Page 1

De Rijnsburger

DONDERDAG 17 NOVEMBER 2011 - 60e JAARGANG, NR.46

Katwijk

w Voor arluukwerk d 071 408 14 97

LKENBURGER’

EN ‘DE VA WAARIN OPGENOM

Elke week gratis huis aan huis in Rijnsburg en Valkenburg

Advertenties: (071) 4022901/ 06 53726715 • advertentie@derijnsburger.nl

•

De helft van jezelf Wanneer je niet samen bent mis je de helft van jezelf kom maak je warmte bekend ik wacht nog wel even voltooi met licht mijn leven Cor van Vliet

Redactie: 071-4022901 • redactie@derijnsburger.nl

De Rijnsburger Deze week o.a.:

Meer dan handen awards

Website alpharijnsburg.nl online

Gemeente zet vrijwilligers in schijnwerper

In januari gaan er weer Alphacursussen voor allerlei doelgroepen in Rijnsburg van start. De Alpha-cursus is een gratis en wekelijks vrijblijvende kennismaking met het christelijk geloof. Voor informatie kan men nu ook op de nieuwe website alpharijnsburg.nl terecht. Andere mogelijkheden zijn: kijk op RTV Katwijk teletekst 821; bel 4030845 of mail alpha-cursus@casema. nl voor informatie.

De burgemeester en wethouders bedanken op woensdag 7 december in het gemeentehuis van Katwijk en servicepunt Rijnsburg alle vrijwilligers voor hun belangloze inzet als vrijwilliger in de gemeenschap van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Dit jaar is ook het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk (EJV). Overal in Europa staat het vrijwilligerswerk in al zijn diversiteit in de schijnwerper.

Biljarters De Bogaert tijdelijk andere huisvesting Eind dit jaar moet biljartvereniging De Bogaert hun huidige locatie in het Dienstencentrum verlaten in verband met renovatie van deze aanleunwoningen. In de toekomst gaan de biljarters zich vestigen in het Gemeenschapshuis aan het Burg. Koomansplein. Tot die tijd heeft De Bogaert een tijdelijke accommodatie toegewezen gekregen in de gemeentewerf van Rijnsburg. Inmiddels zijn de heren hier druk bezig om deze ruimte ‘biljartklaar’ te maken. Het college van b&w heeft ruim 10.000 euro beschikbaar gesteld voor aanpassingen en de verhuizing. De biljartclub gaat voor deze tijdelijke huisvesting 850 euro huur per jaar betalen.

Orgel Grote kerk weer gereed Na een intensieve restauratieperiode is het orgel van de Grote kerk weer gereed. Tijdens een bijzondere zangdienst, zondag 27 november om 9.30 uur, wordt het gerestaureerde orgel weer in gebruik genomen. Voorganger in deze dienst is ds. D. Verboom. Verder werken mee de organisten Sietse Strating en Dick Durieux, als ook de muzikanten Janwillem de Winter, RenÊ de Mooij, Conrad Smit, Marcel Moerland, Mark Prins en Rob Aarssen. In deze dienst zal het orgel weer voor het eerst in het openbaar worden bespeeld tijdens samenzang en orgelsolo’s.

Kamp Leusden 2012 gaat door Nadat zaterdag 8 oktober de 83 jaar oude kampschuur in het YMCA-Kamp in Leusden tot op de grond afbrandde, is direct aan de slag gegaan om er voor te zorgen dat in april 2012 de geplande kampen in het YMCA kamp Leusden gewoon door kunnen gaan. Er wordt aan nieuwe tenten gewerkt en er komt een noodvoorziening voor de keuken en de wc’s en douches. Ook Kamp Leusden vanuit Rijnsburg gaat gewoon door en wel van zaterdag 7 juli t/m zaterdag 14 juli. De inschrijving wordt gehouden op maandag 30 januari 2012 en dinsdag 31 januari 2012 van 19.00 tot 20.30 uur in De Voorhof. Voor meer informatie Kamp Leusden Rijnsburg, Jaap de Mooij, Christinalaan 15, Rijnsburg.

De MS collectant trotseert weer en wind! Laat ze niet in de kou staan!

GEEF! Collecteweek 21-26 november

www.nationaalmsfonds.nl Of steun ons via giro 5057 Nationaal MS Fonds, Maassluis

Op de thee bij de tandarts zie pag. 3

DANSLES +,=6:*<@3 6,.:;.,,:; ),3 6- info@danscenterdejong.nl OOK VOOR AL UW FEESTEN!

PARTYCENTER DE JONG

Peter van Leeuwen tussen groep drie van de Emmaschool. (Foto: CvdS).

Peter van Leeuwen nieuwe algemeen directeur PCBO

â&#x20AC;&#x2DC;Uit elk kind het beste halen wat er in zitâ&#x20AC;&#x2122; De vereniging voor Protestant Christelijk Basis Onderwijs (PCBO) te Rijnsburg heeft sinds 1 augustus van dit jaar een nieuwe algemeen directeur, de 57-jarige Peter van Leeuwen. De in Enschede woonachtige Van Leeuwen heeft een rijke ervaring in het basis onderwijs, zowel in leidinggevende als in adviserende functies. De nieuwe directeur is voor zestien uur per week aangesteld, waarbij hij iedere maandag op het kantoor van het schoolbestuur in de Smidstraat 25 aanwezig is. In de paar maanden dat Van Leeuwen nu in Rijnsburg actief is heeft hij een ongelofelijke betrokkenheid van ouders met de scholen ervaren.

management en bestuurskunde) algemeen directeur van een schoolvereniging in Groningen en daarna tot 2010 deze functie in Enschede bekleed. Hier had hij drieĂŤndertig verschillende scholen (basis, speciaal en voortgezet onderwijs) onder zijn hoede. In 2010 vond hij het tijd voor iets anders en is zijn eigen adviesbureau gestart. â&#x20AC;&#x2DC;Mijn passie is om het onderwijs daadwerkelijk te verbeteren. Mijn motto hierbij is: â&#x20AC;&#x2DC;Verander de wereld en begin bij jezelf. Vanuit deze filosofie is er veel mogelijk, ook in onderwijslandâ&#x20AC;&#x2122;, zo meent Van Leeuwen.

Kern van het onderwijs Peter van Leeuwen heeft de nodige ervaring opgedaan in het onderwijs. Ooit is hij als meester begonnen, hoofd van een school in Utrecht geweest en na verschillende studies (drie doctoraaltitels op de gebieden orthopedagogiek, onderwijs-

Peter van Leeuwen noemt de kern van het onderwijs goed leren lezen, schrijven en rekenen. â&#x20AC;&#x2DC;Elk kind is waardevol en heeft recht op deze basis. Voor scholen is het een plicht om uit elk kind het beste te halen wat er in zit. Maar wel op een

Koopavonden van

INTERTOYS Katwijk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

21 22 23 24 25 26

november november november november november november

9.00 - 21.00 9.00 - 21.00 9.00 - 21.00 9.00 - 21.00 9.00 - 21.00 9.00 - 17.00

maandag 28 november dinsdag 29 november woensdag 30 november donderdag 1 december vrijdag 2 december zaterdag 3 december

9.00 - 21.00 9.00 - 21.00 9.00 - 21.00 9.00 - 21.00 9.00 - 21.00 9.00 - 18.00

bij Alleen atwijk K s y o Intert

Thuis bestellen kan dit jaar. Bij ons staat het dan ingepakt met naamsticker klaar! Voor meer uitleg over de actie www.intertoyskatwijk.nl

leuke manierâ&#x20AC;&#x2122;, zo meent Van Leeuwen. Als een leerling een laag cijfer heeft gehaald voor een bepaald lesonderdeel kan je dit als leerkracht meedelen en vervolgens met de volgende les verder gaan. Belangrijker is om te kijken waar dit lage cijfer vandaan komt en met de leerling of groep bespreken waar het fout is gegaan, om vervolgens weer een stap verder in de leerstof te zetten. Als geen ander weet hij dat het onderwijs te maken heeft met veel bijzaken en veranderingen. Een ervan is het schoolzwemmen. Hierin gaat veel tijd zitten. Op sommige scholen kunnen leerlingen in drie jaar tijd een zwemdiploma halen. Je kan je als school afvragen of dit een kerntaak is en je deze tijd beter kan besteden aan belangrijkere onderwijstaken. Daarnaast noemt Van Leeuwen training en discipline belangrijke items die kinderen verder en hogerop kunnen brengen. Naast

Vijftien gebruikers tekenen intentieverklaring â&#x20AC;&#x2DC;Ons Huisâ&#x20AC;&#x2122; In het voormalig gemeentehuis in Rijnsburg hebben gisterenavond de toekomstige gebruikers van het gemeenschapshuis â&#x20AC;&#x2DC;Ons Huisâ&#x20AC;&#x2122; de intentieovereenkomst getekend. Hiermee is een officieel startsein gegeven om vijftien instellingen de gelegenheid te geven te onderzoeken of zij het gemeenschapshuis in de toekomst gaan bewonen. De installatie van de gebruikersgroep is een belangrijke mijlpaal in de realisatie van het gemeenschapshuis. Het zijn de toekomstige gebruikers die er met elkaar voor gaan zorgen dat het Multi Functioneel Centrum de ontmoetingsplek wordt die voldoet aan de wensen en behoeften van de Rijnsburgers. Naast wethouder Willem van Duijn hebben de volgende instellingen de intentieovereenkomst getekend: Biljartvereniging De Bogaert, Bridgeclub Rijnsburg, Buurtpreventie Frederiksoord, Gemeentelijke muziekschool Katwijk, GGD afdeling jeugdgezondheidszorg (CJG), KOK Kinderopvang, Kwadraad (CJG), Logopediepraktijk Rijnsburg, Oranjevereniging, Rijnsburg Klassiek, Rijnsburg Oranje expositie, Rijnsburgse Dam Club, Stichting Openbare bibliotheek Katwijk, Wijkraad Rijnsburg en de Wmo-adviesraad.

de ouders hebben ook de leerkrachten een voorbeeldfunctie voor de leerlingen. â&#x20AC;&#x2DC;In het onderwijs is het belangrijk te signaleren en te sturen op resultaat en hier met elkaar adequaat mee bezig te zijnâ&#x20AC;&#x2122;, laat Van Leeuwen weten. De nieuwe algemeen directeur van de schoolvereniging is dan ook voornemens om over twee jaar een tevredenheidonderzoek onder de leerlingen, ouders en leerkrachten te houden. Elkaar een spiegel voorhouden waar je mee bezig bent en hieruit ook de conclusies trekken. â&#x20AC;&#x2DC;Op deze manier samen met de mensen in de organisatie in beweging komen om het onderwijsrendement van de kinderen te verbeteren. Want dat is het waar het allemaal om draaitâ&#x20AC;&#x2122;. Voor meer informatie over het onderwijs aangeboden door de PCBO kan men contact opnemen via telefoon: 4097780 of per mail info@staf.pcborijnsburg.nl.

Daarom heeft de gemeente speciaal dit jaar gekozen voor een vrijwilligerswaardering die niet alleen een gelijke kans voor alle soorten van vrijwillige inzet biedt, maar ook voor alle vrijwilligersorganisaties en sectoren tegelijk. De burgemeester en wethouders trakteren de vrijwilligers op koffie/ thee met gebak. Zij ontvangen uit handen van de wethouders een bijzondere attentie. En op beide locaties worden ook twee prijzen uitgereikt door de burgemeester. Er zijn in totaal vier verschillende prijzen te verdelen. Deze â&#x20AC;&#x2DC;meer dan handen awardsâ&#x20AC;&#x2122; worden in het kader van het Europees Jaar van de vrijwilligers uitgereikt. De themaâ&#x20AC;&#x2122;s van de awards zijn â&#x20AC;&#x2DC;Passieâ&#x20AC;&#x2122;, â&#x20AC;&#x2DC;Competentieâ&#x20AC;&#x2122;, â&#x20AC;&#x2DC;Verbindingâ&#x20AC;&#x2122; en â&#x20AC;&#x2DC;Innovatieâ&#x20AC;&#x2122;. Iedereen kan tot vrijdag 25 november een nominatie doen. Vermeld de naam, adres en vrijwilligersorganisatie van de vrijwilliger of organisatie die u wilt nomineren. Vergeet ook niet te vermelden: uw eigen naam en contactgegevens, de onderbouwing en om welk award het gaat. De richtlijnen voor de vier awards vindt u terug op www. katwijk.nl. U kunt uw nominatie doorgeven via info@katwijk.nl of tel. 4065628 / 4065619.

Schoenendozenactie Julianaschool De Toren in Zicht over kastijden

De Valkenburger Milieuvriendelijke bakfiets voor Slagerij Timmers Eerste nederlaag voor Valken â&#x20AC;&#x2DC;68

Deze week bij u als folder in de bus:

INTERPARKET KRIJN VERDOES SHELL STATION

DE JONG

UW TOPSLIJTER SNACKBAR VAN â&#x20AC;&#x2DC;T ZELFDE

ontwerp | DRUK | PRINT reclamedrukwerk handelsdrukwerk familiedrukwerk pod en variabel boeken

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk | 071 408 14 97 | info@drukkerijallin.nl | www.drukkerijallin.nl

CDA gooit het roer om, tot vreugde van oppositie

Meerderheid politiek: gĂŠĂŠn zeejachthaven Er komt geen zeejachthaven bij Katwijk. Tenminste, als het aan de meerderheid van de Katwijkse politiek ligt. Die meerderheid heeft zich in de commissie Ruimte vorige week woensdag tĂŠgen dat megaproject uitgesproken. Met name de opstelling van de CDA-fractie verbaasde voor- ĂŠn tegenstanders. Die partij stemde tegen verder onderzoek, omdat de financiĂŤle gevolgen voor de gemeente niet te overzien zijn. Niet alleen CDA stemde tegen verder onderzoek, ook GemeenteBelangen en PvdA stemden tegen, hoewel die partijen tot dan toe - weliswaar met de nodige kanttekeningen - ook steeds hadden ingestemd. Alleen van de SGP was van begin af aan duidelijk dat die tegen de komst van een zeejachthaven was. De ommezwaai van GB en PvdA sneeuwde die avond een beetje onder bij de bombastische aankondiging van CDA-fractievoorzitter Bart van Kruistum, die als eerste spreker meteen de toon zette bij dat â&#x20AC;&#x2DC;hoofdgerecht van de avondâ&#x20AC;&#x2122;. ChristenUnie (CU) en VVD, de coalitiepartners van het CDA in het college van burgemees-

WZ^KKE>/:<ÍťsZdZKht

KEES BERGMAN.NL

sZ<Z/E'EÍť,zWKd,<EÍťWE^/KEE

ter en wethouders, willen wel verder met de zeejachthaven. De volgende stap is een zogenoemd Plan van Aanpak, waarvoor 25.000 euro nodig is. â&#x20AC;&#x2DC;Peanutsâ&#x20AC;&#x2122; noemt wethouder Thijs Udo die 25 mille. In vergelijk met de kosten voor onderzoek en manuren in de afgelopen jaren, heeft hij daar natuurlijk gelijk in. â&#x20AC;&#x2DC;U geeft ons niet de kans om te bewijzen dat het zonder bijdrage van de gemeente kanâ&#x20AC;&#x2122;, verweet Udo het CDA. Maar die pareerde door de wethouder er nog even fijntjes aan te herinneren dat die twee weken eerder als enige in het college tĂŠgen de nieuwbouwinvestering voor de bibliotheek had gestemd. â&#x20AC;&#x2DC;Dan moet dit besluit u toch aansprekenâ&#x20AC;&#x2122;. Het CDA vindt dat de gemeente grote financiĂŤle risicoâ&#x20AC;&#x2122;s loopt met een eventuele zeejachthaven en minimaal 700 woningen buitengaats vindt die partij ook onacceptabel. â&#x20AC;&#x2DC;De aanleg is een maatje te groot voor Katwijkâ&#x20AC;&#x2122;. De opstelling van de grootste partij in de raad stuit met name bij de VVD tegen de borst. â&#x20AC;&#x2DC;De VVD vindt het jammer dat de deur nu zo hard wordt dicht gegooidâ&#x20AC;&#x2122;, reageerde Michael Pijnenburg van die partij. Het CDA-nee wordt ervaren als een messteek in de rug van de VVD-wethouder. â&#x20AC;&#x2DC;Payback timeâ&#x20AC;&#x2122; klonk het nĂ de vergadering daarom in de hal van het gemeentehuis onder de liberalen. De CDAopstelling zou te maken hebben met de tegenstem van Udo voor de nieuwe bibliotheek.

Geen go or no-go CU-fractievoorzitter Klaas Jan van der Bent maakte duidelijk dat zijn partij ook nog geen fiat geeft aan het college om die jachthaven aan te leggen. â&#x20AC;&#x2DC;Het is nu nog geen go or no-go-momentâ&#x20AC;&#x2122;, vindt Van der Bent, die eerder al op de hoogte was gesteld van het gewijzigde CDA-standpunt. Zijn partij is vóór een zeejachthaven. â&#x20AC;&#x2DC;Maar niet tegen elke prijsâ&#x20AC;&#x2122;, stelt hij duidelijk. Die prijs moet eerst nog duidelijk worden en daarom wil zijn partij wel de volgende stap maken. Pas dan wordt duidelijk wat de gemeente eventueel moet bijdragen. â&#x20AC;&#x2DC;Het is absurd om te denken dat het de gemeente er niets aan bij hoeft te dragenâ&#x20AC;&#x2122;. Net zo absurd, volgens Van der Bent, als dat die haven de gemeente â&#x20AC;&#x2DC;150 + 45 miljoen gaat kostenâ&#x20AC;&#x2122;. De koerswijziging van het CDA heeft afgelopen week tot verschillende reacties geleid. Met name het bedrijfsleven is teleurgesteld. Anderen zijn juist weer blij dat die haven er niet komt. Dat het om een belangrijk politiek besluit ging, bleek wel uit het feit dat er zich bij de CDA-raadsleden op de publieke tribune ook een aantal CDA-prominenten schaarden, waaronder CDA-voorzitter Wim Driebergen en de Keukenhofdirecteur Piet de Vries. Valkenburger De Vries is trouwens ook voorzitter van stichting Jachthaven Katwijk, die bij de gemeente had aangegeven te willen praten over de mogelijke exploitatie van de jachthaven in zee. VVD-voorzitter Hans Vissers was er ook, maar dat is hij wel vaker.


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 17 NOVEMBER 2011

,

7 SB

13"$)5*(& 800/,".&3 7-0&3&/ BH

O

BB

SE

TOT

â&#x201A;Ź150,CASHBACK

+

*

â&#x201A;Ź50,- HUURTEGOED

*

â&#x201A;Ź50,-

F

BD

UJF

WP

PS

X

BB

SE

 0 35 */ (

FOTOT

"NCBDIUTXFHt,BUXJKLt5FM 888.&*+70(&-4"/*5"*3/-

CASHB

+

ACK *

â&#x201A;Ź25,- HU URTE GOE D

*

WIN EEN TRIP NAAR HOLLYWOOD* MET DE STERREN VAN SAMSUNG

*

Actieperiode: 14/11/2011 - 08/01/2012 Actiemodellen en actievoorwaarden: www.samsung.com/promotion

Bang & Olufsen Oegstgeest Lange Voort 11A 2343 CA Oegstgeest 071-519.33.33

CHINEES INDISCH RESTAURANT GW Roest BV In de Hoftuin 2231 GT Rijnsburg 071-409.77.77

Najaarsactie bij StarKozijn Katwijk: 10% korting op het gehele assortiment enâ&#x20AC;Ś

KWANG TUNG

GW Roest BV Lange Voort 11F + G 2343 CA Oegstgeest 071-519.33.33

ELKE DAG GEOPEND SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU Stel zelf uw menu samen en maak drie verschillende keuzes uit onderstaande gerechten: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

organiseert ZONDAG 20 NOVEMBER

LIVE MUZIEK

Babi Pangang Tjap Tjoy met kip Ajam Ketjap Thaise kip 4 stokjes satĂŠ Ti Pan Kai (kippenvlees met speciale Chinese saus)

â&#x20AC;Śiedere maand 6 deuren voor stuntprijzen!! Kijk voor meer informatie op onze website!

7. Foe Young Hai 8. Kou-Lou-Kai (8 stukken) 9. Babi Pangang

Dakkapellen * Kozijnen * Binnendeuren * Buitendeuren

(gebr. speenvarkenslappen)

www.starkozijnkatwijk.nl

10. Kipblokjes met kerriesaus 11. Kipblokjes met balisaus 12. 2 soorten rundvlees (kerrie en sambal)

+ 4 mini loempiaâ&#x20AC;&#x2122;s en 2 x nasi of bami

â&#x201A;Ź

StarKozijn Katwijk is dealer van Ploeg Kozijnen! De Roysloot 9i Rijnsburg Tel.(071)4088678

50

21.

Showroom open: Ma:14.00-17.00u - Di t/m vr.:9.00-17.00u - Zat:10.00-14.00u

Ook menumaaltijden Iedere dag geopend van 12.00 - 21.30 uur, alleen dinsdag van 16.00 - 21.30 uur.

In ons restaurant kunt u van maandag t/m zondag onbeperkt eten voor slechts â&#x201A;Ź 15,50 per persoon. TRAMSTRAAT 3 - RIJNSBURG - TEL.: 071-4025048

The Flexstones Aanvang: 16.00 uur - Entree: gratis

Ook dit jaar zijn er weer KERSTWORKSHOPS!! Bel voor informatie.

Om 19.00 uur: Sateetje eten voor â&#x201A;Ź 9,50 met Studio Sport op grootbeeldscherm Rhijngeesterstraatweg 31 - Oegstgeest - 071 5174758 - www.cafedegouwe.nl

]]=HSRLUÂť

Ontvoerd, verkocht, misbruikt... en bevrijd!

Keurslagerij De Mooy Vrijdagavond

koopavond r! tot 19.00 uu

Anjelierenstraat 39 - 2231 GT Rijnsburg - tel. 071-4020755 www.demooy.keurslager.nl info@demooy.keurslager.nl

VEILING

v.v. Valken â&#x20AC;&#x2DC;68 18 november 2011 Aanvang 20.00 uur locatie: â&#x20AC;&#x153;De Terpâ&#x20AC;? Valkenburg

GIRO: 3567

SPECIAL:

Steun Peopleâ&#x20AC;&#x2122;s Trust in de strijd tegen kinderprostitutie in India.

Pietenfeest Vanaf 12 november t/m 5 december iedere woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag, vermaken onze feestpieten uw kinderen.

Sole mio

225

per 100 gram SOEP VAN DE WEEK:

Kippensoep

2

per liter

95

Kipfilet en corned beef 2 x 100 gram

Samen

Verse kipfilet A-kwaliteit 500 gram

495

VLUG KLAAR, 4E GRATIS:

Boomstammen

Broodje rosbief per stuk

255

250

MAALTIJD VAN DE WEEK:

Spaghetti van â&#x20AC;&#x2122;t huis VERNIEUWD RECEPT

KEUR KEURKOOPJE: JE:

VLEESWARENDUO:

500 gram

395

4 Tartaar en VLEESWARENSPECIAL: 4 Roomschijven Truffelsalami

95

Samen

100 gram

285

STEMPEL MEE VOOR EEN GRATIS ROOKWORST MAANDAG: SPEKLAPPENDAG

Speklappen

4

500 gram

+ GRATIS

25

kruiden

Prins Hendrikkade Zwaaikom 3 2225 HX Katwijk 071 407 8007 www.debeslagkom.nl

BROODJE VAN DE WEEK:

KEURKOOPJE:

www.peoplestrust.nl

voor kavellijst zie

www.valken68.nl

AANBIEDINGEN GELDEN VAN 17 T/M 23 NOV. 2011

DINSDAG: VERSE WORSTDAG

SALADEDUO UIT EIGEN KEUKEN:

Verse worst

Beenhamsalade en ei-salade

500 gram

(2 x 150 gram)

3

95

Samen

3

95

WOENSDAG: GEHAKTDAG Rundergehakt

DONDERDAG: BIEFSTUKDAG

500 gram

3 stuks

3 325 75

Holl.biefstuk

595 695

Halfom gehakt

Kogelbiefstuk

500 gram

3 stuks

Dubbelzegeldag + GRATIS kruiden Dubbelzegeldag MEER AANBIEDINGEN KUNT U VINDEN BIJ ONS IN DE WINKEL â&#x20AC;?IN DE HOFTUINâ&#x20AC;?

Al ruim 100 jaar verstand van lekker vlees

je proeft het!


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 17 NOVEMBER 2011

Ingezonden

Aanleg zeejachthaven voor CDA brug te ver De komst van een zeejachthaven met een groot aantal woningen en het bijbehorende verkeer past niet in Katwijk. Dat is de conclusie die het CDA trekt op basis van het gedegen en uitgebreide onderzoek naar de haalbaarheid van de aanleg van een haven. Doorslaggevend is daarbij het grote financiële risico dat de gemeente loopt. Hoewel een haven met het oog op de toeristische en economische meerwaarde wenselijk is, blijkt op grond van de samengevatte criteria - past het, kan het en is het financieel haalbaar?- de aanleg een maatje te groot voor de gemeente Katwijk. Het CDA vindt het bouwen van 700 woningen buitengaats niet acceptabel. Daarom heeft de fractie besloten nee te zeggen tegen de verdere planvorming voor de komst van een zeejachthaven. “Een zeejachthaven is een brug te ver”, aldus fractievoorzitter Bart van Kruistum: “De vergaarde kennis zal bruikbaar blijven voor toekomstige generaties. Want het staat als een paal boven water dat een zeejachthaven velen tot de verbeelding zal blijven spreken”.

Technisch mogelijk De mogelijke komst van een zeejachthaven, al dan niet met achterlandverbinding, spreekt al jaar en dag vele Katwijkers tot de verbeelding. Omdat vrijwel de gehele Katwijkse gemeenteraad de zeejachthaven wenselijk vindt, is uitgebreid onderzoek gedaan naar de haalbaarheid ervan. CDA is dan ook tevreden over het onderzoek en de wijze waarop de inwoners van Katwijk bij het maken van de plannen zijn betrokken. Er is uitgebreid gebruik gemaakt van de technische vragenrondes. In de hoorzitting en de CDA-ledenvergaderingen is geluisterd naar de voor- en tegenstanders van een zeejachthaven. De keuze voor een zeejachthaven is een keuze die zijn weerga in de Katwijkse geschiedenis niet kent. Daarbij heeft het CDA zich de vragen gesteld: past het, kan het en is het financieel haalbaar? Het onderzoek toont aan dat de aanleg van de zeejachthaven technisch mogelijk is. De aanleg gaat echter samen met een groot aantal woningen, veel extra verkeer en aanzienlijke financiële risico’s. Ook in de meest gedegen risicoanalyses is en blijft de gemeente Katwijk de belangrijkste speler. De geschiedenis leert dat in stroef lopende grootschalige projecten de gemeente Katwijk veelal aan het kortste eind trekt. Een in-

vestering van 150 miljoen met een risicopercentage van dertig procent is in de visie van het CDA voor het Katwijk van dit moment een maatje te groot, evenals de aantallen woningen die gebouwd dienen te worden. 700 woningen buitengaats vindt het CDA niet acceptabel.

Nuchterheid Met een financiele bijdrage van de gemeente kan het aantal te bouwen woningen omlaag. Dat is echter niet in het belang van de inwoners van de gemeente Katwijk. Op dit moment overheersen andere zorgen. Bart van Kruistum: “Juist daarom dient nu de Katwijkse nuchterheid te overheersen. De schuldencrisis en vooral ook de grondexploitatie in Katwijk vragen volop onze aandacht. Ons weerstandvermogen dient in het onverhoopte geval daarvoor aangesproken te kunnen worden. Want ook wij weten dat met een maatschappelijke bijdrage de aantallen woningen omlaag kunnen. Maar in wiens belang is dan die bijdrage?”.

Centrum Eén van de overwegingen voor de CDA- fractie om de haalbaarheid van de zeehaven te onderzoeken is de toeristische en economische spin-off die een haven voor Katwijk kan opleveren. Het verblijfstoerisme dient een boost dient te krijgen. Zeker ook voor Katwijk als groeigemeente. Schaalvergroting van het centrum van Katwijk aan Zee is een mogelijkheid de leefbaarheid in het centrum beheersbaar te houden. Dat strekt verder dan nog een verdieping te bouwen op een hotel aan de boulevard. Het CDA vindt dat met het afblazen van de plannen voor een haven gezocht moet worden naar andere ideeën om het verblijfstoerisme te bevorderen. Het te ontwikkelen masterplan voor Katwijk aan Zee moet daarin voorzien. Een masterplan waarbij is afgesproken dat de inwoners opnieuw nauw betrokken zullen worden. In de komende jaren staat een groot aantal projecten op stapel, die een kwaliteitsimpuls voor Katwijk moeten betekenen, zoals de parkeerkelder die een autovrij centrum kan gaan opleveren. Er wordt geïnvesteerd in onder meer verbetering van de infrastructuur en gemeenschapshuizen. Dat soort investeringen zullen de gehele gemeenschap ten goede komen. Het CDA wil investeren in de gemeente maar de aanleg van een zeejachthaven is echter een brug te ver. Gezond verstand moet zegevieren.

Sinterklaas geniet van warm welkom in Hoftuin Vol verwachting stonden de kinderen met hun ouders zaterdagmiddag op en om de Kerkstraatbrug te wachten. Velen hadden Sinterklaas op tv in Dordrecht aan zien komen en konden niet wachten om de goed heiligman in levende lijve te zien. En ja hoor, ook in Rijnsburg arriveerde Sinterklaas op zijn paard Amerigo, natuurlijk begeleid door een grote

groep zwarte pieten. Op de Kerkstraatbrug was speciaal voor Sinterklaas een podium gemaakt, waar hij door Teuntje van Delft en burgemeester Wienen hartelijk werd ontvangen. Van tevoren werden er de bekende sinterklaasliedjes gezongen. En opeens kwam daar het paard met Sinterklaas aanlopen. Het Spaanse gezelschap had er zin

En? Is het plan haalbaar? Ja, er is een haalbaar plan gepresenteerd. Er zijn meerde varianten mogelijk met elk z’n eigen plus- en minpunten. Ook al is het plan haalbaar, dat betekent niet automatisch dat het verstandig is om uit te voeren. Zo zijn er nog vragen over bijv. de impact op de natuurlijke omgeving, de consequenties voor het verkeer en de financiële risico’s.

In het zalencentrum van de chr. gereformeerde Eben Haëzerkerk te Rijnsburg is er zaterdag 26 november een groots opgezette winterfair. Tijdens de winterfair zijn diverse lekkere, leuke en luxe artikelen te koop. Voor de kinderen is er eveneens volop te doen. De opbrengst gaat naar twee zendingsprojecten in Afrika. Er wordt een breed scala aan producten aangeboden. Er zijn woondecoraties en -accessoires te kust en te keur te vinden in de stands van Jaa Gezellig en van enkele dames uit de gemeente. Er zijn luxe reisen schrijfartikelen te koop van De Groen uit Wassenaar. Het Baken is aanwezig met een uitgebreide kraam vol boeken en andere media. Bonbons en andere lekkernijen zijn verkrijgbaar in de kraam van het

Er is, traditiegetrouw een professionele portretfotograaf aanwezig. Tussen 15.00 en 17.00 uur kan men ritjes maken door het dorp met een koets. Vanaf 17.30 uur is er een kleine veiling.

Horecaplein Het kerkplein wordt omgetoverd tot een waar horecaplein. Buiten wordt men begroet door de heer-

Zo’n haven gaat de Katwijker zeker weer veel geld kosten? Dat valt mee. Het plan wat nu voor ligt kost de gemeente Katwijk € 0,-., niets dus. Een gratis haven? Ben je nu wel serieus? Jazeker. De kosten van het plan worden betaald door de bouw en verkoop van zo’n 700 nieuwe huizen. Daarmee wordt het hele plan betaald zodat het Katwijk uiteindelijk niets kost. Dat zijn best veel huizen, en dat in deze tijd… Dat is ook best een zorg. Maar we moeten niet vergeten dat deze haven er niet op korte termijn ligt. Het gaat nog vele jaren duren voordat er ook maar iets zou kunnen gebeuren. Het is niet te voorspellen hoe de economie er dan voor staat. Verder zien wij kansen om het aantal huizen dat nodig is flink te verminderen. Minder huizen? Wie gaat dat dan betalen?

Is de ChristenUnie nu voor of tegen een zeejachthaven in Katwijk? De ChristenUnie is voor een haven, maar niet tegen elke prijs. Een haven heeft zeker voordelen (economie, werkgelegenheid, toerisme) en past goed bij het profiel Katwijk. Er zitten echter ook risico’s aan die nog onderzocht moeten worden voordat je een verantwoorde keuze kan maken. De antwoorden die dat oplevert zullen voor de ChristenUnie bepalend zijn of er een zeejachthaven in Katwijk moet komen of niet. Nu stoppen met het onderzoek vinden wij dan ook een gemiste kans. Ingezonden ChristenUnie

Open Huis: vrijdag 15.30-16.30 uur Kom kijken in onze nieuwe praktijk Irislaan 281A, 2343 CM Oegstgeest

www.m2tandartsen.nl

De recette van deze fair komt ten goede aan twee doelen. Het Huis van Hoop is actief in Zuid Afrika. De werkzaamheden van het team zijn onder andere het verzorgen van HIV/Aidspatiënten, het counselen van Aidspatiënten, voorlichting geven aan kerken, scholen, gezinnen met betrekking tot HIV/Aids, het helpen registreren van mensen, zodat ze een uitkering kunnen ontvangen, het vervoer naar ziekenhuizen in de omgeving en het uitdelen van eten aan de kansarmen, de weduwen en wezen in en om Kriel.

Er is zaterdag 26 november van alles te doen tijdens de winterfair in en om de chr. gereformeerde Eben Haëzerkerk. (Foto: pr). lijke geur van versgebakken poffertjes. In de fietsenberging wordt een verwarmde tent opgebouwd waar, naast koffie of een lekker drankje, warme winterse lekkernijen verkrijgbaar zijn. Voor de kinderen is er een stand met snoep en speel-

goed. In de jeugdzaal kan er naar hartenlust worden geknutseld. Buiten staat een heuse opblaasskihut waarin ze kunnen springen en ravotten. Als iedereen moe gesprongen en -geknutseld is vertelt oma Veldhuijzen een mooi verhaal.

Daarnaast is de opbrengst ook bestemd voor de inrichting van het allereerste kerkelijke centrum van reformatorische signatuur in Burundi. Dit is een project dat door de landelijke Christelijke Gereformeerde Kerken wordt gedragen. Iedereen is van harte welkom op de winterfair wordt gehouden op zaterdag 26 november, van 15.00 tot 19.00 uur in het zalencentrum van de chr. gereformeerde Eben Haëzerkerk, Oegstgeesterweg 73 te Rijnsburg.

Rabobank Katwijk deelt uit Op de ochtend van de Coöperatiedag, vorige week woensdag, was Rabobank Katwijk gastheer voor een groot aantal maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties. De uitgenodigde verenigingen en stichtingen ontvingen allen in 2011 een bijdrage uit één van de fondsen van bank. De Rabobank heeft twee lokale fondsen: het Coöperatiefonds, voor projecten in deze regio, en het fonds Winstuitkering en Samenleving. Dit laatste fonds is gericht op projecten in achterstandsgebieden in de wereld. In zijn toespraak roemde directievoorzitter Peter Mathot de belangenloze inzet van de vrijwilligers en organisaties. Arjan van Beelen en Jaap van der Meij, beiden commissielid Coöperatiefonds en lid van de bank, reikten de cheques uit. De organisaties die een bedrag ontvingen zijn: Hockey Club Catwyck, Comité

Er zijn meer partijen die belang hebben bij zo’n haven. Denk aan het Rijk, de provincie, het hoogheemraadschap en partijen uit de markt. Als deze partijen bijdragen in de kosten en een deel van het risico voor zich nemen dan zijn er minder huizen nodig. De haven kan dan een stuk kleinschaliger worden. De impact wordt dan kleiner en de haalbaarheid groter.

Dus eigenlijk zijn de financiële consequenties en risico’s nog onvoldoende bekend? Precies, en daarom wil de ChristenUnie graag een volgende stap maken om dit te onderzoeken. In de volgende stap wordt duidelijk hoe het plan er concreet uit gaat zien. De belangrijkste vragen zullen dan definitief beantwoord zijn. Een verantwoord ja of nee is dan mogelijk.

was hier ruimte om allerlei spelletjes te doen en speculaaspoppen versieren, natuurlijk samen met de pieten. Voor de kinderen was er een mooie kleurplaat. Voor wie deze heeft gemist zijn ze nog verkrijgbaar bij de winkeliers. Sint hoopt dat veel kinderen er iets moois van maken zodat ze kans maken op een mooie prijs.

Doelen

Huis vol Heerlijkheden. Dit jaar zijn er, in het kader van het jubileum, bijzondere artikelen te koop in de kraam met etenswaren. De commissie durft met trots te stellen dat het werkelijk om unieke collector’s items gaat. Volkomen verantwoord en gezond is de inventaris van de fruitstand, buiten op het plein. Ook planten en winterse kransen verdienen weer een plek in het brede aanbod.

Ingezonden CDA Katwijk

Hoeveel willen deze partijen dan bijdragen? Dat is nog niet uitgezocht. Deze partijen willen hier pas een uitspraak over doen als er een concreet plan ligt. Zoals gezegd is dat er nog niet. Dit is slechts een haalbaarheidsstudie.

wordfeud. Speciaal voor Sinterklaas werd op de brug een dansje door een aantal pieten van DC Dance opgevoerd. Ook wilde Sinterklaas graag weten hoeveel lampjes er in de Oranje Wilhelminaboom hangen. Wie dit raadt maakt kans op een mooie prijs. En toen wilde de goedheiligman de winkels in de Hoftuin bekijken. Voor de kinderen

Grote winterfair in Eben Haëzerkerk

ChristenUnie: de zin en onzin van een zeejachthaven Vanwaar toch die drukte over een zeejachthaven? De gemeenteraad heeft het college de opdracht gegeven om te onderzoeken of een zeejachthaven haalbaar is. Dat onderzoek is afgerond en het is nu aan de gemeenteraad om te bepalen of en hoe we verder gaan.

in en het werd dan ook een gezellig weerzien van Sinterklaas en zijn pieten met de nodige herkenning. Hoe ouder Sint wordt, het lijkt wel of hij steeds meer namen van kinderen, maar vooral van hun moeders onthoudt! Een van de opperpieten Leonardo fluisterde ons toe dat Sinterklaas veel aan geheugentraining doet middels het bekende spelletje

Even serieus Is dit echt ..... serieus??? Ja, dat dacht ik, toen ik dit las in De Rijnsburger, van... Raadsdiner met eigen bijdrage? Het moet toch niet gekker worden. Dat de heren raadsleden willen eten met hun eega’s kan ik best begrijpen, maar doe dat dan lekker op je eigen kosten en ga niet eten op de kosten van de gemeenschap, zoals mevrouw Schonenberg dat ook goed duidelijk maakt. En zo is het toch? Het is toch van de gekken, dat juist nu in deze tijd, waarop er overal bezuinigd moet worden, er even bijna 7.000 euro doorheen gedraaid wordt. Van de gemeenschap, om even te gaan eten. Ik vind het echt te gek voor woorden. Kan dat nu echt niet anders? In Warmond voor bijna 100 euro per persoon. Dat is omgerekend 220 gulden per persoon. Dus voor een koppel 440 gulden, zeg maar dik 400. En dat voor een hapje en een borrel? Het is echt van de zotten. Er zijn zeker wel gelegenheden waar dat veel goedkoper kan. Bij Van der Valk bijvoorbeeld kost het nog minder dan een derde en zo zijn er nog velen anderen. En eens in de vier jaar is het verkiezingen. We horen altijd maar dat dat ook juist altijd zo veel geld kost. Folderen enz. enz. Ze lopen de bedrijven plat om een bijdrage. Nou, deel dat eens goed in, en zorg dat er dan ook geld voor is. Maar gooi het nu niet weg door uitgerekend in een van de duurste tenten in Warmond te gaan eten en nog wel voor 7.000 euro.

Als er elke week zo’n gezelschap daar komt eten, van elke keer een andere gemeente, dan lopen ze daar aardig binnen en kunnen ze de tent wel draaiende houden. Grapje. Maar laten we nu wel even eerlijk zijn.... dit kan gewoon niet en is ook de reinste onzin. Voedselbanken draaien overuren, velen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. En weten ze wel wat je allemaal kunt doen bv. in Afrika voor de armste, ook op medisch gebied? Ze lopen de deuren plat met collectes, maar onze raadsleden smijten er even 7.000 euro doorheen? Ook geen kritiek van de christelijke partijen? Onbegrijpelijk. Gij geheel anders, toch? Nou, ik zou zeggen... eet......smakelijk? Hapt lekker weg zo. Maar als je wil eten en je hebt zelf salaris genoeg? Betaal het dan lekker voortaan zelf....... zo hoort het. En wat ik ga stemmen? Je zou bijna GB gaan stemmen, maar ja die gaan ook. Ik weet best, er zijn altijd voor- en tegenstanders, maar dit vind ik echt te zot voor woorden. Ja, vroeger schreef ene meneer Goedhart altijd een stukje in de krant en dat heette ‘even serieus’. Toch is het goed, om daar is even SERIEUS over na te denken, zei hij altijd. En zo is het. Ik zou zeggen… eet ze! Ingezonden door J.P. Glasbergen Oranjelaan 6,1 2231 DE Rijnsburg

Rijnsburg Oranje Expositie, Flora Band Rijnsburg, Pop4Shore, Chr. Jeugdkoor Ruach, Stichting Krush Radio, Harmonie Katwijk, Gezelligheidskoor Kattuks Volk, Stichting Jan Zoetelief Tromp, Verpleeghuis De Wilbert, Muziekvereniging UNI, Willem van Veenschool, Het Raamwerk, St. Recreatieve Activiteiten De Wilbert, Jan en Liezeth de Vreugd, en Ouder Hulp Commissie De Duinroos. Arie van de Plas, commissielid van het fonds Winstuitkering en Samenleving, reikte de cheques uit aan World Servants Groep Rijnsburg, Woord en Daad Katwijk, Leendert en Laura van Bloois, Kaja Foundation, Ellen de Vreugd (Vicotry4All), Open Hearts for Kids en Dorcas Duin- en Bollenstreek. De feestelijke bijeenkomst stond in het teken van de diverse coöperatieve activiteiten die de bank in het najaar organiseert.


l i i e m a F

DE RIJNSBURGER

Het afscheid was er al voordat het einde kwam

BERICHTEN

FAMILIEBERICHTEN

Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve zus, schoonzus en tante

ALIDA VIJLBRIEF-VAN DEN EIJKEL

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

op de leeftijd van 87 jaar.

PER E-MAIL

Rijnsburg:

Mail de tekst naar advertentie@derijnsburger.nl. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

PER

Jaap van den Eijkel (in herinnering) Jannie van den Eijkel-de Mooij Corrie Vooijs-van den Eijkel Gerrit Vooijs

POST OF AFGEVEN

Henk van den Eijkel (in herinnering) Truus van den Eijkel-Strijk

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)Jan van den Eijkel (in herinnering) Pie van den Eijkel-van der Bent

Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven.

Wim van den Eijkel (in herinnering) Annie van den Eijkel-Kruijt Wierden:

Cobie Dasselaar-van den Eijkel Gerrit Dasselaar

Rijnsburg:

Jannie Knetsch-van den Eijkel Dik Knetsch Neven en nichten

Katwijk, 12 november 2011

â&#x20AC;&#x2122;Mijn genade is u genoegâ&#x20AC;&#x2122; Met deze troostrijke woorden is in alle rust overleden mijn innig geliefde vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Janna van Delft Janny

Mies Schoneveld uitvaartbegeleiding Voorstraat 91, 2225 EN Katwijk

echtgenote van Thomas Ravensbergen * Katwijk, 11 december 1934 â&#x20AC; Katwijk, 11 november 2011 Thomas Ravensbergen Caroline en Jan Iris Bas Arjan Marianne Jan en Anita FabiĂŤnne Tom Correspondentieadres: Familie Ravensbergen, Voorhouterweg 33, 2231 NB Rijnsburg

â&#x20AC;&#x2122;Met aandacht voor detailsâ&#x20AC;&#x2122; Betrokken Meelevend Zorgvuldig

071-4018779 / 06-29091432 www.miesschoneveld.nl

DOKTERSDIENST 0900 33 43 678 of â&#x20AC;&#x2DC;0900 ddienstâ&#x20AC;&#x2122;

Tips van de apotheker deze week:

Sinterklaas suikervrij Tijdens Sinterklaas is het gebruikelijk om heerlijk veel marsepein, pepernoten en chocoladeletters te nuttigen. Helaas geldt dit niet voor mensen met diabetes, omdat die voorzichtig moeten zijn met de hoeveelheid suiker die zij tot zich nemen. Deze week kunt u nog gratis gebruik kunnen van de diabetescheck van de Service Apotheek. Heel veel mensen hebben (voor het eerst) hun bloedsuiker in de apotheek laten meten. Heeft u dat ook laten doen? In Nederland zijn er 250.000 mensen die nog niet van zichzelf weten dat ze diabetes hebben. Door zoâ&#x20AC;&#x2122;n test te doen kunt u erachter komen of u ook tot deze groep behoort. Diabetes heet niet voor niets een â&#x20AC;&#x2DC;stille moordenaarâ&#x20AC;&#x2122;. De suikerspiegel in het bloed is ontregeld, maar daar merken wij in het begin niet zo veel van. Intussen worden wel de bloedvaten, ogen, nieren en andere organen in het lichaam aangetast. Als iemand te lang rondloopt met een onbehandelde diabetes, is de kans op hart- en vaatziekten en andere aandoeningen heel groot. Helaas is er voor diabetes geen genezing mogelijk. Als diabetes eenmaal ontdekt is, kan wel meteen een goede behandeling gestart worden. In sommige gevallen zijn eenvou-

dige leefregels zoals meer bewegen en afvallen al voldoende om de diabetes terug te dringen. In andere gevallen is wel medicatie nodig om de suikerspiegel onder controle te houden. Service Apotheek kan u ondersteunen om deze behandeling optimaal te houden. Dit doen wij door u de beste informatie over uw geneesmiddelen te geven. U kunt zich ook inschrijven voor de diabetesnieuwsbrief, dan bent u altijd goed op de hoogte van het laatste nieuws. Mensen met een bloedsuikermeter zijn welkom op de metercontroledagen. En als u alsnog een suikertest wil doen, kom dan gerust nog even langs. U bent van harte welkom bij Service Apotheek Rijnsburg.

â&#x20AC;˘ John Tjong Tjin Joe

AANLEVEREN

DONDERDAG 17 NOVEMBER 2011

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze zeer gewaardeerde collega

JACOMINA EMMA VAN DER GUGTEN-GLASBERGEN op de leeftijd van 62 jaar. Dit bericht heeft ons diep geraakt. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar Tom, kinderen en kleinkinderen en naaste familieleden. Wij wensen hen veel sterkte en Gods kracht toe in deze moeilijke periode. Directie en medewerkers van DSV | Verzorgd Leven, locatie Vlietstede

D.C. Vis en Zoon Huig van Duijn )BSUXFHt,BUXJKL (071) 4074440 uitvaart@dcvis.nl

Christelijke Praktijk voor Psychologische Dienstverlening Hulpverlening, personal coaching, psychologisch onderzoek, mediation, cursussen en trainingen. Voor volwassenen, kinderen en jeugd. Baron S. de L. Wyborghstraat 2, 2225 TE Katwijk, tel. (071) 4013561. Voor aanmelding en advies: via onze website www. ichthusgroep.nl <http://www.ichthusgroep.nl> of telefonisch tussen 08.00-14.00 uur. Vergoedingen door zorgverzekeraars (contracten met Z&Z en UVIT) Lid NIP, GZ-BIG, ROEP, VGt, NMI en CVPPP.

Geen wachtlijst Voor de behandeling van lage rugklachten, bekkeninstabiliteit, nek-/schouderklachten, knieklachten, sportblessures, spanningsklachten etc. Specialist in de behandeling van de ziekte van Parkinson.

Nan de Mooij

uitvaartbegeleiding

In samenwerking met Jacoline Imthorn

Bel voor een afspraak: 071 3411692 Commandeurslaan 21, 2223 AW Katwijk Biedt ook manueel therapie & FysioSport. Voor meer info: www.fysiotherapiekatwijkaanderijn.nl

TANDTECHNIEK

Alle gen verzekerin

DE VRIES Korte Vaart 11 2231 GE Rijnsburg Tel. 4020695

Voor het perfecte kunstgebit ĂŠn de beste service. AFSCHEIDNEMEN NOOITMEERJIJ

Samen met u zoeken naar een persoonlijke invulling van het afscheid. Dag en nacht bereikbaar 071 - 4018970 / 06 - 571 445 54 Marinus Poststraat 17, 2235 XA Valkenburg

Steunpunt Mantelzorg Duin- en Bollenstreek en Oegstgeest

VERDRIETIGZIJN

DELAATSTEEER UITVAARTVERENIGING

5WUITVAARTWENSEN METZORGENRESPECTGEREGELD /UDE6LIETWEG\2IJNSBURG\ 2OUWCENTRUMMETEIGENOPBAARRUIMTEENAULA $AGENNACHTBEREIKBAAR

Nefit houdt Nederland war m

KaartenKeus.nl Bestel snel en eenvoudig online uw

Het Steuntpunt Mantelzorg biedt ondersteuning aan mensen die zorgen voor een zieke of gehandicapte partner, familielid of vriend(in). U kunt hier terecht voor: * een luisterend oor * informatie en advies * als u in contact wilt komen met andere verzorgers of met hulpverleners * voor de nieuwsbrief of om de gids voor verzorgenden te ontvangen. Het Steunpunt Mantelzorg is een samenwerking van diverse zorg- en welzijnsorganisties. Adres: Overrijn 7, 2223 ER te Katwijk, telefoon: 0714093210, elke werkdag van 13.00-16.30 uur.

AquaPower van NeďŹ t: Het ultieme warmwatercomfort De hoogwaardige kwaliteit van de NeďŹ t TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve combi-ketel heeft een voorraad warmwater die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Overal in huis direct warm water, en als u wilt overal tegelijk! Vraag ons naar de brochure.

www.KaartenKeus.nl

Gratis fotoposter *

De collecties zijn ook in te zien bij

(voor de eerste 100 klanten)

Drukkerij All-in aan de Ambachtsweg 7a

Ter ere van onze nieuwe site ontvangt u een A3-poster van uw mooiste moment.

in Katwijk, tel. 071 408 14 97

*Geldt alleen bij bestellingen via KaartenKeus.nl

KaartenKeus.nl is een onderdeel van

Huiselijk geweld in Katwijk: in 2011 al 117 meldingen â&#x20AC;&#x2DC;De buren schreeuwen de hele avond al alles bij elkaar en volgens mij worden er ook klappen uitgedeeldâ&#x20AC;&#x2122;. De politie krijgt regelmatig meldingen van huiselijk geweld. Het afgelopen jaar heeft Politie Hollands Midden bijna 1.600 meldingen gekregen. Uit Katwijk kwamen tot nog toe over heel het jaar 117 meldingen binnen, waarvan 15 in augustus, 14 in september en 7 in oktober. Dat is waarschijnlijk nog maar een fractie van wat er zich echt afspeelt binnen de vier muren van een woning. De politie wil huiselijk geweld achter de voordeur vandaan halen en slachtoffers stimuleren om aangifte te doen. Atty Geerling, coĂśrdinator huiselijk geweld, roept op om ook een vermoeden te melden: â&#x20AC;&#x2DC;Het taboe dat rust op huiselijk geweld moet doorbroken worden. Als politie willen wij slachtoffers van huiselijk geweld helpen. De daders willen wij aanpakken en laten zien wat de mogelijkheden zijn om zich te laten helpen om agressief gedrag in toom te houden. Door dit goed op te pakken willen wij huiselijk geweld naar beneden dringenâ&#x20AC;&#x2122;.

Huisverbod Aan de hand van een risicoanalyse van een speciaal opgeleide hulpofficier van justitie, kan de burgemeester besluiten om een huisverbod op te leggen voor minimaal tien dagen.

De verdachte mag dan tien dagen het huis niet in. Ook mogen de verdachte en de rest van het gezin minimaal tien dagen geen contact met elkaar hebben. Dat wordt gezien als een rustperiode, waarbij de hulpverlening in gang kan worden gezet. Het huisverbod kan verlengd worden met maximaal 28 dagen. Ook als er zich net een mishandeling heeft voorgedaan en het slachtoffer wil geen aangifte doen, kan de politie samen met justitie de zaak ambtshalve vervolgen. De dader kan vervolgd worden zonder dat er aangifte tegen hem is gedaan.

Doe aangifte Als slachtoffer kan je aangifte doen als je mishandeld bent. De politie onderzoekt of er voldoende bewijs is om tot vervolging over te gaan. Atty Geerling adviseert slachtoffers om altijd aangifte te doen. â&#x20AC;&#x2DC;Het betekent lang niet altijd dat je partner naar de gevangenis moet. Wel zorg je ervoor dat de hulpverlening voor het hele gezin op gang komtâ&#x20AC;&#x2122;. Naast de politie bieden meerdere instanties hulp, zoals het Steunpunt Huiselijk Geweld, Meldpunt Zorgen Overlast of Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Vermoedens van huiselijk geweld of bent u zelf slachtoffer? Bel de politie in geval van spoed via 1-12 en anders via 0900-8844.U kunt ook bellen met het Steunpunt Huiselijk Geweld via 0900-1262626.

HEEMSKERK

INSTALLATIEBUREAU

Regiodealer van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest. Met een eigen 24uurs-servicedienst.

TANDTECHNICUS De Tandenwinkel, Andreasplein 15, Katwijk, tel. 4076472; voor spoedgevallen: (071)-3647447. APOTHEEK Openingstijden Apotheken: De apotheken in Katwijk zijn geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. Apotheek Sloothaak Rijnsburg kent ruimere openingstijden. Openingstijden van Apotheek Sloothaak zijn: maandag t/m vrijdag: 8.00 tot 18.00 uur. Zaterdag: 09.00 tot 14.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u voor spoedrecepten terecht bij Dienst Apotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4c te Voorhout, tel. 0252-240216.

V

oor V gelegenheid perfecte

Senioren Adviesraad Katwijk (SARK) De Senioren Advies Raad adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders op het gebied van - kwaliteitsvergroting van de leefsituatie en het stimuleren van activiteiten voor senioren - het signaleren van problemen waarmee senioren te maken hebben c.q. krijgen - het bevorderen van samenwerking en tussen de gemeente, organisaties en instellingen die zich inzetten voor de belangen en het welzijn van senioren Informatie bij secretariaat SARK, Rijnweide 12, 2235 EV Valkenburg. Tel. 071-4013562. Email:wjvdvelde@ hotmail.com Wmo-adviesraad Katwijk

elke

de

kaart

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk 071 408 14 97 info@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

KERKDIENSTEN ZONDAG 20 NOVEMBER CHR. GEREF. KERK 09.30 uur: ds. C. Westerink 17.00 uur: ds. C. Westerink EVANGELISCHE GEMEENTE â&#x20AC;&#x2DC;T KRUISPUNT Sporthal sportpark Middelmors, Noordwijkerweg te Rijnsburg 10.00 uur: Assie Frisco BAP. GEMEENTE Tripodia, Hoornesplein 155, Katwijk 10.00 uur: ds. Oscar Lohuis HERV. GEM. â&#x20AC;&#x2DC;DE RANKâ&#x20AC;&#x2122; Pieter Groen College 10.00 uur: ds. E. Oort, Katwijk GEREF. KERK (VRIJGEM.) 09.30 uur: ds. R.Th. Pos 17.00 uur: ds. R. Heida GEREF. KERK ImmanuĂŤlkerk 09.00 en 10.30 uur: ds. P.J. Ribberink, Bennekom 17.00 uur: ds. D.C. Groenendijk, Zondag der voleinding Maranathakerk 09.30 uur: ds. A. Meek 17.00 uur: geen dienst Petrakerk 09.30 uur: ds. D.C. Groenendijk 17.00 uur: geen dienst HERV. GEMEENTE Grote kerk 09.30 uur: ds. D. Verboom, ZS, gem. dienst herdenking overledenen 17.00 uur: ds. M. van Duijn, studiedienst De Voorhof 09.30 uur: geen dienst R.K. ST. JOANNES KATWIJK Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met samenzang Voorganger: pastor B. Versteegen Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Cantemus Voorganger: pastor B. Versteegen Creche/ Kinderwoorddienst Jongerenwereld Rock Solid Na de viering is er kofďŹ edrinken in De Kleine Joannes De Wilbert 10.15 uur: Eucharistieviering m.m.v. kapelkoor Vivace Christengemeente Live! Katwijk 10.30 uur: Jos Lindhout

HET WEER VR 11 7

ZA 10 5

ZO 9 4

MA 9 4

10%

20%

20%

30%

10%

10%

20%

20%

Z 2

ZO 2

ZO 2

ZO 2

GETIJDEN LAAG WATER 03.26 + 16.08 04.36 + 17.07 05.45 + 18.22 07.31 + 19.37 08.26 + 20.36 09.25 + 21.31 09.46 + 22.06

De Wmo-adviesraad is te bereiken via Wmo-adviesraad Katwijk, Postbus 135, 2220 AC Katwijk; e-mail: wmo. adviesraad.katwijk@casema.nl; en telefoon: 071-4027799.

ZON OP / ONDER

Fysio- Manuele Therapie Rijnsburg Graaf Florislaan 13 2231 ED Rijnsburg Tel: 071-4022750

Steenbakkerstraat 1d 2222 AT Katwijk Maandag t/m vrijdag geopend van 09.00 tot 17.30 uur. Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Tel. 0800-2887766 www.vegro.info VRIJWILLIGERS-ORGANISATIE â&#x20AC;&#x2DC;GRAAG GEDAANâ&#x20AC;&#x2122; Voor aanvullende hulp thuis voor alle inwoners van Rijnsburg en Valkenburg. Contactpersonen: Mevr. C. Paauw, tel. 4020952. Mevr. B. Jonkman, tel. 4080185. Mevr. A.M. Westerink, tel. 071-3018827 VERLOSKUNDIGEPRAKTIJK ASTARTE Graaf Florislaan 15, Rijnsburg Werkdagen tel. 0900-2782783 b.g.g. 06-54768031 b.g.g. spoedlijn 071-5220911 Weekenddienst 06-54768031

vr. 18 za. 19 zo. 20 ma. 21

nov. nov. nov. nov. nov. nov. nov.

07.49 + 20.13 09.09 + 21.39 10.13 + 22.48 11.21 + 23.48 12.24 + â&#x20AC;&#x201C;â&#x20AC;&#x201C;.â&#x20AC;&#x201C;â&#x20AC;&#x201C; 00.48 + 13.14 01.43 + 14.05

vr. za. zo. ma. di. wo. do.

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK KATWIJK Cleijn Duinplein 14 2224 AX Katwijk Voor spoed en bevallingen: 06-51338742/ 071-5262853. Spreekuurdagen van maandag t/m donderdag. Telefonisch spreekuur op maandag t/m donderdag van 9.00-12.00 uur op 071-4072933 U kunt zich, zodra de test positief is, telefonisch maar ook via onze website aanmelden voor de eerste afspraak: www.verloskundigenkatwijk.nl

18 19 20 21 22 23 24

HOOG WATER

De Wmo-adviesraad Katwijk adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders over het beleid en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De Wmo-adviesraad wil graag weten wat er leeft onder de inwoners van Katwijk die gebruik maken van voorzieningen vanuit de Wmo.

Vegro Thuiszorgwinkel Katwijk

Het ultieme warmwatercomfort van TopLine AquaPower HR-ketels. NĂş bij:

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH) 5FMFGPPOt'BY E-mail: info@heemskerkinstallatie.com Lid van de VNI en BZE

TANDARTSDIENST (Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg) Weekenddienst van vrijdag 12.00 uur t/m maandag 08.00 uur. Zaterdag 19-zondag 20 november: Tandarts P.P. Haasnoot, Titan 33, Katwijk, tel. 4081036. Spreekuur van 11.30-12.00 uur.

geboorte-, huwelijksof gelegenheidskaart op

ICHTHUS GROEP

COMPLEMENTAIRE GENEESKUNDE Samenwerkingsverband therapeuten complementaire geneeskunde Duin- en Bollenstreek. www.geneesgids.nl, tel. 071-4030127 of 0252-340364.

Openingstijden van SERVICE APOTHEEK RIJNSBURG zijn: maandag t/m vrijdag: 8.00 tot 18.00 uur zaterdag: 10.00 tot 14.00 uur Voor spoedrecepten buiten de bovenvermelde openingstijden kunt u terecht bij: Dienst Apotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4c te Voorhout: 0252240216. Voor vragen over geneesmiddelen kunt u altijd terecht. Daarnaast heeft Service Apotheek Rijnsburg iedere zaterdag van 10-13 uur een apart geneesmiddelenspreekuur op afspraak.

De begrafenis heeft op woensdag 16 november jl. plaatsgevonden.

Sinds 1915 Uitvaartverzorging

* door de week van 17.00 â&#x20AC;&#x2DC;s middags tot 8.00 uur de volgende dag * in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur * op feestdagen van 17.00 de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna Dokterspost van de DoktersDienst Duin- en Bollenstreek Gebouw BNS, Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout Parkeren bij Deloitte & Touche

nov. nov. nov. nov.

8.04/16.44 di. 22 nov. 8.11/16.40 8.06/16.43 wo. 23 nov. 8.12/16.39 8.07/16.42 do. 24 nov. 8.14/16.38 8.09/16.41

COLOFON

De Rijnsburger www.derijnsburger.nl Oplage 8.100 Uitgave van

Ambachtsweg 7a Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 - fax (071) 403 23 25 Redactie Carin van der Spijk-Kralt Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 - fax (071) 403 23 25 e-mail: redactie@derijnsburger.nl Inleveren kopij uiterlijk dinsdagmorgen 08.00 uur Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties Contactgegevens Binnendienst Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijd advertenties dinsdag 14.00 uur. Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. De Rijnsburger wordt gratis huis-aan-huis bezorgd en is verder verkrijgbaar bij: Uitgeverij Verhagen * De Read Shop (winkelcentrum â&#x20AC;&#x2DC;De Hoftuinâ&#x20AC;&#x2122;) Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 17 NOVEMBER 2011

Meer kans voor lokale ondernemers bij aanbesteden De gemeente Katwijk gaat er voor zorgen dat lokale ondernemers meer kans maken op het krijgen van opdrachten van de gemeente. Hiervoor wordt het aanbestedingsbeleid per 1 januari 2012 aangepast. Het nieuwe beleid houdt in dat het drempelbedrag voor opdrachten van ‘werken’, waarvoor de gemeente landelijk offertes moet aanvragen, verhoogd wordt van 100.000 naar 500.000 euro. Het drempelbedrag van 100.000 euro voor (verplicht) nationaal aanbesteden van ‘leveringen’ en ‘diensten’ komt te vervallen.

De Brabanders Truus en Louis wonen sinds 2006 in Rijnsburg. Hun belevenissen willen ze graag met u delen. De strijd is weer losgebarsten tussen de bekendste mannen met baarden Sinterklaas of de Kerstman. Sinds deze week is de goed heiligman uit Spanje weer in ons land. Maar eerder zag ik al een opgeblazen Kerstman ergens aan een balkon bungelen. Het moet toch niet gekker worden dacht ik bij mezelf. Het gaat er bij mij nog steeds niet in dat Santeclaus gelijktijdig in het land is, laat staan eerder! Begrijp me goed ik vind de december maand een heerlijke maand. Een maand om je huis mooi te versieren en hiervan te genieten. Maar ook dat je deze maand allemaal lekkere dingen kan eten. Wat is de verleiding groot: marsepein, gevulde speculaas, kruidnoten, glühwein, oliebollen en natuurlijk het uitgebreide kerstdiner. Misschien vind ik december ook wel leuk omdat het dan weer snel januari is. Gewoon weer het dagelijkse leven, je weer druk maken om die kilo’s die je bent aangekomen…..Daar gaan we weer zou ik nu bijna willen zeggen. Maar zover is het nog niet. Want ik wil het toch even over die mannen met baarden hebben. Ik heb Louis er gelukkig nog niet over gehoord, maar volgens mij komen baarden weer ‘in’. Daar ben ik eigenlijk niet blij mee. Op tv zag ik deze week Reinout Oerlemans met baard. Ik schrok me rot. Verschrikkelijk. Het leek wel of hij een rol had in een of andere slechte cowboyfilm. Net of die baard er op was geplakt. Diezelfde avond kwam Kluun in beeld. U weet wel van die film ‘Komt een vrouw bij de dokter’. Tot die avond had ik Kluun hoog staan bij mijn favorieten, maar niet met baard. Wat bezielt deze mannen. Streelt het hun ego, of sterkt het hun zelfvertrouwen? Dat hebben deze mannen toch niet nodig, zou je zeggen. Ik snap best dat het voor mannen makkelijk is om zich niet dagelijks te hoeven scheren. Maar het oog en gevoel wil ook wat. Hebben wij vrouwen de mannen net zover dat de shaver ook op andere lichaamsdelen wordt gebruikt, krijgen we deze trend weer. Ik hoop dat dit niet doorzet en dat het een mislukte trend is. Mislukt. Zo wil ik ook de uitlatingen van ds. A. Vlietstra, van de Hersteld Hervormde Kerk uit Katwijk omschrijven. Het is niet de eerste keer dat deze predikant zijn gemeenteleden via het kerkblad oproept om bij de opvoeding je kinderen te kastijden. Bij een geboorte van een kind verwijst de predikant naar een boek uit de 17e eeuw over de plichten van ouders, geschreven door Jacobus Koelman. Het woord kastijden betekent o.a. afranselen, straffen, geselen, slaan en tuchtigen. De predikant vindt het boek beslist niet uit de tijd en zelfs zeer lezenswaardig. Nu het hele landelijke mediacircus maandag in Katwijk is geweest, heeft de betreffende dominee laten weten dat hij ouders zeker niet wil aanzetten tot lijfstraffen of kindermishandeling. Feit blijft dat de betreffende predikant dit boek lezenswaardig vindt! Hoe krijg je deze mensen zover dat ze dit niet menen? Schrijf dit dan ook niet maar verkondig liefde, want dat hebben mensen in deze wereld nodig. En zeker kinderen. Houdoe.

Schoenendozenactie van Edukans De leerlingen van de Julianaschool zijn in de afgelopen weken druk in de weer geweest met het vullen van een schoenendoos voor kinderen in o.a. Kenia, Malawi, Moldavië en Albanië. De dozen zijn aan de buitenkant prachtig versierd en in de doos zitten o.a. een knuffel, een schrift, potloden, tandenborstel, tandpasta, stuk zeep en andere, soms zeer persoonlijke, spulletjes waar de leerlingen afstand van hebben gedaan. Hulde voor de leerlingen. De dozen zijn vorige week naar het verzamelpunt in Zevenhuizen gebracht. (Foto: pr).

Nieuwe beschoeiing voor Westerhaghe De moeizame zoektocht naar een nieuwe beschoeiing voor de appartementencomplexen van Westerhaghe, lijkt tot een oplossing te zijn gekomen. De Vereniging van Eigenaren (VVE) kan nu bij de gemeente een bouwvergunning indienen en die lijkt alle kans van slagen te hebben. Door Nico Kuyt De commissie welstand boog zich vorige week voor de laatste maal over de smalle strook langs de waterlijn van de gebouwen. Ondanks dat het complex nog niet eens zo lang geleden is gerealiseerd, blijkt de rand een verpauperde aanblik te hebben gekregen. Na enig moei-

zaam gesteggel kon de VVE uiteindelijk naar voren komen met het plan om de beschoeiing te vernieuwen door kunststof. In mei besprak de commissie welstand dit voorstel, maar hier ontlook de vrees dat het kunststof op den duur gaat werken, wat ervaring heeft aangetoond voor niet afdoende ingeklemde delen. Tevens hikten de leden tegen een mogelijk probleem met de kleurechtheid. Een ander materiaal zou beter zijn, zoals bepaalde soorten bestendig hout. De VVE heeft daarop onderzoek gepleegd, maar vond geen ander materiaal. Zij hebben de fabrikant benaderd, stukken opgevraagd en op basis daarvan tot een keuze gekomen. De beschoeiing wordt uitgevoerd in zwarte Nedaplast. Dit is een gerecyclede kunst-

Zien en beleven tijdens Ladies Night

Succesvolle verkoop woning door buren

Expositie Mond Vanaf 1 december t/m 10 januari 2012 hangt het ‘Engelenproject’ van Mond (pseudoniem Joop van Egmond) in de Lucaskerk te Den Haag. Het werk omvat ‘reiskrabbels’ van engelen, getekend op de begraafplaatsen van o.a. Weimar, Praag, Parijs, Luxemburg en Den Haag. De tekeningen worden ondersteund met controversiële teksten over engelen en prachtige engelengedichten van de dichter Rilke. Tevens is er tot 1 december werk van hem te zien in Pulchri Studio in Den Haag, zo ook tot januari 2012 in museum De Lakenhal te Leiden. Verder hangt er werk van Mond in de fraaie Galerie ArtiBrak te Voorburg van 7 januari t/m 1 februari 2012. Voor meer informatie zie ook

Het nieuwe initiatief KiesuwBuren.nl is een actieve verkoopversneller voor de woningmarkt. In Rijnsburg is De Raad Makelaars een exclusieve KiesuwBuren partner. Met KiesuwBuren.nl worden buurtbewoners enthousiaste ambassadeurs. Het werkt als volgt. De verkoper en de makelaar registreren de woning op KiesuwBuren.nl. Vervolgens worden er automatisch honderd ambassadeurskaarten gedrukt en bezorgd bij de makelaar. Samen met de verkoper zorgt de makelaar voor de verspreiding in de straat / wijk. KiesuwBuren.nl is nu drie maanden actief en heeft landelijke dekking. Buurtbewoners kunnen zich met de gegevens van de ambassadeurskaart registreren op de website

Dierenmeldpunt Vermiste dieren:

website: www.mondart.net. (Foto: pr).

De versoepeling van het inkoopbeleid komt voor uit het Uitvoeringsplan Economie. Hierin staan de ambities van de gemeente Katwijk voor de lokale economie. Eén van die speerpunten is de lokale economie minder kwetsbaar maken en een verbeterd vestigingsklimaat creëren voor bedrijven.

Volop shows en entertainment bij Tuincentrum de Mooij

Primeur voor De Raad Makelaars

In deze uitzending is Nellinda van Egmond te gast, zij vertelt o.a. wat een kleuranalyse inhoudt. Wim van Duijn is bekend als lokaal politicus en arts, maar sinds kort is hij ook als vrijwilliger bij RTV Katwijk aan de slag gegaan. Hij vertelt alles over zijn nieuwe hobby en bij welk tv-programma hij is betrokken. De

Speerpunten lokale economie

Ladies Night bij Tuincentrum de Mooij is zaterdagavond 26 november the place to be. (Foto: CvdS).

De slechte band langs de waterlijn willen de eigenaren van Westerhaghe binnenkort vervangen door zwart kunststof. (Foto: NK).

kijker wordt verder geïnformeerd over de extra koopavonden en activiteiten die de komende weken in Winkelhart Zeezijde zullen plaatsvinden. Om de Sint een beetje op weg te helpen met het uitzoeken van de cadeautjes wordt het leukste speelgoed getoond. Waar kunnen we de kleintjes mee gaan verrassen. Natuurlijk is er weer het spelletje, kookt Pieter weer een heerlijk menu en is er weer een muzikaal slot. Dit keer met zang van Mariëtte Kuijt. Melange Locale is te zien vanaf maandag 21 november t/m zaterdag 26 november om 10.10 en 16.10 uur bij RTV Katwijk. Digitaal ook te ontvangen via kanaal 41.

Wethouder Van Duijn: ´Katwijk staat bekend om zijn ambachtelijkheid en ondernemerschap. Wij zijn van mening dat de Katwijkse ondernemers dezelfde kwaliteit of beter kunnen bieden dan bedrijven van buiten de gemeente. Daarom kunnen we de zelfde kwaliteitsnormen hanteren voor werken en diensten. Op die manier snijdt het mes aan twee kanten: de gemeente krijgt diensten voor een scherpe prijs en lokale ondernemers krijgen een steuntje in de rug in economisch moeilijke tijden´, aldus de wethouder.

stof die erg kleur- en vormvast is. Om de gevolgen van het werken van het plastic tegen te gaan worden stroken van ongeveer 2.5 meter aangebracht met een massieve kern en met tussenruimtes. Het materiaal is gelijk aan de zwarte paaltjes die in het dorp staan. Tegenwoordig worden er ook erfafscheidingen van gemaakt en vlonderdelen. De commissie welstand kon zich in deze oplossing helemaal vinden. De beschoeiing is evenwel vergunningsplichtig, dus moet de VVE nog even officieel bij de gemeente een aanvraag voor een zogeheten omgevingsvergunning indienen. B&w gaat vervolgens besluiten of zij met het verstrekken akkoord kunnen gaan. Naar verwachting zal dit geen probleem opleveren.

Sint Nicolaas te gast bij Melange Locale

Vanaf maandag 21 november is er weer een nieuwe uitzending van het programma Melange Locale met als speciale gast Sint Nicolaas. Samen met enkele van zijn Pieten schuift hij aan de koffietafel om mee te babbelen met de diverse onderwerpen die aan bod komen.

Een ‘werk’ is bijvoorbeeld de aanleg van een rotonde. Een dienst kan zijn onderhoud van een gemeentelijk gebouw of inhuur van (tijdelijk) personeel. Een levering kan bestaan uit kantoorartikelen. Het wordt lokale ondernemers ook makkelijker gemaakt. Partijen die zich inschrijven hoeven minder administratieve rompslomp te doorlopen en onnodig gebruik van zware selectiecriteria wordt zo veel mogelijk voorkomen. Zo zal een

bankgarantie geen onderdeel meer uit maken van de aanbesteding, maar wordt dat onderdeel van de contractbesprekingen.

20 oktober: Kater, zwart met een plukje wit in de nek, is groot en dik. Koningin Julianalaan, Rijnsburg. 25 oktober: Poes, Noorse boskat, cypers met wit en is dik. Burg van der Reijdesingel, Valkenburg. 2 november: Kater, rood, hapje uit een oor en heeft een ontstoken oog. Julianalaan, Rijnsburg. 5 november: Poes, lapje oranjebruin-zwart en witte buik, vlooienbandje met belletje om. Burg. Hermansstraat, Rijnsburg. 8 november: Kater, zwart met wit, is aanhankelijk. Oranjelaan, Rijnsburg.

www.kiesuwburen.nl als ambassadeurs van de te verkopen woning en vervolgens kandidaat-kopers aanmelden. Deze kunnen ze werven in hun eigen sociale netwerk. Deze geregistreerde kandidaat-kopers worden, na toestemming, benaderd door de makelaar. Wanneer daadwerkelijk een van de aangedragen kandidaat-kopers tot aankoop overgaat verdient de ambassadeur een iPad2.

Voordeel voor iedereen Deze innovatieve manier van verkoopondersteuning biedt een aantal grote voordelen. In de eerste plaats kan de verkoper actief meewerken aan de verkoop van zijn woning. Niet alleen buurtbewoners kunnen een ambassadeurskaart krijgen, ook familie, vrienden, kennissen en collegae kunnen ingeschakeld worden als ambassadeur.

Gevonden dieren: 20 oktober: Poesje, cypers, 6 maanden oud. Frankenburg, Valkenburg. 22 oktober: Agapornis, grijs-blauw met wat crème. Gevonden in Valkenburg. 26 oktober: Poes, cypers grijs met op de rug rode vlekjes. Voorschoterweg, Valkenburg. 28 oktober: Poes, cypers schildpad, witte voetjes, is oud. Rijnsburg. 17-10. Katje, kitten 5 à 6 weken oud, shaded met paar witte haartjes op de bef. Jan Lievensplantsoen, Rijnsburg. 5 november: Kater, ongecastreerd, cypers, witte voetjes, bef en streep over de neus. Corteland, Rijnsburg. 8 november: Kater, gecastreerd, rood met wit, witte vlek op neus

De Raad Makelaars onderscheidt zich met dit exclusieve concept en laat zien dat hij een stapje extra zet voor zijn klant. Ambassadeurs, tot slot, maken niet alleen kans op een iPad2 maar hebben tevens invloed welke ‘buren’ bij hun in de wijk komen wonen. Buurtbewoners zijn ambassadeurs bij uitstek omdat ze als geen ander kunnen vertellen wat voor voordelen de wijk en de woning biedt. Bijkomend feit is dat een woning dankzij KiesuwBuren.nl veel meer aandacht krijgt. Ook al wordt de kandidaat-koper niet aangedragen door de ambassadeur, deze extra aandacht komt de verkoopkansen van de woning ten goede. KiesuwBuren.nl zorgt ervoor dat zowel ‘fysieke’ sociale netwerken worden geactiveerd alsook de social media sites als Hyves, Facebook en Twitter.

WERELDWINKEL KATWIJK De perfecte locatie voor een origineel cadeau en.... fairtrade! Katwijk aan den Rijn Achterweg 25 2223 BD Katwijk (ZH) Telefoon: 071-4023610 Katwijk aan Zee Voorstraat 36b 2225 ER Katwijk (ZH) Telefoon: 071-4078168

en een gerafeld oor. Christinalaan, Rijnsburg. Voor informatie kunt u bellen naar 071-5665500 of kijk op de website: www.dierenmeldpunt.com.

Voor de derde keer alweer is er dit jaar op zaterdagavond 26 november een Ladies Night bij Tuincentrum de Mooij aan de Noordwijkerweg. Het belooft weer een ware happening te worden die je niet mag missen. Eigenaar van het tuincentrum HenkJan de Mooij heeft samen met Daan de Mooij van Lollypop Entertainment een afwisselend programma samengesteld. ‘Het wordt natuurlijk weer heel anders dan vorig jaar’, laten de heren weten. Inmiddels is het bekende tuincentrum aan de Noordwijkerweg omgetoverd in een waar kerstdorp. Allerlei kleuren kerstballen, accessoires en bling-bling is uitgestald om de laatste maand van het jaar in en om de woning feestelijk te versieren. ‘Dagelijks worden de producten aangevuld’, laat Henk-Jan weten.

Vol is vol Ook deze derde Ladies Night wordt gepresenteerd door Daan de Mooij. ‘We gaan er weer een heel andere avond van maken dan vorig

jaar. Het wordt vooral een avond van veel zien en beleven’, laat de entertainer weten. In het tuincentrum geven twintig bedrijven acte de présence. Op de catwalk kunnen de dames genieten van verschillende fashionshows. Naast feestkleding, ook wintersport-, vrijetijds- en schoenmode. Maar ook tips voor een perfect kapsel, uiterlijke verzorging of hoe je de kersttafel schitterend kunt opdekken. Tussendoor zijn er natuurlijk allerlei culinaire verrassingen en kan men genieten van muzikale intermezzo’s. Op de avond geldt 10% korting op het gehele assortiment. Reden genoeg om zaterdagavond de 26e in je agenda te blokken. ‘Maar’, laten de heren weten, ‘als je niets wilt missen moet je wel van tevoren een kaartje kopen. Vol is echt vol en vorig jaar was de Ladies Night anderhalve week van tevoren al uitverkocht’. Toegangskaarten zijn € 3,50 per persoon. Deze zijn inclusief gratis consumptie, een goed gevulde goody bag en deelname aan het prijzenfestival, met als hoofdprijs een reischeque. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Tuincentrum de Mooij, Aan Kop Kappers en Reisburo Katwijk.

Bibliotheek op zoek naar penningmeester Stichting Openbare Bibliotheek Katwijk is op zoek naar een bestuurslid. De stichting oefent in opdracht van de gemeente de bibliotheekfunctie uit voor de hele gemeente Katwijk, dus inclusief Rijnsburg en Valkenburg. De bibliotheek heeft een hoofdvestiging en vier nevenvestigingen. In 2010 zijn 687.552 materialen uitgeleend, stonden 18.109 leners ingeschreven en hebben 517.020 mensen de bibliotheek bezocht. De bibliotheek wordt geleid door een directeur met een managementteam onder verantwoordelijkheid van een bestuur, dat uit zeven personen bestaat. De bibliotheek bevindt zich in een sterk veranderende omgeving door de vernieuwingsslag van de openbare bibliotheeksector in Nederland. De gemeente en de bibliotheek Katwijk zijn samen op zoek naar mogelijkheden voor nieuwbouw en verbetering van de vestigingenstructuur. In het bestuur ontstaat per 1 janu-

ari 2012 een vacature voor penningmeester. Het bestuur nodigt daarom belangstellenden voor de functie van penningmeester uit om daarnaar te solliciteren. De kandidaat moet beschikken over uitstekende financiële kennis, aantoonbare interesse voor het bibliotheekwerk, enige bestuurlijke ervaring, goede contactuele eigenschappen, aantoonbare culturele en maatschappelijke interesse en hij/zij moet woonachtig zijn in de gemeente Katwijk. De functie van bestuurslid van de bibliotheek is onbezoldigd. Het bestuur vergadert in principe eens per maand in de avonduren. Belangstellenden kunnen reageren door binnen 14 dagen een brief met cv te sturen naar de directeur van de bibliotheek, mevr. M. Buwalda, Postbus 517, 2220 AM Katwijk of per e-mail mbuwalda@bibliotheekkatwijk.nl. Voor informatie kunt u zich wenden tot de heer W. van de Ven, tel. 06-30692548.


OOGZORG

NU OOK IN OEGSTGEEST

www.satonoptiek.nl

AMSTERDAM

KATWIJK

LEIDEN

LEIDERDORP

OEGSTGEEST

1e van der Helststraat 3a, 1073 AA T +31(0)20 5788500

Princestraat 38, 2225 GC T +31(0)71 4014763

Lange Mare 118, 2312 GV T +31(0)71 5131010

Winkelhof 43, 2353 TT T +31(0)71 5412521

Terweeweg 52, 2341 CS T +31(0)71 5652090

We waren het al, nu heten we ook zo!

nieuws Reisburo Katwijk wordt VakantieXperts Reisburo Katwijk! zekerheid Door deze verandering van formule spelen we meer dan ooit in op uw hedendaagse reiswensen. Onze persoonlijke aandacht voor uw vakantie staat hierbij blijvend hoog in het vaandel. Dit vindt u ook terug op onze nieuwe website vx.nl/reisburokatwijk.

Boek nĂš al voor zomer 2012!

Meta

Rosan

Linda

Roeland

Marjan

Gina

Debby

Patricia

visie Onze zeer ervaren reisXperts en de mooiste vakanties en reizen hadden we al. Nu hebben we nog meer expertise achter ons staan! Voor iedere vakantie of reis bent u bij ons aan het juiste adres. Vanuit onze eigen ervaringen laten wij u kennis maken met de leukste plekjes op aarde. De mooiste ervaringen, uw ďŹ jnste herinneringen blijven tenslotte mensenwerk.

Graag tot ziens bij

Princestraat 22 B | 2225 GB Katwijk T 071 401 43 00 | reisburokatwijk@vx.nl | vx.nl/reisburokatwijk

Je leukste vakantie is mensenwerk.


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 17 NOVEMBER 2011

Informatie van de gemeente Koningin Julianalaan 3 - Postbus 589 - 2220 AN Katwijk ZH Telefoon: 071 - 4065000 - Telefax: 071 - 4065065 E-mail: info@katwijk.nl - Website: www.katwijk.nl

Openingstijden: Hoofdlocatie Katwijk Maandag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Dinsdag van 8.00-12.30 uur Woensdag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Donderdag van 8.00-20.00 uur (aaneengesloten) Vrijdag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Servicepunt Rijnsburg Woensdag van 9.00 12.30 uur en van 13.30-20.00 uur Vrijdag van 9.00-12.30 uur Milieustraat Taanderstraat Maandag tot en met vrijdag: 10.00-16.30 uur Zaterdag: 9.00-15.00 uur Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00-17.00 uur

Spreekuur college De burgemeester heeft elke dinsdag om 17.00 uur inloopspreekuur. Als u ĂŠĂŠn van de wethouders wilt spreken, kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat, tel. 071- 4065000.

Wijkregisseurs Katwijk is onderverdeeld in vijf wijken. Elke wijk heeft een eigen wijkregisseur die fungeert als aanspreekpunt voor de burger. Met vragen over de openbare ruimte kan men bij deze wijkregisseur terecht. Katwijk aan Zee Wijkregisseur: Arie van Duijn Inloopspreekuur op woensdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Zuidstraat 135a, Katwijk, (ingang rechts naast het pand van Hoevens) tel. 071-4065950 Hoornes/Rijnsoever Wijkregisseur: AndrĂŠ Veenstra Inloopspreekuur op maandag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Schimmelpenninckstraat 10, Katwijk (zorgcentrum Kwadrant) tel. 071-4065948 Katwijk aan den Rijn Wijkregisseur: Richard Onstenk Inloopspreekuur op dinsdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Torenvlietslaan 10, tel. 071-4065949 Valkenburg Wijkregisseur: Richard Onstenk Inloopspreekuur op dinsdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Torenvlietslaan 10, tel. 071-4065949 Rijnsburg Wijkregisseur: Ton den Butter Inloopspreekuur op woensdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: servicepunt Rijnsburg, Burg. Koomansplein 1 tel. 071-4065902 Telefonisch spreekuur Van maandag t/m vrijdag hebben de wijkregisseurs van 9.00 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. Gesprek op afspraak: Dagelijks tussen 9.00 en 17.00 uur. Afspraken kunt u maken via het rechtstreekse nummer van de wijkregisseur die u wilt spreken.

Bekendmakingen gemeente Katwijk Algemene informatie bekendmakingen Bezwaar, beroep en voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar. Bij het indienen van een beroep- of bezwaarschrift voegt u een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt. Een bezwaarschrift kunt u indienen bij burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad, binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit (zie de betreffende kolom). Een beroepschrift kunt u indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning De eventuele omgevingsvergunning zal te zijner tijd worden gepubliceerd. Daarna bestaat de mogelijkheid het plan in te zien en zienswijzen c.q. bezwaren in te dienen. Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in de periode van 7 november tot en met 11 november 2011, de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Op grond van artikel 10 besluit registratie kinderopvang wordt de volgende voorzieningen voor gastouderopvang, op eigen verzoek uit het Landelijk Register Kinderopvang verwijderd: Â&#x2026;-WBO%JKL $MFJKO%VJOQMFJO "5,BUXJKL

Ingekomen omgevingsvergunning Omschrijving

Andreasplein 6, Katwijk

nieuwbouw viskiosk het bouwen van 4 woningen en kappen van 30 bomen

Beiden kunt u ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).Voor zowel het indienen van een beroepschrift als van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht.

Spinozalaan (t.o Wellant College), Rijnsburg Camphuijsenstraat 27, Rijnsburg Uiterdijk 2, Katwijk

het plaatsen van een vaartuigsteiger

02-11-11

Locatie

Omschrijving

het vervangen van een berging

02-11-11

Zienswijze In uw schriftelijke zienswijze vermeldt u de gegevens zoals hierboven omschreven en geeft u aan wat uw zienswijze is over het ontwerpbesluit dat ter inzage is gelegd. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de vakafdeling.

Tijmstraat 19, Katwijk Duyfraklaan 3, Valkenburg

het kappen van 11 bomen

04-11-11

het vergroten van de woning met een uitbouw het plaatsen van balkonbeglazing

Schutterswei 31, Katwijk

het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

04-11-11

Rijnsburgerweg 104, Rijnsburg Hans van der Hoevenstraat 114, Katwijk Mars 10, Katwijk

E-mail Bezwaarschriften en zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend.

Trappenberglaan 55, Rijnsburg

de nieuwbouw van een koelcel

07-09-11

Rechtstreeks beroep Voor direct beroep bij de rechtbank, kunt u informeren bij de bezwaarschriftencommissie (tel. 071-4065000).

De Waal Malefijtstraat 150, Katwijk

het optrekken van de gevel op de 1e verdieping aan de achterzijde van de woning en het maken van een dakterras het vervangen van een voetgangersbrug

07-11-11

Locatie

Omschrijving

09-11-11

Strandvak 10 tegenover Boulevard 73, Katwijk

Drank- en Horecawetvergunning is verleend voor de uitoefening van het horecabedrijf in het strandpaviljoen â&#x20AC;&#x153;Zee en Zonâ&#x20AC;?

het vergroten van de woonkamer

10-11-11

het plaatsen van een raamkozijn Jan Wildschutstraat 10, Rijnsburg Duyfraklaan 1, Val- het slopen van de kwekerij kenburg

11-11-11

Het indienen van een bezwaarschrift schorst in de meeste gevallen niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht van rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Bij een verzoek om voorlopige voorziening graag een kopie van het bezwaarof beroepschrift meesturen.

Boslaan t.h.v. 68, Rijnsburg

Bestemmingsplannen Beroep Tegen onderstaande besluiten kan beroep worden ingesteld door: - belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt en - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt. Tegen de aangebrachte wijzigingen kunnen belanghebbenden beroep instellen. Ontwerpbestemmingsplan â&#x20AC;&#x153;Haven, fase 2 (zuid)â&#x20AC;? Het ontwerpbestemmingsplan â&#x20AC;&#x153;Haven, fase 2 (zuid)â&#x20AC;? van de gemeente Katwijk ligt met bijbehorende stukken met ingang van 18 november 2011 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage. Het plangebied van het bestemmingsplan â&#x20AC;&#x153;Haven, fase 2 (zuid)â&#x20AC;? wordt aan de noordzijde begrensd door het Prins Hendrikkanaal. Het plangebied wordt aan de zuidzijde door de J. van der Vegtstraat begrensd en aan de westzijde door de Hans van der Hoevenstraat. Aan de oostzijde is de grens de Mr. E.N. Rahusenstraat en ter hoogte van het Prins Hendrikkanaal is dit de Industrieweg. Het plan maakt de ontwikkeling van grondgebonden woningen en een woonzorgcomplex met appartementen, eerstelijnszorg, kantoren en daaraan ondergeschikte gemeenschapsruimten mogelijk. Het ontwerpbestemmingsplan is verbeeld en raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.katwijk.nl/roktw/NL.IMRO.0537.bpKAThavenfase2z_on01 Tevens ligt het ontwerpbestemmingsplan met haar bijlagen ter inzage op het gemeentehuis en servicepunt Rijnsburg. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn zienswijzen schriftelijk of mondeling indienen bij de raad. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig, bij voorkeur ĂŠĂŠn week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer 071-4065343. Anterieure overeenkomst Bloemenlaan 18 te Valkenburg, gemeente Katwijk Conform artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders bekend dat zij een anterieure overeenkomst hebben afgesloten voor de ontwikkeling van maximaal 19 woningen aan de Bloemenlaan te Valkenburg, gemeente Katwijk. Het doel van de overeenkomst is te komen tot een verzekering van de plankosten, verbonden aan dit project. De overeenkomst is aangegaan op 4 november 2011 tussen de gemeente Katwijk en de eigenaar van betreffende percelen. De anterieure overeenkomst ligt niet ter inzage.

Emmaplein 28, Katwijk

31-10-11

het plaatsen van een aanbouw aan de ach- 01-11-11 tergevel en het wijzigen van de voorgevel

11-11-11

Vragen over bouwplannen? Maak een afspraak! Zonder afspraak moet u rekening houden met wachttijden. U kunt op afspraak terecht voor het stellen van vragen over bestemmingsplannen, vergunningsvrije- en vergunningsplichtige bouwwerken. Een bouwdossier uit het archief inzien? Graag vooraf telefonisch opvragen! Belt u tussen 09.00 - 16.00 uur met het algemene nummer (071) 406 5000 en vraag naar de afdeling Veiligheid, team Vergunningen.

Beroep Onderstaande besluiten kunt u vanaf de hieronder genoemde datum gedurende zes weken inzien op het gemeentehuis (hoofdlocatie) in Katwijk. Binnen deze termijn kan beroep worden ingesteld door: - degenen die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking binnen de daarvoor gestelde termijn. KENNISGEVING DEFINITIEVE BESCHIKKING UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij in de periode van 7 november tot en met 11 november 2011 omgevingsvergunning hebben verleend dan wel geweigerd voor: Verleende uitgebreide omgevingsvergunning Locatie

Omschrijving

Beroepstermijn

het bouwen van vier woningen Witte de Withstraat nummers 4, 6, 8 en 10, Rijnsburg

07-11-11

Omschrijving Datum 18-11-2011 Vergunning op grond van de Drank- en Horecawet is verleend aan Wijkvereniging Koestal-Overduin voor de uitoefening van het para-commerciĂŤle horecabedrijf

Verleende omgevingsvergunning

het vergroten van de woning aan de achterzijde op de eerste verdieping

Bekendmaking besluit 02-11-11 03-11-11

11-11-11

Drank- en horecavergunningen (het college) Bekendmaking besluit 10-11-11

Locatie

Omschrijving

Koningin Julianalaan, Rijnsburg Heerenweg/Tramstraat, Rijnsburg

Het organiseren van de Kerst-inn op 17-122011 van 12.00 â&#x20AC;&#x201C; 18.00 uur incl. het ten gehore brengen van muziek Het organiseren van het evenement Ff Uitje Dak op 13-06-2012 inclusief het schenken van zwak alcoholhoudende dranken en het afsluiten van de weg

Bekendmaking besluit 08-11-11

09-11-11

Vergadering welstandscommissie De vergadering van de Welstandscommissie Katwijk is openbaar. De eerstvolgende vergadering vindt plaats in het gemeentehuis op 22 november 2011 om 08.30 uur. GeĂŻnteresseerden kunnen bij de secretaris van de Welstandscommissie de agenda opvragen (tel. 071-4065000). Op verzoek geeft de secretaris aan in welke vergadering een concreet bouwplan wordt behandeld.

DE GEMEENTERAAD Gemeenteraadsvergadering, 24 november 2011 Hamerpunten Kaders subsidiebeleid en Algemene subsidieverordening Grondaankoop voor reconstructie Trappenberg-Kloosterschuur Actualisering Bouwverordening Zienswijze actualisering Provinciale Structuurvisie

Meer informatie De agendaâ&#x20AC;&#x2122;s en de stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Katwijk en in het servicepunt in Rijnsburg en ook in de vestigingen van de openbare bibliotheek. Verder zijn ze te raadplegen in het bestuurlijk informatiesysteem op de website van de gemeente Katwijk, www.katwijk.nl.

De gemeenteraad Ingekomen evenementen Evenementen Locatie

Omschrijving

Ingekomen

Strand, Katwijk

Marathon over het strand van Den Haag naar Noordwijk en terug op 08-07-2012

08-11-11

Beleid Het college maakt bekend dat het op 30 augustus 2011 het Bomenbeleidsplan 2011-2025 heeft vastgesteld en dat het beleid op 1 december 2011 in werking treedt. Indien de eigenaar van dit voertuig zich niet vóór 1 december 2011 meldt bij de afdeling Wijkwerk (071-4065000) zal dit voertuig door de gemeente verwijderd worden.

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat in de periode van 7 november tot en met 11 november 2011 de volgende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn verleend of geweigerd:

Bespreekpunt Haalbaarheid Zeejachthaven

Drank- en horecavergunningen (het college) Locatie Wijkgebouw De Coligny Louise de Colignylaan 7, Katwijk

Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen onderstaande besluiten.

Evenementen

Eigenaren gezocht De Gemeentelijke Opsporingsambtenaren zijn op zoek naar de eigenaar van dit voertuig, een zes persoons skelter, welke staat in de Oranjelaan in Rijnsburg.

Datum indiening 28-10-11

Bezwaar

Locatie

Ondernemersloket Het aanspreekpunt voor alle ondernemers: Bedrijfscontactfunctionaris Erik Don tel. 071-406 5425/06-109 22 090 ondernemersinfo@katwijk.nl

Bekendmaking wijziging kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang

Voor algemene informatie neemt u contact op met de griffie via het e-mail adres griffie@katwijk.nl Contact met de gemeenteraad: Partij CDA

Raadslid De heer J.W. Ravensbergen Christen Mevrouw A. KuijtUnie van den Oever GB Mevrouw C.E.L. Schonenberg PvdA De heer J.P. Haasnoot SGP De heer W.J. van Duijn VVD Mevrouw A.H. van Ginkel-Lanting

Tel. 071 4034724 071 4022709 071 4073019 071 4014849 071 4015803 06 40 25 96 57

e-mail j.w.ravensbergen@planet.nl Atiekuijt@ziggo.nl Esther.schonenberg@planet.nl Jphaasnoot54@gmail.com wjvanduijn@hetnet.nl Anita.van.ginkel@xs4all.nl

Het beleid kunt u vanaf 21 november 2011 inzien op het gemeentehuis en servicepunt Rijnsburg.

Verwijderde objecten worden gedurende 13 weken, na publicatie, opgeslagen in een gemeentelijk depot. Wanneer eigenaren zich in deze periode nog niet hebben gemeld zullen de betreffende objecten worden vernietigd.

Studiedienst Zondagmiddag 20 november is er weer een studiedienst. Deze dienst begint om 17.00 uur in de Grote kerk en wordt geleid door ds. Van Duijn. We gaan verder met de prekenserie over: Het Bijbels ABCâ&#x20AC;&#x2122;. Hierin komen woorden aanbod waar niet zo vaak over gepreekt wordt. As. zondag de D van Dood. Deze week is het eeuwigheids zondag, dan herdenken we de mensen die ons het afgelopen jaar zijn voorgegaan. U heeft er misschien wel eens over gehoord een bijna doodervaring. Een onderwerp dat nog wel eens als â&#x20AC;&#x2DC;fantasieâ&#x20AC;&#x2122; en â&#x20AC;&#x2DC;tussen de orenâ&#x20AC;&#x2122; of â&#x20AC;&#x2DC;gaat vanzelf wel weer overâ&#x20AC;&#x2122; wordt afgedaan. Maar wat te denken van zinsneden die Paulus schrijft aan de KorintiĂŤrs (2e brief, hfdst.12 vs.2vv) over een volgeling die tot in de derde hemel werd weggevoerd. Met elkaar willen we in de dienst nadenken wat de Bijbel zegt over het land dat na de deur van de dood betreden wordt. Dat is namelijk geen zwart gat. Iedereen is van harte welkom.

Uit het archief van het Genootschap Oud-Rijnsburg Deze twee fotoâ&#x20AC;&#x2122;s komen uit het archief van het Genootschap Oud-Rijnsburg. Graag wil men hier meer van weten. De mooie statiefoto van een echtpaar â&#x20AC;&#x2DC;op leeftijdâ&#x20AC;&#x2122; is vrijwel zeker in het atelier van de fotograaf gemaakt. De achtergrond is dus alleen decor en maakt ons niets wijzer. Daarom drie vragen: Wie zijn het? Voor welke gelegenheid? En wanneer is deze foto gemaakt? De andere foto is van het hervormd kerkkoor. Deze foto moet omstreeks 1950 zijn gemaakt in de herv. kerk van Boskoop. Maar hoe kan het dan dat we onlangs lazen dat dit koor al (of pas) 35 jaar bestaat? Weet u een antwoord op al deze vragen? Dan kunt u reageren: op maandagmiddag tussen 14.30 en 16.00 uur via tel. 4030038 of via e-mail: archivaris.gor@ gmail.com. Ook mag u langskomen bij het depot aan het Noordeinde 4a (naast de brandweer). Op de fotoâ&#x20AC;&#x2122;s in de krant van 29 oktober hebben we slechts ĂŠĂŠn reactie gekregen. De foto met de dames: dit is de hervormde vrouwen vereniging met dominee Peter en echtgenote. Iemand wist een achttal personen te herkennen. Helaas heeft de informant zijn/haar naam niet vermeld. Weet hij/zij misschien nog meer over de foto te vertellen? De archivaris van het GOR hoort het graag.

Mode-uitverkoop in De Voorhof Meijssen Mode is gespecialiseerd in kleding voor de modebewuste senior. Daarom geen trendy kleding, zoals u die in de winkels ziet, maar een uitgebalanceerde keuze uit kleding die bij veel mensen past. Het past velen door de maten (t/m maat 54!) maar ook door de brede keuze aan combinatiemogelijkheden. Er is gekozen voor een grote collectie met veel verschillende onderdelen die heel goed onderling combineerbaar zijn. Bent u benieuwd geworden en wilt u het zelf zien? De uitverkoop vindt plaats in kerkelijk centrum De Voorhof te Rijnsburg, georganiseerd in samenwerking met SWO KRV op woensdag 23 november van 10.00 tot 12.00 uur. U wordt geassisteerd en geadviseerd door vriendelijke verkoopsters. Het belooft een gezellige ochtend te worden in De Voorhof.


Wonen in de Witte de Withstraat Aan de Witte de Withstraat te Rijnsburg worden naar een ontwerp van vof architectenbureau Piet Onderwater en Partners een viertal woningen gerealiseerd. De woningen zijn gelegen op loopafstand van het knusse centrum. Deze woningen zijn ontworpen als een viertal individuele huizen, die samen één kenmerkend woonblok vormen aan de Witte de Withstraat.

Door een speelsheid aan openingen wordt het woonblok als geheel versterkt en juist door de verschillende dakvormen zijn de woningen als individu duidelijk af te lezen. Het plan telt twee hoekwoningen en twee tussenwoningen, bestaande uit drie lagen. Alle vier de woningen hebben een parkeerplek op eigen terrein, waarbij de hoekwoningen tevens een garage tot hun beschikking hebben.

Alle vier de woningen zijn ruim bemeten en beschikken over een grote living met open keuken, drie slaapkamers, badkamer en zolderverdieping waar prachtige mogelijkheden zijn voor speel- en hobbyruimten. De bouwvergunning is reeds verleend.

Reeds 1 won

De koopsommen van de woningen zijn vanaf ΦϯϮϱ͘ϬϬϬ͕Ͳǀ͘Ž͘Ŷ͘

ing verkoch

t

www.deleeuw.nl

V. O . F. A R C H I T E C T E N B U R E A U

(071) 405 16 16

PIET ONDERWATER & PARTNERS

4 sfeervolle woningen

Obese gezien? Laat het zover niet komen, start nu met sporten. Met extra hulp kan ook jij je doel bereiken. Moe? Futloos? Stress? Overgewicht? Of meer uitdaging nodig? Word nu lid en ontvang 1 gratis personal training sessie en ervaar het zelf. www.olympiasport.nl

De Hooge Krocht 33 2201 TP Noordwijk T 071 4012204 E welkom@olympiasport.nl www.olympiasport.nl


DE RIJNSBURGER

Werk in uitvoering Bouwrijp maken Westerhaghe fase 3 en 4 In het braakliggende gebied van De Poel, Spinozalaan en De Waal starten de voorbereidingen voor de bouw van de laatste twee fases van Plan Westerhaghe. De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van bouwwegen, riolering en het op hoogte brengen van de bouwkavels. In deze periode zal er enige overlast ontstaan als de aangelegde riolering wordt aangesloten op de bestaande riolering. Bovengenoemde straten worden dan voor een korte periode afgesloten. Er wordt een omleiding aangegeven. Het bouwrijp maken is eind eerste kwartaal van 2012 gereed. Met de bouw van 140 woningen wordt naar verwachting in september 2012 gestart. Vervanging riolering De riolering van Oegstgeesterweg tussen Smidstraat en Graaf Florislaan wordt vervangen ter hoogte van de huisnummers 71 t/m 83. Ook aan de overzijde wordt de riolering vervangen op de Oegstgeesterweg 178 t/m 186 en Rijnsburgerweg 152 t/m 160A. De Graaf Florislaan wordt bij de Oegstgeesterweg afgesloten. De parkeerplaatsen blijven hier bereikbaar. Er ontstaat enige verkeershinder. Afronding: eind november 2011. Reconstructie voetpaden en fietspaden en aanplant bomen Sandtlaan tussen Kleipettenlaan en Baron van Wassenaarstraat. Als het nodig is, wordt er tussen 07.00 en 17.00 uur gewerkt met een mobiele verkeersregelinstallatie waardoor er maar één rijbaan beschikbaar is voor verkeer. Afronding: begin december 2011.

Kerstconcert Oeral Kozakkenkoor In de RK-Parochie H. Joannes de Doper wordt zondagmiddag 11 december een kerstconcert gehouden met medewerking van het Oeral Kozakkenkoor onder leiding van dirigent Gregor Bak. Bij dit kerstconcert wordt het koor muzikaal ondersteund door het Oekraïns ensemble ‘Uzory’. De RK-Parochiekerk aan de Kerkstraat 70 heeft een perfecte akoestiek en zal voor dit kerstconcert sfeervol worden aangekleed. Het kerstconcert is van 14.30-17.15 uur en om 14.00 uur gaan de deuren van de kerk al voor u open. U kunt daarbij aanwezig zijn als u in de voorverkoop een toegangskaart van € 15,- koopt. Bent u al nieuwsgierig geworden en wilt u meer lezen over en zien van dit Oeral Kozakkenkoor dan kunt u terecht op hun website www.oeralkozakkenkoor.nl. De kaarten zijn te koop bij: Bakkerij Roodenrijs, Rijnstraat 82 in Katwijk aan den Rijn; Krijgsman slijterij & wijnhandel, Meeuwenlaan 43 in Katwijk aan Zee; Slijterij en wijnhandel ‘t Vaatje, Oegstgeesterweg 44 in Rijnsburg; Parochiesecretariaat, Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn op dinsdag-, woensdagof vrijdagmorgen van 8.45-11.45 uur en bij Hetty Mens door het bedrag op ING bankrekening 3231486 te storten t.n.v. Hetty Mens en mail naar hettymenskivits@gmail.com. Als de organisatie uw betaling heeft ontvangen, ligt uw kaartje klaar bij de ingang van de kerk. Of er nog toegangskaarten ‘bij de deur’ zullen liggen die zondagmiddag 11 december, dat is afhankelijk van het resultaat van deze voorverkoop. Maar de organisatie gaat er vanuit dat in de voorverkoop alle kaarten worden verkocht dus… reageer snel. U zult er zeker geen spijt van krijgen.

Workshop kerstbonbons K&O Katwijk organiseert op donderdag 15 december een workshop kerstbonbons maken bij Chocolaterie Sutherland in Sassenheim. De leukste en sfeervolste workshop met warme glühwein en kerstmuziek. Er worden verschillende methodes toegepast, zoals het spuiten van rumkransjes, bonbons vormen van marsepein, en versieren van bonbons, kerstflikken maken en een bonbonnière vullen met bonbons en chocoladewerk. De kosten voor deze workshop zijn € 33,-.Tijden: 18.45-21.30 uur. Voor verdere informatie over de cursus kan men bellen naar het kantoor van K&O aan de Sluisweg 16 te Katwijk, tel. 4016400 (ma. t/m vr. 10.00-12.00 uur) of de website bezoeken: www.kenokatwijk.nl. Het is mogelijk om via de website in te schrijven.

DONDERDAG 17 NOVEMBER 2011

Verdwenen middenstand uit Rijnsburg

Petrus Mathôt, winkelier die de traditie doorbrak (deel 1) Een Hillegomse jongeman,Petrus Mathôt, opent in 1923 een kruidenierswinkel in Rijnsburg. Hij was niet een persoon die het oud vertrouwde bleef koesteren. Ook niet bang iets anders, iets nieuws te beginnen. Weliswaar was het niet zijn eigen idee, maar toch… Hij doorbrak een traditie in het winkelgebeuren van ons dorp, een primeur, iets wat onbestaanbaar leek werd werkelijkheid. Petrus Johannes Mathôt geboren op 12 juni 1900 te Hillegom vestigt zich in november 1923 aan de Vliet N.Z. te Rijnsburg als Kruidenier. Hij kwam uit een geslacht van winkeliers want ook zijn vader en een oom hadden al een winkel in kruideniers- en vleeswaren. Dat was in Hillegom, maar tot in de verre omtrek van de Bollenstreek waren in die tijd winkels te vinden van de familie Mathôt, zoals in Boskoop, Haarlem, Nieuw Vennep, Noordwijk en Voorschoten. Mathôt was een man die vooruit wilde, meer dan alleen één winkeltje drijven.

Ook herinner ik mij Jannie Vlieland die er een jaar of zes heeft gewerkt. Mijn taak bestond uit boodschappen bij de klanten bezorgen met een transportfiets met zo’n grote mand voorop, later een bakfiets. Ik kreeg daardoor al gauw de naam Jantje Mathôt, want sommige mensen dachten echt dat ik zo heette. Niet zo verwonderlijk natuurlijk want de meeste mensen kenden alleen mijn voornaam en koppelden daar - gemakshalve - de naam van mijn baas aan. Op een donkere winteravond ging ik samen met Frans

Bosman boodschappen bezorgen in de polder. Het was er donker en het was mistig. Over de brug was geen straatverlichting en de weg nog niet bestraat, die bestond uit puin en losse basalt keitjes. We kwamen van de brug af en konden niet meer zien waar we reden. We raakten van de weg en belandden met een bakfiets vol boodschappen in de sloot. Toen de baas daarvan hoorde was hij verschrikkelijk boos, dat weet ik nog wel. Enige tijd vóór de oorlog kwam Erik Bonsels, een Duitser uit Solingen in de winkel werken.

Hij was filiaalhouder van de winkel in Katwijk aan Zee geweest en trad op als een soort winkelchef. Hij had verkering met een dochter van een Leidse groentenhandelaar, Dusseldorp of Dofferhof. Bij het uitbreken van de oorlog werd hij opgeroepen om in het Duitse leger te gaan dienen.” Dat vonden wij wel jammer, want Bonsels was een symphatieke vent met wie het plezierig werken was. Ook mevrouw Mathôt was een vriendelijke en meegaande vrouw. Mathôt zelf, daarentegen was een wat humeurige kerel, maar niet slecht voor zijn personeel en een modern zakenman. Eens nodigde hij al het personeel uit voor een reisje naar Belgïe of Luxemburg, dat was een uniek gebeuren, zeker in die tijd!”, aldus Jan Wagter.

Het pand aan de Vliet was vermoedelijk een al bestaand woonhuis met daarnaast een grote schuur die vijf jaar na zijn vestiging in Rijnsburg tot winkel is verbouwd. Daarin wordt dan een zaak in huishoudelijke artikelen en galanterieën begonnen. In februari 1936 opent hij een filiaal (kruidenierswaren) in de Jan Tooropstraat 49 te Katwijk aan Zee dat na enkele jaren weer wordt opgeheven. Later wordt ook een filiaal aan de Achterweg in Katwijk a/d Rijn geopend. De naam wordt dan gewijzigd in Mathôt’s winkelcombinatie. In November 1937 wordt weer een nieuw filiaal geopend aan de Leidse Van ‘t Hofstraat dat in 1944 wordt overgedaan aan W.de Vries.

kwamen moesten we dikwijls weer helpen met bijvoorbeeld het afwegen van suiker, zout en krenten of rozijnen, of flessen vullen met azijn, spiritus en zelfs zoutzuur. Die flessen vulden we altijd buiten en dat was ‘s winters een behoorlijk koud karwei. Ook moesten we dikwijls folders rond brengen. Die werden gemaakt bij drukkerij Verhagen. Mijn vader ging ze altijd eerst wegen: zoveel per ons dus in totaal…….’Had Verhagen er tekort geleverd, dan stuurde mijn vader ons terug om meer. Contact met andere kinderen hadden we door al dat werk niet veel, dus ook geen vriendjes. Wel heb ik vaak gevochten met Jaap van Jan van Jorisse (Zandbergen), wij konden elkaar slecht velen. Een enkele keer speelden we ook wel met de kinderen van Mulder de fietsenmaker’.

Vanzelfsprekend

Verleden Vele jaren geleden sprak ik met oud- werknemer van Mathôt Jan Wagter te Katwijk aan de Rijn. Hij wist nog met smaak gebeurtenissen te verhalen uit de tijd bij Mathôt. “In 1934 kwam ik als jonge knaap bij Mathôt werken. Op dat moment werkten daar Frans Bosman en Neeltje Schaap, een Katwijkse.

Het dubbele winkelpand van Mathôt aan de Vliet NZ.

Mathôt (links) en zijn medewerker Jan Wagter in de deuropening van de (oude) kruidenierswinkel.

In Hillegom woont nog steeds de inmiddels hoog bejaarde Piet Mathot, zoon van de vroegere winkelier uit Rijnsburg. Hij vertelde: ‘Ik wilde helemaal geen winkelier worden, maar ik moest wel, ook al had ik er nog zo’n hekel aan. Het was in die tijd vrijwel vanzelfsprekend dat je hetzelfde als je vader ging doen. Hoe erg ik dat vond blijkt wel uit het feit dat ik soms huilend bestellingen ging bezorgen…’ . Heeft u nog herinneringen aan die Rijnsburgse tijd? ‘Wij woonden bij de winkel. Tussen de winkel en het magazijn was een soort huiskamer gecreërd en boven waren onze slaapplaatsen. Omdat wij Rooms waren gingen we in Oegstgeest naar de R.K. school, ‘s morgens vóór acht uur gingen we al op pad en omstreeks vijf uur, als we terug

Herinneringen aan ‘De Vliet ‘ ‘Waar wij woonden was Vliet Noordzijde, tegenover de Kippenbrug. Aan de overkant was de Smitstraat. Links op de hoek Vliet ZZ / Smitstraat was een snoepwinkel, daarnaast was er een kapper. Verderop woonde een familie waarvan de jongste kinderen altijd zonder broekje liepen . De oudste dochter van dat gezin deed heel deftig. Als zij een flesje maggie moest kopen in onze winkel dan zei zij geen maggie, maar meggie. Verderop was er een buurt achter de huizen aan de Vliet, in het najaar werd daar zuurkool gemaakt. De wittekool werd eerst in de Vliet gewassen! Rechts van de Smitstraat woonde de familie Kort. Van hun huis was er een draad gespannen naar onze radio zodat de familie Kort ook naar de

radio kon luisteren. Mijn vader ging veel op bezoek bij Kort. Als hij thuis moest komen om te eten dan kon je dat via de luidspreker laten weten. Naast Kort woonde een schilder, Langeveld. Daarnaast was een poort waar achterin visser Grimbergen woonde en daar zijn gevangen paling rookte. Dan was er een poort van de Haan. Die had daar grote schuren waarin lege vaten stonden. Als we in de oorlog moesten onderduiken dan deden we dat tussen de vele vaten want dan konden de Duitsers je niet vinden. Ook stalde mijn vader daar zijn auto. Verderop was de winkel van Bleichrodt textiel en ook was daar een timmerwerkplaats. Ik kan mij nog herinneren dat de timmerman aan mijn vader vertelde dat hij hout en spijkers had om kistjes van te maken om bollen in te kweken. Hij verkocht niet één kistje, want de mensen waren erg arm. Een stukje verder was ook nog een banketbakker’, aldus de heer Mathôt. Uit het voorgaande is al duidelijk geworden dat de familie Mathôt, zoals meerdere middenstands gezinnen in ons dorp, Rooms-Katholiek was. Onwillekeurig komt dan de vraag of zij daarvan ook hinder ondervonden in het overwegend Reformatorische dorp Rijnsburg. Mathôt: ‘De jeugd vond dat wel interessant: als ik een enkele keer wel eens met jongens aan de Vliet zat vroegen ze mij allerlei dingen over de katholieken en vooral hoe dat allemaal in onze kerk ging. Maar als er bij ons wel eens een pater was geweest (om te bedelen) werd er met stokken naar hem gegooid’. (wordt vervolgd)

Wonen & werken onder één dak populair

Info-avond Kanaalzijde drukbezocht Vorige week was er een geslaagde verkoopavond van het project Kanaalzijde te Rijnsburg. Dit unieke project, waarin wonen en werken gecombineerd worden, werd met de verschillende nieuwe aankoopmogelijkheden gepresenteerd in het kantoor van De Leeuw Makelaardij te Rijnsburg.

onder één dak wordt steeds populairder. De twaalf ruime woningen in dit plan zijn daar volledig op ingesteld door de werkruimte met eigen entree op de begane grond. Tel daarbij op dat de woningen prachtig uitzicht hebben op het Oegstgeesterkanaal: samen vormt dit een ideale woonplek’.

Wandel door Kanaalzijde Jaap van Oostrum van De Leeuw Makelaardij is in zijn nopjes met de grote opkomst van serieuze, potentiële kopers. ‘Wonen en werken

Wonen en werken in Kanaalzijde is nog aantrekkelijker door de recent verlaagde verkoopprijs en nieuwe aankoopopties.

De woningen zijn nu te koop vanaf € 475.000,- v.o.n. Daarnaast is het nu ook mogelijk om de woningen casco te kopen (verkoopprijs vanaf € 435.000,-v.o.n.), is er de optie om de huidige woning in te ruilen bij aankoop van een woning in Kanaalzijde en kan men gebruikmaken van een aantrekkelijk financieringsaanbod met scherpe rentes. Al deze pluspunten hebben tijdens de info-avond reeds gezorgd voor vier opties. Benieuwd naar Kanaalzijde? Kijk voor meer informatie www.kanaalzijde.nl.

Impressie van het heerlijke woonklimaat dat Kanaalzijde biedt. (Foto: pr).

Jubilerend FloraHolland deelt geluksmoment in Rijnsburg Een fraai boeket bloemen werd vorige week overhandigd aan Ellen de Klerk, onderwijzeres op de St. Victorschool in Noordwijkerhout. Zij kreeg het boeket aangeboden door haar

leerling Merijn de Loos. Ellen de Klerk is een van de honderd ontvangers van een boeket in het kader van de actie ‘Deel een moment van geluk’ van bloemenveiling FloraHolland.

Voor een maatje minder... Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op de benen, billen, taille en buik.

FloraHolland zette deze actie op touw in het kader van haar honderdjarig bestaan. Bezoekers van de open dag bij FloraHolland Rijnsburg werden uitgenodigd om een moment van geluk te delen. Alle open dag-bezoekers kregen een mooie bloem. Aan die bloem hing een kaartje waarop kon worden ingevuld met wie de ontvanger van de bloem een geluksmoment wilde delen, en waarom. Duizenden kaartjes kwamen de afgelopen weken bij

FloraHolland binnen. De honderd mooiste, meest ontroerende of bijzondere inzendingen beloont FloraHolland door bij de geadresseerden een dezer dagen een mooi boeket te bezorgen. Namens FloraHolland Rijnsburg, een van de vijf Nederlandse marktplaatsen van bloemenveiling FloraHolland, overhandigde logistiek manager Mark Breugem het boeket. Inzender van het kaartje was Merijn de Loos. Hij vindt dat zijn juf Ellen een moment van geluk

Voor

De oplossing is Lypossage! Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op

de vet- en vochthuishouding. Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder.

Na

Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat. og slechts Een behandeling kost € 35,-

N n 12 plaatse r a a b ik h sc be

U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Wilt u meer informatie over Lypossage, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027 Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw

Juf Ellen de Klerk neemt de bloemen van Merijn de Loos en Mark Breugem in ontvangst. (Foto: pr).

verdient omdat, aldus Merijn ‘ze hem heel goed leert lezen en hem helpt als hij even niet oplet in de klas. Ze is een hele lieve juf voor de hele klas’. Met miljarden bloemen en planten geeft iedereen die samenwerkt binnen bloemenveiling FloraHolland kleur aan de wereld. De veiling viert dit jaar haar honderdjarige bestaan onder de titel ‘FloraHolland 100 jaar kleur’. Wie bloemen weggeeft, deelt ook een ‘moment van geluk’.

Tijdens de open dagen bij de vijf FloraHolland-marktplaatsen ontvingen duizenden bezoekers een bloem met een kaartje, waarmee zij zelf weer geluk konden delen. Zo deelt FloraHolland samen met de bezoekers van de open dagen een keten van geluk door heel Nederland. Tijdens de viering van het jubileum van FloraHolland komen al die geluksmomenten weer bij elkaar in duizenden bloemen-meteen-mooi-verhaal, verwerkt in een fraai arrangement.


r i a f r e t n i W

IG

Leeuwenhorst Winterfair, zaterdag 3 en zondag 4 december

Op zaterdag 3 en zondag 4 december is tijdens de Leeuwenhorst Winterfair in Noordwijkerhout weer alles te vinden om in feeststemming te komen. Prachtige bloemstukken, originele geschenken en unieke hebbedingen voor huis en tuin. De Winterfair vindt plaats in het sfeervolle NH Hotel Leeuwenhorst, in vroeger jaren een seminarie. De rotonde-zaal met zijn pilaren en gebrandschilderde ramen ademt nog de sfeer van de kapel van voorheen. Comfortabel indoor shoppen bij meer dan honderd stands onder één dak. Op de Winterfair is een overvloed aan lekkere spullen uit alle uithoeken van Nederland: buffelmozzarella en mosterddelicatessen, bier, geitenkaas en bijzonder brood. Maar ook ambachtelijke snoeperijen uit België, heerlijkheden uit Frankrijk, cider uit Engeland, delicatessen uit Italië, biologische wijnen en nog veel meer. Daarnaast ook exclusieve wollen en suède kleding, stoere outdoorkleding, Noorse truien en warme laarzen. Ook zijn er verschillende bloemschikdemonstraties. Leuk voor kinderen Tijdens de Winterfair kunnen kinderen kerstballen beschilderen, sieraden maken of de theatervoorstelling “Witte Piet” bijwonen. Een spannende voorstelling voor kinderen vanaf 4 jaar over een Piet die geen Piet meer wil zijn. De voorstelling is op zondagmiddag om 14 uur.

IJ G

Leeuwenhorst Winterfair NH-hotel Leeuwenhorst Langelaan 3, Noordwijkerhout Openingstijden: van 10.00-17.30 uur Kijk ook op: www.b-event.nl

I J


Snel drukwerk nodig? Ambachtsweg 7a 2222 AH Katwijk Te l e f o o n ( 071) 402 13 81 Te l e f a x ( 071) 403 37 69

De Valkenburger Verschijnt wekelijks

DONDERDAG 17 NOVEMBER 2011

Advertenties: (071) 4022901 • advertentie@derijnsburger.nl

ZONDAG 20 NOVEMBER GEREF. KERK (VRIJG.) 11.00 uur: ds. R.Th. Pos 18.30 uur: drs. G. den Dulk, Den Haag NED. HERV. GEM. 10.00 uur: ds. B. Brunt, laatste zondag kerkelijk jaar 18.30 uur: ds. P.J. Stam, Katwijk GEREF. KERK VALKENBURG 10.00 uur: ds. E. Schuddebeurs E.H.B.O. VALKENBURG Secretariaat: Sandra van Delft, Hoofdstraat 4, 2235 CG Valkenburg, tel. 071-4075647, E-mail: ehbovalkenburg@hotmail.com Vereniging Oud Valkenburg EXPOSITIE IN DE TOREN Geopend iedere zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur of op afspraak: tel. 4075939. KEUZE UIT 3 SOORTEN PATAT: eigengemaakte, ras- en fabriekspatat.

Maandaanbiedingen NOVEMBER

4 PATAT + 4 KROKETTEN of 4 FRIKANDELLEN +

11,00 LOEMPIA SPECIAAL NU 6,00 KAPSALON 6,00 SCHNITZEL SCHOTEL NU 7,50 PORTIE KIPNUGGETS NU 1,50 pot saus naar keuze

MEDEWERKSTER GEVRAAGD ervaring gewenst

OPENINGSTIJDEN: Maandag van 12.00-13.30 uur en van 17.00-23.00 uur Di. t/m zaterdag 12.00-23.00 uur

Castellumplein 2, Valkenburg (ZH) Tel./fax 071 - 407 85 40

Business Bikes Katwijk levert eerste marketingfiets aan slager Timmers Het is wel een klein feestje waard, vandaar de ballonnen op deze mooie marketingfiets. Vorige week vrijdagmiddag overhandigde Wim van Klaveren van Business Bikes Katwijk de sleutel van deze prachtige marketingfiets aan de nieuwe eigenaar slager Edwin Ouwersloot. Bij mooi weer gaat Slagerij Timmers bestellingen op deze fiets bij hun cliënten thuis afleveren. Door Aty de Vries In de showroom staan naast de boten talrijke bak-, transport- en marketingfietsen. Op de beurs voor lijnrijders in veiling FloraHolland in Rijnsburg stond Wim al met een heel assortiment milieuvriendelijke fietsen, die voor zakelijk gebruik geschikt zijn. Inmiddels zijn er al diverse bakfietsen verkocht, maar dit is de eerste aflevering van een marketingfiets. De productie van de fietsframes vindt plaats in Büyükcamili, een dorp in Turkije. Daar biedt de fabriek werkgelegenheid aan haar werknemers, evenals een goede toekomst door scholing en arbeidsomstandigheden. Een duurzaam productieproces is dan ook vanzelfsprekend en het eindresultaat is een fiets die handmatig en met oog voor kwaliteit en detail is gemaakt. ‘Geheel naar de wens van de gebruiker’, vertelt Wim in zijn zaak waar de fietsen tussen de boten een plaats hebben gevonden. ‘Onze marketingfietsen dienen niet alleen als vervoermiddel, maar zijn tevens een communicatiemiddel. Eigenlijk is het een rijdend reclamebord, deze met opschrift Keurslager Timmers en het telefoonnummer erbij. Het bedrijf straalt bovendien door het ‘groene’ karakter van de fiets po-

Overhandiging sleutels van de milieuvriendelijke marketingfiets door Wim van Klaveren aan Edwin Ouwersloot. (Foto: AdV). sitiviteit, vitaliteit en duurzaamheid uit’, zo is de mening van Wim. Slager Edwin vertelt dat hij ook de beschikking heeft over een grote bestelbus. Niet milieuvriendelijk dus. ‘Door het wegvallen van de supermarkt MCD zijn de bestellingen binnen het dorp enorm toegenomen. Nu kunnen we op een milieuvriendelijke manier de klanten van dienst zijn. In de bak zit een koelbox, dus het vlees blijft goed en we kunnen er zelfs een hele barbecue in kwijt.

Iedereen kent het Botenpad in Valkenburg, daar kun je echt niet met de auto komen, bovendien kan zelfs deze fiets op het pontje over de Oude Rijn, dat ook elektrisch vaart. Wanneer men ‘s ochtends belt worden de boodschappen tussen vier en zes uur ‘s middags al thuisgebracht. Trouwens een kennis van me heeft al gevraagd of ze de fiets van de zomer mag lenen om met de kinderen naar het strand te gaan’, vertelt Edwin lachend. Wim stelt zich zakelijk op en vertelt

dat de fiets met en zonder elektrische ondersteuning verkrijgbaar is waarmee dan ongeveer 30 km gereden kan worden. Milieuvriendelijk, dus geen uitstoot van gassen. Ook de Vereniging van Keurslagers heeft een wedstrijd uitgeschreven: wie het ‘groenste’ idee van Nederland heeft. ‘Misschien vallen we wel in de prijzen met deze prachtige marketingfiets’, zegt Edwin hoopvol. Zij hebben al een voorzet en hun aandeel daarin gegeven, die hopelijk door velen een vervolg krijgt.

Stichting Kids Say No officieel van start

Een dagje plezier kan positief effect hebben In Huize Callao is onlangs de nieuwe Stichting Kids Say No geïntroduceerd. Na een korte toelichting van bestuursvoorzitter Anita Laterveer waar de stichting voor staat en hoe die tot stand is gekomen, volgde een warm pleidooi van gastspreekster Lobat Krayenoord, in haar jeugd zelf mishandeld, ze schreef er een indringend boek over. Hagenees Henk Bres was uitgenodigd om het logo van de nieuwe stichting onthullen. Door Heleen Schoneveld De stichting is ontstaan vanuit een aantal vrijwilligers die via betrokken instanties en organisaties al langere tijd werken met misbruikte en mishandelde kinderen. Voorzitter Anita Laterveer: ‘Ik ben op zoek gegaan naar gelijkgestemde zielen, en dat is gelukt. We hebben de handen in elkaar geslagen en vormen

nu het zeven koppige bestuur van Kids Say No. Het doel van de stichting is even simpel als doeltreffend: wensen van kinderen vervullen om ze zo een zorgeloze en plezierige dag te bezorgen’. ‘Het realiseren van een lang gekoesterde wens heeft een magisch en helend effect op deze beschadigde kinderen, die vaak het vertrouwen zijn kwijtgeraakt en stil en teruggetrokken zijn. Een dagje plezier kan een positief effect geven, een extra duwtje in de rug op weg naar herstel. Die weg is lang, weten we uit ervaring, maar een door keer naar het racecircuit te gaan of meetrainen met de favoriete voetbalclub kunnen kinderen weer even kind zijn. Als dat lukt is ons doel bereikt’, zegt Laterveer. Om het mogelijk te maken dat wensen in vervulling gaan is er geld nodig. Daarom wordt er een beroep gedaan op ondernemingen, instellingen en particulieren. Daarnaast worden er bij voldoende financiële middelen jaarlijks groepsactiviteiten georganiseerd. Dat kan variëren

van een weekendje bungalowpark tot pretparkbezoek.

Boek ‘Eindelijk mijn kopje thee’ is de titel van het boek wat Lobat Krayenoord schreef. Een boek over haar jeugdjaren waarin misbruik en mishandeling aan de orde van de dag waren. ‘Mijn drie zusjes en ik waren meesters in het verbergen van onze blauwe plekken en het verzinnen van smoesjes: gestoten, gestruikeld, van fiets gevallen. De buitenwereld zag niets en deed niets. Het heeft mijn leven voor een groot deel beïnvloed. Toch ben ik met behulp van allerlei therapieën een stabiele volwassene geworden, gelukkig getrouwd en moeder van twee kinderen. Met dit boek wil ik naar buiten treden. Ik ben blij dat er stichtingen zijn die zich met hart en ziel inzetten voor slachtoffertjes van mishandeling en misbruik, het kan een groot verschil maken’. Henk Bres is een bekende mediapersoonlijkheid. Hij kwam onlangs

Zie ginds komt de stoomtrein Restaurant en partycentrum De Tender organiseert woensdagmiddag 30 november samen met het Nationaal Smalspoormuseum / Stoomtrein Valkenburgse Meer (bij Katwijk) een speciale sinterklaasexpress. Deze speciale trein vertrekt om 13.15 en 15.00 uur. Sinterklaas en zijn trouwe knechten hebben vanuit Spanje al laten weten dat hij woensdagmiddag 30 november zijn stoomboot voor één keer wil omruilen voor een echte stoomtrein. De goedheiligman en kindervriend is zoals bekend een groot liefhebber van stoommachines. Toen de medewerkers van restaurant en partycentrum De Tender en de stoker en de machinist hem uitnodigden om een rit langs het Valkenburgse Meer te maken, hoefde hij niet lang te aarzelen. Wel stelde hij een voorwaarde: er moeten minstens twee of drie wagons aangekoppeld worden die helemaal vol moeten worden geladen met lieve kinderen. Voor deze speciale gelegenheid zullen zijn speciale zangpieten een nieuw lied aanleren: “Zie ginds komt de stoomtrein uit Valkenburg weer aan”.

een all-in kaartje bedraagt € 11,-. Reserveren voor deze ritten kan alleen bij restaurant en partycentrum De Tender. Dan kan telefonisch via (071-) 57221805 of per mail info@ detender.com. De kaartjes voor deze gereserveerde ritten kunnen in het restaurant worden opgehaald. Gezien de grote belangstelling in voorgaande jaren is het belangrijk om snel te reserveren.

Voorzitter van de raad van commissarissen van Rabobank Katwijk Niek Jan van Kesteren opende de avond. Hij benadrukte dat het ondanks de huidige kredietcrisis bijzonder is dat nog steeds zoveel leden hun weg naar bijeenkomsten van de bank weten te vinden. Na zijn inleiding was het de beurt aan de directie. Directieleden Peter Mathot en Ferry Huurman werden door directielid Ruud Buurma stevig aan de tand gevoeld over diverse actuele onderwerpen. Na dit openhartige interview was het tijd voor de uitreiking van de MVO Award. De genomineerde van dit jaar waren: Eetcafé De Bonte Kraai, StaminaGroup en Meesterbakker Van Maanen. Zo’n 1.500 personen hadden voorafgaand aan de Coöperatiedag hun stem via internet uitgebracht op één van de finalisten. Uiteindelijk mocht Johan van Maanen, van Meesterbakker Van Maanen, de felbegeerde MVO Award in ontvangst nemen. Het onderdeel werd afgesloten met een muziek intermezzo van de Rijnsburger Robert van den Bosch en Lennard Nijs.

Presentatie Het laatste deel van het avondpro-

Kids Say No. Er zal dan ook een veiling plaatsvinden waar nu al op geboden kan worden onder andere litho’s van Herman Brood, voetbalshirts van Liverpool en een voetbal met alle handtekeningen van de PSV-spelers. Voor vragen en het indienen van wensen kan contact opgenomen worden met Stichting Kids Say No: tel. 06-23300843 of 06-11351554. Meer belangrijke informatie en een invulformulier is te vinden op www.stichting-kids-say-no.nl.

Fysio- en manuele therapie Energiek Voorschoterweg 3a 2235 SE Valkenburg (z.h.) Tel: 06-30528236

NL DOET weer van start Wilt u in 2012 meedoen aan de grootste landelijke vrijwilligersactie? Dan kunt u in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van het Oranjefonds van maximaal 500 euro. In aanmerking komen materiaalkosten zoals: verf, kwasten, aarde, plantjes, timmerhout. Organiseert u een dagje uit, dan kunt u bijvoorbeeld de entreegelden en vervoerskosten hiervan betalen. Het Oranjefonds heeft hiervoor 1 miljoen euro beschikbaar.

Het speciale aanvraagformulier en de complete voorwaarden vindt u op de website: www.nldoet.nl U moet uw aanvraag voor 11 januari 2012 ingediend hebben. Wilt u meedoen. Kom dan naar de Inspiratiebijeenkomst die VIP Katwijk organiseert op woensdagavond 23 november a.s. De bijeenkomst wordt gehouden in Huize Callao, Callaoweg 1 in Katwijk. Entree is gratis. Aanvang: 19.30 uur.

gramma van de Coöperatiedag begon met het interactieve spel: petje op petje af. Directievoorzitter Peter Mathot stelde het publiek enkele pittige vragen over de regio. Bij de laatste vraag: hoeveel musea telt Leiden? 11 of 13, viel helaas iedereen af (juiste antwoord was 11), waardoor er geen winnaar kon worden aangewezen. Het spel was direct een mooie inleiding voor de presentatie van regiomarketeer Lars Flinkerbusch. Flinkerbusch ging in op de toeristische- en recreatieve mogelijkheden die de streek met steden, bollen, zee, duin en plassengebied biedt. Het is voor de gemeenten echter zaak om meer samen te werken om zo het toerisme te laten groeien. Na de boeiende presentatie was het de beurt aan de Katwijkse wethouder Gerard Mostert om dieper in te gaan op de regionale samenwerking. Mostert gaf aan dat we als bewoners trots mogen zijn op onze omgeving en dat ook Katwijk heel veel te bieden heeft. Mensen maken steeds meer gebruik van social media om te beslissen waar ze die dag naar toe gaan. Een regionale App met alle musea, wandeltochten, evenementen etc zou een boost kunnen geven aan het toerisme en de dagbesteding. Na deze laatste inleider bedankte Peter Mathot de sprekers en deed een toezegging aan Gerard Mostert om te kijken of de gewenste App door de bank mogelijk gemaakt kan worden. 2012 is het Verenigde Naties Jaar van de Coöperatie. Het zou mooi zijn als onze regio dan vanuit hun eigen Coöperatie de App in gebruik kan nemen.

PhiladelphiaSupport! heeft nieuwe naam: Sien ‘Vanaf nu is onze naam ‘Sien’. Kort, krachtig, zelfstandig, vrouwelijk. We stralen uit dat we een zelfbewuste, christelijke belangenvereniging zijn’, aldus Pieter den Oudenaarden, voorzitter van Sien. ‘Sien behartigt de belangen van mensen met een verstandelijke beperking op deskundige manier, maar vooral betrokken. Sien is dicht bij, staat naast de mensen die het nodig hebben’.

‘Door de huidige politieke situatie zijn wij als belangenvereniging juist nú hard nodig. We hebben er de afgelopen jaren aan bijgedragen dat mensen met een beperking steeds meer een plek in de samenleving krijgen. Maar daardoor heeft de

Met een druk op de knop startte Bres een ontroerende dvd, die uiteindelijk het logo van Kids Say No prijsgaf. ‘Het is een eenvoudig logo, maar het zegt alles’, licht Laterveer toe. En daarmee heeft ze niets teveel gezegd. Op 14 januari vraagt RTV Katwijk in een speciale marathonuitzending aandacht voor Stichting

Vanaf het nieuwe station bij het Nationale Smalspoormuseum aan de Jan Pellenbargweg 1 te Valkenburg zullen twee speciale pepernotenritten gereden worden om 13.15 uur en een om 15.00 uur. Na de gezellige rit met de boemeltrein zullen na afloop pannenkoeken en warme chocolademelk voor de kinderen klaar staan om de rit feestelijk af te sluiten. De prijs voor

Ruim vierhonderd leden van Rabobank Katwijk waren woensdagavond 9 november aanwezig op de Coöperatiedag die de bank ieder jaar organiseert. Dit jaar stond de avond in het teken van het moois dat de regio biedt. Uiteraard kwam de gemeente Katwijk ook ruim aan bod. Het thema van de avond was ‘Woont u in het Toscane van Holland?’.

Samen een vuist

Logo dat alles zegt

Sinterklaas is gek op stoomtreinen. (Foto: pr).

Meesterbakker Van Maanen winnaar MVO Award

Ben Bruijnes, directeur van Sien: ‘We hebben de afgelopen jaren met een daling van het ledental te maken gehad. Daarbij worden ook wij getroffen door bezuinigingen in de zorg. Tijd voor een nieuwe naam, huisstijl én strategie; een frisse doorstart. De vereniging moet vernieuwen, verjongen en zichtbaar zijn in de maatschappij’.

in het nieuws door zijn actie tegen pedofielenvereniging Martijn. De Hagenaar maakte gebruik van het burgerinitiatief startte een ware kruistocht tegen de dubieuze vereniging. Hij haalde in korte tijd 41.000 handtekeningen op. Met de petitie onder zijn arm stapte hij naar de Tweede Kamer om het debat op gang te brengen om ‘Martijn’ te verbieden. ‘Het is toch van de gekke dat dit soort praktijken ongestraft mogen blijven bestaan?’.

B el 4022901

Redactie: redactie@derijnsburger.nl

Milieubewust en duurzaam bestellingen bezorgen

KERKDIENSTEN

HEEFT U DE KRANT NIET GEKREGEN?

politiek minder goed zicht gekregen op wat mensen met een beperking nodig hebben. In de huidige ontwikkelingen, denk aan de bezuinigingen en de positie van de mantelzorgers, móet belangenbehartiging plaatsvinden. Door samen een vuist te maken, kunnen we sterker optreden’.

Basislid of pluslid Om beter in te kunnen spelen op de behoeften van leden, is de lidmaatschapsstructuur aangepast. Sien biedt een basislidmaatschap en een plusvariant. Het basislidmaatschap richt zich op de informatievoorziening. Bij een pluslidmaatschap is persoonlijke dienstverlening inbegrepen. Sien helpt leden hun leven lang: alle producten zijn ingedeeld in vier levensfasen. Een pluslid krijgt korting op producten en diensten die passen bij zijn of haar levensfase. Vanaf 1 oktober is de naamswijziging definitief. Ook is de nieuwe site www.sien.nl live gegaan. Binnenkort zal Sien actief beginnen met nieuwe leden werven. Informatie: B.D. van Rijn, tel. 4033642. Lidmaatschap: J. van der Bent, tel. 4024189, e-mail: j.bent@planet.nl.

Voorkeur bewoners Voorschoterweg voor Rijnlandvariant ‘Churchill Avenue’ Op een bijeenkomst van bewoners van de Voorschoterweg in Valkenburg en de exploitant van De Tender werd een duidelijke voorkeur uitgesproken voor de zogenoemde Churchill Avenuevariant van de RijnlandRoute. Die voorkeur is gebaseerd op grond van de gegevens, die eerder werden verstrekt op informatieavonden in Leiden en Voorschoten. Op de bijeenkomst ontbraken slechts drie van de vijftien uitgenodigde bewoners, die aan de Katwijkse kant wonen naast het viaduct met de A44. Gezien de consequenties voor de andere keuze - een weg door de Stevenshofpolder - is de unanieme voorkeur voor bovengenoemde variant duidelijk. Hoewel de consequenties voor een weg door de Stevenshofpolder voor de bewoners in dat gedeelte van Valkenburg nog niet in kaart is gebracht, is het vrijwel zeker dat dat grote consequenties heeft voor die bewoners. Die verwachten waardedaling van de huizen door de

verbreding van de A44 vanaf het transferium in Leiden, nadelige consequenties van de aanleg van het circuit bij Maaldrift en de onherroepelijke onteigening van een aantal woningen. Tijdens informatieavonden kon daarover nog geen duidelijkheid worden verschaft. Los van keuze voor de betere ‘Churchill Avenue’ variant, bleek uit de woorden van een oud-wethouder van Voorschoten dat 80-90% van de huidige fileproblematiek opgelost kan worden door: ondertunneling van de Churchilllaan vanaf de Vijf Meilaan onder de Oostvlietpolder door naar de A4, én verbreding van de N206 op de aansluiting met de A44. Iedereen, die van of naar het Lammerschansplein gaat, weet dat daar tijdens de spitsuren het fileprobleem wordt veroorzaakt. De Katwijkse bewoners rekenen op betere voorlichting in de toekomst. De groep zal, al dan niet in verenigingsverband, aansluiting zoeken met de vele voorstanders van de variant ‘Churchill Avenue’.


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 17 NOVEMBER 2011

Autocentrum van Egmond

Bosch Car Service van Egmond Showroom: Langevaart 1a Rijnsburg, 071-4022911 Werkplaats: Noordeinde 12

U kunt nu ook bij ons terecht voor de aanschaf van uw nieuwe Ĺ koda. Fabia vanaf â&#x201A;Ź 9 .9

90,-

**Bij aankoop van een Novemberni nieuwe/ gebruikte auto ACTIE!! vanaf â&#x201A;Ź 5000,-

Specialist in:

OCCASION VAN DE WEEK: VW GOLF IV 1.8 20V Zwart met. + lichtmetalen velgen

Een kleine greep uit ruim 50 autoâ&#x20AC;&#x2122;s: Audi A3 1.6 2009 VW Eos 2.0 2008 VW Polo Comfl. 2009 VW Jetta 1.6 2006 VW Passat TDi aut. 2003 VW Golf 1.4 1999 VW Corrado VR6 1993 20x VW Golf op voorraad vanaf

BANDEN

WINTER T E S * IS T A R G NU

â&#x201A;Ź 19.950,â&#x201A;Ź 22.950,â&#x201A;Ź 11.500,â&#x201A;Ź 11.950,â&#x201A;Ź 7.750,â&#x201A;Ź 4.500,â&#x201A;Ź 3.500,â&#x201A;Ź 1.500,-

Nieuwe VW UP nu al bij ons te bestellen AUTOCENTRUM

TE KOOP/ KATWIJK TE HUUR Katwijkerbroek 41

A

-

, 0 5 9 . â&#x201A;Ź3 BLOEMENKIOSK

â&#x20AC;?Corindaâ&#x20AC;? is bezig met het bouwen van een nieuw pand.

GD! ERLAA

Wij zijn daarom tijdelijk verhuisd naar de Deutzstraat 7. Wij zijn te bereiken op 071-5172490 of 06-56413395.

SV IN PRIJ

VEILINGHUIS ONDER DE BOOMPJES Nieuwstraat 38 - 2312 KC Leiden - tel. 071-5145832 Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma.-vrij. van 10.00-17.00 uur.

(rodebessenplant) voor Circa 340 m² bedrijfsruimte. â&#x2013;Ş ca. 170 m² bedrijfsruimte â&#x2013;Ş ca. 170 m² turn-key kantoorruimte op de eerste verdieping â&#x2013;Ş eigen parkeerplekken â&#x2013;Ş gelegen aan N206 â&#x2013;Ş voorzien van overheaddeur â&#x2013;Ş uitgebreid opleveringsniveau Koopsom: â&#x201A;Ź 295.000,â&#x20AC;&#x201C; k.k. Huurprijs: â&#x201A;Ź 25.000,â&#x20AC;&#x201C; per jaar Basis Bedrijfshuisvesting B.V. Vrijheidslaan 35 â&#x2C6;&#x2122; 2321 JR Leiden â&#x2C6;&#x2122; Telefoon 071 - 5233 277 Kijk voor ons complete aanbod op www.basis.nl )TTMOMVWMULMJMLZIOMVbQRVM`KT][QMN M^MV\]MTM*<?MVWN [MZ^QKMSW[\MV

â&#x201A;Ź 4.00

Van maandag 21 t/m zaterdag 26 november.

Bij inlevering van deze bon:

APK

,8 3 â&#x201A;Ź

*

n all-i

* geldt niet voor Diesel all-in

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

â&#x153;&#x201A;

Kijk voor alle autoâ&#x20AC;&#x2122;s op:

www.acvanegmond.nl

PARTICULIEREN

OPGELET! Uw advertentie verschijnt in de regio:

Op afspraak kan aan huis getaxeerd worden.

www.onderdeboompjes.nl Tevens inkoop van (sloop) goud tegen directe contante betaling!

(lopend/fietsend vanaf de kiosk richting rotonde 2e links; met de auto vanaf de kiosk richting rotonde, rotonde linksaf, 1e links; vanaf Rijnsburg rotonde, rechtsaf, 1e links)

Als SPECIALE AANBIEDING hebben wij 3 GROTE GAULTHERIAâ&#x20AC;&#x2122;S

Vanaf â&#x201A;Ź 8.490,-

Advertenties kunnen tegen contante betaling Ă â&#x201A;Ź 8,00 ingeleverd worden bij:

Noordwijk hout Noordwijker

Â&#x2026; )&57"-65")6*4 7PPSTUSBBU KATWIJK Â&#x2026; 4*("3&/."(";*+/+#BSOIPPSO )PPGETUSBBU NOORDWIJK Â&#x2026; PRIMERA WE-BOT )PPGETUSBBU SASSENHEIM Â&#x2026; 3*&58*/,&-WBOEFS70035 %PSQTTUSBBU NOORDWIJKERHOUT Â&#x2026; 5)&3&"%4)01 JOEF)PGUVJO RIJNSBURG Â&#x2026; -*&5)0314#0&$,)6:4 )PPHNBEFTFXFH LEIDERDORP Â&#x2026; 30,&341"-&*4-&*%&3%031 7BO%JFQFOJOHFOMBBO LEIDERDORP Â&#x2026; #0&,)"/%&-%&,-&3 %F,FNQFOBFSTUS 1BTTBHF FO'050%*$,)0' *SJTMO OEGSTGEEST

Oegstgeest Rijnsburg

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

Warmond Wassenaar

INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna) Voorwaarden: 3 regels â&#x201A;Ź 8.00. Per regel â&#x201A;Ź 2.75 meer.

r!

aa Al 14 j

Sassenheim Valkenburg Voorhout Waardeiland

De Zilk

}

t e i P Si n t &

Verras uw kind met een bezoek van de Pieten en hun Sint. Met ons beleeft uw kind een hoop plezier, voor â&#x201A;Ź 10,- p.p. per kwartier. Wij zijn dit jaar weer helemaal gereed. De opbrengst wordt aan Stichting Juul besteed. Bel voor meer info: 06 25 34 02 73 www.sintenpietenactie.nl

Katwijk Leiderdorp

â&#x201A;Ź8.00 â&#x201A;Ź 10.75 â&#x201A;Ź 13.50 â&#x201A;Ź 16.25 â&#x201A;Ź 19.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam:............................................................................................................................................................. Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

TE HUUR Â&#x2026; TE KOOP Â&#x2026; GEVRAAGD AANGEBODEN Â&#x2026; GEZOCHT Â&#x2026; GEVONDEN

Kom zaterdag 26 november a.s. naar de verkoopinformatiedag â&#x20AC;&#x2122;t Duyfrak! Informatie en verkoop:

Van der Meer Makelaars

071 - 406 20 10

De Leeuw makelaar

071 - 405 16 16 We nodigen u van harte uit op de verkoopinformatiedag â&#x20AC;&#x2122;t Duyfrak. Van 11.00 tot 13.00 uur zullen we u graag informeren over het totale aanbod van woningen dat nog te koop is in de deelplannen 1, 2 en 3. Enkele woningen zijn zelfs direct te bezichtigen. De verkoopinformatiedag wordt gehouden op de locatie in de prachtige twee-onder-een-kapwoning aan de Burgemeester Van Oordsingel 6. Meer informatie vind u op

www.woneninduyfrak.nl of scan de code hiernaast.


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 17 NOVEMBER 2011

FAILLISSEMENT LEEGVERKOOP! IN OPDRACHT VAN CURATOR, SPECIAAL INGELASTE

MEUBELEN MET KORTINGEN TOT WEL

Verdediger Jeroen Haasnoot moest enkele malen flink aan de bak om tegenstander Yasnin Ozkok af te stoppen. (Foto: G. van der Nagel).

Eerste nederlaag voor Valken’68 De kampioen van het vorige seizoen Valken’68 heeft na tien gespeelde wedstrijden haar eerste nederlaag geleden in de uitwedstrijd tegen Lyra. De thuisploeg Lyra had dit seizoen een moeilijke start. Met na negen gespeelde wedstrijden acht punten en een doelsaldo van zeven doelpunten voor en 11 doelpunten tegen. Door Daan Noteboom De start van Valken’68 was veel belovend. Joeri Driebergen kreeg een enorme kans na een goede steekpass van Artan Recica. Helaas werd dit niet beloond in een doelpunt. Een tegenvaller voor Lyra was dat Bob Zwinkels na negen minuten het veld geblesseerd moest verlaten. Zijn vervanger was Yasin Ozkok. Val-

ken’68 had misschien wel een strafschop verdiend maar scheidsrechter Looie zag geen overtreding op Joeri Driebergen in de beruchte zestienmeter. De thuisclub kwam daarna beter in de wedstrijd, maar tot twee keer aan toe wisten zij de doelman van Valken’68 Erwin van der Nagel niet te passeren.

Beste kansen De grootste mogelijkheid om te scoren was voor John Lagerwerf, uit een prima aanval vanaf de rechterkant schoot Lagerwerf vol op de paal. Direct daarna was het Artan Recica die Valken’68 op voorsprong had kunnen zetten, maar ook deze kans werd niet benut. Na de rust was het Lyra die de beste kansen van de wedstrijd kregen om te scoren. Valken’68 had het geluk dat Robin van der Sar de buitenkant van de paal ranselde.

Kandidaten gezocht voor Meerburgprijs De D.F.E. Meerburgprijs is een jaarlijkse geldprijs die wordt toegekend aan personen of instellingen die zich voor culturele-, industriële- of handelsactiviteiten bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Personen en instellingen uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg kunnen in aanmerking komen voor de prijs. Kent u een persoon of vereniging die hiervoor in aanmerking zou kunnen komen? Dan kunt u hiervoor een schriftelijke aanvraag, indien mogelijk voorzien van een financiële onderbouwing, indienen bij de Stichting Herinneringsfonds, t.a.v. de burgemeester van Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk. De aanvragen moeten uiterlijk 1 december binnen zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij het bestuurssecretariaat van de gemeente Katwijk, tel. 4065001. De Stichting Herinneringsfonds werd opgericht bij het overlijden van oud-reder D.F.E. Meerburg in 1989. Dirk Meerburg liet een belangrijk geldbedrag na aan de stichting die jaarlijks de prijs van duizenden euro’s toekent. De doelstellingen van de stichting en de statuten kunnen worden aangevraagd bij het secretariaat van het college van burgemeester en wethouders, tel. 4065001.

Voedselpakketten voor Roemenië De maand december nadert weer en binnenkort zijn we allemaal weer druk bezig met voorbereidingen voor al de feestdagen die eraan komen. Eerst het sinterklaasfeest, dat voornamelijk bedoeld is voor de kinderen. Later in de maand komt het kerstfeest. Dit feest is voor ons allemaal. Dan mogen we de geboorte vieren van Jezus Christus. Wij kunnen dit feest met elkaar vieren. In vrijheid en met genoeg eten en drinken, in een goed verwarmd huis. Stichting Kind in Oost-Europa weet hoe anders dat is in zoveel anderen landen. In Roemenië bijvoorbeeld staat er bij veel gezinnen geen feestmaal op tafel. Zelfs voor het hoognodige is vaak geen geld. Wij weten dit uit eigen evaring, omdat we al enkele jaren in december voedselpakketten uitdelen in Boekarest. Deze pakketten bestaan o.a. uit vlees, kaas, eieren, olie, meel, rijst,

Signeersessie van drie schrijvers Drie schrijvers signeren hun nieuwste boek. Bert van der Meij met zijn laatste ‘Kappie’, Bert Breed zijn boek ‘Molen- en Merentocht’, een boek vol schaatstips en als laatste Harry Fennes met zijn laatste boek ‘Missie geslaagd’.Van Heerenschool tot De Wilbert van stof ontdaan. Nieuwtjes over het Rijndorp Katwijk 1831-1966. Deze schrijvers zitten klaar om uw boek te signeren. U bent van harte welkom bij boekhandel Van den Berg, Achterweg 12 te Katwijk aan den Rijn.

koffie, thee, bonen, suiker, zout, kruiden, waspoeder, zeep, vers fruit, snoep, chocolade. Ook dit jaar willen we de mensen daar blij maken met zo’n fantastisch pakket. Op 10 december hopen we met zes vrijwilligers weer naar Roemenië te gaan. Het benodigde geld voor de pakketten willen we inzamelen door middel van een collecte. We vertrouwen erop dat ook dit jaar het benodigde geld er zal komen. Stichting Kind in Oost-Europa collecteert in de week van maandag 21 t/m vrijdag 25 november. Hiervoor is veel geld nodig. Mogen wij op u rekenen? Mocht u de collecte mislopen, dan kunt u uw gift ook over maken op Rabobank 33.18.78.461 t.n.v. Stichting Kind in Oost-Europa.

Ultimate Party in De Terp De grootste hits uit de jaren zestig, zeventig, tachtig en negentig komen op één avond allemaal voorbij. Op de Ultimate 60, 70, 80, 90 Party herleven de muziek, de sfeer, de moves en de beste herinneringen aan gouden jaren. De bloeitijd van nederpop, reggae, ska, punk en rock. Live gepresenteerd door Willem en Wim, de Wipneus en Pim van Katwijk en omstreken. Het gebeurt allemaal op zaterdag 19 november in De Terp in Valkenburg. Come & get it. Kaarten zijn voor € 7,50 te koop. Bestel ze online via www.deterponline.nl. Of ga ze in Katwijk halen bij Slijterij Krijgsman aan de Meeuwenlaan of Haarstudio Newstyle aan de Haven. Ook zijn ze te koop aan de bar van het sportcafé van De Terp in Valkenburg.

Dan komt Lyra toch op voorsprong, Na balverlies op het middenveld scoorde Johnny Vermeer via de binnenkant van de paal. De grootste kans op de 2-0 had Robin van der Sar, geheel vrijstaand voor de goal schoot hij naast. Maar een minuut later wist hij dezelfde kans wel te verzilveren. De score had nog groter kunnen worden, maar dat lot werd Valken’68 bespaard. De 3-0 van Lyra werd afgekeurd wegens buitenspel. Het tweede elftal van trainer/coach Theo Scholte won de uitwedstrijd tegen Kagia 2 met maar liefs 8-1. De doelpunten kwamen op naam van Harmen de Vries (3), Stephan Zwaan (2), Henk van de Nagel, Jeroen Poot en Rick Krijgsman. Theo Scholte analyseerde na afloop doodzonde dat je nog een goal tegen krijgt.

Rijbewijskeuringen 70+ Voor inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg zullen de komende maanden de keuringen opnieuw plaatsvinden op de vierde dinsdag van de maand, de datum voor de eerstvolgende keuring is dinsdag 27 december en voor het nieuwe jaar dinsdag 24 januari 2012 in dienstencentrum Zwanenburg, Zwanenburgstraat 62 te Katwijk. Houdt u er rekening mee dat u zich laat keuren tenminste vier maanden voor de datum dat het rijbewijs zijn geldigheid verliest, zo lang kan het duren voor u in het bezit bent van uw verlengde rijbewijs, vooral als u n.a.v. de keuring nog een afspraak met oogarts of andere specialist moet maken. De kosten voor de keuring bedragen € 30,-. De keuringen worden uitgevoerd door de heer Ton Windgassen, arts. Het formulier voor de keuring, de zgn. Eigen Verklaring kan worden verkregen bij de afdeling burgerzaken van de gemeente. Deze moet thuis worden ingevuld en meegenomen naar de keuring. Hetzelfde geldt voor een klein flesje urine en het overzicht van medicijnen die gebruikt worden. Voor automobilisten van 70 jaar en ouder is voor verlenging van het rijbewijs minimaal iedere vijf jaar een medische keuring verplicht. Doorgaans zijn deze keuringen duur. De kosten kunnen meer dan € 80,bedragen. Daar komen de kosten voor een Eigen Verklaring, de pasfoto’s en de kosten voor aanvraag van een nieuw rijbewijs nog bij. Alles bij elkaar betaalt een 70-plusser gemiddeld meer dan € 125,- voor een nieuw rijbewijs. Dat is veel te veel, daarom organiseert SWO KRV voordelige rijbewijskeuringen. Voor aanmelding en meer informatie kunt u zich wenden tot Stichting Welzijn Ouderen KRV, Schimmelpenninckstraat 10, Katwijk, tel. 4016347, website: www.swok.nl of email: info@swok.nl.

Leerhuis Dinsdagavond 22 november organiseert het Leerhuis Valkenburg een avond over ‘Mystiek Leven’. Mystiek is eeuwenoud en springlevend. Mystiek vindt zijn neerslag in oude teksten maar is ook hedendaagse levenservaring. Mystiek is een manier van leven, waarin veel valt te leren. Mystiek leven is niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Niet alleen voor heiligen, maar ook voor gewone mensen van vlees en bloed. Ds. Kick Bras zal deze avond spreken over zijn nieuwste boek ‘Mystiek Leven’. Hij is auteur van vele boeken op het gebied van spiritualiteit, mystiek en meditatie. Zie zijn website www.kickbras. nl Hij is predikant te Gorinchem en voorzitter van Vacare, platform voor meditatief leven. Zijn teksten blijven niet steken in theorie, maar wijzen heen naar de praktijk van mystiek leven. De avond begint om 20.00 uur in Het Trefpunt van de gereformeerde kerk ‘De Goede Herder’, Hoofdstraat 35 (ingang ‘t Boonrak). Iedere belangstellende is van harte uitgenodigd, de toegang is vrij. Vanaf 19.30 uur staat de koffie en thee klaar.

giro Moed om te 11 07

doneren!

M ed.nl

DONDERDAG VRIJDAG VAN VAN 10 - 21.00 UUR 10 - 17.30 UUR MAANDAG DINSDAG VAN VAN 13 - 17.30 UUR 10 - 17.30 UUR

70%

ZATERDAG VAN 10 - 17.00 UUR WOENSDAG VAN 10 - 17.30 UUR

Wij zijn al jarenlang gespecialiseerd in permanente verkoop van onder meer Faillissementen, Bankbeslagen, Liqidaties en (rest)partijen op woon- en slaapkamergebied. Gekocht van curatoren, veilingverkoperds, gerechtsdeurwaarders,fabrikanten en handelaren in nood. Door de grote omzet met een lage winstmarge opgeteld bij de uitzonderlijk lage inkoopprijs, is er sprake van echt dee laagste prijzen van NEDERLAND. Je koopt wat er staat, weg is weg en op is op! Keuze uit diverse woonstijlen zoals klassiek, modern en tijdloos. Hier een kleine greep uit onze ...

GROTE COLLECTIE

& WOON

SLAAPKAMER ARTIKELLEN TEGEN ABSOLUTE

BODEM PRIJZEN! BANKSTEL DESIGN

ITALIANO 3+2

Luxe 3+2 zitcombinatie 4mm Dik kwaliteitsleder Fantastisch zitcomfort Normaal € 6.899,00 Nu slechts

1.995.-

BANKSTELLEN POCKETVEER Stof en Leder(Look) KOUDSCHUIM 3-2, 3-1-1, 3-2-1 Ook grote collectie

Chesterfield bank(stell)en

BOXSPRINGS

Met en/of zonder matras(sen), Vlakke- en elektrische uitvoering, Div. kleuren, modellen en afmetingen

MATRASSEN

Afgedekt met luxe koudschuim, 7-zônes, 70/80/90x200cm Normaal € 659,00 Nu slechts

165.-

Diverse kleuren Echt kwaliteitsleder

nu € 260,00 HOOFDKUSSENS 120/130/140x200cm 160/180x200cm Nu € 330,00

ELEKTRO BOXSPRING

NON ALLERGEEN

DeLUXE

Non allergeen, Anti huismijt, orthopedisch, kapok, holle vezel, polyether vlokken en Nasa traagschuim

BOXKUSSEN

AMALIA

Geheel compleet met Katoenen tyk, pocketveERmatrassen MATRASSEN holle vezel vulling Koudschuim, pocketveer Afmeting 60x70x10cm 160- en 180x200cm Bonell binnenvering, Normaal € 4.995,00 Normaal € 79,95 NASA traagschuim Nu slechts Nu slechts leverbaar op echt alle afmetingen!

1.495.-

25.-

KASTEN

Dressoirs, vitrinekasten, Keuze uit wandkasten, stijlkasten, Nederlands fabricaat div. modieuze kleuren Tv/kasten, buffetkasten Machine wasbaar op 60o in de meest voorkomende leefstijlen. POCKETVEER ANTI

TRAAGSCHUIM

MATRASSEN VERLICHTING Hang-, tafel-, staande-

Afgedekt met Nasa en wandlampen. traagschuim, 7-zônes, Softtone, hallogeen en 70/80/90x200cm LED-verlichting. Normaal € 959,00 .Modern en klassiek. Nu slechts

240.-

120 TM 140x200cm nu € 375,00

160/180x200cm Nu € 480,00

VLOERKLEDEN

ALLERGISCH

HOOFDKUSSEN Type Prestige, polyether vlokken Afmeting 60x70cm Normaal € 29,95 Nu slechts

7.

50

Moderne, klassieke en Oosterse tapijten In vele kleuren, designs en afmetingen. Nederlands fabricaat Deskundfig advies! Max 4 stuks per klant

verkoop onder leiding van TOP-DESIGN

AMBACHTSWEG 13 voorheen BAALBERGEN (naast TRENDHOPPER) (ZUID HOLLAND)

KATWIJK

071 - 40 24 044


Opening

in Katwijk aan Zee

MODELWONING Oleander Zaterdag 19 november a.s. van 11.00 tot 14.00 uur Op de bouwlocatie nabij de Biltlaan / Zwarte Weg te Katwijk

s%ENGEZINSWONINGENTYPE/LEANDER vanaf ` 299.000,- V.O.N. s.OGENKELEWONINGENTEKOOP

980015 amaiamai.nl

s#OMPENSATIEDUBBELEWOONLASTENDMV overbruggingsgarantie mogelijk

NU OPEN: MODELWONING Ontwikkeling:

Realisatie:

Verkoop:

s-ODELWONINGNANOVEMBEROP AFSPRAAKTEBEZICHTIGEN

ruimte om te wonen 071 - 4051616

www.parkrijnsoever.nl

*OUFSFTTFJO1BSL3JKOTPFWFS #FOUVHFĂ&#x192;OUFSFTTFFSEJOIFUOJFVXCPVXQSPKFDU1BSL3JKOTPFWFS 8BDIUEBOOJFUMBOHFSFONBBLFFOBGTQSBBLCJK 3BCPCBOL,BUXJKL8JKCJFEFOFFOTDIFSQUBSJFGFOWFMFBOEFSFWPPSEFMFO0GVOVWPPSIFUFFSTUFFOIZQPUIFFL BGTMVJUPGEBUVVXIVJEJHFIZQPUIFFLBBOQBTU(BNFUPOTJOHFTQSFLFOVPOUWBOHUFFOVJUHFCSFJEBEWJFT [PEBU VXIZQPUIFFLCJKVCMJKGUQBTTFO

8JK[JKOVXBEWJTFVS OJFUBMMFFOVX IZQPUIFFLWFSTUSFLLFS%BUJTIFUJEFF 3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFĂ&#x152;O

%JSFDUFFOBGTQSBBLNBLFOWPPSFFOBEWJFTHFTQSFL #FM PGLJKLPQXXXSBCPCBOLOMLBUXJKL


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 17 NOVEMBER 2011 19 NO

V

EMB ZOND ER E VAN 8 R AFSPRA AK .30 – WINT 15.00 UUR ERCH ECK T.W.V. € 19,9 5

GRAT

IS*!

WEES VOORBEREID. DOE ZATERDAG 19 NOVEMBER DE GRATIS

INTERCHECK.

KOM LANGS EN ONTVANG EEN ‘FLEECEDEKEN’ CADEAU! =OP

OP

Cast brengt in Tripodia oeuvre Robert Long ten gehore. (Foto: pr).

‘Vroeger of Later’ prachtige songs van Robert Long Op vrijdag 18 november brengen Jenny Arean, Tony Neef, Maaike Widdershoven en Joël de Tombe een wervelende muzikale ode aan Robert Long in Tripodia Katwijk. ‘Kalverliefde’, ‘Thorbeckeplein’, de musicalhit ‘Vanmorgen vloog ze nog’ - het oeuvre van zanger, schrijver en componist Robert Long (1943-2006) lijkt te bestaan uit louter evergreens. Zijn herkenbare melodieën resoneren nog altijd in ons hoofd. Zijn kritische, geestige en ontroerende teksten raken nog steeds. De kracht van Longs werk schuilt in z’n diepe,

menselijke bewogenheid; de liedjes kwamen recht uit zijn hart. In ‘Vroeger of Later’ brengen Nederlandse theaterzangers van nu de beste songs van toen. Tony Neef, Maaike Widdershoven, Jenny Areanen Joel de Tombe tonen met persoonlijke interpretaties dat het repertoire van Robert Long nog altijd springlevend is. Gevieren bezingen zij gedachten en emoties van mannen en vrouwen, van jongeren en ouderen, van homo’s en hetero’s - van vroeger en later. De regie van dit vervoerende liedjesprogramma is in handen van

Medewerkers Slagerij Owel tonen trots de oorkonde. (Foto: pr).

DE JONG’S AUTOBEDRIJF KATWIJK B.V. Katwijk Koningin Julianalaan 1 Tel.: (071) 402 85 54. Gratis fleecedeken bij iedere Wintercheck, zolang de voorraad strekt. * Alleen tijdens de Winterstartdag op 19 November gratis Wintercheck t.w.v. € 19,95. Actie geldig t/m 29 februari 2012. Kijk voor de actievoorwaarden op www.peugeot.nl/wintercheck

Maarten Mourik (The Last Five Years), de live band staat onder leiding van Bart Wolvekamp. De voorstelling begin om 20.15 uur. Entreeprijs € 24,-. De theaterkassa is geopend en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Telefonisch reserveren is mogelijk via tel. 4025224. Hiervoor wordt € 0,50 extra per plaatsbewijs in rekening gebracht. Méér informatie kunt u vinden op de website www. tripodia.nl.

Award voor snelst groeiende ondernemingen

Katwijks Eetgemak wint Gouden FD Gazelle 2011

Gratis wintercheck bij De Jong’s Autobedrijven Of het nu een stralende herfstdag is of de winter voorzichtig al zijn intrede heeft gedaan, zaterdag 19 november tussen 9.00 en 16.00 uur vindt bij De Jong’s Autobedrijven weer de jaarlijkse Citroën Veiligheidsdag plaats. Op deze dag zorgt De Jong’s Autobedrijven ervoor dat uw Citroën er helemaal klaar voor is, geheel gratis. Alleen zaterdag 19 november is de wintercheck gratis. Een afspraak maken voor de Citroën Veiligheidsdag is echter niet nodig, u kunt gewoon langsrijden. Gedurende de check wordt de auto op vitale punten geïnspecteerd en hierna is uw Citroën weer helemaal in topconditie voor de komende winter. Met veertig jaar Citroën-ervaring als officieel erkend Citroëndealer is De Jong’s Autobedrijven uw vertrouwde adres in de regio om deze check te laten uitvoeren en kunt u ervan verzekerd zijn dat uw Citroën ook dit jaar weer 100%

winterklaar is. Tijdens het wachten kunt u genieten van een kop overheerlijke warme snert en andere feestelijke activiteiten, waarmee u mooie prijzen kunt winnen. Bovendien ontvangt iedere bezoeker als de controle is uitgevoerd een ResQMe™ veiligheidstool. Daarnaast heeft De Jong veel winterbandensets op voorraad liggen met scherpe all-in tarieven. Ook is de veiligheidsdag het moment om geheel vrijblijvend uw auto te laten taxeren. Laat een offerte maken en u profiteert van zeer hoge kortingen op voorraadmodellen en aantrekkelijke financieringsvoorstellen met 0% rente. Deze jaarlijks terugkerende relatiedag is een begrip in de regio en ieder jaar weer een enorm succes. Als Citroën rijder mag u deze dag daarom eigenlijk niet missen. Bezoek voor meer informatie over de Citroën Veiligheidsdag de website www.dejongsautobedrijven.nl/actie/citroen.

Keurslagerij Owel succesvol op nationale vakbeurs Keurslagerij Owel is opnieuw zeer succesvol geweest op de jaarlijkse nationale vakbeurs in Amsterdam. Dit keer zijn er vijf producten uit het slagerijassortiment ingestuurd nl.: rookworst, leverworst, grillworst, Italiaanse gehaktschotel en erwtensoep. Alle producten zijn met goud bekroond, waarvan de Italiaanse gehaktschotel en erwtensoep, zelfs goud met ster behaalde. Goud met ster is de hoogste bekroning die een product kan halen. Het leuke is dat deze producten direct afkomstig zijn uit de productie en niet speciaal voor de beurs zijn gemaakt. Jeffrey Koree was verantwoordelijk voor de verschillende worsten, dochter Sabrina voor de Italiaanse gehaktschotel en Bob Owel sr. voor de erwtensoep. Jeffrey is ooit op jonge leeftijd als schoonmaker begonnen bij Keurslagerij Owel, maar vond het vak zo leuk dat hij inmiddels (twintig jaar) na het volgen van de slagersvakopleiding de diverse kneepjes en geheimen van het vak goed door heeft. Sabrina is werkzaam als bedrijfsleidster en is een liefhebster van koken en lekker eten. Het is dan ook

niet verwonderlijk dat de Italiaanse schotel met een mooi resultaat uit de bus kwam. Liefde voor het vak is met de paplepel ingegoten. Owel sr. maakt de erwtensoep op ambachtelijke wijze, zoals oma het vroeger thuis maakte met uitsluitend verse ingrediënten, zo van de echte groenteman en natuurlijk het mooiste varkensvlees aangevuld met lekkere rookworst. Deze uitstekende ingrediënten staan garant voor een topproduct . Owel sr. heeft onlangs meegewerkt aan een programma van ‘De Smaakpolitie’ van SBS6 over een keuring van erwtensoep uit de supermarkt. Hij werd als deskundige gevraagd, omdat hij al vele malen goud en de titel Nederlands kampioen erwtensoep heeft gewonnen. De uitzending zou in november zijn, maar is tot nader order opgeschoven i.v.m. het verschuiven van ‘Het beste idee van Nederland’ naar de maandagavond. Zodra de tijd van uitzending bekend wordt zullen wij dit melden. Natuurlijk zijn er deze week leuke aanbiedingen in onze winkel met de bekroonde producten en bent u van harte welkom om ze te komen proeven.

Het succes van onze klanten...

J. Nell en L. van der Krogt van EetGemak (derde en vierde van rechts) temidden van andere winnaars van de Gouden FD Gazellen Awards 2011. In Amstelveen zijn afgelopen dinsdagavond de Gouden FD Gazellen 2011 uitgereikt. Met die onderscheidingen zet Het Financieele Dagblad de snelst groeiende ondernemingen in Noord- en Zuid-Holland in de spotlight. Dit jaar zijn 239 bedrijven opgenomen in de FD Gazellen-ranglijst. Onder de winaars van ZuidHolland bevond zich het Katwijkse cateringbedrijf EetGemak. De zes winnaars kregen de Gouden FD Gazellen Award 2011 overhandig door Louis Hoeks, Chef FD

Entrepreneur. ’Het is een zeer bijzondere prestatie dat je als onderneming kunt aantonen dat je in de afgelopen drie jaar een groei van 20% hebt weten te creëren. Het laat de ambitie zien die Nederlandse ondernemers hebben en je ziet dat ze in deze tijd ook alle mogelijkheden benutten om te kunnen groeien. Dat bij ruim driekwart van de FD Gazellen (77%) de omzetgroei autonoom is toegenomen* bevestigt dit beeld’, aldus Hoeks. Om in aanmerking te komen voor

de eervolle FD Gazellen Award, moeten bedrijven aan specifieke criteria voldoen. Alleen bedrijven die van 2008 tot en met 2010 een omzetgroei van 20% of meer hebben laten zien en in 2010 een positief bedrijfsresultaat hebben geboekt, kunnen een Award winnen. Het Katwijkse EetGemak won de Gouden FD Gazelle 2011 in de Categorie middelgroot. Het cateringbedrijf van maaltijden kende in de jaren 2008 tot en met 2010 een omzetgroei van maar liefst 236%.

RIJC nadert de grens van 100 pr’s

Peter Romijn (Romijn Kappers)

Nicoline Schuitemaker (Schuitemaker Vis/Sild)

Wesley Ammerlaan (Bakker Ammerlaan)

Nel van Nes (Van Nes, Installatiebedrijf)

In een gesprek met mijn verkoper ontstond de geknipte advertentie voor de opening van mijn nieuwe zaak.

Mijn verkoper is de schakel tussen mijn bedrijf en de lezer/klant.

Mijn verkoper ondersteunt mij om in de feestmaanden te pieken!

De juiste uitstraling voor een pakkende advertentiecampagne bedenk ik samen met mijn verkoper.

...is jouw uitdaging! De functie-eisen Je hebt kennis van de krantenbranche en daarnaast beschikt je over de noodzakelijke verkoopvaardigheden en -technieken. Door je marketingachtergrond heb je een heldere visie op marktontwikkelingen en -mogelijkheden. Je doorzettingsvermogen en creativiteit stellen je in staat om experimenten aan te gaan om zo nieuwe verkoopkansen te creëren en te realiseren.

Wij zoeken een ervaren

VERKOPER m/v De leden van de RIJC doen hun best om zo veel mogelijk pr’s bij elkaar te schaatsen. (Foto: J. Klok).

De RIJC zit op dit moment op 95 persoonlijke records en hoopt aan het einde van het schaatsseizoen weer boven de 400 pr’s te zitten. Matthijs Jongeneel, eigenaar van diverse Total-tankstations in de regio is dit jaar de nieuwe sponsor, die alle pr’s omzet in euroknaken. De naam van de prbokaal wordt: ‘Tankstations Jongeneel Pr-Bokaal’. Afgelopen zondag 13 november werden er door drie RIJC-

schaats(t)ers op 6 afstanden maar liefst 5 pr’s gereden. Anouk de Best verbeterde haar pr op de 100 meter naar 13.73 en op de 500 meter ging er zelfs een handvol seconden af. Met 53.84 promoveerde zij naar C-junioren 4 en is het een kwestie van tijd om zelfs naar niveau 3 te promoveren. Het zag er technisch goed uit. Hierdoor staat Anouk met 7 pr’s op kop van het pr-klassement. Haar nicht Tessa scherpte haar tijd op de 1000 meter aanzienlijk en kwam uit op

1.51.42 en met name haar opbouw was uitstekend met weinig verval in de ronde tijden. Dat belooft wat voor het komende seizoen. Tenslotte reed C-junior William de Mooij een fraai pr op de 500 meter in 51.17 en promoveerde daardoor naar niveau 4. Op de 1000 meter verpulverde hij zijn pr met maar liefst 13 seconden en kwam uit op 1.45.09, waarbij de 2e ronde zelfs in 39.3 werd afgelegd. Door deze resultaten staat William nu op een gedeelde 1e plaats samen met Jaap van der Meij van het pr-klassement.

(32 uur)

Wij bieden je een veelzijdige commerciële baan in een dynamisch bedrijf. Je bent werkzaam in Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. Een netwerk binnen dit gebied is een pré. Een prima salaris, auto en telefoon van de zaak horen daarbij. Wij zien je sollicitatie graag tegemoet: d.bouman@uitgeverijverhagen.nl Wil je meer informatie? Vraag naar Dirk Bouman 071-402 29 01


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 17 NOVEMBER 2011

â&#x20AC;˘ TE HUUR â&#x20AC;˘ TE KOOP â&#x20AC;˘ GEVRAAGD â&#x20AC;˘ AANGEBODEN â&#x20AC;˘ GEZOCHT â&#x20AC;˘ GEVONDEN

â&#x20AC;˘

SECUND TIME FUN. Bezuinigen op kleding dat kunt u bij ons! Ruime keus. mt. 34-52. Noordwijk, Schoolstr. 60. Woe. t/m za. van 11-17 uur.

â&#x20AC;˘

SCHOONMAAKSTER met ervaring zoekt MEER WERK. Bel naar 06-47164497.

Gehele of gedeeltelijke â&#x20AC;˘ VAN DER KROFT & â&#x20AC;˘ KERSTBOMEN BRINK. â&#x20AC;˘inboedels, tevens 2e hands VAN DER LANS OFFICE Vanaf 6 december, Noordkleding en grammofoonpla- MANAGEMENT verzorgt ten, gashaarden, ijskasten, op flexibele basis het secretel. 070-3805670. tariaat voor bestuurders, commissarissen, toezichtEERHART Sierbestra- houders, adviseurs. Huis met ting. Voor al uw bestratin- het Blauwe Dak. Wassenaar, gen en tuinwensen. Bel voor 070-5119001. www.officevrijblijvende prijsopgave managers.nl / info@office070-3211006. managers.nl. Vuil tapijt? Laat het Daniel Snijders STRAvakkundig reinigen of TENMAKERS. Voor het huur Mr. Steam. Gratis aanbrengen van alle soorten thuisbezorgd. Tol Steam bestratingen. Bel voor vrijInterieurverzorging, tel. blijvende prijsopgave. 070-5116612. 0174-213809 / info@daniel Dak herstellen? Bouma/ snijders.nl. Grundeken bellen! 5114674SINT EN PIET AAN 5118394. Uw dak-specialist! HUIS? Pandora EntertainSpeciaal voor uw KLEI- ment! Ervaren acteurs. â&#x201A;Ź 25,NE KLUS belt u de Van per 15 min. 06-10101984. Beelenbus, C. van Beelen, T.K. gevr.: gehele of Elektrotechniek, tel. 06- gedeeltelijke INBOEDELS. 54620333. Schilderijen, porselein, BC SIERBESTRATING goud, zilver, kristal, glastegelwerk, met afvoer, gra- werk, enz. Wij zijn gespecitis prijsopgave. Tel. 06- aliseerd in het snel en vakkundig ontruimen en 55321682. bezemschoon opleveren van Gouden tijden bij JUWE- woningen wegens sterfgeLIER KAPTEIN. Inkoop val, verhuizing of kleiner van sloopgoud/-zilver. wonen. Alles tegen contante Legetimatie verplicht. betaling. Bel voor een perOegstgeesterweg, tel. 071- soonlijke afspraak en wij 4022143. www.kptein.nl. komen langs. Tel. 0705118889 of 06-26514170. Lekker toerfietsen vanuit Wassenaar en Voorschoten? WERK-, STUDEERKAwww.tcdekampioen.nl. MER OP MAAT. Meubelmakerij www.vorm-voud. STEUNZOLEN. Erkend nl. Tel. 06-24406277. leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgGARAGEBOXEN in verzekeraar. Een afspraak Oegstgeest. Huurprijs v.a. kunt u maken in Oegstgeest, â&#x201A;Ź 110,-. Inlichtingen Leiden en Leiderdorp met 06-20773480. Wim van Zijp, tel. 071Heeft u plannen om uw 5238468 of 06-12028319. woning te laten SCHILDEVwo-, havo, mavo, REN in 2012? Vraag dan nu vmbo-leerlingen: huis- al een offerte aan. www. werkbegeleiding/bijles aan- ancoschildersdecorators.eu. geboden door ervaren A/B Tel. 06-81618499. student. Tel. 071-5616768. TUINMAN/STRAATErvaren VERZORGEN- MAKER. Voor al uw tuinDE (met ref.) woont in Was- werkzaamheden. Gratis prijssenaar ZOEKT WERK bij opgave. Tel. 06-57200505. ouderen in de omgeving. Speelgoedveilinghuis PGB mogelijk. Tel. zoekt MODELTREINEN06-48461145. VERZAMELINGEN en SECUND TIME FUN. toebehoren. Alle merken en Bezuinigen? Kom dan toch spoorbreedten. Hoogste prijs! eens langs, mooie kleding - Tel. 071-8874269. kleine prijsjes! Noordwijk, T.K.: GARAGE. Afm. Schoolstr. 60. Woe. t/m za. van 11-17 uur. Tel. 071- 6x3. Gelegen aan de Leliestraat. Tel. 06-51268771. 3610128

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een gemotiveerde:

â&#x20AC;˘

BOXMEDEWERKER/VERKOPER Fulltime

â&#x20AC;˘

Wij willen ons gezellig team versterken met een

Ben jij een gedreven en enthousiaste topkapper of topkapster?

SNUFFELMARKT

â&#x20AC;˘

ROELOFARENDSVEEN

â&#x20AC;˘

  DE LASSO 24, 2371 GX 

 kom ook of huur een kraam!   

â&#x20AC;˘

info: 071 - 33 12 067 www.snuffelmarkt.nu

  GROTE MARKT  IN 3 HALLEN!  ELKE ZATERDAG EN ZONDAG  VAN 9-16 UURâ&#x20AC;˘

G. VLETTER BV Trappenberglaan 16, 2231 MV Rijnsburg Voor bloemenlijn op Duitsland zoeken wij een

Aarzel dan niet en neem contact op met Dennis Tetteroo.

$E+EMPENAERSTRAATn''/EGSTGEEST $EPOSITAIRVAN,g/RĂ?AL+ÂĄ2!34!3%

Tel. 06-41619710. sinter klaasactiekatwijk@live.nl.

â&#x20AC;˘

ZELFSTANDIGE ALLROUND KAPPER OF KAPSTER

U heeft ondersteuning van de calculator van onze onderhoudsafdeling, alsmede een werkvoorbereider voor de grotere projecten.

EN 2 PIETEN? â&#x20AC;˘â&#x201A;Ź SINT 32,50 voor 20 minuten.

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

E: info@deterponline.nl

4%44%2//(!!2-/$%.,

www.kussensenkaarsen.nl

â&#x20AC;˘

Kerkweg 3 â&#x20AC;˘wij Valkenburg ZH tegemoet en kunt u sturen of mailen naar: J.P. Hogewoning Bloemengroothandel BV Uw schriftelijke sollicitatie vergezeld van CV zien graag T: 071.401 49 74 5BWBGEQFSTPOFFMT[BLFOt7JOLFOXFHt/33JKOTCVSHtKQIPHFXPOJOH!TPMDPOOMtXXXKQIPHFXPOJOHOM F: 071.407 72 48

U stuurt het bedrijfsbureau aan, bestaande uit ongeveer 2,5 FTE, en maakt deel uit van het 4-koppige management team, verder bestaand uit de directeur, adjunct-directeur en het hoofd administratie.

HOME en DECO webâ&#x20AC;˘shop. Kussens en kaarsen.

Schrijven ordent je gedachte en geeft rust. Kijk voor workshops of kom 22 nov. naar SchrijfcafĂŠ Leiden. www.schrijfkit.nl of bel 06-54632049.

â&#x20AC;˘

all round Senior Calculator-Werkvoorbereider bouw- en aannemingsbedrijf

steen kl. blauw/geel, omg. Emmastr. (richting Westerkim). Bel mij: 071-4015506. Zeer gedupeerd! Beloning.

â&#x20AC;˘

Bij gebleken geschiktheid bieden wij: - Een goed salaris - Mogelijkheden om door te groeien in de verkoop

Wegens de pensionering van onze huidige calculator hebben wij voor deze functie momenteel onderstaande vacature.

VERLOREN rond 7 okt. â&#x20AC;˘GOUDEN KETTING m.

â&#x20AC;˘

J.P. Hogewoning Bloemengroothandel BV, gevestigd op bloemenveiling FloraHolland Aalsmeer is een bloemenimportbedrijf dat is gespecialiseerd in de verkoop van rozen en kwaliteitsproducten uit Zuid-Amerika. Dagelijks zetten wij ons in om onze klanten van verse bloemen te voorzien.

eerburg is een middelgroot bouwbedrijf, met zoâ&#x20AC;&#x2122;n 35 medewerkers en een aantal leerlingen in dienst. We hebben een gespreide orderportefeuille, met projecten in de woningbouw en utiliteitsbouw, zowel nieuwbouw als verbouw. Daarnaast worden kleinschalige woningbouwprojecten in eigen beheer ontwikkeld en hebben we een aparte onderhoudsafdeling met machinale timmerwerkplaats, gericht op vaste opdrachtgevers als Woningstichtingen, Gezondheidszorg, Onderwijs enz. We zijn een degelijk en ďŹ nancieel gezond bedrijf, met een jaaromzet van tussen de 8 en 10 miljoen euro, al ruim 100 jaar gevestigd in Leiderdorp

â&#x201A;Ź 750,-/850,- per maand. Tel. 0252-374110.

Creatief en inspirerend â&#x20AC;˘DAGBOEKSCHRIJVEN.

â&#x20AC;˘

www.deterponline.nl

T.H. Noordwijk: RECR. â&#x20AC;˘BUNG. Alle comfort.

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

Functie-eisen: - Ruime ervaring in de bloemen - Kennis van besturingssystemen - Vroeg beginnen vind je geen probleem - Je bent flexibel ingesteld - Je kunt goed samenwerken met collegaâ&#x20AC;&#x2122;s - Je hebt interesse in je werk en bent gemotiveerd

wijkerhout.

CHAUFFEUR/VERKOPER Rijbewijs B, C, E en Chauffeursdiploma

EN/OF BIJRIJDER

$AMES (EREN+INDERKAPPERS

Voor meer informatie neem contact op met G. Vletter: 06 - 53 40 38 33

6OORUWAFSPRAKEN4EL U bent verantwoordelijk voor: - het opstellen van begrotingen in brede zin, inclusief het uittrekken van materialen en hoeveelheden, het beoordelen van offertes, het rapporteren van afwijkingen, het analyseren van risicoâ&#x20AC;&#x2122;s en het aandragen van alternatieven - het coĂśrdineren en controleren van calculaties indien deze extern worden uitgevoerd - het beheer van de bouwdocumentatie en het bouwarchief

PARTY & SPORT

Kerkweg 3 â&#x20AC;˘ Valkenburg ZH T: 071.401 49 74 F: 071.407 72 48 E: info@deterponline.nl www.deterponline.nl

.2560$1 /LMVWHQPDNHULM 5HVWDXUDWLHDWHOLHU .XQVWKDQGHO +DQGJHPDDNWHOLMVWHQ 3DSLHUHQROLHYHUIUHVWDXUDWLH *ODVNXQVWÂąVSLHJHOV ZZZNXQVWLQOLMVWHQQO 7

Adenta tandprothese Specialist gen

rzekerin

Alle ve

Daarnaast, inherent aan een kleinere organisatie als Meerburg, maken ook onderstaande werkzaamheden deel uit van de functie: - de communicatie met zowel opdrachtgevers en adviseurs als met onderaannemers en leveranciers - de inkoop van materialen - het projectmatig begeleiden van de uitvoering - het opstellen van meer- en minderwerk - het opstellen van planningen Een ďŹ&#x201A;exibele instelling is daarom gewenst. Vanwege de locale/regionale aard van de werkzaamheden van Meerburg is een woonplaats in de nabije omgeving een pre. U heeft ervaring in een gelijkwaardige functie binnen de bouw en kunt overweg met de gangbare softwarepakketten in de kantooradministratie. Een bouwkundige HBO-opleiding heeft de voorkeur, maar een MTS-opleiding aangevuld met kennis opgedaan door ervaring kan ook uitstekend voldoen. Wij maken gebruik van het Baan-branchemodel voor de calculatie en kennis met dit softwarepakket strekt tot aanbeveling maar is zeker niet vereist. Wij bieden een veelzijdige, afwisselende betrekking met een prima salariĂŤring conform UTA-CAO, inclusief auto van de zaak, goede opleidingsmogelijkheden en een prettige werksfeer.

Colours & Green importeert en levert zijden bloemen, planten en decoraties aan groothandels, tuincentra en decoratie bedrijven in binnen- en buitenland. Door middel van een steeds wisselende collectie zetten wij trends ,en voorzien wij onze klanten van goedverkopende producten. Al 10 jaar is Colours & Green o.a. gevestigd op bedrijventerrein â&#x20AC;&#x153;Klei Oostâ&#x20AC;? in Rijnsburg.

Voor een bestaand verkoopgebied in Nederland zijn wij op zoek naar: Fulltime

Stuur uw sollicitatie schriftelijk met cv ter attentie van C.J. Meerburg, per e-mail aan cmeerburg@meerburg.nl of neem telefonisch contact op voor meer informatie over de vacature. Uw reactie graag uiterlijk 25 november 2011.

telefoon 071 - 589 93 03 fax 071 - 589 19 75 www.meerburg.nl info@meerburg.nl

Klaar terwijl u wacht! Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

Gedreven verkoper (aankomend)

De functiebetrekking kan op korte termijn worden ingevuld.

touwbaan 12 2352 CZ leiderdorp postbus 63 2350 AB leiderdorp

t/BUVVSHFUSPVXF LVOTUHFCJUUFO t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT

  

Wij bieden: t(PFEFWPPSXBBSEFO t7FSBOUXPPSEFMJKLFCBBONFUWFFMWSJKIFJE t+POHHFESFWFOUFBNWBOFST t%PPSHSPFJNPHFMJKLIFEFO t(PFEFCFHFMFJEJOHJOWFSLPPQFOCJKLMBOUFO

   

Wat wordt er van je verwacht: t-FFSHJFSJHIFJE t(PFEFDPNNVOJDBUJFWFWBBSEJHIFEFO t(PFEFBMHFNFOFPOUXJLLFMJOH t&OUIPVTJBTNF t%PPS[FUUJOHTWFSNPHFO t*OCF[JUWBO3JKCFXJKT#

)FSLFOKJKKF[FMGJOEF[FGVODUJF .BJMEBOKFDPNQMFUF$7OBBSJOGP!DPMPVSTBOEHSFFODPN $PMPVST(SFFO#7 De Roysloot 6 /;3JKOTCVSH

www.tandenwinkel.com

Kraamfeest? Prins Hendrikkade Zwaaikom 3 2225 HX Katwijk 071 407 8007 www.debeslagkom.nl

Juwelier

Kaptein

HORLOGER

- DIAMANTAIR

Oegstgeesterweg 40, Rijnsburg Tel. 071-4022143

t*OLPPQTMPPQHPVE[JMWFS t(PVEt;JMWFSt)PSMPHFT t,MPLLFOSFQBSBUJFT t(SBWFSFO t3JKHFOLOPQFO WBOQBSFMTLSBMFOTJFSBEFO

XXXLQUFJOOM


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 17 NOVEMBER 2011

DE WEEK! TIP VAN D

#VSHFSTEJKLTUSBBUr"5,BUXJKLr5FMr'BY r*OUFSOFUXXXWSPFHJOEFXFJKBEWPDBUFOOM

Arbeidsrecht Ondernemersrecht Burenrecht Milieurecht Bestuursrecht

Familierecht Bemiddeling Incassoâ&#x20AC;&#x2122;s Andere juridische zaken

Personenrecht Strafrecht Aansprakelijkheidsrecht Huurrecht Beslagrecht

Nuttige extra tra opties bij aankoo aankoop van uw nieuwe euwe PC: ([WUDHHQLQWHUQH%OXUD\VSHOHUEUDQGHU UD\VSHOHUEUDQGHU GLVFHQVRIWZDUH LQFOXVLHIOHJH%'5GLVFHQVRIWZDUH DOOHHUG JHPRQWHHUGHQJHwQVWDOOHHUG 

js:

Meerpri

Inloopspreekuur (zonder afspraak) Elke maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur

HUVQHOOH VROLGVWDWHGLVNGULYH VVG YDQ* ([WUDHHQLQWHUQHVXSHUVQHOOHVROLGVWDWHGLVNGULYH VVG YDQ*% Natuurlijk installeren wij het besturingssysteem op deze schijf zodat uw nieuwe computer comp bij het aanzetten in een oogwenk opgestart is.

'H&RUVDLUIRUFHVHULHVJWEHKRRUWRSGLW GLW RJHQEOLNWRWKHWVQHOVWHW\SH

Eerste halfuur gratis juridisch advies

.S8+7SPFHJOEFXFJK .S1+8EF8BUFS .S((;XBBM .S(WBOEFS.FJK

js:

Meerpri

Micromax Computers Voorhout Micromax Computers Oegstgeest Ommevoort 4 Herenstraat 60 2341 VV Oegstgeest 2215 KJ Voorhout 071-5190760 0252-222111 Openingstijden: di-vr 10:00-18:00 en za 10:00-17:00

DĂŠ partner op het gebied van administraties en fiscale aangelegenheden voor het MKB, Non-Profit organisaties en particulieren. Wij leveren een perfecte dienstverlening op het gebied van: Â&#x2026;#PFLIPVEJOHFO Â&#x2026;'JTDBMFFOCFESJKGTBEWJTFSJOH Â&#x2026;-PPOBENJOJTUSBUJFT Â&#x2026;'JOBODJFSJOHTBBOWSBHFO Â&#x2026;#FMBTUJOHBBOHJGUFO Â&#x2026;#FHFMFJEJOHTUBSUFOEFPOEFSOFNFST

Uren, dagen, maanden, jaren...

Ontvoerd, verkocht, misbruikt... en bevrijd!

of dat er nu 5, 12 1/2, 25 of 40 zijn, wij maken er graag een feest van! Ook verjaardagen in de bar zijn mogelijk!

Wij bieden onze dienstverlening aan tegen een scherpe prijs. Maak vrijblijvend een afspraak met ĂŠĂŠn van onze adviseurs of bezoek onze website www.adm-onderwater.nl.

GIRO: 3567

Ons kantoor is gevestigd op Ankerplaats 142, 2224 TZ Katwijk, telefonisch bereikbaar op 071-4012916, of per email info@adm-onderwater.nl

Boulevard 72 - 2225 AG Katwijk Tel. 071-4015742

www.peoplestrust.nl

www.hotelnoordzee.nl

Steun Peopleâ&#x20AC;&#x2122;s Trust in de strijd tegen kinderprostitutie in India.

student â&#x20AC;˘ T.K.: 2 originele Suzuki 5x4 â&#x20AC;˘geeftConservatorium GITAARLES voor dakdrager, dakmontage, slot, beginners en gevorderden. z.g.a.n. Tel. 06-52088449. GeĂŻnteresseerd? Bel/sms Onderhoudsbedrijf DE 06-20807080 of email SCHILDER voor al uw rbuckert@hotmail.com. binnen- en buitenwerk. Nu Wie heeft mijn gouden met korting. Tel. oorbel GEVONDEN? Ver- 06-52687681. loren 2-11-2011 op de parT.K.: VEEL LEGPUZkeerplaats bij de BonifaciusZELS (1000 st.) vanaf â&#x201A;Ź 1,-. school. Tel. 06-21277999. Corry, 06-48494966. Er is weer CITOTRAINING voor groep 8. In klei- Ik zoek werk in de HUISne groepjes o.l.v. zeer erva- HOUDING. 06-84887750. ren docent. Start in nov. Conservatorium student Tevens gewone bijlessen. geeft GITAARLES voor Info.: citotraining@live.nl / beginners en gevorderden. 0631920069. GeĂŻnteresseerd? Bel/sms Winterkleding te klein 06-20807080 of mail rbuckert geworden? AFSLANK- @hotmail.com. MASSAGE en div. andere massages. Annie handen in beweging, Katwijk, tel. 06-14374719.

â&#x20AC;˘

Thuis in elk huis!

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

Katwijk cht! Verko

â&#x20AC;˘

W

ARMTE ACHT

Kuyperstraat 60 Katwijk W.F. Blankert Rijnsburg

Rijnsburg Perfect onderhouden 4-kamer maisonnette 0 Woonoppervlakte: ca. 90m2 0 Zonnig balkon gelegen op het westen 0 51445&+78&3):&3;.30*1(*38692 Hoornesplein 0 Ruime woonkamer met electrisch zonnescherm 0 *-**1'*8*,*1)*'&)0&2*62*8 2e vrijhangend toilet

â&#x201A;Ź 212.500,00 K.K.

s

e prij ieuw

N

Nieuwstraat 10 Katwijk

Moderne, perfect onderhouden eengezinswoning 0 Woonoppervlakte: ca. 175 m2 0 Perceeloppervlakte: ca. 121 m2 0 Ruime woonkamer met open keuken (ca. 60 m2) 0 5 Slaapkamers 0 Uitgebouwd aan voor- en achterzijde

Erkend Gas Water en CV Installateur Collegiantenstraat 10 - 2231 HJ Rijnsburg - Tel: 071-4077050

Akkerwinde 44 Rijnsburg

â&#x201A;Ź 319.000,00 K.K.

2.0T Vector Exklusiv Datum deel I: Km-stand: Brandstof: Transmissie:

22-10-2010 9.000 km Benzine Automaat

Garantie: Rijklaar maken: Kenteken: Prijs:

t/m 22-10-2012 â&#x201A;Ź 450,82-NPL-8

Verdeelstraat 6 Rijnsburg

â&#x201A;Ź 449.000,00 K.K.

â&#x201A;Ź 269.000,00 K.K.

@ Woonoppervlakte: 2 @ Perceeloppervlakte: 2 @ 3 slaapkamers (met mogelijkheid tot creĂŤren van extra slaapkamers op de spectaculaire zolder!) @ Oplevering per direct @ Moderne keuken met inbouwapparatuur @ *-**1'*8*,*1)*'&)0&2*6:446>.*3 van ligbad en toilet

@ Woonoppervlakte: 2 @ Perceeloppervlakte:

2 @ 3 slaapkamers (met mogelijkheid tot creĂŤren van extra slaapkamers op de spectaculaire zolder!) @ Oplevering per direct @ Moderne keuken met inbouwapparatuur @ *-**1'*8*,*1)*'&)0&2*6:446>.*3 van ligbad en toilet

Verdeelstraat 10 Rijnsburg

â&#x201A;Ź 349.000,-K.K.

@ Woonoppervlakte: 2 @ Perceeloppervlakte:

2 @ 3 slaapkamers (met mogelijkheid tot creĂŤren van extra slaapkamers op de spectaculaire zolder!) @ Oplevering per direct @ Moderne keuken met inbouwapparatuur @ *-**1'*8*,*1)*'&)0&2*6:446>.*3 van ligbad en toilet

Verdeelstraat 2 Rijnsburg

Oranjelaan 77 Rijnsburg

Riante eengezinswoning in nieuwbouwproject De Bloem

@ Woonoppervlakte: 2 @ Perceeloppervlakte: 2 @ 3 slaapkamers (met mogelijkheid tot creĂŤren van extra slaapkamers op de spectaculaire zolder!) @ Oplevering per direct @ Moderne keuken met inbouwapparatuur @ *-**1'*8*,*1)*'&)0&2*6:446>.*3 van ligbad en toilet

â&#x201A;Ź 374.000,-K.K.

@$443455*6:1&08*(&

2 @*6(**1455*6:1&08*(&

2 @ 69.2*71&&50&2*67 @ 9.2*;4430&2*62*8 uitbouwmogelijkheden @.3):6.*3)*1./0*;44342,*:.3,

Riante eengezinswoning in nieuwbouwproject De Bloem

Riante eengezinswoning in nieuwbouwproject De Bloem

Verdeelstraat 13 Rijnsburg

â&#x201A;Ź K.K.

â&#x201A;Ź 369.000,-K.K. Schitterend, modern 4-kamer vide-appartement @ Woonoppervlakte: ca. 155 m2 @ Bouwjaar: 2007 @ Aanlegsteiger met zonneterras op het zuid-westen @ Royale woonkeuken met kookeiland en inbouwapparatuur @ Eigen parkeerplaats in ondergelegen parkeergarage

Westerpark 135 Rijnsburg

â&#x201A;Ź 459.000,00 K.K.

Noordwijk

â&#x201A;Ź 53.000,-

Opties: Exclusive Pack: Navigatie HDD, Xenon, Lederen stuur, Dimmende spiegels Pilot Head-up display, Harman Kardon Premium Sound, Passenger Pack, Graphic info display, Cruise Control, Aux aansluiting BTW-auto: Ja

0 Woonoppervlakte: ca. 160 m2 0 Perceeloppervlakte: ca. 255 m2 0 Aangebouwde garage met ruimte voor twee autoâ&#x20AC;&#x2122;s 0 Zeer grote tuin aan de achterzijde met 6-persoons-jacuzzi 0 648*>41)*669.28*'4:*3,&6&,* met doorgang naar woonhuis 0 Riante woonkeuken met inbouwapparatuur

Riante eengezinswoning in nieuwbouwproject De Bloem

Saab 9-5 Sport Sedan

Royale toekomstige hoekwoning gelegen op uitstekende locatie

Geheel verbouwd woonhuis

Gewicht: 1650 Kg 162 kw ( 220 PK )

Stijlvolle eengezinswoning in project â&#x20AC;&#x153;de bloemâ&#x20AC;?

Tussenwoning met diepe achtertuin van 16 meter!

@*'69.07455*6:1&08*(.6(& 2 @*6(**1455*6:1&08*(.6(& 2 @.3(197.*+5&60**651&&87 @ 71&&50&2*67 @:446>.*3:&3**3(411*(8.*+ warmtepompsysteem welke de koeling en de verwarming in de woningen aanstuurt.

0 0 0 0 0

Woonoppervlakte: ca. 100m2 Perceeloppervlakte: ca. 152m2 3 slaapkamers Dient gemoderniseerd te worden Vele uitbouwmogelijkeheden

s! e prij ieuw

N

Hoekwoning met maar liefst 338 m2 perceeloppervlakte 0 $443455*6:1&08*(&2 0 *1*,*3.36978.,**3 kindvriendelijke buurt 0 3 slaapkamers 0 Dient gemoderniseerd te worden 0 Lichte doorzon woonkamer

www.saab-blankespoor.nl

(drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden)

br ug

ie

an t

r ove

Bedrijvenpark Forepark, Neckar 1, 2491 BE DEN HAAG verkoop@blankespoor-saab.nl Tel: 070-3575717 Fax: 070-3575719

reerd mak ist

ar ela

gere g

Kwekerstraat 2 Rijnsburg

r gingsga

â&#x201A;Ź 475.000,00 K.K.

Dr. H. v. Neslaan 102 Noordwijkâ&#x201A;Ź 215.000,00 K.K.

#deraadmakelaars www.deraadmakelaars.nl

Hyacinthstraat 1 Noordwijk

â&#x201A;Ź 269.500,00 K.K.

071 - 405 15 00


Ervaar het voordeel van een velderhofÂŽ sta-op fauteuil t t t t

.FUĂ?Ă?OESVLPQEFLOPQTUBBUV NPFJUFMPPTPQ 3VH LOJFĂ&#x2018;OFOHFXSJDIUFOXPSEFO WPMMFEJHPOUMBTU 7SJKCMJKWFOEFEFNPOTUSBUJFNFUWJKG GBVUFVJMTCJKVUIVJT ;FFSEFTLVOEJHBEWJFT

Leeftijdskorting

Loopt u gerust eens bij ons binnen om een kijkje in de showroom te nemen!

â&#x201A;Ź 5,per levensjaar*

Kom volledig tot rust in een velderhofÂŽ Relaxfauteuil

Tot â&#x201A;Ź 350,retour voor uw oude stoel of bank!

t3FMBYGBVUFVJMTPQVXNBBU t;JUIPPHUFFOEJFQUFBBOQBTCBBS t(SPPUTUFDPMMFDUJFSFMBYGBVUFVJMT WPPSJFEFSCVEHFU

Gratis bezorgd in heel Nederland Bezoek onze showroom: Weerlaan 2 - Hillegom Geopend: ma. t/m vr. 9.30-17.00 uur za. van 10.00 - 15.00 uur *Akties niet geldig op geplaatste en geleverde orders

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak:

0252-530 378

www.velderhof.com

www.citroen.nl

CITROĂ&#x2039;N VEILIGHEIDSDAG

KOM ZATERDAG 19 NOVEMBER NAAR DE CITROĂ&#x2039;N VEILIGHEIDSDAG VOOR EEN GRATIS CONTROLE RIJ VEILIG DE WINTER IN. Laat uw CitroĂŤn controleren op 13 vitale punten en ontvang een speciale veiligheidshamer cadeau. Kijk voor informatie op www.citroen/veiligheidsdag.

DE JONGâ&#x20AC;&#x2122;S AUTOBEDRIJVEN

ALPHEN A/D RIJN - ZAAGMOLENWEG 2 - 0172 - 49 04 91 KATWIJK - KONINGIN JULIANALAAN 1 - 071 - 402 85 54 ZOETERMEER - ZALKERBOS 1 - 079 - 321 93 02

HOOFDDORP - PARELLAAN 7 - 023 - 561 63 10 LEIDERDORP - WEVERSBAAN 9 - 071 - 579 69 69 (Erkend reparateur) WWW.DEJONGSAUTOBEDRIJVEN.NL


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 17 NOVEMBER 2011

Bridge Club Rijnsburg De leden van de Bridge Club Rijnsburg speelden vorige week tijdens de clubavond met twaalf paren in de A en B. Carla en Monique hebben met spel 19 klein slem geboden en gehaald.

It’s London calling

Uitslag lijn A: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. Coopmans & P. de Mooy A. Zwanenburg & A. Zwanenburg J. Gräper & F. Gräper J. Haselhoff & L. Kluizenaar R. Bijleveld & G. van Wincoop W. Kemeling & J. Mudde K. van Beelen & J. van Rossum C. Koomans & M. Veeningen G. van Delft & P. Klap H. Blom & J. de Mooy J. van Delft & R. van der Spijk R. de Mooy & C. de Mooy

68.33% 67.92% 59.17% 53.75% 50.83% 49.17% 46.25% 45.83% 44.58% 42.08% 39.58% 32.50%

Van vrijdag 2 tot en met zondag 4 december vinden er in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven de Open Nederlandse Kampioenschappen zwemmen plaats. Dit zijn de Nederlandse Kampioenschappen waar ook buitenlandse zwemmers aan mee mogen doen, zodat het niveau nog hoger zal zijn. Onder andere Camille Lacourt en Filippo Magnini -echte wereldtoppers- zullen aan de start verschijnen en er gaan geruchten dat ook Ian Thorpe zich op het laatste moment zal inschrijven. Voor mij persoonlijk is dit een heel belangrijk evenement, er vallen namelijk Olympische tickets te verdienen. Het zou natuurlijk wel heel luxe zijn als ik in december al definitief geplaatst ben voor de Olympische Spelen. Ik ben van plan de limieten hiervoor te zwemmen op de 100 en 200 meter rugslag. De NOS zal er elke dag uitgebreid verslag van doen, dus houd het sportjournaal en teletekst in de gaten!

Uitslag lijn B: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

G. Tegelaar & L. van Duin J. Mudde & G. Haasnoot J. de Bruijn & N. van Duijn M. Langerak & W. Schroots C. de Mooy & W. van Zuilen J. van Nieuwkoop & D. van Starkenburg R. van Eijken & H. van Eijken H. van Nieuwkoop & T. Lissone M. de Best & N. Smittenaar G. Jansen & C. Bekooy M. van Egmond & W. van Egmond R. Stuifzand & W. Willemsteijn

68.33% 61.67% 60.83% 57.92% 54.17% 48.75% 48.33% 45.00% 41.25% 40.00% 38.75% 35.05%

Er wordt mij vaak gevraagd of ik een bepaald dieet volg en of ik daarom dan ook heel weinig eet om slank te blijven. Dit is nou juist net niet het geval. Natuurlijk let ik op mijn voeding, ik eet vrijwel altijd gezond, maar ik eet juist veel meer dan een gemiddeld persoon. Omdat wij zoveel trainen, verbruik je simpelweg meer energie. Die energie moet weer worden aangevuld en dat doe ik door heel veel brood te eten (± 18 boterhammen per dag), veel magere yoghurt, magere melk, Brinta, en als avondmaaltijd vaak pasta of gekookte aardappelen. Veel koolhydraten en eiwitten dus, en weinig vet. Eens per maand hebben we dan ook een vetmeting van onze voedingsspecialist, en mijn vetpercentage ligt op ongeveer 7%. Dat is vrij weinig voor iemand van 77 kilogram en 1.85 meter lang. Wel moet ik opletten dat ik in de wat rustigere trainingsweken niet hetzelfde blijf eten, want anders zal ik snel in gewicht toenemen.

Tweede tiental steelt de show met verrassend gelijkspel

Grote nederlaag Rijnsburgse Boys blijft goed eerste tiental damclub meedoen aan de top Vooraf aan de wedstrijd wist het eerste tiental dat het tegen het team van Micone uit Tilburg een zware dobber zou hebben. Dat de einduitslag met een 2-18 verlies zo groot zou worden, daar had niemand rekening mee gehouden. Slechts teamcaptain Richard Kromhout en Richard Meijer wisten een remise te scoren. Voor de rest was de wedstrijd een opeenstapeling van blunders en fouten. Alleen op deze wijze kom je inderdaad uit op deze desastreuze uitslag. Kortom, heel gauw vergeten en je concentreren op de volgende wedstrijd. Hoe anders verliep de wedstrijd van het tweede tiental tegen het veel sterkere Middelburg. In de voorbespreking ging teamcaptain Arie Schoneveld er nog van uit dat het team een klein kansje had op een goed resultaat omdat Middelburg in de uit wedstrijden niet altijd de sterkste spelers weet op te stellen. Helaas ging deze vlieger niet op want Middelburg verscheen gewoon op oorlogssterkte. Tot overmaat van ramp moest het tweede tiental ook nog eens drie vaste krachten missen en speelde met drie invallers.

Verrassend De invallers maakten echter het verschil in deze wedstrijd. Met uitstekend spel wist good old Kees Majoor zijn tegenstander volledig af te troeven. Door middel van een twee om twee met doorbraak besliste Kees deze partij in zijn voordeel en hij won zeer verdiend. Op dat moment had ook de jeugdige Marco de Leeuw met uitstekend spel zijn tegenstander positioneel gesloopt. Het was dan ook geen verrassing dat ook Marco de partij won. Hiermee kwam het team dus op een voorsprong van vier punten. Middelburg kwam terug in de wedstrijd nadat Nico Mul en Jack van de Plas hun meerdere moesten erkennen in hun sterkere tegenstanders. Hierna volgden enkele remises. Arie Schoneveld hield het hoofd koel tegen de sterke D. Wattel en scoorde een gelijkwaardige remise, evenals Gera Hol die, zij het met kunst en vliegwerk, de sterke P. Schunselaar een puntje afhandig maakte. Spannend was de wedstrijd tussen invaller Rinus Kromhout en de gevaarlijke A. Kammeraat. Met een theoretische opening probeerde Rinus voordeel te verkrijgen. Dit lukte pas aan het eind van de partij, maar was niet voldoende voor winst, remise dus. Opvallend detail in deze partij was dat Rinus op de vijftigste zet de partij had kunnen winnen. Bij een stand van 7-7 kwam Middelburg dan eindelijk op voorsprong omdat Martijn Boekee het niet kon bolwerken en helaas zijn partij moest verliezen. De laatste twee partijen van Jan Schijff en Albert Huisman moesten dus de beslissing brengen. Jan stond behoorlijk onder druk maar behield wel zijn verdediging goed intact. In het late middenspel maakte zijn tegenstander een paar positionele foutjes en dit gaf Jan de gelegenheid naar een zeer gunstig eindspel af te wikkelen. Helaas was de stand net remise. Albert Huisman stond voor de zware taak om door middel van een overwinning het gelijkspel binnen te halen. Nu stond Albert er in het late middelspel goed voor, maar zijn tegenstander vocht tot het uiterste voor een remise. Het duurde maar liefst zes uur, maar toen wist Albert uiteindelijk een tweede dam te behalen met als resultaat een overmachteindspel en een klinkende overwinning. Met dit gelijkspel behaalde het tweede tiental een van te voren niet gedacht mooi punt binnen.

Te sterk Het provinciale team kwam vrijdagavond in actie tegen het sterke team van Naaldwijk. Dit team zou in de landelijke competitie geen slecht figuur slaan en was derhalve dan ook veel te sterk voor de Rijnsburgers. Alleen Richard Kromhout kwam tot winst. Rinus Kromhout had ook dit resultaat kunnen boeken want hij wist in een positionele opening een schijf te winnen. In het late middenspel overzag Rinus echter een offer waarmee zijn tegenstander naar remise ontsnapte. Pech voor Kees Majoor die door tijdsoverschrijding zijn partij verloor. Extra pijnlijk, want Kees had een gewonnen positie op het bord. Martijn Boekee kreeg eveneens geen kans en ook hij verloor zijn partij. Gert van Delft had met wat meer durf meer resultaat kunnen halen uit zijn uitstekende positie tegen de sterke H. Bentvelzen. Na een paar ruilen eindigde deze partij in een remise. Tot slot verloor Jac. van Delft een schijf en niet veel later ook de partij waarmee de eindstand op een 4-8 verlies uitkwam. In de strijd om het clubkampioenschap verloor Jan Oudshoorn kansloos van Cor van Dusseldorp. Arie Schoneveld en Jan Schijff remiseerden in een partij die Jan eigenlijk had moeten winnen.

Terwijl elders in het dorp Sint Nicolaas zijn opwachting maakte, ging Rijnsburgse Boys op het sportpark aan de Noordwijkerweg op zoek naar eerherstel. Althans zo luidde de kop van de voorbeschouwing van Rijnsburg verdediger Bennie van Noord in het fraaie programmablad. Wat is eerherstel als je pas twee wedstrijden hebt verloren in de sterkst bezette amateurafdeling van Nederland. De boys staan er uitstekend voor en hadden een week eerder gewoon verdiend verloren tegen Noordwijk. Het moest wel heel raar lopen zouden ze dat een week later weer doen.

der. Na wat slordigheden van de ARC verdediging kwam de openingstreffer van Danny van der Vijver zomaar uit de lucht vallen. De ruim duizend aanwezigen gingen er maar eens lekker voor staan en zitten, want Rijnsburgse Boys speelde de tweede helft richting kantine. En dat levert immers vaak het nodige spektakel op. Dit gebeurde gedeeltelijk. ARC doelman Aaron Balk was de sta-in-de-weg en de tweede Rijnsburgse treffer viel precies halverwege de tweede helft. Een steekballetje van Kuhlmann op de even daarvoor ingevallen Gootjes zorgde voor de verdiende 2-0. De wedstrijd leek gewonnen en de score kon eigenlijk alleen nog maar oplopen.

Even spannend Tegen een tegenstander (ARC) die de week daarvoor een nekslag had gekregen, zij verloren met maar liefst 6-0 tegen Katwijk, is het lastig voetballen. De Alphenaren wilden niet nog eens met een monsterscore naar huis. De wat magere 2-1 overwinning was verdiend en leverde drie punten op. Van eerherstel was nauwelijks sprake want het team van Niek Oosterlee speelde niet overtuigend. De goede Sint zal meer gestrooid hebben met pepernoten dan de Rijnsburgse Boys met doelpunten.

Kantine De eveneens uit Alphen aan den Rijn afkomstige trainer stuurde de zelfde basis elf de wei in als een week daarvoor. Gootjes, Molenaar, Celen, (Peter) Freke en Orlowski namen plaats op de bank. Na een wat saaie eerste helft met kansen voor Sardar en Schet leek Rijnsburgse Boys te gaan rusten met de brilstand. Net zoals een week eer-

De derde treffer, waar ´heel´ Rijnsburg op rekende viel echter niet en het was aan Jos van Beuningen te danken dat het zeven minuten voor het einde van de wedstrijd nog even spannend werd. Zijn terugspeelbal op doelman Van Nieuwkoop was te kort en ARC invaller Esseboom was er als de kippen bij. Hij zorgde voor de 2-1 eindstand. Rijnsburgse Boys had de verdiende punten binnen en blijft op een keurige tweede plaats in de Zaterdagse Topklasse. Deze werd zelfs nog wat verstrekt toen de einduitslagen op het scorebord verschenen. De beide achtervolgers GVVV en IJsselmeervogels verloren en het verrassende Noordwijk neemt voorlopig de derde plaats in. Hierbij dient te worden aangemerkt dat de wedstrijd Katwijk-Barendrecht nog moet worden uitgespeeld. Winnen onze buren deze partij, dan staan zij op de derde plek. Koploper Spakenburg lijk zich weinig aan te trekken wat er elders op de ranglijst gebeurd. Zij wonnen met 3-2 van

Genemuiden staan soeverein op de eerste plek met vier punten voorsprong. De tegenstander van a.s. zaterdag SVZW (Sportvereniging Zwaluwen Wierden) is een grote onbekende voor Rijnsburgse Boys. Nooit eerder speelden de twee clubs tegen elkaar. Analist Arie de Haan zal er ongetwijfeld voor zorgen dat de elf van trainer Peter Wesselink niet onbekend zijn voor Niek Oosterlee. Zijn elftal treft wederom een tegenstander die een week eerder flink op de broek heeft gehad. Het werd afgelopen zaterdag 5-2 tegen Noordwijk. Dat maakt het toch weer extra lastig, maar Rijnsburgse Boys moet deze verre uitwedstrijd kunnen winnen. De Wierdenaren hebben dit seizoen pas twee winstpartijen (één thuis en één uit) en staan hiermee op de derde plaats van onderen. De wedstrijd tegen SVZW is de een na laatste van de eerste speelronde en begint op sportpark Het Lageveld in Wierden om 14.30 uur. Theo Mulder Handel en Verhuur Klassement Het merendeel van de cijfers lag niet ver uit elkaar. Toch zijn er een belangrijke wijzigingen in het algemeen klassement. Door een tekort aan wedstrijden is Benito Olenski uit deze rangschikking gevallen en Jos van Beuningen is voorbijgestreefd door zowel Joost Kuhlmann als Danny van der Vijver. De top-5: 1. Kevin Winter 2. Ronald Breinburg 3. Damiano Schet 4. Joost Kuhlmann 5. Danny van der Vijver

7.42 7.13 7.04 6.88 6.85

1000 rondjes van Leiden

Voor de schaatsliefhebbers

De meiden van De Valken sprongen in de prijzen. (Foto: pr).

De Valken springt weer in de prijzen De turnsters van De Valken reisden afgelopen zaterdag af naar Bodegraven voor de springwedstrijden op D-niveau. Hieraan deden de meisjes mee: in de categorie 8-9 jaar (Nikki Slootweg, Sabine Noort, Marieke van der Wel, Marissa Moritz, Esli van Ingen, Evi van der Meij, Myrthe van der Luijt en Charlotte van der Nagel) en de meisjes in de categorie 10-16 jaar (Noa Boonstoppel, Nova Haasnoot, Jennifer Geijteman, Sanne

Nijgh, Floortje Aukes en Kim van der Spijk). En niet voor niks, want we namen drie prijzen mee naar huis. Meisjes 8-9 jaar waren tweede met plankkast en derde met minitrampoline kast en de meisjes 10-16 jaar waren tweede met minitrampoline-paard. Balen dat Noa Boonstoppel met het tweede toestel een blessure opliep aan haar pols, waardoor ze niet meer mee kon turnen. Maar

toppie dat Charlotte van der Nagel en Nikki Slootweg zonder hiervoor geoefend te hebben haar wilde vervangen. En met trampoline-paard ook nog met succes. Zaterdag 19 november is er weer een wedstrijd in Voorschoten: de springwedstrijden op C-niveau (1 categorie hoger) met de meisjes 8-12 jaar en 10-16 jaar. Hierover leest u volgende week meer.

Het is een evenement voor alle leeftijden en met activiteiten voor iedereen die het enthousiasme voor het schaatsen van huis uit heeft meegekregen. Met als doel geld inzamelen voor het Glazen Huis wordt op zondag 18 december 2011 in de Schaatshal Leiden de tweede editie georganiseerd van: ‘De 1000 rondjes van Leiden’. De opbrengst van het festijn gaat naar de moeders die er alleen voor staan in oorlogsgebieden. Vanaf 5.30 uur wordt het startschot gegeven voor deze alternatieve Elfstedentocht. De 200 km wordt op de buitenbaan gereden door individuele deelnemers of in teamverband. Deelnemers dienen doorzetters te zijn om deel te nemen aan het verbeteren van de eindtijd van de eerste editie 2010: 07:17:12. Naast trots en respect valt er meer eer te behalen. De best gereden tijden zullen op een mooi scorebord met vermelding van naam en tijd in de Schaatshal Leiden opgehangen worden. Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden, maar er wordt van je verwacht dat je actief gaat sponsoren, zodat het opgehaalde geld gedoneerd kan worden middels een cheque bestemd voor Serious Request 2011, een samenwerking van 3FM en het Rode Kruis. Via de website van www.kominactie. nl kan geld worden gedoneerd! Wie haalt het hoogste gesponsorde bedrag binnen met het rijden van de 1000 rondjes? Het totale bedrag van alle cheques worden gezamenlijk na afloop met alle deelnemers op de Beestenmarkt aangeboden. Diverse activiteiten vinden plaats gedurende de dag op de binnenbaan, kinderdisco, loterij, en een ijshockey-clinic. Er is uiteraard een koek en zopie, warme chocolademelk, erwtensoep en glühwein aanwezig.

Sinds september ben ik bezig met het opzetten van mijn eigen sponsorgroep. Het heet de ‘Vrienden van Nick Driebergen’. Als zwemmer verdien je slechts 70% van het minimumloon en op deze manier probeer ik wat extra inkomsten te krijgen door bedrijven en personen enthousiast te maken voor mij en het zwemmen. Ik wil dat de Olympische Spelen in Rijnsburg gaan leven, dat het zwemmen meer en meer populair wordt. Deze ‘Vrienden van Nick Driebergen’ zullen mijn grote wedstrijden in Nederland bezoeken en worden uitgenodigd voor twee bijeenkomsten waar ik zal vertellen hoe mijn ‘road to Londen 2012’ eruit zal zien. De eerste 10 bedrijven hebben zich inmiddels aangemeld en ik hoop dit de komende tijd te kunnen uitbreiden. Dus als het u of uw bedrijf ook leuk lijkt de Olympische Spelen van nog dichterbij mee te maken, surf dan naar www.nickdriebergen.nl en klik op de ‘contact’ pagina. Over twee weken zal ik jullie meer vertellen over mijn Olympische droom en waar ik me zoal mee bezig houd. Wil je mijn ‘road to Londen’ van nog dichterbij mee maken? Kijk dan op www.nickdriebergen.nl of volg me op Twitter: @nick3bergen Deze column is mogelijk gemaakt door:

Biljarters De Bogaert actief in de regio Het eerste team van De Bogaert ontmoette vorige week de mannen van Hillegoms team 1. De eerste pot Piet Duivenvoorden tegen Wim Drayer werd uiteindelijk gewonnen door Wim. Maar Piet sleepte toch 9 punten binnen. De tweede partij Aad Heemskerk contra A. Kardol. Aad had het niet naar de zin want de heer Kardol pakte de 10 en voor Aad bleven er 5 over. Invaller Piet Heemskerk versus Gerard Weyers werd ruimschoots gewonnen door Piet, die maar 6 puntjes liet aan Gerard. Jan Godwaldt vond in Aad van Kampen een goede opponent, die de winst door Jan niet kon voorkomen en 7 punten in de wacht sleepte. Door Ton Rodolf Het tweede ging afgelopen week naar Zwanenburg in Noord-Holland om tegen het tweede van ‘t K.A.B. (‘t Kan Altijd Beter) te spelen. Gerard Schmitz moest het opnemen tegen Jan van Wieringen, op de eerste tafel. Een partij die tot het einde gelijk op ging, omdat Gerard, in de nabeurt de laatste carambole miste werd het net geen 10-10, maar 10-9 voor Jan. Op de tweede tafel moest Piet de Mooy, spelen tegen Emiel Udo. Met tussentijdse series van 10, 3 keer 6 en twee keer 8, ging Piet uit toen zijn tegenstander nog 12 caramboles tekort kwam. Koos Paauw had het moeilijk tegen Harry de Vries, die ook niet goed speelde. Maar na een moeizame partij, die gepaard ging met miraculeuze missers, haalde Koos toch nog op tijd de finish en kon zo ook 10 punten mee nemen naar huis. Met Daan de Best, ging het niet goed tegen John Ouwerkerk. Daan kon niet op gang komen en had na zeven beurten negen caramboles. Maar met zijn tegenstander ging het al niet veel beter. Na elf beurten stonden beide spelers op 23 en leek het iets beter te gaan. Maar aan het einde ging

John uit met een serie van negen en mocht Daan in de gelijkmakende beurt proberen nog iets goed te maken. Helaas faalde hij jammerlijk. Einduitslag: ‘t K.A.B. 2 - De Bogaert 2 34-36. Het derde team van De Bogaert speelde thuis tegen De Kuip 4, uit Noordwijk. Wim Lange tegen C. Honaard. Wim kon zijn serie american niet vinden en verloor in 25 beurten met 50 tegen 44. De tweede partij tussen Amerik Noort en Gerard v. d. Berg. Ook deze partij ging verloren in 35 beurten 31 tegen 34. Na de koffie was het de beurt aan Jan Rotmensen tegen Chris Deurman. Hoewel Jan goed van start ging wist hij de partij niet in winst om te zetten. 39 tegen 42 in 22 beurten. Laatste partij deze middag tussen Daan Noort tegen A. van Beelen eindigde in een overwinning voor De Bogaert. Wat de eindstand 31 en 33 punten bracht, in het voordeel van De Kuip. Het vierde team van De Bogaert speelde uit tegen Puyckendams vijfde team. Willem van Holst trok meteen van leer en ging in goede regelmaat op weg naar de zege, die hij in 24 beurten bereikte. Henk Derks deed wat van hem verwacht werd maar kon het tij niet keren en hield 6 punten over aan deze strijd. Wim Slootweg contra Nico Duivenvoorde. Beide heren gingen moeilijk van start maar Wim trok met goede scores de partij naar zich toe en besliste in 29 beurten met 10 punten. Nico haalde toch nog iets op en pakte 7 puntjes. Giel te Nijenhuis deed tegen Jan van Rijn zijn sportieve plicht en maakte met wisselend succes, de partij in 29 beurten uit en Jan, veroverde slechts 5 punten. Ton Rodolf versus Jaap van Gijlswijk. Ton deed zoals gewoonlijk z´n uiterste best, maar had nog steeds moeite met Jaap en zijn eigen speelwijze. Na vele missers greep hij toch nog onverwacht de winst en liet Jaap met 8 punten achter zich. Eindstand: 30 punten voor Puyckendam 5 en 36 voor De Bogaert 4.


BEDS 2 BASIC DÉ NR. 1 BEDDENSPECIALIST IN UW REGIO!

S G A D N ZO 14:00 t/m 18:00 uur ! ! N OPE

Kom langs voor ons complete assortiment aan Boxsprings en Matrassen!

! S G N I R P S X O B TOP K WA L

#####

MATRAS KNALLERS!

e

2

G N I R P S X O B T I E T I

NALLERS! ZE MEGAK !! LET OP ON laagste prijs de or vo it alite De beste kw

Normaal 1899.-

tra

s

BODY RELIEF

999.-

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

MATRAS GRATIS!

#### Maat 1.40

Remote controlled

Ma

tra

s LLERS! E MEGAKNA ste prijs!! LET OP ONZ ag la de or aliteit vo De beste kw

Leverbaar in alle maten!

2e

√ 7-slags Pocketveer √ Anti-allergisch √ In harde en soft variant √ WInter- en Zomerzijde √ Super dik TOP-Matras!

NI

Kom langs en test deze fantastische boxspring!

tra

LAAGSTE PRIJS!

s

W

!!

#####

TOPDEAL!

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

Leverbaar in alle maten!

e

2

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

Eigenschappen:

√ Silence Comfort (Astropur) √ 8 cm koudschuim √ 3cm Calipore (ventilerend schuim) √ 7 cm NASA traagschuim √ Elastisch dubbeldoek tijk (afritsbaar en wasbaar)

LA Matra s A PR GST IJS E !

BASIC

LAAGSTE PRIJS!

ONGELOOFLIJK COMPLEET!

Ma

s

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

√ Goede matras voor de laagste prijs √ Geschikt voor vaste en verstelbare bedbodems

BODY FIT

IS 1 GRAT D én E B K E D IS 2 GRAT NS!! E KUSS

€ 269,-

2e

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 7-slags Pocketveer √ Perfecte luchtcirculatie √ Blijft koel in de zomer √ Optimale ondersteuning

LU atras XE !

399.-

2e

ANTI-ALLERGISCH

€ 999,Leverbaar in alle maten!

2e

Eigenschappen:

√ Top HR60 Koudschuim! √ 4cm traagschuim in tijk √ Koel in de zomer √ 3D profiel / hard en zacht √ Beter ligcomfort en ventilatie

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

s

€ 269,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

2e

MATRAS GRATIS!

LU atras XE !

DREAM LATEX

#####

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

€ 799,-

e

2

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 18cm Latex Kern √ 1,5 cm doorgestikte traagschuim afdeklaag √ 7 comfortzones √ Anti-allergisch Ma

tra

SUPER KING

s

ANTI-ALLERGISCH

€599,-

2e

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer √ 360 veren m2 met 3cm HR50 koudschuim afdeklaag √ 7 ergonomische comfortzones √ Afritsbare en wasbare tijk M

M

tra

IS 1 GRAT D én E B K DE IS 2 GRAT NS!! E S S U K

€749,-

Eigenschappen:

DUITS EN BELGISCH FABRIKAAT!

LU atras XE !

HEALTH EMPEROR (CLASSIC HANDMADE!)

ANTI-ALLERGISCH

√ 7-Slags pocketveer √ 300 veren met hoogwaardig koudschuim ombouwlaag √ met NASA traagschuim afdeklaag √ Harde en zachte uitvoering

IN HOTELS DE MEEST GEBRUIKTE BOXSPRING VAN EUROPA

Ma

SLEEP KING

Beds 2 Basic

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

s

Leverbaar in alle maten!

Maat 1.20

#####

WINNAAR!!

tra

IS 1 GRAT D én E B K E D IS 2 GRATENS!! KUSS

M

tra

PLEASURE COMFORT

Ma

IS 1 GRAT D én DEKBE IS 2 GRAT NS!! KUSSE

DEZE WEEK VOOR

-64%

Leverbaar in alle maten!

MATRAS GRATIS!

EN RESERVER JS ZE PRI VOOR DE  LEVEREN MET LATER K! MOGELIJ

Normaal 1099.-

Designhoofdbord! + 2 Beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matras topper! ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoeringen! + 2 luxe kussens

€ 49,-

e

WEEK LAATSTE STE A MET LA T N!! E L L MODE

LLERS! E MEGAKNA LET OP ONZ laagste prijs!! de or vo it ite al De beste kw

ANTI-ALLERGISCH

€ 749,-

√ 7-Slags pocketveer √ 360 veren m2 met 2cm HR50 koudschuim afdeklaag √ 7 ergonomische comfortzones √ Afritsbare en wasbare tijk

Leverbaar in alle maten!

MEGA ! KNALLER!

Ma

EU

SILENCE COMFORT

2

Luxe Design hoofdbord ##### + 2x electr. verstelbare boxsprings Beds 2 Basic met pocketvering, WINNAAR!! + 2x supersterke volva motoren Ook verkrijgbaar + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen in de maten 1.60 én 180 breed + 2x poten set + 2x metalen matrasrem keuze uit diverse kleuren en maten!

-58%

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA SUPER ACTIE!!

Eigenschappen:

M

Eigenschappen:

MATRAS GRATIS!

2e

COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELECTRISCH VERSTELBAAR!!

€ 399,-

s

€599,-

Tijdelijk

A MEGR ! KNALLE !

tra

Leverbaar in alle maten!

MATRAS GRATIS!

Tijdelijk

HEALTH SPRING

Ma

ROYAL WELLNESS

COMPLETE 2-PERSOONS ELECTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!!

Normaal 2399.-

€ 179,-

DE KOFF

Diverse maten

MEGA KNALLER!

√ Ergonomische Comfortzones √ Zeer veerkrachtig √ Superventilerend √ Optimale ondersteuning

999.-

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

-44%

Sm ZONDA1G 4:00 t/ 8:00 uur 1 ! ! OPIEESTN LAAR! AAT VOOR U K

MATRAS GRATIS!

TOP-AANBIEDING!

#####

in diverse kleuren leverbaar!

IS 1 GRAT D én E B DEK IS 2 GRAT NS!! KUSSE

2e

!! ! W U E I N

COMPLEET LUXE!

Ma

prijzen √ Laagste liteit kwa √ Beste comfort √ Beste dvies √ TOP-a ervice √ TOP-s

L!!

ANTI-ALLERGISCH

ONGELOOFLIJK SLAAPCOMFORT!!

1 x Luxe gestoffeerde Hoofdbord (14cm diep) 2 x Luxe Gestoffeerde verende boxen (25cm dik) 2 x Luxe Gestoffeerde pocketmatras 9-zone (20cm dik) 1 x Luxe Koudschuim topper meegestoffeerd (ca. 6cm) 2 x Luxe Set triangel poten alu (7cm)

asic Bij Beds 2 B

SUPER QUEEN

SUPER ! DE LUXE!

SUPERDEAL!

MATRAS GRATIS!

STAP BINNEN BIJ BEDS 2 BASIC

EN S S A R T A S EN M

1 GRATIS DEKBED én RATIS G 2 S J I R STE P NS!! E G S A S U A K L E ! VOOR D RLAND E D E N IN

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING QUEBEC ACTIE!!

MATRASSEN SPECIALIST

EEN MATRAS, DIRECT KOPEN? EN OP EEN BETER BED LIGGEN?

NEDERLANDS, DUITS EN BELGISCH FABRIKAAT

N SP AJA EC AR IA S

Eigenschappen:

√ Dikke koudschuim vulling √ Hoge veerkracht √ Blijft koel tijdens de nachtrust √ Vormt perfect naar uw lichaam

RELAX SENSA

LU atras XE !

#####

LAAGSTE PRIJS!

#####

Beds 2 Basic

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

2e

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

WINNAAR!!

€999,-

#####

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

√ Handgemaakt matras met 7 slags micro pocketveer √ 500 veren /m2 √ 7 comfortzones √ Zomer en Winterzijde

2e

MATRAS GRATIS!

€ 799,Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

√ NASA-traagschuim toplaag √ 360 veren per m2 √ 7 comfortzones √ In harde en soft variant √ WInter- en Zomerzijde

DIT IS MAAR EEN GEDEELTE VAN HET ASSORTIMENT - KOM LANGS VOOR HET COMPLETE ASSORTIMENT - VERDER DE KOFFIE STAAT NIET ALLEEN KLAAR... MAAR HIJ IS OOK LEKKER

NIEUW IN HET ASSORTIMENT > MOLTONS VOOR MATRASSEN EN TOPPERS IN ALLE MATEN!!

S G A D N ZO 14:00 t/m 18:00 uur ! ! N E OP

ASIC!

2B E BIJ BEDS TOP-SERVIC

 071 2000168 Onze Boxsprings

Onze Matrassen

√ Laagste prijzen √ Altijd kwaliteit √ GRATIS TOP-matrassen √ GRATIS Hoofdbord √ GRATIS Potenset

√ 2e Matras GRATIS √ 2 Weken proefslapen √ Beste comfort √ 5 jaar garantie √ Gratis advies

Openingstijden Ma. / Di. / Wo. 9:30 - 18:00 Do. / Vr. 9:30 - 21:00 Za. 9:30 - 17:00 Zo. 14:00 - 18:00

Adres: Kerkstraat 58 - Noordwijk (binnen) INGANG Passage

Koopavonden Do. / Vr.

18:30 - 21:00

De getoonde aanbiedingen zijn slechts een klein gedeelte van ons assortiment | Kom ook langs voor onze kwaliteits kussens en accessoires!

November 2011 Zet- en drukfouten voorbehouden

RB_week_46  
RB_week_46  

Vijftien gebruikers tekenen intentieverklaring ‘Ons Huis’ SNACKBAR VAN ‘T ZELFDE DE JONG sZ&lt;Z/E'E,zWKd,&lt;EWE^/KEE Alleen bij Intertoys...

Advertisement