Page 1

Lokaal betrokken en betrouwbaar

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DETEYLINGER.NL 

nieuws

Stille tocht en bijeenkomst

P. 7

Jong en oud herdenken op 4 mei voetbal n Ter Leede aan kop

Graven in Boterhuispolder P25

n Bordjes op bruggen

Wandeling bij Huys te Warmont WARMOND n De gidsen van IVN

rouwcentrum in een ander dorp, waar de overledene opgebaard wordt. Vooral voor de oudere inwoners betekent dit dat zij voor een bezoek aan het rouwcentrum vaak een beroep moeten doen op familie of vrienden voor vervoer.

Leiden geven op zondag 7 mei om 14.00 uur een voorjaarsexcursie in het landgoedbos van Huys te Warmont (Herenweg 139). Bomen en struiken kleuren groen en in de kruidenlaag staat al veel in bloei. Geniet van de geur van het daslook, de bloei van het fluitenkruid, koekoeksbloemen en boshyacinten. Het frisse groen in vele tinten is erg rustgevend. En er valt ook te genieten van de zang van de roodborst, de vink en het winterkoninkje. Meer informatie over de wandeling op www.ivn.nl/leiden.

VOORZIENINGEN

De gemeente heeft rond een mortuarium wel niet direct een wettelijke taak, maar moet zich wel verantwoordelijk voelen voor goede voorzieningen. Het CDA vraagt nu aan B&W om alle partijen uit te nodigen en met elkaar om aan tafel te gaan zitten om te kijken of een mortuarium voor Warmond behouden kan blijven.

Oplossing gloort voor kozijnen Hoogh Teylingen VOORHOUT n B&W gaat de gemeenteraad voorstellen om bijna 275.000 euro uit te geven aan het vervangen van de kozijnen van het appartementsgebouw Hoogh Teylingen aan de Pieter van Slingerlandlandstraat.

SERVICE AR

10 J

A

SPAAR NU VOOR HOGE KORTINGEN OP UNIEK

IT

WARMONDS BADTEXTIEL!

10

J A A R K WA

Door Nico Kuyt

De 26 voornaamste bruggen in Teylingen krijgen binnenkort een naambordje, na een verzoek van de historische verenigingen van Voorhout, Warmond en Sassenheim. Een van de bruggen, is de Klokkenmakersbrug op de hoek Engelselaan/Prinsenweg in Voorhout. De herkomst van de naam is in mysteriën gehuld. Lees verder op pagina 7.

Muziek en dementie VOORHOUT

Muziek kan veel los maken bij mensen met dementie. Zij kunnen soms onrust ervaren of verdrietig zijn ten gevolge van hun ziekte, maar kunnen door muziek een positieve impuls krijgen. Hoe kan een muziektherapeut daar gebruik van maken bij de zorg en behandeling voor mensen met dementie? Het Alzheimer café besteedt op maandag 8 mei aandacht aan dit thema. Willy Gillissen gaat hierover in gesprek met muziektherapeut Marian Jaspers Faijer. n

Het Alzheimer café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden, hulpverleners en andere geïnteresseerden. Het Alzheimer café (Agneshove 81) is geopend vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 en duurt tot 21.00 uur. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig. Vrijwilligers van Welzijn Teylingen kunnen voor vervoer zorgen. Voor meer informatie: Mevrouw C.van Noort, telefoonnummer 0610918151.

P19

De schaduw van de oorlog

TE

Binnenkort zullen de tijdelijke bewoners uit Mariengaerde vertrekken waarna het verzorgingshuis de deuren sluit. Hierdoor sluit ook het daarbij behorende mortuarium, waardoor er voor de inwoners van Warmond geen mortuarium in het eigen dorp meer beschikbaar is en dus een voorziening armer. Bij het overlijden van een familielid of dierbare zal men nu noodgedwongen moeten uitwijken naar een

gedicht

P9

LI

Door Nico Kuyt

nieuws

sport

Vraag over behoud mortuarium Warmond WARMOND n De dreigende sluiting van het mortuarium in Warmond heeft CDA-raadslid Reny Wietsma in onrust gebracht. Zij heeft hierover vragen aan B&W gesteld.

Woensdag 3 mei 2017 JAARGANG 11 NR 18

Bevrijdingsconcert op Oude Haven SASSENHEIM

n Het eerste Sassenheimse Bevrijdingsconcert is op vrijdagavond 5 mei op de Oude Haven.

Verschillende artiesten doen mee, zoals harmonievereniging Crescendo Sassenheim, Ruby van Urk, De Bollenband en musicalgroep Up2Stage. Zij treden niet alleen individueel op, maar staan ook samen op het podium om zo orkest

en zang te combineren. Het concert wordt afgesloten worden met het bekende ‘We’ll meet again’, zoals dat ook bij het door onze koning bezochte Bevrijdingsconcert in Amsterdam de traditie is. Het is de eerste keer dat de Oranjevereniging in samenwerking met lokale muzikanten een concert op Bevrijdingsdag organiseert. Het concert gaat op vrijdag 5 mei om

19.00 van start en is naar verwachting rond 22.00 afgelopen. De toegang is gratis. HERDENKING 4 MEI

Ook op 4 mei, is in Sassenheim het programma rond de Nationale Herdenking aangepast. Na afloop van de herdenking is er een stille tocht naar ‘t Onderdak. Daar is een speciaal programma. Lees verder op pagina 7.

Sinds de realisatie in 2002 kwamen er bij de gemeente een stroom klachten binnen over lekkende kozijnen van Hoogh Teylingen. Destijds was de gemeente de opdrachtgever voor het bouwen en de verkoper van de koopappartementen. Er stond een garantieperiode op van tien jaar, dus tot en met 2012. In die tijd heeft eerst Voorhout en daarna Teylingen steeds gezorgd voor het herstel. Echter, de bewoners bleven last houden van lekkages. Een aantal kozijnen zijn inmiddels vervangen door de oorspronkelijke bouwer Heijmans. B&W wil nu een einde maken aan het langlopende conflict en gaat de raad voorstellen om geld beschikbaar te stellen om het definitief op te lossen. De Vereniging van Eigenaren stemt in met het plan. Als de raad akkoord gaat zal Heijmans de kozijnen vervangen. Met de bewoners gaat de gemeenten een overeenkomst aan om tot een finale beslechting van de zaak te komen.

Dr. Oetker Pizza casa di mama of pizzaburger Alle varianten, combineren mogelijk 2 dozen 5.78 - 5.98

Cultureel Café +1 *

vriesvers

399 .

2 voor

Openingstijden: ma-do 8.00-20.00//vr 8.00-21.00//za 8.00-20.00//zo 10.00-20.00

plusvandijk

Van Dijk Voorhout /Herenstraat 45// Voorhout

VOORHOUT n Het Cultureel Café Lisse maakt een uitstapje en houdt op dinsdag 9 mei een bijeenkomst in de Bollenburcht (Teylingerlaan 13). Het programma begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Er is onder andere een presentatie door Simon Balyon , schilder van het panorama van de Blauwe Tram. Aanmelden kan via info@cultureelcafelisse.nl.


GEMEENTEBERICHTEN week 18 / 2017 TEYLINGEN

Onthulling vernieuwd Herdenkingsmonument op 3 mei in Voorhout Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, onthult samen met burgemeester Carla Breuer op 3 mei om 16.00 uur het vernieuwde Herdenkingsmonument op het Raadhuisplein in Voorhout. Op initiatief van de Historische Kring Voorhout (HKV), in nauwe samenwerking met de Gemeente Teylingen, heeft het monument een metamorfose ondergaan.

Herdenkingsmonument In de lijn van de 4-mei herdenking staan op het vernieuwde en uitgebreide moment álle slachtoffers met name genoemd die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld, sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen en een link hebben naar Voorhout. Het monument heeft daarmee een extra accent gekregen. Onthulling monument Woensdag 3 mei om 16.00 uur, Raadhuisplein in Voorhout. Het monument wordt onthuld door de voorzitter van het comité 4 en 5 mei, Gerdi Verbeet en burgemeester Carla Breuer.

De HKV stelt het op prijs dat inwoners, maar vooral kinderen, aanwezig zijn bij de onthulling van het monument. Zij willen aan de kinderen meegeven dat zij in vrede en veiligheid leven omdat anderen hiervoor toen en nu hebben gevochten, daarbij zijn omgekomen en wij hen daarom met respect herdenken. Informatie en vragen Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over de onthulling dan kunt u contact opnemen met de heer Richard Kuijten, richard.kuijten@planet.nl, tel: 06-55153762 van de Historische Kring Voorhout, of met communicatie van de gemeente Teylingen, communicatie@hltsamen.nl, tel: 14 0252

Programma Dodenherdenking, donderdag 4 mei 2017 Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we diegenen die, sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies zijn omgekomen. In de drie dorpen van Teylingen zijn op 4 mei onderstaande herdenkingsplechtigheden. U bent van harte welkom deze bij te wonen. Sassenheim Aanwezig namens het college van B&W: burgemeester Carla Breuer 19.35 uur Samenkomst bij het Herdenkingsmonument aan de Wilhelminalaan 19.45 uur Toespraak door burgemeester Breuer 20.00 uur Twee minuten stilte 20.02 uur Wilhelmus Aansluitend Krans- en bloemlegging en defilé 20.15 uur Stille tocht richting het Onderdak, alwaar een programma met informatie over de bezettingsperiode en stemmige muziek, en gelegenheid om met elkaar te spreken over de onderwerpen die betrekking hebben op de bezettingsperiode.

Commissievergaderingen De vergaderingen van de raadscommissies vinden plaats in de raadzaal van het bestuurscentrum, Raadhuisplein 1 in Voorhout. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. U kunt de vergaderingen thuis ‘live’ volgen en terugzien via www.teylingen.tv. De stukken vindt u op www.raadteylingen.nl.

Commissie Welzijn Maandag, 8 mei 2017, 20.00 uur Commissiegriffier Klaas Overbeek, k.overbeek@raadteylingen.nl, tel. 0252-783 592

Mededelingen Raadsmemo behoefte onderzoek binnensportaccommodaties Teylingen Op verzoek van wethouder Brekelmans is deze memo geagendeerd. Desgewenst kunnen de commissieleden vragen stellen en kan de portefeuillehouder een toelichting geven.

Bespreekpunten Garantstelling PCPO fusie Sophiastichting Doel: besluitvormend Sophia Stichting en Stichting PCPO hebben de intentie te fuseren per 1-1-2018. Op die manier kan een sterke nieuwe stichting voor bijzonder basisonderwijs in de regio ontstaan. Aan de gemeenten die PCPO scholen binnen de grenzen hebben (Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk) wordt

Voorhout Aanwezig namens het college van B&W: wethouder Kees van Velzen 19.00 uur Oecumenische Herdenkingsbijeenkomst in de R.K. Bartholomeuskerk, Herenstraat 47 19.45 uur Stille tocht naar het monument op het Raadhuisplein 19.52 uur Samenkomst bij het monument op het Raadhuisplein 19.58 uur Signaal Taptoe 20.00 uur Twee minuten stilte 20.02 uur Wilhelmus 20.05 uur Kranslegging 20.10 uur Gedicht voorgedragen door een leerling van de basisschool. 20.13 uur Korte overdenking door wethouder Kees van Velzen 20.18 uur Voortzetting van het defilé

Warmond Aanwezig namens het college van B&W: wethouders Arno van Kempen en Bas Brekelmans 18.00 uur Wethouders Van Kempen en Brekelmans leggen bloemen bij het graf van oud-burgemeester Ketelaar op de RK begraafplaats, en vervolgens bij de herdenkingsplaquette bij de Oude Toren. 19.00 uur Herdenkingsbijeenkomst in de RK Kerk St. Matthias, Herenweg 78 19.45 uur Stille tocht naar en herdenking bij gedenknaald 19.58 uur Signaal Taptoe 20.00 uur Twee minuten stilte 20.02 uur Wilhelmus Aansluitend Krans- en bloemlegging Korte overdenking door wethouder Van Kempen Defilé Vlaggen halfstok De gemeente Teylingen wil u vragen donderdag 4 mei vanaf 18.00 uur tot zonsondergang (ongeveer om 21.10 uur) de vlag halfstok te hangen. De vlag die gebruikt wordt is de Nederlandse driekleur zonder wimpel.

gevraagd voor een totaalbedrag van € 650.000 garant te staan om de fusie te stimuleren. Aan de raad van Teylingen wordt gevraagd voor haar deel van € 247.650 garant te staan.

Onder het takengebied van de commissie welzijn vallen de volgende gemeenschappelijke regelingen: GR KDB (2), RDOG (4), ISD (7) en voor zover van toepassing HR (1)

Oordeelsvorming schulddienstverlening Doel: oordeelsvorming De nota oordeelsvorming die nu voorligt, bevat richtinggevende bouwstenen voor het op te stellen beleidsplan schulddienstverlening. De input van de commissie welzijn wordt verwerkt in een beleidsnota schulddienstverlening die in juni aan de commissie en raad worden voorgelegd.

Commissie Ruimte

Eén raadsvoorstel begrotingen gemeenschappelijke regelingen Doel: Besluitvormend Onder voorbehoud van instemming van het college op 2 mei 2017. In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het Dagelijks Bestuur van een gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting toestuurt aan de raden van deelnemende gemeenten. De raden kunnen op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen zienswijzen over de begroting in te dienen. Teylingen neemt deel aan verschillende gemeenschappelijke regelingen. Iedere begroting is aan dezelfde criteria getoetst en in dit voorstel worden de begrotingen van de verschillende gemeenschappelijke regelingen aan uw raad voorgelegd. De ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling werkorganisatie HLTsamen wordt u op een later moment aangeboden. Uiteraard ligt het in het voornemen van het HLT bestuur om vanaf volgend jaar gelijke tred te houden met de andere gemeenschappelijke regelingen.

Dinsdag 9 mei 2017 Commissiegriffier Lisanne Korteling, l.korteling@raadteylingen.nl, tel. 0252-783 455 19.30 uur: Besloten vergadering, niet toegankelijk voor publiek Vaststelling gemeentelijke grondexploitaties Hooghkamer 2017 in relatie tot exploitatieplan Hooghkamer 2011, 3e herziening Doel: Besluitvormend 20.00 uur: Openbare vergadering

Hamerstukken Onderstaande stukken worden niet besproken tijdens de commissie tenzij een raadslid hiertoe verzoekt. 10e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West Holland Doel: besluitvormend Gebleken is dat de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West Holland nog enige aanscherping behoeft wat betreft de versterking van de positie van het algemeen bestuur en het vergroten van de invloed van de deelnemers op gemeenschappelijke regeling. Lees verder op de volgende pagina


Vervolg Commisievergaderingen

Bespreekpunten

Eén raadsvoorstel begrotingen gemeenschappelijke regelingen Doel: Besluitvormend Onder voorbehoud van instemming van het college op 2 mei 2017. In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het Dagelijks Bestuur van een gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting toestuurt aan de raden van deelnemende gemeenten. De raden kunnen op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen zienswijzen over de begroting in te dienen. Teylingen neemt deel aan verschillende gemeenschappelijke regelingen. Iedere begroting is aan dezelfde criteria getoetst en in dit voorstel worden de begrotingen van de verschillende gemeenschappelijke regelingen aan uw raad voorgelegd. De ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling werkorganisatie HLTsamen wordt u op een later moment aangeboden. Uiteraard ligt het in het voornemen van het HLT bestuur om vanaf volgend jaar gelijke tred te houden met de andere gemeenschappelijke regelingen. De commissie Ruimte wordt gevraagd voornamelijk te kijken naar de begrotingen: Holland Rijnland m.b.t. ruimtelijke onderwerpen, VAB en ODWH.

Onderstaande stukken worden besproken tijdens de commissie.

Presidium

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland heeft op 6 februari 2017 ingestemd met de doorgeleiding naar de deelnemers van het verzoek tot besluitvorming in verband met de 10e wijziging van de GR ODWH. Naar aanleiding van de doorgeleiding van de besluitvorming wordt het bestuursorgaan verzocht in te stemmen met de 10e wijziging van de GR ODWH en daartoe de nodige besluiten te nemen. Herinrichting Platanenlaan/Essenlaan (Sassenheim) Doel: Besluitvormend De integrale herinrichting van de openbare ruimte van de Platanenlaan en de Essenlaan tussen de Rusthofflaan en de Platanenlaan is nodig omdat er groot onderhoud aan de verharding, de bomen, het groen, de verlichting en de riolering moet plaatsvinden. Met als resultaat een efficiënt, veilig en duurzaam ingerichte openbare ruimte, die 20 jaar zonder noemenswaardig onderhoud mee kan. Bewoners zijn betrokken bij het volledige ontwerpproces. Daarbij is bijgevoegde participatieontwerp Essenlaan en het participatieontwerp Platanenlaan gemaakt.

Hoorzitting en vaststelling bestemmingsplan en bijbehorend exploitatieplan ‘Hooghkamer 2011, 3e herziening’ Doel: Besluitvormend Op 24 september 2015 heeft de raad de 2e herziening van het bestemmingsplan en exploitatieplan Hooghkamer 2011 vastgesteld. Daarin waren de deelplannen 2d en 3 nog bestemd als uit te werken woongebied. Het college van B&W heeft op 21 december 2016 besloten in te stemmen met overeenkomsten met ontwikkelaars. Het stedenbouwkundige deelplan - als onderdeel van de overeenkomsten - vormt het stedenbouwkundig kader voor deze 391 woningen (bouwfasen 2d en 3). Hierover is de gemeenteraad op 27 juni 2016 tijdens een openbare presentatie over de vierde bouwstroom Hooghkamer geïnformeerd. Dit gebied is nu als uitgewerkte woonbestemming opgenomen in de 3e herziening van het bestemmingsplan en exploitatie-plan Hooghkamer 2011. Procedure windturbines AkzoNobel te Sassenheim Doel: Besluitvormend AkzoNobel te Sassenheim is voornemens op het bedrijfsperceel langs rijksweg A44 twee windturbines van elk circa 3 megawatt (MW) op te richten (er is nog geen aanvraag). Met de opgewekte stroom wil men de bedrijfsvoering verduurzamen. De locatie staat al een aantal jaar in de Verordening Ruimte van de provincie. Gedeputeerde Staten (GS) stellen in hun brief van 12 januari 2017 voor dat hun college de formele procedure voert voor de bouw van deze twee windturbines. Het college van Teylingen legt de besluitvorming over de beantwoording van het voorstel van de provincie aan de gemeenteraad voor om een eigen afweging te maken. Met dit voorstel worden twee scenario’s m.b.t. de procedure ter keuze aan de raad voorgelegd. Petitie ‘Wij willen de Hoogvliet in de Postwijk houden’ Doel: Opiniërend Tijdens de raadsvergadering van 20 april is er door mevrouw Leenen en mevrouw Kruit een petitie aangeboden met 2139 handtekeningen voor behoud van de Hoogvliet in Postwijk. Er is toen afgesproken deze petitie tijdens de commissie Ruimte te bespreken.

Woensdag 10 mei 2017, 19.00 uur Secretaris: Robert van Dijk, tel. 0252-783 590 De agenda voor het Presidium kunt u enkele dagen voor de vergadering inzien via de website www.raadteylingen.nl.

Commissie Bestuur, Financiën en Toerisme Woensdag 10 mei 2017, 20.00 uur Griffier: Robert van Dijk, r.vandijk@raadteylingen.nl, tel. 0252-783 590 Presentatie resultaten Holland Rijnland Dit punt is geagendeerd op verzoek van de commissie BFT naar aanleiding van de bespreking van het concept van de kadernota van Holland Rijnland, De presentatie wordt gegeven door Claudia de Kort (Accountmanager Holland Rijnland)

Bespreekstukken Eén raadsvoorstel begrotingen gemeenschappelijke regelingen Doel: Besluitvormend Onder voorbehoud van instemming van het college op 2 mei 2017. In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het Dagelijks Bestuur van een gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting toestuurt aan de raden van deelnemende gemeenten. De raden kunnen op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen zienswijzen over de begroting in te dienen. Teylingen neemt deel aan verschillende gemeenschappelijke regelingen. Iedere begroting is aan dezelfde criteria getoetst en in dit voorstel worden de begrotingen van de verschillende gemeenschappelijke regelingen aan uw raad voorgelegd. De ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling werkorganisatie HLTsamen wordt u op een later moment aangeboden. Uiteraard ligt het in het voornemen van het HLT bestuur om vanaf volgend jaar gelijke tred te houden met de andere gemeenschappelijke regelingen. De commissie BFT wordt gevraagd voornamelijk te kijken naar de begrotingen van Holland Rijnland (1), VRHM (3) en de Belastingsamenwerking (8)

Alzheimer Café Teylingen op maandag 8 mei 2017 Wat kan muziek voor u betekenen? Muziek kan veel los maken bij mensen met dementie. Mensen met dementie, die soms onrust ervaren of verdrietig zijn ten gevolge van hun ziekte, kunnen door muziek een positieve impuls krijgen. Hoe komt muziek binnen in ons brein? Hoe kan een muziektherapeut daar gebruik van maken bij de zorg en behandeling voor mensen met dementie? Willy Gillissen gaat hierover in gesprek met Marian Jaspers Faijer, muziektherapeute. Alzheimercafé Het Alzheimer café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden,

hulpverleners en andere geïnteresseerden. Het Alzheimer café is geopend vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 en duurt tot 21.00 uur. Adres: Agneshove 81 te Voorhout. Aanmelden voor deze avond is niet nodig. Vrijwilligers van Welzijn Teylingen kunnen voor vervoer zorgen. Informatie Bel voor meer informatie: Mevrouw C. van Noort, telefoonnummer 06-10918151

Beschikbaar stellen krediet vervangen kozijnen cluster Hoogh Teylingen Besluitvormend Sinds de oplevering in 2002 bestaan bouwkundige gebreken aan het clustergebouw Hoogh Teylingen te Voorhout. De gemeente was opdrachtgever voor het oprichten van het gebouw en verkoper van de in het clustergebouw opgenomen koopappartementen. De gemeente heeft vanaf 2002 gedurende de garantieperiode van 10 jaar een voortrekkersrol vervuld voor herstel. Dit heeft echter niet geleid tot een bevredigend resultaat. Diverse bewoners hebben structureel last van lekkages. Een voortdurende klachtenstroom en correspondentie heeft de laatste jaren plaatsgevonden en een aantal kozijnen zijn reeds vervangen door de oorspronkelijke bouwer Heijmans. Als oplossing voor een langlopend conflict wordt uw raad voorgesteld € 273.125,- ter beschikking te stellen, te dekken uit de algemene reserve, teneinde dit definitief op te lossen voor de eigenaren van de appartementen. Besloten deel: Aanbesteding accountant Teylingen samen met Hillegom, Lisse en HLT-samen. Besluit vergaderen achter gesloten deuren en opleggen geheimhouding op het Programma van Eisen en de Inkoopstrategie Besluitvormend Met de start van HLT-samen per 1 januari 2017 zijn, door het onderbrengen van de ambtelijke organisatie in HLT-samen, de werkzaamheden van de accountant verschoven van de bestaande gemeenten naar de HLT-samen organisatie. Deze verschuiving is dusdanig dat een nieuwe aanbesteding noodzakelijk is voor de accountant van de drie gemeenten inclusief een aanbesteding van de accountant van HLT-samen. Met de auditcommissies van de drie gemeentes en het HLTbestuur is samen met Stichting Rijk een Programma van Eisen opgesteld. Voorstel is om in te stemmen met het Programma van Eisen aanbesteding accountant. Benoeming van de accountant kan, nadat de aanbestedingsprocedure in de zomer van 2017 is afgerond, in oktober/november 2017 door de raad plaatsvinden. Met het openbaar maken van het Programma van Eisen en de Inkoopstrategie worden de strategie, de keuzes en de overwegingen van de gemeente prijsgegeven en kan de informatie uit de stukken de inschrijvingen van de kantoren beïnvloeden. Daarmee komt het economische en financiële belang van de gemeente in een nadeliger positie te verkeren. Op advies van Stichting Rijk is het voorstel om geheimhouding op te leggen op de stukken en te vergaderen achter gesloten deuren.

Mail of bel ons Stuur ons een e-mail met uw mening over een onderwerp via gemeenteraad@raadteylingen.nl. E-mails gericht aan de raad zijn openbaar. Raadsleden vertegenwoordigen de inwoners van de gemeente. Zij staan open voor uw ideeën. De telefoonnummers en adressen van individuele raadsleden vindt u op www.raadteylingen.nl.

Spreekrecht U kunt ook gebruik maken van het spreekrecht. Dit is een mogelijkheid om de commissie toe te spreken. U geeft zich op bij de griffie. Graag ontvangt de griffie vooraf de tekst van uw inspraak via de e-mail. De spelregels van het inspreekrecht vindt u op www.raadteylingen.nl.

Griffie E-mail

gemeenteraad@raadteylingen.nl (E-mails gericht aan de raad zijn openbaar) Telefoon 0252-783 593

Meld u aan bij Burgernet! Op zaterdag 6 mei staat een promotieteam van Burgernet tussen 11.00 en 17.00 uur bij supermarkt Dirk van den Broek aan de Wasbeekerlaan 63 in Sassenheim. U kunt zich dan aanmelden als deelnemer van Burgernet. Burgernet Burgernet is een samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Burgernet werkt als volgt: als in de buurt van een deelnemer zich bijvoorbeeld een inbraak of een

vermissing voordoet, krijgt men via (mobiele) telefoon, per mail of sms een oproep binnen met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Als men iets ziet, wordt gebeld met het gratis telefoonnummer 0800-0011 naar de meldkamer van de politie. Met de informatie kan de politie gerichter en nog sneller in actie komen. Kijk voor meer informatie op www.burgernet.nl.


Wijkmarkt in Het Lage Land van Warmond op 11 mei Raads- en collegeleden zoeken het gesprek op met inwoners Donderdag 11 mei is er om 20.00 uur een wijkmarkt voor bewoners van Het Lage Land in Warmond. Dit gebied ligt aan de oostkant van de Kagerplassen en grenst daar aan Leiderdorp en Kaag en Braassem. De bewoners van de wijk ontvangen hiervoor deze week een uitnodiging. De thema’s op deze wijkmarkt zijn ontwikkelingen en plannen in Het Lage Land, zoals de kadeverbetering en reconstructie Zijldijk, recreatieve plannen, glasvezel in het buitengebied en de toekomst van het polderlandschap. Mening wijkbewoners De wijkmarkt biedt inwoners, collegeleden en raadsleden gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Wat speelt er in uw buurt, wat heeft u op het hart? Geef uw mening over uw woonomgeving, zoals het groen, wegen en hoe u betrokken wil worden bij gemeentelijke plannen. Verder kunt u op de wijkmarkt aangeven of u zelf ideeën en initiatieven voor de wijk heeft die u wil realiseren. Programma Aan het begin van de avond wordt u geïnformeerd over ontwikkelingen en plannen in Het Lage Land, zoals de kadeverbetering en reconstructie Zijldijk, recreatieve plannen, glasvezel in het buitengebied en de toekomst van het polderlandschap. Aansluitend kunt u over verschillende onderwerpen in gesprek met raads- en collegeleden. Ook is het mogelijk een rondleiding te krijgen over de camping. De wijkmarkt vindt plaats bij Camping Spijkerboor, Boekhorsterweg 21 in Warmond.

Denk mee over verkeersveiligheid Herenweg Warmond Al een aantal jaren wordt gesproken over de verkeersveiligheid van de doorgaande weg door Warmond. Het gaat hierbij om de Oranje Nassaulaan, Herenweg, Sweilandstraat en Oosteinde. Bewoners en ondernemers laten de gemeente regelmatig weten de wegen onveilig te vinden, met name voor de kwetsbare verkeersdeelnemers. De gemeente heeft geld beschikbaar om de wegen aan te passen en maatregelen te treffen. Wij horen hierover graag de mening van bewoners en ondernemers. Iedereen is van harte welkom om mee te denken over verkeersveiligheid en maatregelen. Samen nadenken over het ontwerp De gemeente heeft nog geen plan of ontwerp. Wel is een aantal spelregels opgesteld waarbinnen het ontwerp gemaakt moet worden. Denk aan wet- en regelgeving en de afbakening van het plangebied. Deze spelregels zijn te vinden op www.teylingen.nl/herenwegwarmond. We beginnen het project met het ophalen van knelpunten, wensen en ideeën. Daarna maken we verschillende schetsontwerpen en uiteindelijk een definitief ontwerp. Het besluit over het definitieve ontwerp voor de inrichting wordt genomen door de gemeenteraad. Dinsdag 16 mei: schouw en inloopbijeenkomst De eerste stap in het maken van het ontwerp is het verzamelen van knelpunten, wensen en ideeën. Dat doen we op straat, tijdens een inloopbijeenkomst en met een enquête op de website. Schouw Op dinsdag 16 mei lopen we vanaf 14.00 uur de hele route om samen met bewoners en ondernemers te kijken naar de situatie op straat. Het tijdschema vindt u op www.teylingen. nl/herenwegwarmond. U bent van harte uitgenodigd om (een gedeelte van) het traject met ons mee te lopen.

Inloopbijeenkomst op 16 mei Om 18.00 begint de inloopbijeenkomst in Het Trefpunt, Herenweg 80. U kunt binnenlopen tot 21.00 uur op een tijdstip dat u het best uitkomt. U kunt dan aangeven welke knelpunten u ziet en welke ideeën u heeft om de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid te verbeteren. Online Enquête Kunt u niet komen op 16 mei? Dan heeft u de mogelijkheid een online enquête in te vullen. In deze enquête wordt u gevraagd naar uw ervaringen met de verkeersveiligheid en leefbaarheid op de wegen binnen het project. Een link naar deze enquête staat op www.teylingen.nl/herenwegwarmond. De enquête is beschikbaar tot en met 30 mei 2017. Digitale nieuwsbrief, e-mail en telefoon In het verdere proces informeren wij bewoners en ondernemers via een digitale nieuwsbrief. Daarin berichten we over de stand van zaken, nodigen wij u uit voor volgende bijeenkomsten en attenderen wij u op nieuwe informatie op de website. U kunt zich voor deze digitale nieuwsbrief aanmelden via herenwegwarmond@teylingen.nl. U kunt zich ook tijdens de inloopbijeenkomst aanmelden. Nieuwe bijeenkomsten kondigen we ook aan op de gemeentepagina in De Teylinger, op www.teylingen.nl/herenwegwarmond en op sociale mediakanalen van de gemeente. Vragen Heeft u vragen over het project, dan kunt u een mail sturen aan herenwegwarmond@teylingen.nl of contact opnemen met Arjen Visser via telefoonnummer 14 0252.

Informatiebijeenkomst Teylingen ‘Hartveilig’ Op woensdag 31 mei is er van 19.30 tot 21.00 uur een informatiebijeenkomst over het project HartveiligWonen in de Raadzaal van het bestuurscentrum in Voorhout. Inwoners die een reanimatietraining hebben gevolgd of die bereid zijn dit te leren, worden van harte uitgenodigd naar deze bijeenkomst te komen. Koffie en thee staat klaar vanaf 19.00 uur. Hartveilig Wonen Bij een acute hartstilstand is de overlevingskans het grootst als er binnen zes minuten begonnen wordt met reanimeren. HartveiligWonen is georganiseerde vrijwillige hulp, aanvullend op ambulancezorg en First Response van de brandweer. Gemeente Teylingen verbetert de acute hulpverlening door HartveiligWonen op te bouwen. Als vrijwilliger kunt u mensenlevens redden door hieraan deel te nemen.

De beschikbaarheid van AED’s (Automatische Externe Defibrillators) is hierbij onontbeerlijk. Om Teylingen hartveilig te maken, worden de beschikbare AED’s van bedrijven, instellingen, verenigingen en particulieren zo efficiënt mogelijk ingezet. Gemeente Teylingen is op zoek naar vrijwilligers die de juiste hulp willen bieden en naar AED’s die daarbij gebruikt mogen worden. Uitnodiging Gemeente Teylingen heeft diverse verenigingen/organisaties een uitnodigingsbrief gestuurd. Als u deze brief niet ontvangen heeft, mag u deze publicatie als uitnodiging beschouwen. Bent u geïnteresseerd in een Hartveilig Teylingen? U bent van harte welkom!

Aanmelden In verband met de organisatie van deze avond willen wij graag weten hoeveel geïnteresseerden we kunnen verwachten. Wilt u naar de informatiebijeenkomst komen? Meld u dan uiterlijk 23 mei aan. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar: beleidsondersteuningsociaaldomein@ hltsamen.nl. Meer informatie Meer informatie kunt u vinden op de website www.hartveiligwonen.nl

Tegenprestatie naar vermogen Vraag Ik krijg een bijstandsuitkering. Ik heb begrepen dat ik dan een tegenprestatie moet verrichten. Wat houdt dat precies in? Antwoord De ISD vraagt van mensen die twee jaar of langer een bijstandsuitkering ontvangen en die ver van de arbeidsmarkt af staan een tegenprestatie. De bedoeling is dat u zelf op zoek gaat naar een activiteit die als tegenprestatie geldt. Voor wie geldt de tegenprestatie? • U bent inwoner van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen. • U ontvangt twee jaar of langer een bijstandsuitkering. • Het is u in de afgelopen twee jaar niet gelukt om zelf een baan te vinden. Voor wie geldt de tegenprestatie niet? Voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Wat is een tegenprestatie naar vermogen? Een tegenprestatie kan van alles zijn. Het gaat erom dat u, in ruil voor uw uitkering, iets nuttigs terugdoet voor de samenleving. Het kan ook gaan om activiteiten die te maken

hebben met uw persoonlijke ontwikkeling. Zoals bijvoorbeeld het volgen van een taal- of computertraining. Voorbeelden van tegenprestaties Tegenprestaties zijn bijvoorbeeld klussen die door verenigingen, organisaties en maatschappelijke instellingen worden aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan: • Koffie schenken in een wijkcentrum • Speelplekken opknappen in de wijk • Taalmaatje zijn voor mensen met de inburgeringsplicht • Vrijwilligerswerk bij een sportvereniging Misschien bent u al actief als vrijwilliger of als mantelzorger. Dan kunt u de ISD Bollenstreek voorstellen om dat als tegenprestatie te laten gelden. Waarom moet u een tegenprestatie verrichten? Een tegenprestatie is nuttig voor de samenleving, maar ook nuttig voor uzelf. U ontmoet andere mensen, u ontwikkelt vaardigheden die u bij een betaalde baan goed kunt gebruiken. En u doet iets nuttigs voor andere mensen/de samenleving.

Hoeveel tijd moet u besteden aan de tegenprestatie? Per 12 maanden maximaal 8 uur per week en voor een periode van 15 weken. Vragen/meer informatie Voor meer informatie over de tegenprestatie naar vermogen kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek of uw gemeente.

Bereikbaarheid ISD Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis) Website: www.isdbollenstreek.nl Per mail: info@isdbollenstreek.nl Persoonlijk: bezoek aan het lokaal loket/het zorgloket van uw woonplaats.


Collectes Er is van 7 tot en met 13 mei een collectevergunning verleend aan Stichting Longfonds. Bekendmaking ter inzagelegging ontwerpbegrotingen 2018 van de gemeenschappelijke regelingen Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de ontwerpbegrotingen van de instellingen waarmee de gemeente Teylingen een samenwerkingsverband heeft ter inzage gelegd. Het gaat om de volgende instellingen: de Veiligheidsregio, het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, het Vuilafvoerbedijf Bollenstreek, de Omgevingsdienst West Holland, Werkbedrijven Kust- Duin en Bollenstreek, de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek en Belastingsamenwerking Bollenstreek. De besturen van deze regelingen/samenwerkingsorganen stellen jaarlijks een ontwerpbegroting op. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. De gemeenteraad behandelt de ontwerpbegroting op 1 juni 2017. De ontwerpbegroting is voor iedereen openbaar. Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen maakt nu bekend dat de ontwerp programmabegrotingen 2018 van de Gemeenschappelijke Regelingen van 27 april t/m 17 mei 2017 voor een ieder ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentekantoor in Sassenheim en in het bestuurscentrum in Voorhout. Voor eventuele vragen kunt u contact op nemen met de heer J.P. Augustinus medewerker team juridische zaken via telefoonnummer 14 0252. Algemene plaatselijke verordening Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend aan: • St. de Combibrug, Voorhout voor het ophangen van 10 spandoeken in Voorhout op 24 juni 2017 (25-04-17) • Oranjevereniging Sassenheim voor het organiseren van een 5 mei concert van 18.00 tot 24.00 uur op het parkeerterrein bij de Oude Haven in de Hoofdstraat in Sassenheim (01-05-17) Drank- en horecawet Vergunning op grond van artikel 3 voor het mogen verstrekken van alcoholhoudende drank is verleend aan: • Café Welgelegen, Jacoba van Beierenweg 90, 2215 KZ Voorhout (wijziging inrichting) (19-04-17) Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 Op grond van artikel 87 is ontheffing verleend aan: • A.A.H. Wouters-Pierik, Sassenheim voor het parkeren in de blauwe zone in de J.P. Gouverneurlaan en Keerweerlaan in Sassenheim (21-04-17) • Rederij Van der Meer, Rijpwetering voor het berijden van de voetpaden van park Groot Leerust in Warmond op 14 juli 2017 tussen 13.00 en 14.30 uur en tussen 18.00 en 19.00 uur (25-04-17) Scheepvaartverkeerswet Op grond van artikel 7, lid 1 is ontheffing verleend aan: • Rederij Van der Meer, Rijpwetering voor het aanmeren met de M.P.S. Koningin Juliana aan de kade van park Groot Leerust in Warmond op 14 juli 2017 tussen 13.00 en 14.30 uur en tussen 18.00 en 19.00 uur (25-04-17) Niet eens met een van deze besluiten? Hoe u dan bezwaar kunt maken staat verderop genoemd in deze Gemeenteberichten. Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning • Buitenwater 4 te Warmond • Voorhavenkwartier, Sassenheim • Einsteinpark (tegen Oosthoutlaan), Sassenheim • Nabij Roodemolenweg 8, Sassenheim • ‘s-Gravendamseweg 43, Voorhout

het vernieuwen van een dakopbouw, 20-04-2017 het plaatsen van 5 vingersteigers, 20-04-2017 het plaatsen van zonnepanelen, 24-04-2017 het realiseren van een tennispark compleet met clubhuis en verlichte banen, 24-04-2017 het optrekken van de voorgevel, 24-04-2017

Inzien binnengekomen aanvragen Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 0 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen.

Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar) • Jachtlustkade 8, Sassenheim • Nabij Rijnsburgerweg (kavel 8), Voorhout • St. Antoniuslaan, Dr. de Visserlaan en de Menneweg, Sassenheim

2017 tot en met woensdag 14 juni 2017 ter inzage in het gemeentekantoor in Sassenheim.

het vervangen van brandschermen, 20-04-2017 het bouwen van een woning, 20-04-2017 het aanleggen van een HWA-riool, vernieuwen van een bestaande duiker en herinrichting van het maaiveld, 20-04-2017

• Watertuin 55, Warmond

voor permanente bewoning van de recreatiewoning, 20-04-2017 • Parklaan 29, Sassenheim het vervangen van een dakkapel op het voordakvlak en het plaatsen van een dakkapel op het linker dakvlak van de woning, 21-04-2017 • Pancraszicht 19, het uitbreiden boven de bestaande Sassenheim aanbouw, 25-04-2017 Bezwaar tegen besluiten

De digitale versie van het voorontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen. nl. Op www.teylingen.nl onder Bouwen en verbouwen Bestemmingsplannen en projecten – Voorhout vindt u een link naar het digitale voorontwerpbestemmingsplan. Daarnaast vindt u een link naar de authentieke digitale bestanden. Inspraakmogelijkheden Gedurende de termijn van ter inzagelegging is er voor ingezetenen en voor in de gemeente belanghebbende natuurlijke of rechtspersonen, de mogelijkheid om hun inspraakreactie schriftelijk of mondeling kenbaar te maken aan burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout; telefoonnummer 14 0252. U kunt uw inspraakreactie ook digitaal indienen bij de gemeente Teylingen via emailadres: gemeente@teylingen.nl

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken. Voordat u dit doet, kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen. We nemen dan het besluit met u door en kijken of er een oplossing voor uw bezwaren bestaat. Belt u hiervoor met ons algemene nummer (14 0252). Komen we er niet uit dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Informatie Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Fariq Ishaak van Domein Ruimte via 14 0252.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de tussen haakjes genoemde verzenddatum van betreffend besluit – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen.

Identificatienummer : NL.IMRO.1525.BP2017TEY01047-VO01

Het bezwaarschrift moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar bestaat • Reden(en) van het bezwaar • Handtekening Verzoek voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Besluit waartegen bezwaar bestaat • Kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Teylingen is ingediend. Het adres is: Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Postbus 20302 2500 EH Den Haag U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ter inzage legging voorontwerpbestemmingsplan Van den Berch van Heemstedeweg 21, Voorhout Identificatienummer: NL.IMRO.1525.BP2017TEY01045-VO01 Toelichting op het voorontwerpbestemmingsplan Het plangebied betreft het perceel Van den Berch van Heemstedeweg 21, gelegen in het buitengebied tussen Sassenheim en Voorhout. Aan de gemeente is voor dit perceel verzocht om medewerking aan het herbestemmen van het perceel met een meer passende bestemming voor het bestaande gebruik. Daarnaast voorziet het bestemmingsplan in uitbreiding van het aantal bedrijfseenheden. In het plangebied zijn in de huidige situatie 4 bedrijfseenheden aanwezig. Twee eenheden waren eerder afgebrand, waardoor er feitelijk een uitbreiding van 6 naar 7 bedrijfseenheden plaatsvindt. Terinzagelegging In het kader van de inspraakprocedure ligt het voorontwerpbestemmingsplan Van den Berch van Heemstedeweg 21, Voorhout vanaf donderdag 4 mei

Ter inzage legging voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Teylingen, campings de Horizon, Spijkerboor en de Boekhorst’ in Warmond

Toelichting op het voorontwerpbestemmingsplan Het plangebied betreft betrekking op de campings de Horizon, Spijkerboor en de Boekhorst. Deze campings zijn gelegen in Warmond. De ontsluitingsweg Boekhorsterweg ligt voor een groot deel binnen de gemeente Kaag en Braasem. Ten opzichte van het geldende bestemmingsplan en dit voorontwerp bestemmingsplan worden voor deze drie campings het maximumaantal kampeermiddelen, zoals vastgelegd in de laatst verleende WOR-vergunning (vergunning op basis van de Wet openluchtrecreatie), per camping in het bestemmingsplan opgenomen. Terinzagelegging In het kader van de inspraakprocedure ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Teylingen, camping de Horizon, Spijkerboor en de Boekhorst’ vanaf donderdag 4 mei tot en met woensdag 17 mei 2017 ter inzage in het gemeentekantoor in Sassenheim. De digitale versie van het voorontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen. nl. Op www.teylingen.nl onder Bouwen en verbouwen Bestemmingsplannen en projecten – Teylingen vindt u een link naar het digitale voorontwerpbestemmingsplan. Inspraakmogelijkheden Gedurende de termijn dat het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kunt een schriftelijke- of mondelinge inspraakreactie kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout. U kunt uw inspraakreactie ook digitaal indienen bij de gemeente Teylingen via emailadres: gemeente@teylingen.nl. Informatie Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Ron van der Geest van Domein Ruimte via 14 0252. Commissie Welstand Op maandag behandelt een deskundige van de Welstandscommissie vanaf 09.30 uur de projecten in het gemeentekantoor. Deze besprekingen zijn openbaar, maar in uitzonderlijke gevallen kan een project in beslotenheid worden behandeld. Voor het inzien van de agenda of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente. Iedere donderdag houdt de Centrale Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (regio welstandscommissie) voor de Duin- en Bollenstreek vanaf 14.00 uur een openbare vergadering in het Groothandelsgebouw, Stationsplein 45 te Rotterdam. De agenda met de bouwplannen die tijdens de vergadering worden beoordeeld, kunt u digitaal opvragen. Wilt u meer informatie? Belt u dan naar 14 0252.

Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie woensdag 3 mei 2017. Gemeente Teylingen Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout Telefoon: 14 0252 (Let op: netnummer niet nodig, ook niet voor 06 nummers) gemeente@teylingen.nl www.teylingen.nl

Bezoekadressen Gemeentekantoor: Wilhelminalaan 25 in Sassenheim Bestuurscentrum: Raadhuisplein 1 in Voorhout De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden gemeentekantoor: Maandag 8.30-13.00 uur Dinsdag 8.30-16.00 uur Woensdag 8.30-16.00 uur Donderdag 8.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-16.00 uur Zorgloket/ISD:

9.00 - 12.00 uur.

Balie politie: De balie van de politie is niet open voor vrije inloop. U kunt aangiften doen door een afspraak te maken via het landelijke politienummer 0900 - 8844. De afspraak wordt dan gepland tijdens openingstijden van het gemeentekantoor in Sassenheim. U kunt van zogenaamde eenvoudige misdrijven ook aangifte doen via www.politie.nl.

i

TEYLINGEN  FACEBOOK.COM/GEMEENTETEYLINGEN  TWITTER.COM/GEM_TEYLINGEN  YOUTUBE.COM/GEMEENTETEYLINGEN


FAMILIEBERICHTEN Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken

Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Teylinger. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

vrijblijvend voorgesprek mogelijk

Het Uitvaarthuys Anneke Beunder Els Görtemöller

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur).

0 2 5 2 - 37 69 42 06 - 19 27 98 21

hetuitvaarthuys.net

Gevraagd per 1 juli 2017: Welzijnsadviseur (16 uur p/w) Gevraagd per 1 juli 2017: Ben jij een teamwerker Welzijnsadviseur (16 uur p/w)en vind je het leuk je te richten op

Welzijn Teylingen

Welzijn Teylingen

Ankie Jochemsz - Willemijn Heijink - Wilma Bleeker

dag en nacht bereikbaar

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

‘Ik neem uw zorg uit handen op het moment dat u dat nodig heeft’.

Dag en nacht telefonisch bereikbaar op: 06 - 30409466 info@uitvaart-teylingen.nl / www.uitvaart-teylingen.nl

maatschappelijke activering en participatie van de inwoners van Teylingen? Ben jij een teamwerker en vind je het leuk je te richten op maatschappelijke activering en participatie van de inwoners van Teylingen? Beschik jij over: HBO werk- en denkniveau; enkele jaren ervaring met werken als cliëntondersteuner en heb je Beschik jij over: HBO werken denkniveau; enkele jaren ervaring met affiniteit met sociaal ondernemen, werken als cliëntondersteuner en heb je affiniteit met sociaal marketing & communicatie? ondernemen, marketing & communicatie? Reageer dan voor 16 mei op Reageer danonze voor vacature! 16 mei op onze vacature!

Dag en nacht bereikbaar 06 23954021 Wij hebben ook een unieke uitvaartwinkel in de Van Limburg Stirumstraat 6A, Noordwijk welke Volledige vacaturetekst op: open is van woensdag t/m zaterdag van Volledige vacaturetekst www.welzijnteylingen.nl 11.00 tot 17.00 uur. www.welzijnteylingen.nl Voor meer informatie: www.ivonneclemens-uitvaartverzorging.nl

op:

Een herinnering creëert men samen, deze biedt kracht om verder te gaan. • Begraven • Cremeren • Rouwtransporten door binnen en buitenland • Opbaring in eigen rouwkamers • Eigen parkeerterrein • Dag en nacht bereikbaar Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Tel: 0252-211843

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

Linda Janmaat 06 20 66 71 www.uitvaartzorgdeschelp.nl info@uitvaartzorgdeschelp.nl 24/7 bereikbaar

KUNSTGEBIT Tandenwinkel

Reparaties klaar terwijl u wacht.

Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen

Tel:

071 - 361 11 45

www.tandenwinkel.com

Areen van der Plas & Annemarie Hazenoot

T 071 - 36 46 006

dag en nacht bereikbaar

barbaranoordwijk.nl

85


nieuws

DE TEYLINGER

7

WOENSDAG 3 MEI 2017

Zorgen over voortbestaan van de Kindertelefoon TEYLINGEN n De Kindertelefoon luidde onlangs de noodklok over het voortbestaan vanwege mogelijk krappere financiële middelen. De raadsfractie van CDA vraagt nu of B&W met deze dienst en vergelijkbare stichtingen een overeenkomst gaat afsluiten om continuering te waarborgen. Door Nico Kuyt

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft besloten om vanaf 2018 een andere aanpak te kiezen rond de financiering van collectieve activiteiten, zoals de Kinder-

telefoon. Deze dient nu met alle gemeenten afzonderlijk te onderhandelen over de betaling voor de diensten. Kopen niet alle gemeenten tijdig in, dan moeten medewerkers afvloeien en neemt de bereikbaarheid af. Hetzelfde probleem geldt voor het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), de organisatie van vertrouwenspersonen voor kinderen en ouders in de jeugdzorg, en Sensoor, waar volwassenen met problemen terecht kunnen voor een luisterend oor. Het CDA wil nu van B&W weten of de gemeente van voornemens is een overeenkomst te sluiten met deze stichtingen.

Naamborden op bruggen Vervolg voorpagina De historische kringen van Voorhout, Sassenheim en Warmond brachten in 2012 het bruggenboek van Teylingen uit in samenwerking met B&W. Hierin is de geschiedenis van de 26 vooraanstaande bruggen in Teylingen beschreven en de historische benamingen vastgelegd.

De historische kringen hebben de gemeente Teylingen verzocht de bruggen te voorzien van naamborden. B&W heeft 25 duizend euro beschikbaar gesteld voor inmeten, vervaardigen, bevestigen en schilderen van de borden. De opdracht van het project is verleend aan het bedrijf Griekspoor uit Nieuw Vennep. (Door Nico Kuyt)

De herdenking vorig jaar bij het monument in Voorhout. | Foto: pr.

Jong en oud herdenken op 4 mei

Jumelage Warmond op zoek naar gastgezinnen WARMOND

n In het kader van de jaarlijkse jumelage tussen Warmond en de Franse plaats Champigné komt in het lange weekeinde van Hemelvaart (25, 26, 27 en 28 mei) een groep Fransen naar Warmond. De Franse gasten worden ondergebracht bij gastgezinnen. Omdat er ongeveer 30 gasten komen is de Stichting JWC nog op zoek naar een aantal gastgezinnen.

De gasten arriveren donderdag 25 mei aan het einde van de dag en vertrekken zondagochtend 28 mei weer naar Frankrijk. Er is een programma gemaakt voor de dagen dat de Fransen hier zijn. Gastgezinnen mogen hier ook aan mee doen, maar dat moet niet. Ook is het niet

5

TEYLINGEN n Ook in Voorhout, Warmond en Sassenheim worden op donderdagavond 4 mei de mensen herdacht die voor onze vrijheid sneuvelden in de oorlog of omkwamen in vredesmissies.

derwerpen die betrekking hebben op de bezettingsperiode. Alle bezoekers zullen hier een kopje koffie of thee aangeboden krijgen.

VOORHOUT

WARMOND

Om 19.00 uur vindt er een herdenkingsbijeenkomst plaats in de Bartholomeuskerk in Voorhout. Tijdens de bijeenkomst in de kerk treden de Singing Stars op, worden er gedichten voorgedragen en wordt ook het verhaal van de Voorhouter Dick van der Tang verteld door zijn dochter en kleindochter. Hij maakte de oorlog mee en moest daarna als dienstplichtig militair naar Nederlands-Indië.

nodig om perfect Frans te spreken. Een aantal Fransen oefent in het spreken van Engels en ook met handen en voeten komen we een heel eind, is de ervaring. AANMELDEN

Na afloop worden de aanwezigen uitgenodigd om mee te lopen in een stille tocht naar het Raadhuisplein. Daar worden, na een korte plechtigheid, bij het nieuwe monument kransen en bloemen gelegd.–u1:p>–/ u1:p> Bij het gemeentehuis speelt St. Cecilia koraalmuziek en worden er enkele toespraken gehouden.

Interesse om als gastgezin te fungeren of heeft u tips voor een ander logeeradres? Stuur dan een e-mail naar jumelagewarmondchampigne@gmail.com. Voorzitter Bernadette van Moorsel van de Stichting JWC is desgewenst graag bereid extra toelichting geven.

Perfect Frans spreken is niet nodig

SASSENHEIM

De Oranjevereniging Sassenheim is van mening dat de waarde en be-

49 Elke dag verse sushi in onze winkel!

Verse zeewolffilet

100 gram

1.95

Visroerbak

100 gram

1.50

Tonijnsalade

100 gram

1.50

Brado’s of kippers

per stuk 5 stuks

1.25 5.-

500 gram

Donderdag: Gebakken lekkerbek, + gratis bakje saus

3 stuks

Ons visrestaurant aan de Oude Haven is geopend van woensdag t/m zaterdag. Welkom voor de lekkerste visgerechten!

Oude Haven 3 www.vissalade.nl

Sassenheim 0252 210151

6.95 6.-

Na de plechtigheid bij het monument gaat er voor het eerst een stille tocht naar het ‘t Onderdak (J.P. Gouverneurlaan). Daar is er een programma met informatie over de bezettingsperiode, muziek van Christelijke Harmonievereniging Crescendo en de gelegenheid om met elkaar te spreken over de on-

Weekaanbiedingen Gekookte bietjes 500 gram 0,99 Witlof klasse 1 500 gram 0,99 Pitloze blauwe druiven 500 gram 1,99 Vers gekookte rabarber 1 bakje 1, 99 met aardbeien

Maaltijd van de week Prei-kerrie schotel

Elke woensdag: Woensdag: kibbelingdag!

tekenis van 4 en 5 mei belangrijk zijn om door te geven aan volgende generaties. Voor de Oranjevereniging is dit reden om intensief na te denken over de invulling van het programma voor de dodenherdenking op 4 mei. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de plechtigheid. Vanzelfsprekend zullen vanaf 19.35 uur bij het monument op de hoek Hoofdstraat/Wilhelminalaan de toespraak van de burgemeester, het optreden van Adest Musica, de twee minuten stilte om 20.00 uur en aansluitend het Wilhelmus met de kranslegging bij het monument onveranderd blijven.

100 gram 0,79

10 Perssinaasappels

1,95

Wij maken alle soorten STAMPPOTTEN uit eigen keuken, zonder toevoegingen en zonder conservering.

v.d. Veer

Hoofdstraat 259 - Sassenheim Tel./Fax: 0252-232141 Onbetwist uw fruitmandspecialist!

Voorafgaand aan de herdenking in Warmond is iedereen van harte welkom bij de herdenkingsbijeenkomst in de St. Matthiaskerk, die om 19.00 uur begint. De bijeenkomst wordt muzikaal opgeluisterd door onder meer Gospelkoor ‘Soul to Soul’. Sprekers zijn Anja Schrage van Historisch Genootschap Warmelda en wethouder Bas Brekelmans. Leerlingen van basisschool De Waaier dragen zelfgeschreven gedichten voor. Na de herdenking in de kerk lopen we met alle aanwezigen naar het monument. Daar speelt harmonie St. Matthias tot 20.00 uur Koraalmuziek. Na de 2 minuten stilte en het zingen van het Wilhelmus houdt wethouder Arno van Kempen een korte overdenking en leest een leerling van De Waaier weer een zelfgeschreven gedicht voor. Aansluitend aan de kranslegging kunnen alle aanwezigen hun eer betonen aan de oorlogsslachtoffers.

KEURSLAGERKOOPJE

Erwtensoep, rookworst + 100 gram Zeeuws spek 50 samen

7

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden runderrollade + cornedbeef 20 2 x 100 gram

3

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Kalfssaucijzen

4 stuks

595

SPECIAL

Pomodorohaasje TROTS VAN DE KEURSLAGER TROTS VAN DE KEURSLAGER Gemarineerde

Gemarineerde procureurlapjes 100 gram

225

procureurlapjes

4 stuks

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden kiprollade

549

549

49 4 150 stuks gram 2

VLEESWARENKOOPJE KEURSLAGERKOOPJE

Hamburgers Gebraden

kiprollade4 stuks 400

SPECIAL

Chevapchichi burger

150 gram

35 149

2

100 gram

Aanbiedingen zijn geldig van 2 t/m 7 november

Aanbiedingen Keurslagerij Scholtenzijn geldig van 1 t/m 6 mei Hoofdstraat 261 Scholten Keurslagerij KEURSLAGERKOOPJE Sassenheim Hoofdstraat 261

0252-211440 Sassenheim Hamburgers 0252-211440

00


eid W* ! h r e T v De o alt uw B beta

Verdien met elke zonnestraal uw eigen kapitaal!

Pakketprijzen Aantal 6 panelen 8 panelen 10 panelen 12 panelen

Totaal Wp 1560 Wp 2080 Wp 2600 Wp 3120 Wp

Omvormer Growatt Growatt Growatt Growatt

Tarief € 3.188,€ 3.815,€ 5.042,€ 5.643,-

Netto investering € 2.634,€ 3.152,€ 4.166,€ 4.663,-

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief: - Omvormer - Bevestigingsmateriaal voor op pannedak (platdak tegen meerprijs) - Bekabeling tot aan de omvormer - 25 jaar garantie op de panelen (80% van het max. vermogen van het paneel) - en 5 jaar op omvormer - Inclusief BTW *vraag naar de voorwaarden

VOORHOUT Nijverheidsweg 10 - Tel. 0252-21 57 62

WWW.BERNARDSCHULTE.NL

J.M. van Steijn & Zn ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

V O O R H O U T

Vanaf 21 april

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

TUINPLANTENMARKT

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Moderne planten, aangeboden in een ouderwets gezellige kas. Ruim assortiment eenjarigen voor in potten, bloembakken, hanging-baskets, ook voor in de tuin.

Nijverheidsweg 10 ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl RABO NL73RABO0366004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

Op alle door ons uitgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).

Laat u ook eens verrassen in onze kassen!

Ondanks de wegwerkzaamheden goed bereikbaar!

Rijnsburgerweg 17 - Voorhout - Tel. 0252 210252 - De weg bij de dokterspost t.o. benzinestation G. Dol( Openingstijden: maandag t/m VRijdag 09.00 - 18.00 uur • vrijdag koopavond • ZAterdag 09.00 - 17.00 uur


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 3 MEI 2017

Veel mobieltjes voor Jesse

Graven in Boterhuispolder tijdens broeden

VOORHOUT n Begin april zamelde Ladies’ Circle Voorhout maar liefst 268 oude mobieltjes in. Bij de Albert Heijn Voorhout, Jeroen Schulte Doe het zelf en op enkele basisscholen konden defecte en beschadigde mobieltjes ingeleverd worden.

WARMOND/LEIDERDORP n In de buurgemeente Leiderdorp is ophef ontstaan over graafwerkzaamheden in de Boterhuispolder tijdens het broedseizoen. De polder ligt voor de helft in Warmond en Leiderdorp. Door Nico Kuyt

De 13-jarige Jesse Mulder stuurde Ladies’ Circle Voorhout enkele weken geleden een email of zij hem konden helpen. Hij zamelt oude mobieltjes in nadat hij als 7-jarige mocht genezen van kanker. Dit doet hij voor Stichting Opkikker en de VOKK (Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker) nadat hij heeft zelf mogen genieten van een Opkikkerdag. Met de opbrengst van deze oude mobieltjes worden Opkikkerdagen voor langdurig zieke kinderen georganiseerd en de Kanjerketting gesteund. Ladies’ Circle Voorhout heeft inmiddels voor gezorgd dat de grote doos met mobieltjes bij Jesse terecht gekomen is.

Merenwijkers starten petitie WARMOND n Een groep inwoners

van de Merenwijk is een petitie gestart tegen de geplande skeelerbaan van de Warmondse IJsclub in polderpark Kagerzoom. Op zaterdag 6 mei gaan de Merenwijkers handtekeningen ophalen in het winkelcentrum de Kopermolen en op zondag 7 mei in polderpark Kagerzoom. De petitie ‘Houd de Warmondse landijsbaan groen’ staat ook online https:// landijsbaanwarmondgroen.petities.nl.

Orgelconcert WARMOND n Ad van Pelt en

Henny Visscher-Roersen geven op vrijdag 19 mei een concert op het Lohmanorgel in de Protestantse kerk (Herenweg 82). Zij spelen onder meer muziek van Handel, Bach, liedbewerking en vierhandige muziek. De toegang is gratis. Er is wel een collecte voor de onkosten.

Vakantie voor digitaal spreekuur TEYLINGEN n Voor vragen over mobiele telefoons, laptops, tablets of e-readers, is het digitale spreekuur. Tot en met mei kan iedereen voor gratis advies langskomen in de bibliotheken van Sassenheim, Voorhout en Warmond. Daarna is er een zomerstop van juni tot en met augustus. Vanaf 5 september gaat het spreekuur weer open. Meer informatie op www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Zomerleeskring SASSENHEIM n Vind je het leuk om over boeken te praten en heb je geen tijd om dit in een vaste leesgroep te doen? Kom dan naar de Zomerleeskring, op donderdag 15 juni van 19.00 tot 21.00 uur in de bibliotheek (Kerklaan 42). Deelname is gratis. Aanmelden via www.bibliotheekbollenstreek. nl/leeskring.

Bezorgde burgers mailden onlangs foto’s waarop te zien is hoe graafmachines in het nu afgesloten broedgebied aan het graven zijn rondom een duiker. Om de weidevogels tijdens het broeden rust te geven is volgens de afspraken de Boterhuispolder gedurende dat seizoen geheel afgesloten. Maar vorig jaar is ook al opgemerkt dat tijdens het seizoen allerlei werkzaamhe-

9

den, zoals maaien, in het gebied plaatsvond. In de Leiderdorpse politiek zijn nu vragen hierover aan B&W van die gemeente gesteld over de handhaving hierop en het maken van duidelijke afspraken om de broedrust te waarborgen. Op dit moment is Teylingen bezig om de recreatieve invulling van de gezamenlijke polder verder af te ronden. Het noordelijke gedeelte van de polder moet dan, evenals het zuiden, geopend worden voor de recreant en tevens met nat-dras-gebieden voor het optimaal plezieren van de gevederde vrienden. Niet duidelijk is of ook in het Teylingse gedeelte verstorende werkingen plaatsvinden. Het gebied is een geheel.

Voormalige Kompasschool te koop SASSENHEIM n De voormalige Kompasschool aan de Jacoba van Beierenlaan 6 in Sassenheim is te koop. De verkoop gebeurt via een openbare inschrijving. De Stichting Oud Sassenheim heeft twee van deze leeuwen in zijn bezit en is op zoek naar meer informatie over de beeldjes. | Foto: pr./Barbera van der Eijk

Wie weet de herkomst van twee Sassenheimse leeuwen? SASSENHEIM

n Stichting Oud Sassenheim (SOS) houdt op donderdag 4 mei en donderdag 11 mei inloopbijeenkomsten in de Wittezaal van de Julianakerk (Julianalaan 6).

Eind vorig jaar kwam de SOS in het bezit van twee betonnen ornamenten van een leeuw met het wapen van Sassenheim. De stichting zou graag willen weten waar deze leeuwen hebben gestaan. Ze behoorden niet toe aan het oude gemeentehuis. Informatie verstrekken kan via info@stichtingoudsassenheim. nl. Tijdens de inloopbijeenkomsten ligt veel fotomateriaal over oud Sassenheim en haar inwoners. Vrijwil-

ligers staan klaar om vragen te beantwoorden. Er kunnen oude foto’s worden gebracht of ter plekke worden gescand en oude voorwerpen m.b.t. Sassenheim worden achtergelaten. De SOS werkt momenteel aan haar eigen onderkomen aan de Kagerdreef 72. Oud materiaal over Sassenheim is van harte welkom. De stichting zoekt nog mensen die een handje willen komen helpen het archief en de expositieruimte in te richten.

De Kompasschool is een voormalige basisschool met zes lokalen. Het gebouw grenst aan het centrum van Sassenheim en ligt achter de dorpskerk. Het pand is een gemeentelijk monument. Wethouder Bas Brekelmans: “Aanpassingen gaan daarom in overleg met de Monumentencommissie. Ik hoop op belangstellenden die ook heel enthousiast zijn over dit prachtige gebouw.” VERKOOPLIJST

De gemeente is in beginsel bereid om mee te werken aan het realise-

ren van de bestemming ‘Wonen’. De raad van de gemeente Teylingen besloot eind vorig jaar tot de verkoop via openbare inschrijving. Eerder werd de voormalig bibliotheek aan het Raadhuisplein in Voorhout al verkocht. Daarnaast staan de schoolwoningen van het Cluster in Voorhout en de Kastanjehof in Sassenheim nog op de nominatie om verkocht te worden. BEZICHTIGING

Het pand kan bezichtigd worden op woensdag 10 mei tussen 10.00 en 12.00 uur. Belangstellenden worden uitgenodigd om uiterlijk 2 juni om 10.00 uur een onherroepelijke bieding uit te brengen. De gemeente maakt een keuze uit de biedingen op basis van het hoogste bod.

Op 4 mei is de bijeenkomst van 10.00 tot 12.30 uur. Deze is toegespitst op historie. De bijeenkomst van 11 mei is van 14.00 tot 16.00 uur en is zowel gericht op historie als op genealogie.

Inloopbijeenkomst Historische Kring VOORHOUT

n In het Kenniscentrum van de Historische Kring Voorhout is op woensdag 10 mei van 14.00 tot 16.00 uur een inloopmiddag.

Alleen tijdens deze inloop en in die van juni is de tentoonstelling Hemels Voorhout in de Foranholtezaal nog te bezichtigen. Er zijn bidprentjes, communieprentjes, foto’s en stukken van de dragersvereniging St. Barbara. Bij binnenkomst valt direct het Raadhuisplein op met heel veel zaken over het oude gemeentehuis. In de Oosthoutzaal liggen talloze boeken over het historisch verleden van Voorhout en haar inwoners en

ook kan men vol op bladeren in de tientallen fotoalbums met duizenden oude foto’s. Er is voor elk wat wils te vinden over de historie van Voorhout. Bestuursleden zijn aanwezig om de gasten rond te leiden en vragen te beantwoorden. Uiteraard staat de koffie en thee klaar. Het bestuur hoopt vele leden en belangstellenden op deze middag te mogen ontvangen. Verder is er de mogelijkheid om foto’s en voorwerpen uit het historisch verleden van Voorhout aan te bieden om te laten scannen of te schenken. Het Kenniscentrum is gevestigd in de voormalige noodlokalen van de Emmaüsschool aan de Bonekruidstraat in Voorhout. De volgende in-

Voor de cursisten van de duikopleiding was het de eerste keer dat ze in het buitenwater doken, onder begeleiding van een duikinstructeur. | Foto: pr.

Duikvereniging Onderwaterbos opent het buitenseizoen met zonnige duik SASSENHEIM n De leden van Sassenheimse duikvereniging Het Onderwaterbos hebben afgelopen weekend het buitenduikseizoen geopend met een feestelijke duik in de Vinkeveense Plas. De duikers vonden het heerlijk om weer de natuur in te gaan na een winter lang training in Zwembad De Wasbeek. De uitbundige zonneschijn maakte het extra aangenaam aan de waterkant. Onder water komt de natuur

langzaam uit haar winterslaap. De eerste snoekbaarzen, paling en zoetwaterkreeftjes werden direct gesignaleerd. Voor de cursisten van de duikopleiding was het de eerste keer dat ze in het buitenwater doken. Meer weten? Kijk op www.onderwaterbos.nl.


SPAARKAART Volle spaarkaart is inwisselbaar van 01 mei t/m 25 juni 2017 bij Albert Heijn, Dorpsstraat 2, 2361 BB Warmond

SPAARKAART Volle spaarkaart is inwisselbaar van 01 mei t/m 25 juni 2017 bij Albert Heijn, Dorpsstraat 2, 2361 BB Warmond

WARMONDS BADTEXTIEL 1

2

3

4

5

✃ Bij meubelstoffeerderij Let’s Make A Seat kunt u terecht voor de herstoffering

WARMONDS BADTEXTIEL 1

2

3

4

van oa stoelen, fauteuils, banken en kussens.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

5

Kijk eens op www.letsmakeaseat.nl

of neem contact op via info@letsmakeaseat.nl.

SPAAR BIJ ALBERT HEIJN WARMOND VOOR

HOGE KORTINGEN! Handdoek € 5,99

€ 3,95

50 cm x 100 cm

Badlaken € 11,99

€ 6,95

SALO – The Loyalty Company

70 cm x 140 cm

Strandlaken € 24,95

€ 11,95

90 cm x 180 cm

Van 01 mei t/m 25 juni 2017 krijgt u bij iedere € 10,-* een spaarzegel. Tegen inlevering van een volle spaarkaart met 5 zegels kunt u luxe, heerlijk zacht badtextiel kopen met kortingen tot ruim 50%. U kunt uw volle spaarkaarten inleveren t/m 2 juli 2017. Zolang de voorraad strekt.

Albert Heijn Dorpsstraat 2, 2361 BB Warmond

* Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, koopzegels, slijterijartikelen, babyvoeding tot 1 jaar, geneesmiddelen, postzegels, loten, telefoonkaarten.)

Ook bent u van harte welkom in de winkel; Vijfmeiweg 16

! ! N N E E G G A A D D P P A A T T S S P P O O R R E E T T O O O O C C S S I I E E M M N 77 G V0A9N. 0009.0T O0TTO1T7 .1070.0Z0OZNOND DA AGGVVAANN1122::00 0 TTOOTT117:07 :00 0 66 EEN AN ATAEGRVDA Z A T E RZD

✓ Proefrijden op diverse merken (motor) scooters ✓ Demo van allernieuwste Niu elektrische scooter aanwezig ✓ 10% korting op alle nieuwe scooters ✓ Hoge inruilprijzen voor uw huidige scooter ✓ Gratis technische scooter-check van uw huidige scooter ✓ Motorscooters en Piaggio MP3 (driewielscooter) beschikbaar voor proefrit ✓ Prijsvraag met kans op leuke prijzen ✓ Reserveer tijdig de gratis scooter-check op info@abscooters.nl, want vol=vol ✓ Koffie, thee en fris staan uiteraard voor u klaar ✓ Aan de kinderen wordt ook gedacht ✓ 10% korting op nieuwe scooters niet geldig i.c.m. met andere acties of inruil. Arjan Broekhof Scooters | Losplaatsweg 7 | 2201 CS Noordwijk-Binnen | T: 071-3647100 | E: info@abscooters.nl | W: www.abscooters.nl


VEEL TUINPLEZIER BIJ JONKHEER PLANTENCENTRUM

De dagen worden langer, de temperaturen lopen langzaam op, met andere woorden het voorjaar dient zich aan. Dat is duidelijk te zien bij Jonkheer Plantencentrum gevestigd aan de Pastoorslaan 39 in Hillegom.

Openingstijden:

De kassen staan weer vol met éénjarige zomerplanten grotendeels uit eigen kwekerij. Ook hebben wij een grote sortering vaste planten, kamerplanten, binnen- en buitenpotterie. Geen zin in vieze handen, breng dan

uw plantenbakken bij ons langs en wij maken die dan voor u op. Wij bezorgen ook aan huis (binnen Hillegom). Wij hopen u dan ook binnenkort in ons plantencentrum te mogen begroeten.

Wij zijn maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 uur tot 18.00 uur en zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. In de maanden mei en juni zijn wij ook open op zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur. | Pastoorslaan 39 Hillegom. Tel.: 0252-521256.

Passie voor motoren Gebruikte motoren en onderhoud Noordwijkerhout 0252 372 703 hhmotoren.nl

VOORJA ARSA CTIES KIEST U OOK VOOR BETROUWBAARHEID, KWALITEIT EN GOEDE SERVICE? WIJ MAKEN HET VERSCHIL!

MOTORMAAIER ACTIES vanaf 299.Vraag naar alle acties in onze showroom

€ 3950,-

€ 7200,-

€ 3490,-

€ 5990,-

€ 2990,-

€ 5240,NIEUW

R40EL ELEKTRISCHE MAAIER

X125 TUINTREKKER

405.-

3.629.-

349.-

2.999.-

VOORHOUT • Teylingerlaan 4 • 0252 - 211 288 WWW.KRAAKMAN.COM

€ 1690,-

€ 3990,-

€ 4240,-

TIJD OM DE TUIN EENS FLINK OP TE LEUKEN

Aanbiedingen zijn in euro’s en incl. btw. Geldig t/m 31 juli ’17. Tussentijdse prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden

ONZE NIEUWE COLLECTIE EXCLUSIEVE TUINMEUBELEN IS BINNEN Het juiste adres voor hekwerk op maat en standaard hekwerken Specialist in elektrisch bediende poorten Meer dan 30 jaar levering van topkwaliteit.

gs Kom lan ige e z ll in ons ge rum n tuince t

Onderhoud en reparatie alle merken hekmotoren. Offertes altijd vrijblijvend

Alles voor uw tuin.

Van Berckelweg 51, Noordwijk Telefoon 071 - 361 21 77 www.tctuinextra.nl

W. v d zwart sierhekwerk Drechsberg 1 – Voorhout – 0252 211479 www.vanderzwart-hekwerken.nl

Oostdorperweg 151 A - 2242 NJ Wassenaar (070) 5118540 - www.flower-farm.nl


OPHEFFINGS UITVERKOOP

50

VANAF VANDAAG TOT

% OP ALLES

Frank Walder • Monari • Please • Another Woman • Rabe • Toni • Montana • Lebek • Dolce Vita • Micha • Milo • Eugen Klein • Junge • Concept • Via Appia • Brantex • Bandolera • Bleu Seven • Sarto • e.v.a.

Hoofdstraat 28 • 2181ED Hillegom • Telefoon 0252 - 518606


DE TEYLINGER

Burgemeester Carla Breuer heeft woensdag 26 april aan tien inwoners van Teylingen een koninklijke onderscheiding uitgereikt. De elfde werd uitgereikt in Lisse, door burgemeester Lies Spruit. RINI JONKMAN-JANSEN (SASSENHEIM)

Mevrouw Jonkman (81) heeft vooral in de zwemwereld in Sassenheim heeft zij haar sporen verdiend. Zo was zij jarenlang vrijwilliger bij Zwemvereniging Sassenheim, waar zij zich bezighield met het geven van zwemlessen en trainingen aan wedstrijdgroepen, het organiseren van wedstrijden en daarbij fungeren als official. Ook was zij bestuurslid bij de Stichting Wasbeek en rapporteur zwemdiploma’s bij de Nationale Raad Zwemdiploma’s. Verder was zij (bestuurs)lid en vrijwilliger bij meerdere commissies en organisaties, waaronder Stichting Beheer Park Rusthoff. Op dit moment is zij nog actief als bestuurslid van de bewonersvereniging Sassembourg, en als gastvrouw aldaar. Rini Jonkman is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. PAUL BURGMEIJER (SASSENHEIM)

Sinds 1986 is de heer Burgmeijer (57) dirigent van het Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim (OKS), dat hij in dat jaar zelf oprichtte. Paul Burgmeijer leidt de wekelijkse repetities, verzorgt de voorbereidingen voor vieringen en volgt ook muzikale cursussen en workshops. In november 2016 heeft het OKS een jubileumconcert gegeven ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan. Ook is hij bestuurslid en muzikaal leider van Up2Stage, een musicalgroep voor jongeren in de leeftijd van 12-27 jaar, opgericht door Paul Burgmeijer, samen met zijn twee broers. De groep repeteert wekelijks en voert één keer per jaar gedurende een weekend een musical uit in een grote productie. Paul Burgmeijer is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. HENNES CLAASSEN (SASSENHEIM)

De heer Claassen (66) heeft een grote liefde voor de natuur en

koninklijke onderscheidingen

zet zich op vele gebieden in voor behoud van het groene erfgoed. Ruim 17 jaar geleden heeft hij het project Schooltuin in Park Rusthoff in Sassenheim opgezet en is nog steeds nauw betrokken. Ook is Hennes Claassen sinds 2011 coördinator van het herstel van leifruit muren op Buitenplaats Berbice in Voorschoten. Leifruit, dat gekweekt wordt tegen (oude) tuinmuren, is een complexe cultuur waar veel deskundigheid voor vereist is en waar veel tijd en geduld mee gemoeid is. Daarnaast is de hij lid van het Gilde van Tuinbazen, vrijwilliger bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland en bij de Stichting Comité Jeugdnatuurwacht Sassenheim. In het verleden heeft de heer Claassen als natuurgids natuurwandelingen georganiseerd en was hij initiatiefnemer van de oprichting van Volleybal Club Sassenheim. Hennes Claassen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. JAN BROUWER (SASSENHEIM)

De heer Brouwer (74) is gedurende achttien jaar penningmeester geweest van de Stichting Oud Sassenheim. Naast het dagelijks beheer van de financiën heeft hij zich ook ingezet voor de jaarlijkse inning van donateursbijdragen. Ook is hij met succes actief geweest voor fondsenwerving, ten behoeve van de uitgave van historische boeken door de stichting, en het verkrijgen van subsidies. Verder beheerde hij sinds de fusie van de gemeente Teylingen de jaarlijkse gemeentelijke subsidie voor Open Monumentendag. Jan Brouwer is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. GIJS OVERVLIET (SASSENHEIM)

De heer Overvliet (70) is sinds 1994 bestuurslid van de Stichting Oud Sassenheim. Van 2006 tot 2016 vervulde hij de rol van secretaris. In die hoedanigheid was hij initiatiefnemer van de Oud Sassenheim Restauratieprijs en de Zilveren Erepenning voor personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de stichting. Ook is de heer Overvliet voorzitter van de Werkgroep Historie en lid van het

redactieteam van de Aschpotter. In het verleden was de heer Overvliet bestuurslid van de Harmonievereniging Crescendo, vrijwilliger bij Drum- en Showband Adest Musica en Diaken bij de Protestantse Gemeente in Sassenheim. Gijs Overvliet is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. DIRK VINK EN TINEKE VINK - DE GROOT (SASSENHEIM)

Dirk (61) en Tineke (66) Vink hebben zich sinds 1999 ingezet als vrijwilliger ten behoeve van de gezondheidszorg in Tanzania, in het bijzonder voor het ziekenhuis in het dorp Sumve. Vanaf 1999 zijn zij in Nederland fondsen gaan werven voor dit ziekenhuis en bezochten zij regelmatig het land om mee te helpen bij activiteiten ter plaatse. In 2007 hebben zij beiden hun baan in Nederland opgezegd om in Tanzania te gaan wonen. In 2009 werd de Stichting ‘Saida helpt Sumve’ opgericht, die fondsen werft en de heer en mevrouw Vink ondersteunden bij te realiseren projecten. Door hun inzet is een groot aantal projecten gerealiseerd. Mevrouw Vink heeft zich ook, gesteund door het Liliane Fonds, ingezet voor de revalidatie van kinderen in Tanzania. In de loop van 2016 zijn zij teruggekeerd naar Nederland. Dirk en Tineke Vink zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. ERWIN DE MOOIJ (SASSENHEIM)

De heer De Mooij (40) heeft sinds 2001 zeer intensief onderzoek gedaan naar de op 26 september 1944 neergestorte Amerikaanse bommenwerper in Lisse. Zo kwam hij in contact met familieleden van de bemanningsleden en heeft hij in kaart kunnen brengen wat er precies gebeurd was. Hij heeft hiermee in belangrijke mate bijgedragen aan de geschiedschrijving in Nederland, die opgeslagen en ter inzage is bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie van het Ministerie van Defensie in Den Haag. Ook heeft hij initiatief genomen voor het realiseren en het in stand houden van een monument voor de neergestorte bommenwerper aan de Heren-

weg in Lisse. De uitreiking van de onderscheiding was in Lisse. Erwin de Mooij (links op de foto onderaan) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. ANTOON DE VROOMEN (WARMOND)

Sinds 1999 is de heer De Vroomen (77) voorzitter van de Stichting Zeilvaart Warmond. Naast het leiden van de bestuursvergaderingen en het onderhouden van de contacten met de vrijwilligers houdt hij zich bezig met alle benodigde werkzaamheden rondom de vier jaarlijkse grote zeilevenementen die de Stichting organiseert. Ook is de heer De Vroomen sinds 2007 voorzitter van Muziek- en Toneelvereniging Sint Matthias in Warmond. Mede door zijn inzet en energie kwam er weer structuur in het bestuur van de vereniging en is het ledenaantal gestegen. Ook is de heer De Vroomen tien jaar lang voorzitter geweest van de Warmondse IJsclub, en van 2003 tot 2016 secretaris van de Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond. Antoon de Vroomen is benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau. STEEF SLINGERLAND (WARMOND)

De heer Slingerland (42) is een zeer actieve vrijwilliger in Warmond. Al meer dan 20 jaar zet hij zich in tijdens evenementen van de Vereniging tot Viering van Warmondse Feesten (VWF), met name tijdens de jaarlijkse Kaagweek. Verder

WOENSDAG 3 MEI 2017

13

is hij vrijwilliger bij de Stichting Lopen tegen Kanker, de jaarlijkse Harddraverij van Warmond en bij de Warmondse Schippertjesdagen. Ook heeft hij zich ook ingezet als vrijwilliger bij het Jeugdcircus Atleta, de Stichting Kindervakantieweek, Voetbalvereniging Warmunda en de toenmalige carnavalsvereniging De Billenprikkers. Steef Slingerland is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. FRANS VAN DER GEER (VOORHOUT)

De heer Van der Geer (68) is oprichter van Rotary club Voorhout (1991). Hij is een zeer betrokken en actief lid. Naast fondsenwerfactiviteiten, waarvan de opbrengst ten gunste kwam van minder bedeelden in binnen- en buitenland, was de heer Van der Geer ook betrokken bij projecten in Voorhout, zoals de aanleg van het schelpenpad in Park Overbosch, de waterleiding in de Boerhaave tuin, het tegelpad bij de Kinderboerderij en het jaarlijkse Luchtkussenfestival. Van 2005 tot 2014 was de heer Van der Geer bestuurslid en voorzitter van de Historische Kring Voorhout. Ook was hij bestuurslid van de Koninklijke Algemeene Vereeniging van Bollencultuur (KAVB), en bestuurslid van de Parochie St. Barholomeus, Van der Geer is sinds 2003 voorzitter van de Volvo Klassieker Vereniging Regio West. Frans van der Geer is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


V I ER D E

Vrijheid! OP DE 5 M EIde Vier lente bij 200 June. FA I R

KRA MEN

KINDERVRIJM ARK T

L I V E M UZI E K

W W W. K E M P E N A E R S T R A AT. N L

Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Meer dan 70 locaties ë! in Nederland en Belgi

Ook u heeft kostbaarheden in huis. Misschien wel veel meer dan u denkt. Een paar oude munten, bankbiljetten of een diamant bijvoorbeeld. Of een doosje met sieraden zoals een ketting, een ring of een horloge. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Dan ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn. Als u deze zou willen verkopen betalen wij u ook nog eens een reële prijs. Kantoor Katwijk Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Verpanden Beleggen

Taxatie

Inkoop

Verkoop

Veiling

Goud

Zilver

Munten

Sieraden, diamanten en horloges

Oude bankbiljetten

Postzegels

Antiek speelgoed

Openingstijden Ma. t/m za. van 9.30 - 17.00 uur Kantoren bij u in de buurt: Alphen aan den Rijn (di. t/m za.), Delft (ma. t/m za.) en Den Haag (ma. t/m za.)

www.goudwisselkantoor.nl


DE TEYLINGER

Koningsdag

Oranje boven!

WOENSDAG 3 MEI 2017

15

Koud was het wel, maar gelukkig ook droog. Koningsdag werd een feest in Teylingen, met spelletjes in Warmond en Voorhout, de grote vrijmarkt in Sassenheim en met afsluitend Sportparkpop op de Elsgeest. | Foto’s: pr., Peter Schipper en Carolina D’Andrea


M MAAAMAPPAAP ANNDAANA SAS A DAAG DSASHHOSSH G 228G O2 W O 8 MMA8WM W AAAR AA RTT RT

BOXSPRINGS BOXSPRINGS BOXSPRINGS BOXSPRINGS BOXSPRINGS Wintervoordeel bij Caresse Zomervoordeel bijCaresse Caresse Lentevoordeel bij Wintervoordeel bij Caresse Lentevoordeel bij Caresse Lentevoordeel bij Caresse Caresse

ER IS AL EEN CARESSE BOXSPRING VANAF E 1.095,ER IS BOXSPRING VANAF€ 1.095,ALEEN EENCARESSE CARESSE BOXSPRING BOXSPRING VANAF ERER ISISAL AL EEN CARESSE E 995,1.095,-

I N GS I NGS

NG

VA N A F

E 1.095,-

NG

VA N A F

E 1.095,-

VLAKKE UITVOERING UITVOERING V L AKKKKcm E 140x200 cm V140x200 L A E UITVOERING UITVOERING

1295,129 5,1295,1295,5,1295,129

UITVOERING UITVOERING 140x200 140x200 cm cm 140x200 140x200 cm cm

CA AR R EE SS SS EE 4 46 60 00 0 C

C

A

R

E

S

160x200 cm

2850,C A A N D

RR E E

E

2850,N

D

E

R

E

E

M

4

6

0

0

160x200 cm cm 140x200 cm 160x200

1995,1995,1995,-

CA AR R EE SS SS EE 4 460 00 0 C 2850,C A R EE S S EE 64 6 0 C A R S S 4 6 00 0 1995, 160x200 cm 140x200 cm 160x200 cm 160x200 160x200 cm 2850,1995, - cm 2850,-

S S E M A T E

160x200 cm

A

S

A

T

E

N

4 L

E

6 0 0 V E R B

N

L

E

V

E

R

B

A

A

R

A

A

R

AN ND D EE R R EE M MA AT T EE N N LL EE V V EE R RB BA AA AR R A

AN ND D EE R R EE M MA AT T A offeerd hoofdbord; 2 elektrisch verstelbare A AN ND DE ER RE E M M m), voor een ideale, ergonomische verstelling ; • 2 voetstoppers; • matras-toppers van offeerd hoofdbord; 2 elektrisch verstelbare ediening. m), voor een ideale, ergonomische verstelling ; • 2 voetstoppers; • matras-toppers van ediening.

PU U LL LL -- B BA AC CK K P P BA PU U LL LL -- B AC CK K P U LLLL-B BA AC K PU CK

N LL EE EE N A AT TE EN N

V EE R RB BA AA AR R V LL E EV VE ER RB BA AA AR R

Caresse boxspringbestaande bestaandeuit: uit:• een • eengestoffeerd gestoffeerd hoofdbord; 2 elektrisch verstelbare Caresse 4600: 4600: complete complete boxspring hoofdbord; 2 elektrisch verstelbare boxsprings metuniek uniek’pull-back’ ’pull-back’systeem systeem(terugloopsysteem), (terugloopsysteem), voor een ideale, ergonomische verstelling boxsprings met voor een ideale, ergonomische verstelling Caresse 4600: complete boxspring bestaande uit: • een gestoffeerd hoofdbord; 2 elektrisch verstelbare Caresse 4600:••2complete boxspring bestaande • een gestoffeerd hoofdbord; 2 elektrisch verstelbare en zitpositie; 2pocketveer pocketveer matrassen met 7uit: comfort zones; • 2 voetstoppers; •2matras-toppers en zitpositie; matrassen met 7 comfort zones; • 2 voetstoppers; • matras-toppers van van Caresse 4600: complete boxspring bestaande uit: •• een een gestoffeerd hoofdbord; elektrisch verstelbare verstelbare Caresse 4600: complete boxspring bestaande uit: gesto eerd hoofdbord; 2 elektrisch boxsprings met uniek ’pull-back’ systeem (terugloopsysteem), voor een ideale, ergonomische verstelling boxsprings met uniek ’pull-back’ systeem (terugloopsysteem), voor een ideale, ergonomische verstelling hoogwaardig comfortschuim; 2elektrische elektrische motoren met bediening. hoogwaardig comfortschuim; • 2• systeem motoren met bediening. boxsprings met uniek ’pull-back’ systeem (terugloopsysteem), voor een ideale, ergonomische verstelling boxsprings met uniek ’pull-back’ (terugloopsysteem), voor een ideale, ergonomische verstelling en zitpositie;••22pocketveer pocketveermatrassen matrassen met 7 comfort zones; • 2 voetstoppers; • matras-toppers en zitpositie; met 7 comfort zones; • 2 voetstoppers; • matras-toppers van van en zitpositie; • 2 pocketveer matrassen met 7 comfort zones; • 2 voetstoppers; • matras-toppers van en zitpositie; • 2 pocketveer matrassen met 7 comfort zones; • 2 voetstoppers; • matras-toppers van hoogwaardig comfortschuim;• 2• 2elektrische elektrische motoren met bediening. hoogwaardig comfortschuim; motoren met bediening. hoogwaardig comfortschuim; comfortschuim; •• 2 2 elektrische elektrische motoren motoren met met bediening. bediening. hoogwaardig

B IJ: BEDIEN JE CARESSE bedien je caresse MET JE R KBOXSPRING R IJG B A A R B IJ: BEDIEN JE CARESSE ad 95 Arnhem boxspring met je BEDIEN JE CARESSE ACTIE SMARTPHONE BOXSPRING MET JE Zie pag. 4-5 ad 95 Arnhem BOXSPRING MET JE ACTIE smartphone EN/OF TABLET Caresse 5400 SMARTPHONE ACTIE Zie pag. 4-5 SMARTPHONE Zie pag. 4-5 EN/OF TABLET Caresse 5400 en/of tablet EN/OF TABLET CAR ESSE BOXSPR Caresse 5400 OXSPRIINGS NGS EXCLUSI LUSIEF EFVER VERKR KRIJGBA IJGBAAR ARB B EXC IJ:IJ:

R KR IJGBA AR

CAR ESSE BOXSPR OXSPRIINGS NGS EXC EXCLUSI LUSIEF EFVER VERKR KRIJGBA IJGBAAR ARB B IJ:IJ: CAR NG SS EXC EXC LUSI LUSI EEFF VE V ER KR IJG I JG BA BA AR AR B B IJ I J:: CAR EE SSE SSE B B OXSPR OXSPR II NG R KR

Jacques Clement Clement Nieuwstad 95Arnhem Arnhem Nieuwstad KELTO Slaapkamercentrum - Gieterij 30 - 221195 XK NOORDWIJKERHOUT Jacques Clement Nieuwstad 95Arnhem Arnhem Clement Nieuwstad 95 T. 0252 34 11 11 info@kelto.nl www.kelto.nl KELTO Slaapkamercentrum Gieterij 30 2211 XK NOORDWIJKERHOUT Jacques Clement Nieuwstad 95 Arnhem KELTO Slaapkamercentrum Gieterij 30 2211 XK NOORDWIJKERHOUT T. 0252 - 34 11 11 - info@kelto.nl - www.kelto.nl T. 0252 - 34 11 11 - info@kelto.nl - www.kelto.nl


uit!

DE TEYLINGER

WOENSDAG 3 MEI 2017

agenda agenda 1

Do

4 mei

Di

Vrij

Film:Dodenherdenking Wild

17

• Lisse, • Sassenheim, Voorhout en Filmhuis Warmond

Waargebeurd drama met Reese Witherspoon die tijdens Kranslegging bij oorlogsmonumenten in verschillende dorpeneen persoonlijke crisis een wandeltocht van meer dan 1600 km maakt. Bevrijdingsbraderie • Leiden, Winkelgebied de Doezastraat

Film:voor Wild Kids! • Lisse, Filmhuis • Hillegom, Solution 5 mei41Party De braderie is opgebouwd uit diverse onderdelen die een bezoek zeer Waargebeurd drama met Reese Witherspoon die tijdens een per-

Vr Di Vrij

Discode voor kinderen uit groep 7 en enoud. 8 die je niet mag missen. moeite waard maken voor jong soonlijke een wandeltocht van meer dan 1600 km maakt. Van 20:00crisis tot 23:00. Entree gratis. Bevrijding op het Plein • Hooglandse Kerkplein, Leiden

Vrij Vr-

en live muziek! Van ten 20:00 23:00. Entree gratis. rondom de tot traditionele Paardenmarkt. www.vvvkatwijk.nl Vier je Vrijheid • ‘t Vierkant, Lisse t/m 10 Paardenmarkt • Valkenburg, diverse locaties

Party voor Kids! • Hillegom, Solution 10 Paardenmarkt • Valkenburg, diverse locaties 5 44t/m Van 11.00 - 23.30 uuruit zijn er kinderactiviteiten, foodtrucks, biergarDisco voor kinderen 7 en 8 die niet mageen missen. Waar een klein dorp grootgroep in is! Gezellig enjebijzonder dorpsfeest

VrDoVrmei

• Hillegom, Ford Museum 5 54Kofferbakmarkt gezellige namiddag met livemuziek inen hetbijzonder genre easydorpsfeest listeWaarEen een klein dorp groot in is! Gezellig Grote markt met vele uitgeladen kofferbakken, gezellig aan

mei Za Do

ning. Voor kinderen er Haarlem. springkussens en ‘n zweefmolen uur rondom de traditionele Paardenmarkt. www.vvvkatwijk.nl de doorgaande weg zijn naar Van 10:00-16:00 Liberty in Concert • Turfmarkt, Katwijk Kofferbakmarkt • Hillegom, Ford Museum 10.000 stappen wandeling • Nwh, VVV-kantoor Bevrijdingsdag wordt met een concert van9.00 “Allgezellig Recovered”! Za Zamei Start Grote markt vele gevierd uitgeladen kofferbakken, aan van dezemet maandelijkse wandeling om uur - Deelde doorgaande weg naar Haarlem. Van 10:00-16:00 Legervoertuigen maken het decor compleet. vvvkatwijk.nl uur name € 2,50 Vrij -zo Expositie DunaAtellier • DunaAtelier, Katwijk 10.000 stappen wandeling • Sassenheim, • Nwh, VVV-kantoor Vrije Tijd Festival park Rusthoff Za Za meiActiviteiten StartEen van deze maandelijkse wandeling om 9.00 uur Deeltentoonstelling met foto’s van fotograaf Anton Rijsdijk en abstracen demonstraties door verschillende vereniginname € 2,50 gen. Van 11 tot 16Nora uur. Kindervrijmarkt van 12 tot 15 uur. te beelden van van den Berg. vvvkatwijk.nl

5 55 Vrij

5-755

We Are Fashion Event • Noordwijk, Hoofdstraat en demonstraties door verschillende verenigin6 55DeActiviteiten winkeliers van deRijnsburg Hoofdstraat showen de fashion Oranjeconcert van Klassiek. Optredens vanlaatste Matthias Spee Rijnsbu rg Klassiek Vrije Tijd Festival

Za

Esther Scherpenisse, Léon Koelewijn, Wil Brandhorst, Kees Groot en Jeanet Jager.| Foto:pr./Peter Robbemond.

Lokaal talent speelt in Sunset Boulevard REGIO n Musical Bollenstreek speelt op 19, 20 en 21 mei in de Muze het schitterende musicaldrama van Andrew Lloyd Webber; Sunset Boulevard. Ga mee terug naar het Hollywood van de jaren ‘50 en beleef het verhaal van scenarioschrijver Joe Gillis die beroemd wil zijn en per toeval de enorme villa van actrice Norma Desmond aan Sunset Boulevard binnenwandelt. Haar gloriejaren zijn allang verstreken, maar ze ziet in hem de mogelijkheid van een comeback en ontwikkelt gevoelens voor hem. Wordt het een happy end in Hollywood? Een van de hoofdpersonages uit deze epische klassieker is Max, de Butler. Zijn vertolker, Sassenheimer Kees Groot, vertelt; “Max is een merkwaardig figuur die zielsveel houdt van Norma Desmond, een vroegere ster uit de stomme film. Hij is haar butler, chauffeur, assistent en laat haar in de waan dat zij nog altijd een grote ster is. Jaagt hij hierin een onmogelijke droom na?”. Kees Groot is geen onbekende op het toneel. Al sinds 1989 speelt hij met diverse groepen mee, voordat hij het afgelopen jaar bij Musical Bollenstreek (MuBo) binnenstapte.

“Ik vind het altijd leuk en spannend om met een groep mensen iets moois te maken waar het publiek van kan genieten. Je doet het niet alleen voor jezelf, maar ook voor het plezier van anderen. En nog steeds leer ik nieuwe dingen.” Sunset Boulevard lijkt een “makkelijke meezing-musical”, aldus Groot. Maar schijn bedriegt. “De muziek van Andrew Lloyd Webber is bizar mooi, maar als je de bladmuziek bekijkt dan duizelt het je van de maatwisselingen en toonsoorten. MuBo gaat deze uitdaging niet uit de weg!”.

Deze voorstelling biedt ruimte voor verschillende rollen. Over het acteren met zijn medespelers zegt Groot: “We groeien naar elkaar toe, mede door de regelmatige solisten repetities. Ik probeer Max te zijn, niet te spelen. Hans (Hollander, regisseur) is daarbij onmisbaar met zijn aanwijzingen en commentaar”. Bij MuBo ontkom je daarnaast niet aan het groepsgevoel, één van de speerpunten van de stichting. “De inspanning en gedrevenheid van de hele Mubo-ploeg is zichtbaar op het toneel”, aldus Groot, “Het zijn mensen die een dergelijke productie aandurven, hun uiterste best doen en er plezier in hebben om het publiek waar voor hun geld te geven.” KAARTVERKOOP

Sunset Boulevard is op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 mei te bewonderen in Theater de Muze, Noordwijk. Kijk voor kaarten op www.stichtingmubo.nl, www.demuzenoordwijk.nl of bel 071-364 62 26.

Guzman en Ernst Jansz in ‘t Onderdak SASSENHEIM n Grote namen treden op in ‘t Onderdak. Op zaterdag 13 mei staat Ernst Jansz op de planken. Javier Guzman treedt op zondag 21 mei op met zijn voorstelling ‘Ga-Bie-Jer’ (zo zeg je dat). Ernst Jansz’ muziek-carrière duurt nu exact 50 jaar. Dus wie kent hem niet? Al vroeg in de loopbaan van Jansz speelt het lidmaatschap van CCC Inc. een hoofdrol en in 1978 richt hij ‘Doe Maar’ op. Met beide bands treedt hij nog steeds op.

‘verdomme een keer rustig blijft’. Zijn teksten zijn ditmaal alle kalm, genuanceerd en helder. En ‘Ga-BieJer’ doet alles om met zijn voorstelling het publiek geboeid te houden. Javier Guzman - broer Emilio trad afgelopen september al op - is een veelzijdig artiest. Behalve als cabaretier manifesteert hij zich als stand-upcomedian en als (stem) acteur.

KAARTVERKOOP

Kaarten voor beide voorstellingen kosten 19 euro en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl, info@ hetonderdak.nl, telefonisch (0252225874) op werkdagen van 10.0011.00 uur, twee voor de voorstelling bij Primjera Sassenheim en vanaf 30 minuten voor aanvang aan de kassa van het theater.

• De Burgt, Burg. Koomansplein, Rijnsburg • Sassenheim, park Rusthoff

gen. Van 11 16 uur. Kindervrijmarkt 12uur tot10-18 15 uur. en trends op de ruim 500 meter lange catwalk! uur. vleugel entot Chieko Donker Duyvis cello. Aanv.van 19.30

De winkeliers van de Hoofdstraat showen deen laatste fashion laten de nieuwste modelen zien 6 mei55Verschillende Populaire enautodealers maandelijkse wandeltocht door bos duin. Vertrek om

We 10.000 Are Fashion Auto Avenue StappenEvent wandeling

Za

Za Za

• Noordwijk, Hoofdstraat • Lisse, Centrum • Noordwijkerhout

trends opLisse. dede ruim 500 meter lange catwalk! 10-18 uur. inen Dorpshart Auto’s staan verspreid 9.00 uur vanaf VVV winZakel, Dorpsstraat 8 in het Dorpshart.

Verschillende ‘Goed autodealers nieuwste zien leven’;laten allesde voor op, in modelen en rond het 7 mei55Lifestylebeurs Warmond in Dorpshart Lisse. Auto’s staan verspreid in het Dorpshart. huis. 12.00 t/m 18 uur. Toegang gratis

AvenueBeurs &Auto 6 Lifestyle Historische wandeling

Za & Zo ZoZa

Lisse,Dorpsstraat, Centrum • Noordwijkerhout, Tespelduyn • Pleintje bij de•Pomp,

Ga terug in de tijd en wandel met een gids door historisch Warmond.

Zo

55Evenementen kermis (9-12 in Voorhout. Lifestylebeursen ‘Goed leven’; allesseptember) voor op, in en rond het ZaBloemen Fietstocht • Noordwijkerhout

ZoZa

• Warmond, Dorpsstraat - 12tussen Najaarsfeesten • Voorhout, centrum 10.00 en 12.00 uur VVV winkel, Dorpsstraat 8 65Kunstmarkt Bijzondere markt vol kunst. Van 11 tot 16 uur in het gezelEvenementen en kermis (9-12 september) in Voorhout. Za-

Za & Za Zo

-& 126 Aanvang Najaarsfeesten • Voorhout, centrum Lifestyle Beurs Noordwijkerhout, Tespelduyn 14 uur. Deelname €3,-• incl. koffie of thee.

7 mei Zo

7 mei Di Zo

terdag 12 september en onder meer wielerkoers. huis. 12.00 t/m 18 uur.jaarmarkt Toegang gratis Gezins fietstoertocht (25 km.) door de mooie Bloemenstreek. Vertrek

Rondleiding • Stadsgehoorzaal en Leidse Schouwburg, Leiden lige Warmondse dorpscentrum. terdag 12 september jaarmarkt en onder meer wielerkoers. Ontdek de geschiedenis van de gebouwen en wat er achter de scher-

Café Leiden ••Leiden, Scheltema Leiden Kunstmarkt Warmond, Dorpsstraat men van de Leidseover Schouwburg en Stadsgehoorzaal gebeurt van 86Science Kom alles te markt weten een Van onderwerp Bijzondere vol kunst. 11 tot 16uiteenlopend uur in het gezelVuurtorenplein Noordwijk ‘kernenergie’ tot ‘de nieuwe spelling’. •Van 20.00 tot 22.00 uur. lige Toeristenmarkt Warmondse dorpscentrum.

Zo

7 en 14 mei U kunt hier terecht voor de laatste • mode, mooiste accessoires en Di-10 Kermis Science Café Leiden •Noordwijkerhout, Leiden, Scheltemacentrum Leiden DoDi

88Kermis ieder wat wils. en uiteenlopend en gezelligheid op Brink in het centrum Komlekkerste alles tesnacks. wetenVoor over eende onderwerp vanvan

Noordwijkerhout Bunkerron dleiding • Bosweg, Noordwijk ‘kernenergie’ tot ‘de nieuwe spelling’. Van 20.00 tot 22.00 uur. en 14 mei Rondleiding door gangenstelsel en museum in het bunkercomplex Di-Di-13 Cultuurweek • Lisse, Kasteel Keukenhof -10 Kermis • Noordwijkerhout, centrum ZoDo Atlantikwall. De rondleidingen uur. De aftrap van een nieuwe seizoen. Voor prijzen Kermis en gezelligheid op cultureel de duren Brink 1,5 en in het centrum van en meer informatie: www.kasteelcultureelkeukenhof.nl Di Noordwijkerhout Bloemen Fietsto cht • Noordwijkerhout Zo

7 9

88

Ontspannen seniorenrit door de km.).Keukenhof Vertrek om •Bollenstreek Hillegom, Jonkheer Mockkade -13Kermis Cultuurweek • Lisse,(30-35 Kasteel 108-13 Van 10 september t/mHerenweg zondag 13 september 10.30 uur vanaf café de Ruigenhoek, 444. De donderdag aftrap van een nieuwe cultureel seizoen. Voor prijzen enis

mei Do-DiZoZo Di

het weer kermis inwww.kasteelcultureelkeukenhof.nl Hillegom! • Koetshuis Kasteel Keukenhof, Lisse meer informatie: Concert

(incl Brandweerman Sam) • Lisse, centrum 9Do-mei 112-dag van finalisten van het•Prinses Christina Concours. Aanv.: 20.15 -13 Optreden Kermis Hillegom, Jonkheer Mockkade Za 12 Zo

Di

10Verschillende presenteren en er zal een Kaartenhulpdiensten bij10 VVV Lisse en het Koetshuis. Van uur. donderdag september t/m zondag zich 13 september is

meet & greet zijnin met Brandweerkman Sam het weer kermis Lunchconcer t Hillegom! • Oude Jeroenskerk, Noordwijk

• Noordwijk Florahof 9 en 16Pompoenmarkt mei 9 mei: Sabine viool en Giovanna Riboli, orgel. 16 mei: Blaask112-dag (inclPoiesz, Brandweerman Sam) •Binnen, Lisse, centrum Za

12 deze in eenhulpdiensten landelijke sfeer opgezette markt 12OpVerschillende zich en erbieden zal eende wintet Quintessenza. Aanvang:presenteren 12.30 uur

Za

Woe

diverse uiteenlopende waar aan. 10-17 uur. meet &kraamhouders greet zijn met Brandweerkman Sam Inloop concerten • Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden

1012 1217

Concert 250 jaar Bätzorgel • Katwijk, Vredeskerk Pompoenmarkt • Noordwijk Binnen, Florahof De concerten worden georganiseerd door de Musici rond het AcadeZa Za en Feestelijk concert ter gelegenheid van 250 jaar Bätzorgel. Op deze in een sfeer mei mie-orgel. Vanlandelijke 13.00 tot 13.30 uur.opgezette markt bieden de Tevens Open Monumentendag Katwijk. www.vvvkatwijk.nl diverse kraamhouders uiteenlopende waar aan. 10-17 uur. Do Lezing astrofotografie • Dorpshuis, Valkenburg in-Stijl Lifestyle &Bätzorgel Fashionevent• Katwijk, • Katwijk, Zeezijde Concert 250 jaar Vredeskerk Een boeiende en laagdrempelige fotolezing over wat astrofotografie Za Za mei De nieuwste trends voor het najaar op een doorlopende cat-is Feestelijk concert ter gelegenheid van 250 jaar Bätzorgel. en wat er allemaal bij komt kijken. vvvkatwijk.nl walk, maar ook hapjes, drankjes en muziek! www.vvvkatwijk.nl Tevens Open Monumentendag Katwijk. www.vvvkatwijk.nl Do t/m zo Toneelvoorstelling • Streekmuseum Veldzicht, Noordwijk Open Monumentendag • Noordwijkerh., VVV-kantoor in-Stijl Lifestyle & Fashionevent • Katwijk, Zeezijde Za t/m Fietsroute Toneelgroep Louis Bouwmeester speelt ‘Welkom in het Bos’ van Alex langs monumentale panden en oude bollenschuZa De nieuwste trends voor het najaar op een doorlopende catmei van Warmerdam. ren. Route afhalen bij VVV Noordwijkerhout walk, maar ook hapjes, drankjes en muziek! www.vvvkatwijk.nl Za Voorjaarsmarkt • Park Rusthoff, centrumdiv. Sassenheim Open Monumentendag • Noordwijk, locaties Open Monumentendag • Noordwijkerh., VVV-kantoor Za mei De Een markt vol Open plantjesMonumentendag en cadeautjes, terras bij paviljoen ‘t Sassennest. Noordwijkse staat in het teken van Za Fietsroute langs monumentale panden en oude bollenschuKunstVan & Ambacht. 10 tot 16 uur.11-17 uur. www.openmonmentendag.nl ren. Route afhalen bij VVV Noordwijkerhout Za Muziek • Theater ‘t Onderdak, JP Gouverneurlaan, Sassenheim Open Monumentendag • Lisse, Dorpshart Monumentendag • Noordwijk, div. locaties Za mei inOpen Bloemenkunstdorp Lisse kunt u genieten vanvertalinde vele Ernst Janszen in concert. Oud en nieuw repertoire en Bob Dylan Za De Noordwijkse Open Monumentendag staat in het teken van monumenten gen. Aanv. 20.15 uur. Kaarten: www.hetonderdak.nl. Kunst & Ambacht. 11-17 uur. www.openmonmentendag.nl Za& & 1335e Open Monumentendag • Leiden, locaties Za Ter Spec ke Bokaal • Sportpark Terdiv. Specke, Lisse Open Monumentendag • Lisse, Dorpshart Zo dan vijfendertig monumenten in Leiden open hun De wedstrijd wordt gekenmerkt door incourante onderdelen zoals de Za mei Meer in Bloemenen kunstdorp Lisse kunt u genieten van de vele deuren voor bezoekers. Leiden.nl sprintafstanden 150 en 300 meter en de 1000 meter.  monumenten Za& & 13Orgelconcert Lichtsculpturen • Noordwijk, •Museum Noordwijk Za Sint Agathakerk, Lisse & 13 Open Monumentendag • Leiden, div.Za locaties ZoZa& Let’s go to the caves and explore! Ira van der Valk. 11-17 Zo mei MeerHet Adema-orgel wordt Arjan Veen op een vakkundige en zeer gevaridan vijfendertig monumenten in Leiden open hun uur, zo 11-17 uur (eenmalige uitzondering openingstijd). eerde wijzebezoekers. gepresenteerd met werken van Franse bodem deuren voor Leiden.nl Zondagwandeling • Leiden, Hortus botanicus ZaZa& Seizoensopening Katwijk • Katwijk aan zee & 13 Lichtsculpturen • Noordwijk, Museum Zo Japan in de Hortus door Titia van derNoordwijk Eb en Zo mei Rondleiding De officiële seizoensopening voor de gemeente Katwijk, met onwijs Let’s go to the caves and explore! Ira van der Valk.uur. Za 11-17 Tonny Voorma. Deelname € 1,50 Start om 12.00 uur, veel zo 11-17 uur (eenmalige uitzondering openingstijd). leuke activiteiten! vvvkatwijk.nl

1112 12

1112 1214 1312 12 1312 12 1312 12

12 1312 13

13 12

De Biologische Smaak van Leiden 13 13 13

• Leiden, Vismarkt

Za Beachpower • Katwijk aan zee Zo Zondagwandeling • Leiden,producten, Hortus botanicus deze markt ligt de nadruk op eerlijke bij Zo mei Op Rondleiding Japan in de Hortus door Titia van der Eb en Hét beachvolleybaltoernooi van de Bollenstreek met meer dan 30 voorkeur biologisch of streekgebonden. Tonny Voorma. Deelname € 1,50 Start om 12.00 uur. velden, profteams en amateurs. vvvkatwijk.nl

Tijdens het optreden in ‘t Onderdak brengt hij met zijn band intieme liedjes, nieuw en oud repertoire en - niet te vergeten - de Bob Dylan vertalingen waarmee hij al zoveel harten gestolen heeft. Jansz toont zijn kwaliteiten met andere, maar ook uitstekende muzikanten.

t/m 30 Reizen verruimt je blik • Noordw., Theater De Muze Moederdagc • Cultuurcafé Noordwijk De Biologische Smaak vanma Leiden •10-16 Leiden, Vismarkt Expositie van div.oncert kunstenaars. t/m vr uur, za

deze markt ligt nadruk op eerlijke producten, 14 1310Op- 13 Concert door Paul de Kaiser op klarinet, Jacob Engel op piano enbij sopraan uur en tijdens de voorstellingen. Entree gratis.

Zo Div Zo mei

Dagelijks Zo Div

voorkeur biologisch of streekgebonden.

Groenendaal. www.hetcultuurcafe.nl t/m 3Marijke okt 700 jaar Hooglandse Kerk • Leiden, Hooglandse Kerk t/m Moederdag 30 Reizen700 verruimt je blik • Noordw., Theater De Muze • Noordwijkerhout, Pletterij Tentoonstelling jaar Hooglandse Kerk (te bezoeken tij-3

Expositie van div. uithangen kunstenaars. ma t/m 10-16 uur, zaMoeders openingsuren van debijkerk). 14 mei dens Lekker de beest KidsZoo, metvr vele activiteiten. 10 - 13 uur en tijdens de voorstellingen. Entree gratis. mogen gratis naar binnen. Van 9.00 -18.00 uur www.bollenstreek.info t/m 3 okt 700 jaar Hooglandse Kerk • Leiden, Hooglandse Kerk

JAVIER GUZMAN

Javier Guzman maakte sinds 2003 reeds zeven avondvullende programma’s, maar stelt zich graag nog eens opnieuw voor. Hij zorgt dat het nu, anders dan voorheen,

Za Zamei

Dagelijks

| Foto: pr./ Instagram: javierfranciscoguzman

Tentoonstelling 700 jaar Hooglandse Kerk (te bezoeken tijdens openingsuren van de kerk).

www.bollenstreek.info


Ruime kamer te huur, Katwijk: € 425,- p. mnd. incl. va 1 mei. Gebruik van keuken, wc en douche. W. Binnendijk. Tel: 0714021839. Aangeboden: straatmaker, Leiderdorp, voor al uw straatwerk, terras ophogen oprit, plaatsen van schuttingen, vrijbl. pr. opgaaf, tel: 06- 47208666.

Tuinman, stratenmaker voor al uw tuinwerkzaamheden, gratis prijsopgave, tel: 0657200505.

Walraad Timmer en onderhoudsbedrijf: van deurkruk tot dakkapel, voor al uw timmer en onderhoudswerkzaamheden in en rond het huis. Tevens plaatsen en/of leveren van uw keuken en badkamer. Bel voor vrijblijvende offerte: 071-5897250 Te koop gevraagd: alle merken auto’s en bedrijfsauto’s defect geen bezwaar, ook sloop, direct contant geld met RDW vrijwaring. Info: 06-42488414.

Te koop gevraagd: Klassiekers en oldtimers, info. Tel: 06- 30216509.

Gezocht: interieurverzorgster Noordwijk, die ook Duitse gasten ontvangt, ook weekend. Spreekt Duits: iavanrooij@planet.nl

PARKET- PLANKENVLOER SCHUREN & AFWERKEN. Bel voor gratis offerte 06 20 40 15 77. Uw oude vloer weer als nieuw!

Nette Ned. vrouw zoekt werk in de H.H. eventueel ook strijkwerk. Tijden: n.o.t.k. bellen na 18.00 uur. Tel: 06-24609537.

Te Koop: Jack Russel pups, kortbenig, gladharig, geboren 23 maart, ontwormd, gevaccineerd en gechipt.

(Niet) tevreden over uw oude naaimachine? Ruil ’m in!

Dierenpension Teylingen. Inl. 06-22453381. (ook voor dagopvang). M-Flower M F ower

Motorfiets stalling: goed bereikbaar en beveiligd, 24/7 stroom en vloeranker. Per maand € 40,00. Voor info: De Botenhal Bel: 071-4086657

Te koop: Stacaravan (nr.107)van alle gemakken voorzien op 100mtr Kager Plassen met tuinhuisje, loungeset. Spijkerboor. Tel: 0715018869

5 MEI vanaf 10 tot 17 uur open GARAGEVERKOOP van huisraad, kleding, stoffen ,schoenen,riemen, boeken etc , etc op de GEVERSSTRAAT 56 te Oegstgeest wegens verhuizing

PAARDENBOX TE HUUR OP UNIEKE LOCATIE! NW-hout, 15 min. loopfstand van duinen strand. 1 box te huur op privé terrein voor een merrie of ruin. Eigen zadelkast, toilet, keuken met warm water, afspuitplek en ruime paddock. €260,- per maand incl. hooi, stro, binnen- en buiten zetten en 3x per dag voeren. Bel: 06-13507433

M-Flower

€ 3399 3399,€ 399,7-serie ROOIJACKERS Zwaaikom 12 Katwijk 071-4015844 Nu

vanaf

Met inruil*

vanaf

n** i n i l l a - lal

,8-, 8 3 3 € K€

AAPPK

TE HUUR: 6 persoons bestelbussen

€ 85,00

* niet voor Diesel tot 2006

per dag

0252-211849

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

www.gdol.nl

Het mooiste lentepark ter wereld Food & Flower Festival 6 t/m 7 mei Geniet dit weekend van al het lekkers bij de verschillende foodtrucks. Hoe leuk is het om te picknicken tussen de bloemen? Loungemuziek maakt de sfeer helemaal compleet! Bij de diverse proeverijen leert u wat bloemen kunnen betekenen voor eten en drinken.

Paradijs voor kinderen Keukenhof is een feest voor het hele gezin. Kinderen kunnen genieten in de speeltuin, dieren aaien in de dierenweide en een speurtocht volgen. Loop op de stapstenen over het water, dwaal in de doolhof en sluit de dag af met lekkere poffertjes bij de nijntje-speeltuin.

Keukenhof events 6 - 7 mei 13 - 14 mei 20 - 21 mei

Food & Flower Festival Romantiek in Keukenhof Flowers & Fashion Festival

23 21

03 05

2017

www.keukenhof.nl


nieuws

DE TEYLINGER

bo

radio tv internet

de omroep van de bollenstreek!

Bloeddruk Het was een slechte week voor mijn gezondheid. Normaal kan ik wel wat hebben en schrik ik niet van een VVDvoorzitter die nog leeft in de tijd van de brilcream. Het lag ook niet aan het feit dat ik 14 oranje tompouces op heb (te lekker voor die prijs). Nee, mijn bloeddruk gaat vanwege een andere oorzaak weer regelmatig door het plafond. De reden: ik denk na over een nieuw beleidsplan voor de omroep. Ik zit al 22 jaar bij de omroep, dus dit is beleidsplan 14 of zoiets. We gaan een nieuw plan maken, omdat volgend jaar de zendvergunning voor vijf jaar verlengd moet worden. Maar het wordt door niemand gelezen. Je moet het maken omdat het hoort bij het fatsoenlijk draaiende houden van een vrijwilligersorganisatie. Gemeentes eisen het ook. Geen idee waarom, want tijdens gesprekken met gemeentes moet ik altijd zaken uitleggen die al in ons beleidsplan staan. Kijk daar gaat mijn bloeddruk. Altijd als ik bij een nieuw beleidsplan aan het terugkijken ben, schiet mijn bloeddruk omhoog. Raar, want een beleidsplan is een toekomstplan. Als er iemand overtuigd is van een goede toekomst ben ik het wel. Effe iets bedenken waardoor ik tot rust kom. Noordwijkerhout. Wethouder Bert Gotink. Noordwijkerhout is het kleinste dorp in de Bollenstreek en moet daarom fuseren. Het is voor de omroep wel de meest stabiele partner van de vijf gemeentes gebleken. En bovendien is Bert iemand die geen beleidsplan nodig heeft. Die weet wat een publieke, lokale omroep inhoudt en die weet hoe belangrijk de lokale journalistiek is. Kijk: bloeddruk weer omlaag. Een omroep biedt ook anno 2017 ontzettend veel mogelijkheden. Tegenwoordig is iedereen omroep. Iedereen heeft mogelijkheden om zaken te publiceren of uit te zenden. In dat drukke speelveld moeten wij als omroep een unieke rol spelen. Wat wij melden is waar. Wij moeten zaken melden die niemand anders meldt. Veel vrijwilligers krijgen waardering dankzij de jaarlijkse lintjesregen. Wij verzorgen elke dag een stortbui aan waardering door aandacht te besteden aan het werk van vrijwilligers. Hoe veel mensen die thuis gezelligheid missen, zouden wij met de radio wat plezier brengen? En zo kan ik nog wel even door gaan over de voordelen van de omroep. Wat te denken van onze rol als waakhond van de democratie? Gelooft u dat de politiek in de Bollenstreek geen fouten maakt? Shit, daar gaat mijn bloeddruk weer. Even iets doen ter ontspanning. Lekker eten bijvoorbeeld. Zijn die tompouces nog in de aanbieding? Ard Zandbergen Hoofdredacteur Bo ard@bollenstreekomroep.nl

WOENSDAG 3 MEI 2017

19

De schaduw van de oorlog Ingesleten wegen van de ziel lijden in een spoor van verdriet. Door weemoed bekropen. De tijd heeft een masker voor. Een verwarrende innerlijke pijn, die in echo’s weergalmt. Gevangen in waanbeelden. Het verdriet huilt om de werkelijkheid. Het verleden houdt haar gezicht verborgen. Elke spiegel is een moment van herinnering. Liefde en haat hebben onze moed uit elkaar geslagen. Machteloosheid van ontheemde zielen. Om de schuldeloze schuld te vergeven. De pijn als plicht, die je op je schouders draagt om de oorlog niet te laten overschaduwen. Omarm de vrijheid voor je kinderen. Nu eens voel ik pijn, dan weer overvalt mij een gevoel van lichte, blije kalmte. In een gedroomde verbeelding, die de geest van verlossing ademt. Ad Blomsteel.

Ad Blomsteel is woonachtig in Sassenheim en was van 2008 tot 2010 de Teylinger dichter.

Marjolijn Balk sprak met Voorhouters die als kind de oorlog hebben meegemaakt. | Foto: pr.

De Voorhoutse voedselberg in oorlogstijd VOORHOUT

n Marjolijn Balk uit Voorhout raakte na een bezoek aan het Verzetsmuseum geinteresseerd in de Voorhoutse voedselberg. Voor haar blog interviewde ze Voorhouters die de oorlog meemaakte.

Balk sprak met Nely Lemmers, Frans Beugelsdijk en Siem van der Hulst. Zij vertelden haar over hoe ze de jaren tussen 1940 en 1945 hebben ervaren. Balk: “De eerste jaren hadden de Voorhouters het niet zo slecht. Dat wisten ze in de omliggende gemeenten ook. Op het station ontstond een levendige handel. “Als het om voedsel ritselen gaat, laat de Voorhouters dan maar schuiven”, werd er vaak gezegd.”

Toch krijgen ook de Voorhouters het in het laatste oorlogsjaar zwaar. “Etenswaren worden schaars evenals brandstof en elektriciteit. Dagelijks trekken er honderden mensen door de Voorhoutse polder op zoek naar eten. Mensen eten bloembollen en suikerbieten. Er ontstaan gaarkeukens, zoals die bij het parochiehuis. Er is veel diefstal bij de boeren en de bomen langs de Leidsevaart worden gekapt voor brandhout. De hongerziekte: ‘oedeem’ duikt op.” De rest van de verhalen van de Voorhouters en nog meer informatie, is te lezen op de blog van Marjolijn: www.tomaatvoorhout.com.

Eerste lot voor Van den Ende VOORHOUT n Kunstschilder Leo van den Ende, bekend van het Panorama, heeft vorige week de eerste Zonnebloemloten in ontvangst genomen.

Het was meteen het startsein voor de lotenverkoop van de Zonnebloem afdeling Voorhout. De loterij loopt tot en met 3 juli. Binnenkort gaan de vrijwilligers langs de deuren voor de verkoop. De loten kosten 2 euro per stuk. Een groot deel van de opbrengst gaat dagjes uit en overige activiteiten van de Zonnebloem in Voorhout. De trekking vindt plaats op 9 oktober. Dit jaar is er een vernieuwd prijzenpakket. De lotenkopers maken, naast de bekende geldprijzen, kans op het winnen van een e-bike, een droomreis of een weekendje weg. Meer informatie op www.zonnebloem.nl. Kunstschilder Leo van den Ende ontvangt het eerste lot voor de Zonnebloem loterij van een vrijwilligster van de Zonnebloem Voorhout. | Foto: pr.

Café Over-Leven: ‘Jong je partner verliezen: afgebroken verwachtingen’ SASSENHEIM n De bijeenkomst van het Café Over-Leven is op zondag 21 mei vanaf 14.15 uur in de bibliotheek (Kerklaan 49) in Sassenheim. De toegang is gratis.

Het thema is dit keer ‘Jong je partner verliezen: afgebroken verwachtingen’. Als je op een relatief jonge leeftijd je partner verliest kan de schok immens zijn. Plotseling stort je wereld ineen en alles wordt onwerkelijk. Geen gezamenlijk toe-

komst perspectief meer. Weg zijn de dagen van plezier, het schijnbaar zorgeloze leven, het even tegen elkaar aankruipen als je het even niet ziet zitten. Weg is je maatje met wie je alles deelde. Je lijkt de weg volkomen kwijt te zijn en het verlies ervaar je als onrechtvaardig. Hoe moet je verder? Ruud Pattiapon, schrijver en oudfreelance journalist van onder andere de bladen van Telegraaf Media

Groep (Leidsch Dagblad, Het Witte Weekblad), het ministerie van VWS (Trefpunt) en VUmc Amsterdam (Tracer) deelt zijn ervaringen met verlies en rouw. Hoe ging hij op 50-jarige leeftijd om met het overlijden van zijn vrouw, wat deed hij om het verlies te verwerken en hoe kwam hij weer op de weg terug? Na afloop neemt Ruud ruim de tijd om uw vragen te beantwoorden. De bijeenkomsten van het Café Over-Leven zijn bedoeld voor ie-

dereen met een rouw- of verlieservaring, die hierin steun wil vinden in een vertrouwde omgeving, waar tijd en aandacht is. De erkenning en de herkenning van lotgenoten kunnen steun bieden. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Laura Methorst, lid van de werkgroep en welzijnsadviseur bij Welzijn Teylingen, te bereiken op 0252-231805.


Alléén tijdens

Waanzinnig inruilvoordeel! De Hyundai ix20 nu rijklaar vanaf

De Hyundai Tucson nu rijklaar vanaf

20.795

27.995

Plus

Inruilvoordeel € 2.000

OP=OP

Hyundai doet u nu een heel interessant aanbod met een inruilvoordeel dat kan oplopen tot wel € 2.000! Zomaar, omdat wij u graag als klant zien. Kom snel naar de showroom voor De Dealer Draait Door Dagen tot en met 20 mei. De Hyundai ix20 en Hyundai Tucson zijn o.a. leverbaar met: • Navigatiesysteem met gratis kaartupdates* • Achteruitrijcamera • Parkeersensoren • Cruise control met snelheidslimiet • Volautomatische airconditioning Ontdek meer op dijksman.hyundai.nl Dijksman Katwijk Lageweg 21, Katwijk, tel. 071 - 409 0050 Gecombineerd brandstofverbruik: 4,2 – 7,5 (l/100 km) / 23,8 – 13,3 (km/l); CO2 – emissie: 110 – 175 (g/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. Bovengenoemde aanbiedingen gelden alleen op voorraadauto’s met een uiterste kentekenregistratiedatum van 30-06-2017. De inruilwaarde van uw huidige auto is een indicatie en heeft als richtlijn de officiële Autotelex koerslijst. De inruilwaarde van uw auto kan afwijken en is o.a. afhankelijk van de staat en kilometerstand van uw auto. Raadpleeg altijd uw dealer vooraf. Genoemde prijzen zijn adviesprijzen en zijn excl. metallic lak en eventuele opties. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaard uitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden. * Gratis navigatiekaartupdates i.c.m. onderhoud bij uw Hyundai Erkend Reparateur. Zie voor kosten en voorwaarden www.hyundai.nl of vraag er naar in de showroom. De Hyundai 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking is alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een Erkend Hyundai Dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn per 01-01-2017 beschreven in het service & garantieboekje.

RIJNSBURG

ZATERDAG 20 MEI VAN 10.00 - 13.00 UUR WWW.DE-BLOEM.NL

Tijdens de Dag van de Bouw zullen we in een officieel moment het ‘’hoogste punt van Calla’’ verrichten. Verder zijn er heel veel activiteiten voor de kinderen naast een springkussen zijn er ook echt bouw gerelateerde activiteiten. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld zelf een muurtje komen metselen. Kom dus allemaal!


zakelijk

DE TEYLINGER

TEYLINGEN

n Dagelijks ziet ze gehaaste ouders hun kinderen op school afleveren. Opvoeden lijkt iets voor tussen de bedrijven door. Daarom schreef Juf Marit uit Sassenheim het boek dat ze altijd al wilde schrijven: ‘Tijd voor Kunst’. Hét hulpmiddel voor iedereen die de tijd wil nemen voor de eigen ‘kids’. Een boek waarmee ze kinderen échte kunst kan laten maken.

SASSENHEIM n De participanten

in woonservicecentrum Sassembourg hebben de handen ineen geslagen om een ludieke actie op te zetten voor moeders in de regio. Vanaf deze week is bij Apotheek SassemBourg, Graaf Jan en bij Trias Kinderopvang een Moederdagkaart aan te schaffen, die toegang geeft tot de ‘verwenroute’ op woensdag 17 mei in Sassembourg. Moeders kunnen zelf kiezen welke leuke activiteiten ze op het programma willen hebben. Iedere moeder krijgt sowieso een leuk presentje van Bloemenatelier Capri. Daarnaast kunnen ze kiezen voor koffie met gebak bij Graaf Jan, haren of make-up laten doen bij de Apotheek Sassembourg, een fotoshoot (ook met de kinderen), tanden laten polijsten mondhygiëniste bij Diana van Staden of de huid laat checken bij Derm Medic. De kinderen kunnen tijdens deze verwenmomenten knutselen bij De Kleine Wereld.

TEYLINGEN n De jeugdafdeling

van Hengelsportvereniging ‘’De Leede’’ organiseert vijf keer een losse viswedstrijd voor de jeugd, op vrijdagavond 12 mei, 19 mei, 2 juni, 9 juni en 16 juni. Verzamelen om 18.00 uur op de Gemeentehaven in Warmond, de wedstrijd is van 19.00 tot 21.00 uur Er wordt iedere keer een andere locatie gekozen in de wateren van de gemeente Teylingen of Oegstgeest. De jeugd wordt onderverdeeld in leeftijdscategorie 7 t/m 13 jaar en 14 t/m 17 jaar. Er zijn leuke prijzen te winnen in de vorm van hengelsportartikelen. Jeugdbegeleiders bieden hulp en geven aanwijzingen. Degenen die nog niet zo lang vissen kunnen een vaste hengel en/of leefnet in bruikleen krijgen. Voor aas en lokvoer wordt gezorgd en deelname is gratis. Deelnemen is alleen mogelijk na aanmelding via jeugd@ hsvdeleede.nl. Je hoeft niet per se lid te zijn van ‘De Leede’. Nietvisclubleden krijgen gratis een speciale dagvergunning om mee te kunnen vissen. Voor meer informatie, kijk op www.hsvdeleede.nl, afdeling jeugd.

Jongerenwerk zoekt klussen TEYLINGEN n Het jongerenwerk van Welzijnskwartier is op zoek naar klussen voor jongeren. De jongeren zijn 14 jaar en ouder en willen op deze manier geld sparen om leuke activiteiten te kunnen doen of spullen aan te schaffen zoals licht -en geluidsapparatuur. Klussen als de heg snoeien, die oude garage opruimen of andere hand en spandiensten zijn van harte welkom. De jongerenwerker zal de klus/het werk en de vergoeding bespreken. Wanneer de klus is aangenomen, voeren de jongeren onder begeleiding met de jongerenwerker en of oudere vrijwilliger de klus uit.

Ook een klus? Neem contact op met Johan Braaksma: 0252-229952 / 06 36184030 of johanbraaksma@ welzijnskwartier.nl.

21

Het nieuwe boek van Juf Marit: Tijd voor Kunst

Moederdag special bij Sassembourg

Viswedstrijd voor de jeugd

WOENSDAG 3 MEI 2017

Meubelstoffeerster Leonie Durieux viert deze maand het eenjarig bestaand van haar winkel ‘Let’s make a seat’. | Foto: pr.

Leonie maakt meubeldroom waar met ‘Let’s make a seat’ SASSENHEIM n Leonie Durieux heeft van haar liefde voor vintage meubels haar werk gemaakt. Deze maand viert de meubelstoffeerster het eenjarig bestaan van ‘Let’s make a seat’. Geliefde oude meubels worden in haar winkel weer als nieuw.

In de etalage en op de website van ‘Let’s make a seat’ barst het van de kleur. De passie van Leonie voor het opknappen van meubels spat er vanaf. Die liefde begon als hobby, maar door haar nieuwsgierigheid voor het vak is het uitgegroeid tot iets groters. “Ik kocht stoeltjes en kastjes via de kringloopwinkel of via Marktplaats, maar steeds zonder stoffering. Ik ging op zoek naar cursussen en workshops en kwam uiteindelijk uit bij een tweejarige vakopleiding op de zaterdag in Amsterdam. Tijdens een open dag was ik om. De werkbanken, de machines en de gereedschappen, fantastisch!” Al snel volgen de eerste opdrachten voor de Sassenheimse.” Tijdens de opleiding kreeg ik af en toe de vraag om iets voor iemand op te knappen. De eerste periode werkte ik nog bij mijn ouders op zolder, maar vanaf 1 mei 2016 heb ik de winkel aan de Vijfmeiweg 16 in Sassenheim kunnen openen.” OUD WEER ALS NIEUW

Klanten kunnen met verschillende meubels bij Leonie terecht. “Dat kan van het herstofferen van een simpele stoel tot het compleet vernieuwen van een ingewikkelde

fauteuil of design bank. Het is ook mogelijk om het binnenwerk volledig te vernieuwen, zodat het meubel dan eigenlijk zo goed als nieuw is. Daarnaast kunnen kussens op maat gemaakt worden, bijvoorbeeld voor een loungebank, maar ook sierkussens voor de aankleding op een bestaande bank. Ook voetenbankjes, hockers en poefen komen regelmatig aan bod. Op mijn website www.letsmakeaseat.nl staan foto’s van de meeste projecten. Daarnaast heb ik in mijn winkel ook handgemaakte sierkussens en diverse meubeltjes te koop. Ook kunnen mensen die graag thuis zelf aan de slag willen, bij mij terecht voor meubelstof of materialen.”

“Voor veel ouders wordt een groot deel van de tijd opgeslokt door werk, huishoudelijke beslommeringen en alle sociale contacten,” aldus Juf Marit, het pseudoniem van Marit May. “In deze snelle tijd moeten onze kinderen groot worden.” In haar boek doet Juf Marit een pleidooi voor kwali-’tijd’. Dat wil zeggen, écht aandacht aan je kinderen geven. Even na school met ze om tafel. Zoals de opa’s en oma’s ook deden met hun eigen kinderen. Toen games, computers en mobiele telefoons thuis nog niet voor de afleiding moesten zorgen. Die online-bezigheden worden tegenwoordig veel te vaak gebruikt als hulpmiddel voor ouders om te kunnen voldoen aan een dwingende agenda, zo signaleert Juf Marit. “Geef ze eerst een koekje en een ouderwetse glas limo en neem de tijd. Klets even met ze. Of nog leuker: ga samen iets maken met je kinderen, waar ze ontzettend trots op zijn.” ALLEMAAL KUNSTENAARS

Het boek ‘Tijd voor Kunst’ geeft grootouders en ouders tips hoe zij samen met hun (klein)kinderen in een mum van tijd een kunstwerk kunnen maken in de stijl van Rembrandt, Van Gogh, Herman Brood,

Andy Warhol en vele anderen. Prachtige kunst om zó aan de muur te hangen. Juf Marit: “Ik merk dagelijks in de klas wat kunst met kinderen teweeg brengt. Hun creativiteit wordt gestimuleerd, daar worden ze rustig en blij van. Vele onderzoeken wijzen uit dat die ‘flow’, die veel creatievelingen waarschijnlijk herkennen, niet alleen lekker is, maar ook nog eens gezond. Straks breekt de vakantie weer aan. Ouders vinden het heerlijk dat ze opeens weer de tijd kunnen nemen om veel samen met hun kinderen te doen. Grote kunst is echter om ook buíten de vakanties die quality-time te scoren. Kinderen zijn allemaal kunstenaars. Het is zó leuk om te zien hoe zij dingen aanpassen en oplossen. Maar je moet er écht wel even de tijd voor nemen.” ‘Tijd voor Kunst’ is het derde boek van Marit May (1960). Het is het logische vervolg op de reeds succesvolle boeken ‘Kunst(en)makers’ en ‘Kunst op je Kamer’. May is vakleerkracht handvaardigheid op twee basisscholen in Sassenheim, geeft al meer dan dertig jaar les en ziet het als belangrijke taak de wereld van de kinderen te verbreden door ze te laten kennismaken met kunst en cultuur en zo hun eigen creativiteit te stimuleren. Marit May wordt vanwege haar baanbrekende ideeën zeer regelmatig gevraagd deze uit te dragen op nationale en internationale scholen. Op zaterdag 6 mei van 10.00 tot 12.00 uur presenteert Juf Marit haar boek ‘Tijd voor Kunst’ bij boekhandel Wagner te Sassenheim. Daar geeft zij voor de eerste kinderen die langskomen een workshop.

VINTAGE

Zelf heeft ze een voorliefde voor meubels uit de jaren ‘50 en ‘60, Deens Design en vintage. “Vaak zijn het prachtige stevige houten frames, met mooie kleuren, waarmee het leuk combineren is met bijvoorbeeld een prachtige wollen stof.” Ze besluit enthousiast: “Op het moment dat je een meubel opnieuw gaat opbouwen, zie je het opknappen. Dat ik iets kan maken dat een ander echt waardeert, geeft een kick. Ook de afwisseling vind ik fijn: met grof gereedschap aan de haal, geconcentreerd achter de naaimachine en de precieze afwerkingen met de hand. Het is echt een ambacht. Ik heb een fantastisch vak!”

Cultuur Verheft speelt zes korte toneelstukken tijdens de bijzondere toneelroute door Voorhout. | Foto: pr.

Jubilerend Cultuur Verheft viert feest met bijzondere theaterroute VOORHOUT

n Cultuur Verheft bestaat 70 jaar en geeft unieke voorstellingen op vrijdag 19 en zaterdag 20 mei in Voorhout. Op zes locaties zijn zes verschillende eenakters te zien, verdeeld over twee routes. Per avond loopt het publiek één route en zien ze drie voorstellingen. De locaties liggen dicht bij elkaar (rondom Herenstraat). Plaatsen zijn te reserveren vanaf 5 mei, door tussen 19.00 en 21.30 uur te bellen naar Es-

ther: 0252-222477 (voor kaarten op vrijdag 19 mei, alleen de zwarte route is nog beschikbaar). Voor kaarten op zaterdag 20 mei, bel naar Petra: 0252-347364. Deelname kost 6 euro, maar voor donateurs zijn er twee gratis kaartjes. Meer informatie is te vinden op www.cultuurverheft. nl.


PARTICULIEREN

OPGELET! Uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. U kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • • • • • •

UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KATWIJK VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KATWIJK SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOORDWIJK RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOORDWIJKERHOUT THE READSHOP, in de Hoftuin, RIJNSBURG BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OEGSTGEEST

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLEVEREN TOT DONDERDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna)

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

Noordwijk hout Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp

}

Hoorneslaan 201-203 Katwijk aan Zee (Noord) Telefoon (071) 402 40 85 SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU

Stel zelf uw menu samen en maak drie verschillende keuzes uit onderstaande gerechten: 1. Babi Pangang 2. Tjap Tjoy met kip 3. Ajam Ketjap 4. Thaise kip 5. 4 stokjes saté 6. Pau Cheung Kai (kip met pikante saus) 7. Foe Young Hai

+ 4 mini loempia’s en 2 x nasi of bami

8. Kou-Lou-Kai 9. 2 soorten rundvlees (sambal en ketjap) 10. Ajam Pangang (met kip) 11. Gebakken Pangafilet 12. Babi Pangang spek

E €

24,95 23,95

Iedere vrijdag en zaterdag v.a. 18.00 uur:

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!)

Chinees, Indisch en Thais lopend buffet € 18,95 p.p. Kinderen t/m 10 jaar € 9,50 p.p. Bij een afhaalbestelling van minimaal €E29,28,krijgt u van ons een gratis portie kroepoek!

Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

ONBEPERKT ETEN / ALL YOU CAN EAT €17,95 p.p. (Kinderen t/m 10 jaar € 9,50)

Keuze uit 45 verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

TE HUUR • TE KOOP • GEVRAAGD AANGEBODEN • GEZOCHT • GEVONDEN

Ook menumaaltijden 7 dagen per week geopend

www.kamsan.nl


n a h et wa a Ge & ter nieten op

EVEN HELEMAAL WEG, LEKKER GENIETEN AAN Zwanengat HET WATER Jachthaven • Renovatie van jachten • Erkend gas keurings- en • Laswerkzaamheden installatiebedrijf tekst. Deze wordt later vervangen door Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te Schilderwerkzaamheden de uiteindelijke van tekst, die nu nog niet geven• van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat •u Inbouw hier leest en onderhoud bekend is. De faketekst is dus een tekst is een•voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke Polyester reparatie technische installaties die eigenlijk nergens over gaat. Het tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die eigen• Onderhoud elektrische • Doe het zelfgrappige klus-loods is, dat mensen deze toch vaak lijk nergens over gaat. Het grappige is, installaties dat mensen deze toch vaak lezen. lezen. Zelfs als men weet dat het om Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door. • Inbouw, onderhoud, een faketekst gaat, lezen ze toch door. revisie van scheepsmotoren Dit is een faketekst. Alles wat hier staat het grafische effect van tekst op deze

plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door. is slechts om een indruk te geven van plek. Wat u hier leest is een voorbeeld- Dit is een faketekst. Alles wat hier staat Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeld- plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door tekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst bekend is. De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak grappige is, dat mensen deze toch vaak plek. Wat u hier leest is een voorbeeldlezen. Zelfs als men weet dat het om lezen. Zelfs als men weet dat het om tekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet een faketekst gaat, lezen ze toch door. een faketekst gaat, lezen ze toch door. Dit is een faketekst. Alles wat hier staat Dit is een faketekst. Alles wat hier staat bekend is. De faketekst is dus een is slechts om een indruk te geven van is slechts om een indruk te geven van tekst die eigenlijk nergens over gaat. Haarlemmertrekvaart 1 | Warmond | 071-5237045 Direct contact: | www.jachthavenzwanengat.nl het grafische effect van tekst op deze Het grappige is, dat mensen deze toch het grafische| effect van tekst op deze06-40233754

Nog enkele ! r a a b k i h c s e b ligplaatsen

WELKOM AAN BOORD! Laat Schatting woorden: deaantal zon maar komen!! 450 woorden met 2 foto’s 

630 woorden met 1 koloms foto 555 woorden met 2 koloms foto

Gaat u varen?

Graag zien wij u aan boord voor een vaartocht op één van onze schepen

Wij verzorgen voor u: • Vaartochten voor gezelschappen • Rondvaarten Kagerplassen en omgeving • Dagtochten naar Amsterdam, Haarlem, Delft en Gouda • Vergaderingen • Diverse cateringmogelijkheden • Workshops

Afvaarten: • Warmond • Lisse • Katwijk • Noordwijk • Sassenheim

Wij verzorgen een complete picknickmand gevuld naar uw keuze. Formaat advertenties Een heerlijke wijn, lekkere nootjes, 85kaas, x 103olijven, mm salami worst en nog veel meer.

Bestel tijdig en de heerlijke dag kan beginnen!

Geheel vrijblijvend ontvangt u informatie over onze mogelijkheden.

www.rederijvanhulst.nl | +31 (0)71 - 301 0133

Burgemeester Ketelaarstraat 42a, Warmond | info@rederijvanhulst.nl

Oud Huijzer sloepen (alle modellen op voorraad)

Irislaan 71 • Oegstgeest • 071-5237400 • www.dupatron.nl

Rederij van Hulst Jachthaven Jonkman Sassenheim Dagtochten, Dagtochten, Rondvaarten Rondvaarten & & Arrangementen Arrangementen

WELKOM AAN BOORD!

In 2017 zien wij u graag weer aan boord voor een vaartocht op één van onze schepen.

Dagelijks rondvaarten vanaf 1 april 2017.

Afvaarten: Wij verzorgen voor u: • Warmond • Vaartochten voor gezelschappen • Noordwijk • Rondvaarten Kagerplassen en omgeving • Lisse • Dagtochten Gouda,uur Haarlem en Delft een brunchnaar vanAmsterdam, 11.30 - 14.30 en een high tea van 15.00 - 17.00 uur. • Katwijk • Workshops • Vergaderingen • Diverse cateringmogelijkheden • Leiden een brunch van 11.30 – 14.30 uur. Geheel vrijblijvend ontvangt u informatie over onze mogelijkheden.

Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Moederdag Hemelvaartsdag

Dit uitsluitend op reservering.

www.rederijvanhulst.nl

Omzigt sloep 650 v.a. e 23.950,Ook elektrisch varen

Oud Huijzer sloep v.a. e 4.950,-

• Diverse aanbiedingen • Occasions sloepen op voorraad • Onderhoud en servicegericht • 10% korting op alle Jobe watersportartikelen

OmtzigtWatersport.nl

Industriekade 22, 2172 HV Sassenheim (NL) +31 (1) 252 232 604 www.omtzigtwatersport.nl

| info@rederijvanhulst.nl | +31 (0)71 - 301 01 33

Dagtochten naar Gouda, Haarlem en Delft.

In 2017 zien wij u graag weer aan boord voor een vaartocht op één van onze schepen. Wij verzorgen voor u: Afvaarten: • Vaartochten voor gezelschappen • Warmond • Rondvaarten Kagerplassen en -omgeving Verhuur van sloepen intender 6.40• Noordwijk / intender 700 • Dagtochten naar Amsterdam, Gouda, - camperplaatsen • Lisse chalets - trailerhelling Haarlem en Delft • Katwijk • Workshops • Leiden • Vergaderingen • Diverse cateringmogelijkheden Geheel vrijblijvend ontvangt u informatie over onze mogelijkheden. Jachthaven 1 - Sassenheim www.rederijvanhulst.nl | info@rederijvanhulst.nl www.jachthavenjonkman.nl info@jachthavenjonkman.nl +31 (0)71 - 301 01 33

Verhuur van sloepen

intender 6.40 / interder 700

0252 - 21 15 83

Jachthaven Jonkman chalets - trailerhelling - camperplaatsen 0252 - 21 15 83

Haal NU je SSI Open Water Diver Brevet voor € 479,-

en duik over de hele wereld! Schrijf je snel in en ontvang een masker cadeau t.w.v. € 59,Hillegom - 0252-518780

info@thewave.nl


HUIS

METERKAST

ENERGIE

ZONNE

ALARM

INSTALLATIE

KEURINGEN

BEHEER

PANELEN

INSTALLATIES

BINNEN

BUITEN

CAMERA

VERLICHTING

VERLICHTING

BEVEILIGING

KRACHT DOMOTICA

STROOM INSTALLATIES

VERLICHTINGS

NETWERK

NETWERK

TELE

TOEGANGS

PLAN

BEKABELING

CERTIFICERING

COMMUNICATIE

CONTROLE

ELEKTROTECHNIEK? GEWOON GOED!

Ter Laak Installatiebedrijf biedt al meer dan 50 jaar kwaliteit en service van hoog niveau. Ons bedrijf werkt in opdracht van particulieren, bedrijven en aannemers. Ervaren, kundig, klantvriendelijk, veilig en vertrouwd. Dat noemen wij ‘gewoon goed’. Bij Ter Laak Elektrotechniek zijn particulieren en bedrijven van harte welkom voor deskundig advies en vakkundige installatie van: • Elektra (groepenkast, bedrading, schakelaars, contact dozen, etc.) • Binnen- en buitenverlichting • Inbraakbeveiliging van woning of bedrijfspand (bewegingsmelders, camera’s, alarminstallaties, etc.) • Brandbeveiliging (o.a. rookmelders, koolmonoxidemelders) • Domotica (huisinstallaties, op afstand te bedienen) • Installatie zonnepanelen of airco • Toegangssystemen (intercom tot elektrische hekken/garagedeuren)

24/7 SERVICE

Leg uw vragen of wensen aan ons voor. Wij denken graag met u mee. Bij storingen of calamiteiten zijn wij 24/7 bereikbaar.

Vragen? Advies? Bel 0252 37 09 10 GIETERIJ 8 | NOORDWIJKERHOUT


sport

DE TEYLINGER

WOENSDAG 3 MEI 2017

25

Foreholte komt tekort tegen DOSR VOORHOUT n Praktisch elke tegenstander van Foreholte profiteert betrekkelijk moeiteloos van de staat van het elftal. Op zondag was het DOSR dat een heel belangrijke overwinning aan zijn seizoenstotaal van drie overwinningen kon toevoegen.

Paco Zuidhoek, op de achterste rij in het midden, behaalde zijn vierde dan. | Foto: pr.

Vierde dan in hapkido voor Paco Zuidhoek VOORHOUT

n Een aantal leden van Hapkido vereniging Voorhout hebben vorige week seminars gevolgd bij Grandmaster Booth, het hoofd van de Internationale Hapkido Alliantie.

Speciaal voor het tienjarige bestaan van de IHA in Nederland is Grandmaster Booth vanuit Australië naar Nederland gereisd om daar verschillende seminars aan leden van zijn organisatie te geven en tevens zwarte band examens af te nemen. Voor Daehan Hapkido vereniging Voorhout heeft Paco Zuidhoek examen gedaan voor zwarte band, 4e

dan. Om de 4e dan te bemachtigen moest hij aan de Grandmaster en 4 andere masters, waaronder Peter Onderwater, een demonstratie geven van een breed scala aan Hapkido technieken waaronder valbreken, trap- en stoottechnieken, klemmen, worpen en verdedigingen met een korte- en lange stok en een band.

Foreholte startte met Toni Arroyo in de spits en Sam Lemmers en Casper Brabander op het middenveld. De vleugelaanvallers Christian Guijt en Rik Grondel hadden van flank gewisseld. Alle goede intenties ten spijt, Casper Brabander manifesteerde zich nadrukkelijk in de wedstrijd, maar kon uiteindelijk ook niet voorkomen dat Foreholte opnieuw met lege handen stond. Het eerste gevaar kwam van DOSRrechtsbuiten Mauro Wesselman. Vanaf de 16 meterlijn trof zijn geplaatste schot de bovenkant van de lat. Daarna kreeg Sam Lemmers een lastige kans toen hij een voorzet van Toni Arroyo onder druk naast

het doel van Mike van Vliet plaatste. Even later kon Foreholte-keeper Matthijs Guijt nog net met de handschoen redden bij opnieuw een inzet van Wesselman. RODE KAART

De grootste en laatste kans van de wedstrijd kreeg Foreholte in de 26e minuut. Een mooie aanval over de linkerkant werd door Lucas Wiering voor het doel geplaatst. Tom Bleijswijk had bij de eerste paal koppend moeten scoren, maar hij miste de bal volledig. Vlak voor de rust nam DOSR de leiding. De aanval kwam over de linkerflank en bij de tweede paal was het schaduwspits Julian Dobbe die de bal onder Guijt in het doel plaatste (1-0). Inmiddels was er bij Foreholte nog al wat irritatie voor wat betreft het optreden van scheidsrechter Karagantcheff. Toch altijd wel gevoelig voor appelleren besloot de leidsman om vlak voor rust DOSR-verdediger een directe rode kaart te geven omdat hij de doorbrekende Tom Bleijswijk vasthield, daar waar keeper Mike van Vliet de bal reeds in handen had.

ANNULEREN

Na rust voetbalden de Voorhouters 45 minuten tegen het tiental uit Roelofarendsveen. Foreholte was voortdurend in balbezit en DOSR vond dat prima. Uiterst eenvoudig bleef de roodgele formatie overeind. De Voorhouters wisten geen enkele kans te creëren. De grootste mogelijkheid, een vrije trap van invaller Friso van Haren, ging net over het doel. In de 90e minuut leek Toni Arroyo alsnog de gelijkmaker te scoren. Karagantcheff wees eerst naar het midden, maar ging toen toch naar de vlaggende DOSR-assistent. Het was op zich geen verrassing dat hij op zijn advies de treffer alsnog annuleerde. Na een paar halve pogingen bezegelde invaller Jordi van Klink de Voorhoutse nederlaag door een van de uitvallen achter doelmaan Guijt te plaatsen (2-0). Vrijwel onmiddellijk volgde het fluitsignaal. DOSR behaalde drie heel belangrijke punten, de Voorhouters gingen snel op weg naar sportpark de Elsgeest.

Zuidhoek hoorde na twee dagen dat hij geslaagd is. Leraar Peter Onderwater en assistente Judith Witteman zijn trots en blij dat na vele jaren van opleiding en hard trainen hun pupil dit met succes afgerond heeft.

Teylingen op achttiende plaats topsportgemeenten TEYLINGEN n De gemeente Teylin-

gen staat op de achttiende plaats in de lijst van Topsportgemeente-van-het-jaar. De titelstrijd wordt jaarlijks gehouden. In totaal deden 155 gemeenten mee. Westland werd de winnaar van de titel Topsportgemeente van Nederland 2016 gevolgd door Amsterdam en Bunschoten. Leiden bleef de nummer vijf Utrecht voor.

prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de gemeente met de beste topsportprestaties, gemeten over 41 landelijke topsportcompetities. In 2012 eindigde Teylingen nog op plaats twee in de verkiezingen. Vorig jaar stond de gemeente nog op plaats twintig.

De Topsportgemeente-van-het-jaar

Cursus ZEKER BEWEGEN VOOR SENIOREN: VEILIG VALLEN en weer OPSTAAN

Tony Schreurs viert het doelpunt van Marc de Kruys. | Foto: Pieter Platteel/Orange Pictures

Ter Leede wint en pakt koppositie, Teylingen geeft winst weg VOETBAL n Ter Leede heeft met de overwinning op Zwaluwen de koppositie heroverd. Teylingen liet koploper Den Hoorn lange tijd zweten. Ter Leede begon zonder een aantal vaste basiskrachten vanwege blessures en schorsingen. Het deerde het elftal van Henk Wisman niet. Na 14 minuten liet Mark de Kruys sportpark de Roodemolen voor de eerste keer juichen. Oog in oog met de doelman van Zwaluwen rondde

hij feilloos af. Na de 1-1 zorgde Tony Schreurs voor de 2-1. De Kruys scoorde zes minuten voor tijd de 3-1. De 3-2 was nog voor de statistiek, want door de overwinning, en het verrassende verlies van Achilles Veen, gaan de Sassenheimers met nog twee wedstrijden voor het kampioenschap in de Hoofdklasse A. Teylingen had lange tijd het beste van het spel tegen Den Hoorn. De koploper had het in Sassenheim lange tijd lastig. Teylingen kwam

op voorsprong door twee goals van Tom van der Vlugt. Vlak voor tijd maakte Den Hoorn toch nog de gelijk (2-2), maar het kampioenschap konden de bezoekers nog niet vieren. Warmunda verloor met 2-3 van WVC. Voor de thuisclub scoorde Solleveld en Dijkstra. Warmunda staat voorlaatste en kan zich aan opmaken voor de nacompetitie. Daarin speelt de ploeg van Alan Campfens voor lijfsbehoud in de derde klasse.

The Bassets zonder brandstof Ook bang om te vallen? Kom dan meedoen! Volgende cursus start eind mei op di. middag/do. morgen Kosten: 6 lessen € 60,-Inschrijven of meer weten : barendssport@planet.nl, tel. 071-5174800, Herenstraat 126B in Voorhout.

SASSENHEIM n De laatste thuiswedstrijd van The Bassets verliep niet zoals gewenst. De Sassenheimers verloren van HRC met 0-71. Rugbyfans vanuit de Bollenstreek waren zaterdag naar The Bassets gekomen om de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen te bekijken.

Na de oorwassing van vorige week was The Bassets erop gebrand het thuis seizoen in stijl af te sluiten en een mooie pot op de grasmat neer te leggen. HRC uit Den Haag zou in Sassenheim wat gaan beleven. Hoe anders kan het in de sport lopen. Vol verbazing zag het publiek een wedstrijd die niet eens op een wedstrijd leek. Na vijf minuten gooide The Bassets de handdoek al in de ring. HRC kon na hart en lust vrijuit

spelen en liepen met twee vingers in de neus dwars door The Bassets heen. Op enkele speldenprikken daargelaten was het lang wachten op het verlossende eindsignaal. Toen dit fluitje eindelijk klonk stond de teller al op 0-71. Voor de competitiestand veranderd er niets. The Bassets staan vast op een vijfde plaats. The Bassets speelt op zaterdag 6 mei tegen de nummer twee: ‘t Gooi in Naarden.


Nu bij Goodnight Slaapkamers:

DE NIEUWE AUPING ORIGINAL BOXSPRING

www.goodnight.nl

, 0 0 4 deel*

orte Auping o v t e s en comple ring-

Keuze uit 5 typen hoofdborden (afgebeeld hoofdbord Valencia)

sp bij e al box e n i g i r O inati comb

Kus & deksens na ar b e d keuze

C A DE

AU 579,t.w.v.

AUPING ORIGINAL COMPLETE BOXSPRINGCOMBINATIE

Original boxsprings

995,1.250,-

Matrassen Comfort

1.190,-

Hoofdbord Valencia (vlakke uitvoering)

Pocket geveerd op spiraalbodem frame voor de beste ventilatie

Meerdere hardheden leverbaar

(soft/medium/firm/extra firm)

490,579,-

Topdekmatras Comfort Textielpakket

(kussens & dekbed naar keuze)

Subtotaal Setvoordeel Textielpakket Cadeau Totaal

4.504,-/- 400,-/- 579,-

3.525,-

DIVERSE ACCESSOIRES De vernieuwde Auping Original boxspring is uit te breiden met diverse, bijpassende accessoires. Bijvoorbeeld: Nachtkastje met 2 laden

445,-*

Kies de kleur van uw Auping Original uit één van de fraaie stoffencollecties

Informeer in de winkel naar alle mogelijkheden om uw Auping Original persoonlijk te maken!

Altijd Goedemorgen! Spaarneweg 18 | Woonboulevard Cruquius T 023 - 529 39 84 E info@goodnight.nl GN Slaapkamers

GNslaapkamers

*Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel

Met 5000 m2 de grootste slaapkamer van Nederland!

ELKE ZONDA G OPEN!

*


service

DE TEYLINGER

WOENSDAG 3 MEI 2017

Kerkdiensten

Teylingen van A tot Z

Woensdag 26 april t/m 3 mei SASSENHEIM

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Protestantse Gemeente: - Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 19.00 uur, voorganger: Ds. T. Moll - Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur; voorganger: Ds. H.R. Betting Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Prof. Dr. Ir. K. de Jong, 10.00 uur jeugdkerk o.l.v. dhr. E. de Graaf VOORHOUT

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): donderdag 4 mei 19.00 uur: Dodenherdenking; zondag 7 mei 10.00 uur, Eucharistieviering met samenzang, voorganger: A. Goumans Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg WARMOND

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): donderdag 4 mei 19.00 uur, Dodenherdenking (Soul2Soul), voorgangers: J. Timmermann en Dr. R. Kaai, zaterdag 19.00 uur; Woord en Communieviering met Herenkoor, voorganger: M. Claassens Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds.H.G.T van Welie - Kaai Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, Heilig Avondmaal, voorganger: Ds. W.F. van Rijn Wings of Healing (Veerpolder 6a): zaterdag 19.00 uur, jeugdavond; zondag 10.00 uur, heilig avondmaaldienst, 19.00 uur genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra

Medische diensten Avond-, nacht-en weekenddiensten. Huisarts Voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren (avond, nacht, weekend, erkende feestdagen) kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek, tel. 0252-240212. Gevestigd aan de Rijnsburgerweg 4b te Voorhout. Tandarts Sassenheim/Voorhout: Via www.tandartswaarnemingbollenstreek.nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. Warmond: Via telefoonnummer 071-3011738 verneemt men welke tandarts waarneemt. Spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur. Apotheek Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek. Maandag t/m vrijdag 17.00-23.00 uur, en weekend en feestdagen 8.00-23.00 uur: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. 0252-240216. Dagelijks 23.00-8.00 uur: Dienstapotheek De Nachtwacht (LUMC), Albinusdreef 2, Leiden, tel. 071-5665019. Dierenarts Via telefoonnummer Dierenkliniek Sassenheim (tel. 0252-232219) en Dierenkliniek Voorhout (tel. 0252-215231) verneemt men welke dierenarts waarneemt.

27

TEYLINGEN n Muziek, sport en cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Iedere week krijgt één van deze organisaties de ruimte om zich voor te stellen in ‘Teylingen van A(vondvierdaagse) tot Z(wemvereniging)’. De maand mei staat in de Pancratiuskerk in het teken van de verering van Maria. | Foto: Maurice Hoogeveen van Aerial Footage Holland

Mariamaand in Pancratiuskerk SASSENHEIM n De eerste sporen van een maand bijzonder toegewijd aan de verering van Maria komen uit het oosten. Bij de Kopten is het december, bij de Grieks-Byzantijnen augustus. In het westen is de meimaand als Mariamaand een reactie op de heidense feesten die aan het begin van de meimaand gevierd werden. Dit blijkt bijvoorbeeld als in 1579 de heilige Carolus Borromeüs in Milaan speciale Mariadevoties voorschrijft tegen uitlopers van deze excessen. Ook de

heilige Filippus Neri bidt in de 16de eeuw met de Romeinse jeugd in de maand mei speciaal tot Maria In navolging zijn er op alle donderdagavonden, vanaf 11 mei, in de Mariakapel van de St Pancratiuskerk weer Maria vieringen. Deze vieringen rond Maria hebben een meditatief karakter en er is ruimte voor stilte, gebed en muziek. Deze vieringen beginnen om 19.00 uur en worden verzorgd door de gebedsleider Aat van Kapel.

Oecumenische Taizéviering SASSENHEIM n De laatste oecumenische Taizéviering van dit seizoen wordt gehouden op zondag 7 mei, om 19.00 uur in de Dorpskerk (Hoofdstraat). Voorganger is ds. T. Moll en het Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim verleent haar medewerking.

De Taizédienst voegt, met de specifieke Taizézang, iets toe aan de gebruikelijke zondagse kerkdiensten.

De stilte krijgt in deze gebedsdienst een belangrijke plaats. Een stilte die rust en ruimte geeft voor inkeer. Even een stil moment om bewust te leven in de week waarin onze vrijheid is gevierd. Daarbij is er gelegenheid een kaarsje te ontsteken voor een situatie in de wereld of iemand die in gedachte is. De viering is voor jong tot oud en van alle kerkelijke gezindten.

Vaste rubriek in De Teylinger, ook voor uw vereniging TEYLINGEN n Muziek, sport, cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Om te ontspannen, om te sporten, om vrijwilligerswerk te doen of om op een andere manier een steentje bij te dragen.

Iedere week krijgt een organisaties de ruimte om zich voor te stellen in een rubriek in het weekblad De Teylinger: Van Avondvierdaagse tot Zwemvereniging. IN DE KRANT

Wilt u uw vereniging in de krant, ga dan naar de website van Welzijn Teylingen, onder het kopje vrijwilligerswerk staat “uw organisatie

in De Teylinger”. Via het formulier kunt u dan een aantal vaste vragen beantwoorden. TOT DE ZOMER

Iedereen levert de rubriek op dezelfde manier in, zodat er herkenning ontstaat. De rubrieken worden geplaatst in volgorde van binnenkomst. Als uw inzending aan de beurt is, wordt gekeken of de informatie die erin staat nog actueel is; anders vragen wij u om de informatie aan te passen. De ruimte in De Teylinger is beschikbaar tot de zomer, wilt u ook uw vereniging voorstellen, vul het formulier dan snel in.

Naam: Postduiven Vereniging de Blauwband Opgericht in: 1947 Aantal leden: 19 leden Wie zijn we en wat doen we? We zijn een postduivenvereniging en spelen wedvluchten vanaf verschillende lossingsplaatsen in Nederland België en Frankrijk. Hiervoor worden de duiven op vrijdag voor korte vluchten bij de vereniging in gekorfd en voor langere vluchten op donderdagavond. Op zaterdag krijgen we via teletekst te zien of onze duiven los gaan en hoe laat. Dit kan door de weersomstandigheden ook wel eens naar zondag verplaatst worden of zelfs afgelast zodat de duiven dicht bij huis gelost worden. Een uur na aankomst van de eerste duif -als het concours vlot verloopt- worden de klokken leeg gehaald en wordt de uitslag voor de vereniging bekend gemaakt. De bestanden van de klokken worden doorgestuurd naar de computer van de club om te kijken hoe de duiven in groot verband hebben gepresteerd. Aan het eind van het seizoen wordt dan gekeken wie er het snelst over alle vluchten zit en op de afstanden Vitesse midfond en de dagfond. Dit gebeurt zowel in de vereniging als in groot verband van de afdeling 5 en cc Leiden en omstreken. In de wintermaanden worden er tentoonstellingen gehouden bij alle verenigingen in Leiden, de Duinen Bollenstreek en daarbuiten. Deze zijn openbaar en kunnen

door iedereen bezocht worden, meestal zijn daar ook verlotingen bij met kleine tot grote prijzen. In de wintermaanden of de maanden waarin geen vluchten plaatsvinden beginnen onze leden met de kweek van de jonge duiven. Waarom is het een leuke vereniging? Het is een leuke vereniging, omdat het meestal erg gezellig is en het ontmoetingsplek is om over de hobby postduiven te praten. Wat is jullie ambitie? Onze ambitie is om als vereniging met uitslagen geteld te worden in Teylingen, zodat onze uitslagen ook wekelijks gepubliceerd worden. Meer informatie: Nederlands Postduiven Organisatie, lokale vestiging Vijf Meiweg 39 in Sassenheim Deze rubriek wordt samengesteld in samenwerking met Welzijn Teylingen. Alles over vrijwilligerswerk vindt u op www.welzijnteylingen.nl en klik op ‘vrijwilligerswerk’. Ook in deze rubriek? Stuur dan een e-mail naar m.kofoed@welzijnteylingen. nl. Meer over deze rubriek op www. deteylinger.nl.

SeniorWeb cursus: Samsung tablet SASSENHEIM n Het leercentrum van SeniorWeb is sinds begin dit jaar gevestigd in de bibliotheek (Kerklaan 42) in Sassenheim. In mei start de cursus Samsung tablet.

Doel van deze cursus is de basisvaardigheden op de Samsung tablet te bespreken: bediening, verbinding maken met wifi; surfen en e-mailen en apps gebruiken. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een Samsung tablet en deze mee te ne-

men. Voor de cursus is geen basiskennis vereist. De cursus bestaat uit vier lessen van twee uur en de kosten zijn 30 euro voor biebleden en 40 euro voor niet-leden. Een cursusboek wordt gratis verstrekt. De lessen zijn op woensdagmiddag 3, 10, 17 en 24 mei van 14.15 tot 16.15 uur. Aanmelden voor beide cursussen kan in de vestigingen van de bibliotheek in de Bollenstreek.

COLOFON Oplage 15.000 Verschijnt iedere woensdag Uitgave van:

Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 2220 CB Katwijk T (071) 402 29 01 Hoofdredactie:

Teuntje van Delft M 06 12746478 t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl

Verslaggevers:

Nico Kuyt Mandy van Leeuwen Esther Luijk Piet van Kampen Peter Schipper Willem Krol Inleveren kopij:

De deadline voor het insturen van kopij is iedere maandag voor 12.00 uur. Insturen kan naar redactie@deteylinger.nl Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie

Redactie:

Marieke Voorn M 06 22096895 redactie@deteylinger.nl

Advertenties:

Meriam Mesman - M 06 460 942 09 meriam.mesman@ uitgeverij­verhagen.nl

Wanda de Mooij M 06 196 974 83 wanda.de.mooij@ uitgeverij­verhagen.nl Contactgegevens Binnendienst:

Rosita Eikelboom-Haasnoot Jeannette Mink- van Beelen Vincent Roos 071 4091637 advertentie@uitgeverij­­verhagen.nl o.v.v. De Teylinger Sluitingstijd advertenties dinsdag 10.00 uur

Bezorgklachten:

Uitgeverij Verhagen, tel. (071)4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging. Leveringsvoorwaarden:

Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen. De Teylinger wordt gratis huisaan-huis bezorgd in Sassenheim,

Voorhout en Warmond en is gratis af te halen bij: het gemeentehuis Sassenheim, Primera Sassenheim, Primera Voorhout en Boek Cadeau Enzo Warmond. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. www.deteylinger.nl


Lizzano is een co mpleet w program oonma in wit te lak m bovenbla et den van grof ac aciahout .

u it v le v o o r r e r b a ad a ar ! 2 4

139 9,-

1

HO

K AN EKB

2

1. Hoekbank Vinci SB in s tof Monet incl. hocker B55xL96cm. H83xB275xD330cm 1399,- . Bijpassende hoofdsteun 65,-. 2. Woonprogramma Lizzano in Acacia: Kast H150xB125xD45cm 749,- , Salontafel B70xL130cm 299, -. 3. Karpet Jacardi in 2 kleuren & 2 maten. B200xL280cm 349,- , B160xL240cm 239,-. 4. Tafellamp Stradella Ø35cm 59,95 .

Lekker snel genieten! L DE M O ALL M S N AF VA

, 9 68 in stof Daristo ‘L’

cm 9 xB78xD79 Texas. H11

. Zoals afge

,-

beeld 749

Wij beseffen dat je snel van je aankoop wilt genieten. Een groot gedeelte van onze collectie is dan ook direct uit voorraad of binnen zeer korte tijd leverbaar. Passen de meubels niet in de auto? Dan kun je op afspraak een bus of aanhanger van ons lenen. Fauteuil V

inci SB in st

of Break . H

329 ,85xB96xD

KIES UIT VELE KLEUREN EN LEUKE OPTIES!

96cm 32

9, -

IN VELE MATEN LEVERBAAR!

N VA

TV+opzetkast Lizzano in Acacia. H163xB212xD44cm 1199,Boekenkast Lizzano in Acacia. H200xB72xD40cm 549,-

AF

, 9 12

Eettafel Lizzano in Acacia vanaf 399,-, B100xL220cm 499,Eetfauteuil Zaragossa in stof Pitch vanaf 129,-

Elke g a zonden p o

Pronto Wonen Woonboulevard Cruquius Spaarneweg 22 www.prontowonen.nl/winkel/cruquius

Openingstijden: Maandag 13:00 - 17:30 uur • Dinsdag t/m Vrijdag 09:30 - 17:30 uur Zaterdag 09:30 - 17:00 uur • Zondag 12:00 - 17:00 uur

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel

P

VRIJ PARKEREN!

Tl week 18 17  

De Teylinger, woensdag 3 mei 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you