Page 1

Lokaal betrokken en betrouwbaar

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DETEYLINGER.NL 

interview P21

Meer dan Kleine café aan de haven

Verhalenkaravaan

Kindergemeenteraad n de week in beeld

Woensdag 21 juni 2017 JAARGANG 11 NR 25

nieuws

examens P15

P7

En dan gaat de telefoon... Juf Gonny neemt afscheid geslaagd! foto’s

P25

Subsidie Bassets voor kunstgras SASSENHEIM n De rugbyclub The Bassets vonden vorige week geen enkele tegenstand in de raadscommissie Welzijn voor de wens voor een kunstgrasveld. Zij scoorden met een schot doel en krijgen daarmee een subsidie van 576.000 euro. Door Nico Kuyt

Presentatie Boerhaave boek

De club groeit de laatste tijd danig in sportief succes en ook in het aantal leden. Het sportcomplex aan de Vijfmeiweg begint een beetje te knellen. De nationale rugbybond eist nu dat teams in de ereklasse moeten beschikken over een kunstgrasveld of anders toch wel twee grasvelden. Maar daarnaast is tevens de capaciteit van het hoofdveld en trainingsveldje onvoldoende. De kwaliteit van het veld heeft het ernstig te verduren door overbelasting. Verhuizing is geen optie, dus moet binnen het huidige complex naar alternatieven gezocht worden. Alleen een kunstgrasveld kan een oplossing bieden, want voor twee natuurgrasvelden is geen plek. En de commissie was het vorige week helemaal eens met het kunstgras. Het moet nog door de gemeenteraad worden afgehamerd, maar dan krijgt de club 540.000 euro voor de aanleg daarvan en een aanvullende

VOORHOUT n Op spectaculaire wijze wordt het eerste exemplaar van het boek ‘Boerhaave Huis en Tuin’ op donderdag 22 juni gepresenteerd.

Bij The Bassets wordt het gras vervangen door kunstgras. | Foto: MV

36.000 euro voor de meerkosten voor kurk infill in plaats van rubbergranulaat. Het rubber ligt de laatste tijd wat onder vuur over vermeende schadelijkheid voor de gezondheid. Wethouder Bas Brekelmans krijgt meermalen per maand ouders en voetbalverenigingen te spreken die zich nog zorgen maken, zo gaf hij aan. De gemeente is van

DOORBRAAK IN DE KEUKENMARKT

Mag het goedkoper ? Mag het sneller ? Mag het transparanter ? Mag het in 1 keer goed ? Mag het zonder gezeur ? Ook 6 maanden te reserveren !

Ter Aar (zh)

Stobbeweg 19-21

Dordrecht

Einsteinstraat 29

AANLEG IN DE ZOMER

Er komt niet een grote actie om al de kunstgrasvelden in een keer te vervangen. De eerstvolgende kandidaat is de uitbreiding van sportpark Elsgeest in Voorhout. Het kurk is wel duurder, maar heeft ook voordelen,

zo meldde raadslid Dion Piket (Trilokaal). Het rubber vangt in plaats van kurk veel hitte op. Daarnaast ligt er een voordeel in de vochtigheid. Op zijn beurt neemt het kurk de vochtigheid van de morgendauw weer beter op. The Bassets willen deze zomer het veld aanleggen, zodat zij het nieuwe seizoen van start kunnen gaan op het kunstgrasveld.

Alléén geldig op 22, 23 en 24 juni

zomeractie: IS Mooie UW HOUTEN VLOER AAN Houten RENOVATIE TOE? systeemvloer Nu parketvloer vanvan € 69,00 schuren € 27,50 2 voor per 59,00 / mm2 voor€€ 22,50

www.kroonparket.nl

EXTRA BIJLAGE

Duitse Keukens in alle afmetingen direct leverbaar!!

plan om ook bij toekomstige aanleg over te gaan voor een veilige infill.

WEEKENDPAKKER

Wachten op uw keuken?

ONZIN!

WARMOND n De droge Kaagweek

is van donderdag 22 tot en met zondag 25 juni. Op zaterdag 24 juni is de Bosloop, een hardloopwedstrijd door het bos van Kranz. Om 9.30 uur kan de jeugd zich inschrijven aan het begin van de Beatrixlaan. De loop voor de jeugd begint om 10.00 uur. Om 11.00 uur begint de loop voor de 5 en 10 kilometer. De prijsuitreiking is aansluitend na de loop. Voor leden van de VWF is de loop gratis.

n Keuze voor kurk in plaats van rubber

KURK

Kaagweek

Ademas

Alle flessen à 75 cl, combineren mogelijk 2 flessen

do vr za

2 voor

5.98

499 .

Openingstijden: ma-do 8.00-20.00//vr 8.00-21.00//za 8.00-20.00//zo 10.00-20.00

plusvandijk

Van Dijk Voorhout /Herenstraat 45// Voorhout

juni 2017 Editie: exemplaren Oplage: 90.000

NIE COL UWE LE met CTIE mo talloze !

eld

Ondernemers in be nde asse Verr listen ia spec woord ’t aan

! Kom proefzitten

ge groo lijkheden t en k lein

ld ers in beesende Ondernemalisten ’ tonen hun verras

zij zich Regionale ‘Speci expertise waarin onderneming en de onderscheiden. siasme laten zij u nschap en enthou u. Met passie, vakma iten en zijn zij er voor delen in hun novite

collectie Naast inzicht in de zij en professie, geven hun ook een beeld van zij u onderneming en laten de mensen kennismaken met

adviseren. die er werken en u ‘Ondernemers in op beeld’ neemt u mee door de ontdekkingstocht focus op de streek en richt de

ten’. Zij ‘regionale specialis hebben u veel te bieden. ers Namens de ondernem leesplezier wensen wij u veel zomer. en een b(l)oeiende er,

ws, de Hillegomm Weekblad, LisserNieu Noordwijkerhouts er. de de Noordwijker, Dit is een bijlage van Speciaal en de Rijnsburg ster Courant, Katwijk de Teylinger, Oegstgee

Hoge Rijndijk • Leiden Verdamstraat 6 • colijninterieur.nl

SINDS 1977

Het kerkplein, dat voor deze gelegenheid autovrij wordt gemaakt, is vanaf 19.30 uur geopend en er zijn zitplaatsen gereserveerd voor belangstellenden die slecht ter been zijn. Om 20.00 uur start de culturele voorstelling en om 20.45 uur vindt de aankomst van het eerste Boerhaaveboek plaats. Tot 22.30 uur kunnen intekenaars hun boek afhalen in de Boerhaavetuin. Bij slecht weer vindt de presentatie plaats in de Sint Bartholomeuskerk. Schrijver Paul Jochemsz en zijn redactieteam zijn bijna twee jaar bezig geweest met het verzamelen van informatie en het houden van interviews voor het boek.

Afscheidsconcert de Lenteklokjes SASSENHEIM n Na bijna 85 jaar

geeft kinderkoor De Lenteklokjes het laatste concert op zaterdag 24 juni in ‘t Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40A). Honderden kinderen hebben gezongen bij het kinderkoor. In de hoogtijdagen bestond dit koor uit bijna 150 zangers en zangeressen van jong tot oud. Tijden veranderen, ondanks dat kinderkoor de Lenteklokjes al jaren een stabiel aantal koorleden heeft, zijn dat er veel te weinig om van een financieel gezonde situatie te kunnen spreken. Het heeft het bestuur doen besluiten niet meer aan het nieuwe seizoen te beginnen. De oudere leden gaan echter wel zelfstandig door en vormen onder de naam Caprice een nieuw koor. Het laatste concert van de Lenteklokjes begint om 19.30 uur, de zaal gaat open om 19.15 uur. De entree is 6 euro, kinderen van 4 tot en met 12 jaar betalen 4 euro.


gemeenteberichten week 25 / 2017 teylingen

Fietsgraveeractie 5 juli Station Voorhout Op woensdag 5 juli kunt u tussen 12.00 en 17.00 uur gratis een uniek framenummer in uw fiets laten graveren door het preventieteam van Centrum Fietsdiefstal. Uw fiets wordt ook door het preventieteam geregistreerd. De actie vindt plaats op de parkeerplaats bij Station Voorhout. De gemeente Teylingen organiseert deze actie om fietsendiefstal in de gemeente tegen te gaan. Veel fietsen zijn nog niet voorzien van een uniek framenummer. Treft de politie een gestolen fiets zonder zo’n nummer aan op straat of bij een heler, dan is het lastig de rechtmatige eigenaar terug te vinden. Heeft uw fiets al een uniek framenummer? Laat dan tijdens deze actie controleren of uw fiets ook al is geregistreerd. Zo, niet dan kunt u uw fiets tijdens deze actie ook laten registreren. Heeft u een elektrische fiets? Dan kunt u ook de accu laten graveren.

Hoe werkt het? Voor het graveren wordt om uw identiteitsbewijs gevraagd. Vervolgens wordt de fiets op diefstal gecontroleerd en wordt er nagegaan of deze kan worden gegraveerd. Na het graveren wordt over de gravure een sticker aangebracht met het nummer in schrift en als barcode. De eigenaar krijgt tenslotte ook een registratiekaartje met gegevens van de fiets mee. Voorwaarden Om uw fiets te laten graveren en/of registreren dient u zich te kunnen identificeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Ook belangrijk is dat u kunt aantonen dat u de eigenaar van de fiets bent. Dit kunt u onder andere doen met een aankoopbewijs of de fietssleutel van het vaste slot dat op uw fiets zit. Heeft u geen aankoopbewijs en geen vast fietsslot? Dan kan uw fiets helaas niet worden gegraveerd.

Raadsagenda 29 juni 2017 De vergadering van de gemeenteraad vindt plaats in de raadzaal van het bestuurscentrum, Raadhuisplein 1 in Voorhout. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. U kunt de vergadering thuis ‘live’ volgen of terug te zien via www.teylingen.tv. De stukken vindt u op www.raadteylingen.nl.

Agenda: HAMERSTUKKEN • • • • • •

• • • • •

ISD begrotingswijziging 2017-II Kunstgrasveld RC The Bassets Beleidsnota Schuldhulpverlening Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Teylingen Vaststelling Bestemmingsplan Sassenheim-Oost Onder voorbehoud reactie Corporate Dienst (CD) van RWS: Onteigening ten behoeve van het project Noordelijke Randweg Voorhout Vaststelling Het Hart van Holland: regionale agenda Omgevingsvisie 2040 Aanpassen Wegsleepverordening gemeente Teylingen 2017 Rekenkamerrapport Projectbeheersing HLT Begroting 2017 en kaderbrief HLT 1e voortgangsrapportage Teylingen 2017

BESPREEKSTUKKEN Besluit tot niet ontvankelijk verklaren van vijf bezwaarschriften tegen raadsbesluit Skeelerbaan Tegen het raadsbesluit skeelerbaan van 15 december 2016 zijn vijf bezwaarschriften ingediend. De bezwaarschriften zijn door de raad voor advies in handen gesteld van de commissie bezwaren en klachten. Deze commissie heeft op 8 juni 2017 het advies uitgebracht om de bezwaren niet ontvankelijk te verklaren. Aan de hand van dit advies wordt de raad gevraagd te beslissen op deze bezwaren. Verklaring van geen bedenkingen Zonnepanelenweide Oosthoutlaan Begin 2016 is de Duurzaamheidsagenda Teylingen 2016 – 2018 vastgesteld door de gemeenteraad. Eén van de acties is dat de gemeente op zoek gaat naar een duurzame aanpak voor onder andere het opwekken van energie. Om invulling te geven aan deze duurzame aanpak is, tijdens de zoektocht naar geschikte locaties voor een zonnepanelenweide, het eilandje binnen bedrijventerrein Oosthoutlaan naar voren gekomen als een geschikte locatie. De gemeente Teylingen heeft op 24-04-2017 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de zonnepanelenweide op het eilandje binnen bedrijventerrein Oosthoutlaan. Deze aanvraag is strijdig met het bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosthoutlaan.

Medewerking aan de omgevingsaanvraag is mogelijk als de raad besluit een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen af te geven. Gezien de discussies over groene inpassing en kostenbaten staat dit als bespreekstuk geagendeerd. Tevens onder voorbehoud van het toesturen van de business case waarin o.a. kosten-baten worden toegelicht. Prognose uitgaven jeugdhulp, extra budget voor 2017 en 2018 De TWO Jeugdhulp stelt vast dat in 2016 en ook voor de komende jaren 2017 - 2020 een te groot verschil blijft bestaan tussen de beschikbare financiële middelen en de vraag naar jeugdhulp. Het door het Rijk beschikbaar gestelde budget is te snel gedaald. Om de komende jaren niet alleen voldoende jeugdhulp te kunnen bieden, maar ook de transformatie te blijven stimuleren, zijn extra middelen nodig. De TWO Jeugdhulp heeft een notitie opgesteld (zie bijlage), waarin inzicht wordt gegeven in de berekening van de extra benodigde financiële middelen. Verder schetst de TWO Jeugdhulp de mogelijkheden tot intensivering van de sturing op het jeugdhulpstelsel. Op 12 april jl. heeft het PHO Maatschappij positief geadviseerd over dit voorstel. Nu moet de raad een besluit nemen. De raad is bevoegd te besluiten over het beschikbaar stellen van extra middelen. De commissie welzijn heeft breed aandacht gevraagd voor innovatie en transformatie om daarmee de kosten te beheersen. De commissie adviseert derhalve dit als bespreekpunt aan de raad voor te leggen. Programmarekening 2016 inclusief verslag accountant In deze programmarekening doet het college verslag van de in 2016 uitgevoerde activiteiten en bereikte resultaten. De programmarekening 2016 geeft naar het oordeel van de accountant een getrouw beeld in overeenstemming met het “Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten” en de “Beleidsregels toepassing WNT”. Uit het (concept )accountantsverslag zijn een aantal bevindingen naar voren gekomen. Het accountantsverslag komt beschikbaar zodra de reviews van alle verbonden partijen beschikbaar zijn (naar verwachting in de tweede week van juni). Een concept van het accountantsverslag is in de auditcommissie van 22 mei besproken. Op grond van artikel 198 van de Gemeentewet is de gemeenteraad bevoegd tot het vaststellen van de programmarekening. Via een raadsmededeling hebben het college april reeds geïnformeerd over een positief resultaat. Dit positieve resultaat is n.a.v. de accountantscontrole nader vastgesteld op € 1.590.876. Dit is inclusief de voorgestelde naar 2017 over te hevelen exploitatiebudgetten van € 168.431. Vanwege de nog te ontvangen controleverklaring vwb de TWO gelden is dit als bespreekstuk geagendeerd.

Governance van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek Het voorstel voor de Governance (zie bijlagen 1 en 2) van de EAD&B wordt aan de raad voorgelegd. De Governance regelt de aansturing van de verdere uitwerking en doorontwikkeling van de Economische Agenda binnen de Triple Helix. In het sturingsmodel staan de projecten centraal. Daar zit immers enthousiasme en betrokkenheid van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Daar kan privaat geld worden gegenereerd. De potentie tot kracht en versnelling ligt in de projecten besloten. Voorstel is om 1. Om voor de periode 2018 tot en met 2021 een jaarlijks budget beschikbaar te stellen van € 90.000,- conform het verzoek in de kader nota 2018 voor de uitvoering van de Governance van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek. Het benodigde budget voor 2017, €45.000,-, wordt gefinancierd vanuit de begroting 2017; 2. Kennis te nemen van de uitgewerkte Governance structuur conform eerdere besluitvorming; 3. Kennis te nemen van het verwachte totaal benodigde budget van € 1.275.000,- (jaarlijks) voor de zes gemeenten tot en met 2021. Door de commissie BFT is geadviseerd dit punt als bespreekstuk op te nemen, de vragen vanuit de commissie worden voor de raadsvergadering schriftelijk beantwoord. Motie CU en PvdA over plannen bouwmarkt aan de Oosthoutlaan te Sassenheim De motie is ingediend in de raad van 1 juni 2017 waarbij is afgesproken de motie te bespreken in de commissie. Bij de bespreking van deze motie gaat het om de aspecten van de detailhandelsvisie Teylingen. De planologische aspecten, inclusief de mogelijke bestemmingsplanwijziging, komen op een later moment in de commissie Ruimte aan de orde. In de motie wordt opgeroepen om te concluderen dat de aanvraag voor een vestiging van bouwmarkt in Teylingen niet voldoet aan door de Provincie en door het college zelf gestelde voorwaarden en bovendien strijdig is met de door de Raad vastgestelde visie op de detailhandel in Teylingen; te concluderen dat het gewenst is alle betrokken partijen zo spoedig duidelijkheid te geven en dat het daarom nutteloos en daarmee onverantwoord zou zijn de procedure van wijziging van het bestemmingsplan door te zetten als reeds nu vaststaat dat de uitkomst van dat traject zal zijn dat vestiging van Intratuin niet kan plaatsvinden; op grond van het vorenstaande de onderhandelingen met de initiatiefnemer en de voorbereiding op de ruimtelijke inpassing stop te zetten. In de commissie BFT is over de motie gesproken waarbij afgesproken is dat de memo van het college in de fracties zal worden besproken. Lees verder op de volgende pagina


om zaken kenbaar te maken aan de raadsleden. Graag vooraf aanmelden bij de fractievoorzitter.

Vervolg van de vorige pagina Mail of bel ons Stuur ons een e-mail met uw mening over een onderwerp via gemeenteraad@raadteylingen.nl. E-mails gericht aan de raad zijn openbaar. Raadsleden vertegenwoordigen de bevolking. Zij staan open voor uw ideeën. De telefoonnummers en adressen van individuele raadsleden vindt u op de website www.raadteylingen.nl.

Spreekrecht U kunt ook gebruik maken van het spreekrecht aan het begin van de raadsvergadering. Dit is een mogelijkheid om de gemeenteraad toe te spreken. Graag ontvangt de griffie vooraf de tekst van uw inspraak via de e-mail. De spelregels van het inspreekrecht vindt u op www.raadteylingen.nl

Fractievergaderingen Op maandag voorafgaand aan de raadsvergadering vinden de fractievergaderingen plaats. Bij de fracties bent u welkom

Plaats uw onderwerp op de agenda! Denkt u weleens ‘daar zou de politiek iets aan moeten doen!’ Met een burgerinitiatief plaatst u zelf iets op de agenda van de

Ontwerpmarkt Herenweg Warmond: 4 juli 2017

gemeenteraad en zo beïnvloedt u de gang van zaken in onze gemeente. In Teylingen is één handtekening al genoeg om een burgerinitiatief in te dienen. De griffie bekijkt graag met u of uw onderwerp geschikt is en kan u helpen bij het maken van de tekst. Enthousiast? Neem dan contact op met de griffie. Griffie E-mail

gemeenteraad@raadteylingen.nl (E-mails gericht aan de raad zijn openbaar) Telefoon 0252-783 590

AGENDA

In mei 2017 zijn we gestart met het participatietraject voor een herinrichting van de Oranje Nassaulaan, Herenweg, Sweilandstraat en Oosteinde ter verbetering van de verkeersveiligheid. De aftrap was een inventarisatie van knelpunten en ideeën. Hiervoor organiseerden we op 16 mei een schouw en een inloopbijeenkomst, tot en met 31 mei konden bewoners en ondernemers een enquête invullen.

ontwerptafels voor drie tracédelen: Oosteinde en Herenweg buiten de bebouwde kom, Herenweg/Sweilandstraat, Oranje Nassaulaan. Per tracédeel start ieder heel en half uur een nieuwe ontwerpsessie (duur 25 minuten). U kunt er voor kiezen één, twee of alledrie de ontwerpsessies bij te wonen. Bij de start van iedere ronde is er een korte aftrap waarin de resultaten van de inventarisatie worden toegelicht.

Aan de schouw namen zo’n 60 mensen deel, de inloopbijeenkomst werd bezocht door 50 mensen. De online-enquête is door 133 mensen ingevuld.

1. Opening

De resultaten zijn divers, zowel in de knelpunten als in de oplossingen. Ze zijn te vinden op de website: www.teylingen. nl/herenwegwarmond.

Tijdens de ontwerpmarkt komen zowel de gewenste indeling (inrichting wegprofiel, maximum snelheid en conflicten fiets/ auto) als de inrichting (bv snelheidsremmende maatregelen, materiaalgebruik) aan de orde. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden en keuzes denkbaar die kort worden toegelicht. Vervolgens wordt samen met u gekeken naar en getekend aan de mogelijke inrichting.

Ontwerpmarkt op 4 juli Op dinsdag 4 juli van 18.00 tot 21.00 uur is er een ontwerpmarkt in Het Trefpunt, Herenweg 80. Op basis van de inventarisatie van knelpunten en ideeën gaan we met u in gesprek over het mogelijke ontwerp. We hebben drie

Vervolg Daarna maken we de eerste uitwerking voor het ontwerp. Als u op de hoogte wil blijven van het vervolg, kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief via herenwegwarmond@teylingen.nl.

4. Jaarrekening 2016 en bevindingen accountant Ter bespreking/besluitvorming: (Bijlage II) De accountant is bij dit onderwerp aanwezig

Gemeente start nieuwe weesfietsenactie op station Sassenheim De gemeente Teylingen gaat binnenkort bij het station Sassenheim weer weesfietsen verwijderen. Deze actie wordt gehouden vanwege de verwachte drukte rondom de bouw van het nieuwe parkeerdek. Weesfietsen zijn fietsen die al lang op één plaats staan en geen eigenaar lijken te hebben. Staat uw fiets er al lang? Zorg dat u hem snel weghaalt! Verwijderen weesfietsen Weesfietsen nemen in de fietsenstalling te veel plaats in. Daardoor hebben andere fietsers vaak geen ruimte om hun fiets in de stalling te zetten en zetten deze buiten de stalling. Fietsendieven hebben meer kans omdat de fiets niet kan worden vastgezet. Reden voor de gemeente om de

weesfietsen te gaan verwijderen. Fietsen die langer dan 28 dagen onafgebroken op één plaats staan worden verwijderd.

Algemene plaatselijke verordening Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend aan: • R. Piket Voorhout, voor het ten gehore brengen van live muziek op 26 augustus 2017 tussen 21.00 en 24.00 uur tijden een verjaardagsfeest in eigen tuin aan de Schoonoord 67 in Voorhout (14-06-17) • De Loft Lisse voor het organiseren van een Good Food Festival in park Rusthoff in Sassenheim op zaterdag 8 juli 2017 van 10.00 tot 17.00 uur (16-06-17 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 Op grond van artikel 87 is ontheffing verleend aan: • Grand café restaurant Het Paviljoen, Warmond voor het rijden met een golfkarretje op het eiland Koudenhoorn voor het vervoeren van invalide en mindervalide personen van en naar het Paviljoen (12-06-17) • T.G. van Rooij, Sassenheim voor het parkeren in de J.P. Gouverneurlaan en Keerweerlaan (15-06-17) • B.A. Duineveld, Sassenheim voor het parkeren op het parkeerterrein in de Hoofdstraat t.o. nummer 242/250 en achter ABN/AMRO (16-06-17) Niet eens met een van deze besluiten? Hoe u dan bezwaar kunt maken staat verderop genoemd in deze Gemeenteberichten.

Locatie: ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse (vergaderzaal 2 begane grond)

2. Mededelingen en vaststelling van de agenda 3. Verslag van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 21 november 2016 Ter bespreking/besluitvorming: (Bijlage I)

5. Begrotingswijziging 2017-II Ter bespreking/besluitvorming: (Bijlage III) 6. Begroting 2018 Ter bespreking/besluitvorming (Bijlage IV) 7. Lijst van toezeggingen Ter bespreking (Bijlage V) 8. Wat verder ter tafel komt 9. Rondvraag en sluiting

Weesfietsenactie De gemeente Teylingen start op woensdag 21 juni 2017 met de weesfietsenactie. Alle fietsen krijgen een groen label, zodat de opsporingsambtenaren kunnen zien welke fietsen langer dan 28 dagen op dezelfde plaats zijn gestald. Na die periode krijgen deze fietsen een rood label, met een termijn waarbinnen de fiets moet worden verwijderd. Als de eigenaar de fiets niet binnen deze termijn heeft verwijderd, doet de gemeente dat. De fietsen worden dertien weken opgeslagen bij de voormalige milieustaat in Sassenheim. Fietsen die dan nog niet zijn opgehaald worden verloot.

Collectes Er is van 25 juni tot en met 1 juli een collectevergunning verleend aan de vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland.

Voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de ISD Bollenstreek, te houden op maandag 26 juni 2017 van 16.30 tot 18.00 uur.

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning • Bonekruidstraat 36, Voorhout • Hoofdstraat 157, Sassenheim • Stationsplein, Sassenheim • • • •

het wijzigen van gevelopeningen, 08-06-2017 het bouwen van een garage met berging, 09-06-2014 het wijzigen van het bestemmingplan i.v.m. standplaats, 11-06-2017 Nabij Zwanburgerpolder het bouwen van een steiger, 4, Warmond 13-06-2017 Trekschuit 7, Sassenheim het bouwen van een overkapping, schutting en veranda, 13-06-2017 Veerpolder 69, Warmond het brandveilig in gebruik nemen van feesttent, 14-06-2017 Trekschuit 17, het bouwen van een overkapping Sassenheim en erfafscheiding, 14-06-2017

Inzien binnengekomen aanvragen Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 0 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen. Ontwerpomgevingsvergunning • Teylingerlaan 23, Voorhout

het groot onderhoud (consolidatie) van het metselwerk van het donjon van de Ruïne van Teylingen

De agenda met bijbehorende stukken staan vanaf woensdag 21 juni 2017 op de website van de ISD Bollenstreek (www.isdbollenstreek.nl)

Inzien ontwerpomgevingsvergunning De ontwerpvergunning kunt u inzien van 22 juni tot en met 2 augustus 2017 bij balie 0 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Tijdens de inzagetermijn kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij de gemeente Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout, telefoon 14 0252. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen via e-mailadres: gemeente@teylingen.nl. Verlengen beslistermijn De beslistermijn wordt met 6 weken verlengd • Jan Steenlaan 13, het bouwen van een villa met Warmond garage/boothuis, 15-06-2017 Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar) • Mecklenburg 7, 10, 13, het maken van 5 bergingen/ 14 en 15, Sassenheim overkappingen, 08-06-2017 • Veerpolder 20, Warmond het aanleggen/verlengen van de bestaande ballenvanger, 13-06-2017 • Iris 18, Voorhout het plaatsen van een erfafscheiding, 13-06-2017 Bezwaar tegen besluiten Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken. Voordat u dit doet, kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen. We nemen dan het besluit met u door en kijken of er een oplossing voor uw bezwaren bestaat.


Belt u hiervoor met ons algemene nummer (14 0252). Komen we er niet uit dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de tussen haakjes genoemde verzenddatum van betreffend besluit – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen. Het bezwaarschrift moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar bestaat • Reden(en) van het bezwaar • Handtekening

Inzien De digitale versie van dit vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Op www.teylingen.nl onder– ‘Bouwen en verbouwen’ – ‘Bestemmingsplannen en projecten’- ‘projecten’ – ‘Voorhout’ – ‘Overige links’ vindt u een link naar het digitale vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende ontwerpexploitatieplan. Daarnaast vindt u een link naar de authentieke digitale bestanden. (N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.) Beroep tegen het vaststellingsbesluit van 1 juni 2017

Verzoek voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Besluit waartegen bezwaar bestaat • Kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Teylingen is ingediend. Bekendmaking bestemmingsplan ‘Hooghkamer 2011, 3e herziening met bijbehorend exploitatieplan ‘Hooghkamer 2011, 3e herziening’ gewijzigd vastgesteld Digitale naam plan: NL.IMRO.1525.BP2016VHT07007-0401 en NL.IMRO.1525. EXPL2016VHT07007-0401 De gemeenteraad heeft op 1 juni 2017 het bestemmingsplan ‘Hooghkamer, 3e herziening’ en het exploitatieplan ‘Hooghkamer 3e herziening’ gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpexploitatieplan dat ter inzage heeft gelegen. Toelichting Met de 3e herziening van het bestemmingsplan Hooghkamer wordt de bouw van 391 woningen mogelijk gemaakt, inclusief de inrichting van de openbare ruimte. Alle (voorheen) globale bestemmingen zijn nu direct bestemd. Het bestemmingsplan geeft ontwikkelaars en particulieren de mogelijkheid om het bouwproces voor de woningen te starten. Daarnaast kan de bij de woonomgeving behorende openbare ruimte worden aangelegd. Hiervoor heeft bureau Kokon een nieuw stedenbouwkundig deelplan opgesteld dat de bouw van deze 391 woningen mogelijk maakt in een waterrijke omgeving. Het exploitatieplan ‘Hooghkamer 2011, 3e herziening’ laat een batig saldo zien. Het bestemmingsplan is daarmee economisch uitvoerbaar. De kosten die de gemeente moet maken voor de ontwikkeling worden door middel van het exploitatieplan verhaald op de grondeigenaren binnen het plangebied. Daarnaast stelt de gemeente locatie-eisen in het exploitatieplan. Indien en voor zover grondeigenaren gebruik willen maken van het recht op zelfrealisatie sluit de gemeente met hen een posterieure overeenkomst over in ieder geval het kostenverhaal en de locatie-eisen. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpexploitatieplan Er zijn uitsluitend ambtshalve aanpassingen in de vastgestelde plannen aangebracht. Verwezen wordt naar het overzicht daarvan in de Nota van beantwoording zienswijzen tevens Nota van wijzigingen, die deel uitmaakt van de toelichting. Ter inzage Het raadsbesluit met het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Hooghkamer 2011, 3e herziening’; het bijbehorende gewijzigd vastgestelde exploitatieplan ‘Hooghkamer 2011, 3e herziening’ en de Nota van beantwoording zienswijzen tevens Nota van wijzigingen ontwerpbestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan liggen voor een ieder ter inzage van donderdag 22 juni tot en met woensdag 2 augustus 2017. U kunt de stukken inzien bij het Contactcentrum in het Gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25 in Sassenheim.

Van donderdag 22 juni tot en met woensdag 2 augustus 2017 is het instellen van beroep mogelijk voor: • Belanghebbenden, die tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht; • Belanghebbenden, die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken; • Iedere belanghebbende wat betreft de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Belanghebbenden kunnen bij de Voorzitter van die Afdeling tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een verzoek om voorlopige voorziening is alleen ontvankelijk als daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond. Crisis en herstelwet Op deze plannen is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat u de argumenten in het beroepschrift dient op te nemen. Het beroepschrift kan na 2 augustus niet meer worden aangevuld. Argumenten die na 2 augustus 2017 binnenkomen, worden niet in behandeling genomen. Inwerkingtreding Het vaststellingsbesluit treedt op donderdag 3 augustus 2017 in werking, tenzij binnen die termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Informatie De heer R.W.I. Rietveld of de heer P.M.W.M. van Goch van de afdeling Ruimte via telefoonnummer 14 0252 of via e-mail p.vangoch@hltsamen.nl of r.rietveld@hltsamen.nl Besluit Wet geluidhinder – bestemmingsplan Hooghkamer 3de-herziening te Voorhout, gemeente Teylingen

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen een besluit genomen om hogere waarden vast te stellen op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh), vanwege het wegverkeer op de Noordelijke Randweg/ Bollendreef en de Componistenlaan, en vanwege de spoorlijn Leiden-Haarlem. Op basis van de Wgh dient bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een akoestisch onderzoek te worden verricht, indien dat plan mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige functies. In bestemmingsplan Hooghkamer, 3de-herziening wordt de mogelijkheid geboden 401 woningen op te richten. Hierbij moet conform de Wgh aandacht worden geschonken aan het weg- en railverkeerslawaai bij de nieuwe woningen.

48 dB voor weg- en 55 dB voor railverkeerslawaai uit de Wgh wordt overschreden. De Omgevingsdienst heeft het voornemen hogere waarden vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai voor 86 woningen van maximaal 53 dB en voor railverkeerslawaai voor 83 woningen van maximaal 65 dB. Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat het vaststellen van hogere waarden niet betekent dat het verkeer meer geluid mag produceren maar dat voor een specifiek bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit Het besluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. Er is voor tien woningen meer binnen de beoogde stedenbouwkundige structuur een hogere waarde vastgesteld, en de vast te stellen hogere waarden voor railverkeer waren abusievelijk weggevallen in het ontwerpbesluit. Dit is in het besluit hersteld. Stukken inzien De stukken liggen ter inzage van donderdag 21 juni 2017 tot en met woensdag 2 augustus 2017, bij de receptie van de Gemeentewinkel in het Gemeentekantoor Teylingen, Wilhelminalaan 25 in Sassenheim, maandag van 8.30 uur tot 13.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur. Beroep instellen Tegen de beschikking kan tot en met donderdag 3 augustus 2017 een beroepschrift worden ingediend bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA Den Haag (in tweevoud). Dit kan ten aanzien van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit en door belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend of aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest schriftelijk of mondeling zienswijzen in te brengen tegen de ontwerpbeschikking. Voorlopige voorziening Het besluit treedt onmiddellijk na de beroepstermijn in werking tenzij zo’n beroepschrift is ingediend, gecombineerd met een verzoek om voorlopige voorziening. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen, per adres Omgevingsdienst WestHolland, postbus 159, 2300 AD Leiden. Inlichtingen Voor meer informatie kunt u contact opnemen: • de heer G. Distelbrink, tel. 071 - 4083232 • de heer P. Van Goch van de gemeente Teylingen, 14 0252 (ruimtelijke ordeningsaspecten) Commissie Welstand Iedere maandag houdt de plaatselijke vertegenwoordiger van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie) vanaf 9.30 uur een openbare vergadering in het gemeentehuis van Sassenheim. De agenda met de bouwplannen die tijdens de vergadering worden beoordeeld, kunt u digitaal opvragen. U kunt deze inzien bij de Gemeentewinkel / Vergunningen. Wilt u meer informatie? Belt u dan naar 14 0252. Iedere donderdag houdt de Centrale Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (regio welstandscommissie) voor de Duin- en Bollenstreek vanaf 14.00 uur een openbare vergadering in het Groothandelsgebouw, Stationsplein 45 te Rotterdam. De agenda met de bouwplannen die tijdens de vergadering worden beoordeeld, kunt u digitaal opvragen. Wilt u meer informatie? Belt u dan naar 14 0252. Voor alle informatie over bouwen, bouwplannen, afwijking van bestemmingsplannen en vergunningen (omgevingsvergunning) kunt u een afspraak maken met de Gemeentewinkel/ vergunningen via telefoonnummer 14 0252. Afspraken maken is mogelijk op maandag van 8.30 tot 13.00, dinsdag en woensdag van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag van 8.30 tot 20.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Ten behoeve van de nieuwe woningen is akoestisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat de voorkeurswaarde van

Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie woensdag 21 juni 2017. Gemeente Teylingen Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout Telefoon: 14 0252 (Let op: netnummer niet nodig, ook niet voor 06 nummers) gemeente@teylingen.nl www.teylingen.nl

Bezoekadressen Gemeentekantoor: Wilhelminalaan 25 in Sassenheim Bestuurscentrum: Raadhuisplein 1 in Voorhout De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden gemeentekantoor: Maandag 8.30-13.00 uur Dinsdag 8.30-16.00 uur Woensdag 8.30-16.00 uur Donderdag 8.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-16.00 uur Zorgloket/ISD:

9.00 - 12.00 uur.

Balie politie: De balie van de politie is niet open voor vrije inloop. U kunt aangiften doen door een afspraak te maken via het landelijke politienummer 0900 - 8844. De afspraak wordt dan gepland tijdens openingstijden van het gemeentekantoor in Sassenheim. U kunt van zogenaamde eenvoudige misdrijven ook aangifte doen via www.politie.nl.

i

TEYLINGEN  FACEBOOK.COM/GEMEENTETEYLINGEN  TWITTER.COM/GEM_TEYLINGEN  YOUTUBE.COM/GEMEENTETEYLINGEN


‘Kees Heemskerk Woningstoffeerder’ combineert vakmanschap met service Warmond - Het is pas twee jaar geleden dat Kees Heemskerk zijn eigen bedrijf startte. Natuurlijk had de Warmonder vertrouwen in zijn onderneming, maar spannende tijden waren het wel. “In het begin maak je je weleens zorgen: heb ik wel werk?” Die tijd ligt inmiddels ver achter Kees, zoals iedereen de Warmondse woningstoffeerder kent. Na een geslaagd eerste jaar was het zaak om het succes vast te houden. En dat is gelukt. “Je kan merken dat mensen de weg steeds meer kunnen vinden naar mij.”

Foto: fbps/ Peter Schipper

Door Mandy van Leeuwen Kees is dan ook een bekende in de wereld van de woningstoffering. Zijn bedrijf is nog jong, maar Kees kan bogen op bijna 40 jaar aan ervaring als woningstoffeerder en alle bijbehorende vakdiploma’s. Hij maakte als jongen toevallig kennis met het vak, maar krijgt decennia later nog een glimlach op zijn gezicht als hij praat over het leggen van vloerbedekking op trappen, zijn specialiteit. Zijn nieuwe klanten zijn dan ook vaak oude bekenden, mensen bij wie hij eerder bijvoorbeeld nieuwe vloerbedek-

king legde of gordijnen bevestigde. “Ik vind het dan wel erg leuk dat ze aan je denken.” Vakmanschap en dienstverlening Dat de klanten terugkomen, heeft naast zijn vakmanschap ongetwijfeld met Kees’ houding en professionaliteit te maken. Hij maakt er haast een sport van om ervoor te zorgen dat zijn klanten blij zijn met het eindresultaat. “Ik ben blij als mensen tevreden zijn,” geeft Kees aan.

Het maakt voor hem zijn werk zo leuk. “Ik vind het leuk als je dan naderhand een berichtje krijgt,” zegt hij bescheiden. Kees’ enthousiasme en dienstverlenende instelling maken zijn bedrijf uniek: “Ik wil graag service verlenen en ik kom mijn afspraken na.” Daarbij komt nog zijn brede repertoire: van vitrage, gordijnen en zonwering tot talloze vormen van vloerbedekking (tapijt, laminaat, vinyl en pvc), zowel in huis als voor kantoor.

Op deze voet verder Kees is zichtbaar tevreden over de eerste twee jaren van zijn bedrijf en hoopt vooral dat hij de komende jaren op deze voet verder kan gaan. “Ik heb eigenlijk alle gereedschappen nu,” vertelt de Warmonder. Zijn bedrijfsbus is inmiddels een jaar oud, maar ziet er nog als nieuw uit. “Ik ben er heel zuinig op,” zegt hij bescheiden. Het enige wat Kees zich nog zou wensen, en waarover hij inmiddels heel voorzichtig na durft te denken,

is het verruilen van zijn kantoor aan huis voor een bedrijfspandje. “Nu liggen de stalen soms toch in de woonkamer,” wijst hij. Kees is er wel duidelijk over dat hij geen personeel in dienst wil. “Ik wil absoluut niet groter worden,” geeft hij aan. Bus in Ghana Kees mag dan wel geen pretenties hebben, hij is wel “internationaal gegaan”, zoals hij zelf grapt. “Ik heb vorig jaar een nieuwe bus gekocht,” start hij zijn verhaal. Op een zeker moment werd Kees gebeld door een Nederlandse ondernemer uit Ghana. Hij had achter de oude bus van Kees gezeten, waarop nog zijn bedrijfsnaam én telefoonnummer stonden. “Hij heeft mij de foto’s opgestuurd,” vertelt Kees enthousiast, terwijl hij een foto toont van de oer-Hollandse bus in een Afrikaans stadsbeeld. Wie Kees’ bedrijf – nationaal en internationaal – wil volgen, kan terecht op www.keesheemskerk. nl of Facebook (Kees Heemskerk Woningstoffeerder). Kees is bereikbaar op telefoonnummer 06-28654056.       

prijs vanaf: € 575.000,v.o.n.

overteylingen

Nu in verkoop 12 exclusieve, royale villa’s Ga voor meer informatie naar:

www.overteylingen.nl

TYPE

Villa Durbuy

8 twee onder één kapvilla’s

prijs vanaf: € 790.000,v.o.n.

prijs vanaf: € 890.000,v.o.n.

TYPE

Villa Beieren

2 vrijstaande burchtvilla’s

Verkoop & informatie

TYPE

Villa Bentheim

2 vrijstaande water burchtvilla’s Wilbrink & v.d. Vlugt Makelaars Heereweg 231, 2161 BG Lisse Tel: 0252 419 049 | Email: info@wilbrinkvandervlugt.nl


FAMILIEBERICHTEN Heeft u al eens nagedacht over uw uitvaart?

Aanleveren familieberichten

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie. Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Teylinger. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende

Tijdens een vrijblijvend en kosteloos gesprek, help ik u graag bij het in kaart brengen van uw wensen en de daarbij behorende kosten.

www.vanderputtenendunweg.nl

Nic Oosterveer Uitvaartconsulent Heereweg 21 2161 AC Lisse 0252 - 413 213 06 - 22 63 07 77

info@vanderputtenendunweg.nl

prijsopgave en een voorbeeld (PDF). U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur).

• Begraven • Cremeren • Rouwtransporten door binnen en buitenland

Heeft u een uitvaart verzekering? Ook dan verzorgen wij uw persoonlijk afscheid

• Opbaring in eigen rouwkamers

Uitvaartzorg de Schelp Linda Janmaat 06 20 66 71 85 24/7 bereikbaar www.uitvaartzorgdeschelp.nl

• Eigen parkeerterrein • Dag en nacht bereikbaar Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Tel: 0252-211843

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

Uw uitvaart goed geregeld Met Stichting Dunweg Depositofonds neemt u uw nabestaanden zorg over uw uitvaart uit handen.

Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken vrijblijvend voorgesprek mogelijk

Omdat een uitvaart meer is dan afscheid alleen... Areen van der Plas

Dag en nacht telefonisch bereikbaar op: 06 - 30409466 info@uitvaart-teylingen.nl / www.uitvaart-teylingen.nl

Ankie Jochemsz - Willemijn Heijink - Wilma Bleeker

Stichting Dunweg Depositofonds 023 - 563 35 44 Achterweg 40 info@dunwegdepositofonds.nl 2132 BX Hoofddorp

www.stichtingdunwegdepositofonds.nl

T 071 - 36 46 006

dag en nacht bereikbaar

barbaranoordwijk.nl

Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout. Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk. Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

‘Ik neem uw zorg uit handen op het moment dat u dat nodig heeft’. Dag en nacht bereikbaar 06 23954021 Wij hebben ook een unieke uitvaartwinkel in de Van Limburg Stirumstraat 6A, Noordwijk welke open is van woensdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: www.ivonneclemens-uitvaartverzorging.nl

Uw adviseur Henri van Hardeveld

Het Uitvaarthuys Anneke Beunder Els Görtemöller

dag en nacht bereikbaar

0 2 5 2 - 37 69 42 06 - 19 27 98 21

hetuitvaarthuys.net

Afscheid nemen doen we samen. Zorgvuldig, zorgzaam en met aandacht voor detail.

Bel gerust voor een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden van een uitvaart.

Monuta Herma Pijfers 0252 - 769 156 info@monutahermapijfers.nl www.monutahermapijfers.nl


nieuws

DE TEYLINGER

7

WOENSDAG 21 JUNI 2017

Is Tom de Kruif de beste geschiedenisleraar 2017? SASSENHEIM n Vijf docenten uit het voortgezet onderwijs zijn genomineerd voor de titel Geschiedenisleraar van het jaar 2017. Een prijs die dit jaar voor de vierde keer wordt uitgereikt door het Rijksmuseum, in samenwerking met de NTR en het Nationaal Archief. Een van de kanshebbers is Tom de Kruif, leraar Geschiedenis op het Rijnlands Lyceum Sassenheim.

Hij neemt het op tegen nog vier genomineerden: Joost van Oort (Sint Joris College, Eindhoven), Michiel Broekema (Dr. Aletta Jacbos College, Hoogezand), Gerry Faber (Dal-

voordroegen. Leden van de vakjury, bestaande uit vooraanstaande historici en experts uit het onderwijsveld, bezochten na de selectie een vijftiental docenten op school en woonden hun lessen bij. Ze spraken met collega’s, leerlingen en de voorgedragen leraar. De jury heeft nu de top 5 gekozen. Zij zijn volgens de jury allen topkandidaten: zeer bevlogen geschiedenisleraren met uitzonderlijke kwaliteiten. HEDEN EN VERLEDEN VERBINDEN

Juryvoorzitter Martine Gosselink, hoofd Geschiedenis van het Rijksmuseum: “Ik ben onder de indruk

Juf Gonny in de klas met haar ‘Pinguins’. | Foto: pr.

Het onderwijshart van juf Gonny n Ambassadeur Antoniusschool met pensioen

ton Lyceum, Barendrecht) en Helene Kroon (Van Lodenstein College, Amersfoort). BEVLOGEN

De zoektocht naar de beste geschiedenisleraar begon in maart van dit jaar. Leerlingen, directies en collega’s stuurden meer dan 250 formulieren in, waarmee ze hun leraar

van het niveau van de geschiedenislessen die deze leraren geven. Zij weten de leerlingen te raken door heden en verleden te verbinden, met spannende bronnen en didactisch sterke werkvormen.” De winnaar van de titel Geschiedenisleraar 2017 wordt op 28 oktober in het Rijksmuseum bekendgemaakt.

Extra hoge bekeuringen VOORHOUT n De politie controleert

de komende tijd extra bij de Nagelbrug. Vanwege de aanleg van de turborotonde zijn daar verkeersomleidingen tot en met oktober, maar die worden niet altijd goed gevolgd. Automobilisten draaien hun voertuig halverwege bij sportpark Elsgeest of bij op de Rijnsburgerweg bij de BNS om naar Voorhout of Noordwijk

te gaan. Volgens omleidingsroutes moeten ze echter doorrijden tot de rotondes bij Akzo of in Noordwijk. Door de omleidingsroutes niet te volgen stroopt het verkeer regelmatig op. De politie waarschuwt dat de boete bij de Nagelbrug extra hoog is vanwege ‘werk in uitvoering’. De aanleg van de turborotonde is aan het einde van dit jaar voltooid.

VOORHOUT n Velen kennen haar als die fijne juf met die lieve lach en een luisterend oor. Gonny Devilee neemt na 25 jaar afscheid van de Antoniusschool. “Deze kreeg ik van een leerlinge,” zegt Gonny Devilee (63) terwijl ze een schelp tevoorschijn haalt. “Ze wist ontzettend veel van de zee, schelp- en schaaldieren. Als ze er dan over vertelde, dan stond ik iedere keer versteld. Bij haar thuis liep het niet zo lekker, maar door die gesprekjes over de zee kon ik wel iets voor haar betekenen. Ze werd gezien, dat vond ze fijn. Deze doe ik dus niet meer weg.” Het is typisch Gonny, zegt directeur Dorien van Doeveren. “Zo is ze: een gedreven leerkracht met passie voor het vak. Iemand met een echt onderwijshart.” Heel jong wist Gonny het al: ik word juf. “Ik was altijd in de weer met mijn neefjes en nichtjes. Als er een verjaardag was, dan vermaakte ik ze in de tuin. Mijn moeder vond het wel makkelijk, die had geen omkijken naar ons,” lacht ze.

ONBEVANGEN

Een kwart eeuw was Gonny aan de Antoniusschool verbonden. Na haar werk op de Flamingo school in de Poelpolder in Lisse, kwam ze via enkele andere scholen als invalkracht op de basisschool in Voorhout terecht, die toen nog in de Ter Haar Romenystraat stond. Haar werk met de kleuters beviel zowel Gonny als wijlen directeur Ben Went zo goed, dat ze een vast contract kreeg. Vanaf augustus 1992 is ze vervolgens 25 jaar lang een van dé kleuterjuffen. Ze maakte van alles mee; de verhuizing naar de nieuwe locatie aan de Jacoba van Beierenweg, als auteur het (inmiddels) oude schoollied maken. Maar boven alles genoot ze iedere werkdag van háár kleuters. “Je ziet ze in twee jaar tijd zo ontzettend groeien, zowel letterlijk al figuurlijk. Kleuters zijn heerlijk onbevangen; ze zeggen alles en willen bovendien alles weten. Heerlijk vind

Weekaanbiedingen

Hollandse Nieuwe!

Ongesneden snijbonen Hollandse Nieuwe! Vet, zilt, mals, romig, lekker en gezond! En altijd vers van het mes.

500 gram

Grote Hollandse ijsbergsla

1,99

per krop 0,99

Per stuk 1.95

4 stuks 7.50

Gambaspiezen

per stuk 4 stuks

1.95 7.50

Schuitemaker’s zalmsalade

500 gram

5.00

Paella uit eigen keuken

100 gram

1.50

Vanaf vrijdag hebben wij weer NIEUWE BOKKING!

Per stuk 4 stuks

1.50 5.-

Wij zijn op zoek naar winkelpersoneel! Loop even langs in de winkel of neem voor meer info contact op met Aldert Kuyt (06 10946020)

Bestel uw schotel met Hollandse Nieuwe op www.vissalade.nl

Oude Haven 3 www.vissalade.nl

Sassenheim 0252 210151

Santa Rosa pruimen 500 gram 1,99 Fijne rundvleessalade Groentemansalade

ik dat!” Van Doeveren knikt: “Gonny haalt alles uit de kast om het kind en de groep te laten ontwikkelen. Haar kracht is de warmte, en op niveau van het kind communiceren, waardoor ze weet wat het kind nodig heeft. Ieder kind voelt zich gezien, gehoord en begrepen.” RECEPTIE

Vrijdag 23 juni wordt een bijzondere dag voor Gonny, want na 37 jaar in het onderwijs zwaait ze af bij ‘haar Antonius’. Het ochtendprogramma is samen met de kinderen en blijft nog een verrassing. In de middaguren is er op school van 15.00 tot 16.30 uur een receptie voor iedereen die haar gedag wil zeggen. Het wordt vast een dag met een lach en een traan, beaamt Gonny: “Ik weet niet hoe de dag gaat lopen, maar een ding weet ik zeker: ik ga mijn kleuters wel missen hoor”. Omgekeerd is dat ook zeker zo, besluit Van Doeveren: “Ze heeft zo’n positieve invloed op de school en was een echte ambassadeur. We gaan haar passie, enthousiasme en stralende persoonlijkheid zeker missen”.

KEURSLAGERKOOPJE

Erwtensoep, rookworst + 100 gram Zeeuws spek 50 samen

Gebraden runderrollade + cornedbeef 20 2 x 100 gram

0,79

Maaltijd van de week Sperziebonenschotel 100 gram 0,99 Elke woensdag:

1,95 Er is weer: Dunne postelein

10 Perssinaasappels

v.d. Veer

Hoofdstraat 259 - Sassenheim Tel./Fax: 0252-232141 Onbetwist uw fruitmandspecialist!

3

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Kalfssaucijzen

100 gram 0,69

100 gram

7

VLEESWARENKOOPJE

4 stuks

595

SPECIAL VLEESWARENKOOPJE

VLEESWARENKOOPJE Pomodorohaasje + eiersalade Runderrookvlees

Runderrookvlees2 x+100 gram 395 25 eiersalade100 gram 2 TROTS VAN DE KEURSLAGER 95 BBQ worstjes 2 x 100 gram

3300

4 stuks

TROTS VAN DE KEURSLAGER

KEURSLAGERKOOPJE

BBQ worstjes Boerenkarbonades SPECIAL

Pork belly mustard

ELKE 4E GRATIS

4 stuks

310050

100 gram

Aanbiedingen zijn geldig van 2 t/m 7 november

KEURSLAGERKOOPJE Aanbiedingen zijn geldig van 19 t/m 24 juni Keurslagerij Scholten Hoofdstraat 261 Scholten Keurslagerij

Boerenkarbonades Sassenheim Hoofdstraat 261

0252-211440 Sassenheim

0252-211440

ELKE 4E GRATIS


INRUILACTIE ZOMER OPRUIMING!! OP = OP voor uw oude bankstel!

PVC VLOEREN NU VANAF

€ 18,95 per m2

Vanaf € 1.419 Manueel € 1.298

GELEGD EN INCL. ARBEID EN EGALISEREN

€ 39,95 per m2 ZOMER OPRUIMING

€ 1.749 voor € 1.575

€ 2.749 voor € 1.649

€ 3.110

voor € 2.650

Auping Ledikant met bodems en nachtkastjes en hoofdbord

€ 2.634

voor € 1.698

Pvc-actie

€ 1.133 Zolang voor € 795 de voorraad strekt

2 Van € 79,95 per m ZOMER OPRUIMING

Nu voor

€ 46,95

per m2

Saffier passage € 5.900

voor € 3.750 Style Decor Box Spring met houten lijst

Deelbaar ledikant

• Pvc-toplaag 0.55 • Arbeidsloon en lijm • Zwaar project gebruik • 3 mm egaliseren € 4.495

voor € 2.650

€ 1.403

voor € 985 Dressior Vigo

ZONWERING ACTIE

Deelbaar ledikant met beweegbare bodems

Smederij 2, Noordwijkerhout 0252-370949 - www.turk-roof.nl

Bezoek ook onze

shop

GRATIS ruime parkeergelegenheid voor de deur Smederij 2, Noordwijkerhout - 0252-370949 - www.turk-roof.nl


KELTO Slaapkamercentrum 2000 m2 slaapplezier voor jong en oud!

KELTO Slaapkamercentrum

GIETERIJ 30 NOORDWIJKERHOUT

Gieterij 30

2211 XK NOORDWIJKERHOUT T. 0252 - 34 11 11

F. 0252 - 34 11 01

5 verschillende hoofdborden

Leverbaar vanaf: 160 x 200 cm

WWW.KELTO.NL

€ 2.395,-

€ 1.995,-

Vlak: van € 2.498,-

€ 1.798,Cinderella Boxspring combinatie

Boxpring Style 3C

Vlakke uitvoering, compleet met koudschuim topper en keuze uit 3 verschillende hoofdborden. Meerprijs Traagschuim topper € 150,Meerprijs Talalay latex topper € 300,Tevens leverbaar in elektrisch verstelbare uitvoering.

2 motors (RF): van € 3.998,- voor €

Boxpring Puur 140/160/180 x 190/200/210/220 cm 2.998,-

Bestaande uit: 7-zone pocketgeveerde boxen (vlakke uitvoering), 7-zone pocketgeveerde matrassen. Hoogwaardig koudschuim deklaag, soft of medium, hr toppers.

Inbegrepen: box + hoofdbord + decomatras + topper HR + poten

7-z��� po��e����� ma�ra���

C�mf�rts����� ma�rast����r�

140 x 200 cm van € 1.850,-

€ 1.295,-

Ges�of���r� h�of�b �r�

160 x 200 cm van € 1.995,-

€ 995,-

Boxspring Amsterdam Alle maten leverbaar ook elektrisch.

Caresse 4600

25% KORTING OP ALLE M-LINE PRODUCTEN

Diverse maten leverbaar.

160/180 x 200 cm van € 2.639,-

€ 1.995,-

90 x 200 cm van € 995,-

€ 695,Deelbaar Senioren Ledikant Montreal Inclusief elektrische lattenbodem en 5 zones pocketgeveerde matrassen. In de kleuren: noten 40, eiken 45, kersen 40. Meerprijs nachtkastje € 240,Meerprijs lengte 220 cm € 100,-

Senioren ledikant Vanaf

€ 1.995,Avek boxspring

Leverbaar in wit, kersen, blank eiken en beuken. Inclusief elektrisch verstelbare lattenbodem en luxe pocketveer matras. Compleet inclusief bezorging en montage in onze zeer ruime regio.

KELTO Slaapkamercentrum - Gieterij 30 - 2211 XK - NOORDWIJKERHOUT - 0252 341 111 - info@kelto.nl - www.kelto.nl


OPHEFFINGS OPHEFFINGS UITVERKOOP UITVERKOOP

50

VANAF VANDAAG VANAF VANDAAG TOT TOT

% % OP ALLES OP ALLES

De Laatste 2 weken!!! Frank Walder • Monari • Please • Another Woman • Rabe • Toni • Montana • Lebek • Dolce Vita • Micha • Milo • Eugen Klein • Junge • Concept • Via Appia • Brantex • Bandolera • Bleu Seven • Sarto • e.v.a. Frank Walder • Monari • Please • Another Woman • Rabe • Toni • Montana • Lebek • Dolce Vita • Micha • Milo • Eugen Klein • Junge • Concept • Via Appia • Brantex • Bandolera • Bleu Seven • Sarto • e.v.a.

Hoofdstraat 28 • 2181ED Hillegom • Telefoon 0252 - 518606

Hoofdstraat 28 • 2181ED Hillegom • Telefoon 0252 - 518606

DE BESTE MERKEN OVERZICHTELIJK BIJ ELKAAR

Advertorial

Zomershow met gratis e-bikes bij Ardea Auto Als op donderdag 22 juni de deuren van de showrooms van Ardea Auto opengaan, is de kans groot dat het er meteen wemelt van de bezoekers. Want de grootste Ford-dealer van Nederland komt tijdens de Zomershow met zeer aantrekkelijke aanbiedingen. Absolute blikvanger? Een geheel gratis e-bike ter waarde van € 1.599,-! bij aanschaf van een nieuwe Ford B-Max of C-max. En ook niet te versmaden: bovenop de toch al scherpe actieprijzen extra korting oplopend tot € 800,op een geselecteerd aantal nieuwe Fords uit de voorraad!

2 zitsbank Felizia laag

in stof vanaf € 2.715,- in leder vanaf € 3.275,Design: Axel Enthoven

Het origineel

Model Luca 2 zitsbank incl. 2 elektrische relaxfuncties in leder vanaf € 3.150,-

KEUZE UIT RUIM:

• 700 BANKEN • 300 FAUTEUILS • 250 TAFELS • 200 EETKAMERSTOELEN • 150 BEDDEN • 250 KASTEN

LEDERUPGRADE: ALLE LEDERS VOOR DE PRIJS VAN DE GOEDKOOPSTE Luca-B795 2-zitsbank & 3-zitsbank in leder incl. 2 elektrische relaxfuncties respectievelijk vanaf ¤ 3.150 en ¤ 3.499. Deze aanbieding is geldig tot en met 15 mei 2017. Vraag naar de volledige voorwaarden in de winkel.

Hoge Rijndijk 315 De Karat collectie kenmerkt zich door 2382 AP Zoeterwoude een perfect gevoel voor verhoudingen. 071 589 93 46 • www.casba.nl ma: 13.00-17.30, di-wo-vr: Alle meubelen kunnen in heel veel maten, 10.00-17.30, do:10.00-21.00, za: 10.00-17.00, 12.00-17.00 kleuren en houtsoorten geleverd zo: worden.

Eetkamertafel Tree leverbaar in diverse maten. 220x100x77cm eiken natuur - wit matlak met poten metaal grijs vanaf € 1.779,-

Hoekbank Urban in stof Montello Silver incl. verstelbare hoofdsteunen en armleuning vanaf € 1.599,Nu tijdelijk met GRATIS schuifzitting.

Relaxfauteuil Lidia in stof Project vanaf € 1.729,-

DE BESTE MERKEN ONDER ÉÉN DAK, MET LAAGSTE PRIJSGARANTIE! CASBA Wonen en Slapen Rijneke Boulevard Zoeterwoude Hoge Rijndijk 315 T. 071 - 589 93 46 www.casba.nl

Openingstijden: ma. 13.00 tot 17.30 uur di. t/m vrij. 10.00 tot 17.30 uur do. koopavond tot 21.00 uur zaterdag 10.00 tot 17.00 uur zondag 12.00 tot 17.00 uur

De gratis e-bike wordt door Ardea Auto geschonken aan de kopers van een nieuwe Ford B-Max en C-Max uit de voorraad. Het gaat in beide gevallen om een rijk uitgeruste Titanium-uitvoering. De B-Max, met zijn handige schuifdeuren achter, kent een ‘hoge zit’ en wordt in deze uitvoering geleverd inclusief een Navigation Pack, voorruitverwarming en lichtmetalen velgen, geheel rijklaar voor 21.435,-. En met gratis e-bike! Ook de C-Max Titanium is een zeer complete auto, met ‘hoge zit’, Navigation Pack, voorruitverwarming en lichtmetalen velgen. De C-Max in deze uitvoering kost geheel rijklaar 27.445,-. Ook met gratis e-bike! Ook de andere nieuwe Ford-modellen kennen een ‘midzomer-actieprijs’. Zo rijdt u al een geheel nieuwe en zeer compleet uitgeruste EcoSport Titanium voor 21.735,-, geheel rijklaar! Verder zijn tijdens de show de Ford Ka+, de Focus Titanium Wagon, de Fiesta Trend Ultimate, Kuga Titanium en Kuga Trend Ultimate van een ‘midzomer-actieprijs’ voorzien. Deze actieprijzen zijn ‘geheel rijklaar’, dus inclusief de afleveringskosten. Meer aanbiedingen vindt u op www.ardeaauto.nl, waar ook alle occasions met garantie staan vermeld. Ook op de uitstekende gebruikte wagens geldt een zomers actie-aanbod! Kom deze dagen langs voor de deal van het jaar! De show duurt van donderdag 22 juni tot en met zondag 25 juni, want ook op deze zondag zijn alle zestien vestigingen van Ardea Auto geopend van 11.00 tot 17.00 uur.


nieuws

DE TEYLINGER

Open avond schooltuin SASSENHEIM n Een kijkje nemen

in de schooltuin van Park Rusthoff kan op woensdag 28 juni tussen 19.00 en 20.30 uur. Elke week komen daar, onder leiding van een team van altijd gemotiveerde vrijwilligers, ongeveer 140 kinderen van groep zeven van vier Sassenheimse basisscholen onder schooltijd samen om te werken aan een uniek project. De tuin ligt vlak achter Villa Rusthoff. Kortgeleden heeft het vrijwilligersteam van de schooltuin in Park Rusthoff de eerste Teylinger Vrijwilligers Prijs ontvangen.

Wethouder opent buurttuin SASSENHEIM n Wethouder Kees

van Velzen heeft gistermiddag, dinsdag 20 juni, de buurttuin aan de Kagerdreef geopend. Op initiatief van een aantal omwonenden en in samenspraak met de kinderopvang naast de tuin en met de wijkregisseur, is een stuk braakliggend grond opgeknapt en deels aangepast tot moestuin. Het gebied is verdeeld in verschillende ‘kamers’. Elke kamer heeft zijn specifieke inrichting en soort beplanting. Door gebruik van bodembedekkend materiaal en bodembedekkende heesters is het onderhoud extensief. Met behulp van een schapenhek is het gebied afgesloten en slechts toegankelijk door twee poortjes. Een deel van de tuin is gereserveerd voor buurttuin.

WOENSDAG 21 JUNI 2017

Een duik in het sport- en verenigingsleven van Teylingen n Centrum verandert in ‘s zomers festivalterrein SASSENHEIM n Vervelen was onmogelijk afgelopen zaterdag, want met de harddraverij, blaaskapellen bij de haven en het Vrijetijd festival was er genoeg te doen in het centrum. Wie in het (TOV-)treintje stapte dat door het centrum reed, kwam langs alle activiteiten in het centrum van Sassenheim. Op de warme zaterdag was de eerste stop bij de harddraverij, waar de paarden en hun pikeurs over de Teijlingerlaan raasden. Publiek genoot en hier daar klonk gejuich op als er op het winnende paard was ingezet De volgende stop was bij de oude haven, waar de muziek van de blaaskapellen vanaf vier uur klonk. Het nieuwe festival ‘Blazen aan de haven’ bezorgde het publiek op de overvolle terrassen de nodige muzikale gezelligheid. Druk was het ook bij het bezoek van Jill aan boekhandel Wagner, aan de zuidkant van het dorp. Zij deelde aan veel enthousiaste jonge fans handtekeningen uit. Het treintje was op dat moment het enige gemotoriseerde vervoer dat door het centrum reed; vanwege de drukte besloot de politie om auto’s en brommers vanaf de Hortuslaan niet meer het centrum in te laten. De laatste stop is bij het Vrijetijd festival in Park Rusthoff. De grote

Sam Beekman maakt het proefduik tijdens het festival. ‘Het was helemaal niet eng!’. | Foto: Piet van Kampen

verenigingen, zoals Ter Leede, Teylingen en TOP ontbraken, maar er zijn natuurlijk nog veel meer andere takken van sport of het verenigingsleven in Teylingen. Volleyballen, badmintonnen of diverse vechtsporten zijn voor sommigen misschien een leuk alternatief. Of misschien wel muzikant bij Adest Musica. De jonge Hugo (4) trommelde er lustig op

los maar schudde ‘nee’ toen hem gevraagd werd of hij later bij de muziek wilde. Jongelui met aanleg voor acteren kunnen bij Theatergroep Teylingen, toneelvereniging Pankras of musicalgroep Up2Stage terecht. Het duikbassin was een uitdaging voor Sam Beekman. Of hij het eng vond? ‘nee hoor, ik was niet bang’.

Hij was dan ook in goede handen van de leden van Het Onderwaterbos. Lid van Tjarda of Stichting Oud Sassenheim worden, er was keuze voor jong en senior. En dat was precies de bedoeling van organisator Welzijn Teylingen. De Fietsmaatjes konden een nieuwe vrijwilliger en een aantal gasten verwelkomen. Voor hen was de dag sowieso geslaagd.

Gemeenteraad bestormd door gasten

Anouk Daams in bestuur Jonge Socialisten

TEYLINGEN n Het project van de gemeenteraad om inwoners meer te betrekken bij het raadsgebeuren blijkt in Teylingen ongekend populair te zijn.

VOORHOUT n Anouk Daams is

vorig weekend tijdens het voorjaarscongres van de Jonge Socialisten in de PvdA (JS) gekozen in het nieuwe bestuur.

De Voorhoutse is de afgelopen jaren actief geweest als medeoprichter en secretaris van de JS-afdeling in Zeeland en heeft net haar studie aan het University College Roosevelt in Middelburg afgerond met een major in politicologie, internationaal recht en internationale betrekkingen. Nu wordt zij bestuurslid politiek & campagnes binnen het landelijk bestuur van de JS. De JS is de politieke jongerenorganisatie die verbonden is aan de PvdA voor jongeren van 12 tot en met 28 jaar. De Amsterdamse Lieke Kuiper (23) is vorig jaar voor twee jaar gekozen tot voorzitter van de JS.

11

Een record aan gasten bezocht vorige week de raadscommissie. | Tekst en foto: Nico Kuyt

Is in de omliggende gemeenten de belangstelling maar gering, zo niet in Teylingen. Er blijkt in deze gemeente duidelijk een behoefte te zijn. Vorige week kwam er zelfs een recordaantal van 37 gasten de raad bezoeken. “Het was een goede avond met veel enthousiaste gesprekken”, zo kon de griffie tevreden melden. De gasten krijgen uitleg over hoe in het Bestuurscentrum de gemeente wordt bestuurd. Zij bezoeken daarnaast een vergadering van de raadscommissie Ruimte. Iedere maand worden willekeurig inwoners voor de verheldering uitgenodigd, maar ook kunnen zij zichzelf aanmelden om de unieke ervaring te ervaren.

Open dag DVV SASSENHEIM n Speeltuinvereniging

Vroege vogels… Zaterdag 24 juni van 9 tot 11 uur

25% KORTING OP ALLES* * niet geldig op lopende aanbiedingen, Baseline, ‘vaste lage prijs’ en opruiming

MEGASTORE LEIDERDORP

DVV (Sporthoflaan) organiseert op zaterdag 24 juni een open middag van 13.30 tot 17.00 uur. De toegang is gratis. De kinderen kunnen volop genieten van de vaste speeltoestellen, zoals de grote zandbak, de kabelbaan en de hoge glijbaan. Ook is er een Rad van Avontuur met prijzen voor kinderen en ouders. De ingang van de speeltuin ligt aan de Sporthoflaan, tussen nummers 26 en 28, in Sassenheim. Meer op www. speeltuinverenigingdvv.nl.


Jalousieën of plissé en zelfs verduisterend Uw zonwering beschermd door glas Hoog Rendement beglazing met ScreenLine® is een innovatief systeem waarbij de zonwering in uw isolatieglas geïntegreerd is. Doordat vuil en wind geen vat meer hebben op uw zonwering blijft deze als nieuw gedurende de lange levensduur van ScreenLine®. Ook zeer praktisch in de keuken. Vanaf nu draagt uw zonwering bij aan de uitstraling van uw woning. Wat een voordelen: Nooit meer schoonmaken, onderhoudsvrij en esthetisch verantwoord.

korting* Nu tijdelijk 15% of op onze kunstst inatie kozijnen in comb ® met Screenline

Overtuig uzelf in onze showroom en vraag een offerte aan. *vraag naar de voorwaarden

Heerenweg 3b, 2222AM Katwijk, bedrijventerrein ‘t Heen. Telefoon (071) 408 17 71 info@rijnlandkozijnen.nl Openingstijden: di t/m vrij van 10.00 tot 17.00 uur, za van 10.00 tot 14.00 uur

www.rijnlandkozijnen.nl RAMEN | DEUREN | SCHUIFPUIEN | GEVELBEKLEDING | DAKGOTEN | DAKKAPELLEN | ZONWERING

Een nieuw plafond in 1 dag!

terwijl de meubels blijven staan

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

IK BEN OPEN OOK OP ZONDAG

Zomershow

Op woensdag 21, donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 juni.

• Schone montage in 1 dag • Voor elke interieurstijl • Zonder hakken en breken • Verlichting naar wens • De meubels kunnen blijven staan • Uit één geheel op maat gemaakt Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke en beproefde plafondsysteem. De koffie staat klaar!

Zwanenburgerdijk 279 c 1161 NL Zwanenburg 020-8204114

LEIDENISOPEN.NL

Showroom open van woensdag t/m vrijdag van 13.00-16.30 uur en zaterdag van 10.30-15.30 uur.

www.plameco.nl/zwanenburg


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 21 JUNI 2017

13

Veel clubkampioenen bij Barends Sport VOORHOUT n Het Open Club kampioenschap bij Barends Sport trok op zondag 18 juni veel judoka’s naar Voorhout. Ondanks Vaderdag waren veel leerlingen aanwezig om onderling uit te maken wie zich tot clubkampioen mocht laten kronen.

Er werd sportief gestreden, onder toeziend oog van alle familie en vrienden. De volgende judoka’s hebben een medaille gewonnen: Goud: Thijs Beckman, Tycho Klomp, Timo Vrisekoop, Giso van Zelm van Eldik, Laura Hermans, Mohammed Ahmed, Maik van den Haak, Sytze Postma, Liv Koelewijn, Tim van Steijn, Mika van der Pal, Bo Lin, Geus Harteveld, Myrthe Dekker, Calvin Kersten, Angelot Roseboom,

Bas Verwer, Marijn van Staveren, Stefan van Egmond. Zilver: Thijs van der Riet, Wiktor Tomaka, Mees de Bruin, Jente Vrisekoop, Thijs van Rooij, Madelief Post, Jaunius Paranaitis, Wout Honsbeek, Jasper Duijnhoven, Beau Keereweer, Ilkay Ciftci, Arthur Sanosian, Victor van Oostveen, Teun van der Wee, Lucas de Vries, Yannick Turk, Ryan van der Molen, Gijs Schlief, Wijnand Marks. Brons: Laurens van der Weij, Bruce Macloud, Lars Keereweer, Owen van der Bogaerdt, Walter van Gelder, Bo Smit, Kick Janssen, Daan Peters, Antonie Wempe, Arian Tomaka, Jake Zagers, Stijn Hulsebosch, Zoë Lengton, Yvo van der Poel, Cyprian Owczarek, Stefan Disseldorp, Ilker Ciftci, Jip de Groot, Klaas Hogervorst.

Jongeren beginnen later met seks, meer voorlichting over sexting REGIO n Jongeren beginnen later met seks dan in het verleden, ze vinden seks fijn en het aantal jongeren dat homoseksualiteit afkeurt is gedaald. Grensoverschrijdend gedrag blijft een punt van zorg en dat geldt ook voor sexting. Dat zijn een paar conclusies uit het derde landelijke onderzoek naar seksueel gedrag van jongeren ‘Seks onder je 25e’. Ook de GGD Hollands Midden heeft aan dat onderzoek meegewerkt.

Hoeveel jongeren versturen nu echt naaktfoto’s of -filmpjes van zichzelf? Hoe groot is het probleem van seksuele grensoverschrijding onder jongeren? Hoe goed beschermen jongeren zich tegen zwangerschap en soa tegenwoordig? En hoe staan jongeren anno 2017 tegenover homoseksualiteit? Dit zijn een aantal onderwerpen waarop jongeren van 12 tot 25 jaar bevraagd zijn tijdens het grootschalige onderzoek ‘Seks onder je 25e’. REACTIE VAN 1.000 JONGEREN

Landelijk hebben 20.500 jongeren aan het onderzoek meegedaan, in Hollands Midden waren dat 1.089 jongeren. In Hollands Midden heeft, in vergelijking met andere regio’s, een hoog percentage jongeren gereageerd op het verzoek om aan het onderzoek mee te doen. Veel uitkomsten op landelijk niveau zijn qua percentage gelijk aan de uitkomsten voor Hollands Midden. POSITIEVE ONTWIKKELINGEN

In vergelijking met de landelijke uitkomsten verschillen die van jongeren uit Hollands Midden niet veel. Jongeren hebben tussen hun achttiende en negentiende jaar voor de eerste geslachtsgemeenschap, dat was in 2012 nog rond het zeventiende jaar. Dit is een gunstige ontwikkeling, omdat ‘oudere’

De vlag kan uit voor Bo en Merel. Zij zijn geslaagd voor de havo. | Foto: MV

De vlag kan uit: geslaagd! TEYLINGEN n De spanning was vori-

ge week woensdag om te snijden in huize Vonk in Sassenheim. Oudste dochter Bo (17) dacht aan een herkansing voor wiskunde, maar kreeg tussen 11.00 en 12.00 uur toch goed nieuws. Dat had nog wel veel voeten in de aarde, vertelt vader Ronald. “Om half 12 werd er gebeld, maar toen viel de telefoon uit. Kregen we appje van de mentor dat we wel bereikbaar moesten zijn. Gelukkig belde ze terug.” Bo: “Toen hoorde ik dat

jongeren weerbaarder zijn. Dat wil zeggen ze zijn beter in staat zich te beschermen tegen soa en ongeplande zwangerschappen. Daarnaast geeft 95 procent van de jongens en 91 procent van de meisjes in Hollands Midden aan te genieten van seks. Jongeren in Hollands Midden zijn toleranter geworden naar jongens die in het openbaar met elkaar zoenen. Eén op de vijf jongens en één op de tien meisjes geeft aan dit een probleem te vinden, terwijl dit in 2012 nog de helft van de jongens en een kwart van de meisjes was. PUNTEN VAN AANDACHT

Extra aandacht en voorlichting blijven nodig voor jongeren die op jonge leeftijd hun eerste seksuele ervaringen hebben en dan minder weerbaar zijn. Ook moet er aandacht blijven voor jongeren die te maken krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Al blijkt dat in onze regio het aantal jongeren dat dit overkomt iets is gedaald. Drie procent van de jongens en bijna vijftien procent van de meisjes geeft aan dit gedrag te hebben ervaren. SEXTING

Verder is te zien dat meer jongeren aan sexting doen; het versturen van seksueel getinte beelden, filmpjes of teksten via internet of sociale media. Bijna 17 procent van de jongens en 15 procent van de meisjes hebben in het afgelopen half jaar een naaktfoto of seksfilmpje aan iemand gestuurd. Het is belangrijk dat hier aandacht voor is, want één op de vijf jongens en ruim de helft van de meisjes heeft een negatieve ervaring met sexting. Het gaat dan vaak om het delen van die beelden met derden.

ik geslaagd was.” Ronald: “Ze ging wel even door het dak hoor”. De vlag hangt uit, met de schooltas eraan natuurlijk. Gekleurde vlaggetjes wapperen in de wind. Buurmeisje Merel van Paridon komt langs. Ook zij is geslaagd voor de havo op het Rijnlands Lyceum. “Met 0,1 punt hoor. Ik dacht echt dat ik een herkansing had, maar toen werd ik gebeld dat ik geslaagd ben”, zegt ze blij. Merel gaat in het najaar starten met de

opleiding Luchtvaart in Amsterdam. “Een hele brede opleiding, je kan er alle kanten mee op. Ik hoop ooit piloot te worden.” Bo kiest voor een andere richting. Na de vakantie begint ze met Halo in Den Haag. Daarnaast wacht een nieuw avontuur: de voetbalster maakt de overstap van Ter Leede naar Ado Den Haag. Op 30 juni krijgen de meiden hun diploma, maar natuurlijk wachten ze niet tot die dag om het te vieren. “Vanavond gaan we feesten!”

ADVERTORIAL

Natuurlijke oplossing bij spierpijn en stijve gewrichten Voor een snel herstel op lichaamseigen manier Stijve spieren bij het opstaan? Spierpijn in de armen na een paar uurtjes tuinieren? Of een stijve nek of schouders na een lange werkdag? Bijna de helft van de Nederlanders heeft regelmatig tot dagelijks last van spierpijn en stijve gewrichten. Ernstig? Nee, gelukkig niet. Vervelend is het wel. Met name omdat het ons doen en laten flink kan beïnvloeden.

Wat helpt? De doorbloeding bevorderen!

Uit onderzoek blijkt dat spierpijn en stijve gewrichten vooral in de rug (58%), nek (40%) en schouders (40%) zit. Laat dit nou juist de lichaamsdelen zijn die we bij bijna iedere beweging gebruiken. En dus worden we ook iedere keer weer geconfronteerd met pijnlijke, stijve spieren en gewrichten. Als we lopen, als we fietsen, als we werken, als we het huishouden doen… continu. Wat helpt? De doorbloeding bevorderen. Hier-

door versnelt de afvoer van afvalstoffen, maar ook de aanvoer van voedingsstoffen en reparatiestoffen. En dat zorgt ervoor dat spierweefsel sneller herstelt.

en u sneller weer soepel bent. Zodat u weer kunt doen en laten wat u zelf wilt.

‘Beoordeeld met een 9,3 door gebruikers’ Hoge concentratie Arnica montana

Arnica montana (valkruid) staat al jaren bekend als krachtige, natuurlijke hulp bij het bevorderen van de doorbloeding. Atrosan Spier- en Gewrichtsgel van A.Vogel* is een makkelijk smeerbare, rap intrekkende en snel pijnstillende gel met maar liefst 50% Arnica montana. In deze hoge concentratie zorgt de Arnica voor een snelle stimulering van de lokale doorbloeding, waardoor uw lichaam krachtig ondersteund wordt om zelf aan de slag te gaan met het herstellen van de spieren

A.Vogel Atrosan Spier- en Gewrichtsgel is verkrijgbaar in een verpakking van 100 ml bij drogist, apotheek, supermarkt en gezondheidswinkels. Adviesprijs €9,99.

Meer weten?

Bel de A.Vogel gezondheidslijn 0900 - 246 46 46 of kijk op avogel.nl * Traditioneel kruidengeneesmiddel op basis van Arnica montana, lees voor gebruik de bijsluiter. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op traditioneel gebruik.


VERBOUWINGS

IS VIERT G I FE R A J E

OPRUIMING

! ST

W IE

tot en met 16 mei

zaterdag 24 juni

Duckrace

Om plaats te maken voor de verbouwing naar Budget Home nieuwe stijl, ruimen wij de komende weken een groot deel van de collectie op.

Nu tot

50%

korting op vele opruim modellen! OP=OP

doe mee en maak kans op mooie prijzen!

zondag 25 juni

Circusparade

Circo di Strada DrumTastic workout trommel maar mee! kijk voor meer info en alle activiteiten op

boulevardcruquius.nl 7 dagen open • gratis parkeren

Aan de N201 en de N205 tussen Hoofddorp en Heemstede

ELKE

ZONDAG GEOPEND!

van 12.00 tot 17.00 uur

Rijneke Boulevard Zoeterwoude Hoge Rijndijk 311 2382 AP Zoeterwoude, Tel: 071 5899346


Geslaagd!

DE TEYLINGER KTS VOORHOUT

• VMBO basisberoepsgerichte leerweg SASSENHEIM Bart Waasdorp, Jorn Paats, Julian Paauw, Tessa van Schie. VOORHOUT Anouk Roure, Bart Pols, Damian Timmer, Damian van der Plas, Luwis Kelly, Mike Hulsebosch, Mike Jansen, Ramon Scheltens, Rick Zuidhoek, Sheldon van der Lans, Stan van der Hulst, Thijs Schot, Tom Dol. WARMOND Boyd de Vogel, Mark Donkerlo, Rens van der Zwet, Rogier Worst. •VMBO kaderberoepsgerichte leerweg SASSENHEIM Daan de Prie, Danny Prange, Elfie Hoek, Jamie van der Lans, Jan Christian Stapersma, Jeffrey Boon, Jop Kniest, Montana Huijsen, Robert Tom, Tim Gordijn. VOORHOUT Dylan van Leeuwerden, Florent van Eldik, Gino van Buuren, Jasmijn Spelt, Olle Roffelsen, Paloma van Buuren. WARMOND Nick Heemskerk. •VMBO theoretische leerweg SASSENHEIM Bob van der Plas. VOORHOUT Jelle Plevier, Steffi Huyts, Tino Reeuwijk. RIJNLANDS LYCEUM SASSENHEIM

• Mavo SASSENHEIM Luuk Aartman, Rami Abdirab, Gigi van Aken, Thom van Asselt, Jorik Barteling, Tommy Bemelman, Mark de Bruijn, Kim de Bruijn, Owen Caseley, Niels Ciggaar, Anouk Dietz, Pim van Egmond, Sophie van Erdewijk, Gijs Huitenga, Berkay Karakas, IJsbrand Kooy, Zoey Kuiper, Madelief van der Lugt, Henrike de Muinck, Luca Reijn, Max Slaman, Nathalie Sokolan, Bas Sommer, Anastassija Veressinina, Belle Visser, Pieter-Bas Visser, Nienke Warmerdam, Milou van Weerdenburg, Tamara Willemse, Mila Witteman, Rik van der Zon, Floortje de Zwart. VOORHOUT Inge Braaksma, Eduard van Delft, Floyd van Dorp,Sanne van der Geer, Davy de Haas, Fleur Horstmann, Anne Hulhoven,Bas van Loon. Piet Meeuwissen,Joost Mol, Pascal de Raaf,Caressa Rincon Fraile, Lara Sari,Charlotte Schilthuizen, Lisa van der Veld, Stan Verlinden, Harrie Vogelezang, Madelon Wardenier, Levy van der Zwart. WARMOND Romy Heemskerk, Jaimy Koppers, Britt de Zwart • Havo SASSENHEIM Anouk Aartman,Bastiaan Barteling, Rosa-Lynn van den Berg, Stijn van Biezen,Leonie Blomsma,Fauve Geerlings, Simone van der Geest, Amber Giesbergen,Bas Gozeling, Guus de Groot, Charlotte Heere, Nikki van den Heuvel, , Martijn van Hulten, Nadine Janssen,Matthijs Jurg,Suzanne Kuijvenhoven,Noortje Laarman, Joeri van der Lans, Bodine van Leeuwen,Blanca van der Linden,Nadin van der Meij, Bryan Omtzigt, Merel van Paridon, Steffi Perfors, Joep Postma, Stan Postma, Mitch Rewijk, Nick Rewijk, Bloeme Rotteveel, Zenne Rotteveel, Julius Ruijgrok,Denise Sep, Vera Sjardijn, Hans Skar,Lisanne Sterk,Martijn Stroeken,Bo Vonk, Marije Vreeburg, Yoni de Vries, Lotte de Vroomen, Lars Warmerdam, Jasper Wijnekus, Jennifer Willemse, Mohammed Zamri, Zakaria Zirar, Fleur van der Zwart, Angelique Zwiers.

WOENSDAG 21 JUNI 2017

15

VOORHOUT Dennis Borst, Sjoerd van der Drift,Merel van Hameren,Rick Hogervorst,Tom Hulhoven,Lianne de Jong, Karlijn Ketz, Esmee Koeman,Bernd Landa,Saskia van Leeuwen,Marije Nederpel, Kevin van Putten, Fleur Raaijen, Britt Salfeld, Eden Shikma, Pjotr Snijders, Boyd van Steijn, Fabian Stikkelman, Robin Twigt, Suzan Voorn. WARMOND Doris van den Assem,Tom Hollander,Freek van Noort.

de

• Vwo SASSENHEIM Eva Alkemade, Sjoerd Biemond, Daniëlle van Biezen, Ilse Faber, Roxy Finger, Fenne van der Geest, Mike de Haan, Sietske Hoekstra, Femke Huijzer, Rebecca Hulshof, Sam Hundersmarck, Vince Ippel, Eline Keuning, Daniëlle Koot, Aya Lahlali, Anouk van Loenen, Valentijn Luijk, Elise van der Marel, Marc van der Meij, Anne Schenkels, Annelies Severens, Luna Steenbergen, Bas van der Tas, Sjoerd Vooijs. VOORHOUT Sam Aanhane, Jallal Abassi, Robin van Bohemen, Gijs Breedveld, Hidde Carol, Sabine van Epen, Patrick Falkner, Martijn Gorter, Maiko Huyts, Matt van Kempen, Dylan Kooi, Laura van Leeuwen, Robbert Meeuwisse, Louis van Paridon, Ines Roebroeck, Bart Rutgrink, Jesse Sanberg, Tinka Santing, Tim Tomassen, Nienke Veenstra, Ruud Verkleij, Rutger van der Wagt. WARMOND Shirley Heineman. FIORETTI COLLEGE HILLEGOM

• VMBO theoretische leerweg SASSENHEIM Melvin Prins •VMBO basisberoepsgerichte leerweg SASSENHEIM Danique Hoogenboom, Yasmine Ouazzou, Remco de Zeeuw, •VMBO kaderberoepsgerichte leerweg SASSENHEIM Kaylee Geerlings, Donna Hulshof, Silan Sahin, Ghislaine Schippers, Lisa Verbaas, Aleyna Yetim, FIORETTI COLLEGE LISSE

• Havo SASSENHEIM Lisa van Eijk, Lotte Kokshoorn, Ludmila de Bruin • Atheneum SASSENHEIM Gitte Krom, Inge de Willigen, Jesper van der Meij, Marije Faas. TEYLINGEN COLLEGE LEEUWENHORST NWH

• Mavo SASSENHEIM Jasper van den Bogaard, Wessel van Dam, Maud Hartevelt, Nikita Hartman, Luke Meijles, Daan Nelis, Julian de Ridder. VOORHOUT Marlot van Dijk, Flore Fanoy, Mees Kortekaas, Joeri van der Lans, Jasmijn Meeuwis, Eliane Nulkes, Sam van der Plas, Erik Postma, Lotte van Rijn, Dion van der Sanden,Mike van der Sanden,Ozan Tugal, Naomi Vergeer, Jeremi Versteeg, Sophie Vreeburg, Stef Witteman, Stef Zethof. • Havo SASSENHEIM Tijn van Dam, Lotte Heijnen, Alex Hoek,Mees van Leeuwen, Sophie Neuvel, Daan Pouwels, Jan Rotteveel, Sharon van Strien, Berend Verhoeven, Kim Verloop, Denell Visser VOORHOUT Luc den Boer, Marijn Brehler, Maarten Brouwer, Rodi Cornelisse, Linda Crabbendam, Fabian Fengler, Amy van der Geest, Thijs van Gils, Linda

Hennekes, Annelou Hertogh, Julian Jansze, Calvin Jongeleen, Fleur Koelewijn, Just Koolmees, Kimberly Nierse, Laura Nijman, Ryan Otte, Iris Pool, Britt Roozen, Daan Schot, Sten Turk, Wessel van Velzen, Niels Verhart, Puck Waasdorp, Jasper Weijers, Jo Zima, Lynn van der Zon. • Atheneum SASSENHEIM Ben Blokland, Lennert van Dam, Vivienne van Duijn, Erik Maatje VOORHOUT Rosanne Aartman, Roos Andriesse ,Marit de Goede, Cedric Groeneboer, Jade Haasnoot, Luca Hoek, Aron Homan, Ruben Knuppe, Rebecca Sarkis, Bart Scheel, Wouter van der Veer. • Gymnasium VOORHOUT Daphne Harteveld, Oris Heijstek, Wessel Porschen, Murielle Posthuma, Anouk van Rijn, Quinta Sistermans, Imke Stouten. RIJNLANDS LYCEUM OEGSTGEEST

• Havo SASSENHEIM Nadieh Berger, Yassine Maissa VOORHOUT Rinske Lemmers, Floor Looije WARMOND Kay Hilders, Marnix Visser

• Vwo SASSENHEIM Mandy Heijblok, Wouter de Klerk Wolters, Femke Pijpers VOORHOUT Noa Israeli, Wijnand Marks, Annelies van Swet, Luc de Vries WARMOND Milan Emanuel, Pim Krikke. TEYLINGEN COLLEGE DUINZIGT OEGSTGEEST

• VMBO theoretische leerweg SASSENHEIM Florence Beekwilder, Tommie Breugom, Chendo Cornet, Luc de Kruijs, Luke Muller, Iris Willemze, Kelly Willemze. VOORHOUT Maurits Bongenaar, Derk Delmee, Nick Faase, Imre Hartevelt, Mike van der Lans, Bart Schoordijk, Matthijs Spelt, Milan Steeneke, Ben Tol, Jim Voorn, Suzan van der Wilden. WARMOND Stephen van den Berg, Lorenzo Bito, Sem Gijsman, Femke Huizinga, Enno Korenvaar, Bob Krijt, Lorenzo Louisa, Tomas de Louw. NORTHGO COLLEGE NOORDWIJK

• Mavo SASSENHEIM Storm Wielders, VOORHOUT Rik Bahnmüller, Daniëlle Berkhout, Deroy Bes, Noa van der Boon, Junior Mens Rosado, Kelly Prins, Thom Steendam, Anouschka Verbeek

• Havo SASSENHEIM Philip Geenen, VOORHOUT Laura Bader, Esther Bredzé, Emmely Brussee, Tess da Camino Soligo, Simone van Dam, Karin van Egmond, Tarik Ftiah, Thomas van Gerven, Joëlla de Graaf, Vincent Hardenberg, Sammy Heinicke, Rhea Hugens, Stan van Kampen, Tim Krabbendam, Famke Lemmers, Annemijn van Meekeren, Imke Nijdam, Elise Opdam, Rik Pols, Frederik van Veen, Bret van Westing, Lynn van Westing, Jari Wielders WARMOND Demi van der Mey. • Vwo VOORHOUT Ruby Belfor, Anne Burggraaf, Thijs Carvalhais van der Bijl, Jippe van Daalen, Valentijn Götz, Anouk Heemskerk, Daphne Heemskerk, Florian Herrendorf, Marle van Hienen, Miquel Kemmel, Maarten Korbijn, Rick van der Luijt, Torsten Oosterholt, Karlijn van Rijk, Nick Ruijgrok, Sander Taal, Nancy Zoet WELLANTCOLLEGE OEGSTGEEST

• VMBO Theoretische Leerweg SASSENHEIM Kim Soesbergen VOORHOUT Jasmijn Zonneveld WARMOND Anouk de Haas, Daniëlle van Seggelen • VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg SASSENHEIM Manon Hoogervorst, Kiki Jansen, Iris Vlieland, Lars de Vreugd, VOORHOUT Merel Broekhof, Jesper van Ispelen, Lisa Versteeg, Tjidde van Woerden • VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg VOORHOUT Mark Borst, Dominique Caspers, Stan van Driel, Tessa de Keijzer, Robin van Went. VISSER ‘T HOOFT (KAGERSTRAAT, LEIDEN)

• Havo SASSENHEIM Thomas Demoet, Pim Leichtenberg VOORHOUT Friso Postma • Vwo SASSENHEIM Mette Boelens, Coen Huijbrechts, Femke Verdoes VOORHOUT Jaap de Graaf, Hidde Wietsma, Emile Zweistra

• Vwo/tto SASSENHEIM Merel Reitsma, Stan van Ruiten VOORHOUT Wolf Nederpel WARMOND Benthe Brouwer, Daphne van Dijk, Frederik Jukema LIMES PRAKTIJKONDERWIJS KATWIJK

• praktijkonderwijs SASSENHEIM Shukri Omar Moalim Abdullahi VOORHOUT Romy van Eck VAKCOLLEGE RIJNMOND KATWIJK

• VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg SASSENHEIM Siem van Rijn • VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg SASSENHEIM Larissa van Houten LEONARDO DA VINCI (LAMMENSCHANS, LEIDEN)

• VMBO VOORHOUT Dewi Guijt, Melissa Zonneveld WARMOND Nick van Riessen LEONARDO DA VINCI (KAGERSTRAAT LEIDEN)

• VMBO Theoretische Leerweg SASSENHEIM Michelle Arum WARMOND Corinda van der Niet • Havo VOORHOUT Elke Ammerlaan • Vwo VOORHOUT Jelle Ammerlaan, Anne van Iterson, Jochem van Iterson BONAVENTURA COLLEGE MARIËNPOELSTRAAT, LEIDEN

• Havo SASSENHEIM Joan van Leeuwen VOORHOUT Janina Compeer WARMOND Joëlle Berntzen, Zara van Iperen • Vwo VOORHOUT Merel Overbeek BONAVENTURA COLLEGE BOERHAAVELAAN, LEIDEN

• VMBO theoretische leerweg VOORHOUT Joyce Kerklaan, Tiffany Smit • VMBO basisberoepsgerichte leerweg VOORHOUT Assila Maleki


• Bij besteding van € 5,- krijgt U een • stempel. • Bij 12 stempels kunt U een handdoek • kopen voor € 2,• Bij een volle kaart ontvangt U naar keuze: • - Een handdoek t.w.v. € 5,95 • - Of 500 gram rundergehakt t.w.v. € 5,75 • Halfvolle kaarten hebben geen waarde.

C S Nieuw in Voorhout Wandel Boot Camp train alle spieren in je lijf! Start iedere maandag vanaf 19.00 uur - 20:15 uur Nijverheidsweg 12 in Voorhout voor info: 06-10946751 www.leefbewustgezond.com

POPULAIR

KLEDINGREPARATIE & STOMERIJ

M A N KE R E O H

BEN

IJ

Herenstraat 34 2215 KH - Voorhout

SPELREGELS SPELREGELS

Let op: sparen kan nog tot 1 juli. ••

Bijbesteding bestedingvan van€€5.5.-krijgt krijgtUUeen een stempel. stempel. Bij

••

Bij12 12stempels stempelskunt kuntUUeen eenhanddoek handdoek Bij kopenvoor voor€€2.2.kopen

••

Bijeen eenvolle vollekaart kaartontvangt ontvangtUUnaar naar keuze: keuze: Bij Eenhanddoek handdoektwv twv€€5.95 5.95 - -Een

Of 500 500gram gramrundergehakt rundergehakttwv twv €€ 5.75 5.75 - -Of

••

Deze actie actieloopt looptvan van11mei meit/m t/m22juli juli 2017 2017 Deze

••

Halfvollekaarten kaartenhebben hebbengeen geenwaarde. waarde. Halfvolle

STEMPELKAART STEMPELKAART 1M MEI 1 EI T/M T/M 2 2 JUL JULII 2017 2017

WWW.SLAGERIJVOORDOUW.NL WWW.SLAGERIJVOORDOUW.NL

WWW.SLAGERIJVOORDOUW.NL WWW.SLAGERIJVOORDOUW.NL

Vanaf woensdag 14 juni is hij weer verkrijgbaar:

De Hollandse Nieuwe.

Aanbieding: 5 haringen halen, 4 betalen.

STOME RIJ AKTIE

3 STUK S BRENG EN

2 BETA

LEN

Bij inlevering van deze bon.

Ritsluitingen en M.U.V. SU vernieuwingen in: broeken, DEKBE ÈDE, LEER, DD GORDIJ EN EN jassen, jurken, rokken, NEN voeringen, gordijnen & vitrage

Herenstraat 43 • 2215 KC Voorhout T: (0252) 218130 •E: info@vishandeldeklok.nl www.viswinkelonline.com Elke laatste zondag van de maand open

HERENSTRAAT 58 • 2215 KJ VOORHOUT WIJ ZIJN TELEFONISCH BEREIKBAAR OP: 06 44 02 15 36

Donderdag en zondag: Bourgondisch 3-gangenmenu € 19,00 Herenstraat 62 2215 KJ Voorhout 0252-216734 | voorhout@t-alternatief.nl

Jacques van Dijck JUWELIER - DIAMANTAIR - LEDERWAREN

HERENSTRAAT 73 2215 KG VOORHOUT T 0252 - 221818

T/m 24 juni. Boterkoek van € 4,65 voor € 3,50 Brooddag aanbieding. Dinsdag/donderdag.

Ook op zondag open! 9:00-12:00

3 broden voor € 6,25 3 Jacobs broden voor € 6.95

Oosthoutplein 1 - Voorhout - 0252-233066

Raster- en sierhekwerk

Oud Hollands gietijzeren lantaarnpalen

Buitenverlichting

Groothandel in tuindecoratie

Het voor hekwerk op maat Het juiste adres voor hekwerk Het juiste adres voor hekwerkop opmaat maat Onze sterke kant en standaard hekwerken Wij hekwerken. produceren in eigen werkplaats met de en standaard standaard hekwerken meest moderne machines waardoor het betaalbaar blijft en ook voor het standaard rasterwerk Specialist in elektrisch bediende poorten Specialist in bediende poorten. Specialist in elektrisch elektrisch draaien bediende wij onze hand nietpoorten om. Kortom betaalba-

Van der Zwart Hekwerken Al meer dan 30 jaar leveren de gebroeders Johan en Willem v. d. Zwart met hun vakkundig personeel kwaliteits hekwerk in deze regio en ver daar buiten. En niet alleen aan aannemers en hoveniers maar ook rechtstreeks aan de particulieren.

re kwaliteit en uiteraard ook alles op het gebied

Meer dan jaar levering van van hekautomatisering op nieuwe en bestaande OOK RASTERWERK MeerSTERK dan 30 30IN jaar levering van hekken met onze eigen elektriciens. topkwaliteit. topkwaliteit. DIVERSE AFMETINGEN KLEIN EN GROOT. Showroom: Willem van der Zwart: Site: Onderhoud en reparatie alle merken Drechsberg 1, Meer dan 30 06 53 73 62 13 www.vanderzwart-hekwerken.nl jaar levering van topkwaliteit Onderhoud en reparatie alle merken 2215 SE Voorhout Johan vanhekmotoren. der Zwart: Mail: Onderhoud en06 -reparatie alle merken hekmotoren. Tel. 0252-211479 53 29hekmotoren. 83 99 electrahek@gmail.com Offertes altijd altijdvrijblijvend. vrijblijvend Offertes


nieuws

DE TEYLINGER

bo

radio tv internet

WOENSDAG 21 JUNI 2017

17

Te land, ter zee en in de Lee tijdens Kaagweek

de omroep van de bollenstreek! WARMOND n Tijdens de Warmon-

Kuifje Als ik in de studio een rondleiding geef, dan meld ik altijd trots dat Bo 140 vrijwilligers heeft. Toch kunnen we niet altijd en overal bij zijn. Dat klinkt behoorlijk tegenstrijdig. De meeste vrijwilligers zien radio als een hobby en maken het liefst op een vaste dag, op een vaste tijd, in een warme studio hun programma. Niks mis mee, maar we komen daarmee wel Kuifjes te kort. Zaterdag mocht ik weer eens Kuifje zijn. Waar? Bij een wielerwedstrijd voor vrouwen met start en finish op de Noordwijkse Boulevard. Er waren in totaal zeven mensen van Bo actief. Ik mocht live verslag doen bij start en finish. Voordat de koers van start ging, waren fotografe Monique Velzeboer en Marianne Vos op de Boulevard. Velzeboer heeft een prachtige fototentoonstelling op de Boulevard en een van de sporters die te zien is, is Marianne Vos. Velzeboer direct geïnterviewd en dat levert met haar altijd een leuk gesprek op. Marianne Vos stond er naast, dus ik ging direct naar haar door. Geroutineerd, maar op een leuke niet-voetballersmanier gaf ze prima antwoorden. Als Kuifje had ik toch maar mooi een van de belangrijkste sportvrouwen van Nederland gesproken. En ik ben een echte Kuifje, dus geen selfie met Marianne Vos. Dan de wedstrijd. De finish is het belangrijkste. Je moet een goede positie zien te vinden. Microfoon in de ene hand, deelnemerslijst in de andere hand. Vlak voor de finish springt mijn cameraman van de motor. Mooi, die is ook klaar voor de finish. Twee Kuifjes van Bo in de aanslag. Publiek is er klaar voor. Speaker op scherp en daar komt een peloton vrouwen op ons afgestormd. Met mijn derde oor luister ik naar de speaker. Met mijn derde oog kijk ik op de deelnemerslijst. En daar is de finish. Gelukkig een wielrenster net voor het peloton en ik kan nog melden wie het is! Dan weer een belangrijk moment. De winnares zoeken voor een interview. Samen met camera-Kuifje zetten we stevig de pas er in en daar staat ze, half verscholen achter een ploegleiderswagen. Ik vuur mijn vragen af gewapend met twee microfoons. Zo ben ik live op de radio en wordt het opgenomen voor tv, Kuifje gaat crossmediaal. Het is gelukt. We pakken nog even de prijsuitreiking mee en dan zit het avontuur er op. Kuifje en de losgeslagen wielrensters, het boek is uit. Wat was het weer heerlijk om te doen. Live verslaggeving op de radio, mooier werk bestaat er niet. Kuifje keert tevreden huiswaarts. Bent u nou net als ik knap, intelligent, rap van de tongriem, avontuurlijk ingesteld, onverschrokken en vlijmscherp op de moeilijke momenten? Word Kuifje bij Bo! Ard Zandbergen Hoofdredacteur Bo ard@bollenstreekomroep.nl

der Kaagweek, van donderdag 22 juni tot en met zondag 25 juni, wordt er weer volop feest gevierd. De afsluiter is natuurlijk weer Warmond gaat Vreemd. De opening van de kermis is op donderdag om 15.00 uur. Om 18.30 uur kunnen kinderen gratis poffertjes eten. Om 20.30 uur is officiële opening van de Kaagweek, gevolgd door een optreden van Q music the Party. Verder zijn er optredens the Undercoverband (vrijdag om 22.00 uur), Cover the Cage (zaterdag om 21.00 uur) en op zondag om 21.00 uur Warmond gaat Vreemd. Op vrijdag 23 juni is om 23.00 uur het vuurwerk.

AFGESLOTEN FEESTTERREIN

Door afspraken met de gemeente en horeca is dit jaar het feestterrein twee avonden uitgebreider. Op vrijdag en zaterdag is het feestterrein vanaf 17.00 uur tot 1.00 uur worden uitgebreid met de Burgemeester Ketelaarstraat en de Dorpsstraat, van het Park Groot Leerust tot de Baan. Dit is een afgesloten terrein, waar het is toegestaan om met een drankje tussen de Saloon en de feesttent in het park te lopen. BOSLOOP

Tijdens de Kaagweek staat op zaterdag 24 juni onder andere de Kaagweek Bosloop op het programma. Om 9.30 uur kan de jeugd zich inschrijven aan het begin van de

Beatrixlaan. De loop voor de jeugd begint om 10.00 uur. Om 11.00 uur begint de loop voor de 5 en 10 kilometer. De prijsuitreiking is aansluitend na de loop. BIER PROEVEN

Op zaterdag is vanaf 14.00 uur ook de braderie in de Dorpsstraat. De Warmondse Proeverij begint om 15.00 uur in park Groot Leerust. Er staat dit jaar opnieuw een kraam van de Julianabrouwerij. Sinds 2014 is kleine brouwerij in de Julianastraat actief. Het is echt Warmonds product; de hopsoort is speciaal verbouwd door Warmonder Marco van Noort en het logo en etiket zijn ontworpen door Nicoline Heemskerk. De brouwers hebben zes verschillende soorten bier om te proeven. ONTBIJT EN IN DE LEE

Op zondagochtend is het ontbijt in Park Groot Leerust, dat begint om 9.00 uur. Om 14.00 uur is Te Land, ter Zee en in de Lee. Om 15.00 uur begint de dansworkshop. Het beste Kaagweekteam ontvangt om 17.00 uur hun prijs. De Zwingo begint om 19.00 uur. De droge Kaagweek wordt om 21.00 uur afgesloten met een optreden van Warmond gaat Vreemd. PROGRAMMA

Er zijn nog veel meer activiteiten tijdens de Kaagweek. Voor meer informatie en het complete programma, kijk op www.vwf-warmond.nl.

Deelnemers krijgen instructies voor het maken van een noodstop op glad wegdek. | Tekst en foto: Remco Out

Rijtest voor jonge automobilisten REGIO n Jonge rijbewijsbezitters konden zaterdag 17 juni hun rijvaardigheid testen bij The DriveXperience, ook wel Praktijkdag voor Jonge Autorijders. De dag werd georganiseerd door de gemeentes Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijkerhout.

The DriveXperience wordt door heel Nederland gehouden en wordt in deze regio gesubsidieerd door het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland. De praktijkdag bestond uit drie verschillende onderdelen. De spectaculairste was wel de Track Xperience, waarbij de deelnemer een onverwachte noodstop op een glad stuk weg moest maken. De Hillegomse wethouder Anne de Jong mocht voor de groep als eerst een noodstop uitproberen en dat ging niet helemaal goed. “Het was voor mij ook weer even

wennen hoe het zat met je remweg als je een bepaalde snelheid rijdt. Ik vergiste mij en tikte de pion vol om, waarvoor ik eigenlijk stil had moeten staan”, gaf De Jong toe. De tweede module was de Road Xperience, waarbij drie deelnemers onder begeleiding van een coach de weg op gaan. De laatste module was de Xperience Xchange. Bij dit onderdeel was er een groepsdiscussie over de onderwerpen afleiding, alcohol en drugs. Al meerdere jaren wordt deze DriveXperience gratis aan de jongeren aangeboden. Het bereiken van de jongeren is volgens de organisator Jaap van Steenbergen een hele opgave. “Daarom is besloten om iedereen in de leeftijdscategorie met een rijbewijs een persoonlijke brief vanuit de gemeente te sturen.” Dat heeft geholpen, want de dag zat met 37 bestuurders bijna vol.

Zonnige Avondvierdaagse VOORHOUT

n Vanaf het Raadhuisplein klinkt vrijdag 16 juni de muziek van St. Cecilia. Kinderen houden hun bosje bloemen stevig vast. Nog even en ze hebben de Avondvierdaagse weer volbracht!

Aan belangstelling geen gebrek voor het wandelevenement, georganiseerd door de Oranje Vereniging Voorhout. Vanaf de eerste avond, op dinsdag 13 juni, lopen heel veel kinderen en hun ouders mee. Het weer is goed en dat geeft de wandelaars een extra zetje voor de 5 of 10 kilometer. Na de finish, net als de start op het parkeerterrein van het sportpark Elsgeest, is er een bekertje limonade om de dorst te lessen.

Na vier avonden wandelen poseren met de verdiende medaille. | Foto: pr.

De laatste avond is extra bijzonder. Met de muziek voorop, leggen ze laatste meters af. Een lach op het gezicht, dikke knuffels van opa’s en oma’s na de finish. Daar krijgen de deelnemers ook een mooie herinnering aan vier dagen wandelen: de gouden medaille!

Vroege vogels… Zaterdag 24 juni van 9 tot 11 uur

25% KORTING OP ALLES* * niet geldig op lopende aanbiedingen, Baseline, ‘vaste lage prijs’ en opruiming

MEGASTORE LEIDERDORP


Fuggedaboutit en John de Leeuw Favoriet Barbert wint op de Teijlingerlaan Favoriet Barbert w winnen in Sassenheim Vijftiende editie van Harddraverij in Sassenheim

De kortebaan van Sassenheim is gewonnen door Barbert en pikeur John de Leeuw. Tussen de regenbuitjes door was het paard te snel voor de verrassende finalist Wyard Beuckenswyk.

Fuggedaboutit en pikeur John de Leeuw hebben zaterdag de kortebaan in Sas‘Klaarmaken, op uw plaatsen, één, twee, senheim gewonnen. In de finaleover wondede drie, af’ klinkt het zaterdagmiddag Teijlingerlaan. Hetde jaarlijkse spektakel van combinatie van verrassende nieuwde kortebaan harddraverij is weerBrouwer. neergekomer Gently Boko en Danny streken. De muziek klinkt en er wordt even Casanova (Micha en Viva’sin voor half twee ingezetBrouwer) bij het wedkantoor de Westerstraat. Dan gaat de race van start. Limburgia (Manon Pools) eindigden Het gesnuif klinkt op als de paarden hun op de respectievelijk derde en vierde maximale snelheid behalen. Bij het plaats. Het was gezellig druk aan de Teijlingerlaan. Niet alleen stond er veel publiek langs de kortebaan, ook het blaaskapellenfestival ‘Blazen aan de Haven’ en het Vrijetijdsfestival trokken veel belangstellenden. Het werd daardoor een echt midzomerfestijn. Overtuigend Het publiek zag voor de tweede keer op de middag hoe Fuggedaboutit de verrasKindertoto sende finalist klopte. In de derde omloop

Vijftiende editie van Hardd

De kortebaan van Sassenheim is gewon- afre uit. de vraag. “Ik mag uiteraard niet meedoen, prijzen nen door Barbert en pikeur John de hap want ik heb voorkennis. Maar een tip geven Tussen de regenbuitjes door was wer veertiende editie is, met 19.000 euro mag ik wel”, knipoogt hij naar zijn vriend. DeLeeuw. het paard te snel voor verrassende weer geslaagd, zegtde Henri Stol, voor-fi- het Groenewegen heeft vooral na de wedstrijd omzet, nalist Wyard Beuckenswyk. van de Harddraverijvereniging. “Oneen belangrijke taak: onderdeel van de pro- zitter dat het weer niet echt meezat, was er is dat er bij het winnende paard een danksKindertoto Jacwas Spekman zietvan het Stal allemaal gebeuren. Met Jac S de troef de Groningers ook cedure Finale publiek. Zeker aan het einde afgenomen. zijn in het gras en de scorekaart in de dopingtest Vanveel de NDR kreeg de organisatie van dezijn In de fiwordt nale had Fuggedaboutit weinig wel weer al stoel te sterk geweest voor Gently Boko. de middag stond Teijlingerlaan hand volgt hij de race nauwgezet. De inwo- Dat blijkt aan het einde Barbert te zijn. Het van ‘Klaarmaken, op uwdeplaatsen, één, vol. twee, han harddraverij woorden problemen met Boko. De ruin Devan merrie kreeg via een paard merken als bestuur dat delovende harddraverij was vooraf al Gently getipt als winnaar en Wedrie, ner Nieuwekerk aanbijloting den IJsselechter heeft inaf’ klinkt hetwederom zaterdagmiddag over de ner elkTeijlingerlaan. jaar meer leven. Mensen zetten het diegene die tip terzijn harte hebben genogezet op vier Barbert, Tamburini, Het jaarlijkse spektakel van won die overtuigend ritten, maar maakte voor de gaat entourage en organisatie. Met geze nieuwe kanspaarden; en greep deze met beide hun agenda houden hun derde zastaan naast de door baan.na In de de fi- inde Cohanden Swagerman Zero Option Lane. Spekkortebaan isde weer neergenogjuichend even spannend een omzetenharddraverij van 22.120 euro werd deze Co S aan. en In de halve finale bleef ze in men,het in juni vrij. Weklinkt zijn erg blij dat het man is aanwezig op uitnodiging van een nale verslaat hij Wyard Beuckenswyk, waar terdag streken. De muziek en er wordt even man bijnaingezet de recordomzet van 2010 drie vriend, ritten uit deGroenewegen. greep van de Die legendaritweede startPegram een onstuimige galoppade Lindsey op de sulky zit. Zij aanslaat!” goede dhr. is de pikeur vooreditie half twee bij het wedkantoor in goe eerder voor de verrassendeDe uitschadienstdoende moet inin actie geëvenaard. Dan gaat de race van start. dien te maken. Kampioenspikeur Leeuw de Westerstraat. sche Viva’s dierenarts Limburgiaenwaarna de koeind-zorgde andere men als er iets is met de paarden. Op wie hij keling men gesnuif klinkt opkindertoto als de paarden liet van zichde echter nietfavoriet, van de Tamburini. wijs brengen HetAan de bekende dedenhun dit jaar strijd opnieuw Fuggedaboutit wachtte. heeft ingezet? De dierenarts moet lachen om Tegen zessen reikt burgemeester Breuer de hee maximale snelheid behalen. Bij het afremmen na de finish, verdwijnt vaak een hap zand in de schoenen van de toeschouwers. Zij kunnen er om lachen, het hoort bij het spektakel.

Fuggedaboutit had overtuigend de finale gehaald via Felipe A, Burney Boshoeve, Gently Boko en Casanova. De laatste leek op snelheid de betere, maar vergooide in de tweede en derde rit zijn kansen met een galoppade. Hierdoor bleef een finale van de gebroeders Brouwer uit. Desondanks was het een ongekende prestatie van deze twee nog jonge pikeurs, waarvan Micha als zeventienjarige leerling achter Casanova zijn debuut op de kortebaan maakte.

en stuurde favoriet Fuggedaboutit in de kamprit overtuigend naar de bloemen. In de troostfinale had Casanova geen mededogen met Viva’s Limburgia, die in 2008 en 2012 had gezegevierd op de Teijlingerlaan. De pupil uit de stal van Caroline Aalbers zag het startkanon in twee ritten nauwelijks dichterbij komen. Desondanks had de veertienjarige Viva’s Limburgia lieten zien dat er nog altijd rekening met hem gehouden moet worden.

26 kinderen mee. Er waren vier goede voorspellers, dus er werd weer geloot om de prijzen. De uitslag is: 1. Jesse van Kesteren uit Sassenheim; Gijs Hijkoop uit Lisse; 3. Lare de Sa Ribeiro da Silva uit Doetinchem en 4. Bas Hilgersom uit Voorschoten. Zij krijgen hun prijs thuis opgestuurd.

Kindertoto

Bij de kindertoto hebben 45 kinderen hun formulier ingeleverd. Acht kinderen zetten in op paard nr. 1, de latere winnaar. Onder deze acht zijn de vier waardebonnen van Hema verloot. De winnaars zijn Rosalie Batenburg, Viggo van de Oudenalder, Gijs Hijkoop en Roos. De bonnen krijgen zij thuisbezorgd.

Bij de kindertoto hebben 45 kinderen hun formulier ingeleverd. Acht kinderen zetten in op paard nr. 1, de latere winnaar. Onder deze acht zijn de vier waardebonnen van Hema verloot. De winnaars zijn Rosalie Batenburg, Viggo van de Oudenalder, Gijs Hijkoop en Roos. De bonnen krijgen zij thuisbezorgd.

KELTO Slaapk Wasbeekerlaan 24C Sassenheim 0252-222555 www.skicentrumsassenheim.nl

Rusthofflaan 28 - Sassenheim info@grafika.nl www.grafika.nl

Narcissenlaan 10 Sassenheim www.rutgrinkhoveniers.nl info@rutgrinkhoveniers.nl

2000m² Slaapplezier

KELTO Slaapkamercentrum Wasbeekerlaan 2000m² Slaapplezier voor jong en24C oud!

Gieterij 30 Sassenheim Noordwijkerhout 0252-222555 www.kelto.nl KELTO wenst u een www.skicentrumsassenheim.nl info@kelto.nl

RAAMDECORA KELTO wenst u een

Stichting

• GORDIjNEN

• INbETwEENs Harddraverij Sassenheim • hOuTEN jAlOEzIEëN

CARESSE 4600 Complete boxspring bestaande uit: • een gestoffeerd hoofdbord 2 elektrisch verstelbare boxsprings met uniek ’pull-back’ systeem (terugloopsysteem), voor een ideale, ergonomische verstelling en zitpositie • 2 thermisch geharde pocketveer matrassen met 7 comfort zones • 2 voetstoppers • matras-toppers van hoogwaardig comfortschuim • 2 elektrische motoren met bediening.

• plIssés 160 x 200 cm van € 2850,- voor € 1995,-* De harddraverij 2016 is al weer voor de 15e keer een groot succes geweest. Stichting Harddraverij Sassenheim kijkt dan ook terug • DuOshADEs op een mooi evenement. Dit had echter niet kunnen plaatsvinden zonder al onze sponsors. Daarom alle sponsors: BEDANKT! www.kelto.nl info@kelto.nl 0252-341111 • ROlGORDIjNEN Gieterij 30, 2211 XK NOORDWIJKERHOUT Ook sponsor of ‘vriend van’ worden? kijk op www.harddraverijsassenheim.nl voor meer informatie. 120 x 200 cm van € 2395,- voor € 1495,-* 180 x 200 cm van € 2995,- voor € 2095,-* 180 x 210 cm van € 3135,- voor € 2195,-*

Vlakke uitvoering vanaf € 1295,-

*Prijs incl. bezorging en montage in onze ruime regio.

HOTEL SASSENHEIM-LEIDEN

Wasbeekerlaan 24C Sassenheim 0252-222555 www.skicentrumsassenheim.nl

Rusthofflaan 28 - Sassenheim info@grafika.nl www.grafika.nl

Al 80 jaar uw vakspecialist.

KELTO Slaap KELTO Slaapkamercentrum 2000m²HOTEL Slaapplezie SA CARESSE 4600

2000m²Complete Slaapplezier voor jong en oud! boxspring bestaande uit: • een gestoffeerd

Gieterijmet 30 uniek Noordwijkerhout boxsprings ’pull-back’ systeem (terugloopsy www.kelto.nl ergonomische verstelling en zitpositie • 2 thermisch g KELTO wenst u een info@kelto.nl comfort zones • 2 voetstoppers • matras-toppers van elektrische motoren met bediening.

KELTO wenst u een

hERENsTRAAT 36 VOORhOuT • TElEfOON: 0252 - 211 779 • www.VANKEsT

x 200 cm van en€ oktober 2850,-2016 voor Prijzen en actie 160 zijn geldig in september


Madame Curiestraat 34 Sassenheim www.herruer.nl gww@herruer.nl

Molenstraat 15 - Sassenheim www.kiebertbouwbedrijf.nl info@kiebertbouwbedrijf.nl

draverij in Sassenheim

Industriekade 10 - Sassenheim www.gebrbisschops.nl info@gebrbisschops.nl

Hoofdstraat 179 • 2171 BB Sassenheim Tel. 0252 - 224477 www.melmanlingerie.nl

Vijftiende editie van Harddraverij in Sassenheim

wint op de Teijlingerlaan Favoriet Barbert wint op de Teijlingerlaan

emmen na de finish, verdwijnt vaak een p zand in de schoenen van de toeschours. Zij kunnen er om lachen, het hoort bij spektakel.

Spekman ziet het allemaal gebeuren. Met n stoel in het gras en de scorekaart in de nd volgt hij de race nauwgezet. De inwovan Nieuwekerk aan den IJssel heeft inet op vier paarden; Barbert, Tamburini, Swagerman en Zero Option Lane. Spekn is aanwezig op uitnodiging van een ede vriend, dhr. Groenewegen. Die is de nstdoende dierenarts en moet in actie kon als er iets is met de paarden. Op wie hij eft ingezet? De dierenarts moet lachen om

De kortebaan van meedoen, Sassenheimprijzen is gewonuit. de vraag. “Ik mag uiteraard niet afremmen na de finish, verdwijnt vaak een nen doorMaar Barbert pikeur John de hap zand in de schoenen van de toeschouwant ik heb voorkennis. een tipengeven Leeuw. Tussen dezijn regenbuitjes door was wers. veertiende editie met 19.000 euro het hoort bij mag ik wel”, knipoogt hij naar vriend. De Zijis, kunnen er om lachen, tena snel de verrassende fi- geslaagd, omzet, weer zegt Henri Stol, voorGroenewegen het heeftpaard vooral devoor wedstrijd het spektakel. nalist Beuckenswyk. een belangrijke taak: Wyard onderdeel van de pro- zitter van de Harddraverijvereniging. “Onniet echt meezat, was er gebeuren. Met cedure is dat er bij het winnende paard een danks dat het weer Jac Spekman ziet het allemaal wel weer veel zijn publiek. dopingtest wordt afgenomen. stoelZeker in hetaan grashet eneinde de scorekaart in de middaghand stond de Teijlingerlaan vol. Dat blijkt aan het einde Barbert te zijn. Het van volgt hij de race nauwgezet. De inwo‘Klaarmaken, op uw plaatsen, één,detwee, bestuur dat de harddraverij paard was vooraf en We merken van Nieuwekerk aan den IJssel heeft indrie,alaf’getipt klinktals hetwinnaar zaterdagmiddag over de alsner elk jaar van meer gaat Mensen zetten het diegene die die tip ter harte Het hebben geno- spektakel gezetleven. op vier paarden; Barbert, Tamburini, Teijlingerlaan. jaarlijkse in hun agendaCo en Swagerman houden hunen deZero derde za- Lane. Spekmen, staan juichend naast deharddraverij baan. In de fiOption de kortebaan is weer neergein juni man vrij. We zijn erg blij het nale verslaat hij WyardDe Beuckenswyk, waar is aanwezig op dat uitnodiging van een streken. muziek klinkt en er terdag wordt even aanslaat!”in goede vriend, dhr. Groenewegen. Die is de pikeur Lindseyvoor Pegram op de sulky bij zit.het Zijwedkantoor half twee ingezet zorgde eerder de voor de verrassende uitschaWesterstraat. Dan gaat de race van start. dienstdoende dierenarts en moet in actie kokeling van deHet andere favoriet, gesnuif klinktTamburini. op als de paarden hun men als er iets is met de paarden. Op wie hij Tegen zessen reikt burgemeester de Bij het heeft ingezet? De dierenarts moet lachen om maximale snelheidBreuer behalen.

de vraag. “Ik mag uiteraard niet meedoen, want ik heb voorkennis. Maar een tip geven mag ik wel”, knipoogt hij naar zijn vriend. Groenewegen heeft vooral na de wedstrijd een belangrijke taak: onderdeel van de procedure is dat er bij het winnende paard een dopingtest wordt afgenomen. Dat blijkt aan het einde Barbert te zijn. Het paard was vooraf al getipt als winnaar en diegene die die tip ter harte hebben genomen, staan juichend naast de baan. In de finale verslaat hij Wyard Beuckenswyk, waar pikeur Lindsey Pegram op de sulky zit. Zij zorgde eerder voor de verrassende uitschakeling van de andere favoriet, Tamburini. Tegen zessen reikt burgemeester Breuer de

prijze

De ve omze zitter danks wel w van d We m elk jaa in hu terdag aansla

Kindertoto Bij de kindertoto hebben 45 kinderen hun formulier ingeleverd. Acht kinderen zetten in op paard nr. 1, de latere winnaar. Onder deze acht zijn de vier waardebonnen van Hema verloot. De winnaars zijn Rosalie Batenburg, Viggo van de Oudenalder, Gijs Hijkoop en Roos. De bonnen krijgen zij thuisbezorgd.

kamercentrum voor jong en oud! Rusthofflaan 28 - Sassenheim info@grafika.nl www.grafika.nl

AT I E

KELTO Slaapkamercentrum 2000m² Slaapplezier voor jong en oud! Narcissenlaan 10

KELTO Slaapkamercentrum

Narcissenlaan 10 24C 2000m² Slaapplezier voor jong en oud! Wasbeekerlaan Sassenheim Sassenheim Gieterij 30 Noordwijkerhout Rusthofflaan 28 - Sassenheim www.rutgrinkhoveniers.nl 0252-222555 www.kelto.nl info@grafika.nl KELTO wenst u een info@rutgrinkhoveniers.nl www.skicentrumsassenheim.nl info@kelto.nl www.grafika.nl

KELTO wenst u een

20Stichting % KOR TING

Harddraverij Sassenheim

Sassenheim www.rutgrinkhoveniers.nl info@rutgrinkhoveniers.nl

KELT

2000m²

KELTO wenst u

K

Stichting

Harddraverij Sassenheim

CARESSE 4600

Complete boxspring bestaande uit: • een gestoffeerd hoofdbord 2 elektrisch verstelbare boxsprings met uniek ’pull-back’ systeem (terugloopsysteem), voor een ideale, ergonomische verstelling en zitpositie • 2 thermisch geharde pocketveer matrassen met 7 comfort zones • 2 voetstoppers • matras-toppers van hoogwaardig comfortschuim • 2 elektrische motoren met bediening.

CARESSE 4600

Complete boxspring be boxsprings met uniek ’p ergonomische verstellin comfort zones • 2 voet elektrische motoren me

160 x 200 cm van € 2850,- voor € 1995,-* 160 x 200 cm va De harddraverij 2016 is al weer voor de 15e keer een groot succes geweest. Stichting Harddraverij Sassenheim kijkt De harddraverij dan ook terug2016 is al weer voor de 15e keer een groot succes geweest. Stichting Harddraveri op een mooi evenement. Dit had echter niet kunnen plaatsvinden zonder al onze sponsors. Daarom alle sponsors: op BEDANKT! een mooi evenement. Dit had echter niet kunnen plaatsvinden zonder al onze sponsors. Daar 120 x 200 cm van € 2395,- voor € 1495,-* 180 x 200 cm van € 2995,- voor € 2095,-* 180 x 210 cm van € 3135,- voor € 2195,-*

120 x 200 cm van € 23 180 x 200 cm van € 29 180 x 210 cm van € 31

Vlakke uitvoering vanaf € 1295,-

www.kelto.nl info@kelto.nl 0252-341111 Gieterij 30, 2211 XK NOORDWIJKERHOUT

www Giete

Ook sponsor of ‘vriend van’ worden? kijk op www.harddraverijsassenheim.nl voor meer Ook sponsor of ‘vriend van’ worden? kijk op www.harddraverijsassenhei informatie.

pkamercentrum er voor jong en oud! ASSENHEIM-LEIDEN

d hoofdbord 2 elektrisch verstelbare ysteem), voor een ideale, Jan van Brabantweg 3 - 2171 HC Sassenheim geharde pocketveer matrassen met 7 0252-258007 - www.grandcafegraafjan.nl n hoogwaardig comfortschuim • 2

€ 1995,-*

*Prijs incl. bezorging en montage in onze ruime regio.

CARESSE 4600 HOTEL SASSENHEIM-LEIDEN

Complete boxspring bestaande uit: • een gestoffeerd hoofdbord 2 elektrisch verstelbare www.dezwartschoonmaak.nl boxsprings met uniek ’pull-back’ systeem (terugloopsysteem), voor een ideale, ergonomische verstelling en zitpositie • 2 thermisch geharde pocketveer matrassen met 7 www.thatslease.nl comfort zones • 2 voetstoppers • matras-toppers van hoogwaardig comfortschuim • 2 elektrische motoren met bediening.

TERENsChIlDERs.Nl

160 x 200 cm van € 2850,- voor

€ 1995,-*

C

C b e c e

1


Hillegoms

Muziekfeest Presentatie

Erik Hulzebosch Voorverkoop €10 za 24 juni €15

Jan Smit O'g3ne • Gebroeders ko mannen van oranje • Alex

michel van rijswijk • Martijn stam • HIMONOS

popkoor hillegom • symphoenix • balletschool Martha de Rijk # Hmuziekfeest |

Tickets en info:

www.hillegomsmuziekfeest.nl


DE TEYLINGER

Verhalenkaravaan

WOENSDAG 21 JUNI 2017

21

Het is géén shantykoor, maar een show- en amusementskoor, benadrukken de leden van Zeemanskoor Overal. De zangers, waarvan velen met een marineachtergrond, zingen repertoire dat reikt van Het kleine café aan de haven tot aan Rosanne.

‘We zingen net zo gemakkelijk Nick & Simon’ Ze deinen mee met hun noten, de mannen van Zeemanskoor Overal uit Sassenheim. Twintig zangers, begeleid door drie accordeonisten, drie gitaristen, een drummer en een percussionist. Hun zangboek telt inmiddels ruim 110 nummers, variërend van traditionele zeemansliederen als Ketelbinkie en De Zuiderzeeballade en nostalgische liedjes als We’ll meet again tot aan recentere hits als Droomland en Ik hou van Holland. Het koor heeft een breed repertoire, beaamt secretaris Gerard Mens. ‘Natuurlijk spelen we veel liederen die iets mee water, varen of de marine te maken hebben, maar ook oude, gevoelige nummers en liedjes met een knipoog.’ Voorzitter Henny Langenberg knikt: ‘We zijn veel meer dan alleen een shantykoor, we zingen net zo gemakkelijk Frans Bauer en Nick & Simon. Ook spelen we liedjes uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog en medleys uit Indonesië en Zuid-Afrika. Niet voor niets noemen we ons het Show en Amusementskoor uit de Kust-, Duin- en Bollenstreek.’ MARINEJONGENS

Het koor werd in 2003 opgericht door oudpersoneel van Koninklijke Marine, Marine Luchtvaart Dienst en het Korps Mariniers. Gerard: ‘Daar zitten er hier veel van in de buurt, vanwege Marinevliegkamp Valkenburg en het Marine Elektronisch Optisch Bedrijf in Oegstgeest. Marinejongens gaan met hun 55ste met pensioen, die gaan dan niet achter de geraniums zitten. Daarnaast zitten er in het koor ook burgers in die de marine een warm hart toedragen. Inmiddels hebben we leden uit de hele Bollenstreek.’ Gerard heeft geen marineverleden, Henny heeft er zijn dienstplicht vervuld. De laatste

zag een oproep voor een accordeonist en heeft zich vervolgens aangemeld. Gerard raakte geïnteresseerd toen hij het koor in 2009 zag optreden op het plein voor de Dorpskerk in Sassenheim. ‘Ik vroeg of ik lid kon worden, maar dat ging niet zomaar… Ik mocht vijf weken met de repetitie meedoen, in week zes viel de beslissing. Ik had het gevoel dat ik een keuring kreeg voor de militaire dienst!’ MATROOS TWEEDE KLAS

Het repertoire is niet de enige link met de marine. Zo voert de naam terug op het hoornsignaal Overal: dit wordt ‘s ochtends om zeven uur geblazen ten teken dat men moet opstaan. Ook uiterlijk is de relatie duidelijk: de leden dragen allemaal een wit overhemd met epauletten en een nestel: een handgeknoopt koord. ‘Onze muzikaal leider Henk Brinks heeft een gouden exemplaar, wij een blauwe’, vertelt Gerard. Van de marine kregen ze de doos epauletten van een matroos Tweede Klasse. Jaap Vooijs, erelid van het koor, zorgde voor nette overhemden waar het embleem op werd gestikt. Gerard: ‘Jaap is kleermaker geweest op paleis Soestdijk!’ Henny: ‘Hij verzorgde ook de kleding van - toen nog - kroonprins WillemAlexander.’ Ook qua omgangsvormen zijn de koorleden échte marinemannen. ‘Ze houden van duidelijkheid. Ik stuur elke week een mailtje rond met notulen. Als ik die niet op tijd verzend, dan krijg ik mensen aan de lijn’, grinnikt Gerard. ‘Maar we hebben het wel gezellig onderling hoor. Het koor heeft echt een sociale functie: de leden hebben veel

FLUISTERKAARTEN VOOR DE VERHALENKARAVAAN FLUISTERKAARTEN VOOR Teylingen. Moderne dorpen midden in de wereld DE VERHALENKARAVAAN

FLUISTERKAARTEN VOOR DE VERHALENKARAVAAN

Teylingen. Moderne dorpen midden in de wereld

voor elkaar over. Mensen die zelf niet met de auto kunnen, worden door andere koorleden opgehaald. De leden worden langzamerhand wel wat ouder, dan krijg je dat. Maar iedereen Teylingen. Moderne dorpen midden in de wereld vindt het leuk. Eigenlijk willen ze het liefst allemaal vooraan staan en solo’s zingen.’ In het Sassenheimse activiteitencentrum de Ankerplaats had Overal jarenlang een eigen oefenruimte. Toen het gebouw werd gesloopt, vonden ze onderdak bij Postduivenvereniging De Blauwband aan de Vijfmeiweg. Sinds 2011 kunnen ze in hun clubgebouw terecht voor de repetities. OPTREDENS

Regelmatig verzorgt het koor optredens. Soms lokaal, zoals bij de harddraverij of in een zorgcentrum, soms elders in het land. ‘Per jaar zijn dat er tegen de dertig. Dat regelen we allemaal zelf, ook de boekingen. We vragen altijd een bedrag: We hebben veel spullen: al die instrumenten, maar ook een podium, een geluidsinstallatie en een autocue. Dat moet wel betaald allemaal’, aldus Henny.

Het koor trad deze maand al op in Sassenheim, Voorhout en Den Haag. Deze week staan ze twee keer in Den Helder: op de Veteranendag en bij Sail. Een eerder optreden in de marinestad zullen ze niet snel vergeten. ‘We stonden in het voorprogramma van de Marinierskapel en speelden bij het binnenkomen van de veteranen. Ook mochten we de dag afsluiten. Heel bijzonder’, vertelt Henny. Het optreden dat ze het meest zal bijblijven, was bij de uitvaart van een van de koorleden. ‘We zongen passende nummers, zoals Amazing Grace, Sailing Home en We’ll meet again. En A sailors farewell: dat begint met een mondharmonicasolo en zwelt steeds verder aan. Het was heel indrukwekkend, hoorden we later. Het was muisstil.’ Enkele malen per jaar zingt het koor in een verzorgingshuis. ‘Dat doen we via het programma Koren Zingen voor Ouderen, van Fonds 1818’, vertelt Gerard. ‘Verder hebben we een aantal vertrouwde adressen: zo staan we in Schiedam soms wel zes keer per jaar. Het publiek gaat je dan echt kennen. Een man die altijd kwam kijken, heeft na zijn overlijden zijn collectie boeken over de zee aan ons nagelaten. Daarbij vroeg hij ons zijn as te verstrooien in zeemanssfeer. Daar hebben we voor gezorgd. Dat is toch bijzonder?’ Burgemeester Carla Breuer: ‘Geregeld kom ik Zeemanskoor Overal tegen bij optredens. Met hun muziek weten ze feilloos een sfeer neer te zetten die past bij de gelegenheid. Het is geweldig om te zien hoe zowel koorleden als publiek genieten van een optreden. Je merkt écht dat het iets losmaakt.’


Een echte Volkswagen voor zo weinig?

Het kan gewoon. Met private lease. ke Tijdelij actie UP=UP

Move Up!

Take Up!

Volkswagen Take up! 5- deurs, 1.0 44kW/60pk 5 versnellingen, handgeschakeld Private Lease

€ 169 per maand wittebrug.nl/up

Radiovoorbereiding, incl. 2 luidsprekers Airbag voor bestuurder en bijrijder Bandencontrole (Tire Leak Indicator) Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening en klapsleutel Ruitbediening vóór elektrisch SOFIX-voorbereiding Bumpers in carrosseriekleur Stuurbekrachtiging elektromechanisch Dagrijverlichting led Hoofd- en zijairbag bestuurder + bijrijder

Noordwijk De Hooge Krocht 109 (071) 406 36 00

Voorschoten Hofweg 39 (071) 579 47 94

Den Haag (Forepark) Donau 120 (070) 342 92 22

Alles als bij de Take up! …plus o.a. Radio ‘Composition Phone’ Smartphone integratie ‘maps + more dock’ Boordcomputer Plus Buitenspiegelbehuizing en deurgrepen in carrosseriekleur Regensensor Automatische koplampschakeling met ‘Coming home’ en ‘Leaving home’-functie Noodremsysteem voor stadsverkeer (City Emergency Braking)

Den Haag (Kerketuinen) Kerketuinenweg 36 (070) 308 20 00

De Lier Leehove 49 (0174) 525 650

www.wittebrug.nl info@wittebrug.nl

Volkswagen Move up! 5- deurs, 1.0 44kW/60pk 5 versnellingen, handgeschakeld Private Lease

€ 189 per maand wittebrug.nl/up

Totaalprijs is inclusief btw, bpm, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage en leges. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Getoonde afbeeldingen kunnen meeruitvoeringen bevatten. Genoemde private lease aanbieding is op basis van een looptijd van 48 maanden met een jaarkilometrage van 10.000 km (andere looptijden en vrije kilometers per jaar op aanvraag) , met een eigen bijdrage van € 500,- per gebeurtenis, houderschapsbelasting voor provincie Zuid-Holland en zonder vervangend vervoer. Brandstofverbruik: gemiddeld 4,1 L/100 km, CO2-uitstoot: 96 g/km.

o

burg | acvanegmond.nl VW Golf V

2.0 16V FSI GTI Automaat 2007

Showroom Langevaart 1a | 2231 GA Rijnsburg T (071) 402 29 11 | acvanegmond.nl !

AR!

-201

A 20 J

7

HET Het PRENTENKABINET Prentenkabinet

JUBILEUMENU GASTRONOMIQUE 2=1

NU € 29,75 P.P. JUBILEUM T/M 19 FEBRUARICHEFS VANAF 19.30 uur (max 6 cv)

vanaf

€ 85,00

SURPRISE MENU 3 GANGEN SURPRISEMENU 2=12=1 NU € 20,00 P.P.

Kloksteeg 25, LEIDEN (t.o. Pieterskerk) 071-5126666  Persoonlijk MENU WWW.HEERLIJKMENU.NL (Elke dag open)  Deskundig

Amuse, brood en boerenboter *** 7 GANGEN SURPRISEMENU (Dieetwensen geen probleem)

per dag

0252-211849 www.gdol.nl

Web & Des ign de Groens ector

KROKUSDAGEN 20 FEBRUARI T/M 10 MAART: voor

 Betaalbaar  Op maat

www.florawebsite.nl

TE HUUR: 6 persoons bestelbussen

1997

AUTOBEDRIJF

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

KUNSTGEBIT

. *** BR € 37,50 p.p. i.p.v. 75,00 p.p. DUS 2=1. E F 28 *** /M

Reserveren onder vermelding T voor het Chefs 7 gangen menu! menu is geldig t/m 30 juni, voor maximaal FLYERDitACTIE: 3 GANGEN UIT DE GEHELE 6 personen en bij mooi weer op ons parkterras!

KAART € 25,00 P.P. OP RESERVERING!! Kloksteeg 25, LEIDEN (t.o. Pieterskerk) 071-5126666 | info@prentenkabinet.nl Plein 18, WASSENAAR (t.o. de dorps Kerk) Parkeren: http://stadsparkeerplan.com 070-7789655 WWW.BRASSERIEHETREGTHUYS.NL

(Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur, maandag gesloten) WWW.PRENTENKABINET.NL

Tandenwinkel

Reparaties klaar terwijl u wacht.

Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen

Tel:

071 - 361 11 45

www.tandenwinkel.com

Zomer-, Winter- en All-Season Banden Inruil van uw gebruikte banden en velgen mogelijk* Pletterij 35

2211 JT Noordwijkerhout Onderhoud | APK | Schadeherstel 085 877 23 87 *mits in goede staat

info@ www.

automodena.nl


N O S A E S MID

DO VR ZA ZO

22 23 24 25 juni

D N E K E E SHOWW juni

juni juni

Ford B-Max Titanium - 100 pk

Navigation Pack, metaallak, ‘hoge zit’, handige schuifdeuren, voorruitverwarming, l.m. velgen

RIJKLAAR ACTIEPRIJS INCL. E-BIKE:

E-bike Qwic Trend - FN7 Lite

€ 21.435,-

25 km/u - 110 km

SHOWVOORDEEL € 3.750,-

en GRATIS E-Bike

Tot € 3.750,- voordeel

(m/v) ion Pack, metaallak, ‘hoge zit’, handige schuifdeuren, voorruitverwarming, l.m. velgen Bij aankoop van een B-Max of C-Max uit voorraad

Ford C-Max

T.W.V. € 1.599,- of € 799,contante korting

Titanium - 125 pk

Navigation Pack, metaallak, ‘hoge zit’, voorruitverwarming, privacy glass, l.m. velgen

RIJKLAAR ACTIEPRIJS INCL. E-BIKE:

€ 27.445,-

SHOWVOORDEEL € 3.250,-

0 - 17:00 UUR! 25 JUNI EXTRA KOOPZONDAG OPEN VAN 11:0 Ford Ecosport Titanium - 125 pk

Navigation Pack, metaallak, ‘hoge zit’, l.m. velgen

RIJKLAAR ACTIEPRIJS:

€ 21.735,-

SHOWVOORDEEL € 4.000,-

ING OPLOPEND TOT € 800,-” “ALLÉÉN TIJDENS DE SHOW! EXTRA KORT

*

Ford Focus

Ford Ka+

1.0 Ecoboost Titanium Wagon

Ultimate - 85pk

Navigation pack, metaallak, dakreling

Airco, SYNC smartphone koppeling

RIJKLAAR ACTIEPRIJS:

€ 24.995,-

RIJKLAAR ACTIEPRIJS:

€ 12.995,-

SHOWVOORDEEL € 3.440,-

SHOWVOORDEEL € 1.600,PRIVÉLEASE v.a. € 239,-

Ford Fiesta

Ford Kuga

Titanium Ecoboost - 120 pk

Navigation Pack, voorruitverwarming, automatisch inparkeren, handsfree achterklep

Style Ultimate

Navigation pack, metaallak, l.m. velgen

RIJKLAAR ACTIEPRIJS:

RIJKLAAR ACTIEPRIJS:

SHOWVOORDEEL € 3.400,-

SHOWVOORDEEL € 4.000,-

€ 30.445,-

€ 14.995,k van € 22.595,Automaat actie: Titanium - 100p eel voor € 18.995,- € 3.600,- voord

IVÉLEASE AANBIEDINGEN

E PR PROFITEER NU! VAN ONZE EXTRA SCHERP Kijk voor adresgegevens en openingstijden op www.ardeaauto.nl

Bel voor meer informatie: Haarlem - 023 553 1666 | Hoofddorp - 023 568 3200 Lisse - 0252 466 900 | Noordwijk - 071 364 1010 Prijzen zijn in euro en incl. BTW/BPM, verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Extra showkorting geldt alleen tijdens showperiode op geselecteerde modellen uit voorraad. Niet i.c.m. E-bike aanbieding. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaardspecificaties. Actiemodellen zijn voorzien van kenteken. De Fiesta heeft een kenteken uit 2016. Privelease aanbieding o.b.v. 60 mnd/10.000 km/jaar. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 4,4-6,2; CO2 gr/km: van 99-143. *Genoemde prijzen zijn exclusief eventuele niet genoemde fabrieksopties.


HUIS

METERKAST

ENERGIE

ZONNE

ALARM

INSTALLATIE

KEURINGEN

BEHEER

PANELEN

INSTALLATIES

BINNEN

BUITEN

CAMERA

VERLICHTING

VERLICHTING

BEVEILIGING

KRACHT DOMOTICA

STROOM INSTALLATIES

VERLICHTINGS

NETWERK

NETWERK

TELE

TOEGANGS

PLAN

BEKABELING

CERTIFICERING

COMMUNICATIE

CONTROLE

ELEKTROTECHNIEK? GEWOON GOED!

Ter Laak Installatiebedrijf biedt al meer dan 50 jaar kwaliteit en service van hoog niveau. Ons bedrijf werkt in opdracht van particulieren, bedrijven en aannemers. Ervaren, kundig, klantvriendelijk, veilig en vertrouwd. Dat noemen wij ‘gewoon goed’. Bij Ter Laak Elektrotechniek zijn particulieren en bedrijven van harte welkom voor deskundig advies en vakkundige installatie van: • Elektra (groepenkast, bedrading, schakelaars, contact dozen, etc.) • Binnen- en buitenverlichting • Inbraakbeveiliging van woning of bedrijfspand (bewegingsmelders, camera’s, alarminstallaties, etc.) • Brandbeveiliging (o.a. rookmelders, koolmonoxidemelders) • Domotica (huisinstallaties, op afstand te bedienen) • Installatie zonnepanelen of airco • Toegangssystemen (intercom tot elektrische hekken/garagedeuren)

24/7 SERVICE

Leg uw vragen of wensen aan ons voor. Wij denken graag met u mee. Bij storingen of calamiteiten zijn wij 24/7 bereikbaar.

Vragen? Advies? Bel 0252 37 09 10 GIETERIJ 8 | NOORDWIJKERHOUT


DE TEYLINGER

week in beeld

WOENSDAG 21 JUNI 2017

25

Derde van Nederland SASSENHEIM n De korfballers van TOP D1 zijn op zaterdag 17 juni derde van Nederland geworden. Het brons werd gewonnen door in de kleine finale thuisclub Heerenveen te verslaan met 10-9. Een doelpunt in de laatste minuut bezorgde de Sassenheimse jeugdploeg te overwinning. Eerder won TOP in de poulefase al ruim van KZ (10-1) en SKF (11-2). In beslissingdwedstrijd tegen CSL werd helaas verloren (9-11). De Friese ploeg won even later de finale en mag zich kampioen van Nederland noemen.

Badmintonnen op Vrijetijd festival SASSENHEIM n Badmintonclub BC Dynamo Sassem presenteerde zich

tijdens het ‘Vrije Tijd Festival’ op zaterdag 17 juni in het park Rusthoff. Mede door het mooie weer was het gezellig druk en erg veel aanloop vanuit het dorp. “Onze vereniging heeft wel 60 stempel uitgedeeld en stonden er vanaf 11.30 uur doorlopend kinderen met de stempelkaart klaar voor de oefening die ze bij ons moesten uitvoeren,” vertelt Camilla MacMillan-Hughes. Een volle stempelkaart was goed voor een ijsje. BC Dynamo verzorgt op vrijdag 8 september gratis introductielessen in sporthal De Wasbeek. Aanmelden via peter.vandervoort@kpnplanet.nl.

n Kindergemeenteraad kiest voor ouderen, vluchtelingen en dieren TEYLINGEN n Dertig leerlingen debatteerden op donderdag 15 juni in de kindergemeenteraad over vier projecten van verenigingen en organisaties. Er was in totaal 2.000 euro beschikbaar voor de projecten.

De deelnemende schoolklassen uit Voorhout waren de groepen 8 van de Antonius, Achtbaan (twee klassen), Andreas, Emmaus (groep 7/8) en de Regenboog. De klassen zijn de afgelopen twee weken begeleid door raadsleden en wethouders van de gemeente Teylingen. Ze hebben een gastles gehad op school en alle leerlingen hebben geoefend met debatteren in de raadzaal, de zogenaamde kindercommissies. Aan het eind van de kindercommissies hebben de kinderen zelf gekozen welke vijf kinderen hun klas het beste kunnen vertegenwoordigen. Met dit schoolproject wil de gemeenteraad de kinderen laten ervaren hoe de lokale democratie werkt.

Leerlingen van de Antonius, Achtbaan, Andreas, Emmaus en de Regenboog vormden samen de kindergemeenteraad. | Foto: pr.

De kindergemeenteraad besteedde het meeste geld aan een dagje uit voor de ouderen van de Bolero. Zij krijgen 1.200 euro. Daarnaast werd er 500 euro gereserveerd voor Happy Painter, waar schilderworkshops voor Syrische kinderen worden georganiseerd. De resterende 300 euro gaat naar een nieuw watersysteem voor Kinderboerderij de Klaprooshof in Voorhout. Hoewel er ook kinderraadsleden een pleidooi hielden voor geld voor St. Cecilia, bleek bij de stemming dat er onvoldoende steun was om geld te geven aan het vierde project: muziekinstrumenten in de klas.

Brons voor Mara WARMOND n Mara

Vergeer, lid Warmondse IJsclub en RTV Bollenstreek, is op zaterdag 10 juni in Amersfoort bij het Nederlands Kampioenschap Jeugdwielrennen derde geworden in haar categorie; meisjes die dit kalenderjaar 9 jaar worden. Elena van der Veken en Jinthe Nijboer, uit het oosten en zuiden van het land, reden naar de eerste en tweede plaats. Rens Vergeer, de oudere broer van Mara, was al vroeg in de ochtend aan de start verschenen bij de jongens van 12 jaar. Hij finishte als 32ste.

Genoeg uitdaging bij Scojesa scouts SASSENHEIM n Ook scoutinggroep Scojesa was op zaterdag bij het Vrijetijd festival te vin-

den. De kinderen konden een broodje bakken of voor een stempel een marshmallow roosteren. Ook een bouwwerk maken van bamboestokken en elastiek trok de aandacht. Maar de grootste uitdaging was toch om in een grote waterbal te stappen en dan lekker in het water rond te spetteren. Dit was toch voor sommige kinderen erg spannend. Na vragen als “Word je dan niet nat?” of “kKnnen ze mij zachtjes in het water rollen?” gingen er zeker 100 kinderen de uitdaging aan. Voor Scojesa een erg geslaagde dag. Meer op www.scojesa.nl.


PARTICULIEREN

HO E R A ! E E N N I E U W E D I E R E N ARTS!

OPGELET!

Mijn Dierenkliniek Hillegom De beste zorg voor uw huisdier!

+ UITGEBREIDE SERVICE + MODERNE FACILITEITEN + EERLIJKE DIERGENEESKUNDE + GEEN POESPAS

Uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. U kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd.

12eejuds R ggeeooppenndi ! end!

• • • • • •

UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KATWIJK VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KATWIJK SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOORDWIJK RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOORDWIJKERHOUT THE READSHOP, in de Hoftuin, RIJNSBURG BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OEGSTGEEST

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLEVEREN TOT DONDERDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna)

€ 15,- WELKOMSTKORTING!

B R O U W E R

T R A V E L

@mijndkl

Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp

}

€ 15.00

Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

@mijndierenkliniek T A X I

De Zilk Sassenheim Voorhout

Naam: ............................................................................................................................................................………………………

Vennipperhof 3 (Pr. Marijkestr.) | 2181 RT | HILLEGOM | Tel. 0252 - 830 345 @mijndierenkliniek

Noordwijk hout Noordwijker

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!)

Uw huisdier en u zijn van harte welkom! Schrijf u in als klant en beleef onze service. Als welkomstcadeau ontvangt u in juni €15,- korting op uw eerste consult! Tot ziens bij Mijn Dierenkliniek Hillegom!

www.mijndierenkliniek.nl

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

TE HUUR • TE KOOP • GEVRAAGD AANGEBODEN • GEZOCHT • GEVONDEN

B R O U W E R

4-DAAGSE REIS VERTREK 15 AUGUSTUS 2017 E 395,BOEKEN OP: WWW.BROUWERTRAVEL.NL

WWW.BROUWERTRAVEL.NL | VOLG ONS OOK OP FACEBOOK

B R O U W E R

T O U R S


VERBOUWINGSOPRUIMING Nu tot

50%

KORTING

op vele banken, bedden, stoelen, accessoires, etc.

OP=OP

DE BESTE MERKEN ONDER ÉÉN DAK, MET LAAGSTE PRIJSGARANTIE! CASBA Wonen en Slapen

Openingstijden: ma. 13.00 tot 17.30 uur di. t/m vrij. 10.00 tot 17.30 uur do. koopavond tot 21.00 uur zaterdag 10.00 tot 17.00 uur zondag 12.00 tot 17.00 uur

Rijneke Boulevard Zoeterwoude Hoge Rijndijk 315 T. 071 - 589 93 46 www.casba.nl

MoMar

2,95 bak (8 kilo) e 9,50 5per kilo Malta aardappelen € 5,50 Zoete grote Holl. kersen 1 kilovanvanaf e 4,95 Jonge tuinbonen

2 kilo e

Tegen inlevering van deze bon:

VOOR € Malse sperziebonen (draadloos)

Firma P.P. en en G. G. Visser Visser Firma

Aardappelen, groenten&&fruit fruit Aardappelen, groenten

4,50

e 1,95 1 kilo e 3,50

gram Alleen 500 geldig op vrijdag 4 juni op de markt in Voorhout

Matrasreiniging en meer....

Vishandel

Ze zijn er weer

Hollandse nieuwe haring Lekker slapen op uw eigen schone matras?

MoMar Matrasreiniging verwijdert professioneel stof en huisstofmijtuitwerpselen uit uw matrassen, zodat u weer op een hygiënisch schoon en fris matras kunt slapen.

Ook voor het reinigen van vloerbedekking, vloerkleden en trapstoffering, of het schrobben van een hard stenen vloer.

D. van der Plas

3 voor €

6,00 3 gebakken schollen € 4,50 3 Lekkerbekken € 6,00

Afspraak maken of meer informatie? Bel, app of e-mail:

MoMar Matrasreiniging

Noordwijkerhout • 0624672011 info@momar.nl • www.momar-matrasreiniging.nl MAXIMODE: SALE, 1 stuk 30%, 2 stuks 40%, 3 of meer 50% korting, m.u.v. onze nieuwe hoogzomer collectie. Tel. 071-4018833, website: maximodekatwijk.nl, FB. Te koop gevraagd: Klassiekers en oldtimers, achterstallig onderhoud geen bezwaar. Inl.: 06- 30216509 Tuinman, stratenmaker voor al uw tuinwerkzaamheden, gratis prijsopgave, tel: 06- 57200505. Aangeboden: straatmaker, Leiderdorp, voor al uw straatwerk, terras ophogen + oprit, plaatsen van schuttingen, vrijbl. pr. opgaaf, tel: 06- 29481555.

POSTZEGEL- EN MUNTENVERZAMELINGEN TE KOOP GEVRAAGD. Tel: 070-3388427 of 06-51118436.

PAARDENBOX TE HUUR OP UNIEKE LOCATIE! NW-hout, 15 min. loopfstand van duinen strand. 1 box te huur op privé terrein voor een merrie of ruin. Eigen zadelkast, toilet, keuken met warm water, afspuitplek en weiland. €260,- per maand incl. hooi, stro, binnen- en buiten zetten en 3x per dag voeren. Bel: 06-13507433

Walraad Timmer en onderhoudsbedrijf: van deurkruk tot dakkapel, voor al uw timmer en onderhoudswerkzaamheden in en rond het huis. Tevens plaatsen en/of leveren van uw keuken en badkamer. Bel voor vrijblijvende offerte: 071-5897250

Tuinliefhebber gezocht 1 à 2 halve dagen per week onderhoud aan grote tuin. Info via tuinierhill@gmail.com/06-50644130

Alles vers van het mes

2 jaar oude kaas Heerlijke romige Belegen Kaas

500 gram -

€ 5,98

1 kilo -

€ 8,00

Brood van toen donker of zonnepit gemaakt zonder toevoegingen van E-nummers normaal € 2,20 nu € 1,75 per stuk of 3 voor € 5,00

!

WOEPIE VAN HET STOEPIE Kwarkbroodje met stukjes chocolade of kaneel vers gebakken op de markt 4 voor € 2,50 !!! Op vertoon van deze advertentie 10 mini kaiserbroodjes GRATIS!

Beter wachten op de trein, dan wachten op een nier. Irritant hè, wachten?! Een nierpatiënt wacht ook. Tot z’n bloed is gespoeld, tot er een donornier is, of… tot het te laat is.

Ga naar nierstichting.nl

Maximaal 1 bon per kopende klant Volg ons ook via Facebook: Marktbakker Richard Bakker alleen geldig op de vrijdagsmarkt in Voorhout


De Hyundai i30 Wagon.

Al vanaf

Geeft je de ruimte.

21.995

Ben jij klaar om verrast te worden? De Hyundai i30 Wagon met een uniek design dat wordt versterkt door onmiskenbare Hyundai details. De geavanceerde veiligheidstechnologieën geven een gevoel van geborgenheid. En het beste: deze zijn altijd standaard, wat uniek is in zijn klasse. De Hyundai i30 geeft je de ruimte. Kom hem snel bewonderen in de showroom! De nieuwe Hyundai i30 Wagon. O.a. leverbaar met: • Navigatiesysteem met gratis kaartupdates* • Apple Carplay • Autonomous Emergency Braking (AEB) • Draadloos opladen (smartphone) • Blinde Hoek Detectie Ontdek meer op dijksman.hyundai.nl Dijksman Katwijk Lageweg 21, Katwijk, tel. 071 - 409 0050

€ 3.500

OPEL ASTRA ST

OPEL CORSA

20X 5 drs 105 PK Online Edition Incl. Edition+ Pakket, Navi 900, metallic lak en reservewiel.

10X 150 PK Online Edition Incl. Edition+ Pakket, Navi 900, metallic lak en reservewiel.

35X 5 drs 90 PK 1.0 Turbo Edition Incl. Edition+ Pakket, metallic lak en reservewiel.

RIJKLAAR VAN

RIJKLAAR VAN

RIJKLAAR VAN

48 UUR ACTIEPRIJS

48 UUR ACTIEPRIJS

48 UUR ACTIEPRIJS

€ 19.135 € 15.635 KORTING

KORTING

€ 840

Wilt u echt scherp zakendoen, dan heeft u 48 uur de tijd. € 3.500

€ 4.430

€ 28.150 € 24.495 KORTING

€ 25.550 € 21.990

KORTING TOT

OPEL ASTRA

€ 4.430

KORTING

KORTING

KORTING

€ 3.655

€ 3.560

Gecombineerd brandstofverbruik: 3,7 - 5,5 (l/100 km) / 29,4 - 18,2 (km/l); CO2 - emissie: 96 - 129 (g/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. *Gratis navigatiekaartupdates alleen op Hyundai-/LG-fabrieksnavigatiesystemen en alleen i.c.m. onderhoud bij uw Hyundai Erkend Reparateur. Zie voor kosten en voorwaarden www.hyundai.nl of vraag ernaar in de showroom. Druk-en zetfouten voorbehouden. De Hyundai 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking is alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een Erkend Hyundai Dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn per 01-01-2017 beschreven in het service & garantieboekje.

OPEL KARL

OPEL MERIVA BLITZ

OPEL MOKKA X

14X 5 drs 75 PK 1.0 Edition Incl. metallic lak en reservewiel.

18X 120 PK BlitZ, incl. BlitZ Pakket, navigatiepakket, metallic lak en reservewiel.

18X 140 PK 1.4 Turbo Online Edition, incl. metallic lak, navigatiepakket en reservewiel.

RIJKLAAR VAN

RIJKLAAR VAN

RIJKLAAR VAN

48 UUR ACTIEPRIJS

48 UUR ACTIEPRIJS

48 UUR ACTIEPRIJS

€ 13.335 € 12.495 opel.motorhuis.nl

€ 26.425 € 21.995

Mis dit unieke voordeel niet en bezoek onze showroom!

€ 28.995 € 25.495

Alphen aan den Rijn: Curieweg 9, Tel. 0172 - 460 960 Delfgauw: Exportweg 3, Tel. 015 - 251 7230 Den Haag Binckhorst: Binckhorstlaan 125, Tel. 070 - 381 0381 Den Haag Kerketuinen: Kerketuinenweg 70, Tel. 070 - 309 8980 Gouda: Keerkring 3, Tel. 0182 - 683 939

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liters/100 km 7,5-3,1; km/liter 13,3-32,3; CO2 gr/km 174-82.

Alléén op 23 en 24 juni bieden wij tot € 4.430 korting op een nieuwe Opel uit voorraad.

Haarlem: Grijpensteinweg 10, Tel. 023 - 528 1550 Heemskerk: Rijksstraatweg 30, Tel. 0251 - 229 162 Hoofddorp: Sonderholm 164, Tel. 023 – 55 42 920 Leiden: Vondellaan 80, Tel. 071 - 535 1800 Nijmegen: Nieuwe Dukenburgseweg 9, Tel. 024 - 350 3000

Alleen servicecenter: Katwijk: Lageweg 22, Tel. 071 - 402 9203 Scheveningen: Westduinweg 156 - 158, Tel. 070 - 354 2991 Velserbroek: Zeilmakerstraat 15, Tel. 023 - 517 3120

Genoemde prijzen zijn geheel rijklaar en voorzien van opties zoals erbij vermeld. Acties zijn alléén geldig op vrijdag 23 en zaterdag 24 juni 2017 bij Motorhuis. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaard specificaties, drukfouten voorbehouden. Kijk voor de actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl.


service

DE TEYLINGER

Woensdag 21 t/m 28 juni SASSENHEIM

SASSENHEIM

n De laatste bijeenkomst van dit seizoen van Café Over-Leven is op zondagmiddag 2 juli, in de bibliotheek (Kerklaan 42). Het programma start om 14.30 uur. De toegang is gratis.

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Gezinsviering m.m.v. kinderkoor Vivo, voorganger: L. Spiegeler

VOORHOUT

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Woord & Communieviering m.m.v. jongerenkoor Barth-Westenwind, voorganger: L. Belt Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg WARMOND

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur: Woord en Communieviering met het Matthiaskoor, voorganger: Bertijn Prins Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. R. Steenstra (Leiden) Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ds. W.F. van Rijn

29

Op verhaal komen in Rouw- en Verliescafé

Kerkdiensten

Protestantse Gemeente: - Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur; voorganger: Ds. H.R. Betting - Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur; voorganger: Ds. T. Moll Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. S. Pos

WOENSDAG 21 JUNI 2017

Meesterkok Jean-Jacques Menanteau geeft uitleg aan de leerlingen. | Foto: pr.

Culinaire afsluiting van ROC Mondriaan op de KTS VOORHOUT n Neem de tijd voor ko-

ken, alleen dan komen smaken tot hun recht. Afgelopen donderdag moest dat meer dan ooit. Vier MBO 2 studenten van het ROC Mondriaan bereiden hun afsluitende diner op de KTS voor. Onder de gasten hun ouders, familie en begeleidende docenten. De studenten zijn vorig jaar afgestudeerd aan de KTS, maar hebben het vervolgjaar op het MBO doorgebracht in de vertrouwde omgeving van hun ‘oude’ school. Een team van KTS-docenten en ROC Mondri-

De bijeenkomsten van het Café Over-Leven zijn bedoeld voor iedereen met een rouw- of verlieservaring, die steun wil vinden in een vertrouwde en ontspannen omgeving. Deze bijeenkomst staat niet in het teken van een vooraf bepaald thema, maar er is volop ruimte voor het delen van verhalen. Verhalen over verlies, rouw, gemis en verlangen. Over wat van waarde is en nooit verloren mag gaan in een periode van verlies. Verhalen die gaan

over gebeurtenissen die de ziel geraakt hebben en je leven hebben veranderd of waar men erg over teleurgesteld is. Over de essentie van het leven. Elk verhaal heeft zijn betekenis. Het verhaal is er en het mag verteld worden. Soms moet het ook verteld worden en doet het goed om het te delen want delen van een verhaal kan helend werken. In de eigen omgeving is het soms moeilijk om er de gelegenheid voor te vinden, omdat mensen niet altijd een luisterend oor hebben. Het is bijzonder om te ervaren hoeveel (h) erkenning deze verhalen bij de andere bezoekers oproept. Na de zomer gaat het Rouw- en Verliescafé in de zelfde vorm door. Meer op www.welzijnteylingen.nl.

aan docenten verzorgden het onderwijs onder leiding van teamleider Arjan Houwaart. De leerlingen volgden een praktisch ingericht programma met daarnaast een stage in een erkend leerbedrijf.

Rafaelbijeenkomst over ‘Tekens van Liefde’

Voor de culinaire afsluiting is alles zelfgemaakt. Docent Martijn Barteling heeft veel vertrouwen in het eindresultaat. “Het was een hele enthousiaste groep waarmee het leuk werken is. Niet alleen nu, maar het hele jaar al.” Voor volgend schooljaar hebben zich inmiddels vijftien leerlingen aangemeld.

VOORHOUT n De Rafaëlgroep Voor-

hout organiseert op woensdag 28 juni de bijeenkomst ‘Tekens van Liefde’ voor mensen die in hun naaste omgeving een dierbare verloren hebben. Pastor M. Claassens leidt de bijeenkomst in de Roef (Herenstraat 47). De start is om

14.30 uur, inloop vanaf 14.15 uur. Voor vragen, neem contact op met Leny van Beek: 0252-216382 of Greet Hoek: 0252-216363. Of mail naar rafaelgroepvoorhout@gmail.com. Bezoekers die geen vervoer hebben, kunnen dat via deze contactpersonen alsnog regelen.

Geslaagde crowdfunding

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zaterdag 19.00 uur, jeugdavond, zondag 10.00 uur, eredienst o.l.v. Armand Lefeu, 19.00 uur geen dienst.

SASSENHEIM

n Het was spannend, maar de financiering voor de jubileumvoorstelling van musicalgroep Up2Stage is gehaald. Op de laatste dag van de campagne is het streefbedrag bereikt. Er is in totaal 5.147,25 euro opgehaald. Het geld wordt gebruikt voor bepaalde onderdelen van de musical, zoals een liedtekst, een decorstuk of een kledingstuk. Dit jaar bestaat Up2Stage

Medische diensten Avond-, nacht-en weekenddiensten.

tien jaar. Ter promotie en ondersteuning van de crowdfundingactie heeft de cast op 5 mei en 17 juni alvast een voorproefje gegeven van de musical waar fantasie centraal staat. Op zaterdag 25 en zondag 26 november vindt de voorstelling ‘Enigami’ plaats in de theaterzaal van het Rijnlands Lyceum Sassenheim.

Huisarts

Voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren (avond, nacht, weekend, erkende feestdagen) kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek, tel. 0252240212. Gevestigd aan de Rijnsburgerweg 4b te Voorhout. Tandarts Sassenheim/Voorhout: Via www.tandartswaarnemingbollenstreek.nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. Warmond: Via telefoonnummer 071-3011738 verneemt men welke tandarts waarneemt. Spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur. Apotheek Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek. Maandag t/m vrijdag 17.00-23.00 uur, en weekend en feestdagen 8.00-23.00 uur: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. 0252-240216. Dagelijks 23.00-8.00 uur: Dienstapotheek De Nachtwacht (LUMC), Albinusdreef 2, Leiden, tel. 071-5665019.

Gezondheidswinkel VitaCura Hoofdstraat 206 Sassenheim T. 0252-211 518

De optredens tijdens het Vrijetijd festival, afgelopen zaterdag in het april, waren ook meteen de afluister van de crowdfundingcampagne. | Foto: pr.

COLOFON Oplage 15.000 Verschijnt iedere woensdag Uitgave van:

Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 2220 CB Katwijk T (071) 402 29 01 Hoofdredactie:

Teuntje van Delft M 06 12746478 t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl

Verslaggevers:

Nico Kuyt Mandy van Leeuwen Esther Luijk Piet van Kampen Peter Schipper Willem Krol Inleveren kopij:

De deadline voor het insturen van kopij is iedere maandag voor 12.00 uur. Insturen kan naar redactie@deteylinger.nl Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie

Redactie:

Marieke Voorn M 06 22096895 redactie@deteylinger.nl

Advertenties:

Meriam Mesman - M 06 460 942 09 meriam.mesman@ uitgeverij­verhagen.nl

Wanda de Mooij M 06 196 974 83 wanda.de.mooij@ uitgeverij­verhagen.nl Contactgegevens Binnendienst:

Rosita Eikelboom-Haasnoot Jeannette Mink- van Beelen Vincent Roos 071 4091637 advertentie@uitgeverij­­verhagen.nl o.v.v. De Teylinger Sluitingstijd advertenties dinsdag 10.00 uur

Bezorgklachten:

Uitgeverij Verhagen, tel. (071)4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging. Leveringsvoorwaarden:

Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen. De Teylinger wordt gratis huisaan-huis bezorgd in Sassenheim,

Voorhout en Warmond en is gratis af te halen bij: het gemeentehuis Sassenheim, Primera Sassenheim, Primera Voorhout en Boek Cadeau Enzo Warmond. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. www.deteylinger.nl


Wij gaan ruimte maken voor de nieuwe Nolte Möbel collecties

OP=OPGERUIMD STAAT NETJES!

50%

nu met

5ko0rtin%g!

nu met

5ko0rtin%g!

KORTING

NOLTE IPANEMA BEDDEN & KASTEN

nu met

50% ko rting!

OP ALLE NOLTE S HOWROOM MODE LLE N GOODNIGHT SLAAPKAMERS: UW NOLTE MÖBEL EXPERT! Goodnight Slaapkamers heeft de grootste Nolte collectiepresentatie van Nederland! Vrijwel alle modellen staan

NOLTE AKARO NACHTKASTJES & COMMODES

nu met

50% ko rting!

bij ons in de showroom en vele in meerdere kleuren en uitvoeringen. Onze verkoopadviseurs helpen u graag bij de aanschaf van uw nieuwe Nolte ledikant, nachtkastjes, draai- of zweefdeurkast en zijn ook gespecialiseerd in Nolte maatwerk. NOLTE VELIA LINNENKASTEN

NOLTE COLUMBUS LINNENKASTEN

verdien

1EX5TR% A!

nu met

5ko0rtin%g!

nu met

5ko0rtin%g!

Als u uw aankoop zelf demonteert én meteen meeneemt bieden wij u nog eens 15% extra korting! Bovenop de al met 50% afgeprijsde showroommodellen.

WEES ER SNEL BIJ WANT: OP=OP! NOLTE ALEGRO NACHTKASTJES

Altijd Goedemorgen! Spaarneweg 18 | Woonboulevard Cruquius T 023 - 529 39 84 E info@goodnight.nl GN Slaapkamers

GNslaapkamers

*Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel

7

Met 5000 m2 de grootste slaapkamer van Nederland!

DAGEEN EK PE R W N E OP !

NOLTE ELINO BEDDEN


ZET UNICEF IN UW TESTAMENT

‘Als ik niet meer leef, wil ik kinderen helpen gezond op te groeien’ ‘We hebben allebei een goede jeugd gehad en volop kansen gekregen. Dat gunnen we alle kinderen. Daarom hebben we UNICEF in ons testament gezet’, vertellen Diny van Norden en José Hogenkamp.

Bestel onze brochure over nalaten aan UNICEF Stuur deze bon in een gesloten envelop zonder postzegel naar UNICEF Nederland, t.a.v. Annemarie Blok, Antwoordnummer 10650, 2501 WB Den Haag.

Naam:

m/v

Adres: Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Geboortedatum: 309173

• FRUITMESJE

Diny en José komen allebei uit een groot gezin. ‘Wij waren vroeger met tien kinderen thuis en Diny met vijf. Wij hebben zelf geen kinderen, als we onze erfenis zouden verdelen onder onze familieleden, blijft er per persoon weinig over.’ Diny valt haar bij: ‘Bovendien heeft onze familie het al zo goed!’ Elk kind verdient kansen ‘Ik heb kansen gekregen en ik vind dat alle kinderen die verdienen. De kans om gezond op te groeien, naar school te gaan en jezelf te ontwikkelen. Dat gun ik elk kind’, zegt Diny enthousiast. Daarom heeft zij samen met José een testament laten opmaken bij de notaris met UNICEF als een van de erfgenamen. Een testament is er voor iedereen. Door je nalatenschap vast te leggen, weet je dat alles goed is geregeld voor als je er zelf niet meer bent. Diny: ‘Het is een fijn idee dat ons geld later terechtkomt bij kinderen in moeilijke omstandigheden.’

nisatie toe. UNICEF zet zich in voor álle kinderen, waar ook ter wereld. We kennen de kinderen natuurlijk niet, maar dat maakt ons echt niet uit.’

Belastingvrij schenken? ‘Heeft u vragen over het opnemen van UNICEF in uw testament, of wilt u hierover vrijblijvend van gedachten wisselen? Ik neem graag de tijd om samen met u te kijken naar uw wensen.’ Annemarie Blok, relatiemanager nalatenschappen Email: nalaten@unicef.nl Tel.: 088 444 96 50

www.unicef.nl/nalaten

UNICEF voor alle kinderen José is duidelijk waarom zij voor

• ZUURBES

2017 Juni Unicef 264x194 zw.indd 1

UNICEF hebben gekozen: ‘Als ik niet meer leef, wil ik kinderen helpen gezond op te groeien. Daarvoor vertrouw ik straks ons geld een onafhankelijke orga-

ADVERTENTIE

Puzzel mee & maak kans op € 2.500,• JUTTEPEER

13-06-17 17:13

• ZWARTE BES

• KOKOSNOOT

Los de puzzel op door de afgebeelde woorden in de letterbrij te zoeken en deze te omcirkelen. Als alle woorden omcirkeld zijn, blijven er nog enkele letters over die samen de oplossing van de woordzoeker vormen. Bel de oplossing door via 0800-1123 (gratis). Op werkdagen van 9-21 uur en op zaterdag van 10-16 uur.

De overgebleven letters vormen de oplossing.

K

N

E

M

O

B

T

I

U

R

F

A

J

U

T

T

E

P

E

E

R

S

B

Z

A

C

H

T

F

R

U

I

T

E

M

W

P

E

R

Z

I

K

O

O

G

J

E

A

I

F

T

A

O

Z

O

L

R

T

S

R

M

Z

N

O

U

F

E

I

U

L

E

T

S

I

G

U

A

P

T

M

S

E

O

E

S

S

R

P

P

L

J

O

K

P

L

B

T

B

P

A

E

Z

O

E

A

P

B

E

E

E

B

A

K

B

A

N

A

A

N

S

L

• APPELGEBAK • APPELTJE • BAKBANAAN • BLOESEM • FRIS • FRUITBOMEN • FRUITMESJE • JUTTEPEER • KOKOSNOOT • LIMOEN • OOGSTEN • PERZIK • STOOFAPPEL • ZACHT FRUIT • ZOETZAK • ZUURBES • ZWARTE BES

Eerste prijs:

€ 2.500,-

Het zou zomaar kunnen dat u binnenkort een mooi bedrag rijker bent! Bent ú straks de gelukkige winnaar van € 2.500,-?

Tweede prijs: Postcode Loterij Koffer t.w.v. € 99,-

5x

Derde prijs: HEMA Cadeaukaart t.w.v. € 20,-

Een stevige reiskoffer die u overal als handbagage mee naartoe kunt nemen. Stijlvol en gemakkelijk!

ar t

Met de HEMA Cadeaukaart kunt u zelf een keuze maken uit het ruime assortiment van de winkels van HEMA.

Bel uw via oplossing door (grati

ca de au ka

50x

Woordzoeker.©De overgebleven letters vormen de oplossing. DENKSPORT PUZZELBLADEN

0800 -1s)123

1x

Deelname aan deze actie is gratis. Deelname vanaf 18 jaar. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Als u belt naar 0800-1123 zult u de vraag krijgen of er een aanbod tot deelname aan de Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij of de BankGiro Loterij mag worden gedaan. Medewerkers van de Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij en de BankGiro Loterij zijn uitgesloten van deelname. De looptijd van de actie is van 20 juni 2017 tot en met 27 september 2017. Alle winnaars ontvangen persoonlijk bericht en worden vanaf 20 oktober 2017 gepubliceerd op postcodeloterij.nl/woordzoeker. Hier vindt u ook de volledige actievoorwaarden.

20


Welkom aan boord bij Rederij van Hulst!

Geniet bij ons aan boord van de ondergaande zon tijdens een avondtocht over de Hollandse Plassen. Vanaf de boot ziet u de omgeving op een unieke manier. De vaartocht is inclusief warm en koud buffet. Periode Dag Tijd Afvaartlocatie

Reserveren? Reserveer voor € 65,- p.p. uw tickets via info@rederijvanhulst.nl of via +31 (0)71 301 01 33. Wijzigingen en uitverkochte rondvaarten onder voorbehoud.

Juli en augustus 2017 Woensdag 18:30 - 21:30 Warmond

Kijk voor meer informatie over onze rondvaarten, dagtochten en arrangementen op www.rederijvanhulst.nl

www.rederijvanhulst.nl | +31 (0)71 - 301 0133

Burgemeester Ketelaarstraat 42a, Warmond | info@rederijvanhulst.nl

ALSNOG JE ? N E L A H A M O L DIPS VAVO ! K IE

‘GA NAAR IDCOLLEGE.NL OF ROCLEIDEN.NL’

‘MELD JE NU AAN!’Klein heiwerk

Ook op moeilijk bereikbare plaatsen voor uw: aanbouw, tuinmuren, serrebouw of funderingsherstel

0,€6O5 RTI N G

VAVO VAVO VAVO GOUDA WOERDEN ZOETERMEER

BT

W

-A

CT

IE

t/ 21% m za ko t. r 8 tin ju g li, al op le d en e bi ge jP h er el ez e Vo co or lle sc ct ho ie te n

Blijf thuis wonen met een Stannah traplift

LEIDEN

PERZISCHE TAPIJTEN BERBERTAPIJTEN NEPALTAPIJTEN TRENDY TAPIJTEN KELIMS REINIGING REPARATIE

K LI T/M JU

EEN STANNAH TRAPLIFT ZORGT ERVOOR DAT U IN UW GELIEFDE WONING KUNT BLIJVEN WONEN:

Schoolstraat 46, Voorschoten Telefoon 071 561 3609 www.perezvoorschoten.nl Mail:info@perezvoorschoten.nl

Betaalbare traplift voor elke trap Ruime keuze uit nieuw en gebruikt Ruimtebesparende, opklapbare stoel Levertijd vanaf 3 dagen

Atalmedial is op zoek naar

Servicedienst elke dag beschikbaar

WWW.STANNAH.NL

Postcode:

Huisnummer: Email:

’S WERELDS MEEST GEKOZEN TRAPLIFT

Tel. Nummer:

VOOR VRIJBLIJVENDE INFORMATIE. VRAAG NAAR TOESTEL 7286

(min. 12 uur p/w)

Dhr/Mevr:

0800 - 5066

Voor vrijblijvende informatie over de trapliften van Stannah stuurt u de ingevulde coupon in een ongefrankeerde envelop naar Stannah Trapliften B.V., Antwoordnummer 17006, 2170 VB, Sassenheim.

BEL GRATIS

Medewerkers Afnamedienst m/v

7286

voor de regio’s Alphen a/d Rijn, Duin & Bollenstreek en Leiden. De afdeling Afnamedienst is verantwoordelijk voor de afname, aanname en verwerking van patiëntmaterialen, dat door artsen is aangevraagd voor trombosezorg of laboratoriumonderzoek. Ben je enthousiast en heb je minimaal een medische beroepsopleiding op MBO-niveau 3, b.v. doktersassistente, ziekenverzorgende of verpleegkundige, ga dan naar Atalmedial.nl/werken-bij/vacatures.


WACHTEN OP UW KEUKEN?

! N I Z ON

DOORBRAAK IN DE KEUKENMARKT Keukenwarenhuis.nl komt met een revolutionaire doorbraak in de keukenmarkt en levert nu Duitse A-merk Keukens op iedere maat direct uit voorraad! Keukenwarenhuis.nl heeft vele „voetbalvelden“ vol met heel veel maten en soorten kasten welke ontworpen worden tot uw eigen droomkeuken. Van fluweelzacht softwit tot kaderkeukens tot zelfs hoogglans gelakte keukens.

Duitse Keukens in alle afmetingen direct leverbaar!!

Ook de aanrechtbladen en alle soorten apparatuur kunnen meegeleverd worden. Alle prijzen zijn transparant en netto-netto, zodat u direct weet wat het u kost!! Profiteer deze week bovendien van de slimme introductiekortingen en download uw eigen prijslijst op: www.keukendoorbraak.nl

338,–

338,–

169,–

169,–

338,–

338,–

169,–

338,–

169,–

169,–

1098,–

549,–

1198,–

858,–

599,–

318,–

159,–

238,–

119,–

318,–

159,–

429,–

998,–

499,–

318,–

159,–

318,–

159,–

compleet n e e d a lo n Dow prijslijst op: t e m k o o b e rbraak.nl KeukenDoo

INTRODUCTIEACTIE

Mag het goedkoper ? Mag het sneller ? Mag het transparanter ? Mag het in 1 keer goed ? Mag het zonder gezeur ? Ook 6 maanden te reserveren !

woensdag 21 juni 10 - 18 uur donderdag 22 juni 10 - 22 uur vrijdag 23 juni 10 - 22 uur zaterdag 24 juni 9 - 18 uur

Grootste keukenshowroom van Ne

derland!

Stobbeweg 19-21, 2461 EX Ter Aar (ZH) – Tel. 088 01 01 200 Einsteinstraat 29, 3316 GG Dordrecht. Tel. 088 01 01 201


KIJK OP ACTION.NL

WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE! JAMA FRUITS ZUIDVRUCHTEN abrikozen of pruimen 200 gram

SPECTRUM ZIJDEGLANSLAK op terpentinebasis diverse kleuren 750 ml

MELAMINE BORD

beker 11 cm

diverse varianten Ø 25 cm

schaal Ø 15 cm schaal Ø 25 cm

0.44 0.52 1.49

CAPETOWN BADDOEK katoen diverse kleuren 50x100 cm washand

0.32

1

4

LED PARTYVERLICHTING

BUITENKEUKEN MET 3 GASPITTEN

5

69

CAMPING TAFEL/KRUKJE

THEELICHTHOUDER SET

2-IN-1

6-DELIG

99

19

50 lampjes warm wit of kleur voor binnen en buiten 14.8 meter

op wielen 102x97x49 cm

opvouwbaar aluminium/MDF 44x40x48 cm

incl. 4 theelichthouders, tray en zand rood of blauw

MEISJES JUMPSUIT

INTEX LUCHTBED

2

7

VANISH VLEKVERWIJDERAAR

CAMPING KAST

surfplank diverse varianten 178x69 cm

kort of lang model diverse prints katoen maten 98-140

95

95

1

0

46

68

kiphouder voor barbecue RVS 20x10 cm

2.49

PRISMA WOORDENBOEK NL, NL-EN, EN-NL, NL-DE, DE-NL, NL-FR of FR-NL

95

79

sensitive of white sensitive

1.125 KG

zwembril

1.24

opvouwbaar 95x53x49 cm

7

1

2

5

16

KINDER STRANDSET

GASKOOKTOESTEL IN DRAAGKOFFER

NIVEA DOUCHEGEL OF DEODORANT

KINDER SOKKEN

LAB31 BACK-UP BATTERIJ

95

99

diverse varianten katoen maten 98-140

te gebruiken met butaan gasbus (apart verkrijgbaar)

29

95

22

diverse varianten douchegel 250 ml, deospray 150 ml of deoroller 50 ml

diverse kleuren 2x USB poort 6000 mAh

diverse prints maten 23-38 dames/heren maten 35-46

1.59

1

AWESOME/WITH LOVE RUGTAS dubbele rits diverse dessins

1

7

HELIUM TANK

EHBO VERBANDDOOS

29

38 ringband

0.79

elastische boekenkaft

0.79

95

festival oordoppen

2.49

40-delig

voor 30 ballonnen

schrift A4, 2-pack of schrift A5, 4-pack

COMPLETE SET

2

49

baby kledingset shirt en broek katoen maten 62-86

1.99

4

95

0.79

penetui

1.19

agenda

1.27

17

95

folieballon geschikt voor helium diverse varianten

1.17

2

49

Aanbiedingen geldig van woensdag 21 juni t/m dinsdag 27 juni 2017 Wilt u altijd op de hoogte blijven van acties en nieuwe producten? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief op www.action.nl/nieuwsbrief.

BEKIJK NU DE FOLDER OP WWW.ACTION.NL

Zet- en drukfouten voorbehouden.

16

95

3 PAAR


S IJ

B

ES

TE

PR

Binnen 1 dag WWW.VEILIGDOUCHEN.NL BEL 0800 0200 962

Ja, stuur mij een gratis brochure voor de:

Badkamers

Bedden

Naam Straat + nr Postcode Telefoon

Plaats NHHah_21_06

Stuur deze bon in een envelop naar: Zwaluw Comfortsanitair/Batavia Boxsprings Postbus 53 - 3890 AB Zeewolde, Nederland

NIEUW: LEDIKANTEN

• Modulair hoog-laag frame • Makkelijk opmaken • Verrijdbare bedden

BEL 0800 2282 842

WWW.BATAVIABOXSPRINGS.NL

BOXSPRINGS


r a ! a kel n j i 25 oonw

ew l t s Ade leuk

OOK IN SPIEGELBEELD UIT VOORRAAD LEVERBAAR! 2 3

1

799,-

2

OP=OP

9,99

or vo

1. Hoekbank Monsego in ribcord Jumbo, kleur Charcoal. H94xB266xD224cm 999,- voor 799,-.* 2. Bijzettafel Antiqua in 2 maten vanaf 59,95. 3. Bijzettafel Tikal in 2 maten vanaf 39,95.

Wij bedanken al onze Pronto Woonfans dat zij al 25 jaar voor ons kiezen. Dit vieren wij graag & wie jarig is trakteert! Wij verrassen je graag van 26 mei t/m 25 juni 2017. % 5 2 IN ORT G

K op heel veel

*

soires! woonacces

TIONE

Sierkussen Nove keuze uit vele kleuren. B45xL45cm per stuk 16,95

49, 95 k vanaf 29,95

TERLIZZI

IDEAAL VOOR BINNEN & BUITEN!

EK BA N

K

* o p h eel ING

Stoel Tione, Terlizzi & Usimo

in kunsts tof in de kleur wit of grijs. Van 69,95

HO

woonacc veel essoires! KN

Hoekbank Vinci PB in stof Break, incl. 6 rugkussens. H83xB288xD178cm 899,-. Bijzettafel Lizzano in Acacia. B60xL60cm 179,-

IP DEZE BO N UIT! 1 Bon p er klant.

Elke g a zonden p o

Pronto Wonen Woonboulevard Cruquius Spaarneweg 22 www.prontowonen.nl/winkel/cruquius

Openingstijden: Maandag 13:00 - 17:30 uur • Dinsdag t/m Vrijdag 09:30 - 17:30 uur Zaterdag 09:30 - 17:00 uur • Zondag 12:00 - 17:00 uur

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel

r

2 5 % KORT

, 9 89

USIMO

o vo

kleuren per stu

95

in 3 maten & 3 Pot Molinet ti

, 69

ZELF SAMEN TE STELLEN!

P

VRIJ PARKEREN!

voor 49,95.*

Tl week 25 17  

De Teylingen, woensdag 21 juni 2017

Tl week 25 17  

De Teylingen, woensdag 21 juni 2017

Advertisement