Page 1

Vorstelijk voordelig bouwen Woensdag 18 juli 2012

7e Jaargang • nr. 29

Geld vanwege Woensdag 18 juli 2012 grenscorrectie

7

Tractor redt 6e Jaargang

ambulance

11

nr.

29

www.conceptwonen.nl

Beuken naar de kapper

15

‘Niet aanspreekbaar wegens drankgebruik’

Burgemeester en politie kraken organisatoren van Leede Concert Warmond - Burgemeester Sander Schelberg en politiechef Jos Tonino hebben forse kritiek op de organisatoren van het Leede Concert, dat vier weken geleden uit de hand liep in park Groot Leerust in Warmond. Volgens beiden hebben de organisatoren van het concert zich niet aan gemaakte afspraken gehouden, en waren zij de bewuste avond niet aanpreekbaar wegens drankgebruik. Ook is er geen disproportioneel geweld gebruikt tegen bezoekers die zich niet hielden aan de aanwijzingen van de politie, zo maakten Schelberg en Tonino bekend tijdens een persbijeenkomst over de gebeurtenissen rond het Leede Concert.

Eiken systeemparket € 59,95 compleet gelegd!

www.kroonparket.nl

Door Piet van der Vooren Tijdens de persbijeenkomst gaf districtschef Jos Tonino van het politiedistrict Duin- en Bollenstreek een nauwkeurig verslag van de gebeurtenissen op woensdag 20 juni. “Aan de organisatie van het Leede Concert was een vergunning afgegeven tot middernacht. In de afgelopen twee jaar is men langer doorgegaan dan de vergunning toestond. Bovendien bleek in deze jaren dat er aanleiding was om zowel op de weg als op het water te controleren op het gebruik van alcohol. Deze punten zijn van tevoren besproken met de organisatie. We hebben toen ook laten weten dat we op 20 juni zouden controleren, dus de organisatie was daarvan op de hoogte. Daarom was de politie ook zichtbaar aanwezig. Ondanks deze waarschuwing waren er voor aanvang van het concert al elf personen geverbaliseerd wegens het overmatig gebruik van alcohol”, volgens Tonino. “De organisatie wist dat het vanaf middernacht stil moest zijn, maar toch kwam er rond kwart over twaalf nog luide muziek vanaf een van de boten die aanwezig was bij het concert. Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de organisatie om hierop toe te zien, maar die deed dat niet. De politie heeft de schipper van de boot toen aangesproken dat de muziek moest stoppen. Deze weigerde dat, omdat

Burgemeester Schelberg (links) en politiechef Tonino hebben forse kritiek op de organisatoren van het Leede Concert: “Ze waren niet aanspreekbaar wegens drankgebruik” (Foto: FBPS/Peter Schipper). hij volgens hem tot 1.00 uur vergunning had”, laat Tonino weten. Volgens burgemeester Schelberg is het “onzin” wat de schipper beweerde, omdat er geen vergunningen worden verstrekt aan individuele particulieren. Tonino: “We hebben de schipper toen gesommeerd om de muziek uit te doen, maar daar werd geen gevolg aan gegeven. We hebben vervolgens besloten om de man aan te houden en de muziekinstallatie in beslag te nemen”.

Niet aanspreekbaar Toen de politie wilde optreden tegen de schipper van de boot waarop muziek ten gehore werd gebracht, bemoeiden mensen op de vaste wal zich daarmee. “We hebben toen aan de organisatoren gevraagd om ervoor te zorgen dat de mensen zich zouden verwijderen. We hebben echter moeten constateren dat de organisatoren van het Leede Concert voor ons niet aanspreekbaar waren wegens drankgebruik. Omdat de schipper van de boot niet meewerkte en de mensen in het park zich ook niet verwijderden maar juist naar de boot gingen, hebben we meer poli-

Duurzaam drukwerk? Ontdek het op www.drukkerijallin.nl High quality printen en drukken Variabel printen Printing on demand Personaliseren Logo ontwerp Communicatieadvies Vormgeving en opmaak Voorraadbeheer

Drukkerij All-in produceert met 100% groene stroom en verstuurt haar post Co2 neutraal.

Drukkerij All-in, Katwijk 071 408 14 97

communicatie@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

Com mun icat ie - Creatie - Rea

lisat ie

tiemensen ingezet om de schipper te kunnen aanhouden en het publiek op afstand te houden. Omdat er teveel publiek in het park was om de schipper via de wal af te voeren hebben we dat uiteindelijk via het water gedaan”, aldus politiechef Tonino. Tijdens die actie werden door de politie nog verschillende andere aanhoudingen verricht. Daaronder was een inwoner van Warmond die een van de agenten aanviel. Deze raakte daarbij zijn wapenstok en pepperspray kwijt, en moest later in het ziekenhuis aan enkele verwondingen worden behandeld. Op een door een bezoeker van het concert gemaakt filmpje, dat is uitgezonden door TV West, is duidelijk te zien dat de Warmonder de agent aanvalt en om zijn nek gaat hangen.

‘Intimiderend’ Burgemeester Schelberg wijst de kritiek van sommige bezoekers van het Leede Concert dat de aanwezigheid van de politie als ‘intimiderend’ werd ervaren van de hand. “We hebben van tevoren duidelijk met de organisatie besproken hoe de politie zich die avond zou opstellen. Daarvan was men dus op de hoogte. Dat de organisatie dat vervolgens niet bekend heeft gemaakt aan de bezoekers valt dus de organisatie aan te rekenen, en niet de politie”, aldus Schelberg. Politiechef Tonino vult aan: “We hadden duidelijk gezegd dat we gezien onze ervaringen in voorgaande jaren van het begin af aan aanwezig zouden zijn. De organisatie wist dat, maar heeft dat niet bekend gemaakt aan de bezoekers”. Ondanks kritiek van bezoekers over het optreden van de politie is burgemeester Schelberg duidelijk over het gedrag van sommigen van hen. “Het geweldsmonopolie ligt bij de politie. Je hebt gewoon met je handen van agenten af te blijven, en hun bevelen

op te volgen. Met andere evenementen hebben we dit soort problemen niet, alleen met het Leede Concert. Drie jaar geleden zijn agenten ook al bekogeld met tomaten en bierflesjes. Toen hebben ze zich nog teruggetrokken. Nu is er voor gekozen om op te treden omdat de organisatie zelf niet in staat bleek om de orde te handhaven in het park. Bovendien waren er maar twee beveiligers door de organisatie aangetrokken, en dat was veel te weinig. Toen het uit de hand liep zag de politie zich dan ook genoodzaakt om geweld te gebruiken, en achteraf moeten we constateren dat het geweld proportioneel was”, aldus Schelberg. “Overigens hadden veel mensen niet in de gaten waarom de politie ineens zo optrad”, had hij wel gemerkt. “Dat kwam omdat men niet op de hoogte was van wat er zich daarvoor had afgespeeld. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de goedwillende mensen die werden overvallen door het optreden van de politie, het slachtoffer zijn geworden van het gedrag van sommige andere bezoekers”. Ook de kritiek dat er die avond geen politiemensen die lokaal bekend zijn in het park aanwezig waren, wuift Schelberg weg. “De leidinggevende politieman was bekend met de situatie ter plaatse, en ook de wijkagent van Warmond was er”.

‘Verbaasd’ De organisatie van het Leede Concert, de vereniging Vrienden in Warmond, wil nog niet inhoudelijk « « « « « «

Sanitaire installaties Dakbedekkingen Lood- en zinkwerken Centrale verwarming Airconditioning Luchtbehandeling

reageren op de bevindingen die de burgemeester en de politie bekend hebben gemaakt tijdens de persbijeenkomst. In een korte schriftelijke verklaring laat de vereniging weten: “Het bestuur van de vereniging Vrienden in Warmond is verbaasd. Wij waren niet uitgenodigd en wisten van niks. Dit ondanks het feit dat vanuit de voorzitter per mail op donderdagmorgen vroeg een verzoek voor overleg is gedaan aan de burgemeester. Hier is niets op vernomen. Wij zijn bezig met een eigen intern onderzoek en komen daar binnenkort mee naar buiten”. Burgemeester Schelberg spreekt overigens tegen dat hij daags na het concert een e-mail van de voorzitter van de vereniging heeft ontvangen. “Ik heb persoonlijk geen verzoek voor overleg ontvangen. Wanneer ik wel direct was benaderd had ik uiteraard de organisatie van het Leede Concert ontvangen, zoals ik ook met andere partijen heb gedaan die met mij wilden spreken over de gebeurtenissen. Ze waren en zijn welkom om te evalueren en lessen te leren voor de toekomst. Ik zal hen uitnodigen voor een evaluatie en voor een reactie op de conclusies van mij en de politie”, aldus Schelberg, die ook laat weten dat er op de donderdag na het Leede Concert wel een e-mail is binnengekomen die was gericht aan de ambtenaar die de vergunning voor het Leede Concert had afgegeven, waarin men met ongenoegen reageerde op het politieoptreden van de dag ervoor.

Folders bij deze krant

Ook uw folder huis-aan-huis, of heeft u geen folders ontvangen?

✆ (071) 402 29 01

www.uitgeverijverhagen.nl

LOODGIETERSBEDRIJF

C. HUNDERSMARCK BV Leiden 071-5223242 Voorhout 0252 -235679

WWW.HUNDERSMARCKBV.NL


gemeenteberichten Teylingen week 29 / 2012

Proef: later sluitingsuur terrassen bij mooi weer %FCVSHFNFFTUFSIFFGUPQKVMJCFTMPUFOBMTQSPFGFFO ontheffing van het sluitingsuur voor terrassen te verlenen CJKNPPJXFFS%FPOUIFGGJOHHFMEUWBOKVMJUPUFONFU TFQUFNCFS

WFSPPS[BLFOWPPSEFPNHFWJOH%FCVSHFNFFTUFSLBOCJK BBOUPPOCBSFPWFSMBTUEFPOUIFGGJOHWPPSJOEJWJEVFMFCFESJKWFO JOUSFLLFO

Wat houdt de proef in? #JKFFOUFNQFSBUVVSCPWFOEFยก$ NPHFOEFUFSSBTTFOFFO VVSMBOHFSPQFOCMJKWFO UPUVVS %FUFNQFSBUVVSXPSEU overdag gemeten.

Inbreng omwonenden 8PPOUVJOEFPNHFWJOHWBOFFOUFSSBTFOXJMUVNFFQSBUFO PWFSEFFGGFDUFOWBOIFUMBUFSFTMVJUJOHTVVSCJKNPPJXFFS .FMEUVEBOBBOWPPSEFLMBOLCPSEHSPFQWJBIFUFNBJMBESFT UFSSBTTFO!UFZMJOHFOOM.

Kijk op www.teylingen.nl "MTIFUUFSSBTXFFSJT TUBBUEJUPQXXXUFZMJOHFOOM6LVOU dan lezen of de terrassen die dag wel of niet langer geopend zijn.

Evaluatie %FQSPFGXPSEUHFร‘WBMVFFSENFUPNXPOFOEFO EFIPSFDBFO EFQPMJUJF;POPEJHXPSEFOOBBGMPPQWBOEFQSPFGEFSFHFMT aangepast.

Legitimatie bij de milieustraat *OXPOFSTWBOEFHFNFFOUF5FZMJOHFOLVOOFOIVOHSPG IVJTIPVEFMJKLBGWBMHSBUJTJOMFWFSFOCJKEFNJMJFVTUSBBU -FHJUJNBUJFJTIJFSCJKWFSQMJDIU VNPFULVOOFOBBOUPOFO EBUVJO5FZMJOHFOXPPOU )JFSEPPSCFQFSLFOXFEFLPTUFOWPPSEFJO[BNFMJOH FOLVOOFOXFEF[FEJFOTUBBOPO[FJOXPOFSTCMJKWFO BBOCJFEFO

Voorwaarden %FSVJNFSFPQFOJOHTUJKEFONPHFOOBUVVSMJKLHFFOPWFSMBTU Algemene plaatselijke verordening Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend aan: t 5BZMPS8JFOLDPOTMUBODZ#7 "NTUFSEBNWPPSIFUJOOFNFO van een standplaats in de Hoofdstraat in Sassenheim voor het promoten van Oxxio energie van 16 tot en met 20 juni 2012 (m.u.v. 19 juni) (09-07-12) Leegstandwet 0QHSPOEWBOBSUJLFMJTWFSHVOOJOHWFSMFFOEWPPSIFUNPHFO verhuren van de woning(en): t 1BSL,MJOLFOCFSHJO8BSNPOEWBOTFQUFNCFSUPUFO met 31 augustus 2014 (-09-07-12) t 7PPSIBWFOLXBSUJFSJO4BTTFOIFJNWBOKVMJUPUFO met 14 juli 2014 (10-07-12) t 4XFJMBOETUSBBUJO8BSNPOEWBOKVMJUPUFONFU juli 2014 (10-07-12) Marktverordening 0QHSPOEWBOBSUJLFMJTWFSHVOOJOHWFSMFFOEWPPSIFUJOOFNFO WBOFFOWBTUFTUBOEQMBBUTPQEFXFFLNBSLUBBO t #BSU3VJHSPL#MPFNFOIBOEFM /PPSEXJKLFSIPVUWPPSFMLF WSJKEBHPQEFXFFLNBSLUJO7PPSIPVUWBOBGKVMJ 07-12) Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 0QHSPOEWBOBSUJLFMJTPOUIFGGJOHWFSMFFOEBBO t 8"WBOEFS1PVX,SBBO 4BTTFOIFJNWPPSIFUQBSLFSFO [POEFSQBSLFFSTDIJKGPQIFUQBSLFFSUFSSFJO)PPGETUSBBUUP OVNNFSUNFOQBSLFFSUFSSFJOBDIUFSEF"#/".30 (09-07-12) Woonschepenverordening 7FSHVOOJOHPQHSPOEWBOBSUJLFMWPPSIFUJOOFNFOWBOFFO MJHQMBBUTNFUFFOXPPOTDIJQJTWFSMFFOE t 7PPSEFCPPU*OEF#PPU HFMFHFOJO%F;JKQJO8BSNPOE 07-12) Bezwaar Hoe kunt u bezwaar maken? "MTVIFUOJFUFFOTCFOUNFUEJUCFTMVJULVOUVTDISJGUFMJKLFFO CF[XBBSTDISJGUJOEJFOFOCJKIFUDPMMFHFWBOCVSHFNFFTUFSFO XFUIPVEFSTWBO5FZMJOHFODREFCVSHFNFFTUFSWBO5FZMJOHFO "BOIFUJOEJFOFOWBOFFOCF[XBBSTDISJGU[JKOHFFOLPTUFO WFSCPOEFO 6XCF[XBBSTDISJGUCFWBUEFWPMHFOEFJOGPSNBUJF t VXOBBNFOBESFT t EFEBUVNXBBSPQVIFUCF[XBBSTDISJGUJOEJFOU t VXIBOEUFLFOJOH t FFOPNTDISJKWJOHWBOIFUCFTMVJUXBBSVIFUOJFUNFFFFOT CFOU t EFSFEFO FO WBOVXCF[XBBS Binnen welke termijn? 6IFFGU[FTXFLFOEFUJKEPNFFOCF[XBBSTDISJGUJOUFEJFOFO %FUFSNJKOCFHJOUUFMPQFOWBOBGEFEBHOBEFWFS[FOEEBUVN WBOEF[FCSJFG

Indienen van een verzoek om voorlopige voorziening )FUJOEJFOFOWBOFFOCF[XBBSTDISJGUCFUFLFOUNFFTUBMOJFUEBU IFUCFTMVJUXBBSUFHFOVCF[XBBSNBBLUOJFUJOXFSLJOHUSFFEU "MTVIFUCFTMVJUPQLPSUFUFSNJKOXJMUUFHFOIPVEFO NPFUV OBBTUIFUCF[XBBSTDISJGUFFOBQBSUWFS[PFLPNFFOAWPPSMPQJHF WPPS[JFOJOHCJKEF3FDIUCBOLJOEJFOFO)JFSWPPSNPFUV HSJGGJFLPTUFOCFUBMFO 6XWFS[PFLPNWPPSMPQJHFWPPS[JFOJOHCFWBUEFWPMHFOEF informatie: t VXOBBNFOBESFT t EFEBUVNXBBSPQVEFWPPSMPQJHFWPPS[JFOJOHJOEJFOU t IFUCFTMVJUXBBSUFHFOCF[XBBSCFTUBBU t FFOLPQJFWBOIFUCF[XBBSTDISJGUEBUVCJKEFHFNFFOUF 5FZMJOHFOJTJOHFEJFOE Dit verzoek stuurt u naar: 7PPS[JFOJOHFOSFDIUFSSFDIUCBOLT(SBWFOIBHF TFDUPS #FTUVVSTSFDIU 1PTUCVT &)%FO)BBH 6LVOUPPLEJHJUBBMIFUCFSPFQFOWFS[PFLTDISJGUJOEJFOFOCJK HFOPFNEFSFDIUCBOLWJBIUUQMPLFUSFDIUTQSBBLOM CFTUVVSTSFDIU%BBSWPPSNPFUVXFMCFTDIJLLFOPWFSFFO FMFLUSPOJTDIFIBOEUFLFOJOH %JHJ% ,JKLPQEFHFOPFNEFTJUF WPPSEFQSFDJF[FWPPSXBBSEFO Oplaadpunt elektrische voertuigen 8JKIFCCFOPQKVMJCFTMPUFOPNUXFFQBSLFFSQMBBUTFOJO 5FZMJOHFOUFSFTFSWFSFOWPPSFMFLUSJTDIFWPFSUVJHFO0QEF EFTCFUSFGGFOEFMPDBUJF UFSIPPHUFWBO#PFLFOCVSHMBBOJO 7PPSIPVU XPSEUEPPS4UJDIUJOH&MBBEFFOPQMBBEQVOUJOHFSJDIU WPPSFMFLUSJTDIFWPFSUVJHFO0QEJUNPNFOUXPSEUGFJUFMJKLรรO QBSLFFSQMBBUTHFSFTFSWFFSE XBBSCJKVJUCSFJEJOHOBBSUXFF QBSLFFSQMBBUTFONPHFMJKLCMJKGUJOEJFOEBBSCFIPFGUFBBOJTJOEF UPFLPNTU)FUCFTMVJUMJHUUFSJO[BHFCJKEFSFDFQUJFWBOIFU HFNFFOUFLBOUPPSJO4BTTFOIFJNWBOKVMJUPUFONFU 29 augustus 2012. Bezwaarmogelijkheid 5PUFONFUBVHVTUVTLVOOFOCFMBOHIFCCFOEFOUFHFO FFOCFTMVJUFFOHFNPUJWFFSECF[XBBSTDISJGUJOEJFOFOCJKIFU DPMMFHFWBOCVSHFNFFTUFSFOXFUIPVEFST 1PTUCVT ;+ 7PPSIPVU)FUCF[XBBSTDISJGUCFWBUUFONJOTUFOBBN BESFTFO XPPOQMBBUTWBOEFCFMBOHIFCCFOEF BMTNFEFFFOPQHBWFWBO EFCF[XBSFOEJFUFHFOEJUCFTMVJUCFTUBBO)FUCF[XBBSTDISJGU EJFOUHFEBUFFSEFOPOEFSUFLFOEUF[JKO Publicatie vastgestelde beleidsregel briefadres gemeente Teylingen )FUDPMMFHFWBOCVSHFNFFTUFSFOXFUIPVEFSTIFFGUJO[JKO WFSHBEFSJOHWBOKVOJEFCFMFJETSFHFM#SJFGBESFT HFNFFOUF5FZMJOHFOWBTUHFTUFME%F[FCFMFJETSFHFMUSFFEUJO XFSLJOHPQKVMJ %F8FUHFNFFOUFMJKLFCBTJTBENJOJTUSBUJF (#" NBBLUIFU NPHFMJKLPNOBEFSFSFHFMTUFTUFMMFOBBOIFUBBOWSBHFOFO IPVEFOWBOFFOCSJFGBESFTJOEF(#"%F[FOBEFSFSFHFMT[JKO

PQHFOPNFOJOFFOCFMFJETSFHFM*OEF[FCFMFJETSFHFM[JKOEF DSJUFSJBHFTUFMEXBBSBBOFFOBBOWSBHFSWBOFFOCSJFGBESFTNPFU WPMEPFO%F[FDSJUFSJBIFCCFOCFUSFLLJOHPQEFWFSTDIJMMFOEF TJUVBUJFTEJFFFOCSJFGBESFTOPPE[BLFMJKLLVOOFONBLFOFOPQ EFXJK[FIPFFFOBBOWSBBHJOHFEJFOELBOXPSEFO 6LVOUEFCFMFJETSFHFMJO[JFOPQXXXUFZMJOHFOOM0PLMJHUEF CFMFJETSFHFMHSBUJTUFSJO[BHFJOIFUHFNFFOUFLBOUPPS5FHFO CFUBMJOHWBOEFMFHFTLPTUFOLVOUVFFOFYFNQMBBSWBOEF CFMFJETSFHFMPOUWBOHFO Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure) t )PPGETUSBBU #"4BTTFOIFJN WFSCPVXFOXPPOIVJT tot 6 appartementen (10-07-12) t )FSFOTUSBBU ,+7PPSIPVU HFEFFMUFMJKLWFSBOEFSFOWBO IFULP[JKOJOEFWPPSHFWFMPQEFFWFSEJFQJOH 

t U+PQQF 8BSNPOE IFUWFSMFOHFOWBOEFTUFJHFS 

Voorgenomen verlening omgevingsvergunning met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 8JK[JKOWBOQMBOWPPSEFWPMHFOEFQMBOOFO omgevingsvergunning te verlenen. t .HS"FOHFOFOUMBBO 8BSNPOE CSBOEWFJMJHHFCSVJL .BSJร‘OHBFSEF Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar en beroep) t 1SJOT)FOESJLMBBO $-4BTTFOIFJN VJUCSFJEFO QSBLUJKLSVJNUF 

t +BDPCBWBO#FJFSFOXFH ,87PPSIPVU WFSHSPUFOWBO de woning (10-07-12) Commissie Welstand &FOTQFSUXFFXFLFOPQNBBOEBHCFIBOEFMUFFOEFTLVOEJHF WBOEF8FMTUBOETDPNNJTTJFWBOBGVVSEFQSPKFDUFOJOIFU HFNFFOUFLBOUPPS%F[FCFTQSFLJOHFO[JKOPQFOCBBS7PPSIFU JO[JFOWBOEFBHFOEBPGIFUNBLFOWBOFFOBGTQSBBLLVOUV DPOUBDUPQOFNFONFUIFUHFNFFOUFLBOUPPS%FFFSTUWPMHFOEF welstandsvergadering is maandag 23 juli 2012 Inzien, zienswijzen, bezwaar of beroep 1. Inzien binnengekomen aanvragen #JOOFOHFLPNFOBBOWSBHFOLVOUVJO[JFOCJKCBMJF CPVXFOFO


18 JULI 2012

pagina 3

wonen) in het gemeentekantoor. Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen. 2. Zienswijzen tegen voorgenomen besluiten met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht Deze voorgenomen besluiten liggen vanaf 19 juli 2012 tot en met 30 augustus 2012 ter inzage bij balie 7 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Gedurende de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Als u geen zienswijze heeft ingediend kunt u later niet in beroep tegen de beslissing. 3. Bezwaar tegen verleende vergunningen Als boven het project staat aangegeven dat er een mogelijkheid is tot bezwaar en beroep, kunt u bezwaar maken. Hierbij dient u rekening te houden met het volgende: De genoemde data bij de verleende vergunningen zijn de data waarop deze zijn verzonden. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken - vanaf de dag na de verzendingsdatum van betreffende vergunning - een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen.

Het bezwaarschrift moet bevatten: t /BBNFOBESFT t %BUVN t 0NTDISJKWJOHWBOEFCFTMJTTJOHXBBSUFHFOCF[XBBSCFTUBBU t 3FEFO FO WBOIFUCF[XBBS t )BOEUFLFOJOH

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een FMFLUSPOJTDIFIBOEUFLFOJOH %JHJ% ,JKLPQEFHFOPFNEFTJUF voor de precieze voorwaarden. 5. Beroep tegen verleende vergunningen Als boven het bouwplan staat aangegeven dat er alleen beroep mogelijk is, kunt u beroep aantekenen. De genoemde data bij de verleende vergunningen zijn de data waarop deze zijn verzonden. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken vanaf de dag na de verzendingsdatum van betreffende vergunning - beroep aantekenen bij de rechtbank. Rechtstreeks beroep is mogelijk voor diegenen die een zienswijze hebben ingediend, en voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijze hebben ingediend.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: t /BBNFOBESFT t %BUVN t #FTMVJUXBBSUFHFOCF[XBBSCFTUBBU t ,PQJFWBOIFUCF[XBBSTDISJGUEBUCJKEFHFNFFOUF5FZMJOHFOJT ingediend.

Een beroepschrift dient te worden gericht aan de rechtbank te Den Haag sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Het adres is: Voorzieningenrechter rechtbank ’s-Gravenhage Sector Bestuursrecht Postbus 20302 2500 EH Den Haag

KOM

BEL

KLIK

Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie 18 juli 2012.

www.teylingen.nl

Gemeente Teylingen Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout Telefoon: 14 0252 gemeente@teylingen.nl www.teylingen.nl

14 0252

Bezoekadressen Gemeentekantoor: Wilhelminalaan 25 in Sassenheim Bestuurscentrum: Raadhuisplein 1 in Voorhout De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.

B&nd@Work

Voorhoutse band bij beste achtenveertig van Benelux Voorhout - De Voorhoutse band B&nd@Work is in de Clash of The Coverbands Benelux-competitie doorgedrongen tot de kwartfinales. Daardoor behoort de band nu al tot de beste 48 bands van de Benelux op dit moment. Op 21 september vindt de kwartfinale plaats in Zaal Duyker in Hoofddorp. Daar hoopt de band de halve finale te bereiken. De entree bedraagt â‚Ź 12,50 aan de zaal, waarvoor men alle kwartfinalisten kan bekijken en beluisteren. De finale van de Clash of The Coverbands is volgend jaar in zaal 013 in Tilburg. Behalve veel mediaaandacht ontvangt de winnaar een clubtour van twintig optredens langs de grotere podia in de Benelux. De Voorhoutse band B&nd@Work. Vanaf de kwartfinales wordt ook de steun van het publiek belangrijk. Zij kunnen stemmen op hun favoriete band van de avond en die band gaat door naar de volgende ronde. Koninklijke Beuk Touringcars gaat B&nd@Work helpen door een tou-

ringcar in te zetten voor alle fans van de band. De bus vertrekt vanaf het station in Voorhout naar Hoofddorp en na afloop wordt iedereen weer teruggebracht.

Afhankelijk van de belangstelling worden er meerdere bussen ingezet. Reserveren kan via de evenementenpagina op de website van Beuk: www.beuk.eu/arrangementen/concerten-en-evenementen.

Wilhelminalaan 25, Sassenheim

Openingstijden gemeentekantoor: Maandag 8.30-13.00 uur Dinsdag 8.30-16.00 uur Woensdag 8.30-16.00 uur Donderdag 8.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-16.00 uur Zorgloket/ISD:

9.00-12.00 uur

Balie politie: Maa/woe/vrij Dinsdag Donderdag

9.00-13.00 uur 13.30-16.00 uur 13.30-17.00 uur en 18.00-20.00 uur

Kunstenaars in De Pomp Warmond - Tot en met 1 augustus is er een expositie ingericht met twee kunstenaars in galerie De Pomp aan de Dorpsstraat 38 in Warmond. Margot EngbertsMeijer exposeert schilderijen met olieverf. Een mengsel van fantasie en werkelijkheid vertegenwoordigen haar huidige werk. Zij heeft genoten van het creeĂŤren. Ze begint schetsend en ordenend en het kleurpalet te bepalen is het volgende. Daarna gaat ze geheel op in het scheppen van vormen en beelden. Romee Kanis exposeert bronzen beelden. Kanis woont in een stolpboerderij in Zijpe waar ook haar beeldentuin is. In Schermerhoorn is haar atelier en werkplaats. Op haar achttiende begon ze met het tekenen van portretten. Ze werkte in vele grote steden in Europa. Door het reizen werd haar blik op mensen verbreed. In de loop der jaren ging ze ook schilderen en druktechnieken toepassen. Eind jaren tachtig begon ze met beeldhouwen. Daar bleek haar grote passie te liggen. Kanis kreeg les van verschillende bekende beeldhouwers. Ze vervaardigt ook portretten, waar altijd iets van het persoonlijke karakter in doorklinkt. Een perfecte balans is haar uitgangspunt, en zo geeft zij haar werk diepgang.

Schilderijen in bibliotheek Sassenheim - In de maanden juli en augustus exposeert Camilla MacMillan-Hughes in Bibliotheek Bollenstreek in Sassenheim. Voor de eerste keer zal kunstenares Camilla MacMillan-Hughes haar werk in Nederland exposeren. Zij schildert portretten van mensen en dieren, landschappen, stillevens en abstract werk. Eerder werkte zij vooral met olieverf, maar in de laatste jaren is pastel favoriet. Als dochter van een internationaal bekende kunstenaar uit de Bahama’s laat zij haar eigen stijl en veelzijdigheid zien. Hoewel zij zo’n achttien jaar geleden naar Nederland verhuisde, zijn de meeste van haar werken verkocht aan internationale kunstverzamelaars. MacMillan-Hughes is geïnspireerd door wat zij om zich heen ziet en dit komt tot uiting in haar werk. Haar liefde voor dieren is duidelijk zichtbaar in de verschillende dierportretten. Door haar jeugd in het Caribisch gebied is zij goed in staat om de warmte en de aard van dit gebied vast te leggen. Haar abstract werk is vloeiend van lijn en kleurrijk. De expositie is de hele maand juli en augustus tijdens openingsuren in de bibliotheek van Sassenheim te bezichtigen.


Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832 Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Op afspraak kan aan huis getaxeerd worden. WWW.ONDERDEBOOMPJES.NL Tevens inkoop van (sloop) goud tegen directe contante betaling!

##0&#)10$'2'4-652#4'4+$5}EKXIN2T2T ***** +05&#)G)#0)'0/'07/'65.+$610)}EMXKI2T2T ***** 1'05&#)11&<''g/'07}FHXKI2T2T

experts in autorecycling

***** 10&'4&#)H)#0)'0*'(5/'07}GFXIN2T2T 4<+,09''4<''795'/155'.'0 | +,8'4-12'011-&+0'4$100'0 1144'5'48'4+0)'0UjNKEkHNEMMML

Verkoop V k van gebruikte b ikt en nieuwe i onderdelen, tevens inkoop van uw sloop- of schadevoertuig met afgifte RDW-vrijwaring. Voorschoterweg 41 2235 SE Valkenburg Z.H. Telefoon 071 531 51 01

64#0&4'56#74#06j'k+0+0)EMÂ&#x2DC;64#0&8#-EM#69+,-Â&#x2DC;'.TNKEgHNEMMML

Hanepoel 4 2136 NJ Zwaanshoek N.H. Telefoon 023 584 54 35

www.gebr-opdam.nl

3.500 M2 MEUBELEN | SLA APCOMFORT | WOONACCESOIRES | ADVIES OP MA AT!

TR Collection 3-zitsbank Master

Lumiere Grote lantaarn â&#x20AC;&#x2DC;Boisâ&#x20AC;&#x2122;

FB Model Bijzettafel â&#x20AC;&#x2DC;Claireâ&#x20AC;&#x2122;

KM Bedset 180br + 2 nakoâ&#x20AC;&#x2122;s â&#x20AC;&#x2DC;Bloxâ&#x20AC;&#x2122;

Leder grijs antraciet Van 1795,- nu 1188,-

Grijs/zwart Van 119,- nu 89,-

Aluminium Van 129,- nu 89,-

Eiken 108 Van 1795,- nu 999,-

Van Dijk Vitrinekast Malta Kersen natuur Van 2495,- nu 995,-

Crack Fauteuil no.45 Stof Castle zw/w Van 495,- nu 299,-

Machalke 3-zitsbank Passadena

Machalke 4-zitsbank Cassanova

Leder belsoave Arachide Van 3365,- nu 2395,-

Leder Pure Aniline Zwart Van 4299.- nu 2899,-

Henry Buffet Napoli NA17

Cabinetkastje Shutter

155br oud wit Van 1295,- nu 895,-

Oud wit Van 499,- nu 359,-

BookCase oudwit + ladder

Colina 3-zitsbank no. 2502

KM Tafel + 6 stoelen Eiken 08 â&#x20AC;&#x201C; llook Zwart Van 2295,- nu 1299,-

Hoogglans zwart Van 739,- nu 488,-

Geitenhuid Van 139,- nu 89,-

EN ER IS NOG VEEL MEER...

2.40/1.05 Van 799,- nu 588,-

Colina Hoekbank 2618

Proline Dressoir 220

Immo Casual

Elektr. Verstelb. Leder Choco bruin. Geheel compleet Van 5395,- nu 3395,-

Gestoomd Eiken Rustiek Van 1495,- nu 795,-

3-zits bank, stof lounge grijs, superlatex kussens Van 1795,- Nu 1288,-

Space 3-zits bank Mondeal

Riviera Cabinetkastje

Henry Vitrinekastje Blacky

Stof beige frotter Van 1595,- nu 695,-

Earth Collection Kruk Bamboe

RESTYLINGS OPRUIMING

2x elekt. Verstelb. Zitting + 2-zitsbank, leder bordeau rood Van 3595,- nu 2495,-

Oud wit Van 799,- nu 499,-

JR Collection Commode Antique

Zwart Van 895,- nu 450,-

Colina Hoekbank 328 leder broken white. Geheel compleet. Van 4595,- nu 2995,-

Loui Salonkoffer Avignon

Riviera Vitrinekast Menton

Leder zwart Van 1895,- Nu 1188,-

9010 Wit/eiken middenblad Van 1695,- nu 1288,-

Jess Fauteuil 0440

Royal Gourdon

Leder Buffel rood RVS Slede Van 895,- nu 488,-

2,5-zitsbank leder Nappa zwart Capiton Interieurzitting Van 3295,- nu 2195,-

Queens Sofa de Paris

Monte Christo Side Table

Colijn Interieur Verdamstraat 6 Hoek Hoge Rijndijk 2313 PN Leiden T (071) 514 24 21

Harbour Vitrinekast Bach Massief. Koloniaal Van 1695,- nu 995,-

Stof Madison Van 1095,- nu 899,-

Zwart antiek + mahony blad Van 469,- nu 299,-


18 JULI 2012

pagina 5

Helft van adressen onterecht

Gemeente Teylingen pakt fraude met briefadressen aan

Door Nico Kuyt Om in de Gemeentelijke Basisadminisatratie (GBA) opgenomen te zijn, moet een persoon ook in Teylingen een woonadres hebben. Iedereen moet ergens in Nederland eenmaal in een GBA ingeschreven staan, anders vervallen bijvoorbeeld de rechten op AOW en dergelijke. Soms zijn er echter geldige redenen dat niet op een adres in de gemeente gewoond wordt, maar men toch in de GBA staat. Bijvoorbeeld als iemand is opgenomen in een inrichting, verpleeghuis of blijfvan-mijn-lijf-huis. Ook zijn er die een ambulant beroep hebben, zoals schippers. Tevens kan men van-

wege een kort verblijf in het buitenland, onder andere voor studie, wel ingeschreven staan maar niet op het adres wonen. Verder zijn er nog dak- en thuislozen. Zij hebben dan een briefadres in Teylingen. De afgelopen jaren is het aantal personen met zo´n adres gestegen tot boven de 150. Naar schatting heeft slechts de helft een geldige reden om een briefadres in Teylingen aan te houden. De rest lijken vooral personen te zijn die geÍmigreerd zijn en zo onterecht nog pensioen en AOW opbouwen. Ook zijn er personen die onterecht een uitkering of subsidie ontvangen omdat de partner elders met een briefadres staat ingeschreven, terwijl ze toch samenwonen. Zo ontlopen zij de Belastingdienst, deurwaarder en schuldeiser. In het land is zelfs een levendige handel in briefadressen ontstaan.

Paal en perk Om het toenemend aantal fraudegevallen tegen te gaan heeft wethouder Kees van Velzen nadere regels opgesteld voor het houden van een briefadres. Er is nu een vragenformulier dat moet worden ingevuld om de reden duidelijk te maken. Verder wordt een briefadres slechts verstrekt voor een periode

van zes maanden en kan dit op verzoek ĂŠĂŠn keer met een periode van zes maanden worden verlengd. Dit geldt evenwel niet voor mensen die verblijven in een instelling, opvarenden zijn op een schip, of daken thuisloos zijn. Onderzoek moet wel aantonen dat dit inderdaad zo is. Voor de overigen kan de maximaal toegestane termijn van ĂŠĂŠn jaar bijvoorbeeld gebruikt worden voor de studie in het buitenland of als een korte overbrugging bij een verhuizing tussen het oude en nieuwe woonadres. Bij het vermoeden van valsheid in geschrifte doet de gemeente aangifte bij justitie. De briefadressen die al zijn toegekend krijgen een overgangsperiode van zes maanden.

Gelanceerd bij aanrijding Voorhout - Vorige week donderdagmiddag vond op de Loosterweg in Voorhout rond half zes een botsing plaats tussen twee autoâ&#x20AC;&#x2122;s. Een auto die uit een uitrit kwam werd geramd door een auto die op de Loosterweg reed. De auto die uit de uitrit kwam werd gelanceerd en is tegen een elektrahuisje tot stilstand gekomen. De schade aan de auto viel echter mee. De auto die vanuit de richting Lisse naar Voorhout reed heeft wel flinke schade opgelopen. Een ambulance heeft de inzittenden van de autoâ&#x20AC;&#x2122;s nagekeken, maar niemand raakte gewond.

Praten over opvolging Teylingen - De fractievoorzitters in de gemeenteraad van Teylingen gaan met de Commissaris van de Koningin van de provincie Zuid-Holland praten over de opvolging van burgemeester Schelberg.

Derde op het WK Voorhout - Voorhouter Ronald van Haarlem is met zijn team in Las Vegas derde geworden op de wereldkampioenschappen patisserie. â&#x20AC;&#x153;Op een paar kleinigheden na ging alles goed. Alle showstukken bleven staan en alle eetbare producten waren op tijd afâ&#x20AC;?, zo laat Van Haarlem weten. Japan eindigde op de eerste plaats en de VS op de tweede. Op de foto van links naar rechts Jan Willem Jansen, Ronald van Haarlem, backup Ramon Huigsloot, Daniel Jansen en jurylid Adriaan van Haarlem.

SASSENHEIM

VERSTRIO

Noordzee Scholfile t,

seizoensvis

Verse heekfilet ha asjes Zalmsalade

uit eigen keuken

1,49 100 gram 1,49 100 gram

100 gram 0,99

Katwijkse Cockta il 2,75 p.st. 2 voor 5, 00 Nieuwe haring 1,75 p.st. 4 voor 6, 00 Nieuwe bokking 1,25 p.st. 5 voor 5, 00 Op woensdag 500 gr. kibbeling

6,50

Schuitemakerâ&#x20AC;&#x2122;s Fi sh wo t/m vrij van 12 & Chips, open van .0 Zaterdag van 12.0 0 tot 18.00 uur 0 tot 17.00 uur

Naar verwachting zal in Teylingen eerst een waarnemend burgemeester worden benoemd, omdat het sollicitatietraject zich over enkele maanden uitstrekt. Zoals bekend is Schelberg door de gemeenteraad van Hengelo voorgedragen om per 1 oktober burgemeester van deze Twentse gemeente te worden.

Jongerenwerk met tuktuk de straat op Teylingen - Het ambulant jongerenwerk van de stichting Factor Welzijn zal in de zomerperiode groepen jongeren in Teylingen op straat opzoeken met een tuktuk (zie foto). Met het karretje is het gemakkelijker geworden om op ad hoc-basis sport- en spelactiviteiten te organiseren op pleintjes en op straat. Middels de samenwerking met de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Voorhout (SJJV), die in het bezit is van de tuktuk, is het mogelijk het autootje voor deze doeleinden te gebruiken. De tuktuk zal in geheel Teylingen worden ingezet. Meer informatie over het ambulant jongerenwerk in Teylingen en de locaties waar zij zich zullen begeven met de sport- en spelactiviteiten, kan men vinden op www.jeugdopstraat.nl.

Leegstand kantoren Teylingen is gestegen Teylingen - Op 1 januari van dit jaar kampte Teylingen met een leegstand van kantoren van 11,1 procent. Dit toont de jaarlijkse kantorenmonitor van de regio Holland Rijnland aan. In 2010 daalde de leegstand nog van 9,7 procent naar 8,4 procent, maar in 2011 kwamen er twee nieuwe locaties bij en werd de voorraad vergroot. Teylingen kent nu 62 kantoorlocaties met een totale bruto vloeroppervlakte van 57.600 m2. Ongeveer de helft heeft een oppervlakte kleiner dan 500 m2. De grootste leegstand is te vinden in de grootte van 500 tot 2500 m2. Daar staan er 23 van in Teylingen, waarvan begin dit jaar 23,8 procent leeg stond. In heel Nederland is er een overcapaciteit aan kantoren. Voor een deel ligt dit aan de crisis, maar ook is er in het verleden door de vastgoedinvesteerders teveel gebouwd. Om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen heeft de regio een regionale kantorenstrategie ontwikkeld. Dit laat alleen nog een beperkte ontwikkeling van kantoren toe op de juiste plekken. Bij kantoren op

Chauffeur/Verkoper GuillaumeCoin

een roerbakgerecht in een handomdraai

Weekaanbiedingen

0.95 25 . 1 n ee Hollandse bosp oen Vers gesneden watermel 0.49 79 . 0 Vakantiesalade 69 Maaltijd van de week: . 0 aĂŻ w Ha ol Zuurko 75 Elke woensdag: . 1 s Perssinaasappel

..... ..... .... Krop Lollo Verde sla.....

grote bos ......

500 gram ....................

..... ..... ..... ..... ..... .....

....

100 gram .............

100 gram . . . . . . . . . . . . . .

10 stuks . . . . . . . . . . .

Tel. winkel: 0252-2101 51 Oude Haven 3 - Sasse nheim

verkeerde locaties wordt gekeken of de functie omgezet kan worden, bijvoorbeeld naar wonen, om zo meer schaarste in de markt te brengen. De aanpak is ook wel nodig, want van alle kantoorpanden die dit jaar in de regio leegstaan zoekt 58 procent al meer dan twee jaar naar een nieuwe gebruiker. Overigens steekt de leegstand in Holland Rijnland met 12,8 procent nog altijd gunstig af tegen het landelijk gemiddelde van 14 procent. Teylingen zit met 11,1 procent dus iets onder beide percentages.

v.d. Veer

heim Hoofdstraat 259 - Sassen Tel./Fax: 0252-232141

,&634-"(&3,001+&

4 gem. speklappen + 4 hamburgers

595

TBNFO

41&$*"-

Wave

kipfilet met ontbijtspekHS

160

7-&&48"3&/,001+&

Bij 100 gram Serranoham GRATISHSBNLJQTBMBEF

Scholten keurslager

Aanbiedingen geldig van 16-07-2012 t/m 21-07-2012

Teylingen - Het gesjoemel met briefadressen moet afgelopen zijn, vindt de gemeente Teylingen. Het blijkt namelijk dat ongeveer de helft van de mensen die zoâ&#x20AC;&#x2122;n adres hebben dit gebruikt om bijvoorbeeld de Belastingdienst of de deurwaarder te ontlopen. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom nu strengere regels opgesteld. Bij een vermoeden van fraude wordt voortaan aangifte gedaan bij justitie.

)PPGETUSBBUt4BTTFOIFJN 5FMt'BY XXXTDIPMUFOLFVSTMBHFSOM JOGP!TDIPMUFOLFVSTMBHFSOM


pagina 6

18 JULI 2012 COLOFON

KERKDIENSTEN

FAMILIE-BERICHTEN Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

www.deteylinger.nl Twitter: @DeTeylinger Oplage 16.000 Uitgave van

Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Teylinger. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

Kerkdiensten van donderdag 19 t/m woensdag 25 juli.

Sassenheim RK-Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Zondag: 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang. Protestantse Gemeente: - Dorpskerk (Hoofdstraat 217): Zondag: 10.00 uur ds. A.A. Bosma. - Julianakerk (Julianalaan 6): Zondag: 10.00 uur ds. H.R. Betting. Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): Zondag: 10.00 uur W. Clement.

Voorhout RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): Donderdag: 18.45 uur Eucharistieviering in Dagkapel. Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Golden Harvest. Zondag: 10.00 uur Woord- en communieviering met samenzang. Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): Zondag: 10.00 uur ds. J-W. Korpelshoek, Katwijk.

Warmond RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang. RK-Kapel MariĂŤngaerde (Mgr. Aengenentlaan 3): Donderdag: 11.00 uur. Zondag: 10.00 uur. Dinsdag: 11.00 uur. Protestantse Gemeente (Herenweg 82): Zondag: 10.00 uur ds. A. Kooijman, Leiden. Baptistengemeente Kaleb (Herenweg 80): Zondag: 10.30 uur Ruud van Delft.

MEDISCHE DIENSTEN

Ambachtsweg 7 A Postbus 3066, 2220 CB Katwijk telefoon 071-4022901 fax 071-4032325

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur).

Advertenties Contactgegevens binnendienst: Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijd advertenties: dinsdag 11.00 uur

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Redactie Eindredactie: Piet van der Vooren e-mail: redactie@deteylinger.nl telefoon 071-3010118 Contact bij voorkeur per e-mail Sluitingstijd kopij: maandag 17.00 uur

Kwaliteit voorop

Verspreiding Telefoon 071-4022901, of e-mail: verspreiding@uitgeverijverhagen.nl De Teylinger wordt iedere woensdag huis-aan-huis verspreid in de gemeente Teylingen en is bovendien af te halen op de volgende adressen: Sassenheim: Gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25; Bruna, Hoofdstraat 207; Primera Van der Lans, Hoofdstraat 208; Speciaalzaak Kaldenbach, Hoofdstraat 243; Esso Selfservice, Oosthoutlaan 2. Voorhout: Bestuurscentrum, Raadhuisplein 1; Autobedrijf Schoonoord, Herenstraat 8; Plus Van Dijk, Herenstraat 45; Hoek Boek & Kantoor, Herenstraat 63; Primera, Jacoba van Beierenhof 26. Warmond: Albert Heijn, Dorpsstraat 2; VVV, Dorpsstraat 88 A; De Nie Toys & Stamps, Dorpsstraat 106.

Ankie Jochemsz & Jollie Wildeman & Wilma Bleeker zorgzaam en betrokken met oog voor details Uitvaartonderneming Teylingen dag en nacht bereikbaar tel: 06-30409466 www.uitvaart-teylingen.nl

Ed Turnhout Uitvaartleider

Hoe divers de wensen ook mogen zijn, wij zorgen ervoor dat ze worden vervuld. Met gevoel voor stijl en met oog voor kwaliteit. Vanaf het eerste gesprek met de nabestaanden tot en met het laatste moment gaan we voor het beste. We maken van elke uitvaart een waardig afscheid. TEL. 0252-413213 Dag en nacht bereikbaar

Heereweg 60, 2161 AJ Lisse www.vdputten.eu

Johan Chrispijn Tandprothese specialisten www.johanchrispijn.nl

Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter grifďŹ e van de Arrondisementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos bij ons opvragen.

wij de passie, u het beste resultaat!

Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid sub 4 van de Auterswet als het databankrecht.

Avond-, nacht- en weekenddiensten.

Cleijn Duinplein 4 2224 AX Katwijk Tel 071 40 76 008

Alarm

van ontwerp tot glimlach, ook voor uw prothese op implantaten

Ambulance, brandweer en politie: tel. 112. Dier in nood: tel. 144.

Huisarts Alleen spoedeisende huisartsenhulp: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 B, Voorhout, tel. 0252-240212 (altijd eerst bellen).

Tandarts Sassenheim/Voorhout: Via www. tandartswaarnemingbollenstreek. nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. Warmond: Via het telefoonnummer 071-3011738 verneemt men welke tandarts waarneemt. Spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur.

Apotheek Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. 0252-240216.

Dierenarts Via telefoonnummer Dierenkliniek Sassenheim (tel. 0252-232219) en Dierenkliniek Voorhout (tel. 0252215231) verneemt men welke dierenarts waarneemt.

Handig hoesje voor fietsers Warmond - De vele vraag naar fietsknooppuntenroutes heeft ervoor gezorgd dat de VVV Warmond een handig insteekhoesje met vijf verschillende fietsknooppuntenroutes in de regio heeft gemaakt. Deze vijf routes zijn ieder afzonderlijk met zorg samengesteld. Men kan kiezen uit de Bollenstreek (lengte 42 kilometer), Katwijk-Noordwijk (38 kilometer), Langevelderslagroute (42,5 kilometer), Landgoederenroute (45 kilometer) en de Clingendaelroute (52 kilometer). Het handige insteekhoesje met vijf knooppuntenroutes is verkrijgbaar bij de VVV Warmond aan de Dorpsstraat 88 A in Warmond.

Paspartoe in bibliotheek Warmond - In de bibliotheek in Warmond is tot eind augustus een expositie van Paspartoe met kunst en cadeaus. Paspartoe is een groep mensen met een verstandelijke beperking die kunstwerken, kleurige kaarten, schilderijen en boekenleggers maken. Dit alles wordt gemaakt onder professionele begeleiding. Voor wie een origineel cadeau zoekt: alle kunstwerken zijn te koop.

Havenpoort 1 2171 HH Sassenheim Tel 025 22 22 977

V

oor V gelegenheid perfecte

elke

de

kaart

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk 071 408 14 97 info@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl


18 JULI 2012

pagina 7

Ouderen fietsen weer

Project Fietsmaatjes in Warmond gestart Warmond - In samenwerking met AkzoNobel Community Program en enkele andere sponsoren hebben de inatiatiefnemers van de Parochiële Caritas Instelling St. Matthias in Warmond het voor elkaar gekregen dat binnen een half jaar het eerste fietstochtje op de gloednieuwe elektrisch ondersteunde duofiets in de gemeente Teylingen gemaakt kon worden. Uitgebreide informatie over ‘Samen lekker fietsen, als je alleen niet meer kan’ staat op een flyer die in

vele winkels in Teylingen te verkrijgen is. Zo heeft de 89-jarige mevrouw Duijnhoven samen met een vrijwilliger gefietst op een van de fietspaden rond het golfterrein in Warmond. Duijnhoven was van kindsbeen een enthousiast fietster en was lid van een fietsclub. Tot het niet meer ging en haar eigen fiets in de schuur bleef staan. Door het initiatief kon zij na jaren weer een tochtje op de fiets maken. Wie ook iemand blij wil maken met een fietstochtje kan zich als vrijwilliger aanmelden op het e-mailadres fietsmaatjes@kpnmail.nl.

Het gemeentebord is reeds bij de nieuwe gebiedsdelen in het Lage Land geplaatst. Nu is er ook overeenstemming over de financiële afwikkeling van de grenscorrectie (Foto: Nico Kuyt).

Met gemeente Kaag en Braassem

Ook overeenstemming over verrekening grenscorrectie Warmond - De gemeente Teylingen heeft met de gemeente Kaag en Braassem afspraken gemaakt over de financiële afwikkeling van de grenscorrectie in het Lage Land in Warmond. Het gaat daarbij onder andere over het ophalen van huisvuil, de onderhoudstoestand van de weg, het overnemen van het rioolstelsel en het doorpompen van afvalwater. Door Nico Kuyt In de afgelopen maanden hebben de twee gemeenten overleg gevoerd over de financiële gevolgen van de sinds 1 januari doorgevoerde grenscorrectie. Er is nu overeenstemming bereikt over een voorstel tot verrekening van de financiële voordelen en nadelen. B&W heeft zich inmiddels hiermee akkoord verklaard. Er zijn afspraken gemaakt met Kaag en Braassem dat deze gemeente op kosten van Teylingen het huisvuil blijft ophalen, het rioolwater in haar rioolstelsel ontvangt en doorpompt. Ook blijft de buurgemeente een aantal rioolpompen onderhouden. Daarnaast worden de kosten voor het fietspontje ‘’t Heen en Weertje’ tussen de nu Teylingse camping ‘t Haasje en Kaageiland voor 2012 gedeeld. Dit jaar loopt het contract met het zomerveer af, zodat de gemeente met de exploitant gaat onderhandelen over een nieuw contract.

Afkoopsom B&W vindt het verder billijk dat de gemeente Kaag en Braassem een eenmalige financiële compensatie ontvangt van 27.204 euro. De buurgemeente ontvangt nu immers minder belastinginkomsten, zoals OZB en forensenbelasting. Met de bijdrage betaalt Teylingen de helft van de kosten die door de buurgemeente zijn gemaakt om de onderhoudstoestand van de openbare weg vast te stellen. Afgesproken is dat Kaag en Braassem die weg

in een goede onderhoudstoestand brengt. Tevens betaalt Teylingen met de compensatie de kosten die de buurgemeente de afgelopen jaren heeft gemaakt voor het doorpompen van afvalwater. De grenscorrectie levert de gemeente Teylingen jaarlijks een voordeel op van 2807 euro vanwege een verhoging van de uitkering uit het gemeentefonds en gemeentelijke heffingen. Dit compenseert in negen jaar de in 2012 uit te geven eenmalige kosten.

De 89-jarige mevrouw Duijnhoven samen met een vrijwilliger op een van de fietspaden rond het golfterrein in Warmond.

Meer inschrijvingen jeugdtennistoernooi

Weer gratis drankje bij theater ’t Onderdak Sassenheim - Ondanks dat het theaterseizoen in de pauzestand staat gebeurt er achter de schermen van theater ’t Onderdak in Sassenheim van alles. Zo wordt er gewerkt aan de website, de eerste nieuwsbrief van het nieuwe seizoen is in voorbereiding en is de administratie druk bezig met het verwerken van de aanvragen van kaarten. Door de verlaging van het BTWtarief kunnen de bezoekers weer van een gratis pauzedrankje genieten. Mocht er geen pauze in een voorstelling zitten, dan kan men

dit drankje gebruiken tijdens het napraten over de voorstelling in de foyer. De populaire voorstelling van Arjan Ederveen ‘Ederveenzaamheid’ is door televisieverplichtingen van Ederveen verplaatst van zaterdag 22 september naar zondag 30 september. Gasten die kaarten voor deze voorstelling gekocht hebben ontvangen persoonlijk bericht. Het Onderdak opent het theaterseizoen op zaterdag 15 september met de voorstelling ‘Het wonderlijke leven van Jackie Fontanel’ door Kasper van Kooten. Deze voorstelling is genomineerd voor de Poelifinario 2012.

Sassenheim - Onlangs heeft het achttiende open jeugdtennistoernooi van STV plaatsgevonden. Het was een groot succes met veel meer inschrijvingen dan vorig jaar (zie foto). Daarnaast was er ook een aantal nieuwe commissieleden. Er was elke dag een vol programma met vele wedstrijden. Het thema was dit jaar ‘Zomer’. En de zon heeft ook de bijna de hele week geschenen. De regen was echter spelbreker op de finaledag en daarom moesten alle finales in de hal worden gespeeld. De finaledag is bij STV afgesloten met de prijsuitreiking en een loterij met prijzen.

Iedere vrijdag op het Raadhuisplein

VOORHOUT VERSMARKT VOORDEEL Nieuwe oogst Doré 5 kilo 3.95 10 kilo 7.50 aardappelen Nieuwe oogst Prei kilo 0.95 Andijvie kilo 0.95 Handappelen Harde nieuwe oogst Fuji of Granny Smith 10 stuks 2.95

Paraquayos (Platte Perziken) Heel kilo 2.50 Rode Bessen Heel kilo 2.95

Firma P. en G. Visser

Aardappelen, groenten & fruit

Weekknaller! Zonnebrood vloer van 1,75 voor maar 1,00 Brood van toen pompoen van 2,10 voor maar 1,75 Vers uit eigen oven Roomboter kaas of ham/kaas croissants 1,25 p/st 4 voor 4,50 nu de 5e croissant naar keuze GRATIS! Roomboter appelkruimel koeken 5 voor 3,00 10 voor 5,50

Online bestellen? pje.nl Kijk op www.stoe

Let op! In de vakantieperiode sluiten wij de kraam om 14.30 uur i.p.v. 15.30 uur!


Schematische weergave stremmingen N443 na de bouwvak ĂŠĂŠn baan buiten de spits afgesloten Ă&#x2030;ĂŠn baan afgesloten Volledig afgesloten voor doorgaand verkeer

Rotonde Gieterij

Wegvak Gieterij â&#x20AC;&#x201C; Piet Gijzenbrug

Gieterij â&#x20AC;&#x201C; Piet Gijzenbrug

Piet Gijzenbru

Wegvak Piet Gijzenbrug â&#x20AC;&#x201C; Soldaatje

Rotonde Soldaatje

Piet Piet Gijzenbrug â&#x20AC;&#x201C; Soldaatje Rotonde Giizenbrug Soldaatje

Teylingerlaan

Teylingerlaan

Clusiuslaan

Clusiuslaan

Ma 6 aug â&#x20AC;&#x201C; zo 26 aug Ma 27 aug â&#x20AC;&#x201C; vrij 7 sept Vrij 7 sept â&#x20AC;&#x201C; zo 9 sept Ma 10 sept â&#x20AC;&#x201C; vrij 14 sept Vrij 14 sept â&#x20AC;&#x201C; zo 16 sept ma 1 okt â&#x20AC;&#x201C; vr 1 nov

Zomervoordeel bij Gemro Nieuw!! PERGOLINO XPRESSLINE

Bereikbaarheid Bedrijvenpark Gravendam in Noordwijkerhout

Kijk op GRAVENDAM

OPRUIMING

Met SOMFY RTS + zender framekleur: RAL 7016 Antraciet Maatvoering 500cm x 400cm Levering: Binnen 2 weken

NU VOOR â&#x201A;Ź 3500,-

incl. btw

ZOMER VOORDEEL 20% korting bij terrasoverkappingen

10%

Framekleur: RAL 7016 antraciet Maatvoering 500cm x 300cm Levering: Binnen 2 weken Van 1980,-

incl. btw

Gemro terrasoverkappingen te Noordwijkerhout Uw allround-specialist op het gebied van: Terrasoverkappingen / Verandaâ&#x20AC;&#x2122;s - Tuinkamers - Buitenzonwering - Tuinmeubelen Terrasverwarming - Balkonbeglazing - Vlonders - Carports - Rolluiken / screens

KELTO slaapkamercentrum 2000 m2 slaapkamerplezier voor jong en oud!

Spectaculaire zomerdekbed

!

ACTIE

30%

40%

Ĺ˝Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ĺ&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹśĹ?Ĺ?Ĺ?ĹśĹ?Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x201A;ĹŻĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹśÄ&#x201A;Ć&#x;Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x152;Ĺ?ĹŠĆ&#x152;ŽƾĆ&#x161;Ä&#x17E;ŏƾŜŜÄ&#x17E;Ĺś Ç&#x20AC;Ĺ?ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹśÇ&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;^Ć&#x2030;Ĺ˝Ć&#x152;Ć&#x161;Ĺ˝'Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć?Ç&#x152;Ĺ˝Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2022;Ç&#x152;Ĺ˝Ä&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;ŽŽĆ&#x152;Ĺ?Ä&#x201A;ĹśĹ?Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ĺ&#x152; ĹśÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ć&#x152;Ĺ?ŊĨĹ˝Ć&#x2030;Ä&#x161;Ä&#x17E;>Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x161;Ć?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśŏƾŜŜÄ&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ä&#x17E;Ç Ĺ˝ĹśÄ&#x17E;Ć&#x152;Ć?Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ĺś Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć?Í&#x203A;'Ć&#x152;Ä&#x201A;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x201A;ĹľĆ?Ä&#x17E;Ç Ä&#x17E;Ĺ?Ć&#x161;ĆľĆ?Ć?Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ZĹ˝Ć&#x161;ŽŜÄ&#x161;Ä&#x17E;'Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠÄ&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E; WĹ?Ä&#x17E;Ć&#x161;Ĺ?Ĺ?ĹŠÇ&#x152;Ä&#x17E;ĹśÄ?Ć&#x152;ĆľĹ?Ĺ˝Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĨÇ&#x20AC;Ä&#x201A;Ĺś,Ä&#x17E;Ĺ?Ĺś,Ä&#x201A;Ä?Ĺ&#x161;ĹľÄ&#x201A;ĹśĹ?Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ĺś,,DĹ˝Ć&#x161;Ĺ˝Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺś ĹľÄ&#x201A;ĹŹĹŹÄ&#x17E;ĹŻĹ?ĹŠĹŹÄ&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ&#x161;ƾŜÇ Ĺ˝ĹśĹ?ĹśĹ?ĹŻĹ˝Ć&#x2030;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2DC;DÄ&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x161;ŽŽĆ&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ç&#x152;Ä&#x17E; ĹľÄ&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹĹ?ĹśĹ?ŏŽŜÄ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹśÄ?Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ĺ?ĹśĹ?Ç Ĺ˝Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x201A;Ä&#x201A;ĹśĹ?Ä&#x17E;Ć&#x2030;Ä&#x201A;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E; Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹĆ&#x;ĹŠÄ&#x161;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹĹ˝Ć&#x152;Ć&#x161;Í&#x2DC;

Voorbeeld

NU VOOR â&#x201A;Ź 1650,-

ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x201A;ĨĹ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ć&#x2030;Ć&#x152;Ĺ?ĹŻĹŻÄ&#x17E;Ä?Ä&#x17E;Ĺ?Ĺ?ĹśĹ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ĺ&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;'Ä&#x17E;Ä?Ć&#x152;ĆľĹ?ĹŹÄ&#x17E;Ć&#x152;Ć?Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹśĹ?Ĺ?Ĺ?ĹśĹ?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ŜͲ Ć&#x2030;Ä&#x201A;Ć&#x152;ĹŹ'Ć&#x152;Ä&#x201A;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x201A;ĹľÄ?ŽŜĆ&#x161;Ä&#x201A;Ä?Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;Ĺ?Ä&#x161;ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x161;Ä&#x17E;WĆ&#x152;Ĺ˝Ç&#x20AC;Ĺ?ĹśÄ?Ĺ?Ä&#x17E;ĆľĹ?Ä&#x161;,ŽůůÄ&#x201A;ĹśÄ&#x161; Ä&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĆľĹ?Ć&#x161;Ç&#x20AC;Ĺ˝Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?ĹśĹ?Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x152;Ĺ˝Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x161;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÇ&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹľĹ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x201A;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;EĎ°Ď°ĎŻÍ&#x2022; Ä?Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä?Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĆ?Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć?Í&#x203A;'Ć&#x152;Ä&#x201A;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x201A;ĹľĆ?Ä&#x17E;Ç Ä&#x17E;Ĺ?Í&#x2DC;ŽŽĆ&#x152;Ĺ?ĹśÄ&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÇ&#x20AC;Ć&#x152;Ĺ˝Ä&#x17E;Ĺ? Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x161;Ĺ?ƾžĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x2030;Ć&#x152;Ĺ˝Ç&#x20AC;Ĺ?ĹśÄ?Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä?ŽžžƾŜĹ?Ä?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹśĹ?Ć?Ä&#x161;Ä&#x17E;ůŽŽĆ&#x2030;Ć&#x;ĹŠÄ&#x161;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśĹ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161; ĆľĹ?Ć&#x161;Ç&#x20AC;Ĺ˝Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x2030;Ć&#x152;ŽŊÄ&#x17E;Ä?Ć&#x161;Ĺ˝Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x201A;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹŻĆ&#x161;Ä&#x17E;ĹśĹ&#x2021;Ĺ?ŜŏĹ?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x161;Í&#x2DC;

20%

50% SMEDERIJ 2 T (0252) 37 09 49 SMEDERIJ 12 T (0252) 21 36 80 2211 SM NOORDWIJKERHOUT WWW . TURK - ROOF . NL INFO @ TURK - ROOF . NL

Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ć&#x2030;Ć&#x152;ŽŊÄ&#x17E;Ä?Ć&#x161;Ä?ĹŻĹ?ĹŠĹ&#x152;Ĺ?Ć&#x152;ŽŽĆ&#x161;Ä&#x17E;ĹśÇ Ĺ˝Ć&#x152;Ä&#x161;Ć&#x161;EŽŽĆ&#x152;Ä&#x161;Ç Ĺ?ĹŠĹŹÄ&#x17E;Ć&#x152;Ĺ&#x161;ŽƾĆ&#x161; Ä?Ĺ?Ć&#x152;Ä?Ä&#x201A;ĎľÇ Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x17E;ĹśÄ&#x201A;ĨĹ?Ä&#x17E;Ć?ĹŻĹ˝Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśÇ&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÄ&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x17E;ŜŜÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;sŽŽĆ&#x152;Ĺ&#x161;ŽƾĆ&#x161;ÍŹ ^Ä&#x201A;Ć?Ć?Ä&#x17E;ĹśĹ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?ĹľÍ&#x2DC;

PERMAAND ONB&ITNESS ENGROEPSLESSEN OPZEGBAAR

EÄ&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ĺ˝ĆľÇ Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹŹÇ&#x20AC;Ä&#x201A;ĹŹÄ&#x201A;ĹśĆ&#x;Ä&#x17E;Ĺ˝Ć&#x2030;ĹľÄ&#x201A;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x201A;Ĺ?ϲÄ&#x201A;ĆľĹ?ĆľĆ?Ć&#x161;ĆľĆ?Ĺ?Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ŏͲ Ç&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹľĹ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x201A;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;EĎ°Ď°ĎŻĹ?ĹśÇ&#x20AC;ŽůůÄ&#x17E;Ĺ?Ä&#x201A;ĹśĹ?Ć&#x2030;ĹŻÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ć?Ç&#x20AC;Ĺ?ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x17E;ĹśÇ Ĺ˝Ć&#x152;Ä&#x161;Ć&#x161;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161; Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹŻĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;ĆľĆ?Ć?Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ZĹ˝Ć&#x161;ŽŜÄ&#x161;Ä&#x17E;'Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠÄ&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ZĹ˝Ć&#x161;ŽŜÄ&#x161;Ä&#x17E;^ŽůÄ&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;ĹŠÄ&#x17E;Í&#x2DC; Ä&#x17E;Ç&#x20AC;ŽůůÄ&#x17E;Ä&#x161;Ĺ?Ĺ?Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x17E;žžĹ?ĹśĹ?Ĺ?Ć?Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x161;Ĺ˝Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ĺ˝Ä&#x161;Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ĺś ĎŻĹľÄ&#x201A;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2DC;KĆ&#x2030;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä?Ĺ?ĹŠĹ?Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x17E;ĹľÄ&#x201A;ŏƾŜĆ&#x161;ĆľÄ&#x161;Ä&#x17E;Ç&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;ĹŻĹ˝Ć&#x2030;Ĺ?Ĺ?Ä&#x17E; Ć&#x2030;ĹŻÄ&#x201A;ŜŜĹ?ĹśĹ?Ä?Ä&#x17E;ĹŹĹ?ĹŠĹŹÄ&#x17E;ĹśÍ&#x2DC;

EUROPM VA

Santos Race- en ATB Specialist

140x200 cm 140x220 cm 200x200 cm 240x200 cm 240x220 cm

van â&#x201A;Ź van â&#x201A;Ź van â&#x201A;Ź van â&#x201A;Ź van â&#x201A;Ź

34,95 37,95 49,95 59,95 65,95

voor â&#x201A;Ź 19,95 voor â&#x201A;Ź 21,95 voor â&#x201A;Ź 29,95 voor â&#x201A;Ź 39,95 voor â&#x201A;Ź 44,95

Wij leveren exclusief customized spuitwerk voor Santos fietsen. Opbouw volgens eigen specificaties mogelijk. Ook leveren wij merken zoals: Duell Litespeed, Merida en Ridley. Openingstijden: Dinsdagavond: 18.00 - 21.00 uur Vrijdagavond: 17.00 - 21.00 uur Zaterdag: 10.00 - 13.00 uur Andere tijden mogelijk na telefonische afspraak: 06 18639261

Bij inlevering van deze advertentie krijgt u nog eens â&#x201A;Ź 2,50 extra korting (JFUFSJKt9,/PPSEXJKLFSIPVU 5FMwww.kelto.nl

 WWWTHERIGHTMOVENL

Gieterij 27-29 2211 WC Noordwijkerhout

7ALSERIJTEGENOVERDEKARWEI

H O O I J M A N S Z O N W E R IN G www.hooijmans-zonwering.nl

COMPUTERS www.pwa.nl Tel. 0252 - 200 000

www.troublefree.nl Tel. 0252 - 783 195

Tel. 0252 - 373 855

www.timmersverpakkingen.nl Tel. 0252 - 343 459


DW KOZIJNEN BESTAAT 10 JAAR!

Kom naar onze vernieuwde showroom. Ook mooi oud worden onze:

Kies kozijnen die ook mooi oud worden

t t t t t

Onze kozijnen voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Dakkapellen Deuren Ramen Serres Schuifpuien

Adenta tandprothese Specialist gen

rzekerin

Alle ve

4VQFSLXBMJUFJU3VOEWMFFTIBBMUVOBUVVSMJKLCJK

4 - "( &3*+

G. KLEIN WOENSDAG GEHAKTDAG

15 Jaar garantie op de montage en kozijnen !

De fabricage en montage van onze producten worden uitgevoerd door onze vakmensen.

Het recept tegen veroudering komt uit Katwijk! DW Kozijnen: De top in kunststof

Als we de kracht van onze producten in ĂŠĂŠn woord willen uitdrukken, dan kiezen we voor â&#x20AC;&#x2DC;verouderingsvrijâ&#x20AC;&#x2122;. Dat klinkt zo technisch en kil, daarom zeggen

Fabriek en showroom: Taanderstraat 18 2222 BE Katwijk (Industrieterrein â&#x20AC;&#x2122;t Heen)

we liever: onze kozijnen, ramen, deuren en dakkapellen worden net zo mooi oud als mensen. Maar zonder rimpels of andere ouderdomsverschijnselen. Hoe oud u ook wordt, de producten van DW leven met u mee. En met de

t/BUVVSHFUSPVXF LVOTUHFCJUUFO t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT

Klaar terwijl u wacht! Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

Rundergehakt Halfomgehakt Italiaans gekruid gehakt

Kogelbiefstuk.......... 250 gram 5.25

Duitse Biefstuk ........100 gram 1.29 VRIJDAG & ZATERDAG

wij u graag zien op onze internetsite en in onze showroom. Van harte welkom!

Betalen in termijnen is mogelijk!!

6.75

DONDERDAG

generaties die volgen. U heeft er uitsluitend plezier en gemak van. Dat laten

Tel. Tel:071-3313505 071-3313505

}

1 kg

www.tandenwinkel.com

www.dwkozijnen.nl www.dwkozijnen.nl

NIEUWE VESTIGING ZOETERWOUDE/RIJNDIJK, HOGE RIJNDIJK 269 300 METER VAN DE RIJNEKE BOULEVARD

Bemmel & Kro on

Toppers!

Kom je ook onze nieuwe showroom bekijken? Ervaar al onze topaanbiedingen! MEGA TOPPER! Bosch

Varkensschnitzels ..5 halen - 4 betalen Italiaanse cordon beu 100 gram 1.45 Leoâ&#x20AC;&#x2122;s huisgemaakte

BOURGONDISCHE KIPSALADE MAANDAG

Burgers naar keuze en slavinken ......................5 halen - 4

betalen

DINSDAG

Magere runderlappen ..1 kg 8.95

Riblappen ............................1 kg 9.95 Sucadelappen ..............1 kg 10.95 VOOR UW BARBEQUE: t5SJDPMPSFt3JCFZF t,OPGMPPLTQJFT t1FQFSTQJFTt4BUĂ?T t(FNBSJOFFSEFGJMFUT FO[

Supermals blank kalfsvlees van topkwaliteit

bsgl52225 pro animal hair borstel + parketborstel, 2200 Watt, 15 meter actie radius

E179

WE8FJKEFOMBBOr5FMr/PPSEXJKLFSIPVU ,JKLPPLPQJOUFSOFUXXXTMBHFSJKLMFJOOM

A U T O M O B I E L B E D R I J F

van der Kwaak

NU E 6.950 * vraag naar de voorwaarden

MEGA TOPPER! AEG

fav50kv1p, inbouwvaatwasser, zeer stil 40 dba + uitgestelde starttijd

t

t

VERKOOP

inclusief koelkast, combimagnetron, vaatwasser, kookplaat en afzuigkap!

t

INKOOP

t

INRUIL

t

FINANCIERING

Joh. Poststraat (werkplaats) tel. 071-4021513 Brouwerstraat 51b (showroom) tel. 071-4023003 t fax 071-4024036 www.autokwaak.nl t info@autokwaak.nl

E599

MEGA TOPPER! Samsung

wf0704f7v timer uitgestelde startijd, 1400 toeren, energie klasse A+++, 7 kg

E450 GRATIS* SAMSUNG VCS7550S3K STOFZUIGER twv

E128,95

Autobedrijf G. Dol b.v.

< one touchfunctie voor espresso, caffe lungo, heet water, stoompijpje voor melkschuim.

MEGA TOPPER! Philips/Saeco hd8751/11

E349

Rijnsburgerweg 48 0252-211849 Voorhout www.gdol.nl

MEGA TOPPER! Whirlpool

art471 inbouw koel/ vriescombi

E333

Bekijk al onze openingsacties op www.bemmel-kroon.nl Den Haag | Neckar 24 | 2491 BD Den Haag | 070-3206065 | Zoeterwoude/Rijndijk | Hoge Rijndijk 269 | 2382 AN Zoeterwoude/Rijndijk | 071-5812020 Cruquis | Cruquisplein 50 | 2142 EV Cruquis | 023-5483060 | Zoetermeer (geen keukens) | Dorpsstraat 136 | 2712 AN Zoetermeer | 079-3163904

EURO â&#x201A;Ź 1,719 p.ltr.

SUPER + â&#x201A;Ź 1,789 p.ltr.

DIESEL â&#x201A;Ź 1,389 p.ltr.

DIESEL ROOD â&#x201A;Ź 1,283 p.ltr.

NU 24-UUR TANKEN MET KORTING

Nu 7 en 8 cent KORTING (alleen op benzine) Openingstijden: ma. t/m vr. 07.30-20.30 uur, za. 08.00-18.00 uur, zo. gesloten.


18 JULI 2012

pagina 11

Op zaterdag 11 augustus

Toeristenmarkt in centrum Warmond Warmond - Zaterdag 11 augustus organiseert Star Promotions samen met de Teylingen Ondernemers Vereniging kern Warmond een Toeristenmarkt in Warmond. Deze toeristenmarkt zal geopend zijn van 11.00 uur tot 19.00 uur en zal plaatsvinden in de Warmondse Dorpsstraat. Iedereen is welkom om op zaterdag 11 augustus de Toeristenmarkt te komen bezoeken. Uiteraard is er weer gezorgd voor een veelzijdig aanbod van uiteenlopende artikelen en activiteiten verdeeld over ongeveer zeventig kramen. Daarbij

zijn kramen met onder andere kleding, sieraden, lederwaren, zonnebrillen, schoenen en verschillende multimedia-artikelen. Natuurlijk is er op de Toeristenmarkt ook gedacht aan de diverse lekkere hapjes, zoals hamburgers, loempia’s, poffertjes en suikerspinnen. Ook de kinderen kunnen op de Toeristenmarkt hun zakgeld uitgeven aan bijvoorbeeld speelgoed of iets lekkers te snoepen. Op de Toeristenmarkt is ook veel vermaak te vinden. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld meedoen met touwtje trekken. Dit en meer maakt de Toeristenmarkt in Warmond een gezellig dagje uit.

Tractor redt ambulance Warmond - Een ambulance is vorige week donderdagavond tegen zeven uur vast komen te zitten op camping De Oase aan het Oosteinde in Warmond. De ambulance was weggezakt op een grasveld op de camping. Om de ambulance weer los te krijgen werd een hulpverleningsvoertuig van de Sassenheimse brandweer opgeroepen. Een tractor uit de buurt kreeg het voertuig echter los. Een andere ambulance heeft de patiënt overgenomen van de onfortuinlijke ambulance (Foto: Toon van der Poel).

In gemeente Teylingen

Dierenbescherming op zoek naar collectanten Teylingen - De Dierenbescherming is de grootste organisatie in Nederland die opkomt voor de belangen van alle dieren, namelijk gezelschapsdieren, landbouwdieren, dieren in het wild en proefdieren. De afdeling Rijnland, waar de gemeente Teylingen onder valt, voert in Sassenheim, Voorhout en Warmond de volgende taken uit: dierenhulp, toezicht op dierenwelzijn, maatschappelijke beïnvloeding en beleidsbeïnvloeding. Zo komt zij bijvoorbeeld in actie als er een zwaan vast zit in het ijs, als er een vermoeden van mishandeling is, en geeft zij voorlichting op scholen.

dierendag op 4 oktober, kan men veel betekenen voor de dieren in de regio. Zonder leden en vrijwilligers is er geen Dierenbescherming. We hebben in de gemeente Teylingen heel hard nieuwe collectanten nodig.” Collectanten kunnen zich aanmelden op www.dierenbescherming.nl/ collecte. Ook kan men hiervoor, of voor andere vormen van vrijwilligerswerk, contact opnemen met het kantoor in Leiden op telefoonnummer 071-3316192 of per e-mail: kantoor@dbrijnland.nl.

De Dierenbescherming krijgt geen subsidies van de overheid en is daarom afhankelijk van steun uit de samenleving om al haar taken uit te kunnen voeren. Deze steun komt in de vorm van giften. In 2011 vond in Warmond bijvoorbeeld de Vergeten Dierentocht plaats, waarbij bijna 200 mensen meededen aan een sponsorwandeltocht langs de Kagerplassen om zodoende geld in te zamelen voor de Dierenbescherming. Mensen steunen de Dierenbescherming financieel door lid te worden van de vereniging middels donaties, door dit goede doel in het testament op te nemen of door geld te geven wanneer de collectant aanbelt. Van 1 tot 6 oktober vindt de volgende collecte van de Dierenbescherming plaats. De afdeling Rijnland is druk bezig met het organiseren van de collecte in de gemeente Teylingen en hiervoor zijn vrijwilligers hard nodig, vertelt collectecoordinator Robert Moltmaker. “Na het ontstaan van de nieuwe afdeling Rijnland, die is voortgekomen uit verscheidene kleinere afdelingen, moet de collecte in Teylingen namelijk nieuw leven ingeblazen worden. Door als collectant een aantal avonden te collecteren in de collecteweek rondom Wereld-

Regio - De politie heeft in een onderzoek naar een groot aantal woninginbraken vier verdachten aangehouden die verantwoordelijk worden gehouden voor ruim veertig woninginbraken, waaronder in Sassenheim. De verdachten hebben de Roemeense nationaliteit en hebben geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. De verdachten zijn 21, 22, 28 en 38 jaar. Drie verdachten zitten nog vast. Twee van deze verdachten zaten al vast voor inbraken in de regio Rotterdam. Het onderzoek naar de woninginbraken is begin juni gestart. Door informatie uit de afzonderlijke inbraken, getuigenverklaringen, sporenkoppeling van werktuigen en DNA kwam de politie deze Roemeense dadergroep op het spoor. De meeste woninginbraken werden gepleegd van januari tot juni in onder andere Sassenheim, Hillegom, Roelofarendsveen, Ter Aar, Bodegraven, Waddinxveen en Haastrecht. Bij de inbraken werden vooral gsm’s, beeld- en geluidsapparatuur, geld, pasjes, sieraden en auto’s gestolen. Bij de woningen werden voornamelijk de cilindersloten afgebroken om binnen te komen. De politie doet verder onderzoek en sluit meer aanhoudingen niet uit.

Vier verdachten aangehouden

Spookrijder tegen wegwijzer Sassenheim - Een 34-jarige man uit Purmerend is zondag 15 juli aangehouden voor rijden onder invloed, spookrijden en het verlaten van de plaats van een ongeval. Hij was op een oprit van rijksweg A44 tegen een verkeerspaal gereden. Rond 21.30 uur kreeg de politie een melding dat een auto op de rijksweg tegen het verkeer in reed. Niet veel later botste de spookrijder tegen een wegwijzer. De bestuurder was er vervolgens te voet vandoor gegaan. Een getuige bracht een agent achterop zijn snorfiets naar de verdachte, die zich onder een viaduct had verscholen. Daar werd hij aangehouden. Op het politiebureau bleek dat de 34-jarige man uit Purmerend onder invloed van alcohol was. Hij blies 755 ug/l, ruim drie keer zoveel als wettelijk is toegestaan. Zijn rijbewijs is daarom ingevorderd.

Aanhouding voor diefstal Sassenheim - Een 17-jarige jongen uit Sassenheim is in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 juli aangehouden nadat hij op heterdaad was betrapt op diefstal uit een auto. Agenten reden rond 2.30 uur op de Narcissenlaan. Ze zagen hoe een jongen aan de deur van een bestelbus voelde. Terwijl ze deze jongen controleerden zag één van de agenten een stukje verderop een andere jongen in een auto rommelen. Bij het zien van de politie zette deze jongen het op een lopen. De agent rende achter de jongen aan en kon hem vlakbij de Hoofdstraat aanhouden. Tijdens zijn vlucht was de jongen hard gevallen. Op die plek trof de politie goederen aan die uit de auto waren gestolen. Ook lag daar de telefoon van de verdachte.

Er is gezorgd voor een veelzijdig aanbod van uiteenlopende artikelen en activiteiten verdeeld over ongeveer zeventig kramen (Archieffoto).

Insluiper steelt portemonnee Sassenheim - Een onbekende man heeft dinsdag 10 juli een portemonnee gestolen uit een woning aan de Parklaan in Sassenheim. Hij is door een openstaande achterdeur de woning ingegaan en heeft daar zijn slag geslagen. De bewoner was rond 14.45 uur voor zijn huis bezig. Hij had de achterdeur opengelaten en er was niemand aanwezig in de woning. Toen zijn echtgenote thuiskwam zag zij nog net een man uit de tuin komen. Direct daarop bleek dat de portemonnee van de bewoner was verdwenen. De dader is een man met een getint uiterlijk, mogelijk van Turkse of Marokkaanse afkomst. Hij is 1.75 tot 1.80 meter lang en heeft een normaal postuur. De man is kaal en heeft een goed verzorgd uiterlijk. Hij droeg een overhemd met lange mouwen in de kleuren wit, zwart en een beetje paars en zilver. Verder droeg hij een zwarte lange broek en zwarte schoenen met veters. Hij reed op een herenfiets met een zwarte fietstas. Op die fietstas zaten witte plaatjes. De politie heeft direct na de melding in de omgeving gezocht naar de insluiper, maar hem niet meer aangetroffen. Wie de man herkent aan de hand van het signalement of andere informatie over deze insluiping heeft wordt verzocht te bellen met de politie via telefoonnummer 09008844. Voor al uw klimaatbeheer «CV installaties « CV ketels « Ventilatiesystemen « Zonne-energie « Airconditioning

MareGroep gaat schoonmaken Teylingen - Per 1 oktober start de MareGroep met het schoonmaken van het Gemeentekantoor en het Bestuurscentrum van de gemeente Teylingen. B&W heeft ermee ingestemd om een contract aan te gaan met de sociale werkvoorziener. In februari besloot B&W onderhandelingen te starten met de MareGroep om een schoonmaakcontract af te sluiten. Hiermee wil de gemeente het goede voorbeeld geven om mensen met een beperking aan werk te helpen. Een extern adviesbureau maakte een voorcalculatie van de te verwachten schoonmaakkosten en de MareGroep diende vervolgens een offerte in. Uit vergelijking bleek dat het bedrag in lijn is met de voorcalculatie en zelfs nauwelijks afwijkt. De hoogte past ook binnen het huidige jaarlijkse schoonmaakbudget van de gemeente. Het bureau die het traject van aanbesteding begeleidde, adviseerde de gemeente dan ook een contract aan te gaan met de MareGroep. Dit start op 1 oktober met één proefjaar, met daarna drie vervolgjaren en de mogelijkheid tot jaarlijkse verlenging. De kosten voor de schoonmaak bedragen 86.635 euro.

BERNARD SCHULTE BV CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

Ook voor al uw service & onderhoud! Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL


BUIS MEUBELEN EN SLAPEN Meubelset â&#x20AC;&#x2122;Snowâ&#x20AC;&#x2122; t IPFLCBOL t FFUUBGFM t FFULBNFSTUPFMFO t TBMPOUBGFM t BVEJPNFVCFM

Setprijs

â&#x201A;¬ 2.495,-

Meubelset â&#x20AC;&#x2122;Light Oakâ&#x20AC;&#x2122; t UWESFTTPJS t FFUUBGFM t FFULBNFSTUPFMFO t TBMPOUBGFM t [JUTCBOL

Setprijs

â&#x201A;¬ 3.995,-

Meubelset â&#x20AC;&#x2122;Old Greyâ&#x20AC;&#x2122; t UWESFTTPJS t FFUUBGFM t FFULBNFSTUPFMFO t TBMPOUBGFM t [JUTCBOLJODMMPVOHF

Setprijs

â&#x201A;¬ 4.695,-

Meubelset â&#x20AC;&#x2122;Squareâ&#x20AC;&#x2122; t UWNFVCFMWBLT t FFUUBGFM t FFULBNFSTUPFMFOPQXJFMFO t TBMPOUBGFM t -PVOHFCBOLYMMBSHF t GBVUFVJMT

Setprijs

â&#x201A;¬ 4.995,-

Meubelset â&#x20AC;&#x2122;Lime Oakâ&#x20AC;&#x2122; t ESFTTPJS t FFUUBGFM t FFULBNFSTUPFMFO t TBMPOUBGFM t [JUTCBOL t MFEFSFOGBVUFVJMT

Setprijs

â&#x201A;¬ 6.695,$&7,( /X[H]RQH3RFNHWPDWUDV PHWPHHU]RQHODWH[DIGHNNLQJDDQEHLGH]LMGHQ

$IQHHPEDUHGXEEHOMHUVH\KRHVPHWULMNHOLMNHZROGRRUVWLNNLQJ

Timeless â&#x201A;¬

1.795,-

FMFLUSWFSTUFMCBBSé 

PG

Boxspring Superior â&#x201A;¬

2.795,-

FMFLUSWFSTUFMCBBSé 

MEUBELEN EN SLAPEN

â&#x20AC;&#x2122;ALLES

ONDER Ã&#x2030;Ã&#x2030;N DAKâ&#x20AC;&#x2122;

÷LSYö

Sluisweg 25

2225XH Katwijk aan Zee

T(071) 40 129 64

F(071) 40 719 99


OZBAY GORDIJNEN

KLEDINGREPARATIE & STOMERIJ

Ritssluitingen vernieuwen in

GORDIJNEN

Vitrage en draperie

Broeken Jassen Jurken Rokken enz. Ook voeringen Geheel vernieuwen Leer en suède Nieuw elastiek in uw kleding

Rolgordijnen Vouwgordijnen JaloezieĂŤn Lamellen PlissĂŠ Duette Multishade

20% KORTING

op alle Innemen raamdecoratie Uitleggen *geldig tot 1 augustus 2012 Het langerAlles op maat gemaakt, korter maken van gratis opmeten, uw broek, jurken, gratis montage! jassen enz. Hoofdstraat 199, 2171 BC Sassenheim

Tel. 0252-22 11 28

HELDER C A R W AvaS H n:

voo

â&#x201A;Ź 13 ,50 ,00

â&#x201A;Ź5

r:

HEEREWEG 15A LISSE Wassen met textiel Gratis overdekt stofzuigen Korte wachttijden

www. ozbaygordijnen.nl

!"

! "" "" " """

! " 

"! !!!

" ";3 +>23>"*>2:/4523;:2= !!!"!"" 0=85=:06:= >';3:;6:26/>2:/45'49: =>82:>(=+=>54&2=8=>0+=89=3 ""! " .495;;+>$>7)7, -1>

  

" !! " *12&2>;'=&=0:>5=:>#/5>048&6/825 %145'49: 3=6->*#/5>&20-> 71=964436>%<! <!,<*<</5> .495;;+>$>,-<<>

.8  

  6+=/ :6"  " "! !"   !" 7#<*<</5>(;3>$>7)<",-1>.8> ! " 7<!7 <*<</5>(;3>$>7)"7,-1>.8>  !!" !"! !  !  !! " !! " " "!! " !"

 

""!" "" 944:6:=>;6649:25=3:>==:0;5=9

3->0+=89=3 6:4=+=3>23>&2(=96=>6:2+= 0>:4:>54&=93 =3>6449:=3->(;3>0+;662= :806 (=9092;;9>=9>#>4'>>69>6:8 0 .495;;+>(;3;'>$>,,-1>= .8  

  (;3;'=9 6:80

 

 

!! " '=&=0:>5=:>#/5>.;6;>:9;;6/825 %145'49: 3=6->*#/5>&20-> 71=964436>%<! <!,<*<</5> .495;;+>$>,,-<<>7#<*<</5>(;3>$>7)#, -1>.8> 7<!7 <*<</5>(;3>$>7),7,-1>.8>

 

 

   )<<

7<1*7 889 7<>1>7%)"< 889 7<>1>7%>889 7<>1>7%)"< 889 7<>1>7%)"< 889 7<>1>7%)"< 889

"!"

!!""""

!! " ! > .>.> . 

PARTICULIEREN

OPGELET! Uw advertentie verschijnt in de regio:

Advertenties kunnen tegen contante betaling Ă â&#x201A;Ź 8,00 ingeleverd worden bij: Â&#x2026; )&57"-65")6*4 7PPSTUSBBU KATWIJK Â&#x2026; 4*("3&/."(";*+/+#BSOIPPSO )PPGETUSBBU NOORDWIJK Â&#x2026; PRIMERA WE-BOT )PPGETUSBBU SASSENHEIM Â&#x2026; 3*&58*/,&-WBOEFS70035 %PSQTTUSBBU NOORDWIJKERHOUT Â&#x2026; 5)&3&"%4)01 JOEF)PGUVJO RIJNSBURG Â&#x2026; -*&5)0314#0&$,)6:4 )PPHNBEFTFXFH LEIDERDORP Â&#x2026; 30,&341"-&*4-&*%&3%031 7BO%JFQFOJOHFOMBBO LEIDERDORP Â&#x2026; #0&,)"/%&-%&,-&3 %F,FNQFOBFSTUS 1BTTBHF FO'050%*$,)0' *SJTMO OEGSTGEEST

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna) Voorwaarden: 3 regels â&#x201A;Ź 8.00. Per regel â&#x201A;Ź 2.75 meer.

Katwijk Leiderdorp

Noordwijk rhout Noordwijke Oegstgeest Rijnsburg Sassenheim Valkenburg Voorhout d Waardeilan Warmond Wassenaar De Zilk

}

â&#x201A;Ź8.00 â&#x201A;Ź 10.75 â&#x201A;Ź 13.50 â&#x201A;Ź 16.25 â&#x201A;Ź 19.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam:............................................................................................................................................................. Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

TE HUUR Â&#x2026; TE KOOP Â&#x2026; GEVRAAGD AANGEBODEN Â&#x2026; GEZOCHT Â&#x2026; GEVONDEN


MOOIE STARTERS- â&#x20AC;˘ ZANGLES â&#x20AC;˘WONING Noordwijk aan MOENE. PrivĂŠ

â&#x20AC;˘

râ&#x20AC;&#x2122;s te n ri p n re u le -k rk e tw e n GRATISnotebooks of 3 PCâ&#x20AC;&#x2122;s of een combinatie van 3 notebooks of PC Bij aankoop van 3 not

nstallatie-DVD oks wordt de windows-i Bij al onze PC's en notebo

meegeleverd

Brother HL3040CN

tot

s+LEURENLASERPRINTERs!FDRUKSNELHEIDTOTPPM s!FDRUKRESOLUTIEDPIs53"EN,!.AANSLUITING s0APIERLADEVOORVEL

16 ppm

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

250 vel papier capaciteit

Micromax Computers Oegstgeest Ommevoort 4 - 2341 VV Oegstgeest - 071-5190760

Micromax Computers Voorhout Herenstraat 60 - 2215 KJ Voorhout - 0252-222111

â&#x20AC;˘

FERRIE TE KOOP CHATEAU en opties CHIARA 330, bouwjaar zee. Vr.pr. â&#x201A;Ź 169.500,- Tel. voor koren en muz. projec- 1991, 210cm br. 500cm lang 06-24907915. ten. Tel. 071-4081744. past achter bijna elke auto. vakantie klaar je kan er zo Nette Nederlandse vrouw NIEUW! KRINGLOOP mee weg. Gasfles, vloerzeil, biedt zich aan als HULP in DE REGENBOOG. Een complete keukenuitzet, nieude HUISHOUDING omge- ruime keuze. U bent zeer we banden(2010), disselslot, ving Voorhout 06-51993046. welkom dinsdag tot zater- extra grote voortent, zo goed dag. Stevensbloem 161 in DIERENTOLK (autho- Leiden. Tel. 06-20086730. als nieuw! 06-34320128 rised) IntuĂŻtief communice- Info: Paula. TK. PEUGEOT 307CC ren met dieren. Luisteren 2004 benz. 2,0L i.z.g.st GEVRAAGD: RUIMTE 35000km, zilver, autom. naar wat onze dieren te vervoor verkoop van 2e hands airco, cruisecontr. Parkeertellen hebben. goederen. Info: Paula v.d. sensor â&#x201A;Ź9900,- tel 0620 225 www.dierentolkmarijke.nl Bosch. Tel. 06-14330315. Tel. 0252-346878. 706 Mob. 06-26218113. DE WONING SCHOON THEATER TOVERLEI WERK GEZOCHT in bij verhuizing of overlijden. te Leiderdorp zoekt nieuwe de huishouding. Tel. Belt u dan Paula van den leden! Wil je toneelspelen, 06-48754055 (Esther). Bosch Schoonmaak op helpen met grime, decor of 06-21956565. Schoon zoals techniek? Bezoek dan onze GEZOCHT Wassenaar- u het wenst. website: www.toverlei.nl Zuid: lieve OPPAS aan huis voor onze twee kinderen Zit u nog in de schaduw? COMPUTERHULP door (6+4 jr.) op ma, di en vrij van Wij zagen bomen om en 60+er. â&#x201A;Ź 13,50 p.u. Veel 14.45-18.30 uur. In bezit van takken af. Tel. 070-5111923, ervaring aanwezig. Geen auto. Tel. 06-20324935. b.g.g. 06-53794870. resultaat? Geen kosten! Tel. AANN.BEDRIJF voor: SNIJDERS BESTRA- 06-18657401. timmerw., metselw., stucw., TINGEN voor het aanbrenI.v.m. tijdelijk verblijf in schilderw., div. bijkomende gen van alle soorten bestra- het buitenland te huur voor w. Aangepaste prijzen. Sjaak tingen. Vakkundig en met min. 1 jr: Henk Hupkes v.d. Voort, 071-5223519. aandacht aangebracht. vleugel 142 cm z.g.a.n., *bestaande bestrating her- eigendom prof. pianist Info: GOED SCHILDER- leggen *van terras-parkeerWERK en stucadoor. Tel. plaats *machinale bestrating R. Wap, 071-5172967, rc. wap@ziggo.nl 06-30031935. Goede refe- *grondwerkzaamheden. rentie. Voor particulieren en bedrijWil jij zelf geld verdieSCHILDERWERK ven. Bel voor een gratis nen met je eigen bloemenGEVRAAGD binnen en prijsopgaaf: 0174-213809, wijkje? Ben jij 12 tot 18 www.danielsnijders.nl jaar? Mail je adres en motibuiten. Tel. 06-11155962. vatie naar basicflowers@ AANGEB.: KINDER- live.nl VOEGER voor al uw REIS/LOGEERBEDJE, gevelwerken. Uithakken, reiTUINMAN STRATENnigen en voegen. Impregne- merk GRACO, Eur. 30,-; ren en metselwerken. Tel. blank houten kinderbox Eur. MAKER voor al uw tuin06-20897322. Gratis advies 20,- Als nieuw. Wit compu- werkzaamheden, gratis prijstermeubel 20,- Tel. 070- opgave 0657200505 en prijsopgave. 5115036 GROTE UITVERKOOP STRATENMAKER voor en hoge kortingen bij Antiek uw tuin of oprit. Ruim 30 en Curiosa, Vinkenweg 74 jaar ervaring. Leveren van Rijnsburg, start a.s. zaterdag alle materialen. Schuttingen. Ook voor kleine reparaties en afvoer. Tegen zeer scherpe prijzen. Tel. 06-20897322.

Openingstijden: di-vr 10:00-18:00 en za 10:00-17:00

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘ TE HUUR â&#x20AC;˘ TE KOOP â&#x20AC;˘ GEVRAAGD â&#x20AC;˘ AANGEBODEN â&#x20AC;˘ GEZOCHT â&#x20AC;˘ GEVONDEN

Santos Race- en ATB Specialist Wij leveren exclusief customized spuitwerk voor Santos fietsen. Opbouw volgens eigen specificaties mogelijk. Ook leveren wij merken zoals: Duell Litespeed, Merida en Ridley. Openingstijden: Dinsdagavond: 18.00 - 21.00 uur Vrijdagavond: 17.00 - 21.00 uur Zaterdag: 10.00 - 13.00 uur Andere tijden mogelijk na telefonische afspraak: 06 18639261

â&#x20AC;˘

EERHART Sierbestrating. Voor al uw bestratingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave 070-3211006.

Gieterij 27-29 2211 WC Noordwijkerhout Bij inlevering van deze bon:

,-

38 â&#x201A;Ź APK

*

n all-i

* geldt niet voor Diesel all-in

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

â&#x153;&#x201A;

AUTOBEDRIJF

G. DOL

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

Suzuki SX4, â&#x20AC;&#x2122;06............................................................................... â&#x201A;Ź 9.250,2x Mitsubishi Colt CZ3, 35.000 km, airco, â&#x20AC;&#x2122;08 ............. â&#x201A;Ź 4.950,- / â&#x201A;Ź 7.950,Toyota Yaris, 28.000 km, â&#x20AC;&#x2DC;06.......................................................... â&#x201A;Ź 7.950,3x VW Polo 1.2, 58.000 km, airco, â&#x20AC;&#x2122;04 ......................... â&#x201A;Ź 4.950,- / â&#x201A;Ź 7.950,Renault Scenic, airco, â&#x20AC;&#x2122;04 ............................................................... â&#x201A;Ź 5.950,2x Toyota Aygo, â&#x20AC;&#x2122;06. .............................................. v.a. â&#x201A;Ź 5.950,- / â&#x201A;Ź 6.950,3x CitroĂŤn C3, 50.000 km, airco, â&#x20AC;&#x2122;05 .................... v.a. â&#x201A;Ź 4.950,- / â&#x201A;Ź 6.950,3x CitroĂŤn C2, 77.000 km, â&#x20AC;&#x2122;06 ............................... v.a. â&#x201A;Ź 4.950,- / â&#x201A;Ź 6.950,3x Peugeot 307 SW, 72.000 km, â&#x20AC;&#x2122;05, automaat ......... â&#x201A;Ź 4.950,- / â&#x201A;Ź 6.950,2x Opel Zafira 1.8, airco, 90.000 km, â&#x20AC;&#x2122;01, â&#x20AC;&#x2122;05 ............. â&#x201A;Ź 3.450,- / â&#x201A;Ź 5.950,2x Audi A3, â&#x20AC;&#x2DC;00, leer, zwart .......................................... â&#x201A;Ź 3.950,- / â&#x201A;Ź 4.950,Nissan Micra 1.2S, airco, â&#x20AC;&#x2122;05 Nismo Edition .................................. â&#x201A;Ź 4.950,2x Fiat Punto ELX, 50.000 km, â&#x20AC;&#x2122;04............................... â&#x201A;Ź 3.450,- / â&#x201A;Ź 4.950,3x Ford Ka, â&#x20AC;&#x2122;00/â&#x20AC;&#x2122;03/â&#x20AC;&#x2122;04 .................................................. â&#x201A;Ź 1.500,- / â&#x201A;Ź 3.950,Ford Fusion 1.3, â&#x20AC;&#x2122;03 ........................................................................ â&#x201A;Ź 3.950,Renault Twingo, stuurbekr., bj. â&#x20AC;&#x2122;04 ................................................. â&#x201A;Ź 3.450,VW New Beetle, zwart, airco, leer.................................................. â&#x201A;Ź 3.950,2x BMW 316 station, â&#x20AC;&#x2122;98/â&#x20AC;&#x2122;00.................................. v.a. â&#x201A;Ź 1.950,- / â&#x201A;Ź 2.950,3x CitroĂŤn Xsara Picasso ........................................................ v.a. â&#x201A;Ź 1.500,30x div. inruilers .......................................................................v.a. â&#x201A;Ź 500,AUTOMATEN Toyota Auris, automaat, 30.000 km, â&#x20AC;&#x2122;08 ........................................â&#x201A;Ź 13.950,CitroĂŤn C3 automaat 2005 ............................................................. â&#x201A;Ź 6.950,Chrysler Voyager CRD, 2005 ......................................................... â&#x201A;Ź 6.950,Peugeot 307 SW, â&#x20AC;&#x2DC;04...................................................................... â&#x201A;Ź 5.950,Kia Carens, â&#x20AC;&#x2122;04 ............................................................................... â&#x201A;Ź 4.950,CABRIOLET 3x VW Golf Cabriolet automaat .................................... â&#x201A;Ź 3.950,- / â&#x201A;Ź 4.950,BESTELWAGENS 3x VW Transporter 2.5 TDi, lang, â&#x20AC;&#x2122;04 (ex. btw).............................. â&#x201A;Ź 3x CitroĂŤn Jumper 28JTD hoog/lang â&#x20AC;&#x2DC;04 ..................... â&#x201A;Ź 4.950,- / â&#x201A;Ź 2x VW Caddy, Diesel SDi / TDI, â&#x20AC;&#x2122;98/â&#x20AC;&#x2122;99, â&#x20AC;&#x2122;04/â&#x20AC;&#x2122;05........................ v.a. â&#x201A;Ź 2x Renault Trafic, automaat, â&#x20AC;&#x2122;03/â&#x20AC;&#x2122;06........................................ v.a. â&#x201A;Ź 3x Renault Kangoo diesel, â&#x20AC;&#x2122;05/â&#x20AC;&#x2122;06 ..............â&#x201A;Ź 1.450,- / â&#x201A;Ź 2.450,- / â&#x201A;Ź

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

%RRGVFKDSSHQ" (LJHQWDVPHH

â&#x20AC;˘

SNUFFELMARKT

WESPEN, PLAAGDIEREN, dienstverlening. Tel. 06-54948365 / 070-5115927. vofroessinghvaniterson.com

â&#x20AC;˘

Roelofarendsveen

Moet uw huis SNEL BEZEMSCHOON opgeleverd worden? Bel dan 070-5118889/06-20754889. Ook kopen wij schilderijen, porselein, goud, zilver en kristal.

de hele zomer elke zondag geopend!

â&#x20AC;˘POOS PROFESSIONALE schilder, stukadoor

10.00 - 16.00 uur

&NBJMKWFSEPFT!DBTFNBOM

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

Zondag 22 juli

"MMFTUVLBEPPSTXFSLFOr-JKTUFO0SOBNFOUFOQMBGPOET 4JFSQMFJTUFS4QBDIUFMQVU[r#JOOFOFOCVJUFOXFSL

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

GARAGEBOXEN in Oegstgeest en Leiden. Huurprijs v.a. â&#x201A;Ź 110,-. Inlichtingen: 06-20773480.

ROELOFARENDSVEEN

Stukadoor- en sierpleisterbedrijf

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

financiering mogelijk

WWW.GDOL.NL

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

8.950,6.950,1.450,5.250,3.950,-

Rijnsburgerweg 48 - Voorhout - Tel. 0252-211849

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

50/50 DEAL

5FM

â&#x20AC;˘

STEUNZOLEN. Erkend leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Vuil tapijt? Laat het Wim van Zijp, tel. 071vakkundig reinigen of 5238468 of 06-12028319. huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam www.zalenverhuurkruyt Mooi Interieurverzorging, tel. schipvanleiden.nl. bruin cafĂŠ in oude centrum 070-5116612. van Leiden. Voor afstudeerDak herstellen? Bouma/ borrels, recepties, verjaardaGrundeken bellen! 5114674- gen, etc... Geen huur! Wel 5118394. Uw dak-specialist! wat servicekosten en norVwo-, havo, mavo, male gangbare drankprijvmbo-leerlingen: huis- zen! Reserveringen: tel. werkbegeleiding/bijles aan- 06-25047376. geboden door ervaren A/B Student wil u graag helstudent. Tel. 071-5616768. pen met COMPUTERBC SIERBESTRATING PROBLEMEN. â&#x201A;Ź 15,- p.u. Tegelwerk, met afvoer, gra- Tel. 070-5114250. tis prijsopgave. Tel. 06Zelf bomen omgezaagd 55321682. of flink gesnoeid? Met onze 50-plusser SCHILDERT, prof. VERSNIPPERAAR SAUST en behangt uw huis is het zo weg. Tel. 070weer als nieuw. Tel. 5111923 / 06-53794870 of mail deversnipperaar@kpn 06-13067762. mail.nl. Lekker toerfietsen vanuit VAN DER KROFT & Wassenaar en Voorschoten? VAN DER LANS OFFICE www.tcdekampioen.nl. MANAGEMENT verzorgt op flexibele basis het secretariaat voor bestuurders, commissarissen, bedrijven, adviseurs. Huis met het Blauwe Dak Wassenaar, 070-5119001, www.officemanagers.nl, info@officemanagers.nl

â&#x20AC;˘

De Lasso 24, 2371 GX

nodig? Stukadoren v.a. info/reservering 071-3312067 â&#x201A;Ź 12,- per m2 incl. mat. www.snuffelmarkt.nu Schilderwerk v.a. â&#x201A;Ź 12,- p.u. SBStext pag. 637 Tel. 06-30031935.

9HUPLQGHU SODVWLFWDVJHEUXLN

â&#x20AC;˘

GGZ

Basis onderwijs groep 8

Jeugd Maatschappelijke Zorg Jeugdverenigingen

MBO (Maatschappelijke Zorg) klassikale voorlichting

Voorlichting & Advies Verslavingszorg Voor groep en/of persoonlijk advies info: corrybush@gmail.com Tel.: 06-181 73 065

Ged ipl A lco ome e r d ho Dr e r va l C o u n s u g s & ellor rings en desk op ve r s h e t g e b u n d i g e l av i n ied v g en a p s yc n hiatr ie

COMPUTERHULP. Virusverwijdering, sneller maken, storingen verhelpen, oude PC naar nieuwe PC, installaties, Laptopreparatie, WiFi, PrivĂŠ cursus, etc. Professionele ondersteuning bij u thuis of op kantoor voor particulieren en bedrijven. Tel. 06-42460355 info op www.Boonict.nl

â&#x20AC;˘

Ik ben mijn TROUWRING VERLOREN!! SAR Katwijk 30/6/2012. Inscriptie: â&#x20AC;&#x2DC;Anja 11-07-2008 26-102007â&#x20AC;&#x2122;. Gevonden? Bel alstublieft 071-4010898.

â&#x20AC;˘

T.H. BEDRIJFSHAL in Klei-oost 50 m2 â&#x201A;Ź 375.excl. Tel. 06-24696685.

'H]HDFWLHYDQKHW3ODWIRUP7H\OLQJHQ0LOOHQQLXPJHPHHQWHZRUGWRQGHUVWHXQGGRRU SASSENHEIM VOORHOUT WARMOND SASSENHEIM

Van Dijk VOORHOUT


18 JULI 2012

pagina 15

Voor negentiende keer

Poldercrossloop is op vrijdag 17 augustus Warmond - Vrijdag 17 augustus organiseert de Warmondse IJsclub de negentiende Warmondse Poldercrossloop. Het wordt weer een sportief evenement voor jong en oud. Onherkenbaar door de bagger over de finish komen is voor velen geen uitzondering. Douchefaciliteiten zijn na afloop dan ook aanwezig, en zeker geen overbodige luxe.

Beuken naar de kapper Sassenheim - Ze kunnen er weer even tegen, de twee monumentale beukenbomen in de Hoofdstraat in Sassenheim. Vorige week hebben ze een snoeibeurt gekregen, waardoor beide bomen er weer gezond en goed verzorgd uitzien. Als ware alpinisten hebben twee snoeiders de bomen ontdaan van overtollig hout. De twee beuken konden enkele jaren geleden mede dankzij de inzet van omwonenden behouden blijven, ondanks dat er woningbouwplannen waren voor het terrein van de voormalige kistenfabriek van Bakker. Die plannen in het nieuwbouwplan Beukenhof zijn nu voor een deel uitgevoerd, en de bomen staan er nog steeds fier en groots bij. Beide beuken zijn al meer dan honderd jaar oud (Foto: FBPS/Peter Schipper).

Computercursus 50-plussers Voorhout - Al bijna twintig jaar organiseert Welzijn Teylingen in samenwerking met SeniorWeb computercursussen voor 50-plussers. Dit wordt gedaan in het computerlokaal van Agneshove in Voorhout. In de eerste week van september start er een nieuwe periode van computercursussen. Op maandagochtend of maandagmiddag kan men de beginnerscursus volgen. De fotobewerkingscursus wordt gegeven op dinsdagochtend of woensdagmiddag. Internet en e-mail wordt op donderdagochtend aangeboden. Deze cursus wordt vaak als vervolg op de beginnerscursus gevolgd. Op donderdagmiddag wordt de cursus veilig internetten gegeven. Alle cursussen, behalve veilig internetten, bestaan uit zes lessen van twee uur. De kosten bedragen 60 euro. Dat is exclusief het lesboek dat 10 tot 16 euro kost. Veilig internetten kost 30 euro voor drie lessen, plus het lesboek van 5 euro. Voor aanmelden voor de cursussen of meer informatie kan men terecht bij Welzijn Teylingen: tel. 0252-231805, bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur.

Vakantie in De Spelewey Voorhout - Vakantie Evenementen De Spelewey in Voorhout heeft het nieuwe programma gepresenteerd. Van 23 juli tot 10 augustus worden weer creatieve en sportieve activiteiten georganiseerd. Het programma staat vol met leuke activiteiten, van een vlieger maken tot koekjes bakken. Maar ook de huttenbouw gebeurt op de ijsbaan van 6 tot 10 augustus. En wie tussen de 6 en 12 jaar is kan met De Spelewey naar Bubble Jungle, Linnaeshof of Blijdorp. Men kan zich hiervoor inschrijven via het e-mailadres despeleweyvoorhout@gmail.com of op de inschrijfavond op 20 juli van 19.00 tot 20.00 uur. Alle activiteiten worden georganiseerd voor de jeugd van 6 tot en met 12 jaar. Iedereen is welkom. Voor meer informatie of het volledige programma kan men terecht op www.despelewey.nl.

De mogelijkheid tot voorinschrijving is op woensdag 15 augustus in clubgebouw ’t Wak in de Veerpolder tussen 19.00 en 20.30 uur. In verband met de drukte op vrijdag en het ‘ophalen’ van de armnummers vlak voor de start wordt voorinschrijving op woensdag aangeraden. Net zoals andere jaren leggen de deelnemers van 14 jaar en ouder op vrijdag 17 augustus een parcours af van ongeveer 5 kilometer. Voor de jeugdigen van 10 tot en met 13 jaar is een apart parcours uitgezet van ongeveer 1,5 kilometer. De cross voor de jeugd zal vooral plaatsvinden op en rondom de landijsbaan in de Veerpolder, waar ook de start is. Het parcours voor de deelnemers van 14 jaar

en ouder beslaat onder andere de landijsbaan, Koudenhoorn en de Dorpsstraat. Een zwemdiploma en goed vastzittende schoenen zonder noppen zijn voor alle deelnemers verplicht. Inschrijfkosten voor de deelnemers van 14 jaar en ouder bedragen 7 euro. De kosten voor de jeugdigen bedragen 4 euro. De jeugdigen starten om 18.15 uur, en de inschrijving sluit om 18.00 uur. De deelnemers van 14 jaar en ouder starten om 19.00 uur, waarvoor de inschrijving sluit om 18.45 uur. Nieuw dit jaar is een teamloop, die bestaat uit vier personen vanaf 14 jaar. Deze start gelijk met de senioren om 19.00 uur. Het snelste team dat gezamenlijk over de finish komt wint een wisselbeker. Alle deelnemers ontvangen weer een T-shirt als blijvende herinnering. Na afloop kunnen ervaringen met vrienden en bekenden uitgewisseld worden en kan er gedanst worden op de klanken van de coverband Mixed Emotions. Er is een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar op vrijdag in de Veerpolder. Het verzoek is daarom om op de fiets te komen. Op deze manier blijven de Veerpolder en de landijsbaan goed bereikbaar voor iedereen.

Impressie van een expressie in galerie Warmond - In de expositie ‘Impressie van een expressie’, die plaatsvindt in Kunstcafé de Galerie in Warmond, nemen twaalf kunstenaars de bezoekers mee op een ontdekkingstocht. Hun expressie is slechts aanleiding, want de impressie van de bezoekers staat centraal. Een camera legt vast. Een schilder legt bloot. Het geschilderde portret is de neerslag van dit ‘bloot leggen’. Een spel van ‘binnen naar buiten keren’ van kunstenaar én model. Daarin ontstaat iets volkomen

nieuws en unieks. Iets wat zij beiden nog niet kenden: noch van zichzelf, noch van de ander, noch van elkaar. Daarom is het geschilderde portret een verrassende ontmoeting. Want ook als toeschouwer wordt men in dit proces meegenomen en maakt men kennis met het onbekende in zichzelf. De kunstenaars zijn Robin Akkerman, Frank Alblas, Gerard van Asselt, Fred Cohen, Lia Cozijn, Lucienne Fabriek, Fridtjof Gorter, Rita Hofland, Judith de Jong, Milan Roeterink, Fieke Weilers en Arene Zandbergen. De expositie is te zien tot en met 29 augustus.

Velen zijn door de bagger onherkenbaar tijdens de poldercrossloop (Archieffoto: FBPS/Peter Schipper).

Heere Schouten is wel veilig Warmond - Er zijn voldoende zekerheden ingebouwd om de veiligheid van het voetveer De Heere Schouten te waarborgen. Dit antwoordt B&W op vragen van Marijke Haroun, raadslid voor Belang van Teylingen. Naar aanleiding van enkele recente incidenten riep de landelijke Onderzoeksraad voor Veiligheid onlangs op om strengere eisen te stellen aan kleinere veren. Dit greep Haroun aan om B&W te polsen hoe het stond met het Teylingse voetveer tussen Koudenhoorn en de Zwanburgerpolder. In een antwoord onderstreept B&W dat veiligheid een belangrijke voorwaarde is voor de exploitatie van De Heere Schouten. Na de verzelfstandiging is de Stichting Voetveer Warmond hiervoor verantwoordelijk. De schippers worden door de stichting op bekwaamheid getest en moeten tenminste ‘klein vaarbewijs 1’ hebben. In de boot zijn voorzieningen aanwezig, waaronder een brandblusser en twee reddingsboeien. Verder onderzoekt de stichting de mogelijkheid voor het aanschaffen van zwemvesten. Afgelopen winter heeft de boot nog groot onderhoud gehad.

Guillaume Coin is dagelijks scherp in het leveren van verse snijbloemen aan bloemisten in Noord-west Frankrijk. Vanaf FloraHolland Rijnsburg worden de producten verzonden, die via lijnrijden, Cash&Carry, webshop en telefonische verkoop worden aangeboden. Guillaume Coin is echt een familiebedrijf om trots op te zijn, met korte lijnen en een hoge klantenbetrokkenheid.

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een:

Chauffeur/verkoper voor onze bloemen- en plantenlijn in Frankrijk. Functie-eisen U bent praktisch en flexibel ingesteld en in het bezit van het rijbewijs C-E en het chauffeursdiploma. U heeft bij voorkeur kennis van de Franse taal. Wij ontvangen uw sollicitatie met cv graag via email op: arianhoek@gmail.com Guillaume Coin, Postbus 10 bb nr. 38, %%6MNRWFYVKˆ8IP


Megastore Leiderdorp

10 % extra

r e m

s u l k as p

zo

korting met de Praxis kluspas t/m 12 augustus 2012

贸贸k

voor het grootste a

ssortime nt in

sanitair e n ac cessoire s

praxis megastore leiderdorp Zijlbaan 32, Leiderdorp. Tel.: 071-5895665

Doe het zelf. Doe het samen.

TL_week_29_12  

✆ Eiken systeemparket € 59,95 compleet gelegd! Sanitaire installaties Dakbedekkingen Lood- en zinkwerken Centrale verwarming Airconditi...

Advertisement