Page 1

nu nog een huis Woensdag 22 februari 2012

Vasten22 na Woensdag februari 2012 het carnaval

7e Jaargang • nr. 8

9

Honderd uur 6e Jaargang

lopen

13 nr.

8

Voorhouter op Beatlesdag

Schoutenlaan kan ook verkeer vanuit Hooghkamer verwerken

BERNARD SCHULTE BV CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

Nu 12

JAAR GARANTIE op

Nefit Topline HR-KETEL

Voorhout - Rond de dertig Voorhouters bezochten vorige week de informatieavond in het Bestuurscentrum over de hoofdstructuur van HoogÝamer. Daar konden zij kennis nemen van het ontwerp van het asfalt, groen en water voor het gedeelte van de Noordelijke Randweg Voorhout die als ontsluitingsweg voor de nieuwbouwwijk gaat dienen. En daarbij hoort ook de Verlengde Componistenlaan met de daar geplande ‘knip’.

*Vraag naar de voorwaarden.

Ook voor al uw service & onderhoud! Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL

Plan kookstudio ter inzage

Door Nico Kuyt De toenemende drukte van het verkeer op de Schoutenlaan was voor de bezoekers het meest centrale punt van de informatieavond. Ongeveer 850 woningen worden tot 2024 in de nieuwbouwwijk Hooghkamer gerealiseerd, en al het verkeer moet richting het oude dorp over de Schoutenlaan gaan. Halverwege de Verlengde Componistenlaan, ter hoogte van de speelplaats, komt namelijk een sluis. Alleen de bus kan daar door. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat eerst de hele Noordelijke Randweg zou zijn aangelegd voordat de eerste woningen worden opgeleverd, maar het tijdstip dat deze wordt aangelegd is nog onzeker. Er is op dit moment wat gesteggel met de provincie. Wethouder John Stuurman geeft evenwel aan dat van de zijde van de gemeente de plannen klaar zijn. Alleen de aanhechting aan de Leidsevaart krijgt nog een nadere studie. Als de provincie met de pot met geld over de brug komt, zou de randweg vrijwel gelijktijdig met Hooghkamer kunnen worden aangelegd. Echter, dit is ook afhankelijk van de toestemming van Prorail voor wat er onder de spoorlijn moet gebeuren. Zolang de hele doorgetrokken randweg er

15

Wethouder Stuurman geeft uitleg over de knip in de Verlengde Componistenlaan in relatie tot de geplande Noordelijke Randweg (Foto: Nico Kuyt). nog niet is, blijft de knip in de Verlengde Componistenlaan. Maar volgens verkeerstechnische berekeningen kan de Schoutenlaan de toegenomen capaciteit aan.

Gefaseerd In fases wordt de infrastructuur voor de wijk gerealiseerd, te beginnen met een rotonde op de Jacoba van Beierenweg en Zuidelijke Randweg. Vanwege de beschikbare ruimte wordt dit een wat smalle rotonde. In september of oktober worden de kabels en leidingen verlegd en daarna zal de rotonde asfalt krijgen. De ontsluitingsweg zal voorlopig het karakter van

een bouwweg hebben en lopen tot een stukje in de Verlengde Componistenlaan. Als 75 procent van fase twee is gerealiseerd -dit is het gedeelte onder de Molensloot-, dan wordt de Verlengde Componistenlaan doorgetrokken naar de reeds bestaande Componistenlaan. Daarna komt de meest westelijke rotonde bij het spoor voor de woningen in fase 3, het gedeelte boven de Molensloot. Deze rotonde wordt alvast geschikt gemaakt om te worden doorgetrokken onder het spoor richting de Leidsevaart. Alle hoofdwegen worden 50 kilometerzones. Er komen gescheiden fietspaden, maar met gelijkvloerse kruisingen. Tot pakweg 2024 worden

De Schoutenlaan moet straks ook het verkeer vanuit Hooghkamer richting oude dorp verwerken (Archieffoto).

zo de 850 woningen uitgerold. Hoe snel de ontwikkeling zal gaan is afhankelijk van de huizenmarkt. En die zit door de recessie in het slop. Met alle voorbehouden staat de aanleg van de derde rotonde rond 2015 gepland, maar dat is allemaal nog erg onzeker.

Geen rondje Het werd vorige week duidelijk dat met een kano of sloep er geen ‘rondje Hooghkamer’ gemaakt kan worden. Onder het spoor ligt een niet bevaarbare duiker. En ook bij de drie rotondes die in de wijk bedacht zijn komen geen bruggen waar onderdoor gevaren kan worden. Volgens civieltechnisch ontwerper Biron zou het tienmaal duurder worden om de bruggen doorvaarbaar te maken en daar is niet voor gekozen. In het nieuwbouwplan Nieuw Boekhorst, aan de andere zijde van het spoor, wordt volgens de laatste schetsen wel gedacht aan bevaarbaar water. De strook naar het kanaal wordt een overloopgebied naar de natuur. De randweg wordt wat hoger aangelegd zodat meerdere bevaarbare watergangen hieronder kunnen komen. Maar voor Hooghkamer gaat dit dus niet gebeuren. Dit lot trof ook een creatief idee van een bezoeker van de avond. Hij wilde alle winkels in de Herenstraat verplaatsen naar de nieuwe wijk. “Dat ruimt die oude zooi lekker op en in Hooghkamer kunnen mooie parkeerterreinen worden aangelegd”, zo dacht hij. De wethouder moest hem echter teleurstellen. De wereld is namelijk niet zo maakbaar als wel wordt verondersteld. “Er zijn ook mensen die het karakter van het oude dorp van Voorhout willen behouden. Dit heeft waarde voor dit dorp”, aldus Stuurman.

Voorhout - B&W heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan voor de Jacoba van Beierenweg 95 in Voorhout ter inzage te leggen om het voor eenieder mogelijk maken om eventuele zienswijzen in te dienen. In de voormalige bollenschuur wil de Tulphoeve haar kookstudio exploiteren. Op dit moment is de kookstudio gevestigd in Noordwijkerhout, eveneens in een monumentale bollenschuur. Het gebouw aan de Jacoba van Beierenweg is echter vier keer zo groot en de kans om zich hier te vestigen liet de Tulphoeve niet lopen. In de buurgemeente biedt het bedrijf onder andere kookworkshops, vergaderen overnachtingsmogelijkheden aan. De bestemming als studio past echter niet in het geldende bestemmingsplan. Maar B&W heeft aangegeven in principe medewerking te willen verlenen aan de komst van de studio naar Voorhout en heeft een postzegel-bestemmingsplan opgesteld. Dit bestaat uit de bollenschuur en de bedrijfswoning. De achtergelegen bollengrond hoort er niet bij en blijft dus behouden. Op eigen terrein komen de benodigde parkeerplaatsen. De Milieudienst West-Holland heeft het plan beoordeeld op de verschillende milieuaspecten en vond geen belemmeringen voor de realisatie van de kookstudio.

24 cm. BREED EIKEN € 69,95

www.kroonparket.nl

INFODAG NOORDWIJK 28 februari - Fletcher Hotel de Witte Raaf, NOORDWIJK aan de Duinweg 117 tussen 16.00 en 20.00 Concept Wonen

Argonstraat 3 7463 PD Rijssen t 0548 80 19 40 www.conceptwonen.nl Concept Wonen is onderdeel van Allure Bouw B.V. Rijssen

Argonstraat 3 7463 PD Rijssen t 0548 - 80 19 80 f 0548 - 80 19 55 info@allurebouw.nl www.allurebouw.nl


gemeenteberichten Teylingen week 8 / 2012

Gemeentelijke belastingen 2012 Op of rond 25 februari ontvangt ieder huishouden in Teylingen de aanslag gemeentelijke belastingen 2012. Op deze aanslag staan de bedragen die u in 2012 betaalt voor afvalstoffenheffing en rioolheffing. Bent u eigenaar van een woning of eigenaar/ gebruiker van een pand? Dan vindt u op uw aanslag ook een bedrag aan Onroerende Zaakbelasting (OZB). Vaststelling WOZ-waarde De OZB wordt berekend over de WOZ-waarde van een woning of pand. Deze waarde wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld en is de waarde die het object had op 1 januari 2011. Voor het vaststellen van de WOZ-waarde van woningen wordt gebruikgemaakt van verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Daarnaast spelen ook individuele factoren een rol, zoals perceeloppervlakte, inhoud, bijgebouwen, ligging, locatie en buurtvoorzieningen. Zo kunnen twee op het oog dezelfde woningen toch verschillen in WOZ-waarde.

Taxatieverslag Van elke woning wordt een taxatieverslag gemaakt. In dit taxatieverslag staat de onderbouwing van de WOZ-waarde. Het vermeldt van drie vergelijkbare woningen de soort, de grootte, de verkoopprijs en de vastgestelde waarde. Het gaat in principe om gelijksoortige woningen uit de directe omgeving. Soms zijn er onvoldoende soortgelijke woningen. In dat geval worden woningen van een vergelijkbare soort en/of uit een andere buurt vermeld. U kunt uw taxatieverslag raadplegen via het WOZ-portaal op www.teylingen.nl. U heeft hiervoor een DigiD-code nodig. U kunt het taxatieverslag ook telefonisch opvragen via telefoonnummer 14 0252 of afhalen bij het gemeentekantoor in Sassenheim.

WOZ-taxatie? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0252. Wij beantwoorden uw vragen en kunnen onjuistheden direct aanpassen of voor u uitzoeken. Algemene informatie over gemeentelijke belastingen is ook te vinden in het digitale belastingloket op www.teylingen.nl.

Vragen of onjuistheden? Heeft u vragen of klopt er iets niet op uw belastingaanslag of

Inkomen op bijstandniveau? - Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Binnenkort ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen 2012. Kunt u de aanslag niet betalen? Dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden kwijtschelding verlenen voor een aantal onderdelen van de aanslag. Heeft u een inkomen van maximaal 100% van de voor u geldende bijstandsnorm? Dan kunt u een beroep doen op deze regeling. Om in aanmerking te komen voor kwijtschelding, moet u een aanvraagformulier

invullen. Dit formulier kunt u vinden op www.teylingen.nl, telefonisch aanvragen via telefoonnummer 14 0252 of ophalen bij de receptie van het gemeentekantoor. t 0 OUWJOHVWPSJHKBBSLXJKUTDIFMEJOH %BOLPNUVNPHFMJKLJO aanmerking voor automatische kwijtschelding. Als u toestemming heeft gegeven laat de gemeente door het

landelijk inlichtingenbureau controleren of u dit jaar ook in aanmerking komt voor kwijtschelding. U ontvangt hierover een aparte brief van ons. t ,SJKHUVFFOVJULFSJOHWJBEF*OUFSHFNFFOUFMJKLF4PDJBMF%JFOTU (ISD) dan komt u automatisch voor kwijtschelding in aanmerking en hoeft u geen aanvraag te doen. U ontvangt hierover bericht.

Uitnodiging bijeenkomst Kloppend Hart Warmond Programma 16.50 Inloop Trefpunt, Herenweg 80 in Warmond 17.00 Opening wethouder Van Velzen 17.10 Voorstellen architect 17.20 Symbolische handeling Kloppend hart Warmond 17.30 Gelegenheid tot informeel contact en tijd voor een hapje en een drankje 17.50 Uitloop 18.00 Einde

In de achterliggende periode heeft de gemeente samen met de kernpartners, verenigingen en inwoners van Warmond hard gewerkt aan het maken van een programma van eisen voor het Kloppend hart van Warmond. Tegelijk met deze fase is het selecteren van de architect opgestart. Op 7 februari heeft het college ingestemd met het geven van de opdracht aan het bureau Atelier Pro. Hiermee hebben wij deze fase van het project afgesloten. Een nieuwe fase gaat nu van start. Eerst gaan we het programma van eisen verder aanscherpen en vervolgens richten we ons op het voorlopig en dan het definitief ontwerp. We streven ernaar om het definitief ontwerp in het najaar aan de gemeenteraad aan te bieden. Om deze nieuwe stap te vieren, nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op maandag 27 februari in Het Trefpunt in Warmond.

Zorgloket

U bent van harte welkom!

Meerdere hulpmiddelen/voorzieningen Het kan zijn dat u voor een of meerdere hulpmiddelen/ voorzieningen al een eigen bijdrage betaalt en dat u voor uw scootmobiel niet de volledige bijdrage moet betalen.

Antwoord Vanaf 1 januari 2012 wordt voor een hulpmiddel (bijvoorbeeld een scootmobiel, traplift of een woningaanpassing) een eigen bijdrage gevraagd.

Voorbeeld Het CAK bepaalt dat u een maximale eigen bijdrage van € 50,per vier weken kunt betalen. De scootmobiel kost de ISD € 90,- per maand. Heeft u geen andere voorziening of hulpmiddel waarvoor een eigen bijdrage verplicht is. Dan wordt uw eigen bijdrage voor de periode dat u de scootmobiel heeft € 50,- per vier weken. Heeft u al een ander hulpmiddel of voorziening (bijvoorbeeld hulp bij het huishouden) en betaalt u hiervoor al een eigen bijdrage van € 18,- per maand. Dan wordt uw eigen bijdrage voor de periode dat u de scootmobiel heeft € 32,- per vier weken. Totaal hoeft u nooit meer te betalen dan € 50,- per vier weken.

Hoogte eigen bijdrage De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen, uw gezinssituatie en de prijs van de hulpmiddelen/ voorzieningen die u hebt. De eigen bijdrage is nooit hoger dan de prijs van uw hulpmiddel/voorziening.

Inkomen op minimumniveau Heeft u een inkomen op minimumniveau, dan betaalt u in 2012 nooit meer dan € 18,- per vier weken voor een eenpersoonshuishouden en € 25,80 per vier weken voor een meerpersoonshuishouden.

Berekening door Centraal Administratie Kantoor (CAK) Het CAK berekent en int namens de ISD Bollenstreek de eigen bijdrage.

Overgangsrecht voor hulpmiddelen die u al heeft Voor hulpmiddelen die u al heeft, moet u een eigen bijdrage betalen vanaf 1 juli 2012. Dit geldt alleen voor hulpmiddelen

Eigen bijdrage Wmo Vraag Ik wil een scootmobiel aanvragen. Moet ik voor een scootmobiel een eigen bijdrage betalen? En hoe hoog is de eigen bijdrage voor een scootmobiel?

die u na 1 januari 2007 van de ISD Bollenstreek heeft ontvangen. Dit geldt niet voor de hulp bij het huishouden, omdat hiervoor al een eigen bijdrage wordt gevraagd. Heeft u een voorziening waarvoor u per 1 juli 2012 een eigen bijdrage moet betalen. Dan krijgt u voor 1 juli 2012 van de ISD een brief. Wilt u meer weten? Heeft u algemene vragen over de eigen bijdrage van een hulpmiddel of voorziening? Neemt u dan contact op met de ISD Bollenstreek. Heeft u vragen over de hoogte van uw eigen bijdrage? Dan adviseren wij u om contact op te nemen met het CAK. Dit kan via de website www.hetcak.nl. Op deze website kunt u ook uitrekenen hoeveel u (ongeveer) maximaal moet betalen. Klik hiervoor op de knop ‘Wmo’ en vervolgens op de knop ‘Bereken uw eigen bijdrage’. Per telefoon 0800 - 1925 (gratis) op werkdagen tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Bereikbaarheid ISD 0800 – 956 70 00 (gratis). www.isdbollenstreek.nl, info@isdbollenstreek.nl of bezoek het Zorgloket in het gemeentekantoor.


Collectes Er is van 26 februari tot en met 3 maart een collectevergunning verleend aan de carnavalsvereniging. Algemene plaatselijke verordening Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend aan: t &FUDBGĂ?%F7PPHE 4BTTFOIFJNWPPSIFUJOSJDIUFOWBOFFO terras op de Oude Haven van 1 april tot en met 30 september 2012 (09-02-12) t &&7FSTMPPU -FJEFOWPPSIFUJOOFNFOWBOFFOTUBOEQMBBUT met een koek- en zopietent voor het winterseizoen 2012 PQIFUJKTWBO%F-FFEF OBCJK+BO4UFFOMBBOJO8BSNPOE (13-02-12) t 7JTIBOEFM.FVO 6SLWPPSIFUJOOFNFOWBOFFOTUBOEQMBBUT voor de verkoop van vis op het Raadhuisplein in Voorhout op elke woensdag en zaterdag vanaf 18 februari 2012 (14-02-12) t +POHFSFODFOUSVN'BTDJOVT 4BTTFOIFJNWPPSIFUMBOHFS geopend hebben van het jongerencentrum in de nacht van zaterdag 3 maart op zondag 4 maart 2012 tot 02.30 uur (14-02-12) t 8BSNFSEBNEF'JFUTTQFDJBMJTU 8BSNPOEWPPSIFUPSHBOJTFSFO van de recreatie- en vakantiefietsbeurs in de directe omgeving van Herenweg 2 en op de parkeerplaats aan de Van Wassenaarstraat in Warmond op 24 maart van 10.00 tot 17.00 uur en op 25 maart van 12.00 tot 17.00 uur (14-02-12) t 7PFUCBMWFSFOJHJOH'PSFIPMUF 7PPSIPVUWPPSIFUMBOHFS geopend houden van de kantine aan de Sportlaan 10 in Voorhout op zondag 19 februari 2012 tot 21.00 uur voor het vieren van een carnavalsfeest (16-02-12) Drank- en horecawet Ontheffing van artikel 4, lid 5 voor het langer mogen schenken van zwakalcoholhoudende drank is verleend aan: t 7PFUCBMWFSFOJHJOH'PSFIPMUF 7PPSIPVUUFOCFIPFWFWBOIFU carnavalsfeest in de kantine aan de Sportlaan 10 in Voorhout op zondag 19 februari 2012 tot 21.00 uur (16-02-12)

Dit verzoek stuurt u naar: Voorzieningenrechter rechtbank ’s-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Collectieve festiviteiten Op 7 februari 2012 hebben wij besloten voor 2012 een aantal dagen aan te wijzen als collectieve festiviteiten. Het aanwijzen van deze collectieve feestdagen gebeurt op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Teylingen (APV). De collectieve festiviteiten zijn definitief aan het college voorgelegd nadat de mogelijkheid is geboden tot het inbrengen van zienswijzen. De zienswijzenperiode heeft gelopen van 9 december 2011 tot en met 19 januari 2012. Op de aangewezen dagen zijn de geluids- en lichtvoorschriften van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer niet van toepassing. Voor de inrichtingen zijn in artikel 4:2 van de APV aparte geluidnormen en eindtijden opgenomen, waar aan moet worden voldaan tijdens de aangewezen dagen. De collectieve festiviteiten voor 2012 zijn: t UNGFCSVBSJ $BSOBWBM 5FZMJOHFO

t BQSJM ,POJOHJOOFEBH 5FZMJOHFO

t NFJ #FWSJKEJOHTEBH 5FZMJOHFO

t KVOJUNKVMJ ,BBHXFFLFOLFSNJT 8BSNPOE t UNTFQUFNCFS ,FSNJT7PPSIPVU

t UNTFQUFNCFS ,FSNJT4BTTFOIFJN

t EFDFNCFSFO 0VE/JFVX 5FZMJOHFO 1 januari 2013 Ontwerpbestemmingsplan hoek Johan Speelmanweg Akervoorderlaan, Voorhout ter inzage

Wet op de kansspelen

Woonschepenverordening

Hoe kunt u bezwaar maken? Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen c.q. de burgemeester van Teylingen. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Uw bezwaarschrift bevat de volgende informatie: t VXOBBNFOBESFT t EFEBUVNXBBSPQVIFUCF[XBBSTDISJGUJOEJFOU t VXIBOEUFLFOJOH t FFOPNTDISJKWJOHWBOIFUCFTMVJUXBBSVIFUOJFUNFFFFOTCFOU t EFSFEFO FO WBOVXCF[XBBS Binnen welke termijn? U heeft zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. De termijn begint te lopen vanaf de dag na de verzenddatum van deze brief. Indienen van een verzoek om voorlopige voorziening Het indienen van een bezwaarschrift betekent meestal niet dat het besluit waartegen u bezwaar maakt niet in werking treedt. Als u het besluit op korte termijn wilt tegenhouden, moet u naast het bezwaarschrift een apart verzoek om een ‘voorlopige voorziening’ bij de Rechtbank indienen. Hiervoor moet u griffiekosten betalen. Uw verzoek om voorlopige voorziening bevat de volgende informatie: t VXOBBNFOBESFT t EFEBUVNXBBSPQVEFWPPSMPQJHFWPPS[JFOJOHJOEJFOU t IFUCFTMVJUXBBSUFHFOCF[XBBSCFTUBBU t F FOLPQJFWBOIFUCF[XBBSTDISJGUEBUVCJKEFHFNFFOUF Teylingen is ingediend.

Rijvaardigheidscursus De rijvaardigheidsrit is bedoeld om automobilisten van 50 jaar en ouder inzicht te verschaffen in hun eigen verkeersgedrag en vrijblijvend adviezen voor eventuele verbeteringen aan te reiken. In een ontspannen sfeer gaan de rij-instructeurs met de cursisten ongeveer een half uur rijden, in hun eigen auto. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om een examen of test. Het rijbewijs kan niet worden ingenomen. Aansluitend bezoeken de cursisten een aantal workshops waarin onder andere het gezichtsvermogen en het reactievermogen worden getest en ook de bewegingsactiviteiten die relevant zijn en voor het verkeer centraal staan. Ook zal worden ingegaan op nieuwe verkeersregels. Kortom: bij de rijvaardigheidsrit voor 50-plussers komen vele aspecten van verkeersveiligheid aan bod. Cursusinformatie De rijvaardigheidscursus vindt plaats op 22 maart in De Schelft in Noordwijkerhout. De ochtendcursus duurt van 8.30 uur tot 12.00 uur en de middagcursus van 12.30 uur tot 16.00 uur. U kunt zich opgeven voor de ochtend of voor de middagsessie. De kosten bedragen â‚Ź 15,-. Deze kosten kunt u op de cursusdag zelf in De Schelft betalen.

Zienswijze Binnen de termijn, dat het plan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad WBO5FZMJOHFO 1PTUCVT ;+7PPSIPVU telefoonnummer 14 0252. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen bij de gemeente Teylingen via e-mailadres: gemeente@teylingen.nl.

Op grond van artikel 30b en 30c is vergunning verleend aan: t 4QJKLFSCPPS)PMEJOHCW 8BSNPOEWPPSIFUBBOXF[JH IFCCFOWBOLBOTTQFMBVUPNBBUJODBGĂ?EF4QJKLFSCBSH Boekhorsterweg 21 in Warmond in 2012 (17-02-12)

Bezwaar

Op donderdag 22 maart organiseert de afdeling Veilig Verkeer Noordwijk/Noordwijkerhout/ Teylingen (VVN) een rijvaardigheidscursus voor automobilisten van 50 jaar en ouder. Wij nodigen hen van harte uit om door middel van een rit met een rij-instructeur, een theoretisch gedeelte en workshops inzicht te krijgen in de eigen rijvaardigheid. Indien nodig krijgen zij – geheel vrijblijvend – advies over bestaande problemen.

Aanmelden Aanmelden (of informatie) voor de rijvaardigheidscursus kan telefonisch 0252 - 343 737 of per e-mail receptie@noordwijkerhout.nl.

Vergunning op grond van artikel 3 voor het mogen verstrekken van alcoholhoudende drank is verleend aan: t &FUMPLBBMEF;PO %PSQTTUSBBUJO8BSNPOE 

t $BGĂ?EF4QJKLFSCBSH #PFLIPSTUFSXFHJO8BSNPOE (15-02-12)

Vergunning op grond van artikel 5.1 voor het innemen van een ligplaats met een woonschip is verleend: t 7PPSEFCPPU%BT#PPU HFMFHFOJO)BBSMFNNFSUSFLWBBSUJO Voorhout (10-02-12) t 7PPSEFCPPU5PCJBT HFMFHFOJOEF;JKQJO8BSNPOE 

Cursus rijvaardigheid voor 50+ automobilisten

*EFOUJĂśDBUJFOVNNFS/-*.30#15&: Toelichting ontwerpbestemmingsplan De bedrijfsvoering van de Gebroeders Th. en W. Alkemade B.V. BBOEF+PIBO4QFFMNBOXFHJO7PPSIPVUXPSEUCFĂ‘JOEJHE In aansluiting op de provinciale regeling Ruimte voor ruimte wordt zodoende ingezet op een landschappelijke kwaliteitsverbetering van deze locatie. Door sloop van de op het perceel aanwezige bedrijfsbebouwing, kunnen nieuwe woningen worden gerealiseerd. In opdracht van de initiatiefnemer is voor de locatie daarom een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van de bestaande woning en de bouw van twee nieuwe woningen.

Informatie Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Nienke van Beek via telefoonnummer 14 0252. Ontwerpbestemmingsplan Koudenhoorn, Warmond ter inzage

Ter inzage Wij maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan, bestaande uit een verbeelding, planregels en een toelichting, in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening van donderdag 23 februari 2012 tot en met woensdag 4 april 2012 voor een ieder ter inzage ligt. Inzien U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien bij het Contactcentrum in het gemeentekantoor in Sassenheim. De digitale versie van dit ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Op www.teylingen.nl onder Wonen – Bouwen en wonen 1MBOOFOFOQSPKFDUFOo7PPSIPVUo)PFL+PIBO4QFFMNBOXFH Akervoorderlaan, Voorhout vindt u een link naar het digitale ontwerpbestemmingsplan. Daarnaast vindt u een link naar de authentieke digitale bestanden en kunt u een pdf-bestand van de analoge versie van het ontwerpbestemmingsplan downloaden. (N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.)

*EFOUJĂśDBUJFOVNNFS/-*.30#18"3 Toelichting ontwerpbestemmingsplan De gemeente Teylingen wil de inrichting van het recreatie-eiland Koudenhoorn verbeteren. De dagrecreatieve beleving van het eiland wordt nu nog niet volledig benut. De voorzieningen worden daarom vernieuwd. Daarnaast worden de elementen van het eiland kwalitatief verbeterd. Tenslotte wordt het recreatieve karakter met het behoud dan wel verbetering van de


natuurlijke elementen versterkt. Een aantal geplande (recreatieve) voorzieningen op het eiland past niet binnen de regels van het geldende bestemmingsplan. Om de herinrichting van het eiland juridisch mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het bestemmingsplan Koudenhoorn, Warmond voorziet in de beoogde herontwikkeling van Koudenhoorn. Ter inzage Wij maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan, bestaande uit een verbeelding, planregels en een toelichting, in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening van donderdag 23 februari 2012 tot en met woensdag 4 april 2012 voor een ieder ter inzage ligt. Inzien U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien bij het Contactcentrum in het gemeentekantoor in Sassenheim. De digitale versie van dit ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Op www.teylingen.nl onder ‘Wonen – Bouwen en wonen Plannen en projecten – Warmond – Koudenhoorn, Warmond’ vindt u een link naar het digitale ontwerpbestemmingsplan. Daarnaast vindt u een link naar de authentieke digitale bestanden en kunt u een pdf-bestand van de analoge versie van het ontwerpbestemmingsplan downloaden. (N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.)

Hoek Johan Speelmanweg-Akervoorderlaan, Voorhout Wij hebben met de initiatiefnemer een anterieure exploitatieovereenkomst gesloten voor een ontwikkeling op de percelen kadastraal bekend gemeente Teylingen, sectie B, perceelOVNNFST FO QMBBUTFMJKLCFLFOEBMT+PIBO Speelmanweg 10 en Akervoorderlaan 63 in Voorhout. De overeenkomst heeft betrekking op het plan om de agrarische GVODUJFUFSQMBBUTFUFCFĂ‘JOEJHFOWPPSEFCPVXWBOXPOJOHFO Van het bijbehorende bestemmingsplan leggen wij binnenkort een ontwerp ter inzage. Zakelijke beschrijving Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt op grond van het bepaalde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) vanaf 23 februari 2012 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentekantoor in Sassenheim. Ook is de zakelijke beschrijving digitaal te raadplegen via www.teylingen.nl onder ‘Wonen – Bouwen en wonen - Plannen en projecten – Voorhout’. De zakelijke beschrijving betreft een samenvatting op hoofdlijnen van de inhoud van de anterieure overeenkomst. Op de gesloten overeenkomst kunt u geen zienswijzen inbrengen. Vragen? Als u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met Nienke van Beek via telefoonnummer 14 0252. Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

Zienswijze Binnen de termijn, dat het plan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad WBO5FZMJOHFO 1PTUCVT ;+7PPSIPVU telefoonnummer 14 0252. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen bij de gemeente Teylingen via e-mailadres: gemeente@teylingen.nl.

(reguliere procedure) t 8BTCFFLFSMBBO 4BTTFOIFJN kadastraal bekend sectie B 1737 t )PPGETUSBBU #$ Sassenheim

Informatie Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Chrissy van der Pijl via telefoonnummer 14 0252.

(mogelijkheid tot bezwaar en beroep) t 5FS-FFEFMBBO +. QMBBUTFOEBLPQCPVXFO uitbouw bij woning (08-02-12) Sassenheim t #MPFNFOTDIBOT %, WFSXJKEFSFOBTCFTUVJUXPPO Voorhout en slaapkamer (14-02-12) t 4QPSUMBBO /"7PPSIPVU LBQQFOCPNFO 

Kennisgeving anterieure overeenkomst Artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening Burgemeester en wethouders maken conform artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeente Teylingen een anterieure overeenkomst over grondexploitatie heeft gesloten.

QMBBUTFOSFDMBNF[VJMFO vlaggenmasten (09-02-12) QMBBUTFOBJSDP 

Verleende omgevingsvergunning

Commissie Welstand Eens per twee weken op maandag behandelt een deskundige van de Welstandscommissie vanaf 09.30 uur de projecten in het gemeentekantoor. Deze besprekingen zijn openbaar. Voor

het inzien van de agenda of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het gemeentekantoor. De eerstvolgende welstandsvergadering is maandag 5 maart 2012. Inzien, zienswijzen, bezwaar of beroep 1. Inzien binnengekomen aanvragen Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 7 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen. 2. Bezwaar tegen verleende vergunningen Als boven het project staat aangegeven dat er een mogelijkheid is tot bezwaar en beroep, kunt u bezwaar maken. Hierbij dient u rekening te houden met het volgende: De genoemde data bij de verleende vergunningen zijn de data waarop deze zijn verzonden. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de verzendingsdatum van betreffende vergunning – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen. Het bezwaarschrift moet bevatten: t OBBNFOBESFT t EBUVN t PNTDISJKWJOHWBOEFCFTMJTTJOHXBBSUFHFOCF[XBBSCFTUBBU t SFEFO FO WBOIFUCF[XBBS t IBOEUFLFOJOH Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: t OBBNFOBESFT t EBUVN t CFTMVJUXBBSUFHFOCF[XBBSCFTUBBU t LPQJFWBOIFUCF[XBBSTDISJGUEBUCJKEFHFNFFOUF5FZMJOHFOJT ingediend. Het adres is: voorzieningenrechter rechtbank ’s-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

www.teylingen.nl

Gemeente Teylingen Postadres: 1PTUCVT ;+7PPSIPVU

t0QXFSLEBHFOUFMFGPOJTDI bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur

BEL

KLIK

t,JKLUVPPLFFOTPQPO[FXFCTJUF t0GTUVVSFFOFNBJMOBBS gemeente@teylingen.nl

14 0252

Overige openingstijden: Zorgloket/ISD: 09.00-12.00 uur (in het gemeentekantoor)

KOM

Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie 22 februari 2012.

Wilhelminalaan 25, Sassenheim

t(FNFFOUFLBOUPPS Wilhelminalaan 25 in Sassenheim Openingstijden: Maandag 8.30-13.00 uur Dinsdag 8.30-16.00 uur Woensdag 8.30-16.00 uur Donderdag 8.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-16.00 uur t#FTUVVSTDFOUSVN3BBEIVJTQMFJO in Voorhout

Balie politie: (in het gemeentekantoor) Maa/woe/vrij 09.00-13.00 uur Dinsdag 13.30-16.00 uur Donderdag 13.30-17.00 uur en 18.00-20.00 uur

Muziektheater over de tango

Leesprogramma Tijdzappen

Sassenheim - Vrijdag 24 februari in ‘t Onderdak in Sassenheim: Frans van Deursen & Pavadita Tango String Quartet met Anibal & Astor, een muziektheater over de aantrekkingskracht van de tango.

Teylingen - Gedurende de periode van 1 maart tot en met 1 juni kunnen kinderen uit groep 4 tot en met 8 gratis deelnemen aan het leesprogramma Tijdzappen in de vestigingen van Bibliotheek Bollenstreek in Teylingen. De bedoeling van dit jaarlijks terugkerende leesprogramma is het lezen te bevorderen en kinderen te laten ervaren hoe leuk lezen is. De deelnemers lezen elk vijf boeken uit een aantal geselecteerde boeken over het thema Tijdzappen, en ontvangen voor elk gelezen boek een sticker op hun leespaspoort. Dit jaar krijgen de kinderen samen met het leespaspoort het grote Tijdzappen Doe-boek met allemaal leuke weetjes, raadsels, puzzels en een boekenlegger. Als de kinderen vijf boeken uit het Leesprogramma-aanbod hebben gelezen, verdienen ze een oorkonde en een leuke verrassing. Indien mogelijk worden de oorkondes feestelijk uitgereikt op de scholen, en

Anibal & Astor is de muziektheatervoorstelling waarin acteur Frans van Deursen verhaalt over de aantrekkingskracht van de tango en de moed om buiten de gebaande wegen te treden. Het Pavadita Tango String Quartet speelt tijdens de voorstelling werken van mentor Anibal Troilo en zijn rebelse protegÊ Astor Piazzola. Hun verhaal is dat van de Agentijnse tango: vol muziek, dans, poÍzie en passie. Men laat zich door deze wervelende voorstelling meevoeren naar de kleurrijke wereld van de kroegen, bordelen en danszalen van Buenos Aires, en is getuige van de dramatische botsing tussen de twee tango-genieÍn. Astor Piazzola breekt uiteindelijk met zijn leermeester om zijn geliefde genre nieuw leven te schenken in New York. Frans van Deursen en het Pavadita Tango String Quartet halen de tango naar het hier en nu, met behoudt van haar ziel. De teksten zijn van ThÊ Lau en de bijzondere arrangementen en eigen composities zijn van de hand van Pavadita’s aanvoerder Sophie de Rijk. Kaarten à 20 euro zijn verkrijgbaar bij Primera Van

der Lans aan de Hoofdstraat 208 in Sassenheim. De aanvang is 20.15 uur.

Frans van Deursen.

anders op een middag in de bibliotheek. Het leesprogramma Tijdzappen staat in het teken van de cultuurhistorische canon van Nederland, die nu op alle basisscholen in Nederland de leidraad is voor de geschiedenislessen. Aan de hand van de canon kunnen kinderen zich als het ware door de tijd heen lezen. Inschrijven kan tijdens openingstijden aan de balie in de vestigingen van Bibliotheek Bollenstreek.


22 FEBRUARI 2012

pagina 5

Snelle reparatie bestemmingsplan

Parkeerplaatsen Teylingerkade zijn abusievelijk veranderd Warmond - In een besloten vergadering heeft de gemeenteraad onlangs snel een voorbereidingsbesluit gelegd op de zeven openbare parkeerplaatsen tegenover Teylingerkade 2 tot en met 4 in Warmond. Dit deden de raadsleden naar eigen zeggen “met grote moeite�. Door Nico Kuyt

Over duurzaamheid

Winnende foto van fotowedstrijd Sassenheim - Ger Leepel uit Sassenheim maakte deze foto in Douala (Kameroen) en gaf hem als titel mee: ‘Hergebruik, ophalen gebruikte materialen bij een scheepswerf’. Daarmee werd hij winnaar van de door het Platform Teylingen Millenniumgemeente, Foto Turk en de Wereldwinkel Sassenheim gehouden fotowedstrijd over het thema duurzaamheid. De foto’s zijn voor een ieder te bezichtigen in de Wereldwinkel in de Kerklaan 1 in Sassenheim.

Twintig jaar geleden is in een exploitatieovereenkomst vastgelegd dat op het bewuste perceel openbare parkeerplaatsen zouden komen voor de woningen aan de Teylingerkade en omgeving. De plekken zijn destijds ook daadwerkelijk aangelegd. De bedoeling was dat de gemeente het stuk grond zou terugkopen, maar de projectontwikkelaar verkocht het in 2008 aan een omwonende. Omdat in het geldende bestemmingsplan de bestemming

Parkeren bleef staan kon de eigenaar er niet veel mee doen. Maar bij het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan Kom Warmond deed hij een verzoek om het om te zetten naar de bestemming Tuin en Wonen. Die wijziging is gehonoreerd, maar had achteraf niet mogen plaatsvinden. De eigenaar kan nu een aanvraag voor een vergunning indienen om het te bebouwen met bijvoorbeeld een schuurtje of een overkapping, of er een siertuin van maken. Het terrein is dan niet meer te gebruiken als openbare parkeerplaats.

Snelle maatregel B&W vernam dat de eigenaar het voornemen had om op korte termijn een aanvraag in te dienen, en daarom werd met grote spoed een besloten raadsvergadering belegd en een voorbereidingsbesluit unaniem aangenomen. Zo’n besluit is

een verklaring van de gemeenteraad dat een bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid. Het perceel krijgt daarmee een voorbereidingsbescherming, waarmee bouw- en aanlegactiviteiten worden geweerd die nog op grond van het geldende bestemmingsplan mogelijk zijn. Zo kan de bestemming weer terug naar Parkeren worden gebracht. De fracties hadden grote aarzeling bij het besluit, maar vonden het algemeen belang van de parkeerplaatsen wegen boven het individueel belang. Dit mede gelet op het huidige tekort aan parkeerplaatsen in Warmond. Tegen het vaststellen van het besluit staat geen bezwaar of beroep open, maar wel als straks de bestemming daadwerkelijk wordt gewijzigd. Daarbij komt tevens eventuele planschade om de hoek kijken. B&W gaat de komende tijd de situatie met de eigenaar bespreken.

Oud-raadslid haalt bakzeil

Geen aanpassing van verstoringsdiepte

Dit blijkt uit de Nota van Beantwoording van de ingediende zienswijzen over de archeologische verwachtingenkaart. B&W heeft onlangs besloten de nota en de diverse kaarten aan de gemeenteraad voor te leggen. Er zijn eind vorig jaar drie zienswijzen ingediend. Daaronder een zienswijze van voormalig VVD-raadslid Franck van der Valk, die pleit voor het verhogen van de vrije bewerkingsdiepte voor bollenteeltgronden. Er zijn in grote delen van de gemeente Teylingen al vele decennia bloembollen en andere agrarische producten gekweekt, en dit gaat volgens hem samen met een diepe en intensieve beroering, vermenging en kering van de bodem op een diepte groter dan dertig centimeter. Mogelijke archeologische sporen zijn daardoor

Oud-VVD-raadslid Franck van der Valk: “Dertig centimeter onredelijk� (Archieffoto). al gevonden, vernield of verstoord. Hij vindt het verder onredelijk dat gronden met een middelmatige archeologische verwachting zijn vrijgesteld tot een meter en bollenteeltgronden met een lagere verwachting maar tot 30 centimeter.

SASSENHEIM

VERSTRIO

Haring

p. st.

Gemarineerde ga

1,50

mba’s

5,00 1,75 2,50 7,50 5,00 5,00

4 voor

100 gram

Gestoomde zalmm ootjes 100 gram Kibbeling

500 gram

Bokking

5 stuks

Schar en wijting

(om zelf schoon te

maken)

T/M 25 FEBRUARI

2 kg

2012

DAARNA SCHUITEM SILD NOG OPEN AKER’S FISH&CHIP S SI LD OPE N DINSDAG T/ M T. 0252 - 2106 ZATERDAG 41

Tel. winkel: 0252-2101 51 - Tel. restaurant: 02 52-210641 Oude Haven 3 - Sasse nheim

De in zijn ogen onnodig opgelegde beperking is naar zijn mening voor agrarisch ondernemers niet werkbaar, het lijdt tot nodeloze kosten voor archeologisch onderzoek en tenslotte zijn eventuele overtredingen voor de gemeente ook niet handhaafbaar. Hij wil daarom dat ook voor bollenteeltgronden de vrijstelling vergroot wordt naar een meter. Maar B&W past de diepte niet aan en volgt daarmee de lijn die de commissie Ruimte in april vorig jaar heeft uitgezet. Dertig centimeter is in Nederland namelijk een gangbare maat. Het is de diepte van een bouwvoor, ook wel ploegmaat genoemd. Daaronder kunnen zich archeologische waarden bevinden. Door het versoepelen van deze maat geeft de gemeente naar de mening van B&W het erfgoed te gemakkelijk weg.

gi

Moed om te 11 ro 07

doneren!

M ed.nl

Vroege Valentijnsmiddag voor Zonnebloemgasten Voorhout - Op de koude woensdag 8 februari hebben 25 gasten van de Zonnebloem Voorhout genoten van een hartverwarmende middag in cafĂŠ Welgelegen (zie foto). De familie Kraakman had een lekkere lunch samengesteld: kipragout, pannenkoeken en tot slot ijs met slagroom. Na voorzien te zijn van een drankje lieten de gasten dit zich goed smaken. Voor de vrolijke en nostalgische noot zorgden drie dames van het accordeongezelschap Tring. Al met al een geslaagde middag en de terugtocht door de kou werd dan ook opgewekt aanvaard. Aan het eind van de lunch werd iedereen nog verrast met een door Dick Kraakman aangeboden bos tulpen voor alle aanwezigen.

Smaaksensatie

Weekaanbiedingen ............ Gekookte bieten 500 gram

.

0.75 0.95 1.75 0.79 0.69 1.75

Gesneden hutspot Zuid-Afrikaanse gram . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pruimen

,&634-"(&3,001+&

Oma’s sudderlapjes TUVLT

500 gram. . . . . . . . . . .

Chinese kipsalade 100 gra gram . . . . Bruine bonenschotel 100 m. . . . . . . . .

Elke woensdag: ks . . . . . . . . . . . . . . . . . Perssinaasappelen 10 stu

v.d. Veer

heim Hoofdstraat 259 - Sassen 41 321 2-2 025 x: ./Fa Tel

41&$*"-

Crunchy rosbief

HSBN

7-&&48"3&/,001+&

Mortadella + Zeeuws spek TBNFOWPPS 8&&,""/#*&%*/(

Varkensrollade

HSBN

595 210 270 675

Aanbiedingen geldig van 20-02-2012 t/m 25-02-2012

Teylingen - Wethouder JoŸ Stuurman houdt vast aan de vrije bewerkingsdiepte van dertig centimeter voor bollenteeltgronden met een zekere archeologische verwachting. Gaat de verstoring dieper, dan moet er archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.

Scholten keurslager )PPGETUSBBUt4BTTFOIFJN 5FMt'BY JOGP!TDIPMUFOLFVSTMBHFSOM


PAGINA 6

22 FEBRUARI 2012

MEDISCHE DIENSTEN

KERKDIENSTEN

TINY EIKELENBOOM Avond-, nacht- en weekenddiensten.

Kerkdiensten van donderdag 23 t/m woensdag 29 februari.

Alarm

Sassenheim

Ambulance, brandweer en politie: tel. 112. Dier in nood: tel. 144.

RK-Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Woensdag 22 februari (Aswoensdag): 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Gemengd Koor. Zondag: 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Vivace; 11.30 uur Doopviering. Woensdag 29 februari: 19.15 uur Vesperviering. Protestantse Gemeente: - Dorpskerk (Hoofdstraat 217): Zondag: 10.00 uur ds. A.A. Bosma. - Julianakerk (Julianalaan 6): Zondag: 10.00 uur ds. T. Moll m.m.v. Chr. Residentie Mannenkoor, Den Haag. Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): Zondag: 10.00 uur ds. S. Pos; 19.30 uur ds. S. Pos (De ontmoeting).

Voorhout RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): Donderdag: 18.45 uur Eucharistieviering in Dagkapel. Zondag: 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Parochiekoor. Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): Zondag: 10.00 uur ds. G.Th. Vollebregt, Sassenheim.

RK-Kapel Mariëngaerde (Mgr. Aengenentlaan 3): Donderdag: 11.00 uur. Zondag: 10.00 uur. Dinsdag: 11.00 uur. Protestantse Gemeente (Herenweg 82): Zondag: 10.00 uur dr. J.M. de Klerk, Wassenaar. Baptistengemeente Kaleb (Herenweg 80): Zondag: 10.30 uur Wim de Knijff.

partner van Gerard Lucet † 2003 Voorhout 12 maart 1943

Huisarts Alleen spoedeisende huisartsenhulp: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 B, Voorhout, tel. 0252-240212 (altijd eerst bellen).

Tandarts Sassenheim/Voorhout: Via www. tandartswaarnemingbollenstreek. nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. Warmond: Via het telefoonnummer 071-3011738 verneemt men welke tandarts waarneemt. Spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur.

Apotheek Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. 0252-240216.

Dierenarts Via telefoonnummer Dierenkliniek Sassenheim (tel. 0252-232219) en Dierenkliniek Voorhout (tel. 0252215231) verneemt men welke dierenarts waarneemt.

Warmond RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor.

Zover we konden zijn we met je meegegaan. Nu moeten we je laten gaan. Heden overleed onze lieve

Breng zieke kinderen en hun ouders dicht bij elkaar.

Haarlem 18 februari 2012 Th. S. Eikelenboom † 1987 J. Eikelenboom-Hoek Judy Eikelenboom Simon Eikelenboom Anneke Eikelenboom-de Bruin André Eikelenboom † 1958 Tom Eikelenboom Ellen Eikelenboom-van der Woude Karin Maerten-Lucet Hugo Maerten

l i i e m a F

AANLEVEREN

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

PER E-MAIL Mail de tekst naar advertentie@deteylinger.nl. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

PER

POST OF AFGEVEN

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart Wij nemen afscheid van Tiny op vrijdag 24 februari om 14.15 uur in de aula van crematorium Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6, Driehuis (Velsen). Na afloop ontmoeten wij elkaar in de ontvangkamer van het crematorium. Geen toespraken. Bloemenadres: Uitvaartcentrum Haarlem Parklaan 36, 2011 KW Haarlem

Thuis, in haar eigen vertrouwde omgeving, is op vredige wijze teruggekeerd naar haar Schepper, onze zorgzame vrouw, moeder en lieve oma

Jannetje Helena van der Heijden-Bij Jannie echtgenote van Piet van der Heijden op de leeftijd van 71 jaar.

Iedere uitvaart uniek. Yarden

Piet van der Heijden

Yarden & Courtesy Uitvaartzorg

René en Marjan Mark en Dannique Jeroen

Professioneel, met passie en kwaliteit Yarden & Courtesy regelt, verzorgt en begeleidt uitvaarten. We geloven niet in een standaard uitvaart, omdat we weten dat elke uitvaart anders is. Yarden & Courtesy heeft de ervaring en kennis in huis om uw uitvaartwensen te realiseren.

Jolanda en Jan Matthijs Eline

Voor het melden van een overlijden 0252 220288 / 0800-8192

Arjan en Monique Natanaël Deborah

We verzorgen niet alleen uitvaarten voor mensen met een uitvaartverzekering van Yarden. Ook als u niet bent verzekerd of elders een verzekering heeft kunt u bij ons terecht.

Yarden & Courtesy Uitvaartzorg

Warmonderweg 12 A, 2171 AH Sassenheim 0252 220288 0800 8192 www.yarden-courtesy.nl

Word nu donateur

Jupiterstraat 24 2172 CM Sassenheim Jannie is overgebracht naar het Uitvaartcentrum “Vliem”, Jacoba van Beierenlaan 4, Sassenheim alwaar doorlopend gelegenheid is tot afscheid nemen.

kinderfondsknuffels.nl

Ed Turnhout Uitvaartleider

Hoe divers de wensen ook mogen zijn, wij zorgen ervoor dat ze worden vervuld. Met gevoel voor stijl en met oog voor kwaliteit. Vanaf het eerste gesprek met de nabestaanden tot en met het laatste moment gaan we voor het beste. We maken van elke uitvaart een waardig afscheid. TEL. 0252-413213 Dag en nacht bereikbaar

Heereweg 60, 2161 AJ Lisse www.vdputten.eu

De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag 23 februari 2012 om 14.00 uur in de Dorpskerk, Hoofdstraat 217, Sassenheim, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het kerkhof aldaar. Er is na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in het uitvaartcentrum.

Mijn Jezus ik hou van U, ik noem U mijn vriend. Op 71-jarige leeftijd is overleden ons koorlid

JANNIE VAN DER HEIJDEN 43 jaar was zij Lofstemmer. Wij wensen Piet, kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid en troost toe. Bestuur, dirigent en leden van Kerkkoor ‘De Lofstem’

KaartenKeus.nl

EMORIE Natuursteen

Bestel snel en eenvoudig online uw geboorte-, huwelijks-

www.KaartenKeus.nl

De collecties zijn ook in te zien bij Drukkerij All-in aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk, tel. 071 408 14 97 KaartenKeus.nl is een onderdeel van

FAMILIEBERICHTEN

Neven en nichten

Kwaliteit voorop

of gelegenheidskaart op

BERICHTEN

Ankie Jochemsz & Jollie Wildeman & Wilma Bleeker zorgzaam en betrokken met oog voor details Uitvaartonderneming Teylingen dag en nacht bereikbaar tel: 06-30409466 www.uitvaart-teylingen.nl

Het adres voor een passend gedenkteken

Toonzaal geopend maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur Gedenktekens in natuursteen, glas, rvs en hout Levering direct aan particulieren Zeer snelle levering (2 weken) Deskundig advies

‚‚ ‚‚

Delfweg 34a - 2211 VM Noordwijkerhout 8GNGHQQP‚*CZ E-mail: info@Memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

SHOWTUIN VRIJ TOEGANKELIJK


22 FEBRUARI 2012

pagina 7

Deze week in de brievenbus

Lezers Schrijven

Gemeente verstuurt aanslagbiljet voor gemeentelijke belastingen

Geen fietspad door Roodemolenpolder Ondanks goed onderbouwde argumenten van bewoners, grote bezwaren van grondeigenaren, protesten van de Vereniging Betrokken Teylingen en het Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek, afwijzing door de Fietsersbond en kritische opmerkingen van diverse raadsleden, wil B&W van de gemeente Teylingen de plannen voor de aanleg van een fietspad dat de Roodemolenpolder doorsnijdt doorzetten. In de Provinciale Structuurvisie wordt de Roodemolenpolder nog steeds aangeduid als een belangrijk weidevogelgebied. Deze eeuwenoude groene kern tussen Voorhout en Sassenheim wordt opgeofferd voor een fietspad waarvan nut en noodzaak niet is vastgesteld. Calculatie van omrijfactoren over dit ongewenste fietspad geven een tijdwinst van niet meer dan 90 seconden. De bewonersgroep Trix Terwindtstraat is de discussie over de keuze van het voorkeurstracé met de gemeente aangegaan: er komt een Behoefte- en Variantenstudie, gesprekken met de wethouder, vragen over nut en noodzaak, één informatieavond, meer dan zestig schriftelijke reacties, aanvullende rapporten, veel correspondentie, stukjes in de krant; helaas, voor al deze weerstand is totaal geen begrip. Tijdens de laatste raadsvergadering geeft wethouder Stuurman toe dat er procedurele fouten in het proces zijn gemaakt en er was geen burgerparticipatie, maar het fietspad zal er toch komen. De wethouder blijft ongevoelig voor onze argumentatie en motivatie, en weigert de consequenties voor het verdwijnen van dit stukje natuur onder ogen te zien. Een klankbordgroep wordt samengesteld om alleen te mogen discussiëren over de kleur van het asfalt. Wat rest ons meer dan deze ‘case’ voor te leggen aan wijze mannen die boven de partijen staan? Kees van Vliet, Trix Terwindtstraat 1, Sassenheim. De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor brieven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Brieven mogen niet meer dan 250 woorden bevatten. Ingezonden brieven worden alleen geplaatst met naam en adres. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

Teylingen - Op 25 februari valt bij ieder huishouden in Teylingen het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2012 op de deurmat. Op dit aanslagbiljet staat vermeld welk bedrag men betaalt voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Als men eigenaar van een woning is, dan staat ook het bedrag vermeld dat men betaalt aan onroerende zaakbelasting (OZB). De hoogte van de aanslag OZB wordt berekend op basis van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde staat vermeld op het aanslagbiljet. Het aanslagbiljet is dus ook de WOZ-beschikking. De WOZ-waarde wordt eveneens gebruikt voor andere belastingen, zoals de waterschapsbelastingen en de inkomstenbelasting. Bij bedrijven valt het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2012 ook in de brievenbus. De WOZ-waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Voor het jaar 2012 is de WOZ-waarde gebaseerd

op de waarde die een woning had op 1 januari 2011. Dit wordt de waardepeildatum genoemd. De WOZ-waarde wordt bepaald op basis van woningen die verkocht zijn rondom de waardepeildatum. Met welke verkochte woningen een woning is vergeleken vindt men terug op het taxatieverslag. Het taxatieverslag kan men inzien via www. teylingen.nl als men inlogt met de DigiD-code. Wie liever een taxatieverslag per post ontvangt kan contact opnemen met het Contactcentrum van de gemeente Teylingen via telefoonnummer 14 0252 (zonder netnummer).

Taxatieverslag Van elke woning is een taxatieverslag opgemaakt. Op het taxatieverslag staan meer gegevens vermeld zoals de inhoud van de woning, de grootte van het grondoppervlak, eventuele bijgebouwen zoals een schuur of garage, en het bouwjaar van de woning. Al deze gegevens worden door de gemeente geregistreerd en gebruikt voor de waar-

dering. Het is mogelijk dat niet de juiste gegevens bij de gemeente bekend zijn. Daarom dient men deze goed te controleren op het taxatieverslag. Mocht men het niet eens zijn met de WOZ-waarde of de reactie van de gemeente op bedenkingen over het taxatieverslag, dan kan men binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar indienen. Heeft het aanslagbiljet een dagtekening van 29 februari 2012, dan eindigt de bezwaartermijn op woensdag 11 april 2012. Zijn bepaalde gegevens niet goed geregistreerd of onduidelijk, dna kan men dat aan de gemeente laten weten via het telefoonnummer 14 0252, of via het formulier dat op de website van de gemeente staat. Men wordt dan binnen tien werkdagen teruggebeld. Wanneer men vóór 16 maart reageert, krijgt men tijdig een reactie en blijft er nog voldoende tijd over voor het indienen van bezwaar. Meer informatie is te vinden op www.teylingen.nl of telefonisch via 14 0252.

Geen subsidie voor regionaal beeldverhaal Teylingen - Het bestuur van de stichting Beleef de Bollenstreek is teleurgesteld over het afwijzen van een subsidie van 5000 euro voor het opstellen van een regionaal beeldverhaal. Teylingen en de andere vier Bollenstreekgemeenten wezen de subsidie onlangs af. In augustus 2011 heeft de stichting een subsidieverzoek verstuurd naar de gemeenten Teylingen, Hillegom, Lisse, Noordwijk en Noordwijkerhout. Dit voor een regionaal beeldverhaal voor de gehele Duinen Bollenstreek. Het idee van regionale beeldverhalen is in 2010 gestart vanuit het Rijk met de notitie ‘Groeten uit Holland’. De verhalen moeten het recreatieve en toeristische karakter van de streek versterken. De stichting Beleef de Bollenstreek pakte dit op en krijgt hiervoor een subsidie van de provincie Zuid-Holland uit het ‘Uitvoeringsprogramma Vrijetijd’. De stichting heeft inmiddels opdracht gegeven aan het kenniscentrum Telos voor het opstellen van een regionaal beeldverhaal. Door middel

van workshops krijgen lokale toeristische partijen een belangrijke rol bij de uitwerking daarvan. Maar de wethouders van de Bollenstreekgemeenten zien er niets in om hieraan geld te geven. Het is volgens hen “een stap te ver”. Het betekent weer een rapport met een advies, en dat terwijl de streek nu graag wil uitvoeren. Er moet daarom naar hun mening eerst gewerkt worden aan een bestuurlijke samenwerking en het opzetten van een platform waar ondernemers uit de Duin- en Bollenstreek terecht kunnen. Gemeentegrens overschrijdende projecten kunnen vervolgens binnen de regio Holland Rijnland gezamenlijk worden opgepakt. De wethouders hebben echter wel afgesproken de stichting bij toekomstige ontwikkelingen te blijven betrekken. Dat de provincie een substantieel bedrag wil bijdragen aan het regionaal beeldverhaal willen ze niet verliezen. In een brief vragen zij daarom de samenwerking wel voort te zetten, maar in een andere vorm. In 2012 wil de Duin- en Bollenstreek gezamenlijk enkele ‘quick win’-projecten realiseren.

Flashmob Emmaüs op Warme Truiendag Voorhout - Vrijdag 10 februari heeft de Emmaüsschool uit Voorhout op een bijzondere wijze meegedaan aan de Warme Truiendag. De Warme Truiendag is een initiatief van de vereniging Klimaatverbond Nederland en wordt jaarlijks in februari gehouden. Op deze dag wordt er aandacht gevraagd voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering. Door velen wordt op deze dag de verwarming een graadje lager gezet en een warme trui aangetrokken. Natuurlijk kan men ook op andere manieren warm blijven. De kinderen van de Emmaüsschool deden dit door een flashmob in te studeren. Dat is een dans waarbij een paar kinderen beginnen en steeds meer kinderen mee gaan dansen. Deze flashmob werd midden op de markt op het Raadhuisplein uitgevoerd. Alle kinderen, van groot tot klein, deden mee om aandacht te vragen voor de klimaatverandering.

Iedere vrijdag op het Raadhuisplein

VOORHOUT VERSMARKT VOORDEEL Bloemige Zeeuwse Eigenheimers aardappelen 5 kilo

2.25

Vatverse zuurkool Prei Extra grote Gold ananas GRATIS schoongemaakt

7.95 ½ kilo 0.45 1 kilo 0.95 per stuk 1.75 20 kilo

Zoete kiwi’s 2 dozen 2.50 3e doos GRATIS Zoete sappige mandarijnen 20 stuks 2.95

Firma P. en G. Visser

Aardappelen, groenten & fruit

Weekknaller!

Volkoren zonnepit geen 1.75 p.st. maar slechts 1.00 Heerlijke malse cocosmacronen 5 voor

3.75

10 voor

5.50

Mini pizza of kaas-uien foccacia 4 voor

4.50

Nu de 5e GRATIS!!

Volkoren koeken, grote krakelingen en w.stoepje.nl grote Weespermoppen per pak 3.00 Bestel nu online wwen !!! Nu met 20 extra gratis zegels!

Ook bezorg


Autocentrum van Egmond

Bosch Car Service van Egmond

Specialist in:

Showroom: Langevaart 1a Rijnsburg, 071-4022911 Werkplaats: Noordeinde 12

De nieuwe VW-UP 14% Bijtelling, wegenbelasting vrij!

Medewerker gezocht!! Leeftijd: 17-19 jaar

Al vanaf: € 8.490,-

Een kleine greep uit ruim 50 auto’s:

OCCASION VAN DE WEEK: VW GOLF VARIANT 1.6 16V airco Bouwjaar 2000, 98.000 km

VW EOS 2.0 FSI VW GOLF VI 1.4 TSI VW TOURAN FSI 7 pers VW TRANSPORTER LWB VW FOX 1.2 TRENDL. VW POLO 1.4 AUT. VW GOLF IV SEAT AROSA 1.4 MAZDA PREMACY

Lijkt het jou leuk om: – in een showroom te werken? – door te groeien in de verkoop? – in een familiebedrijf te werken?

Neem dan contact op met de showroom of kom langs!!

2008 2010 2006 2007 2006 2003 2003 2002 2001

€ 19.950,€ 18.950,€ 12.950,€ 12.950,€ 6.500,€ 5.950,€ 5.950,€ 4.500,€ 4.250,-

20x VW Golf op voorraad vanaf € 1.500,Of kijk voor alle auto’s op:

€ 4.950,-

www.acvanegmond.nl

bomen omgezaagd • www.zalenverhuurkruyt • GARAGEBOXEN in • Gevr.: Fleischmann of • T.H.: Zwits. Grb. CHA•of Zelf flink gesnoeid? Met onze schipvanleiden.nl. Mooi Oegstgeest en Leiden. Märklin treinen. Tel. 071- LET. Wandelen, MTB,

prof. VERSNIPPERAAR is het zo weg. Tel. 0705111923 / 06-53794870 of mail deversnipperaar@kpn mail.nl.

EERHART SierbestraDak herstellen? Bouma/ ting. Voor al uw bestratin- Grundeken bellen! 5114674gen en tuinwensen. Bel voor 5118394. Uw dak-specialist! vrijblijvende prijsopgave Vwo-, havo, mavo, 070-3211006. vmbo-leerlingen: huisVuil tapijt? Laat het werkbegeleiding/bijles aanvakkundig reinigen of geboden door ervaren A/B huur Mr. Steam. Gratis student. Tel. 071-5616768. thuisbezorgd. Tol Steam BC SIERBESTRATING Interieurverzorging, tel. Tegelwerk, met afvoer, gra070-5116612. tis prijsopgave. Tel. 06PIANO-, VIOOL-, saxo- 55321682. foon, klarinet-, accordeon-, SCHILDERSBEDRIJF drums- of zangles. Al vanaf € 25,- per mnd. Schrijf nu in van den Oever. Vakwerk en profiteer van de specta- voor binnen en buiten. Tel. culaire instrumentenactie. 071-4035280 / 06-54261554. Muziekschool ’t MuzenVrouw zoekt SCHOONhuis. Lisse-Sassenheim- MAAKWERK in de huisVoorhout. www.muzenhuis. houding en strijken. Tel. nl. Tel. 422733. 06-57480060.

• •

bruin café in oude centrum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc... Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare drankprij50-plusser SCHILDERT, zen! Reserveringen SAUST en behangt uw huis 06-25047376. weer als nieuw. Tel. 06-13067762. T.K. gevr.: gehele of gedeeltelijke INBOEDELS. Lekker toerfietsen vanuit Schilderijen, porselein, Wassenaar en Voorschoten? goud, zilver, kristal, glaswww.tcdekampioen.nl. werk, enz. Wij zijn gespeciSTEUNZOLEN. Erkend aliseerd in het snel en vakleverancier, lid Stichting kundig ontruimen en bezemopleveren van LOOP, vergoeding via zorg- schoon verzekeraar. Een afspraak woningen wegens sterfgekunt u maken in Oegstgeest, val, verhuizing of kleiner Leiden en Leiderdorp met wonen. Alles tegen contante Wim van Zijp, tel. 071- betaling. Bel voor een persoonlijke afspraak en wij 5238468 of 06-12028319. komen langs. Tel. 0705118889 of 06-26730712.

Huurprijs v.a. € 110,-. 5420745. Inlichtingen: 06-20773480. Ervaren gepensioneerde STUCADOOR/SCHIL- docent heeft tijd over om DER Laminaat, waterlei- BIJLES TE GEVEN in ding, badkamer. Tel. wiskunde, natuurkunde en 06-19110519. scheikunde voor vmbo, havo, vwo. Tel. Voor VIOOL-, CELLO- 06-24104048. of contrabasles ben je als junior of senior bij ’t TUINMAN/STRAATMuzenhuis aan het juiste MAKER. Voor al uw tuinadres. Al vanaf € 25,- per werkzaamheden. Gratis prijsmnd. Schrijf nu in en profi- opgave. Tel. 06-57200505. teer van de spectaculaire STUCADOOR/SCHILinstrumentenactie. Muziekschool ’t Muzenhuis. Lisse- DER/tegel- en timmerwerk/ renovatie badkamer/spachSassenheim-Voorhout. www.muzenhuis.nl. Tel. telwerk. Tel. 06-14785439. 422733. Deskundige hulp bij HONDENKAPSTER BELASTINGAANGIFTE Monique trimt uw huisdier H.Th.P. Klaus. Tel. 071vakkundig zonder lange 5215563. wachtlijsten. Gratis haal- en VERLOREN 10-1-2012, Slank de lente in? HER- brengservice. www.honden omg. Lange Voort: gouden BALIFE helpt! B-fine: kapster.nl. Tel. 06-47680 familiezegelring. Tel. 071435. 5154195 071-5651088.

• •

UITSLAG TREKKING CARNAVALSVERENIGING ‘DE SAKSEN’

• •

• •

de dato 13 februari 2012 door mr. G.J. Schrama, notaris te Teylingen

skiën, natuur. www.briska.eu. APPARTEMENT. •PerT.H.: direct, Katwijk, € 760,p.m. incl. W. Binnendijk. Tel. 071-4021839.

T.H. aangeb.: 64 m. commerciële RUIMTE in de parkeergarage van app. complex ‘de Bouwmeester’, Dorpstraat 5 te Noordwijkerhout, bij de Witte Kerk. Vorstvrij, droog, apart afgesloten met overheaddeur en loopdeur. Info. 0252-372660.

Voor DRUMS-, CONGA-, bongo-, of djembéles etc. ga je naar ’t Muzenhuis. Al vanaf € 25,per mnd. Schrijf nu in en profiteer van de spectaculaire instrumentenactie. Muziekschool ’t Muzenhuis. Lisse-SassenheimVoorhout. www.muzenhuis. nl. Tel. 422733.

T E M ED SPO

GEZOCHT:

bezorgers m/v voor

deTEYLINGER

vanaf 13 jaar Voor het ophalen van de prijzen graag contact opnemen middels aadmirvdveek@ziggo.nl

met kwaliteit!

Sassenheim omgeving Parklaan, Menneweg

T? In de VU erd? ione s n e p e G Ook

en! r e g a e r u kunt

Voor informatie kun je contact opnemen met Bouwe Prins tel.: 071 40 22 901 of mail naar verspreiding@uitgeverijverhagen.nl ZONWERING

www.uitgeverijverhagen.nl


22 FEBRUARI 2012

pagina 9

Veel geld voor voedselbank

Vijf dagen van jolijt en plezier in de drie Teylingse dorpen

Voorzitter Rob Meijer van korfbalvereniging TOP mocht de Grote Asbak van De Saksen in ontvangst nemen (Foto: FBPS/Peter Schipper). in Sassenheim en Voorhout, en op zondag in Warmond.

Kindermiddag

Altijd een van de hoogtepunten van carnaval: de optochten (Foto: FBPS/Peter Schipper). Teylingen - Het zit er weer op: de vijf dagen van jolijt en plezier die de naam Carnaval dragen. De drie carnavalsverenigingen in Teylingen hebben weer hun beste beentje voorgezet, en hun leden en alle andere inwoners van Sassenheim, Voorhout en Warmond een feestelijk carnavalsprogramma voorgeschoteld. Aan het feest kwam een einde toen gisteravond (dinsdag) de sleutels van de drie dorpen weer werden opgehaald bij De Saksen, De Bokken en de Billenprikkers. Sleutels die de Prinsen Carnaval eerder afgelopen vrijdagavond overhandigd kregen door burgemeester Sander Schelberg tijdens de inmiddels traditionele sleuteloverdracht in het Bestuurscentrum in Voorhout. En toen kon het feest losbarsten. De Teylinger doet een kleine greep uit het overvolle programma van de carnavalsverenigingen in Teylingen.

Cheque Dit jaar hebben De Saksen, De Bokken en de Billenprikkers tijdens het carnaval geld ingezameld voor de Voedselbank Teylingen. Tijdens de sleuteloverdracht in het Bestuurscentrum deed KPN ook een duit in het zakje. Omdat de Voorhoutse Keurslager John Voordouw zo’n tweeënhalve maand zonder telefoon, internet en pinverbinding zat na zijn verhuizing, vond het telecombedrijf dat er wel een gebaar gemaakt kon worden. Dat gebeurde dan ook, en de Voorhoutse slager kon die avond namens KPN

een cheque van 2500 euro overhandigen aan de voedselbank. Dat waren deze avond dus vier overhandigingen: driemaal een sleutel van de burgemeester aan de carnavalsverenigingen, en een cheque van KPN aan de voedselbank.

Grote Asbak

Optochten Een van de hoogtepunten van de carnavalsviering zijn de optochten in Sassenheim, Voorhout en Warmond. Er was ook dit jaar weer veel werk gestoken in het optuigen van de vele wagens die meereden in de optochten. Op zaterdag was deze

Tijdens de carnaval staat op zondagmiddag de residentie van De Saksen traditiegetrouw in het teken van de kleine carnavalsvierders. Dit jaar was er een grote opkomst van 200 kinderen, die werden vermaakt door een clown. Alle kinderen zongen en dansten naar hartenlust mee. Ook werd er een mooie show weggegeven door de eigen dansgarde. Van al dat hossen kregen ze natuurlijk wel ontzettende dorst. Gelukkig was er limonade, een overheerlijke suikerspin, een zakje chips en ook nog een zakje snoep. Als klap op de vuurpijl had Prins Gets den Eerste heerlijke patatjes staan bakken bij Verhage. Ook de patatjes gingen erin als koek. Moe maar voldaan gingen de kleine feestvierders daarna weer naar huis.

De meeste bezitters van een hond of kat denken dat hun trouwe viervoeter geen gebitsproblemen heeft. Toch staat vast dat ongeveer 80 procent van de honden en tweederde van de katten van 3 jaar en ouder problemen heeft met het gebit. Om de bewustwording te vergroten, organiseren dierenartspraktijken in heel Nederland in februari de ‘Maand van de gebitscontrole’. Tij-

Maandagmiddag werden Geert Gunter en Diedeke Deuzekant in de (on)echt verbonden op de boerenbruiloft van De Saksen. Zoals de traditie wil werden zij thuis afgehaald met een open koets door de grote en kleine raadsleden. In de anders zo rustige straten van Sassem werden de vitrages aan de kant geschoven en kwamen nieuwsgierige buren naar buiten om te zien wat er aan de hand was. Aan Prins Gets den Eerste en Prinses Crook de eer om het bruidspaar in de (on) echt te verbinden. Vervolgens werd het boerenbruidspaar na een rondrit in het dorp ontvangen in ‘t Onderdak met koffie en een heuse bruidstaart. Na een gezellige middag mochten Geert en Diedeke als eersten de boerenkoolstamppot proeven. Vervolgens werd het feest tot in de kleine uurtjes voortgezet.

Carnavalsvereniging De Saksen heeft de Grote Asbak dit jaar uitgereikt aan korfbalvereniging TOP. De reden hiervoor is het behalen van een unieke triologie, in korfballand een unicum: landskampioen in de zaal, landskampioen op het veld en winnaar van de felbegeerde Europacup in Warschau. Vooral de prestaties van het eerste team van TOP hebben er volgens De Saksen toe geleid dat Teylingen op het gebied van sport op de vijftiende plaats staat van alle gemeenten in Nederland. TOP is één van de grootste korfbalverenigingen in Nederland met ruim duizend leden. Daarnaast is TOP ook gewoon TOP Sassenheim gebleven. Dit blijkt door onder meer de organisatie van het jaarlijkse schoolkorfbal waar de hele schooljeugd van Sassenheim van kan genieten. Het sociale karakter is naast topsport binnen de club blijven bestaan. Dat was voor de Sassenheimse carnavalsvereniging reden om vrijdagavond in ‘t Onderdak de Grote Asbak te overhandigen aan de voorzitter van TOP Rob Meijer.

Tijdens de sleuteloverdracht werd door slager John Voordouw namens KPN ook een cheque voor de voedselbank overhandigd (Foto: FBPS/Peter Schipper).

Gebitscontrole bij honden en katten Sassenheim - De Dierenkliniek Sassenheim werkt mee aan de landelijke ‘Maand van de gebitscontrole’.

Boerenbruiloft

dens deze zesde editie, dit jaar voor het eerst ook voor katten, zijn er speciale acties voor de honden- en katteneigenaren om het gebit van hun huisdieren te laten controleren bij Dierenkliniek Sassenheim. Gebitsproblemen bij huisdieren ontstaan door tandplak dat binnen 24 uur wordt omgezet in tandsteen. Dit kan uitmonden in ontstekingen, moeite met kauwen, tandverlies en zelfs aantasting van vitale organen. Onvoldoende aandacht voor het gebit kan dus nare consequenties hebben. Dagelijkse gebitsverzorging is dan ook van groot

belang voor de gezondheid van de honden en katten. Tanden poetsen kan de vorming van tandplak bij honden en katten voorkomen. Maar omdat dagelijks poetsen niet altijd lukt zijn er hulpmiddelen om het gebit gezond te houden. Speciale voeding of gebitsverzorgende snacks kunnen helpen om de opbouw van tandplak bij katten en honden te verminderen, maar een dagelijkse poetsbeurt blijft de beste methode om tandplak en tandsteen tegen te gaan. Hoe jonger het dier is, hoe makkelijker het tandenpoetsen is aan te wennen en aan te leren. Maar ook oudere dieren

kunnen het stapje voor stapje leren te accepteren dat hun gebit wordt gepoetst. Tijdens de ‘Maand van de gebitscontrole’ kunnen honden- en katteneigenaren in februari op woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur met hun hond of kat binnenlopen bij Dierenkliniek Sassenheim aan de Hoofdstraat 135 in Sassenheim voor gratis en vrijblijvende gebitscontrole en een persoonlijk advies. Voor meer informatie: www.dierenklinieksassenheim.nl of tel. 0252232219.

Present bij team Bax 4 Voorhout - Zaalvoetbalteam Bax 4 uit Voorhout draagt sinds kort nieuwe shirts. De sponsor laat de naam van Stichting Present op de shirtjes prijken. De jongens van Bax 4 hebben afgelopen week als tegenprestatie via Stichting Present de handen uit de mouwen gestoken in een woonkamer in Sassenheim. Het plafond en de muren in de woonkamer werden gesausd en er is laminaat gelegd. De hulpontvanger, door de GGZ aangemeld bij Present, glom van oor tot oor. “Ik wilde mijn huisje al zo lang opfrissen en nu is het met hulp gelukt”. Ook de jongens van Bax hebben een gezellige avond gehad. De reactie: “Dit zou ik nog wel eens willen doen”.


Strak in je vel! Alle vrouwen kennen het probleem.... de hobbels en bobbels op de benen, billen en buik. De oplossing is Lypossage! Een stevige massage van de probleemgebieden die de afvalstoffen laat verdwijnen met een absoluut resultaat. Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op de

vet- en vochthuishouding. Lypossage is een intensieve remodellerende massage-methode. De behandeling kan in eerste instantie wat gevoelig zijn, maar het resultaat na een kuurbehandeling is dan ook buitengewoon. Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook zichtbaar mooier, strakker en gladder. Om een merkbaar resultaat te krijgen is een kuur nodig van tenminste 10 behandelingen (ruim 30 minuten; afhankelijk van de probleemzones)

U zult geen gewicht verliezen....wel centimeters!! Wilt u meer informatie over Lypossage neemt u dan contact op met Gladys, 06 10817027 AllĂŠĂŠn voor dames.

OPGETELD DE BESTE KEUS KEUKEN t)PPHHMBOTHFMBLUFLFVLFO

t8FSLCMBE t4QPFMCBL

+

APPARATEN OOK LOS LEVERBAAR VERVANG UW HUIDIGE APPARATEN VOOR ENERGIEZUINIGE APPARATUUR

449,- 449,- 389,-

BOSCH KIL20V21 INBOUW KOELKAST Koelkast met vriesvak, inhoud 145/17 liter

499,-

BOSCH PIA 611 T 16 INDUCTIE KOOKPLAAT Touch Control bediening, PowerBoost-functie

BOSCH SGV53E23 VAATWASSER

Volledig integreerbaar, tiptoetsen, 5 programma’s

BOSCH DWB09D650 AFZUIGKAP

Capaciteit 680 m3/u, HS 2x25W verlichting, metalen vetďŹ lters

849,-

BOSCH HBC84KE53EU COMBI MAGNETRON

4 verwarmingssystemen, magnetron 900W (5 standen), Auto Pilot, timer, uitgestelde start

OFFERTE ELDERS? KOM LANGS, HET IS ZEKER DE MOEITE WAARD CRUQUIUS

Cruquiusplein 50 Cruquiusplaza tel. 023-5483060 VRIJDAG KOOPAVOND

DEN HAAG

Neckar 24 Industrieterrein Forepark tel. 070-3206065 DONDERDAG KOOPAVOND

ZOETERWOUDE/RIJNDIJK Hoge Rijndijk 309b Rijneke Boulevard tel. 071-5812020 DONDERDAG KOOPAVOND

t,SBBO

+

 APPARATEN t,PFMLBTU

 

t7BBUXBTTFS

 

t"G[VJHLBQ

 

t*OEVDUJFLPPLQMBBU

 

t$PNCJNBHOFUSPO

 

 

 

 

4FUQSJKT

rokende OPPAS AAN HUIS (Wassenaar) die op maandag en donderdag van 15.00-18.00 onze zoon van 4 van school wil halen en opvangen bij ons in huis. Graag iemand met ervaring afkomstig uit Wassenaar, die het leuk vindt interactief OOSTINGH STAAL- te spelen met een kleuter. Ik BOUW BV zoekt een hoor graag van u! Linda medewerker financiÍle 0646592650. administratie. Minimaal De junior en de senior (een afgerond) MBO-niveau. Op parttime basis voor 24-32 gaat voor ZANGLES (klasuur. Mail je reactie naar m. siek-jazz-pop-funk) naar ’t ketting@oostingh.nl. Muzenhuis. Al vanaf ₏ 25,per mnd. Schrijf nu in en VOEGER voor al uw profiteer van de spectaculaigevelwerken. Uithakken, re instrumentenactie. reinigen en voegen. Impreg- Muziekschool ’t Muzenneren en metselwerken. Tel. huis. Lisse-Sassenheim06-20897322. Gratis advies Voorhout. www.muzenhuis. en prijsopgave. nl. Tel. 422733. Gez.: NANNY voor 2 kind. van 6 + 9 jaar in Wassenaar. Elke wo. + do. van 13.30-18.30 uur. In schoolvak. v.a. 7.30 uur. Eigen auto vereist. Tel. 06-46433257 (na 19.00 uur).

•

•

•

•

voor •uwSTRATENMAKER tuin of oprit. Ruim 30 jaar ervaring. Leveren van alle materialen. Schuttingen. Ook voor kleine reparaties en afvoer. Tegen zeer scherpe prijzen. Tel. 06-20897322. T.H. in Wassenaar: grote •ZOLDERETAGE. Eigen douche en keuken. Tel. 0705113371. T.K.: WHISKYVATEN, •regentonnen. Aanwinst voor

TOTAAL

5.295,-

KIJK VOOR DE OVERIGE MESSCHERPE AANBIEDINGEN OP BEMMEL-KROON.NL * Lopende offertes met voorgaande acties inbegrepen, zijn uitgesloten van deelname. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Wie heeft misschien mijn • Wij zoeken een lieve, ade•SLEUTELBOS GEVON- quate, beschaafde, nietDEN? Maandag 13 febr. met gladheid met fiets gevallen in de Grotiuslaan in Leiderdorp. Sleutelbos afgebroken met foto, geel eendje en de letter D eraan en 3 sleutels. Tel. 06-51624360.

JODMTQPFMFJMBOE

EN IN VELE KLEUREN ERBAAR AFMETINGEN LEV

• TE HUUR • TE KOOP • GEVRAAGD • AANGEBODEN • GEZOCHT • GEVONDEN

Druk- en zetfouten voorbehouden.

uw tuin. tel. 06-14901810. sp. women is loo•kingEngl. for HOUSECL. JOB Tel. 06-85330474 / 0702112201. Wij VERKOPEN ONZE •AUTO. Het gaat om een rode Renault ScÊnic van het bouwjaar 2000. De km stand bedraagt 185000 km. De vraagprijs is ₏ 1000,-. We zijn bereikbaar op 0715237927.


22 FEBRUARI 2012

pagina 11

Gouden Greenkey voor Spijkerboor in Lage Land Warmond - Op 8 februari ontving Ben van der Hulst (links op de foto), mede-eigenaar van jachthaven-camping Spijkerboor in Warmond, voor de derde maal het Gouden Greenkeycertificaat uit handen van de heer W. Lageweg van MVO Nederland. MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De Green Key is het internationale keurmerk voor bedrijven in de toerismeen recreatiebranche die serieus en controleerbaar bezig zijn met de milieuzorg op het bedrijf. Spijkerboor voldoet aan de vastgestelde milieunormen, waardoor zij zich een Green Key-bedrijf mag noemen. Inmiddels zijn er in Nederland 471 bedrijven Green Key-gecertificeerd.

Podocentrum Groene Hart in Voorhout is uitgebreid met twee medisch pedicures. Teylingen - In de rubriek Zakelijk wordt zakelijk en commercieel nieuws opgenomen. Bedrijven en ondernemingen die gevestigd zijn in de gemeente Teylingen kunnen hun nieuwtjes, eventueel met foto, sturen naar: redactie@deteylinger.nl. Dat kan over de opening van een nieuwe winkel gaan, over een jubileum, een actie voor klanten, een gewonnen prijs e.d.. Productinformatie komt niet in aanmerking voor plaatsing in deze rubriek. Opname geschiedt uitsluitend na beoordeling door de redactie.

Slotavond Zoektocht over Marc Chagall Voorhout - De vierde en laatste avond van de Kring Zoektocht vindt plaats op maandag 27 februari en staat geheel in het teken van Marc Chagall. Voor sommigen komt de stijl van tekenen, etsen, schilderen en beeldhouwen van Marc Chagall wat primitief over. Lenie Ridderhof is van jongsaf aan gefascineerd door zijn manier van uitdrukken, die altijd meer vertelt dan het gewone. Tijdens deze avond staat een aantal Bijbelse afbeeldingen van Chagall centraal. Ook krijgen de twaalf ramen van de synagoge van het Hadassaziekenhuis in Jeruzalem aandacht. Lenie Ridderhof komt uit het onderwijs en heeft zich gespecialiseerd in het geven van gods-

dienstonderwijs op basisscholen. Daarna is ze theologie gaan studeren. Ze heeft diaseries ontwikkeld over kunst en de Bijbel. De Kring Zoektocht is een activiteit van de Commissie Kerk & Israël. Alle avonden van de Kring Zoektocht worden gehouden in het kerkelijk centrum De Verdieping aan de Aletta Jacobslaan 1 (boven het Kruidvat), ingang achterzijde. De avonden beginnen om 20.00 uur en eindigen uiterlijk om 22.00 uur. De avonden hebben het karakter van een leerhuis, hetgeen betekent dat de inleiders vooral aan het woord zijn. Uiteraard is er wel ruimte om vragen te stellen. Belangstellenden hoeven zich niet vooraf aan te melden. Als bijdrage in de onkosten wordt per avond 3 euro per persoon gevraagd.

Hospice houdt verwendag voor nabestaanden Sassenheim - Vrijdag 3 februari heeft het Hospice Duin- en Bollenstreek samen met het Adamas Inloophuis in Nieuw-Vennep een verwendag georganiseerd voor nabestaanden. Deze dag werd voor de tweede keer georganiseerd voor mensen die te maken hebben gehad met familie in de palliatieve of terminale fase en te gast zijn geweest in een van de twee huizen. Stichting Lopen Tegen Kanker sponsorde deze hele dag. Het Hospice Duin- en Bollenstreek en het Adamas Inloophuis werken geregeld samen om ondersteuning te bieden bij de rouwbegeleiding van nabestaanden. De verwendag is bedoeld om mensen die hun dierbare verloren wat extra aandacht te geven. Het werd een relaxte dag waarbij alles mogelijk was en niets moest. De gasten werden ontvangen met koffie en gebak en konden hierna kiezen uit een drietal workshops. Bij de workshop ontspanning kregen de gasten een rug-/nekmassage of een hand-/voetmassage. Het tweede uur bood ruimte voor ontspanningsoefeningen. Bij de workshop fotografie konden de gasten oefenen in mooie foto’s maken en een groepje gasten ging aan de slag met kleur- en make-upadvies. Vanwege de sneeuwval werd be-

sloten om het middagprogramma zang en djembee af te gelasten zodat de gasten veilig naar huis konden. Maar niet voordat ze met elkaar een lunch hadden genoten. En doordat er geen middagprogramma was werd de lunch uitgebreid en hadden alle gasten tijd voor hun verhaal.

Overeenkomst voor Overbosch Voorhout - De gemeente Teylingen ondertekent een beheerovereenkomst met de Stichting Vrienden van het Overbosch. Hiermee wordt een nieuwe stap gezet voor een toekomst van het 700 jaar oude historische bos. De ondertekening vindt in het Overbosch plaats op donderdag 23 februari om 13.30 uur. De voorzitter van de Stichting Vrienden van het Overbosch laat weten: “Samen met onze tientallen vrijwilligers zetten we ons hard in voor een beter Overbosch. Door goed en regelmatig onderhoud willen we de allure van het bos herstellen. Niet alleen ondersteunen we de flora en fauna, ook willen we ervoor zorgen dat senioren met een loopbeperking en ouderen met kinderen weer kunnen genieten van het bos”. De komende jaren wil de stichting onder meer een nieuw zandschelpenpad aanleggen in het bos en komt er een nieuwe entree.

Mondygiëniste Diana

Spel levert televisie op Streek - In december heeft in de kranten van Uitgeverij Verhagen een Sinten Kerst-liedjesspel gestaan. De prijswinnaars van het decemberliedjesspel zijn bekend en hebben inmiddels hun prijs ontvangen. Nu zijn de prijzen uitgereikt en de winnaar van de televisie heeft de prijs in ontvangst genomen. Op de foto overhandigt Dirk Bouman van Uitgeverij Verhagen (rechts) de Samsung LCD-tv aan mevrouw Rahim-van der Bent uit Katwijk. Zij werd getrokken uit de ruim 800 inzendingen. De overige winnaars hebben inmiddels per post hun prijs ontvangen: een foto uitgeprint op A4- of A3-formaat (Foto: Bouwe Prins).

Voorlichting over digipesten Voorhout - Bureau Halt geeft in samenwerking met het jeugd- en jongerenwerk van Stichting Factor Welzijn een voorlichtingsavond aan ouders van tieners over digipesten. Binnen deze voorlichting wordt ingegaan op de gevaren van digitale media. Populaire sites worden besproken en de gevaren van het vrijgeven van informatie op internet. Ouders die vragen hebben over bijvoorbeeld wat digitaal pesten is en wat het verschil is met gewoon pesten, kunnen op deze avond terecht. Verder worden er tips gegeven over wat men eraan kunt doen en hoe men het beste kan reageren. Ouders krijgen daarbij inzicht in verschillende vormen van digitale media als Hyves en Facebook, maar ook zal er aandacht zijn voor de gevolgen van het eigen gedrag op sites en chatrooms. De avond is gericht op ouders van tieners, maar iedereen die meer informatie wil over digipesten is welkom. De avond is op maandag 27 februari, start om 19.30 en duurt tot 21.00 uur. De voorlichting vindt plaats in jongerencentrum Ex Voto (@Hok) aan de Jacoba van Beierenweg 118 B in Voorhout. Ouders worden tevens in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met de jongerenwerker en het jongerencentrum.

Sinds januari is er een vrijgevestigde mondhygiëniste in Sassenheim. Mondhygiëniste Diana van Staden heeft haar praktijk geopend in de reeds gevestigde praktijk Boschplein in Sassenheim. Zij behandelt hier op verwijzing patiënten van deze praktijk, maar ook andere tandartsen kunnen naar haar doorverwijzen of patiënten kunnen op eigen initiatief bij haar terecht voor behandeling. Van Staden is een paar jaar geleden als vrijgevestigd mondhygiëniste begonnen op de Willem van den Bergh-stichting in Noordwijk waar ze behalve de clienten van de instelling ook reguliere patiënten behandelde. Ze was al een tijd op zoek naar een eigen plekje en die heeft ze nu in Sassenheim gevonden. De kamer is helemaal opgeknapt en ademt een rustige sfeer uit, en dat is ook wat ze voor ogen had: een ruimte waar patiënten zich op hun gemak voelen. De doelstelling van de praktijk is om samen te werken naar een gezonde mond. Dit wordt bereikt door een goede gebitsreiniging, maar ook het motiveren van de patiënt in een goede mondhygiëne ziet Van Staden als een uitdaging. Sommige patiënten zijn angstig voor de tandartsstoel. “Samen door middel van overleg en rustig werken, waarbij de patiënt de behandeling als minder gespannen ervaart, is dan geweldig,” zegt Diana van Staden. Naast dat ze veel werkervaring heeft, bezoekt ze ook regelmatig congressen en volgt ze cursussen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Daarnaast is ze begeleidster van een groep mondhygiënistes die enkele keren per jaar bij elkaar komen en gezamenlijk aan kwaliteit werken. Dit doen ze onder andere door met projecten bezig te zijn. Zo hebben ze als groep onlangs een folder gemaakt waarin mondhygiëne in relatie tot suikerziekte wordt beschreven. Voor meer informatie: www. mondhygienistediana.nl.

ZAKELIJK ding. Er is een medisch pedicure aangetrokken om ook voetbehandelingen aan te kunnen bieden. Sinds begin vorig jaar is podotherapeut Hugo Stals werkzaam in Voorhout. Hij behandelt een scala aan voetklachten zoals hielspoor, platvoeten, holvoeten of doorgezakte voeten. Ook specifieke aandoeningen bij sporters, kinderen of ouderen worden behandeld. Na uitgebreid onderzoek en ganganalyse worden ter behandeling van de klachten individueel aangemeten inlegzolen vervaardigd die de voetstand corrigeren, waardoor de klachten afnemen of verdwijnen. De voeten zijn het fundament van het lichaam waardoor een afwijkende voetstand gemakkelijk kan leiden tot klachten hogerop in het lichaam. Daarom worden ook enkel-, knie-, heup- en (lage) rugklachten met behulp van inlegzolen behandeld. Veel van deze klachten worden door het dragen van aangemeten zolen verholpen. Voor meer informatie over podotherapie of het maken van een afspraak kan men contact opnemen met telefoonnummer 0172-587103, of kijken op www.podo.nl. De samenwerking met medisch pedicure Annemieke Schrijvers is een aanvulling voor de praktijk. Schrijvers is al ruim negen jaar pedicure en heeft veel werkervaring. Een medisch pedicure houdt zich, net zoals de ‘gewone’ pedicure, bezig met de verzorging van de voet en de behandeling van huid- en nagelaandoeningen. Zij voert echter daarnaast ook specialistische behandelingen uit, zoals de behandeling van de risicovoet, waarbij ten gevolge van een ziekte zoals diabetes en reuma of andere oorzaken zoals ouderdom een verhoogd risico aanwezig is op complicaties.

Podotherapie en pedicure

Afhankelijk van de klachten van de cliënt voert de medisch pedicure de passende specialistische behandeling uit. Om locaties aan de voet drukvrij te leggen past ze antidruktechnieken toe of vervaardigt ortheses. Ook brengt zij nagelprothesen aan en voert nagelreparaties uit. Indien nodig plaatst zij nagelbeugels aan om een ingroeiende nagel te reguleren. Pedicure Mariola Alders is de praktijk komen versterken.

Podocentrum Groene Hart in Voorhout is verhuisd van het gezondheidscentrum naar een nieuwe locatie. Het nieuwe adres is Agneshove 79 in Voorhout. Podocentrum Groene Hart heeft nu een ruimere huisvesting in verband met uitbrei-

Voor meer informatie over de pedicure of het maken van een afspraak kan men contact opnemen met telefoonnummer 06-53654337 of kijken op www.voetverzorgingteylingen.nl.


Voorjaarskriebels? nu tijdelijk 19% 6% BTW-regeling!* Bij PLOEG kunststof kozijnen

Gratis stoere elektrische gitaar bij een jaar gitaarles! 9

2MIY[6SGOEHIQ] 'LSMV

(qQY^MIOWIRWEXMIZER7XSIVITSTPMIHNIW^MRKIREPWKVSIT [EEVSSOVYMQXIMWZSSVPIEH ^ERK

0IWZERqqRZER2IHIVPERHWFIWXI FEWKMXEVMWXIR# 9

een

SIT

jaar

Schrijf je nĂş in op www.rockademy.nl

AUTOBEDRIJF

G. DOL

Suzuki SX4, ’06 .............................................................................. â‚Ź 9.250,Mitsubishi Colt CZ3, 35.000 km, airco, ’08 ................................... â‚Ź 7.950,Toyota Yaris, 28.000 km, ‘06......................................................... â‚Ź 7.950,2x VW Polo 1.2, 58.000 km, ’04 ..................................â‚Ź 5.950,- / â‚Ź 7.950,Renault Scenic, airco, ’04. ............................................................. â‚Ź 6.950,2x Toyota Aygo, ’06.v.a. ..............................................â‚Ź 5.950,- / â‚Ź 6.950,3x CitroĂŤn C3, 50.000 km, airco, ’05 ....................v.a. â‚Ź 4.950,- / â‚Ź 6.950,3x CitroĂŤn C2, 77.000 km, ’06...............................v.a. â‚Ź 4.950,- / â‚Ź 6.950,3x Peugeot 307 SW, 72.000 km, ’05, automaat.......... â‚Ź 4.950,- / â‚Ź 6.950,2x Opel Zafira 1.8, airco, 90.000 km, ’01, ’05. .............................. â‚Ź 5.950,Nissan Micra 1.2S, airco, ’05 ......................................................... â‚Ź 5.950,Fiat Punto ELX, 50.000 km, ’04..................................................... â‚Ź 4.950,Ford Ka, ’03/’04.............................................................................. â‚Ź 3.950,Ford Fusion 1.3, ’03 ....................................................................... â‚Ź 3.950,Renault Twingo, bj. ’04 .................................................................. â‚Ź 3.950,2x BMW 316 station, ’98/2000................................................v.a. â‚Ź 2.950,30x div. inruilers.......................................................................v.a. â‚Ź  AUTOMATEN Toyota Auris, automaat, 30.000 km, ’08 ....................................... â‚Ź13.950,CitroĂŤn C3 automaat 2005 ............................................................ â‚Ź 6.950,Toyota Starlet, automaat, 55.000 km......................................v.a. â‚Ź 3.950,CitroĂŤn Saxo, automaat ................................................................. â‚Ź 1.950,CABRIOLET BMW 328CI, ’00 automaat ............................................................ â‚Ź11.950,3x VW Golf Cabriolet automaat ...................................â‚Ź 3.950,- / â‚Ź BESTELWAGENS VW Transporter 2.5 TDi, lang, ’04. (ex. btw)................................. â‚Ź10.950,3x CitroĂŤn Jumper 28JTD hoog/lang ‘04......................â‚Ź 4.950,- / â‚Ź 6.950,Mercedes Vito 108CD, ’03............................................................. â‚Ź 5.950,2x VW Caddy, Diesel SDi, ’98/’99, ’04/’05...................â‚Ź 2.950,- / â‚Ź 5.900,2x Renault Trafic, automaat, ’03/’06........................................v.a. â‚Ź 5.250,Opel Combo 1.4, airco, ’03....................................... ..................... â‚Ź 4.950,3x Renault Kangoo diesel, ’05/’06.............. â‚Ź 1.450,- / â‚Ź 2.450,- / â‚Ź 3.950,-

Slaapkamers...

WXI

+MXEEVZMVXYSSW.SR7]QSRW SE-RX[MRI PIIVXNIEPPIFIKMRWIPIR XSXIRQIXZMVXYS^IPMGOW

Eigen productie & montage * vraag naar de voorwaarden

actie duurt tot 1 maart 201

PIR

www.ploegkozijnen.nl www.ruiterdakkapellen.nl T. 0252 500 900 T. 088 432 12 70 Openingstijden showroom: ma t/m vr: 09:00 tot 17:00 uur, zaterdag: 10:00 tot 16:00 uur Pesetaweg 45 NIEUW-VENNEP

 (EZI EWWIR

0IOOIVKMXEEVPIVIRWTIPIRSJ ZMVXYSSW[SVHIR# 9

onze showroom

SUPER ACTIE KMRWI

U bent van harte welkom in

;MNLIFFIRLIQ.E]8II 8IXIVMWWE SE'ERH](YPJIV (EZI 7XI[EVX1MOI7XIVRIZE PIIVXNILSINIqGLXQSIXFEWWIR

PPIFI

BRON: Deceunink NV

AUTOBEDRIJF

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

50/50 DEAL financiering mogelijk

WWW.GDOL.NL Rijnsburgerweg 48 - Voorhout - Tel. 0252-211849

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832 T (0252) 37 09 49 INTERIEUR t SMEDERIJ 12 T (0252) 21 36 80 SLAPEN 2211 SM NOORDWIJKERHOUT t WWW.TURK-ROOF.NL t INFO@TURK-ROOF.NL

SMEDERIJ 2

PARTICULIEREN

OPGELET! Uw advertentie verschijnt in de regio:

Advertenties kunnen tegen contante betaling Ă â‚Ź 8,00 ingeleverd worden bij:

Katwijk Leiderdorp

Noordwijk hout Noordwijker

Â… )&57"-65")6*4 7PPSTUSBBU KATWIJK Â… 4*("3&/."(";*+/+#BSOIPPSO )PPGETUSBBU NOORDWIJK Â… PRIMERA WE-BOT )PPGETUSBBU SASSENHEIM Â… 3*&58*/,&-WBOEFS70035 %PSQTTUSBBU NOORDWIJKERHOUT Â… 5)&3&"%4)01 JOEF)PGUVJO RIJNSBURG Â… -*&5)0314#0&$,)6:4 )PPHNBEFTFXFH LEIDERDORP Â… 30,&341"-&*4-&*%&3%031 7BO%JFQFOJOHFOMBBO LEIDERDORP Â… #0&,)"/%&-%&,-&3 %F,FNQFOBFSTUS 1BTTBHF FO'050%*$,)0' *SJTMO OEGSTGEEST

Oegstgeest Rijnsburg

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

Warmond Wassenaar

INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna) Voorwaarden: 3 regels â‚Ź 8.00. Per regel â‚Ź 2.75 meer.

Sassenheim Valkenburg

Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Op afspraak kan aan huis getaxeerd worden. WWW.ONDERDEBOOMPJES.NL Tevens inkoop van (sloop) goud tegen directe contante betaling!

Ontvoerd, verkocht, misbruikt... en bevrijd!

Voorhout Waardeiland

Autobedrijf G. Dol b.v.

De Zilk

}

Rijnsburgerweg 48 0252-211849 Voorhout www.gdol.nl

â‚Ź8.00 â‚Ź 10.75 â‚Ź 13.50 â‚Ź 16.25 â‚Ź 19.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!)

GIRO: 3567

Naam:............................................................................................................................................................. Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

TE HUUR Â… TE KOOP Â… GEVRAAGD AANGEBODEN Â… GEZOCHT Â… GEVONDEN

www.peoplestrust.nl Steun People’s Trust in de strijd tegen kinderprostitutie in India.

EURO â‚Ź 1,719 p.ltr.

SUPER + â‚Ź 1,789 p.ltr.

DIESEL â‚Ź 1,429 p.ltr.

DIESEL ROOD â‚Ź 1,333 p.ltr.

NU 24-UUR TANKEN MET KORTING

Nu 7 en 8 cent KORTING (alleen op benzine) Openingstijden: ma. t/m vr. 07.30-20.30 uur, za. 08.00-18.00 uur, zo. gesloten.


22 FEBRUARI 2012

pagina 13

Voorronde van voorleeswedstrijd Teylingen - Donderdagmiddag 1 maart organiseren de bibliotheken in Teylingen gezamenlijk een voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd. Deze voorronde wordt gehouden in de bibliotheek in Voorhout. De voorleeskampioenen van basisscholen uit Teylingen treden dan voor het voetlicht. Zij lezen een fragment voor uit hun favoriete kinderboek.

Dick Kraakman in actie in zijn eigen café Welgelegen. De actie leverde uiteindelijk ruim 8500 euro op (Foto: FBPS/ Peter Schipper).

De kinderen zijn afkomstig uit de groepen 7 en 8. Op school wonnen zij de voorleeswedstrijdwedstrijd en zij zijn dan ook allen in het bezit van de titel ‘Voorleeskampioen van de school’. De voorleeskampioenen die tegen elkaar gaan strijden zijn uit Sassenheim Temba Reitsma (De Rank Antoniuslaan) en Caro van Goeverden (Het Bolwerk); uit Voorhout Max Braggaar (Antonius-

school), Jorrit de Pree (Emmaus) en Fleur van der Zon (De Regenboog Cluster); en uit Warmond doen mee Beau van Paridon (Oostergeest), Daphne Vinkensteyn (De Alleman) en Fiene Buys (De Waaier). De kandidaten mogen allemaal vijf supporters meenemen naar dit besloten evenement. Tijdens de eerste voorronde strijden deze kampioenen om een plek in een van de zeven kwartfinales. Wie door gaat naar de volgende ronde ligt in de handen van een deskundige jury. Van deze tien kandidaten gaan er twee door naar de kwartfinale. Deze vindt plaats in een bibliotheek in de regio. De winnaars van de kwartfinales gaan door naar de provinciale finale op woensdag 25 april. Deze vindt plaats in het Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC) in Zoetermeer. De landelijke finale vindt dit jaar plaats op woensdag 23 mei in Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht.

Dick Kraakman zamelt geld in

100 Jaar Kerk & Muziek

Dag lang lopen in Voorhouts café levert ruim 8500 euro op

Geslaagde eerste generale repetitie

Voorhout - Dick Kraakman heeft ruim 8500 euro opgehaald met zijn 24-uursloop in café Welgelegen in Voorhout. In totaal liep hij honderd kilometer voor het goede doel. Door Madelief van der Stelt Het Voorhoutse café Welgelegen zag er zondagavond 12 februari anders uit dan normaal. Eigenaar Dick Kraakman stond niet achter de tap, maar op een loopband. Hij liep 24 uur lang op de band om geld in te zamelen. “Voor 25 euro mochten andere belangstellenden een half uur meelopen op de twee loopbanden naast me. Verder hebben andere mensen mij gesponsord voor een zelfbedacht geldbedrag dat ik per kilometer liep. Ook bedrijven waren erg vrijgevig”, blikt Kraakman terug.

Goede doelen Het opgehaalde geld is niet voor hemzelf, maar Kraakman geeft dit aan twee goede doelen. De eerste is de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK). Deze stichting zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap. Met het opgehaalde geld kunnen deze kinderen gewoon spelen, sporten, leren, werken en wonen. “Een dochter van een goede vriend van mij is gehandicapt. Vandaar dat ik op het idee kwam om een deel van de opbrengst hieraan te besteden”, legt Kraakman uit. Een ander deel van de opbrengst gaat naar de voetballers van de B1 van Foreholte. Dat team reist met Pasen af naar het Britse Blackpool om mee te doen aan een internationaal toernooi. “Mijn oudste zoon speelt in dat team. Ze hebben al veel geld opgehaald, maar ik wilde toch graag meehelpen met inzamelen”, aldus de sportieve barman. Aan het einde

van de marathon was de opbrengst nog € 8492,60. Er komt nu nog steeds geld binnen van sponsoren. Vandaar dat het bedrag al boven de 8500 euro uitkomt.

Zwaar Hoewel Kraakman drie maanden van tevoren heeft getraind en op dieet ging, vond hij het lopen wel zwaar. “24 uur achter elkaar lopen, dat is nogal wat. Toch vond ik het een erg leuke ervaring. De hele nacht en de dag daarna waren er mensen om mij aan te moedigen. Ik denk niet dat ik zo’n inzamelingsactie nog een keer zal doen. Dan verzin ik weer wat anders om geld op te halen.”

Op avontuur op Lakerpolder Warmond - Kinderen tussen de 8 en 16 jaar kunnen op zaterdag 3 maart een avontuurlijke tocht naar de onbewoonde Lakerpolder in de Kagerplassen maken. De deelnemers roeien zelf naar het eiland. Vervolgens klimmen ze in de wieken van de watermolen om onder begeleiding van de molenaar de zeilen te spannen. Struinend over de dijk gaat men op zoek naar planten en wintergasten die straks duizenden kilometers naar de noordpool vliegen. Deelnemers verzamelen zich om 10.00 uur aan het einde van de Zijldijk, tegenover kaasboerderij De Eenzaamheid en vlakbij de Kaagsociëteit. De tocht duurt tot ongeveer 13.00 uur. Men heeft gemakkelijke warme kleding, laarzen of hoge waterdichte schoenen en regenkleding nodig. Ook een verrekijker is handig. Het maximale aantal deelnemers is achttien.

Rozen op Valentijn Sassenheim - Veel leerlingen, maar ook een paar docenten, werden dinsdag 14 februari op het Rijnlands Lyceum in Sassenheim verrast met een roos en een liefdesboodschap. De leerlingenvereniging had dit traditiegetrouw verzorgd. Het werd een vrolijke happening met feestelijk uitgedoste jongens en meisjes die de klassen rondgingen. Dinsdagochtend werden in totaal 200 rozen in de klas bezorgd.

Deelname is gratis, behalve een bijdrage in de kosten van de huur van de roeiboot. In verband met het reserveren van roeiboten dient men zich op te geven vòòr 1 maart via telefoonnummer 06-38341502, of per e-mail: nvkampen@casema. nl.

Sassenheim - Zaterdagmiddag 18 februari is de eerste generale repetitie gehouden voor de muzikale avond ‘100 Jaar Kerk & Muziek’ die vrijdag 2 maart zal plaatsvinden. Deze avond maakt onderdeel uit van het jubileum ‘Julianakerk 100 Jaar’. Dit voorjaar is het namelijk precies een eeuw is geleden dat de Julianakerk in Sassenheim is gebouwd. De programmering van de avond wordt verzorgd door de christelijke harmonievereniging Crescendo, de christelijke oratoriumvereniging Com nu met Sangh, het Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim en organist Ad de Joode. Juist vanwege de muzikale combinaties tussen de deelnemers is het nodig dat er verschillende generale repetities plaatsvinden. Zo ook zaterdagmiddag 18 februari waarin Ad de Joode samen met Com nu met Sangh en Crescendo een tweetal onderdelen van het programma heeft gerepeteerd. Allereerst het concert voor orgel en orkest, Opus 4 nummer 2, van George Friedrich Händel in een bewerking van Cees Brugman. Door de goede voorbereiding van zowel Ad de Joode als Crescendo werd vakkundig deze generale repetitie afgerond. Vervolgens de combinatie van orgel en Com nu met Sangh die het ‘Dextera Domini’ van Cesar Franck’ eveneens vlot repeteerden. In de week voorafgaande aan 2 maart wordt nog een drietal gene-

Organist Ad de Joode tijdens de generale repetitie. rale repetities gehouden waarin de overige muzikale combinaties tussen Crescendo, Com nu met Sangh en het Oecumenisch Kleinkoor worden geoefend. Deze voorbereiding geeft aan dat de deelnemers er alles aan doen om zorg te dragen voor een bijzondere muzikale avond. Een avond waarin, naast muziek en zang, ook historische lichtbeelden onderdeel uitmaken van het programma. Het is nog steeds mogelijk om voor deze avond kaarten te kopen voor de speciale jubileumprijs van 100 eurocenten. De kaarten zijn verkrijgbaar bij Primera Van der Lans aan de Hoofdstraat 208 of in de Julianakerk bij koster Ariska van Delft of Jaap van Leeuwen.

Aad Mustert gaat solo Warmond - Van 24 februari tot 14 april worden werken van Aad Mustert tentoongesteld in Kunstcafé de Galerie in Warmond. De opening van de expositie ‘Aad Mustert gaat solo’ zal zijn op zondag 26 februari om 16.00 uur. In 2007 was het de laatste keer dat de Warmondse kunstenaar Aad Mustert zijn werken in Kunstcafé de Galerie exposeerde. Dat was toen in het kader van de manifestatie Tussen Koe en Kunst. Aad Mustert gaat nu solo, maar toch weer niet want met een paar werken van zijn vrouw Ada is het toch een beetje een familieaangelegenheid. Ada heeft sinds enkele jaren zich ook toegelegd op het schilderen van onder andere de bollenvelden en wel onder de begeleiding van haar man Aad. Tot aan zijn pensionering was zijn cre-

ativiteit sterk gericht op zijn werkzaamheden bij de Porseleinen Fles in Delft, maar ook toen vond hij tijd om mooie plekjes in Warmond vast te leggen. Na zijn pensionering kon hij zich daar verder op toeleggen. Zijn dagelijkse wandeling door Warmond of in de nabije omgeving inspireren hem nog steeds tot het maken aquarellen en olieverfschilderijen. Zijn werk kenmerkt zich door een realistische weergave van de werkelijkheid. Soms lijkt het wel of het een foto is en moet men twee keer kijken voor men door hebt dat het een aquarel is. De meest voorkomende onderwerpen zijn de bollenvelden en het landschap, die zich daar heel goed voor lenen. Het Kunstcafé is geopend van woensdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur.


pagina 14

22 FEBRUARI 2012

Duurzaam D66-account Teylingen - D66 in Teylingen heeft sinds kort een duurzaamheidstwitteraccount. In december ging de partij de straat op om aandacht voor duurzaamheid te vragen. Tijdens een bezoek aan Sassenheim kwam iemand met het idee om op deze manier de duurzaamheid in Teylingen onder de aandacht te brengen. “We vonden het een fantastische gedachte en hebben de account @TeyDuurzaam direct aangemaakt”, zegt fractievoorzitter Rose Marie Keijzer. “De bedoeling is dat we regelmatig tips en wetenswaardigheden op het gebied van duurzaamheid doortwitteren. Uiteraard komen er ook tweets over wat Teylingen de komende tijd allemaal aan duurzaamheid gaat doen, want er staat heel wat op de rails en binnenkort gaat die trein wel rijden. Daarnaast is het de bedoeling dat iedere Teylinger die iets op het gebied van duurzaamheid wil melden of duurzaamheidstips heeft die ook laat weten aan @TeyDuurzaam, dan twitteren wij het weer door”, aldus de fractievoorzitter. D66 heeft in december gemerkt dat veel mensen het kunnen waarderen als men op straat staat met een echte boodschap. “Via het twitteraccount kunnen we het onderwerp continu onder de aandacht brengen en we denken dat daar belangstelling voor is”. Ook mensen die zelf niet twitteren kunnen de tweets van @TeyDuurzaam bekijken door te gaan naar www.twitter.com/teyduurzaam.

Alle toonzaal modellen sterk in prijs verlaagd! Bij TWS Design vindt u een toonaangevende meubel en slaapcollectie zoals; zitgroepen, bankstellen, hoekbanken, fauteuils, relaxfauteuils, eetkamers, tafels, stoelen, kasten, woonaccessoires, boxsprings, kwaliteitsmatrassen, originele berbers en karpetten etc... Iedereen kan deze week profiteren van grote toonzaalkortingen! Chesterfield bankstel “Lexington” 2+3 zits keuze uit 4 kleuren echt rundleder

Nú voor

2995,-

Ook in andere combinaties

“Versace” 3+1+1 zits Stijlvolle comfortbank met 2 zetels In fraaie stof

Nú voor

3195,Ook in andere combinaties

Royale Design bank In mooie stof

Nú voor

900,-

Matthias in romantische sferen tijdens concert Warmond - Zaterdagavond 3 maart om 20.15 uur geeft harmonie St. Matthias een concert in ’t Trefpunt in Warmond. Ditmaal is de harmonie in romantische sfeer gekomen. Dit komt misschien doordat tijdens de voorbereiding van dit concert de vorstperiode met zijn sfeervolle plaatjes en Valentijnsdag lagen. Daar komt wellicht de romantische stemming vandaan. Enkele stukken die gespeeld worden zijn ‘La vita é bella’, ‘Chanson d’amour’, ‘Crazy little thing called love’ en ‘Romance pour Hélène’ met als solisten drie fluitistes. Als nieuw stuk wordt ook gespeeld ‘A fairy cocktail’. Dit is de uitbeelding van een aantal sprookjes zoals Assepoester, Doornroosje, Sneeuwwitje en nog een aantal sprookjes. Het stuk is heel anders is dan wat de harmonie normaal speelt. De harmonie gaat proberen om deze

Harmonie St. Matthias geeft op zaterdag 3 maart een concert in romantische sferen. cocktail van sprookjes muzikaal uit te beelden. Voor donateurs is deze middag op vertoon van de donateurskaart gratis en voor niet-donateurs bedragen de kosten 5 euro per persoon. Men kan bij binnenkomst ook donateur worden. Na afloop kan men gezellig napraten en borrelen in de foyer van ’t Trefpunt. En wie lid wil worden

Foto- en filmproject op school De Waaier Warmond - Het was een drukte van belang op de inloopmiddag op vrijdag 10 februari, toen het grote kunstproject ‘Film en fotografie’ van alle groepen van basisschool De Waaier in Warmond werd afgesloten. Vier weken lang hebben de leerlingen gefotografeerd, gefilmd en geleerd over dit mediaproject. Groep 1 tot en met 4 behandelden het thema ‘Kiekeboe’, en ontdekten in een spannende tentoonstellingskast zes bijzondere foto’s. Spelenderwijs maakten de kinderen kennis met kunstfotografie. Een docent van Kunstgebouw kwam een gastles geven in groep 5 en 6, die werkten aan het thema ‘Klik, dit ben ik’ over portretfotografie. Een andere gastdocent leerde aan groep 7 en 8 hoe een animatiefilm in elkaar wordt gemonteerd. Beeldje voor beeldje is er met onder andere Lego vormgegeven aan een echte animatiefilm. Op de inloopmiddag kwamen de ouders samen met hun kinderen de resultaten bekijken. Door een speurtocht in de hele school konden de kinderen in elk lokaal opdrachten uitvoeren. De voorwerpen die op detailfoto’s stonden moesten worden opgezocht, en kinderen worden herkend die op de foto waren vermomd. Bij het juiste antwoord kregen de deelnemers een puzzelstuk. Toen alle puzzelstukjes aan elkaar konden worden geplakt kwam er een rare foto te voorschijn van de leerkrachten. Een speerpunt van De Waaier is Meervoudige Intelligentie. Op dinsdag 28 februari wordt uitleg gegeven over het lesgeven volgens dit principe. Belangstellenden worden uitgenodigd om deze avond bij te wonen. De aanvang is 20.00 uur. Op woensdag 7 maart, op de open dag, kan men van 9.00 uur tot 11.45 uur zien hoe een schooldag er op De Waaier uitziet.

Bij Fascinus

Muziekworkshop ‘Bouw een band’ “Lago” merkkasten Nu ver onder de normale prijs. Keus uit Nú v.a. div. kasten

Helemaal compleet! 2 pers. Electrische Boxspring

2250,-

met matrassen, topper, poten, en hoofdbord

Nú voor

1495,-

TWS DESIGN W O N E N

&

Sassenheim - In de maanden maart tot en met mei organiseert jongerencentrum Fascinus in Sassenheim de workshop ‘Bouw een band’. De workshop is bedoeld voor jongeren in de leeftijdsgroep 12 tot en met 16 jaar die een instrument bespelen of kunnen zingen. In deze workshop leren de jongeren hoe het is om in bandverband muziek te maken.

S L A P E N

AMBACHTSWEG 13 KATWIJK Industrieterrein in ‘t Heen T 071 4024044, (naast Trendhopper) IN HET VOORMALIGE BAALBERGEN PAND Geopend ma.10-18 uur di. t/m vr. 10-18 uur za. 10-17 uur donderdag koopavond tot 21 uur ZONDAG ALTIJD GESLOTEN

Onder begeleiding van docenten leren de deelnemers in zes bijeenkomsten wat voor een kick het geeft om in een band muziek te maken. De bijeenkomsten worden gehouden op donderdagavonden van 19.00 tot 22.00 uur. Op 22 maart is er auditie, en de lessen zijn op 29 maart, 5, 12, 19 en 26 april en 3 mei. Voor de liefhebbers kan er ook een optreden aan gekoppeld worden. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 11 mei in de zaal van Fasicnus, zodat de leerlingen hun kunsten kunnen laten zien aan ouders, vrienden en familie. ‘Bouw een band’ wordt gehouden in de zaal van jongerencentrum Fascinus aan de Van Alkemadelaan 14 in Sassenheim. In de zaal staan een drumstel en versterkers voor bas, zang, keyboard en gitaar. De kosten voor ‘Bouw een band’ bedragen 15 euro, contant te betalen tijdens de eerste les. Men kan zich aanmelden door een e-mail te sturen naar nkortekaas@fascinus.nl onder vermelding van naam, achternaam, leeftijd, telefoonnummer, adres en welk instrument men bespeelt. Uiterlijke inschrijfdatum is 12 maart. Voor vragen: tel. 0252-229772 of e-mail nkortekaas@fascinus.nl.

kan altijd contact opnemen met één van de leden of vrijblijvend langskomen op de repetitieavond op maandag van 19.45 tot 21.45 uur in ‘t Trefpunt.

COLOFON www.deteylinger.nl Twitter: @DeTeylinger Oplage 16.000 Uitgave van

Ambachtsweg 7 A Postbus 3066, 2220 CB Katwijk telefoon 071-4022901 fax 071-4032325 Advertenties Contactgegevens binnendienst: Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijd advertenties: dinsdag 11.00 uur Redactie Eindredactie: Piet van der Vooren e-mail: redactie@deteylinger.nl telefoon 071-3010118 Contact bij voorkeur per e-mail Sluitingstijd kopij: maandag 17.00 uur Verspreiding Telefoon 071-4022901, of e-mail: verspreiding@uitgeverijverhagen.nl De Teylinger wordt iedere woensdag huis-aan-huis verspreid in de gemeente Teylingen en is bovendien af te halen op de volgende adressen: Sassenheim: Gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25; Bruna, Hoofdstraat 207; Primera Van der Lans, Hoofdstraat 208; Speciaalzaak Kaldenbach, Hoofdstraat 243; Esso Selfservice, Oosthoutlaan 2. Voorhout: Bestuurscentrum, Raadhuisplein 1; Autobedrijf Schoonoord, Herenstraat 8; Plus Van Dijk, Herenstraat 45; Hoek Boek & Kantoor, Herenstraat 63; Primera, Jacoba van Beierenhof 26. Warmond: Albert Heijn, Dorpsstraat 2; VVV, Dorpsstraat 88 A; De Nie Toys & Stamps, Dorpsstraat 106. Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondisementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid sub 4 van de Auterswet als het databankrecht.


22 FEBRUARI 2012

pagina 15

Paul van Riet ziet Beatlesdag 2012 helemaal zitten

Voorhoutse Beatlesfan: ‘Voor mij zijn de jaren zestig gewoon pure nostalgie’ Voorhout - Dit wordt waarschijnlijk een artikel voor 50-plussers, want wellicht zijn zij het die de datum 29 februari 1972 nog kunnen herinneren. Op deze schrikkeldag in het jaar 1972 zond de toenmalige zeezender Radio Veronica een hele dag alleen maar muziek van The Beatles uit. Het was die dag namelijk Beatlesdag op Veronica. Een mooiere dag dan een schrikkeldag kan je je niet wensen als tribute aan een van de meest succesvolle popgroepen allertijden. En die dag gaat veertig jaar later in de herhaling. Woensdag 29 februari 2012, weer een schrikkeldag, organiseert het museum RockArt in Hoek van Holland wederom een Beatlesdag. Niet alleen een aantal oud-medewerkers van Radio Veronica zal hieraan meewerken, maar ook Voorhouter Paul van Riet. De Beatlesdag is ook op internet te volgen, en Van Riet is verantwoordelijk voor een groot aantal interviews dat op deze dag zal worden gehouden. Door Piet van der Vooren Het museum RockArt in Hoek van Holland zal op woensdag 29 februari van 0.00 tot 24.00 uur open zijn voor deze speciale Beatlesdag. Een dag die ook geheel te volgen zal zijn via internet: www.192radio.nl. De hele dag, 24 uur lang, wordt er een rechtstreekse radiouitzending via internet verzorgd. Veronicacoryfee Ad Bouman werkt eraan mee, en nog een aantal bekende namen uit de tijd dat half Nederland de radio had afgestemd op de 192 meter om te kunnen genieten van de muziek van de Fab Four uit Liverpool. Uiteraard wordt er veel Beatles-muziek gedraaid en zijn er live-optredens. Ook is er aandacht voor de soloprojecten van John Lennon, George Harrison, Paul McCartney en Ringo Starr. Daarnaast zijn er interviews met mensen die een speciale herinnering aan de beroemde groep uit Liverpool hebben. ‘s Avonds wordt een echte Beatles-hitlijst uitgezonden, waarvoor liefhebbers hun favoriete Beatles-platen kunnen aanmelden. En wat bijzonder is: voor de gehele uitzending wordt gebruik gemaakt van de originele studioapparatuur die Radio Veronica in het begin van de zeventiger jaren gebruikte. Deze apparatuur maakt overigens deel uit van de permanente collectie van museum RockArt.

Ruigere groepen Voor veel van de interviews die op deze Beatlesdag worden gehouden zal Paul van Riet uit Voorhout achter de microfoon zitten. Van Riet is in Voorhout onder andere bekend van de tijd dat hij voor de VVD wethouder was. Maar hij heeft een onvermoede kant, wat al duidelijk wordt voor degenen die een kijkje nemen op zijn eigen website: www. paulvanriet.nl. Paul van Riet: “Ik heb als tiener de zestiger jaren heel bewust meegemaakt. Dus ook de muziek uit die jaren. De wat ruigere groepen zoals Q65 en The Pretty Things hadden mijn voorkeur. Beatlesfan ben ik toen eigenlijk niet geweest. Dat is pas later gekomen”. Nu was het niet zo vreemd dat popmuziek hem als het ware met de paplepel werd

Wakker blijven Woensdag 29 februari 2012 wordt dus 24 uur wakker blijven voor Paul van Riet, want zolang duurt de Beatlesdag in museum RockArt en de radiouitzending via www.192radio.nl. “Ik ben benieuwd hoe de dag er uitziet en hoe het allemaal gaat verlopen. We zullen in een aantal uren een paar Beatles-LP’s centraal stellen, er zullen verhalen over The Beatles worden verteld, en er zullen interviews worden gehouden. Ook zijn er drie live-optredens. ‘s Avonds wordt dan een Top 40 van Beatlesmuziek uitgezonden.

Paul van Riet met een deel van zijn Beatles-verzameling (Foto: FBPS/Peter Schipper). ingegoten, want Paul woonde in die tijd in Den Haag, dé popstad van Nederland. “Ik zat toen op de HBS, en enkele bekende popmusici zaten daar toen ook op. Daardoor ging ik regelmatig kijken en luisteren bij repetities van onder ander The Golden Earrings (toen nog met een ‘s’ erachter, red.) en The Motions. Frans Krassenburg was toen de zanger van The Golden Earrings, en over hem is toen een artikel geschreven voor de schoolkrant. Krassenburg was getrouwd, maar dat mocht niet in het artikel vermeld worden. Dat was natuurlijk niet goed voor het imago van de groep”.

Beatlesfan Pas vele jaren nadat The Beatles uit elkaar waren gegaan, pas in de negentiger jaren, begon Paul van Riet zich meer te interesseren voor de muziek van de groep. “Eigenlijk is het een collega van me geweest die me weer op hun muziek attendeerde. Toen ik bijvoorbeeld Penny Lane, Magical Mystery Tour en Strawberry Fields Forever weer hoorde, vond ik het toch wel aardig. Ik ben toen ook meer over The Beatles gaan lezen, en ben hun muziek gaan verzamelen. Niet alleen de muziek van The Beatles zelf, maar ook van de soloprojecten van de vier leden van de groep. Ik kijk regelmatig op Marktplaats, en daar kom je nog weleens iets leuks tegen. Daarnaast heb ik een verzameling coverversies van muziek van The Beatles”, vertelt Paul. Alleen al die verzameling van covers liegt er overigens niet om, want dan gaat het om zo’n 2000 coverversies van Beatles-muziek. “Zo heb ik bijvoorbeeld een Duitstalige uitvoering van het nummer ‘Fool on the hill’ door Corry Brokken. Dat is natuurlijk toch bijzonder. Ik vind het dan ook aardig om bijzondere uitvoeringen van nummers van The Beatles te hebben”. Niet alleen de muziek van The Beatles zelf heeft dus zijn interesse. “Als je alle Beatles-nummers hebt gehoord, dan ken je ze. Ik vind het ook juist leuk om te horen hoe een ander die vertolkt”.

Muzieksmaak Toch blijft de muzieksmaak van Van Riet niet beperkt tot The Beatles en andere popgroepen uit wat wellicht het meest interessante decennium op het gebied van muziek in de vorige eeuw is geweest. “Nee hoor, ik durf wel te zeggen dat ik

een brede muzieksmaak heb. Naast The Beatles ben ik ook een verzamelaar van Nederpop, zoals van The Outsiders en Cuby and the Blizzards. Maar ook onbekendere bandjes hebben mijn interesse. Ik vind het leuk om de ontwikkeling van de Nederpop te volgen, vooral als het gaat om bandjes uit de zestiger jaren. In de zeventiger jaren ben ik afgehaakt. Je krijgt dan toch andere interesses, gaat carrière maken en gaat trouwen. The Eagles vond ik nog wel mooi, maar met de zogenaamde glamrock uit het begin van de jaren zeventig had ik helemaal niets”.

Platen Paul van Riet kocht in die hoogtijdagen van de popmuziek veel platen. “Maar zoals zo vaak gebeurt: die heb ik bijna allemaal weggedaan. Je gaat trouwen, je verhuist, en dan moet er toch geruimd worden. Daar heb je nu natuurlijk spijt van, maar ik probeer de muziek die me interesseert nu weer zoveel mogelijk terug te kopen. Nu ik gepensioneerd ben (Paul dateert van 1950, red.) heb ik er ook meer tijd voor. Niet alleen om als hobby te hebben, maar ook om ernaar te luisteren. Toen ik nog werkte had ik daar geen tijd voor”. Wat herinnert hij zich nog van die befaamde Beatlesdag op Radio Veronica op 29 februari 1972, die toen werd uitgezonden van 6 uur ‘s ochtends tot 2 uur ‘s nachts? “Ik heb toen wel meegekregen dat die dag werd uitgezonden. Dat was niet zo moeilijk, want er werd heel veel reclame voor gemaakt. Maar ik heb er toen geen uren naar geluisterd. Zoals ik al zei was ik toen nog geen echte Beatlesfan, maar daarnaast was ik in die tijd druk bezig met de voorbereidingen voor mijn huwelijk. Ik heb wel alle twintig uitgezonden uren van die dag in mijn bezit. Uiteraard met veel Beatlesmuziek, maar wat dan het meeste opvalt is dat er toen door de diskjockeys van Radio Veronica erg geaffecteerd werd gepraat. Het was eigenlijk allemaal heel netjes. Dat was toen sowieso het geval bij Radio Veronica. Het was meer een familiestation dan een echte popzender. Dat was op Radio Luxembourg en Radio London, waar ik indertijd veel naar luisterde, wel anders”.

Ik weet dat naast Ad Bouman ook Tineke, Wil Luikinga, Jan van Veen, Lex Harding en Erik de Zwart zijn benaderd om een deel van de uitzending te presenteren, maar het is nog even afwachten wie er allemaal mee zullen doen. We hebben ook een goede samenwerking met de Beatlesfanclub. Daar zitten uiteraard ook veel verzamelaars tussen die misschien nog wat leuke dingen hebben. Zelf ben ik ook naar Liverpool geweest om daar deel te nemen aan een Beatles Tour langs allemaal plaatsen die met The Beatles te maken hebben. Dit jaar ga ik dat voor de vierde keer doen. Vorig jaar ben ik naar de Casbah Club ge-

weest waar Pete Best, de drummer die in The Beatles zat vóór Ringo Starr, optreedt”, vertelt Paul. “Dit jaar wil ik de straten die naar The Beatles zijn vernoemd gaan bekijken. Eén keer per jaar is het in Liverpool Beatlesweek (eind augustus, red.), en daar komen zo’n 200.000 bezoekers op af. En wat opvalt is dat ook veel jongeren interesse hebben in The Beatles en hun muziek. Voor mij ligt dat natuurlijk anders, omdat ik de zestiger jaren heb meegemaakt. Ik was toen weliswaar druk met school, maar achteraf besef je dat er in die jaren heel veel is gebeurd. De maatschappij is toen zo’n beetje op z’n kop gegaan, en ik vind het interessant hoe dat toen is gegaan. En de muziek uit de tijd weerspiegelt dat toch. Zelf had ik toen geen lang haar, en ik reed wel op een Puch maar niet met een hoog stuur. En pas toen ik 18 was. Nee, noem alles uit die tijd voor mij maar pure nostalgie”. Tijdens de Beatlesdag kan via internet geluisterd worden (www.192radio. nl), maar op de dag zelf kan men ook in museum RockArt aan de Zekkenstraat 42 in Hoek van Holland de speciale radiouitzending bijwonen. Voor meer informatie: www.rockart.nl.

~ advertorial ~

BEDS 2 BASIC WINT! Noordwijk - SInds eind mei 2011 is Noordwijk een kwaliteits matrassen- en boxspringwinkel rijker, genaamd Beds 2 Basic. Beds 2 Basic heeft een groot assortiment aan kwalitatieve boxsprings en matrassen tegen uiterst lage prijzen. DIt bleek duidelijk uit een onafhankelijk consumenten-onderzoek waarbij Beds 2 Basic (van Landschoot) boven Auping scoorde. Door Michel Jansen Woordvoerder Mike Heineke vertelt meer over het succes achter Beds 2 Basic. Vraag: “Dhr. Heineke in dit consumentenonderzoek scoort Beds 2 Basic beter dan Auping, hoe komt dat volgens u?” De gevestigde Merken denken dat ze elke prijs kunnen rekenen voor hun boxsprings en matrassen, wij doorbreken die gedachte en zeggen “dat kan eerlijker”. Dat zien we nu terug in een onafhankelijk consumenten onderzoek, dat Beds 2 Basic WINT van AUPING. Onze conclusie: kwaliteit kan goedkoper en Beds 2 Basic bewijst dat.

gratis! Na een bezoek willen we dat de klant uiterst tevreden de winkel verlaat en op een zo’n goed mogelijk matras of boxspring komt te liggen. Teveel mensen slapen nog steeds ongezond en weten vaak niet waarom ze niet goed slapen. Ons advies is altijd gratis, ook als de klant niet koopt.

Tevreden klanten met een goed product zullen altijd positief over Beds 2 Basic praten. Wij zijn blij voor het vertrouwen dat onze klanten in ons stellen, e.e.a blijkt uit de vele verkochte bedden en we zullen ons blijven inzetten voor de beste kwaliteit boxsprings en matrassen tegen de laagste prijzen. Ook wij slapen beter op een Beds 2 Basic boxspring. Ik De consument wil eerlijkheid, dus geniet er zelf in ieder geval elke dag een beter aanbod en een betere van. prijs, dat is waarom Beds 2 Basic veel klanten heeft vanuit de weide Kom langs in de Kerkstraat 58 in omtrek van Noordwijk, namelijk ook Noordwijk binnen (passage), er uit Leiden, Lisse, Katwijk, Noord- is voldoende parkeergelegenheid wijkerhout, Wassenaar en zelfs Den aanwezig Wij nodigen onze toekomstige klanHaag en Zoetermeer. ten uit om onder het genot van een Uw slaapcomfort begint bij Beds kopje koffie een passende boxspring of matras kosteloos uit te proberen, 2 Basic Wij blijven staan achter de vraag want u zult versteld staan van onze van onze klanten, de klant wil kwa- kwaliteit én prijzen! liteit maar niet voor de hoofdprijs. Zelfs onze top boxsprings zijn er voor een absoluut betaalbare prijs. Onze matrassen variëren van een leuke basismatras vanaf 49 euro met een prima ligging tot aan een topmatras van 1.000 euro met een excellent slaapcomfort. Zijn we daarmee klaar richting onze klant? Nee, daarom is elke 2e matras


Voor €5,- per maand brengt u zieke kinderen en hun ouders dicht bij elkaar. Word nu donateur van het Ronald McDonald Kinderfonds. www.kinderfondsknuffels.nl

SNUFFELMARKT SNUFFELMARKT

INKOOP ALLE MERKEN AUTO’S

zaterdag 25 en GROTE MARKT IN 3 HALLEN! zondag 26 februari ELKE ZATERDAG 9 - 16 uur EN ZONDAG De VAN Lasso9-16 24, 2371 UURGX

0OEFSIPVEBMMF merken UFHFO[FFS DPODVSSFSFOEF QSJK[FO

ROELOFARENDSVEEN ROELOFARENDSVEEN

DERoelofarendsveen LASSO 24, 2371 GX

ook o2ef handsmarkt! huu r de kom meest complete een k r a am!

info : 071 - 33 12 067 www.snuffelmarkt.nu

Adenta tandprothese Specialist gen

rzekerin

Alle ve

t/BUVVSHFUSPVXF LVOTUHFCJUUFO t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT

op school

Klaar terwijl u wacht! Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

Zaterdag 10 maart 10:30 tot 12:30 uur

ȷHɢɛɈ ʠȾHVɡ YRʝʁȵȭHȿʑʩ Meer info:

okt.

aug. nov. aug.

AUTO

4.250,4.250,4.950,4.250,1.250,2.250,2.350,5.450,12.750,7.750,4.250,4.750,7.450,15.750,10.450,10.250,7.450,5.250,2.850,3.750,8.750,10.250,8.750,10.250,10.250,5.750,10.250,8.250,5.750,5.950,5.750,7.950,6.950,2.250,6.950,-

Automobielbedrijf

van Zelst

Voorschoterweg 23, Valkenburg, Tel. 071-4014299 VOOR ONS COMPLETE AANBOD ZIE ONZE SITE: WWW.VANZELSTAUTOS.NL VERKOOP ALLE MERKEN NIEUWE AUTO’S

3-DAAGSE OPRUIMACTIE do. 23, vr. 24 en za. 25 februari

Laan van Oostergeest 4 of Seminarielaan (achter Trefpunt) Warmond | Tel: 071-3013131

onderwijs op maat

nov.

2004 2005 2007 2007 1999 2003 2002 2005 2009 2007 2006 2006 2008 2007 2001 2009 2010 2005 2001 2002 2009 2010 2009 2009 2009 2006 2009 2006 2009 2009 2002 2007 2006 2001 2010

Levering alle merken nieuwe auto’s MET HOGE KORTING!!

PAS

www.tandenwinkel.com

www.dealleman.nl

Jenaplan:

WIJ HEBBEN EEN AUTO VOOR U OF WIJ ZOEKEN EEN AUTO VOOR U Chevrolet Kalos, 5-drs. Chevrolet Kalos, 5-drs. Daewoo Matiz, exclusive, airco, sport Daewoo Matiz Daewoo Matiz Fiat Panda, 50.000 km. Ford Fiesta Ford Focus 1.6 Station Ford Focus 1.8 TDCi Station, titanium Ford Fusion Cool & Sound, 24.000 km. Ford Ka, airco, cd, cv Ford Ka, airco, cd, cv Hyundai i20, 16.000 km Kia Sorrento 3.3 Exclusive, automaat, 21.000 km, 1e eig. Mercedes E200 Kompressor cabrio, 1e eig. Mitsubishi Colt, 5-drs., nw. model Mitsubishi Colt 1.1, 16.000 km Nissan Micra, 20.000 km. Opel Agila 1.2 16V Opel Agila 1.2 Opel Corsa 1.4 ED Sport, 3-drs., Opel Corsa Edition, 5-drs. Peugeot 207, 3-drs., zilver Renault Clio TCE, 4800 km. Renault Clio, 5-drs., nav. Renault Clio Campus, 3-drs. Renault Clio TCE Dynamic, 5-drs. Renault Megane 2.0 16V, Grand tour expr., 59.000 km Renault Twingo, airco, cv Renault Twingo, airco Skoda Fabia Wagon 1.4, 16V, airco, Suzuki Swift 5-drs. Exclusive, 28.000 km Suzuki Swift 1.3 GT Suzuki Automaat Toyota Aygo, 5-drs., airco, cv

NATIONALE

INFORMATIEOCHTENDEN

Woensdag 7 maart 9:00 tot 11:30 uur

ttt

TOT

70%

KORTING

op bedden, eethoeken, bankstellen, stoelen, etc., etc. MODEL

Jaguar XJ 3.0 D Portfolio INTERIEUR Zwart zacht gelooid leder. Dashboard afwerking in Carbon. Datum deel 1: Kilometerstand: Kenteken: Brandstof: Transmissie: Garantie:

EXTERIEUR Stratus Grey

30-07-2011 2.200 km 07-RVJ-4 Diesel Automaat Fabrieksgarantie

STANDAARDUITRUSTING O.A.

Stoelen in zachtgelooid leder, 20-voudig elektrisch verstelbaar,Verwarmde & gekoelde & Massage voorstoelen, Jaguar Smart Key System, Automatic Climate Control, Jaguar Premium Sound System 600 Watt met cd-/dvd-speler, Glazen panaromadak, schuif/kantel gedeelte met elektrische rolgordijnen, Bi-Xenon koplampen, Navigatie system met hdd-kaarten, Adaptive Dynamics, Verwarmd Stuurwiel, 4 zone climate control, Achterbank verwarmd en gekoeld

OPTIES OP DEZE XJ

Parking Aid Pack incl Camera, 19 inch Toba velgen, Reservewiel ruimtebesparend, Voorruit verwarmd, Zonwering achterruit, Automatische luchtrecirculatie

Betreft een companycar. Prijs (nieuwprijs € 121.400,-)

€ 105.000,-

Bedrijvenpark Foreparkpark, Neckar 1 2491 BE DEN HAAG Verkoop@blankespoor-jaguar.nl Tel: 070-3575717 Fax: 070-3575719

Wij maken ruimte voor de nieuwe collectie dus,

T E O M S E ALL ! G E W ALLES ONDER ÉÉN DAK!

Ambachtsweg 3 2222 AH Katwijk tel. (071) 402 80 46 www.plug-meubelen.nl


22 FEBRUARI 2012

pagina 17

Nu zes punten achter kopgroep

Ter Leede boekt nuttige overwinning op Zwaluwen

Bas Kroon was goed voor 25 punten (Foto: PR/B. de Roode).

Forwodians heren 1 wint van Binnenland Voorhout - Vooraf was het voor coach Vincent Roos puzzelen of hij wel vijf spelers had voor de basketbalwedstrijd van Forwodians tegen Binnenland 3. Om verschillende redenen kon een aantal vaste krachten niet meedoen. Stephen Everhard, die geblesseerd is aan zijn rug, nam toch plaats op de bank, samen met Bas Kroon. Die had de hele week niet getraind en het was de vraag of en hoelang hij kon spelen. Forwodians begon de wedstrijd dan ook met vier spelers van boven de twee meter in het veld en guard Yoeri van de Nouland. De eerste minuten gingen gelijk op. Carsten Hof begon weer scherp aan de wedstrijd en scoorde in het eerste kwart al zeven punten. Na het inbrengen van Bas Kroon liep Forwodians iets uit. Na tien minuten stond het 2213. De spelers van Binnenland waren allemaal een stuk kleiner dan de mannen van Forwodians, en iedere keer werd de juiste man onder het bord gevonden en konden de spelers van Binnenland niets inbrengen. Alle rebounds waren ook weer voor Forwodians. Door een score van Yoeri van de Nouland in de laatste seconde voor de rust ging Forwodians rusten met een voorsprong van

41-32. Het derde kwart gingen de spelers van Binnenland er fel in. Er werd meer druk in de verdediging gegeven en daardoor kon Forwodians niet in de goede positie komen om te kunnen scoren. Binnenland ging ook op zoek naar hun schutter, nummer 12. Deze schoot zes punten binnen. Binnenland kwam langszij: 46-46. Doordrukken lukte echter niet. Via acties van Arjen Koot en wederom Bas Kroon kwam Forwodians ook weer tot scoren. Het derde kwart ging hierdoor gelijk op: 53-52. Het laatste kwart zakte Binnenland weer iets in. Hierdoor konden Jasper Duijndam en Arjen Koot er samen acht punten inleggen. Nadat Bas Kroon er weer een driepunter inschoot was het verzet van Binnenland gebroken en kon Forwodians de wedstrijd uitspelen. Binnenland ging op zoek naar een snel schot, maar iedere keer was de rebound voor Forwodians en werden de verkregen strafworpen goed benut. Coach Roos: “Vooraf had ik niet op een overwinning gerekend, aangezien wij de uitwedstrijd al verloren hadden en we niet goed in de spelers zitten. Dankzij het teamspel hebben we het toch geflikt vandaag. Ik ben trots op mijn spelers”.

WIJC sluit natuurijswinter af

Kampioenschap onder winterse omstandigheden Warmond - Zondag 12 februari zochten veel mensen nog snel de Kaag of een andere diepgevroren plas op om nog even te kunnen genieten van een echte natuurijstocht. Toch hebben al die mensen een groot spektakel gemist op de natuurijsbaan van de Warmondse IJsclub. In de middag, terwijl er een flauw zonnetje stond en sneeuwvlokken naar beneden dwarrelden, vond als afsluiting van een mooie natuurijswinter het Warmonds Kampioenschap priksleeën plaats. Bij de kinderen waren niet veel deelnemers. De bekendheid met de sport is natuurlijk niet groot, omdat niet elk jaar dit kampioenschap verprikt kan worden. Daarentegen was er bij de categorie 16 jaar en ouder wel een leuk deelnemersveld. Er moest een keer heen geprikt worden, dan met de slee over de finishlijn, daar de slee zien te draaien zonder van de slee af te gaan, en dan weer zo hard mogelijk terug. Er moesten veel kampritten aan te pas komen om de uiteindelijke winnaars te kunnen bepalen. Vooral het draaien bleek nog een kunst apart te zijn. In het clubhuis van de Warmondse IJsclub werden daarna onder het genot van warme chocolademelk en erwtensoep de prijzen uitgereikt. En zoals dat hoort volgens de traditie waren deze natuurlijk in natura.

Sassenheim - Ter Leede mag zich na de nuttige overwinning op Zwaluwen ’30 ‘the best of the rest’ noemen, op zes punten achter de kopgroep Huizen, Jodan Boys en Quick Boys. Het maakt de derby van komende zaterdag tegen Quick Boys extra pikant. Op de Roodemolen zal dan blijken of Ter Leede de ambitie om de top-3 alsnog aan te vallen kan waarmaken. Anders valt de ploeg terug naar de inmiddels brede middengroep. In Hoorn waren zaterdag de omstandigheden (koud en veel wind) niet ideaal, maar beide teams moesten er naar beste kunnen proberen mee om te gaan. Met Olaf Schell weer terug in het elftal voor de geschorste Ronnie Verplancke kwam Ter Leede, niet voor het eerst in deze competitie, weer uiterst onzeker uit de startblokken. En als het vizier van Bas Cisse al na twee minuten iets scherper had gestaan had Ter Leede zomaar tegen een vroege 1-0 kunnen aankijken. Nu niet. De ploeg uit Sassenheim herpakte zich en wist, zonder tot uitgesproken kansen te komen, behendig het initiatief naar zich toe te trekken. In fases wel, gevolgd door een periode dat de teugels weer werden gevierd, wist Ter Leede voetballend de druk vanaf het eigen doel met veel spe-

lers achter de bal vorm te geven. Tot kansen, laat staan fraai voetbal, kwam het nooit. Met de samenvatting ‘flets’ is de eerste helft nog het beste te duiden. Na de pauze bleef Pascal Zoet in de kleedkamer achter en was Hakan Turkoz na een buitenlands uitstapje weer terug bij Ter Leede, terug in de hoofdmacht van Paul van der Zwaan. Ook nu oogde Ter Leede in de eerste minuten onzeker en het was aan goed ingrijpen van Frank de Groot te danken met een redding op de doellijn dat Zwaluwen ook nu weer verzuimde om de score te openen. Net als in de eerste helft herstelde Ter Leede zich snel en voorbeeldig, en de kansen die er tot dan niet of nauwelijks waren geweest dienden zich nu plotseling wel aan. Na acht minuten had Vincent Ammerlaan na een snelle combinatie de 0-1 moeten aantekenen, maar in plaats van voor eigen succes te gaan werd de bal nog een keer afgelegd en dat bleek net één schakel te veel. Nog geen vijf minuten later was het wel raak, toen Gertjan Tamerus ineens uit een corner via een fraaie omhaal de verdiende voorsprong voor Ter Leede binnenschoot. Hij bekroonde daarmee zijn goede vorm van de laatste weken. En het is dan ook voor de Sassenheimers jammer dat deze in zijn rol gegroeide regisseur Ter Leede na dit seizoen alweer gaat verlaten en verruilt voor HFC. Het

was voor de meegereisde supporters goed om te zien dat Ter Leede zich niet op eigen helft liet terugvallen, maar vol druk bleef zetten om ook de nu bereikte voorsprong verder uit te bouwen. Pim Spaargaren slaagde daarin uitstekend, toen hij vijf minuten na de 0-1 de 0-2 liet aantekenen. Uit een fraaie pass van Gertjan Tamerus wist hij feilloos de verre hoek te vinden en liet daarmee doelman Mitchel Vincken kansloos. Zelfs de 0-3 had nog kunnen vallen, maar fraai doorzetten van Tristan Buchinhoren werd via de kluts en de lat niet beloond. En daarmee was de wedstrijd ook wel gespeeld. Zwaluwen drong nog wel enkele keren aan, maar de overtuiging die de hele wedstrijd al had ontbroken bleef ook in het laatste kwartier weg. Op een klein opstootje na, dat bekwaam in de kiem werd gesmoord door arbiter Van Beelen, kon Ter Leede de wedstrijd op routine uitspelen en na het laatste fluitsignaal voldaan de douches opzoeken. De kansen die er voor de rust nauwelijks waren werden door Ter Leede na de pauze wel gecreëerd en ook bekwaam benut. Die wetenschap moet het team deze week meenemen op weg naar de topper tegen Quick Boys. Als er met eenzelfde strijdlust wordt gespeeld als in de eerste ontmoeting op Nieuw Zuid, dan staat de bezoeker van deze derby zaterdag een boeiende en spannende wedstrijd te wachten.

Hoofdprijs zeilregatta verdwenen uit clubhuis Warmond - Van 11 tot en met 19 maart gaat de dertiende Caribbean Sailing Regattas van start, een monsterzeilreis van acht dagen rondom een aantal tropische eilanden in de Caribische zee. Het lijkt er echter op dat de organisatie dit jaar geen kampioenschaal kan uitreiken, nu gebleken is dat de gewilde zilveren plaquette verdwenen is uit het clubhuis gelegen aan de Warmonder Leede in Warmond. De verdwijning werd ontdekt na een crewmeeting aan het begin van deze maand. “Een aantal dagen na onze gezellige samenzijn met de voltallige crews van de boten kwamen wij er achter dat de hagelnieuwe zilveren schaal met inscriptie verdwenen was,” vertelt Henk Weltak, mede-organisator van dit vriendenevenement. “Omdat er geen sporen van braak waren ging onze initiële verdenking naar een van de deelnemende teams, maar een kleine rondgang rond de teams leverde tot op heden geen resultaat op. Wij hopen dat degene die onze hoofdprijs meegenomen heeft toch snel spijt krijgt en deze, al is het anoniem, terugbezorgt, want wij zouden deze graag in maart aan de rechtmatige winnaar van de regatta willen overhandigen,” aldus Weltak. Ïnitiatiefnemer Ernst Menten denkt echter toch dat de plaquette momenteel in handen is van een van de zeilers. “Er zijn namelijk geluiden die erop wijzen dat waarschijnlijk toch een van onze mensen de kampioenschaal in zijn bezit heeft. Dat bleek uit de reacties die we ontvingen. We hopen dan ook dat we de plaquette spoedig weer in ons clubhuis kunnen vinden”. Volgens Menten zou de politie niet zijn ingelicht over de vermissing en zal er ook geen aangifte van diefstal worden gedaan, hoewel dit wel werd gesuggereerd in een pers-

bericht dat maandagmiddag werd verspreid.

Vriendenrace De Caribbean Sailing Regatta is een vriendenrace van tien teams en ongeveer zeventig zeilers, de meesten afkomstig uit de Leidse regio. De teams vertrekken op 11 maart voor dik een week naar Sint Maarten om vervolgens acht wedstrijden te zeilen richting Saint Barth en de Britse Maagdeneilanden. Er wordt gevaren in een eenheidsklasse met nieuwe 50.5 feet Beneteau monohulls. Vanaf Sint Maarten wordt gestart naar Saint Barth. Vervolgens wordt tijdens een niet ongevaarlijke nachtrace van 100 zeemijlen richting de Britse Maagdeneilanden gevaren. In dit zeilgebied zal dagelijks één of meerdere wedstrijden worden gevaren om tenslotte na zes dagen de finish voor de kust van Tortola te bereiken. Ernest Menten, initiatiefnemer van de CSR: “Dit is een fantastisch evenement voor iedereen met een hart voor wedstrijdzeilen en maritiem vermaak. De competitie is hard, op zee zijn de teams opponenten, maar na afloop aan wal is het tijd om vrienden te maken en schipperslatijn uit te wisselen. De aanleg- en ankerplaatsen bieden iedere dag verschillende spectaculaire locaties om eventuele tegenvallende dagresultaten te vergeten. Het walprogramma biedt de deelnemers happy hours op het strand en andere vormen van contemplatie.” De Caribbean Sailing Regattas is een initiatief van Ernest Menten uit Wassenaar en Martin Loo uit Oegstgeest. Met als thuisbasis het in Warmond gelegen nautisch centrum Kaag Resort is de regatta in dertien jaar uitgegroeid van een zeilevenement met vrienden tot een boeiend internationaal zeilevenement. Enerzijds serieuze zeilwedstrijden en anderzijds een sociaal vriendenkarakter.

Emilio Guzman (Foto: PR/Jouk Oosterhof).

Emilio Guzman in ‘t Onderdak Sassenheim - Zaterdag 25 februari in ‘t Onderdak in Sassenheim: Emilio Guzman met Doen en Laten. Doen en Laten gaat over het doen en laten van Emilio Guzman, de broer van Javier, en over datgene wat mensen ook allemaal doen en om welke reden dan ook allemaal laten. Emilio is een aardige jongen. Hij wil geen ruzie, geen conflicten. Hij wil graag dat het met iedereen altijd goed gaat. Maar dat gaat nou eenmaal niet altijd. De wereld zit vol spanningen, angst en agressie. Hij is een slimme jongen, maar blijkbaar toch dom genoeg om zich hierdoor altijd te laten verrassen. En daar wil Emilio Guzman het graag over hebben. Hij wil het snappen en hij wil gehoord worden. Niet door simpelweg te scoren met wat mensen willen horen, maar door te zeggen wat hij wil zeggen. Pas dan wordt je ook echt ‘verstaan’. Kaarten à € 17,50 zijn verkrijgbaar bij Primera Van der Lans aan de Hoofdstraat 208 in Sassenheim. De aanvang is 20.15 uur.


pagina 18

22 FEBRUARI 2012

Op zaterdag 17 maart

Van tweede naar zesde plaats

Open dag in tehuizen zorgorganisatie WMV

TOP niet langer ongeslagen

Teylingen - Zorgorganisatie WWZMariënstaete-Valent (WMV) opent op zaterdag 17 maart van 11.00 tot 15.00 uur de deuren van haar verpleeghuizen en woonzorgcentra. De Open Dag van de Zorg is dé gelegenheid voor iedereen die kennis wil maken met de zorg en de organisatie. Behalve dat de organisatie er voor iedereen een gezellige dag van wil maken, is er informatie te krijgen over het krijgen van zorg, het wonen in één van de huizen of juist het werken in de zorg. Jong en oud is welkom om een kijkje achter de schermen te nemen. Er is volop informatie over werken in de zorg, vacatures, opleidingen, vrijwilligerswerk of een vakantiebaan bij WMV. Ook kan men informatie krijgen over de zorg en aanvullende welzijnsdiensten van WMV. In elk huis staan diverse informatiestands met P&O-adviseurs, zorgbemiddelaars en zorgmedewerkers waar men terecht kan met alle vragen over zorg en werken in de zorg. Bovenal is in alle huizen van alles te beleven, zoals rondleidingen, interessante demonstraties, informatiestands en volop entertainment. De activiteiten variëren per locatie, maar een greep uit het programma is: ervaar hoe een tillift werkt, smul mee van een chocoladefontein, laat de eigen rollator pimpen, probeer de side-by-sidefiets uit, geniet van een bijzondere radio-uitzending of een lekkere massage. Kinderen kunnen zich laten schminken of zich uitleven bij de speelhoek of knuffelboerderij. Op diverse locaties wordt op de-

zelfde dag meegedaan met NLDoet en vrijwilligers zijn welkom om zich aan te melden. Verder kan iedereen meedoen aan een WMV-loterij. De eerste prijs is een geheel verzorgd diner voor twee personen in één van de grand café’s of restaurants. De tweede en derde prijs zijn geschreven door de topkoks van WMV: vijf kookboeken voor kids ‘Kook je met ons mee’, en drie kinderboeken: ‘Kip met patat en appelmoes’. Op alle locaties wordt gezorgd voor bijzondere lekkernijen: van gebak, koffie, soep en brood tot poffertjes, patat en rauwkostsalade. In sommige huizen kan men zelfs proberen te nuttigen met aangepast bestek. In de gemeente Teylingen heet WMV iedereen welkom op zaterdag 17 maart van 11.00 tot 15.00 uur bij de Bernardus aan de Hoofdstraat 82 in Sassenheim, bij Gerto aan de Rijnsburgerweg 4 in Voorhout, en bij Mariënhaven/Mariëngaerde aan de Mgr. Aengenentlaan 1 in Warmond. Voor het volledige programma per huis: www.zorggroepwmv.nl.

Vaganza in café Teyl Sassenheim - Zaterdag 25 februari treedt de bluesband Vaganza op in café Teyl in Sassenheim. Vaganza bestaat uit Bouke Aandewiel gitaar en zang, Erwin van der Aart zang, Rob van Mook bas, Reinier Vrolijk hammondorgel en Wil Slats drums en zang. De aanvang is 21.30 uur.

Sassenheim - Het was een slechte week voor de Sassenheimse korfballers van TOP/Wereldtickets. nl. Op woensdag werd een punt verspeeld tegen DeetosSnel (2424 gelijkspel). Afgelopen zaterdag verloren de Sassenheimers van Fortuna met 22-27. Regerend landskampioen TOP verloor hiermee ook de ongeslagen status in 2012 en zakt nu van de tweede naar de zesde plaats in de Wereldtickets Korfbal League. Het verschil met de overige ploegen blijft klein, maar de Sassenheimers zijn de aansluiting met de top voorlopig kwijt. Dit seizoen presteren de Sassenheimse korfballers nog niet goed in de thuiswedstrijden. De afgelopen twee wedstrijden hebben daar geen verandering in gebracht. Vorige week woensdag ontving TOP debutant DeetosSnel. Hoewel de eerste wedstrijd in Dordrecht op een gelijkspel was uitgelopen, had dit op papier een makkie moeten zijn voor de Sassenheimers. Niets was minder waar, want de tegenstander was taai en speelde vrijuit. De bezoekers namen brutaal het heft in handen en kwamen na twaalf minuten spelen op een 4-6 voorsprong. Pas na 10-10 kwam TOP wat beter in haar spel en nam het een lichte voorsprong. Celeste Split, Tim Heemskerk, Sander Hamzen en Mick Snel zorgden voor een opleving en een 15-13 ruststand in het voordeel van de Sassenheimers. De voorsprong betekende niet veel. Het spel bij de

De aanvallen werden door TOP technisch goed uitgevoerd, maar leidden niet meer tot doelpunten (Foto: Willem Krol). Sassenheimers was in de eerste helft af en toe slordig en ondoordacht, en het publiek was niet gerust op een goede afloop. Tim Heemskerk bracht direct na de rust de marge nog wel op vier punten (17-13), maar daarna nam DeetosSnel het initiatief over. Na 18-18 leek TOP de grip op de wedstrijd te verliezen. Er werd slecht en onzuiver geschoten door de thuisploeg. DeetosSnel kwam op een 18-20 en 22-24 voorsprong toen er nog vijf minuten te spelen waren. Met twee fraaie schoten van Daniel Harmzen en Mick Snel werd het kort voor tijd gelijk. Het gemiste schot in de slotseconde had de Sassenheimers nog de overwinning kunnen bezorgen, maar dat gebeurde niet en was ook niet terecht geweest. TOP was niet in goede doen en DeetosSnel had een punt verdiend.

Fortuna

De schrijver Marcel Möring heeft een lezing gegeven voor de bovenbouwleerlingen van het Rijnlands Lyceum (Foto: FBPS/Peter Schipper).

Gastles Marcel Möring op het Rijnlands Lyceum Sassenheim - Vorige week dinsdag heeft de schrijver Marcel Möring een lezing gegeven voor de bovenbouwleerlingen van het Rijnlands Lyceum Sassenheim. De schrijver sprak over zijn werk, en collegaschrijver Graa Boomsma, die ook docent Nederlands aan het Rijnlands is, introduceerde hem. Leerlingen konden ook vragen stellen. Centraal stond het laatste werk van Möring: Louteringsberg. Dit werk heeft een verband met Dis uit 2006 en met In Babylon uit 1997. In de Louteringsberg vaart de teruggetrokken levende ‘cultuurfilosoof’ Kolpa uit tegen de buitensporige

aandacht in de media voor het triviale. Het boek kent vele ironische terzijdes, maar is uiteindelijk een ernstige roman over een man die een langdurige pas op de plaats maakt omdat hij niet weet waar hij vandaan komt en welk pad hij moet inslaan om zich een toekomst te verwerven. Kolpa is een man die gevangen zit in het schijnbaar eeuwige heden. Kolpa staat voor de grote vragen van het leven: wat schijn ik te zijn, wat heb ik en wat ben ik? Bovendien vraagt hij zich af wie ‘de ander’ precies is. “Ze is een deur en jij hebt de sleutel niet,” is het cruciale antwoord dat daar in Louteringsberg op gegeven wordt. Deze zin slaat op Chaja, de dochter van de Assense vastgoed-

tycoon Jacob Noach, die na een jarenlang voorspel met Kolpa trouwt en half februari 1983 spoorloos uit zijn leven verdwijnt. Zelfs op Marcus Kolpa blijkt uiteindelijk een sleutel te passen. De New-Yorkse Lila Adler, die nota bene een proefschrift over zijn bestseller heeft geschreven, weet de gesloten Kolpa na enige inspanning open te krijgen. Ieder jaar geeft een schrijver een gastles aan bovenbouwleerlingen van het Rijnlands. De afgelopen jaren waren te gast Vonne van der Meer (2004), Bernlef (2005), Kees van Beijnum (2006), Jan Siebelink (2007), A.F.Th. van der Heiden (2008), Robert Anker (2009), Naima El Bezaz (2010) en Joost Zwagerman (2011).

Het gelijkspel tegen DeetosSnel was een slechte generale voor de zware wedstrijd op zaterdag tegen Fortuna. De ploeg uit Delft kwam vol zelfvertrouwen naar Sassenheim, want op woensdag had het koploper PKC overtuigend verslagen. Omdat de ploegen in de Wereldtickets Korfbal League zo dicht bij elkaar staan is iedere wedstrijd van belang. Verlies kan betekenen dat de aansluiting met de top verloren gaat. De korfballiefhebbers waren op de hoogte van het belang van deze wedstrijd. De tribunes in sporthal De Korf waren afgeladen en volledig uitverkocht. Tot 8-8 na 21 minuten gingen beide ploegen gelijk op. Daarna stokte de Sassenheimse aanvallen. De altijd zo trefzekere Celeste Split, Tim Heemskerk en Mick Snel konden de korf niet meer vinden. De aanvallen werden door de thuisploeg technisch goed uitgevoerd, maar leidden niet meer tot doelpunten. Later zou blijken dat deze fase cruciaal was voor het verlies van TOP. Fortuna speelde de eerste helft degelijk en gecontroleerd uit en stond zo verrassend met de rust op een 9-14 voorsprong. De thuisploeg was in de tweede helft niet bij machte het tij te keren. Halverwege

was de achterstand zelfs opgelopen tot acht punten (13-21) en leek de ploeg overspeeld te worden. De coach van TOP, Hans Heemskerk, probeerde door het inbrengen van Nick Pikaar en Maaike Moolenaar nog een kanteling te forceren, maar dat lukte niet. Alleen in de laatste vijf minuten van de wedstrijd kon TOP de score nog een draaglijker aanzien geven. Het werd van 18-25 uiteindelijk 22-27. Daarmee verloor TOP voor het eerst in 2012 weer eens een wedstrijd. Maar wel in een cruciale fase in de competitie. Door deze nederlaag wordt Fortuna koploper en zakt TOP van een tweede naar een zesde plaats in de Wereldtickets Korfbal League. Met nog zes wedstrijden voor de boeg en ploegen die dicht bij elkaar staan kan er nog van alles gebeuren. Maar de Sassenheimse korfballers wacht een zwaar programma met de komende wedstrijden tegen Dalto en Blauw Wit. In de matige vorm waarin de Sassenheimers nu verkeren is het de vraag of de aansluiting met de top van de Korfbal League kan worden hervonden. Aanstaande zaterdag speelt TOP de uitwedstrijd tegen Dalto. De wedstrijd wordt gespeeld in sporthal Hoenderdaal in Driebergen en begint om 20.00 uur.

Koffieochtend in bibliotheek Sassenheim - Al twee jaar organiseren Welzijn Teylingen en de Bibliotheek Bollenstreek vestiging Sassenheim wekelijks een leescafé van 10.00 tot 11.30 uur in de bibliotheek. Alle senioren van Teylingen zijn welkom om onder het genot van een kop koffie of thee een praatje te maken of te lezen. De vaste vrijwilligers van de koffieochtend zijn wekelijks aanwezig in de bibliotheek aan de Kerklaan 42 om mensen te ontvangen met koffie, thee en een overvloed aan kranten en boeken. Voor meer informatie over het leescafé en de koffieochtend kan men contact opnemen met Welzijn Teylingen, bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur, tel. 0252-231805.


LEZERSACTIE

De Teylinger trakteert s i t a r g je t r a e a k 2 TIKIBAD WINTERKORTING Kom naar het tropisch Tikibad op Duinrell. Spetterend vermaak dichtbij huis voor het hele gezin! Meer dan één kilometer glijbaanplezier. Beleef deze winter nog een tropisch dagje uit in het Tikibad.

Let op! In vakantieperioden kan het tussen 13.00-17.00 uur extra druk zijn. Kijk voor de openingstijden en veiligheidsregels op www.tikibad.nl. Voor kinderen < 1.20 mtr is een drijfmiddel verplicht, ongeacht zwemdiploma.

LEZERSACTIE: 2e KAARTJE GRATIS Tegen inlevering van de actiecoupon ontvangt u tot en met 30 maart het 2e kaartje gratis aan de kassa van Duinrell. (max. 4 personen)

--- ACTIECOUPON ---

TIKIBAD WINTER

2e KAARTJE GRATIS geldig t/m 30 maart 2012 - MAXIMAAL 4 PERSONEN ACTIEVOORWAARDE ACTIEVOORWAARDEN t *OXJTTFMCBBSUNNBBSUBBOEFLBTTBWBO%VJOSFMM t ,PSUJOHBMMFFOHFMEJHWPPSIFUFFOFLBBSUKFQFSCPO t (FMEJHPQUPFHBOHTQSJKTWPPSVVS é FOPOCFQFSLU é 

t /JFUHFMEJHJODPNCJOBUJFNFUBOEFSFBDUJFTLPSUJOHFO t /JFU /JFUJOXJTTFMCBBSWPPSDPOUBOUHFME JOXJTTFMCBBS WPPS DPOUBOU HFME

De Teylinger

UITGEVERIJ VERHAGEN WENST U VEEL PLEZIER


TOP BOXSPRINGS IN DIVERSE KLEUREN, MATEN EN STOFFEN!!

IT LITE SIND WA

 071 2000168

S

25 - TOP K 19

25 - TOP K 19

BEDS 2 BASIC DÉ NR. 1 BEDDENSPECIALIST IN UW REGIO!

Adres: Kerkstraat 58 - Noordwijk (binnen) INGANG Passage

S X O B T I E T K WA L I

SS A R T A M N PRINGS E

Kom langs en test onze boxsprings en matrassen. De koffie staat klaar! Wij zijn ook zondags open!!

(VAN LANDSCHOOT)

Daarom dus Beds 2 Basic!!

IT LITE SIND WA

25 - TOP K 19

LITEIT SIND WA

Remote controlled

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA SUPER ACTIE!!

COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELECTRISCH VERSTELBAAR!!

25 - TOP K 19

#####

Beds 2 Basic

IT LITE SIND WA

S

Designhoofdbord! + 2 Beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matras topper! + 2 luxe kussens

25 - TOP K 19

S

ZONDAGS OPEN!! 1714:0:000 uut/mr

COMPLEET EN LUXE 2-PERSOONS ELECTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!!

S

25 - TOP K 19

WINT VAN AUPING!!

EN

NIEUWS!!

OFFICIELE CONSUMENTENBOND TEST!

Beds 2 Basic

K

S

LITEIT SIND WA

#####

SLAPEN IS BELANGRIJ

2012

NAAST DE LAAGSTE

IES, WANT GEZOND

LITEIT SIND WA

S

! R A A N N I W G N I R P S BOX LAAT U ADVISEREN!

U GRATIS TOP-ADV PRIJZEN GEVEN WIJ

WINNAAR!!

MEGA KNALLER!

Luxe Design hoofdbord + 2x electr. verstelbare boxsprings met pocketvering, + 2x supersterke volva motoren + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen + 2x poten set + 2x metalen matrasrem keuze uit diverse maten!

MATRAS KNALLERS!

Normaal 2399.-

Ook verkrijgbaar in de maten 1.60 én 180 breed

LA Matra A s PR GST IJS E !

BASIC

LAAGSTE PRIJS!

MATRASSEN SPECIALIST

999.-

-58%

2

MATRAS GRATIS!

TOTAL RELAX

ANTI-ALLERGISCH

€599,-

2e

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer √ 360 veren m2 met 2cm HR50 koudschuim afdeklaag √ 7 ergonomische comfortzones √ Afritsbare en wasbare tijk

MATRAS GRATIS!

s

LU atras XE !

MARKIES

Beds 2 Basic EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

2e

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

€ 799,-

Eigenschappen:

√ Koudschuim kern √ 7 Ergonomische Comfortzones √ Dubbeldoeks tijk! √ In harde en soft variant √ Anti-alergisch Ma

M

Ma

tra

s

LU atras XE !

BODY FIT

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer matras √ 360 veren/m2 met koudschuim afdeklaag √ 5 ergonomische comfortzones √ Elastisch dubbeldoek tijk

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

2e

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

ANTI-ALLERGISCH

€749,-

√ 7-Slags pocketveer √ 300 veren met hoogwaardig koudschuim ombouwlaag √ met NASA traagschuim afdeklaag √ Harde en zachte uitvoering

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

M

LU atras XE !

DREAM LATEX

2e

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

2e

MATRAS GRATIS!

√ Dikke koudschuim vulling √ Hoge veerkracht √ Blijft koel tijdens de nachtrust √ Vormt perfect naar uw lichaam

€1099,-

€ 799,-

Leverbaar in alle maten!

Diverse toplagen mogelijk latex, koudschuim of traagschuim √ Handgemaakt matras met 7 slags micro pocketveer √ 500 veren /m2 √ 7 comfortzones √ Zomer en Winterzijde

Ma

Leverbaar in alle maten!

2e

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 18cm Latex Kern √ 1,5 cm doorgestikte traagschuim afdeklaag √ 7 comfortzones √ Anti-allergisch M

tra

ROYAL WELLNESS

s

at

ra s

BALANCE SENSE

IS 1 GRAT D én DEKBE IS T A 2 GR NS!! KUSSE ANTI-ALLERGISCH

€ 199,-

€ 999,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

#####

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

Eigenschappen:

€ 269,-

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

s

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

WINNAAR!!

IS 1 GRAT D én DEKBE IS 2 GRAT NS!! KUSSE

#####

€ 349,-

tra

SLEEP KING

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

MATRAS GRATIS!

M

tra

(CLASSIC HANDMADE!)

Leverbaar in alle maten!

√ Goede matras voor de laagste prijs √ Geschikt voor vaste en verstelbare bedbodems

SPA SPRING

2e

Ma

####

Maat 1.20

#####

Eigenschappen:

MATRAS GRATIS!

s

#####

Leverbaar in alle maten!

2e

tra

TOP RECENTIES VAN ONZE KLANTEN!!

€ 49,-

e

Ma

399.-

-64%

OR PRIJS IS VO OOFLIJK DIT ONGEL COMPLETE G! BOXSPRIN

ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoeringen!

vanaf 1.40

DEZE WEEK VOOR

MEGA! ACTIE!!

OOK IN GRIJS LEVERBAAR

####

SUPER QUEEN

Normaal 1099.-

E LAAGST PRIJS IE GARANT

2e

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

Eigenschappen:

√ Top HR60 Koudschuim! √ 4cm traagschuim in tijk √ Koel in de zomer √ 3D profiel / hard en zacht √ Beter ligcomfort en ventilatie

2e

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 15cm Koudschuim kern √ Ergonomische comfortzones √ Elastisch dubeldoek tijk √ Afritsbare en wasbare

NIEUW IN HET ASSORTIMENT > MOLTONS VOOR MATRASSEN EN TOPPERS IN ALLE MATEN!!

Openingstijden

Koopavonden

Ma. Di. / Wo. Do. / Vr. Za. Zo.

Do. / Vr.

13:30 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 21:00 9:30 - 17:00 14:00 - 17:00

18:30 - 21:00

 071 2000168

asic

Bij Beds 2 B

prijzen √ Laagste liteit kwa √ Beste comfort te √ Bes dvies √ TOP-a ervice -s P √ TO

Adres: Kerkstraat 58 - Noordwijk (binnen) INGANG Passage

PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD De getoonde aanbiedingen zijn slechts een klein gedeelte van ons assortiment | Kom ook langs voor onze kwaliteits kussens en accessoires!

November 2011 Zet- en drukfouten voorbehouden

TL_week_08_12  

SCHULTE BVBERNARD op 6e Jaargang • nr. 8 24 cm. BREED EIKEN € 69,95 Wethouder Stuurman geeft uitleg over de knip in de Verlengde Componisten...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you