Page 1

nu nog een huis Woensdag 25 januari 2012

7e Jaargang • nr. 4

Voorhouters Woensdag 25 januari 2012 entertainen

9

Honderd jaar 6e Jaargang

Julianakerk

11 nr.

4

13

Jubilerend Adest Musica

Frans Nederstigt (ChristenUnie Teylingen):

BERNARD SCHULTE BV

‘Onderzoeken of Bollenstreek beter af is bij Noord-Holland’ Teylingen - Als er een onderzoek komt naar de bestuurlijke toekomst van de gemeenten in de Bollenstreek, zou daarbij ook de vraag betrokken moeten worden of de Bollenstreek dan niet beter af is bij de provincie Noord-Holland. Dat vindt Frans Nederstigt, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Teylingse gemeenteraad. “De inspiratie voor dit idee ligt bij een mogelijke fusie van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland, waar het kabinet voorstander van is. Het hoeft beslist niet zo te zijn dat dit beter is voor de gemeenten, maar er zijn naar mijn idee redenen genoeg te bedenken om hier eens naar te kijken”, vindt Nederstigt.

CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

Nu 12

JAAR GARANTIE op

Nefit Topline HR-KETEL *Vraag naar de voorwaarden.

Ook voor al uw service & onderhoud! Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL

24 cm. BREED EIKEN € 69,95

www.kroonparket.nl vishan

del

Door Piet van der Vooren De gemeente Noordwijk wil dat de vijf Bollenstreekgemeenten een onderzoek gaan doen naar een nauwere samenwerking of mogelijk een fusie van alle of een aantal gemeenten in de Bollenstreek. Het gaat dan om de gemeenten Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse en Teylingen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen heeft laten weten wel aan een dergelijk onderzoek te willen meewerken. Vanavond (woensdag) praat de raadscommissie BFT over het verzoek van Noordwijk. Frans Nederstigt wil nu dat het onderzoek breder wordt getrokken. “Wat ik zou willen voorstellen is dat we dan ook meteen in het onderzoek meenemen of gemeenten, al dan niet in gefuseerde vorm, zich bij zo’n herindelingsprocedure niet zouden moeten afvragen of we dan niet van provincie zouden moeten ruilen. Met andere woorden: de Bollenstreek bij Noord-Holland”. Nederstigt heeft een aantal argumenten waarom de Bollenstreek niet langer deel zou moeten uitmaken van de provincie Zuid-Holland, maar moet worden toegevoegd aan

Frans Nederstigt (CU): “Redenen genoeg om hier eens naar te kijken” (Archieffoto: FBPS/Peter Schipper). Noord-Holland. “De Bollenstreek vormt geografisch een inham in Noord-Holland, tussen de kust en de Haarlemmermeer. Dat betekent dat Lisse en Lisserbroek bijvoorbeeld niet alleen twee verschillende gemeenten zijn, maar ook twee verschillende provincies. Met name op het gebied van ontsluitingswegen en ruimtelijke inrichting gebeurt er veel in de streek. Precies twee kerntaken die van oudsher bij de provincie zijn gelegd. Het zou de grens tussen Zuid-Holland en NoordHolland een stuk korter maken, wat bij dit soort vraagstukken een hoop problemen zou kunnen oplossen. Bovendien zou je met een gefuseerde provincie van NoordHolland, Utrecht en Flevoland alle bollenstreken van Nederland in één provincie onder kunnen brengen. Dan is een logische vervolgstap van die fusie dat Den Haag en Rotterdam een soort stadsprovincie vormen. Sterker nog, recentelijk

‘Station logisch in Sassenheim’ Warmond/Sassenheim - “Het nieuwe station heeft de naam Station Sassenheim gekregen omdat dat voor de oriëntatie van de treinreiziger de meest logische naam is. Het station ligt immers tegen de kern Sassenheim aan”. Dat laat de gemeente Teylingen weten als reactie op de ophef die is ontstaan over het onderbrengen van het nieuwe station in het straatnaamregister van Sassenheim. “Het Stationsplein ligt wel op grondgebied van de voormalige gemeente Warmond, maar het is logischer om in de straatnaamgeving ook Sassenheim te noemen. Dat is de reden dat daarvoor gekozen is bij de officiële straatnaamgeving”, aldus de gemeente, die ook laat weten dat een grenscorrectie hiervoor niet nodig is. “Die vindt alleen plaats aan de gemeentegrenzen, dus de buitenrand, en niet bij de grenzen van de kernen.”

zijn al geluiden opgegaan om te komen tot een eventuele Randstadprovincie-zuid. De aandacht gaat daar dus vooral uit naar de industrie in het havengebied, en niet naar die leuke kleine plaatsjes in het noorden. Vanuit Haarlem is het hemelsbreed nog geen drie kilometer tot de gemeente Hillegom. Dat risico is daar dus veel kleiner”. Daarnaast zijn de gemeenten in de Bollenstreek voor werkgelegenheid in grote mate afhankelijk van Amsterdam en omstreken, zoals Schiphol. “Het overstappen naar een andere provincie zou de gemeenten vrijwel automatisch meer zeggenschap geven op deze terreinen. Zo geldt voor Schiphol dat de Bollenstreekgemeenten wel te maken hebben met de overlast van vliegtuigen, maar van de meest serieuze overlegorganen op dat gebied maken alleen de gemeenten aan de andere kant van de provinciegrens deel uit. Ook daar speelt die ‘inham’ die de Bollenstreek vormt een rol”. Nederstigt benadrukt dat wat hem betreft niet bij voorbaat moet worden uitgegaan van een aansluiting van de Bollenstreekgemeenten bij Noord-Holland. “Ik vind wel dat we dit moeten onderzoeken. Wat we verder met de conclusie van het onderzoek moeten is dan stap twee. Misschien dat een onderzoek uitwijst dat het helemaal niet zo veel zou uitmaken, of dat er andere manieren zijn om hetzelfde resultaat te bereiken”.

Regio Niet alleen de fractie van de ChristenUnie in de Teylingse gemeenteraad blijkt zich echter bezig te houden met de positie van de Bollenstreek na de eventuele vorming van een grote noordelijke Rand-

stadprovincie (Noord-Holland, Utrecht en Flevoland) en een Randstandprovincie-zuid. Ook binnen het intergemeentelijk samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, waar naast Teylingen nog veertien gemeenten in noordelijk Zuid-Holland deel van uitmaken, worden de ontwikkelingen op de voet gevolgd. Men wil te zijner tijd bekijken bij welke provincie niet alleen de Bollenstreek, maar de gehele regio Hollands Midden in de toekomst het beste af zou zijn.

Geleidehonden bij St. Theresia Sassenheim - Maandag 30 januari wordt door de Damesvereniging St. Theresia in Sassenheim een avond georganiseerd. Namens KNGF Geleidehonden wordt er een lezing gehouden door ambassadeur Elvira Leschot. Zij is als geleidehondgebruiker verbonden aan KNGF Geleidehonden en zal haar hond Robin meenemen. Geleidehondgebruikers zijn blind of zeer slechtziend. Naast het verstrekken van informatie over het werk van KNGF Geleidehonden kan zij uit eigen ervaring vertellen hoe het is om een visuele handicap te hebben en welke rol de geleidehond in haar leven speelt. Er wordt ook een voorlichtingsfilm vertoond. Belangstellenden zijn welkom in de kantine van voetbalvereniging Teylingen aan de Roodemolenweg in Sassenheim. De zaal is geopend vanaf 19.30 uur.

De D e Klok

Geheid kwaliteit Herenstraat 43 2215 KC Voorhout

Wildbreien in Park Rusthoff Sassenheim - Tijdens het winterfeest in Park Rusthoff op zaterdag 28 januari kan men kennismaken met wildbreien. Tijdens workshops in een van de grote tenten kan men er uitgebreid mee kennismaken en eraan meedoen. Kinderen kunnen breipennen en restjes wol in alle kleuren verzamelen en kennismaken met het wildbreien. Het wildbreien is een van de vele activiteiten die tijdens het winterfeest worden georganiseerd door de evenementencommissie van Park Rusthoff. Wie zelf niet wil meedoen maar wel breipennen en restjes wol beschikbaar wil stellen, kan deze tijdens de openingstijden afgeven in paviljoen Sassennest in het park.

gi

Moed om te 11 ro 07

doneren!

M ed.nl

E L A S % 50

+RUWXVODDQD‡&.6DVVHQKHLP‡7


gemeenteberichten Teylingen week 4 / 2012

Aanvraagtermijn voor klus NL DOET verlengd! Op 16 en 17 maart organiseert het Oranje Fonds, samen met duizenden organisaties in het land, NL DOET. Het Oranje Fonds is het grootste, nationale fonds op sociaal gebied en steunt organisaties die een betrokken samenleving bevorderen. Tijdens NL DOET steken mensen in het hele land de handen uit de mouwen om zich vrijwillig voor een ander in te zetten. Omdat het Oranjefonds in 2012 haar 10-jarig jubileum viert, is de aanvraagtermijn voor een financiĂŤle bijdrage van â‚Ź 500,- verlengd tot 10 februari 2012! U heeft hiermee nog wat extra tijd om een

klus te bedenken en een aanvraag in te dienen. Meer informatie vindt u op www.nldoet.nl. Voorbeelden van klussen Een paar voorbeelden van klussen in Teylingen die al ingediend zijn: t 4BTTFOIFJN)PTQJDF UFSSBTFOUVJONFVCJMBJS[PNFSLMBBS maken. Het Hospice Duin- en Bollenstreek is een gastvrij huis voor mensen die niet lang meer te leven hebben. Het gaat om het seizoensklaar maken van de tuin zodat de palliatief terminale gasten gebruik kunnen maken van een verzorgde tuin. t 7PPSIPVUIFUPQLOBQQFOWBOFFOLFVLFOFOTMBBQLBNFSWBO ‘s Heerenloo waar 14 gehandicapte cliĂŤnten wonen. De keukens in beide huizen zijn verouderd en de slaapwachtkamer voor het personeel kan ook een opknapbeurt gebruiken.

Langere levertijd voor in 2011 aangevraagde Nederlandse identiteitskaarten In de week van 27 tot en met 30 december 2011 zijn er landelijk heel veel aanvragen gedaan voor een Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor kinderen tot en met 13 jaar. Hierdoor duurt de uitlevering van deze documenten helaas veel MBOHFSEBOWFSXBDIU8JMUVPOTFFSTUCFMMFOWJBUFMFGPPOOVNNFS 14 0252 om te kijken of de aangevraagde NIK voor u klaar ligt. Dit om teleurstellingen te voorkomen.

Groenprojecten Naast het onderhouden van het groen, voeren we ook projecten uit die de kwaliteit van het groen op peil houden en/of vergroten. Afgelopen jaar hebben we de volgende groenprojecten uitgevoerd: t %FBBOMFHWBOWJFSXBUFSUVJOFOBBOIFU7PPSIBWFOLXBSUJFSJO 4BTTFOIFJN t %FBBOMFHWBOIFUQMVLCPTJOHSPFOTUSPPLEF8JMHFOIPSTUJO 7PPSIPVU t 3FOPWBUJFWBOIFUIPPGEFOUSBJOJOHTWFMEWBOSVHCZDMVC%F #BTTFUTJO4BTTFOIFJN t "GSPOEJOH MBBUTUFGBTF WBOIFUWFSWBOHFOWBOQFSFOCPNFO JOEF1PTUXJKLJO4BTTFOIFJN t #MPFNCPMMFOJOEF0SBOKF/BTTBVMBBOJO7PPSIPVUFOJOEF ,BHFSESFFG&TTFOMBBOJO4BTTFOIFJN t (SPFOBBOLMFEJOHSPOEPNTUBUJPO4BTTFOIFJN t )FSJOSJDIUJOHWBOIFUHSPFOSPOEPN#BBSUNBOTUSBBUJO4BTTFOIFJN

Vragen? U kunt als u met een klus of als vrijwilliger mee wilt doen aan NL DOET ook contact opnemen met wijkregisseur Bart van Konijnenburg via telefoonnummer 14 0252 of wijkregisseur@teylingen.nl.

Zorgloket Vraag Ik heb in 2011 een vergoeding voor sportieve en sociaal culturele activiteiten en een langdurigheidstoeslag ontvangen. Moet ik voor 2012 opnieuw een aanvraag indienen of krijg ik dit bedrag automatisch ook in 2012?

Kijk op het groen Inboeten beplanting Het inboeten van beplanting betekent dat beplanting die is uitgevallen wordt vervangen door nieuwe planten. Op deze manier worden kale plakken in borders weer opgevuld. In het plantseizoen 2011-2012 zijn tot heden de volgende hoeveelheden geplant: t JO8BSNPOEIFFTUFST WBTUFQMBOUFOFOCPNFO t JO4BTTFOIFJNIFFTUFSTFOCPNFO t JO7PPSIPVUIFFTUFSTFOCPNFO

Misschien iets voor u? 7PPSCPWFOHFOPFNEFLMVTTFOXPSEFOWSJKXJMMJHFSTHFWSBBHE .JTTDIJFOJFUTWPPSV 7JBwww.nldoet.nl – ‘Een klus zoeken’, kunt u contact opnemen met de betreffende organisatie.

Aanvragen minimabeleid 2012

7PPSBBOWSBHFOEJFWBOBGKBOVBSJ[JKOHFEBBO HFMEUFFO normale levertijd van 1 week.

Afgelopen jaar hebben we veel gedaan op het gebied van de groenvoorziening.

t 8 BSNPOEBBOMFHWBOFFOUFSSBTNFUCBOLKFTJOEFEJFSFOXFJEF van Kinderboerderij De Kloosterhof. In het midden van drie dierenweides een terras/pleintje maken zodat bezoekers uit het naastgelegen verzorgingshuis MariĂŤnhaven kunnen genieten van de dieren.

Voorlichting/milieueducatie Tijdens de nationale boomfeestdag op 21 maart hebben leerlingen van groep 7 van verschillende basisscholen 64 bomen HFQMBOUJOEFESJFEPSQFO*O7PPSIPVUIFCCFOXFWPPSCFXPOFST van de Beukenrode, Essenrode en Meidoornrode op 30 augustus een groeninformatieavond georganiseerd. Tijdens deze avond gaven we uitleg over het groenbeheer en zijn de aanwezigen uitgenodigd om zelf een stukje groen te gaan onderhouden. Hieruit zijn een aantal participatieprojecten voortgekomen. Participatie Participatie in het groen maakt deel uit van het DPMMFHFQSPHSBNNB8FTUJNVMFSFOJOXPOFSTPNNFFUFEFOLFO mee te doen en mee te beslissen. Daar waar het kan leggen we het initiatief bij de inwoners. De gemeente doet een stap terug en we helpen de inwoners van Teylingen om het zelf te doen. Op burendag zijn er verschillende groeninitiatieven gerealiseerd. Een ander mooi voorbeeld is het onderhoud van de boomspiegels JOEF+VMJBOBMBBOJO4BTTFOIFJN)JFSHBBOEFCFXPOFSTEF boomspiegels in de straat zelf vrijhouden van onkruid en zwerfvuil. Groenbeleid Binnen het groenbeleid is er een nuancering gekomen in de aanpak van overlastgevende bomen. Dit houdt in dat het mogelijk is om per jaar voor maximaal 12 bomen, die extreem veel overlast veroorzaken, een kapvergunning aan te vragen. Inwoners van Teylingen kunnen hier bomen voor aandragen en een commissie bepaalt welke 12 bomen hiervoor in aanmerking komen. 7BOEFSVJNPOUWBOHFOWFS[PFLFOJTIFUNBYJNBMFBBOUBM gehonoreerd. Werkzaamheden in 2012 In 2012 worden onder andere de volgende groenprojecten uitgevoerd: t "BOMFHWBOOBUVVSMJKLFPFWFSTCFTDIPFJJOHBBOEF(BO[FOXFJFO 7FFSQPMEFSQBEJO8BSNPOE t 3FOPWBUJFWBOIFUHSPFOQFSLBBOEF1BSLMBBO"W-FFVXFOMBBO JO4BTTFOIFJN t *OCFIFFSHFWFOWBO)FU0WFSCPTDIBBOEFTUJDIUJOHA7SJFOEFO van het Overbosch’. t 7FSWBOHFOHSBTTNBTUFSWFME77'PSFIPMUF t .BLFOWBOFFOOJFVXHSPFOCFMFJETQMBO t 0OUXJLLFMJOHOBUVVSCFIFFSQMBO,PVEFIPPSOJO8BSNPOE t )FSJOSJDIUJOHHSPFO.FDLMFOCVSHJO4BTTFOIFJN

Antwoord Om ook in 2012 voor een vergoeding in aanmerking te komen moet u opnieuw een aanvraag indienen. Op basis WBOEFXFUNBHEF*4%VOJFUBVUPNBUJTDIFFOWFSHPFEJOH geven. 1FSKBOVBSJJTEF8FUXFSLFOCJKTUBOEHFXJK[JHE Hierdoor zijn de voorwaarden voor minimaregelingen HFXJK[JHE7BOBGXPSEUHFLFLFOOBBSIFU gezinsinkomen en gezinsvermogen. Om in aanmerking te komen, mag het gezinsinkomen niet hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm en het gezinsvermogen niet hoger dan de vermogensgrens. Gezin Met een gezin worden niet alleen meer vader, moeder FONJOEFSKBSJHFLJOEFSFOCFEPFME7BOBGIPSFOPPL meerderjarige kinderen die nog thuis wonen en andere inwonende gezinsleden bij het gezin. Of u in aanmerking komt is afhankelijk van het inkomen en het vermogen van alle gezinsleden. In 2011 vergoeding ontvangen Heeft u in 2011 voor de regelingen sportieve en sociaal culturele activiteiten of chronisch zieken, gehandicapten of ouderen een vergoeding ontvangen of een MBOHEVSJHIFJETUPFTMBH %BOPOUWBOHUVWPPSGFCSVBSJ FFOCSJFGWBOEF*4%NFUNFFSJOGPSNBUJF Meer informatie Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het NJOJNBCFMFJE /FFNUVEBODPOUBDUPQNFUEF*4% Bereikbaarheid ISD 5FMFGPPOo HSBUJT www.isdbollenstreek.nl, info@isdbollenstreek.nl of bezoek het Zorgloket in het gemeentekantoor.

t 7FSWBOHFOWBOCPNFOBBOEF7FFSQPMEFSJO8BSNPOE 7PPSWSBHFOPWFSIFUHSPFOCFMFJELVOUVDPOUBDUPQOFNFONFU de heer Ivo van der Lee, medewerker afdeling gemeentewerken via telefoon 14 - 0252 of i.vanderlee@teylingen.nl


HEEFT U EVEN?

UW MENING MAAKT ONZE DIENSTVERLENING! 1. HOE BEOORDEELT U ONZE DIENSTVERLENING?

Goed

Matig

Uw mening maakt onze dienstverlening!

Slecht

2. WAT IS DE REDEN VAN UW BEOORDELING? Wachttijd Manier waarop geholpen Afhandeling vraag/probleem Overig

3. WAT WAS DE REDEN VAN UW BEZOEK? Burgerzaken Receptie Belastingen Bouwvergunning (WABO) Andere vergunning ISD/Zorgloket

(FFGOBVXCF[PFLBBOPO[FCBMJFTVXNFOJOHPWFSPO[F dienstverlening. Dit kunt u doen via de zuil die bij de VJUHBOHTUBBU8JKIPQFOPQEF[FNBOJFSJO[JDIUUFLSJKHFOJO hoe u, als inwoner van Teylingen, onze dienstverlening ervaart en waar die eventueel nog verbeterd kan worden. Ook kunt u oordelen over onze digitale dienstverlening. De ‘smileys’ vindt u op 50 webpagina’s op onze website www.teylingen.nl. Zo kunt u ook uw mening geven over de vindbaarheid, duidelijkheid en volledigheid van informatie op onze website.

Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend aan: t +-#MPFNFO 3JKOTCVSHWPPSIFUJOOFNFOWBOFFOTUBOEQMBBUTJO EF#FBUSJYTUSBBUJO7PPSIPVUPQFMLFEPOEFSEBHNFUJOHBOHWBO KBOVBSJWPPSEFWFSLPPQWBOCMPFNFOFOQMBOUFO (16-01-12) t 7JTTQFDJBMJTU),PFMFXJKOWPG #VOTDIPUFOWPPSIFUJOOFNFO WBOFFOTUBOEQMBBUTJOEF)PPGETUSBBUJO4BTTFOIFJNPQFMLF woensdag vanaf 4 januari 2012 voor de verkoop van vis (17-01-12) t $/HVZFO 0FHTUHFFTUWPPSIFUJOOFNFOWBOFFOTUBOEQMBBUTJO EF)PPGETUSBBUJO4BTTFOIFJNPQFMLFWSJKEBHFO[BUFSEBHWBOBG 6 januari 2012 voor de verkoop van loempia’s (17-01-2012) t 7BO*FQFSFO(SPFQ#7 *+TTFMTUFJOWPPSIFUQMBBUTFOWBOFFO TDIBGULFFU FFOUPJMFUDBCJOFFODPOUBJOFSTJOEF4BUVSOVTTUSBBU UFSIPPHUFWBOIVJTOVNNFSJO4BTTFOIFJNWBOKBOVBSJUPU en met 24 februari 2012 (17-01-12) t 78'8BSNPOEWPPSIFUPSHBOJTFSFOWBOFFOMBNQJPOOFO PQUPDIUPQWSJKEBHKBOVBSJWBOUPUVVSEPPS EJWFSTFTUSBUFOJO8BSNPOE 

Leegstandwet Op grond van artikel 15 is vergunning verleend voor het mogen verhuren van de woning(en): t 8+5JKTNB #PFLIPSTUMBBOCJO7PPSIPVU 

Woonschepenverordening 7FSHVOOJOHPQHSPOEWBOBSUJLFMWPPSIFUJOOFNFOWBOFFO ligplaats met een woonschip is verleend: t 7PPSEFCPPU0KBTTJT HFMFHFOJO.PMFOHBUJO8BSNPOE (13-01-12) Bezwaar Hoe kunt u bezwaar maken? Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen c.q. de burgemeester van Teylingen. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Uw bezwaarschrift bevat de volgende informatie: t VXOBBNFOBESFT t EFEBUVNXBBSPQVIFUCF[XBBSTDISJGUJOEJFOU t VXIBOEUFLFOJOH t FFOPNTDISJKWJOHWBOIFUCFTMVJUXBBSVIFUOJFUNFFFFOTCFOU t EFSFEFO FO WBOVXCF[XBBS Binnen welke termijn? U heeft zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. De termijn begint te lopen vanaf de dag na de verzenddatum van deze brief. Indienen van een verzoek om voorlopige voorziening Het indienen van een bezwaarschrift betekent meestal niet dat het besluit waartegen u bezwaar maakt niet in werking treedt. Als u het besluit op korte termijn wilt tegenhouden, moet u naast het bezwaarschrift een apart verzoek om een ‘voorlopige voorziening’ CJKEF3FDIUCBOLJOEJFOFO)JFSWPPSNPFUVHSJĂłFLPTUFOCFUBMFO

Commissie Welstand Eens per twee weken op maandag behandelt een deskundige WBOEF8FMTUBOETDPNNJTTJFWBOBGVVSEFQSPKFDUFO in het gemeentekantoor. Deze besprekingen zijn openbaar. 7PPSIFUJO[JFOWBOEFBHFOEBPGIFUNBLFOWBOFFOBGTQSBBL kunt u contact opnemen met de gemeente. De eerstvolgende welstandsvergadering is maandag 6 februari 2012.

1. Inzien binnengekomen aanvragen Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 7 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor.

Collectes

Algemene plaatselijke verordening

(mogelijkheid tot bezwaar en beroep) t +BDPCBWBO#FJFSFOXFHB QMBBUTFOWMBHHFONBTUFO ,;7PPSIPVU  t 3VTUIPĂľBBO LBEBTUSBBMCFLFOELBQQFOCPNFO 

 TFDUJF"OVNNFS 4BTTFOIFJN t 4OPFLMBBO 9(7PPSIPVU QMBBUTFO[POOFCPJMFS (16-01-12) t (FFTUCVSHBDIUFSOVNNFS LBQQFOCPPN 

 4BTTFOIFJN LBEBTUSBBMCFLFOE sectie B nr. 3753 t 8FTUFSTUSBBU 4BTTFOIFJN LBQQFOCPNFO 

 LBEBTUSBBMCFLFOETFDUJF"OS 

Inzien, zienswijzen, bezwaar of beroep

4. TOELICHTING

7BOKBOVBSJUPUFONFUGFCSVBSJJTFFOWSJKFQFSJPEF

Verleende omgevingsvergunning

Uw verzoek om voorlopige voorziening bevat de volgende informatie: t VXOBBNFOBESFT t EFEBUVNXBBSPQVEFWPPSMPQJHFWPPS[JFOJOHJOEJFOU t IFUCFTMVJUXBBSUFHFOCF[XBBSCFTUBBU t F FOLPQJFWBOIFUCF[XBBSTDISJGUEBUCJKEFHFNFFOUF5FZMJOHFO is ingediend. Dit verzoek stuurt u naar: 7PPS[JFOJOHFOSFDIUFSSFDIUCBOLT(SBWFOIBHF TFDUPS Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Gehandicaptenparkeerplaatsen 8JKIFCCFOCFTMPUFOPNJOEFWPMHFOEFTUSBUFOFFOQBSLFFSWBLUF reserveren als gehandicaptenparkeerplaats: t UFSIPPHUFWBO7BMFSJBBOTUSBBUJO7PPSIPVUWPPSEFCFXPOFS WBO7BMFSJBBOTUSBBU t UFSIPPHUFWBO3FJHFSTMBBOJO7PPSIPVUWPPSEFCFXPOFSWBO 3FJHFSTMBBO t UFSIPPHUFWBO#FVLFOSPEFJO7PPSIPVUWPPSEFCFXPOFS van Beukenrode 166 De volledige verkeersbesluiten met bijbehorende tekeningen liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor in 4BTTFOIFJNWBOKBOVBSJUPUFONFUNBBSU Bezwaarmogelijkheid Tot en met 7 maart kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen een besluit bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift bevat tenminste naam, adres en woonplaats van de belanghebbende en een opgave van de bezwaren die tegen het besluit bestaan. Het bezwaarschrift moet gedateerd en ondertekend zijn. Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure) t #BBSUNBOTUSBBU %" 4BTTFOIFJN t 1SJOTFOXFHOBCJKOS  317PPSIPVU t )PPGETUSBBU #$ 4BTTFOIFJN t ;JKMEJKL "&8BSNPOE

CPVXFOEBLLBQFMWPPS[JKEF XPOJOH  CPVXFOOJFVXFXPOJOH  QMBBUTFOSFDMBNFVJUJOH  WFSWBOHFOEBNXBOE beschoeiing (17-01-12)

Voorgenomen verlening omgevingsvergunning met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 8JK[JKOWBOQMBOWPPSEFWPMHFOEFCFTUFNNJOHTQMBOOFOFFO omgevingsvergunning te verlenen. t 3JKLTTUSBBUXFHOBBTU IFUCSBOEWFJMJHHFCSVJLFO 1PFMSVJUFSQBEFO WBOFFOKPOHFSFOJOSJDIUJOH 4BTTFOIFJN t )PPGETUSBBU #/ SFTUBVSFSFOFOWFSCPVXFO 4BTTTFOIFJN XPPOIVJT 3JKLTNPOVNFOU

2. Zienswijzen tegen binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning Als u belanghebbende bent (bijvoorbeeld buren) en bij de aanvraag zijn feiten of belangen betrokken die u betreffen zullen burgemeester en wethouders, als zij verwachten dat u bedenkingen zult hebben, u in de gelegenheid stellen uw zienswijzen naar voren te brengen. U kunt ook zelf aangeven dat dit voor u geldt. 2.1 Reguliere procedure Als u belanghebbende bent, kunt u na ons besluit op de omgevingsvergunning bezwaar indienen, ongeacht of u zienswijzen heeft ingediend. 2.2 Uitgebreide procedure Bij de uitgebreide procedure wordt het ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Deze terinzagelegging wordt apart gepubliceerd. Tijdens de terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze naar voren brengen. Als u geen zienswijzen heeft ingediend tegen een ontwerp-omgevingsvergunning waarop een uitgebreide procedure van toepassing is kunt u na ons besluit op de omgevingsvergunning geen bezwaar of beroep meer aantekenen. 3. Bezwaar tegen verleende vergunningen Als boven het project staat aangegeven dat er een mogelijkheid is tot bezwaar en beroep, kunt u bezwaar maken. Hierbij dient u rekening te houden met het volgende: t %FHFOPFNEFEBUBCJKEFWFSMFFOEFWFSHVOOJOHFO[JKOEFEBUB waarop deze zijn verzonden. t #FMBOHIFCCFOEFOLVOOFObinnen zes weken – vanaf de dag na de verzendingsdatum van betreffende vergunning – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen. Het bezwaarschrift moet bevatten: t /BBNFOBESFT t %BUVN t 0NTDISJKWJOHWBOEFCFTMJTTJOHXBBSUFHFOCF[XBBSCFTUBBU t 3FEFO FO WBOIFUCF[XBBS t )BOEUFLFOJOH Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de 7PPS[JFOJOHFOSFDIUFSWBOEFSFDIUCBOLJO%FO)BBHFFO gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: t OBBNFOBESFT t EBUVN t CFTMVJUXBBSUFHFOCF[XBBSCFTUBBU t LPQJFWBOIFUCF[XBBSTDISJGUEBUCJKEFHFNFFOUF5FZMJOHFOJT ingediend. Het adres is: WPPS[JFOJOHFOSFDIUFSSFDIUCBOLT(SBWFOIBHF sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 4. Beroep tegen verleende vergunningen Als boven het bouwplan staat aangegeven dat er alleen beroep mogelijk is, kunt u beroep aantekenen. De genoemde data bij de verleende vergunningen zijn de data waarop deze zijn verzonden. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de verzendingsdatum van betreffende vergunning – beroep


BBOUFLFOFOCJKEFSFDIUCBOL3FDIUTUSFFLTCFSPFQJTNPHFMJKL voor diegenen die een zienswijze hebben ingediend, en

voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijze hebben ingediend. Een

beroepschrift dient te worden gericht aan de rechtbank te Den Haag sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

(FNFFOUFCFSJDIUFOJTFFOVJUHBWFWBOIFUDPMMFHFWBOCVSHFNFFTUFSFOXFUIPVEFSTWBOEFHFNFFOUF5FZMJOHFO&EJUJFKBOVBSJ

www.teylingen.nl

KOM

t0QXFSLEBHFOUFMFGPOJTDI CFSFJLCBBSWBOUPUVVS donderdag tot 20.00 uur

BEL

KLIK

t,JKLUVPPLFFOTPQPO[FXFCTJUF t0GTUVVSFFOFNBJMOBBS gemeente@teylingen.nl

Wilhelminalaan 25, Sassenheim

14 0252

Balie politie: (in het gemeentekantoor) .BBXPFWSJK VVS Dinsdag 13.30-16.00 uur %POEFSEBH VVSFOVVS

Overige openingstijden: Zorgloket/ISD: VVS (in het gemeentekantoor)

Gemeente Teylingen Postadres: 1PTUCVT ;+7PPSIPVU

t(FNFFOUFLBOUPPS 8JMIFMNJOBMBBOJO4BTTFOIFJN Openingstijden: .BBOEBH VVS %JOTEBH VVS 8PFOTEBH VVS %POEFSEBH VVS 7SJKEBH VVS t#FTUVVSTDFOUSVN3BBEIVJTQMFJO JO7PPSIPVU

Over ligplaatsduur

Woonbooteigenaar verzet zich ‘sportief’ tegen de gemeente

Door Nico Kuyt

SASSENHEIM

VERSTRIO

De Antje Rebecca heeft een ligplaats in de Leidse historische haven bij de stadstimmerwerf aan het Galgewater. De eigenaar besloot in 2010 om zijn woonboot grondig te verbouwen. Het is een varend schip, dus voer hij naar Warmond om de werkzaamheden uit te laten voeren. Zoals hij in het verleden gewoon was te doen ging hij voor anker in de Groote Sloot bij de golfbaan. Een Teylingse opsporingsambtenaar kreeg hem echter in het vizier. Er volgde een procedure die begon met waarschuwen en uitmondde in het opleggen van een dwangsom. Dit was het begin van een kat en muis-spel waarbij de eigenaar zijn boot steeds op andere plekken in Warmond aanmeerde, zoals onder de spoorbrug en in ‘t Joppe. Dit maakte de handhaving voor de gemeente moeilijk, want de plekken bevinden zich in afzonderlijke bestemmingsplannen. Daarom moest voor iedere nieuwe situatie weer

opnieuw een procedure met waarschuwen en dwangsommen worden opgestart. Door het ongenoegen werd de dwangsom wel steeds hoger, uiteindelijk oplopend tot zelfs 30.000 euro per dag. Maar steeds ontsnapte de eigenaar de inning door snel weer op een andere plek te gaan liggen.

Preventieve dwangsom De gemeente probeerde door middel van overleg uit deze situatie te komen. En na een aantal ‘goede gesprekken’ leek dit te lukken. Er werd een concept-overeenkomst opgesteld die zou worden ondertekend. Maar voordat de handtekening werd gezet ontdekten de handhavers dat de eigenaar bezig was met het aanmeren van een aantal duwboten op niet toegestane plekken. Het papier ging meteen in de versnipperaar, en B&W legde de eigenaar een ‘preventieve’ last onder dwangsom voor onbepaalde tijd op voor alle Teylingse wateren om zo van het gedoe van het steeds verplaatsen af te zijn. Dit is een zeer zeldzame maatregel die slechts in heel uitzonderlijke gevallen kan worden opgelegd. Inmiddels waren de werkzaamheden aan de boot afgerond en lag het schip weer in de Leidse haven, maar het Teylingse gemeentebestuur had ieder vertrouwen in de eigenaar verloren.

‘Sportief verzet’ Naar nu blijkt is de eigenaar be-

’t is weer raak bij Sc huitemaker! Hui sgemaakte vissoep

1 liter 5,95 2 emmertjes 10,0

0 Alle huisgemaakte schepsalades 100 gram 1,50 Visquiches

uit eigen keuken per stuk 3,75

Gerookte makreel

de lekkerste

2 voor

6,00

0,79 Kabeljauwfilet staa rt 100 gram 1, rugstuk 100 gram 2, 95 25 SI LD OPEN DINSDAG T/ M ZATERDAG T. 0252 - 210641 100 gram

Tel. winkel: 0252-2101 51 - Tel. restaurant: 02 52-210641 Oude Haven 3 - Sasse nheim

paald niet op zijn schreden teruggekeerd. Hij diende een bezwaar in tegen de oplegging. De verbouwing is dan wel gereed, maar hij wil in de toekomst nog steeds langer dan het gestelde maximum van 24 uur op de Teylingse wateren recreĂŤren, zo bleek vorige week tijdens de hoorzitting van de Bezwaarcommissie. “Ik betaal belasting en vind dat Teylingen met haar grote watergebied niet voldoende gelegenheid voor recreatie geeftâ€?, zo gaf hij aan. “Ik mag toch wel een paar dagen met mijn boot op de Kaag liggen? Wat is daaraan nou verkeerd? Toen het nog Warmond was lag ik regelmatig in de Groote Sloot en niemand viel mij lastig. Ik denk dat ik een maatschappelijke taak heb om aan te geven dat dit niet goed is en daarom ben ik hier. Ik zal alles in het werk stellen om mij op een sportieve manier hiertegen te verzetten.â€? De gemeente houdt evenwel vast aan de ingrijpende maatregel, want het gevaar van overtreding is er duidelijk nog steeds. “Wij zijn niet tegen de burgers. Wij zijn blij met alle recreanten. Maar we moeten wel proberen het ligplaatsenbeleid handen en voeten te gevenâ€?, aldus een woordvoerder namens B&W. Over enkele weken zal duidelijk worden of de Bezwaarcommissie zich kan aansluiten bij het sportieve verzet van de Leidenaar, of toch maar niet.

Cheque van 1500 euro voor Alzheimer CafĂŠ Sassenheim - Afgelopen vrijdagmiddag was de overhandiging van een cheque van 1500 euro aan het Alzheimer CafĂŠ Teylingen in ‘t Onderdak in Sassenheim. De overhandiging vond plaats naar aanleiding van de doop van de narcis met de naam Melanie Schultz van Haegen bij de opening van Station Sassenheim. De vergoeding voor het telen van de narcis die Jaap Leenen van de firma Leenen kreeg, wilde Leenen aan een goed doel schenken. Er is voor het Alzheimer CafĂŠ gekozen omdat de narcis een stof bevat die ook wordt gebruikt in medicijnen tegen Alzheimer (Foto: FBPS/Peter Schipper).

Uilenexpositie bij Wagner terdag hebben we met de kindertjes voorgelezen en voor de etalage het spelletje ‘Wie vindt het eerst’ gedaan. Dan vroegen we bijvoorbeeld naar een uilenservetring, of hoeveel rode uiltjes zie je in de etalage? Tegenwoordig worden er steeds meer prentenboeken verkocht met schitterende illustraties waarbij de kinderen steeds andere dingen kunnen ontdekken. Dit hebben wij in werkelijkheid proberen na te bootsen. We merken dat de kinderen het ontzettend leuk vinden om samen hiernaar te kijken�. Voor alle kindertjes die komen kijken is er een koekje uit een bijzondere koektrommel tijdens de Nationale Voorleesdagen. De uiltjes zijn nog tot 28 januari te bekijken.

Sassenheim - Naar aanleiding van de Nationale Voorleesdagen is er een uilenexpositie bij boekhandel Wagner in Sassenheim. In de etalage van de boekhandel aan de Hoofdstraat zijn meer dan 200 uilen te bekijken. De uilen zijn afkomstig uit een privĂŠcollectie. Willemien Wagner: “Toevallig kenden we iemand die uiltjes spaart. Toen het boek ‘Mama kwijt’ het prentenboek van het jaar werd, hebben we direct gevraagd of we tijdens de voorleesdagen de uiltjes in de etalage mochten presenteren.â€? De collectie bestaat uit verschillende soorten uiltjes. Zo treft men boekenleggers, flesopeners, en verschillende uiltjes van hout, aardewerk, porselein en glas in de etalage aan. “Za-

Pittig biefstukje

Weekaanbiedingen ............. Kleine spruitjes 500 gram .............

0.75 0.75

Gekookte bieten 500 gram Nieuwe oogst! ............... Jonagold appels 1 kilo . . . Griekse salade

.. 100 gram . . . . . . . . . . . .

Maaltijd van de week

.... Preischotel 100 gram . . . . . . .

..........

0.95 0.79 0.69 1.75

Elke woensdag: ks . . . . . . . . . . . . . . . . . Perssinaasappelen 10 stu

v.d. Veersenheim Hoofdstraat 259 - Sas Tel./Fax: 0252-232141

,&634-"(&3,001+&

Rookworsten

TUVLT 41&$*"-

Fortune kippetje

HSBN

550 160

7-&&48"3&/,001+&

Bij 150 gram beenham

GRATIS 100 gram beenhamsalade

-6/$)*%&&

Broodje gemak

250

QFSTUVL

Aanbiedingen geldig van 23-1-2012 t/m 28-1-2012

Warmond - De Leidse eigenaar van het woonschip Antje Rebecca is het niet eens met de gemeente Teylingen dat hij niet langer dan 24 uur in de Kaag mag aanmeren. Na een aantal overtredingen legde de gemeente hem de zeer zeldzame ‘preventieve last onder dwangsom’ op voor alle wateren in Teylingen. Hij moet 5000 euro per dag betalen als hij weer de regels overtreedt.

Scholten keurslager )PPGETUSBBUt4BTTFOIFJN 5FMt'BY JOGP!TDIPMUFOLFVSTMBHFSOM


25 JANUARI 2012

KERKDIENSTEN Kerkdiensten van donderdag 26 januari t/m woensdag 1 februari.

Sassenheim RK-Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Zondag: 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Gemengd Koor; 12.00 uur Doopschelpenviering. Dinsdag: 9.00 uur Ochtendmis. Protestantse Gemeente: - Dorpskerk (Hoofdstraat 217): Zondag: 10.00 uur ds. T. Moll. - Julianakerk (Julianalaan 6): Zondag: 10.00 uur ds. H.R. Betting. Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): Zondag: 10.00 uur ds. S. Pos; 19.30 uur ds. S. Pos (De ontmoeting).

Voorhout RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): Donderdag: 18.45 uur Eucharistieviering in Dagkapel. Zaterdag: Geen dienst. Zondag: 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang. Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): Zondag: 10.00 uur ds. J.W. van den Berg; 16.00 uur ds. J.W. van den Berg (Schoolkerkgezinsdienst).

pagina 5

KaartenKeus.nl

MEDISCHE DIENSTEN

Bestel snel en

Ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

Huisarts Alleen spoedeisende huisartsenhulp: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 B, Voorhout, tel. 0252-240212 (altijd eerst bellen).

Tandarts Sassenheim/Voorhout: Via www. tandartswaarnemingbollenstreek. nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. Warmond: Via het telefoonnummer 071-3011738 verneemt men welke tandarts waarneemt. Spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur.

Apotheek Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. 0252-240216.

Dierenarts Via telefoonnummer Dierenkliniek Sassenheim (tel. 0252-232219) en Dierenkliniek Voorhout (tel. 0252215231) verneemt men welke dierenarts waarneemt.

FAMILIEBERICHTEN

PER E-MAIL

eenvoudig online uw

Mail de tekst naar advertentie@deteylinger.nl. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

geboorte-, huwelijks-

PER

POST OF AFGEVEN

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur).

of gelegenheidskaart op www.KaartenKeus.nl

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

De collecties zijn ook in te zien bij Drukkerij All-in aan de Ambachtsweg 7a

>PQKHURLUPLKLYLLU]VVYKLV]LY^LSKPNLUKL ILSHUNZ[LSSPUNTVVPL^VVYKLUĂ„QULIYPL]LULU RHHY[LUKPL^PQTVJO[LUVU[]HUNLUUHOL[ V]LYSPQKLU]HUTPQUSPL]L2LLZLUVUaL]HKLY

in Katwijk, tel. 071 408 14 97 KaartenKeus.nl is een onderdeel van

2LLZ]HUKLY>PLS COLOFON www.deteylinger.nl Oplage 16.000 Uitgave van

Ambachtsweg 7 A Postbus 3066, 2220 CB Katwijk telefoon 071-4022901 fax 071-4032325 Advertenties Contactgegevens Binnendienst Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijd advertenties: dinsdag 11.00 uur Redactie Eindredactie: Piet van der Vooren Postadres redactie: Postbus 3066, 2220 CB Katwijk telefoon 071-3010118 fax 071-4032325 e-mail: redactie@deteylinger.nl Sluitingstijd kopij: maandag 17.00 uur

Avond-, nacht- en weekenddiensten.

Alarm

AANLEVEREN

BERICHTEN

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Warmond RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Papillon. RK-Kapel MariĂŤngaerde (Mgr. Aengenentlaan 3): Donderdag: 11.00 uur. Zondag: 10.00 uur. Dinsdag: 11.00 uur. Protestantse Gemeente (Herenweg 82): Zondag: 10.00 uur ds. P. MagrĂŠ, Franeker (m.m.v. de cantorij). Baptistengemeente Kaleb (Herenweg 80): Zondag: 10.30 uur Ieder heeft iets-dienst.

l i i e m a F

Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaarden uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld doorde Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. De Teylinger wordt iedere woensdag huis-aan-huis verspreid in de gemeente Teylingen en is bovendien af te halen op de volgende adressen: Sassenheim: Gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25; Bruna, Hoofdstraat 207; Primera Van der Lans, Hoofdstraat 208; Speciaalzaak Kaldenbach, Hoofdstraat 243; Esso Selfservice, Oosthoutlaan 2. Voorhout: Bestuurscentrum, Raadhuisplein 1; Plus Van Dijk, Herenstraat 45; Hoek Boek & Kantoor, Herenstraat 63; Primera, Jacoba van Beierenhof 26. Warmond: Albert Heijn, Dorpsstraat 2; VVV, Dorpsstraat 88 A; De Nie Toys & Stamps, Dorpsstraat 106. Verspreiding telefoon 071-4022901, of e-mail: verspreiding@uitgeverijverhagen.nl

Met vier bands

Finale Battle of the Bands in Fascinus Sassenheim - Na vier voorrondes en twee halve finales staan vier bands in de finale van Battle Of The Bands in jongerencentrum Fascinus in Sassenheim: Wolfhunters, The Light Parade, Tarzan’s My Daddy en Atlantic Attraction. De finale zal plaatsvinden op 4 februari in Fascinus. De avond duurt van 21.30 tot 1.30 uur, en de entree bedraagt 3 euro. Wolfhunters is ontstaan uit de drang van alle vier de bandleden om keihard te beuken. Zij zijn beïnvloed door onder andere Queens of the Stone Age, The Raconteurs en Triggerfinger. Wolfhunters is reeds winnaar van de popprijs van Amstelland en de Meerlanden 2011. The Light Parade is een Indie-alternative band uit Den Haag. De band schrijft eigen nummers met een eigen karakter die gekenmerkt worden door expressieve vocals, melodie, volle synth’s, vette beats en poppy gitaarwerk. Tarzan’s My Daddy is een meidentrio dat hard aan de weg timmert met een eigen geluid. Zij spelen indierock en alternatieve jazz. Atlantic Attraction is opgericht in de zomer van 2010. Na een halfjaar stonden er al optredens in de Qbus, SplotsZ, Club 7, Waterhole, Paard CafÊ en vele andere locaties. Ook werden er voorprogramma’s gespeeld van The Medics en Underground Railroad. Begin april werd de gelijknamige EP uitgebracht met vier eigen nummers op cd, en toen is het balletje voor Atlantic Attraction gaan rollen. Er volgden optredens op meerdere radiostations en een optreden op televisie. Battle of the Bands wordt georganiseerd door jongerencentrum Fascinus met als doel om regionale amateurbands op weg te helpen in hun ontwikkeling. De bands maken kans op prijzen die hun muzikale carrière ten goede zullen komen.

*VYULSPZ)LYUHYK\Z +LSLLN[LISPQM[UVNTVLPSPQR[LHHU]HHYKLUTHHY aV]LLSIL[YVRRLUOLPK]LYaHJO[OL[]LYKYPL[LU ]LYNYVV[KLTVLKVT]LYKLY[LNHHU+HUR ,SS`]HUKLY>PLS/LLZ ;LZZH 1VVZ[LU-LSP_ ,KV

 

7HYR2SPURLUILYN >A>HYTVUK QHU\HYP

Iedere uitvaart uniek. Yarden Yarden & Courtesy Uitvaartzorg

Professioneel, met passie en kwaliteit Yarden & Courtesy regelt, verzorgt en begeleidt uitvaarten. We geloven niet in een standaard uitvaart, omdat we weten dat elke uitvaart anders is. Yarden & Courtesy heeft de ervaring en kennis in huis om uw uitvaartwensen te realiseren. Voor het melden van een overlijden 0252 220288 / 0800-8192

Jeugdtrainers geschoold

We verzorgen niet alleen uitvaarten voor mensen met een uitvaartverzekering van Yarden. Ook als u niet bent verzekerd of elders een verzekering heeft kunt u bij ons terecht.

Yarden & Courtesy Uitvaartzorg

Warmond - De stichting Jeugdvoetbalopleiding zal in opdracht van voetbalvereniging Warmunda een clubspecifiek scholingsprogramma voor haar jeugdtrainers organiseren. De Warmondse vereniging wil een betere doorstroming van de jeugdspelers naar de senioren realiseren. Warmunda hecht veel waarde aan een optimale jeugdopleiding voor al haar jeugdspelers en heeft daarom gekozen voor een gericht opleidingsprogramma voor de jeugdtrainers. Het niveau van een goede jeugdopleiding is immers afhankelijk van het niveau van de jeugdtrainers. De Warmondse vereniging heeft gekozen voor een clubspecifieke aanpak afgestemd op de wensen en behoeften van de vereniging. Jeugdvoetbalopleiding heeft in nauw overleg met de technische commissie een scholingsprogramma samengesteld om op interactieve en praktijkgerichte wijze de jeugdopleiding van Warmunda verder te optimaliseren. Jeugdvoetbalopleiding is gespecialiseerd in alle facetten van het opleiden van jeugdspelers. Binnenkort start deze scholing op het eigen sportpark met daarbij alleen maar Warmunda-trainers en Warmunda-spelers om zodoende tot een maximaal leerklimaat te komen.

Warmonderweg 12 A, 2171 AH Sassenheim 0252 220288 0800 8192 www.yarden-courtesy.nl

EMORIE Natuursteen

Het adres voor een passend gedenkteken

Toonzaal geopend maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur Gedenktekens in natuursteen, glas, rvs en hout Levering direct aan particulieren Zeer snelle levering (2 weken) Deskundig advies

‚‚ ‚‚

Delfweg 34a - 2211 VM Noordwijkerhout 8GNGHQQP‚*CZ E-mail: info@Memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

SHOWTUIN VRIJ TOEGANKELIJK


Kijk op het kwartaal Een terugblik op het vierde kwartaal 2011

OKTOBER

NOVEMBER

Beste inwoners, Wij kijken terug op een mooi jaar, waarin we echt gestart zijn met participatie. De richtlijnen hiervoor zijn vastgesteld door de raad en er is een voorzichtig begin gemaakt met het project Langeveld , waarin we u actief vragen mee te denken. U denkt al op veel terreinen mee en komend jaar willen we dat nog verder uitbreiden.

Vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid in 2012 0NVEFNPHFMJKLIFJEUFHFWFOBDUJFGNFF te denken en te doen, krijgt u van mij drie cadeaus. Ik geef u: vertrouwen, vrijheid FOWFSBOUXPPSEFMJKLIFJE7FSUSPVXFO om mee te denken, vrijheid om daar ook duidelijk zelf vorm aan te geven en de verantwoordelijkheid om dat op te pakken. En die verantwoordelijkheid heeft u allen BMHFOPNFOUJKEFOTEFKBBSXJTTFMJOH%F jaarwisseling is goed verlopen. Fijn om te zien

DECEMBER

dat onze inwoners, en met name de jongeren, hun eigen verantwoordelijkheid hebben genomen om er een goed feest van te maken. *LEBOLVIBSUFMJKLIJFSWPPS7PPSLPNFOEKBBS vraag ik u dan ook om met mij en ons mee te denken en mee te werken aan een nog beter Teylingen. Burgemeester Schelberg 0QUXJUUFSUFWPMHFOWJB!TBOEFSTDIFMCFSH

Bedankt voor uw mening In het vierde kwartaal heeft u als inwoner van Teylingen bij diverse projecten uw mening kunnen geven. t *OPLUPCFSJTHFTUBSUNFUIFUXFSWFOWBO inwoners voor de meedenkgroep voor het participatieplan Langeveld. Bij de ontwikkeling van deze woonwijk kunnen inwoners actief meedenken via de website die deze week wordt gelanceerd. t 7PPSEFPOUXFSQXFETUSJKETQFFMQMBBUTFO 7JKWFSMBBOFO1SJOT)FOESJLMBBOIFCCFO 13 kinderen een ontwerp gemaakt.

165 inwoners hebben op de ontwerpen gestemd, waarna er twee zijn gekozen. t 0QEJOTEBHEFDFNCFSJTIFUQMVLCPTJO QBSL8JMHFOIPSTUHFQMBOU)FUJEFFWPPS het plukbos is ontstaan door een verzoek van een inwoonster om meer eetbaar fruit in het openbaar groen aan te planten. t %FSFDSFBUJFWPPS[JFOJOHBBOEF#FSMJOFJTPQ EFDFNCFSHFPQFOE%F[FWPPS[JFOJOHJT samen met de voetballende Sassenheimse jeugd en in goed overleg met de omwonenden tot stand gekomen.

Digitaal afhandelen omgevingsvergunningen 4JOETSVJNFFOKBBSIBOEFMFOXFPNHFWJOHT vergunningen volledig digitaal af. We kunnen met trots zeggen dat zowel onze inwoners BMTXJKCMJK[JKONFUEF[FXFSLXJK[F7JBIFU omgevingsloket komt ongeveer 60% van de BBOWSBHFOBMEJHJUBBMCJOOFO%FPWFSJHF komt nog op papier binnen.

%F[FJOEJFOFSTCFOBEFSFOXJKBDUJFGNFUEF vraag of wij hun aanvraag digitaal mogen afhandelen. In 99% van de gevallen vinden inwoners dit prima. Inwoners kunnen de meeste informatie toegezonden krijgen via FNBJMPGNFFLSJKHFOPQFFOVTCTUJDLBMT[F aan de balie komen.

%FCJKFFOLPNTUFOEJFXJKPSHBOJTFSFO LPOEJHFO wij aan in de gemeenteberichten en op de XFCTJUF7PPSTPNNJHFCJKFFOLPNTUFOXPSEFO bewoners persoonlijk uitgenodigd. t &JOEPLUPCFSWPOEEFUXFFEFCJKFFOLPNTU plaats met de klankbordgroep fietspad 3PPEFNPPMFOQPMEFS%F[FBWPOEJTWPPSBM gesproken over verkeersveiligheid en de effecten op de omgeving. t 0OHFWFFSQFSTPOFOXBSFOOPWFNCFS aanwezig op de inloopavond over de CPVXXFHGBTFB)PPHILBNFS

Bijzondere mensen 0O[FESJFEPSQFOIFCCFOFFOMFWFOEJH WFSFOJHJOHTMFWFO7FFMNFOTFO[FUUFO[JDI CFMBOHFMPPTJOWPPSEFNFEFNFOT%BU maakt dat we drie ‘rijke’ dorpen hebben. In het vierde kwartaal 2011 heeft Leo de 7PHFMPQEJOTEBHOPWFNCFSEFA;JMWFSFO Barensteel’ ontvangen tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Sassenheimse *+TDMVC7FSEFSIFCCFOXFFMGOJFVXF Nederlanders in Teylingen.

Beoordeling van de dienstverlening via smileys Sinds april vorig jaar kunnen bezoekers van de balie in het gemeentekantoor via smileys aangeven hoe zij de dienstverlening IFCCFOFSWBSFO0PLPQEFHFNFFOUFMJKLF website kunt u via smileys aangeven of u de informatie makkelijk kunt vinden en of u deze JOGPSNBUJFEVJEFMJKLFOWPMMFEJHWJOEU7BOBG november kunt u ook de afhandeling van .FMEJOHFO0QFOCBSF3VJNUF MPTMJHHFOEF stoeptegels, verkeersonveilige situaties, zwerfvuil, kapotte lantaarnpalen etc) met een groene, oranje of rode smiley beoordelen. Met de smileys hopen wij inzicht te krijgen

hoe inwoners de dienstverlening ervaren en waar wij die kunnen verbeteren. Naar aanleiding van uw opmerkingen hebben we onder andere de volgende informatie op onze website aangepast: t %FPQFOJOHTUJKEFOWBOEFHFNFFOUF winkel in Sassenheim zijn nu direct op de homepage te zien. t 0QEFDPOUBDUQBHJOBJTCJKEF adresgegevens van het gemeentekantoor en het bestuurscentrum een link gemaakt naar informatie over deze gebouwen: voor welke zaken moet u in welk gebouw zijn.

t % FCFXPOFSTCJKFFOLPNTUPWFSEFBBOMFH van de rotonde Jacoba van Beierenweg op 7 december werd door 6 personen bijgewoond.

t * OEFPNTDISJKWJOHWBOEFPOUIFGGJOH QBSLFFSTDIJKG[POF CMBVXF[POF [JKO ook de kosten van deze ontheffing opgenomen. Wij willen u vragen vooral uw commentaar kenbaar te maken als u aanmerkingen heeft op onze dienstverlening. Natuurlijk horen wij het ook graag als u wel tevreden bent. Nogmaals bedankt voor uw reacties.

Kent u ook iemand die u wilt voordragen voor een koninklijke onderscheiding of een gemeentelijke onderscheiding? Kijkt u dan op www.teylingen.nl onder 8POFO0OEFSTDIFJEJOHFOFOQSJK[FO )JFSWJOEUVPPLNFFSJOGPSNBUJFPWFS bovenstaande personen.


Uw veiligheid belicht Barometer Integrale Veiligheid

Naast de getroffen voorbereidingen en de inzet van de hulpdiensten op de dag zelf, hebben de inwoners vooral zelf hun eigen verantwoordelijkheid opgepakt. $PNQMJNFOUFO)FFGUVWFSOJFVXFOEF TVHHFTUJFTWPPSLPNFOEFKBBSXJTTFMJOH %BO horen wij graag van u. U kunt suggesties doorgeven via HFNFFOUF!UFZMJOHFOOM.

0NEFJOIPVEWBOEFIBOESFJLJOH[PEVJEFMJKL mogelijk te communiceren en af te stemmen met belanghebbenden, organiseren wij een inspraakmogelijkheid na afronding van de DPODFQU WFSTJF5JKEFOTEF[FJOTQSBBLNPHFMJKL heid lichten we de ‘handreiking evenementen’ toe en hoort u wat de spelregels in de praktijk DPODSFFUHBBOCFUFLFOFO)JFSOBJTFSUJKEWPPS discussie en kunt u punten aangeven waarmee we rekening moeten houden bij het afronden van de handreiking. Na de behandeling van eventuele inspraakreacties wordt de handreiking ter besluitvorming voorgelegd aan het college van burgemeester en XFUIPVEFST%FEBUVNWBOEFJOMPPQBWPOE maken we bekend via de gemeenteberichten en website.

Rustig verloop jaarwisseling dankzij onze inwoners %FKBBSXJTTFMJOHJO5FZMJOHFOJTSVTUJHWFSMPQFO Er zijn geen aanhoudingen verricht en weinig meldingen van vernielingen en overlast binnengekomen. Er waren wel inbrekers actief. *O[PXFM4BTTFOIFJNFO7PPSIPVUJTUJKEFOT PVEFKBBSTOBDIUĂ?Ă?OLFFSJOHFCSPLFO0PLJT een fietsenhok bij een school in Sassenheim deels uitgebrand. Er is nog niet bekend wie verantwoordelijk is voor deze brand. Ieder jaar stellen we, als voorbereiding op de jaarwisseling, samen met de politie en de CSBOEXFFSFFOJOUFHSBBMESBBJCPFLPQ)JFSCJK werken we samen om overlast en vernielingen zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. 0OEFSXFSQFOXBBSBBOEBDIUBBOXPSEU besteed zijn vreugdevuren, nieuwjaarsfeesten FOCJKWPPSCFFMESJTJDPHFCJFEFOFOPCKFDUFO 0PLIFCCFOEFCPBTSPOEFTHFMPQFOPN UFDPOUSPMFSFOPQWFJMJHIFJETBTQFDUFO CJKW CPVXMPDBUJFT %FQPMJUJFIFFGUJOEFBBOMPPQ naar de jaarwisseling en tijdens oudejaarsdag FYUSBHFDPOUSPMFFSEPQ JMMFHBBM WVVSXFSL )VJT[PFLJOHMFWFSEFNFFSEFSFLJMPTJMMFHBBM vuurwerk op. Tegen de eigenaren is een proces verbaal opgemaakt en het vuurwerk is in beslag genomen en vernietigd. In het LBEFSWBOEF)BMUBGEPFOJOHIFCCFOOFHFO minderjarigen een alternatieve straf gekregen. Er lopen nog een aantal onderzoeken naar BBOMFJEJOHWBOWFSTDIJMMFOEFWFSOJFMJOHFO7BO het afgebeelde verkeersbord zijn de daders bekend, de schade wordt op hen verhaald.

Twitterende boa’s We maken steeds meer gebruik van internet WPPSDPNNVOJDBUJFFOJOGPSNBUJFWFSTUSFL LJOH/BBTUIFU NPHFMJKLBMCFLFOEF UXJU teraccount van de gemeente zelf, maken nu PPLEFCPBTHFCSVJLWBO5XJUUFS;JKQMBBUTFO regelmatig korte berichtjes, tweets, over hun werkzaamheden. Bent u geïnteresseerd in hun werkzaamheden en belevenissen, volg de CPBTEBOWJB!#PB5FZMJOHFO.FUEFUXFFUT proberen de boa’s een bredere doelgroep te bereiken en uitleg te geven over bepaalde aspecten van hun werk.

Twitter Ook anderen volgen, volg ons op twitter: !TBOEFSTDIFMCFSH !MFPWE[PO !KPIOTUVVSNBO !LFFTWBOWFM[FO !LBSJOMBNCSFDIUT !HFN@UFZMJOHFO

Teylingse evenementenbeleid 0QEJUNPNFOU[JKOXFCF[JHNFUIFU WPSNHFWFOWBOIFU5FZMJOHTFFWFOFNFOUFO CFMFJE%PPSEFTQFMSFHFMTWPPSIFU organiseren van een evenement expliciet vast te leggen, creĂŤren we meer duidelijkheid voor BMMFCFUSPLLFOQBSUJKFO%JUMPLBMFCFMFJE EF ‘handreiking evenementen’, is in concept klaar en wordt in het eerste en tweede kwartaal van 2012 verder uitgedacht en afgerond.

Gebruiksvergunning voor MariĂŤngaerde MariĂŤngaerde is het bejaardencentrum aan EF.HS"FHFOFOUMBBOJO8BSNPOE7PPS 1 januari 2012 moest de eigenaar/ zorgaanbieder ervoor zorgen dat het gebouw voldeed aan alle brandveiligheidseisen. 0QEFDFNCFS[JKOEFXFSL[BBNIFEFO opgeleverd in bijzijn van vertegenwoordigers van de gemeente Teylingen en de Brandweer )PMMBOET.JEEFO%FBBOQBTTJOHFO[JKO goedgekeurd en de aanvraag voor een gebruiksvergunning is in werking gezet. %F[FWFSHVOOJOHWPPSCSBOEWFJMJHHFCSVJL is de administratieve afronding van het USBKFDU"MMFHFCSVJLWFSHVOOJOHFO OV omgevingsvergunning) die nog afgegeven moesten worden in het kader van de inhaalslag, zijn hiermee afgehandeld.

Opstand jeugdgevangenis Teylingereind

de gemeente een brief gestuurd naar de EJSFDUFVSWBOEF%JFOTU+VTUJUJĂ‘MF*OSJDIUJOHFO met het verzoek om zo snel mogelijk een HF[BNFOMJKLFFWBMVBUJFUFQMBOOFO;PESB de uitkomsten van deze evaluatie bekend zijn, wordt hier op bestuurlijk niveau verder PWFSHFTQSPLFO;PLVOOFOXFWFSEFSF afspraken maken over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en kunnen we verbeteringen doorvoeren.

Nieuwe aanpak alcohol en softdrugs onder jongeren %FQPMJUJFJO5FZMJOHFOWFSXJKTUKPOHFSFOEJF BMDPIPMFOTPGUESVHTHFCSVJLFOPQTUSBBU EPPSOBBS#VSFBV)BMU%JUHFCFVSUJOIFU kader van het alcoholmatigingsbeleid van de gemeente. Jongeren krijgen dus niet alleen FFOCPFUFWPPSBMDPIPMFOPGESVHTHFCSVJL op straat, maar worden daarnaast verwezen OBBS)BMU7JB)BMULSJKHFO[JKFFOXFSLTUSBGFO FFOMFFSTUSBGSPOEIVOHFCSVJL;PNBBLU)BMU de jongeren meer bewust van de schadelijke HFWPMHFOWBOIVOHFCSVJL0PLCFUSFLU)BMU de ouders van de jongeren in dit traject. %F)BMUWFSXJK[JOHWPPSTPGUESVHTJTOPHFFO proef en komt voort uit een samenwerking UVTTFOEF1PMJUJF)PMMBOET.JEEFO )BMU )PMMBOET.JEEFO)BBHMBOEFO IFU0QFOCBBS Ministerie, Brijder verslavingszorg, gemeente Katwijk en de gemeente Teylingen. #FOUVHFĂ•OUFSFTTFFSEJOEF)BMUWFSXJK[JOH WPPSTPGUESVHTBMDPIPM PGESVHTFOBMDPIPM gebruik in het algemeen? Kijk voor meer informatie op www.halthmh.nl of www.brijder.nl.

Aangifte doen? %FPQFOJOHTUJKEFOWBOIFUQPMJUJFCVSFBVJO Sassenheim zijn per 1 januari 2012 gewijzigd. %FBBOQBTTJOHLPNUWPPSUVJUWSBHFOWBO inwoners waarom het bureau alleen op de ochtenden open was. Na overleg met het burgerpanel is besloten om het bureau op dinsdag en donderdagmiddag te openen. %FOJFVXFPQFOJOHTUJKEFO[JKONB XPFOWSJK WBOVVS EJWBOVVS EPWBOVVSFOWBOVVS 1FSKBOVBSJJTIFUNPHFMJKLPNFFO afspraak te maken voor het doen van aangifte. )JFSNFFXJMMFOXFEFXBDIUUJKEFO[PLPSU mogelijk houden. U kunt een afspraak maken WJBo 0PLXPSEFOEFNPHFMJKLIFEFOWPPSIFUEPFO H K van van te tele telefonische lefo le foni fo nisc ni s hee aan sc aaangifte angi gift f e en n aan aaangifte angi gift ftee via via vi internet intern in teerneett ui u uitgebreid. itg itg geebr brei eid. eid d.

0QNBBOEBHPLUPCFSXBTFSFFO groepsopstand in Forensisch Centrum 5FZMJOHFSFJOE)JFSWPPSXBSFOWFFMQPMJUJF CSBOEXFFSFOBNCVMBODFFFOIFEFO PQHFSPFQFO%F[FPQTUBOEIFFGUPPLJOWMPFE HFIBEPQEFPQFOCBSFPSEF%BBSPNIFFGU

Colofon

%JUJTFFOVJUHBWFWBOEFHFNFFOUF5FZMJOHFO Redactie en fotografie gemeente Teylingen Januari 2012


e actie - 2 gratis!! Deze actie is geldig van 25 januari t/m 1 februari 2012

9,99

5,99

+gratis! 2e

14,99

+gratis! 2e

+gratis! 2e

Anthurium

Blauwe druif

Windlicht

potmaat 17 cm

compleet in bakje

van glas (h.27 cm, ø19 cm excl. decoratie)

webwinkel.tuince

ntrumdemooij.nl

Noordwijkerweg 36 Rijnsburg Tel. 071 408 09 59 www.tuincentrumdemooij.nl

Januari en februari is er geen koopavond

AUTOBEDRIJF G. DOL Suzuki SX4, ’06 .............................................................................. â‚Ź 9.250,Mitsubishi Colt CZ3, 35.000 km, airco, ’08 ................................... â‚Ź 7.950,Toyota Yaris, 28.000 km, ‘06......................................................... â‚Ź 7.950,2x VW Polo 1.2, 58.000 km, ’04 ..................................â‚Ź 5.950,- / â‚Ź 7.950,Renault Scenic, airco, ’04. ............................................................. â‚Ź 6.950,2x Toyota Aygo, ’06.v.a. ..............................................â‚Ź 5.950,- / â‚Ź 6.950,3x CitroĂŤn C3, 50.000 km, airco, ’05 ....................v.a. â‚Ź 4.950,- / â‚Ź 6.950,3x CitroĂŤn C2, 77.000 km, ’06...............................v.a. â‚Ź 4.950,- / â‚Ź 6.950,Peugeot 307 SW, 72.000 km, ’05 ................................................. â‚Ź 6.950,2x Opel Zafira 1.8, airco, 90.000 km, ’01, ’05. .............................. â‚Ź 5.950,Nissan Micra 1.2S, airco, ’05 ......................................................... â‚Ź 5.950,Fiat Punto ELX, 50.000 km, ’04..................................................... â‚Ź 4.950,Ford Ka, ’03/’04.............................................................................. â‚Ź 3.950,Ford Fusion 1.3, ’03 ....................................................................... â‚Ź 3.950,2x Renault Twingo, bj. ’04/’05 ....................................................... â‚Ź 3.950,BMW 316 station, ’98..................................................................... â‚Ź 2.950,30x div. inruilers......................................................................v.a. â‚Ź 500,AUTOMATEN Toyota Auris, automaat, 30.000 km, ’08 ....................................... â‚Ź13.950,CitroĂŤn C3 automaat 2005 ............................................................ â‚Ź 6.950,Toyota Starlet, automaat, 55.000 km......................................v.a. â‚Ź 3.950,CitroĂŤn Saxo, automaat ................................................................. â‚Ź 1.950,CABRIOLET BMW 328CI, ’00 automaat ............................................................ â‚Ź11.950,3x VW Golf Cabriolet automaat ...........................â‚Ź 3.950,- / ........ â‚Ź 4.950,BESTELWAGENS VW Transporter 2.5 TDi, lang, ’04. (ex. btw)................................. â‚Ź10.950,4x Opel Vivaro, ’02, ex. dubb. cab................................â‚Ź 4.950,- / â‚Ź 7.950,CitroĂŤn Jumper 28JTD hoog/lang ‘04 ........................................... â‚Ź 6.950,Mercedes Vito 108CD, ’03............................................................. â‚Ź 5.950,2x VW Caddy, Diesel SDi, ’98/’99, ’04/’05...................â‚Ź 2.950,- / â‚Ź 5.900,2x Renault Trafic, automaat, ’03/’06........................................v.a. â‚Ź 5.250,Opel Combo 1.4, airco, ’03....................................... ..................... â‚Ź 4.950,3x Renault Kangoo diesel, ’05/’06................................â‚Ź 2.450,- / â‚Ź 3.950,-

Adenta tandprothese Specialist en

ekering

rz Alle ve

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Onderwerp

t/BUVVSHFUSPVXF LVOTUHFCJUUFO t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT

Klaar terwijl u wacht! Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

50/50 DEAL

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij op 21 december 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen van Akzo Nobel Coatings BV voor het bouwen van tijdelijke kantoorunits gebouw 57B. De inrichting is gelegen aan de Rijksstraatweg 31, 2171 AJ te Sassenheim, gemeente Teylingen. Ingediende aanvraag ligt niet ter inzage. Deze kennisgeving staat ook onder Bekendmakingen op www.zuid-holland.nl. DWM/008

financiering mogelijk

WWW.GDOL.NL

Rijnsburgerweg 48 - Voorhout - Tel. 0252-211849

www.tandenwinkel.com

 

 1HN\HY?;`WL=:WVY[_

Datum deel I: Kilometerstand: Brandstof: Transmissie:

8-1-2002 133.198 km Benzine Handmatig

Prijs: â‚Ź

Garantie: Rijklaar maken: Kenteken:

6 maanden Bovag â‚Ź 750,98-HX-JG

8.500,-

(JJLZZVPYLZ: ABS, Airbag(s), Airco, Alarm, Audio, Centr. deurvergrendeling, Cruise control, Elek. verstelbare stoelen, Elektrische ramen, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Middenarmsteun, Navigatiesysteem, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging, Tractioncontrol, Verwarmde spiegel(s), Warmtewerend glas

BTW-auto: Nee Gewicht: 1470 Kg 144 kw (196 PK)

Bedrijvenpark Foreparkpark, Neckar 1 2491 BE DEN HAAG Verkoop@blankespoor-jaguar.nl Tel: 070-3575717 Fax: 070-3575719

06 11 30 60 05 e info@simonemulder.com www.simonemulder.com t


25 JANUARI 2012

pagina 9

Proeverij op zaterdag

Kok Lonny Gerungan bij Plus Van Dijk Voorhout - De bekende Indonesische topkok Lonny Gerungan geeft zaterdag 28 januari een aantal kookdemonstraties bij Plus Van Dijk in Voorhout ter ondersteuning van het merk Samasaya. Klanten krijgen tijdens de demonstraties uitleg over de Indonesische keuken en maken kennis met de productlijn Samasaya roerbaksauzen, sambal en kecap, die Plus

‘Let me entertain you’ is in vier jaar tijd uitgegroeid tot een avond vol zang, dans, playback en sketches (Foto: FBPS/ Peter Schipper).

113,1 decibel voor Foreholte-keeper

Tom Bleijswijk wint als Michael Jackson ‘Let me entertain you’ Voorhout - Afgelopen zaterdag vond de vierde editie van ‘Let me entertain you’ plaats in Grand Café De Toog in Voorhout. Met deze talentenjacht werd het publiek vermaakt door negen verschillende en verrassende acts. Zang, dans, playbackshows en sketches; het kwam allemaal aan bod. “Dat was precies wat we wilden bereiken vanavond”, zegt voorzitter Jan Regeer van carnavalsvereniging De Bokken, die samen met de begeleidster van het jeugdprinsenpaar Monica Hoogink de avond feilloos en met veel humor aan elkaar praatte. “Het belangrijkste is dat het publiek vermaakt wordt. Daar slaat de titel ‘Let me entertain you’ ook op.” Door Laura Kranenburg Na een aantal jaren playback- en spelshows te hebben georganiseerd, besloot de carnavalsvereniging vier jaar geleden eens iets anders te proberen. En met succes. “Het mooie van deze show is ten eerste dat het interactief is door ter plekke een vierkoppige onafhankelijke jury aan te wijzen en daarnaast het publiek te voorzien van rolfluitjes en mondharmonica’s. Door middel van een decibelmeter wordt na afloop van iedere act gemeten hoeveel lawaai het publiek maakt. Op deze manier bepaalt het publiek de winnaar. Naast deze interactie is de

talentenjacht bedoeld voor jonge en oudere deelnemers uit zowel Voorhout als Sassenheim en Warmond. Iedereen kan zich opgeven en uitvoeren wat hij of zij maar wil. Ook is dit evenement toegankelijk voor toeschouwers van alle leeftijden,” vertelt Jan Regeer. Er stonden inderdaad statafels bij de bar en voor de ouderen was er genoeg zitruimte voorin de zaal. Oftewel: ook de aankleding was fantastisch geregeld door de twee bouwgroepen die de carnavalsvereniging telt. “Sommige jongens zijn hier echt urenlang mee bezig geweest”, aldus Regeer. Na het zingen van het prinsenlied werd de avond geopend met een spetterend optreden van De Dansmariekes, die meteen van deze gelegenheid gebruik maakten om hun nieuwe pakjes te laten zien. Onder leiding van hun nieuwe choreografe Laura Ruijgrok voerden zij een prachtige dans uit, waar ze duidelijk flink op geoefend hadden. Na deze opening volgden onder meer een hilarische sketch van muziekvereniging St. Cecilia, trad een ‘bejaard’ Luv op en playbackten onder andere prins en prinses carnaval, verkleed als varken en Mary Poppins, samen met de als verplegers verklede jeugdprins en -prinses met hun aanhang, een compilatie van bekende liedjes aan elkaar. Vervolgens zong Jeroen Schulte namens de TOV ‘Don’t stop me now’ van Queen, waarbij drie mannen op de achtergrond alles uitbeelden wat hij zong. Ook dit zorgde voor

de nodige lachsalvo’s vanuit het publiek. Als mystery guest voor het prinsenpaar zongen twee dames als Irma & Ingrid van Zaai een fantastisch lied. De voormalige Geitjes dansten op Candyman van Christina Aguilera, De Voorruiters presenteerden een echte Elvis Presley en voormalige winnaar De Mexicano’s zongen, verkleed als Duitsers en met bijbehorend accent, een grappige compilatie aan elkaar. De welverdiende winnaar was Tom Bleijswijk, aanvoerder van het eerste elftal van Foreholte, die als Michael Jackson het nummer ‘Billy Jean’ vertolkte. Onder andere zijn trouwe schare fans zorgde voor de nodige herrie, waardoor de decibelmeter tot maar liefst 113,1 decibel steeg. Gecombineerd met drie negens en een tien van de jury was hij overduidelijk de winnaar van De Houten Bok. “Ik had dit nooit verwacht”, zegt een verbaasde Tom Bleijswijk. “Ik deed mee door een soort weddenschap en heb bijna alles geïmproviseerd.” Dat was echter niet te zien aan zijn geweldige imitatie van Michael Jackson. Dat hij naast voetballen ook kan dansen is wel duidelijk. Of hij volgend jaar weer meedoet is voor hem ook nog de grote vraag. “Ik heb een fantastische avond gehad, dus je weet maar nooit”. Kortom, de avond bevatte spectaculaire optredens en de opkomst was enorm. Ook volgend jaar is iedereen weer uitgenodigd om zich in te schrijven als deelnemer of anders te komen genieten van een fantastische en goed verzorgde avond.

sinds een jaar verkoopt. Tijdens de proeverij in Voorhout zal topkok Lonny laten zien hoe men met de Samasaya-producten eenvoudig een heerlijke Indonesische maaltijd bereidt. Natuurlijk is er ook ruimte voor een foto en een handtekening. Plus Van Dijk aan de Herenstraat 45 in Voorhout nodigt iedereen uit om de heerlijke recepten te komen proeven. Men is welkom op zaterdag 28 januari, en Lonny zal demonstreren van 11.00 tot 17.00 uur.

Voorraad voedselbank moet op peil blijven Sassenheim - Na de decembermaand zijn de voorraadkasten van de Voedselbank Teylingen goed gevuld. Voor bestuur en vrijwilligers van de voedselbank was het een bijzondere ervaring om zoveel burgers, bedrijven, kerken, scholen, serviceclubs, verenigingen en instanties, hun bijdragen te zien brengen rond de feestdagen. “Wat doet dat goed als je ziet dat dit werk zo breed gedragen wordt”, zegt bestuurslid Jannet Hylkema nog steeds onder de indruk. De massale aanloop van goede gevers maakt het dan ook onmogelijk om

iedereen persoonlijk te kunnen bedanken. Maar er moet aandacht blijven voor het op peil houden van de voorraad op de langere termijn. Momenteel voorziet de Voedselbank Teylingen 52 hulpbehoevende huishoudens wekelijks van een voedselpakket. Dit vraagt dan ook blijvende steun vanuit de gemeenschap en bezinning vanuit de gemeente. Op de commissievergadering Welzijn van afgelopen maandag was er aandacht om huishoudens uit de noodsituatie te trekken en weer op de rail te krijgen. Vooralsnog is het voortzetten van de voedselbank onontkoombaar en groeit het aantal cliënten.

De iPad is voor de familie Van der Slot Teylingen - Bakker Ammerlaan heeft afgelopen zaterdag een iPad uitgereikt aan de familie Van der Slot. De familie was de winnaar van de actie die Ammerlaan in december heeft gehouden met het bestelformulier voor de feestdagen. Daarmee viel een iPad te winnen, alsmede een aantal smakelijke taarten in iPad-vorm. De winnaar is onlangs door een willekeurige klant getrokken. De iPad werd door Wesley Ammerlaan van de bakkerij en Ron de Rooij van Apple-dealer Hedera overhandigd aan de gelukkige winnaar (zie foto). De iPad-troostprijstaarten gingen naar R. Baas, P. Droppers, F. de Visser en P. Rietbroek (Foto: FBPS/Peter Schipper).

Iedere vrijdag op het Raadhuisplein

VOORHOUT VERSMARKT VOORDEEL Bloemige Zeeuwse 5 kilo 2.25 20 kilo 7.50 Eigenheimers Spruiten 1 kilo 0.65 Dagvers gesneden boerenkool zak à 350 gram 0.95 Doyenne du Comice handperen 3 kilo 1.95 Gieser Wildeman stoofperen 3 kilo 1.50 Franse Fuji handappelen 10 stuks 2.95

Firma P. en G. Visser

Aardappelen, groenten & fruit

Weekknaller

Bruin rond van 1.60 voor maar 1.00 Boerenbonk pompoen van 2.10 voor maar 1.75 Vers uit eigen oven

Roomboter super appelflappen

per stuk 1.25

Superstunt

Amandelpencees

5 voor 1.50

4 voor

4.50

10 voor

2.50

Nu 5e GRATIS


SnowWorld SnowWorld is gekozen tot de beste indoor skihal ter wereld! Reden genoeg voor spetterende kortingen en leuke cadeaus. Skiresort.de, een onafhankelijk en gerenommeerd wintersportplatform dat al jaren wereldwijd ski resorts beoordeelt op maar liefst achttien criteria, heeft dat recent ook voor overdekte wintersportlocaties gedaan, waarbij SnowWorld als winnaar uit de bus kwam. SnowWorld is erg blij met deze onderscheiding en trakteert daarom op diverse kortingen & leuke prijzen!

Ga naar www.snowworld.com/ besteskihal en kies uw korting en prijs!

Bij Postmus krijgt u nèt even wat meer Nèt even wat anders. Nèt wat meer bijzonder. Dat is Postmus Winter! Onze nieuwe winkelsportwinkel heeft niet alleen complete outfits voor een geweldige skivakantie, maar ook modieuze kleding en accessoires van topmerken om casual te dragen. Voor, tijdens én na de wintersport! Voor mannen en vrouwen, voor volwassenen en kinderen, voor jong en oud. En natuurlijk krijgt u in onze winkel ook nèt dat beetje aandacht meer!

Wintersport Specialist

Den Haan

Laat u inspireren www.postmuswinter.nl

Veiligheid en comfort Veilig en modieus komen samen in de schitterende collectie helmen, boots en handschoenen bij Den Haan, die uiteraard voldoen aan alle (ook de Amerikaanse) eisen inzake veiligheid, luxe en comfort. Nieuw in het assortiment: nooit meer last van koude handen met de Gerbing Core Heat handschoenen met accu, die je handen de hele dag lekker warm houden!

Kijk op www.denhaanrijnsburg.nl/wintersport

Ook voor uw skibril

Saton Optiek

Ga goed voorbereid op wintersport en zorg dat u uw kostbare ogen altijd optimaal beschermt. Met de juiste lenzen in uw (sport)bril ziet u bovendien scherper onder alle omstandigheden. Meer plezier op de piste dus! Ons adres vindt u op www.saton.nl

KORTINGSCOUPON

20%

KORTING OP ONZE WINTERSPORT COLLECTIE!

AMSTERDAM

KATWIJK

LEIDEN

LEIDERDORP

OEGSTGEEST

1e van der Helststraat 3a, 1073 AA T +31(0)20 5788500

Princestraat 38, 2225 GC T +31(0)71 4014763

Lange Mare 118, 2312 GV T +31(0)71 5131010

Winkelhof 43, 2353 TT T +31(0)71 5412521

Terweeweg 52, 2341 CS T +31(0)71 5652090

TEGEN INLEVERING VAN DEZE COUPON ONTVANGT U MAAR LIEFST 20% KORTING OP ONZE WINTERSPORTCOLLECTIE! www.satonoptiek.nl


25 JANUARI 2012

pagina 11

Met veel activiteiten

Julianakerk gaat 100-jarig bestaan uitgebreid vieren Sassenheim - Dit voorjaar is het precies honderd jaar geleden dat de Julianakerk Sassenheim in gebruik is genomen. Een eeuw kerkgebouw is een goede reden voor de Protestantse Gemeente Sassenheim om verschillende activiteiten in het kader van dit jubileum te organiseren.

Pastoraatgroep voor de Matthiaskerk Warmond - Tijdens een feestelijke viering op zaterdagavond 21 januari, waarin ook het Iriskoor van de parochiekern zijn twintigjarig jubileum vierde, werd door pastoor A. Goumans, de moderator van de Parochie St. Maarten, de nieuwe pastoraatgroep van de parochiekern St. Matthias in Warmond geïnstalleerd. Goumans deed dat door de leden van de pastoraatgroep symbolisch een kaars met het logo van de nieuwe parochie te overhandigen. Op de foto van rechts naar links pastoor Goumans, Marijke Snijders, Annette ten Doeschate, Elly Gouverneur, Margo de Rooy en Jan Timmermann (Foto: PR/Ruud van der Loos).

Gemeente helpt stichting Jong met forse schuld Sassenheim - Bij de Stichting Jong is een forse schuld ontstaan aan de werkgeversorganisatie WGI. B&W heeft daarom besloten om de inventaris van jongerencentrum Fascinus over te nemen om de schuld te kunnen betalen. Zo wordt de deurwaarder buiten de deur gehouden en persoonlijk leed voorkomen. Door Nico Kuyt Eerder nam de gemeente ook de inventaris van jongerencentrum @ Hok over om zo het gebouw als jongerencentrum te kunnen blijven exploiteren. Dit was een onderdeel van de professionalisering van het jongerenwerk. Per 1 juli 2011 is het Katwijkse Factor W verantwoordelijk voor het gehele jeugd- en jongerenwerk op straat en in de jongerencentra in Teylingen. Voorheen was dit in handen van de Sassemse Stichting Jong met Fascinus en de Voorhoutse SJJV voor @Hok. Nu blijkt ach-

teraf echter dat Stichting Jong een schuld heeft van 14.880 euro bij het WGI. Het salaris van de jongerenwerkers werd direct door het WGI uitbetaald. Deze schuld is ontstaan door foutieve ramingen en tegenvallende inkomsten bij activiteiten. Ook de eigen bankrekening van de stichting is negatief. Het WGI wil nu overgaan tot een deurwaardersprocedure tegen een bestuurslid. Het betreft hier een bestuurslid dat meer dan twintig jaar als vrijwilliger actief is geweest. B&W vindt dat, ondanks verwijtbaar gedrag, niet tot inbeslagname van persoonlijke bezittingen overgegaan moet worden als dekking van de schuld. De inventaris in jongerencentrum Fascinus is eigendom van Stichting Jong en door deze voor het schuldbedrag over te nemen wordt de deurwaarder voorkomen. De inventaris wordt weliswaar eigendom van de gemeente, maar een verantwoordelijkheid van Factor W.

Na verschillende verhuizingen omstreeks 1865 vanuit een woonkamer naar het eerste kerkgebouw aan de Hoofdstraat 137 A, waat het kerkgebouw nog steeds zichtbaar is, werd op Tweede Paasdag 8 april 1912 door de toenmalige gereformeerde kerkleden het huidige kerkgebouw aan de Julianalaan 6 betrokken. Sinds enige tijd is de commissie ‘Julianakerk 100 jaar’, daarin ondersteund door verschillende werkgroepen, bezig om in de periode van 2 maart tot 15 april een jubileumprogramma te organiseren. Op vrijdag 2 maart is er een culturele avond met de vaste gebruikers van de kerkzaal. Zondag 11 maart is na de kerkdienst de opening van de expositie, die loopt tot 15 april. Ook op deze dag verschijnt een speciale uitgave van het jubileumblad ‘Julianakerk, 100 Jaar’. Maandag 12 maart is er een presentatie over de bouw van de kerk. Woensdag 14 maart wordt er een rondleiding door het kerkgebouw gegeven. Maandag 2 april is er een presentatie over de aanbouw en de verbouwingen. Woensdag 4 april is er

De Julianakerk vlak na de bouw in 1912. weer een rondleiding door het kerkgebouw. Op zondag 15 april is dan de officiële viering van het jubileum tijdens de kerkdienst.

Kerk en muziek In de komende weken worden de verschillende activiteiten voor het voetlicht gebracht, te beginnen met de culturele avond ‘100 jaar kerk en muziek’ die op vrijdagavond 2 maart in het kerkgebouw wordt gehouden. Al snel na 1912 werd de Julianakerk gebruikt door zangkoren en de christelijke harmonievereniging Crescendo, later gevolgd door onder andere de christelijke oratoriumvereniging Com nu met Sangh en het Oecumenisch Kleinkoor

In @Hok

Kleuters zien ‘Poep’ Voorhout - Ruim 400 kleuters uit Voorhout hebben vorige week in jongerencentrum @Hok de voorstelling ‘Poep’ gezien. Het is een theatervoorstelling over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft. De voorstelling is onderdeel van Kunstmenu dat wordt georganiseerd door Kunstgebouw. De kinderen genoten zichtbaar van de voorstelling die gemaakt werd op basis van het bekende prentenboek ‘Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft’. Zij zagen hoe de twee acteurs in de huid kropen van de verschillende

karakters uit het boek en kregen volop de ruimte om te reageren op het uitbundige en fysieke spel. Het geheel sloot goed aan bij de belevingswereld van de kinderen. Terug in de klas wordt er verder gewerkt met de voorstelling. De voorstelling werd gespeeld door jeugdtheater Het Blauwe Huis uit Almere. Zij maken avontuurlijk en toegankelijk bewegingstheater voor peuters en kleuters, in de traditie van de moderne mime. Het gezelschap onder leiding van Gérard Pillen heeft jarenlange ervaring met het maken van theater voor een jong publiek en is vooral bekend geworden door zijn theatrale bewerkingen van kinderboeken.

Trio Vidalita met ‘De Nachtwacht’ Sassenheim - Zondag 29 januari in theater ‘t Onderdak in Sassenheim: Trio Vidalita met ‘De Nachtwacht’.

Concert van Brasso Voorhout - Afgelopen zondag presenteerde koperensemble Brasso uit Voorhout haar traditionele nieuwjaarsconcert. Dit jaar op een nieuwe locatie: @ Hok naast sporthal De Tulp. Veertien koperblazers en twee slagwerkers trakteerden het publiek op een gevarieerd programma. Als vanouds was de muziekkeuze ruim en ook werden verschillende stijlen in een koperjasje gestoken (Foto: FBPS/Peter Schipper).

Een heus concert voor kinderen van 5 jaar en ouder. Een muzikale voorstelling boordevol spanning, humor en met een grote rol voor het jonge publiek. De klanken van de viool, contrabas en piano sluiten naadloos aan op de sfeer die de spelers uitbeelden. Soms is de muziek zo spannend datmen zich het liefst onder de stoel, onder de vleugel of achter de contrabas zou wil-

len verstoppen.Trio Vidalita is een swingend en enthousiast, klassiek geschoold trio dat spetterende optredens verzorgt. Marieke de Bruin, Marjolein Bakker en Suze Stiphout hebben al menig hart weten te veroveren met hun aanstekelijke manier van musiceren. De mooiste muziek van de wereld is geïnspireerd op de nacht en is vaak ook ‘s nachts gemaakt. Bij De Nachtwacht blijft men zeker wakker. Kaarten à € 7,50 zijn verkrijgbaar bij Primera Van der Lans aan de Hoofdstraat 208 in Sassenheim. De aanvang is 15.00 uur.

Sassenheim. Samen met organist Ad de Joode dragen zij dan ook zorg voor deze bijzondere culturele avond ‘100 jaar kerk en muziek’. Aan de bezoekers wordt een uitgebalanceerd programma geboden, waarin de genoemde deelnemende verenigingen zowel individueel als in combinatie zullen musiceren. Het wordt een zeer gevarieerd programma waarin orgelspel wordt afgewisseld met de stemmen en instrumenten van de genoemde verenigingen. Voor deze avond zijn kaarten voor de symbolische prijs van 100 eurocenten beschikbaar. De kaarten zijn vanaf maandag 6 februari verkrijgbaar bij koster Ariska van Delft van de Julianakerk, en bij Primera Van der Lans aan de Hoofdstraat 208.

Spaans In Sassenheim Privéles of groepjes 0252-223038 06-46529841

Sportdag in De Wasbeek Sassenheim - Woensdag 1 februari organiseren de leerlingen van de 6 vwo-klas van het Rijnlands Lyceum Sassenheim die de richting Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) volgen, een sportdag voor ongeveer 35 mensen met een verstandelijke beperking. Zij doen dit in sporthal De Wasbeek van 13.00 tot 15.00 uur, in samenwerking met stichting De Zevensprong en het Tolhuis. “De BSM-leerlingen doen veel ervaring op bij het organiseren van zo’n sportdag”, vertelt Benjamin Hoogervorst, docent lichamelijke opvoeding. “Tijdens de voorbereiding overleggen zij met medewerkers van De Zevensprong, maken afspraken met de sporthal en bedenken spelletjes waar iedereen aan mee kan doen. De sportdag zelf is altijd leuk en gezellig, samen lunchen en plezier maken met de deelnemers.”

Ik sta op voor mijn man Hipke Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/inactie


Autocentrum van Egmond

Bosch Car Service van Egmond

Specialist in:

Showroom: Langevaart 1a Rijnsburg, 071-4022911 Werkplaats: Noordeinde 12

De nieuwe V-UP

OCCASION VAN DE WEEK:

14% Bijtelling, wegenbelasting vrij!

VW POLO 1.4 16V Bouwjaar 2003, Zwart metallic

Een kleine greep uit ruim 50 auto’s: VW POLO 1.4 3200 km VW TOURAN FSI 7 pers VW GOLF V 1.4 16V VW POLO 1.4 AUT. MINI COOPER VW GOLF IV SEAT AROSA 1.4 VW POLO 1.4

Spaarloon vrijgekomen?

2010 2006 2004 2007 2002 2003 2002 1999

€ 14.950,€ 12.950,€ 8.950,€ 8.500,€ 7.950,€ 5.950,€ 4.500,€ 2.950,-

20x VW Golf op voorraad vanaf € 1.500,-

€ 8.950,-

Al vanaf: € 8.490,-

Of kijk voor alle auto’s op:

€ 5.950,-

www.acvanegmond.nl

Strak in je vel! Alle vrouwen kennen het probleem.... de hobbels en bobbels op de benen, billen en buik. De oplossing is Lypossage! Een stevige massage van de probleemgebieden die de afvalstoffen laat verdwijnen met een absoluut resultaat. Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op de

Speciale voorjaarsaanbieding

vet- en vochthuishouding.

Lypossage is een intensieve remodellerende massage-methode. De behandeling kan in eerste instantie wat gevoelig zijn, maar het resultaat na een kuurbehandeling is dan ook buitengewoon. Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook zichtbaar mooier, strakker en gladder. Om een merkbaar resultaat te krijgen is een kuur nodig van tenminste 10 behandelingen (ruim 30 minuten; afhankelijk van de probleemzones)

U zult geen gewicht verliezen....wel centimeters!! Wilt u meer informatie over Lypossage neemt u dan contact op met Gladys, 06 10817027 Alléén voor dames.

EERHART SierbestraSCHILDERSBEDRIJF ting. Voor al uw bestratin- van den Oever. Vakwerk gen en tuinwensen. Bel voor voor binnen en buiten. Tel. vrijblijvende prijsopgave 071-4035280 / 06-54261554. 070-3211006. 50-plusser SCHILDERT, Vuil tapijt? Laat het SAUST en behangt uw huis vakkundig reinigen of weer als nieuw. Tel. huur Mr. Steam. Gratis 06-13067762. thuisbezorgd. Tol Steam Lekker toerfietsen vanuit Interieurverzorging, tel. Wassenaar en Voorschoten? 070-5116612. www.tcdekampioen.nl. Dak herstellen? Bouma/ STEUNZOLEN. Erkend Grundeken bellen! 51146745118394. Uw dak-specialist! leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgSpeciaal voor uw KLEI- verzekeraar. Een afspraak NE KLUS belt u de Van kunt u maken in Oegstgeest, Beelenbus, C. van Beelen, Leiden en Leiderdorp met Elektrotechniek, tel. 06- Wim van Zijp, tel. 0715238468 of 06-12028319. 54620333.

• •

BC SIERBESTRATING • STUCADOOR/SCHIL•Tegelwerk, met afvoer, gra- DER. Laminaat, waterleibadkamer. tis prijsopgave. Tel. 06- ding, 06-19110519 55321682.

Vwo-, havo, •vmbo-leerlingen:

mavo, huiswerkbegeleiding/bijles aangeboden door ervaren A/B student. Tel. 071-5616768.

Toiletzitting met onderdouche 499,>> Makkelijk te installeren >> Verwarmde zitting >> Continu warm water >> Gebruiksvriendelijke en praktische afstandsbediening

T.K. gevr.: gehele of •gedeeltelijke INBOEDELS. Schilderijen, porselein, goud, zilver, kristal, glaswerk, enz. Wij zijn gespecialiseerd in het snel en vakkundig ontruimen en bezemschoon opleveren van woningen wegens sterfgeval, verhuizing of kleiner wonen. Alles tegen contante betaling. Bel voor een persoonlijke afspraak en wij komen langs. Tel. 0705118889 of 06-26730712.

Wilt u meer informatie over SPATOILET® ? Mail dan naar info@spatoilet.com, kijk op www.spatoilet.com of bel met 072-5629269. Ook komt een van onze vertegenwoordigers graag vrijblijvend bij u langs om met u de situatie te bespreken.

0900 - SPATOILET

GARAGEBOXEN in •Oegstgeest. • HONDENKAPSTER • GARDENWORK tuin- • METAALBESCHERHuurprijs v.a. • Well-educated man 50+ Monique trimt uw huisdier werk en installatiewerk- MING KATWIJK BV who worked for several € 110,-. Inl. 06-20773480.

www.zalenverhuurkruyt schipvanleiden.nl. Mooi bruin café in oude centrum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc... Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare drankprijzen! Reserveringen 06-25047376.

• T.K.: nieuwe Sealskin LOSSE DOUCHECABI-

NE. Gekost € 800,-, nu € 50,-. Moet weg! Tel. 071Tel. 4028479.

vakkundig zonder lange zaamheden. Vakbekwame years as a property manager, wachtlijsten. Gratis haal- en tuinman voor o.a.: snoeibutler and chauffeur of vip, brengservice. www.honden werk, aanleg en bestrating, looking for SIMILAR kapster.nl. Tel. 06-47680435. graszoden en beplanting o.a.: POSITION. Tel. 06-2910 grote Thuja’s 150 cm. € 10,-. Tegen een kleine vergoe- Onkruidvrijmaken, perio5502. ding KOLEN af te halen. diek onderhoud. K.v.k. GEVR.: Märklin- of Tel. 071-4022669. inschrijving. (Anton) Tel. Fleischmanntreinen. Tel. HERINTREDEND 06-20648419. 071-5420745. KAPSTER heeft weer wat OOSTINGH STAALT.H.: KLEINE KAN- plaatsen vrij om u aan huis TOORRUIMTE in de van dienst te zijn. Voor inl. BOUW BV zoekt een industrieel spuiter. Mail je Veerpolder te Warmond met 06-81912600. reactie naar m.ketting@oos schitterend uitzicht over het T.K.: WHISKYVATEN. tingh.nl. water (afm. 22 m2). Zeer geschikt voor ZZP’er/een- Org. eiken voor sier of OOSTINGH STAALmanszaak. Huur: € 486,- regenton € 45,-. Tel. BOUW BV zoekt een 06-14901810. p.m. Inl. 06-50549030. administratief- en baliemedewerker.. Mail je reactie naar m.ketting@oostingh.nl.

GRATIS! Het feit dat u deze advertentie nu leest, betekent dat onze aanbieding u is opgevallen. Vallen uw marketingacties op?

“Wij bieden uw bedrijf nu een G R A T I S marketingconsult” In een persoonlijk gesprek horen wij graag waar u tegenaan loopt, ook kunt u uw huidige beleid toetsen.

• •

zoekt een industrieel spuiter/schilder. Voor zowel binnen- als buitenwerkzaamheden. Mail je reactie naar m.ketting@oostingh.nl.

T.K.: mooi licht SCHILDERIJ van J.C. Roelandse boerderij aan de wijde Aa. Afm. 60-100. Tel. 0715411039. St. CLARA •bid NOVEEN 9 dagen weesgegroet bij brandende kaars. Vraag 2 positieve dingen! Brand op 9e dag kaars op. Publiceer dit bericht. U krijgt wat u vroeg. A.L.

SCHILDERWERK € 12,50 per uur. Tel. 06-14488566 (Janek).

Gebr. de Mooij Bielefeld Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Chauffeur/ Verkoper Voor onze bloemenlijn Engeland t&SWBSJOHFOLFOOJTJO &OHFMTFUBBMWFSFJTU t*OCF[JUWBOHSPPUSJKCFXJKT FODIBVGGFVSTEJQMPNB

www.rudeboymedia.nl Telefoon: 071 - 542 51 60

Rudeboy Media is uw allround mediapartner en ondersteunt u bij: Marketingadvies, PR, audioproducties en videoproducties.

Interesse? Bel voor meer informatie naar; 06-53165524 (Piet de Mooij)


25 JANUARI 2012

pagina 13

Jubileumreceptie op 31 januari

Adest Musica viert dit jaar groots het zestigjarig jubileum

De genomineerde foto van Jakolien Backhuys (Foto: PR).

Backhuys genomineerd voor Bruidsfoto Award Warmond - Vorige week zijn de nominaties bekendgemaakt van de Bruidsfoto Award 2012. Jakolien Backhuys uit Warmond is genomineerd in de categorie Bruidskinderen. Door bruidsfotografen uit Nederland en België werden in totaal 1700 foto’s ingestuurd. De onafhankelijke vijfkoppige vakjury van het evenement selecteerde zestig foto’s die begin juni kans maken op een felbegeerde Bruidsfoto Award (BFA). “De kwaliteit van de genomineerde foto’s en fotografen is hoog. Er zijn veel foto’s met een sterke zeggingskracht. Ontroerend en veel emotie”, aldus de vakjury. De vakjury bestaat uit vijf leden die ieder vanuit zijn of haar achtergrond beroepsmatig met beeldcreatie bezig is. Door het samenbrengen van uiteenlopende werkgebieden en expertises binnen de vakjury vulden de leden elkaar tijdens de jurering perfect aan. Toch was het voor de jury een uitdaging om het aantal genomineerden in alle zes de categorieën tot tien te beperken. “We zien een trend naar fotojournalistieke bruidsfotografie; niet geregisseerd en puur”. De BFA is een initiatief van Bruid & Bruidegom Magazine en wordt dit jaar voor het achtste opeenvolgende jaar uitgereikt. De prijs heeft als doel aanstaande bruidsparen kennis te laten maken met professionele vakfotografen. Fotografen

kunnen inzenden in zes categorieen, namelijk Bruid & Bruidegom, Bruid in de Spotlight, Bruidegom in Beeld, Huwelijk & Emotie, Bruidskinderen en een Vrije Categorie. Met het bepalen van de genomineerden van de Bruidsfoto Award 2012 is de race echt van start gegaan. Tot 1 juni kunnen aanstaande bruidsparen en collega-vakfotografen een stem uitbrengen op hun favoriete foto’s via de website www. bruidsfotoaward.nl. Er is onderscheid gemaakt tussen publieks- en vakprijzen. Projectmanager Gerdien Bos van Bruid & Bruidegom Magazine: “Fotografen letten bij hun beoordeling veel meer op zaken als licht, compositie en sfeer, terwijl de bruidsparen vaker afgaan op de emotie in de foto en de personen die in beeld zijn.” Jakolien Backhuys is begin 2010 gestart als fotografe en grafisch ontwerpster, en heeft zich in korte tijd als allround-professional weten neer te zetten. “Alleen al genomineerd zijn in de categorie Bruidskinderen vind ik een bijzondere eer en erkenning van mijn werk. Winnen hoeft van mij niet. Voor mijn gevoel heb ik al gewonnen. Ik wil blijven groeien in mijn vakgebied en hoop nog heel veel prachtige huwelijken te mogen vastleggen.” De winnaars van de publieks- en vakprijs binnen de diverse categorieën worden tijdens een feestelijke bijeenkomst in juni bekendgemaakt. De foto met de meeste publieksstemmen wint bovendien de titel Overall-winnaar.

Sassenheim - Dinsdag 31 januari bestaat Drum- en Showband Adest Musica precies zestig jaar. In deze zestig jaar is de Sassenheimse muziekvereniging uitgegroeid tot een ware professional met internationale allure. Het jubileumjaar wordt op dinsdag 31 januari met een jubileumreceptie in de Kaleszaal van sociaal-cultureel centrum ‘t Onderdak officieel ingeluid. Het begon allemaal op een warme zomeravond in 1951. Een handjevol Sassenheimers kwam bijeen in het toenmalige café-restaurant Het Bruine Paard. Het onderwerp van gesprek betrof de oprichting van een rooms-katholieke harmonievereniging. Zestig jaar later kent Adest Musica een drietal afdelingen: Jeugdband Adest Musica, Drum- en Showband Adest Musica en Stageband Adest Musica. De jongste afdeling, Jeugdband Adest Musica, dient hierin als kweekvijver met een stevig onderliggend geheel eigen opleidingsplan: Adest Kids. De nationaal en internationaal geliefde Drum- en Showband is het visitekaartje van de vereniging. Tenslotte Stageband Adest Musica, een zittend ‘Big Band’orkest voor in eerste instantie oudleden van de Drum- en Showband. Maar inmiddels treden ook muzikanten van buitenaf toe tot dit derde orkest. Ruim 120 muzikanten

Sassenheim - De Nationale Voorleesdagen zijn vorige week woensdagochtend in Sassenheim geopend door burgemeester Schelberg. Hij kwam in de bibliotheek voorlezen aan een groep kleuters van basisschool De Rank (zie foto). Voorlezen aan kinderen prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hen veel plezier. Speciaal voor baby’s, peuters en kleuters zijn er De Nationale Voorleesdagen. Deze dagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen te bevorderen (Foto: FBPS/Peter Schipper).

musiceren iedere week weer op een hoog niveau in de verenigingsruimten in ‘t Onderdak.

Jubileumjaar Inmiddels is door een jubileumcommissie een programma voor het jaar 2012 samengesteld. “Iedere maand zal de Teylingse bevolking horen, zien en voelen dat Adest Musica het jubileum viert”, laat Nia Wagenmakers, voorzitter van de jubileumcommissie weten. Een speciale Jeugdtaptoe op zaterdag 19 mei in Park Rusthoff maakt hier bijvoorbeeld deel van uit. Met de voetbalvereniging Teylingen en de Oranjevereniging Sassenheim is een

samenwerking aangegaan om op zondag 16 september op sportpark Roodemolen een galataptoe te organiseren.

Jubileumreceptie Op de jubileumreceptie op dinsdag 31 januari zal de jubileumcommissie het programma voor het jubileumjaar presenteren. Sponsors, oud-leden, donateurs, vrienden en familie zijn allemaal uitgenodigd om deze heugelijke dag mee te vieren. De jubileumreceptie vangt aan om 19.30 uur in de Kaleszaal van ‘t Onderdak aan de J.P. Gouverneurlaan in Sassenheim.

Computercursussen Voorhout - Al bijna twintig jaar organiseert Welzijn Teylingen in samenwerking met SeniorWeb computercursussen voor 50-plussers. Dit wordt gedaan in het computerlokaal van Agneshove in Voorhout. In de laatste week van februari start er weer een nieuwe periode van computercursussen. Op maandagochtend of maandagmiddag kan men de beginnerscursus volgen. De fotobewerkingscursus wordt gegeven op dinsdagmiddag of woensdagmiddag. Internet/e-mail wordt op donderdagochtend aangeboden. Deze cursus wordt vaak als vervolg op de beginnerscursus gevolgd. Op donderdagmiddag wordt de cursus veilig internetten gegeven. Alle cursussen, behalve veilig internetten, bestaan uit zes lessen van twee uur. De kosten bedragen 60 euro (exclusief lesboek). Veilig internetten kost 30 euro voor drie lessen (lesboek 5 euro). Voor aanmelden voor de cursussen of meer informatie kan men terecht bij Welzijn Teylingen, tel. 0252-231905, bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur.

Zilver voor Israeli

Burgemeester leest voor aan kleuters

Drum- en Showband Adest Musica viert dit jaar haar zestigjarig jubileum.

Voorhout - Zaterdag heeft de Voorhoutse Shoshanna Israeli zich bij de districtswedstrijd geplaatst voor de voorwedstrijd voor het NK turnen. Ze kwam uit in de 2e divisie junior, niveau 4. In de Amsterdamse turntempel Turnace wist Israeli de zilveren medaille te bemachtigen. De Voorhoutse stroomt nu door naar de vervolgwedstrijd op 17 en 18 maart in Bergschenhoek, waar een ticket naar de halve finale van het NK turnen kan worden bemachtigd. Israeli turnde een vlekkeloze oefening op balk, waar ze 12,45 voor kreeg.

Alleman in lampionoptocht

Thijs Maas.

Thijs Maas met ‘Genade’ Sassenheim - Zaterdag 28 januari in theater ‘t Onderdak in Sassenheim: Thijs Maas met ‘Genade’.

Warmond - Ieder jaar maken de kinderen van Jenaplanschool De Alleman in hun groep lampionnen voor de optocht door Warmond. Dit jaar vindt de optocht plaats op vrijdag 27 januari. Samen met de kinderen kijken de leerkrachten naar aanknopingspunten tussen het lopende project op school en het thema van de lampionnenoptocht. Op school is op dit moment het project ‘Het weer’ in volle gang, en het thema van de optocht is ‘Glitter and Glamour’. Dat lijkt een ideale combinatie: lampionnen in de vorm van een wolk, met gouden regen en hier en daar een bliksemschicht.

Alles moet anders. Thijs ontmaskert wat vals is, omarmt wat mooi is en vecht voor wat goed is. En hij is vastberaden om af te rekenen met iedereen die hem voor de voeten loopt. Het publiek, de pers en zijn ouders zijn het hartgrondig met elkaar eens: Thijs Maas is een aanwinst voor het Nederlandse cabaret. Hij won het concours om de Wim Sonneveldprijs, de publieksprijs van het Amsterdams Kleinkunst Festival 2007 en maakte daarna indruk met zijn debuutprogramma ‘Één’. Dus komt hij nu met zijn tweede muzikale cabaretvoorstelling, waarin hij definitief alle schroom, zijn beginnersgeluk en zijn stropdas van zich afwerpt. Want alles moet anders. Kaarten à € 17,50 zijn verkrijgbaar bij Primera Van der Lans aan de Hoofdstraat 208 in Sassenheim. De aanvang is 20.15 uur.


BEDS 2 BASIC DÉ NR. 1 BEDDENSPECIALIST IN UW REGIO!

ZONDA14G:0:000S t/m uur 17 ! ! N E P O

TOP BOXSPRINGS IN DIVERSE KLEUREN, MATEN EN STOFFEN!!

ZIE ONDEROP ONZE OPENINGSTIJDEN, U BENT VAN HARTE WELKOM.

! T I E T I L A W K P TO L

! ! N E Z J I R A AG S T E P #####

R P S X O B T I K WA L I T E

TE P R I J S S G A A L E VOOR D RLAND! E D E N IN

-58%

GARANT

MATRASSEN SPECIALIST

COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELECTRISCH VERSTELBAAR!!

e

TE LAAGSS PRIJ IE GARANT

IE

SUPER ! STUNTE!

SUPER ! STUNT!

Ú LAATST

2

N ! Luxe Design hoofdbord MODELLEN + 2x electr. verstelbare boxsprings met pocketvering, + 2x supersterke volva motoren + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen + 2x poten set SUPER STUNT! + 2x metalen matrasrem Normaal 2399.keuze uit diverse maten!

MATRAS GRATIS!

#####

LAAGSTE PRIJS!

Normaal 2399.-

Ma

tra

s

2

√ 7-slags Pocketveer √ Anti-allergisch √ In harde en soft variant √ WInter- en Zomerzijde √ Super dik TOP-Matras!

MATRAS GRATIS!

1299.-

#####

Beds 2 Basic

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

WINNAAR!!

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

2e

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

2e

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

€999,-

LU atras XE !

#####

Beds 2 Basic

€ 799,-

WINNAAR!!

MEGA ACTIE!!!

ook leverbaar in antraciet grijs!

√ Silence Comfort (Astropur) √ 8 cm koudschuim √ 3cm Calipore (ventilerend schuim) √ 7 cm NASA traagschuim √ Elastisch dubbeldoek tijk (afritsbaar en wasbaar)

M

TE LAAGSS PRIJ IE T N A GAR

LAAGSTE PRIJS!!

Eigenschappen:

DREAM LATEX

Leverbaar in alle maten!

2e

OR PRIJS IS VO LOOFLIJK DIT ONGE E COMPLET G! BOXSPRIN

MATRAS GRATIS!

Designhoofdbord! + 2 Beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matras topper! + 2 luxe kussens

M

(CLASSIC HANDMADE!)

Leverbaar in alle maten!

Maat 1.40/1.60 én 180 breed!

ONGELOOFLIJK COMPLEET

LU atras XE !

HEALTH EMPEROR

Kom langs en test deze fantastische boxspring!

ANTI-ALLERGISCH

€ 749,-

2-persoons boxspring met hoogwaardige pocketvering! Geheel met de hand vervaardigd in de meest luxe uitvoering! Keuze uit 60 kleuren!! + Luxe gestoffeerde Hoofdbord, keuze uit diverse modellen hoofdborden Prijs voor vaste boxspring + TOPPER Comfortschuim

Beds 2 Basic

Eigenschappen:

WINNAAR!!

TOP-AANBIEDING!

Dit is een absolute klasse Boxspring exellent gestoffeerd én voor de laagste prijs ALLEEN bij Beds 2 Basic.

WINNAAR!!

e

Eigenschappen:

√ 18cm Latex Kern √ 1,5 cm doorgestikte traagschuim afdeklaag √ 7 comfortzones √ Anti-allergisch M

IS 1 GRAT D én DEKBE IS 2 GRAT NS!! KUSSE

€ 199,-

Normaal 1099.-

Leverbaar in alle maten!

399.-

Eigenschappen:

√ Handgemaakt matras met 7 slags micro pocketveer √ 500 veren /m2 √ 7 comfortzones √ Zomer en Winterzijde

-64%

2e

MATRAS GRATIS!

ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoeringen!

Maat 1.20

Eigenschappen:

√ 15cm Koudschuim kern √ Ergonomische comfortzones √ Elastisch dubeldoek tijk √ Afritsbare en wasbare

Met als optie: de electrische versie

BASIC

LAAGSTE PRIJS!

M

Ma

LA Matra s A PR GST IJS E !

tra

s

SPA SPRING

RELAX SENSA

#####

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

Leverbaar in alle maten!

MATRAS GRATIS!

#####

LAAGSTE PRIJS!

€ 349,-

Leverbaar in alle maten!

2e

LU atras XE !

2e

Eigenschappen:

√ Goede matras voor de laagste prijs √ Geschikt voor vaste en verstelbare bedbodems

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer matras √ 360 veren/m2 met koudschuim afdeklaag √ 5 ergonomische comfortzones √ Elastisch dubbeldoek tijk

2e

MATRAS GRATIS!

s

2e

MATRAS GRATIS!

√ Dikke koudschuim vulling √ Hoge veerkracht √ Blijft koel tijdens de nachtrust √ Vormt perfect naar uw lichaam

tra

s

IS 1 GRAT D én DEKBE IS T A 2 GR NS!! KUSSE ANTI-ALLERGISCH

€ 999,-

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

Ma

ROYAL WELLNESS

€ 269,-

Leverbaar in alle maten!

√ NASA-traagschuim toplaag √ 360 veren per m2 √ 7 comfortzones √ In harde en soft variant √ WInter- en Zomerzijde

tra

IS 1 GRAT D én DEKBE IS 2 GRAT NS!! KUSSE

€ 799,-

Eigenschappen:

Ma

SLEEP KING

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

€ 49,-

at

ra s

BALANCE SENSE

DEZE WEEK VOOR

Leverbaar in alle maten!

s

!!

#####

#####

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA MEGA ACTIE!!!

tra

W

Beds 2 Basic

(de beste klant-recenties)

Leverbaar in alle maten!

Ma

EU

WINNAAR!!

####

€ 399,-

NI

SILENCE COMFORT

Beds 2 Basic

999.-

Ook verkrijgbaar in de maten 1.60 én 180 breed

Kom langs en test onze boxsprings en matrassen. De koffie staat klaar! Wij zijn ook zondags open!!

N TOPPER VA DE WEEK!!

Maat 1.40

HEALTH SPRING

-54%

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING LONDON ACTIE!!

COMPLETE 2-PERSOONS ELECTRISCHE BOXSPRING TE NORWICH ACTIE!! LAAGSS PRIJ

MATRAS KNALLERS!

SEN S A R T A M INGS EN

Ma

tra

SUPER KING

s

IS 1 GRAT D én DEKBE IS T 2 GRA NS!! KUSSE

ANTI-ALLERGISCH

€599,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

2e

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

Eigenschappen:

√ Top HR60 Koudschuim! √ 4cm traagschuim in tijk √ Koel in de zomer √ 3D profiel / hard en zacht √ Beter ligcomfort en ventilatie

2e

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer √ 360 veren m2 met 3cm HR50 koudschuim afdeklaag √ 7 ergonomische comfortzones √ Afritsbare en wasbare tijk

NIEUW IN HET ASSORTIMENT > MOLTONS VOOR MATRASSEN EN TOPPERS IN ALLE MATEN!!

asic

Openingstijden

Koopavonden

Ma. Di. / Wo. Do. / Vr. Za. Zo.

Do. / Vr.

13:30 - 18:00 10:00 - 18:00 9:30 - 21:00 9:30 - 17:00 14:00 - 17:00

Bij Beds 2 B

 071

18:30 - 21:00

2000168

Adres: Kerkstraat 58 - Noordwijk (binnen) INGANG Passage PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

De getoonde aanbiedingen zijn slechts een klein gedeelte van ons assortiment | Kom ook langs voor onze kwaliteits kussens en accessoires!

prijzen √ Laagste liteit a w k te √ Bes comfort te s e B √ dvies √ TOP-a ervice -s P O T √

November 2011 Zet- en drukfouten voorbehouden


25 JANUARI 2012

ZAKELIJK Teylingen - In de rubriek Zakelijk wordt zakelijk en commercieel nieuws opgenomen. Bedrijven en ondernemingen die gevestigd zijn in de gemeente Teylingen kunnen hun nieuwtjes, eventueel met foto, sturen naar: redactie@deteylinger.nl. Dat kan over de opening van een nieuwe winkel gaan, over een jubileum, een actie voor klanten, een gewonnen prijs e.d.. Productinformatie komt niet in aanmerking voor plaatsing in deze rubriek. Opname geschiedt uitsluitend na beoordeling door de redactie.

Simone Mulder.

Simone knipt thuis Sassenheim - Simone Mulder (38) is verhuisd van Posterenk naar Sassenheim. Dat is letterlijk van oost naar west. Mulder: “Ik ben geboren en getogen in Posterenk. Dat hoort bij de gemeente Voorst, zo’n 3 kilometer van Twello. Als zelfstandig kapster werkte ik daar al tien jaar. Mijn vriend Barry heeft echter een bedrijf in Voorhout. Afgelopen oktober hebben Barry en ik de knoop doorgehakt. We hebben een leuk huis gekocht in Sassenheim en we zijn begin december verhuisd. Op de vraag waarom ze geen eigen kapsalon in Sassenheim begint, antwoordt ze: “Ik heb nooit een eigen salon gewild. Na

pagina 15 de kappersopleiding in Deventer werkte ik vijf jaar bij Ad Peters, de topkapper bekend van tv. Daarna nog vijf jaar in Zutphen waar een collegaatje van Ad Peters een eigen kapsalon begon, en ik heb ook nog twee jaar in een andere salon gewerkt. Sinds 2001 ben ik zelfstandig ondernemer. Ik zit niet te wachten op personeel, ik ben te veel gesteld op mijn vrijheid. Mijn tijd deel ik zelf in en ik vind het ook leuk om bij mensen thuis te komen.” Simone voelde zich van kind af aan al aangetrokken tot het kappersvak. “Mijn poppen vroeger hadden geen kleertjes aan, maar hun haar zat altijd goed. Ik ging al jong met mijn moeder mee die zich liet knippen door een nichtje. Dat wil ik later ook, dacht ik toen al. Het was best lastig om afscheid te nemen van mijn vaste klantjes uit het oosten. Van sommige families doe ik al meer dan vijftien jaar het haar. Ze vinden het echt niet leuk. Een mevrouw uit Zutphen vindt het zelfs zo jammer dat ze nu naar mij toe rijdt in plaats van andersom. Tot eind december heb ik nog drie dagen in de week heen en weer gereden, maar dat hou je niet vol. Ik vind het wel een uitdaging om in Teylingen te beginnen. Daarbij is Sassenheim, mijn nieuwe woonplaats, een gezellig dorp waar eigenlijk alles is.” Zijn Teylingers nu anders dan de mensen uit de IJsselvallei? Simone vindt van wel: “Je maakt hier makkelijker een praatje, of het nu in de supermarkt is of op straat. Bij ons moet je elkaar echt kennen. Maar als dat eenmaal zo is, staat de voordeur vastgeroest, zoals ze dat bij ons zeggen.” Om de nieuwe trends te blijven volgen gaat Simone regelmatig op cursus. Bijscholing moet om bij te blijven. Belangrijker dan trends vindt Simone dat het kapsel bij de persoon past. De vorm van het gezicht is bepalend. En natuurlijk wat de klant zelf graag wil. Simone Mulder knipt, kleurt, zet permanent en brengt extensions aan. Ze maakt ook bruidjes op. Simone is bereikbaar onder telefoonnummer 06-11306005 (www.simonemulder. com).

Verplaatst van Onderdak naar Trefpunt

Het Thriller Theater speelt hoorspel Paul Vlaanderen Warmond/Sassenheim - Op zaterdag 4 februari is de voorstelling van Het Thriller Theater met ‘Paul Vlaanderen en het mysterie van de verzonnen dood’ verplaatst van ‘t Onderdak in Sassenheim naar Het Trefpunt in Warmond. De aanvang is 20.15 uur. In de jaren vijftig zaten ontelbare luisteraars aan de radio gekluisterd om naar de spannende avonturen te luisteren van detective Paul Vlaanderen. In het seizoen 2011/2012 brengt Het Thriller Theater deze radioheld op het toneel. In z’n vorm zal het stuk een hoorspel blijven, inclusief alle geluidseffecten. Wanneer de toeschouwer de ogen sluit hoort men het befaamde hoorspel van weleer. Als men naar het toneel kijkt ziet men echter iets wat doet denken aan een acrobatische act. Sander de Heer, Hymke de Vries en Lex Passchier nemen alle stemmen voor hun rekening. Er trekt een stoet van personages voorbij. Charlie, de butler van Paul Vlaanderen en zijn vrouw Ina. Sir Graham Forbes, hoofd van Scotland Yard. En verder natuurlijk een verraderlijke femme fatale, een meisje van lichte zeden en een domme rechercheur. Tegelijkertijd verzorgen de acteurs live op het toneel alle geluidseffec-

Het Thriller Theater speelt ‘Paul Vlaanderen en het mysterie van de verzonnen dood’. ten. Van grintbakken tot brekend glas, van hevige regenval tot piepende remmen. Daarmee wordt ‘Paul Vlaanderen en het mysterie van de verzonnen dood’ geen hyperrealistische detective, maar een toneelode aan een haast verdwenen kunstvorm, namelijk die van het radiohoorspel. Zoals vermeld wordt deze voorstelling in theater Het Trefpunt in Warmond gespeeld in plaats van theater ‘t Onderdak in Sassenheim. Omdat Het Trefpunt meer zitplaatsen heeft

zijn er nog kaarten verkrijgbaar bij Primera Van der Lans aan de Hoofdstraat 208 in Sassenheim.

T ME ED SPO

GEZOCHT:

bezorgers m/v voor

deTEYLINGER

Sassenheim Noord omgeving Hoofdstraat

vanaf 13 jaar

T? U V e d In ? d r e e n o i Gepens

ren!

reage t n u k u ok

O

Nationaal voorleesontbijt bij B4kids Bolderberg Voorhout - De nationale voorleesdagen zijn weer begonnen, en dit jaar doet kinderdagverblijf B4kids Bolderberg daar weer enthousiast aan mee. Woensdag 18 januari was het nationale voorleesontbijt waarbij de kinderen in hun mooiste pyjama naar het kinderdagverblijf toe mochten komen (zie foto). Om half tien stonden er tafeltjes en stoeltjes op de gang. Er waren allemaal lekkere dingen om te eten: witte boterhammen, bruine boterhammen, crackers met allerlei soorten beleg en ze konden kiezen uit chocolademelk of Yogi om te drinken. De kinderen zaten te smikkelen van al het lekkers. Na het eten heeft een moeder het boek ‘Mama kwijt’ voorgelezen. De kinderen zaten vol spanning te luisteren, want zou de kleine uil zijn moeder wel vinden? Het was weer een groot succes waar iedereen van genoten heeft.

Voor informatie kun je contact opnemen met Bouwe Prins tel.: 071 40 22 901 of mail naar verspreiding@uitgeverijverhagen.nl

www.uitgeverijverhagen.nl


Voorjaarskriebels? nu tijdelijk 19% 6% BTW-regeling!*

Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Op afspraak kan aan huis getaxeerd worden. WWW.ONDERDEBOOMPJES.NL

ALL-IN-ONE COMPUTER 21 ,5

in ch

Bij PLOEG kunststof kozijnen

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

Tevens inkoop van (sloop) goud tegen directe contante betaling!

BRON: Deceunink NV

U bent van harte welkom in onze showroom www.ploegkozijnen.nl www.ruiterdakkapellen.nl T. 0252 500 900 T. 088 432 12 70 Openingstijden showroom: ma t/m vr: 09:00 tot 17:00 uur, zaterdag: 10:00 tot 16:00 uur Pesetaweg 45 NIEUW-VENNEP Eigen productie & montage * vraag naar de voorwaarden

MSI AE2211-031NL All-In-One (,5((1$//,121(,1+(6%((/'5&+(40<,61$0(/,-.22.'(,1*(%279'()4$$, 8240*(*(8(1$//,121(%(53$$46-(47,06((1((1+2234200(/8$1.$%(/5(',(1'( 0(6 '( 0((*(/(8(4'( '4$$'/2<( 62(65(1%24' (1 07,5 2) 8,$ +(6 07/6,627&+ %((/'5&+(40(1,(68$17//8,'(2=523+$$45&+(43%((/'2)5.;3(0(6((18(44(84,(1' 7,67564$/,@8,$'(,1*(%279'(9(%&$0

Specificaties: > ?7//121*/$4(0(67/6, 27&+: >16(/24(,+<342&(5524 > *(+(7*(1> +$4'(5&+,-) >"4(94,6(4>16(/*4$3+,&5 > :!:!>0(*$3,:(/9(%&$0>$$46/(<(4> 2(65(1%24'(107,5 >#,1'295 20(4(0,70 %,6>-$$4*$4$16,(

AUTOBEDRIJF

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

Ook leverbaar als AE2211G-004NL met GT540M 1GB grafische kaart Micromax Computers Voorhout Micromax Computers Oegstgeest Ommevoort 4 Herenstraat 60 2341 VV Oegstgeest 2215 KJ Voorhout 071-5190760 0252-222111 Openingstijden: di-vr 10:00-18:00 en za 10:00-17:00

Autobedrijf G. Dol b.v.

Dein mee over zee met Hollandse en Spaanse sferen in D(e)ining 19. Dat is het motto van ons in maart te openen strandpaviljoen.

Rijnsburgerweg 48 0252-211849 Voorhout www.gdol.nl

Wij zoeken voor aanstaand seizoen een ambitieuze

chef-kok EURO â&#x201A;Ź 1,689 p.ltr.

SUPER + â&#x201A;Ź 1,759 p.ltr.

DIESEL â&#x201A;Ź 1,419 p.ltr.

DIESEL ROOD â&#x201A;Ź 1,323 p.ltr.

NU 24-UUR TANKEN MET KORTING

Nu 7 en 8 cent KORTING ma. t/m vr. 07.30-20.30 uur, za. 08.00-18.00 uur, zo. gesloten.

ZONWERING

gi

Moed om te 11 ro 07

doneren!

M ed.nl PARTICULIEREN

OPGELET! Uw advertentie verschijnt in de regio:

Advertenties kunnen tegen contante betaling Ă â&#x201A;Ź 8,00 ingeleverd worden bij:

Katwijk Leiderdorp

Noordwijk hout Noordwijker

Â&#x2026; )&57"-65")6*4 7PPSTUSBBU KATWIJK Â&#x2026; 4*("3&/."(";*+/+#BSOIPPSO )PPGETUSBBU NOORDWIJK Â&#x2026; PRIMERA WE-BOT )PPGETUSBBU SASSENHEIM Â&#x2026; 3*&58*/,&-WBOEFS70035 %PSQTTUSBBU NOORDWIJKERHOUT Â&#x2026; 5)&3&"%4)01 JOEF)PGUVJO RIJNSBURG Â&#x2026; -*&5)0314#0&$,)6:4 )PPHNBEFTFXFH LEIDERDORP Â&#x2026; 30,&341"-&*4-&*%&3%031 7BO%JFQFOJOHFOMBBO LEIDERDORP Â&#x2026; #0&,)"/%&-%&,-&3 %F,FNQFOBFSTUS 1BTTBHF FO'050%*$,)0' *SJTMO OEGSTGEEST

Oegstgeest Rijnsburg

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

Warmond Wassenaar

INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna) Voorwaarden: 3 regels â&#x201A;Ź 8.00. Per regel â&#x201A;Ź 2.75 meer.

Sassenheim Valkenburg Voorhout Waardeiland

zelfstandig werkende kok die van aanpakken weten.

(alleen op benzine) Openingstijden:

en een

U sollicitatie kunt u richten via mail naar info@neefies.nl of telefonisch op telefoonnummer 071-4078288

Paauw & van Egmond BV is commissionair in bloemen & planten en koopt iedere dag alle producten via haar eigen Veilcentrum in op de drie belangrijkste bloemenveilingen van Nederland; FloraHolland Aalsmeer, FloraHolland Rijnsburg en FloraHolland Naaldwijk. Wij zijn per direct op zoek naar een:

Medewerker Cash & Carry Afdeling Rozen fulltime

Functieomschrijving Als medewerker Cash & Carry op de afdeling Rozen ben je verantwoordelijk voor het inruimen van de rozen en alle zaken die daar mee te maken hebben. Het picken van orders gaat onderdeel uitmaken van deze functie, ook zorg je ervoor dat onze voorraad altijd up-to-date blijft. Profiel - Relevante werkervaring in de bloemenbranche en rozen is een prĂŠ - Hands-on mentaliteit en geen problemen met fysiek werk - Je bent flexibel en dient zelfstandig en in teamverband te kunnen werken

De Zilk

}

â&#x201A;Ź8.00 â&#x201A;Ź 10.75 â&#x201A;Ź 13.50 â&#x201A;Ź 16.25 â&#x201A;Ź 19.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam:............................................................................................................................................................. Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

TE HUUR Â&#x2026; TE KOOP Â&#x2026; GEVRAAGD AANGEBODEN Â&#x2026; GEZOCHT Â&#x2026; GEVONDEN

Overige informatie Wij bieden een passend salaris met pensioenregeling. Reageren Heb je belangstelling, stuur dan je CV of motivatie via mail: jack@paauwenvanegmond.nl Vragen? Ga naar www.paauwenvanegmond.nl of bel Jack van der Gugten op 071-4090010.


25 JANUARI 2012

pagina 17

Return stroomt door naar halve finale NK Sassenheim - Zaterdag 14 januari is turnvereniging Return haar wedstrijdseizoen succesvol begonnen. Drie meisjes hebben zich geplaatst voor de finale van het district Zuid-Holland en twee meisjes plaatsten zich tevens voor de landelijke wedstrijden. In de ochtend waren Nadine Janssen en Nina Bijman aan de beurt. Het niveau in de groep Jeugd was zeer hoog. Janssen liet op de vloer een geweldige oefening zien en scoorde daarmee op drie na het hoogste cijfer. Beiden hebben al met al een solide wedstrijd geturnd, maar het was echter niet voldoende om door te stromen naar de districtsfinale.

Aquarellen van Carl Daudeij Sassenheim - In de maand februari exposeert Carl Daudeij aquarellen in Bibliotheek Bollenstreek in Sassenheim. Carl Daudeij is vele jaren werkzaam geweest als aannemer in Lisse en omstreken. Deze achtergrond is duidelijk merkbaar in zijn werk. Veel aquarellen van Daudeij hebben gebouwen als onderwerp, waarbij hij een voorkeur heeft voor gebouwen met historische betekenis. Zo exposeerde Daudeij in het kader van 800 jaar Lisse een serie aquarellen van alle kerkgebouwen van Lisse. Ook heeft hij gedurende tien jaar jaarlijks een kalender ‘Lisse in aquarel’ gemaakt. Een klein overzicht van zijn werk is van in februari tijdens openingsuren in de bibliotheek van Sassenheim te bezichtigen.

Andermans Veren Live

Eerbetoon aan het kleinkunstlied Warmond - ‘Andermans Veren Live’ speelt op zaterdag 28 januari in theater Het Trefpunt in Warmond de voorstelling ‘Kijk Omhoog’. In dit programma brengt een zevenkoppig kleinkunstensemble een zingend eerbetoon aan het Nederlandse theaterlied. Zowel klassiekers als nieuw werk worden voor het voetlicht gebracht. ‘Kijk Omhoog’ is een avond genieten van vertolkingen van muziek uit de Nederlandse theaterwereld, zowel uit het rijke verleden als het heden. De reis voert via Brigitte Kaandorp en Herman van Veen naar NUHR en Ivo de Wijs. En werk van legendes als Ramses Shaffy en Don Quishocking wordt geprogrammeerd naast liedjes van een relatieve nieuwkomer als Katinka Polderman. Het AVROprogramma Andermans Veren is al jarenlang veelbeluisterd op radio en goed bekeken op tv. Presentator en wandelende theaterencyclopedie Kick van der Veer werkte ook mee aan de theatervariant, die momenteel door het land trekt. Samen met een professioneel ensemble stelde hij een programma samen. Dat resulteerde in een afwisselend programma, dat het befaamde zinnetje ‘Kijk omhoog’ uit de klassieker ‘Sammy’ van Ramses Shaffy als titel draagt. Het ensemble bestaat uit vijf zangers -Johan Hoogeboom, Bas Marée, Jelle Amersfoort, Alice Rientjes en Anouk Dorfmann- en twee muzikanten: Ludo van der Winkel en Femke van der Winkel. Ook de vocalisten grijpen regelmatig naar een instrument. Er is samenzang, maar ook solo’s worden gebracht. Nieuwe arrangementen en harmonieën geven bestaande liedjes een nieuwe kleur. Tijdens de voorstelling vindt

ook improvisatie plaats. De voorstelling ‘Kijk Omhoog’ van ‘Andermans Veren Live’ vindt plaats op 28 januari om 20.15 uur. Kaarten kosten € 19,00, en € 16,50 indien CJP’er of 65-plusser. Ze zijn te koop via de website www.hettrefpuntwarmond. nl en bij de VVV Warmond. Indien er nog plaatsen vrij zijn kan men vanaf drie kwartier voor aanvang van de voorstelling kaarten kopen aan de zaal in Het Trefpunt aan de Herenweg 80 in Warmond.

In de middag was junior Monique Hauwert aan de beurt. Zij begon haar wedstrijd op de brug. Een lichte kwetsuur bij de warming-up weerhield haar er niet van om een goede brugoefening neer te zetten. Ook Hauwert liet met name op de vloer zien waar ze toe in staat is. Een oefening op muziek was goed voor een achtste plaats in een deelnemersveld van dertig turnsters. Uiteindelijk werd ze met een puntentotaal van ruim 42 punten twaalfde in het totaalklassement en plaatste ze zich daarmee voor de finale van het district Zuid-Holland. Pupillen Anouk Grootendorst en Kyra Monteny moesten ook in de middag turnen. In deze groep wordt de oefenstof nog door de turnbond voorgeschreven. Daar waar Grootendorst op de drie onderdelen sprong, brug en balk eerste werd en een fikse voorsprong op de rest opbouwde, pakte Monteny op de vloer met een eerste plaats anderhalve punt op haar terug. Tij-

De turnsters van Return deden het goed. dens de trainingen was de afsprong van de brug met salto nog een lastig obstakel voor haar, maar tijdens de wedstrijd bleek alle oefening zijn vruchten af te werpen. Met grote voorsprong op de andere turnsters zijn Grootendorst en Monteny, slechts een halve punt achter haar,

Ik sta op voor mijn man Hipke Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/inactie

Slaapkamergeheimen...

respectievelijk eerste en tweede geworden. Beide meiden zijn dan ook doorgestroomd naar de finale van het district Zuid-Holland en tevens naar de halve finale van het NK. Op 24 maart kunnen zij zich in Leek (Groningen) plaatsen voor de finale van het NK.

Glitter en glamour bij lampionnenoptocht Warmond - Dit jaar houdt de Vereniging tot Viering van Warmonds Feesten (VWF) de jaarlijkse lampionnenoptocht ter ere van de verjaardag van koningin Beatrix op vrijdag 27 januari. De optocht staat in het teken van glitter en glamour. De Lampionnenoptocht start om 19.00 uur. Niet bij de welbekende Beatrixboom, maar dit keer vanaf het plein bij De Geestlaan. Een deskundige jury, bestaande uit het Warmondse prinsenpaar prins Hans en prinses Sylvia, is uitgenodigd om alle zelfgemaakte lampionnen te beoordelen. De mooiste lampionnen en de mooiste groep worden beloond met een prijs. In verband met de veiligheid adviseert de VWF om de lampionnen te verlichten met een batterij en een lampje in plaats van kaarsjes. De optocht wordt muzikaal begeleid door Peter Heemskerk en Rob Bommezijn. Speciaal voor de allerkleinsten zal de route kort worden gehouden. Het eindpunt van de tocht is het pleintje bij de pomp, waar de stoet om ongeveer 19.30 uur zal arriveren. Hier zorgt de VWF voor warme chocolademelk. Ook worden dan de prijswinnaars bekendgemaakt. Direct daarna volgt in het Kunstcafé een optreden van een goochelaar.

Harpduo treedt op in Mariëngaerde

T (0252) 37 09 49 INTERIEUR t SMEDERIJ 12 T (0252) 21 36 80 SLAPEN 2211 SM NOORDWIJKERHOUT t WWW.TURK-ROOF.NL t INFO@TURK-ROOF.NL

SMEDERIJ 2

Warmond - Zondag 29 januari om 15.00 uur vindt in Mariëngaerde aan de Mgr. Aengenentlaan 3 in Warmond een concert plaats dat in nauwe samenwerking met Stichting Muziek In Huis wordt georganiseerd. De toegang is vrij en de zaal gaat open om 14.30 uur. Het ensemble DuoDyade, bestaande uit de harpistes Marije Vijselaar en Colet Nierop, zal een gevarieerd klassiek programma brengen met werken van onder andere Bach, Tournier, Debussy en Albeniz. Het programma duurt tweemaal een half uur. DuoDyade is een nieuw harpduo met Colet Nierop en Marije Vijselaar. In de zomer van 2010 vonden de harpistes het tijd worden om hun krachten te bundelen. Vol enthousiasme, passie en liefde voor de harp laten de harpistes de diversiteit van de harp in hun programma’s tot haar recht komen. Het duo wil het publiek kennis laten maken met de grootsheid en alle klankkleuren van dit instrument. DuoDyade is vernoemd naar het woord ‘Dyade’ wat uit de oudheid stamt. Een ‘Dyade’ is een tweetal goden in de Egyptische mythologie. De goden werden vaak in tweetallen tegenover elkaar geplaatst om evenwicht en harmonie te bewaren. Het staat symbool voor het samenwerkingsverband tussen twee individuen, het vormt een twee-eenheid.


Unity FM is de radiozender voor o.a. Teylingen. Iedere dag hoor je het actuele nieuws uit de regio Leiden en de Bollenstreek. - Het actuele nieuws uit de regio op de radio en via de website - Het actuele regionieuws via Twitter. Volg ons via: www.twitter.com/unity_fm - Nieuws voor de redactie? Stuur uw persbericht naar: regionieuws@unityfm.nl - Altijd al willen werken bij de radio? Wij zoeken vrijwilligers! Kijk nu op www.unityfm.nl/vrijwilligerswerk


25 JANUARI 2012

pagina 19

Vanavond huldiging korfballers

TOP wint ook de EuropaCup Sassenheim - De Sassenheimse korfballers van TOP/Wereldtickets.nl hebben zaterdag de EuropaCup korfbal gewonnen. In de finale werd de Belgische landskampioen Boeckenberg met 2219 verslagen. Het was de eerste keer in het bestaan van de korfbalvereniging dat het deelnam aan de EuropaCup. Meteen werd de titel binnengehaald. Na het landskampioenschap zaalkorfbal en veldkorfbal werd hiermee de derde trofee in de wacht gesleept. De Sassenheimers maken een ongekend succesvolle periode door. Jaarlijks organiseert de International Korfball Federation een toernooi waarbij om de EuropaCup korfbal wordt gespeeld. Ditmaal werd het toernooi gespeeld van 17 tot en met 21 januari in de Poolse hoofdstad Warschau. Deelnemers waren de zestien landskampioenen korfbal van Europa. Ook de landskampioen van Nederland, TOP uit Sassenheim, nam deel. Ruim honderd Sassemers, waaronder een groot aantal supporters, stapten op woensdag 18 januari op het vliegtuig naar Warschau. Op donderdag 19 januari speelde TOP haar eerste wedstrijd. Vrij eenvoudig werd gewonnen van de kampioen van Catalonië, Assessoria Vallparadis, met

40-14. In de halve finale op vrijdag werd de Engelse kampioen Trojans met 33-18 verslagen. De verwachte finale tussen de Belgische en Nederlandse landskampioenen was daarmee een feit. Die finale werd gespeeld op zaterdagmiddag 21 januari. Voorafgaand werd er al gehoopt op deze finale. De Belgische ploeg, afkomstig uit Deurne, had bovendien vooraf gespeculeerd op een overwinning. De Belgische ploeg wordt gecoacht door de Nederlander Hans Leeuwenhoek en beschikt daarmee over veel kennis over de Nederlandse ploegen en de competitie. De ploeg uit Sassenheim werd in de rol van underdog geplaatst, maar had daar allerminst moeite mee. Bovendien onthield TOP zich van verder commentaar en richtte zich volledig op het winnen van de felbegeerde EuropaCup. TOP speelde deze finale in de vertrouwde opstelling waarmee het de afgelopen twee wedstrijden in de reguliere Nederlandse competitie ook succesvol was. De ploeg startte furieus. Mick Snel, Sander Harmzen en Tim Heemskerk zorgden al na zeven minuten voor een 0-4 voorsprong. Pas daarna kwam Boeckenberg beter in haar spel en ontspon zich een spannend kat en muis-spel. De ploeg uit Sassenheim bleef wel constant aan de leiding, maar de tegenstander bleef steeds in het spoor. Via tussenstanden van

3-4, 5-6 en 9-10 werd een ruststand van 9-11 bereikt. De afloop was onzeker want de ploegen deden weinig voor elkaar onder. In het begin van de tweede helft verdedigde de Belgische ploeg goed en kwamen de Sassenheimse spitsen moeilijker tot scoren. Celeste Split, Nisha Verweij en Sander en Daniel Harmzen namen de scorende rol over en zorgden na een 11-12 tussenstand toch voor een ruimere 13-18 voorsprong. Boeckenberg probeerde met veel enthousiasme de achterstand goed te maken. De ploeg werd onrustig, maakte veel fouten en kwam moeizaam tot scoren. TOP bleef kalm en speelde in de slotfase gecontroleerd. Mick Snel en Tim Heemskerk stelden de overwinning veilig. De einduitslag was 1922. Snel en Heemskerk werden topscoorders met respectievelijk acht en zes doelpunten. De blijdschap bij de Sassenheimers was enorm: de derde grote korfbalprijs was binnen.

Huldiging De huldiging van de winnaar van de EuropaCup is vanavond, woensdag 25 januari, vanaf 19.00 uur in de kantine van TOP aan de Sportdreef in Sassenheim. Aansluitend speelt de ploeg alweer een inhaalwedstrijd in de Wereldtickets Korfbal League. Om 20.30 uur speelt TOP de belangrijke wedstrijd tegen Koog Zaandijk.

Bax pakt de winst tegen Multicult: 7-3 Voorhout - Vrijdagavond stond voor Bax de thuiswedstrijd tegen Multicult 1 op het programma. Dit was een wedstrijd waar punten gepakt moesten worden voor handhaving in de middenmoot. De eerste helft begon Bax ongeconcentreerd aan de wedstrijd. Hier werd door de bezoekers goed van geprofiteerd, want binnen een minuut konden zij al scoren (0-1). Hierna was Bax wakker geschud en werd alsnog begonnen met de wedstrijd. Het was Oktay Gezici die met een prima actie de score weer op gelijke hoogte bracht (1-1). Enkele minuten later werd Kevin Compier goed aangespeeld in het centrum. Hij draaide weg bij zijn tegenstan-

der en wist hierna ook de keeper te verschalken (2-1). Deze voorsprong was echter van korte duur, aangezien Multicult met een counter de stand weer gelijk wist te brengen (2-2). Bax liet zich niet van de wijs brengen en bleef het eigen spelletje spelen. Dit had succes. Met nog tien minuten te spelen in de eerste helft ging Adil Harfaoui op jacht langs de zijlijn. Vlak bij de goal gaf hij een voorzet op maat bij de tweede paal, waar Kevin Compier kon afronden (3-2). Op slag van rust werd de keeper van de bezoekers met geel naar de kant gestuurd nadat hij onbesuisd uit zijn goal was gekomen. De penalty werd hard binnengeschoten door Adil Harfaoui (4-2), waarna beide teams even van de rustpauze mochten genieten.

De tweede helft begon minder goed voor Bax. Twee spelers van Bax kregen vlak achter elkaar een gele kaart, zodat de tegenstander twee man meer in het veld had. Dit leverde dan ook al gauw een doelpunt op voor de bezoekers (4-3). Nadat Bax weer compleet was wist Abdellah Zoulali de voorsprong uit te breiden. De bal ging via de paal, lat en wederom de paal alsnog in het doel van Multicult (5-3). Met nog zeven minuten op de klok ging Kamal Belkerma alleen langs de zijlijn, en vlakbij de goal schoot hij de bal in de verste hoek binnen (6-3). Enkele minuten later was het weer raak voor Bax. Na een prima counter bracht Oktay Gezici op aangeven van Kamal Belkerma de eindstand op 7-3. De eerstvolgende wedstrijd voor Bax is een uitwedstrijd tegen TOGR 1. Deze wedstrijd wordt gespeeld op woensdag 25 januari om 21.00 uur in sporthal Wielewaal in Rotterdam.

Wisman weer bij Ter Leede

Columbiaan wint de SNS Bank-wensactie Noordwijk/Voorhout - Maandag 7 januari werden tijdens een feestelijke bijeenkomst bij de SNS Bank in Noordwijk de winnaars bekend gemaakt van de SNS-wensaktie in Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. In totaal hadden meer dan zeventig verenigingen hun wensen ingediend en per plaats werden drie verenigingen, waaronder De Columbiaan, genomineerd waarop het publiek kon stemmen. Ruim duizend stemmen werden er uitgebracht. Voor Teylingen werd De Columbiaan de winnaar. De vereniging won een cheque van 750 euro voor de aanschaf van nieuwe trainingsmaterialen voor de jeugd. Erna van Bruggen mocht namens De Columbiaan de prijs in ontvangst nemen.

Sassenheim - Henk Wisman wordt komend seizoen de nieuwe trainer van Ter Leede. Wisman was in het seizoen 2007/2008 al werkzaam als interimtrainer bij Ter Leede. Wisman was eerder ook bondscoach van Armenie. Hij karakteriseert zelf zijn aanpak als volgt: “Ik ben aanhanger van de Hollandse School, wat voor mij inhoudt attractief aanvallend voetbal met de focus op winnen. Mijn aandachtspunt is de selectiespelers niet alleen als voetballer maar ook als mens beter te laten functioneren. Deze laatste twee punten komen uiteraard het spel en de saamhorigheid van de selectie ten goede.” Peter Scheltus, voorzitter van de stichting Topvoetbal, zegt: “Wij erg blij dat we met Henk Wisman een trainer hebben gecontracteerd met ervaring in de top van het amateurvoetbal en het betaald voetbal”.

The Bassets torenden zondag hoog uit boven Sparta (Foto: FBPS/Peter Schipper).

Eenvoudige zege Bassets op Sparta Sassenheim - De overwinning die de rugbyers van The Bassets uit Sassenheim vorige week boekten op AAC gaf het hele team veel vertrouwen in het treffen van afgelopen zondag thuis tegen rodelantaarndrager Sparta uit Capelle aan den IJssel. De wedstrijd begon wat stroperig, maar Sparta sprokkelde toch wat puntjes bij elkaar door een strafschop en een try: 0-8. Pas na een half uur spelen konden The Bassets een vuist maken. Michiel van der Plas kon voor The Bassets de eerste vijf punten laten noteren: 5-8. Een solovlucht van Tom de Ruiter gaf de voorsprong: 10-8. Met deze stand werd tevens de rust bereikt. Met een straffe wind in de rug moesten The

Bassets daarna verder uit kunnen lopen. Dit gebeurde ook met try’s van Jeroen Otte, Koen van Schie, Max Hoogeboom en Bob Koppier: 27-8. De meeste spelers bevonden zich bijna de gehele tweede helft op de Sparta-kant, zodat The Bassets konden uitlopen. Try’s van Nick Geerlings en wederom Hoogeboom zorgden voor 37-8. Bij Sparta gingen de alarmbellen rinkelen want tegen een zeperd wilden zij niet aanlopen. Maar de Bassets-storm wakkerde nog meer aan. Mohammed Lmal drukte Sparta nog dieper in het moeras (42-8) en met nog een conversie van Koppier (44-8) vond de goed leidende vrouwelijke scheidsrechter Jet Schmutzer het genoeg. The Bassets zitten zo stevig in het zadel en maken zich nu op voor de bekercompetitie.

Geflatteerde nederlaag Foreholte tegen SVLY Voorhout- Afgelopen zondag speelde Foreholte tegen kampioenskandidaat SVLY. Foreholte begon sterk aan de wedstrijd en kreeg ook de eerste kansen. SVLY ging echter beter met de kansen om, hetgeen resulteerde in een geflatteerde 1-4 nederlaag voor de Voorhouters. Foreholte kreeg de eerste kansen. In de 9e minuut werd Dennis Veugelers vrijgespeeld in het midden. Zijn schot werd gekeerd door de uitstekende keeper van SVLY. Elf minuten later werd Sebastiaan Meijer weggestuurd op links. Zijn lage voorzet kwam terecht bij Tom Bleijswijk. Zijn inzet werd ternauwernood met de voeten gestopt door de Rijswijkse doelman. De aanval liep door en de bal kwam bij Bas Jongbloed. Zijn afstandsschot stoot via de binnenkant van de paal weer terug het veld in. Negen minuten later viel de 0-1. Een lage voorzet van de rechtsbuiten van SVLY verdween met een boog via de voet van verdediger Job Schinkelshoek in het doel. In de 23ste minuut kwam de bal via de kluts bij een middenvelder van SVLY, die alleen voor Matthijs Guijt geen fout maakte. Foreholte bleef goed voetballen en creëerde kansen. Tom Bleijswijk speelde zich na een aanval via Sebastiaan Meijer en Oscar van Dam prachtig vrij, maar hij treuzelde iets te lang waardoor de doelman van SVLY de bal van zijn voeten kon plukken. Met nog vijf minuten te spelen in de eerste helft brak de rechtsbuiten van SVLY uit over rechts. Zijn harde schot werd door Matthijs Guijt prachtig gestopt. Twee minuten later was het dan toch raak voor SVLY. Job Schinkelshoek on-

derbrak een aanval van SVLY met een sliding in het strafschopgebied, waarna de scheidsrechter de bal op de stip legde: 0-3. In de tweede helft probeerde Foreholte de wedstrijd om te draaien en ging in de aanval. Tom Bleijswijk soleerde door de verdediging en schoot vanaf de rand van het strafschopgebied met rechts rakelings over. Na een periode van veel balverlies van beide kanten kreeg Foreholte zijn verdiende treffer. Tom Bleiswijk werd onderuit gehaald in het strafschopgebied en Kevin Compier schoot de bal beheerst binnen. Foreholte bleef aanvallen, maar de eerste grote kans was voor SVLY. Een voorzet van rechts werd tegen de lat geschoten door de spits, en de terugspringende bal werd ingekopt door de linksbuiten. Een prachtige redding van Matthijs Guijt voorkwam een treffer. In de 80ste minuut was het vrouwen en kinderen eerst in het strafschopgebied van SVLY, maar niemand van Foreholte kon de bal de juiste richting meegeven. Na een tweetal prima reddingen van Matthijs Guijt viel dan toch de 1-4. Een ongelukkige uittrap kwam bij de spits van SVLY en hij maakte geen fout. De laatste twee grote kansen waren voor Foreholte. In de 88ste minuut kreeg Foreholte een vrije trap net buiten het strafschopgebied. De inzet van Kevin Compier werd gestopt door de doelman, maar de terugspringende bal kon ook door Wouter Vlasveld niet ingeschoten worden. Het laatste wapenfeit was voor diezelfde Vlasveld, die de bal vanaf twintig meter keihard tegen de paal schoot. Aanstaande zondag wordt de altijd beladen dorpsderby Teylingen-Foreholte gespeeld. De aftrap is om 14.00 uur op sportpark Roodemolen in Sassenheim.


m! Iedereen is welko

Ronald McDonald Kinderfonds Life for

Vrijdag 10 en zaterdag 11 februari 2012 organiseren Postmus Sierbestrating en Postmus Winter de tweede Life for Lifestyle Fair Wat kunt u op deze Fair verwachten:

Modieuze heren en dames kleding | Stijlvolle schoenmode | Wintersportmode en accessoires | Vakanties en reizen Wellness en sport | Kids mode | Automobielen en scooters | Trendy horloges en zonnebrillen | Styling en interieur advies Outdoor furniture | High Tech audio apparatuur | Sanitair en keuken design | Bourgondische wijnen en spijzen Zitcomfort op maat | Kleurrijke Bloemenkunst | Luxe brood en banket | Muziek en entertainment | Voor de kids een springkussen | Graphics, photo’s en design | Lingerie en badmode | Hedendaagse kunst | Woonaccessoires

Entertainment

Diverse surprise acts | Live music | DJ’s | and more...

De Life for Lifestyle Fair Loterij Loten zijn te koop à e 2,50

Voor iedere bezoeker:

Hoofdprijs

Schilderij van Theo Swinkels

1e Prijs

Hotels van Oranje Wellness Weekend

2e Prijs

Complete Ski outfit van Peak Performance aangeboden door Postmus Winter (Broek en Jas)

3e Prijs

Vrijdag 10 februari 2012 - 09.00 - 21.00 uur Zaterdag 11 februari 2012 - 09.00 - 17.00 uur

En vele andere prijzen

Entree e 4,- (kinderen tot 12 jaar gratis) Dit bedrag gaat volledig naar Ronald McDonald

Diner voor 2 bij Blush Noordwijk

Deelnemers Life for Lifestyle Fair 2012 Lingerie Direct

THEO SWINKELS GALERIE

Hosted by:

Voorschoterweg 6a 2235 SH Valkenburg zh T 071 401 34 44 F 071 407 36 54 mail@lifeforlifestyle.nl www.lifeforlifestyle.nl


Het is weer tijd voor een grote opruiming bij Roest. Opnieuw moet er in beide winkels weer plaats worden gemaakt voor nieuwe modellen en ruimen we veel “oude” modellen op tegen wel zeer aantrekkelijke prijzen! Hieronder vindt u een aantal voorbeelden, soms gaat het maar om enkele stuks of is het een laatste winkelmodel, dus kom snel want

WITGOED: GO

LCD / LED TV:

Philips 40PFL5606 606 LED LED TV LE V

!

TI+ 100 cm, Full-HD, Fu ullll-H -HD -H HD 100Hz, HD HD, 100 100 100H 0O 0Hz, H , CI+, C CI+ Cz,H K R E op voet vo voetUITV van van € 699,va 6

voor

€ 499,Siemens wasautomaat WM14E241

Philips 40PFL9705 Full-LED tv

1400 toeren, 7 kilo, A++, Timer Aquastop, snelprogramma

Best getest in 2011! 100 cm, Ambilight, 400 HZ, CI+, NET TV, 3D, Wifi, op voet van € 1599,-

voor

€ 1299,-

Ook leverbaar in 46”

van € 1799,-

voor

Normaal € 699,- Nu

€ 1499,-

Samsung LE26D450 66 cm, CI+, op voet voor € 299,van € 399,Ook leverbaar in 37” (94 cm) voor € 499,van € 649,-

€ 599,-

Siemens Condensdroger WT44E176 7 kilo, geen afvoer nodig, B energielabel, 8 elektr. droogprogramma’s Normaal € 549,- Nu

€ 499,-

Normaal als set € 1248,+ gratis tussenstuk met werkblad t.w.v. € 89,-

Nu Philips 32PFL7486 LED TV 82 cm, Ambilight, Full-HD, CI+, 100Hz, op voet van € 799,-

voor

€ 649,-

voor

Sony Bravia KDL32EX721 LED TV 82 cm, 100Hz, 3D ready, Wifi, Sony internet voor van € 699,-

€ 599,-

Sony Bravia KDL37EX720 EX720 m,, 1 100 100Hz, 00H 00 00Hz, 0Hz,H 3D 3D ready, reea ady a dy LED TV 94 cm, C T!rea

High tech kan eenvoudig zijn. Levensechte film- en muziekbeleving, gewoon thuis.

O

Ook leverbaar in 42”

van € 949,-

€ 999,-

€ 799,-

Wifi, Wiifii, Sony Son So ony internet ony ERK Vrnet IiTnternet U van 799,van € 799 79 99,9 99 9,9, 9 ,voor

€ 699,-

DVD / BLU RAY / HARD HA RDE E SCH SCHIJF: Philips DVP 3880 DVD speler met HDM van € 79,Pioneer Blu Ray speler BDP 333 Samsung BDC 8500 Blu Ray met 250 GB harde schijf !

www.roest.tv

voor € 59,-

van € 199,- voor € 129,van € 499,- voor € 249,-

Bang & Olufsen Oegstgeest Lange Voort 11A 2343 CA Oegstgeest 071-519.33.33

Maak kennis met het 3·2·1 GS DVD home entertainment-systeem van Bose. ®

Van € 1299,- NU: €

999,- (meeneemprijs!)

De allerlaatste modellen!!!! GW Roest BV In de Hoftuin 2231 GT Rijnsburg 071-409.77.77

GW Roest BV Lange Voort 11F + G 2343 CA Oegstgeest 071-519.33.33


Exclusieve planpresentatie

zaterdag 4 februari aanvang 13.30 uur Landgoed Voorlinden te Wassenaar Meld u nu aan www.duindael. : nl

Wooncomfort van het hoogste niveau

wassenaar

Zaterdag 4 februari presenteert Ontwikkelingscombinatie De Schouw CV de plannen voor de herbestemming van het voormalige Johannahuis te Wassenaar. De verkoop van de te realiseren 28 appartementen en 5 penthouses is reeds gestart.

U bent van harte welkom de presentatie ‘Ontwerp, techniek en interieur ’ bij te wonen vanaf 13.30 uur op Landgoed Voorlinden, Buurtweg 90 te Wassenaar. De presentatie start om 14.00 uur. Na afloop staan de makelaars en betrokken partijen u graag persoonlijk te woord om antwoord te geven op uw vragen. U kunt zich aanmelden via de makelaar of www.duindael.nl • •

Hedendaagse luxe en comfort met de grandeur van een Rijksmonument NO RISK-clausule voor verkoop huidige woning en aanbod tijdelijke huisvesting gedurende eventuele overbruggingsperiode

Voor aanmelden of meer informatie bel Frisia Makelaars, Den Haag (070 – 342 01 01) of Van Soest makelaardij, Wassenaar (070 – 511 73 00) of kijk op

www.duindael.nl


25 JANUARI 2012

pagina 23

Ter Leede krijgt in Nijkerk geen loon naar werken Sassenheim - Ruim één helft had Ter Leede zaterdag met gedegen veldspel de regie in handen van de eerste wedstrijd na de winterpauze uit tegen Sparta Nijkerk. Tristan Buchinhoren scoorde op slag van rust alweer zijn achtste treffer en die voorsprong leek door de mannen van Paul van der Zwaan bekwaam verzilverd te gaan worden. Totdat scheidsrechter Jan Smit op twee cruciale momenten de spelregels wel wat opzichtig in het nadeel van Ter Leede interpreteerde. Een strafschop voor Sparta Nijkerk werd toegekend na een vermeende handsbal van Raydell Kewal, maar het was duidelijk zichtbaar de Nijkerkse hand van Maurice van der Wilt die de bal in het strafschopgebied beroerde. En kort daarna werd een penalty, die Ter Leede weer op voorsprong had kunnen zetten nadat Youssef Ait El Houssi over de knie ging van doelman Kevin Rijnvis, wel erg gemakkelijk door de arbiter weggewuifd. Maurice van der Wilt, die de strafschop al onberispelijk had verzilverd, scoorde in de 85e minuut op schitterende wijze de 2-1, die tevens de eindstand betekende. Ter Leede kreeg daardoor geen loon naar werken. Verliezen is nooit leuk, maar de wijze waarop Ter Leede deze zaterdag in Nijkerk onderuit ging, was vooral zuur voor de Sassenheimers. Toch bieden de inzet en de kwaliteit van het vertoonde spel van de rood-gelen wel degelijk aanknopingspunten voor een succesvolle voorzetting in deze competitie. Met herfstweer in januari en de veldverlichting bij de aftrap al aan, ging Ter Leede voortvarend van start op sportpark De Ebbenhorst. In de Sassenheimse opstelling nam Mark van der Heijden de rechtsachterpositie in, waardoor Frank de Groot samen met Raydell Kewal het hart van de verdediging kon vormen. Ronnie Verplancke

kon daardoor nu op het middenveld spelen. Lang leek het er op dat deze wedstrijd zich grotendeels op het middenveld afspeelde. Op een enkele corner en een halve voorzet na kregen de beide doelmannen heel weinig werk te doen. Sparta Nijkerk etaleerde aan het eigen publiek de goede voornemens door opportunistisch voor de snelle bal naar voren te zorgen, maar die spelopvatting kon door Ter Leede bekwaam worden geneutraliseerd. Even leek het er op dat Sparta op voorsprong zou komen, maar Rachid Maamri gebruikte zijn hand om een scherpe voorzet vanaf links achter Serge van den Ban te slaan. Wat hem op een gele kaart kwam te staan. Op slag van rust werd Tristan Buchinhoren in een snelle counter vrij voor de Sparta-doelman gezet en die kans liet de Ter Leede-topscorer niet aan zich voorbij gaan: 0-1 dus als pauzestand. Ook na de rust eenzelfde spelbeeld: Sparta Nijkerk optisch het overwicht en Ter Leede bekwaam in de opvang van de gastheren en soepel omschakelend naar de aanval. In de 52e minuut kantelde de wedstrijd, toen scheidsrechter Smit meende dat de bal in het strafschopgebied door een Ter Leede-hand werd beroerd. Maar het was Maurice van der Wilt die de bal toucheerde en hij was zelf ook zo eerlijk om dat na afloop te bevestigen. Nadat Van der Wilt zelf de strafschop had binnengeschoten, kreeg de wedstrijd weer nieuwe dynamiek. Om niet weg te vallen uit de kopgroep gingen beide ploegen nu vol op de aanval spelen. Sparta Nijkerk rook kansen en Ter Leede wilde de arbitrale misser zo snel mogelijk rechtzetten. Van gezapigheid was opeens geen sprake meer. De vonken vlogen er nu vanaf. En toen Youssef Ait El Houssi tien minuten later met een snelle beweging doelman Rijnvis wilde passeren, ging hij zichtbaar en hoorbaar over de knie van de Nijkerkse goalie. Maar ook nu zag de spelleider van deze middag het weer anders: doorspelen. In

Pop-up voetballers

Voetbalspaaractie bij Plus Van Dijk Voorhout - Voetbalfans worden bij Plus Van Dijk in Voorhout op hun wenken bediend. De supermarkt is deze week gestart met de nieuwe voetbalspaaractie ‘pop-up spelers’. Ditmaal geen platte plaatjes, maar pop-up spelers waar de consument voor kan sparen, compleet met verzamelalbum. In totaal zijn er 288 popup voetbalkaarten te bemachtigen. Bij elke tien euro aan boodschappen en bij speciale actieproducten krijgen Plus-klanten een pakje met vier pop-up spelers uit de eredivisie cadeau. De nieuwe voetbalspaaractie bij Plus Van Dijk moet weer zorgen voor een ware verzamelhype. De voetbalkaarten onderscheiden zich van eerdere voetbalspaaracties doordat de kaarten levendiger zijn. Zo zijn de voetballers uitgesneden en komen ze omhoog wanneer het kaartje wordt dubbelgevouwen. Van alle achttien eredivisieclubs zijn er per voetbalclub zestien verschillende pop-up kaartjes verkrijgbaar. Deze zestien kaartjes vormen het pop-up voetbalteam, dat be-

staat uit dertien spelers, de keeper, de trainer en het clublogo. Op de kaartjes staat informatie over de betreffende speler, zoals de positie, lengte en gewicht. De 288 spaaritems kunnen bewaard worden in een speciaal pop-up verzamelalbum. Het album bevat wetenswaardigheden over alle eredivisieclubs. Naast insteekhoesjes voor de pop-up spelers is het verzamelalbum voorzien van een speciaal popup veld. Hier kan iedere voetbalfan zijn eigen Eredivisie Dream Team opstellen. Het album is bij alle Plus-supermarkten te koop voor € 3,99. In de eerste week van de actie is het album gratis verkrijgbaar bij drie actieartikelen.

de slotfase was het dan toch Sparta Nijkerk dat de beloning van drie wedstrijdpunten mag incasseren toen Van der Wilt in de 85e minuut na een ragfijne voorzet van Rachid Maamri de bal hard tegen het net schoot. Een schitterende goal, het moet gezegd worden. De slotconclusie is dat Sparta Nijkerk de wedstrijd weliswaar met de volle winst afsloot, maar dat een gelijkspel de verhouding beter zou hebben weergegeven. Ter Leede kan in ieder geval terugzien op een wedstrijd waarin de getoonde inzet en de kwaliteit van het veldspel hoop bieden op betere resultaten. Ter Leede moet weer aan de bak. Te beginnen aanstaande zaterdag als Young Boys in Sassenheim op bezoek komt.

Carsten Hof in actie voor Forwodians (Foto: PR/B. de Roode).

De Columbiaan presteert goed Voorhout - Afgelopen weekend werd de derde ronde van de nationale zwemcompetitie gehouden. De Columbiaan 1 zwom ronde 3 van de hoofdklasse in Zoetermeer met WVZ 1 en MNC Dordrecht, en presteerde ook in deze derde ronde prima. Ondanks het feit dat er maar liefst zes afmeldingen wegens ziekte waren liet de ploeg zien dit voldoende en veelal zelfs goed op te kunnen vangen. Het was een zwaar programma met onder andere 2x200 meter vlinderslag, 2x400 meter wisselslag, 2x200 meter schoolslag en 4x200 meter vrij estafette dames. De Columbiaan zwom ruim 100 seconden sneller dan de beraamde score. Het puntentotaal was 6788,69. Hiermee eindigde De Columbiaan deze ronde landelijk op de zesde plaats. In de landelijke tussenstand betekent dit een vijfde positie. In maart wordt de laatste ronde gezwommen. De Columbiaan 1 zal zich wellicht plaatsen voor de landelijke finale die op 31 maart in Amsterdam wordt gezwommen.

Forwodians heren 1 verliest weer: 60-75 Voorhout - Zaterdag speelden de Forwodians-heren uit Voorhout een uitwedstrijd in Barendrecht tegen Binnenland heren 3. Dit team had zijn eerste wedstrijd ook verloren, dus er waren kansen op een overwinning. De wedstrijd ging in het begin gelijk op. Scores van Jip Philippi, Marc en Bas Kroon zorgden voor een 1014 voorsprong na tien minuten. Het tweede kwart ging aanvallend goed. Er werd door verschillende spelers gescoord, maar verdedigend werden er simpele fouten gemaakt en daarvan maakte Binnenland dankbaar gebruik. Hun schutters mochten vrij aanleggen en zo gingen beide teams de rust in met een minimale voorsprong voor de thuisploeg: 31-30. Aan het begin van het derde kwart was Carsten Hof voor de kleinere tegenstander niet te stoppen. Voor

de Barendrechtse heren was dat het sein om fysieker te gaan spelen zodat Hof moeilijk bereikt kon worden door zijn medespelers. Van de scheidsrechters mocht dit allemaal en hierdoor kwam Forwodians in de problemen. Binnenland maakte een 15-0 run en sloot hierdoor het derde kwart af met een 54-45 voorsprong. Het laatste kwart kreeg Forwodians mee om ook fysiek te gaan spelen. Arjen Koot pakte dat zeer goed op en maakte zijn tegenstander het leven zuur in het veld. Toch bleef de achterstand op het scorebord staan, maar doordat Forwodians ook harder ging spelen konden de Barendrechters niet verder uitlopen. Forwodians probeerde het nog met een press, maar dit leverde niet veel op. Uiteindelijk verloor Forwodians met 60-75. Zaterdag 4 februari spelen de heren om 16.00 uur thuis in De Schans in Voorhout.

SPAAR ALLE EREDIVISIE

POP-UP SPELERS BIJ ELKAAR

Ruilmiddag Verzamelaars hebben ruimschoots de tijd om alle kaartjes bij elkaar te sparen. Voor iedereen die het popup verzamelalbum aan het eind van de spaaractie nog niet compleet heeft organiseert Plus op woensdagmiddag 14 maart een ruilmiddag bij Ajax. Begin maart start de inschrijving. Op vertoon van het toegangsbewijs is het stadion die middag gratis toegankelijk.

Gratis 4 pop-up spelers bij elke € 10,- aan boodschappen. Spaar ze alle 288 !


Kelto slaapkamercentrum NTMBBQLBNFSQMF[JFSWPPSKPOHFOPVE Velda

by Veldeman Bedding Goede nachtrust is een must! Op een goed bed kunt u dan ook beter niet bezuinigen. De kwaliteit van uw nachtrust hangt in grote mate af van uw matras, uw bedbodem, ĂŠn de combinatie daarvan. Het Belgische topmerk Velda levert al 55 jaar bedden met oog voor gezondheid, comfort, en vormgeving, zoals de Classic, de Phases en de Carlton bedden. Het assortiment van Velda bevat matrassen, lattenbodems en boxsprings die voldoen aan de laatste technische eisen en tegemoetkomen aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van slapen. Ergonomische matrassen van diverse materialen zoals latex, veren of HR-schuim. Ze zijn comfortabel, gemakkelijk te reinigen en daardoor hygiĂŤnisch, ademend en anti-allergisch. Perfect ventilerende (latten) bodems, elektrisch of met de hand verstelbaar, en internationaal gewaardeerd om hun degelijkheid. En natuurlijk mooie en duurzame boxsprings. Uiteraard kan het team van Kelto u vakkundig adviseren over alles wat met slapen, maar ook met slaapkamerinterieur te maken heeft. In de showroom vindt u elke denkbare stijl: van klassiek en romantisch tot strak en modern. Met een aanbod van maar liefst 23 jeugdkamers is Kelto een landelijke specialist op dit gebied.

Nu 2e matras

!

ACTIE GRATIS Luxe 7 zone Pocketmatras

Met meerzone latexafdekking aan beide zijden. Afneembare dubbeljerseyhoes met rijkelijke woldoorstikking

â&#x201A;Ź 695,ipv â&#x201A;Ź 1.390,-

1250$$/ ),50

 

 

 

 

 

 

 

Bij aankoop van een standaardafmeting 80 of 90 op 200 cm

ontvangt u de 2e matras GRATIS!

P

Voor de deur

Gratis bezorgd en gemonteerd!

Boxsprings compleet met topper al vanaf

â&#x201A;Ź 575,-

Op- en uitklapbedden by Kelto Slaapkamercentrum Ruimtegebrek? Een kamer waarin zowel gestudeerd als geslapen wordt? Of een bed op kantoor voor noodgevallen? Kelto Slaapkamercentrum biedt een ruim assortiment aan op- en uitklapbedden van uitstekende merken als Cubed, Flat, Base en Loft. Ideaal voor appartementen, studioâ&#x20AC;&#x2122;s of een studentenkamer. Moderne opklapbedden zijn vrijwel net zo ergonomisch als gewone bedden en de keuze is in de laatste jaren alleen maar groter geworden. Zo zijn ze zowel verticaal als horizontaal uitklapbaar en in diverse uitvoeringen verkrijgbaar. Opklapbedden zijn er niet alleen in de klassieke kleuren wit en zwart, maar ook in modieuze kleuren zoals pistache, mokka, vanille, mauve of blauw. Het grote voordeel van een opklapbed is natuurlijk dat u uw kamer ďŹ&#x201A;exibel kunt inrichten en gebruiken. Neem nu het uitklapbed Flat. Overdag een mooi bureau om aan te werken, en â&#x20AC;&#x2DC;s avonds tover je het in een handomdraai om tot een comfortabel bed. En het mooie is: je computer en werkspullen kunnen gewoon blijven staan! Ideaal voor bijvoorbeeld studenten of thuiswerkers. Net als de meeste opklapbedden is Flat zowel als ĂŠĂŠnpersoons als tweepersoonsbed leverbaar.

KELTO

23 jeugdslaapkamers

SLAAPKAMERCENTRUM

(JFUFSJKt9,/PPSEXJKLFSIPVUt5FMwww.kelto.nl (

TL_week_04_12  
TL_week_04_12  

Nu 12 JAAR GARANTIE Moed om te Jubilerend Adest Musica Honderd jaar Julianakerk Voorhouters entertainen giro 1107 SCHULTE BVBERNARD op 6e Ja...

Advertisement