Page 1

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DETEYLINGER.NL 

Lokaal betrokken en betrouwbaar

interview P15

De nadruk op beleving

John van der Tol is eerste citymanager

Warmond n Met de paardentram

Woensdag 31 mei 2017 JAARGANG 11 NR 22

nieuws

nieuws

P5

Horeca met terras op plek Villa Rusthoff uit!

TEYLINGEN n “U bent de aanstichtster van deze Jumelage -vriendschapsband- tussen de inwoners van Warmond en Champigné,” zo grapte burgemeester Carla Breuer tijdens een feestelijke bijeenkomst in museum De Zwarte Tulp in Lisse. Enkele tientallen inwoners van Warmond en het Franse dorp uit de Loire-streek waren er vorige week vrijdag vervolgens getuige van hoe Geneviève van Panhuys koninklijk werd onderscheiden.

‘IJsbaan valt niet onder bijzondere natuurwaarden’ WARMOND n De skeelerbaan op

de landijsbaan van Warmond past binnen het geldende bestemmingsplan. De Veerpolder, waar deze gelegen is, maakt geen deel uit van het door de provincie verkochte recreatiegebied Kagerzoom. En er zijn geen bijzondere natuurwaarden op de locatie van de landijsbaan bij de provincie bekend, zo antwoordt Gedeputeerde Staten (GS) op vragen van de statenleden Hillebrand (PvdA) en Van Dobben de Bruijn (VVD).

Door Nico Kuyt

Burgemeester Breuer verrast Genevieve van Panhuys (r) met een koninklijke onderscheiding. | Foto: Piet van Kampen

voor een aantal inwoners uit alle geledingen,” prees Breuer de aimabele Van Panhuys. De aanwezigheid van Teylingen’s eerste burger had echter een speciale reden. KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

Het is niet de enige verdienste van Van Panhuys, waarvoor zij koninklijk werd onderscheiden. Genevi-

J.M. van Steijn & Zn V O O R H O U T

TUINPLANTENMARKT Moderne planten, aangeboden in een ouderwets gezellige kas. Grote collectie eenjarigen voor in potten, bloembakken, hanging-baskets, ook voor in de tuin. Laat u ook eens verrassen in onze kassen!

Rijnsburgerweg 17 - Voorhout - Tel. 0252 210252 (de weg bij de dokterspost t.o. benzinestation G. Dol)

Openingstijden: ma. t/m za. 9.00 - 18.00 • vrijdag koopavond

ève heeft meer voor haar dorp betekend. Zij nam het initiatief voor een Frans Café, waar tien keer per jaar inwoners bij elkaar komen om Frans te leren spreken of de kennis van deze taal op willen halen. Verder was zij vrijwilliger bij de v.v. Warmunda, van 1998 tot 2002 fractievoorzitter van de VVD in gemeenteraad van Warmond en vrijwilliger

Praxis LEidErdorP is ook tijdEns PinkstErEn oPEn!

1e pinksterdag van 12-17 uur 2e pinksterdag van 9-17 uur

bij de Johanniter Orde, die zieken en hulpbehoevende steun verleent. “Daarom heeft het Koning Willem Alexander behaagd om u tot Lid in de Orde van Oranje Nassau te benoemen,”mocht de burgermoeder haar mededelen waarna zij haar het lintje opspeldde. ORIGINEEL CADEAU

De gedecoreerde werd bij haar afscheid als voorzitter ook door Paul Jeanneteau, de burgemeester van Champigné, geprezen. Hij overhandigde haar de erepenning van zijn gemeente. De meegekomen inwoners uit het Franse dorp deden daar nog eens een schepje bovenop. Van Panhuys werd verrast met 32 stripboeken met de titels van het alfabet. Het begon met Asterix en Obelix enzovoort. Lachend scheurde zij het cadeaupapier er met een ruk af. “Ik ben totaal verrast. Wie heeft al die informatie over mij verzameld?,” vroeg zij zich met een glimlach af. Inmiddels heeft Bernadette van Moorsel de JWC-voorzittershamer van Van Panhuys overgenomen.

In 2015 verkocht de provincie 28,3 hectare grond in de Kagerzoom aan Teylingen voor het symbolische bedrag van 1 euro en een afkoop van een beheersvergoeding. Hierbij zijn verplichtingen opgenomen voor het langdurig beheer als recreatiegebied en kent beperkende voorwaarden. De Veerpolder maakt geen deel uit van het verkochte gebied. De landijsbaan ligt ingeklemd tussen de tennisbanen van de Dekker Sport Warmond, de golfclub Kagerzoom en de Leidse Merenwijk en de eventuele realisering daar van een skeelerbaan past binnen het voor dat terrein geldende bestemmingsplan. Een beoordeling op basis van provinciale visies, verordeningen en kwaliteitskaarten is alleen van toepassing op nieuwe bestemmingsplannen en daarom hier niet aan de orde, aldus GS.

EXTRA BIJLAGE

Door Piet van Kampen

dag 2e Pinkster geopend tot 16.00

Rolstoelroute tijdens Vierdaagse

P7

Koninklijke onderscheiding voor Geneviève van Panhuys

De Stichting JWC (Jumelage Warmond Champigné) werd in 2003 door de familie Van Panhuys opgericht. Zij bevorderde een vriendschapsband tussen de beide dorpen en sindsdien vinden er jaarlijkse uitwisselingen tussen inwoners plaats. Zij worden in gastgezinnen opgevangen voor een paar dagen en genieten van de omgeving. Er is een hechte band ontstaan. “Vriendschap die u moet koesteren,” benadrukte Breuer. Haar woorden werden door een tolk vertaald, hetgeen nogal eens hilarische momenten teweeg bracht onder de enthousiaste aanwezigen. Het was een vreugdevol weerzien, een soort reünie. “U heeft er een succes van gemaakt

P11

PUURZOMER VA KA NT IEG EL

DG ID S mei / juni 2017

de Katwijk Speciaal, Dit is een bijlage van ster Courant, de Rijnsburger, Oegstgee er, Noordwijkerhouts de Teylinger, de Noordwijk de Hillegommer. ws en Weekblad, LisserNieu

Rondvlucht boven Voorhout. Op zondag 25 juni. Spaar vliegensvlug voor hoge korting. 69.95

29.95 OP=OP

Openingstijden: ma-do 8.00-20.00 // vr 8.00-21.00 // za 8.00-20.00 // zo 10.00-20.00 plus.nl

Van Dijk Voorhout / Herenstraat 45 // Voorhout


GEMEENTEBERICHTEN week 22 / 2017 TEYLINGEN Wie verdient een lintje? U kent het wel, bij de lintjesregen op de dag voor Koningsdag, dat u denkt: ‘Binnen mijn vereniging verdient iemand ook wel een lintje.’ Dit is het moment om daar eens goed over na te denken! Onze dorpen worden gedragen door verenigingen, stichtingen, organisaties en alle andere manieren waarop inwoners zich verenigen. Daar ben ik trots op. Al die verenigingen kunnen niet zonder vrijwilligers. Het werk dat sommige mensen doen, is zo bijzonder dat u ze misschien op een speciale manier wilt belonen. Een schouderklopje? Een bloemetje? Of, voor de meest bijzondere vrijwilliger: hebt u weleens aan een Koninklijke Onderscheiding gedacht? Uw vrijwilliger verdient het! Wie komt in aanmerking voor een lintje? Iemand die in aanmerking kan komen voor zo'n Koninklijke Onderscheiding, moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de samenleving profiteren van het werk van die persoon, is hij/zij een voorbeeld die anderen motiveert en stimuleert én doet hij/zij al gedurende een langere periode intensief bijzonder werk. U doet de aanvraag in de gemeente waar de persoon die u wilt voordragen, woont.

Monumentencommissie Teylingen

Geef iemand op voor de lintjesregen De jaarlijkse toekenning van de Koninklijke Onderscheidingen rondom Koningsdag wordt de lintjesregen genoemd. U kunt iemand ook voordragen voor uitreiking op een andere dag. Bijvoorbeeld bij een afscheid of jubileum, of een andere bijzondere gebeurtenis die te maken heeft met de activiteiten van diegene. Gewoon aanvragen! Vindt u dat het hoog tijd wordt dat iemand een lintje krijgt? Neemt u dan telefonisch contact op met Margret Duivenvoorden medewerkster Kabinetszaken van de werkorganisatie HLTsamen op telefoonnummer 14 0252. Zij kan u in grote lijnen aangeven of de persoon in kwestie in aanmerking komt voor een lintje. In een persoonlijk gesprek wordt de procedure met u doorgenomen. Voor de lintjesregen 2018 moet uw aanvraag vóór 1 juli 2017 bij ons binnen zijn.

Op vrijdagochtend 2 juni 2017 is in het Gemeentekantoor in Sassenheim de vergadering van de Monumentencommissie Teylingen. De agenda wordt geplaatst op de website van Teylingen. In de agenda is ook de aanvangstijd vermeld. Deze vergadering is openbaar. Als hiertoe aanleiding bestaat, beslist de commissie tijdens de vergadering of over een bepaald onderwerp alsnog besloten zal worden vergaderd.

Openingstijden rondom feestdagen Het gemeentekantoor is gesloten op: • maandag 5 juni, Tweede Pinksterdag • vrijdagmiddag 9 juni vanaf 11.00 uur, uitgaansdag personeel

Bijstandsuitkering en verblijf in buitenland Vraag Ik ontvang een bijstandsuitkering en wil op vakantie naar het buitenland. Moet ik dit melden bij de ISD en heeft mijn vakantie/verblijf in het buitenland consequenties voor mijn uitkering? Antwoord Als u naar het buitenland gaat, moet u dit minimaal vier weken van tevoren schriftelijk aan de ISD doorgeven. Voor een vakantie in Nederland is dat niet nodig. De ISD verwacht wel dat u uw post opent en leest tijdens uw vakantie, zodat u op tijd kunt reageren op een oproep van de ISD. Hoe lang naar het buitenland met uw uitkering U mag maximaal vier weken per jaar naar het buitenland met behoud van uw uitkering. Pensioengerechtigde leeftijd bereikt Hebt u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en ontvangt u een aanvullende uitkering op grond van de Participatiewet? Dan mag u maximaal 13 weken per jaar in het buitenland verblijven. U kunt uw vakantieverzoek bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) indienen.

Collectes Er is van 4 tot en met 10 juni een collectevergunning verleend aan Streek- Dierentehuis Stevenshage. Drank- en horecawet Vergunning op grond van artikel 3 voor het mogen verstrekken van alcoholhoudende drank is verleend aan: • Voorhoutse Friet, Jacoba van Beierenhof 34, Voorhout (23-0517) Niet eens met een van deze besluiten? Hoe u dan bezwaar kunt maken staat verderop genoemd in deze Gemeenteberichten. Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning • Leidsevaart 5, Voorhout

het bouwen van een bedrijfsloods 22-05-2017

Inzien binnengekomen aanvragen Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 0 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen. Verlengen proceduretermijn De beslistermijn wordt met 6 weken verlengd

Niet op tijd terug Bent u niet op tijd terug van uw verblijf in het buitenland, dan kan uw uitkering worden beëindigd. Dit geldt ook als u door bijzondere omstandigheden, zoals ziekte, niet op tijd terug kunt komen. Over de periode dat u langer wegblijft dan de maximale periode van vier weken, ontvangt u geen uitkering. Als de uitkering beëindigd is moet u opnieuw een aanvraag indienen. De uitkering gaat niet eerder in dan de dag van de nieuwe aanvraag.

Bereikbaarheid ISD Bollenstreek De ISD Bollenstreek is in verband met 2e Pinksterdag gesloten op maandag 5 juni 2017. Telefoon: Website: Per mail: Persoonlijk:

Hoe melden U kunt uw verblijf in het buitenland melden via het mutatieformulier dat u van de ISD hebt ontvangen of via het aanvraagformulier vakantie. Wij adviseren u uw verblijf in het buitenland op tijd te melden.

(0800) 95 67 000 (gratis) www.isdbollenstreek.nl info@isdbollenstreek.nl bezoek aan het lokaal loket/het zorgloket/Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.

Meer informatie Voor meer informatie over verblijf in het buitenland kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. Hebt u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, dan kunt u terecht bij de SVB.

• Dorpsstraat 112, Warmond

het kappen van 2 bomen, 24-03-2017 beslisdatum 29-06-2017

Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar) • Watertuin 24, Warmond • Oosthoutlaan 116, Voorhout • Watertuin 4, Warmond • Neptunusstraat 3, Sassenheim • Jacoba van Beierenweg 106, Voorhout • Sportlaan 8, Voorhout

• Teylingerkade 5, Warmond • Bijweglaan 17, Sassenheim

het permanent bewonen van een recreatiewoning, 18-05-2017 het plaatsen van een dakkapel, 18-05-2017 het permanent bewonen van een recreatiewoning, 18-05-2017 het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning, 18-05-2017 het plaatsen van dakkapellen aan de voor- en achterzijde van de woning, 22-05-2017 het plaatsen van tijdelijke vervangende opslag voor een periode van april 2017 tot en met november 2017, 22-05-2017 het verhogen van de nok en het plaatsen van twee dakkapellen, 23-05-2017 het plaatsen van een schutting en een fietsenschuurtje, 23-05-2017

Verleende gebruiksvergunning (mogelijkheid tot bezwaar) • Hoofdstraat 82, Sassenheim

het tijdelijk plaatsen van een circustent (29, 30 en 31 mei), 18-05-2017

Bezwaar tegen besluiten Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken. Voordat u dit doet, kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen. We nemen dan het besluit met u door en kijken of er een oplossing voor uw bezwaren bestaat. Belt u hiervoor met ons algemene nummer (14 0252). Komen we er niet uit dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de tussen haakjes genoemde verzenddatum van betreffend besluit – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen. Het bezwaarschrift moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar bestaat • Reden(en) van het bezwaar • Handtekening


Verzoek voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Besluit waartegen bezwaar bestaat • Kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Teylingen is ingediend. Het adres is: Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Postbus 20302 2500 EH Den Haag U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ter inzagelegging voorontwerpbestemmingsplan Hyacintenlaan 2, Warmond Identificatienummer: NL.IMRO.1525.BP2017WAR10019-VO01 Toelichting op het voorontwerpbestemmingsplan Het plangebied betreft het perceel Hyacintenlaan 2, gelegen in het westelijke deel van de bebouwde kom van Warmond. Aan de gemeente is voor dit perceel verzocht om medewerking aan het mogelijk maken van de bouw van vier woningen in plaats van één woning binnen de woonbestemming. Dit initiatief is passend binnen de Visie Verdichting Warmond, vastgesteld door de gemeenteraad in 2016. Ter inzage In het kader van de inspraakprocedure ligt het voorontwerpbestemmingsplan Hyacintenlaan 2, Warmond vanaf donderdag 1 juni 2017 tot en met woensdag 12 juli 2017 ter inzage in het gemeentekantoor in Sassenheim.

aan burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout; telefoonnummer 14 0252.

met woensdag 12 juli 2017 ter inzage in het Gemeentekantoor in Sassenheim.

U kunt uw inspraakreactie ook digitaal indienen bij de gemeente Teylingen via emailadres: gemeente@teylingen.nl.

Op onze website www.teylingen.nl onder– ‘Inwoners en verenigingen’ – ‘Bouwen, verbouwen’ – ‘Bestemmingsplannen en projecten’ – ‘Sassenheim’ – ‘Voorontwerpbestemmingsplan Hoek J.P. Gouverneurlaan-Keerweerlaan, Sassenheim’ vindt u een link naar de digitale versie van dit voorontwerpbestemmingsplan op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Informatie Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Fariq Ishaak van Domein Ruimte via 14 0252. Voorontwerpbestemmingsplan ‘Hoek J.P. Gouverneurlaan-Keerweerlaan, Sassenheim’ ter inzage met inloopavond op 8 juni 2017 in het Gemeentekantoor te Sassenheim Identificatienummer: NL.IMRO.1525.BP2017SAS04008-0201 De gemeente bereidt een nieuw bestemmingsplan voor de voormalige locatie van de Rabobank in Sassenheim aan de J.P. Gouverneurlaan 20 en het bijbehorende parkeerterrein aan de Keerweerlaan. Het voorontwerpbestemmingsplan beoogt de bouw van 21 appartementen en 3 grondgebonden woningen inclusief parkeerplaatsen en openbare voorzieningen mogelijk te maken. De bestaande bebouwing zal worden gesloopt. Overeenkomstig de gemeentelijke inspraakverordening ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Hoek J.P. Gouverneurlaan, Sassenheim’ voor inspraak ter inzage.

Inloopavond Op donderdag 8 juni 2017 organiseren wij samen met de ontwikkelaar van de locatie, Sedos Vastgoedontwikkeling & Beleggingen , een inloopavond over dit plan voor omwonenden en belangstellenden. Deze avond vindt plaats in het Gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25 in Sassenheim van 19:30 tot 21:00 uur. Bent u hierin geïnteresseerd? Dan bent u deze avond van harte welkom. Deze inloopavond is geen verkoopavond.

De digitale versie van het voorontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen. nl. Op www.teylingen.nl onder Bouwen en verbouwen Bestemmingsplannen en projecten – Voorhout vindt u een link naar het digitale voorontwerpbestemmingsplan.

Openbaar Wanneer u een inspraakreactie indient, dan kan iedereen deze inspraakreactie op de gemeentelijk website www.teylingen.nl inzien. Uw inspraakreactie wordt niet geanonimiseerd. Hierdoor worden uw naam, adres en woonplaats op het internet zichtbaar. Informatie Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Jan Zandstra van het domein Ruimte via telefoonnummer 14 0252 of via e-mail j.zandstra@hltsamen.nl. Welstandscommissie Iedere maandag houdt de plaatselijke vertegenwoordiger van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie) vanaf 9.30 uur een openbare vergadering in het gemeentehuis van Sassenheim. De agenda met de bouwplannen die tijdens de vergadering worden beoordeeld, kunt u digitaal opvragen. U kunt deze inzien bij de Gemeentewinkel / Vergunningen. Wilt u meer informatie? Belt u dan naar 14 0252. Iedere donderdag houdt de Centrale Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (regio welstandscommissie) voor de Duin- en Bollenstreek vanaf 14.00 uur een openbare vergadering in het Groothandelsgebouw, Stationsplein 45 te Rotterdam. De agenda met de bouwplannen die tijdens de vergadering worden beoordeeld, kunt u digitaal opvragen. Wilt u meer informatie? Belt u dan naar 14 0252.

Daarnaast vindt u een link naar de authentieke digitale bestanden en kunt u een pdf-bestand van de analoge versie van het voorontwerpbestemmingsplan downloaden. Luchtfoto 2016 met globale aanduiding plangebied Inspraakmogelijkheden Gedurende de termijn van ter inzagelegging is er voor ingezetenen en voor in de gemeente belanghebbende natuurlijke of rechtspersonen, de mogelijkheid om hun inspraakreactie schriftelijk of mondeling kenbaar te maken

Inspraakmogelijkheden Gedurende de termijn dat het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt is er voor ingezetenen en voor in de gemeente belanghebbende natuurlijke of rechtspersonen, de mogelijkheid om hun inspraakreactie schriftelijk of mondeling kenbaar te maken aan burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout; telefoonnummer 14 0252. U kunt uw inspraakreactie ook digitaal indienen bij de gemeente Teylingen via emailadres: gemeente@teylingen.nl.

Ter inzage In het kader van de inspraakprocedure ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Hoek J.P. GouverneurlaanKeerweerlaan, Sassenheim’ vanaf donderdag 1 juni 2017 tot en

Voor alle informatie over bouwen, bouwplannen, afwijking van bestemmingsplannen en vergunningen (omgevingsvergunning) kunt u een afspraak maken met de Gemeentewinkel / vergunningen via telefoonnummer 14 0252. Afspraken maken is mogelijk op maandag van 8.30 tot 13.00, dinsdag en woensdag van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag van 8.30 tot 20.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie woensdag 31 mei 2017. Gemeente Teylingen Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout Telefoon: 14 0252 (Let op: netnummer niet nodig, ook niet voor 06 nummers) gemeente@teylingen.nl www.teylingen.nl

Bezoekadressen Gemeentekantoor: Wilhelminalaan 25 in Sassenheim Bestuurscentrum: Raadhuisplein 1 in Voorhout De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.

Aangeboden: straatmaker, Leiderdorp, voor al uw straatwerk, terras ophogen + oprit, plaatsen van schuttingen, vrijbl. pr. opgaaf, tel: 06- 29481555. WWW.PARKETSCHURENKATWIJK.NL Uw oude vloer weer als nieuw! Info. 06-20401577 Walraad Timmer en onderhoudsbedrijf: van deurkruk tot dakkapel, voor al uw timmer en onderhoudswerkzaamheden in en rond het huis. Tevens plaatsen en/of leveren van uw keuken en badkamer. Bel voor vrijblijvende offerte: 071-5897250 TE KOOP Nette Dethleffs 395HK caravan + mover Wasr. Toilet + veel extra w.o. Luifel en voortent. Net interieur. Vraagprijs € 3600,00 Tel 070-5110160

Openingstijden gemeentekantoor: Maandag 8.30-13.00 uur Dinsdag 8.30-16.00 uur Woensdag 8.30-16.00 uur Donderdag 8.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-16.00 uur Zorgloket/ISD:

9.00 - 12.00 uur.

Balie politie: De balie van de politie is niet open voor vrije inloop. U kunt aangiften doen door een afspraak te maken via het landelijke politienummer 0900 - 8844. De afspraak wordt dan gepland tijdens openingstijden van het gemeentekantoor in Sassenheim. U kunt van zogenaamde eenvoudige misdrijven ook aangifte doen via www.politie.nl.

i

TEYLINGEN  FACEBOOK.COM/GEMEENTETEYLINGEN  TWITTER.COM/GEM_TEYLINGEN  YOUTUBE.COM/GEMEENTETEYLINGEN

KUNSTGEBIT Een nieuw plafond in 1 dag! Tandenwinkel

• Bekend van TV

Reparaties klaar terwijl u wacht.

• Gratis advies aan huis • Schone montage in één dag. • Zonder hakken en breken. • De meubels kunnen blijven staan. • Verlichting naar wens.

Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen

Tel:

071 - 361 11 45

www.tandenwinkel.com

Motorfiets stalling: goed bereikbaar en beveiligd, 24/7 stroom en vloeranker. Per maand € 40,00. Voor info: De Botenhal Bel: 071-4086657

15% KORTING TUINAANLEG HERBESTRATING Tuinman, stratenmaker voor al uw tuinTUINRENOVATIE GARANTIE 1 JAAR VRBL werkzaamheden, gratis prijsopgave, OFFERTE 06-15535128 www.wvl-bestratingen.nl tel: 06- 57200505. Te koop gevraagd: Klassiekers en oldtimers, meeuwenoordschilderwerken.nl *gratis ofachterstallig onderhoud geen bezwaar. ferte, *sigma-verf, *geen aanbetaling. Inl.: 06- 30216509. Tel: 06-23022520.

Gratis offerte op maat

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

Plameco Zwanenburg T A K bv Zwanenburgerdijk 279 c 1161 NL Zwanenburg Zwanenburg 020-8204114

Open: Woensdag t/m Vrijdag 13.00 uur t/m 16.30 uur Zaterdags Zaterdags 10.30 uur t/m 15.30 uur

www.plameco.nl/zwanenburg


e w u e Uw ni a i r a t e f a c t i e t i l a w k ! t n a r u a t s e en r

U kunt genieten van ons: Voorhoutse Ambachtelijk gemaakte Boerenijs **** Voorhoutse Pils (vaasje €1,60 - Heineken €2,30) aan de nieuwe bar (boven de 18jaar) **** Voorhoutse Daghappen €5,95 (aardappel, rijst, pasta, groenten en vlees) **** Boeren Friet **** Kwaliteit Sauzen van Oliehoorn **** Luxe Belegde broodjes Bezorging bij u thuis voor slechts €2,00 (Voorhoutse daghap abonnement gratis bezorging)

U kunt ons bellen: 0252-283373 Onze Facebookpagina: Voorhoutse Friet Like en delen word zeer gewaardeerd

Jacoba van Beierenhof 34 (naast de Albert Hein en de bakker)


nieuws

DE TEYLINGER

5

WOENSDAG 31 MEI 2017

Grote verkeerscontrole: 65 bekeuringen SASSENHEIM n De politie LeidenBollenstreek en team verkeer eenheid Den Haag hielden woensdag 24 mei in samenwerking met douane, Rijksdienst voor Wegverkeer en belastingdienst een grote controle op de Roodemolenweg in Sassenheim.

Motorrijders van de politie loodsten verkeersdeelnemers de controleplaats op, waarna voertuig en inzittenden aan een uitgebreide controle werden onderworpen. Ook heeft de politie de ANPR (automatische kentekenplaatherkenning) ingezet en was er een speurhond van de douane actief.

BELASTINGDIENST

De Belastingdienst incasseerde een bedrag van 110.000 euro en nam twaalf auto’s in beslag. Verder werd nog eens op achttien voertuigen beslag gelegd. POLITIE

De politie incasseerde ruim 3.000 euro aan openstaande boetes en schreef in totaal 65 bekeuringen uit voor verschillende overtredingen, zoals bellen tijdens het rijden, geen geldige apk, rijden onder invloed en geen gordel dragen. In totaal werden 172 voertuigen gecontroleerd.

Gedeputeerde opent Laan van Oostergeest WARMOND

n Gedeputeerde Rik Janssen opent op vrijdag 2 juni officieel de Laan van Oostergeest.

De Laan van Oostergeest en de Oranjerie maken deel uit van het beschermde complex historische buitenplaats Oostergeest uit 1651 en is sinds 1850 particulier bewoond door de familie Leemans. Het herstel van de laan is mede mogelijk gemaakt door de Provincie ZuidHolland en het Prins Bernhard Cul-

Het ontwerp voor de nieuwbouw op de plek van Villa Rusthoff. | Foto: pr.

Plannen Villa Rusthoff onthuld

tuurfonds. De Provincie heeft tevens een bijdrage geleverd aan de bouw van de Oranjerie. Het project is in goed overleg met de gemeente Teylingen geweest.

n Appartementen, lunchroom en terras aan de parkzijde SASSENHEIM n Villa Rusthoff, het karakteristieke gebouw dat nu de entree van Park Rusthoff in Sassenheim siert, wordt gesloopt. Daarvoor in de plaats komt een appartementengebouw met acht appartementen en een lunchroom met een terras aan de parkzijde, die de nieuwe publiekstrekker van de winkelstraat moet worden. Het pand wordt gebouwd in de stijl van de omliggende gebouwen uit de 20e eeuw.

Het geheel is een onderdeel van de erfgoedlijn Landgoederenzone, dat zich inzet voor het behoud en het beleefbaar maken van de historische landgoederen en buitenplaatsen langs de binnenduinrand tussen Hillegom en Monster.

Door Esther Luijk

Papierkunstmarkt WARMOND n Galerie Het Oude Raadhuis organiseert op Tweede Pinksterdag, maandag 5 juni, van 11.00 tot 16.00 uur voor de tiende keer de jaarlijkse Papierkunstmarkt rond het Dorpsplein van Warmond.

De markt staat volledig in het teken van papier. Alles is van of met papier gemaakt. Op en rond het Dorpsplein staan kramen met handgemaakte blanco boeken, origami, oude ansichtkaarten, dozen, collages, papierkunst, Japans papier, wenskaarten, prentkunst en nog

Afgelopen woensdag werden dan eindelijk voor het eerst de officiële plannen gepresenteerd door Harry Bakker van H&B Bouw en Diederik van Egmond van Van Egmond Architecten. Lang werd er gediscussieerd, onderhandeld en geluisterd naar alle betrokken partijen. Veel mensen zijn het oneens met de sloop van de villa uit 1930. Onder andere voorzitter Alfred Pop van Stichting Oud Sassenheim (SOS) heeft lang gestreden voor het behoud ervan, omdat het een beeldbepalend pand in het dorp zou zijn. Tevergeefs, blijkt nu. Van Egmond: “Hoe mooi ook, de villa is geen monumentaal pand. We hebben uitgebreid onderzocht wat

veel meer. Er zijn cadeau-artikelen, maar ook volop materialen om zelf met papier aan de slag te gaan. Tijdens de demonstraties, over hoe het scheppen van papier in zijn werk gaat, is het mogelijk om het ook zelf te proberen. Kinderen kunnen aan de slag met origami. Ook de galeries aan het plein, Het Oude Raadhuis en De Pomp, zijn tijdens de papiermarkt geopend vanaf 11.00 uur. In de Pomp worden papieren kunstvoorwerpen geëxposeerd. Meer op www.hetouderaadhuisvanwarmond.nl.

Erwtensoep, rookworst +

7

Hollandse andijvie Watermeloen Bietensalade

3

Maaltijd van de week

KEURSLAGERKOOPJE

4 Saucijzen + 4 stuks 595 500 gram rundergehakt SPECIAL Pomodorohaasje

samen

100 gram Gebraden rosbief +2 Gebraden gehakt

6

95

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Carpaccio spiezen

per stuk

SPECIAL

100 gram

Aanbiedingen zijn geldig van 2 t/m 7 november

375 1

Aspergeschotel

500 gram 0,75 500 gram 0,75 500 gram 0,75 100 gram 0,79

100 gram 0,99

Elke woensdag:

25

2 x 100 gram

95

180

Aanbiedingen zijn geldig van 29 mei t/m 3 juni Keurslagerij Scholten Hoofdstraat 261 Scholten Keurslagerij Sassenheim Hoofdstraat 261 0252-211440 Sassenheim 0252-211440

De asbestsanering is op dit moment is volle gang. Direct na de voltooiing daarvan, volgt de sloop van de villa. Ook dat is tegen het zere been van Pop, die liever had gezien dat de villa

Verse Hollandse spinazie

Heerlijk malse Zeeuws spek 100 gram en gekruide 50 samen varkensfilet met VLEESWARENKOOPJE een verrassende Gebraden + vulling van hamrunderrollade en cornedbeef asperges. Rondom 20 mooi bruin bakken degram 2 x in 100 pan op middelhoog vuur in 8-10 TROTS VAN DE KEURSLAGER minuten. Kalfssaucijzen

Filet d’asperge

ASBEST

Weekaanbiedingen

KEURSLAGERKOOPJE

VLEESWARENKOOPJE

de mogelijkheden zijn om de villa eventueel te behouden. Er mankeert echter veel aan het huis: dunne wanden, enkel glas, geen spouwmuren, achterstallig onderhoud, en zo zijn er nog wel wat dingen. We zouden zoveel dingen moeten aanpassen dat je de authenticiteit van het gebouw kwijt bent. Tel daar een enorme hoeveelheid asbest bij op en het werd gewoonweg te duur om het pand te renoveren. Dat hebben meerdere onafhankelijke partijen bevestigd.”

10 Perssinaasappels

1,95

Er is weer: Dunne postelein v.d. Veer

Hoofdstraat 259 - Sassenheim Tel./Fax: 0252-232141 Onbetwist uw fruitmandspecialist!

pas gesloopt zou worden vlak voor de bouw van het nieuwe pand. De start van de bouw staat pas gepland voor begin 2018 en een gat is volgens Pop ‘hartstikke lelijk’. Van Egmond ziet dat echter anders: “De urgentie van het asbestprobleem was dusdanig dat nu al begonnen zijn met saneren. Bovendien stond het huis dermate lang leeg dat we bang waren dat het krakers zou trekken. Het probleem van het gat gaan we vervolgens oplossen door het netjes af te werken met bijvoorbeeld gras.” KARAKTERISTIEK

De kritische SOS-voorzitter is overigens wel vrij tevreden met de laatste ontwerpen. “Het staat in schril contrast met wat ze eerder hadden getekend. Dit is al een heel stuk beter. Het is nog geen landhuis, zoals wij het graag hadden gezien, maar het is wel duidelijk een karakteristiek pand. Het enige wat me nu nog zorgen baart is het terras in het park. Dat vind ik afdoen aan de entree. Ik kan me ook niet voorstellen dat de monumentencommissie daarmee akkoord gaat, dus we gaan het zien.”

Wij zijn op zoek naar winkelpersoneel! Loop even langs in de winkel of neem voor meer info contact op met Aldert Kuyt (06 10946020)

Verse scholfilet

100 gram

1.99

om zelf schoon te maken

Emmertje haring (10-12 stuks) per stuk 2 stuks

7.12.50

Gambaspiezen

per stuk 4 stuks

1.95 7.-

Huisgemaakte paella

100 gram

1.50

Zalmsalade

500 gram

5.-

Woensdag: kibbelingdag!

500 gram

6.95

3 stuks

6.-

Donderdag: Gebakken lekkerbek, + gratis bakje saus

Ons visrestaurant aan de Oude Haven is geopend van woensdag t/m zaterdag. Welkom voor de lekkerste visgerechten!

Oude Haven 3 www.vissalade.nl

Sassenheim 0252 210151


FAMILIEBERICHTEN Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Teylinger. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Trotse Oma ben je niet even maar voor het leven Op 91-jarige leeftijd is overleden onze krachtige moeder, oma en ouwe oma

Elisabeth Pauli-Dyserinck Pum

Met verdriet in ons hart is op 85 jarige leeftijd plotseling overleden onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en zus. Ze zal voor altijd in ons hart blijven.

Maria Raasveldt-van Roon weduwe van Mauk Raasveldt * Noordwijk, 16 mei 1932 † Noordwijk, 28 mei 2017 Kees en Ineke Monique en Herman Jesse en Malou Lette Dick van Roon Van Hardenbroekweg 11 2202 ED Noordwijk Mama is thuis. Daar is op woensdag 31 mei van 19.00 tot 20.30 uur gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren.

De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 1 juni om 11.00 uur in de aula van de Algemene Begraafplaats, Oude Zeeweg 32 in Noordwijk. Aansluitend begeleiden wij haar naar haar laatste rustplaats.

Leiden, 27 mei 2017

Almelo: Emilie M. Smit-Pauli en Diederik A. Smit Onno Tessa en Marten Juliët, Eva, Marie Maartje Soest: Elsbeth Meijwes-Pauli en Willem Meijwes Jet en Paul Leonoor, Annemijn Pauline en Tom Noa Laren: Michiel Pauli en Jacqueline Starke Robbert Wouter en Sivan Sander en Maran

Verdrietig delen wij u mede dat wij na een kort ziekbed afscheid hebben genomen van onze moedige lieve man, vader, schoonvader, opa en overgrootvader

Kees

31 mei 2012

Afscheid nemen doen we samen. Zorgvuldig, zorgzaam en met aandacht voor detail.

Wilt u meer weten over de uitvaartmogelijkheden bij u in de buurt? Bel mij dan gerust voor een afspraak. Ik kom vrijblijvend bij u langs om uw uitvaartwensen te bespreken. Monuta Herma Pijfers 0252 - 769 156 www.monutahermapijfers.nl Ook als u niet of elders verzekerd bent.

‘Ik neem uw zorg uit handen op het moment dat u dat nodig heeft’. Dag en nacht bereikbaar 06 23954021 Wij hebben ook een unieke uitvaartwinkel in de Van Limburg Stirumstraat 6A, Noordwijk welke open is van woensdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: www.ivonneclemens-uitvaartverzorging.nl

* 29 oktober 1933 † 27 mei 2017 Iet Verkade – de Lincel Helma en Johan Sander en Sanne, Mariëlle en Ed, Timon Ted en Joke Marlies, Tessa en Jarno, Martha en Dennis Sjaak en Anita Amber Kees en Petra Floor, Emma

Mijn man is thuis, waar we als gezin deze dagen samen willen doorbrengen.

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

20 februari 1987

Cornelis Hendricus Verkade

Vinkenlaan 2 2201 BS Noordwijk

Correspondentieadres: Elsbeth Meijwes-Pauli Colenso 26 3761 GG Soest

Uitvaartzorg de Schelp Linda Janmaat 06 20 66 71 85 24/7 bereikbaar www.uitvaartzorgdeschelp.nl

Rust zacht.

weduwe van George Pauli Bloemendaal, 28 maart 1926

Uitvaartwensen inzichtelijk maken? Bel dan voor het gratis wensenboekje

De uitvaartdienst vindt plaats op woensdag 31 mei 2017 om 11.00 uur in de St. Jeroenskerk, Van Limburg Stirumstraat 24 te Noordwijk. Aansluitend begeleiden wij hem naar zijn laatste rustplaats op de R.K. begraafplaats aan de Gooweg te Noordwijk. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in Hotel Royal, Voorstraat 76 te Noordwijk.

Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken vrijblijvend voorgesprek mogelijk

Het Uitvaarthuys Anneke Beunder Els Görtemöller

Dag en nacht telefonisch bereikbaar op: 06 - 30409466 info@uitvaart-teylingen.nl / www.uitvaart-teylingen.nl

Ankie Jochemsz - Willemijn Heijink - Wilma Bleeker

dag en nacht bereikbaar

0 2 5 2 - 37 69 42 06 - 19 27 98 21

hetuitvaarthuys.net

• Begraven

ELISE VAN DUIJN

• Cremeren • Rouwtransporten door binnen en buitenland

Alweer vijf jaar zonder jou.

Areen van der Plas & Annemarie Hazenoot

• Opbaring in eigen rouwkamers • Eigen parkeerterrein • Dag en nacht bereikbaar

Het is stil geworden... Nooit zullen we je vergeten, wie je was en hoe je deed. Lieve schat, waar je nu ook bent, dikke kus van ons allen.

Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim T 071 - 36 46 006

dag en nacht bereikbaar

barbaranoordwijk.nl

Tel: 0252-211843

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl


nieuws

DE TEYLINGER

SASSENHEIM n De CDA-raadsleden

TEYLINGEN n B&W is van voorne-

Sybrinne de Vries en Maarten van Welie hebben aan B&W vragen gesteld over de klacht rond het massaal overtreden door bromfietsers en scooterrijders van de verkeersregels in het winkelgebied van de Hoofdstraat in Sassenheim en het gebrek aan handhaving.

mens om een overeenkomst te sluiten met de stichting Kindertelefoon, Sensoor (Luisterend Oor) en AKJ (Vertrouwenswerk Jeugd) om zo deze diensten voor Teylingen te behouden. Door Nico Kuyt Dat maakt B&W bekend op vragen van raadslid Reny Wietsma (CDA). Onlangs luidde de Kindertelefoon de noodklok over het voortbestaan. De organisatie is bang in de financiële problemen te komen nu het met alle gemeenten moet onderhandelen over de betaling voor de diensten. Maar B&W ziet het grote belang in van de Kindertelefoon, AKJ en Sensoor voor de inwoners van Teylingen en wil overeenkomsten afsluiten en zo zorgen dat voor de inwoners op ieder moment van de dag anoniem een telefonisch of elektronisch luisterend oor en advies beschikbaar is. De kosten worden gedekt uit middelen die de gemeente van het Rijk hiervoor ontvangt.

Door Nico Kuyt

Buitenplaats Vroenhof. | Foto: pr.

zondagavond met spoed naar een carpoolplaats op de A4 gegaan, omdat er een man bij de vangrail zou staan met een AK47. De politie trof een leegstaande auto aan en is op zoek gegaan naar de man en trof hem in de directe omgeving aan. De man werd direct aangehouden en bleek niet in bezit van een vuurwapen. De man, 36 jaar en afkomstig uit Lisserbroek, vertelde dat het een nepvuurwapen betrof en dat hij dit kort daarvoor aan vrienden had gegeven die zich elders in een loods ophielden. In de loods hield de politie drie mannen aan: een van hen was in bezit van een nep-AK47. Deze drie mannen, afkomstig uit Lisse en Sassenheim en in de leeftijd van 21 tot en met 35 jaar, werden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De politie heeft het nepwapen in beslag genomen: het was nauwelijks van echt te onderscheiden. Het proces-verbaal is opgemaakt.

Wandeling Huys te Warmont WARMOND n De gidsen van IVN

3j un 33j i juunni i

Leiden geven op vrijdagavond 2 juni om 19.00 uur een excursie in het landgoedbos van Huys te Warmont. Alle bomen en struiken staan fris in het groen. De kruiden staan volop in bloei, witte linten van fluitenkruid met roze toeven koekoeksbloem. Ook de vogels laten zich nog steeds horen, de zwartkop, de vink met zijn vinkenslag en de merels met hun avondzang. Start: ingang Herenweg 139, Warmond. Parkeren (vlakbij) aan de Beatrixlaan. Voor verdere informatie over Huys te Warmont en activiteiten van IVN Leiden: www. ivn.nl/leiden.

Met de paardentram op de Dag van het Kasteel WARMOND n Op Tweede Pinksterdag, maandag 5 juni, openen maar liefst zeventien landgoederen en buitenplaatsen in Zuid-Holland de deuren voor het publiek tijdens de landelijke Dag van het Kasteel. In Warmond doen Vroenhof, Huys te Warmont en Landgoed Oostergeest mee en ook de paardentram rijdt door het dorp.

Tussen Hillegom en Den Haag ligt een groen lint dat wordt gevormd door tientallen landgoederen en buitenplaatsen: de Landgoederenzone Zuid-Holland. De geschiedenis van deze ‘kastelen’ gaat vaak eeuwen terug. Het zijn dan ook waardevolle, boeiende en vooral mooie plekken, die het bezoeken meer dan waard zijn. Tijdens de Dag van het Kasteel krijg je de kans om verschillende landgoederen en buitenplaatsen te bezoeken die normaal voor het publiek gesloten zijn. Bovendien kun je er die dag van alles beleven. ONTDEK HISTORISCH WARMOND

In Warmond doen Vroenhof, Huys te Warmont en Landgoed Oostergeest mee aan de Dag van het Kasteel. Je stapt terug in de tijd op twee bijzondere manieren. Tussen 10.00 uur en 16.00 uur rijdt de paardentram door Warmond. Je kunt gratis op- en afstappen ter hoogte van Huys te Warmont, voor het huis bij Landgoed Oostergeest en voor het huis bij Vroenhof. Daarnaast kun je deelnemen aan de rondwandelingen die de Historische Vereniging Warmelda verzorgd. Om 10.30 uur, 12.30 uur en 14.30 uur kun je starten op het parkeerterrein van Huys te

Warmont (ingang Herenweg). De wandeling is gratis en duurt ongeveer 1,5 uur. Vooraf aanmelden is vereist via info@warmelda.nl. Wandel in het parkbos bij Landgoed Oostergeest of Huys te Warmont, of luister naar klassieke miniconcerten van een duo violisten in de tuin bij Vroenhof, ieder heel uur tussen 11.00 en 15.00 uur.

Beide raadsleden ontvingen veel klachten over de verkeerssituatie in de Hoofdstraat. Omdat bromfietsers en scooters de regels en borden massaal negeren ontstaan er voor met name de zwakke verkeersdeelnemers, maar ook voor henzelf, gevaarlijke situaties, zo geven zij aan. Zij rijden massaal vanuit de richting van de Teylingerlaan tot aan de Gouverneurlaan door het winkelgebied van de Hoofdstraat, wat een woonerf is, terwijl daarvoor een inrijverbod geldt, dat ook met verkeersborden wordt aangegeven. Daardoor begaan zij een waslijst aan verkeersovertredingen, waaronder het negeren van het inrijverbod tussen Teylingerlaan en kruising Hortusen de Kerklaan, het overtreden in beide richtingen in het gebied gelegen tussen ABN/AMRO-bank en villa Rusthoff en snackbar Parkzicht, het negeren van de verplichte rijrichting van ´alleen linksaf toegestaan´ op de kruising Kerklaan en de Hortuslaan komende vanuit de richting Teylingerlaan, het overtreden van de toegestane maximale snelheid van 30 km/uur dat voor woonerf geldt in het winkelgebied tussen Teylingerlaan en nabij de ingang park Rusthoff en de kruising Hoofdstraat met de Gouverneurlaan.

GEVAARLIJKE SITUATIES

De Vries en Van Welie vragen nu aan B&W of zij bekend zijn met de klachten van inwoners over deze gevaarlijke situaties in het winkelgebied en dat de politie op meldingen van hen reageert met de mededeling dat zij over deze gevaarlijke situatie in de Hoofdstraat ´vaak klachten krijgen´ en dat ´de zaken door de wegbeheerder in de Hoofdstraat niet goed geregeld zijn´. Waarom wordt dat op haar beloop gelaten, zo vragen zij zich af en wat betekent dat voor de aansprakelijkheid in geval van ongelukken? Welke concrete maatregelen moeten er in de Hoofdstraat worden genomen voor effectieve handhaving? De politie adviseert om het inrijverbod weg te halen, maar wat heeft dat voor een gevolg? Wat vindt de burgemeester ervan als verantwoordelijke voor het wegbeheer dat de politie zelfstandig beslist of zij geldende verkeersregels in de Hoofdstraat al dan niet zal handhaven? Heeft zij daarmee ingestemd? Wat is nu het probleem om daadwerkelijk te handhaven in het gebied gelegen tussen de ABN/AMRO-bank en villa Rusthoff door bijvoorbeeld regelmatig te posten door politie en handhavers? Kan B&W bevestigen dat het aantal bezorgdiensten voor maaltijden in Sassenheim substantieel is uitgebreid en daarmee het aantal verkeersbewegingen van scooters en bromfietsers in de Hoofdstraat is toegenomen. En moeten met de eigenaren ervan geen afspraken worden gemaakt om aan de verkeersregels te houden? Volgens de afspraken heeft B&W 30 dagen om met een antwoord te komen op al deze vragen, anders zal de gemeenteraad handhaven.

DEELNEMENDE LOCATIES

De deelnemende landgoederen zijn: Kasteel Duivenvoorde, Ruïne Kasteel Teylingen, Kasteel Keukenhof, Huys te Warmont, Huygens Hofwijck, ‘t Huys Dever, Landgoed Beresteijn, Kasteel Oud-Poelgeest, Buitenplaats Berbice, Landgoed Te Werve, Buitenplaats Ockenburgh, Buitenplaats Vroenhof, Buitengoed Dorrepaal, Kasteel Oud-Wassenaar, ‘t Hof van Hillegom, Stalhuis KleinLeeuwenhorst en Landgoed Oostergeest. Het programma per locatie staat op www.dagvanhetkasteel-zh. nl. FIETSROUTES

Op de fiets bezoek je tijdens de Dag van het Kasteel eenvoudig meerdere locaties en kun je bovendien optimaal genieten van de prachtige landgoederenzone. Aan de hand van het fietsknooppuntennetwerk zijn speciaal voor de Dag van het Kasteel vier fietsroutes ontwikkeld. De Dag van het Kasteel Zuid-Holland wordt georganiseerd door het Erfgoedhuis Zuid-Holland, namens de erfgoedtafel Landgoederenzone en met financiële steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds1818 en de Provincie Zuid-Holland.

‘Beleef Teylingen’, in en rondom Slot Teylingen, is op Eerste en Tweede Pinksterdag. | Foto: pr.

Ridders en boogschieten in Slot Teylingen TEYLINGEN

n Bij Slot Teylingen (Teylingerlaan 15a in Voorhout) is op beide Pinksterdagen van alles te ontdekken onder het motto ‘Beleef Teylingen’. Er zijn demonstraties van onder andere een leerbewerker en een smid. Ridders vertellen over hun harnas en de gevechten. Er is een verhalenverteller en op Tweede Pinksterdag speelt de Ley-

3j un i

NIEUW-VENNEP n De politie is

7

Klachten over bromfietser en scooter in centrum

Overeenkomst voor behoud Kindertelefoon

Melding van man met AK47

WOENSDAG 31 MEI 2017

DE BISON KLUSBUS KOMT BIJ

DE DEDE BISON BISON DE BISON KLUSBUS KLUSBUS KLUSBUS KOMT KOMT KOMT BIJ BIJ BISON KLUSBUS KOMTBIJ

dse KlugtenCompagnie een voorstelling. Het publiek kan middeleeuwse spelletjes spelen en onder begeleiding handboogschieten. Beleef Teylingen is op zondag 4 en maandag 5 juni van 11.00 tot 17.00 uur. De entree is 3 euro, kinderen van 4 t/m 12 jaar betalen 1,50 euro. Parkeren is gratis. Meer op www. kasteelteylingen.nl/agenda.


OLED De nieuwste display technologie levert ongelofelijke zwartwaarden, contrast en kleur, gezien vanuit elke hoek. X1 Extreme Sony’s beste beeldprocessor voor scherpe, heldere en ongelofelijk levensechte beelden. Acoustic Surface Het scherm fungeert als luidspreker, het beeld en geluid zijn perfect in balans. One Slate Design Strak, zwevend design en geen zichtbare speakers zorgt voor kijken zonder afleiding.

WAAROM OLED?

n elkaar aan en t ze afzonderlijk va da t en tek be het t wa lfoplichtend, t helderste wit tot OLED-pixels zijn ze ntrastbereik van he co d en ter de hit sc en n m voor ee e en ko uit gaan. Dit zorgt gelooflijk veel diept r krijgt het beeld on oo erd Hi . art zw te dieps t leven. mooiste kleuren to


2e Pin ksterd ag lop

Hoorneslaan Hoorneslaan 201-203 201-203 Katwijkaan aanZee Zee (Noord) (Noord) Katwijk Telefoon (071) 402 Telefoon (071) 402 40 85 85

end b uffet v.a. 1 7.00 u ur

SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU

Op Cruquius

Stel zelf uw Stel menuzelf samen en maak drieen verschillende uw menu samen maak drie verschillende keuzes uit onderstaande gerechten: gerechten: keuzes uit onderstaande 8. Kou-Lou-Kai 8. Kou-Lou-Kai 1. Babi Pangang1. Babi Pangang 9. 2 soorten rundvlees 2. Tjap Tjoy met2.kip 9. 2 soorten rundvlees Tjap Tjoy met kip (sambal en ketjap) (sambal en ketjap) 3. Ajam Ketjap 3. Ajam Ketjap 10. Ajam Pangang (met kip)Pangang (met kip) 10. Ajam 4. Thaise kip 4. Thaise kip 11. Gebakken Pangafilet 5. 4 stokjes saté5. 4 stokjes saté 11. Gebakken Pangafilet 12. Babi Pangang spek 6. Pau Cheung Ka (kip met pikante Ka saus) 12. Babi Pangang spek 6. iPau Cheung i (kip met pikante saus) 7. Foe Young Hai 7. Foe Young Hai

24,50 23,95 € 24,95

+ 4 mini loempia’s enloempia’s en + 4 mini E 2 x nasi of bami 2 x nasi of bami €

Iedere vrijdag en zaterdag v.a.en18.00 uur: v.a.18.00 uur: Iedere vrijdag zaterdag

1, 2, 3 en 5 juniChinees, Indisch en Thais lopend buffet Chinees, Indisch en Thais lopend buffet € 18,95 p.p. Kinderen t/m 10 jaar € 9,50 p.p. - Italiaanse € 18,95 p.p. Kinderen t/m 10 jaar € 9,50 p.p. streekproducten - Live cooking Bij een afhaalbestelling van minimaal €E29,28,-minimaal € 29,Bij een afhaalbestelling van - Familieterras krijgt u van ons een gratis portie kroepoek! krijgt u van ons een gratis portie kroepoek! - Italiaanse muziek

Proef, beleef en geniet! ONBEPERKT ETEN / ALL YOU/ CAN ONBEPERKT ETEN ALL 7 dagen open • gratis parkeren

boulevardcruquius.nl Aan de N201 en de N205 tussen Hoofddorp en Heemstede

EAT CAN EAT YOU

Keuze uit 45 verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen Keuze uit 45 verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen p.p. (Kinderen t/m 10 jaar € 9,50) p.p. (Kinderen t/m 10 jaar € 9,50)

€17,95 €17,95 Ook menumaaltijden Ookgeopend menumaaltijden www.kamsan.nl 7 dagen per week www.kamsan.nl 7 dagen per week geopend


eid W* ! h r e T v De o alt uw B beta

e

1e & 2RDAG

Verdien met elke zonnestraal uw eigen kapitaal!

Pakketprijzen Aantal 6 panelen 8 panelen 10 panelen 12 panelen

Totaal Wp 1560 Wp 2080 Wp 2600 Wp 3120 Wp

Omvormer Growatt Growatt Growatt Growatt

Tarief € 3.188,€ 3.815,€ 5.042,€ 5.643,-

PINKSTE D GEOPEN

Netto investering € 2.634,€ 3.152,€ 4.166,€ 4.663,-

W

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief: - Omvormer - Bevestigingsmateriaal voor op pannedak (platdak tegen meerprijs) - Bekabeling tot aan de omvormer - 25 jaar garantie op de panelen (80% van het max. vermogen van het paneel) - en 5 jaar op omvormer - Inclusief BTW *vraag naar de voorwaarden

VOORHOUT Nijverheidsweg 10 - Tel. 0252-21 57 62

WWW.BERNARDSCHULTE.NL

LE N G D

de ezelfde d 2 e elk

T N A L P TUIN

G N I T R O K 0%

5 Kor ting

S VER E C C U S S N EG E

geldt alle

en bij aa

nkoop

elfde tu van 2 dez

inplante

n • Zolan

g de vo

rekt • n orraad st

iet geldig

i.c.m . an

dere ac ti

es

Tuincentrum Overvecht Lisse - Heereweg 350

kia.com kia.com

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Merk Model Uitvoering Kleur Bw.jr. KM Prijs* Citroën C1 1.0 Collection Wit 2014 30.715 € 7.950,00 Fiat 500 1.2 Sport Creme 2010 38.874 € 8.450,00 Fiat Panda 1.2 Edizione Cool Grijs 2011 18.132 € 5.950,00 Ford Fiesta 1.25 Champion Blauw 2012 68.463 € 8.450,00 Ford Focus 1.6 Comfort Grijs 2010 42.479 € 9.450,00 Hyundai ix35 2.0 Business Ed. Grijs 2010 95.845 € 14.950,00 MINI Mini Clubman 1.6 One BusinessLine Wit 2010 50.985 € 12.950,00 Opel Astra 1.4 Edition Grijs 2012 21.120 € 12.950,00 Nijverheidsweg 10 2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl bic RABONL2U KvK nr. 28090742 RABO NL73RABO0366004573 Peugeot 107 1.0-12V BTW XS nr. 8098.93.216.B.01 Zwart 2011 74.544 € 4.250,00 Peugeot 107 1.0-12V Millesim Grijs 2011 49.517 € 5.750,00 Peugeot 308 1.6 E-HDi Prèmiere Zwart 2011 91.304 € 9.450,00 Renault 1.2-16V Community KiaBlauw 2005 75.918 € 3.950,00 Kia Rio Clio Picanto Renault Twingo 1.5 DCi Collection Zwart 2011 € 4.450,00 Voordeel tot €144.434 2.650,Voordeel tot € 2.600,Kia Rio Twingo Kia Picanto Renault 1.2-16V Authentique Rood 2010 107.709 € 4.750,00 * * Al vanaf € 8.695,Al vanaf € 15.390,tot 18.573 € 2.650,Voordeel Suzuki Altotot € 2.600,1.0 Celebration Easss Voordeel Grijs 2015 € 7.950,00 * vanaf €2015 8.695,Al vanaf €Alto 15.390,-* Suzuki 1.0 Celebration Easss Al Grijs 15.773 € 7.950,00 Suzuki Alto 1.0 Comfort Plus Grijs 2010 38.697 € 5.750,00 ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLI KLIMAAT BEHEERSING

Op alle door ons uitgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).

Merk Toyota Toyota Kia Kia Kia Kia Kia Kia Kia Kia Kia Kia Kia Kia Kia Kia

Model Uitvoering Avensis Wagon 2.0 VVTi Executive Yaris 1.0 VVTi Acces

Kleur Grijs Zwart

Bw.jr. KM Prijs* 2007 138.192 € 8.750,00 2010 69.705 € 6.950,00

cee’d SW 1.6 CRDi Plus Pack Grijs 2013 128.892 € 12.950,00 cee’d SW 1.6 GDi BusinessLine Grijs 2014 49.047 € 17.450,00 Optima 1.7 CRDi Super Pack automaat Wit 2012 53.893 € 19.950,00 Picanto 1.0 CVVT Comfort Pack Wit 2012 36.973 € 7.250,00 Picanto 1.0 CVVT ComfortLine Wit 2015 27.225 € 9.950,00 Picanto 1.1 Fifteen Blauw 2009 97.115 € 4.950,00 Picanto 1.0 CVVT First Edition Wit 2015 2.448 € 10.950,00 Picanto 1.0 CVVT R-Sport by Kia Grijs 2012 73.374 € 8.450,00 Picanto 1.2 CVVT Comfort Pack Grijs 2013 37.957 € 8.450,00 Kia Sportage X-treme Kia cee’d Picanto 1.0 CVVT ComfortLine Wit 2015 tot 6.014€ 1.650,€ 9.950,00 Voordeel tot € X-treme 4.300,Voordeel Kia pro_cee’d Sportage Kia 2011 cee’d48.823 1.4 CVVT Navig.PlusLine Zwart * * € 10.950,00 Al vanaf € 24.695,Al vanaf € 18.745,Voordeel tot €1.44.300,tot € 1.650,Rio LXE Airco GrijsVoordeel 2008 114.329 € 4.950,00 * * Al vanaf Rio € 24.695,1.1 CRDi Comfort Pack Wit Al vanaf 2013 € 18.745,130.372 € 8.950,00 Rio 1.2 CVVT Super Pack Zwart 2011 91.246 € 9.950,00

* prijzen zijn incl. inruilvoordeel

VAN ALLE MARKTEN THUIS! Profiteer van extra veel voorraadvoordeel op onze laatste modellen! * prijzen zijn incl. inruilvoordeel

Onderhoud en reparatie airco alle automerken!

* exlcusief rijklaar maken

Alle merken gebruikte personenauto’s bedrijfswagens / Onderhoud / APK alle merken Profiteer van extra veel voorraadvoordeel op onze /laatste modellen! Verhuur bedrijfsbus / (Private) Lease / Financieringen / Schadereparatie / Autoverzekering

Er zijn nog enkele voorraadmodellen beschikbaar van de Kia Picanto, Rio, Sportage X-treme en cee’d. Kom tijdens de Kia Voorraadmania naar onze showroom en profiteer van voordeel dat kan oplopen tot € 4.300,-. Heb je interesse, neem dan snel contact op voor een uitgebreide proefrit. Je laat deze unieke en laatste kans toch niet lopen? Er zijn nog enkele voorraadmodellen beschikbaar van de Kia Picanto, Rio, Sportage X-treme en cee’d. Kom tijdens de Kia Voorraadmania naar onze showroom en profiteer van voordeel dat kan oplopen tot € 4.300,-. Heb je interesse, neem dan snel contact op voor een uitgebreide proefrit. Je laat deze unieke en laatste kans toch niet lopen?

Gieterij 2, Noordwijkerhout Weten wat uw auto waard is? Gieterij 2,-Noordwijkerhout Noordwijkerhout Weten watuw uwauto autowaard waardis? is? Tel.: 02522, 373 724 Ga naar wat www.kia-noordwijkerhout.nl en doe de gratis Gieterij Weten Tel. 0252 - 373 724 www.autobedrijfkleverlaan.nl Tel.: 0252 - 373 724 Ga naar www.kia-noordwijkerhout.nl en doe de gratis Gem. verbruik: 3,6 – 6,4 l/100km, 27,8 – 15,6 km/l. CO -uitstoot: 95 - 149 g/km. Actievoorwaarden: Het voorraadvoordeel is alleen geldig op voorraadmodellen met uiterste datum kentekenaanvraag 31-12-2015 en uiterste registratiedatum 29-02-2016. De acties gelden niet i.c.m. andere acties en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Genoemde prijzen zijn incl. extra inruilvoordeel, btw/bpm, excl. kosten rijklaarmaken, metallic lak. Informeer voor de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Autobedrijfkleverlaan.nl Facebook / twitter 2

Gem. verbruik: 3,6 – 6,4 l/100km, 27,8 – 15,6 km/l. CO2-uitstoot: 95 - 149 g/km. Actievoorwaarden: Het voorraadvoordeel is alleen geldig op voorraadmodellen met uiterste datum kentekenaanvraag 31-12-2015 en uiterste registratiedatum 29-02-2016. De acties gelden niet i.c.m. andere acties en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Genoemde prijzen zijn incl. extra inruilvoordeel, btw/bpm, excl. kosten rijklaarmaken, metallic lak. Informeer voor de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 31 MEI 2017

11

De Achtbaan wil eigen film op Unicef Filmfestival VOORHOUT n Groep 8D van basis-

school de Achtbaan is dinsdag 23 mei in de top 4 gekomen van het Unicef Kinderrechten Filmfestival. Zij deden hieraan mee met de film ‘Stap voor stap’, waarin stap voor stap de rechten werden afgenomen. Met een beetje (stem)hulp kan de lezers van De Teylinger, kan de klas misschien door naar de finale! De groep deed in november mee aan MediaMasters. MediaMasters is het grootste Nederlandse project op het gebied van mediawijsheid voor groep 7 en 8. Hiervoor hebben zij een filmpje gemaakt over kinderrechten. Deze film is door een jury uitgekozen om opnieuw gefilmd te worden en mee te doen aan het Filmfestival. De groep is de afgelopen maand aan het werk geweest met het nieuwe filmpje, onder begeleiding van filmcoach Filip Braams.

IN DE BIOSCOOP

Op 23 mei vertrok de groep naar bioscoop Trianon in Leiden waar de film officieel in première ging. Aan deze halve finale deden tien filmpjes mee. Na alle films gekeken te hebben, ging de jury in beraad. Bij de uitreiking bleek dat de Achtbaan bij de laatste vier films was gekomen, maar helaas net geen eerste prijs binnen kon slepen om direct geplaatst te zijn voor de finale, op 23 juni in Tuschinski. PUBLIEKSPRIJS

Groep 8D van de Achtbaan geeft de strijd nog niet op! Er is nog één ticket te verdienen met de publieksprijs. Het filmpje met de meeste views, likes en reacties kan alsnog naar de finale gaan. Daarom roepen de kinderen iedereen op om het filmpje voor 14 juni zo vaak mogelijk te bekijken en natuurlijk positieve reacties achter te laten. Dit kan via: www.krff.nl/achtbaan.

Een impressie van het nieuwe parkeerdek bij station Sassenheim. | Foto: pr.

Bouw parkeerdek in juli van start SASSENHEIM n Vanaf juli tot en met oktober bouwt bouwbedrijf Aan de Stegge een parkeerdek bij station Sassenheim. In die periode gaat het parkeerterrein helemaal dicht. Automobilisten wordt gevraagd hun auto op het parkeerterrein bij de Wasbeek te zetten.

De leerlingen van de Achtbaan hebben zoveel mogelijk stemmen nodig om hun film op het Unicef Filmfestival te krijgen. | Foto: pr.

Jubileum bij H&B Bouw SASSENHEIM n Op 1 juni is het 25 jaar

geleden dat Jos van Hoekelen en Harry Bakker vol ambities naar de Kamer van Koophandel stapten en zich inschreven onder de bedrijfsnaam H&B Bouw. Twee jonge vakmensen die hun droom wilden verwezenlijken en een groot aannemersbedrijf voor ogen hadden. Inmiddels is het 2017 en vormen Jos en Harry nog steeds de directie van H&B Bouw, bijgestaan door hun partners Jolanda en Lianne, die ook vanaf dag één in het bedrijf werkzaam zijn. De afgelopen 25 jaar maakte H&B Bouw een enorme ontwikkeling door. Jos van Hoekelen: “In eerste instantie begonnen we klein. We hadden weliswaar grote ambities, maar die moet je eerst zien waar te maken. Onze opdrachtenportefeuille

groeide en H&B Bouw ontwikkelde zich tot middelgroot aannemersbedrijf”. Maar toen kwam de crisis. De bouwbranche verkeerde in zwaar weer. Voor veel bouwbedrijven een moeilijke periode, maar die periode gaf volgens de directie juist een positieve impuls. Harry Bakker: “De crisis heeft ons de kans gegeven om echt te laten zien wie we zijn’’. Van Hoekelen en Bakker zijn dankbaar voor alle opdrachten die zij de afgelopen 25 jaar realiseerden, en trots op het bedrijf dat zij hebben opgebouwd. Van Hoekelen: “Maar we zijn vooral trots op ons gedreven en vakkundige team. Zij zijn degenen die iedere dag onze beloftes waarmaken. En dat doen zij met ontzettend veel passie en vakmanschap.”

Door de bouw gaat het parkeerterrein naast het station vier maanden dicht. Reizigers wordt gevraagd tijdelijk te kiezen voor een ander station of om met de fiets of de bus naar station Sassenheim te komen. Tijdens de bouw worden extra fietsenstallingen bij het station geplaatst. Reizigers die toch aangewezen zijn op de auto, kunnen parkeren op het parkeerterrein van Sport- en recreatiecomplex Wasbeek. Gebruikers van De Wasbeek wordt geadviseerd te parkeren op het parkeerterrein

240 EXTRA PLAATSEN

Aanleiding voor de bouw is het succes van station Sassenheim: na de opening in december 2011, waren er binnen enkele jaren ongeveer 3500 reizigers per dag. Dat zorgt voor een hoge parkeerdruk. De gemeenteraad besloot daarom in 2015 tot het realiseren van een parkeerdek met circa 240 extra parkeerplaatsen. De extra parkeerplaatsen komen bovenop de huidige 280 plaatsen, waardoor vanaf begin november 520 auto’s bij het station kunnen parkeren. Zowel de provincie ZuidHolland, als het ministerie van Infrastructuur en Milieu betalen mee aan het parkeerdek. WERKZAAMHEDEN

Tijdens de bouw van het parkeerdek gaat het parkeerterrein naast

het station vier maanden helemaal dicht. Zo kan de aannemer snel en veilig werken en duurt de parkeeroverlast minder lang. In de zomervakantie wordt doorgewerkt zodat reizigers zo min mogelijk overlast hebben. VERKEERSREGELAARS

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling te parkeren op particuliere parkeerterreinen zoals de DIRK supermarkt, de McDonald’s of van der Valk Hotel Sassenheim of in de wijk, laat de gemeente weten. Om alles in goede banen te leiden, worden, op gezette tijden, verkeersregelaars ingezet. In de kermisweek (18 tot en met 24 september) is het parkeerterrein van de Wasbeek niet beschikbaar. Via www.teylingen.nl informeert de gemeente, te zijner tijd, reizigers over alternatieve parkeerplaatsen.

Rolstoelroute tijdens Avondvierdaagse VOORHOUT n De 43ste avondvierdaagse start op dinsdag 13 juni. In vier dagen wandelen de deelnemers in en rond Voorhout. Op woensdag 14 juni is er voor de eerste keer een ‘rolstoelavond’; een route geschikt voor deelnemers in een rolstoel.

GOEDE DOEL

Op woensdagavond is er een rolstoelgeschikte avond waarvoor rolstoelgebruiker en begeleider slechts een dagkaart hoeven te kopen. Mocht er geen begeleider zijn, dan wil de organiserende Oranje Vereniging dit regelen, maar dan moet dit wel een week van tevoren aangemeld worden via secretaris@ oranjeverenigingvoorhout.nl.

KIDSLOOP

Iedere avond starten de 5 en 10 kilometer wandelingen om 18.30 uur vanuit het startvak op het parkeerterrein van sportpark ‘Elsgeest’. Kaarten voor de avondvierdaagse kunnen in de voorverkoop gekocht worden van maandag 5 tot en met maandag 12 juni om 16.00 uur bij Fixet, Herenstraat 124. Ter plekke is dit ook nog mogelijk bij het scoutinggebouw nabij het startvlak. Het is inmiddels alweer 25 jaar geleden dat Jos van Hoekelen en Harry Bakker startten met hun bedrijf H&B Bouw. | Foto: pr.

van korfbalvereniging TOP. Aan de Warmondse zijde van het station komen tijdelijk vier gehandicaptenparkeerplaatsen.

Zoals elk jaar wordt samen met de Ladies Circle gekozen voor een goed doel. Dit jaar is gekozen voor de stichting Kafountine. Deze organisatie, die al 20 jaar bestaat, biedt jonge vrouwen op de Satang Jabang school in Senegal een tweede kans op onderwijs. Koko Beers uit Voorhout is hierbij betrokken. Op vrijdag 16 juni is de laatste avond, die ook speciaal is vanwege de kidsloop. Op deze avond lopen vaak de allerjongsten mee. Als dit

goed gaat is de kans groot dat ze het volgende jaar proberen alle avonden mee te doen. INTOCHT

Op deze laatste avond, worden er zoals ieder jaar voor de intocht op het Raadhuisplein aan de finish bloemen verkocht bij de kraam van de Ladies Circle Voorhout. Hiermee wordt ook het goede doel gesteund. Vanaf 20.00 uur is vanaf het Raadhuisplein de intocht van de deelnemers door het centrum van Voorhout, onder begeleiding van de muzikanten van St. Cecilia.


KELTO Slaapkamercentrum 2000 m2 slaapplezier voor jong en oud!

KELTO Slaapkamercentrum

2e Pinksterdag geopend van 11:00-17:00 GIETERIJ 30 NOORDWIJKERHOUT

Gieterij 30

2211 XK NOORDWIJKERHOUT T. 0252 - 34 11 11

F. 0252 - 34 11 01

5 verschillende hoofdborden

Leverbaar vanaf: 160 x 200 cm

WWW.KELTO.NL

€ 2.395,-

€ 1.995,-

Vlak: van € 2.498,-

€ 1.798,Cinderella Boxspring combinatie

Boxpring Style 3C

Vlakke uitvoering, compleet met koudschuim topper en keuze uit 3 verschillende hoofdborden. Meerprijs Traagschuim topper € 150,Meerprijs Talalay latex topper € 300,Tevens leverbaar in elektrisch verstelbare uitvoering.

2 motors (RF): van € 3.998,- voor €

Boxpring Puur 140/160/180 x 190/200/210/220 cm 2.998,-

Bestaande uit: 7-zone pocketgeveerde boxen (vlakke uitvoering), 7-zone pocketgeveerde matrassen. Hoogwaardig koudschuim deklaag, soft of medium, hr toppers.

Inbegrepen: box + hoofdbord + decomatras + topper HR + poten

7-z��� po��e����� ma�ra���

C�mf�rts����� ma�rast����r�

140 x 200 cm van € 1.850,-

€ 1.295,-

Ges�of���r� h�of�b �r�

160 x 200 cm van € 1.995,-

€ 995,-

Boxspring Amsterdam Alle maten leverbaar ook elektrisch.

Caresse 4600

25% KORTING OP ALLE M-LINE PRODUCTEN

Diverse maten leverbaar.

160/180 x 200 cm van € 2.639,-

€ 1.995,-

90 x 200 cm van € 995,-

€ 695,Deelbaar Senioren Ledikant Montreal Inclusief elektrische lattenbodem en 5 zones pocketgeveerde matrassen. In de kleuren: noten 40, eiken 45, kersen 40. Meerprijs nachtkastje € 240,Meerprijs lengte 220 cm € 100,-

Senioren ledikant Vanaf

€ 1.995,Avek boxspring

Leverbaar in wit, kersen, blank eiken en beuken. Inclusief elektrisch verstelbare lattenbodem en luxe pocketveer matras. Compleet inclusief bezorging en montage in onze zeer ruime regio.

KELTO Slaapkamercentrum - Gieterij 30 - 2211 XK - NOORDWIJKERHOUT - 0252 341 111 - info@kelto.nl - www.kelto.nl


uit!

DE TEYLINGER

WOENSDAG 31 MEI 2017

agenda agenda

1 Film: Wild 6 1 4 1 5 4 4 3 4 5 3 5 5 3 55

Zo’n 1,4 miljoen bezoekers uit 100 landen kwamen de bloemen in Keukenhof bewonderen. | Foto: Arie in ‘t Veld

Keukenhof volgend jaar korter open om bloei te garanderen n Nieuw record: 1,4 miljoen bezoekers LISSE

De bloemententoonstelling Keukenhof sluit vanaf volgend jaar een week eerder dan tot op heden het geval was. Concreet betekent dit dat het park van 22 maart tot en met 13 mei 2018 geopend zal zijn. n

Door Arie in ‘t Veld

Directeur Bart Siemerink maakte dit bekend op de seizoensafsluitende bijeenkomst met de pers. “Aanvankelijk zouden we nog en week langer open blijven en dus de Pinksterdagen meenemen, maar het risico dat we vooral aan het einde Keukenhof onvoldoende in bloei kunnen laten zien is te groot. En dat levert teleurstellingen op.” Siemerink zegt ook dat het kan gebeuren dat volgend jaar het park bij het sluiten van de poorten nog vol in bloei staat. “Het zij dan maar zo. Dan hebben we al die tijd kwaliteit gebracht en dat is

waarvoor de mensen van heinde en verre komen.” Siemerink liet ook blijken uitermate blij te zijn met het bezoekersaantal van 1,4 miljoen. Een nieuw record. Meer nog is het waarderingscijfer dat de bezoekers gaven aansprekend, want dat kwam uit op een 8,9. “Als het nieuwe poortgebouw er niet was geweest, waren we af en toe danig in de knel komen te zitten. Nu konden de bezoekersstromen vrij snel worden verwerkt. Met dank ook aan de ongeveer duizend medewerkers die in het seizoen bij ons actief zijn.” LAGERE LEEFTIJD

Siemerink was blij met de daling van de gemiddelde leeftijd van de bezoekers ten opzichte van vijf jaar geleden. Toen lag dat nog op 51 en nu op 48 jaar gemiddeld. Het aantal kindertickets bleek gestegen te

zijn van 40.000 vier jaar geleden naar 60.000 nu. Ook het aantal verkochte Lentepassen kende een fikse groei. De directeur haalde twee bijzonder trouwe bezoekers aan: een dochter en hoogbejaarde moeder uit Enschede die drie maal per week op de trein naar Keukenhof stapten. Op vier dagen, waaronder Corsodag en 30 april, was het te druk. “De mensen stonden heel lang in de file en er werd zelfs geadviseerd het bezoek aan Keukenhof af te blazen. Dat wil je natuurlijk niet”, zei Siemerink. Dit seizoen kwamen zo’n 13.000 touringcars en 175.000 auto’s naar het park. Via de Arriva-busverbinding vonden ook nog eens 200.000 bezoekers de weg naar Lisse, waaronder een flink aantal bussen vanaf Schiphol vertrok. Volgend jaar is er een nieuw seizoen met als thema ‘Romantiek’.

3 - 555

5

4 5

4 5 55 4 5 55

Bunkerrondleiding Bosweg, Noordwijk • Warmond, Dorpsstraat Evenementen en kermis (9-12 september) in• Voorhout. Za4 11 juni 65Kunstmarkt Bijzondere markt kunst. Van 11 tot 16 uurbunkercomplex in het gezelRondleiding doorvol gangenstelsel en museum in het

Za Zo en

• Voorhout, centrum

terdag 12 september jaarmarkt en onder meer wielerkoers. lige Warmondse Atlantikwall. Dedorpscentrum. rondleidingen duren 1,5 uur

Kunstmarkt

• Warmond, Dorpsstraat

‘kernenergie’ tot ‘de nieuwe spelling’. Van 20.00 tot 22.00 uur. lekkerste snacks. Voor ieder wat wils.

Science Café Leiden • Leiden, Scheltema Leiden • Noordwijkerhout, centrum 8-10 Zondagmiddagconcerten • De Leidse Hout KomKermis alles te weten over een onderwerp uiteenlopend van 8 en- gezelligheid op-de Brink in het centrum van 4 11Kermis 4 juni Singtot in tune; 11 juni Nieuw levenen + Franciscus band. Van uur. 13.30 ‘kernenergie’ ‘de nieuwe spelling’. Van 20.00 tot 22.00 Noordwijkerhout tot 14.15 uur en 14.45 uur tot• 15.30 uur Di-10 uur Kermis Noordwijkerhout, centrum Di-13 Cultuurweek • Lisse, Do 8 Ma Papieren kunstmarkt • Pleintje bijKasteel de Pomp,Keukenhof Warmond Kermis en gezelligheid op de Brink  en in het centrum van Zo 8 De aftrap van een nieuwe cultureel seizoen. Voor prijzen en

DiDi Zo Do

en

5 juni

juni

Noordwijkerhout Lekker snuffelen bij de kraampjes van bijzondere papierkunstenaars. meer informatie: www.kasteelcultureelkeukenhof.nl 11 tot 16 uur. -13 Van Cultuurweek • Lisse, Kasteel Keukenhof

Kermis • Hillegom, Jonkheer Mockkade 8-13 Dweilen ‘t nieuwe Vierkantcultureel seizoen. • t Vierkant, Lisse De aftrap vanop een Voor Heereweg prijzen en 10 Van donderdag 10 september t/m zondag 13 september is meer informatie: www.kasteelcultureelkeukenhof.nl 5

DiDoZo Ma Zo

juni

Blaaskapel De Pretnoten uit Lisse heeft blaaskapellen uit de omgeving het weer kermis in Hillegom!

-13 Kermis • Hillegom, Jonkheer Mockkade (incl Brandweerman Sam) • Lisse, centrum 10112-dag Van donderdag 10 september t/m zondag 13Heereweg september isLisse Dag van het Kasteel • t Huys Dever, 12 Verschillende hulpdiensten presenteren zich en er 349a, zal een het weer kermis in Hillegom! uitgenodigd vrolijke noten ten gehore te brengen.

DoZo Ma Za

5 juni

Za Ma Za

5 juni

Za Za Di

het zijn verleden ‘t Huys Dever. Div. activiteiten, meetHerleef & greet metopBrandweerkman Sam gerechten en

een onvergetelijk schouwspel. www.kasteeldever.nl 112-dag (incl Brandweerman Sam) • Binnen, Lisse, centrum • Noordwijk Florahof 12Pompoenmarkt Verschillende hulpdiensten presenteren enKeukenhof, erbieden zal een Lisse 12 Dag in van het Kasteel sfeer •opgezette Landgoedzich Kasteel Op deze een landelijke markt de meet & greet zijn met Brandweerkman Sam Herbeleef het verleden.uiteenlopende Ontdek hoe mensenwaar nu wonen werkenuur. op diverse kraamhouders aan.en10-17

het Landgoed Kasteel Keukenhof.•www.kasteelkeukenhof.nl Pompoenmarkt Binnen, Vredeskerk Florahof 250 jaar BätzorgelNoordwijk • Katwijk, 12Concert Op deze in een landelijke sfeer opgezette markt bieden de 12 Avondvierdaagse • Noordwijkerhout Feestelijk concert ter gelegenheid van 250 jaar Bätzorgel.

6 juni

diverse kraamhouders waar aan.dagelijks 10-17 uur. Heerlijk wandelen in enuiteenlopende rond Noordwijkerhout, start om 18.00 Tevens Open Monumentendag Katwijk. www.vvvkatwijk.nl

Concert 250 jaar& Bätzorgel Vredeskerk uur. Aanmelden:VVV winkel, Dorpsstraat 8 • Katwijk, Lifestyle Fashionevent • Katwijk, Zeezijde 12in-Stijl Feestelijk concert ter gelegenheid Bätzorgel.Leiden 12 Cultureel foodfestival •een Vanjaar der Werffpark, De nieuwste trends voor het najaarvan op 250 doorlopende cat-

WARMOND n De heere Schouten vaart iedere woensdag, vrijdag en in het weekend van 10.00 tot 16.30 uur over het Joppe.

mee. Voor meer info: www.zwanburgerpolder.nl.

ZaZa

Chris Derksen (9) uit Haarlem maakte afgelopen weekend een tochtje met De heere Schouten. Hij trok eropuit, samen met opa en oma De Vos uit de Merenwijk en zijn moeder Linda. Op de foto (onder) toont hij trots de handvol ganzenveren die hij vond tijdens het uitje.

ZaZa

Tevens Open Monumentendag Katwijk. www.vvvkatwijk.nl maar ook muziek! www.vvvkatwijk.nl 9 t/m 11walk, In het Van derhapjes, Werfparkdrankjes worden deen meest uiteenlopende gerechten

in-Stijl Lifestyle • Katwijk, Zeezijde geserveerd terwijl& er Fashionevent toffe bands en DJ’s spelen. Monumentendag • Noordwijkerh., VVV-kantoor 12Open 12 De nieuwste trends voor het najaar op een doorlopende catFietsroute langs monumentale panden en oude bollenschuKaagrace • Kagerplassen, Warmond

juni

Za Za Za

walk,Route maar afhalen ook hapjes, drankjes en muziek! www.vvvkatwijk.nl VVVstrijden Noordwijkerhout 10 juni ren. Meer dan duizendbij roeiers voor de Kaagcup. Start en finish voor

Open Monumentendag Noordwijkerh., VVV-kantoor de Monumentendag Kaagsocieteit, Zijldijk. Van 11 • - 16 uur.• Noordwijk, Open div. locaties 12 12 Fietsroute langs monumentale panden en oude bollenschuDe Noordwijkse Open Monumentendag staat in het teken van Za Kippen- en Kuikenloop • Parkeerterrein Noordduinen, Katwijk ren. Route afhalen11-17 bij VVV Noordwijkerhout & Ambacht. uur. www.openmonmentendag.nl 10 juni Kunst Kom wandelhelden aanmoedigen die voor KWF en KiKa geld bij elkaar Za

Open Monumentendag • Vvvkatwijk.nl Noordwijk, div. locaties Monumentendag • Lisse, Dorpshart lopen tijdens de Kippen- of Kuikenloop! 12Open 12 DeBloemenNoordwijkse Open Monumentendag staat in het teken van in en kunstdorp Lisse kunt u genieten van de vele Op zoek naar De Grote Vijf • Duinweg Noordwijk / Noordwijkerhout

Kunst & Ambacht. 11-17 uur. www.openmonmentendag.nl 10 juni monumenten Safaritocht met de boswachter door het Hollands Duin, van 19.00-

Open Monumentendag Lisse, Dorpshart & 1321.30 Open Monumentendag ••Leiden, div. locaties uur. Aanmelden: hollandsduin@staatsbosbeheer.nl 12 12 in Bloemenen kunstdorp Lisse kunt uin genieten van dehun vele Meer dan vijfendertig monumenten Leiden open Za Nationale Bunkerdag • Bosweg, Noordwijk

Za& ZoZa

monumenten deuren voor bezoekers. Leiden.nl 10 juni Tijdens de bunkerdag zijn natuurlijk ook de bunkers van Atlantikwall Za& Za& & 13 Open Monumentendag • Leiden, div. locaties

13Mueum Lichtsculpturen Noordwijk, Museum Noordwijk Noordwijk van 10.00 -•17.00 uur geopend! 12&Let’s 12 Meergo dan monumenten invan Leiden tovijfendertig the caves and explore! Ira deropen Valk. hun Za 11-17 Za/zo Markt onder de Linden • Lindenplein, Noordwijk

ZoZo

deuren voor bezoekers. Leiden.nl

uur, zo 11-17 uur (eenmalige uitzondering openingstijd). 10/11 Liefhebbers van tuinen, lifestyle en delicatessen kunnen volop inspiraZa& & 13 Lichtsculpturen • Noordwijk, Museum Noordwijk Zondagwandeling • Leiden, Hortus botanicus tie opdoen tijdens de ‘Markt onder de Linden’. 12Rondleiding 13 Let’s go to the cavesinand Ira van dervan Valk. ZaEb 11-17 Japan de explore! Hortus door Titia der en

juni Zo Zo

Za/zo

Braderie • openingstijd). Kerkstraat, uur, zo 11-17 uur (eenmalige uitzondering Tonny Voorma. Deelname € 1,50 Start om 12.00 uur.Noordwijk

10/11De Gezellige braderie in het winkelcentrum Kerkstraat e.o., Noordwijk-Binnen. Zondagwandeling • Leiden, Hortus botanicus Biologische Smaak van Leiden • Leiden, Vismarkt

KROONTJESPEN

13Op 13 Rondleiding Japan Hortusop door Titia van der Eb enbij deze markt ligtin dede nadruk eerlijke producten,

juni Zo Zo

De ganzenveren werden in de middeleeuwen gezocht en de grootste exemplaren werden na een relatief eenvoudige bewerking gebruikt als schrijfgerei. Door de komst van de metalen (kroontjes-)pen verdween de veer voor gewoon schrijven, maar in de kalligrafie wordt de ganzenveer nog steeds superieur geacht.

Zo

Luchtkussenfestival Herenstraat, voorkeur biologisch of streekgebonden. Tonny Voorma. Deelname € 1,50 Start om •12.00 uur. Voorhout

11 juni t/m Zo’n 400 m luchtkussens om in te duiken en op te springen. Van 1330 Reizen verruimt je blik • Noordw., Theater De Muze De Biologische Smaak van Leiden • Leiden, Vismarkt

Div Zo Zo

17.30markt uur. middag springenop € 5,-. Kijken gratis 13Expositie vanEen div. kunstenaars. ma t/misvr 10-16 uur, Op deze ligt de nadruk eerlijke producten, bijza

Bollenstreek Classic • RTV De Bollenstreek, Spekkelaan 10 - 13 uurbiologisch en tijdens voorstellingen. Entree gratis. 3 Lisse voorkeur ofde streekgebonden.

11 juni t/m Doe mee metjaar dezeHooglandse prachtige toertocht dwars door het Groene HartKerk okt 700 • Leiden, Hooglandse t/m330 Reizen verruimt je blikKerk • Noordw., Theater De Muzeen

Dagelijks Div Zo

11 juni Dagelijks

GA ZELF OP ZOEK!

Op plaatsen waar ganzen veel voorkomen, kun je de veren in de maanden mei en juni zomaar oprapen. Prachtige vindplaats zijn bijvoor-

- 12 Najaarsfeesten

Café Leiden Leiden Toeristenmarkt •16 Vuurtorenplein Noordwijk Bijzondere vol kunst. Van 11 • totLeiden, uurScheltema in het gezel4 11 juni alles temarkt 86Science Kom weten over een onderwerp uiteenlopend van U kunt hier terecht voor de laatste mode, mooiste accessoires en lige Warmondse dorpscentrum.

Zo Di en

Ganzenveren rapen met de Warmondse voetveer De heere Schouten

Moederganzen raken kort na het uitkomen van hun eieren spontaan in de rui. Ze verliezen dan hun grootste veren met slagpennen en hun staartveren. De ganzenmoeders kunnen dan enkele weken niet vliegen en worden zo door de natuur gedwongen bij hun kuikens te blijven en hen voor gevaar te behoeden.

• Lisse, Filmhuis

Di Di t/m zo Waargebeurd drama met Reese Witherspoon eenLisse perTentoonstelling • Museumdie detijdens Zwart Tulp, crisis een van van meer dan• 1600 km maakt. augsoonlijke t/m DitWild voorjaar staanwandeltocht de bloempatronen William Morris (1834 – 1896) Film: Lisse, Filmhuis Di centraal Museum De Zwarte Waargebeurd met Reese Tulp. Witherspoon•die tijdens een perParty voorindrama Kids! Hillegom, Solution Vr soonlijke crisis een wandeltocht meer danje1600 km maakt. Disco voor kinderen uit groepvan en 8 die niet mag missen. Do/ma Beelden in Leiden •7Diverse locaties binnenstad Leiden Van 20:00 totKids! 23:00. Entree t/m juni Raakvlakken van Beelden: metgratis. dit thema wordt een link gelegd met het Party voor • Hillegom, Solution Vr VrDisco voor kinderen groep 7• enValkenburg, 8 Dutch die jeDesign niet diverse mag missen. t/m 10 Paardenmarkt locaties nationale themajaaruit ‘Van Mondriaan to ’ Do Van 20:00 tot 23:00. Entreeingratis. Waar een klein dorp groot is! Gezellig en bijzonder dorpsfeest Za Workshop natuurfotografie • Natuurcentrum Katwijk de traditionele Paardenmarkt. www.vvvkatwijk.nl Vr-juni rondom t/m Een 10 leuke Paardenmarkt •fotografiedag Valkenburg, locaties en compleet verzorgde in diverse de Katwijkse natuur Do Kofferbakmarkt •en Hillegom, Museum Waarvoor eenzowel kleinstarters dorp groot in is! Gezellig bijzonderFord dorpsfeest al gevorderden. vvvkatwijk.nl Za Grote markt met vele uitgeladen kofferbakken, gezellig aan rondom de traditionele Paardenmarkt. www.vvvkatwijk.nl Za Dirk Kuyt Foundation: Kampioenendag • Sportpark Nieuw Zuid de doorgaande weg naar Haarlem. Van 10:00-16:00 uur Katwijk Kofferbakmarkt • Hillegom, Ford Museum juni Za 10.000 stappen wandeling • Nwh, VVV-kantoor GroteEen markt metsportevenement vele uitgeladen aanof nationaal voorkofferbakken, sporters met eengezellig lichamelijke Za Start van deze maandelijkse wandeling om 9.00 uur de doorgaande weg naar Vvvkatwijk.nl Haarlem. Van 10:00-16:00 uur- Deelverstandelijke beperking. name € 2,50 10.000 stappen wandeling • Nwh, VVV-kantoor Za 10.000 Stappenwandeling • Noordwijkerhout Za Vrije Tijd Festival • Sassenheim, park Rusthoff StartOntspannen van deze maandelijkse wandeling om 9.00 uur - Deelwandeltocht in prachtige omgeving. Vertrek om 9.00 uur Za juni Activiteiten name € 2,50en demonstraties door verschillende vereniginvanaf11 de VVV ( locatie Dorpsstraat 8 ) van 12 tot 15 uur. gen. Van tot winkel 16 uur. Kindervrijmarkt VrijeNationaal Tijd Festival • Sassenheim, park Rusthoff Za/ma Stoomweekend • Stoomtrein Katwijk Leiden Za We Are Fashion Event door verschillende • Noordwijk,vereniginHoofdstraat Activiteiten en demonstraties juni Speciaal voor hetde Nationaal Stoomweekend ook de 2e pinksterdag open. Za De winkeliers van Hoofdstraat showen laatste fashion gen. Van 11 tot 16 uur. Kindervrijmarkt van 12 tot 15 uur. Genietop vande eenruim sfeervolle Vvvkatwijk.nl en trends 500stoomtreinrit. meter lange catwalk! 10-18 uur. We Are Fashion Event •Pleintje Noordwijk, Hoofdstraat Zo Historische rondwandeling • bij de Warmond Za Auto Avenue •Pomp, Lisse,fashion Centrum De winkeliers van de Hoofdstraat showen de laatste Za juni Verschillende Ga terug in de tijd en wandel met gids door historisch Warmond. autodealers latenlange de nieuwste en trends op de ruim 500 meter catwalk!modelen 10-18 uur.zien Aanvang 14Lisse. uur. Deelname € 3,-, incl. koffie/thee.in het Dorpshart. in Dorpshart Auto’s staan verspreid Auto Avenue • Lisse, Centrum Middeleeuwen herleven • Kasteel Teylingen, Voorhout ZaZa&en juni & 6 Lifestyle Beurs laten • Noordwijkerhout, Tespelduyn Verschillende autodealers de nieuwste modelen zien Zo Handel en ambacht in de middeleeuwen herleeft op de ruïne. Open Lifestylebeurs ‘Goed leven’; alles voor op, in en rond het in Dorpshart Lisse. Auto’s staan verspreid in het Dorpshart. huis. van 12.00 t/m 18 Entree uur. Toegang gratis 11 tot 17 uur. € 3,-, kinderen € 1,50. Za & & 6 Lifestyle Beurs • Noordwijkerhout, Tespelduyn hofjesconcerten • Diverse locaties Leiden Zo -Lifestylebeurs 12 Leidse Najaarsfeesten centrum ‘Goed leven’; alles voor op,•inVoorhout, enbinnenstad rond het en juni Za Evenementen en kermis (9-12 gratis september) Voorhout. dit jaar het Pinksterweekend opgeluisterd in worden door de Zahuis.Ook 12.00 t/mzal 18 uur. Toegang terdag 12 september jaarmarkt enmusici onder meer wielerkoers. Leidse Hofjesconcerten, waaraan 150 deelnemen.

Za Za Vrij/zo

beeld de Zwanburgerpolder in Warmond of de Tengnagel, het schiereiland bij de Leidse Merenwijk. Daar kom je het makkelijkst met de antieke voetveer De heere Schouten. Die vaart elke woensdag, vrijdag en in het weekeinde van 10.00 tot 16.30 uur over het Joppe. Opstappen kan op het Warmondse recreatie-eiland Koudenhoorn of op de Tengnagel bij de Leidse Merenwijk. De overtocht kost slechts 2 euro per persoon en kinderen tot acht jaar varen gratis

13

de Bollenstreek. www.bollenstreekclassic.nl Tentoonstelling jaar Hooglandse (te bezoeken tijExpositie van div.700 kunstenaars. ma t/m Kerk vr 10-16 uur, za dens openingsuren de kerk). Schaapscheerdersfeest • Noordwijkerhout, Langevelderweg 27 10 - 13 uur en tijdensvan de voorstellingen. Entree gratis. schapen zorgboerderij Dierenhoeve bevrijd van hun t/m 3Deokt 700 op jaar Hooglandse Kerk • worden Leiden, Hooglandse Kerk www.bollenstreek.info wintervacht. Met div. activiteiten van 11.00-16.00 Tentoonstelling 700 jaar Hooglandse Kerk (teuur. bezoeken tijdens openingsuren van de kerk).

www.bollenstreek.info Trots toont Chris (9) de gevonden veren. | Foto: pr.


Ambachtelijk zonnepit of pompoenpit volkoren brood van € 2,20 voor € 1,75 of 3 voor maar € 5,00

IK BEN OPEN

Vers gebakken op de markt Roomboter super gevulde koeken 1 voor € 1,00 / 5 voor € 3,00   10 voor maar € 5,00

OOK OP ZONDAG

Op vertoon van deze aanbieding een zak afbakbroodjes naar keuze GRATIS !! Volg ons ook via Facebook: Marktbakker Richard Bakker

LEIDENISOPEN.NL

alleen geldig op de vrijdagsmarkt in Voorhout

Alles vers van het mes

Graskaas van de Boerderij Heerlijke romige Belegen Kaas

500 gram -

€ 5,49

1 kilo -

€ 8,00

Kip van de Kok Kip-grillworst naar keuze Neutraal/Kaas/Saté

Drumsticks Kip-döner kant en klaar

€ 2,50 7 voor € 5,00 100 gram € 1,95 p.stuk.

kipvandekok@gmail.com • Tel: 06 - 518 32 800

Vishandel

3 lekkerbekken

€ 6,00

D. van der Plas

inclusief saus

3 heerlijke haringen

€ 5,00

Verse HollandseTegen Asperges inlevering van deze bon: kilo

Vanaf 3,50 5 kilo Malta aardappelen van € 5,50

e

Snoep cocktail tomaatjes kilo

VOOR

€ 4,50 e 2,95

geldig op vrijdag 4 juni Paraquayo (platteAlleen perziken)

kilo

op de markt in Voorhout 2,95

e

Firma P.P. en en G. G. Visser Visser Firma

Aardappelen, groenten&&fruit fruit Aardappelen, groenten


interview

DE TEYLINGER

WOENSDAG 31 MEI 2017

15

Voor John van der Tol is het eerst half jaar als citymanager in Teylingen voorbij gevlogen. Tijd om de balans op te maken, al is het lijstje met actiepunten behoorlijk lang. ‘Ik zie nog heel veel mogelijkheden.’

Loop door de centra in Sassenheim, Voorhout of Warmond met de citymanager en hij kan je precies vertellen waar de aandachtspunten zitten. Voor de foto bij dit interview staat Van der Tol op het kruispunt in het centrum van Sassenheim. Voor een winkel staan de bakken met producten wel heel ruim uitgestald. Van der Tol aarzelt geen moment en nog voordat de fotograaf de foto kan maken, loopt hij nog even bij de winkel binnen om te vragen of dit wel de bedoeling is. “Het kan toch niet zo,” zegt hij even later verontwaardigd. Het typeert de citymanager van Teylingen, die deze maand precies een half jaar in functie is. “Ik ben van het aanpakken,” zegt hij lachend. Niet gek, want Van der Tol heeft het ondernemerschap van huis uit meegekregen. Zowel zijn vader als stiefvader waren ondernemers. “Als op zaterdag een keer een voetbalwedstrijd werd afgelast, was het niet de vraag of je mee kwam helpen. Daar was al op gerekend,” herinnert hij zijn jeugd in Zoetermeer. Na zijn middelbare school tijd ging Van der Tol dan ook direct aan de slag. Hij kan terugkijken op een brede ervaring in de horeca en retail, maar vond de laatste jaren zijn passie in ondernemen en communiceren. Het is voor hem de reden om te reageren op de vacature voor de eerste citymanager in Teylingen. De gemeente was op zoek naar ‘een verbindender’ tussen de Teylingse ondernemers en henzelf. Dat was ook hard nodig, meent Van der Tol. “Met alle respect, maar voor de gemeente hingen ondernemers er soms maar wat bij. Terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze dorpen. Wat zij brengen, is een belangrijk onderdeel van de leefbaarheid.” Het ‘city’ zorgt overigens vooral voor verwarring, zegt Van der Tol niet veel later, terwijl hij een kopje koffie drinkt. “Ik ben eigenlijk meer een centrummanager. Citymanager past meer

bij de grote steden en gaat over je gemeente zo goed mogelijk vermarkten. Het is veelal gericht op toerisme. Mijn werkzaamheden gaan daar in de basis niet over. Ik werk juist vanuit de ondernemers naar de klanten toe.” HARE MAJESTEIT

Ondernemers staan dus centraal, maar hij benadrukt dat ‘hare majesteit de klant’ het allerbelangrijkste is en blijft. “Ik vind dat ondernemers soms teveel op zichzelf gericht zijn in plaats van te denken vanuit de klant. Je kan bijvoorbeeld wel gaan laden en lossen voor de deur, maar dat blokkeert ook de doorgang in de straat. Potentiële klanten vinden dat niet fijn. Het zorgt voor een minder goede beleving.” Dat laatste woord valt voortdurend. Van der Tol hamert niet voor niets op ‘beleving’, zegt hij. “Klanten, of gasten in de horeca, willen een prettig verblijf. Alleen samen kun je dat bereiken. Je merkt dat winkeliers soms weerstand voelen, bijvoorbeeld als er nieuwe horeca in een winkelstraat bij komt. Ze vragen dan: ‘wat heb ík eraan?’ in plaats van ‘wat levert een bepaalde actie het centrum op?’. Ik zie in Warmond dat dat veel minder het geval is, dan in Voorhout en Sassenheim. Ik probeer ze in die laatste twee dorpen dan ook uit te leggen dat een plek waar mensen een kopje koffie kunnen drinken, iets toevoegt aan een winkelstraat. Ook ‘s avonds is er dan levendigheid. Mooi verlichte etalages trekken de aandacht. Je versterkt elkaar.”

Paspoort John van der Tol (50) is sinds november de citymanager van Teylingen. Van der Tol werd geboren in Utrecht en woont sinds 2009 in Voorhout, samen met Judith en dochter Isis (6). Hij is onder andere de bedenker en eigenaar van het ondernemersplatform Zaken voor Zaken. Van der Tol is sinds 2010 ondernemer. | Foto: fbps/Peter Schipper

De eerste maanden benutte Van der Tol vooral om in kaart te brengen wat er al is en wat beter kan. Ook bezocht hij collega-managers in andere steden en dorpen. Wat hij in Teylingen vond, waren drie verschillende dorpen met ieder hun eigen plus- en minpunten. “Sassenheim is bij de fusie aangewezen als winkelgemeente, omdat het al het meeste aanbod had. Momenteel heeft de onveilige verkeerssituatie in de Hoofdstraat mijn aandacht. Voorhout draait om wonen, maar waar mensen ook hun dagelijkse boodschappen kunnen doen. Ook daar is de verkeerssituatie in de Herenstraat een punt van aandacht. Warmond is de recreatiegemeente, maar daar spelen weer andere dingen. Ik zou graag zien dat er daar nog meer wordt ingezet op vaartoerisme met de verbinding naar het dorp.” GOEDE BASIS

EENSGEZINDHEID

Met de intentie om eensgezindheid onder de winkeliers en horeca-eigenaren onderling te creëren en een brug te slaan tussen ondernemers en gemeente, is Van der Tol aan zijn job begonnen. Hij heeft 1.000 uur per jaar om daar invulling aan te geven. De kosten voor zijn salaris en het budget voor projecten worden betaald door de gemeente en door de ondernemers

via het Ondernemersfonds Teylingen. Van der Tol zat daarvan tot vorig jaar in het bestuur, maar stopte toen hij besloot te solliciteren als citymanager. Geluiden over belangenverstrengeling doet hij dan ook af als onzin. Zeker als het gaat over zijn andere werkzaamheden, als ondernemer van zijn eigen bedrijf Zaken voor Zaken. “Eigenlijk wil ik er niet eens meer wat over zeggen, want het is totale onzin. Het zijn twee functies die, op het verbinden na, niets met elkaar te maken hebben. Mensen die zoiets zeggen, hebben dat niet begrepen.”

‘EEN BRUG SLAAN TUSSEN ONDERNEMERS EN GEMEENTE’

Vaak wordt gedacht dat Van der Tol meer evenementen gaat organiseren, maar dat is te kort door de bocht. “Sommige mensen denken dat, maar ik doe veel meer. Ik heb een beperkt budget en dat zou ik zo op kunnen maken aan enkel feesten en acties. Daar zie ik toch niet helemaal het nut van in, want alle drie de dorpen wordt al behoorlijk wat georganiseerd. Ik investeer liever in een goede basis. Als die goed is, dan werkt dat voor iedereen zoveel prettiger.” Een voorbeeld is het Keurmerk Veilig Onder-

nemen (KVO) in Voorhout, dat Van der Tol heeft geïnitieerd. Twee weken geleden werd de intentieovereenkomst tussen ondernemers, gemeente en hulpdiensten ondertekend. Het moet helpen om het centrum in Voorhout schoner en veiliger te maken. In Sassenheim is de eerste ster er al, maar zit de citymanager wel in de werkgroep om ervoor te zorgen dat het zo blijft. In het kader van de aankleding zijn er ook bloembakken geplaatst in Sassenheim, Voorhout en Warmond. Daarnaast praat Van der Tol sinds kort ook mee in de werkgroepen rondom de weekmarkten in Voorhout en Sassenheim. Hij heeft er zo zijn ideeën over, maar merkt soms dat het binnen de gemeente veel tijd nodig heeft. “Dat is de ondernemer in mij. De ene dag bedenk je iets en de volgende dag ga je het uitvoeren. Maar zo werkt dat niet bij een gemeente. Ik heb daar ook zeker over geleerd in deze eerste zes maanden en kan daardoor die vertaalslag maken naar de ondernemers.” In het komende half jaar staan ook een digitale winkelstraat en het enquêteren van inwoners over hun centra op de planning. De eerste enquête, over de Herenstraat en Jacoba van Beierenweg, is op dit moment al online. De resultaten worden in juli in deze krant bekend gemaakt. HARDER OPTREDEN

Vlak voordat Van der Tol doorgaat naar zijn volgende afspraak, rijdt een vrachtwagen achteruit een smal stuk van de winkelstraat in. Hij pakt zijn telefoon en maakt een foto. Het bestandje stuurt hij meteen door naar de Boa’s. “Dit soort dingen is natuurlijk gevaarlijk en daarnaast ook slecht voor beleving. Dit moeten we niet willen. Ik vind dat we harder moeten optreden in dit soort situaties. Niet alleen de gemeente, maar ook de ondernemers. Het is eigenlijk het grote plaatje: als iedereen samenwerkt, worden de centra in Teylingen alleen maar beter.”


WIJ STOPPEN ERMEE

PI N GE KST2 e OP ER EN DA D G

50% TOT 75% KORTING NU 5 DAGEN % TOTALE LEEGVERKOOP VAN 31

MEI WOENSDAG 10.00 - 17.30 uur

JUNI DONDERDAG 10.00 - 17.30 uur

1

2

%

JUNI VRIJDAG 10.00 - 20.00 uur

3

JUNI ZATERDAG 10.00 - 16.00 uur

JUNI 2e PINKSTERDAG 11.00 - 17.00 uur

5

FABRIEK MAGAZIJN EN WINKEL

Katwijk

GEHELE SHOWROOM MOET LEEG & ALLES WORDT MET VOLLEDIGE GARANTIE VERKOCHT!!! Boxspring Borgen

Boxspring elek. Nordland

Seniorenledikant Martine

Complete boxset met stevig onderstel, hoofdbord en een soepel binnenveringsmatras. In combinatie met het gratis oplegmatras van comfortschuim een heerlijke set!

Een compleet en volledig elektrisch verstelbaar Scandinavisch boxspringbed, met de beste prijs/kwaliteitsverhouding van Nederland! De boxspring Nordland elektrisch is uitgerust met stevige pocketveer matrassen, hoofdbord en gratis split-oplegmatras. Ook in 100x200, 120x200, 200x200 en de lengtematen 210 en 220 leverbaar.

Massief eiken ledikant op comforthoogte. Het ledikant is inclusief een 28-lats lattenbodem en gezondheidsmatras naar keuze. Keuze uit een koudschuimmatras of pocketveermatras met koudschuim. Ook in koppelbed uitvoering verkrijgbaar.

90x200 van 599,- nu voor

299,-

HOCKER OPTIE 69,-

van 699,van 799,van 899,van 999,-

999,-

EEL GEH PLEET COM

349,399,449,499,-

nu voor nu voor nu voor nu voor

299,-

90x200 van 1999,- nu voor

EEL GEH PLEET COM

120x200 140x200 160x200 180x200

90x200 van 599,- nu voor

Geheel compleet en uit voorraad leverbaar

140x200 van 2999,- nu voor 160x200 van 3099,- nu voor 180x200 van 3199,- nu voor

Compleet met gratis splitoplegmatras

1499,1549,1599,-

VAN 249,NU VOOR 99,-

EEL GEH PLEET M CO

Ook leverbaar met volledig elek. verstelbare bodem Meerprijs 149,-

Topdekmatras oplegmatras

Vaste Boxspring Magnum

Heb je last van hinderlijke drukpunten of ben je op zoek naar extra comfort? Onze topdekmatrassen zijn circa 5 cm. dik, vormen zich naar de contouren van het lichaam en werken drukverlagend. Het topdekmatras wordt vaak gebruikt om de naad tussen 2 matrassen weg te werken. Ideaal voor in het hotel, het huis, de boot, de caravan en de camper.

De vaste boxspring Magnum geeft u het luxe gevoel van een prestigieus hotel. Het Royalty Superior matras bestaat uit pocketvering 5-zones afdekking met latex. Inclusief Cool Feeling Visco Foam topper met satijnen afwerking.

70x200 80x200 90x200 120x190 130x190 140x190 140x200 160x200 180x200

5 cm SPLITUITVOERING MEERPRIJS 69,-

Comfortschuim:

Nasa:

van 89,van 149,van 179,van 195,van 209,van 225,van 239,van 269,van 299,-

van 179,van 209,van 239,van 345,van 359,van 375,van 389,van 419,van 449,-

voor 29,voor 49,voor 59,voor 65,voor 70,voor 75,voor 79,voor 89,voor 99,-

voor 59,voor 69,voor 79,voor 115,voor 119,voor 125,voor 129,voor 139,voor 149,-

Latex:

van 299,- voor 99,van 329,- voor 109,van 359,- voor 119,UITVERKOCHT UITVERKOCHT UITVERKOCHT van 599,- voor 199,van 629,- voor 209,van 659,- voor 219,-

Koudschuimmatras Bas

Zomerdekbed

Goed ventilerend koudschuimmatras met een dichtheid van SG40 en een dikte van ca. 17 cm. Dit koudschuimmatras is geschikt voor alle type bedbodems.

Slaap heerlijk koel onder dit zomerdekbed van 100% katoen. Licht en ademend, geen klamme nachten meer!

ALLE MATEN DIRECT LEVERBAAR 70x190 van 199,- nu voor

99,-

70x200 van 259,70x210 van 270,80x190 van 270,80x200 van 279,80x210 van 290,-

nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor

99,99,99,99,119,-

90x190 van 290,90x200 van 299,90x210 van 319,90x220 van 330,100x200 van 330,120x190 van 379,120x200 van 389,130x190 van 390,130x200 van 399,140x190 van 410,140x200 van 439,160x200 van 450,180x200 van 459,-

Merens Katwijk

nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor

99,99,119,129,119,159,159,159,159,159,159,179,179,-

Natuurlijk slapen

MEER DAN 30 MODELLEN DIRECT LEVERBAAR! 180x200 van 6995,- nu voor

3499,-

140x200 van 59,- nu voor

25,-

140x220 200x200 200x220 240x200 240x220

van 69,van 79,van 85,van 90,van 99,-

nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor

29,95 39,95 42,50 44,95 49,95

100% KATOEN

Dit is slechts 1 voorbeeld. Kom snel langs voor de volledige Serta collectie met extreme kortingen! OP=OP!

Ambachtsweg 7w, 2222 AH Katwijk (Bedrijventerrein ’t Heen) Wij zitten tussen Roobol en Just Fitness

Gratis parkeren achter de winkel!


TE HUUR: 6 persoons bestelbussen

in* lli-n a l l a -

,8-, 8 3 3 € K€ K P P A A

*

* niet voor Diesel tot 2006

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

Alle fashion lingerie van het merk Livera*

20%

vanaf

€ 85,00

Plak tot

per dag

0252-211849 www.gdol.nl

korting op geselecteerde merken*

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832 Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak www.onderdeboompjes.nl / info@onderdeboompjes.nl

LIVERA Voorgevormde BH (cup B - E) €29.99 String (S - XL) €12.99

LIVERA Voorgevormde BH (cup A - F) €29.99 String (S - XL) €9.99

LAATSTE WEEK!!

LIVERA Voorgevormde BH (cup B - E) €34.99 String (S - XL) €12.99

PLAK JE

KORTING * Geldig van 22 mei t/m 4 juni 2017 op de merken Chantelle, Passionata, Livera en Femilet. Niet geldig in combinatie met andere acties of met terugwerkende kracht.

LIVERA Voorgevormde BH (cup B - F) €34.99 String (S - XL) €12.99

LIVERA Push-up BH (cup A - F) €39.99 String (S - XL) €12.99

LIVERA Voorgevormde BH (cup B - E) €24.99 Hipster (S - XL) €12.99

*Alle combinaties mogelijk, goedkoopste artikel gratis, m.u.v. basis collectie.

Livera Katwijk - Princestraat 24 - 2225 GC Katwijk Livera Lisse - Kanaalstraat 73 - 2161 JC Lisse   (Naast Witteveen)

Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Meer dan 70 locaties ë! in Nederland en Belgi

Ook u heeft kostbaarheden in huis. Misschien wel veel meer dan u denkt. Een paar oude munten, bankbiljetten of een diamant bijvoorbeeld. Of een doosje met sieraden zoals een ketting, een ring of een horloge. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Dan ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn. Als u deze zou willen verkopen betalen wij u ook nog eens een reële prijs. Kantoor Katwijk Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Verpanden Beleggen

Taxatie

Inkoop

Verkoop

Veiling

Goud

Zilver

Munten

Sieraden, diamanten en horloges

Oude bankbiljetten

Postzegels

Antiek speelgoed

Openingstijden Ma. t/m za. van 9.30 - 17.00 uur Kantoren bij u in de buurt: Alphen aan den Rijn (di. t/m za.), Delft (ma. t/m za.) en Den Haag (ma. t/m za.)

www.goudwisselkantoor.nl


n a h et wa a Ge & ter nieten op Jonkman Jachthaven EVEN HELEMAAL WEG,Jachthaven LEKKER GENIETEN AAN HET WATER Zwanengat Sassenheim 

Welkom aan boord bij Rederij van Hulst!

Rondvaart Kagerplassen Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door.

plek. Wat u hier• leest is een voorbeeldRenovatie van jachten tekst. Deze wordt later vervangen door • Laswerkzaamheden Schilderwerkzaamheden de uiteindelijke• tekst, die nu nog niet • Polyester • Erkend gas keurings- en bekend is. De faketekst is dusreparatie een tekst • Onderhoud elektrische installatiebedrijf die eigenlijk nergens over gaat. Het installaties • Inbouw en onderhoud van grappige is, dat •mensen deze toch vaakrevisie Inbouw, onderhoud, technische installaties vanweet scheepsmotoren • Doe het zelf klus-loods lezen. Zelfs als men dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door. Dit is een faketekst. Alles wat hier staat het grafische effect van tekst op deze Steenlaan t.h.v.leest nr. 36is een voorbeeldDit is een faketekst. Alles wat hier staat Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is Afvaartlocatie: slechts om eenWarmond indruk teGemeentehaven, geven van Jan plek. Wat u hier Afvaart: 16 mei t/m 1 oktober 2017 is slechts om een indruk te geven van is slechts om een indruk te geven van Afvaart: 1 juli t/m 31 augustus 2017* Dag Vertrektijd Dag Vertrektijd het grafische effect van tekst op deze het grafische effect van tekst op deze Dinsdag 11:00 / 13:00 / 15:00 uur Donderdag 14:00 / 16:30 uur plek. Wat u hier leest is een voorbeeld- plek. Wat u hier leest is een voorbeeldWoensdag 11:00 / 13:00 / 15:00 uur Vrijdag 14:00 / 16:30 uur tekst. Deze wordt later vervangen door tekst. Deze wordt later vervangen door Zondag 11:00 / 13:00 / 15:00 uur uiteindelijke tekst, die nu nog niet de uiteindelijke tekst, die nu nog niet de 700 * In de periode 1 juli t/m 31 augustus 2017 zijn er ook afvaarten in Noordwijk Verhuur van sloepen - intender 6.40 / intender Verhuur van sloepen op donderdag en vrijdag om 13:00 uur (deze rondvaart duurt 4 uur). bekend is. De faketekst is dus een tekst bekend is. De faketekst is dus een tekst chalets - trailerhelling - camperplaatsen Neem geheel vrijblijvend contact met ons op over ons rondvaartaanbod. intender / interder die eigenlijk6.40 nergens over gaat.700 Het die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak grappige is, dat mensen deze toch vaak plek. Wat u hier leest is een voorbeeldlezen. Zelfs als men weet dat het om lezen. Zelfs als men weet dat het om tekst. Deze wordt later vervangen door Haarlemmertrekvaart 1 | Warmond | 071-5237045 chalets - trailerhelling - camperplaatsen de uiteindelijke tekst, die nu nog niet een faketekst gaat, lezen ze toch door. een faketekst gaat, lezen toch door. www.rederijvanhulst.nl | +31 (0)71 - 301 0133 Jachthaven 1ze- Sassenheim Direct contact: 06-40233754 | www.jachthavenzwanengat.nl Burgemeester Ketelaarstraat 42a, Warmond | info@rederijvanhulst.nl Ditwww.jachthavenjonkman.nl is een faketekst. Alles15 wat hier staat Dit is een faketekst. Alles wat hier staat bekend is. De faketekst is dus een 0252 - 21 83 info@jachthavenjonkman.nl is slechts om een indruk te geven van is slechts om een indruk te geven van tekst die eigenlijk nergens over gaat. het grafische effect van tekst op deze het grafische effect van tekst op deze Het grappige is, dat mensen deze toch tekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door.

0252 - 21 15 83

Jachthaven Jonkman

Nog enkele ar! ligplaatsen beschikba

Pinksterweekend in het teken van Antaris & Maril www.jachthavenjonkman.nl

Schatting aantal woorden: 450 woorden met 2 foto’s 630 woorden met 1 koloms foto 555 woorden met 2 koloms foto

Het komend Pinksterweekend organiseert Jachthaven Poelgeest uit Oegstgeest weer een Antaris en Maril Proefvaart Weekend! Tijdens dit weekend is het mogelijk vrijblijvend kennis te maken met de sloepen en tenders van de Friese sloepenbouwer. Als één van de weinige werven bouwt deze werf de boten nog geheel in Nederland. De vorig jaar geïntroduceerde Maril 6Nxt is een regelrechte hit! Deze schitterende sloep combineert eigentijdse lijnen met klassieke en elegante vormgeving. Kenmerkend voor de 6,40 meter lange Maril is de functionele deur

in de spiegel welke toegang biedt Voor de snelle beslisser is het motot het geïntegreerde zwempla- gelijk nog deze zomer met één advertenties deze prachtige sloepen het teau. Midscheeps zijn een Formaat mak- van 85 en x 103 water mm op te gaan. Poelgeest heeft kelijk toegankelijke koelkast spoelbak ingebouwd. De breedte diverse uitvoeringen op voorraad van de 6Nxt gecombineerd met en nog enkele in aanbouw. het vlakke onderwaterschip zorgt voor veel stabiliteit en vaarcom- Wilt u ook eens kennis maken met deze prachtige boten van Nederfort. landse bodem kom dan langs op Naast de nieuwe Maril liggen ook het Antaris & Maril Pinkster Proefde immens populaire Antaris Fif- vaart weekend. De vloot ligt klaar ty5 en Sixty6 klaar voor een proef- op zaterdag en maandag van 11.00 vaart. Met deze vernieuwende tot 17.00 uur en zondag van 13.00 modellen heeft Antaris zeer veel tot 17.00 uur bij Jachthaven Poelsucces. Al vijf jaar achtereen is de geest aan de Hugo de Vrieslaan 1 in Oegstgeest. Meer informatie maximale productie gedraaid. vindt u ook op www.poelgeest.nl.

Laat de zon maar komen!! Gaat u varen?

Wij verzorgen een complete picknickmand gevuld naar uw keuze. Een heerlijke wijn, lekkere nootjes, kaas, olijven, salami worst en nog veel meer.

Rederij vansloepen Hulst Oud Huijzer Dagtochten, Dagtochten, Rondvaarten Rondvaarten & & Arrangementen Arrangementen

(alle modellen op voorraad)

WELKOM AAN BOORD!

In 2017 zien wij u graag weer aan boord voor een vaartocht op één van onze schepen.

Dagelijks rondvaarten vanaf 1 april 2017.

Afvaarten: Wij verzorgen voor u: • Warmond • Vaartochten voor gezelschappen • Noordwijk • Rondvaarten Kagerplassen en omgeving • Lisse • Dagtochten Gouda,uur Haarlem en Delft een brunchnaar vanAmsterdam, 11.30 - 14.30 en een high tea van 15.00 - 17.00 uur. • Katwijk • Workshops • Vergaderingen • Diverse cateringmogelijkheden • Leiden een brunch van 11.30 – 14.30 uur. Geheel vrijblijvend ontvangt u informatie over onze mogelijkheden.

Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Moederdag Hemelvaartsdag

Bestel tijdig en de heerlijke dag kan beginnen!

Dit uitsluitend op reservering.

www.rederijvanhulst.nl

| info@rederijvanhulst.nl | +31 (0)71 - 301 01 33

Dagtochten naar Gouda, Haarlem en Delft.

Omzigt sloep 650 Oud Huijzer sloep In 2017v.a. zien wij u graag weer aan boord voor een e 23.950,v.a. e 4.950,Ook elektrisch varen vaartocht op één van onze schepen. Wij verzorgen voor u: Afvaarten: • Vaartochten voor gezelschappen • Warmond • Diverse Rondvaarten Kagerplassen en omgeving • Noordwijk aanbiedingen •• Occasions Dagtochten naar Amsterdam, Gouda, • Lisse sloepen op voorraad Haarlem en Delft • Katwijk •• Onderhoud en servicegericht Workshops • Leiden korting op alle Jobe watersportartikelen •• 10% Vergaderingen • Diverse cateringmogelijkheden Geheel vrijblijvend ontvangt u informatie over onze mogelijkheden.

OmtzigtWatersport.nl

Irislaan 71 • Oegstgeest • 071-5237400 • www.dupatron.nl

Industriekade 22, 2172 HV Sassenheim (NL) www.rederijvanhulst.nl | info@rederijvanhulst.nl +31 (1) 252 232 604 www.omtzigtwatersport.nl +31 (0)71 - 301 01 33

Haal NU je SSI Open Water Diver Brevet voor € 479,-

en duik over de hele wereld! Schrijf je snel in en ontvang een masker cadeau t.w.v. € 59,Hillegom - 0252-518780

info@thewave.nl


nieuws

DE TEYLINGER

bo

radio tv internet

WOENSDAG 31 MEI 2017

19

Onmoetings bijeenkomst over autisme en pesten

de omroep van de bollenstreek!

Ik ben een slechte netwerker waar het gaat om netwerkbijeenkomsten. Ik weet weinig over koetjes, nog minder van kalfjes. De hoeveelheid gebakken lucht en allemaal succesvolle mensen, het went maar niet. Dat is best een nadeel voor iemand die in de journalistiek werkt. Je hoort namelijk altijd wel nieuwtjes.

3j un 33j i juunni i

Nou heb ik vorige week een uitzondering gemaakt. Ik was uitgenodigd voor een persdiner. Keukenhof had alle journalisten en fotografen uitgenodigd waar ze regelmatig mee te maken hebben. En het was een ware traktatie. Het was al een bijzondere ervaring om in een prachtige stilte door een gesloten Keukenhof te lopen. Nog steeds een mooi plaatje. Tussen de gangen door vertelde directeur Bart Siemerink het succesverhaal van Keukenhof. Vijf jaar geleden een plan opgezet met prima resultaten. In acht weken tijd dit jaar 1,4 miljoen bezoekers, 1100 werknemers, 20 miljoen in een nieuw entreegebouw geïnvesteerd en nog veel meer. Alles wordt gemeten, bijgehouden en onderzocht tijdens de opening. Meest bijzondere cijfer vond ik dat de gemiddelde leeftijd van de bezoeker naar beneden is gegaan. Commercieel belangrijk. Er wordt natuurlijk geld verdiend bij Keukenhof, maar officieel is het een stichting met als doelstelling mensen enthousiasmeren voor bloemen. Nou, dat is gelukt. Tijdens het eten van overheerlijke ijsjes zag ik de parallel: ideële stichting, vijfjarenplan, alles meten wat er maar te meten valt. Grote verschil: wij verdienen geen geld en werken met vrijwilligers. Ik vroeg me af: als directeur Bart nou een half jaar commercieel directeur bij Bo zou zijn, zou de wereld er dan anders uitzien? Het lukt ons niet om de omroep commercieel op de rit te krijgen. Nadat een succesvolle vrijwilliger met pensioen ging hebben we het jaar in, jaar uit geprobeerd met mensen die op provisiebasis voor ons aan het werk gingen. Maar steeds lukte het niet. Of is er geen parallel? Is Keukenhof met zijn prachtige bloemen, shows en vriendelijke medewerkers niet te vergelijken met een omroep actief met een website, radio en tv? Toch bezoeken bij ons dagelijks 2300 mensen onze website. Dan rekenen we de tv-kijkers en radio-luisteraars nog geeneens mee. Dat zou toch te verkopen moeten zijn? Voor 250 euro sta je als ondernemer een maand zowel op de site, radio als tv. Dat is ook te doen. Waar ligt het dan aan? Zou het antwoord dan toch zijn dat we onszelf slecht verkopen? Dat we meer moeten netwerken? Wat moet moet! Ga ik toch maar een nieuw colbertje kopen. Ard Zandbergen Hoofdredacteur Bo ard@bollenstreekomroep.nl

In de vijf gemeenten uit de Duinen Bollenstreek worden roulerend bijeenkomsten georganiseerd, bedoeld voor mensen met autisme en hun mantelzorgers, maar ook voor professionals, scholen, gemeenten en andere belangstellenden. Iedere bijeenkomst heeft een apart thema. De opzet van de bijeenkomsten bestaat uit een informatief en interactief deel. Een ontmoetingsplek en kenniscentrum voor iedereen. Welzijn Teylingen, Stichting MEE en NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme) verzorgen samen met een groep ervaringsdeskundigen, de derde informatie- ontmoetingsbijeenkomst over autisme en pesten. Met name op de basis -en middelbare school is het belangrijk dat je voldoet aan wat je medescholieren van je verwachten. Kinderen en jongeren met ASS worden vaak niet begrepen en reageren vaak net wat anders, wat voor anderen al snel een reden is om iemand buiten te sluiten of te pesten. Ook mag het pesten op het werk of in de buurt, waar vaak veel minder aandacht voor is, niet onderschat worden.

Waarom is pesten zo’n issue? Hoe signaleer je dat je kind wordt gepest? Wat doe je dan? Caroline van Bommel gaat in op de zorgen en problemen en beantwoordt graag de vragen of ervaringen die gedeeld worden. Deze bijeenkomst is daarom voor iedereen interessant die belangstelling heeft voor, of op zoek is naar oorzaken van gedrag zoals pesten of gepest worden bij kinderen, jongeren en volwassenen met autisme. De lezing begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. De inloop is vanaf 19.30 uur, voorafgaand is er een informatiemarkt. AANMELDEN

Deelname aan de lezing is kosteloos. Belangstellenden kunnen zich per e-mail aanmelden, info@welzijnteylingen.nl onder vermelding van “Autisme en Pesten 15 juni”, uw naam, telefoonnummer en het aantal personen waarmee u komt. Telefonisch aanmelden kan ook, via 0252-231805. MEER LEZINGEN

De eerstvolgende lezing is op donderdag 14 september in Noordwijk (Wassenaarsestraat 5) en gaat over Autisme binnen het gezin. Aanmelden: mantelzorgsteunpunt@welzijnnoordwijk.nl. De laatste bijeenkomst is op donderdag 19 oktober in Het Pluspunt (Henri Dunantplein 28) in Hillegom. Het afsluitende thema is ‘Overgang van thuis naar zelfstandig wonen’. Aanmelden bij welzijnskompas via telefoonnummer: 0252-757100 of via info@welzijnskompas.nl.

Een klassenfoto van de Parkschool: klas 6 met meester De Nooij. | Foto: pr.

Klasgenotenfestival tijdens Open Monumentendag SASSENHEIM n In het kader van Open Monumentendag organiseert Stichting Oud Sassenheim (SOS) een grootscheeps ‘Klasgenotenfestival 65-80’ op zaterdag 9 september. De doelgroep bestaat uit schoolverlaters, die in de periode 1965-1980 de lagere school in Sassenheim hebben verlaten.

(Kompasschool) Paul de Baan (Kastanjehof) en Hein van der Meer (Annaschool) zijn de contactpersonen. Natuurlijk zijn oud-leerlingen uit andere jaren ook welkom. SOS wil de betreffende schoolverlaters massaal oproepen oud-klasgenoten, juffen en meesters op te trommelen. Zij kunnen zelf het initiatief nemen voor een reünie.

Drie basisschoollocaties van voorheen worden gastvrij opengesteld: De Kompasschool (protestantchristelijk onderwijs), De Kastanjehof (openbaar onderwijs) en De Annaschool/Kapel (Da Noi) (rooms katholiek onderwijs). In deze oude schoolgebouwen zijn klassen- en schoolfoto’s te zien. Drie oudschooldirecteuren Hans de Nooij

Aanmelden kan via www.stichtingoudsassenheim.nl. In een lijst is te vinden wie zich al hebben aangemeld. Het Klasgenotenfestival 65-80 maakt deel uit van een uitgebreid Open Monumentendagprogramma, dat dit jaar het thema ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’ heeft.

Teylinger Prijs voor schooltuin SASSENHEIM n De gemeente is blij

Hans Wilson krijgt de cheque overhandigd van Dion Piket (r) van TriLokaal, onder toeziend oog van de leerlingen van groep 7 van basisschool de Springplank. | Foto: pr.

3j un i

Kijkje in de Keukenhof

SASSENHEIM n Veel mensen met een stoornis in het autistisch spectrum hebben te maken (gehad) met pesten. Op donderdag 15 juni is er over dit onderwerp een informatie- en ontmoetingsbijeenkomst in de Bernardus (Hoofdstraat 183). Trainer en coach Caroline van Bommel van Ken je Kracht verzorgt een lezing. De toegang is gratis.

DE BISON KLUSBUS KOMT BIJ

DEDE BISON DE BISON KLUSBUS KLUSBUS KOMT KOMT BISON KLUSBUS KOMTBIJ BIJ BIJ

met de inzet van vrijwilligers en inwoners. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de samenleving als geheel en zijn daardoor onmisbaar. Via de Teylinger Prijs wordt de waardering zichtbaar gemaakt voor deze inzet. Het schooltuinproject van Park Rusthoff is door de jury gekozen als eerste winnaar van de nieuwe prijs. Vorige week woensdag werd de cheque ter waarde van 250 euro uitgereikt aan vrijwilliger Hans Wilson. De jury was unaniem in haar beslissing over deze winnaar: “Het Schooltuinproject is goed ingebed in de samenleving. Een groep van 10 vrijwilligers begeleidt wekelijks activiteiten en zorgt daarmee voor verbinding met onderwijs en kinderen. Jaarlijks doen er zo’n 130 leerlingen mee van de basisscholen, waarbij ook ouders, opa’s en oma’s worden betrokken. Het project is onderscheidend in het ‘natuurlijk tuinieren’ en de samenwerking met jeugdnatuurwacht. Dit maakt het een uniek project.”


HUIS

METERKAST

ENERGIE

ZONNE

ALARM

INSTALLATIE

KEURINGEN

BEHEER

PANELEN

INSTALLATIES

BINNEN

BUITEN

CAMERA

VERLICHTING

VERLICHTING

BEVEILIGING

KRACHT DOMOTICA

STROOM INSTALLATIES

VERLICHTINGS

NETWERK

NETWERK

TELE

TOEGANGS

PLAN

BEKABELING

CERTIFICERING

COMMUNICATIE

CONTROLE

ELEKTROTECHNIEK? GEWOON GOED!

Ter Laak Installatiebedrijf biedt al meer dan 50 jaar kwaliteit en service van hoog niveau. Ons bedrijf werkt in opdracht van particulieren, bedrijven en aannemers. Ervaren, kundig, klantvriendelijk, veilig en vertrouwd. Dat noemen wij ‘gewoon goed’. Bij Ter Laak Elektrotechniek zijn particulieren en bedrijven van harte welkom voor deskundig advies en vakkundige installatie van: • Elektra (groepenkast, bedrading, schakelaars, contact dozen, etc.) • Binnen- en buitenverlichting • Inbraakbeveiliging van woning of bedrijfspand (bewegingsmelders, camera’s, alarminstallaties, etc.) • Brandbeveiliging (o.a. rookmelders, koolmonoxidemelders) • Domotica (huisinstallaties, op afstand te bedienen) • Installatie zonnepanelen of airco • Toegangssystemen (intercom tot elektrische hekken/garagedeuren)

24/7 SERVICE

Leg uw vragen of wensen aan ons voor. Wij denken graag met u mee. Bij storingen of calamiteiten zijn wij 24/7 bereikbaar.

Vragen? Advies? Bel 0252 37 09 10 GIETERIJ 8 | NOORDWIJKERHOUT


• antraciet

- 30% - 40% - 50% - 60% - 70% m

OUTLET OPRUIMING! Dressoir copy-antiek

- Luxe hoofdbord

in leder

m - 2 (elektrische) boxsprings 180/210 • Elektrisch verstelbaar - 2 pocketveer matrassen • zwarttopper of antraciet - koudschuim

Wegens nieuwe collectie ruimen wij op € 1295,kast

Van € 2195,-

95,-

Strakke leren bank

• Wit • antraciet

w

795,-

5,-

ken-

Van € 2995,-

€ 1295,m

2995,-

95,-

180/200 • Compleet

Vanaf

soir ted

€ 495,m

Linnenkast

0 3

• wit 160 cm

Van € 795,-

m

€ 225,-

5,-

5,-

m

• 120 cm m in Nederland geproduceerd Volledig € 295,Compleet met: • 160 cm

w

€ 895,-

Nu

Broodkast w blank 2e gratis! patiné

Schitterend matras, geproduceerd€in 1495,Nederland, 7-zone pocketveer afgedekt met koudschuim

€ 495,-

Grote partij bankstellen

openingstijden winkel: normale winkeltijden

m

Grote partij bankstellen Nu

m

• Zelf te monteren en ophalen! Velda Vast Van € 1595,- m van € 1.495,van € 2.695,-

• 180/200 € 995,• hoofdbord met knopen In s € 1.895,• ca 30 stuks • op comfort hoogte • compleet Van € 4119,- 2 Vanaf € 995,LAUSANNE € 2495,-

SLUISWEG 25 • 2225 X

voor

voor

• Buffetkast, • 4 eetkamerstoelen, • hoog m • Tv-dressoir, • Grote Van € 1695,salontafel, w • eettafel, € 695, • hoekbank Boxspringset Norma setprijs

m

fauteuil

• leder

antraciet

Van •€ verstel5495,2,5 - 1 - 1 bankstel • nu demo-set baar Comforthoogte voor180/200

w

€ 2995,Van € 2099,-

€ 2.195,€ 1599,-

Van 2-zitsRelaxfauteuil bank 2,5-zits bank€ 1995,met sta-op functie Van € 595,-

€395,-

1095,Van € € 695,-

€495,€ 799,-

± 40 stuks relaxfauteuils m

openingstijden bezichtiging magazijn:

ma 29 dec 10.00 - 18.00 uur

vr 2 jan

10.00 - 18.00 uur - 17.00 uur

In stof en leder • nog in verpakking!

m

20-80% korting m = goederen in magazijn

w

= goederen in winkel

Let op!! Let op!! Let op!! Let op!! dit is maar een KLEIN gedeelte van ons totale opruimingsassortiment * * EVt. tEGEN VErGoEdING tE BEZorGEN * *

Boxspringset Norma antraciet

• verstelbaar 180/200

2-zits bank

2,5-zits bank

Van € 2099,-

Van € 595,-

Van € 695,-

div. matrassen, 2e matras gratis € 1599,-

m

Classic Pockettopper

Buis meubelen za 3 jan 10.00 di 30 dec 10.00 - 18.00 uur Sluisweg 25, Katwijk aan zee wo 31 dec 10.00 - 14.00 uur Tel.: (071) SLUISWEG 4012964 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99

€ 695,

w

±

€ 1995,-

30 - 40 relaxfauteuils

Vanaf € 995,-

od-

verstelbaar

Van € 795,• handwish leder€ 225,-

G N I T R O K % 0 7 m € 549,-

0

Van € 1695,-

m

m

Boekenkast

• hoog

€ 1.695,-

180/210 Nederland, 7-zone pocketveer afgedekt met koudschuim • Elektrisch

Diverse Boeken€ 995,hoekbanken Elektrisch kast € 2495,Meubelset ‘Nature Oak’ + bankstellen MATRASSENACTIE Luxe hoofdbord € 395,2 (elektrische) boxsprings • 180 cm 180/210 • Elektrisch verstelbaar 2 pocketveer matrassen € 495,• zwarttopper of antraciet koudschuim 12-delige potenset Boxspringset Liverpool Van € 3095,Diverse maten en kleuren leverbaar!

• ca 30 stuks • op comfort hoogte • compleet

5,-

Fauteuil • wit 160 cm

BOXSPRINGSET Boxspringset zwart

• Zelf te monteren en ophalen!

5,-

m

€ 395,-w

-

€ 1195,-

2e gratis!

Schitterend matras, geproduceerd in 1995,elektrisch verstelbaar met €opstahulp voor Van €1295,kast

w

Alleen 90/200 • 180/200

Boxspring

5,-

€ 549,-

dressoir € 495,Van € 2695,Er is roasted al een relaxfauteuil Variant in leer, oak Linnen-Boxspring m

m

€ 995,-

w

Alleen 90/200

- 4 verschillende maten 180/200 (extra small, small, medium en large) m • Compleet • wit of beuken • pocketveermatras samen Boxspringset Horssens - Meer dan 100 kleuren leer Boxspringset Malmo 180/210 • elek. bodem • matrasbeschermer • ledikant Van € 2995,m - Degelijke kwaliteit € 1195,Van € 1595,- w • 180x210 Van € 1095,- € 795,- Levertijd 2-3 weken Vanaf

Van € 1970,- Velda 3D

5,- Strakke vakkenkast

et

Keuze uit:

30 - 40 boxsprings • Zwart dik leder • 230 cm

m

895,-

295,-

MATRASSENACTIE

- 3 verschillende rugleuningen Vrijdag 2 juni€van 10.00 18.00 uur en zaterdag 3 juni - 14.00 uur 1095,€ 799,-van 10.00 Boxspring armleuningen - 4 verschillende Nu

eet ch baar

,-

Volledig in Nederland geproduc Compleet met:

€ 895,m w RELAXFAUTEUILS - 12-delige potenset 2x Van € 3095,€ 2495,- Diverse maten en kleuren leverbaar! IN boekenDIVERSE UITVOERINGEN Van € 2995,Me

m

-

-

Van € 1795,Relaxfauteuils

Sen. ledikant w

w

ulp

k né

• antraciet

€395,-

€495,-

openingstijden bezichtiging magazijn:

vr 2 jan ma 29 dec 10.00 - 18.00 uur za 3 jan di 30 dec 10.00 - 18.00 uur Openingstijden: wo 31 dec van 10.0010.00 - 14.00- uur Vrijdag 2 juni 18.00 uur en zaterdag 3 juni van 10.00 - 14.00 uur

10.00 - 18.00 uur 10.00 - 17.00 uur

BUIS MEUBELEN MEUBELEN BUIS MAESSLOOT 1

MaESSLoot 1 INDUSTRIETERREIN INdUStrIEtErrEINKLEI-OOST KLEI-ooStRIJNSBURG rIJNSBUrG

B

IN


Even lekker bij de ‘Pinksteren’ zijn... én van voordeel genieten!

15% TING

KOR

2-de Pinksterdag geopend van 12:00 tot 17:00 uur.

Tijdelijk met Pinksteren

van € 3.749,- voor € 3.185,-

Pullman Express | Verstelbaar | Maat 180 x 210 | Incl. matrasbeugels

Aktie loopt vanaf 1 juni t/m 10 juni*. *Voordeel geldt alleen op kleur antraciet grijs.

Ambachtsweg 24a • 2222 AL Katwijk • T 071 408 58 55 inf0@denachtwachtkatwijk.nl • www.denachtwachtkatwijk.nl


cultuur/uit!

DE TEYLINGER

VOORHOUT n Dameskoor Pro Musica treedt op woensdag 31 mei om 19.30 uur op in de tuinzaal van de BNS (Rijsnburgerweg). Het programma bestaat hoofdzakelijk uit vrolijke Nederlandstalige bekende zomer- en lenteliederen, na de pauze presenteert het koor het nieuwe repertoire.

SASSENHEIM n Ondanks dat ze vorig jaar door een blessure bijna het gehele kortebaanseizoen moest missen, heeft Blackpearl Trans R in Sassenheim een goede reputatie. Ze eindigde in 2013 als derde en won in 2015. Op zaterdag 17 juni kan de merrie de vervelende periode definitief achter zich laten door te scoren op de Teijlingerlaan. De aanvang van de jaarlijkse kortebaandraverij is om 13.00 uur. De eerste start valt omstreeks 13.30 uur.

Kamermuziek Warmond WARMOND n Het Monward Con-

De Teijlingerlaan is een kaarsrechte asfaltstraat van ruim 300 meter en daarmee één van de eerlijkste banen van het circuit. Ideaal voor paarden met een starthandicap. Zij kunnen de gehele baan gebruiken voor hun inhaalrace. Mede daardoor scoorden zij de afgelopen jaren goed in Sassenheim.

sort brengt op zaterdag 10 juni de 6e symfonie van Beethoven ten gehore tijdens een concert in de Protestantse Kerk. Daarnaast geeft de veertienjarige Sasha Witteveen een uitvoering op contrabas. Sasha heeft onlangs een eerste prijs gewonnen tijdens de Nationale Finale van het Prinses Christina Concours 2017 en was te zien in tv-programma’s als Podium Witteman en De Wereld Draait Door. Het concert begint om 20.15 uur. Kaarten zijn te reserveren via www.kamermuziekwarmond.nl.

ZWARE KOERSJAREN

De hoofdrolspelers in de Lion King van Singing Stars. | Foto: pr.

SASSENHEIM n In de maand juni

zijn er geregeld workshops in de koffiecorner van de JoJo (Hortusplein 14). Op de vrijdagen 2,9 en 16 juni is van 14.00 tot 16.00 uur mozaïeken. Deelname kost 15 euro voor drie deelnames. Graag zelf een oude pot, vaas of spiegel meenemen. Op vrijdag 23 en 30 juni kunnen deelnemers vriendschapsbandjes maken. Deelname is 3,50 euro per keer. Aanmelden en meer informatie, zijn verkrijgbaar bij Wendy Palm 06-46648715 of binnen bij JoJo. De koffiecorner is iedere dinsdag, donderdag en vrijdag ook open van 13.00 tot 16.30 uur.

Derde editie Pub Crawl Voorhout VOORHOUT n Pub Crawl Voorhout (PCv) is op vrijdag 9 juni. De kroegentocht langs vier Voorhoutse kroegen begon als grap, maar deze derde editie hoopt de organisatie op meer dan de 60 deelnemers van vorig jaar. Het startsein wordt gegeven om 20.30 uur in Sportcafé de Eijk, De Tulp. Vervolgens doen de deelnemers Café Welgelegen, Cheers en Sportcafé Luigies aan. Deelname aan de PCV kost 7,50 euro, de kaartverkoop is bij Sportcafé De Eijk. Bij de start om 20.30 uur krijgen alle deelnemers hun stempelkaarten.

FNV over erfrecht en testament SASSENHEIM n Er is nog veel on-

duidelijkheid en onwetendheid over zaken die rechtstreeks de financiën en toekomst raken. Lokaal FNV Netwerk Bollenstreek wil daarom haar leden graag informeren over het Erfrecht en Levenstestament op dinsdag 6 juni, tijdens een bijeenkomst in Grand Café Graaf Jan (Jan van Brabantweg 3). De bijeenkomst is van 20.00 tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Aanmelden via lokaalfnvbollenstreek@gmail.com of bel Marcel van der Vlugt: 06 16249017.

23

Blackpearl Trans R terug van weggeweest

Lenteconcert Pro Musica

Workshops JoJo

WOENSDAG 31 MEI 2017

Musicalschool viert jubileum met Lion King TEYLINGEN

Vanuit een passie voor muziek en theater is stichting Singing Stars in 2002 opgericht. Dit jaar viert de musicalschool het 15-jarig jubileum en pakt spectaculair uit met een grootse uitvoering van de Lion King op 1 en 2 juli in Theater de Muze in Noordwijk. n

Maar liefst 120 kinderen tussen 4 en 21 jaar spelen mee in dit muzikale avontuur over het kleine leeuwenwelpje Simba, dat opgroeit tot de koning van het land. Achter de schermen wordt druk gewerkt aan decor, kleding en rekwisieten en voor alle kinderen neemt de spanning langzaam aan toe en wordt er heel veel gerepeteerd, gezongen en geacteerd. Voor de meeste hoofdrollen zijn (tenminste)twee spelers beschikbaar, zo ook voor de rollen

van kleine Simba en Nala. Kleine Simba wordt gespeeld door Quinn van Noort en Chris de Haas en kleine Nala door Joemie Chin-Chen-Chan, Joy Broekhof en Fleur Greeve. Quinn ziet zichzelf ook later wel op een podium staan en Chris vindt het cool dat hij is uitgekozen voor de rol. De dames zijn ook erg gelukkig met hun rol van Nala en genieten van alle voorbereidingen.

Op 16 juli doet drumfanfare St. Cecilia voor het eerst mee aan het WMC in Kerkrade. Eén van de belangrijke voorbereidingen daarop was het concours dat afgelopen zaterdag werd georganiseerd op het voetbalveld van VV Klundert (NoordBrabant). Tijdens dit ‘Pre-WMC Marching & Music Contest’ kon de drumfanfare de nodige ervaring opdoen, want de omstandigheden waren zoveel mogelijk gelijk gemaakt aan het WMC. Zowel de ondergrond (een kunstgrasveld) als het te lopen parcours én de aanwezigheid van een jury en publiek zijn de ingrediënten die straks ook in Kerkrade

Vorig jaar ging de winst naar Barbert en John de Leeuw. De combinatie was na overwinningen in Assendelft en Vroomshoop huizenhoog favoriet en maakte deze status in Sassenheim meer dan waar.

DEELNEMERS

De Stichting Harddraverij Sassenheim biedt plaats aan maximaal 24 deelnemers. Welke paarden er aan de start komen, is bekend op donderdag 15 juni. Wanneer de NDR de loting heeft verricht, staan de deelnemers op www.kortebaandraverijen.nl. Later volgt een uitgebreide voorbeschouwing met tips waar de bezoekers hun voordeel mee kunnen doen bij de totalisator. Het is in 2017 de zestiende keer dat de kortebaan in Sassenheim op de kalender staat. De bezoekers van de harddraverij kunnen om de spanning te vergroten een weddenschap plaatsen op de paarden. Kinderen tot en met 14 jaar kunnen meedoen met de kindertoto. Zij printen het formulier van de website www.harddraverijsassenheim.nl uit en leveren deze voor 13.30 uur in bij de keet van Meijer Bouw. Deze staat vlak bij de finish, op de hoek van de Teijlingerlaan en de Jan van Brabantweg. BLAZEN AAN DE HAVEN

Naast de kortebaandraverij is er op zaterdag 17 juni door het hele centrum van Sassenheim de verenigingsmarkt waarop diverse sportwaarbij diverse sport- en cultuurverenigingen zich presenteren. Vanaf 16.00 uur is er tevens Blazen aan de Haven op de Oude Haven (nabij de finish van de kortebaan). Dit blaaskapellenfestival duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Via singingstars@live.nl zijn kaartjes te bestellen a 10 euro. Er worden 3 voorstellingen gegeven: op zaterdag 1 juli om 19.30 uur, zondag 2 juli om 11.00 uur en zondag 2 juli om 15.00 uur. Voor de voorstelling op zondagochtend zijn nog kaarten beschikbaar, de andere 2 voorstellingen zijn reeds uitverkocht. Voor meer informatie, kijk op www.singingstars.nl.

Drumfanfare St. Cecilia al goed op weg voor WMC VOORHOUT n De drumfanfare van muziekvereniging St. Cecilia nam zaterdag 27 mei deel aan een muziekconcours in Klundert. De beoordeling van de jury kan de fanfare goed gebruiken in haar voorbereidingen op het Wereld Muziek Concours (WMC).

Naast Blackpearl Trans R was ook Andrea Swagerman de afgelopen jaren vaak succesvol. Hij won in 2013 en 2014 en eindigde in 2015 als vierde. Inmiddels beginnen de zware koersjaren te tellen voor de pupil van de familie Swagerman. Vorig jaar werd hij direct in de eerste omloop uitgeschakeld; een prestatie die symbool stond voor zijn seizoen. Wellicht dat hij in de editie van dit jaar nog één keer weet te pieken.

Inmiddels is hij ook opgezadeld met een handicap van vijf meter.

zullen worden aangetroffen door de Voorhoutse muzikanten. In Klundert werd er nog een extra ingrediënt aan toegevoegd: een brandend hete zon. Het optreden in het fanfare-uniform met handschoenen aan en een baret op werd dan ook een zweterige bedoening en maakten de omstandigheden extra zwaar. Het concours in Klundert werd door de jury beoordeeld met 80 punten (van de maximaal honderd te verdelen punten); een resultaat waar St. Cecilia tevreden mee is in deze voorbereidende fase. De jury let op of de muziek goed wordt gespeeld, maar ook of de fanfare netjes genoeg marcheert en of de special verrichtingen (zoals bochten en counters) goed worden uitgevoerd. Belangrijker nog is dat St. Cecilia met de commentaren van de juryleden nog enkele weken kan werken aan het perfectioneren van het programma voor het WMC in Kerkrade.

Genieten bij de Kaagcup: fanatiek zeilen onder een blauwe lucht. | Foto: Caroline Spaans

Den Haag wint Kaagcup WARMOND n Waterscouts van de Macdonaldgroep uit Den Haag hebben de Kaagcup 2017 gewonnen. De Cornelis de Houtman uit Gouda en Scouting Orion uit Voorburg werden tweede en derde.

De 42ste editie van de Kaagcup Zeilwedstrijden werd gehouden op vrijdag 26 en zaterdag 27 mei. In totaal deden 1400 waterscouts mee, er lagen zo’n driehonderd boten in het water. De deelnemende kinderen kwamen uit de regio’s Den Haag, Leiden, Bollenstreek, Westland, Haarlem en Rotterdam. De wisselprijs in de instructieklasse voor de jongere deelnemers werd gewonnen door de Waterscouting St. Willibrordus uit Gouda. In de vrije klasse voor de oudste deelnemers ging de prijs ook naar de Macdonaldgroep. Scouting Willem

Barendsz uit Alphen aan den Rijn mocht de wisselprijs voor de schouwen, een iets uitdagender boottype, in ontvangst nemen. Wedstrijdleider Angela Schubert blikt tevreden terug: “ Het was voor het eerst sinds vijftien jaar dat we zoveel deelnemers hadden als nu. Overal waar je keek op de Kaag waren Scoutingboten met fanatieke kinderen te zien. Ook mogen we absoluut niet klagen over het weer: ideaal zeilweer met veel zon en voldoende wind.” SLAPEN OP BOTERHUISEILAND

Tijdens het Kaagcupweekend overnachtten de scouts op verschillende locaties rond de Kagerplassen: bij boeren in het weiland, op eilanden en op hun eigen tot clubhuis omgebouwde binnenvaartschepen. De meeste deelnemers kampeerden op het Boterhuiseiland.


Relaxfauteuils actie!

zithoogte en z relaxfauteuil.

“Nu 10% korting op alle relax- en sta-op fauteuils. Van klassiek tot modern, met verschillende zithoogte en zitdiepte, van leer tot stof, bij Baalbergen bent u aan het juiste adres voor uw nieuwe relaxfauteuil. Prijzen beginnen bij € 329,-”

Tweede Pinksterdag open 11.00-17.00

Dit model

tijdelijk

extra

voordelig!

10% Korting op alle

relax- en sta-op fauteuils!

TYRON Relaxfauteuil leverbaar in 3 afmetingen: S/M/L, handmatig (2-motorig tegen meerprijs € 350,-) In leer Punch van € 1.460,- voor € 1.099,-

TYRON Relaxfauteuil leverbaar in 3 afmetingen: handmatig (2-motorig tegen meerprijs € 350,-) In leer Punch van € 1.460,- voor € 1.099,-

openingstijden dinsdag t/m zaterdag .-. uur • Ambachtsweg  •  ah Katwijk telefoon  -  • info@baalbergenkatwijk.nl • www.baalbergenkatwijk.nl • volg ons op facebook

openingstijden dinsdag t/m zaterdag 

telefoon  -  • info@baalbergen

Kies bewust. Slaapcomfort bij Nachtkust

! E I T C A S A R T 2e MA TIS! GRA=OP OP

BE.box boxspringset

Electrische boxspring

van 1895,voor

van 2499,voor

Ieder model word afgewerkt met de bekleding van uw keuze.

1479,-

Bij de be.box kunt u kiezen uit verschillende matrassen, hoofdborden en onderboxen.

Deze boxspring bestaat uit: 2 electrische pocketveer onderboxen met plint en potenset 2 pocketveer matrassen met 7 zones HR Splittopper met rits, 8cm dik en 1 recht hoofdbord.

1999,-

Compleet inclusief bezorging, montage & linnenpakket.

Hoofdstraat 14-16, Noordwijk | T 071 361 57 75 | nachtkust.nl Geopend: Maandag 12.00 tot 18.00 | Dinsdag t/m vrijdag 10:00 tot 18:00 | Zaterdag 10:00 tot 17:00 | Zondag 12:00 tot 17:00


Rijklaar vanaf

€ 19.995 Private Lease vanaf

€ 319

/mnd

Nu tijdelijk 50% korting op introductiepakketten.

DE NIEUWE CROSSLAND X.

MAAK ALS EERSTE KENNIS TIJDENS ONZE PRE LAUNCH! Wilt u als eerste in Nederland kennismaken met de nieuwe Opel Crossland X? Kom dan naar onze x-clusieve Pre Launch. U kunt de stoere crossover met zijn hoge zitpositie dan uitgebreid bewonderen, nog vóórdat deze officieel geïntroduceerd wordt!

Vondellaan 80, Leiden Tel. 071 - 535 1800, opel.motorhuis.nl

Di. 6 juni Wo. 7 juni

09:00 - 18:00 uur 09:00 - 18:00 uur

Gemiddeld brandstofverbruik: liter/100km: 5,2-3,6; km/liter: 19,2-27,8; CO2 gr/km: 123-93. Kijk voor de actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl

Nu bij Autobedrijf Kleverlaan

De nieuwe Kia Rio Vanaf € 15.735,Private lease al vanaf

De nieuwe Kia Picanto Vanaf € 11.725,Private lease al vanaf

€ 189,- p.m.

Gieterij 2, Noordwijkerhout Tel.: 0252 - 373 724

€ 249,- p.m.

De Kia Niro Vanaf € 26.960,Private lease al vanaf

€ 369,- p.m.

Weten wat uw auto waard is? Ga naar www.kia-kleverlaan.nl en doe de gratis

Gem. brandstofverbruik: 4,1 – 6,0 l/100km, 24,4 – 16,7 km/l. CO2-uitstoot: 95 – 130 g/km. Genoemde acties en bijbehorende consumentenadviesprijzen zijn geldig voor de Kia Picanto, Kia Rio en Kia Niro met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 30-06-2017 en uiterste registratiedatum van 31-07-2017. Het genoemde voordeel bestaat uit een inruilvoordeel dat kan oplopen tot € 1.500,-. Genoemde prijs is inclusief btw/bpm en kosten rijklaarmaken bestaande uit: het transporteren van de auto, het reinigen en poetsen van de auto, de nulbeurt, de kentekenplaten, handling- en administratiekosten, recyclingsbijdrage, leges, kosten tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een veiligheidshamer. Prijs is excl. metallic lak. Private lease-aanbod via Kia Autolease. De getoonde prijs betreft een vanaftarief gebaseerd op een looptijd van 48 maanden in combinatie met 10.000 km per jaar en ten minste 6 schadevrije jaren. Het product bevat alle componenten zoals voorgeschreven door Stichting Keurmerk Private Lease. Deze actie is alleen geldig op voorraadmodellen, zolang de voorraad strekt en is geldig t/m 31-07-2017. Informeer naar de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.


Chinees Indisch Restaurant

DIE BAAN IS VOOR MIJ!

Wij bestaan 30 jaar en dat vieren wij!

All you can eat and all you can drink

Kom 8 juni naar de banenmarkt

voor

NMELDEN INFO EN AA ARKT L/BANENM .N G U R B E T WIT

€ 26,95*

2,5 uur lang keuze uit ruim 40 gerechten, inclusief bier, wijn, frisdrank, koffie, thee en 1 gratis ijsje! Geen sterke drank.

Wij zijn Wittebrug. Wittebrug groeit en breidt uit en daarom zijn wij op zoek naar 15 nieuwe collega’s.

*All you can eat and all you can drink vanaf 12.30 uur

Techniek die echt verder gaat! Bij Wittebrug werk je met mooie auto’s van aantrekkelijke merken! Hou je van sleutelen? Wij hebben altijd voldoende werk voor je, waarbij je werkt met de modernste techniek en het beste gereedschap.

Afhaalactie:

Bij bestelling van iedere € 20,- ontvangt u

Meteen aan de slag op de vestiging van jouw keuze! Wij bieden ruime opleidingsmogelijkheden die op jouw ambities zijn afgestemd, zoals coaching on the job door onze Master Technician.

Kom naar de Wittebrug banenmarkt! Rondleiding met o.a. Master Technician. Een hapje en drankje staan klaar. Informeel kennis maken; met je kennis en cv naar binnen en met een baan naar buiten.

4 GRATIS MINI LOEMPIA’S Beide bovenstaande acties gelden niet op feestdagen en op Vaderdag en zijn geldig van 1 t/m 30 juni.

Tevens verzorgen wij catering aan huis v.a. 15 personen voor p.p. incl. borden en bestek

€ 12,50

Iedere dag geopend van 12.00 – 21.30 uur, alleen dinsdag van 16.00 – 21.30 uur Tramstraat 3 – Rijnsburg – TEL. 071-4025048

Wij zien jou Diagnose

Technicus DIE BAAN IS

VOOR MIJ!

Verkoop

Eerste

Adviseur

Autotechnicus EN!

BAANPAKK

IE BAAN!

HEBBEN, D

We zoeken ook: Een mobiliteitsadviseur, Junior Service adviseurs, Service Adviseurs en Verkoopadviseurs Occasions Bekijk alle vacatures op wittebrug.nl/banenmarkt

Pak jij die Wittebrug baan? We ontmoeten je graag! Kom naar onze banenmarkt.

8 juni 17.00 – 20.00 uur. Donau 120, Den Haag (Forepark)

 Geschikt? Direct een baan! NMELDEN INFO EN AA RKT /BANENMA L .N G U R B E WITT

Wittebrug. Wij regelen het! Den Haag, Leiden, Delft, De Lier, Honselersdijk, Voorschoten, Noordwijk, Voorburg

Mensen met reuma zijn niet direct te herkennen. Toch ervaren bijna 2 miljoen mensen dagelijks pijn en vermoeidheid. Het Reumafonds is er voor hen.

www.reumafonds.nl


sport

DE TEYLINGER

WOENSDAG 31 MEI 2017

27

Schoolkorfbal bij TOP SASSENHEIM n Korfbalvereniging

TOP organiseert al meer dan 40 jaar een schoolkorfbaltoernooi voor alle basisscholieren uit Sassenheim. Vorig jaar deden er liefst 360 kinderen mee in 39 teams. Op zaterdag 1 juli is de eerstvolgende editie. Het trainen van de kinderen wordt volledig verzorgd door korfballers. De leden van TOP begeleiden de kinderen van eerste training tot en met de laatste wedstrijd. Elk jaar zijn daardoor op de wedstrijddag en de trainingsweken die daar aan vooraf gaan circa 100 korfballeden actief in organisatie, training, begeleiding, wedstrijdleiding en kantinebezetting.

AANMELDEN OP SCHOOL

Alle kinderen van de basisscholen in Sassenheim in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar (groep 3 t/m 8) kunnen meedoen aan dit toernooi. Intekenlijsten voor het toernooi bij TOP zijn vorige week naar de basisscholen in Sassenheim gestuurd. Ook wordt er contact opgenomen met basisscholen in de Engel en Lisse die eerder aan het toernooi hebben

meegedaan. Zit je op de een basisschool buiten Sassenheim, dan kun je natuurlijk ook meedoen aan het toernooi. Stuur een mailtje naar: schoolkorfbal@kvtop.nl Na opgave op de scholen ontvangen de kinderen half juni bericht van TOP wanneer de trainingen in de twee weken voorafgaand aan het toernooi zullen gaan plaatsvinden. Voor alle teams worden twee trainingen verzorgd door korfbaltrainers.

Hockeytoernooi REGIO n Bij vier hockeyverenigingen in de Bollenstreek wordt maandag 5 juni een hockeytoernooi georganiseerd voor de jeugdleden in samenwerking met sponsor Rabobank Bollenstreek. Hierbij wordt via de Haakje Aan-campagne bijgedragen aan het goede doel One Million Hockey Legs. Het Five-a-side toernooi wordt gespeeld bij MHC Voorhout, MHC Bennebroek, de Noordwijkse Hockey Club (NHC) en HiSaLis.

Team 3 van Dynamo is na een knappe reeks kampioen. | Foto: pr.

Badmintonkampioenen SASSENHEIM

n In de jeugdcompetitie heeft de badmintonjeugd van BC Dynamo Sassem zich dit seizoen van zijn beste kant laten zien. De kroon werd gespannen door het derde team, bestaande uit Sem van der Voort, Gerard Hollander, Lars Jirka, Melanie van Vliet, Selina Juffermans en Sanne van der Hoorn. Zij wisten in de klasse U13 het kampioenschap binnen te halen. In wedstrijden tegen tegenstanders uit Alphen a/d Rijn, Delft, Leiden, Pijnacker en Voorburg lieten zij zien dit seizoen oppermachtig te zijn. In de laatste wedstrijd tegen

Het feestje wordt gevierd door spelers en coaches. | Foto: pr.

Ook KNVB-beker prooi voor Foreholte JO9-7 VOORHOUT n Foreholte JO9-7 heeft iets redelijk unieks gepresteerd: na het kampioenschap, wonnen ze afgelopen weekend ook de KNVB-beker.

Het seizoen begon in september 2016 met het winnen van de poulefase van de KNVB bekercompetitie. Na het winnen van de poulefase begon de reguliere competitie en ook dit ging bijzonder goed. Pas in het voorjaar voor het eerst puntverlies met een gelijk spel en later nog een nederlaag. Alle andere 16 wedstrijden werden gewonnen en ook de bekercompetitie ging wonderwel goed met avonturen in Rotterdam, Utrecht; elke knock-out fase werd winnend afgesloten. Op zaterdag 22 april vierde Foreholte JO9-7 allereerst het kampioen-

schap, om daarna uiteindelijk nog twee KNVB bekerrondes met als sluitstuk de bekerfinale van district West 2 op zaterdag 27 mei te spelen. Na halverwege de tweede helft nog met 1-0 achter te staan, werd op wilskracht de wedstrijd nog gekeerd. Foreholte JO9-7 scoorde nog twee keer, mocht daarna op het podium en kreeg uit handen van de KNVB de grote beker uitgereikt. Een ongelooflijk seizoen, waarin de verschillende spelers onder leiding van de leiders/ trainers Rick Schmall en Martijn van den Hoekenorm zijn gegroeid. De dubbelkampioenen (op de foto) zijn: spelers Sven van den Hoek, Lucas Spit, Jasper van Leeuwen, Ilkay Ciftci, Jun de Goeijen, Sam van den Burg, Tobias Seyger, Ruben Noort en Duco Schmall en leiders/trainers Rick en Martijn.

Remises in laatste ronde SASSENHEIM n Ter Leede speelde afgelopen week met 1-1 gelijk tegen Odin’59. De ploeg van Henk Wisman kwam al vroeg op achterstand. Halverwege de tweede helft scoorde Mark de Kruys de gelijkmaker. Op zaterdag 3 juni speelt de return in Heemskerk. De winnaar speelt volgend seizoen in de Derde Divisie.

Ook Teylingen speelde gelijk, maar dan tegen ODB en voor lijfsbehoud in de tweede klasse. In Den Haag bleef het 0-0. Bij winst in het thuisduel op maandag 5 juni, Tweede Pinksterdag, spelen de Sassenheimers ook volgend jaar in de tweede klasse.

Zigo/Flair uit Alphen bood de tegenstander nog veel verzet, maar de voorsprong die Dynamo de rest van de competitie had opgebouwd, was te groot om nog een bedreiging voor het kampioenschap te vormen. Ook opstapteam 1 had nog een kleine kans op het kampioenschap. De spelers van dit team zijn Nisreen Soltan, Ilja van Jaarsveld, Ties den Hollander, Justin Kooy, Timo Pichon en Hidde Pool. Zij startten de laatste wedstrijd met drie punten achterstand op hun directe tegenstander,

Drop Shot uit Den Haag. Voor het kampioenschap was een 6-2 overwinning nodig. De partijen die gespeeld werden, waren erg spannend, met veel driesetters. Na een 2-2 tussenstand liep Dynamo uit naar 4-2. Helaas werden de laatste twee partijen, beide in drie sets, verloren, waardoor Drop Shot met het kampioenschap aan de haal ging, maar de tweede plaats is een knappe prestatie van deze jonge badmintonners. Ook de jeugdteams 1 en 5 zijn op de tweede plaats geĂŤindigd.

Forwodians maakt zich op voor schoolbasketbalspektakel VOORHOUT n Basketbalvereniging Forwodians organiseert al drie jaar een basketbalevenement voor leerlingen de basisscholen in Teylingen. Op zaterdag 24 juni zijn er in sporthal De Tulp rolstoelbasketbalclinics, wedstrijden drie tegen drie en spelletjescircuits.

Drie jaar geleden was het nog een experiment, rolstoelbasketbal tijdens het jaarlijkse basketbaltoernooi voor basisschoolleerlingen uit Teylingen. In het eerste jaar ging het alleen nog om een demonstratiewedstrijd tussen twee rolstoel-

basketbalteams, inmiddels krijgen de leerlingen een clinic aangeboden om de eerste vaardigheden van het rolstoelbasketbal onder de knie te krijgen. Hiervoor is Toine Klerks, directeur van Basketbal Experience Nederland, uitgenodigd. De vader van Toine, Ben Klerks speelde rolstoelbasketbal. Toine is haast opgegroeid in de rolstoel van zijn vader en weet ontzettend veel over het rolstoelbasketbal. Daarnaast speelt het rolstoelteam van Grasshoppers uit Katwijk tegen de leraren van de Combibrug. Het toernooi is in sporthal De Tulp

(Jacoba van Beierenweg 118a). Voor de groepen 3 en 4 is er een spelletjescircuit met basketbal gerelateerde spelletjes. Voor de groepen 5 tot en met 8 is er een 3 x 3 basketbaltoernooi en zij krijgen ook een rolstoelclinic. Aanmelden via de meesters van de Combibrug of via het inschrijfformulier: https:// www.combibrug.nl/streetball/informatiebrief.html. Op maandag 12 juni kunnen leerlingen tussen 16.30 en 17.45 uur trainen in sporthal De Schans (Nijverheidsweg 6 in Voorhout).

Nieuwe trainer voor Foreholte Vrouwen 1 VOORHOUT n Koos Kranenburg is aankomend seizoen trainer van Foreholte vrouwen 1.

Vrouwenvoetbal zit in de lift en wordt steeds professioneler. Ook bij voetbalvereniging Foreholte, waar op dit moment al 140 vrouwen en meisjes voetballen. En deze lijn wil Foreholte graag voorzetten. Daarom is voor het komend seizoen Koos Kranenbrug (57) aangetrokken. Kranenburg is een zeer ervaren trainer die zijn sporen heeft verdiend in het vrouwenvoetbal bij onder andere Ter Leede en Rijnvogels. Ook is hij geen onbekende van Foreholte, want in seizoen 2015 -2016 was hij de trainer van Foreholte heren 2. Zijn ambitie is dit team te laten promoveren naar de 3e klasse.

Trainer Koos Kranenburg met Foreholte Vrouwen 1. | Foto: pr.


Geslaagd! En nu door...

PARTICULIEREN

OPGELET! Uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. U kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • • • • • •

UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KATWIJK VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KATWIJK SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOORDWIJK RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOORDWIJKERHOUT THE READSHOP, in de Hoftuin, RIJNSBURG BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OEGSTGEEST

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLEVEREN TOT DONDERDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna)

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

Noordwijk hout Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout

Van Wezel accountants en adviseurs is een toonaangevende accountantsorganisatie in de duinen bollenstreek. Zelfs met onze 40 jaar ervaring, blijven wij bijzonder jong en energiek! Met passie, betrokkenheid en gedrevenheid bedienen wij onze cliënten. Hierbij staat de ondernemer centraal. Wij zijn vooruitstrevend op het gebied van onlinedienstverlening en kunnen onze cliënten hierdoor optimaal bedienen met de techniek van nu.

Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp

}

Voor onze organisatie zijn wij op zoek naar een gemotiveerde:

Beginnend assistent-accountant

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!)

Ben jij (bijna) in het bezit van een HAVOof VWO-diploma en zoek je een nieuwe uitdaging? Kom dan per direct ons enthousiaste team versterken! Met een betaalde opleiding, een marktconform salaris en onder professionele begeleiding stomen wij jou klaar voor het accountancyvak.

Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

TE HUUR • TE KOOP • GEVRAAGD AANGEBODEN • GEZOCHT • GEVONDEN

Herken jij je in onze onderscheidende aanpak, maak dan werk van je talent en reageer vandaag nog! Oegstgeesterweg 199 | 2231 AT RIJNSBURG Telefoon 071 409 21 00 | www.vanwezelacc.nl

DSV|verzorgd leven is voortdurend in ontwikkeling en daarom zoeken wij

Betrokken Zorgcollega’s

m/v

DSV vindt het belangrijk dat onze cliënten liefdevolle en professionele zorg ontvangen. Wij zoeken collega’s die, in een hecht team en met ondersteuning van innovatieve technologie, onze cliënten helpen om invulling te geven aan het dagelijks leven.

Wij hebben diverse vacatures voor (Senior) Verpleegkundigen of Verzorgenden IG Ben je gedreven, houd je van vernieuwing en wil je graag de handen uit de mouwen steken? Vind je het leuk om samen met je collega’s iets te kunnen betekenen voor onze cliënten? Kijk dan op onze website www.dsv-verzorgdleven.nl voor meer informatie over onze vacatures en direct solliciteren. Of neem contact op met P&O, Angela Clemens (071) 204 9054. Ook kun je een rondleiding of oriënterend gesprek aanvragen als je belangstelling hebt voor werken in de ouderenzorg of voor één van onze locaties (Vlietstede, Duinrand, Salem, Rustoord of Zorg Thuis). Ook zoeken wij: - Vakantiemedewerkers voor zorg en huishouding - Huishoudelijk medewerkers (servicemedewerkers)

DSV | verzorgd leven is een Protestants-christelijke organisatie die diensten verleent op het gebied van wonen, welzijn en zorg binnen de gemeenten Katwijk en Lisse. Onze zorg- en dienstverlening wordt zowel geboden aan mensen die verblijven binnen onze woonzorgcentra als aan mensen die nog thuiswonen. Wij zijn vraaggericht, kleinschalig, lokaal betrokken en duidelijk zichtbaar. Wij staan open voor iedereen. www.dsv-verzorgdleven.nl

Motiveer waarom je bij onze organisatie aan de slag wilt en mail dit samen met jouw gegevens naar Alexander van Duijn: wavduijn@vanwezelacc.nl of bel voor meer informatie: 071 - 4092162.

Partners met visie


service

DE TEYLINGER

Woensdag 31 mei t/m 7 juni SASSENHEIM

TEYLINGEN n De VakantieBieb er weer, hét zomercadeautje van de Bibliotheek. Met de VakantieBieb heeft iedereen toegang tot een omvangrijke selectie Nederlandse e-books gedurende de hele zomer.

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor, voorganger: pastor P. Owel

VOORHOUT

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Pinksteren: eucharistieviering m.m.v. kinderkoor “De Vrolijke Nootjes”, voorganger: A. Goumans Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg WARMOND

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met Schola, voorganger: Pastor Owel Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: mevr. Ds. H.G.T. van Welie -Kaai Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Bram Oudenampsen (Heilig Avondmaal) Wings of Healing (Veerpolder 6a): woensdag 19.00 uur, jeugdavond, zondag 10.00 uur, pinksterfeest, 19.00 uur genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra.

Medische diensten Avond-, nacht-en weekenddiensten. Huisarts

Voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren (avond, nacht, weekend, erkende feestdagen) kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek, tel. 0252240212. Gevestigd aan de Rijnsburgerweg 4b te Voorhout. Tandarts Sassenheim/Voorhout: Via www.tandartswaarnemingbollenstreek.nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. Warmond: Via telefoonnummer 071-3011738 verneemt men welke tandarts waarneemt. Spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur. Apotheek Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek. Maandag t/m vrijdag 17.00-23.00 uur, en weekend en feestdagen 8.00-23.00 uur: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. 0252-240216. Dagelijks 23.00-8.00 uur: Dienstapotheek De Nachtwacht (LUMC), Albinusdreef 2, Leiden, tel. 071-5665019.

29

Zomercadeautje van de Bibliotheek Bollenstreek

Kerkdiensten

Protestantse Gemeente: - Dorpskerk (Hoofdstraat 217): geen viering - Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur; voorganger: Ds. A.A. Bosma Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J. Groenleer, 10.00 uur: Jeugdkerk

WOENSDAG 31 MEI 2017

| Foto: pr.

Kinderboerderij Rusthoff op zoek naar vrijwilligers SASSENHEIM n De dieren op de kinderboerderij in Park Rusthoff zijn met spoed op zoek naar twee nieuwe vrijwilligers die hen elk eens in de week tussen 8.00 en 10.00 uur willen voeren. Naast het voeren wordt er zeer incidenteel gevraagd om de stal, andere dierenverblijven en het terrein schoon te ma-

ken. Dit wordt in principe door een vaste medewerkster gedaan, maar als die met vakantie is wordt dit opgevangen door de vrijwilligers. Uiteraard is het mogelijk een paar keer op proef mee te draaien. Voor aanmelden of inlichtingen, neem contact op met Petra Overmeer via 06-43570449.

Buitenspeeldag met Jantje Beton en Fonds 1818 REGIO

n Jantje Beton en Nickelodeon roepen inwoners op om een leuk en actief programma te organiseren voor kinderen in de buurt. Op deze manier maken deelnemers kans op een geldbedrag van maximaal 250 euro voor de organisatie van een activiteit.

Buitenspeeldag betekent lekker buiten spelen. Overal in Nederland zijn er op woensdag 14 juni leuke activiteiten voor kinderen. Meer informatie staat op www.buitenspeeldag.nl. Hier is het ook mogelijk om de activiteit aan te melden.

Hiernaast ondersteunt Jantje Beton nog eens maximaal vijftig aanvragen vanuit heel Nederland. Alle goedgekeurde aanvragen kunnen een maximale financiële bijdrage krijgen van 250 euro.

n Tijdens de nationale open dag Waterskiën en Wakeboarden is het mogelijke om kennis te maken met deze snelle en uitdagende watersport. Zondag 11 juni leren ervaren instructeurs de vaardigheden van deze sport.

Kennismaken met de sport kost 7,50 euro, kinderen tot 12 jaar gratis. Locatie: restaurant ‘t Kompas, Julianalaan 58 op Kaageiland. Uitrusting is uiteraard aanwezig. Het is wel handig om zelf een zwembroek en een handdoek mee te nemen.

Van 12.00 tot 17.00 uur staan de mensen Ski en Wakeboard Vereniging - Kagerplas (SWV) er klaar voor.

Meer info op www.swv-kagerplas. nl.

COLOFON Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 2220 CB Katwijk T (071) 402 29 01 Hoofdredactie:

Teuntje van Delft M 06 12746478 t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl

Verslaggevers:

Nico Kuyt Mandy van Leeuwen Esther Luijk Piet van Kampen Peter Schipper Willem Krol Inleveren kopij:

De deadline voor het insturen van kopij is iedere maandag voor 12.00 uur. Insturen kan naar redactie@deteylinger.nl Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie

Redactie:

Marieke Voorn M 06 22096895 redactie@deteylinger.nl

Duinzigt en Hifi Overgaauw:

Audio Lifestyle Event TRENDS - Duinzigt en Hifi Over-

gaauw slaan de handen ineen en organiseren op 2 en 3 juni een Audio Lifestyle Event. Hifi Overgaauw zal de mooie

Wat is er te doen? Lekker luisteren naar de vele demonstratiesessies en geïnformeerd worden over de nieuwste trends zoals Wallpaper TV van LG (poster aan de muur) en streaming. Of hoofdtelefoons

MAXIMAAL VIJFTIG AANVRAGEN

REGIO

Uitgave van:

advertorial

Dankzij Fonds 1818 mag Jantje Beton dit jaar voor 100 aanvragen een financiële bijdrage leveren. Fonds 1818 en Jantje Beton ondersteunen de eerste vijftig aanvragen uit de regio Den Haag en omgeving.

Open dag waterskiën en wakeboarden

Oplage 15.000 Verschijnt iedere woensdag

De VakantieBieb opent 1 juni voor jeugd en 1 juli komen hier de ebooks voor volwassenen bij. De VakantieBieb sluit op 31 augustus. De VakantieBieb is een initiatief van de bibliotheek om mensen kennis te laten maken met e-books en kinderen te stimuleren in de vakantie te blijven lezen. Sinds de start in 2013 hebben ruim 762.000 mensen de VakantieBieb-app gedownload. In de VakantieBieb staan ruim 30 e-books voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar. De VakantieBieb omvat ook deze zomer

een mooie lijst met avontuurlijke, griezel-, detective, fantasie- en humoristische e-books voor diverse leeftijdsklassen. Ook volwassenen hebben vanaf 1 juli ruime keuze uit romans of spannende en informatieve e-books zoals De gevleugelde van Arthur Japin, De eerste vrouw van Susan Smit, Neem een geit van Claudia de Breij of Hittegolf van Suzanne Vermeer. De VakantieBieb is gratis te downloaden op een tablet of smartphone via de App Store of Google Play Store. De geselecteerde e-books komen op de boekenplank in de app te staan. Na het downloaden is voor het lezen van de e-books geen internetverbinding meer nodig. Jeugd en volwassenen met dyslexie kunnen een deel van de e-books in een aangepast lettertype lezen (ePubversie).

Advertenties:

Meriam Mesman - M 06 460 942 09 meriam.mesman@ uitgeverij­verhagen.nl

Op de foto Vincent van Harte (Duinzigt) en Silvia Overgaauw. | Foto WT ruimtes van Duinzigt Oegstgeest optimaal gebruiken. Het gratis evenement zal bruisen van muziek en beeld. Dat, opgeteld bij het prachtige Grand Café van Duinzigt (daar zal LG ook zijn presentaties houden), het gratis parkeren, de akoestisch fijne ruimtes en het feit dat alle leveranciers in de audio hun medewerking verlenen, zal veel bezoekers trekken. Bij mooi weer gaan ook de buitenterrassen open. Voor dit evenement komen de leveranciers van Bowers & Wilkins, LG, Sonus Faber, Rega, Elipson, Questyle, Piega, Mc Intosh en Sennheiser naar Oegstgeest om deze ruimtes samen met Hifi Overgaauw Leiden invulling te geven.

Wanda de Mooij M 06 196 974 83 wanda.de.mooij@ uitgeverij­verhagen.nl Contactgegevens Binnendienst:

Rosita Eikelboom-Haasnoot Jeannette Mink- van Beelen Vincent Roos 071 4091637 advertentie@uitgeverij­­verhagen.nl o.v.v. De Teylinger Sluitingstijd advertenties dinsdag 10.00 uur

vergelijken, luisteren naar topcombinaties, design speakers en de verschillen beluisteren in platenspelers anno 2017. Wie zich inschrijft via www.overgaauw.com of www.audiolifestyle. events krijgt een gratis kop koffie. Het Audio Lifestyle Event vindt plaats op 2 juni van 16.00 tot 21.00 uur en op 3 juni van 10.00 tot 18.00 uur. Locatie: Duinzigt, Rhijngeesterstraatweg 40d, Oegstgeest Hifi Overgaauw Leiden (Breestraat 148) was tweemaal Hifi Winkel van het Jaar Zuid-Holland (2015 en 2016).

Bezorgklachten:

Uitgeverij Verhagen, tel. (071)4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging. Leveringsvoorwaarden:

Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen. De Teylinger wordt gratis huisaan-huis bezorgd in Sassenheim,

Voorhout en Warmond en is gratis af te halen bij: het gemeentehuis Sassenheim, Primera Sassenheim, Primera Voorhout en Boek Cadeau Enzo Warmond. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. www.deteylinger.nl


r a ! a kel n j i 25 oonw

g a d r e t s k in end p 2e geop

ew l t s Ade leuk

OOK IN SPIEGELBEELD UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

2 3

1

799,-

2

OP=OP

9,99

or vo

1. Hoekbank Monsego in ribcord Jumbo, kleur Charcoal. H94xB266xD224cm 999,- voor 799,-.* 2. Bijzettafel Antiqua in 2 maten vanaf 59,95. 3. Bijzettafel Tikal in 2 maten vanaf 39,95.

Wij bedanken al onze Pronto Woonfans dat zij al 25 jaar voor ons kiezen. Dit vieren wij graag & wie jarig is trakteert! Wij verrassen je graag van 26 mei t/m 25 juni 2017. % 5 2 IN ORT G

K op heel veel

*

soires! woonacces

TIONE

Sierkussen Nove keuze uit vele kleuren. B45xL45cm per stuk 16,95

49, 95 k vanaf 29,95

TERLIZZI

IDEAAL VOOR BINNEN & BUITEN!

EK BA N

K

* o p h eel ING

Stoel Tione, Terlizzi & Usimo

in kunsts tof in de kleur wit of grijs. Van 69,95

HO

woonacc veel essoires! KN

Hoekbank Vinci PB in stof Break, incl. 6 rugkussens. H83xB288xD178cm 899,-. Bijzettafel Lizzano in Acacia. B60xL60cm 179,-

IP DEZE BO N UIT! 1 Bon p er klant.

Elke g a zonden p o

Pronto Wonen Woonboulevard Cruquius Spaarneweg 22 www.prontowonen.nl/winkel/cruquius

Openingstijden: Maandag 13:00 - 17:30 uur • Dinsdag t/m Vrijdag 09:30 - 17:30 uur Zaterdag 09:30 - 17:00 uur • Zondag 12:00 - 17:00 uur

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel

r

2 5 % KORT

, 9 89

USIMO

o vo

kleuren per stu

95

in 3 maten & 3 Pot Molinet ti

, 69

ZELF SAMEN TE STELLEN!

P

VRIJ PARKEREN!

voor 49,95.*

Tl week 22 17  

De Teylinger, woensdag 31 mei 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you