Page 1

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DETEYLINGER.NL 

Voor Moeder Maar ook voor vader

Hoofdstraat 179 • 2171 BB Sassenheim • Tel.0252-224477 www.melmanlingerie.nl

Voor de allerliefste moeder

La Vie en Rose

€14,

95

De allermooiste en allerlekkerste fles

Moederdag ACTIE!! Mauboussin EDP 100ml Van € 61,00 VOOR € 31,50 .

Mauboussin Pour Elle Elixer EDP 100ml Van € 95,00 VOOR € 55,00

en nog vele ander producten zijn zeer aantrekkelijk geprijsd. Openingstijden: Voorhavenkwartier 27, 2171HW Sassenheim Tel: 0252861614 E-mail: info@franas.nl Web: www.franas.nl

en erstdag Fijne k ezond 2016 g en een Van der Riet Schoenen Hoofdstraat 238 2171 BP Sassenheim Tel 0252 - 232 685 www.vdrietschoenen.nl

Maandag van 13:00 tot 18:00 Dinsdag t/m Vrijdag van 09:00 tot 18:00 Donderdag avond van 19:00 tot 21:00 Zaterdag van 09:00 tot 17:00


Geef je moeder een heerlijk ontspannen behandeling of een cadeaubon! Peperstraat 14 2215 VH Voorhout T: 0252 - 867833 M: 06 - 53393017 info@beautyhuyschristine.nl

NOG GEEN IDEE WAT JE VOOR MOEDERDAG WIL GEVEN?

FOR HIM AND HER H O O F D S T RA AT 2 7 6 | 2 17 1 B R SAS S E N H E I M | 0 2 5 2 2 3 1 4 5 5

JORDYSHAIR . nl

MAAK JE MOEDER BLIJ MET EEN CADEAUBON VAN JORDY'S HAIR. FOR HIM AND HER H O O F D S T RA AT 2 7 6 | 2 17 1 B R SAS S E N H E I M | 0 2 5 2 2 3 1 4 5 5

JORDYSHAIR . nl

Cafe restaurant Boerhaave Herenstraat 57 2215 KE Voorhout

Gooische

Zomer BINGO

Vrijdag Ee no rg 2 juni Ne em inee l de u go w m kado ois oe ? d ch e z er m om ee er n bin aar go

een gezellige bingo avond met mooie prijzen

kaarten 30,00

vooraf te bestellen bij Sandra: 06-42890567

zaal open om 20:00 aanvang 20:30

va no ch ae a: lK G ors u Riv , ièr ess, aM Blo aiso Do n, en lce& nd, ee Ga ns bb a tou te na ron de Mi

HOO TIJDENS MOEDERDAG KRIJGT IEDERE MOEDER EEN GLAS PROSECCO BIJ EEN HIGH TEA NAAR KEUZE. HIGH TEA AL VANAF € 12,50 PER PERSOON Reserveren voor een Moederdag High Tea is gewenst!

INFO@HEREN52.NL WWW.HEREN52.NL TELEFOON: 0252 - 514133 HERENSTRAAT 52 VOORHOUT ONLINE RESERVEREN MAG


UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DETEYLINGER.NL 

Lokaal betrokken en betrouwbaar

interview P15

nieuws

Fatima is erg attent’

Nieuwe Gezichten

Woensdag 10 mei 2017 JAARGANG 11 NR 19

nieuws

P7

Geschil rond molen opgelost

reünie n ‘Ut Sloepie is legendarisch’

cultuur

P9

Enquête over Herenweg en Oosteinde

P19

Wijkmarkt voor Het Lage Land n ChristenUnie stelt vragen over gewijzigde verkeerssituatie

WARMOND n Voor de bewoners

van Het Lage Land is er op donderdag 11 mei om 20.00 uur een wijkmarkt georganiseerd bij Camping Spijkerboor (Boekhorsterweg 21).

VOORHOUT n Door de werkzaamheden aan de turborotonde bij de Nagelbrug, moet het verkeer van en naar de Herenstraat sinds april omrijden. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties, zegt Frans Nederstigt (ChristenUnie). Hij heeft hierover vragen gesteld aan B & W.

De thema’s op deze wijkmarkt zijn ontwikkelingen en plannen in Het Lage Land, zoals de kadeverbetering en reconstructie Zijldijk, recreatieve plannen, glasvezel in het buitengebied en de toekomst van het polderlandschap. Aansluitend kunnen de bewoners over verschillende onderwerpen in gesprek met raads- en collegeleden. Ook is er een rondleiding over de camping.

Automobilisten rijden vanuit de Herenstraat naar de Leidsevaart. Daar mogen ze alleen rechtsaf of rechtdoor. |

de inrit van het sportpark om te draaien.” Volgens de ChristenUnie werkt dit onveilige en onwenselijke situaties in de hand. Nederstigt: “De Rijnsburgerweg is helemaal niet berekend op kerende auto’s, om over het sportpark Elsgeest nog maar te zwijgen. Auto’s moeten op die laatste plek ook nog rekening houden met het fietspad en de omleiding

Enquête over verplaatsen kermis naar centrum SASSENHEIM Deze week wordt een enquête verzonden door Onderzoek- en adviesbureau Enneüs om te bekijken in hoeverre er onder direct omwonenden en ondernemers draagvlak is voor het houden van de kermis en najaarsfeesten in het centrum van Sassenheim. n

Door Nico Kuyt

De Oranjevereniging Sassenheim (OV) heeft circa twee jaar geleden de wens uitgesproken om de kermis in het centrum te organiseren. De OV gaf aan alleen bij voldoende draagvlak onder de ondernemers en inwoners van het centrum een vergunning aan te gaan vragen. Is die er niet dan blijft deze op de gebruikelijke locatie bij de Wasbeek. De OV heeft vervolgens overleg gehad met de horeca, wat positief verliep. Daarna is er een bijeenkomst bij de Teylinger Ondernemers-

vereniging (TOV) geweest, maar daar was te weinig opkomst om het draagvlak te meten. Er is een enquête uitgezet bij de ondernemers. Eerst via internet, maar daar was niet voldoende respons op, en dan op papier, waar wel voldoende respons op kwam. Volgens de OV waren de ondernemers 70 procent voor en 30 procent tegen. Met een aantal nee-stemmers heeft de OV overleg gehad om te onderzoeken waar bezwaren weggenomen konden worden. Voor sommige waren die niet weg te nemen. De volgende stap, een enquête onder de direct betrokken inwoners is nog niet gedaan. NIEUW ONDERZOEK

B&W heeft met de OV afgesproken een nieuw draagvlakonderzoek te gaan doen onder zowel de ondernemers als inwoners en de weekmarkt en standplaatshouders. Deze week worden de formulieren verstuurd. Deelname is anoniem en geheel vrij. Eind juni wordt de uitkomst bekendgemaakt.

voor fietsers die naar Leiden willen en met het verkeer op de Leidsevaart als ze weer de weg op willen”. In een reactie laat Menno Zijlstra, woordvoerder bij de provincie, weten dat ze op de hoogte zijn van de bijzondere verkeerssituaties bij de Nagelbrug. Er worden geen aanvullende maatregelen genomen, zegt

EXTRA BIJLAGE

Automobilisten die de Herenstraat uitrijden en direct linksaf de Leidsevaart willen opdraaien richting de A44, moeten sinds half april eerst rechtsaf om vervolgens bij de rotonde Van Berckelweg in Noordwijk te keren. Vanuit tegenovergestelde richting is het voor automobilisten uit Noordwijk niet mogelijk om meteen linksaf te slaan, de Herenstraat in. Zij moeten om via de rotonde bij AkzoNobel. Het is hoe de Provincie Zuid-Holland het voor het aankomende half jaar heeft uitgetekend, maar in de praktijk gaat het regelmatig anders. Automobilisten proberen dan al eerder te keren, zegt Frans Nederstigt. “Het lijkt een typische bureau-oplossing, waarbij er maar van uit gegaan is dat mensen de borden wel zullen volgen. Veel automobilisten die vanuit Voorhout naar de A44 willen, kiezen er echter voor om de Rijnsburgerweg in te slaan en dan bij het Overbosch om te keren. Auto’s vanuit Noordwijk richting Voorhout kiezen vaak voor

De markt is voor de bewoners van het gebied in Warmond, dat ligt aan de oostkant van de Kagerplassen en grenst daar aan Leiderdorp en Kaag en Braassem. De bewoners van de wijk ontvangen hiervoor deze week ook een uitnodiging.

eek.info bollenstr

MEI 2017

IS GRreaAT tiekrant

TOEKOMST

rec

BEPALEND

VOORDELEN

GENIETEN

KOPEN

hij. “Dat doen we bewust. Op het moment dat wij het fysiek onmogelijk maken om bij de Sportlaan linksaf te gaan of te keren, ontstaan op andere locaties, bijvoorbeeld bij inritten, wellicht nog gevaarlijkere situaties.” De provincie houdt wel vinger aan de pols, besluit hij. “Samen met de aannemer houden wij de situatie nauwlettend in de gaten.”

zomeractie: IS Mooie UW HOUTEN VLOER AAN Houten RENOVATIE TOE? systeemvloer Nu parketvloer vanvan € 69,00 schuren € 27,50 2 voor per 59,00 / mm2 voor€€ 22,50

www.kroonparket.nl

Rondvlucht boven Voorhout. Op zondag 25 juni. Spaar vliegensvlug voor hoge korting.

ZUINIG

69.95

29.95 OP=OP

ENERGIE

EIGEN

UT IJKERHO RDW Weekblad, ave van NOO ijkerhouts IJKhet Noordw een uitg RDW Teylinger, NOO E Hillego ek.info is mmer, de LISS ieuws, de bollenstre LEGOM er, LisserN HIL l, de Rijnsburg GENk Speciaa TEYLIN van de Katwij Courant. Oegstgeester KATWIJDitKis een uitgave ijker en de LEIDEN de Noordw

Openingstijden: ma-do 8.00-20.00 // vr 8.00-21.00 // za 8.00-20.00 // zo 10.00-20.00 plus.nl

Van Dijk Voorhout / Herenstraat 45 // Voorhout

Huis Communicatie Communicatie • Marketing • Organisatie-ontwikkeling

Huis Communicatie Communicatie • Marketing • Organisatie-ontwikkeling

Wij zoeken een

SENIOR ADMINISTRATEUR

! Kom proefzitten

N COLILEUWE E met C TIE

mog talloze e groo lijkheden t en k lein

!

(3 dagdelen)

huiscommunicatie.nl

Hoge Rijndijk • Leiden Verdamstraat 6 • colijninterieur.nl

SINDS 1977


gemeenteberichten week 19 / 2017 teylingen Monumentencommissie Teylingen De eerstvolgende vergadering van de Monumentencommissie Teylingen is op vrijdag 12 mei 2017 in het Gemeentekantoor in Sassenheim en begint om ongeveer 9.30 uur. De agenda wordt geplaatst op de website van Teylingen. In de agenda is ook de aanvangstijd vermeld. Deze vergadering is meestal openbaar. Als hiertoe aanleiding bestaat, beslist de commissie tijdens de vergadering of over een bepaald onderwerp alsnog besloten zal worden vergaderd.

Uitnodiging informatiemarkt en inloopavond over windenergieplannen AkzoNobel nodigt u uit voor informatiemarkt AkzoNobel nodigt omwonenden en belangstellenden uit voor een informatiemarkt over het voornemen om twee windturbines te plaatsen op haar bedrijfsterrein in de gemeente Teylingen. Die informatiemarkt is op: dinsdag 16 mei van 19:00 tot 21:00 uur, bij AkzoNobel aan de Rijksstraatweg 31 in Sassenheim. (NB: een geldig identiteitsbewijs is nodig om toegang tot het terrein te krijgen) Naast stands van AkzoNobel en de provincie Zuid-Holland is een aantal inhoudelijke experts aanwezig om vragen te beantwoorden. De informatie gaat over het voornemen van AkzoNobel, het te volgen proces, de procedure en de betrokkenheid van de omgeving daarbij. Procedure nog niet gestart Over de definitief te volgen procedure wordt nog gesproken. Dat bepaalt ook welke rol de gemeente heeft. De procedure is dus nog niet gestart. De wethouder legt de verschillende opties voor de te volgen procedure met een neutraal advies voor aan de raadscommissie Ruimte op 9 mei en de raadsvergadering van 1 juni. Dit betekent ook dat op een later moment in het proces er nog mogelijkheden voor inspraak & zienswijzen zijn. Gemeente Teylingen nodigt u uit voor gesprek met college- en raadsleden In vervolg op de bijeenkomst van AkzoNobel nodigt de gemeente Teylingen u van harte uit om op woensdagavond 7 Juni van 19.00 tot 21.00 uur in gesprek te gaan met college- en raadsleden, over het voornemen van AkzoNobel. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Bestuurscentrum, Raadhuisplein 1 in Voorhout. AkzoNobel en de provincie Zuid-Holland zijn ook hier aanwezig om toelichting te geven bij informatiepanelen. U kunt in kleine groepen in gesprek met college- en raadsleden. Achtergrond AkzoNobel wil het energieverbruik van haar locatie in Sassenheim verduurzamen door twee windturbines op het terrein te plaatsen. Het voornemen van AkzoNobel past in de ambitie van de provincie Zuid-Holland om samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden 735,5 MW opgesteld vermogen windenergie te realiseren in 2020. De provincie heeft een aantal gebieden in de provincie aangewezen waar de realisatie van windenergie mogelijk is. In Teylingen is een locatie aangewezen op het terrein van AkzoNobel in Sassenheim. De gemeente Teylingen heeft in haar collegeprogramma duurzaamheid als speerpunt opgenomen. De gemeente wil in 2030 100% duurzaam zijn. Daarom onderzoekt de gemeente onder andere hoe de elektriciteit die in de gemeente wordt gebruikt, duurzaam in Teylingen of de regio opgewekt kan worden.

Denk mee over verkeersveiligheid Herenweg Warmond Al een aantal jaren wordt gesproken over de verkeersveiligheid van de doorgaande weg door Warmond. Het gaat hierbij om de Oranje Nassaulaan, Herenweg, Sweilandstraat en Oosteinde. Bewoners en ondernemers laten de gemeente regelmatig weten de wegen onveilig te vinden, met name voor de kwetsbare verkeersdeelnemers. De gemeente heeft geld beschikbaar om de wegen aan te passen en maatregelen te treffen. Wij horen hierover graag de mening van bewoners en ondernemers. Iedereen is van harte welkom om mee te denken over verkeersveiligheid en maatregelen. Samen nadenken over het ontwerp De gemeente heeft nog geen plan of ontwerp. Wel is een aantal spelregels opgesteld waarbinnen het ontwerp gemaakt moet worden. Denk aan wet- en regelgeving en de afbakening van het plangebied. Deze spelregels zijn te vinden op www. teylingen.nl/herenwegwarmond. We beginnen het project met het ophalen van knelpunten, wensen en ideeën. Daarna maken we verschillende schetsontwerpen en uiteindelijk een definitief ontwerp. Het besluit over het definitieve ontwerp voor de inrichting wordt genomen door de gemeenteraad. Dinsdag 16 mei: schouw en inloopbijeenkomst De eerste stap in het maken van het ontwerp is het verzamelen van knelpunten, wensen en ideeën. Dat doen we op straat, tijdens een inloopbijeenkomst en met een enquête op de website. Schouw Op dinsdag 16 mei lopen we vanaf 14.00 uur de hele route om samen met bewoners en ondernemers te kijken naar de situatie op straat. We hebben daarvoor een tijdschema opgesteld: Locatie Oosteinde, kruising industrieterrein bij O’Neill Oosteinde, kruising Wasbeeklaan Oosteinde, thv huisnummer 6-12 Herenweg, kruising Laan van Oostergeest Herenweg, thv Albert Heijn supermarkt Herenweg, kruising Lockhorstlaan Sweilandstraat, kruising Lockhorstlaan Herenweg, kruising Padoxlaan Oranje Nassaulaan, thv huisnummer 24 Oranje Nassaulaan, kruising Nassaupark Oranje Nassaulaan, kruising Buitenwater Oranje Nassaulaan, brug Haarlemmertrekvaart

Tijd 14.00 uur 14.10 uur 14.20 uur 14.30 uur 14.40 uur 14.50 uur 15.10 uur 15.20 uur 15.30 uur 15.40 uur 15.50 uur 16.00 uur

U bent van harte uitgenodigd om (een gedeelte van) het traject met ons mee te lopen. Inloopbijeenkomst op 16 mei Om 18.00 begint de inloopbijeenkomst in Het Trefpunt, Herenweg 80. U kunt binnenlopen tot 21.00 uur op een tijdstip dat u het best uitkomt. U kunt dan aangeven welke knelpunten u ziet en welke ideeën u heeft om de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid te verbeteren. Online Enquête Kunt u niet komen op 16 mei? Dan heeft u de mogelijkheid een online enquête in te vullen. In deze enquête wordt u gevraagd naar uw ervaringen met de verkeersveiligheid en leefbaarheid op de wegen binnen het project. Een link naar deze enquête staat op www.teylingen.nl/herenwegwarmond. De enquête is beschikbaar tot en met 30 mei 2017. Digitale nieuwsbrief, e-mail en telefoon In het verdere proces informeren wij bewoners en ondernemers via een digitale nieuwsbrief. Daarin berichten we over de stand van zaken, nodigen wij u uit voor volgende bijeenkomsten en attenderen wij u op nieuwe informatie op de website. U kunt zich voor deze digitale nieuwsbrief aanmelden via herenwegwarmond@teylingen.nl. U kunt zich ook tijdens de inloopbijeenkomst aanmelden. Nieuwe bijeenkomsten kondigen we ook aan op de gemeentepagina in De Teylinger, op www.teylingen.nl/herenwegwarmond en op sociale mediakanalen van de gemeente. Vragen Heeft u vragen over het project, dan kunt u een mail sturen aan herenwegwarmond@teylingen.nl of contact opnemen met Arjen Visser via telefoonnummer 14 0252.

Wie verdient een lintje? U kent het wel, bij de lintjesregen op de dag voor Koningsdag, dat u denkt: ‘Binnen mijn vereniging verdient iemand ook wel een lintje.’ Dit is het moment om daar eens goed over na te denken! Onze dorpen worden gedragen door verenigingen, stichtingen, organisaties en alle andere manieren waarop inwoners zich verenigen. Daar zijn we trots op. Al die verenigingen kunnen niet zonder vrijwilligers. Het werk dat sommige mensen doen, is zo bijzonder dat u ze misschien op een speciale manier wilt belonen. Een schouderklopje? Een bloemetje? Of, voor de meest bijzondere vrijwilliger: hebt u weleens aan een Koninklijke Onderscheiding gedacht? Uw vrijwilliger verdient het! Wie komt in aanmerking voor een lintje? Iemand die in aanmerking kan komen voor zo’n Koninklijke Onderscheiding, moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de samenleving profiteren van het werk van die persoon, is hij/zij een voorbeeld die anderen motiveert en stimuleert én doet hij/zij al gedurende een langere periode intensief bijzonder werk. U doet de aanvraag in de gemeente waar de persoon die u wilt voordragen, woont. Geef iemand op voor de lintjesregen De jaarlijkse toekenning van de Koninklijke Onderscheidingen rondom Koningsdag wordt de lintjesregen genoemd. U kunt iemand ook voordragen voor uitreiking op een andere dag. Bijvoorbeeld bij een afscheid of jubileum, of een andere bijzondere gebeurtenis die te maken heeft met de activiteiten van diegene.

Gedecoreerden lintjesregen 2017 Gewoon aanvragen! Vindt u dat het hoog tijd wordt dat iemand een lintje krijgt? Neemt u dan telefonisch contact op met Margret Duivenvoorden medewerkster Kabinetszaken van de werkorganisatie HLTsamen op telefoonnummer 14 0252. Zij kan u in grote lijnen aangeven of de persoon in kwestie in aanmerking komt voor een lintje. In een persoonlijk gesprek wordt de procedure met u doorgenomen. Voor de lintjesregen 2018 moet uw aanvraag vóór 1 juli 2017 bij ons binnen zijn.


Meld problemen eenvoudig en snel met Fixi.nl Paaltje dat scheef staat? Kuil in de weg? Kapotte lantaarnpaal of vuildump? Meld het eenvoudig en snel via Fixi.nl.

Daarnaast is het ook mogelijk om een anonieme melding te doen. Dit kan alleen via de website. U ontvangt dan geen terugkoppeling op uw melding. Wel kunt u de status van uw melding zien op de plattegrond.

U kunt nu nog makkelijker een melding doen bij de gemeente. Dit kan via de website www.teylingen.nl – Melding doen (Fixi) of via een app op uw telefoon. Na het doen van uw melding houdt Fixi u op de hoogte van de vervolgstappen die de gemeente neemt. Zo maken we uw buurt samen nog beter. De Fixi-app is beschikbaar voor Apple en Android. Inloggen of anonieme melding Wilt u uw melding volgen en op de hoogte gehouden worden van het verloop, maak dan een account aan. U kunt uw account koppelen aan uw facebook, google+ of e-mailaccount. Na het inloggen kunt u uw melding zelf volgen of houdt Fixi u via push berichten op de hoogte van de status van uw melding. Eventueel kan de gemeente contact met u opnemen wanneer zij een toelichting wil.

Hoe werkt het? 1. Ga naar Fixi.nl of open de app. 2. Maak een foto 3. Selecteer de locatie 4. Kies de soort melding 5. Vul de details in 6. Klik op Maak een melding 7. De melding wordt naar de gemeente gestuurd 8. Via uw account ontvangt u een bericht als de melding in behandeling wordt genomen. En daarna ook als het probleem wordt aangepakt en opgelost. Fixi houdt u op de hoogte met pushberichten. 9. Bekijk meldingen van anderen. In Fixi ziet u ook de andere meldingen uit uw buurt.

Vooraankondiging Draagvlakonderzoek kermis Sassenheim Draagvlakonderzoek Kermis Sassenheim in Centrum De Oranjevereniging Sassenheim heeft de wens uitgesproken om de jaarlijkse kermis en de najaars- feesten in het centrum te organiseren. Voordat de Oranjevereniging een evenementenvergunning voor het centrum aanvraagt wordt onderzocht wat het draagvlak is onder de ondernemers in het centrum en de direct omwonenden. Dit draagvlak wordt onderzocht door het verspreiden van een vragenlijst. De direct omwonenden en de ondernemers ontvangen deze vragenlijst naar verwachting op 19 en 20 mei.

Collectes Er is van 14 tot en met 20 mei een collectevergunning verleend aan stichting Prins Bernhard Cultuurfonds. Voornemen tot uitschrijving uit de BRP van de gemeente Teylingen (art. 2.21 en 3.18 wet BRP) Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen. Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Teylingen staan ingeschreven. Naam en voorletters

Adres, plaats

C.E. Davison

Adelborst van Leeuwenlaan 30, Sassenheim Adelborst van Leeuwenlaan 30, Sassenheim Adelborst van Leeuwenlaan 30, Sassenheim

E.C. Davison V.K. Davison

Datum voornemen 08-05-2017 08-05-2017 08-05-2017

De adresgegevens worden daarom als volgt gewijzigd: Adres : onbekend Woonplaats : onbekend Land : onbekend Hierdoor zullen zij formeel niet meer in Nederland woonachtig zijn. Deze wijziging wordt aan de afnemers van de BRP (zoals de administratie van uitkeringsinstanties, pensioenfondsen en zorgverzekeraars) doorgegeven. Dit kan gevolgen hebben voor de zorgverzekering en voorzieningen als AOW en pensioen van deze personen. Belanghebbenden kunnen tot 2 weken na deze publicatie reageren. Reageren kan door contact op te nemen met de Gemeentewinkel op tel. 14 0252 of schriftelijk: gemeente Teylingen, team Burgerzaken, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout. 4 Weken na publicatie zullen burgemeester en wethouders de beslissing nemen om de wijziging van de adresgegevens door te voeren. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen 6 weken na bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Algemene plaatselijke verordening Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend aan: • J. de Kok, Den Haag voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt in Voorhout voor de verkoop van kipproducten vanaf 5 mei 2017 (01-05-17)

Rollen Oranjevereniging en gemeente De Oranjevereniging Sassenheim is de initiatiefnemer van dit draagvlakonderzoek en neemt naar aanleiding van de uitkomst een besluit. De rol van de gemeente is dat zij het draagvlakonderzoek faciliteert en de Oranjevereniging adviseert bij het nemen van een besluit.

het centrum. Wanneer het centrum geen optie blijkt te zijn, wordt er zoals gebruikelijk een vergunning aangevraagd voor de huidige locatie (Wasbeek). De uitkomsten worden gepubliceerd op www.teylingen.nl en in deze krant. Informatie Kijk voor meer informatie op www.teylingen.nl.

Wat gebeurt er met de uitkomsten? De uitkomst van het onderzoek zal voor de Oranjevereniging input zijn om wel of geen vergunning aan te vragen voor

• Ruiter Advies Verkoop BV, Ursum voor het plaatsen van een hijskraan aan de Kagertuinen ter hoogte van huisnummer 70 in Sassenheim op 19 mei 2017 (01-05-17) • Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 Op grond van artikel 87 is ontheffing verleend aan: • L.S. Kralt, Sassenheim voor het parkeren in de Charbonlaan en Jacoba van Beierenlaan in Sassenheim (01-05-17) Niet eens met een van deze besluiten? [In blauw kader] Hoe u dan bezwaar kunt maken staat genoemd aan het einde van deze Gemeenteberichten. Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning • Harman de Vriesstraat 28, Voorhout • Vliegeniersweg 14, Sassenheim • Oosthoutlaan 116, Voorhout • Margrietstraat 28, Voorhout • Veerpolder 53, Warmond • Herenstraat 52a, Voorhout • Frankenhorst 29, Sassenheim

het vernieuwen van kozijnen en voordeur in kunststof, 27-04-2017 het plaatsen van een dakkapel, 28-04-2017 het plaatsen van een dakkapel, 28-04-2017 het plaatsen van een dakkapel, 28-04-2017 de nieuwbouw en renovatie van het bedrijfsgebouw, 28-04-2017 het brandveilig gebruiken van supermarkt Plus, 01-05-2017 het plaatsen van een schutting, 01-05-2017

Inzien binnengekomen aanvragen Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 0 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen. Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar) • W. Warnaarlaan (oude zwembad), Sassenheim • Voorhavenkwartier, Sassenheim

het kappen van 16 bomen en het herplanten van 16 bomen, 02-05-2017 het plaatsen van 5 vingersteigers, 02-05-2017

Bezwaar tegen besluiten Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken. Voordat u dit doet, kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen. We nemen dan het besluit met u door en kijken of er een oplossing voor uw bezwaren bestaat. Belt u hiervoor met ons algemene nummer (14 0252). Komen we er niet uit dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de tussen haakjes genoemde verzenddatum van

betreffend besluit – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen. Het bezwaarschrift moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar bestaat • Reden(en) van het bezwaar • Handtekening Verzoek voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Besluit waartegen bezwaar bestaat • Kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Teylingen is ingediend. Het adres is: Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Postbus 20302 2500 EH Den Haag U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Mobiele puinbreker - Hoofdstraat 81 te Sassenheim

De Omgevingsdienst West-Holland maakt met toepassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer het volgende bekend. Op grond van het gestelde in artikel 4.1 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval heeft Kok Lexmond B.V. te Lexmond zich gemeld. De melding betreft de inzet van een mobiele breker voor de locatie Hoofdstraat 81 te Sassenheim ten behoeve van breekwerkzaamheden van puin vrijgekomen bij de sloop ervan. De werkzaamheden vinden plaats in de periode vanaf 8 mei 2017 tot en met 7 augustus 2017 gedurende 4 werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur.


De melding is op 24 april 2017 geaccepteerd en aan de aanvrager bekendgemaakt. Er zijn geen bezwaar- en of beroepsmogelijkheden op deze melding. Inlichtingen Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer F. Muthing via 071-4083363 of F.Muthing@odwh.nl.

Commissie Welstand Op maandag behandelt een deskundige van de Welstandscommissie vanaf 09.30 uur de projecten in het gemeentekantoor. Deze besprekingen zijn openbaar, maar in uitzonderlijke gevallen kan een project in beslotenheid worden behandeld. Voor het inzien van de agenda of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente.

Iedere donderdag houdt de Centrale Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (regio welstandscommissie) voor de Duin- en Bollenstreek vanaf 14.00 uur een openbare vergadering in het Groothandelsgebouw, Stationsplein 45 te Rotterdam. De agenda met de bouwplannen die tijdens de vergadering worden beoordeeld, kunt u digitaal opvragen. Wilt u meer informatie? Belt u dan naar 14 0252.

Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie woensdag 10 mei 2017. Gemeente Teylingen Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout Telefoon: 14 0252 (Let op: netnummer niet nodig, ook niet voor 06 nummers) gemeente@teylingen.nl www.teylingen.nl

Bezoekadressen Gemeentekantoor: Wilhelminalaan 25 in Sassenheim Bestuurscentrum: Raadhuisplein 1 in Voorhout De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.

PAARDENBOX TE HUUR OP UNIEKE LOCATIE! NW-hout, 15 min. loopfstand van duinen strand. 1 box te huur op privé terrein voor een merrie of ruin. Eigen zadelkast, toilet, keuken met warm water, afspuitplek en ruime paddock. €260,- per maand incl. hooi, stro, binnen- en buiten zetten en 3x per dag voeren. Bel: 06-13507433 TV stuk? Remmelzwaal bellen, slecht signaal, oude bekabeling vervangen, tv instellen tel. 06- 20959333. Wifi/ internet problemen, slecht wifi signaal computer tel. 0629515182, alg. nr. 071-2406389

Motorfiets stalling: goed bereikbaar en beveiligd, 24/7 stroom en vloeranker. Per maand € 40,00. Voor info: De Botenhal Bel: 071-4086657 Te Koop: Jack Russel pups, kortbenig, gladharig, geboren 23 maart, ontwormd, gevaccineerd en gechipt. Dierenpension Teylingen. Inl.: 06-22453381. (ook voor dagopvang).

Openingstijden gemeentekantoor: Maandag 8.30-13.00 uur Dinsdag 8.30-16.00 uur Woensdag 8.30-16.00 uur Donderdag 8.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-16.00 uur Zorgloket/ISD:

9.00 - 12.00 uur.

Balie politie: De balie van de politie is niet open voor vrije inloop. U kunt aangiften doen door een afspraak te maken via het landelijke politienummer 0900 - 8844. De afspraak wordt dan gepland tijdens openingstijden van het gemeentekantoor in Sassenheim. U kunt van zogenaamde eenvoudige misdrijven ook aangifte doen via www.politie.nl.

i

TEYLINGEN  FACEBOOK.COM/GEMEENTETEYLINGEN  TWITTER.COM/GEM_TEYLINGEN  YOUTUBE.COM/GEMEENTETEYLINGEN

Man, 70 jr, zoekt lieve, christelijke vrouw om samen te fietsen, wandelen, concerten te bezoeken etc. Tel: 071- 4072383. Walraad Timmer en onderhoudsbedrijf: van deurkruk tot dakkapel, voor al uw timmer en onderhoudswerkzaamheden in en rond het huis. Tevens plaatsen en/of leveren van uw keuken en badkamer. Bel voor vrijblijvende offerte: 071-5897250 TUINAANLEG RENOVATIE LEEGRUIMEN 15% KORTING WWW.WVL-BESTRATINGEN.NL 0615535128 GRATIS OFFERTE

Ruim vakantiehuis in Zuidwest Friesland op grens van bos en water met aanlegsteiger? Vind het op www.frieslandhuis.nl ! Ruime kamer te huur, Katwijk: € 425,- p. mnd. incl. va 1 mei. Gebruik van keuken, wc en douche. W. Binnendijk. Tel: 0714021839.

IETS GEBROKEN EN 50+ ? Botontkalking/ osteoporose kan de oorzaak zijn. Wees er op tijd bij

Vraag ernaar bij uw arts en kijk op botinbalans.nl

J.M. van Steijn & Zn V O O R H O U T

Vanaf 21 april

TUINPLANTENMARKT Moderne planten, aangeboden in een ouderwets gezellige kas. Ruim assortiment eenjarigen voor in potten, bloembakken, hanging-baskets, ook voor in de tuin.

Laat u ook eens verrassen in onze kassen!

Ondanks de wegwerkzaamheden goed bereikbaar!

!

p! i T g erda

Moed

Rijnsburgerweg 17 - Voorhout - Tel. 0252 210252 - De weg bij de dokterspost t.o. benzinestation G. Dol Openingstijden: maandag t/m VRijdag 09.00 - 18.00 uur • vrijdag koopavond • ZAterdag 09.00 - 17.00 uur


nieuws

DE TEYLINGER

7

WOENSDAG 10 MEI 2017

Stichting en gemeente slechten geschil rond molen van Speelman SASSENHEIM n De stichting ‘De molen van Sassenheim’ en de gemeente hebben het geschil over de gemaakte kosten rond de leges in der minne geschikt. Door Nico Kuyt

Het bouwplan om de molen van Speelman op H. Knoopstraat 1 strandde en er ontstond een geschil tussen de stichting en de gemeente over de betaalde leges die bij het indienen in 2013 door de stichting moest worden betaald. De stichting eiste terugbetaling en sleepte de gemeente voor de rechter en de Raad van State. Teylingen werd in beide gangen in het ongelijk gesteld. De stichting hoefde geen leges te betalen omdat het bestemmingsplan ouder was dan tien jaar. Elke tien jaar dient de gemeente een bestemmingsplan te actualiseren. B&W gaf

destijds aan dat de wet onduidelijk was welke kosten betaald moesten worden en meende dat voor de bouwverordening, het bouwbesluit en de welstandsnota wel leges geheven kon worden. De gemeente verloor en betaalde terug. De stichting bleef nog met een strop van 2.400 euro zitten aan kosten voor de advocaat en andere uitgaven voor de rechtsgangen en vroeg de gemeente deze te vergoeden. De gemeenteraad verzocht B&W hiervoor een oplossing te vinden. Onlangs had wethouder Bas Brekelmans hierover een gesprek met de stichting. “De stichting en de gemeente hebben in der minne geschikt. Met dit gesprek kan de relatie tussen de gemeente en de stichting weer op een positieve wijze worden voortgezet. We zijn samen tot een goede oplossing gekomen”, geeft B&W in een memo aan de gemeenteraad aan.

Ingezonden: ‘Juist geen last van esdoorns bij speelplek in Warmond’ INGEZONDEN n “Door een korte va-

kantie ben ik eerst nu pas toe aan het lezen van De Teylinger van 26 april jl.. Hierin staat een artikel ‘Ergernis om grote bomen bij speelplek Warmond’. Dit artikel wil ik graag nuanceren.

Het is mij bekend dat één familie de bomen het liefst ziet verdwijnen. Dat kan. Echter, waar melding wordt gemaakt van het feit dat meerdere bewoners hun mening delen, wil ik toch graag vermelden dat dat mijns inziens niet of nauwelijks het geval is. Tijdens de informatieavond van de gemeente over de nieuwe inrichting van de speeltuin, vorig jaar, waren er geen andere mensen aanwezig die aangaven de bomen weg te willen. Wij waren daar ook aanwezig en willen de bomen juist erg graag behouden. Waar de familie aangeeft dat de kinderen ook graag in de zon willen spelen, geef ik graag aan dat de speelplaats zonovergoten is en dat juist ook hier en daar wat schaduw in de zomerzon juist prettig spelen is. Sterker nog, waar de pingpongtafel eerst in de schaduw stond (wat mijn kinderen juist heerlijk vonden) staat deze nu in de volle zon. Daar hoor je ons niet over, want zon is ook fijn.

Tot slot staat in het artikel te lezen dat de bomen vorige zomer ‘beperkt’ gesnoeid zijn en dat is in mijn ogen een flagrante leugen. Sommige bomen zijn welhaast verminkt. Ik heb de hovenier nog gevraagd bepaalde bomen (die niet voor schaduw zorgen in de tuin van de familie) niet teveel op te kronen, maar daar is helaas niet naar geluisterd en kon ik wel huilen door deze kaalslag. Zo zie je maar weer dat beleving voor iedereen anders is. Als u de situatie op een zonnige dag zou komen bekijken zou u zelf zien dat ‘geen zon door esdoorns’ toch wel schromelijk overdreven is. Nogmaals, ieder zijn beleving en ik wil niets af doen aan de frustratie van deze mensen, maar door het artikel lijkt het nu wel of er geen zon meer te zien is en of alle mensen hier zo over denken. Dat is beslist niet waar; wij zijn juist heel blij met deze prachtige groene zee in de zomer die voor meer privacy zorgt en het door ons zo geliefde gefilterde zonlicht.” Ingrid Tijsen, Van Leydenstraat, Warmond

Nagenoeg alle gebouwen zijn gesloopt. Vanaf het parkeerterrein van de Hoogvliet is de Bernardus zichtbaar. | Foto: pr.

Plan voor woningbouw PostPromenade iets aangepast n

Verkeersveiligheid onderzocht

SASSENHEIM n De ontsluiting van het bouwplan PostPromenade op de hoek Hoofdstraat met de Koetsiersweg heeft een kleine aanpassing gekregen om de veiligheid te verhogen. Door Nico Kuyt

Ontwikkelaar BAM wil op het voorste gedeelte van de PostPromenade 22 woningen en 35 appartementen realiseren. Hierover hield de raadscommissie Ruimte op 11 oktober 2016 een hoorzitting en daar werd door omwonenden de mogelijke onveiligheid van de ontsluiting op de Hoofdstraat aangekaart. Met name vanwege de aanwezigheid op korte afstand van het kruispunt met de Koetsiersweg. Wethouder Arno van Kempen heeft vervolgens een verkeersstudie laten uitvoeren om nog eens

Tip voor moederdag: de Schuitemaker Vis cadeaukaart!

goed te kijken naar de veiligheid en de effecten naar de omgeving. STROOK VOOR LINKSAF

In januari van dit jaar heeft het bureau Goudappel Coffeng het onderzoek gepleegd met allerlei tellingen en prognoses en kwam met de conclusie dat uit de verkeersanalyse blijkt dat het plan met een kleine aanpassing aan de Hoofdstraat op een verkeersveilige wijze gerealiseerd kan worden.

Weekaanbiedingen Vers gesneden gemengde sla

Vers gekookte aardappelpartjes 100 gram

1.95

Visbami

100 gram

1.50

Makreelsalade

100 gram

1.50

Zalmbuikjes

100 gram

1.75

Uit eigen rokerij

Waldorfsalade Verse appelmoes

Maaltijd van de week Rode bietenstamppot

Elke woensdag:

Woensdag: kibbelingdag! Donderdag: Gebakken lekkerbek, + gratis bakje saus

500 gram

6.95

3 stuks

6.-

Ons visrestaurant aan de Oude Haven is geopend van woensdag t/m zaterdag. Welkom voor de lekkerste visgerechten!

Oude Haven 3 www.vissalade.nl

Sassenheim 0252 210151

Speeddaten met vluchtelingen SASSENHEIM n VluchtelingenWerk Teylingen zet op zaterdag 20 mei van 11.00 tot 16.00 uur haar deuren open in ‘t Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40A). De open dag staat in het teken van ‘Ontmoetingen’: met vluchtelingen, met vrijwilligers en met het werk van VluchtelingenWerk. Kom speeddaten met een vluchteling of maak een inburgeringsexamen.

Het bureau stelde voor om voor beide richtingen een linksafstrook te realiseren op het middengedeelte van de Hoofdstraat, waar op dit moment de zogeheten sergeantstrepen zijn, de schuine strepen of verdrijvingsvlak waarop rijden niet toegestaan. Door daar nu een afslagstrook van te maken kan het linksafverkeer zich opstellen zonder het doorgaande verkeer te hinderen. Dit wordt nu verwerkt in de verdere uitwerking van het plan.

500 gram 0,99

Verse zeewolffilet

De ontsluiting op de Koetsiersweg hoeft geen aanpassing. Daar is sprake van een zeer goede kruispuntafwikkeling, zoals het rapport het noemt.

500 gram 0,99 100 gram 0,99 per bakje 0,99 100 gram 0,79

10 Perssinaasappels 1,95 Voor Moederdag hebben wij de allerbeste Asperges dubbel AA en de allerbeste Aardbeien Hollandse Elsanta. Bestel op tijd uw asperges om teleurstelling te voorkomen.

v.d. Veer

Hoofdstraat 259 - Sassenheim Tel./Fax: 0252-232141 Onbetwist uw fruitmandspecialist!

KEURSLAGERKOOPJE

Erwtensoep, rookworst + 100 gram Zeeuws spek We hebben alles in huis 50 voor een lekker etentje!samen

7

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden runderrollade + cornedbeef 20 2 x 100 gram

3

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Kalfssaucijzen

VLEESWARENKOOPJE VLEESWARENKOOPJE VLEESWARENKOOPJE 4 stuks

595

Achterham, stukje Achterham, stukje Achterham, stukje grillworst, SPECIAL grillworst, eiersalade eiersalade Pomodorohaasje grillworst, eiersalade samen

99 499 samen 4 99 25 TROTS VAN DE KEURSLAGER samen 4 100 gram

2

TROTS VAN DE KEURSLAGER Gemarineerde Gemarineerde TROTS VAN DE KEURSLAGER kipfiletreepjes 500 gram kipfiletreepjes Gemarineerde

549 kipfiletreepjes 500 gram 549 KEURSLAGERKOOPJE Huisgemaakte shaslicks 4 stuks49 695 500 gram 5 KEURSLAGERKOOPJE

Huisgemaakte sjaslieks

KEURSLAGERKOOPJE SPECIAL

61

35 Chevapchichi burgersjaslieks 100 gram 95 Huisgemaakte 4 stuks

Aanbiedingen zijn geldig van 2 t/m 7 november

695

Keurslagerij Aanbiedingen Scholten zijn geldig van 8 t/m 13 mei SPECIAL Hoofdstraat 261 Scholten Keurslagerij Chevapchichi burger 4 stuks Sassenheim 261 Hoofdstraat 0252-211440 Sassenheim

0252-211440 SPECIAL

100 gram Chevapchichi burger

135


FAMILIEBERICHTEN Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie. Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Teylinger. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF). Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur).

‘Ik neem uw zorg uit handen op het moment dat u dat nodig heeft’.

Het Uitvaarthuys

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Anneke Beunder Els Görtemöller

dag en nacht bereikbaar

Uitvaartonderneming Teylingen

0 2 5 2 - 37 69 42 06 - 19 27 98 21

zorgzaam en betrokken vrijblijvend voorgesprek mogelijk Dag en nacht telefonisch bereikbaar op: 06 - 30409466 info@uitvaart-teylingen.nl / www.uitvaart-teylingen.nl

Dag en nacht bereikbaar 06 23954021 Wij hebben ook een unieke uitvaartwinkel in de Van Limburg Stirumstraat 6A, Noordwijk welke open is van woensdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: www.ivonneclemens-uitvaartverzorging.nl

hetuitvaarthuys.net

Ankie Jochemsz - Willemijn Heijink - Wilma Bleeker

Omdat een uitvaart meer is dan afscheid alleen...

Afscheid nemen doen we samen. Zorgvuldig, zorgzaam en met aandacht voor detail.

Annemarie Hazenoot

T 071 - 36 46 006

dag en nacht bereikbaar

Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout. Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk. Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

barbaranoordwijk.nl

Bel gerust voor een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden van een uitvaart.

Uw adviseur Henri van Hardeveld

Monuta Herma Pijfers 0252 - 769 156 info@monutahermapijfers.nl www.monutahermapijfers.nl

Uitvaartwensen inzichtelijk maken, bel dan voor het gratis wensenboekje.

• Begraven • Cremeren • Rouwtransporten door binnen en buitenland • Opbaring in eigen rouwkamers • Eigen parkeerterrein • Dag en nacht bereikbaar Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Tel: 0252-211843

Linda Janmaat 06 20 66 71 www.uitvaartzorgdeschelp.nl info@uitvaartzorgdeschelp.nl 24/7 bereikbaar

85

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl


nieuws

DE TEYLINGER

Voormalig burgemeester ernstig ziek WARMOND n Voormalig burge-

meester van Warmond Marc Witteman heeft vorige week bekend gemaakt ernstig ziek te zijn. Op zijn blog en in een brief aan de inwoners schrijft de huidige burgemeester van Stichtse Vecht dat hij longkanker heeft en dat genezing niet meer mogelijk is.

“Hoe het verloop precies zal zijn zal nader onderzoek nog moeten uitwijzen. Het is moeilijk, maar samen met mijn gezin, familie en vrienden heb ik me vast voorgenomen om niet bij de pakken neer te gaan zitten. We gaan zoveel mogelijk genieten van de tijd die nog over is,” zo schrijft hij. Witteman (56) was in 2005 waarnemend burgemeester van Warmond. Daarvoor was hij bijna zeven jaar wethouder in Hillegom, ook zijn geboorteplaats. Na zijn tijd in Warmond was hij wethouder in Leiden en vervolgens Lid van Gedeputeerde Staten van Flevoland. Sinds 2015 is Witteman burgemeester van Stichtse Vecht.

VVV-bon voor mantelzorger TEYLINGEN n Ook dit jaar heeft

de gemeente Teylingen ervoor gekozen om de mantelzorgers te waarderen in de vorm van VVV-bonnen ter waarde van 100 euro. Een mantelzorger is iemand die langdurig onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, familielid, vriend of kennis. Het mantelzorgcompliment aanvragen kan tot uiterlijk 1 november 2017 bij Welzijn Teylingen. Kijk op www.welzijnteylingen. nl voor meer informatie en de voorwaarden. Het formulier is te downloaden via de website, maar is ook op te halen bij de gemeente of bij Welzijn Teylingen. Lukt dit niet, bel dan 0252-231805.

D66: teeltstation voor bijen TEYLINGEN n Raadslid Fred Koot (D66) roept B&W op om een teeltstation in de gemeente te plaatsen voor het versterken van de honingbij.

Tijdens de vergadering van de raadscommissie Bestuur van 5 april heeft de fractie van de Frans Nederstigt (ChristenUnie) een lans gebroken voor de bij. Er is namelijk sprake van een grote sterfte onder deze dieren. De ChristenUnie pleitte voor het inzaaien van bijvriendelijke bloemen. In het verlengde hiervan wijst Koot nu naar pogingen elders in het land om de honingbij van de ondergang te redden door het opzetten van teeltstations met uitgezette gezonde, resistente honingbijen. Met wellicht een stukje educatie erbij zou zoiets een goede aanvulling zijn, bijvoorbeeld in de polders in en rond de Kaag, vindt hij. Koot heeft nu schriftelijke vragen gesteld aan B&W. Hij wil dat B&W met lokale imkers gaat bekijken of zo’n teeltstation iets is om in Teylingen op te zetten. (NK)

WOENSDAG 10 MEI 2017

9

Zilveren Barensteel voor Peter van Leeuwen n Gemeentelijke onderscheiding voor bijzondere vrijwilliger VOORHOUT n De gemeente Teylingen reikte al een aantal Zilveren Barenstelen uit aan inwoners die zich als vrijwilliger op een bijzondere wijze voor de gemeenschap hebben ingezet. Op vrijdag 5 mei viel deze eer te beurt aan Peter van Leeuwen (70) . Wethouder Kees van Velzen spelde hem het kleinood op een overhandigde tevens de bijbehorende oorkonde. Door Piet van Kampen

Zoals gewoonlijk was het een ‘sympathieke, verrassende overval’ voor de gedecoreerde, die zich op zijn beurt van geen kwaad bewust was. Tijdens de maandelijkse bewonersborrel in de recreatieruimte van Linneaus in de Agneshove kwam plotseling wethouder Kees van Velzen binnen, op de voet gevolgd door de naaste gezins- en familieleden van Van Leeuwen. Een ongepland maar wel leuk bezoek. De wethouder liet Peter niet lang in het ongewisse en al snel werd duidelijk vanwaar deze onverwachte visite. Met een glimlach op het gezicht liet Van Leeuwen de lovende woorden van de bewindsman over zich heen komen.

Wethouder Kees van Velzen feliciteert Peter van Leeuwen met de Zilveren Barensteel. | Foto: Piet van Kampen

VERDIENSTEN

Van Velzen somde de activiteiten van de bijzondere vrijwilliger op. De vele verdiensten waarvoor hij deze onderscheiding verdiende. Van Leeuwen zet zich in voor het wooncomplex Herenstaete en de Vereniging van Eigenaren waar hij bestuurslid van is en activiteiten voor organiseert. Zij zijn

bijzonder blij met zijn inzet als huismeester en voorzitter van de Technische Commissie. Met zijn vaardige handen houdt hij de verlichting en de elektrische deuren bij. Lekkages worden verholpen, strooit in de winter als het glad is en is aanspreekpunt voor de apotheek en de dokterspost die in het complex gehuisvest zijn. Door zijn activiteiten bespaart Van Leeuwen

veel geld voor de Vereniging van Eigenaren. Los van zijn inzet voor Herenstaete is hij ook vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Bokken, de Parochie Sint Maarten en bij de Dragersvereniging Sint Barbara. Kortom, een behoorlijk staat van dienst die terecht met De Zilveren Barensteel werd beloond.

Uw mening telt: enquête over Participatie gestart over herinrichting Herenstraat en Jacoba van Beierenhof Herenweg en Oosteinde VOORHOUT

n Vrijwilligers van muziekvereniging St Cecilia gaan op woensdag 17 mei, vrijdag 19 mei en zaterdag 20 mei bezoekers aan de Herenstraat en het Jacoba van Beierenhof vragen om mee te werken aan een enquête over winkelen en het verkeer in de Herenstraat in Voorhout. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om via de website van De Teylinger de vragen te beantwoorden en bij diverse winkeliers in te leveren.

Het initiatief komt van citymanager John van der Tol: “Het is de bedoeling om vaker de mening te vragen van de inwoners en bezoekers aan de diverse winkelgebieden. Onderwerpen als winkelen, veiligheid en beleving zijn onderhevig aan trends en ontwikkelingen én verdienen continu de aandacht. Het is goed om de ‘gebruikers’ naar hun mening te vragen. Dit is niet alleen belangrijke informatie voor de winkeliers ,maar ook voor de lokale beleidsbepalers”. Van der Tol vervolgt: “Ik ben erg blij

dat St Cecilia tegen een vergoeding hierin ondersteunt. Wij blij, zij blij; een mooie win-win situatie”. RESULTATEN IN DE TEYLINGER

Volgende maand is er een vergelijkbare enquête in het koopcentrum van Sassenheim. Warmond volgt later dit jaar. Na het verwerken van de resultaten worden ze gepubliceerd in De Teylinger, zodat niet alleen de winkeliers en de beleidsbepalers deze kunnen zien, maar ook de geënquêteerden inzicht krijgen in de resultaten. De enquête in Voorhout loopt tot en met zaterdag 10 juni. DOWNLOADEN

De enquête is vanaf woensdag 17 mei te downloaden via www.deteylinger. nl en in te leveren bij Albert Heijn Voorhout, de Primera, Doe het zelf Schulte, Plus Van Dijk, Slagerij Voordouw, Pim’s Place en Schoenmakerij Ben (allen Herenstraat in Voorhout). Per e-mail kan ook: redactie@deteylinger.nl.

WARMOND

n B&W is gestart met het communicatie- en participatietraject rond de verkeersveiligheid van de Oranje Nassaulaan, Herenweg, Sweilandstraat en Oosteinde.

Door Nico Kuyt

De gemeente haalt eerst de knelpunten, wensen en ideeën onder de bevolking op, op straat, tijdens een inloopbijeenkomst en op de website van de gemeente met een enquête. Op dinsdag 16 mei loopt de gemeente vanaf 14.00 uur de hele route af om samen met bewoners en ondernemers te kijken naar de situatie op straat. Vervolgens begint om 18.00 een inloopbijeenkomst in Het Trefpunt. Op 4 juli is een tweede bijeenkomst gepland. Daarna komen er verschillende schetsontwerpen en uiteindelijk een definitief ontwerp. Daarover neemt de gemeenteraad dan een besluit.

Raadslid Joost van Doesburg (PvdA) heeft inmiddels zijn ongenoegen geuit over de burgerparticipatie. “Vooringenomen start de gemeente aan een dergelijk traject waar de uitkomst, door bizarre spelregel en een slechte organisatie, al vast lijkt te staan”, aldus Van Doesburg. Hij wijst naar een door de gemeenteraad aangenomen amendement tegen het vooraf kaderen van de participatie door scenario’s. Er dient eerst breed opgehaald te worden wat er leeft binnen Warmond. Volgens Van Doesburg geeft de gekozen opzet de inwoners te weinig ruimte voor vrij denken zoals bedoeld in het amendement en geeft op voorhand al als uitkomst de scenario’s, die juist in het amendement geschrapt zijn. Daarnaast is hij het niet eens dat de schouw gehouden wordt op een dinsdagmiddag wanneer de meeste Warmonders op hun werk zitten. De enquête voldoet tevens niet aan de sociaal-wetenschappelijke eisen. Hij heeft over de participatie schriftelijke vragen aan B&W gesteld.

Aantal handtekeningen tegen skeelerbaan bij ijsclub groeit

De eerste enquete gaat over de Herenstraat.

WARMOND n De petitie tegen de komst van een skeelerbaan op de Warmondse ijsbaan is afgelopen weekend gestegen naar rond de 840 handtekeningen. Afgelopen zaterdag en zondag hebben bewoners van de Leidse Merenwijk handtekeningen verzameld in het aldaar gelegen winkelcentrum de Kopermolen en in de Kagerzoom. Er werden in het weekend 438 handteke-

ningen verzameld, waardoor het totaal uitkomt op 840. De volgende weekenden zijn eveneens zulke acties gepland. Ook is er een website voor het achterlaten van een petitie. De afgegeven reacties zijn over het merendeel dat zij de kleine beetjes natuur graag in stand willen houden. Maar ook enkelen zijn voor de komst van een skeelerbaan. (NK)


Ford Fiesta: meest gekochte model in Europa Volgens de Duitse zakenkrant Handelsblatt is de Ford Fiesta dit voorjaar de meest gekochte auto in Europa. Met maar liefst 47.263 nieuwe Fiesta’ s in maart passeerde Ford hiermee de VW Golf. De Fiesta is al sinds de introductie in de vroege jaren tachtig van de vorige eeuw een succes. Destijds was de Fiesta de kleinste Ford en wist dit compacte en spraakmakende nieuwe model in een razend tempo een zeer goede naam op te bouwen. Net als bijvoorbeeld de Escort en de Sierra, de grotere modellen uit die tijd, beschikte de Fiesta over alle uitstekende rij-eigenschappen die een Ford zo kenmerkt. Dat de Fiesta het in Europa zo goed doet, is niet verwonderlijk, gezien het brede scala aan mogelijkheden. De Ford Fiesta is een sportieve personenauto, met een modern design en de meest toonaangevende Ford technologieën die de veiligheid, de sublieme rijeigenschappen, het gebruiksgemak en het comfort ten goede komen. Dit

in combinatie met uiterst zuinige en krachtige Ford EcoBoost benzinemotoren of ECOnetic TDCI dieselmotoren, maken de Fiesta een uiterst complete en unieke auto in het compacte middenklasse segment. De Ford Fiesta wordt geleverd in 4 verschillende uitvoeringen, te weten de aantrekkelijk geprijsde Style, de rijk uitgeruste Titanium, de sportieve en complete ST-Line en een ultra-sportieve Sport-uitvoering. Ford-dealer Ardea Auto heeft altijd een ruim aanbod aan Ford Fiesta’s, vaak uit voorraad leverbaar en geheel passend bij uw smaak. De huidige aanbiedingen op de Fiesta zijn de scherpste van het land! Bij de grootste Ford-dealer met altijd de grootste keuze! De verkoopadviseurs kunnen u uitgebreid informeren en voorzien u van deskundig advies op maat. Er zijn diverse demo-modellen van de Ford Fiesta beschikbaar. U kunt op www. ardeaauto.nl zelf een proefritafspraak inplannen. Zodat u zelf de geweldige rijeigenschappen en de Ford technologieën kunt ervaren.

Jalousieën of plissé en zelfs verduisterend Uw zonwering beschermd door glas Hoog Rendement beglazing met ScreenLine® is een innovatief systeem waarbij de zonwering in uw isolatieglas geïntegreerd is. Doordat vuil en wind geen vat meer hebben op uw zonwering blijft deze als nieuw gedurende de lange levensduur van ScreenLine®. Ook zeer praktisch in de keuken. Vanaf nu draagt uw zonwering bij aan de uitstraling van uw woning. Wat een voordelen: Nooit meer schoonmaken, onderhoudsvrij en esthetisch verantwoord.

korting* Nu tijdelijk 15% of op onze kunstst inatie kozijnen in comb ® met Screenline

Overtuig uzelf in onze showroom en vraag een offerte aan. *vraag naar de voorwaarden

Heerenweg 3b, 2222AM Katwijk, bedrijventerrein ‘t Heen. Telefoon (071) 408 17 71 info@rijnlandkozijnen.nl Openingstijden: di t/m vrij van 10.00 tot 17.00 uur, za van 10.00 tot 14.00 uur

www.rijnlandkozijnen.nl RAMEN | DEUREN | SCHUIFPUIEN | GEVELBEKLEDING | DAKGOTEN | DAKKAPELLEN | ZONWERING

Kom langs in de gezelligste kookwinkel van de Duin- en Bollenstreek!

De Porseleinkast is iedere donderdag, vrijdag en zaterdag geopend van 10.00 – 17.00 uur In De Porseleinkast gevestigd, koffiecorner Koffie-Speciaal, wordt gerund door mensen met een beperking. Ingericht in Australische stijl.

Wij blijven verkooppunt van:

Deze week leu ke Moederdag acties!


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 10 MEI 2017

11

Kringloop op Voorjaarsmarkt SASSENHEIM n Ook Kringloopwinkel Op Dreef te Sassenheim is op zaterdag 13 mei met meerdere kramen aanwezig op de voorjaarsmarkt in park Rusthoff. In de kramen zijn interessante aanbiedingen voor een klein prijsje, waarvan de gehele opbrengst uitsluitend naar goede doelen gaat. Er zijn diverse soor-

ten speelgoed voor buiten in de tuin en op het strand, vogelhuisjes, grote bloempotten voor in de tuin en voor binnen, picknickmanden, rieten manden en zinken potten. De kringloopwinkel Op Dreef is die dag ook geopend van 10.00 tot 16.00 uur aan de Kagerdreef 90 in Sassenheim.

‘Vergeten levens’ terug op monument VOORHOUT n Op het monument op het Raadhuisplein stonden enkele namen van Voorhouters die in de Tweede Wereldoorlog het leven lieten. Het lijstje was niet compleet en in eendrachtige samenwerking met de gemeente heeft initiatiefnemer Historische Kring Voorhout de ontbrekende namen kunnen achterhalen. Het nieuwe monument is hiermee voorzien van degenen die nog ontbraken en terecht hun plaatsje op het gedenkteken kregen. Er staan nu veertien namen op. Door Piet van Kampen

Onder belangstelling van tientallen genodigden en inwoners, waaronder ook jeugdige scholieren werd het herdenkingsmonument door burgemeester Carla Breuer en Gerdi Verbeet vorige week woensdag onthuld. Verbeet is voormalig voorzitter van de Tweede Kamer en nu voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Voorafgaand aan de plechtigheid speelde Kleintje Pils aangepaste muziek. Namens de Historische Kring Voorhout betoogde Cock van Steijn respect voor

de omgekomen dorpsgenoten. Op één van de slachtoffers ging hij dieper in. Engelina Geertruida van Schooten, die als zuster van de Orde van de Franciscanessen haar missiewerk op Java in voormalig Nederlands Indië deed en daar in de oorlog met de Japanners het leven liet. MENSEN EREN

Burgemeester Carla Breuer was blij met de aanwezigheid van een aantal jonge scholieren. “Wij moeten mensen eren die gevochten hebben en daarnaast ook de vele burgers die in de oorlog zijn getroffen. Gelukkig blijven we herdenken en overdragen aan de nieuwe generatie. Geef de vrijheid door. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Ik ben blij dat de Historische Kring Voorhout het initiatief heeft genomen om de vergeten levens terug te brengen op het monument”. Gerdi Verbeet toonde zich ook verheugd dat er jongeren bij de plechtigheid aanwezig waren. Zij hield een pleidooi om elk jaar op 5 mei de bevrijding te vieren in plaats van eens in de vijf jaar. Daarna onthulde zij samen met burgemeester Breuer het nieuwe monument.

De Tjarda loopt voorop in de stille tocht. Op het plateau een steen uit concentratiekamp Mauthausen. | Foto: fbps

Bijzondere herdenking SASSENHEIM

n De steen uit concentratiekamp Mauthausen wordt door leden van de Tjarda tijdens de stille tocht op donderdag 4 mei voorgetrokken naar ‘t Onderdak. Zo’n honderd mensen volgen en lopen mee. Het is de eerste keer dat de Oranjevereniging Sassenheim na de Dodenherdenking bij het monument aan de Wilhelminalaan, aansluitend een stille tocht en bijeenkomst organiseert.

De bijeenkomst vooraf in de Pancratiuskerk maakte plaats voor een herdenkingsprogramma na afloop. De bedoeling is om meer mensen te interesseren voor de herdenking,

met name jongeren, zegt Rob Koek, voorzitter van de Oranjevereniging. “We willen heel graag dat jong en oud met elkaar in gesprek gaan op zo’n avond.” Tijdens het programma in het ‘t Onderdak lukt dat nog niet helemaal. Er is weinig jeugd, maar wel belangstelling van zo’n 60 anderen. Zij luisteren naar de stemmige muziek van Crescendo en kijken naar de indrukwekkende filmpjes over de oorlog. Een enkeling neemt de uitnodiging aan om zijn herinnering aan de oorlog te delen. MAUTHAUSEN

De steen uit Mauthausen heeft een

prominente plek voor het podium. De steen is in het bezit van een andere Oranjevereniging, die vorig jaar het graniet als symbool hadden bij hun herdenking. Tijdens een bijeenkomst voor bestuurders van Oranjeverenigingen, kwam Koek in gesprek over de steen. “We waren op zoek naar een andere invulling van de herdenking. Met deze steen geven we er een extra lading aan.” De herdenking om 20.00 uur bij het monument blijft onveranderd, besluit Koek. Deze vernieuwde opzet na afloop is een mooie eerste aanzet voor de komende jaren. “We willen graag dat jong en oud elkaar blijven ontmoeten.”

Zoektocht naar het onderduikadres van Henriette SASSENHEIM

n De Stichting Oud Sassenheim (SOS) kreeg eind vorig een verzoek uit Canada om het onderduikadres te achterhalen van Henriette van Lier-Peereboom, die op 19 oktober 1944 van een zoontje Winston beviel in Sassenheim. De echtgenote van Winston is nu op

zoek naar de Sassenheimse boerderij waar hij is ondergebracht en naar de familie die daar op het einde van de oorlog woonde. Henriette van Lier zou hebben gewoond in een huis dat door de Duitsers was bezet. Zij wist met haar baby te ontsnappen en heeft deze achtergelaten bij

een echtpaar op een boerderij tot de oorlog over was. In de database van het Yad Vashem staan drie echtparen uit Sassenheim. De naam van Van Lier wordt niet vermeld. Als iemand een aanknopingspunt heeft, neem contact op met SOS via info@ stichtingoudsassenheim.nl.

JACOBA VAN BEIERENFONDS Online inzamelingen voor Teylingse kunst en cultuur

H

et jaar is nog niet eens halverwege en toch heeft het Jacoba van BeierenFonds Teylingen alweer een flink aantal mooie ideeën en projecten van en voor Teylingers kunnen ondersteunen. Initiatieven, die draagvlak in de hele gemeente hebben. En dat is mooi! Want als er draagvlak en enthousiasme voor een idee is, zijn mensen ook bereid zelf een financieel steentje bij te dragen aan de realisering daarvan. Bijvoorbeeld in de vorm van crowdfunding, waarvoor het Jacoba van BeierenFonds Teylingen in samenwerking met stichting Voor je Buurt ondersteuning en een platform biedt. Deze online vorm van geld inzamelen is, zeker bij grotere bedragen, vaak hard nodig. Mooie voorbeelden daarvan zijn de crowdfunding campagnes voor realisatie van kunstwerk ‘De Kus’, dat op initiatief van Rotary Club Voorhout zal worden geplaatst bij de nieuwe rotonde Nagelbrug en de jubileumuitvoering van musicalgroep Up2Stage uit Sassenheim.

EEN KUS VAN 4,5 METER

Een opvallende markering bij de geheel vernieuwde ingang van Voorhout, dat is wat het ontwerp van kunstenaar Joop van Egmond moet worden. Een 4,5 meter hoog symbool van verbinding met een menselijke uitstraling en een hint naar bloemen. En samen met de beschildering van de fietstunnel een cadeau van de jubilerende Rotary Club Voorhout voor de Voorhoutse bewoners. Een groot deel van het benodigde bedrag voor realisering van ‘De Kus’ komt uit de eigen clubkas. Met crowdfunding hopen de leden van dit zakelijke netwerk 5.500 Euro voor het kunstwerk bij elkaar te krijgen. Wordt dit bedrag met de inzamelingsactie inderdaad bereikt, dan draagt het Jacoba van BeierenFonds Teylingen nog eens 1.500 Euro bij, om het uiteindelijk benodigde bedrag compleet te maken. JUBILEUMVOORSTELLING

Tegelijkertijd met het Voorhoutse kunstwerk loopt er momenteel ook

een crowdfunding campagne voor musicalgroep Up2Stage uit Sassenheim. Deze verenging bestaat 10 jaar en wil dit jubileum vieren met de zelfgeschreven musicalproductie ‘Enigami, een land vol fantasie’, dat eind november met drie feestvoorstellingen wordt opgevoerd en waarbij iedereen, jong en oud, welkom is. Het Jacoba van BeierenFonds draagt de eerste 1.500 Euro bij aan het realiseren van dit culturele initiatief. Up2Stage roept vervolgens enthousiaste Teylingse bewoners en bedrijven via de online inzamelingsactie op, een deel van het jubileumstuk te adopteren. Draagt u (een van) beide projecten een warm hart toe en wilt u graag iets bijdragen? Kijk dan voor de crowdfunding platforms op de website van het Jacoba van BeierenFonds Teylingen. Heeft u zelf een initiatief, dat u met crowdfunding wilt realiseren en wilt u weten, wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met het Fonds.

Het ontwerp voor De Kus in Voorhout. | Foto: pr. Het Jacoba van Beierenfonds schrijft iedere maand over hun recente en toekomstige projecten. Ze geven informatie over hoe stichtingen en verenigingen een donatie kunnen aanvragen en informeren lezers hoe ze geld aan het fonds kunnen schenken. www.jacobavanbeierenfondsteylingen.nl.


IK BEN OPEN OOK OP ZONDAG LEIDENISOPEN.NL


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 10 MEI 2017

13

Café Over-Leven: Jong je partner verliezen SASSENHEIM n De bijeenkomst van het Café Over-Leven is op zondag 21 mei vanaf 14.15 uur in de bibliotheek (Kerklaan 49) in Sassenheim. De toegang is gratis.

Het thema is dit keer ‘Jong je partner verliezen: afgebroken verwachtingen’. Als je op een relatief jonge leeftijd je partner verliest kan de schok immens zijn. Plotseling stort je wereld ineen en alles wordt onwerkelijk. Geen gezamenlijk toekomst perspectief meer. Weg zijn de dagen van plezier, het schijnbaar zorgeloze leven, het even tegen elkaar aankruipen als je het even niet ziet zitten. Weg is je maatje met wie je alles deelde. Je lijkt de weg volkomen kwijt te zijn en het verlies ervaar je als onrechtvaardig. Hoe moet je verder? OP DE WEG TERUG?

Ruud Pattiapon, schrijver en oudfreelance journalist van onder andere de bladen van Telegraaf Media Groep (Leidsch Dagblad, Het Witte

Weekblad), het ministerie van VWS (Trefpunt) en VUmc Amsterdam (Tracer) deelt zijn ervaringen met verlies en rouw. Hoe ging hij op 50-jarige leeftijd om met het overlijden van zijn vrouw, wat deed hij om het verlies te verwerken en hoe kwam hij weer op de weg terug? Na afloop neemt Ruud ruim de tijd om uw vragen te beantwoorden. STEUN

De bijeenkomsten van het Café Over-Leven zijn bedoeld voor iedereen met een rouw- of verlieservaring, die hierin steun wil vinden in een vertrouwde omgeving, waar tijd en aandacht is. De erkenning en de herkenning van lotgenoten kunnen steun bieden. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Laura Methorst, lid van de werkgroep en welzijnsadviseur bij Welzijn Teylingen, te bereiken op 0252-231805.

De bollenwethouders zetten hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst. | Foto: Ina Verblaauw

Prioriteit voor parels van B(l)oeiende Bollenstreek BLOEIEND n Vijf van de zes wethouders waren donderdag 4 mei aanwezig in Streekmuseum Veldzicht in Noordwijk voor de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst B(l) oeiende Bollenstreek.

Up2Stage viert het jubileum met een grote show. Door middel van crowdfunding hoopt de musicalgroep een mooi bedrag bijeen te krijgen. | Foto: pr.

Crowdfunding Up2Stage voor jubileumshow SASSENHEIM n Musicalgroep Up2Stage uit Sassenheim bestaat tien jaar. Om dit te vieren brengt de club in november een sprankelende jubileumshow op de planken. Het organiseren van een grote musical kost veel geld. Daarom start Up2Stage een crowdfunding-actie. De musicalgroep vraagt liefhebbers van muziek en dans financiële steun om de feestvoorstelling mogelijk te maken.

De crowdfunding is gestart op 5 mei met het Bevrijdingsconcert aan de Oude Haven. Tegelijk is een website gelanceerd waar mensen donaties kunnen doen. De actie eindigt op 17 juni met een optreden tijdens het Vrije tijd festival in Park Rusthoff. Up2Stage hoopt met de actie 5.000 euro in te zamelen. ESSENTIËLE BIJDRAGE

Het geld van de crowdfunding is heel belangrijk om de kosten voor de musical te dekken, zegt Koos Burgmeijer, voorzitter van Up2Stage. De musicalgroep krijgt van enkele fondsen een financiële bijdrage voor de voorstelling, maar de hoogte daarvan is afhankelijk van de opbrengst van de crowdfunding. Hoe meer geld er binnenkomt van ‘het publiek’, hoe hoger ook de subsidie. Doneren kan vanaf 5 euro. Als u geeft, krijgt u daar ook iets voor terug. Van een bedankkaart voor

een gift van 10 euro tot VIP-kaarten of een kinderpartijtje bij donaties van 100 euro of hoger. U kunt doneren via de website jacobavanbeierenfondsteylingen.nl. Klik op ‘overzicht campagnes’ en klik vervolgens bij Crowdfunding Up2Stage op ‘doneer’. Daar vindt u ook meer informatie over de ‘beloningen’ voor de steun aan de musical. SPECIAAL GESCHREVEN MUSICAL

Voor de jubileumshow is een nieuwe musical in de maak, genaamd Enigami. Het verhaal gaat over een gezin dat heen en weer geslingerd wordt tussen werkelijkheid en een fantasiewereld en ontdekt dat fantasie alles overwint. Het script is geschreven door Nienke Burgmeijer. Voor de liedjes zijn componist Rhody Matthijs en tekstdichter Tineke Blok aangetrokken. De uitvoering is op 25 en 26 november in de theaterzaal van het Rijnlands Lyceum Sassenheim. Koos Burgmeijer richtte Up2Stage in 2007 op, samen met twee broers. “Wij hadden al iets met zang en toneel”, vertelt hij. “Onze kinderen wilden graag zingen en dansen, en voor het was er in Sassenheim niets. Daarom zijn we er zelf maar aan begonnen.” Inmiddels zijn de kinderen van toen twintigers die zelf een belangrijke rol spelen bij de stichting. Meer informatie op www. up2stage.nl.

Een b(l)oeiende Bollenstreek, die het hele jaar boeit, levert een bijdrage aan landschap, recreatie, natuur en de economie van de streek. De gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen hebben bijna een jaar geleden het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek aangeboden aan de provincie Zuid-Holland. De provincie heeft subsidie voor de uitvoering van de plannen beschikbaar gesteld. De gemeenten moeten samen bepalen waaraan ze de subsidie gaan besteden. Hoe ze dit willen gaan doen en welke onderdelen van het Gebiedsprogramma prioriteit krijgen, hebben de gemeenten vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst.

PLANNEN

Vijf plannen, “de Parels”, krijgen prioriteit om verder te ontwikkelen en aantrekkelijker te maken: Landgoederen Leeuwenhorst, Tespelduyn en Veldzicht, de Trekvaart Leiden-Haarlem en Strand en Duinen. Daarnaast krijgen de verbindingen tussen de “parels” aandacht. Wandelen, fietsen en varen moet nog aantrekkelijker worden. Bloemen moeten het hele jaar zichtbaar worden in de Duin- en Bollenstreek, bijvoorbeeld door aandacht voor ecologisch bermbeheer en het aanplanten van bollenmengsels. Mooi voor inwoners en recreanten, maar ook goed voor bijen en vlinders. De entrees naar de Duin- en Bollenstreek krijgen een herkenbare en fraaie uitstraling.

WENS

Alvorens de handtekeningen werden gezet, werden de wethouders uitgenodigd een wens uit te spreken over de voortgang van de plannen. “Samenwerken is samen verder ontwikkelen”, aldus één van hen. Tevens was er een dankwoord naar de provincie, dat de subsidie beschikbaar had gesteld. Gastheer Jan Hoogeveen nam daarna nog even het woord om te melden dat Streekmuseum Veldzicht een prachtige plek is waar ideeën worden (her)ontwikkeld. Op het erf van het Noordwijkse Veldzicht komen een pluktuin en een kruidentuin en wordt een belevingsroute ontwikkeld. Ook de jaarlijkse Pompoenenmarkt, die uit Noordwijk-Binnen is verdwenen, wordt tijdens de Monumentendag 2017, op 9 september op het terrein in ere hersteld. Meer informatie over de plannen staat op www.noordwijkerhout.nl/gebiedsprogramma.

Meerderheid tekent zich af voor garantstelling fusie scholen TEYLINGEN n De gemeenteraad gaat op 1 juni verder spreken over een garantstelling van bijna een kwart miljoen euro voor de fusie van het protestants-christelijk basisonderwijs (PCPO) met de rooms-katholieke Sophia Stichting. Door Nico Kuyt

In de raadscommissie Welzijn was er brede instemming voor de garantstelling, nadat de Sophia Stichting nog aanvullende financiële cijfers heeft verstrekt. In de aanloop naar de raadsvergadering willen D66 en VVD het even in hun afzonderlijke fractie bespreken en daarom kon het nog niet als hamerstuk naar de raad gaan. FAILLIET

Wethouder Kees van Velzen hield de commissie voor dat als de fusie niet door gaat, de PCPO failliet kan gaan.

Alle leerlingen moeten dan worden ingeschreven bij een andere school. Die moeten door de groei weer worden voorzien van voldoende ruimte, meubilair en een onderwijsleerpakket. De kosten die daarmee gepaard gaan zijn erg hoog. HOGE UITGAVES

De problemen zijn bij de PCPO ontstaan omdat het bestuur jarenlang teveel geld uitgaf. De gemeente heeft heel lang aangedrongen bij Sophia om de PCPO op te pakken, maar die had er geen zin in. Pas na heel lang aandringen, toonde Sophia zich bereid, maar verlangde de garantstelling. Als het fout gaat, moet de gemeente tot maximaal die kwart miljoen betalen. MEERDERHEID

De PvdA, het CDA, Trilokaal en de ChristenUnie konden instemmen met de garantstelling. Maar de VVD vroeg zich af of het wel een fundamentele taak is voor de gemeente. Dat is het niet, kon Van Velzen hel-

der maken, maar de gevolgen bij een omvallen zijn groot. Op zijn beurt hikte D66 tegen het risico dat de gemeente loopt. De fractie wilde meer onderbouwing van de cijfers zien. De wethouder wees op het zeer gedegen herstelplan van Sophia dat vertrouwen wekt. Elke twee maanden zit de gemeente en Sophia bij elkaar om het te volgen. Hij schat in dat door de zorgvuldige aanpak het risico niet hoog is, maar kan daarover geen zekerheid geven.

www.jantjebeton.nl


Langer thuis!

SassemBourg

• • • •

Advies van welzijnsadviseur klusjes in huis en tuin Vervoersmogelijkheden Maatjes

www.welzijnteylingen.nl tel. 0252 231805

Jan van Brabantweg 31 • 2171 HC • Sassenheim Tel. 0252 769 185

Langer thuis! Poliklinische zorg dichtbij: • dermatoloog

• ouderengeneeskundige

• echografie (Radiologie)

• uroloog

• KNO-arts

• wondzorgverpleegkundige

Voor meer informatie: www.alrijne.nl/sassenheim SassemBourg | Jan van Brabantweg 1 | Sassenheim | 071 517 8751

Ook werken voor ActiVite? Kijk voor vacatures in Teylingen en woonservicecentrum Sassembourg op www.werkenbij.activite.nl

Rens Oomen, wijkverpleegkundige

Lasertherapie ULTRA VPL PLUS: - Acne - Couperose - Chronische vaatjes - Hyper pigment - Overbeharing (gelaat/lichaam) - Schimmelnagels

Advies van welzijnsadviseur klusjes in huis en tuin Vervoersmogelijkheden Maatjes Welke tandenborstel is beter en hoe gebruik ik die? Hoe kan ik mijn tel. 0252 231805 gebit het beste verzorgen? Wat kan ik doen aan het bloedenwww.welzijnteylingen.nl van mijn tandvlees? Laat u informeren door een professionele mondhygiëniste! • • • •

Mondhygiëne praktijk D. van Staden is gevestigd in Sassembourg, Sassenheim. Deze nieuwe en moderne praktijk is ruim opgezet en geeft een rustige sfeer. De praktijk is drempelvrij en toegankelijk voor patiënten in een rolstoel. De praktijk werkt mee in het landelijke project ’de mond niet vergeten’ waarbij er een samenwerking is tussen mondzorg professionals/huisartsen/thuiszorg organisaties uit de bollenstreek. Mondhygiëne praktijk D. van Staden biedt professionele zorg waarin alle ruimte aanwezig is voor uw wensen en wellicht ook angsten. Alles is bespreekbaar, we nemen de tijd voor u. Een persoonlijke en rustige benadering is ons streven. Wij zijn er voor iedereen, jong of oud, ieder is welkom. Het uiteindelijke doel is een gezonde mond! Daarnaast

bieden wij een veilige bleekmethode aan, deze zomer een stralende lach? Maar dan gebruik van de speciale voorjaarsactie €99,Heeft u nog vragen, bent u geïnteresseerd en wilt u een afspraak maken of wilt u meer over ons lezen? www.mondhygienistediana.nl info@mondhygienistediana.nl 0252-764090 Jan van Brabantweg 31 2171 HC Sassenheim Onze openingstijden: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

v.l.n.r. Noesja Kejgoebadi, Anne Heemrood- van Duijn en Diana Jirka-van Staden

9:00 - 12:00 uur 8.30 - 19:00 uur 8:30 - 14:00 uur en van 17:00 - 19:00 uur 8.30 - 12.00 uur 8.30 - 17.00 uur

Centrum voor Jeugd en Gezin Teylingen Voor kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien en hulp op maat

*Lasertherapie alleen op locatie Sassenheim, Sassembourg

Het Centrum voorvoor Jeugd Jeugd en Gezinen (CJG) is er voor alle kinderen, jongeren Het Centrum Gezin (CJG).

Overige locaties Hillegom, Dienstencentrum Elsbroek Lisse, Huisartspraktijk Derks

Het CJG is een inlooppunt voor ouders, aanstaande Elke opvoeder krijgt te maken met mooie momenten van intens geluk, ouders en jongeren jaar). In het CJG situaties vind jevan alle onvergetelijke ervaringen,(tot maar23 soms ook met moeilijke verdriet, teleurstellingen en lastige keuzes. Even praten over dagelijkse kennis over opvoeden en opgroeien onder één dak. situaties en twijfels is soms fijn, omdat je zo de zaken wat gemakkelijker op

(tot 23 jaar), opvoeders en gezinnen, grootouders, professionele opvoeders en anderen die met kinderen en/of hun ouders werken.

0252 823006 Info@dermmedic.nl FB: Derm Medic Huidtherapie Bollenstreek

een rijtje krijgt en weer verder kunt. Bij het CJG kun je terecht met kleine

Ouders en kinderen mooie momenten met en grote vragen, maar ookmaken alles daarveel tussenin! elkaar mee. Maar soms zijn er ook moeilijke situaties Het is goed om te weten dat je er niet alleen voor staat. In het CJG werken professionals van verschillende organisaties samen, zoals met verdriet, teleurstellingen en lastige keuzes. jeugdartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, pedagogen

TE HUUR

Binnen SassemBourg zijn nog enkele ruimten te huur variërend van ca. 25 tot ca. 100 m2. De huurprijs voor een casco ruimte bedraagt €148,= m2/pj. Ook zijn er een aantal ruimten reeds voorzien van wand-, vloer en plafondafwerking de huurprijs hiervoor is € 195,= m2/pj. De servicekosten bedragen € 40,= m2/pj. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Woonstichting Vooruitgang: 0252-24 10 10 of info@wstvooruitgang.nl tav Johan van Buren

en de medewerkers van het Jeugd- en Gezinsteam. Ieder heeft zijn/

www.cjgteylingen.nl

SassemBourg, 1e verdieping

www.hoezitdat.info

Jan van Brabantweg 79

tel: 088 254 23 84

2171 HC Sassenheim

Het is goed om over te weten dat je er alleen voor staat. haar deskundigheid de ontwikkeling en niet het opgroeien van kinderen en jeugdigen. Het CJG biedt kosteloos informatie en advies over het In het CJG werken professionals van verschillende opgroeien en opvoeden van kinderen in alle leeftijden. Bij CJG kan je ook terecht voor specialistische (jeugd)hulp. Deze hulp geboden door organisaties samen. Ieder met zijn/ haarwordt deskundigheid het Jeugd- en Gezinsteam. over de ontwikkeling en het opgroeien van kinderen en De professionals in het CJG bespreken samen met jou, welke ondersteuningHet je wilt of nodig Zij helpen je dat nodigsteun is ook om jeugdigen. CJG biedthebt. informatie enalsadvies, ende juiste weg te vinden buiten het CJG, naar de organisatie of instantie die jou begeleiding, specialistische hulp en coördinatie van zorg. of je kind het beste kan helpen of ondersteunen. Veel informatie over opvoeden en opgroeien is ook te vinden op Welke ondersteuning je wilt, wordt samen met jou de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Je leest er over onderwerpen als eten, slapen, scheiden, pesten, geld, seksuele opvoeding besproken.

en meer. Er staan blogs op van andere ouders, je kunt meepraten op het forum of je aanmelden voor een cursus of bijeenkomst. Én je vindt er onze Facebookpagina. Kortom: kom eens langs bij het CJG!


interview

DE TEYLINGER

WOENSDAG 10 MEI 2017

15

In de interviewserie ‘Nieuwe Gezichten’ vertellen statushouders, samen met de vrijwilligers die hen begeleiden, over wonen, werken en leven in Teylingen. Aflevering 2: Fatima uit Syrië is vrijwilliger in het Havencafé.

In het Havencafé kan Fatima haar zorgen even vergeten

V

riendelijke ogen kijken in de zaal met bezoekers. Die zijn net klaar met de activiteit, geheel in het teken van de dan nog aankomende Paasdagen. Paaskuikentjes van washandjes liggen op tafel. Een van de bezoeksters aan het Havencafé zit aan een tafel als ze hoort dat er een interview voor de krant is. “Heel veel succes Fatima. Ze is zo’n lieverd!”. Fatima Alsheikh glimlacht, loopt naar de vrouw toe en pakt haar hand even vast om haar te bedanken. BLIJ

“Hier ben ik blij,” zegt Fatima. Het interview is op haar verzoek in het Engels, maar regelmatig schakelt ze over naar het Nederlands. “Als ik hier ben, kan ik even al mijn zorgen vergeten.” Fatima vluchtte in 2015 vanuit Syrie naar Nederland. Haar oudste zoon en een dochter waren toen al gevlucht. Haar jongste zoon stuurde ze alvast achter hen aan. Het werd steeds gevaarlijker in haar stad. “Mijn man werkte als directeur van meerdere oliefabrieken. Door de komst van IS was er steeds minder werk. Daarbij werd het ook steeds gevaarlijker. Je was bang dat ze opeens aan je deur zouden staan.” RUSTIG

In 2015 kwam ze naar Nederland en vroeg met haar man asiel aan. Inmiddels wonen ze met hun jongste zoon (18) in Warmond. “Warmond is heel anders dan waar ik vandaan kom.” Lachend: “Het is er rustig, heel erg rustig zelfs. Maar dat vind ik wel prettig hoor!” Haar zoon gaat naar de havo en doet het erg goed op school, zegt zijn moeder trots. “Hij spreekt al heel goed Nederlands.” De rest van haar gezin is verder weg. Een dochter is in Syrië gebleven, de andere twee dochters wonen in Duitsland. Daar wonen ook haar kleinkinderen. Bij het woord ‘oma’ begint Fatima te lachen.

CONTACT

Sinds begin dit jaar helpt Fatima in het Havencafé. Ze wil Nederlands leren en dit is een goede manier, zegt de 55-jarige Syrische. “Het Havencafé is een plek voor ontmoeting voor iedereen die daar behoefte aan heeft,” vertellen vrijwilligers Gerry Bosma en Marian van Zelst. Samen met Andries Bakker stonden ze een jaar geleden aan de wieg van het initiatief. Inmiddels is er een behoorlijk aantal deelnemers en zien ze veel vaste gasten tweewekelijks aanschuiven. Voor Gerry en Marian komt de hulp van Fatima als geroepen. “Iedereen die hier helpt, doet dat op vrijwillige basis. We hadden zelf al eerder het idee om statushouders erbij te betrekken, maar wisten niet zo goed hoe. Tijdens een bijeenkomst over integratie van vluchtelijken kwamen we in contact met Ineke van Winden van Welzijn Teylingen. Zij heeft Fatima en het Havencafé aan elkaar gekoppeld.”

Paspoort Fatima Alsheikh (55) komt uit Syrië en woont sinds anderhalf jaar in Warmond, samen met haar man en haar jongste zoon. Ze heeft nog vier oudere kinderen, waarvan de dochters in Duitsland en Syrië wonen. Fatima helpt twee keer in de maand in het Havencafé, een ontmoetingsplek in de Havenkerk aan de Bijweglaan in Sassenheim.

KOFFIE EN ACTIVITEITEN

Het Havencafé is gratis te bezoeken en ondanks dat het een kerkelijk gebouw is, zijn mensen van alle gezindten welkom, benadrukken Gerry en Marian. Op Fatima zijn ze nu al erg gesteld. “Ze kan ontzettend goed overweg met onze gasten. Ze is attent, maakt een praatje. Dat vinden de mensen erg prettig.” De eerstvolgende activiteit is een high tea op donderdagmiddag 18 mei. Twee weken later op 1 juni staat bloemschikken op het programma. Marian: “We hebben veelal dames die meedoen, maar heren zijn ook van harte welkom. Niet iedereen doet mee. Sommigen drinken alleen een kopje koffie en kletsen wat. Dat vinden wij ook goed. Het gaat ons om de contacten”.

MAALTIJD

Een keer per maand wordt er aansluitend aan het Café ook een maaltijd geserveerd. Voor een klein bedrag kan iedereen aanschuiven voor een drie gangen diner. De inloop is om 17.00 uur, het voorgerecht wordt geserveerd om 17.30 uur. Vrijwilligers zorgen iedere keer weer voor smakelijke gerechten, vertelt Gerry. Het toetje is dit keer van een andere Syrische vrijwilliger; hij heeft een lokaal dessert bereid. Fatima helpt bij het uitserveren, maar zelf houdt ze ook van koken. “Ik heb in Syrië veel beroepen gehad, waaronder kapsters, lerares Engels, maar ik heb ook in de patisserie gewerkt.” Bij het horen van dat verhaal, veren Marian en Gerry op. “Als je het leuk vindt, kan je ook een keer hier koken,” zeggen ze enthousiast. Op donderdag 1 juni is het laatste diner voor de zomerstop. Er is plek voor 20 personen, en vooraf aanmelden is gewenst. Dat kan op maandag of dinsdag in de week van de maaltijd bij Eef Vonk, via 0252 221289 of havencafe.sassenheim@gmail.com. POSITIEF ONDANKS VERDRIET

Wat opvalt, is dat Fatima erg positief is. Naast haar vrijwilligerswerk in het Havencafé, helpt ze ook in het Repair Café. Ze gaat met de bus van Warmond naar Sassenheim. “Fietsen kan ik nog niet, wie weet in de toekomst. Voor nu is de bus ook goed. “

Ze is attent, maakt een praatje. Dat vinden de gasten erg prettig.’

Ondanks de glimlach, is er ook een groot verdriet in Fatimas leven. Ze heeft nog familie in Syrië. “Ik hoop zo dat het goedkomt. Dat is mijn diepste wens.”

Ineke van Winden, coördinator integratie statushouders bij Welzijn Teylingen: “Ik ben aangesteld door de gemeente Teylingen en ingekwartierd bij Welzijn Teylingen. Ik initieer, coördineer en zorg voor verbinding tussen instanties en individuen die zich bezighouden met statushouders. Zowel professionals als vrijwilligers. Zo nodig zet ik nieuwe projecten op. Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsstatus. De diversiteit in deze groep is enorm en varieert van hoog- tot laagopgeleid, jong en oud, Aziatisch en Afrikaans. Sommigen zijn christen, anderen moslim of juist weer uitgesproken atheïst. Vanwege de verscheidenheid verloopt het integratieproces bij iedereen anders. Het leren van de Nederlandse taal, veelvuldige omgang met Nederlanders, het doen van (vrijwilligers)werk of zodra het kan betaald werk, of een studie zijn manieren om integratie te bevorderen. Maar tegelijkertijd blijft integratie ook maatwerk. Iedereen heeft zijn eigen verhaal over hoe het is om hier in de gemeente een nieuw leven op te bouwen. De bedoeling van deze rubriek is om de nieuwkomers in Teylingen een gezicht te geven. Daarnaast brengen wij een Nederlander uit Teylingen in beeld die als professional of als vrijwilliger betrokken is bij de statushouder.”


Nu zeer scherpe Private Lease aanbiedingen De Hyundai i10 Private Lease nu van € 239 voor

Kom snel naar de showroom voor waanzinnige deals!

189*

De Hyundai i20 Private Lease nu van € 296 voor

P.M.

259*

P.M.

Plus

Plus

1.000

Inruilvoordeel

1.000

Inruilvoordeel

OP=OP Zorgeloos rijden. Dat is Private Lease. Nu helemaal bij Hyundai met deze ongelofelijk scherpe Alles-in-1 aanbiedingen. Zorgeloos rijden voor een scherp tarief en ook nog eens € 1.000 inruilvoordeel! Draait de dealer door of niet?! De Dealer Draait Door Dagen zijn tot en met 20 mei. De Hyundai i10. O.a. leverbaar met: • Navigatiesysteem • Apple Carplay • Cruise control met snelheidslimiet De Hyundai i20. O.a. leverbaar met: • Navigatiesysteem • Achteruitrijcamera • Live Services (Realtime verkeers-, flits- en weersinformatie) Ontdek meer op dijksman.hyundai.nl Dijksman Katwijk Lageweg 21, Katwijk, tel. 071 - 409 0050 Gecombineerd brandstofverbruik: 3,5 - 4,8 (l/100 km) / 28,5 - 20,8 (km/l); CO2 - emissie: 84 - 112 (g/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. Bovengenoemde aanbiedingen gelden alleen op voorraadauto’s met een uiterste kentekenregistratiedatum van 30-06-2017. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaard uitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden. *Private Lease actie i.s.m. LeasePlan. Weergegeven maandbedragen zijn vanafprijzen, berekend op basis van een looptijd van 60 maanden, 10.000 KM per jaar. Maandprijzen zijn incl. 21% BTW en incl. kosten rijklaar maken, vervangend vervoer na 72 uur, leges en recyclingbijdrage, excl. metallic lak & eventuele opties en volgens opgaaf van Hyundai-Alles-in-1. Prijswijzigingen voorbehouden. De inruilwaarde van uw huidige auto is een indicatie en heeft als richtlijn de officiële Autotelex koerslijst. De inruilwaarde van uw auto kan afwijken en is o.a. afhankelijk van de staat en kilometerstand van uw auto. Raadpleeg altijd uw dealer vooraf. Genoemd inruilvoordeel is het maximale extra inruilbedrag. De dealer beoordeelt of uw huidige auto in aanmerking komt. Zie voor kosten en voorwaarden www.hyundai.nl of vraag er naar in de showroom. De Hyundai 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking is alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een Erkend Hyundai Dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn per 01-01-2017 beschreven in het service & garantieboekje.

Nu besc kamers hik van baar € 2 af .80 0,-

Een nieuw plafond in 1 dag!

Zorgvilla's & Thuiszorg

terwijl de meubels blijven staan

Villa Oranjepark Prins Hendriklaan 2 2341 JB Oegstgeest T 071-515 0988

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

Voorjaarshow Op woensdag 10, donderdag 11, vrijdag 12 en zaterdag 13 mei.

• Schone montage in 1 dag • Voor elke interieurstijl • Zonder hakken en breken • Verlichting naar wens • De meubels kunnen blijven staan • Uit één geheel op maat gemaakt Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke en beproefde plafondsysteem. De koffie staat klaar!

Zwanenburgerdijk 279 c 1161 NL Zwanenburg 020-8204114 Showroom open van woensdag t/m vrijdag van 13.00-16.30 uur en zaterdag van 10.30-15.30 uur.

www.plameco.nl/zwanenburg

Meer informatie: www.novazemblazorg.nl

Stijlvol, verzorgd en verpleegd wonen Wanneer met het ouder worden zelfstandig wonen niet meer gaat, heeft u een aantal opties. Een daarvan is wonen in Villa Oranjepark. Ouderen die zorg of verpleging nodig hebben zoeken vaak naar een nieuw evenwicht in hun leven. In onze zorgvilla bieden wij u de mogelijkheid om te wonen en leven zoals u thuis gewend was. Zorg of verpleging op maat, persoonlijke aandacht, kleinschaligheid en ongedwongenheid zijn daarbij voor ons de kernwoorden. Ook bij ernstige ziekte of in de laatse fase van uw leven kunt u bij ons wonen. U bent van harte welkom om eens te komen kijken. Bezoek voor meer informatie onze website, of neem telefonisch contact op met Michelle Quaak, 06-24 30 47 60.

Wonen en leven zoals u thuis gewend was, wanneer met het ouder worden zelfstandig wonen niet meer gaat.


nieuws

DE TEYLINGER

bo

radio tv internet

de omroep van de bollenstreek!

Vrijheid Het leek wel de week van de vrijheid van meningsuiting. Eerst herdenken we de slachtoffers van het gebrek aan vrijheid. Dan de vrijheid zelf. In dezelfde week is er een oproep om Geen Stijl en Dumpert als adverterend bedrijf te boycotten vanwege hun vrouwonvriendelijke berichtgeving. Ook werd herdacht dat Pim Fortuyn 15 jaar geleden werd vermoord. Zelf kreeg ik het bericht dat ik deze column niet mag schrijven. Deze column is een gevolg van de samenwerking met Uitgeverij Verhagen. Noordwijkerhoutse politici wilden weten of dat wel kon: een publieke omroep die samenwerkt met een commerciële uitgeverij. We hebben de samenwerking voorgelegd aan de waakhond van dienst: het Commissariaat voor de Media. Als ik het juridische antwoord van ze goed begrijp, hoort het schrijven van een column niet bij het normale werk van een omroep en zien ze het daarom als een nevenactiviteit. Dat is niet verboden, maar ik had het eerst moeten aanvragen bij het Commissariaat. Ik moet dus aanvragen of ik mijn mening mag geven en dat weet ik nu omdat een gemeenteraad er vragen aan mij over stelde. Goh. Vrijheid van meningsuiting is net als andere vormen van vrijheid soms een lastig ding. Als jouw vrijheid nou de vrijheid van een ander beperkt, wat dan? Mijn dagelijks werk is berichten over de mening van anderen. Daar gelden ook weer regels voor zoals: hoor en wederhoor. In tekst gaat het meestal goed, maar als je een discussie op radio of tv leidt, moet je scherp opletten. Komen beide partijen tot hun recht? Krijgt de een niet meer tijd dan de ander? Hou ik me als presentator strikt neutraal? Die neutraliteit is ook een voorwaarde om de vrijheid van meningsuiting te mogen brengen. Neutraliteit, ook zo’n lastig begrip. Mijn jongens voetbalden bij een club waar de schimmel op de kleedkamermuren stond. Als vader was ik een voorstander van een nieuw voetbalcomplex, maar als presentator moest ik ook tegenstanders aan het woord laten. Dat ging nog wel, maar bij de discussie over het asielzoekerscentrum in Lisse heb ik mensen geïnterviewd waar ik uit alle macht mijn eigen mening moest proberen binnen te houden. Gelukkig lukte dat, mijn mening doet er namelijk niet toe. Omdat ik toevallig met een microfoon in mijn handen sta, zou ik mijn mening moeten geven? Who the fuck is Ard Zandbergen dat zijn mening er toe doet? Gezien mijn werk is mijn vrijheid van meningsuiting dus beperkt? Goh. Best wel ingewikkeld. Ach, laten we het maar koesteren dat we in vrijheid kunnen discussiëren over de vrijheid van meningsuiting. Ard Zandbergen Hoofdredacteur Bo ard@bollenstreekomroep.nl

WOENSDAG 10 MEI 2017

17

Al 65 jaar gelukkig: ‘Wij hebben een leuk en fijn leven samen’ n Briljant aan huwelijksketting van echtpaar Havenaar- van Aalst SASSENHEIM n Ze zitten er stralend bij in hun knusse woonkamer in de Saturnusstraat, het huis waar het echtpaar al vijftig jaar naar volle tevredenheid woont. Het bruidspaar Jan (89) en Tine (86) Havenaar- van Aalst vertelt op 8 mei, een dag na het officiële 65-jarige huwelijksfeest, hun levensverhaal. Door Piet van Kampen

Eigenlijk heet de bruid Jantine, maar wordt Tine genoemd. Zet de naam van echtgenoot Jan ervoor en dan is er direct de link naar het paar dat van het leven heeft genoten en dat ook nog steeds elke dag samen doet. EERSTE ONTMOETING

Het begon voor de geboren Voorhouter Jan en voor de in Lisse ter wereld gekomen Jantine allemaal op een verjaardag bij vrienden in Hillegom waar zij elkaar voor het eerst ontmoetten. Militair Jan, terug uit Indonesië, had indruk gemaakt en een week later zochten Tine en haar vriendin Jan weer op. Het werd geen geplande, maar toevallige ontmoeting met vergaande gevolgen. “Het klikte tussen ons,” zegt de bruid. Op 7 mei 1952 schoof het paar de ringen om. Zij werden de geluk-

Burgemeester Carla Breuer feliciteert het bruidspaar Havenaar-van Aalst. | Foto: Piet van Kampen

kige ouders van drie zonen en twee dochters. Het paar werd ook gezegend met twaalf kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. IN DE BOLLEN

Jan en Tine trokken in de Hoofdstraat in bij een broer van Jan. Later verhuisde het paar naar de Freesiastraat om daarna naar de Saturnusstraat te verhuizen. “Hier

Plan voor bouwmarkt aan Oosthoutlaan SASSENHEIM n Meijer Planontwik-

keling Sassenheim B.V. wil op bedrijventerrein Oosthoutlaan in Sassenheim een bouwmarkt ontwikkelen. Zij verzochten het college van burgemeester en wethouders van Teylingen het bestemmingsplan hiervoor te wijzigen. Het gebouw moet op het terrein komen waar ook het PostNL sorteer- en distributiecentrum staat. Wethouder Bas Brekelmans: “We vinden het belangrijk een compleet detailhandelsaanbod te faciliteren voor onze inwoners. Daarom heeft het college besloten te onderzoeken of de vestiging van een bouwmarkt in te passen is”. Om de mogelijkheden te onderzoeken, heeft de gemeente gesproken met Teylingen Ondernemers Vereniging (TOV) en zijn de omliggende gemeenten gevraagd om hun mening. Ook is een analyse gemaakt van de ruimtelijk economische impact van het plan.

Geconcludeerd is dat het aanbod van doe-het-zelf-winkels binnen Teylingen ondervertegenwoordigd is. De Gamma is de beoogd gebruiker van de locatie op het bedrijventerrein. Er is een concept voorontwerp bestemmingsplan opgesteld, waarin ook andere ontwikkelingen op het bedrijventerrein zijn meegenomen. Zo wordt het terrein aangepast van een driehoekig bouwvlak naar een vierkant. Daarnaast is onder andere mogelijk om de bouwhoogte naar 12 meter aan te passen en een zonnepanelenweide aan te leggen. De onderzoeken en het concept voorontwerp bestemmingsplan zijn nodig om de volgende stap te kunnen zetten. Dat is advies van de Adviescommissie Detailhandel ZuidHolland. Deze commissie adviseert over ruimtelijke plannen waarbinnen een nieuwe detailhandelsontwikkeling is gepland. Pas daarna wordt overgegaan tot het opstarten van een ruimtelijke procedure.

wonen wij al vijftig jaar en zouden nooit meer weg willen,” is het paar eensgezind. Jan verdiende de kost ‘in de bollen’ en deed dit tot aan de VUT. Moeder Tine voedde de kinderen op. INDONESIË

Een hoogtepunt in hun leven was de reis naar Indonesië die ter gelegenheid van hun 25-jarig huwelijk

door de kinderen bij elkaar was gespaard. ‘Ik wilde Indonesië ook in vredestijd zien’ blikt Jan terug. Andere verre reizen gingen naar drie zussen van de bruidegom, die in Canada wonen. Ook hun zoon in Amerika werd diverse keren bezocht. Hun 65-jarig huwelijksfeest werd met de familie luisterrijk in De Engel gevierd.

Gemeente zet reanimatienetwerk op met HartveiligWonen TEYLINGEN n Het college van B & W heeft besloten haar omgeving Hartveilig te maken. Met HartveiligWonen verbetert de gemeente de acute zorg met een krachtig reanimatienetwerk van vrijwilligers en Automatische Externe Defibrillators (AED’s). Dit netwerk biedt acute hulp in geval van een hartstilstand. De gemeente start dit jaar met het opbouwen HartveiligWonen. Op woensdag 31 mei is er een informatieavond.

Jaarlijks worden er 15.000 mensen in Nederland getroffen door een circulatiestilstand. Acute hulpverlening in de eerste 6 minuten is van cruciaal belang om de kans op overleven te vergroten. Het lukt een ambulance niet altijd om binnen dit aantal minuten bij een slachtoffer te zijn. Door mensen in de omgeving van het slachtoffer in te zetten voor de eerste acute hulpverlening, wordt de kans om een hartstilstand te overleven vergroot. MELDING VIA 112

HartveiligWonen bestaat uit vrijwilligers die wonen en/of werken in de gemeente en die getraind zijn om te reanimeren en/of te defibrilleren. Deze vrijwilligers worden opgeroepen door de meldkamer van 112, wanneer een hartstilstand wordt vermoed. Alarmering kan via een app op de telefoon of via een sms-bericht. Gealarmeerde vrijwilligers wordt gevraagd te reageren op de oproep. De ingezette vrijwilligers krijgen via

hun smartphone de exacte locatie van de calamiteit en/of de AED door, inclusief routebeschrijving. De vrijwilligers verlenen acute hulp totdat het ambulancepersoneel dit overneemt. VRIJWILLIGERS EN AED’S NODIG

Om het reanimatienetwerk op te bouwen zijn veel vrijwilligers en AED’s nodig. De gemeente is daarom op zoek naar mensen die een erkende reanimatie/AED-training hebben gevolgd of bereid zijn deze te volgen. Aan verenigingen, organisaties of particulieren die een AED in bezit hebben, wordt ook gevraagd dit apparaat beschikbaar te stellen voor HartveiligWonen. Bent u in het bezit van een erkende reanimatie/AED-training of bent u bereid deze te volgen? Registreer uzelf dan als vrijwilliger. De gemeente, de inwoners en werkenden van gemeente Teylingen zorgen er samen voor dat de gemeente Hartveilig wordt. Ook in Lisse en Hillegom wordt in de komende periode met een HartveiligWonen-traject gestart. INFORMATIEAVOND

Op woensdag 31 mei van 19.30 tot 21.00 uur is er een informatieavond in het bestuurscentrum (Raadhuisplein 1 in Voorhout) voor iedereen die graag wil helpen Teylingen Hartveilig te maken. Meer informatie over HartveiligWonen is ook te vinden op www.hartveiligwonen.nl.


Johan Chrispijn Tandprothetische Praktijken is een moderne organisatie die werkt met de nieuwste materialen en technieken. Het team bestaat uit gediplomeerde tandprothetici en - tandtechnici. Dit stelt ons in staat om de gebitsprothese van onze clienten op een hoogwaardige manier te kunnen

www.johanchrispijn.nl

vinden

hoger niveau te brengen. Ter versterking van ons team zijn wij dan ook op zoek naar

persoonlijk

contact

ook veel aandacht aan. Onze behandelingen worden grotendeels

Havenpoort 1 2171 HH Sassenheim Tel 025 22 22 977

zijn voorzien van certificeringen en

vergoed door uw zorgverzekeraar. Wij geven u eerlijke voorlichting, landelijk getest. Al 70 jaar een bewezen bedrijf met een vertrouwd gezicht.

Bloemenhandel Daan Souverijn B.V. is een Bloemenhandel & Commissionair, gevestigd op het Florapark te Rijnsburg. Wij leveren een compleet assortiment sierteeltproducten aan commissieklanten, lijnrijders en detaillisten in zowel binnen- als buitenland.

Je bent gedreven, positief ingesteld, enthousiast en beschikt over een gezonde

Wij zijn op zoek naar een;

dosis doorzettingsvermogen. Het betreft hierin een uitdagende functie in een zeer snelgroeiende organisatie. Vanzelfsprekend bieden wij een marktconform salaris en goede

arbeidsvoorwaarden, waaronder een 4

wij

Cleijn Duinplein 4 2224 AX Katwijk Tel 071 40 76 008

chauffeurs in het bezit van het rijbewijs C met code 95.

Kwaliteit

heel belangrijk en besteden daar

Mart Kralt Bloemenshops is leverancier van de grotere supermarktketens in België, waarbij ons doel is om met onze producten de bloemenafdeling naar een

vervaardigen.

staat bij ons voorop. Daarnaast

daagse werkweek!

Heb je interesse of wil je meer weten over ons bedrijf, bekijk dan onze website, www.martkralt.nl of neem contact op met Hans Knapp, hans@martkralt.nl of bel 071-4034330

Jonge enthousiaste boxmedewerker Functie eisen: - Ervaring in de bloemenbrache - Goede communicatieve vaardigheden - Zelfstanding kunnen werken - Je bent gedreven, flexibel, nauwkeurig, stressbestendig Ben je geïnteresseerd, je sollicitatie met CV kun je per mail sturen naar: Arend Verdoes: arend@daansouverijn.nl Postadres:

Bloemenhandel Daan Souverijn B.V. Vliegeniersweg 130 2171 PE Sassenheim Tel: 071-4094691

Leuke bijbaan, goede verdiensten Bezorg(st)er

Reklamediensten de Schakel is per direct op zoek naar bezorg(st)ers voor:

Tim Kruik Hairstudio is op zoek naar een nieuwe ster! • Topstylist • Fulltime • Creatief • Lef • Ambitieus • Kérastase en L’Oréal Professional

De Teylinger Hierbij horen ook voorbereidende werkzaamheden zoals het vouwen van de folders die met de krant mee bezorgd moeten worden. Het betreft een aanstelling voor het één keer per week lopen van één of meerdere wijken. De volgende wijken komen binnenkort beschikbaar: • Sassenheim, omgeving Rijksstraatweg / Hoofdstraat • Warmond, omgeving Burgemeester Ketelaarstraat / Dorpsstraat Interesse gewekt? Neem dan contact op met onze bezorgeradministratie op telefoonnummer: 0252-241420 of mail ons via: info@de-schakel.nl.

Ben jij diegene die wij zoeken? Mail dan je CV + Foto naar: info@timkruik.nl Hoofdstraat 199, 2171 BC Sassenheim, 0252-221100, www.timkruik.nl Hoofdstraat 199 Sassenheim • 0252 - 22 1100 • timkruik.nl

22-03-16 12:03


cultuur

DE TEYLINGER

Verenigingen presenteren zich op het Vrijetijd festival TEYLINGEN n Het Vrijetijd festival

is op zaterdag 17 juni van 10.00 tot 16.00 uur in Park Rusthoff in Sassenheim. Er is nog plek voor verenigingen om mee te doen. Het event in het park biedt alle verenigingen van Teylingen de kans zich te presenteren. Er is nog plek voor verenigingen om mee te doen. Welzijn Teylingen zorgt voor de kraam en de publiciteit. Aan de verenigingen wordt gevraagd om met demonstraties of ludieke acties de bezoekers te informeren en te enthousiasmeren.

Kramen met activiteiten staan op het eiland in Park Rusthoff en op het parkeerterrein naast de bibliotheek. Op het parkeerterrein wordt ook een sportcourt ingericht waar de verenigingen demonstraties en wedstrijdjes kunnen organiseren. AANMELDEN

Het Vrijetijd festival vindt plaats vóór de zomervakantie en is gelijktijdig met de Harddraverij. Voor meer informatie rondom het festival, neem contact op met Mairan Kofoed, adviseur vrijwillige inzet, Welzijn Teylingen, telefoon 0252 231805. Aanmelden kan via www. welzijnteylingen.nl.

Vogelochtend in de Boterhuispolder WARMOND n Vogelwerkgroep Teylingen en Lakenvelder Boerderij Boterhuispolder (Zijldijk 8) organiseren een vogelkijkochtend op zaterdag 13 mei van 9.30 tot 12.00 uur (tijden zijn flexibel). Vanaf het erf van de boerderij zijn vele soorten (weide)vogels te zien in de

Boterhuispolder en de Sweilandpolder. Ervaren vogelkijkers vertellen meer over wat er zoal te zien is. Daarnaast zijn de Lakenvelder koeien en de pasgeboren kalfjes te bekijken. Aanmelden en meer informatie via vogelweek.nl.

Toneelvereniging St. Matthias speelt de komedie ‘Onderdak gezocht’. | Foto: pr.

Matthias speelt ‘Onderdak gezocht’ WARMOND

n Toneelgroep Matthias speelt op zaterdag 13, vrijdag 19 en zaterdag 20 mei in Het Trefpunt (Herenweg 80) de komedie ‘Onderdak gezocht’ van Bertha Welter.

niet gek op vliegen. Toch lijkt het de beste oplossing om te proberen wat geld bij elkaar te verdienen en tickets te boeken. Hoe ze aan het geld gaan komen en of de man meegaat, is in de voorstellingen te zien.

Ook deze keer is het stuk weer ingestudeerd onder leiding van het regisseurstrio Brenda Keijzer, Johannetta van Velzen en Stan Lambregts. Het verhaal gaat over een vrouw van wie de dochter is gehuwd met een Canadees en vervolgens naar Canada is vertrokken. De vrouw heeft het er moeilijk mee en wil het liefst snel op bezoek bij haar dochter. De vliegreis kost best wel wat geld en haar man is sowieso

De toegang bedraagt 6 euro per persoon en kaarten zijn verkrijgbaar voor aanvang van het stuk aan de deur van het theater. Donateurs van Matthias krijgen gratis toegang op vertoon van hun donateurskaart. De voorstellingen beginnen 20.15 uur. Tijdens de pauze zijn er lootjes voor de loterij te koop om een deel van de kosten van de voorstelling te financieren.

Concertdag langs de regionale orgels WARMOND

Voor de vijftiende keer organiseert de Stichting Orgelpromotie Zuid-Holland West de Regionale Orgeldag. Op zaterdag 20 mei rijdt een touringcar de deelnemers langs orgels in Bodegraven, Leiderdorp, Warmond en Katwijk. n

In de diverse kerken wordt, na een inleiding over orgel en kerk een concert van ongeveer 30 minuten gegeven, waarin het karakter en de kwaliteit van de diverse orgels tot hun recht komen. De lunch is na het tweede concert in Restaurant de Hollandsche Tuyn in Leiderdorp. In de Protestantse kerk in War-

mond wordt op het Lohman-orgel gespeeld. Na het laatste concert is het tijd voor napraten onder genot van een drankje en hapje, hopelijk op een zonnig terras in Katwijk. INSCHRIJVING

De kosten van deze geheel verzorgde dag (inclusief busreis, koffie, lunch en borrel) bedragen 55 euro per persoon. Inschrijven kan tot 13 mei via www.orgelzhwest.nl of schriftelijk bij de heer Jaap Roosendaal, Ankerplaats 130, 2224 TZ Katwijk. Opstapplaatsen voor de tocht zijn het parkeerterrein t/o Groene Kerkje in Oegstgeest en Leiden CS.

WOENSDAG 10 MEI 2017

19

‘Ut Sloepie is legendarisch en zal dat altijd blijven’ WARMOND n Met 130 pagina’s in kleur komt de geschiedenis van jeugdsociëteit Ut Sloepie weer tot leven. Geboren en getogen Warmonder Dick Duynhoven tekende die op en presenteert het boek tijdens de reünie op zondag 14 mei. Als ik nu in Warmond zeg ‘Ut Sloepie’, wat zegt de wat oudere inwoner dan? Dick Duynhoven: “Vraag aan een willekeurige Warmonder wat ‘Ut Sloepie’ was, en je krijgt negen van de tien keer een goed antwoord. De jeugdsociëteit die ruim dertig jaar heeft bestaan, was voor de Warmondse jeugd in de jaren zeventig, tachtig en negentig de place to be. Maar ook jongeren uit de (verre) omtrek wisten Ut Sloepie te vinden. De zestigers van nu zullen je over De Burcht vertellen. Dat was toentertijd - eind jaren zestig - het Parochiehuis waar onder meer hobbyclubs en scouting hun onderkomen hadden. Ut Sloepie kreeg daar in 1969 een zaaltje. Dat was voorheen een lokaal van de kleuterschool. Daar is het allemaal begonnen. De eigen ruimte met eigen muziek. Een ongedwongen sfeer waar ‘iedereenmet-iedereen’ danste. Een ruimte met nog wat flowerpower- en hippiesfeer, waar ook soulkikkers en zelfs disco-fans zich thuis voelden. In 1978 kreeg Ut Sloepie een plek in het Meerpunt, het net gebouwde multiculturele centrum. Het was een saaie betonnen ruimte. Maar met hetzelfde enthousiasme als hun voorgangers in De Burcht, wisten de jongeren van toen het weer tot ‘onze eigen ruimte’ te maken. Daar vierden de vaders en moeders van nu hun jong zijn. In het boek vertellen zij hoe dat ging.” In welke periode was u betrokken bij de jeugdsociëteit? “Zelf kwam ik in Ut Sloepie in de eerste vier jaar. Ik hoor niet bij de oprichters of het bestuur, maar ik was vanaf het begin een van de vele medewerkers. Dat was eigenlijk een grote vriendenclub. Vaak achter de bar gestaan, hand- en spandiensten en natuurlijk gedanst.” Wat is uw beste herinnering aan die tijd? “De weekenden waren een fantastisch, want ‘iedereen’ was er. En de eigen dj’s (toen nog voluit ‘diskjockeys’ genoemd) zorgden ervoor dat er gedanst werd. Ik werkte me in het zweet op Dynamite van Mud en ik had er Nights in white satin dankzij de Moody Blues. En tussendoor tapte ik biertjes en maakte ik affiches voor het jaarlijkse Sloepie-festival. Mede dankzij dat festival met nationaal bekende popgroepen maakte Ut Sloepie naam tot ver buiten Warmond.” Hoe lang bent u met het boek bezig geweest? “In maart 2015 ben ik echt begonnen met het zoeken in krantenarchieven en het verzamelen van namen. Over de eerste jaren wist ik zelf nog redelijk wat. Maar na de verhuizing naar het Meerpunt, in 1978, ben ik er niet meer geweest. Aanvankelijk dacht ik dat het in die jaren veel minder leuk was dan in het begin. Maar dat bleek verkeerd gedacht. Dankzij krantenberichten, foto’s en verhalen van tientallen Sloepie-gangers kwam

Dick Duynhoven presenteert zondag zijn eerste boek ‘Onze eigen ruimte’. | Foto: pr.

ook de periode tussen 1978 en 2001 weer tot leven. Maar omdat de herinneringen van de één niet altijd sporen met die van de ander, was het een flinke klus om er een chronologisch verhaal van te maken. Maar dat is goed gelukt. En het was ontroerend om zoveel mensen enthousiast te horen vertellen over hun Sloepie-tijd.” Mist Warmond Ut Sloepie? “Veel Warmondse Sloepie-gangers de meesten hebben inmiddels zelf kinderen of kleinkinderen - vinden het jammer dat er tegenwoordig niet meer zoiets is als Ut Sloepie. De overheid roept steeds vaker om ‘zelfwerkzaamheid’ van de burgers. Het boek ‘Onze eigen ruimte’ laat zien wat jongeren zelf kunnen bereiken.”

‘Ik tapte er bier, maakte affiches en werkte me in het zweet op Dynamite van Mud’ Wat is het programma tijdens de reünie? “Toen ik de datum voor presentatie van het boek eenmaal had bepaald op zondag 14 mei, boden een paar Sloepie-fans aan om er dan ook meteen een grote reünie van te maken. Via de mail en via de website hebben ze heel veel mensen opgetrommeld. Iedereen is gevraagd de favoriete muziek uit hun Sloepie-tijd te noemen en daarmee is een Sloepietop 40 samengesteld. Ook is er een pub-quiz met uiteraard vragen over Ut Sloepie en de muziek. Ik denk dat

het heel druk wordt. Uit het hele land komen de mensen naar Warmond. Ut Sloepie revisited.”

‘Soulkikkers en disco-fans’ De boekpresentatie betekent tegelijkertijd dat uw ‘project Ut Sloepie’ erop zit. Gaat u het missen? “Het boek is het resultaat van een gezamenlijke inspanning. Mijn zoon Sung heeft de vormgeving gedaan en iedereen die ik interviewde reageerde enthousiast. Er kwamen steeds meer anekdotes en foto’s los, het boek had twee keer zo dik kunnen zijn. Uiteindelijk heb ik mezelf toch maar een deadline gesteld. Maar ik weet zeker - en dat is ook mijn bedoeling dat het boek nog veel méér herinneringen zal losmaken. Ut Sloepie is legendarisch en zal dat altijd blijven. Een volgend boek? Nou, niet meteen. Hoewel ik tijdens het maken wel een paar keer gedacht: hé dat is misschien ook wel een aardig onderwerp voor een boek. Een voorbeeld is het jaarlijkse Sloepie-festival, dat een onderdeel was van het Kaagweekprogramma van de Vereniging tot viering van Warmondse feesten (VWF). Die club bestaat al heel lang en heeft ook een sprankelende geschiedenis.” ‘Onze eigen ruimte’ is vanaf zondagmiddag 14 mei voor 25 euro te koop bij de reunie (van 15.00 tot 18.00 uur in Kunstcafé de Oude School), en daarna in de Albert Heijn in Warmond. Meer op www.utsloepieboek.nl.


kt

r onbepe alle

sporte1n 5*

v.a.

â‚Źr4w,eek

pe

aarden.

r de voorw

*Vraag naa


cultuur

DE TEYLINGER

WOENSDAG 10 MEI 2017

21

Rozen voor mam

Kunst van papier in Galerie de Pomp

VOORHOUT n Ieder jaar zorgt de TOV Voorhout ervoor dat de moeders niet vergeten worden op Moederdag. Dit jaar heeft de TOV duizenden rozen ingekocht om uit te delen. Kinderen en papa’s kunnen op zaterdag 13 mei langskomen in het winkelgebied van Voorhout om voor hun moeder of vrouw een gratis roos op te halen.

WARMOND n Er veel te beleven rondom papier in Galerie de Pomp. Acht exposanten tonen van 11 mei tot en met 14 juni hun werk. Tijdens deze expositie is er op maandag 5 juni ook de jaarlijkse papiermarkt.

De exposanten werken allen met papier. Bunny Soeters maakt haar papier-maché beelden uit eigen gemaakte pulp. Uit dunne papierwikkels (o.a. fruit) plakt ze een huid. De opschrift moet zichtbaar blijven… Het is, per slot, papier! Katja Rier maakt voornamelijk abstracte werken met als leidraad structuur en textuur. Om interessante, grillige structuren te krijgen, gebruikt ze verschillende materialen. Bij deze werken is gebruik gemaakt van handgeschept papier in combinatie met het linnen van het doek. Zo ontstaat er een soort 3D-effect.

Expositie Schilderlokaal SASSENHEIM n Voor het eerst organiseert het Schilderkunstlokaal een expositie van schilderijen gemaakt door de cursisten.

Het Schilderkunstlokaal staat onder leiding van Jeannette Kauffman en viert het tienjarig bestaan. De cursisten komen uit de hele Bollenstreek. De lessen zijn heel gevarieerd; portret, landschap, kleuren, dieren, stadgezichten. Alle technieken en onderwerpen komen aan bod. De expositie is op zaterdag 13 mei van 11.00 uur tot 16.00 uur in ‘t Onderdak (JP Gouverneurlaan 40A) in Sassenheim.

OVERAL EN ALTIJD

De Klaprooshof is na een lange wintersluiting weer open voor publiek. | Foto: pr.

Bingo bij KBO SASSENHEIM n De bingoballetjes

van de KBO Sassenheim rollen weer op donderdag 18 mei. De laatste bingo van het seizoen begint om 14.30 uur en is in de theaterzaal van ‘t Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). Na de drie bingorondes is aansluitend de loterij.

Orgelconcert WARMOND n Ad van Pelt en

Henny Visscher-Roersen geven op vrijdag 19 mei een concert op het Lohmanorgel in de Protestantse kerk (Herenweg 82). Zij spelen onder meer muziek van Handel, Bach, liedbewerking en vierhandige muziek. De toegang is gratis. Er is wel een collecte voor de onkosten.

Vakantie voor digitaal spreekuur TEYLINGEN n Voor vragen over mobiele telefoons, laptops, tablets of e-readers, is het digitale spreekuur. Tot en met mei kan iedereen voor gratis advies langskomen in de bibliotheken van Sassenheim, Voorhout en Warmond. Daarna is er een zomerstop van juni tot en met augustus. Vanaf 5 september gaat het spreekuur weer open. Meer informatie op www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Zomerleeskring SASSENHEIM n Vind je het leuk

om over boeken te praten en heb je geen tijd om dit in een vaste leesgroep te doen? Kom dan naar de Zomerleeskring, op donderdag 15 juni van 19.00 tot 21.00 uur in de bibliotheek (Kerklaan 42). Deelname is gratis. Aanmelden via www.bibliotheekbollenstreek. nl/leeskring.

Kinderboerderij Voorhout zoekt volwassen vrijwilligers VOORHOUT n “We zijn blij dat we weer open zijn,” stelt Arie Dwarswaard, voorzitter van Kinderboerderij De Klaprooshof in Voorhout. Door de vogelgriep ging het hek van de kinderboerderij op 15 november dicht en pas na vijf maanden gaf de overheid toestemming om bezoekers weer toe te laten. “We zijn er voor om kinderen vertrouwd te maken met dieren en dat lukt niet als het hek dicht zit. Afgelopen maanden hebben we meermalen mensen moeten teleurstellen, maar nu zijn ze weer meer dan welkom.”

De kinderboerderij draait sinds 1 september 2011 als stichting en dat betekent dat die verantwoordelijk is voor het beheer van de boerderij. In de praktijk betekent dit twee dingen: zorgen voor voldoende geld om hooi, stro en voer voor de dieren te kopen en zorgen voor voldoende vrijwilligers om elke dag de boerderij te openen en te sluiten. Dat gaat redelijk goed, stelt Dwarswaard. “We zijn er in geslaagd met dank aan veel donateurs en vrienden om een buffer op te bouwen voor onvoorziene uitgaven zoals een dierenarts of materiaal dat kapot gaat. We hebben dat onder meer bereikt doordat we een konijnenhotel hebben waar wij konijnen opvangen van mensen die met vakantie gaan. Tegen betaling zorgen wij dan voor hun konijnen. Ook verkopen we eieren die van onze kippen komen.”

ZORG

Een zorgpunt blijft het behouden van voldoende vrijwilligers. “Elke dag opent iemand de boerderij en elke dag sluit iemand. Dit betekent dat je elke week veertien mensen nodig hebt. En soms nog meer omdat mensen op een dagdeel bij toerbeurt iets doen. Soms beëindigen mensen hun vrijwilligerswerk. Op zo’n moment hebben we niet direct een of meer vervangers klaar staan. Het duurt vaak drie of vier maanden voordat we een vacature hebben vervuld. In de tussentijd vangen we met elkaar de opengevallen plaats op. Op dit moment hebben we een volwassen vrijwilliger nodig voor de donderdagmiddag en iemand die om de week op vrijdag wil sluiten. Het sluiten kost ongeveer anderhalf uur werk en begint meestal tussen half vier en vier uur. Vaak is er hulp van kinderen. We hebben namelijk naast veel volwassen vrijwilligers ook een vaste groep jongeren, die op een vaste dag komen helpen. Daar zijn we niet alleen erg blij mee maar ook trots op.” Kinderboerderij De Klaproos werkt nieuwe vrijwilligers altijd in. Bovendien is er op de werkplek zelf veel informatie te vinden. Wie het werken met dieren leuk vindt en tijd heeft op donderdag- of vrijdagmiddag, wordt van harte uitgenodigd om te reageren. Dat kan via info@kinderboerderijvoorhout.nl of door te bellen met Arie Dwarswaard, (0252) 233 466.

Nationale Molendag in Teylingen TEYLINGEN n Op zaterdag 13 mei is het Nationale Molendag. Veel molens zijn deze dag opengesteld voor publiek.

terdag 13 mei te bezoeken. De mate waarin bezoekers een kijkje in de molens mogen nemen, wordt door de molenaars bepaald.

In Warmond zijn dat de Boterhuismolen (Zijldijk 4), Zwanburgermolen (Zwanburgerpolder 3) en de Zweilandermolen (Sweilandpolder 9e). Op zondag 14 mei is de Nieuwe Hofmolen (Hofpolder) open.

KAGERMOLEN

In Voorhout is de De Hoop doet Leven (Eerste Elstgeesterweg) op za-

De Kagermolen (Balgery 2, Kaag) is alleen per boot bereikbaar. Bezoekers met de auto, fiets of ter voet kunnen ter hoogte van Huigsloterdijk 340 in Abbenes kosteloos opstappen op de historische zeilboot De Nooit Volmaakt. Meer op: www. rijnlandsemolenstichting.nl.

Papier, overal en altijd beschikbaar, is het favoriete materiaal van Karin van der Kooy. Snippers verdwijnen in quilts door strookjes aan elkaar te stikken. Stalenboeken met behang worden versneden en gevouwen tot ‘pixels’ die nieuwe patronen vormen. Papierpulp verandert in schalen die met collagetechnieken worden afgewerkt en nieuw handgeschept papier. Amie van Eekelen volgde in Maastricht de Academie Beeldende Kunsten, richting publiciteits- en grafische vormgeving. Zij is gefascineerd door de mogelijkheden van het (her)gebruik van papier en het verwerken van natuurlijke vezels met het papierschepraam. Naast werk van handgeschept papier en plantaardige vezels (moerbei, hennep, asperge) maakt zij ook schalen en objecten van bestaand papier.

PASSIE

Lieke van Herk maakt objecten van papier. De parade, symbolen, woordspelingen, en wat allemaal meer, drukken uit waar velen zich in zullen herkennen. Allen hebben een naam. De schildpad heeft het schild van een schildpad, sterk en gepantserd, omdat de pad zelf kwetsbaar is. Zo heeft de muis, bange muis, een pantervel. Moet sterk en groot lijken. Hoe verhullen we onze angst. Hoe anders doen we ons voor. Conny Lahnstein vertolkt haar eigen ervaringen naar beeld, zang en poëzie. Vanaf haar jongste jeugd is papier haar passie. Menselijke gevoelens en het bijzondere van alledaagse dingen geeft ze weer in werken van papier. Zij beschildert, knipt, scheurt en vormt het om tot betoverende werken, ingelijst of bijvoorbeeld tot lingerie. Door de werking van papier hebben haar werken een hoge mate van driedimensionaliteit. Zij exposeert haar werken in binnen- en buitenland. COLLAGES

Henk Hannemann maakt collages van Weemoed en Verlangen. Daarvoor gebruikt hij oude boeken en bladen van soms meer dan een eeuw oud. Al zijn collages zijn met de hand gemaakt en roepen een sfeer op van lang vervlogen tijden. Liesbeth Ouwerkerk doet aan oefening in zwartwit papier. Ze plakt en knipt papier en maakt ruimtelijk werk. Galerie de Pomp is gevestigd aan de Dorpsstraat 38 in Warmond. De expositie is te zien op woensdag tot en met vrijdag tussen 15.00 en 17.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag tussen 13.00 en 17.00 uur.

Verwondering, taal en verbeelding als leidraad in het Oude Raadhuis WARMOND n Er is vanaf woensdag 10 mei een nieuwe expositie in het Oude Raadhuis. Mariëls Verpaalen en Alfons Nederkoorn exposeren hun werk.

Mariëls Verpaalen (1947) exposeert met met schilderijen in acryl/gemengde techniek. Zij woont en werkt sinds 2008 in Zutphen. Haar schilderijen worden gekenmerkt door een permanente zoektocht naar het onzegbare: een poging de betekenisvolle lagen onder het oppervlakkig waarneembare te betrappen en vast te leggen. Mens en natuur worden tot hun essentie teruggebracht en de kijker wordt uitgedaagd tot een persoonlijke ontdekking of herkenning. Zij exposeert met werk dat is geïnspireerd door de poëzie bundel “21 verzuchtingen over het ouder worden” van Alfons Nederkoorn.

GEDICHTEN

Alfons Nederkoorn (1949) exposeert met gedichten. Ook hij woont in Zutphen. Verwondering, taal en verbeelding vormen een leidraad in zijn leven. Hij is afgestudeerd als wijsgerig socioloog en op latere leeftijd gepromoveerd op het humanistisch denken in Nederland. Zijn poëzie bundel “21 verzuchtingen over het ouder worden” is een persoonlijke zoektocht met als inspiratiebron ‘de derde levensfase’. In de samenwerking met de beeldend kunstenaar Mariëls Verpaalen levert dit een schilderachtig spel van beeld en woord. De expositie is tot en met 11 juni te zien in het Oude Raadhuis (Dorpsstraat 36). Meer op hetouderaadhuisvanwarmond.nl.


MEI

Compleet inbraakalarmsysteem al voor € 399,00

Al 139 inbraken Duin- en Bollenstreek in 2017

VOORDEEL

OP = OP

ACTIES

IJZEN

AGSTE PR GROOTSTE VOORRAAD, LA

KA+ Ultimate - 85 pk Airco, multimediadock

24x

van € 14.595,- voor

ARDEA RIJKLAARPRIJS

€ 12.995,-

VOORDEEL € 1.600,-

18x

FIESTA Titanium

AUTOMA

AUTOMAAT 5-drs Ecoboost 100 pk Navigatie, metaallak !

AT ACTIE

van € 22.595,- voor

ARDEA RIJKLAARPRIJS

€ 18.995,-

VOORDEEL € 3.600,-*

x

28

B-MAX Titanium Ecoboost Navigatie, schuifdeuren, metaallak

van € 25.185,- voor

ARDEA RIJKLAARPRIJS

€ 21.435,-

VOORDEEL € 3.750,-

31x

ECOSPORT

Titanium Ecoboost

Navigatie, 17 inch l.m. velgen, metaallak, winterpack

van € 26.535,- voor

ARDEA RIJKLAARPRIJS

€ 22.995,VOORDEEL €3.540,-

7x

3

FOCUS

Wagon Ecoboost Titanium Navigatie, metaallak

van € 28.435,- voor

ARDEA RIJKLAARPRIJS

€ 24.995,VOORDEEL € 3.440,-

A AUTO PRIVÉLEASE VIA ARDE E ACTIETARIEVEN

HERP VRAAG NAAR DE EXTRA SC

Kijk voor adresgegevens en openingstijden op www.ardeaauto.nl

Bel voor meer informatie: Haarlem - 023 553 1666 | Hoofddorp - 023 568 3200 Lisse - 0252 466 900 | Noordwijk - 071 364 1010 Prijzen zijn in euro en incl. BTW/BPM en inclusief verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Voorzien kenteken in 2016* en 2017. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaardspecificaties Aanbiedingen zijn geldig op voorraad auto’s met kenteken. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 23,2 - 15,8 ; liter/100 km: 4,3 - 6,3; CO2 gr/km: 99 -125

Ook afgelopen weken was het weer raak in de regio Duin- en |Bollenstreek. Waren er in vorig jaar veel inbraken en ook woningoverval, nu waren er volgens nieuwssite Drimble tot 6 mei jl. totaal 139 inbraken en pogingen daartoe in deze eerste periode van 2017. Een aantal om van te schrikken. De politie waarschuwt al preventief met licht-teksten voor inbrekers, zo is te zien bij het binnenrijden van veel gemeenten. En met het oog op de toename van inbraken in vele gemeenten zijn er jaarlijks veel inbraken in het voorjaar. Velen mensen zijn niet thuis zijn rond schoolvakanties of een lang weekend weg. Inbrekers houden dit in de gaten en het is dus hét moment om toe te slaan. We zijn dus gewaarschuwd. Zorg dat u de volgende niet bent “Dat inbraak steeds een piek vormt rond de vakantie’s en lange weekends is wel duidelijk”, begint Mark van Baas Beveiliging & Alarm uit Nieuw Vennep zijn verhaal: “Het zijn dé dagen voor inbrekers, veel mensen zijn op vakantie of een weekend weg in deze periode.”. “Ramen en deuren goed op slot, laat een licht branden tijdens afwezigheid zodat het er bewoond uitziet en voorzie je woning van een alarmsysteem voor het ultieme veilige gevoel”, is zijn advies. “Een alarmsysteem wat eenvoudig te bedienen is en ook nog eens betaalbaar werkt op zich al preventief en zullen inbrekers afschrikken en buiten de deur houden”.

Ook opgepast voor woningoverval (en uitglijden in badkamer of onwel worden) Opvallend is trouwens het aantal inbraken en woningovervallen, vaak bij 50 plussers. Deze groep is favoriet bij inbrekers en voor woningovervallen. Goed van vertrouwen, toch vaak contant geld in huis… het kunnen de reden hiervan zijn. Het heeft blijvende impact en trauma’s voor slachtoffers en voorkomen is beter dan genezen. Baas biedt een “S.O.Smodule” op het inbraaksysteem. Het is een slim inbraakalarm uitgebreid met noodknoppen bij bijvoorbeeld voordeur (woningoverval of babbeltruc), bed (bij onwel worden), badkamer (in geval van uitglijden). Een betaalbaar systeem zou de uitkomst kunnen bieden. Boer Aad en zijn partner Ingrid gingen u al voor.

Aanbieding alarmsysteem en nog voor de vakanties gemonteerd Baas Beveiliging & Alarm heeft nu een interessante aanbieding waardoor een eenvoudig te bedienen en betrouwbaar alarmsysteem op korte termijn gemonteerd kan worden. Voor € 399,00 all-in bent u beveiligd met een inbraakcentrale met telefoonkiezer en noodaccu, 2 afstandsbedieningen, 5 detectoren, sirene en raamstickers “Beveiligd”. Het S.O.S. inbraak/nood alarm kost inclusief drie extra noodknoppen € 449,00. Voor de montagekosten kent Baas Beveiliging nu een speciale actie: de montage is namelijk helemaal GRATIS, indien u besteld voor 31 mei a.s.. Completer en transparanter kan het niet want er zijn ook geen maandelijkse of jaarlijkse kosten aan het systeem verbonden. Mochten overigens 5 detectoren niet voldoende zijn: uitbreiden kan en deze detectie kost slechts € 25,00 per stuk. Het systeem is zeer eenvoudig te bedienen want wie de TV aanen uit kan zetten kan ook dit alarmsysteem bedienen. Voor vragen en uitleg kunt u terecht bij Baas Beveiliging via 0252 – 683 774. Ook “Boer zoekt vrouw”- boer Aad is een tevreden Of op de website: www.baasbeveiliging.nl gebruiker van het systeem.


sport

DE TEYLINGER

Handhaving VCS heren een feit SASSENHEIM n VCS heren 1 kende een lastig seizoen, maar wist zich afgelopen weekend toch te verzekeren van nog een jaar volleybal in de promotieklasse.

In het laatste competitieweekend kwam alleen VCS heren 1 nog in actie om zich als nummer tien te verzekeren van handhaving in de promotieklasse. Deze driekamp in Oudewater moest VCS winnen om niet te degraderen naar de eerste klasse. De eerste wedstrijd was het niveauverschil groot, VCS veegde de vloer aan met Sovicos (25-8 en 25-12). Vooral de servicedruk van onder andere aanvoerder Jeroen van Schie zorgde ervoor dat Sovicos nauwelijks zijn eigen spel kon spelen. Die servicedruk viel in de wedstrijd tegen Kratos jammer genoeg behoorlijk weg. VCS scoorde echter op de juiste momenten en won de wedstrijd met 2-0 (25-22 en 26-24). Missie geslaagd. Na een moeilijk seizoen is handhaving een welkome opsteker. VCS is inmiddels in gesprek met een nieuwe trainer/ coach voor het volgend seizoen. Voor VCS dames 1 zit het seizoen er al een tijdje op. Het team eindigde op een knappe vijfde plaats in de promotieklasse. Er waren dit seizoen binnen VCS meer successen te vieren. Zo werd dames 3 overtuigend kampioen in de vierde klasse. Bij de jeugd werden twee teams kampioen: meisjes A1 en jongens C1. En ten slotte is ook het tweede recreantenteam op de eerste plaats geëindigd.

WOENSDAG 10 MEI 2017

23

Nacompetitie Teylingen, geen kampioenschap voor Ter Leede TEYLINGEN n Het weekend verliep niet gunstig voor voetballend Teylingen. Zowel Teylingen als Ter Leede verloren en zagen hun kansen op respectievelijk handhaving en een kampioenschap in rook opgaan. Warmunda sleepte een puntje uit het vuur tegen Van Nispen, maar ook dat was niet genoeg.

Teylingen kwam in eigen huis al na vijf minuten op voorsprong door een goal van Jaap Zwetsloot. Daarna zakte het niveau van de thuisclub in en kon ROAC via Loek van der Star gelijk komen. Na rust was het opnieuw Van der Star die de Sassenheimers in rouw dompelde (1-2). Door de nederlaag moet Teylingen zo goed als zeker nog nacompetitie spelen om het verblijf in de tweede klasse nog een seizoen te verlengen. Er is nog een kleine ontsnappingsroute: op zondag zelf winnen tegen DOSR en hopen op een stuntje van het al gedegradeerde DONK tegen RKDEO. Het uitgangspunt was gunstig voor Ter Leede: winnen en dan een week later in eigen huis kampioen worden. Door het onverwachte verlies van concurrent Achilles Veen vorige week, kwam de titel in de Hoofdklasse A heel dichtbij voor de Sassenheimers. Twee doelpunten van Ian van Otterloo maken aan dat scenario een einde. De speler van Argon -saillant genoeg volgend seizoen spelend voor Ter Leede- zet de ploeg van

Henk Wisman voor rust al op een 2-0 achterstand. In de tweede helft maakt Tony Schreurs nog 2-1, maar de gelijkmaker blijft uit. Door het verlies van Ter Leede en ook van Achilles Veen bij v.v. Noordwijk (5-2 voor de Noordwijkers), is Spijkenisse zo goed als zeker kampioen. De koploper is al uitgespeeld en kan rustig gaan kijken naar de laatste wedstrijd van Ter Leede. Op zaterdag 13 mei moeten de Sassenheimers op sportpark de Roodemolen met veel doelpunten verschil winnen van Sliedrecht. Het doelsaldo van Spijkenisse is namelijk veel beter dan dat van Ter Leede: +27 tegenover +15. Een bijna onmogelijke opdracht voor Ter Leede, waardoor in Spijkenisse voorzichtig alvast begonnen kan worden met het kampioensfeest. WARMUNDA

Warmunda speelde in De Zilk gelijk tegen Van Nispen. Tegen de verhouding in bracht Jelle Vleugel, uit de rebound na een vrije trap, de Zilkers op op 1-0. Vlak na rust scoorde Jasper Kortekaas de 1-1 voor Warmunda , waarna zich een zeer povere tweede helft ontrolde. Daarin scoorde Van Nispen opnieuw, maar Belmamoune maakte een minuut voor tijd de 2-2 en zorgde ervoor dat er een puntje meeging naar Warmond. Voor Warmunda maakt het resultaat geen verschil: de Warmonders zijn al veroordeeld tot het spelen van promotie/degradatiewedstrijden voor het verblijf in de derde klasse.

Krachtpatser Abel Ripine in actie voor The Bassets. | Foto: pr.

The Bassets op het tandvlees naar het einde SASSENHEIM n Voor de rugbyers van The Bassets zit het seizoen erop. Op het tandvlees speelden zij het laatste competitie treffen in Naarden tegen RC ‘t Gooi. Deze wedstrijd was slechts een formaliteit, want wat de uitslag ook zou worden aan de stand zou niets meer veranderen.

‘t Gooi heeft de finaleplek al veroverd en The Bassets blijven vijfde van Nederland, maar toch moest er gespeeld worden. Hoewel ‘t Gooi een maatje te groot is voor de Sassenheimers boden de gasten goed weerstand en was het een echte wedstrijd. Met een 0-49 verlies was het een acceptabele en

R.K.V.V. Teylingen...voetba l! n a d r e e m

GRATIS VOETBALCURSUS BIJ R.K.V.V. TEYLINGEN! Op zoek naar een veelzijdige teamsport? Kom dan gratis kennismaken met voetbal bij R.K.V.V. Teylingen! Wij organiseren namelijk op 3 woensdagmiddagen een heuse voetbal-cursus. En dat wordt niet zomaar een uurtje voetballen, want deze cursus wordt geleid door niemand minder dan Laurens Mouter, voormalig hoofdtrainer van het eerste elftal van Teylingen. Ben jij die jongen of dat meisje dat wil kennismaken met de leuke en veelzijdige kanten van voetbal? Of wil je gewoon eens ervaren hoe het is om samen te sporten en in een team te spelen? En zit jij dit schooljaar in groep 1, 2 of 3 van de basisschool? Meld je dan aan via de Combibrug (www.combibrug.nl) voor de Teylingen-Voetbal-Cursus op woensdag 17 mei, 24 mei en 7 juni. De trainingen vinden plaats bij R.K.V.V. Teylingen, van 16.30 tot 17.30 uur. Na de drie cursusmiddagen sluiten we af met een leuk toernooi op zondag 11 juni, waar je alles wat je geleerd hebt in de praktijk kunt brengen. En natuurlijk ontvangt iedereen na afloop van de cursus een leuk aandenken!! Deelname aan de Teylingen-Voetbal-Cursus is zoals gezegd gratis en geheel vrijblijvend. Al weten we bijna zeker dat je graag bij deze leuke vereniging wil horen als je er eenmaal kennis mee gemaakt hebt. Wil je eerst meer informatie over onze gezellige vereniging? Neem dan eens een kijkje op onze website: www.rkvvteylingen.nl of volg ons op Facebook RKVV Teylingen

sportieve wedstrijd, waarbij het seizoen positief werd afgesloten. MAXIMALE PRESTATIE

De hoofdtrainer, de Engelsman, Phil Leck heeft het maximale uit zijn ploeg weten te halen en daarmee The Bassets op de kaart gezet. Hij zit daarmee ook in een lastig parket, want de lat moet altijd hoger dus wil de Engelsman volgend seizoen naar de top drie. Dit zijn mooie ambities. Er moet daarom nu al gekeken worden naar versterking voor de nog te smalle selectie. De honger naar succes moet gestild worden, want meedoen met de top van Nederland smaakt naar meer.


PARTICULIEREN

OPGELET! Uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. U kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • • • • • •

UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KATWIJK VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KATWIJK SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOORDWIJK RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOORDWIJKERHOUT THE READSHOP, in de Hoftuin, RIJNSBURG BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OEGSTGEEST

INLEVEREN TOT DONDERDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna)

Noordwijk hout Noordwijker

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832 Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak www.onderdeboompjes.nl / info@onderdeboompjes.nl

Warmond Lisse Lisserbroek AUTOBEDRIJF

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

Oegstgeest Leiderdorp

}

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

TE HUUR • TE KOOP • GEVRAAGD AANGEBODEN • GEZOCHT • GEVONDEN

per dag

0252-211849

Hillegom Beinsdorp

€ 15.00

vanaf

€ 85,00

De Zilk Sassenheim Voorhout

Web & Des ign voor de Groens ector  Persoonlijk

 Betaalbaar

 Deskundig

 Op maat

www.florawebsite.nl

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

TE HUUR: 6 persoons bestelbussen

www.gdol.nl

KUNSTGEBIT Tandenwinkel

Reparaties klaar terwijl u wacht.

Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen

Tel:

071 - 361 11 45

www.tandenwinkel.com

Aangeboden: straatmaker, Leiderdorp, voor al uw straatwerk, terras ophogen oprit, plaatsen van schuttingen, vrijbl. pr. opgaaf, tel: 06- 47208666.

Zomer-, Winter- en All-Season Banden

Te huur, groentetuin 110m2, westeinde 52, Noordwijkerhout. Tel: 06-46674127

Inruil van uw gebruikte banden en velgen mogelijk* Pletterij 35

Tuinman, stratenmaker voor al uw tuinwerkzaamheden, gratis prijsopgave, tel: 0657200505.

2211 JT Noordwijkerhout Onderhoud | APK | Schadeherstel 085 877 23 87 *mits in goede staat

info@ www.

automodena.nl

Mix @ Match

Bepaal zelf uw prijs en kwaliteit

Afgebeelde keuken: Karlo BR kunststof 4063,Lowbudget app. 1685,Werkblad kunststof 819,Totaal € 6.567,Afgebeelde keuken: Karlo BR kunststof 4063,Etna apparatuur 2150,Werkblad Multiplex 1408,Totaal € 7.621,Afgebeelde keuken: Karlo BR HGL lak 5280,Pelgrim apparatuur 2970,Composiet blad 2002,Totaal € 10.252,-

Afgebeelde keuken: Karlo KH Perfect S 7247,Atag apparatuur 4750,Keramiek blad 2584,Totaal € 14.581,-

Toonzaal uitverkoop met hoogwaardige Atag apparatuur en keramisch werkblad, € 8800,-

de Keukenhoek Ambachtsweg 3 2222AH Katwijk Tel.: 088 0445600 06-57721300 www.keukenhoek.nl


sport

DE TEYLINGER

WOENSDAG 10 MEI 2017

25

Foreholte scoort niet en verliest VOORHOUT

n Lange tijd bleef de beginstand op het scorebord staan. Toch wekte het geen verwondering dat Foreholte voor de vierde keer op rij met lege handen van het veld afstapte. Het voetbal ziet er op zich nog wel aardig uit, maar de ploeg is voor het doel krachteloos. Met name vanuit dat aspect heeft Foreholte de laatste 360 minuten niet meer gescoord.

In het basiselftal van Foreholte was plaats ingeruimd voor doelman Jim Duindam, middenvelders Casper Brabander en Jelle Geerlings en gelegenheidsspits Rick Brabander. Na zeven minuten was er een goede kopkans voor spits Brabander na een voorzet van Christiaan Guijt. Het werd een halve kopbal. Aan de andere kant maaide voor Concordia Luuk van Nieuwkerk over de bal heen na mooi terugleggen van Koen de Vries. Op het half uur moest Foreholte-goalie Jim Duindam gestrekt naar de hoek na een schot van Simon Zuijderwijk, na geklungel in het hart van de Foreholtedefensie. Even later had opnieuw Rick Brabander kunnen scoren

maar zijn intikker kwam niet langs keeper Waling. Na de rust kwam Sejad Navabi voor Rik Grondel en dat leidde in het eerste kwartier tot onmiddellijke dreiging op het doel van Laurens Waling. Navabi schoot uit een goede voorzet van Christian Guijt hard voorlangs. Na een kwartier voetbalde Concordia zich onder de Voorhoutse druk uit. Eerst was het de invallende O17junior Maurizio Marinacci, die Lucas Wiering te snel af en de bal tegen de buitenkant van de paal schoot. Even later kopte de mee naar voren getrokken Tim Trompper naar zijn collega centrale verdediger Martijn Overes, die van dichtbij met zijn kopbal twee keer de lat raakte alvorens keeper Duindam kon redden. Foreholte kreeg wel mogelijkheden, maar de schoten waren te zwak en ongevaarlijk. In de 80e minuut velde linksachter Diederik Bertels het vonnis over Foreholte door de vijfde corner vrijstaand over Duindam in het doel te koppen (0-1). In de resterende speeltijd probeerden de Voorhouters nog wel om tot een beter resultaat te komen, maar heel dichtbij kwamen ze niet werkelijk.

Het kampioensteam: Wim van Duin, Berry van Kesteren, Leo Stigter, Martien Döfferhoff en Jan van Velzen.

Kampioenschap voor biljarters SASSENHEIM

n Het eerste team van de Sassenheimse Biljartvereniging ‘Onderdak’ leverde afgelopen vrijdag bij Recreatieve Biljartvereniging ‘De Kuip’, die aan de Wilgenrand in Noordwijk huisvesting heeft, een prachtige prestatie. In een bloedstollende finale veroverde het sterrenteam bestaande uit Jan van Velzen, Berry van Kesteren, Martien Döfferhoff, Leo Stigter en reserve René van Kesteren het districtkampioenschap 2016-2017 binnen de competitie Commissie Recreatief Biljarten Bollenstreek (CRBB).

De kampioenen van deze week: Ter Leede JO9-5 (boven) en Foreholte JO11-9 (onder). Ook een kampioensteam? Mail naar redactie@deteylinger.nl.

Kampioenskanjers: Ter Leede JO9-5 en Foreholte JO11-9 SASSENHEIM n Na een geweldig sei-

zoen waarin van de 16 wedstrijden er maar liefst 14 keer gewonnen werd, mag Ter Leede F5 zich kampioen noemen van de 8e klasse (onder 9 competitie). De spelers en begeleiding zijn hier natuurlijk apetrots op! Op de foto boven: onderste rij: David Procyk, Wouter Postmus, Morris Verleg, Yourie Olierook, Jay Scipio Blume; midden staand: Luuk van der Zeeuw, Janyl Mohlman, Ryan Bol, Emirhan Pala en achterste rij: Roelof Postmus (begeleider), Chris Bol (trainer), Bart Verleg (trainer/begeleider).

FOREHOLTE JO11-9

Het Foreholte team JO11-9 (foto on-

der) met Jop, Tijn, Senna, Julian, Andres, Chiel, Jayden, Boudewijn en Thom onder enthousiaste leiding van Joost Bakker had zaterdag 6 mei één duidelijke opdracht gekregen; winnen tegen Rijnvogels JO116. Er stond een kampioenschap op het spel. Al snel werd er gescoord en met ruime cijfers gewonnen. Het kampioenschap was binnen en kon gevierd worden. Als heuse kampioenen ging het team op een versierde aanhanger (geregeld door een van de vaders) richting Foreholte. In de kantine was er een huldiging met taart, limonade en een medaille voor de toppers. Een geweldige prestatie en feest om niet snel te vergeten. | Foto’s: pr.

Door deze knappe winst plaatste het fanatieke en ervaren team zich voor het gewestelijk kampioenschap dat in week 20 van dit jaar plaatsheeft op een nog nader te bepalen locatie in Noord-Holland. “Een hele ontlading van blijdschap maar zeker opluchting”, verwoord-

den Döfferhoff en Van Velzen met een brede grijns en gelauwerd met bloemen hun emoties na het binnenhalen van de kampioenstitel. DE KUIP TWEEDE

Alle wedstrijden, gespeeld op een viertal biljarttafels, verliepen uiterst spannend. Elke speler speelde drie partijen. Uiteindelijk won team ‘Onderdak’ drie van de vier partijen waarvan twee met een puntental van veertig punten, en verloor er slechts een. Met een totaal aantal van liefst 112 punten, een score van 95 procent van de honderd gemaakte caramboles en een teammoyenne van 3,58 punt sleepte het spelerskwartet de felbegeerde gouden trofee in de wacht en liet de equipe van de organiserende Biljartvereniging ‘De Kuip’ (107 punten) nipt achter zich. HANDICAP

De competitiewedstrijden die het

eerste team van ‘Onderdak’ voorafgaande aan het CRBB kampioenstoernooi in poule A (het hoogste niveau) speelde, noodzaakten de Sassenheimers tot het maken van de meeste caramboles. “Door deze handicap was de druk bij ons extra groot en rustte op onze schouders veel spanning. Gelukkig wisten wij daar goed mee om te gaan en bleef de concentratie bij elk van ons tot en met de laatste partij uiterst scherp”, aldus een goedgeluimde Döfferhoff. Biljartvereniging Zwanenburg uit Katwijk en Biljartclub Vogelenzang uit Vogelenzang completeerden naast de thuisspelende Biljartvereniging ‘De Kuip’ (winnaars in de poules B,C en D) het deelnemersveld in Noordwijk. Bij winst van de gewestelijke finalestrijd mag team een van ‘Onderdak’ zich in de strijd mengen voor het landelijke kampioenschap. | Foto: pr.

Puntendeling hockeysters Voorhout VOORHOUT

n De dames van MHC Voorhout hadden na de winst tegen Noordwijk de belangrijke drie punten in de tas. In de volgende Bollenstreekderby ontmoette Voorhout thuis Catwijck, dat zes punten hoger op de ranglijst stond. Het werd een wedstrijd met volle inzet van beide partijen. Uiteindelijk werd het een gelijkspel tussen een goed en fel verdedigend Voorhout en een sterker, maar onmachtig Catwijck.

Na het gelijke spel tegen Hisalis (00), de winst tegen Noordwijk (1-2) stond de derde tegenstander uit de Bollenstreek voor MHC Voorhout op het programma. Punten waren belangrijk om uit de gevarenzone te blijven. Coach en trainer Remco Kassels had weer een aantal dames uit de A1 tot zijn beschikking, die een goede wedstrijd speelden en steeds meer groeien in spel en tempo van Dames 1.

en liet de Catwijckse goalie geen kans. Voorhout stond met 1-0 voor. De dames uit Katwijk probeerden wel de Voorhoutse muur te slechten, maar kwamen door het goed verdedigende spel van Voorhout en een slechte afronding niet tot scoren. Beide teams gingen met deze stand naar de thee. GELIJKWAARDIG

De tweede helft was nog geen vijf minuten oud of Catwijck stond al weer op gelijke hoogte. Met een snelle uitbraak over links werd keepster Mariska van Vliet kansloos in de lange hoek gepasseerd. Catwijck zette meer en meer druk en

Voorhout had moeite om daar onderuit te komen. Even later kregen de Katwijkse dames nog een grote kans, maar de bal werd op miraculeuze manier uit het Voorhoutse doel gehaald. Het duurde tot ver in de tweede helft voordat Voorhout weer aan aanvallen toe kwam. De dames uit Voorhout waren het laatste kwartier gelijkwaardig aan Catwijck en de wedstrijd kon nog alle kanten op. De laatste vijf minuten koesterde MHC het punt en gaf geen enkele kans meer weg. Het bleef dus in deze Bollenstreekkraker een 1-1 gelijkspel, waar Voorhout, gezien de verhouding strafcorners 0-9, het meest blij mee was.

GOAL KONIJN

Beide teams begonnen goed aan de wedstrijd en het spel golfde heen weer. Catwijck drong wel aan, maar kon geen grote kansen creëren. Na 20 minuten kwamen de dames uit Voorhout met een snelle counter voor het doel van Catwijck. Deze kans liet Astrid Konijn niet onbenut

MHC Voorhout kreeg negen strafcorners tegen. | Foto: pr.


Het mooiste lentepark ter wereld Romantiek in Keukenhof 13 en 14 mei Wat is er nu romantischer dan genieten van prachtige klassieke muziek, ensembles en dans tussen vele bloeiende bloemen in een historisch Keukenhof? Het zijn de ingrediënten voor een bijzonder (Moederdag)weekend.

Lelieshow 10 t/m 21 mei Bezoek ’s werelds grootste lelieshow in het Willem-Alexander paviljoen. Op de 6000m² tentoonstelling ziet u honderden verschillende soorten, volop nieuwe kruisingen, schitterende kleuren en zelfs een show met een lelie-trouwjurk tussen klassieke auto’s.

Keukenhof events 13 - 14 mei 20 - 21 mei

Romantiek in Keukenhof Flowers & Fashion Festival

23 21

03 05

2017

www.keukenhof.nl

W!

NIEUW! Caresse Caresse boxsprings &&more boxsprings more

P ESNP R MIEN TG C ASR, ED S SEEKBBOEXD S PDREI N B EO DFDD E NK U E NS S HE ON O FSD! K U S S E N S ! L A P E N M ECTO M C FAORRETAS BSEEL BS LOAX NG SE,ND EHK O

00

5,-

160x200

2395,-

2995,-

2395,-

Caresse 4700 160x200

2795,-

160x200

3295,-

3295,-

2195,-

Adv. Week 01. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

00

5,-

1695,2195,- 1695,160x200 cm

160x200 cm

Complete boxspring bestaande uit: • een gestoffeerd hoofdbord. Complete •boxspring uit: 2 elektrischbestaande verstelbare boxsprings voorzien van pocketveer matrassen met • een gestoffeerd hoofdbord. 5 comfortzones. • 2 elektrisch verstelbare boxsprings • topmatras van hoogwaardig koudschuim. voorzien• van pocketveer matrassen met 2 elektrische motoren met kabelbediening. 5 comfortzones. • trendy pootjes in rvs.

• topmatras van hoogwaardig koudschuim. • 2 elektrische motoren met kabelbediening. • trendy pootjes in rvs.

2795,Caresse 6700

3695,-

3295,-

Caresse 8500

CARESSE, ZO VOLMAAKT KAN SLAPEN ZIJN!

P KELTO

2.000m2 SLAAPKAMERPLEZIER

e VOLMAAKT KAN SLAPEN ZIJN! r dO C A R E S S EV,odoeZ SLAAPKAMERCENTRUM r u

Gieterij 30 • 2211 XK Noordwijkerhout • tel. (0252) 34 11 11 • www.kelto.nl

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m woensdag: 10:00 - 18:00 uur • donderdag koopavond: 21:00 uur • vrijdag: 10:00 uur • zaterdag: Openingstijden: maandag10:00 t/m -vrijdag: 10:00 - 18:00 uur- 18:00 • zaterdag: 10:00 - 10:00 17:00- 17:00 uur uur

2

Adv. Week 01. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

00

5,-

C A R EC SA SR EE S S4E 5 40500 0


service

DE TEYLINGER

WOENSDAG 10 MEI 2017

Kerkdiensten

27

Teylingen van A tot Z

Woensdag 26 april t/m 3 mei SASSENHEIM

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): 10.00 uur: Eerste Communie viering m.m.v. het kinderkoor Vivo Voorganger: pastor P. Owel Protestantse Gemeente: - Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma; 19.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma - Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur; avondmaal, voorganger: Ds. T. Moll Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: dhr. B. van Laar VOORHOUT

TEYLINGEN n Muziek, sport en cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Iedere week krijgt één van deze organisaties de ruimte om zich voor te stellen in ‘Teylingen van A(vondvierdaagse) tot Z(wemvereniging)’. De gasten zitten klaar voor een ritje met de strandrups. | Foto: pr.

Zonnebloem op de strandrups

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Woord & Communieviering m.m.v. het Parochiekoor, voorganger: B. Prins Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg

VOORHOUT n Gasten en vrijwilligers van de Zonnebloem Voorhout hebben woensdag een rit op de strandrups gemaakt bij Langevelderslag. Nadat iedereen gearriveerd was, ging het gehele gezelschap aan de koffie met een appelpunt

WARMOND

Voorjaarsmarkt voor Moederdag

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur; Eucharistieviering met het Iriskoor, voorgangers: pastoor Goumans en B. Prins Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: mevrouw Ds. C. van der Leest (Den Haag) Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ramon Schaaf Wings of Healing (Veerpolder 6a): zaterdag 19.00 uur, jeugdavond; zondag 10.00 uur, eredienst, 19.00 uur genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra

Medische diensten Avond-, nacht-en weekenddiensten. Huisarts Voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren (avond, nacht, weekend, erkende feestdagen) kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek, tel. 0252-240212. Gevestigd aan de Rijnsburgerweg 4b te Voorhout. Tandarts Sassenheim/Voorhout: Via www.tandartswaarnemingbollenstreek.nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. Warmond: Via telefoonnummer 071-3011738 verneemt men welke tandarts waarneemt. Spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur. Apotheek Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek. Maandag t/m vrijdag 17.00-23.00 uur, en weekend en feestdagen 8.00-23.00 uur: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. 0252-240216. Dagelijks 23.00-8.00 uur: Dienstapotheek De Nachtwacht (LUMC), Albinusdreef 2, Leiden, tel. 071-5665019. Dierenarts Via telefoonnummer Dierenkliniek Sassenheim (tel. 0252-232219) en Dierenkliniek Voorhout (tel. 0252-215231) verneemt men welke dierenarts waarneemt.

SASSENHEIM n De evenementencommissie organiseert de jaarlijkse Voorjaarsmarkt in park Rusthoff op zaterdag 13 mei. De 50 kramen vol zomerbloeiers, sieraden, kunst, boeken en andere artikelen staan van 10.00 tot 16.00

en uiteraard slagroom. De eerste groep, bestaande uit acht mannen, maakte daarna de eerste rit over het strand. Na de lunch waren de zes dames aan de beurt. Ook zij genoten van een dagje aan zee op de strandrups.

uur in het park. Voor kinderen zijn er knutselactiviteiten en moederdagworkshops. Informatie inwinnen over de schooltuin, van bijenhouders of over de eendenkooi kan ook. Alle informatie staat op www. parkrusthoff.nl.

Een gebakje op Celebrate Fairtrade TEYLINGEN

n Op zaterdag 13 mei is het ook World Fair Trade Day. Dit jaar is het thema ‘Celebrate Fairtrade’. Teylingen is sinds 2014 Fairtrade gemeente en daarom is er op zaterdag voor iedereen een klein stukje Fairtrade gebak in de kraam op de voorjaarsmarkt in Park Rusthoff in Sassenheim.

Tijdens de markt verkoopt het Sassennest Fairtrade koffie en thee,

uiteraard met een Fairtrade koekje. Voor kinderen is er een prijsvraag. Fairtrade levensmiddelen doen het goed in Nederland. In 2016 kocht 69 procent van de huishoudens fairtrade producten. In 2007 was dat nog 24 procent. Steeds meer winkels verkopen chocola met een fairtrade-certificaat. Ook rijst met dit keurmerk wordt steeds populairder, evenals kokosmelk en curry’s.

Naam vereniging: Speeltuinvereniging Bijdorp Opgericht in: 1960 Aantal leden: 250 Wie zijn we en wat doen we? Wij zijn een speeltuinvereniging die ervoor wil zorgen dat kinderen uit Sassenheim en omgeving na schooltijden en in de schoolvakanties lekker kunnen buiten spelen in onze speeltuin. Daarnaast organiseren we een paar leuke activiteiten zoals het jaarlijkse paaseieren zoeken en schatgraven. Onze leden kunnen de speeltuin huren voor een kinderfeest. Waarom is het een leuke/fijne vereniging/stichting/organisatie? Speeltuin Bijdorp is een mooie grote en overzichtelijke speeltuin. De hele kleine kinderen vermaken zich bijvoorbeeld prima in onze zandbak, voor de grotere kinderen zijn er verschillende speelparcoursen en niet te vergeten onze grote springberg! Onze leden hebben de leukste en gezelligste feestjes. Zelfs als het weer minder is, is ons gezellige verenigingsgebouw een goed alternatief om het feest binnen voort te zetten.

toestellen te onderhouden en de speeltuin tiptop te houden. Meer informatie: www.bijdorp. org. Deze rubriek wordt samengesteld in samenwerking met Welzijn Teylingen. Alles over vrijwilligerswerk vindt u op www.welzijnteylingen.nl en klik op ‘vrijwilligerswerk’. Ook in deze rubriek? Stuur dan een e-mail naar m.kofoed@welzijnteylingen. nl. Meer over deze rubriek op www. deteylinger.nl.

Wat is jullie ambitie? Het is onze ambitie dat speeltuin Bijdorp nog jarenlang speelplezier kan bieden aan zo veel mogelijk kinderen. Daarvoor hebben we veel vrijwilligers nodig. Vrijwilligers om de speeltuin te openen en vrijwilligers om de speel-

Lunch & Leer: hersenbloeding SASSENHEIM

n Lekker lunchen en tegelijkertijd iets leren over de zorg voor een naaste. Dat kan op de Lunch & Leer bijeenkomst van Marente op dinsdag 16 mei van 11.30 tot 14.30 uur. En uw naaste? Ook zijn worden ontvangen met een passende lunch, zodat iedereen ontspannen aan de bijeenkomst kan deelnemen. Er wordt rekening gehouden met dieetwensen. Het thema is ‘Hersenbloeding’.

Welke invloed heeft een hersenbloeding op het dagelijks leven van u en uw naaste, met welke ongemakken krijgt u te maken en welke hulp-

middelen kunnen daarbij helpen. Hoe zorgt u er bijvoorbeeld voor dat de maaltijd een gezellige bezigheid blijft als eten niet zo makkelijk gaat door een lichamelijke beperking. U krijgt handige tips rondom de verzorging en informatie over de ontwikkelingen met betrekking tot leven met een hersenbloeding. AANMELDEN

Deelname kost 10 euro, dat is inclusief lunch. Aanmelden kan tot en met 10 mei tijdens kantooruren bij Ledenservice Marente via telefoonnummer 071 409 32 23.

Zomerbridgen bij Sassem Troef SASSENHEIM n Het zomerbridgen bij Sassem Troef begint op 1 juni en duurt tot zaterdag 26 augustus. In de Oude Tol (Hoofdstraat 147) wordt dertien weken gebridged om de titel. Deelname aan alle weken kost 25 euro. Aanmelden voor dit zomerabonnement kan www.sassemtroef. nl. Hier staat ook alle informatie. Op het formulier kunt u aangeven alle weken te komen spelen en dan afmelden bij verhindering, of dat u zich wekelijks aanmeldt. Deelname kan ook voor 3 euro per week. In-

schrijven voor de zomerbridge kan op de dag tot 17.00 uur via bovenstaande site, via Max van Alphen (06-53389301) of via e-mail sassemtroef@kpnmail.nl. Inschrijven aan de zaal is niet meer mogelijk. KENNISMAKINGSLES

Op dinsdag 23 mei begint om 20.00 uur een kennismakingsles bridge in de Oude Tol. Deelname is gratis. Aanmelden bij Marianna Hiel: 0655725036 of sassemtroef@kpnmail. nl.

COLOFON Oplage 15.000 Verschijnt iedere woensdag Uitgave van:

Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 2220 CB Katwijk T (071) 402 29 01 Hoofdredactie:

Teuntje van Delft M 06 12746478 t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl

Verslaggevers:

Nico Kuyt Mandy van Leeuwen Esther Luijk Piet van Kampen Peter Schipper Willem Krol Inleveren kopij:

De deadline voor het insturen van kopij is iedere maandag voor 12.00 uur. Insturen kan naar redactie@deteylinger.nl Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie

Redactie:

Marieke Voorn M 06 22096895 redactie@deteylinger.nl

Advertenties:

Meriam Mesman - M 06 460 942 09 meriam.mesman@ uitgeverij­verhagen.nl

Wanda de Mooij M 06 196 974 83 wanda.de.mooij@ uitgeverij­verhagen.nl Contactgegevens Binnendienst:

Rosita Eikelboom-Haasnoot Jeannette Mink- van Beelen Vincent Roos 071 4091637 advertentie@uitgeverij­­verhagen.nl o.v.v. De Teylinger Sluitingstijd advertenties dinsdag 10.00 uur

Bezorgklachten:

Uitgeverij Verhagen, tel. (071)4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging. Leveringsvoorwaarden:

Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen. De Teylinger wordt gratis huisaan-huis bezorgd in Sassenheim,

Voorhout en Warmond en is gratis af te halen bij: het gemeentehuis Sassenheim, Primera Sassenheim, Primera Voorhout en Boek Cadeau Enzo Warmond. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. www.deteylinger.nl


GEEF INTERIEUR EEN RUIMTE

BUITENKANS GARDEN LOUNGESET

2-delig, bestaat uit een 3 + 2-zitsbank in hoekopstelling (250x200 cm), inclusief kussens (grijs)*. Bijpassende tafel met glasplaat (145x85 cm) in combinatie met Garden Loungeset nu voor: € 49,-. *Prijs is excl. tafel, sierkussens, plaid en lampen.

van 1095,- voor:

795,Uit voorraad leverbaar!*

80 WOONWINKELS ONDER 1 DAK! Woonboulevard Cruquius

Hangar 20 Spaarneweg 20 2142 EN Cruquius www.hangar20.nl

Openingstijden: Maandag 13:00 - 17:30 uur • Dinsdag t/m Vrijdag 09:30 - 17:30 uur Zaterdag 09:30 - 17:00 uur • Zondag 12:00 - 17:00 uur

* De aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt.

Elke zondag open!

P

Vrij parkeren voor de deur.

Tl week 19 17  

De Teylinger, woensdag 10 mei 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you