Page 1

Lokaal betrokken en betrouwbaar

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DETEYLINGER.NL 

verhaal

nieuws

De buren uit Eritrea

P15

Nieuwe Gezichten

Woensdag 7 juni 2017 JAARGANG 11 NR

nieuws

P9

Laan en orangerie in oude glorie

bibliotheek n Leestips van Els Roes

cultuur

P17

Over de finish op de Coolsingel

P19

Minder mensen naar Voedselbank TEYLINGEN n De daling van het aantal personen dat een beroep doet op de voedselbank zet zich door. In 2013 werd in Teylingen een piek bereikt, maar sindsdien loopt het aantal terug. De oorzaak is voornamelijk de verbeterde economische situatie, zo leest het jaarverslag over 2016.

Door Nico Kuyt

De paardentram op weg tussen een van de drie kastelen en landgoederen in Warmond. | Foto: Esther Luijk

In de paardentram langs de kastelen WARMOND n Wandelen over de laan van Landgoed Oostergeest, muziek luisteren in de tuin van buitenplaats Vroenhof en verdwalen in het bos van Huys te Warmont, het kon allemaal tijdens de Dag van het Kasteel op Tweede Pinksterdag. Door Esther Luijk

Zeventien kastelen en landgoederen in Zuid-Holland stelden de deuren open voor het publiek.

De landelijke open dag, die dit jaar voor de tiende keer georganiseerd werd, trok honderden bezoekers uit het hele land.

GELUKZALIG

In Warmond konden bezoekers niet alleen wandelend en fietsend langs de opengestelde locaties, maar ook in de bijzondere paardentram. De tram bood plek aan zo’n twintig gasten per keer en bracht de hele dag door de mensen van A naar B. Dat de paardentram in de smaak viel bij veel bezoekers, bleek wel uit

het gelukzalige gezicht van Lisa (7). De ouders van Lisa kwamen eigenlijk voor de rondwandeling, maar hebben die toch maar laten schieten om nog een keer met de tram mee te kunnen. Moeder Marion: “We hebben al drie rondjes gereden, en ik heb nog geen kasteel gezien! Ik hoop dat we de volgende rondwandeling nog redden!�

HÊÊÊÊÊ‌ je moet ook eens na ar Colijn gaan!!

LuchtkussenFestival n Met zo’n 400 meter aan springkussens, kan het niet anders dan weer een feest worden. Op zondag 11 juni is het jaarlijkse Luchtkussen Festival in de Herenstraat in Voorhout.

Er is ruimte voor maximaal 2.000 deelnemers. Deelname kost 5 euro per kind voor onbeperkt springplezier. De opbrengst gaat naar een goed doel in Voorhout. Lees meer op pagina 19.

Hoge Rijndijk • Leiden Verdamstraat 6 • colijninterieur.nl

zomeractie: IS Mooie UW HOUTEN VLOER AAN Houten RENOVATIE TOE? systeemvloer Nu parketvloer vanvan â‚Ź 69,00 schuren â‚Ź 27,50 2 voor per 59,00 / mm2 voorâ‚Źâ‚Ź 22,50 SINDS 1977

Lipton Ice tea

www.kroonparket.nl

VOORHOUT n De gemeente organiseert vanavond, woensdag 7 juni, een informatieavond over de plannen van AkzoNobel om windmolens te plaatsen op het bedrijventerrein aan de Rijksstraatweg. De bijeenkomst is van 19.00 tot 21.00 uur in het Bestuurscentrum, Raadhuisplein 1 in Voorhout.

Stichting

Alle flessen of pakken à 1,5 liter, liter 0.66 Per stuk

Harddraverij Sassenheim

Zaterdag 17 juni 2017

1.85 - 1.95

1-.

harddraverij in Sassenheim vanaf 13.00 uur aan de Teijlingerlaan!

TOT 49% KORTING *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. Openingstijden: ma 10.00-18.00//di-do 8.00-20.00// vr 8.00-21.00 // za 8.00-20.00//zo 10.00-20.00

Het jaarverslag staat als een ingekomen stuk op de agenda van de raadscommissie Welzijn van 12 juni om voor kennisgeving aan te nemen.

Bijeenkomst windmolens

VOORHOUT

Kinderen kunnen vanaf 13.00 uur springen, klimmen, klauteren op stormbanen, waterglijbanen of andere luchtkussens. Aan alle leeftijden is gedacht. Voor het eerst is er voor jongeren vanaf 14 jaar een jongerenplein, met daarop een aantal speciale luchtkussens. Voor de allerkleinsten is er een kidsplein. Tijdens het festival wordt de muziek verzorgd door de blaaskapellen. Zij treden onder andere op in het mobiele muziek paviljoen, dat op het plein bij de Bartholomeuskerk staat. Het festival duurt tot 17.30 uur.

In december 2016 bediende de voedselbank 27 huishoudens, met in totaal 67 personen, waarvan 20 kinderen tot en met 17 jaar. In december 2013 waren het nog 57 huishoudens, maar daalde naar 37 in 2014, vervolgens naar 29 in december 2015 en dus afgelopen jaar 27. De voedselhulp is bedoeld als een tijdelijke steun in de rug om gezinnen de gelegenheid te geven hun leven weer op orde te brengen. Er is veel steun voor het werk vanuit de Teylingse gemeenschap. Er zijn in 2016 diverse acties gevoerd en giften van allerlei aard ingekomen vanuit scholen, bedrijven, kerken, clubs en instellingen. Ook vonden steeds meer particulieren hun weg naar het opslagpunt in Sassenheim om waren te doneren. Extra dank spreekt het jaarverslag uit voor de tientallen vrijwilligers, die zich elke week inzetten om de klanten van voedsel te voorzien.

plusvandijk

Van Dijk Voorhout /Herenstraat 45// Voorhout

Ook: Vrijetijdsfestival; Kindertreintje TOV; CarWash en Blazen aan de Haven.

www.harddraverijsassenheim.nl


gemeenteberichten week 22 / 2017 teylingen Commissie­ vergaderingen De vergaderingen van de raadscommissies vinden plaats in de raadzaal van het bestuurscentrum, Raadhuisplein 1 in Voorhout. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. U kunt de vergaderingen thuis ‘live’ volgen en terugzien via www.teylingen.tv. De stukken vindt u op www.raadteylingen.nl.

Commissie Welzijn Maandag, 12 juni 2017, 20.00 uur Commissiegriffier Klaas Overbeek, k.overbeek@raadteylingen.nl, tel. 0252-783 592

Hamerstukken Onderstaande stukken worden niet besproken tijdens de commissie tenzij een raadslid hiertoe verzoekt. ISD begrotingswijziging 2017­II De ISD Bollenstreek heeft de begrotingswijziging 2017 II ingediend, inzake formatie-uitbreiding. Het voorstel van het college is om geen zienswijze in te dienen.

jeugdhulpstelsel. Op 12 april jl. heeft het PHO Maatschappij positief geadviseerd over dit voorstel. Nu moet de raad een besluit nemen. De raad is bevoegd te besluiten over het beschikbaar stellen van extra middelen. Presentatie: Outcometraject (doelenboom) mantelzorg Doel: informerend Eind 2016 zijn de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen begonnen met het Outcometraject voor het mantelzorgbeleid. In de drie gemeenten gingen mantelzorgers, zorgprofessionals en welzijnsstichtingen in gesprek over de behoeften van mantelzorgers. In vier sessies is een doelenboom gemaakt bestaande uit een hoofddoel, subdoelen en meetindicatoren. In de laatste sessie werd de samengevoegde doelenboom van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen voorgelegd aan de deelnemers. Deze (HLT) doelenboom willen de deelnemers van de werksessie Teylingen graag presenteren aan de commissie Welzijn. Presentatie: Toekomstplan MareGroep 2.0 en stand van zaken Service Punt Werk Doel: informerend Verzorgd door wethouder Arno van Kempen

Bespreekpunten

Mondelinge vraag Trilokaal over Raadsmededeling verkoop woningen statushouders In de raadsvergadering van 1 juni is besloten dit punt te agenderen voor de commissievergadering.

Onderstaande stukken worden besproken tijdens de commissie.

Commissie Ruimte

Kunstgrasveld RC The Bassets Doel: besluitvormend Sinds 2015 speelt het eerste herenteam van rugbyclub The Bassets in de Ereklasse. Dit is de hoogste klasse in Nederland. De rugbybond vereist daarvoor dat de rugbyclub minimaal één kunstgrasveld of twee natuurgrasvelden tot zijn beschikking heeft. Op dit moment heeft The Bassets slechts één natuurgrasveld en daarmee een capaciteitstekort. De sportaccommodatienota stelt de eisen waaraan een vereniging moet voldoen om financiering te krijgen voor capaciteitsuitbreiding. Aan deze eisen is voldaan. Samen met The Bassets is gezocht naar een locatie voor een tweede natuurgrasveld, maar dit is niet gevonden. Daarom wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen voor de aanleg van één kunstgrasveld op de plek van het huidige natuurgrasveld in Sassenheim. Beleidsnota Schuldhulpverlening Doel: besluitvormend In deze beleidsnota is omschreven hoe er in de periode juli 2017 tot juli 2021 gewerkt zal worden aan een laagdrempelige en integrale aanpak vanuit de gehele keten, waarbij de inwoner centraal staat. Om dit te realiseren wordt de huidige werkwijze doorontwikkeld en aangevuld met instrumenten. Daarnaast worden er elementen toegevoegd waarbij er een grote rol wordt vervuld door netwerkpartners en vrijwilligers. De sociale teams krijgen een expliciete rol en de toegang voor inwoners zal centraal worden geregeld. Er worden activiteiten ingezet in het kader van preventie en vroegsignalering en er wordt meer vorm gegeven aan nazorg om herhaling te voorkomen. De samenwerking tussen netwerkpartners zal worden verstrekt en er wordt geïnvesteerd in nieuwe methoden om een integrale aanpak mogelijk te maken. Voor alle inwoners is een plan van aanpak op maat mogelijk, dus niemand wordt op voorhand uitgesloten van hulp. De communicatie zal worden verbeterd en de resultaten gemeten en geëvalueerd. Prognose uitgaven jeugdhulp, extra budget voor 2017 en 2018 Doel: Besluitvormend De TWO Jeugdhulp stelt vast dat in 2016 en ook voor de komende jaren 2017 - 2020 een te groot verschil blijft bestaan tussen de beschikbare financiële middelen en de vraag naar jeugdhulp. Het door het Rijk beschikbaar gestelde budget is te snel gedaald. Om de komende jaren niet alleen voldoende jeugdhulp te kunnen bieden, maar ook de transformatie te blijven stimuleren, zijn extra middelen nodig. De TWO Jeugdhulp heeft een notitie opgesteld waarin inzicht wordt gegeven in de berekening van de extra benodigde financiële middelen. Verder schetst de TWO Jeugdhulp de mogelijkheden tot intensivering van de sturing op het

Dinsdag 13 juni 2017, 20.00 uur Commissiegriffier Lisanne Korteling, l.korteling@raadteylingen.nl, tel. 0252-783 455

Hamerstukken Onderstaande stukken worden niet besproken tijdens de commissie tenzij een raadslid hiertoe verzoekt. Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Teylingen Doel: besluitvormend Het college van burgemeester en wethouders is als bevoegd gezag aangewezen voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH – taken). Zij hebben de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze taken. Met het opstellen van de verplichte verordening hebben gemeenteraden en provincies een handvat om toezicht op de kwaliteit te houden.

Bespreekpunten Onderstaande stukken worden besproken tijdens de commissie. Hoorzitting en vaststelling Bestemmingsplan Sassenheim­Oost Doel: Besluitvormend Het vast te stellen bestemmingsplan is een actualisatie van het bestemmingsplan ‘Oost’ en verschillende kleinere bestemmingsplannen binnen het bestemmingsplan ‘Sassenheim Oost’. De op dit moment nog geldende bestemmingsplannen worden samengevoegd tot één bestemmingsplan. Het plangebied is gelegen ten zuidoosten van de kern Sassenheim. Het betreft een woongebied, globaal begrensd door de Narcissenlaan, Parklaan/de van Pallandstraat, de A44 en de Hyacintenstraat. De gemeenteraad is bevoegd om het bestemmingsplan vast te stellen. In dit voorstel stelt het college voor in te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen, tevens nota van wijzigingen. Tevens stelt het college voor het bestemmingsplan ‘Sassenheim Oost’ gewijzigd, ten opzichte van het ontwerpplan, vast te stellen. Er hoeft geen exploitatieplan vastgesteld te worden. Onteigening ten behoeve van het project Noordelijke Randweg Voorhout Doel: Besluitvormend Voor de aanleg van de Noordelijke Randweg Voorhout heeft uw raad op 30 juni 2016 het bestemmingsplan ‘Noordelijke Randweg Voorhout’ vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de aanleg mogelijk van de Noordelijke Randweg (Bollendreef ). De weg vormt een schakel tussen de N444 en de (deels nog aan te leggen) ontsluitingsweg Hooghkamer. Op die manier ontstaat een verbinding tussen de N444

en de Zuidelijke Randweg (Teylingerdreef ) en de Jacoba van Beierenweg (N450). Naast de weg wordt een fietspad aangelegd. De weg kruist de spoorlijn Haarlem-Leiden met een onderdoorgang. Het bestemmingsplan is op 15 september 2016 onherroepelijk geworden. Voor de aanleg heeft de gemeente nog enkele percelen en delen van percelen nodig. Deze zijn aangegeven op de onteigeningslijst behorende bij het onteigeningsplan. Dit plan treft u in de bijlagen bij dit voorstel aan. De raad wordt gevraagd de Kroon te verzoeken enkele percelen en delen van percelen, gelegen langs de Haarlemmertrekvaart in Voorhout te onteigenen. Verklaring van geen bedenkingen Zonnepanelenweide Oosthoutlaan Doel: Besluitvormend Begin 2016 is de Duurzaamheidsagenda Teylingen 2016 – 2018 vastgesteld door de gemeenteraad. Eén van de acties is dat de gemeente op zoek gaat naar een duurzame aanpak voor onder andere het opwekken van energie. Om invulling te geven aan deze duurzame aanpak is, tijdens de zoektocht naar geschikte locaties voor een zonnepanelenweide, het eilandje binnen bedrijventerrein Oosthoutlaan naar voren gekomen als een geschikte locatie. De gemeente Teylingen heeft op 24-04-2017 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de zonnepanelenweide op het eilandje binnen bedrijventerrein Oosthoutlaan. Deze aanvraag is strijdig met het bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosthoutlaan. Medewerking aan de omgevingsaanvraag is mogelijk als de raad besluit een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen af te geven. Vaststelling Het Hart van Holland: regionale agenda Omgevingsvisie 2040 Doel: Besluitvormend Het Hart van Holland: regionale agenda Omgevingsvisie 2040 is een project van de gemeenten Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude. Omdat wij onze positie binnen de Deltametropool en de samenhang tussen onze gemeenten willen versterken en bovenal voor een aantal bovenlokale grote opgaven staan, werken wij samen aan een regionale agenda Het Hart van Holland: regionale agenda Omgevingsvisie 2040 met daarin de gemeenschappelijke opgaven die onze fysieke leefomgeving raken. De Raad wordt gevraagd in te stemmen met Het Hart van Holland: regionale agenda Omgevingsvisie 2040 en de Nota van beantwoording zienswijzen.

Presidium Woensdag 14 juni 2017, 19.00 uur Secretaris: Robert van Dijk, tel. 0252-783 590 De agenda voor het Presidium kunt u enkele dagen voor de vergadering inzien via de website www.raadteylingen.nl.

Commissie Bestuur, Financiën en Toerisme Woensdag 14 juni 2017, 20.00 uur Griffier: Robert van Dijk, r.vandijk@raadteylingen.nl, tel. 0252-783 590

Hamerstukken Onderstaande stukken worden niet besproken tijdens de commissie tenzij een raadslid hiertoe verzoekt. Aanpassen Wegsleepverordening gemeente Teylingen 2017.

Bespreekstukken Onderstaande stukken worden besproken tijdens de commissie. Rekenkamerrapport Projectbeheersing Doel: Besluitvormend De Rekenkamercommissie Teylingen heeft onderzoek gedaan naar de Projectbeheersing. Om hier een beeld van te krijgen zijn drie projecten onderzocht: De nieuwbouw van de Andreasschool in Voorhout, de nieuwbouw van de brede school Kloppend Hart in Warmond en de revitalisering van het eiland Koudenhoorn De conclusies zijn als volgt: 1. De projectbeheersing is redelijk op orde; 2. Betrokkenen zijn over het algemeen positief over de totstandkoming en het resultaat van de onderzochte projecten; 3. Er zijn wel


elementen die, gekeken naar alle onderzochte projecten, beter kunnen en ook moeten bij toekomstige projecten om ze beter te kunnen sturen en beheersen. Daarvoor zijn goede afspraken van belang op het moment dat de raad zijn kaders stelt met betrekking tot de strategische doelen, en de lasten en baten van het project. De aanbevelingen zijn; 1. Successen vieren; 2. Geen projecten starten zonder helderheid over de dekking van een mogelijk aanmerkelijk negatief saldo van de financiële baten en lasten; 3. Expliciet vaststellen wat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn van de raad, het college, ambtenaren en derden; 4. Vaststellen wanneer en waarover de raad minimaal schriftelijk geïnformeerd wordt; 5. Burgerparticipatie vooraf voorzien van een duidelijk plan. Programmarekening 2016 inclusief verslag accountant Doel: Besluitvormend In deze programmarekening doet het college verslag van de in 2016 uitgevoerde activiteiten en bereikte resultaten. De programmarekening 2016 geeft naar het oordeel van de accountant een getrouw beeld in overeenstemming met het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’ en de ‘Beleidsregels toepassing WNT’. Uit het (concept)accountantsverslag zijn een aantal bevindingen naar voren gekomen. Het accountantsverslag komt beschikbaar zodra de reviews van alle verbonden partijen beschikbaar zijn (naar verwachting in de tweede week van juni). Een concept van het accountantsverslag is in de auditcommissie van 22 mei besproken. Op grond van artikel 198 van de Gemeentewet is de gemeenteraad bevoegd tot het vaststellen van de programmarekening. Via een raadsmededeling is het college in april reeds geïnformeerd over een positief resultaat. Dit positieve resultaat is n.a.v. de accountantscontrole nader vastgesteld op € 1.590.876. Dit is inclusief de voorgestelde naar 2017 over te hevelen exploitatiebudgetten van € 168.431. 1e voortgangsrapportage Teylingen 2017 Doel: besluitvormend In de 1e Voortgangsrapportage 2017 wordt de raad geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2017. Dit kan aanleiding geven voor de raad tot bijsturing van het huidige beleid. Voorstel is: 1. De 1e Voortgangsrapportage 2017 vast te stellen; 2. Het krediet uitplaatsing STV te verhogen met € 170.000 en de daarbij horende begrotingswijziging vast te

stellen; 3. In te stemmen met de investering aanschaf fraude documentscanners (binnen HLTsamen) van totaal € 25.000; 4. De bij de 1e Voortgangsrapportage voorgestelde wijzigingen in de programmabudgetten en de daarbij horende begrotingswijziging vast te stellen. HLT Begroting 2017 en kaderbrief HLT Doel: Besluitvormend In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het Dagelijks Bestuur van een gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting toestuurt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Voorgesteld wordt een zienswijze over de ontwerpbegroting 2018 uit te brengen met een positieve strekking. Governance van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek Doel: Besluitvormend Het voorstel voor de Governance van de EAD&B wordt aan de raad voorgelegd. De Governance regelt de aansturing van de verdere uitwerking en doorontwikkeling van de Economische Agenda binnen de Triple Helix. In het sturingsmodel staan de projecten centraal. Daar zit immers enthousiasme en betrokkenheid van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Daar kan privaat geld worden gegenereerd. De potentie tot kracht en versnelling ligt in de projecten besloten. Voorstel is; 1. Om voor de periode 2018 tot en met 2021 een jaarlijks budget beschikbaar te stellen van € 90.000,- conform het verzoek in de kader nota 2018 voor de uitvoering van de Governance van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek. Het benodigde budget voor 2017, €45.000,-, wordt gefinancierd vanuit de begroting 2017; 2. Kennis te nemen van de uitgewerkte Governance structuur conform eerdere besluitvorming; 3. Kennis te nemen van het verwachte totaal benodigde budget van € 1.275.000,(jaarlijks) voor de zes gemeenten tot en met 2021. Toelichting op uitwerking motie Digitale dialoog, notitie digitale dialoog via sociale media Doel: Informerend/opiniërend De notitie ‘digitale dialoog via sociale media’ geeft een uitwerking van de motie digitale communicatie. Communicatieadviseur Renske van der Woerd geeft een toelichting op de notitie.

Alzheimer Café Teylingen: Wandelend de zomer in! Op maandag 12 juni is de laatste café-avond van het seizoen onder leiding van fysiotherapeute Carla Meiland gaan we bewegen! We starten de avond met een korte inleiding over waarom bewegen zo goed is voor ieder mens, ook voor iemand met dementie. Aansluitend gaan we een wandeling maken in de omgeving van de Agneshove met de mensen die nog goed ter been zijn. Met de mensen die niet meer goed kunnen lopen gaan we op locatie een bewegingsactiviteit doen. Het Alzheimer Café Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen

met dementie, hun partners, familieleden, vrienden, hulpverleners en andere geïnteresseerden. Het Alzheimer Café is geopend vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Adres: Agneshove 81 te Voorhout. Informatie Aanmelden voor deze avond is niet nodig Vrijwilligers van Welzijn Teylingen kunnen voor vervoer zorgen. Voor meer informatie: mevrouw C. van Noort, telefoonnummer 06 - 10918151

Kunstenaars gezocht voor de kunstcommissie Kunst geeft kleur aan onze leefomgeving en bevordert de sociale cohesie. Dat is onze overtuiging. Daarom wil de gemeente Teylingen meer werk maken van kunst. De eerste stap is het aanstellen van een kunstcommissie en daar zoeken we nu drie mensen voor.

• Het signaleren van problemen en wensen binnen het kunstaankoopbeleid en daarover gevraagd en ongevraagd adviseren. • Zorgdragen voor participatie van inwoners Teylingen (met behulp van de wijkregisseur).

Wie zoeken wij? Wij zoeken gepassioneerde beeldend kunstenaars en/of deskundig kunstliefhebbers met aantoonbare expertise op het gebied van beeldende kunst. U beschikt over de ‘kunst’ om meer samenhang te realiseren tussen kunst en omgeving. Daarom bent u communicatief vaardig, kunt u uitstekend samenwerken en woont u bij voorkeur in Teylingen. Daarnaast heeft u een groot netwerk in de kunstwereld.

Over de commissie De commissie bestaat uit drie leden. De leden benoemen een eigen voorzitter. De gemeente ondersteunt de commissie secretarieel.

Adviseren, signaleren en participatie bevorderen De kunstcommissie heeft drie taken. • Het adviseren van burgemeester en wethouders over de door hen te verstrekken kunstopdrachten in de openbare ruimte.

Aanvullende informatie en sollicitatie Wilt u bijdragen aan kunst in Teylingen door in onze kunstcommissie te komen? Stuur uw motivatiebrief en CV dan uiterlijk 2 juli 2017 naar Annelotte Hoepman van onze afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, via e-mailadres gemeente@teylingen.nl. Als u eerst meer informatie wilt kunt u haar ook mailen. Of bel haar via telefoonnummer 14 0252.

Vergoeding Elk commissielid krijgt een vergoeding van €79,91 euro voor de werkzaamheden per vergadering. Dit is volgens het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, artikel 14 lid 1.

Raadsmemo Reactie op motie Aanpak Rondje Kaag Doel: Informerend Dit memo is geagendeerd op verzoek van de fracties PvdA en D66. Notitie Beleidslijn algemene reserve Doel: Opiniërend Tijdens de vergadering van november 2016 is in de Auditcommissie aan de hand van een presentatie een aanzet voor een beleidslijn besproken met betrekking tot de inzet van de Algemene Reserve. In de auditcommissie is besloten om deze notitie via het college naar de commissie te leiden voor een bredere politieke afweging. Deze notitie is verwerkt in de Kadernota. De uitkomsten van de bespreking in de commissie BFT kunnen leiden tot een aanpassing van deze tekst over de Beleidslijn algemene reserve in de Kadernota 2018. Conceptmotie CU en PvdA over plannen bouwmarkt aan de Oosthoutlaan te Sassenheim In de raadsvergadering van 1 juni is besloten de conceptmotie te agenderen en te bespreken in de commissievergadering.

Mail of bel ons Stuur ons een e-mail met uw mening over een onderwerp via gemeenteraad@raadteylingen.nl. E-mails gericht aan de raad zijn openbaar. Raadsleden vertegenwoordigen de inwoners van de gemeente. Zij staan open voor uw ideeën. De telefoonnummers en adressen van individuele raadsleden vindt u op www.raadteylingen.nl.

Spreekrecht U kunt ook gebruik maken van het spreekrecht. Dit is een mogelijkheid om de commissie toe te spreken. U geeft zich op bij de griffie. Graag ontvangt de griffie vooraf de tekst van uw inspraak via de e-mail. De spelregels van het inspreekrecht vindt u op www.raadteylingen.nl.

Griffie E-mail

gemeenteraad@raadteylingen.nl (E-mails gericht aan de raad zijn openbaar). Telefoon 0252-783 593

Gratis DriveXperience voor autorijders van 18 – 24 jaar De gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijkerhout organiseren zaterdag 17 juni ‘The DriveXperience’. Dit is een spannende en leerzame praktijkdag voor jonge autorijders van 18 tot en met 24 jaar. Deelname is gratis. De dag begint om 9.00 uur en eindigt uiterlijk 16.00 uur. Locatie: Arnoudstraat 18 in Hillegom. Dagprogramma In een gevarieerd en spannend programma tonen jonge autorijders hoe goed ze zijn als bestuurder. De auto’s voor gebruik worden beschikbaar gesteld door Peugeot Van Mossel uit Hillegom. Het programma bestaat uit een praktijkrit rijden, noodstops oefenen op een mobiele baan en een groepsdiscussie en uitwisseling ervaringen over het rijden, apparatuur en alcohol en drugs in verkeer. Aanmelden en meer informatie Er kunnen maximaal 48 deelnemers meedoen. Aanmelden kan via www.thedrivexperience.nl of www.jongeautorijders.nl. Hier staat ook aanvullende info met een video over deze praktijkdag. Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid ZuidHolland (ROV-ZH).


Wat is eerlijke kleding? En waar kan ik die kopen? Een lijstje met merken die je wel en niet kunt kopen zou natuurlijk erg gemakkelijk zijn. Maar er is helaas nog geen kledingmerk dat helemaal 100% ‘eerlijk’ is. Toch, als je kleren koopt, wil je dat op de beste manier doen. Als klant wil je eerlijke kleding, geen uitbuiting aan je lijf. Je wilt voor de kledingarbeiders een eerlijk loon en veilige arbeidsomstandigheden. Daarom hierbij een aantal tips over wat je kunt kopen en hoe je kledingarbeiders kunt steunen in de imperfecte kledingindustrie. Wees nieuwsgierig, stel vragen Check wat jouw merk doet voor eerlijke kleding. Je kunt daarvoor op de website van het kledingmerk kijken of hen daarnaar vragen, via e-mail, Facebook of in de winkel. Deze vraag stellen is heel belangrijk! Wanneer de winkel en het kledingmerk vaak horen dat hun klanten het belangrijk vinden dat hun kleding onder goede omstandigheden geproduceerd is, dan moeten en willen zij daar iets mee. Als het maar vaak genoeg voorkomt, zal het balletje gaan rollen. Ga terug als het antwoord voor je moet worden uitgezocht. Laat je stem horen! Vraag bijvoorbeeld: • Wat doet dit merk doet om de arbeidsomstandigheden van kledingarbeiders te verbeteren? • Hoe zorgt dit merk ervoor dat de arbeiders in de fabrieken die de kleding produceren zelf voor hun rechten op kunnen komen? • Krijgen kledingarbeiders een leefbaar loon betaald? Hoe weet u dat de arbeiders in hun levensonderhoud kunnen voorzien op basis van de prijs die u voor de kleding betaalt?

Collectes Er is van 11 tot en met 17 een collectevergunning verleend aan Stichting Maag Lever Darm. Algemene plaatselijke verordening Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend aan: • Vereniging Westlander Schippers Collectief voor het organiseren van een wedstrijd voor westlanders en kagenaren platbodems op de Kagerplassen in Warmond op 10 en 11 juni 2017 (30-05-17) • Koninklijke Watersportvereniging De Kaag voor het aanmeren van de moederschepen aan de kade van het park Groot Leerust in Warmond tijdens de Jeneverboomwedstrijden van 7 tot en met 9 juli 2017 (02-07-17) Niet eens met een van deze besluiten? Hoe u dan bezwaar kunt maken staat genoemd aan het einde van deze Gemeenteberichten. Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning • Mecklenburg 7, 10, 13, 14 en 15, Sassenheim • Norremeerstraat 39, Warmond

het vervangen van een overkapping, 28-05-2017 het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, 28-05-2017 • Iris 18, Voorhout het plaatsen van erfafscheiding, 29-05-2017 • Trekschuit 6, Sassenheim het bouwen van een overkapping, 31-05-2017 Inzien binnengekomen aanvragen Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 0 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen. Verlengen proceduretermijn Het beslistermijn wordt met 6 weken verlengd • Herenstraat 110, Voorhout het bouwen van winkels en appartementen (Wijziging eerder verleende vergunning), 12-04-2017, beslistermijn 18-07-2017 Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar) • Hooghkamer, Voorhout • • • •

het realiseren van 5 bruggen, 24-05-2017 Krokus 45, Voorhout het bouwen van een woning, 26-05-2017 ’s-Gravendamseweg 43, het optrekken van de voorgevel, Voorhout 29-05-2017 Vliegeniersweg 14, het plaatsen van een dakkapel, Sassenheim 29-05-2017 Venusstraat 6, Sassenheim het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, 31-05-2017

Koop kleding van merken die voorop lopen Het is belangrijk om merken die vooroplopen in het verbeteren van arbeidsomstandigheden te stimuleren om dat te blijven doen. Geen enkel merk is al door en door schoon, maar sommige werken wel hard aan verbeteringen. Bijvoorbeeld de merken die zijn aangesloten bij de Fair Wear Foundation, zie www.fairwearfoundation.org. Koop fair / duurzaam / ethische kleding Er zijn steeds meer (alternatieve) kledingmerken die zichzelf als eerlijk profileren, omdat ze bezig zijn met fairtrade, arbeidsrechten of biologische of gerecyclede materialen. Het is belangrijk dat ook deze kledingwinkels laten zien aan welke aspecten van 'duurzaam', 'fair', 'ethisch' of 'eerlijk' zij werken, juist omdat het zo'n ontzettend breed begrip is. Koop vintage / tweedehands kleding Je kunt ook vintage of tweedehands kopen. Of ruilfeestjes geven en andere manieren vinden om minder nieuwe kleding te kopen. Hoe langer je met kleding doet, hoe duurzamer het is! Meer info: zie talkingdress.nl of bijvoorbeeld rankabrand.nl.

Werkgroep Teylingen Fairtrade Dit is een artikel van de werkgroep Teylingen Fairtrade. De werkgroep, bestaande uit vrijwilligers en een ambtenaar van de gemeente, zet zich actief in voor het behoud van de titel Teylingen Fairtrade gemeente. Kijk voor meer informatie op www.teylingenfairtrade.nl of zie www.facebook.com/FairtradeTeylingen. Reacties welkom, s.v.p. naar info@teylingenfairtrade.nl.

Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot beroep) • Stationsplein, Sassenheim het bouwen van een P + R parkeergarage, 29-05-2017 Deze besluiten liggen vanaf ‘dag na datum vergunningverlening’ tot en met ‘6 weken later’ ter inzage bij balie 0 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25 in Sassenheim. Belanghebbenden kunnen vanaf ‘1 dag na start inzagetermijn’ tot en met ‘6 weken later’ beroep aantekenen bij de rechtbank. Rechtstreeks beroep is mogelijk voor diegenen die een zienswijze hebben ingediend, en voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijze hebben ingediend. Een beroepschrift dient te worden gericht aan de rechtbank in Den Haag sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bezwaar tegen besluiten Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken. Voordat u dit doet, kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen. We nemen dan het besluit met u door en kijken of er een oplossing voor uw bezwaren bestaat. Belt u hiervoor met ons algemene nummer (14 0252). Komen we er niet uit dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de tussen haakjes genoemde verzenddatum van betreffend besluit – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Welstandscommissie Iedere maandag houdt de plaatselijke vertegenwoordiger van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie) vanaf 9.30 uur een openbare vergadering in het gemeentehuis van Sassenheim. De agenda met de bouwplannen die tijdens de vergadering worden beoordeeld, kunt u digitaal opvragen. U kunt deze inzien bij de Gemeentewinkel/ Vergunningen. Wilt u meer informatie? Belt u dan naar 14 0252. Iedere donderdag houdt de Centrale Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (regio welstandscommissie) voor de Duin- en Bollenstreek vanaf 14.00 uur een openbare vergadering in het Groothandelsgebouw, Stationsplein 45 te Rotterdam. De agenda met de bouwplannen die tijdens de vergadering worden beoordeeld, kunt u digitaal opvragen. Wilt u meer informatie? Belt u dan naar 14 0252. Voor alle informatie over bouwen, bouwplannen, afwijking van bestemmingsplannen en vergunningen (omgevingsvergunning) kunt u een afspraak maken met de Gemeentewinkel/ vergunningen via telefoonnummer 14 0252. Afspraken maken is mogelijk op maandag van 8.30 tot 13.00, dinsdag en woensdag van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag van 8.30 tot 20.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Het bezwaarschrift moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar bestaat • Reden(en) van het bezwaar • Handtekening Verzoek voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Besluit waartegen bezwaar bestaat • Kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Teylingen is ingediend. Het adres is: Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Postbus 20302 2500 EH Den Haag

Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie woensdag 7 juni 2017.

i

TEYLINGEN  FACEBOOK.COM/GEMEENTETEYLINGEN  TWITTER.COM/GEM_TEYLINGEN  YOUTUBE.COM/GEMEENTETEYLINGEN

Gemeente Teylingen Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout Telefoon: 14 0252 gemeente@teylingen.nl , www.teylingen.nl De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.


Ook werken voor ActiVite? Kijk voor vacatures in Teylingen en woonservicecentrum Sassembourg op www.werkenbij.activite.nl

Rens Oomen, wijkverpleegkundige

SassemBourg

Huidtherapie De huidtherapeut behandelt mensen met een hulpvraag op het gebied van de gezonde of zieke huid zowel op het gelaat als lichaam, zoals; • Oedeem (veneus/lip/lymf) • Littekens • Acne + acne littekens • Ouderdomswratten • Couperose • Rosacea • Eczeem • Fibromen • Overbeharing • Pigmentstoornissen • Vaatafwijkingen

info mondhygienistediana.nl 0252-764090 Jan van Brabantweg 31 2171 HC Sassenheim

Praktijk locatie Sassenheim Sassembourg Hillegom Dienstencentrum Elsbroek Lisse Huisartspraktijk Derks 0252 823006 Info@dermmedic.nl FB: Derm Medic Huidtherapie Bollenstreek

www.mondhygienistediana.nl

Ongeveer drie maanden geleden opende Alrijne zijn locatie in SassemBourg en het lijkt nu al of ze er altijd hebben gezeten. De twee beoogde doelstellingen, dichtbij de patiënt poliklinische zorg aanbieden én samenwerking met de lokale huisartsen en andere eerstelijns aanbieders worden dagelijks ingevuld. Patrick Nanninga, huisarts in huisartsenpraktijk SassemBourg moest wel even slikken toen niet alleen symbolisch de tussenmuur tussen de praktijken werd weggehaald maar ook echt! ‘Breken en verbouwen

Poliklinische zorg dichtbij: • dermatoloog • echografie (Radiologie) • KNO-arts • ouderengeneeskundige • uroloog • wondzorgverpleegkundige Voor meer informatie: www.alrijne.nl/sassenheim SassemBourg | Jan van Brabantweg 1 | Sassenheim | 071 517 8751

Sylvia Kruijer is de doktersassistente van de specialisten en was ook verrast hoe snel mensen de weg naar de nieuwe locatie wisten te vinden. Kruijer: ‘We zijn gestart met de specialismen Dermatologie, Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Ouderengeneeskunde, Radiologie, Wondzorg en Urologie en de geplande spreekuren zaten al snel vol’. De balie van Alrijne zit naast die van huisartsenpraktijk SassemBourg: ‘Als er een doorverwijzing plaatsvindt kunnen ze gelijk bij mij een afspraak maken’, zeg Kruijer.

Trias Kinderopvang biedt sinds 1998 kleinschalige opvang op natuurlijke basis aan kinderen van 10 weken tot 13 jaar. ang? Waarom Trias Kinderopv thuis zich n ere kind ar Een plaats wa en persoonlijk eel ion fess Pro • len voe en bewegen • Aandacht voor natuur zelfgebakken en g din voe e isch log • Bio viteiten acti nde age brood • Uitd

Het is de bedoeling dat de komende tijd het aantal specialismen waarvoor men ook in SassemBourg terecht kan groeit.

Sylvia Kruijer en Patrick Nanninga in de gezamenlijke wachtruimte (foto: Piet Molenaar, TPGmedia) telefoon 0252 213876

gaat nu eenmaal niet zonder hinder, maar het is de moeite meer dan waard geweest. Het benadrukt dat we samen verantwoordelijk zijn voor de zorg voor onze patiënten’, aldus Nanninga. Hij is uitermate tevreden over de komst van Alrijne naar Teylingen. ‘Het heeft meerwaarde voor de zorg die wij als huisartsen kunnen leveren. Het is prettig om extra deskundigheid in de buurt te hebben. Uiteraard is er goed contact mogelijk via telefoon en mail maar ik weet wanneer de specialisten van Alrijne in huis zijn, daar kan ik nu rekening mee houden als ik afspraken maak met patiënten. Ik merk ook dat patiënten het prettig vinden om niet te ver te hoeven reizen. Vaak zijn patiënten dan afhankelijk van anderen en nu kunnen ze het zelf regelen.

Langer thuis!

Actuele informatie hierover vindt u op• Advies van welzijnsadviseur www.SassemBourg.nl. • klusjes in huis en tuin

www.triaskinderopvangbv.nl

• •

Vervoersmogelijkheden Maatjes

www.welzijnteylingen.nl tel. 0252 231805

TA N D A R T S P R A K T I J K V O O R D E H E L E FA M I L I E

Welkom in SassemBourg! Waar kan ik u mee van dienst zijn?

Langer thuis!

Achter in de hal van SassemBourg staat de informatiebalie, per toerbeurt bezet door 14 gastvrouwen en 1 heer. Een gevarieerd team van vrijwilligers waarvan de jongste eind 30 en de oudste 82 jaar is. Thea Verbeek, coördinator, vertelt samen met gastvrouwen Joke en Pauline hoe leuk een baan als gastvrouw in SassemBourg is.

TA N D A R T S TA N D A R T S - O U D E R E N Z O R G TA N D P R O T H E T I C U S MONDZORG AAN HUIS

0252 769 185 W W W.T C S A S S E M B O U R G . N L

Thea verloor haar baan en wilde actief bezig blijven. In december 2015 is zij via Welzijn Teylingen begonnen als gastvrouw. In augustus 2016 werd zij coördinator en stuurt nu met veel plezier het team aan. Joke en Pauline, beiden gastvrouw, zijn ook enthousiast over hun vrijwilligersbaan. Joke zit er om dezelfde reden als Thea. Pauline wilde naast het zorgen voor haar zieke dochter haar kring vergroten. Pauline: “Het daadwerkelijk kunnen helpen van mensen vind ik het leukste aan dit werk. Bewoners komen soms voor zomaar een praatje, dan heb je echt een sociale functie”. Thea: “Je hebt te maken met diverse participanten en met bezoekers van jong tot oud ook dat maakt het werk leuk. Ons werk bestaat uit informeren en begeleiden van

• • • •

Advies van welzijnsadviseur klusjes in huis en tuin Vervoersmogelijkheden Maatjes

www.welzijnteylingen.nl tel. 0252 231805

Gastvrouwen Pauline en Joke

bezoekers en bewoners, ondersteunen bij activiteiten en helpen bij incidentjes in de hal.” In een elektronisch logboek wordt bijgehouden wat we voor wie doen, wie wanneer werkt en dragen we werkzaamheden aan collega’s over.” Eenmaal per week zit Thea zelf achter de receptie. “Belangrijk want zo blijf ik betrokken” zegt Thea. Het is een fantastische werkplek; licht en ruim.” Om op de hoogte te blijven wat er speelt in het gebouw en onder de participanten zit Thea in de communicatiegroep en het participanten overleg. Ze heeft regelma-

tig overleg met Margriet Duivenvoorde van Welzijn Teylingen. Thea: “fijn want zo heb je als coördinator iemand om op terug te vallen en hou je binding met Welzijn Teylingen. Zij faciliteren ook trainingen voor ons”. Momenteel staat er geen vacature open voor SassemBourg, maar wie een leuke vrijwilligersbaan zoekt kan kijken op www.vacaturebankwelzijnteylingen.nl. Daar zijn diverse vacatures van Welzijn Teylingen en overige organisaties in Teylingen te vinden.


FAMILIEBERICHTEN

Johan Chrispijn Tandprothetische Praktijken is een moderne organisatie die werkt met de nieuwste

Aanleveren familieberichten

materialen en technieken. Het team

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

bestaat uit gediplomeerde tandprothetici en - tandtechnici. Dit stelt ons in staat om de

Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Teylinger. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

gebitsprothese van onze clienten

Het Uitvaarthuys

op een hoogwaardige manier te

Anneke Beunder Els Görtemöller

kunnen

www.johanchrispijn.nl

vinden

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

dag en nacht bereikbaar

0 2 5 2 - 37 69 42 06 - 19 27 98 21

• Eigen parkeerterrein • Dag en nacht bereikbaar Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

persoonlijk

contact

Cleijn Duinplein 4 2224 AX Katwijk Tel 071 40 76 008

handelingen worden grotendeels

Havenpoort 1 2171 HH Sassenheim Tel 025 22 22 977

zijn voorzien van certificeringen en

vergoed door uw zorgverzekeraar. Wij geven u eerlijke voorlichting, landelijk getest. Al 70 jaar een bewezen bedrijf

hetuitvaarthuys.net

met een vertrouwd gezicht.

Omdat een uitvaart meer is dan afscheid alleen...

Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken

• Cremeren

• Opbaring in eigen rouwkamers

wij

ook veel aandacht aan. Onze be-

• Begraven • Rouwtransporten door binnen en buitenland

Kwaliteit

heel belangrijk en besteden daar

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur).

vervaardigen.

staat bij ons voorop. Daarnaast

vrijblijvend voorgesprek mogelijk Dag en nacht telefonisch bereikbaar op: 06 - 30409466 info@uitvaart-teylingen.nl / www.uitvaart-teylingen.nl

Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout.

Ankie Jochemsz - Willemijn Heijink - Wilma Bleeker Annemarie Hazenoot

Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk. Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

Uw adviseur Henri van Hardeveld

Tel: 0252-211843

T 071 - 36 46 006

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

dag en nacht bereikbaar

barbaranoordwijk.nl

Afscheid nemen doen we samen. Zorgvuldig, zorgzaam en met aandacht voor detail.

‘Ik neem uw zorg uit handen op het moment dat u dat nodig heeft’. Dag en nacht bereikbaar 06 23954021 Wij hebben ook een unieke uitvaartwinkel in de Van Limburg Stirumstraat 6A, Noordwijk welke open is van woensdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: www.ivonneclemens-uitvaartverzorging.nl

Bel gerust voor een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden van een uitvaart.

info@ www.

automodena.nl

We b & D e si g n vo o r de G ro e ns ector  Persoonlijk

 Betaalbaar

 Deskundig

 Op maat

www.florawebsite.nl

2211 JT Noordwijkerhout Onderhoud | APK | Schadeherstel 085 877 23 87 *mits in goede staat

Uitvaartzorg de Schelp Linda Janmaat 06 20 66 71 85 24/7 bereikbaar www.uitvaartzorgdeschelp.nl

Monuta Herma Pijfers 0252 - 769 156 info@monutahermapijfers.nl www.monutahermapijfers.nl

Zomer-, Winter- en All-Season Banden Inruil van uw gebruikte banden en velgen mogelijk* Pletterij 35

Wij komen vrijblijvend bij u langs voor een adviesgesprek, bel voor een afspraak.

KUNSTGEBIT Tandenwinkel

Draag bij aan een eerlijke start voor ieder kind! Geef via child-help.nl

Reparaties klaar terwijl u wacht.

Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen

Tel:

071 - 361 11 45

www.tandenwinkel.com

VOOR KINDEREN MET EEN HANDICAP


7 Spijkerboor niet eens met Subsidie voor skeelerbaan terecht beperking aantal tenten verleend of toch niet? nieuws

DE TEYLINGER

WARMOND

n Camping Spijkerboor heeft een negatieve zienswijze ingediend tegen het voorontwerp van het bestemmingsplan voor de campings in het Lage Land.

Door Nico Kuyt

Exploitant Van der Hulst is tegen het vastleggen van een maximaal aantal kampeermiddelen, zoals tenten, camperwagens en dergelijke, in het nieuwe bestemmingsplan. Dat wil de buurgemeente Kaag en Braassem om de smalle Boekhorsterweg te ontlasten en nog meer verkeer te voorkomen. Maar door een maximum aantal plaatsen vast te leggen, wordt de ontwikkeling van Spijkerboor onnodig beperkt, vindt Van der Hulst. Wanneer hij slechts enkele kampeermiddelen extra zou willen bijplaatsen is hij gedwongen om een procedure op te starten om het bestemmingsplan te wijzigen, met hoge kosten. “Gezien de vrees

WARMOND n Tijdens het vervolg van de hoorzitting zijn de vijf bezwaren van aanpalende bewoners van de Leidse Merenwijk besproken. Zij zijn tegen de komst van een skeelerbaan op de ijsbaan van Warmond. In deze zitting stond het verlenen van de subsidie door de gemeenteraad centraal.

van de gemeente Kaag en Braassem voor toenemende verkeersdrukte bij intensivering van de kampeerterreinen, lag het voor de hand om hier eerst een grondig en onafhankelijk verkeersonderzoek naar te laten verrichten alvorens kan worden overgegaan tot aanvullende maatregelen zoals het vastleggen van het maximaal aantal kampeerplaatsen”, aldus zijn raadsheer. Er is ook geen aanleiding tot het vastleggen van het maximaal aantal plaatsen in het bestemmingsplan, want Spijkerboor heeft immers een vaststaande maximale oppervlakte. Op deze oppervlakte kunnen slechts een maximaal aantal kampeermiddelen worden gestald, weliswaar meer dan nu zijn toegestaan in het bestemmingsplan, maar niet een zodanige grote hoeveelheid dat daardoor de verkeersintensiteit zodanig toeneemt dat de doorstroming op de Boekhorsterweg in gevaar komt, aldus de zienswijze.

Door Nico Kuyt

De Vereniging van Eigenaren Karpers en Forellen, de wijkvereniging, de bewonersgroep Rand Karpers en Forellen en enkele afzonderlijke bewoners uit de Merenwijk menen dat het raadsbesluit onverkort moet worden uitgevoerd of anders een nieuw besluit genomen. Om de subsidie te verkrijgen, diende de Warmondse IJsclub (WIJC) aan een aantal voorwaarden te voldoen, namelijk dat er een vergunning door de gemeente zou worden verleend en een succesvolle aanbesteding is uitgevoerd. Aan die vergunning zouden dan voorwaarden worden verbonden om overlast te beperken. De ijsclub diende een aanvraag voor een vergunning in, maar kort daarna constateerde de gemeente dat er geen vergunning nodig was. De bezwaarmakers vinden nog steeds van wel. Zij voeren ook aan dat er fouten kleven aan het besluit

Wandelend de zomer in met het Alzheimer Café VOORHOUT

n Op de laatste café avond van het seizoen van het Alzheimer Café Teylingen, op maandag 12 juni, gaan bezoekers onder leiding van fysiotherapeute Carla Meiland bewegen.

De bijeenkomst start met een korte inleiding over waarom bewegen zo goed is voor ieder mens, ook voor iemand met dementie. Aansluitend gaat de groep een wandeling maken in de omgeving van de Agneshove met de mensen die nog goed ter been zijn. Met de mensen die niet meer goed kunnen lopen gaan op locatie een bewegingsactiviteit doen. Het Alzheimer Café wordt gehouden in de Agneshove 81 in Voorhout en is geopend vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Het Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden, hulpverleners en andere geïnteresseerden. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig.

Vrijwilligers van Welzijn Teylingen kunnen voor vervoer zorgen. Voor meer informatie, neem contact op met mevrouw C. van Noort via 0610918151.

n Citymanager John van der Tol is op zaterdagochtend 10 juni te gast in het politiek café van D66 Teylingen.

TEYLINGEN n De fractie van Trilokaal is ‘onaangenaam getroffen’ door het snelle besluit van B&W om te stoppen met de aankoop van woningen voor statushouders en twee aangekochte woningen af te stoten.

Tijdens de bijeenkomst aan de koffietafel van lunchroom Ons Genoegen (Herenstraat 100) in Voorhout, vertelt Van der Tol over zijn rol als citymanager en zijn eerste ervaringen en de kracht van binden en verbinden. Vanwege de kleinere locatie, en daardoor een beperkt aantal plaatsen, vraagt D66 aan niet-leden die belangstelling hebben, om zich aan te melden via info@d66teylingen.nl.

Door Nico Kuyt

Trilokaal wil eerst een bespreking erover in de raadscommissie. De fractie vindt het te kort door de bocht dat B&W alleen hierover een besluit neemt zonder met de com-

De Schuitemaker Vis cadeaukaart! Het tegoed hoeft niet in één keer op… zo is het elke dag vaderdag!

Tip: De Hollandse Nieuwe komt er weer aan… Vanaf 14 juni verkrijgbaar in al onze winkels!

100 gram

Emmertje haring (10-12 stuks) per stuk

1.99

om zelf schoon te maken

2 stuks

7.12.50

Gambaspiezen

per stuk 4 stuks

1.95 7.-

Zalmsalade

500 gram

5.-

Woensdag: kibbelingdag!

500 gram

Donderdag: Gebakken lekkerbek, + gratis bakje saus

3 stuks

Ons visrestaurant aan de Oude Haven is geopend van woensdag t/m zaterdag. Welkom voor de lekkerste visgerechten!

Oude Haven 3 www.vissalade.nl

Sassenheim 0252 210151

en noemen het besluit in strijd met de gemeentelijke Sportnota, want er is naar hun mening geen sprake van het vereiste tekort aan skeelerbanen in de regio. Ook is het skeeleren geen basissport om voor eenmalige subsidie te voldoen. Tot slot is het gras van de ijsbaan beschermde natuur volgens de gebiedsvisie Veerpolder en structuurvisie Teylingen, zo stellen de bezwaarmakers. ONGEGROND

De gemeente kijkt er anders tegenaan. De bezwaarmakers zijn, of niet-belanghebbende en kunnen dus geen bezwaar indienen. En als zij dat wel kunnen, dan zijn de protesten ongegrond. Het raadsbesluit heeft namelijk een beperkte reikwijdte. Het stelt alleen geld beschikbaar, maar B&W moet nog een nader besluit nemen om het te verstrekken, nadat de ijsclub hiertoe een verzoek heeft ingediend. En al

die visies zijn volgens de gemeente slechts richtinggevend. Bepalend is het geldende bestemmingsplan en daarbinnen past de baan. JEUGD

De vertegenwoordigers van de ijsclub haastte te verklaren dat de vereniging al vanaf het begin bereid is geweest om goede afspraken te maken met omwonenden over licht, geluid en parkeren. De skeelerbanen in de regio zijn geen optie, want WIJC richt zich voornamelijk op de jeugd. Skeeleren is een snel groeiende, laagdrempelige sport; 60 procent van de kinderen heeft skeelers, maar een baan op afstand, daar is de jeugd op de fiets niet naar toe te krijgen. De commissie stelt nu een advies op voor de gemeenteraad. Die gaat er dan over spreken en een besluit nemen hoe met de bezwaren moet worden omgegaan.

Trilokaal wil spreken over verkoop van woningen voor opvang statushouders

TEYLINGEN

Verse scholfilet

WOENSDAG 7 JUNI 2017

6.95 6.-

missie van gedachten te wisselen aangekocht, maar er is sprake van wat met die huizen te doen. Totdat gewijzigde omstandigheden. De het gesprek heeft plaatsgevonden toestroom is aanzienlijk vermindient de verkoop van de huizen derd en de samenstelling veranin de ijskast worden gezet, zo be- derd. Ging het eerder hoofdzakelijk toogde de fractie in de afgelopen om alleenstaande mannen, nu zijn gemeenteraad. Volgens wethouder het vooral nareizende gezinsleden. Bas Brekelmans doet B&W precies Er zijn geen nieuwe woningen nowat is afgesproken. De raad heeft dig en de aangekochte woningen het besluit genomen om maximaal Kagertuinen 29 in Sassenheim en vijftien woningen aan te schaffen. Dorpsstraat 37a in Warmond kunHet geeft geen pas om huizen aan nen weer worden verkocht. In de te kopen als je ze niet vol kan krij- eerstvolgende raadscommissie gen met statushouders, asielzoe- spreken de fracties met B&W over kers met een verblijfsvergunning. de situatie rond de woningen. KEURSLAGERKOOPJE Tot op heden zijn zeven woningen

Erwtensoep, rookworst + 100 gram Zeeuws spek 50

Weekaanbiedingen Grote krop eikenbladsla

0,99 Hollandse broccoli 500 gram 0,99 Zoete pruimen 500 gram 1,99 Boerensalade 100 gram 0,79 per krop

Maaltijd van de week

Rode kool stamppot

100 gram 0, 79

Elke woensdag:

10 Perssinaasappels

1,95

Er is weer: Dunne postelein v.d. Veer

Hoofdstraat 259 - Sassenheim Tel./Fax: 0252-232141 Onbetwist uw fruitmandspecialist!

samen

7

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden runderrollade + cornedbeef 20 2 x 100 gram

3

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Kalfssaucijzen

4 stuks

595

SPECIAL

Pomodorohaasje VLEESWARENKOOPJE VLEESWARENKOOPJE

2

25 Bij 150 gram Beenham 100 gram Bij 150 gram beenham GRATIS BEENHAMSALADE VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram beenham

TROTS VAN DE KEURSLAGER

6 Gegrilde spareribs 4 stuks 695 HaasGRATIS op stok BEENHAMSALADE ELKE 4E GRATIS 75 Gegrilde spareribs 500 gram 6 80 Filet d’asperge 100 gram 1 75 Haas op stok

75 GRATIS BEENHAMSALADE Gegrilde spareribs 500 gram TROTS VAN DE KEURSLAGER KEURSLAGERKOOPJE

TROTS VAN DE KEURSLAGER

SPECIAL

KEURSLAGERKOOPJE

6

Aanbiedingen zijn geldig van 2 t/m 7 november

500 Aanbiedingen zijn geldig vangram 5 t/m 10 juni. Keurslagerij Scholten

Hoofdstraat 261 Scholten Keurslagerij

Sassenheim 261 KEURSLAGERKOOPJE Hoofdstraat

0252-211440 Haas Sassenheim op stokELKE 4E GRATIS 0252-211440

SPECIAL

Filet d’asperge


Agenda juni 2017 INFORMATIEF

SCARABEE KIDS

Café Scarabee: Vermoeidheid na kanker

Woensdagmiddag kidsclub

spreker: Ineke Vogel, maandag 26 juni inloop vanaf 19:45; aanvang 20:00

Contactgegevens en activiteiten

woensdag 7 juni 14:30 - 16:00

Vanaf september: Cursus ‘Samen verder na borstkanker’

ACTIEF

staat op onze website.

Odile Ebbing, Marjan Knöptels, donderdag 8 juni 15:00 - 16:00

De intakegesprekken starten deze week. Meer informatie hierover

Wandeling in de Wassenaarse duinen

CREATIEF

ONTSPANNING

Workshop Verfcollage op canvas

Dru Yoga

Linda Sloterdijk, dinsdag 27 juni 10:30 - 12:30

Fotograferen in de stad

Marjan Knöptels, dinsdag 13 juni 11:00 - 12:30

Tel: 06 5541 3824 info@inloophuisscarabee.nl www.inloophuisscarabee.nl Bezoekadres: Oude Vest 17, 2312 XP Leiden.

Anne Remijn, Nella van Rijnswou, Pauline Stadhouders

Het inloophuis is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 - 15.00 uur en woensdag van 10.00 - 12.30 uur. U kunt zonder afspraak binnenlopen; er is op die uren altijd een gastvrouw aanwezig. Voor het meedoen aan activiteiten zoals yoga, wandelen of Scarabee Kids verzoeken wij u vooraf te bellen of te mailen. Zie voor data en aanvangstijden de kalender op onze website.

Tia Guijt

dinsdag 6, 13, 20, 27 juni 19:30 - 20:45

woensdag 7, 14, 21, 28 juni 10:00 - 11:15

Massage (voetreflex-, handreflex- of stoelmassage) Ruud Warmerdam, op afspraak op maandag 12 juni

Hildegard Huber, op afspraak op donderdag 1 en 15 juni www.inloophuisscarabee.nl

Een nieuw plafond in 1 dag!

terwijl de meubels blijven staan

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

Plafondshow

Op woensdag 7, donderdag 8, ni en zaterdag 10 juni. vrijdag 8 jun • Schone montage in 1 dag • Voor elke interieurstijl • Zonder hakken en breken • Verlichting naar wens • De meubels kunnen blijven staan • Uit één geheel op maat gemaakt Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke en beproefde plafondsysteem. De koffie staat klaar!

Zwanenburgerdijk 279 c 1161 NL Zwanenburg 020-8204114 Showroom open van woensdag t/m vrijdag van 13.00-16.30 uur en zaterdag van 10.30-15.30 uur.

www.plameco.nl/zwanenburg


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 7 JUNI 2017

9

Gemeente past bestemmingsplan voor windmolens zelf aan TEYLINGEN n De gemeenteraad houdt het aanpassen van het bestemmingsplan, om zo de komst van de windmolens op het AkzoNobel-terrein mogelijk te maken, in eigen hand. Alleen de ChristenUnie en de PvdA huldigden een andere mening. Door Nico Kuyt

Het ging eigenlijk slechts om de procedure, met als hoofdvraag: wie gaat planologisch de aanpassing plegen om de windmolens van Akzo mogelijk te maken? Het verlenen van de vergunning ligt bij de provincie, maar die moet aan Teylingen vragen om het bestemmingsplan aan te passen. Doet Teylingen dit niet, dan doet Zuid-Holland het wel even, dus veel speelruimte is er niet. Overigens zijn er bij de provincie eveneens dezelfde inspraak- en verweermogelijkheden voor de inwoners. Bij de voorbespreking in de raadscommissie bleek een meerderheid te kiezen om het aanpassen van het bestemmingsplan toch door de eigen gemeente te laten uitvoeren. Dat kost geld, maar zo kunnen de eigen inwoners en bedrijven hun zegje doen en kan de gemeente op deze wijze een signaal afgeven over de wenselijkheid van die twee torens. Omwonenden hebben zich reeds georganiseerd tegen de komst. De heren Neuman en Van der Pal lieten vooraf in de gemeenteraad een filmpje zien over het effect op de omgeving, vooral de slagschaduw. “Het gaat ten koste van heel veel woongenot”, zo hield Neuman de gemeenteraad voor. Er zijn genoeg alternatieve mogelijkheden om elders energie op te wekken. GEEN ZIN

Het moet gezegd worden, maar er is door Akzo nog geen aanvraag bij de provincie ingediend voor die twee windturbines van elk circa 3 megawatt. Dat was ook met het vorige plan enige jaren geleden zo. De emoties van toen spelen begrijpelijk op, maar het gaat in dit besluit over wie de aanpassing uitvoert om de plaatsing mogelijk te maken. Volgens de ChristenUnie (CU) heeft het in eigen handen houden geen zin. De bevoegdheid ligt nu eenmaal bij de provincie. Je neemt de burger in het ootje door te denken daar nu nog invloed op uit te kunnen oefenen. Gewoon duidelijk zijn en aan de slag met het behartigen van de belangen richting de provincie, zo is de mening van de CU. “De gemeente

moet niet als zetbaas voor provincie fungeren, maar als partner voor de inwoners en zo onze inwoners het meeste recht doen en het belang inwoners zo goed mogelijk te borgen”, aldus Frans Nederstigt (CU). BURENAKKOORD

Maar hier hadden andere fracties toch een verschillende mening over. Fred Koot (D66) wenste het meer in eigen hand te houden. Binnen de provincie is een discussie gaande over het impact op het landschap in dit dichtbevolkte gebied. Het is goed om eens te polsen hoe het daarmee staat. Verder wierp Koot een lans op voor een zogeheten burenakkoord. Private partijen komen daarmee tot een overeenstemming, zoals Akzo en zijn buren over de molens. Dat kan van doorslaggevend belang zijn. Of Akzo met de molens wel zo maatschappelijk democratisch verantwoord bezig is, kan worden getoetst. Voor Joost van Doesburg (PvdA) is dat allemaal te laat. Nu op de barricades staan is het beste, meent hij. “Wij zijn niet aan de bal in deze procedure. We kunnen wel stoer gaan doen en zeggen het zijn onze inwoners en ons gebied, maar wat schieten we daar mee op. Het bevoegd gezag ligt bij provincie. We moeten als gemeente ons voegen bij het actiecomité,” vond Van Doesburg. Die optie is veel beter en sluit aan waar de burger behoefte aan heeft. Een integer bestuur, dat weet waar ze wel of niet over gaan en zeer scherp is op wat de provincie doet. Voor Rob ten Boden (Trilokaal) lag het wat anders. Als de gemeente zou beslissen om het bestemmingsplan niet te wijzigen, geeft zij een heel duidelijke boodschap af van zo’n pad dat zij niet wil bewandelen. En die boodschap wil Ten Boden in eigen hand houden, ondanks de kans overspeeld te worden door de provincie. “Een duidelijke boodschap van de gemeente en inwoners dat zij de molens niet willen en het slechte keuze is. Het geeft een duidelijk signaal naar Akzo over nietverantwoord maatschappelijk ondernemen.” Een meerderheid besloot om de aanpassing van het bestemmingsplan in eigen hand te houden. Met wel een grote kans dat de provincie toch een andere koers zal nemen, zo liet wethouder Arno van Kempen alvast een winstwaarschuwing horen. Maar dat ligt in de toekomst.

Bijeenkomst windmolens in Bestuurscentrum VOORHOUT n AkzoNobel hield op 16 mei een inloopavond over het voornemen tot plaatsing van windturbines op het eigen terrein. In vervolg daarop nodigt de gemeente inwoners en belangstellenden uit om over het voornemen van AkzoNobel in gesprek te gaan met college- en raadsleden over het voornemen van AkzoNobel. Deze bijeenkomst is op woensdagavond 7 juni van 19.00 tot 21.00 uur in het Bestuurscentrum, Raadhuisplein 1 in Voorhout.

Belangstellenden die niet aanwezig waren op de informatiemarkt van AkzoNobel, kunnen op 7 juni alsnog informatie krijgen. Anderen kunnen de verkregen informatie even-

tueel opfrissen. Medewerkers van AkzoNobel en de provincie ZuidHolland zijn aanwezig voor het geven van een toelichting. Tijdens deze bijeenkomst zijn ook college- en raadsleden van de gemeente Teylingen aanwezig. Zij gaan graag met bezoekers in gesprek bij de informatieborden of -monitors of aan een tafeltje met een kop thee of koffie. Zij horen graag meer over vragen, opmerkingen en ideeën van inwoners naar aanleiding van het initiatief van AkzoNobel. Akzo heeft nog geen aanvraag ingediend voor plaatsing van de windmolens. De procedure is nog niet gestart.

Gedeputeerde Rik Janssen knipt het lint door onder toeziend oog van Joan en Lucelle Leemans. | Foto: Esther Luijk

Laan van Oostergeest mét orangerie in oude glorie hersteld WARMOND n Ze zijn een lichtend voorbeeld voor iedere particuliere eigenaar van een landgoed, volgens gedeputeerde Rik Janssen van Zuid-Holland. Hiermee doelde hij op de eigenaren van de historische buitenplaats Oostergeest in Warmond, Joan en Lucelle Leemans - van Nispen tot Pannerden. Met enige (financiële) hulp van de provincie Zuid-Holland, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de gemeente Teylingen, werd de Laan van Oostergeest grondig gerenoveerd en een nieuwe Oranjerie gebouwd langs de laan. Afgelopen vrijdag werden deze projecten feestelijk geopend. “Ze hebben op een prachtige manier bijgedragen aan het Zuid-Hollandse historische landschap”, aldus Janssen. Door Esther Luijk

De Laan van Oostergeest werd niet alleen gerenoveerd, maar ook in ere hersteld naar het beeld van vroeger. “Als je alles maar blijft aanpassen en vernieuwen, is de ziel eruit”, zegt mevrouw Leemans. “In het verleden stond er al een oranjerie, we hebben geen idee waarom die ooit is verdwenen. Maar het leek ons daarom leuk om een nieuwe te bouwen, om het beeld van vroeger weer compleet te maken.” De laan heeft een aantal grondige aanpassingen ondergaan. Zo is er

onder andere een betere waterhuishouding gemaakt en zijn er eikenhouten paaltjes langs de weg geplaatst. Meneer Leemans: “Op deze manier kunnen auto’s niet meer langs de weg parkeren. We merkten dat de bomen erdoor beschadigden en ziek werden. We hebben een heel aantal bomen moeten kappen en er nieuwe voor in de plaats gezet. Bovendien is het nu een mooie wandelen fietslaan. Dat is toch prachtig?” De oranjerie kon niet zonder hulp van een aantal kinderen worden geopend. De toepasselijke naam ‘Oos-

tergeest’ op de nieuwe oranjerie is namelijk gespeld met de originele letters van de gesloopte basisschool Oostergeest. Het bijzondere gebouw werd toegelicht door de kinderen van basisscholen De Waaier en Het Landtgoed. De leerlingen komen regelmatig op het landgoed, om les te krijgen van mevrouw Leemans over de geschiedenis, cultuur en natuur van de buitenplaats. Vol overtuiging legden de kinderen uit dat de oranjerie bedoeld is om de exotische kuipplanten die nu nog in de tuin staan, in de winter op te slaan om bevriezing te voorkomen. Het stel Leemans- van Nispen tot Pannerden is al de zesde generatie bewoners van het landhuis Oostergeest, dat sinds 1850 particulier bewoond wordt door de familie. Meneer Leemans: “We vinden het belangrijk om iets bij te dragen aan het landgoed, voor het naar de volgende generatie gaat. In stand houden en upgraden, is het idee. Wij vinden dat we dat, met het herstel van de laan en de bouw van de oranjerie, ons deel voor deze generatie hebben gedaan.”

Discussie start in politiek over Gamma SASSENHEIM n De fracties van ChristenUnie en PvdA hebben tevergeefs geprobeerd hun motie tegen de mogelijke komst van Gamma aan de Oosthoutlaan in de afgelopen gemeenteraad te bespreken. De motie is dezelfde als in 2014 over een geplande Intratuin aan de Rijksstraatweg die daarmee werd geschrapt. De huidige motie roept B&W op om te stoppen met de onderhandelingen met Gamma. Nieuwe ontwikkelingen moeten aantoonbaar waarde toevoegen aan de detailhandel van Teylingen en niet kannibaliseren met de bestaande winkelvoorraad. Er is geen sprake van een actuele regionale behoefte omdat binnen de regio al meer dan voldoende aanbod aanwezig is. Met de komst van Gamma zal er sprake zijn van moordende concurrentie, niet alleen met andere bouwmarkten in de regio, maar ook met de

plaatselijke middenstand die veel producten voeren die in het assortiment van Gamma voorkomen en dat dit onvermijdelijk zal leiden tot kaalslag in het winkelbestand, aldus de motie. De indieners wilden een vorige week een snelle bespreking in de raad, omdat deze niet verschilt van

de Intratuin en al in 2014 uitvoerig is besproken, maar de overige fracties hadden hier geen zin in. Het loopt nu het gebruikelijke pad. De agendacommissie gaat kijken om de motie op de agenda te zetten van de eerstvolgende raadscommissie, waarschijnlijk de commissie Bestuur. (NK)

PvdA en CU dienen een motie in tegen de komst van een bouwmarkt.


AUTO-AIRCO SERVICE

0,VANAF € 6 EX. BTW GARAGEBEDRIJF ALEX KLEINHUIS

VALKENBURG

SIKKENS VOOR EEN PROFESSIONEEL RESULTAAT

RUIM 25 JAAR AIRCO-ERVARING Bel voor het maken van een afspraak

071-4077364 Voor een systeemdiagnose/reparatie van uw aircoinstallatie in uw voertuig en het uitlezen van foutcodes van de diverse computers in uw auto en natuurlijk voor het regelmatig onderhoud van uw kostbare aircosysteem. Bloemenlaan 5 • 2235 EM Valkenburg (ZH)

NU 25% KORTING Op Sikkens buitenlakken bij uw verfspeciaalzaak

Actieperiode: mei tot en met Actieperiode 8 loopt met 22 17 mei juni2017 2017

Decorette Sassenheim J.P. Gouverneurlaan 2 2171 ER Sassenheim 0252-210868


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 7 JUNI 2017

11

Definitieve fusie Sophia Stichting en PCPO REGIO n De Sophia Stichting voor Katholiek Basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek en Stichting PCPO Duin- en Bollenstreek gaan fuseren per 1 januari 2018 tot de Sophia Scholen.

Eerste paal voor beeld De Kus VOORHOUT n De crowdfunding voor de realisatie van het beeld De Kus bij de Nagelbrug, is vorige week woensdag succesvol afgerond. Een dag later, op donderdag 1 juni, ging meteen de eerste paal de grond in. Onder toeziend oog van kunstenaar Joop van Egmond, medewerkers van Boskalis, van de provincie Zuid-Holland en leden van Rotary Club Voorhout werd de paal in vijftien minuten de grond in geslagen. Hij staat nu kaarsrecht langs het water van de Leidschevaart te wachten op de installatie van het kunstwerk, die staat gepland op 14 september.

“Instemming van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden en goedkeuring van de gezamenlijke Raad van Toezicht heeft geresulteerd in een definitief besluit door het College van Bestuur,” zo meldden de twee besturen vorige week in een gezamenlijk persbericht. In november werd de intentie voor de fusie al uitgesproken. BEHOUD VAN BASISSCHOLEN

De fusie was vooral van belang voor het behoud van een aantal basisscholen in de Duin- en Bollenstreek. De financiële situatie bij de Sophia stichting is inmiddels weer stabiel, nadat in 2015 bleek dat de katholieke stichting in de rode cijfers stond. Kort daarop volgde ook de christelijke PCPO, maar die stichting bleek nog een stuk dieper in de schulden te zitten.

Bij niet fuseren zijn de financiële gevolgen groter dan bij fusie, schrijven de bestuurders in het bericht. “Sophia Scholen bouwt voor een periode van tien jaar 50.000 euro per jaar minder aan eigen vermogen op en kan dit goed dragen. Daarnaast staan gemeenten tot een bepaalde hoogte garant als de financiële situatie in de komende jaren niet voldoende verbetert.” In Teylingen sprak de gemeenteraad vorige week woensdag 1 juni over de garantstelling voor bijna 247.650 euro. In totaal verzoekt de nieuwe stichting bij de gemeenten die een PCPO-scholen in hun gemeente hebben (Noordwijk, Lisse, Hillegom en Teylingen) om een garantstelling van in totaal 650.000 euro. FINANCIËLE PROBLEMEN

“Beide stichtingen zijn klaar voor de fusie. Na een periode van onrust en financiële problemen, is er binnen de Sophia Stichting sprake van een stabiele en positieve financiële situatie”, zegt Sylvia Spierenburg, Lid College van Bestuur. “PCPO Duin- en Bollenstreek vindt na een stevige reorganisatie de weg omhoog en heeft met de fusie een goede partner gevonden, waarmee het

n Cheques voor de kunst

Rotary Club Voorhout heeft in het jubileumjaar het plan opgevat om rond de aanleg van de turborotonde bij de Nagelbrug, de omgeving te verfraaien met het beeld De Kus. Voor het project werd 8.500 euro gedoneerd. Het streefbedrag werd bereikt door giften van particulieren, Fonds 1818 en het Jacoba van Beierenfonds Teylingen.

Op 12 september 2016 heeft B&W besloten om bij nieuwe huurcontracten aan de Industriekade de hoogte van de huur van de gemeentelijke grond aan te passen aan een marktconform tarief. Dat leidde tot veel commotie bij de woonbootbewoners. Nader overleg met de woonbooteigenaren en het nogmaals bestuderen van alle stukken zorgde voor een andere insteek. De gemeente gaat nu voor alle bewoners terug naar de oorspronkelijke overeenkomst uit 2006, waarin onder andere expliciet is opgenomen dat de huurprijs van 52 cent per m2 per jaar bedraagt, jaarlijks verhoogd met alleen een inflatiecijfer. Om te voorkomen dat in de toekomst de overeenkomst opnieuw een andere uitleg krijgt, wordt aan alle bewoners een nieuwe overeenkomst aangeboden die volledig in lijn ligt met de oorspronkelijke uit 2006 en waarin expliciet wordt opgenomen dat de hoogte van de grondprijs eeuwigdurend wordt vastgelegd, behoudens de jaarlijkse indexering. (NK)

Dat gaat de nieuwe stichting doen met minder scholen dan het huidige aantal. Begin dit jaar maakte de Sophia Stichting bekend om na het schooljaar 2017-2018 basisschool de Beekbrug in buurtschap De Engel te sluiten. Bij de PCPO was dat vorig schooljaar het geval voor de locatie Diligence van basisschool De Rank in Sassenheim. Alle leerlingen van De Rank krijgen les op de hoofdlocatie aan de Antoniuslaan. Begin februari werd ook bekend dat de Rembrandtschool in Lisse moet sluiten. Voor basisscholen De Waaier (Sophia) en Het Landtgoed (PCPO) is de intentie om ze samen te voegen in augustus, aan het begin van het nieuwe schooljaar. Reden voor de sluiting van de Beekbrug, Rembrandtschool en fusie van De Waaier en Het Landtgoed is het teruglopend aantal leerlingen. GEEN PERSONELE GEVOLGEN

“De effecten van de fusie op het

Rotaryclub Voorhout organiseerde dit voorjaar voor de derde keer het evenement Kunst(t)huis Voorhout, waarvan de opbrengst naar goede doelen gaat. Vorige week werden twee cheques van 400 euro overhandigd door Rotary-voorzitter Nic van Tilborg aan Marleen van der GeerOomens (St. Cecilia) en Chris Tettero (toneelvereniging Cultuur Verheft).

Avondvierdaagse van start VOORHOUT/SASSENHEIM n De jaarlijkse avondvierdaagse in Sassenheim is dinsdagavond van start gegaan. Vrijdagavond 9 juni is de laatste loopavond. In Voorhout start de 43ste avondvierdaagse op dinsdag 13 juni.

In Sassenheim zijn er routes van 5 en 7,5 kilometer. Iedereen kan meedoen, kinderen in de basisschoolleeftijd moeten wel begeleid worden door een volwassene. Vrijdagavond 9 juni wordt de vierdaagse feestelijk afgesloten. Het is ook mogelijk om mee te doen als je maar 3 van de 4 avonden kunt meelopen. De start is iedere avond vanaf 18.30 uur bij het Sassennest in park Rusthoff. Ook de finish is daar iedere avond, uiterlijk 21.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro voor leden van de Oranjevereniging (zonder medaille) en 4 euro met medaille. Geen lid? Dan betaal je 5 euro om mee te doen (zonder medaille). Voor niet leden bedraagt

deelname dan 6 euro. Aanmelden kan via www.oranjevereniging-sassenheim.nl. VOORHOUT

Volgende week wandelen deelnemers vier dagen in en rond Voorhout. De start is op dinsdagavond 13 juni. Op woensdag 14 juni is er voor de eerste keer een ‘rolstoelavond’; een route geschikt voor deelnemers in een rolstoel. Mocht er geen begeleider zijn, dan wil de organiserende Oranje Vereniging dit regelen. Meer info via secretaris@oranjeverenigingvoorhout.nl. Iedere avond starten de 5 en 10 kilometer wandelingen om 18.30 uur vanuit het startvak op het parkeerterrein van sportpark ‘Elsgeest’. Op de laatste avond, vrijdag 16 juni, is vanaf 20.00 uur de intocht vanaf het Raadhuisplein. De deelnemers lopen door het centrum, onder begeleiding van de muzikanten van St. Cecilia. Meer informatie op www. oranjeverenigingvoorhout.nl.

personeel zijn nihil. Tijdelijke contracten worden bij de Sophia Stichting opnieuw verlengd en door natuurlijk verloop zijn er inmiddels veel vacatures. Bij PCPO vinden geen gedwongen ontslagen plaats. Het samenvoegen van de functiehuizen en het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden heeft ook geen effect. Tijdens een overleg met de vakbonden is dit aan de orde gekomen,” melden de twee besturen verder. VERTROUWEN IN DE TOEKOMST

De eerstvolgende stap is de fusietoets, die wordt ingediend bij het Ministerie van OCW en bij DUO. Ook wordt een akte van bestuursoverdracht van PCPO scholen aan Sophia Scholen opgesteld. “Wij zijn ons ervan bewust dat een fusie meer betekent dan het aanpassen van formele documenten”, besluit Ronald de Groot, Lid College van Bestuur. “Het gaat om informatieen kennisdeling, cultuur, structuur en het vormen van nieuw beleid, waarbij we altijd rekening houden met onze kernwaarden: vertrouwen, respect, saamhorigheid, rechtvaardigheid, zorgzaamheid, vergeving en verwondering. We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.”

Geen lastenverzwaring voor inwoners, Teylingen financieel gezond TEYLINGEN n Het college van Teylingen heeft woensdag 24 mei de kadernota aangeboden aan de raad. Hierin wordt het financiële beeld geschetst voor de komende jaren. Resterende opgaves uit het raadsakkoord zijn verwerkt zonder de lasten voor de burger te verhogen en zonder verdere bezuinigingen. De gemeenteraad vergadert op 22 juni over de nota.

Nieuw huurcontract Industriekade SASSENHEIM n B&W heeft het officiële besluit genomen om het dossier Industriekade rond de huur van de oevergrond af te handelen. De eigenaren krijgen een nieuw huurcontract.

onderwijs op de scholen gecontinueerd kan worden”, vult Erik van Lingen, Lid College van Bestuur a.i., aan. Het streven van de Sophia Scholen is om 20 procent goede of excellente scholen te realiseren.

De kadernota vormt de basis voor de programmabegroting 2018-2021, die in het najaar aan de raad wordt aangeboden. Het college verwacht dat de afvalstoffenheffing in 2018 verder kan dalen. Bij de rioolheffing wordt wel een stijging van het tarief voorzien. Dit is nodig om ook de komende jaren de investeringen in het riool te kunnen bekostigen. De rioolheffing ligt in Teylingen onder het landelijk gemiddelde. In zijn totaliteit wordt geen lastenverzwaring voor inwoners voorzien. Uitgangspunt van raad en college is dat er behoedzaam met geld wordt omgegaan, zodat Teylingen financieel gezond blijft. Om voorbereid te zijn op het wegvallen van de precario-inkomsten in 2022 laat het college de komende jaren een overschot op de begroting ontstaan. VEILIGHEID STATIONS

De kadernota geeft inzicht in verschillende projecten die de komende jaren invloed hebben op de gemeentelijke financiën. Het college stelt voor om te investeren in maatschappelijke voorzieningen, die het woon- en leefklimaat in Teylingen aantrekkelijk houden. Voorbeelden zijn sportvoorzieningen en infrastructuur, zoals uitvoering sportaccommodatienota, herinrichting Boerhaavestraat in Voorhout en het fietspad in de Roodemolenpolder. Met betrekking tot veiligheid stationsgebieden vraagt B & W aan de Raad vooruitlopend op de discussie in september alvast geld opzij te zetten voor maatregelen om de

veiligheid te vergroten. Het college heeft het voornemen een integrale aanpak schulddienstverlening te realiseren zodat inwoners weten waar zij terecht kunnen met hun financiële hulpvraag. Ingezet wordt op het versterken van de samenwerking tussen netwerkpartners en preventie en vroegsignalering. Verder stelt het college voor om extra middelen uit te trekken voor de Economische Agenda. Ambitie is om samen met de regio de komende jaren een extra impuls te geven aan de economie in de Duin- en Bollenstreek. Teylingen heeft een relatief hoge reservepositie. Het college gaat het gesprek met de raad aan om spelregels af te spreken over de inzet van een deel van deze reserves. RAADSVERGADERING

Op donderdag 22 juni is er een raadsvergadering over de kadernota. Het is dan aan de raadsleden om aan te geven hoe zij aankijken tegen de geschetste ontwikkelingen. Daarbij kan de raad aangeven of ze op onderdelen bijsturing wenst waar het college rekening mee moet houden bij het opstellen van de programmabegroting voor 2018-2021. De kadernota schetst in grote lijnen de kaders voor deze begroting, die in het najaar aan de raad wordt aangeboden.

Uw mening over de Herenstraat VOORHOUT n De enquête over de Herenstreet en het Jacoba van Beierenhof loopt nog tot en met zaterdag 10 juni. Het formulier is te vinden op www.deteylinger.nl. Insturen kan via de website of lever een geprinte versie in bij de ondernemers in de Herenstraat in Voorhout. Er wordt vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan. De enquête is een initiatief van citymanager John van der Tol.


Ristorante Il Mulino ACTIE € 38,00 VOOR 2 PERSONEN

VOORGERECHTEN U kunt kiezen uit onderstaande voorgerechten

• Vitello tonnato Kalfvlees gevuld met tonijnsaus • Insalata caprese Salade van tomaat en verse buffelmozzarella • Carpaccio classico Dun gesneden ossenhaas op klassieke wijze • Tomino dalpeggio al forno su crostone di pane e miele al Tartufo Tomino kaas uit de oven met geroosterd brood en truffel honing • Carpaccio di tonno Carpaccio van tonijn

HOOFDGERECHTEN U kunt kiezen uit onderstaande PASTAgerechten

• Spaghetti alle vongole e pomodorini Spaghetti met vongole en cherry tomaten • Ravioli ricotta e spinazi al gorgonzola Verse ravioli gevuld met ricotta en gorgonzola • Penne con camberi e zucchine Penne met garnalen en courgette • Pasta con porcini Pasta met porcini paddestoelen

Of u kunt kiezen uit onderstaande VLEESgerechten

• Saltimbocca a la Romana Kalfsvlees met parmaham in witte wijn saus • of de vleesspecialiteit van het huis

Motorfiets stalling: goed bereikbaar en beveiligd, 24/7 stroom en vloeranker. Per maand € 40,00. Voor info: De Botenhal Bel: 071-4086657

Gezocht, schilder voor een loods/ paardenstal. Uren naar eigen invulling. Tel: 06-54354578

Walraad Timmer en onderhoudsbedrijf: van deurkruk tot dakkapel, voor al uw timmer en onderhoudswerkzaamheden in en rond het huis. Tevens plaatsen en/of leveren van uw keuken en badkamer. Bel voor vrijblijvende offerte: 071-5897250

Tuinman, stratenmaker voor al uw tuinwerkzaamheden, gratis prijsopgave, tel: 06- 57200505.

Kluivers, gas, elektra, water, cv, sanitair en dakwerk. Tel. 06-16138882.

Tuinliefhebber gezocht. 1 à 2 halve dagen per week onderhoud aan grote tuin. Informatie via tuinierhill@gmail.com

Te Huur in Voorhout kantoor van 220m² in het ‘t Soldaatje Centraal gelegen aan de J. v. Beierenweg 97. Info 0252-514790

WONINGRUIL aangeboden: Eenzgezinswoning in Zandvoort aan zee. 3 slaapkamers zeer grootte achtertuin. nabij station, strand en dorp. Gevraagd: woning niet boven de huursubsidie grens liefs in Sassenheim geen flat 06-27290091

Aangeboden: straatmaker, Leiderdorp, voor al uw straatwerk, terras ophogen oprit, plaatsen van schuttingen, vrijbl. pr. opgaaf, tel: 06- 29481555.

Te koop gevraagd: Klassiekers en oldtimers, achterstallig onderhoud geen bezwaar. Inl.: 06- 30216509.

SECONDI PIATTI DI PESCE VISGERECHTEN FISH DISHES • Il filetto di branzino con salsa al vino bianco e gaberri Zeebaarsfilet met witte wijnsaus en garnalen • of de visspecialiteit van het huis DESSERTS

U kunt kiezen uit onderstaande desserts • Tiramissu • Pannacota • Scropino • of de dessert specialiteit van het huis

Deze actie loopt t/m 18-07-2017 Heereweg 194 Lisse

Reserveren 0252 - 625420

Wilt u vooraf aangeven of u van deze actie gebruik wilt maken.

Il Mulino is 7 dagen per week geopend

Met liefde voor brood Precies een jaar geleden kreeg het bakkertje op het Oosthoutplein een nieuwe eigenaar. Bakker Oosthout werd de nieuwe winkel van Ron van der Zalm. “Met liefde voor brood” ging hij met passie aan de slag om de winkel eigen te maken.

Hij wilde de bestaande klanten niet teleurstellen. Zijn jarenlange ervaring als broodbakker en leidinggevende bij bakkerij van Maanen heeft hem mooie inzichten meegegeven en de fijne samenwerking met bakkerij Ammerlaan heeft ertoe geleid dat Ron zijn droom beetje bij beetje kan verwezenlijken. Precies één jaar geleden werd de winkel verbouwd, de noodverkoop op de stoep, oude toonbank eruit, nieuwe toonbank erin! Het werd een plaatje! 11 juni vorig jaar, de feestelijke opening! Lovende reacties. En nu nog komen er regelmatig mensen in de winkel die zeggen “Wat is het toch een mooie winkel”.

Ron is blij en dankbaar en hoopt nog jarenHEDEN START START ONZE OPRUIMING HEDEN ONZE SEIZOENS SEIZOENS OPRUIMING lang hét gezicht te blijven op het Oosthout-

KORTING TOT 70% KORTING HEDEN START ONZE SEIZOENS OPRUIMING KORTING TOT 70% TOT 70% OP=OP

Betty Barclay – Maria Bellentani - Concept K - Elisa Caveletti Frank Walder - Fuchs Schmitt - Lucia - Michele - Roberto Sarto Sommerman - Claudia Sträter - Taifun - Toni Dress - Gerry Weber etc. etc.

K O R T I N G KORTING TOT 70% KORTING teKlaat want... Betty Beslis Barclay - niet Concept - Frank Walder - Fuchs Schmitt - Lucia HEDEN START ONZE SEIZOENS OPRUIMING HEDEN START ONZE SEIZOENS Elisa Caveletti Frank Walder - Fuchs Schmitt -- Frank Walder - Fuchs Schmitt - Lucia - Michele - Roberto Sarto Michelle - Rabe - Roberto Sarto - Sommerman - OPRUIMING Claudia Sträter Betty Barclay – Bellentani Maria Bellentani K- Betty Barclay – Maria - Concept -KConcept - Elisa Caveletti

AUTOBEDRIJF

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

MoMar Matrasreiniging en meer. Voor een hygiënisch schoon en fris matras, maar ook voor het reinigen van vloerbedekking, trappen en vloerkleden. Bel Momar 06-24672011. www.momar-matrasreiniging.nl

Of u kunt kiezen uit onderstaande VISgerechten

plein.

Meeuwenoordschilderwerken.nl * gratis offerte * Sigma-verf * geen aanbetaling. Tel. 06-23022520.

Man zoekt chr. vrouw, ong. 65 jr. Niet RK. Voor wandelen, musea en concertbezoek. Auto is een pré. Tel. 071-4072383

ACTIE MENU

W.C. Lange Voort Oegstgeest -Weber 517 38 Weber 26Lucia - Michele --Sträter Roberto Sarto -(071) Sommerman -tel. Toni Dress - Gerry Taifun - Toni Dress -- Taifun Gerry etc. etc. Sommerman - Claudia Claudia Sträter - Taifun - Toni Dress - Gerry Weber etc. etc. Openingstijden: etc. etc. maandag v.a.niet 13.00te uur - di.want... t/m vr. 9.00-18.00 uur Beslis laat zaterdag 9.00-17.00 uur te laat want... OP=OP Betty Beslis Barclay –niet Maria Bellentani - Concept K - Elisa Caveletti W.C. Lange Voort Oegstgeest tel. (071) 517 38Sarto 26 Frank Walder - Fuchs Schmitt - Lucia - Michele - Roberto W.C. Lange Voort - Oegstgeest - tel. (071) 517 38 26 Sträter - Taifun - Toni Dress - Gerry Weber Sommerman - Claudia Openingstijden: Openingstijden: etc. etc.t/m vr. 9.00-18.00 uur maandag v.a. 13.00 uur - di. maandag v.a. 13.00 uur - di. t/muur vr. 9.00-18.00 uur zaterdag 9.00-17.00 Betty Barclay –te Maria Bellentani -KConcept K - -Betty Barclay Maria Bellentani - Concept - Schmitt Elisa Caveletti Beslis Betty Barclay - –niet Concept Klaat - Frank Walder - Fuchs - Lucia zaterdag 9.00-17.00 uur -want... zondag 12.00-17.00 uur* Elisa Caveletti -Schmitt Frank - Fuchs Schmitt -- Frank Walder - Fuchs -Walder Lucia - Michele - Roberto Sarto Michelle - Rabe - Roberto Sarto - Sommerman - Claudia Sträter W.C. Lange Voort Oegstgeest tel. (071) 517 38 26 Lucia Michele Roberto Sarto Sommerman Sträter - Toni etc. Dress Taifun - Toni Dress -- Taifun Gerry Weber etc.- Gerry Weber Sommerman - Claudia www.vanstrienmodes.nl

VAN 30 TOT 70%

OP=OP HEDEN START ONZE SEIZOENS OPRUIMING www.vanstrienmodes.nl

KORTING TOT 70% TOT 70%

HEDEN START START ONZE HEDEN ONZE SEIZOENS SEIZOENS OPRUI OPRUI

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak www.onderdeboompjes.nl / info@onderdeboompjes.nl

OP=OP www.vanstrienmodes.nl

Claudia Sträter - Taifun - Toni Dress - Gerry Weber


nieuws

DE TEYLINGER

bo

radio tv internet

WOENSDAG 7 JUNI 2017

13

Tweede fase voor de inrichting Boterhuispolder

de omroep van de bollenstreek!

Tsunami en fusie In Noordwijk vond vorige week een opvallend natuurfenomeen plaats. Tijdens een onweersbui ontstond een vloedgolf die zo ver op het strand kwam, dat hij strandmeubilair liet weg spoelen. Alhoewel mijn bed hemelsbreed niet ver van de zee staat, had ik niets gemerkt. We waren niet de eerste met het bericht en dan proberen we meestal een andere invalshoek. Ik richtte me op de oorzaak. Eerst bellen met Rijkswaterstaat, die verwees door naar het KNMI. Het KNMI verwees terug naar Rijkswaterstaat. Die maar weer gebeld, maar die vonden toch echt dat het KNMI de aangewezen dienst was. Gemeente Noordwijk gebeld met de vraag of ze er nog wat mee gaan doen. ‘Nee’, was het antwoord. Op dat soort momenten zou je bijna willen dat je bij de Telegraaf werkte. Lekker een krantenkop in chocoladeletters: ‘Nederlandse tsunami laat verantwoordelijke instanties koud’. Moet je opletten wat er dan de volgende dag gebeurt. Er worden vragen gesteld aan de minister en die richt direct een taskforce op. Bo is als streekomroep een kleine speler voor organisaties zoals Rijkswaterstaat. Zo’n woordvoerder reageert heel anders op de NOS dan op een Bollenstreker. We zijn in mogelijkheden soms ook een kleine speler. Noordwijk en Noordwijkerhout zijn bezig om misschien/wellicht/ bijna zeker/toch niet/zal wel door gaan te fuseren. Op 4 april kwam er een rapport uit en op 7 juli valt de definitieve beslissing. Dat is best wel heel snel voor zo’n beslissing. Volgens tegenstanders is het een onderwerp dat iedereen aangaat. Volgens anderen is er nauwelijks interesse voor het onderwerp. De ideale situatie voor een omroep om er bovenop te springen. Maar, helaas, ik kan niet gemist worden aan de lopende band met dagelijks werk, maar je krijgt er wel jeukende handen van. Het besef van wat we wel en niet kunnen is bij Bo aanwezig. De ideale situatie zit in ons hoofd. Hoe zou het dan over tien jaar kunnen zijn? Volgens Bassie (van Adriaan) moet ik dan mijn ogen dicht doen om de wereld aan de binnenkant te zien. ‘Minister in actie gekomen na berichtgeving door Bo’. ‘Fusie Katwijk en Noordwijk afgeblazen na enquête Bo’. Leuke bezigheid dat dagdromen, maar voorlopig ga ik zorgen dat er een luchtbedje in mijn slaapkamer ligt. Tot slot: deze week komt voor de laatste keer het Witte Weekblad uit. Toen Ardje vroeger bij zijn tante in Langeraar logeerde, hadden ze daar een Witte Weekblad van 96 bladzijden. Nu verdwijnt de krant. Tijden veranderen, maar op de een of andere manier doet het toch een beetje pijn. Ard Zandbergen Hoofdredacteur Bo ard@bollenstreekomroep.nl

WARMOND n B&W stemt in met het uitvoeringsplan voor de tweede fase van de recreatieveen natuurinrichting van het Warmondse deel van de Boterhuispolder in het Lage Land. Eerder had de buurgemeente Leiderdorp al de gronden op haar deel recreatief geopend.

en aanleg. In het tweede kwartaal 2017 wordt een bestek opgesteld, in het derde kwartaal volgen de vergunningen, de ontheffingen en de aanbesteding. In het vierde en eerste kwartaal 2018 is er vervolgens de uitvoering, waarna in het tweede kwartaal 2018 de oplevering en opening gepland staan.

Door Nico Kuyt

EFFECT WEIDEVOGELS

Voor fase 2 is de planvorming succesvol doorlopen. Er ligt een ontwerp met een nieuwe fietsverbinding en boerenwandelpad door de polder, nieuwe natuur voor weidevogels, bloemrijke bermen en natuurvriendelijke oevers en twee recreatieve verblijfsplekken op particuliere erven bij de agrariërs in het noorden van de Boterhuispolder, die met verhuur van recreatieve middelen en de verkoop van streekproducten aan de slag willen gaan. Het plan is in participatie met de direct belanghebbenden opgesteld. SUBSIDIE

De kosten zijn geraamd op 664.000 euro, maar het grootste deel krijgt de gemeente in subsidies. Zo betaalt de regio 25 procent en de provincie 50 procent. De in de polder woonachtige families Van der Geest, Van Leeuwen en De Willigen dragen eveneens een steentje bij. Uiteindelijk betaalt Teylingen 143.000 euro, geld dat overigens ook voornamelijk uit reeds verkregen potjes wordt geput. B&W stelde het geld formeel beschikbaar en daarom kan gestart worden met de technische uitwerking, uitvoering

Voor de gemeente is vooral interessant wat het effect van de ingrepen door het scheppen van nat-drasgebieden en de maatregelen rond het beheer is op de stand van de weidevogels. Hiervoor zoekt de gemeente afspraken te maken met de vogelwerkgroep en de ‘Denktank monitoring biodiversiteit’ via het Institute of Environmental Sciences en Naturalis rond de Universiteit Leiden, waar studenten aan het werk worden gezet om wetenschappelijk onderzoek in het groen uit te voeren.

Nep-collectant langs de deuren SASSENHEIM n Voorzitter Jurjen Ha-

gen van stichting Kinderen in Nood waarschuwt voor een nep-collectant, die namens de stichting langs de deuren gaat. Hagen heeft de politie al ingeschakeld, nadat hij van een inwoner een bericht kreeg over de valse collecte. “Gelukkig werden we gewaarschuwd. We collecteren namelijk helemaal niet.”

Voor de zevende keer organiseert rij- en ponyvereniging Voorruiters de crosswedstrijd aan de Elsgeesterweg. | Foto: pr.

Crosswedstrijd voor pony’s en paarden bij de Voorruiters VOORHOUT

n De Rij- en Ponyvereniging Voorruiters organiseert op zondag 11 juni voor de zevende keer een crosswedstrijd in de Elsgeesterpolder. Veel deelnemers hebben zich ingeschreven om een wedstrijdparcours over de hindernissen af te leggen. In navolging van het succes van vorig jaar zullen de deelnemers twee keer starten, bij elkaar zo’n 160 starts.

Vanaf 9.00 uur tot 17.30 uur nemen naar verwachting 80 ruiters met paard of pony deel aan een springwedstrijd over natuurlijke hindernissen. Er wordt gestart in vier ca-

tegorieën: Pony’s laag, Pony’s hoog, Paarden laag en Paarden hoog. Met het maximale aantal deelnemers belooft het wederom een spectaculair evenement te worden. Het komen en gaan van paarden en de wedstrijd zullen garant staan voor veel spektakel. Daarnaast is er een terras en een springkussen. Het wedstrijdterrein aan de 2e Elsgeesterweg in Voorhout ligt achter de volkstuinen en is bereikbaar via het parkeerterrein bij Foreholte of de speeltuin in de Churchilllaan in Voorhout. Via de fiets- en loopbrug, direct links het bospad in en dit blijven volgen. De toegang is gratis. Voor meer info www.voorruiters.nl.

Pleinverkoop

Tijdens de pleinverkoop wordt er niet alleen binnen spullen te koop aangeboden, maar ook buiten voor de kringloopwinkel. | Foto: pr.

SASSENHEIM n Voor Kringloopwinkel Op Dreef (Kagerdreef 90) is op zaterdag 10 juni een pleinverkoop. Tussen 10.00 en 16.00 uur zijn veel artikelen te koop, vooral voor in de tuin, op het strand, op vakantie en in de vrije tijd. De huishoudafdeling verkoopt grote en kleine buitenbloempotten, rieten manden, balkonbakken, tuin zink en allerlei andere producten voor buiten De afdeling boeken verkoopt boeken en tijdschriften van vele genres met de nadruk op tuinen, planten en zomerse gerechten. Reisgidsen over landen en steden, fiets- en wandelroutes zijn ook te koop, net als een grote collectie plattegronden van landen en steden binnen en buiten Europa. De Muziekdoos heeft veel DVD’s in de aanbieding met de mooiste films en documentaires. De winkel van Sinkel heeft petten, sieraden, zonnebrillen en heel veel meer. Ook bij de afdeling speelgoed is genoeg te vinden voor de mooie dagen, zoals zwemvliezen, emmers en schepjes. Bij slecht weer wordt de pleinverkoop binnen gehouden.

‘Recht op retributie Ondernemersfonds te onbekend’ TEYLINGEN

n Oud VVD-raadslid Franck van der Valk heeft een mail naar de gemeenteraad gestuurd met het verzoek voor betere communicatie over het recht van agrarische ondernemers voor terugstorting van de OZB die is afgedragen aan het ondernemersfonds.

Door Nico Kuyt

In Teylingen is een tweejarige proef afgesproken voor het ondernemersfonds. Om het financieel te voeden is de ‘OZB onbewoond’ met 20 procent verhoogd. Gezien het feit dat er geen draagvlak was onder de agrarische ondernemers, hebben zij het recht op teruggave daarvan gekregen, de zogeheten retributie. De stichting Ondernemers Fonds Teylingen dient deze uit te keren.

INGEZONDEN BRIEF

“Helaas weigert de gemeente de agrarisch ondernemers op dat recht te wijzen. En tot nu verzuimd ook de stichting Ondernemers Fonds Teylingen de onwetende agrarische ondernemers dat. Kortom een redelijke open communicatie ontbreekt geheel. Dit resulteert tot een nodeloze lastendruk voor de agrarische ondernemers. Kunt u de wethouder economische zaken er toe bewegen alsnog ruchtbaarheid te geven aan

dat verworven recht”, aldus Van der Valk, die en passant ook nog vraagt om de aanvraagtermijn tot retributie te verlengen. De e-mail staat als ingekomen stuk op de agenda van de raadscommissie Bestuur van woensdag 14 juni om voor afhandeling in handen van B&W te geven.


kt

r onbepe alle

sporte1n 5*

v.a.

â‚Źr4w,eek

pe

aarden.

r de voorw

*Vraag naa


nieuwe gezichten

DE TEYLINGER

WOENSDAG 7 JUNI 2017

15

In de interviewserie ‘Nieuwe Gezichten’ vertellen statushouders, samen met de vrijwilligers die hen begeleiden, over wonen, werken en leven in Teylingen. Aflevering 4: André Hazes bij de buren uit Eritrea.

De buurmannen uit Eritrea “Het was heel gezellig, aan het einde hebben we zelfs nog gedanst. Eerst op muziek uit Eritrea. Daarna hebben we ook nog even André Hazes opgezet. We gingen bijna in de polonaise door de woonkamer.” Richard Maat moet bij dat beeld opnieuw lachen. “Ze hadden heel lekker gekookt; een soort tapas uit Eritrea,” vertelt Marry Herruer. De buurvrouw van nummer drie neemt een slok van haar water. Het is warm in de achtertuin van haar bijna-buurman Richard van nummer zes. Hij woont op de hoek van het rijtje huizen aan het begin van de Trekschuit in Sassenheim. In januari kregen ze allemaal nieuwe buren: vier mannen uit Eritrea. Voor Marry en haar man Peter van nummer drie betekende het nieuwe bewoners in het huis naast dat van hen. En daar was Marry in eerste instantie niet blij mee, bekent ze. “Ik wist niet zo goed wat ik er van moest denken. We kregen in oktober al een brief van de gemeente, waarin stond dat er vier mannen kwamen wonen. Maar wie dat waren, waar ze vandaan kwamen, per wanneer en hoe daarna verder, dat werd niet vermeld.” Richard: “Het zorgde bij iedereen vooral voor onbegrip. We hebben toen met alle buren een brief naar de gemeente gestuurd. We hadden nog zoveel vragen. Zo vroegen we ons af of ze misschien mannen van verschillende nationaliteiten bij elkaar zouden zetten. Daar hoor je geen positieve verhalen over. Dat bleek niet het geval. Toen ze onze vragen eenmaal hadden beantwoord, werden we er allemaal al een stuk positiever over.” HOE GAAT HET MET ONS?

Shewit (26) en Yonatan (28) zijn inmiddels ook aangeschoven. De bewoners van nummer twee delen het huis met Basilos (23) en Anderson (21). “Hoe gaat het?” vraagt Marry. “Ja, wel goed,” antwoordt Shewit. “En hoe gaat het

met ons?”, zegt hij vragend terwijl hij naar Marry wijst. De mannen volgen twee keer per week Nederlandse lessen. Shewit kan zich redelijk redden in het Nederlands. Yonatan is wat stiller en valt terug op het Engels. “Dat is wel jammer hoor, dat de taal zo moeilijk is,” zegt Marry. Af en toe kijkt Yonatan voor de vertaling naar Jelani, een Eritreeër die in Voorhout woont en op uitnodiging ook is aangeschoven. De stroopkoek die Richard ze aanbiedt, slaan ze niet af. “Echt Nederlands,” lacht hij. “Een koekje erbij.” Het huis van de vier mannen is een van de vijf huizen die de gemeente Teylingen aankocht om het tekort aan huisvesting voor statushouders op te vangen. Ze hebben een eigen kamer met een eigen slot. Bij de voordeur hangen vier bellen. Dat ze in een huis met anderen gingen wonen, viel de Eritreeërs in eerste instantie zwaar. Ze kenden elkaar niet. Zo woonde Shewit in een AZC in Emmen en Yonatan in Zaandam. Hun eerste kennismaking was tijdens de bezichtiging van het huis. “Met drie onbekende mensen in een huis leven; ik moet er niet aan denken,” zegt Marry. Shewit: “De een wil even rustig lezen, de ander juist muziek luisteren. Het is lastig”. De mannen proberen er het beste van te maken. Ze koken en eten soms samen. In de keuken hangt een rooster met schoonmaaktaken. GEVANGENIS

Het leven hier is anders dan in hun thuisland, waar de mannen in militaire dienst zaten. Die duurt in Eritrea net zo lang als de machthebbers dat willen. Een einddatum is er niet. Shewit was bouwvakker, Yonathan automonteur. Beiden vluchtten vanwege de dienstplicht. Shewit: “Het is er geen vrij leven. Als je naar een andere provincie wil, moet je schriftelijk toestemming vragen. Soms krijg je die ook niet. Per jaar mag je een

Paspoort Shewit (staand op de foto), Yonatan (zittend in het midden), Basilos en Anderson wonen sinds februari van dit jaar samen in een huis aan de Trekschuit in Sassenheim. Samen met de buren Marry en Richard (staand rechts) vertellen ze over wonen in Sassenheim en wat hun komst betekent voor de buurt. | Foto: Peter Schipper

Met

onbekende mensen in een huis wonen; ik moet er niet aan denken’

week naar huis.” Richard: “Het klinkt als een gevangenis”. Marry: “We hadden het tijdens het burenetentje over het strand en dat ze daar nu vlakbij wonen. Maar dat was in Eritrea ook al zo, alleen waren ze er nog nooit geweest. Dat mocht niet van de regering!”. De familie van de mannen is nog in Afrika. Ook zij zijn gevlucht uit Eritrea en wonen in Ethiopië en Sudan. Shewit en Yonatan zijn allebei getrouwd. Shewit heeft zijn vrouw al vier jaar niet gezien. “Gezinshereniging is voor Eritreeërs helaas erg lastig. Er zijn weinig officiële documenten,” legt Maarten uit. Hij begeleidt de vier mannen namens VluchtelingenWerk. Shewit kijkt naar hem en zegt: “Mijn tweede vader”. Maarten moet lachen en zegt dan: “Hebben jullie eigenlijk al verteld over het etentje met de buren?” POSITIEF

Het burenetentje was overigens niet de eerste kennismaking. In februari was er voor de buurt een bijeenkomst in de Oude Tol. Richard: “Daar hebben we elkaar voor het eerst gezien. Die bijeenkomst verliep prima, ze hebben zich even voorgesteld en er werd verteld wat ze hier gaan doen de komende periode.” Overlast veroorzaken de nieuwe buren zeker niet, benadrukken Marry en Richard. Naast de taallessen, zijn Shewit en Yonatan ook vrijwilliger in de JoJo aan het Hortusplein. In het weekend fietsen ze naar Leiden om naar de Eritrese kerk te gaan. Richard: ‘Hoeveel mensen zijn daar dan?’ Shewit: “Tweehonderd ongeveer. Op een feestdag komen er Eritreeërs uit het hele land, dan zijn er zeshonderd mensen.” De buren van de Trekschuit leren hun nieuwe buren nog steeds beter kennen. En elkaar trouwens ook, zegt Richard “Dat is een ander positief aspect; voorheen hadden we af en toe eens contact; nu hebben we een app-

groep. De komst van de jongens heeft ons als buren ook dichter bij elkaar heeft gebracht. “ Ineke van Winden, coördinator integratie statushouders bij Welzijn Teylingen: “Ik ben aangesteld door de gemeente Teylingen en ingekwartierd bij Welzijn Teylingen. Ik initieer, coördineer en zorg voor verbinding tussen instanties en individuen die zich bezighouden met statushouders. Zowel professionals als vrijwilligers. Zo nodig zet ik nieuwe projecten op. Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsstatus. De diversiteit in deze groep is enorm en varieert van hoog- tot laagopgeleid, jong en oud, Aziatisch en Afrikaans, gelovig of niet-gelovig. Vanwege de verscheidenheid verloopt het integratieproces bij iedereen anders. Het leren van de Nederlandse taal, veelvuldige omgang met Nederlanders, het doen van (vrijwilligers) werk of zodra het kan betaald werk, of een studie zijn manieren om integratie te bevorderen. Maar tegelijkertijd blijft integratie ook maatwerk. Iedereen heeft zijn eigen verhaal over hoe het is om hier in de gemeente een nieuw leven op te bouwen. De bedoeling van deze rubriek is om de nieuwkomers in Teylingen een gezicht te geven. Daarnaast brengen wij een Nederlander uit Teylingen in beeld die als professional of als vrijwilliger betrokken is bij de statushouder.”


eid W* ! h r e T v De o alt uw B beta

Verdien met elke zonnestraal uw eigen kapitaal! 3 gebakken schollen

€ 4,50

Vishandel

D. van der Plas

3 haringen

Pakketprijzen Aantal 6 panelen 8 panelen 10 panelen 12 panelen

€ 5,00 Totaal Wp 1560 Wp 2080 Wp 2600 Wp 3120 Wp

Omvormer Growatt Growatt Growatt Growatt

Tarief € 3.188,€ 3.815,€ 5.042,€ 5.643,-

Netto investering € 2.634,€ 3.152,€ 4.166,€ 4.663,-

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief: - Omvormer - Bevestigingsmateriaal voor op pannedak (platdak tegen meerprijs) - Bekabeling tot aan de omvormer - 25 jaar garantie op de panelen (80% van het max. vermogen van het paneel) - en 5 jaar op omvormer - Inclusief BTW *vraag naar de voorwaarden

Elite trostomatenTegen inlevering per kilo e 1,00 van deze bon: Verse postelein 5 kilo Malta per kilo e 2,50 aardappelen van € 5,50 Bloemkool per stuk e 1,00 VOOR € 4,50 Het adres voor Hollandse asperges en Alleen geldig op vrijdag 4 juni kersen tegen scherpe op dedagprijzen markt in Voorhout

Firma P.P. en en G. G. Visser Visser Firma

Aardappelen, groenten&&fruit fruit Aardappelen, groenten

VOORHOUT Nijverheidsweg 10 - Tel. 0252-21 57 62

WWW.BERNARDSCHULTE.NL

Alles vers van het mes ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Graskaas van de Boerderij Heerlijke romige Belegen Kaas

500 gram -

€ 5,49

1 kilo -

€ 8,00

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Nijverheidsweg 10 ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl RABO NL73RABO0366004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01

Vikingbrood: maïs of donker meergranen Heerlijk brood geen € 2,20 maar € 1,75 En 3 voor maar € 5,00!! ERKEND SPECIALIST KLI KLIMAAT BEHEERSING

Op alle door ons uitgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).

Vers gebakken op de markt Smeuïge cocosmacronen  Normaal € 1,00 per stuk nu 5 voor maar € 2,75 Kom gratis proeven aan de kraam 

!!!

Op vertoon van deze advertentie een pak luxe crackers naar keuze ........GRATIS !!! Volg ons ook via Facebook: Marktbakker Richard Bakker alleen geldig op de vrijdagsmarkt in Voorhout


nieuws/sport

DE TEYLINGER

WOENSDAG 7 JUNI 2017

17

Spoed achter zonnepaneleneilandje SASSENHEIM n Eind september 2017 wordt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het loket geopend om in te schrijven voor subsidie, waar de gemeente aanspraak op wil maken voor de Zonnepanelenweide Oosthoutlaan, naast PostNL. Er moet dan wel een vergunning voor verleend moet zijn. Er is dus wat haast geboden.

De zonnepanelenweide op het eilandje binnen bedrijventerrein Oosthoutlaan is strijdig met het geldende bestemmingsplan. Medewerking is mogelijk als de gemeen-

teraad besluit een ´verklaring van geen bedenkingen´ af te geven. Dat wordt de raadscommissie Ruimte op 13 juni voorgelegd en op 29 juni voor de gemeenteraad voor een besluit. Het eilandje wordt voor de helft voorzien van zonnepanelen en de andere helft ingericht als groenzone met looppad, natuurvriendelijke oevers en bijbehorende beplanting. Als de gemeenteraad positief besluit over de verklaring wordt deze met de overige stukken ter inzage gelegd. Na die periode kan de gemeen-

te overgaan tot het verlenen van de vergunning afhankelijk van de ingediende zienswijzen. Dan wordt niet direct tot aanleg overgegaan, maar zal eerst subsidie worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het hebben van een omgevingsvergunning is een vereiste voor de indiening. Daarna zal B&W de raad een voorstel doen over de werkelijke uitvoering. De totale kosten voor het project zijn globaal geschat op 300.000 euro. Met het eilandje wordt een deel van de gemeentelijke energievoorziening duurzaam opgewekt. (NK)

Zondag groen 2 is de terechte kampioen. | Foto: pr.

Sassenheimse tenniskampioenen SASSENHEIM

De Voorjaarscompetitie 2017 zit er weer op en ook dit keer is de Sassenheimse Tennis Vereniging (STV) weer een aantal kampioenen rijker. Vijf teams behaalden uiteindelijk de meeste punten in hun eigen klasse. Bij de jeugd was het team van Zondag groen 2 te sterk voor de tegen-

Marian vd Berg, Marry Oorschot en Herma de Graaf (niet op de foto)), Maandag 5 (José Hielkema, Ineke Bakkeren, Corrie Volkman, Jolanda Kaart en Gonny Warmerdam en Lilian van Ruiten (beiden niet op de foto)), Zaterdag Mix 3 (Dominique Eggink, Rosanne de Groot, Lois Krop, Joost Jansen en (niet op de foto) Jos van Dijk, Karst vd Borg en Eveline Eggink) en Zaterdag Heren

standers. Joost Waasdorp, Marijn Kloos, Jay Berk, Jelte Minke en Milan vd Vaart (niet op de foto) en trainer/coach Andy vd Zwet verdienden daarmee een mooie medaille. Bij de senioren wonnen de teams Maandag 2 (op de foto midden: Leonie Rozenbroek, Mirjam Jurg,

8 (Patrick Elstgeest, Lodewijk Biemond, Onno vd Heiden, Stephan Elstgeest, Ron Godyla en Manuel Fuentes). Een prima start dus van het laatste tennisseizoen van STV op haar huidige locatie. De foto’s van de andere kampioene staan op www.deteylinger.nl.

n

Dina Leergaard geslaagd voor diploma Do-In Yoga instructrice VOORHOUT

Dina Leergaard geslaagd voor de basisopleiding DoIn Yoga. De intensieve opleiding volgde ze bij Claudia Heijdel. In de periode tussen 15 februari en 21 mei werden daarom losse lessen Do-In n

Yoga aangeboden bij Barends Sport te Voorhout. De lessen waren succesvol en zijn voortaan onderdeel van het al bestaande programma bij Barends Sport. Meer informatie op www.barendssport.nl.

Dina Leergaard (r) samen met haar instructrice Claudia Heijdel. | Foto: pr.

Ter Leede redt het niet, handhaving voor Teylingen SASSENHEIM n In de laatste dagen van het seizoen werd in Sassenheim nog om de knikkers gevoetbald.

Het had zaterdag 3 juni dé dag moeten worden voor Ter Leede, maar het liep anders. De Sassenheimers moesten door de eerder met 0-1 verloren thuiswedstrijd dit keer win-

nen van Odin ‘59. Het werd 3-1 voor de thuisclub. Alleen de afscheid nemende Vincent Ammerlaan scoorde voor Ter Leede, dat daardoor promotie naar de Derde Divisie misloopt en het nieuwe seizoen weer in de Hoofdklasse speelt. Teylingen speelde eerder nog 0-0

gelijk tegen ODB in de strijd om handhaving, maar won op Tweede Pinksterdag met overtuiging de return. Dankzij goals van George Hulsbosch, Jaap Zwetsloot (twee keer), Marc van der Vlugt en Tom van der Vlugt werd het 5-1 en speelt Teylingen ook volgend seizoen in de tweede klasse.

Vlak voordat Team Bollenstreek naar Hamburg vertrekt, wordt de opbrengst van dit jaar bekend gemaakt. | Foto: pr.

Roparun: 55.000 euro Team Bollenstreek VOORHOUT n Bij de start op zaterdag 3 juni in Hamburg stond er nog 500 kilometer op de teller. Op maandagmiddag 5 juni kwam Team Bollenstreek over de finish in Rotterdam. Team Bollenstreek doet al dertien jaar mee aan de Roparun, een estafetteloop met startpunten in Parijs en Hamburg. De hardlopers leveren, in teamverband, een sportieve prestatie om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Ook bij Team Bollenstreek hebben ze ermee te maken. Fysiotherapeute José overleed vorig jaar aan de ziekte. “Ze is vier jaar met ons meegegaan,” vertelt Dave van der Wijngaard, voorzitter van Team Bollenstreek en kaartlezer tijdens de estafetteloop. “Dit jaar schonk haar man ons de massagetafel, die ze altijd meenam. Dat klinkt voor anderen misschien gek, maar dat is voor ons erg belangrijk. Zo is José altijd nog een beetje bij ons.” Het team ging met de foto van José over finish op de Coolsingel. Ook hadden ze een slinger bij zich, met daarop namen van mensen die zijn overleden aan kanker. “We hadden een oproep gedaan en kregen zo’n 200 reacties. Met al die kaartjes liepen we de laatste meters. Veel mensen waren speciaal voor dat moment naar Rotterdam gekomen.”

‘S NACHTS PASTA ETEN

De start was twee dagen eerder en 500 kilometer verderop in Hamburg. Een Roparun team bestaat uit acht hardlopers en daarnaast nog een uitgebreide staf van vijftien personen met daarin fietsers, chauffeurs, kaartlezers, fysiotherapeuten, mensen voor de catering en een fotograaf. Van der Wijngaard: “De loop ging fantastisch; we liepen zelfs boven ons gemiddelde. Overdag was het goed weer, alleen ‘s nachts was het echt heel koud.” Ieder team loopt in twee groepen van vier personen. Als de ene groep loopt, gaat de andere alvast naar de locatie waar de volgende wissel is. “Daar eten ze, gaan naar de fysio en proberen met wat geluk een half uurtje te slapen. Dat gaat zo de hele dag door, ook ‘s nachts. Het is moeilijk voor te stellen: je wordt ‘s nachts wakker gemaakt, probeert een bord pasta te eten en gaat dan kilometers hardlopen. Het blijft een knappe prestatie!”. 55.000 EURO

Het doel van de Roparun is om zoveel mogelijk geld in te zamelen

voor zorg voor mensen met kanker. Op vrijdag, vlak voor het vertrek van het team naar Hamburg, maakte burgemeester Carla Breuer het eindbedrag bekend. Team Bollenstreek heeft dit jaar 55.000 euro opgehaald. “Daar zijn we weer heel erg blij mee,” zegt Van der Wijngaard. “Het klinkt gek, maar eigenlijk is de Roparun zelf nog een van de meest eenvoudige onderdelen. Natuurlijk niet als prestatie, maar wel qua tijd. Het meeste werk zit vooral in de voorbereiding en specifiek in het ophalen van zoveel mogelijk geld. Wij doen dat door aanwezig te zijn op markten en braderieën, en collectes en veilingen te houden. We zijn ook erg trots op Hollen door de Bollen, het wandel- en hardloopevenement dat we in het voorjaar organiseren.” Door de 55.000 euro staat Team Bollenstreek in de top tien van teams met de hoogste inzamelingsbedragen. Van der Wijngaard is daar als vanzelfsprekend trots op. “Het is een bedankje waard, niet alleen naar onze teamleden, maar ook naar al onze sponsoren. Er zijn veel mensen in de Bollenstreek die al vele jaren doneren. Daar zijn we erg dankbaar voor. Zonder hen stelt onze deelname veel minder voor.”


SHOW ROOMMODEL LEN VA N A L LE A-MER K EN:

OP 16 JUNI A.S. MOÉT ALLES OP! BEDDEN • K ASTEN • BOXSPRINGS • M ATR ASSEN

16 16 h 16% 16x JUNI OPEN EXTRA PRIJS!

V R IJDAG 16 JUNI GA A N W IJ ONZE COMPLETE COL LEC T IE OPRUIMEN: DE W INK EL MOÉT LEEG!

W E ZIJN DIE DAG 16 UUR L A NG GEOPEND! VAN 08.00 TOT 24.00 UUR AC T IES EN KORT INGEN!

DIVERSE BOXSPRINGS

Vlakke boxsprings van de merken Norma, Eastborn en Velda

ALLES IS 50% GOEDKOPER: NEEM JE AANKOOP METEEN ZELF MEE & ONTVANG NÓG EENS 16% EXTRA KORTING!

A-MERK MATRASSEN

Matrassen van A-merken, in diverse maten

vanaf €

795,-

Bijvoorbeeld: Pocketveermatras

€229,€

EL K UUR V ER LOTEN W IJ EEN PR IJS BIJ A A NKOOP. W EES ER DUS SNEL BIJ, EN M A A K OOK K A NS!

NOLTE KASTEN

Samia Trend 240 x 223 cm met spiegeldeur

1.199,€ 499,€

69,-

SPECIALE ACTIES

BOX16 GEEF T EEN BED WEG Op 16 juni om 16.00 uur verloten wij een bed FACEBOOK AC T IE Meld je aan via Facebook en maak kans op 2 x een éénpersoonsmatras! FOODTRUCK Op 16 juni is er de hele dag een Foodtruck voor een verfrissend drankje en lekkere snacks

AUPING AURONDE

Auping Auronde 1000

2.565,- €1.075,-

Kuperus vouwbedden

699,- € 499,-

box16bedden

B o x 1 6 | S p a a r n e w e g 1 6 - K , 2 1 4 2 E N C r u q u i u s | 0 2 3 - 5 2 9 7 9 7 0 | w w w. b o x 1 6 . n l


uitgaan/cultuur

DE TEYLINGER

WOENSDAG 7 JUNI 2017

19

Luchtkussens vullen voor twaalfde keer Herenstraat VOORHOUT n Het is gegarandeerd

plezier: het Luchtkussen Festival in de Herenstraat. Op zondagmiddag 11 juni is de twaalfde editie. Zeven vragen aan Jos Hoek van de organiserende Stichting Luchtkussen Festival Voorhout. Hoe is het festival ooit begonnen? Jos Hoek: “Het initiatief kwam van wijlen Jan van Velzen. Hij bedacht het als nieuw evenement tijdens het 60-jarig jubileumjaar van de Voorhoutse Oranje Vereniging (OVV) in 2006. De bedoeling was het evenement na dat jubileumjaar over te dragen aan de Teylingen Ondernemers Vereniging (TOV), die er dan een jaarlijks terugkerend festival van zou gaan maken. De TOV is in de loop der jaren, naast de Oranjevereniging, bijgestaan door de Rotary Club, Schaatsclub Voorhout en door Luchtkussen Verhuur IJVents”. Wat waren de reacties na de eerste editie? “Het succes was dusdanig groot, dat de TOV het maar wat graag over wilde nemen. Met de toezegging, dat de Oranjevereniging medewerking bleef leveren. Enkele jaren na de start werd besloten er een stichting van te maken om zo onder andere het voortbestaan van het evenement te waarborgen. “ Wat komt er bij kijken om zo’n festival te organiseren? “Al in februari komen de bestuursleden van de Stichting Luchtkussen Festival Voorhout bijeen om een start te maken met de voorbereidingen. Het levert elke keer weer heel veel vragen op. Wat wordt het nieuwe goede doel? Hoeveel objecten kunnen we vastleggen? Hoeveel vrijwilligers zijn er dit keer nodig? Kunnen we het nog af met de doorlopende vergunning? En zijn de hulporganisaties ingelicht, zoals EHBO, politie, brandweer? En dit is nog maar een klein deel van de vragen- en actielijst.” Hoe zorgt je ervoor dat alle kinderen veilig kunnen deelnemen? “Dat vraagt heel veel vrijwilligers, die bij elk object zorgen voor een

veilig gebruik door de deelnemende kinderen. Uiteraard is de EHBO aanwezig mocht iemand toch een klein ongelukje krijgen.” Hoeveel springkussens staan er dit jaar in de Herenstraat? Dit jaar hebben we 26 luchtkussens kunnen contracteren, waaronder vier luchtkussens met water. Dat maakt het voor kinderen extra interessant!” En wat is wat u betreft het leukste luchtkussen dit jaar? “Ik verwacht veel van de ‘Whipe Him Off’, die speciaal is ingehuurd voor een nieuwe doelgroep, de jeugd van veertien jaar en ouder. We hebben voor hen een apart gedeelte ingericht met in totaal vijf objecten. Deelnemers moeten een apart entree polsbandje kopen om op dit terrein te komen.” Tot slot; mag de organisatie eigenlijk alle kussens van te voren testen? “Op zich zou dit geen probleem zijn, maar het gaat helaas niet. Er is zoveel te doen, er is gewoon geen tijd voor!” Op zondag 11 juni van 13.00 tot 17.30 uur staat de Herenstraat weer vol met allerlei soorten luchtkussens. Deelnemers (of eigenlijk hun ouders) kopen voor 5 euro een bandje, waarmee de kinderen op alle luchtkussens mogen springen. De opbrengst van het festival wordt dit jaar gebruikt om een muurschildering aan te laten brengen op de wanden van de nieuwe fietstunnel onder de Nagelbrug. De Herenstraat is tijdens het Luchtkussen Festival afgesloten voor verkeer.

‘Ik verwacht veel van de ‘Whipe Him Off’, speciaal voor de jongeren van veertien jaar en ouder’

Sanne en Jan Terlouw. | Foto: pr.

Frénk van der Linden in gesprek met Jan en Sanne Terlouw SASSENHEIM n In het kader van de Spannende Boekenweken spreken Jan en Sanne Terlouw op woensdag 21 juni over hun (duo)schrijverschap, persoonlijke drijfveren en betrokkenheid bij maatschappelijk relevante onderwerpen. Het interview door Frénk van der Linden is in de bibliotheek in Sassenheim. Jan Terlouw (1931) is oud-politicus voor D66, natuurkundige en auteur van onder meer Koning van Katoren en Oorlogswinter. Hij werd -ook bij een jonger publiek- bekend door zijn vurige pleidooi voor de terugkeer van ‘het touwtje uit de brievenbus’ in De Wereld Draait Door. Ook schrijft Terlouw het Boekenweek-essay 2018. Neerlandica Sanne Terlouw (1959) is schrijfster van onder andere Het Rozeneiland en Het Strijkkwartet. Vader en dochter publiceerden samen inmiddels zes delen in de detectiveserie Reders & Reders, de literaire thriller De verdwenen menora en het waargebeurde In huis met een seriemoordenaar.

Het interview is van 19.30 tot 21.30 uur in de bibliotheek (Kerklaan 42) in Sassenheim. De entree bedraagt 5 euro voor leden, 10 euro voor niet leden. Een kaart kopen kan via deze link. Er is beperkt plek, dus vol is vol.

GESPREKSLEIDER FRÉNK VAN DER LINDEN

Jan en Sanne Terlouw worden geïnterviewd door journalist Frénk van der Linden, bekend van onder andere Radio Kunststof en De Wereld Draait Door. Hij zal met hen niet alleen spreken over hun literaire, maar ook over hun maatschappelijke ambities. Zowel vader als dochter maken zich grote zorgen over de klimaatverandering en zetten zich in voor een beter milieu. Ook het publiek krijgt de gelegenheid om de Terlouws vragen te stellen. Het bibliotheekgesprek wordt verzorgd in samenwerking met Boekhandel Wagner uit Sassenheim.

GEEF KINDEREN MET EEN LEVENSBEDREIGENDE ZIEKTE DE KRACHT OM KIND TE ZIJN. SMS* WENS NAAR 4333 EN DONEER ÉÉNMALIG 2 EURO

®

gratis advertentie

Rubriek

!

LEES TIPS ELS ROES

Els is sinds anderhalf jaar met veel plezier vrijwilliger in de bibliotheek van Voorhout. In het dagelijks leven houdt ze zich al bijna 25 jaar bezig met het lezen en recenseren van thrillers. Aanvankelijk voor De Telegraaf en nu voor onder andere de thrillerbijlage van Vrij Nederland en op haar blog Thrillers en Zo (www.thrillersenzo). Momenteel is ze lid van de jury voor de Gouden Strop 2017. In verband met de Spannende Boekenweken die op 9 juni beginnen geeft zij hier leestips.

DE TIP VAN Marinka de Goede KLEINE ZWARTE LEUGENS SHARON BOLTON

SAMEN ANITA TERPSTRA

DRIE MINUTEN ROSLUND & HELLSTRÖM

Sharon Bolton kreeg bekendheid door haar reeks met rechercheur Lacey Flint in de hoofdrol. Maar het op zichzelf staande Kleine zwarte leugens is van een andere klasse. Het is een indringende psychologische thriller die zich afspeelt in het ruige landschap van de Falklandeilanden, veertien jaar na de oorlog. Een vertelling over wraak, maar ook over onmacht, schuld en vergeving. Het mysterie zelf vlecht zich als een schijnbaar onopvallende draad door het verhaal. Een prachtig boek.

De Nederlandse Terpstra beschrijft op overtuigende wijze het leven in een kleine gemeenschap op het Amerikaanse platteland. Een jonge vrouw wordt daar met de nek aangekeken als ze trouwt met een ter dood veroordeelde man. Als de datum van zijn executie nadert, rakende de gebeurtenissen in een stroomversnelling. Samen is een buitengewoon knappe thriller met een waterdichte plot en kleurrijke personages. Bovendien - en dat is misschien wel het belangrijkste - ook nog eens superspannend. Genomineerd voor de Gouden Strop.

Drie minuten is een rauwe, indringende thriller die direct onder de huid kruipt en daar niet meer vandaan komt tot je de laatste bladzijde hebt gelezen. De Zweed Piet Hoffman werkt in Colombia als infiltrant voor de FBI. Dankzij hem lijden de drugskartels heel wat schade. Als Hoffman door een misverstand op een dodenlijst komt te staan besluit hij met zijn gezin te vluchten. Hij neemt contact op met een oude kennis uit Zweden. Zeer geslaagd vervolg op het eveneens van harte aanbevolen Drie seconden.

TOT STOF FELIX WEBER

Deze literaire thriller is geschreven door Voorhouter Gauke Andriesse (pseudoniem Felix Weber). Een voormalige verzetsstrijder verdiept zich in de verdachte dood van een gehandicapte jongen in een Limburgs internaat. Het blijkt dat er meer jongens onder vreemde omstandigheden zijn gestorven. Dit boek maakt kans op een Gouden Strop.


HUIS

METERKAST

ENERGIE

ZONNE

ALARM

INSTALLATIE

KEURINGEN

BEHEER

PANELEN

INSTALLATIES

BINNEN

BUITEN

CAMERA

VERLICHTING

VERLICHTING

BEVEILIGING

KRACHT DOMOTICA

STROOM INSTALLATIES

VERLICHTINGS

NETWERK

NETWERK

TELE

TOEGANGS

PLAN

BEKABELING

CERTIFICERING

COMMUNICATIE

CONTROLE

ELEKTROTECHNIEK? GEWOON GOED!

Ter Laak Installatiebedrijf biedt al meer dan 50 jaar kwaliteit en service van hoog niveau. Ons bedrijf werkt in opdracht van particulieren, bedrijven en aannemers. Ervaren, kundig, klantvriendelijk, veilig en vertrouwd. Dat noemen wij ‘gewoon goed’. Bij Ter Laak Elektrotechniek zijn particulieren en bedrijven van harte welkom voor deskundig advies en vakkundige installatie van: • Elektra (groepenkast, bedrading, schakelaars, contact dozen, etc.) • Binnen- en buitenverlichting • Inbraakbeveiliging van woning of bedrijfspand (bewegingsmelders, camera’s, alarminstallaties, etc.) • Brandbeveiliging (o.a. rookmelders, koolmonoxidemelders) • Domotica (huisinstallaties, op afstand te bedienen) • Installatie zonnepanelen of airco • Toegangssystemen (intercom tot elektrische hekken/garagedeuren)

24/7 SERVICE

Leg uw vragen of wensen aan ons voor. Wij denken graag met u mee. Bij storingen of calamiteiten zijn wij 24/7 bereikbaar.

Vragen? Advies? Bel 0252 37 09 10 GIETERIJ 8 | NOORDWIJKERHOUT


cultuur

DE TEYLINGER

WOENSDAG 7 JUNI 2017

Sluiting tentoonstelling Hemels Voorhout

Frans Café afgelast WARMOND n De laatste bijeen-

komst van Frans Café, op donderdag 9 juni, is afgelast. YvettaParis heeft wegens ziekte haar optreden moeten afzeggen. De Stichting Jumelage Warmond Champigné maakt zo snel mogelijk de programmering van het Frans Café na de zomer bekend.

VOORHOUT n In het Kenniscentrum van de Historische Kring Voorhout (HKV) is het woensdag 14 juni voor het laatst mogelijk de tentoonstelling Hemels Voorhout bezichtigen. Het Kenniscentrum aan de Bonekruidstraat tegenover nummer 30 is van 14.00 tot 16.00 uur geopend.

Tweede bijeenkomst Business Women Teylingen

De tentoonstelling betreft bidprentjes, communieprentjes, een dejeunersetje, foto’s, kleding, stukken van de onmisbare Voorhoutse dragervereniging St. Barbara en relevante memoralia uit de collectie van de HKV en anderen. Tot in de zestiger jaren waren in de katholieke kerk bidprentjes in zwang. Een bidprentje (gedachtenis- of doodsprentje) is een kaartje, dat wordt uitgegeven als aandenken bij het overlijden van een dierbare. De HKV bezit er een kleine duizend. Een selectie hiervan is de tentoongesteld. Via de vernieuwde website zijn alle bidprentjes te doorzoeken. Direct bij binnenkomt van het Ken-

SASSENHEIM n Business Women

Entrepreneurs Teylingen organiseert op dinsdagmiddag 13 juni de tweede bijeenkomst voor vrouwelijke ondernemers in Teylingen. Het thema is dit keer ‘Business opportunities delen, maar ook de juiste netwerk skills ontwikkelen’. Wat is jouw ideale toekomst voor jouw bedrijf? Tegen welke hindernissen loop je aan? Sta je klaar voor de toekomst? Ben je op zoek naar nieuwe ideeën om je bedrijf verder te kunnen ontwikkelen? Aan de hand van deze vragen is het middagprogramma samengesteld, met interessante sprekers en een slotpresentatie van burgemeester Carla Breuer. De bijeenkomst is van 16.00 tot 18.00 uur in Boekhandel Wagner (Hoofdstraat 181) in Sassenheim. De kosten bedragen 7,50 euro, dat is inclusief drankjes en workshopmateriaal. Aanmelden of meer informatie via mads@synquity.com. Business Women Entrepreneurs Teylingen is begin dit jaar opgezet door ondernemers Madeleine van der Steege en Amanda Scheerder. Het is een netwerkclub voor alle vrouwelijke ondernemers in Teylingen en heeft als eerste insteek vrouwen te helpen bij het laten groeien van hun bedrijf.

Koning Lodewijk is jarig, maar of dat ook echt groot feest gaat worden? | Foto: pr./Edwin van der Wijngaard

De verjaardag van Lodewijk de Enige SASSENHEIM

n Het is feest bij de jeugd van Pankras, want het jeugdtoneel bestaat 20 jaar en dat vieren ze met het stuk ‘De verjaardag van Lodewijk de enige’ op zaterdag 17 en zondag 18 juni.

Bijzonder is dat de twee leeftijdsgroepen van Pankras samen op het toneel staan. “Dat was een hele uitdaging”, vertellen regisseurs Aniek van Bruggen en Liesbeth Beaufort, “want zo sta je als kleintje ineens tussen de groten (en andersom) en moet je je concentreren terwijl alle 27 spelers juist zo uitgelaten en blij naar toneel zijn gekomen.” VRIJGEZEL

Kinderen spelen ‘De Wolf en zeven sprookjes’ SASSENHEIM n Een aantal kinderen van de Sassenheimse basisscholen repeteren voor de nieuwe musical ‘De Wolf en de zeven Sprookjes’. Op vrijdag 23 juni is de voorstelling om 19.00 uur te zien in Het Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a).

Ieder jaar kunnen kinderen zich aanmelden voor de musical die helemaal alleen met kinderen wordt opgevoerd. De repetities zijn iedere vrijdag en worden vanuit Trias Kinderopvang georganiseerd. Het script is in de vorm van een musical die door regisseur, Rosanne Hogewoning, is geschreven. “Wel met leuke, vlotte bekende liedjes” verteld Rosanne. “Maar iedereen wordt wel verrast met het verhaal, want de sprookjesfiguren zijn net een beetje anders dan gewoonlijk”. Voor meer informatie over dit project, mail naar e.alkemade@ triaskinderopvangbv.nl.

21

De jongeren spelen het verhaal over Koning Lodewijk de Enige. Hij wordt 25 jaar en is nog steeds vrijgezel. Hoogste tijd om te gaan trouwen, vindt zijn moeder, want dat zal zijn imago en dat van het koningshuis goed doen. Zij stelt hem allerhande huwbare prinsessen voor, maar Lodewijk wil niet worden uitgehuwelijkt. Als hij trouwt, dan is dat uit liefde. Ondertussen is de spelersgroep van het hoftoneel druk bezig met het maken van een voorstelling ter ere van de verjaardag van Lodewijk. Na een aantal suggesties wordt gekozen voor een spel over het leven van Lodewijk en daar halen ze een nieuwe regisseur voor in huis. Die regisseur is Lisa, en ze belandt door toeval in de troonzaal. Daar ontmoet zij de koning, die op slag verliefd op haar wordt.

AUDITIES

Er waren een hoop nieuwe elementen in de repetities, vertellen de regisseurs. “De spelers hebben voor het eerst auditie gedaan voor hun rol. Dat is best spannend, ook voor de regisseurs; soms zagen we een geweldige auditie maar moesten we toch besluiten om iemand anders de rol te geven. Toch is de auditie dan niet verloren gegaan. Een speler heeft even laten zien wat ‘ie allemaal in zijn mars heeft, en wij waren erg onder de indruk van het talent en lef dat een speler laat zien.” Wat ook nieuw was, is de manier van repeteren. “We hebben elke repetitie één of twee scènes helemaal doorgenomen. Zo konden we aan het einde van elke woensdag al zonder boekje een scéne spelen. Ook hadden we dit jaar zangcoaching. Een aantal repetities waren onder leiding van onze zangcoach Wiesje en daar hebben we extra hard geoefend op de liedjes. En als kers op de taart is Giulia uit Italië halverwege bij de groep gekomen. Ze is hier met een uitwisselingsproject en zag theater als een mooie manier om te integreren in ons koude kikkerlandje.” De voorstellingen zijn op zaterdag 17 juni (19.00 uur) en zondag 18 juni (14.00 en 19.00 uur) in Het Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur of vanaf 5 juni bij Primera van de Lans (Hoofdstraat 208) in Sassenheim.

Golf: TeylingerOpen TEYLINGEN

Het TeylingerOpen golftoernooi wordt dit jaar op vrijdag 9 juni gespeeld op golfbaan Harderwold, Zeewolde. De opbrengst van dit Teylinger toernooi gaat naar het goede doel, dit jaar naar de Edwin van der Sar Foundation. n

Het Teylinger Open wordt een keer per jaar georganiseerd. Het golftoernooi werd in de beginjaren georga-

niseerd door Bert Pilascek onder de naam ‘het Voorhouts Open’. Een aantal jaar geleden heeft Roel van Iersel de organisatie overgenomen en het toernooi in een nieuw jasje gestoken. Onderdeel daarvan is dat de opbrengst naar het goede doel gaat. Vorig jaar was dat de Batouwe Minder Valide Golf. Meer informatie op www.teylingeropen.nl.

niscentrum worden de bezoekers verrast door een BB-er en de op het ‘Raadhuisplein’ tentoongestelde zaken van het oude Voorhoutse gemeentehuis uit de vorige eeuw. Ook staat er een zogenoemde Sixpaal. In de Oosthout zaal liggen vele fotoboeken met duizenden unieke herinneringen uit Voorhouts verleden ter inzage. De boekenkast is rijkelijk gevuld met een scala aan diversiteiten over Voorhout en de regio. Het jubileumboek van de Barbara is tijdens de tentoonstelling nog te koop voor 5 euro. Daarnaast zijn er andere boeken over Voorhout en omgeving in de aanbieding. NIEUW STATION

In de Oosthoutzaal is ook de laatste nieuwe aanwinst te bezichtigen. Het is het schaalmodel van de ‘loc 1719 Voorhout’ waarmee op 1 maart 1997 het nieuwe station Voorhout officieel in gebruik werd genomen. In de maanden juli en augustus zijn er geen inloopdagen.

Ontmoetingscentrum Voorhout bestaat vijf jaar VOORHOUT

n Ontmoetingscentrum Dementie in Voorhout viert op donderdag 8 juni het vijfjarig bestaan. Iedereen is tussen 15.30 en 17.30 uur van harte welkom om een kijkje te komen nemen aan de Agneshove 81.

Het Ontmoetingscentrum richt zich op mensen met geheugenpro-

blemen en op hun partner. Bezoekers kunnen er terecht voor begeleiding, adviezen en een activerend dagprogramma. Het centrum is vijf dagen per week geopend. Voor deelname aan het Ontmoetingscentrum is een indicatie van de gemeente nodig (Begeleiding Groep Speciaal).

De jongste leden van Sint Matthias treden ook op tijdens het familieconcert. | Foto: pr.

Bijzonder familieconcert bij Sint Matthias Warmond n Het harmonieorkest van Sint Matthias geeft op zondag 18 juni om 15.00 uur een familieconcert in de grote zaal van het Trefpunt aan Herenweg 80 in Warmond. Het thema ‘Helden en schurken” zorgt voor een spannend en afwisselend programma. Bijzonder is dat de jongste spelers van dit concert voor de hele familie nog maar acht jaar zijn. De jongste kinderen die een jaar AMV-les hebben gevolgd laten zien en horen wat ze allemaal op een klokkenspel en op allerlei slagwerkinstrumentjes kunnen spelen. De AMV-leerlingen van vorig jaar vormen al een klein jeugdorkestje met saxofoons en trompetten. Na afloop van het concert is er voor de kinderen en voor hun (groot)ouders gelegen-

heid om een instrument te proberen. Meer informatie op www.sintmatthias.nl.

Broers in halve finale LEF! SASSENHEIM

n De Sassenheimse broers Johnny en Robert Spies hebben de halve finale bereikt van de starterswedstrijd LEF! In een pitch van twee minuten moesten zij de jury overtuigen van de plannen voor hun bedrijf 1915 watches. In het komende traject krijgen de broers Britta van Egmond als coach. De halve finales zijn op 12 september en 26 september in Area071 in Leiden.


Nog even geduld! Op zoek naar een nieuwe bedrijfswagen? Vanaf 19 juni kunt u terecht bij het nieuwe bedrijfswagencentrum op de Amphoraweg 2-4 in Leiden!

Wij zijn open vanaf 19 juni! Bedrijswagencentrum Leiden Amphoraweg 2-4 (071) 581 23 90

Met spoed gezocht: een klantvriendelijke, ervaren verkoop & administratie assistent met een pro actieve werkhouding. Inspection Technology BV Functieomschrijving Werkzaamheden o.a.: • Commercieel en administratief ondersteunen van verkoop activiteiten • Beheren inkoop en verkooporders • Contact houden met klanten en leveranciers • Registreren van binnenkomende producten • Kwaliteit controle van binnenkomende producten • Verzorgen van verzendingen • Debiteuren en crediteuren beheer Functie-eisen Voor de vacature verkoop & administratie assistent zijn wij op zoek naar een kandidaat die voldoet aan onderstaand functieprofiel. • Een afgeronde MBO opleiding • Minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie • Beschikbaarheid 20 uur • Ervaring met MS Office, Mamut en SuperOffice is een pré • Communicatief vaardig en goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal • Woonachtig in de directe omgeving van Katwijk & Noordwijk

www.wittebrug.nl/leiden

TE HUUR: 6 persoons bestelbussen

Vacature

Schoonmaker m/v 20 uur p/w (Ochtenduren)

vanaf

€ 85,

00

McDonald’s Sassenheim Solliciteer:

per dag

KEURSLAGERKOOPJE

Erwtensoep, rookworst + 100 gram Zeeuws spek 50

0252-211849 7 samen

www.gdol.nl

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden runderrollade + cornedbeef 20

sollicitatie.leiden@nl.mcd.com of www.mcdonaldssassenheim.nl

Ben jij de juiste kandidaat? Dan beschik je over de volgende competenties: • Zelfstandig • Klantgericht • Accuraat • Flexibel • Teamspeler • Assertief

2 x 100 gram 3 Wij zijn op zoek naar een

Bedrijfsomschrijving Dacon Inspection Technology B.V. is onderdeel van Dacon AS Norway en specialist op het gebied van verkoop, verhuur, reparatie, training en advies van hoogwaardige visuele inspectie apparatuur. Meer informatie kunt u vinden op http://www.dacon.no/inspection/english

Ben jij minimaal 18 jaar oud, elke zaterdag beschikbaar en beschik je Pomodorohaasje over de volgende eigenschappen:

Locatie/Standplaats Noordwijk Arbeidsvoorwaarden Het betreft een parttime functie met uitzicht op een fulltime functie en vast dienstverband. Wij bieden een marktconform salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Sollicitatieprocedure Wilt u meer informatie of in aanmerking komen voor deze uitdagende functie neem dan contact op per mail via admnl@dacon.no. Wij zien uw curriculum vitae en motivatie graag in het Engels tegemoet. Acquisitie naar aanleiding van bovenstaande vacature wordt niet op prijs gesteld.

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Kalfssaucijzen

medewerkster 95 4 stuks

5voor de zaterdag.

SPECIAL

100 gram

225

• Makkelijk in de omgang en klantvriendelijk • Goed geheugen en kunnen hoofdrekenen • Affiniteit met voeding en de bereidheid om meer te leren over de slagerij Heb je interesse en kom je ons gezellige zaterdagteam versterken? Neem dan contact met ons op! Bel naar 0252-211440 of mail naar info@keurslagerscholten.nl Aanbiedingen zijn geldig van 2 t/m 7 november

Keurslagerij Scholten Hoofdstraat 261 Keurslagerij Scholten

Sassenheim Hoofdstraat 261, Sassenheim 0252-211440 0252-211440


service

DE TEYLINGER

Woensdag 7 t/m 14 juni Sassenheim RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v Vivace, voorganger: Pastor Th. Blokland

Voorhout RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Vormselviering m.m.v. het Mannakoor, voorganger: Pater van Ulden/ M. Claassens Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg Warmond RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur: Woord en Communieviering met Papillon, voorganger: M. Claassens Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. Th. Hop (Hillegom) Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ds. W.F. van Rijn Wings of Healing (Veerpolder 6a): woensdag 19.00 uur, jeugdavond, zondag 10.00 uur, eredienst, 19.00 uur genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra.

Medische diensten Avond-, nacht-en weekenddiensten. Huisarts

Voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren (avond, nacht, weekend, erkende feestdagen) kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek, tel. 0252240212. Gevestigd aan de Rijnsburgerweg 4b te Voorhout. Tandarts Sassenheim/Voorhout: Via www.tandartswaarnemingbollenstreek.nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. Warmond: Via telefoonnummer 071-3011738 verneemt men welke tandarts waarneemt. Spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur. Apotheek Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek. Maandag t/m vrijdag 17.00-23.00 uur, en weekend en feestdagen 8.00-23.00 uur: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. 0252-240216. Dagelijks 23.00-8.00 uur: Dienstapotheek De Nachtwacht (LUMC), Albinusdreef 2, Leiden, tel. 071-5665019.

23

Het Juiste Bod op zoek naar nieuwe bridgeleden

Kerkdiensten

Protestantse Gemeente: - Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur; e-meeting - Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur; viering m.m.v. De Lofstem, voorganger: Ds. T. Moll Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, zendingsdienst voorganger: ds. G Drayer

WOENSDAG 7 JUNI 2017

WARMOND n Seniorenbridgeclub ‘Het Juiste Bod’ staat weer open voor nieuwe leden en invallers. Ook onervaren bridgers (beginners) zijn welkom. Er wordt gespeeld met tien tafels en er zijn zes ronden. Zónder A, B of C lijn (en zonder klok). Leden spelen vooral voor het plezier, met in de pauze een kopje koffie of thee met een koekje. De spellen worden gespeeld op de woensdagmiddag, van 13.00 uur tot ongeveer 16.30 uur. Het seizoen begint op de eer-

ste woensdag in september, met de afsluitendeeinddrive op de laatste woensdag in april. De locatie is de kantine van VV Warmunda gelegen aan de Herenweg. Ook wie zich beschikbaar wil stellen als invaller is van harte welkom. Meer informatie? Bel dan naar Karin van Egmond, tel.071-3010029 of Alfred Claassen, tel.071-3010870. Mailen kan ook: fervan@ziggo.nl.

De kampioenen van de dinsdagavond bij Sassem Troef. | Foto: pr.

Zomerdrives De Wasbeek

Kampioensglazen bij Sassem Troef SASSENHEIM n Omdat de donderdagcompetitie de groei van het aantal leden niet meer aankon besloot bridgevereniging Sassem Troef drie jaar geleden om ook een clubcompetitie op de dinsdagavond te starten. Inmiddels is het ledenaantal op deze avond gegroeid naar 80 leden. Op de slotavond mochten de bridgekampioenen hun kampioensglazen in ontvangst nemen. In de A-lijn wonnen Jan van Diepen - Hans Hiel, in de B-lijn Chris Spie-

rings en Willemijn Hofschreuder en in de C-lijn waren de kampioensglazen voor Hanna Jones en Nely Borst. De einddrive werd gewonnen door Hans van den Boogaard. Het nieuwe seizoen begint weer in september, waarbij zowel op dinsdagavond, woensdagmiddag en donderdagavond kan worden gespeeld. Gedurende de zomer wordt alleen op donderdagavond gebridged.

SASSENHEIM n In de zomerperiode organiseert Bridgeclub De Wasbeek weer een tiental zomerdrives. Vanaf 12 juni tot en met 14 augustus is er iedere maandag bridge in de tuinzaal van de Bernardus (Hoofdstraat 82).

Deelname aan deze gezellige bridgeavonden is mogelijk voor thuisbridgers, beginnende- en gevorderde spelers. Iedereen is welkom, met of zonder partner. De aanvangstijd is 19.45 uur met na drie rondes een korte pauze. Deelnemers worden verzocht om uiterlijk 19.30 uur aanwezig te zijn. De prijzen in de voorrondes en in de finales zijn in natura. De kosten bedragen 3 euro per

persoon. De finale is op maandag 21 augustus en deelname is kosteloos. Spelers plaatsen zich voor de finale als nummers 1 van elke lijn, mits ze tenminste drie keer hebben meegespeeld. Bridgers die zes van de tien zomerdrives hebben meegespeeld, plaatsen zich automatisch voor de finale. Van de tien drives tellen de zes hoogste scores mee voor het eindklassement. Aanmelden voor een of meerdere avonden kan via www.nbbclubsites.nl/club/9039 , via bridgeclub.de.wasbeek@ziggo.nl of telefonisch via 06-48718367. Aanmelden aan de zaal kan tot uiterlijk 19.15 uur op de speeldag.

E-meeting in de Dorpskerk De Zonnebloem vaart uit SASSENHEIM n In de Dorpskerk is een E-Meeting op zondag 11 juni om 10.00 uur.

Een E-Meeting is een laagdrempelige open bijeenkomst, delen in elkaars spiritualiteit, waarin deelnemers niet in banken zitten, maar op stoelen rondom tafels. Alle generaties door elkaar heen om met elkaar te zingen, te bidden en met elkaar in gesprek te gaan. Er is koffie of thee en voor de kinderen limonade. De kinderen zijn ook de hele meeting aanwezig, dat betekent dat er

geen kinderdienst of oppasdienst is. Het thema van deze E-Meeting is ‘reizen’. De komende maanden gaan veel mensen op vakantie. Het ontdekken van nieuwe streken in Nederland of daarbuiten. Tijdens deze E-Meeting delen bezoekers hun ervaringen. Hoe breng jij je vakanties door? Ga je met een groep, gezin, samen of alleen. Een deel van onze vaste bezoekers gaan op werkvakantie naar Moldavië. De Dorpskerk staat aan de Hoofdstraat 217 (tegenover de Hema) in Sassenheim.

WARMOND

n Ruim 50 gasten van de Zonnebloem Warmond hebben vorige week woensdag genoten van een vaartochtje over de Kagerplassen met partyboot De Hanzestad. Na het vertrek vanuit de gemeentehaven, verzamelde enkele heren zich direct op het achterdek om volop van de zon en de omgeving te kunnen genieten. Een groepje enthousiaste zonaanbidders waagde zich de trap op naar het bovendek, waar je

het beste uitzicht hebt. De meesten zochten een comfortabele plek in het binnenschip. Tijdens de tocht over de Kagerplassen werden in de gesprekken met elkaar veel herinneringen opgehaald. Toen om vier uur ‘s middags de scootmobielen en rolstoelen van de loopplank afrolden naar de vaste wal, klonken niet voor niets tevreden en enthousiaste geluiden.

Zendingsdienst Havenkerk SASSENHEIM n Op uitnodiging van

de Havenkerk leidt dominee Gré Drayer op zondag 11 juni een zendingsdienst in de kerk aan de Bijweglaan 4. In de 38 jaar dat Drayer actief was op het snijvlak van diaconaat (hulpverlening) en zending heeft hij geleerd dat wederkerigheid een belangrijk onderwerp is bij hulpverlening. Drayer zal stilstaan bij de vraag: Hoe gaan Nederlandse christenen om met hun plaats in de samenleving en hoe werken zij al dan niet samen met

andere minderheden? De bijeenkomst begint om 10.00 uur.

Enquête VOORHOUT n De enquête over de Herenstreet en het Jacoba van Beierenhof loopt nog tot en met zaterdag 10 juni. Het formulier is te vinden op www.deteylinger.nl. Er wordt vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan.

Gasten van de Zonnebloem gaan aan boord van De Hanzestad in de gemeentehaven. | Foto: pr.

COLOFON Oplage 15.000 Verschijnt iedere woensdag Uitgave van:

Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 2220 CB Katwijk T (071) 402 29 01 Hoofdredactie:

Teuntje van Delft M 06 12746478 t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl

Verslaggevers:

Nico Kuyt Mandy van Leeuwen Esther Luijk Piet van Kampen Peter Schipper Willem Krol Inleveren kopij:

De deadline voor het insturen van kopij is iedere maandag voor 12.00 uur. Insturen kan naar redactie@deteylinger.nl Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie

Redactie:

Marieke Voorn M 06 22096895 redactie@deteylinger.nl

Advertenties:

Meriam Mesman - M 06 460 942 09 meriam.mesman@ uitgeverij­verhagen.nl

Wanda de Mooij M 06 196 974 83 wanda.de.mooij@ uitgeverij­verhagen.nl Contactgegevens Binnendienst:

Rosita Eikelboom-Haasnoot Jeannette Mink- van Beelen Vincent Roos 071 4091637 advertentie@uitgeverij­­verhagen.nl o.v.v. De Teylinger Sluitingstijd advertenties dinsdag 10.00 uur

Bezorgklachten:

Uitgeverij Verhagen, tel. (071)4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging. Leveringsvoorwaarden:

Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen. De Teylinger wordt gratis huisaan-huis bezorgd in Sassenheim,

Voorhout en Warmond en is gratis af te halen bij: het gemeentehuis Sassenheim, Primera Sassenheim, Primera Voorhout en Boek Cadeau Enzo Warmond. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. www.deteylinger.nl


r a ! a kel n j i 25 oonw

ew l t s Ade leuk

OOK IN SPIEGELBEELD UIT VOORRAAD LEVERBAAR! 2 3

1

799,-

2

OP=OP

9,99

or vo

1. Hoekbank Monsego in ribcord Jumbo, kleur Charcoal. H94xB266xD224cm 999,- voor 799,-.* 2. Bijzettafel Antiqua in 2 maten vanaf 59,95. 3. Bijzettafel Tikal in 2 maten vanaf 39,95.

Wij bedanken al onze Pronto Woonfans dat zij al 25 jaar voor ons kiezen. Dit vieren wij graag & wie jarig is trakteert! Wij verrassen je graag van 26 mei t/m 25 juni 2017. % 5 2 IN ORT G

K op heel veel

*

soires! woonacces

TIONE

Sierkussen Nove keuze uit vele kleuren. B45xL45cm per stuk 16,95

49, 95 k vanaf 29,95

TERLIZZI

IDEAAL VOOR BINNEN & BUITEN!

EK BA N

K

* o p h eel ING

Stoel Tione, Terlizzi & Usimo

in kunsts tof in de kleur wit of grijs. Van 69,95

HO

woonacc veel essoires! KN

Hoekbank Vinci PB in stof Break, incl. 6 rugkussens. H83xB288xD178cm 899,-. Bijzettafel Lizzano in Acacia. B60xL60cm 179,-

IP DEZE BO N UIT! 1 Bon p er klant.

Elke g a zonden p o

Pronto Wonen Woonboulevard Cruquius Spaarneweg 22 www.prontowonen.nl/winkel/cruquius

Openingstijden: Maandag 13:00 - 17:30 uur • Dinsdag t/m Vrijdag 09:30 - 17:30 uur Zaterdag 09:30 - 17:00 uur • Zondag 12:00 - 17:00 uur

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel

r

2 5 % KORT

, 9 89

USIMO

o vo

kleuren per stu

95

in 3 maten & 3 Pot Molinet ti

, 69

ZELF SAMEN TE STELLEN!

P

VRIJ PARKEREN!

voor 49,95.*

Tl week 23 17  

De Teylinger, woensdag 7 juni 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you