201A; Â&#x201A;Â&#x201A;

Delfweg 34a - 2211 VM Noordwijkerhout 8GNGHQQPÂ&#x201A;*CZ E-mail: info@Memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

SHOWTUIN VRIJ TOEGANKELIJK


D E DA N S S C H O O L I N D E R E G I O 4VQFSLXBMJUFJU3VOEWMFFTIBBMUVOBUVVSMJKLCJK

4 - "( &3*+

0Č?É&#x153;ŃźÉ&#x2022;Č&#x2021;ǸȽČ&#x192;Č?Ńł

G. KLEIN WOENSDAG GEHAKTDAG

Beiers gehakt Halfomgehakt Rundergehakt

}

1 kg

6.75

DONDERDAG

Shoarmapakket.........................5.95 Duitse biefstuk ......... 100 gram 1.29 Verse kipfilets ....................1 kg 8.95

Nieuwe en herhaallessen gaan weer van start

VRIJDAG & ZATERDAG

DA N S S C H O O L

DE JONG

Vraag de folder aan Bel: 071 515 46 36 of 071 515 44 44 E-mail: info@danscenterdejong.nl Website: www.danscenterdejong.nl

De Voscuyl 40 Oegstgeest

Mexicaantjes

(GEVULDE KIPFILET) ........... 100 gram

1.39

Varkensschnitzels

5 halen - 4 betalen

PatĂŠ van de week:

Parmezaanse patĂŠ

100 gram

1.60

Leoâ&#x20AC;&#x2122;s huisgemaakte

ZIGEUNERSALADE MAANDAG

Burgers naar keuze en slavinken

Verjaardagsfeest? Prins Hendrikkade Zwaaikom 3 2225 HX Katwijk 071 407 8007 www.debeslagkom.nl

5 halen - 4

betalen

DINSDAG

Magere runderlappen / Hacheevlees........................1 kg 8.95 Riblappen ............................1 kg 9.95 Sucadelappen ..............1 kg 10.95 SatĂŠ met saus Gehaktballen Spareribs Tortillaâ&#x20AC;&#x2122;s Grillworst Gebraden sucade

Nieuw Zeelands lam o.a. Koteletten Heupjes Lamsnek Lamsfilet Lamsrack

experts in autorecycling WE8FJKEFOMBBOr5FMr/PPSEXJKLFSIPVU ,JKLPPLPQJOUFSOFUXXXTMBHFSJKLMFJOOM

V k Verkoop van gebruikte b ikt en nieuwe i onderdelen, tevens inkoop van uw sloop- of schadevoertuig met afgifte RDW-vrijwaring. Voorschoterweg 41 2235 SE Valkenburg Z.H. Telefoon 071 531 51 01

Hanepoel 4 2136 NJ Zwaanshoek N.H. Telefoon 023 584 54 35

www.gebr-opdam.nl

elke MA. Roerbak vis 500 gram 7,50 elke DI. Haringe n 4 voor 6,00 elke WO. Kibbel 95 ing mkool 500 gram 6,50 Hollandse bloe .... . . . DO. 15-9 Zalmfi . . . . . . . . . . . . . let per stuk . . . . . . . . 500 gram 8,50 79 VR. 16-9 Slipton erciebonen sp se g 500 gram gevild 8,00 Holland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 gram ZA. 17-9 Gemarin eerde gambaâ&#x20AC;&#x2122;s er wildeman 79 Nieuwe oogst Giez 50 ..... . . . . . . . . m 500 gram 8, gra Hele week: stoofperen 500 69 Schol gram. . . 100 st ko 00 uw v.d. Veer ra 2 kg 6, Schar/Rode poo n Boerenkool stamppot . . . . . . . 69 2 kg 5,00 . met worst 100 gram . . . . . ELKE DAG VERS UIT EIGEN RO

Weekaanbiedingen

KERIJ: MAKREEL, BOKKING, BRADO, KIP

0. 0. 0. 0. 0.

PER

Elke woensdag

.... Perssinaasappels 10 stuks .

Tel. winkel: 0252-2101 51 - Tel. restaurant: 02 52-210641 Oude Haven 3 - Sasse nheim

1.75

eer v.d. V t 259 - Sassenheim Hoofdstraa Tel./Fax: 0252-210641

Koopje van de Week Aanbiedingen geldig van 12-09-2011 t/m 17-09-2011.

SASSENHEIM

VERSTRIO

16 september wijn/spi js avond in KW 106

Scholten keurslager )PPGETUSBBUt4BTTFOIFJN 5FMt'BY JOGP!TDIPMUFOLFVSTMBHFSOM


Bruisend

&

Winkelhart Zeezijde Katwijk presenteert zaterdag 17 september a.s. tussen 14.00 en 17.00 uur de nieuwste styles & trends voor de komende herfst- & winterperiode. In een drietal style paviljoens, 2 op de Princestraat en 1 op het Emmaplein, zullen leden van Winkelhart Zeezijde zich manifesteren. Tussen de twee paviljoens op de Princestraat verzorgt Hotel Noordzee een gezellige terras met een biertap waar men terecht kan voor een heerlijk versgetapt herfstbokbiertje. De steltloper van Bakker Krijn Verdoes laat u de nieuwste smaken proeven en beleven. Foto Kruyt verzorgt demonstraties. Electroworld Peursum showt de nieuwste modellen Nespresso koffiemachines en laat die koffie ook proeven. Vis&Zo probeert ook uw smaakpapillen in vervoering te brengen. D-Reizen informeert u over de nieuwste trends op het gebied van de wintersport. Bruna demonstreert de nieuwste trend m.b.t. het lezen, n.l. het e-book.

Style Trends Event

Katwijk Zaterdag 17 september 14.00-17.00 uur

Ook zult u de stewardessen van Reisburo Katwijk ontmoeten. Zij brengen u naar de juiste wintersportbestemming! Daarnaast staan er in de etalage van Reisburo Katwijk een tweetal poppen in landenkostuums: raad de juiste landen en maak kans op het winnen van een reischeque. Voor de kinderen delen de stewardessen kleurplaten uit en die maken weer kans op een Disney pakket met daarin een cadeau bon van Intertoys. Zij moeten uiterlijk op zaterdag 24-09-2011 de kleurplaat inleveren De modesector showt de nieuwste herfst/wintercollectie. Overal komt u de modellen tegen van o.a. Co-Starring, SPS-Mode, BeachBoetiek, Modehuis de Ster, Livera, Lindessa, Salsa Mode, Juffers, TimeKids, Esprit, De Kameleon, TwinkelStar by Kuyt, JeansCentre, Jack&Jones & Postmus Winter. Brilmode en de nieuwste trends in deze sector kunt u verwachten van Saton Optiek, Wooster, Pearle en EyeWish Groeneveld. Schoonenberg hoorcomfort toont de nieuwste ontwikkelingen en modellen op het gebied van hoortoestellen. Daarnaast zijn er ook een aantal externe bedrijven die zich met hun nieuwste trends en style-concepten aan het publiek zullen presenteren. Tuincentrum de Mooij laat zien dat buitenkoken in de herfst/winter ĂŠĂŠn van die nieuwe trends is. Thomas van de Gugten met zijn El Thoro Events informeert u over zijn herfst/winterprogramma, Hyundai Dijksman komt met hun nieuwste styleconceptcar: de Veloster. Sportschool Olympia is in ieder paviljoen aanwezig met demonstraties. Kapsalon Edwin Minnee verzorgt in het paviljoen op het Emmaplein live een metamorfose. DC-Dance is in elk paviljoen aanwezig met dansdemonstraties vanuit hun nieuwe herfst/winterprogramma. Trend&Style Presentator Gino zal het geheel begeleiden.


14 SEPTEMBER 2011

pagina 9

Door aankopen op internet

Lezers Schrijven

Ondernemersvereniging ziet bedreiging voor winkelstraten Geen fietspad door de Roodemolenpolder Teylingen - Het algemeen bestuur van de Teylingen Ondernemers Vereniging (TOV) maakt zich zorgen om de veranderingen in de detailhandel. De consument verandert in toenemende mate en in een zeer hoog tempo. De ontwikkelingen van aankopen via het web doen de plaatselijke zelfstandigen geen goed. Daarom doet het algemeen bestuur van de TOV in deze tijden van crisis een oproep aan de inwoners van Teylingen om een keer extra te overwegen of het wel zo noodzakelijk is via internet te bestellen. “We zien door het hele land een grote leegstand van winkelgebieden. Is dat wat we willen in onze gemeente? Willen wij inderdaad dat onze kinderen in de toekomst alleen nog via de digitale weg boodschappen kunnen doen? Willen wij onze winkelstraat behouden, dan zal het roer om moeten. Ook de detailhandel zal zich in de toekomst anders moeten gaan organiseren,” aldus de TOV. Om dit kracht bij te zetten organiseert de Teylingen Ondernemers Vereniging, inmiddels uitgegroeid tot een organisatie van 350 leden, op maandag 19 september de workshop ‘De toekomst van winkelend Teylingen’. Deze workshop is met name bestemd voor de aangesloten winkeliers, maar ook de andere leden zijn welkom. Leden kunnen zich aanmelden via het e-mailadres backoffice@teylingenov.nl. Meer informatie is te vinden op de website van de TOV: www.teylingenov.nl. Op de foto winkelend publiek in de Hoofdstraat in Sassenheim (Archieffoto).

Franse film

Rommelmarkt in Vossenhol Warmond - Zaterdag 17 september organiseert speeltuin Het Vossenhol in Warmond een kinderrommelmarkt en Rad van Fortuin. Kinderen mogen zelf hun speelgoed en andere spulletjes verkopen. Men dient een kleedje mee te nemen en een zeiltje indien het gras nat is. Alle kinderen zijn welkom. Koffie, thee, limonade en lekkers is verkrijgbaar in het clubhuisje. Donateurs doen gratis mee, niet-donateurs betalen € 2,50 voor deelname. De aanvang is 11.00 uur en het duurt tot 13.00 uur. De ingang van de speeltuin is in de Irenestraat tussen nummer 18 en 20 in Warmond.

Warmond - Donderdag 22 september is er een filmavond van het Frans Café Warmond in de vergaderruimte van sporthal De Geest in Warmond. De film ‘Tous les matins du monde’ zal met Nederlandse ondertiteling worden vertoond. De aanvang is 20.00 uur en de entree bedraagt 4 euro.

In 2009 nam de gemeente Teylingen een principebesluit om de Roodemolenpolder te doorsnijden met een fietspad, gefinancierd door de provincie. Projectbureau Oranjewoud maakte voor dit plan het rapport ‘Verkenningenstudie Fietspad 446.00 d.d. 23 oktober 2009’. Op 25 mei 2010 hadden mijn buurman Lex en ik een eerste onderhoud met de pas aangestelde wethouder Stuurman over deze plannen met als conclusie: er moet eerst een behoefteonderzoek naar nut en noodzaak komen voordat het project wordt voortgezet. Oranjewoud maakte een nieuw rapport (Behoefte en variantenstudie d.d.25.10.2010), vol met feitelijke onjuistheden. Er werd maar één informatieavond georganiseerd, en er kwamen meer dan vijftig reacties van belanghebbenden en omwonenden. Ook een negatief advies van het Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek en de Vereniging Betrokken Teylingers. Zonder een enkele verwijzing naar de ingebrachte aandachtspunten besluit B&W vóór het tracé variant 3 van de rotonde Snoeklaan naar de Jan Mollstraat. Alle ingezonden reacties, ook onze uitvoerige zienswijze van 22 november 2010 met een degelijke onderbouwing, worden volledig genegeerd en op onze argumenten wordt inhoudelijk niet gereageerd. In de nieuwe bedrijfsvoeringsnota, vastgesteld door het college, staat letterlijk: “We betrekken inwoners en organisaties al in een vroeg stadium bij belangrijke projecten”. Helaas wordt deze burgerinspraak voor dit project niet toegepast. Op kosten van de gemeenschap en op basis van onjuiste informatie wil de gemeente Teylingen een waardevol weidevogelgebied voor grutto’s, kieviten, lepelaars, tureluurs e.d. opofferen voor een stuk asfalt dat voor fietsers een tijdwinst van anderhalve minuut geeft. Wethouder Stuurman noemt onze vijf brieven in 2011 stalking, en verbiedt verdere schriftelijke communicatie met verwijzing naar de klankbordgroep. Wat is participeren in de besluitvorming van de gemeente, als onze onderbouwde argumenten door B&W niet serieus worden genomen? Kees van Vliet, Trix Terwindtstraat 1, Sassenheim. De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor brieven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Brieven mogen niet meer dan 250 woorden bevatten. Ingezonden brieven worden alleen geplaatst met naam en adres. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

VVD ook op de braderie T ME ED SPO

GEZOCHT:

bezorgers m/v voor

deTEYLINGER

vanaf 13 jaar

Sassenheim Noord omgeving Hoofdstraat

Voor informatie kun je contact opnemen met Xander van der Ploeg tel.: 071 40 22 901 of mail naar verspreiding@uitgeverijverhagen.nl

www.uitgeverijverhagen.nl

Voorhout - Tijdens de braderie in Voorhout op zaterdag 17 september kunnen de bezoekers een bezoek aan de Tweede Kamer winnen. De VVD in Teylingen en VVD raads- en Tweede Kamerlid Ard van der Steur uit Warmond zijn fan van de caviarace van de Voorhoutse carnavalsvereniging De Bokken. Van der Steur stelt vijf bezoeken aan de Tweede Kamer als prijs beschikbaar. Hiermee steunt de VVD

de carnavalsvereniging en wordt de Voorhouters de gelegenheid geboden eens op zoek te gaan naar de achterkamertjes van de politiek. Ard van der Steur zal zelf van 13.00 tot 14.00 uur op de braderie aanwezig zijn bij de traditionele VVDkraam in de Herenstraat. De Voorhouters kunnen de aanwezige VVD raads- en bestuursleden en wethouders vragen stellen over zowel de lokale als de Haagse politiek.

Tien jaar actief met energie in Teylingen

Sassenheim/Voorhout - Energy Environment Care. Dat is de volledige naam van het bedrijf EE Care, dat vorige week het tienjarig bestaan vierde. EE Care, dat tien jaar geleden begonnen is in Sassenheim maar tegenwoordig gehuisvest is aan de Jacoba van Beierenweg in Voorhout, voert voor haar zakelijke klanten op inventieve wijze het energiemanagement uit met energieen servicepakketten. Maar ook particulieren kunnen bij EE Care terecht. Zo biedt het bedrijf in samenwerking met energieleverancier Greenchoice groene stroom en gas aan voor leden van Bol van Voordeel, het ledenvoordeelprogramma van Rabobank Bollenstreek. Ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van EE Care vond vorige week donderdag een feestelijke bijeenkomst plaats in ‘t Onderdak in Sassenheim. Naast directeur-eigenaar Koos Burgmeijer (zie foto) werd daar het woord gevoerd door wethouder John Stuurman van de gemeente Teylingen, en Jacob Klimstra, die sprak over de energievoorziening van de toekomst (Foto: FBPS/Peter Schipper).


Nieuw in Katwijk:

Geef ons een

Wij zijn er al 10 jaar voor al uw: â?&#x192; Piercings â?&#x192; Piercingsieraden

paar dagen dan geven wij u 30 jaar veiligheid, comfort & gemak!

Tevens hebben wij bekende merken zoals: â?&#x192; Otazu â&#x20AC;&#x201C; 40% â?&#x192; Reminisence Paris â&#x20AC;&#x201C; 40% â?&#x192; Dyrberg/Kern â&#x20AC;&#x201C; 40% â?&#x192; GEM Kingdom â&#x20AC;&#x201C; 40% Zuidstraat 4 â?&#x192; Josh Katwijk â?&#x192; OOZOO Tel: 071-3615481 www.bodyendreams.nl â?&#x192; Joy Silver

AUTOBEDRIJF

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

U bent van harte welkom ma t/m vr: 09:00 tot 17:00 uur, zaterdag: 10:00 tot 16:00 uur Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak? Kom langs in onze showroom of bekijk de website: www.ploegkozijnen.nl  Tel. 0252 500 900 

AANNEMERSBEDRIJF NDW BV. Uw specialist voor al uw tegelwerken in en om het huis. Badkamers, keukens, wcâ&#x20AC;&#x2122;s, vloeren, sierbestrating, tuinen en hekken plaatsen. Vraag gratis een vrijblijvende offerte aan, tel: 0715289745 of 0624736990

DE HALVE MARATHON VAN KATWIJK

24 SEPTEMBER START 11:00 UUR

JEUGDLOOP 10:30 UUR VOOR MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVINGEN WWW.HALVEVANKATWIJK.NL

www.satonoptiek.nl

AMSTERDAM

KATWIJK

LEIDEN

LEIDERDORP

OEGSTGEEST

1e vd Helststraat 3a 1073 AA T +31(0)20 5788500

Princestraat 38 2225 GC T +31(0)71 4014763

Lange Mare 118 2312 GV T +31(0)71 5131010

Winkelhof 43 2353 TT T +31(0)71 5412521

Terweeweg 52 2341 CS T +31(0)71 5652090


14 SEPTEMBER 2011

pagina 11

Actie Olympia Uitzendbureau

Manager Phone House wint drie vliegtickets Sassenheim - “Geen flauw idee wat ik heb gewonnen, maar als ik zo naar het gezicht van Rolf kijk is het vast leuk.” Dit vertelde Paul Steenkist, manager van The Phone House, toen Rolf Drost van Olympia Uitzendbureau vorige week woensdagmorgen de telefoonwinkel aan de Hoofdstraat binnenstapte. Wel was Steenkist op de hoogte dat hij winnaar was geworden van een bepaalde actie, maar wat die prijs inhield bleef nog even een verrassing. Door Ineke Kovács

John Voordouw heeft weer telefoon

Gegrilde kippen ook weer telefonisch te bestellen Voorhout - Het is eindelijk voor elkaar. Na in totaal 74 dagen zonder telefoon, internet en pinnen gezeten te hebben is Keurslager John Voordouw uit Voorhout sinds afgelopen vrijdagmiddag eindelijk weer aangesloten op het telefoonnet van KPN. Alles kwam in een stroomversnelling nadat De Telegraaf vrijdagochtend, in navolging van eerdere publicaties in De Teylinger, berichtte over de onfortuinlijke Voorhoutse slager. Voordouw moest het sinds zijn verhuizing van het Jacoba van Beierenhof naar de Herenstraat zonder telefoonaansluiting stellen. Hij was telefonisch alleen via een omweg bereikbaar en bovendien konden de klanten niet pinnen. Dat kan natuurlijk niet in een drukke slagerij. Nadat De Teylinger als eerste over dit probleem had geschreven, volgde vrijdag niet alleen De Telegraaf. Ook de televisie wist Voordouw te vinden. Zo kwam de boodschap ook aan bij KPN, en vrijdagmiddag pakte het telecommunicatiebedrijf fors uit met de nodige manschappen, met als gevolg dat de telefoonaansluiting van Voordouw nu eindelijk gerealiseerd is. Kunnen de klanten eindelijk hun gegrilde kippen en uiteraard alle andere vlees en vleeswaren ook weer telefonisch bestellen bij de inmiddels mediagenieke slager.

VVD bezorgd over komst van vuurwerk Sassenheim - VVD-raadslid Ineke van Steensel heeft aan B&W vragen gesteld over de mogelijke vestiging van een vuurwerkopslag aan de Industriekade 26 C in Sassenheim. Drie dagen voor oudjaar wil de Vuurwerkgigant tevens op deze plek vuurwerk verkopen. De VVD heeft volgens eigen zeggen kennis genomen van de zorgen en commotie die bij omwonenden is ontstaan over de komst van de vuurwerkopslag voor maximaal 10 ton. Op verzoek van de buurt heeft B&W twee weken geleden hierover een informatieavond belegd in de voormalige raadszaal in Sassenheim. Met de omwonenden maken de liberalen zich zorgen over de veiligheid van de gekozen locatie. Van Steensel vraagt daarom aan B&W om antwoord te geven wat nu precies de status is van de vergunningaanvraag. En ook of de te verlenen vergunning voorwaarden bevat over de afstand tussen het pand en de aansluitende woonwijk en woonboten vanwege risico’s op ontploffing of brand. Zij wil weten wat die voorwaarden zijn. Tenslotte wil ze weten wanneer de raad over de zaak wordt geïnformeerd. Overigens heeft de brandweer tijdens de informatieavond herhaaldelijk aangegeven dat consumentenvuurwerk niet ontploft en bij brand weinig gevaar oplevert dan wat rook en vonken bij de opslag zelf. Het past ook binnen de milieuwetgeving. Tevens verandert binnenkort de regelgeving rond de opslag van vuurwerk. Deze wordt aanzienlijk soepeler. Nu moet er nog

voor een opslag tussen de 1 en 10 ton een vergunning worden aangevraagd, zoals de Vuurwerkgigant heeft gedaan. Net als nu voor een gewicht onder de 1 ton geldt, volstaat straks slechts een melding aan de gemeente.

Terwijl Steenkist zich bezig hield met een klant, liet Rolf Drost weten: “Ons uitzendbureau deed in de afgelopen tijd mee aan een landelijke actie. Dat hield in dat bedrijven in de streek die in de zomermaanden uitzendkrachten voor minimaal tachtig uur inhuurden via ons uitzendbureau, een aantrekkelijke beloning konden verdienen. Een drietal bedrijven voldeed daaraan en daar ga ik dus persoonlijk een leuk geschenk brengen. The Phone House is de eerste.” Inmiddels was de mevrouw die door Steenkist was geholpen met

een tevreden gezicht naar buiten gelopen. “Wij hebben alleen tevreden klanten,” stelde Steenkist vast. Drost ging hier direct op in. “Dat geldt niet alleen voor de klanten, maar ook voor de uitzendkrachten. De mensen die wij naar The Phone House stuurden hadden het hier stuk voor stuk erg naar hun zin. Mijn zoon Jaap heeft hier ook gewerkt en hij vond de onderlinge informele sfeer heel fijn en de professionaliteit bijzonder goed.” “Zal ik van trots maar naast mijn schoenen gaan lopen?” grapte Steenkist. “Wij voeren niet voor niets de slogan ‘Met de hartelijke service’. Maar ik word nu wel heel nieuwsgierig”. Drost liet Steenkist niet langer wachten en met een grote lach overhandigde hij drie kleurige enveloppen met daarin bonnen voor een vliegticket voor een stedentrip binnen Europa. Er kon worden gekozen uit zes bestemmingen. “Dan wordt het waarschijnlijk Barcelona,” liet Steenkist enthousiast weten. “Toevallig had ik het er gisteravond met mijn vriendin Irene over dat we graag, samen met onze zoon Thom, nog een paar daagjes weg zouden willen in oktober. Dus deze prijs komt goed uit. Ik ben er hartstikke blij mee.”

Excursie in het bos Warmond - Zondag 18 september om 14.00 uur geven de gidsen van IVN Leiden weer een excursie in het landgoedbos van Huys te Warmont. Ze gaan op zoek naar de laatste sporen van de zomer en de eerste van de herfst. De start van de excursie is bij de ingang aan de Herenweg 139 in Warmond. Parkeren is mogelijk in de vlakbij gelegen Beatrixlaan. Rolf Drost overhandigt de vliegtickets aan Paul Steenkist (Foto: Peter Kovács).

Strak in je vel... Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op de benen, billen, taille en buik.

Voor

De oplossing is Lypossage! Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op

de vet- en vochthuishouding. Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder.

Na

Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat. Een behandeling kost € 35,U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Wilt u meer informatie over Lypossage, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027

bellen na 18.00 uur of in het weekend Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw

Veertien buurten actief tijdens de Burendag Teylingen - Zaterdag 24 september is het Burendag. De oproep van de gemeente om hieraan mee te doen heeft veel aanmeldingen opgeleverd. Met veertien actieve buurten zijn er negen bijgekomen ten opzichte van vorig jaar. De aanvragers zullen met het budget van maximaal 1000 euro op 24 september een flinke slag kunnen maken met het aantrekkelijker maken van de buurt. Burendag is een ideale gelegenheid om samen met buren de eigen wijk mooier te maken. De activiteiten rond Burendag vinden plaats op 23, 24 en 25 september. De deadline voor het indienen van een aanvraag voor Burendag was 10 september. Het voorlopige overzicht veertien initiatieven in Teylingen. Elk initiatief heeft haar eigen kenmerken en charme. Vaak betreft het een grotere actie waar Burendag een onderdeel van

is. Zo gaat het bij de Lisdoddehof in Voorhout om een speelplaats die recent door de gemeente werd opgeheven. De bewoners leggen nu een natuurlijke speelplaats aan die ze zelf gaan beheren. Aan de Brahmslaan wordt door de initiatiefnemers een pannaveldje aangelegd in combinatie met kleine ‘volkstuintjes’. In de Irenestraat worden boomspiegels ingeplant. Bij de Nachtegaallaan wordt een groot buurtfeest georganiseerd inclusief taartenbakwedstrijd. Inwoners en organisaties die de deadline gemist hebben of die niet op Burendag aan de slag kunnen, worden uitgenodigd om alsnog hun actie aan te melden bij de wijkregisseur. Hij kan dan samen met hen kijken of en hoe het initiatief alsnog gerealiseerd kan worden. Hiervoor kan men contact opnemen met wijkregisseur Bart van Konijnenburg via wijkregisseur@teylingen.nl, of bellen naar tel. 140252.


pagina 12

14 SEPTEMBER 2011

Fietspad Oosthoutlaan krijgt zijn betonplaten Door Nico Kuyt Sassenheim/Voorhout - Bij meerderheid heeft de gemeenteraad vorige week besloten om 166.000 euro te gunnen voor het aanbrengen van betonplaten op het fietspad langs de Oosthoutlaan tussen de Rijkstraatweg in Sassenheim en de Zuidelijke Randweg in Voorhout. PvdA en Trilokaal konden echter daarmee niet instemmen. Voor Joost Peetoom (PvdA) was het grote struikelblok hoeveel met de platen op het onderhoud wordt bespaard. Dit was naar zijn mening niet voldoende. “De besparing op onder-

houdskosten is 5000 euro per jaar. Na 34 jaar hebt u uw geld terug. En de euro is nu meer waard dan over 34 jaar. Dat wordt verschrikkelijk negatief. Er zitten zoveel verschrikkelijke gaten in dit verhaal, dat wij het onze stand verplicht zijn óf het voorstel terug te sturen naar B&W, óf het houden van de tegels. We kunnen die 166.000 euro ook op een deposito zetten en daarmee het duurdere onderhoud van de tegels bekostigen. Dit is letterlijk geld weggooien.” Ook Dion Piket (Trilokaal) dacht in deze richting. “De degelijke onderbouwing ontbreekt. Het huidige fietspad voldoet nog

redelijk. Er zijn andere fietspaden die er slechter bij liggen. Het op een deposito zetten zal voor tien jaar in de onderhoudskosten voorzien.”

Veiliger Wethouder Kees van Velzen wierp tegen dat voor een aantal zaken niet goed te vertalen valt wat het in geld gaat opleveren. Met de betonplaten verbetert niet alleen het fietscomfort tegen lagere onderhoudskosten, maar ook de veiligheid. “Het pad loopt dicht langs de sloten, er komen trekkers op, en de tegels gaan schuin liggen. Dit wordt niet

meteen recht gelegd. Het is dan een periode onveilig. Dat hebben we met betonplaten niet. Maar ik denk dat wij steeds meer paden op deze manier aanleggen. Dit vanwege het onderhoud, de kwaliteitsverbeteringen, het comfort en veel minder schade en ongelukken.” De prachtige berekeningen gaan volgens hem niet altijd op. Bij het plaatsen op een deposito moet ook meegenomen worden dat de kosten van het onderhoud over tien jaar duurder zijn. Ook zal het pad veel intensiever gebruikt gaan worden wanneer eind dit jaar station Sassenheim opengaat. Als laatste legde

hij de vinger op de verbetering van de doorstroming. Omdat betonplaten korter hersteld kunnen worden zijn minder langdurige afsluitingen van de paden nodig. Het antwoord was voor PvdA en Trilokaal niet voldoende, maar de overige fracties konden instemmen. “Je moet als gemeente de paden goed onderhouden. Dit is een verbetering in het onderhoud. Met betonplaten heb je minder dat de randen bij sloten verzakken. Daarnaast stimuleren de platen het fietsgebruik. Meer mensen zullen de fiets pakken”, omschreef Joost Koomen (D66) de reden voor zijn instemming.

Is uw sloot al op orde? Dit jaar was het van april tot en met juni zeer droog. Vanwege de droogte zijn in deze periode droogtegevoelige veenkades extra geïnspecteerd, om bij uitdroging op tijd maatregelen te kunnen nemen. Het neerslagtekort heeft ook gevolgen gehad voor de waterkwaliteit. Door gebrek aan regenwater was er onvoldoende water om de sloten, vaarten en kanalen door te spoelen. Na de droogte kreeg Rijnland halverwege juli te maken met veel neerslag. Rijnland heeft er toen voor gezorgd dat het regenwater op tijd is afgevoerd. Wateroverlast is daarmee zoveel mogelijk voorkomen. Tijdens langdurige droge perioden en hevige regenbuien is het belangrijk dat de sloten, vaarten en kanalen de functie kunnen bieden waarvoor zij zijn gemaakt, namelijk het aan- en afvoeren en bergen van water. Overmatige plantengroei kan juist bij dergelijke weersomstandigheden de aan- en afvoer belemmeren. Het water kan daardoor niet snel het gebied instromen of verlaten.

.. IK BEN FLEXITARIER JIJ OOK? ... Omdat het gezond en lekker is

PROBEE

R NU

GRATIS

EEN VLEE SVERVAN GER!

Natuur & Milieu deelt gratis 10.000 vleesvervangers uit zodat jij kennis kan maken met lekkere alternatieven voor vlees. Want minder vlees eten is goed voor gezondheid, milieu en dierenwelzijn. Proef je mee? Kijk voor de actie op

Om problemen met de aan- en afvoer en berging van water te voorkomen moeten de sloten worden onderhouden, door de overmatige plantengroei te verwijderen. Een verantwoordelijkheid die ligt bij de (aangrenzende) eigenaren van de sloot. Dus ook mogelijk bij u! Let op, dit onderhoud is niet vrijblijvend. U bent verplicht onderhoud te plegen op grond van de Keur en de legger-oppervlaktewateren van Rijnland als u een (aangrenzende) eigenaar van de sloot bent. Het onderhouden van een sloot bestaat uit: s Het verwijderen van overmatige plantengroei (*) uit de sloot; s Het verwijderen van plantengroei in en voor duikers; s Het snoeien van houtachtige gewassen die over de sloot hangen; s Het maaien en ophalen van slootkanten; s Het verwijderen van materiaal dat niet in een sloot thuis hoort. (*) Als de sloot breder is dan drie meter, mag aan elke zijde van de sloot over 10% van de breedte van de sloot begroeiing blijven staan. Rijnland onderhoudt zelf de belangrijkste sloten, vaarten en kanalen. Dit zijn de hoofdwa-

tergangen. Rijnland houdt bij deze werkzaamheden rekening met de Flora- en faunawet. De eigenaar van de grond langs de hoofdwatergang moet het verwijderde slootvuil op zijn grond accepteren. Dit is geregeld met de ontvangstplicht uit de Waterwet. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor ontvangst en eventuele afvoer van het slootvuil.

de schouw kunt u vinden op: www.rijnland.net/schouw Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen. Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net.

In het najaar controleert Rijnland of de sloten voldoende zijn onderhouden. Deze controle heet ‘de schouw’. Op 3 oktober 2011 start de najaarsschouw in een negental polders in het bollengebied, te weten: Beekpolder, Berg- en Daalpolder, Hogeveensepolder, Mottigerpolder, Noordzijderpolder-Noord en -Zuid, Polder Het Langeveld, Zilkerpolder en Zwetterpolder. Op 1 november 2011 start de najaarsschouw in de rest van het gebied van Rijnland. Het onderhoud in en aan de sloot moet voor aanvang van de schouw zijn uitgevoerd. Als tijdens de schouw blijkt dat een sloot onvoldoende is onderhouden, start Rijnland een handhavingsprocedure. Meer informatie over de Keur, de legger-oppervlaktewateren en alle andere zaken rondom

of scan deze QR-code:

Droge voeten, schoon water


14 SEPTEMBER 2011

pagina 13

Wellicht téveel activiteiten in tweede weekend van september

Teylingen overspoeld door weekendactiviteiten Teylingen - Wie een bezoekje aan Teylingen brengt hoeft zich doorgaans niet te vervelen. De evenementenkalender is vaak goed gevuld. Haast ieder weekend staat er wel een evenement op de planning. Geen enkel weekend kan echter op tegen het tweede weekend van september. De zaterdag van dit weekend kan haast een fenomeen genoemd worden. Traditioneel is deze nazomerse zaterdag zo bomvol met activiteiten gepland dat sommigen dit zelfs de drukste dag van het jaar noemen. Afgelopen weekend was de tweede zaterdag van september en het was warm en droog. De Teylingers konden dan ook massaal uit hun schuilplaatsen komen om te genieten van vertier van alle soorten. Tenminste, als ze een keuze konden maken uit het enorme evenementenaanbod, want slechts een miniem deel zou op één dag haalbaar zijn. Of was het toch mogelijk alle evenementen af te gaan op één dag? De Teylinger ging de uitdaging aan. Door Mandy van Leeuwen “Bij de Albert Heijn liggen ze ook en anders bij de Schippertjesdagen,” geeft de VVV-medewerker nog wat hoop. De trekpleister van de Warmondse Open Monumentendag is dit jaar een wandeling langs vroegere winkelpanden, maar de VVV is al aan het begin van de middag door haar routeboekjes heen. Hoe dichter de Albert Heijn in de buurt komt, hoe drukker het wordt. De Schippertjesdagen trekken klaarblijkelijk veel publiek naar de Warmondse Gemeentehaven. Bij de Albert Heijn staat een leeg bakje, waar overduidelijk een stapel routeboekjes in heeft gelegen. De nadrukkelijk aanwezige Schippertjesdagen zijn nu echt niet meer negeren, al was het alleen om de felbegeerde route van de wandeling te bemachtigen. Blijkbaar hebben de Open Monumentendagen en de Schippertjesdagen een vorm van samenwerking gevonden die voor beide versterkend werkt. Gunstig voor de evenementenspotter: dit betekent twee vliegen in één klap.

Schippertjesdagen Shantykoor De Zeekanters uit Noordwijk zorgt op de Gemeentehaven voor een warm welkom. De heroïsche deunen die zorgvuldig worden neergezet met de accorde-

ons bepalen de sfeer. Uit volle borst zingen de oudere mannen de bezoekers tegemoet. Er is weinig anders mogelijk dan voetje voor voetje mee te schuifelen in de massa over de nautische markt. Zonder iets te vragen -blijkbaar komt iedereen met hetzelfde doel langs de kraamkrijgt iedereen die zich meldt bij de stand van de VVV de wandelroute in zijn handen geduwd. Op de Gemeentehaven is nog veel meer te zien: scheepsmotoren, kinderen die in grote luchtballen over het water krioelen en de indrukwekkende stoomsleper De Adelaar. Als de lucht van de motoren, gemengd met de odeur van gerookte paling, zich meer en meer opdringt, wordt de voorstelling van hoe het nautische leven ooit geweest moet zijn levendiger. De versierde boten die om en nabij de Gemeentehaven liggen brengen het hier en nu terug. Ze versterken de feeststemming, maar niet zonder een gevoel van zeemansvrijheid op te wekken. Overigens was het goede doel van de Schippertjesdagen dit jaar de stichting Lopen Tegen Kanker. De opbrengsten van het houten bootjes bouwen door de jeugd en de pendelvaarten zijn daar naartoe gegaan. Daarnaast heeft de heer Borkus boekjes verkocht en ook geld opgehaald. Romy Bakker en haar vriendinnen deden mee met de gondelvaart met een slepertje. Zij hebben met visnetjes bij mensen op de kant en op het water ook geld opgehaald. Een particulier heeft ook een bijdrage geleverd, en de Schippertjesdagen hebben de stichting uiteindelijk 1625 euro kunnen overhandigen.

Open Monumentendag Warmond Er is helaas geen tijd om langer op de Schippertjesdagen te blijven hangen, want in het Oude Raadhuis begint ter gelegenheid van de Open Monumentendag een filmreeks over historisch Warmond. Ieder uur vindt een nieuwe vertoning plaats. Het is mogelijk halverwege in te vallen in de films. Er worden onder meer beelden getoond van de Warmondse kermis in de jaren vijftig. De panden van de Dorpsstraat zijn herkenbaar. Het beeld van jonge meiden die in lange rokken oudhollandse spelletjes doen, lijkt daarentegen in geen velden of wegen op het idee dat we tegenwoordig bij kermissen of feestweken hebben. Wie de filmreeks af kan kijken zal nog een blik kunnen werpen op het Warmond in de Tweede Wereldoorlog en kunnen zien hoe de -toen nog

onbebouwde- westzijde van Warmond er zestig jaar geleden uitzag. De Open Monumentendag leidt vervolgens naar het kaarsenmakersmuseum van de heer Papôt, één van de panden die ook onderdeel is van de historische wandeling. “We zitten echt vol. Kunt u over een half uur terugkomen?” zegt de voormalig kaarsenmaker tegen een man die aan de late kant binnenkomt. Het is een extreem contrast met vorig jaar, toen de interessante rondleiding weinig mensen wist te trekken. De toehoorders passen net aan in het kantoortje dat als beginpunt dient van de rondleiding. Een foto waarop Papôt koningin Juliana een pakket kaarsen overhandigt, een medaille uit het leger van Napoleon en portretten van de voorvaderen van de familie Papôt leiden langs de indrukwekkende geschiedenis van de familie Papôt en het kaarsenmakersmuseum. Het verhaal is ingebed in een flink portie geschiedenis over Warmond en de roomskatholieke kerk, waarover Papôt bijzonder veel blijkt te weten en dat onlosmakelijk verbonden is met zijn familie en professie. Vol passie weet hij zijn verhaal over te brengen en ontstaat er spontane interactie met de deelnemers. De verhalen worden ondersteund door authentieke voorwerpen, zoals rekeningen uit 1880, een oude wassen kelk en kaarsen in alle soorten en maten.

Vrije Tijd Markt Het is een hele omschakeling om na de inhoudelijk rijke rondleiding naar een luchtig evenement als de Vrije Tijd Markt te gaan. Deze markt is één van de evenementen die de inwoners van Sassenheim op de been brengt. In Park Rusthoff is een vrijmarkt voor kinderen en presenteren de Sassenheimse verenigingen zich aan het publiek. In veel gevallen doen de verenigingen dit met behulp van een informatiestandje. Een enkeling heeft echter een originele insteek gekozen. Zo is een jong meisje bij de stand van schaakclub SSC verwikkeld in een potje schaak met de voorzitter van de club. Tussen de stands is op het grasveld een net gespannen waar kinderen aan het volleyballen zijn onder begeleiding van vrijwilligers van volleybalvereniging VCS. Zeker niet alleen sportverenigingen zijn in het park aanwezig. Passend binnen het weekend bemant de Stichting Oud Sassenheim een kraam en heeft deze vereniging gezorgd voor een diavoorstelling in het paviljoen. Enthousiast deelt ook een man van ‘Com nu met Sangh’ flyers uit om mensen op te roepen de oratoriumvereniging te versterken met hun zangtalenten. Het werven van leden blijkt overigens voor veel verenigingen niet de verwachting te zijn die hen naar het park heeft gebracht. “Naamsbekendheid,” zeggen meer aanwezigen stellig op de vraag wat dan het doel is. En naamsbekendheid hebben de verenigingen allemaal gehad bij het toegestroomde publiek.

Open Monumentendag Sassenheim

Turnvereniging Return was een van de deelnemende verenigingen aan de Vrije Tijd Markt in Park Rusthoff in Sassenheim (Foto: FBPS/Peter Schipper).

Op de Vrije Tijd Markt mag dan Stichting Oud Sassenheim één van de weinige historische aspecten meebrengen, in Sassenheim is deze zaterdag ook genoeg over het verleden te ontdekken. De Open Monumentendag is hier doorgedrongen in

De Schippertjesdagen op de Warmondse Gemeentehaven, met de lucht van de motoren gemengd met de odeur van gerookte paling (Foto: FBPS/Peter Schipper). de vorm van bijvoorbeeld de openstelling van de Havenkerk en de Dorpskerk en molen De Speelman. Ook rondleidingen door Monte Carlo, de vroegere bollenschuur die in stijl is omgebouwd tot een luxueus appartementencomplex, staan op het programma. Deze passen net als de Warmondse wandeling perfect binnen het thema van de Open Monumentendag 2011: ‘Nieuw gebruik, oud gebouw’. De Open Monumentendag heeft echter ook het middeleeuws festival dat bij de ruïne van Teylingen wordt georganiseerd dankbaar omarmd.

Middeleeuws festival Wie het terrein van de Ruïne van Teylingen betreedt waant zich deze dag meer dan waar ook in Teylingen in een lang verdwenen tijdperk. Verschillende gezelschappen, uit binnen- en buitenland, zijn met hun ‘compagnieën’ aanwezig op het terrein van de ruïne om de middeleeuwen zo waarheidsgetrouw mogelijk uit te beelden. Tientallen oorspronkelijke middeleeuwse tenten doemen direct op. Rond de tenten hangen groepjes mensen bij elkaar. Ze dragen oude lappen, maliënkolders of chique jurken. Tussen de tenten branden talloze vuren, die een intense rooklucht over het terrein verspreiden. Een man buigt zich over een schaal met kersen die boven het vuur hangt. Hij is geduldig bezig met het bereiden van het avondeten voor de leden van zijn groep. De Belg gaat op in het nabootsen van de middeleeuwse gebruiken. Verderop in het kampement ligt Frederiek de Smegter lui achterover naast een luxe tent. De tapijtjes en relikwieën in de tent brengen een vermoeden van rijkdom met zich mee. De geschiedenisliefhebbers geven graag uitleg over hun opvallende hobby. De Smegter blijkt vandaag inderdaad tot de elite te horen. Speciaal voor het middeleeuws evenement bij de ruïne is hij met zijn compagnie Het Gruuthuse Huishouden uit België afgereisd. Keer op keer valt het op hoe zorgvuldig zij hun nabootsing benaderen, zoals naar voren komt in het verhaal van historisch goudsmid Esther Kalkman: “Eigenlijk mochten vrouwen geen goudsmid zijn. Ik heb er daarom van gemaakt dat mijn man is overleden en ik zijn handel voortzet om het toch te laten kloppen.” In het kampement is nog veel meer te zien en te horen: nagespeelde gevechten, kanonslagen die onderdeel vormen van het salueren en middeleeuwse muziek.

Erg veel De middag zit er echter op. Wie echt alle activiteiten van de zaterdag gehad wil hebben, heeft nog een volle avond te gaan. In Voorhout beginnen de najaarsfeesten met de traditionele autopuzzelrit, in Sassenheim kan men nog meedoen aan talentenjacht ‘The talent of the Voice’ en in Warmond versieren verlichte boten de Leede tijdens de gondelvaart. Na vijf uur is het echter welletjes met de Teylinger-activiteitentocht. Een moe en gedeeltelijk voldaan gevoel rest: de activiteiten waren een succes, maar er was nog zoveel te zien en te doen waarvoor de tijd jammerlijk ontbrak. Zelfs ondanks de samenwerking tussen verschillende evenementen was het een vluchtige tocht. Hoe spijtig het ook is, er zit op de tweede zaterdag van september niets anders op dan te kiezen uit het rijke aantal evenementen.

All Round Quiz bij Cantabile Voorhout - Op zaterdag 19 november organiseert zangkoor Cantabile voor de twintigste keer de befaamde All Round Quiz, ditmaal weer in restaurant Boerhaave. Spelleider Mitchell Hoes heeft er weer zin in en zal minder uitweiden over de vragen, waardoor het voor de deelnemers moeilijker wordt maar het ook sneller gaat. Inschrijven voor de quiz kan al tijdens de braderie op 17 september in de Herenstraat in Voorhout. Cantabile staat daar met een kraam. Men kan zich daar niet alleen inschrijven voor 19 november, maar ook deelnemen aan een Liedspel en kans maken op een stuk eigengemaakt gebak. Men kan ook inschrijven op het e-mailadres janc.brummelkamp@planet.nl.

Kienen in de speeltuin Sassenheim - Vrijdag 16 september gaat het kienen weer beginnen weer speeltuinvereniging Beatrix aan de Vooruitgangdreef 1 in Sassenheim. Vanaf 19.30 is de zaal open en is iedereen vanaf 16 jaar welkom. Er zijn mooie prijzen te winnen, waaronder een stofzuiger en een Boeddhabeeld van 112 centimeter. Er zijn zes kienronden en een loterij. Een kienkaartje kost 50 cent. Het eerste kopje koffie is gratis.


D INSDAG

2 0

SEP T E MB ER

Brittenburg nieuwe stijl

G A A N

W I J

W EER

O PEN

Vanaf 12.00 uur kunt u terecht voor een heerlijke lunch o.a. diverse luxe broodjes, salades, zeemanslunch, daybreaker, een uitsmijter of zelfs twee sneetjes brood met twee overheerlijke kroketten. â&#x20AC;&#x2DC;s Middags is er de mogelijkheid voor â&#x20AC;&#x2DC;High-Teaâ&#x20AC;&#x2122; of â&#x20AC;&#x2DC;High Wineâ&#x20AC;&#x2122; (vanaf 5 personen en alleen op reservering). Vanaf 17.00 uur heeft u keuze uit diverse smakelijke vis en vleesgerechten.

Onze openingsaanbieding t/m 30 september Grand CafĂŠ driegangenmenu van 29,95 voor 23,50

U bent van harte welkom in...

ƨÉ&#x201A;šðɹÂ&#x17D;ÇŻĂ&#x2122;Č&#x2122;Č&#x2030;Ę&#x2013;Ă&#x2013;Č&#x2122;ȚȚȚÄ&#x17E;Č&#x2122;+Č&#x2122;AÂ&#x17D;ȢɳĹ&#x201C;Ĺ­ĹąČ&#x2122;Â&#x17D;Â&#x17D;Ć?Č&#x2122;Â&#x160;Ă°Ă°Č&#x2122;Ă&#x20AC;Č&#x2122;~ƨƨǯČ&#x2122;ǯðǝðǯɹðǯĹ&#x201C;Ć?IJðĆ?Ă&#x2022;Č&#x2122;jČ&#x2122;Ç&#x201C;Ę&#x2013;Č&#x2030;ĆťÇ&#x2022;Č&#x2122;ÄŞĘ&#x2013;Č&#x2030;Č&#x2122;Č&#x2030;Č&#x2018;Č&#x2122;ȚĪ

Neemt u ook eens een kijkje bij ĂŠĂŠn van deze gezellige adressen...

AUTOBEDRIJF

G. DOL

Suzuki Swift 1.3 GLX, â&#x20AC;&#x2122;07 ........................................................................ â&#x201A;Ź 9.450,Suzuki SX4, â&#x20AC;&#x2122;06 ....................................................................................... â&#x201A;Ź 9.250,Peugeot 307 SW, 72.000 km, â&#x20AC;&#x2122;05 .......................................................... â&#x201A;Ź 8.950,Mitsubishi Colt CZ3, 35.000 km, airco, â&#x20AC;&#x2122;08 ............................................ â&#x201A;Ź 8.450,Opel Meriva, 50.000 km, â&#x20AC;&#x2122;03................................................................... â&#x201A;Ź 7.950,2x VW Polo 1.2, 58.000 km, â&#x20AC;&#x2122;04 ............................................ â&#x201A;Ź 5.950,- / â&#x201A;Ź 7.950,Renault Scenic, airco, â&#x20AC;&#x2122;04. .............................................. v.a. â&#x201A;Ź 3.950,- / â&#x201A;Ź 7.950,2x Toyota Aygo, â&#x20AC;&#x2122;06. ....................................................... v.a. â&#x201A;Ź 5.950,- / â&#x201A;Ź 6.950,3x CitroĂŤn C3, 50.000 km, airco, â&#x20AC;&#x2122;05 ..................................................... â&#x201A;Ź 6.950,3x CitroĂŤn C2, 77.000 km, â&#x20AC;&#x2122;06 ....................................... v.a. â&#x201A;Ź 4.950,- / â&#x201A;Ź 6.950,2x Opel Zafira 1.8, airco, 90.000 km, â&#x20AC;&#x2122;01, â&#x20AC;&#x2122;05. ....................................... â&#x201A;Ź 6.950,Skoda Fabia 1.2, 43.000 km, â&#x20AC;&#x2122;05 ........................................................... â&#x201A;Ź 6.950,VW Passat TDI, â&#x20AC;&#x2122;04 ................................................................................ â&#x201A;Ź 6.950,BMW 2.3 Cabrio Z3 Roadster ................................................................ â&#x201A;Ź 6.450,Fiat Punto ELX, 50.000 km, â&#x20AC;&#x2122;04.............................................................. â&#x201A;Ź 5.950,Peugeot 107, 23.000 km, â&#x20AC;&#x2122;03 ................................................................. â&#x201A;Ź 5.950,Nissan Micra 1.2S, airco, â&#x20AC;&#x2122;05 .................................................................. â&#x201A;Ź 5.950,Hyundai Accent, 60.000 km, â&#x20AC;&#x2122;03............................................................. â&#x201A;Ź 3.950,2x Renault Twingo, bj. â&#x20AC;&#x2122;04/â&#x20AC;&#x2122;05 ................................................................ â&#x201A;Ź 3.950,Opel Corsa, â&#x20AC;&#x2122;01 ....................................................................................... â&#x201A;Ź 2.750,2x Daewoo Nubira + Lanos, LPG 3, airco, â&#x20AC;&#x2122;01 ..................................2x â&#x201A;Ź 1.950,30x div. inruilers ................................................................................v.a. â&#x201A;Ź 500,AUTOMATEN Toyota Auris, automaat, 30.000 km, â&#x20AC;&#x2122;08 ................................................ â&#x201A;Ź14.950,Toyota Starlet, automaat, 55.000 km ...............................................v.a. â&#x201A;Ź 3.950,Nissan Micra, automaat, â&#x20AC;&#x2122;93 .............................................................v.a. â&#x201A;Ź 1.950,CABRIOLET BMW 328CI, â&#x20AC;&#x2122;00 automaat ..................................................................... â&#x201A;Ź11.950,3x VW Golf Cabriolet automaat ............................................ â&#x201A;Ź 3.950,- / â&#x201A;Ź 4.950,Opel Astra Cabriolet................................................................................ â&#x201A;Ź 1.950,BESTELWAGENS Iveco, lang hoog, â&#x20AC;&#x2122;08............................................................................... â&#x201A;Ź10.950,4x Opel Vivaro, â&#x20AC;&#x2122;02, ex. dubb. cab. ....................................... â&#x201A;Ź 4.950,- / â&#x201A;Ź 7.950,2x Transporter TDi dubb. cab. â&#x20AC;&#x2122;03/â&#x20AC;&#x2122;04 .................................................... â&#x201A;Ź 7.950,Opel Combo 1.7 DTi, 86.000 km, â&#x20AC;&#x2122;05..................................................... â&#x201A;Ź 5.950,2x VW Caddy, Diesel SDi, â&#x20AC;&#x2122;98/â&#x20AC;&#x2122;99, â&#x20AC;&#x2122;04/â&#x20AC;&#x2122;05 ............................ â&#x201A;Ź 2.950,- / â&#x201A;Ź 5.900,3x Renault Kangoo diesel, â&#x20AC;&#x2122;05/â&#x20AC;&#x2122;06 ......................................... â&#x201A;Ź 2.450,- / â&#x201A;Ź 3.950,-

WWW.GDOL.NL Rijnsburgerweg 48 - Voorhout - Tel. 0252-211849

â&#x20AC;˘ TE HUUR â&#x20AC;˘ TE KOOP â&#x20AC;˘ GEVRAAGD â&#x20AC;˘ AANGEBODEN â&#x20AC;˘ GEZOCHT â&#x20AC;˘ GEVONDEN Gehele of gedeeltelijke â&#x20AC;˘ Vuil tapijt? Laat â&#x20AC;˘inboedels, tevens 2e hands vakkundig reinigen

Stukadoor- en sierpleisterbedrijf "MMFTUVLBEPPSTXFSLFOr-JKTUFO0SOBNFOUFOQMBGPOET 4JFSQMFJTUFS4QBDIUFMQVU[r#JOOFOFOCVJUFOXFSL 5FM

â&#x20AC;˘

BC SIERBESTRATING. Tegelwerk, met afvoer, gratis prijsopgave. Tel. 06-55321682.

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

BADKAMER, â&#x20AC;˘ DE KRUIDEN van â&#x20AC;˘TEGELWERK, stucado- Jacob Hooy in de museum- Hypnotherapeut & Paragnost ren, schilderen, laminaat. Tel. 06-19110519.

Zit u nog in de scha- â&#x20AC;˘ GEZOND en Fit met â&#x20AC;˘duw? Wij zagen bomen PERFECT GYM. Op rusom en takken af. Tel. 070-5111923, b.g.g. 06-53794870. van harte welkom â&#x20AC;˘bijU bent GROEN Panelenlijsten-opplakservice. Binckhorstlaan 293k in Den Haag. Voor info. kijk op www.groenframing.nl of bel 070-5115656.

â&#x20AC;˘ TV STUK? REMMELZWAAL BELLEN! Ook kanalen instellen. Prijsopgave vooraf. Tel. 06-20959333. Lekker toerfietsen vanuit â&#x20AC;˘Wassenaar en Voorschoten? www.tcdekampioen. nl.

â&#x20AC;˘Erkend

STEUNZOLEN. leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 071-5238468 of 06-12028319.

het of kleding en grammofoonpla- huur Mr. Steam. Gratis ten, gashaarden, ijskasten, thuisbezorgd. Tol Steam tel. 070-3805670. Interieurverzorging, tel. 070-5116612. EERHART Sierbestrating. Voor al uw bestratinDak herstellen? Bouma/ gen en tuinwensen. Bel voor Grundeken bellen! Vwo-, havo, mavo, vrijblijvende prijsopgave 5114674-5118394. Uw dak- vmbo-leerlingen: huis070-3211006. specialist! werkbegeleiding/bijles Speciaal voor uw KLEI- aangeboden door ervaren NE KLUS belt u de Van A/B student. Tel. 071Beelenbus, C. van Beelen, 5616768. Elektrotechniek, tel. 0654620333.

â&#x20AC;˘

&NBJMKWFSEPFT!DBTFNBOM

â&#x20AC;˘

tige muziek, kracht, stretch en ontspanning oef. voor elke leeftijd en elk niveau. In de Varenar en Bloemcampschool. Tel. 0704490111. VERBOUWING & â&#x20AC;˘RENOVATIE. Keukens, toiletten compleet tegelen, elektromonteur, loodgieter, schilderwerk, timmerwerk, isolatie, stucwerk, spachtelputz, badkamer. Bel voor informatie 06-30855847. www. klussenjobs.nl info@klussenjobs.nl. Voor al uw TUINâ&#x20AC;˘WERKZAAMHEDEN, snoeiwerk, tuin onkruidvrij maken, boomsnoeiwerk, be-stratingen (ook sierbestrating), aanleg van uw tuin, ook ontwerp. Gratis advies voor uw beplantingskeuze etc. Ingeschreven k.v.k. Ton: 06-20648419.

â&#x20AC;˘

IK WIL UW GOUD! Ik geef de hoogste prijzen. Ook gouden en zilveren munten. Tel. 070-4043060 / 06-20754889. U belt, ik kom langs.

winkel van Veldzicht. Open: zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Herenweg 114 te Noordwijk.

Jan C. van der Heide Rhijngeesterstraatweg 124 2343 BZ Oegstgeest

â&#x20AC;˘

SPORTMASSEUR (V) heeft tijd voor uw spieren. Ook overdag. Tel. 06-10321154.

Voor een afspraak kunt u bellen naar:

071-5172870 e-mail: jan.c.van.der.heide@wxs.nl website: www.jancvanderheide.com

â&#x20AC;˘

TROUWEN? GEBOORTE? Tuinversiering te huur. www.defeesttuin. nl.

Ervaren ZIEKENVER- â&#x20AC;˘ T.H.: COMMERCIĂ&#x2039;- â&#x20AC;˘ Voor piano-, viool, saxoâ&#x20AC;˘ZORGENDE (met ref.) LE RUIMTE in parkeer- foon, klarinet, accordeon

garage van â&#x20AC;&#x2DC;de Bouwmeesterâ&#x20AC;&#x2122; naast Witte Kerk. Afgesloten met eigen overheaddeur en loopdeur. 64 m2 v.v. elektra. P.m. â&#x201A;Ź 400,Van der Kroft & Van excl. Tel. 0252-372660. der Lans OFFICE De junior en de senior MANAGEMENT verzorgt op flexibele basis het gaan voor ZANGLES secretariaat voor bestuur- (klassiek-jazz-pop-funk) ders, commissarissen, toe- naar het Muzenhuis. Al zichthouders, adviseurs. vanaf â&#x201A;Ź 36,55 p.m. Info. Huis met het Blauwe Dak. www.muzenhuis.nl. LisseWassenaar 070-511 9001. Sassenheim-Voorhout. Tel. www.office-managers.nl / 422 733. info@office-managers.nl. ALGEMENE MUZIVORMING T.H.: GARAGE- KALE BOXEN in Oegstgeest. (AMV) voor de junior Huurprijs v.a. â&#x201A;Ź 110,-. Inl. muzikant natuurlijk bij â&#x20AC;&#x2122;t Muzenhuis. Lisse-Sassen06-20773480. heim-Voorhout. Al vanaf â&#x201A;Ź Gez.: oude Van Berkel 36,55 p.m. Info. www. SNIJMACHINE met muzenhuis.nl. Tel. 422 733. handwiel. Geef u een goede prijs. Tel. 0544352476. woont in Wassenaar ZOEKT WERK in de buurt. PGB mogelijk. Tel. 06-48461145.

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

of zangles en nog heel veel meer ga je natuurlijk naar â&#x20AC;&#x2122;t Muzenhuis. Lisse-Sassenheim-Voorhout. Al vanaf â&#x201A;Ź 36,55 p.m. Info. www. muzenhuis.nl. Tel. 422 733.

Voor drums-, congo-, â&#x20AC;˘bong-, djembĂŠles etc. ga je natuurlijk naar â&#x20AC;&#x2122;t Muzenhuis. Lisse-Sassenheim-Voorhout. Al vanaf â&#x201A;Ź 36,55 p.m. Info. www.muzenhuis.nl. Tel. 422 733. Gevr.: Märklin of â&#x20AC;˘Fleischmann MODELTREINEN. Tel. 071-5420 745.

â&#x20AC;˘

T.K.: FIAT PUNTO, â&#x20AC;&#x2122;98, 3-drs., 76.000 km. Binnen en buiten als nieuw! â&#x201A;Ź 1.650,-. Tel. 06-38387327.


14 SEPTEMBER 2011

pagina 15

‘Ik heb veel waardering voor de Voorhouters’

Pastoor Van Vliet neemt na acht mooie jaren afscheid van Voorhout Voorhout - Na acht mooie jaren zal pastoor Van Vliet afscheid nemen van Voorhout. Hij zal zich binnenkort gaan inzetten in Zoetermeer. Daar neemt een priester vanwege zijn hoge leeftijd afscheid en zal pastoor Van Vliet de samenwerking aangaan met het team aldaar. Nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen staan hem daar te wachten. Door Saskia Buijs Pastoor Van Vliet is geboren in Vlaardingen. Na acht jaar in Voorhout is hij de Duin- en Bollenstreek erg gaan waarderen, en hij zal deze streek dan ook gaan missen. Voor Van Vliet is Voorhout een gemeente waar jong en ouder samengaan. Er wordt veel voor elkaar en met elkaar gedaan. “Het evangelie is voor iedereen bestemd”, zegt hij, en dat kan men wat hem betreft in de gemeente terugzien. “Er zijn ongeveer zesduizend katholieken in

Voorhout en vele vrijwilligers ondersteunen het werk van de kerk. En natuurlijk ook activiteiten als de Kerstmarkt.” Zoetermeer is voor pastoor Van Vliet een hele uitdaging. Hij zal met een team voor vijf kerken rouleren, waartoe ruim 28.500 parochianen behoren. Aan die gedachte moest hij wel even wennen. Er is een tekort aan priesters, wat ervoor zorgt dat er bundeling van krachten nodig is. Vandaar ook het verzoek van de bisschop van Rotterdam aan pastoor Van Vliet of hij naar Zoetermeer wil gaan. Ondanks dat hij graag in Voorhout gebleven was, staat voor hem de band met God en de relatie met de parochianen centraal. “Als priester wil ik beschikbaar zijn voor een plaatselijke parochie, maar ook voor het gehele bisdom Rotterdam. Mensen hebben als christen een positieve taak in de samenleving. Denk maar eens aan de vereenzaming. Je kunt de geloofsgemeenschap vergelijken

Pastoor Van Vliet neemt na acht jaar afscheid van de St. Bartholomeusparochie (Foto: Saskia Buijs). met het menselijk lichaam. Zoals de verschillende organen elkaar nodig hebben, zo vullen ook de verschillende gelovigen elkaar aan. Het is een wonderlijk samenspel waarover je je kunt verwonderen.” Pastoor Van Vliet ziet veel positieve aspecten in de Voorhoutse parochie en meent dat terug te zien in de samenleving. “Het is mooi om te zien als het samenspel lukt, dat geeft veel voldoening”. Van Vliet heeft samen met pastoraal werker De Groot altijd geprobeerd

Nieuwe praktijken in Klein Sassembourg Sassenheim - “Natuurlijk zijn we trots. We oefenen ons beroep al jaren uit en nu hebben we onze eerste eigen praktijk. Hélène heeft een praktijk voor psychotherapie voor jeugdigen en ik voor orthopedagogiek. Reden voor een feestje in Klein Sassembourg”, aldus Marjon FaasBarnhoorn. Zij was afgelopen vrijdagmiddag samen met Hélène van Ens druk bezig de gezamenlijke ontmoetingsruimte in Klein Sassembourg om te bouwen tot een receptieruimte. Dit om te vieren dat beide dames onlangs hun praktijk openden aan de Hoofdstraat, respectievelijk op nummer 303 G en 303 F. Binnen enkele dagen starten Cock Lommerse en Eefje Gijsbers een praktijk voor Chiropractie op nummer 303 C. Door Ineke Kovács “Reden dus om het glas te heffen,” liet ook Johan van Buren, manager Woondiensten van Woonstichting Vooruitgang weten. “Er waren in dit pand al diverse disciplines ondergebracht, waaronder een huisarts, apotheek, logopediepraktijk, pedicure en dus nu ook praktijken voor psychotherapie voor jongeren, chiropractie en een praktijk voor orthopedagogiek. Klein Sassembourg is nu met recht een compleet gezondheidscentrum. Dit pand aan de Hoofdstraat heeft uiteraard beperkte mogelijkheden. Maar de onderlinge samenwerking tussen de ondernemers in dit centrum is al grandioos. Dat is heel belangrijk, want op die manier kun je ervaringen direct met een andere collega delen. Het samenvoegen van de verschillende zorgverleners onder één dak is een goede stap in de juiste richting geweest. De huidige serviceverlening in Klein Sassembourg is uniek te noemen. Toch is dit nog maar een kleine afspiegeling van

Fris Na de woorden van Van Buren werd een kijkje genomen in de nieuwste praktijkruimten. De werkkamer van Hélène van Ens was gezellig en knus ingericht. De kleuren oranje en zwart sprongen eruit en zullen jeugdige cliënten zeker aanspreken. Na en compliment over het frisse interieur, vertelde Van Ens dat ze onder andere jarenlang werkzaam is geweest in de jeugdpsychiatrie en klaar was voor haar eigen praktijk. Ook de kamer van Marjon Faas maakt een kleurige indruk door felrode tinten met puur hout te combineren. Uitnodigend voor kinderen. Faas liet weten dat ze sinds 2001 werkzaam is als schoolbegeleider bij de Onderwijsbegeleidingsdienst Duin- en Bollenstreek. Naast psycho-diagnostisch onderzoek bij basisschoolleerlingen verzorgt ze in de regio ook ouderbegeleiding en leerkrachtbegeleiding. Vanaf nu kunnen ouders en mensen

Verheft, de Oranje Vereniging en het carnaval.” Hij heeft drie punten van grote waardering: “Het kerkbezoek is tamelijk goed. Men neemt bewust tijd voor de eucharistieviering en het gebed. Ook zoeken veel parochianen bewust naar het goede, het positieve en naar God als bron van het goede en het schone. En als derde nemen velen deel aan het verenigingsleven en proberen zij zich in te zetten voor de opbouw van de samenleving. Ja, ik heb veel waardering voor de Voorhouters.” Met spijt in zijn stem zegt hij wel contact te willen houden, maar tegelijkertijd beseft hij dat het veel tijd zal kosten om de mensen in Zoetermeer te leren kennen. Hij belooft om in ieder geval met de Kerstmarkt langs te komen. Op zondag 18 september wordt Bartholomeuszondag gevierd met de afscheidsmis van pastoor Van Vliet. Aansluitend volgt op het Kerkplein een afscheidsreceptie tot ongeveer 13.30 uur.

Nieuw inspiratieboekje over wijkinitiatieven Teylingen - De gemeente heeft in maart Bart van Konijnenburg aangesteld als wijkregisseur. Samen met initiatiefnemers is een boekje gemaakt over wijkinitiatieven.

Klein Sassembourg is uitgebreid met een aantal nieuwe praktijken (Foto: Peter Kovács). datgene wat men in de toekomst in het nieuwe Sassembourg aan de Teijlingerlaan mag verwachten.”

de mensen geestelijk te voeden, te stimuleren en ruimte te geven. Hij is gepromoveerd in Duitsland en heeft nog een tweede taak. Hij geeft namelijk ook colleges theologie in Utrecht en aan de priesteropleiding in Vogelenzang. Na zijn verhuizing zal hieraan niets veranderen. De vijf parochies van Voorhout, Sassenheim, Warmond, Noordwijk en Noordwijkerhout zullen worden samengevoegd tot één nieuwe parochie. Van Vliet heeft vertrouwen in de toekomst. “Er is een gebrek aan priesters, maar er zijn wel veel enthousiaste katholieke en christelijke jongeren. Dat was ook duidelijk te zien tijdens de Wereldjongerendagen in Madrid. Dat zijn positieve tekenen. Christenen zijn als het zout der aarde. Het Evangelie verrijkt ons leven.” Op de vraag wat Van Vliet het meest gaat missen denkt hij even na. “Natuurlijk de schoonheid van de Bollenstreek, maar het meeste het actieve verenigingsleven van onder andere Foreholte, Cultuur

uit het onderwijs in Klein Sassembourg bij haar terecht met vragen over opvoeden en ontwikkelingen van kinderen. Cock Lommerse en Eefje Gijsbers legden die middag de laatste hand aan het schilderwerk in hun praktijkruimte. Hier overheersen en tinten groen en wit. Na jarenlange studie in Engeland popelen ze om aan de slag te gaan in Klein Sassembourg.

Stap Na deze miniwandeling en korte uitleg over hun beroepen, was het tijd voor het tonen van het nieuwe bord met daarop de logo’s van alle deelnemende praktijken in Klein Sassembourg. Johan van Buren liep fier de tuin van het pand in en de kersverse en vooral enthousiaste ondernemers waren maar wat graag bereid om op de foto te gaan. Johan van Buren maakte tot slot de opmerking: “Een fraai bord met weer nieuwe namen. Weer een stukje op weg naar de perfecte gezondheidsservice die het nieuwe Sassembourg over enige jaren onder andere te bieden heeft.”

De gemeente wil graag dat inwoners zich meer gaan inzetten voor de verbetering van hun wijk of buurt. Dit doen ze niet alleen, maar samen met bijvoorbeeld de politie, de jeugdzorg en de woningbouwcooperaties. Er wordt meer ingespeeld op bestaande initiatieven in de wijken. In Teylingen zijn buurten waar bewoners zelf al zaken hebben opgepakt. Om alles in goede banen te leiden is Bart van Konijnenburg aangesteld als wijkregisseur. Hij biedt hulp aan om initiatieven in gang te zetten of routes naar financiering te wijzen. Ook kan hij advies geven over hoe dingen het best kunnen worden aangepakt en stimuleert hij samenwerking.

Het inspiratieboekje geeft voorbeeldinitiatieven weer. Deze worden beschreven door de initiatiefnemers. Hierbij valt te denken aan groenprojecten. Voorbeelden hiervan zijn Park Rusthoff, Boerhaavetuin en Overbosch. Ook de meer sociaal georiënteerde projecten zoals het Inloophuis en het Hospice komen aan bod. Naast deze vrij grootschalige projecten is er aandacht voor de meer buurtgerichte acties rond zwerfafval, speelplaatsen en boomspiegels. Het is een greep uit meerdere initiatieven die in Teylingen worden opgepakt door vrijwilligers. Het boekje kan de lezer stimuleren en inspireren om zelf aan de slag te gaan. Het boekje is verkrijgbaar bij het Gemeentekantoor in Sassenheim en bij het Bestuurscentrum in Voorhout. Ook is het te downloaden via www.teylingen.nl onder de button ‘Wijkinitiatief starten?’. Op deze pagina is ook meer informatie te vinden over wijkinitiatieven.

Kerken Sassenheim presenteren zich Sassenheim - Inmiddels traditioneel gaat het winterseizoen van de Sassenheimse kerken van start met de Parkdienst. Dit jaar wordt deze gehouden op zondag 18 september in Park Rusthoff. Het thema van deze dienst is dit jaar ‘Je kan de boom uit’, aan de hand van het Bijbelverhaal van Zacheus. De dag ervoor, zaterdag 17 september, presenteert de Raad van Kerken zich middels een informatiestand in het dorp. Deze stand is te vinden tegenover de Hema en zal van 10.00 tot 16.00 uur door vrijwilligers bemand zijn. Men kan daar een kaarsje krijgen met de mogelijkheid deze in de Dorpskerk aan te steken om daar een bezinningsof stiltemoment te creëren. Bij dit

kaarsje krijgt men een kaartje met daarop de tekst ‘Ik steek een kaarsje aan voor…’. Op dit kaartje kan men zelf een gebedswens schrijven en deze in een daarvoor bestemde doos deponeren. Deze gebedswensen worden de volgende dag tijdens het gebed in de Parkdienst ingebracht. Verder kan men het nieuwe programma van de commissie Vorming & Toerusting in ontvangst nemen. Daarnaast is het mogelijk zich laten informeren over allerlei kerkelijke activiteiten, onder andere middels de aangeboden kerkbladen van de verschillende parochies. Informatiefolders van deze parochies kunnen het een en ander toelichten. Ook de kinderen worden niet vergeten. Voor hen is er een ballon waarop als tekst vermeld staat ‘Welkom in de kerken’.


John Voordouw keurslager Herenstraat 43i, 2215 KC Voorhout Tel. 0252-211636 info@voordouw.keurslager.nl

KPN

sluit je aan...... na 74 dagen

Na 74 dagen kunnen we eindelijk weer bellen, internetten en kunt u weer pinnen.

KPN DANK HIERVOOR! Speciale KPN-Kippen actie: Bij uw telefonische bestelling èn vermelding van het wachtwoord:

â&#x20AC;?KPN sluit je aan... na 74 dagenâ&#x20AC;?

2 gegrilde kippen halen -

1 BETALEN

(elke dag om 17.00 uur warm) Actie geldig t/m zaterdag 1 oktober 2011

r a a j 0 2 s R e ed e g ri p i n Voo rh out! een b SNUFFELMARKT

ZOMER & WINTERBANDEN

ROELOFARENDSVEEN

Auto, motor, caravan, camper, aanhangwagen

ELKE ZATERDAG EN ZONDAG IN 3 HALLEN VAN 9-16 UUR

Alle merken, ca. 500 op voorraad. Zeer scherp geprijsd, gratis montage, balanceren, ventielen en wielgewichten. Distributeur: Marangoni en Barum (Continental) banden. ,ANAF â&#x201A;Ź 250 CCASIONS V ESTANT O O T U A Auto Monza GR AANBETALIN MAAND Katwijkerbroek 30-32, Katwijk, 071-4015253 R E P â&#x201A;Ź 100

Autobedrijf G. Dol b.v. Rijnsburgerweg 48 0252-211849 Voorhout www.gdol.nl

DE LASSO 24, 2371 GX de gezelligste markt van de randstad is terug!!!

info: 071 - 33 12 067 www.snuffelmarkt.nu

EURO â&#x201A;Ź 1,659 p.ltr.

SUPER + â&#x201A;Ź 1,729 p.ltr.

DIESEL â&#x201A;Ź 1,319 p.ltr.

DIESEL ROOD â&#x201A;Ź 1,223 p.ltr.

NU 24-UUR TANKEN MET KORTING

=VVYLLULJO[LR\UZ[Z[VMKHRRHWLS NHQLUHHY9PQUSHUK2VaPQULU

Nu 7 en 8 cent KORTING (alleen op benzine) Openingstijden:

ma. t/m vr. 07.30-20.30 uur, za. 08.00-18.00 uur, zo. gesloten.

Slaapkamergeheimen... Adenta tandprothese Specialist

5VVP[SLRRHNLLU[VJO[KHURaPQKLPUUV]H [PL]LWVS`LZ[LYZHUK^PJOJVUZ[Y\J[PL +LKHRRHWLS]HU9PQUSHUK2VaPQULURLU[ UVN]LLSTLLY]VVYKLSLU!

Â&#x2039;5HHKSVVZPULLUTHSVWTHH[NLTHHR[" Â&#x2039;3PJO[LUaLLYZ[LYRLPUKWYVK\J[" Â&#x2039;+LNLIY\PR[LTH[LYPHSLUaPQU\P[Z[LRLUK HRVLZ[PZJOLU[OLYTPZJOPZVSLYLUK" Â&#x2039;0UHSSLRSL\YLULU<=YLZPZ[LU[" Â&#x2039;.YV[L]HYPH[PLPUTHH[]VLYPUN" Â&#x2039;=LYZJOPSSLUKL\P[]VLYPUNLU]HUIVLPIVVYK TVNLSPQR" Â&#x2039;.LLUa^HY[LHHUZSHN Â&#x2039;AVUKLY[^PQMLSKLMYHHPZ[LKHRRHWLS

9PQUSHUK2VaPQULUR\UZ[LUHHYZTL[R\UZ[Z[VM

2VTUHHYttU]HUVUaLZOV^YVVTZVMRPQRVWPU[LYUL[LUV]LY[\PN\]HUKLZ\WLYPL\YLR^HSP[LP[

9(4,5c+,<9,5c:*/<0-7<0,5c.,=,3),23,+05. +(2.6;,5c+(22(7,33,5c9633<02,5cA65>,905.

^^^YPQUSHUKRVaPQULUUS 2H[^PQR/LLYLU^LNI 3LPKLYKVYW:PZHSIHHU ;LSLMVVU ;LSLMVVU +LZOV^YVVTPZNLVWLUK]HU THHUKHN[T]YPQKHN]HU![V[!\\Y AH[LYKHN]HU![V[!\\Y

+LZOV^YVVTPZNLVWLUK]HU ^VLUZKHNLU]YPQKHN]HU![V[!\\Y AH[LYKHN]HU![V[!\\Y 6WTHHUKPUZLUKVUKLYKHNILU[\^LSRVTVWHMZWYHHR

gen

rzekerin

Alle ve

t/BUVVSHFUSPVXF LVOTUHFCJUUFO t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT

Klaar terwijl u wacht! Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145 T (0252) 37 09 49 INTERIEUR t SMEDERIJ 12 T (0252) 21 36 80 SLAPEN 2211 SM NOORDWIJKERHOUT t WWW.TURK-ROOF.NL t INFO@TURK-ROOF.NL

SMEDERIJ 2

www.tandenwinkel.com


14 SEPTEMBER 2011

pagina 17

Gevarieerd programma voor jong en oud

Voorhout deze week in de ban van de najaarsfeesten Voorhout - De najaarsfeesten in Voorhout zijn afgelopen zaterdag begonnen. Deze week is er een gevarieerd programma voor alle inwoners, van jong tot oud.

De aanwezige ondernemers genoten van een succesvolle sponsorbijeenkomst bij Adest Musica.

Succesvolle bijeenkomst sponsors Adest Musica Sassenheim - In het voorjaar is drum- en showband Adest Musica succesvol gestart met een vernieuwd sponsorplan. Gezien de recessie, die ook zijn invloed heeft op verenigingen als Adest Musica, was dit een noodzakelijke stap voor de internationale muzikale topper uit Sassenheim. Vorige week woensdag werd tijdens een eerste sponsorbijeenkomst de start van dit nieuwe sponsorplan officieel ingeluid. Adest Musica redt zich al enkele jaren zonder financiële steun van de gemeente. Penningmeester Peter Schrama laat weten: “Ondanks dit gegeven speelt het realiseren van een gezonde financiële situatie de afgelopen jaren een belangrijke rol. Het valt voor taptoe-organisaties in Nederland niet mee om dergelijke evenementen te blijven organiseren, en dit is simpelweg onze grootste bron van inkomsten”. Met dit gegeven is begin 2010 een werkgroep van vijf mensen in opdracht van het bestuur van start gegaan. Er werd een professioneel sponsorplan gerealiseerd, met diverse toetsingsmomenten door regionale ondernemers. In april is de sponsorcommissie gestart met bedrijfsbezoeken en inmiddels hebben zo’n 35 bedrijven zich zakelijk verbonden aan de vereniging. Adest Musica was altijd gewend om te werken met projectsponsoring. In het nieuwe sponsorplan is dit aangepast naar zakelijke partners die voor hun investering in de vereniging worden terugbetaald met tegenprestaties. De nieuwe beplak-

king van de materiaalwagen met de reservering van sponsorvakken voor bedrijfslogo’s is hier een voorbeeld van. De materiaalwagen van Adest Musica reed dit jaar met de nieuwe uitstraling mee met de Truckrun Bollenstreek, mede om de tegenprestatie nog meer naar buiten te brengen. De sponsorbijeenkomst betrof het volgende onderdeel in de rij van tegenprestaties. Zo’n vijftien tot twintig sponsors genoten van een bijeenkomst in clubgebouw ‘t Onderdak. Dirigent Jos Lustberg presenteerde de raakvlakken tussen het ondernemerschap en het leiden van een orkest en vertelde de aanwezigen waarom Adest Musica zo’n unieke muziekvereniging is. Innovatief en dus altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen, welke op de voet worden gevolgd door collegaverenigingen in Nederland. Na deze presentatie werd onder het genot van een hapje en drankje bijgepraat onder de aanwezige ondernemers.

Adest’ Night of Music Op de bijeenkomst was eveneens een delegatie van de Rotary Sassenheim aanwezig. In maart is Adest Musica een samenwerking aangegaan met Rotary Sassenheim. Dit voor de organisatie van het muzikaal avondvullend evenement Adest’ Night of Music in de hal van Wesseling Logistics op industrieterrein Jagtlust, met gastartiesten als saxofonist Wouter Kiers, trombonist Ben van Dijk en partyband Ain’t No Secret. Toegangskaarten voor dit evenement à 25 euro zijn online verkrijgbaar via adestmusica.nl/nightofmusic.

Vanaf woensdag tot en met zaterdag is het op het parkeerterrein bij het NS-station kermis met tientallen attracties. Een van die attracties is de Jetbob, van Peter Angevaare en Vincent Veldhuis. Voorhout is de geboorteplaats van Peter Angevaare, die nu in Noordwijkerhout woont. In 1991 hielp hij voor de eerste keer bij de toenmalige eigenaar van deze attractie op de Voorhoutse kermis. Deze hobby groeide uit toen in 2009 de molen werd verkocht aan Vincent Veldhuis, een jonge ondernemer die Peter vroeg om hem ook af en toe te helpen. In de winter van 2009-2010 maakten ze samen plannen om de attractie te restylen. Alles werd aangepakt, en de winterstyle is nu lekker zomers geworden. Alles aan de attractie is vernieuwd en gemoderniseerd, en nu werken ze als compagnons en reizen door het hele land. Voorhout is de enige kermis in de buurt waar ze staan, waarbij Peter Angevaare dus met de Jetbob terugkeert naar zijn geboortegrond. Woensdagavond is er in de Toog een groot klaverjastoernooi en bij sportcafé Luigi’s een dartstoernooi.

Zondag vond bij De Voorruiters het ringsteken te paard en per tractor plaats (Foto: FBPS/Peter Schipper). het programma met het tonsjorren en gelijktijdig de Oranjejeugd en SPOC-lopen.

Lampionoptocht

Oranjelopen

Op donderdag is de grote lampionoptocht. De schoolgaande jeugd van alle donateurs van de Oranje Vereniging Voorhout kunnen daartoe ‘s middags tussen 15.00 en 17.00 uur bij de Toog en het Bestuurscentrum een lampion ophalen en zich daar ook inschrijven voor de kindervrijmarkt op zaterdagochtend. De lampionoptocht zelf start om 20.00 uur vanaf diverse locaties met tien muziekkorpsen. Na de lampionoptocht is er een muzikaal programma en een optreden van Inspiration op de Herenstraat nabij het podium. Later op de avond zijn er schietwedstrijden bij de Toog, bingo bij Boerhaave en vlotbruggen en spijkerslaan bij Welgelegen. Vrijdagochtend is er een programma voor de schoolgaande jeugd, met onder andere een optocht met St. Cecilia op weg naar een leuke voorstelling. Voor de oudere kinderen wordt er een sport- en spelprogramma bij de scholen of in de Schans georganiseerd. Cultuur Verheft speelt poppenkast in de Toog. Vanaf 16.00 uur is de Herenstraat volledig afgesloten voor diverse spelen. Nabij Pim’s Place, op het parkeerterrein, worden het buikschuiven en tobbetje steken gehouden, zowel voor jeugdigen als volwassenen. ‘s Avonds begint

Vrijdag 16 september vinden tijdens de Voorhoutse najaarsfeesten traditioneel ook de Oranjelopen plaats. Om 19.15 uur start de jeugdloop en om 19.45 uur de SPOC-wedstrijdloop. Vanaf 18.15 uur kan iedereen zich voor deze lopen inschrijven. Doordat direct na de lopen het Oranje Proms-concert op de Herenstraat plaatsvindt, is de inschrijving voor de lopen dit jaar niet in de grote tent op het Kerkplein, maar in een aparte partytent naast het podium voor de Plus-supermarkt.

Oranje Proms Direct na de SPOC-lopen is het gratis Oranje Proms-concert op het grote podium op het Kerkplein. Bij elkaar meer dan 160 zangers en musici uit Voorhout verzorgen een muzikale show voor en door Voorhouters. De Oranje Proms is speciaal samen met St.Cecilia en vele enthousiaste vrijwilligers georganiseerd vanwege het 65-jarig jubileum van de Oranje Vereniging Voorhout.

Braderie De zaterdag is de laatste dag van de Voorhoutse najaarsfeesten. Om 9.00 begint de kindervrijmarkt en

Traditionele volksspelen tijdens najaarsfeesten Sassenheim - Ook dit jaar staan ze weer op het programma van de najaarsfeesten in Sassenheim: onderdelen die al generaties lang veel publiek trekken. Donderdagavond om 19.00 uur start het tonknuppelen Dames en heren proberen twee houten tonnen in stukken te gooien. Inschrijven kan ter plaatse vanaf 18.30 uur. Het tobbetje steken is ieder jaar weer een van de hoogtepunten van de feestweek. Dit jaar staat het ge-

pland op vrijdag 23 september om 14.00 uur. Direct na afloop van het tobbetje steken om 16.30 uur komen de stoere teams van zowel mannen als vrouwen in actie voor het touwtrekken. Teams bestaan uit vier vrouwen of vier mannen vanaf 16 jaar. Ieder team zal meerdere keren zijn of haar krachten moeten tonen. Uitgebreide informatie staat in het boekje van de najaarsfeesten van de Oranjevereniging of op www.oranjevereniging-sassenheim.nl.

Zondagmiddag werd in de KTS nog flink geoefend voor de Oranje Proms van aanstaande vrijdagavond (Foto: FBPS/Peter Schipper).

een uur later de braderie. Deze bestaat uit een deel aan de kant van het spoor tussen de Prins Bernhardstraat en de Beukenrode, en aan de andere zijde van het wielerparcours een deel vanaf de Dinsdagse Wetering tot de Professor Nolenslaan. Vele tientallen kramen staan er met handelswaar, aanbiedingen en lekkere hapjes. Om 10.15 is de eiergooi- en vangwedstrijd. De bedoeling is dat een equipe een rauw ei gooit en vangt over een steeds grotere afstand. Er worden soms wel afstanden boven de 35 meter gehaald. Net na de middag om 12.30 uur beginnen de wielerwedstrijden, met als eerste de dikke banden-race. Tot 12.00 uur kan men zich hiervoor inschrijven in de tent op het Kerkplein. Tijdens deze wielerwedstrijden is om 13.00 het touwtrekken op het voormalige Plus-parkeerterrein. Ieder team bestaat uit vier personen, waarvan er tenminste drie in Voorhout moeten wonen. Om 13.30 uur start de KNWU-wielerwedstrijd voor B-amateurs en om 14.30 uur de Ronde van Voorhout.

Inschrijven Omdat iedere deelnemer dit jaar dient te beschikken over een transponder, is het noodzakelijk om voor deelname aan de ronden van Voorhout vóór 16 september te zijn ingeschreven. Men ontvangt dan een tijdelijke licentie van een dag van RTV De Bollenstreek, met daaraan gekoppeld een transponder. Na-inschrijven is niet mogelijk in verband met deze tijdelijke licentie en de benodigde transponder. Omstreeks 15.00 uur begint in het Overbosch het tonknuppelen, een vermakelijk spel voor dames en heren vanaf 18 jaar. Nadat de wielerwedstrijden zijn beëindigd start om 16.15 uur het ringrijden. Er zijn aparte klassementen voor paarden en pony’s. Zaterdagavond is de slotavond van de Voorhoutse najaarsfeesten met op het Herenstraatcircuit het solex- en tandemrijden. Het is altijd een leuk gezicht om de historische solexen te zien, horen en ruiken en de tandemritten waarmee de solexritten worden afgewisseld laten altijd een enorme verscheidenheid aan mooi versierde tandems of specials zien.


FRIESLANDERS DORĂ&#x2030;â&#x20AC;&#x2122;S 5 kg

Van der Hoeven

Bekendmaking

Nr. V.52792 Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 5 september 2011 een vergunning verleend aan Gemeente Teylingen voor het tijdelijk afsluiten van een polderwatergang en het tijdelijk plaatsen van een pompinstallatie en een reservepompinstallatie van de Wasbeekerlaan 24 te Sassenheim Nr. V.52808 Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 5 september 2011 een vergunning verleend aan R.A. van Rijswijk te Den Haag voor het vervangen en hebben van een steiger en loopplank plaatselijk bekend Sweilandpolder AB 12 in de gemeente Warmond. Nr. V.52854 Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 5 september 2011 een vergunning verleend aan Stichting Bodemsanering NS voor het ten behoeve van het saneren van waterbodems uitvoeren van (graaf) werkzaamheden binnen de kern- en beschermingszone van primair polderwater en binnen de beschermingszone van een regionale kering in de gemeenten Warmond en Sassenheim. De stukken liggen tot en met 19 oktober 2011 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage buiten kantooruren moet u een afspraak maken: 071-3063451.

Maandagsewetering 168 Noordwijkerhout, Tel. 0252-373051 50 m. vanaf zwembad â&#x20AC;?De Schelftâ&#x20AC;? Ook zaterdag achter de witte kerk

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank â&#x20AC;&#x2DC;s-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor informatie over de vergunning V.52792 kunt u contact opnemen met de heer B.C.M. Jonckbloedt van de afdeling Plantoetsing en Vergunningverlening, telefoon 071-3063491. Voor informatie over de vergunningen V.52808 en V.52854 kunt u contact opnemen met de heer A.C. den Heijer van de afdeling Plantoetsing en Vergunningverlening, telefoon 071-3063461. Leiden, 5 september 2011

Droge voeten, schoon water

Voor al uw meubelen en projecten volledig op maat gemaakt naar uw wensen Keuze uit vele houtsoorten!

Havenstraat 50b - 2211 EJ Noordwijkerhout Tel./Fax 0252-370803 - Mobiel 06-24577712 Email www.jarcon.nl

Kennisgeving Besluit uniforme saneringen Categorie immobiel Wet bodembescherming Onderwerp Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 26 augustus 2011 van Investia Vastgoed te Sassenheim een melding ontvangen ingevolge artikel 39b van de Wet bodembescherming. Het betreft het voornemen om verontreinigde grond te saneren op de locatie Teijlingerlaan 74 te Sassenheim in de gemeente Teylingen. De melding zal door Gedeputeerde Staten worden getoetst aan artikel 39b van de Wet bodembescherming, het Besluit uniforme saneringen en de Regeling uniforme saneringen, waarna zij de melder binnen vier weken na ontvangst van de melding schriftelijk zullen berichten of deze in overeenstemming is met hiervoor genoemde regelgeving. Indien dat het geval is, kan de melder vanaf vijf weken na de datum van ontvangst van de melding aanvangen met de sanering.

Inspraak De schriftelijke mededeling van Gedeputeerde Staten is geen beschikking in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); zodoende is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Inlichtingen Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Centraal Registratie- en Meldingenpunt van bureau ProcescoĂśrdinatie en Expertise, telefoon (070) 441 71 87. Deze locatie en procedure is geregistreerd onder code ZH152510087 B95. Nadere informatie over het Besluit en de Regeling uniforme saneringen (BUS) kunt u ook vinden op de site van www.rijksoverheid.nl.

exclusief!

SHOEBY

IS JARIG

XLWQRGLJLQJYRRUIDVKLRQDEOHIHHVWMH

SHOEBY IN SASSENHEIM BESTAAT 5 JAAR. En dat vieren we samen met jou! Van woensdag 14 t/m zaterdag 17 september ontvang je 20% KORTING* op de hele collectie!

20% KORTIN * G O P DE H COLLEC ELE TIE!

Clothes for women, men and kids! SHOEBY. SURPRISE YOURSELF!

9RRUKDYHQNZDUWLHU6DVVHQKHLP

shoeby.nl

'H NRUWLQJ LV JHOGLJ RS GH RULJLQHOH SULMV YDQ GH DUWLNHOHQ XLW GH KHOH FROOHFWLH YDQ 6KRHE\ 6DVVHQKHLP 8LWVOXLWHQG RS YHUWRRQ RI ELM DDQYUDDJYDQHHQ6KRHE\6DYHUV&DUG1RJJHHQ6KRHE\6DYHUV&DUG"9UDDJHUQDDULQGHZLQNHO,QIROLMQ 

Watervergunning

â&#x201A;Ź 3,95

JARCON meubelmakerij

r lijk v o o cht e r k ba we am v a k

AARDAPPELEN


14 SEPTEMBER 2011

pagina 19

Uitgebreid programma in feesttent

Oranjevereniging Sassenheim pakt uit tijdens najaarsfeesten De D-groep van Inspiration tijdens de bondstraining.

Laatste bondstraining voor Inspiration voor EK Voorhout - Zondag 11 september was de laatste bondstraining voor het Europees kampioenschap majorette dat 1 en 2 oktober in Bath (Engeland) plaats zal vinden. Twee groepen en twee solisten, Fleur Warmerdam en Carmen van Velzen, van Inspiration zullen hieraan deelnemen. Het was vroeg dag zondag voor de 24 majorettes van Inspiration. Zij vertrokken rond 7.00 uur naar Waalwijk waar de laatste bondstraining voor het EK zou plaatsvinden. Bondscoach Michelle van den Velden en jurylid Marion Ketelaars, die ook in Bath voor Nederland zal jureren, gaven de laatste aanwijzingen voor de deelneemsters. In totaal zullen er 153 deelneemsters in de categorieën solo en duo accessories (met baton en attributen) en groepen in de categorieën Paradecorps, Exhibition

en Accessories Nederland vertegenwoordigen. Fleur Warmerdam zal uitkomen in solo accessories senior met haar ‘Danger’-show, Carmen van Velzen in solo accessories junior met het thema ‘Around the world in 80 days’, de D-groep van Inspiration komt uit in Exhibition group juvenile met ‘I wanna be a popstar’, en de C-groep van Inspiration is de Exhibition group junior met het thema ‘Girlscout’. Reservesolist is Lidianne van Egmond. Met vijf touringcars vertrekken deelneemsters en supporters vanuit verschillende delen van het land op donderdag 29 september naar Bath. Op vrijdag 30 september zullen de deelneemsters de mogelijkheid krijgen om de vloer even te ‘voelen’ en wordt er een muziektest gedaan in de sporthal waar het EK zal plaatsvinden. Zaterdagochtend 1 oktober om 8.30 uur is de opening van het EK, gevolgd door de wedstrijd.

Sassenheim - Tijdens de najaarsfeesten van Sassenheim is er weer een uitgebreid programma samengesteld voor in de Oranjefeesttent. Vrijdag 23 september om 12.00uur is er een kindervoorstelling voor de allerkleinste Sassemmers. Fritsie Duikelaar verzorgt een poppenkastvoorstelling. Donderdag 22 september om 18.00 uur is er kinderdisco met een verrassingsoptreden. Twee dagen van te voren maakt de Oranjevereniging Sassenheim bekend welke bekende artiest naar Sassenheim zal komen om op te treden. Woensdag 21 september om 14.00 uur kunnen 50-plussers en gehandicapten genieten van een feestmiddag. De stageband van Adest Musica zal haar opwachting maken en verder zal Connie Vink optreden. Vanaf woensdagavond zal er iedere avond een aantrekkelijk programma zijn met voor elk wat wils. Woensdagavond 21 september zal in het teken van dance classics staan. Donderdagavond 22 september is een ‘Gek op Holland’-avond.

wordt het ‘Ttalent of the voice”van Sassenheim? Ook zal tijdens deze avond de winnaar van het Grote Sassemse SMS-spel bekend worden. Wie wint de Vespa-scooter? Op grote schermen zal er iedere dag een nieuwe vraag bekend gemaakt worden, waarmee men kan deelnemen aan dit Sassemse SMS-spel.

Veel uitdagingen voor jeugd op najaarsfeesten Bassets slecht begonnen

Wij komen niet naar Sassenheim dus komt u dan naar ons in Voorhout Tegen inlevering van deze bon in Voorhout 5 oliebollen en 5 rozijnenbollen voor € 5,-

Vrijdagavond 23 september zullen DJ Danny en anderen zorgen voor een swingend feest. Voor deze avond moeten wel toegangsmunten à 4 euro gekocht worden. Zaterdag is de daverende slotavond met de finale van ‘Talent of the voice’. Na vier voorrondes belooft dit een zinderende finale te worden. Wie

In Sassenheim

Oliebollenkraam na 52 jaar niet in Sassenheim

Sassenheim/Voorhout - Na 52 jaar aanwezig te zijn geweest op de najaarsfeesten in Sassenheim kan men geen lekker oliebolletje meer eten van Brouwer’s Gebak op het kermisterrein bij de Wasbeek. Brouwer’s Gebak (zie foto) is een echt familiebedrijf dat van vader op zoon is overgegaan. Frances Brouwer vertelt: “52 jaar lang heeft de familie Brouwer kwaliteit hoog in het vaandel staan, maar dat mocht niet baten. We zijn onze oliebollenplek kwijtgeraakt doordat de kermis in Sassenheim dit jaar wordt uitbesteed aan een andere kermisorganisator. De Oranjevereniging Sassenheim heeft gezegd dat de kermisexploitanten die er al jaren komen voorrang op een plek zouden krijgen, maar daar heeft de nieuwe kermisorganisator geen gehoor aan gegeven. Zo heeft de Oranjevereniging ook in het programmaboekje staan dat de oude vertrouwde oliebollenkraam terugkomt, maar dat is dus niet het geval. Brouwer’s Gebak is een begrip in de Bollenstreek tijdens de Oranjefeesten, dus wij vinden het dan ook erg jammer dat het zo heeft moet lopen”. Wie zin heeft in een lekker oliebolletje kan echter wel terecht in Voorhout, want daar staat Brouwer’s Gebak van 14 tot en met 17 september.

Uiteraard is er ook deze najaarsfeesten weer kermis in Sassenheim (Archieffoto).

Sassenheim - Voor de rugbyers van The Bassets uit Sassenheim begon na maanden voorbereiding zondag de competitie weer. De eerste wedstrijd van het seizoen was er direct al een om de mouwen flink op te stropen: een uitwedstrijd tegen Waterland in Purmerend. Bassets-trainer Robbert Broers had de hele zomer aan het vernieuwde Bassets-team gebouwd en het team bulkte van zelfvertrouwen. Na het startschot namen The Bassets het voortouw maar het was toch Waterland dat de score opende: 7-0. Het initiatief bleef aan Bassets-zijde, maar een penalty toegekend aan Waterland bracht de teller naar 10-0. Dit gaf Waterland vertrouwen en creëerde ruimte aan de zijkanten. Daar kwam ook hun tweede try, 15-0. Door veel te veel onnodig balverlies aan Bassets-zijde kregen zij de derde try om de oren met conversie (22-0) en terwijl bij The Bassets alles leek te mislukken liep het bij Waterland op rozen en de Sassenheimers mochten van geluk spreken dat het slechts 22-0 ruststand was. Na de rust ging Waterland door waarmee ze de eerste helft stopte en scoorde direct 29-0, maar de gifbeker was nog niet leeg. Waterland was oppermachtig en zeker toen The Bassets met een man minder kwamen te staan volgden nog vier try’s en drie conversies. De teller stopte bij 56-0. De Waterlandse rugbyles was over en van The Bassets bleef alleen de fundering overeind en er zal de komende weken weer gebouwd moeten worden om weer iets degelijks neer te zetten. Of dat komend weekend er al zal staan is nog niet te zien, maar men zal het weten na de uitwedstrijd tegen HRC in Den Haag.

Sassenheim - Voor de jeugd van Sassenheim staat er weer een aantal leuke en sportieve activiteiten op het programma van de najaarsfeesten van de Oranjevereniging Sassenheim. Dinsdagmiddag 20 september om 16.00 uur wordt in de vijver aan de Rembrandtlaan een viswedstrijd georganiseerd. Hengelsportvereniging De Leede verleent hieraan haar deskundige medewerking. Zij zullen de jeugd waar nodig van goede informatie voorzien, zodat er flink veel vissen gevangen kunnen worden. Alle deelnemers ontvangen een aantal kermiseuro’s en verder zijn er mooie prijzen te winnen. Voor de winnaar is er een prachtige beker.

Oranjeloop Dinsdagavond 20 september om 19.00 uur start de Oranjeloop over 2 kilometer voor de jeugd tot 15 jaar. Jonge kinderen mogen begeleid worden door een van de ouders. Medewerking aan deze loop verlenen de atletiekverenigingen NSL uit Noorwijkerhout en De Spartaan uit Lisse. Voor de snelste lopers zijn er prijzen beschikbaar en iedere deelnemer ontvangt een herinnering voor zijn sportieve prestatie.

Dikke Banden Race Woensdagmiddag 21 september om 13.30 uur wordt in samenwerking met de Rabobank en de Ren- en Tourvereniging De Bollenstreek de Dikke Banden Race in drie leeftijdscategorieën verreden. Voor de winnaars zijn er bekers en iedere deelnemer ontvangt een verrassing. De winnaar van elke categorie mag op 8 oktober deelnemen aan het Nederlands kampioenschap Dikke Banden Race.

Eierengooien Donderdagmiddag 22 september om 16.00 uur start de wedstrijd eierengooien. Er zijn twee leeftijdscategorieën: 10 tot en met 13 jaar, en 14 jaar en ouder. Men moet zich als koppel aanmelden. Iedere deelnemer krijgt in ieder geval een aantal kermiseuro’s en voor de winnaars zijn er mooie prijzen.

Jeu de boules Vrijdagmiddag 23 september om 14.00 uur zal er in twee leeftijdsgroepen (8-11 jaar en 12-15 jaar) gestreden worden om de meeste punten bij het Jeu de Boules. De vrijwilligers van de jeu de boulesvereniging De Vaste Voet zorgen weer voor een zestal creatieve spellen met jeu de bouleballen: behendigheid, concentratie en creativiteit komen in de strijd goed van pas. Iedere deelnemer ontvangt een aantal kermiseuro’s en voor de winnaars is er een prachtige beker te winnen.

Van Tongeren in bibliotheek Warmond - In september en oktober exposeert Sophia van Tongeren uit Warmond in de vitrine van de plaatselijke bibliotheek. Zij heeft voor haar werkstukken gebruik gemaakt van de vilttechniek. Vilten is een van de oudste processen om van wol of haren een stof te maken. Het heeft een rijke traditie in vele landen van de wereld. Voor het maken van vilt heeft men niet veel nodig: wol, water, zeep en de warmte en wrijving van de handen. Wol, katoen en zijden vezels geven een mooi effect. De mogelijkheden met vilt zijn eindeloos. Sophia van Tongeren toont sieraden, shawls, vazen en boekjes. Op 27 oktober geeft ze tevens een workshop vilten in de bibliotheek. Er is plaats voor maximaal tien deelnemers, en inschrijven is verplicht.


SNS Bank Noordwijk staat voor je klaar! Van links naar rechts: Anja, Jan, Bibi, Tineke

In de SNS Winkel Noordwijk staat een team van specialisten voor je klaar. Samen geven we antwoord op al je financiële vragen. En helpen we je met advies en uitleg over internetbankieren, pensioenen, verzekeringen en hypotheken. Wist je dat SNS Bank ook hypotheken van andere banken en verzekeraars aanbiedt? Zo vind je bij ons altijd je ideale hypotheek. Je bent van harte welkom in onze SNS Winkel en onze adviseurs komen graag bij je thuis. Een afspraak maken kan telefonisch, via snsbank.nl of via 0900 - 18 50 (lokaal tarief). Je kunt natuurlijk ook even binnenlopen in onze winkel.

Kerkstraat 87 2201 KL Noordwijk

NU IN DE SHOWROOM: DE NIEUWE KIA RIO STANDAARD OPMERKELIJK PRIMEUR! BELASTINGVRIJE BENZINEEN DIESELMOTOREN

KIA RIO

v.a. € 11.695,-

Gem. verbruik: 3,2 – 6,3 l/100km, 15,9 – 31,2 km/l. CO2-uitstoot: 85 – 147 g/km.

Getoonde model kan afwijken van standaarduitvoering. De afgebeelde lichtmetalen velgen zijn niet leverbaar in Nederland. Verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW/BPM, exclusief metallic lak, kosten rijklaar maken, leges en verwijderingsbijdrage. Leasetarief o.b.v. 48 maanden en 15.000 km/jr. Full Operational Lease via Kia Autolease. Tarief is excl. BTW en brandstof en incl. rente, afschrijving, reparatie, onderhoud en banden, houderschapsbelasting en all-risk verzekering. Onder voorbehoud van kredietacceptatie. SE&O. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor meer informatie en volledige garantievoorwaarden op www.kia.nl.

lease v.a. € 249,-/mnd

www.kia.nl


ZWEDE N 8,8x13,6 1 m 869 m 3 c ompleet voor Є 2 37.300,-

ESTLAND 10x10 1 622 m3 com m pleet voor Є 229 .500,-

DENEMAR KEN 8x12,4 m 1 852 m 3 com pleet voor Є 250 .900,-

Concept Wonen Argonstraat 3 7463 PD Rijssen t 0548 80 19 40 www.conceptwonen.nl Concept Wonen is onderdeel van Allure Bouw B.V. Rijssen Tevens een vestiging in Alblasserdam

Vorstelijk voordelig De zeer luxe uitrusting van dit huis van Concept Wonen laat werkelijk niets te wensen over! Een greep uit de weelde die wij bieden: vloerverwarming gehele woning(!), hardhouten kozijnen en trap, openslaande tuindeuren, draaikiepramen, geïsoleerde garage met sectionaldeur, keramische dakpannen, luxe gevelstenen, etcetera!

U zorgt voor de kavel? Wij voor de woning! Kortom, bel de voordeligste van Nederland voor een afspraak of kijk op www.conceptwonen.nl voor meer informatie.


DW KOZIJNEN BESTAAT 10 JAAR! BEZOEK ONZE NIEUWE SHOWROOM 6VRTVVPV\K ^VYKLUVUaL!

2PLZRVaPQULUKPLVVR TVVPV\K^VYKLU

Â&#x2039; Â&#x2039; Â&#x2039; Â&#x2039; Â&#x2039;

15â&#x20AC;? Notebook MSI CR610-232NL 15"/m320/4gb/250gb/shvga Onze kozijnen voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het

15â&#x20AC;? Notebook MSI CX640-447NL 15"/i5-2410m/4gb/500gb/gt520m-1gb

+HRRHWLSSLU +L\YLU 9HTLU :LYYLZ :JO\PMW\PLU

Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Brother DCP-J315W All-in-one printer inkjet, draadloos Brother MFC-5890CN All-in-one printer inkjet, netwerk, fax, high-cap cartridges

1HHYNHYHU[PL VWKLTVU[HNLLURVaPQULU 

Brother HL-3040CN Kleuren printer laser, netwerk

De fabricage en montage van onze producten worden uitgevoerd door onze vakmensen.

PC Midi Tower M125-002 E5700/4gb/500GB/shvga/5jr garantie

VANAF 1 JULI 2011 T/M 10-10-2011 10% KORTING OVER HET TOTALE AANKOOPBEDRAG

PC Midi Tower M144-002 X4-965/8gb/1TB/shvga/5jr garantie

Als we de kracht van onze producten in ĂŠĂŠn woord willen uitdrukken, dan kie-

Archos 70 eReader eReader inclusief portable mediaplayer

we liever: onze kozijnen, ramen, deuren en dakkapellen worden net zo mooi

zen we voor â&#x20AC;&#x2DC;verouderingsvrijâ&#x20AC;&#x2122;. Dat klinkt zo technisch en kil, daarom zeggen oud als mensen. Maar zonder rimpels of andere ouderdomsverschijnselen. Hoe oud u ook wordt, de producten van DW leven met u mee. En met de

Micromax Computers Voorhout Micromax Computers Oegstgeest Ommevoort 4 Herenstraat 60 2341 VV Oegstgeest 2215 KJ Voorhout 071-5190760 0252-222111 Openingstijden: di-vr 10:00-18:00 en za 10:00-17:00

â&#x20AC;˘ Hulp nodig bij afslanken? HERBALIFE! Info. 071-5651088.

wij u graag zien op onze internetsite en in onze showroom. Van harte welkom!

;LS! 

in damesmode, mt. 36-52. Noordwijk, Schoolstr. 52. KLUIVERS schilder-, Woe. t/m za. van 11.00- stuck-, timmer- en loodgie17.00 uur. Tel. 071- terswerk. Tel. 3610128. 06-22831691. ZING MEE met project Gez.: HULP IN DE internationale theatermu- HUISH. voor Âą 5 uur p.w. ziek. Repetities wekelijks Inl. kuijt@dds.nl. op ma.avond. Concert: april 2012. Info. 06-40718113. www. detroubadours. com.

â&#x20AC;˘ 50-plusser SCHIL- â&#x20AC;˘ DERT, saust en behangt uw huis weer als nieuw!! Tel. 06-13067762.

-HIYPLRLUZOV^YVVT! Taanderstraat 1 2222 BE Katwijk 0UK\Z[YPL[LYYLPUÂť[/LLU

generaties die volgen. U heeft er uitsluitend plezier en gemak van. Dat laten

â&#x20AC;˘ Introcursus DWARS- â&#x20AC;˘ SECOND TIME FUN. FLUIT voor kinderen v.a. Gezellige 2e hands winkel 6 jr. Info. www.fluitles.nl. Tel. 5891939.

DW Kozijnen: De top in kunststof

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

T.H.: GeĂŻsoleerde â&#x20AC;˘OPSLAGRUIMTE van 20 tot 300 m2 in Noordwijkerh. Overheaddeur 700x500 en 350x250 en loopdeur. Eigen uitrit naar openbare weg en betonplaat, v.v. gas, elektra (220/ 380), water, gedeeltelijk afgescheiden met verwarming, keukenbl. en toilet. Prijs: n.o.t.k. Tel. 0252372660.

^^^K^RVaPQULUUS .. IK BEN FLEXITARIER JIJ OOK? ... Omdat het gezond en lekker is

PROBEE

R NU

GRATIS E

EN VLEE SVERVAN GER!

Natuur & Milieu deelt gratis 10.000 vleesvervangers uit zodat jij kennis kan maken met lekkere alternatieven voor vlees. Want minder vlees eten is goed voor gezondheid, milieu en dierenwelzijn. Proef je mee?

Kijk voor de actie op of scan deze QR-code:

Nog enkele en appartement te koop!

DE ALLERLAATSTE LEVENSLOOPBESTENDIGE APPARTEMENTEN AANTREKKELIJKE VOORWAARDEN! . â&#x201A;Ź 25.000,- voordeel: u betaalt geen bouwrente! wrente! . Direct bewoonbaar . 3 jaar â&#x20AC;&#x2122;zorg op maatâ&#x20AC;&#x2122; cheque . Overbruggingsgarantie mogelijk

OPEN HUIS 17 SEPTEMBE R

van 11.00 tot 14.00 uur

Wooncomplex Rustenborch te Oegstgeest is

De twee kkoopappartementengebouwen

reeds opgeleverd. In de Urban villaâ&#x20AC;&#x2122;s Castor en Pollux (koop) zijn nog enkele appartementen per direct beschikbaar. Graag nodigen wij u uit voor een bezichtiging van onze modelwoning, Rustenborchdreef 74. We geven dan antwoord op

(Castor en Pollux) tellen vier verdiepingen. Onder de gebouwen is een parkeergarage en op de begane grond is een berging met opstelplaatsen, bedoeld voor ďŹ etsen en scootmobielen. Prijzen al vanaf â&#x201A;Ź 299.000,- V.O.N.

uw vragen en informeren u over de zorgpakketen die WWZ aanbiedt aan u als toekomstige bewoner(s).

Incl. eigen parkeerplaats en berging.

enen d e r 2 1 oor v n e z e ki om te ess n t i F & Sport st... r o v r e oog H a e h T

Vanaf

di n g â&#x201A;Ź 4,80 i e l e g e b i o n e le s s e f o r t e u rs p/w c P u r 1. t s n i e si a st 2. Ent h ou n bod g roe p s le ss e n a 3. Groot a e s pi n n i n g le ss e n 4. Pittig e Z u m ba- le ss e n nd 5. Swi n g e re n d e ki d sd a n ce t u u r 6. Spett e ss & ca rdioa ppa ra a d ne mb it o f o s t s a l s k k e r t e n Tu 7. Ee rs a n u n h e id a e s g e e l k e j i g l r r e 8. H e e ve rd e kt e pa rk e bi n e s o a 9. R u i m e K ra chtig e zon n e c le n za 10. e m i u r , e i 27 jaar 11. M oo yg i e n is ch ervaring! 12. H Het sportcentrum waar iedereen zich thuis voelt!

Adres modelwoning: Rustenborchdreef 74

Kijk op www.rustenborch.nl voor alle informatie

Bladt Onroerend Goed B.V.

Nijverheidsweg 2 - Voorhout - www.theahoogervorst.nl - tel. 0252 232 657


14 SEPTEMBER 2011

pagina 23

Op Sassenheim-Zuid

Ontwikkelaar: mogelijkheid voor zelfstandige kantoren Sassenheim - BAM Utiliteitsbouw wil dat de gemeente vrijstelling verleent om zelfstandige kantoren toe te staan in het door het bedrijf bijna afgebouwde businesspark op bedrijventerrein Sassenheim-Zuid. Op dit moment is dit volgens het bestemmingsplan niet direct mogelijk. De gemeente weigert echter de medewerking. Vorige week stonden de partijen voor de Bezwaarcommissie. Door Nico Kuyt De ontwikkelaar heeft in een jaar tijd herhaaldelijk advertenties geplaatst om de ruimtes te verkopen. De belangstelling viel in deze crisistijd evenwel tegen. Bouwen voor langdurige leegstand betekent een grote schadepost, en daarom wil BAM een uitbreiding van de mogelijkheden. Het deed een verzoek aan B&W om zelfstandige kantoren toe te staan. En volgens de raadsheer

kan dit. In het bestemmingsplan is een binnenplanse vrijstelling opgenomen om ander gebruik van de bedrijfspanden mogelijk te maken indien geen vraag blijkt naar de huidige toegestane bestemming. Dit na eerst een voldoende inspanning en als het nieuwe gebruik niet tot zwaardere belasting van omgeving leidt. B&W verleent echter geen medewerking aan het verzoek. Zinvol gebruik volgens de bestemming is volgens de gemeente nog steeds mogelijk. Van langdurige leegstand is geen sprake, want de gebouwen zijn nog niet eens opgeleverd. Uit het vruchteloos aanbieden tot nu toe kan hooguit de conclusie worden getrokken dat de verkoop en exploitatie wat minder aantrekkelijk zijn dan van tevoren werd gedacht. De ambtenaar verbond daaraan ook expliciet de huidige prijsstelling. Een paar advertenties over de periode van een jaar is volgens de gemeente niet voldoende. De panden kunnen in de ogen van B&W

nog zinvol en overeenkomstig met de bestemming worden gebruikt. Daarnaast past een verruiming niet binnen het gemeentelijke kantorenbeleid. Maar volgens de raadsheer van de ontwikkelaar is de nota Kantorenbeleid slechts een intern document wat niet naar buiten toe mag worden gehanteerd. Dit omdat het niet volgens de wettelijke regels is vastgesteld. Door een interne vergissing heeft de gemeente namelijk een verkeerde procedure gevolgd en het beleid niet gepubliceerd en juist vastgesteld. Daarnaast daagt de raadsheer B&W uit aan te geven hoe lang, hoe vaak en op welke wijze het dan wel aangeboden moet zijn, eer voldoende is aangetoond dat huidige bestemming niet mogelijk is. Dat is namelijk niet duidelijk door de gemeente aangegeven.

PERTS

JE SCHEIDING LATEN CHECKEN DOOR DE PROFESSIONAL? LOOP 15 SEPTEMBER BINNEN EN DOE DE GRATIS SCHEIDINGSCHECK

Boekerslootlaan 17 Noordwijk 071-3615878 www.kom-advocaten.nl

Over enkele weken zal de commissie een advies aan B&W verstrekken of in haar ogen het bezwaar gegrond is of niet.

Bijeenkomst voor rouwenden Warmond - De Rafaëlgroep Warmond organiseert op maandagavond 26 september een bijeenkomst voor rouwenden. Het thema van deze avond is: ‘Rouwen is hard werken. Vragen om ruimte, hoe doe je dat?’ Suzanne Brom, uitvaartondernemer en rouw- en stervensbegeleider die veel ervaring heeft met rouwenden, zal een korte inleiding verzorgen. De avond wordt gehouden in ‘t Zenit, de ontmoetingsruimte achter de protestantse kerk aan de Herenweg 82 in Warmond, en begint om 20.00 uur. De Rafaelgroep Warmond is een initiatief van de beide Warmondse kerken.

Zij richt haar aandacht op hen die een dierbare in hun naaste omgeving hebben verloren. Iedereen is welkom: mensen uit Warmond en de omgeving van Warmond, al of niet kerkelijk gebonden. Doel van de Rafaëlgroep is het steunen van mensen in een moeilijke periode in hun leven door individuele gesprekken en bijeenkomsten met lotgenoten. Met vragen over genoemde bijeenkomst of over de activiteiten van de Rafaëlgroep, en in geval van vervoersproblemen, kan men terecht bij Jannet Hylkema (tel. 0252-374120) en Els de Haas (tel. 06-30098113).

Cursus ‘Fit rondom de zwangerschap’ Voorhout - Met regelmaat verzorgt de GGD Hollands Midden de cursus ‘Fit rondom de zwangerschap’. Aanstaande moeders krijgen in tien wekelijkse bijeenkomsten informatie over fysieke en mentale ontwikkelingen tijdens de zwangerschap en er worden sportieve oefeningen gedaan om de conditie op peil te houden of te brengen. Het is een actuele cursus waarin behalve belangrijke informatie over de zwangerschap, fysiek en mentaal, ook veel tijd be- steed wordt aan het bewegen op muziek. Er is aandacht voor lichaamshouding en conditie tijdens de zwangerschap, maar ook voor ontspannings- en ademhalingsoefeningen. Het tijdig oefenen van buik- en bekkenbodemspieren kan de bevalling vergemakkelijken. Dit alles gebeurt onder deskundige begeleiding, met aandacht voor ieders persoonlijke situatie. In een informatieve cursusboek, dat bij aanvang van de cursus wordt uitgereikt, leest men hier meer over. De kosten voor deze cursus van tien bijeenkomsten bedragen 15 euro. De meeste zorgverzekeraars vergoeden preventieve cursussen op het gebied van gezondheid. Als de bevalling achter de rug is, is het zaak een nieuw evenwicht te vinden, zowel lichamelijk als geestelijk. Door een pittige training

van de spieren van buik, rug- en bekkenbodem bouwt men op een aangename manier de conditie weer op. Wie de oefeningen thuis ook bijhoudt kan na de gym al snel weer sporten. Vanaf de zesde week na de bevalling kan men starten met deze zes wekelijkse trainingsuren. Deze postpartumcursus kan men volgen via Thuiszorgorganisatie ActiVite. Men streeft ernaar dat men dezelfde docent als cursusleidster behoudt. De cursus wordt op maandag gegeven in Voorhout. Het is belangrijk om zich zo vroeg mogelijk in de zwangerschap aan te melden. Voor meer informatie en aanmelding kan men contact opnemen met het Klantenservicecentrum GGD Hollands Midden, op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 088-2542384, of via de mail: jgz@ ggdhm.nl.

Eindelijk echt

inspiratie gevonden

Word ook buddy ! www.buddynetwerk.nl of bel 070-3649500

De wijnmakers met de importeur in de wijngaard.

Speciale wijn voor Lopen Tegen Kanker Warmond - Wijnmaker Daan Dijkman weet als ex-leukemiepatiënt wat het is om te strijden tegen kanker en kent als geen ander het belang van preventie, snelle diagnose en onderzoek. Daarom steunt hij het initiatief Lopen Tegen Kanker door mee te bewegen en actief te sponsoren. Na onlangs zes keer de Alpe d’Huez te hebben beklommen doet hij nu mee met de ‘Loop tegen kanker’ die zondag 9 oktober in Warmond

van start gaat. Daarnaast doet hij samen met Noordman Wijnimport uit Leiden een flinke duit in het zakje met een ‘charity wijn’. Van iedere doos zal € 8,50 naar de Stichting Lopen Tegen Kanker gaan. Het initiatief van deze groep enthousiaste mensen en het van dichtbij meemaken van deze ziekte is voor Noordman Wijnimport de reden om deze actie te ondersteunen. Een sociaal project dichtbij huis met direct contact en resultaat is voor een ondernemer mooi om aan mee te werken. De wijn komt van Dijkmans eigen

Domain de Marotte, dat in vijftien jaar is uitgegroeid tot een van de beste wijnhuizen in de Ventoux, en is te bestellen via de webwinkel van Noordman Wijnimport: www. noordmanwijnimport.nl. Voor meer informatie over de loop: www. lopentegenkanker.nl.

gi

Moed om te 11 ro 07

doneren!

M ed.nl

Jan Rot in ‘t Onderdak Sassenheim - Vrijdag 16 september in ‘t Onderdak in Sassenheim: Jan Rot met ‘Ik hou van jou’. ‘Ik hou van jou is een cliché tot iemand het tegen je zegt’, zingt Jan Rot in het titellied van zijn nieuwe programma. Het het is zo’n prachtzin waar de langste zanger van Nederland in grossiert. Met een stel virtuoos vertaalde wereldhits van

onderandere Eric Clapton, Roberta Flack, Randy Newman en Dolly Parton naast eigen nummers, oud en nieuw, bewijst hij dat de mooiste liefdesliedjes niet per sé treurig zijn. In tweemaal drie kwartier legt Jan Rot tussendoor ook nog eens haarfijn het geheim bloot van dat ene zinnetje in alle talen: I love you, Je ‘t aime, Ich liebe dich. Na

tien jaar vooral in gevarieerd gezelschap te hebben gespeeld, pakt Jan Rot dit seizoen weer helemaal uit als de troubadour met zijn piano en gitaar, een dot warme ironie en een rits mooie verhalen. Kaarten á 20 euro zijn verkrijgbaar bij Primera Van der Lans aan de Hoofdstraat 208 in Sassenheim. Aanvang 20.15 uur.


pagina 24

14 SEPTEMBER 2011

BUIS MEUBELEN EN SLAPEN Meubelset â&#x20AC;&#x2122;Eco-Snowâ&#x20AC;&#x2122; t IPFLCBOL t FFUUBGFM t FFULBNFSTUPFMFO t TBMPOUBGFM t UWNFVCFM

Setprijs

â&#x201A;¬ 2.995,-

Meubelset â&#x20AC;&#x2122;Warm Oakâ&#x20AC;&#x2122; t [JUTCBOL t [JUTCBOL t FFUUBGFM t TBMPOUBGFM t FFULBNFSTUPFMFO

Setprijs

â&#x201A;¬ 4.295,-

Meubelset â&#x20AC;&#x2122;Light Oakâ&#x20AC;&#x2122; t ESFTTPJS t FFUUBGFM t FFULBNFSTUPFMFO t TBMPOUBGFM t [JUTCBOL t GBVUFVJMT

Setprijs

â&#x201A;¬ 4.995,-

Meubelset â&#x20AC;&#x2122;Landelijkâ&#x20AC;&#x2122; t [JUTCBOL t TJFSLVTTFOT t TBMPOUBGFM t GBVUFVJMT t FFUUBGFM t FFULBNFSTUPFMFO

Setprijs

â&#x201A;¬ 5.995,-

Meubelset â&#x20AC;&#x2122;Lime Oakâ&#x20AC;&#x2122; t ESFTTPJS t FFUUBGFM t FFULBNFSTUPFMFOMFEFSMPPN t TBMPOUBGFM t [JUTCBOL TUPGPGMFEFS

t MFEFSFOGBVUFVJMT

Square 2C â&#x201A;¬

1.498,-

FMFLUSWFSTUFMCBBSé 

Square 3C â&#x201A;¬

1.998,-

FMFLUSWFSTUFMCBBSé 

Setprijs

â&#x201A;¬ 6.695,-

Boxspring Superior â&#x201A;¬

2.795,-

Boxspring Grande â&#x201A;¬

FMFLUSWFSTUFMCBBSé 

3.695,-

FMFLUSWFSTUFMCBBSé 

MEUBELEN EN SLAPEN

â&#x20AC;&#x2122;ALLES Sluisweg 25

ONDER Ã&#x2030;Ã&#x2030;N DAKâ&#x20AC;&#x2122;

2225XH Katwijk aan Zee

T(071) 40 129 64

F(071) 40 719 99


r e i z e l p l e Wink

14 SEPTEMBER 2011

pagina 25

in het

Olympia uitzendbureau Sassenheim bestaat 5 jaar! In een enerverende voetbalderby werden zondag op het eind de punten eerlijk verdeeld tussen de goede buren Foreholte en Teylingen (Foto: FBPS/Peter Schipper).

Tevredenheid over puntendeling

Foreholte knokt zich terug in streekderby tegen Teylingen Voorhout - In een enerverende voetbalderby werden zondag op het eind de punten eerlijk verdeeld tussen de goede buren Foreholte en Teylingen. En dat in een wedstrijd waarin Foreholte in de eerste helft de kansen niet benutte en een tweede helft waarin Teylingen de fouten van Foreholte koelbloedig afstrafte en Foreholte toch knap langszij kwam. De wedstrijd begon met een scherp spelend Foreholte dat Teylingen weinig kans gaf in het spel te komen. Langzamerhand kwam Teylingen onder die druk uit zonder echt tot grote kansen te komen. Daarentegen creëerde Foreholte een paar grote kansen die met behulp van een voetje op de lijn en de paal gered werden. Zo ging de rust in met een 0-0 tussenstand.

De tweede helft was nog maar net begonnen of Teylingen verzilverde de eerste grote kans die ze kregen: 0-1. Niet veel later stond het al 0-2 toen Teylingen een verkeerd weggewerkte bal in de verdediging van Foreholte meteen wist om te zetten in een doelpunt: 0-2. Foreholte gaf echter niet op. De druk werd verhoogd en trainer Bougrine wisselde om de omslag te bewerkstelligen. Dat hielp niet direct, al werden er wel wat kleine kansjes gecreëerd zonder echt gevaarlijk te worden. Een vrije trap van Kevin Compier werd door de rijkelijk gevulde tribune al geteld, maar de bal was toch echt naast. Tot de 25e minuut toen Tom Bleijswijk goed doorzette aan de linkerkant, zich knap vrijspeelde en kon voorzetten waaruit Toni Arroyo vallend in kon koppen: 1-2. De druk op het Teylinger doel bleef. Toch wist Tey-

lingen hier zich onderuit te spelen en was via een paar razendsnelle counters heel gevaarlijk. Uiteindelijk duurde het tot de 40e minuut voordat Foreholte de uiteindelijk verdiende gelijkmaker op het vanwege de traditie niet-elektronische scorebord kon aantekenen. Een vrije trap van Kevin Compier op de rand van de zestien meter werd niet goed gekeerd door de Teylinger keeper. Dit soort kansen moet men de sterk ingevallen Wouter Vlasveld niet geven. Hij schoot hard in bij de eerste paal: 2-2. Men merkte dat beide teams hier wel blij mee waren. Meer zat er niet in. De goed leidende scheidsrechter Blom floot zonder al te veel tijd bij te tellen af. Met deze stand kon een ieder goed leven en het traditionele derbyfeest kon hierna in volle hevigheid losbarsten.

Derbydag na twee jaar weer in ere hersteld Voorhout - Afgelopen zondag was weer eens de Derby der Derby’s tussen Foreholte uit Voorhout en Teylingen uit Sassenheim. Beiden dus uit de gemeente Teylingen. Twee seizoenen was de jaarlijkse derbydag van Foreholte tegen een andere vereniging, maar door de degradatie van Teylingen stond deze wedstrijd weer op het programma. En wel heel vroeg in het seizoen: de tweede wedstrijd. De Supportersvereniging Vrienden van Foreholte was na het bekend worden van de datum direct aan de slag gegaan. Oude draaiboeken werden weer boven water gehaald, nieuwe elementen werden eraan toegevoegd en afgelopen zondag ten uitvoer gebracht. En het begon al vroeg. Kantine en omgeving versieren, kraam klaarzetten, teams die de voorwedstrijden spelen opvangen, snoep, drank, tractaties klaarzetten, enzovoorts. Maar door de opgedane ervaring liep alles heel snel en soepel. Om half twaalf begon het al aardig vol te lopen. Spelers, begeleiders en ouders van de E- en F- teams die de voorwedstrijden zouden spelen kwamen binnnen. Onbevangen, zonder instructies en vol speelplezier speelden de jeugdspelers van beide ver-

enigingen hun potje voetbal. Met veel publiek langs de lijn, want inmiddels was ook de selectie van Teylingen langs de lijn verschenen en ook zij genoten zichtbaar van de acties. Om twee uur begon de grote wedstrijd. De spelers kwamen met de jeugdspelers aan de hand het veld op, en de pupillen van de week scoorden vanaf de aftrap bij de ‘vijandige’ doelman. Het publiek was inmiddels massaal aanwezig. Er werden 631 toeschouwers geteld. Onder hen ook burgemeester Sander Schelberg, in een moelijk parket gebracht omdat hij de burgervader van de gemeente Teylingen is, maar ook de beschermheer van RKVV Teylingen. De drukte langs het veld verplaatste zich massaal naar de afdakjes en tribune toen Pluvius ook belangstelling toonde voor de wedstrijd. De gelijkopgaande pot voetbal eindigde na een 0-2 tussenstand voor Teylingen in een 2-2 eindstand. Daar kom een ieder zich in vinden. Na de wedstrijd kon het feest beginnen. Er gingen maar weinig supporters direct naar huis. Doordat het weer was opgeklaard waren zowel in de kantine als buiten op het terras alle plekken bezet. Dit onder de vrolijke tonen van entertainer Marcel de Rooij. Zowel de Sassenheimers als de Voorhouters hadden na twee jaar weer veel te bespreken. Bij de businessclub werden beide pupillen van de week

September 2011 – De vestiging in Sassenheim van Olympia Uitzendbureau is 5 jaar geleden in Sassenheim begonnen en sindsdien een begrip in de Duin en Bollenstreek. Vijf jaar geleden begon het team bestaande uit Elze van der Hulst, Leonieke Nijssen, Mary Slootweg en Rolf Drost (Franchisenemer) om mensen aan het werk te helpen en bedrijven te helpen met het vinden van de juiste mensen zodat zij ook hun klanten weer op tijd kunnen leveren. Waar kan je dan zoals aan denken: Bedrijven die af en toe een dagje één of meerdere paar handjes nodig hebben om een klus voor elkaar te krijgen, of bedrijven die op zoek zijn naar een telefoniste/ receptioniste/ secretaresse die vervangen moet worden tijdens een zwangerschapsverlof. Maar ook bedrijven die geen zin hebben in de bergen post na een advertentie in de krant helpen wij. Wij stellen er gewoon drie kandidaten voor dat maakt het allemaal een stuk makkelijker en scheelt veel tijd voor het bedrijf. Maar ook detacheren of pay-rollen is voor ons team geen probleem. Voor welke functies kan je bij Olympia terecht? Eigenlijk niet zo moeilijk, wij zijn een algemeen uitzendbu-

reau, dus dat wil zeggen dat wij alle takken van sport doen, of het nou schoonmaak of een controller is, een telefoniste, administratiemedewerker of een vuilnisman, wij hebben het allemaal en hebben wij ze niet gaan we ernaar op zoek want wij stoppen niet voordat een klant tevreden is. Over Olympia Olympia Uitzendbureau, opgericht in 1969, is een uitzendorganisatie met 125 vestigingen in Nederland. Naar omzet gerekend is Olympia het vijfde uitzendbureau van Nederland. Olympia is een algemene uitzendorganisatie en richt zich op vrijwel alle marktsegmenten. Als enige grote uitzender hanteert Olympia een franchiseformule: de lokale vestigingen zijn in handen van zelfstandige ondernemers. Meer informatie over Olympia kunt u vinden op www. olympia.nl Rolf Drost, Franchiseondernemer T 0252 23 44 80 E r.drost@olympia.nl www.olympia.nl

nog toegesproken door spelers van beide teams en het bestuur van de Vrienden, en voorzien van de nodige attenties. Tevreden gingen zij huiswaarts. Het merendeel nog niet. Dat bleef nog een paar uurtjes hangen om het herstel van de Derby der Derby’s te vieren. En de burgemeester? Die was tevreden. “Zowel de burgemeester als de Beschermheer kunnen zich hierin vinden”, meldde hij direct na de wedstrijd. Beiden gingen dus tevreden huiswaarts.

Hakan Turkoz wordt prof Sassenheim - Hakan Turkoz, die in de afgelopen zomer was overgekomen van FC Rijnvogels naar de A-selectie van Ter Leede, heeft een profcontract getekend bij de Turkse club Tepecikspor uit Istanbul. Tepecikspor speelt in de tweede Turkse divisie. “Zijn vertrek is, gezien vanuit het perspectief van Ter Leede, een tegenvaller. Maar wij hebben er ook begrip voor dat Hakan zijn sportieve ambities op deze wijze wil verwezenlijken”, laat Ter Leede weten.

use Phoneho ia nkist van Paul Stee tickets van Olymp g e li v t krijg

Parfumerie l’Operá

De KoffieMeulen SPECIALIST IN KOFFIE THEE

&

CHOCOLADE


Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega! Functie: Interieurverzorger M/V    

t +FCFOUXFSL[BBNJOFFOLMFJOFOHF[FMMJHUFBNEBUTBNFO EFJOUFSJFVSWFS[PSHJOHEPFU t +FTUBSUATPDIUFOETPNVVSNFUFFODPMMFHBFOKVMMJFXFSLFO UPUPGVVS t +FXFSLUNJOJNBBMPDIUFOEFOQFSXFFLFOKFXFSLUPNEFXFFL PQ[BUFSEBHNJEEBH t "BOWBOHQFSEJSFDU

3FBHFSFOPGNFFSJOGPSNBUJF WBDBUVSF!PMZNQJBTQPSUOM 1FSQPTU 0MZNQJB4QPSUBOE)FBMUI %F)PPHF,SPDIU 51/PPSEXJKL

-JOFLEXEXPORTATION DE FLEURS

       

Tuincentrum de Schouwbrug zoekt op korte termijn een

NIEUWE MEDEWERK(STER) voor de afdeling bloemen..

Ervaring in de bloemsierkunst is een must. Het gaat om een fulltime baan. Ben je geĂŻnteresseerd in een leuke maar drukke baan reageer dan snel naar tel: 070 5119044 / 06 51245025 of stuur je cv naar

Tuincentrum De Schouwbrug Schouwweg 1 2243 BA Wassenaar

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Chauffeur/aankomend verkoper Wij zoeken iemand die: - In het bezit is van rijbewijs B/C/E + chauffeursdiploma - Leeftijd tussen 20 en 30 jaar  

 

 

  - Bij voorkeur kennis heeft van de Franse taal, maar dit is niet vereist Wij bieden een afwisselende baan met een goede salariĂŤring. Heb je interesse of wil je meer informatie, neem dan contact op met: Jos Beckers, tel. 06-53704679. Ook kun je een mail sturen 

Vanwege de zwangerschap van ĂŠĂŠn van onze kapsters hebben wij per direct een vacature voor een

Deze vacature is voor vast, op parttime- of fulltime-basis werktijden in overleg.

Reacties kun je richten aan: Ellen de Greef Van Hogendorpstraat 16b 2242 KZ Wassenaar Tel: 070 - 511 11 11 / 06 - 53 25 89 48 e-mail: kapperdegreef@gmail.com

PARTICULIEREN

OPGELET! Uw advertentie verschijnt in de regio:

Advertenties kunnen tegen contante betaling Ă â&#x201A;Ź 8,00 ingeleverd worden bij:

Katwijk Leiderdorp

Noordwijk rhout Noordwijke

Â&#x2026; )&57"-65")6*4 7PPSTUSBBU KATWIJK Â&#x2026; 4*("3&/."(";*+/+#BSOIPPSO )PPGETUSBBU NOORDWIJK Â&#x2026; PRIMERA WE-BOT )PPGETUSBBU SASSENHEIM Â&#x2026; 3*&58*/,&-WBOEFS70035 %PSQTTUSBBU NOORDWIJKERHOUT Â&#x2026; 5)&3&"%4)01 JOEF)PGUVJO RIJNSBURG Â&#x2026; -*&5)0314#0&$,)6:4 )PPHNBEFTFXFH LEIDERDORP Â&#x2026; 30,&341"-&*4-&*%&3%031 7BO%JFQFOJOHFOMBBO LEIDERDORP Â&#x2026; #0&,)"/%&-%&,-&3 %F,FNQFOBFSTUS 1BTTBHF FO'050%*$,)0' *SJTMO OEGSTGEEST

Oegstgeest Rijnsburg

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

Warmond Wassenaar

INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna) Voorwaarden: 3 regels â&#x201A;Ź 8.00. Per regel â&#x201A;Ź 2.75 meer.

Sassenheim Valkenburg Voorhout d Waardeilan

De Zilk

}

â&#x201A;Ź8.00 â&#x201A;Ź 10.75 â&#x201A;Ź 13.50 â&#x201A;Ź 16.25 â&#x201A;Ź 19.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam:............................................................................................................................................................. Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

TE HUUR Â&#x2026; TE KOOP Â&#x2026; GEVRAAGD AANGEBODEN Â&#x2026; GEZOCHT Â&#x2026; GEVONDEN


14 SEPTEMBER 2011

pagina 27

Ondanks het nodige blessureleed

Eenvoudige overwinning voor korfballers van TOP op KVS Sassenheim - Afgelopen zaterdag wonnen de korfballers van TOP/ Wereldtickets.nl eenvoudig van KVS. In Scheveningen werd het 8-15. Na twee wedstrijden staat TOP bovenaan in de Ereklasse. De Sassenheimers waren vlak voor de wedstrijd niet gerust op een goede afloop. Het basisachttal was flink aangepast door blessures. Bovendien was de ploeg uit Scheveningen gedreven om van de landskampioen te winnen. Coach Hans Heemskerk van TOP kon deze wedstrijd niet beschikken over Nisha Verweij, Daniel Harmzen en Mick Snel. De laatste liep een ernstige enkelblessure op bij de training van het nationale korfbalteam. Daardoor begonnen Ilse Hazekamp, Patrice de Vos en Vincent Rhijnsburger in de basis. De naar KVS overgestapte Christa Braunstahl ontbrak bij de thuisploeg vanwege een blessure. De vele meegereisde supporters uit Sassenheim zagen een goede start van de bezoekers. Leon Braunstahl tekende voor de 0-1 uit een strafworp. Na de 1-1 en

een gemiste strafworp door KVS werd er bijna een kwartier lang niet meer gescoord. TOP oogde gretig, maar onwennig door alle wijzigingen in de opstelling. Patrice de Vos vocht mooie duels uit om de rebound. Ilse Hazekamp legde haar tegenstander goed aan banden. KVS was niet scherp en niets wees er in de beginfase op dat zij het de regerend landskampioen moeilijk konden maken. Halverwege de eerste helft had TOP haar draai wat meer gevonden. Via Tim Heemskerk, Celeste Split en Leon Braunstahl liepen de Sassenheimers snel uit naar een 1-6 voorsprong. Pas in de laatste vijf minuten van de eerste helft was er een offensief van KVS zodat een 4-7 ruststand werd bereikt. In de rust werd de moegestreden De Vos vervangen door Kees Westerbeek. Direct na de rust scoorde KVS de aansluitende treffers (6-7) zodat er ogenschijnlijk weer sprake was van een echte wedstrijd. De thuisploeg kon in deze fase echter niet doordrukken en miste ook de beleving en de inspiratie om het de Sassenheimers echt moeilijk te maken. In de daaropvolgende tien minuten plaatste TOP een beslissende te-

Vrijpionnen schaken toernooi in Leiderdorp Voorhout - Zaterdag 10 september vertegenwoordigden vier leden van jeugdschaakvereniging De Vrijpionnen uit Voorhout hun club tijdens het eerste Grand Prix-toernooi van het nieuwe seizoen. Dit toernooi werd georganiseerd door de schaakclub SV Leiderdorp. Elk seizoen worden er door verschillende schaakverenigingen van de Leidse Schaakbond in totaal acht Grand Prix-toernooien georganiseerd. De jeugdige deelnemers spelen in een groep van zeven á acht kinderen in zeven ronden om de eerste, tweede en derde plaats. Afgelopen zaterdag waren in Leiderdorp in totaal 102 jeugdige schakers aanwezig, verdeeld over dertien

groepen. Van de Vrijpionnen waren aanwezig Marije Veenhof, Kevin van Putten, Wiebe Hoekstra en Emile Paardekooper. Van Putten speelde in groep 4 en won vier van de zeven partijen en eindigde op een vierde plaats. Veenhof speelde in groep 7 kwam tot drie gewonnen partijen, waarmee zij als zesde eindigde. Hoekstra speelde in groep 11 en won vijf van de zeven partijen en werd verdiend derde en ging met een beker naar huis. Paardekooper speelde in groep 12, maar kon maar twee partijen winnen en werd zesde in zijn groep. Dit toernooi was voor De Vrijpionnen een goed begin van het seizoen 2011-2012. Het volgende Grand Prix wordt georganiseerd door de schaakvereniging OEW uit Leiden op 8 oktober.

Kamermuziek Warmond viert het eerste lustrum Warmond - Op 24 september vindt om 20.15 uur in de protestantse kerk aan de Herenweg 82 in Warmond een lustrumconcert van de Stichting Kamermuziek Warmond plaats. Vijf jaar geleden werd daar voor de eerste keer op bescheiden wijze een concert met kamermuziek gepresenteerd. De initiatiefnemers, Xandra Rotteveel en Peter Leerdam, zagen mogelijkheden om in Warmond een serie concerten op te zetten. Er werd hiervoor zelfs een eigen ensemble opgericht: het Monward Consort. De bekende in Warmond wonende schrijver Maarten ‘t Hart is vanaf de start van deze serie betrokken bij de concerten en geeft steeds zowel voor als na de pauze een causerie over de te spelen stukken. Hij

heeft hiermee in belangrijke mate bijgedragen aan het succes van de concerten. Het concert op 24 september zal een feestelijk karakter hebben en begint met vier delen uit de suite Watermusic van Händel, gevolgd door het Dissonantenkwartet van Mozart. Na de pauze wordt een nieuwe traditie ingezet. Jaarlijks zal een jong talent worden gepresenteerd en dit keer is dat de winnaar van het Rijnlands Muziek Concours, de gitarist George Reijnders. Met hem wordt het Fandango van Boccherini gespeeld. Als klap op de vuurpijl zal aan het einde van de avond optreden de beroemde kunstfluiter Geert Chatrou. Hij zal het Sopranino-concert van Vivaldi vertolken en het concert wordt door hem afgesloten met de Badinerie van Bach. Kaarten zijn verkrijgbaar via info@ kamermuziekwarmond.nl, of via telefoonnummer 071-3013072.

genaanval. Leon Braunstahl, Tim Heemskerk en Kees Westerbeek zorgden binnen korte tijd voor een 6-12 voorsprong. De laatste tien minuten werd de wedstrijd wat plichtmatig uitgespeeld. De buit was binnen voor de bezoekers en KVS geloofde niet meer in een overwinning. De eindstand werd uiteindelijk bepaald op 8-15. Celeste Split, Leon Braunstahl en Tim Heemskerk hadden een belangrijke bijdrage aan de score. Een gehavend TOP heeft aan de verwachtingen voldaan en KVS verslagen. Dat was eenvoudiger dan vooraf gedacht. KVS was niet scherp en miste de beleving om het de Sassenheimers moeilijk te maken. Door de twee overwinningen op rij staat TOP nu bovenaan in de Ereklasse B. Vanaf komende week kan er serieuze tegenstand verwacht worden. Zaterdag 17 september speelt TOP de thuiswedstrijd tegen PKC. De ploeg uit Papendrecht is een goede bekende. Afgelopen seizoen was deze ploeg immers de medefinalist in de zaal- en de veldfinale. Dat alleen al maakt deze wedstrijd interessant. De wedstrijd begint om 15.30 uur en wordt gespeeld aan de Sportdreef in Sassenheim.

Techniekclinic bij Warmunda Warmond - Onlangs vond onder grote belangstelling een techniekclinic plaats bij Warmunda onder leiding van ‘Jeugdvoetbalopleiding’. Deze organisatie is gespecialiseerd in het verzorgen van scholing van jeugdvoetballers en is bij een groot aantal verenigingen actief. De spelers kregen een afwisselend programma, waarbij zij in aanraking kwamen met alle facetten van techniektraining. Dankzij het grote aantal balcontacten en uitdagende trainingsvormen konden de kinderen zich naar hartenlust uitleven. Op vrijdag 16 september zal de cursus techniektraining starten bij Warmunda voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 15 jaar. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Men kan zich hiervoor nog opgeven via info@jeugdvoetbalopleiding.nl. Groot voordeel van de Wiel Coerver-methode is dat kinderen niet alleen behendiger worden aan de bal en tweebenig oplossingen in het veld kunnen bedenken, maar vooral ook veel meer zelfvertrouwen en spelplezier gaan ervaren. Zowel leden als niet-leden van voetbalvereniging Warmunda kunnen zich hier uiterlijk 15 september voor opgeven.

Spirituele avond Voorhout - Maandagavond 19 september organiseert Het Signaal weer een spirituele avond in De Spelewey aan de Breughelhof 8 in Voorhout. Marja Huijbens zal deze avond boodschappen gaan geven aan de hand van vorige levens. De zaal gaat open om 19.30 uur en de avond begint om 20.00 uur. De entreekosten zijn 6 euro en zullen na aftrek van de vaste kosten bestemd zijn voor het WNF en Kikafonds.

Theo van Hage (met bloemen) werd benoemd tot erelid van De Wasbeek.

Theo van Hage erelid

Bridgeclub De Wasbeek viert 25-jarig jubileum Sassenheim - Op 3 september 1986 werd door Wil Tromp de Beginnersclub Bollenstreek opgericht. Na vijf jaar vond men zich niet langer een beginner en werd de naam gewijzigd in Bridgeclub De Wasbeek. Om dit te vieren is op 3 september door de Lustrumcommissie een feestelijke jubileumdrive met aansluitend een feestavond georganiseerd. De locatie was partycentrum La France in Oegstgeest. De 160 deelnemers, dus 80 paren, werden door ceremoniemeester Gé Meskers om ongeveer 13.00 uur naar binnen gestuurd om na het nuttigen van koffie met gebak te starten met de drive. Het was een geanimeerde bridgestrijd. Vooral de ronde waarin het Rad van Fortuin besliste wie welk contract ging spelen zorgde voor veel jolijt. Bovendien was iedereen van voldoende consumptiemunten voorzien. Dat de drive is gewonnen door Cock en Thea van der Lans betekende dat zij als eerste een keus mochten maken uit de artikelen op de uitgebreide prijzentafel, samengesteld door

de dames van de Lustrumcommissie. Maar ook degenen die op de tachtigste plek eindigden gingen tevreden met hun prijs naar huis. Na de prijsuitreiking was er plaats voor enige officiële handelingen. Ria Dahlkamp overhandigde de voorzittershamer aan Arno Grondsma. Hij kon zijn taak als voorzitter beginnen met twee leden in het zonnetje te zetten en te bedanken. In de eerste plaats Dahlkamp zelf, die de club vijf jaar geleid heeft en dat in de moeilijke periode waarin een nieuwe locatie gezocht moest worden. In de tweede plaats Theo van Hage. Niet alleen lid van het eerste uur, maar ook al die tijd de club dienende als penningmeester. Hiervoor is hij benoemd tot erelid. Daarna ging het feest van start. Op verschillende plekken van het partycentrum kon men drank, soep, kaas, flensjes, vlees, vis en andere lekkernijen in overvloed verkrijgen. Ook zorgde een DJ ervoor dat menigeen op de dansvoer terecht kwam om zich volledig uit te leven. Ook op het plein buiten bleef de stemming door het prachtige weer goed. Dus toen rond 23.00 uur iedereen naar huis ging was dat met een voldaan gevoel.

TPP pakt de punten tegen Bax in Voorhout Voorhout - Bax heeft de eerste wedstrijd in de zaalvoetbalcompetitie gespeeld. Meteen ook tegen een van de genoemde kampioenskandidaten: TPP uit Rotterdam. Coach Fatah Marfouk moest het doen zonder keeper Yorick Imthorn en Sander van Dam, die allebei geblesseerd waren. Direct vanaf de start was duidelijk dat het twee goede teams betreft die gelijkwaardig aan elkaar waren. Bax stond goed en kwam er met regelmaat gevaarlijk uit. En daar waar TPP gevaarlijk werd, was Bax-goalie Joey Hogemann attent. Na vijtien minuten spelen was het Bax dat de score opende. Een knal van Adil Harfaoui spatte uiteen op de paal, maar aanvoerder Kevin Compier was attent en schoot knap binnen in de rebound. Dit was een sein voor de gasten om aan te zetten. TPP zette Bax onder druk op zoek naar de gelijkmaker. Die viel dan ook kort voor rust na een goede actie over de linkerflank. Ruststand 1-1. Direct na de rust ging het hard met de goals. Binnen een minuut was het 2-2 door een Baxgoal van wederom Kevin Compier en een Rotterdamse intikker vanaf de aftrap. Bax leek daardoor even van slag, want vijf minuten later stond de 2-4 op het bord. Daar waar de verdediging in de eerste

helft zo goed was, zo matig was het in die vijf minuten. Bax moest dus in de achtervolging. En dat deed het goed ook. TPP werd onder druk gezet en de 3-4 van Adil Harfaoui was een aanzet tot meer. De 4-4 van Abdellah Zoulali was een terechte gelijkmaker, na een prachtige Bax-aanval over vier schijven. In de slotfase viel voor Bax dan net de wedstrijd de verkeerde kant op. TPP bleef kalm op hun kans loeren en dat is ook een kwaliteit van deze ploeg. Die kans kwam toen de scheidsrechter een fel duel om de bal bestrafte met een twee minuten tijdstraf voor Bax. Zwaar gestraft, maar wel de doorslag in deze wedstrijd. TPP speelde het perfect uit en de 4-5 was een feit. Het geluk liet de Voorhouters daarna in de steek. Adil Harfaoui raakte van afstand weer de paal, waarna Kevin Compier hard op de lat schoot in de rebound. In plaats van de 5-5 counterde TPP vrolijk naar de 4-6. Wedstrijd gedaan dus. Er had zeker meer ingezeten voor Bax. TPP was echter volwassener, had het geduld soms aan hun zijde, daar waar de organisatie bij Bax soms net ontbrak. Het beste team heeft dus gewonnen. De volgende wedstrijd voor Bax is een uitwedstrijd tegen Multicult 1 uit Den Haag en deze wordt gespeeld op vrijdag 16 september in sporthal Overbosch in Den Haag om 21.00 uur.


BEDS 2 BASIC

A MEG ! R LLETOP PS JS!! KNA RI N IT VOOR EE KWALITE

SP E DE EC N BO DÉ NR. 1 BEDDENSPECIALIST IN UW REGIO! IAL MA XS IST TR PR IN AS ING Kom langs voor ons UW SE complete assortiment aan RE N Boxsprings en Matrassen! GI O! NEDERLANDS, DUITS EN BELGISCH FABRIKAAT

TOP KWALITEIT BOXSPRINGS EN MATRASSEN VOOR DE LAAGSTE PRIJS IN NEDERLAND!! U kunt bij ons terecht voor een gedegen advies over de meest uiteenlopende Boxsprings en matrassen van een absolute TOPKWALITEIT!! Bij Beds 2 Basic bent u aan het juiste adres. Ma

s

MEGA ! KNALLER!

√ Laagste prijzen √ Beste kwaliteit √ Beste comfort √ TOP-advies √ TOP-service Ma

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING ST. MICHAEL ACTIE!!

tra

BODY KING

Bij Beds 2 Basic

tra

TOTAL SPRING

s

MEGA ! KNALLER!

ANTI-ALLERGISCH

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

2e

€ 299,-

60cm

BEST DEAL!

Eigenschappen:

Normaal 1199.-

√ 7-slags Pocketveer √ 360 veren m2 met 2,5 cm

DEZE WEEK VOOR

MATRAS √ Comfortschuim afdeklaag GRATIS! √ 5 ergonomische comfortzones

ONGELOOFLIJK COMPLEET!

Tijdelijk

Designhoofdbord! + 2 Beklede boxen + 2 Bonell geveerde matrassen gestoffeerd!! + 1 x molton matrasbedekking + hoogwaardig dekbed(den) + 1 comfort schuim topper! + 2 luxe kussens

√ 5 Elastisch dubbeldoek tijk Ma

tra

POLYSENSUAL

s

MEGA ! KNALLER!

499.-

60/70/80cm

PLEASURE COMFORT

s

MEGA ! KNALLER!

MATRAS GRATIS!

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING LONDON ACTIE!!

60cm

70/80/90cm € 399,-

Eigenschappen:

√ Dikke koudschuim vulling √ Hoge veerkracht √ Blijft koel tijdens de nachtrust √ Vormt perfect naar uw lichaam

Tijdelijk

NI

LAAGSTE PRIJS!

COMPLEET

A MEGR ! KNALLE !

LUXE!

s

W

!!

LU atras XE !

HEALTH EMPEROR (CLASSIC HANDMADE!)

#####

1299.-

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

Ma

€ 749,-

60cm

70/80/90cm € 849,-

Eigenschappen:

√ Silence Comfort (Astropur) √ 8 cm koudschuim √ 3cm Calipore (ventilerend schuim) √ 7 cm NASA traagschuim √ Elastisch dubbeldoek tijk (afritsbaar en wasbaar)

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

2e

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

€999,-

60cm

TOP RECENTIES VAN ONZE KLANTEN!! #####

Eigenschappen:

tra

s

60cm

√ Handgemaakt matras met 7 slags micro pocketveer √ 500 veren /m2 √ 7 comfortzones √ Zomer en Winterzijde

2e

MATRAS GRATIS!

NI

Ma

tra

EU

DREAM LATEX

s

W

LA Matra A s PR GST IJS E !

BASIC

!!

€ 799,-

2e

70/80/90cm € 949,-

Eigenschappen:

√ Koudschuim kern √ 7 Ergonomische Comfortzones √ Dubbeldoeks tijk! √ In harde en soft variant √ Anti-alergisch

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

Ma

tra

s

SPA SPRING

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

70/80/90cm € 249,-

√ Ergonomische Comfortzones √ Zeer veerkrachtig √ Superventilerend √ Optimale ondersteuning

2e

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

€ 49,-

€ 799,-

60cm

60cm

70cm € 79,-

√ 7-Slags pocketveer matras √ 360 veren/m2 met koudschuim

MATRAS afdeklaag GRATIS! √ 5 ergonomische comfortzones Tijdelijk

√ Elastisch dubbeldoek tijk M

RELAX SENSA

√ 18cm Latex Kern √ 1,5 cm doorgestikte traagschuim afdeklaag √ 7 comfortzones √ Anti-allergisch

LAAGSTE PRIJS! *PER MATRAS

Eigenschappen:

√ Goede matras voor de laagste prijs √ Geschikt voor vaste en verstelbare bedbodems

LU atras XE !

#####

LAAGSTE PRIJS!

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

#####

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

70/80/90cm € 899,-

Eigenschappen:

70/80/90cm € 399,-

Eigenschappen:

A MEGR! ! KNALLE

#####

Eigenschappen:

Tijdelijk

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

2e

De electrische versie vanaf 1799.- met wel 2x supersterke volva motoren beide afzonderlijk verstelbaar!! + 2x Luxe Remote Control

€ 179,-

70/80/90cm € 1299,-

s

€ 349,-

WINNAAR!!

A MEGR! ! KNALLE

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

WINNAAR!!

ANTI-ALLERGISCH

tra

60cm

Maat 1.40/1.60 én 180 breed!

BODY RELIEF

Ma

####

#####

Beds 2 Basic

#####

Beds 2 Basic

TOTAL RELAX

MEGA ! KNALLER!

TOP-AANBIEDING!

M

tra

√ 7-Slags pocketveer √ 360 veren m2 met 2cm HR50 koudschuim afdeklaag √ 7 ergonomische comfortzones √ Afritsbare en wasbare tijk

Normaal 2399.-

2-persoons boxspring (vast) met hoogwaardige vering! Geheel met de hand vervaardigd in de meest luxe uitvoering! + Luxe gestoffeerde Hoofdbord + TOPPER Comfortschuim voor ultiem slaapgenot + 2 GRATIS luxe POCKETVEER-matrassen!! Dit is een absolute klasse Boxspring exellent gestoffeerd én voor de laagste prijs ALLEEN bij Beds 2 Basic. (de beste klant-recenties)

Ma

EU

SILENCE COMFORT

Tijdelijk

NALLERS! ZE MEGAK LET OP ON gste prijs!! eit voor de laa alit kw ste De be

s

€ 269,-

MATRAS GRATIS!

Exclusief bij Beds 2 Basic

tra

MEGA ! KNALLER!

2e

MATRAS GRATIS!

70/80/90cm € 699,-

Eigenschappen:

60cm

Ma

SLEEP KING

MATRAS GRATIS!

2e

Eigenschappen:

Tijdelijk

2e

60cm

Ook verkrijgbaar in de maten 1.60 én 180 breed

√ 7-slags Pocketveer √ Perfecte luchtcirculatie √ Blijft koel in de zomer √ Optimale ondersteuning

s

ANTI-ALLERGISCH

Luxe Design hoofdbord + 2x electr. verstelbare boxsprings met pocketvering, + 2x supersterke volva motoren, + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen mét koudschuim, uitgevoerd in topkwaliteit stof, keuze uit diverse kleuren en maten!

Maat 1.40 breed

70/80/90cm € 299,-

tra

COMPLEET ELECTRISCH!

####

€ 269,-

60cm

Ma

WELNESS POCKETSPRING

Tijdelijk

999.-

tra

√ Top pocketveren √ 5-slags Bonell veer √ 2cm Polyether afdeklaag

€599,-

A MEGR ! KNALLE !

Normaal 2399.-

Ma

MATRAS GRATIS!

70/80/90cm € 299,-

Eigenschappen:

NALLERS! ZE MEGAK LET OP ON gste prijs!! eit voor de laa alit kw ste De be

MEGA KNALLER!

Tijdelijk

2e

DUITS EN BELGISCH FABRIKAAT!

√ 19cm SG25 Polyether kern √ Elastisch dubbeldoek tijk √ Handgrepen

MATRAS GRATIS!

2e

IN HOTELS DE MEEST GEBRUIKTE BOXSPRING VAN EUROPA

COMPLETE 2-PERSOONS ELECTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!!

Eigenschappen:

€ 249,-

60cm

Tijdelijk

Maat 1.20 + 1.40 breed

1.60 en 1.80 ook leverbaar!

Exclusief bij Beds 2 Basic

€199,-

2e

A MEGR ! KNALLE !

70/80/90cm € 349,-

2e

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

€ 799,-

60cm

70/80/90cm € 999,-

Eigenschappen:

√ NASA-traagschuim toplaag √ 360 veren per m2 √ 7 comfortzones √ In harde en soft variant √ WInter- en Zomerzijde

DIT IS MAAR EEN GEDEELTE VAN HET ASSORTIMENT - KOM LANGS VOOR HET COMPLETE ASSORTIMENT

ALLE MATRASSEN * 2 e MATRAS GRATIS!! NU MET 2 WEKEN

PROEF ! SLAPEN

E BIJ BEDS TOP-SERVIC

2 BASIC!

Onze Boxsprings √ Laagste prijzen √ Altijd kwaliteit √ GRATIS TOP-matrassen √ GRATIS Hoofdbord √ GRATIS Potenset

Onze Matrassen √ 2e Matras GRATIS √ 2 Weken proefslapen √ Beste comfort √ 5 jaar garatie √ Gratis advies

Openingstijden Ma. / Di. / Wo. 9:30 - 18:00 Do. / Vr. 9:30 - 21:00 Za. 9:30 - 17:00

 071 2000168

Adres: Kerkstraat 58 - Noordwijk (binnen) INGANG Passage

Koopavonden Do. / Vr.

18:30 - 21:00

De getoonde aanbiedingen zijn slechts een klein gedeelte van ons assortiment | Kom ook langs voor onze kwaliteits kussens en accessoires!

September 2011 Zet- en drukfouten voorbehouden

TL_week_37  

Franse film Columbiaantjes protesteren Afscheid van de pastoor Puntendeling voetbalderby SCHULTE BVBERNARD 6e Jaargang • nr. 37 Voor al uw k...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you