Page 1

Vorstelijk voordelig bouwen Woensdag 6 juni 2012

7e Jaargang • nr. 23

Kritiek op Woensdag 6 juni 2012 borden

7

Parkdag is 6e Jaargang

koud en nat

15

nr.

Van Raaij op expositie

23

B&W twijfelt over Warmond als ‘kunst- en cultuurdorp’ Warmond - De wijkmarkt voor het deel van Warmond oostelijk van de doorgaande route, vorige week woensdagavond in het Trefpunt, werd bijna een kopie van vier jaar geleden. De parkeerdruk, de smalle Dorpsstraat en de afgebrande woningen, het werd allemaal nog een keertje opgelepeld. Overigens zaken waar de gemeente maar weinig invloed op heeft. Totdat wethouder Kees van Velzen de knuppel in het hoenderhok wierp. Moet Warmond wel het predikaat hebben van kunst- en cultuurdorp? De zaal veerde meteen geanimeerd op.

Eiken systeemparket € 59,95 compleet gelegd!

Van der Steur vijftiende

Ondanks de concurrentie van het mooie weer en voetbal stroomde de zaal in ‘t Trefpunt vol (Foto: Nico Kuyt). nu wel goed uit de verf ? Dat was de volgende vraag die de gemeente stelde. Er is steeds minder geld voor beschikbaar en de bezoekersaantallen zijn “in en in triest”, zo onthulde een galeriehouder. Wethouder Van Velzen onderstreepte dat er wel degelijk wat gebeurt rond kunst en cultuur. “Maar moet Warmond wel een kunstdorp worden of blijven? Het komt niet van de grond en niet uit de verf, en het straalt geen enthousiasme uit. Dit is best een discussie die wij moeten aangaan. Ik hoop dat het wel zo is, maar het vraagt meer continuïteit en samen-

hang. Er moet iets gebeuren. Het is nu slechts een beetje, en vaak helemaal niets. Kunstmatig kunst brengen, dat werkt niet. Als er van onderaf geen enthousiasme is wordt het voor mij wel heel erg moeilijk”, zo legde hij zijn zorgen aan de volle zaal voor. Vanuit de zaal werd direct bestreden dat er geen enthousiasme zou zijn. Maar een andere bewoner gaf aan dat Warmond het etiket kunst- en cultuurdorp ongevraagd vanuit de gemeente kreeg opgeplakt. Daarover is nooit de bevolking geraadpleegd. “Dat er geen enthousiasme

is had ik zes jaar geleden al kunnen vertellen. Het etiket vind ik iets te ver gaan.” Van Velzen gaf aan dat “er wel enthousiasme is, maar zonder een samenwerking is er geen uitstraling.” Het laatste woord zal hierover nog niet zijn gezegd. « « « « « «

Sanitaire installaties Dakbedekkingen Lood- en zinkwerken Centrale verwarming Airconditioning Luchtbehandeling

Warmond - Ard van der Steur (VVD) staat op de vijftiende plaats op de advieslijst van de VVD voor de verkiezingen op 12 september. De leden van de VVD stellen via een ledenraadpleging de uiteindelijke kandidatenlijst vast. Deze ledenraadpleging start op 13 juni en eindigt op 27 juni. Op 29 juni is de definitieve lijst bekend. Ard van der Steur is woordvoerder justitie. Hij behandelt onder andere het straf- en civielrecht, de beroepsgroepen (advocatuur, deurwaarders en notariaat), de rechterlijke macht en privacy. Hij diende in 2011 de meeste aangenomen amendementen in en werd door dagblad De Pers uitgeroepen tot ‘superkamerlid’. Hij bereikte onder meer de afschaffing van de verjaring van ernstige misdrijven, diende een belangrijke motie in bij het debat over seksueel misbruik in de katholieke kerk en hij stelde voor om het spreekrecht voor slachtoffers uit te breiden. Ard van der Steur woont in Warmond. Naast het Kamerlidmaatschap is hij maatschappelijk actief, onder meer als lid van de gemeenteraad van Teylingen.

LOODGIETERSBEDRIJF

C. HUNDERSMARCK BV Leiden 071-5223242 Voorhout 0252 -235679

WWW.HUNDERSMARCKBV.NL

Zomertijd bij AH Warmond Chauffeur/Ass.Verkoper Visser Flowerexport BV

Kunst en cultuur

Nu élke dag 1 uur langer open! ma t/m zat 8.00 - 21.00 uur zondag van 12.00 - 19.00 uur

Komt kunst en cultuur in Warmond

Antiekmarkt Lange Voort Oegstgeest - Komende zaterdag, 9 juni, is er bij Winkelcentrum Lange Voort een gezellige antiekmarkt te vinden. Van 10.00 tot 17.00 uur bieden diverse deelnemers tegen betaalbare prijzen mooie spullen uit grootmoeders tijd aan. Er zijn onder andere antieke golfattributen, oud-zilveren theeserviezen, antieke voorwerpen uit verschillende landen, kleine sculpturen en keramische vazen te vinden.

17

www.kroonparket.nl

Door Nico Kuyt Over het algemeen overheerste het kleine leed vorige week de wijkmarkt. Scheve tegels, worteldruk van bomen, de slechte bestrating van de Gemeentehaven en het gebrek aan fietsenstalling passeerden opnieuw de revue. Begin oktober wordt een aanvang gemaakt met het vervangen van de brug naar Koudenhoorn. Dit zal tot januari in beslag nemen. In het voorjaar wordt dan de Gemeentehaven opgeknapt. De hobbels die worden veroorzaakt door de bergbezinkput worden onzichtbaar gemaakt. En de huidige bocht naar de brug komt te vervallen. Het voortdurende probleem met het parkeren in Warmond is een lastige. De ruimte is nu eenmaal beperkt in het dorp. Vooral op zaterdag en zondag is de druk rond de Albert Heijn groot. Voorgesteld werd een verkeersregelaar in te schakelen, maar dat zal niet snel gaan gebeuren. Daarnaast zijn de twee afgebrande woningen tegenover het pleintje bij de pomp een doorn in het oog van veel Warmonders. Onkruid kweelt op het grondstukje van de gesloopte woningen. De herbouw wacht echter nog op de sloop van de twee garages erachter. Bezwaren van Warmonders zelf hebben gezorgd voor de vertraging die is opgelopen. Maar de vooruitzicht is dat het binnenkort wordt aangepakt.

www.conceptwonen.nl

www.winkelcentrumlangevoort.nl

Meer dan winkelen alleen... ZAT.

9 JUNI:

LANGE VOORT ANTIEKMARKT 10.00 - 17.00 uur

P

gratis Bezoekers kunnen cte omgeving re di parkeren in de ntrum van het winkelce


gemeenteberichten Teylingen week 23 / 2012

Wie verdient een lintje? Bij de afgelopen Lintjesregen hebben 13 inwoners een lintje gekregen. Koninklijke onderscheidingen worden toegekend aan mensen die zich voor de samenleving jarenlang bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, bijvoorbeeld door een bestuurslidmaatschap van een vereniging en/of ander vrijwilligerswerk op allerlei gebied. Veel mensen zetten zich in voor de meest uiteenlopende zaken, vaak zonder eigenbelang en in alle bescheidenheid. Deze mensen verdienen het een keer in het zonnetje gezet te worden.

Iemand voordragen Kent u iemand die volgens u een ‘lintje’ verdient? Neemt u dan contact op met Jos Roosjen of Margret Duivenvoorden, afdeling Advies & Ondersteuning (Kabinetszaken). Dit kan telefonisch via 14 0252 of via e-mail: bestuurssecretariaat@teylingen.nl. Zij kunnen u vertellen of de aanvraag voor de koninklijke onderscheiding een redelijke kans maakt om gehonoreerd te worden. Zij kunnen u ook verdere informatie geven en helpen bij het indienen van een aanvraag.

Op de website www.lintjes.nl staan de criteria voor het verlenen van een onderscheiding. Een formulier voor het aanvragen van een lintje kunt u van deze website downloaden. Tijdig indienen Aanvragen moeten tijdig bij de burgemeester worden ingediend. De deadline voor een aanvraag voor Lintjesregen 2013 is 1 augustus 2012; voor een bijzondere gelegenheid (bijvoorbeeld een jubileum of afscheid) is dat vijf maanden voor de beoogde datum.

Hondenbeleid weer even extra onder de aandacht Nu het mooie weer voor de deur staat willen we ons hondenbeleid weer even extra onder de aandacht brengen. Heeft u een hond? Dan moet u ervoor zorgen dat er geen hondenpoep achterblijft op straat. U loopt anders het risico een bekeuring te krijgen. HandhavingDe BOA’s handhaven op de aanlijnplicht, de opruimplicht (geldt voor heel Teylingen) en de aanwezigheid

van honden op voor honden verboden gebieden, zoals kinderspeelplaatsen. Bij een overtreding wordt een procesverbaal opgemaakt.

Boetes De boetes voor overtredingen van het hondenbeleid zijn hoog. Voor het niet opruimen van hondenpoep krijgt u een boete van € 120,00. Dit bedrag geldt ook voor honden die aanwezig

(Bestemmings)plannen en projecten op ruimtelijkeplannen.nl U kunt alle bestemmingsplannen van de gemeente Teylingen op de website van www.ruimtelijkeplannen.nl raadplegen. Het gaat hierbij niet alleen om de recente digitale bestemmingsplannen, maar ook om de oudere analoge bestemmingsplannen, die de gemeenteraden van de drie voormalige gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond jaren geleden hebben vastgesteld.

Bestemmingsplannen die in het kader van de inspraak of in het kader van een bestemmingsplanprocedure ter inzage liggen of recent ter visie hebben gelegen, kunt u ook hier raadplegen. Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.teylingen.nl in het menu ‘Snel naar’.

Wijk Overteylingen Werk aan N443 gaat van start afgesloten Op de Teijlingerlaan in Sassenheim wordt een harddraverij georganiseerd. In verband hiermee zal de wijk Overteylingen worden afgesloten op vrijdag 15 juni tussen 08.00 en 21.00 uur. Het doorgaande verkeer dient gebruik te maken van de ontsluitingsroute ter hoogte van Papendrecht nummer 25 (via de brug) om zo de wijk te kunnen verlaten/bereiken.

Monumentencommissie Maandag 11 juni om 10.30 uur De vergadering wordt gehouden in het gemeentekantoor in Sassenheim en is openbaar.

De provincie Zuid-Holland is op maandag 4 juni begonnen aan grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan de N443. De weg krijgt onder meer nieuw asfalt en de uitritten worden veiliger gemaakt. De werkzaamheden beginnen aan de kant waar de ’s-Gravendamseweg (N443a) aansluit op de Gooweg. Overlast Om overlast te beperken, vindt het gros van het werk na de spits of in de weekenden plaats. Hinder is echter onvermijdelijk. De werkzaamheden hebben wegafsluitingen tot gevolg en kunnen leiden tot geluidsoverlast. Bereikbaarheid en omleidingen De werkzaamheden starten op 4 juni aan de kant waar de ’s-Gravendamseweg (N443a) aansluit op de Gooweg. Wilt u weten wanneer, welke werkzaamheden plaatsvinden, kijkt u dan op www.zuid-holland.nl/N443. Hier staat meer informatie over wat er op de N443 gaat gebeuren. Ook kunt u er terecht voor actuele informatie.

zijn op plaatsen waar dit niet is toegestaan, bijvoorbeeld een kinderspeelplaats of het stiltegebied op Koudenhoorn. De boete voor het los laten lopen van een hond binnen de bebouwde kom is € 85,00. Voor meer informatie kunt u terecht op www.teylingen.nl onder ‘Digitale balie’.

Wij zijn gesloten op vrijdag 15 juni in verband met de uitgaansdag. De milieustraten zijn wel gewoon geopend.

‘The DriveXperience’: zaterdag 30 juni Jonge autorijders van 18 tot en met 24 jaar in de gemeenten Noordwijkerhout en Teylingen, die tussen de drie maanden en twee jaar hun rijbewijs hebben, kunnen op zaterdag 30 juni gratis meedoen aan ‘The DriveXperience’. Dit is een praktische en leerzame praktijkdag voor jonge autorijders. Er worden auto’s gratis beschikbaar gesteld door KIA Motors Kleverlaan in Noordwijkerhout. Bezit van een eigen auto is dus niet nodig. De dag wordt gehouden op het terrein van Heemskerk Straatreiniging BV, Walserij 11 in Noordwijkerhout. Aanmelden Je kunt je nu voor deze dag aanmelden op www.thedrivexperience.nl of op www.jongeautorijders.nl. Daar vind je ook meer informatie over deze praktijkdagen. Na aanmelding krijg je alle informatie per e-mail toegestuurd. Schrijf je nú in en doe mee op 30 juni.

Praat mee over het evenementenbeleid Op maandag 11 juni organiseren wij een bijeenkomst over het nieuwe evenementenbeleid in Teylingen, de ‘Handreiking Evenementen’. Tijdens de avond kunnen organisatoren van evenementen, omwonenden van evenementenlocaties, verenigingen en andere belangstellenden met elkaar nadenken over evenementen in Teylingen nu en in de toekomst. De uitkomsten van de avond worden meegenomen in de vormgeving van de ‘Handreiking Evenementen’. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in Hotel Van der Valk, Warmonderweg 8, 2171 AH Sassenheim. U bent van harte uitgenodigd.

Evenementenbeleid In mei 2011 heeft het districtscollege Duin- en Bollenstreek, bestaande uit de burgemeesters, politie en het Openbaar Ministerie het Evenementenkader vastgesteld. Dit Evenementenkader bevat gezamenlijke afspraken van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Katwijk en Teylingen op het gebied van evenementen. Het lokale evenementenbeleid, de ‘Handreiking Evenementen’ wordt gebaseerd op dit Evenementenkader. In deze concept ‘Handreiking Evenementen’ worden de uniforme lokale uitgangspunten beschreven, zoals het aantal en de duur van evenementen, de soorten evenementen, het vastleggen van de evenementenlocaties, eindtijden, geluidbelasting,

bezoekersaantallen, aanvullende voorzieningen, doorlopende vergunningen voor vaste evenementen, evaluatie, veiligheid en toezicht. Om te komen tot een definitieve ‘Handreiking Evenementen’ horen wij graag uw mening. Per dorp evenementen bespreken Na een korte inleiding door burgemeester Sander Schelberg over het Evenementenkader en de concept ‘Handreiking Evenementen’, gaan de aanwezigen per dorp uiteen om met elkaar te praten over hun wensen en ideeën op het gebied van evenementen. Hierbij vormt de bestaande situatie het uitgangspunt, maar kijken we of enige flexibiliteit gewenst is. Denk daarbij aan het zo mogelijk organiseren van nieuwe


evenementen op andere (tijdelijke) locaties of de wens om tot verruiming te komen van gebruiksmogelijkheden van bijvoorbeeld binnen(sport)accommodaties voor het organiseren van evenementen. Uiteraard is een mogelijke flexibiliteit en/of verruiming alleen toegestaan als dit niet strijdig is met wettelijke bepalingen en kan steunen op een brede instemming van de omgeving. Maar de lust voor de ĂŠĂŠn mag geen last zijn voor de ander. Wij willen samen met u tot goede afspraken komen om de leefbaarheid in Collectes Er is van 10 tot en met 16 juni een collectevergunning verleend aan ANGO (Vereniging Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie). Algemene plaatselijke verordening Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend aan: t 7JTIBOEFMEF,MPL 7PPSIPVUWPPSIFUMBUFOPQUSFEFOWBO een zeemanskoor voor de viswinkel aan de Herenstraat in Voorhout op 6 juni 2012 tussen 14.00 en 19.00 uur (24-05-12) t 7JTIBOEFMEF,MPL 7PPSIPVUWPPSFFOWFJMJOHWBOIFUF Voorhoutse haringvaatje voor de viswinkel aan de Herenstraat in voorhout op 7 juni 2012 tussen 19.00 en 22.00 uur (24-05-12) t 4DPVUJOH#PFSIBBWFHSPFQ 7PPSIPVUWPPSIFUPSHBOJTFSFOWBO een open dag op het ijsbaanterrein in Voorhout op 9 juni 2012 van 10.00 tot 16.00 uur (29-05-12) t 507 4BTTFOIFJNWPPSIFUPSHBOJTFSFOWBOIFUNJE[PNFS festijn met braderie op de Hoofdstraat in Sassenheim op 15 juni 2012 van 11.00 tot 18.00 uur (30-05-12) t 0SBOKF7FSFOJHJOH7PPSIPVUWPPSIFUPSHBOJTFSFOWBOEF Avondwandelvierdaagse van 11 tot en met 14 juni 2012 (31-05-12) t 0SBOKFWFSFOJHJOH4BTTFOIFJNWPPSIFUPSHBOJTFSFOWBOEF Avondwandelvierdaagse van 4 tot en met 7 juni 2012 (31-5-12) Leegstandwet Op grond van artikel 15 is vergunning verleend voor het mogen verhuren van de woning(en): t .P[BSUMBBOJO7PPSIPVUWBOKVOJUPUFONFUNFJ 2014 (25-05-12) Bezwaar Hoe kunt u bezwaar maken? Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen c.q. de burgemeester van Teylingen. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Uw bezwaarschrift bevat de volgende informatie: t VXOBBNFOBESFT t EFEBUVNXBBSPQVIFUCF[XBBSTDISJGUJOEJFOU t VXIBOEUFLFOJOH t FFOPNTDISJKWJOHWBOIFUCFTMVJUXBBSVIFUOJFUNFFFFOT bent; t EFSFEFO FO WBOVXCF[XBBS

Teylingen te vergroten en te verbeteren. Een goed en veilig feest organiseren wij namelijk met en voor elkaar. Aan het einde van de avond koppelen de deelnemers hun wensen en inbreng terug aan elkaar. Burgemeester Sander Schelberg leidt de avond. Verloop proces Uw inbreng wordt meegenomen in de concept ‘Handreiking Evenementen’. Dit conceptbeleid wordt vervolgens

Op grond van artikel 147 Gemeentewet worden gemeentelijke verordening door de raad vastgesteld. U kunt de verordening inzien op www.teylingen.nl. Brandbeveiligingsverordening 2012 Op grond van het bepaalde in artikel 3 Wet veiligheidsregio’s maken wij bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 10 mei 2012 heeft besloten de ‘Brandbeveiligingsverordening 2012’ vast te stellen en de ‘Brandbeveiligingsverordening 2010’ in te trekken. Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de dag van bekendmaking. Op grond van de Wet Veiligheidsregio’s moet de raad bij verordening een regeling vaststellen voor het voorkomen, beperken, en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en alles wat daarmee verband houdt. U kunt de verordening inzien op www.teylingen.nl. Boa provincie Zuid-Holland aangewezen als toezichthouder Algemene Plaatselijke Verordening EĂŠn medewerker van de provincie Zuid-Holland is aangewezen als toezichthouder van de Algemene Plaatselijke Verordening van Teylingen in het recreatiegebied Kagerzoom. Dit is gedaan op grond van artikel 6:2 lid 2 van de APV. Het besluit is op 31 mei 2012 in werking getreden. Ontwerpbestemmingsplan Molen Speelman Sassenheim ter inzage Identificatienummer: NL.IMRO.1525.BP2010SAS04002-0302 Toelichting op het ontwerpbestemmingsplan Voor het perceel van de molenstomp Speelman aan de H. Knoopstraat 1 in Sassenheim wordt op dit moment een bestemmingsplan voorbereid. Het ontwerpÂŹbestemmingsplan is gereed. Het ontwerpbestemmingsplan biedt het planologisch en juridisch kader voor het gebruik van gronden en opstallen. Het perceel heeft een molenfunctie. De belangrijkste wijziging ten opzichte van het huidige bestemmingsplan is de wijziging van de goothoogte in een bouwhoogte. De nieuwe bouwhoogte is 23 meter. Daarmee wordt het mogelijk de molenstomp Speelman te completeren tot een volwaardige korenstellingmolen.

Dit verzoek stuurt u naar: Voorzieningenrechter rechtbank ’s-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Algemene Plaatselijke Verordening 2012 Op grond van het bepaalde in artikel 147 Gemeentewet maken wij bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 10 mei 2012 heeft besloten de ‘Algemene Plaatselijke Verordening 2012’ vast te stellen en de ‘Algemene Plaatselijke Verordening 2011’ in te trekken. Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de dag van bekendmaking.

Meer informatie De uitgangspunten van de ‘Handreiking Evenementen’ zijn al beschreven. Ter voorbereiding op de avond kunt u deze uitgangspunten vanaf 29 mei opvragen bij Herman Hoeijmans, via h.hoeijmans@teylingen.nl of telefoonnummer 14 0252.

Zorgloket Lezing AlzheimercafĂŠ ‘De wondere wereld van de dementie’ Maandag 11 juni om 19.30 uur in ’t Onderdak in Sassenheim Het AlzheimercafĂŠ is een trefpunt voor mensen met dementie, voor hun partners, familieleden, vrienden en hulpverleners. De nieuwste wetenschappelijke inzichten van de hersenkunde bieden nieuwe mogelijkheden in het omgaan met dementerende mensen. Het gedrag van mensen met dementie wordt sterk afhankelijk van de omgeving. Als de omgeving ‘niet gunstig’ is voor beschadigde hersenen, wordt daar onmiddellijk op gereageerd met gedrag. Mevrouw Luiken geeft in een lezing handvatten en inspirerende ideeĂŤn over hoe u mensen met dementie kunt verleiden tot ander gedrag. U leert begrijpen hoe u probleemgedrag kunt voorkomen. Daarnaast krijgen de aanwezigen uitleg over ‘de gunstige omgeving’ en wat gunstige prikkels zijn voor mensen met dementie. Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer informatie? U bent van harte welkom op 11 juni in ’t Onderdak in Sassenheim. Om 19.00 uur is de zaal open en om 19.30 uur start mevrouw Luiken met de lezing. Er is een korte pauze en vanaf 21.15 uur is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Aanmelden voor deze avond is niet nodig, de toegang is vrij. Vrijwilligers van Welzijn Teylingen kunnen voor vervoer zorgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margriet Duivenvoorde, Welzijn Teylingen tel.: 0252 – 231 805.

MantelzorgcafÊ: ontspanningsworkshop Maandag 11 juni om 10.30 uur in ’t Onderdak in Sassenheim (Welzijn Teylingen) In uw dagelijkse bezigheden als mantelzorger komt u vaak niet toe aan uzelf, laat staan aan het vinden van momenten van ontspanning. Hoe komt u tot rust? Hoe gaat u om met de spanning en werkdruk in het zorgen voor diegene die u lief is?

Binnen welke termijn? U heeft zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. De termijn begint te lopen vanaf de dag na de verzenddatum van deze brief. Indienen van een verzoek om voorlopige voorziening Het indienen van een bezwaarschrift betekent meestal niet dat het besluit waartegen u bezwaar maakt niet in werking treedt. Als u het besluit op korte termijn wilt tegenhouden, moet u naast het bezwaarschrift een apart verzoek om een ‘voorlopige voorziening’ bij de Rechtbank indienen. Hiervoor moet u griffiekosten betalen. Uw verzoek om voorlopige voorziening bevat de volgende informatie: t VXOBBNFOBESFT t EFEBUVNXBBSPQVEFWPPSMPQJHFWPPS[JFOJOHJOEJFOU t IFUCFTMVJUXBBSUFHFOCF[XBBSCFTUBBU t FFOLPQJFWBOIFUCF[XBBSTDISJGUEBUVCJKEFHFNFFOUF Teylingen is ingediend.

6 weken ter inzage gelegd en daarna vastgesteld.

Angelique Driebergen verzorgt deze workshop en vertelt over spanning en ontspanning. Ook gaat u praktisch aan de slag met ontspanningsoefeningen. Tijdens deze bijeenkomst zal er voldoende gelegenheid zijn ervaringen en tips met elkaar uit te wisselen op dit gebied. Deelname is gratis.

Ter inzage Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Molen Speelman Sassenheim, bestaande uit een verbeelding, planregels en een toelichting, in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening van donderdag 7 juni 2012 tot en met woensdag 18 juli 2012 voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentekantoor in Sassenheim. De papieren versie kunt u inzien bij de receptie in het gemeentekantoor in Sassenheim. De digitale versie van dit voorontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Op www.teylingen.nl onder ‘Plannen en projecten – Sassenheim – ontwerpbestemmingsplan Molen Speelman Sassenheim’ vindt u een link naar het digitale voorontwerpbestemmingsplan. Daarnaast vindt u een link naar de authentieke digitale bestanden en kunt u een pdf van de analoge versie van het ontwerpbestemmingsplan downloaden. (N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit Ruimtelijke Ordening de digitale versie beslissend.) Zienswijze Binnen de termijn, dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de

Aanmelden U kunt zich voor deze bijeenkomst tot uiterlijk 7 juni aanmelden bij Welzijn Teylingen, op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 15.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur, tel.: 0252-231 805 of per e-mail l.noteboom@welzijnteylingen.nl. gemeenteraad van Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout, telefoonnummer 14 0252. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen bij de gemeente Teylingen via gemeente@teylingen.nl Informatie Voor vragen en informatie kunt u op maandag, dinsdag of donderdag contact opnemen met Carol Bekker via telefoonnummer 14 0252.


Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure) t ;JKMEJKLB "&8BSNPOE

JOHFCSVJLOFNFO verenigingsgebouw door de Balgerij en afmeren 2 zeilboten (24-05-12) t 0PTUIPVUMBBO 83 CPVXFOEBLLBQFMMFOWPPS Voorhout en achterzijde (25-05-12) t 7FSLFFSTLOPPQQVOU"/ CPVXĂśFUTUVOOFMNFU Sassenheim pompput met hekwerken, aanleggen en veranderen van wegen en kappen van bomen tbv het verkeersknooppunt (29-05-12) t 5VMQFOQBE -58BSNPOE bouwen dakopbouw (30-5-12) t 7BOEFO#FSDIWBO)FFNTUFEF CPVXFOCFSHJOH 

weg 9, 2215 RK Voorhout Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar en beroep) t 8BTCFFLFSMBBO LBEBTUSBBM QMBBUTFOWMBHHFONBTUFO bekend sectie B nummer 1737, (23-05-12) Sassenheim t #JKMFWFMEMBBO VJUCSFJEFOXPOJOH  2361 VB Warmond vervangen dakkapel en plaatsen dakopbouw achterzijde (29-05-12) t ,JFWJUTQBSL XJK[JHFOHFWFMWPPS[JKEF 2215 NH Voorhout (26-05-12)

Commissie Welstand

t EBUVN t PNTDISJKWJOHWBOEFCFTMJTTJOHXBBSUFHFOCF[XBBSCFTUBBU t SFEFO FO WBOIFUCF[XBBS t IBOEUFLFOJOH

Eens per twee weken op maandag behandelt een deskundige van de Welstandscommissie vanaf 09.30 uur de projecten in het gemeentekantoor. Deze besprekingen zijn openbaar. Voor het inzien van de agenda of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het gemeentekantoor. De eerstvolgende welstandsvergadering is maandag 11 juni 2012.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: t OBBNFOBESFT t EBUVN t CFTMVJUXBBSUFHFOCF[XBBSCFTUBBU t LPQJFWBOIFUCF[XBBSTDISJGUEBUCJKEFHFNFFOUF5FZMJOHFOJT ingediend.

Inzien, bezwaar of beroep 1. Inzien binnengekomen aanvragen Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 7 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen. 2. Bezwaar tegen verleende vergunningenAls boven het project staat aangegeven dat er een mogelijkheid is tot bezwaar en beroep, kunt u bezwaar maken. Hierbij dient u rekening te houden met het volgende: De genoemde data bij de verleende vergunningen zijn de data waarop deze zijn verzonden. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de verzendingsdatum van betreffende vergunning – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen.

Het adres is: Voorzieningenrechter rechtbank ’s-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het bezwaarschrift moet bevatten: t OBBNFOBESFT

KOM

BEL

KLIK

Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie 6 juni 2012.

www.teylingen.nl

14 0252

Bezoekadressen Gemeentekantoor: Wilhelminalaan 25 in Sassenheim Bestuurscentrum: Raadhuisplein 1 in Voorhout

Gemeente Teylingen Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout Telefoon: 14 0252 gemeente@teylingen.nl www.teylingen.nl

De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.

Wilhelminalaan 25, Sassenheim

Openingstijden gemeentekantoor: Maandag 8.30-13.00 uur Dinsdag 8.30-16.00 uur (in mei en juni tot 20.00 uur) Woensdag 8.30-16.00 uur Donderdag 8.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-16.00 uur Zorgloket/ISD:

9.00-12.00 uur

Balie politie: Maa/woe/vrij Dinsdag Donderdag

9.00-13.00 uur 13.30-16.00 uur 13.30-17.00 uur en 18.00-20.00 uur

Ook braderie in Hoofdstraat

Graa Boomsma bij Wagner

Elfde harddraverij op de Teijlingerlaan in Sassenheim Sassenheim - Vrijdag 15 juni is de Teijlingerlaan in Sassenheim voor de elfde keer het decor voor de harddraverij. Vanaf 13.30 uur staan de paarden en hun pikeurs te trappelen om op de rechte baan van 300 meter de strijd met de andere koppels aan te gaan om de felbegeerde eerste plaats. De lijst met deelnemende paarden staat donderdag 14 juni vanaf ongeveer 18.00 uur op de website www.harddraverijsassenheim.nl.

Sportdag van De Overplaats

Dit jaar is er ook weer een kindertoto. Alle kinderen die een formulier inleveren vóór 13.30 uur bij de keetwagen van Meijerbouw, die staat op de hoek van de Teijlingerlaan en de Jan van Brabantweg, ontvangen een bon voor een gratis ijsje te verkrijgen bij Verhage fastfood op de Oude Haven. Formulieren vindt men in het programmaboekje dat huis-aan-huis in Sassenheim verspreid wordt.

Midzomerfestijn Tijdens de harddraverij wordt door de Teylingen Ondernemers Vereniging weer een braderie georganiseerd in de Hoofdstraat. Van

Sassenheim - Zaterdag 9 juni van 14.00 uur tot 16.00 uur komt Graa Boomsma zijn opnieuw verschenen boek ‘De laatste tyfoon’ presenteren bij boekhandel Wagner in Sassenheim. Door uitgeverij Van Gennep wordt Boomsma neergezet met de woorden criticus, toneelschrijver, essayist en romancier. Tevens is hij leraar Nederlands in Sassenheim.

Vrijdag 15 juni is de Teijlingerlaan in Sassenheim voor de elfde keer het decor voor de harddraverij (Archieffoto: FBPS/Peter Schipper). 11.00 tot 18.00 uur zullen er diverse stands met leuke aanbiedingen zijn,

muziek en een boten- en caravanshow.

Sassenheim - Vrijdag 25 mei hadden de kinderen van basisschool De Overplaats hun jaarlijkse sportdag. In samenwerking met de leerlingen van de sportklas van het Rijnlands Lyceum was een sportief programma samengesteld met als thema Olympische Spelen. Op het sportveld van rugbyclub De Bassets werd gestart met een warming-up, waaraan de kinderen en de vele vrijwillige ouders fanatiek deelnamen. Daarna werd gestart met de Olympische onderdelen, zoals lakenvoetbal, touwtrekken (zie foto), hindernisbaan, hockey en nog meer sporten. Tussendoor werd regelmatig pauze genomen om even wat te eten en te drinken, wat hard nodig was vanwege het mooie en warme weer.

‘De laatste tyfoon’ is een roman over het trauma van de dekolonisatie. Een van de soldaten is Kerst, de vader van de naamloze hoofdpersoon, die de werkelijkheid van zijn vader en de koloniale oorlog probeert de doorgronden en in deze roman verslag doet van zijn onderzoek. Direct en beeldend vertelt de hoofdpersoon zijn verhaal. Stapje voor stapje wordt de lezer ingevoerd in de vaak schokkende gebeurtenissen: in brand gestoken kampongs, gefolterde pemoeda’s, bombardementen en beschietingen. De hoofdpersoon geeft een indringend beeld van de wijze waarop zijn vader de acties beleefd moet hebben en van de toenemende vervreemding waar deze aan ten prooi viel. Ter promotie van zijn boek kan iedereen in gesprek gaan met de Boomsma. Hij zal tussen 14.00 en 16.00 uur op bezoek zijn bij Boekhandel Wagner aan de Hoofdstraat 181 in Sassenheim.


6 JUNI 2012

pagina 5

Na pleidooi voorzitter Foreholte

Leegstand en verpaupering Ik las in De Teylinger dat de gemeente Teylingen plannen in voorbereiding heeft om een bestemmingswijziging door te voeren aan de Oosthoutlaan in Sassenheim. Het plan is om 6 hectare groen gebied om te vormen tot bedrijventerrein. Door de slechte economie betekent dat bouwen en verhuren of verkopen voor leegstand elders. Kennelijk is de gemeente Teylingen niet op de hoogte van de situatie, namelijk het overstelpende aanbod in de Bollenstreek, dus ook in Teylingen, van leegstaande bedrijfs- en kantoorruimte. Zelf heb ik het aanbod op internet gewoon opgeteld, en dat is ongeveer 150.000 m2 vloeroppervlakte, ofwel nog duidelijker: 22 voetbalvelden groot. Al eerder is de bestemmingswijziging bij Hotel Sassenheim verbazingwekkend: kantoorvilla’s bouwen en misschien wel verhuren en daardoor elders leegstand en verpaupering veroorzaken, evenals aan de Oosthoutlaan. We verwonderen ons over zo’n slecht beleid. J.C. van Rijn, Vinkenlaan 9, Lisse.

Bloemenwinkel is niet blij met bloemenverkoop Sassenheim - Bloemenwinkel Van Tol uit Sassenheim heeft een brief naar de gemeenteraad gestuurd om zijn ongenoegen te uiten over illegale verkoop en de in zijn ogen oneerlijke concurrentie vanwege doordeweeks verleende standplaatsen. Door Nico Kuyt Van Tol runt al dertig jaar een bloemenwinkel in Sassenheim, maar vindt dat door het beleid van de gemeente het steeds minder leuk wordt gemaakt. Zo hikt hij aan tegen de standplaatsen doordeweeks. “De goede dagen waar wij het van moeten hebben worden van ons afgepakt. Wij als Sassenheimse winkeliers zijn hier niet blij mee. Op deze manier hebben we over een paar jaar helemaal geen echte kwaliteitwinkels meer. Het is al erg genoeg dat de supermarkten en bouw-

markten zoveel van onze branche overnemen en op de manier hoe er met de standplaatsen omgegaan wordt, wordt het nog moeilijker. Als er toch vergunningen moeten worden afgegeven, kijk dan naar wat er nog niet is in ons dorpâ€?, zo geeft hij aan, bijvoorbeeld een poelier, Vietnamese loempia’s of een snoepkraam. “Dan is iedereen blij, heeft de gemeente gewoon zijn geld en de winkeliers geen extra concurrentie.â€? Hij stoort zich tevens aan de illegale verkoop van bloemen en planten. Volgens hem groeit dit de laatste tijd heel sterk. Hij werd daarover getipt door cliĂŤnten. Zo zou er een verkoop zijn vanuit een garagebox in de Frankenhorst, op de hoek bij de rotonde aan de Van Pallandtlaan en langs de ‘s Gravendamseweg. Van Tol heeft de gemeente, boa en wijkagent hierover aangesproken, maar naar zijn weten wordt er niets aan gedaan.

Voetbalvereniging scoort bij behandeling Kadernota Teylingen - Het politieke debat was vorige week afwezig tijdens de behandeling van de Kadernota in de Teylingse raadszaal. De fracties dienden nieuwe initiatieven in, zonder aan te geven waar het geld vandaan komt. En een meerderheid stelde voor om maar een greep in de reserves te doen voor sportpark Elsgeest. Wethouder Leo van der Zon kan aan de slag om de begroting dit najaar sluitend te maken. De Kadernota is de opmaat voor het samenstellen van de begroting dit najaar. In deze tijd van crisis is het geld niet uitbundig voorhanden, dus was het voorstel om de uitbreiding met een aantal hockey- en voetbalvelden van sportpark Elsgeest maar uit te stellen. Er is geen ruimte voor deze investering van twee miljoen. Maar voorzitter Jan Regeer van Foreholte verzocht vorige week de raadsleden dringend om toch het geld beschikbaar te stellen. Foreholte kampt al enige tijd met een capaciteitsprobleem, met name op de zaterdag en de trainingsavonden. Voor sommige leeftijdsgroepen is er een ledenstop. Daarnaast wordt er roofbouw gepleegd op de twee natuurgrasvelden, waarbij de kans op blessures toeneemt. Zijn pleidooi viel bij een meerderheid van de fracties in goede aarde. De gemeente heeft de afgelopen jaren een goede reserve opgebouwd en daar kan wel een beetje vanaf, zo

Bouw SassemBourg gepland in najaar Sassenheim - Van Woonstichting Vooruitgang heeft B&W de mededeling ontvangen dat zij er naar streeft in het najaar van 2012 te kunnen starten met de bouw van SassemBourg. Een en ander is wel afhankelijk van een aantal voorwaarden, zo antwoordt B&W aan de fractie van het CDA die hierover vragen had gesteld. EĂŠn van de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om te starten met de bouw is dat de financiering moet zijn geregeld. Een deel betreft een lening onder borging van het WSW, de rest is afhankelijk van commerciĂŤle

financiering. De markt is voorzichtig, maar er bestaat voor beiden een positief beeld, geeft Vooruitgang aan. Daarnaast moet 70 procent van de huurcontracten zijn getekend. Met ActiVite, de belangrijkste huurder, heeft Vooruitgang mondelinge overeenstemming. Aan de juridische formalisering wordt nog gewerkt. Vervolgens dienen er genoeg kandidaten te zijn voor de achttien koopappartementen. De verkoopbrochure is recent verschenen en de makelaar gestart met de gesprekken met al eerder bekende kandidaten. Er zijn er tot nu toe genoeg. Het wachten is echter op de GIW-garantie voordat deze mensen kunnen tekenen. Ook deze wordt

SASSENHEIM

VERSTRIO

Vanaf vandaag 8. 00 uur

TOPKWALITEIT Handschoongemaakte

Hollandse Nieuwe!

Messcherp geprijs d per stuk

1,75

4 stuks voor 6,-

Tel. winkel: 0252-2101 51 Oude Haven 3 - Sasse nheim

binnenkort verwacht. B&W geeft aan dat de gemeente haar uiterste best heeft gedaan de planologische procedure zo vlot en goed mogelijk te doorlopen. De bouwvergunning voor Sassembourg is op 25 augustus 2011 onherroepelijk geworden en het bestemmingsplan op 9 november 2011. Vervolgens hebben op 14 maart 2012 Woonstichting Vooruitgang en Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling West de aannemingsovereenkomst voor het woonservicecentrum ondertekend. B&W onderkent dat de voortdurende onzekerheid over de start van de bouw van SassemBourg voor de voormalige bewoners uiterst onprettig is.

De fracties willen toch een uitbreiding van sportpark Elsgeest, zo bleek vorige week (Archieffoto: FBPS/Peter Schipper). te zetten. Ik denk dat de ruimte er gaat komen.� De wethouder klaagde wel dat de fracties heel veel zaken aangegeven die moeten gebeuren, maar niet zeggen waar het geld vandaan moet komen. Hij gaat nu aan de slag om de begroting samen te stellen, maar kon niet de garantie geven dat die sluitend zal zijn. Nederstigt (ChristenUnie) had nog wel een idee. Zo maakt de gemeente met het beleid van ‘meer doen met minder’ en ‘met regisseren meer bereiken’ een stevige terugtrekkende beweging. De bezuinigingen zijn doorgevoerd en daardoor kan de gemeente het ook wel met een wethouder minder doen. Zijn idee kreeg evenwel geen steun van de andere fracties. “Het voorstel van de ChristenUnie is zo’n goed voorstel, dat wij dit twee jaar geleden al hebben gedaan. B&W heeft dus een vooruitziende blik gehad�, legde Van der Zon de vinger op het feit dat bij de vorige verkiezingen het aantal wethouders al van vijf naar vier is gegaan. En voor Scholten kon Nederstigt wel het goede voorbeeld geven en zichzelf als raadslid wegbezuinigen. Dat zag Nederstigt weer niet zo zitten.

klonk het. “Geld lijkt op vet. Van beiden is er genoeg, maar altijd op de verkeerde plaatsenâ€?, gaf Peter Scholten (CDA) aan. Het CDA zag niets in een uitstel. “Het wordt tijd het varken van de reserves eens open te makenâ€?, vond Rose Marie Keijzer (D66). Zij wilde wel dat er ook in duurzaamheid werd geĂŻnvesteerd. Ook voor Trilokaal mochten de reserves best wel een beetje terugkomen naar de inwoners. “Aan Elsgeest kunnen we wat doen, in plaats van een gemeente die op de centen zitâ€?, meende Dion Piket (Trilokaal). “De reserve is bedoeld als een appeltje voor de dorst, en die dorst is erâ€?, stelde Frans Nederstigt (ChristenUnie). In het najaar gaat de gemeenteraad de Nota Reserves en Voorzieningen bespreken. Bovenaan het lijstje van projecten die eventueel uit de reserves bekostigd zouden kunnen worden, staat sportpark Elsgeest. Maar wethouder Van der Zon wil die stap wel zorgvuldig zetten. “Een greep in de reserves heeft consequenties, en dat willen wij eerst in beeld hebben. Maar ik doe de toezegging om Elsgeest behoorlijk hoog op het lijstje

nieuwe patiĂŤnten zijn welkom! Irislaan 281A, 2343 CM Oegstgeest www.m2tandartsen.nl

Weekaanbiedingen25

Hollandse Bospeen . . . . gram Hollandse Tuinbonen 500 .........

1. 1.49 1.49 0.79 0.69 1.75

Zoete Galia meloen ......... Orange salade 100 gram . Maaltijd van de week: ........ Broccolischotel 100 gram ..............

Elke woensdag:

Perssinaasappelen 10 stuks

.........

v.d. Veer

heim Hoofdstraat 259 - Sassen Tel./Fax: 0252-232141

,&634-"(&3,001+&

595 150

Gemarineerde BBQ steaks TUVLT 41&$*"-

Crocante

HSBN

7-&&48"3&/,001+&

Bij 150 gram Keurslager achterham (3"5*4HSBNCFFOIBNTBMBEF 8&&,""/#*&%*/(

Kiprollade

HSBN

575

Aanbiedingen geldig van 04-06-t/m 09-06-2012

Lezers Schrijven

Scholten keurslager )PPGETUSBBUt4BTTFOIFJN 5FMt'BY JOGP!TDIPMUFOLFVSTMBHFSOM


pagina 6

6 JUNI 2012

Weer te slecht

KERKDIENSTEN Kerkdiensten van donderdag 7 t/m woensdag 13 juni.

Sassenheim RK-Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Zondag: 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor. Protestantse Gemeente: - Dorpskerk (Hoofdstraat 217): Geen diensten. - Julianakerk (Julianalaan 6): Zondag: 10.00 uur ds. T. Moll. Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): Zondag: 19.00 uur ds. C. van Atten.

Voorhout RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): Donderdag: 18.45 uur Eucharistieviering in Dagkapel. Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Parochiekoor. Zondag: 10.00 uur Woord- en communieviering met samenzang. Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): Zondag: 10.00 uur ds. R. van Zwieten, Amsterdam.

Warmond RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Vrijdag: 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang. Zaterdag: 19.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. Matthiaskoor. RK-Kapel Mariëngaerde (Mgr. Aengenentlaan 3): Donderdag: 11.00 uur. Zondag: 10.00 uur. Dinsdag: 11.00 uur. Protestantse Gemeente (Herenweg 82): Zondag: 10.00 uur ds. P. Moet, Lisse (Heilig Avondmaal). Baptistengemeente Kaleb (Herenweg 80): Zondag: 10.30 uur ds. W.F. van Rijn (Preekserie ‘De Geest van Christus’ deel 6).

MEDISCHE DIENSTEN

Avond-, nacht- en weekenddiensten.

Alarm Ambulance, brandweer en politie: tel. 112. Dier in nood: tel. 144.

Huisarts Alleen spoedeisende huisartsenhulp: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 B, Voorhout, tel. 0252-240212 (altijd eerst bellen).

Tandarts Sassenheim/Voorhout: Via www. tandartswaarnemingbollenstreek. nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. Warmond: Via het telefoonnummer 071-3011738 verneemt men welke tandarts waarneemt. Spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur.

Apotheek Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. 0252-240216.

Dierenarts Via telefoonnummer Dierenkliniek Sassenheim (tel. 0252-232219) en Dierenkliniek Voorhout (tel. 0252215231) verneemt men welke dierenarts waarneemt.

Voorhout - Zondagochtend heeft het bestuur van de Stichting Luchtkussen Festival in Voorhout moeten besluiten het evenement af te gelasten. De weersvoorspellingen voor zondag waren niet acceptabel genoeg om het Grootste Straatluchtkussenfestival van Nederland door te laten gaan, mede door het feit dat de veiligheid boven alles staat en er toch gewerkt wordt met elektrisch aangedreven blowers voor de benodigde lucht in de objecten. Deze week zal een evaluatievergadering plaatsvinden, waarin de beslissing zal worden genomen of het evenement verplaatst zal worden, dan wel definitief dit jaar geen doorgang zal vinden.

Fietser botst op scooter Voorhout - Op de Leidsevaart in Voorhout zijn vorige week dinsdagavond rond 18.00 uur een fietser en een scooter met elkaar in botsing gekomen. Een drietal fietsers reed naast elkaar, waarbij één van de fietsers in botsing kwam met een tegemoetkomende scooter. De bestuurder van de scooter moest voor controle naar het ziekenhuis worden overgebracht.

COLOFON www.deteylinger.nl Twitter: @DeTeylinger Oplage 16.000 Uitgave van

Ambachtsweg 7 A Postbus 3066, 2220 CB Katwijk telefoon 071-4022901 fax 071-4032325 Advertenties Contactgegevens binnendienst: Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijd advertenties: dinsdag 11.00 uur Redactie Eindredactie: Piet van der Vooren e-mail: redactie@deteylinger.nl telefoon 071-3010118 Contact bij voorkeur per e-mail Sluitingstijd kopij: maandag 17.00 uur Verspreiding Telefoon 071-4022901, of e-mail: verspreiding@uitgeverijverhagen.nl De Teylinger wordt iedere woensdag huis-aan-huis verspreid in de gemeente Teylingen en is bovendien af te halen op de volgende adressen: Sassenheim: Gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25; Bruna, Hoofdstraat 207; Primera Van der Lans, Hoofdstraat 208; Speciaalzaak Kaldenbach, Hoofdstraat 243; Esso Selfservice, Oosthoutlaan 2. Voorhout: Bestuurscentrum, Raadhuisplein 1; Autobedrijf Schoonoord, Herenstraat 8; Plus Van Dijk, Herenstraat 45; Hoek Boek & Kantoor, Herenstraat 63; Primera, Jacoba van Beierenhof 26. Warmond: Albert Heijn, Dorpsstraat 2; VVV, Dorpsstraat 88 A; De Nie Toys & Stamps, Dorpsstraat 106. Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondisementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid sub 4 van de Auterswet als het databankrecht.

PIANOLERAAR GEEFT PRIVÉLESSEN BIJ U THUIS Voor informatie: T - 071-3414776 M - 06-55751306 of bezoek de website

www.pianolesbijuthuis.nl

FAMILIE-BERICHTEN Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Teylinger. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Ankie Jochemsz & Jollie Wildeman & Wilma Bleeker zorgzaam en betrokken met oog voor details

Kwaliteit voorop Hoe divers de wensen ook mogen zijn, wij zorgen ervoor dat ze worden vervuld. Met gevoel voor stijl en met oog voor kwaliteit. Vanaf het eerste gesprek met de nabestaanden tot en met het laatste moment gaan we voor het beste. We maken van elke uitvaart een waardig afscheid. TEL. 0252-413213 Dag en nacht bereikbaar

Uitvaartonderneming Teylingen dag en nacht bereikbaar tel: 06-30409466 www.uitvaart-teylingen.nl

Jeugd van Pankras geeft voorstellingen Sassenheim - Zaterdag 9 en zondag 10 juni zullen de jeugdgroepen van toneelvereniging Pankras hun jaarlijkse uitvoeringen geven in de Rabozaal van ’t Onderdak aan de J.P. Gouverneurlaan in Sassenheim. De groepen zijn het afgelopen half jaar bezig geweest om ook dit jaar weer mooie voorstellingen te geven. Pankras zal onderstaande stukken op de planken brengen. ‘Gezocht een prinses’, van Peter Sax. De Prins van Fruttonia, Flak Mots de eerste, is op zoek naar een vrouw. Hij heeft een jasje rondgestuurd met daarin een brief. Het meisje dat het jasje vindt en ook nog knap en slim blijkt te zijn, mag prinses worden. Om te zorgen dat het jasje in goede handen valt heeft de prins zijn lakei Frutto er achteraan gestuurd. Maar het jasje valt per ongeluk wel in de verkeerde handen. Uiteindelijk komt het in handen van Sandra Snevel. Zal zij de nieuwe prinses worden? ‘Humpilafidokius’ van Margot Dousi. Moeder krijgt op haar veertigste verjaardag van haar zweverige zus Ziza een plant met aparte krachten. Die plant heeft ook een aparte behandeling nodig. Volgt men de handleiding niet, dan gebeuren er vreemde dingen. Vader gelooft niets van het verhaal en wil de plant in de prullenbak gooien. Een plant die alles in de war schopt, kan dat? Is het waar dat een plant geluk brengt als je hem op tijd water geeft en tegen hem praat? En naar wie is de beroemde presentatrice Linda op zoek voor haar nieuwe show? Gaat dit allemaal wel goed aflopen? De voorstellingen beginnen zaterdag en zondag om 14.00 uur. De zaal is bij beide voorstellingen een half uur voor aanvang geopend. Kaarten à € 3,50 zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Primera Van der Lans aan de Hoofdstraat 208 in Sassenheim en indien nog voorradig aan de zaal.

Instuifconcert Crescendo Sassenheim - Christelijke Harmonievereniging Crescendo uit Sassenheim heeft de afgelopen weken kinderen uitgenodigd die noten kunnen lezen en een eigen instrument hebben, om mee te spelen met een echt orkest. Afgelopen zaterdagmiddag was de eerste oefenrepetitie. Kinderen met onder andere blokfluit, klarinet, trompet en dwarsfluit hebben eerst samen hard geoefend. Vervolgens kregen ze ondersteuning van de leden van het Aspiranten- en Startersorkest. Wie benieuwd is naar de resultaten van deze muzikale instuif is welkom op donderdag 7 juni het concert bij te wonen. Dit instuifconcert begint om 19.00 uur in de Julianakerk aan de Julianalaan 6 in Sassenheim en duurt tot ongeveer 20.30 uur.

Ed Turnhout Uitvaartleider

Heereweg 60, 2161 AJ Lisse www.vdputten.eu

Voor elke gelegenheid het geschikte bloemstuk! Royal Fleur Fleur van Duivenboden

V

Hoofdstraat 210 Sassenheim Tel. 0252-221640

oor V gelegenheid perfecte

elke

de

kaart

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk 071 408 14 97 info@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl


6 JUNI 2012

pagina 7

Evenementenborden in Teylingen

Niet iedereen blij met borden in ‘aangeharkte gemeente’ Teylingen - Vorige week donderdag heeft burgemeester Sander Schelberg de nieuwe evenementenborden die in de gemeente staan officieel in gebruik genomen. Dat gebeurde door middel van het verwijderen van een doek van een van de borden op de Schoutenlaan in Voorhout. Met deze handeling nam de gemeente Teylingen officieel de nieuwe evenementenborden in gebruik. Maar nu al blijkt dat niet iedereen even blij is met de nieuwe borden, ook al vindt Schelberg dat “Teylingen hiermee een aangeharkte gemeente wordt”.

Door Piet van der Vooren en Nico Kuyt In Teylingen zijn op tachtig locaties evenementenborden voor reclameaffiches geplaatst. Hiervoor heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met Azero BV die de logistiek, het onderhoud en de administratie regelt. Met deze nieuwe borden wil de gemeente de beeldkwaliteit van de openbare ruimte verbeteren. De 2- en 3-signs borden zijn op 0,5 à 1 meter hoogte gemonteerd aan lichtmasten langs doorgaande wegen of op punten waar veel mensen langskomen. Ze hangen bij invalswegen en belangrijke doorvoerwegen, maar ook in de buurt van sta-

tions en bedrijventerreinen. Door de hoogte boven de grond is goed onderhoud van de ondergrond mogelijk. Bij de bepaling van de locaties heeft de gemeente volgens eigen zeggen rekening gehouden met uiterlijk, aanzien, zichtlijnen, verkeer en wegbreedte. Op 10 mei heeft de gemeenteraad ingestemd met een aanpassing van de APV, woordoor het niet meer is toegestaan om buiten de aangewezen tachtig evenementenborden andere borden te plaatsen. Illegaal geplaatste borden zullen voortaan dan ook worden verwijderd. Ook het plakken van affiches

Kritek op de borden is er ook. Zo zouden verschillende borden, zoals hier langs de Herenweg in Warmond, op gevaarlijke plekken staan (Foto: Nico Kuyt). of mededelingen op andere plaatsen dan de aanwezige aanplakzuilen is niet toegestaan. De logistiek en administratie ligt geheel bij Azero. Reserveren van plaatsingsruimte kan via www.azero-outdoor.nl. Teylingse culturele en maatschappelijke instellingen kunnen tegen een laag tarief ruimte voor affiches huren. Zij krijgen een voorrangsregeling op commerciele bedrijven. Daarnaast kunnen verenigingen ook kosteloos hun aankondigingen en mededelingen plakken op de plakzuilen in Sassenheim. De wisseling van affiches vindt direct plaats na afloop van een evenement. Azero zorgt ook voor onderhoud van de door hen geplaatste borden en de verwijdering van illegale borden. Zo’n ronde wordt tweemaal per week gemaakt.

Burgemeester Schelberg neemt samen met een vertegenwoordiger van Azero de nieuwe evenementenborden in gebruik (Foto: FBPS/Peter Schipper).

Gezellige open middag Sassenheim - Op 12 mei vond er een open middag plaats in en rond de zorgwoningen van ’s Heeren Loo in Sassenheim. Belangstellenden waren uitgenodigd om tussen 13.00 en 15.30 uur een kijkje te komen nemen in de woningen aan de Vooruitgangdreef en de Hein Baderstraat. Vooral buurtbewoners zijn langs geweest, en hebben er met elkaar een geslaagd buurtfeestje van gemaakt. Voor de kinderen was er een grabbelton, een springkussen, een pannenkoekententje en er kon worden geschminkt. In de tuin van de Vooruitgangdreef was er tevens muziek met zang. De cliënten van de zorgwoningen dansten en zongen mee, net als de rest van de aanwezigen.

De gemeente streeft ernaar om later dit jaar ook nog twee plakzuilen te plaatsen in Voorhout en één in Warmond. In Sassenheim staan al drie plakzuilen. Hiermee probeert de gemeente te voorkomen dat er ook geplakt wordt op plaatsen waar dit niet is toegestaan, zoals onder andere op schakelhuisjes van energiebedrijven.

Kritiek Maar de nieuwe evenementenborden hebben ook al de nodige kritiek te verduren. Vooral in Warmond met de smalle stoepen en straten leeft zorg over de veiligheid van sommige geplaatste borden. Enige tijd geleden klonk in de gemeenteraad al zorgen rond de veiligheid van de plaats van sommige borden. CDA-raadslid Bert van Leeuwen voerde hierover een vurig pleidooi nadat hij alle plaatsen had afgefietst. Hij was vorige week woensdag dan ook verbaasd dat enkele borden toch op gevaar brengende plekken terecht zijn gekomen, zoals langs de Herenweg schuin tegenover ‘t Trefpunt. Die kritiek werd gedeeld door enkele bezoekers van de wijkmarkt, die vorige week woensdag in Warmond werd gehouden. Volgens een bezoeker van de wijkmarkt kan een overstekende wandelaar op deze plek het verkeer niet meer zien en evenzo wordt automobilisten door het bord het zicht belemmerd. Burgemeester Sander Schelberg gaf aan dat nog gekeken zal worden welke borden onveilig zijn. Die worden nog verplaatst.

Brug Koudenhoorn is nu aanbesteed

Kienen bij speeltuin Sassenheim - Vrijdag 8 juni is er weer kienen bij speeltuinvereniging Beatrix aan de Vooruitgangdreef 1 in Sassenheim. Het is de laatste kien voor de zomerstop en dan zijn er traditioneel veel prijzen, waaronder een tuinbank en veel voor huis en tuin. En omdat de EK net begonnen is, is er ook een echte Oranjeronde. Er zijn zes kienronden en een loterij. Een kienkaartje kost 50 cent. Vanaf 19.30 uur is de zaal open en is iedereen vanaf 16 jaar welkom. Het eerste kopje koffie is gratis. Ook niet-leden zijn welkom.

Warmond - Het bedrijf Groot Lemmer uit Heerenveen gaat de ophaalbrug naar Koudenhoorn over enkele maanden aanleggen. Om de daarvoor benodigde gelden beschikbaar te stellen gaat B&W de gemeenteraad op 21 juni formeel om een besluit vragen. In de afgelopen tijd is aan drie bedrijven een uitnodiging verstuurd om een offerte uit te brengen voor de brug. Vervolgens is door een commissie de kwaliteit beoordeeld. Daarna heeft in april de aanbeste-

ding plaatsgevonden. Door een vooraf vastgestelde formule is zowel de prijs als de kwaliteit meegewogen. Groot Lemmer kwam daarbij met een inschrijfsom van 669.000 euro het beste uit de bus. Na het afsluiten van de overeenkomst kan de aannemer starten met de uitvoering. De verwachting is dat deze direct na het vaarseizoen van begin oktober dit jaar zal starten. Met alle overige kosten komt de brug in totaal uit op 925.000 euro. In 2009 heeft de gemeenteraad al een krediet van 400.000 euro beschikbaar gesteld, destijds voor alleen de vervanging van de

bovenbouw van de huidige brug. Daarvan is nog 349.000 euro over. De kosten voor de ophaalbrug worden helemaal gedekt uit dit bedrag en de subsidies van de EU en de provincie. Formeel moet de gemeenteraad echter het bedrag dat nog niet is toegekend aan de brug als een extra krediet verlenen. De raad zal daarover op 21 juni een besluit nemen. Voor het verkrijgen van de subsidies geldt wel als voorwaarde dat het vervangen van de brug voor het grootste gedeelte in 2012 moet zijn gerealiseerd.

Iedere vrijdag op het Raadhuisplein

VOORHOUT VERSMARKT VOORDEEL Nieuwe oogst vastkokende Hollandse Frieslander aardappelen 2 1/2 kilo 2.95, 5 kilo 5.50

Hollandse broccoli 1 kilo 1.25 Grote Hollandse per stuk 0.95 hagelwitte bloemkool Harde Top Elstar handappelen 3 kilo 3.95 Harde Elite Trostomaten 1 kilo 1.50 Zoete Gold ananas, gratis schoongemaakt per stuk 1.95 Groot gesorteerd in Hollandse asperges

Firma P. en G. Visser

Aardappelen, groenten & fruit

Weekknaller!

Rond bruin Waldmik zonnepit

van 1,60 voor maar 1,00 van 2,10 voor 1,75

Ontbijtkoek Als beste getest bij Vara’s kassa

nu 2,25 en met 20 extra zegels gratis!

Vers uit eigen oven

Saucijzenbroodjes

4 voor 4,50

en nu de 5e GRATIS erbij!

Online bestellen? pje.nl Kijk op www.stoe


DW KOZIJNEN BESTAAT 10 JAAR!

Kom naar onze vernieuwde showroom. Ook mooi oud worden onze:

Kies kozijnen die ook mooi oud worden

t t t t t

Onze kozijnen voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Slaapkamers...

Dakkapellen Deuren Ramen Serres Schuifpuien

15 Jaar garantie op de montage en kozijnen !

De fabricage en montage van onze producten worden uitgevoerd door onze vakmensen.

Het recept tegen veroudering komt uit Katwijk! Als we de kracht van onze producten in ĂŠĂŠn woord willen uitdrukken, dan kiezen we voor ‘verouderingsvrij’. Dat klinkt zo technisch en kil, daarom zeggen we liever: onze kozijnen, ramen, deuren en dakkapellen worden net zo mooi oud als mensen. Maar zonder rimpels of andere ouderdomsverschijnselen. Hoe oud u ook wordt, de producten van DW leven met u mee. En met de

DW Kozijnen: De top in kunststof Fabriek en showroom: Taanderstraat 18 2222 BE Katwijk (Industrieterrein ’t Heen)

generaties die volgen. U heeft er uitsluitend plezier en gemak van. Dat laten wij u graag zien op onze internetsite en in onze showroom. Van harte welkom!

Tel. Tel:071-3313505 071-3313505

Betalen in termijnen is mogelijk!!

www.dwkozijnen.nl www.dwkozijnen.nl T (0252) 37 09 49 INTERIEUR t SMEDERIJ 12 T (0252) 21 36 80 SLAPEN 2211 SM NOORDWIJKERHOUT t WWW.TURK-ROOF.NL t INFO@TURK-ROOF.NL

SMEDERIJ 2

Collectanten gezocht! %F%JFSFOCFTDIFSNJOHLPNUPQWPPSWFSHFUFO EJFSFO0PLJOVXSFHJP)FMQNFFFONFME VBBOBMTDPMMFDUBOUWPPSEFKBBSMJKLTF DPMMFDUFXFFLSPOEPLUPCFS Wolletje heeft nog nooit een aai gekregen. Wel een injectie met chemicaliĂŤn.

Goedkoper dan de buren denken!

#FM PGHBOBBS XXXEJFSFOCFTDIFSNJOHOM DPMMFDUF

Uw Uw overlijdensrisicoverzekering overlijdensrisicoverzekering kan kan bij bij SNS SNS Bank Bank goedkoper! goedkoper! Gratis taart Veel mensen betalen teveel premie voor hun overlijdensrisicoverzekering. SNS Bank biedt in veel gevallen een lagere premie aan, die u tientallen euro’s per jaar kan besparen. Wij dagen u uit om in Lisse en Noordwijk met uw verzekeringspapieren langs te komen voor een premievergelijking. Zijn wij niet voordeliger, dan krijgt u van ons een heerlijke taart*.

FinanciĂŤle zekerheid voor je gezin Als jij of je partner overlijdt, valt vaak een deel van jullie inkomen weg. Voor degene die achterblijft is het dan meestal moeilijk om de vaste lasten en extra kosten zoals kinderopvang alleen te betalen. Met de SNS Overlijdensrisicoverzekering laat je je nabestaanden ďŹ nancieel goed verzorgd achter. Na het overlijden ontvangen zij het door jou verzekerde bedrag. Zodat ze bijvoorbeeld onbezorgd kunnen blijven wonen in jullie huis.

Kom langs met uw huidige overlijdensrisicoverzekering* en ontvang een scherpere premie of een taart

John Deere X125 ĹŹ(GJH;WUDPDDLGHN ĹŹ%ULJJV 6WUDWWRQPRWRU ĹŹ6WDQGDDUGJHÂąQWHJUHHUGHYRRUEXPSHU

Seizoenskampioenen Dit voorjaar presenteert John Deere een aantal seizoenskampioenen; Stoere, degelijke John Deere maaimachines, maar dan wel goedkoper dan uw buren denken. Kijk op onze website voor meer speciale actieprijzen!

*Actie loopt tot 1 juli 2012. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

WEDDEN G O E D K O P E D AT H E T R KA D E S N S B A NN B I J K

Teylingerlaan 4 Voorhout ZZZSHUIRUVPDUHFKDOQO 7(YRRUKRXW#SPQO

HUIDZORG Praktijk voor huid- en oedeemtherapie Behandelingen: Acnetherapie - Camouagetherapie - Elektrische epilatie Littekentherapie - Ontharingslaser - Couperoselaser - Wonden (ulcus cruris) Oedeemtherapie (vochtophopingen) - Manuele lymfedrainage - Steunkousen

Bied helpend t een e uw huid hand bij al p robleme (gratis e n! n vrijblijv end con sult)

Kanaalstraat 58A Kerkstraat 87 58A 2201Kerkstraat 87 2161Kanaalstraat JN Lisse KL Noordwijk 2161 JN Lisse 2201 KL Noordwijk

Adres: Wijttenbachweg 35B 2341 VX Oegstgeest Tel: 071-5153921 www.huidzorgoegstgeest.nl

BIG-geregistreerd - aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)


6 JUNI 2012

pagina 9

Alzheimercafé in het Onderdak Sassenheim - Op maandag 11 juni wordt er weer een Alzheimercafé gehouden. Deze keer is er een lezing over ‘De wondere wereld van de dementie’ in het Onderdak in Sassenheim.

B&W vindt cameratoezicht op het Voorhoutse vrachtwagenparkeerterrein niet nodig (Foto: Nico Kuyt).

B&W: Parkeerplaats voor vrachtauto’s is niet onveilig Voorhout - Op basis van het aantal en de aard van de aangiftes blijkt er geen sprake te zijn van een onveilige situatie op de vrachtwagenparkeerplaats aan de Zuidelijke Randweg in Voorhout. Er is dan ook geen aanleiding voor een aanscherping van de bestaande maatregelen, zoals het plaatsen van cameratoezicht. Door Nico Kuyt

Dat geeft B&W als antwoord op vragen die VVD-raadslid Sabrina van der Lubbe onlangs stelde. Bij deze fractie waren signalen binnengekomen dat er op de vrachtwagenparkeerplaats regelmatig brandstof en onderdelen worden gestolen. B&W heeft daarop navraag gedaan bij de politie en de buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente (boa’s). Het blijkt dat er in de periode van 1 januari 2011 tot 1

mei 2012 twee meldingen zijn gedaan die betrekking hadden op dit terrein. Het ging in beide gevallen om diefstal van diesel uit de tank. Een diefstal vanuit een aantal wagens die op 14 maart 2012 zou zijn gepleegd, zoals een vrachtwagenchauffeur heeft aangegeven in een mail aan de VVD, is niet bekend bij de politie. Nadat de VVD dit heeft doorgegeven is het toezicht door de boa’s meteen aangescherpt. Dit heeft evenwel geen ander beeld opgeleverd. De boa’s zagen wel dat de slagboom, die toegang geeft tot het terrein, wel eens openstaat. Alleen vergunninghouders kunnen met hun sleutel deze openen. Als de slagboom open blijft staan is de toegang voor iedereen beschikbaar en dit is niet de bedoeling. Alles in ogenschouw genomen concludeert B&W dat er geen stijging in het aantal aangiftes te bespeuren valt.

De nieuwste wetenschappelijke inzichten van de hersenkunde bieden nieuwe mogelijkheden in het omgaan met dementerende mensen. Beschadigde hersenen werken anders dan gezonde hersenen. Het gedrag van mensen met dementie wordt sterk afhankelijk van de omgeving. Als de omgeving ‘niet gunstig’ is voor beschadigde hersenen wordt daar onmiddellijk op gereageerd met gedrag. In dit Alzheimercafé is Ietje Luiken te gast. Zij heeft een eigen advies- en trainingsbureau en werkt samen met Anneke van der Plaats die dit gedachtegoed heeft ontwikkeld. Luiken zal in een lezing handvatten en inspirerende

Vrijdag 1 juni heeft speeltuin Bijdorp haar deuren weer geopend voor het publiek.

Speeltuin Bijdorp is weer geopend Sassenheim - Vrijdag 1 juni heeft speeltuin Bijdorp haar deuren weer geopend voor het publiek. Om de speeltuin weer in topconditie te krijgen werd in maart nieuw gras gezaaid. De weergoden speelden de speeltuin echter parten, en nu was het pas zover dat de grasmat de spelende kinderen weer aankon. De afgelopen weken is er door bestuursleden en vrijwilligers hard gewerkt om de speeltuin een frisse aanblik te geven. Enkele toestellen werden van een nieuwe laag verf voorzien. Daarna werden alle toestellen schoongemaakt met de hogedrukreiniger, de vriezer werd gevuld met ijs en de ledenpasjes werden klaargemaakt. Om 15.30 uur opende onder luid gejuich gastoudercoördinator Andrea Rijswijk

het hek van de speeltuin. Al snel werd er geschommeld, gegleden, gedraaid en met zand gespeeld of de speeltuin een dag eerder pas dichtgegaan was. Voor alle kinderen was er een glaasje kinderchampagne en een zakje snoep. Het zonnetje deed ook goed zijn best, dus om 17.00 uur kon met een gerust hart worden gesproken van een succesvolle opening. Vanaf deze week is de speeltuin elke schooldag van 15.30 tot 17.00 uur geopend en op woensdag al vanaf 13.30 uur. Entree voor niet-leden is 1 euro per persoon. Een gezinslidmaatschap kost per jaar € 17,50. Woensdag 13 juni mogen de allerjongsten tot en met 7 jaar komen schatgraven in de zandbak. Elke gevonden schat mag dan worden omgeruild voor een cadeautje. Voor leden is deze activiteit gratis, niet-leden betalen 1 euro extra bovenop de entreeprijs.

Warmond - De grenscorrectie in het Lage Land per 1 januari jongstleden van de campings ‘t Haasje, De Boekhorst en een deel van camping Spijkerboor van de buurgemeente Kaag en Braassem naar de gemeente Teylingen blijkt nog een ingewikkelde klus te zijn. Op dit moment geldt voor de campings nog de oude regelgeving van Kaag en Braassem. Teylingen heeft twee jaar de tijd om een bestemmingsplan voor haar nieuwe stukken grondgebied vast te stellen. Maar op een aantal punten verschilt het beleid tussen de beide gemeenten en moet van alles worden geregeld. Zoals bijvoorbeeld het fiets- en voetgangerspontje dat vanaf camping ‘t Haasje aan de Boekhorsterweg naar Kaageiland vaart, dus sinds de grenswijziging van Warmond naar Kaag en Braassem. Hierover moet overeenstemming worden bereikt. Daarnaast ligt er nog een oude vraag over het onder-

Het Alzheimercafé is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en hulpverleners. Om 19.00 uur is de zaal open en om 19.30 uur start Luiken met de lezing. Dit wordt onderbroken door een korte pauze en vanaf 21.15 uur is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Aanmelden voor deze avond is niet nodig en de toegang is vrij. Vrijwilligers van Welzijn Teylingen kunnen voor vervoer zorgen. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Margriet Duivenvoorde van Welzijn Teylingen, tel. 0252-231805.

In Boterhuispolder

Aankoop van grond als compensatie Voorhout/Warmond - B&W heeft ermee ingestemd om 39 hectare grond te kopen in de Warmondse Boterhuispolder als natuurcompensatie voor de wijk Hooghkamer in Voorhout. De gemeente wil daarvoor maximaal 55.000 euro betalen. Door Nico Kuyt Voor de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Hooghkamer is het volgens de regelgeving noodzakelijk om het verlies aan natuur te compenseren. Dit kan in de hele provincie Zuid-Holland gebeuren,

Grenscorrectie is nog ingewikkeld Door Nico Kuyt

ideeën geven over hoe men mensen met dementie kan verleiden tot ander gedrag. Men leert begrijpen hoe men probleemgedrag kan voorkomen. Daarnaast krijgt men uitleg over ‘de gunstige omgeving’ en wat gunstige prikkels zijn voor mensen met dementie.

maar nu komt het nét uit dat de gemeente de Boterhuispolder recreatief gaat inrichten. En een stukje grond is daar in het bezit van het ‘Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor’, een organisatie die tijdens de Reformatie is opgericht om de behoeftige rooms-katholieken ondersteuning te bieden nadat de protestanten zich alle bezittingen van de kerk zich hadden toegeëigend. Een deel van de grond van het armenkantoor ligt tevens op het grondgebied van Leiderdorp. Voor de recreatieve invulling van de polder is het voor beide gemeenten noodzakelijk om de grond aan te kopen. Er is daar onder andere een voetpad, picknickplaats, fietsenstalling en visstek gepland. Het perceel kan tevens dienen als natuurcompensatie voor Hooghkamer. De financiering van de aankoop wordt volledig uit de exploitatie van Hooghkamer betaald.

houd van de weg. De ambtelijke diensten van beide gemeenten hebben inmiddels veel technische punten afgerond, zo liet een woordvoerder weten. Een aantal zaken vraagt echter om een politieke beslissing. Hiervoor wordt in het najaar een gezamenlijke commissievergadering georganiseerd met raadsleden van Teylingen en Kaag en Braassem. Daarbij zal ook proStichting vinciaal gedepuHarddraverij teerde Rik Janssen aanwezig zijn.

Sassenheim

Vrijdag 15 juni

harddraverij in Sassenheim vanaf 13.30 uur aan de Teijlingerlaan!

www.harddraverijsassenheim.nl


NU STAPELKORTING op uw offerte vanaf 250,-* KUNSTSTOF EN HOUTEN kozijnen ramen deuren dakkapellen serres schuifpuien binnendeuren

4VQFSLXBMJUFJU3VOEWMFFTIBBMUVOBUVVSMJKLCJK

4 - "( &3*+

G. KLEIN

Het complete adres voor al uw verbouwwoonwensen.

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundergehakt Halfomgehakt Ui-preigehakt

* Vraag naar de VOORWAARDEN

}

1 kg

DONDERDAG

De Roysloot 9-i, Rijnsburg Tel. 071 408 86 78 info@starkozijnkatwijk.nl www.starkozijnkatwijk.nl

Kogelbiefstuk ........... 250 gram 5.25 Duitse biefstuk......... 100 gram 1.29 Shoarmapakket ....................... 5.95 VRIJDAG & ZATERDAG

Showroom open: -A Us$ITMVR Us:AT U

Varkensschnitzels

......................5 halen - 4

betalen

Smuller (gevulde varkensfilet) ............................................ 100 gram

Adenta tandprothese Specialist Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832 Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Op afspraak kan aan huis getaxeerd worden. WWW.ONDERDEBOOMPJES.NL

DEENSE SANDWICHSALADE

en ekering

MAANDAG

Autobedrijf G. Dol b.v.

Burgers naar keuze en slavinken ......................5 halen - 4

betalen

DINSDAG

Rijnsburgerweg 48 0252-211849 Voorhout www.gdol.nl

Tevens inkoop van (sloop) goud tegen directe contante betaling!

1.65

-FPTIVJTHFNBBLUF

rz

Alle ve

6.75

Magere runderlappen ..1 kg 8.95

Riblappen ............................1 kg 9.95 Sucadelappen ..............1 kg 10.95

t/BUVVSHFUSPVXF LVOTUHFCJUUFO t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT

Klaar terwijl u wacht! Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

SUPER + â‚Ź 1,789 p.ltr.

EURO â‚Ź 1,719 p.ltr.

DIESEL â‚Ź 1,385 p.ltr.

DIESEL ROOD â‚Ź 1,209 p.ltr.

NU 24-UUR TANKEN MET KORTING

Nu 7 en 8 cent KORTING (alleen op benzine)

SALE

1 stuk 2 stuks 3 stuks

www.tandenwinkel.com

20% 30% 40%

‘Like’ onze pagina en maak kans op een waardebon van â‚Ź 15,-

Openingstijden:

VOOR UW BARBEQUE:

5SJDPMPSFt4QBBOTFTQJFT ,JQPQTUPLt4BUĂ?T 3JCFZFt1FQFSTQJFTt4KBTMJDLT

ma. t/m vr. 07.30-20.30 uur, za. 08.00-18.00 uur, zo. gesloten.

AUTOBEDRIJF

SNUFFELMARKT

G. DOL

Suzuki SX4, ’06............................................................................... â‚Ź 9.250,2x Mitsubishi Colt CZ3, 35.000 km, airco, ’08 ............. â‚Ź 4.950,- / â‚Ź 7.950,Toyota Yaris, 28.000 km, ‘06.......................................................... â‚Ź 7.950,3x VW Polo 1.2, 58.000 km, airco, ’04 ........................ â‚Ź 4.950,- / â‚Ź 7.950,Renault Scenic, airco, ’04 ............................................................... â‚Ź 5.950,2x Toyota Aygo, ’06. .............................................. v.a. â‚Ź 5.950,- / â‚Ź 6.950,3x CitroĂŤn C3, 50.000 km, airco, ’05 .................... v.a. â‚Ź 4.950,- / â‚Ź 6.950,3x CitroĂŤn C2, 77.000 km, ’06 ............................... v.a. â‚Ź 4.950,- / â‚Ź 6.950,3x Peugeot 307 SW, 72.000 km, ’05, automaat ......... â‚Ź 4.950,- / â‚Ź 6.950,2x Opel Zafira 1.8, airco, 90.000 km, ’01, ’05 ............. â‚Ź 3.450,- / â‚Ź 5.950,2x Audi A3, ‘00, leer, zwart .......................................... â‚Ź 4.950,- / â‚Ź 5.950,Nissan Micra 1.2S, airco, ’05 .......................................................... â‚Ź 4.950,Fiat Punto ELX, 50.000 km, ’04...................................................... â‚Ź 4.950,3x Ford Ka, ’00/’03/’04 ................................................. â‚Ź 1.500,- / â‚Ź 3.950,Ford Fusion 1.3, ’03 ........................................................................ â‚Ź 3.950,Renault Twingo, bj. ’04 ................................................................... â‚Ź 3.950,VW New Beetle, zwart .................................................................... â‚Ź 3.950,2x BMW 316 station, ’98/’00.................................. v.a. â‚Ź 1.950,- / â‚Ź 2.950,3x CitroĂŤn Xsara Picasso ....................................................... v.a. â‚Ź 1.500,30x div. inruilers .......................................................................v.a. â‚Ź 500,AUTOMATEN Toyota Auris, automaat, 30.000 km, ’08 ........................................â‚Ź 13.950,CitroĂŤn C3 automaat 2005 ............................................................. â‚Ź 6.950,Kia Carens, ’04 ............................................................................... â‚Ź 4.950,Toyota Starlet, automaat, 55.000 km ............................................ â‚Ź 2.950,CitroĂŤn Saxo, automaat .................................................................. â‚Ź 1.950,CABRIOLET 3x VW Golf Cabriolet automaat .................................... â‚Ź 3.950,- / â‚Ź 4.950,BESTELWAGENS 3x VW Transporter 2.5 TDi, lang, ’04 (ex. btw).............................. â‚Ź 8.950,3x CitroĂŤn Jumper 28JTD hoog/lang ‘04 ..................... â‚Ź 4.950,- / â‚Ź 6.950,2x VW Caddy, Diesel SDi / TDI, ’98/’99, ’04/’05 ..............................â‚Ź 1.450,- / â‚Ź 2.950,- / â‚Ź 5.900,2x Renault Trafic, automaat, ’03/’06........................................ v.a. â‚Ź 5.250,3x Renault Kangoo diesel, ’05/’06 ..............â‚Ź 1.450,- / â‚Ź 2.450,- / â‚Ź 3.950,-

ROELOFARENDSVEEN

Zaterdag 9

WE8FJKEFOMBBOr5FMr/PPSEXJKLFSIPVU ,JKLPPLPQJOUFSOFUXXXTMBHFSJKLMFJOOM

(gratis toegang!)

en zondag 10 juni 10.00 - 16.00 uur

De Lasso 24, 2371 GX

Roelofarendsveen zaterdag 9 juni met Fancy Fair! info/reservering 071-3312067 www.snuffelmarkt.nu SBStext pag. 637

Stukadoor- en sierpleisterbedrijf "MMFTUVLBEPPSTXFSLFOr-JKTUFO0SOBNFOUFOQMBGPOET 4JFSQMFJTUFS4QBDIUFMQVU[r#JOOFOFOCVJUFOXFSL 5FM

&NBJMKWFSEPFT!DBTFNBOM

50/50 DEAL

HIGH

BRAEZ

MUCHO GUSTO

GIRBAUD

LA FÉE MARABOUTÉE

CASSIOPEE

WWW.GDOL.NL

MARC CAIN

PATRIZIA PEPE

LIEBESKIND

Rijnsburgerweg 48 - Voorhout - Tel. 0252-211849

TWIN-SET

SILVER

BIBI

CITIZENS OF HUMANITY

SET

GOOSECRAFT

CAMBIO

HALE BOB

SUMMUM

BE WITCHED

financiering mogelijk

•TIE?GEVELRESTAURAUithakken (slijpen) voegen - reinigen - impregneren - knipvoegen - metselwerk - schoorstenen. Gratis advies en prijsopgave 06-20897322.

Bij inlevering van deze bon:

APK

Voorstraat 23 - Katwijk aan Zee Tel.: 071 407 61 61

Mooi weer is besteld!

,8 3 â‚Ź

*

n all-i

* geldt niet voor Diesel all-in

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

✂

9RRUHHQSHUIHFWHERXZYDQXZ

23(1+$$5' 6SHFLDOLVWHQPHWHHQMDUHQODQJHHUYDULQJ ‡6FKRXZHQLQPDUPHURINDONVWHHQ ‡2SHQKDDUGHQNODVVLHNRIPRGHUQ ‡*HVORWHQJDVKDDUGHQ ‡*DVEORNNHQRPERXZVHWV ‡(OHFWUDKDDUGHQ ‡3ODWHDXҋV ‡5HQRYDWLHYDQXZEHVWDDQGHKDDUG

ZZZPDUEOHVW\OHQO 3DUDOOHOERXOHYDUG1RRUGZLMN7HO 


6 JUNI 2012

pagina 11

Van de Alpe d’Huez

Hele school helpt Lin-Si naar de top Sassenheim - Vrijdagmiddag 25 mei was een feestelijke middag op basisschool De Rank. Op het versierde plein op de locatie Diligence organiseerden beide groepen 7 een fancyfair en een sponsorloop door de Postwijk. Dit alles om Lin-Si Bolk uit groep 7 B financieel te steunen. Zij gaat naar Frankrijk om deel te nemen aan de Alpe d’HuZes.

De buren zijn er niet gelukkig mee dat er op het veldje aan de Cayennehof een huis kan komen (Foto: Nico Kuyt).

Aan Cayennehof in Voorhout

Omwonenden zijn tegen woning op oude speelplek Voorhout - Bij de gemeenteraad zijn twee schriftelijke protesten binnengekomen van buurtbewoners die zich uitspreken tegen het herbestemmen van het voormalige speeltuintje aan het einde van de Cayennehof in Voorhout naar een bouwkavel voor een woning. Dit leidt in hun ogen tot een ‘verstikkende verstedelijking’. Door Nico Kuyt Op dit moment is een nieuw bestemmingsplan voor VoorhoutOost in de maak. Hierin wordt het voormalige speeltuintje aan het einde van de Cayennehof een groenvoorziening. Het plan geeft B&W de mogelijkheid om, buiten de gemeenteraad om, dit veldje om te zetten voor de bouw van een woning met een maximale nokhoogte van negen meter en een goothoogte van zes meter. Dit vooruitzicht kunnen enkele buren niet waarderen. Zij vinden dat er dan sprake zal zijn van een forse aantasting van hun woon- en leefklimaat. Zo is er een verlies van privacy in de tuinen, huiskamers en slaapka-

Zomerfeest bij Liduina Warmond - Zaterdag 9 juni wordt van 13.00 tot 16.30 uur het jaarlijks zomerfeest gehouden in de voortuin bij woonservicecentrum Liduina aan de Herenweg 50 in Warmond. Er is verkoop van nieuwe en tweedehands artikelen, van veel zelfgemaakte producten tot plantjes. Zo is er een kraam met Franse producten, een kraam met tupperware, sieraden, zeep, kaarten, enzovoort. Tevens hebben kinderen de gelegenheid om hun spullen te verkopen tijdens de markt. Zij moeten dan wel zelf een kleedje meenemen. Op het terras worden poffertjes gebakken en kan men een gokje wagen bij het rad van avontuur. Op deze middag is het ook mogelijk om te ervaren hoe het is om de nieuwe duofiets te fietsen. De fiets is elektrisch ondersteund. Voor informatie: Mary Lardé, tel. 071-3010100.

mers, want de inkijk is groot wanneer op een korte afstand zo’n huis gebouwd wordt. En dan vrezen zij het verlies van licht en zon in de tuinen en vertrekken. Ook wordt volgens de bewoners de leefbaarheid fors verminderd wanneer de huidige doorgang via het voormalige speeltuintje verdwijnt. Tevens is de veiligheid van vooral jonge kinderen in het geding, zo vinden zij. Er is wel dichtbij een speeltuin in de Dillestraat, maar dan moeten de kleuters via de veel drukkere Dragonweg en kunnen ze dus niet meer zelfstandig gaan. De bouw van de woning tast naar de mening van de buren ook het groene ruimtelijke karakter van de wijk aan. In de omgeving van de Cayennehof en de Dillestraat is volgens hen ook

een groot tekort aan parkeerruimte. De druk op de bestaande plekken wordt alleen maar groter wanneer er een huis gebouwd wordt. Daarnaast is de toegangsweg vanuit de Cayennehof naar het nieuw te bouwen huis uitermate smal en belemmert de toegang van de buren. Om nog maar te zwijgen van het bouwverkeer wat ook over dezelfde toegangsweg moet gaan rijden, zo luidt de protestbrief. De omwonenden hebben het aanbod gedaan het betreffende terrein als snippergroen aan te kopen. Dat komt volgens hen de leefbaarheid en de veiligheid ten goede. Het heft de huidige verwaarlozing van het veldje op en vermindert de parkeerdruk in de buurt, want zij kunnen dan op eigen terrein gaan parkeren.

Lin-Si Bolk uit groep 7 B van basisschool De Rank fietst vandaag, woensdag 6 juni, naar de top van de Alpe d’Huez. Een berg van de zwaarste categorie die vaak in het parcours van de Tour de France is opgenomen. Aangezien er vaak Nederlandse renners hebben gezegevierd, wordt deze alp ook wel de Nederlandse berg genoemd. Eénmaal per jaar vindt hier het evenement Alpe d’HuZes plaats. Duizenden deelnemers fietsen gesponsord naar de top en halen op deze manier veel geld op voor onderzoek naar kanker, onder het motto ‘Opgeven is geen optie’. Vanaf het moment dat bekend werd dat Lin-Si deel zou gaan nemen aan de Alpe d’HuZes is het balletje op De Rank gaan rollen. Onder begeleiding van de leerkrachten van groep 7 en de moeder van Lin-Si is er een fancy fair en een sponsor-

loop georganiseerd. De organisatie liep van een leien dakje dankzij een groot enthousiasme en een enorme betrokkenheid van leerlingen en ouders. Op 25 mei kwamen alle leerlingen van De Rank naar de locatie Diligence voor een fancyfair met diverse activiteiten. Er worden onder andere pannenkoeken gebakken en verkocht, nagels gelakt, geschminkt, gedanst, cupcakes verkocht, met natte sponzen gegooid en plaatjes gedraaid door drie heuse DJ’s. Dit alles om zoveel mogelijk geld voor Lin-Si in het laatje te brengen. En dat is gelukt, want aan het eind van de middag was er met al deze activiteiten een bedrag van € 1006,36 opgehaald. Natuurlijk was Lin-Si erg blij met dit resultaat. Naast de fancyfair was er ook een ‘sponsorloop’ georganiseerd. In twee groepen namen alle leerlingen van De Rank hieraan deel. Al skeelerend, steppend en rennend werd het uitgezette parcours door de Postwijk afgelegd. Alle leerlingen hebben zich maximaal ingezet om ook hiermee zoveel mogelijk geld voor het goede doel op te halen. Inmiddels is al van zes van de vijftien groepen het verdiende sponsorbedrag bekend: het bedrag van € 1584,60 is al een geweldige tussenstand. Het totaalbedrag zal de komende week bekend worden en uiteraard overgemaakt worden.

De Rank steunt Lin-Si Bolk op weg naar de Alpe d’Huez.

Jongeren slapen een nacht zonder dak Sassenheim - Solid Friends heeft meegedaan aan ‘Nacht Zonder Dak’. Solid Friends is een groep jongeren van 12 tot 16 jaar van de Protestantse Gemeente Sassenheim. Veertien jongeren deden zaterdag mee aan ‘Nacht Zonder Dak’. De bedoeling was om met deze groep een nacht door te brengen in een zelfgemaakte slaapplaats van karton en plastic. Op deze manier wilden de jongeren van Solid Friends ondervinden wat straatjongeren in Bolivia, Cambodja en Kenia iedere nacht moeten doorstaan. De jongeren waren erg fanatiek en bundelden hun krachten. Zo ontstond een wijk bestaande uit grote hutten van karton afgedekt met plastic. Alleen een hut was niet genoeg, er werden ook ramen, deuren, kledingkasten en schoorstenen gecreëerd. De mooiste hut kreeg een prijsje. Een vertegenwoordiger van de Stichting Tear kwam langs en hield een presentatie over projecten van Tear die zich richten op de straatjongeren in eerdergenoemde landen van Afrika. Stichting Tear richt zich bij dit project specifiek op

meisjes op straat die moeten vechten om een plaats te krijgen of te behouden in de maatschappij. Er werd een filmpje getoond om een indruk te krijgen hoe het leven daar aan toe gaat. Meisjes op straat zijn daar hun leven niet zeker. Nadat het doel uitgelegd was volgde een lange nacht. ’s Avonds kon men zich warmen aan een vuur. De temperatuur was toen al gedaald tot onder de 10 graden. Verder hield men zich warm met spelletjes waarbij veel gerend werd en werden er rondleidingen gegeven aan belangstellenden. Later op de avond zocht men de hut op. Een enkeling sliep even, maar echt uitgerust was men niet de volgende ochtend. De actie vond plaats op de ijsbaan aan de Kagerweide in Sassenheim. De ijsclub liet Solid Friends belangeloos gebruik maken van het clubhuis en het grasveld. De deelnemers konden gesponsord worden. De opbrengst gaat naar Stichting Tear en dus naar de meisjes van de straat. Er was veel animo voor en aandacht geschonken aan de actie. Dit blijkt ook uit het uiteindelijk opgehaalde bedrag, namelijk € 1109,85. Hiervan kunnen meisjes in een opvanghuis ongeveer een maand leven.

Buitenspeeldag op Sportdreef Sassenheim - Woensdagmiddag 13 juni van 13.00 tot 17.00 uur organiseert scoutinggroep Scojesa voor de derde keer de Sassenheimse editie van de buitenspeeldag. Dit is een initiatief van onder andere Nickelodeon, Veilig Verkeer, Jantje Beton en Scouting Nederland. Die middag gaat televisiezender Nickelodeon op televisie en online letterlijk ‘op zwart’. Door het hele land worden er veel buitenactiviteiten georganiseerd om kinderen buiten te krijgen en te laten spelen. Vorig jaar kwamen er 150 kinderen spelen op de Sportdreef. Daarom wil Scojesa ook dit jaar dat alle kinderen van Sassenheim tot en met 12 jaar op de Sportdreef komen buitenspelen en scouting leren kennen. De straat nabij zwembad De Wasbeek wordt voor verkeer afgesloten zodat men alle ruimte heeft. Op de hele Sportdreef en een deel van het scoutingterrein kunnen kinderen allerlei spelletjes doen. Maar ze kunnen ook knutselen, schminken, springkussen springen of een stokbroodje bakken. Deelname is gratis en alle kinderen kunnen langskomen.

Inloopochtend van Warmelda Warmond - Donderdag 7 juni houdt het Historisch Genootschap Warmelda haar maandelijkse inloopochtend in Het Wapen van Warmond aan de Dorpsstraat 90 in Warmond. Men is daar van 10.30 tot 12.30 uur. Iedereen is welkom om oude en nieuwe foto’s te bekijken. Vaak vindt iemand iets bijzonders terug: een herkenning, het oude huis, een familielid, een broer of zus, of een oude schoolfoto. Het is tevens een ontmoetingsplaats en er ontstaan vaak leuke gesprekken over vroeger. Voor al uw klimaatbeheer «CV installaties « CV ketels « Ventilatiesystemen « Zonne-energie « Airconditioning

BERNARD SCHULTE BV CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

Ook voor al uw service & onderhoud! Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL


Winkel

Krijn van der Bent, keurslager

Vlaaigilde Noordwijk Aanbieding 9 en 10 juni

Specialist in Gourmet, Barbecue en Catering.

Een hele appelkruimel, kersenraster of abrikozenraster Van € 8,95 voor € 5,00 Maximaal 2 per klant

Kerkstraat 50, 2201 KN Noordwijk Telefoon (071) 361 27 20 Kijk ook eens op www.vanderbent.keurslager.nl

Kerkstraat 43A, Noordwijk tel. (071) 362 38 88

Onze schoenwinkels en kledingwinkel zijn... ELKE ZONDAG GEOPEND VAN 14.00 TOT 17.00 uur.

DE RIDDER FASHION Kerkstraat 32, Noordwijk tel. (071) 362 44 78

Grote braderie in Kerkstraat tijdens Tuinmarkt Noordwijk-Binnen NOORDWIJK – De kerkstraat in Noordwijk verandert dit weekeinde in een grote braderie. Zaterdag 9 en zondag 10 juni staat het centrum van Noordwijk Binnen in het teken van veel zomerse activiteiten. Naast de grote Tuinmarkt onder de Linden, organiseren de Kerkstraat winkeliers een braderie. Meer dan 150 kramen met diverse artikelen geven het historische centrum geur en kleur.

Banketbakkerij Alex van der Holst Kerkstraat 45, Noordwijk tel: (071) 361 20 67 www.alexvanderholst.nl

Tijdens de braderie bakken wij voor u weer onze heerlijke oliebollen en... tijdens het EK voetbal ook leuke, lekkere oranje produkten.

Kerkstraat 23, 2201 KK Noordwijk Telefoon (071) 361 49 34

www.bruna.nl

Elke woensdagmiddag uw bestelling vanaf € 30,- gratis in Noordwijk thuisbezorgd.

Snackbar / Lunchroom Snackbar / Lunchroom Van Westerop =VVYKLSLRRLYZ[LZUHJR Van Westerop

Alles voor de hond, kat, vogel, vissen & kaagdieren. Kerkstraat 20, Noordwijk tel. (071) 361 82 22 www.discus.nl

Kerkstraat 7, Noordwijk Kerkstraat 7, Noordwijk tel. (071) 361 35 13 tel. (071) 361 35 13 www.vanwesterop.nl

Wie komend weekeinde lekker een gezellig dagje wil winkelen in de Duin- en Bollenstreek hoeft niet ver te reizen. De Noordwijkse Kerkstraat wordt omgedoopt tot een groot openlucht winkelcentrum. De jaarlijkse braderie is groter opgezet dan ooit met zowel op zaterdag 9 als zondag 10 juni tientallen kraampjes met alles van kleding tot antieke boeken en vanvan kunst tot tot lekkere hapjes. kunst lekkere hapjes. “Dit jaar willen wij nog meer sfeer geven aan de straat met tientallen kramen en diverse muzikale gasten. Een waar lint van kramen slingert door het eeuwen oude centrum van Noordwijk Binnen. Dat geeft een prachtige en vooral gezellige sfeer”, kijkt Krijn van der Bent, voorzitter van de Kerkstraat Winkeliersvereniging, enthousiast vooruit op het komende weekeinde. De braderie start zaterdag om 10.00 uur en zondag om 12.00 uur. Beide dagen blijven zowel de kraampjes als alle winkels open tot 17.00 uur.

Prijzen Wie een bezoek brengt aan de markt, maakt ook nog eens gratis kans op vele mooie prijzen. Op de kop van de Kerkstraat maakt u bij Beds2Basic kans op een gratis tweepersoonsbed. Bij de SNS Bank staat een Rad van Avontuur met als hoofdprijs een dag varen op de Kagerplassen. Wie na een heerlijk broodjesbeenham beenhamofofportie portiepoffertjes poffertjeseens eens broodje rustig wil zitten, kan een kijkje nemen op het tuinterras van restaurant ’t Lieverdje of een stuk verse Limburgse vlaai eten bij Thuis. Ook Vishandel Hoek lunchroom Ons Thuis. omas hebben hun terrassen en café Th Thomas beide dagen open. Tuinmarkt onder de Linden De braderie in de Kerkstraat sluit naadloos aan op de gezellige Tuinmarkt onder de Linden die gelijktijdig wordt gehouden in het centrum van Noordwijk-Binnen. De twee markten smelten aan elkaar aan het einde van het Lindenplein en de Van Limburg Stirumstraat. Gratis parkeren Mensen die met de auto naar Noordwijk komen, kunnen gratis parkeren op het parkeerterrein van het voormalige Zilveren Kruis gebouw. Dit is op slechts enkele minuten loopafstand van het historische centrum van Noordwijk. Kom dit weekeinde naar Noordwijk en geniet van twee heerlijke dagen in Noordwijkbinnen. Daar bent u echt een dagje uit!


i e r s Ve r e n i g i n g N o o r d w i j k B i n n e n

tandenwinkel.com KUNSTGEBIT KLIKGEBIT SERVICE AAN HUIS REPARATIES

Laat gerust je tanden zien!

• Al 30 jaar uw tandprothese specialist

Altijd zeker van jezelf met een gaaf gebit van

• Kwaliteit en snelle service

Wij helpen u in één keer de juiste keuze te maken.

• Wij leveren voor alle zorgverzekeraars • Ook opknappen van uw oude kunstgebit

Kerkstraat 44, Noordwijk • Tel: 071 - 361 11 45 Tandprotheticus P.J. van Wijk

Lid

ONT

Kerkstraat 52C, Noordwijk tel. (071) 362 59 60

Lindenplein 7, Noordwijk tel. (071) 361 69 79 www.bergenberg.nl

Speel gratis mee met het Rad van Fortuin. En win een dag zeilen op de Kagerplassen! 9LWHYH[PLZ]HUR^HSP[LP[ZZJOVLULU

Kerkstraat 71, Noordwijk tel. (071) 887 35 45

?

?

Kerkstraat 20, Noordwijk tel. (071) 361 08 28 www.shoe-inn.nl

Iedere middag geopend behalve zo. en ma.

Kom langs bij de SNS Bank Noordwijk en doe een pensioencheck. Want u wilt toch later ook onbezorgd genieten van uw pensioen en niet achter de geraniums blijven zitten.

Kerkstraat 87, 2201 KL Noordwijk

altijd zeker van je zaak Uw reiswens is onze uitdaging!

Heilige Geestweg 4, Noordwijk tel. (071) 361 79 18

v. Limburg Stirumstraat 6A , Noordwijk, tel. (071) 361 92 52 www.dehaanreizen.nl

Fair Price Kerkstraat 1A , Noordwijk tel. (071) 361 69 79

Noordwijk in Beeld

De mooiste rozen bij...

Kerkstraat 48, Noordwijk

De Keuvel 1, Noordwijk

Kerkstraat 4, Noordwijk

tel. (071) 362 27 16

tel. (071) 362 22 60

www.noordwijkinbeeld.nl

www.lieverdjenoordwijk.nl

www.roses-only.nl


•

EERHART Sierbestrating. Voor al uw bestratingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave 070-3211006.

•

STEUNZOLEN. Erkend leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Vuil tapijt? Laat het Wim van Zijp, tel. 071vakkundig reinigen of 5238468 of 06-12028319. huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam www.zalenverhuurkruyt Mooi Interieurverzorging, tel. schipvanleiden.nl. bruin cafĂŠ in oude centrum 070-5116612. van Leiden. Voor afstudeerDak herstellen? Bouma/ borrels, recepties, verjaardaGrundeken bellen! 5114674- gen, etc... Geen huur! Wel 5118394. Uw dak-specialist! wat servicekosten en norVwo-, havo, mavo, male gangbare drankprijReserveringen vmbo-leerlingen: huis- zen! werkbegeleiding/bijles aan- 06-25047376. geboden door ervaren A/B Student wil u graag helstudent. Tel. 071-5616768. pen met COMPUTERBC SIERBESTRATING PROBLEMEN. â‚Ź 15,- p.u. Tegelwerk, met afvoer, gra- Tel. 070-5114250. tis prijsopgave. Tel. 06- T.K.: 2de HANDS ION v.a. 55321682. â‚Ź 950,-. Kees Droogh Twee50-plusser SCHILDERT, wielers. Tel. 071-4021324. SAUST en behangt uw huis STRATENMAKER voor weer als nieuw. Tel. uw tuin of oprit. Ruim 30 06-13067762. jaar ervaring. Leveren van Lekker toerfietsen vanuit alle materialen. SchuttinWassenaar en Voorschoten? gen. Ook voor kleine reparaties en afvoer. Tegen www.tcdekampioen.nl. scherpe prijzen. Tel. 06-20897322.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

,+)  $ ,+) 

  

!"$ !"% #!$% #% !& "% !$! ! ' $$$' !!""!'(#!" $$$' !!! " '    

 

•

•

T.H.: GARAGEBOX STRATENMAKER voor centrum Rijnsburg v.a. ₏ uw tuin of oprit. Ruim 30 135,- p.m. Tel. 071-4021324. jaar ervaring. Leveren van alle materialen. SchuttinZit u nog in de schaduw? gen. Ook voor kleine repaWij zagen bomen om en raties en afvoer. Tegen takken af. Tel. 070-5111923, scherpe prijzen. Tel. b.g.g. 06-53794870 06-20897322. ION RX PLUS van GARAGEBOXEN in ₏ 2549,- voor ₏ 2300,-. Oegstgeest en Leiden. Kees Droogh Tweewielers, Huurprijs v.a. ₏ 110,-. tel. 071-4021324. Inlichtingen: 06-20773480. T.H.: 64m2 RUIMTE. Zit u nog in de schaduw? Centrum Nwh. met over- Wij zagen bomen om en headdeur. Tel. 0252-372660. takken af. Tel. 070-5111923, VAKANTIESLANK en b.g.g. 06-53794870 energiek! Gratis begeleiSPORTMASSEUR (V) ding! Tel. 071-5651088. voor uw spieren, ook kinesiSNIJDERS BESTRA- otape. Tel. 06-10321154. TINGEN voor het aanbrenWESPEN, PLAAGDIEgen van alle soorten bestra- REN, dienstverlening. Tel. tingen. Vakkundig en met 06-54948365 / 070-5115927. aandacht aangebracht. vofroessinghvaniterson.com *bestaande bestrating herleggen *van terras-parkeerSpanje C. Blanca Altea, plaats *machinale bestrating Royaal luxe 2 SLK-APP. *grondwerkzaamheden. direct aan zee, nog vrij 26-6 Voor particulieren en bedrij- t/m 10-7 en 26-7 t/m 11-8 ven. Bel voor een gratis voor weinig, bel prijsopgaaf: 0174-213809, 06-53269340 voor foto’s en www.danielsnijders.nl info.

• • • • •

• • • •

•

Vrouw zoekt SCHOONMAAKWERK. Ik heb ervaring. Tel. 06-84032914.

•

CADEAUTIP! Geef je vader, je moeder, tante of je oom een massagebon cadeau. Annie Handen in beweging, Katwijk. Tel. 06-14374719. Ned. vrouw, 47 pakt uw •HUISHOUDING i.c.m. klusjes en tuin aan! Schroom niet; stel uw vraag: szandra@xs4all.nl Jonge vrouw zoekt •SCHOONMAAKWERK. Tel. 06-86207165. OPPASDAME •voorGevr.: actief gezin in Oegstgeest. BSO, 2 dgn. 3 kids 6-11. Marisvandonge@ gmail.com.

experts in autorecycling

Verkoop V k van gebruikte b ikt en nieuwe i onderdelen, tevens inkoop van uw sloop- of schadevoertuig met afgifte RDW-vrijwaring. Voorschoterweg 41 2235 SE Valkenburg Z.H. Telefoon 071 531 51 01

Hanepoel 4 2136 NJ Zwaanshoek N.H. Telefoon 023 584 54 35

www.gebr-opdam.nl

•

DANIEL SNIJDERS • T.H.: WINKELRUIM•STRATENMAKERS voor TE in de Sluisweg in Kathet aanbrengen van alle wijk. ₏ 500,- per mnd. Tel. soorten bestratingen. Bel 071-4077990. voor vrijblijvende prijsopSCHILDERS EN STUgave: 0174-213809, info@ CADOOR. Perfecte refedanielsnijders.nl rentie. Tel. 06-30031935. VAN DER KROFT & T.K. direct achter zee, VAN DER LANS OFFICE MANAGEMENT verzorgt strand en Boulevard van op flexibele basis het secre- Scheveningen: zeer goed 3 KMR. APP. tariaat voor bestuurders, onderhouden e commissarissen, bedrijven, op de 5 etage. Vraagpr. 275.000,-. Tel. adviseurs. Huis met het ₏ Blauwe Dak Wassenaar, 06-23405297. 070-5119001, www.officeVrouw zoekt SCHOONmanagers.nl, info@office- MAAKWERK. Met ervamanagers.nl ring. Tel. 06-84316827. Moet uw huis SNEL T.K.: verstelbaar BABYBEZEMSCHOON opgele- BED + comm., wit, kinverd worden? Bel dan 070- derw. bl., nw. matras met 5118889 / 06-20754889. Ook vele acces. Tel. kopen wij schilderijen, porse- 06-15161628. lein, goud, zilver en kristal.

•

•

•

•

•

•

Nu superaanbod op nieuwste Siemens toestel!

OP ELKE 2e HERENGEUR Geldig in de maand juni 2012

bovendien tot 18 juni

20% KORTING op alle producten van Biotherm en bij aankoop van 2 producten,

luxe miniaturen en een badlaken cadeau! Alleen bij Schoonenberg vindt u Het Nieuwe Horen. En dat biedt u altijd veel hoorplezier en veel voordeel. Kies het nieuwste Siemens XCEL toestel en krijg nu maar liefst 50% korting op het 2e toestel. U kunt van dit unieke aanbod gebruikmaken als u voor 31 juli uw hoortoestel vrijblijvend gaat uitproberen. Kom dus snel langs en proďŹ teer van dit superaanbod.

Sassenheim Hoofdstraat 258, tel. (0252) 22 67 87

Parfumerie l’Operå

Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

7PPSIBWFOLXBSUJFSr4BTTFOIFJNr5FM


6 JUNI 2012

pagina 15

Succesvolle wedstrijd voor meiden Inspiration Voorhout - Zaterdag 2 juni organiseerde Inspiration een majorette- en twirlwedstrijd in sporthal De Tulp in Voorhout. Dit resulteerde in vele mooie eerste plaatsen, goede scores en vijf promoties in de diverse categorieën.

Met tien bootjes kwam Park Rusthoff niet in het Guinness Book of Records (Foto: Peter Kovács).

Natte en koude dag in park

‘De kinderen in de bootjes hadden echter wel veel lol’ Sassenheim - “Toch komen we ooit in het Guinness Book of Records. Door het natte en koude weer hebben we vandaag maar tien bootjes in de vijver. Als de zon had geschenen waren dat er minstens tien keer zoveel geweest.” Aan het enthousiasme van Ria Faber, Hennes Claassen en de andere leden van de Evenementencommissie van Park Rusthoff lag het niet. “De dag van het Park”, een initiatief van de ANWB dat jaarlijks op touw wordt gezet om mensen te laten zien hoe leuk en avontuurlijk een park in de directe omgeving is, werd afgelopen zondag ook georganiseerd in Park Rusthoff in Sassenheim. Door Ineke Kovács Het programma van de activiteiten was uitgebreid en divers. Zo kon men ’s morgens om 7.00 uur al deelnemen aan een vogelkijken luisterexcursie door Willem Jan Hooijmans. Omdat het op dat vroege tijdstip hard regende en de temperatuur zeer laag was, meldde zich echter maar één belangstellende. Ook de andere activiteiten, zoals het varen met opblaasbootjes in de vijver om te proberen de langste file in de vijver te krijgen, de oude autoshow, een workshop Natuurlijk Tuinieren in de schooltuin, diverse workshops in het Paviljoen, de foto’s van Stichting Oud Sassenheim en de presentatie van de buitenplaatsen, trokken maar weinig bezoekers naar het park. Dat was zeker niet te wijten aan de dingen die er voor jong of wat ouder te beleven waren, maar enkel en alleen aan het koude natte weer.

Jeugdmuziektheater Rond de klok van 12.30 uur leek het iets droger te worden en waren er wat meer bezoekers te vinden rond het paviljoen in Park Rusthoff. Achter het gebouwtje waren de spelers van jeugdmuziektheater De Speelkring zich in de koude wind aan het omkleden. De acteurs zouden wat later een fragment gaan spelen uit de Midzomernachtdroom van William Shakespeare met muziek van Felix Mendelssohn. Ondertussen vertelde René van Elburg wat grappige anekdotes over het park. Hierna verscheen er een bijzonder gekleed heerschap ten tonele. Met

zijn zwarte alpinopet op de lange witte krullen, fraai getailleerde jas, witte kousen en zwarte schoenen leek hij zo uit een geschiedenisboek te zijn gestapt. Deze Verhalenverteller vertelde met veel elan over de historie van het park. De toehoorders zagen als het ware het landgoed van de heer Charbon op de strandwal staan, waarbij later de Engelse landschapstuin werd gecreëerd. Dat de gemeente Sassenheim 1700 vierkante meter van de landheer kocht voor de realisering van een nieuw te bouwen gemeentehuis en dat de Rotary de voorzet had gegeven om het park helemaal op te knappen. De Verhalenverteller vertelde ook over de Stichting tot Beheer van het Park Rusthoff, over de schooltuinen en over alle activiteiten die door de vele vrijwilligers worden gedaan. Tijdens zijn verhaal kon men een speld en zelfs

de regen horen vallen.

Positief “Ja, die regen hadden we natuurlijk niet besteld,” liet Ria Faber weten terwijl ze haar handen warmde aan een kopje koffie. “Er is voor dit evenement veel werk geweest. Ook omdat het dit jaar het Jaar van de Buitenplaatsen is -ons park was ook een buitenplaats- wilden we daar wat extra’s mee doen. Dat vergt veel organisatie en dat hebben er graag voor over gehad. Maar dat het zo’n koude en sombere zondag zou worden had niemand verwacht. Deze keer moet er jammer genoeg geld bij, zoals men dat zegt. Maar de mensen die vandaag wel naar Park Rusthoff zijn gekomen waren allemaal heel positief. En de kinderen in de bootjes hadden de grootste lol. Dat is ook belangrijk.”

Om 8.30 uur opende sporthal De Tulp zijn deuren voor deze wedstrijd. Maar liefst 160 optredens in de diverse categorieën stonden op het programma. Het werd een succesvolle dag voor Inspiration. Bij de majoretteonderdelen waren er eerste plaatsen voor de duo’s Sharon Appelman/Daisy van Bemmel, Lisa en Robin de Ronde, en Moniek van der Geer met Larissa Vrijburg. De meeste twirlsters van Inspiration hebben zich nu toegelegd op de twirlonderdelen. Op het onderdeel

1-baton was er een eerste plaats en promotie van beginner naar de intermediate klasse voor Daisy Tetteroo. In de Advance-klasse (hoogste klasse) was de eerste plaats voor Kirsten Thijsse. Op het onderdeel 2-baton promoveerde Manon Kars van Intermediate naar de Advanceklasse. Op het onderdeel Rhytmic twirl zijn ook mooie scores behaald. Daphne Homan werd eerste bij de Junior Intermediate en promoveerde ook door naar de Advance. Ook de Small-teams en Large-teams deden het goed. De prijsuitreiking was rond 17.00 uur en werd gedaan door de voorzitter van NBTA Nederland Ton Houtman. Op 23 juni nemen de solisten en duo’s van Inspiration deel aan een wedstrijd in Schiedam en op 24 juni zullen enkele solisten en het twirlteam junior van Inspiration in Leiden deelnemen.

Straks in SassemBourg

Specialistische opvang van kinderen met zorg Sassenheim - Trias Kinderopvang wil in het nieuw te bouwen woonservicecentrum SassemBourg kinderopvang gaan verzorgen waarbij ook kinderen met speciale zorg een plek kunnen krijgen. Volgens directeur Rosanne Hogewoning is dit uniek voor Sassenheim. “Wat thuis kan, kan bij ons ook”, zegt Hogewoning. “Alle kinderen zijn uniek en sommigen zijn speciaal. Speciaal omdat ze meer zorg nodig hebben dan andere kinderen. Het ene kind op medisch gebied, het andere kind meer pedagogisch. Ons dagverblijf ziet eruit als vele andere, maar binnen gaan opvang en extra zorg hand in hand en ook in Teylingen zijn kinderen die extra zorg nodig hebben. Dat kan het toedienen van medicijnen zijn tot meer complexe medische handelingen. Hiervoor gaan wij een overeenkomst aan met gediplomeerde verpleegkundigen die zorg op locatie en op afroep leveren”. Volgens Hogewoning moet het niet worden verward met een medisch

kinderdagverblijf. “Het moet een juiste balans worden van gezonde kinderen en kinderen met een beperking. Dit biedt ook het voordeel dat broertjes en zusjes, waarvan er één extra zorg nodig heeft en de ander niet, bij elkaar kunnen blijven”. Johan van Buren, die voor Woonstichting Vooruitgang de verhuur en conceptbewaking binnen SassemBourg verzorgt, wijst erop dat het woonservicecentrum de perfecte plek is voor een dergelijk initiatief. “Het versterkt het concept van SassemBourg. Er zullen kinderen zijn die bijvoorbeeld fysiotherapie of logopedie nodig hebben. Dat is dan ter plaatse aanwezig. Maar ook als er acuut hulp nodig is of medicijnen, dan zijn de huisarts en de apotheek gewoon in huis. Ook voor de ouders een hele geruststelling, lijkt mij”. Volgens Hogewoning is de regelgeving rond de zorgverlening steeds strenger geworden. “Dat leidt tot hoog oplopende kosten en dat noopt tot samenwerking”. Trias wil in SassemBourg met twee tot vier 4 groepen dagopvang verzorgen voor kinderen in de leeftijd tot 4 jaar.

Waaier-juf Sandra trouwt haar Lucas Warmond - Vrijdag 1 juni trouwde juf Sandra Laman van basisschool De Waaier met Lucas van Hees. Hoewel beide Warmonders nu in Sassenheim wonen, werd het feest toch in Warmond gevierd. Het huwelijk werd gesloten in het Oude Raadhuis van Warmond. Het gezelschap begaf zich daarna op weg naar De Waaier waar alle leerlingen in de grote zaal verzameld waren, behalve de kinderen van groep vijf. Zij mochten de versierde bogen vasthouden op het schoolplein, waar juf Sandra en haar man onderdoor liepen (zie foto). In de school werd het bruidspaar met een zelfgemaakt lied toepasselijk toegezongen door alle 180 kinderen. Het cadeau, een kampeerset bestaande uit stoelen en een tafeltje, werd overhandigd, waarna de kinderen teruggingen naar hun eigen lokalen. De kinderen van groep 5 gaven hun juf op de receptie nog meer cadeaus: twee boompjes voor in de achtertuin en een fotocollage van alle kinderen verkleed als bruid en bruidegom.


Goed uit eten

Met goede ‘Friends’ genieten van Spaanse sferen!

Tapas. Dit van oorsprong Spaanse aperitiefhapje is bezig aan een opmars in Nederland. Terecht, want tapas veelzijdiger dan je denkt. Bij Friends kun je op heel veel verschillende manieren genieten van deze lekkernij. Eeuwenlang was het in Spaanse cafés de gewoonte om bij een alcoholisch drankje ook een klein, eetlustopwekkend hapje te serveren. Inmiddels is die gewoonte uitgegroeid tot een eigen trend, die via Friends op de Boulevard ook in Katwijk is neergestreken. Een van de belangrijkste karakteristieken van tapas is de veelzijdigheid: met vlees, vis, of vegetarisch, pasteitjes, spiesjes, of gevulde paprika, pittig, zacht of zoet, het kan allemaal. En ook de momenten waarop je er van kunt genieten zijn divers: traditioneel bij een drankje, maar ook als amuse of tussengerechtje, of zelfs als compleet diner, met een keur aan verschillende hapjes. En gemakkelijk te doseren, voor één of meer personen. Om het Spaanse vuur aan te wakkeren heeft Friends in de maand juni een speciale actie: bij een tapasschotel voor twee personen ( 26,50) krijg je gratis een halve liter Sangria. Als dat geen sfeer geeft! En natuurlijk kunt u behalve voor tapas bij Friends ook terecht voor de gerechten van de ‘gewone’ lunch- en dinerkaart: verse vis, prachtig vlees, mooie vegetarische gerechten, pizza’s en pasta’s!

R BEE PRO KŠ P ș ș c K WINE HIGH

ZAKELIJK OF PRIVE

Dé plek voor een heerlijke lunch of diner

ƨɂŷðɱŽǯÙșȉʖșÀșAŽȢɳœŭűșŽŽƏșŠððșÀșjșǓʖȉƻǕșĪʖȉșȉȑșȹĪ

Friends Katwijk Boulevard 68 2225 AG Katwijk T 071 401 00 09 www.fiendskatwijk.nl

Proef de zee bij Sunset Beach! Sunset Beach, het gezellige strandpaviljoen in dezelfde stijl als Sunset Blvrd, is natuurlijk een prima plek om even lekker een bakkie te doen, een drankje te nemen, en te genieten van zon, zee en strand. Maar heeft u de verrassend complete menukaart al ontdekt? Want Sunset Beach heeft een volwaardige keuken, en de uitstekend opgeleide koks verzorgen een uitgebreid aanbod van de heerlijkste gerechten. Zo dicht aan zee ligt de keuze van vis natuurlijk voor de hand. We voeren de vis iedere dag vers aan. Wat dacht u van verse zalm in een korstje van specerijen, geserveerd met rivierkreeftjes? Of de heerlijk fishstew: een stoofpot met kabeljauw, heilbot, zalm, gamba’s en rivierkreeftjes? Of proef het avontuur met de Catch of the day! Maar evengoed serveert Sunset Beach een fantastische portie kibbeling! Toch meer een vleesliefhebber? Dan zit u ook goed bij Sunset Beach. Al het vlees wordt vers gegrild, of het nu om de xxl-burger gaat, of de King’s steak van maar liefst 400 gram! Of laat u verrassen door de vleesspecial, die iedere dag weer anders is! Ook de strandgast met kleine trek kan prima terecht bij Sunset: kroketten met geitenkaas, de Beef Caesar Salad of de salade Old Amsterdam. Lekker tussendoor, als voorgerecht, of bij de borrel. Nog niet overtuigd? Check de menukaart en ontdek dat er ook voor u ongetwijfeld iets bij zit. Zoveel kwaliteit, dat verwacht je gewoon niet! Sunset Beach Strandvak 7 (rechts onder de vuurtoren) Katwijk aan Zee Tel. 06 - 51 702 701

Het r h éle jna!a ope Restaurant & Strandexploitatie Katwijk aan Zee | Strandweg 2 (direct onder de vuurtoren) | T 071 407 41 98


6 JUNI 2012

pagina 17

Onder andere werk van Jozef van Raaij

Oude Raadhuis viert jubileum met heel bijzondere expositie Warmond - In het kader van het 30-jarig jubileum van galerie Het Oude Raadhuis van Warmond is er een bijzondere expositie te zien van woensdag 6 tot en met woensdag 13 juni. De opening van de expositie wordt verricht door wethouder Van Velzen op zaterdag 9 juni om 12.30 uur. Aansluitend aan de opening is er een lezing over het leven en werk Jozef van Raaij door André van Noort. De galerie is op woensdag, donderdag en vrijdag geopend van 15.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur. In de linkerruimte van het Oude Raadhuis zal werk te zien zijn van Jozef van Raaij. Jean Jozef George Frans of Jozef van Raaij werd op 16 februari 1898 in Bergen op Zoom geboren. Hij volgde zijn opleiding aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Hij kreeg les van A. Stengelin en O.W.A. Roelofs. Van Raaij vestigde zich in 1927 met zijn ouders in een huis bij het witte bruggetje, bij wat nu de Beatrixlaan is. Zij waren afkomstig uit Den Haag. Warmond was voor Van Raaij niet onbekend omdat hij er al voor 1927 kwam. In 1938 keerde hij terug naar Den Haag. Zijn ouders bleven in War-

ZAKELIJK Teylingen - In de rubriek Zakelijk wordt zakelijk en commercieel nieuws opgenomen. Bedrijven en ondernemingen die gevestigd zijn in de gemeente Teylingen kunnen hun nieuwtjes, eventueel met foto, sturen naar: redactie@deteylinger.nl. Dat kan over de opening van een nieuwe winkel gaan, over een jubileum, een actie voor klanten, een gewonnen prijs e.d.. Productinformatie komt niet in aanmerking voor plaatsing in deze rubriek. Opname geschiedt uitsluitend na beoordeling door de redactie.

Haringfeest bij vishandel De Klok Werk van Jozef van Raaij. mond wonen. Hij kwam daarna nog vele malen naar Warmond om zijn ouders te bezoeken. Jozef van Raaij schilderde, tekende en etste figuren, portretten, stillevens, interieurs en landschappen. In zijn werken is veel van Warmond terug te vinden. Zo maakte hij etsen van de smid Joannes Breuninghoff, van de schoenmaker David Blansjaar en van het witte bruggetje naar het bos van Krantz. Jozef van Raaij stierf op 10 november 1974 in Zevenbergen, zonder ooit getrouwd te zijn geweest. In de rechterruimte is werk te zien

van vier Warmondse kunstenaars: Fred van Houten, Els Sanders, Popco Bakkers en Annemarie Spilker. Zij exposeren enkele werken als voorproefje op de wedstrijd die Het Oude Raadhuis in de zomer en het najaar zal organiseren. Gedurende de kunstweek in november zullen alle inzendingen voor de wedstrijd te zien zijn in de galerie en kan het publiek stemmen op de beste werken. Tijdens de opening van de expositie op 9 juni zal de aftrap worden gegeven voor de kunstwedstrijd en vangt de inschrijving aan.

John Voordouw keurslager Herenstraat 43i, 2215 KC Voorhout Tel. 0252-211636 info@voordouw.keurslager.nl

12 jaar verder... de kwaliteit die blijft!

Vanaf woensdag 6 juni 8.00 uur is de nieuwe haring overal weer te koop. Zo ook bij vishandel De Klok in Voorhout. Om dit niet onopgemerkt voorbij te laten gaan wordt daar een feestje gevierd van 15.00 tot 18.00 uur. “Visliefhebber of niet: er is deze middag van alles te beleven, zowel voor jong als oud. Via deze weg nodig ik iedereen graag uit om bij ons langs te komen”, aldus Wim Klok. Traditiegetrouw serveert men bij de nieuwe haring een koude Corenwijn. Daarbij treedt zeemanskoor De Torren uit Lisse op. Kinderen

kunnen zich vermaken met kleurplaten, een visspel doen of haring proeven. Ook een grabbelton ontbreekt niet. Tenslotte wordt iedereen uitgedaagd om op zo’n originele mogelijke manier op de foto te gaan met de nieuwe haring. Om mensen uit te nodigen voor al deze activiteiten zal een aantal dames in toepasselijke klederdracht door het dorp lopen die iets uitdelen. Wat ze precies weggeven blijft nog even een verrassing. “We kiezen altijd bewust ervoor om een feestje te maken wanneer de nieuwe haring er weer is”, aldus Klok.

Huisdier chippen bij Dierenkliniek Sassenheim Sinds enkele jaren is juni Chipmaand. Deze maand staat helemaal in het teken van het laten chippen en registreren van huisdieren. Jaarlijks raken duizenden dieren vermist. Een dier dat gechipt is en bij een databank geregistreerd staat, kan gemakkelijk met zijn baasje herenigd worden. Is het dier niet gechipt of staat het niet bij een databank geregistreerd, dan is de kans daarop veel kleiner. Zonder chip kan het dier niet geïdentificeerd worden en zonder registratie bij een databank zijn de adresgegevens van de eigenaar niet bekend. Dierenkliniek Sassenheim ondersteunt de campagne ‘Chip je dier’ en biedt tijdens de hele maand juni het chippen aan voor de helft van het standaardtarief. Bovendien verzorgt men ook de registratie van het huisdier. Voor meer informatie of het maken van een afspraak: Dierenkliniek Sassenheim, tel. 0252-232219.

Bij boekhandel Wagner

Officier vertelt over militairen Afghanistan Sassenheim - Op uitnodiging van boekhandel Wagner brengt kolonel Esmeralda Kleinreesink dinsdag 12 juni een bezoek aan Sassenheim. Naar aanleiding van haar onlangs verschenen boek ‘Officier in Afghanistan’ zal Kleinreesink hierover komen vertellen. De meeste mensen weten wel dat er Nederlandse militairen in Afghanistan zitten, maar weten niet goed wat daar gebeurt. Kleinreesink geeft een kijkje achter de schermen van een internationaal militair hoofdkwartier, waar zij als hoofd luchten grondtransportplanning van de

NAVO heeft gewerkt. Kleinreesink beschrijft de frustraties, de bureaucratie, de voortdurende spanning en hoe politieke beslissingen doorwerken in de dagelijkse militaire praktijk. Maar ook hoe vriendschappen tussen al die militairen uit verschillende landen ontstaan, ondanks de cultuurverschillen. Kleinreesink is een ervaren spreekster. Zo heeft zij al vele lezingen gegeven. De ontvangst op 12 juni is vanaf 19.30 uur, en de aanvang 20.00 uur. De lezing vindt plaats bij boekhandel Wagner aan de Hoofdstraat 181 in Sassenheim. Toegangskaarten à 5 euro zijn verkrijgbaar in de winkel en via de webwinkel: www.wagnerwebwinkel.nl.

Terug van weggeweest:

De KONING van het Rundergehakt In de maand juni:

€ 3,- korting

op 1 kilo Rundergehakt ar a j 0 2 ut! o s h d r o o V Ree n pi i r g e b n e e

Haringproeverij op De Regenboog Voorhout - In samenwerking met het visbureau heeft Vishandel De Klok uit Voorhout een haringproeverij verzorgd voor groep 5 van basisschool De Regenboog. Via een speciaal voor het basisonderwijs ontwikkelde les voor het digibord kregen de leerlingen te zien hoe de haringvisserij verloopt in Nederland. Ook een stukje historie kwam aan bod en natuurlijk dat vis heel gezond en ook nog eens lekker is. Daarna maakte Wim Klok gevarieerde haringhapjes klaar en konden de kinderen naar hartenlust proeven (zie foto).


BIJ EXCL AB USIE SW F OU DE

RIJKLAAR EN SUPER COMPLEET rade brio g p U a en C hts e r naa or slec vo .0 0 0,w1

D uit irect voo leve rraa d rb OP aar! =O P

Fiatt Panda Classic Plus O.a. vvoorzien van: va airco radio/cd-speler deelbare deellbare achte achterbank TIJDELIJK T TIJ DE ELIJK RIJK RIJKLAAR v.a

w 8.495,-

Fiatt Panda Edizione Cool Zeer c compleet m met 'Italia 150 pakket' TIJDELIJK TIJDE ELIJK RIJK RIJKLAAR v.a

Fiat 500 Easy

Fiat Panda Classic

O.a. voorzien van: airco licht metalen velgen chroompakket

O.a. voorzien van stuurbekrachtiging centrale deurvergrendeling elektrische ramen

TIJDELIJK RIJKLAAR v.a.

x 12.995,2.995,-

TIJDELIJK RIJKLAAR v.a.

w 7.495,-

Gem. brandstofverbruik: 3,9 - 4,8 l/100 km (1 op 20,8 - 21,3). CO2: 90 - 110 g/km. Fiat. De laagste gemiddelde CO2-uitstoot van Europa.* Model

Contant waarde

Aanbetaling Totaal Looptijd Vaste debetrente- Jaarlijkse Kosten Termijnbedrag Totaal te en/of inruil kredietbedrag in maanden voet op jaarbasis Percentage (JKP) per maand betalen bedrag

500 Easy

v 12.995,-

v 6.495,-

v 6.500,-

36

0,0%

0,0%

v 180,56

v 6.500,-

Panda Classic

v 8.995,-

v 3.995,-

v 5.000,-

36

0,0%

0,0%

v 138,89

v 5.000,-

3

jaar 0% rente jaar garantie

Prijs incl. BTW, kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage.Genoemde acties zijn niet te combineren. De financiering in de vorm van niet-doorlopend krediet wordt u aangeboden door Fiat Financial Solutions handelsnaam van FGA Capital B.V. (AFM vergunningsnummer 12013694) onder voorbehoud van kredietacceptatie en toetsing BKR te Tiel. Max. kredietbedrag € 6.500,-. Deze financieringsactie is geldig tot en met 30 juni 2012. Prijs en uitvoering kunnen aan verandering onderhevig zijn zonder voorafgaande opgave. 3 jaar garantie is opgebouwd uit 2 jaar fabrieksgarantie en 1 jaar Extra Garantie. Vraag naar de voorwaarden. *Bron: Jato Dynamics. Gebaseerd op de volumegerelateerde gemiddelde CO2-uitstoot (g/km) van de best verkochte Europese automerken in 2011.

NOORDWIJK, ’S-GRAVENDIJCKSEWEG 61-91, TEL. 071 - 364 36 00 www.abswoude.nl

NU TIJDELIJK 75% KORTING OP DE VERZEKERINGSPREMIE!

w 8.995,-


6 JUNI 2012

pagina 19

Teylingerfest op 16 en 17 juni

Middeleeuws volksvermaak op de ruïne van Teylingen

Benefietconcert KiKa brengt 3150 euro op Sassenheim - Het benefietconcert wat 12 mei werd gegeven door Hans Mooij samen met het gelegenheidsensemble Nostalgica met als gaste Loïs Jonker, was een groot succes. Het publiek heeft massaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid om verzoeknummers aan te vragen, die dan prompt werden meegezongen. Aan de basis van de avond stonden echter de levens-, liefdesen ondeugende liedjes van Benny Neyman, Robert Long, Wim Sonneveld en Toon Hermans. In de loop van de avond werd aan alle aanwezige dames voor Moederdag een roos uitgedeeld. Dankzij sponsors kon 3150 euro worden overgemaakt naar KiKa. De cheque hiervoor werd in ontvangst genomen door wethouder Van der Zon (zie foto).

Bij Cultuur Verheft

Rotary Voorhout krijgt voorproefje Voorhout - Eind september brengt toneelvereniging Cultuur Verheft de bekende musical ‘Ja Zuster Nee Zuster’ op de planken. Afgelopen donderdagavond kreeg de Rotary Voorhout alvast een exclusief voorproefje en kon Cultuur Verheft meemaken hoe het is om dansend en zingend op een podium te staan. In de zaal van Het Wapen van Voorhout werken de leden van Cultuur Verheft zich al geruime tijd elke maandag- en donderdagavond in het zweet. Onder leiding van regisseur Chris Tetteroo, en met hulp van professioneel dansleraar Patrick de Ridder en professioneel zangdocente Kitty Roeffen, wordt er hard geoefend om dit najaar een mooi resultaat neer te kunnen zetten. Afgelopen donderdagavond konden de Rotaryleden met hun aanhang een kijkje in de keuken nemen. Tijdens de speciale repetitie zongen de leden van Cultuur Verheft een aantal liedjes van Annie M.G. Schmidt en toonden zij een aantal scenes uit de musical.

Chris Tetteroo, de voorzitter van de toneelvereniging en regisseur, gaf uitleg over het ontstaan van de musical. Hij praatte de avond aan elkaar en bond met anekdotes de scènes en liedjes aan elkaar. De Rotaryleden werden scherp gehouden door middel van een quiz en het meezingen van liedjes, en ook gingen de voetjes van de vloer met het bekende lied ‘De Twips’. De Rotaryleden hebben genoten en ook de toneelspelers van Cultuur Verheft. Het was een geslaagde avond. Er moet nog veel gebeuren voor september, maar daar gaat de toneelvereniging hard mee door. De leden van Cultuur Verheft zijn druk bezig om voor het publiek zes voorstellingen te verzorgen: vier avonden en twee zondagmiddagen. De data van de uitvoeringen zijn 28, 29 en 30 september en 5, 6 en 7 oktober. Nu de Rotary een voorproefje heeft gehad staat de voorverkoop op het programma. Deze start op dinsdag 26 juni en is van 19.00 tot 21.00 uur in de Toog aan de Herenstraat 106 in Voorhout. Na 26 juni wordt voor kaartverkoop verwezen naar www. cultuurverheft.nl.

Fotoexpositie in galerie Art-inez Voorhout - In galerie Art-inez vindt momenteel een fotoexpositie plaats met als thema ‘Vernieuwing’. De expositie is samengesteld uit fotografie van Lein Kaland en digitaal vervaardigde abstracte kunst van Bertos, pseudoniem voor Bert van den Broek, beiden professioneel fotograaf en kunstenaar. Tevens zijn er op canvas afgedrukte foto’s te bewonderen van cursisten uit de M-Fasterclass, een initiatief van fotograaf en docent Marco de Groot, waar 52 verder gevorderde amateurfotografen deel van uitmaken. In acht jaar tijd heeft De Groot veel bijzondere foto’s voorbij

zien komen. Het kon dan ook niet uitblijven dat het werk van deze fotografen een keer aan een groter publiek getoond wordt in de vorm van een expositie. Het thema is vernieuwing en omdat amateurfotografen heel persoonlijk vanuit zichzelf fotograferen en zich niet zoveel aantrekken van de huidige tendens, is dit werk in wezen al vernieuwend, puur en ongecompliceerd. Van de zeventig inzendingen zijn in totaal dertig werken geselecteerd door een jury die bestond uit Jeroen Toirkens, Chris Bonis en Inez Köhler. De expositie duurt tot en met zondag 1 juli. De galerie is geopend iedere zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en iedere zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Voorhout - Vuurspugers en vikingen, magiërs en minstrelen. Samen met heel wat andere personages die zo uit het verleden gevlogen lijken zijn zij zaterdag 16 en zondag 17 juni te zien op de tweede editie van Teylingerfest. In en rond de oude slotruïne in het buurtschap Teylingen in Voorhout kan twee dagen lang genoten worden van folkmuziek, stands met middeleeuwse en aanverwante artikelen en diverse workshops en shows. Vorig jaar werd de eerste editie van Teylingerfest georganiseerd door de leden van folkband World of Stone, met de hulp van enkele jonge enthousiastelingen. Er stonden veelal jonge beginnende bands op het podium in de oude slottoren, maar ondanks het ontbreken van grote namen op het programma kwamen er toch meer dan duizend bezoekers op het festival af. “Behoorlijk wat voor een eerste keer, maar we vonden dit jaar dat het toch een stapje groter kon”, laten de organisatoren weten. “We zijn er met Kelten zonder Grenzen en Cromdale in geslaagd om twee headliners van formaat binnen te halen. Daarnaast zijn we ook de beginnende acts zeker niet vergeten, want ook daar staat er weer een aantal van op het programma”. Om alle bands te kunnen herbergen zijn er dit jaar drie podia op Teylingerfest. Een band die volgens de organisatie speciale aandacht verdient is Bats in the Belfry. Deze jonge band maakt muziek waar menig ervaren artiest jaloers op zou zijn. Sprookjesachtige liederen met uitgesponnen geluidslandschappen die enigszins beïnvloed zijn door voorbeeld Omnia, worden overgoten door rituele engelengezangen. Een andere act waarvan de organisatie veel verwacht is het Leidse Fat Angel. Muziekliefhebbers in de Leidse regio zullen de band vast al eens aan het werk gezien hebben, want er wordt erg vaak gespeeld. In navolging van acts als Mala Vita en Gogo Bordello zet het zeskoppige gezelschap alle zalen op zijn kop met opzwepende gypsypunk. Wie niet zozeer om muziek geeft vindt op het terrein van het oude slot ook vertier genoeg. Zo geeft theatergroep Chaotikah de hele dag door een circusworkshop en loopt Abe de Verhalenverteller rond om iedereen een spannende doch leerzame geschiedenis te vertellen. Bij-

Textiel in De Pomp Warmond - Van 7 juni tot en met 4 juli is er een nieuwe expositie in galerie De Pomp in Warmond. Deze keer is textiel het onderwerp van vier exposanten. Nicoline Schuijt exposeert textielwerk. Marina de Mol maakt onder andere beelden van textiel. In De Pomp staan haar Lange Lijzen; lange dunne beelden van textiel in verschillende technieken, vooral vilt en beschilderde zijde. Iedere Lange Lijs krijgt een eigen naam. Ivon Zeeman maakt haakwerk, objecten en sieraden. Nora van Klingeren is van oorsprong architect. Zij volgde trainingen bij diverse kunstenaars en maakt wandkleden van vilt met beschilderde en gezeefdrukte zijde in diverse lagen. Het werk krijgt zo diepte en structuur.

Kelten zonder Grenzen, te zien op Teylingerfest. zonder wordt het optreden van Pro Wrestling Holland. Deze Nederlandse showworstelorganisatie hijst zich voor de tweede keer in middeleeuwse kledij om de hele dag door worsteldemonstraties te geven. Wie wil leren boogschieten kan ook prima op Teylingerfest terecht. Ervaren en professionele instructeurs laten zien hoe de roos op de strobalen geraakt moet worden. Ook is er een kleine compacte markt waar onder andere sieraden, kleding, boeken en ambachtelijke voorwerpen gekocht kunnen worden. En bier uit de streek, want ook dit jaar zorgt de Hillegomse huisbrouwerij Klein Duimpje voor het

gerstenat op dit festival. Aardig gegeven is dat deze brouwerij als een van de weinigen ook een bier op middeleeuwse wijze brouwt, met gagel in plaats van hop. Dit bier is door de zeldzaamheid van het plantje gagel niet altijd op voorraad, maar indien dit het geval is wordt het zeker op Teylingerfest verkocht. Wie een actueel programma wil bekijken kan terecht op www.teylingerfest.nl. Een kaart kost in de voorverkoop € 7,50 per dag en aan de kassa 10 euro. Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via tvanleiden@live.nl of aan de kassa van de ruïne aan de Teylingerlaan 15 A in Voorhout.

Zondag in ‘t Trefpunt

Weer jeugdconcert door St. Matthias Warmond - Zondag 10 juni om 15.00 uur zal een kinderconcert van harmonie St. Matthias plaatsvinden in ’t Trefpunt in Warmond. Ditmaal is het weer in samenwerking met de Algemene Muzikale Vorming (AMV). De entree is gratis. De AMV-groep is onder leiding van Robin Negenborn en de harmonie is nog steeds onder leiding van Willem van Kooi. De kinderen van de AMV-groep gaan een aantal stukjes op de blokfluit spelen. De harmonie zal diverse stukken spelen,

zoals een mix van Kabouter Plop, een mix van Kinderen voor Kinderen, Pokémon en het stuk met behulp van toneel ‘A Fairy Cocktail’. Een vorige keer was dit nummer goed bevallen bij het publiek en het nummer is nu aangepast aan de jeugd. Dit jaar zal voor het eerst het jeugdtoneel van St. Matthias ook een stukje opvoeren. Na afloop kan men napraten en borrelen in de foyer van ’t Trefpunt. Wie St. Matthias buiten wil bewonderen is welkom op woensdag 20 juni tijdens het Leedeconcert of op vrijdag 6 juli samen met het Joppekoor bij het pleintje bij de pomp.

Crosswedstrijd bij de Voorhoutse Voorruiters Voorhout - De Rij- en Ponyvereniging De Voorruiters organiseert op zondag 10 juni een crosswedstrijd. Tachtig deelnemers zullen een speciaal wedstrijdparcours afleggen. Verder zal er om het terrein een markt zijn met verschillende kraampjes. Van 8.30 tot 17.30 uur zullen ongeveer tachtig ruiters met

paard deelnemen aan de springwedstrijd over natuurlijke hindernissen. Er zal worden gestart in vier categorieën: pony’s laag, pony’s hoog, paarden laag en paarden hoog. Het terrein ligt achter de volkstuinen en is bereikbaar via de speeltuin in de Churchilllaan. De toegang is gratis.


#""$$! $$ $ 

DONDER

#

#

BF6;B-FF 99C BFH6HB&-,F 99C

#$

#

BFH6HB&H99C

##!

!"

#

$!"

#

#

G.GG<H4?71<GGDH7GDH<98GH1?4:GD3GC=E/>7@DC@>>GE G3GC(@@CH?1HB#F6HGEHB)F8;FF47 0?C7@@<H%H'-55"AFFH09H><G4.D>

 G9+GH9=DH2=3GC>GH7?2=G9+GH:<G9CGE 1<=D6D?11GCHDG/GEH7GGC1C=$>H<G3GC(@@C

  

@E:>DG<H=EH,;H+=D4?7(=E@D=G 7GDH*@ED@>D=>4.H+=D4?7*?CD :G9+GH9=DH3G<GH7?2=G9+GH:<G 9CGE 0?C7@@<H%HB-B5)A6H 09    ><G4 .D>

  

 ""$!"

0?EH@<<GC/GGEAH@ED=H.9=>7=$DAH ?CD.?1G2=>4.AH?<<GH3G+G<AH DC@@/>4.9=7AH:@1?:AH1?<GD.GC

#!"$$!

D?*AH<G2GCHGEH<G2GC<??: ,6;6BAH,6B6BAH,6;AH.?G:(@E:GE GEH<?>>GH;6HGEH,H+=DDGC>

 

$# #$"

;6=$2=/H@*/G2G:DH7GDH'47H:?92>4.9=7 &6?7*?CD+EG>AH;'47H2=:AH B61GC>??E>H&F )F 5F8;FF47H 0?C7@@<H%H#"5AFFH

##""$!<<GC<G=H9=D3?GC=E/GEH+?@<> >D?*HGE ?*H<G2GC<??:AH??: G<G:DC=>4.6HGEH.@E23GC>DG<(@@C

B'F8;FF47H3@EH%HB-F,5A6H09H ?4:GD6HGEH?EG<<H(=EEGE3GC=E/ 0@>@HDC@@/6HGEH<98GH:?92>4.9=7 B#F B)F8;FF47H3@EH%HB-,B5A6H09H'' <G3GC(@@CH=EH@<<GH@*7GD=E/GE

  #!$! =/GED=$2>GH.G>DGC*=G<2 (@E:GEHGEH(@E:>DG<<GE !=3-H4?7(=E@D=G>HGEH.?G:GE

$$#$"$$!

=:GEAH:GC>GEAH>D?*AH<G2GCA 3@EH:<@>>=G:HD?DH7?2GCE /C??D>DGH:G9+GAH<@@/>DGH1C=$+GE

#"$!

!CG>>?=C>AH(?G:GE6HGE 3=DC=EG:@>DGEAHD3H1<@>7@ 7G9(G<> =EH2=3-H>??CDGEAH:<G9CGEHGEH>D=$<GE

"!"

<@::G6HHG<G:DC=>4.GH9=D3?GC=E/ GC:C=$/(@@CH=EH3G<GH7@DGEA :<G9CGEHGEH>??CDGE

"#!#$" =:GEAH:GC>GEAH !AHE?DGE 3@EH:<@>>=G:HD?DH7?2GCE <@/GH1C=$+GEAHGE?C7GH:G9+G

   

   

&F8B5FAH&F8;FFAH&F8;BFAH&F8;;FAH )F8B5FAH)F8;FFAH)F8;BFAH)F8;;FAH 5F8B5FAH5F8;FFAH5F8;BFAH5F8;;FAH FAH BFF8B5FAHBFF8;FFAHBFF8;BFAHBFF8;;FA B;F8B5FAHB;F8;FFAHB;F8;BFAHB;F8;;FAH B,F8B5FAHB,F8;FFAHB,F8;BFAHB,F8;;FAH B'F8B5FAHB'F8;FFAHB'F8;BFAHB'F8;; F B"F8B5FAHB"F8;FFAHB"F8;BFAHB"F8;;FAH B#F8B5FAHB#F8;FFAHB#F8;BFAHB#F8;; -AHGD4-FAHGD4 B)F8B5FAHB)F8;FFAHB)F8;BFAHB)F8;;

SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU

BFH6HB&-,F 99C BFH6HB&-,F 99C BFH6HB&-,F 99C

$$" $ "!!$ $#! " # ##

  

Hoorneslaan 201-203 Katwijk aan Zee (Noord) Telefoon (071) 402 40 85 7GC EDHG >?C GH@> ?D>D GD:@ D=7G

C? GE >D?G<GEH=EH2=3GC>GH>D=$<GEAH:<G9C2GC E GEH>??CDGEAH3@EH:<@>>=G:HD?DH7? 3GC:C=$/(@@CH1GCH'H?*H#H>D9:>: 0?C7@@<H3@E@*H%H55A6H1GCH>D9 09    3@E@*1GC >D9:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Babi Pangang Tjap Tjoy met kip Ajam Ketjap Thaise kip 4 stokjes satĂŠ Pau Cheung Kai (kip met pikante saus) Foe Young Hai Kou-Lou-Kai Kip met pindasaus Ajam Pangang (met kip) Gebakken Pangafilet Gebakken banaan

+ 4 mini loempiaâ&#x20AC;&#x2122;s en 2 x nasi of bami

â&#x201A;Ź

21,25

Ook menumaaltijden 7 dagen per week geopend

www.kamsan.nl

PARTICULIEREN

OPGELET! Uw advertentie verschijnt in de regio:

 

 */G2G:DH7GDH'47H0@>@HDC@@/>4.9=7 &6?7*?CD+EG>AH;'47H2=:AH B61GC>??E>H&F )F 5F8;FF47H 0?C7@@<H%H5"5AFFH

 

Stel zelf uw menu samen en maak drie verschillende keuzes uit onderstaande gerechten:B'F8;FF47H3@EH%HB-'5)A6H09H'% B#F B)F8;FF47H3@EH%HB-5B5A6H09H &

 

E/ DG<<= ?1>  ,6;H <H=EH :>DG @E =EHD?1:@<=DG=DH6! :G9+GH9=DH3G<GH7?2=G9+GH:<G9CGE 0?C7@@<H%H,-55"A6H  ><G4.D> 

  09Advertenties kunnen tegen contante betaling Ă â&#x201A;Ź 8,00 ingeleverd worden bij:

Katwijk Leiderdorp

Noordwijk hout Noordwijker

Â&#x2026; )&57"-65")6*4 7PPSTUSBBU KATWIJK Â&#x2026; 4*("3&/."(";*+/+#BSOIPPSO )PPGETUSBBU NOORDWIJK Â&#x2026; PRIMERA WE-BOT )PPGETUSBBU SASSENHEIM Â&#x2026; 3*&58*/,&-WBOEFS70035 %PSQTTUSBBU NOORDWIJKERHOUT Â&#x2026; 5)&3&"%4)01 JOEF)PGUVJO RIJNSBURG Â&#x2026; -*&5)0314#0&$,)6:4 )PPHNBEFTFXFH LEIDERDORP Â&#x2026; 30,&341"-&*4-&*%&3%031 7BO%JFQFOJOHFOMBBO LEIDERDORP Â&#x2026; #0&,)"/%&-%&,-&3 %F,FNQFOBFSTUS 1BTTBHF FO'050%*$,)0' *SJTMO OEGSTGEEST

Oegstgeest Rijnsburg

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

Warmond Wassenaar

INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna) Voorwaarden: 3 regels â&#x201A;Ź 8.00. Per regel â&#x201A;Ź 2.75 meer.

Sassenheim Valkenburg Voorhout Waardeiland

De Zilk

}

â&#x201A;Ź8.00 â&#x201A;Ź 10.75 â&#x201A;Ź 13.50 â&#x201A;Ź 16.25 â&#x201A;Ź 19.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam:.............................................................................................................................................................

  

    !H0!H0H0!

Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

TE HUUR Â&#x2026; TE KOOP Â&#x2026; GEVRAAGD AANGEBODEN Â&#x2026; GEZOCHT Â&#x2026; GEVONDEN


6 JUNI 2012

pagina 21

Voor plaats in Topklasse

Ter Leede staat zaterdag in finale van nacompetitie Sassenheim - Uitgerekend op de slotdag van Ter Leede, de laatste voetbaldag van het seizoen waarop club en supporters elkaar alvorens met vakantie te gaan nog één keer feestelijk ontmoeten, bereikten de Sassenheimers de finale van de nacompetitie. Na de al even knappe als krappe uitoverwinning tegen Berkum, werd ook de tweede wedstrijd in de halve finale tegen de club uit Zwolle, nu op sportpark De Roodemolen, met winst afgesloten. En dus treffen Ter Leede en Kozakken Boys aanstaande zaterdag elkaar in een rechtstreekse confrontatie. Met als inzet een prijs die door beide teams als zeer motiverend zal worden ervaren: een toegangsbewijs voor deelname aan de Topklasse. En zo kan een lang en enerverend seizoen voor Ter Leede nog steeds een feestelijke bekroning krijgen. In het speelschema van de nacompetitie was Ter Leede voor de halve finale-wedstrijden uit en thuis gekoppeld aan Berkum. Vorige week dinsdag was Ter Leede met de kleinst denkbare marge (12) uit Berkum huiswaarts gekeerd. En kreeg men al een voorproefje van de kwaliteit en de enthousiaste speelwijze van de ploeg van trainer Roeland ten Berge. De ploeg speelt compact, is fysiek sterk en is met opportunistische snelle aanvallers bij voortduring op de helft van de tegenstander. Zo ook nu weer, zaterdagmiddag in Sassenheim. Vrijuit, er was immers voor de ploeg uit Zwolle nog niets verloren. En een vroege voorsprong was dan ook zeer welkom. Dat wilde Ter Leede vooral voorkomen en daarom trok de thuisclub vanaf het eerste fluitsignaal energiek in de aanval. In een schitterende ambiance met ruim 600 toeschouwers en onder zomerse omstandigheden werden de supporters getrakteerd op een enerverende wedstrijd en een al even spectaculair scoreverloop. In de 9e minuut ging de bal op de elf meter-stip toen Dorgelo hands maakte bij het uitverdedigen. De mogelijkheid om op 1-0 te komen werd door Ronnie Verplancke onberispelijk binnengetrapt. Het leek een voor de thuisclub nu wel erg veilige marge, maar het verzet bij

Pim Spaargaren: tweemaal raak (Archieffoto). Berkum was er nog allerminst mee gebroken. De Ter Leede-defensie moest zichtbaar alles in de strijd werpen om de felle voorwaartsen van Berkum bij Serge van den Ban weg te houden. Dat lukte, maar steeds met moeite. In de 16e minuut kwam Berkum weer op gelijke hoogte toen Van der Meulen bekwaam teruglegde op Felix Hermsen (1-1). En om nog eens te onderstrepen dat Berkum zichzelf wel degelijk tot kanshebber wenste te rekenen, kwamen de bezoekers zelf op 1-2 toen Chris van der Meulen, net als bij de 1-1, weer een medespeler vrij zag staan die Berkum voor het eerst deze week op voorsprong schoot. En precies op dat moment, waar de gasten definitief hun stempel op de wedstrijd wilden drukken, had Ter Leede het enig passende antwoord voor handen: de 2-2 gelijkmaker, vallend ingekopt door Pim Spaargaren. Het was een goed moment, na een enerverende eerste helft, om even op adem te komen. Niet alleen voor de spelers, maar ook voor het publiek. Terugkijkend kan men concluderen dat Ter Leede in krap vijf minuten na de rust de wedstrijd uiteindelijk in eigen voordeel besliste. En zo er al ambities bij Berkum waren om te gaan forceren, werd die speelstijl door Ter Leede via de harde arbeid van met name de voorhoede geneutraliseerd. Met een weergaloze schuiver in de 53e minuut bracht Pim Spaargaren Ter Leede op 3-2 en werd deze voorsprong in de 56e minuut via een alerte afronding door Ronnie Verplancke verder opgevoerd naar 4-2. Wie al dacht dat de wedstrijd met deze tussenstand gelopen was kwam bedrogen uit. Kenmerkend

Spelletjesdag in park bij turnvereniging Sassenheim - Zaterdag 2 juni stond Park Rusthoff in het teken van de spelletjesdag van turnvereniging Return. Op het eiland vermaakten ruim honderd kinderen tussen 13.00 tot 16.00 uur zich met onder andere skippyballen, kruiwagenraces en zaklopen. Hoewel het de hele week spannend was omdat het weerbericht slecht weer aankondigde, werd het stralend weer. De kinderen, die allemaal voor de zekerheid een regenpak meegenomen hadden, konden deze samen met alle truien en jassen in de tassen doen. Naast tachtig leden van Return deden er ook dertig niet-leden mee aan deze dag. Het leeftijdsverschil was erg groot. De jongsten die meededen waren pas 2 jaar oud, terwijl de oudsten 11 jaar

waren. De spelletjes werden hier en daar wat aangepast op niveau zodat iedereen plezier beleefde. In totaal waren er dertien spelletjes waar de kinderen zich konden uitleven totdat een toeter ze liet weten dat het tijd was om door te gaan naar het volgende spel. De meeste spelletjes hadden maar weinig met turnen te maken. Voor het koekhappen is weinig lenigheid vereist, alleen maar lekkere trek. Maar ook daaraan ontbrak het niet. Door het warme weer waren alle waterspelletjes welkom. Aan het einde van de dag was er als afsluiting een demonstratie van de selectiegroep. Ze werden aangemoedigd door kinderen en ouders. Vele flikflakken en salto’s volgden elkaar. Na de demo kregen alle deelnemers een zakje snoep en gingen ze vermoeid naar huis.

voor de spelopvatting van Berkum werd er ondanks de nadelige score energiek voor de aanval gekozen. En die aanpak resulteerde in de 75e minuut nog in een doelpunt: Kassim Bizimana scoorde met een droge knal de 4-3 onhoudbaar achter Serge van den Ban. In de slotfase was de laatste doelpuntenmaker zelfs nog dicht bij de 4-4 toen zijn schot via de onderkant van de lat terug het veld in sprong. BerkumTer Leede en Ter Leede-Berkum: twee halve finale-wedstrijden waarin het opportunistische Berkum het uiteindelijk moest afleggen tegen het raffinement dat Ter Leede op de momenten die er toe deden in ruime mate beschikbaar had. Maar met het uitdelen van complimenten aan de voorwaartsen van Ter Leede die hun goede vorm in de nacompetitie inmiddels onderstreepten met liefst elf doelpunten, wordt de rest van het team tekort gedaan. Paul van der Zwaan mag meer dan trots zijn op de prestatie van zijn hele elftal in de beslissende fase van dit seizoen. Als de nacompetitie een hordeloop is, dan rest Ter Leede nog slechts één hindernis: de finale. Daarin is Kozakken Boys de tegenstander. Het gaat dus nog slechts om één wedstrijd. Niet uit en niet thuis, maar op een voor beide teams neutrale accommodatie: het sportpark van Capelle. De wedstrijd op sportpark ‘t Slot in Capelle aan den IJssel begint om 14.00 uur.

De nieuw benoemde bestuursleden van Ter Leede. Van links naar rechts Alain Drost, Jaap Wijntjes en Kees Luijk.

Nieuwe bestuursleden bij Ter Leede benoemd Sassenheim - Tijdens de algemene ledenvergadering die afgelopen donderdag bij de Sassenheimse voetbalvereniging Ter Leede werd gehouden, werden de herstructureringsplannen die Ter Leede in samenwerking met RKVV Teylingen op het sportpark wil realiseren uitgebreid toegelicht. De huidige stand van zaken is dat er na een zorgvuldige planning in de aanloop vanaf april/mei 2013 met de uitvoering van dit project gestart kan worden. Is het plan af-

gerond, dan hopen de beide voetbalverenigingen daarmee definitief af te rekenen met de structurele overbelasting van de wedstrijd- en trainingsvelden. Bij het agendapunt Bestuursverkiezing werden Alain Drost (jeugdzaken) en Kees Luijk (accommodatiezaken) nieuw benoemd in het hoofdbestuur. Bestuurslid Jaap Wijntjes ruilde tussentijds zijn portefeuille PR/Commerciële zaken in en werd benoemd in de functie van voorzitter. In deze functie neemt hij de plaats in van Jan Schoen, die na een lange staat van dienst bij de club in maart overleed.

GEZOCHT: bezorgers m/v

Tevens vakantie rs! e g r o z e b vanaf 13 jaar

Goede verdiensten! Voor informatie kun je contact opnemen met Bouwe Prins tel.: 071 40 22 901 of mail naar verspreiding@uitgeverijverhagen.nl

www.uitgeverijverhagen.nl


TOYOTA PRIUS WAGON

Onder redactie van John Vroom

Mercedes-Benz C180

uto Nova

[20% Bijtelling!]

’’Als u een Mercedes-Benz C 180 wilt rijden met slechts 20% bijtelling, óók na 1 juli as, dan heeft u daar tot 1 juli as de gelegenheid toe als de auto inderdaad vóór die datum op uw naam geregistreerd wordt”, volgens Jan Willem Cox, Verkoopadviseur bij Mercedes-Benz in Leiden. Een interessant zakelijk aanbod lijkt mij voor een interessante handgeschakelde benzine-auto.

E

en Mercedes is altijd al het toonbeeld geweest van een goed geslaagde zakenman of zakenvrouw. Je hebt liefhebbers van dit merk en er is ook een groep die zegt: “Liever een ster in mijn ruit, dan een ster op mijn motorkap”, maar dat hou je toch bij een automerk met een echt eigen karakter. Maar laten we deze C-Klasse eens objectief bekijken. Het grappige is, dat zo goed als elke lezer van deze test is opgegroeid met het merk Mercedes-Benz en dat heeft altijd gestaan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en, momenteel zeer actueel, duurzaamheid. En dat is natuurlijk geen toeval. Het eerste wat opvalt aan de voorkant is de forse maar toch ook weer elegante neus met de zeer herkenbare Mercedes grille. Eigentijdse oplopende lijnen aan de zijkant en een goed gelijnde achterkant met een vormgeving die een ruime bagageruimte belooft. Maar de Mercedes-Benz C-Klasse koop je natuurlijk niet omdat je al die praktische ruimte zo nodig hebt, toch? Het imago doet ook wat en zoals gezegd de kwaliteit. Dit soort kwaliteitsproducten geeft nauwelijks aanleiding tot aanmerkingen. Het valt mij overigens altijd wel op in vergelijking tot zijn Duitse collega’s, dat alles bij Mercedes net wat forser is. Het stuur, de knoppen, de stoelen, de handgrepen en noem maar op. Waarschijnlijk goed over nagedacht en ongetwijfeld in overeenstemming met de wensen van de doelgroep. Achter het stuur is het genieten van de kwalitatief hoogwaardige afwerking van het dashboard. De stoelzit is zeer comfortabel en dat geldt ook voor het rijgedrag. Ik merk dat ik in deze C 180 daar extra van geniet en geen neiging krijg tot sportief bochtenwerk of zo. Vaak denk je bij dit soort auto’s aan een dieseluitvoering, maar ik geef de voorkeur aan deze benzineversie, gezien de relatief prettige prijsstelling en het rijdt toch net even iets plezieriger, met toch dat ietsje minder motorgeluid. Ik geniet van alle comfort en luxe van deze prettige rij-auto. En die 20% bijtelling is zeker interessant, dus als u toch een Mercedes-Benz C180 overweegt, dan zou ik vóór 1 juli even bij Jan Willem langsgaan.

● Prijs ● Dealer

Vanaf € 35.950,Mercedes-Benz Vondellaan 45 Leiden

Regelmatig vertellen milieubewuste ouders mij dat ze graag een Hybride gezinsauto willen rijden, maar dat de Toyota Prius voor hun doel te klein is. Eigenlijk willen ze een 7-zitter, maar daar hikken ze weer aan tegen het benzineverbruik. Voor die doelgroep heeft Toyota nu de oplossing.

D

e Toyota Prius Wagon. Als u van mening bent dat de gemiddelde Hybride er overigens niet zo, zeg maar, sportief uitziet, dan ben ik het helemaal met u eens, maar kijk dan eens naar deze Prius Wagon. Fraaie strak oplopende lijnen aan de voorkant. Elegant en toch stoer frontje met een groot glasoppervlak. Strakke zijkant met een mooi gestylde raampartij en een stoere rechte achterkant. Eigentijdse lampunits en een sportieve dakspoiler. ‘Leuk’, zult u wellicht zeggen,’maar het gaat ons om ruimte, kosten en een praktische bruikbaarheid’. Precies en daar gaan we het over hebben. De Prius Wagon is ruim 15 centimeter langer dan de Prius Sedan. Hij is ook 3 centimeter breder geworden en ruim 8 centimeter hoger. Hierdoor kan de Wagon ruimte bieden aan 7 personen, waarbij de derde rij meer geschikt is voor kinderen dan voor volwassenen moet ik proefondervindelijk bekennen, maar dat zal voor de potentiële kopers ook de bedoeling zijn. Klap je de zittingen op, dan heb je een zee aan praktische ruimte. Wat gebruikskosten betreft is de Prius Wagon natuurlijk zeer economisch. Ik zal niet kostentechnisch worden maar met deze Toyota profiteer je natuurlijk optimaal van de fiscale milieuvoordelen. Je betaalt geen wegenbelasting, geen BPM en afhankelijk van je rijgedrag gebruik je meer de elektromotor, dus niet de benzinemotor en dus een beperkt brandstofverbruik. En als je deze Prius ook zakelijk gebruikt heb je slechts 14% bijtelling in plaats van 25%. “Dit alles heeft te maken met de beperkte uitstoot van CO2 gassen, waarmee een belangrijke bijdrage aan het milieu wordt geleverd”, volgens Vestigingsmanager Henk de Graaf van Toyota Dijksman in Noordwijk. De praktische bruikbaarheid van deze 7-zitter spreekt natuurlijk voor zich. Het interieur ziet er goed verzorgd uit met een zeer futuristisch ogend dashboard. Rijden met de Prius Wagon is een aparte belevenis. Geen startende motor, maar met een druk op de knop zet je hem aan. Tikje tegen het hendel van de automatische versnellingsbak en je zoeft weg op de elektromotor. Pas als het gaspedaal flink wordt ingetrapt voor extra power komt de benzinemotor in actie. De Prius Wagon rijdt comfortabel en ligt solide op de weg. Interessante gezinsauto!

● Prijs

Vanaf € 31.000,-

● Dealer

Toyota Dijksman De Hooge Krocht 2 Noordwijk


6 JUNI 2012

pagina 23

Terugkijken op afgelopen 25 jaar

Foreholte houdt kampreünie

Paul Jochemsz krijgt de cheque van 5000 euro overhandigd.

‘Aangeklede’ vergadering Vrienden van Foreholte Voorhout - Afgelopen zaterdag vond de algemene ledenvergadering plaats van de Supportersvereniging Vrienden van Foreholte. Zoals gebruikelijk was dit weer een ‘aangeklede’ vergadering: niet alleen de vergadering, maar een heel programma er omheen. Dit jaar was er voor gekozen om ’s middags in de Roef te beginnen. Daar kregen de leden, die massaal waren gekomen, van Cock van Steijn, bestuurslid van de Historische Kring Voorhout, een digitale presentatie over het verleden van Voorhout. Daarna gingen de leden in drie groepen uiteen om een rondwandeling onder begeleiding van de HKV-gidsen door het oude dorp van Voorhout te maken. Na dit informatieve deel ging de groep naar de uiteindelijke vergaderlocatie, het clubhuis van de Voorruiters. Deze vereniging was bereid gevonden om als locatie te dienen omdat de Foreholtekantine niet beschikbaar was. Dat de Vrienden daar welkom waren bleek al bij de aankomst: alles was tot in de puntjes geregeld. De vergadering zelf vond plaats in de paardenbak van de Voorruiters.

Dus de leden op de stoelen, en het bestuur in de Vriendenkraam. Na een opsomming van hetgeen de Vrienden zoal gedaan hebben in het afgelopen verenigingsjaar, was één van de belangrijkste agendapunten de verkiezing van de bestuursleden. Voorzitter Herman van Gent werd voor drie jaar herbenoemd, maar bestuurslid Jan van Bakel nam na ruim zeventien jaar afscheid. Hij werd uitgebreid toegesproken door Van Gent en bedankt voor al hetgeen hij die zeventien jaar voor de Vrienden heeft betekend. Ander hoogtepunt was het gebruikelijke cadeau van de Vrienden aan voetbalvereniging Foreholte. Dit jaar overhandigde Herman van Gent een cheque van 5000 euro aan bestuurslid Paul Jochemsz van Foreholte. Dit bedrag gaat besteed worden aan de aanschaf van geintegreerde doeltjes voor de E- en F-jeugd op het nieuw aan te leggen kunstgrasveld. Na de vergadering toog de hele groep naar het clubhuis van de Voorruiters, alwaar een buffet klaarstond. Het daaropvolgende feest, opgeleukt door de zangers Michel en Jari, was een daverend succes.

Jan Schrama Toernooi weer een groot succes Voorhout - De pinksterdagen was het een drukte van belang bij voetvalvereniging Foreholte. Bij de ingang van het sportpark stonden parkeerwachten auto’s met teams op te wachten om hen naar een parkeerplaats te geleiden. Honderden kinderen stapten met hun begeleiders en ouders uit de auto’s om deel te nemen aan het zesde Jan Schrama Toernooi. Jan Schrama, de duizendpoot van de voetbalvereniging, was zelf druk bezig om te zorgen dat alles op het gebied van materiaal zuiver zou verlopen. Om 9.00 uur zaterdagochtend ging het eerste toernooi voor de F-junioren van start. Op in totaal tien F-velden werd het programma afgewerkt. Verenigingen uit alle windstreken van Nederland namen deel aan het toernooi. Het zonnige weer, het gezellige horecaplein, de enthousiaste medewerkers en de sportieve spelers zorgden voor een mooi toernooi op deze ochtend. Om 13.00 uur was het spits van het toernooi eraf en vond de prijsuitreiking van de F-junioren plaats. De middag en de dagen daarna betraden teams uit de E-junioren, de D-junioren en C-junioren de velden om hun sportieve prestaties neer te

zetten. Op de laatste middag was er een afsluiting met een toernooi met MUC en Ukken, de kleine voetbalhelden. Ruim 400 medewerkers hebben hun medewerking gegeven aan het welslagen van het toernooi waaraan 220 teams en ruim 1800 voetballers hebben meegedaan. Het tweejaarlijks terugkerend evenement kon op maandagmiddag met een voldaan gevoel voor iedereen worden afgesloten.

Overbos 1 kampioen Warmond - In de categorie jongens tot en met 12 jaar is het eerste team van tennisvereniging Overbos kampioen geworden. Het bleef tot op de laatste competitiedag spannend. Met maar een punt verschil op de nummer twee gingen zij de laatste wedstrijden in. Op weg naar Kaageiland was de spanning daarom duidelijk te voelen. Het team had de laatste seconde van de tijd nodig om toch de punten binnen te halen. Na vier singles en twee dubbels bleek dat OLTC en Overbos met een gelijk aantal punten waren geeindigd. Doordat Overbos alle wedstrijden met winst had afgesloten is men toch kampioen geworden.

Voorhout - Zaterdag 16 juni is er bij voetbalvereniging Foreholte in Voorhout een kampreünie. Dit jaar gaat de vereniging met de jeugd voor de 25ste maal op een zelf georganiseerd kamp dat in die jaren door vele vrijwilligers mogelijk is gemaakt. De kampreuniecommissie nodigt dan ook iedereen uit die de afgelopen 25 jaar als medewerker of deelnemer op welke wijze dan ook betrokken is geweest bij het kamp om verhalen, anekdotes en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Dit jaar gaat Foreholte naar Loon op Zand. Uitgerekend waar het in 1988 begon. De kampreüniecommissie, bestaande uit de (oud-) kampstafleden Theo van Werkhoven (1988-1999), Eric Kraaijevanger (1988-2006), Koen Deutekom (1989-2007), Kees Zwetsloot (19972002), Piet Ruijgrok (2003-2007) en Ivo van Kampen (2001-2012) wil dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Theo van Werkhoven en Eric Kraaijevanger blikken terug op de afgelopen jaren en vertellen wat er verwacht kan worden tijdens de reunie. Het idee om met Foreholte zelfstandig op kamp te gaan kwam bij Theo van Werkhoven en Cock van Leeuwen vandaan. Voor die tijd ging de club gezamenlijk met andere verenigingen met de Nederlandse Katholieke Sportfederatie op kamp. “Door het gebrek aan variatie en teruglopen van de inschrijvingen is besloten om zelf een kamp te organiseren”, meldt Kraaijevanger. De zegen werd, na een kortstondig overleg met de kampcommissie van vv Teylingen die al enige jaren een eigen kamp organiseerde, uitgesproken door Peter van Kesteren en Willem van de Ploeg. Het doel van het kamp was om elkaar beter te leren kennen en het kind centraal te stellen. Na een jaar van veel voorbereidingen werd op 17 juli 1988 afgereisd met 67 jeugdleden en een voltallige kampstaf naar kampeerboerderij De Suikerberg in Loon op Zand. Toen het daaropvolgende jaar Piet van Wouw zei dat “de organisatie prima was en het een uitstekend idee was om met de eigen jeugd op kamp te gaan”, hadden de organisatoren hun bevestiging, aldus Van Werkhoven. Door de jaren heen hebben de kampweken verschillende thema’s gekend: Olympische Spelen, Europees Kampioenschap, maar ook Astrix en Obelix en Terug in de Tijd. De organisatie van de kampen werd ook steeds professioneler. In plaats van dat de kampstaf alles zelf deed, zette de kok het avondspel uit en maakte de verzorger de corveeroosters, werden taken gedelegeerd en werd er meer vorm gegeven aan de organisatie die men nu kent. Dit was noodzakelijke omdat het aantal deelnemers tot boven

In alle jaren voetbalkamp heeft Foreholte veel bekende (oud-)voetballers langs gehad voor een clinic. Hierbij een aantal deelnemers in 1991 met de gebroeders Van den Kerkhof. de honderd steeg. Ook de digitalisering deed zijn intrede en werd er gedurende de week gewerkt aan een kampkrant. Daarnaast zag Kraaijevanger dat “de ouderen binnen een team zich verantwoordelijk gingen voelen voor hun groep, wat de leider ontlastte van taken. Prachtig om te zien en om mee te maken”, vult hij aan. Eind jaren negentig kreeg het jeugdkamp meer en meer concurrentie van andere verenigingen die ook hun kamp organiseerden. Zo was er bijvoorbeeld een knutselkamp en een scoutingkamp. “De drang om het Foreholte-jeugdkamp verder te professionaliseren werd in deze jaren steeds groter. Het moest goed zijn en meegaan met de tijd. Foreholte was immers de grote vereniging in het dorp. Het fundament en het succes voor de komende jaren werd destijds gelegd”, zegt Van Werkhoven. De ouders werden bij de kampweek betrokken door ze uit te nodigen voor een spetterende opening in het teken van het kampthema bij vertrek bij het clubgebouw. Caesar te paard, Harry Potter en Dansende Indianen, ze zijn allemaal te zien geweest. De kampstaf was altijd bereikbaar voor de ouders, zowel vooraf, tijdens en achteraf. Er werden in die tijd ook afspraken gemaakt tegen het pesten en deze werden opgenomen in het kampboekje. “Als ik achteraf hoorde dat er iemand was gepest”, vertelt Kraaijevanger, “dan baalde ik daar ontzettend van”. In de beginjaren van deze eeuw werd zichtbaar dat oude deelnemers nu meegingen als kampleider. Verschillende vriendengroepjes stonden op binnen de vereniging om het tot een succes te brengen. Van Werkhoven: “We zijn niet afhankelijk van ouders die met hun kind willen meegaan maar juist ook van spontane vrijwilligers, wat tot gevolg heeft dat het jeugdkamp echt een onderdeel is geworden van de vereniging. Het aantal deelnemers is inmiddels zo groot dat de organisatie maar op een beperkt aantal locaties terecht kan in het land”. Deze zinnen sluiten uitstekend aan bij de woorden van Paul Jochmesz uit ‘75 jaar clubliefde’: “Door de jaren heen is de organisatie uitgegroeid tot iets gigantisch. Met name het feit dat de jeugdkampen juist jongere vrijwilligers de ge-

Shaffey’s wint rugbytoernooi Sassenheim - Rugbyclub The Bassets organiseerde zondag 3 juni voor de 21ste keer het H&R Tegels Bollenstreek Rugby Toernooi. Dit toernooi is bedoeld om sporters en geïnteresseerden kennis te laten maken met de rugbysport en zo in toernooivorm rugbywedstrijden te spelen. Dit jaar deden vijf teams mee in de strijd om de Bert Groeneveld-bokaal. Na enkele weken voorbereiding waren de teams uit de horecagelegenheden en bedrijven uit de Bollenstreek klaar voor de strijd: De Veenbokken uit Roelofarendsveen, The Underdogs uit Lisse, Het Beest van Harry uit Noordwijkerhout, Estec uit Noordwijk en Shaffey’s uit Sassenheim. Alle wedstrijden werden gespeeld op het scherpst van de snede, want de wil om te winnen was groot. Uiteindelijk kwamen in de finale Shaffey’s en Het Beest van Harry tegen elkaar te staan en als winnaar rolde Shaffey’s uit de bus.

legenheid geeft om hun eerste vrijwillige bijdrage aan de vereniging te geven is een goede ontwikkeling”. De afgelopen jaren wordt het kamp steeds commerciëler. Er worden sponsoren gezocht en de auto’s van de ouders zijn ingeruild voor touringcars. De uitstapjes voor de kinderen worden steeds uitgebreider en kosten steeds meer geld. Gelukkig kan de kampstaf rekenen op de financiële steun van de supportvereniging De Vrienden van Foreholte en de sponsorclub Foreholte. “In het begin was het kampgeld kostendekkend voor het kamp en mochten de kosten geen reden zijn om niet mee te gaan”, zegt Van Werkhoven. De reünie vindt plaats op zaterdag 16 juni van 16.00 tot 22.00 uur voor een ieder die ooit is meegeweest of zijn steentje heeft bijgedragen aan het jeugdkamp van Foreholte. Er kan genoten worden van de band Rock Express en van films en foto’s uit menig persoonlijk archief. Er zal een kampgerelateerde maaltijd voorgeschoteld worden. Tot slot zal er een limerick ten gehore gebracht worden die alle jaren in beeld zal brengen. De kampreüniecommissie hoopt dat veel liefhebbers zich zullen aanmelden via het e-mailadres 25jaarjeugdkampforeholte@gmail. com.

Dubbelslag voor Theo Onderwater Sassenheim - Bij PV De Blauwband werden 129 duiven ingemand door zeventien duivenliefhebbers uit de gemeente Teylingen voor de wedvlucht vanuit Bourges, een afstand van 595 kilometer. Deze wedvlucht zou weleens een zware vlucht kunnen worden gezien de hoge temperaturen die vorig weekend voorspeld werden. Maar voordat deze duiven weer veilig thuis zouden zijn was er nog een korte wedvlucht vanuit Chimay, een afstand van 245 kilometer. Deze 166 duiven werden door twaalf liefhebbers ingemand. Zaterdagochtend om 6.45 uur werden deze duiven op de losplaats in Chimay gelost om aan de thuisreis te beginnen met een oostnoordoostenwind. En om 10.02.27 uur was het een tweejarige doffer van Theo Onderwater die zich met een snelheid van 74 kilometer per uur meldde als eerste prijsduif. Oak de achtste prijsduif kwam van dit hok. Willem Munneke was goed voor de tweede en vierde prijsduiven, Adrie en Ton de Goeij geven goed partij met de derde, zesde en negende prijsduiven, Jan Hoogenboom legde beslag op de vijfde prijsduif, met de zevende prijsduif was Herman van Schie ook weer in de top tien, en Els en Ger van Rijsbergen maakten de eerste tien compleet met de tiende prijsduif. Gezien de snelheid van de duiven uit Chimay konden de duiven vanuit Bourges gelost om 6.30 uur om ongeveer 15.00 uur aankomen. Het was dan ook om 15.23.00 uur dat alweer Theo Onderwater een driejarige doffer met een snelheid van 67 kilometer per uur als eerste prijsduif op de antenne zag landen, gevolgd door een hokgenoot op 38 seconden als tweede prijsduif. De vijfde prijsduif was ook van dit hok. Willem van Harskamp had de derde en zevende prijsduiven, Piet Angevaare tekende voor de vierde en tiende prijsduiven, Jan Hoogenboom liet de zevende prijsduif aan de uitslag toevoegen, W. en R. van der Kooy hielden de eer van Voorhout hoog met de achtste prijsduif, en Jan van der Slot legde beslag op de negende prijsduif.


BEDS 2 BASIC DÉ NR. 1 BEDDENSPECIALIST IN UW REGIO!

TOP BOXSPRINGS IN DIVERSE KLEUREN, MATEN EN STOFFEN!!

www.beds2basic.nl

25 - TOP K 19

25 - TOP K 19 S

S

IT LITE SIND WA

S G A D 0 t/m :0 N 0 1 ZO N!! 17:00 uur OPE

KOM LANGS, ZIE ONDEROP ONZE OPENINGSTIJDEN, U BENT VAN HARTE WELKOM.

ASSEN WINKEL IN TR A M N E G IN R P S X BO

LITEIT SI ND WA

S G N I R P S X O B E LUX

DÉ BESTE

★★★★★

T I E T I L K WA

EN S S A R T MA N E S G N I R P S B OX

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING AOXLY ONGELOOFLIJKE PRIJS!!!

MATRAS KNALLERS! MATRASSEN SPECIALIST

VAN MINIMAAL AUPING KWALITEIT

UW REGIO!

N G I S DE

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING NIXON ONGELOOFLIJKE PRIJS!!!

e

2

ONGELOOFLIJK VEEL LUXE VOOR DE LAAGSTE PRIJS!!

LAAGSTE PRIJS GARANTIE

MATRAS GRATIS!

TOP KWALITEIT!!

AOXLY M

LA atras A PR GST IJS E !

BASIC

LAAGSTE PRIJS!

3-delig hoofdbord

ONGELOOFLIJK VEEL LUXE VOOR DE LAAGSTE PRIJS!!

€ 49,Leverbaar in alle maten!

2e

COMPLEET!!!

Eigenschappen:

√ Goed matras voor de laagste prijs √ Geschikt voor vaste en verstelbare bedbodems

MATRAS GRATIS!

M

LU atras XE !

HEALTH EMPEROR (CLASSIC HANDMADE!)

★★★★★

Beds 2 Basic EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

WINNAAR!!

€999,Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

2e MATRAS GRATIS!

Leverbaar in alle maten!

matras (7 zones) * Boxen 30 cm dik * Rondom bed rvs plint * Luxe Twintopper eenzijde traagschuim andere zijde koudschuim * Luxe draadloze afstandsbediening * Luxe geïntegreerde LED-verlichting * Stoffen zijn 100% vuilwerend * Luxe in- & uitstap verlichting Electrische versie: incl. draadloos bedienbare electromotoren, spanningsvrij

tra

s

MONTE CARLO

tra

s

Electrische versie: incl. draadloos bedienbare electromotoren, spanningsvrij

Maat 1.40 Leverbaar in alle maten

at

ra s

SENSE BLUE

Leverbaar in alle maten!

TOP MATRAS!

2e MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 19cm SG25 Polyether kern √ Elastisch dubbeldoek tijk √ Handgrepen

2e MATRAS GRATIS!

√ 7-slags Pocketveer √ 300 veren m2 met 2,5 cm Comfortschuim afdeklaag √ 5 ergonomische comfortzones √ Elastisch dubbeldoek tijk

2e MATRAS GRATIS!

s

√ 7-slags Pocketveer 360m2 4cm koudschuim toplaag √ Anti-allergisch √ WInter- en Zomerzijde √ Hard dik TOP-Matras!

Maat 1.40 Leverbaar in alle maten

Ma

tra

s

SLEEP KING

tra

s

BRIGHTON

NIEUW!

IS 1 GRAT D én DEKBE IS 2 GRAT NS!! KUSSE

KLASSE MATRAS

€ 999,-

€ 269,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in 80 en 90cm

Eigenschappen:

2.155

ANTI-ALLERGISCH

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

Prijs voor vaste uitvoering

Normaal 4399.TOP-AANBIEDING! VANAF

Ma

tra

IS 1 GRAT D én DEKBE IS T A R 2 G NS!! KUSSE

€ 599,-

€ 349,Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

in meerdere stoffen en kleuren

Ma

ROYAL WELLNESS

NIEUW! ANTI-ALLERGISCH

€179,-

* 5 kniks verstelbare box met hoofdsteun * Spanningsvrije motoren zonder straling * Luxe draadloze afstandsbediening * Luxe geïntegreerde LED-verlichting * Stoffen zijn 100% vuilwerend * Luxe in- & uitstap verlichting * Hardhouten potenset met rvs

2.395

Prijs voor vaste uitvoering

IS 1 GRAT D én DEKBE IS T A R G 2 NS!! KUSSE

* TOP DESIGN BOXSPRING * Hoofdbord (met ledverlichting) * 2x Luxe actieve Hoog-Laag pocketveer matras (7 zones) * Luxe Henson Twintopper, zomer en winterzijde

Normaal 4799.-

M

Ma

Ma

POLYSENSUAL

Ook leverbaar in lederlook en div kleuren stof

COMPLEET!!!

TOP KWALITEIT!!

TOP-AANBIEDING! VANAF

Eigenschappen:

√ Handgemaakt matras met 7 slags micro pocketveer √ 500 veren /m2 √ 7 comfortzones √ Zomer en Winterzijde

NIXON

LAAGSTE PRIJS GARANTIE

* TOP DESIGN BOXSPRING * 3-delig hoofdbord (met ledverlichting) * 2x Luxe actieve Hoog-Laag pocketveer

in- & uitstap verlichting

2e MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ Top HR60 Koudschuim! √ 4cm traagschuim in tijk √ Koel in de zomer √ 3D profiel / hard en zacht √ Beter ligcomfort en ventilatie

2e MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ Dikke koudschuim vulling √ Hoge veerkracht √ Blijft koel tijdens de nachtrust √ Vormt perfect naar uw lichaam √ 19cm

€599,Leverbaar in alle maten!

2e MATRAS GRATIS!

NIEUW IN HET ASSORTIMENT > MOLTONS VOOR MATRASSEN EN TOPPERS IN ALLE MATEN!!

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer √ 500 veren m2 + 4 cm koudschuim/ visco of latex √ 7 ergonomische comfortzones √ 2-zijdig te beslapen!


BOXSPRING-ACTIE!!

T/M 17.00 UUR!! 0 .0 10 D N E P O E  G JUNI EXTRA LANG

! ! N E Z J I R P E T S G A A L E D VOOR ZONDAG 10

ic!! s a B 2 s d an Be v t n e b t n we Zoals u ge I C 1 JA A R

O P E N !! !!!

TER S A L A L B A 2 A T E S B BED KO O P N Ú

! ! S W NIEU

Beds 2 Basic WINT VAN AUPING!!

OFFICIELE CONSUMENTENBOND TEST!

(VAN LANDSCHOOT)

COMPLETE 2-PERSOONS ELECTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!!

Kom langs en test onze boxsprings en matrassen. De koffie staat klaar! Wij zijn ook zondags open!! GEEN LEVERTIJD, ALLES UIT VOORRAAD LEVERBAAR BINNEN 1 WEEK IN UW SLAAPKAMER! M

at

ra s

BALANCE SENSE

€ 199,-

Daarom dus Beds 2 Basic!!

Kom langs en test deze fantastische boxspring!

Leverbaar in alle maten!

★★★★★

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

TE LAAGSS PRIJ IE T GARAN

LAATSTE WEEK LAATSTE MODELLEN!!

2e

Eigenschappen:

√ 15cm Koudschuim kern √ Ergonomische comfortzones √ Elastisch dubeldoek tijk √ Afritsbare en wasbare

MATRAS GRATIS!

M

at

ra s

SUPER QUEEN

SUPER STUNT!

Normaal 2399.-

999.★★★★

Maat 1.40

-58% Ook verkrijgbaar in de maten 1.60 én 180 breed

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA MEGA ACTIE!!!

COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELECTRISCH VERSTELBAAR!!

Leverbaar in alle maten!

Luxe Design hoofdbord + 2x electr. verstelbare boxsprings met pocketvering, + 2x supersterke volva motoren + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen + 2x poten set + 2x metalen matrasrem keuze uit diverse maten! TE LAAGSS PRIJ IE N GARA T

LAAGSTE PRIJS!!

MEGA ACTIE!!!

ook leverbaar in antraciet grijs!

OR PRIJS IS VO LOOFLIJK DIT ONGE E COMPLET G! BOXSPRIN

Designhoofdbord! + 2 Beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matras topper! + 2 luxe kussens

ANTI-ALLERGISCH

€599,Eigenschappen:

e

2

√ 7-Slags pocketveer √ 360 veren m2 met 2cm HR50 koudschuim afdeklaag √ 7 ergonomische comfortzones √ Afritsbare en wasbare tijk

MATRAS GRATIS!

Ma

tra

s

SILVER 500 ★★★★★

Beds 2 Basic

NIEUW!

WINNAAR!!

LUXE MATRAS!!

€899,EXCLUSIEF SLAPEN!

2e MATRAS GRATIS!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

√ 7-Slags MICRO pocketveer √ 500 veren m2 met 2cm HR60 koudschuim afdeklaag √ 7 gepatenteerde comfortzones √ Winter/zomer zijde!

Ma

ONGELOOFLIJK COMPLEET

tra

s

SPA SPRING

Normaal 1099.-

DEZE WEEK VOOR

ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoeringen!

399.Maat 1.20

Openingstijden

Koopavonden

Ma. Di. / Wo. Do. / Vr. Za. Zo.

Do. / Vr.

13:30 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 21:00 9:30 - 17:00 14:00 - 17:00

€ 349,Leverbaar in alle maten!

2e

-64%

OOK IN GRIJS LEVERBAAR

✆ 071

post@beds2basic.nl www.beds2basic.nl

18:30 - 21:00

2000168 Adres: Kerkstraat 58 - Noordwijk (binnen) INGANG Passage

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer matras √ 360 veren/m2 met koudschuim afdeklaag √ 5 ergonomische comfortzones √ Elastisch dubbeldoek tijk

asic

Bij Beds 2 B

prijzen √ Laagste liteit kwa √ Beste comfort te s e B √ dvies -a √ TOP ervice -s P O √T

- naast De Ridder schoenen PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

De getoonde aanbiedingen zijn slechts een klein gedeelte van ons assortiment | Kom ook langs voor onze kwaliteits kussens en accessoires!

November 2011 Zet- en drukfouten voorbehouden


De EK selectie is bekend! Wij kiezen voor de aanval!

De volgende tv’s zijn opgenomen in de selectie Aktie: koop een Connect nu ID laat hem bin en n 2 jaar gratis en kleur verand van eren!

LOEWE CONNECT ID De nieuwste serie van Loewe! Zeer strak design en uniek door de mogelijkheid om te varieren met diverse kleuren! Connect ID is al leverbaar vanaf

Bekijk Oranje in HD deze zomer met Ziggo digitale tv!

€ 1.499,-

et wit Ook in h r! leverbaa

SHARP LC70LE835 Zo groot en scherp heeft u het nog nooit gezien, 177 cm! Met de nieuwste Quattron kleur techniek en direct LED!

Nu

B&O BEOPLAY V1 De nieuwste Bang & Olufsen televisie met subliem geluid, haarscherp beeld en uitgebreide aansluit en multimedia mogelijkheden. Al leverbaar vanaf

€ 3.999,-

€ 1.499,-

€ 2.399,-

met gratis Sharp I-pod dock radio!

(inclusief Beo 4 afstandbediening en vloerstand)

PHILIPS 32PFL7486 80 cm Full-HD scherm met 100HZ en ambilight! Normaal € 799,=

SONY KDL32EX720 BRAVIA 80 cm LED tv met 100hz Normaal € 599,-

Nu

549,- OP=OP

Nu

PHILIPS 46PFL9706 115 cm, bekroond tot beste tv van 2012! Smart TV plus, WiFi, 3 D Max, Led Pro. Zeer scherp beeld !

Nu

SHARP LC60LE635 Veel voor weinig! 152 cm beeld met LED techniek en dat voor de prijs van

met gratis Sharp I-pod dock radio!

SAMSUNG UE26EH4000 66 cm Led tv, 100 HZ , CI+ inclusief voetje

€ 499,-

Nu

PHILIPS 37PFL9606 94 cm, topmodel uit succesvolle 9000 serie! Smart TV plus: uitzending gemist zeer makkelijk via uw tv! Ambilight, WiFi, 200HZ

€ 1.999,-

Nu

(Na aftrek € 300 via Philips retour!)

€ 999,-

SONY KDL40NX720 BRAVIA 100 cm Full-HD 200hz. Zeer scherp beeld door donker getinte glasplaat. Normaal € 1099,-

Nu

(Na aftrek € 75 via Philips retour!)

€ 349,-

€ 899,- OP=OP

EPSON BEAMER MET SCHERM (178X178 CM) Wat is er leuker als zo groot voetbal kijken! Normaal € 799 Nu als speciale EK pakketprijs voor

GRATIS E K-bal en -para plu bij aankoop van een TV!

€ 499,-

www.roest.tv

GW Roest BV Lange Voort 11F+G 2343 CA Oegstgeest 071-519.33.33

GW Roest BV In de Hoftuin 2231 GT Rijnsburg 071-409.77.77

Bang & Olufsen Oegstgeest Lange Voort 11A 2343 CA Oegstgeest 071-519.33.33


6 JUNI 2012

pagina 27

HOE OVERLEEF IK DE LENTE?

WWW.BELEEFDELENTE.NL

Na verlies van Noordwijk

Hockeydames in degradatiegevaar Voorhout - De hockeydames van Voorhout stond zondag een moeilijke opgave te wachten. Ze moesten spelen tegen medekoploper Noordwijk die samen met Gouda voor het kampioenschap gaat. Voorhout kon de eerste helft goed tegenstand bieden maar ging in het laatste kwartier van de tweede helft onderuit tegen een op dat moment beter Noordwijk. Het beloofde een moeilijke middag te worden voor de dames uit Voorhout. Toch begon de wedstrijd verrassend. Een fel spe-

lend Voorhout kon het tempo goed volgen en kwam na vijf minuten op voorsprong door Simone Luijk die vanaf links de bal beheerst insloeg. Beide teams waren aan elkaar gewaagd en Noordwijk had moeite om een gaatje te vinden in de Voorhoutse verdediging. Na tien minuten stonden beide teams weer gelijk en Noordwijk voerde de druk op. Noordwijk trok ten aanval, maar de counters van Voorhout waren zeer gevaarlijk. Tot tweemaal toe moest de Noordwijkse goalie

een Voorhoutse scoringskans ontnemen. Het grote verschil op de ranglijst was nog niet zichtbaar. De Noordwijkse dames kwamen toch na twintig minuten op voorsprong door middel van een schitterend uitgespeelde aanval en scoorden zonder de Voorhoutse goalie een kans te geven de 1-2. De wedstrijd golfde op en neer. Sanne Dijkstra scoorde voor een leeg doel met een snelle aanval, waarbij de keepster van Noordwijk helemaal werd uitgespeeld, de verdiende 2-2. Noord-

De Voorhoutse hockeydames konden het niet bolwerken tegen Noordwijk. wijk kwam kort daarop weer op voorsprong en scoorde uit een rebound de 2-3. Vijf minuten voor de rust kon Voorhout nog op gelijke hoogte komen. De ingeslagen strafcorner belandde via de stick van een tegenstandster tegen de kruising en beide teams ging daarna het veld af voor een verdiende rust. De tweede helft zag hetzelfde beeld.

Noordwijk had moeite om door de verdediging van Voorhout te komen en de Voorhoutse dames behielden de kans om een aansluittreffer te scoren. Na twintig minuten werd de wedstrijd beslist. Een uitval van Noordwijk op rechts werd doeltreffend afgerond en de score was op dat moment 2-4. Hierna was de tegenstand van de Voorhoutse dames gebroken. Binnen een paar minuten liepen de Noordwijkse dames uit naar 2-6. Dit werd tenslotte ook de eindstand waarbij Noordwijk de kans behield op het kampioenschap en Voorhout verder in de degradatiezorgen kwam. De Voorhoutse dames moeten zondag tegen Berkel en Rodenrijs winnen om in de 3e klasse te blijven.

Mooie prestaties van Bontje en Janssen Voorhout - Dit weekend vonden de Speedo-kringfinales plaats in zwembad De Zijl in Leiden. Voor deze tweedaagse zwemwedstrijd kunnen zwemmers zich plaatsen door mee te doen aan Speedo-wedstrijden, die het hele jaar door plaatsvinden.

Cheque na actie van STV-tennis Sassenheim - De Sassenheimse Tennisvereniging (STV) heeft de afgelopen maanden een inzamelactie georganiseerd voor Estrela da Favela. Deze organisatie zet zich in om kansarme kinderen van 6 tot 16 jaar in de sloppenwijken van Rio de Janeiro een kans op een betere toekomst te bieden. STV onderschrijft het uitgangspunt van Estrela da Favela dat elk kind de kans moet krijgen een ster te worden. Zij heeft daarom haar leden opgeroepen om oude ballen, rackets, sportkleding of andere in de sloppenwijken bruikbare goederen in te leveren in het clubhuis. De leden hebben massaal gehoor gegeven aan deze oproep. Ook sponsoren van STV hebben een bijdrage aan de actie geleverd. Op vrijdagavond 1 juni werd de actie feestelijk afgesloten en alle ingezamelde spullen door wethouder Leo van der Zon symbolisch overhandigd aan de heer Roodenburg van Estrela da Favela. In totaal werden 58 rackets, 743 tennisballen en de nodige tenniskleding en -schoenen ingezameld (Foto: FBPS/Peter Schipper).

Myrthe Mulder van De Columbiaan uit Voorhout moest hard zwemmen om een medaille te bemachtigen. Ze moest de strijd aangaan met twee dames van LZ 1886. Ondanks dat ze tijdens de 100 meter schoolslag flink wat slokken water binnenkreeg werd ze toch eerste. Tevens op de 50 meter vlinderslag, gedeeld eerste op de 100 meter wisselslag en derde op de 100 meter rugcrawl en vrije slag. Bij de jongste jongens was het al net zoâ&#x20AC;&#x2122;n strijd tussen de jongens van LZ 1886 en Bas van Wieringen. Hij had een goede tweede dag en verbeterde zijn tijd op de 100 meter rugcrawl en werd daarmee eerste. Van Wieringen deed dit ook op de 100 meter wisselslag. Voor de oudste zwemmers van de minioren was dit een van de laatste wedstrijden als minioor. Daar heeft Nick Bontje wel zijn stempel op gedrukt. Hij zwom al zijn persoonlijke records finaal aan gort en stond regelmatig op het podium: drie keer een gouden medaille en twee keer brons. Op de 100 meter schoolslag zwom hij zo hard dat hij nu een plekje heeft in de landelijke top 10. Loulou Janssen mocht op alle afstanden die ze zwom een gouden medaille halen. Als afsluiting werd er een estafette gezwommen, waarbij De Columbiaan tweede werd.

Visser Flowerexport BV Vraagt voor bloemenlijn op Engeland een

CHAUFFEUR/ ASS. VERKOPER die beschikt over de nodige ervaring en rijbewijzen B, C en E (trailer) & chauffeursdiploma. Leeftijd tussen 19 en 26 jaar. Werkzaamheden zijn: Vertrek op zondagmiddag en terug dinsdagavond. Woensdag vrij. Donderdag en vrijdag inpakken en div. voorkomende werkzaamheden. Voor inlichtingen en reacties Tel. 06 53 119999 E-mail: info@visser-flowerexport.nl


SHOPPEN TOT 23.00 UUR

TL_week_23_12  

www.kroonparket.nl Antiekmarkt Lange Voort Kritiek op borden Van Raaij op expositie Parkdag is koud en nat JUNI: ZAT. 6e Jaargang • nr. 23 C...

TL_week_23_12  

www.kroonparket.nl Antiekmarkt Lange Voort Kritiek op borden Van Raaij op expositie Parkdag is koud en nat JUNI: ZAT. 6e Jaargang • nr. 23 C...

Advertisement