Page 1

Lokaal betrokken en betrouwbaar

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DETEYLINGER.NL 

nieuws

nieuws

Ik leek de dokter wel

P17

Warmondse vrijwilliger in Malawi

Woensdag 24 mei 2017 JAARGANG 11 NR 21

nieuws

P7

Twee of drie windmolens bij Akzo?

tennis n TV Overbos blij met nieuw clubhuis

sport

Onteigening voor randweg VOORHOUT n B&W gaat de ge-

meenteraad voorstellen om diverse percelen langs de Haarlemmertrekvaart te onteigenen voor de realisatie van de Noordelijk Randweg Voorhout.

TEYLINGEN n De gemeente Teylingen kende al een zorgloket, maar het nieuwe Meldpunt Zorgombudsman kan voortaan beschikken over de kennis en kunde van Stiching De Nationale Ombudsman. Op maandag 22 mei was de eerste bijeenkomst in Het Gildehof in Sassenheim. De zorgombudsman is een voorlopige proef die ook in Voorhout en Warmond wordt gehouden.

Door Nico Kuyt

Door Piet van Kampen

Bij de zorgombudsman kunnen mensen terecht met vragen of klachten over de zorg. | Foto: Piet van Kampen

dit initiatief is genomen. Om ondersteuning te geven komen wij op locatie en zijn een luisterend oor. We willen weten wat er in Teylingen speelt. Ik vind het fijn om dit te kunnen doen en heb ervaring in de gemeente Anna Pawlona waar ook een aantal inwoners uit deze streek wonen,” licht ze toe. Van der Hout benadrukt op haar beurt:

“Wij willen de klachten en wensen van de inwoners uit de politieke sfeer houden. Als mensen op ons spreekuur komen hoeven zij geen drempelvrees te hebben. Alle klachten en vragen worden respectvol behandeld. Eerst proberen wij de problemen lokaal op te lossen en als dit niet lukt, komen ze bij de Nationale Ombudsman terecht. Die

kan dan vervolgens trachten om met hun kennis, kunde en ervaring bij de verantwoordelijke instanties of wethouder actie te ondernemen en naar een oplossing te zoeken.” De klachten en problemen komen voornamelijk uit de hoek van de jeugdhulpverlening en de thuiszorg. Lees verder op pagina 9.

J.M. van Steijn & Zn V O O R H O U T

Zomer Kriebels

Hoge Rijndijk • Leiden Verdamstraat 6 • colijninterieur.nl

Less is more SINDS 1977

Schalkenbosch

Cabernet Merlot Petit Verdot of Chardonnay Viognier Western Cape fles 75 cl, combineren mogelijk, liter 3.99 2 flessen

OP=OP 11.98 5.99

Stop op koop woningen statushouders

P27

n Pilot van start in Gildehof en Agneshove

Gemeenteraadslid Shari van den Hout (ChristenUnie) nam het initiatief voor het nieuwe meldpunt. “Raadsleden werden nogal eens aangesproken door mensen met problemen, maar die los je niet zomaar op. Sommigen durven ook niet in te spreken tijdens een raadsvergadering. Zij hebben drempelvrees en dat hoeft men nu bij het Meldpunt Zorgombudsman juist niet te hebben,”verzekert zij. Ook collega-raadslid Sybrinne de Vries (CDA) steunde het idee van Van den Hout en ook de gemeenteraad ging akkoord. Er werd contact gezocht met de Nationale Ombudsman om een samenwerking aan te gaan. Namens deze stichting was waarnemend voorzitter Joyce Sylvester aanwezig in de Gildehof. “Fijn dat

P11

TUINPLANTENMARKT

De gemeente grijpt naar dit laatste middel omdat minnelijke verwerving niets heeft opgeleverd. Teylingen start vrij laat met een onteigening, meestal wordt het direct al ingezet omdat deze ingrijpende procedure een zeer lange weg kent. De Kroon, oftewel de koning Willem Alexander en zijn adviseurs, moeten een beslissing nemen over de maatschappelijke noodzaak dat de gemeente de gronden verwerft. Volgens B&W is die noodzaak er. De percelen zijn onontbeerlijk voor de Noordelijke Randweg en vormen een schakel tussen de N444 en de Zuidelijke Randweg en de Jacoba van Beierenweg. Het is de bedoeling dat de randweg de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het centrum van Voorhout verbetert en de Herenstraat ontlast. De gemeente heeft met alle eigenaren onderhandelingen gevoerd om de percelen voor een aannemelijke prijs te verwerven. Die verwerving is redelijk succesvol verlopen. De gemeente heeft nu meer dan 65 procent van de gronden in eigendom, maar nog niet alle eigenaren zijn over de schreef getrokken. En er is geen zekerheid dat overeenstemming met hen binnen redelijke termijn wordt bereikt. De gemeenteraad wordt dan ook gevraagd om een besluit te nemen om tot onteigening over te gaan. Nadat het Koninklijk Besluit is verleend kan de gemeente de onteigeningsprocedure bij de rechtbank starten. De rechter spreekt de onteigening uit en stelt de schadeloosstelling vast. Dan gaat het eigendom pas over naar de gemeente. Onteigening vindt dus pas plaats na de uitspraak van de rechter. Het is wat omslachtig, maar het is ook niet niks als bezit wordt afgepakt. De onderhandelingen gaan overigens gedurende de langdurige procedure nog door om de gronden alsnog op minnelijke wijze te verwerven.

Moderne planten, aangeboden in een ouderwets gezellige kas. Grote collectie eenjarigen voor in potten,

1+1

Openingstijden: ma-wo 8.00 - 20.00 // do 10.00 - 18.00 // vr 8.00-21.00 // za 8.00 - 20.00 // zo 10.00 - 20.00

bloembakken, hanging-baskets, ook voor in de tuin.

tsdag Hemelvaar geopend! r tot 16.00 uu

Laat u ook eens verrassen in onze kassen!

Rijnsburgerweg 17 - Voorhout - Tel. 0252 210252 plusvandijk

Van Dijk Voorhout /Herenstraat 45// Voorhout

(de weg bij de dokterspost t.o. benzinestation G. Dol)

Openingstijden: ma. t/m za. 9.00 - 18.00 • vrijdag koopavond

zomeractie: IS Mooie UW HOUTEN VLOER AAN Houten RENOVATIE TOE? systeemvloer Nu parketvloer vanvan € 69,00 schuren € 27,50 2 voor € 22,50 per / mm2 voor € 59,00

www.kroonparket.nl


GEMEENTEBERICHTEN week 21 / 2017 TEYLINGEN

Klussende oplichters actief Let op! Er zijn klussende, Engelssprekende oplichters actief. Het gaat om personen die aan de deur hun diensten aanbieden zoals het schoonmaken of renoveren van de gevel of dak of het asfalteren van de oprit. Deze ‘klusjesmannen’ vragen na hun werkzaamheden te veel geld voor hun gedane arbeid. De rekeningen moeten dan door u contant betaald worden. Bent u het hiermee niet eens, dan worden ze zeer lastig en in enkele gevallen zelfs bedreigend. De afgelopen periode heeft politie hier meerdere meldingen over gekregen. Wanneer u met dergelijke opdringerige personen geconfronteerd wordt, of u bent slachtoffer geworden van deze klussers, bel dan de politie via 0900-8844. Noteer altijd signalementen en/of kentekens of maak foto’s. Als u wordt bedreigd, bel dan 112. Tot slot: Denk niet alleen aan uzelf, let ook op alleenstaanden en/of ouderen in uw wijk of buurt. Deze malafide

klusjesmannen gaan geraffineerd te werk en kiezen hun slachtoffers zorgvuldig. Babbeltruc Diefstal door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor. Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen te beroven. Onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen. In sommige gevallen gebeurt dit in combinatie met bedreiging en/of geweld. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn of van de thuiszorg, dat ze de meterstand komen opnemen of ze vragen of hun kind bij u naar het toilet mag. Ze doen zich soms ook voor als meteropnemer of reparateur. Of ze vragen om een glas water of een pen, terwijl een handlanger het huis binnenglipt. Deze zogeheten babbeltrucs zijn bedoeld om mensen op te lichten. Het gebeurt voornamelijk aan de deur en bij pinautomaten. Denk niet dat het u niet overkomt, want

de dieven zijn zeer behendig met hun smoezen. De politie is alert op deze vorm van diefstal. Hoort of ziet u iets ongewoons? Een persoon op de uitkijk? Aarzel niet en bel 112. Kijk voor meer tips op www.politie.nl

Raadsagenda 1 juni 2017 Aanvang: 20:00 uur De vergadering van de gemeenteraad vindt plaats in de raadzaal van het bestuurscentrum, Raadhuisplein 1 in Voorhout. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. U kunt de vergadering thuis ‘live’ volgen of terug te zien via www.teylingen.tv. De stukken vindt u op www.raadteylingen.nl.

Agenda Culturele estafette Aan het begin van de raadsvergadering laat een kunstzinnige inwoner van de gemeente iets van zijn/haar culturele activiteit zien of horen. In deze Culturele Estafette geeft fotokunstenaar Ell Geeh het stokje door aan Glasverteller Mark de Jong. Al vele jaren is Mark bezig met diverse kunstvormen waaronder tekenen, schilderen, etsen, reliëf schilderijen, fotografie en objecten gemaakt van gebruikt materiaal. Mark beleeft veel plezier in het ontwerpen van schalen. “Het is iedere keer weer een prachtig proces om zeer scherp glas om te vormen in iets aaibaars. Tijdens het proces heeft het glas iets weerbarstigs. Het laat zich niet altijd zo snijden zoals hij dat wilt, maar als het dan uit de glasoven komt is de weerbarstigheid er van af en is er een prachtig kunstwerk ontstaan.” Mark gebruikt ook glas in zijn kunstwerken. Dit glas kan afkomstig zijn van een abri van het openbaar vervoer, welke door vandalisme is vernield. “Als zo’n plaat kapot gaat, breekt het in duizenden stukjes. Hiervan worden mooie vormen gemaakt, in combinatie met tekenwerk.” HAMERSTUKKEN • Raadsvoorstel begrotingen gemeenschappelijke regelingen • 10e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West Holland • Herinrichting Platanenlaan/Essenlaan (Sassenheim) • Vaststelling bestemmingsplan en bijbehorend exploitatieplan ‘Hooghkamer 2011, 3e herziening’ • Instemming geheim raadsvoorstel grondexploitatie Hooghkamer BESPREEKSTUKKEN Garantstelling PCPO fusie Sophiastichting Sophia Stichting en Stichting PCPO hebben de intentie te fuseren per 1-1-2018. Op die manier kan een sterke nieuwe stichting voor bijzonder basisonderwijs in de regio ontstaan. Aan de gemeenten die PCPO scholen binnen de grenzen hebben (Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk) wordt gevraagd voor een totaalbedrag van € 650.000 garant te staan om de fusie te stimuleren. Aan de raad van Teylingen wordt gevraagd voor haar deel van € 247.650 garant te staan. Dit is een bespreekstuk op advies van de VVD en D66. Het gaat om de financiële risico’s die de gemeente loopt en het

principiële punt of de garantstelling een (kern)taak van de gemeente is. Procedure windturbines AkzoNobel te Sassenheim AkzoNobel te Sassenheim is voornemens op het bedrijfsperceel langs rijksweg A44 twee windturbines van elk circa 3 megawatt (MW) op te richten (er is nog geen aanvraag). Met de opgewekte stroom wil men de bedrijfsvoering verduurzamen. De locatie staat al een aantal jaar in de Verordening Ruimte van de provincie. Gedeputeerde Staten (GS) stellen in hun brief van 12 januari 2017 voor dat hun college de formele procedure voert voor de bouw van deze twee windturbines. Het college van Teylingen legt de besluitvorming over de beantwoording van het voorstel van de provincie aan de gemeenteraad voor om een eigen afweging te maken. Met dit voorstel worden twee scenario’s m.b.t. de procedure ter keuze aan de raad voorgelegd. De commissie is niet eenduidig en adviseert de gemeenteraad dit als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering. De meeste fracties spreken zich uit voor scenario 1. ChristenUnie spreekt zich uit voor scenario 2. Er is discussie over de invloed die je als gemeente kan uitoefenen, het horen van inwoners, kijken naar andere alternatieven, horizonvervuiling, planschade, duurzaamheid en lobbyen in den lande. Beschikbaarstellen krediet vervangen kozijnen cluster Hoogh Teylingen [Besluitvormend] Sinds de oplevering in 2002 bestaan bouwkundige gebreken aan het clustergebouw Hoogh Teylingen te Voorhout. De gemeente was opdrachtgever voor het oprichten van het gebouw en verkoper van de in het clustergebouw opgenomen koopappartementen. De gemeente heeft vanaf 2002 gedurende de garantieperiode van 10 jaar een voortrekkersrol vervuld voor herstel. Dit heeft echter niet geleid tot een bevredigend resultaat. Diverse bewoners hebben structureel last van lekkages. Een voortdurende klachtenstroom en correspondentie heeft de laatste jaren plaatsgevonden en een aantal kozijnen zijn reeds vervangen door de oorspronkelijke bouwer Heijmans. Als oplossing voor een langlopend conflict wordt uw raad voorgesteld € 273.125,- ter beschikking te stellen, te dekken uit de algemene reserve, teneinde dit definitief op te lossen voor de eigenaren van de appartementen Bekrachtiging geheimhouding logboeken onteigening project Noordelijke Randweg Voorhout. Dit punt is onder voorbehoud geagendeerd. Bij het vaststellen van de agenda beslist de raad of dit wordt behandeld. Op 9 mei heeft het college geheimhouding gelegd op de logboeken behorende bij het raadsvoorstel onteigening

project Noordelijke Randweg Voorhout. Gelet op de financiële belangen en de persoonlijke levenssfeer van belanghebbenden die hiermee gemoeid zijn wordt aan de gemeenteraad gevraagd de geheimhouding te bekrachtigen op het voorstel Onteigening ten behoeve van het project Noordelijke Randweg Voorhout, wat betreft de logboeken, zulks op grond van artikel 25, 55 en 86 van de Gemeentewet. Deze bekrachtiging dient plaats te vinden in de eerste raadsvergadering nadat de raad is geïnformeerd over de aan de raad opgelegde geheimhouding. Dit raadsvoorstel wordt in cyclus van juni geagendeerd. Opheffen geheimhouding financiële bijlage PCPO/ Sophiastichting Dit punt is onder voorbehoud geagendeerd. Bij het vaststellen van de agenda beslist de raad of dit wordt behandeld. Het voorstel gaat over het opheffen van de geheimhouding op een financiële bijlage. Mail of bel ons Stuur ons een e-mail met uw mening over een onderwerp via gemeenteraad@raadteylingen.nl. E-mails gericht aan de raad zijn openbaar. Raadsleden vertegenwoordigen de bevolking. Zij staan open voor uw ideeën. De telefoonnummers en adressen van individuele raadsleden vindt u op de website www.raadteylingen.nl. Fractievergaderingen Op maandag voorafgaand aan de raadsvergadering vinden de fractievergaderingen plaats. Bij de fracties bent u welkom om zaken kenbaar te maken aan de raadsleden. Graag vooraf aanmelden bij de fractievoorzitter. Spreekrecht U kunt ook gebruik maken van het spreekrecht aan het begin van de raadsvergadering. Dit is een mogelijkheid om de gemeenteraad toe te spreken. Graag ontvangt de griffie vooraf de tekst van uw inspraak via de e-mail. De spelregels van het inspreekrecht vindt u op www.raadteylingen.nl. Plaats uw onderwerp op de agenda! Denkt u wel eens ‘daar zou de politiek iets aan moeten doen!’? Met een burgerinitiatief plaatst u zelf iets op de agenda van de gemeenteraad en zo beïnvloedt u de gang van zaken in onze gemeente. In Teylingen is één handtekening al genoeg om een burgerinitiatief in te dienen. De griffie bekijkt graag met u of uw onderwerp geschikt is en kan u helpen bij het maken van de tekst. Enthousiast? Neem dan contact op met de griffie. Griffie E-mail

gemeenteraad@raadteylingen.nl (E-mails gericht aan de raad zijn openbaar) Telefoon 0252-783 590


Vergadering adviesplatform WMO en Jeugd gemeente Teylingen Op maandag 29 mei 2017 om 19.30 uur is de openbare vergadering met het adviesplatform WMO en Jeugd van de gemeente Teylingen. De vergadering is in de raadzaal van het bestuurscentrum, raadhuisplein 1 in Voorhout. Agenda: • Integrale schulddienstverlening • Mantelzorgondersteuning • Stand van zaken diverse werkgroepen en bijeenkomsten • Ingekomen stukken, mededelingen • Bespreking verslag vergadering adviesplatform 10 april 2017 • Rondvraag en sluiting Heeft u interesse om deze vergadering bij te wonen dan bent u van harte welkom. Vergaderstukken kunt u opvragen via e-mail reginabeenen@gmail.com. Het postadres van het WMO adviesplatform is Kroeskarperlaan 100, 2215 XR VOORHOUT.

Proef met sociale teams verlengd Warmond en Voorhout hebben sinds een jaar allebei een sociaal team. Een team dat inwoners ondersteunt die wel wat hulp kunnen gebruiken, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, welzijn of financiën. De proef is verlengd tot het einde van 2017, dus zoek gerust contact als u met bepaalde vragen rondloopt! In het sociaal team werken de volgende organisaties samen: MEE ZH-N, Kwadraad, Welzijn Teylingen, ISD, Activite, Marente en Buurtzorg. Bovendien weten zij ook de weg naar andere organisaties die u kunnen helpen. Op het plaatje ziet u waar u allemaal voor terecht kunt en hoe u contact kunt opnemen. De sociale teams zitten ook op Facebook!

Meldpunt Zorgombudsman houdt spreekuren op locatie In Teylingen wil de gemeenteraad de zorg en hulp zo goed mogelijk organiseren. Inwoners die suggesties hebben voor verbetering, kunnen deze doorgeven via het Meldpunt Zorgombudsman. Naast telefonisch contact of contact via e-mail kunnen inwoners de medewerkers nu ook op diverse locaties ontmoeten. De eerstvolgende spreekuren zijn op: • Maandag 29 mei van 10.00 tot 12.00 uur in de Buurtkamer van Agneshove aan de Agneshove 81 in Voorhout. • Donderdag 1 juni van 10.00 tot 12.00 uur in de Buurtkamer Kerklaan (in de Bibliotheek Sassenheim) aan de Kerklaan 42 in Sassenheim. Meldpunt Zorgombudsman Het Meldpunt Zorgombudsman is een initiatief van de gemeenteraad. In een proefperiode wil de raad met dit meldpunt meer inzicht krijgen in de signalen, tips en eventuele klachten van inwoners. Ook is het meldpunt bedoeld voor inwoners die nu geen ondersteuning ontvangen, maar daar mogelijk wel recht op hebben. Met de meldingen gaat de raad bekijken waar het goed gaat en waar het beter kan. Het Meldpunt Zorgombudsman is een samenwerking tussen de gemeenteraad en de Nationale Ombudsman. Het meldpunt werkt onafhankelijk en uiteraard worden de suggesties vertrouwelijk behandeld. Inwoners helpen zichzelf en andere inwoners verder Inwoners helpen zichzelf en andere inwoners van onze gemeente verder door hun suggestie door te geven aan het

Vragen? Blijf er niet mee rondlopen Het sociaal team bestaat uit medewerkers van verschillende organisaties. Zij denken graag met u mee als u hulp of ondersteuning nodig heeft bijvoorbeeld bij vragen over zorg, welzijn of financiën. Dit zijn slechts een paar voorbeelden. Het sociaal team kan u bij veel vragen op weg helpen.

Luisterend oor Het sociaal team luistert graag naar u!

Voor wie is het sociaal team er? Het sociaal team is er voor volwassenen en ouderen in Warmond en Voorhout. Inwoners uit Sassenheim kunnen terecht bij het zorgloket. Jeugdigen en hun ouders kunnen terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Vragen Financiële vragen, problemen met organisaties of andere vragen?

Eenzaamheid Het sociaal team kijkt graag samen naar een oplossing.

Onenigheid Ruzie met uw buren, familie of partner?

Verlies Het sociaal team helpt u bij rouw en verlies. sociaalteamvoorhout@teylingen.nl sociaalteamwarmond@teylingen.nl

14 0252

Meldpunt Zorgombudsman Telefoonnummer: Meldpunt Zorgombudsman Teylingen, via Nationale Ombudsman 0800 - 33 55 555 E-mail: Teylingen@ nationaleombudsman.nl.

Openingstijden rondom feestdagen Het gemeentehuis is gesloten op: • donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag • maandag 5 juni, Tweede Pinksterdag • vrijdagmiddag 9 juni vanaf 11.00 uur, uitgaansdag personeel Op vrijdag 26 mei is het gemeentehuis geopend tijdens de normale openingstijden van 08.30 tot 16.00 uur.

Collectes

Met één telefoontje samen aan de slag

Meldpunt Zorgombudsman. Uiteraard ondersteunen de medewerkers van het meldpunt de inwoner ook graag bij het eventueel zoeken naar een oplossing voor diens persoonlijke situatie. Als inwoners het moeilijk vinden om zelf contact te zoeken, dan kunnen zij ook aan familie of bekenden vragen dit namens hen te doen.

Er is van 28 mei tot en met 3 juni een collectevergunning verleend aan Stichting Epilepsiefonds – De Macht van het Kleine. Ontwerpbegroting 2018 van de Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie HLT Samen Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de ontwerpbegrotingen van de instellingen waarmee de gemeente Teylingen een samenwerkingsverband heeft ter inzage gelegd. Het gaat om de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLT Samen. Het bestuur van deze gemeenschappelijke regeling stelt jaarlijks een ontwerpbegroting op. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. De gemeenteraad behandelt de ontwerpbegroting. De ontwerpbegroting is voor iedereen openbaar. Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen maakt nu bekend dat de ontwerp programmabegroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLT Samen van 26 mei t/m 16 juni voor iedereen ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentekantoor in Sassenheim en in het bestuurscentrum in Voorhout. Voor eventuele vragen kunt u contact op nemen met de heer J.P. Augustinus medewerker team juridische zaken tel. 0252783341.

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 Op grond van artikel 87 is ontheffing verleend aan: • K. Yousif, Sassenheim voor het parkeren in de J.P. Gouverneurlaan en Keerweerlaan in Sassenheim (18-05-17) Woonschepenverordening Vergunning op grond van artikel 5.1 is vergunning verleend: • voor het woonschip Ter Waert, gelegen in Zweiland in Warmond (12-05-17) Niet eens met een van deze besluiten? Hoe u dan bezwaar kunt maken staat genoemd aan het einde van deze Gemeenteberichten. Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning • Menneweg 163a, Sassenheim • Saffraanweg 10, Voorhout • Loosterweg 35a, Voorhout • Venusstraat 6, Sassenheim • Akervoorderlaan 40, Voorhout

Algemene plaatselijke verordening

Bereikbaarheid ISD Bollenstreek De ISD Bollenstreek is in verband met Hemelvaartsdag en een verplichte vrije dag voor het personeel gesloten op donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei. Dit betekent dat de ISD ook niet aanwezig is op het Lokaal Lokaal/het Zorgloket/het Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.

Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend aan: • Vastgoedzorg Van der Weide BV, Voorschoten voor het plaatsen van een hoogwerker op het Voorhavenkwartier, boven Gall en Gall en AH van 15 mei tot en met 7 juli 2017 (18-05-17) • Stichting Beheer Kastelen Teylingen, Noordwijkerhout voor het organiseren van Beleef Kasteel Teylingen op 4 en 5 juni 2017 van 11.00 tot 17.00 uur (18-05-17) Drank- en horecawet Vergunning op grond van artikel 3 voor het mogen verstrekken van alcoholhoudende drank is verleend aan: • S.P. Passaniti, Warmond voor lunchroom De Italiaanse Smaak, Hoofdstraat 235 in Sassenheim (wijziging leidinggevenden) (18-05-17) • R.W.J. van Grieken, Warmond voor Grand-café Van Grieken, Dorpsstraat 40 in Warmond (19-05-07)

• Beukenhaag 27, Voorhout • Baarslaan 22, Voorhout

• Nabij Burg. Ketelaarstraat, Hemmeerpolder, Warmond

het bouwen van een woning, 10-05-2017 het verwijderen van binnenwanden, 11-05-2017 het bouwen van een kapschuur, 11-05-2017 het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, 12-05-2017 het wijzigen van een bestemming, het verleggen van een bestaande in- of uitrit en het aanleggen/ veranderen van een weg, 13-05-2017 het plaatsen van een damwand met daarop een schutting, 15-05-2017 het plaatsen van een overkapping en het plaatsen van een schutting, 15-05-2017 het kappen van een boom, 16-05-2017

Inzien binnengekomen aanvragen Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 0 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen.


Verlengen proceduretermijn Het beslistermijn wordt met 6 weken verlengd • Loosterweg 37 A, het vergroten van een bedrijfsVoorhout pand, 08-02-2017, beslisdatum 28-06-2017 Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar) • Parklaan 1, Sassenheim • Herenweg 77, Warmond • Boerhaavestraat 19, Voorhout • Harman de Vriesstraat 28, Voorhout

het bouwen van een erker, 16-052017 het plaatsen van zonnepanelen, 16-05-2017 het uitbreiden van de woning aan de achterzijde, 16-05-2017 het vernieuwen van kozijnen en voordeur in kunststof, 17-05-2017

Bezwaar tegen besluiten Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken. Voordat u dit doet, kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen. We nemen dan het besluit met u door en kijken of er een oplossing voor uw bezwaren bestaat. Belt u hiervoor met ons algemene nummer (14 0252). Komen we er niet uit dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de tussen haakjes genoemde verzenddatum van betreffend besluit – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen. Het bezwaarschrift moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar bestaat • Reden(en) van het bezwaar • Handtekening Verzoek voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Besluit waartegen bezwaar bestaat • Kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Teylingen is ingediend. Het adres is: Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Postbus 20302 2500 EH Den Haag U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor alle informatie over bouwen, bouwplannen, afwijking van bestemmingsplannen en vergunningen (omgevingsvergunning) kunt u een afspraak maken met de Gemeentewinkel / Vergunningen via telefoonnummer 14 0252. Afspraken maken is mogelijk op maandag van 8.30 tot 13.00, dinsdag en woensdag van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag van 8.30 tot 20.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Verkeersbesluiten 9 Oplaadpunten elektrische voertuigen Wij hebben besloten om negen parkeerplaatsen in Teylingen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Op de desbetreffende locaties wordt een oplaadpunt ingericht voor elektrische voertuigen. Het gaat om de volgende locaties: Voornhof t.h.v. nr. 45, Narcis t.h.v. nr. 73, Bonekruidstraat t.h.v. nr. 40, Componistenlaan parkeerterrein station, Snip t.h.v. nr. 1, Hoodstraat t.h.v. nr. 290, Nicolaas Damesstraat t.h.v. nr. 78, Kerklaan parkeerterrein naast bibliotheek, Jan van Brabantweg t.h.v. nr. 131. De besluiten liggen tot 5 juli 2017 ter inzage. Bezwaarmogelijkheid Tot en met 5 juli 2017 kunnen belanghebbenden tegen een besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout. Het bezwaarschrift bevat tenminste naam, adres en woonplaats van de belanghebbende, alsmede een opgave van de bezwaren die tegen dit besluit bestaan. Het bezwaarschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn.

ordening (Wro) een akoestisch onderzoek te worden verricht, indien dat plan mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige functies. In bestemmingsplan Van den Woudestraat 1A Warmond wordt de mogelijkheid geboden maximaal 25 woningen op te richten. Hierbij moet conform de Wgh aandacht worden geschonken aan het weg- en railverkeerslawaai bij de nieuwe woningen. Ten behoeve van de nieuwe woningen en van de in deze herziening uit te werken woongebieden, is akoestisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat de voorkeurswaarde van 55 dB uit de Wgh vanwege railverkeerslawaai wordt overschreden. De Omgevingsdienst heeft hogere waarden vastgesteld vanwege wegverkeerslawaai van maximaal 62 dB. Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat het vaststellen van hogere waarden niet betekent dat het verkeer meer geluid mag produceren maar dat voor een specifiek bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

Vooraankondiging voorbereiding Hyacintenlaan 2, Warmond

De beschikking is ten opzichte van het ontwerp niet gewijzigd.

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening laten wij u weten dat wij het bestemmingsplan Hyacintenlaan 2, Warmond voorbereiden.

Stukken inzien De stukken liggen van donderdag 25 mei tot en met woensdag 5 juli ter inzage bij de receptie van de Gemeentewinkel in het Gemeentekantoor Sassenheim.

Plangebied Het plangebied betreft het perceel Hyacintenlaan 2, gelegen in het westelijke deel van de bebouwde kom van Warmond. Aan de gemeente is voor dit perceel verzocht om medewerking aan het mogelijk maken van de bouw van vier woningen in plaats van één woning binnen de woonbestemming. Dit initiatief is passend binnen de Visie Verdichting Warmond, vastgesteld door de gemeenteraad in 2016. Inspraak en zienswijzen Wij zijn onlangs gestart met de voorbereidingen voor het opstellen van het bestemmingsplan. Een onafhankelijke instantie zal in de gelegenheid worden gesteld om advies uit te brengen over het voorontwerpbestemmingsplan. In diezelfde periode –naar verwachting begin juni a.s.- wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een inspraakreactie in te dienen. Hierna en na eventuele aanpassingen aan het voorontwerpbestemmingsplan, zal het ontwerpbestemmingsplan worden opgesteld. Deze leggen we vervolgens zes weken ter inzage. In die periode heeft u de mogelijkheid om zienswijzen in te brengen. Via de gemeenteberichten, www.teylingen.nl en de Staatscourant maken we de informatie over de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan aan u bekend. Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met Fariq Ishaak van Domein Ruimte via 14 0252. Besluit Wet geluidhinder – bestemmingsplan Van den Woudestraat 1A te Warmond, gemeente Teylingen

De Omgevingsdienst West-Holland heeft een besluit genomen om hogere waarden vast te stellen op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh), vanwege de spoorlijnen LeidenSchiphol en Leiden-Haarlem. Op basis van de Wgh dient bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke

Beroep instellen Tegen de beschikking kan tot en met donderdag 6 juli 2017 een beroepschrift worden ingediend bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA Den Haag (in tweevoud). Dit kunnen belanghebbenden doen die zienswijzen hebben ingediend of aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest schriftelijk of mondeling zienswijzen in te brengen tegen de ontwerpbeschikking. Voorlopige voorziening Het besluit treedt onmiddellijk na de beroepstermijn in werking tenzij zo’n beroepschrift is ingediend, gecombineerd met een verzoek om voorlopige voorziening. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen, per adres Omgevingsdienst WestHolland, postbus 159, 2300 AD Leiden. Inlichtingen Voor meer informatie kunt u contact opnemen: de heer G. Distelbrink, tel.071-4083232 (inhoudelijk) mevrouw J. Braam van de gemeente tel. 0252-783300 (ruimtelijke ordeningsaspecten). Commissie Welstand Op maandag behandelt een deskundige van de Welstandscommissie vanaf 09.30 uur de projecten in het gemeentekantoor. Deze besprekingen zijn openbaar, maar in uitzonderlijke gevallen kan een project in beslotenheid worden behandeld. Voor het inzien van de agenda of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente. Iedere donderdag houdt de Centrale Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (regio welstandscommissie) voor de Duin- en Bollenstreek vanaf 14.00 uur een openbare vergadering in het Groothandelsgebouw, Stationsplein 45 te Rotterdam. De agenda met de bouwplannen die tijdens de vergadering worden beoordeeld, kunt u digitaal opvragen. Wilt u meer informatie? Belt u dan naar 14 0252.

Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie woensdag 24 mei 2017. Gemeente Teylingen Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout Telefoon: 14 0252 (Let op: netnummer niet nodig, ook niet voor 06 nummers) gemeente@teylingen.nl www.teylingen.nl

Bezoekadressen Gemeentekantoor: Wilhelminalaan 25 in Sassenheim Bestuurscentrum: Raadhuisplein 1 in Voorhout De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden gemeentekantoor: Maandag 8.30-13.00 uur Dinsdag 8.30-16.00 uur Woensdag 8.30-16.00 uur Donderdag 8.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-16.00 uur Zorgloket/ISD:

9.00 - 12.00 uur.

Balie politie: De balie van de politie is niet open voor vrije inloop. U kunt aangiften doen door een afspraak te maken via het landelijke politienummer 0900 - 8844. De afspraak wordt dan gepland tijdens openingstijden van het gemeentekantoor in Sassenheim. U kunt van zogenaamde eenvoudige misdrijven ook aangifte doen via www.politie.nl.

i

TEYLINGEN  FACEBOOK.COM/GEMEENTETEYLINGEN  TWITTER.COM/GEM_TEYLINGEN  YOUTUBE.COM/GEMEENTETEYLINGEN


OPHEFFINGS UITVERKOOP Wij sluiten onze deuren Tot aan de definitieve sluiting op 31 juli kunt u profiteren van mooie kortingen

Bjoetie Jolentha | Hoofdstraat 169 | 2171 BB Sassenheim | 0252 216 645


FAMILIEBERICHTEN U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie. Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Teylinger. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF). U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur).

Wie weet wat leven is, alleen dat het gegeven is. En dat van dit geheimenis, God het begin en einde is.

Verdrietig en vol bewondering voor haar, delen wij u mee dat omringd door hen die haar lief waren rustig van ons is heengegaan onze dierbare zus, schoonzus en tante

Heeft u een uitvaart verzekering? Ook dan verzorgen wij uw persoonlijk afscheid

† Leiderdorp, 17 mei 2017 Uit aller naam, Arie Zevenhoven

Correspondentie-adres: Uitvaart Zorgcentrum Leiden t.a.v. Familie Zevenhoven Lange Mare 69 2312 GR Leiden De dankdienst voor haar leven zal gehouden worden op vrijdag 26 mei om 10.30 uur in de Sint Matthiaskerk, Herenweg 78 te Warmond. Aansluitend zal de begrafenis op de naastgelegen begraafplaats plaatsvinden. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in Kunstcafé De Oude School, Dorpsstraat 40 te Warmond.

Verdrietig geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze lieve vader, schoonvader en opa

Dag en nacht bereikbaar 06 23954021 Wij hebben ook een unieke uitvaartwinkel in de Van Limburg Stirumstraat 6A, Noordwijk welke open is van woensdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: www.ivonneclemens-uitvaartverzorging.nl

Uitvaartzorg de Schelp Linda Janmaat 06 20 66 71 85 24/7 bereikbaar www.uitvaartzorgdeschelp.nl

Motorfiets stalling: goed bereikbaar en beveiligd, 24/7 stroom en vloeranker. Per maand € 40,00. Voor info: De Botenhal Bel: 071-4086657

Gertruda A .J. A.J. Zevenhoven - Lengkeek tante T ruus Truus * Amsterdam, 26 juni 1927

‘Ik neem uw zorg uit handen op het moment dat u dat nodig heeft’.

• Begraven

Het Uitvaarthuys Anneke Beunder Els Görtemöller

• Cremeren • Rouwtransporten door binnen en buitenland • Opbaring in eigen rouwkamers • Eigen parkeerterrein • Dag en nacht bereikbaar

dag en nacht bereikbaar

0 2 5 2 - 37 69 42 06 - 19 27 98 21

hetuitvaarthuys.net

Omdat een uitvaart meer is dan afscheid alleen...

Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Tel: 0252-211843

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken vrijblijvend voorgesprek mogelijk Dag en nacht telefonisch bereikbaar op: 06 - 30409466 info@uitvaart-teylingen.nl / www.uitvaart-teylingen.nl

Ankie Jochemsz - Willemijn Heijink - Wilma Bleeker

Marinus van Lobenstein Max

Areen van der Plas

Leeuwenhorstlaan 8 2203 BK Noordwijk Max is thuis. We nemen afscheid op woensdag 24 mei om 14.00 uur in de aula van de Algemene Begraafplaats aan de Oude Zeeweg 32 te Noordwijk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula van de Algemene Begraafplaats. Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers van Thuissupport team 3 van Groot Hoogwaak en We take Care voor de liefdevolle verzorging. Geen bloemen.

Gezocht werkster voor de Boulevard in Katwijk voor de zaterdagen van 10 tot 14 uur. Info@beachrentalskatwijk.nl Te huur aangeboden steiger 5 mtr. in lisse aan de ringvaart. Info 06-40083914 Wie wordt onze steun en toeverlaat? Oud-Wassenaar: Wij zijn een gezin met twee tieners (13 en 15 jaar) en twee lieve labradors. Jij gaat zorgdragen voor de boodschappen en de dagelijkse (ma t/m vrij) warme gevarieerde maaltijd. Daarnaast doe je dagelijks de was en de strijk. Als je goed kunt plannen, opgeruimd bent en koken geen straf vindt, bieden wij een interessante werkplek. Werktijden in overleg, bij voorkeur dagelijks vanaf ca. 12 uur tot 6. Niet-roker en rijbewijs gewenst, liefst met eigen vervoer. Reacties op oppaswassenaar@ outlook.com Gezocht: Eenzame verloren mannen zonder hoop. We gaan proberen jou te helpen. Bijbelkring Woestijn Rijnsburg 06-14334164 PARKET- PLANKENVLOER SCHUREN EN AFWERKEN. Bel voor gratis offerte 06-20401577 info@parketvloerenschuurservice.nl VLIEGVELDMARKT 27 Mei. Katwijk, vliegveld Valkenburg Binnen + Buiten, Hangaar 2 DonEvents.nl 0294-237320

Zeist, 23 september 1930 Noordwijk, 18 mei 2017 P. C. van Lobenstein-Timmermans Martine Jacqueline en Hans Franka en Maarten Merlijne en Cornelis, Maxime, Nelique Dinah en Arie † Arthur, Eline

Gezocht: scholier (ca. 16 jaar) voor div. tuinwerkzaamheden in Noordwijk (onder begeleiding van tuinman). ± 4 uur per week (bij voorkeur zaterdagochtend) Interesse? Bel dan dinsdag of donderdag tussen 9.00 en 15.00 uur naar 071-3622001

Tuinman, stratenmaker voor al uw tuinwerkzaamheden, gratis prijsopgave, tel: 06- 57200505.

T 071 - 36 46 006

dag en nacht bereikbaar

Aangeboden: straatmaker, Leiderdorp, voor al uw straatwerk, terras ophogen + oprit, plaatsen van schuttingen, vrijbl. pr. opgaaf, tel: 06-29481555

barbaranoordwijk.nl

Afscheid nemen doen we samen. Zorgvuldig, zorgzaam en met aandacht voor detail.

Vermist, witte poes met zwarte vlek op de achterkant en zwarte oortjes (3 jaar), omgeving; Satellietbaan 1 te Hillegom. Bel: 06-21628582/ 0252-520351.

Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout. Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk. Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

MAXIMODE Midsummer sale, 30% korting om ruimte te maken voor onze geweldige hoogzomercollectie! Tel: 071-4018833, FB. Uw adviseur Henri van Hardeveld

KLUIVERS, gas, elektra, water, sanitair en dakwerk. Tel: 06- 16138882.

Bel gerust voor een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden van een uitvaart.

TV stuk? Remmelzwaal bellen, slecht signaal, oude bekabeling vervangen, tv instellen tel. 06- 20959333. Wifi/ internet problemen, slecht wifi signaal computer tel. 06- 29515182, alg. nr. 071-2406389

Monuta Herma Pijfers 0252 - 769 156 info@monutahermapijfers.nl www.monutahermapijfers.nl

Walraad Timmer en onderhoudsbedrijf: van deurkruk tot dakkapel, voor al uw timmer en onderhoudswerkzaamheden in en rond het huis. Tevens plaatsen en/of leveren van uw keuken en badkamer. Bel voor vrijblijvende offerte: 071-5897250


nieuws

DE TEYLINGER

7

WOENSDAG 24 MEI 2017

Windmolens AkzoNobel komen er, maar hoeveel is nog onduidelijk SASSENHEIM n Gaan bewoners veel van de windmolens merken? Op die vraag is nog lastig antwoord te geven, want initiatiefnemer AkzoNobel geeft aan zelf ook nog geen definitief plan te hebben. De twee windmolens -met een tiphoogte van 175 meter- waar in de media volop over werd gesproken, zijn slechts een concept, zegt Joost Sandberg, manager energie bij Akzo. “We hebben dat scenario uitgewerkt, maar het is niet gezegd dat dat het ook wordt.”

Akzo wil werkgroepen in het leven gaan roepen, waar inwoners van Teylingen, maar ook andere belangstellenden, zich voor kunnen aanmelden. “Het gaat ons erom dat we de 15.000 megawattuur die we per jaar verbruiken, zélf willen opwekken. Hoe we dat doen, dat maakt niet uit. Het zou ook zomaar kunnen dat we drie, kleinere, windmolens gaan neerzetten. Maar dat moet eerst allemaal besproken worden binnen die werkgroep. We moeten het concept met drie molens nog helemaal uitwerken, dus ik weet op dit moment ook nog niet hoe hoog de tiphoogte (het hoogste punt van de rotorbladen, red.) wordt. Er zijn nog geen beslissingen genomen,” verzekert Sandberg. ZONNEPANELEN NIET GENOEG

De enige zekerheid die er wel lijkt te zijn, is dat er windmolens (die samen de naam Geert Willem Sikkens Park krijgen) op het terrein van de verffabrikant komen. In het concept staan er twee achteraan op het bedrijventerrein aan de Rijksstraatweg. Een van de molens is ingetekend op het oude terrein van voetbalvereniging GWS, aan de N444/Leidsevaart. Veel mensen vragen zich af waarom Akzo niet kiest voor zonnepanelen. Volgens Sandberg is dat niet haalbaar: “We zetten in op windenergie om onze doelstelling van honderd procent duurzaam in 2050 te kunnen halen. Met zonnepanelen op het hele terrein kunnen we hoogstens tien procent duurzame energie opwekken. De overige negentig procent moet uit de windmolens komen. Mensen die helemaal geen windmolens willen, mogen ook deelnemen aan de werkgroep, maar het blijft dat wij gaan inzetten op windenergie”.

SLAGSCHADUW EN GELUID

Over de variant met drie kleinere windmolens is nog weinig bekend, maar in het scenario met de twee grote molens, kan de slagschaduw tot maximaal 1,2 kilometer komen, legt Haydar Hussin uit. De adviseur duurzame energie van het bureau Pondera Consult, is door Akzo uitgenodigd om op de informatieavond uitleg te geven over de effecten van de molens. “Het is wel zo dat de turbines tijdelijk worden stilgezet als er meer slagschaduw is dan wettelijk is toegestaan. Dat geldt ook voor het geluid dat de molens maken.” Bij een tiphoogte van 175 meter komt het geluid tot maximaal een kilometer, zegt Hussin. “Het gaat dan om zo’n 36 decibel.” Dat is te vergelijken met fluisteren of het geluid in een huiskamer. “Het effect kan wel enigszins afwijken. Een harde ondergrond weerkaatst het geluid. Bij een zachte ondergrond zoals weilanden, kaatst het minder.” Een bezoeker maakt een foto van de visualisatie, waarop de windmolens vanaf het eigen adres te zien zijn.

DOELSTELLING PROVINCIE

Veel belangstelling voor informatiemarkt over windmolens

De provincie Zuid-Holland is in ieder geval positief over de ontwikkeling op het terrein van de verffabrikant. Er zijn een aantal gebieden in de provincie aangewezen waar de realisatie van windenergie mogelijk is. De aangewezen locatie in Teylingen is op het terrein van AkzoNobel. Dit is onderdeel van de doelstelling van de provincie om 735,5 MW opgesteld vermogen windenergie te realiseren in 2020.

SASSENHEIM n De informatiemarkt bij de AkzoNobel, vorige week dinsdag 16 mei, werd goed bezocht. De ongeveer zeventig belangstellenden hadden vooral vragen over geluidsoverlast, slagschaduw en horizonvervuiling.

Akzo verwacht na de zomer de vergunning voor de windmolens aan te kunnen gaan vragen, waarschijnlijk in het laatste kwartaal van dit jaar. Voor die tijd wordt er dan al in de werkgroepen gesproken.De aanvraag van de vergunning wordt gedaan bij de provincie, maar voor het windmolenplan is ook een herziening van het bestemmingsplan nodig. Dat kan door de provincie, maar ook door de gemeente. De commissie Ruimte koos er vorige week voor die herziening in eigen hand te houden. Het is overigens wel zo dat de provincie een afwijzend besluit van de gemeente kan overstemmen en alsnog toestemming kan geven voor een aangepast bestemmingsplan. Of Akzo subsidie voor de windmolens ontvangt, kon Sandberg nog niet zeggen, omdat de invulling van het plan nog niet definitief is.

Veel aanwezigen hadden de aankondiging van de informatiemarkt in de krant of op Facebook gelezen. Buurtbewoners in een straal van vijfhonderd meter van Akzo, in totaal vijftien huishoudens, waren middels een brief persoonlijk uitgenodigd. Het is vooral druk bij de twee computerschermen achterin de ontvangsthal van Akzo. Daarop is door een visualisatie te zien of en hoe de windmolens te zien zijn vanaf een bepaalde plek. Veel bezoekers zijn nog onzeker en willen op de informatiemarkt uitvinden wat ze uiteindelijk van de windmolens gaan merken. Verschillende locaties in

Verse vis uit de Noordzee!

Teylingen en Oegstgeest worden ingevoerd. Met name de zichtbaarheid vanaf de eigen woning wordt veel gevraagd. Soms valt het mee, soms niet.

100 gram

1.95

Visroerbak

100 gram

1.50

Krabsalade grof of fijn

100 gram

1.25

Brado’s of kippers

per stuk 5 stuks

1.25 5.-

Veel bezoekers van de informatiemarkt willen zich goed laten informeren. Een aantal van hen woont binnen een kilometer van de molens. “Ik ben vooral benauwd voor het geluid,” zegt een inwoner van de Fuchsiastraat in Voorhout. “Tussen onze wijk en de molens zit een open stuk van minder dan een kilometer en ik weet niet zo goed wat het geluid dan doet. Het geeft misschien overlast. En ik ben ook bang voor waardedaling van mijn huis.”

Woensdag: kibbelingdag!

500 gram

6.95

Wij zijn op zoek naar een parttimer voor in onze winkel. Voor meer info, neem contact op met Aldert Kuyt – 06 10946020

Ons visrestaurant aan de Oude Haven is geopend van woensdag t/m zaterdag. Welkom voor de lekkerste visgerechten!

Oude Haven 3 www.vissalade.nl

Frisse groenteman rauwkost

100 gram 0,79

Hollandse komkommer salade

Sassenheim 0252 210151

Elke woensdag:

Inwoners krijgen op woensdag 7 juni opnieuw de kans informatie in te winnen en hun mening te geven tijdens een door de gemeente Teylingen georganiseerde gespreksavond. Van 19,00 tot 21.00 uur kunnen bezoekers met B&W, raadsleden, vertegenwoordigers van Akzo en van de provincie in gesprek in het bestuurscentrum (Raadhuisplein 1) in Voorhout.

Vanaf de Teylingerdreef zijn de hoogste windmolens (175 meter tiphoogte) goed te zien, zo blijkt uit de visualisatie. Verder weg is deze variant ook deels bij de Klinkenbergerplas en het sportpark De Roodemolen te zien. Hoe de variant met

500 gram 1,25

Prei-kerrie schotel

INFORMATIEAVOND OP 7 JUNI

DRAAGVLAK

Weekaanbiedingen

Maaltijd van de week

Ook voor een bewoonster van de Rijnsburgerweg zijn de windmolens even slikken. Vanuit haar huis zou zij ze goed kunnen zien, blijkt uit de visualisatie. Ze snapt de belangen van AkzoNobel, maar wil wel een kanttekening maken. “Ik ben voor groene energie, maar vind het wel belangrijk dat er een breed draagvlak voor is.”

GELUID

Hollandse bloemkool per stuk 1,45 Nieuwe oogst: gekookte bieten Verse heilbotfilet

drie kleinere windmolen eruit ziet, komt eigenlijk niet aan bod, omdat Akzo zegt nog niet te weten hoe hoog deze molens zouden worden.

100 gram 0,79

100 gram 0,79

10 Perssinaasappels 1,95 Wij maken alle soorten STAMPPOTTEN uit eigen keuken, zonder toevoegingen en zonder conservering.

v.d. Veer

Hoofdstraat 259 - Sassenheim Tel./Fax: 0252-232141 Onbetwist uw fruitmandspecialist!

KEURSLAGERKOOPJE

Erwtensoep, rookworst + 100 gram Zeeuws spek 50 samen

7

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden runderrollade + cornedbeef 20 2 x 100 gram

3

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Kalfssaucijzen

4 stuks

595

SPECIAL KEURSLAGERSKOOPJE KEURSLAGERKOOPJE

Pomodorohaasje VIP burgers met gratis VIP burgers met gratis 4 stuks broodjes en saus 25

broodjes en saus 100 gram 2

VLEESWARENKOOPJE

Bij 100 gram Parmaham4 stuks GRATIS FRISSE RAUWKOSTSALADE

600

600

VLEESWARENKOOPJE

Bij 100 gram Parmaham TROTS VAN DE KEURSLAGER Carpacciospiezen per stuk SPECIAL

Belle Hélène

195

GRATIS FRISSE RAUWKOSTSALADE 80 100 gram

1

Aanbiedingen zijn geldig van 2 t/m 7 november TROTS VAN DE KEURSLAGER KeurslagerijAanbiedingen Scholten zijn geldig van 22 t/m 27 mei

Carpacciospiesen Hoofdstraat 261 Keurslagerij Scholten Sassenheim 261 Hoofdstraat 0252-211440 Sassenheim 0252-211440

per stuk

195


KELTO Slaapkamercentrum 2000 m2 slaapplezier voor jong en oud!

KELTO Slaapkamercentrum

GIETERIJ 30 NOORDWIJKERHOUT

Gieterij 30

2211 XK NOORDWIJKERHOUT T. 0252 - 34 11 11

F. 0252 - 34 11 01

5 verschillende hoofdborden

Leverbaar vanaf: 160 x 200 cm

WWW.KELTO.NL

€ 2.395,-

€ 1.995,-

Vlak: van € 2.498,-

€ 1.798,Cinderella Boxspring combinatie

Boxpring Style 3C

Vlakke uitvoering, compleet met koudschuim topper en keuze uit 3 verschillende hoofdborden. Meerprijs Traagschuim topper € 150,Meerprijs Talalay latex topper € 300,Tevens leverbaar in elektrisch verstelbare uitvoering.

2 motors (RF): van € 3.998,- voor €

Boxpring Puur 140/160/180 x 190/200/210/220 cm 2.998,-

Bestaande uit: 7-zone pocketgeveerde boxen (vlakke uitvoering), 7-zone pocketgeveerde matrassen. Hoogwaardig koudschuim deklaag, soft of medium, hr toppers.

Inbegrepen: box + hoofdbord + decomatras + topper HR + poten

7-z��� po��e����� ma�ra���

C�mf�rts����� ma�rast����r�

140 x 200 cm van € 1.850,-

€ 1.295,-

Ges�of���r� h�of�b �r�

160 x 200 cm van € 1.995,-

€ 995,-

Boxspring Amsterdam Alle maten leverbaar ook elektrisch.

Caresse 4600

25% KORTING OP ALLE M-LINE PRODUCTEN

Diverse maten leverbaar.

160/180 x 200 cm van € 2.639,-

€ 1.995,-

90 x 200 cm van € 995,-

€ 695,Deelbaar Senioren Ledikant Montreal Inclusief elektrische lattenbodem en 5 zones pocketgeveerde matrassen. In de kleuren: noten 40, eiken 45, kersen 40. Meerprijs nachtkastje € 240,Meerprijs lengte 220 cm € 100,-

Senioren ledikant Vanaf

€ 1.995,Avek boxspring

Leverbaar in wit, kersen, blank eiken en beuken. Inclusief elektrisch verstelbare lattenbodem en luxe pocketveer matras. Compleet inclusief bezorging en montage in onze zeer ruime regio.

KELTO Slaapkamercentrum - Gieterij 30 - 2211 XK - NOORDWIJKERHOUT - 0252 341 111 - info@kelto.nl - www.kelto.nl


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 24 MEI 2017

9

‘Meldpunt is vertrouwelijk en onafhankelijk’ Vervolg voorpagina De klachten en problemen komen voornamelijk uit de hoek van de jeugdhulpverlening en de thuiszorg. “Mensen worden soms van het kastje naar de muur gestuurd,” zegt Shari van den Hout. “Als iemand vastloopt, mag hij of zij niet tussen de wal en het schip verdagen. Er zijn mensen die zorg hebben aangevraagd, maar niet hebben gekregen. Iedereen is voor ons gelijk en heeft recht op zorg op maat. Ontevreden mensen kunnen ons benaderen, maar ook familieleden mogen dat doen.” Ook hulpen in de thuiszorg die van mening zijn dat als er iets niet goed functioneert, kunnen bij het Meldpunt Zorgombudsman terecht. Zij kunnen zich aanmelden door binnen te lopen bij het spreekuur, via teylingen@nationalombudsman. nl of gratis te bellen naar 08003355555. Als inwoners het nummer van het Meldpunt Zorgombudsman bellen, krijgen zij medewerkers van de Nationale Ombudsman aan het werk. Zij zijn getraind om specifiek

vragen over Teylingen te beantwoorden. VIER BELANGSTELLENDEN

Tijdens de eerste proefsessie in Sassenheim kwamen er vier inwoners naar het spreekuur. “Het zal bij de mensen bekend moeten worden,” is de wens van Van den Hout. De eerste periode van drie maanden is gericht op het verkrijgen van beter zicht op de bekende en vooral onbekende klachten en signalen binnen de gemeente. Op basis van de resultaten van het meldpunt bekijkt de raad gezamenlijk met de Nationale Ombudsman en andere zorgverleners de vervolgstappen voor de pilotperiode van twee jaar. INLOOPSPREEKUUR AGNESHOVE

Op maandag 29 mei is de volgende bijeenkomst om 10.00 uur in de Agneshove in Voorhout. Er volgt ook nog een spreekuur in Warmond waar de plaats van de bijeenkomst en de datum en tijdstip nog nader voor wordt bepaald. Die informatie verschijnt op de gemeentepagina in deze krant.

Leden van de watersportvereniging krijgen de nieuwe vlag cadeau. | Foto: pr.

Watersportvereniging viert verjaardag op nieuwe locatie aan Zijldijk TEYLINGEN

n Watersportvereniging Noordwijk/Maritiem Teylingen bestaat 40 jaar en die verjaardag werd zaterdag 20 mei gevierd in het nieuwe onderkomen van de vereniging aan de Zijldijk in Warmond.

te knappen en het resultaat is dat de nieuwe jachthaven een metamorfose heeft ondergaan. Bijkomstigheid is dat de vereniging haar eerste doelstelling, het eerste jaar een bezettingsgraad van 80 procent, nu al heeft behaald.

In februari zette wethouder Kees van Velzen zijn handtekening onder het contract, waarin de watersportvereniging een eigen jachthaven krijgt. Dat is al jaren een wens van de vereniging, die eerder in gesprek was met de toenmalige gemeente Voorhout en de gemeente Noordwijk. Er zijn toen verschillende plannen uitgewerkt, maar tot een realisatie van de jachthaven voor Watersportvereniging Noordwijk/Maritiem Teylingen kwam het nooit.

NIEUWE VLAG

Zodra de inkt was opgedroogd, gingen de leden aan de slag om alles op

Op zaterdag stond voorzitter Hans Vink stil bij wat er de afgelopen 40 jaar allemaal binnen de vereniging gebeurd is. Hierna was de aftrap door het Shantykoor uit Noordwijk. Alle leden hebben de nieuwe vlag van de vereniging als aandenken in ontvangst genomen. OFFICIEEL

In september wordt de jachthaven officieel geopend, waarschijnlijk door wethouder Van Velzen. Tegen die tijd zijn ook de nog aan te leggen steigers gerealiseerd.

Op de borden konden alle ideeën, wensen en knelpunten worden opgeplakt. | Foto: Nico Kuyt

Geen stormloop bij inloop over Herenweg WARMOND n Het was niet dringen op de inloopbijeenkomst in Het Trefpunt voor de participatie voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Oranje Nassaulaan, Herenweg, Sweilandstraat en Oosteinde. Bezoekers konden daar knelpunten aangeven en ideeën uiten om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. De aanwezigen gaven soms heel tegenstrijdige oplossingen. Door Nico Kuyt

Op dinsdag 16 mei ging de participatie van start met een schouw. Die middag liep een delegatie vanaf de kruising Oosteinde met het industrieterrein bij O’Neill tot aan het Warmonderhek. Een vijftigtal bewoners en ondernemers keken samen met de gemeente naar de situatie op straat. Die avond was er een inloopbijeenkomst waar ook daar de inwoner zijn zegje kon doen. Er wordt al jaren gesproken over de verkeersveiligheid van de Herenweg en de in het verlengde

liggende straten. Er is sprake van een gevoel van onveiligheid. De Herenweg staat nu op de rol om heringericht te worden. Er is nog geen plan of ontwerp, maar de bevolking kan alvast zijn ideeën, wensen en knelpunten kwijt zodat deze kunnen worden meegewogen. Op dit moment loopt er nog een online enquête op de gemeentelijke website. Uiteindelijk moet het leiden tot verschillende schetsontwerpen en vervolgens een definitief ontwerp. Maar zover is het nog niet. KNELPUNTEN

Op de inloopbijeenkomst werden diverse knelpunten opgesomd. Zoals bij de splitsing Herenweg met de Sweilandstraat, die sinds de vorige aanpassing smaller is geworden. Er klonk een roep om de bomen op de Oranje Nassaulaan te kappen, echter, een evenzo luide roep werd gehoord om de bomen te behouden. Er leefde de wens voor versmallingen en sluizen om zo de snelheid uit het verkeer te halen, maar geen drempel, want dat zorgt voor trillingen. En een zone van 30 km/h, dat werd vaak gehoord. Anderen meenden evenwel dat het

wel mee viel met het harde rijden. De Herenweg kon ook wel iets smaller en meer ruimte voor de fietser, zo opperde een bezoeker. KRUISPUNT AH

Veel opmerkingen kreeg het kruispunt bij de Albert Heijn. De zebra is gevaarlijk, want auto’s stoppen niet. Het laad- en lossen bij de supermarkt dient een andere plaats te krijgen, want de vrachtwagens belemmeren het zicht. Auto’s staan soms op de stoep, waardoor passanten met een kinderwagen op de straat moeten. Om handhaving werd gevraagd. En een schoolzone. Het idee kwam op om het brom- en fietsverkeer maar om te leiden via de Dorpsstraat. Verder is de Herenweg te smal voor het vrachtverkeer en die maken dan gebruik van de fietspad, zo klonk een knelpunt. Ook is het bij de gedenknaald onoverzichtelijk voor de fietser om over te steken. En de Oranje Nassaulaan is al helemaal gevaarlijk voor de fietser. Eén inwoner huldigde een totaal andere mening dan de overige bezoekers: helemaal niets veranderen.

Gratis oefenen voor theorie-examen TEYLINGEN

n In 2017 kun je bij Bibliotheek Bollenstreek gratis oefenen voor je theorie-examen scooter (bromfiets), auto of motor met het oefenprogramma theorie-rijbewijs van Theorie.nl.

Het oefenprogramma theorie-rijbewijs van Theorie.nl is beschikbaar voor iedereen die de bibliotheek bezoekt, leden en niet-leden. Je kan oefenen op een computer in de biblio-

theek of op je eigen mobiel, tablet of laptop mits deze is aangesloten op het wifi-netwerk van de bibliotheek. Alle mogelijke vragen uit het CBR-examen zitten in het oefenprogramma verwerkt. De bibliotheek helpt hiermee de slagingskans van theorie-examenkandidaten vergroten. Een groot aantal mensen (meer dan de helft in 2016) zakt de eerste keer voor het CBR theorie-examen.

De samenwerking met Theorie.nl is in eerste instantie voor een jaar. Eind dit jaar wordt besloten of we deze dienstverlening voortzetten.

André Rouvoet in de Kleine Kerk VOORHOUT

n Oud-lijsttrekker van de ChristenUnie André Routvoet bezoekt op dinsdag 30 mei de Kleine Kerk. In het kabinet Balkenende IV was Rouvoet minister voor Jeugd en Gezin en vice-premier. Aan de hand van de actualiteit en een bijbels thema gaat hij met belangstellenden in gesprek gaan over de geloofsbeleving. Het gesprek wordt afgewisseld met lichte pianomuziek. De bijeenkomst is van 19.30 uur tot 22.00 uur. Na afloop is er een drankje in de Verdieping.


Kies de kracht van kleur op uw kozijnen. Rijnland Kozijnen maakt het mogelijk met het nieuwste kleursysteem van K-Vision. Absoluut uniek op het gebied van kunststof kozijnen; de super krachtige kleurlaag proCoverTec©. Uw ultieme wens op het gebied van kunststof kozijnen gaat nu in vervulling! Drie in één; kleur, bescherming en gebruikersgemak.

Wat mooi is moet mooi blijven en dat tot in lengte van jaren. Dankzij de innovatieve nano-techniek worden water en vuil direct af gestoten. Schilderen hoefde al niet meer, maar nu kost het onderhoud u zelfs nog minder tijd. U wilt immers genieten van uw huis!

et m de utijtij et 10% k kmtie lijlij de NNu in troducvo el introd deel!orde ortie vouc

SIKKENS VOOR EEN PROFESSIONEEL RESULTAAT

Een kleurrijk meesterwerk.

Aan de buitenkant toch liever standaard crème maar aan de binnenkant liever grijs? Dankzij dit unieke systeem krijgen uw kozijnen aan alle kanten kleur, binnen, buiten en zelfs in de sponning. U bepaald zelf de kleurencombinatie. De mat satijnen kleurlaag zorgt voor een natuurlijke uitstraling. Met de kunststof kozijnen van Rijnland Kozijnen verandert uw huis aan de binnen- en buitenkant.

Maatvast, robuust en kleurvast.

Hitte en strenge vorst hebben op uw kozijnen met proCoverTec© minder invloed. Dit voorkomt klemmende ramen en deuren. Het kras- en stootvaste proCoverTec© beschermt uw kunststof kozijn tegen UV-inwerking waardoor de volle kleur behouden blijft. Laat uw creativiteit de vrije loop! RAMEN | DEUREN | SCHUIFPUIEN | GEVELBEKLEDING | DAKGOTEN | DAKKAPELLEN

Katwijk, Heerenweg 3b Telefoon (071) 408 17 71 De showroom is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

www.rijnlandkozijnen.nl

NU 25% KORTING Op Sikkens buitenlakken bij uw verfspeciaalzaak

Actieperiode: mei tot en met Actieperiode 8 loopt met 22 17 mei juni2017 2017

Decorette Sassenheim J.P. Gouverneurlaan 2 2171 ER Sassenheim 0252-210868


nieuws

DE TEYLINGER

Sfeerimpressies voor keuze nieuw Hortusplein SASSENHEIM n Er komt geen gezamenlijke presentatie van een aantal architecten voor de ontwikkeling van de nieuwe Hoogvliet op het Hortusplein. Maar op verzoek van de gemeenteraad zal wethouder Bas Brekelmans wel hier aandacht voor vragen. Door Nico Kuyt

Rond september zullen de eerste schetsen openbaar worden over het nieuwe Hortusplein. Dan zal duidelijk worden over de architectuur, het aantal sociale woningen en het parkeren. De gemeente is nog in dubio of zij een aanvraag zal doen over een parkeerkelder. Nu is het historisch moment daar of al dan niet extra parkeerruimte voor het centrum onder de grond toegevoegd kan worden, zo gaf Brekelmans aan. Wat hieruit komt zal in de komende tijd blijken. Bob Keeven (VVD) diepte uit zijn verleden en vroeg zich af of niet een presentatie gegeven kon worden van een paar architectenbureaus om zo wat te kunnen kiezen, maar dat ligt lastig want de gemeente is niet de eigenaar van de grond. De eigenaren hebben een eigen architect. Op verzoek van Maarten van Welie (CDA) zal hij wel hen op het hart drukken om verschillende sfeerbeelden te maken voor de gemeenteraad om te beoordelen. Brekelmans zal zegde toe dit door te geven.

Open huis bij vernieuwde Bernardus SASSENHEIM n Woonzorgcentrum Bernardus van Marente is in de afgelopen maanden verbouwd. Op donderdag 1 juni kunnen belangstellenden tussen 15.00 en 17.00 uur een kijkje komen nemen.

Alle woongroepen in het voormalig verpleeghuis aan de Hoofdstraat zijn ingericht volgens het concept ‘kleinschalige zorgverlening’, gericht op mensen met dementie. Iedere groep van tien bewoners heeft een eigen huiskamer met keuken en kookeiland. Op de begane grond wonen vooral jonge mensen met dementie. Op de eerste en tweede etage wonen ouderen met dementie. Ook is er voor jonge mensen met dementie dagbehandeling in de Bernardus. Vorig jaar werden de ingang en het restaurant van het woonzorgcentrum al vernieuwd.

Boonstoppel naar TOP

WOENSDAG 24 MEI 2017

11

Inloopavond Zijldijk gaat vooral over snel internet n Hoogheemraadschap gaat dijk in Boterhuispolder verbeteren WARMOND n Er gebeurt normaliter niet veel in het overzeese gebiedsdeel van Teylingen, het Lage land en de daarin gelegen Boterhuispolder. Maar het ‘niets nieuws in het oosten’ neemt de laatste tijd toch een onverwachte wending. Er gebeurt van alles in die welhaast onbevolkte polders. Door Nico Kuyt

Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat de Zijldijk in de Boterhuispolder verbeteren. Zij hield daarover afgelopen maandag een inloopbijeenkomst. Ook in de naastgelegen Zweilanderpolder vinden dijkverbeteringen plaats en worden allerlei damwanden verstevigd. Het werk is noodzakelijk om de voeten droog te houden. Het geeft wel even overlast, maar iedereen ziet de noodzaak ervan in, dus daar is weinig discussie over. Er moet klei worden aangevoerd om de dijk te versterken. Dat zal voornamelijk via het water gebeuren, maar enige werkzaamheden zullen ook de dijk en de weg treffen. WEL OF GEEN FIETSSTRAAT

Samen met de verbetering van de weg zou er ook een fietsstraat gerealiseerd worden in het kader van het Rondje Kaag. De fietser zou

Vooral voor het glasvezel was er onder de aanwezigen van de inloopavond grote interesse. | Foto: Nico Kuyt

hier voorrang krijgen en de auto te gast. Maar de Teylingse bewoners aan de Zijldijk torpedeerden dit idee. Bedrijfswagens zouden moeten sjokken achter de fietser en dat werd als ongewenst gezien. Echter, de Leiderdorpse bewoners van de polder wilden juist ook bij hen een fietsstraat, zo bleek tijdens de inloopavond afgelopen maandag. Onbegrip leefde bij hen

Broers naar voorronde LEF SASSENHEIM n De twaalf kandidaten voor de starterswedstrijd LEF zijn bekend. Op dinsdag 30 mei vanaf 20.00 uur strijden de ondernemers tegen elkaar in de voorronde die plaats vindt bij AREA071 in Leiderdorp. Een van de kandidaten zijn de broers Johnny en Robert

Spies van het horlogemerk 1915 Watches. Slechts zes kandidaten mogen door naar de halve finales, in september en oktober. Op 7 november wordt de starter van het jaar gekozen. Voor de winnaar is er een prijzenpakket ter waarde van 17.000 euro.

Dutch Fitness Award voor Dansstudio Sonja SASSENHEIM n Dansstudio Sonja! heeft zondag 21 mei een van de Dutch Fitness Awards ontvangen uit handen van Marc Forno tijdens award show in Studio’s Aalsmeer. De Dutch Fitness Awards is een verkiezing voor sportscholen en personal trainers. In ieder gemeente is de winnaar degene met de meeste stemmen. In Teylingen werd dat Dansstudio Sonja, die daarnaast ook het hoogste waarderingscijfer

van de stemmers kreeg. Gemiddeld kreeg de dansstudio een cijfer tussen de 9,0 en 9,5. Eigenaresse Sonja Verbeek is ontzettend blij met de prijs. “Als enige dansstudio tussen allerlei grote fitness centrums uit heel Nederland, wauw! Dansstudio Sonja is opgevallen vanwege ons unieke concept; de combinatie van de vele dans en sport groepslessen die veelal niet te vinden zijn in een fitnesscentrum.”

over het opeens laten vallen van het plan.

gelegen Lage Land hiervoor warm te maken.

GLASVEZEL

Een extra zaaltje was voor de reclame gereserveerd in het Partycentrum de Zijl aan de Paramaribostraat in Leiden. Het kon op grote belangstelling van de aanwezigen bogen. Er hangt wel een prijskaartje aan de toegenomen kwaliteit van het internet.

Op de bijeenkomst was ook glasvezelboer voor het buitengebied Dico aanwezig. Volgens zijn woordvoerder toont 60 procent van de buurgemeente Kaag en Braassem interesse voor het snelle internet. De bedoeling is om ook het nabij-

Gemeente stopt met aankoop woningen voor statushouders TEYLINGEN n De gemeente stopt met de aankoop van woningen om statushouders te kunnen huisvesten. Door de verminderde toestroom van asielzoekers, zijn de maximaal vijftien woningen waar de gemeenteraad mee akkoord ging, niet meer nodig. In totaal heeft de gemeente zeven woningen aangekocht, waarvan ze er alweer twee gaat verkopen.

In juli 2016 nam de gemeenteraad in reactie op de vergrote toestroom van vluchtelingen een besluit over de versnelde huisvesting van statushouders. Het doel was de druk op de sociale woningmarkt te verminderen. Dit besluit omvatte onder andere de aankoop van maximaal vijftien woningen op de markt, waarvan tot op heden zeven woningen daadwerkelijk aangekocht zijn.

Bijeenkomst Ondernemersfonds TEYLINGEN

n Stichting Ondernemersfonds Teylingen houdt op dinsdag 13 juni om 20.00 uur een bijeenkomst voor alle ondernemers en belangstellenden in Grand Café Graaf-Jan (Jan van Brabantweg 3).

SASSENHEIM n Lara Boonstop-

pel (31) korfbalt volgend seizoen bij TOP. De korfbalster speelde veertien seizoen in de selectie van concurrent PKC. De voormalig international maakt de overstap, omdat ze geen goed gevoel heeft bij de wijzigingen die komend seizoen in de selectie van PKC worden doorgevoerd. Ook heeft ze de wens om samen met haar vriendin Celeste Split in één selectie te spelen. Boonstoppel zal komend seizoen in het tweede team van de Sassenheimers uitkomen. Sonja Verbeek toont trots de award die ze ontving uit handen van Marc Forno

Inmiddels zijn de omstandigheden veranderd. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaf namelijk recent aan dat de toestroom van statushouders snel vermindert. Dit blijft ook in de tweede helft van dit jaar zo. Verder wijzigt de samenstelling van de toestroom van statushouders. Waar het oorspronkelijk hoofdzakelijk ging om alleenstaande mannen, gaat het nu voornamelijk om nareizende gezinsleden. Deze gewijzigde omstandigheden leiden ertoe dat in de vijfde woning die de gemeente aankocht een gezin wordt geplaatst en dat de laatste twee woningen die zijn gekocht niet meer nodig zijn voor de huisvesting van statushouders. “Met de aankoop van de vijf woningen en de inzet van corporatiewoningen die voor dit doel zijn bestemd, is de gemeente goed in staat de benodigde huisvesting voor statushouders te realiseren,” staat in het persbericht.

Ondernemers betalen sinds vorig jaar extra OZB. Dit geld wordt beheerd door Stichting Ondernemersfonds Teylingen. De stichting houdt de bedragen die hieruit voortkomen per gebied apart en zorgt dat deze weer wordt verdeeld onder de gebieden. Via een ondernemersvereniging kan het geld, gelabeld voor

een bepaald gebied, vervolgens worden besteed aan collectieve doelen. Het fonds stelt het geld vervolgens ter beschikking op een aantal voorwaarden waaronder dat het plan een collectief doel moet dienen, er voldoende draagvlak is en de vereniging moet representatief zijn voor de ondernemers in het gebied. Tijdens de bijeenkomst wil het bestuur de mogelijkheden voor de bestedingen van de gelden bespreken. Ondernemers kunnen ook zelf initiatieven en activiteiten indienen om te bespreken. Aanmelden is gewenst en kan via info@ondernemersfondsteylingen.nl.


Onderwijs in woord en beeld Samenwerkingsverband ondersteunt passend onderwijs

Leren gaat met vallen en opstaan

H

Aad van Duijn

et Samenwerkingsverband de RUL, met het opzetten van een sa- ring. Om tijdig zicht te hebben op de V(S)O Duin- en Bollenstreek menwerking tussen scholen voor voort- mogelijkheden van leerlingen is goed heeft om voor5 Serie alle opgezet (speciaal) onderwijs de Duin- die overleg metophet basisonderwijs nodig. ls je nutot echtdoel een liefzeer basic wijze zelf de in koplampunits aansluiten hebber bent zo van goed het genieten zonder al deze futurisgrille. Ook de achterkant leerlingen mogelijk en Bollenstreek. Naast de directeur van Ook dat heeft staat hoog op de prioriteitengenot je tische En datwerkte scheelt nog meer 7 van Serie ‘look’ passend geweldige onderwijs te dat realiseren: ie-ongein. het SWV hij als een directeur lijst.gekregen. In ons SWV werken 19 scholen sakunt hebben van onderwijs het eendat hoop een geld ook. Op het eerste De hele auto als is in millimeters wat dere leerling volgt het onderwijsbegeleidingsdienst, men.” zelf rijden met een BMW gezicht lijkt de nieuwe 5 als een langer, breder en hoger geworden, bij hem past. Dat kan het Samenwer- forensisch psycholoog en was Benno diverkleinde kopie van de 7 Serie. waardoor de bagageruimte 10 liter en zeker met deze nieuwe 5 Serie, kingsverband (SWV) zelf niet, omdat recteuroponderwijs brede scho- Opdracht Een compliment zich, maarvan een groter is geworden en de achterdan ga je voor mijn gevoel toch het geen onderwijs aanbiedt. lengemeenschap. Ook op landelijk ni-beter “De hebben niets is minder waar, want alle passagiers nog hunSamenwerkingsverbanden benen geen gebruik maken van al die veau hij betrokken de komst van passend onderwijs onderdelen voorisdeze 5 Serie zijn bij ontwikkelingen kwijt kunnen. Grootmet voordeel is dure opties die mogelijk zijn. Zoals apart en wat onderwijs. mij deugd ook dat deze 5 Serie kilo de auto autonoom laten rijden, Vandaar dat het SWV-scholen voorontworpen van passend in 100 2014 een speciale opdracht gekregen doet, is dat BMW steeds meer“Alle scholen lichter isin geworden wat zijn effect waarbij hij ook zelf inhaalt, zelf af- ondervoortgezet (speciaal) onderwijs Benno Wiggers: Ne- van de Minister om met de scholen afItaliaanse lijnen gaat vertonen in heeft op het brandstofverbruik stand houdt, zelf inparkeert terwijl steunt doormiddel van adviezen, het derland zijn wettelijk verplicht aange- spraken teen maken over de ondersteuhaar design. de wendbaarheid. Zoals het een jij buiten staat en noem maar op. maken van afspraken en nagaan hoe sloten bij een Samenwerkingsverband. ning aan leerlingen. Doel is om te zor- drs. B. Wigges, dir. swv (archief AvD) eigentijdse auto betaamt kan je ondersteuning in het onderwijs, des- Daarbinnen stemmen de scholen hoe gen dat leerplichtige leerling een Leercurve natuurlijkafvia de knoppen opiedere de Of het infotainmentscherm te gewenst afgestemd met jeugdhulp en zij zorgen dat leerplichtige leerlingen zo’n passend mogelijk onderwijsaanbod Ondersteuning middenconsole kiezen of je sporbedienen door te wijzen in plaats leerplicht, beter kan. gesprekDemet kunnen volgen. name ofkrijgt en wilt het voorkomen dat leerlin- Een greep uit de successen: “De bemeestonderwijs opvallende wijzigingen tief, Met comfortabel eco-achtig van zelf te drukken. Aan Een mij niet aanhet het exterieur zijn de gerestylrijden. Het interieurgen is een verhaal besteed! wil van deze nieuwe directeurIkdrs. Benno Wiggers van voor leerlingen die extra ondersteuthuiszitten. Als dat wel het geval geleiding van dyslexie is op alle schoapart. gekeken Van alle Duitse SWV. ning nodig hebben. Zo wordt is, automergaat het SWV na hoe we zorgen dat len zeer goed te noemen evenals de ken vind BMW toch het zo snel mogelijk weer naar of er voldoende voorzieningen zijnik voor de wel leerling met gemeenten, jeugdmooist wat vormgeving betreft, zeer hoogwaardige kwaliteit afstemming zijn. daar ontzettend van genieten, Onderwijsbegeleidingsdienst leerlingen die meer of een andere on- school kan. Soms is daarbij afstemming en gezinsteams, leerplicht en GGD. waarbij de gebruikte materiaEn de ergonomie is ook uitstemeer nog dan van alle techniek In 1989 begon Benno Wiggers, hij stu- dersteuning nodig hebben. Dateen betemet jeugdhulp, leerplicht, GGZ of heb len van zeer hoogwaardige kend. In deGGD, loop der jaren ik die speciaal onder de motorkap zit. En Vanuit het onderwijs stromen deerde pedagogiek en psychologie aan kent ook dat er naast de samenwerking andere (zorg)instellingen noodzakelijk. kwaliteit zijn. En de ergonomie is zelf zo’n 8 BMWs gehad en bij elk kinderen over zitten gesproken, ookregulier deze 5 meer dan ooit het tussen scholen voor sommige leerlingen Groot Hetvoordeel gaat dan om eentrof goede, geïnte-plaatsen ook uitstekend. model ik op dezelfde zit voortreffelijk en met dat komt ook voortgezet onderwijs in, name via is ookjeugdhulp dat deze 5 Serie 100 kilo dezelfde knoppen in het naar door de multifunctionele verstelmet de gemeenten en met greerde afstemming gericht op deaan beste de symbiose, die bij de KTS in Voorwat zijn effectOm de toe geplaatste baarheid, waardoor ook ik mijn afstemming gewenst is.” lichter is geworden begeleiding. diechauffeur reden hebben SWV dashhout is favo-stand gehuisvest, waar leerlingen heeft op het brandstofverbruik en board. En nog steeds. Feilloos vind kan creëren. Stoel in en de gemeenten afgesproken dat er een regulier vmbo-diploma Een de wendbaarheid. Zoals het een ik links van het stuur de knop voor de hoge stand, met hethalen. stuur in de “Gelukkig wordt het in ons SWV als een wekelijks overleg is tussen een mede- ander belangrijk succes is dat we de eigentijdse auto betaamt kan je de verlichting, om maar even wat onderste en meest lage verticastimulans en versterkingnatuurlijk ervarenviaom werkeropvan en Gezinsteams de knoppen de de Jeugdte noemen. Dat is nu consistent le stand. apart blijkbaar, thuiszitters goedBeetje in beeld hebben en doormiddel van goede afspraken te zor(JGT). De JGT’s kunnen middenconsole kiezen of je sporbeleid! de jongeren en/ met betrokken want ik krijg er vaak proberen opmerkingen instanties zo gen dat leerlingen begeleid en ofof het gezin ondersteunen, bijvoorbeeld snel mogelijk tief, worden comfortabel eco-achtig wilt over alseen ik depassend testauto weer bij de traject te rijden. Hethelpt interieurmiddels is een verhaal Zien is weten dealer achterlaat. En niet alleen ik op de juiste plek komen. Het SWV maatschappelijk werk, hou- vinden en thuiszitten te voorkomen. Van alle Duitse automerken een riante zitpositie, maar ook scholen met het opstellenapart. van plannen, dingen gedragsadviezen voor jonge- Ook het heb aantal voortijdige schoolvervind ik BMW toch wel het mooist Kijk eens naar die aparte en fraaie de medepassagiers zitten royaal de samenwerking met andere instanties ren en de ondersteuning van de aanpak laters is in onze regio enorm teruggewat vormgeving betreft, waarbij vormgeving van die automaatseen comfortabel. Benno Wiggers op kantoor (archief AvD) en zorgt voor deskundigheidsbevorde- door ouders.” drongen.”

A

de gebruikte materialen van een

lector en dat stuurdesign. Ik kan


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 24 MEI 2017

13

Schoenen zonder pijn ZAKELIJK n Bij de Beterlopenwinkel aan de Splinterlaan 158 in Leiderdorp is zaterdag 27 mei van 10.00 tot 16.00 uur een informatiedag van het schoenmerk Solidus. Dit Duitse merk heeft als motto: ‘Gezonde voeten gezond houden en pijnlijke voeten het gaan en staan vergemakkelijken’.

Een naadje precies op die voetknobbel, stug leer dat niet meegeeft, knellende kleine teen, vormloze elastische schoenen, een verkeerde wijdte- of lengtemaat waardoor je voet sloft in de schoen. Al deze factoren dragen bij aan pijnlijke voeten én aan een kast vol ongedragen schoenen. ONDERSTEUNING

Solidus heeft de oplossing: hier worden schoenen met ultrazacht leer, extra zachte voering en ondersteunende veerkrachtige voetbedden gemaakt. Het zorgt ervoor dat ook reumatische, gevoelige en diabetische voeten kunnen genieten van vlotte sneakers, sandalen en slippers. Voor de allergevoeligste voeten is de Solicare-Soft lijn

ontwikkeld: dit schoeisel bevat niet alleen een huidvriendelijke, superzachte binnenzool, maar tevens een polstering van de gehele schoen. De zachte tongvulling geeft ook nog eens een ontlasting van de wreefzone. De schoenen zijn niet alleen comfortabel maar ook modieus want Solidus staat voor eigentijdse kleuren textuur combinaties, handige klittenbanden en trendy materialen. Nieuw zijn de veterschoenen en sneakers die tevens voorzien zijn van een ritsje zodat het makkelijker is ze aan te trekken. SCAN

Geïnteresseerden kunnen zaterdag binnenlopen en de Solidus schoenen uitproberen. Van iedere voet wordt een scan gemaakt en de begeleiding van deskundige adviseurs wordt kosteloos aanboden. Op deze dag is ook een consulent van Solidus aanwezig in de winkel die alle ins-en-outs kan vertellen over de speciale eigenschappen van dit schoenenmerk.

Inmiddels zijn de huizen aan de Norremeerstraat gesloopt, nadat er vertraging was door de vondst van asbest. | Foto:

Vertraagde sloop van Norremeerstraat vanwege asbest WARMOND n De vertraagde sloop van het project Norremeerstraat komt door asbest op verborgen plaatsen. De communicatie hierover naar de inwoners is volgens de gemeente afdoende geweest, zoals over het ontwerp van de nieuwbouw waar enige bezwaren leefden. Door Nico Kuyt

Vorig jaar scheen de zon bij de Kaagcup. Het is voor de scouts te hopen dat ze ook dit jaar mooi weer hebben tijdens de wedstrijd. | Foto: pr.

De strijd om de Kaagcup TEYLINGEN n Zo’n 1400 waterscouts uit de regio strijden op vrijdag 26 en zaterdag 27 mei op de Kagerplassen om de felbegeerde Kaagcup. De tieners, verdeeld over driehonderd boten, moeten laten zien dat ze kunnen zeilen. Aan de wedstrijden doen kinderen mee uit de regio’s Den Haag, Westland, Leiden, Duin- en Bollenstreek, Rijn en Veen, Gouda, Haarlem en Rotterdam. Ook Tjarda uit Sassenheim is natuurlijk van de partij.

locaties rond de Kagerplassen: bij boeren in het weiland, op eilanden en op hun eigen tot clubhuis omgebouwde binnenvaartschepen. De meeste deelnemers kamperen op het Boterhuiseiland. Dit onbewoonde eiland vormt de thuisbasis van de wedstrijden. Het eiland is sinds –st1:metricconverter–1950 in–/st1:metricconverter– gebruik als permanent zeeverkennerscentrum, in het vaarseizoen worden hier wekelijks kampen gehouden.

De Scouting Kaagcup Zeilwedstrijden worden al sinds –st1:metricconverter–1976 in–/ st1:metricconverter– zijn huidige opzet gehouden. De wedstrijden worden georganiseerd voor bij Scouting Nederland ingeschreven waterwerkgroepen. Er wordt uitsluiten gevaren in lelievletten en lelieschouwen die voldoen aan strenge eisen. De scoutinggroep die bij alle sessies de beste resultaten heeft behaald, wint de Kaagcup Wisselprijs. Vorig jaar werd de cup gewonnen door de Macdonaldgroep uit Den Haag. Er wordt gevaren volgens het reglement van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (KNWV). De prijsuitreiking van de Kaagcup is op zaterdag 27 mei om 19.00 uur op het Boterhuiseiland, Zijldijk 4, Warmond.

Waterscouts zijn scouts die aangesloten zijn bij een waterwerkgroep. Tijdens de tienerjaren leren ze tijdens de scoutingbijeenkomsten te zeilen. Ze gaan op zeilkampen en houden spelactiviteiten op het water. Voor veel groepen zijn de zeilwedstrijden op de Kagerplassen het hoogtepunt van het jaar.

KAMPEREN

Tijdens het Kaagcupweekend overnachten de scouts op verschillende

HOOGTEPUNT

UITKIJKPUNT MENNEWEG

Toeschouwers die een blik van de wedstrijden willen opvangen en niet de mogelijkheid hebben om zelf het water op te gaan, kunnen terecht op een aantal locaties. De te varen routes hangen weliswaar af van de wind die er staat, toch is de kans groot dat de deelnemende boten te zien zijn vanaf het uitkijkpunt aan het einde van de Menneweg in Sassenheim of vanaf Kaageiland.

De planning voor woningbouwvereniging STEK was om de woningen eind 2016 te slopen, maar de start was pas in april 2017. Tijdens de sanering zijn een aantal keer nieuwe asbestverdachte bronnen gevonden. Deze waren bij eerdere inventarisaties niet waargenomen, omdat ze vaak weggewerkt zaten in bouwkundige constructies en hierdoor niet zichtbaar waren. Vanwege gezondheids- en veiligheidsrisico’s en de wet- en regelgeving is bij het

vinden van een nieuwe asbestverdachte bron het werk stil gelegd en de betreffende bron onderzocht. Na onderzoek en rapportage kon de saneerder zijn werk voortzetten, maar met de nodige vertraging. Bij het vinden van een asbestverdachte bron gaan er al snel enkele weken overheen alvorens deze in het werk verwijderd kan worden. VERVELEND

Stek geeft aan dit vervelend te vinden, vooral voor de toekomstige bewoners die langer moesten wachten op hun nieuwe woning, maar nu eenmaal gezondheid en veiligheid moet prevaleren. Een snelle uitvoering van de sloop en bouw was fijn geweest voor de terugkerende bewoners, zo geeft ook B&W op vragen van raadslid Maarten van Welie (CDA) aan, maar de communicatie is afdoende geweest. Stek wilde haar projecten op tijd starten, maar vertragingen hebben nu eenmaal voor alle partijen na-

delen. Die belangen zijn door Stek zorgvuldig afgewogen en zij biedt volgens de gemeente aan haar huurders bij het verhuizen een goede begeleiding aan. Stek heeft het initiatief genomen om een aantal bestaande complexen te vernieuwen, omdat deze kwalitatief gezien onvoldoende aansluiten op de huidige maatstaven. Een ambitie die B&W onderschrijft. De vernieuwing vindt plaats in de bestaande dorpsstructuur, waardoor er met veel belangen rekening moet worden gehouden. Naar de mening van B&W is er zorgvuldig omgegaan met de sociale huurvoorraad en de belangen van individuele bewoners. Voor de Kaag- en Norremeerstraat geldt dat het is vertraagd, onder andere omdat er weerstand was op het ontwerp. Het gewijzigde plan is in samenspraak met de omgeving en haar huurders daarna tot stand is gekomen. Hierover is afdoende gecommuniceerd, aldus B&W.

Cultuur Verheft ‘’boeit een heel weekend, en bloeit al zeventig jaar’’ VOORHOUT n Met de slogan ‘Cultuur Verheft b(l)oeit al 70 jaar’, vierde toneelvereniging Cultuur Verheft afgelopen weekend het 70-jarig jubileum. Ieder jubileum wil Cultuur Verheft trouwe donateurs en publiek iets verrassends tonen waarbij zoveel mogelijk spelers worden betrokken. Het publiek werd verrast met zes eenakters en als extra, enkele korte voorstellingen gespeeld door de jeugd van de vereniging. De club wilde graag mooie en aparte plekjes van Voorhout laten zien en daarom was ditmaal gekozen voor zes verschillende locaties: Ons genoegen, Kleine kerk, het pand van Jos Hoek, De Roef, Boerhaave, De Verdieping. Het publiek had de keuze uit drie stukken per avond. En zo trok, als een ware processie, het publiek van eenakter naar eenakter. Op iedere locatie stonden toneelvrienden het publiek op te wachten met koffie of thee. Om het 70-jarig feestje extra te laten sprankelen,

was er voor iedere gast een glas bubbels na de tweede eenakter. Het beoogde doel van de jubileumcommissie om iets bijzonders op de planken te brengen, bleek geslaagd. Het publiek reageerde enthousiast. ‘’Het gevoel van saamhorigheid, zo met elkaar door het dorp lopen’’, roemden de bezoekers de opzet.

De toneelvereniging kijkt terug op een wervelend en sprankelend weekend, dat dankzij de medewerking van veel vrijwillige handen tot stand gekomen. Naast spelers, hadden ook decorbouw, grime, rekwisieten en geluid, souffleurs een belangrijke rol. Vele familieleden en vrienden van de club staken de handen uit de mouwen.

‘De auto van Joost’ door Cultuur Verheft. | Foto: pr.


€13.750,-

€11.850,-

€12.500,-

Peugeot 208

KIA RIO

Ford Fiesta

1.2 5-drs Automaat 10-2013 5.000 km

KIA RIO 1.2 5-DRS 09-2014 30.000 KM

1.0 5-drs 04-2014 11.000 km

Autobedrijf J.T. van Steyn Teylingerlaan 82 a, 2215 RT VOORHOUT Tel.: (0252) 21 42 48 www.jtsauto.nl

50 occasions op voorraad voor info zie onze website www.jtsauto.nl

TE HUUR: 6 persoons bestelbussen vanaf

€ 85,00

per dag

0252-211849 www.gdol.nl

Deukje?

AUTOBEDRIJF

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

Zomer-, Winter- en All-Season Banden Inruil van uw gebruikte banden en velgen mogelijk* Pletterij 35

2211 JT Noordwijkerhout Onderhoud | APK | Schadeherstel 085 877 23 87 *mits in goede staat

info@ www.

automodena.nl

AUTO SMITS

AKTIE

Geen paniek, bel Fred 06-31 95 47 80

Deukjesdag

Iedere laatste vrijdag van de maand

Uitdeuken zonder spuiten Reparatie van een deukje ter grootte van een 2 euromunt vanaf 50 euro!

IN- EN VERKOOP GEBRUIKTE AUTO’S

Restyle Specialist v.d. Endelaan 124, Hillegom Mob. 0654 - 24 24 43

Fax. 0252 - 53 06 45 Tel. 0252 - 53 06 44

Lindenlaan 32 2172 AJ Sassenheim

www.autosmits.nl

NIEUW IN DE BOLLENSTREEK RUITERCARS Wij zijn een autobedrijf waar u terecht kunt voor het volledige aanbod: Wij staan voor kwaliteit service en een eerlijke prijs.

• Airco controleren + eventueel afvullen vanaf OPENINGSTIJDEN: Ma 10.00 - 18.00 Di 09.00 - 18.00 Wo 09.00 - 18.00 Do 09.00 - 20.00 Vr 09.00 - 18.00 Za 10.00 - 17.00 Zo op afspraak

• Kleine onderhoudsbeurt al vanaf • Voor alle andere werkzaamheden rekenen wij slechts

€ 40,00 € 80,00 € 40,00 per uur

U BENT VAN HARTE WELKOM BIJ RUITERCARS AAN DE MEERLAAN 108 TE HILLEGOM! Ruitercars • Meerlaan 108 • 2181 BV Hillegom • Tel. 0252-347738 • www.ruitercars.nl

Occasions - Uitlijnen - Uitdeuken - Spuiten Schadeherstel - Onderhoud - Aircoservice


AutoNova

John Vroom, autojournalist

Fiat 500 Sport 105HP SUZUKI SWIFT Het model is zeer herkenbaar. Beetje bolle, vrolijk ogende voorkant, met onder de motorkap die 105 pk’s, maar daar kom ik straks op terug. Een beetje hoog vanaf de zijkant gezien, maar dat staat garant voor een riante hoofdruimte, met een stijl aflopende achterkant.

G

rappig, in autoland is het gebruikelijk dat als een merk een model vernieuwd, dat hij groter wordt. Zo niet bij de nieuwe Suzuki Swift. En dat is een goede beslissing van die Suzuki jongens, want gebleken k denk dat bijnageneratie iedereen de was dat de tweede Swift Fiat eenwas, leukewat autoeen te lang en500 te wel zwaar vindt. Hijrijplezier heeft eeninleverde hoog deel van het Als eerste en dataaibaarheidsgehalte. was nou net wat de liefhebber vansucces het Italiaanse generatie tot een maakte. product spreekt hij is mij aan, en met De nieuwe Swift inerg lengte name gezien zijn knipoog naar de oerhoogte gekrompen, maar omdat Fiatbreedte 500 uit de ’60. Een typisch de enjaren de wielbasis weer gevaltoenamen van retro dus en dat scoortmeer goed wat biedt hij toch

I

interieurruimte dan zijn voorganger en dat is een hele verbetering, want nu kan een volwassene met voldoende hoofd- en beenruimte op de achterbank plaatsnemen. En dat heeft ook gevolgen gehad voor de bagageruimte die nu ruimte biedt aan 264 literpakken boerenkarnemelk. Dan nog een groot voordeel. Deze nieuwe Swift bij jong lichter en minder jong zo kijkend is ook geworden door onder naar de succesvolle andere een nieuwverkoopcijfers. lichtgewicht Heel verstandig van Fiathij is het feit dat platform, waardoor in zijn totazij dit model fris lichter en fruitig door liteit 100 kilo ishouden geworden. regelmatig te komen met speciale versies Suzuki noemt dit Heartect. Een en recentelijk is de Fiat platform waarop ook500 deSport Ignisversie en uitgebreid 105HPDat met biedt een partij de Balenoalsstaan. eenextra pk’s en een subtiele facelift. zoals Maar laten aantal extra voordelen, in de we eerst even om deze heenlopen. wegenbelasting, hetSport benzinever-

Typisch Italiaans Het interieur is heel bijzonder. Achter het dikleren, fraai ontworpen stuur net als toen een ronde klok, maar dan nu wel hypermodern, voorzien van een digitale snelheidsmeter, een toerenteller en meerdere infogevers. Royaal en eenvoudig bedienbaar infotainmentscherm in het midden, met daaronder op het middenconsole symmetrisch geplaatste en speels ontworpen bruik en het weggedrag. bedieningsknoppen. Onlogisch blijft, althans voor mij, dat de automatische Stoere, eigentijdse neus bediening van de zijruiten niet op het portier zitten, knopjes op het Daarbij vind maar ik deop nieuwe Swift er middenconsole. Typisch Italiaans is dat ook goed uitzien. Stoere, eigende zwarte bekleding de stoelen tijdse neus. Goed van gelijnde zijkant voorzien van eenverstopte sportief kleuraccent met de is elegant handin blauw,van geel de of wit naar keus, dat in ook grepen achterportieren in portierbekleding terugkomt. Met dedeachterstijl. En eveneens een mijn lengte vanHet 1.83 meter zitoogt ik prettig stoere kont. interieur wat in de sportief stoelen, met grijs, maar gevormde alles zit goed georvoldoende hoofdruimte. Achterin is de dend op zijn plaats. De toerenbeenruimte wat beperkter. teller en de snelheidsmeter zitten

verbonden. Het middenconsole is

versnellingen. Ook de deze 500 Sport 105 enigszins naar bestuurder geHP trektHet lekker weg. Doordat de wielen richt. multimediasysteem mag bijna de het hoeken van de auto staan dan op niet meest geavanceerde heeft hij een prima wegligging en maakt systeem zijn, maar het laat zich lekker bochtenwerk mogelijk. Ideaal voor makkelijk bedienen. De zit achter in en prettig om de stad, maar ook opstuur de snelweg het aanpakkende met staat hij zijn mannetje. Dezal instap-500 afgeplatte onderkant voor de begint bij een 14.195 meeste nietcatalogusprijs al te lange van bestuureuro deze Sport 105HP wat duurder, dersenplezierig zijn. De isstoelen maar dangoede krijg jezijdelingse ook wel een steun hoop luxe geven in extra’s, zoals een 25 pk zwaardere motor, snel genomen bochten. 16 inch lichtmetalen velgen, leren stuur en

Prettige prijsstelling Het uitzicht rondom is goed. Wat rijgedrag betreft heeft deze Suzuki een prettig wendbaar en speels karakter. Slecht wegdek wordt keurig opgevangen. Hij schakelt sportief en houdt goed zijn koers in bochten. Bij deze Swift heeft u een keus uit twee motoren. De 1.2 viercilinder met 90 pk en een 1.0

liter driecilinder met turbo en 112

versnellingspookknop, vóór en pk, waarbij je ook mistlampen nog kunt kiezen zo eenversies. aantal fijne hebbedingen. Het uitnog drie Comfort, Select leuke van die dezete Fiat is, dat hebben het een leuke en Stijl maken met auto is en dat, je er zoals op let, 16-inch er ook leuke de mate vanalsluxe, mensen in rijden. lichtmetalen velgen, een achter-

uitrijcamera, een multimediasysteem en dat soort zaken. In de meest luxe uitvoering is er zelfs sprake van onder meer adaptieve cruisecontrol, een automatisch ingrijpend remsysteem en ledkoplampen. Belangrijke factor is natuurlijk de prettige prijsstelling. Het leuke van het relatief kleine merk Suzuki vind ik dat ze een compacte eigentijdse modellenrange hebben met een sportief rijgedrag en vertegenwoordigd worden door veelal kleinschalige dealers in no-nonsense vestigingen, waar het contact met de klanten nog heel persoonlijk is. Leuke auto!

in diepliggende kokers en zijn Sportief rijden voorzien van een rode rand. Beide Zolang ik bovendien Fiat ken zijnaan het altijd worden de bovenmodellen geweest die uitnodigen tot kant met een rood oplichtende sportief rijdenals en het lekker doortrekken in de sierstreep ware met elkaar

De nieuwe Swift Rijklaar vanaf € 15.499,All-Inclusive voor € 249,- p.m.

Standaard uitgerust met o.a.: Airconditioning Audio via USB/AUX of Bluetooth Centrale deurvergrendeling Elektrisch bedienbare ramen vóór Buitenspiegels en bumpers in de carrosseriekleur

Écht goed op de weg. Hét icoon van Suzuki biedt nu nóg meer rijplezier. De nieuwe generatie van onze succesvolle Swift is écht goed op de weg en geeft u bij elke rit een heerlijk gevoel. Hij is compact maar toch ruim, wordt voortgedreven door een krachtige motor en omringt u met de modernste techniek op het gebied van veiligheid, navigatie en infotainment. Kom langs voor een proefrit in de nieuwe Swift… met een dikke glimlach op uw gezicht!

Auto Bakker

Industriekade 16A, Sassenheim, Tel. 0252 – 224 224, www.autobakker.nl Gemiddeld brandstofverbruik volgens Euro 6 norm: EC 2016/646/ZA 4,0 - 5,0 l/100 km; 25,0 – 20,0 km/l; CO2-uitstoot: 90 - 114 g/km. Het hier genoemde brandstofverbruik en de emissie is gemeten op basis van de in de specificatie genoemde Europese testmethode. Deze test werd uitgevoerd onder in Europese richtlijnen voorgeschreven testcondities. Het praktijkverbruik kan daarom afwijken, want het is onder meer sterk afhankelijk van uw rijgedrag en de rijomstandigheden (zoals weersomstandigheden, belading, bandenspanning, stroomgebruikers en het wegdek). Prijs inclusief btw en bpm, geheel rijklaar, exclusief metallic lak. Afbeeldingen betreffen de Stijl uitvoering, deze is tegen een meerprijs leverbaar. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. © 05-17

Ook leverbaar als SELECT en STIJL uitvoering Motor: 1.0 BoosterJet of 1.2 DualJet (beide handgeschakeld of automaat)


EXCLUSIEVE PREVIEW NIEUWE SEAT IBIZA BEZOEK ONS 26 EN 27 MEI OP HET ‘IBIZA FESTIVAL’ NOORDWIJK

d Voorraa vertoon p ing: o im u r p o e krant van dez

xtra e , 0 5 2 €1. emie inruilpr model ig

op huid

Hofweg 39 2251 LP Voorschoten (071) 579 47 94

Wittebrug. Wij regelen het! Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Getoonde afbeeldingen kunnen meeruitvoeringen bevatten. Gemiddeld brandstofverbruik: 4,3-4,8 l/100km Gemiddelde CO2 emissie: 93-101 g/km

www.wittebrug.nl

U kunt voor deze auto ook terecht bij: Langevaart 1a | 2231 GA Rijnsburg | acvanegmond.nl

PARTICULIEREN

M E I - C H I P VO O R D E E L

OPGELET!

Chip je huisdier! Maak van je huisdier geen “asielzoeker”

Uw advertentie verschijnt in de regio:

+ Van € 45,+ Nu voor maar € 30,-*

Grijp j kans e !

Chippen is verplicht!

Sara’s zelfvertrouwen gaat met danspassen vooruit

Sinds 1 januari 2013 geldt een verplichting bij pups

Inclusief registratie Je hoeft je huisdier niet zelf aan te melden, dat regelen wij voor jou

Veilig

Een gevaarlijke vorm van epilepsie zorgt ervoor dat Sara veel dingen niet kan of mag. Dat kan behoorlijk frustrerend zijn. Door te benadrukken wat ze wél kan, gaat haar zelfvertrouwen met danspassen vooruit. Als je zo ziek bent als kleine Sara, heb je dat vertrouwen hard nodig.

De chip wordt geplaatst door een van onze dierenartsen, wel zo veilig dus

ij Scan m iel! b o m je met *

• • • • • • •

UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KATWIJK VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KATWIJK SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOORDWIJK PRIMERA Sassenheim, Hoofdstraat 208, SASSENHEIM RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOORDWIJKERHOUT THE READSHOP, in de Hoftuin, RIJNSBURG BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OEGSTGEEST

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLEVEREN TOT DONDERDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna)

Noordwijk hout Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp

}

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

Alleen geldig in de maand mei

Vivaldistraat 27a | 2162 AA | LISSE | Tel. 0252 - 830 380 www.mijndierenkliniek.nl

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. U kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd.

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

/mijndierenkliniek

@mijndkl

@mijndierenkliniek

TE HUUR • TE KOOP • GEVRAAGD AANGEBODEN • GEZOCHT • GEVONDEN


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 24 MEI 2017

17

Op zoek naar het verhaal van de libelle... WARMOND n Over libellen doen

allerlei wilde geruchten de ronde. Zo zouden ze met hun sterke kaken door de huid van mens en dier kunnen bijten. Ook zouden ze met hun messcherpe vleugels gemakkelijk snijwonden kunnen toebrengen. Of bij voorkeur hun eitjes leggen onder de menselijke huid. Kortom, over deze imposante en kleurrijke insecten bestaan tal van mythes, die berusten op bijgeloof en sterke verhalen. Deze blijven in stand omdat de meeste mensen weinig weten over het leven van een libelle. Libellen-deskundige Karel de Vries geeft op zondag 28 mei om 14.00 uur een lezing in het Natuur Ontdekking Centrum op Koudenhoorn. Hij vertelt over het wonderbaarlijke leven van de libelle.

Eerst deelt De Vries een aantal belangrijke weetjes over deze insecten delen, waarna hij ook iets zal vertellen over zijn libellen inventarisatie op Koudenhoorn van vorig jaar. Na deze inleiding van ongeveer een half uur geeft hij een rondleiding over het eiland en gaan de bezoekers op zoek naar de libellen en waterjuffen van dit jaar. De libellen komen namelijk in deze tijd van het jaar tevoorschijn. Dit uitsluipen gebeurt namelijk van begin mei tot en met augustus, voornamelijk in mei en juni. De wandeling duurt tot ongeveer 15.30 uur. De toegang is gratis. Van te voren aanmelden is niet nodig.

Lente-editie ‘No Worries’ VOORHOUT n Licht verstandelijk gehandicapten jongeren kunnen op zaterdag 23 april weer naar een feest van No Worries. In jongerencentrum Ex-Voto (Jacoba van Beierenweg 118b) organiseert het jongerenwerk van Welzijnskwartier weer een activiteitenavond voor LVG jongeren in de leeftijd 14 tot 18 jaar. Dit feest staat in het teken van de lente. Er is een disco, de mogelijkheid om karaoke te doen, te poolen, darten en of gewoon te chillen. Er is begeleiding aanwezig. Vrijwilligers van Ex Voto zijn aanwezig om je te woord te staan en zullen, wanneer je het leuk vindt, met jou een potje pool spelen, darten of je helpen bij de quiz. LVG jongeren worden ook betrokken bij de organisatie en bepalen voor de komende keren het thema van No Worries. Doel is ontmoeting en nieuwe contacten op te doen met andere (LVG)jongeren. No Worries start om 20.00 uur en duurt tot 22.30 uur. De entree is 3 euro, inclusief twee consumpties. Voor meer informatie, neem contact op met Johan Braaksma via 0252229952.

Natasha met een aantal leerlingen in Malawi. | Foto: pr.

‘Ik leek de dokter wel met m’n spreekuur’ WARMOND n “Bij aankomst was ik vooral heel nieuwsgierig,” gaat Natasha Slechtenhorst in gedachten terug naar de eerste dag die ze in Malawi doorbracht. “En het was overweldigend in positieve zin, omdat de mensen zo aardig zijn.” Deze indruk vormde het begin van twee weken waarin de Warmondse als ‘world teacher’ werd ondergedompeld in het Afrikaanse onderwijs. Inmiddels zit Slechtenhorst weer thuis aan de keukentafel, even moe als voldaan. Door Mandy van Leeuwen

Slechtenhorst werkt als ambulant begeleider vanuit het speciaal onderwijs. Toen ze hoorde dat vanuit haar organisatie, de Ambulante Educatieve Dienst, ieder jaar collega’s deelnemen aan een onderwijsproject van Edukans, was Slechtenhorst direct enthousiast. Na een uitgebreide voorbereiding en inzameling, was het in de meivakantie zover: ze maakte de lange

reis naar het Malawische Nchalo. In Nchalo had ze als doel kennis over te dragen aan de plaatselijke docenten. Slechtenhorst trapte af met het geven van een workshop over het signaleren van speciale onderwijsbehoeften, zoals slechthorendheid of concentratieproblemen. “Daarna ging ik de klassen langs voor de ‘special needs’-leerlingen. Ik leek de dokter wel met m’n spreekuur,” grapt ze.

OMSTANDIGHEDEN

“De leerlingen zijn daar niet anders,” vertelt de world teacher. Wel verschillen de omstandigheden enorm. Eén van die verschillen waren de overvolle klassen. Ook was het even wennen dat er amper materialen beschikbaar zijn. “Je ziet kinderen die geen schriftje hebben en daardoor niet mee kunnen doen.” De visie van Edukans is om in dit geval geen schriftje uit te delen, maar de leerling te betrekken door gebruik te maken van wat er wél is. “Er lagen daar overal dopjes van flesjes frisdrank op de grond,” legt Slechtenhorst uit. Met de dopjes en een paar platgeslagen spaken van de markt maakte ze een abacus.

Het maakte indruk op Slechtenhorst hoe blij de mensen zijn met niets. Soms leverde dit ingrijpende momenten op, zoals tijdens een huisbezoek. “We kwamen bij een zelfgemaakt huisje. Ze zaten daar op een zeil voor het huis en er stonden drie stoelen klaar, voor ons. Die stoelen waren waarschijnlijk niet eens van henzelf.” De eindeloze vriendelijkheid en dankbaarheid van de plaatselijke bevolking brachten Slechtenhorst bij haar persoonlijke doel. “Ik wilde graag ervaren wat de essentie van het bestaan is. En in de tweede week kreeg ik dat gevoel.” Natuur en liefde spelen daarin een hoofdrol. “Ik hoop dat ik dat gevoel vast kan houden.” Eén ding weet ze zeker: “Er komt een vervolg”.

Beschuit met muisjes op het landgoed WARMOND n De vijfkoppige kudde rode Lakenvelder koeien, die sinds vrijdag 21 april het perceel weideland met het ooievaarsnest dat deel uitmaakt van het beschermde rijksmonumentale complex historische buitenplaats landgoed Oostergeest begrazen en sieren, kent aanwas.

Rode Kruis zoekt collectanten TEYLINGEN n De Rode Kruis Week is van 18 tot en met 24 juni. Om tijdens deze week zoveel mogelijk mensen te bereiken zijn veel helpende handen nodig. De organisatie is nog op zoek naar nieuwe collectanten. Aanmelden kan bij Paul Heijnen, regio coördinator Fondsenwerving: pheijnen@rodekruis.nl óf bel 06-15003349.

LIEFDE

Gezinsuitbreiding voor de rode Lakenvelder koeien op landgoed Oostergeest. | Foto: pr.

Vorige week dinsdag vierden zowel de huidige eigenaren én bewoners van Huize Oostergeest, Joan Willem en Lucelle Leemans- van Nispen tot Pannerden, alsmede diereigenaar Leo Heemskerk (in Warmond beter bekend als Toop Heemskerk) de geboorte van een kuiskalfje. “Moederkoe en kalfje maken het goed”, vertelt een begenadigde Lucelle Leemans. “Het totaalplaatje van ons landgoed is nu echt compleet.”


• antraciet

- 30% - 40% - 50% - 60% - 70% m

OUTLET OPRUIMING! Dressoir copy-antiek

m - 2 (elektrische) boxsprings 180/210 • Elektrisch verstelbaar - 2 pocketveer matrassen • zwarttopper of antraciet - koudschuim

kast

Van € 2195,-

MATRASSENACTIE

Strakke leren bank

€ 995,-

• Wit • antraciet

5,-

ken-

Van € 2995,-

€ 1295,m

2995,-

95,-

180/200 • Compleet

Vanaf

soir ted

€ 495,m

Linnenkast

0 3

• wit 160 cm

Van € 795,-

€ 225,-

5,-

5,-

m

• 120 cm m in Nederland geproduceerd Volledig € 295,Compleet met: • 160 cm

w

€ 895,-

Nu

Broodkast w blank 2e gratis! patiné

Schitterend matras, geproduceerd€in 1495,Nederland, 7-zone pocketveer afgedekt met koudschuim

€ 495,-

Grote partij bankstellen

openingstijden winkel: normale winkeltijden

m

Grote partij bankstellen Nu

m

• Zelf te monteren en ophalen! Velda Vast Van € 1595,- m van € 1.495,van € 2.695,-

• 180/200 € 995,• hoofdbord met knopen In s € 1.895,• ca 30 stuks • op comfort hoogte • compleet Van € 4119,- 2 Vanaf € 995,LAUSANNE € 2495,-

SLUISWEG 25 • 2225 X

voor

voor

• Buffetkast, • 4 eetkamerstoelen, • hoog m • Tv-dressoir, • Grote Van € 1695,salontafel, w • eettafel, € 695, • hoekbank Boxspringset Norma setprijs

m

fauteuil

• leder

antraciet

Van •€ verstel5495,2,5 - 1 - 1 bankstel • nu demo-set baar Comforthoogte voor180/200

w

€ 2995,Van € 2099,-

€ 2.195,€ 1599,-

Van 2-zitsRelaxfauteuil bank 2,5-zits bank€ 1995,met sta-op functie Van € 595,-

€395,-

1095,Van € € 695,-

€495,€ 799,-

± 40 stuks relaxfauteuils m

openingstijden bezichtiging magazijn:

ma 29 dec 10.00 - 18.00 uur

vr 2 jan

10.00 - 18.00 uur - 17.00 uur

In stof en leder • nog in verpakking!

m

20-80% korting m = goederen in magazijn

w

= goederen in winkel

Let op!! Let op!! Let op!! Let op!! dit is maar een KLEIN gedeelte van ons totale opruimingsassortiment * * EVt. tEGEN VErGoEdING tE BEZorGEN * *

Boxspringset Norma antraciet

• verstelbaar 180/200

2-zits bank

2,5-zits bank

Van € 2099,-

Van € 595,-

Van € 695,-

div. matrassen, 2e matras gratis € 1599,-

m

Classic Pockettopper

Buis meubelen za 3 jan 10.00 di 30 dec 10.00 - 18.00 uur Sluisweg 25, Katwijk aan zee wo 31 dec 10.00 - 14.00 uur Tel.: (071) SLUISWEG 4012964 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99

€ 695,

w

±

€ 1995,-

30 - 40 relaxfauteuils

Vanaf € 995,-

od-

verstelbaar

Van € 795,• handwish leder€ 225,-

G N I T R O K % 0 7 m € 549,-

0

Van € 1695,-

m

m

Boekenkast

• hoog

€ 1.695,-

180/210 Nederland, 7-zone pocketveer afgedekt met koudschuim • Elektrisch

Diverse Boeken€ 995,hoekbanken Elektrisch kast € 2495,Meubelset ‘Nature Oak’ + bankstellen MATRASSENACTIE Luxe hoofdbord € 395,2 (elektrische) boxsprings • 180 cm 180/210 • Elektrisch verstelbaar 2 pocketveer matrassen € 495,• zwarttopper of antraciet koudschuim 12-delige potenset Boxspringset Liverpool Van € 3095,Diverse maten en kleuren leverbaar!

• ca 30 stuks • op comfort hoogte • compleet

5,-

Fauteuil • wit 160 cm

BOXSPRINGSET Boxspringset zwart

• Zelf te monteren en ophalen!

5,-

m

€ 395,-w

-

€ 1195,-

2e gratis!

Schitterend matras, geproduceerd in 1995,elektrisch verstelbaar met €opstahulp voor Van €1295,kast

w

Alleen 90/200 • 180/200

Boxspring

m

€ 549,-

dressoir € 495,Van € 2695,Er is roasted al een relaxfauteuil Variant in leer, oak Linnen-Boxspring m

m

795,-

5,-

- 4 verschillende maten 180/200 (extra small, small, medium en large) m • Compleet • wit of beuken • pocketveermatras samen Boxspringset Horssens - Meer dan 100 kleuren leer Boxspringset Malmo 180/210 • elek. bodem • matrasbeschermer • ledikant Van € 2995,m - Degelijke kwaliteit € 1195,Van € 1595,- w • 180x210 Van € 1095,- € 795,- Levertijd 2-3 weken Vanaf

Van € 1970,- Velda 3D

w

295,-

Alleen 90/200

30 - 40 boxsprings • Zwart dik leder • 230 cm

m

5,- Strakke vakkenkast

et

Keuze uit:

w

- 3 verschillende rugleuningen Vrijdag 26 mei€van 10.00 18.00 uur en zaterdag 27 €mei - 15.00 uur 1095,799,- van 10.00 Boxspring armleuningen - 4 verschillende Nu

895,-

,-

- Luxe hoofdbord

in leder

Wegens nieuwe collectie ruimen wij op € 1295,-

eet ch baar

-

Volledig in Nederland geproduc Compleet met:

€ 895,m w RELAXFAUTEUILS - 12-delige potenset 2x Van € 3095,€ 2495,- Diverse maten en kleuren leverbaar! IN boekenDIVERSE UITVOERINGEN Van € 2995,Me

m

95,-

k né

Van € 1795,Relaxfauteuils

Sen. ledikant w

w

ulp

-

• antraciet

€395,-

€495,-

openingstijden bezichtiging magazijn:

vr 2 jan ma 29 dec 10.00 - 18.00 uur za 3 jan di 30 dec 10.00 - 18.00 uur Openingstijden: wo 31 14.00 uur Vrijdag 26dec mei10.00 van -10.00 – 18.00 uur Zaterdag 27 mei van 10.00 – 15.00 uur

10.00 - 18.00 uur 10.00 - 17.00 uur

BUIS MEUBELEN MEUBELEN BUIS MAESSLOOT 1

MaESSLoot 1 INDUSTRIETERREIN INdUStrIEtErrEINKLEI-OOST KLEI-ooStRIJNSBURG rIJNSBUrG

B

IN


BEOSOUND MOMENT DUBBELZIJDIGE SCHOONHEID Nooit meer CD’s wisselen. Al uw muziek binnen handbereik en op één plek: blader door uw afspeel lijsten, luister naar uw favoriete radiostation, bekijk talloze artiesten en verken de afspeellijsten van Deezer. • Geïntegreerde internetradio TuneIn ® • Geïntegreerde muziekstreamingsdienst Deezer ® • DLNA - Toegang tot muziek via uw computer of NAS • Bluetooth muziek afspelen vanaf telefoon of tablet

Het fraaie design van de BeoSound Moment bestaat uit twee contrasterende kanten: de ene kant is gemaakt van puur aluminium met daarop een touchscreen-interface en een aluminium navigatiewiel om door uw complete muziekbibliotheek te bladeren. De andere kant is gemaakt van een uniek, aanrakingsgevoelig en solide houtoppervlak dat moeiteloos in uw interieur opgaat. BeoSound Moment €2.195,exclusief luidsprekers, inclusief 1 jaar Deezer.

BANG & OLUFSEN BRUSSEE KATWIJK AAN ZEE Voorstraat 65 • 2225 EM Katwijk • Telefoon 071 - 402 84 14 • info@brussee.eu Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur


Relaxfauteuils actie!

“Nu 10% korting op alle relax- en sta-op fauteuils. Van klassiek tot modern, met verschillende zithoogte en zitdiepte, van leer tot stof, bij Baalbergen bent u aan het juiste adres voor uw nieuwe relaxfauteuil. Prijzen beginnen bij € 329,-”

Dit model

tijdelijk

extra

voordelig!

10% Korting op alle

relax- en sta-op fauteuils! TYRON Relaxfauteuil leverbaar in 3 afmetingen: S/M/L, handmatig (2-motorig tegen meerprijs € 350,-) In leer Punch van € 1.460,- voor € 1.099,-

openingstijden dinsdag t/m zaterdag .-. uur • Ambachtsweg  •  ah Katwijk telefoon  -  • info@baalbergenkatwijk.nl • www.baalbergenkatwijk.nl • volg ons op facebook


cultuur

DE TEYLINGER

bo

radio tv internet

de omroep van de bollenstreek!

Dalletje Bij mij is het altijd mooi weer. Ik zie in elke moeilijkheid een mogelijkheid. Ik durf mezelf een geboren optimist te noemen. Nou heb je dat wel nodig als je betaald medewerker bent bij de publieke omroep op Bollenstreekniveau. Optimisme heeft de omroep veel gebracht. Van plakbandomroep naar semi-professioneel. Toch zat ik afgelopen weekend in een dip. Chagrijnig. Het was even slecht weer. Ik heb geprobeerd het te analyseren en dat helpt eigenlijk niet. Al eerder heb ik gemeld dat we met een plan bezig zijn voor de komende vijf jaar. Volgend jaar gaat een nieuwe periode van vijf jaar in vanwege het verlengen van de zendvergunning. Dat betekent vooruitkijken. Dat betekent betere tijden, een gezonde toekomst. Althans, op papier. Een gezonde toekomst is hard nodig. Officieel werk ik vier dagen, maar de afgelopen jaren waren dat er vijf. Het is stilzwijgend zo gegroeid. Ik word voor vier dagen betaald, maar ook dat accepteer ik stilzwijgend omdat ik weet dat er geen geld is. De sportredacteur in het weekend hebben we vorig jaar wegbezuinigd, dus wie schrijft op zaterdag en zondag de sportberichten? Ik, zei de gek. Sorry, Foreholte, Hillegom en andere ploegen, ik heb de grens getrokken bij de hoofdklasse, dus over jullie schrijven we niet meer. Doodzonde, maar het is niet anders. Ik had het graag anders gezien. Dat plan over de toekomst van de omroep: dat zit in hoofd en hart. Maar ik krijg het niet op papier. Het zoveelste plan, je schrijft het vooral voor de vijf gemeentes. Maar u weet hoe het gaat in de politiek: het gaat niet om de beste beslissing, maar de beslissing waar een meerderheid voor is. Of je bent afhankelijk van een wethouder, of van een ambtenaar die het wel/niet ziet zitten in de omroep. Goh, het wordt nu wel heel slecht weer. Mijn huis moet nodig geverfd worden, we moeten een nieuwe auto, dat helpt ook al niet. Weer een brandmelding. Ik ben in mijn eentje de piketdienst van de omroep dus: sorry, vrouw en kinderen, ik hoor later wel hoe de speelfilm is afgelopen. Hoe moet het nu verder? Delegeren, zegt u? Maar aan wie? Genoeg nu, stoppen met dat zelfmedelijden. Dat heeft nog nooit iemand geholpen. Fuck de RIAGG. Optimisme! Het is mooi weer. We gaan er tegenaan! Morgen kom ik die gesjeesde miljonair met een warm hart voor de omroep tegen! Of een wethouder met visie! Of het stroomt opeens vol met vrijwilligers die graag ‘s nachts naar een brand gaan of in het weekend sportberichten schrijven. Hoera, zon! Waar is mijn vrouw, we gaan wat leuks doen vandaag!

WOENSDAG 24 MEI 2017

21

Grote namen en meer films in nieuw seizoen ‘t Onderdak n Theatergids 2017-2018 gepresenteerd SASSENHEIM n De nieuwe theatergids voor het seizoen 2017-2018 in ‘t Onderdak is op zondag 21 mei overhandigd aan wethouder Arno van Kempen. De wethouder heeft ‘cultuur’ in zijn portefeuille en was dus de aanwezen persoon om voor aanvang van de laatste cabaretvoorstelling, dit seizoen ‘Ga-Bie-Jer’van Javier Guzman, het programma in ontvangst te nemen. Het nieuwe programma start in september en is een mix van muziek-, cabaret-, toneel- en jeugdvoorstellingen. Op muziekgebied zijn al een aantal bekende namen vastgelegd:de HaZes Blues Band, Pam MacBeth en Pater Moeskroen zijn weer te horen. Nieuw zijn de optredens vanCesar Zuiderwijk, Marcel de Groot, Prince Tributeband en Veronique Sodano & Band. Cabaretliefhebberskunnen zich opmaken voor shows van onderandere Ronald Snijders, Enge Buren en Vuile Huichelaar. Vrouw Holland speelt hun jubileumshow. Ook de Cabaretpoel, een avond voor aanstormend talent, mag niet ontbreken. Voor de liefhebber van toneel is de voorstelling: ‘Een zomer zonder vrouw’, waarin aanstekelijke humor, levenservaring en een

Wethouder Arno van Kempen krijgt symbolisch het eerste programmaboekje overhandigd. | Foto: pr.

groot relativeringsvermogen de boventoon voeren. De hoofdrollen worden vertolkt door Ernst Daniel Schmidt en Bartho Braat. MEER FILMS

Voor de filmvoorstellingen was het afgelopen seizoen meer belangstelling en daarom wordt het aantal films uitgebreid van veertien naar achttien keer per jaar. Naast de los-

se kaartverkoop is het opnieuw mogelijk een passe-partout voor het filmseizoen aan te schaffen. Voor de jeugd in de leeftijd vanaf twee - tot en met negen jaar zijn er meerdere leuke voorstellingen zoals ‘Cowboy Billie Boem en Sinterklaas’, ‘Pinokkio’ , ‘De nieuwe kleren van de Keizer’ , ‘Eenuf is Eenuf’ en ‘Een sprookje om een sprookje’

. Voorstellingen geïnspireerd door bekende en onbekende sprookjes, andere weer met veel liedjes, instrumenten en muziek. Voor het bestellen van kaartjes voor 1 juli geldt een vroegboekkorting. Voor meer informatie, kijk op www. hetonderdak.nl. De gidsen zijn onlangs huis-aan-

Is het een neus, een hartje Nog vier weken tot het of een konijn? Luchtkussen Festival WARMOND n Kunstenares Margreth Meulmeester van de Artchild Foundation in Warmond heeft donderdag 18 mei een workshop schilderen gegeven aan acht kinderen van BSO Ooievaarsnest.

Vol verwachting kwamen de kinderen in oude kleding naar het atelier aan de Dorpsstraat. Artchild Foundation hanteert een schildermethode die kinderen inspireert om vanuit hun gevoel creatief te zijn. Eerst tekenen de kinderen lijnen op papier, waarna ze deze naar eigen inzicht in mogen kleuren. Het ene kind ziet een konijn in te lijnen, het andere kind een neus, een hartje of wat anders. Hierna krijgen de kinderen een nieuw vel waar ze verf op mogen gooien. Het ene kind vindt het heerlijk om direct te gooien op het papier, het andere kind tast nog een beetje af. Uiteindelijk maken

zij een schilderij en mogen na hartenlust met paletmes en verf op het doek werken. “Fantastisch om te zien hoe zij op gaan in hun werk,” vertelt Meulmeester. “De omgeving wordt vergeten en de kinderen zijn een uur geconcentreerd bezig met hun eigen schilderij. De kinderen werken vanuit hun hart en nemen iedere beslissing volledig zelfstandig.” De aanpak van Artchild Foundation sluit perfect aan bij de visie van de kinderopvangorganisatie, zegt de kunstenares. We geloven in de kracht van ieder kind. Samen hopen we dan ook een vervolg te kunnen geven aan deze schildersessie.”

Kinderen zijn creatief vanuit gevoel bij Artchild

VOORHOUT

n Over vier weken is de twaalfde editie van het grootste luchtkussenfestival van Nederland op de straat in de Herenstraat in Voorhout. Aan burgemeester Carla Breuer de eer om op zondag 11 juni om 13.00 uur het startschot te geven.

Voor elke leeftijd is er een luchtkussen. Voor de allerkleinsten is het kidsplein op het kerkplein, waar peuters en kleuters zich onder toezicht kunnen vermaken op kussens en in de ballenbakken. De basisschooljeugd kan zich opmaken voor een dag springen, klauteren, glijden en kruipen op de vele luchtkussens die in de Herenstraat staan opgesteld. Voor de jeugd vanaf veertien jaar is er voor het eerst het Jeugdplein, op het parkeerterrein naast Pim’s Place. Hier is nog meer actie voor de jonge-

De deelnemertjes kijken en luisteren aandachtig. | Foto: pr.

Voor, tijdens en na het klimmen is er ook live muziek, gespeeld door De Zotte Zwanen, Niksdus, ‘tIs Keun en De Keietoeters. GOEDE DOEL

Het Luchtkussen Festival duurt tot 17.30 uur. De toegang is gratis, maar voor het springen op alle kussens betalen ouders eenmalig 5 euro. Een soort spring-passe partout dus. De opbrengst van het festival gaat naar inzameling van de Rotary voor het verfraaiien van de Nagelbrug. Zo is het plan om bij de onderdoorgang een professionele muurschildering te laten aanbrengen door de Warmondse kunstenares Judith van der Meer.

Leerlingen op zoek naar de tijd VOORHOUT n De leerlingen van groep 3 en 4 van de basisscholen uit Voorhout zagen afgelopen week de voorstelling Net op tijd. Dit project is onderdeel van Kijk|Kunst dat wordt georganiseerd door Kunstgebouw. Via Kijk|Kunst komen bijna 61.000 Zuid-Hollandse leerlingen in contact met professionele kunst.

Ard Zandbergen Hoofdredacteur Bo ard@bollenstreekomroep.nl

ren. Zij hebben een apart polsbandje nodig om naar binnen te mogen. Tot slot ontbreken ook de hindernisen stormbanen niet dit jaar.

De voorstelling gaat over Elyas. Deze hoofpersoon gaat graag naar opa. Die vertelt altijd mooie verhalen. Maar sinds oma er niet meer is, is alles anders. Opa vergeet dingen en is een beetje in de war. Opa is de tijd kwijt. Elyas gaat opa helpen met

deze gekke zoektocht. Want hoe krijg je de tijd te pakken? En lukt het om opa weer gelukkig te maken? Net op tijd is een speelse, interactieve vertelvoorstelling over de band met je opa, wat er verandert als hij oud wordt en hoe geluk hetzelfde blijft. De kinderen werden actief betrokken bij de voorstelling, mochten ideeën inbrengen en konden af en toe meezingen. Komende weken gaan de leerlingen in de klas zelf aan de slag met opdrachten rondom de voorstelling.


ONZE NIEUWE COLLECTIE EXCLUSIEVE TUINMEUBELEN IS BINNEN

Oostdorperweg 151 A - 2242 NJ Wassenaar (070) 5118540 - www.flower-farm.nl

FLOWER FARM OUTDOOR FLOWER FARM OUTDOOR FURNITURE FURNITURE & CLEANING STAAT STAAT VOOR BUITEN GENIETEN VOOR BUITEN GENIETEN De lente is begonnen en dat betekent weer

Noordwijkerhout 0252 372 703 hhmotoren.nl

€ 7200,-

€ 3490,-

verrassend grote showroom te struinen en

De lente is begonnen dat betekent gecertificeerde houtsoort diehet decennialang genieten van hetenbuitenleven! diverse en exclusieve buitenmeubilair weer genieten van het buitenleven! meegaan en zijn afgewerkt met oog voor te aanschouwen. Er ontstaat direct een Metdede exclusieve buitenmeubelen van Met exclusieve buitenmeubelen van kwaliteit en detail”. “We hebben overigens Flower FarmFarm Outdoor Furniture & Cleaning ook& parasols, verrijdbare zomergevoel parasolvoeten, en zin in een leven buiten. Flower Outdoor Furniture Cleaning worden dromen werkelijkheid en krijgt kussens en opbergsystemen die het “We zijn onder andere bekend van onze worden dromen werkelijkheid en krijgtzo aangenaamJan: genieten in uw tuin een nieuwe dimensie. buitenleven maken. Naast Flower Farm isinspecialist in teakhouten vastedimensie. items wisselt de collectie regelmatig. buitenmeubelen en nieuwe teakhouten genieten uw tuin een nieuwe buitenmeubilair en heeft daarnaast vele Deze is divers; van modern tot traditioneel Flower Farm isenspecialist in teakhouten komen vaak van horen zeggen. In andere designmerken verrassende items en van onderhoudsarm totklanten comfortabel. die het leven buiten zo aangenaam maken. Zo hebben we naast Traditional Teak ook teakhout zijn grote kwaliteitsverschillen buitenmeubilair en heeft daarnaast vele Zij kunnen zelfs het totale onderhoud van merken in de collectie als Borek, Max&Luuk, Deze zijn van een duurzame en andere designmerken verrassende uw buitenmeubilair verzorgen en en na een Glatz parasols,items Canadian Chairs, Bearmeubelen Chair grondige onderhoudsbehandeling is alles en Rizz deurmatten. Dit jaar voeren we die het leven buiten zo aangenaam maken. gecertificeerde houtsoort die decennialang werkelijk weer bijna als nieuw. Flower ook Solpuri en AppleBee. Materialen als Farm is een voorbeeld voor totale Wassenaar; RVS, vlechtwerk kunststof en zijn afgewerkt met oog voor meegaan Zij kunnen zelfs het onderhoud vanen gerecycled authentiek, persoonlijk, stijlvol en exclusief. worden gepresenteerd en gecombineerd”. kwaliteit en detail”. “We hebben overigens uwalleen buitenmeubilair verzorgen en na een Niet binnen Wassenaar, maar in de “Onze reinigingstak Outdoor Cleaning wijde omgevingonderhoudsbehandeling is hun kwaliteit en service bestaat alisruim 20 jaar en heeft breed ookeenparasols, verrijdbare parasolvoeten, grondige alles een begrip. klantenbestand van particulieren, bedrijven kussens en opbergsystemen die het werkelijk weer bijna als nieuw.enFlower gemeenten. Wij halen het meubilair op Door Jan is Pieter Becker en brengen het gereinigd weer retour. De Farm een voorbeeld voor Wassenaar; buitenleven zo aangenaam maken. Naast meubelen zien er dan bijna weer als nieuw authentiek, persoonlijk, enzelfs exclusief. Eigenaar Jan Hoogeveen heeft stijlvol jaren uit, als ze decennia vaste oud zijn!items Ook wisselt de collectie regelmatig. geleden het familiebedrijf zijn vader verzorgen winteropslag Deze en benodigde is divers; van modern tot traditioneel Niet alleen binnenvan Wassenaar, maar inwede Leen overgenomen en het is werkelijk reparaties van meubilair en velen maken en van onderhoudsarm tot comfortabel. wijde omgeving is hun kwaliteit en service een genot om samen met Jan door de hier gebruik van. verrassend grote showroom te struinen en Zo hebben we naast Traditional Teak ook een begrip. het diverse en exclusieve buitenmeubilair Bezoek de website voor een impressie van merken in de collectie als Borek, Max&Luuk, te aanschouwen. Er ontstaat direct een de collectie, nieuwtjes en de openingstijden. zomergevoel en zin in een leven buiten. Eigenaar Jan Hoogeveen heeft jaren Glatz parasols, Canadian Chairs, Bear Chair Jan: “We zijn onder andere bekend van onze Flower Farm Outdoor teakhouten en nieuwe & Cleaning en Rizz deurmatten. Dit jaar voeren we geledenbuitenmeubelen het familiebedrijf vanFurniture zijn vader klanten komen vaak van horen zeggen. In Oostdorperweg 151-A Wassenaar ook Solpuri en AppleBee. Materialen als RVS, Leen overgenomen en het is werkelijk een teakhout zijn grote kwaliteitsverschillen T: 070-511 85 40 Deze meubelen van eenmet duurzame www.fl vlechtwerk en gerecycled kunststof genot om zijn samen Jan en door de ower-farm.nl

Passie voor motoren Gebruikte motoren en onderhoud

€ 3950,-

& CLEANING worden gepresenteerd en gecombineerd”. “Onze reinigingstak Outdoor Cleaning bestaat al ruim 20 jaar en heeft een breed klantenbestand van particulieren, bedrijven en gemeenten. Wij halen het meubilair op en brengen het gereinigd weer retour. De meubelen zien er dan bijna weer als nieuw uit, zelfs als ze decennia oud zijn! Ook verzorgen we winteropslag en benodigde reparaties van meubilair en velen maken hier gebruik van. Bezoek de website voor een impressie van de collectie, nieuwtjes en de openingstijden. Flower Farm Outdoor Furniture & Cleaning Oostdorperweg 151-A Wassenaar T: 070-511 85 40 www.flower-farm.nl

Hemelvaartsdag geopend

U HEEFT DE ZATE WEER VOOR UZRELDAG F! ROBOTMAAIERS…. VOOR INTELLIGENT GAZONONDERHOUD! EENVOUDIGER KAN NIET! JOHN DEERE TANGO E5 ROBOTMAAIER

VIKING VERNIEUWDE MODELLEN ROBOTMAAIERS

2430.-

Al vanaf

€ 5990,-

€ 2990,-

€ 5240,-

1850.-

1399.-

Prijzen zijn incl. BTW en exclusief installatiekosten

VOORHOUT • Teylingerlaan 4 • 0252 - 211 288

NIEUW

WWW.KRAAKMAN.COM € 1690,-

€ 3990,-

€ 4240,-

Aanbiedingen zijn in euro’s en incl. BTW. Geldig t/m 30 juni ’17. Tussentijdse prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden

Het juiste adres voor hekwerk op maat en standaard hekwerken Specialist in elektrisch bediende poorten

In de maanden mei en juni zijn wij ook op zondag open (10.00 – 17.00 uur) Hemelvaartsdag en 2e pinksterdag zijn wij ook open. (10.00 – 17.00 uur)

W. v d zwart sierhekwerk Drechsberg 1 – Voorhout – 0252 211479

Pastoorslaan 39 Hillegom. Tel.: 0252-521256.

www.vanderzwart-hekwerken.nl

Meer dan 30 jaar levering van topkwaliteit. Onderhoud en reparatie alle merken hekmotoren.

TIJD OM DE TUIN EENS FLINK OP TE LEUKEN gs Kom lan ige e z ll in ons ge rum n tuince t

Offertes altijd vrijblijvend

Alles voor uw tuin.

Van Berckelweg 51, Noordwijk Telefoon 071 - 361 21 77 www.tctuinextra.nl


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 24 MEI 2017

23

Jonge Sassenheimse schrijfster debuteert met ‘De vrouwe van Myrdin’ SASSENHEIM n In juni verschijnt De vrouwe van Myrdin, de debuutroman van de 27-jarige schrijfster Cathinca van Sprundel. Met dit Young Adult Fantasy verhaal won de Sassenheimse de Aparecium schrijfwedstrijd 2016.

Cathinca van Sprundel studeerde Film- en Literatuurwetenschappen en Media Studies in Leiden is in het dagelijks leven tekstschrijver en redacteur. “Ik had het idee voor De vrouwe van Myrdin al jaren in mijn hoofd,” vertelt ze. “Ik ben altijd al dol geweest op sprookjes en legenden. Voor mijn bachelorscriptie las ik de Mabinogion, een collectie middeleeuwse verhalen uit Wales. Ik wist meteen dat ik hier een spannend YA-verhaal van wilde maken.” Het verhaal bleef enkele jaren liggen, tot ze de Aparecium schrijfwedstrijd van Scelta Publishing ontdekte. In een opwelling deed ze mee en zette in recordtijd de eerste versie van het manuscript op papier. Tot haar grote verbazing won ze hiermee de wedstrijd én een uitgeefcontract.

ANGSTEN OVERWINNEN

‘Het boek gaat over Airys, die zeven jaar geleden alles kwijtraakt aan de de Andere Wereld: haar moeder, haar vader en haar prinsdom Dyfed. Zeven jaar lang diende ze koningin Aranrod, die haar beloofde te helpen Dyfed terug te winnen. Nu is het eindelijk tijd om terug te vechten en haar prinsdom terug te winnen. De beloofde hulp van koningin Aranrod komt echter in een andere vorm dan verwacht. In plaats van ten strijde te trekken tegen de Andere Wereld, wordt Airys verbannen naar het eiland waar alle spookverhalen vandaan lijken te komen: Myrdin. Op dit spookeiland moet ze haar angsten overwinnen om terug te krijgen wat ze is verloren.’ De boekpresentatie is zaterdag 3 juni in Boekhandel Wagner (Hoofdstraat 181) en begint om 14.00 uur. Omdat De vrouwe van Myrdin geïnspireerd is op Keltische verhalen uit Wales, treedt harpiste Gwendolynn de Boer op. Ook wordt de schrijfster live geïnterviewd. ‘De vrouwe van Myrdin’ is vanaf juni overal verkrijgbaar.

De Duintrappers zien Abraham n

‘Na het trimmen, kom je altijd thuis met verhalen’

REGIO n Wat in 1967 begon als een eenvoudig ‘trimcluppie’ groeide als snel uit tot een volwaardige hardloopclub: De Duintrappers bestaan dit jaar 50 jaar. Gemiddelde leeftijd ruim 60-plus, maar wat een energie! Ik spreek zes leden in hun ‘stamcafé’, Zonneweelde, op de grens met Noordwijk. Door Caroline Spaans

Esther van Beelen krijgt de cheque voor stichting Hartekind overhandigd van leerlingen van de Antoniusschool. | Foto: pr.

Duizend euro voor Hartekind VOORHOUT n Bij de Antoniusschool houden ze van cadeautjes uitdelen en dus werd er tijdens de 95ste verjaardag geld ingezameld voor stichting Hartekind tijdens de sponsorloop. Een deel van het geld werd gebruikt voor ICT-projecten in school. De rest van het geld kreeg ook een goede bestemming: Hartekind. De cheque van 1.000 euro werd op dinsdag 16 mei overhandigd aan Esther van Beelen van de stichting. Samen met haar man Jeroen heeft ze zelf twee hartekindjes. Dochter

Jentl gaat naar school op de Antonius. Zij is niet het enige hartekindje daar, nog drie mede-leerlingen hebben een hartafwijking. Met het geld financiert Stichting Hartekind onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen. Kom je ook in actie en ben je nog op zoek naar een goed doel? Neem dan contact op met Jeroen en Esther van Beelen, regio coördinatoren van stichting Hartekind via hartekindvanbeelen@gmail.com of neem een kijkje op www.hartekind. nl.

Na faillissement maakt Echte Bakker Ammerlaan meteen een doorstart SASSENHEIM

Echte Bakker Ammerlaan is woensdag 17 mei door rechtbank in Den Haag failliet verklaard. De bakker uit de Bollenstreek maakt wel een doorstart. In 2016 begon Ammerlaan met het afstoten van de winkels en heeft momenteel zeven franchisewinkels, waaronder die in Sassenheim, Voorhout en Warn

mond. Voor hen verandert er bij de doorstart weinig. De vier winkels die het bedrijf nog wel in eigen beheer heeft, zoals die in Lisserbroek en Hillegom, blijven voorlopig open, zegt Mitchel Ammerlaan. Hij neemt samen met Jarno Ammerlaan de plaats in de directie in van hun ouders Charles en Ron.

André Ligthart richtte de club op. Hij plaatste een oproep in de krant voor ‘meelopers’ op de zaterdagochtend. Leden van het eerste uur waren onder meer ‘ome’ Hein Broekhof, Wim Geerlings en Ed Brough. Deze mannen zijn inmiddels allemaal overleden. Ome Hein was 85 toen hij stopte met hardlopen. “En weet je wat hij aangaf als reden? Hij kon de 10 kilometer niet meer binnen een uur lopen!”, lachen de mannen, terwijl ze de ene na de andere anekdote vertellen. Het geeft een goed beeld van de sfeer binnen de groep: ze zijn bloedfanatiek als het er op aankomt. Harrie van Haaster: “Ik weet nog dat ik na afloop nog wel eens een praatje met Hein maakte en dan kapte hij dat plots af. ‘Ik moet weg’, zei hij dan, ‘want ik moet naar de verjaardag van m’n dochter’. Ik dacht dan: die woont gewoon hier op het dorp, maar nee hoor. Dan sprong hij op de fiets, want hij ging naar z’n dochter die in de Wieringermeer woont. Toen was hij zeker 70. Ongelofelijk.” MEER PRATEN, MINDER LOPEN

Koos de Winter is er ook vanaf het begin bij geweest. Hij moest weliswaar door gezondheidsredenen stoppen met hardlopen, maar dat was pas twee jaar geleden, nadat hij 47,5 jaar lid was. En hij leeft nog steeds. Naast de huidige trainer, Theo van de Burg, waren Anton Heerkens, André Ligthart en Lydia de Lange ook trainers van de

groep. Peter Koning: “Door de jaren heen is het altijd een heel vast gezelschap geweest. Met heel weinig wisselingen. We spreken ook altijd af op dezelfde plek: op het parkeerterrein van de Duindamse Slag. We beslissen op het moment zelf of we links- of rechtsaf het duin ingaan. Het hardlopen gaat op gevoel. Van de Burg vindt dat er wel teveel wordt gepraat: “Tijdens het inlopen gaan we altijd naar ‘de kuil’, onze vaste plek voor de warming-up. Vroeger was dat een korte warming-up en veel hardlopen, nu is het een lange warmingup, waar gezellig wordt gepraat en wat minder lang hardlopen, ha!” Maar dat praten vinden de mannen wel heel belangrijk. De balans van lichaam én geest. “Je zit soms zó in een verhaal dat je de route kwijtraakt. Maar er zijn ook leden die harder lopen dan de rest. De groep valt daardoor uit elkaar tijdens het lopen, omdat iedereen zijn eigen ritme loopt. En dat is voor allen alleen maar prettig. Niets hoeft of moet. PIJNTJE HIER, PIJNTJE DAAR

En naast het goede contact en het samen bewegen is er ook altijd tijd voor elkaars PHPD: Pijntje Hier, Pijntje Daar en soms PHPO, Pijntje Hier, Pijntje Overal”. Gekscherend worden ze wel eens de Duindotters genoemd, als een van hen gedotterd was, of de Prostellies, als er weer een met prostaatklachten bij loopt. De mannen kunnen er hartelijk om lachen. De groep komt elke zaterdag bij elkaar. Zomer en winter, weer of geen weer. “Gek hé, van die 52 zaterdagen tussen 9.00 en 10.00 uur was het maar één keer echt slecht weer”, zegt Paauwe. “Nou, je moet niet overdrijven”, werpt Van Haaster tegen, “maar het klopt wel dat het heel weinig voorkomt dat het regent dat het giet. We hebben ook

wel eens gelopen met een temperatuur van -12 °C. Boven land is het dan kouder dan boven zee. Eenmaal over de duintoppen heen, zagen we de zee: glad als een spiegel, met waterdamp als mist erboven. Prachtig!” DOE-DAG

Van Haaster: “Ieder keer wanneer we terugkomen van het trimmen, hebben we wel een verhaal. Je kent elkaar al zó lang.” Eén keer per jaar gaan ze op stap met de hele club mét partners. Tijdens deze ‘doedag’ gaat het gezelschap naar een leuke stad of dorp, bezoeken ze een museum, maken ze een fietstocht, kortom: ze doen iets. Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. En het is altijd reuze gezellig. Meeuwenoord: “Tijdens een van die jaarlijkse doe-dagen was het plan om te ga gaan fietsen. De fietsen waren met ons meegereisd in de bus naar Doorn. Een buitje oké, maar het bleef maar regenen. En we wilden toch de trappers op. We zaten aan de zoveelste kop koffie in een restaurant, tot de eigenaar met een aantal vuilniszakken naar buiten kwam. Daar hebben gaten in geknipt en zijn naar buiten gegaan. Het zag er niet uit, maar we hebben wat af gelachen!” SASSENHEIMERS

De huidige activiteitencommissie telt vier leden: Harrie van Haaster, Peter Koning, Aad Meeuwenoord en Martin Paauwe. In totaal zijn er nu zo’n 30 Duintrappers: de jongste is nog geen 50 en de oudste is 82. Meeuwenoord: “We zijn eigenlijk een mannenclubje maar er hebben ook vrouwen meegelopen, waaronder Betty en Elly. Nu loopt alleen Elly nog mee. Noordwijkerhouters en Zilkers, maar ook hardlopers uit Sassenheim en andere Bollenstreekgemeenten. Het jubileumfeest staat gepland voor september. Dan wordt de 50ste verjaardag van de hardloopclub gezamenlijk met de vrouwen gevierd in het Sauerland, daar waar ze ook al jarenlang naartoe gaan om te langlaufen. En zaterdag 27 mei houden ze een ‘officiële’ receptie bij hun eigen Zonneweelde.


HUIS

METERKAST

ENERGIE

ZONNE

ALARM

INSTALLATIE

KEURINGEN

BEHEER

PANELEN

INSTALLATIES

BINNEN

BUITEN

CAMERA

VERLICHTING

VERLICHTING

BEVEILIGING

KRACHT DOMOTICA

STROOM INSTALLATIES

VERLICHTINGS

NETWERK

NETWERK

TELE

TOEGANGS

PLAN

BEKABELING

CERTIFICERING

COMMUNICATIE

CONTROLE

ELEKTROTECHNIEK? GEWOON GOED!

Ter Laak Installatiebedrijf biedt al meer dan 50 jaar kwaliteit en service van hoog niveau. Ons bedrijf werkt in opdracht van particulieren, bedrijven en aannemers. Ervaren, kundig, klantvriendelijk, veilig en vertrouwd. Dat noemen wij ‘gewoon goed’. Bij Ter Laak Elektrotechniek zijn particulieren en bedrijven van harte welkom voor deskundig advies en vakkundige installatie van: • Elektra (groepenkast, bedrading, schakelaars, contact dozen, etc.) • Binnen- en buitenverlichting • Inbraakbeveiliging van woning of bedrijfspand (bewegingsmelders, camera’s, alarminstallaties, etc.) • Brandbeveiliging (o.a. rookmelders, koolmonoxidemelders) • Domotica (huisinstallaties, op afstand te bedienen) • Installatie zonnepanelen of airco • Toegangssystemen (intercom tot elektrische hekken/garagedeuren)

24/7 SERVICE

Leg uw vragen of wensen aan ons voor. Wij denken graag met u mee. Bij storingen of calamiteiten zijn wij 24/7 bereikbaar.

Vragen? Advies? Bel 0252 37 09 10 GIETERIJ 8 | NOORDWIJKERHOUT


sport

DE TEYLINGER

WOENSDAG 24 MEI 2017

25

Teylingen begint goed aan nacompetitie TEYLINGEN n De voetballers van Ter Leede en Teylingen zijn begonnen aan de nacompetitie. Voor Foreholte en Warmunda is het seizoen al afgelopen. WARMUNDA

Warmunda hoeft, in tegenstelling tot eerdere berichten, geen nacompetitie te spelen om in de derde klasse te blijven. Doordat verschillende zondagclubs naar de zaterdag gaan, is er voor de Warmondse club volgend jaar weer plek. Goed nieuws voor het team van trainer Alan Campfens, die twee jaar geleden met Warmunda nog van de vierde naar de derde klasse promoveerde. Een terugkeer naar de vierde is met het onverwacht uitblijven van degradatieduels dus van de baan. TEYLINGEN

Teylingen is de strijd tegen degradatie uit de tweede klasse goed begonnen. De eerste wedstrijd tegen Full Speed werd met 4-1 gewonnen. Voor de Sassenheimers scoorde Jaap Zwetsloot twee keer en wis-

ten ook George Hulsbosch en Tom van der Vlugt het net te vinden. Op donderdag 25 mei speelt Teylingen de return op het eigen sportpark. Bij een klein verlies, gelijkspel of winst plaatsen de Sassenheimers zich voor de laatste ronde, op zondag 28 mei en maandag 5 juni tegen de winnaar van het duel FC Aalsmeer/ODB. TER LEEDE

Ter Leede kende geen goede avond in Staphorst. Het licht viel een aantal keer uit, en nog veel erger; de thuisclub wist het net twee keer te vinden. De Sassenheimers zetten daar geen goals tegenover en dus moet Ter Leede in de thuiswedstrijd, die dinsdagavond 23 mei gespeeld is, met meer dan twee doelpunten verschil winnen van Staphorst. Als Ter Leede zich plaatst, dan speelt het de laatste ronde in de strijd om promotie naar de Derde Divisie op zaterdag 27 mei en zaterdag 3 juni tegen Odin’59. Zij wonnen in de eerste ronde van Achilles Veen.

Meester Geert is zo trots als een pauw op zijn voetbalmeiden uit groep 8. | Foto: pr.

Voetbalmeiden van De Achtbaan door naar de districtsfinale VOORHOUT

n De meiden van OBS de Achtbaan, groep 8 in Voorhout van locatie Cluster hebben wederom een onwijs goede prestatie geleverd. Na het winnen van het schoolvoetbaltoernooi in Teylingen zijn ze

nu afgelopen week ook de winnaars van het rayon Leiden. Van de tropische temperaturen hadden de meiden maar weinig last. Zo werd er zes keer overtui-

gend gewonnen en is dit team nu al twee toernooien ongeslagen. Ze mogen zich gaan opmaken voor de districtsfinale op woensdag 7 juni in Voorburg.

Zomerbridge bij bridgeclub Voorhout VOORHOUT

De kampioenen van bridgeclub Voorhout worden in de bloemen gezet. | Foto: pr.

Bloemen voor de bridgekampioenen SASSENHEIM/VOORHOUT n Na het

spelen van een gezellige slotdrives zijn de bridgekampioenen van bridgeclub Voorhout en Sassem Troef gehuldigd. In Voorhout prolongeerden in de hoogste lijn Willem Bakker en Theo Kool hun titel. In de B-lijn werden Clazien Turnhout en Wil van Werkhoven eerste, gemeten over het hele seizoen. En tot hun eigen verbazing werden Jopie van Rooyen en Nellie Sistermans Slemkampioen. Bij een slem moeten alle dertien slagen (groot slem) of twaalf slagen worden geboden en gehaald, wat weinig voorkomt. Op de woensdagavond ging de titel wederom naar Marja Schoonhoven, Hein Juffermans, Willem Nannings en Rob Prins. Dit viertal wist tevens beslag te leggen op het slemkampioenschap, een knappe prestatie. In de B-lijn van woensdag ging de beker naar Mieke van Aartrijk en Loeky Nannings: een aanmoedigingsprijs om door te stoten naar de A-lijn.

SASSEM TROEF

Op donderdag 18 mei werden de clubkampioenen van de donderdagavond bridge gehuldigd. Kampioen viertallen werd team Kaandorp, bestaande uit Aad Kaandorp, Peter Staats, Jan van Diepen en

Riet van Rijt (helaas kortgeleden overleden). Riet heeft in de eerste competitie een hele grote bijdrage geleverd aan dit kampioenschap. Kampioenen in de parencompetitie werden voor de tweede keer op rij in de A-lijn: Dick v/d Meer, Marcel Lamboo en Arnold Vermeulen (zie foto onder), B-lijn: Robert & Ellen Cornelisse, C-lijn: Richard & Frederique Kramer en in de D-lijn Lidy Padberg en Hanny Wisbrun. De competitie werd afgelopen donderdag afgesloten met een einddrive, die werd gewonnen door Liesbeth van Winsen. Vanaf 1 juni start de zomerdrive waarbij bridgers op ieder niveau dertien avonden kunnen bridgen voor slechts 25 euro.

n De competities zijn geëindigd en dus is er weer gelegenheid om vrijblijvend een avondje te komen bridgen bij restaurant Boerhaave. Op maandagavonden, beginnend op 29 mei (en niet op tweede pinksterdag) kunnen bridgers van alle niveaus zich aanmelden voor een avondje zomerbridge.

Meestal wordt er gespeeld in twee lijnen, ingedeeld naar speelsterkte.

Ook thuisbridgers worden van harte uitgenodigd om hun krachten te komen meten. Deelnemers spelen voor de eer ook voor een fles wijn. Deze gaat niet alleen naar de nummer één, maar ook naar een wisselende andere plek in de eindklassering. De kosten zijn 6 euro per paar. De zomerbridge begint rond 20.00 uur en even na 23.00 uur is de uitslag bekend en kunnen de spelers

hun persoonlijk overzicht van de avond bekijken. Aanmelden het liefst via e-mail: bridgeclubvoorhout@gmail.com of via de kalender op de website: www.nbbclubsites.nl/club/9022 Telefonisch kan men zich aanmelden bij Els Mens: 06-11191193 en tot uiterlijk 19.45 uur aan de zaal.

Hockeydames Voorhout komen tekort VOORHOUT n Na de nederlaag tegen nummer 2 van vorige week, Castricum, stonden de dames van MHC Voorhout gisteren voor de moeilijke opgave om een goed resultaat neer te zetten tegen koploper Strawberries.

Het beloofde een zware zondagmiddag te worden op het veld van de Voorhoutse hockeydames. De Strawberries had pas een wedstrijd in de competitie verloren en toch hadden de dames van Voorhout een goed gevoel voor de wedstrijd tegen deze tegenstander. MHC Voorhout begon sterk tegen de dames uit Velsen. Onder leiding van een sterk spelende Simone Luijk stond het verdedigend goed en men probeerde met snelle tegenstoten het de tegenstander lastig te maken.

reddingen van keepster Mariska van Vliet kon zij niet worden voorkomen dat de bal onreglementair werd gestopt op de doellijn. De strafbal werd foutloos genomen en beide teams stonden na 25 minuten weer gelijk 1-1. In de laatste minuut van de eerste helft kon Voorhout niet voorkomen dat de Strawberries op voorsprong kwam en beide teams gingen met een 1-2 stand de rust. BESLIST

De tweede helft was nog geen vijf minuten oud of Voorhout keek tegen een 1-3 achterstand aan en in

feite was de wedstrijd toen al beslist. Voorhout kon het hoge tempo niet meer volgen en het werd daarna 1-4 en 1-5. Toch bleven de Voorhoutse dames verzorgd hockey laten zien en kregen verdiend door een goal van Kirsten Kramer de 2-5 op het bord. Strawberries maakte in de laatste minuten voor de statistieken nog de 2-6. De Voorhoutse dames kwamen in de tweede helft een stapje te kort tegen een zeer sterk aankomend kampioen in de derde klasse.

Na 18 minuten was het moment van Sanne Dijkstra. Met een splijtende pass werd zij direct tegenover de keepster van de Strawberries gespeeld. Met een mooie passeerbeweging omspeelde zij de keepster en Voorhout stond tot ieders verrassing voor met 1-0. TEMPO OMHOOG

Het team uit Velsen gooide er nog een schepje bovenop en het tempo ging omhoog. Na een paar goede

Sanne Dijkstra scoort de verrassende 1-0 voor MHC Voorhout. | Foto: pr.


hemelvaartsdag

geopend

10.00-16.00 uur

KUNSTGEBIT Tandenwinkel

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832 Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak www.onderdeboompjes.nl / info@onderdeboompjes.nl

Kom op zaterdag 27 mei

Web & Des ign voor de Groens ector

8,6

672 recensies (medisch) pedicure heeft ruimte voor nieuwe clienten. Voetenspreekuur: zaterdag, even weken, van 10:00-12:00 uur.

 Persoonlijk

 Betaalbaar

 Deskundig

 Op maat

www.florawebsite.nl

tussen 10:00 en 16:00 naar de Solidus infodag!

Gratis demo en attentie bij aankoop!

Reparaties klaar terwijl u wacht.

Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen

Tel:

071 - 361 11 45

www.tandenwinkel.com

Maak je wereld een stukje groter! Kinderfiets: mogelijk gemaa door Ankt go

Kom op voor je belangen. Word ook lid van Ango! Meer informatie: www.ango.nl of Postbus 850, 3800 AW Amersfoort

Gevraagd ervaren chauffeur / bijrijder en een ervaren verkoper. Wijdte F t/m M Dames: maat 34 t/m 44 Heren: maat 39 t/m 50

BETERLOPENWINKEL Splinterlaan 158 2352 SM Leiderdorp 071 - 542 27 65 www.beterlopenwinkel.nl www.beterlopenwebwinkel.nl

Door uitbreiding van ons afzet gebied in Zwitserland zijn wij opzoek naar goed personeel die 1x per week mee gaat op èèn van onze bloemen verkoopwagens. Dus heb jij : • alle rijbewijzen ( B en CE en code 95 ) • een geen 8:00 – 17:00 uur mentaliteit • enige kennis van bloemen? • eventueel de talenkennis Duits en/of Frans ? (is geen pre) • de leeftijd van 18 – 40 jaar • zin in een uitdaging en weet je van aanpakken We kunnen je een goed passend salaris en werkomstandigheden bieden met prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Dus heb je interesse en wil je graag meer informatie weten. Bel of mail ons dan. Aat Verboon: 06-53 36 25 22. E-mail: info@verboonfleurs.nl


service

DE TEYLINGER

WOENSDAG 24 MEI 2017

Kerkdiensten

Teylingen van A tot Z

Woensdag 24 t/m 31 mei SASSENHEIM

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): donderdag 25 mei 10.00 uur, Eucharistieviering, voorganger: Pastoor A. Goumans, Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering, 11.30 uur: doopviering, voorganger: pastor P. Owel Protestantse Gemeente: - Dorpskerk (Hoofdstraat 217): donderdag 9.30 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma - Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur; voorganger: Ds. T. Moll Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. W. van ‘t Spijker VOORHOUT

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): donderdag 25 mei 10.00 uur: Hemelvaartsdagviering, voorganger: P. Owel; zondag 28 mei: Woord & Communieviering, voorganger: A. van Kapel Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. M. v.d. Linden uit Katwijk WARMOND

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): geen informatie Protestantse Gemeente (Herenweg 82): donderdag 25 mei 10.00 uur voorganger: Ds. H.J. Hemsteede Leiderdorp, zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. R. Steenstra, Leiden. Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): donderdag 25 mei 10.30 uur: Arjen Stellingwerf; zondag 10.30 uur, voorganger: Ds. W.F. van Rijn Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur, eredienst, 19.00 uur doop-avond

Medische diensten Avond-, nacht-en weekenddiensten. Huisarts

Voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren (avond, nacht, weekend, erkende feestdagen) kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek, tel. 0252-240212. Gevestigd aan de Rijnsburgerweg 4b te Voorhout. Tandarts Sassenheim/Voorhout: Via www.tandartswaarnemingbollenstreek.nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. Warmond: Via telefoonnummer 071-3011738 verneemt men welke tandarts waarneemt. Spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur. Apotheek Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek. Maandag t/m vrijdag 17.00-23.00 uur, en weekend en feestdagen 8.00-23.00 uur: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. 0252-240216. Dagelijks 23.00-8.00 uur: Dienstapotheek De Nachtwacht (LUMC), Albinusdreef 2, Leiden, tel. 071-5665019.

27

TEYLINGEN n Muziek, sport en cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Iedere week krijgt één van deze organisaties de ruimte om zich voor te stellen in ‘Teylingen van A(vondvierdaagse) tot Z(wemvereniging)’.

De commissie is blij met het nieuwe clubhuis. V.l.n.r. Nanne Sluymer, Hans v.d. Nieuwendijk, Marijke v.d. Bos, Wil Danes en Nol Sikking. | Foto: pr.

TV Overbos trots op gerenoveerd clubhuis WARMOND n Na een ingrijpende verbouwing van vier maanden is op zondag 21 mei het vernieuwde clubhuis van tennisvereniging Overbos in gebruik genomen.

Het lukte het bestuur om de financiering en de garantstelling van de gemeente te verkrijgen om zo de financiële middelen te hebben om de broodnodige renovatie te doen. De extra voorzieningen voor gehandicapten, zoals een drempelloos entree, een invalidentoilet en tennisbanen die al geschikt waren voor rolstoelers, waren voor de gemeente een extra aanleiding Overbos met een subsidie te ondersteunen. In zijn speech roemde een trotse voorzitter Nol Sikking de inzet van zo’n 80 vrijwilligers. “De eerste ideeën werden gelanceerd in 2014 en nu, anno 2017, staat er een prachtig clubhuis,” aldus Sikking. DUURZAAM

Bij de verbouwing van het clubhuis is bijzonder gelet op duurzaam-

heid. Zo zijn alle schakelaars in toiletten, kleedkamers en opslagruimtes vervangen door sensoren. Dat betekent bij betreding van een ruimte gaat automatisch licht aan en bij het verlaten schakelt het licht vanzelf uit. Alle daken zijn geïsoleerd, er is een HR-installatie geïnstalleerd en er is een regeneratie systeem aangelegd waardoor alle lucht wordt gezuiverd en weer wordt ‘teruggeven’ aan de ruimte. Er is gedacht aan een geïsoleerde vloer en alle armaturen zijn voorzien van ledverlichting. Het betekent niet dat alles nu klaar is. Na een korte pauze gaan de vrijwilligers aan de slag met de volgende projecten: ledverlichting voor de tennisbanen en de aanschaf van zonnepanelen. De opening werd verricht door de uitvoerder van bouwbedrijf Johlex, Eric v.d. Poel en bouwcommissielid en supervrijwilliger Willem Wehrmann. Vervolgens toostten zo’n honderd belangstellenden op het behaalde resultaat aan de Herenweg.

Zomerbridge De Wasbeek SASSENHEIM

n In de zomerperiode organiseert Bridgeclub De Wasbeek weer een tiental zomerdrives. Vanaf 12 juni tot en met 14 augustus is er iedere maandag bridge in de tuinzaal van de Bernardus (Hoofdstraat 82).

Deelname aan deze gezellige bridge-avonden is mogelijk voor thuisbridgers, beginnende- en gevorderde spelers. Iedereen is welkom, met of zonder partner. De aanvangstijd is 19.45 uur met na drie rondes een korte pauze. Deelnemers worden verzocht om uiterlijk 19.30 uur aanwezig te zijn. De prijzen in de voorrondes en in de

finales zijn in natura. De kosten bedragen 6 euro per paar per avond. De finale is op maandag 21 augustus. Spelers plaatsen zich hiervoor als nummers 1 van elke lijn, mits ze tenminste drie keer hebben meegespeeld. Bridgers die zes van de tien zomerdrives hebben meegespeeld, plaatsen zich automatisch voor de finale. Van de tien drives tellen de zes hoogste scores mee voor het eindklassement. Aanmelden voor een of meerdere avonden kan via www.nbbclubsites.nl/club/9039 , via bridgeclub.de.wasbeek@ziggo. nl of telefonisch via 06-48718367. Aanmelden aan de zaal kan tot uiterlijk 19.15 uur op de speeldag.

Naam: Stichting Jumelage Warmond Champigné (Stichting JWC) / Frans Café Opgericht in: 2003 Aantal leden: 4 bestuursleden, 10 vrijwilligers Wie zijn we en wat doen we? Jumelage is een Europees vredesinitiatief dat geïntroduceerd werd na de Tweede Wereldoorlog. Om geweld tussen landen in Europa te voorkomen werd destijds als ideëel doel geformuleerd “het samenbrengen van mensen met verschillende achtergrond en cultuur”. In dat kader worden cultuur- en vriendschapsbanden geïnitieerd waarbij gewone burgers centraal staan. In Warmond en Champigné werd het idee van een Jumelage rond de laatste eeuwwisseling opgepikt door de familie Van Panhuys, die afwisselend in beide plaatsen woonden en werkten. Champigné is een plaats in de Franse provincie Anjou, in de buurt van Angers, in het stroomgebied van de Loire. De nieuwe cultuur- en vriendschapsband kreeg zowel in Champigné als Warmond steun uit alle geledingen. In 2003 werd de jumelage officieel bekrachtigd door de burgemeesters van destijds: mevrouw Vosjan en de heer Jeanneteau. Sindsdien heeft er elk jaar een uitwisseling plaats. Om enkele willekeurige groepen te noemen: scholieren, sporters, amateurmusici, brandweerlieden deden er aan tot nu toe aan mee. In het weekend van Hemelvaartsdag (25, 26, 27 en 28 mei) komt er weer een Franse delegatie van 32 personen naar Teylingen. De Stichting JWC heeft voor hen een gevarieerd programma samengesteld . Op vrijdag 26 mei bezoeken de Fransen “De Zwarte Tulp” in Lisse. Daar zullen ze formeel ook afscheid kunnen nemen van voormalig voorzitter Geneviève van Panhuys, die inmiddels is opgevolgd door Bernadette van Moorsel. Waarom is het een leuke stichting? Zowel in Teylingen als in Champigné logeren de deelnemers bij gastgezinnen. Men leert daardoor

over en weer het dagelijks leven goed kennen. Er ontstaan daardoor warme en hechte relaties, precies zoals die door de initiatiefnemers destijds werden beoogd. De stichting organiseert maandelijks een Frans Café, meestal in Het Wapen van Warmond. Het is een ideale plaats van samenkomst voor inwoners van Teylingen en omstreken die van tijd tot tijd Frans willen spreken of hun kennis van deze taal willen ophalen. Men hoeft overigens niet vlekkeloos Frans te spreken om er aan deel te kunnen nemen. Geregeld wordt overgeschakeld naar het Nederlands. Wat is jullie ambitie? Frankrijk is een belangrijke handelspartner van ons land. We exporteren jaarlijks naar dat land voor een bedrag van rond 35 miljard euro. Daaronder uiteraard ook bloembollen. We zou graag in samenwerking met andere organisaties een lokaal internationaal beleid willen ontwikkelen voor de gemeente Teylingen. Een beleid dat uitgaat van samenwerking en waar alle instanties in de gemeente Teylingen die op dit vlak actief zijn of willen worden (scholen, vrijwilligers organisaties, bedrijven, etc.) zich kunnen vinden. De te bespreken waarden en doelen zouden kunnen zijn: duurzaamheid, sociale vaardigheden, verdraagzaamheid, kennis, culturele waarden uitwisselen, vriendschap, hulp aan hulpbehoevenden, ontdekking van de wereld op microniveau, medeleven etc. Meer informatie: http://stichtingjwc.blogspot.nl/ Deze rubriek wordt samengesteld in samenwerking met Welzijn Teylingen. Alles over vrijwilligerswerk vindt u op www.welzijnteylingen.nl en klik op ‘vrijwilligerswerk’. Ook in deze rubriek? Stuur dan een e-mail naar m.kofoed@welzijnteylingen. nl. Meer over deze rubriek op www. deteylinger.nl.

COLOFON Oplage 15.000 Verschijnt iedere woensdag Uitgave van:

Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 2220 CB Katwijk T (071) 402 29 01 Hoofdredactie:

Teuntje van Delft M 06 12746478 t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl

Verslaggevers:

Nico Kuyt Mandy van Leeuwen Esther Luijk Piet van Kampen Peter Schipper Willem Krol Inleveren kopij:

De deadline voor het insturen van kopij is iedere maandag voor 12.00 uur. Insturen kan naar redactie@deteylinger.nl Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie

Redactie:

Marieke Voorn M 06 22096895 redactie@deteylinger.nl

Advertenties:

Meriam Mesman - M 06 460 942 09 meriam.mesman@ uitgeverij­verhagen.nl

Wanda de Mooij M 06 196 974 83 wanda.de.mooij@ uitgeverij­verhagen.nl Contactgegevens Binnendienst:

Rosita Eikelboom-Haasnoot Jeannette Mink- van Beelen Vincent Roos 071 4091637 advertentie@uitgeverij­­verhagen.nl o.v.v. De Teylinger Sluitingstijd advertenties dinsdag 10.00 uur

Bezorgklachten:

Uitgeverij Verhagen, tel. (071)4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging. Leveringsvoorwaarden:

Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen. De Teylinger wordt gratis huisaan-huis bezorgd in Sassenheim,

Voorhout en Warmond en is gratis af te halen bij: het gemeentehuis Sassenheim, Primera Sassenheim, Primera Voorhout en Boek Cadeau Enzo Warmond. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. www.deteylinger.nl


| 01 | Design sofa “TALISMAN” _________________ 3-Zits met verstelbare hoofdsteunen. In stofgroep 1

introductie

PRIJS €999

c . . . n Sheure we come! 02

Gratis NIEUW lookbook ga naar www.xooon.com of haal ‘m in onze winkel!

Prijzen geldig t/m 18 juni 2017

| 01 | Design sofa “TALISMAN” introductieprijs €999 3-zits (240 cm breed) in stof Miami (stofgroep 1). Standaard verstelbare hoofdsteunen, keuze uit 3 poten. Verkrijgbaar in diverse stoffen, kleuren en opstellingen. Ook in leder verkrijgbaar | 02 | Salontafel “VINOVO” €599 in eiken grijs met draaibare top van keramiek, 80 x 80 cm, op wielen.

Je vindt ons in Cruquius bij Spaarneweg 26 | 2142 EN Cruquius | t: 023-547 17 75 | www.xooon-cruquius.nl Openingstijden: maandag 13:00 - 17:30 | dinsdag t/m vrijdag 09:30 - 17:30 | zaterdag 09:30 - 17:00 | Elke zondag geopend van 12:00 - 17:00

Profiteer nu van flinke kortingen op onze meubelen!

Tl week 21 17  

De Teylinger, woensdag 24 mei 2017

Tl week 21 17  

De Teylinger, woensdag 24 mei 2017

Advertisement