Page 1

Lokaal betrokken en betrouwbaar

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DETEYLINGER.NL 

verhaal

In de klas bij Yousef en Vanna

P19

Nieuwe Gezichten

interview n St. Cecilia klaar voor WMC

Woensdag 12 juli 2017 JAARGANG 11 NR 28

nieuws

nieuws

P7

Roep om 30kilometerzone in Herenweg muziek

P5

Buren niet blij met asielzoekers

P15

Koninklijke foto aan De Leede

Kompasschool verkocht SASSENHEIM n In de voormalig

Kompasschool komen vier tot zes woningen. Het schoolgebouw op de hoek Westerstraat - Jacoba van Beierenlaan was eigendom van de gemeente en is verkocht. Studio Pro6 gaat het gebouw voor de nieuwe eigenaar ontwikkelen. Aan de wijziging van de bestemming wordt samen met de gemeente gewerkt. Het gaat om een traject waarbij een omgevingsvergunning nodig is. Het pand is een gemeentelijk monument. De gemeenteraad stemde eind vorig jaar in met de verkoop van in totaal vier gemeentelijke gebouwen. Voor de Kastanjehof in Sassenheim en de schoolwoningen van het Cluster in Voorhout zijn nog geen kopers. Eerder dit jaar verkocht de gemeente al de voormalig bibliotheek in Voorhout.

Wandeling Huys te Warmont WARMOND n In juli is het in de

De koninklijke familie poseert in Park Groot Leerust, met op de achtergrond de Zwanburgermolen. | Foto: RVD/www.koninklijkhuis.nl

WARMOND n “Ik was mijn hand nooit meer!”, roept Sam naar zijn vriend-

jes Gijs en Quincy. De twaalfjarige jongens hebben zojuist de hand van koning Willem-Alexander geschud. Samen met koningin Máxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane was de koning op vrijdag 7 juli in Park

KEUKENS

RECHTSTREEKS UIT DUITSLAND woe 12 juli 10 - 18 uur don 13 juli 10 - 22 uur vrij 14 juli 10 - 22 uur zat 15 juli 9 - 18 uur

KEUKENS

HALF GELD

Groot Leerust voor de jaarlijkse zomerfotosessie, het laatste officiële moment voor de zomervakantie. Ruim 60 journalisten en fotografen waren daarbij aanwezig. Zij legden vast hoe de koninklijke familie over De Leede kwam aanvaren. Lees en kijk verder op pagina’s 10 en 11.

Kermis blijft vooralsnog bij De Wasbeek SASSENHEIM

n De Oranjevereniging dient geen aanvraag in voor een kermis in het centrum van Sassenheim. De locatie blijft vooralsnog op het parkeerterrein van De Wasbeek.

Dit hebben gemeente Teylingen en de Oranjevereniging Sassenheim samen besloten op basis van de uitslag van het draagvlakonderzoek onder inwoners en ondernemers in

het centrum. Uit de onderzoeksresultaten kwam naar voren dat van de 245 deelnemers aan de enquête, 51 procent tegen verplaatsing van de kermis naar het centrum is. Rob Koek, de voorzitter van de Oranjevereniging Sassenheim, wil de kermis graag verplaatsen: “Ik denk dat de meerderheid van de bezoekers liever naar het centrum gaat voor dit evenement.” Daarom gaat hij verder in gesprek met omwonenden en

Alles voor de BBQ vind je bij PLUS van Dijk.

Ter Aar (zh)

Einsteinstraat 29

Dit najaar staat de kermis op de bekende plek op de Wasbeek. Het terrein wordt nu gebruikt als bouwplaatsinrichting voor het nieuwbouwproject Teylingerhof, maar is tijdens de kermisweek beschikbaar.

Korte zomerstop De Teylinger REDACTIE n Ook De Teylinger kent

in de vakantie een korte zomerstop. Volgende week, op woensdag 19 juli, verschijnt de krant wel. Op woensdag 26 juli en woensdag 9 augustus komt de krant twee keer niet uit.

In de tussenliggende week, woensdag 2 augustus, valt er wel een krant op de deurmat. Insturen voor deze editie kan tot maandag 31 juli om 12.00 uur naar redactie@deteylinger.nl. Vanaf woensdag 9 augustus verschijnt De Teylinger weer iedere week. De deadline voor iedere eerstvolgende editie is op maandag om 12.00 uur. Ook hiervoor kunt u insturen naar: redactie@deteylinger. nl.

Stobbeweg 19-21

Dordrecht

ondernemers om nader te verkennen wat de gezamenlijke wensen en belangen zijn en welke zorgen rond een kermis in het centrum weggenomen kunnen worden.

ochtend nog volop genieten van de vogelzang, maar ook de bosflora is in deze tijd nog steeds uitbundig. Insecten, zoals libellen en vlinders, profiteren daarvan. Tijdens de jubileumwandeling op zaterdag 15 juli is er tijd genoeg om de natuur op Landgoed Huys te Warmont te ontdekken. Neem een fototoestel mee, want er is een fotowedstrijd. De wandeling begint om 9.00 uur bij het verzamelpunt aan Herenweg 139. Inlichtingen en aanmelding bij Romke Viet via 06-53754046 of romke.viet@gmail.com.

Openingstijden: ma-do 8.00-20.00//vr 8.00-21.00//za 8.00-20.00//zo 10.00-20.00

plusvandijk

Van Dijk Voorhout /Herenstraat 45// Voorhout

De redactie wenst alle lezers een hele fijne zomervakantie!


GEMEENTEBERICHTEN week 28 / 2017 TEYLINGEN

Kermis blijft vooralsnog bij De Wasbeek

Financiële mogelijkheden voor mensen met een laag inkomen

De Oranjevereniging dient geen aanvraag in voor een kermis in het centrum van Sassenheim. De locatie blijft vooralsnog bij de Wasbeek. Dit hebben gemeente Teylingen en de Oranjevereniging Sassenheim samen besloten op basis van de uitslag van het draagvlakonderzoek onder inwoners en ondernemers in het centrum. Uit de onderzoeksresultaten kwam naar voren dat 51% tegen verplaatsing van de kermis naar het centrum is. Rob Koek, de voorzitter van de Oranjevereniging Sassenheim, wil de kermis graag verplaatsen: ’Ik denk dat de meerderheid van de bezoekers liever naar het centrum gaat voor dit evenement.’ Daarom gaat hij verder in gesprek met omwonenden en ondernemers om nader te verkennen wat de gezamenlijke wensen en belangen zijn en welke zorgen rond een kermis in het centrum weggenomen kunnen worden. Trots op bijzondere kermis Dit najaar staat de kermis op de bekende plek bij de Wasbeek. Het terrein wordt nu gebruikt als bouwplaatsinrichting voor het nieuwbouwproject Teylingerhof maar zal tijdens de kermisweek beschikbaar zijn voor de kermis. Burgemeester Carla Breuer is trots op dit bijzondere evenement: ’De Oranjevereniging krijgt het elk jaar weer voor elkaar om de kermis in Sassenheim te

organiseren. Dit najaar in een nieuw jasje; met speciale prijzen en veel attracties. Ik hoop dat zo veel mogelijk Teylingers van deze attracties kunnen genieten.’

Meldpunt Zorgombudsman Het Meldpunt Zorgombudsman is een initiatief van de gemeenteraad. In een proefperiode wil de raad met dit meldpunt meer inzicht krijgen in de signalen, tips en eventuele klachten van inwoners. Ook is het meldpunt bedoeld voor inwoners die nu geen ondersteuning ontvangen, maar daar mogelijk wel recht op hebben. Met de meldingen gaat de raad bekijken waar het goed gaat en waar het beter kan. Het Meldpunt Zorgombudsman is een samenwerking tussen de gemeenteraad en de Nationale

Collectes

Aankondiging voornemen tot uitschrijving uit de BRP Voornemen tot uitschrijving uit de BRP van de gemeente Teylingen (art. 2.21 en 3.18 wet BRP) Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen. Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Teylingen staan ingeschreven. Naam en voorletters Lach, M. Dąbrowska, A. Sanchez, P. Fournari, D. Pitsounis, K. Pitsounis, M.

Adres, plaats Kwekersweg 78 2171 DZ Sassenheim Kwekersweg 78 2171 DZ Sassenheim Industriekade 25 2172 HX Sassenheim Anemoonstraat 19 2215 MT Sassenheim Anemoonstraat 19 2215 MT Sassenheim Anemoonstraat 19 2215 MT Sassenheim

Datum voornemen 07-07-2017 07-07-2017 07-07-2017 07-07-2017 07-07-2017 07-07-2017

Voor de meeste regelingen uit de brochure kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek, maar soms ook bij uw eigen gemeente. In de brochure staat precies waar u moet zijn.

Uitslag De uitkomsten van het draagvlakonderzoek zijn gepubliceerd op de gemeentelijke website www.teylingen.nl.

Ombudsman. Het meldpunt werkt onafhankelijk en uiteraard worden uw suggesties vertrouwelijk behandeld. Help uzelf en andere inwoners verder U helpt uzelf en andere inwoners van onze gemeente verder door uw suggestie door te geven aan het Meldpunt Zorgombudsman. Uiteraard helpen de medewerkers van het meldpunt u ook graag verder als u een oplossing wilt die uw persoonlijke situatie betreft. Als u het moeilijk vindt om zelf contact te zoeken, dan kunt u uiteraard ook aan familie of bekenden vragen dit namens u te doen.

Waar vindt u de brochure? U kunt de brochure downloaden op de website van de ISD Bollenstreek, www.isdbollenstreek.nl. Bent u niet in het bezit van een computer of hebt u geen internet? Dan kunt u bij het loket van uw gemeente de brochure inzien of een kopie krijgen. Bereikbaarheid ISD Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis) Website: www.isdbollenstreek.nl Per mail: info@isdbollenstreek.nl Persoonlijk: bezoek aan het lokaal loket/het zorgloket/ Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.

Meldpunt Zorgombudsman Telefoonnummer: Meldpunt Zorgombudsman Teylingen, via Nationale Ombudsman 0800 - 33 55 555 E-mail: Teylingen@nationaleombudsman.nl

Pitsounis, A.

Er zijn geen collectevergunningen verleend in verband met een vrije periode.

Antwoord De ISD en uw gemeente hebben een aantal regelingen. Om u te helpen uw weg te vinden in de vele regels heeft de ISD per gemeente een brochure opgesteld. Hierin staan alle regelingen voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen. In deze brochure kunt u vinden waarvoor en hoe u dit extra geld kunt aanvragen.

Achtergrond De Oranjevereniging Sassenheim heeft de wens uitgesproken om de jaarlijkse kermis en de Najaarsfeesten in het centrum te organiseren. In het voorjaar van 2017 is een draagvlakonderzoek uitgevoerd onder centrumbewoners en ondernemers. De gemeente faciliteerde in de uitvoering en bedankt alle deelnemers voor het delen van hun mening.

Heeft u ideeën hoe we mantelzorgers beter kunnen ondersteunen? Laat het uw raadsleden weten! In Teylingen wil de gemeenteraad de zorg en hulp zo goed mogelijk voor u organiseren. Bijvoorbeeld als het gaat om de ondersteuning van mantelzorgers. Heeft u suggesties hoe we dat beter kunnen doen? Laat het ons weten! Dat kan via het Meldpunt Zorgombudsman.

Vraag Ik heb een laag inkomen en weinig vermogen. Welke regelingen en mogelijkheden zijn er om mij financieel te ondersteunen?

Anemoonstraat 19 2215 MT Sassenheim

07-07-2017

De adresgegevens worden daarom als volgt gewijzigd: Adres : onbekend Woonplaats : onbekend Land : onbekend Hierdoor zullen zij formeel niet meer in Nederland woonachtig zijn. Deze wijziging wordt aan de afnemers van de BRP (zoals de administratie van uitkeringsinstanties, pensioenfondsen en zorgverzekeraars) doorgegeven. Dit kan gevolgen hebben voor de zorgverzekering en voorzieningen als AOW en pensioen van deze personen. Belanghebbenden kunnen tot 2 weken na deze publicatie reageren. Reageren kan door contact op te nemen met de Gemeentewinkel op tel. 14 0252 of schriftelijk: gemeente Teylingen, team Burgerzaken, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout. 4 Weken na publicatie zullen burgemeester en wethouders de beslissing nemen om de wijziging van de adresgegevens door te voeren. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen 6 weken na bekendmaking bezwaar worden gemaakt.

Verkeersbesluit Gehandicaptenparkeerplaats Wij hebben besloten ter hoogte van Landauer 26 te Sassenheim een parkeervak te reserveren als gehandicaptenparkeerplaats voor de bewoner van Landauer 26. Het volledige verkeersbesluit met situatietekening ligt ter inzage t/m 23 augustus 2017. 2 Oplaadpunten elektrische voertuigen Wij hebben besloten om twee parkeerplaatsen in Teylingen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Op de desbetreffende locaties wordt een oplaadpunt ingericht voor elektrische voertuigen. Het gaat om de volgende locaties: Vivaldipark Voorhouty t.h.v. de ingang en Ter Leedelaan Sassenheim t.h.v. nummer 37. Het besluit ligt tot 23 augustus 2017 ter inzage. Bezwaarmogelijkheid Tot en met 23 augustus 2017 kunnen belanghebbenden tegen een besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout. Het bezwaarschrift bevat tenminste naam, adres en woonplaats van de belanghebbende, alsmede een opgave van de bezwaren die tegen dit besluit bestaan. Het bezwaarschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn.


Algemene plaatselijke verordening Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend aan: • Brasserie De Kaagsocieteit, Warmond voor het organiseren van de Natte Kaagweek van 12 tot en met 16 juli 2017 (07-0717) • Koffieheus Hillegom voor het innemen van een standplaats met een koffiekar bij het station in Sassenheim voor de periode 1 juli 2017 tot en met 31 december 2017 (06-07-17) Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 Op grond van artikel 87 is ontheffing verleend aan: • J.C. Kreffer, Sassenheim voor het zonder parkeerschijf parkeren in de blauwe zone in Sassenheim (04-07-17) • P. Vos, Sassenheim voor het zonder parkeerschijf parkeren in de blauwe zone in Sassenheim (04-07-17) Wet op de kansspelen Op grond van artikel 3 is vergunning verleend aan: • H.A.J. van Werkhoven, Voorhout voor het organiseren van een loterij ten behoeve van Voetbalvereniging Foreholte Voorhout tussen 2 oktober en 17 november 2017 (besluit nr. Z-17-009887) (04-07-17) Niet eens met een van deze besluiten? Hoe u dan bezwaar kunt maken staat verderop genoemd in deze Gemeenteberichten. Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning • Van der Voetplein, Rondtanderlaan, Plattanderlaan, Sassenheim • Watermuntstraat 3, Voorhout • Nabij Componistenlaan, Hooghkamer, Voorhout • Nabij Burgemeester Ketelaarstraat, Warmond • Huifkar 20, Sassenheim

• Leidsevaart t.h.v. Nagelbrug, Voorhout

• Nijverheidsweg te Voorhout • Sweilandpolder 14, Warmond • Huifkar 44, Sassenheim

het bouwen van twaalf woningen, 23-06-2017

het vervangen van bergingsdeur door raamkozijn, 28-06-2017 het bouwen van 18 appartementen, 29-06-2017 het bouwen van het havengebouw, 29-06-2017 het bouwen van perceelafscheiding met overkapping, 29-06-2017 het wijzigen van een eerder verleende vergunning voor een langere periode ten behoeve van tijdelijke fietsbrug en tijdelijk afwijken bestemmingsplan, 30-06-2017 het bouwen van een bedrijfsruimte met kantoor, 30-06-2017 vernieuwen van een schuur, 30-06-2017 het realiseren van een overkapping en erfafscheiding, 04-07-2017

Inzien binnengekomen aanvragen Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 0 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen. Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar) • Munthof 12, Voorhout • Watermuntstraat 3, Voorhout • Essenplein 10, Sassenheim • Wilhelminalaan 25, Sassenheim

het plaatsen van een dakkapel, 30-06-2017 het vervangen van een bergingsdeur door een raamkozijn, 05-07-2017 het plaatsen van een tuinhuis, 05-07-2017 het plaatsen van een vlaggenmast, 05-07-2017

Bezwaar tegen besluiten Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken. Voordat u dit doet, kunt u ook telefonisch contact met ons

opnemen. We nemen dan het besluit met u door en kijken of er een oplossing voor uw bezwaren bestaat. Belt u hiervoor met ons algemene nummer (14 0252). Komen we er niet uit dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

hltsamen.nl. Zij is tevens telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 14 0252. Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Rijksstraatweg 56A te Sassenheim

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de tussen haakjes genoemde verzenddatum van betreffend besluit – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen. Het bezwaarschrift moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar bestaat • Reden(en) van het bezwaar • Handtekening Verzoek voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Besluit waartegen bezwaar bestaat • Kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Teylingen is ingediend. Het adres is: Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Postbus 20302 2500 EH Den Haag U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Inwerkingtreding bestemmingsplan ‘Van den Woudestraat 1A, Warmond. Met identificatienummer: NL.IMRO.1525. BP2016WAR10006-0401. Totstandkoming en inhoud van het plan Het college van B&W nam in september 2015 een besluit over herontwikkeling van de voormalige gemeentewerf Warmond naar woningbouw met behoud van de brandweerkazerne. Het betreft het gebied aan de Van den Woudestraat 1A in Warmond. Het plangebied wordt begrensd door de watergang aangrenzend aan de brandweerkazerne, de appartementen aan de Van den Woudestraat en de watergang achter de woningen aan Ganzenwei 230-276. Het bestemmingsplan maakt 25 eengezinswoningen mogelijk met bijbehorende voorzieningen. De gemeenteraad van Teylingen heeft op 30 maart 2017 het bestemmingsplan ‘Van den Woudestraat 1a, Warmond’ gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.1525.BP2016WAR10006-0401. Per 26 mei 2017 is het bestemmingsplan onherroepelijk en in werking. Per 7 juli is het besluit hogere waarden in kader van Wet geluidhinder ten behoeve van het railverkeer ook onherroepelijk. Inzien Op www.teylingen.nl onder– ’Bouwen en verbouwen’ – ’Bestemmingsplannen’ – ’Warmond’ – ’Vastgesteld bestemmingsplan Van den Woudestraat 1a, Warmond’ vindt u een link naar het digitale bestemmingsplan. Daarnaast vindt u een link naar de authentieke digitale bestanden.

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen op 22 juli 2015 een aanvraag ontvangen van Spoelbedrijf Helmus voor het intrekken van een omgevingsvergunning voor een inrichting (milieu) gelegen aan Rijksstraatweg 56A, 2171 AM te Sassenheim. Het betreft een verzoek om een intrekking van een omgevingsvergunning voor het in werking hebben van een slibdepot. Voor het intrekken van de vergunning wordt de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht omschreven procedure gevolgd. De aanvraag hebben wij in behandeling genomen. Vervolgens hebben wij de ontwerpbeschikking opgesteld. Stukken inzien De stukken liggen ter inzage van donderdag 13 juli 2017 tot en met woensdag 23 augustus 2017 bij de receptie van de Gemeentewinkel in het Gemeentekantoor Teylingen, Wilhelminalaan 25 in Sassenheim, maandag van 8.30 uur tot 13.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur. Zienswijzen geven U kunt tot en met woensdag 23 augustus 2017 uw zienswijze indienen. Richt uw brief aan college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. U kunt ook mondeling uw zienswijze geven. Beroep instellen Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de Rechtbank Den Haag, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag. Inlichtingen Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw L. Stange via 071-4083290 of L.Stange@odwh.nl. Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Iedere maandag houdt de plaatselijke vertegenwoordiger van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie) vanaf 9.30 uur een openbare vergadering in het gemeentehuis van Sassenheim. De agenda met de bouwplannen die tijdens de vergadering worden beoordeeld, kunt u digitaal opvragen. U kunt deze inzien bij de Gemeentewinkel/ Vergunningen. Wilt u meer informatie? Belt u dan naar 14 0252. Iedere donderdag houdt de Centrale Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (regio welstandscommissie) voor de Duin- en Bollenstreek vanaf 14.00 uur een openbare vergadering in het Groothandelsgebouw, Stationsplein 45 te Rotterdam. De agenda met de bouwplannen die tijdens de vergadering worden beoordeeld, kunt u digitaal opvragen. Wilt u meer informatie? Belt u dan naar 14 0252. Voor alle informatie over bouwen, bouwplannen, afwijking van bestemmingsplannen en vergunningen (omgevingsvergunning) kunt u een afspraak maken met de Gemeentewinkel/ vergunningen via telefoonnummer 14 0252. Afspraken maken is mogelijk op maandag van 8.30 tot 13.00, dinsdag en woensdag van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag van 8.30 tot 20.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Informatie Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Josephine Braam van de afdeling Ruimte via jac.braam@

Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie woensdag 12 juli 2017. Gemeente Teylingen Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout Telefoon: 14 0252 (Let op: netnummer niet nodig, ook niet voor 06 nummers) gemeente@teylingen.nl www.teylingen.nl

Bezoekadressen Gemeentekantoor: Wilhelminalaan 25 in Sassenheim Bestuurscentrum: Raadhuisplein 1 in Voorhout De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.

Aangeboden: straatmaker, Leiderdorp, voor al uw straatwerk, terras ophogen oprit, plaatsen van schuttingen, vrijbl. pr. opgaaf, tel: 06- 29481555.

Openingstijden gemeentekantoor: Maandag 8.30-13.00 uur Dinsdag 8.30-16.00 uur Woensdag 8.30-16.00 uur Donderdag 8.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-16.00 uur Zorgloket/ISD:

WONINGRUIL, fijn uw huurwoning ruilen in eigen gemeente of in heel Nederland, kijk op www.woningruil.nl

9.00-12.00 uur

Balie politie: De balie van de politie is niet open voor vrije inloop. U kunt aangiften doen door een afspraak te maken via het landelijke politienummer 0900 - 8844. De afspraak wordt dan gepland tijdens openingstijden van het gemeentekantoor in Sassenheim. U kunt van zogenaamde eenvoudige misdrijven ook aangifte doen via www.politie.nl.

VLOOIENMARKT ZAT. 22 JULI KATWIJK VLIEGVELD VALKENBURG BINNEN BUITEN. 200 KRAMEN. DONEVENTS.NL 0294237320

i

TEYLINGEN  FACEBOOK.COM/GEMEENTETEYLINGEN  TWITTER.COM/GEM_TEYLINGEN  YOUTUBE.COM/GEMEENTETEYLINGEN

Tuinman, stratenmaker voor al uw tuinwerkzaamheden, gratis prijsopgave, tel: 06- 57200505.


Voor behandeling van o.a. . ADHD en ADD . Chronische vermoeidheidsklachten . Depressieve klachten . Emotionele verwerkingsprocessen . Gewrichtsklachten . Hooggevoeligheid . PDD-nos en Autisme . Pijnklachten . Ziekte van Lyme

Varend uw Jubileums- bedrijfsfeest vieren!

Wat verzorgd Varend Feesten: • Trouwlocatie • Bruiloften & recepties • Meetings & borrels • Lunch & diner • Bedrijfsuitjes & personeelsfeesten • Verjaardagsfeesten & reünies • Bedrijfspresentaties & vergaderingen • Stedentrips & dagtochten • Seniorentochten & bezoek aan beziens waardigheden

arendfeesten.nl arendfeesten.n R E D E R I J VA N D E R M E E R

arendfeesten.nl

R E D E R I J VA N D E R M E E R

R E D E R I J einde VA N DSotaweg E R M E E R t.h.v. huisnr. 8, Locatie partyschip: 2371GD te Roelofarendsveen T:uw 0715018528 M: 0655360038 Partyboot voor feest, boottocht,• trouwlocatie of bedrijfsuitje I: www.varendfeesten.nl • E: info@varendfeesten.nl Rederij van der Meer | Einde Sotaweg (a/d Ringvaart v/d Haarlemmermeer) | 2371 GD Roelofarendsveen | T. 071 – 501 85 28 www.varendfeesten.nl | info@varendfeesten.nl

Partyboot voor uw feest, boottocht, trouwlocatie of bedrijfsu

Rederij van der Meer | Einde Sotaweg (a/d Ringvaart v/d Haarlemmermeer) | 2371 GD Roelofarendsveen | T. 071 – 501 85 2 Partyboot voor uwwww.varendfeesten.nl feest, boottocht, trouwlocatie of bedrijfsuitje | info@varendfeesten.nl

TE HUUR: 6 persoons bestelbussen Rederij van der Meer | Einde Sotaweg (a/d Ringvaart v/d Haarlemmermeer) | 2371 GD Roelofarendsveen | T. 071 – 501 85 28 www.varendfeesten.nl | info@varendfeesten.nl

Margreet van Duijn

vanaf

BE-YIN Oegstgeest Praktijk voor Complementaire Natuurgeneeskunde www.be-yin-praktijk.nl info@be-yin-praktijk.nl Tel. 06-51885259

€ 85,00

0252-211849 www.gdol.nl

Advertorial

Tandprothetische praktijk Van Beek klaar voor toekomst Lisse - De verbouwing van Tandprothetische praktijk Van Beek aan de Kanaalstraat is afgerond. De praktijk is klaar voor de toekomst en wil altijd haar cliënten het beste bieden op het gebied van het kunstgebit. Daarom ook is de praktijk uitgebreid met een zeer ervaren mondhygiëniste. “Wij zijn bijzonder blij met het resultaat van de verbouwing”, zegt Rik van Beek. De praktijk heeft nu drie prachtige behandelkamers voorzien van de modernste apparatuur om de cliënt de beste behandeling te geven. Het interieur en indeling zijn volgens de laatste richtlijnen op het gebied van infectiepreventie opgebouwd. “We hebben nu ook een aparte sterilisatieruimte. Als het om kwaliteit gaat, leggen we de lat graag een stukje hoger.” De uitbreiding van de praktijk met een mondhygiëniste is voor Van Beek een logische stap. “Wanneer het onderhoud van de nog eigen tanden of implantaten goed gebeurt, zal onze cliënt ook langer plezier hebben van het eigen gebit of de prothese. Maar mensen hebben af en toe extra hulp van een professional nodig om de

basis perfect bij te houden. Wij zijn dan ook heel blij dat mondhygiënepraktijk Diana van Staden bij ons in het pand van start gaat. Ik ken haar al een aantal jaar, zij heeft onder tandartsen en cliënten een bijzonder goede naam opgebouwd.” Om de mondhygiëniste te bezoeken is geen verwijzing nodig. Dit betekent dat iedereen er welkom is. Het is een bijzonder jaar voor Tandprothetische praktijk Van Beek. Naast de prachtig uitgepakte verbouwing zijn ze voor het vierde jaar op rij winnaar van de bedrijvenaward en onlangs kregen ze te horen genomineerd te zijn voor de Sterkste Schakeltrofee voor de meest klantgerichte onderneming van de regio Rijnmond. Contact Tandprothetische praktijk HM van Beek, Kanaalstraat 187a, tel: 425850, weekenddienst kunstgebit 06 1 777 6 777, www.gebitskunst.nl Mondhygiënepraktijk D. van Staden, Kanaalstraat 187a, tel: 764090, www.mondhygienistediana.nl

per dag


nieuws

DE TEYLINGER

5

WOENSDAG 12 JULI 2017

Buren niet blij met alleenstaande asielzoekers WARMOND n Buren van Kloosterwei 8 hebben bezwaar aangetekend tegen de vestiging van vier mannen in deze woning van de gemeente. De vier zijn asielzoekers uit Syrië met een verblijfsvergunning. Door Nico Kuyt

De buren willen een gezin in de woning hebben en geen mannen, zo klonk vorige week tijdens de hoorzitting van de Bezwaarcommissie over het protest. Het huis is ook voor wat betreft de indeling niet geschikt. Het bevat twee grote slaapkamers en twee kleine. Angsten leven er voor brandgevaar. De woning kent slechte vluchtwegen. Ook is er de vrees wat er gaat gebeuren als er één vertrekt en er een ander in komt. Dat gaat helemaal uit de hand lopen. Verder zou het een tijdelijk verhuur zijn van vijf

jaar, maar de omwonenden denken dat het wel langer kan uitpakken. Alhoewel er nog geen overlast is geweest, verwachten zij dat daartoe kans is. De gemeente wijst op haar beurt naar de afspraken die er zijn gemaakt met de wijkagent en Vluchtelingenwerk. Die houden de vinger aan de pols en vrijwilligers komen regelmatig op bezoek. Mocht er signalen van dingen die niet goed gaan, wordt gelijk ingegrepen. B&W heeft aangegeven dat het voor vijf jaar zal zijn. De vergunning kon de gemeente verlenen, stelt de ambtenaar. De Bezwaarcommissie gaat het protest nu beoordelen. Er ligt inmiddels ook een ander soortgelijk bezwaar tegen bewoning door mannelijke asielzoekers, namelijk de Breughelhof in Voorhout. Naar verluidt zal deze zaak eind augustus voor de Bezwaarcommissie komen.

De ondertekening door Rob van der Stok (voorzitter stichting), Gerard Doornbos (dijkgraaf Hoogheemraadschap) en wethouder Kees van Velzen. | Foto: pr.

Eigendom sluis Zwanburgerpolder Verplichte alcohol- en drugstest in Zuid-Holland overgedragen aan gemeente REGIO n De politie uit Zuid-Holland zet sinds 1 juli haar wettelijke bevoegdheid in om verdachten van geweld te testen op drank en drugs.

Reden daarvoor is dat het gebruik van alcohol en sommige drugs belangrijke risicofactoren zijn voor geweldpleging. In Nederland heeft 26 tot 43 procent van het geweld te maken met alcohol, terwijl ook drugs zoals cocaïne, amfetamine en methamfetamine de drempel verlagen om geweld te plegen. Geweld onder invloed leidt bovendien vaak tot veel zwaarder letsel. Geweld is nooit goed te praten. Toch worden alcohol en drugs nog wel eens aangevoerd als verzachtende omstandigheden: “Ik was mezelf niet.” “Ik wist niet wat ik deed.” “Ik had te diep in het glaasje gekeken.” Maar alcohol- en drugsgebruik zijn geen excuus voor geweld. Integendeel, als je onder invloed geweld pleegt en je weet dat je geneigd bent snel geweld te gebruiken, ben

WARMOND n Gerard Doornbos, dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland en wethouder Kees van Velzen hebben maandag 10 juli, onder toeziend oog van de stichting Historisch Erfgoed de Kaag, de overdrachtsovereenkomst getekend van de sluis in de Zwanburgerpolder in Warmond.

je in feite dubbel verantwoordelijk voor je gedrag. De Wet middelenonderzoek bij geweldplegers trad op 1 januari in werking. In het eerste halfjaar werd de wet alleen op kleine schaal toegepast en is enkel op alcohol getest. Vanaf 1 juli test de politie ook op drugs en wordt de wet landelijk uitgerold. De politie moet wel aanwijzingen hebben dat het geweld onder invloed van alcohol of drugs is gepleegd. Wanneer uit het middelenonderzoek blijkt dat het geweld is gepleegd onder invloed van drugs, moet de verdachte rekening houden met een hogere strafeis. Dit varieert van een hogere boete of langere taak- of celstraf tot bijzondere voorwaarden zoals een alcoholverbod om herhaling te voorkomen en verslaving aan te pakken.

De sluis komt met de ondertekening in eigendom van de gemeente en zij gaat samen met de stichting Historisch Erfgoed de Kaag zorg dragen voor het onderhoud en de veiligheid van de sluis. De stichting heeft toegezegd het dagelijks onderhoud aan de sluis te willen uitvoeren. RIJKSMONUMENT

Alcohol- en drugstesten worden niet alleen ingezet bij geweld tegen personen, maar ook in het geval van vandalisme en dierenmishandeling.

De sluis is een waterkering, maar tevens een vaarverbinding. Deze laatste functie past niet meer binnen de kerntaken van Rijnland; veiligheid, droge voeten en voldoende

Er zijn weer Zeeuwse mosselen! Zeeuwse bodemmosselen

per kg v.a.

5.95

Hollandse Nieuwe!

4 stuks

7.50

Emmertje Hollandse Nieuwe, om zelf schoon te maken: 1 liter (11 stuks) per stuk 2 stuks 2 liter (18 stuks) per stuk 2 stuks Nieuwe bokking!

7.95 15.12.50 20.-

1,95 per bos 1,45

Hollandse bospeen Grote zoete Galia meloen

1,49 100 gram 0,79 per stuk

Scholfilet

100 gram

1.99

Andijviestamppot

Krabsalade, grof of fijn

100 gram

1.-

Woensdag: kibbelingdag!

Elke woensdag:

500 gram

6.95

3 stuks

6.-

Donderdag: lekkerbekkendag! met gratis bakje saus Bestel uw schotel met Hollandse Nieuwe op www.vissalade.nl

Oude Haven 3 www.vissalade.nl

Sassenheim 0252 210151

week - het oudste familiezeilwedstrijdevenement van het land- is van donderdag 13 juli tot en met zondag 16 juli. Op alle dagen zijn op de Kagerplassen seriewedstrijden, die om 10.00 uur beginnen en vanaf de boot prima te volgen zijn. Op zaterdag is de KidsKaagDag: schminken, een kinder crea-workshop met zandschilderijen en nog veel meer. Op zondagmiddag de apotheose: de grote prijsuitreiking met in veel klassen de beroemde zilveren wisselprijzen.

De sluis moet gerenoveerd worden. Op het lijstje staan het herstellen van het natuursteen, het hervoegen van het metselwerk en groot onderhoud aan de deuren. Bij de overdracht van de sluis van het hoogheemraadschap van Rijnland krijgt de gemeente het bedrag van 162.000 euro.mee, waarmee de kosten voor de renovatie en het onder-

500 gram

Bietensalade

WARMOND n De 97e (‘Natte’) Kaag-

RENOVATIEWERKZAAMHEDEN

Hollandse sperziebonen

1.50 5.-

‘Natte’ Kaagweek

De sluis wordt door enkele agrariërs gebruikt om onder andere (jong) vee naar en van hun land in de Zwanburgerpolder te verplaatsen. De gemeente wil de toegang tot de polder voor de agrariërs waarborgen en daarnaast ziet zij kansen op het gebied van natuurrecreatie. De schutsluis dateert uit 1880 en is een rijksmonument.

Weekaanbiedingen

per stuk 4 stuks

houd voor de komende twintig jaar zijn gedekt.

en schoon water. Waterschappen beperken zich steeds meer tot hun kerntaken en stoten daarom al het bedrijfsmaterieel en kunstwerken af die deze taken niet ondersteunen.

Maaltijd van de week

De Natte Kaagweek wordt georganiseerd door de Koninklijke Watersportvereniging De Kaag, Warmond. Meer informatie op www. kaagweek.nl.

KEURSLAGERKOOPJE

Erwtensoep, rookworst + 100 gram Zeeuws spek 50 samen

7

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden runderrollade + cornedbeef 20 2 x 100 gram

3

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Kalfssaucijzen

4 stuks

595

SPECIAL

100 gram

0,79

10 Perssinaasappels 1,95 Er zijn weer Zomermaaltijden zonder toevoegingen.

v.d. Veer

Hoofdstraat 259 - Sassenheim Tel./Fax: 0252-232141 Onbetwist uw fruitmandspecialist!

Pomodorohaasje VLEESWARENKOOPJE VLEESWARENKOOPJE

100 gram Kiprollade + 25 100gram gram kiprollade + 100 gram 2 150 Eitje-preitje-salade

15070 gram eitje-preitjesalade 3 70 TROTS VAN DE KEURSLAGER 20 samen

3

samen 100 gram 2

Entrecote

TROTS VAN DE KEURSLAGER KEURSLAGERKOOPJE

Satévlees + satésaus Entrecote SPECIAL

Tapenade tasje

500 gram

750

45 2 20 100 gram 2 100 gram

Aanbiedingen zijn geldig van 2 t/m 7 november

Keurslagerij Scholten Aanbiedingen zijn geldig van 10 t/m 15 juli Hoofdstraat 261 Scholten Keurslagerij KEURSLAGERKOOPJE Sassenheim Hoofdstraat 261

0252-211440 Sassenheim + satésaus Satévlees 0252-211440

50


FAMILIEBERICHTEN Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Teylinger. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

Per post of afgeven

De kleine handelingen en gebaren die recht uit het hart komen, maken een afscheid waardevol.

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur).

Uitvaartzorg de Schelp Linda Janmaat 06 20 66 71 85 24/7 bereikbaar www.uitvaartzorgdeschelp.nl

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Afscheid nemen doen we samen. Zorgvuldig, zorgzaam en met aandacht voor detail.

Uw uitvaart goed geregeld Met Stichting Dunweg Depositofonds neemt u uw nabestaanden zorg over uw uitvaart uit handen.

Areen van der Plas & Annemarie Hazenoot

Wilt u meer weten over de uitvaartmogelijkheden bij u in de buurt? Bel mij dan gerust voor een afspraak. Ik kom vrijblijvend bij u langs om uw uitvaartwensen te bespreken. Stichting Dunweg Depositofonds 023 - 563 35 44 Achterweg 40 info@dunwegdepositofonds.nl 2132 BX Hoofddorp

Monuta Herma Pijfers 0252 - 769 156 www.monutahermapijfers.nl

T 071 - 36 46 006

dag en nacht bereikbaar

barbaranoordwijk.nl

www.stichtingdunwegdepositofonds.nl

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken

• Begraven

vrijblijvend voorgesprek mogelijk

• Cremeren

Dag en nacht telefonisch bereikbaar op: 06 - 30409466 info@uitvaart-teylingen.nl / www.uitvaart-teylingen.nl

• Rouwtransporten door binnen en buitenland

Ankie Jochemsz - Willemijn Heijink - Wilma Bleeker

• Opbaring in eigen rouwkamers

‘Ik neem uw zorg uit handen op het moment dat u dat nodig heeft’.

• Eigen parkeerterrein • Dag en nacht bereikbaar

Dag en nacht bereikbaar 06 23954021 Wij hebben ook een unieke uitvaartwinkel in de Van Limburg Stirumstraat 6A, Noordwijk welke open is van woensdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: www.ivonneclemens-uitvaartverzorging.nl

Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Tel: 0252-211843

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

Het Uitvaarthuys Heeft u al eens nagedacht over uw uitvaart? Tijdens een vrijblijvend en kosteloos gesprek, help ik u graag bij het in kaart brengen van uw wensen en de daarbij behorende kosten.

www.vanderputtenendunweg.nl

Nic Oosterveer Uitvaartconsulent Heereweg 21 2161 AC Lisse 0252 - 413 213 06 - 22 63 07 77

info@vanderputtenendunweg.nl

Anneke Beunder Els Görtemöller

dag en nacht bereikbaar

0 2 5 2 - 37 69 42 06 - 19 27 98 21

hetuitvaarthuys.net


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 12 JULI 2017

7

Zuid-Hollandse ouders en kinderen praten open over roken en drinken REGIO n Met je pubers over roken en drinken praten. Uit recent onderzoek* blijkt dat Zuid-Hollandse ouders dat niet uit de weg gaan. Ruim zeven op de tien ouders (71 procent) maken afspraken met hun kinderen over NIX: niet roken en drinken onder 18 jaar.

Dat is in lijn met de nieuwe NIX18campagne, die laat zien dat praten met kinderen over roken en drinken zin heeft. Ook al voelt dat soms misschien niet zo: als ouder heb je meer invloed op het rook- en drinkgedrag van je kind dan je denkt. Daarom is het belangrijk om hier af en toe over te praten, afspraken te maken én deze vol te houden. Dat blijkt vooral in de zomermaanden niet altijd even makkelijk. Als top 3 van moeilijke momenten noemen ouders: - Als hun kind naar een feestje gaat waar (mogelijk) wordt gedronken: 66 procent - Als hun kind ‘s avonds afspreekt met vrienden: 51 procent - Als hun kind op vakantie gaat: 35 procent De 43-jarige Guido Huizenga kan daarover meepraten. Hij heeft een zoon van 17 jaar. Guido maakt daarbij handig gebruik van een voorval uit het verleden. “Mijn zoon is een slimme, verantwoordelijke jongen,” zegt Guido. “Hij rookt niet en we hebben duidelijke afspraken over niet drinken tot zijn 18e. Hij komt heus wel eens in de verleiding. En

het is ook een keer mis gegaan. Toen is hij ontzettend misselijk geworden van de drank, hij voelde zich zo ellendig. De volgende dag hebben we er over gepraat. Voordat hij naar een feestje gaat, herinner ik hem natuurlijk graag aan de keer dat hij zo ziek was. Het is niet altijd makkelijk, maar hij begrijpt waarom wij afspraken hebben over roken en drinken.” Veel ouders staan er hetzelfde in als Guido. Uit de peiling van VWS blijkt dat de helft van de ouders met kinderen tussen 12 en 17 jaar maandelijks met hun kinderen praat over roken en drinken. Van hen geeft 64 procent aan dat het vooral aan tafel een populair gespreksonderwerp is. Ook andere gezamenlijke momenten worden vaak aangegrepen om over drinken en roken te praten. Zo bespreekt 40 procent van de ouders het tijdens het tv-kijken of het maken van huiswerk, terwijl een derde het onderwerp onderweg aankaart. Bijna de helft van de ouders (47 procent) geeft aan dat zij extra met hun kinderen praten als in de media aandacht is voor roken en alcoholgebruik onder jongeren. Meer informatie, ervaring van andere ouders en tips staan op www. nix18.nl. *Peiling uitgevoerd door PanelWizard in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het veldwerk is uitgevoerd in juni 2017 onder 1.043 Nederlandse ouders met thuiswonende kinderen tussen de 12 en 17 jaar.

Street4You van start TEYLINGEN n Deze zomer is Welzijns-

kwartier voor het eerst in diverse gemeenten in de Bollenstreek met het concept Street4You. Street4You is een buurtfeest waarbij jong en oud mee kan doen met laagdrempelige, creatieve, en sportieve activiteiten. Ontmoeting en plezier staan hierbij centraal. Deelname aan de activiteiten is gratis.

Street4you is op vrijdag 14 juli van 13.00 tot 17.00 uur bij Fascinus in Sassenheim, op woensdag 26 juli van 13.00 tot 17.00 uur bij de Waterspeeltuin in Voorhout, op donderdag 3 augustus van 13.00 tot 17.00 uur in Park Rusthoff in Sassenheim en op vrijdag 18 augustus van 13.00 tot 17.00 uur in Park Beukenrode in Voorhout. Meer via richardgrimbergen@welzijnskwartier.nl.

Iedere vrijdag op het Raadhuisplein

VOORHOUT VERSMARKT VOORDEEL

Extra grote zoete inlevering van deze bon: pitlozeTegen Watermeloen

Firma P. en G. Visser Firma P. en G. Visser

Aardappelen, groenten & fruit Aardappelen, groenten & fruit

5 kilo Malta aardappelen per stuk € 2,95 van € 5,50

€ 4,50€ 0,95

Grote Bos verse munt VOOR

Alleen geldig op vrijdag 4 juni Hollandse Opal Pruimen op de markt in Voorhout vanaf € 2,95 per kilo

Vikingbrood Meergranen of Mais 3 stuks voor € 5,Kleine Foccacia pizza of kaas/ui 3 stuks voor € 3,- en de vierde gratis!!! Op vertoon van deze advertentie een pak luxe beschuiten

GRATIS !!!

Maximaal 1 bon per kopende klant

Volg ons ook via Facebook: Marktbakker Richard Bakker alleen geldig op de vrijdagsmarkt in Voorhout

Vooral bij de tafel over de herinrichting Herenweg-Sweilandstraat is veel belangstelling. | Foto: MV

Tussen alle ideeën door klinkt luid de roep om 30-kilometerzone n Inloopbijeenkomst over herinrichting Herenweg WARMOND n Maak het traject vanaf het Oosteinde tot en met voormalig tolhek aan de Oranje Nassaulaan een 30-kilometerzone. Die boodschap klonk door tijdens de inloopbijeenkomst over de herinrichting Oosteinde, Herenweg, Sweilandstraat en Oranje Nassaulaan. Inwoners konden daar meedenken over hoe de weg door Warmond er over twee jaar bij moet liggen. Zo’n 60 belangstellenden gaven gehoor aan de oproep van de gemeente om tijdens de ontwerpmarkt mee te komen praten over het opnieuw inrichten van de belangrijkste weg door het dorp. Het traject is daarvoor in drie delen opgedeeld. Het ingehuurde bureau Mobycon presenteerde verschillende varianten per tracé, waarin veiligheid voor fietsers een belangrijke rol speelt. Deze punten kwamen eerder naar voren tijdens de schouw en inloop, die op dinsdagmiddag en -avond 16 mei zijn gehouden. ANDER FIETSPAD OOSTEINDE

Over het traject Oosteinde naar de Herenweg geven veel mensen aan dat het fietspad anders moet. Het tweerichtingsverkeer opsplitsen in

twee enkele fietspaden aan weerszijde van de weg is een oplossing waar velen zich in kunnen vinden. Een inwoner die aan de weg woont, benadrukt dat er veel te hard wordt gereden. “Het bord ‘60’ heeft weinig impact. Laatst kwam er nog iemand met 90 km/u langs.” Hier zien inwoners 30 km/u als de ideale snelheid. Bij de tafel over de Oranje Nassaulaan gaat het vooral over het gevoel van onveiligheid bij fietsers. De oplossing om de fietspaden te verbreden (ze zijn nu eigenlijk te smal) kan rekenen op enthousiasme. Door deze oplossing moeten auto’s automatisch rustiger gaan rijden. FIETSSTRAAT

Veruit de meeste belangstelling is voor de meedenksessies over de Herenweg-Sweilandstraat. “Is het er eigenlijk wel eens gevaarlijk?” waagt een van de deelnemers te vragen. Rumoer klinkt in de groep. “Het is af en toe een wonder dat er geen ernstige ongelukken gebeuren,” zegt iemand. De anderen knikken instemmend. Vooral over het smalle deel van de Herenstraat en de Sweilandstraat is een groot deel van de aanwezigen het snel eens: het voorstel voor een fietsstraat, waarin auto’s te gast zijn, is de beste optie. Fietsers mogen dan over de hele weg fietsen en automobilis-

ten kunnen doorrijden als er geen fietsers zijn. Maar dan wel een fietsstraat met asfalt en niet met klinkers, want die geven teveel (geluids) overlast voor mensen die direct aan de weg wonen. “Door de fietsstraat moet voor automobilisten duidelijk worden dat ze te gast zijn,” zegt Dick van der Meer van Mobycon. “Het is de bedoeling dat ze daardoor veel rustiger gaan rijden.” Dat laatste is precies wat de meeste aanwezigen vooral willen. Zij geven massaal aan dat 30 kilometer per uur veel problemen kan oplossen. Wel moet de politie dan gaan handhaven, menen zij. “Dat kan alleen als een straat er ook uitziet als een 30-kilometerzone,” legt Van der Meer uit. “Op het moment dat het niet duidelijk is dat er 30 gereden moet worden, kan de politie niet handhaven.” RAAD BESLIST IN DECEMBER

Na deze ontwerpsessie, zijn in september de raadsleden aan de beurt. In oktober komt er een vervolg op de inloopbijeenkomst voor inwoners en belangstellenden. Daarin wordt een ontwerp gepresenteerd en kan worden meegedacht op detailniveau. De gemeenteraad neemt in december een besluit over het definitieve ontwerp. De eerste schop voor de herinrichting gaat naar verwachting in 2018 de grond in.

‘Toverkuikens’ op kinderboerderij SASSENHEIM

n Zwart, wit, geel, oranje en grijs. Blij verrast waren een jongetje en zijn zusje toen ze op donderdag 6 juli van onder de heg rondom de kinderboerderij in Park Rusthoff een moederkip met twaalf kuikentje tevoorschijn zagen komen. “Het lijken wel toverkuikens”, zeiden de kinderen. Volgens Joke, de vaste kracht op de kinderboerderij, zijn er waarschijnlijk zo veel verschillende kleuren omdat de kippen bij elkaar in de stal zitten. Mogelijk heeft deze moederkip de eieren van meerdere kippen uitgebroed. Er is nog meer jong leven op de kinderboerderij want er loopt momenteel ook een trotse moederpauw met zes kuikens rond te scharrelen.

Moeder pauw op stap met haar vier kuikens. | Foto: Lidy Guldemond


KELTO Slaapkamercentrum 2000 m2 slaapplezier voor jong en oud!

KELTO Slaapkamercentrum

GIETERIJ 30 NOORDWIJKERHOUT

Gieterij 30

2211 XK NOORDWIJKERHOUT T. 0252 - 34 11 11

F. 0252 - 34 11 01

5 verschillende hoofdborden

Leverbaar vanaf: 160 x 200 cm

WWW.KELTO.NL

€ 2.395,-

€ 1.995,-

Vlak: van € 2.498,-

€ 1.798,Cinderella Boxspring combinatie

Boxpring Style 3C

Vlakke uitvoering, compleet met koudschuim topper en keuze uit 3 verschillende hoofdborden. Meerprijs Traagschuim topper € 150,Meerprijs Talalay latex topper € 300,Tevens leverbaar in elektrisch verstelbare uitvoering.

2 motors (RF): van € 3.998,- voor €

Boxpring Puur 140/160/180 x 190/200/210/220 cm 2.998,-

Bestaande uit: 7-zone pocketgeveerde boxen (vlakke uitvoering), 7-zone pocketgeveerde matrassen. Hoogwaardig koudschuim deklaag, soft of medium, hr toppers.

Inbegrepen: box + hoofdbord + decomatras + topper HR + poten

7-z��� po��e����� ma�ra���

C�mf�rts����� ma�rast����r�

140 x 200 cm van € 1.850,-

€ 1.295,-

Ges�of���r� h�of�b �r�

160 x 200 cm van € 1.995,-

€ 995,-

Boxspring Amsterdam Alle maten leverbaar ook elektrisch.

Caresse 4600

25% KORTING OP ALLE M-LINE PRODUCTEN

Diverse maten leverbaar.

160/180 x 200 cm van € 2.639,-

€ 1.995,-

90 x 200 cm van € 995,-

€ 695,Deelbaar Senioren Ledikant Montreal Inclusief elektrische lattenbodem en 5 zones pocketgeveerde matrassen. In de kleuren: noten 40, eiken 45, kersen 40. Meerprijs nachtkastje € 240,Meerprijs lengte 220 cm € 100,-

Senioren ledikant Vanaf

€ 1.995,Avek boxspring

Leverbaar in wit, kersen, blank eiken en beuken. Inclusief elektrisch verstelbare lattenbodem en luxe pocketveer matras. Compleet inclusief bezorging en montage in onze zeer ruime regio.

KELTO Slaapkamercentrum - Gieterij 30 - 2211 XK - NOORDWIJKERHOUT - 0252 341 111 - info@kelto.nl - www.kelto.nl


HUIS

METERKAST

ENERGIE

ZONNE

ALARM

INSTALLATIE

KEURINGEN

BEHEER

PANELEN

INSTALLATIES

BINNEN

BUITEN

CAMERA

VERLICHTING

VERLICHTING

BEVEILIGING

KRACHT DOMOTICA

STROOM INSTALLATIES

VERLICHTINGS

NETWERK

NETWERK

TELE

TOEGANGS

PLAN

BEKABELING

CERTIFICERING

COMMUNICATIE

CONTROLE

ELEKTROTECHNIEK? GEWOON GOED!

Ter Laak Installatiebedrijf biedt al meer dan 50 jaar kwaliteit en service van hoog niveau. Ons bedrijf werkt in opdracht van particulieren, bedrijven en aannemers. Ervaren, kundig, klantvriendelijk, veilig en vertrouwd. Dat noemen wij ‘gewoon goed’. Bij Ter Laak Elektrotechniek zijn particulieren en bedrijven van harte welkom voor deskundig advies en vakkundige installatie van: • Elektra (groepenkast, bedrading, schakelaars, contact dozen, etc.) • Binnen- en buitenverlichting • Inbraakbeveiliging van woning of bedrijfspand (bewegingsmelders, camera’s, alarminstallaties, etc.) • Brandbeveiliging (o.a. rookmelders, koolmonoxidemelders) • Domotica (huisinstallaties, op afstand te bedienen) • Installatie zonnepanelen of airco • Toegangssystemen (intercom tot elektrische hekken/garagedeuren)

24/7 SERVICE

Leg uw vragen of wensen aan ons voor. Wij denken graag met u mee. Bij storingen of calamiteiten zijn wij 24/7 bereikbaar.

Vragen? Advies? Bel 0252 37 09 10 GIETERIJ 8 | NOORDWIJKERHOUT


DE TEYLINGER

koninklijke fotosessie

WOENSDAG 12 JULI 2017

10


koninklijke fotosessie

DE TEYLINGER

WOENSDAG 12 JULI 2017

11

| Foto’s: RVD/www.koninklijkhuis.nl & Marieke Voorn

‘Majesteit, wilt u even deze kant opkijken alstublieft?’ WARMOND n De lenzen draaien allemaal tegelijkertijd naar rechts. Naast de theekoepel komt op het water van De Leede een boot aangevaren, met koning Willem-Alexander aan het roer. De koninklijke familie koos Warmond uit voor de jaarlijkse zomerfotosessie. Op vrijdagmiddag 7 juli meerde ze aan in Park Groot Leerust. Daar ging heel wat voorbereiding aan vooraf. Maandag 3 juli, 9.00 uur. Op de redactie van De Teylinger komt een telefoontje vanuit Olympia Charters Bootverhuur. ‘We willen jullie een uitnodiging sturen voor iets heel bijzonders, maar mogen nog niet vertellen wat het is. Ik wil zeker weten dat het bericht goed aankomt. Wat is jullie e-mailadres?’ Vier dagen later staat Patrick Kerkvliet aan de kade van Park Groot Leerust. De eigenaar van het Warmondse bootverhuurbedrijf wist als een van de eersten dat de koninklijke familie Warmond op het oog had voor de jaarlijkse fotosessie. “Wij hebben voor de veertigste verjaardag van de koningin tijdens het privé-feestje de boten verzorgd. Zodoende is het contact met het koninklijk huis gebleven. Toen ze belde of ik nog een mooie locatie wist, was dat voor mij niet zo moeilijk te bedenken. Warmond kent veel mooie plekjes, waarvan er eentje wel erg mooi is…” LIJNTJE

Het gevolg is dat er op vrijdag 7 juli ruim 60 fotografen, verslaggevers en journalisten in Park Groot Leerust staan. Ze zijn even daarvoor met bussen vanuit het verzamelpunt bij Dekker

naar het park gebracht. Het persvak is met lint afgezet. Net na drie uur is het wachten op de koninklijke sloep. Als in de verte de eerste contouren van de boot zichtbaar zijn, klikken de fotografen hun plaatjes. Het koninklijke gezin vaart ontspannen voorbij, keert ter hoogte van de Zwanburgermolen en vaart dan naar de kade van het park. Daar staat Patrick al klaar. “Geeft u het lijntje maar aan,” zegt hij tegen koningin Máxima. Vervolgens stappen de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane samen met hun ouders uit en kan de fotosessie beginnen. EEN GOEDE FOTO

‘Majesteit, wilt u even hier heen kijken.’ ‘Amalia, hier kijken alstublieft.’ De koninklijke familie oogt ontspannen, terwijl fotografen van alles hun kant op roepen om de aandacht te trekken. Het perfecte plaatje is natuurlijk goud waard. “Zo, zit er een goede tussen?”, grapt de koning nadat hij ruim vijf minuten lang samen met zijn vrouw heeft geposeerd. De koningin moet lachen. Samen met hun dochters lopen ze naar de theekoepel, waar een paar minuten pauze in het strak geregisseerde programma is ingebouwd. Het is ook het moment dat de drie prinsessen in de auto stappen en alvast naar huis worden gereden. Voor hen is na dit officiële moment de zomervakantie echt begonnen. “Ik was mijn hand nooit meer!”, roept Sam ondertussen naar zijn vriendjes Gijs en Quincy. De twaalfjarige jongens zaten met een groepje op Koudenhoorn, toen ze de koninklijke sloep voorbij zagen varen. Quincy: “Bij de brug stonden beveiligers en die vertelden dat ze naar het park gingen. We

K

oninklijke familie kiest Warmond uit voor zomerfotosessie

zijn op de fiets gesprongen en meteen hierheen gekomen”. De jongens hebben geluk en krijgen alle drie een hand van de koning als hij naar de theekoepel loopt. “Ik vroeg of ik hem een hand mocht geven,” vertelt Gijs. “En daarna vroeg hij of ik op school overgegaan ben!”. Toen de leerling van basisschool de Waaier dat bevestigde, antwoordde de koning met een “goed zo!”. UNIEKE PLEK

Na de korte pauze staan de koning en koningin naast de theekoepel de schrijvende pers te woord. Niet iedereen mag een vraag stellen, vooraf is kenbaar gemaakt wie zijn geselecteerd. Deze journalisten hebben hun vraag van te voren al moeten insturen naar de Rijksvoorlichtingsdienst. “Het is leuk om op deze unieke plek de zomerfotosessie te houden,” antwoordt koning WillemAlexander op een van de vragen. “Met de molen op de achtergrond. Meer Hollands kan het bijna niet.” Het is voor het eerst de familie Warmond als locatie voor de fotosessie uitkiest. Voorgaande jaren was werd de pers steevast in hun woonplaats Wassenaar uitgenodigd. Burgemeester Carla Breuer is dan ook verheugd met de uitverkiezing: “Het is een groot en waardevol compliment voor onze gemeente en in het bijzonder Warmond dat de koninklijke familie bij ons haar foto’s laat maken dit jaar. Ze zijn ieder jaar welkom in onze mooie gemeente”, zegt de burgemeester met een glimlach van oor tot oor. GEHEIM

Ook Patrick Kerkvliet is trots op het bezoek. “Het was wel even spannend, want ik moest het natuurlijk geheim houden. Sommige heb ik moeten voor-

liegen en gezegd dat er een bruiloft in het park was. Ze zullen nu wel snappen dat ik niet anders kon!” Hij is erg te spreken over de samenwerking met de gemeente. “Vanaf het eerste moment dat ik me meldde op het gemeentehuis, is het gaat lopen. De gemeente heeft er voor gezorgd dat het er park er mooi bij ligt.” En ook qua weer is het perfect. De zon schijnt en, veel belangrijker, het is droog. Bij regenachtig zou de fotosessie verplaatst worden naar een andere (binnen)locatie. Patrick: “Het was de afgelopen week behoorlijk spannend. Ik heb vanaf maandag ieder uur op Buienradar gekeken”. TIJN

Gelukkig voor Warmond is het droog en na het gesprek met de schrijvende pers, volgt een officieel moment met de tv-verslaggevers. Daarbij gaat het onder andere over de kabinetsformatie, de goede schoolprestaties van de drie prinsessen, maar ook over het geheim van een goed (koninklijk) huwelijk. Ook wordt de koning en koningin gevraagd om een reactie op de dood van de 6-jarige Tijn. Hij kreeg in december bekendheid door zijn nagellakactie voor 3FM Serious Request. Tijn overleed op vrijdagochtend. Máxima noemt de jongen ‘een groot voorbeeld’. Met die woorden nemen de koning en koningin afscheid. Ook voor hen is het tijd voor vakantie. De boot vaart Patrick even later zelf terug. Dat de koninklijke familie in zijn sloep kwam aanvaren, is natuurlijk een eer, maar Patrick blijft bescheiden. “Het belangrijkste is dat dit koninklijk bezoek een geweldige impuls is voor Warmond. We zetten ons dorp hiermee nationaal en internationaal op de kaart.”


Open een wereld aan deuren!

IK BEN OPEN

Bij Meijvogel Hout treft u een enorme keus aan deuren, zowel voor binnen als

OOK OP ZONDAG

buiten. Inclusief talloze uitvoeringen met verschillende glassoorten, een briefsleuf, het infrezen van een driepuntssluiting en/of tochtvaldorpel et cetera. Naast de vaste maten, kunt u deuren met afwijkende maten op maat geleverd krijgen. Alle voorzien van het FSC-keurmerk, KOMO-certificaat en keurmerk Inbraakwerendheid Klasse C. Mooi maatwerk met een veilig gevoel. Stap binnen bij Meijvogel Hout en open de fraaie wereld aan deuren.

LEIDENISOPEN.NL

Meijvogel Hout Burgersdijkstraat 10 2225 AV Katwijk

T 071 407 4605 E info@meijvogelhout.nl W www.meijvogelhout.nl

Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Meer dan 70 locaties ë! in Nederland en Belgi

Ook u heeft kostbaarheden in huis. Misschien wel veel meer dan u denkt. Een paar oude munten, bankbiljetten of een diamant bijvoorbeeld. Of een doosje met sieraden zoals een ketting, een ring of een horloge. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Dan ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn. Als u deze zou willen verkopen betalen wij u ook nog eens een reële prijs. Kantoor Katwijk Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Verpanden Beleggen

Taxatie

Inkoop

Verkoop

Veiling

Goud

Zilver

Munten

Sieraden, diamanten en horloges

Oude bankbiljetten

Postzegels

Antiek speelgoed

Openingstijden Ma. t/m za. van 9.30 - 17.00 uur Kantoren bij u in de buurt: Alphen aan den Rijn (di. t/m za.), Delft (ma. t/m za.) en Den Haag (ma. t/m za.)

www.goudwisselkantoor.nl


nieuws

DE TEYLINGER

10.000 euro voor muurschildering VOORHOUT n Het Luchtkussenfestival heeft in totaal 10.000 euro opgeleverd. Het geld wordt besteed aan een schildering op de muur van de nieuwe wandel - en fietsonderdoorgang bij de Nagelbrug.

De cheque werd vrijdagavond 7 juli, tijdens het zomeravondconcert op het Kerkplein, overhandigd aan Siebe Stellingwerff van de Rotary Voorhout sponsorcommissie. Secretaris Jos Hoek van de Stichting Luchtkussen Festival Voorhout schonk de cheque ter waarde van 10.000 euro. Op 11 juni vond de inmiddels de twaalfde editie van het straatluchtkussen festival van Nederland in Voorhout plaats. Een evenement georganiseerd door een unieke samenwerking van vijf verenigingen binnen Voorhout, bijgestaan door zo’n 180 vrijwilligers en vele sponsoren. Het festival werd bezocht door meer dan 1800 kinderen. Kunstenares Judith van der Meer gaat de muurschildering medio volgend voorjaar aanbrengen.

De volle 100 procent geslaagd voor IB English SASSENHEIM n Alle 30 leerlin-

gen van de zesde klas van het tweetalig vwo van het Rijnlands Lyceum Sassenheim zijn geslaagd voor hun examen International Baccalaureate ‘English Language & Literature’. Dat werd op 6 juli bekend gemaakt. Het examen dat ze hiervoor in de meivakantie aflegden bestond uit verschillende onderdelen zoals mondelinge examens, creatieve schrijfopdrachten en schriftelijke examens.

WOENSDAG 12 JULI 2017

Feestelijke opening voor complex Hart van Hooghkamer n Stek realiseert 73 huurappartementen, nog 35 woningen worden gebouwd VOORHOUT n Appartementencomplex Hart van Hooghkamer is vorige week feestelijk geopend. Wethouder Bas Brekelmans knipte samen met een bewoner van een huurwoning en een bewoner van een koopwoning het lint door. Op donderdag 6 juli was het feest op het binnenterrein van het nieuwe appartementencomplex. Vanuit een grote tent zagen 100 bewoners hoe de enorme strik, die op de entree van het gebouw was bevestigd, werd doorgeknipt. Wethouder Brekelmans verrichtte samen met twee bewoners de feestelijke handeling, onder toeziend oog van Stek-bestuurder Hans Al. HUURAPPARTEMENTEN

Ruim een jaar geleden werd het startsein voor de bouw van de 105 huur- en koopappartementen gegeven. Daarvan zijn de 73 huurappartementen voor Stek en 32 koopappartementen. Nadat de bewoners enkele maanden geleden hun sleutel hebben ontvangen, heeft nagenoeg iedereen zijn of haar intrek genomen in de appartementen. Wethouder Brekelmans feliciteerde alle bewoners met hun nieuwe woning en heette iedereen van harte welkom in de gemeente. “Het gebouw doet zijn naam eer aan: het

Een strik om het appartementencomplex Hart van Hooghkamer. | Foto: pr./bouwbedrijf G.J. van der Hulst en Stek

is echt een hart in de nieuwe wijk Hooghkamer. Binnenkort start de aanleg van het omliggende groen en het park en maakt het de wijk meer af,” aldus Brekelmans. “Bij de bouw van de appartementen is er veel aandacht besteed aan duurzaamheid en kwaliteit. Het complex staat bij wijze van spreken met de voeten in het groen. De contouren

van het park zijn ook al zichtbaar en in september wordt er daadwerkelijk gestart met de aanleg van het park. Voor de inrichting heeft de gemeente voor bewoners van Voorhout reeds verschillende workshops georganiseerd. Naar verwachting zal het park medio januari/februari 2018 gereed zijn,” zegt bouwer Willem van der Plas.

NOG 35 WONINGEN

Woningcorporatie Stek bouwt nog verder in Hooghkamer: Hof van Hooghkamer met 17 sociale eengezinswoningen en het Huuske van Hooghkamer met 18 sociale huurappartementen. Appartementen in het Huuske wekken hun eigen energie op, zodat bewoners die niet meer hoeven in te kopen.

Stouten gaat voor podium bij Deaflympics VOORHOUT

n Wielrenner Marc Stouten is een van de negen atleten in de Nederlandse ploeg die deelneemt aan de Deaflympics. Op vrijdag 7 juli werd het team gepresenteerd.

Vorige week ontvingen deze leerlingen allemaal al hun vwo-diploma. In oktober zullen zij nog een keer naar school komen om hun certificaat voor hun IB-English tijdens een feestelijk bijeenkomst in ontvangst te nemen. “Dat iedereen uit de klas is geslaagd en ook nog eens prima heeft gescoord, daar ben ik enorm trots op,” zegt Mirjam Vijlbrief, coördinator van het IB-examen. “Nu zijn de zes jaar tweetalig onderwijs op het Rijnlands Sassenheim voor hen echt afgerond.” De pas geslaagden ontvangen het certificaat van de International Baccalaureate Organisation, de organisatie die het Engelse IB examen afneemt. De IBO is gevestigd in Geneve en is het Ministerie van Onderwijs voor internationale scholen over de hele wereld.

13

Marc Stouten (op de achterste rij, tweede van links) bij de presentatie van de Nederlandse ploeg voor de Deaflympics. | Foto: pr.

Volgende week vertrekken de eerste atleten naar Samsun in Turkije. Op dinsdag 18 juli start de Deaflympics met het grootste deelnemersveld in de geschiedenis van deze Spelen. Voorhouter Marc Stouten (48) trapt namens Nederland op woensdag 19 juli af. De wielrenner komt uit op de onderdelen 1 km sprint, 50 km tijdrit, 100 km wegwedstrijd en 60 km puntenkoers. Stouten, in het dagelijks leven werkzaam als kwaliteitsmanager bij KPN heeft als doel minimaal een podiumplek te behalen. Het is overigens niet de eerste keer dat de Voorhouter naar de Deaflympics gaat. In 2005 deed hij als voetballer al mee aan de Spelen in Melbourne.

VET voor kids VOORHOUT n Zoals ieder jaar orga-

niseert de Stichting Vakantie Evenementen Teylingen, kortweg VET, weer twee weken vol activiteiten voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deze zomervakantie is dat van 7 tot en met 18 augustus. In de tweede week staat de huttenbouw, met onder andere de tentennacht en moonlight tobbetje steken junior op het programma. Meer informatie op ve-t.nl. Daar is ook het complete programma te vinden.


n a h et wa a Ge & ter nieten op Welkom aan boord bij Rederij van Hulst!

Jachthaven Jonkman HuijzerGENIETEN sloepen EVEN HELEMAAL WEG,Oud LEKKER AAN HET WATER Sassenheim 

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Zomerprogramma 2017 Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst lezen ze toch door. Rondvaart Dag(en) Vertrektij d(en) gaat, Afvaartlocatie

(alle modellen op voorraad)

plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak Di./Wo./Zo. 11.00/13:00/15:00 Warmond Kagerplassen lezen. Zelfs als men weet dat het om Warmond 11:00 het grafische en faketekst. Braassem AllesWo. een faketekst gaat, lezen ze toch door. DitKaag is een wat hier staat effect van tekst op deze Warmond 14:00 Za. Kromme Does Dit is een faketekst. Alles wat hier staat Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is Meren slechts om een indruk te geven van plek. Wat u hier leest is een voorbeeldNoordwijk 13:00 en Molentocht Do./Vr. is slechts om een indruk te geven van is slechts om een indruk te geven van Omzigt sloep 650 (incl. 45 min. Kaageiland) Oud Huijzer sloep Warmond 14:00 v.a. ehet 23.950,v.a.opedeze 4.950,-het grafische effect van tekst op deze grafische effect van tekst Warmond Di./Do./Za. 13:00 Westeinderplassen Ook elektrisch plek. Watvaren u hier leest is een voorbeeld- plek. Wat u hier leest is een voorbeeldVaartocht met stadsbezoek Haarlem Delft Gouda tekst. Deze wordt later vervangen door tekst. Deze wordt later vervangen door die nu nog niet - intender 6.40 / intender 700 de uiteindelijke tekst, die nu nog niet de uiteindelijke tekst, Kijk voor de afvaartperiodes en meer informatie over de rondvaarten • Diverse aanbiedingen Verhuur van sloepen Verhuur van sloepen en dagtochten op www.rederijvanhulst.nl. bekend is. De faketekst is dus een tekst bekend is. De faketekst is dus een tekst • Occasions sloepen op voorraad chalets - trailerhelling - camperplaatsen Reserveer uw tickets via info@rederijvanhulst.nl of +31 (0)71 301 01 33. gaat. Het 6.40 / interder 700 • Onderhoud en dieservicegericht eigenlijk nergens over gaat. Het die eigenlijk nergens overintender Wijzigingen en uitverkochte rondvaarten onder voorbehoud. • 10% kortinggrappige op alle Jobe watersportartikelen is, dat mensen deze toch vaak grappige is, dat mensen deze toch vaak plek. Wat u hier leest is een voorbeeldlezen. Zelfs als men weet dat het om lezen. Zelfs als men weet dat het om tekst. Deze wordt later vervangen door OmtzigtWatersport.nl - trailerhelling - camperplaatsen de uiteindelijke tekst, die nu nog niet een faketekst gaat,chalets lezen ze toch door. faketekst gaat, lezen ze toch door. Jachthaven 1 - Sassenheim Industriekade een 22, 2172 HV Sassenheim (NL) www.rederijvanhulst.nl | +31 (0)71 - 301 0133 +31 (1) 252 232 604 www.omtzigtwatersport.nl bekend is. De faketekst is dus een Dit is een faketekst. Alles wat hier staat Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 0252 21 15 83 www.jachthavenjonkman.nl info@jachthavenjonkman.nl Burgemeester Ketelaarstraat 42a, Warmond | info@rederijvanhulst.nl is slechts om een indruk te geven van is slechts om een indruk te geven van tekst die eigenlijk nergens over gaat. het grafische effect van tekst op deze het grafische effect van tekst op deze Het grappige is, dat mensen deze toch tekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door.

Haal NU je SSI Open Water Diver Brevet 0252 - 21 15 83

voor € 479,-

HaalJachthaven NU je Jonkman

en duik over de hele wereld! Water Diver Schrijf jeSSI snelOpen in en ontvang een

www.jachthavenjonkman.nl Start met duiken en begin jou onderwater voor € 479 masker cadeauavontuur! t.w.v. € 59,Word SSI Open Water Diver. Een betere manier om je duikavontuur te beginnen is er niet! Wij brengen je de vaardigheden bij en vertellen je hoe je de uitrusting gebruikt. Met een vloeroppervlakte van 400 m² is Duikcentrum The Wave één van de grootste duikcentra van Nederland. Duikcentrum The Wave is een (Scuba School International)SSI Diamant Instructor Trainer Divecenter met 25 SSI gebrevetteerde duik instruc-

teurs en 3 Instructor Trainers. Duikcentrum Schatting aantal woorden: The450Wave heeft eigen Zwembad met woorden met een 2 foto’s woorden met40.000 1 koloms liter foto inpandig waar een630 inhoud van Hillegom Schrijf - 0252-518780 je snel in en ontvang 555 woorden met 2 koloms foto eventuele tests of oefeningen- en privé duih e w acadeau v e . n l t.w.v. € 59,kopleidingen plaats kunnen vinden. i n f o @ tmasker OpFormaat onze advertenties website kunt u gratis beginnen door button aan te klikken. 85 xde 103login&learn mm Kleurnummers logo Omtzigt Watersport

en duik over de hele we

Duikcentrum The Wave, serious divingPMS – serious fun! warm gray 11

CMYK

Hillegom - 0252-518780 RGB

# [web]

info@thewave.nl

47-47-51-38

112-99-89

#706359

warm gray 3

26-24-28-5

193-184-175

#C1B8AF

warm red

0-90-85-0

230-51-42

#E6332A

Zwart-wit logo Omtzigt Watersport

100% zwart

van Hulst LaatRederij de zon maar komen!! Dagtochten, Dagtochten, Rondvaarten Rondvaarten & & Arrangementen Arrangementen

Gaat u varen?

Wij verzorgen een complete picknickmand W E L K Ogevuld M naar A Auw N keuze. BOORD! In 2017 zien wij u graag weer aan boord voor een vaartocht op één van onze schepen. Dagelijks rondvaarten vanaf 1nootjes, april 2017. Een heerlijke wijn, lekkere Afvaarten: Wij verzorgen voor u: • Vaartochten voor gezelschappen kaas, olijven, salami worst en nog veel•• Warmond meer. Eerste Paasdag, Noordwijk • Rondvaarten Kagerplassen enEerste omgeving Pinksterdag en Moederdag

• Lisse • Dagtochten Gouda,uur Haarlem en Delft een brunchnaar vanAmsterdam, 11.30 - 14.30 en een high tea van 15.00 - 17.00 uur. • Workshops • Vergaderingen • Diverse cateringmogelijkheden

• Katwijk

Hemelvaartsdag een brunch van 11.30 – 14.30• Leiden uur.

Geheel vrijblijvend ontvangt u informatie over onze mogelijkheden.

Dit uitsluitend op reservering.

Bestel tijdig en de heerlijke dag In 2017 zien wij u graag weer aan boord voor een kan beginnen! vaartocht op één van onze schepen. www.rederijvanhulst.nl

Zed en Sop zwemles! Tegen inlevering van deze voucher: Betaal géén inschrijfgeld voor de zwemlessen Lange Voort 273 2343 CE Oegstgeest T 071-5154737 E poelmeer@optisport.nl I www.optisport.nl/poelmeer

| info@rederijvanhulst.nl | +31 (0)71 - 301 01 33

Dagtochten naar Gouda, Haarlem en Delft.

Wij verzorgen voor u: Afvaarten: • Vaartochten voor gezelschappen • Warmond • Rondvaarten Kagerplassen en omgeving • Noordwijk • Dagtochten naar Amsterdam, Gouda, • Lisse Haarlem en Delft • Katwijk • Workshops • Leiden • Vergaderingen • Diverse cateringmogelijkheden Geheel vrijblijvend ontvangt u informatie over onze mogelijkheden. www.rederijvanhulst.nl | info@rederijvanhulst.nl

Irislaan 71 • Oegstgeest 071-5237400 • www.dupatron.nl +31•(0)71 - 301 01 33

80% zwart

20% zwart


uit!

DE TEYLINGER

WOENSDAG 12 JULI 2017

15

agenda agenda 1 16

Wo t/m zo Film: Wild • Lisse, Filmhuis Natte Kaagweek • Kagerplassen Di Waargebeurd drama met Reese Witherspoon die tijdens een perjuli t/m Zeilwedstrijden die dagelijks om tien uur beginnen en een vlootshouw

soonlijke crisis een wandeltocht van meer dan 1600 km maakt.

1 Waargebeurd tijdens een pervoor drama Kids!met Reese Witherspoon•die Hillegom, Solution 18 4 julParty soonlijke crisis een wandeltocht meer danje1600 maakt. Disco voor kinderen uit groepvan 7 en 8 die nietkm mag missen. Van 20:00 totKids! 23:00. Entree gratis. Party voor •Museum Hillegom, Solution /m z Tentoonstelling • Lisse, de Zwart Tulp Vr 4 VrDisco voor kinderen uit groep 7 • enValkenburg, 8 die je niet diverse mag missen. t/m 10 Paardenmarkt locaties /m 6 a Do 4 Waar Van 20:00 tot 23:00. Entreeingratis. een klein dorp groot is! Gezellig en bijzonder dorpsfeest . rondom de traditionele Paardenmarkt. www.vvvkatwijk.nl Vrt/m 10 Paardenmarkt • Valkenburg, locaties en do In Vorm’ Dutch Design • Lisse,diverse Kasteel Keukenhof Do 4Kofferbakmarkt •en Hillegom, Museum Waar een klein dorp groot in is! Gezellig bijzonderFord dorpsfeest t/m 3 se Za 5 Grote markt met vele uitgeladen kofferbakken, gezellig aan rondom de traditionele Paardenmarkt. www.vvvkatwijk.nl de doorgaande weg naar Haarlem. Van 10:00-16:00 uur Kofferbakmarkt • •Hillegom, Ford Museum ij/za Haringrock Katwijk, Evenementenplein Za 5 10.000 stappen wandeling • Nwh, VVV-kantoor Grote markt met vele uitgeladen kofferbakken, gezellig aan 14/15 Za 5 Start van deze maandelijkse wandeling om 9.00 uur de doorgaande weg naar Haarlem. Van 10:00-16:00 uur- Deelname € 2,50 10.000 stappen wandeling Nwh, VVV-kantoor Gestrand Verlangen Dido & Aeneas ••Noordwijk, Zeereep 104 Za elijks 5 Vrije Tijd Festival • Sassenheim, park Rusthoff Start van deze maandelijkse wandeling om 9.00 uur - Deel14 Za t/m 522 Wild • Lisse, Filmhuis Ma t/m vrij Film: Jip’s Vakantiezwempret • Lisse, Sportcentrum De Waterkanten

Di t/m Vr

i

Kom in de vakantie zwemmen! Jip’s stormbaan ligt regelmatig in het water en er worden activiteiten georganiseerd.

Di t

o

t

ug

Dit voorjaar staan de bloempatronen van William Morris (1834 – 1896) centraal in Museum De Zwarte Tulp

Zo

pt

Presentatie van werk van ontwerpers en kunstenaars die tot het Dutch Design (ca. 1980 tot heden) worden gerekend.

Vr

Twee avonden rock aan zee! Met op zaterdag 15 juli de eerste ‘Katwijkse

juli

Vrijmarkt’. vvvkatwijk.nl

Dag

Gestrand Verlangen is een Nederlandstalige muziektheateruitvoering en Activiteiten name € 2,50en demonstraties door verschillende vereniginvanKindervrijmarkt de opera Dido en Aeneas . 12 tot 15 uur. gen. KunstKlank-adaptatie Van 11 tot 16 uur. van Vrije Tijd Festival • Sassenheim, park Rusthoff ZaZa Birds & Beasts • Noordwijkerhout, centrum We Are Fashion Event door verschillende • Noordwijk,vereniginHoofdstraat Activiteiten en demonstraties Za juli De winkeliers Een spannendvan en educatief programma, met reptielen, roofvogelshow en de Hoofdstraat showen detot laatste fashion gen. Van 11 tot 16 uur. Kindervrijmarkt van 12 15 uur. workshop Van meter 12.00 totlange 16.00 uur. en trends opboogschieten. de ruim 500 catwalk! 10-18 uur. We Are Fashion Event • Noordwijk, Hoofdstraat ZaZa OpAvenue zoek naar de Grote Vijf • Noordwijk, Duinweg 81 Auto • Lisse, Centrum De winkeliers van de Hoofdstraat showen de laatste fashion Za juli Verschillende Ga met de boswachter in de Landrovers mee speuren naar reeën. Tip: autodealers laten de nieuwste modelen zien en trends op de ruim 500 meter lange catwalk! 10-18 uur. in Dorpshart Lisse. Auto’s verspreid in het Dorpshart. Kleed je warm aan en neem jestaan verrekijker mee.

juli

St. Cecilia naar Olympische Spelen voor muzikanten TEYLINGEN n Het aftellen is begonnen voor de muzikanten van

Adest Musica uit Sassenheim en St. Cecilia uit Voorhout. Op zondag 16 juli staan de Voorhouters op het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade. Ze maken hun debuut op deze ‘muzikale Olympische Spelen’. Een keer in de vier jaar staat het Limburgse Kerkrade een maand lang op zijn kop voor de internationale wedstrijd. Het WMC trekt naast veel Nederlandse deelnemers, ook internationale muziekkorpsen aan. In totaal laten 19.000 muzikanten in vier weekenden zien waar ze een jaar lang voor in training geweest. Onder hen de delegatie van St. Cecilia, die uit 32 personen bestaat. Marloes Floor zit in de organisatie van de Voorhouters, waar vorig jaar het plan ontstond voor deelname. “Omdat het WMC voor behoorlijk wat extra repetities en exercities zorgt, hebben we vorig jaar de meningen van alle leden verzameld. Nadat bleek dat het met de motivatie wel goed zat, zijn ook andere leden van de muziekvereniging, de koperblazers van het harmonieorkest, gevraagd om mee te doen. Met vier extra leden van het harmonieorkest zijn de voorbereidingen gestart.” HOOGSTE CATEGORIE

Muziekvereniging St.Cecilia bestaat bijna honderd jaar. Het oorspronkelijke orkest, het harmonie orkest, werd in 1919 opgericht. Zij verzorgde zowel concerten als straatoptredens. Daar kwam 22 jaar geleden verandering in toen de drumfanfare werd opgericht. Door de jaren heen is door de fanfare veel ervaring opgedaan en zo klommen de Voorhouters uit van de derde naar de eerste divisie. Zij doen op WMC dan ook mee in de hoogste categorie.

TWEEWEKELIJKS REPETEREN

Deelname vraagt veel voorbereiding, vertelt Marloes. “We hebben een commissie ingesteld voor alle onderdelen, zoals de invulling van repetities, het regelen van oefenlocaties, maar ook voor fondsenwerving, sponsoring en pr. Vervolgens zijn de marsen bepaald. Wij spelen ‘Pride of the Fleet’, ‘Voice of the Guns’ en ‘The Kings Squad’. We lopen een route binnen het (verplichte) parcours op het WMC.” De meeste tijd zat in de repetities. “Normaal gesproken repeteren wij elke woensdagavond. Wij exerceren een keer per maand, op zondagochtend. Vanaf het voorjaar is dat, naast de wekelijkse repetitie opgeschroefd naar een exercitie per twee weken en sinds juni zelfs twee keer per week.” Ook het werkweekend in juni stond voor een groot deel in het teken van de aankomende wedstrijd. PRESENTATIE BIJ FOREHOLTE

Op vrijdagavond 14 juli om 20.15 uur presenteert St. Cecilia zich aan het Voorhouts publiek op het hoofdveld van Foreholte. De Floraband uit Rijnsburg is te gast en toont hun WMC show. Op zaterdag 15 juli zijn de rollen omgedraaid en voert St. Cecilia hun programma uit op de presentatie van de Floraband in Rijnsburg. Adest Musica heeft de try-out op zaterdag 22 juli in Park Rusthoff. De Sassenheimse equipe is op de afsluitende zondag 30 juli in Kerkrade.

5

15 5

St, Cecilia tijdens het try-out concours in Klundert. | Foto: pr.

Op zondag 16 juli gaat al vroeg de wekker, want om 7.00 uur vertrekt de bus met muzikanten en supporters van St. Cecilia naar Kerkrade. Marloes: “Daar scheiden onze wegen; de muzikanten zitten op een andere plaats in het stadion dan het publiek. Het ochtendprogramma bekijkt de drumfanfare vanaf de tribune, daarna starten de laatste voorbereidingen. Inspelen, uniform check en opstellen. Om 14.34 uur staat ons optreden gepland. Daarna hebben we even tijd om bij te komen, tot aan het einde van de middag de finale met prijsuitreiking start.” VOOR GOUD

Tijdens het WMC krijgen deelnemende orkesten punten van de jury. Wie minimaal 60 punten haalt, krijgt brons. Bij 70 punten zilver, voor goud is een minimum van 80 punten nodig. Vanaf 90 punten is goud met onderscheiding de beloning. Het kan dus zijn dat meerdere deelnemers goud halen. St. Cecilia heeft geen doel geformuleerd, maar ze willen wel presteren, besluit Marloes. “Natuurlijk willen we ook graag scoren. We gaan voor goud. Eigenlijk is het WMC al geslaagd. We hebben met de drumfanfare het afgelopen jaar keihard gewerkt. We hebben enorme stappen kunnen zetten en daardoor zijn we beter dan ooit. Het heeft van de drumfanfare een nog hechtere groep gemaakt. St. Cecilia is een vereniging waar het musiceren net zo belangrijk is als het sociale aspect. Dat dat door het WMC ook versterkt is, is misschien wel het mooiste resultaat. Als we zondag dan ook nog net dat beetje extra presteren en als dát door de jury gewaardeerd wordt, is ons debuut méér dan geslaagd.”

5

15 5

Auto Avenue • Lisse, Centrum • Lisse, Buurthuis Salvatori, 5 & 6 Zondagmiddagproeverij Lifestyle Beurs laten • Noordwijkerhout, Tespelduyn Verschillende autodealers de nieuwste modelen zien Zo j 5 Lifestylebeurs 16 ‘Goed leven’; alles voor op, enDorpshart. rond het Wagenstraat 33 Auto’s in Dorpshart Lisse. staan verspreid inin het huis. 12.00 t/m 18 uur. Toegang gratis Za & & 6 Lifestyle Beurs • Noordwijkerhout, Tespelduyn Zo 5 -Lifestylebeurs centrum ‘Goed leven’; alles voor op,•inVoorhout, en rond het Za 5 12 Najaarsfeesten Zo ZaZa&

uli

Gratis maaltijd voor iedereen die gezellig samen wil eten. Wil je betalen, dan staat er een oranje bus. Mok meebrengen!

Zo

16

Evenementen (9-12 gratis september)• Leiden, in Voorhout. ZaLeidse Hout huis.Werfpop 12.00 t/men 18kermis uur. Toegang september jaarmarkt envan onder meer juli terdag Ook12 dit jaar is er weer een nieuwe editie Werfpop! Houwielerkoers. de Facebook-

Za Zo

- 12 Najaarsfeesten • Voorhout, centrum • Warmond, Dorpsstraat Evenementen en kermis (9-12 september) in Voorhout. Za65Kunstmarkt Bijzondere markt vol2017 kunst. Vanen 11onder tot 16 uurVan in der hetWerfpark gezelPicknick Festival • Leiden, terdag 12 september jaarmarkt meer wielerkoers.

Zo juli

Café Leiden Leiden Bijzondere markt vol kunst. Van 11 • totLeiden, 16 uurScheltema in het gezel86Science Kom alles te weten over een onderwerp uiteenlopend van lige Bunkerrondleiding Warmondse dorpscentrum. • Noordwijk, Bosweg

Zo

pagina in de gaten voor meer informatie.

lige Warmondse dorpscentrum. 16 en 23 Jong en oud kan genieten van live muziek, theater, foodtrucks en rondKunstmarkt • Warmond, Dorpsstraat struinen over de markt. www.picknick-festival.nl

Di

Zo

‘kernenergie’ tot ‘de nieuwe spelling’. Van 20.00 tot 22.00 uur. 16, 23, Rondleiding door gangenstelsel en museum in hetScheltema bunkercomplex AtlanScience Café Leiden • Leiden, Leiden DiKermis • Noordwijkerhout, centrum Di 8 juli -10 30 tikwall. Deweten rondleidingen duren 1,5 uur. Kom alles te over een onderwerp uiteenlopend van Do 8 Kermis en gezelligheid op de Brink en in20.00 het centrum van ‘kernenergie’ tot ‘de nieuwe spelling’. tot 22.00 uur. Toeristenmarkt •Van Noordwijk, Vuurtorenplein

Zo

Noordwijkerhout 16, kunt hier terecht voor de laatste mode, mooiste accessoirescentrum en lekkerDi- 23, -10 UKermis • Noordwijkerhout, Di-13 Cultuurweek • Lisse, Kasteel Keukenhof Do 30 ste snacks. Voor ieder watop wils. en gezelligheid de Brink en in het centrum van Zo juli 88DeKermis aftrap van een nieuwe cultureel seizoen. Voor prijzen en

Noordwijkerhout Toeristenmarkt

Ma

• Noordwijkerhout, centrum

meer informatie: www.kasteelcultureelkeukenhof.nl 17 markt, met div. activiteiten, samen metKasteel de weekmarkt, van Di- en 24 -13 Sfeervolle Cultuurweek • Lisse, Keukenhof Do-13 Kermis • Hillegom, Jonkheer Mockkade

Zo ju Zoli Di

De aftrap van een nieuwe cultureel seizoen. Voor prijzen en 108Van donderdag 10 september t/m zondag 13 september is meer informatie: www.kasteelcultureelkeukenhof.nl 10.00 tot 17.00 uur in het winkelcentrum

Toeristenmarkt het weer kermis in Hillegom!

• Katwijk, Winkelhart Zeezijde

18 Do- en 25 de populaire ToeristenmarktBezoek de populaire Toeristenmarkt! -13 Bezoek Kermis • Hillegom, Jonkheer Mockkade 112-dag (incl Brandweerman Sam) • Lisse, centrum Zo Za

10Verschillende Van donderdag 10 september t/m zondag 13 september is 12 hulpdiensten presenteren zich en er zal een het weer kermis in Hillegom! Op 18 juli is het thema ‘Energiemarkt’. Op 25 juli is een Oldtimerdag.

Op 18 juli isBrandweerkman het thema ‘Energiemarkt’, op 25 juli is er een meetVvvkatwijk.nl! & greet zijn met Sam

112-dag (incl Brandweerman Sam) • Binnen, Lisse, centrum • Noordwijk Florahof 12Pompoenmarkt Verschillende hulpdiensten presenteren zich en erbieden zal een de 12 Voorlezen en knutselen • Lisse, Bibliotheek Op deze in een landelijke sfeer opgezette markt meet & greet zijn met Brandweerkman Sam

Woe ZaZa

19 juli

Oldtimerdag. vvvkatwijk.nl

Kinderen vanaf 4 jaar kunnen in de vakantie komen luisteren naar voordiverse kraamhouders uiteenlopende waar aan. 10-17 uur.

Za

Pompoenmarkt • Noordwijk Binnen, Vredeskerk Florahof 250 jaar Bätzorgel • Katwijk, 12Concert 12

Za

Concert 250 jaar& Bätzorgel Vredeskerk Lifestyle Fashionevent• Katwijk, • Katwijk, Zeezijde 12in-Stijl Feestelijk concert ter gelegenheid jaar Bätzorgel. 12 Zomermarkt • Noordwijk, Hoofdstraat De nieuwste trends voor het najaarvan op 250 een doorlopende cat-

leesverhalen en knutselen na afloop

Op deze inconcert een landelijke sfeer opgezette de Zaoe t/m zaFeestelijk W Foodtruckfestival Katwijk •markt Katwijk, Andreasplein ter Rrrollend gelegenheid van 250 jaarbieden Bätzorgel. diverse kraamhouders uiteenlopende waar aan.die10-17 uur. 19 t/m 22 Bezoek het sfeervolle festivalterrein met 25 foodtrucks, heerlijke Tevens Open Monumentendag Katwijk. www.vvvkatwijk.nl Za Woe

gerechten en drankjes bereiden. vvvkatwijk.nl

Tevens Open Monumentendag Katwijk. www.vvvkatwijk.nl walk, maar ook hapjes, drankjes en muziek! www.vvvkatwijk.nl 19 en 26 Traditionele zomermarkt met sfeervol ingerichte kramen en een ruime in-Stijl Lifestyle & Fashionevent Zeezijde juli, 2 augOpen keuze aan kleding, sieraden, woonaccesoires etc • Katwijk, Monumentendag • Noordwijkerh., VVV-kantoor Za 12 Za Vrij

12 Fietsroute De nieuwste trends voor het najaar op een en doorlopende catlangs monumentale panden Klassiek in het PARK •oude Leiden,bollenschuLeidse Hout

21 juli ZaZa

Za

walk,Route maar ook hapjes, drankjes en muziek! www.vvvkatwijk.nl ren. bijhet VVV Noordwijkerhout Klassiekeafhalen muziek door Ricciotti ensemble. Dit keer met een Schots

Open Monumentendag Monumentendag • Noordwijkerh., VVV-kantoor • Noordwijk, div. locaties 12Open 12 Fietsroute langsOpen monumentale panden en oude De Noordwijkse Monumentendag in bollenschuhet teken van Muziek • Sassenheim,staat Centrum, Park Rusthoff

22 juli

programma. Van 19:00 - 23:00 uur.

ren. Route afhalen11-17 bij VVV Noordwijkerhout Kunst &19 Ambacht. uur. www.openmonmentendag.nl Van tot 21 uur genieten van Adest Musica die een try-out houdt als

Open Monumentendag Monumentendag • Noordwijk, div. locaties Open • Lisse, Dorpshart 12 12 DeBloemenNoordwijkse Open Monumentendag staat in het teken van in en kunstdorp Lisse kunt u genieten vancentrum de vele Za Braderie • Noordwijkerhout, ZaZa

22 juli

voorbereiding op het Wereldconcours in Kerkrade.

Kunst & Ambacht. 11-17 uur. www.openmonmentendag.nl monumenten

Ruim 150 kramen vol verrassingen, met div. activiteiten, van 10.00 tot

Open Monumentendag Lisse, Dorpshart 13 Open Monumentendag ••Leiden, div. locaties 12&Meer 12 in Bloemenen kunstdorp Lisse kunt uin genieten van dehun vele dan vijfendertig monumenten Leiden open Za/zo Mercado de Ibiza • Noordwijkerhout, Langevelderslag Za& ZoZa

17.00 uur in het winkelcentrum

monumenten deuren voor bezoekers. Leiden.nl 22/23 Enjoy the fashion, beauty, food & drinks, van 10.00 tot 22.00 uur bij St(r) Za& Za& & 13 Open Monumentendag • Leiden, div. locaties

13 Lichtsculpturen • Noordwijk, Museum Noordwijk 12&Let’s 12 Meergo dan monumenten invan Leiden tovijfendertig the caves and explore! Ira deropen Valk. hun Za 11-17 Zo Zondagmiddagconcerten • Leiden, De Leidse Hout juli Zo

andplaats Nederzandt. Toegang is vrij

Zo

deuren voor bezoekers. Leiden.nl

Wandelen op Koudenhoorn voor mensen met een darmziekte WARMOND

In de komende zomermaanden organiseert de regio Zuid-Holland van de CCUVN (Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland) twee wandelingen: op zondagochtend 16 juli en 27 augustus in Warmond. Hierbij wordt ervaring uitwisselen over de ziekte gecombineerd met wandelen en natuurinformatie. De wandeling is bedoeld voor mensen met de darmziekte Crohn of n

Colitis Ulcerosa. Wandelen werkt ontspannend en conditie verbeterend en tijdens de wandeling ontmoeten zij in ongedwongen sfeer mensen die ook te maken hebben met een darmziekte. De wandeling is op recreatie-eiland Koudenhoorn en is voor een groep van maximaal vijftien deelnemers Tussendoor geeft de IVN-gids natuurinformatie. Er is op meerdere plaatsen op het eiland de mogelijkheid een sanitaire

(nood)stop te maken indien nodig. Na afloop staat er een kopje koffie of thee voor klaar in het Paviljoen. Een partner, vriend, vriendin of familielid is welkom om mee te wandelen. De wandeling begint om 10.30 uur en duurt tot 12.00 uur. Verzamelen bij de VVV Warmond (Gemeentehaven 3). Leden van CCUVN betalen 5 euro en niet-leden 7,50 euro. Aanmelden via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/2017biowalk .

uur, zo 11-17 uur (eenmalige uitzondering openingstijd). 23 en 30 23 juli - Ordinary herry shoppers; 30 juli - Old Rhine jazz band. Van 13.30Za& & 13 Lichtsculpturen • Noordwijk, Museum Noordwijk Zondagwandeling • Leiden, Hortus botanicus

juli ZoZo

12Rondleiding 13 Let’s go to the cavesinand Ira van dervan Valk. ZaEb 11-17 Japan de explore! Hortus door Titia der en 14.15 u en van 14.45-15.30 u

Woe

26 juli ZoZo

Leiden , Hortus botanicus uur, Rondleiding zoVoorma. 11-17 uur (eenmalige uitzondering openingstijd). Tonny Deelname € 1,50 Start• om 12.00 uur. De Japanse Izai Kikuchi laat bijzondere orchideeën uit Indonesië zien. De

13Op 13 Rondleiding Japan Hortusop door Titia van der Eb enbij deze markt ligtin dede nadruk eerlijke producten,

Zondagwandeling • Leiden, Hortus botanicus De Biologische Smaak van Leiden • Leiden, Vismarkt rondleiding is in het Engels; graag aanmelden.

Ma t/m za voorkeur Expositie Pictura Katwijk, Kerkhaventje Tonny Voorma. Deelname € 1,50 Start om•12.00 uur. biologisch of streekgebonden. juli t/m Populaire jaarlijkse expositie van kunstschildervereniging Pictura. Gratis

27 t/m 30 Reizen verruimt je blik • Noordw., Theater De Muze De Biologische Smaak van Leiden • Leiden, Vismarkt 12 aug Expositie toegang! vvvkatwijk.nl Div Zo 13 van div. t/m vr 10-16 uur, Op deze markt ligtkunstenaars. de nadruk opma eerlijke producten, bijza Za

29 juli Dagelijks Div

Za

29 juli Dagelijks

Reuring aan Zee ofde •Katwijk, Strandpaviljoens 10 - 13 uurbiologisch en tijdens voorstellingen. Entree gratis. voorkeur streekgebonden.

in het zand en genieten maar! Gevarieerd aanbodHooglandse van livemuziek t/m okt 700 jaar Hooglandse • Leiden, Kerk t/m3Voeten 30 Reizen verruimt je blikKerk • Noordw., Theater De Muze bij diverse vvvkatwijk.nl Tentoonstelling jaar Hooglandse (te bezoeken tijExpositie vanstrandpaviljoens. div.700 kunstenaars. ma t/m Kerk vr 10-16 uur, za dens openingsuren de kerk). 10 - Rondleiding/huifkartocht 13 uur en tijdensvan de voorstellingen. Entree • Degratis. Zilk, Joppeweg 1 verhalen in het duin. Ook Kerk geschikt voor mensen die slecht ter t/m Bijzondere 3 okt 700 jaar Hooglandse • Leiden, Hooglandse Kerk www.bollenstreek.info been zijn. € 10.00 pp. jaar Aanmelden www.waternet.nl Tentoonstelling 700 Hooglandse Kerk (te bezoeken tijdens openingsuren van de kerk).

www.bollenstreek.info


Collectie voorjaar 2017

www.finnamic.info

Lopen op Finnamic gaat makkelijker door de unieke rolzool. Deze rolzool voorkomt en verhelpt voorvoet en hielklachten. De Finnamic rolzool, voor een goede, rechte houding. Finnamic maakt het bewegen soepeler en aangenamer. Zowel bij staan als gaan is er een voort-durende dynamiek van de hiel naar de tenen. Vanzelfsprekend kunt u het superzachte FinnComfort voetbed ook omwisselen voor uw eigen, op maat gemaakte voetbed.

Beleef de weelde van stevig loopcomfort Herenmaten 38 t/m 50, dames 33 t/m 44

19 juli m / t i l u j 1 1 eek van w e i t c a t r o Finn Comf

G N I T R O K % 0 4 T O T 10% op de hele collectie* es ndere acti a t e m e ti mbina * Niet in co

8,6

BETERLOPENWINKEL Splinterlaan 158 2352 SM Leiderdorp

662 recensies

(medisch) pedicure heeft ruimte voor nieuwe clienten.

VOLLEDIG UITGERUST

SCHERP GEPRIJSD

071 - 542 27 65 www.beterlopenwinkel.nl www.beterlopenwebwinkel.nl

DE RIJ K UITGERUSTE MAZDA CX-3 DYNAMIC NU RIJKLAAR € 26.590,- OF € 399,- PER MAAND MET MAZDA PRIVATE LEASE Standaard vele extra’s met o.a; • 7-inch multimediasysteem en navigatiesysteem met DAB+radio • Lichtmetalen velgen • Climate Control • Lane Departure Warning • Parkeersensoren achter • Licht- en regensensor • Dodehoek-detectiesysteem

NU € 399,- PER MAAND MET MAZDA PRIVATE LEASE AUTOSTAD LEIDEN Stevenshofdreef 150 | 2331 DB Leiden | 071 - 5315541 | www.autostad.nl |

Mazda CX-3 vanaf € 23.690,-. Gemiddeld verbruik Mazda CX-3 van 4,0 tot 6,4 liter per 100 km / van 25,0 tot 15,6 km per liter / CO2-uitstoot van 105 tot 150 g/km. Prijzen incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken. Prijzen excl. metallic/mica lak en eventuele opties. De Mazda CX-3 Dynamic is in een gelimiteerde oplage verkrijgbaar, uitvoering is leverbaar zolang de voorraad strekt. Overige consumentenacties niet mogelijk i.c.m. het Mazda CX-3 Dynamic aanbod. Het Private Lease aanbod is geldig van 1 juli t/m 30 september 2017 of zolang de voorraad strekt, uiterste registratiedatum 30 september 2017. Genoemd maand-bedrag is gebaseerd op een looptijd van 48 maanden en 10.000 km/jaar incl. rente, afschrijving, reparaties, onderhoud, bandenvervanging, wegenbelasting, allriskverzekering met een eigen risico van € 135, pechhulp Europa, afleverkosten en BTW. Het tarief is exclusief brandstof, vervangend vervoer en metallic/mica lak.Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl. Prijswijzigingen voorbehouden. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke specificaties.


AutoNova

John Vroom, autojournalist

Fiat 105HP Audi500 A5 Sport Cabrio Het model is zeer herkenbaar. Beetje bolle, vrolijk ogende voorkant, met onder de motorkap die 105 pk’s, maar daar kom ik straks op terug. Een beetje hoog vanaf de zijkant gezien, maar dat staat garant voor een riante hoofdruimte, met een stijl aflopende achterkant.

U

kent mijn voorkeur voor Cabrio’s, dus het was een groot genoegen om de nieuwe Audi A5 Cabrio voor u te testen. Het fijne van Duitse Cabrio’s is dat het meestal 5-zitters zijn, waardoor het hele gezin van deze fantastische vorm van autorijk denk dat bijna iedereen de den kan genieten.

I

Fiat 500 wel een leuke auto

vindt. Hij heeft een hoog u rusEn dat het genieten is kunt aaibaarheidsgehalte. Als goed, tig van mij aannemen. Maar van het Italiaanse terug liefhebber naar de Audi. Hoewel deze product spreekt hij mij erg aan, met nieuwe A5 Cabrio nog wel erg nameop gezien zijn knipoog naar de oerlijkt zijn voorganger en daar is Fiat 500 uit de jaren ’60. Een typisch gelukkig niks mis mee, heeft hij geval van retro dus en dat scoort goed scherper gestyleerde koplampen,

een bredere grille en een schuiner aflopende neus. De achterkant heeft nu ledverlichting en het derde remlicht is van de kofferdeksel verplaatst naar een strip net onder de achterruit. De nieuwe A5 Cabrio werd, uiteraard zou ik bijna zeggen, 47 mm langer en met een 14 mm langere wielbasis. Anderzijds werd hij 8 mm smaller, bij jongja, enwat minder jong8zo kijkend maar is nou mm. Hoewel naar de succesvolle de hoogte gelijk isverkoopcijfers. gebleven oogt Heel verstandig van Fiat is het feit dat hij zeker in gesloten toestand wat zij dit model frisen en vlakker. fruitig houden door dynamischer Mooie lijregelmatig te komen met speciale nen, vooral als je hem in een versies niet en recentelijk is de Fiat 500 Sport versie al te veel bling-bling uitvoering uitgebreid als 105HP een partij extra kiest, maar ja, datmet is natuurlijk pk’s en een subtiele facelift. Maar laten persoonlijk. we eerst even om deze Sport heenlopen.

Typisch Italiaans Het interieur is heel bijzonder. Achter het dikleren, fraai ontworpen stuur net als toen een ronde klok, maar dan nu wel hypermodern, voorzien van een digitale snelheidsmeter, een toerenteller en meerdere infogevers. Royaal en eenvoudig bedienbaar infotainmentscherm in het midden, met daaronder op het middenconsole symmetrisch geplaatste en speels ontworpen Uitstekend geïsoleerd bedieningsknoppen. Onlogisch In het interieur valt mij op blijft, dat althans voor mij, rechtstreeks dat de automatische het dashboard is bediening van devan zijruiten nietNiks op het overgenomen de A4. mis portier zitten,het maar op toch knopjes het mee, maar had welopiets middenconsole. Typisch naar Italiaans is dat sportiever gemogen mijn de zwarte bekleding idee, maar ja, ookvan datdeisstoelen pervoorzien van eenniet sportief soonlijk.isNeemt wegkleuraccent dat het in of wit naar keus, dat ook erblauw, strak geel en hoogwaardig uitziet. in portierbekleding terugkomt. Met Dedestoelen zitten voortreffelijk mijn van 1.83 meterstuur zit ik prettig met lengte voor je een lekker met in de sportiefonderkant. gevormde stoelen, met afgeplatte Ook achterin voldoende hoofdruimte. Achterin is de is het prima toeven. De kofferbeenruimte wat beperkter. ruimte is trouwens royaal met 380

verbeterd en deze A5 heeft nu

begint het grote genieten. Zon

versnellingen. Ook deze 500 Sport 105 twee usb-aansluitingen en een HP trekt lekker weg.Niet Doordat universele aux. dat de hetwielen mij bijna op maar de hoeken staan boeit, dat van zal de deauto leeftijd heeft hij een prima enismaakt wel zijn. Wat mijwegligging wel boeit het lekker bochtenwerk mogelijk.van Ideaal voor cabriodak dat gelukkig stof is in en om de en stad, maar ook op de snelweg gebleven uitstekend geïsoleerd staat hij zijn mannetje. De instap-500 is. Het openen en sluiten gaat snel begint een catalogusprijs van 14.195 in eenbijkleine twintig tellen en kan euro deze Sport 105HP wat duurder, ook en rijdend tot 50 km.isNormalimaar dan krijg je ook welhandeling een hoop luxe ter moet je bij deze de extra’s, zoals een 25 pkmaar zwaardere motor, knop vasthouden, vanaf 6 16 lichtmetalen velgen, stuur en kminch kan het nu ook doorleren slechts

versnellingspookknop, mistlampen vóór en op je hoofd, wind door de haren, zo eenvan aantal fijnegemaaid hebbedingen. Het denog geur vers gras, leuke vanachtergrondmuziekje. deze Fiat is, dat het een leuke lekker Kunt auto is en dat,voorstellen? als je er op let, er ook leuke u het zich Heer-lijk! mensen in rijden. Deze Cabrio stuurt heel precies,

alleen zou ik zelf wat meer communicatie van het stuur willen. Nadeel van een Cabrio destijds was dat het ontbreken van een vast dak voor nogal wat beweging [torsie] van autodelen tot gevolg had, maar daar heb je tegenwoordig geen last meer van en zeker niet in deze A5 met een uitstekende torsiestijfheid. Kortom de nieuwe Audi A5 Cabrio heeft alle ingrediënten in huis voor grenzeloos genieten. En geloof mij, je kunt vaker open rijden dan je wellicht zou denken.

een druk op de knop, zodat je de handen aan het stuur kunt houden, hetgeen al redelijk universeel is bij de hedendaagse elektrische raambediening. Het grote genieten Oké, de kap ligt plat en dan

liter, dat wat minder wordt met Sportief het dakrijden omlaag, maar met die 60 Zolang ik Fiat ken het altijd liter minder blijftzijn het nog steeds modellen geweest tot behoorlijk. Ookdie hetuitnodigen multimedia sportief rijden en lekker interface systeem isdoortrekken aanzienlijkin de

De Audi Summer Deals Private Lease Actie Audi A3 Sportback

A4 Lease actie: voor de zakelijk rijder

Tijdelijk extra aantrekkelijk vanaf €345 per maand** Een Pro Line uitvoering rijdt u al vanaf € 367 p/m en een S line edition vanaf € 385 p/m. Deze actie loopt tot 31 augustus 2017.

wittebrug.nl/audiprivatelease

Audi A4 inclusief Wittebrug Plus Pakket

A4 Limousine

A4 Avant

Lease Editon van € 619 nu vanaf: € 499 per maand*

Lease Edition van € 649 nu vanaf: € 539 per maand*

rijklaar vanaf:

€42.985

rijklaar vanaf:

€45.285

Audi A4

A3 Sportback

Lederen bekleding

Trekhaak van €1.995

(Mechanisch zwenkbaar)

van €1.247

Extra inruil premie

voor €995

Liever zakelijk leasen met 15% bijtelling? Wij hebben nog enkele A3 e-tron Sportback modellen op voorraad!

Wittebrug

wittebrug.nl/audiA4 Inclusief Wittebrug Plus Pakket: kies één van deze deals

Originele accessoire set

voor €595

* Aanbieding exclusief BTW, full operational lease o.b.v. 60 maanden en 10.000 km per jaar. Zolang voorraad strekt. Deze aanbiedingen zijn beperkt leverbaar en gelden voor Lease edition en S line edition voorraadmodellen, op=op! ** Audi Private Lease wordt onder de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease aangeboden door Audi Financial Services, handelsnaam van Volkswagen Leasing B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 20073305. Getoonde tarieven zijn o.b.v. private lease inclusief BTW, bij 48 maanden, 10.000 km per jaar, € 500 eigen risico en regio Utrecht. Tarieven kunnen per regio afwijken in verband met provinciale opcenten. Brandstof is niet inbegrepen. Na jaar 1 bedraagt de tussentijdse opzegvergoeding maximaal 40% van de resterende leasetermijnen. Zolang voorraad strekt. Op is op!. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Afbeeldingen kunnen afwijken van aangeboden modellen. Gemiddeld brandstofverbruik: 4.5 - 6,1 l/100 km; Gemiddelde CO2-emissie: 104 - 137 g/km;

van €1.397

voor €695

€ 1.000


DE BESTE MERKEN OVERZICHTELIJK BIJ ELKAAR

PARTICULIEREN

OPGELET! Uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. U kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • • • • • •

UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KATWIJK VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KATWIJK SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOORDWIJK RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOORDWIJKERHOUT THE READSHOP, in de Hoftuin, RIJNSBURG BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OEGSTGEEST

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLEVEREN TOT DONDERDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna)

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

Noordwijk hout Noordwijker

2 zitsbank Felizia laag

in stof vanaf € 2.715,- in leder vanaf € 3.275,-

De Zilk Sassenheim Voorhout

Design: Axel Enthoven

Het origineel

Warmond Lisse Lisserbroek

Model Luca 2 zitsbank incl. 2 elektrische relaxfuncties in leder vanaf € 3.150,-

Hillegom Beinsdorp

KEUZE UIT RUIM:

• 700 BANKEN • 300 FAUTEUILS • 250 TAFELS • 200 EETKAMERSTOELEN • 150 BEDDEN • 250 KASTEN

Oegstgeest Leiderdorp

}

Hoekbank Urban in stof Montello Silver incl. verstelbare hoofdsteunen en armleuning vanaf € 1.599,-

LEDERUPGRADE: ALLE LEDERS VOOR DE PRIJS VAN DE GOEDKOOPSTE Luca-B795 2-zitsbank & 3-zitsbank in leder incl. 2 elektrische relaxfuncties respectievelijk vanaf ¤ 3.150 en ¤ 3.499. Deze aanbieding is geldig tot en met 15 mei 2017. Vraag naar de volledige voorwaarden in de winkel.

€ 15.00

Nu tijdelijk met GRATIS schuifzitting.

Hoge Rijndijk 315

2382 AP Zoeterwoude De Karat collectie kenmerkt zich door 071 589 93 46 • www.casba.nl een perfect gevoel voor verhoudingen. ma: 13.00-17.30, di-wo-vr: 10.00-17.30, do:10.00-21.00, Alle meubelen kunnen heel veelzo:maten, za:in 10.00-17.00, 12.00-17.00 kleuren en houtsoorten geleverd worden.

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

Eetkamertafel Tree leverbaar in diverse maten. 220x100x77cm eiken natuur - wit matlak met poten metaal grijs vanaf € 1.779,-

Relaxfauteuil Lidia in stof Project vanaf € 1.729,-

DE BESTE MERKEN ONDER ÉÉN DAK, MET LAAGSTE PRIJSGARANTIE! Openingstijden: ma. 13.00 tot 17.30 uur di. t/m vrij. 10.00 tot 17.30 uur do. koopavond tot 21.00 uur zaterdag 10.00 tot 17.00 uur zondag 12.00 tot 17.00 uur

CASBA Wonen en Slapen

TE HUUR • TE KOOP • GEVRAAGD AANGEBODEN • GEZOCHT • GEVONDEN

Rijneke Boulevard Zoeterwoude Hoge Rijndijk 315 T. 071 - 589 93 46 www.casba.nl

45 jaar Jubileum aanbiedingen ACONGA SLAAPZAK PERU van 69,

95

voor

59,95

Teun Levanto

Teun Rothenburg luxe relaxstoel

van 89,95

van 139,95 voor

79,95

89,95

voor 2de stoel voor de helft van de prijs

Coleman Packaway Lamp, inklapbaar 250lu (exclusief batterijen)

ACONGA Buffel van 69,95

39,

95

voor

Teun Amalfi ligbed St Tropez opvouwbare kast van 39,95 voor

29,

95

van 119,95 voor

89,

95

49,95

Euro Trail Ontario 2C van 179,- voor

149,-

Nú 10,- ÉXTRA KORTING

139,-

Beeklaan 18a-24a - 2191 AB - Hillegom-De Zilk - 0252-536088


interview

DE TEYLINGER

WOENSDAG 12 JULI 2017

19

Klasgenoten Yousef en Vanna vieren vakantie “Ik ben nog nooit bij hem thuis geweest, maar dat komt vrijdag. Dan is hij jarig.” Vanna kijkt naar haar klasgenoot Yousef, die enthousiast begint te vertellen. “Ik word negentien. Er komen vrienden langs. Ik denk dat we gaan barbecueën.” STATELOOS

Yousef woont sinds twee jaar samen met zijn ouders, twee broers en zusje aan de Kwekersweg in Sassenheim. Tot 2013 was Libië zijn thuisland, nadat hij daar op eenjarige leeftijd vanuit zijn geboorteland Egypte kwam wonen. Toen het in de Libische hoofdstad Tripoli te gevaarlijk werd, is het gezin per boot naar Nederland gevlucht. Zijn ouders komen oorspronkelijk uit Palestina, maar omdat dat land niet erkend wordt, is Yousef stateloos. “Mensen vragen vaak welke nationaliteit ik heb, maar voor mij maakt het niet uit. Overal waar ik woon, leer ik weer nieuwe dingen. Dat vormt me.” Vanna knikt en vult aan: “Het is ook gek om op die manier te kijken naar waar iemand vandaan komt. Het zegt eigenlijk heel weinig. Je kan je toch op meerdere plekken thuis voelen?” De klasgenoten kennen elkaar sinds begin september, vanaf de start het nieuwe schooljaar op het ROC Leiden. Ze volgen allebei Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) en hebben met succes het vierde jaar van de havo afgerond. De Nederlandse Vanna komt uit Voorburg en gaat na het behalen van haar mavodiploma, nu ook voor een diploma van de havo. “We zaten bij Duits wel bij elkaar in de klas, maar hadden toen nog weinig contact. Via gemeenschappelijke vrienden hebben we nu in dezelfde vriendengroep. Tijdens het vak Nederlands zitten we ook naast elkaar.” Yousef vindt het een makkelijk vak: “Makkelijker dan Geschiedenis, dat vindt de hele klas moeilijk.” Vanna: “Het is niet zo dat Yousef mijn hulp extra hard nodig

heeft tijdens Nederlands. Ik vraag net zo goed wat aan hem”.

Paspoort

SOWIESO

Yousef Farahat (19) woont sinds 2015 samen met zijn familie in Sassenheim. Het gezin vluchtte in 2013 uit Libië, omdat het daar te gevaarlijk werd. Voor Yousef begint in september, net als voor klasgenoot Vanna (18), het examenjaar van de havo. Na zijn diploma hoopt hij farmacie te gaan studeren. In zijn vrije tijd voetbalt Yousef en heeft hij een bijbaan in het dorp.

Voor veel vluchtelingen vormt de Nederlandse taal een obstakel, maar niet voor Yousef. Hij formuleert zijn antwoorden makkelijk en snel. Dankbaar neemt hij het compliment over zijn goede taalvaardigheid in ontvangst. “Veel mensen zeggen dat Nederlands een moeilijke taal is, maar daar ben ik het eigenlijk niet mee eens,” lacht hij. Het heeft misschien te maken met zijn schoolcarrière in Libië. “Alle lessen op die school waren in het Engels. Dat maakt wel een verschil.” Ook is Yousef na aankomst in Nederland meteen begonnen met cursussen. Al in het asielzoekerscentrum volgde hij taalles, om zo de benodigde papieren te bemachtigen. Daarmee kon hij snel in het reguliere onderwijs instromen. Thuis spreekt het gezin Arabisch met hun ouders, maar onderling gaan de kinderen vaak over in het Engels. “Het is eigenlijk een mengelmoes; we spreken alles door elkaar. Soms wisselen we wel eens midden in een zin van taal.” Yousef grinnikt: “We gebruiken heel vaak het woord ‘sowieso’!” Yousef heeft het bij zijn ouders nog erg naar zijn zin. Zijn moeder kan heerlijk koken. Vooral van de Arabische keuken smult hij. “Mijn moeder wil ook wel eens een Nederlands gerecht maken, maar dat praten wij altijd uit haar hoofd,” lacht hij. VOETBAL EN ACTION

Met de vriendengroep gaan Vanna en Yousef regelmatig op stap. Ze gaan uit in Leiden of Den Haag en met z’n allen is het erg gezellig. Laatst is Vanna met de groep nog naar de Keukenhof geweest. “We wilden dat graag een keer zien en zijn toen op een middag spontaan in de trein gestapt. Ik vond het heel erg mooi! Maar jij was daar

niet bij toch Yousef?” Die denkt op zijn beurt even na. “Nee, volgens mij kon ik toen niet. Maar ik wil het graag een keer zien!” Daarnaast heeft Yousef ook nog tijd voor sport. Hij voetbalde afgelopen seizoen bij ASC in Oegstgeest. In Libië voetbalde hij ook graag, maar dan op straat. In Nederland is dat anders georganiseerd. Hij zocht op internet en stuurde een e-mail naar de voetbalvereniging die hem aansprak. Voor hij het wist, stond hij in de A2. “Afgelopen seizoen ging erg goed, we zijn tweede geworden.” Hij denkt nog na over volgend seizoen. “Dan ga ik over naar de senioren, dat is toch anders.” RIJBEWIJS

Sinds kort heeft Yousef ook weer een bijbaan. Eerder werkte hij bij de Action in Noordwijkerhout, maar dit keer solliciteerde hij wat dichterbij. Hij werkt zo’n tot twee tot vier dagen in de vestiging in Sassenheim. “Ik wil graag mijn rijbewijs halen en heb nu ook autorijles. Dat is wel behoorlijk duur, dus moet ik sparen.” Vanna is van plan om in de vakantie met vrienden naar Londen te gaan. “Misschien kan je mee,” zegt ze tegen Yousef. RECHTEN EN FARMACIE

Je kan je toch op meerdere plekken thuis voelen?’

Allebei hebben ze een duidelijk beeld van hun toekomst. Uit haar zorgvuldig geformuleerde antwoorden blijkt al een beetje waar Vanna aan denkt: ze wil rechten studeren. Welke richting ze daarin gaat volgen, weet ze nog niet, maar ambities heeft ze overduidelijk. Aan doorzettingsvermogen in ieder geval geen gebrek. Ook Yousef stopt niet bij zijn havodiploma. “Ik heb altijd al interesse in medicijnen gehad en wil farmacie gaan studeren.” Maar de komende weken hebben ze vakantie. Even geen treinreizen, huiswerk en toetsen, maar veel werken en leuke dingen doen. Het belooft een

mooie tijd te worden, met sowieso een goed begin: Yousefs negentiende verjaardag. Ineke van Winden, coördinator integratie statushouders bij Welzijn Teylingen: “Ik ben aangesteld door de gemeente Teylingen en ingekwartierd bij Welzijn Teylingen. Ik initieer, coördineer en zorg voor verbinding tussen instanties en individuen die zich bezighouden met statushouders. Zowel professionals als vrijwilligers. Zo nodig zet ik nieuwe projecten op. Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsstatus. De diversiteit in deze groep is enorm en varieert van hoog- tot laagopgeleid, jong en oud, Aziatisch en Afrikaans, gelovig of niet-gelovig. Vanwege de verscheidenheid verloopt het integratieproces bij iedereen anders. Het leren van de Nederlandse taal, veelvuldige omgang met Nederlanders, het doen van (vrijwilligers)werk of zodra het kan betaald werk, of een studie zijn manieren om integratie te bevorderen. Maar tegelijkertijd blijft integratie ook maatwerk. Iedereen heeft zijn eigen verhaal over hoe het is om hier in de gemeente een nieuw leven op te bouwen. De bedoeling van deze rubriek is om de nieuwkomers in Teylingen een gezicht te geven. Daarnaast brengen wij een Nederlander uit Teylingen in beeld die als professional of als vrijwilliger betrokken is bij de statushouder.”


■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

■ ■ ■

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

LOODGIETERSBEDRIJF

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

C. HUNDERSMARCK BV

Comfortabel huis, zonder hoge stookkosten ofwarm gezondheidsrisico’s stookkosten of gezondheidsrisico’s Gedegen onderhoud Gedegen onderhoud 24-uurs storingsdienst 24-uurs Grondigestoringsdienst inspectie door ervaren warmte Grondige inspectie door ervaren specialisten Energie besparen zonder comfort te warmte specialisten verliezenbesparen zonder comfort te Energie Leverancier van duurzame energie zoals verliezen zonnepanelen Leverancier van duurzame energie Reiniging van luchtkanalen / onderhoud zoals zonnepanelen aan mechanische afzuiging / onderReiniging van luchtkanalen Wij werken met gerenommeerde merken houd aan mechanische afzuiging als Nefi t, Remeha en Vaillant Wij werken met gerenommeerde Zink-, looden dakwerk merken als Nefit, Remeha en Vaillant Sanitaire installaties Zink-, looden dakwerk Showroom met verschillende designSanitaire installaties radiatoren, sanitair en CV ketels,designShowroom met verschillende bezoek graag op afspraak. radiatoren, sanitair en CV ketels,

Kom jij ons team versterken?

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Wij hebben per direct plek voor... • Werkvoorbereider / Tekenaar • Service monteur CV • Monteur CV / airconditioning • Leidinggevend monteur • Loodgieter Zinkwerk • Hulpmonteur

k r e t S n Same

bezoek graag op afspraak.

BERNARD SCHULTE BV

Onderdeel van Bernard Schulte

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Kijk voor verdere info en functieomschrijving op onze site www.bernardschulte.nl

LOODGIETERSBEDRIJF

C. HUNDERSMARCK BV

CENTRALE VERWARMING, AIRCONDITIONING, LOODGIETERSWERK EN VENTILATIESYSTEMEN

VOORHOUT

Interesse? Bel of mail ons t.a.v. dhr. B. Schulte

Onderdeel van Bernard Schulte

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

WWW.BERNARDSCHULTE.NL WWW.HUNDERSMARCKBV.NL

VOORHOUT

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

● www.bernardschulte.nl Nijverheidsweg 10 ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl WWW.BERNARDSCHULTE.NL RABO NL73RABO0366004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01

Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.HUNDERSMARCKBV.NL Op alle door ons uitgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en

KUNSTGEBIT

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

n** i n i l l a - lal

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Klein heiwerk

betalingsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Tandenwinkel ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Reparaties klaar terwijl u wacht.

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Tel:

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

071 - 361 11 45

www.tandenwinkel.com ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

,8-, 8 3 3 € K€ K P P A A

* niet voor Diesel tot 2006

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

Ook op moeilijk bereikbare plaatsen voor uw: aanbouw, tuinmuren, serrebouw of funderingsherstel

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

BOXSPRING Norma ‘Jubileum’

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Elektrisch RF-verstelbaar, HR Combispring matrassen, inclusief luxe topper en hoogwaardige meubelstof naar keuze 120/140/160/180 x 200/210 cm

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Elektrisch

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl 66004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Nu voor

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Vlak vanaf:

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en erende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ● ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl Vlak ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 66004573 ● bic RABONL2U 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ● bic ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 66004573 KvK nr. 28090742 erende Bedrijven 2007RABONL2U (ALIB 2007)Nu en ● de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). voor ● T 0252 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl 2215 MH Voorhout 211306 e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ● bic ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 nr. 28090742 66004573 erende Bedrijven 2007RABONL2U (ALIB 2007) en ● de KvK Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).

€1.899,-

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

€1.399,-

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

Elektrisch vanaf:

e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

erende Bedrijven 2007 (ALIB en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● www.bernardschulte.nl 2215 MH Voorhout ● T2007) 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl 66004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en

erende Bedrijven 2007 (ALIB en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● www.bernardschulte.nl 2215 MH Voorhout ● T2007) 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl 66004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en erende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ●

2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl 66004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01

€1.499,-

€999,120 x 200/210

120 x 200/210

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en erende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ●

2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl 66004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en erende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ●

2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 66004573 ● bic RABONL2U 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ● bic ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 66004573 nr. 28090742 erende Bedrijven 2007RABONL2U (ALIB 2007) en ● de KvK Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl 2215 MH Voorhout e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ● bic ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 66004573 nr. 28090742 erende Bedrijven 2007RABONL2U (ALIB 2007) en ● de KvK Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en erende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).

BOXSPRING Barnhoorn ‘Limited’

MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl 4573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

rte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en e Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).

Nu incl.: Luxe bedlinnenpakket GEZIEN OP TV! BIJ RTL-WOONTIPS

INFO@BARNHOORNBEDDEN.NL TELEFOON: 071 542 7294

PRINCESTRAAT 40, 2225 GC KATWIJK WWW.BARNHOORNBEDDEN.NL


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 12 JULI 2017

21

Zomerklooien in de bieb: Van snoep naar poep TEYLINGEN n Zomerklooien is het lees- en doe-programma voor kinderen bij de bibliotheek. Lees boeken die je aan het klooien zetten, spaar stempels door mee te doen aan de verschillende activiteiten en bij een volle stempelkaart ontvangen deelnemers een Zomerklooien-diploma. De eerstvolgende activiteit is op zaterdag 15 juli in Warmond: van snoep naar poep!

Tussen 10 juli en 19 augustus is het zomervakantie! En dat betekent maar één ding… een hoop vrije tijd om te vullen. Waar kan je dat beter doen dan met klooiopdrachten?! Dacht je dat je bij de bieb alleen boeken kunt lezen? Fout! Je kunt ze nu ook DOEN! Medewerkers van de bibliotheek verzamelden de gekste en gezelligste boeken boordevol activiteiten en stelden ze Zomerklooi-collectie samen om te komen ontdekken. Wat houdt dat in? Denk aan een tank besturen, stropdassen knopen, kevers verzamelen en glow in the dark drilpudding maken. En veel opdrachten doe je niet in de bibliotheek maar lekker bij de tent of thuis. Doe mee met Zomerklooien, het lees en doe programma bij de Bibliotheek en lees boeken die je aan het klooien zetten. Spaar stempels door mee te doen aan de verschillende activiteiten, bij een volle stempelkaart ontvang je een Zomerklooien-diploma. WAAROM IS GROENTE GEZOND?

Op zaterdag 15 juli is van 11.00 tot 12.00 uur in vestiging Warmond (Herenweg 80) het kindercollege ‘Van snoep naar poep’ Wat gebeurt er met het eten dat je in je mond stopt? Waarom heeft je lichaam het nodig? En waarom is snoep nou eigenlijk ongezond, maar groente gezond? Deze en nog veel meer vragen worden behandeld in dit college. Het college is geschikt voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar. De toegang is gratis. Bij deelname krijgen kinderen een stempel voor hun zomerklooi-pas. KINDERCOLLEGES

Ook in de andere vestigingen in Teylingen zijn activiteiten. Op zaterdag 22 juli speelt Theaterschool Teylingen de interactieve voorstel-

ling De Bokkenrijders in de bibliotheek Voorhout (Herenstraat 48). In het kindercollege op zaterdag 29 juli staat ‘Alles wat je wilt weten over sterren en planeten!’ centraal. Dit college is in de bibliotheek van Sassenheim (Kerklaan 42). Op zaterdag 5 augustus komt wethouder Arno van Kempen in de vestiging in Voorhout (Herenstraat 48) vertellen over het werk als wethouder. En wat doet een burgemeester precies? Tijdens ‘Voel je thuis in het gemeentehuis’ kunnen kinderen de wethouder het hemd van het lijf vragen. In het laatste kindercollege op zaterdag 12 augustus wordt de vraag ‘Hoe voelt het om nieuw te zijn?’ besproken. Kinderen kunnen in de bibliotheek van Warmond (Herenweg 80) vragen stellen over hoe het is om te vluchten en vluchteling te zijn. Alle kindercolleges zijn van 11.00 tot 12.00 uur in de vermelde vestigingen. De toegang is gratis. Bekijk alle Zomerklooien-activiteiten op www.bibliotheekbollenstreek.nl/ zomerklooien.

BoekStart in de kinderopvang TEYLINGEN

n Voorlezen aan baby’s en jonge kinderen is belangrijk. Het stimuleert het leesplezier en bevordert de taalontwikkeling. Om hier meer aandacht aan te geven is het project BoekStart in de kinderopvang gestart. De pedagogische medewerkers van een aantal peuterspeelzalen en een kinderopvang zijn geschoold in interactief voorlezen. Tijdens het (interactief) voorlezen worden de kinderen aangezet tot nadenken, je legt dingen uit en je laat kinderen op elkaar reageren, dat alles naar aanleiding van het verhaal. Daarnaast is er in de locatie een mooie boekencollectie en een aantrekkelijke leesplek in de kinderopvang. In de Bollenstreek hebben alle pedagogische medewerkers van vijf peuterspeelzalen en één kinderopvang de cursus Interactief voorlezen gevolgd. Per locatie is ook een voorleescoördinator opgeleid.

Kinderen proberen het brandweervak uit tijdens de Kaagweek. | Foto: pr.

Wervingscampagne vrijwillige brandweer Warmond van start WARMOND n Tijdens de Kaagweek op zaterdag 24 juni zijn de brandweervrijwilligers van Warmond gestart met een wervingscampagne voor nieuwe collega’s. De brandweer is per direct op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Op dinsdagavond 19 september begint om 19.30 uur een informatieavond in de brandweerkazerne van Warmond. De brandweer in Warmond draait geheel op vrijwilligers en heeft nieuwe mensen nodig. Een van de meest genoemde reacties waarom mensen zich niet aanmelden voor de brandweer is vaak ‘dat het veel tijd kost’ of ‘dat het veel te zwaar is’. Natuurlijk worden er eisen gesteld maar met een goede basisconditie kan je dit werk prima aan. Ook biedt de brandweer een gedegen (betaalde) opleiding van twee jaar. Wekelijks kost het oefenen twee uur. Gemiddeld rukt de brandweer een á twee keer per week uit.

JEUGDBRANDWEER

Tijdens de Kaagweek was de brandweer van Warmond prominent aanwezig in het park Groot Leerust. Naast de ondersteuning aan de zeskamp voor de kinderen hebben zij demo’s gegeven over wat te doen bij bijvoorbeeld brand in de keuken. Vlam in de pan, hoe gebruik je een branddeken, maar ook wat je vooral niet moet doen bij een brandende vetpan. Tijdens het evenement kon het publiek ook raden wat het gewicht was van een volledig bepakte brandweervrouw, compleet met ademluchttoestel. De meeste mensen hadden dit toch veel te hoog inschat. De winnaar was Loek Speentjes. Hij zat het dichtbij het gewicht van 21,4 kg. Naast de vrijwillige brandweer was ook de jeugdbrandweer Teylingen aanwezig. Ook hier is plek voor nieuwe jongeren die kennis willen maken met de brandweer. Veel mensen en kinderen weten niet dat er een jeugdbrandweer is voor jeugd van 12 -18 jaar uit onder andere Warmond.

CAMPAGNE

De wervingscampagne wordt voortgezet op vrijdag 18 augustus. Daar is de brandweer aanwezig tijdens de huttenverbranding van de kindervakantieweek op Koudenhoorn. Ook bij de poldercross op de landijsbaan in de Veerpolder is de brandweer er. Tijdens de schippertjesdagen op zaterdag 9 september besteed de brandweer aandacht aan de veiligheid aan boord van en rondom schepen. INLOOPAVOND

De inloopavond op dinsdagavond 19 september start om 19.30 uur in de kazerne aan de Van den Woudestraat 1b. Hier wordt meer verteld over het werk van de brandweer, wat er van je wordt verwacht en hoe je je baan met het werk als brandweervrijwilliger kunt combineren. Er wordt ook de mogelijkheid geboden om te ondervinden hoe het voelt om een brandweerman, -vrouw te zijn. Meer informatie op www.brandweer.nl/hollandsmidden.

Rubriek

!

LEES TIPS FRANCINE BOER

Ik ben werkzaam in de Bibliotheek Lisse en lees erg graag. Als ik een boek lees ben ik in een andere wereld. Dan laat ik alles los en verdwijn in de wereld van het boek. Het geeft ontspanning en verrijking van je fantasie en beeldvorming. Geweldig als iedereen kan lezen en het genot van lezen kan beleven. Daarom is goed leren lezen van jongs af aan belangrijk. Ik pleit voor goed leren lezen voor IEDEREEN.

DE TIP VAN Aria Wijntjes NACHTBLAUW SIMONE VAN DER VLUGT

Een spannende historische roman over het ontstaan van Delfts blauw. Catrijn, een jonge vrouw, die na de dood van haar man Govert haar geboorte dorp verlaat en via omwegen in Amsterdam terecht komt. Daar vind ze werk bij de rijke familie Van de Nulandt. Ze helpt de vrouw des huizes met haar schilderlessen maar ze moet vluchten en komt terecht in Delft, in een plateelfabriek. Simone van der Vlugt weet een prachtige sfeer te schetsen.

DE AMANDELBOOM MICHELLE COHEN CORASANTI

DE POPPENSPELER VAN WARSCHAU EVA WEAVER

Een zeer indrukwekkend Ook dit boek heeft een verhaal over het Joodsenorme indruk op me Palestijns conflict. Dit boek gemaakt! Het speelt zich af heeft me erg geraakt. Moet in het getto van Warschau je echt lezen….Het gaat over tijdens de tweede wereldIchmad Hamid een elf jarige oorlog. De 14 jarige joodse jongen die opgroeit in een Mika erft een bijzondere jas: klein dorp in een door Israël een jas met geheime vakjes bezet gebied. De spanning is met poppen erin. Mika van de eerste tot de laatste krijgt het poppenspel onder bladzijde voelbaar. En vooral de knie en biedt iedereen het gegeven dat dit conflict in het Getto troost met zijn er nog altijd is doet je huive- poppenspel. Hij moet zelfs ren. Net zo indrukwekkend voor de Duitsers spelen. Dan als De Vliegeraar! raakt hij betrokken bij het verzet.

DOCHTER VAN ISFAHAN ANITA AMIRREZVANI

Het verhaal speelt zich af in Iran in de 17e eeuw. Na het overlijden van haar vader beginnen het meisje en haar moeder een nieuw leven in Isfahan bij een rijke tapijthandelaar. Het meisje blijkt een briljant tapijtknoopster. Als ze gedwongen wordt te trouwen verandert alles.


sport

DE TEYLINGER

WOENSDAG 12 JULI 2017

23

Vijf voorjaarskampioenen bij TV Overbos WARMOND

n Vijf teams van tennisvereniging Overbos mogen zich na wedstrijden in de voorjaarscompetitie kampioen noemen.

Heren I dubbel 55+ 1e klasse (foto), onder leiding van captain Peter Wieman, presteerde het om voor de vierde keer op rij het kampioenschap te behalen. Ook het eerste damesteam dubbel 17+ wist met Pauline de Zwart als captain hun titel te prolongeren en gaat de komende competitie een klasse hoger spelen. Het zondag ge-

mend team Overbos I uitkomend in de 2e klasse wist ongeslagen de eindstreep te halen. Ook hier stond Peter Wieman aan het hoofd. Het vrijdagteam Overbos II stelde pas in de laatste wedstrijd door een 4-0 overwinning het kampioenschap veiliggesteld, mede dankzij captain Dennis Lodewijk. Als vijfde Overboskampioen meldde zich het zaterdag gemengd team Overbos 1 3e klasse met een monsterscore van 100 procent. Het team heeft Ada Vermont als captain en komt in de komende competitie uit in de 3e klasse.

Coureur Niels Langeveld wint zijn eerste wedstrijd in de TCR Germany. | Foto: pr.

Waanzinnige race brengt Langeveld eerste overwinning

De organisatie reikt de bekers uit aan de winnaars van de finales en aan de winnaars van de verliezersrondes. | Foto’s: pr.

Veel winnaars bij sterk jeugdtoernooi STV SASSENHEIM n Ook dit jaar kon er op het jeugdtoernooi van de Sassenheimse Tennisvereniging (STV) genoten worden van mooie en spannende partijen, waarbij de deelnemers het beste in elkaar naar boven haalden en soms wel bijna tweeënhalf uur op de baan stonden.

Van zaterdag 1 tot en met zaterdag 8 juli hebben 82 kinderen in de leeftijd van 8 tot 17 jaar in diverse categorieën tegen elkaar gestreden. Met alleen een regenachtige eerste zaterdag en donderdagavond is het de hele week prachtig tennisweer geweest. Op de finaledag kwamen uiteindelijk deze jongens en meisjes als sterkste uit de strijd: Isis van Dinter (ME 8-14 Groen) - Caroline Koopmans ((ME 8-14 Groen verl.ronde) Faas Bos (JE 8-14 Groen) - Jelte Minke (JE 8-14 Groen verl.ronde) - (Alicia Harkes (ME 10-14) - Jerry Wang (JE 1014) - Wouter Starreveld (JE 10-14 verl. ronde) Luna Westerholt (ME 12 JRT*) - Teun Visser (JE 12 JRT*) - Diederik Natté (JE 13-14 JRT*) - Pauline Rumphorst (ME 11-17). Tijdens de prijsuitreiking mochten niet alleen alle finalisten hun beker in ontvangst nemen, ook de prijswinnaars van de dagprijsvragen, weekprijsvraag en de loterij kregen een prijs uitgereikt.

SASSENHEIM

n Met een fantastische tweede race heeft Niels Langeveld op de Motorsport Arena Oschersleben zichzelf, zijn team Racing One én Audi de allereerste overwinning in de TCR Germany bezorgd. Op zondag klopte alles en wist Langeveld vanaf de tiende startplek de zo vurig gewenste zege te boeken. “Wat een weekend, ik ben zo blij dat ons harde werken nu eindelijk beloond wordt”, lacht Langeveld tevreden.

KNOKKEN

Niels Langeveld en zijn coach en engineer Herman de Jager hebben de laatste weken hard gewerkt aan de afstelling van de Audi RS3 LMS. In de eerste race op de Motorsport Arena Oschersleben eind april lukte het nog niet om de Audi op de snelle baan met veel bochten competitief te krijgen.

IJZERSTERK

Al in de eerste vrije training bleek het harde werken zijn vruchten af te werpen, want Langeveld reed de snelste tijd. Dat dit geen toevalstreffer was bleek tijdens de kwalificatie, want opnieuw was de Sassenheimer de snelste man op de baan. Zo kon hij de TCR Germany-race ‘s middags dan eindelijk vanaf poleposition beginnen.

Na een slechte start merkte Langeveld direct dat de afstelling van de auto voor de race niet goed was. “Ik was een seconde per ronde te langzaam en wist dat ik vol in de verdediging moest gaan. Het was bloedheet in de auto, zo’n 60 tot 70 graden Celsius, en ik moest echt knokken voor wat ik waard was. Dat ik toch nog zesde ben geworden is echt een klein wonder”, reageerde de coureur teleurgesteld na zijn goede uitgangspositie. Toen Langeveld de volgende ochtend wakker werd, regende het en hij wist dat dit hem perspectieven bood. Door de reversed startgrid, waarbij de uitslag van de kwalificatie van de top tien in omgekeerde volgorde begint, moest hij vanaf de tiende startpositie vertrekken. Zo slecht als zijn start in de eerste race was, zo goed was hij nu, want Langeveld schoot van de tiende startplek meteen naar de vierde positie. Een fantastisch begin van de race en bovendien voelde de Audi weer aan zoals hij moest zijn, de Sassenheimer was duidelijk sneller dan zijn voorgangers op de opdrogende baan. In een ijzersterke race passeerde hij de rijders voor hem één voor één, al ging dat niet

helemaal zonder kleerscheuren. “Toen ik Steve Kirsch wilde passeren kwam hij plotseling naar links terwijl ik al naast hem zat. Gelukkig kon ik door en de wedstrijdleiding had goed gezien dat het niet mijn schuld was. Het gevecht om de leiding was spannend. Florian Thoma ging iets te wijd door een bocht en ik stuurde meteen het gat in. Thoma stuurde echter terug naar de ideale lijn, maar daar zat ik inmiddels en hij raakte mij. Opnieuw zonder gevolgen voor mij en zo kon ik de leiding in de race overnemen en als eerste de finish passeren.” CAMERABEELDEN

Door de touché met Thoma moest de coureur nog even wachten op de wedstrijdleiding om zijn overwinning bevestigd te zien. Na het bestuderen van de beelden en ook de on board camerabeelden van beide rijders kon de Nederlandse vlag in top. Langeveld scoort zijn eerste TCR Germany zege en bezorgt en passant ook zijn team Racing One de eerste zege in de TCR-Series. De volgende race is een thuiswedstrijd. Van 21 tot en met 23 juli rijdt Langeveld op circuit Zandvoort. Een mooie plek om zijn eerste succes een goed vervolg te geven.

STV kiest voor nieuw Claytech SASSENHEIM n De Sassenheimse Tennisvereniging (STV) kiest op het nieuwe tenniscomplex voor de ondergrond Claytech.

Naast een nieuw clubhuis, komen er ook nieuwe banen op sportpark de Roodemolen. Na uitgebreid onderzoek naar de wensen van de huidige leden en de mogelijkheden op dit gebied, heeft STV tijdens de laat-

ste Algemene Ledenvergadering gekozen voor de aanleg van Claytechbanen. Deze ondergrond bleek aan alle eisen te voldoen en wordt door de KNLTB als gelijkwaardig aan gravel bestempeld. Naast alle positieve eigenschappen van gravel biedt Claytech altijd een kaarsrechte baan die bovendien in de winter te bespelen is.

Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor de aanleg van een nieuw tennispark. STV heeft op het oude complex nog gravelbanen, maar de club verhuist in 2018 vanaf de huidige locatie in het dorp, naar het nieuwe tennispark aan de rand van Sassenheim. Op de oude locatie van de tennisvereniging staat woningbouw gepland.


Een nieuw plafond in 1 dag!

terwijl de meubels blijven staan

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

Zomershow

Op woensdag 12, donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 juli.

• Schone montage in 1 dag • Voor elke interieurstijl • Zonder hakken en breken • Verlichting naar wens • De meubels kunnen blijven staan • Uit één geheel op maat gemaakt

DONDERDAG 13 JULI T/M ZONDAG 16 JULI 2017

Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke en beproefde plafondsysteem. De koffie staat klaar!

*UITGEZONDERD LEOLUX, MONTEL, H&H, XOOON EN ENKELE ANDERE MERKEN. VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN IN DE WINKEL.

Zwanenburgerdijk 279 c 1161 NL Zwanenburg 020-8204114

DE BESTE MERKEN ONDER ÉÉN DAK, MET LAAGSTE PRIJSGARANTIE! Openingstijden: ma. 13.00 tot 17.30 uur di. t/m vrij. 10.00 tot 17.30 uur do. koopavond tot 21.00 uur zaterdag 10.00 tot 17.00 uur zondag 12.00 tot 17.00 uur

CASBA Wonen en Slapen Rijneke Boulevard Zoeterwoude Hoge Rijndijk 315 T. 071 - 589 93 46 www.casba.nl

zomer xperience zaterdag van 15 juli 12.00 - 16.00 uur

Showroom open van woensdag t/m vrijdag van 13.00-16.30 uur en zaterdag van 10.30-15.30 uur.

www.plameco.nl/zwanenburg

Wijziging tarieven onderhoudsabonnementen en huurtoestellen Eneco Per 15 juli 2017 wijzigt Eneco de tarieven voor onderhoudsabonnementen en huurtoestellen. • -

De maandelijkse onderhoudstarieven voor KetelComfort® worden aangepast naar: € 6,45 voor KetelComfort Basis € 8,95 voor KetelComfort Standaard € 13,45 voor KetelComfort Standaard+ € 11,95 voor KetelComfort Top € 16,45 voor KetelComfort Top+

• Alle tarieven van overige onderhoudsabonnementen worden met 2,3% verhoogd. • De huurtarieven van cv-ketels, boilers, geisers en andere toestellen worden met 1,14% verhoogd. Wilt u uw contract niet voortzetten vanwege de tariefswijziging? Bekijk dan uw contractvoorwaarden voor de opzegtermijn. Druk en zetfouten voorbehouden.

Waterpret! Bumperbootjes Springkussen 7 dagen open • gratis parkeren

boulevardcruquius.nl Aan de N201 en de N205 tussen Hoofddorp en Heemstede


‘Ik word weer blij als ik in de spiegel kijk’

Dat ging goed tot ik een jaar of 40 was en vanaf dat moment bleven er ieder jaar wat kilootjes plakken. Nog niks aan de hand, ik was altijd mooi slank geweest en wat rondere vormen hier en daar waren geen probleem. Wel had cellulite in de loop der jaren zijn entree gemaakt, maar dat kon ik met mijn kleding redelijk verbloemen. Een halfjaar geleden werd ik 55 en was ik 21 kilo zwaarder dan toen ik 40 was. Lovehandles, ‘kipfiletjes’ aan mijn bovenarmen en een slappe flubberbuik herinnerden in niets meer aan het goede figuur dat ik ooit had.

Sindsdien ben een trouwe klant en helemaal fan. Er zijn al heel wat kilo’s verdwenen en ik zit niet alleen lekkerder, maar ook veel strakker in mijn vel. Het mooie figuur van vroeger zal ik nooit helemaal terugkrijgen, ik ben uiteindelijk ook geen 40 meer, maar ik word nu wel weer blij als ik in de spiegel kijk.’

‘Ik was 16 centimeter afgeslankt! Ongelooflijk!’ Monique (46)

SLANK?!

#HETKAN

Resultaatgarantie* Verlies direct tussen 4 en 28 cm No cure, no pay!

AFSL ANK

AC T I E

deling Intake & proefbehan voor samen van € 59,- nú

slechts € 39,-

ze De

Een paar jaar geleden ben ik voor het eerst in mijn leven op dieet gegaan. Wat een ramp was dat. Na een paar weken viel ik al weer in mijn oude (snoep) gedrag en vlogen de pondjes die ik er met veel moeite had afgekregen er zo weer aan. Niets hielp. Totdat ik over Easyslim. nu hoorde. Ik heb een proefbehandeling aangevraagd. Mijn lichaam werd vooraf op verschillende punten opgemeten, wat na de behandeling opnieuw gebeurde. Eerlijk, als ik het niet zelf had gezien had ik het niet geloofd, maar ik was 16 centimeter afgeslankt! Ongelooflijk!

SNEL

act ie i s

geld ig t/m

= vol 30 augustus 2017 – Let op:

en boek snel een afspraak!

– vol

*R

Elke dag helpen wij meer dan 750 mensen! Ben jij de volgende? Jij relaxed op de bank, het apparaat doet het werk Weet je waarom het voor veel mensen zo moeilijk is om succesvol af te slanken? Omdat ze hun levensstijl aan moeten passen. Het vergt nu eenmaal de nodige discipline om anders te eten en meer te bewegen. Vooral als je het druk hebt, dreig je dan weer snel in je oude gedrag terug te vallen. Afslanken bij Easyslim.nu daarentegen, is helemaal niet moeilijk. Door middel van ultrasound gaat het vet uit de vetcel waarna het via het lymfestelsel wordt afgevoerd. Daarnaast worden ook je spieren, door middel van elektrostimulatie, nog eens maximaal getraind. Terwijl jij relaxed op de bank ligt, doet het apparaat het werk voor je.

Voordelen: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

direct verlies van centimeters vet definitief weg vermindering/verwijdering cellulite overmatig vocht wordt uit het lichaam verwijderd versterking huid en bindweefsel spieropbouw geheel pijnloos totaal veilig

Maak direct een afspraak

el! p Sim Download de Easyslim.nu app

esu lta atg aran g tie ge ldt voor de proefbehandelin

‘Nooit heb ik me druk hoeven maken over mijn gewicht. Ik kon ongestraft een zak drop leegeten, me helemaal laten gaan met een doos bonbons, een zak chips achterover slaan tijdens een spannende film of langs de shoarmatent na een avondje uit. Ik deed dat gewoon en kwam geen grammetje aan!

SIMPEL

Easyslim.nu Nieuw-Vennep Pieterbas & Maddy Boekweitstraat 40A, 2153 GL Nieuw-Vennep

Bel 06 - 53 100 103 of boek online via www.easyslim.nu


WIJ STOPPEN ERMEE

50% TOT 75% KORTING NU 4 DAGEN % TOTALE LEEGVERKOOP VAN JULI WOENSDAG 10.00 - 17.30 uur

12

JULI DONDERDAG 10.00 - 17.30 uur

13

14

%

JULI VRIJDAG 10.00 - 20.00 uur

15

JULI ZATERDAG 10.00 - 16.00 uur

FABRIEK MAGAZIJN EN WINKEL

Katwijk

GEHELE SHOWROOM MOET LEEG & ALLES WORDT MET VOLLEDIGE GARANTIE VERKOCHT!!! Boxspring Borgen

Boxspring elektro Halmstad

Seniorenledikant Martine

Complete boxset met stevig onderstel, hoofdbord en een soepel binnenveringsmatras. In combinatie met het gratis oplegmatras van comfortschuim een heerlijke set!

Een complete en volledig elektrisch verstelbare Scandinavische boxspringbed, met de beste prijs/kwaliteitsverhouding van Nederland! De boxspring Halmstad elektrisch is uitgerust met stevige pocketveer matrassen en een gratis comfortabel split-oplegmatras. Nu incl. onderplint voor een luxe uitstraling. Hocker optie 59,-

Massief eiken ledikant op comforthoogte. Het ledikant is inclusief een 28-lats lattenbodem en gezondheidsmatras naar keuze. Keuze uit een koudschuimmatras of pocketveermatras met koudschuim. Ook in koppelbed uitvoering verkrijgbaar.

90x200 van 599,- nu voor

299,-

HOCKER OPTIE 69,-

EEL GEH PLEET COM

EEL GEH PLEET M CO

van 699,van 799,van 899,van 999,-

349,399,449,499,-

nu voor nu voor nu voor nu voor

299,-

599,-

EEL GEH PLEET COM

120x200 140x200 160x200 180x200

90x200 van 599,- nu voor

90x200 van 1797,- nu voor

Geheel compleet en uit voorraad leverbaar

140x200 van 2299,- nu voor 160x200 van 2399,- nu voor 180x200 van 2499,- nu voor

899,949,999,-

elek. verstelbare onderstellen vanaf 299,-

VAN 249,NU VOOR 99,-

Ook leverbaar met volledig elek. verstelbare bodem Meerprijs 149,-

Topdekmatras oplegmatras

Koppelbed Antilope

Heb je last van hinderlijke drukpunten of ben je op zoek naar extra comfort? Onze topdekmatrassen zijn circa 5 cm. dik, vormen zich naar de contouren van het lichaam en werken drukverlagend. Het topdekmatras wordt vaak gebruikt om de naad tussen 2 matrassen weg te werken. Ideaal voor in het hotel, het huis, de boot, de caravan en de camper.

Sterk koppelbed op comforthoogte, verkrijgbaar in de kleuren walnoot en naturel eiken. Inclusief 2x een 28-lats lattenbodem en 2 gezondheidsmatrassen naar keuze. Keuze uit een koudschuim- of pocketveermatras. Het koppelbed is met wieltjes en makkelijk uit elkaar te schuiven. Ook met nachtkastjes verkrijgbaar.

70x200 80x200 90x200 120x190 130x190 140x190 140x200 160x200 180x200

5 cm SPLITUITVOERING MEERPRIJS 69,-

Comfortschuim:

Nasa:

van 89,van 149,van 179,van 195,van 209,van 225,van 239,van 269,van 299,-

van 179,van 209,van 239,van 345,van 359,van 375,van 389,van 419,van 449,-

voor 29,voor 49,voor 59,voor 65,voor 70,voor 75,voor 79,voor 89,voor 99,-

voor 59,voor 69,voor 79,voor 115,voor 119,voor 125,voor 129,voor 139,voor 149,-

Latex:

van 299,- voor 99,van 329,- voor 109,van 359,- voor 119,UITVERKOCHT UITVERKOCHT UITVERKOCHT van 599,- voor 199,van 629,- voor 209,van 659,- voor 219,-

SLAAPKLAAR

160x200 van 1599,- nu voor

799,-

180x200 van 1799,- nu voor 899,-

VAN 249,NU VOOR 99,-

Ook leverbaar met volledig elek. verstelbare bodem Meerprijs 149,-

Koudschuimmatras Bas

Zomerdekbed

Lattenbodem Ergo

Goed ventilerend koudschuimmatras met een dichtheid van SG40 en een dikte van ca. 17 cm. Dit koudschuimmatras is geschikt voor alle type bedbodems.

Slaap heerlijk koel onder dit zomerdekbed van 100% katoen. Licht en ademend, geen klamme nachten meer!

Met deze comfortabele 28-lats lattenbodem geef je ieder type matras een aangename ondersteuning. De gebogen latten worden in soepele rubberen kappen op zijn plek gehouden en veren licht mee. Deze lattenbodem is verkrijgbaar in vaste en elektrische uitvoering.

ALLE MATEN DIRECT LEVERBAAR 70x190 van 199,- nu voor

99,-

70x200 van 259,70x210 van 270,80x190 van 270,80x200 van 279,80x210 van 290,-

nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor

99,99,99,99,119,-

90x190 van 290,90x200 van 299,90x210 van 319,90x220 van 330,100x200 van 330,120x190 van 379,120x200 van 389,130x190 van 390,130x200 van 399,140x190 van 410,140x200 van 439,160x200 van 450,180x200 van 459,-

Merens Katwijk

nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor

99,99,119,129,119,159,159,159,159,159,159,179,179,-

Natuurlijk slapen

140x200 van 59,- nu voor

25,-

140x220 200x200 200x220 240x200 240x220

van 69,van 79,van 85,van 90,van 99,-

geschikt voor alle soorten matrassen

nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor

29,95 39,95 42,50 44,95 49,95

100% KATOEN

Vaste uitvoering:

Elek. uitvoering:

170x200 van 119,- nu voor 180x200 van 130,- nu voor 190x200 van 139,- nu voor

170x200 van 399,- nu voor 180x200 van 419,- nu voor 190x200 van 439,- nu voor

Ambachtsweg 7w, 2222 AH Katwijk (Bedrijventerrein ’t Heen) Wij zitten tussen Roobol en Just Fitness | T 071 - 820 03 81

59,65,69,-

Gratis parkeren achter de winkel!

199,209,219,-


service

DE TEYLINGER

Woensdag 12 t/m 19 juli SASSENHEIM

VOORHOUT

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering met samenzang, voorganger: pastoor Th. Van Steekelenburg

VOORHOUT

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Golden Harvest, voorganger: Th. Blokland Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: mevr. ds. A. Bosma (Sassenheim) WARMOND

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): vrijdag 10.00 uur, Eucharistieviering met samenzang, voorganger; Pastor Spruit; zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met samenzang, voorganger: Pastor Owel Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. B. Roovink (Voorhout) Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Peter Briscoe Wings of Healing (Veerpolder 6a): zaterdag 19.00 uur, jeugdavond, zondag 10.00 uur, eredienst 19.00 uur onderwijsdienst o.l.v. Jan Zijlstra

Medische diensten Avond-, nacht-en weekenddiensten. Huisarts

Voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren (avond, nacht, weekend, erkende feestdagen) kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek, tel. 0252240212. Gevestigd aan de Rijnsburgerweg 4b te Voorhout. Tandarts Sassenheim/Voorhout: Via www.tandartswaarnemingbollenstreek.nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. Warmond: Via telefoonnummer 071-3011738 verneemt men welke tandarts waarneemt. Spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur. Apotheek Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek. Maandag t/m vrijdag 17.00-23.00 uur, en weekend en feestdagen 8.00-23.00 uur: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. 0252-240216. Dagelijks 23.00-8.00 uur: Dienstapotheek De Nachtwacht (LUMC), Albinusdreef 2, Leiden, tel. 071-5665019.

27

Hoeveel ballonnen in de Fiat? Lisandro weet het!

Kerkdiensten

Protestantse Gemeente: - Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 19.00 uur, zangdienst, voorganger: Ds. H.R. Betting - Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur; voorganger: Ds. H.R. Betting (koffie drinken) Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. E.E. Slofstra

WOENSDAG 12 JULI 2017

n SNS sponsorde op zondag 11 juni mede het jaarlijkse springkussenfestival in Voorhout. Deelnemers konden die dag raden hoeveel ballonnen er in de paarse Fiat zaten. Bijna 300 mensen waagden een poging. Afgelopen vrijdag kon Lisandro Rincorn de eerste prijs van 50 euro in ontvangst nemen. De

tweede prijs van 25 euro ging naar M. de Lange. Er was twee keer een derde prijs van 10 euro. Deze worden op verzoek van de winnaars J. van Heemskerk en P. van der Boog aan het goede doel geschonken. Het juiste aantal ballonnen was overigens 107. | Foto: pr.

Trots tonen de jonge zwemmers hun net behaalde zwemdiploma’s. | Foto: pr.

Zwemdiploma’s bij de Columbiaan VOORHOUT n Een geselecteerde groep kinderen zwom vorige week zaterdag af bij zwemvereniging de Columbiaan: 27 kinderen behaalden het A, B,C, zwemvaardigheid 1 of zwemvaardigheid 2-diploma.

Tijdens het afzwemmen werden de banen gezwommen en alle kunstjes getoond; voor C wat moeilijker en uitgebreider dan voor B en voor B wat meer dan voor A. Alle kinderen deden hun uiterste best om het massaal meegekomen publiek en de instructeurs te laten zien wat ze allemaal al konden. Schoolslag, borstcrawl, duiken door het gat,

onder water zwemmen, En als afsluiting natuurlijk het watertrappelen. Voor het A-diploma slaagden; Olivia, Elize, Zoë, Fien, Kiki, Milan, Anastasia, Guus en Mick, Voor het B-diploma slaagden; Hadi, Sarah, Isabel, Thera en Chayenne. Björn, Sara, Owen, Ieme, Tonna, Bara en Jasmine maakten met het C-diploma het Zwem-ABC compleet. Jasmijn van Leeuwen, Britt Aartman, Klara Rus, Britt van der Reep en Noor de Jong behaalden het zwemvaardigheid 1 diploma. Tijmen van Leeuwen ging nog een stapje verder; hij behaalde zijn zwemvaardigheid 2 diploma.

Na een scheiding met de kinderen op vakantie. Hoe zit dat? De zomervakantie staat voor de deur. Tijd voor het maken van mooie reisplannen. Maar hoe zit dat na een scheiding? Gaan je kinderen eigenlijk wel mee? En heeft je ex misschien hetzelfde plan voor dezelfde periode? Of juist niet en gaan de kinderen dan twee keer op vakantie? Is dat misschien te veel en te lang?

Met deze en andere vragen moet je rekening houden als je gescheiden bent en jullie samen kinderen hebben. Want ook de vakanties moeten jullie goed met elkaar overleggen. Bovendien kun je je minderjarige kind(eren) als gescheiden ouder niet zomaar meenemen naar het buitenland. Je moet in de meeste gevallen eerst toestemming krijgen van je ex, om verdenking van internationale kinderontvoering te voorkomen.

Documentaire over bouw Sassembourg SASSENHEIM n Toen in 2010 verzorgingstehuis De Schutse werd gesloopt, stond Piet Molenaar er met zijn camera bovenop. Op 12 december 2012, bij de start van de bouw van Sassembourg, stond hij er weer. Ruim twee jaar filmen en honderd uur aan materiaal verder stond hij voor de moeilijke taak dit om te zetten in een documentaire van maximaal een uur. Samen met zijn dochter Tessa klaarde hij de klus en vorige week donderdag 6 juli ging ‘SassemBourg, the movie’ in première. De bedenkers van het concept, de politiek, bewoners van de voor-

malige Schutse, personeel van Activite, voor- én tegenstanders, maar ook de architect en medewerkers op de bouw werden geïnterviewd. Het verhaal van de sloop van de Schutse en de bouw van SassemBourg wordt van begin tot eind verteld. Van te voren was met opdrachtgever Vooruitgang afgesproken dat het complete verhaal aan bod moest komen. In de film komt zodoende ook duidelijk naar voren waar de pijn zat bij de tegenstanders en de worsteling met de politiek. Na de vakantie is de dvd klaar en worden meer voorstellingen gepland.

Hoe zit dit en hoe regel je dit? Lees er alles over op https://www.vandenbergscheiden. nl/nieuws.php, om goed voorbereid met je kind(eren) op reis te gaan.

Fijne vakantie! Dirk-Jan van den Berg - MfN familie Register Mediator

Piet en Tessa Molenaar ontvangen na afloop bloemen van Steven Schrader (m), directeur van Vooruitgang. | Foto: pr.

COLOFON Oplage 15.000 Verschijnt iedere woensdag Uitgave van:

Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 2220 CB Katwijk T (071) 402 29 01 Hoofdredactie:

Teuntje van Delft M 06 12746478 t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl

Verslaggevers:

Nico Kuyt Mandy van Leeuwen Esther Luijk Piet van Kampen Peter Schipper Willem Krol Inleveren kopij:

De deadline voor het insturen van kopij is iedere maandag voor 12.00 uur. Insturen kan naar redactie@deteylinger.nl Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie

Redactie:

Marieke Voorn M 06 22096895 redactie@deteylinger.nl

Advertenties:

Meriam Mesman - M 06 460 942 09 meriam.mesman@ uitgeverij­verhagen.nl

Wanda de Mooij M 06 196 974 83 wanda.de.mooij@ uitgeverij­verhagen.nl Contactgegevens Binnendienst:

Rosita Eikelboom-Haasnoot Jeannette Mink- van Beelen Vincent Roos 071 4091637 advertentie@uitgeverij­­verhagen.nl o.v.v. De Teylinger Sluitingstijd advertenties dinsdag 10.00 uur

Bezorgklachten:

Uitgeverij Verhagen, tel. (071)4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging. Leveringsvoorwaarden:

Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen. De Teylinger wordt gratis huisaan-huis bezorgd in Sassenheim,

Voorhout en Warmond en is gratis af te halen bij: het gemeentehuis Sassenheim, Primera Sassenheim, Primera Voorhout en Boek Cadeau Enzo Warmond. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. www.deteylinger.nl


Telesales Topper

Fulltime productiemedewerkers

GEZOCHT!

GEZOCHT in Rijnsburg!

Bedrijfsprofiel: Altijd willen werken bij een jonge dynamische organisatie in de snijbloemen? Flower Business Support pakt snijbloemen uit voor enkele toonaangevende kwekerijen uit Afrika.

Wij hebben per direct plaats voor een ervaren Telesales Medewerker

Ben jij een echte aanpakker en op zoek naar een fulltime baan? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

(20 uur per week)

Functie eisen productiemedewerkers: Je werkt efficiënt in teamverband. Doortastend en weet van aanpakken. Een enthousiast en flexibel persoon. Geen 9 tot 5 mentaliteit.

Is verkopen jouw vak? Is targets halen jouw drive en ga je een uitdaging niet uit de weg?

Locatie: Rijnsburg Zuid – Holland.

Dan willen wij graag met jou in contact komen! Wij bieden je een mooie kans in een ambitieus bedrijf, welke zich sterk ontwikkelt in zowel print als online media.

Wat bieden wij jou? Markt conform salaris. Werken met een gezellig team in een ambitieus en groeiend bedrijf. Pas jij in dit profiel? Dan nodigen wij jou graag uit om te solliciteren!

Stuur je motivatie naar dhr. D. Bouman: D.Bouman@uitgeverijverhagen.nl

wd@flowerbusinesssupport.com / (NL): +31 (0) 6 25 50 84 65

www.flowerbusinesssupport.com

Ambachtsweg 7a, Katwijk

Ben jij (net of bijna) afgestudeerd apothekersassistente en heb je zin in een nieuwe interessante uitdaging?

Ben jij (net of bijna) afgestudeerd apothekersassistente en heb je zin in een nieuwe interessante uitdaging! Dan is onderstaande vacature wellicht iets voor jou….

Functie: Apothekersassistente

Locatie: meerdere vestigingen in- of nabij de regio Bollenstreek; namelijk in Sassenheim, Voorhout, Rijnsburg, Katwijk en Valkenburg.

We vertegenwoordigen een groep apotheken (6) in de regio Bollenstreek en Valkenburg. Er is een goede samenwerking met de huisartsen op het hoogste niveau. Ons enthousiaste apotheekteam bestaat uit in totaal een kleine 35 apothekersassistenten, 3 ondersteunend medewerkers, 2 bezorgers, financieel medewerkster, diverse leerlingen (BOL/BBL) en 6 apothekers. De verschillende apotheken werken nauw samen met elkaar. In alle apotheken hebben we aanvullende contracten met zorgverzekeraars om goede zorg te leveren. We werken aan een optimale kwaliteit van zorgverlening waarbij collegialiteit en klantgericht werken speerpunten zijn. Functieomschrijving: Je verricht werkzaamheden m.b.t. bewaken, controleren en ter hand stellen van genees- en zelfzorgmiddelen en het geven van voorlichting en advies daarover. Je neemt deel aan projecten op het gebied van farmaceutische patiëntenzorg. Verder draag je zorg voor de afhandeling van recepten binnen de apotheek volgens protocol, verwerk je bestellingen, houd voorraad bij en bewaakt deze. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Apotheken.

Keukenhof, het mooiste lentepark ter wereld, ontvangt jaarlijks 1 miljoen bezoekers uit meer dan 100 landen. In het park van 32 ha tonen wij 7 miljoen bloembollen en vele bloemenshows. Het doel van Keukenhof is om consumenten te laten zien hoe mooi bloemen zijn en ze te inspireren om zelf bloemen en bloembollen te gebruiken (www.keukenhof.nl). Voor de verdere ontwikkeling van Keukenhof zoeken wij een

ERVAREN TUINMEDEWERKER,

Dan is onderstaande vacature wellicht iets voor jou….

die in staat is een groep mensen aan te sturen.

Functie: Apothekersassistente In onze apotheken besteden wij veel aandacht aan zelfzorg, voorlichting, farmaceutische Locatie: meerdere vestigingen in- of nabij de regio Bollenstreek; namelijk in Sassenheim, Voorhout, Rijnsburg, patiëntenzorg en verbetering van kwaliteit van ons werk en vooral ook voor de patiënt Katwijk en Valkenburg.

U maakt deel uit van ons team van 25 tuinmedewerkers en bent verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van Keukenhof. Het betreft de combinatie van bloembollen, vaste planten, heesters en bomen. U zorgt ervoor dat het park voortdurend in optimale conditie verkeert zodat onze bezoekers telkens een onvergetelijke dag beleven.

Functie-eisen:

Erkend Nederlands apothekersassistente We vertegenwoordigen een groep apotheken (6) in dediploma regio Bollenstreek en Valkenburg. Er is een goede samenwerking met de huisartsenMinimaal op het24hoogste niveau. Onsfulltime enthousiaste apotheekteam bestaat uit in totaal een kleine uur per week – bij voorkeur – maar parttime mag ook 35 apothekersassistenten,Teamspeler 3 ondersteunend medewerkers, 2 bezorgers, financieel medewerkster, diverse leerlingen (BOL/BBL) en 6 apothekers. De verschillende apotheken werken nauw samen met elkaar. In alle apotheken Goede contactuele eigenschappen (aan de balie) hebben we aanvullende contracten met zorgverzekeraars om goede zorg te leveren. We werken aan een optimale kwaliteit van zorgverlening waarbij collegialiteit en klantgericht werken speerpunten zijn.

Functieomschrijving: Je verricht werkzaamheden m.b.t. bewaken, controleren en ter hand stellen van genees- en zelfzorgmiddelen en het geven van voorlichting en advies daarover. Je neemt deel aan projecten op het gebied van farmaceutische patiëntenzorg. Verder draag je zorg voor de afhandeling van recepten binnen de apotheek volgens protocol, verwerk je bestellingen, houd voorraad bij en bewaakt deze. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Apotheken. In onze apotheken besteden wij veel aandacht aan zelfzorg, voorlichting, farmaceutische patiëntenzorg en verbetering van kwaliteit van ons werk en vooral ook voor de patiënt Functie-eisen: • Erkend Nederlands apothekersassistente diploma • Minimaal 24 uur per week, bij voorkeur fulltime – maar parttime mag ook • Teamspeler • Goede contactuele eigenschappen (aan de balie) • Beheersing van de Nederlandse taal • Flexibiliteit • Ervaring met Pharmacom – Nieuw - is een pre

Interesse: Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met mw. Sharon Piket, farmaceutisch consulente op tel. 071-4020400. Je sollicitatiebrief en CV kun je mailen naar info@apotheeksloothaak.nl.

U hebt MBO-niveau en succesvolle meerjarige werkervaring in de groene sector, bij voorkeur in een parkomgeving. U hebt kennis van bloembollen, heesters en bomen en bent bereid zich daarin verder te verdiepen. Belangrijke vaardigheden zijn zelfstandig en pro actief, communicatie en oog voor detail. U bent bereid om gedurende het Keukenhofseizoen ook in de weekenden te werken. Meer informatie bij Henk de Mooij, manager parkbeheer (0252-465572). We ontvangen je sollicitatie graag op vacature@keukenhof.nl.


Bewezen de goedkoopste! Senseo koffiepads 2 zakken met 48 pads 2 ZAKKEN 9.80 - 10.76

6.

99

Walraad Timmer en onderhoudsbedrijf: van deurkruk tot dakkapel, voor al uw timmer en onderhoudswerkzaamheden in en rond het huis. Tevens plaatsen en/of leveren van uw keuken en badkamer. Bel voor vrijblijvende offerte: 071-5897250

Hallo, Tijd. kamer gezocht ivm stage in Warmond(28-08 t/m 2-02). Kunt u mij helpen? Mail dan naasvanravels@outlook.com T.K. knikarm zonnescherm met draaistang, br. 2.80, uitval 2.50, i.g.st. tel: 0714074221, Katwijk.

MAXIMODE: De laatste ronde, 1 stuk 50 %, 2 of meer stuks 60 % korting, m.u.v. de nieuwe collectie. Koninginneweg 18, www. maximodekatwijk.nl FB, 071-4018833. Gezocht OPPASmoeder voor 4 kids (8-13 jr) thuis 2 middagen/ week van 15-18 uur. oppas4kinderenoegstgeest@gmail. com TUINAANLEG 15% KORTING GARANTIE WWW.WVLBESTRATINGEN.NL 06-15535128 ALLES MOGELIJK kvk geregistreerd levering materiaal Gevraagd: te huur/te koop Bollenschuur /- 400 m². Tel: 06-53471111, ook ‘s avonds.

Meer info of reageren? Bel Philip op 06-52502754 of mail naar philip@labourlink.nl

Gezocht:

enthousiaste administratief medewerker en seizoen­ arbeiders Wij zoeken, een enthousiaste, pro actieve en spontane administratieve kracht die in elk geval de komende 3 maanden onze opdrachtgever uit de brand gaat helpen. Het hoogseizoen gaat starten dus we zijn op zoek naar aanpakkers! We zoeken geen ‘standaard’ administratief medewerker, maar iemand die van nature een sturende en coördinerende rol pakt. De afdeling waar je komt te werken is hectisch en dit komt door het seizoensgebonden karakter. De opdrachtgever gaat alle activiteiten (Inkoop, verkoop en export) bundelen om een efficiency slag te kunnen maken. Aan jou de taak om dit in goede banen te leiden. LABOURLINK HOUTEN

Magnum

Korte Schaft 21a 3991 AT Houten Tel: +31 (0)30 303 97 92 Email: info@labourlink.nl

www.jantjebeton.nl

LABOUR LINK

2 pakken met 4 stuks

Arbeidsbemiddelings- en adviesbureau

WWW.LABOURLINK.NL

2 PAKKEN

LABOUR LINK

4.92 - 6.18

3.

00

VACATURE . Schade monteur . Monteur afleverklaar E ur opea n Rec r ui t m ent Spec i a l i s t s

campers, caravans en vouwwagens LABOUR LINK

Geldig van woensdag 12 juli t/m dinsdag 18 juli 2017

Energy Recruitment DE JONG Kampeer & Recreatie is al 45 jaarInternational een allround bedrijf Specialists in

de kampeer en recreatiebranche. Verkoop, verhuur, onderhoud en reparatie van campers, caravans en vouwwagens zijn, naast onze grote winkel, onze hoofdactiviteiten. Voor het Technocenter zijn wij op zoek naar 2 monteurs die komen te werken in een moderne werkplaats. Waar je samen met 10 collega’s alle onderhoud- en herstelwerkzaamheden verricht aan campers en caravans.

. Schade monteur

Dash wasmiddel Alpine, colour of citrus fris Fles 1.3 liter Van 4.99 Voor 2.49

PER FLES

50 % KORTING Per liter 1.92

Geldig van vrijdag 14 juli t/m zondag 16 juli 2017

Bestel je boodschappen ook online op hoogvliet.com Kijk voor actuele openingstijden en zondagopeningen op hoogvliet.com/openingstijden

Werkzaamheden: Als schade monteur herstel je alle grote en kleine schades aan campers, caravans en vouwwagens. Het is een afwisselende funtie waarbij veel verschillende technische vaardigheden van pas komen. Denk hierbij onder andere aan het vervangen of herstellen van wanden, daken, chassisdelen, verlichting of meubilair.

. Monteur afklaar

campers, caravans en vouwwagens Werkzaamheden: Als afklaar monteur maak je campers,

.

caravans en vouwwagens gereed zodat de klant een ideale vakantie kan vieren. Daarnaast controleer je of alle opties juist gemonteerd zijn, goed functioneren en monteer je extra accessoires zoals: fietsdragers, luifels, satellietantennes, navigatiesystemen, buiten gas en doucheaansluitingen.

Functie-eisen: Voor beide functies geldt dat affiniteit met

techniek, accuraat werken en een flexibele instelling de belangrijkste eisen zijn. Wij zijn op zoek naar zowel ervaren technici als BBL studenten. Affiniteit met werktuigbouwkunde, audio installatie of electrotechniek is hierbij een pré Beloning: Afhankelijk van kennis en ervaring: de CAO voor motorvoertuigen en tweewielerbedrijf (BOVAG) is van toepassing.

Ben je geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar Hans@kampeercentrumdejong.nl met je CV en motievatiebrief en wie weet ben jij straks onze nieuwe collega. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld


Het spoor wordt voor u vernieuwd.

Dagje erop uit?

Check kort voor vertrek de NS Reisplanner.

Goede reis!

ns.nl/reisplanner


Veilig Douchen

LEEFTIJDSKORTING

€7,50 € 10,00 KORTING KORTING perlevensjaar levensjaar* per

SHOWROOM GEOPEND MA-VRIJ 08:30-17:00

+

Binnen 1 dag geplaatst

+ +

Extra ondersteuning

Anti-slip profiel

Lage instap

GRATIS BROCHURE ONTVANGEN?

WWW.VEILIGDOUCHEN.NL BEL GRATIS 0800 0200 962 * Kijk op www.veiligdouchen.nl voor de actievoorwaarden

Ja, ik ontvang graag de kortingsvoucher en het gratis informatiemagazine voor; Badkamers Bedden Naam

Het slimme comfortbed

LEEFTIJDSKORTING

€7,50 € 10,00

Straat + nr Postcode

Plaats NH_HaH_12_07_17

Telefoon

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Zwaluw Comfortsanitair/Batavia Boxsprings Antwoordnummer 3035 - 3860VZ Zeewolde, Nederland

KORTING KORTING

HOOG LAAG BOXSPRINGS

perlevensjaar levensjaar* per

GRATIS SLAAPSCAN®

+ BOXSPRINGS

BEL GRATIS 0800 2282 842 GRATIS BROCHURE ONTVANGEN? WWW.BATAVIABOXSPRINGS.NL * Kijk op www.bataviaboxsprings.nl voor de actievoorwaarden

+

Makkelijk opmaken

Deelbaar


Bekijk onze nieuwe website

action.com

WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE! XL WATERPISTOOL

LIMONADEKAN MET FRUITFILTER

met drukpomp diverse kleuren

glazen drinkbeker met deksel en rietje 13.5x11x7.7 cm

glas 3l 15x26 cm

0.44 glazen cocktailshaker 700 ml

60 CM

4

63

2

2.78

diverse kleuren katoen/polyester maten 35-46

3 PAAR

0.56

0

49

WERCKMANN DEKZEIL

7-STANDEN TUINSTOEL

ideaal voor gebruik in de tuin, garage of camping verstevigde hoeken met metalen ringen 100 gr/m2 ca. 4x6 m

zwart/grijs aluminium frame textileen zitting

ca. 3x4 m

24

1

rietjes in koker 40 stuks

1.11

95

99

250 ml

99

Disney strandemmer incl. accessoires diverse varianten

LOTTO SNEAKERSOKKEN

HAWAI TROPICAL OF POMS DRINK

SOLAR LAMPION

tuinstoelkussen hoge rug ca. 120x50 cm

6.95

AXE DEOSPRAY

LED diverse kleuren Ø 28 cm

dark temptation of black

6

camouflage dekzeil ca. 2x3 m

3.79

3.79

95

SANDISK MICRO SDHC KAART

SUBJECTBOEK MET TABBLADEN

verkrijgbaar bij de kassa en/of servicebalie

A4

7

0

inclusief adapter 16 GB

125 vel A5

1.49

lichtsnoer met 10 LED's 10 m

1

200 ML

2

22

97

95

PERSIL WASMIDDEL

BABY LUIERTAS

LOUNGE LUCHTBED

28 wasbeurten 1.85 l

incl. verschoningsmatje zwart of navy 38x27x13 cm

99

Silan wasverzachter 40 wasbeurten 1 liter

diverse kleuren 188x71 cm

beachballset hawaii diverse varianten hout

1.79

3

4

3

69

95

OPVOUWBAAR LIGBED aluminium 188x60x25 cm

1.49

99

KOELBOX 24 LITER kunststof 35x24x39 cm

HEREN SHORT katoen maten M-XXL

19

CAMPINGTIP

95

7

96

koelelementen 2x 200 ml

0.58

1

99

BABY KLEDINGSET

shirt en broek diverse varianten katoen maten 62-86

Zet- en drukfouten voorbehouden.

3.92

COMPLETE SET

1

99

Aanbiedingen geldig van woensdag 12 juli t/m dinsdag 18 juli 2017

ABSOLUTE BODEMPRIJZEN

Wilt u altijd op de hoogte blijven van acties en nieuwe producten? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief op www.action.com.

0.99 -1.99 -2.99

OP = OP


KEUKENS RECHTSTREEKS UIT DUITSLAND

Ruim 50 jaar geleden startte het familiebedrijf met de verkoop van keukens en inmiddels heeft Keukenwarenhuis.nl mega showrooms in Dordrecht en Ter Aar. De showroom in Dordrecht is zelfs de grootste keukenshowroom in de regio! Het familiebedrijf Keukenwarenhuis.nl specialiseert zich in betaalbare A-merk keukens, rechtstreeks uit Duitsland, die voor Half Geld geleverd worden, inclusief de apparatuur tegen internetprijzen. Alles wordt voor u geregeld, inclusief montage en aansluiten, kant en klaar! Keukenwarenhuis.nl kan bovendien 1000 luxe Duitse keukens direct uit voorraad leveren. De keukens uit voorraad kunnen we in vrijwel iedere ge-

SPECTACULAIRE ACTIES • • • •

ontzorgde keukens voor half geld; apparatuur tegen internetprijzen; 1000 luxe keukens uit voorraad; meer dan 10.000 keuken-apparaten uit voorraad; • zes maanden reserveren mogelijk; • én ontspannen oriënteren, kijken en vergelijken in de grootste keukenshowroom in de regio.

ACTIETIJDEN

wenste opstelling voor je ontwerpen, leveren en monteren. Tevens zijn vrijwel alle soorten en merken apparaten uit voorraad leverbaar.

woensdag 12 juli 10 - 18 uur

Keukenwarenhuis.nl heeft meer dan 10.000 keukenapparaten op voorraad, welke tegen internetprijzen verkocht worden. Ontspannen zelf oriënteren is bij Keukenwarenhuis.nl nog mogelijk!

donderdag 13 juli 10 - 22 uur

Alle keukens in de showroom zijn vast laag geprijsd, zodat u zelf vrijblijvend kunt beslissen of u met een adviseur aan tafel wilt gaan. En wij gaan nog een tijdje door met onze jubileumacties, dus laat u verrassen!

vrijdag 14 juli 10 - 22 uur zaterdag 15 juli 9 - 18 uur

Vraag ook naar de snelle beslisserskorting! Kom dus snel langs en profiteer van de vele actieaanbiedingen en de ruime openingstijden. Wij zorgen tevens voor een feestelijke en ontspannen sfeer met een hapje en een drankje!!

ZONDAGS ALTIJD GESLOTEN

G ro ot st e ke uken sh ow ro om in

de re gi o!

Einsteinstraat 29, 3316 GG Dordrecht – Tel. 088 01 01 201 Stobbeweg 19-21 (Woonboulevard Bovenland) – 2461 EX Ter Aar – Tel. 088 01 01 200


s al De

d e s i g n

| 01 | Stoel “AIDEN” ___________________

In stof Calabria met accenten in kunstleder Tatra. In 3 kleuren

€169

Deal!c €149

02

GRATIS lookbook

ga naar www.xooon.com of haal ‘m in onze winkel! | 01 | Stoel

“AIDEN”

€169

€149

in

stof

Calabria

met

accenten

in

kunstleder

Tatra,

handgreep

en

zwart

metalen

draadframe. Verkrijgbaar in de kleuren antraciet, cognac en charcoal | 02 | Uitschuiftafel “KINNA” €899 180 (+50) x 100 cm

Prijzen geldig t/m 03 september 2017

in

Tramwood

smoke

met

zwart

houten

poten.

Ook

verkrijgbaar

als

tafel

220

cm

€799

|

190

cm

€699

Je vindt ons in Cruquius bij Spaarneweg 26 | 2142 EN Cruquius | t: 023-547 17 75 | www.xooon-cruquius.nl Openingstijden: maandag 13:00 - 17:30 | dinsdag t/m vrijdag 09:30 - 17:30 | zaterdag 09:30 - 17:00 | Elke zondag geopend van 12:00 - 17:00

Profiteer nu van flinke kortingen op onze meubelen!

Tl week 28 17  

De Teylinger, woensdag 12 juli 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you