Page 1

Vorstelijk voordelig bouwen Woensdag 1 februari 2012

7e Jaargang • nr. 5

15

Meedenken Woensdag 1 februari 2012

Sassembourg 6e Jaargang •

over woonwijk

weer onzeker

17 nr.

5

Teylingen - De bedrijfszekerheid van de stroomvoorziening in de Duin- en Bollenstreek neemt aanzienlijk toe als er een windmolenpark voor de kust wordt aangelegd. Dat is de mening van energieopwekker Eneco, die van plan is om een windmolenpark aan te leggen voor de Noordwijkse kust. De molens komen zo’n 23 kilometer uit de kust in zee te staan, zo wordt bepaald in de concessie die Eneco in november kreeg voor de bouw en exploitatie van het windmolenpark. Hoewel de gemeenten Noordwijk en Zandvoort tegen de bouw van de windmolens zijn omdat zij vrezen voor horizonvervuiling, lijkt het erop dat de plannen gewoon doorgang kunnen vinden. Volgens Eneco is met name de Duinen Bollenstreek daarbij gebaat.

De huishoudens en bedrijven in de zes gemeenten van de Duin- en Bollenstreek (Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Katwijk, alsmede Sassenheim en Voorhout in de gemeente Teylingen) ontvangen hun elektriciteit via een hoogspanningsstation van de landelijke energietransporteur TenneT aan de Carolus Clusiuslaan in Sassenheim. Dit hoogspanningsstation is aangesloten op het landelijke aanvoernet van TenneT, en levert de stroom aan de regionale netbeheerder Liander. Deze verzorgt de stroomvoorziening in de genoemde plaatsen in de Duin- en Bollenstreek.

BERNARD SCHULTE BV CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

Nu 12

JAAR GARANTIE op

Nefit Topline HR-KETEL *Vraag naar de voorwaarden.

Ook voor al uw service & onderhoud! Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL

24 cm. BREED EIKEN € 69,95

www.kroonparket.nl

Het hoogspanningsstation van TenneT aan de Carolus Clusiuslaan in Sassenheim, waar vandaan de gehele Duin- en Bollenstreek wordt voorzien van elektriciteit (Foto: FBPS/Peter Schipper). Alleen Warmond is aangesloten op de stroomvoorziening van Liander voor de Leidse regio. In het hoogspanningsstation in Sassenheim wordt de aangevoerde elektriciteit omgezet in een voltage dat geschikt is om getransporteerd te worden naar de plaatselijke netten. Als in het station iets fout gaat, heeft dit direct gevolgen voor de elektriciteitsgebruikers in de Duin- en Bollenstreek. Een goed voorbeeld hiervan is de grote stroomstoring die zich in januari 2010 voordeed. Doordat een hoogspanningsrail was uitgevallen, zat vrijwel de ge-

hele Duin- en Bollenstreek een aantal uren in het donker. Omleiden van de stroom was niet mogelijk, want het hoogspanningsstation in Sassenheim is het enige punt waar vandaan de elektriciteit naar de gemeenten wordt geleid. Er is bijvoorbeeld geen mogelijkheid om stroom aan te voeren via een andere stroomkabel vanuit bijvoorbeeld de Leidse regio, want die is er eenvoudig niet. Volgens TenneT zou het veel te duur worden om een extra stroomkabel aan te leggen vanuit een andere regio naar de Duin- en Bollenstreek.

Streek

Aangehouden dankzij alarm Voorhout - De politie heeft donderdag 26 januari rond 4.30 uur een 43-jarige man uit Voorhout aangehouden nadat hij had ingebroken in een bedrijfspand aan de Jacoba van Beierenweg. De meldkamer van de politie kreeg die nacht een melding binnen dat er een stil inbraakalarm afging in het pand. De politie had eerder het mobiele inbraakalarm van Mobeye in het pand geplaatst nadat er een poging tot diefstal van lood was gedaan. De politie vermoedde dat de inbreker nog een

21

Korfballers gehuldigd

Elektriciteit vanuit zee gaat via Sassenheim naar de hele streek

Door Piet van der Vooren

www.conceptwonen.nl

keer terug zou komen en plaatste daarom het alarm. Het mobiele inbraakalarm gaat af zodra het een beweging signaleert. Het gaat om een stil alarm waarbij de meldkamer van de politie geïnformeerd wordt als het afgaat. Na het afgaan van het alarm ging de politie ter plaatse en zag dat een deur van het pand opengebroken was. Met een speurhond doorzocht de politie het gebouw. De hond vond de inbreker en de man werd aangehouden.

ontwerp | DRUK | PRINT reclamedrukwerk handelsdrukwerk familiedrukwerk pod en variabel boeken

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk | 071 408 14 97 | info@drukkerijallin.nl | www.drukkerijallin.nl

De komst van het windmolenpark voor de kust van Noordwijk biedt echter nieuwe mogelijkheden. Het is de bedoeling de elektriciteit die met de windmolens van Eneco wordt opgewekt, via een nieuw aan te leggen kabel over de zeebodem en vanaf de kust te transporteren naar het hoogspanningsstation in Sassenheim. Hierdoor kan de elektriciteit aan het landelijke elektriciteitsnet van TenneT geleverd worden. De hoeveelheid op-

gewekte elektriciteit die het windmolenpark gemiddeld kan leveren, zal echter ongeveer overeenkomen met de hoeveelheid elektriciteit die nu wordt verbruikt in de Duin- en Bollenstreek. Dat betekent dat de windmolens gemiddeld per jaar kunnen voorzien in vrijwel de gehele stroombehoefte van de Duin- en Bollenstreek. Maar net zo belangrijk is dat bij een uitval van de elektriciteit in het landelijke stroomnet, de windmolens onder gunstige weersomstandigheden de gehele Duin- en Bollenstreek kunnen blijven voorzien van elektriciteit. Alleen op een windstille dag zal dit niet opgaan, want dan kunnen de windmolens immers minder elektriciteit produceren. Ter informatie: de windmolens staan op zee wel op een zodanige plaats dat zij hier de meeste wind vangen. Als het windmolenpark van Eneco over een paar jaar geheel operationeel is, zal de betekenis van het hoogspanningsstation in Sassenheim dus aanzienlijk toenemen. En zal de stroomvoorziening in de Duin- en Bollenstreek een stuk bedrijfszekerder worden, aldus Eneco.

Overleg over bereikbaarheid Teylingen - De bestuurders in de Bollenstreek gaan met een regisseur van de provincie kijken hoe het onderhoud van de provinciale wegen het beste kan worden aangepakt zodat de doorstroming van het verkeer en daarmee de bereikbaarheid niet teveel in het geding komt. Een tijdje geleden zijn in de Teylingse gemeenteraad zorgen geuit dat de diverse en elkaar in de tijd overlappende onderhoudsprojecten aan de provinciale wegen in en rondom de gemeente, de bereikbaarheid ernstig in gevaar kunnen brengen. Tevens zijn vanuit het bedrijfsleven hierover brieven gestuurd naar gedeputeerde Ingrid de Bondt. Wethouder John Stuurman kon vorige

week de raadscommissie Ruimte melden dat de vrees rond de bereikbaarheid ook op de provinciale agenda staat. “Een aantal bestuurders uit de Bollenstreek is naar de gedeputeerde geweest en het mogelijke probleem aangekaart. Wij gaan op 8 februari, samen met een regisseur van de provincie, bekijken hoe de verschillende renovaties aan de wegen op een ordentelijke manier kunnen gebeuren zodat het toerisme in de zomer doorgang kan vinden, het bloemencorso door kan gaan en het bedrijfsleven zijn werk kan doen. Het wordt door de provincie uiterst serieus genomen”, aldus Stuurman.

Kees Zethof: van Teylingen naar Foreholte (Archieffoto).

Kees Zethof naar Foreholte Voorhout - Een dag na de beladen voetbalderby Teylingen-Foreholte heeft het bestuur van Foreholte bekend gemaakt dat de huidige trainer van Teylingen Kees Zethof de opvolger is van Mohammed Bougrine, die nu trainer is bij Foreholte. Zethof is als speler actief geweest bij Van Nispen en Noordwijk, en als trainer bij Van Nispen en momenteel dus bij Teylingen. “Met de aanstelling van Zethof voor het komende seizoen heeft Foreholte een trainer aangesteld die in het profiel past van de club en zal bijdragen aan het realiseren van de sportieve doelstellingen”, zo laat het bestuur van de Voorhoutse club weten.

#"%,".&34 TEGELS 800/,".&37-0&3&/

"NCBDIUTXFHt,BUXJKL Tel. 071 40 21 272 WWW.MEIJVOGELSANITAIR.NL


gemeenteberichten Teylingen week 5 / 2012

Inspiratiemarkt nieuwbouwproject Langeveld Zaterdag 11 februari is in het bestuurscentrum in Voorhout een inspiratiemarkt voor het nieuwbouwproject Langeveld in Sassenheim. Belangrijkste aandachtspunten voor deze nieuwe woonwijk zijn duurzaamheid en toekomstbestendig wonen tegen acceptabele kosten. Op de inspiratiemarkt vindt u diverse partijen met vernieuwende ideeĂŤn op het gebied van duurzaamheid in al haar facetten. U kunt de markt bezoeken tussen 10.00 en 14.00 uur. Ook kinderen zijn van harte welkom om hun nieuwe woonwijk ‘te plakken en te tekenen’.

Geef uw mening via de website Donderdag 26 januari is de nieuwe website over Langeveld gelanceerd www.langeveldsassenheim.nl. Op deze website kunt u uw ideeĂŤn over de nieuwe wijk kenbaar maken onder de knop ‘Denk mee’. U kunt hier initiatieven indienen of uw mening geven over initiatieven die door anderen zijn ingediend. Deze initiatieven worden gebruikt om het ambitiedocument voor de nieuwe wijk te maken. Meedenkgroep In november konden mensen zich aanmelden voor de meedenkgroep over Langeveld. Hiervoor hebben zich 30 personen aangemeld. Deze groep is donderdag 26 januari bij elkaar geweest. Na een mooi verhaal over duurzaamheid door Sustainebuild vertelde wethouder John Stuurman kort over het project en de rol van de meedenkgroep. Na de pauze gingen de deelnemers in vijf groepen uiteen om hun ideeĂŤn uit te wisselen over de thema’s: woonvormen, beeldkwaliteit, mobiliteit, afval en water. Er volgde een enthousiaste uitwisseling van gedachten.

Uitnodiging informatieavond ontwerp hoofdstructuur Hooghkamer In de afgelopen maanden hebben wij gewerkt aan het ontwerp van de hoofdstructuur (infrastructuur, groenstructuur, waterstructuur) van het project Hooghkamer. (SBBHOPEJHFOXJKVVJUPNIFUPOUXFSQOBEFSBBOVUPFUFMJDIUFO en hierover van gedachten te wisselen. U bent hiervoor van harte welkom op maandagavond 13 februari om 19:30 uur in het bestuurscentrum in Voorhout

Programma 19.30 – 20.00 uur 20.00 – 20.15 uur 20.15 – 21.15 uur

21.15 uur

Vergaderingen De vergaderingen van de raadscommissies vinden plaats in de raadzaal van het bestuurscentrum, Raadhuisplein 1 in Voorhout. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. U kunt de vergaderingen thuis ‘live’ volgen via www.teylingen.tv. De stukken vindt u via het vergaderschema op www.teylingen.nl/ris. Deze liggen ook ter inzage bij de receptie in het gemeentekantoor.

Raadsvergadering 9 februari 2012 om 20.00 uur

HAMERSTUKKEN t8FUTXJK[JHJOH8FUXFSLFOCJKTUBOE 88#

Per 1 januari 2012 is de WWB aangescherpt en de WIJ ingetrokken. De wetswijziging leidt tot de noodzaak het ISD beleid op tal van UFSSFJOFOUFIFSPWFSXFHFO(FMFUPQEF[FFSLPSUFJOWPFSJOHT termijn is het echter niet mogelijk geweest om voor 1 januari 2012 dit heroverwegingsproces adequaat te hebben afgerond en vormgegeven. Om die reden wordt door het college voorgesteld de PWFSHBOHOBBSEFOJFVXF88#QFS[PWFFMNPHFMJKLCFMFJET en uitvoeringsarm te laten plaatsvinden. De commissie adviseert dit agendapunt als hamerstuk aan de raad voor te leggen; de fractie Belang van Teylingen is tegen het voorstel. Uitvoering Leerplichtwet in Holland Rijnland De commissie bespreekt het rapport dat door 9 gezamenlijke 3FLFOLBNFS T DPNNJTTJFTJO)PMMBOE3JKOMBOEJTVJUHFCSBDIU Het rapport gaat over de wijze waarop door het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) uitvoering geeft aan de bepalingen van de Leerplichtwet. Op verzoek van de heer Scholten (CDA) wordt voor de raadsvergadering een notitie aangeleverd waarin de inspanningen van het RBL worden vermeld met betrekking tot ons lokale jeugdbeleid, mede gelet op de decentralisatie jeugdzorg. De commissie adviseert dit agendapunt als hamerstuk te agenderen; voor het CDA is dit afhankelijk van de inhoud van de notitie. Noordelijke Randweg, verlenging analysefase en voorbereidingskrediet a 150.000 euro Op 23 juni 2011 heeft de raad ingestemd met de startnotitie Noordelijke Randweg Voorhout. Voordat de analysefase definitief

inloop + mogelijkheid tot het bekijken van het ontwerp welkom door wethouder Stuurman Presentatie toelichting op het ontwerp/globale planning door de heer D. Biron (civieltechnisch ontwerper) mogelijkheid tot het stellen van vragen/uw reactie op het ontwerp uitloop

afgesloten kan worden moet een tweetal zaken nader onderzocht worden en is overleg met derden nodig. Het blijft mogelijk om met de aanleg te starten in 2013. Ook is een aanvullend budget van 150.000 euro nodig om aanvullende werkzaamheden uit te kunnen voeren. Regelgeving als gevolg van de grenscorrectie met de gemeente Kaag en Braassem van toepassing verklaren Op grond van de wet algemene regels herindeling (Wet Arhi) blijven na een grenscorrectie de verordeningen van de oude gemeente nog gedurende twee jaar voor dit gebied van kracht, tenzij de nieuwe gemeente haar verordeningen eerder geldend verklaart. Hiervoor is het onderhavige raadsbesluit nodig. Initiatiefvoorstel CDA glasvezelnetwerk Teylingen Door het CDA is een initiatiefvoorstel ingediend waarin het college wordt opgeroepen om onderzoek te doen naar de aanleg van een glasvezelnetwerk in Teylingen op zo kort mogelijke termijn. 1e wijziging Verordening vertrouwenscommissie IFSCFOPFNJOHCVSHFNFFTUFS CFOPFNJOHMJE)BSPVO Voorstel is fractievoorzitter Haroun te benoemen als lid van de vertrouwenscommissie 8FSLHFWFSTDPNNJTTJFHSJĂłF Middels de Verordening Werkgeverscommissie Teylingen, het Delegatiebesluit werkgeverschap Teylingen en de Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Teylingen wordt de rechtspositie van de griffie(r) geregeld en is het werkgeverschap van de raad richting griffie beschreven. De voorzitter van de raad is adviseur van de commissie.

BESPREEKPUNTEN t7PPSCFSFJEJOHTLSFEJFU5SBQQFOCFSH,MPPTUFSTDIVVS Voor de verder procedure voor de realisering van glastuinbouw in Trappenberg Kloosterschuur is er voor het uitvoeren van onderzoeken en het laten opstellen van het bestemmingsplan een budget nodig van afgerond â‚Ź 100.000 euro. Dit voor vervolgwerkzaamheden bestemminsgplan, exploitatieplan, stedenbouwkundig plan, een rapport duurzaamheid en glastuinbouw en een civieltechnisch rapport. In het raadsvoorstel wordt gesproken over gelijktijdige besluitvorming over de voorbereidingsovereenkomst inclusief planning. De PvdA bespreekt dit onderwerp nog binnen haar fractie.

Wethouder John Stuurman vatte de avond samen met de woorden “Alles moet kunnen en als ik dit zie, heeft u nog heel wat met elkaar af te stemmenâ€?. Een greep uit de ideeĂŤn van de meedenkgroep: t (FFOCPVXNBSLUTDIVUUJOHFO t #VJ[FOQPTUWPPSBGWBM t "GWBMXBUFSXPSEUXFFSLSBBOXBUFS t %VVS[BNFTDIPPOIFJEOFFS[FUUFOiIĂ?XBUFFONPPJFXJKLFO nog duurzaam ookâ€? t (FFOBQQBSUFNFOUFO t )PPHCPVXMFWFSUNFFSHSPFOPQ De woonwijk Het nieuwbouwproject Langeveld aan de Hoofdstraat in Sassenheim wordt een leefbare woonomgeving met veel onderling contact. Er is duurzaam gebruik van materiaal, energie, afvalverwerking. De woonwijk biedt een uitgelezen kans om al deze woonwensen zo veel mogelijk samen met omwonenden, toekomstige bewoners en andere betrokkenen te realiseren.

Hoorzitting Commissie Bezwaarschriften en Klachten Dinsdag 7 februari 2012 20.00 uur Bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning eerste fase ontwikkeling Hooghkamer aan het Mahlerpad, de Mozartlaan en het Offenbachpad in Voorhout. De hoorzitting van de Commissie Bezwaarschriften en Klachten vindt plaats in het bestuurscentrum in Voorhout. Wilt u zeker weten of de hoorzitting doorgaat, neemt u dan telefonisch contact op met Jos Roosjen via telefoonnummer 14 0252.

Brief gemeente Noordwijk over onderzoek fusie Bollenstreekgemeenten De brief van Noordwijk is een uitnodiging om samen met vijf Bollenstreekgemeenten te werken aan de bestuurlijke toekomst en EFFMUFOFNFOBBOFFOPOEFS[PFLOBBSEFDPODSFUFWPPSFO nadelen van een gemeente Bollenstreek. Voorstel is om het onderzoek te laten uitvoeren onder verantwoordelijkheid van een stuurgroep, samengesteld uit de portefeuillehouders en een klankbordgroep in te stellen, bestaande uit ten hoogste drie raadsleden per gemeente. Het is de wens van Noordwijk om begin 2012 met het onderzoek te starten waartoe zij vrijblijvend een voorstel voorbereiden inclusief onderzoeksvragen. Voorstel is om middels een brief Noordwijk te berichten dat Teylingen graag actief wil participeren, meedenken en meewerken aan het onderzoek.

Uw mening geven? Ook u kunt gebruik maken van het spreekrecht. Dit is een mogelijkheid om de gemeenteraad of commissie toe te spreken. Iedereen kan het woord voeren, ook over onderwerpen die niet op de agenda staan. U geeft zich op bij de griffie. Ook kunt u gewoon FFOSBBETMJECFMMFOPGFNBJMFO3BBETMFEFOWFSUFHFOXPPSEJHFOEF CFWPMLJOH;JKTUBBOPQFOWPPSVXJEFFĂ‘O(FHFWFOTWBOEF raadsleden vindt u op de website www.teylingen.nl. Plaats uw onderwerp op de agenda! Denkt u wel eens “daar zou de politiek iets aan moeten doenâ€?? Met een burgerinitiatief plaatst u zelf iets op de agenda van de gemeenteraad en zo beĂŻnvloedt u de gang van zaken in onze HFNFFOUF*O5FZMJOHFOJTĂ?Ă?OIBOEUFLFOJOHBMHFOPFHPNFFO burgerinitiatief in te dienen. De griffie bekijkt graag met u of uw onderwerp geschikt is en kan u helpen bij het maken van de tekst. Enthousiast? Neem dan contact op met de griffie, gemeenteraad@teylingen.nl of 0252 – 783 590. g y g


Boot verwijderd Op 19 januari 2012 heeft de Buitengewoon Opsporings­ ambtenaar een boot, merk ‘Beenakker’ verwijderd uit de Zandsloot, aan de Zandslootkade in Sassenheim. Deze boot was gezonken en is verwijderd op basis van artikel 5:28 APV: Beschadigen van waterstaatswerken. Een foto van de boot staat op www.teylingen.nl. Bent u eigenaar? Stuurt u dan een e­mail naar verwijderde.objecten@teylingen.nl. U kunt ons ook schrijven. Een medewerker van de afdeling Beheer Leefomgeving neemt vervolgens binnen een week contact met u op. U krijgt uw eigendom terug door: • een bewijs van eigendom te tonen; • de gemaakte verwijderings­ en opslagkosten te betalen. De boot wordt tot en met 2 mei 2012 opgeslagen in het Butterhuis, t.o. Zijldijk 7 in Warmond.

Collectes Er is van 5 tot en met 11 februari een collectevergunning verleend aan Hersenstichting Nederland. Algemene plaatselijke verordening Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend aan: • RHT bv, Voorhout voor het parkeren van een vrachtwagen op het vrachtwagenparkeerterrein in Voorhout (24­01­12) • Bloemencorso Bollenstreek, Lisse voor het opbouwen en tentoonstellen van de praalwagens voor de bloemencorso 2012 in de hallen aan de Rijksstraatweg 52 in Sassenheim van 18 tot en met 20 april 2012 (24­01­12) • Watersport Academy De Kaag, voor het innemen van een ligplaats met een instructie­eiland en een botter in de Kagerplassen van 1 april tot en met 31 oktober 2012 (24­01­ 12) • R.K.V.V. Teylingen, Sassenheim voor het organiseren van een crossloop op 28 mei 2012 en het organiseren van een tentennacht van 21 op 22 mei 2012 op het sportpark Roodemolen in Sassenheim (25­01­12) Drank- en horecawet Ontheffing van artikel 4, lid 5 voor het langer mogen schenken van zwakalcoholhoudende drank is verleend aan: • R.K.V.V. Teylingen, Sassenheim op de volgende dagen: 29 januari 2012 tot 22.00 uur, nacht van 10 op 11 februari 2012 tot 01.00 uur, nacht van 31 maart op 1 april 2012 tot 01.00 uur, nacht van 20 op 21 april 2012 tot 01.00 uur, 21 april 2012 tot 23.30 uur, nacht van 27 op 28 april 2012 tot 01.00 uur, 3 juni 2012 tot 23.00 uur, nacht van 16 op 17 juni 2012 tot 01.00 uur. Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 Op grond van artikel 87 is ontheffing verleend aan: • H.G. Kraakman, Voorhout voor het parkeren aan de Jacoba van Beierenweg ter hoogte van huisnummers 68 t/m 88 in Voorhout (23­01­12) • Belastica, Voorhout voor het parkeren aan de Jacoba van Beierenweg ter hoogte van huisnummers 68 t/m 88 in Voorhout (23­01­12) • Okey Assurantiën Regio Bank, Voorhout voor het parkeren aan de Jacoba van Beierenweg ter hoogte van huisnummers 68 t/m 88 in Voorhout (23­01­12) • W.J. Kortekaas, Voorhout voor het parkeren aan de Jacoba van Beierenweg ter hoogte van huisnummers 68 t/m 88 in Voorhout (24­01­12) • B.W. Koper, Voorhout voor het parkeren aan de Jacoba van Beierenweg ter hoogte van huisnummers 68 t/m 88 in Voorhout (24­01­12) • N.H.J. van Beek, Voorhout voor het parkeren aan de Jacoba van Beierenweg ter hoogte van huisnummers 68 t/m 88 in Voorhout (24­01­12) • P.J.M. Zeestraten, Voorhout voor het parkeren aan de Jacoba van Beierenweg ter hoogte van huisnummers 68 en 88 in Voorhout (24­01­12) • A.W.H. van Velzen, Voorhout voor het parkeren aan de Jacoba van Beierenweg ter hoogte van huisnummers 68 t/m 88 in Voorhout (24­01­12) • P.H.A. Koeman, Voorhout voor het parkeren aan de Jacoba van Beierenweg ter hoogte van huisnummers 68 t/m 88 in Voorhout (24­01­12) • J.F. van der Ploeg, Voorhout voor het parkeren aan de Jacoba van Beierenweg ter hoogte van huisnummers 68 t/m 88 in Voorhout (24­01­12) • J.P.P. de Gruijter, Voorhout voor het parkeren aan de Jacoba van Beierenweg ter hoogte van huisnummer 68 t/m 88 in Voorhout (26­01­12)

Gemeentelijk voorkeursrecht Nieuw Boekhorst vervalt Op 11 november 2008 heeft het college gronden in Hooghkamer en Nieuw Boekhorst in Voorhout aangewezen waarop het voorkeursrecht van toepassing is. De gemeenteraad heeft dit besluit van het college op 5 februari 2009 vastgesteld. De locatie Het gebied Nieuw Boekhorst ligt globaal tussen de Haarlemmertrekvaart, de spoorlijn en de bestaande bebouwing in Voorhout. Hooghkamer ligt aan de andere zijde van de spoorlijn. Wat houdt het voorkeursrecht in De Wet voorkeursrecht gemeenten bepaalt dat eigenaren van gronden, als zij willen verkopen, de grond eerst aan de gemeente ter verkoop moeten aanbieden. In de Wet is opgenomen dat het besluit drie jaar na dagtekening vervalt,

Bezwaar Hoe kunt u bezwaar maken? Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen c.q. de burgemeester van Teylingen. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Uw bezwaarschrift bevat de volgende informatie: • uw naam en adres; • de datum waarop u het bezwaarschrift indient; • uw handtekening; • een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent; • de reden(en) van uw bezwaar. Binnen welke termijn? U heeft zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. De termijn begint te lopen vanaf de dag na de verzenddatum van deze brief. Indienen van een verzoek om voorlopige voorziening Het indienen van een bezwaarschrift betekent meestal niet dat het besluit waartegen u bezwaar maakt niet in werking treedt. Als u het besluit op korte termijn wilt tegenhouden, moet u naast het bezwaarschrift een apart verzoek om een ‘voorlopige voorziening’ bij de Rechtbank indienen. Hiervoor moet u griffiekosten betalen. Uw verzoek om voorlopige voorziening bevat de volgende informatie: • uw naam en adres; • de datum waarop u de voorlopige voorziening indient; • het besluit waartegen bezwaar bestaat; • een kopie van het bezwaarschrift dat u bij de gemeente Teylingen is ingediend. Dit verzoek stuurt u naar: Voorzieningenrechter rechtbank ’s­Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt ook digitaal het beroep­ en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voorbereidingsbesluit voor het terrein tegenover Teylingerkade 2 tot en met 4 in Warmond Wij maken ingevolge artikel 3.7 Wro bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 januari 2012 heeft besloten: 1. Een voorbereidingsbesluit vast te stellen voor het terrein tegenover Teylingerkade 2 tot en met 4, Warmond (kadastraal bekend als WMD01 D 4441 (gedeeltelijk) en WMD01 D 4373 (gedeeltelijk); 2. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 2 februari 2012. Ter inzage Het voorbereidingsbesluit met bijbehorende kaart liggen vanaf 2 februari 2012 ter inzage in het gemeentekantoor in Sassenheim. Het besluit en bijbehorende kaart zijn ook digitaal in te zien via www.teylingen.nl onder ‘Wonen – Bouwen en wonen ­ Plannen en projecten ­ Warmond’ en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Tegen het voorbereidingsbesluit is op grond van artikel 8:5 Awb geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

tenzij voor dat tijdstip een structuurvisie, bestemmingsplan of inpassingsplan is vastgesteld. Voor het gebied Nieuw Boekhorst wordt voor 5 februari 2012 geen structuurvisie, bestemmingsplan of inpassingsplan vastgesteld. Dat betekent dus dat het gemeentelijk voorkeursrecht op de grond in Nieuw Boekhorst ‘van rechtswege’ op 5 februari 2012 vervalt. Na 5 februari kan de grond worden verkocht zonder de gemeente eerst in de gelegenheid te stellen de grond te verkrijgen. Alle belanghebbenden hebben inmiddels persoonlijk bericht ontvangen over het vervallen van het voorkeursrecht. Hooghkamer Voor het gebied Hooghkamer blijft het voorkeursrecht van toepassing. Voor dit gebied is afgelopen zomer het bestemmingsplan ‘Hooghkamer 2011’ vastgesteld.

Gehandicaptenparkeerplaatsen Wij hebben besloten een parkeervak te reserveren als gehandicaptenplaats: • ter hoogte van Mozartlaan 24 in Voorhout voor de bewoner van Mozartlaan 24; • ter hoogte van Maximalaan 22 in Sassenheim voor de bewoner van Maximalaan 22. De volledige verkeersbesluiten met bijbehorende tekeningen liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor in Sassenheim van 1 februari tot en met 14 maart 2012. Bezwaarmogelijkheid Tot en met 14 maart kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen een besluit bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift bevat tenminste naam, adres en woonplaats van de belanghebbende en een opgave van de bezwaren die tegen het besluit bestaan. Het bezwaarschrift moet gedateerd en ondertekend zijn. Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure) • Meidoornrode en Beukenrode, Voorhout, kadastraal bekend sectie A nr. 5225 • Floris Schoutenstraat 12, 2172 SL Sassenheim • Koudenhoorn 5, 2361 CP Warmond

kappen 11 bomen (24­01­12) plaatsen dakopbouw voorzijde woning (24­01­12) plaatsen hobbykasje (25­01­12)

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) • Hoofdstraat 163, 2171 BB Sassenheim

plaatsen dakramen in zij­ en achterzijde woning (22­01­12)

Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar en beroep) • Molenstraat 18a, 2171 GN herbouwen woning Sassenheim (20­01­12) Commissie Welstand Eens per twee weken op maandag behandelt een deskundige van de Welstandscommissie vanaf 09.30 uur de projecten in het gemeentekantoor. Deze besprekingen zijn openbaar. Voor het inzien van de agenda of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het gemeentekantoor. De eerstvolgende welstandsvergadering is maandag 6 februari 2012. Inzien, zienswijzen, bezwaar of beroep 1. Inzien binnengekomen aanvragen Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 7 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen. 2. Bezwaar tegen verleende vergunningen Als boven het project staat aangegeven dat er een mogelijkheid is tot bezwaar en beroep, kunt u bezwaar maken. Hierbij dient u rekening te houden met het volgende: De genoemde data bij de verleende vergunningen zijn de data waarop deze zijn verzonden. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de verzendingsdatum van betreffende vergunning – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen.


Het bezwaarschrift moet bevatten: t OBBNFOBESFT t EBUVN t PNTDISJKWJOHWBOEFCFTMJTTJOHXBBSUFHFOCF[XBBSCFTUBBU t SFEFO FO WBOIFUCF[XBBS t IBOEUFLFOJOH Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is WBOFFOTQPFEFJTFOEF[BBL LVOUVUFHFMJKLFSUJKECJKEF7PPS[JF ningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: t OBBNFOBESFT

t EBUVN t CFTMVJUXBBSUFHFOCF[XBBSCFTUBBU t LPQJFWBOIFUCF[XBBSTDISJGUEBUCJKEFHFNFFOUF5FZMJOHFOJT ingediend. )FUBESFTJT7PPS[JFOJOHFOSFDIUFSSFDIUCBOLT(SBWFOIBHF Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. 6LVOUPPLEJHJUBBMIFUCFSPFQFOWFS[PFLTDISJGUJOEJFOFOCJK genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

5. Beroep tegen verleende vergunningen Als boven het bouwplan staat aangegeven dat er alleen beroep mogelijk is, kunt u beroep aantekenen. De genoemde data bij de verleende vergunningen zijn de data waarop deze zijn verzonden. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de verzendingsdatum van betreffende vergunning – beroep aantekenen bij de rechtbank. Rechtstreeks beroep is mogelijk voor diegenen die een zienswijze hebben ingediend, en voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijze hebben ingediend. Een beroepschrift dient te worden gericht aan de rechtbank te Den Haag sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

t0QXFSLEBHFOUFMFGPOJTDI bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur

BEL

KLIK

t,JKLUVPPLFFOTPQPO[FXFCTJUF t0GTUVVSFFOFNBJMOBBS gemeente@teylingen.nl

www.teylingen.nl

14 0252

Overige openingstijden: Zorgloket/ISD: VVS (in het gemeentekantoor)

Gemeente Teylingen Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout

Centre of Body & Mind

KOM

(FNFFOUFCFSJDIUFOJTFFOVJUHBWFWBOIFUDPMMFHFWBOCVSHFNFFTUFSFOXFUIPVEFSTWBOEFHFNFFOUF5FZMJOHFO&EJUJFGFCSVBSJ

Wilhelminalaan 25, Sassenheim

t(FNFFOUFLBOUPPS Wilhelminalaan 25 in Sassenheim Openingstijden: .BBOEBH VVS %JOTEBH VVS 8PFOTEBH VVS %POEFSEBH VVS 7SJKEBH VVS t#FTUVVSTDFOUSVN3BBEIVJTQMFJO in Voorhout

Balie politie: (in het gemeentekantoor) .BBXPFWSJK VVS %JOTEBH VVS %POEFSEBH VVSFOVVS

Pop-up voetballers

Voetbalspaaractie Inspirerend centrum sinds kort in oude postkantoor Sassenheim bij Plus Van Dijk Voorhout - Voetbalfans worden bij Plus Van Dijk in Voorhout op hun wenken bediend. De supermarkt is getart met de nieuwe voetbalspaaractie ‘pop-up spelers’. Ditmaal geen platte plaatjes, maar pop-up spelers waar de consument voor kan sparen, compleet met verzamelalbum. In totaal zijn er 288 pop-up voetbalkaarten te bemachtigen. Bij elke tien euro aan boodschappen en bij speciale actieproducten krijgen Plus-klanten een pakje met vier pop-up spelers uit de eredivisie cadeau.

Sassenheim - “Dit is waar mijn hart ligt. Dan is het geen werk en toch kan ik zeggen dat dit nieuwe centrum mijn levenwerk is.â€? Dit vertelt eigenaresse Jana, die onlangs in het oude postkantoor aan de Hoofdstraat 197 A in Sassenheim haar ‘Centre of Body & Mind’ opende. Door Ineke KovĂĄcs Een rondleiding maakt duidelijk dat dit prachtige pand de juiste uitstraling heeft gekregen voor een dergelijk centrum. Jana beschikt over de eerste en tweede verdieping. Als men de trap oploopt, komt men in een garderobehal waar tevens de kleedkamers, doucheruimte en toiletten zich bevinden. Er is een zeer ruime en vooral lichte oefenzaal en een knusse woonkamer met keukentje te vinden. Op de tweede verdieping is een nog grotere zaal ingericht als oefenruimte, waaraan de fraaie groene wanden, de aparte ronde ramen en de donker houten vloer extra cachet verlenen. Op de werkplekken waar de post destijds werd gesorteerd is nu een inspirerend centrum te vinden waar men zich direct thuis voelt. “Ik ben heel blij met mijn eigen centrum. Ik vond het altijd al een prachtig pand. Toen ik hier op een maandagmorgen in de zomer van 2010 binnenstapte, kreeg ik een wauw-gevoel en wist dat het goed zat. Bouwbedrijf Kiebert heeft het gebouw schitterend verbouwd. Een paar dagen voor de kerstdagen van 2011 kreeg ik de sleutel. De wanden en de vloeren waren toen al wel klaar, en we hebben met veel hulp gigantisch hard gewerkt om op woensdag 28 december te kunnen starten met onze workshops en op 2 januari van dit jaar met ons rooster. Nu, bijna een maand verder, begin ik eindelijk weer een beetje te landen en vooral te genieten. Want er kwamen heel wat zaken op me af. Ik blijk dus wel degelijk een prima docente te zijn, maar het prediaat zakenvrouw past minder bij me,â€? lacht Jana. Jana was 25 jaar lang werkzaam in de sport- en fitnesswereld. “Toen wilde ik een andere kant op. Wel

In het oude postkantoor is sinds kort het Centre of Body & Mind gevestigd (Foto: Peter Kovåcs). vond ik de body- en mind-invloeden steeds boeiender worden. Toen ik eenmaal een lezing had bijgewoond over ademen, was dat een eyeopener en ik ging opleidingen volgen. Meer nog dan andere lichaamstechnieken waren yoga en het daardoor geïnspireerde pilates mijn ding. Want naast het versterken van houdingsspieren ligt de aandacht op het ademen. Deze techniek vraagt vooral rust en is goed voor de binnen- en buitenkant van een mens. Daar wilde ik zeven jaar geleden mee verder.�

Behelpen Bij dansschool Van der Pavert vond Jana een onderkomen voor haar eerste lessen. Ze begon met het geven van vijf lessen in de week. “Het zaaltje daar werd al snel te klein en ik week uit naar een zaal in Sonja’s Dansstudio aan de Menneweg. Ondertussen was ik al uitgebreid naar wekelijks achttien lessen. In 2009 stond ik op een kruispunt: minder nieuwe leden aannemen, want Sonja kreeg ook steeds meer leerlingen, of uitkijken naar een andere locatie. Ik ging toen eens rondkijken in de omgeving. Toen dit plekje in het vizier kwam, was ik niet meer te stuiten. Alleen kwam er een kink in de kabel. Door omstandigheden kon ik niet direct in dit pand. Dus weken we tijdelijk uit naar de Vrije

Academie in de Anthoniuslaan. Een beetje behelpen, maar mijn driehonderd leden hebben nooit geklaagd. Ik had immers een prachtig cadeautje in petto voor mijn mensen.�

Docente Het is duidelijk: Jana voelt zich als een vis in het water in haar nieuwe onderkomen. “Ik heb me vol overgave gestort op het nieuwe rooster,� laat zij enthousiast weten. “We hebben nu meer dan 35 lessen in verschillende vormen. We beschikken over acht vakkundige docenten en nu ook nog eens over zo’n mooi centrum. Of ik trots ben? Wat moet ik daar nu op zeggen? Ik doe vooral mijn best en ik leer zelf nog iedere dag. Zoals ik al zei, ik ben docente. En als ik door mijn lessen de mensen mooier van binnen en buiten kan maken ben ik tevreden.�

De voetbalspaaractie bij Plus Van Dijk moet weer zorgen voor een ware verzamelhype. De voetbalkaarten onderscheiden zich van eerdere voetbalspaaracties doordat de kaarten levendiger zijn. Zo zijn de voetballers uitgesneden en komen ze omhoog wanneer het kaartje wordt dubbelgevouwen. Van alle achttien eredivisieclubs zijn er per voetbalclub zestien verschillende pop-up kaartjes verkrijgbaar. Deze zestien kaartjes vormen het pop-up voetbalteam, dat bestaat uit dertien spelers, de keeper, de trainer en het clublogo. Op de kaartjes staat informatie over de betreffende speler, zoals de positie, lengte en gewicht. De 288 spaaritems kunnen bewaard worden in een speciaal pop-up verzamelalbum. Het album bevat wetenswaardigheden over alle eredivisieclubs. Naast insteekhoesjes voor de pop-up spelers is het verzamelalbum voorzien van een speciaal popup veld. Hier kan iedere voetbalfan zijn eigen Eredivisie Dream Team

opstellen. Het album is bij alle Plus-supermarkten te koop voor â‚Ź 3,99. In de eerste week van de actie is het album gratis verkrijgbaar bij drie actieartikelen.

Ruilmiddag Verzamelaars hebben ruimschoots de tijd om alle kaartjes bij elkaar te sparen. Voor iedereen die het popup verzamelalbum aan het eind van de spaaractie nog niet compleet heeft organiseert Plus op woensdagmiddag 14 maart een ruilmiddag bij Ajax. Begin maart start de inschrijving. Op vertoon van het toegangsbewijs is het stadion die middag gratis toegankelijk.

Nieuwe trainer voor Teylingen Sassenheim - Afgelopen zaterdag is overeenstemming bereikt tussen RKVV Teylingen en Erwin van der Zee. Van der Zee (42 jaar) is door Teylingen gecontracteerd als hoofdtrainer voor het seizoen 2012-2013. Op dit moment is hij trainer bij Alphen, waar hij de laatste vijf jaar het eerste elftal naar de tweede klasse van de KNVB heeft gebracht. Na vijf jaar Alphen was Van der Zee toe aan een nieuwe uitdaging, en die heeft hij bij Teylingen gevonden. Hij is al sinds zijn zeventiende jaar bezig met het trainersvak, heeft aan het CIOS zijn opleiding gedaan, heeft onder meer stage gelopen bij de jeugd van Feyenoord en na zijn militaire diensttijd heeft hij de jeugd van ADO getraind. Met Van der Zee haalt Teylingen dus een zeer ervaren trainer in huis.


1 FEBRUARI 2012

pagina 5

Met vier andere Bollenstreekgemeenten

Vanwege de subsidie

Teylingen pal achter onderzoek ‘Kiele kiele’ voor de historische haven naar hechtere samenwerking Warmond - Vóór 1 oktober moet de eerste spade de grond in voor de nieuwe historische haven op het recreatie-eiland Koudenhoorn in Warmond, anders loopt de gemeente een subsidie mis van 195.000 euro.

Door Nico Kuyt Het is voor burgemeester Sander Schelberg nadrukkelijk geen onderzoek naar louter een fusie van de gemeenten, maar om te kijken wat het beste is voor de Bollenstreek. “Wij zijn na het vrijblijvend samenwerken toe aan de discussie of we stevig gaan samenwerken of een fusie moeten overwegen. Dat is een keuze die je zou moeten willen maken. Wij moeten dat willen onderzoeken. In het krachtenveld tussen Amsterdam enerzijds en Den Haag en Rotterdam anderzijds is het nodig de strategische agenda van de Bollenstreek wat aan te trekken�, zo gaf Schelberg aan. In de commissie bleken vorige week alle fracties voor het houden van het onderzoek te zijn. Op donderdag 9 februari gaat de gemeenteraad officieel een besluit nemen over het meedoen aan het Noordwijkse initiatief door te stemmen over een antwoordbrief waarin de medewerking wordt bevestigd.

Dwarsligger De gemeente Noordwijkerhout heeft echter haar medewerking aan het onderzoek afgewezen. Vanuit de commissie klonk een oproep om het uiterste te ondernemen om deze gemeente alsnog over de streep te trekken. In bedekte termen gaf de burgemeester aan dat vanuit de overige gemeenten de lobby reeds flink actief is. “Alle gemeenten zijn hier gezamenlijk en intensief mee bezig. Het heeft een eigen dynamiek. Maar natuurlijk weet Noordwijkerhout dat de conclusie van het onderzoek net zo belangrijk is voor hen als voor de overigen. Het gaat over de Bollenstreek.�

Burgemeester Sander Schelberg: “We zijn na het vrijblijvend samenwerken toe aan de discussie of we stevig gaan samenwerken of een fusie moeten overwegen� (Archieffoto: Madelief van der Stelt).

Noord-Holland Het idee van Frans Nederstigt (ChristenUnie) om in het onderzoek ook een wijziging van de provinciegrens te betrekken, kreeg een gemengde ontvangst. “Ik vind het wel prikkelend. Ik heb het nooit eerder gehoord�, meende Willem de Jong (PvdA). “Maar om Einstein te parafraseren: ‘Een idee waar niet iets absurds of onverwachts in zit, is een idee die het nooit haalt’. Ik denk dat het idee van Nederstigt wat dit betreft nog een kans maakt.� Maar burgemeester Schelberg legde de vinger op het feit dat de provincie gaat over een wijziging van haar grenzen. “Als we dit er nog bijnemen, dan komen er hele eigen dynamieken op ons af. Het is een interessante vraag. Maar niet de eerste voorkeur van B&W om die er ook nog bij te betrekken. Dit is al een stevige klus. De vraag is goed, want hij prikkelt. Maar ik wil toch liever nu een beperking toepassen.� Uit de commissie kwamen hierover geen protesten. “Alle reacties op mijn voorstel laten in elk geval zien dat een onderzoek naar een mogelijke overstap naar de provincie Noord-Holland een onderwerp is dat zeker leeft�, zegt Nederstigt achteraf als reactie. “Ook in de commissie hebben andere partijen aangegeven het een ‘interessant plan’ te vinden. Tegelijkertijd kan de ChristenUnie zich ook vinden in het argument dat de

oorspronkelijke onderzoeksvraag met deze verbreding mogelijk in het gedrang komt. Bovendien moet het onderzoek vóór de zomer in de raad besproken worden. De ChristenUnie kijkt daarom wat de mogelijkheden zijn om hier in het najaar nog eens op terug te komen.�

De Europese plattelandssubsidie POP is eigenlijk al geschrapt, maar B&W heeft met veel pijn en moeite een jaar uitstel gekregen. Maar dan wel met de uitdrukkelijke voorwaarde dat vóór 1 oktober de werkzaamheden begonnen moeten zijn. “Als deze subsidie wegvalt maakt dit de realisatie van werf erg lastigâ€?, verklaart wethouder Kees van Velzen. Deze maand wordt het nieuwe bestemmingsplan Koudenhoorn ter inzage gelegd. Dit als een vervolg op het bestemmingsplan Komplan 2009, wat op onderdelen door de Raad van State is afgeschoten, waaronder diverse plannen voor Koudenhoorn.

Raadscommissie:

‘Onderzoek aanleg van glasvezelnetwerk’ Teylingen - Ambtenaren van de gemeente gaan de komende maanden onderzoek doen naar de eventuele aanleg van een glasvezelnetwerk in Teylingen. De raadscommissie Bestuur kon zich hierin vorige week vinden. Vóór 30 juni moet er een eindrapport liggen.

Spreekbeurttas Wereldwinkel Sassenheim - De Wereldwinkel Sassenheim leent een spreekbeurttas uit aan kinderen die binnenkort een spreekbeurt moeten houden op school. In de tas zit een aantal Wereldwinkel-artikelen en een map met gegevens over het doel van de Wereldwinkels, wat de Wereldwinkels verkopen, waar de artikelen vandaan komen en wie ze hebben gemaakt. De tas kan twee weken gratis geleend worden. Wel moet dan een contract worden getekend, en alleen wat mist of kapot is moet worden vergoed. Men kan de tas ook reserveren. Wie belangstelling heeft kan contact opnemen met de Wereldwinkel aan de Kerklaan 1 in Sassenheim, tel. 0252-215741.

Die staat niet op de tocht. Na 1 oktober zal begonnen worden met de bouw hiervan�, aldus Van Velzen.

Het onderzoek is een initiatief van het CDA. Fractievoorzitter Peter Scholten drong vorige week aan op innovatief zijn en het voorbereid zijn op de toekomst. “Als je doet wat je deed, zul je krijgen wat je altijd kreeg. Beter een stap vooruit naar groei, dan een stap terug naar veiligheid�, zo gaf hij aan. Hij onderstreepte het grote maatschappelijke belang van zo´n netwerk. Steeds meer huishoudens belasten het internet zwaarder, en met glasvezel zijn nieuwe diensten mogelijk, zoals zorg op afstand, telewerken, teleleren, toezicht op afstand, buurtnetwerken en kerktv. Steun kreeg het CDA van Trilokaal. Deze fractie heeft in mei 2009 al geroepen voorstander te zijn van

een glasvezelnetwerk, maar destijds werd daar geen aandacht aan besteed. De overige fracties waren eveneens positief gestemd, maar hadden nog wel vragen over de rol van de gemeente hierin, de kosten van de uitrol en het mogelijk niet aansluiten van de minder commercieel rendabele buitengebieden. In een antwoord benadrukte Scholten dat de aanbieders de kosten voor hun rekening nemen als er sprake is van een bepaald percentage huishoudens dat er gebruik van gaat maken. Uit het onderzoek moet dit blijken. Aan het buitengebied zal volgens hem speciale aandacht moeten worden geschonken. En naar de mening van wethouder Kees van Velzen moet de rol van de gemeente minimaal tot bijna niets zijn. Maar een aanleg gaat wel plaatsvinden in de openbare ruimte. Hij ziet daarom slechts een toezichthoudende rol voor de gemeente weggelegd die uit project betaald moet worden. Het onderzoek wordt door de eigen ambtenaren uitgevoerd. Dit betekent wel een aantal ambtelijke uren, maar geen extra kosten.

SASSENHEIM

VERSTRIO

’t is weer raak bij Sc huit

emaker! Schelvisfilethaasje s 100 gram 1,50 Kabeljauwfilet 100 gram v.a. 1,95 Kibbeling 500 gram 6,95 Huisgerookte Schu itemaker-zalm 6,99 5 stuks 3,00 5 stuks 5,00

250 gram

Brado/kipper Bokking Gerookte makreel de lek kerste

T/M 25 FEBRUARI

100 gram

0,79

2012

DAARNA SCHUITEM SILD NOG OPEN AKER’S FISH&CHIP S SI LD OPEN DINSDAG T/ M T. 0252 - 2106 ZATERDAG 41

Tel. winkel: 0252-2101 51 - Tel. restaurant: 02 52-210641 Oude Haven 3 - Sasse nheim

Wintersurprises

Weekaanbiedingen gram . . . . . . Gesneden rode kool 500

Gesneden hutspot 500 Super mandarijnen 10 voor. . . . . .

gram. . . . . . . . . .

................ .................

Winter rauwkost Maaltijd van de week

0.75 0.95 1.95 0.79 0.69 1.75

Gepaneerde schnitzels TUVLT 41&$*"-

Pomodorohaasjes

.......

100 gram . . . . . . . . . . .

Boerenkool met worst

,&634-"(&3,001+&

100 gram . .

Elke woensdag: ks . . . . . . . . . . . . . . . . . Perssinaasappelen 10 stu

v.d. Veersenheim Hoofdstraat 259 - Sas Tel./Fax: 0252-232141

HSBN

7-&&48"3&/,001+&

100 gr. rollade en 100 gr. leverkaas

TBNFO

8&&,""/#*&%*/(

sucadelappen

HSBN

550 210 249 545

Aanbiedingen geldig van 30-01-2012 t/m 04-02-2012

Teylingen - Alle fracties in de raadscommissie Bestuur schaarden zich vorige week achter het Noordwijkse initiatief om een onderzoek uit te voeren naar een hechtere samenwerking of mogelijk zelfs een fusie van de vijf Bollenstreekgemeenten Teylingen, Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en Noordwijk. Maar het voorstel van de ChristenUnie om ook een overstap van de Bollenstreek naar Noord-Holland ter discussie te stellen was voor de commissie een stapje te ver.

“Komplan 2009 verdiende niet de schoonheidsprijs�, vindt Van Velzen. “Het is opgesteld in een tijd waar wij heel beperkt aan participatie deden. Maar sinds 2010 hebben wij participatie hoog op de agenda gezet. Er is veel overleg gepleegd en zaken afgekaart. Wij verwachten daarom niet veel bezwaren voor bestemmingsplan Koudenhoorn. Als het onderdeel van de historische haven geen bezwaar oplevert zie ik kansen, maar anders komt dit project onder vuur te liggen.� De wethouder verwacht dat nog voor het eind van dit jaar de procedure voor het nieuwe bestemmingsplan is afgerond. Overigens valt de nieuwe hangbrug naar het recreatie-eiland binnen het bestemmingsplan Komplan 2009. “Dit gaat gewoon door. In het eerste kwartaal gaan wij de brug aanbesteden.

Scholten keurslager )PPGETUSBBUt4BTTFOIFJN 5FMt'BY JOGP!TDIPMUFOLFVSTMBHFSOM


Voorjaarskriebels? nu tijdelijk 19% 6% BTW-regeling!* Bij PLOEG kunststof kozijnen

Voor elke gelegenheid het geschikte bloemstuk! 4VQFSLXBMJUFJU3VOEWMFFTIBBMUVOBUVVSMJKLCJK

4-" (& 3*+

G. KLEIN

Royal Fleur Fleur van Duivenboden

WOENSDAG GEHAKTDAG BRON: Deceunink NV

U bent van harte welkom in onze showroom www.ploegkozijnen.nl www.ruiterdakkapellen.nl T. 0252 500 900 T. 088 432 12 70 Openingstijden showroom: ma t/m vr: 09:00 tot 17:00 uur, zaterdag: 10:00 tot 16:00 uur Pesetaweg 45 NIEUW-VENNEP

Rundergehakt Halfomgehakt Verrassingsgehakt

* vraag naar de voorwaarden

Strak in je vel! Alle vrouwen kennen het probleem.... de hobbels en bobbels op de benen, billen en buik. De oplossing is Lypossage! Een stevige massage van de probleemgebieden die de afvalstoffen laat verdwijnen met een absoluut resultaat. Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op de

Om een merkbaar resultaat te krijgen is een kuur nodig van tenminste 10 behandelingen (ruim 30 minuten; afhankelijk van de probleemzones)

U zult geen gewicht verliezen....wel centimeters!! Wilt u meer informatie over Lypossage neemt u dan contact op met Gladys, 06 10817027 AllĂŠĂŠn voor dames.

6.75

Kogelbiefstuk............ 250 gram 5.25 Duitse biefstuk ..........100 gram 1.29 Shoarmapakket........................ 5.95 VRIJDAG & ZATERDAG

Varkensschnitzels

Kliswortel haarolie !$

!"#!"#"!#""## ! &" $  #   %" 

%%% % 

betalen

Argentijns gekruide biefstuk...........................100 gram 2.29 Leo’s huisgemaakte

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

BEENHAMSALADE

Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Op afspraak kan aan huis getaxeerd worden. WWW.ONDERDEBOOMPJES.NL

MAANDAG

Burgers naar keuze en slavinken

betalen

Tevens inkoop van (sloop) goud tegen directe contante betaling!

Magere runderlappen ..1 kg 8.95 Riblappen ............................1 kg 9.95 Sucadelappen ..............1 kg 11.95

Autobedrijf G. Dol b.v.

5 halen - 4

vet- en vochthuishouding. Lypossage is een intensieve remodellerende massage-methode. De behandeling kan in eerste instantie wat gevoelig zijn, maar het resultaat na een kuurbehandeling is dan ook buitengewoon. Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook zichtbaar mooier, strakker en gladder.

1 kg

DONDERDAG

5 halen - 4

Eigen productie & montage

}

Hoofdstraat 210 Sassenheim Tel. 0252-221640

DINSDAG

INKOPPERTJE

100 gram Ardennerham 100 gram Corned beef 100 gram Leverkaas

}

Rijnsburgerweg 48 0252-211849 Voorhout www.gdol.nl

5.00

MET DUBBEL VOETBALPLAATJES

EURO â‚Ź 1,679 p.ltr.

SUPER + â‚Ź 1,749 p.ltr.

DIESEL â‚Ź 1,409 p.ltr.

DIESEL ROOD â‚Ź 1,313 p.ltr.

NU 24-UUR TANKEN MET KORTING

Nu 7 en 8 cent KORTING WE8FJKEFOMBBOr5FMr/PPSEXJKLFSIPVU ,JKLPPLPQJOUFSOFUXXXTMBHFSJKLMFJOOM

experts in autorecycling

Verkoop V k van gebruikte b ikt en nieuwe i onderdelen, tevens inkoop van uw sloop- of schadevoertuig met afgifte RDW-vrijwaring. Voorschoterweg 41 2235 SE Valkenburg Z.H. Telefoon 071 531 51 01

DW KOZIJNEN BESTAAT 10 JAAR!

(alleen op benzine) Openingstijden:

ma. t/m vr. 07.30-20.30 uur, za. 08.00-18.00 uur, zo. gesloten.

Kom naar onze vernieuwde showroom. Ook mooi oud worden onze:

Kies kozijnen die ook mooi oud worden

t t t t t

Hanepoel 4 2136 NJ Zwaanshoek N.H. Telefoon 023 584 54 35

www.gebr-opdam.nl

Onze kozijnen voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

10%

0DQLIHVWDWLH YDQ 3RSSHQ %HUHQ 0LQLDWXUHQ HQ 6LHUDGHQ

KORTING

LQKHW 1+/HHXZHQKRUVW/DQJHODDQ

1225':,-.(5+287 =RQGDJIHEUXDUL

De fabricage en montage van onze producten worden uitgevoerd door onze vakmensen.

YDQWRWXXU

(QWUHH NLQGHUHQWPMDDU*5$7,6 *URWH*5$7,6 SDUNHHUSNODDWV

op het totale aankoopbedrag *

15 Jaar garantie op de montage en kozijnen !

Betalen in termijnen is mogelijk!! Als we de kracht van onze producten in ĂŠĂŠn woord willen uitdrukken, dan kiezen we voor ‘verouderingsvrij’. Dat klinkt zo technisch en kil, daarom zeggen we liever: onze kozijnen, ramen, deuren en dakkapellen worden net zo mooi oud als mensen. Maar zonder rimpels of andere ouderdomsverschijnselen.

ELMLQOHYHULQJYDQGH]H DGYHUWHQWLHHXURNRUWLQJ RSGHHQWUHH QLHW LQZLVVHOEDDU PHW DQGHUH OHHIWLMGV

NRUWLQJHQ

,QO PDJHQWDIOXZLMQ#FDVHPDQOZZZPDJHQWDIOXZLMQQO

Dakkapellen Deuren Ramen Serres Schuifpuien

Hoe oud u ook wordt, de producten van DW leven met u mee. En met de generaties die volgen. U heeft er uitsluitend plezier en gemak van. Dat laten wij u graag zien op onze internetsite en in onze showroom. Van harte welkom! * Geldt niet voor de al lopende orders.

Tel. 071-3313505

www.dwkozijnen.nl

Tel:Kozijnen 071-3313505 www.dwkozijnen.nl DW is genomineerd voor de Sterkste Schakel van Rijnland 2012.

DW Kozijnen: De top in kunststof Fabriek en showroom: Taanderstraat 1 2222 BE Katwijk 0UK\Z[YPL[LYYLPUÂť[/LLU


1 FEBRUARI 2012

pagina 7

l i i e m a F

KERKDIENSTEN

AANLEVEREN

BERICHTEN

FAMILIEBERICHTEN

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Kerkdiensten van donderdag 2 t/m woensdag 8 februari.

PER E-MAIL

Sassenheim

Mail de tekst naar advertentie@deteylinger.nl. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

RK-Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Zondag: 10.30 uur Vormselviering m.m.v. Barth Westenwind. Protestantse Gemeente: - Dorpskerk (Hoofdstraat 217): Zondag: 10.00 uur ds. H.R. Betting; 19.00 uur ds. T. Moll m.m.v. Oecumenisch Kleinkoor (TaizĂŠdienst). - Julianakerk (Julianalaan 6): Zondag: 10.00 uur ds. T. Moll (Kerk & Schooldienst). Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): Zondag: 17.00 uur ds. W.J. Plantinga.

Johan Chrispijn

Havenpoort 1 2171 HH Sassenheim Tel 025 22 22 977

Tandprothese specialisten

www.johanchrispijn.nl

MEDISCHE DIENSTEN

Heer ik kom tot U Op 88-jarige leeftijd is overleden onze oudvoorzitter en koorlid

KEES VAN GOEVERDEN

Alarm Ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

63 jaar was hij lofstemmer Een stukje Lofstem is overleden.

Huisarts Alleen spoedeisende huisartsenhulp: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 B, Voorhout, tel. 0252-240212 (altijd eerst bellen).

Wij wensen zijn kinderen en familie Gods nabijheid en troost toe. Bestuur, dirigent en leden van Kerkkoor “De Lofstem�

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor. RK-Kapel MariĂŤngaerde (Mgr. Aengenentlaan 3): Donderdag: 11.00 uur. Zondag: 10.00 uur. Dinsdag: 11.00 uur. Protestantse Gemeente (Herenweg 82): Zondag: 10.00 uur dhr. G.P.Th. Bosma, Breda. Baptistengemeente Kaleb (Herenweg 80): Zondag: 10.30 uur ds. W.F. van Rijn (Heilig Avondmaal).

POST OF AFGEVEN

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Sassenheim/Voorhout: Via www. tandartswaarnemingbollenstreek. nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. Warmond: Via het telefoonnummer 071-3011738 verneemt men welke tandarts waarneemt. Spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur.

Apotheek Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. 0252-240216.

Yarden & Courtesy Uitvaartzorg

Na een goed en bewogen leven is na een kortstondig ziekbed, verlangend naar het einde, onze bijzondere pa en opa thuis ingeslapen.

Professioneel, met passie en kwaliteit Yarden & Courtesy regelt, verzorgt en begeleidt uitvaarten. We geloven niet in een standaard uitvaart, omdat we weten dat elke uitvaart anders is. Yarden & Courtesy heeft de ervaring en kennis in huis om uw uitvaartwensen te realiseren.

Cornelis DaniĂŤl van Goeverden Kees

Voor het melden van een overlijden 0252 220288 / 0800-8192

Weduwnaar van Joke van Vliet †2 september 1982

We verzorgen niet alleen uitvaarten voor mensen met een uitvaartverzekering van Yarden. Ook als u niet bent verzekerd of elders een verzekering heeft kunt u bij ons terecht.

Yarden & Courtesy Uitvaartzorg

Warmonderweg 12 A, 2171 AH Sassenheim 0252 220288 0800 8192 www.yarden-courtesy.nl

Ik sta op voor mijn man Hipke

.YVV[PZKLSLLN[LKPLaPQHJO[LYSHH[ TVVPaPQUKLOLYPUULYPUNLUKPLISPQ]LU

4L[]LYKYPL[VTOHHYOLLUNHHUTHHYVVRTL[ NYV[LKHURIHHYOLPK]VVYKLQHYLUKPLaPQIPQVUZ TVJO[aPQUULTLU^PQHMZJOLPK]HUVUaLSPL]L aVYNaHTLTVLKLYVUaLVTHLUVTP

*VYULSPH(SPKH ]HU;VUNLYLU.YVLUPU[>V\K ^LK\^L]HU.LZSPU\Z.LYHYK\Z]HU;VUNLYLU Q\UP  >HYTVUK†QHU\HYP

*VYYLZWVUKLU[PLHKYLZ!1.]HU;VUNLYLU ]HUKLU>V\KLZ[YHH[ =9>HYTVUK ‘k Heb geloofd en daarom zing ik

Iedere uitvaart uniek. Yarden

 

1HULU;PULRL +PJRLU5LSSLRL (YQLUUL :HUKLYLU5H[HZJOH  :HT1VY[  9V_` 5PLURLPUOLYPUULYPUNLU+LUUPZ *`U[OPHLU.LYHYK  4H[a3V[\Z  ;PT0SZL .PQZ -YHURLU(UK` (URLU:HT (YUV\KLU*OHYSV[[L 9LTJVLU;OLQHUKH  @HYH  (T`8\PU[` 9VILY[ :HIPUL 4HYPZRHLU.YLNVY`  4HRHPV 1V`JLLU4HYJV ;QLLYKLU3PUKH *VYY`LU9VI  )YL[[ :QVLYKLU4LSPZZH 1VRLLU/LUZ 4LUUV /\PILU4HYPQL  2PYZ[LULU1VOHU >V\[LYLU*OYPZ[PUL  3L]P )YHT .LYHYKLU:VWOPH   3PLZIL[O   4H[[OPQZ

Tandarts

Warmond

PER

van ontwerp tot glimlach, ook voor uw prothese op implantaten

Voorhout RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): Donderdag: 18.45 uur Eucharistieviering in Dagkapel. Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor. Zondag: 10.00 uur Woord- en communieviering m.m.v. Schola Cantorum. Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): Zondag: 9.00 uur ds. J.W. van den Berg; 10.30 uur ds. J.W. van den Berg (Zangdienst); 16.00 uur ds. J.W. van den Berg (Schoolkerkgezinsdienst).

Cleijn Duinplein 4 2224 AX Katwijk Tel 071 40 76 008

Sassenheim * 27 juli 1923

Sassenheim †30 januari 2012

Anneke Nieboer (57)

Kees †Leen en Marijke Martijn en Denise Wouter en Lian

6UaLTVLKLYVTHLUVTPSPN[VWNLIHHYK PUOL[TVY[\HYP\T]HU4HYPwUNHLYKL 4NY(LUNLULU[SHHU[L>HYTVUK HS^HHYNLLUILaVLR ,Y^VYK[VW^VLUZKHNMLIY\HYPVT \\Y LLU(]VUK^HRL]VVYOHHYNLOV\KLUPU KL:[4H[[OPHZRLYR/LYLU^LN[L>HYTVUK ^HHYUHLYNLSLNLUOLPKPZ[V[JVUKVSLYLU +LNLaVUNLU<P[]HHY[KPLUZ[^VYK[NLOV\KLU VWKVUKLYKHNMLIY\HYPVT\\Y PU]VVYUVLTKLRLYR^HHYUH^PQOHHYa\SSLU ILNLSLPKLUUHHYOHHYSHH[Z[LY\Z[WSHH[ZPUOL[ MHTPSPLNYHMVWOL[RLYROVMHSKHHY 5HKLILNYHMLUPZPZLYNLSLNLUOLPK[V[JVUKVSLYLU PU¸/L[;YLMW\U[¹/LYLU^LN[L>HYTVUK

Jacques en Ilone Niels, Caro Huub, Sjoerd

Kwaliteit voorop

Ed Turnhout Uitvaartleider

Heereweg 60, 2161 AJ Lisse www.vdputten.eu

Hoe divers de wensen ook mogen zijn, wij zorgen ervoor dat ze worden vervuld. Met gevoel voor stijl en met oog voor kwaliteit. Vanaf het eerste gesprek met de nabestaanden tot en met het laatste moment gaan we voor het beste. We maken van elke uitvaart een waardig afscheid. TEL. 0252-413213 Dag en nacht bereikbaar

Henk van Kampen Kirsten Vincent en Elske En wat doe jij? Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/inactie

Gelegenheid tot condoleren is er op donderdag 2 februari tussen 19:00 en 20:00 uur in Uitvaartcentrum â&#x20AC;&#x17E;Vliemâ&#x20AC;?, Jacoba van Beierenlaan 4, Sassenheim. De uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrijdag 3 februari om 10:30 uur in de Dorpskerk, Hoofdstraat 217 te Sassenheim. Na de begrafenis aldaar is er gelegenheid tot condoleren bij Uitvaartcentrum ,,Vliemâ&#x20AC;?. Correspondentieadres: Nicolaas Damesstraat 52 2171 KE Sassenheim

Ankie Jochemsz & Jollie Wildeman & Wilma Bleeker zorgzaam en betrokken met oog voor details Uitvaartonderneming Teylingen dag en nacht bereikbaar tel: 06-30409466 www.uitvaart-teylingen.nl


Slaapkamers...

Adenta tandprothese Specialist

Wij werken aan het spoor Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te maken, slijpen wij de rails. Daarom rijdt in de nacht van 14 op 15 februari op het traject Haarlem-Leiden een slijptrein. Woont u in Voorhout, Warmond of Sassenheim in de buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid. Wij hopen op uw begrip.

gen

ekerin lle verz

A

t/BUVVSHFUSPVXF LVOTUHFCJUUFO t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT

Klaar terwijl u wacht! Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

foto: Peter Honig

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen. Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op www.prorail.nl/slijptrein Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

AUTOBEDRIJF SMEDERIJ 2

T (0252) 37 09 49 INTERIEUR

2211 SM NOORDWIJKERHOUT

t

t

SMEDERIJ 12

WWW.TURK-ROOF.NL

t

T (0252) 21 36 80 SLAPEN

www.tandenwinkel.com

INFO@TURK-ROOF.NL

Beschik jij over de kunst van overtuigingskracht... Wij zoeken een:

COMMERCIĂ&#x2039;LE TELESALES AGENT M/V

20/24 uur per week

G. DOL

Suzuki SX4, â&#x20AC;&#x2122;06 .............................................................................. â&#x201A;Ź 9.250,Mitsubishi Colt CZ3, 35.000 km, airco, â&#x20AC;&#x2122;08 ................................... â&#x201A;Ź 7.950,Toyota Yaris, 28.000 km, â&#x20AC;&#x2DC;06......................................................... â&#x201A;Ź 7.950,2x VW Polo 1.2, 58.000 km, â&#x20AC;&#x2122;04 ..................................â&#x201A;Ź 5.950,- / â&#x201A;Ź 7.950,Renault Scenic, airco, â&#x20AC;&#x2122;04. ............................................................. â&#x201A;Ź 6.950,2x Toyota Aygo, â&#x20AC;&#x2122;06.v.a. ..............................................â&#x201A;Ź 5.950,- / â&#x201A;Ź 6.950,3x CitroĂŤn C3, 50.000 km, airco, â&#x20AC;&#x2122;05 ....................v.a. â&#x201A;Ź 4.950,- / â&#x201A;Ź 6.950,3x CitroĂŤn C2, 77.000 km, â&#x20AC;&#x2122;06...............................v.a. â&#x201A;Ź 4.950,- / â&#x201A;Ź 6.950,Peugeot 307 SW, 72.000 km, â&#x20AC;&#x2122;05 ................................................. â&#x201A;Ź 6.950,2x Opel Zafira 1.8, airco, 90.000 km, â&#x20AC;&#x2122;01, â&#x20AC;&#x2122;05. .............................. â&#x201A;Ź 5.950,Nissan Micra 1.2S, airco, â&#x20AC;&#x2122;05 ......................................................... â&#x201A;Ź 5.950,Fiat Punto ELX, 50.000 km, â&#x20AC;&#x2122;04..................................................... â&#x201A;Ź 4.950,Ford Ka, â&#x20AC;&#x2122;03/â&#x20AC;&#x2122;04.............................................................................. â&#x201A;Ź 3.950,Ford Fusion 1.3, â&#x20AC;&#x2122;03 ....................................................................... â&#x201A;Ź 3.950,2x Renault Twingo, bj. â&#x20AC;&#x2122;04/â&#x20AC;&#x2122;05 ....................................................... â&#x201A;Ź 3.950,BMW 316 station, â&#x20AC;&#x2122;98..................................................................... â&#x201A;Ź 2.950,30x div. inruilers......................................................................v.a. â&#x201A;Ź 500,AUTOMATEN Toyota Auris, automaat, 30.000 km, â&#x20AC;&#x2122;08 ....................................... â&#x201A;Ź13.950,CitroĂŤn C3 automaat 2005 ............................................................ â&#x201A;Ź 6.950,Toyota Starlet, automaat, 55.000 km......................................v.a. â&#x201A;Ź 3.950,CitroĂŤn Saxo, automaat ................................................................. â&#x201A;Ź 1.950,CABRIOLET BMW 328CI, â&#x20AC;&#x2122;00 automaat ............................................................ â&#x201A;Ź11.950,3x VW Golf Cabriolet automaat ...........................â&#x201A;Ź 3.950,- / ........ â&#x201A;Ź 4.950,BESTELWAGENS VW Transporter 2.5 TDi, lang, â&#x20AC;&#x2122;04. (ex. btw)................................. â&#x201A;Ź10.950,4x Opel Vivaro, â&#x20AC;&#x2122;02, ex. dubb. cab................................â&#x201A;Ź 4.950,- / â&#x201A;Ź 7.950,CitroĂŤn Jumper 28JTD hoog/lang â&#x20AC;&#x2DC;04 ........................................... â&#x201A;Ź 6.950,Mercedes Vito 108CD, â&#x20AC;&#x2122;03............................................................. â&#x201A;Ź 5.950,2x VW Caddy, Diesel SDi, â&#x20AC;&#x2122;98/â&#x20AC;&#x2122;99, â&#x20AC;&#x2122;04/â&#x20AC;&#x2122;05...................â&#x201A;Ź 2.950,- / â&#x201A;Ź 5.900,2x Renault Trafic, automaat, â&#x20AC;&#x2122;03/â&#x20AC;&#x2122;06........................................v.a. â&#x201A;Ź 5.250,Opel Combo 1.4, airco, â&#x20AC;&#x2122;03....................................... ..................... â&#x201A;Ź 4.950,3x Renault Kangoo diesel, â&#x20AC;&#x2122;05/â&#x20AC;&#x2122;06................................â&#x201A;Ź 2.450,- / â&#x201A;Ź 3.950,-

50/50 DEAL financiering mogelijk

WWW.GDOL.NL Rijnsburgerweg 48 - Voorhout - Tel. 0252-211849

Bij inlevering van deze bon:

APK

,8 3 â&#x201A;Ź

â&#x153;&#x201A;

,5

in ch

ALL-IN-ONE COMPUTER 21

Functie eisen: - MBO werk- en denkniveau, commercieel geschoold - Enthousiaste, duidelijke en prettige telefoonstem - Zelfverzekerd en accuraat ingesteld - Resultaatgericht, doorzettingsvermogen en overtuigingskracht - Minimaal 2 jaar ervaring in telefonische verkoop

* geldt niet voor Diesel all-in

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

Wij bieden je een uitdagende nieuwe functie binnen de commerciĂŤle binnendienst. Uitgeverij Verhagen is een begrip in de omgeving en jij kan hier deel van uitmaken! Je dagelijkse werkzaamheden bestaan uit: - Actief telefonisch benaderen van bestaande en nieuwe klanten - Nabellen en ondersteunen van marketingacties - Telefonisch verkopen van concepten

*

n all-i

Wij bieden: - Een goed bassissalaris met een targetgerelateerde bonusregeling

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Grijp dan nu je kans en solliciteer direct. Stuur je CV naar d.bouman@uitgeverijverhagen.nl. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Dirk Bouman, 071 4022901.

MSI AE2211-031NL All-In-One (,5((1$//,121(,1+(6%((/'5&+(40<,61$0(/,-.22.'(,1*(%279'()4$$, 8240*(*(8(1$//,121(%(53$$46-(47,06((1((1+2234200(/8$1.$%(/5(',(1'( 0(6 '( 0((*(/(8(4'( '4$$'/2<( 62(65(1%24' (1 07,5 2) 8,$ +(6 07/6,627&+ %((/'5&+(40(1,(68$17//8,'(2=523+$$45&+(43%((/'2)5.;3(0(6((18(44(84,(1' 7,67564$/,@8,$'(,1*(%279'(9(%&$0

Specificaties: > ?7//121*/$4(0(67/6, 27&+: >16(/24(,+<342&(5524 > *(+(7*(1> +$4'(5&+,-) >"4(94,6(4>16(/*4$3+,&5 > :!:!>0(*$3,:(/9(%&$0>$$46/(<(4> 2(65(1%24'(107,5 >#,1'295 20(4(0,70 %,6>-$$4*$4$16,(

Ook leverbaar als AE2211G-004NL met GT540M 1GB grafische kaart

"NCBDIUTXFHBt"),BUXJKLtXXXVJUHFWFSJKWFSIBHFOOM

Micromax Computers Voorhout Micromax Computers Oegstgeest Ommevoort 4 Herenstraat 60 2341 VV Oegstgeest 2215 KJ Voorhout 071-5190760 0252-222111 Openingstijden: di-vr 10:00-18:00 en za 10:00-17:00


1 FEBRUARI 2012

pagina 9

Wethouder Stuurman: ‘Hier gaat iets mis’

Slechts klein deel van Verkeersbureau wil snelbussen ‘overlastbomen’ herplant door Voorhoutse Herenstraat Teylingen - Van de twaalf bomen die vorig jaar zijn verwijderd vanwege ‘ernstige overlast’ worden er slechts vier herplant. En van de twaalf bomen die dit jaar worden verwijderd vanwege overlast zal geen enkele door herplant terugkomen.

Voorhout - Wethouder John Stuurman is met de provincie Zuid-Holland in overleg om het idee in de kiem te smoren dat de geplande hoogwaardige openbaar vervoer-verbinding met snelbussen van Noordwijk naar Station Sassenheim wel door de Voorhoutse Herenstraat kan lopen, en niet over de nieuw aan te leggen Noordelijke Randweg Voorhout. Door Nico Kuyt In het kader van een provinciale bijdrage aan de realisatie van de Noordelijke Randweg heeft ZuidHolland een bureau ingeschakeld om de baten van de nieuwe HOVverbinding te onderzoeken. De snelbus moet gaan aanhaken op het eindpunt van de RijnGouwelijn in Noordwijk en uiteindelijk eindigen in Hoofddorp/Schiphol. Het gedeelte tussen de Leidsevaart en Station Voorhout zou dan worden afgelegd over de randweg. Tot grote verbazing van Stuurman concludeerde het bureau dat als de randweg er niet zou komen, de bus wel via de Herenstraat zou kunnen rijden en dat dit voldoende snel zou zijn als HOV-verbinding. “Hier gaat iets mis”, dacht de wethouder toen hij dat las en spoedde zich naar het provinciehuis in Den Haag voor een gesprek met gedeputeerde Ingrid de Bondt. Daar legde hij uit dat de juist gerenoveerde Herenstraat niet geschikt is als doorgaande weg. De passagiers zullen tevens gemiddeld 21 minuten per uur ‘enig oponthoud’ ondervinden bij de overgang over het spoor, en in de spits nog meer. “Dit moet je de rei-

Collecte van Hersenstichting Voorhout - Van 6 tot en met 11 februari gaan collectanten van de Hersenstichting in Voorhout op pad om geld in te zamelen voor ruim vier miljoen mensen met een hersenaandoening. Er zijn veel verschillende hersenaandoeningen, zoals beroerte, hersenletsel, autisme, dementie, hersentumor en de ziekte van Parkinson. Eén op de vier mensen krijgt ooit in zijn of haar leven met een hersenaandoening te maken. De opbrengst van de collecte wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening.

Wethouder Stuurman heeft de provincie Zuid-Holland laten weten dat de juist gerenoveerde Herenstraat (zie foto) niet geschikt is als doorgaande weg voor snelbussen (Archieffoto: FBPS/Peter Schipper). zigers uit Noordwijk en Teylingen niet toewensen”, stelt Stuurman. “De boodschap is geland. Er wordt op dit moment door de provincie goed naar gekeken.”

Spannend Het discussiepunt bij de provincie is dat het geld voor HOV-verbindingen door het Rijk wordt betaald. En dit is geoormerkt voor alleen ‘echte’ HOV-verbindingen. Als er over de weg tevens een auto rijdt, dan is het niet een echte HOVverbinding. “Maar wat wij willen is dat doorstroming zodanig wordt dat openbaar vervoer en auto er beiden gebruik van kunnen maken. De gedeputeerde had begrip voor deze win-win situatie en gaat kijken om zoveel mogelijk van de subsidie beschikbaar te kunnen stellen.” Als de provincie niet met een zak euro’s over de brug komt bestaat de kans dat alleen het gedeelte van de randweg voor de ontsluiting van de wijk Hooghkamer wordt gerealiseerd en geen tunnel onder het spoor. Dit betekent een toename van het verkeer over de provinciale weg N443 met een aantal honderd auto’s. “De provincie kijkt op dit moment kritisch naar het eigen vervoerssysteem. Wij staan er positief in en de provincie reageert ook positief. Wij zijn met elkaar in gesprek in een tijd waarin elke euro moet worden omgedraaid. Wij hebben de provincie nodig voor de uitvoering van de randweg.” De wethouder vervalt overigens nog niet in een doemdenken dat het geld er niet komt. In haar strijd vindt Teylingen Noordwijk aan haar zijde. Tevens heeft de regio middelen gereserveerd voor de randweg. Intussen stelt de gemeenteraad een extra krediet van 150.000 euro beschikbaar voor onderzoeken. Die moeten onder andere bepalen hoeveel auto’s over de

randweg gaan rijden, of enkel- of dubbelstrooks rotondes nodig zijn en wellicht een fietstunnel. Het krediet gaat als een hamerstuk naar de gemeenteraad van 9 februari. Volgens de gemeente is het nog steeds mogelijk dat de aanleg van de Noordelijke Randweg in 2013 start.

De gemeente heeft sinds kort een regeling waarbij per jaar twaalf gezonde bomen op gemeentegrond kunnen worden verwijderd indien zij ernstige overlast geven. In het verleden zijn soms bomen op plaatsen in de grond gepoot zonder na te denken over het feit dat zij ook gaan groeien. Dit leidt er soms toe dat gemeentelijke bomen woonkamers in de schaduw zetten of over het dak groeien. Omwonenden kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen als zij ernstige hinder ondervinden van het groen. Een commissie gaat vervolgens de klacht beoordelen. Deze commissie bestaat uit wethouder Kees van Velzen, het afdelingshoofd Beheer en Leefomgeving en een medewerker Groenbeheer. Geeft de boom inderdaad ernstige overlast, dan wordt deze verwijderd. Om financiële redenen is het aantal per jaar op maximaal twaalf gesteld. Vorig jaar zijn van al het verwijderde hout maar vier stuks herplant. Dit is

alleen het groen op de Hofstraweg/ Vliegeniersweg in Sassenheim. Op een andere locatie in de directe omgeving gaan vier kleinere bomen terugkomen om herhaling van de problemen te voorkomen. Voor dit jaar zijn de twaalf bomen nog in procedure. Deze staan in de Valeriaanstraat, Beukenrode, Geestburg, Tilbury, Essenrode/Beukenrode en Kervelhof/Muntzoom. Voor deze bomen staat geen enkele herplant gepland, alhoewel voor de locatie Essenrode/ Beukenrode als optie is meegenomen om daar twee kleinere bomen te herplanten. Volgens de gemeente is echter een herplant op dezelfde plekken niet verstandig, omdat dit over tien jaar weer voor problemen gaat zorgen. “En een locatie in Teylingen waar we twintig bomen bijplanten en wat als een toegevoegde waarde beschouwd kan worden, is niet gevonden”, antwoordt de ambtelijke dienst op vragen van de raadsleden Joost Peetoom (PvdA) en Joost Koomen (D66). Beiden hebben de procedure rond de kap voor een bespreking op de agenda van de commissie Ruimte van 6 maart geplaatst. Dan willen zij de wethouder aan de tand voelen over de noodzaak van de kap van enkele dit jaar ter dood veroordeelde bomen en de herplant hiervan.

Cellist en violiste maken muziek op De Waaier Warmond - De leerlingen van basisschool De Waaier in Warmond werden tijdens de muziekles verrast door de prachtige klanken van een cellist en een violiste van het conservatorium in Den Haag (zie foto). Net als de andere basisscholen in Teylingen krijgen de leerlingen wekelijks twee muzieklessen van juf Yvonne Schoene. De lessen worden door de gemeente Teylingen aangeboden. Op De Waaier is dat voor de groepen 4 en 5. Daarnaast krijgen de groepen 3 en 6 van De Waaier nog wekelijks extra les van juf Robin Negenborn van de muziekschool van St. Matthias. Zij is een studente van het conservatorium. Op dinsdag 24 januari nam zij twee medestudenten mee om een speciale les te geven over muziekinstrumenten. De leerlingen genoten van de mooie klanken van de viool en de cello. Ze bekeken en hoorden de verschillen tussen de beide instrumenten.

Iedere vrijdag op het Raadhuisplein

VOORHOUT VERSMARKT VOORDEEL Topkwaliteit Rode Bildstar aardappels

5 kilo 2.25 20 kilo 7.50

Verse ijsbergsla 2 kroppen 1.50 2 kilo uien + 2 kilo winterpeen samen in tas 1.95

Champignons 2 doos 1.25 Zoete sappige perssinaasappels

25 stuks 3.50 per krat 13.95

Elstar handappelen

3 kilo 2.25

Firma P. en G. Visser

Aardappelen, groenten & fruit

Weekknaller

Bruin tijgerbrood van 1.60 voor maar 1.00 Roomboter appelringen 5 voor 4.50 Nu met 20 EXTRA GRATIS spaarzegels!! Vers uit eigen oven

Ragoutbroodjes gevuld met heerlijk rundvleesvulling normaal per stuk 1.25

nu 5 voor

4.50


Exclusieve planpresentatie zaterdag 4 februari aanvang 13.30 uur Landgoed Voorlinden te Wassenaar Meld u nu aan www.duindael. : nl

Wooncomfort van het hoogste niveau

WASSENAAR

Zaterdag 4 februari presenteert Ontwikkelingscombinatie De Schouw CV de plannen voor de herbestemming van het voormalige Johannahuis te Wassenaar. De verkoop van de te realiseren 28 appartementen en 5 penthouses is reeds gestart.

U bent van harte welkom de presentatie â&#x20AC;&#x2DC;Ontwerp, techniek en interieur â&#x20AC;&#x2122; bij te wonen vanaf 13.30 uur op Landgoed Voorlinden, Buurtweg 90 te Wassenaar. De presentatie start om 14.00 uur. Na aďŹ&#x201A;oop staan de makelaars en betrokken partijen u graag persoonlijk te woord om antwoord te geven op uw vragen. U kunt zich aanmelden via de makelaar of www.duindael.nl s s

Hedendaagse luxe en comfort met de grandeur van een Rijksmonument NO RISK-clausule voor verkoop huidige woning en aanbod tijdelijke huisvesting gedurende eventuele overbruggingsperiode

Voor aanmelden of meer informatie bel Frisia Makelaars, Den Haag (070 â&#x20AC;&#x201C; 342 01 01) of Van Soest makelaardij, Wassenaar (070 â&#x20AC;&#x201C; 511 73 00) of kijk op

VERS VOORDEEL INDE Zacht belegen kaas

Herenst raat

Jong belegen voor op brood of uit het vuistje Nu heel kilo voor

8.

Klassemix met grookte amandelen Vers voor u gebrand

225 gr.

2.95

100 gr.

1.69

Smokehouse mix

Italiaanse kruidenham Sublieme, gekookte boerenham met Italiaanse kruiden

2 rookworsten Uit eigen worstmakerij,

50

voor bij de stamppot

4 biefburgers 100 gram Cervelaat 100 gram Gebr. KipďŹ let 4 gegrilde kippenpoten, elke dag om 17.00 uur warm

De Klok

Geheid kwaliteit

7.50

@vishandeldeklok @duurzamevis

vishand

Herenstraat 43, 2215 KC Voorhout 5FM t'BY  www.vishandeldeklok.nl

el

geldig t/m zaterdag 11 februari

â&#x153;

500 gram van 9.95 voor

Herenstraat 43i, 2215 KC Voorhout Tel. 0252-211636 info@voordouw.keurslager.nl

AANBIEDING

Vers gebakken kibbeling

550 280 50 samen 2 600

John Voordouw keurslager

Herenstraat 65 2215 KG Voorhout 0252 217788 www.neuteboomverswereld.nl

Bij inlevering van deze bon:

www.duindael.nl


1 FEBRUARI 2012

pagina 11

Wethouder Lambrechts wil geld vrijmaken

Gebruikers van Voedselbank krijgen ook professionele hulp Teylingen - Wethouder Karin Lambrechts gaat proberen om geld vrij te maken voor het inhuren van professionele hulp voor de gebruikers van de Voedselbank in Teylingen. Deze hulp kan namelijk door de vrijwilligers niet geleverd worden.

Teylingen, terwijl deze gemeente aanzienlijk meer inwoners heeft.

Extra geld

Door Nico Kuyt In de raadscommissie Welzijn was vorige week een meerderheid te vinden voor het verstrekken van de hulp en het extra geld waarmee dit betaald moet worden. De gebruikers van de Voedselbank kampen met zeer verschillende problematieken en zijn veelal niet bekend bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst. Een aantal kan de weg naar het juiste loket niet vinden of mijdt de zorg. Volgens de laatste cijfers gaat het om ongeveer vijftig huishoudens. Vanwege de economische recessie stijgt het aantal dat op een beroep moet doen op de Voedselbank. De Voedselbank wordt gedragen door vrijwilligers, maar het ontbreekt hen aan voldoende kennis en tijd om te zorgen dat de gebruikers alle regelingen, uitkeringen en belastingenzaken gaan benutten zoals deze bedoeld zijn. De Voedselbank heeft daarom aan de gemeente om professionele hulp gevraagd tijdens de uren van het verstrekken van

Jan Willem van der Vijver (VVD): “De Voedselbank moet wel een vangnet, maar geen hangmat zijn.” de voedselpakketten. Dit naar het voorbeeld van buurgemeente Katwijk. Daar is een maatschappelijk werkster bij de Voedselbank werkzaam die nauw samenwerkt met een schuldhulpverleningsbureau, een budgetbegeleider en een ‘schuldhulpmaatje’ dat de gebruiker ondersteunt en begeleidt. De aanpak met deze sociale raadslieden blijkt succesvol. Momenteel maken in Katwijk ongeveer evenveel mensen gebruik van de Voedselbank als in

Het CDA plaatste onlangs de Voedselbank op de agenda van de commissie en hier bleek een meerderheid voor de professionele hulp te zijn. Wethouder Lambrechts gaat nu geld zoeken voor een jaarlijkse uitgave. “Deze intensieve trajecten kosten geld. Ik zal alles doen om het voor elkaar te krijgen”, aldus Lambrechts. Zowel de VVD als Trots op Nederland stelden evenwel twijfels te hebben of dat extra geld wel nodig was. Organisaties die professionele hulp verstrekken zijn er al. Het enige is dat de gebruiker de weg naar het juiste kastje moet worden gewezen. De twee fracties vonden echter geen meerderheid. “Wij vragen de wethouder om toch expliciet te kijken naar een scenario waarin de maatschappelijk werker bij de Voedselbank binnen het huidige budget valt”, verzocht Jan-Willem van der Vijver (VVD). Frans Nederstigt (ChristenUnie) wees echter op het feit dat in Katwijk de dienst ook extra geld kost. Hij bracht de woorden van financieel wethouder Leo van der Zon uit het verleden nog even in herinnering, dat de gemeente op een vorige jaarrekening een ‘dikke plus’ overhield. “Er zal dus wel geld voor te vinden zijn”, meende hij.

Kerken praten over gebruik sociale media Sassenheim - Mensen ontmoeten elkaar anno 2012 op Facebook en Twitter. Informatie en boodschappen worden verpakt in foto’s en filmpjes welke gepost worden in WhatsApp en Youtube. Komt de kerk anno 2012 nog weg met een website of moeten sociale media benut worden om het evangelie door te geven? Afgelopen donderdag lieten dertig kerkeraads- en gemeenteleden van de Sassenheimse en Warmondse kerken zich informeren over het fenomeen sociale media vanuit kerkelijk perspectief. Spreekster Willemien Visser bracht een heldere presentatie die een eerste verdiepingsslag in dit onderwerp vormde en wellicht nieuwe inzichten aanboorde. Wie jongeren wil bereiken zal met meer moeten komen dan de traditionele kerkkrant. Dat was een van de boodschappen die Willemien Visser de bezoekers voorhield tijdens de avond over de kerk en de sociale media. Toch was de trainer, die gespecialiseerd is in marketing, niet van plan haar publiek die avond over te halen tot het inzetten van sociale media binnen de kerk. Haar presentatie was informatief en aansprekend. De spreekster nam haar publiek bij de hand en leidde dit door het vluchtige woud van sociale media waar meer dan 800 miljoen actieve gebruikers van Facebook bivakkeren en waar dagelijks zo’n 250 miljoen foto’s worden geupload. Sociale media verbinden, en genereren betrokkenheid door het dagelijks leven met elkaar te delen. Sociale media zijn een platform waar mensen, verenigingen en organisaties een mening en een stem

krijgen. Het is een medium waar duidelijk sprake is van een zender en een ontvanger die ook respons geeft. Vooral dit laatste zorgt voor mogelijkheden. Er zijn al kerken waar gemeenteleden in een besloten deel van Facebook lief en leed delen. Het voedt de gemeenschapszin en is een manier om elkaar te ondersteunen. Willemien Visser hield echter niet per definitie een loflied over sociale media. Ook de duistere kanten werden benoemd. Want hoe gaat men om met kritiek en negatieve opmerkingen die op bijvoorbeeld Facebook verschijnen? “Als je als kerk alleen maar wilt laten zien hoe hip je bent, doe het dan niet”, adviseerde Visser. Omgaan met sociale media vraagt een intensief voortraject waarbij de eerste vraag is: waarom ga je het doen, wat is je doel. Spelregels en een moderator maken deel uit van het vervolgtraject. Sociale media hebben zich het afgelopen jaar bewezen, trekken veel mensen, en zijn supersnel met het laatste nieuws. Het is de moeite waard om te onderzoeken binnen een kerkelijke organisatie op welke wijze social media kan bijdragen aan de boodschap van de kerk, zo was de conclusie.

Woensdag 25 januari organiseerde jeugdschaakvereniging De Vrijpionnen voor de zesde keer het Voorhoutse Schoolschaakkampioenschap.

Achtbaan schoolschaakkampioen

Team prolongeert titel op overtuigende wijze Voorhout - Woensdag 25 januari organiseerde jeugdschaakvereniging De Vrijpionnen voor de zesde keer het Voorhoutse Schoolschaakkampioenschap. Alle basisscholen in Voorhout hadden teams afgevaardigd. In totaal streden twintig teams van vier spelers om de titel. Net als vorig jaar werd het toernooi ook dit keer weer gehouden in jeugdcentrum De Spelewey. Na de voorrondes was duidelijk welke teams vier teams gingen strijden om het kampioenschap: twee teams van de Achtbaan, een team

van de Andreasschool en een team van de Antoniusschool. Na drie spannende rondes was de uitslag bekend: het team van de AchtbaanBeukenrode was het sterkste. De Achtbaan-Cluster werd tweede, de Andreas derde en vierde de Antoniusschool. Het team Achtbaan-Beukenrode mag zich dus heel 2012 Schoolschaakkampioen van Voorhout noemen. Het team bestond uit Ravi Moonen, Kyra Heijstek, Tom Heemskerk en Bibo de Jong. De nummers 1 en 2 zullen worden afgevaardigd naar de halve finale van de schoolschaakkampioenschappen van de Leidse regio.

In Elsgeesterpolder

Hoogte van kassen weer ter discussie Succesvol solliciteren Warmond - Pauline Hallink en Joan Verdegaal geven een workshop ‘Succesvol solliciteren’ tijdens Vrouwenwoensdag op woensdag 8 februari. De workshop start om 19.00 uur, duurt tot 22.00 uur en de inschrijving kost 34 euro. Vrouwenwoensdag is een landelijk initiatief dat ook in Warmond wordt uitgevoerd. Tijdens deze praktische Vrouwenwoensdag gaan de deelneemsters zelf aan de slag met hun kwaliteiten en competenties. Daarnaast worden de mythes over modern solliciteren en de mythes over cv’s onder de loep genomen. Het is de bedoeling dat de deelneemsters na deze workshop met zelfvertrouwen en nieuw enthousiasme de arbeidsmarkt op gaan. Voor meer informatie en aanmelding: tel. 06-15516765.

BOOMVERZORGING snoeien en verwijderen - versnipperen - stronken frezen/verwijderen advies en onderzoek - voor particulier/bedrijf/overheid/collega’s haardhout en snippers - aanleg en onderhoud tuinen Loosterweg 51c - 2215 TM Voorhout - T 0252 235 888 - www.vwinsen.nl

Voorhout - Zoals het er naar uitziet mag wethouder John Stuurman van de gemeenteraad een onderzoek uitvoeren naar de meest duurzame hoogte van de nieuwe kassen in de Elsgeesterpolder in Voorhout. Alleen de PvdA stribbelt tegen en heeft het voorstel als een bespreekpunt op de agenda van de gemeenteraad van 9 februari geplaatst. Drie jaar geleden heeft de gemeenteraad bepaald dat de kassen maximaal zeven meter, met een afwijking van tien procent, hoog mogen worden. Maar de gemeente Katwijk heeft altijd aangedrongen op duurzame dubbellaagse kassen van dertien meter. Deze komen ook op het Katwijkse deel van het glastuinbouwgebied Trappenberg/ Kloosterschuur. In weerwil van het besluit van de raad wil Stuurman nu een onderzoek uitvoeren of zeven meter nog wel van deze tijd en de juiste hoogte is. “Het gaat erom dat als wij iets neerzetten, we iets verantwoord neerzetten voor de komende twintig tot dertig jaar. Wat duurzaam is en waar wij geen spijt van krijgen. Als wij met één of twee meter hoger een betere duurzaamheid bereiken, dan moeten wij dat goed uitzoeken, zodat we in het bestemmingsplan goed kunnen verklaren waarom we andere eisen dan Katwijk daaraan verbinden. Als we beperkingen aanbrengen waarbij de duurzaamheid minder is, kan een ondernemer zeggen: ‘Hier wil ik niet zitten’. Dat moet duidelijk zijn. Je kunt zeggen: ‘We gaan met Katwijk mee’, maar dan worden ze dertien meter hoog”, aldus de

wethouder. In de commissie sprak bewoonster Carla Jonkheer haar verbazing uit over het opnieuw ter discussie stellen van de hoogte van de kassen. En ook Joost Peetoom (PvdA) fronste zijn wenkbrauwen. “Waarom moeten wij ons verantwoorden waarom wij een andere hoogte krijgen dan Katwijk? Alsof Katwijk de norm is. En rond duurzaamheid is al verschrikkelijk veel uitgezocht. Gaan wij weer het wiel uitvinden of is het een ander wiel?” Hij gaat het voorstel nader in zijn fractie bespreken. Daarom wordt het een bespreekpunt in de gemeenteraad. René Hartvelt (D66) juichte evenwel het onderzoek naar duurzaamheid toe. “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”, stelde hij. Het totale krediet voor de diverse onderzoeken is 100.000 euro. Hiervan is 15.000 euro voor het onderzoek naar de duurzaamheid. Al het geld moet uiteindelijk weer uit de uitgifte van de gronden naar de gemeente terugvloeien.

Spirituele avond Signaal Voorhout - Maandagavond 6 februari organiseert Het Signaal een spirituele avond in De Spelewey aan de Breughelhof 8 in Voorhout. John Kuhn zal deze avond boodschappen gaan doorgeven aan de hand van foto’s en voorwerpen. De zaal gaat open om 19.30 uur en de avond begint om 20.00 uur. De entreekosten bedragen 6 euro en zullen na aftrek van de vaste kosten bestemd zijn voor het WNF en het Kikafonds. Iedereen is welkom.


Afak Techniek B.V.

PARTICULIEREN

Zoekt nieuwe medewerkers!

Advertenties kunnen tegen contante betaling Ă â&#x201A;Ź 8,00 ingeleverd worden bij:

OPGELET! Uw advertentie verschijnt in de regio:

Noordwijk hout Noordwijker

Â&#x2026; )&57"-65")6*4 7PPSTUSBBU KATWIJK Â&#x2026; 4*("3&/."(";*+/+#BSOIPPSO )PPGETUSBBU NOORDWIJK Â&#x2026; PRIMERA WE-BOT )PPGETUSBBU SASSENHEIM Â&#x2026; 3*&58*/,&-WBOEFS70035 %PSQTTUSBBU NOORDWIJKERHOUT Â&#x2026; 5)&3&"%4)01 JOEF)PGUVJO RIJNSBURG Â&#x2026; -*&5)0314#0&$,)6:4 )PPHNBEFTFXFH LEIDERDORP Â&#x2026; 30,&341"-&*4-&*%&3%031 7BO%JFQFOJOHFOMBBO LEIDERDORP Â&#x2026; #0&,)"/%&-%&,-&3 %F,FNQFOBFSTUS 1BTTBHF FO'050%*$,)0' *SJTMO OEGSTGEEST

Oegstgeest Rijnsburg

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

Warmond Wassenaar

INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna)

Afak Techniek staat bekend om zijn fabricage van transportsystemen en verpakkingslijnen voor de complete visverwerking aan boord van Trawlers. Deze installaties worden geheel in eigen beheer ontworpen, gefabriceerd en ingebouwd. Ook maken wij dergelijke installaties voor visverwerkende fabrieken. Kortom Afak is een veelzijdig bedrijf wat op klantspecificatie levert en actief is op de Nederlandse en internationale markt.

Katwijk Leiderdorp

Voorwaarden: 3 regels â&#x201A;Ź 8.00. Per regel â&#x201A;Ź 2.75 meer.

Sassenheim Valkenburg Voorhout Waardeiland

De Zilk

}

Voor onze afdeling tekenkamer zijn wij op zoek naar een

Constructiemedewerker/Servicemonteur Senior/junior, 38 uur/week Functie omschrijving: - Fabricage en montage in onze werkplaats . - Tekening lezen, je werkt met RVS materiaal. - Service/inbouwwerkzaamheden op locatie.

Functie eisen: - Opleiding, LTS/MTS of ervaring in de branche. - In het bezit van rijbewijs B. - Mensen met minder ervaring leiden wij intern op.

Naam:............................................................................................................................................................. Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

TE HUUR Â&#x2026; TE KOOP Â&#x2026; GEVRAAGD AANGEBODEN Â&#x2026; GEZOCHT Â&#x2026; GEVONDEN

â&#x20AC;˘

Voor VIOOL-, CELLOof CONTRABASLES ben je als junior of senior bij â&#x20AC;&#x2DC;t Muzenhuis aan het juiste adres! Al vanaf â&#x201A;Ź 25,- per mnd. Schrijf nu in en profiteer van de spectaculaire instrumentenactie. Muziekschool â&#x20AC;&#x2DC;t Muzenhuis. LisseSassenheim-Voorhout. www.muzenhuis.nl. Tel. 422 733. T.K. gevr.: gehele of â&#x20AC;˘gedeeltelijke INBOEDELS.

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

EERHART SierbestraSCHILDERSBEDRIJF ting. Voor al uw bestratin- van den Oever. Vakwerk gen en tuinwensen. Bel voor voor binnen en buiten. Tel. vrijblijvende prijsopgave 071-4035280 / 06-54261554. 070-3211006. 50-plusser SCHILDERT, Vuil tapijt? Laat het SAUST en behangt uw huis vakkundig reinigen of weer als nieuw. Tel. huur Mr. Steam. Gratis 06-13067762. thuisbezorgd. Tol Steam Zit u nog in de schaduw? Interieurverzorging, tel. Wij zagen bomen om en tak070-5116612. ken af. Tel. 070-5111923, Dak herstellen? Bouma/ b.g.g. 06-53794870. Grundeken bellen! 5114674Lekker toerfietsen vanuit 5118394. Uw dak-specialist! Wassenaar en Voorschoten? Speciaal voor uw KLEI- www.tcdekampioen.nl. NE KLUS belt u de Van STEUNZOLEN. Erkend Beelenbus, C. van Beelen, Elektrotechniek, tel. 06- leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorg54620333. verzekeraar. Een afspraak BC SIERBESTRATING kunt u maken in Oegstgeest, Tegelwerk, met afvoer, gra- Leiden en Leiderdorp met tis prijsopgave. Tel. 06- Wim van Zijp, tel. 07155321682. 5238468 of 06-12028319.

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

Vwo-, havo, â&#x20AC;˘vmbo-leerlingen:

mavo, huiswerkbegeleiding/bijles aangeboden door ervaren A/B student. Tel. 071-5616768.

â&#x20AC;˘

De Junior en de Senior gaan voor ZANGLES (Klassiek, Jazz, Pop, Funk) naar â&#x20AC;&#x2DC;t Muzenhuis. Al vanaf â&#x201A;Ź 25,per mnd. Schrijf nu in en profiteer van de spectaculaire instrumentenactie. Muziekschool â&#x20AC;&#x2DC;t Muzenhuis. LisseSassenheim-Voorhout. www. muzenhuis.nl. Tel. 422 733.

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

FRIESLANDER OF â&#x20AC;˘BILDSTAR AARDAPPELEN. Baal Ă 20 kilo afhaalprijs â&#x201A;Ź 7,95. A. Snijer en Zn., Koninginneweg 34, Katwijk, tel. 4018001.

tuin- â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘werkGARDENWORK en installatiewerkzaam- aan

GEZOCHT: OPPAS huis in Oegstgeest (Oranjebuurt), wo. en vrijdagmiddag (wellicht meer) voor kind van 6. Tevens licht huishoudelijk werk. Info: 06-53502315.

heden. Vakbekwame tuinman voor o.a.: snoeiwerk, aanleg en bestrating, graszoden en beplanting o.a.: grote Thujaâ&#x20AC;&#x2122;s 150 cm. â&#x201A;Ź 10,-. Onkruidvrijmaken, periodiek onderhoud. TE HUUR in VoorschoK.v.k. inschrijving. (Anton) ten: leuk APPARTEMENT Tel. 06-20648419. voor 1 persoon nabij het staSCHILDER - STUCA- tion, â&#x201A;Ź 650,- incl. Geen DOOR - Tegelwerk - Reno- huisd. Tel. 06-54687906. vatie badkamer - TimmerTE HUUR in Voorschowerk - Laminaat. Tel. ten: LANDJE met 2 stalle06-14785439. tjes voor 2 paarden. Tel. Voor DRUMS-, CONGA- 06-54687906. of DJEMBĂ&#x2030;LES ETC. ga je PIANO- VIOOLnaar â&#x20AC;&#x2DC;t Muzenhuis. Lisse-Sassenheim-Voorhout. Al vanaf SAXOFOON- KLARINETâ&#x201A;Ź 25,- per mnd. Schrijf nu in Accordeon- Drums- of en profiteer van de spectacu- Zangles. Al vanaf â&#x201A;Ź 25,- per laire instrumentenactie. mnd. Schrijf nu in en profiMuziekschool â&#x20AC;&#x2DC;t Muzenhuis. teer van de spectaculaire Lisse-Sassenheim-Voorhout. instrumentenactie. Muziekwww.muzenhuis.nl. Tel. 422 school â&#x20AC;&#x2DC;t Muzenhuis. LisseSassenheim-Voorhout. 733. www.muzenhuis.nl. TE KOOP: MOOI Tel. 422 733. APPARTEMENT AAN ZEE. Vr.prijs â&#x201A;Ź 169.500,k.k. Tel. 06-24907915.

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

¡

ďŹ sh-web.nl b Fish-Web | assortiment | prijslijst | klantenservice | FAQ | contact | links

SDUWLMDDQELHGLQJHQJURRWYHUEUXLN aanbiedingen YHUVHYLV GLHSYULHVYLV JHURRNWHYLV KDULQJHQ]XXUZDUHQ VFKDDOHQVFKHOSGLHUHQ YLVVFKRWHOVHQVDODGHV DDQYHUZDQWHDUWLNHOHQ

Assortiment op alfabet

â&#x20AC;˘

www.zalenverhuurkruyt schipvanleiden.nl. Mooi bruin cafĂŠ in oude centrum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc... Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare drankprijzen! Reserveringen 06-25047376.

Schilderijen, porselein, goud, zilver, kristal, glaswerk, enz. Wij zijn gespecialiseerd in het snel en vakkundig ontruimen en bezemschoon opleveren van woningen wegens sterfgeval, verhuizing of kleiner wonen. Alles tegen contante betaling. Bel voor een persoonlijke afspraak en wij komen langs. Tel. 0705118889 of 06-26730712.

De Junior en de Senior gaan voor ZANGLES (Klassiek, Jazz, Pop, Funk) naar â&#x20AC;&#x2DC;t Muzenhuis. Al vanaf â&#x201A;Ź 25,per mnd. Schrijf nu in en profiteer van de spectaculaire instrumentenactie. MuziekSTUCADOOR/SCHILschool â&#x20AC;&#x2DC;t Muzenhuis. Lisse- DER. Laminaat, waterleiSassenheim-Voorhout. www. ding, badkamer. Tel. muzenhuis.nl. Tel. 422 733. 06-19110519

Assortiment

Aanbiedingen

Het aftellen is begonnen voor visliefhebbersâ&#x20AC;Ś Fish-Web.nl is dĂŠ visleverancier voor de consument, horeca en groothandel in de Duin- en Bollenstreek. Verse en gerookte vis, kant-en-klare visproducten zoals marinades of visschalen voor uw feest of gezellig avondje met kookvrienden. U shopt en bestelt, wij bezorgen.

AANBIEDING

> BESTEL

Voor kwaliteit en gemak uit zee!

winkelwagen 8]LHWKLHUHHQRYHU ]LFKWYDQGHSURGXFWHQ LQXZZLQNHOZDJHQHQ KHWWRWDDOEHGUDJ

inloggen

1LHXZHNODQW" 5HJLVWUHHUKLHU

nieuwsbrief 2RNRQVGDJHOLMNV DDQERG"VFKULMI MHKLHULQ YXOPDLODGUHVLQ

Momenteel zijn de volgende Katwijkse bedrijven druk bezig om de opening van Fish-Web.nl te realiseren: Dirk Schaap Rioolservice

â&#x201A;Ź 10.75 â&#x201A;Ź 13.50 â&#x201A;Ź 16.25 â&#x201A;Ź 19.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!)

Verder wordt gevraagd: Gevoel voor techniek, functioneel inzicht, creatief, stressbestendig, goede contactuele eigenschappen. Een gezonde werkmentaliteit. Bereidheid om over te werken. Werken op buitenlandse locatie. De arbeidsovereenkomst start met 1 jaar contract, bij gebleken geschiktheid volgt vaste betrekking. Geboden wordt: Uitstekend 4 weken salaris, wat kan worden verhoogd met een overurentoeslag. CAO volgens Klein metaal. Prettige werksfeer in een Katwijkâ&#x20AC;&#x2122;s no nonsense bedrijf. Alleen personen, die menen aan de gestelde functie-eisen te kunnen voldoen, nodigen wij uit te solliciteren. U kunt uw brief met CV mailen aan Buis@afak.nl of per post t.a.v. Dhr. B. van Velzen, Steenbakkerstraat 12, 2222 AT Katwijk aan Zee. Voor meer info zie www.Afak.nl

â&#x201A;Ź8.00

Repex industriele vloersystemen

Installatieburo Eval B.V. De Wit Totaal - E - Techniek BV U hoort meer van ons in de volgende editie!

W. van der Kooi en Zn b.v. Afak Techniek BV WZLWWHU_IDFHERRN_OLQNHGLQ


1 FEBRUARI 2012

pagina 13

Fietspad Roodemolenpolder:

Procedure voor aanleg van nieuw pad fietst rustig door Sassenheim - In de Teylingse politiek is er niet voldoende draagvlak om de besluitvorming over het nieuwe fietspad door de Roodemolenpolder helemaal opnieuw over te doen. Dit ondanks dat de wijze waarop de besluitvorming tot nu toe verlopen is volgens de fracties niet de schoonheidsprijs verdient. Vorige week sprak de raadscommissie Ruimte over de gehanteerde procedure. Door Nico Kuyt De meerderheid van de commissie vindt dat eerst een advies van de ingestelde klankbordgroep moet worden afgewacht. Niet voldoende weerklank vond de oproep in de commissie van Hans Goudsmit, voorzitter van de Betrokken Teylingers, en de bewonersgroep rond de Trix Terwindtstraat, waar het fietspad in Sassenheim op aansluit. Zij willen de hele procedure helemaal opnieuw overdoen. Volgens Goudsmit zijn de burgers niet serieus genomen en onheus bejegend. Hij heeft een zwartboek samengesteld van dingen die naar zijn oordeel niet juist zijn gelopen. De Betrokken Teylingers nemen overigens geen deel in de klankbordgroep. Dit omdat alleen maar gesproken kan worden over het tracé en niet of er een fietspad wel of niet moet komen. “Laat wethouder John Stuurman op dit punt er niet zomaar mee wegkomen. Wij willen meewerken, maar niet aan dit tracé en in deze sfeer”, zo gaf Goudsmit aan.

Kienen bij speeltuin Sassenheim - Vrijdag 3 februari is er weer kienen bij speeltuinvereniging Beatrix aan de Vooruitgangdreef 1 in Sassenheim. Er zijn meer dan vijftig prijzen te winnen. Er zijn zes kienronden en een loterij. Een kienkaartje kost 50 cent. Vanaf 19.30 uur is de zaal open en is iedereen vanaf 16 jaar welkom. Als vanouds is het eerste kopje koffie gratis. Ook niet-leden zijn welkom.

Geen heroverweging Enige steun kreeg hij van Joost Peetoom (PvdA). Hoe het gegaan is met de vogeltelling zat hem hoog. En ook het omrijvoordeel blijkt minder gunstig uit te vallen dan wel werd verondersteld. Maar hij moest constateren dat er geen politiek draagvlak aanwezig is om de klok terug te draaien. Het burgerraadslid voor de ChristenUnie, Pieter Janssen, nam evenwel een radicaler standpunt in. “Ik ben absoluut tegen de aanleg van het fietspad”, uitte hij zijn ongezouten mening en verzocht om alsnog een onafhankelijk onderzoek uit te voeren. Joost Koomen (D66) zat naar eigen zeggen klem tussen het behoud van de polders en de waardering van de natuur versus een stimulering van het fietsgebruik. Hij deed een oproep aan de partijen elkaar beter te vinden. Dit deed ook Dion Piket (Trilokaal). De inpassing van het pad moest in de klankbordgroep goed worden overwogen. “Ik wil niet zeggen dat het fietspad een litteken is, eerder een mooie tatoeage. Echter, als hij niet goed wordt aangelegd, dan gaat ‘ie zweren.” Ook hij plaatste

vraagtekens bij het omrijvoordeel. “Als het eindpunt het Station Sassenheim of het Rijnlands Lyceum is, dan is dat gemiddeld de kortste weg. Maar bij de Hema een warme worst halen is een verrekte eind omrijden. Maar dat is dan wel weer gezond.”

Respect Wethouder Stuurman onderstreepte dat de klankbordgroep respect verdiende. “Door de gevoerde discussies buiten de klankbordgroep wordt voorbijgegaan aan de integriteit van de leden hiervan. Zij dienen te worden gerespecteerd. Maar er zijn voorstanders en tegenstanders. Ik geef jullie op een briefje dat wij het met een aantal mensen niet eens worden. Als iemand echt tegen het fietspad is, dan worden wij het niet eens.” Hij erkende dat het proces niet vanaf het allereerste begin volgens het participatieprincipe heeft gelopen. Net als met de overige projecten is met een intensievere participatie pas in deze raadsperiode gestart. De commissie gaf aan met spanning te wachten op de uitkomst van de klankbordgroep.

Veel te doen op open dagen KTS Voorhout - Vorige week dinsdag en woensdag bezochten rond 1300 leerlingen uit groep 8 met hun leerkracht of ouders de open dagen van de KTS en namen zij een ‘kijkje in de keuken’. In alle lokalen was iets te doen, want de KTS is een school waar men vooral leert door te doen en praktisch aan de slag te gaan. Zo maakten zij op een praktische manier kennis met onder andere de keuken, de bakkerij en de technische afdelingen. Vooral de praktijklokalen waren populair, want daar mochten ze iets maken om op te eten of mee te nemen. Op deze open dagen was er bijzondere aandacht voor meisjes en techniek. Want ook meisjes kun-

nen prima een baan in de techniek doen. De ‘Techknow Girls’ van de Technomavo deden hun best de jonge bezoeksters daarvoor te interesseren. Zij werden daarbij ondersteund door een groot roze paneel met foto’s waarvoor een aantal meisjes van de KTS geposeerd had. Erg veel belangstelling was er ook voor het restaurant ‘De Jonge Garde’. Na een grondige verbouwing opende het op de open dagen weer haar deuren. In de moderne maar gezellige omgeving konden de bezoekers onder het genot van een kopje koffie de nieuwe sfeer proeven. De bezoekers zagen op deze open dagen een veelzijdige en dynamische school met mogelijkheden voor iedere leerling met een vmboadvies, ook mavo.

Wandeling Huys te Warmont

Nieuwe clubkampioenen Voorhout - Normaal vechten de judoka’s van Barends Sport in het voorjaar met elkaar uit wie zich een jaar lang clubkampioen mag noemen. Maar omdat Jan Barends een groot regionaal judotoernooi wil organiseren in sporthal De Tulp, die pas vanaf april beschikbaar is, werd er een wissel gemaakt. Op de foto de jongste groep, die zich ook wel de Judoreuzen noemen, die deelnam aan de wedstrijden.

Warmond - Zondag 5 februari om 14.00 uur geven de gidsen van IVN Leiden de eerste excursie van dit jaar in het landgoedbos van Huys te Warmont. Het is een winterwandeling, maar men verwacht al de nodige lentevoorboden: sneeuwklokjes en andere stinzenplanten en reigers die al op de nesten zitten. Men luistert ook of er al vogels zingen om een vrouwtje te lokken of om simpelweg te laten weten aan hun soortgenoten dat ze er zijn. De volgende wandelingen hier zijn op 4 maart, 15 april, 13 mei en 17 juni. Wie ze allemaal meeloopt ziet geleidelijk aan het landgoed van winter in zomer veranderen. De start is bij de ingang aan de Herenweg 139 in Warmond. Parkeren is mogelijk in de vlakbij gelegen Beatrixlaan.

Dennis Gebbink met de cheque van TOP.

TOP schenkt 3539 euro aan goed doel Sassenheim - De eerste Kampioensveiling bij korfbalvereniging TOP/Wereldtickets.nl in december was een groot succes. Van de totale veilingopbrengst is 3539 euro, dat is een kwart, geschonken aan het goede doel Ronald McDonalds Centre en Only Friends in Amsterdam. Only Friends is een sportclub voor jongeren met een handicap. De doelstelling van Only Friends is op een toonaangevende manier kinderen met een beperking de mogelijkheden bieden om georganiseerd te sporten in een eigen, veilige en vertrouwend omgeving. De bedoeling is dat de kwaliteit van leven van kinderen met een beperking aanmerkelijk wordt verhoogd. Het unieke en hypermoderne Ro-

nald McDonald Centre in Amsterdam-Noord staat als thuisbasis ter beschikking van Only Friends en is bij uitstek geschikt om de sporters op een veilige manier te laten sporten in een vertrouwde omgeving. De sporten die worden aangeboden zijn onder andere voetbal, hockey, handbal, roelstoelbasketbal en judo. Bijna 500 kinderen sporten daar op dit moment met veel plezier. TOP is van mening dat een kwart van de veilingopbrengst goed terecht is gekomen bij Ronald McDonald en Only Friends in Amsterdam. Dennis Gebbink, oprichter van Only Friends, nam woensdag 25 januari een waardecheque ter waarde van 3539 euro in ontvangst. Dennis Gebbink zegt ongelooflijk dankbaar te zijn met het geweldige bedrag.

Nieuwjaarsconcert van Crescendo Sassenheim Sassenheim - Menig bezoeker van het Nieuwjaarsconcert van de christelijke harmonievereniging Crescendo uit Sassenheim was vol lof over het concert. Het Nieuwjaarsconcert werd verzorgd door het A-orkest onder leiding van Dirk van der Niet en het Leerlingenorkest onder leiding van Erik Waerts. De avond werd geopend door het A-orkest met ‘Banks of Doon’ van componist Luc Vertommen. Na dit openingsstuk kregen de bezoekers in de goed gevulde Julianakerk in Sassenheim het ‘Fantasie aud der Oper Carmen’ te horen. Na de muziek uit de opera Carmen bracht soliste Lianne Schalk het ‘Concertino pour Clarinette’ van C.M. Weber ten gehore. Lianne Schalk kreeg met dit solo-optreden op haar besklarinet de gehele kerk stil. Een welverdiend applaus volgde. Tot slot bracht het A-orkest nog ‘TinTin: Prisoners of the Sun’ en ‘The Typewriter’. Na de pauze bracht het Leerlingenorkest het verrassende ‘Wien bleibt Wien’ van Johann Schrammel. Na deze wals kwam de ‘The Bolero

of Carmelo’ van Ferrer Ferran. De aandacht werd hier gevestigd op de slagwerkers van het Leerlingenorkest. Met ‘Pierrot’ van Koen de Wolf bracht Lieselotte van Tol haar solo-optreden. Het optreden op haar alt-saxofoon werd door Van Tol met veel gevoel gebracht. Het Leerlingenorkest bracht vervolgens de ‘B.B. & C.F.-mars’ en ‘Grease’ uit de gelijknamige musical ten gehore. Het slotstuk van het Leerlingenorkest was de ‘Champagner-Gallopp’, een echte Nieuwjaarswals. De avond werd afgesloten met een verrassende toegift: de ‘Feuerfest Polka.’ Dat Crescendo Sassenheim niet stil staat blijkt nog maar eens. Kort na het Nieuwjaarsconcert gaat het Leerlingenorkest haar titel verdedigen op het Nationaal Jeugdfestival in Schoonhoven. In 2011 werd met een puntentotaal van negentig de titel en een bijbehorende beker binnengesleept. Het orkest is al geruime tijd bezig om het repertoire tot in de details te perfectioneren. Op 4 februari zal het Leerlingenorkest het Nationaal Jeugdfestival bezoeken. Voor de inwoners van Sassenheim is het wachten tot 27 april, als alle orkesten het Oranjeconcert zullen verzorgen.


BEDS 2 BASIC DÉ NR. 1 BEDDENSPECIALIST IN UW REGIO!

ZONDA14G:0:000S t/m uur 17 ! ! OPEN

TOP BOXSPRINGS IN DIVERSE KLEUREN, MATEN EN STOFFEN!!

ZIE ONDEROP ONZE OPENINGSTIJDEN, U BENT VAN HARTE WELKOM.

! R A A N N I W G N I R P S BOX L

R P S X O B T I K WA L I T E

! ! N E Z J I R A AG S T E P HHHHH

TE P R I J S S G A A L E VOOR D RLAND! E D E N N I

-58%

GARAN

MATRASSEN SPECIALIST

e

2

TE LAAGSS PRIJ IE N GARA T

TIE

LAATSTE WEEK LAATSTE MODELLEN!!

COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELECTRISCH VERSTELBAAR!!

SUPER ! STUNTN!

M

HHHHH

RELAX SENSA

Beds 2 Basic

999.-

1299.-

WINNAAR!! Ma

tra

s

€179,-

Leverbaar in alle maten!

2e

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 19cm SG25 Polyether kern √ Elastisch dubbeldoek tijk √ Handgrepen

HHHHH

Beds 2 Basic

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

WINNAAR!!

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

2e

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

M

€999,-

LU atras XE ! HHHHH

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

MEGA ACTIE!!!

ook leverbaar in antraciet grijs!

√ NASA-traagschuim toplaag √ 360 veren per m2 √ 7 comfortzones √ In harde en soft variant √ WInter- en Zomerzijde

BODY FIT

TE LAAGSS PRIJ IE GARANT

LAAGSTE PRIJS!!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

MATRAS GRATIS!

2e

OR PRIJS IS VO LOOFLIJK DIT ONGE E COMPLET G! BOXSPRIN

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

ANTI-ALLERGISCH

€749,-

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

Designhoofdbord! + 2 Beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matras topper! + 2 luxe kussens

M

(CLASSIC HANDMADE!)

2e

Maat 1.40/1.60 én 180 breed!

ONGELOOFLIJK COMPLEET

LU atras XE !

HEALTH EMPEROR

Kom langs en test deze fantastische boxspring!

€ 799,-

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

2-persoons boxspring met hoogwaardige pocketvering! Geheel met de hand vervaardigd in de meest luxe uitvoering! Keuze uit 60 kleuren!! + Luxe gestoffeerde Hoofdbord, keuze uit diverse modellen hoofdborden Prijs voor vaste boxspring + TOPPER Comfortschuim

HHHHH

Beds 2 Basic

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA MEGA ACTIE!!!

HHHHH

TOP-AANBIEDING!

Dit is een absolute klasse Boxspring exellent gestoffeerd én voor de laagste prijs ALLEEN bij Beds 2 Basic. (de beste klant-recenties)

Ook verkrijgbaar in de maten 1.60 én 180 breed

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

Normaal 2399.-

HHHH

IS 1 GRAT D én DEKBE IS T A 2 GR NS!! KUSSE

LU atras XE !

HHHHH

LAAGSTE PRIJS!

WINNAAR!!

Maat 1.40

POLYSENSUAL

Kom langs en test onze boxsprings en matrassen. De koffie staat klaar! Wij zijn ook zondags open!!

TOPPER VA DE WEEK!!

Luxe Design hoofdbord + 2x electr. verstelbare boxsprings met pocketvering, + 2x supersterke volva motoren + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen + 2x poten set SUPER STUNT! + 2x metalen matrasrem Normaal 2399.keuze uit diverse maten!

MATRAS GRATIS!

-54%

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING LONDON ACTIE!!

COMPLETE 2-PERSOONS ELECTRISCHE BOXSPRING TE NORWICH ACTIE!! LAAGSS PRIJ

MATRAS KNALLERS!

SEN S A R T A M INGS EN

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer √ 300 veren met hoogwaardig koudschuim ombouwlaag √ met NASA traagschuim afdeklaag √ Harde en zachte uitvoering M

IS 1 GRAT D én DEKBE IS 2 GRAT NS!! KUSSE

€ 199,-

Normaal 1099.-

Leverbaar in alle maten!

DEZE WEEK VOOR

399.-

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

√ Handgemaakt matras met 7 slags micro pocketveer √ 500 veren /m2 √ 7 comfortzones √ Zomer en Winterzijde

Maat 1.20

-64%

2e

MATRAS GRATIS!

ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoeringen!

OOK IN ZWART LEVERBAAR

Eigenschappen:

√ 15cm Koudschuim kern √ Ergonomische comfortzones √ Elastisch dubeldoek tijk √ Afritsbare en wasbare

Met als optie: de electrische versie

LA Matra s A PR GST IJS E !

BASIC

LAAGSTE PRIJS!

Ma

(CLASSIC HANDMADE!)

2

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

WINNAAR!!

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

Leverbaar in alle maten!

MATRAS GRATIS!

TOTAL RELAX

Ma

tra

HHHH

s

TOP RECENTIES VAN ONZE KLANTEN!!

e

Eigenschappen:

2

√ Goede matras voor de laagste prijs √ Geschikt voor vaste en verstelbare bedbodems

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

€1099,-

HHHHH

WINNAAR!!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

Diverse toplagen mogelijk latex, koudschuim of traagschuim √ Handgemaakt matras met 7 slags micro pocketveer √ 500 veren /m2 √ 7 comfortzones √ Zomer en Winterzijde

tra

s

€ 799,-

2

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

Eigenschappen:

√ Koudschuim kern √ 7 Ergonomische Comfortzones √ Dubbeldoeks tijk! √ In harde en soft variant √ Anti-alergisch

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ Dikke koudschuim vulling √ Hoge veerkracht √ Blijft koel tijdens de nachtrust √ Vormt perfect naar uw lichaam

s

ANTI-ALLERGISCH

€ 999,-

€ 269,-

2e

tra

IS 1 GRAT D én DEKBE IS 2 GRAT NS!! KUSSE

Leverbaar in alle maten!

e

Ma

ROYAL WELLNESS

IS 1 GRAT D én DEKBE IS T A R 2G NS!! KUSSE

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

Beds 2 Basic

Ma

SLEEP KING

HHHHH

Beds 2 Basic

€ 49,-

e

LU tras XE !

MARKIES

at

ra s

BALANCE SENSE

Ma

tra

SUPER KING

s

IS 1 GRAT D én DEKBE IS 2 GRAT NS!! KUSSE

ANTI-ALLERGISCH

€599,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

e

2

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

Eigenschappen:

√ Top HR60 Koudschuim! √ 4cm traagschuim in tijk √ Koel in de zomer √ 3D profiel / hard en zacht √ Beter ligcomfort en ventilatie

e

2

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer √ 360 veren m2 met 3cm HR50 koudschuim afdeklaag √ 7 ergonomische comfortzones √ Afritsbare en wasbare tijk

NIEUW IN HET ASSORTIMENT > MOLTONS VOOR MATRASSEN EN TOPPERS IN ALLE MATEN!!

asic

Openingstijden

Koopavonden

Ma. Di. / Wo. Do. / Vr. Za. Zo.

Do. / Vr.

13:30 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 21:00 9:30 - 17:00 14:00 - 17:00

Bij Beds 2 B

&

18:30 - 21:00

071 2000168

Adres: Kerkstraat 58 - Noordwijk (binnen) INGANG Passage PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

De getoonde aanbiedingen zijn slechts een klein gedeelte van ons assortiment | Kom ook langs voor onze kwaliteits kussens en accessoires!

prijzen √ Laagste liteit a w k te s √ Be comfort √ Beste dvies √ TOP-a ervice -s √ TOP

November 2011 Zet- en drukfouten voorbehouden


1 FEBRUARI 2012

pagina 15

Nieuwjaarsconcert van Crescendo Sassenheim Sassenheim - Menig bezoeker van het Nieuwjaarsconcert van de christelijke harmonievereniging Crescendo uit Sassenheim was vol lof over het concert. Het Nieuwjaarsconcert werd verzorgd door het A-orkest onder leiding van Dirk van der Niet en het Leerlingenorkest onder leiding van Erik Waerts.

De meedenkgroep voor locatie Langeveld ging vorige week donderdag na een introductie door wethouder John Stuurman meteen aan de slag (Foto: Nico Kuyt).

Nieuwbouwlocatie Langeveld:

Meedenkgroep denkt na over ‘duurzame schoonheid’ Sassenheim - Vorige week donderdag werd in het Bestuurscentrum in Voorhout de eerste bijeenkomst gehouden van de meedenkgroep voor de nieuwbouwwijk Langeveld in Sassenheim. Rond de dertig personen dachten die avond na hoe de wijk duurzaam en flexibel vorm moet krijgen. Door Nico Kuyt Op de 3,5 hectare van locatie Langeveld aan de Hoofdstraat in Sassenheim, naast het Hospice Duinen Bollenstreek, wil de gemeente samen met Woonstichting Vooruitgang een paradepaardje van een woonwijk realiseren. Op het stuk grond in eigendom van de gemeente komen ongeveer 80 tot 100 woningen met als uitgangspunt ‘duurzaamheid en toekomstbestendig wonen tegen acceptabele kosten’. Vóór de gemeentelijke fusie was op deze plek nog een nieuw gemeentehuis bedacht, maar hiervan werd afgezien. Voor het vorm geven van de wijk wordt een intensief traject van participatie toegepast. Er is een meedenkgroep samengesteld

uit direct omwonenden, toekomstige bewoners die hun eigen huis willen ontwerpen, en personen die beroepsmatig met bouwen en duurzaamheid bezig zijn. Daarnaast werd tijdens de bijeenkomst een interactieve website over Langeveld in de lucht gebracht (www.langeveldsassenheim.nl) waar iedereen mee kan doen. Aan het eind van dit jaar wordt een prijsvraag gehouden. Dit alles moet resulteren in een definitief ontwerp in het vierde kwartaal van 2013, in 2014 het bestemmingsplan en in begin 2015 de aanbesteding en de start van de bouw.

‘Duurzame schoonheid’ Vorige week werd de groep warm gemaakt voor het meedenken voor de nieuwe wijk. Een in duurzaamheid gespecialiseerd bedrijf hield een intro over flexibel in te delen woningen, het toepassen van bejaarde niet meer producerende kokos- en rubberbomenhout als hardhout, behang van zand en een paddenstoel als muurisolatie. Alles is her te gebruiken als het niet meer nodig is. Na deze inspiratie ging de meedenkgroep zelf aan

In Rijnlands Lyceum

Theatergroep Touché met ‘De Sneeuwkoningin’ Sassenheim - Na meerdere keren de musical ‘Ons pakkie an’ in verschillende plaatsen te hebben gespeeld, staat de Teylingse theatergroep Touché nu met ‘De Sneeuwkoningin’ op de planken in het Rijnlands Lyceum in Sassenheim. Touché is een theatergroep met spelers van 14 tot 21 jaar die wekelijks repeteert onder leiding van Janneke van ‘t Hoff, Marc Montagne, Nina van Aalst en Evelyn Vis. Het stuk ‘De Sneeuwkoningin’, in een bewerking van Storytellers en Touché, is gebaseerd op het sprookje van Hans C. Andersen. Het verhaal

speelt zich af hoog in de Finse bergen, waar Kay en Gerda wonen. Zij vinden elkaar stiekem wel leuk, maar waarom moet het hele dorp zich er steeds mee bemoeien? Maar dan wordt alles koud en kil en Kay verdwijnt. Gerda gaat op zoek en trotseert de gevaren van de noordelijke kou. Rovers liggen op de loer en vreemde halfwezens duiken op uit het niets. Deze familievoorstelling, waarin spel, zang en dans elkaar afwisselen, wordt uitgevoerd op 4 februari om 20.00 uur en op 5 februari om 15.00 uur. Kaarten à € 7,50 zijn te koop bij Primera Van der Lans in Sassenheim, of via het e-mailadres info@theatergroeptouche.nl.

de slag. Diverse ideeën kregen een plaats op het papier. Zoals drijvende woningen, meegroeiende en meergeneratiewoningen en een gezamenlijke ruimte met onder andere een kinderopvang. Mobiliteit over het water in de wijk moet kunnen, en ondergronds rijden en parkeren want de kinderen willen veilig kunnen spelen. Aan een wijkwifi werd gedacht en veel groen met bijvoorbeeld groene daken. Uiteraard zonnepanelen, windenergie, gebruik van aardwarmte, een regenwateropvang en compostering in de wijk voor de tuinen, waarbij de mestwarmte benut wordt. Het idee kwam op voor een buizenpost voor afval, en in de nieuwe woningen moeten maar geen baden meer worden toegepast want een douche is wel voldoende. De uitstraling van de wijk moet van een ‘duurzame schoonheid’ zijn. Niet over alles was de groep het met elkaar eens. “Geen appartementen”, opperde een meedenker met een uitroepteken. Echter, een ander huldigde een andere mening: “Hoogbouw levert meer groen op”, schreef deze. Het valt te betwijfelen of de groep in de komende sessies het op dit punt wel ooit met elkaar eens zal worden.

Bluesband met blueslegende Voorhout - De jonge bluesband Sugar Boy and the Sinners heeft zaterdag 11 februari de eer om samen met de legendarische Amerikaanse bluespianist Gene Taylor in Voorhout te spelen. Taylor speelde in bekende Amerikaanse bands als Canned Heat, Red Devils en The Fabulous Thunderbirds. Hij wordt op 11 februari begeleid door Sugar Boy and the Sinners. De band maakte in de regio al de nodige furore en staat inmiddels ook op bluesfestivals van Groningen tot Breda. Als de jonge honden de ervaren toetsenist ontmoeten belooft het dan ook een unieke avond te worden. Het optreden vindt plaats in hotel-café Boerhaave aan de Herenstraat 57 in Voorhout, en de anvang is 22.00 uur. De toegang is gratis.

De avond werd geopend door het A-orkest met ‘Banks of Doon’ van componist Luc Vertommen. Na dit openingsstuk kregen de bezoekers in de goed gevulde Julianakerk in Sassenheim het ‘Fantasie aud der Oper Carmen’ te horen. Na de muziek uit de opera Carmen bracht soliste Lianne Schalk het ‘Concertino pour Clarinette’ van C.M. Weber ten gehore. Lianne Schalk kreeg met dit solo-optreden op haar besklarinet de gehele kerk stil. Een welverdiend applaus volgde. Tot slot bracht het A-orkest nog ‘TinTin: Prisoners of the Sun’ en ‘The Typewriter’. Na de pauze bracht het Leerlingenorkest het verrassende ‘Wien bleibt Wien’ van Johann Schrammel. Na deze wals kwam de ‘The Bolero

of Carmelo’ van Ferrer Ferran. De aandacht werd hier gevestigd op de slagwerkers van het Leerlingenorkest. Met ‘Pierrot’ van Koen de Wolf bracht Lieselotte van Tol haar solo-optreden. Het optreden op haar alt-saxofoon werd door Van Tol met veel gevoel gebracht. Het Leerlingenorkest bracht vervolgens de ‘B.B. & C.F.-mars’ en ‘Grease’ uit de gelijknamige musical ten gehore. Het slotstuk van het Leerlingenorkest was de ‘Champagner-Gallopp’, een echte Nieuwjaarswals. De avond werd afgesloten met een verrassende toegift: de ‘Feuerfest Polka.’ Dat Crescendo Sassenheim niet stil staat blijkt nog maar eens. Kort na het Nieuwjaarsconcert gaat het Leerlingenorkest haar titel verdedigen op het Nationaal Jeugdfestival in Schoonhoven. In 2011 werd met een puntentotaal van negentig de titel en een bijbehorende beker binnengesleept. Het orkest is al geruime tijd bezig om het repertoire tot in de details te perfectioneren. Op 4 februari zal het Leerlingenorkest het Nationaal Jeugdfestival bezoeken. Voor de inwoners van Sassenheim is het wachten tot 27 april, als alle orkesten het Oranjeconcert zullen verzorgen.

Oecumenische Taizéviering

Mile Zero.

Mile Zero in de Twee Wezen Sassenheim - Zondag 5 februari is er weer livemuziek met de formatie Mile Zero in cafe De Twee Wezen in Sassenheim. De aanvang is 16.30 uur en de toegang gratis. Mile Zero heeft zijn oorsprong in de Bollenstreek en Haarlem. De muziek is intens gitaargedreven en inspiratiebronnen als Tool, Radiohead en Muse zijn terug te vinden in de muziek. Mile Zero bestaat uit Bart Verleg zang, Paolo Martorino gitaar, Michiel Mul gitaar, Joey Spijker drum, en Jan Kiebêrt bas.

Frituurvet naar Teylingen Sassenheim - Gebruikt frituurvet is prima te recyclen, maar komt nog vaak in de grijze afvalbak of het riool terecht. In beide gevallen kost het de gemeenschap geld. Het gebruikte frituurvet is echter geld waard, en daar wil de voetbalvereniging Teylingen iets aan doen. Links naast de hoofdingang van de voetbalvereniging staat een latten hok met aan de buitenkant een geel bordje ‘Frituurvet’. Daarin staat een gele bak waar men het vet in kan doen. Men mag het ook in een fles, pak of plastic flacon in of naast de gele bak zetten. Ook bedrijven mogen daar hun frituurvet brengen. Men helpt de vereniging daarmee, maar ook het milieu. Voor informatie: sponsoringjeugd@rkvvteylingen.nl.

Sassenheim - Zondag 5 februari organiseert de Protestantse Gemeente Sassenheim weer een oecumenische Taizéviering om 19.00 uur in de Dorpskerk aan de Hoofdstraat 217 in Sassenheim. Voorganger is dominee T. Moll, en het Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim en de fluitistes Esther Randsdorp en Annemieke Luijk verlenen hun medewerking. Een Taizédienst voegt iets toe aan de gebruikelijke zondagse kerkdiensten. De Taizézang, waarin de herhaling van een of twee regels belangrijk is en de stilte, krijgen in deze gebedsdienst een belangrijke plaats.

Teenday bij Ex Voto Voorhout - In de krokusvakantie staat er weer een teenday gepland in Ex Voto. Deze keer is er aandacht voor streetdance, hiphop, posters maken, en krijgt men een kookworkshop aangeboden door Willem Vogels van de kinderkookclub. Verder is er nog een voorlichting van Halt over groepsdruk. Gestart wordt met een streetdance-/hiphopworkshop. De workshop zal worden gegeven door Eva Zwetsloot. Op muziek van Alicia Keys zullen de nodige danspassen ingestudeerd worden. Sportschoenen wordt hierbij aangeraden. Na deze inspanning is er een lunch. Aansluitend is er een workshop posters maken, gegeven door Chris den Dulk. Rond de klok van 14.00 uur is er de voorlichting van Halt en vanaf 15.00 uur zal er gekookt worden. Na afloop zal men hetgeen gekookt is natuurlijk zelf opeten. De teenday is op woensdag 22 februari en duurt van 10.30 tot 18.00 uur. De kosten bedragen 12 euro. Er is een groepskorting van 2 euro per persoon wanneer er met minimaal zes tegelijk wordt ingeschreven. Inschrijven kan via het e-mailadres Johanvanweeghel@gmail.com of telefonisch op 06-41860945. Jongerencentrum Ex Voto is te vinden aan de Jacoba van Beierenweg 118 B in Voorhout.


U kunt bij ons terecht voor een stevige lunch, een fijn diner of een lekkere borrel. Ook voor uw feesten en partijen. Elke laatste vrijdag van de maand hebben wij live muziek

3-gangen menu 29,50

T ME ED SPO

GEZOCHT:

bezorgers m/v

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur, maandag gesloten. Herenstraat 62 | Voorhout | T 0252-216734 Internet: www.t-alternatief.nl

Grootste herenmode uitverkoop ooit in Nederland gehouden

ECTIES! Uitsluitend merkkleding! UIT DE NIEUWSTE COLL Alle Business Kostuums van € 349,- t/m € 499,-

Maten 44 t/m 62, ook lengte en buikmaten! Blue Collection € 129,-

Alle Kolberts van € 199,- t/m € 299,-

van € 109,- t/m € 139,-

deTEYLINGER

vanaf 13 jaar

Voorhout omgeving Dorp

T? In de VU erd? ione Gepens

geren!

79,-

60,-

Blue Collection € 89,-

Pantalons

99,-

voor

Iedereen staat echt verbaasd! U nog niet? Kom en overtuig uzelf. overhemden – polo’s (t/m 8xXL) XL) – sweatshirts – jacks Overhemden - polo’s (t/m 8x - sweatshirts - jacks - jassen - etc. – etc. Uitsluitend merkkleding voor spotprijzen Uitsluitend merkkleding voor spotprijzen

Alexander Suits Dorpsstraat 22, Noordwijkerhout (t.o. Witte Kerk) Geopend: di. t/m do. van 10.00 – 17.30 uur, vr. van 10.00 – 21.00 uur, za. van 10.00- 17.00 uur

unt rea Ook u k

Voor informatie kun je contact opnemen met Bouwe Prins tel.: 071 40 22 901 of mail naar verspreiding@uitgeverijverhagen.nl

www.uitgeverijverhagen.nl


1 FEBRUARI 2012

pagina 17

Eerste paal wellicht medio 2012

SassemBourg in Sassenheim is nog steeds geen gelopen race

Bas van Wieringen van De Columbiaan in actie op de 100 meter vrije slag.

ZVS en Columbiaan tevreden over Speedo Sassenheim/Voorhout - Afgelopen zaterdag gingen zwemmers van Zwemvereniging Sassenheim en De Columbiaan uit Voorhout naar Voorschoten om de clubkleuren te verdedigen bij de derde Speedo-wedstrijd van het seizoen. Er werden aardig wat persoonlijke records gezwommen en een aantal medailles gewonnen. Van ZVS zwommen Annelotte van der Meer, Jens van Nobelen en Luc van Nobelen erg netjes. Ook Merel Steller zwemt ook nog niet zo lang mee en zij moest onder andere de 50 meter vlinderslag zwemmen. Zij verbeterde haar persoonlijke record met bijna zeven seconden. De meisjes uit 2002 hadden afgelopen zaterdag een goede dag. Alle drie de meisjes zwommen tweemaal een persoonlijk record. Isa Warmerdam zwom met 1.08.13 ruim zeven seconden van haar beste tijd af. En Laura Oostdam zwom twee keer twee seconden van haar beste tijd af. Kristel Beijk zwom twee mooie records: 1.47.67 op de 100 meter schoolslag, een verbetering van negen seconden, en 0.47.14 op de 50 meter vlinderslag, een verbetering van vier seconden). Deze tijden van Kristel Beijk waren goed voor twee

bronzen medailles. Voor de allerjongsten van De Columbiaan was het een lastig programma: 50 meter vlinderslag en 100 meter schoolslag, twee slagen waar de techniek en regeltjes van de slag altijd kritisch bekeken worden. De Voorhoutse dames deden het uitstekend en zetten scherpe eerste tijden neer of verbeterden hun tijd met een paar seconden. Voor de anderen stond de 100 meter rugcrawl, 100 meter schoolslag en de 100 meter vrije slag op het programma. Op de rugcrawl verbeterde Bas van Wieringen zijn tijd met 4,5 seconden, waarmee hij zich in de top tien van Nederland zwom. Dit deed hij ook met de 100 meter vrije slag. Niet alleen Van Wieringen vloog door het water maar ook Myrthe Mulder liet zien dat het hard zwemmen is om haar in te halen. Zij verbeterde haar persoonlijk record op de 50 meter vlinderslag en zette een mooie tijd neer op de 100 meter schoolslag. Er werden veel persoonlijke records gezwommen. Zo zwom Nathalie Griffioen bijna vier seconden van haar 100 meter schoolslag af. Ook blonk Marijn Kolkman uit op deze afstand en sprokkelde ongeveer vijf seconden van haar tijd. Niels Bakker deed dit op de 100 meter vrije slag.

Valentijn in de bibliotheek

Frans Café vertoont film

Sassenheim - Tot en met 14 februari zijn er valentijncadeaus in de vitrines van Bibliotheek Bollenstreek aan de Kerklaan 42 in Sassenheim te zien. In de bibliotheek vindt men tijdens openingsuren een overzicht van leuke, kleine en grotere valentijncadeaus die in de Wereldwinkel schuin tegenover de bibliotheek te koop zijn.

Warmond - Donderdag 9 februari vindt er weer een Frans Café plaats in Warmond. Er wordt dan de film ‘Etre et Avoir’ van Nicolas Philibert vertoond. De aanvang is 20.15 uur in sporthal De Geest aan De Geestlaan 27 in Warmond. De entree bedraagt 4 euro. Aanmelden via het e-mailadres gvanpanhuys@yahoo. com.

V

oor V gelegenheid perfecte

Sassenheim - De Stichting Stimulering Seniorenhuisvesting Teylingen (SSST) organiseerde vorige week maandag een avond die in het teken stond van seniorenhuisvesting in Teylingen. Veel kwam aan bod: van het aanpassen van koop- of huurwoning met hulp van de ISD tot financieringsconstructies voor het ‘opeten’ van de eigen woning. Raadslid Bob Keeven van de VVD gaf een presentatie over het huidige woningaanbod en huishoudsamenstelling in Teylingen, en die in 2020.

Een artist impression van het te bouwen SassemBourg.

De meeste belangstelling ging echter uit naar Steven Schrader, de directeur van Woonstichting Vooruitgang. Na een overzicht van de bestaande seniorencomplexen in Teylingen werd een 3D-film getoond over het nieuw te bouwen SassemBourg. De zaal was zichtbaar onder de indruk toen er ‘virtueel’ werd rondgelopen in het nieuw te bouwen woonservicecentrum. Ook kwam er meer duidelijkheid over de aantallen woningen die beschikbaar komen: 48 sociale huurwoningen, waarvan dertig via

ActiVite worden verhuurd en achttien via Woonzicht.nl. Ook de 25 vrije sector-huurwoningen worden via Woonzicht.nl aangeboden. Het is al mogelijk om hiervoor via de website in te schrijven. De koopwoningen gaan via de makelaar. Prangende vraag bleef echter: wanneer wordt er begonnen? Hierop kon Schrader nog geen duidelijk antwoord geven. Hoewel de vergunning nu rond is en de aannemer staat te trappelen, gooit de economische crisis roet in het eten. “Zodra de contracten met huurders van

Met vier bands

Finale Battle of the Bands in Fascinus Sassenheim - Na vier voorrondes en twee halve finales staan vier bands in de finale van Battle Of The Bands in jongerencentrum Fascinus in Sassenheim: Wolfhunters, The Light Parade, Tarzan’s My Daddy en Atlantic Attraction. De finale zal plaatsvinden op 4 februari in Fascinus. De avond duurt van 21.30 tot 1.30 uur, en de entree bedraagt 3 euro. Wolfhunters is ontstaan uit de drang van alle vier de bandleden om keihard te beuken. Zij zijn beïnvloed door onder andere Queens of the Stone Age, The Raconteurs en Triggerfinger. Wolfhunters is reeds winnaar van de popprijs van Amstelland en de Meerlanden 2011. The Light Parade is een Indie-alternative band uit Den Haag. De band schrijft eigen nummers met een eigen karakter die gekenmerkt worden door expressieve vocals,

melodie, volle synth’s, vette beats en poppy gitaarwerk. Tarzan’s My Daddy is een meidentrio dat hard aan de weg timmert met een eigen geluid. Zij spelen indierock en alternatieve jazz. Atlantic Attraction is opgericht in de zomer van 2010. Na een halfjaar stonden er al optredens in de Qbus, SplotsZ, Club 7, Waterhole, Paard Café en vele andere locaties. Ook werden er voorprogramma’s gespeeld van The Medics en Underground Railroad. Begin april werd de gelijknamige EP uitgebracht met vier eigen nummers op cd, en toen is het balletje voor Atlantic Attraction gaan rollen. Er volgden optredens op meerdere radiostations en een optreden op televisie. Battle of the Bands wordt georganiseerd door jongerencentrum Fascinus met als doel om regionale amateurbands op weg te helpen in hun ontwikkeling. De bands maken kans op prijzen die hun muzikale carrière ten goede zullen komen.

elke

de

kaart

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk 071 408 14 97 info@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

maatschappelijke en commerciële ruimten rond zijn en 70 procent van de koopwoningen is verkocht kunnen we beginnen”, aldus Schrader. “Ik hoop dat we medio dit jaar de eerste paal kunnen slaan”. Hoewel de zaal begrip toonde voor de uitleg, vonden de aanwezige senioren het allemaal veel te lang duren. Hannie Tijdeman, bestuurslid van SSST, verwoordde het als volgt: “Veel van onze leden vragen zich af of ze het na alle blokkades nog mogen meemaken”. Al met al vond ze het een geslaagde avond.

Auteurs ruilen boek Sassenheim - Vorige week woensdag presenteerde Patrick van Hees zijn boek ‘De geluksprofessor’ in de bibliotheek van Sassenheim. Onder de aanwezigen was nog een auteur, de Sassenheimer Kees van Maris. Na afloop bood Van Maris aan om zijn boek ‘Paradijs’ te ruilen voor het boek ‘De Geluksprofessor’. Van Hees houdt wel van ludieke acties en ging akkoord. Een en ander resulteerde in een uitwisseling van de twee boeken in De Twee Wezen in Sassenheim. Ervaringen uitwisselend kwamen de auteurs tot de conclusie dat ze allebei wel een heel andere insteek hebben gehad met betrekking tot de publicatie zowel als de marketing. Een en ander resulteerde onder andere in de creatie van een LinkedIngroup genaamd Boekenschrijvers. Deze groep is exclusief bedoeld voor (aspirant)schrijvers om ervaringen en tips uit te wisselen voor de publicatie en marketing van hun boek. Uiteraard hebbend de beide auteurs hun boeken gesigneerd voor hun collega-schrijver.

Open dagen basisscholen Sassenheim - Op zaterdag 11 februari van 10.00 tot 12.00 uur en op dinsdag 14 februari van 9.00 tot 12.00 uur en van 19.30 tot 21.30 uur houdt basisschool De Startbaan aan de Smirnoffstraat 15 in Sassenheim haar jaarlijkse open dag. Bezoekende ouders worden ontvangen door Startbaan-ouders, die zorgen voor een rondje door de school. Bij verschillende kraampjes vertellen teamleden de belangstellenden meer over het onderwijs op De Startbaan en de methodes die daarbij worden gehanteerd. Ook kunnen ouders daar horen wat De Startbaan tot een brede buurtschool maakt. Om het beeld over de school compleet te maken kan iedere drie kwartier worden aangeschoven bij een algemene schoolpresentatie door directeur Katja Verschoor. Woensdag 15 februari staan de schooldeuren van basisschool De Overplaats ‘s morgens en ‘s avonds open voor belangstellende ouders en verzorgers die op zoek zijn naar een passende basisschool voor hun kind. Men is welkom tussen 9.00 en 12.00 uur in de aula van de school, of ‘s avonds tussen 19.30 en 20.30 uur. Na een welkom door directeur Jan Verwater kan men een kijkje in de school nemen. Men is vrij dat zelfstandig te doen, maar het is ook mogelijk dat men daarbij begeleid wordt door een ouder of leerkracht van de school. Bij dit welkom ontvangt men een exemplaar van de schoolgids, alsmede een overzicht van de kenmerken van de school en van de missie en visie. Trias Kinderopvang is ook aanwezig om belangstellenden te informeren over tussen- en naschoolse opvang. De Overplaats is te vinden aan de Willibrorduslaan 71 in Sassenheim.


m! Iedereen is welko

Ronald McDonald Kinderfonds Life for

Vrijdag 10 en zaterdag 11 februari 2012 organiseren Postmus Sierbestrating en Postmus Winter de tweede Life for Lifestyle Fair Wat kunt u op deze Fair verwachten: Modieuze heren en dames kleding | Stijlvolle schoenmode | Wintersportmode en accessoires | Vakanties en reizen Wellness en sport | Kids mode | Automobielen en scooters | Trendy horloges en zonnebrillen | Styling en interieur advies Outdoor furniture | High Tech audio apparatuur | Sanitair en keuken design | Bourgondische wijnen en spijzen Zitcomfort op maat | Kleurrijke Bloemenkunst | Luxe brood en banket | Muziek en entertainment | Voor de kids een springkussen | Graphics, photo’s en design | Lingerie en badmode | Hedendaagse kunst | Woonaccessoires

Entertainment Diverse surprise acts | Live music | DJ’s | and more...

De Life for Lifestyle Fair Loterij Loten zijn te koop à € 2,50

Voor iedere bezoeker:

Hoofdprijs Schilderij van Theo Swinkels

1e Prijs Hotels van Oranje Wellness Weekend

2e Prijs Complete Ski outfit van Peak Performance aangeboden door Postmus Winter (Broek en Jas)

Vrijdag 10 februari 2012 - 09.00 - 21.00 uur Zaterdag 11 februari 2012 - 09.00 - 17.00 uur

3e Prijs Diner voor 2 bij Blush Noordwijk

Entree € 4,- (kinderen tot 12 jaar gratis) Dit bedrag gaat volledig naar Ronald McDonald

En vele andere prijzen

Deelnemers Life for Lifestyle Fair 2012

Hosted by:

Voorschoterweg 6a 2235 SH Valkenburg zh T 071 401 34 44 F 071 407 36 54 mail@lifeforlifestyle.nl www.lifeforlifestyle.nl


1 FEBRUARI 2012

pagina 19

ZAKELIJK Teylingen - In de rubriek Zakelijk wordt zakelijk en commercieel nieuws opgenomen. Bedrijven en ondernemingen die gevestigd zijn in de gemeente Teylingen kunnen hun nieuwtjes, eventueel met foto, sturen naar: redactie@deteylinger.nl. Dat kan over de opening van een nieuwe winkel gaan, over een jubileum, een actie voor klanten, een gewonnen prijs e.d.. Productinformatie komt niet in aanmerking voor plaatsing in deze rubriek. Opname geschiedt uitsluitend na beoordeling door de redactie.

Sild wordt Schuitemaker’s Fish&Chips Sylvanna, Lisa en Tessa hadden het prima naar hun zin op de lange latten (Foto: Peter Kovács).

Winterfeest in Park Rusthoff

Veel vrolijke kinderen en een modieuze ‘wildgebreide’ boom Sassenheim - “Sylvanna, je bent aan de beurt om je bloemstukje te maken,” roept een moeder naar haar dochter. “Dat komt straks wel, want ik vind langlaufen veel leuker,” laat Sylvanna weten. Met rode wangen probeert het meisje nog een rondje te langlaufen, en zo te zien hebben zij en haar vriendinnen de grootste lol op de lange latten. Door Ineke Kovács Afgelopen zaterdag werd in Park Rusthoff in Sassenheim het eerste Winterfeest georganiseerd. Tussen 11.00 en 16.00 uur was het grote eiland omgebouwd tot een waar skioord. Naast een langlaufparcours konden de kinderen tot met 12 jaar ook genieten van een grote klimmuur van ruim drie meter hoog en acht meter lang, een klimpiramide, een gigantische waterglijbaan, de strijd aangaan met de bijzondere rodeo-eland, en in een supergrote tent werden workshops gehouden. Een wandelingetje over het eiland maakte duidelijk dat er voor ieder wat wils was. In de workshoptent was het tussen twee workshops in even rustig. Marieke Faber en haar team stonden te wachten op een nieuwe groep kinderen om ze te helpen bij het beschilderen van fotolijstjes. “Het is best al lekker druk geweest. Dit is leuk om te doen. Het is wel een beetje fris en sommige kinderen hebben koude handen en kunnen niet zo goed verven. Maar het heet niet voor niets Winterfeest. Dan hoort het koud te zijn,” vertelde Marieke. Binnen vijf minuten zat de tafel

weer vol nieuwe kunstenaartjes en in ander deel van de tent was een aantal kinderen bezig om kleine ronde cakes te versieren. In het midden zaten de jeugdige deelnemers bloemstukjes te maken. Fleur drukte voorzichtig wat potgrond in een bakje en zette daar een bolletje met wat groen in en stak er een lintje bij. Andere kinderen waren druk in de weer met winterviooltjes of blauwe druifjes. “Mooi hè, oma?” riep Fleur toen het stukje klaar was. Oma vond haar stukje uiteraard mooi en liet desgevraagd weten: “Wat is deze dag leuk opgezet. Ik vind alleen al de aankleding van deze tent heel creatief. Kijk eens naar die grappige sneeuwman en die mooie takken tegen de wand. De organisatie heeft er veel tijd in gestoken.” Ondertussen verliet Fleur, op de voet gevolgd door haar oma, de tent op weg naar een andere spannende activiteit.

Breien Even later liet het winterzonnetje zich van zijn beste kant zien en stroomde het eiland vol met nog meer bezoekers. Bij sommige attracties moest men soms even op de beurt wachten. Dus werd er even een kijkje genomen bij het paviljoen waar de jeugd mee kon doen aan wildbreien. Marja Hooijmans had haar handen vol aan haar eigen breiwerk en ondertussen hielp ze de kinderen met de beginselen van het breien. Naast haar was Larissa met pen 9, dus supergrote steken, een breisel aan het realiseren. “Ik denk dat ik iets voor een boom brei,” liet ze ietwat verlegen weten. Voor haar op tafel stond een lekkere be-

Vooruitgang is sponsor Sassenheim - Zondag 19 februari organiseert carnavalsvereniging De Saksen uit Sassenheim de traditionele kindermiddag. Vooruitgang heeft zich voor de komende drie jaar als sponsor verbonden aan deze middag. Tijdens deze middag worden de kinderen vermaakt door een ingehuurde artiest, is er muzikale ondersteuning met een DJ en een Pretband, maar de meeste belangstelling gaat meestal uit naar patat eten met Prins Carnaval. De

toegang voor deze middag is gratis. “De sponsoring van deze middag past door het sociaal-maatschappelijk karakter van deze middag geheel bij het streven van Vooruitgang dit soort initiatieven te steunen”, aldus Johan van Buren, manager Wonen. Volgens De Saksen groeit het aantal aanwezige kinderen nog steeds en daardoor stijgen ook de kosten. Daarom is de carnavalsvereniging blij met de nieuwe sponsor.

Sassenheim - Visrestaurant Sild in Sassenheim, dat in 2005 haar deuren opende, zal eind februari worden omgedoopt in Schuitemaker’s Fish&Chips. Het wordt volgens eigen zeggen “een heerlijke plek om te genieten van alles wat Schuitemaker te bieden heeft”.

Schuitemaker’s Fish & Chips is Schuitemaker ten voeten uit: gastvrij en een uitgebreide kaart met verse en mooie zeeproducten. Bijna alles is huisgemaakt: de frieten, de salades, de sauzen, en alles tegen zeer betaalbare prijzen. Lekker binnenvallen om te lunchen met een gebakken visje, een mooie kop bouillabaise of een lekker broodje met ambachtelijke vis kan allemaal vanaf 28 februari bij Schuitemaker’s Fish&Chips. Tot en met zaterdag 25 februari kan men overigens van dinsdag tot en met zaterdag nog lunchen en dineren in Sild bij Arjen van Stek en zijn brigade. Daarna worden de kwaliteiten van deze brigade aangewend om visrestaurant KW106 in Katwijk te versterken.

VVV vernieuwd Warmond - De VVV Warmond, Sassenheim en Voorhout, gevestigd aan de Dorpsstraat 88 A in Warmond, is helemaal opnieuw ingericht. De winkel is licht en plezierig ruim geworden. Alle artikelen zijn goed zichtbaar uitgestald en de vrijwilligers kunnen de bezoekers nog beter van dienst zijn. Daarnaast is in de VVVwinkel een pc beschikbaar waarop de bezoeker gratis informatie kan opzoeken.

ker chocolademelk. Die traktatie kregen alle kinderen gratis aangeboden. Voor de ouders was er onder andere koffie, soep en koek en zopie verkrijgbaar. Het was steeds gezellig druk in het knusse warme paviljoen. Buiten op het eiland was het wel een stuk kouder, maar zo te zien hadden de kinderen daar totaal geen last van. Overal rode en blije kindersnoetjes.

Modieuze boom Bij het verlaten van het eiland viel het oog op een grote fleurig aangeklede boom. Ria Faber van de Activiteitencommissie Park Rusthoff was bezig die boom te omwikkelen met een meer dan twintig meter gebreide das in allerlei vrolijke kleurtjes. Het waren duidelijk tinten die de boom een eigentijds modieus karakter gaven. Op de vraag of de activiteitencommissie tevreden was over de opkomst, antwoordde ze kort maar krachtig: “Kijk eens om je heen. Geweldig toch dit eerste Winterfeest?”

Belastinghulp FNV-leden Teylingen - Ook dit jaar kunnen FNV-leden profiteren van de gratis belastinghulp. De FNV heeft speciale voorzieningen getroffen zodat de aangifte vanaf elk invulpunt direct via internet verstuurd kan worden naar de Belastingdienst. Ook heeft de FNV een speciaal computerprogramma waarvoor men nog geen DigiD-code nodig heeft. Men gebruikt ook dit jaar nog de oude vijf cijferige code. In Sassenheim vind het invullen plaats in het jeugdhonk van de voetbalvereniging Teylingen op de dinsdagavonden 6, 13, 20 en 27 maart. Het invullen in Voorhout vindt plaats in het Wapen van Voorhout op de woensdagavonden 14, 21 en 28 maart. De leden in Voorhout kunnen zich tot 1 maart, bij voorkeur tussen 17.30 en 19.30 uur, aanmelden bij J.W. Angevaare, tel. 0252-215358. Leden van de afdeling Sassenheim/Warmond ook tussen 17.30 en 19.00 uur bij C. Boekel, tel. 0252-214746 of M. van der Vlugt, tel. 0252-215006.

Het Thriller Theater speelt ‘Paul Vlaanderen en het mysterie van de verzonnen dood’.

Verplaatst naar Trefpunt

Het Thriller Theater speelt Paul Vlaanderen Warmond/Sassenheim - Op zaterdag 4 februari is de voorstelling van Het Thriller Theater met ‘Paul Vlaanderen en het mysterie van de verzonnen dood’ verplaatst van ‘t Onderdak in Sassenheim naar Het Trefpunt in Warmond. De aanvang is 20.15 uur. In de jaren vijftig zaten ontelbare luisteraars aan de radio gekluisterd om naar de spannende avonturen te luisteren van detective Paul Vlaanderen. In het seizoen 2011/2012 brengt Het Thriller Theater deze radioheld op het toneel. In z’n vorm zal het stuk een hoorspel blijven, inclusief alle geluidseffecten. Wanneer de toeschouwer de ogen sluit hoort men het befaamde hoorspel van weleer. Als men naar het toneel kijkt ziet men echter iets wat doet denken aan een acrobatische act. Sander de Heer, Hymke de Vries en Lex Passchier nemen alle stemmen voor hun rekening. Er trekt een stoet van personages voorbij. Charlie, de butler van Paul Vlaanderen en zijn vrouw Ina. Sir Graham Forbes, hoofd van Scotland Yard. En

verder natuurlijk een verraderlijke femme fatale, een meisje van lichte zeden en een domme rechercheur. Tegelijkertijd verzorgen de acteurs live op het toneel alle geluidseffecten. Van grintbakken tot brekend glas, van hevige regenval tot piepende remmen. Daarmee wordt ‘Paul Vlaanderen en het mysterie van de verzonnen dood’ geen hyperrealistische detective, maar een toneelode aan een haast verdwenen kunstvorm, namelijk die van het radiohoorspel. Zoals vermeld wordt deze voorstelling in theater Het Trefpunt in Warmond gespeeld in plaats van theater ‘t Onderdak in Sassenheim. Omdat Het Trefpunt meer zitplaatsen heeft zijn er nog kaarten verkrijgbaar bij Primera Van der Lans aan de Hoofdstraat 208 in Sassenheim.


nu nog een huis...

Allure Bouw b.v. Argonstraat 3 7463 PD Rijssen

t 0548 – 80 19 80 f 0548 – 80 19 55

info@allurebouw.nl www.allurebouw.nl

Allure Bouw heeft tevens een vestiging in Alblasserdam.


1 FEBRUARI 2012

pagina 21

TOP is in 2012 nog steeds ongeslagen Sassenheim - De korfballers van TOP/Wereldtickets.nl hebben afgelopen week goede zaken gedaan. Op woensdag werd titelkandidaat Koog Zaandijk verrassend verslagen met 28-25. Afgelopen zaterdag wonnen de Sassenheimers bij DVO in Bennekom met 31-23. TOP is gestegen naar de derde plaats in de Wereldtickets Korfbal League en doet weer volop mee in de strijd om het kampioenschap. Bovendien heeft de ploeg in 2012 nog geen wedstrijd verloren en komt steeds beter in vorm.

De korfballers van TOP zijn uiteraard trots op hun behaalde Europese titel (Foto: FBPS/Peter Schipper).

Korfballers TOP verwezenlijken droom

Trots overheerst bij huldiging Sassenheim - “Een aantal jaar geleden zei ik tijdens een nieuwjaarsreceptie: ‘I have a dream.’ Nu kan ik zeggen: ‘I had a dream’.” De woorden van Rob Meijer, voorzitter van TOP/Wereldtickets.nl, typeren de sfeer die heerst tijdens de huldiging van het legendarische eerste team van zijn korfbalvereniging. Wat enkele jaren geleden nog haast onmogelijk leek, werd zaterdag 21 januari werkelijkheid: TOP sleepte in Warschau de Europacup binnen. Hoewel de club afgelopen jaar ook al zowel de landstitel op het veld als in de zaal won, blijft verwondering doorspelen in de woorden van de betrokkenen. Een atmosfeer van triomf vult de zaal van sporthal De Korf, de thuisbasis van TOP. De verwondering en triomf kunnen het echter niet winnen van de trots. Door Mandy van Leeuwen TOP heeft dan ook een indrukwekkend seizoen achter de rug, waarop de betrokkenen alleen maar trots kunnen zijn. Het werd landskampioen op het veld en in de zaal. Voor het eerst nam de club deel aan de Europacup. In de voorronde en halve finale boekten de Sassenheimers verpletterende zeges. Toch werd de club voor de finale tegen de Belgische landskampioen Boeckenberg in de rol van underdog geplaatst. Het was echter wel TOP dat na een spannende eindstrijd (19-22) de titel mee naar huis nam.

Trots publiek De burgemeester, voorzitter en hoofdsponsor spreken hun trots uit in speeches, maar de meeste indruk maakt het toegestroomde supporterslegioen: met vlaggen, trommels en toeters onderschrijven zij vanaf de tribune de woorden van de sprekers. Al een half uur voor de huldiging begint zit één van de twee zijden van de tribune vol. De zaal zelf is versierd met originele spandoeken die eerder als aanmoediging hebben gediend. Terwijl enkele korfballers met wat trainingsoefeningen het wachten verlichten, wordt de bokaal waar het om draait de zaal binnengedragen. Deze krijgt uiteraard een prominente plek in het midden van

de zaal. Luidruchtige in rood-wit geklede supporters bevestigen dat het echt menens is: hún vereniging heeft een prestatie van ongekend formaat geleverd. Voorzitter Meijer neemt het onrustige publiek mee terug naar enkele memorabele momenten. Meijer vertelt over het ontstaan en uitkomen van de ambitieuze droom en al het moois dat dit met zich meebrengt. Zo deelt hij warme herinneringen over de terugreis vanuit Warschau met het publiek. Het winnende team werd speciaal welkom geheten door de KLM, die aangaf trots te zijn de Europese kampioenen aan boord te mogen hebben. Het is nu echter aan de eigen gemeenschap om de spelers in het zonnetje te zetten. Als de korfballers onder begeleiding van ‘We are the champions’ naar voren komen, krijgen zij dan ook een staande ovatie en laten de fans zich nog eens extra horen.

Trotse gemeente Over de woorden van burgemeester Schelberg bestaat tijdens de huldiging dan ook geen twijfel: “TOP is your pride, TOP is my pride, TOP is the pride of Teylingen”. De trots vanuit de gemeenschap komt in sporthal De Korf tot leven. Teylingen had sinds afgelopen jaar al de landskampioen korfbal in haar midden, maar heeft er zelfs weer een club met een internationale ti-

tel bij. “Het houdt maar niet op,” roept Schelberg enthousiast naar de spelers en het publiek, dat iedere kans aangrijpt om van zich te laten horen. Met het behalen van de internationale titel komt TOP volgens de burgemeester op gelijke hoogte met andere succesvolle Teylingse verenigingen als Adest Musica en Inspiration. De gemeente is blij op deze manier op de kaart gezet te worden. Voor de spelers zijn dan ook bloemen meegebracht en voorzitter Meijer neemt een uitvergrote ingelijste foto in ontvangst van de burgemeester.

Meer dromen Ook de overige sprekers uiten verwondering over de snelheid en overtuiging waarmee de club tot de topprestatie is gekomen. Hoofdsponsor Peter Kales, eigenaar van Wereldtickets.nl, richt zich tot de spelers en vertelt hoe mooi en bijzonder het is dat ze nu, ook al zijn ze zichzelf misschien niet eens zo bewust van hun vooruitgang, zoveel prijzen binnenslepen. Het sprookje van wilskracht lijkt met de indrukwekkende Europese titel misschien op een toppunt, maar niets is minder waar volgens Kales: “Ik denk dat dit het begin is van veel meer mooie dingen.” Het past precies bij de toekomstblik van voorzitter Meijer: “We had a dream, but we have much more dreams.”

Verlies dames Forwodians Voorhout - Dames 1 van Forwodians had afgelopen als tegenstander BC Apollo. In de beginfase stond Forwodians met 0-4 achter, maar door scores van Nina Verlaan en Inge Gouw kwam Forwodians op 5-4. Verder zou Forwodians niet meer scoren in de eerste periode. Die werd door de bezoekers gewonnen met 5-9. Pas na zes minuten bij de stand 0-8 in de tweede periode scoorde Forwodians tegen via een driepunter van Inge Gouw. In de slotfase nog scores van Marjon van Egmond en Fenny van den Nouland. Periodestand 7-17. Forwodians scoorde wel meer punten in de derde periode, maar kreeg er

ook meer tegen. Elske van Eenbergen scoorde in het begin. Daarna meestal de bezoekers. Door scores van Sabine den Os, Inge Gouw, Fenny van den Nouland en Eva Groeneveld eindigde deze periode in 12-27. Met nog de vierde periode te gaan stond Forwodians al 29 punten achter. In de openingsfase scores van Emma Brocken, Eva Groeneveld en Sabine den Os. Daarna zeven minuten geen Forwodians-scores. Pas in de slotfase waren er nog scores van Elske van Eenbergen en Inge Gouw. Daardoor eindigde deze periode in 1124 en verloor Forwodians kansloos met 35-77.

TOP kent een intensieve start van het nieuwe jaar. De trip naar Polen en het behalen van de Europacup was een hele opgave voor de jonge korfbalselectie. Vorige week woensdag werd de ploeg nog eens in het zonnetje gezet. Daarna was het weer snel terug naar de orde van de dag: de competitiewedstrijd tegen Koog Zaandijk moest worden gespeeld. De ploeg uit Koog aan de Zaan heeft enkele ervaren internationals in de gelederen en wordt door iedere korfballer als dé kanshebber op de titel gezien. De Sassenheimers zouden het niet eenvoudig krijgen. Van vermoeidheid bij TOP was die avond overigens weinig te bespeuren. Via 4-1 en 7-2 kwam de thuisploeg al binnen tien minuten op een onverwacht grote voorsprong. Manon Wiegerink, Mick Snel en Tim Heemskerk waren in de beginfase de doelpuntenmakers. Vooral Marjolijn Kroon en Tim Bakker zorgden ervoor dat Koog Zaandijk niet verder achterop raakte. Via 9-7 en 11-10 behielden de bezoekers de aansluiting. De ruststand was 15-12 voor TOP. Vooral het hoge tempo en het hoge rendement van de Sassenheimers had Koog Zaandijk overrompeld. De tweede helft was ongemeen spannend. Niet alleen door het scoreverloop, maar ook door de hardheid in de duels onder de korf. De eerste tien minuten konden de Sassenheimers de voorsprong nog vasthouden. Tim Bakker zorgde daarna voor de gelijkmaker (20-20), waarna zijn teamgenote Kim Cocu Koog Zaandijk zelfs op een 20-21 voorsprong bracht. Vanaf dat moment was het een nek-aan-nek race en werden er met name door de heren-

koppels felle duels onder de korf uitgevochten. Wouter Jansen en Sander Harmzen bewezen hun klasse door bestand te zijn tegen het fysieke geweld en bleven prima rebounden. Mick Snel en Tim Heemskerk zorgden toch weer voor de aansluiting en de voorsprong (24-23). In de laatste vier minuten waren het Celeste Split en Nisha Verweij die de verrassende winst voor TOP veilig stelden. Eindstand 28-25.

DVO-TOP Na deze thriller moesten de Sassenheimers afgelopen zaterdag naar Bennekom voor de wedstrijd tegen DVO. Enkele weken geleden was DVO nog trotse koploper, maar is mede door de blessure van sterspeler Jos Roseboom ver teruggezakt op de ranglijst. Bij TOP was er zeker geen sprake van onderschatting, want DVO kan in thuiswedstrijden verrassend sterk uit de bus komen. In de vertrouwde samenstelling startten de Sassenheimers goed. Na exact tien minuten zorgde Mick Snel voor een ruime 3-8 voorsprong. Daarna verkleinde DVO de achterstand, vooral door enkele fraaie treffers van Momo Stavenuiter. Na 8-10 en 10-12 werd een ruststand van 12-15 bereikt. In de tweede helft kwam DVO er niet meer aan te pas. Al snel vergrootte TOP de voorsprong naar 12-18. Vooral de versnelling die de Sassenheimers plaatsten van 19-24 naar 20-29 was imposant. TOP is de hele wedstrijd niet in gevaar geweest en behaalde uiteindelijk een eenvoudige 23-31 zege in Bennekom. Mick Snel scoorde deze wedstrijd dertien doelpunten en stijgt naar de eerste plaats in de lijst van topscorers in de Wereldtickets Korfbal League. Met deze twee belangrijke overwinningen stijgt TOP naar de derde plaats in de Korfbal League en heeft het weer volop zicht op een topklassering. De ploeg heeft nu een weekje vrij vanwege de interland tussen België en Nederland. De competitie wordt hervat op zaterdag 11 februari. Dan beginnen de returnwedstrijden. Als eerste treft TOP koploper PKC. Beide ploegen verkeren in een goede vorm. Bovendien heeft verliezend finalist PKC nog een appeltje te schillen met de regerend landskampioen uit Sassenheim. De wedstrijd tegen PKC wordt gespeeld in de PKC-hal in Papendrecht en begint om 15.30 uur.

In theater Het Trefpunt

Sjaak Bral viert feestje Warmond - De Haagse cabaretier Sjaak Bral staat dit jaar vijftien jaar in het theater. Dat viert hij met een jubileumvoorstelling: ‘Hier en nu’. Op zaterdag 11 februari staat hij met deze show in theater Het Trefpunt in Warmond. Sjaak Bral is een vertrouwde gast in Warmond. Zijn voorstellingen zijn altijd goed voor een volle zaal. Enkele jaren achter elkaar speelde hij hier zijn oudejaarsconference, ditmaal een try-out van zijn jubileumvoorstelling. In 1997 debuteerde Bral in het theater met de literaire voorstelling ‘Klappen uit de Haagse School’. Sindsdien is hij verslingerd aan het theater en het publiek, een liefde die wederzijds blijkt. Tienduizenden bezoekers, ieder jaar. Al vijftien jaar lang. Dat jubileum wil hij vieren. Maar niet met een terugblik. ‘Herkauwen is voor koeien’, vindt hij. Zijn nieuwe voorstelling heet ‘Hier en nu’. Daarin kijkt hij kri-

tisch naar onze samenleving. Sjaak neemt namelijk geen genoegen met een wereld waarin feiten net zo lang worden gemarteld totdat ze een andere waarheid bekennen. Hij trekt het behang van de muur die de media optrekt. Onthult de achterkant van de voorkant. Immers: door het gat van de grap waait de wind van de waarheid. Met verontwaardiging op z’n Haags brengt Bral een avond vol vilein en hilariteit, doordrenkt met onverwachte maar trefzekere inzichten. Met een hartelijke lach en doordachte standpunten. De voorstelling ‘Hier en nu’ door Sjaak Bral vindt plaats op 11 februari om 20.15 uur. Kaarten kosten 19 euro (€ 16,50 voor CJP’ers en 65-plussers) en zijn te koop via de website www.hettrefpuntwarmond.nl bij de en VVV Warmond. Indien er nog plaatsen vrij zijn kan men vanaf drie kwartier voor aanvang van de voorstelling kaarten kopen aan de zaal in Het Trefpunt aan de Herenweg 80 in Warmond.


KaartenKeus.nl Bestel snel en eenvoudig online uw geboorte-, huwelijks- of gelegenheidskaart op www.KaartenKeus.nl

De collecties zijn ook in te zien bij Drukkerij All-in aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk, tel. 071 408 14 97


1 FEBRUARI 2012

pagina 23

4-0 tegen Young Boys

Ter Leede herstelt zich op tijd en wint

Teylingen en Foreholte deelden tot ieders tevredenheid de punten in deze derby (Foto: FBPS/Peter Schipper).

Iedereen tevreden over gelijkspel

Koude derbydag Teylingen tegen Foreholte onbeslist: 0-0 Sassenheim - Een wedstrijd waar menig supporter van Teylingen en Foreholte al wekenlang naar uitkeek stond afgelopen zondag weer op het programma. Teylingen ontving Foreholte op sportpark Roodemolen. Twee teams die dit seizoen toch wel een beetje in hetzelfde schuitje zitten. Gezien de ambities van beide verenigingen mag men concluderen dat er tot op heden nog onder het gewenste niveau wordt gepresteerd. Foreholte is terug te vinden op de zevende plek op de ranglijst en Teylingen zelfs op de tiende. Het verschil tussen de twee ploegen bedraagt maar twee punten, dus bij winst zou Teylingen haar ‘buren’ kunnen passeren op de ranglijst. Prins Gets, de 37ste prins van de Sassenheimse carnavalsvereniging De Saksen, verrichtte de aftrap van de wedstrijd. Tijdens de eerste helft werd al snel duidelijk dat beide ploegen erg aan elkaar gewaagd waren. Zowel Teylingen als Foreholte probeerde op zoek te gaan naar een openingstreffer. Teylingen had daar als eerste een goede kans op. Na een goedlopende aanval over de rechterkant werd uiteindelijk Joost Verwer de diepte in gestuurd. Hij kon vervolgens met een prima voorzet de inlopende Frank Mens bereiken. Maar met een man in de rug werd het afwerken hem wat lastig gemaakt, en kon hij de bal niet op doel krijgen. Foreholte gaf hierop snel een reactie. De Voorhouters kregen een corner en de strak aangesneden bal werd door Oscar van Dam ingekopt. Keeper Rob van Rooyen had echter een uitstekende reactie in huis, en voorkwam daarmee een voorsprong voor de bezoekers. Na rommelig middenveldspel werd Sebastiaan Meijer knap vrijgespeeld in het strafschopgebied. Zijn inzet werd uitstekend gestopt door de doelman van Teylingen. Zeven minuten later de grootste kans voor Teylingen in de eerste helft. Wouter Vlasveld leed slordig balverlies op het middenveld, waarna Teylingen-linksbuiten Frank Mens een vrije doorloop had naar de doelman van Foreholte. Matthijs Guijt is dan op zijn best en hij hield zijn doel schoon. Niet veel later moest Rob van Rooyen opnieuw redding brengen, ditmaal na een in-

dividuele actie van de linksbuiten van Foreholte. In de tweede helft had Foreholte het betere van het spel, zonder tot hele grote kansen te komen. In de 57e minuut stuurde Sebastiaan Meijer Bas Jongbloed weg. De aanname was prima en zijn schot verrassend, maar toch had de keeper van Teylingen het juiste antwoord. Twee minuten later leek Oscar van Dam op weg naar de openingstreffer. Hij werd weggestuurd vanuit de verdediging, maar een polletje zorgde ervoor dat zijn schot rakelings langs de paal verdween. In de 69e minuut het laatste gevaarlijke moment voor het Teylingse doel. Sebastiaan Meijer veroverde de bal op ongeveer veertig meter van

het doel van Teylingen. Hij zag de doelman te ver voor zijn doel staan en waagde een poging. De doelman kon ternauwernood redding brengen. De laatste twee grote kansen van de wedstrijd waren voor Teylingen. Bij de eerste kans wist invaller Sjoerd Geerlings zijn spits niet te bereiken en bij de tweede kans was dezelfde Geerlings te verrast en zijn schot was een gemakkelijke prooi voor doelman Matthijs Guijt. De enige die wel het net in deze wedstrijd wist te vinden voor de thuisclub was Ramon van Beek, maar hij bevond zich in buitenspelpositie. Zo eindigde de wedstrijd zoals deze begon: 0-0. Aanstaande zondag maakt Foreholte zich op voor de derby tegen FC Lisse.

Verdiend punt is dames Foreholte niet gegund Voorhout - Afgelopen zaterdag vond de lastige uitwedstrijd van de handbalsters van Foreholte tegen de reserves van SEW in Wognum plaats. Het geplaagde Foreholte met de menige langdurige blessuregevallen doet ontzettend haar best, maar ook dan zit het niet mee. Onverdiend moesten de dames van Ad Bouwer genoegen nemen met een 22-21 nederlaag. Het voor Foreholte onwennige gebruik van hars op de bal dat voor een betere grip moet zorgen, had ook dit keer de nodige problemen bij enkele dames. Met name in de eerste helft waren er vele onnodige foutieve aan- en afspeelfouten of slechte schoten op doel. Keepster Monique van den Berg had niet echt haar dag en Roxanne Roffelsen kon haar naar tevredenheid halverwege de eerste helft vervangen, om haar positie niet meer af te staan. Ook in de opbouwrij waren er problemen en zodoende werd cirkel- en hoekspeelster Ramona Vink omgeturnd tot spelverdeelster. Een hele switch, maar ze deed het prima voor zover haar mogelijkheden waren. Ook in de verdediging met Mariska Pootvan Steyn en Anne Vrolijk was ze een van de drie opvallendste verdedigsters met een goed keepende A-junior Roxanne Roffelsen. In

de eerste helft liep SEW na tien minuten weg van de Voorhoutsen, maar Foreholte herstelde zich onder andere door een op dreef zijnde Anabel Arroyo. De ruststand was 13-12. De tweede helft ging gelijk op. Het spel werd feller en er vielen over en weer een paar uitsluitingen. Het was jammer dat Anabel Arroyo met een knieblessure ook niet verder kon en de scheidsrechters omstreden beslissingen namen. Desalniettemin knokten de dames zich langszij SEW. Twee minuten voor tijd mistte Anne Vrolijk een penalty en SEW benutte een minuut later wel de penalty. In de laatste minuut was het alles of niks voor beide teams. Het werd echter niks voor Foreholte. Zaterdag 4 februari speelt Foreholte de thuiswedstrijd tegen Olympia om 20.00 uur.

Verlies en winst VCS Sassenheim - Het eerste herenteam van volleybalvereniging VCS uit Sassenheim ging in de promotieklasse met 3-1 onderuit tegen Delta uit Delft, waardoor het team van coach Franke zichzelf terugvindt in de middenmoot op een vijfde plaats. Dames 1 won in de promotieklasse een spannende wedstrijd tegen Dosko: 3-1.

Sassenheim - Het voetbalcliché ‘De ene helft is de andere niet’ was afgelopen zaterdag wel heel erg van toepassing op het wedstrijdbeeld van Ter Leede tegen Young Boys. De eerste 45 minuten liepen beide ploegen zonder concept en zonder veel overtuiging maar wat heen en weer te voetballen, hulpeloos op zoek naar iets dat voor een geslaagde aanval moest doorgaan. Zonder scoringskansen. Maar direct na de thee hervond Ter Leede zich en scoorde binnen tien minuten drie doelpunten. De 4-0 eindstand was een terechte beloning voor de ploeg van Paul van der Zwaan en onderstreepte dat inzet vroeger of later altijd wordt beloond. Na de valse start in Nijkerk, een week eerder, waren deze wedstrijdpunten in een kwakkelende reeks een welkome opsteker. Niet alleen omdat Ter Leede daarmee direct onder de top-3 deel blijft uitmaken van de subtop, maar vooral ook omdat er nu wel afstand kon worden genomen van de drukbevolkte onderkant van de ranglijst. Als de vorst geen spelbreker wordt kan Ter Leede op basis van deze uitslag de uitwedstrijd tegen Zwaluwen ’30 aanstaande zaterdag met vertrouwen tegemoet zien. In de uitbeurt tegen Young Boys in september, speelde Ter Leede misschien wel haar beste spel, toen het een vroege 2-0 achterstand met snel en efficiënt aanvallend voetbal nog tot 2-2 kon reduceren. Daar was in de eerste helft van de thuiswedstrijd weinig meer van over. Ter Leede speelde plichtmatig en kon de spitsen zelden in kansrijke positie brengen. Ook Young Boys oogde mat. De ploeg van Rinus Israël, die vorig jaar slechts één overwinning verwijderd was van promotie naar de Topklasse, heeft de afgelopen maanden door allerlei oorzaken sportief een vrije val gemaakt en moet zich inmiddels zelfs zien te ontworstelen aan een directe degradatieplaats. En dat zag men ook terug in het spel van de ploeg uit Haarlem. Dat Ter Leede na ‘het onrecht in Nijkerk’ iets recht te zetten had was duidelijk, maar dat de uitvoering zo te wensen overliet was vooral teleurstellend. Met een 0-0 als terechte ruststand. Na de rust toonde de thuisclub zich plotseling wel ijverig en werd er met meer elan en vooral met meer overtuiging gespeeld. En hoewel een beloning dan in voetbal niet altijd vanzelfsprekend is kwam die er nu wel in de 49e minuut: een snelle aanval over rechts werd bekwaam afgerond door VIncent Ammerlaan (10). Het moet gezegd worden: Ter Leede leunde daarna niet achterover, maar begreep dat de tegenstander nu direct bij de strot moest worden gepakt. En deed dat met overtuiging. Young Boys wankelde en binnen twee minuten was de 2-0 een feit via een strakke schuiver van Gertjan Tamerus. Een luxe marge voor Ter Leede-begrippen, maar de scoringskansen bleven zich aandienen en zo kon Vincent Ammerlaan in de 55e minuut met zijn tweede goal zelfs de 3-0 aantekenen. De doelpunten werkten zoals zo vaak bevrijdend voor de ploeg op voorsprong. Het krampachtige spel van de eerste helft maakte plaats voor overtuiging en flair. Ballen kwamen nu aan waar ze moesten aankomen en de vele doelkansen regen zich nu aaneen. Wel met de aantekening dat Young Boys zich toen al lang en breed had overgegeven. De 4-0 was

curieus, met Gertjan Tamerus in de hoofdrol. Hij rondde met een fraaie trekbal ‘door de lucht’ het enige foutje van doelman Raymond Dirven af, die wel overduidelijk ‘Los’ riep maar vervolgens de daad ook bij het woord voegde. Een grotere marge, waar de kansen zeker voor aanwezig waren, bleef Young Boys bespaard, ook omdat Ter Leede in de slotfase niet meer echt aandrong. De slotconclusie mag zijn dat Ter Leede één helft niet en één helft wel bij de les was, verdiend won, de achterhoede de nul weer eens kon vasthouden en vooral ook dat de ploeg voldoende kwaliteit heeft om het iedere tegenstander moeilijk te maken. Zaterdag dus de uitwedstrijd in Hoorn tegen Zwaluwen ‘30. Dan zal blijken of Ter Leede, net als bij de start van deze competitie, weer een aansprekende serie kan neerzetten.

COLOFON www.deteylinger.nl Oplage 16.000 Uitgave van

Ambachtsweg 7 A Postbus 3066, 2220 CB Katwijk telefoon 071-4022901 fax 071-4032325 Advertenties Contactgegevens Binnendienst Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijd advertenties: dinsdag 11.00 uur Redactie Eindredactie: Piet van der Vooren Postadres redactie: Postbus 3066, 2220 CB Katwijk telefoon 071-3010118 fax 071-4032325 e-mail: redactie@deteylinger.nl Sluitingstijd kopij: maandag 17.00 uur Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaarden uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld doorde Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. De Teylinger wordt iedere woensdag huis-aan-huis verspreid in de gemeente Teylingen en is bovendien af te halen op de volgende adressen: Sassenheim: Gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25; Bruna, Hoofdstraat 207; Primera Van der Lans, Hoofdstraat 208; Speciaalzaak Kaldenbach, Hoofdstraat 243; Esso Selfservice, Oosthoutlaan 2. Voorhout: Bestuurscentrum, Raadhuisplein 1; Plus Van Dijk, Herenstraat 45; Hoek Boek & Kantoor, Herenstraat 63; Primera, Jacoba van Beierenhof 26. Warmond: Albert Heijn, Dorpsstraat 2; VVV, Dorpsstraat 88 A; De Nie Toys & Stamps, Dorpsstraat 106. Verspreiding telefoon 071-4022901, of e-mail: verspreiding@uitgeverijverhagen.nl


Diverse boxsprings

Fedde hoekbank

gsetWB n i r p BoxsMFFUr0OZY

! E L SA

â&#x201A;Ź795,-

, 5 9 â&#x201A;Ź5

g n i t r Ko e s r e v op di n e l l e d o m w sho

Diverse showroomsets

Q $PN

Bankstel 2,5 + 1 + 1 *VTWSLL[U\

n astes k e oir ers Div dress en

â&#x201A;Ź1.795,-

P O = OP

Diverse relaxfau teuils

Nederlands fabricaa t, elektr. verstelbaar

Van â&#x201A;Ź 2195,-

â&#x201A;Ź995,-

H C E P = G E W

4-6*48&(t9),"58*+,""/;&&t5 t' 

TL_week_05_12  

Sassembourg weer onzeker Tel. 071 40 21 272 WWW.MEIJVOGELSANITAIR.NL Korfballers gehuldigd SCHULTE BVBERNARD op 6e Jaargang • nr. 5 reclame...

TL_week_05_12  

Sassembourg weer onzeker Tel. 071 40 21 272 WWW.MEIJVOGELSANITAIR.NL Korfballers gehuldigd SCHULTE BVBERNARD op 6e Jaargang • nr. 5 reclame...

Advertisement