Page 1

Lokaal betrokken en betrouwbaar

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DETEYLINGER.NL 

overzicht P15

Woensdag 14 februari 2018 JAARGANG 12 NR 7

nieuws

Meer over de verkiezingen

Lijsttrekkers stellen zich voor

nieuws

P7

Verrijk je Buurt Daten in zonder InspiratiecafĂŠ drempelvrees

foto n Hollandse reuzen in Pyeongchang

OS

P21

Te vroeg voor nieuwbouw IKC

Jeugd spreekt in over BMX-baan

n Commissie wil eerst onderzoek naar behoefte Integraal Kind Centrum

VOORHOUT n De 10-jarige Max van Dorsser, Bas Verboom en de 9-jarige Jasper van Leeuwen hebben in de raadscommissie Welzijn ingesproken over hun idee voor een wielerpark in Voorhout.

SASSENHEIM n De raadscommissie Welzijn vindt het nog te vroeg om aan wethouder Kees van Velzen een voorbereidingskrediet te geven om een locatie te zoeken voor de nieuwbouw van een Integraal Kindcentrum (IKC) in Sassenheim. Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar waarin bijvoorbeeld onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang en eventueel welzijnsvoorzieningen gecombineerd zijn. Door Nico Kuyt

De meer dan 40-jarige basisschool De Kinderburg aan de Knorrenburgerlaan voldoet niet meer aan de huidige eisen. Het schoolbestuur van de Sophia-scholen heeft onder andere door het dalende leerlingenaantal en op basis van een spreidingsplan voor de scholen, de wens uitgesproken om te komen tot een fusie van De Kinderburg en De Rank en wil op termijn afstand doen van het schoolgebouw van De Rank op de St. Antoniuslaan. De verkenningen hiervoor zijn gestart. Het bestuur denkt aan een IKC met circa 400 leerlingen. Onderzocht dient te worden of het gebouw op de bestaande locatie van De Kinderburg kan komen of een eventueel andere locatie. De gemeenteraad werd daarom gevraagd voor een

Woordvoerder namens de bezorgde ouders, Evelyn Schuil-Vlassak, spreekt de commissie toe. | Foto: NK

locatieonderzoek een krediet van 100.000 euro beschikbaar te stellen. KRITISCH

Vooraf aan de voorbespreking in de raadscommissie hadden bezorgde ouders een brandbrief gestuurd en woordvoerster Evelyn SchuilVlassak kwam de commissie toe-

spreken. Zij plaatste vraagtekens bij de wenselijkheid van een fusie en het slagen van een IKC. De Rank is de enige protestantse school in Sassenheim. Als deze verdwijnt zou dat een verschraling van het onderwijsaanbod betekenen. De ouders wensen een objectief onderzoek naar de behoefte voor een IKC en willen dat meerdere scenario’s in beeld gebracht worden, waaronder De Rank in stand laten, of verhuizen, maar de scholen afzonderlijk laten. Schuil wees op de onrust die is ontstaan en dat de ouders niet betrokken zijn bij de plannen. Enkele ouders hebben al aangegeven hun kind van school te halen. Op haar beurt wees bestuurder Sylvia Spierenburg van de Sophia Scholen dat nog niets zeker is. Het moet allemaal nog worden bekeken. Met de ouders wordt een informatieavond belegd.

Maandag 19 februari Maandag februari Politiek cafĂŠ met jong jong CDA-kamerlid CDA-kamerlid met Anne Kuik Anne Kuik

TE VROEG

Meer informatie: Meer informatie: zie artikel elders dit blad zie artikel elders in in dit blad

Een grote meerderheid van de fracties vond het toch te vroeg om al

Investeren in jongeren

Mooie zomeractie: Onze schuuractie gaat Houten weer van start!

geld beschikbaar te stellen voor een locatieonderzoek. Is een IKC wel noodzakelijk? Kan De Kinderburg niet fuseren met een andere school. Waarom niet eerst een visie, een behoefteonderzoek en dan pas komen met een locatieonderzoek. Welke functies komen er in het IKC? En eerst maar ook een goed participatietraject doorlopen met ouders en medezeggenschapsraad. De aanvraag voor het krediet werd weer in handen gegeven van de wethouder. De gemeenteraad neemt er op 8 maart geen besluit over.

2.79 - 2.99

199 .

Spaar nu extra snel alle Koins bij elkaar!

systeemvloer

Van â‚Ź27,50 voor

De jongeren hebben op het jeugdjournaal gezien dat er in de gemeente Udenhout een BMX-baan was aangelegd. En dat wilden zij ook wel. Ze kregen de hele klas van de Regenboog Distelweg aan hun zij. Op de heuvelbaan kunnen zij lekker fietsen, steppen, stuntsteppen, skateboarden, BMX-en en zelfs de scootmobielen kunnen er lekker crossen. Zij willen een mooie baan van asfalt, dat gaat lang mee. Het is wel iets duurder, maar op het goedkopere gravel kun je alleen fietsen, als het regent is het niet te gebruiken, het vraagt veel onderhoud en je wordt er vies van. Ze hebben een aantal plekken voor een baan in Voorhout onderzocht. Bijvoorbeeld Sportpark Elsgeest of bij de Spoorlaan. De gemeente hoeft niet het hele bedrag te betalen, zo hielden zij de commissie voor. Fondsenwerving, sponsoring, acties en inzamelingen, daarmee denken ze de helft van de kosten binnen te krijgen. Onder de Voorhoutse jeugd is er ook behoefte aan zo’n wielerbaan. De jongens hebben een Facebookpagina opgezet, die in een week tijd al meer dan 100 likes kreeg. Ook hebben ze een mail gestuurd naar alle scholen. Op de Emmaus vinden bijvoorbeeld 83 kinderen uit groep 4 tot en met groep 8 het een heel goed idee, zo wisten zij te melden. De jongens gaan nu over hun plan in gesprek met de wethouder. (NK)

Onrust onder ouders van De Rank over mogelijk verdwijnen laatste protestantse basisschool

PLUS Hand- of Perssinaasappelen Kilo 1.00 Net 2 kilo

P13

    

     

â‚Ź22,50!

van â‚Ź 69,00

â‚Ź 59,00 / m

Wij informeren u graag hierover! 2

voor

www.kroonparket.nl

Iedereen doet mee!

Openingstijden: ma-do 8.00-20.00//vr 8.00-21.00//za 8.00-20.00//zo 10.00-20.00

plusvandijk

Van Dijk Voorhout /Herenstraat 45// Voorhout

Teylingen


gemeenteberichten week 7 / 2018 teylingen

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Wat zeggen de politieke partijen in Teylingen over Wonen & Veiligheid? Vanaf nu tot aan de verkiezingen kunt u hier iedere week de standpunten lezen van de politieke partijen in Teylingen over verschillende thema’s. Deze week als eerste thema: Wonen & Veiligheid. Benieuwd wat de politieke partijen daarover te zeggen hebben? U leest het hieronder.

Nieuwe teamchef voor politie in Teylingen ‘Mijn drive is de straat veiliger te maken’ Teylingen heeft een nieuwe politiechef: Henk Woppenkamp. Een geboren en getogen Bollenstreker, die al 42 jaar meedraait in verschillende functies bij politie en recherche. ‘Mijn missie: hulp verlenen en de veiligheid vergroten.’ In januari begon Henk Woppenkamp als teamchef van Teylingen en Noordwijk. ‘Het is heerlijk om weer middenin de maatschappij te staan en contact te leggen met inwoners en verenigingen. Bij de recherche had ik te maken met criminelen, advocaten, het openbaar ministerie; ik begon het contact met de bevolking te missen.’

Agent Woppenkamp was net achttien toen hij, vers van de politieschool, in Leiden kwam werken als agent. ‘Die tijd op straat heeft me gevormd. Daar beleef je in één maand wat een ander in z’n leven nog niet meemaakt.’ Na tien jaar stapte Woppenkamp over naar de recherche. Hij werkte onder meer bij de afdeling Drugs en Wapens, was plaatsvervangend chef van de Criminele Inlichtingen Dienst en teamchef van de districtsrecherche Alphen-Gouda. Hij bleef zich betrokken voelen bij de uniformdienst. ‘In mijn tijd bij de recherche ging ik ’s morgens altijd koffiedrinken met de jongens die de straat op gaan: zij weten wat er speelt. Voor hen heb ik een diepgeworteld respect. Zij zijn er altijd als eerste bij als er iets aan de hand is, zij gaan af op situaties waar een ander voor vlucht.’ Mooie ploeg Nu is Woppenkamp weer terug waar hij 42 jaar geleden begon: op straat. Ditmaal als leidinggevende. ‘Ik tref een mooie ploeg aan, met enthousiaste mensen. Over noodhulp, handhaven

en toezicht hoef ik ze niets te vertellen. Mijn deskundigheid ligt op een vierde vlak, namelijk opsporen. Als rechercheman kijk ik verder dan een incident: ik probeer de onderliggende problematiek te signaleren. Te onderzoeken of er méér aan de hand is.’ Hij hamert op het belang van samenwerking. ‘Met de gemeente en het openbaar ministerie werken we al goed samen, maar dat mag van mij nóg intensiever. Maar ook met scholen, leerplichtambtenaren, jeugdzorg. En natuurlijk met de recherche. Een wijkagent die iets signaleert, moet daar terecht kunnen voor ondersteuning. En wij moeten zorgen voor een compleet proces verbaal, zodat er een goed dossier ligt als een zaak voor de rechter komt.’ Content Burgemeester Carla Breuer van Teylingen is content met de nieuwe teamchef. ‘Henk Woppenkamp is iemand met een hart voor de Bollenstreek en een passie voor het vak. En hij brengt een schat aan ervaring mee. Ik heb alle vertrouwen in onze samenwerking.’


De handen uit de mouwen tijdens NLdoet Op 9 en 10 maart steken duizenden mensen de handen uit de mouwen tijdens NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Stichtingen, verenigingen, zorginstellingen zetten hun deuren wagenwijd open voor vrijwilligers die een dag (-deel) willen komen helpen bij het klaren van klussen. Klus aanmelden Samen met honderden organisaties organiseert het Oranjefonds jaarlijks deze grootse vrijwilligersactie. Heeft uw organisatie een leuke klus? Moet de speeltuin of het clubhuis opgeknapt worden, wilt u een verwendagje voor ouderen in het verzorgingshuis organiseren? Meld uw klus dan aan op www.nldoet.nl. Meehelpen Wilt u op 9 of 10 maart een (dag)deel een van de Teylingse organisaties helpen? U kunt een klus zoeken en zich aanmelden via de website www.nldoet.nl. Vele handen maken licht werk. Dus waarom doet u niet mee als groep? Verzamel uw familie, collega’s, leden van uw (sport)club of klasgenoten en zoek een leuke klus uit. Een mooie manier om samen wat goeds te doen.

Zo lang mogelijk comfortabel thuis wonen Tiny (78): ‘Je moet er toch niet aan denken dat een of andere man of vrouw je huis binnendringt? Ik lees nog dagelijks de krant, dus ik weet dat dit voorkomt. Maar ik wil me veilig kunnen blijven voelen in mijn eigen huis. Daarom heb ik voor de zekerheid de sloten op mijn deuren en ramen laten aanpassen. En een betere buitenlamp bij de voordeur laten ophangen, zodat ik via het raampje in de deur kan zien wie er heeft aangebeld. Maar als ik het niet vertrouw, doe ik gewoon niet open.’ Er zijn meer mogelijkheden om uzelf te beschermen tegen ongenode gasten. Zo is er de slimme deurbel. U ziet dan op het scherm van uw mobiele telefoon wie er aanbelt. Hier heeft u wel een moderne mobiele telefoon (smartphone) voor nodig. Informatie Ga naar www.langer-comfortabel-thuis.nl voor meer informatie over woningaanpassingen. En neem desgewenst contact op met Welzijn Teylingen via telefoonnummer 0252 231 805, of Welzijnskompas (Hillegom en Lisse) via telefoonnummer 0252 757 100.

Cadeaubonnen kerstbomeninzameling ophalen Begin januari ontving iedereen die een kerstboom heeft ingeleverd bij de gemeente een lootje. Hiermee waren cadeaubonnen te winnen. Enkele prijzen zijn nog niet opgehaald. Dit kan nog tot eind februari 2018. Voorhout – prijs ophalen bij bestuurscentrum, Raadhuisplein 1, Voorhout VVV cadeaubon € 5,Blauw lootje met nummer 731 Oranje/ zalmroze lootje met nummer 600 VVV cadeaubon € 12,50 Oranje/ zalmroze lootje met nummer 178 Warmond – prijs ophalen bij Gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25, Sassenheim VVV cadeaubon € 5,Geel lootje met nummer 406, 691, 702 VVV-cadeaubon € 12,50 Geel lootje met nummer 705

Wat vindt u van plannen Kagerzoom? De Kagerzoom; een natuur- en recreatiegebied tussen Warmond en Leiden, waar ook ’t Joppe, Tengnagel en De Strengen deel van uit maken. U heeft er vast weleens gewandeld, gefietst of op een andere manier gerecreëerd. Samen met omwonenden en gebruikers werkt de gemeente Teylingen aan het versterken en beschermen van de bijzondere natuurlijke en recreatieve waarden in dit gebied. Inmiddels ligt er een eerste globale visie voor dit gebied. De gemeente Teylingen hoort graag van omwonenden en gebruikers wat ze van dit plan vinden. Uw inbreng Kagerzoom is een natuur- en recreatiegebied voor de omgeving. Wij vinden het dan ook heel belangrijk om reacties te krijgen van omwonenden, maar zeker ook van gebruikers, ook als die wat verder weg wonen. Van iedereen die houdt van De Kagerzoom. Ook uw inbreng is waardevol voor de toekomst van De Kagerzoom! Geef uw reactie voor 1 maart Op www.kagerzoom.info vindt u de brochure ‘Kagerzoom – Levend Landschap’. Hierin staan globale ideeën voor het gebied, waarop u kunt reageren. Wat vindt u van deze visie? Wat vindt u mooi? Waar heeft u zorgen over? Of wat is uw wens? Dat horen wij graag! Uw reactie ontvangen wij graag voor 1 maart. Bij voorkeur ontvangen wij uw reactie via post@kagerzoom.info of

schriftelijk, Gemeente Teylingen, Kagerzoom, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout. U kunt ook bellen met 14 0252. Het vervolg Uw reacties verwerken we anoniem in een document. U vindt dit document vanaf begin maart op www.kagerzoom.info. Deze bundeling van reacties gebruiken we om de huidige globale visie verder te detailleren. Dit verder uitgewerkte plan presenteren we vervolgens weer tijdens een informatieavond. U ontvangt hiervoor weer een uitnodiging.

Zorgt u intensief voor iemand? Samen vinden we oplossingen om het vol te houden! Zorgt u voor iemand anders? Bijvoorbeeld uw zieke partner, vriend(in) of buren? Of voor iemand met een beperking? Dan verleent u mantelzorg. Omdat mantelzorgers belangrijk zijn, willen we u goed ondersteunen. Zo heeft iedere gemeente in de Bollenstreek deskundige adviseurs. Zij gaan graag met u in gesprek. Ze kennen de regelingen. En ze kijken of de zorg voor u goed vol te houden is. Als u dat wilt, schakelen zij samen met u extra hulp in. Dit gesprek met een mantelzorgadviseur kost u niets. Informatie In Teylingen kunt u met al uw vragen over mantelzorg terecht bij Welzijn Teylingen, telefoon 0252 – 231 805 en e-mail info@ welzijnteylingen.nl. U kunt ook kijken op www.welzijnteylingen. nl of www.bollenstreekmetelkaar.nl.

Valt de zorg voor uw moeder niet altijd mee?

i

Samen vinden we een oplossing!

TEYLINGEN  FACEBOOK.COM/GEMEENTETEYLINGEN  TWITTER.COM/GEM_TEYLINGEN  YOUTUBE.COM/GEMEENTETEYLINGEN

Collectes Er zijn geen collectevergunningen verleend in verband met een vrije periode. Melding verwijderen van dode, afstervende of zieke bomen Op basis van de regelgeving in de APV is er voor deze bomen geen kapvergunning nodig. Wel willen wij u hiervan op de hoogte stellen via deze melding. Het verwijderen van de bomen zal niet eerder gebeuren dan 2 weken na deze publicatie. De planning is om de volgende bomen te verwijderen; BoomVeiligheidsControle (BVC): Jaarlijks worden binnen de gemeente een groot aantal bomen beoordeeld op veiligheid. In 2017 zijn er ca. 2200 bomen geïnspecteerd. Bij 84 bomen zijn dusdanige gebreken vastgesteld dat ze verwijderd moeten worden. De onderstaande lijst geeft een overzicht van de te verwijderen bomen per kern. Informatie Voor informatie kunt u contact opnemen met domein Buitenruimte, team beheer via telefoonnummer 14 0252.

Bollenstreekmetelkaar.nl 0252 – 23 18 05

Boomsoort

Voorhout Sassenheim Warmond Reden verwijderen

Kastanje

3

-

2

Dood, kastanjebloedingsziekte

Beuk

-

1

1

Zwammen, bloedingen en dood hout

15

6

13

Essentaksterfte, dood (hout), rotting

Haagbeuk

-

1

1

Dood hout, kroonsterfte

Iep

-

1

-

Dood hout, kroonsterfte

Turkse hazelaar

1

-

-

Kroonsterfte

Lijsterbes

3

1

-

Dood (hout), rotting, kroonsterfte

Wilg

-

2

3

Watermerkziekte, stamscheur

Linde

1

1

1

Dood (hout), rotting, kroonsterfte

Eik

-

4

-

Dood (hout), kroonsterfte

Berk

-

2

-

Dood, kroonsterfte

Esdoorn

6

3

4

Dood hout, kroonsterfte, plakoksel

Els

2

1

2

Dood (hout), rot

Sierkers

1

-

1

Dood (hout), kroonsterfte

Populier

-

-

1

Gevaarzetting, instabiliteit

32

24

28

84 bomen

Es

Totaal


Verkeersbesluit Hoogwaardig Openbaar Vervoer-Route (HOV-Route) Voorhout. Ten behoeve van de HOV-Route door Voorhout hebben wij besloten om: • Twee bushaltes te realiseren op de Componistenlaan ter hoogte van Componistenlaan 75; • twee bushaltes te verplaatsen op de Oosthoutlaan ter hoogte van Oosthoutplein 5; • drie voetgangersoversteekplaatsen te verwijderen en de voorrangssituatie te wijzigen ter hoogte van de kruising Schoutenlaan – Oosthoutlaan; • een voetgangersoversteekplaats te verwijderen op de Oosthoutlaan ter hoogte van Balsemkruidhof 1; • een voetgangersoversteekplaats te verwijderen op de Oosthoutlaan ter hoogte van Begoniahof 15. De volledige verkeersbesluiten met situatietekeningen liggen tot en met 4 april 2018 ter inzage op het Gemeentekantoor in Sassenheim. Bezwaarmogelijkheid Tot en met 4 april 2018 kunnen belanghebbenden tegen een besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout. Het bezwaarschrift bevat tenminste naam, adres en woonplaats van de belanghebbende, alsmede een opgave van de bezwaren die tegen dit besluit bestaan. Het bezwaarschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn. Algemene plaatselijke verordening Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend voor: • het innemen van een standplaats voor ‘het stimuleren van mensen tot interesse in de Bijbel als uitgangspunt voor het leven’ in de Hoofdstraat in Sassenheim (tegenover de Hema) op zaterdag 17 maart 2018 (Z-18-033407) (07-02-18) • het plaatsen van een verkooploket aan de Gemeentehaven in Warmond van 1 april tot en met 31 oktober 2018 (Z-18034848) (08-02-18) Meldingen uitweg Op grond van de algemene plaatselijke verordening is het aanleggen van een uitweg gemeld voor: • Jacoba van Beierenweg 28 in Voorhout (niet akkoord) (Z-18033639) (05-02-18) Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 Op grond van artikel 87 is ontheffing verleend voor: • Op grond van de artikelen C1 en G13 ontheffing verleend voor: • Berijden van de brug en het fietspad richting het eiland Koudenhoorn en het eiland Koudenhoorn (Z-18-033925) (0802-18) Niet eens met het besluit? Hoe u dan bezwaar kunt maken staat genoemd aan het einde van deze Gemeenteberichten. Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning • Dorpsstraat 89, Warmond het slopen van de schuur achter het pand, 31-01-2018

• Boerhaavestraat 57, Voorhout • Kerklaan (Park Rusthoff ), Sassenheim • Jan van Brabantweg 1, Sassenheim • Kloosterwei 134, Warmond • Torenlaan 3, Voorhout

het wijzigen van de paneelvulling in het kozijn, 01-02-2018 het vervangen en aanpassen van de entree, 02-02-2018 het wijzigen van de brandmeldinstallatie, 02-02-2018 het kappen van 2 bomen, 02-02-2018 het bouwen van een fustloods, 03-02-2018 het plaatsen van dakkapellen, 05-02-2018 het dempen van een watergang, 06-02-2018

• Prins Bernhardstraat 59, Voorhout • Hoek van den Berch van Heemstedeweg/ Frank van Borselenlaan, Voorhout • Herenweg 94a, Warmond het vervangen van lampen voor LED lampen, 06-02-2018 • Julianastraat 7, Warmond het bouwen van een opbouw op een uitbouw, 07-02-2018 Inzien binnengekomen aanvragen

Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 0 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen. Verlengen proceduretermijn Het beslistermijn wordt met 6 weken verlengd • Van den Berch van het herbouwen van de Heemstedeweg 21, bedrijfsunits, 08-12-2017, Voorhout beslisdatum 02-02-2018 • Wilgenlaan 32, het realiseren van een nokSassenheim verhoging en dakkapel in het voordakvlak, 16-12-2017, beslisdatum 10-02-2018 Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar) • Kagerplein en Platanenlaan, Sassenheim

het realiseren van de liften (wijziging eerder verleende vergunning), 01-02-2018 • Dorpsstraat 5, Warmond het vervangen van de damwand beschoeiing, 01-02-2018 • Pieter van Slingerlandhet veranderen van 6 lokalen straat 48 t/m 58, naar 6 appartementen, Voorhout 02-02-2018 • Tournooilaan 8, het bouwen van een garage, Sassenheim 05-02-2018 Bezwaar tegen besluiten Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken. Voordat u dit doet, kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen. We nemen dan het besluit met u door en kijken of er een oplossing voor uw bezwaren bestaat. Belt u hiervoor met ons algemene nummer (14 0252). Komen we er niet uit dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen. Het bezwaarschrift moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar bestaat • Reden(en) van het bezwaar • Handtekening Verzoek voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Besluit waartegen bezwaar bestaat • Kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Teylingen is ingediend. Het adres is: Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Postbus 20302 2500 EH Den Haag U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Welstand - Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Iedere maandag houdt de plaatselijke vertegenwoordiger van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie) vanaf 9.30 uur een openbare vergadering in het gemeentehuis van Sassenheim. De agenda met de bouwplannen die tijdens de vergadering worden beoordeeld, kunt u digitaal opvragen. U kunt deze inzien bij de Gemeentewinkel/ Vergunningen. Wilt u meer informatie? Belt u dan naar 14 0252. Iedere donderdag houdt de Centrale Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (regio welstandscommissie) voor de Duin- en Bollenstreek vanaf 14.00 uur een openbare vergadering in het Groothandelsgebouw, Stationsplein 45 te Rotterdam. De agenda met de bouwplannen die tijdens de vergadering worden beoordeeld, kunt u digitaal opvragen. Wilt u meer informatie? Belt u dan naar 14 0252. Voor alle informatie over bouwen, bouwplannen, afwijking van bestemmingsplannen en vergunningen (omgevingsvergunning) kunt u een afspraak maken met de Gemeentewinkel/ Vergunningen via telefoonnummer 14 0252. Afspraken maken is mogelijk op maandag van 8.30 tot 13.00, dinsdag en woensdag van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag van 8.30 tot 20.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de genoemde verzenddatum van betreffend besluit –

Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie woensdag 14 februari 2018. Gemeente Teylingen Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout Telefoon: 14 0252 (Let op: netnummer niet nodig, ook niet voor 06 nummers) gemeente@teylingen.nl www.teylingen.nl

Bezoekadressen Gemeentekantoor: Wilhelminalaan 25 in Sassenheim Bestuurscentrum: Raadhuisplein 1 in Voorhout De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.

Te koop gevraagd: lp’s en singels. Ben een liefhebber geen handelaar. Goede prijzen voor uw verzameling grammofoonplaten, elpee, singels. Telefoonnummer 06 - 139 74 136

Te huur: Garage Lijsterstraat in Leiderdorp, tel. 071-5411324.

Te huur: Garage Lijsterstraat in Leiderdorp, tel. 071-5411324.

STRAATMAKER LEIDERDORP voor al uw straatwerk, terras ophogen oprit. Vrijblijvend pr. opgaaf, tel: 06-47208666.

Openingstijden gemeentekantoor: Maandag 8.30-13.00 uur Dinsdag 8.30-16.00 uur Woensdag 8.30-16.00 uur Donderdag 8.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-16.00 uur Zorgloket/ISD:

9.00-12.00 uur

Balie politie: De balie van de politie is niet open voor vrije inloop. U kunt aangiften doen door een afspraak te maken via het landelijke politienummer 0900 - 8844. De afspraak wordt dan gepland tijdens openingstijden van het gemeentekantoor in Sassenheim. U kunt van zogenaamde eenvoudige misdrijven ook aangifte doen via www.politie.nl.

Leven gaat voor. De Nierstichting zet alles op alles om ervoor te zorgen dat nierpatiënten in leven blijven en ook écht kunnen blijven leven. Want dialyseren is geen leven, maar overleven. We doen dan ook alles wat in ons vermogen ligt om het leven van nierpatiënten te verbeteren. Leven gaat voor, in alles wat we doen. www.nierstichting.nl

i

TEYLINGEN  FACEBOOK.COM/GEMEENTETEYLINGEN  TWITTER.COM/GEM_TEYLINGEN  YOUTUBE.COM/GEMEENTETEYLINGEN


LTO

KElaapkamer s Mijn ialist! spec

KELTO Slaapkamercentrum 2000 m2 slaapplezier voor jong en oud! GIETERIJ 30 NOORDWIJKERHOUT

B

• CA R G N

80JAA R

3 ge en erv neraties ke branc aring in d nnis e slaa he lig slag a gen ten gr pan he ondCares t merk se

UM •

AA

N BI EDI

VAN TV!

• JU

I LE

BEKEND

SE S E

Caresse 3800 Complete boxspring bestaande uit:

• een luxe, robuust gestoffeerd • 2 pocketveer matrassen met hoofdbord; 7 comfort zones; • 2 elektrische verstelbare box• inclusief hoogwaardige Gel springs voorzien van pocketveren; Foam topmatras t.w.v. 499,-; • boxsprings voorzien van anti-slip; • 2 elektrische motoren met kabelbediening; Complete boxspring bestaande uit: Electrische uitvoering: • diverse kleuren leverbaar. 140 x 200 cm 2850,- 1995,Vlakke uitvoering: • 2 elektrische 160 x 200 cm 3140,2195,140 x 200 cm motoren met 180 x 200 cm 3425,2395,1495,2195,kabelbediening 1603710,x 200 cm • diverse kleuren 180 x 210 cm 2595,-

Caresse 3800 • een luxe, robuust gestoffeerd hoofdbord • 2 elektrische verstel bare boxsprings voorzien van pocketveren • boxsprings voorzien van anti-slip • 2 pocketveer matrassen met 7 comfort zones • inclusief hoogwaardige Gel Foam topmatras t.w.v. 499,-

2280,- 1595,180 x 200 cm Vlakke uitvoering: Electrische uitvoering: 2420,- 1695,140 x 200 cm 2195,- 1495,180 x 210 cm 140 x 200 cm 160 x 200 cm 2280,1595,1795,2570,2850,- 1995,160 x 200 cm 180 x 200 cm 2420,- 1695,Bijpassend nachtkastje 3140,- 2195,180 x 210 cm 2570,1795,180 x 200 cm 3000 met glas: 128,3425,- 2395,Bijpassend nachtkastje 180 x 210 cm 3710,- 2595,3000 met glas: 128,leverbaar

1995,140 x 200 cm

KELTO Slaapkamercentrum - Gieterij 30 - 2211 XK NOORDWIJKERHOUT T. 0252 - 34 11 11 - info@kelto.nl - www.kelto.nl

e 855,- VOORDEEL!


FAMILIEBERICHTEN

Uitvaartzorg Verkleij respectvol en betrokken

Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Teylinger. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

Huisartsenpraktijk SassemBourg

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur).

is wegens vakantie

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

vrijblijvend voorgesprek mogelijk

van 26 februari t/m 2 maart 2018

Telefoon 06-50746514 info@uitvaartzorgverkleij.nl www.uitvaartzorgverkleij.nl

Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken

GESLOTEN

Sybrich Velzel

Voor spoedgevallen neemt waar: Huisartsenpraktijk Warnaars, Hoofdstraat 80, Sassenheim Tel.: 0252-212479

Uw uitvaart goed geregeld Met Stichting Dunweg Depositofonds neemt u uw nabestaanden zorg over uw uitvaart uit handen.

Dag en nacht telefonisch bereikbaar op: 06 - 30409466 info@uitvaart-teylingen.nl / www.uitvaart-teylingen.nl

Buiten kantooruren neemt waar: De Doktersdienst in Voorhout Tel.: 0252-240212

• Begraven • Cremeren • Rouwtransporten door binnen en buitenland

Ankie Jochemsz - Willemijn Heijink - Wilma Bleeker

• Opbaring in eigen rouwkamers • Eigen parkeerterrein • Dag en nacht bereikbaar Memorie Natuursteen

Stichting Dunweg Depositofonds 023 - 563 35 44 Achterweg 40 info@dunwegdepositofonds.nl 2132 BX Hoofddorp

www.stichtingdunwegdepositofonds.nl

heid TW* ! r e v De o alt uw B beta

Verdien met elke zonnestraal uw eigen kapitaal!

Pakketprijzen Aantal Totaal Wp 6 panelen 1800Wp 8 panelen 2400Wp 10 panelen 3000Wp

Omvormer Growatt Growatt Growatt

Tarief € 3289,€ 3992,€ 5203,-

Netto investering € 2718,€ 3299,€ 5085,-

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief: - Omvormer - Bevestigingsmateriaal voor op pannedak (platdak tegen meerprijs) - Bekabeling tot aan de omvormer - 25 jaar garantie op de panelen (80% van het max. vermogen van het paneel) - en 5 jaar op omvormer - Inclusief BTW

Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Tel: 0252-211843

Telefoon: 0252 418912 www.memorienatuursteen.nl

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

Voor een persoonlijke, blijvende herinnering • • • • •

Gedenktekens Urnen Grafaccessoires Restauratie/renovatie Volginscripties

POP-UP GALERIE

19-25 februari van 10-17 uur Dorpsstraat 86, Warmond

NATIVE ART Kunst met een verhaal ArtWise heeft zich ten doel gesteld om Nederland en Europa kennis te laten maken met Native Art. Bekijk meer kunstwerken van de First Nations in Canada en de Maori in Nieuw Zeeland op onze website.

*vraag naar de voorwaarden

VOORHOUT Nijverheidsweg 10 - Tel. 0252-21 57 62

Delfweg 34a 2211 VM Noordwijkerhout

WWW.BERNARDSCHULTE.NL

Bezoek artwise.com ook voor het inschrijven op de nieuwsbrief of het maken van een afspraak bij u thuis of op kantoor. e: info@artwise.com

I

t: +31 6 546 944 70


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 14 FEBRUARI 2018

7

Trilokaal verbaasd over aardgas in flats SASSENHEIM n Raadslid Frans van

Swieten (Trilokaal) heeft aan B&W vragen gesteld over het vervangen van de blokverwarming van de appartementen op het Kagerplein en de Platanenlaan. Woonstichting Vooruitgang heeft het voornemen de verwarming te vervangen door een eigen CV-ketel in ieder appartement. Aan de Platanenlaan gebeurt dit als een appartement vrij komt en wordt opgeknapt. Op het Kagerplein worden alle appartementen tegelijk voorzien van

een CV in het appartement. Het bevreemdt Van Swieten dat in deze tijd van overgang naar andere vormen van energie voor zo’n aardgas-oplossing wordt gekozen. Hij vraagt zich af of er ook onderzoek is gedaan naar andere, meer duurzame, vormen van verwarming en of B&W bereid is om samen met de Woonstichting daarnaar te kijken. Verder actief te overleggen en zicht te houden op plannen van de Teylingse woonstichtingen om het verduurzamen van woningen blijvend een impuls te geven. | Tekst: Nico Kuyt

Inspiratiecafé Fonds 1818 op zoek naar buurtideeën TEYLINGEN

n Fonds 1818 bestaat 200 jaar en dat wordt gevierd met de inwoners van Teylingen en omgeving.

In het kader van de jubileumactiviteit Verrijk je Buurt is het fonds op zoek naar mensen met een goed idee voor hun buurt. Iedereen die iets nuttigs, bijzonders of leuks voor z’n directe leefomgeving wil doen is van harte welkom bij het Verrijk je Buurt-inspiratiecafé dat op donderdag 15 februari in Het Trefpunt (Herenweg 80 in Warmond) gehouden wordt. Daar kunnen inwoners direct met hun buurtidee aan de slag. Er is aandacht voor succesvolle voorbeelden, ervaringen én er zijn leuke brainstorms. “Dat is belangrijk, want veel mensen hebben wel leuke ideeën voor hun buurt, maar

vaak heeft men geen idee hoe je vervolgens fondsen kunt aanspreken voor sponsoring. Met het inspiratiecafé laat Fonds 1818 zien dat dit niet ingewikkeld hoeft te zijn”, aldus een woordvoerster.

Het Prinsenpaar en de adjudanten op bezoek bij mevrouw Van Duin. | Foto: pr.

Fruitmanden Express bezorgt blijdschap in Bokkendorp

Fonds 1818 geeft begeleiding en advies, zodat ideeën worden omgezet in een plan. Alles wat een straat of buurt een beetje beter of gezelliger maakt, komt in aanmerking. Ideeën die passen bij Verrijk je Buurt, komen na beoordeling van het fonds ook in aanmerking voor een donatie tot maximaal 3.000 euro.

VOORHOUT

n Ruim honderd fruitmanden zijn op zondag 11 februari door vrijwilligers van carnavalsvereniging De Bokken rondgebracht. De Fruitmanden Express zorgt voor een lach en een traan. ‘Carnaval is meer dan polonaise en bier.’

Het inspiratiecafé is van 20.00 tot 21.30 uur, met na afloop een borrel. De inloop is vanaf 19.30 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.

Met een lach op haar gezicht doet mevrouw Van Duin (87) de deur open. Het bonte gezelschap voor haar deur, bestaande uit Prins Ron, Prinses Sandy en de adjudanten, krijgt een hartelijk ontvangst. “Kom binnen,” zegt ze, nadat ze van het prinsenpaar de fruitmand en het bloemetje in ontvangst heeft genomen. Zowel de prins en prinses krijgen een kus, voor Grote Bok Hans van Duin - vrijwilliger van het jaar bij de vereniging- is er een knuffel. Niet voor niets natuurlijk, want hij is ook haar zoon.

Leer werken met DigiD VOORHOUT

n De Bibliotheek Bollenstreek vindt het belangrijk dat mensen zich kunnen redden in een wereld waarin internet niet meer weg te denken is. Tijdens de cursus Digisterker wordt in vier bijeenkomsten van twee uur het aanvragen en leren gebruiken van DigiD geoefend. Ook het zoeken van werk, aanvragen van huur- of zorgtoeslag en doorgeven van een verhuizing komen aan

de orde. De cursus is in bibliotheek Voorhout (Herenstraat 48) en start op dinsdagmiddag 27 maart van 14.15 tot 16.15 uur. De andere cursusdata zijn 10, 17 en 24 april. Deelname kost 20 euro, dat is inclusief het gebruik van een laptop.

Ze had het Prinsenpaar stiekem wel verwacht, zegt ze even later in de knusse woonkamer. “En het is vooral heel gezellig!”, vervolgt ze, om zich daarna tot Sandy te richten: “Hoe

Aanmelden kan via www.bibliotheekbollenstreek.nl/cursussen of aan de balie in de bibliotheek.

gaat het? Is het nog vol te houden? Vast wel, want jullie zijn nog jong!” BETROKKEN

Die betrokkenheid en interactie, daar draait de Fruitmanden Express om, legt Ton Wolvers eerder die dag uit in de kantine van Foreholte. Samen met zijn vrouw Edith en met Plonie van Leeuwen coördineert hij vanaf daar de bezoekjes. In totaal twintig auto’s met daarin vier of vijf vrijwilligers bezoeken ‘s middags Voorhouters die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wolvers: “Dat zijn mensen die ziek of eenzaam zijn. We bezoeken ze thuis, maar ook in de ziekenhuizen of revalidatiecentra. We willen ze laten weten dat we aan ze denken. Carnaval is veel meer dan bier drinken en polonaise lopen. Dat is wat mensen zien tijdens de feesten, maar daarnaast zijn we ook maatschappelijk betrokken. We nemen een fruitmandje mee, bieden een luisterend oor en zorgen voor wat gezelligheid. Zo kunnen ze soms ook even hun zorgen vergeten. Daar draait het carnaval om”. Plonie is al twintig jaar

Weekaanbiedingen

KEURSLAGERKOOPJE

Erwtensoep, rookworst + 100 gram Zeeuws spek 50 samen

Hollandse kasandijvie

7

Zoete bospeen

VLEESWARENKOOPJE

€ 1,25

Conference peren

Gebraden runderrollade + cornedbeef 20 2 x 100 gram

500 gram € 1,25 1 kilo € 1,49

3

Afslanksalade

595

Maaltijd van de week

100 gram € 0,79

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Kalfssaucijzen

4 stuks SPECIAL

Pomodorohaasje Special Special

Valentino burger

25 Valentino 100 burger gram 2 Vleuswarenkoopje

100 gram

1

65

100 gram Italiaanse gebraden gehakt 90 +100 gram spekrollade 200 gram 65

Keurslagerkoopje Vleeswarenkoopje

100 gram

12

500 gram verse worst

prijs Italiaans halve gebraden gehakt + 100 gram Trots van de keurslager 49 spekrollade Goulashsoep 1 liter 5 90 2e100 500 gram gram

200 gram

Aanbiedingen zijn geldig van 2 t/m 7 november

2

Aanbiedingen zijn geldig van 12 t/m 17 februari Keurslagerij Scholten

Keurslagerij Scholten

Hoofdstraat 261 Keurslagerkoopje Sassenheim Hoofdstraat 0252-211440

26, Sassenheim, 0252-211440

500 gram verse worst

2e 500 gram

Zuurkool met worst

100 gram € 0,79

Elke woensdag 10 perssinaasappels

€ 2,35

AL ONZE RAUWKOSTSALADES EN MAALTIJDEN ZIJN ZONDER CONSERVERINGEN WIJ MAKEN OOK STAMPPOTTEN VOOR GROTE PARTIJEN

v.d. Veer

Hoofdstraat 259 - Sassenheim Tel./Fax: 0252-232141 Onbetwist uw fruitmandspecialist!

spin in het web en geniet nog steeds. “Ik breng altijd de plantjes rond in de Agnes, tegelijkertijd met mijn koffieronde. Mensen zijn dan altijd erg verrast, zo leuk!” BETEKENEN

Inmiddels worden er op zondagmiddag ruim 120 pakketten met fruit cadeau gedaan. Het begon echter met een ziekenbezoekje aan een lid van de Raad van Elf, in 1977. Veertig jaar later is het uitgegroeid tot een traditie. De Express heeft een vaste plek op de agenda, en ook in het hart van de vrijwilligers. De oud-prinsen, huidige raad van elf, het prinsenpaar en jeugdprinsenpaar zijn allemaal een zondagmiddag op pad. Voor Prins Ron en Prinses Sandy volgen na het bezoek aan mevrouw Van Duin nog acht fruitmanden. Zo’n vol middagprogramma vinden ze, een dag na de optocht, echter geen probleem. Ron: “Je maakt soms best dingen mee. Een enkele keer pinken mensen een traantje weg, maar iedereen is blij dat je er bent. Dat geeft een heel goed gevoel. Je merkt echt dat je iets kunt betekenen”.


Voor heerlijke verse producten ga je natuurlijk naar Bakker Oosthout

POPULAIR

KLEDINGREPARATIE & STOMERIJ Ritsluitingen en verniewingen in:

Oosthoutplein 1 Voorhout · 0252 - 233066

Nieuw in Voorhout

Het juiste adres voor hekwerk op maat en standaard hekwerken Specialist in elektrisch bediende poorten Meer dan 30 jaar levering van topkwaliteit. Onderhoud en reparatie alle merken hekmotoren. Offertes altijd vrijblijvend W. v.d. Zwart sierhekwerk Drechsberg 1 – Voorhout – 0252 211479

www.vanderzwart-hekwerken.nl

Nieuw in Voorhout Wandel Boot Camp train alle spieren in je lijf! Nijverheidsweg 12 in Voorhout voor info: 06-10946751 www.leefbewustgezond.com

Vertrouwd adres Hogere korrngen Gemakkelijk buiten betalen of gewoon in de shop met dezelfde TopService!

STOME RIJ AKTIE

3 STU BRENGKS EN

2 BETA M.U.V.

SUÈDE,

LEN

LEER, DE KBEDDE GORDIJ N EN NEN

Tevens: innemen, uitleggen, langer & korter maken van uw kleding en gordijnen

Total Express Voorhout, Herenstraat 8, total@autobedrijfschoonoord.nl

HERENSTRAAT 58 • 2215 KJ VOORHOUT WIJ ZIJN TELEFONISCH BEREIKBAAR OP: 06 44 02 15 36

19.

95

4e maandmenu GRATIS in de maanden februari en maart 2018 Herenstraat 62 2215 KJ Voorhout 0252-216734 | voorhout@t-alternatief.nl

broeken jassen jurken rokken voeringen gordijnen & vitrage

Obaku

p.st.

Deense ontwerp Horloges

Fish and Chips Eigengemaakte friet met kibbeling of lekkerbek

een eenvoudig ontwerp met harmonie in alle verhoudingen is het een delicate kunst die alleen wordt beheerst door de meest ervaren

. AAT 73 Nu voor slechts Nu verkrijgbaar bij Juwelier van OORHOUT € 4,25 per portie Dijck te Voorhout Jacques van Dijck 1818 Herenstraat 73 • 2215 KG Voorhout en bekwame ontwerpers

v173lXvlmv € 189,-

Tegen inlevering van deze bon Geldig tot 28 februari 2018

Herenstraat 43 • 2215 KC Voorhout T: (0252) 218130 •E: info@vishandeldeklok.nl www.viswinkelonline.com Elke laatste zondag van de maand open

JUWELIER - DIAMANTAIR LEDERWAREN

T 0252 - 221818

v171gmcwsc € 189,-

v192gmclsc € 179,-


Met de Teylinger naar

Frans Bauer Een goede voorbereiding is het halve werk. V.r.n.l. Dirk Bouman, directeur Uitgeverij Verhagen, Teuntje van Delft, hoofdredacteur Uitgeverij Verhagen en zanger Frans Bauer. | Foto: Dick Teske

Zorgeloos ‘uit en thuis’ met de bus naar Jubileumconcert

Frans Bauer treedt dit jaar voor de 20e keer op in de serie Sterren aan Zee. Een concertserie mede in het leven geroepen voor KWF Kankerbestrijding. Vele bekende artiesten dragen de KWF, die de strijd aangaat tegen kanker, een warm hart toe zoals de sympathieke zanger Frans Bauer. KWF KANKERBESTRIJDING

Frans Bauer kijkt er naar uit weer in het Circustheater te staan. ‘Het is één van de mooiste theaters van Nederland met een prachtige intieme sfeer’, licht de zanger enthousiast toe. ‘Ik werk graag mee aan deze concertserie en hoop dat we op deze manier veel geld voor onderzoek naar kanker voor de KWF bij elkaar kunnen brengen. Het doel van deze avond heeft eigenlijk geen uitleg nodig. Je wenst dat niemand met deze ziekte te maken krijgt, maar helaas is de werkelijkheid anders. Vooral mijn fans weten dat het zeker ook mijn deur niet voorbij is gegaan.’ REPERTOIRE

Frans Bauer verzorgt op deze avond een fonkelnieuw, avondvullend live concert, compleet met vele van zijn bekende nummers. Hij wordt be-

geleid door zijn toporkest, de Holland Showband en de beeldschone dames van The Dance Company. De populaire troubadour vermaakt het publiek zoals alleen hij dat kan. Een avond met een aaneenschakeling van zijn bekende nummers aangevuld met de nieuwste hits. ‘Ik blijf met dit repertoire dicht bij mezelf. Mijn fans waarderen dat en ik voel mijzelf daar ook het beste bij. Ik zou tegen iedereen willen zeggen; strijk neer op het rode pluche en laten we er een geweldige avond van maken.’

KONINKLIJK ONTHAAL

Tijdens het pauzemoment treedt de bekende pianist Dennis de Bruijn op met de mooiste liedjes van Frans gespeeld op de grote concertvleugel! Maar daarmee zijn we er nog niet. Alle bezoekers die via de Lezersactie van Uitgeverij Verhagen komen, worden getrakteerd op een kop koffie of thee. En verder krijgt iedereen die op deze manier met de Koninklijke Beuk reist na het concert in de bus een verrassend kado mee naar huis als herinnering aan de avond! CONCERT

In totaal komt het concert (gouden rang ) inclusief vervoer per luxe touringcar op € 49,50 per persoon. Dit is inclusief vervoer per luxe

touringcar, entree concert, een kop koffie of thee en verrassend en uniek kado. Tijdsindicatie uit en thuis: 17.30 - 24.00 uur.

LEIDEN

OPSTAPPLAATSEN

RESERVEREN

Elke plaats in het verspreidingsgebied heeft in het centrum of in de nabijheid van een parkeerterrein één of meerder opstapplaatsen. BOLLENSTREEK

Hillegom - parkeerterrein Fioretti College, Van de Endelaan 5a, Lisse - Bondstraat parkeerplaats, Sassenheim - Parklaan bushalte Brandweer, Noordwijk - Koninklijke Beuk, Van Berckelweg 32, Katwijk - Piet Heinlaan bij Marktplein en Rijnsburg - Burgemeester Koomansplein.

SPECIALE PRIJS De Gouden rangplaatsen zijn de mooiste plaatsen in de zaal. Normaal kost de gouden rang: € 55,50 en vervoer

€ 68,00

€ 12,50 dus Uitgeverij Verhagen biedt u dit bijzondere concert voor

€ 49,50

Nu met een kopje koffie of thee en u ontvangt na het concert in de bus nog een verrassende herinnering aan de avond.

Leiden, Transferium A44 en Leiden en CS Stationsplein ter hoogte van Aldi. Reserveren is supereenvoudig. Dat kan via onderstaande weblink en dan de button concert Frans Bauer. Na de online IDEAL betaling ontvangt u een bevestiging, waarna u per e-mail uw instapbewijs voor uw reis krijgt. U wordt 10 dagen voor vertrek geïnformeerd over de definitieve vertrektijd. Uw ticket voor het concert ontvangt u bij het betreden van de touringcar. Wilt u meer weten, bel dan Beuk touringcars 071 3656517 of het impresariaat 070 3509999. www.beuk.eu/arrangementen/ concerten-en-evenementen

EXTRA VERRASSING

Wie het Jubileumconcert van zanger Frans Bauer wil bijwonen op maandag 12 maart in het Scheveningse Circustheater heeft nu een gouden kans. Uitgeverij Verhagen zorgt er in samenwerking met impresario Pieter van der Ploeg van Music of Life en de Koninklijke Beuk voor, dat liefhebbers optimaal kunnen genieten. U kunt dichtbij huis instappen, wordt voor de deur van het Circustheater gebracht en weer opgehaald. Daarnaast mag u plaatsnemen op één van de mooiste plaatsen van de zaal, de Gouden Rang. Bij elkaar voor het voor de lezers van Uitgeverij Verhagen sterk gereduceerde tarief van € 49,50.

Als extra verrassing worden uit alle deelnemers van Uitgeverij Verhagen twee personen gekozen. Zij mogen als speciale gasten op de eerste rij van het Circustheater plaatsnemen.

KWF STERREN AAN ZEE AGENDA Maandag 23 april - Groot jubileumconcert Marianne Weber (25 jaar samen met John de Bever), Maandag 7 mei - Alle grote hits van BZN - Jan Keizer & Anny Schilder, Maandag 4 juni - Alle hits van The Cats door Tribute to The Cats, Maandag 18 juni - Allerlaatste concert Rob de Nijs 75 jaar, na afloop groot feest!


VANAF 15 DECEMBER GEOPEND IN NOORDWIJKERHOUT KEUKENSTUDIO TER LAAK

ONTDEK EXCLUSIEF BIJ KEUKENSTUDIO TER LAAK DE RTL WOONMAGAZINE KEUKEN

U kent ons al! Ter Laak is al meer dan 55 jaar een begrip in de bollenstreek. Bekend van prachtige badkamers en betrouwbaar installatiewerk. Dus nieuw zijn we zeer zeker niet… wat wel nieuw is, is dat u naast prachtige badkamers nu ook bij ons terecht kunt voor schitterende keukens. Vanaf 15 december is onze keukenshowroom geopend, op hetzelfde vertrouwde adres. Keukens goed, degelijk en betrouwbaar: dat zijn wij aan onszelf verplicht! In onze showroom hebben we keukens in diverse stijlen voor u samengesteld en helpen wij u graag verder. Stap gerust eens bij ons binnen.

GRATIS INSPIRATIE BOEK Begin uw zoektocht naar de perfecte keuken door eens lekker te bladeren in ons ‘Boek Vooraf’. Een groot boek vol met schitterende keukenideeën, uitgebreide mogelijkheden en de nieuwste trends. Vraag het gratis aan op keukenstudioterlaak.nl.

Keukenstudio ter Laak Gieterij 8, Noordwijkerhout 0252 - 37 09 10 www.keukenstudioterlaak.nl Kijk voor openingstijden op onze website.

Keukenstudio Ter Laak is Uw KeukenSpeciaalzaak


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 14 FEBRUARI 2018

Politiek café en bezoek aan Tweede Kamer

Gebruik WhatsApp door gemeente

TEYLINGEN n Anne Kuik is op maan-

TEYLINGEN n Robin Konings

dagavond 19 februari, vanaf 19.30 uur, gast van CDA Teylingen in Grand Café Graaf Jan, Jan van Brabantweg 3 in Sassenheim.

(VVD) stelt schriftelijke vragen over de stand van zaken van de uitrol met WhatsApp in de gemeentelijke communicatie. In de raadsvergadering van maart 2017 is de motie digitale dialoog 2017 aangenomen die onder andere opriep om als gemeente WhatsApp te gaan gebruiken in de gemeentelijke communicatie en dialoog met de inwoners. Er zou dat jaar een pilot starten met WhatsApp. Konings wenst nu van B&W vernemen wat de stand van zaken is van de pilot en wanneer het eerste WhatsApp-bericht aan de gemeente verzonden kan worden. (NK)

‘Olympisch’ Repair Café SASSENHEIM n “Helaas is repare-

ren nog geen olympische sport, toch gaan de vrijwilligers van het Repair Café Teylingen gewoon voor goud!,” zo melden de vrijwilligers in een persbericht. Op zaterdag 17 februari is van 13.00 tot 16.00 uur het eerstvolgende Repair Café, zoals altijd in de JoJo (Hortusplein 14). Ook de Weggeefwinkel is geopend. Bezoekers kunnen in het café ook Olympische Spelen op groot scherm kijken.

Bomen voor Noordelijke Randweg VOORHOUT n Voor de aansluiting van de randweg op de N444, ten zuiden van de Noordwijkerhoekbrug, moeten bomen worden gekapt. Op basis van de Wet natuurbescherming moet deze bomenkap worden gecompenseerd met aanplant van nieuwe bomen. Wethouder Bas Brekelmans plantte de eerste boom op dinsdagmiddag 13 februari.

11

Prinsen Michel en Ronald ontvangen uit handen van burgemeester Breuer de sleutel van het Saksenrijk. | Foto:

De sleutel ingeleverd SASSENHEIM

De carnavalsklanken zijn weer verstomd en het gewone leven gaat zijn gang. Prins Ronald en Prins Michel en jeugdprins Daan hebben hun pakken weer tussen de mottenballen gehangen. Ook voor de pages Ilse en Marieke en de jeugdige pages Charley en Kim is de feestweek voorbij. n

Door Piet van Kampen

Vorige week vrijdag in ‘t Onderdak kreeg het prinsenduo de sleutel van de gemeente uit handen van burgemeester Carla Breuer. De pretband De Fluttetutters uit Haarlem en Splash Disco zorgde voor de vrolijke noten en de burgermoeder schuwde

de polonaise geenszins. Alvorens zij de sleutel aan het prinsenduo overhandigde, wees zij de beide regenten nog wel even op een aantal voorwaarden. “Jullie gaan een paar zware dagen tegemoet en zullen de verantwoordelijkheid hiervoor moeten nemen”, was haar repliek nadat de beide prinsen beurtelings een aantal dringende wensen kenbaar had gemaakt. Zij moest wel een petitie met honderden handtekeningen- genoteerd op een enorme rol behang- ondertekenen waarin de wensen en eisen van de prinsen hard werden gemaakt. FAMILIEAANGELEGENHEID

Het vorstendom in Sassenheim kende sowieso een hoog familiegehalte.

De prinsen Ronald en Michel zijn een tweeling en jeugdprins Daan is de zoon van Michel. Het is ook een primeur dat twee prinsen samen het Saksenrijk regeerden. Michel: “Toen ik gevraagd werd vond ik het wel ludiek om dat samen met mijn broer te doen. Ik vind het geweldig,” waarop broerlief hem aanvult: “Het is superleuk dat wij gekozen zijn”. De zeer ervaren leden uit het Saksenrijk vertellen verder. “Wij wisten dat het drukke tijden zouden gaan worden. Het is alvast een warmingup voor volgend jaar, als de Saksen hun 44-jarig jubileum vieren,” grappen de beide regenten, die ook leuke bezoeken aan naburige vereniging zoals de Gaapstokken in Lisse en de Noortukkers in Noordwijk brachten.

Tijdens het Politiek Café beantwoordt Kuik vragen over onderwijs, zorg, wonen en werk. De 30-jarige Groningse zat van 2010 tot 2017 in de gemeenteraad van de stad in het Noorden. Ook was ze tot 2014 fractievoorzitter. Sinds maart 2017 zit Kuik voor het CDA in de Tweede Kamer. Tijdens de landelijke verkiezingen kreeg ze 15.000 voorkeursstemmen. Ze is in de Kamer woordvoerder voor het MBO, Ontwikkelingssamenwerking, Preventiebeleid in de volksgezondheid en op prostitutiebeleid/ mensenhandel. De jongeren van Crescendo verlenen muzikale medewerking tijdens de bijeenkomst. BEZOEK DE TWEEDE KAMER

Op donderdagmiddag 22 februari brengt CDA Teylingen van 14.00 tot 16.00 uur een bezoek aan de Tweede Kamer. Daar krijgen bezoekers een rondleiding en een ontmoeting met een CDA-kamerlid. De rondleiding is voor zowel partijleden als niet-leden. Iedereen kan zich aanmelden. Aanmelden kan bij Sybrinne van den Breukel: S.vdBeukel@ tweedekamer.nl.

Diner voor hereniging bij Rotary VOORHOUT n Rotary Club Voorhout

organiseert op dinsdag 20 maart een Reunite Dinner. Met de opbrengst worden statushouders geholpen om hun gezinnen naar Nederland te laten komen. Het initiatief wordt ondersteund door Cheers!, Culinair Centrum Beverwijk en Welzijn

Teylingen. Tijdens de bijeenkomst wordt, samen met statushouders uit Teylingen, een vijf gangen diner op tafel gezet. Tussen de gangen door maken de gasten kennis met de statushouders en hun cultuur. Een stoel reserveren bij het Reunite Dinner kost 67,50 euro. De netto opbrengst

van de avond komt ten goede aan de stichting, die daarmee een fonds kan vormen om statushouders die hun gezin naar Nederland willen laten komen, te ondersteunen. Aanmelden kan via reunitedinnervoorhout@gmail.com.

Deze aanplant vindt plaats in de ecologische verbindingszone die wordt aangelegd tussen de randweg en de Haarlemmertrekvaart, op het perceel in de hoek van de Haarlemmertrekvaart en de Leidsevaart.

Anne Kuik. | Foto: pr.

Buurt helpt in speeltuin WARMOND n Het gras ligt. De wil-

genhut staat. En bij het klimrek is zand gestort en de ondergrond netjes glad gestreken. Mede dankzij buurtbewoners uit de straten rondom Speeltuin De Geest. Vorige week zaterdag hielpen jong en oud de mannen van Hoek Hoveniers met de aanleg van de gloednieuwe speelplaats. Het werd een gezellige participatieochtend vol saamhorigheid en noeste arbeid.

RANDWEG EN FIETSPAD

De gemeente Teylingen heeft de aanleg van de Noordelijke Randweg Voorhout in voorbereiding. Naast de randweg wordt een nieuw fietspad aangelegd zodat nieuwe fietsverbindingen in de regio ontstaan. De randweg wordt een schakel in de hoogwaardig openbaar vervoerverbinding tussen Noordwijk en Schiphol. Het bestemmingsplan voor de randweg is vastgesteld en de gemeente heeft inmiddels het grootste deel van de benodigde gronden kunnen kopen. De verwachting is dat begin 2019 de eerste werkzaamheden kunnen starten, afhankelijk van het moment waarop de gemeente over alle gronden kan beschikken. De randweg wordt aangelegd met steun van de provincie Zuid-Holland. Veel buurtbewoners helpen mee bij het opknappen van speeltuin de Geest aan de Geestlaan. | Foto: pr.

De stichting Speel- en Ontmoetingsplaats De Geest wil op de huidige locatie aan aan De Geestlaan een duurzame natuurspeelplaats realiseren voor kinderen en ouderen, waar bewegen en elkaar ontmoeten centraal staan. Het doel is mensen in de buurt met elkaar verbinden en de buurt groener maken. De speeltuin krijgt inmiddels aardig vorm. De hovenier rondt de meeste werkzaamheden komende weken af. De buurt kan dit voorjaar van de nieuwe Warmondse speelen ontmoetingsplaats genieten.


rd- zu id

kanaal pas no o

rd- oo st

vin ken we

g

oegstg eeste

r

VOORBEREID OP DE TOEKOMST

zijd e

rd no o

eg

vlie t

sterw tgee Oegs

centrum

rap enb urg

tulpenstraat

ijboo mstraa t

spinozalaan

ijker weg tw

De Vliet

ge nla an

sie

WWW.WONENINCALLA.NL

laan rbos wate

an

n saxenst raat o on ndsch duize

bos laan

N449

Rijnsburg

Va

uijt ers traa t

oranjelaan

langevaar t

ka

de r

F

r

nlaan siege

MODELWONING DE KLOK

Verkoopcentrum

bu

ever ts enstraa t

B

lk e n

rt om pst raa t

rd

A

C

eg

burg eme ester me

dahliastraat

petr onella va

noordeinde

est

E D

w

vo o

r ho u ter we g ord- w

ER : IErwD eg OPENINGSTIJDEN u r g e.00 UUR b s 0 j-n 12 ZATERDAG 10.3 Ri

ge r

te

rh

rw eg

kanaal pad n o

ko r

vo o

ou te

winge

rstraat

Flo ra laa n

Jachthaven

BEZOEK ONZE MODELWONING E

Brouwe

NU TE HUUR! LUXE FULL-SERVICE APPARTEMENTEN IN RIJNSBURG Sandtlaan 38 2223 GG Katwijk Tel 071 - 405 15 00 welkom@deraadmakelaars.nl

e tge oegs

r ste

kanaal pas no o

w

eg

straat anten llegi o c

San

dtla

MAGAZIJNOPRUIMING 17-18 FEBRUARI 12.00 - 17.00 UUR

| SALE SALE | SALE SALE | SALE SALE | SA LE SALE | SALE SALE | SALE SALE | SALE SALE | SALE

Kortingen tot

70% op toonzaalmodellen en overtollige voorraden

| SALE SALE | SAL LE SA LE SA | LE SA | SALE SALE | SALE LE SA LE SA | LE SA LE | SALE SALE | SA

Hoge Rijndijk 281, Zoeterwoude Ingang aan de rechterkant van Rijneke Logistics


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 14 FEBRUARI 2018

13

Mogelijkheden Regiotaxi onderbelicht TEYLINGEN n De fractie van de VVD heeft in de raadscommissie Welzijn een motie aan de orde gebracht om B&W op te roepen de Regiotaxi beter te promoten onder jongeren. Door Nico Kuyt

Iedereen kan de Regiotaxi gebruiken, zoals de kleinzoon die naar oma wil, de discobezoek(st)er die niet zelf naar huis kan of wil rijden, vrienden die uit eten gaan, wat drinken en weer veilig thuis willen komen, het bruisend studentenleven dat niet stopt als de laatste trein al is vertrokken en voor hen die niet meer zo goed ter been zijn. Het aantal nachtritten van de Regiotaxi is op dit moment zeer beperkt. Er wordt door de gemeente ook geen specifieke communicatie aangewend die gericht is op jongere potentiële gebruikers, terwijl er in Teylingen weinig uitgaansgelegenheden zijn voor de jeugd. Daarom wordt uitgegaan in omliggende

gemeenten. Die jongeren kunnen ‘s nachts de Regiotaxi gebruiken om op een veilige manier thuis te komen. Een goede aanpak in communicatie kan de taxi beter promoten onder de jongeren, vindt Robin Konings (VVD). Maar de ontvangst van zijn motie in de raadscommissie Welzijn was geen onversneden omarming. De motie werd ‘sympathiek’ gevonden, maar het tarief van de Regiotaxi zit even onder die van een normale. En ga je met z’n vieren tegen het nachttarief erin zitten, dan tikt het aardig aan. Wethouder Arno van Kempen gaf aan dat voor wat betreft de communicatie de motie een punt heeft. De mogelijkheden van de Regiotaxi worden op dit moment onderbelicht, maar hij wil het wel breder trekken. Van Kempen wil niet alleen jongeren beter informeren, maar ook ouderen. Konings beraadt zich nu over de motie.

Hospice ontvangt nieuwe Samsung tv van Electro World Duynstee ZAKELIJK

n De periode rond de feestdagen stond bij Electro World Radio Tv Duynstee in Sassenheim in het teken van iets bijzonders voor een ander doen. Tijdens de Mooie Wens Weken mochten klanten anderen voordragen voor een gloednieuwe 49inch Samsung UHD TV. Electro World Duynstee was op zoek naar een speciaal persoon of speciale vereniging die altijd aan anderen denkt en daarvoor in het

zonnetje gezet mag worden. Tussen de vele inzendingen zat een wens van mevrouw Lubbersen. Haar inzending werd de winnende. En dus mocht Electro World Radio Tv Duynstee vorige week de nieuwe Samsung tv schenken aan de vrijwilligers van het Hospice Duin- en Bollenstreek in Sassenheim. Zij zijn blij met hun nieuwe tv en gaan er een mooi plekje in het hospice voor vinden. | Foto: pr.

Daten zonder drempelvrees n Opnieuw middag vol ontmoetingen voor 60-plussers TEYLINGEN n De datemiddag voor zestigplussers krijgt een vervolg. Op zaterdag 24 maart organiseert Welzijn Teylingen de tweede editie, voor deelnemers uit de Bollenstreek, die graag nieuwe mensen willen leren kennen. Vriendschap, liefde, of gewoon een gezellige middag: iedereen is welkom.

Tachtig zestigplussers bezochten de eerste ‘datemiddag’ in september van vorig jaar. Een ongekend hoog aantal, zegt Laura Methorst, welzijnsadviseur bij Welzijn Teylingen. “Daar hadden we van te voren totaal niet op gerekend. We waren blij met veertig aanmeldingen, maar daarna werden het er alleen maar meer. We hebben zelfs mensen moeten teleurstellen, omdat ze zich te laat hadden aangemeld. Het overtrof al onze verwachtingen.” Het bevestigde voor Laura de behoefte aan een georganiseerde middag voor zestig-plussers. “Som-

Olympische les

mige mensen hebben echt even een steuntje in de rug nodig. Wij zijn er om ze op weg te helpen. Het is fijn als je dingen met elkaar kunt delen. Dat hoeft niet per se in een relatie, maar kan ook in een vriendschap.” Voor mensen die wel willen deelnemen, maar nog wat twijfels hebben, staan Laura en de rest van de werkgroep klaar. “Natuurlijk zijn we er voor hen. Zij kunnen ook altijd aangeven dat ze moeite hebben. Dan helpen we ze. De drempel om te daten moet wat ons betreft weg zijn.” De komende bijeenkomst krijgt een nieuwe opzet, waarbij het speeddaten -voor deelnemers op zoek naar liefde- één op één is. De deelnemers die voor vriendschap komen, zijn op zoek naar een activiteitenmaatje. Zij gaan in een grotere groep in gesprek. Ook andere deelnemers zijn van harte welkom. Laura: “Het is ook altijd leuk om buiten je eigen netwerk nieuwe mensen te leren kennen. Ook dat is waardevol”.

Wat het aantal succesvolle ‘matches’ na de eerste bijeenkomst was, weet Laura niet. De deelnemers worden na de bijeenkomst losgelaten. “Wel kreeg ik weken na de datemiddag nog belletjes en mailtjes met verzoekjes over contactgegevens van de andere deelnemers. Wat er daarna gebeurt, weten we niet, op een succesverhaal na. Die man en vrouw zijn nu een stel.” De datemiddag is op zaterdag 24 maart van 15.00 tot 17.00 uur in een discrete locatie in de buurt van Voorhout. Na aanmelding ontvangt men de definitieve locatiegegevens. De toegang bedraagt 12,50 euro per persoon, dit is inclusief toegang, een hapje en twee drankjes. Aanmelden kan tot en met 1 maart via www.welzijnteylingen.nl of bel 0252-231805. Voor wie wil komen maar geen eigen vervoersmogelijkheden heeft, kan Welzijn Teylingen eventueel een passende oplossing vinden.

COLUMN

Zoveel sporters die maanden, zo niet jaren trainen en alles opofferen voor dat ene doel. Goud op de Olympische Spelen..

kunnen beïnvloeden en dat gebeurt lang niet altijd op basis van rationeel denken, maar veelal meer op gevoel.

pliment! Voor de persoon, de zaak of simpeler: het fijne weer! (Want ook een koude zonnige dag is geweldig!).

Voeding, trainen, slapen het hele leven wordt aangepast om dat lichaam tot bovenmenselijke prestaties te dwingen. Passie! Prestaties van het hoogste niveau, trots zijn op het resultaat, het brengt waarschijnlijk een stofje in ons los wat de euforische stemming zó beïnvloedt dat dit alle pijn en opoffering laat vergeten. In het normale dagelijkse leven blijft het voor mij altijd dát moment waarop bij de overdracht van een huis bij de notaris alles bij elkaar laat komen.

Terug naar de passie, de hunkering naar successen. Het goud, of de overdracht, blijft natuurlijk een element in het totaal. Het werkelijke succes komt natuurlijk voort uit de persoonlijke waardering, de felicitaties, het schouderklopje en het moment van gezamenlijk vieren. Dit maakt alle opofferingen de moeite waard! Hierbij een methode om gebruik te kunnen maken van dit principe en het leven prettiger te maken, gelooft u mij alstublieft, dit werkt!

Enthousiasme wint het namelijk altijd, is aanstekelijk en geeft mensen een goed gevoel. Mensen hebben altijd behoefte aan bevestiging, ikzelf vind dat ook prettig. U zult zien dat dit bij iedereen een poort naar de passie kan openzetten. Hier hoeft geen voeding voor aangepast te worden, maar begint met iets wat we allemaal in ons hebben. Vriendelijkheid, medeleven én positiviteit en dit kan overal.

Ook een mindere bezichtiging kán met een goede aanpak eindigen bij de notaris! Wat ik hiermee wil aangeven is dat ogenschijnlijk onbekende factoren in het proces ons einddoel

Wanneer u bijvoorbeeld bij een winkel komt en een minder vrolijke verkoopster treft, die hoogstwaarschijnlijk de euforie niet meer uit de verkoop haalt, begin dan eens met….. een com-

Passie voor mensen, daar draait het volgens mij allemaal om.

Succes daar in Zuid-Korea, team NL!

Heereweg 211 Tel. (0252) 42 91 19 Fax: (0252) 42 62 50 www.chantallefeber.nl


55 jaar

VAN NES

EEN GOED BEGIN

I N S T A L L A T I E B E D R I J F

OnzeGlossy Glossyisis een een HIT HIT bent Met Onze bent u benieuwd u benieuwd, Scoor hem bij van Scoor hem bij Nes Installatiebedrijf en bezoek van Nes Installatiebedrijf onze website en bezoek onze website www.vannesinspiratiehuis.nl www.vannesinspiratiehuis.nl VAN NES

GIETERIJ 90 | 2211 ZD NOORDWIJKERHOUT | 0252 344 744

JOUSTRATEGELS.NL

INSPIRATIEhuis Uitnodiging A6 p3.indd 1

HET HELE

JAAR

GENIETEN

10% KORTING

€ 5240,-

€ 2450,-

€ 4290,-

BIJ AANKOOP VAN EEN PALLAZZO TERRASOVERKAPPING MET GLAZEN SCHUIFDEUR

Pletterij 35M 2211 JT Noordwijkerhout Tel. 0252 344285 www.gemro.nl

Terrasoverkappingen - Schuifwanden - Tuinkamers

€ 4250,-

WWW.VANNESENZOON.NL

14-09-17 11:55

Passie voor motoren Gebruikte motoren en onderhoud Noordwijkerhout 0252 372 703 hhmotoren.nl

€ 3990,-

Smelterij 37 – 2211 SH Noordwijkerhout

Kleine krasjes, grote crash, deukje, ruit kapot, paaltje geraakt? Camper of caravan beschadigd? Iedere schade, dus ook W.A. schade wordt door onze vakmensen hersteld.

✔ ✔ ✔

Naast de schadeafdeling hebben we een spuiterij waar we o.a. keuken deurtjes, radiatoren, deuren, tuinmeubelen en kasten opnieuw in de lak zetten. Ook hebben wij een straalcabine welke we gebruiken voor oppervlaktebehandeling van diverse materialen waardoor er een goede hechting ontstaat met de lak en roest tegen gaat . Gratis haal- en brengservice in de Bollenstreek.

€ 4990,-

Tevens gebruikte motoren gezocht

Welkom thuis! Iedereen heeft ze wel eens gezien, de groen-geel-blauwe busjes, net als de groen-geel-blauwe fietsen. Het vervoer waarmee de arbeidsmigranten van Flexible Human Services zich hier in de omgeving verplaatsen. En die staan voor de wereld erachter. Van hardwerkende mensen bij veel bedrijven hier in de buurt, met elk hun eigen verhaal. Ze leven in een ritme van werken-eten-slapen, elke dag weer. Op weg naar werk, op weg

naar huis, op weg naar… Ze hebben hun thuis elders verlaten om hier te kunnen werken en geld te kunnen verdienen. Zoals ieder mens willen ook zij graag erkend en gewaardeerd worden. Als zij hun tijdelijke plek als thuis gaan voelen, maakt ze dat gelukkiger. En zeer waarschijnlijk dan ook prettiger gezelschap en productiever. Daarom doen wij, Flexible Human Services, er alles aan om onze uitzendkrachten zich hier thuis te laten voelen.

Door ze naast werk ook goede begeleiding, huisvesting, opleiding en vervoer te bieden. T: 0252-344533 W: www.fhs.jobs

Autoschade Bollenstreek Gieterij 27 2211 WC Noordwijkerhout www.bollenstreekautoschade.nl


verkiezingen

DE TEYLINGER

WOENSDAG 14 FEBRUARI 2018

15

Lijsttrekkers stellen zich voor VERKIEZINGEN n Zeven politieke partijen doen in Teylingen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart: CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, Trilokaal en VVD. Op deze pagina stellen de lijsttrekkers zich voor en vertellen heel in het kort wat zij willen voor Teylingen. Beroep: Perswoordvoerder Internationaal Ondernemen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland/Zelfstandig trainer Media en Profilering. Politiek actief sinds: 2005, gemeenteraadslid sinds 2010 Woont in Teylingen sinds: 2003, in Voorhout

PETER SCHOLTEN

Leeftijd: 66 jaar Burgerlijke staat: getrouwd met Janny, drie zonen en twee kleinzonen. Beroep: Voormalig marineofficier Politiek actief sinds: 2010 Woont in Teylingen sinds: 1983, in Sassenheim Na 38 jaar als marineofficier in operationele en bestuurlijke functies bij Defensie te hebben gediend, ben ik sinds maart 2010 voor het CDA lid van de gemeenteraad van Teylingen.

Iedereen doet mee met de ChristenUnie Teylingen. Zo willen we de komende vier jaar tegemoetkomen aan de wens van ondernemers om als gemeente veel actiever met ze mee te denken, mee te praten en mee te doen. Bijvoorbeeld door een MKB-visie, door aandacht voor startende ondernemers, door een nieuw Ondernemersfonds 2.0 en door één oplossing voor verkeersveiligheid en winkelleegstand in en rond de Herenstraat in Voorhout. We willen daarnaast op een positieve manier investeren in jongeren, omdat we weten dat zich dat dubbel uit laat betalen. Niet alleen omdat het dan prettiger leven is, maar ook omdat een lokale en diverse samenleving jongere inwoners die ook meedoen keihard nodig heeft. Voor duurzaamheid willen we extra aandacht voor maatregelen op het gebied van een groene leefomgeving, afvalscheiding, hergebruik grondstoffen en een duurzame energieopwekking waar iedereen aan mee kan doen.

Leeftijd: 61 jaar Burgerlijke staat: gehuwd met Freda; drie uitwonende kinderen Richard, Michel en Sander Beroep: gemeentesecretaris / algemeen directeur Haarlemmerliede en Spaarnwoude Politiek actief sinds: 1993 (toenmalige gemeente Sassenheim) Woont in Teylingen sinds: 1956 (tussentijds een aantal jaren in Warmenhuizen)

Leeftijd: 43 jaar Burgerlijke staat: getrouwd, vader van een zoon (18) en dochter (16)

Voor Warmond, Sassenheim en Voorhout zijn het groen in de wijken en het open landschap tussen de dorpen zeer belangrijk voor het goed wonen en werken. Hierbij horen niet alleen goede voorzieningen als scholen, sportaccommodaties, openbaar vervoer, woningen en bedrijven maar ook een veilige bereikbaarheid over weg, spoor en water. De gemeente Teylingen floreert. Dit

De laatste vier jaar heb ik moeten constateren dat de mogelijkheden voor betaalbare huisvesting voor jongeren en ouderen er niet beter op zijn geworden. Ook maak ik me nog steeds zorgen over diegenen die het niet alleen redden in de maatschappij. Daarnaast gaat het verbeteren van duurzaam wonen me nog niet snel genoeg.

SANDRA GROENENDAL

Leeftijd: 53 jaar Burgerlijke staat: getrouwd Beroep: Communicatie adviseur Woont in Teylingen sinds: 2005, in Voorhout

LENA BUDKO

We leven in een wereld waarin duurzame oplossingen ook economisch rendabel zijn geworden. We hebben een kans om te bouwen aan een welvarende maatschappij, zonder ons sociaal stelsel af te laten brokkelen. We kunnen het ons nu veroorloven om net wat zachter en met meer begrip met elkaar en de wereld om te gaan.

FRED KOOT

Ik ben blij gestemd dat ik weer aanvoerder mag zijn bij de komende gemeenteraadsverkiezingen voor Trilokaal. Er gaat al veel goed, maar er kan nog zoveel beter in Teylingen.

Gebied en inwoners gaan mij zeer ter harte. Ik ben Fred Koot, geboren en getogen op de grens van Groene Hart en Bollenstreek. Teylingen zit in mijn DNA. Samen met u wil ik me, als lijsttrekker van D66, krachtig inzetten voor een optimistisch, betrokken en duurzaam Teylingen.

Leeftijd: 30 jaar Burgerlijke staat: woont samen met vriend, (nog) geen kinderen Beroep: Compliance analist Politiek actief sinds: 2016 Woont in Teylingen sinds: 2014, in Warmond

Het CDA is altijd nauw betrokken geweest bij het gemeentebestuur in Teylingen en voorheen in onze drie mooie dorpen. De lokale samenleving staat voor ons centraal. Net als in de afgelopen jaren blijft het CDA bijzondere aandacht geven aan het sociale domein. Op maat gerichte zorg voor ouderen en jongeren die dat nodig hebben. Daarnaast krijgt de veiligheid op en rond de stations in Teylingen prioriteit evenals de aanpak van verkeersonveilige situaties. Economie, duurzaamheid en natuur vinden onze inwoners ook belangrijk. Die onderwerpen krijgen beslist de aandacht van het CDA.

FRANS NEDERSTIGT

vraagt meer ruimte voor woningen, wegen en bedrijven met als gevolg meer verkeer en vervoer. Tegelijkertijd hebben mens, dier en plant in toenemende mate behoefte aan een goed klimaat voor een gezonde en zorgzame samenleving.

Ik wil mijn chemisch-wetenschappelijke achtergrond en mijn financiële ervaring, in het onder andere financieren van technologische start-ups, inzetten bij een progressieve en innovatieve transitie naar een klimaat neutrale gemeente. Ook wil ik in Teylingen een voortrekkersrol nemen op gebied van technologische-en procesinnovatie; voor slimme, efficiënte en nieuwe oplossingen om de oude problemen bij de bron aan te pakken.

Mijn naam is Sandra Groenendal, 53 jaar, sinds twaalf jaar woon ik in Voorhout. Ik werk als communicatiemanager bij Shell en heb hiervoor als communicatiemanager bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid gewerkt. Ik ben al lang politiek actief, als bestuurslid voor de Pvda in Leiden, en heb mij ingezet voor de PvdA Teylingen tijdens campagnes. Ik ben in Amsterdam geboren in een arbeidersgezin met weinig geld en was de eerste in beide families die naar de universiteit ging, ondanks vooroordelen die er waren en zijn over kinderen van laagopgeleide ouders. Dankzij progressieve krachten ben ik gekomen waar ik nu ben, met hard werken. De PvdA kan onze gemeente socialer maken. Geen samenleving zonder samenwerking en solidariteit. Een andere prioriteit is duurzaamheid. Duurzaamheid is duurzame energie, regionale producten maken en kopen. Dus doe je boodschappen in je eigen gemeente! Laat je huis vertimmeren door een lokale aannemer. Duurzaamheid is deelnemen aan het rijke verenigingsleven, omdat je daarmee de solidariteit binnen Teylingen toekomstbestendig maakt.

Ik ben net 30 geworden en heb goede hoop en vertrouwen dat er ook voor mijn generatie en voor onze kinderen een groene wereld en sociale samenleving mogelijk is. Hier zal ik me dan ook volledig voor inzetten!

ROB TEN BODEN

Leeftijd: 56 Burgerlijke staat: gehuwd Beroep: Projectmanager ICT Infrastructuur VUmc Politiek actief sinds: 2002 Woont in Teylingen sinds: 1987

Voor de komende gemeenteraadsperiode neem ik 16 jaar aan politieke ervaring mee. Als (project)manager heb ik mensen en gevoelige onderwerpen goed genoeg leren kennen om vorm te kunnen geven aan de nodige verbeteringen. Tevens neem ik voor de komende vier jaar mijn lust mee om te vechten tegen onrecht. Zoals jullie gewend zijn, mogen mensen me altijd aanspreken, zodat ik bij kan dragen aan een prettig woonomgeving in onze mooie dorpen.

BAS BREKELMANS

Leeftijd: 51 jaar Burgerlijke staat: samenwonend, 3 kinderen Beroep: wethouder Politiek actief sinds: 2002 Woont in Teylingen sinds: 2015 Teylingen nóg mooier! Dat wil de VVD voor elkaar krijgen. Teylingen is natuurlijk al een mooie gemeente, met unieke recreatie mogelijkheden, twee treinstations, goede sportfaciliteiten, noem maar op. Maar het kan altijd nog beter! Daar wil ik me ook de komende jaren voor inzetten. Sinds 2014 ben ik wethouder in Teylingen. Daarvoor was ik wethouder in Noordwijk en Lisse en 20 jaar beroepsofficier bij de luchtmacht. Ik woon met mijn gezin in Sassenheim. De afgelopen jaren heb ik me met ingezet voor onze gemeente, onder andere voor woningbouw voor jong en oud, in alle prijsklassen, voldoende groen, parkeermogelijkheden en energiezuinig. Kortom voor ieder wat wils. Ook heb ik gewerkt aan de verbetering en uitbreiding van Sportpark Elsgeest. Dat is ondanks allerlei moeilijkheden uiteindelijk gelukt, net als de verplaatsing van tennisclub STV. De komende jaren wil de VVD zich opnieuw heel graag samen met alle inwoners, ondernemers en vrijwilligers vol passie inzetten op het nog mooier maken van onze geweldige gemeente Teylingen.


EEN GLIMLACH VOOR IEDERE DAG

KUNSTSTOF KOZIJNEN // DAKKAPELLEN // AANBOUWEN VERBOUWINGEN // ZONWERING // VELUX-DAKVENSTERS DUIZENDEN KLANTEN GINGEN U VOOR!

www.johanchrispijn.nl

Bekijk de vele referenties op onze website. GEEN AANBETALING!

Katwijk

Sassenheim

Cleijn Duinplein 4 2224 AX Katwijk 071 - 40 76 008

Havenpoort 1 2171 HH Sassenheim 0252 - 22 29 77

Openingstijden: ma. gesloten // di. t/m vr. 09.00-17.00 uur za. 09.00-13.00 uur (tevens op afspraak geopend) Luzernestraat 106A (industrieterrein Spoorzicht) 2153 GN Nieuw-Vennep 0252 - 67 50 80 // info@multigevel.nl

WWW.MULTIGEVEL.NL

Klein heiwerk

Ook op moeilijk bereikbare plaatsen voor uw: aanbouw, tuinmuren, serrebouw of funderingsherstel

Wij zijn op zoek naar een

OPROEP/ INVALCHAUFFEUR en een

KORSMAN KUNST INLIJSTEN

CHAUFFEUR/VERKOPER

KUNSTHANDEL & LIJSTENMAKERIJ

Rijbewijs B, C, E en Code 95 (ook voor het invallen tijdens vakanties)

Voor al uw inlijstingen en restauraties

Voor meer informatie neem contact op met G. Vletter: 06-53522473

Kempenaerstraatstraat 75 - Oegstgeest 071-5138722

Trappenberglaan 16 • 2231 MV Rijnsburg

AUTOBEDRIJF

Pak jij ? s n a k e z de

Wegens tyling grote res de nu alles in ms showroo

Hypovereinsbank IBAN : DE60200300000018900365 Sydbank IBAN : DK3980650000180229 Rabobank IBAN : NL81RABO0150357133

Elke dag thuiskomen met bijzondere verhalen: dát is werken voor Activite. Als ambitieuze zorgorganisatie geloven we dat het altijd beter kan. Daarom leiden we (toekomstige) collega’s op in onze ActiVite Academy. In mei 2018 starten wij met de opleiding Verpleegkundige niveau 4. Per week ga je 1 dag naar school en 24 uur aan het werk in de wijk.

www.activite.nl/niveau4 (071) 516 14 15

www.korsmankunstinlijsten.nl

ALMONDEHOEVE n met 10% tot e ing! 60% kort

er b.v. nberglaan 16 V Rijnsburg, Nederland

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

BIC : HYVEDEMM300 BIC : SYBKDK22 BIC : RABONL2U

Lifestyle & Antiek Ook voor uw vakkundige meubelrestauraties

m 2m . 000 0 30 3.0

SALE

van an tieke m eubele en repli ca show n roomm odellen

Momenteel veel speciale aanbiedingen

Wil je verde rg heb je al ee roeien en n opleiding niveau 3 IG ? Kom langs • 20 februari ! , 15:30-17:0

0 uur, ActiVite - Si mon Smitweg 8 in Leiderdo • 21 februari rp , 19:00-20:3 0 uu r, SassemBourg , Jan van Bra bantweg 7 in Sassenheim • 22 februari , 19:00-20:3 0 uur, De Vrienden, Uranusstraat 500 in Alphen aan de n Rijn Meld je aan op www.activ ite.nl/nivea voor een info u4 rmatiebijeen komst.

We zien je graag!

Scan de QR-code voor alle details

2

Van Almondeweg 2, 2343 AA Oegstgeest T 071-517 27 57 almondehoeve.nl


nieuws

DE TEYLINGER

bo

radio tv internet

de omroep van de bollenstreek!

Een bord spaghetti We zijn bezig met de gesprekken over verlenging van de zendvergunning voor vijf jaar. De vijf gemeentes moeten onze ‘representativiteit’ bepalen, dat houdt kortweg in: besteden jullie wel genoeg aandacht aan lokaal nieuws, sport, religie en andere voor de Bollenstreek belangrijke zaken. Het lastige van dat soort gesprekken is dat een publieke omroep een breed verhaal is dat lastig in een paar soundbites is te vertellen. Iedereen heeft verstand van een omroep, maar eigenlijk heeft niemand er verstand van. Zelfs veel eigen omroepvrijwilligers weten niet wat een redacteur de hele dag doet en hoe veel tijd er in de montage van een filmpje gaat zitten. Een van de ambtenaren die bij een gesprek zat, had onderzoek gedaan en wat bleek: op de vraag waar mensen hun gemeentelijke informatie halen, kwam Bo er heel slecht uit. We worden dus beoordeeld door die ambtenaar op het gegeven of wij veel gemeentelijke informatie brengen. Dat doen we heel veel, maar niet op de manier waarop een gemeente dat graag ziet namelijk als doorgeefluik. Bij Bo zit gemeentelijke informatie meestal verpakt in een zelf geschreven bericht, een radio-interview of een tv-reportage. Dat wordt niet herkend als het doorgeven van gemeentelijke info. Het feit dat we op die vraag slecht scoren is eigenlijk een enorm compliment en tegelijkertijd een belediging. Een compliment omdat we dus geen doorgeefluik zijn en een belediging omdat de ambtelijke beoordeling niet verder gaat dan: wat heeft de gemeente er zelf aan. Een publieke omroep is in de breedte zo veel meer en dat maakt ons verhaal lastig. Zo was afgelopen weekend het carnaval weer in de stad. We waren bij de optocht in Noordwijkerhout. Dat was voor ons een klus waar ook alles samen viel. Waar we kunnen, werken we samen: we konden de tv-regiewagen van RTV Katwijk inclusief technicus lenen. Met totaal drie cameramensen, een verslaggever, twee technici, twee fotografen en een regisseur hebben we alles vast gelegd. We hebben geen geld, maar onze eigen Willy Wortel had iets gratis bedacht via smartphones en een eigen wifi-netwerk. We werkten semi-live en dat betekent direct overschakelen van camera naar camera en ik zat in de bus om die keuzes te maken. Wat een prachtklus. Het is een beetje de toekomst van Bo, live tv met meerdere mensen. Weer een tak van sport die er bij komt en dus in het verhaal van Bo opgenomen moet worden. Bo is net een bord spaghetti: je trekt er een lekker sliertje uit en er komt nog een hele hoeveelheid achteraan. En we blijven keihard werken om er een smakelijk geheel van te maken.

WOENSDAG 14 FEBRUARI 2018

17

‘Na die ene dansavond, is hij nooit meer weggegaan’ n Diamanten bruiloft aan de Norremeerstraat WARMOND n Het bruidspaar Gijs

(84) en Bep (82) Veldt - Van der Geest mocht op donderdag 8 februari hun 60-jarig huwelijk vieren. Met een bezoek van burgemeester Carla Breuer was het feest compleet. ‘Een prachtige bloem’ was zijn vrouw vroeger, volgens Gijs. “Nu is ze een beetje verwelkt, maar nog steeds mooi hoor!”

Door Esther Luijk

Het stel ontmoette elkaar op een dansavond in de Stadsgehoorzaal in Leiden. “Een week later waren mijn ouders 25 jaar getrouwd en zij gaven een feest”, herinnert Bep zich. “Ik kende hem dus pas een week, maar stelde hem die dag wel al voor aan de hele familie. Ik gooide ‘m zo in het diepe! Maar het ging allemaal goed hoor, sindsdien is hij nooit meer weggegaan.” IN HET SPAANS

De trouwdag, 8 februari 1958, kunnen beiden zich nog goed herinneren. “We trouwden die dag voor de gemeente, en een paar maanden later, in augustus, in de Pancratiuskerk in Sassenheim. Mijn oom trouwde ons, dat was heel bijzonder,” vertelt Bep. Ook haar man kan zich de bijzondere kerkdienst nog goed herinneren. “Haar oom woonde in Puerto Rico, en daar trouwde hij ook mensen, maar dan in het Spaans

Burgemeester Carla Breuer brengt een bloementje naar het bruidspaar Veldt – van der Geest. | Foto: Esther Luijk

natuurlijk. Bij onze dienst ging hij halverwege per ongeluk in het Spaans verder! Hij had ons wel een koe kunnen verkopen, geen idee wat hij zei! Gelukkig wees de koster hem er even later op, en ging hij toen in het Nederlands weer verder.” MATHENESSESTRAAT

Hoewel Bep oorspronkelijk uit Sas-

senheim komt en Gijs uit Leiden, wonen ze nu erg naar het zin in Warmond. Ze vertoefden 52 jaar lang op de Mathenessestraat, en wonen sinds de kerst met veel plezier aan de Norremeerstraat. VAREN

Tijdens hun zestig jaren huwelijk kregen Bep en Gijs drie kinderen, vijf kleinkinderen en een

achterkleinkind. Gijs werkte in de scheepbouw, waaronder dertig jaar bij scheepswerf Schottel in Warmond. Meerdere malen maakte hij ook een boot voor zijn eigen gezin. Bep: “We houden erg van varen. Nog elke zomer gaan we erop uit met de boot en blijven dan het hele seizoen weg. Zolang we nog kunnen, blijven we ervan genieten!”.

Wethouder pleit voor Oud Sassenheim start behoud citymanagement met Verhalentafels TEYLINGEN

n Wethouder Bas Brekelmans is tevreden over de rol van citymanager John van der Tol. “Iedere maand praat ik met hem bij en dan krijgen we veel informatie over wat er gaande is in Teylingen. Hij is onze ogen en oren in de gemeente.’’

“Voor wat we als gemeente betalen, krijgen we van John veel informatie terug over zaken die we anders nooit zouden horen. Hij praat met de mensen, doet onderzoek voor ons, peilt de meningen,” zo steekt wethouder Brekelmans de loftrompet. “Mensen kunnen via hem de weg naar ons als gemeentebestuur vinden. Hij is zijn geld dubbel en dwars waard.’’ Het afgelopen jaar heeft Van der Tol onder meer onderzoeken uitgevoerd naar de kermis en hij speelde een bemiddelende rol bij de Voorhoutse ondernemers over hoe het in de toekomst verder moet met het winkelcentrum. Ook is hij aanjager geweest van het Keurmerk Veilig Onderne-

men in Voorhout. Binnenkort gaat Van der Tol dit KVO-keurmerk ook in Warmond opzetten. De functie van citymanager wordt voor betaald vanuit het Ondernemersfonds. De uitvoering van projecten en activiteiten wordt vanuit de gemeente gefinancierd. Door het opheffen van het Ondernemersfonds na stemming in de gemeenteraad, is onduidelijk of het citymanagement nog doorgaat. Een meerderheid van de partijen liet tijdens de stemming over het fonds weten wel te willen kijken naar het mogelijk doorzetten van het citymanagement. Wethouder Brekelmans liet tijdens die vergadering al weten te kijken naar de mogelijkheden. Dat vindt hij nu nog steeds. “Voor John en het citymanagement is het van belang, dat we een plan maken voor wat we doen als het contract op 1 oktober 2018 er op zit. Wat mij betreft gaan we door met John.’’

Ard Zandbergen Hoofdredacteur Bo ard@bollenstreekomroep.nl John van der Tol (l) en wethouder Brekelmans in gesprek met CDA Teylingen.

SASSENHEIM n Stichting Oud Sas-

senheim (SOS) gaat het nieuwe onderkomen aan de Kagerdreef 72 benutten voor avondopenstellingen. Vanaf donderdagavond 15 februari is De Coy (Kagerdreef 72) ook elke derde donderdagavond van de maand open van 19.30 tot 21.00 uur. De avondopenstelling wordt anders van opzet dan de gebruikelijke inloopbijeenkomsten die overdag worden gehouden. Er komen verhalentafels waaraan iedereen welkom is. Uit overlevering kennen Sassenheimers nog veel oude verhalen die nu veelal in familiekring de ronde doen en in geuren en kleuren worden verteld. Deze verhalen zoekt de SOS voordat zij

in vergetelheid raken.De SOS hoopt vooral oude verhalen over Sassenheim, Sassenheimse families, evenementen en gebeurtenissen te horen. Verhalen over de Tweede Wereldoorlog en jeugdverhalen zijn ook zeer welkom. Naast de uitgebreide beeldbank op de website, hoopt de SOS zo het archief aan te vullen met nieuw materiaal. Als de vertellers dit wensen kan de SOS hen helpen om hun eigen verhaal op te schrijven, zodat zij thuis ook een blijvend aandenken hebben. Op donderdag 15 februari zal gevraagd worden of er animo voor de verhalentafels is. Sassenheimers met een verhaal zijn welkom. Ook de expositie ‘Basisscholen van Sassenheim’ is dan te bezoeken.

Oppas-cursus voor oma’s TEYLINGEN

n Welzijn Teylingen start op woensdag 7 maart met een korte cursus voor opa’s en oma’s die (gaan) oppassen op hun kleinkinderen.

Steeds vaker gebeurt het dat volwassen kinderen een beroep doen op de ouders. In eerste instantie gebeurt dat meestal in goed overleg en beleven beiden veel plezier aan de nieuwe situatie. Maar wat komt er allemaal bij kijken, wat zijn valkuilen en wat doe je wanneer gaandeweg situaties veranderen? Bijvoorbeeld als er meer kleinkinderen komen, of meer oppasdagen of de kosten lopen op? Ook worden de veranderingen in rol- en taakop-

vattingen tussen ouders en grootouders besproken. Om stress en eventuele conflicten te voorkomen is het belangrijk om wederzijdse verwachtingen en wensen tijdig en goed met elkaar af te stemmen. De cursus is in totaal vijf keer en duurt iedere keer anderhalf uur. De cursusdagen zijn 7,14, 21, 28 maart en 4 april. De bijeenkomsten zijn van 14.00 tot 15.30 uur in Buurtkamer Sassembourg (1e verdieping), Jan van Brabantweg 59 in Sassenheim. Deelname aan de gehele cursus kost 12,50 euro. Aanmelden kan via de websiteagenda van Welzijn Teylingen www.welzijnteylingen. nl of telefonisch 0252 231805.


! ? n e r e i v e Iets t WIJ VERZORGEN: BARBECUES | BUFFETTEN WALKING BEACH DINNERS BRUILOFTEN | BABYSHOWERS V E R J A A R D A G S F E E S TJ E S E N Z . H I E R B I J K A N H E T PAV I L J O E N G E D E E LT E L I J K OF EXCLUSIEF GERESERVEERD WORDEN!

EEN ALL-INCLUSIVE TROUWARRANGEMENT BIJ ZILT. VANAF € 3.999 DE BESTE DEALS MAAK JE BIJ

STRANDAFGANG VOOR DE VUURTOREN

RUIME PARKEERGELEGENHEID

B O U L E VA R D Z E E Z I J D E 3 7 | K AT W I J K | T ( 07 1 ) 4 07 4 1 9 8 V O L G O N S @ Z I LT K AT W I J K I N F O @ Z I LT S T R A N D . N L | W W W. Z I LT S T R A N D . N L V O L G O N S @ Z I LT K AT W I J K


nieuws

DE TEYLINGER

WOENSDAG 14 FEBRUARI 2018

19

Beursvloer Bollenstreek wordt online platform De Uitdaging REGIO n Tot en met 2016 werd eens per twee jaar een Beursvloer Bollenstreek georganiseerd. Dit was een bijeenkomst om de vraag tussen sociaal-maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers bij elkaar te brengen. Begin 2017 is de Beursvloer geëvalueerd. Door Arie in ‘t Veld

In de cursus Veilig Vallen komt onder andere balans aan bod. | Foto: pr.

Cursus: Veilig vallen, opstaan en weer doorgaan VOORHOUT n Bij Barends SportVoorhout start in maart de vijfde cursus ZekerBewegen voor ouderen. Onder leiding van Jan Barends wordt gewerkt aan beweeglijkheid, balans, spierkracht en natuurlijk veilig vallen. Dat laatste gebeurt op

een zachte mat, om zo iedereen te leren vallen zonder blessures. In totaal hebben zestig ouderen de cursus al gevolgd. Voor meer informatie of aanmelding voor de komende editie, bel naar 071-5174800 of mail naar barendssport@planet.nl.

Tijdens de evaluatie gaven wethouders, ambtenaren en De Lionsclub Bollenstreek (organisatoren) aan een andere vorm te willen. Dit omdat vooral verenigingen te weinig gebruikmaakten van de Beursvloer en het organiseren ervan veel tijd en menskracht kostte. In juni 2017 is De Uitdaging als alternatief voor de Beursvloer gepresenteerd, een platform van ondernemers die kijken hoe zij met kennis, kunde en

materialen kunnen ingaan op de vraag van sociaal-maatschappelijke organisaties/verenigingen. De opzet voor de HLT-Uitdaging is de afgelopen periode verder uitgewerkt. Op dit moment liggen er een businessplan, dekkingsplannen en begrotingen voor 2018-2020 waarover een besluit genomen kan worden. Wethouder Adri de Roon van Lisse zegt dat de Lions het project hebben teruggegeven aan de gemeenten. “Het project De Uitdaging is inmiddels actief in 65 gemeenten en heeft zijn waarde al bewezen. Het is zoiets als de beursvloer, maar dan in verbeterde vorm via internet. Er zal een stichting worden opgericht en er is een manager voor de coördinatie benoemd. Het succes van De Uitdaging staat of valt met de inzet vanuit sociaal-maatschappelijke organisaties, -verenigingen en ondernemers. De manager heeft al oriënterende gesprekken gevoerd in de regio. Daaruit blijkt dat er

vanuit ondernemers voldoende interesse is voor het initiatief. Ook zijn er voldoende hulpvragen vanuit sociaal-maatschappelijke organisaties en verenigingen, gezien de aanvragen voor ondersteuning die nu bij de gemeente terechtkomen. Daarnaast moet er animo zijn vanuit andere financiers en fondsen om financieel bij te dragen. Op basis van de ervaringen in andere gemeenten zal dit geen probleem zijn. Naast de deelname van andere gemeenten in de regio wordt ook financieel deelgenomen door het Oranjefonds.” De gemeente Lisse, Hillegom en Teylingen leggen ieder 5.000 euro in voor de HLT-Uitdaging. In totaal is er 15.000 euro voor het project gereserveerd. De stichting kan naar verwachting in het eerste kwartaal of aan het begin tweede kwartaal 2018 zijn opgericht en operationeel worden.

‘IKC bij Kinderburg geen goed idee’ INGEZONDEN n “Dat er op de locatie van basisschool de Kinderburg een nieuw integraal kindcentrum, een grote buurtschool met dagopvang het gehele jaar door (ook in de vakanties) zou kunnen komen, past absoluut niet.

Wij wonen tegenover de Kinderburg en hebben zicht op de grote speelplaats. Nu is de geluidsoverlast, als kinderen op de speelplaatsen zijn tijdens de pauzes. alsmede de herrie van de veelvuldig overkomende vliegtuigen, nog te dragen. Om een idee te geven, we wonen een heel stuk af van de speelplaats waar de kleuters spelen. We kunnen, zittende in onze tuin, de kleuters horen spelen en dat is prima, dat hoeft niet stilletjes. Helaas horen we ze ook luidruchtig, soms krijsend schreeuwen. We kunnen

de kleuterjuf, als ze haar kinderen toespreekt, woordelijk verstaan. Dat komt mede omdat de school aan het water gelegen is en wij -en wij niet alleen- aan de overkant van die sloot tegenover de school wonen. Ik moet er niet aan denken wat een grote buurtschool voor lawaai met zich mee zal brengen. Wij zijn allebei op leeftijd. Als het weer het toelaat. vinden wij het plezierig om in onze tuin aan de mooie Zandsloot te zitten. We kijken en zwaaien naar de mensen op de scheepjes die langs varen, we lezen, eten er en hebben het naar onze zin. Om ons heen wonen voornamelijk jongere werkende mensen. Ook voor hen is het vermoedelijk prettig, dat na een dag werken, zij zonder bovenmatig lawaai en bij mooi weer, buiten kunnen eten en van hun tuin kunnen genieten.” Ans van der Hoff, Sassenheim

Bij de Vaste Voet zijn de oude lampen vervangen door nieuwe ledverlichting. | Foto: pr.

‘We gaan het licht zien’ n Vaste Voet stapt over op ledverlichting SASSENHEIM

Bent u o ok bang om te vallen?!

In de Cursus

zekerbewegen

werken we aan : houding - kracht - balans veilig vallen - opstaan ….en weer doorgaan, maar zeker ook aan zelfvertrouwen

De volgende Cursus start begin maart op dinsdagmiddag en/of donderdagmorgen Kosten: 6 lessen van ruim 1 uur € 60,(Barends Sporters – 25% korting)

Wilt u meer weten of alvast inschrijven? mail barendssport@planet.nl bel 071-5174800, Herenstraat 126B Voorhout

RUIM 60 SENIOREN GINGEN U VOOR EN WAREN ENTHOUSIAST!

n Een verandering op grote hoogte zorgt voor de jeu de boulers van De Vaste Voet vooral voor meer spelplezier op de grond. Met nieuwe ledverlichting is de vereniging klaar voor de komende jaren.

Bij jeu de boules vereniging De Vaste Voet zijn ze dik tevreden. Een prima locatie, een mooi clubhuis. Het enige probleem doet zich voor als er gemeten moet worden hoever de boule van de but ligt -dat kleine balletje waar iedereen zo dicht mogelijk bij moet gooien. Dan is goed licht wel belangrijk. “We gaan het licht zien,” grapt Jan Guldemond dan ook. Samen met voorzitter Jos Buuron is hij aangeschoven in clubhuis Entre Nous om te vertellen over de ontwikkelingen bij de jeu de boules vereniging, waarvan de belangrijkste vorige week in de agenda stond: de vervanging van de oude lampen door nieuwe ledverlichting. Want na dertien jaar trouwe dienst zijn ‘de oudjes’ op. “In de hoeken werd er nog maar 25 tot 40 lichtopbrengst gemeten. De norm is 100,” onderstreept voorzitter Buuron het belang van de nieuwe lampen. “Wij zijn eraan gewend, maar bij dit

soort meetmomenten merk je toch dat de verlichting onvoldoende is.” INVESTERING

De oude lampen verlichten de banen al sinds 2004, toen ze bij de verhuizing werden overgenomen van de korfballers van TOP. Dat jaar kreeg de Vaste Voet een nieuwe plek aan het einde van de Van Alkemadelaan. Ingeklemd tussen sporthal de Wasbeek, jongerencentrum Fascinus en de A44 zijn de jeu de boulers nog steeds erg blij met hun ‘stekkie’. Maar die lampen, dat werd een probleem. En dus werd een jaar geleden het plan opgevat ze te vervangen. De oude lampen simpelweg vernieuwen, zat er niet in, zegt Buuron. “De kans bestaat dat ze vanaf 2022 niet meer zijn toegestaan. Dat zou zonde zijn van onze investering. Bovendien brengen ledlampen veel minder kosten met zich mee omdat ze zo energiezuinig zijn. Dat zijn voor ons belangrijke aspecten.” En ook de 60 leden waren het daar mee eens. Tijdens een speciale ledenvergadering gingen ze unaniem akkoord met de investering van 14.000 euro. DE STEKKER ERUIT

Na het akkoord heeft de firma Hugo

Mastverlichting de lampen vorige week vervangen. Gisteren, op dinsdag 13 februari, was het aan de oudste leden van de vereniging, Wil Baak (86) en Joop Zoet (80), om de officiële ingebruikname te verrichten. Ze trokken symbolisch de stekker uit de oude verlichting. Meteen daarna volgde het ‘LED Light Toernooi’. De reguliere speelavonden zijn de dinsdagavond vanaf 19.00 uur, woensdagmiddag vanaf 13.30 uur en de zondagmiddag ook vanaf 13.30 uur. Na de ledenvergadering van eind maart wordt er ook op de donderdagavonden vanaf 19.00 uur gespeeld. Met het nieuwe energiezuinige licht is de vereniging klaar voor de toekomst, waarin nieuwe leden van harte welkom zijn. “We zijn een hechte vereniging, waar niemand buiten valt. Bij ons geen kliekjes, iedereen kan zo mee komen doen,” nodigen Guldemond en Buuron belangstellenden uit. Op dinsdagavond start binnenkort weer een nieuwe cursus voor beginners, waar ze de beginselen van de jeu de boules sport kunnen leren. Discussie over de afstand tot de but is dan verleden tijd. De Vaste Voet staat weer volop in het licht.


v

BEDDENOUTLET Katwijk

ME oorhee RE n NS

50 TOT 75% KORTING

ALLES GAAT WEG VOOR FABRIEKSPRIJZEN 15 16 17 NU 4 DAGEN 14 FEBRUARI WOENSDAG 10.00 - 17.30 uur

FEBRUARI DONDERDAG 10.00 - 20.00 uur

FEBRUARI VRIJDAG 10.00 - 17.30 uur

FEBRUARI ZATERDAG 10.00 - 17.00 uur

GEHELE SHOWROOM MOET LEEG & ALLES WORDT MET VOLLEDIGE GARANTIE VERKOCHT!!! Boxspring Borgen

Boxspring elektro Halmstad

Seniorenledikant Comforta

Complete boxset met stevig onderstel, hoofdbord en een soepel binnenveringsmatras. In combinatie met het gratis oplegmatras van comfortschuim een heerlijke set!

Een complete en volledig elektrisch verstelbare Scandinavische boxspringbed, met de beste prijs/kwaliteitsverhouding van Nederland! De boxspring Halmstad elektrisch is uitgerust met stevige pocketveer matrassen en een gratis comfortabel split-oplegmatras.

Massief eiken ledikant op comforthoogte. Het ledikant is inclusief een 28-lats lattenbodem en gezondheidsmatras naar keuze. Keuze uit een koudschuimmatras of pocketveermatras met koudschuim. Leverbaar in de eiken kleuren blank. Andere kleuren tegen meerprijs o.a. donker, grijs, kersen en wit. Ook in koppelbed verkrijgbaar.

90x200 van 599,- nu voor

299,-

HOCKER OPTIE 59,-

90x200 van 1797,- nu voor

599,-

5KO0RT%ING

120x200 140x200 160x200 180x200

van 699,van 799,van 899,van 999,-

349,399,449,499,-

nu voor nu voor nu voor nu voor

90x200 van 799,- nu voor

EEL GEH PLEET COM

EEL GEH PLEET M O C

HOCKER OPTIE 59,-

Geheel compleet en uit voorraad leverbaar

399,-

Nachtkastje Optie 149,-

140x200 van 2299,- nu voor 160x200 van 2399,- nu voor 180x200 van 2499,- nu voor

899,949,999,-

Verkrijgbaar in diverse maten

Ook leverbaar met volledig elektrisch verstelbare bodem. MEERPRIJS 149,-

Topdekmatras oplegmatras

Koppelbed Impala

Heb je last van hinderlijke drukpunten of ben je op zoek naar extra comfort? Onze topdekmatrassen zijn circa 5 cm. dik, vormen zich naar de contouren van het lichaam en werken drukverlagend. Het topdekmatras wordt vaak gebruikt om de naad tussen 2 matrassen weg te werken. Ideaal voor in het hotel, het huis, de boot, de caravan en de camper. or de

Sterk koppelbed op comforthoogte, verkrijgbaar in de kleuren walnoot en naturel eiken. Inclusief 2x een 28-lats lattenbodem en 2 gezondheidsmatrassen naar keuze. Keuze uit een koudschuim- of pocketveermatras. Het koppelbed is met wieltjes en makkelijk uit elkaar te schuiven. Ook met nachtkastjes verkrijgbaar.

5 cm SPLITUITVOERING MEERPRIJS 49,-

70x200 80x200 90x200 120x190 130x190 140x190 140x200 160x200 180x200

Comfortschuim:

Nasa:

van 89,van 149,van 179,van 195,van 209,van 225,van 239,van 269,van 299,-

van 179,van 209,van 239,van 345,van 359,van 375,van 389,van 419,van 449,-

voor 29,voor 49,voor 59,voor 65,voor 70,voor 75,voor 79,voor 89,voor 99,-

voor 59,voor 69,voor 79,voor 115,voor 119,voor 125,voor 129,voor 139,voor 149,-

Duo (11 cm):

ideaal vo zomer & winter

van 259,- voor 129,van 279,- voor 139,van 299,- voor 149,UITVERKOCHT UITVERKOCHT UITVERKOCHT van 559,- voor 279,van 579,- voor 289,van 599,- voor 299,-

SLAAPKLAAR

160x200 van 1599,- nu voor

799,-

180x200 van 1799,- nu voor 899,-

VAN 249,NU VOOR 99,-

Ook leverbaar met volledig elek. verstelbare bodem Meerprijs 149,-

Koudschuimmatras Bas

Wollen of donzen dekbed

Lattenbodem Ergo

Goed ventilerend koudschuimmatras met een dichtheid van SG40 en een dikte van ca. 17 cm. Dit koudschuimmatras is geschikt voor alle type bedbodems. NU EXTREEM VOORDELIG!

De wollen dekbedden zijn gevuld met TEXELS ROEM WOL en is geschikt voor alle seizoenen. De donzen dekbedden zijn gevuld met OOSTENRIJKS DONS, heerlijk warm tijdens de koude nachten.

Met deze comfortabele 28-lats lattenbodem geef je ieder type matras een aangename ondersteuning. De gebogen latten worden in soepele rubberen kappen op zijn plek gehouden en veren licht mee. Deze lattenbodem is verkrijgbaar in vaste en elektrische uitvoering.

ALLE MATEN DIRECT LEVERBAAR 70x190 van 199,- nu voor

99,-

70x200 van 259,70x210 van 270,80x190 van 270,80x200 van 279,80x210 van 290,-

nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor

99,99,99,99,119,-

90x190 van 290,90x200 van 299,90x210 van 319,90x220 van 330,100x200 van 330,120x190 van 379,120x200 van 389,130x190 van 390,130x200 van 399,140x190 van 410,140x200 van 439,160x200 van 450,180x200 van 459,-

nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor

99,99,119,129,119,159,159,159,159,159,159,179,179,-

BEDDENOUTLET Katwijk

geschikt voor alle soorten matrassen

140x200 van 99,- nu voor

49,-

NU GELIJK IN PRIJS 140x220 van 119,200x200 van 150,200x220 van 159,240x200 van 179,240x220 van 199,-

nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor

59,75,79,89,99,-

Profiteer nu van deze geweldige acties!

Vaste uitvoering:

Elek. uitvoering:

170x200 van 119,- nu voor 180x200 van 130,- nu voor 190x200 van 139,- nu voor

170x200 van 399,- nu voor 180x200 van 419,- nu voor 190x200 van 439,- nu voor

Ambachtsweg 7w, 2222 AH Katwijk (Bedrijventerrein ’t Heen) Wij zitten tussen Roobol en Just Fitness | T 071 - 820 03 81

59,65,69,-

Gratis parkeren achter de winkel!

199,209,219,-


DE TEYLINGER

week in beeld

WOENSDAG 14 FEBRUARI 2018

21

Op stap met citymanager TEYLINGEN n CDA Teylingen legt in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heel wat bezoeken af. Ook een dagje meelopen met citymanager John van der Tol (links op de foto) stond op de agenda. Kandidaat-raadsleden Manon van Dijk, Carla Hilverda en Gerben Dijkstra keken op woensdag 7 februari mee tijdens de werkzaamheden van Van der Tol in Warmond, Sassenheim en Voorhout. Ook Frans Heemskerk (op de foto in midden), bestuursvoorzitter City Management Teylingen, was aanwezig.

Ter Leede rent rondjes voor KiKa SASSENHEIM n De kou trotserend deden de pupillen van voetbalver-

eniging Ter Leede op vrijdag 9 februari mee aan een sponsorloop, een initiatief van jeugdtrainer Nino Hoogervorst, om zoveel mogelijk geld op te halen voor onder andere de Stichting KiKa (Kinderen Kankervrij). Voorafgaand aan het evenement zamelden de jongens en meisjes van de Sassenheimse voetbalclub geld in. In totaal renden de jeugdige voetballers ruim 2.200 euro bij elkaar. Een groot deel van dit bedrag gaat naar KiKa. Met de rest schaft de jeugdafdeling van Ter Leede nieuwe trainingsmaterialen voor de komende seizoenen aan. | Foto: pr.

n ‘Hollandse reuzen op klompen’ verrassen Zuid-Koreanen SASSENHEIM n Dweilorkest Kleintje Pils is de Teyling-

se vertegenwoordiger tijdens de Olympische Spelen in Pyoengchang. De bandleden hebben het goed naar hun zin en weten zelfs de Zuid-Koreanen los te krijgen met hun versie van het nummer Gangnam Style. “We zijn hier nu een paar dagen en Olympisch Korea kan voor ons al niet meer stuk,” reageert Ruud Bakker namens de band vanuit Pyeongchang. “We worden op handen gedragen, met name door de Koreanen. Die zijn helemaal verrast door die veertien, in hun ogen ‘Hollandse reuzen op klompen’ met hun opzwepende muziek en aanstekelijk enthousiasme.” Het thuispubliek heeft zelfs al een favoriet nummer, lacht Bakker. “Vlak voor vertrek naar Zuid-Korea hebben we het nummer Gangnam Style ingestudeerd. Dat is nu al onze grootste hit hier in Gangneung. De anders zo ingetogen Koreanen gaan werkelijk uit hun dak.”

Kleintje Pils in het midden van de Olympic Oval in Gangneung. Het publiek danst mee op de Hollandse én Koreaanse hits. | Foto: pr.

Kleintje Pils is in Zuid-Korea aanwezig bij het eerste deel van de schaatswedstrijden. Zo zagen ze de gouden races van Carlijn Achtereekte, Ireen Wüst en Sven Kramer. Zondag sidderde de Olympic Oval tijdens de winnende rit van Kramer op de 5000 meter. “Vlak daarvoor mochten we op het middenterrein een optreden geven voor het schaatspubliek. Onze koning Willem-Alexander bekroonde het optreden met een groot applaus.” Na het optreden ging de band direct door naar het Holland House, op steenworp afstand van het schaatsstadion. “Het werd een groot feest tot in de kleine uurtjes.”

Hotel als leerschool SASSENHEIM n In september startte de eerste lichting van 22 studenten met de opleiding ‘Hotelmanagement on the job’, op de werkvloer van Van der Valk Hotel SassenheimLeiden. Ze worden in drie jaar opgeleid tot echte horecaondernemers. De studenten werken en leren in het hotel en gaan één dag per week naar school. “Dit is een groot pluspunt ten opzichte van reguliere hotelopleidingen,” aldus Addie van Olderen, docent van het ROC van Amsterdam. “De praktijk is immers de beste leerschool om het horecavak te leren.”

D66 bezoekt ‘t Lage Land TEYLINGEN n D66 Teylingen organiseert iedere tweede zaterdag in de maand een Politiek Café. Op zaterdag 10 februari ging de bijeenkomst over duurzaamheid en burgerparticipatie. Gastspreker Jurjen Algra, van beleggingsfonds Meewind, informeerde de aanwezigen over duurzame initiatieven. Na afloop vertrok lijsttrekker Fred Koot samen met vijf andere kandidaat raadsleden richting ‘t Lage Land. Als voorbereiding op onderwerpen die momenteel of binnenkort op de gemeentelijke agenda staan, werden onder andere recreatiepark Watertuin en de Lakenvelderboerderij in de Boterhuispolder bezocht. Meer op www.deteylinger.nl.


uit!

DE TEYLINGER

Expositie van Maori-kunst WARMOND n Native Art uit West

Canada (First Nations) en Nieuw Zeeland (Maori) is in de week van 19 tot en met 24 februari te zien in de Dorpsstraat. Hiervoor wordt de het pand op nummer 86 ingericht als galerie. De kunstwerken zijn door Barend en Rebecca Elshout met hun bedrijf ArtWise.com via Warmond geïmporteerd voor de Europese markt. Iedereen is gedurende de expositiedagen welkom om te komen kijken. In maart staat de volgende expositie in Maastricht gepland.

Nock-excursie in kwekerij WARMOND n Het Natuur Ont-

dekking Centrum Koudenhoorn (NOCK) organiseert op zaterdag 17 februari een excursie bij de kwekerij van Marco en Heidi van Noort in Warmond. Daar vindt de opkweek plaats van zo’n 300 soorten vaste planten uit alle delen van de wereld. Dit gebeurt op een zo milieuvriendelijke wijze door een zo gezond mogelijk grondgebruik waardoor planten niet ziek worden en door teeltwisseling. Ook worden roof insecten ingezet die de plaaginsecten bestrijden. De excursie is van 14.00 tot 16.00 uur en deelname is gratis. Vanwege het beperkte aantal plekken, is van te voren aanmelden gewenst via info@koudenhoornontdekken. nl. Verzamelen voor de excursie is om 14.00 uur bij het bedrijf aan de Wasbeeklaan 13, 2361 HG in Warmond.

WOENSDAG 14 FEBRUARI 2018

Iedereen is hard nodig bij SassemKwizzt SASSENHEIM n Een kroegquiz, maar dan met veel grotere teams en naast vragen, zijn er ook opdrachten. Dat is kortweg de Kwizz. Een fenomeen in Brabant, maar nog onbekend in Teylingen. ‘Er moet iemand zijn die het voor het eerst organiseert,’ dacht Linda van Soerland. De van oorsprong Brabantse wil ook heel Sassenheim op de been krijgen tijdens de eerste editie van SassemKwizzt.

Linda was drie keer deelnemer bij Ons Dorp Kwist. Nu ze al langere tijd in Sassenheim woont, leek het haar ook wel wat voor haar nieuwe dorpsgenoten. “Sassenheim is echt een kern met een groot verenigingsleven. Veel mensen kennen elkaar en er worden evenementen gehouden waar altijd veel mensen aan meedoen. Het leek me gewoon heel gaaf als het hier ook gehouden kon worden, maar er moet iemand zijn die het ‘lanceert’.” Samen met een groep vrijwilligers heeft ze als voorzitter van de stichting inmiddels de eerste editie van SassemKwizzt opgezet. Op vrijdag 23 maart is dé grote avond. Deelnemers halen aan het begin van de avond als team het quizboek met de vragen op, en aan het einde van de avond leveren ze deze zoveel mogelijk ingevuld weer in. De Kwizz bestaat uit kennisvragen, maar ook uit doe-opdrachten en een geheime opdracht. Deelnemers uit Voorhout en Warmond mogen ook meedoen, maar moeten wel op een locatie in Sassenheim zijn. Al zeventig teams

hebben zich aangemeld, maar er is plek voor meer, zegt Linda. “Officieel hebben we het maximum aantal op 100 gezet, dat leek ons in het begin absurd veel, maar dat komt nu toch heel dichtbij. Maar als team 101 zich meldt, dan kunnen die er ook nog wel bij...” Iedereen kan een team aanmelden, dat bestaat uit een flink aantal leden. Waarom tien tot vijftien personen per team? Linda: “Omdat je iedereen heel hard nodig hebt! Je hebt mensen nodig om echt dingen op te zoeken, maar tegelijkertijd ook teamleden die gaan puzzelen, die voor opdrachten ‘op pad’ gaan en iemand voor de geheime opdracht. De ervaring leert dat het erg gezellig is, maar ook hard doorwerken. En met hoe meer mensen je bent, hoe groter de kans dat je meer vragen kunt beantwoorden.”

Meesterpianist Bernd Brackman speelt werken van Bach. | Foto: pr./Henk Keijzer

De Partita’s van Bach

MUFFINS BAKKEN

n WARMOND Meesterpianist Bernd Brackman vertolkt op zondag 25 februari drie van de zes Partita’s van Bach in theater Het Trefpunt (Herenweg 80). Het concert begint om 15.00 uur.

Ook meedoen? Inschrijven kan nog steeds, via www.sassemkwizzt.nl. De prijsuitreiking is tijdens een feestavond op zaterdag 14 april.

Brackman is groot bewonderaar van Bach: “Het oeuvre voor klavier van Johann Sebastian Bach (1685-1750) staat tot op de dag van vandaag op eenzame hoogte in de Westerse muziekgeschiedenis. De enorme omvang daarvan - hij schreef ruim duizend werken -, de perfectie en de diepe, menselijke waardigheid in zijn composities, was voor talrijke componisten na hem een absoluut ijkpunt,” zo legt de pianist de waarde van het werk uit. “Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Mendelssohn, Brahms, om maar enkelen te noemen, speelden of lazen zijn werken in eerbied en bewondering.

Ook anders dan bij een kroegquiz zijn de doe-opdrachten. Als ervaringsdeskundige wil de voorzitter best een opdracht delen, maar niet de leukste. “Die komt dit jaar terug in SassemKwizzt! Een ander voorbeeld is een zelfgebakken muffin inleveren. Eén team was zo gehaaid om alle pakken met muffinmix in de supermarkt op te kopen, om zo de andere teams een hak te zetten. Wij hadden de ingrediënten gelukkig al in huis...”

Ode aan Prince

WARMOND n Vier exposanten tonen samen hun werken tijdens de laatste expositie van deze winter in galerie De Pomp. Op zaterdag 17 februari is de officiele opening. De ‘schilderijen van papier’ van Katja Berkenbosch zijn een combinatie van verschillende technieken als collage en mozaïek. Carla Ellens vindt voor haar Fine Art Fotografie haar inspiratie in de zoektocht naar vandaag, gisteren en morgen. Verwondering met name in de natuur, is voor Ellen Rijsdorp een aanzet tot kijken, voelen en beleven. De objecten balanceren op een rubber ring en kunnen op diverse manieren neergezet worden. Marian Daems bouwt voertuigen, vaartuigen, mensen en gebouwen uit platen klei.

KLM in concert met Crescendo WARMOND n Harmonievereni-

Marian Daems bouwt voertuigen, vaartuigen, mensen en gebouwen uit platen klei. De huid van haar werkstukken is niet glad, maar wordt bewerkt met verschillende soorten klei en structuren. | Foto: pr.

Stippenkunst in Het Oude Raadhuis WARMOND

Guido Sprenkels en Kirsten Krijthe exposeren tot en met zondag 18 maart in Het Oude Raadhuis van Warmond. n

Guido Sprenkels (’59) woont in Voorburg. Na eerst drie jaar Kunstacademie in Rotterdam richting beeldhouwen te hebben gevolgd, studeerde hij psychologie. Na het uitoefenen van verschillende ambachten is hij fulltime beeldhouwer sinds 1979. Hij maakt zijn beelden

Bachs zes Partita’s ontstonden in de jaren 1725-1731. Deze danssuites hebben ieder een zeer verschillend karakter. De Tweede partita in c, waarmee ik mijn recital open, is duister, hartstochtelijk, opzwepend, virtuoos, bijna Beethoveniaans. De Vijfde partita in G is welhaast het tegendeel: vrolijk, over elkaar heen buitelende arabesken en guirlanden, rondfladderende vlinders en kolibries in een zonovergoten Italiaans landschap. Na de pauze de Partita nr. 6, wellicht de meest persoonlijke van allemaal, die niet toevallig met de Matthäus Passion de toonsoort gemeen heeft: e kleine terts - de toonsoort van het lijden van Jezus, en daarmee van het lijden van de hele wereld.” Kaarten a 20 euro zijn te koop via www.theaterhettrefpunt.nl, op de middag zelf aan de zaal of bij de VVV, Gemeentehaven 3 in Warmond.

Laatste winterexpositie

SASSENHEIM n Van Kiss tot Controversy en van 1999 tot Cream, alle hits van Prince komen allemaal voorbij op vrijdag 16 februari, tijdens de theatershow van de Prince Tribute Band in theater t’ Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). Het optreden begint om 20.15 uur. Kaarten via www.hetonderdak.nl.

ging Crescendo uit Sassenheim en het KLM Orkest geven op zaterdag 10 maart om 20.00 uur een dubbelconcert in theater Het Trefpunt (Herenweg 80 in Warmond). Het KLM Orkest is het muzikale visitekaartje van onze nationale luchtvaartmaatschappij. Het belangrijkste doel van het orkest is het promoten van KLM in binnenen buitenland. Kaarten kosten 10 euro. Reserveren kan via info@ klmorkest.nl of info@crescendosassenheim.nl.

23

zowel in opdracht als vrij werk. Hij exposeert met figuratieve bronzen. POINTILLISTISCHE TECHNIEK

Kirsten Krijthe studeerde aan de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden, waar ze de opleiding grafische vormgeving en illustratie heeft afgerond. Na enkele jaren te hebben gewerkt als grafisch vormgeefster is ze overgestapt naar schilderen en tekenen. Ze exposeert met pointillistische tekeningen; bij de

pointillistische techniek worden kleine stipjes dichtbij elkaar of meer uit elkaar gezet waardoor het beeld ontstaat. OPENINGSTIJDEN

Het Oude Raadhuis is op woensdag, donderdag en vrijdag geopend van 15.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur. De opening van hun tentoonstelling is op zondag 18 februari om 15.00 uur.

De expositie in De Pomp (Dorpsstraat 38) is gratis te bezoeken op woensdag, donderdag en vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur, op zaterdag vanaf 11.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur. De tentoonstelling loopt tot en met 21 maart.

Zonder Vrouw

Kring Zoektocht

SASSENHEIM

VOORHOUT n Camee van Blommestein laat op maandag 19 februari afbeeldingen zien over Bijbelse kunst, als laatste in de serie ‘Familierelaties in de Bijbel’. In het Oude Testament staan figuren als Noach ,Jacob en Jozef. In het Nieuwe Testament Elizabeth en Zacharias, en natuurlijk Jozef en Maria. Tijdens de bijeenkomst wordt besproken hoe kunstenaars zich door de eeuwen heen lieten inspireren. De bijeenkomst is van 20.00 tot 22.00 uur in De Verdieping (A. Jacobslaan 1). De entree is 5 euro.

n Een zomer in het plaatsje Grou zal hun hele leven veranderen. Ernst Daniël Smid en Bartho Braat en elkaar verbaal en non-verbaal te lijf in de ontroerende komedie ‘n Zomer Zonder Vrouw… in Grou, die op zaterdag 17 februari om 20.15 uur in ‘t Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a) te zien is. Kaarten kosten 24,50 euro en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak. nl en aan de zaal, op de dag van voorstelling vanaf 45 minuten voor aanvang (indien niet uitverkocht).


S tronic-automaat: nu standaard op veel Audi modellen

olympic Winter

xperience

Schakelt in 15 honderdste van een seconde

Zaterdag 17 feb. 12.00 - 16.00 uur Wintersport Fun Games rollersleebaan, springkussen, gratis ‘Hollandpet’voor eerste 200 kids Beleef de méér dan 50 (woon)winkels aan de N201 en de N205 tussen Hoofddorp en Heemstede • 7 dagen open • gratis parkeren

www.boulevardcruquius.nl

Op de hoogte blijven van nieuwtjes en alle evenementen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

NIEUWE SIERBESTRATING?

De grootste keus, meer dan 100 voorbeeldtuinen! Tegels, zand, uitgraven, afvoer, aanleggen, trillen en 1 jaar garantie

ALL-IN nu al vanaf € 69,- per m2 Neem uw tuinmaten mee voor een gratis ontwerp en vrijblijvende prijsopgave. Ook bij u thuis!

Dankzij zijn innovatieve dubbele koppeling kan een Audi S tronic-automaat in slechts 15 honderdste van een seconde schakelen. Dit gebeurt zo snel en vloeiend, dat het amper merkbaar is. Tijdelijk wordt de S tronic-automaat standaard geleverd op veel Audi modellen. Zo geniet u van nog meer rijcomfort en sportiviteit voor een zeer aantrekkelijke prijs en lage brandstofkosten.

Openingstijden: ma. t/m za. van 08.00

- 17.00 uur

Modeltuinen Zwanenburg

IJweg 411 • 1161 EZ Zwanenburg • 023 - 5552475 • 06 - 58931561

Kijk voor aanleg en levering van sierbestrating en tuinhout op:

www.modeltuinenzwanenburg.nl

Ontdek het aanbod in onze showroom of kijk op wittebrug.nl/stronic

Sale

Lindessa Noordwijk

Wittebrug Den Haag, Donau 120, telefoon: 070 - 342 93 33 Voorschoten, Hofweg 39, telefoon: 071 - 579 47 94 De Lier, Leehove 49, telefoon: 0174 - 525 650 www.wittebrug.nl

gespecialiseerd in rugklachten Annie M.G. Schmidtlaan 48 Oegstgeest 06-39795404 www.wernerdamen.nl

KUNSTGEBIT

Gemiddeld brandstofverbruik: 3,8 - 8,0 l/100 km, gemiddelde CO2-emissie: 95 - 182 g/km. Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Tandenwinkel

Daniël Smits - directeur Wittebrug Audi “Bekijk alle modellen op wittebrug.nl/stronic”

Reparaties klaar terwijl u wacht.

Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen

Tel:

071 - 361 11 45

www.tandenwinkel.com

Badkleding 2017 50% korting

Prima Donna • Marie Jo Chantelle • Passionata 2de BH 50% korting Sloggi 4de slip gratis dames en heren

Nachtkleding/ badjassen tot 30% korting

Grote collectie bh’s div. merken 50% korting

Grote collectie luxe slips en strings div. 50% korting Hoofdstraat 61 Noordwijk aan Zee Lingerie speciaalzaak van de Bollenstreek


sport

DE TEYLINGER

WOENSDAG 14 FEBRUARI 2018

25

Foreholte verliest van GDA VOORHOUT n In de aanloop naar Carnavalszondag achtten de Voorhouters zich behoorlijk kansrijk voor wat betreft het treffen tegen het ‘dolende’ GDA. Tegen vier uur in de middag droop de ploeg van het veld, in acht minuten was de wedstrijd tegen de Loosduinse tegenstander gespeeld.

Mick Snel in de aanval, op weg naar nog meer doelpunten in de Korfbal League. | Foto: pr./René van Dam

Swingend TOP naar ruime overwinning op KZ SASSENHEIM n Het publiek ging er eens goed voor zitten bij de thuiswedstrijd van TOP/SolarCompleet tegen KZ/Hiltex. De uitwedstrijd werd eerder nipt gewonnen, maar in deze fase van de competitie waren de Sassenheimers gewoonweg te sterk, met opvallend scorende rollen voor rebounders Daniel Harmzen (vijf goals) en Paul Anholts (drie goals). Voor aanvoerder Mick Snel werd het gedenkwaardige avond: hij scoorde zijn duizendste doelpunt in de Korfbal League.

Tegen KZ/Hiltex was het voor de eerste keer dit seizoen dat de ploeg van Jan Niebeek de hele wedstrijd een hoog niveau wist vast te houden. Na de eerste fase waarin de score gelijk opging, schakelde TOP vanaf 5-5 over in een hogere versnelling. Bij KZ ontbrak topschutter Jordi Pasma vanwege een gebroken neus en dit is voor een ploeg die niet zo heel makkelijk scoort een grote aderlating. KZ probeerde met veel fysiek en achterverdedigen het spel van TOP te ontregelen, maar dat lukte niet. Celeste Split was daarvan een mooi voorbeeld, want zij werd met handen en voeten verdedigd, maar kwam toch vijf keer tot scoren. Het fysieke spel leverde ook regelmatig strafworpen op die alle werden benut, terwijl KZ er twee miste. Voor aanvoerder Mick Snel werd het een

gedenkwaardige avond, want naast dat hij feilloos alle zeven strafworpen benutte, was de tweede tevens zijn duizendste doelpunt in de Korfbal League en dat al op 24-jarige leeftijd.

In Apeldoorn streed Bouma, lid van AV de Spartaan, in de categorie meisjes A om de prijzen. Op de 200

KZ kwam niet verder dan af en toe een doelpunt, maar wist geen moment in de wedstrijd te komen. Dat was zeker ook de verdienste van het goed verdedigende werk van TOP. De teller stopte uiteindelijk bij 31-19 en daar was niets op af te dingen. TOP ligt op koers voor de play-offs en kan daar komende week een nog steviger basis voor leggen. Dan wacht wel de lastige uitwedstrijd tegen de nummer vier, het Friese LDODK.

meter was ze de snelste in een tijd van 24.64 seconde en pakte daarmee het goud op die afstand en de titel Nederlands kampioen. Op de 60 meter had de sprintster uit Sassenheim een matige start, maar pakte toch een medaille. Haar 7.77 seconde was goed voor de derde plaats.

FNV helpt met aangifte VOORHOUT n Evenals vorige jaren

organiseert de vakbond FNV voor haar leden de gratis hulp bij de belastingaangifte over het belastingjaar 2017. De FNV leden kunnen voor deze belastingservice terecht op maandag 5,dinsdag 13 of dinsdag 20 maart, vanaf 19.30 uuur in de kantine van voetbalvereniging Foreholte (Sportlaan 10). Om de aangifte inkomstenbelasting te kunnen behandelen is er een machtigingscode nodig.

WIND IN DE RUG

Met het goede gevoel dat Foreholte na de rust met de wind in de rug richting de langzamerhand in carnavalsstemming gerakende kantine ging spelen, kende het optimisme geen grenzen. Acht minuten later keken de toeschouwers met verbijstering naar het scorebord: 0-3. Eerst was het Rayvano van Alphen, die na een voorzet van Mark Okhuizen ongehinderd bij de tweede paal kon inkoppen, daarna was het twee keer Mohamed Achalhi die binnen twee minuten bij de tweede paal kon intikken na voorzetten vanaf de linkerflank.

Met de moed der wanhoop trachtte Foreholte tot een beter resultaat te komen. GDA plooide rustig terug en liet de Voorhouters op hun helft komen zonder dat het tot noemenswaardige kansen leidde. Als er al gevaar dreigde voor het doel van GDA-doelman Bas van Zee, dan zorgden de Loosduiners daar zelf voor. Eerst dacht Van Zee ook voetballend spits Wouter Nolles te kunnen uitspelen, toen dat tot geen resultaat leidde was het de GDA-verdediging die Jelle Geerlings aan de bal bracht door de bal verkeerd terug te spelen. Geerlings tikte het cadeau binnen, maar nog voor scheidsrechter Van der Kraan voor het einde kon fluiten strooide invaller Nabil Benali nog wat zout in de Voorhoutse wond door de bal over de doellijn te brengen nadat hij doelman Guijt gepasseerd was. Zeven dagen was Voorhout in de veronderstelling dat ‘het lek boven was’. Negentig minuten voetbal op de Elsgeest toonden de harde 1-4 werkelijkheid.

Na een ruststand van 15-10 was er heel even een iets mindere fase, maar de draad werd al snel opgepakt. Het spel van TOP was een genot om naar te kijken. Veel variatie, hoog baltempo en alle basisspelers die tot scoren kwamen. TOP ging door met het maken van mooie doelpunten na even zo mooie passes. Tien minuten voor tijd kon speler van de wedstrijd, Daniël Harmzen, al naar de kant worden gehaald en zijn vervanger Thomas Tiggelman nam zijn rol moeiteloos over door gelijk te scoren. De mooiste goal van de avond was van Nick Pikaar die in vliegende vaart de bal in de lucht afving, om vervolgens achter de korf in de draai te scoren.

Andrea Bouma sprint naar goud op NK indoor SASSENHEIM n Atlete Andrea Bouma heeft bij de Nederlandse Kampioenschappen Indooratletiek voor junioren de titel behaald op de 200 meter sprint.

Het gelijke spel en de overwinning van de afgelopen weken zouden de ploeg van trainer IJzendoorn voldoende zelfvertrouwen hebben moeten geven tegen het GDA, dat in het nieuwe jaar alleen nog maar verloren had. Echter, vanaf de start oogden de Voorhouters onzeker en met name in defensief opzicht. Aan de bal was Foreholte onrustig en in de aanval bepaald onmachtig. Niet dat de ploeg uit Den Haag-Zuid nou zo veel kansen kreeg, maar in het beeld van de wedstrijd lag het voor de hand dat zij de score zouden openen. Trainer IJzendoorn

voorzag het onheil en maande de Voorhoutse ploeg vanaf de zijlijn om compact te blijven spelen. Sten Admiraal kreeg een mogelijkheid op aangeven van Tom Bleijswijk, maar zijn schuiver ging diagonaal voor het doel langs. Aan de andere kant ontsnapte Foreholte in een heftige scrimmage voor doelman Guijt.

Nieuw dit jaar is dat er voor de toeslagen ook een machtigingscode nodig is, deze is anders als die voor de inkomstenbelasting. Bij een toeslagpartner (getrouwd of samenwonend) dan is er een machtigingscode van allebei nodig. Gratis FNV hulp bij het invullen van het belastingbiljet 2017 kan door het maken van een afspraak maken via Mevr. Angevaare: 0252-215358 (op werkdagen tussen 14.00 en 18.00 uur en op zaterdagen tussen 10.00 en 12.00 uur).

Iris van der Stelt komt juichend over de finish in Enschede. | Foto: pr./schaatspeloton.nl

Nog twee wedstrijden is Van der Stelt verwijderd van winst Marathon Cup WARMOND n Zowel Lisa van der Geest als Iris van der Stelt stonden afgelopen weekend tijdens de wedstrijden om de KPB Marathon Cup op de hoogste trede van het podium. En ook de andere leden van de Warmondse IJsclub presteerden goed.

Niet alleen de Olympische Spelen ging van start met mooie podiumplaatsen, ook in Nederland werd er hard en slim gereden. In Enschede werd op vrijdag 9 februari weer een gewone competitiewedstrijd verreden. De dertiende wedstrijd werd een mooie prooi voor Iris van der Stelt, die de winst opdroeg aan haar recent overleden opa. Zij verstevigde hiermee haar leiderspositie in het klassement. Lisa van der Geest finishte als zesde en Anne Leltz op plaats 31.Leander van der Geest finishte bij de heren Topdivisie als zevende. Op zaterdag 10 februari gingen de marathonrijders de strijd aan op ‘De Coolste Baan van Nederland’, een tijdelijke schaatsbaan in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Daar won Lisa van der Geest na rondes lang alleen gereden te heb-

ben, werd Janneke Ensing tweede en won Lisa’s ploeggenote Manon Kamminga de sprint van de groep en werd daarmee derde. Iris van der Stelt werd twaalfde en voegde veertien punten aan haar klassement toe. Met nog twee wedstrijden te gaan heeft Van der Stelt een voorsprong van 48,3 punten op nummer twee van het klassement , Emma Engbers. Een overwinning levert 25,1 punt op. De volgende marathonwedstrijd wordt in Tilburg verreden op 17 februari. De finale is op 3 maart in Amsterdam. KOOT EN VERGEER WEER SUCCESVOL

In Schaatshal Leiden reden de pupillen hun jaarlijkse Districtkampioenschappen. Voor Patricia Koot (WIJC) resulteerde dat in een baanrecord over één ronde en de winst van dit kampioenschap. De afsluitende marathon die de pupillen reden schreef Koot ook op haar naam. Rens Vergeer (WIJC), die vorig weekend zilver behaalde in de baancompetitie in Den Haag, werd bij de jongens pupillen kampioen van KNSB District Sassenheim. Remco Langemaire (WIJC en de ge-

westelijke selectie), mocht deelnemen aan het NK junioren Allround/ Afstanden en Mass start op ijsbaan Twente in Enschede. Langemaire is junior B en reed de 500 meter in 39.43, de 1000 meter in een persoonlijk record van 1.17.04 en ook de 1500 meter reed de jongeling in een nieuw PR: 1.58.07. Okke Mouwen (WIJC), junior C, verbeterde ook twee persoonlijke records tijdens een wedstrijd van Schaatscircuit.nl op 10 februari in Heerenveen. Op de 500 meter is zijn nieuwe persoonlijk record 41.44. Op de 1500 meter is dat sinds dit weekend 2.08.88.

WAT DOE

JIJ

BIJ BRAND?

Daar moet je nu over nadenken!

watdoejijbijbrand.nl


DE BOUW IS

GESTART www.PARQRESIDENCE.nl

WEES ER SNEL BIJ

NOG EEN AANTAL APPARTEMENTEN BESCHIKBAAR Elke vrijdag van 11:00 - 13:00 zonder afspraak te bezichtigen. Overige bezichtigingen op afspraak. Comfortable Living in wassenaar •

35 moderne appartementen

Hoogwaardig afgewerkt

• • • • •

147 m2 tot 236 m2

Royale buitenruimtes

Vlakbij het centrum van Den Haag

Beveiligde ondergronds parkeergarage Riante stelpost voor keuken en sanitair

Verkoopkantoor op locatie Volg de ontwikkelingen op

Pa r q R e s i d e n c e

Buise van Soest Makelaars

Frisia Makelaars

070 511 73 00

070 342 01 12

info@buisevansoest.nl

nieuwbouw@frisiamakelaars.nl


service

DE TEYLINGER

Kerkdiensten 14 t/m 21 februari SASSENHEIM

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): woensdag 14 februari, 19.00 uur Aswoensdagviering; zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Vivace, voorganger Diaken B. Prins - Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. T. Moll, - Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur: Avondmaal, voorganger: Ds. H.R. Betting, 17.00 uur: Evensong, voorganger: Ds. H.R. Betting Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: dhr. A. Post VOORHOUT

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): Woensdag 14 februari 19.00 uur, Aswoensdagviering; zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het Parochiekoor, voorganger: M. Claassens, Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): geen informatie WARMOND

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): geen informatie Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur: Ds. R. van Zwieten (Amsterdam) Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: DS. W.F. van Rijn Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur, o.l.v. Armand Lefeu, eredienst, 19.00 uur: onderwijsdienst o.l.v. J. Zijlstra.

‘Busje komt zo’ is motto in vastentijd TEYLINGEN Na carnavalsdinsdag, als het gedaan is met het feestgedruis, beginnen de veertig dagen voorbereiding op Pasen. Naast de bezinning op eigen gedrag wordt er in die tijd traditiegetrouw ook gekeken of er wat voor een ander kan worden gedaan. Even minderen voor een ander. In de parochie Sint Maarten wordt in de vastentijd al enige jaren actie gevoerd voor een project in Oyugis, Kenia. n

De Fraters van Tilburg zijn in 1996 in Kenia het Oyugis Integrated Project (O.I.P.) gestart om aids te bestrijden en de meer dan 2000 wezen van de aids slachtoffers te helpen een bestaan op te bouwen. SCHOOLBUS

Vanaf 2014 slaagt de parochie er elk jaar in een belangrijke bijdrage te leveren aan dit project. Van eenvoudige en bruikbare levensbehoeften tot bijdragen in studiefondsen. In 2016 heeft de parochie het mogelijk gemaakt om een waterput te slaan en een slaapzaal en bibliotheek op te knappen. Dit jaar gaat de parochie opnieuw aan de slag voor Oyugis. Het doel

105 min, Do/Vr/Za/Wo 21:15 uur.

Darkest Hour 125 min, Do/Vr/Za 18:45, Zo 20:00, Wo 18:45 uur.

Early Man (NL)

Cinema Plus

Entree € 6,50 incl. koffie en cake

DONDERDAG 8 FEBRUARI ALL THE MONEY IN THE WORD AANVANG 15.00 UUR DONDERDAG 22 FEBRUARI: DARKEST HOURAANVANG 15:00 UUR.

Meer informatie over de vastentijd en aanmelden voor activiteiten, is te vinden op www.parochiesintmaarten.nl.

LISSE

89 min, Ticket 7,50 Za/Wo 15:45 uur.

Ted & Het Geheim van Koning Midas (NL) 85 min, Ticket 7,50 Za/Wo 13:30 uur.

...VOOR EEN BOURGONDISCH DINER EN DE BESTE FILMS

Floralisplein 69 • Lisse • Tel. 0252 830393 • www.cinemafloralis.nl

PUZZEL De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing. AANDURVEN AARDS AFDRUK APOSTELEN BLEEK BOEREN BROEDER CACAO CENTRALE CRIME DONAU EXACT FILMSHOT GELUK GEWRICHT

Avond-, nacht-en weekenddiensten. Huisarts Voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren (avond, nacht, weekend, erkende feestdagen) kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost Duin- en Bollenstreek, tel. 0252-240212. Gevestigd aan de Rijnsburgerweg 4b te Voorhout. Tandarts Sassenheim/Voorhout: Via www.tandartswaarnemingbollenstreek.nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. Warmond: Via telefoonnummer 071-3011738 verneemt men welke tandarts waarneemt. Spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur.

Dierenarts Via telefoonnummer Dierenkliniek Sassenheim (tel. 0252-232219) en Dierenkliniek Voorhout (tel. 0252-215231) verneemt men welke dierenarts waarneemt.

Fifty Shades Freed

ACTIVITEITEN

In alle parochiekernen zijn er activiteiten gedurende de vastentijd om geld in te zamelen: verkoopacties van planten en bloemen, paasbroden, wijn, bewaarengeltjes en paraplu’s. Er zijn solidariteitsmaaltijden en er is een fancy-fair. Iedere parochiekern heeft een eigen programma maar er zijn ook een aantal gezamenlijke acties. Zo gaat diaken Bertijn Prins op zaterdag 3 maart weer wandelen in de Amsterdamse Waterleidingduinen en is er op zaterdag 24 maart een golfwedstrijd bij Tespelduyn. Deelnemers strijden om de eerste Sint Maarten bokaal.

27

Programma donderdag 15 t/m woensdag 21 februari

is om te sparen voor een (tweedehandse) bus met een capaciteit van 30 personen, die het vervoer van de scholieren en de diverse andere groepen kan verzorgen naar verschillende bestemmingen. Nu gaat dat vaak te voet, dat kost veel tijd en is niet erg veilig. Ook voor bezoek aan bijvoorbeeld het ziekenhuis gaat de bus dienst doen.

Medische diensten

Apotheek Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek. Maandag t/m vrijdag 17.00 tot 08.00 uur, op zaterdag, zondag en feestdagen 24 uur per dag geopend: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, 2215 RA, Voorhout, tel. 0252240216. In Leiden: ma-vrij 18.00 -23.00 uur, zat 15.00-23.00 uur, zon- en feestdagen 08.00-23.00 uur Dienstapotheek Nachtwacht, LUMC, Albinusdreef 2, 2333 ZA, Leiden, tel. 071-5665019. Op zaterdag tussen 08.00-15.00 uur: Poli Apotheek LUMC, Albinusdreef 2, Leiden, tel. 071-5265400.

WOENSDAG 14 FEBRUARI 2018

HAARKLEUR HULST IDIOTERIE INSTIGATIE KRANT MANEGE MUZIEK NAAISCHOOL NAGENIETEN NIEUW ONVERLET PRAUW REUZE RITME RONDE

SLIPSTREAM SNUIVEN SPREEUWEN STAAF STADS STROEF STUKA TONER TOOST TURBINE VERFBUS WINKELHAAK

Wilt u in aanmerking komen voor een Cinema Floralis Arrangement (eten en filmbezoek voor 1 persoon), zorg dan dat uw oplossing uiterlijk zondag 18 februari binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl o.v.v. Puzzel. De winnaar van de puzzel van week 6 is: M. Elsas uit Sassenheim. De oplossing was: Voederplank.

COLOFON Oplage 15.000 Verschijnt iedere woensdag Uitgave van:

Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 2220 CB Katwijk T (071) 402 29 01 Hoofdredactie:

Teuntje van Delft M 06 12746478 t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl

Verslaggevers:

Nico Kuyt Mandy van Leeuwen Esther Luijk Piet van Kampen Peter Schipper Willem Krol Inleveren kopij:

De deadline voor het insturen van kopij is iedere maandag voor 12.00 uur. Insturen kan naar redactie@deteylinger.nl Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie

Redactie:

Marieke Voorn M 06 22096895 redactie@deteylinger.nl

Advertenties:

Meriam Mesman - M 06 460 942 09 meriam.mesman@ uitgeverij­verhagen.nl

Wanda de Mooij M 06 196 974 83 wanda.de.mooij@ uitgeverij­verhagen.nl Contactgegevens Binnendienst:

Rosita Eikelboom-Haasnoot Jeannette Mink- van Beelen Vincent Roos 071 4091637 advertentie@uitgeverij­­verhagen.nl o.v.v. De Teylinger Sluitingstijd advertenties dinsdag 10.00 uur

Bezorgklachten:

Reklamediensten De Schakel b.v. Madame Curiestraat 20 2171 TW Sassenheim 0252 241420 - info@de-schakel.nl Leveringsvoorwaarden:

Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen. De Teylinger wordt gratis huisaan-huis bezorgd in Sassenheim,

Voorhout en Warmond en is gratis af te halen bij: het gemeentehuis Sassenheim, Primera Sassenheim, Primera Voorhout en Boek Cadeau Enzo Warmond. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. www.deteylinger.nl


Tl week 07 18  

de Teylinger, woensdag 14 februari 2018

Tl week 07 18  

de Teylinger, woensdag 14 februari 2018

Advertisement