Page 1

Lokaal betrokken en betrouwbaar

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DETEYLINGER.NL 

foto

Corso kleurt de Bollenstreek

P13

Veel publiek voor Dutch Design

Woensdag 26 april 2017 JAARGANG 11 NR 17

nieuws

nieuws

P5

Wie beslist over de windmolens?

Koningsdag n Aubades, vrijmarkten en optredens

uit!

Vernieuwd monument op Raadhuisplein

P17

Lintjesregen in Teylingen

Rotonde is ‘levensgevaarlijk’

n Elf gedecoreerden in het zonnetje gezet TEYLINGEN n ‘Het heeft Zijne Majesteit behaagd…’. Met die bekende woorden heeft burgemeester Carla Breuer vanmorgen aan elf inwoners van Teylingen een koninklijke onderscheiding uitgereikt.

WARMOND

Antoon de Vroomen (77) is sinds 1999 voorzitter van de Stichting Zeilvaart Warmond en vanaf 2007 ook voorzitter van Muziek- en Toneelvereniging Sint Matthias. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

SASSENHEIM

Rini Jonkman-Jansen (81) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar vrijwilligersactiviteiten in de zwemwereld van Sassenheim. Momenteel is ze bestuurslid van de bewonersvereniging Sassembourg en daarnaast ook nog gastvrouw. Ook Paul Burgmeijer (57) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Twintig jaar geleden richtte hij het Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim (OKS), waarvan hij tot op de dag van vandaag de dirigent is. Ook heeft hij samen met zijn broers de musicalgroep Up2Stage. Hennes Claassen (66) zet zich in voor het behoud van het groene

VOORHOUT n Het bedrijf GMN aan de Jacoba van Beierenweg 128c heeft een brandbrief naar de gemeente gestuurd over de rotonde Jacoba van Beierenweg met de Teylingerdreef en de Bollendreef. Volgens deze buur van de rotonde doen er zich dagelijks levensgevaarlijke situaties voor, mede vanwege de uitrit van het bedrijf op het fietspad.

mate bijgedragen aan de geschiedschrijving in Nederland. De Mooij kreeg zijn lintje uitgereikt tijdens de ceremonie in Lisse.

Ieder jaar worden de koninklijke onderscheidingen een dag voor Koningsdag uitgereikt. Deze zogenoemde ‘lintjesregen’ is in heel Nederland. In Teylingen was de ceremonie in het bestuurscentrum in Voorhout.

erfgoed in Teylingen. Hij heeft onder andere het schooltuinproject in Park Rusthoff opgezet. Daarnaast doet hij nog veel meer vrijwilligerswerk. Ook was hij de initiatiefnemer van de oprichting van Volleybal Club Sassenheim. Claassen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Voor zijn jarenlange inzet voor de Stichting Oud Sassenheim (SOS), onder andere als penningmeester, is Jan Brouwer (74) onderscheiden. Hij mag zich voortaan Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Ook Gijs Overvliet (70) is al jarenlang betrokken bij SOS en was tien jaar lang secretaris. Daarnaast deed

hij ook vrijwilligerswerk voor onder andere harmonievereniging Crescendo en drum- en showband Adest Musica. Overvliet is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dirk Vink (61) is, net als zijn vrouw Tineke (66) benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij woonden ruim negen jaar in Tanzania om daar vrijwilligerswerk te doen in het dorp Sumve. Erwin de Mooij (40) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn intensieve onderzoek naar de Amerikaanse bommenwerper, die in 1944 neerstortte in Lisse. Hij heeft hiermee in belangrijke

Het wachten is volgens het bedrijf op dodelijke slachtoffers. Dagelijkse passeren er wel bijna-situaties. De situatie moet overzichtelijker om het met name voor de fietser en voetganger te verbeteren. Door de geplaatste rotonde is die overzichtelijkheid voor alle verkeersdeelnemers er niet beter op geworden. De laatste maanden zijn er meerdere kleine aanrijdingen geweest, vooral met langzaam verkeer. Het bedrijf stelt voor zijn huidige in- en uitrit naar de Bollendreef te verplaatsen. Daarmee hoeven personenauto’s, bedrijfsbusjes vrachtauto’s al dan niet met oplegger niet langer het fiets- en voetpad te kruisen. (NK)

Steef Slingerland is met zijn 42 jaar de jongste in het gezelschap van gedecoreerden, maar hij heeft zijn sporen al ruimschoots verdiend. Hij is momenteel vrijwilliger bij de Vereniging tot Viering van Warmondse Feesten (VWF), Stichting Lopen tegen Kanker, de Harddraverij Warmond en de Schippertjesdagen. Slingerland is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. VOORHOUT

Frans van der Geer (68) is ook benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is de oprichter van de Rotary Club Voorhout in 1991 en heeft zich voor heel veel projecten in Voorhout ingezet. Ook was hij jarenlang bestuurslid van de Historische Kring Voorhout (HKV).

Openingstijden rond feestdagen TEYLINGEN n Het gemeentekantoor, bestuurscentrum en de milieustraat zijn op donderdag 27 april gesloten. In verband met Dodenherdenking zijn deze locaties op donderdag 4 mei vanaf 17.00 uur dicht. Op vrijdag 5 mei, Bevrijdingsdag, zijn de gemeentelijke gebouwen open volgens de normale openingstijden. Het gemeentekantoor en bestuurscentrum zijn geopend van 8.30 tot 16.00 uur en de milieustraat van 8.00 tot 16.00 uur.

Meer over de koninklijke onderscheidingen staat in De Teylinger van volgende week.

Over cameratoezicht bij station wordt in september verder gesproken SASSENHEIM

zomeractie: IS Mooie UW HOUTEN VLOER AAN Houten RENOVATIE TOE? systeemvloer Nu parketvloer vanvan € 69,00 schuren € 27,50 2 voor per 59,00 / mm2 voor€€ 22,50

www.kroonparket.nl

n De indieners VVD en CDA houden hun motie om te komen tot cameratoezicht op station Sassenheim aan tot september. Dan komt B&W met een integrale afweging van mogelijke maatregelen om de diefstal van fiets en auto op die plek tegen te gaan en de veiligheid te verhogen.

PLUS Oranje tompouces Doos 5 stuks

OP=OP

2.99

1

49 .

Koningsdag open van 8.00-13.00 uur

50% KORTING

Openingstijden: ma-do 8.00-20.00//vr 8.00-21.00//za 8.00-20.00//zo 10.00-20.00

plusvandijk

Van Dijk Voorhout /Herenstraat 45// Voorhout

Vanwege de urgentie vroeg de motie aan B&W om ‘direct’ te starten met camera’s aan de Warmondse zijde en voor 1 juni met een plan te komen, maar vond daarvoor geen meerderheid onder de fracties. Die wilden wachten op een ordentelijke, integrale afweging van alle mogelijke maatregelen. B&W komt met dat plan in september. TWIJFELS

De fracties uitten tevens twijfels of camera’s wel zouden helpen. Wellicht was een bewaakte fietsenstalling beter. NOG NIET AAN TOE

Marlies Volten (VVD) maakte vorige week de gemeenteraad bekend de motie aan te houden. “Het is duidelijk dat de andere fracties er nog niet aan toe zijn. De urgentie is wel bij iedereen aanwezig. Dat blijkt uit de reacties uit de samenleving en dat, naast de

P9

fietsen, de afgelopen twee jaar ook tien auto’s gestolen zijn. Het integrale plan moet zo snel mogelijk AFVAL naar de raadscommissie Bestuur In verband met Koningsdag zijn er van 13 september en de gemeen- aanpassingen in de inzameldagen: teraad van 28 september voor een de inzameling van plastic, blik en behandeling”, aldus Volten. drankenkartons (PBD) en van restafval is verplaatst van donderdag (Tekst: Nico Kuyt) 27 april naar vrijdag 28 april.

MOOI COLIJN

Nu bij Colijn, modulaire sofa of hoekbank naar uw wensen

Wat kleur met je interieur doet Hoge Rijndijk Leiden Verdamstraat 6 colijninterieur.nl

ND DS SSSIII N SS 111Leiden N D 999777777 •

Verdamstraat 6

Hoge Rijndijk • Leiden • Verdamstraat 6 • colijninterieur.nl


GEMEENTEBERICHTEN week 17 / 2017 TEYLINGEN

Gerdi Verbeet onthult vernieuwd Herdenkingsmonument in Voorhout Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, onthult samen met burgemeester Carla Breuer op 3 mei om 16.00 uur het vernieuwde Herdenkingsmonument op het Raadhuisplein in Voorhout. Op initiatief van de Historische Kring Voorhout, in nauwe samenwerking met de Gemeente Teylingen, heeft het monument een metamorfose ondergaan. Inwoners zijn van harte welkom om bij de onthulling aanwezig te zijn. Herdenkingsmonument Op het monument voor de gevallenen op het Raadhuisplein stonden de namen vermeld van mensen die een link hadden

met Voorhout en die tijdens de Tweede Wereldoorlog als gevolg van oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen. Tijdens de dodenherdenking op 4 mei worden jaarlijks álle slachtoffers herdacht die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld, sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen of gedood. In de lijn van de 4-mei herdenking staan op het vernieuwde en uitgebreide monument álle slachtoffers met een link naar Voorhout met name genoemd. Het monument heeft daarmee een extra accent gekregen.

Programma Dodenherdenking, donderdag 4 mei 2017 Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we diegenen die, sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies zijn omgekomen. In de drie dorpen van Teylingen zijn op 4 mei onderstaande herdenkingsplechtigheden. U bent van harte welkom deze bij te wonen.

19.58 uur 20.00 uur 20.02 uur 20.05 uur 20.10 uur 20.13 uur

Sassenheim Aanwezig namens het college van B&W: burgemeester Carla Breuer 19.35 uur Samenkomst bij het Herdenkingsmonument aan de Wilhelminalaan 19.45 uur Toespraak door burgemeester Breuer 20.00 uur Twee minuten stilte 20.02 uur Wilhelmus Aansluitend Krans- en bloemlegging en defilé 20.15 uur Stille tocht richting het Onderdak, alwaar een programma met informatie over de bezettingsperiode en stemmige muziek, en gelegenheid om met elkaar te spreken over de onderwerpen die betrekking hebben op de bezettingsperiode. Voorhout Aanwezig namens het college van B&W: wethouder Kees van Velzen 19.00 uur Oecumenische Herdenkingsbijeenkomst in de R.K. Bartholomeuskerk, Herenstraat 47 19.45 uur Stille tocht naar het monument op het Raadhuisplein 19.52 uur Samenkomst bij het monument op het Raadhuisplein

20.18 uur

Onthulling monument Woensdag 3 mei om 16.00 uur, Raadhuisplein in Voorhout. Het monument wordt onthuld door de voorzitter van het comité 4 en 5 mei, Gerdi Verbeet en burgemeester Carla Breuer. Informatie en vragen Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over de onthulling dan kunt u contact opnemen met de heer Richard Kuijten, richard.kuijten@planet.nl, tel: 06-55153762 van de Historische Kring Voorhout, of met communicatie van de gemeente Teylingen, communicatie@hltsamen.nl, tel: 14 0252

Heeft u ideeën hoe we mantelzorgers beter kunnen ondersteunen? Laat het uw raadsleden weten!

Signaal Taptoe Twee minuten stilte Wilhelmus Kranslegging Gedicht voorgedragen door een leerling van de basisschool. Korte overdenking door wethouder Kees van Velzen Voortzetting van het defilé

Warmond Aanwezig namens het college van B&W: wethouders Arno van Kempen en Bas Brekelmans 18.00 uur Wethouders Van Kempen en Brekelmans leggen bloemen bij het graf van oud-burgemeester Ketelaar op de RK begraafplaats, en vervolgens bij de herdenkingsplaquette bij de Oude Toren. 19.00 uur Herdenkingsbijeenkomst in de RK Kerk St. Matthias, Herenweg 78 19.45 uur Stille tocht naar en herdenking bij gedenknaald 19.58 uur Signaal Taptoe 20.00 uur Twee minuten stilte 20.02 uur Wilhelmus Aansluitend Krans- en bloemlegging Korte overdenking door wethouder Van Kempen Defilé Vlaggen halfstok De gemeente Teylingen wil u vragen donderdag 4 mei vanaf 18.00 uur tot zonsondergang (ongeveer om 21.10 uur) de vlag halfstok te hangen. De vlag die gebruikt wordt is de Nederlandse driekleur zonder wimpel.

In Teylingen wil de gemeenteraad de zorg en hulp zo goed mogelijk voor u organiseren. Bijvoorbeeld als het gaat om de ondersteuning van mantelzorgers. Heeft u suggesties hoe we dat beter kunnen doen? Laat het ons weten! Dat kan via het Meldpunt Zorgombudsman. Meldpunt Zorgombudsman Het Meldpunt Zorgombudsman is een initiatief van de gemeenteraad. In een proefperiode wil de raad met dit meldpunt meer inzicht krijgen in de signalen, tips en eventuele klachten van inwoners. Ook is het meldpunt bedoeld voor inwoners die nu geen ondersteuning ontvangen, maar daar mogelijk wel recht op hebben. Met de meldingen gaat de raad bekijken waar het goed gaat en waar het beter kan. Het Meldpunt Zorgombudsman is een samenwerking tussen de gemeenteraad en de Nationale Ombudsman. Het meldpunt werkt onafhankelijk en uiteraard worden uw suggesties vertrouwelijk behandeld. Help uzelf en andere inwoners verder U helpt uzelf en andere inwoners van onze gemeente verder door uw suggestie door te geven aan het Meldpunt Zorgombudsman. Uiteraard helpen de medewerkers van het meldpunt u ook graag verder als u een oplossing wilt die uw persoonlijke situatie betreft. Als u het moeilijk vindt om zelf contact te zoeken, dan kunt u uiteraard ook aan familie of bekenden vragen dit namens u te doen. Meldpunt Zorgombudsman Telefoonnummer: Meldpunt Zorgombudsman Teylingen, via Nationale Ombudsman 0800 - 33 55 555 E-mail: teylingen@nationaleombudsman.nl.

Koningsdag aubade Dit jaar wordt Koningsdag op donderdag 27 april 2017 gevierd. Er is in de drie kernen veel te doen voor jong en oud. De dag begint in Sassenheim en Voorhout met een mini-oranjeconcert, in Warmond met een optocht en een braderie. Daarna volgt de aubade voor de koning, die de burgemeester en wethouders in ontvangst nemen samen met het bestuur van de Oranjeverenigingen en het bestuur van de VWF (Vereniging tot viering van Wamondse Feesten) Locaties en tijden Warmond

27 april om 10.45 uur Bij het Oude Raadhuis

Aubade

Wethouder Bas Brekelmans + het bestuur van de VWF

Kijk voor het programma van de Oranjevereniging in Sassenheim op: http://www.oranjevereniging-sassenheim.nl/

Sassenheim

27 april om 9.45 uur Gemeentekantoor

Mini-oranjeconcert + aubade

Wethouder Arno van Kempen + het bestuur van Oranjevereniging Sassenheim

Wil je weten wat Oranjevereniging Voorhout op het programma heeft staan, kijk dan op: http://www.oranjeverenigingvoorhout.nl/

Voorhout

27 april om 9.45 uur Bestuurscentrum

Mini-oranjeconcert + aubade

Burgemeester + het bestuur van Oranje Vereniging Voorhout

Kijk voor het programma van Vereniging tot Viering van Warmondse Feesten (VWF) in Warmond via deze link: http://www.vwf-warmond.nl/


Bereikbaarheid ISD Bollenstreek De ISD Bollenstreek is in verband met Koningsdag en een verplichte vrije dag voor het personeel gesloten op donderdag 27 en vrijdag 28 april 2017. Dit betekent dat de ISD ook niet aanwezig is op het Lokaal Lokaal/het Zorgloket/het Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.

Vervangende inzameldagen Koningsdag en Bevrijdingsdag In verband met Koningsdag en Bevrijdingsdag zijn er aanpassingen in de volgende inzameldagen: • De inzameling van Plastic, blik en drankenkartons (PBD) van donderdag 27 april is verplaatst naar vrijdag 28 april • De inzameling van restafval van donderdag 27 april is verplaatst naar vrijdag 28 april • De inzameling van GFT-afval van vrijdag 5 mei is verplaatst naar maandag 8 mei Collectes Er is van 23 t/m 29 april een collectevergunning verleend aan de Oranjevereniging Sassenheim en van 30 april tot en met 6 mei een collectevergunning verleend aan Adest Musica. Algemene plaatselijke verordening Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend aan: • T. Nieboer, Sassenheim voor het innemen van een ligplaats aan de Europahove-Vijfmeiweg, boxnummer 216 vanaf 20 april 2017 (20-04-17) Ontheffing/vergunning/toestemming geweigerd aan: • Stichting Maaltijd voor een kind, Voorschoten voor het collecteren in Teylingen (20-04-17) • Regionale Dierenambulance Bollenstreek e.o., Hillegom voor het collecteren in Teylingen (21-04-17) • Stichting van het Kind, Noordwijk voor het collecteren in Teylingen (21-04-17) • Stichting Kinderfondsen Nederland, Leiden voor het collecteren in Teylingen (21-04-17) Meldingen uitweg Op grond van de algemene plaatselijke verordening is het aanleggen van een uitweg gemeld door: • N.T.H. van Warmerdam, Drietanderlaan 6 in Sassenheim (2004-17) Niet eens met een van deze besluiten? Hoe u dan bezwaar kunt maken staat verderop genoemd in deze Gemeenteberichten. Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning • Burgemeester Ketelaarstraat 7, Warmond • Parklaan 1, Sassenheim • Van Pallandlaan 35, Sassenheim • Roodemolenweg 8, Sassenheim • Pancraszicht 19, Sassenheim • Marshallaan 11, Voorhout • Dinsdagse Wetering 8, Voorhout • Boerhaavestraat 19, Voorhout

het kappen van een boom, 12-04-2017 het bouwen van een erker, 12-04-2017 het herbouwen van een woning, 13-04-2017 het brandveilig in gebruik nemen van kleedkamers, 14-04-2017 het uitbreiden boven bestaande aanbouw, 14-04-2017 het bouwen van een erfafscheiding, 17-04-2017 het bouwen van een schuur, 19-04-2017 Het uitbreiden van de woning aan de achterzijden, 3 april 2017

Inzien binnengekomen aanvragen Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 0 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen. Verlengen proceduretermijn Het beslistermijn wordt met 6 weken verlengd • Watertuin 24, Warmond aanvraag persoonsgebonden omgevingsvergunning voor permanente bewoning, 18-042017, beslisdatum 26-05-2017

Minder plastic tasjes bij de boodschappen Met ingang van 1 januari 2016 was het niet meer toegestaan gratis plastic tasjes aan klanten te geven. Recent onderzoek toonde aan dat 70 procent minder plastic tasjes worden verstrekt. Winkeliers zien dat klanten hun eigen tas meenemen. De vraag bij de kassa ‘Tasje erbij?’ wordt meer en meer overbodig! Deze gegevens zijn afkomstig uit www. milieucentraal.nl. Steeds vaker een eigen tas In het onderzoek werden 300 winkeliers ondervraagd. Bijvoorbeeld bakkers en slagers, maar ook markthandelaren zien dat zes op de tien klanten nu een eigen tas meenemen als ze voedsel kopen. Bij warenhuizen komt dit uit op ongeveer 40 procent. Weinig mensen betalen voor de plastic tasjes die ze vroeger gratis kregen. Uit een rondgang onder producenten en groothandels in tassen blijkt dat zij eenzelfde afname zien (60 tot 80 procent) van plastic tasjes die zij aan de winkeliers leveren. Meeste winkeliers positief De ondervraagde winkeliers blijken in meerderheid positief te zijn over het verbod. De positieve effecten voor het milieu wordt als reden genoemd. Wel bieden nu ongeveer drie op de tien winkeliers een gratis papieren tas aan ter vervanging van de plastic tas. Als voornaamste reden hiervoor geven ze aan dat zij het klantvriendelijker vinden dan geld vragen voor een plastic variant. Voordelen minder plastic tasjes Minder plastic tasjes heeft drie belangrijke voordelen: • Ten eerste wordt minder plastic geproduceerd. Dat betekent een verlaging van het gebruik van aardolie, de basis grondstof van plastic. Wist u dat er, tot 2016, maar liefst 500.000 kilo plastictasjes per jaar werden verstrekt bij de kassa? • Ten tweede is er een duidelijke afname van plastic troep op straat en in het water. Rijkswaterstaat inventariseerde dat

Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar) • Kagerplein, Kagervoorde het plaatsen van 4 liften en en Platanenlaan, het vernieuwen van kozijnen, Sassenheim balkon- en galerijafscheidingen, 13-04-2017 • Veerpolder 12, het wijzigen van de bestemming Warmond met aanvulling sport, 14-04-2017 • Beukenhaag 29, 31, 33 het verhogen van de bestaande en 35, Voorhout beschoeiing, 18-04-2017 • Hoofdstraat 205C, het maken van een vaste trap en Sassenheim een dakluik voor het realiseren van een dakterras, 19-04-2017 • Wasbeeklaan 25, het verbouwen van het woonhuis Warmond en schuur, 19-04-2017 Niet eens met het besluit? Hoe u dan bezwaar kunt maken staat genoemd aan het einde van deze Gemeenteberichten. Bezwaar tegen besluiten Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken. Voordat u dit doet, kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen. We nemen dan het besluit met u door en kijken of er een oplossing voor uw bezwaren bestaat. Belt u hiervoor met ons algemene nummer (14 0252). Komen we er niet uit dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de tussen haakjes genoemde verzenddatum van betreffend besluit – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen. Het bezwaarschrift moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar bestaat • Reden(en) van het bezwaar • Handtekening Verzoek voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Besluit waartegen bezwaar bestaat • Kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Teylingen is ingediend.

sinds de maatregel is ingevoerd 40 procent minder plastic tasjes bij het zwerfafval langs de rijkswegen en rijkswateren eindigt. En u weet, zwerfafval op land en in water zorgt voor ergernis, trekt ongedierte aan en het opruimen kost honderden miljoenen euro’s per jaar. Bovendien vervuilt zwerfvuil de bodem, dieren eten het op of raken er in verstrikt, en zeedieren zoals mosselen en garnalen kunnen microplastics opslaan in hun weefsel waardoor het in de voedselketen terecht komt. Als plastic zwerfafval in zee belandt, verergert het de problematiek van de ‘plastic soep’ in de oceanen. • Ten derde scheelt het u in de portemonnee. Want uiteindelijk bent u als consument natuurlijk degene die het betaalt! Een succes, maar ook nog werk aan de winkel Het verbod op het gratis weggeven van plastictasjes bij de kassa kan dus een succes genoemd worden. Maar toch zien we nog een heleboel plastictasjes. Terwijl een goede simpele oplossing is: neem een tas mee (of neem enkele tassen mee, er zijn vele soorten klein op te vouwen tasjes) als je gaat winkelen en boodschappen gaat doen!

Werkgroep Teylingen Fairtrade Dit is een artikel van de werkgroep Teylingen Fairtrade. De werkgroep, bestaande uit vrijwilligers en een ambtenaar van de gemeente, zet zich actief in voor het behoud van de titel Teylingen Fairtrade gemeente. Kijk voor meer informatie op www.teylingenfairtrade.nl of zie www.facebook.com/FairtradeTeylingen. Reacties welkom, s.v.p. naar info@teylingenfairtrade.nl.

Het adres is: Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Postbus 20302 2500 EH Den Haag U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ter inzagelegging voorontwerpbestemmingsplan Torenlaan tussen 15 en 17, Voorhout Identificatienummer: NL.IMRO.1525.BP2017TEY01027-VO01 Toelichting op het voorontwerpbestemmingsplan Het voornemen is om op de locatie Torenlaan tussen 15 en 17 een nieuwe woning te realiseren in het kader van de (vml.) Ruimte-voor-Ruimte regeling. Op de locatie Herenweg 230 in Noordwijkerhout is namelijk 5.000 m2 agrarische opstallen gesloopt. De ontwikkeling van de compensatiewoning past echter niet in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Teylingen. Het voorontwerpbestemmingsplan is thans gereed voor inspraak. Inhoudelijk is het bestemmingsplan gericht op het mogelijk maken van de bouw van één (extra) woning op een perceel grond tussen Torenlaan 15 en 17 in Voorhout. Terinzagelegging In het kader van de inspraakprocedure ligt het voorontwerpbestemmingsplan Torenlaan tussen 15 en 17, Voorhout vanaf donderdag 27 april tot en met woensdag 7 juni 2017 ter inzage in het gemeentekantoor in Sassenheim. De digitale versie van dit voorontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen. nl. Op www.teylingen.nl onder ‘Bouwen en verbouwen’ – ‘Bestemmingsplannen’- ‘Bestemmingsplannen en projecten’ – ‘Voorhout’ – ‘bestemmingsplan Torenlaan tussen 15 en 17, Voorhout’ vindt u een link naar het digitale voorontwerpbestemmingsplan en kunt u meer informatie over het plan vinden. Inspraakmogelijkheden Gedurende de termijn van terinzagelegging is er voor ingezetenen en voor in de gemeente belanghebbende natuurlijke of rechtspersonen, de mogelijkheid om hun inspraakreactie schriftelijk of mondeling kenbaar te maken aan burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout; telefoonnummer 14 0252. U kunt uw inspraakreactie ook digitaal indienen bij de gemeente Teylingen via emailadres: gemeente@teylingen.nl


Informatie Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Richard Rietveld van de afdeling Ruimte via 14 0252. Ontwerp participatieplan herinrichting Platanenlaan/ Essenlaan De gemeente Teylingen heeft samen met de bewoners, betrokkenen en een ingenieursbureau een ontwerp participatieplan gemaakt over de herinrichting van de Platanenlaan en de Essenlaan (gedeelte tussen Rusthofflaan en Platanenlaan). Procedure Voor het vaststellen van het definitieve participatieplan en het kappen en vervangen van de bomen wordt de participatieplanprocedure gevolgd zoals beschreven in het vastgestelde bomenbeleid en Art. 4:11 APV. Het ontwerp participatieplan – bestaande uit het participatieontwerp Essenlaan (2 tekeningen) en het participatieontwerp Platanenlaan (2 tekeningen) – is vanaf maandag 1 mei tot en met vrijdag 26 mei 2017 in te zien in het Gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25 in Sassenheim Boomkeuzes Voor de nieuw aan te planten bomen zijn in participatie keuzes gemaakt. Voor de Platanenlaan is de boomkeuze gevallen op de Tulpenboom (Liriodendron tulipifera ‘fastigiatum’). De boomkeuze voor de Essenlaan is gevallen op de Esdoorn (Acer freemanii ‘Armstrong Two’). De locaties voor deze nieuwe bomen staan op de ontwerpen aangegeven. Zienswijzen Belanghebbenden kunnen hun zienswijzen tegen het ontwerp participatieplan over de herinrichting van de Platanenlaan en

de Essenlaan (gedeelte tussen Rusthofflaan en Platanenlaan) binnen de inzagetermijn (tot uiterlijk vrijdag 26 mei 2017) schriftelijk indienen bij: Burgemeester en wethouders van Teylingen Domein Buitenruimte t.a.v. Richard van Eeuwijk Postbus 149 2215 ZJ VOORHOUT De ingediende zienswijzen worden toegevoegd aan de ontwerpen Platanenlaan/Essenlaan. Na het eventueel indienen van zienswijze, staat beroep open tegen het definitieve participatieplan over de herinrichting van de Platanenlaan en de Essenlaan (gedeelte tussen Rusthofflaan en Platanenlaan). Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplan Van den Berch van Heemstedeweg 21, Voorhout Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening laten wij u weten dat wij het bestemmingsplan Van den Berch van Heemstedeweg 21, Voorhout voorbereiden. Plangebied Het plangebied betreft het perceel Van den Berch van Heemstedeweg 21, gelegen in het buitengebied tussen Sassenheim en Voorhout. Aan de gemeente is voor dit perceel verzocht om medewerking aan het herbestemmen van het perceel met een meer passende bestemming voor het bestaande gebruik. Daarnaast voorziet het bestemmingsplan in uitbreiding van het aantal bedrijfseenheden. In het plangebied zijn in de huidige situatie 4 bedrijfseenheden aanwezig. Twee eenheden waren eerder afgebrand, waardoor er feitelijk een uitbreiding van 6 naar 7 bedrijfseenheden plaatsvindt. Inspraak en zienswijzen Wij zijn onlangs gestart met de voorbereidingen voor het opstellen van het bestemmingsplan. Een onafhankelijke instantie zal in de gelegenheid worden gesteld om advies

uit te brengen over het voorontwerpbestemmingsplan. In diezelfde periode –naar verwachting eind april/begin mei a.s.- wordt eenieder in de gelegenheid gesteld om een inspraakreactie in te dienen. Hierna en na eventuele aanpassingen aan het voorontwerpbestemmingsplan, zal het ontwerpbestemmingsplan worden opgesteld. Deze leggen we vervolgens zes weken ter inzage. In die periode heeft u de mogelijkheid om zienswijzen in te brengen. Via de Gemeenteberichten, www.teylingen.nl en de Staatscourant maken we de informatie over de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan aan u bekend. Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met Fariq Ishaak van Domein Ruimte via 14 0252. Commissie Welstand Op maandag behandelt een deskundige van de Welstandscommissie vanaf 09.30 uur de projecten in het gemeentekantoor. Deze besprekingen zijn openbaar, maar in uitzonderlijke gevallen kan een project in beslotenheid worden behandeld. Voor het inzien van de agenda of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente. Iedere donderdag houdt de Centrale Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (regio welstandscommissie) voor de Duin- en Bollenstreek vanaf 14.00 uur een openbare vergadering in het Groothandelsgebouw, Stationsplein 45 te Rotterdam. De agenda met de bouwplannen die tijdens de vergadering worden beoordeeld, kunt u digitaal opvragen. Wilt u meer informatie? Belt u dan naar 14 0252.

Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie woensdag 26 april 2017. Gemeente Teylingen Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout Telefoon: 14 0252 (Let op: netnummer niet nodig, ook niet voor 06 nummers) gemeente@teylingen.nl www.teylingen.nl

W!

Bezoekadressen Gemeentekantoor: Wilhelminalaan 25 in Sassenheim Bestuurscentrum: Raadhuisplein 1 in Voorhout De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden gemeentekantoor: Maandag 8.30-13.00 uur Dinsdag 8.30-16.00 uur Woensdag 8.30-16.00 uur Donderdag 8.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-16.00 uur Zorgloket/ISD:

9.00 - 12.00 uur.

Balie politie: De balie van de politie is niet open voor vrije inloop. U kunt aangiften doen door een afspraak te maken via het landelijke politienummer 0900 - 8844. De afspraak wordt dan gepland tijdens openingstijden van het gemeentekantoor in Sassenheim. U kunt van zogenaamde eenvoudige misdrijven ook aangifte doen via www.politie.nl.

i

TEYLINGEN  FACEBOOK.COM/GEMEENTETEYLINGEN  TWITTER.COM/GEM_TEYLINGEN  YOUTUBE.COM/GEMEENTETEYLINGEN

NIEUW! Caresse Caresse boxsprings &&more boxsprings more

P ESNP R MIEN TG C ASR, ED S SEEKBBOEXD S PDREI N B EO DFDD E NK U E NS S HE ON O FSD! K U S S E N S ! L A P E N M ECTO M C FAORRETAS BSEEL BS LOAX NG SE,ND EHK O

00

5,-

160x200

2395,-

2995,-

2395,-

Caresse 4700 160x200

2795,-

160x200

3295,-

3295,-

2195,-

Adv. Week 01. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

00

5,-

1695,2195,- 1695,160x200 cm

160x200 cm

Complete boxspring bestaande uit: • een gestoffeerd hoofdbord. Complete •boxspring uit: 2 elektrischbestaande verstelbare boxsprings voorzien van pocketveer matrassen met • een gestoffeerd hoofdbord. 5 comfortzones. • 2 elektrisch verstelbare boxsprings • topmatras van hoogwaardig koudschuim. voorzien• van pocketveer matrassen met 2 elektrische motoren met kabelbediening. 5 comfortzones. • trendy pootjes in rvs.

• topmatras van hoogwaardig koudschuim. • 2 elektrische motoren met kabelbediening. • trendy pootjes in rvs.

2795,Caresse 6700

3695,-

3295,-

Caresse 8500

CARESSE, ZO VOLMAAKT KAN SLAPEN ZIJN!

P KELTO

2.000m2 SLAAPKAMERPLEZIER

e VOLMAAKT KAN SLAPEN ZIJN! r dO C A R E S S EV,odoeZ SLAAPKAMERCENTRUM r u

Gieterij 30 • 2211 XK Noordwijkerhout • tel. (0252) 34 11 11 • www.kelto.nl

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m woensdag: 10:00 - 18:00 uur • donderdag koopavond: 21:00 uur • vrijdag: 10:00 uur • zaterdag: Openingstijden: maandag10:00 t/m -vrijdag: 10:00 - 18:00 uur- 18:00 • zaterdag: 10:00 - 10:00 17:00- 17:00 uur uur

2

Adv. Week 01. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

00

5,-

C A R EC SA SR EE S S4E 5 40500 0


nieuws

DE TEYLINGER

5

WOENSDAG 26 APRIL 2017

Beslist de gemeente of de provincie over de windmolens bij Akzo? SASSENHEIM n De raadscommissie Ruimte gaat op dinsdag 9 mei spreken over wie de beslissing neemt over het wijzigen van het bestemmingsplan om de komst van de geplande twee windmolens op het terrein van AkzoNobel mogelijk te maken: de provincie of de gemeente. Door Nico Kuyt

AkzoNobel wil twee windturbines van elk 3 megawatt (MW) plaatsen. De bouw is in strijd met het geldende bestemmingsplan en een wijziging is nodig voor wat betreft de bouwhoogte. De windturbines krijgen een hoogte van 121 meter en een tiphoogte van 171 meter. Voor een vergelijking, de reclamemast van de McDonalds is 35 meter. GROTE INVLOED PROVINCIE

De wijzigingen goedkeuren is normaliter een bevoegdheid van de gemeenteraad, maar de provincie wil die procedure zelf voeren voor bestemmingsplan en vergunningen en zo het bestemmingsplan terzijde stellen door middel van een zogeheten inpassingsplan. Als een windpark een omvang heeft van meer dan 5 MW is de provincie ´in beginsel´ op basis van de Elektriciteitswet daartoe bevoegd. De wet laat echter ruimte aan de gemeente om in eerste instantie te bepalen of zij wil meewerken aan een herziening van het bestemmingsplan. De wet biedt ook de mogelijkheid om het verstrekken van de benodigde vergunningen bij de gemeente te leggen, maar in dit geval biedt dat geen oplossing omdat AkzoNobel een inrichting is waar met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Voor zulke bedrijven is de provincie automatisch het bevoegd gezag. OVERDRAGEN BEVOEGDHEID

Dat betekent dat de provincie in ieder geval moet besluiten over de vergunningen. De gemeenteraad gaat nu de komende tijd praten over het wel of niet overdragen van de bevoegdheid van het bestemmingsplan. De voorbespreking

vindt plaats in de raadscommissie Ruimte op dinsdag 9 mei. Komt daaruit dat de gemeente het wijzigen zelf wil uitvoeren, dan kan de provincie alsnog overgaan tot het maken van een inpassingsplan en zo Teylingen geheel negeren. INFORMATIEMARKTEN

Zowel AkzoNobel als de gemeente houden informatiemarkten over de eventuele plaatsing van de windmolens. De informatiemarkt bij AkzoNobel (Rijksstraatweg 31) is op dinsdag 16 mei van 19.00 tot 21.00 uur. De informatie gaat over het voornemen van AkzoNobel, het te volgen proces, de procedure en de betrokkenheid van de omgeving daarbij. In vervolg op de bijeenkomst van AkzoNobel houdt ook de gemeente Teylingen een inloopbijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden. Op woensdagavond 7 juni van 19.00 tot 21.00 uur kunnen zij in gesprek te gaan met college- en raadsleden. De bijeenkomst in het Bestuurscentrum, Raadhuisplein 1 in Voorhout.

Wessel, Thom, Alexander en Florian van de Achtbaan Distelweg overhandigen de opbrengst van hun collecte. | Foto:

Spontane collecte voor Brain Trainer van zorgcentrum Gerto VOORHOUT n In de afgelopen kindergemeenteraad stemden de vier klassen unaniem om 1250 euro te geven aan een Brain Trainer voor de bewoners van Zorgcentrum Gerto in Voorhout. Het apparaat kost 1500 euro en de vier jongens van de Achtbaan Distelweg vonden eigenlijk dat het hele bedrag aan het project geschonken moest worden en hielden spontaan een collecte langs de deuren van Voorhout.

___________________________

Gang naar rechter levert VOT niets op TEYLINGEN

De rechter heeft het beroepsschrift van de Vrije Ondernemers Teylingen (VOT) tegen de extra OZB-betaling voor het Ondernemersfonds, niet behandeld.

Door Nico Kuyt

n

In het zorgcentrum wonen veel dementerende ouderen en de Brain Trainer helpt hen met het leren en herinneren van allerlei zaken, onder andere door het inzien van oude en nieuwe familiefoto’s en het doen van allerlei geheugenspellen en krijgen zo tegelijk een leuke dagbesteding.

Op 14 maart heeft de rechter de stichting VOT niet ontvankelijk verklaard in haar beroepsschrift tegen de extra OZB-opslag 2016, omdat de VOT als stichting zelf geen aanslag heeft gekregen. Door de vormfout is het bezwaar niet inhoudelijk behandeld. Wethouder Bas Brekelmans laat weten met zowel de VOT als ook de TOV (Teylingen Ondernemers Vereniging) in gesprek te zijn. “We kijken of we nader tot elkaar kunnen komen.” De evaluatie van het Ondernemersfonds is eind dit jaar.

In de kindergemeenteraad klotst het geld evenwel niet tegen de plinten en besloot na uitvoerig overleg de beschikbare 2.000 euro te verdelen over meerdere projecten, waardoor helaas Gerto 250 euro tekort kwam. Maar Wessel, Thom, Alexander en Florian, leerlingen uit groep 8d van de Achtbaan lieten het er niet bij zitten.

Vorstelijk voordeel bij Schuitemaker!

Ambachtelijk gerookte paling 500 gram

17.50

Schuitemaker’s zalmsalade

500 gram

5.-

Zalmbuikjes uit eigen rokerij

100 gram

1.50

Verse heilbotfilet

100 gram

1.95

In de week na de kindergemeenteraad zijn de vier jongens langs de deuren gegaan om geld op te halen voor de Brain Trainer. VRIJE TIJD

“We vonden dat we nog niet genoeg van onze vrije tijd erin hadden gestoken en de Brain Trainer kwam nog 250 euro tekort. Wij bedachten een plan om wat meer geld op te halen en dat was collecteren. Helemaal super dat het dan lukt om dat geld op te halen”, maakt Alexander het resultaat bekend.

Weekaanbiedingen

Op Koningsdag zijn onze winkel en het restaurant gesloten.

Oude Haven 3 www.vissalade.nl

Sassenheim 0252 210151

6.95

Ook Robin Konings (VVD) is blij verrast door de actie. “Zo ontzettend gaaf dat deze jongens dit hebben gedaan. Geweldig dat ze zelf het initiatief hebben genomen om dit te doen. Als begeleider van hen bij de kindergemeenteraad is dan ook maar één woord dat in mij opkomt en dat is: ‘trots’.”

‘Er is maar één woord dat in mij opkomt bij deze actie: trots!’

KEURSLAGERKOOPJE

Grote krop eikenbladsla per krop 0,99 Raapstelen per bos 0,99 Jonagold appels 1 kilo 0,99 Grote kipsalade 100 gram 0,79

Erwtensoep, rookworst + 100 gram Zeeuws spek 50

Maaltijd van de week:

Kalfssaucijzen

Spinaziestamppot

100 gram 0,79

10 Perssinaasappels 500 gram

TROTS

Op Goede Vrijdag 14 april kon maar liefst 270 euro overhandigd worden aan Willem Vleeshouwers, werkzaam bij de Gerto. Die was natuurlijk erg blij met het bedrag.

Elke woensdag: Woensdag: kibbelingdag!

“Geweldig dat deze jongens geheel op eigen initiatief hebben gezorgd dat wij nu écht dit geweldige apparaat aan kunnen bieden aan onze bewoners”, verklaart hij tevreden.

1,95

Wij maken alle soorten STAMPPOTTEN uit eigen keuken, zonder toevoegingen en zonder conservering.

v.d. Veer

Hoofdstraat 259 - Sassenheim Tel./Fax: 0252-232141

samen

7

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden runderrollade + cornedbeef 20 2 x 100 gram

3

TROTS VAN DE KEURSLAGER

4 stuks

595

SPECIAL VLEESWARENKOOPJE VLEESWARENKOOPJE

Pomodorohaasje 100 gram gegr. gegr. beenham + 100 gram beenham + 99 150 gram filet americain 25 samen 150 gram filet americain 100 gram

3

2

TROTS VAN DE KEURSLAGER

samen

Royal lamsracks

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Royal lamsracks

399 25

100 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Vorstelijke slavinken KEURSLAGERKOOPJE Roll on

00 425

3

4 stuks

100 gram

SPECIAL

3

100 gram

195

Vorstelijke slavinken Aanbiedingen zijn geldig van 24 t/m 29 april Keurslagerij Scholten Aanbiedingen zijn geldig van 2 t/m 7 november

Hoofdstraat 261 Scholten Keurslagerij Sassenheim Hoofdstraat 261 0252-211440

Onbetwist uw fruitmandspecialist!

Sassenheim 0252-211440

SPECIAL

4 stuks

400


H

Heeft u een uitvaartverzekering? Ook dan verzorgen wij uw afscheid.

Het verlies was er al voor het einde de rouw voordat het afscheid kwam toen die onzekere verwarring bezit van jouw gedachten nam.

Na een leven van toewijding en zorg voor allen die haar lief waren, geven wij kennis van het overlijden van onze lieve moeder en oma

Elisabeth Adriana Commandeur - de Haas Bets

B

weduwe van Herman Commandeur * Noordwijk, 27 maart 1924

† Oegstgeest, 21 april 2017

Sjaak en Margôt Wilma en Wim Jolanda en Chris Rob en Thea Kleinkinderen en achterkleinkinderen Correspondentieadres: Wilma en Wim van Leeuwen Pieter Coermanstraat 61 2203 GW Noordwijk Bets is overgebracht naar mortuarium Memento Mare van woonzorgcentrum Jeroen, Jeroenspark 1 te NoordwijkBinnen, waar u dinsdag 25 april van 19.00 uur tot 20.00 uur afscheid van haar kunt nemen.

‘Ik neem uw zorg uit handen op het moment dat u dat nodig heeft’. Dag en nacht bereikbaar 06 23954021 Wij hebben ook een unieke uitvaartwinkel in de Van Limburg Stirumstraat 6A, Noordwijk welke open is van woensdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: www.ivonneclemens-uitvaartverzorging.nl

Afscheid nemen doen we samen. Zorgvuldig, zorgzaam en met aandacht voor detail.

Verder van de wereld weg elke dag een beetje dichter naar het licht toe elke dag een treetje

Bardina Margaretha van Nieukerk Tante Dien

Utrecht, 26 juni 1911

Sassenheim, 23 april 2017

Bel gerust voor een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden van een uitvaart.

Monuta Herma Pijfers 0252 - 769 156 info@monutahermapijfers.nl www.monutahermapijfers.nl

Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken vrijblijvend voorgesprek mogelijk

Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Tel: 0252-211843

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

KUNSTGEBIT

Te koop gevraagd: Klassiekers en oldtimers, tevens te koop gevraagd, bedrijfsauto tot bouwjaar 2002, inl. 06- 30216509.

Tandenwinkel

Tuin bestraten renovatie aanleg 15% korting 06-15535128 www.wvl-bestratingen.nl

Reparaties klaar terwijl u wacht. Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen

Tel:

071 - 361 11 45

www.tandenwinkel.com

Wie heeft of weet ruimte voor bejaarde portretschilder tegen redelijke huur. In weekenden afwezig. telefoon 06-33875811

w w w. a l l u re v a s t g o e d z o rg . n l

Omdat een uitvaart meer is dan afscheid alleen... Areen van der Plas

Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout.

Te koop gevraagd: alle merken auto’s en bedrijfsauto’s defect geen bezwaar, ook sloop, direct contant geld met RDW vrijwaring. Info: 06-42488414.

PAARDENBOX TE HUUR OP UNIEKE LOCATIE! NW-hout, 15 min. loopfstand van duinen strand. 1 box te huur op privé terrein voor een merrie of ruin. Eigen zadelkast, toilet, keuken met warm water, afspuitplek en ruime paddock. €260,- per maand incl. hooi, stro, binnen- en buiten zetten en 3x per dag voeren. Bel: 06-13507433

Garageboxen in Oegstgeest en Leiden. Huurprijs v.a. € 110,00. Inlichtingen 06-20773480

Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk.

T 071 - 36 46 006 Uw adviseur Henri van Hardeveld

Te koop: DAKDRAGERS VOOR OPEL MERIVA 2009. Tel.: 0252-410378

Schilderwerk met uitstraling.

De begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden op maandag 1 mei om 10.30 uur in het theehuis van Park Rusthoff: “Paviljoen Sassennest” de ingang van dit park is tegenover het adres Kerklaan 35 te Sassenheim.

Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

• Dag en nacht bereikbaar

PARKET- PLANKENVLOER SCHUREN & AFWERKEN. Bel voor gratis offerte 06 20 40 15 77. Uw oude vloer weer als nieuw!

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op zaterdag 29 april van 16.00 tot 17.00 uur in het uitvaartcentrum aan de Jacoba van Beierenlaan 4 te Sassenheim.

Na de teraardebestelling is er gelegenheid tot condoleance en samenzijn in Paviljoen Sassennest.

• Cremeren

• Eigen parkeerterrein

Ankie Jochemsz - Willemijn Heijink - Wilma Bleeker

Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden om 11.45 uur op begraafplaats St. Pancratius, Hoofdstraat 188 te Sassenheim.

• Begraven

• Opbaring in eigen rouwkamers

Dag en nacht telefonisch bereikbaar op: 06 - 30409466 info@uitvaart-teylingen.nl / www.uitvaart-teylingen.nl

Correspondentieadres: Partiar B.V. Postbus 100 2215 ZJ Voorhout info@partiar.nl

85

• Rouwtransporten door binnen en buitenland

De crematieplechtigheid vindt plaats op woensdag 26 april om 15.00 uur in crematorium Duin- en Bollenstreek, Achterweg-Zuid 62 te Lisse. Na de plechtigheid kunt u ons condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

Linda Janmaat 06 20 66 71 www.uitvaartzorgdeschelp.nl info@uitvaartzorgdeschelp.nl 24/7 bereikbaar

dag en nacht bereikbaar

barbaranoordwijk.nl

Aangeboden: straatmaker, Leiderdorp, voor al uw straatwerk, terras ophogen oprit, plaatsen van schuttingen, vrijbl. pr. opgaaf, tel: 06- 47208666.

Tuinman, stratenmaker voor al uw tuinwerkzaamheden, gratis prijsopgave, tel: 0657200505. Walraad Timmer en onderhoudsbedrijf: van deurkruk tot dakkapel, voor al uw timmer en onderhoudswerkzaamheden in en rond het huis. Tevens plaatsen en/of leveren van uw keuken en badkamer. Bel voor vrijblijvende offerte: 071-5897250

Te Koop: Jack Russel pups, kortbenig, gladharig, geboren 23 maart, ontwormd, gevaccineerd en gechipt. Dierenpension Teylingen. Inl: 06-22453381. (ook voor dagopvang). TV stuk? Remmelzwaal bellen, slecht signaal, oude bekabeling vervangen, tv instellen tel. 06- 20959333. Wifi/ internet problemen, slecht wifi signaal computer tel. 0629515182, alg. nr. 071-2406389.


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 26 APRIL 2017

7

Workshop over vrijwilligers effectief aansturen en begeleiden TEYLINGEN

n Welzijn Teylingen organiseert op woensdag 3, 10 en 17 mei een training over het aansturen en begeleiden van vrijwilligers. Deze training is bedoeld voor verenigingen en organisaties binnen Teylingen die met vrijwilligers werken.

Omgaan met de vrijwilligers is soms een hele kunst. Mede door juiste begeleiding is de kans groter dat zij langer willen blijven en zich met plezier blijven inzetten. Investeren in begeleiding en weten hoe je dit kunt doen heeft voordelen voor de hele organisatie of vereniging. Hoe krijgt men elke vrijwilliger op de juiste plek en hoe haalt men het beste uit hen om ervoor te zorgen dat zij zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen? De training gaat in op nut en noodzaak van vrijwilligersbegeleiding (binding) en laat zien wat het begeleiden inhoudt

rond vragen als: Hoe kun je vrijwilligers effectief aansturen en begeleiden? Welke vaardigheden kun je daarvoor inzetten? De rode draad is: “Waar begint het, hoe pak je het aan en wat komt er bij kijken.” De training duurt drie woensdagavonden, op 3, 10 en 17 mei van 19.30 tot 22.00 uur in de Buurtkamer van Welzijn Teylingen. Deze kamer is in Sassembourg (Jan van Brabantweg in Sassenheim). Voor vrijwillige coördinatoren/ begeleiders zijn er geen kosten verbonden aan deze training. Aanmelden via de website agenda van Welzijn Teylingen www.welzijnteylingen.nl of telefonisch 0252 231805. Er is ruimte voor maximaal 15 deelnemers. Voor meer informatie, neem contact op met Marian Kofoed, adviseur vrijwillige inzet, 0252 231805 of m.kofoed@welzijnteylingen.nl.

De bewonersvereniging uit de Merenwijk tekent bezwaar aan tegen de aanleg van een skeelerbaan bij WIJC. | Foto: NK

Hoorzitting over bezwaren rond skeelerbaan WIJC WARMOND/LEIDEN n Stevige klachten en felle weerwoorden klonken vorige week door de raadzaal van Lisse. Daar hield de Bezwaarcommissie een hoorzitting over de vijf ingediende bezwaren tegen de komst van een skeelerbaan op het gras van de IJsbaan Warmond. Door Nico Kuyt

Alle hoofdrolspelers bij de andere hoofdrolspeler: de jeneverboom. | Tekst en foto: Wil van Elk

Watersportseizoen open WARMOND

n De leden van het Genootschap De Jeneverboom, gekleed in eeuwenoude pakken met hoge hoeden, arriveerden vrijdagmiddag 21 april per historische salonboot bij de Jeneverboom om traditioneel het Watersportseizoen te openen.

Een van de leden van het illustere Genootschap De Jeneverboom las het smeuïge verhaal voor van de tot de verbeelding sprekende Jeneverboom, waarvan inmiddels het vierde exemplaar staat op de historische plek in de Klein-Hemmeerpolder aan de Warckerleede te Warmond. Luc Schouten, Nico Ouwehand en Rien Streng richtten in 2003 het genootschap op om het historische Warmonds Kaagwater in stand te houden en jaarlijks het watersportseizoen te openen; het borreltje wordt nog steeds geschonken tijdens de jaarlijkse bijeenkomst. Iedereen in de regio die meent iets te betekenen op en aan het water, of iets heeft aan te kondigen, is bij de ludieke opening aanwezig. Bestuurders als de burgemeesters van aan de Kaag omliggende gemeenten, Teylingen, Kaag en Braassem, Leiderdorp, geven graag hun steun aan dit evenement. De koorleden van Het Warmonds Schippertjeskoor laten steevast goed van zich horen.

Inmiddels is het aantal tradities aardig uitgebreid. De jaarlijks uitreiking van de Sloepieprijs aan de meest talentvolle zeiler of zeilster tot en met zeventien jaar is een van de hoogtepunten. Zo ook de toekenning van de Kaagwaterpenning die dit jaar Jaap Smit, de in Oegstgeest wonende Commissaris van de Koning, uitreikte aan de Warmondse solozeiler Pieter Heerema (65) die als eerste Nederlander meedeed aan de Vendée Globe, de non-stop zeilrace. Ondanks diverse tegenslagen verrichtte hij een prachtige prestatie met zijn hypermoderne zeilschip No Way Back. De Warmond woonachtige Heerema finishte na 29.747 mijl met een gemiddelde snelheid van 10,65 knopen op donderdag 2 maart als zeventiende in een tijd van 116 dagen, 9 uur, 24 minuten en twaalf seconden en werd daarmee heel verdienstelijk zestiende. Hij wordt op 19 mei gehuldigd bij KWV De Kaag. Bij deze gelegenheid werd het bord Warmond aan de Kaag geïntroduceerd en Warmonds Badtextiel in de vorm van een badhanddoek met het wapen van Warmond.

Kaagwaterpenning voor solozeiler Heerema

De Vereniging van Eigenaren Karpers en Forellen, de wijkvereniging, de bewonersgroep Rand Karpers en Forellen en enkele afzonderlijke bewoners uit de Merenwijk hadden bezwaren ingediend. Zij vrezen geluids-, licht-, parkeeroverlast, aantasting van het groene karakter vanwege asfaltering en horizonvervuiling door reclameborden. Zij vermoeden grote aantallen aan bezoekers, festiviteiten en wedstrijden op de skeelerbaan die, als er geen ijs is, jaarrond in gebruik zal zijn. De baan, in hun ogen een bouwwerk, mag helemaal niet volgens het bestemmingsplan. Er is een vergunning voor nodig. Grieven klinken er dat de wijk niet vooraf bij het plan

is betrokken. In de afgelopen jaren is er al overlast geweest van evenementen, bedrijfs- en schoolfeesten waarvoor volgens hen geen vergunning was aangevraagd, behalve dan voor de poldercross. In drie aanpalende gemeenten zijn er al skeelerbanen, dus deze is niet nodig. Tevens heeft er geen natuuronderzoek plaatsgevonden. Zij lezen uit diverse documenten dat het veld valt onder beschermd natuurgebied en onderdeel is van een groene buffer en behouden moet blijven. PLAN PAST

Op haar beurt verklaart de gemeente dat de baan geen bouwwerk is en past in het bestemmingsplan, waaraan de aanvraag getoetst wordt. Er is geen vergunning voor nodig. Het overleg met de bewoners is aangegaan en B&W wil zoveel mogelijk hun zorgen wegnemen. De ijsclub voegt toe dat het een sportveld is van ingezaaid gras en geen beschermde natuur. Om buiten het beschermde gebied te blijven is de baan in de plannen ook een stukje verlegd. Over eventuele overlast zijn goede afspraken te maken. Het licht zal niet naar de huizen schijnen en de baan wordt ook voor het grootste deel van het jaar in daglicht ge-

bruikt. De ijsclub bezit een eigen parkeerterrein. Als er geparkeerd wordt in de wijk zal de club deze personen aanspreken. Er worden slechts enkele wedstrijden per jaar gehouden. Het is ook geen professionele baan, maar gerund door vrijwilligers en vooral gebruikt voor trainingen, wat geen geluid geeft. De bedrijfsfeesten worden niet door ijsclub georganiseerd en daarom niet te maken met de vergunning daarvoor. Tenslotte komen de reclameborden niet om het veld heen, maar alleen tegen het clubhuis aan en geen tribune. Het wordt een simpele skeelerbaan gerund door vrijwilligers, aldus de ijsclub. TWEEDE HOORZITTING

Na nog een laatste woord sluit de voorzitter de hoorzitting. De commissie stelt nu een advies op voor B&W en die neemt vervolgens een besluit op het bezwaar. De bewoners kunnen vervolgens nog naar de rechter stappen. Binnenkort komt er nog een tweede hoorzitting over de bezwaren en dan tegen het verstrekken van subsidie voor de baan. Daarover moet de gemeenteraad een besluit op het bezwaar nemen en dat protest volgt daarom een apart traject.

B&W wil sluis Zwanburgerpolder WARMOND n Nabij de Zwanburgermolen ligt de monumentale sluis uit 1880. Voor het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) heeft deze voor het doorlaten van schepen geen functie meer. B&W wil de sluis overnemen.

houdsbeurt. De kosten zijn 162.000 euro. Van Rijnland krijgt Teylingen eenmalig dat bedrag. Maar na de renovatie zijn de onderhoudskosten voor Teylingen en voor de komende 20 jaar in totaal geschat op ongeveer

21.000. Met de overname verplicht de gemeente zich de sluis in goede staat te houden en afspraken te maken met de stichting Historisch erfgoed de Kaag over de bediening en het dagelijks onderhoud.

Door Nico Kuyt

Het gemetselde verlaat is sinds 1970 rijksmonument. De stichting Historisch erfgoed de Kaag wil deze graag behouden en is bereid hem in de toekomst te onderhouden. Ook B&W wil de toegang tot de polder openhouden. De agrariërs gebruiken de sluis om vee van en naar hun land in de polder te transporteren. Daarnaast ziet de gemeente in de toekomst hier kansen liggen op het gebied van natuurrecreatie. Het is wel nodig de sluis te renoveren. Het natuursteen, de voegen en de deuren smeken om een groot onder-

De Zwanburgermolen met rechts - net buiten beeld- de historische sluis.


J.M. van Steijn & Zn V O O R H O U T

Vanaf 21 april

TUINPLANTENMARKT Moderne planten, aangeboden in een ouderwets gezellige kas. Ruim assortiment eenjarigen voor in potten, bloembakken, hanging-baskets, ook voor in de tuin.

Laat u ook eens verrassen in onze kassen!

Ondanks de wegwerkzaamheden goed bereikbaar!

! d n e p o e g g a d s g n i n Ko Rijnsburgerweg 17 - Voorhout - Tel. 0252 210252 - De weg bij de dokterspost t.o. benzinestation G. Dol Openingstijden: maandag t/m VRijdag 09.00 - 18.00 uur • vrijdag koopavond • ZAterdag 09.00 - 17.00 uur

200

ZoNDag 30 aprIl gEopEND

caravans & campers

OP VOORRAAD 1

DE GROOTSTE SPORTTAS TER WERELD ! EEN LEGENDE OPNIEUW ONTWORPEN, NIET VOOR NIETS UITGEROEPEN TOT „CARAVAN VAN HET JAAR“ KNAUS SPORT&FUN !

REUSACHTIG

De achterdeur. Bijna een meter breed en super praktisch. Makkelijk MTB’s of een motorfiets beladen!

50x 25x 10x 4x 2

Knaus Dethleffs Tabbert T@B

BELASTBAAR

Door ladder en dakrails kunt u 75 kg bagage op het dak kwijt. Voor surfplanken, dakkoffer, ski’s etc.

2

3

FLEXIBEL

De tweedelige toegangsdeur is gewoon heel praktisch. Zwembroek aantrekken met de deur open.

1

4

VORMGEVING

Fraai met karakteristieke sierlijsten op voor- en achterzijde. Sportief uiterlijk met felle kleuren.

3 6

Nu met

het an van *Carav akket* 5,Jaar-p or € 99 - vo 1.792, van € deel Uw voor € 797,

5

6

4

5

VEEL RUIMTE

Bagageruimte met 1 meter brede deur voor gemakkelijk laden. Voor fietsen, kites, trapezes, duikflessen etc.

STIJLVOL

Veel ramen voor veel natuurlijk licht en frisse lucht. Om naar de sterrenhemel te kijken na een intensieve sportdag.

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

1996 – 2016 RETURN OF A LEGEND. VOOR DE TWEEDE MAAL „CARAVAN VAN HET JAAR“ DE SPORT&FUN ! www.knaus.nl/sportandfun

www.deklerkcaravans.nl

Haarlemmerstraat 1B, 2182 HA Hillegom T 0252 - 515 238 F 0252 - 523331 E info@deklerkcaravans.nl I www.deklerkcaravans.nl


nieuws

DE TEYLINGER

Rabobank sluit geldautomaten TEYLINGEN n De Rabobank sluit per direct voor langere tijd de geldautomaten aan de Herenstraat in Voorhout en de Hortuslaan in Sassenheim. De afgelopen tijd heeft Rabobank landelijk verschillende keren te maken gehad met plofkraken. Naast de schade aan automaten ziet Rabobank door het gebruik van deze explosieven de schade aan de omgeving sterk stijgen. Voor de veiligheid van de omwonenden neemt Rabobank Bollenstreek daarom een aantal maatregelen. Uitgangspunt daarbij is dat de aanwezigheid en beschikbaarheid van geld zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. Ook de geldautomaten in de Kerkstraat in Noordwijk en de Passage in Hillegom worden afgesloten. Voor de overige veertien betaalautomaten in de Bollenstreek geldt dat er extra beveiliging wordt aangebracht of ingezet.

Record veiling Warmunda WARMOND n De voorjaarsvei-

ling van Warmunda van vrijdag 21 april heeft een recordbedrag opgeleverd. De ruim 200 kavels werden verkocht voor iets meer dan 28.000 euro. Dat is zo’n 2.000 euro meer dan het vorige record uit 2013. De opbrengst gaat de voetbal- en handbalvereniging gebruiken voor het vernieuwen van het terras en buitenruimte.

WOENSDAG 26 APRIL 2017

9

Onthulling vernieuwd monument door Gerdi Verbeet n Jeugd uit Voorhout van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn VOORHOUT n Voormalig voorzitter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet onthult op woensdagmiddag 3 mei het vernieuwde monument voor de gevallenen op het Raadhuisplein. Op initiatief van de Historische Kring Voorhout, in nauwe samenwerking met de gemeente Teylingen, heeft in de afgelopen weken het herdenkingsmonument op het Raadhuisplein in Voorhout een metamorfose ondergaan. DODENHERDENKING

Jaarlijks worden op 4 mei álle slachtoffers herdacht, burgers en militairen, die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld, sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en daarna, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen of vermoord. Op het monument voor de gevallenen op het Raadhuisplein in Voorhout waren al de namen vermeld van mensen die een link hadden met Voorhout en die tijdens de Tweede Wereldoorlog als gevolg van oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen. Zoals ook de bedoeling van de 4-mei herdenking, wordt nu jaarlijks een grotere groep slachtoffers her-

Het monument is momenteel ‘onder constructie’, zodat het volgende week onthuld kan worden.

dacht. Daarom staan op het vernieuwde en uitgebreide moment alle slachtoffers met een link naar Voorhout met naam genoemd. Het monument heeft daarmee een extra accent gekregen. ONTHULLING

De onthulling van het vernieuwde monument wordt verricht door

Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, samen met burgemeester Carla Breuer. Verbeet is ook voormalig Tweede Kamer-voorzitter. De plechtigheid op het Raadhuisplein begint om 16.00 uur. De Voorhoutse jeugd wordt in het bijzonder uitgenodigd om bij de

onthulling aanwezig te zijn. Het is de wens van de HKV dat de jeugd kennis neemt van het belang van vrede en veiligheid en ook, dat ze plaatsgenoten die daarvoor het leven lieten, met respect gedenken. Bij het monument wordt op donderdag 4 mei om 20.00 uur twee minuten stilte gehouden tijdens de Nationale Herdenking.

Hart-elijk dank ‘Feest!’ op Koningsspelen

SASSENHEIM n De 66 collectanten die twee weken geleden op pad gingen voor de collecte van de Hartstichting, hebben in Sassenheim 5056,31 euro opgehaald. Ondanks dat mensen steeds minder kleingeld in huis hebben, omdat pinnen gemakkelijker is geworden, werd er toch een mooi bedrag opgehaald.

TEYLINGEN

n Met de koning die zijn vijftigste verjaardag viert, kan het niet anders dan dat het thema voor de Koningsspelen van dit jaar ‘Feest!’ werd.

Op vrijdag 21 april is er op veel basisscholen in Teylingen fanatiek meegedaan met de Okidoki (het themalied van dit jaar), de spelletjes en natuurlijk ook met het Koningsontbijt of de -lunch. Een goede generale voor Koningsdag, dat dit jaar in de meivakantie valt en waardoor de Koningsspelen naar voren waren gehaald.

Bijeenkomst voor kersverse ouders SASSENHEIM n De eerste bijeenkomst ‘Baby in beeld’ voor ouders met hun eerste baby tussen de 0-4 maanden is op maandag 1 mei van 14.00 tot 15.30 uur in CJG Sassenheim. Over de ontwikkeling van je baby, contact maken met je baby, huilen, slapen, troosten en alles wat met het kersverse ouderschap te maken heeft. Er is gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere ouders. De bijeenkomst bestaat uit vier middagen en kost 10 euro (m.u.v. niet subsidiërende gemeenten). Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl.

Juichende spelers van TOP én mascotte ICE, nadat er gescoord is. Na de opening van de Koningsspelen gingen de leerlingen ontbijten, zodat ze daarna genoeg kracht hadden voor het spellencircuit. | Foto: MV

Ergernis om grote bomen bij speelplek Warmond WARMOND

Een nabij wonend gezin ergert zich groen en geel over de grote bomen op het speelterrein tussen de Van der Leydestraat en de Endepoellaan. Zij verzoeken de gemeente om drastische maatregelen.

Door Nico Kuyt

Vorige zomer zijn de bomen weliswaar ‘beperkt’ teruggesnoeid, maar de buren zijn nog steeds al-

lesbehalve blij. Door de esdoorns achter hun huis blijft het nog steeds te donker in hun woning. En maar mondjesmaat komt er zon in de achtertuin. In de bijna 24 jaar dat zij er wonen is er nauwelijks onderhoud aan die bomen gepleegd, geven zij aan. De esdoorns hebben tevens de gewoonte zaden te verliezen die de tuin overwoekeren en het schuurdak groen kleuren. Per vierkante meter groeien er hierdoor in de tuin tussen de 25 en

40 nieuwe jonge esdoorntjes. Dagelijks stofzuigen van de tuin lijkt de enige oplossing. De familie vraagt om een structurele verbetering. Er kunnen op diverse locaties in het dorp wel grote bomen vervangen worden door kleinere, zoals bijvoorbeeld de Straat ter Leede. Zij vragen de gemeente dat voor deze speelplek te doen. Zulke in hun ogen veel te hoge bomen horen niet thuis op

een speelterrein waar ook kinderen in de zon willen spelen, aldus het gezin, dat verder aangeeft dat meerdere bewoners hun mening delen.

Geen zon door esdoorns

Bij basisschool De Rank kwamen drie korfballers van TOP langs voor de officiële opening. Samen met mascotte ICE en kleine ice’jes hesen ze de vlag en speelden, na het zingen van het Wilhelmus, een kort potje korfbal. Een toepasselijke opening, want de korfballers vierden recentelijk nog het behalen van het landskampioenschap. Zij weten dus precies hoe je een goed feestje bouwt!

Vrije uitloop voor pluimvee SASSENHEIM n Op de kinderboerde-

rij in Park Rusthoff is het weer een drukte van belang. De kippen scharrelen vrolijk in het rond op het erf en op de dierenweide. Ook de duiven fladderen er weer lustig op los. Ruim zes maanden zat al het pluimvee uit het park buiten bereik van de bezoekers van de kinderboerderij preventief opgehokt. De landelijke ophokplicht in verband met de vogelgriep is vorige week opgeheven.


nieuws

DE TEYLINGER

bo

radio tv internet

de omroep van de bollenstreek!

Werkweek Het was me het weekje wel. Het was corsoweek, maar Noordwijk en Noordwijkerhout wilden plotseling gaan fuseren (of niet). En dat gingen ze in de corsoweek beslissen. Drie ingelaste politieke vergaderingen waar je als omroep niet mag ontbreken. Dan het corso. Op de site hadden we een speciale pagina met alles over het corso. Aan de bezoekerscijfers te zien zeer gewaardeerd. Twee dagen live radio bij de opbouwdagen met verzoekplaten voor de stekers van de wagens. En we hadden geregeld dat de KTS ze trakteerde op lekkere bonbons. Gezellige en leuke radio leverde dat op. Maar er moeten ook filmpjes komen, elke dag minstens een. Gelukkig hadden we een superstagiaire die vier filmpjes in drie dagen maakte. Door dat gedoe over die fusie een ingelast tv-programma. Vrijdag was daarom de dag van opname van drie politieke programma’s en Leve de Bollenstreek. Dankzij de samenwerking met de corsoorganisatie hadden we ‘s avonds livebeelden op tv vanuit Noordwijkerhout. Daar hoefden we niet veel voor te doen. Mooi, dan eindelijk een avondje banken. Ik zit net als er brand is. Voormalige manege in de fik. Van de bank af richting brand. Foto’s, filmen en alles op de site. Zaterdagochtend onze eigen live tv-uitzending van het corso. We gaan het dit keer doen met onze nieuwe vrienden van RTV Katwijk. Zij hebben een tv-zendwagen die we inzetten. Uitzending geslaagd en zelfs het opruimen ging als een speer. Dat komt goed uit, want de voetbal wacht. Zit ik in een soort van tactische bespreking in een voetbalkleedkamer, weer een brand. De melding is een grote brand in een leeg hotel. Hotelbranden, daar heeft Noordwijk ervaring mee. De jongens gaan voetballen en ik spring op de fiets. Natuurlijk tegenwind, maar ik ben op tijd. Foto’s, filmpjes op de site en weer terug op de fiets. Nog net op tijd voor het eindsignaal. Ik ben er wel een beetje klaar mee. Het scheelt dat alles is gelukt en dat is met vrijwilligers toch weer een wereldprestatie. Alles gelukt? Bijna: onze eigen auto reed mee in het corso, maar tussen Noordwijk en Voorhout komt er rook onder de motorkap vandaan. Kapotte radiateur of zoiets. De auto valt uit. Hebben we ons een slag in de rondte gewerkt en gaat de eigen reclame voor de omroep de mist in door overmacht. Ach, past wel als afsluiting van een rare, drukke week. Voetjes in een badje, want volgende week de lintjesregen en daarna Koningsdag. Leve de lokale omroep. Hoera, hoera, hoera. Ard Zandbergen Hoofdredacteur Bo ard@bollenstreekomroep.nl

WOENSDAG 26 APRIL 2017

10

Gemeente in actie tegen ‘wildgroei aan reclame’ n Reclame bij rotondes aangepakt TEYLINGEN n Reclamebord hier, spandoek daar; wie door Teylingen rijdt, is het misschien opgevallen: er wordt genoeg reclame gemaakt. De gemeente wil deze wildgroei tegengaan en verzoekt reclamemakers hun posters te verwijderen. Reclame maken mag, vindt de gemeente, maar teveel is niet goed bedoeling, zegt een woordvoerder. “In onze dorpen is veel bedrijvigheid van ondernemers, maar ook van verenigingen. Ze maken reclame voor hun onderneming, evenement of goed doel. Deze activiteiten verdienen reclame. We moeten het alleen wel met elkaar hebben over op welke plek. We willen geen wildgroei aan reclame-uitingen. We willen dat Teylingen er aantrekkelijk en netjes uit ziet.” Er wordt onderscheid gemaakt tussen reclame uitingen op de openbare weg en op eigen terrein. Voor de openbare weg geldt dat er op de aanplakborden om bijvoorbeeld bomen en lantaarnpalen na, geen reclame mag worden gemaakt. Deze borden worden beheerd door een bedrijf. Voor reclame op eigen grond gelden andere regels. Reclame maken mag, als het te maken heeft met de functie van diezelfde grond, bijvoorbeeld een winkel die reclame maakt voor diezelfde winkel. In het

Een voorbeeld van enkele reclame uitingen in het straatbeeld. Het artikel gaat niet specifiek over deze reclames.

bestemmingsplan staat hoe die reclame er qua afmetingen uit mag zien. Een omgevingsvergunning is bijvoorbeeld nodig als een bord aan een pand groter is is dan een halve vierkante meter. Ook voor reclame die zichtbaar is vanaf de openbare weg, moet een vergunning aangevraagd worden. Om de wildgroei tegen te gaan, heeft

Nijntje, tango en cabaret in het nieuwe seizoen van theater Het Trefpunt WARMOND n De nieuwe seizoens-

folder van theater Het Trefpunt is op vrijdag 21 april uitgereikt aan wethouder Arno van Kempen. Uit handen van Trefpunt-voorzitter Anne Scheltes (foto) ontving hij het eerste exemplaar van de Warmondse theatergids. Daarin staat dat er voor iedere doelgroep meerdere voorstellingen gepland staan. Zo zijn er voor de kleinsten onder ons een drietal kindervoorstellingen te bezoeken met onder andere Nijntje op de fiets. Uiteraard is er ook weer het nodige cabaret te zien, een

grote naam als Erik van Muiswinkel staat op de planken, maar ook nieuw cabarettalent treedt voor het voetlicht in VARA Leids Cabaret Festival. De muziekvoorstellingen zijn dit jaar heel breed: van het heel populaire Rapalje tot meer ingetogen klassiek met Bernd Brackman, maar ook de tango’s van Carel Kraayenhof klinken in Warmond. Het volledige programma staat op www.theaterhettrefpunt.nl. Een aanrader voor de vroegboekers, zij krijgen tien procent korting als ze voor zondag 2 juli kaarten bestellen.

de gemeente enkele maanden geleden reclamemakers rondom de molen langs de Leidse Vaart verzocht om hun reclame te verwijderen. Dat bleek te werken en dus wordt er doorgepakt, vertelt de woordvoerder. “Nu zijn we bezig met de omgeving rondom de rotondes bij het Soldaatje in Voorhout en Verschoot/ Esso in Sassenheim. We nemen contact op met de eigenaar van de

grond en vragen of de reclame verwijderd kan worden. Ook hier hebben we in goed overleg met de eigenaren reclame kunnen weghalen of hebben eigenaren dit zelf gedaan.” Burgemeester Carla Breuer heeft het voornemen om samen met het college en de raad te bekijken of er een techniek is, zodat ook niet-commerciële partijen op een centrale plek reclame kunnen maken.

Inzetten van Villa Pinedo bij echtscheiding TEYLINGEN

n De gemeente gaat extra inzetten op het aanbod en de voorlichting van de website van Stichting Villa Pinedo voor jongeren en ouders in een echtscheidingssituatie of de preventie ervan.

Door Nico Kuyt

In november 2016 is de notitie Kindwelzijn, Relatieondersteuning en Echtscheidingspreventie besproken in de raadscommissie Welzijn. De commissie wilde een verdere uitwerking rond de echtscheidingsproblematiek. B&W wijst in een recente mededeling aan de gemeenteraad onder andere naar Villa Pinedo, een plek voor en door kinderen van gescheiden ouders. Deze ervaringsdeskundigen geven dagelijks advies via het forum, schrijven vlogs en blogs en geven workshops voor gescheiden ouders. Sinds kort loopt er bij Villa Pinedo ook een buddyproject, waarbij jongeren met een relevante opleiding en met gescheiden ouders worden getraind om vervolgens online als buddy gekoppeld te worden aan jonge kinderen in een echtscheidingssituatie voor een periode van ongeveer zes maanden. WORKSHOP

Het aanbod van Villa Pinedo dat binnen een gemeente preventief kan worden ingezet, bestaat uit ook een online workshop voor ouders. Hierin leren ouders van jongeren en kinderen hoe zij ‘kindvriendelijk’ kunnen scheiden en hoe ze hun eigen kind(eren) zo goed mogelijk door de scheiding

heen kunnen helpen. Deze workshop duurt zes weken. Daarnaast biedt Villa Pinedo een workshop op locatie van zo’n anderhalf uur. Daarin vertellen jongeren over hun ervaringen met de scheiding en geven zij advies aan de ouders naar aanleiding van (anonieme) vragen. EENVOUDIGE INZET

Lokale inzet van Villa Pinedo in de vorm online of plaatselijke workshops is eenvoudig te realiseren, stelt B&W. De Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) hebben zicht op welke ouders zo’n workshop nodig hebben. Het forum, de vlogs en de blogs vormen tevens een laagdrempelige ingang voor jongeren, maar ook al voor jongere kinderen, die bijna zonder uitzondering opgroeien met sociale media. In de praktijk blijkt namelijk dat de meeste jongeren helemaal niet zitten te wachten op een groepsaanbod. De methode van Villa Pinedo sluit veel beter aan op hun behoeftes. Aan de bekendheid van Villa Pinedo kan in Teylingen gewerkt worden via onder andere scholen, het CJG en social media. Naast de andere maatregelen en diensten, gaat de gemeente extra inzetten op het aanbod en de voorlichting van Villa Pinedo, die een doorbraak kan betekenen in de strijd tussen ouders, duidelijk maakt wat de impact is op de kinderen en ondersteuning biedt aan diezelfde kinderen, aldus B&W.


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 26 APRIL 2017

11

Bewoners Overteijlingen willen tweede ontsluiting SASSENHEIM n Bewoners uit de wijk Overteijlingen vragen de gemeente om een tweede ontsluiting voor hun wijk aan te leggen. Door Nico Kuyt

Zij vinden dat de huidige enkele ontsluitingsweg te weinig is voor die grote wijk met honderden bewoners. Het moet veiliger, en dat kan door het aanleggen van een tweede. De afgelopen periode hebben de bewoners ondervonden dat er regelmatig onveilige situaties ontstonden tijdens een bouwproject. Groot en zwaar bouwverkeer komt de wijk in en brengt schade toe aan de straat. Er werden wel metalen platen neergelegd maar dit zorgde juist voor geluidsoverlast en diverse valpartijen van fietsers. De wijk heeft krappe straten en bochten en al aanleiding gegeven tot schade aan geparkeerde auto’s door opleggers.

Er zijn plannen om op korte termijn het voormalige Campo-terrein te bebouwen met twaalf woningen. Het is voor de inwoners van Overteijlingen onacceptabel als er wederom bouwverkeer door de wijk komt omdat dit tot onveilige situaties en overlast leidt. Niet alleen vanwege bouwactiviteiten, maar de wijk wordt ook afgesloten of moeilijker bereikbaar bij festiviteiten zoals de harddraverij, bloemencorso en toekomstige activiteiten bij de Ruïne van Teylingen. Bovendien kan het verkeer de wijk niet verlaten als er een ongeval of opstopping is op de Teijlingerlaan. Vanuit de gemeenteraad heeft Trilokaal-raadslid Dion Piket hierover schriftelijke vragen aan B&W gesteld.

Onveilige situatie door bouwproject en evenementen

Het nieuwe Huwelijksvermogensrecht

‘Boekhouder’ van uw eigen huwelijk Op 28 maart 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat ons huwelijksvermogensrecht ingrijpend gaat veranderen. Het nieuwe uitgangspunt wordt: ‘Alles wat privé is, moet ook privé blijven’. In de toekomst is het de bedoeling dat u beschikt over een ‘huishoudboekje’ waarin het privévermogen van u beiden en het gemeenschappelijk vermogen goed gescheiden worden gehouden.

Lida Leenen en Paula Kruit overhandigen de handtekeningen aan burgemeester Carla Breuer. | Foto: Nico Kuyt

Groot aantal handtekening voor behoud Hoogvliet in Postwijk SASSENHEIM n Enige tijd geleden hebben Lida Leenen en Paula Kruit een petitie gestart om de Hoogvliet te behouden op zijn tijdelijke plek aan de Koetsiersweg. Vorige week boden zij de gemeenteraad 2139 handtekeningen aan. Op de oude stek van de supermarkt op het Hortusplein wordt op dit moment nieuwbouw voor de winkel gepleegd. Tot de eind van de bouw in 2019 opent de Hoogvliet de deuren op de PostPromenade. Na terug-

keer komen daar woningen. “Maar wij willen de supermarkt daar graag behouden”, bepleitte Leenen. Samen met Kruit startte zij een handtekeningenactie. “Bij de bouw van de Postwijk 32 jaar geleden was ons al een supermarkt beloofd. Het is belachelijk dat in het centrum vier supermarken op korte afstand zitten met weinig parkeergelegenheid. Een supermarkt op loopafstand is erg prettig, de behoefte is groot”. Zij gaf aan dat de bewoners van het verzorgingstehuis Bernardus heel blij zijn met de locatie, zij kunnen nu

zelf boodschappen doen. Dat geldt ook voor de Oude Post. “Ik hoop dat u er iets aan kan doen en de petitie niet onder in een la komt te liggen”, besloot zij en overhandigde het pakket aan de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester. Raadslid Frans Nederstigt (ChristenUnie) diende ter plekke het verzoek in om over de wens van de bewoners nog eens te spreken in de eerstvolgende raadscommissie Ruimte. Zijn voorstel voor agendering zal binnenkort de Agendacommissie worden voorgelegd. (NK)

Scheiden van vermogens: ‘huishoudboekje’ Van u wordt verwacht dat u boekhouder wordt van uw eigen huwelijk. Wat zijn dan de belangrijkste elementen waar boekhouding over gevoerd moet worden? In het kort komt het erop neer dat u in het ‘huishoudboekje’ goed bijhoudt wat uw voorhuwelijkse vermogen is, welke uw voorhuwelijkse schulden zijn en indien van toepassing, wat er geschonken en/of geërfd is en zal worden.

Geheimhouding document Sophia Stichting zorgt voor vraagtekens

Laat vermogen en schulden bij huwelijk vastleggen! Stel, u ontvangt voor het huwelijk een gift van € 50.000,--. Kort na het ontvangen van de gift, treedt u in het huwelijk met uw partner. Het is zeer belangrijk dat u voor het huwelijk een vermogenslijst opstelt. In deze lijst neemt u in ieder geval op welk vermogen en welke schulden voor het huwelijk aanwezig zijn, zoals de ontvangen gift. Een goede boekhouding begint dus vóór het moment dat u elkaar het ‘ja-woord’ geeft en waarbij wordt geadministreerd wat het voorhuwelijkse vermogen en wat de voorhuwelijkse schulden zijn.

TEYLINGEN n Iedereen dacht vorige week dat het opleggen door de gemeenteraad van de geheimhouding op financiële documenten van twee projecten een kwestie zou zijn van 5 minuten. Het lot bepaalde anders. Het duurde meer dan 45 minuten en met diverse schorsingen.

‘Huishoudboekje’ continu updaten tijdens huwelijk De volgende ingewikkelde stap is dat u deze lijst ‘up to date’ houdt tijdens het huwelijk. Dit vereist veel discipline en inzet. Besluit u tijdens het huwelijk een auto te kopen van de gift die u hebt ontvangen voor het huwelijk, dan dient u in uw administratie op te nemen dat de auto gefinancierd is met privémiddelen. Wat gebeurt er als u gaat scheiden en u niet kunt aantonen dat de auto is gefinancierd met privémiddelen? Dan wordt de auto geacht gemeenschappelijk te zijn. De helft van de waarde van de auto komt dan aan uw partner toe. Nieuwe beperkte gemeenschap valt of staat bij een goede administratie Administreert u tijdens uw huwelijk niet goed, dan zullen de verschillende vermogens zich vermengen en zal bij echtscheiding onduidelijk zijn met welk vermogen goederen zijn betaald. Het gevolg daarvan is dat u uw geïnvesteerde geld kwijt bent. Zorg er daarom goed voor dat uw administratie op orde is. U moet kunnen aantonen wat van wie is. En er moet herleid kunnen worden aan wie een bepaalde schuld of vermogen toebehoort. Voor wie geldt de nieuwe regeling? De nieuwe regeling en bijbehorende administratie geldt alleen voor huwelijken of geregistreerd partnerschappen die worden gesloten nadat de wet in werking is getreden. Het tijdstip van inwerkingtreding is op dit moment nog niet bekend, de wet zal mogelijk per 1 januari 2018 van kracht worden. Heeft u vragen? Stel ze aan onze familierecht-
 specialisten ‣ Marina Maric m.maric@rwv.nl ‣ Karen Rueb-Braakman k.rueb@rwv.nl ‣ Eveline Blomjous e.blomjous@rwv.nl ‣ Bob Heeren r.heeren@rwv.nl ‣ Ciska Elsinga (c.elsinga@rwv.nl)

Leiden • Haagweg 149 • rwv.nl • 071-7502205

Door Nico Kuyt

De procedure is dat B&W op sommige stukken een geheimhouding oplegt en de eerstvolgende gemeenteraad dient deze dan te bekrachtigen. Als eerste ging het om ‘Bijlage A’ van het bestuur van diverse katholieke basisscholen, de Sophia Stichting, die een fusie wil smeden met de protestantse PCPO en een garantstelling van de gemeente wenst voor een kwart miljoen. Als argument werd door B&W gegeven dat openbaarmaking het financieel belang van de gemeente schaadt en de stichting erom heeft gevraagd. Dat vonden sommige fracties echter wat mager. Sabrina van der Lubbe (VVD) wees erop dat er spelregels gelden als geld wordt gevraagd van de gemeente. Regels van de publieke zaak, democratie en transparantie. Er moeten goede argumenten zijn voor geheimhouding en dat was volgens haar niet het geval. Sophia moet maar met cijfers komen die wel te gebruiken zijn, anders niet akkoord. Ook bij Rene Wietsma (CDA) lag de transparantie zwaar, maar wilde voor het bijzonder onderwijs

de nek uitsteken en het vertrouwen geven aan Sophia. Later zou er wel inhoudelijk verder over de garantstelling worden gesproken.

men, wel onder de voorwaarde dat er goede cijfers komen die relevant zijn voor de discussie later in de commissie.

OPENBAARHEID

De volgende zaak van geheimhouding, de kostenraming voor de herinrichting van de Platanenlaan en Essenlaan in Sassenheim, zodat bouwbedrijven daar in de aanbesteding niet hun voordeel mee kunnen doen, verliep ook moeizaam. Ook hier werd het enige argument dat ‘openbaarmaking het financiële belang van de gemeente schaadt’, magertjes gevonden. Het voorstel werd gedaan om in de commissie verder te discussiëren over de voorwaarden voor geheimhouding. Bij stemming bleek alleen Trilokaal tegen en werd ook hier de geheimhouding opgelegd.

Er volgde een langdurige schorsing, want neemt de raad het besluit niet, dan is het stuk volgens de regels van de wet openbaar. Uiteindelijk kon Van der Lubbe melden dat de openbaarheid van de cijfers breed werd gedeeld, maar nu toch kon instemmen. In de volgende raadscommissie Welzijn moet B&W met cijfers komen, als dat niet lukt, is er geen bespreking. De fractie van Trilokaal bleek verdeeld. Een deel kon niet instemmen met geheimhouding, maar na nog een schorsing kon Rob ten Boden (Trilokaal) melden met ‘frisse tegenzin’ alsnog in te stem-

De griffier tijdens de schorsing met het wetboek.


Dress To Impress!

Kom langs en shop de nieuwe collectie! Wij staan voor je klaar !


corso

DE TEYLINGER

WOENSDAG 26 APRIL 2017

Schaatsster Lisa van der Geest zette woensdag de eerste steek. | Foto: Piet van Kampen

13

Corso kijken op het dak. | Foto: MV. Grote foto links: fbps/Peter Schipper

Dutch Design STREEK n Praalwagen Boer & Bont van corsogroep KAVB Noordwijkerhout is uitgeroepen tot de mooiste praalwagen van het corso. Samen met zestien andere praalwagens en een reeks prachtig versierde luxe wagens maakte deze deel uit van het 70ste Bloemencorso van de Bollenstreek dat afgelopen weekend wederom een miljoen bezoekers trok. Wat was het weer een kleurrijk spektakel. Op een klein buitje in Sassenheim na, werkte ook het weer uitstekend mee en heeft het publiek optimaal van de bonte bloemenstoet kunnen genieten toen die zaterdag van Noordwijk naar Haarlem reed. Het corsothema dit jaar was Dutch Design en nagenoeg alle praalwagens hadden daarop ingehaakt. Een vleugje humor was ook zeker aanwezig zoals de in een Boer & Bont kopje badende koe op de winnende praalwagen. Of de vogel die guitig uit de boomstam keek op wagen Dutch Polders van Omroep Max. Op de achterwagen deden de Baardmannetjes ‘Hans en Nico’ daar nog een schepje bovenop met grappige acteermomenten. De Eftelingdraak op de Rabobankwagen blies rook, terwijl lange Jan op de achterwagen zijn nek uitstak en dan waren er ook nog wagens die volledig waren meegegaan in Dutch Design zoals 100 jaar De Stijl en Stoelendans. Daarbij waren het vooral de frisse kleuren die de aandacht trokken. Schitterend waren eveneens de luxe wagens met hun weelderige bloemenpracht. In deze categorie pakte De Neder-

landse Bank maar liefst twee prijzen vanwege de bloemrijke wijze waarop deze het nieuwe eurobiljet onder de aandacht bracht. De geldwagen scoorde de eerste prijs en de begeleidende wagen die vooraf ging werd derde. En dan was dit nog maar een deel van al het moois dat voorbijkwam. Na de avondstop, dit jaar voor het eerst bij het Linaeushof in Bennebroek, vervolgde het corso verlicht zijn route naar Haarlem. Hier heeft het corsofeest nog het hele weekend voortgeduurd. Voorafgaand aan corsozaterdag vond in Noordwijkerhout het stilstaand corso en het verlichte corso plaats. Hier vond ook de officiële opening plaats die verricht werd door Jos Vranken, directeur van het NBTC Holland Marketing. Jaarlijks stelt het NBTC een thema centraal waarop kan worden ingehaakt en dit jaar is dat 2017: het jaar van Mondriaan tot Dutch Design. Een thema dat ook door het Bloemencorso van de Bollenstreek is omarmd. Ook het verlichte corso was weer prachtig en duidelijk is te merken dat het publiek de het corso evenement in Noordwijkerhout ook steeds meer ontdekt. Voorafgaand aan het corso werden de praalwagens door de vele honderden vrijwilligers in de hal van DeLeeuw Flowerbulbs in Sassenheim overdekt met duizenden heerlijk geurende hyacinten en kleurrijke tulpen en narcissen. Dit begon woensdag 19 april extra feestelijk met het zetten van de eerste steek door schaatskampioene Lisa van der Geest uit Warmond. Dit gebeurde traditiegetrouw op de praalwagen van de gemeente Teylingen in het bijzijn van burgemeester Carla Breuer en corsovoorzitter Leo van der Zon. Kinde-

ren van ‘De Speelkring’ uit Teylingen zette dit extra luister bij met een toneelstuk over Mondriaan. De vrijwilligers hebben er vervolgens twee dagen over gedaan om alle praalwagens met bloemen te overdekken. Corsovoorzitter Leo van der Zon zegt terug te kijken op een geslaagd corso. “We genieten nog even na, maar weldra zullen wij ons opmaken voor het corso 2018 dat het thema Cultuur meekrijgt. Het is dan op 21 april.” BOER & BONT MOOISTE PRAALWAGEN

Vrijdagavond 21 april zijn bij de officiële opening van de 70ste editie van het Bloemencorso van de Bollenstreek in Noordwijkhout de corsoprijzen bekend gemaakt. Zowel in de categorie mooiste praalwagen als luxe wagen. De stekersprijs wordt op een later tijdstip bekend gemaakt, tijdens de vrijwilligersbijeenkomst over enkele weken, waarbij ook de corsoprijzen worden uitgereikt. Uitslag categorie Luxe wagens: 1e prijs Scania geldwagen van De Nederlandsche Bank (deelnemer 36) 2e prijs Land Rover Discovery van Kimman Amsterdam-Haarlem (deelnemer 51) 3e prijs Toyota Land Cruiser van De Nederlandsche Bank Uitslag categorie mooiste praalwagen 1e prijs Boer & Bont van KAVB Noordwijkerhout 2e prijs Dutch Duck van Corsogroep KAVB Hillegom-Haarlem en omstreken 3e prijs Dutch windmills van Keukenhof

Rabobank koos voor De Efteling als thema. De Syrische familie Bazerbashi is speciaal uit Krimpen a/d IJssel gekomen om het Bloemencorso te zien.

Deze jongen heeft de beste plaats in Sassenheim: vanaf de Aschpotter is de stoet goed te zien.

De eerste prijs is voor ‘Boer & Bont’ van de KAVB Noordwijkerhout. | Foto’s: pr.

Scoutinggroep Scojesa trakteert het publiek op bloembollen, plantjes en bloemen. | Foto: pr.


Maak kennis met de nieuwe Audi A5 Cabriolet Sportief en elegant: de Audi A5 familie is nu compleet met de A5 Cabriolet. Kom snel kennis maken met de Audi A5 Cabriolet in één van onze showrooms of bekijk hem op wittebrug.nl/A5cabriolet

Onlangs geïntroduceerd:

A5 Coupé

A5 Sportback

A5 Cabriolet vanaf € 54.945 rijklaar

A5 Sportback vanaf € 45.595 rijklaar A5 Coupé vanaf € 45.995 rijklaar Totaalprijs is inclusief btw, bpm, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage en leges. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Getoonde afbeeldingen kunnen meeruitvoeringen bevatten. Gemiddeld gecombineerd brandstofverbruik: 4,0 - 6,6 l/100km Gemiddelde CO2 emissie: 105 - 151 g/km

Daniël Smits, directeur Audi

Den Haag Forepark Donau 120 | (070) 342 93 33 Voorschoten Hofweg 39 | (071) 579 47 94 De Lier Leehove 49 | 0174) 525 650

Het mooiste lentepark ter wereld Kunst in Keukenhof Keukenhof is niet alleen een fraai decor voor de 7 miljoen voorjaarsbloeiers, maar leent zich ook uitstekend voor beeldhouwwerken en andere kunstobjecten. Die geven het park een extra dimensie. De combinatie van het bloeiende park en beeldende kunst is verrassend.

Keukenhof Dutch Design Week 24 t/m 30 april Ontdek wat Nederland te bieden heeft op het gebied van hedendaagse ontwerpen, innovatie en vormgeving. De exposities, workshops en presentaties van zowel gevestigd als aanstormend talent laten je kennis maken met Dutch Design!

Keukenhof events 24 - 30 april 6 - 7 mei 13 - 14 mei 20 - 21 mei

Keukenhof Dutch Design Week Food & Flower Festival Romantiek in Keukenhof Flowers & Fashion Festival

23 21

03 05

2017

www.keukenhof.nl


DE TEYLINGER

kindercorso

Kleurrijke stoet

WOENSDAG 26 APRIL 2017

15

Kleurrijk versierde fietsjes, stepjes of skelters trokken voorafgaand aan het Bloemencorso door de centra van Voorhout en Sassenheim. De deelnemertjes hadden weer flink hun best gedaan en dat leverde mooie plaatjes op! Meer is te zien op www.deteylinger.nl. | Foto’s: pr.


Onderwijs in woord en beeld Zeggen rekenprestaties iets over de staat van onderwijs Aad van Duijn

Leren gaat met vallen en opstaan

I

n de veertig jaar dat ik betrok- was ik een groot voorstander. Waarom? liteit wordt, aldus het inspectierapport, ken was bij het onderwijs, zowel Ik geef en voorbeeld. Een net twintig mede versterkt door het verschil in de in het als voortgejuf-in-spé kon ik de niet duidelijk die lesbevoegdheid ls jemiddelbaar nu echt een lief5 Serie opjarige zeer basic wijze zelf koplampunits aansluiten op van de docenten die rehebber bent van dezehaar futurisde grille. Ook de achterkant heeft Van hen heeft 40 procent zet onderwijs, hebhetik heelgenieten wat zonder makenaldat uitleg dat een vierde kenen geven. genot dat Ik je tische ongein. dat scheelt nog 2/8 een meer 7 Serie ‘look’ stagiairs geweldige meegemaakt. bedoel plus En een vierde samen was, onjuist geengekregen. cursus of nascholing voor rekenhet hoop is. geld ook.alle Op het eerste De autovan is in millimeters stagiairs kunt die hebben bezig van waren heteen vak Voor duidelijkheid: inhele plaats onderwijs wat gevolgd, zo blijkt ook uit een zelf rijden met een BMW gezicht lijkt de nieuwe 5 als een langer, breder en hoger geworden, van docent onder de knie te krijgen. juf kan hier evenzo goed het mannelijke enquête onder schoolleiders. verkleinde kopie van de 7 Serie. waardoor de bagageruimte 10 liter en zeker met deze nieuwe 5 Serie, equivalent staan. leerde Een compliment op zich, maarUit het gesprek groter is geworden en de achterdan ga je voor mijn gevoel toch Ik moet zeggen datvan ik daarbij zeeris minder ik ookwaar, dat want zij, ondanks haar hbo-opleiIndicatie niets alle passagiers nog beter hun benen geen gebruik maken al die vaak gemotiveerde jongeren – en een onderdelen enke- ding, de5basisschool nagenoeg geen constatering rond de rekenprestavoorna deze Serie zijn kwijt kunnen. GrootDe voordeel is dure opties die mogelijk zijn. Zoals apart en wat mijmeer deugdgekregen ook dathad. deze 5 Serie 100haalde kilo de auto autonoom laten rijden, le keer een wat oudere zijinstromer, dieontworpen rekenonderwijs ties echter nagenoeg niet het doet, lichter is geworden nieuws. wat zijn effect waarbij hij ook zelf inhaalt, zelfinzetten afzijn vakvaardigheid wilde alsis dat BMW steeds meer Ophef ontstond er wel over de Samenwerken (archief AvD) Italiaanse lijnen gaat vertonen in heeft op het brandstofverbruik en toenemende ongelijkheid stand houdt, zelf inparkeert terwijl leerkracht – ben tegengekomen. Aspi- Onderwijsinspectie aangetoonde haar design. de wendbaarheid. Zoals het een jij buiten staat en noem maar op. zich helaas niet voortzet in het mbo. ranten van toen die nu zeker volwaardi- Ook in het begin april verschenen ‘De in het onderwijs. Het ging dus niet meer eigentijdse auto betaamt kan je ge het professionals zijn. staat van het onderwijs’,natuurlijk het door over hoe het staat met de ontwikkeling Leercurve via de de knoppen op de Of infotainmentscherm te onderwijsinspectie beargumenteervanofleerlingen, maar over het gegeven Slagingspercentage middenconsole kiezen je sporbedienen door te wijzen in plaats Rekenvaardigheid verslagwijzigingen over de situatie nu in ons ofdat de kansen De meestde opvallende tief, comfortabel eco-achtig wilt veel ongelijker werden Er lijkt echter een parallel te zijn tussen van zelf te drukken. Aan mij niet aan het exterieur zijn de gerestylHet interieur is een besteed! Ik wil van deze nieuwe In die lange periode van begeleiding onderwijs, blijkt dat hetrijden. rekenen nog door deverhaal verschillen in prestaties van de scholen die zich inspannen voor beter apart.matig Van alle automerwas de ontwikkeling van de rekenvaar- steeds gemiddeld genomen is.Duitse scholen. Citaat uit het inspectierapport: rekenonderwijs en de algehele kwaken vind ik BMW het vergelijkbare leerling-populadigheid in ieder geval een punt dat mij De prestaties in het basisonderwijs da- toch Metwel een liteit van scholen. Aandacht voor het mooist wat vormgeving betreft, zeer hoogwaardige kwaliteit zijn. daar ontzettend van genieten, bezig hield. Van het invoeren van stren- len, de leerlingen/cursisten in het mbo tie qua achtergrond, slaagt op de ene één – met goede vakkrachten en een waarbij de gebruikte materiaEn de ergonomie is ook uitstemeer nog dan van alle techniek gere eisen rondom die rekenvaardigheid presteren voor bijna slechts school 75 procent voorInhet examen en heb doordachte didactische aanpak, len vande eenhelft zeer hoogwaardige kend. de loop der jaren ik die onder de motorkap zit. Enzoals hoger dan een onvoldoende en zijn. alleen de andere 100 8procent. rekening houden de verschillen van kwaliteit En deop ergonomie is school zelf zo’n BMWs gehad en bij elk over zittenmet gesproken, ook deze 5 het voortgezet onderwijs enige Groot Terug naar het rekenonderwijs. Zegt deplaatsen leerlingen de individuele mogelijkookkent uitstekend. voordeel model trof ik op dezelfde zit en voortreffelijk en dat komt ook is ook dat deze 5 Serie 100 kilo dezelfde knoppen aan in het heden naar van door de leerling multifunctionele verstelverbetering. Van hen halen havoleerlinprestatie van de leerlingen in het rekendie – laat vaak ook lichter is geworden wat zijn effect de chauffeur toe geplaatste baarheid, waardoor ookzien: ik mijn gen het vaakst een onvoldoende voor onderwijs iets over de kwaliteit van de dasheen algemeen positief beeld hoge op het brandstofverbruik enen rekenen board. Enbehoren nog steeds. vind favo-stand kan bovengemiddelde creëren. Stoel in rekenen (40 procent). Vanheeft de leerlingen school? Taal tot Feilloos de slagingspercentage, de wendbaarheid. Zoals het een ik links van het stuur de knop voor de hoge stand, met het stuur in de in vmbo-g/t is dit slechts 12 procent, kernvakken. Het rekenniveau 2F is het scores en dus kwalitatief goed ondereigentijdse auto betaamt kan je de verlichting, om maar even wat onderste en meest lage verticaterwijl in het vwo nog maar 5 procent niveauopwaaraan elke Nederlander wijs metlevolop op doorstromen natuurlijk via de knoppen de te noemen. Dat is nu zou consistent stand.kansen Beetje apart blijkbaar, een onvoldoende haalt. middenconsole kiezen moeten voldoen.beleid! Een niveau dat mid- in het niveau dat bijer devaak leerling past. of je sporwant ik krijg opmerkingen de rekentoetsen getoetst wordt in Meer inzicht in ik dedekwaliteit van bij schotief, comfortabel ofdels eco-achtig wilt over als testauto weer de rijden. Het interieurhet is een verhaal Zien is weten naar het len: scholenopdekaart.nl dealer achterlaat. En niet alleen ik Verder valt op dat in het voortgezet vmbo (de aanvoerroute (of zoek naar apart. alle Duitse automerken heb een beste riante zitpositie, maaro.a. ook onderwijs de kwaliteit van hetVan rekenmbo en dus onze vaklieden). Gelukkig de trefwoorden scholen, met ik BMWper toch wel hetwe mooist Kijk eens naar die aparte en het fraaie de medepassagiers zittende royaal onderwijs regionaal sterkvind verschilt zien in het vmbo een verbetering overzicht van Elsevier over beste wat vormgeving betreft, waarbij vormgeving van die automaatseen comfortabel. school of afdeling. Het verschil in kwavan de prestaties bij leerlingen. Iets wat scholen). Individueel (archief AvD)

A

de gebruikte materialen van een

lector en dat stuurdesign. Ik kan

Kies bewust. Slaapcomfort bij Nachtkust

! E I T C A S A R T 2e MA TIS! GRA=OP OP

BE.box boxspringset

Electrische boxspring

van 1895,voor

van 2499,voor

Ieder model word afgewerkt met de bekleding van uw keuze.

1479,-

Bij de be.box kunt u kiezen uit verschillende matrassen, hoofdborden en onderboxen.

Deze boxspring bestaat uit: 2 electrische pocketveer onderboxen met plint en potenset 2 pocketveer matrassen met 7 zones HR Splittopper met rits, 8cm dik en 1 recht hoofdbord.

1999,-

Compleet inclusief bezorging, montage & linnenpakket.

Hoofdstraat 14-16, Noordwijk | T 071 361 57 75 | nachtkust.nl Geopend: Maandag 12.00 tot 18.00 | Dinsdag t/m vrijdag 10:00 tot 18:00 | Zaterdag 10:00 tot 17:00 | Zondag 12:00 tot 17:00


uit!

DE TEYLINGER

TEYLINGEN n De aubades op Koningsdag zijn om 10.00 uur in Voorhout (bij het Bestuurscentrum, met burgemeester Carla Breuer) en in Sassenheim (bij het gemeentekantoor met wethouder Arno van Kempen). In Warmond start de aubade om 10.45 uur, op het plein bij het Oude Raadhuis. Wethouder Bas Brekelmans is hierbij aanwezig.

Hard Magni in Ex-Voto staan van Hard Magni wordt op zaterdag 29 april gevierd in Ex-Voto ( Jacoba van Beierenweg 118b). De line-up bestaat uit de Italiaanse Noize Suppressor en Neodash Zerox. Er zijn twee erea’s met meer dan vijftien dj’s. Kaarten kosten 15 euro en zijn te koop bij Primera Voorhout en Snackbar Parkzicht in Sassenheim. Kaart aan de deur kost 20 euro. De zaal is open vanaf 21.00 uur.

De vrijwilligers zijn nog op zoek naar nieuwe gastouders, die een middag in de speeltuin willen helpen. Voor informatie en aanmelding: gastouders.bijdorp@ live.nl.

Singers en songwriters gezocht! VOORHOUT n Ben jij een jonge singer-songwriter en wil je jouw muziek aan een groter publiek laten horen? Op vrijdag 7 juli is voor het derde jaar het zomeravondconcert in een muziekpaviljoen op het Kerkplein in Voorhout. Daar wordt een podium geboden aan singer-songwriters.

De eerste vrijdagavond van juli is sinds 2015 de avond waarop jonge singer-songwriters in Voorhout een podium wordt geboden om hun muzikale kunnen te tonen. Op het Kerkplein wordt het muziekpaviljoen opgesteld, komt een professionele geluidsinstallatie, wordt een terras voor toeschouwers ingericht. De eerste keer in 2015, het weer was prachtig, bleef het tot ‘s avonds laat gezellig druk op het terras. Door onverwacht slecht weer moest in 2016 naar de zaal van Cheers worden uitgeweken. Ook daar genoten velen van de gevarieerde optredens. AANMELDEN

Jonge singer-songwriters uit de regio die belangstelling hebben een optreden van ongeveer 25 minuten te verzorgen kunnen zich aanmelden via: singersongwritervoorhout@gmail.com. Enkele deskundigen beoordelen de aanmeldingen en daaruit de vier tot vijf muzikanten selecteren die voor een optreden worden uitgenodigd. Singersongwriters die een eigen nummer ten gehore brengen hebben een streepje voor.

TEYLINGEN n Op donderdagochtend is de vrijmarkt voor kinderen in Voorhout en Warmond, ‘s middags in Sassenheim.

de vrijmarkt/braderie in Warmond. Kinderen kunnen vanaf 10.00 uur op hun kleedje in de Dorpsstraat spulletjes verkopen.

De Oranje Vereniging Voorhout geeft aan de kinderen van Voorhout graag de gelegenheid om hun tweedehands spulletjes voor een schappelijk prijsje van de hand te doen. Elk jaar weer is het een prachtig gezicht en een gezellige boel op en rond het Raadhuisplein. De jeugdvrijmarkt is van 9.00 tot 12.15 uur. Het is niet mogelijk om voor 7.00 uur het terrein op te gaan.

AANMELDEN VOOR SASSENHEIM

De Vereniging tot viering Warmondse feesten (VWF) organiseert

VOORHOUT n Het tienjarig be-

SASSENHEIM n In de meivakantie is speeltuin Bijdorp (Krelagehove 2) op woensdag 3 mei open. Vanaf 14.00 uur is er schatgraven.

17

Vrijmarkten Teylingen

Aubades

Schatgraven in speeltuin Bijdorp

WOENSDAG 26 APRIL 2017

In Sassenheim kunnen kinderen tussen 13.00 en 17.00 uur hun spulletjes verkopen. Voor een plekje is vooraf aanmelden verplicht. Dat kan via www.oranjeverenigingsassenheim.nl. De plaatsen worden op nummer toegewezen. Hiervan ontvangen deelnemers op 27 april per e-mail bericht en ze zullen op verschillende plaatsen in de Hoofdstraat worden opgehangen. Plaatsen mogen niet voor 12.30 uur worden bezet.

Themaspelmiddag: ‘Bij de Boer’ VOORHOUT n Op het Raadhuisplein en op de parkeerplaatsen van de Jacoba van Beierenhof is op Koningsdag van 13.30 tot 16.30 uur een spelmiddag voor kinderen. Ook dit jaar zijn er weer spelletjes voor kinderen in Warmond tijdens Koningsdag. | Foto: archief

Koningsdag 2017 WARMOND

n Dit jaar staat Koningsdag in Warmond weer in het teken van feestelijke hoeden. De hele dag door is het hoedenparade in het centrum met hopelijk wat prijswinnaars voor de mooiste hoed.

Koningsdag, op donderdag 27 april, begint met het uithangen van de vlag. Om 10.00 uur begint de feestelijke hoedenparade door het dorp samen met Jong Flora uit Rijnsburg, waarna we de aubade starten bij de pomp middels het oplaten van ballonnen. Na de aubade en een optreden van Jong Flora worden de gedecoreerden van Warmond in het Trefpunt in het oranje zonnetje gezet. Ondertussen is dan in de Dorpsstraat de braderie/ vrijmarkt in volle gang. Ook dit jaar is er voor de kinderen weer veel te doen. Er zijn koningsspelletjes, springkussens en een vossenjacht. ‘s Middags is er muziek bij de pomp.

PROGRAMMAOVERZICHT 2017

Woensdag 26 april 13.30 uuur Oranje Klaverjassen in het Trefpunt Donderdag 27 april Koningsdag 06.00 uur Warmond steekt de vlag uit 10.00 uur Start Braderie - Rommelmarkt - Vrijmarkt 10.15 uur Start hoedenparade met Jong Flora 10.45 uur Aubade en prijsuitreiking optocht bij het Oude Raadhuis 11.00 uur Optreden Jong Flora 11.00 uur Samenkomst voor gedecoreerden in het Trefpunt 12.00 uur Optreden Elita Dance Centre 12.00 uur Cupcake wedstrijd 12.30 uur Optreden Kunst en Vriendschap 13.30 uur Kinderspelletjes en vossenjacht 15.15 uur Uitslag cupcake wedstrijd en hoedenparade 15.30 uur Optreden band i.s.m. De Oude School 18.30 uur Einde programma Meer informatie is te vinden in het Koningsdagboekje of op www.vwfwarmond.nl.

Dit jaar is er van alles te beleven en het heeft allemaal met boerenactiviteiten te maken. Je kunt naar een echte kinderboerdeij, boerderijspelletjes doen en een enorm grote Hollandse stormbaan beklimmen.

Door mee te doen met boerengolf, koe melken, eendjes vissen, snoeprad, hoefijzer gooien en andere spelletjes, wordt de kaart steeds voller. Bij zes of meer stempels kunnen kinderen hun kaart inleveren bij de kraam van de Oranje Vereniging. Er is voor veel kinderen een klein prijsje (op is op). Ook kunnen ze meeloten voor toegangskaarten van een binnenspeeltuin.

Met de op de basisschool uitgereikte stempelkaart kunnen kinderen gratis deelnemen aan het spelprogramma ‘Bij de boer’. Kinderen uit Voorhout die naar een basisschool buiten Voorhout gaan kunnen hun deelnemerskaart afhalen bij de OVV-kraam.

De Sassenheimse bluesband The Dynamite Blues Band is inmiddels niet meer weg te denken van de bluesfestivals in binnen- en buitenland. | Foto: pr.

Sportparkpop in Voorhout Havenfestival Sassenheim VOORHOUT n De twaalfde editie van Sportparkpop op Koningsdag wordt weer een muzikaal hoogtepunt.

mogelijk. De entree is gratis. Voor kinderen zijn er springkussens.

Er zijn op donderdag 27 april vanaf 14.00 uur optredens van verschillende acts. The Rich and Famous geeft een afwisselende show met de allernieuwste hits, dance classics en de beste songs uit de 90’s laten horen, verdeeld over drie sets. Pascal Redeker is ook van de partij en zal de Amsterdamse gezelligheid meebrengen. Als afsluiter komt Barry Badpak ‘de tent’ op zijn kop zetten met de welbekende hits die menigeen mee kan zingen. Tussendoor draait DJ Petit dansbare tracks. Het feest duurt tot 21.00 uur. Sportparkpop is, zoals ieder jaar gehouden op het handbalveld van Sportpark Elsgeest (Sportlaan). Vrijwilligers van handbalvereniging Foreholte maken het evenement

Oranje fietstocht SASSENHEIM

n Ook dit jaar organiseren de Oranjeverenigingen (OV) uit de Duin- en Bollenstreek de gezamenlijke fietstocht door de streek. Sassenheim heeft als startplaats De Koffiemeulen (Kerklaan 3). De start is tussen 13.00 en 13.30 uur. De route is ongeveer 30 kilometer lang, zodat het hele gezin er aan mee kan doen. De consumptiemunt kan onderweg ingewisseld worden voor een drankje. De finish is bij De Koffiemeulen. Deelname is OV-leden gratis, niet leden betalen 4 euro. Jongeren onder de 16 jaar betalen 1 euro.

SASSENHEIM n Op Koningsdag kunnen liefhebbers van live muziek weer terecht op de Oude Haven in Sassenheim. De line-up van dit jaar bestaat uit de bands The Beholders, Black Hammer Voodoo, The Dynamite Blues Band en Twenty Sicks en dj-act DJs4U. De toegang is gratis.

lin’ Wolf, Muddy Waters, John lee Hooker, Jimi Hendrix en Stevie Ray Vaughan op.

The Beholders trappen dit jaar het Havenfestival af. De muziek van de band is te omschrijven als een mix van pop rock en indie rock waarin vaak een flinke dosis aan rauwe vocalen van de zangeres Tessa Kelder te vinden is.

Twenty Sicks verzorgt de grote finale van het Havenfestival. Rock klassiekers uit de afgelopen 50 jaar worden in een rock ‘n roll / rockabilly jasje gestoken en krijgen een totaal ander karakter.

Black Hammer Voodoo begon in 2016 toen Michiel van Leeuwen Rusty Apollo verliet om op een nieuwe missie te gaan. Ze spelen stevige bluesrock met een psychedelische inslag. Hiermee roepen ze de geesten van voorouders als How-

14.30 - 15.15: The Beholders 15.15 - 15.45: DJs4U 15.45 - 16.30: Black Hammer Voodoo 16.30 - 17.00: DJs4U 17.00 - 18.00: Dynamite Blues Band 18.00 - 18.30: DJs4U 18.30 - 19.30: Twenty Sicks.

The Dynamite Blues Band is terug van weggeweest op het Havenfestival. Deze blueshelden uit Sassenheim spelen blues zoals de blues bedoeld is: vuig, hard en vies.

PROGRAMMA:


AUTO-AIRCO SERVICE

,-

VALKENBURG

RUIM 25 JAAR AIRCO-ERVARING Bel voor het maken van een afspraak

071-4077364 Voor een systeemdiagnose/reparatie van uw aircoinstallatie in uw voertuig en het uitlezen van foutcodes van de diverse computers in uw auto en natuurlijk voor het regelmatig onderhoud van uw kostbare aircosysteem. Bloemenlaan 5 • 2235 EM Valkenburg (ZH)

Inruil van uw gebruikte banden en velgen mogelijk* Pletterij 35

2211 JT Noordwijkerhout Onderhoud | APK | Schadeherstel 085 877 23 87 *mits in goede staat

info@ www.

automodena.nl www.florawebsite.nl

0 VANAF € 6 EX. BTW GARAGEBEDRIJF ALEX KLEINHUIS

Zomer-, Winter- en All-Season Banden

Web & Des ign voor de Groens ector  Persoonlijk

 Betaalbaar

 Deskundig

 Op maat

ZOEKT

PRODUCTIE-HULP Ben je tussen de 17 en 20 jaar Dan hebben wij elke vrijdag van 17.00 tot 01.00 En zondag van 15.00 tot 18.00 uur werk voor je. Het werk bestaat uit inpakken, snijden en verdelen van brood. Uren na 18.00 met 34% toeslag Uren op zondag 50% toeslag Heb je interesse, stuur je cv naar rene@tijstermanbakkers.nl

TE HUUR: 6 persoons bestelbussen vanaf

€ 85,00

AUTOBEDRIJF

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

(Niet) tevreden over uw oude naaimachine? Ruil ’m in! per dag

0252-211849 www.gdol.nl

€ 899,899

€ 2999,€ 799,B560 ROOIJACKERS Zwaaikom 12 Katwijk 071-4015844 Tiptronic

Met inruil*


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 26 APRIL 2017

19

De jaren ‘90 herleven met Cover Up in de Dwars Op VOORHOUT

n In navolging van de verhalen over de Voorhoutse rock/popbands Gamut en Far Out, volgt in de Dwars Op voorjaar 2017 het verhaal over Cover Up. In 2000 richtten Leon van Westerop en Pieter van Kampen, van de toenmalige horecagelegenheden De Toog en Het Wapen van Voorhout, een nieuwe coverband op. In de loop der jaren groeide Cover Up uit tot een twaalfmans formatie. Leon van Westerop vertelt zijn verhaal, met aanvullingen van Paul Martens en Rens Aartsma.

De band ontstond doordat de mannen van livemuziek houden en regelmatig bands in de Toog of het Wapen lieten optreden. Leon en Pieter zongen en speelden nog wel eens graag een nummertje mee. Vanuit het café werd gesuggereerd dat ze wel een nieuwe band op konden richten. Bassist Danny Langeveld en slaggitarist Harm Esselink sloten zich aan en ze gingen wekelijks aan de slag om een repertoire op

te bouwen. In de loop van de tijd kwamen de achtergrondzangeressen Inka van Duijn en Sandy Klein er bij. Toen Danny Langeveld werd opgevolgd voor sologitarist Rens Aartsma, werden ook bassist Guus Beelen en toetsenist Phil van der Zwan toegevoegd. De goede contacten met St. Cecilia, waarvan het blazersorkest elke dinsdagavond in Het Wapen van Voorhout repeteerde, leidden tot een blijvende samenwerking met een wisselende groep koperblazers onder leiding van Paul Martens. Menig Voorhouter genoot op feesten en partijen, de kermis, het traditionele nieuwjaarsconcert in Het Wapen van Voorhout en andere festiviteiten, van deze swingende formatie. In 2008 trad de band voor de laatste maal op, maar uit hun midden vonden Leon, Rens, Inka en Paul elkaar terug als vaste deelnemers aan de Voorhout Proms, het grootste weerkerende muziekspektakel van, voor en door Voorhouters.

Cover Up staat in de schijnwerpers van de Historische Vereniging Voorhout. | Foto: pr.

Verjaardag vieren op de kinderboerderij WARMOND n De Warmondse Nanda van der Boom is al heel veel jaren vrijwilliger bij kinderboerderij De Kloosterhof. Elke donderdag bij goed weer, maar ook bij slecht weer -verzorgt zij met heel veel plezier de dieren van de boerderij.

Afgelopen donderdag werd Nanda verrast door de andere vrijwilligers van de boerderij vanwege haar 80ste verjaardag. Er werd genoten van koffie en gebak en natuurlijk was er voor de jarige bloemen. Overigens is Nanda ook nog één keer per week vrijwilliger in Sassembourg. Daar helpt ze mee bij de activiteiten voor ouderen.

NIEUWE VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Nanda hoopt nog lang door te kunnen gaan met haar vrijwilligerswerk, maar is wel op zoek naar nieuwe collega’s. Wil jij ook helpen bij de kinderboerderij? Iedereen is welkom: de jongste vrijwilliger is 12 en de oudste 80 jaar. Op alle dagen van de week is er hulp nodig, zo’n twee uur werk. Zelf een dag kiezen is dus zeker mogelijk. De werkzaamheden bestaan uit het schoon houden van de hokken en het voeren van de dieren. Aanmelden kan via kloosterhof.warmond@hotmail.com of bel Sylvia Heemskerk: 071-3013050.

Adest Musica in marsformatie tijdens het laatste WMC in 2013. | Foto: pr.

Met Adest Musica mee naar het WMC SASSENHEIM n Het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade is van 8 tot en met 30 juli. Drum- en Showband Adest Musica neemt voor de dertiende keer deel aan dit prestigieuze concours. Op de slotdag van het WMC, op zondag 30 juli, vertoont Adest Musica haar kunst(en) op de grasmat van het Parkstad Limburg Stadion (BVO Roda JC) in Kerkrade. Het muzikale thema waarmee de muzikanten showtechnisch ten tonele verschijnen is: ‘The Composer’. De deelname aan de marswedstrijden is met de mars: ‘A Tribute To The Royal Marines’. Naast de optredens

van Adest Musica zijn er op zondag 30 juli zo’n 20 optredens van onder andere K&G Leiden, Advendo Sneek, Pasveerkorpsen Leeuwarden, maar ook zijn er optredens van korpsen uit Duitsland, Canada (Calgary Stampede Showband) en Colombia. SUPPORT

Voorgaande WMC edities werd Adest Musica altijd ondersteund door supporters uit Sassenheim en omgeving. Zoals bij alle topprestaties zijn supporters een onmisbare steun. Op zondag 30 juli wil Adest Musica in het Parkstad Limburg Stadion opnieuw worden ondersteund door een grote support. ARRANGEMENTEN

Adest Musica biedt de supporters de gelegenheid om in te schrijven

op één van de speciaal samengestelde WMC arrangementen. Evenals voorgaande edities bestaat het (totale) arrangement uit de heen- en terugreis per bus (inclusief koffie/ thee in de bus) en een toegangskaart voor de overdekte tribunes in Parkstad Limburg Stadion. Er zijn ook andere arrangementen. Er zijn speciale (oranje) Adest WMC shirts ontworpen, die ook online te bestellen zijn. INSCHRIJVING

De inschrijving is online mogelijk via de link www.adestmusica.nl in het submenu ‘WMC Arrangementen’. De sluitingsdatum is maandag 5 juni, na deze datum is inschrijven niet meer mogelijk. De WMC werkgroep beschikt over een beperkt aantal kaarten.

Dodenherdenking in Warmond WARMOND n Op donderdag 4 mei vindt in Warmond de jaarlijkse dodenherdenking plaats. Voorafgaand aan de plechtigheid bij het monument is iedereen van harte welkom bij de herdenkingsbijeenkomst in de St. Matthiaskerk. De bijeenkomst wordt muzikaal opgeluisterd door onder meer Gospelkoor ‘Soul to Soul’. Xandra Rotteveel (cello) en Peter Leerdam (bas) spelen enkele klassieke nummers. Sprekers zijn Anja Schrage van Historisch Genootschap Warmelda en wethouder Bas Brekelmans. Leerlingen van basisschool De Waaier

dragen zelfgeschreven gedichten voor. Na de herdenking in de kerk lopen we met alle aanwezigen naar het monument. Daar speelt harmonie St. Matthias tot 20.00 uur Koraalmuziek. Na de 2 minuten stilte en het zingen van het Wilhelmus houdt wethouder Arno van Kempen een korte overdenking en leest een leerling van De Waaier weer een zelfgeschreven gedicht voor. Aansluitend aan de kranslegging kunnen alle aanwezigen hun eer betonen aan de oorlogsslachtof-

fers. Er zal een mand met bloemen staan waaruit een ieder een bloem kan pakken om bij het monument te leggen. Het staat daarnaast uiteraard ook een ieder vrij om zelf bloemen mee te nemen. Belangstellenden zijn om 19.00 uur van harte welkom in de St. Mattiaskerk en aansluitend bij de herdenking bij het monument. Het Comité dat de plechtigheden rond 4 mei organiseert roept alle Warmonders op om naar de bijeenkomst te komen, die geen specifiek kerkelijk karakter heeft en dus ook prima geschikt is voor mensen die zich niet gebonden voelen aan een kerkgenootschap.

Voorjaarsmarkt voor Moederdag SASSENHEIM n De evenementencommissie organiseert de jaarlijkse Voorjaarsmarkt in park Rusthoff op zaterdag 13 mei.

Mevrouw Nanda van der Boom in de verjaardagsstoel met het bijpassende bloemetje. | Foto: pr.

De 50 kramen vol zomerbloeiers, sieraden, kunst, boeken en andere artikelen staan van 10.00 tot 16.00 uur in het park. Voor kinderen zijn er knutselactiviteiten en moederdagworkshops. Informatie inwinnen over de schooltuin, van bijenhouders of over de eendenkooi kan ook. Alle informatie staat op www. parkrusthoff.nl.

Brengt de plantjesmarkt ook dit jaar een zonnetje mee? | Foto: pr.


LOGISTIEK SPECIALIST

TRANSPORT, JOUW PASSIE? Vacatures: Transportplanner | Distributiechauffeurs C-E Weekend/nachtchauffeurs C-E | “Vutters/55+ Chauffeurs”

www.djmiddelkoop.nl/vacatures

&


sport

DE TEYLINGER

WOENSDAG 26 APRIL 2017

21

Foreholte komt tekort tegen RKDEO VOORHOUT n Wat vooraf reeds gevreesd werd, bleek zondag op de Elsgeest bewaarheid: Foreholte is veilig voor degradatie, maar is voor de staart van de competitie verder de weg kwijt. Niemand is in staat om het juiste pad te wijzen.

Ter Leede JO11-1 maakte het nog even spannend, maar mag zich na een uitstekend seizoen kampioen noemen. | Foto: pr.

Kampioenskanjers: Ter Leede JO11-1 SASSENHEIM n Ter Leede JO11-1 ver-

zilverde op zaterdag de tweede kans en kroonde zich tot kampioen van de 1ste klasse. Tijdens de eerste kampioenswedstrijd op de Kooltuin in Katwijk liep Ter Leede nog zware averij op, maar in het weekend van de bloemencorso bood zich een nieuwe kans aan. Deze keer een krachtmeting op sportpark de Roodemolen tegen de Ajax Sportman Combinatie (ASC) uit Oegstgeest. Na een spannend begin, eindigde de wedstrijd met een duidelijke 11-1 overwinning voor de thuisclub. Een knap resul-

taat van het team en hoofdcoach Lars Ciggaar, die dubbel feest had te vieren: hij was ook nog jarig. Lees het complete verslag op www.deteylinger.nl.

Meteen vanuit de startblokken grepen de bezoekers het initiatief, een voorbode van wat ging komen. Hoe anders was dat in de eerste seizoenshelft toen de Voorhouters nog soeverein spelend aangaven dat er voor de tegenstander op de Elsgeest niets te halen viel. Nu was het wachten op de Nootdorpse openingstreffer. Nadat eerst Christian Guijt nog in de handen van doelman Hendriks had gekopt na voorgeven door Tom Bleijswijk, was het Tommy Simonis die wel of niet in buitenspelpositie een voorzet van Hayden Bergen mocht binnen tikken (0-1). Vlak voor rust schoot schaduwspits Ryan Lugtigheid de Nootdorpers op een ruimere voor-

sprong. Dwars door het hart van de defensie kwam de dieptepass op Lugtigheid die vogelvrij kon aannemen en keeper Guijt omspeelde om de bal vervolgens in te tikken (0-2). Christiaan Guijt had in blessuretijd de aansluitingstreffer moeten maken, maar hij stuitte tweemaal op de RKDEO-verdediging. BELEVING

Ongewijzigd kwamen de teams terug in het veld. In elk geval hadden de Voorhouters in de rust de beleving teruggevonden in de kleedkamer. Eerst miste Hayden Bergen nog met het hoofd vanuit een voorzet van Luuk Goedbloed, maar daarna kwamen de Voorhouters voortdurend kansrijk voor het doel. Steeds weer echter faalden de kanshebbers. De grootste was er voor de doorgebroken Guijt, maar opnieuw lag Hendriks in de weg. De ingevallen Toni Arroyo was ook een aantal keren kansrijk, maar zijn inzetten misten kracht. Spits Sam Lemmers ging met volle kracht de duels in, maar ook hij kon het tij

niet keren. RKDEO voetbalde zich onder de druk uit en vergat vervolgens de wedstrijd te beslissen. In de eindfase besloot scheidsrechter Hollemans de twee kemphanen Roy Dickhoff en Hayden Bergen nog met rechtstreeks rood van het veld te sturen. Dat alles veranderde niets meer aan de uitslag die al na 45 minuten op het scorebord stond. De Nootdorpers gingen daarmee op weg naar handhaving in de 2e klasse, de Voorhouters gingen op weg naar de kleedkamer.

Volleybaltoernooi SASSENHEIM n VCS houdt op zater-

dag 20 mei een bedrijventoernooi in sporthal de Wasbeek, van 19.30 uur tot 23.00 uur. Deelname: 15 euro per team. Aanmelden via toernooicommissie@volleybalclubsassenheim.nl.

KAMPIOENSKANJERS

Ook met je kampioensteam op deze website en in De Teylinger? Stuur dan een leuke foto (minimaal 500 kb) en tekst (inclusief namen van de kampioenen) naar redactie@deteylinger. nl. Onze deadline is iedere maandag om 12.00 uur (voor de eerstvolgende editie). Misschien staan jullie dan binnenkort wel op de website en/of in de krant!

Warmonder op tiende plaats in 120 km van Texel WARMOND

n Die 120 kilometer, dat is niet met de auto. Vincent Kalkman uit Warmond liep de afstand anderhalve week geleden in 12 uur, 24 minuten en 35 seconde.

De tijd van de Warmonder was goed voor de tiende plaats. In totaal deden er 32 deelnemers mee. Een select groepje, dat zich in eerdere wedstrijden voor deze ultieme loop had gekwalificeerd. De deelnemers liepen mee met De Zestig van Texel, maar legden het parcours twee keer af. Kalkman erg tevreden met zijn tijd, ondanks dat hij flink heeft afgezien. “Ik heb onderweg veel moeten doorstaan. De laatste 15 kilometer waren het zwaarst, want ik kreeg een pijnlijke voet. Dat bleek door beknelling in mijn schoen te komen. Na ruim 100 kilometer waren mijn voeten meer uit gaan zetten dan verwacht.” De ultraloper loopt de komende periode meer wedstrijden en heeft zich inmiddels ook ingeschreven voor de Elfsteden ultraloop, een Friese wedstrijd van 230 kilometer, gehouden

in 2018. Voor Kalkman de ultieme test om te kijken of hij zijn droom kan waarmaken: de beroemde Spartathlon van 246 kilometer uitlopen. | Foto: pr. Barend Verijzer

Duivennieuws SASSENHEIM n De wedvlucht bij P.V. de Blauwband van 22 april is gewonnen door de comb .Jan Hoogenboom. De 329 duiven moesten 246 kilometer afleggen.

Zaterdagmorgen was het weer op de losplaats niet goed en een dik wolkendek deed de duiven in de manden houden. In de loop van de middag klaarde het toch op en konden de duiven om 14.25 uur gelost worden,met een west tot noord westen wind. De duif van Jan Hoogenboom was als eerste binnen om 17.50.19 uur met een snelheid van 1199 meter per minuut. Zijn andere duif veroverde de tweede plaats. Herman van Schie zag een van zijn vogels als derde thuiskomen.

Ter Leede Cup voor voetbalmeiden van basisschool de Achtbaan VOORHOUT n De woensdag voor Pasen streden de meisjes van OBS de Achtbaan (Cluster) uit Voorhout voor de felbegeerde cup bij Ter Leede. Het plezier en fanatisme straalde er vanaf minuut een vanaf.

Het resultaat loog er dan ook niet om; zeven gespeeld, zeven gewonnen. Moe maar zeker voldaan namen ze na afloop de beker in ontvangst. De volgende ochtend werden ze tijdens de ochtendgymnas-

tiek door de school toegezonden met ‘We are the Champions’. Lili, Mae, Fleur, Suze, Evi, Pien en Britt strijden op 17 mei verder in Leiden.

The Bassets krijgt pak slaag SASSENHEIM n Het seizoen voor The Bassets zit er nog niet op, maar door het ruimte verlies tegen Castricum zijn de rugbyers wel uitgespeeld. De Sassenheimers eindigen op de vijfde plaats in de Ereklasse. De wedstrijd van de rugbyers van The Bassets tegen de landskampioen Hilversum was vorige week prima, die werd weliswaar nipt verloren maar het spel zag er goed uit. Dit gaf de burger moed voor het treffen tegen Castricum op eigen grond. Deze ploeg was op papier wel te verslaan, maar hoe anders liep het.

De echte aanjagers van The Bassets begonnen op de bank of waren geblesseerd en daardoor was aan het basisteam gesleuteld en dit pakte niet goed uit. De broodnodige tackles werden simpel gemist en er werd slordig omgegaan met het spaarzame balbezit. Al voor de rust stonden The Bassets met 7-32 achter. De tweede helft was iets beter, maar echt lastig kon The Bassets het de ploeg uit Castricum niet maken. De einduitslag van 17-44 was meer dan terecht. Het gevolg is dat de rol van de Sassenheimers dit seizoen is uitgespeeld; met nog twee wedstrijden te gaan kunnen ze niet meer dalen of stijgen en staan ze vast op

plek vijf in de landelijke Ereklasse. Op zich is dat al een prestatie en voor het begin van het seizoen hadden ze daarvoor getekend. Op zaterdag 29 april speelt The Bassets om 15.00 uur een thuiswedstrijd tegen HRC uit Den Haag.


HEYER

BLOMSTERGROSSISTEN BV

Heijer Blomstergrossisten BV is een bloemenexportbedrijf, gevestigd op het Florapark te Rijnsburg. Wij verkopen bloemen, planten en aanverwante artikelen in heel Zweden en Finland rechtstreeks vanuit vrachtwagens, telefonisch of direkt via onze webshop.

Mart Kralt Bloemenshops is leverancier van de grotere supermarktketens in België, waarbij ons doel is om met onze producten de bloemenafdeling naar een

Wij zijn op zoek naar een:

LIJNRIJDER/VERKOPER Functie eisen: • In bezit van groot rijbewijs met chauffeursdiploma • Beheersing van de Engelse taal • Ervaring in de bloemenbranche • Zelfstandig kunnen werken • Goede communicatieve vaardigheden • Je bent gedreven, nauwkeurig, stressbestendig en hebt vanzelfsprekend geen negen tot vijf mentaliteit

hoger niveau te brengen. Ter versterking van ons team zijn wij dan ook op zoek naar

chauffeurs in het bezit van het rijbewijs C met code 95.

Je bent gedreven, positief ingesteld, enthousiast en beschikt over een gezonde dosis doorzettingsvermogen. Het betreft hierin een uitdagende functie in een zeer snelgroeiende organisatie. Vanzelfsprekend bieden wij een marktconform salaris en goede

Uw sollicitatie met CV kunt u per mail sturen naar: admin@heyer.se Heyer Blomstergrossisten BV Heijer Inkoop BV Laan van Verhof 59 2231 DZ Rijnsburg Tel: 071-3030016 van 9.00 tot 12.00 uur.

arbeidsvoorwaarden, waaronder een 4

daagse werkweek!

Heb je interesse of wil je meer weten over ons bedrijf, bekijk dan onze website, www.martkralt.nl of neem contact op met Hans Knapp, hans@martkralt.nl of bel 071-4034330

Wegens groei van de onderneming zijn wij op zoek naar • • • • • •

Zelfstandig werkende projectleiders E-installaties Klimaatmontagemonteur (koudetechniek) BIM modelleurs Zelfstandig werkende Loodgieters/installatiemonteurs Zelfstandig werkende Elektriciens Leerlingen

Locatie 

Noordwijk en Heiloo

Solliciteren Ben je geïnteresseerd? Dan zijn wij op zoek naar jou! Vul het sollicitatieformulier in op onze website locastechniek.nl Acquisitie nav de advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wij bieden jou: • Een bedrijfsbus • iPad • Mobiele telefoon • Opleidingsmogelijkheden • Werken in een leuk team • Het salaris is marktconform


service

DE TEYLINGER

WOENSDAG 26 APRIL 2017

Kerkdiensten

Teylingen van A tot Z

Woensdag 26 april t/m 3 mei SASSENHEIM

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor, voorganger diaken B. Prins Protestantse Gemeente: - Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma - Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur; voorganger: Ds. T. Moll Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: dhr. S. Parmentier VOORHOUT

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Woord & Communieviering m.m.v. het Golden Harvestkoor, voorganger: B. Prins; donderdag 4 mei 19.00 uur: Dodenherdenking Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. A. Driebergen (Papendrecht) WARMOND

TEYLINGEN n Muziek, sport en cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Iedere week krijgt één van deze organisaties de ruimte om zich voor te stellen in ‘Teylingen van A(vondvierdaagse) tot Z(wemvereniging)’. De Warmondse harmonie treedt op 2 juni op bij de opening van de Laan van Oostergeest en op 30 juni op Koudenhoorn. | Foto: pr./: Foppe Kooistra

St. Matthias schittert WARMOND n Harmonie St. Matthias gaf afgelopen zaterdag een concert in Colijnsplaat samen met de plaatselijke Brassband Wilhelmina met als thema “Brass, blues & be friends”, bedacht door de dirigenten van beide orkesten, die samenwonen in Den Haag.

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur Woorden Communieviering met samenzang, voorganger: B. Prins, donderdag 4 mei 19.00 uur, Dodenherdenking (Soul2Soul), voorgangers: J. Timmermann en Dr. R. Kaai Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds.H.G.T van Welie - Kaai Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: André Jansen Wings of Healing (Veerpolder 6a): zaterdag 19.00 uur, jeugdavond; zondag 10.00 uur eredienst o.l.v. Armand Lefeu

De dag stond, zoals de titel al verraadt, in het teken van “be friends” en dat is zeker gelukt. De straat was versierd met vlaggetjes en de koffie stond klaar. Na een muzikale workshop slagwerk, ademsteun en

Medische diensten

De veiling, in de wandelgangen beter bekend als de Paveivo, is een veiling van allerhande artikelen die ter beschikking zijn gesteld door bedrijven, winkeliers en parochianen. De opbrengst van deze veiling is, ondanks de fusie tot Parochie St.Maarten, nog steeds bestemd voor het financiële reilen en zeilen van de Bartholomeuskerk.

Avond-, nacht-en weekenddiensten. Huisarts Voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren (avond, nacht, weekend, erkende feestdagen) kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek, tel. 0252-240212. Gevestigd aan de Rijnsburgerweg 4b te Voorhout. Tandarts Sassenheim/Voorhout: Via www.tandartswaarnemingbollenstreek.nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. Warmond: Via telefoonnummer 071-3011738 verneemt men welke tandarts waarneemt. Spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur. Apotheek Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek. Maandag t/m vrijdag 17.00-23.00 uur, en weekend en feestdagen 8.00-23.00 uur: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. 0252-240216. Dagelijks 23.00-8.00 uur: Dienstapotheek De Nachtwacht (LUMC), Albinusdreef 2, Leiden, tel. 071-5665019. Dierenarts Via telefoonnummer Dierenkliniek Sassenheim (tel. 0252-232219) en Dierenkliniek Voorhout (tel. 0252-215231) verneemt men welke dierenarts waarneemt.

23

muzikale interpretatie volgde een gezamenlijke maaltijd. Er was nog tijd voor een korte generale repetitie voordat het concert startte om 20.00 uur. De dirigenten hadden een toepasselijk openingswerk gevonden: Concerto d’amore van Jacob de Haan. Krachtig en vol dynamiek neergezet door Brassband Wilhelmina o.l.v. Rob Kerkdijk en Harmonie St. Matthias o.l.v. Patricia Klock. Heel bijzonder om twee dirigenten met hun orkest én met elkaar te zien musiceren. Lees verder op www.deteylinger.nl.

Bieden op de Paveivo voor Bartholomeuskerk VOORHOUT

De jaarlijkse kerkenveiling van de Bartholomeuskerk is op vrijdag 12 mei in Cheers (Herenstraat). n

Naast de vertrouwde items, zijn er ook enkele nieuwe kavels. Vanaf 20 euro is er al een rondleiding in Voorhout door de kerk, in de toren en langs de Boerhaavetuin. Ook kunnen bezoekers bieden op een bierproefavond op 9 november. En om alvast te controleren (en vast te leggen) in de agenda: het Paveivodi­ ner vindt dit jaar plaats op 27 oktober. De kerstworkshop is op 13 december. Het klaverjassen met (ex-) kapelaan Straathof is op 11 januari 2018. In de grote loterij is de hoofdprijs TOV-bonnen ter waarde van 250 euro.

De veiling begint om 20.15 uur, maar de hele avond in- en uitlopen is ook mogelijk, want het duurt tot in de kleine uurtjes. Vei­lingbe­ zoekers die het op prijs stellen om van tevoren een catalogus te ontvangen, kunnen bellen met dhr. M. van de Nouland, tel. 06-53497342. Een catalogus ophalen kan ook bij Servi­ cecentrum Schoonoord, Van Kesteren Groente en Fruit, Bakkerij Ammerlaan of achterin de kerk. Opdracht tot koop plaatsen gaat ook via dhr. Van de Nouland.

Lotenverkoop Zonnebloem SASSENHEIM

Vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Sassenheim maken gaan binnenkort met loten à 2 euro langs de deuren. Een belangrijk deel van de opbrengst van deze loterij is bestemd voor de activiteiten die in en rond Sassenheim worden georganiseerd voor mensen met een lichamelijke beperking. De trekking vindt plaats op 9 oktober. n

Naam: Zwemvereniging De Columbiaan Opgericht in: 1969 Aantal leden/vrijwilligers: In 2017 telt de vereniging 422 leden, waarvan 354 zwemmende leden, mogelijk gemaakt door 68 vrijwilligers. Wie zijn we en wat doen we? Vanaf 4 jaar kan worden gestart met leszwemmen voor het officiële ABC-diploma. Omdat kwaliteit, veiligheid en plezier centraal staan, worden bij De Columbiaan de lessen in kleine groepjes gegeven door gecertificeerde lesgevers met enthousiaste assistenten. Na het behalen van het ABC-diploma kan de zwemmer doorstromen naar lessen voor zwemvaardigheidsdiploma’s of wedstrijdzwemmen. Ook zwemmen voor volwassenen onder begeleiding van trainers is een volwaardige activiteit met 90 deelnemers. Waarom is het zo’n leuke vereniging? Zwemmen kun je je hele leven. De Columbiaan biedt de mogelijkheid om dat in clubverband te doen. En waarom is dat leuk? Omdat de zwempassie van de trainers en lesgevers wordt overgebracht op de zwemmers. En soms komt er dan een zwemmer bovendrijven. Bijvoorbeeld Arno Kamminga, recent in het nieuws als kanshebber voor een medaille op het WK-zwemmen 2017 in Budapest. Hij was jarenlang wedstrijdzwemmer bij onze club.

Wat is jullie ambitie? Bij het leszwemmen ambieert De Columbiaan continuïteit van de 100 procent score op het behalen van de zwemdiploma’s. Daarbij willen we de zwemmers enthousiast maken voor het zwemmen. Bij zwemvaardigheid, wedstrijdzwemmen en volwassenenzwemmen worden alle zwemmers uitgedaagd om te excelleren op hun eigen niveau. Niet iedereen kan kampioen zijn, maar iedere zwemmer kan bij De Columbiaan wel het maximale uit zichzelf halen. En dat lukt: De Columbiaan reikt jaarlijks meer dan 100 diploma’s uit, behaalt ieder jaar medailles op Nederlandse (junioren en jeugd) kampioenschappen en zwemt dit jaar in de hoogste competitieklasse van de KNZB. Meer informatie is te vinden op www.columbiaan.nl of neem contact op via secretaris@columbiaan.nl. Deze rubriek wordt samengesteld in samenwerking met Welzijn Teylingen. Alles over vrijwilligerswerk vindt u op www.welzijnteylingen.nl en klik op ‘vrijwilligerswerk’. Ook in deze rubriek? Stuur dan een e-mail naar m.kofoed@welzijnteylingen.nl.

Geen huurverhoging voor laagste inkomens TEYLINGEN n Zo’n negentig procent van de huurders bij woonstichting Stek (en sinds de fusie ook die van voormalige woonstichting Warmunda) met een huishoudinkomen tot 40.349 euro krijgen dit jaar geen huurverhoging. De overige tien procent van de huurders krijgen een zogenaamde inkomensafhankelijke huurverhoging van 4,3 procent. Vrije sectorwoningen krijgen

een huurverhoging van 2,8 procent. Voor 500 huurders van Woonstichting Vooruitgang is er ook goed nieuws. Zij betalen al de door Vooruitgang gewenste streefhuur van de woning en daarom wordt de huur niet verhoogd. De overige huurders krijgen wel een verhoging. Alle huurders krijgen van hun corporatie voor 1 mei persoonlijk bericht.

COLOFON Oplage 15.000 Verschijnt iedere woensdag Uitgave van:

Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 2220 CB Katwijk T (071) 402 29 01 Hoofdredactie:

Teuntje van Delft M 06 12746478 t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl

Verslaggevers:

Nico Kuyt Mandy van Leeuwen Esther Luijk Piet van Kampen Peter Schipper Willem Krol Inleveren kopij:

De deadline voor het insturen van kopij is iedere maandag voor 12.00 uur. Insturen kan naar redactie@deteylinger.nl Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie

Redactie:

Marieke Voorn M 06 22096895 redactie@deteylinger.nl

Advertenties:

Meriam Mesman - M 06 460 942 09 meriam.mesman@ uitgeverij­verhagen.nl

Wanda de Mooij M 06 196 974 83 wanda.de.mooij@ uitgeverij­verhagen.nl Contactgegevens Binnendienst:

Rosita Eikelboom-Haasnoot Jeannette Mink- van Beelen Vincent Roos 071 4091637 advertentie@uitgeverij­­verhagen.nl o.v.v. De Teylinger Sluitingstijd advertenties dinsdag 10.00 uur

Bezorgklachten:

Uitgeverij Verhagen, tel. (071)4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging. Leveringsvoorwaarden:

Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen. De Teylinger wordt gratis huisaan-huis bezorgd in Sassenheim,

Voorhout en Warmond en is gratis af te halen bij: het gemeentehuis Sassenheim, Primera Sassenheim, Primera Voorhout en Boek Cadeau Enzo Warmond. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. www.deteylinger.nl


GEEF INTERIEUR EEN RUIMTE

80 WOONWINKELS ONDER 1 DAK! W O O N B O U L E V A R D C R U Q U I U S Hangar 20 Spaarneweg 20 2142 EN Cruquius www.hangar20.nl

Openingstijden: Maandag 12:00 - 17:30 uur • Dinsdag t/m Vrijdag 09:30 - 17:30 uur Zaterdag 09:30 - 17:00 uur • Zondag 12:00 - 17:00 uur

Elke zondag open!

P

Vrij parkeren voor de deur.

Tl week 17 17  

De Teylinger, woensdag 26 april 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you