Page 1

De Rijnsburger

DONDERDAG 5 JULI 2012 - 61e JAARGANG, NR.27

Katwijk

w Voor arluukwerk d 071 408 14 97

Mooie vakantiefoto De grote vakantie staat voor de deur. Veel gezinnen, families en vrienden trekken er de komende weken op uit. Tijd om te ontspannen en te relaxen. Nieuwe landen, steden en culturen ontdekken, genieten van de prachtige natuur. Of gewoon bijkomen in eigen land. Iedereen beleefd vakantie op een andere manier. De redactie van De Rijnsburger is benieuwd naar verhalen en niet te vergeten foto´s. Wilt u deze met andere delen? Stuur dan uw vakantie foto met onderschrift naar redactie@derijnsburger.nl. Wekelijkse deadline is dinsdag 8.00 uur.

Elke week gratis huis aan huis in Rijnsburg en Valkenburg

LKENBURGER’

EN ‘DE VA WAARIN OPGENOM

Eindelijk weer een partij licht in de woonkamer

Watertank achter Oranjelaan gesloopt

De politie Katwijk heeft vorige week samen met de Belastingdienst en de verkeersdienst van de Politie Hollands Midden een verkeerscontrole gehouden op het parkeerterrein van bloemenveiling FloraHolland in Rijnsburg. Hierbij zijn tussen 8.00 en 15.00 uur 4295 voertuigen gescand met ANPR. Dit is een systeem waarmee kentekenplaten van voorbijrijdende auto’s worden vergeleken met kentekens die vooraf in het ANPRsysteem zijn gezet. Dit zijn kentekens waarvan de politie weet dat de eigenaar van de auto bijvoorbeeld nog een openstaande boete heeft, gezocht wordt voor een misdrijf of op een andere manier in beeld is bij de politie. Voor de verkeerscontrole in Rijnsburg werden een ANPRbus uit Hollands Midden en een uit Haaglanden gebruikt. De bussen stonden op de rotonde in Rijnsburg en op de Rijnzichtweg in Oegstgeest, zodat zowel het ingaande als het uitgaande verkeer bij Rijnsburg kon worden gecontroleerd. De ANPR signaleerde 71 geregistreerde kentekens. Het ging voornamelijk om bestuurders die nog een belastingschuld open hadden staan. In totaal heeft de Belastingdienst 35.000 euro geïnd. Ook is beslag gelegd op vijftien personenauto’s, waarvan er zeven meteen zijn afgevoerd. Daarnaast hield de politie enkele bestuurders staande met een openstaande boete. Deze zijn ter plekke betaald.

Gaslucht Noordeinde Bewoners van een woning aan het Noordeinde in Rijnsburg roken maandag aan het begin van de avond een gaslucht in hun woning. Hierop hebben zij de alarmcentrale gebeld. De brandweer van Rijnsburg, de OvD Duinstreek en de politie werd hierop gealarmeerd. Ter plekke heeft de brandweer metingen in de woning verricht die er op wezen dat er geen gas in de woning aanwezig was. De brandweer kon daarom alweer snel retour.

Inkoper en Medewerker Cash & Carry Paauw & van Egmond

De Rijnsburger Deze week o.a.:

Chauffeur / Verdeler GuillaumeCoin

Alle geslaagden: Proficiat

Lijnrijder A. Noort Bloemenexport Aljada

Laatste woonboot weg

Inkoper B&G de Mooij Receptioniste / Telefoniste Van Egmond van Hirtum

De Valkenburger

Medewerkster Snackbar ’t Pontje

Concert Harmonie Timeless Taarten bakken voor JIVAK Huttenbouw

PERSOONLIJK VERTROUWD

KEES BERGMAN.NL VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN PENSIOENEN TEL. 071-4078900

Huurovereenstemming gemeente en toekomstige gebruikers ‘Ons Huis’

Spreekuren ouderenadviseurs

Ruim 4000 voertuigen gescand

Serviceadviseur / Chef werkplaats Autobedrijf van Voorthuijzen

Chauffeur / Verkoper

Tijdens de kindermarkt in de Hoftuin heeft dit winkelcentrum gisterenmiddag de vierde KVOster uitgereikt gekregen. KVO staat voor Keurmerk Veilig Ondernemen. Wethouder Mostert verzorgde de uitreiking, terwijl bij de verschillende entrees tegels werden gelegd met het logo van het Keurmerk Veilig Ondernemen erop.

Bij controle met ANPR

Chauffeur Kees Vlieland Transport

Advertenties: (071) 4022901 • advertentie@uitgeverijverhagen.nl • Redactie: 071-4022901 • redactie@derijnsburger.nl

Vierde KVO ster voor Hoftuin

Tijdens de maanden juli en augustus zijn er geen spreekuren van de ouderenadviseurs in De Voorhof te Rijnsburg en in buurtcentrum Rijndal te Katwijk a/d Rijn. Het spreekuur in de Zwanenburg op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur gaat wel gewoon door gedurende deze periode. Mocht u niet in staat zijn om naar het spreekuur te komen, dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met een van de ouderenadviseurs op tel. 4016347.

Leerlingen Metaal en Techniek Oostingh Staalbouw

‘I don’t like Mondays’. Deze songtekst ging voor een aantal bewoners van de Oranjelaan niet op. Afgelopen maandagmiddag werd namelijk begonnen met de sloop van de watertank gelegen op het bedrijventerrein Flora, achter hun woningen. Al jaren is de tank, aangelegd voor de brandveiligheid van het bedrijventerrein, een doorn in het oog van de bewoners. Na een uur sloopwerkzaamheden was de tank vanuit de woonkamer al niet meer zichtbaar. ‘Na tien jaar schaduw hebben we weer een hele partij licht in de kamer’, zo lieten de blije bewoners weten. Reden om de vlag op te hangen. Op de foto is de slop in volle gang. V.l.n.r.: de blije bewoners van de Oranjelaan Anneke van Starkenburg, Klazina Heemskerk, Roy Lefeber en Els Lefeber. (Foto: pr).

Maximaal 410 woningen en Merovingisch grafveld als park

Ontwikkeling woonwijk De Horn geactualiseerd

Tijdens de vergadering van april jl. is de gemeenteraad akkoord gegaan met het kredietvoorstel van 2,2 miljoen euro voor de verbouwing van het gemeenschapshuis Rijnsburg. Inmiddels zijn er gesprekken geweest met de toekomstige gebruikers. Verantwoordelijk wethouder W. van Duijn liet deze week weten dat met nagenoeg alle huurders overeenstemming is bereikt over de huur of ingebruikname van het gebouw en de daaraan verbonden tarieven. De afspraken uit het zogenaamde huurakkoord zijn inmiddels verwerkt in een concept huur- dan wel ingebruikgevingsovereenkomsten. Hierin is het tarief en op hoofdlijnen de condities waaronder de accommodatie wordt verkregen in het gemeenschapshuis. Het streven is om eind juli te komen tot ondertekening van deze overeenkomsten. Wethouder van Duijn laat weten dat van de beoogde huurders he-

Een basisschool met peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Daaromheen worden maximaal 410 woningen gebouwd, het Merovingisch grafveld als park en ontmoetingsplek in de nieuwe woonwijk aangelegd. Dit is globaal in het voorlopig stedenbouwkundig plan voor de nieuwe woonwijk De Horn in Rijnsburg opgenomen. De Horn is gesitueerd in het gebied gelegen tussen de Collegiantenstraat/ de huidige dorpsrand van Rijnsburg, de Vliet en het Oegstgeesterkanaal.

laas de Protestants Christelijke OuderenBond (PCOB) als toekomstig huurder is afgevallen. Reden hiervan is, dat de PCOB vermoedt dat zij voor de organisatie van hun activiteiten naast de hal ook de grote (trouw)zaal nodig hebben. De optelling van het tarief van de beide ruimten maakt het verschil tussen de huur die zij nu elders betalen te klein om over te stappen naar het gemeenschapshuis. Om die reden zien zij af van huur van het gemeenschapshuis. ‘De PCOB is uitgenodigd om na de oplevering van het gemeenschapshuis, wanneer een betere inschatting kan worden gemaakt van de ruimtelijke mogelijkheden van de hal, hun besluit te heroverwegen’, zo laat de wethouder weten. Hij voegt er aan toe dat er inmiddels ook door andere instellingen interesse wordt getoond voor de huur van de medegebruiksruimten in het gemeenschapshuis. In het rooster van diverse ruimten is nog capaciteit beschikbaar. ‘Ik verwacht dat met deze nieuwe geĂŻnteresseerden een nog een betere invulling kan worden gegeven aan de doelstellingen die wij beogen met het gemeenschapshuis: een plek voor ontmoeten, ontspanning en verbinden van de Rijnsburgse inwoners’, aldus Van Duijn.

DANSLES +,=6:*<@3 6,.:;.,,:; ),3 6- info@danscenterdejong.nl OOK VOOR AL UW FEESTEN!

PARTYCENTER DE JONG

Folders bij deze krant

Ook de huidige gemeentewerf naast de brug over het kanaal is onderdeel van de ontwikkeling van het gebied. Dinsdagavond was er een inloopavond voor omwonenden en belangstellenden in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Katwijk.

Aantrekkelijk woongebied Het plan om in De Horn (14,7 hectare groot) een woonwijk te realiseren is al tientallen jaren oud. De voormalige gemeente Rijnsburg heeft hiervoor al gronden aangekocht. Grote probleem bij deze woonwijk was en is de ontsluiting naar het centrum van Rijnsburg. De gemeente Katwijk wil De Horn ontwikkelen tot een aantrekkelijk woongebied in en aan het water. Nu wordt het gebied gedomineerd door weilanden, glastuinbouw en een aantal woningen. Door de veranderende marktomstandigheden was het noodzakelijk een nieuw stedenbouwkundig concept te ontwikkelen. Ook in het nieuwe plan wordt de oude Vlietmeander in ere hersteld en slingert als een van de belangrijkste ruimtelijke dragers door het plan. Het zal de oude en nieuwe elementen in De Horn met elkaar verbinden en is een belangrijke schakel tussen het enigszins geĂŻsoleerd gelegen gebied en de bebouwde kern van Rijnsburg. Binnen het plangebied ligt een Merovingisch grafveld dat dateert uit ongeveer 560-725 na Chr. Het is een beschermd grafveld en zeldzaam binnen Europa. Omdat er niet op gebouwd mag worden, zal het als park (1 hectare groot) worden ingericht met de ambitie om het leven van de Merovingers uit te beelden. worden ingericht.

Ook uw folder huis-aan-huis, of heeft u geen folders ontvangen?

â&#x153;&#x2020; (071) 402 29 01

www.uitgeverijverhagen.nl

De nieuwe woonlocatie van Rijnsburg De Horn. In de toekomst zullen hier ruim 400 woningen worden gebouwd. (Foto: CvdS). Deelgebieden In het nieuw stedenbouwkundig concept is rekening gehouden met het actuele parkeernormbeleid die in 2010 door de nieuwe gemeente Katwijk is vastgesteld. De overgang tussen de bestaande bebouwing aan de Collegiantenstraat en de nieuwbouw is nu vastgesteld op een minimale afstand van 10 meter achterlangs de woningen van de Collegiantenstraat. Hierin komt tevens een groene overgangszone. Het plan kent een vijftal deelgebieden. De uitwerking van de woongebieden 1a en 1b zijn gericht op de nieuwe loop van de Vliet. In het zuidelijke deel komen vrije kavels, gecombineerd met twee- en drie-on-

der-ĂŠĂŠn kappers aansluitend op het afwisselende beeld langs Moleneind en de gevarieerde lintbebouwing langs de Oegstgeesterweg. In Deelgebied 2 Hierin krijgt de school een centrale plek in de wijk, alsook maatschappelijke voorzieningen, dienstverlening en lokaal georiĂŤnteerde zelfstandige kantoren. In Deelgebied 3, op de plek van het grafveld zal een grote, circa 1 hectare 10 (groene) verblijfsruimte in het plangebied worden gecreĂŤerd. Deze (groene) openbare ruimte gecombineerd met speelvoorzieningen, woningen en het Oegstgeesterkanaal zullen tot een levendige en plezierige verblijfsruimte van en voor de wijk moeten leiden. Uit het archeologi-

sche onderzoek en het advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) is gebleken dat vergaande ophoging van het terrein niet vereist is. Deelgebied 4 krijgt een open en waterrijk karakter. Het is gelegen tussen de Vliet en het kanaal, met aanlegsteigers en een open vaarverbinding met het Oegstgeesterkanaal. Aan het einde van het Merovingisch grafveld is ruimte voor de realisatie van een appartementengebouw. Deelgebied 5, voorheen de Gemeentewerf. Voor dit gebied gelden geen specifieke stedenbouwkundige eisen. Planning is dat het gemeentebestuur in het tweede kwartaal 2012 een voorlopig ontwerp stedenbouw vaststelt.

Duurzaam drukwerk? Ontdek het op www.drukkerijallin.nl High quality printen en drukken Variabel printen Printing on demand Personaliseren Logo ontwerp Communicatieadvies Vormgeving en opmaak Voorraadbeheer

Drukkerij All-in produceert met 100% groene stroom en verstuurt haar post Co2 neutraal.

Drukkerij All-in, Katwijk 071 408 14 97

communicatie@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

Com mun icat ie - Creatie - Rea

lisat ie


Exclusief in Katwijk Iedere woensdaghoogste prijs voor uw oud-goud!

Onze wagens rijden dagelijks door de regio

€ 20,contant

Bedrijven Snel en voordelig, ook voor uw bedrijfsafval

Particulieren Gemakkelijk online of telefonisch bestellen

p/gr. 14 krt. goud

Bel ons

Keurslagerij De Mooy VVrijrijddapaagagvavaovovnonodnd Anjelierenstraat 39 - 2231 GT Rijnsburg - tel. 071-4020755 www.demooy.keurslager.nl info@demooy.keurslager.nl

AANBIEDINGEN GELDEN VAN 5 JULI T/M 11 JULI 2012 SPECIAL:

Oosterse varkensfilet met aubergines

175

Sellerysalade + kipkeursalade 2 x 150 gram

3 595 95

Adenta tandprothese Specialist

Puin Hout

en

ekering

rz Alle ve

6 m3 container

2

50

per stuk VLEESWARENDUO:

KOOPJE:

SHOARMAPAKKET

varkensshoarma 500 gram

knoflooksaus of zigeunersaus 150 gram

Beenham Boterhamworst 2 x 100 gram

SOEP UIT EIGEN KEUKEN:

BARBECUEPAKKETTEN:

3 m3 container

Bouw- en sloop

Groen

bij aankoop van 150 gram gratis cupje dressing

Carpacciosalade

285 5 pitabroodjes95 5 Verse kipschnitzels Kerriesoep 50 3 6 14 VLUGKLAAR 4E GRATIS:

Alle soorten afval:

4 BARBECUE HAMBURGERS + 4 BARBECUE WORSTEN

Broodje rookvlees met eiersalade

500 gram

071 - 40 22 552

SALADE SPECIAL:

BROODJE VAN DE WEEK:

MAALTIJD IDEE VAN ROBIN:

Pastasalade

KEURKOOPJE:

695

SALADEDUO:

@keurslagermooy

kkooop uur! totot t1199.0.000

Barbecue de Luxe

95

WARM & KOUD BUFFET*:

1 liter

p.p.

95

Satébuffet

SALADEDUO:

1250 p.p. Frisse salade Barbecue Populair 995 p.p. en beenhamsalade 95 95 Barbecue Kinderfestijn 4 p.p. 2 x 150 gram Barbecue Standaard

3

p.p.

22 p.p. Buffet Hoftuin 1595 p.p. 75 Warme beenham met saus 2 p.p. Buffet de Luxe

50

(*vanaf 10 personen)

Al ruim 100 jaar verstand van lekker eten je proeft het!

Grond Bedrijfs Papier/Karton 10 m3 container

Metalen/Ijzer

! ACTtIeElling

s Bij be 1ste van iner conta r ting o 10% k

t/BUVVSHFUSPVXF LVOTUHFCJUUFO t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT

Klaar terwijl u wacht!

10 m3 gesloten container

Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

TE HUUR AANGEBODEN in centrum van Rijnsburg

- Kantoorruimte 4,5m x 4,5m

Aanbieding Sebel Autodaken BV

- Opslagunits 2,6m x 4m - Winterstalling bromfiets

www.tandenwinkel.com

Informatie

De voordelen Vaste all in prijzen

gi

Betaling via iDeal of contant PARTY & SPORT

Incl. brengen, halen en afvoerverwerking Speciale regiotarieven

HUIDZORG

Voorschoterweg 41 2235 SE Valkenburg Z.H. Telefoon 071 531 51 01

Hanepoel 4 2136 NJ Zwaanshoek N.H. Telefoon 023 584 54 35

www.gebr-opdam.nl

Praktijk voor huid- en oedeemtherapie

SNUFFELMARKT

Bied helpend t een e uw huid hand bij al problem (gratis e en! n vrijblijv end

ROELOFARENDSVEEN

Zondag 8 juli 10.00 - 16.00 uur

consult)

De Lasso 24, 2371 GX

Adres: Wijttenbachweg 35B 2341 VX Oegstgeest Tel: 071-5153921 www.huidzorgoegstgeest.nl

Roelofarendsveen kom ook of huur een kraam!

BIG-geregistreerd - aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)

DW KOZIJNEN BESTAAT 10 JAAR!

info/reservering 071-3312067 www.snuffelmarkt.nu SBStext pag. 637

Kom naar onze vernieuwde showroom. Ook mooi oud worden onze:

Kies kozijnen die ook mooi oud worden

t t t t t

Onze kozijnen voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het

Dakkapellen Deuren Ramen Serres Schuifpuien

Politie Keurmerk Veilig Wonen.

15 Jaar garantie op de montage en kozijnen !

De fabricage en montage van

Het recept tegen veroudering komt uit Katwijk! Als we de kracht van onze producten in één woord willen uitdrukken, dan kiezen we voor ‘verouderingsvrij’. Dat klinkt zo technisch en kil, daarom zeggen we liever: onze kozijnen, ramen, deuren en dakkapellen worden net zo mooi oud als mensen. Maar zonder rimpels of andere ouderdomsverschijnselen. Hoe oud u ook wordt, de producten van DW leven met u mee. En met de generaties die volgen. U heeft er uitsluitend plezier en gemak van. Dat laten wij u graag zien op onze internetsite en in onze showroom. Van harte welkom!

Betalen in termijnen is mogelijk!!

M ed.nl

autodaken

www.sebel.nl

Verkoop V k van gebruikte b ikt en nieuwe i onderdelen, tevens inkoop van uw sloop- of schadevoertuig met afgifte RDW-vrijwaring.

De Scheysloot 60 | 2201 GN Noordwijk Tel: 071 40 22 552 | info@vanleeuwencontainers.nl

Tel. Tel:071-3313505 071-3313505

doneren!

experts in autorecycling

www.vlkcontainers.nl

gevoerd door onze vakmensen.

Kerkweg 3 • Valkenburg ZH T: 071.401 49 74 F: 071.407 72 48 E: info@deterponline.nl www.deterponline.nl

€ 289,-

Industrieterrein ’t Heen Heerenweg 17, Katwijk Tel. 071 - 4073241

Moed om te 11 ro 07

Makkelijk online of telefonisch te bestellen

onze producten worden uit-

Zonnedak met handgreep nu

06-20859479

Voor 10 uur besteld, dezelfde dag nog geleverd

Behandelingen: Acnetherapie - Camouflagetherapie - Elektrische epilatie Littekentherapie - Ontharingslaser - Couperoselaser - Wonden (ulcus cruris) Oedeemtherapie (vochtophopingen) - Manuele lymfedrainage - Steunkousen

€ 339,-

www.dwkozijnen.nl www.dwkozijnen.nl

DW Kozijnen: De top in kunststof Fabriek en showroom: Taanderstraat 18 2222 BE Katwijk (Industrieterrein ’t Heen)

3x

nieuw

in de best verkochte wijk van Nieuw-Rhijngeest In Oegstgeest in de wijk Nieuw-Rhijngeest liggen de woningen van het sfeervolle deelplan Den Aanvanck. Samen vormen ze een gezellig en eigentijds stukje Oegstgeest. In deze sfeervolle omgeving, waar u woont omgeven door water en met belangrijke uitvalswegen om de hoek, worden nu 3 extra woningen gebouwd. Een unieke kans! ł ł ł ł ł ł ł ł

3 zeer royale woningen in een vrijstaand blok gelegen bij de entree van de wijk Nieuw-Rhijngeest. woonoppervlak van ca. 170 m2 tot 185 m2 1 woning met garage tuinen van 16 m1 diep eigen parkeerplaats op afgesloten parkeerterrein vrijheid in de indeling van uw woning prijzen vanaf € 345.000,- tot € 395.000,- v.o.n.

Voor informatie neemt u contact op met onze makelaar of gaat u naar

www.levenisbeleven.nl

Verkoop en informatie De Leeuw Nieuwbouwmakelaardij Tel. (071) 405 16 16 www.deleeuw.nl


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 5 JULI 2012

Bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander

Groep World Servants Rijnsburg klaar voor projectreis Ecuador

De zes wethouders presenteren het koersdocument. V.l.n.r.: Van Griensven (Hillegom), Van der Zon (Teylingen), Binnendijk (Katwijk), Brekelmans (Lisse), Knapp (Noordwijkerhout) en De Lange (Noordwijk).

‘Wake up call’ voor Greenport Duin- en Bollenstreek De bedrijven in de Greenport Duin- en Bollenstreek moeten meer gaan innoveren en kruisbestuiven met de kennisinstellingen. En daarnaast hechter samenwerken en de krachten bundelen. Ook moet het bollengebied voor de toerist nog aantrekkelijker worden. Dit staat in het Koersdocument 2012-2015 wat vorige week verscheen. In een paar jaar tijd moet de Greenport weer aansluiten bij de nationale top van innovatieve bedrijfstakken. Door Nico Kuyt Vorig jaar werd geconstateerd dat de innovatieprocessen in de Greenport en de ruimtelijke herinrichting niet echt van de grond komen. Zo wordt een kruisbestuiving tussen de kennisinstellingen en de greenportbedrijven niet voldoende gemaakt. Terwijl in deze regio er allerlei kansen liggen met dichtbij het Bio Science Park in Leiden en Space Business Park in Noordwijk. Een uitstekende uitgangspositie voor het ontwikkelen van tal van nieuwe bol- en bloemtoepassingen. De Greenport dreigt ook subsidie mis te lopen. Want er is geld bij het Rijk voor de financiering van innovatieprojecten in het kader van het topsectorenbeleid. In allerijl werden door de wethouders van de zes greenportgemeenten, Teylingen, Katwijk, Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en Noordwijk, broeisessies georganiseerd met bijna honderd betrokkenen van de vier o’s, namelijk ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek. Dit zorgde voor een dynamische uitwisseling van ideeën. ‘Het heeft de discussie aangejaagd en veel dynamiek gecreeerd. En wat daar allemaal is geroepen, is door het bureau Blaauwberg

vervat in het koersdocument’, geeft de Teylingse wethouder Leo van der Zon aan. Het document stippelt een nieuwe strategische richting uit voor de economische en toeristische ontwikkeling van de Greenport.

Katwijk toch gemeend hieraan mee te doen. Het bollentoerisme heeft wel degelijk invloed op Katwijk. Mensen komen niet meer twee of drie weken alleen voor het Katwijkse strand, maar willen naar meer’, stelt hij.

Innovatie

Toekomstbeeld

Het rapport analyseert de regionale mogelijkheden en kansen voor innovatieve ontwikkeling. Innovatie met het Bio Science Park kan bijvoorbeeld komen door het verwaarden van de reststromen van de bloembollen en het speciaal telen van planten voor de winning van inhoudsstoffen voor onder andere medicijnen en energie. Met het Space Business Park liggen toepassingen op het gebied van CO2-reductie en precisielandbouw met behulp van de satelliet, bijvoorbeeld voor ziekteherkenning, bemesting, reductie van vervoersbewegingen en weer- en atmosfeeranalyses. Daarnaast zijn er nog de reguliere proces- en productinnovaties. Er staan inmiddels twee projecten op de rol en de eerste subsidieaanvragen worden bij het Rijk ingediend rond het topsectorenbeleid. Eén van de projecten is het opstellen van een databank van de inhoudsstoffen.

Het koersdocument schetst een beeld hoe de Duin- en Bollenstreek er in 2025 uit gaat zien. Zo zullen naar verwachting er dan nog honderd bollenkwekers in de streek over zijn, waarvan dertig grootschalige bedrijven met efficiënte productiemogelijkheden en zeventig kleinschalige nissenspelers, die tot 30 procent van hun inkomsten halen uit toeristische activiteiten. Verder zal hier de bulkproductie verdwenen zijn en vervangen door een enorme variëteit van duurdere producten, met een ‘Bulb of Origin Bollenstreek’ keurmerk. Er is een Bulb Valley met een Bulb Trade Park, een omgeving met hoogtechnologische handel- opslag- en logistieke voorzieningen, die samen met de Keukenhof en het Flower Science Park elkaar versterken. En het buitengebied is geschoond van opstallen die geen agrarische of toeristische functie hebben. Ook zal de Bollenstreek een gezaghebbend knooppunt zijn van plantkundige kennis en Europees leider in toepassingen voor precisielandbouw. En tenslotte is de inzet van laaggeschoolde arbeid tot een minimum teruggebracht, want de bedrijven gaan meer met robots aan de gang en dan zijn er meer technici nodig.

Toerisme Er valt volgens het document rond het toerisme veel te winnen door de verschillende bezoekersstromen naar bollen, strand en congressen, meer met elkaar in verband te brengen. En ook een betere marketing van de streek. Ondanks dat de Rijnsburgse glastuinbouw hierin een beetje aan de zijlijn staat, is naar de mening van Katwijkse wethouder Daan Binnendijk dit toch van belang voor zijn gemeente. ‘We moeten de toeristen nog vinden die door ons glas gaan toeren, maar wij hebben als

De grote vakantie in regio Midden Nederland is vrijdag van start gegaan. Voor de jongeren van World Servants Groep Rijnsburg is het aftellen geblazen, want maandag 9 juli heel vroeg in de ochtend, vertrekken ze vanaf Schiphol naar Ecuador. In het dorpje Buenos Aires werkt de groep drie weken lang aan een school die nu nog in een zeer slechte staat verkeert. In samenwerking met de lokale bevolking wordt er naast een stenen schoolgebouw ook een eetzaal en een toiletgebouw neergezet. De groep bestaat uit tweeëndertig personen, waaronder zes stafleden, afkomstig uit Rijnsburg, Katwijk en Voorhout. De staf bestaat uit drie jongvolwassenen die al eerder met een WS reis zijn meegeweest: Niels van Dijk, Laura Ooms en Gert Kuijt. Marijke Croese, Maarten Zwart en Maaike Kort gaan als ervaren stafleden mee. Zij zijn verantwoordelijk voor verschillende onderdelen, zoals het kinderwerk, het cultuurprogramma, het medische en het technische werk. Tijdens een trainingsweekend, begin mei in Heino, zijn de deelnemers hierover geïnformeerd. Ook hebben de deelnemers onlangs de betreffende inentingen gehad en zijn de laatste inkopen gedaan. De WS reistas staat klaar voor vertrek. Met deze reis komt er voorlopig een eind aan de gevoerde acties van de jongeren. Om mee te mogen met een project van WS moeten de financiën door de deelnemers zelf worden bekostigd. Voor de reis naar Ecuador betekent dit een bedrag van ruim 93.000 euro. Dit is inclusief de reis van de deelnemers en de kosten om het project, de nieuwbouw van een school, te realiseren. Een greep uit de acties die de jongeren van WS Rijnsburg hebben gevoerd, zijn o.a.: hulp bij de nieuwjaarsduik, autowassen, verkoop van wijn, valentijnsdiner, actief in diverse winkelcentra tijdens paasweekend, Koninginnedag en paardenmarkt, moederdagontbijt, benefietconcert Kazzband. Door bijna een jaar met

Deelnemers groep World Servants Rijnsburg reizen maandag naar Ecuador. (Foto: pr). elkaar samen te werken, heeft de groep elkaar goed leren kennen en beginnen ze goed voorbereid en vol goede moed aan deze spannende reis.

Project Ecuador Het vertrek is maandagochtend. Vanaf het Burg. Koomansplein wordt afscheid genomen van familie en vrienden. Met gezamenlijk vervoer naar Schiphol om vandaar uit om 7.35 uur via Madrid naar Quito in Ecuador te vliegen. De verwachtte aankomsttijd aldaar is 16.25 uur. Dit is lokale tijd. In Ecuador is het zeven uur vroeger. Na deze lange reis wordt overnacht, om de volgende dag naar de plaats van bestemming te rijden. Dit is het dorpje Buenos Aires, inderdaad dezelfde naam als de hoofdstad van Argentinië. Dit dorpje ligt afgelegen in de provincie Esmeraldas, in het noordwesten van Ecuador. Het centrum, de bouwen slaapplaats, ligt op ca. 7 km van een grote weg. De bevolking leeft in

houten huisjes, her en der verspreid in het gebied. Er is weinig tot geen elektriciteit of stromend water. De mensen die in de huisjes wonen zijn erg vriendelijk en gastvrij. Ze leven van de opbrengst van hun land. De huidige school bestaat uit één houten klaslokaal waar het erg warm kan worden. Er is geen eetzaal en er zijn geen sanitaire voorzieningen. Op de school zitten ca. vijfenvijftig kinderen die tegelijkertijd les krijgen van één leraar. Vanwege een beoogde groei en de huidige situatie wil de gemeenschap een nieuwe stenen school. De gemeenschap werkt samen met de World Servants partner MCCH. De Rijnsburgse groep zal samen met de lokale bevolking de nieuwe school, twee lokalen, een eetzaal en latrines bouwen. Naast de bouw doet de WS groep ook kinderwerk. Dit is fantastisch en nuttig om te doen. Op deze manier worden de kinderen van de bouwplaats gehouden. Er wordt met hen gespeeld, gezongen, Bijbel-

Feestweek met smartlappenfestival Dat de feestweek vol muziek zit is wel bekend onder de burgers van Rijnsburg. Er is voor iedereen ook wel iets te vinden. Van Rijnsburg Klassiek, tot zing mee met gezelligheidskoor Recht door Zee, van muziek in de Feesttent van Oranje tot Uitblazen op het Burg. Koomansplein. Toch is er dit jaar nog meer muziek te vinden in de feestweek. Op zaterdag 18 augustus zal er in Rijnsburg een waar smartlappenfestival plaatsvinden. Een smartlap is een benaming voor het levenslied en dan vooral voor die vormen van het levenslied waarin een sentimenteel bedroevende geschiedenis wordt verteld. Er zullen zeker drie bands optreden tijdens dit festival. De namen van deze bands zijn in de wereld van de smartlappencultuur bekend. Ze treden alle drie overal in het land, tijdens feesten en partijen, maar ook op festivals als deze. De bands: Trane met tuite, Sjonnnie Wiener & de Schnietsels en de band Willie en de Billies zullen een wer-

velende show geven, waarbij niet alleen het gehoor kan genieten, maar het oog wil zeker ook wat. Met het beste uit het repertoire van vakbroeders als Jacques Herb, Henk Wijngaard, André Hazes en Ben Cramer brengen deze bands gezelligheid en bezorgen elk publiek een onvergetelijke avond met een hoog meezinggehalte. Ze bieden u een knotsgekke en opzwepende show waarbij feest voorop staat. Het Burg. Koomansplein wordt zaterdag 18 augustus ingericht tot festivalterrein. De organisatie ligt in handen van de Feesttent van Oranje in nauwe samenwerking met bar cafe ’t Uitje. Het festival wordt geopend om 12.00 uur en duurt tot 18.00 uur. Hierna zal het festivalterrein in korte tijd worden opgeruimd en klaar worden gemaakt voor de taptoe.

Feesttent van Oranje De feesttent die vorig jaar anders ingericht werd, zal er dit jaar weer zo uitzien. Het plein dat zo voor de tent ontstond werd alle avonden van de feestweek bevolkt door mensen die even uit het feestgedruis van

binnenin de tent wilden ontsnappen. De Feesttent van Oranje is iedere avond in de feestweek geopend vanaf 20.00 uur tot middernacht. Alle avonden is de entree gratis. De programmering van de Feesttent van Oranje is voor dit jaar bekend. Op maandagavond zal er een dj komen bekend van radiozender 538. Op dinsdag-, donderdag- en zaterdagavond zal de Noordwijkse dj Dibbes, bekend van 19th de platen draaien. Woensdagavond zal de Feesttent van Oranje een metamorfose hebben ondergaan. Van een “gewone” feesttent zal de tent omgetoverd zijn in een heuse après-ski bar. Het is zeker de moeite waard om de tent op woensdag 15 augustus even van binnen te bekijken. Vrijdagavond zal de klapper van de feestweek zijn, de band Soulbeach. De omschrijving van deze band is: Vijf gasten, strak in pak, maken feest op het allerhoogste muzikale niveau. Bijgestaan door hun “smokin’ piano gaat Soulbeach van soulclassics naar 70’s disco, van jazz naar rock ’n roll en van Hollandse medleys naar allernieuwste top 40 hits. Dat mag je dus niet missen.

Het CDA en slappe knieën Blij, trots en lovende woorden tijdens diploma-uitreiking, (Foto: pr).

Het was heel gezellig, vorige week woensdag, bij de diplomauitreiking op het Visser ’t Hooft Lyceum in Rijnsburg. Vijfenveertig leerlingen en hun familie en vrienden werden ontvangen in de aula van de school. Over de rode loper kwamen de genodigden de school binnen. De feestvarkens werden onder luid applaus en begeleid door de tonen van Queen’s ‘We are the Champions’ de afgeladen aula binnengehaald.

Voor elke leerling was er een persoonlijk woord en een attentie van een lid van het docententeam. Vele trotse ouders en grootouders konden zo een klein kijkje nemen in het roerige schoolleven van hun (klein) kind. Met 96% geslaagden kan de school spreken van een zeer geslaagd examenjaar. De bollebozen van de twee vierde klassen, Jacolien en Sander Vooijs, kregen uit handen van directeur de heer van Zandwijk nog een extra

cadeau voor de prachtige cijfers op hun eindlijst. Ook Eline van de Velde en Laura Kuijt werden in het zonnetje gezet vanwege hun grote verdienste in het Leerlingenteam. De school is erg trots op haar leerlingen én docenten die er samen voor zorgden dat er een drukke examenperiode een feestelijke einde kreeg. Elders in deze krant de fotopagina’s van geslaagde leerlingen van middelbare scholen uit Rijnsburg en Katwijk.

Naast het bouwen en het kinderwerk wordt er ook tijd vrijgemaakt om iets van het land en de cultuur te zien en worden er verschillende uitstapjes gemaakt. In kleine groepjes word contact gezocht met de lokale bevolking, om te kijken hoe ze leven en hun geld verdienen. Ook staat een aantal toeristische locaties op het programma. De deelnemers zien uit naar hun Ecuador project. Zaterdag 28 juli hopen ze moe maar voldaan weer in Nederland te arriveren. De reistas is dan waarschijnlijk een stuk lichter; maar de persoonlijke bagage vol ervaringen en ontmoetingen. Het bouwproject van WS groep Rijnsburg kunt u volgen via www.worldservants.nl. project EC112.

Consumentenactie voor KWF

Soulbeach klapper van de feestweek op vrijdagavond in de Feesttent van Oranje. (Foto: pr).

Persoonlijke diploma-uitreiking op het Visser

Vakantie

FloraHolland, DFG en VBW slaan handen ineen

In het najaar gaan de zes gemeenteraden het document bespreken en in september een besluit nemen. Het ligt vervolgens aan het bedrijfsleven om de handschoen op te pakken. Van der Zon: ‘Nu houden wij het vliegwiel aan de gang, maar het moet elders vandaan komen’.

96% van de leerlingen geslaagd

verhalen vertelt en geknutseld. Elke bouwdag wordt het kinderwerk door een wisselend groepje deelnemers gegeven. Die werken samen met een lokale docent of tolk.

In de laatst gehouden vergadering van de commissie bestuur verweet de heer Van der Spijk van het CDA de fracties van PvdA en GemeenteBelangen dat zij last hadden van slappe knieën. Hij doelde daarbij op hun opstelling bij de besluitvorming vorig jaar over de ombuigingsoperatie “Scherp aan de wind”. Hij vergat daarbij te vertellen dat deze partijen wel degelijk wilden bezuinigen. Ook GemeenteBelangen heeft toen nadrukkelijk de noodzaak van bezuinigen onderschreven. Die noodzaak stond bij onze fractie dan ook niet ter discussie. GemeenteBelangen wilde echter een andere wijze van invulling van de bezuinigingstaak-

stelling. Dat is iets anders dan niet willen bezuinigen en slappe knieën hebben, zoals de heer Van der Spijk meent te moeten ventileren. Dit is wel erg goedkoop en populistisch. Nu we het toch over “slappe knieen” hebben. Bij de ombuigingsoperatie “Scherp aan de wind” is - met instemming van het CDA - ook besloten het subsidiebedrag voor gemeentelijke monumenten aanzienlijk te verlagen. Nu het CDA met de gevolgen hiervan voor de bezitters van die monumenten wordt geconfronteerd wil men maatregelen om de gevolgen daarvan te beperken. Zo wil men leningen voor de bezitters van monumenten mogelijk maken voor renovatie en de bezitters

van monumenten vrij stellen van OZB (wat overigens wettelijk niet mogelijk is). Dat zijn echter wel maatregelen die de gemeente en dus de burgers geld kosten. Het zou beter geweest zijn als zij eerder over de consequenties van die bezuinigingsmaatregel hadden nagedacht. Over “slappe knieën” gesproken. In de afgelopen vergadering van de commissie welzijn heeft de VVDfractie gepleit voor het terugdraaien van de bezuinigingsmaatregel op volksfeesten en evenementen. Deze bezuinigingsmaatregel bestaat uit minder inzet van gemeentepersoneel en meer zelfwerkzaamheid van de vrijwilligers van verenigingen en organisaties. Ook hier is sprake van

FloraHolland en VBW (Vereniging Bloemist Winkeliers) organiseren een consumentenactie voor de bloemisten onder het label ‘Mijn Bloemist’. Doel is om met alle VBW-leden een netto-opbrengst van tenminste € 45.000,te realiseren voor KWF Kankerbestrijding door het aanhaken op het jaarlijks georganiseerde fietsevenement ‘Ride for the Roses’. De vijftiende editie van de Ride for the Roses vindt plaats in Westland op 9 september. Ruim 10.000 deelnemers stappen op de fiets voor de strijd tegen kanker en ontvangen aan de finish een roos, die gesponsord wordt door een grote Nederlandse rozenkweker samen met Dutch Flower Group, familie van handelsbedrijven in bloemen en planten. De roos staat symbool voor een morgen voor iedereen. De sierteeltsector ondersteunt sinds vele jaren dit fietsevenement om vanuit de sector een bijdrage te leveren aan KWF Kankerbestrijding. FloraHolland staat voor trotse medewerkers en leden op de coöperatie. Vanuit het coöperatief gedachtegoed van gezamenlijk ondernemen zijn wij samen betrokken bij de samenleving en streven wij naar een gezondere wereld. Daarom is FloraHolland partner van de (Pre-)Ride for the Roses, het wielrenevenement van de sierteeltsector en de hardloopestafette Roparun. De opbrengst van deze evenementen komt ten goede aan het onderzoek naar kanker en verbeteren van de leefomstandigheden van mensen met kanker.

Ingezonden een met medewerking van de VVDfractie getroffen bezuinigingsmaatregel. Nu men met de gevolgen hiervan wordt geconfronteerd wil men er vanaf. Over “slappe knieën” gesproken. Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn dat de kwalificatie “slappe knieën” ten onrechte door de heer Van der Spijk is gebruikt richting PvdA en GemeenteBelangen maar dat daar tegenover coalitiepartijen CDA en VVD zich wel hieraan schuldig maken. Namens de fractie van GemeenteBelangen, Leen van Poppel.


INKOOP ALLE MERKEN AUTOâ&#x20AC;&#x2122;S ttt

Sterk

0OEFSIPVEBMMF merken UFHFO[FFS DPODVSSFSFOEF QSJK[FO

A U T O M O B I E L B E D R I J F

van der Kwaak

Poeliersbedrijf

t

t

VERKOOP

t

INKOOP

t

INRUIL

t

FINANCIERING

WIJ HEBBEN EEN AUTO VOOR U OF WIJ ZOEKEN EEN AUTO VOOR U CitroĂŤn C1, airco, 12.000 km CitroĂŤn C3 exl. Chevrolet Kalos, 5-drs. Daewoo Matiz Fiat Panda, 50.000 km, nieuwstaat Ford Fiesta TDCi, 40.000 km Ford Fusion, 7.000 km Ford Fusion, 10.000 km., airco Ford Ka, airco, cd, cv Hyundai Atos, 5-drs, full options Kia Sportage 2.0 aut., 4wd, aller allerduurste uitvoering, full options Mercedes E200 Kompressor cabrio, 1e eig. Mitsubishi Colt 1.1, 16.000 km Mitsubishi Colt 1.3 Mitsubishi Colt 5-drs., nieuwstaat Mitsubishi Colt aut., nieuwprijs 18.000, 3.000 km, leer, full options Mitsubishi Outlander 2.0 4wd 50.000 km Nissan Micra, 5-drs. Nissan Micra, 20.000 km. Opel Agila 1.2 16V Opel Corsa 5-drs., 9.000 km Opel Corsa 5-drs. Opel Corsa 3-drs. Peugeot 207, 3-drs., zilver Renault Clio TCE, 4.800 km. Renault Megane 2.0 16V, Grand tour expr., 59.000 km Renault Scenic m. Renault Scenic incl. APK Renault Twingo, airco, cv Renault Twingo, airco Renault Twingo Aut. Skoda Fabia Wagon 1.4, 16V, airco, Skoda Super B SsangYong Rodius, 40.000 km Suzuki Automaat Suzuki Swift, 26.000 km. Suzuki Swift 1.5 5D VW Touran 1.6, full options VW Fox airco VW Golf 1.6, 3-drs., zwart, airco

nov.

nov. nov. jul. aug.

nov. aug.

aug.

2011 2009 2005 2007 2003 2006 2007 2008 2006 2006 2011 2001 2010 2009 2011 2012 2007 2006 2005 2001 2010 2010 2009 2009 2009 2006 2005 1999 2009 2009 2005 2002 2004 2007 2001 2007 2006 2003 2009 2002

7.250,8.250,4.250,4.250,2.250,6.750,8.750,9.650,4.750,4.400,29.750,10.450,7.450,9.250,10.750,13.750,12.750,5.750,5.250,2.850,10.950,10.750,8.750,8.750,10.250,8.250,6.250,1.950,5.750,5.950,3.750,5.750,6.250,13.250,2.250,6.850,7.250,6.950,6.950,4.450,-

Kipcordonbleu

per stuk â&#x201A;Ź 1,25......................4 voor â&#x201A;Ź

Kip + tomatensoep

per pak van â&#x201A;Ź 3,25 ................... voor â&#x201A;Ź

4,50

Joh. Poststraat (werkplaats) tel. 071-4021513 Brouwerstraat 51b (showroom) tel. 071-4023003 t fax 071-4024036 www.autokwaak.nl t info@autokwaak.nl

SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU

3,00

Elke dag VERSGEGRILDE KIP!

Al 39 jaar ! kip een begrip in

De Waal Malefijtstraat 113 2225 LX Katwijk aan Zee Telefoon / Fax: 071 - 401 69 54 E-mail: poeliersbedrijfsterk@ziggo.nl

TD

Autobedrr ij Autobedrijf ijf Ter Ter Duin D uin

Bij inlevering van deze bon:

â&#x201A;Ź K P A

Automobielbedrijf

van Zelst

AUTO

PAS

Voorschoterweg 23, Valkenburg, Tel. 071-4014299

VOOR ONS COMPLETE AANBOD ZIE ONZE SITE: WWW.VANZELSTAUTOS.NL VERKOOP ALLE MERKEN NIEUWE AUTOâ&#x20AC;&#x2122;S

38,-

*

n all-i

* geldt niet voor Diesel all-in

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

â&#x153;&#x201A;

Tel. 071-3620200 www.terduin.nl RUIM 75 KWALITEIT OCCASIONS OP VOORRAAD )FFSFOXFHr".,BUXJKL 5FM

Santos Race- en ATB Specialist

Levering alle merken nieuwe autoâ&#x20AC;&#x2122;s MET HOGE KORTING!!

NATIONALE

Hoorneslaan 201-203 Katwijk aan Zee (Noord) Telefoon (071) 402 40 85

Stukadoor- en sierpleisterbedrijf

Wij leveren exclusief customized spuitwerk voor Santos fietsen. Opbouw volgens eigen specificaties mogelijk.

"MMFTUVLBEPPSTXFSLFOr-JKTUFO0SOBNFOUFOQMBGPOET 4JFSQMFJTUFS4QBDIUFMQVU[r#JOOFOFOCVJUFOXFSL

Ook leveren wij merken zoals: Duell Litespeed, Merida en Ridley. Openingstijden: Dinsdagavond: 18.00 - 21.00 uur Vrijdagavond: 17.00 - 21.00 uur Zaterdag: 10.00 - 13.00 uur Andere tijden mogelijk na telefonische afspraak: 06 18639261

5FM

Voor meer zie onze website: www.bemelmanbikesport.ibloxs.nl

&NBJMKWFSEPFT!DBTFNBOM

Stel zelf uw menu samen en maak drie verschillende keuzes uit onderstaande gerechten: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Babi Pangang Tjap Tjoy met kip Ajam Ketjap Thaise kip 4 stokjes satĂŠ Pau Cheung Kai (kip met pikante saus) Foe Young Hai Kou-Lou-Kai Kip met pindasaus Ajam Pangang (met kip) Gebakken Pangafilet Gebakken banaan

+ 4 mini loempiaâ&#x20AC;&#x2122;s en 2 x nasi of bami

â&#x201A;Ź

21,25

Ook menumaaltijden 7 dagen per week geopend

www.kamsan.nl

Strak in je vel...

- van 7 juli tot en met 26 augustus verrast Attractiepark Duinrell, Wassenaar bezoekers met zomershow

Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op benen, billen, taille en buik. De oplossing is Lypossage!

â&#x20AC;&#x2DC;Musical Dream 2012â&#x20AC;&#x2122;

Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op de vet- en vochthuishouding.

Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat.

Na

U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027

Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw

Musical Dream 2012 Voortbordurend op het grote succes van vorig jaar, haakt Duinrell ook dit jaar in op de enorme populariteit van musicals. Mark van Haasteren, alias de Musical Man, probeert opnieuw auditie te doen om deel te mogen uitmaken van de cast van deze wervelende zomershow.

telboer

Voor

Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder.

Van 7 juli tot en met 26 augustus biedt Duinrell de vakantieen attractieparkgasten een mooie zomershow aan. Naast vele attracties zoals de in dit voorjaar geopende familieachtbaan Dragonfly wordt de zomershow â&#x20AC;&#x2DC;Musical Dream 2012â&#x20AC;&#x2122; drie keer per dag, om 13.00, 14.30 en 16.00 uur, op de planken gebracht in het Zomertheater van Duinrell.

Joline Wor

BEL NU VOOR DE ZOMERACTIE!

Bij binnenkomst in het theater is het duidelijk dat er een auditie aan de gang is. De kandidaten zijn aan het rekken en strekken totdat ze tot de orde worden geroepen en de auditie start.

eurs

Anneke van M

Ferry de G

De cast neemt het publiek hierna in willekeurige volgorde mee langs bekende populaire musicals als Mary Poppins, The Lion King, The Sound of Music, 42nd Street, Dirty Dancing, Hair, Chicago en We will rock you. Nieuw dit jaar is The Little Mermaid. Allemaal bekende nummers die iedereen kan meezingen!

Leiden Molenwerf 4, T 071 - 514 20 45 Rijnsburg Rijnsburgerweg 100, T 071 - 405 16 16 Katwijk Andreasplein 14, T 071 - 407 61 44

Het belooft een groot muzikaal feest te worden dat eindigt met een spetterende finaleâ&#x20AC;Ś â&#x20AC;&#x153;Oneâ&#x20AC;? uit A Chorus Line waarin de gehele cast bestaande uit: Anneke van Meurs, Joline Wortelboer, Ferry de Graaf, Mark van Haasteren, Myron van Eijk, Lisane van Sonsbeek, Merle Koorman, Lisanne Lunenburg, Patty van der Vlugt, Eline van Roosemalen en Zippy Cordeau, schittert.

raaf

Alphen aan den Rijn Europaplein 2, T 0172 - 477 476 Sassenheim Hoofdstraat 220, T 0252 - 229 646

Koop of verkoop uw woning met de specialist

www.duinrell.nl

Door onze grote regionale kennis, persoonlijke aanpak en onze succesvolle verkoopmethode, slaagt u altijd bij De Leeuw. Onze makelaars staan u bij in het hele koop- of verkooptraject. Met vestigingen in Leiden, Rijnsburg, Katwijk, Alphen aan den Rijn en Sassenheim heeft u een uitgebreide keuze en een groot verkoopkanaal. Onze makelaars hebben jarenlange ervaring en zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Zij zorgen ervoor dat u snel en succesvol tot het juiste resultaat komt voor uw situatie. Dat is de waarde van ervaring.

www.deleeuw.nl

Katwijk Taatedam 35

â&#x201A;Ź 169.000,- k.k. zeer scherp geprijsd l appartement voor starters! Midden in het gezelentrum van Katwijk aan Zee, gel. keurig onderhouden r. app. (155 m3 / 60 m2 woonopp.) met balkon (w). app. is geheel v.v. dubbelglas en heeft een inpanberging v.v. elektra. Ind.: 1e woonlaag: entree woning, hal/gang met meterkast, slaapkmr. met toegang badkmr. met douche, wastafel en wma., apart toilet, kmr. (ca 31 m2) met toegang naar balkon, open we keuken met vaatwasser, oven, koel-/vriescombinaafzuigkap. Servicekosten: â&#x201A;Ź 173,- p.m.


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 5 JULI 2012

Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Rijnsburger. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven. â&#x20AC;&#x153;Mijn genade is u genoegâ&#x20AC;? Met deze troostrijke woorden is in alle rust overleden onze lieve vader, schoonvader en opa

Thomas Ravensbergen Tom

Eeuwig leven Als je om je heen kijkt en het leven van veel mensen ziet, maar ook als je om je heen kijkt in je eigen leven, zul je ontdekken dat het lijkt alsof dit leven het allerbelangrijkste is. Vrijwel al onze energie steken we in de dingen die op aarde belangrijk zijn: ons huis, ons gezin, onze sociale contacten. Binnenkort komen de vakanties er weer aan: heel veel mensen leven van de ene vakantie naar de andere. Maar dit gaat allemaal voorbij. Mag je dan niet van dit alles genieten? Ja, zeker wel! Maar God wil ons anders laten kijken. Hij zegt in Zijn Woord, de Bijbel, het volgende: - Geniet van wat je krijgt. - Wees tevreden en vertrouw op God. - Doe het goede en wees blij. - Luister naar Mijn Woord. Dit leven gaat voorbij. We zijn op weg naar het eeuwige leven. Daar is geen honger, oorlog, ziekte, pijn en de dood. Daar zul je voor altijd gelukkig zijn! Wilt u reageren of wilt u hierover doorpraten? Dat kan! U kunt mailen met info@rijnsburg.gkv.nl

sinds 2011 weduwnaar van Janna van Delft * Voorschoten, 2 september 1934 â&#x20AC; Rijnsburg, 1 juli 2012 Jan en Anita FabiĂŤnne Tom Zeinie Correspondentieadres: Familie Ravensbergen, Voorhouterweg 33, 2231 NB Rijnsburg. De begrafenis heeft donderdag 5 juli jl plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats aan de Sandtlaan in Rijnsburg.

UITVAARTONDERNEMING DC VIS & ZN Uitvaartverzorger: Huig van Duijn

Mies Schoneveld uitvaartbegeleiding J. van der Vegtstraat 63, 2225 TR Katwijk

â&#x20AC;&#x2122;Met aandacht voor detailsâ&#x20AC;&#x2122; Betrokken Meelevend Zorgvuldig

Nieuw, opbaren in sfeervolle familiekamer 071-4018779 (24 uur bereikbaar) www.miesschoneveld.nl

DOKTERSDIENST 0900 33 43 678 of â&#x20AC;&#x2DC;0900 ddienstâ&#x20AC;&#x2122;

Tips van de apotheker

deze week:

met uw bloedsuikermeter op vakantie Diabetes wordtookwelsuikerziektegenoemd. Maar wat is diabetes precies? Als u diabetes heeft, heeft u teveelsuiker in het bloed. De suikerkomt in het bloed via voedsel.Dezesuiker is hard nodig in uwlichaamscellen, waar het alsbrandstofgebruiktwordt. Die brandstofgeeft u de energieomtebewegen, tegroeien, tespelen en tedenken. Om de brandstof in de cellentekrijgen is eensoortsleutelnodig; insuline. Insuline is eenhormoondatwordtgemaakt in de alvleesklier. Bijmensen met diabetes maakt de alvleesklierteweinig of geeninsulinemeer of reageert het lichaamnietgoed op de insuline. Erzijn twee hoofdtypen van diabetes: type 1 diabetes en type 2 diabetes. Bij type 1 diabetes maakt het lichaamgeeninsulinemeeraan. Type 1 diabetes ontstaatmeestal op jongereleeftijd. Type 2 diabetes heeftverschillendeoorzaken. Het lichaammaaktmeestalookteweiniginsulineaan of reageertnietadequaat op insuline. Type 2 diabetes komt met name voorbijouderen en bijmensen met overgewicht (ouderdomsdiabetes). Mensen met diabetes gebruikenvaakeenapparaatjewaarmee het suikergehalte in het bloedgemetenkanworden. Ditheeteenbloedsuikermeter. Met eennaaldjewordteenprikjegegeven in de vinger en eendruppelbloedwordtopgevangen op eenmeet-

stripje. Het meetstripjewordt in de bloedsuikermetergestoken en zowordt de meting zelfgedaan.Als u op vakantiegaat met de bloedsuikermeter; * Controleer de goedestaat van uw meter en batterijenvoordat u vertrekt. * Neemvoldoendeteststripsmee * Controleer de vervaldatum van de teststrips * Plaats de teststripsniet in directezonlicht en warmte Iedereen die insulinegebruikt, mag tijdelijkeen gratis koeltasje met koelelementenophalenbij Service ApotheekRijnsburg, zolang de voorraadstrekt. Ik wens u eenhelefijnevakantie toe.

Betrokkenheid en persoonlijke aandacht

mobiel. 06 12507285

uitvaart@dcvis.nl

www.dcvis.nl

Thuis opbaring - Volledig verzorgde uitvaarten

Nan de Mooij

De Wmo-adviesraad is te bereiken via Wmo-adviesraad Katwijk, Postbus 135, 2220 AC Katwijk; e-mail: wmo. adviesraad.katwijk@casema.nl; en telefoon: 071-4027799.

Ontwerp van fiets- en voetgangersbrug over de Oude Rijn die in 2016 in gebruik wordt genomen

www.nandemooij.nl

Ondanks renovatie zijn wij gewoon geopend

Fysio- en Manuele Therapie Rijnsburg Graaf Florislaan 13 2231 ED Rijnsburg Tel: 071-4022750

VERDRIETIGZIJN AFSCHEIDNEMEN NOOITMEERJIJ

DELAATSTEEER UITVAARTVERENIGING

5WUITVAARTWENSEN METZORGENRESPECTGEREGELD /UDE6LIETWEG\2IJNSBURG\ 2OUWCENTRUMMETEIGENOPBAARRUIMTEENAULA $AGENNACHTBEREIKBAAR

Nefit houdt Nederland war m

Keuze voor eenvoudige fietsbrug over Oude Rijn Voor de fiets- en voetgangersbrug over de Oude Rijn is door onder andere de gemeente Katwijk gekozen voor een eenvoudig ontwerp. De brug van bureau Royal Haskoning is tevens de goedkoopste optie. Voor de brug wordt 3,5 miljoen euro uitgetrokken. Naast Royal Haskoning hadden nog twee architectenbureaus ontwerpen voor de brug ingediend. De beoordelingscommissie, bestaande uit de provincie Zuid-

Holland en de gemeenten Katwijk en Oegstgeest, was echter van de mening dat de kosten voor deze ontwerpen te hoog waren. Daarnaast hadden bewoners van â&#x20AC;&#x2DC;t Duyfrak en Nieuw-Rhijngeest tijdens de bewonersavond hun voorkeur voor de brug van Royal Haskoning uitgesproken. Voor Nieuw-Rhijngeest speelt de brug een belangrijke rol omdat de wijk in de buitenbocht van de Oude Rijn ligt. De brug zal vanaf vrijwel elke plek aan het water te zien zijn. â&#x20AC;&#x2122;t Duyfrak ligt aan de binnenbocht van de Oude Rijn waardoor

ICHTHUS GROEP Christelijke Praktijk voor Psychologische Dienstverlening Hulpverlening, personal coaching, psychologisch onderzoek, mediation, cursussen en trainingen. Voor volwassenen, kinderen en jeugd. Baron S. de L. Wyborghstraat 2, 2225 TE Katwijk, tel. (071) 4013561. Voor aanmelding en advies: via onze website www.ichthusgroep.nl <http://www.ichthusgroep.nl> of telefonisch tussen 08.00-14.00 uur. Vergoedingen door zorgverzekeraars (contracten met Z&Z en UVIT) Lid NIP, GZ-BIG, ROEP, VGt, NMI en CVPPP.

AquaPower van NeďŹ t: Het ultieme warmwatercomfort De hoogwaardige kwaliteit van de NeďŹ t TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve combi-ketel heeft een voorraad warmwater die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Overal in huis direct warm water, en als u wilt overal tegelijk! Vraag ons naar de brochure.

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK LIVA, Spreekuur Rijnsburg: Graaf Florislaan 15 Spreekuur Valkenburg: Fysiotherapie van Energiek, Voorschoterweg 3, Valkenburg. Bereikbaar via 071- 5622264 mail@verloskundigenpraktijkliva.nl www.verloskundigenpraktijkliva.nl <http:// www.verloskundigenpraktijkliva.nl> Patricia HĂścker, verloskundige Liva.

de brug vanaf de oevers van â&#x20AC;&#x2122;t Duyfrak minder zichtbaar is. De brug ligt tussen â&#x20AC;&#x2DC;t Duyfrak en Dorpsweide, in het verlengde van het regionale fietspad. Het besluit voor een voorlopige vergunning wordt op vrijdag genomen. Tot die tijd kan er bezwaar worden gemaakt. Ook de gemeente Oegstgeest en de provincie moeten akkoord zijn. De start van de bouw wordt begin 2015 verwacht, zodat de brug eind 2016 in gebruik kan worden genomen.

VERLOSKUNDIGEN-PRAKTIJK KATWIJK Cleijn Duinplein 14 2224 AX Katwijk Voor spoed en bevallingen: 06-51338742 Spreekuurdagen van maandag t/m donderdag. Telefonisch spreekuur op maandag t/m donderdag van 9.00-12.00 uur op 0714072933 U kunt zich, zodra de test positief is, telefonisch maar ook via onze website aanmelden voor de eerste afspraak: www.verloskundigenkatwijk.nl

V

oor V gelegenheid perfecte

elke

de

kaart

Het ultieme warmwatercomfort van TopLine AquaPower HR-ketels. NĂş bij:

HEEMSKERK

INSTALLATIEBUREAU

APOTHEEK Openingstijden Apotheken: De apotheken in Katwijk zijn geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. Apotheek Sloothaak Rijnsburg kent ruimere openingstijden. Openingstijden van Apotheek Sloothaak zijn: maandag t/m vrijdag: 8.00 tot 18.00 uur. Zaterdag: 09.00 tot 14.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u voor spoedrecepten terecht bij Dienst Apotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4c te Voorhout, tel. 0252-240216.

De Wmo-adviesraad Katwijk adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders over het beleid en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De Wmo-adviesraad wil graag weten wat er leeft onder de inwoners van Katwijk die gebruik maken van voorzieningen vanuit de Wmo.

In samenwerking met Jacoline Imthorn

Dag en nacht bereikbaar 071 - 4018970 / 06 - 571 445 54 Marinus Poststraat 17, 2235 XA Valkenburg

TANDTECHNICUS De Tandenwinkel, Andreasplein 15, Katwijk, tel. 4076472; voor spoedgevallen: (071)-3647447.

KERKDIENSTEN ZONDAG 8 JULI CHR. GEREF. KERK 09.30 uur: leesdienst 17.00 uur: leesdienst EVANGELISCHE GEMEENTE â&#x20AC;&#x2DC;T KRUISPUNT Sporthal sportpark Middelmors, Noordwijkerweg te Rijnsburg 10.00 uur: Rein van Delft, HA BAP. GEMEENTE Tripodia, Hoornesplein 155, Katwijk 10.00 uur: Jack Nugter HERV. GEM. â&#x20AC;&#x2DC;DE RANKâ&#x20AC;&#x2122; Pieter Groen College 10.00 uur: ds. E. Oort, Katwijk GEREF. KERK (VRIJGEM.) 09.30 uur: ds. G. Treurniet 17.00 uur: ds. C.J. Mewe GEREF. KERK ImmanuĂŤlkerk 10.30 uur: ds. D.C. Groenendijk 19.00 uur: ds. A. Haasnoot, boeketdienst Maranathakerk 09.30 uur: ds. J. Verlinde 17.00 uur: geen dienst Petrakerk 09.30 uur: ds. J.W. Korpelshoek, Katwijk 17.00 uur: ds. D.C. Groenendijk HERV. GEMEENTE Grote kerk 09.30 uur: ds. E. van Rooijen, Bleiswijk, KND 17.00 uur: ds. A. van Duinen, Zwammerdam, studiedienst De Voorhof 09.30 uur: ds. M. van Duijn, KND R.K. ST. JOANNES KATWIJK Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met samenzang Voorganger: kapelaan S. Kuik Zondag 09.30 uur: Communieviering Voorganger: diaken A. van Aarle De Wilbert 10.15 uur: Eucharistieviering Christengemeente Live! Katwijk 10.30 uur: Koos Haasnoot

HET WEER VR 16 21

ZA 14 22

ZO 15 21

MA 14 19

30%

30%

20%

30%

80%

50%

70%

60%

ZW 3

Z 3

ZW 3

W 4

Wmo-adviesraad Katwijk

uitvaartbegeleiding

Samen met u zoeken naar een persoonlijke invulling van het afscheid.

TANDARTSDIENST (Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg) Weekenddienst van vrijdag 12.00 uur t/m maandag 08.00 uur. Zaterdag 7 en zondag 8 juli: Tandarts A. van Tol, Voorstraat 80, Katwijk, tel. 4072865. Spreekuur van 11.30-12.00 uur.

Senioren Adviesraad Katwijk (SARK) -kwaliteitsvergroting van de leefsituatie en het stimuleren van activiteiten voor senioren - het signaleren van problemen waar senioren met te maken hebben Informatie bij secretariaat: De heer W.J. van de Velde Tel.: 071-4013562 Email: wjvdvelde@hotmail.com <mailto:wjvdvelde@hotmail.com> Website: www.sarkkatwijk.nl <http:// www.sarkkatwijk.nl>

Kantoor: Hartweg 33, 2221 PV Katwijk Dag en nacht bereikbaar tel. 071 4074440

* door de week van 17.00 â&#x20AC;&#x2DC;s middags tot 8.00 uur de volgende dag * in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur * op feestdagen van 17.00 de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna Dokterspost van de DoktersDienst Duin- en Bollenstreek Gebouw BNS, Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout Parkeren bij Deloitte & Touche

Openingstijden van SERVICE APOTHEEK RIJNSBURG zijn: maandag t/m vrijdag: 8.00 tot 18.00 uur zaterdag: 10.00 tot 14.00 uur Voor spoedrecepten buiten de bovenvermelde openingstijden kunt u terecht bij: Dienst Apotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4c te Voorhout: 0252240216. Voor vragen over geneesmiddelen kunt u altijd terecht. Daarnaast heeft Service Apotheek Rijnsburg iedere zaterdag van 10-13 uur een apart geneesmiddelenspreekuur op afspraak.

â&#x20AC;˘ John Tjong Tjin Joe

FAMILIE-BERICHTEN

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH) 5FMFGPPOt'BY E-mail: info@heemskerkinstallatie.com Lid van de VNI en BZE Regiodealer van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest. Met een eigen 24uurs-servicedienst.

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk 071 408 14 97 info@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

Wijkraad Rijnsburg De wijkraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeesters en wethouders op het gebied van leefbaarheid. Voorzitter Dhr. B. J. Kijk in de Vegte Secretariaat : Wijkraad Rijnsburg, Joh. Vermeersingel 33, 2231 BT Rijnsburg e-mail : wijkraadrijnsburg@katwijk.nl

GETIJDEN vr. za. zo. ma. di. wo. do.

6 7 8 9 10 11 12

juli juli juli juli juli juli juli

HOOG WATER

LAAG WATER

18.08 + 05.35 18.52 + 06.22 19.38 + 07.05 20.23 + 07.59 21.09 + 08.42 21.59 + 09.28 22.59 + 10.26

15.47 + 01.21 16.27 + 02.06 16.57 + 02.55 16.25 + 03.56 17.05 + 04.47 18.07 + 05.27 18.36 + 05.56

ZON OP / ONDER vr. za. zo. ma.

6 7 8 9

juli juli juli juli

5.28/21.59 di. 10 juli 5.32/21.57 5.29/21.59 wo. 11 juli 5.32/21.56 5.30/21.58 do. 12 juli 5.33/21.55 5.31/21.57

COLOFON Dierenbescherming afd. Rijnland Meldnummer Dierennoodhulp & Toezicht op Dierenwelzijn 071-5216662 Voor overige opmerkingen en/of vragen: kantoor@dbrijnland.nl

De Rijnsburger www.derijnsburger.nl Oplage 8.250 Uitgave van

Ambachtsweg 7a Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 - fax (071) 403 23 25

De Brug Midden-Nederland Deze ggz instelling voor christelijke verslavingszorg verleent hulp aan verslaafden en hun families, ongeacht afkomst en levensovertuiging. De Brug werkt nauw samen met De Hoop ggz te Dordrecht en Platform Kocon Katwijk. Aan iedereen die tot de doelgroep behoort wordt op afspraak ambulante behandeling geboden. Er is een deeltijdbehandeling en een werkervaringsproject. Het inloophuis is iedere werkdag geopend van 13.30 tot 17.15 uur en om de week op zaterdagmiddag (niet in juni tot september). Warme maaltijden zijn beschikbaar na aanmelding vooraf. De Brug is telefonisch altijd bereikbaar, in noodgevallen ook buiten kantooruren.

Polikliniek Katwijk Schaepmanstraat 1 Tel.: 071 403 37 33 2221 ER Katwijk Fax: 071 408 50 92 Postbus 2121 info@stdebrug.nl 2220 BC Katwijk www.stdebrug.nl Buitenpolikliniek Alphen aan den Rijn Bel 071 403 37 33 voor een afspraak of meer informatie Werkervaringsplaats Kringloop De Brug Heerenweg 5 - 071 408 56 46 2222 AM Katwijk

Redactie Carin van der Spijk-Kralt Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 - fax (071) 403 23 25 e-mail: redactie@derijnsburger.nl Inleveren kopij uiterlijk dinsdagmorgen 08.00 uur Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties Contactgegevens Binnendienst Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. de Rijnsburger. Sluitingstijd advertenties dinsdag 14.00 uur. Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. De Rijnsburger wordt gratis huis-aan-huis bezorgd en is verder verkrijgbaar bij: Albert Heijn * Hoogvliet *Hoogvliet Valkenburg Bezorgklachten Uitgeverij Verhagen, tel. 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging De krant wordt nog dezelfde dag nabezorgd als de klacht voor vrijdag 12.00 uur bij ons binnen is.


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 5 JULI 2012

Mooiste stoepkrijttekeningen op de paardenmarkt

Vier jonge kunstenaars in de prijzen

De Brabanders Truus en Louis wonen sinds 2006 in Rijnsburg. Hun belevenissen willen ze graag met u delen. Ik zit op de bank te lezen. De Linda. Thema deze maand is flirten. Leuk om die interviews te lezen. Glimlachend sla ik een bladzijde om. Louis kijkt me aan en heeft een vragende blik in zijn ogen. Ja, zeg het maar.….‘Dat is toch geen onderwerp voor jou. Ben je veel te oud voor’, zegt hij direct. O, vind je? Met dit antwoord laat ik hem weten dat ik het hier niet mee eens ben. ‘Jij vindt het toch ook leuk als een andere vrouw naar je lacht en dat je daar dan vervolgens een leuk gesprek mee hebt. Heeft niets met leeftijd te maken’, daag ik Louis uit. ‘Ja, maar dat is anders’, zo is hij van mening. O, krijgen we dat weer…. het verschil tussen man en vrouw en je plaats weten. ‘Louis, dat is zo vorige eeuw’, snauw ik hem haast toe. Hij schiet in de lach en zegt dat hij het eigenlijk niet zo meent. ‘Maar je moet wel uitkijken’, waarschuwt hij me. Voor ik het weten zitten we in een discussie waar ik niet verder op in ga. Een discussie met een openeind. En als je niet oppast kan dit enorm de sfeer verzieken. Maar na ruim 30 jaar huwelijk zijn we wat dat betreft wijzer geworden. ‘Schat, zullen we een fles chardonnay openmaken en de avond gezellig afsluiten’…..Ik hoef Louis alleen maar aan te kijken en hij weet wat dit betekent. Met een heerlijk glas wijn zitten we naast elkaar en een van onze kinderen wordt het onderwerp van gesprek. Binnenkort gaat hij met zijn vriendin samenwonen. We vragen ons af of hij haar ooit ten huwelijk zal vragen. Ze hebben ons laten weten dat ze niet veel waarde hechten aan het boterbriefje. ‘Het is goed zoals we het nu samen hebben, daar verandert een huwelijk niets aan’, zo vinden zij. Eigenlijk hebben ze gelijk. Wat niet wegneemt dat wij wel zin hebben in een feestje. Feest. Dat had het EK voetbal moeten worden. Het liep anders. Inmiddels heeft Bert van Marwijk besloten zijn functie als bondscoach neer te leggen. Ik geef hem groot gelijk. Leiding geven aan dit Nederlands elftal is trekken aan een dood paard. Een onbegonnen zaak. Ben benieuwd welke voetbalgoeroe de neuzen van deze over het paard getilde egotrippers weer in één richting krijgt. Bijzonder dat de finale van het EK tussen Italië en Spanje ging. Twee landen die de financiële hulp van Europa hebben gevraagd. In ieder geval heeft de armlastigste van de twee, Spanje, verdiend het EK gewonnen. Met maar liefst vier goals. ‘Ga jij nu weer net doen of je verstand van voetbal hebt’, lacht Louis naar me, maar met een serieuze ondertoon. Leuk zo’n avond samen thuis, denk ik. ‘Moet jij zeggen, je hebt alleen het eerste doelpunt gezien, en vervolgens ben je zondagavond op de bank in slaapgevallen. Raad je toch aan om de Linda even door te bladeren. Want ook voor mannen boven de 50 staan er de nodige tips in….’ Houdoe.

Gezocht: Vrijwilligers voor de Huttenbouw

Zondag 8 juli is er weer een boeketdienst in de serie Jezus volgen @ 2012. Het thema is: ‘Jezus volgen, volkomen vreugde, yeah right, of toch…..?’. Sinds Jan Peter Balkenende of toch? gebruikte klinkt het vaak heel anders. Gelachen werd er wel maar of het nu een een goede grap was; daar lopen de meningen over uiteen. Veel zaken zijn op twee manieren uit te leggen. Betekent Jezus volgen altijd vrolijk en nooit meer tegenslag? Welke garantie krijg je als je Jezus volgt? Waarschijnlijk krijg je zondag een heel duidelijk antwoord, maar welk... Medewerkenden in de dienst zijn ds. Arenda Haasnoot, dienstleider Jan Zwaan en de muzikale begeleiding komt van Henk Teljeur en Lyanda Ravensbergen. De dienst begint om 19.00 uur in de Immanuëlkerk (Kerkstraat te Rijnsburg) en vanaf 18.30 uur staan koffie en thee klaar.

De Maatschappij Als de eeuwige zandloper van het bestaan wordt omgedraaid zijn we een stofje tijd een klein hulpje om tradities en instituties te ontwikkelen zonder hiervan slaaf te zijn moeten we beseffen dat de maatschappij niet alleen een verbond is tussen de levenden en overledenen maar ook die nog geboren moeten worden Cor van Vliet

Op iedere eerste woensdag van de maand organiseert Stichting Welzijn Ouderen KRV de gezelligheidssoos in onze activiteitenruimte in De Voorhof, Vliet NZ 36 te Rijnsburg. 60-plussers, komen vanuit de regio één keer per maand samen voor een stuk gezelligheid en om lief en leed met elkaar te delen. Om 10.00 uur drinkt men gezamenlijk koffie, is er gelegenheid om bij te praten en er wordt een leuke activiteit uitgevoerd of er komt een gast langs. Aansluitend eet men een broodmaaltijd met elkaar, waarna nog nagetafeld wordt tot 14.00 uur. De entreeprijs is € 7,- per persoon. Deze soos wordt begeleid door mevrouw Van Egmond. Zij wordt bijgestaan door een aantal gastvrouwen die zich inzetten om er een gezellige ochtend van te maken. U hoeft zich niet aan te melden, kom gewoon eens langs, u bent van harte welkom. Voor meer informatie kunt u terecht bij Stichting Welzijn Ouderen KRV, Schimmelpenninckstraat 10 te Katwijk, tel. 4016347; website: www.swok.nl. De eerstvolgende gezelligheidssoos, na het zomerreces, staat gepland op woensdag 12 september, u bent dan weer van harte welkom.

Tijdens de paardenmarkt, nu al weer zo’n week of drie geleden, werd dit jaar voor het eerst op het KoomansKinderplein een stoepkrijttekenwedstrijd gehouden. Alhoewel alle ongeveer dertig jonge deelnemers hun uiterste best deden en prachtige kunstwerken maakten, heeft de jury er vier (in verschillende leeftijdscategorieën) als besten beoordeeld. Deze kunstenaars van de toekomst kregen afgelopen maandag hun welverdiende prijs uitgereikt op de, hoe kan het ook anders, Willem de Klink-brug. Vince Kruijt, Isabel van Tol, Marjolein van der Kooi en Manon van Egmond kregen een set toegangskaarten voor een pretpark of dierentuin, zodat zij samen met vader, moeder en broer of zus deze zomer nog een leuk dagje uit kunnen. Apetrots zijn ze op hun prijs. Volgend jaar zullen zij er zeker weer bij zijn en proberen een nog mooiere tekening te maken. (Foto: pr).

Zomerfeest kinderdagverblijf Ganzennest Dierenmeldpunt Voor informatie over vermiste en gevonden dieren kunt u bellen 0715665500 of kijk op de website www. dierenmeldpunt.com.

Peuterspeelzaal EigenWijs naar het strand

Ook dit jaar wordt er weer een Huttenbouw voor kinderen van 6 t/m 12 jaar georganiseerd en de voorbereidingen zijn al ver gevorderd. Maar helaas blijft de aanmelding van vrijwilligers achter. Nu duurt het nog wel een tijdje voor de huttenbouw start, maar voor 5 juli, de geplande datum voor de voorverkoop, moet het aantal vrijwilligers ruim voldoende zijn en dat is nog lang niet het geval. Vandaar deze oproep: Factor Welzijn is dringend op zoek naar vrijwilligers voor de Huttenbouw. De Huttenbouw vindt plaats op dinsdag 14 augustus, woensdag 15 augustus en donderdag 16 augustus op ijsbaan De Goerie aan de Groen van Prinstererweg in Katwijk. De activiteiten op dinsdag en woensdag zijn van 10.00 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot ongeveer 13.00 uur en ’s avonds van 19.30 tot 21.30 uur. Info: Margriet Rous of Rob Voorn, Factor Welzijn, tel. 4033323 of e-mail: info@ factorw.nl.

Boeketdienst

Gehandicaptensoos heet nu gezelligheidssoos

Vermiste dieren 13 juni: Kater, rood, is gechipt, Anthonie van Dyckstraat, Rijnsburg. 13 juni: Kat, kruising Siamees, bruin beige, blauwe ogen, roze bandje om, is klein formaat, Burg. De Wildsingel, Valkenburg. 18 juni: Kater, rood met wit, lief en aanhankelijk, loopt overal naar binnen, Collegiantenstraat

Het zomerfeest van B4kids Ganzennest stond dit jaar in het teken van eten en drinken uit Europa. Met het EK in volle gang een voor de hand liggend thema. De kinderen konden meedoen met verschillende spellen, geschminkt worden of lekker springen op het springkussen. Het zomerfeest is een jaarlijkse traditie. Voor de ouders biedt het de gelegenheid om elkaar en de pedagogisch medewerkers in een ongedwongen sfeer te ontmoeten. En onder het genot van een hapje en drankje gezellig samen te zijn. (Foto: pr).

Gevonden dieren 24 mei: Hond reu, Flat coat, zwart, gevonden in Valkenburg. 29 mei: Poes, schildpad, A44 ter hoogte van Rijnsburg. 23 juni: Hond, Malthezer leeuwtje, wit, heeft een bruine band om, Nassaulaan, Rijnsburg.

Wisseling van de wacht bij Jeruël

Tijdens het thema ‘zomer’ gingen de peuters van peuterspeelzaal EigenWijs naar het ‘net-alsof’ strand. Dat kent u toch wel, het ligt in Rijnsburg, strandafslag Nassaulaan 1. De zon scheen fel er was geen wolkje aan de lucht. Al gauw werden de handdoekjes uitgespreid en de badpakken, bikini’s en zwembroeken aangedaan. Natuurlijk eerst allemaal flink insmeren met zonnebrandcrème, want een verbrand huidje willen we niet. Voorzien van zwemvleugels gingen de peuters de zee in, zelfs de juf had een grote zwemband om. Met zijn allen trotseerden we de hele hoge golfen in de zee, we sprongen zo hoog als we konden. En toen vielen we plons allemaal in het water. We zwommen hele einden op onze buik. Als afsluiting was er nog een beach disco en dansten nog een poosje tot in de late namiddag. De peuters van EigenWijs werden op hun EigenWijze wijs. Voor meer EigenWijze foto’s zie www.peuterkringkatwijk.nl kopje Eigenwijs. (Foto: pr).

Tijdens de jaarlijkse feestavond van mannenzanggroep Jeruël, vorige week vrijdag, is er afscheid genomen van voorzitter Arie van Dijke en algemeen adjunct Piet van der Burg. Zij zijn één van de oprichters van Jeruël, een zanggroep die het evangelie zingend verkondigd. Jeruël is opgericht in 2004 en gestart met ca. vijfentwintig leden en uitgegroeid tot vijfenzeventig leden. In het begin werden de repetities gehouden in de schuur bij Piet van der Burg. Momenteel wordt er eenmaal in de twee weken enthousiast gerepeteerd in de mooie kapel van De Wilbert. Nieuwe leden zijn eveneens van harte welkom. Op deze avond werden beide heren in het zonnetje gezet. Als dank voor hun vele werk en inzet werden zij benoemd tot erelid. De voorzittershamer wordt overgenomen door Jaap Hogewoning. (Foto: B. Prins).

Rijnsburgse band Satellite Skin in GoGo Deze viermansformatie is al sinds 2009 actief. Het laatste half jaar zijn zij begonnen om de eigen muziek te promoten op verschillende podia in de regio. Op de zaterdagavond van 14 juli staan zij voor eigen publiek in de GoGo te Rijnsburg. Uiteraard willen zij hier een groot succes van maken en en hopen dat er zoveel mogelijk Rijnsburgers naar de GoGo komen. Satellite Skin is een band die met hun eigen muziek een mix maken van pop, rock, punk en een randje funk. De band Satellite Skin is in 2009 opgericht door gitarist en zanger Wesley Smits, basgitarist Marc Wessel en drummer Jens Brokaar. Om extra dynamiek in de muziek te

krijgen is er een tweede Stefan van Rijn.

Eén geheel De band haalt inspiratie uit de vele genres die de muziekgeschiedenis rijk is. Van oude muziekhelden uit de jaren zestig en zeventig, tot en met nu die de wereld nog steeds doen verbazen met hun muziek. Bob Dylan, The Doors, Pink Floyd, Modest Mouse, Funkadelic en Red Hot Chili Peppers zijn hier een aantal voorbeelden van. De muziek van Satellite Skin wordt gekenmerkt door uptempo en aanstekelijke drumritmes van Jens. De ritmesecties worden versterkt door de zware en wat funky aandoende basslines van Marc. Deze combinatie met een oud en vertrouwd rock guitar sound van de beide gitaris-

ten. De afwisselende stemmen in de songs van Wesley met een wat rauwe stijl en de wat meer vollere melodieuze stem van Stefan maakt de muziek van Satellite Skin tot één geheel. De band heeft vanaf 2009 niet stil gezeten en hebben gewerkt aan een breed repertoire aan eigen songs. Aan van deze zomer gaat Satellite Skin de studio in, om een selectie van de nummers op een EP te zetten. Satellite Skin gaat het komende jaar enorm hard werken om als band in alle opzichten te groeien en te ontwikkelen. Dit betekent veel optreden. Zaterdag 14 juli zijn de heren dus al een keer in Rijnsburg te zien en te horen. Aanvang 20.30 uur, entree € 5,-.


Hulptransport naar deze landen blijft nodig

Vertegenwoordigers Werkgroep de Ruyter bezoeken Kosovo & Albanië

Uitdelen van voedselpakketten. (Foto: pr).

Een zestal dames te weten: Ant van der Plas, Judith van Egmond, Gijsbertha Keijzer, Jolanda van Egmond, Geeke van Vliet en Marianne de Mooij hebben vorige maand een bezoek gebracht aan Gjakova, een klein stadje in Kosovo en aan BajramCurri in Albanië. Tevens werd er met vrachtwagens hulpgoederen gebracht. Maar bij de grens Albanië-Kosovo, blijkt een van de papieren niet in orde. De chauffeurs Jack van Vliet, Bert de Jong, Arjan den Heijer en Martin van Delft kunnen helaas een dag later gaan lossen. De dames gaan de hele week op pad in twee busjes met de lokale medewerkers Bram, Dija, Rrezarta en Ali. Marianne de Mooij vertelt over hun ervaringen: ‘De busjes worden elke dag volgeladen met voedselpakketten, zakken meel en kleding. De eerste dagen bezoeken we veel ‘oude bekenden’, gezinnen waar een aantal van ons al eerder is geweest. We worden vaak met blijdschap en herkenning begroet. De voedselpakketten en het meel, dat dit keer in Kosovo zelf ingekocht is, vinden gretig aftrek. Een van de eerste bezoeken is bij een gezin, waarvan de moeder net begonnen is met bakken van brood van het laatste meel dat ze heeft. Ze ziet het als een Godsgeschenk dat we juist vandaag langskwamen met meel en boodschappen….. Bijna overal worden we binnen uitgenodigd om koffie te drinken, de mensen vinden het een eer dat we hen bezoeken. Zeker de ‘nieuwelingen’ voelen vooral een soort schaamte dat wij hun armoede en de erbarmelijke omstandigheden waarin ze vaak wonen, komen bekijken en fotograferen. Vooral de eerste dagen is het koud en nat weer, alles ziet er triest uit en als we in het guesthouse terugkomen steken we de kachel aan. Wij kunnen dat gelukkig doen. We horen van Bram dat het afgelopen winter min 23 graden is geweest. Het doet ons goed dat er gezinnen zijn die dankzij de hulp van Werkgroep de

Ruyter weer op weg geholpen zijn: met hulp om een huisje te bouwen, een appartementje te huren of dat hun kinderen weer naar school kunnen gaan. Als kinderen door omstandigheden niet meer naar school kunnen, soms simpelweg omdat ze geen schoenen meer hebben om kilometers naar school te lopen. Als je niet meer naar school kan, dan houdt het voor hen op. Willen ze later hun school weer oppikken, dan moeten zij voor het jaar, of meerdere jaren, dat zij niet op school geweest zijn, schoolgeld betalen. Daar is vaak geen geld voor. Bijna elke dag kloppen er mensen aan de deur bij Dija en Rrezarta en vragen om hulp, vooral geld voor medicatie en doktersbezoek. Dija en Rrezarta gaan eerst na wat precies de hulpvraag is; vragen om recepten of afschriften van dokters- en ziekenhuisbezoeken. Dan wordt gekeken wat ze voor hen kunnen betekenen. Dan worden medicijnen gekocht of doktersbezoeken begeleid.

Geboortebeperking Er zijn veel grote gezinnen. We proberen de vrouwen duidelijk te maken dat, hoewel het hun cultuur is om veel kinderen te hebben en zij dat ook zien als rijkdom, er mogelijkheden zijn voor geboortebeperking. Sommige vrouwen geven aan geïnteresseerd te zijn. Dija en Rrezarta zullen met hen in contact blijven en misschien hulp kunnen bieden. Op een school in Mea worden rugtasjes uitgedeeld. Ook deze school kent zijn tragedie. Twee leraren zijn vermoord in de oorlog. Zij maakten deel uit van honderden mannen in die regio die door de Serviërs zijn gedood. Het schoolhoofd bedankt ons namens de kinderen voor ons bezoek. De schooltasjes voor de oudere kinderen komen van het Andreas College. Annemieke, de dochter van Gijsbertha heeft op 5 december op school voorgesteld om geen sinterklaascadeautjes voor elkaar te maken, maar voor de kinderen van deze school. De Otto Baronschool Katwijk heeft de schooltasjes voor de jongere kinderen gezorgd d.m.v.

de zendingsbusjes. Het schoolhoofd overhandigt Gijsbertha een oorkonde als dank voor de rugzakjes. Deze oorkonde zullen we aan de Otto Baronschool geven. Op het schoolbord schrijft Judith het internetadres van Werkgroep de Ruyter, waarop de kinderen later de foto’s kunnen terugvinden. Op onze vraag waarom de klassen met jonge kinderen erg klein zijn en die van de tieners naar verhouding veel groter, krijgen we als antwoord dat de meeste vaders van de tieners gedood zijn in de oorlog. Na de oorlog zijn er minder kinderen geboren. Eigenlijk logisch, maar we beseffen nu pas de impact van de moordpartij in dit dorpje.

Kakkerlakken Op maandag krijgen we bezoek van de bejaarden. We veranderen het guesthouse in een restaurant en kledingwinkel. Eerst drinken we koffie met hen, waarna hen een heerlijk diner wordt geserveerd. Eén van de kamers is als winkel ingericht, waar de bejaarden naar hartenlust kleding konden uitzoeken. Allemaal gaat men met volle tassen kleding naar huis. Na een week vertrekken we weer huiswaarts. We zijn onder de indruk van de schoonheid van het land, de rijke natuur en de arme mensen. Achter een mooie winkelstraat of naast een tuin van een schitterende villa wonen mensen in krotjes met één, hooguit twee kamers, een paar matrassen, soms een bankbed en een kachel met ingebouwde oven. Het krioelt er van de kakkerlakken en andere beestjes (in het haar). Dag in dag uit hopen deze mensen, bijna zonder vooruitzichten op een beter leven. We zeggen ‘bijna’, want toch denken we dat we deze week iets hebben kunnen betekenen voor deze mensen. We gaan zeker weer terug om te zien hoe het met hen gaat en om weer voedsel en kleding te brengen. Deze twee zijn, naast medicatie, de belangrijkste behoeften voor hen. Ook hopen we hen een beetje van onze liefde en medeleven te hebben gegeven. De blijdschap en vooral de stralende ogen van de kinderen zijn onze grootste beloning’.

‘Leuk! Samen varen we naar de mooiste bestemmingen!’

Cruisen - vakantieplezier voor iedereen! Heeft u het cruisen reeds ontdekt en bent u net als wij enthousiast over deze ontspannen manier van vakantie? Of is het nog de droom van uw leven? De cruisespecialisten van VakantieXperts Reisburo Katwijk helpen u graag bij het uitzoeken en verzorgen van uw cruise. Zij hebben kennis van de verschillende rederijen en weten precies welke voor u geschikt is.

Speciaal voor u geselecteerd! Italië, Spanje ¤ 817 p.p. en Frankrijk in één

Magie van de ¤ 984 p.p. Middellandse Zee

Eilanden en ¤ 1299 p.p. steden vanaf Rotterdam

Noordam ***** Diverse vertrekdata van 27 juli t/m 25 september 2012 Civitavecchia (Rome), Livorno (Florence/Pisa), Monte Carlo, Barcelona, Palma de Mallorca, La Goulette, Palermo, Napels, Civitavecchia (Rome)

Costa Deliziosa ****+ Diverse vertrekdata van 2 september t/m 10 december 2012 Savona, Barcelona, Casablanca, Tenerife, Madeira, Málaga, Civitavecchia (Rome), Savona

Rotterdam ***** Vertrek 29 september 2012 Rotterdam, Caldiz (Sevilla), Almeria, Ibiza, Civitavecchia (Rome), Barcelona, Valencia, Cartagena, Gibraltar, Lissabon, Rotterdam *

12-dgn cruise inclusief vlucht Gebaseerd op 18 november 2012

18-dagen cruise * Vraag naar de diverse extra’s

Het heilige land ¤ 875 p.p.

Mythes en ¤ 619 p.p. mysteries van Egypte

11-dgn cruise inclusief vlucht Gebaseerd op 27 juli 2012

Carnival Dream ****+ Diverse vertrekdata van 28 juli 2012 t/m 19 april 2014 Orlando, Bahamas, St. Thomas, St. Maarten, Orlando

Costa Pacifica ****+ Diverse vertrekdata van 12 september t/m 17 november 2012 Savona, Katakolon (Olympia), Ashdod (Jeruzalem), Haifa (Nazareth/Galilee), Izmir, Piraeus (Athene), Civitavecchia (Rome), Savona

8-dgn cruise incl. vlucht en hotel Gebaseerd op 12 januari 2013

12-dgn cruise inclusief vlucht Gebaseerd op 26 oktober 2012

Drie Droom- ¤ 1269 p.p. eilanden in één reis

Het beste van ¤ 830 p.p. de Middellandse Zee

Terug in de ¤ 1059 p.p. tijd in Egypte en Israël

Ruby Princess ***** Diverse vertrekdata van 29 juli t/m 27 september 2012 Venetië (2 dagen), Piraeus (Athene), Kusadasi, Istanbul, Mykonos, Napels, Civitavecchia (Rome), Livorno (Florence/Pisa), Monte Carlo, Barcelona **

Celebrity Silhouette ***** Vertrek 29 sept., 3 en 17 nov. 2012 Civitavecchia (Rome), Alexandrië (Cairo), Ashdod (Jeruzalem), Haifa (Nazareth/Galilee), Kusadasi, Piraeus (Athene), Catania (Sicilië), Napels, Civitavecchia (Rome) *

13-dgn cruise inclusief vlucht Gebaseerd op 22 augustus 2012

13/15-dgn cruise inclusief vlucht Gebaseerd op 29 september 2012 * Route verschilt per datum

Norwegian Jade ****+ Diverse vertrekdata van 20 oktober 2012 t/m 17 april 2013 Rome - Rome met Alanya, Cyprus, Haifa (Nazareth/Galilee), Ashdod (Jeruzalem), Port Saïd, Alexandrië (Cairo) OF Katakolon (Olympia), Piraeus (Athene), Izmir, Alexandrië (Cairo)

11/12-dgn cruise inclusief vlucht Gebaseerd op 12 december 2012

Statige steden ¤ 813 p.p. van de Zwarte Zee MSC Lirica **** Vertrek op 28 oktober, 8 en 19 november 2012 Genua, Civitavecchia (Rome), Istanbul, Yalta, Odessa (Oekraïne), Piraeus (Athene), Sorrento, Genua

12-dgn cruise inclusief vlucht Gebaseerd op 28 oktober 2012

Genoemde prijzen zijn vanaf prijzen gebaseerd op een 2-persoons bezetting in een binnenhut. Voor prijzen van de overige huttypes kunt u contact met ons opnemen. Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en geldig op geselecteerde data.

Cruisen met kinderen Het vinden van een vakantie die iets biedt voor alle gezinsleden kan een uitdaging zijn. Veel gezinnen ontdekken dat een cruise alle ingrediënten heeft voor een supervakantie. Een combinatie van activiteiten, speciale kinderclubs, tijd om met elkaar door te brengen en een unieke manier van reizen. Bovendien zijn er aantrekkelijke kinderkortingen/prijzen. Extra Service van VakantieXperts Reisburo Katwijk - Deskundig en persoonlijk advies. - Bemiddeling bij het regelen van de benodigde visa. - Het regelen van de online incheck bij de verschillende rederijen. - U ontvangt keurig uitgeprinte en complete reisbescheiden.

Princestraat 22b | 2225 GB Katwijk | Tel. (071) 401 43 00 reisburokatwijk@vx.nl | www.reisburokatwijk.nl

Uw leukste cruise vakantie is mensenwerk! Kinderen staan in de rij om kleding, voedsel of speelgoed te ontvangen. (Foto: pr).


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 5 JULI 2012

Informatie van de gemeente Koningin Julianalaan 3 - Postbus 589 - 2220 AN Katwijk ZH Telefoon: 071 - 4065000 - Telefax: 071 - 4065065 E-mail: info@katwijk.nl - Website: www.katwijk.nl

Openingstijden: Hoofdlocatie Katwijk Maandag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Dinsdag van 8.00-12.30 uur Woensdag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Donderdag van 8.00-20.00 uur (aaneengesloten) Vrijdag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Milieustraat Taanderstraat Maandag tot en met vrijdag: 10.00-16.30 uur Zaterdag: 9.00-15.00 uur Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00-17.00 uur

Spreekuur college De burgemeester heeft elke dinsdag om 17.00 uur inloopspreekuur. Als u één van de wethouders wilt spreken, kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat, tel. 071- 4065000.

Wijkregisseurs Katwijk is onderverdeeld in vijf wijken. Elke wijk heeft een eigen wijkregisseur die fungeert als aanspreekpunt voor de burger. Met vragen over de openbare ruimte kan men bij deze wijkregisseur terecht. Katwijk aan Zee Wijkregisseur: Arie van Duijn Inloopspreekuur op dinsdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Gemeentehuis, Katwijk, Koningin Julianalaan 3, tel. 071-4065950 Hoornes/Rijnsoever Wijkregisseur: André Veenstra Inloopspreekuur op maandag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Schimmelpenninckstraat 10, Katwijk (zorgcentrum Kwadrant) tel. 071-4065948 Katwijk aan den Rijn Wijkregisseur: Richard Onstenk Inloopspreekuur op dinsdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Torenvlietslaan 10 tel. 071-4065949 Valkenburg Wijkregisseur: Richard Onstenk Inloopspreekuur op dinsdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Torenvlietslaan 10 tel. 071-4065949 Rijnsburg Wijkregisseur: Ton den Butter Inloopspreekuur op woensdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Graaf Florislaan 20 tel. 071-4065902 Telefonisch spreekuur Van maandag t/m vrijdag hebben de wijkregisseurs van 9.00 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. Gesprek op afspraak: Dagelijks tussen 9.00 en 17.00 uur. Afspraken kunt u maken via het rechtstreekse nummer van de wijkregisseur die u wilt spreken.

Bekendmakingen gemeente Katwijk Algemene informatie bekendmakingen Bezwaar, beroep en voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar of beroep. Een bezwaarschrift kunt u indienen bij burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad, binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit (zie de betreffende kolom). Een beroepschrift kunt u indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bij het indienen van een beroepschrift voegt u een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt. Het indienen van een bezwaarschrift schorst in de meeste gevallen niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht van rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Bij een verzoek om voorlopige voorziening graag een kopie van het bezwaarof beroepschrift meesturen. Zowel beroep als een voorlopige voorziening kunt u digitaal indienen via: http://rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor zowel het indienen van een beroepschrift als van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. Zienswijze In uw schriftelijke zienswijze vermeldt u de gegevens zoals hierboven omschreven en geeft u aan wat uw zienswijze is over het ontwerpbesluit dat ter inzage is gelegd. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de vakafdeling. E-mail Bezwaarschriften en zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend, maar wel via een daarvoor bestemd web-formulier.

Ingekomen evenementen Evenementen Locatie Centrum Katwijk,

Centrum Katwijk,

Centrum Katwijk,

Omschrijving

Ingekomen 28-06-12

Het organiseren van een promotie dag DVS op 1 september 2012 van 12.00 tot 18.00 uur Het organiseren van een Style Event op 15 september 2012 van 12.00 uur tot 17.00 uur Het organiseren van de intocht van Sinterklaas in Katwijk aan Zee op 17 november 2012 van 14.00 tot 17.00 uur

Omschrijving

Ingekomen

Heinsiusstraat, Katwijk

Het organiseren van een straatbarbeque op zaterdag 21 juli 2012 van 17.00 tot 00.00 uur Het organiseren van een straatbarbeque op zaterdag 11 augustus 2012 van 17.00 tot 00.00 uur Het organiseren van een straatbarbeque op 31 augustus 2012 van 19.00 tot 00.00 uur Het organiseren van een straatbarbeque op vrijdag 6 juli 2012 van 18.00 tot 00.00 uur Het organiseren van een heropening van een winkel aan de Voorstraat op 18 juli 2012 van 18.00 tot 22.00 uur

27-06-12

Secr. Varkevisserstraat 70-76, Katwijk Voorstraat 15a, Katwijk

Rechtstreeks beroep Voor direct beroep bij de rechter, kunt u informeren bij de bezwaarschriftencommissie (tel. 071-4065000).

27-06-12

28-06-12

28-06-12

28-06-12

Op 1 januari 2012 is de huishoudinkomenstoets ingevoerd. Dit betekende dat gezinnen met meerderjarige kinderen samen nog maar 1 bijstandsuitkering zouden krijgen. In het Begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat deze huishoudinkomenstoets nu komt te vervallen. De ‘huishoudtoets’ is per 1 januari 2012 ingegaan voor nieuwe gezinnen met een uitkering en is per 1 juli 2012 ingegaan voor gezinnen die al een uitkering hadden. Wat betekent de afschaffing in de praktijk? De afschaffing geldt vanaf 1 januari 2012, met terugwerkende kracht. Dit betekent het volgende: • Hebt u een uitkering en is de huishoudinkomenstoets toegepast dan wordt u opnieuw beoordeeld en wordt uw uitkering aangepast. U wordt door de gemeente benaderd; • Hebt u een uitkering en is de huishoudinkomenstoets nog niet toegepast dan verandert er niets. De huishoudinkomenstoets is nu niet meer van toepassing. U ontvangt hierover een brief van de gemeente; • Hebt u tussen 1 januari 2012 en nu geen uitkering aangevraagd vanwege de huishoudinkomenstoets, dan kunt u deze uitkering alsnog aanvragen. Dit kunt u doen tot 2 maanden nadat de nieuwe wet ingaat. De datum van deze nieuwe wet is nog niet bekend.

DE GEMEENTERAAD

Vergadering welstandcommissie Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

De vergadering van de Welstandscommissie Katwijk is openbaar. De eerstvolgende vergadering vindt plaats in het Heerenhuys op 10 juli 2012 om 08.30 uur. Geïnteresseerden kunnen bij de secretaris van de Welstandscommissie de agenda opvragen (tel. 071-4065000). Op verzoek geeft de secretaris aan in welke vergadering een concreet bouwplan wordt behandeld.

Ingekomen omgevingsvergunning Locatie

Omschrijving

Louise De Colignylaan 2, Katwijk Molentuinweg 13, Katwijk Prof Dr. W. Glasbergenln 2, Valkenburg Jaap Bergmanstraat, Katwijk Nassaulaan 7, Rijnsburg Het Cappelrijeland 4, Rijnsburg

het kappen van enige bomen voor aanleg sportveld plaatsen van een uitbouw aan de achterzijde van de woning kappen van een boom

25-06-12 25-06-12

Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen onderstaande besluiten. Kennisgeving beschikking commercieel horecabedrijf

21-06-12

het verplaatsen van de schuur

24-06-12

Locatie

Omschrijving

het plaatsen van een berging

27-06-12

Voorstraat 49, Katwijk

Vergunning op grond van de Drank- en Horecawet is verleend voor de uitoefening van het commerciële horecabedrijf.

Verleende drank- en horecavergunning

Vragen over bouwplannen? Maak een afspraak! Zonder afspraak moet u rekening houden met wachttijden. U kunt op afspraak terecht voor het stellen van vragen over bestemmingsplannen, vergunningsvrije- en vergunningsplichtige bouwwerken. Een bouwdossier uit het archief inzien? Graag vooraf telefonisch opvragen! Belt u tussen 09.00 - 16.00 uur met het algemene nummer (071) 406 5000 en vraag naar de afdeling Veiligheid, team Vergunningen.

Bekendmaking besluit 27-06-12

Kleinschalige evenementen Locatie

Omschrijving

Kreeft 22, Katwijk

Het organiseren van een straatbarbecue op zaterdag 7 juli 2012 van 17.00 tot 00.00 uur

Bekendmaking besluit 26-06-12

Laatste woonboot geruimd

Het is de laatste jaren een goede gewoonte geworden: de zomeravondwandelingen van het IVN, afdeling Leiden. Ook dit jaar kunt u weer meelopen met de gidsen in het duingebied, net ten zuiden van Katwijk. Het gebied, met de naam Berkheide, draagt hier en daar nog de sporen van de akkertjes die er vroeger geweest zijn. De gidsen vertellen over dit verleden en ze laten de verschillende plekken zien. Ook wijzen ze op de planten die in dit landschap een eigen functie hebben. Zo zal blijken dat niet alleen helm een rol speelt bij het ontstaan van duinen. Voor kinderen is deze wandeling zeker geschikt en voor de vele zomergasten in Katwijk is het ook leuk om mee te gaan. De wandelingen zijn gratis. Tijdens de avonden zal ook een boekje te koop zijn voor € 2,50, ‘Zomerwandeling in Berkheide’, waarin u alles nog eens rustig kunt nalezen. De wandelingen vinden plaats in juli en augustus om de veertien dagen op de woensdagavond. De eerstvolgende wandeling is woensdag 18 juli. Verzamelen bij de ingang van de Soefitempel in Katwijk.

Voor algemene informatie neemt u contact op met de griffie via het e-mail adres griffie@katwijk.nl Contact met de gemeenteraad: Partij Raadslid Tel. e-mail CDA De heer 071j.w.ravensbergen@planet.nl J.W. Ravensbergen 4034724 Christen Mevrouw A. Kuijt- 071Atiekuijt@ziggo.nl Unie van den Oever 4022709 GB De heer 071Gerardbol@live.nl G.H.A. Bol 4032443 PvdA Mevrouw 06 30 41 68 nellysmits58@gmail.com P.S. Smits 94 SGP De heer 071wjvanduijn@hetnet.nl W.J. van Duijn 4015803 VVD Mevrouw A.H. van 06 40 25 96 Anita.van.ginkel@xs4all.nl Ginkel-Lanting 57

Florimex wil meer vrouwen in de sierteelt

Uit onderzoek blijkt dat 80% van de aankoop van bloemen door vrouwen gebeurt. Desondanks is het aantal vrouwelijke professionals en managers in de bloemen- en plantenhandel haast op één hand te tellen.

Maandag en dinsdag was de Katwijkerweg afgesloten voor het verkeer. Dit had alles te maken met het opruimen van de laatste woonboot in dit gedeelte van de Vliet. (Foto: pr).

Happen en proeven op Andreasplein De Katwijkse toeristenmarkt staat dinsdag 10 juli in het teken van uitgaan, eten, drinken en overnachten in Katwijk. Diverse Katwijkse horeca-ondernemers presenteren zich van 13.00 tot 21.00 uur op het Andreasplein.

V.l.n.r. toezichthouder omgevingsrecht Willem van Duijvenvoorde, wethouder Udo, milieu, duurzaamheid en infrastructuur, teamleider toezicht en handhaving Hans Hartwig. (Foto: pr).

De gemeenteraad

Er zouden veel meer vrouwen werkzaam moeten zijn in de sierteeltbranche. Dat vindt Atze Bosma, CEO van de Florimex Group. Bosma wil met Florimex een voortrekkersrol vervullen als het gaat om het aantrekken van vrouwelijke professionals.

Met groengas vooruit De gemeentelijke toezicht- en handhavers maken sinds 1 maart gebruik van een Fiat Panda die rijdt op groen gas. Daarnaast heeft de gemeente Katwijk ook twee elektrische scooters aangeschaft. Eén van de schoonste manieren van voortbewegen, want ze zijn stil en produceren geen uitlaatgassen. De beloofde tweede stap van wethouder Udo is hiermee gezet. Onder het motto ‘practice what you preach’ rijden nu ook de handhavingsambtenaren van Katwijk in een milieuvriendelijke auto.

Aanvullende hamerpunten Categorieën van bouwwerken zonder welstandstoets Financiële aangelegenheid

Bezwaar

het kappen van 17 bomen

De eventuele omgevingsvergunning zal te zijner tijd worden gepubliceerd. Daarna bestaat de mogelijkheid het plan in te zien en zienswijzen c.q. bezwaren in te dienen.

Gemeenteraad, 5 juli 2012

Meer informatie De agenda’s en de stukken zijn te raadplegen in het bestuurlijk informatiesysteem op de website van de gemeente Katwijk, www.katwijk.nl.

Datum indiening 19-06-12

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zijDrank- en horecavergunning hebben verleend voor:

Zomeravondwandeling door duinen

De gemeente Katwijk is inmiddels trotse eigenaar van een nieuwe ‘groene’ auto. Zoals wethouder Thijs Udo bij de opening van het Groengas tankstation in Valkenburg al zei: ´Dit is een eerste stap en het is de bedoeling om het gehele gemeentelijk wagenpark te verduurzamen´. Bij vervanging van gemeentelijke voertuigen is de afspraak het gebruik van alternatieve brandstoffen serieus af te wegen. Groengas heeft de toekomst. Het is CO2 neutraal, stil en veilig en betaalbaar.

De burgemeester houdt elke dinsdag een spreekuur waar u zonder afspraak terecht kunt. Het spreekuur is van 17.00-18.00 uur in het gemeentehuis van Katwijk. U kunt u melden bij de receptie. Wanneer het spreekuur niet doorgaat, wordt dat gepubliceerd op de website en op deze pagina in de krant.

Afschaffing huishoudinkomenstoets 29-06-12

Locatie

Saturnus, Katwijk

Het spreekuur van de burgemeester gaat niet door op dinsdag 24 en 31 juli en 7 augustus 2012.

29-06-12

Kleinschalige evenementen

St. Barbara’s Tuin, Rijnsburg

Spreekuur burgemeester

Bezoekers van de markt kunnen rekenen op een warm en gastvrij onthaal met diverse proeverijen van hapjes en drankjes, omlijst door een gezellig terras met muziek en optredens. Er zijn kraampjes met informatie over alles wat er in en om Katwijk is te doen. Welkom in Katwijk!

Ondernemers: Huys te Britten met tapas en wijn, bar De Musketier, borrelhapjes en arrangementen voor feesten, café In den Blauwen Bock, muziek en diverse bieren, Fishweb Katwijk, diverse visproeverijen, B&B aan Zee, Hofje aan Zee, overnachtingen met korting, VVV Katwijk met informatie, alles over Katwijk, Wijkraad Katwijk aan Zee, kraampje met koffie en al uw opmerkingen over Katwijk aan Zee, De Bonte Kraai, biologische maaltijden, KW 106, diverse visspecialiteiten, strandpaviljoen Zomers en Het Strand, strandhuisjes, diverse hapjes, Koffiehuis Sjaan, mobiele espressobar

met lekker koffie en zoetigheid, bistro De Burcht, arrangementen en heerlijk ambachtelijk ijs, grand café Four Seasons, wijnproeverij en arrangementen, slijterij Krijgman wijnproeverij en Katwijkse specialiteiten, Karels Biofriet met biologische frietjes, biologische kroketten en dito mayonaise, Marina Rijnsburg, sloepverhuur met high tea, Vis Enze, speciaal dagmenu. B&J services en café In den Blauwen Bock zorgen voor een fantastisch aangekleed terras. Muzikale omlijsting door Krushradio, trio ‘De Dansende Cubaan’ en diverse optredens van de DVS bigband en majorettenpeloton Désiree.

´Ik verbaas me daarover’, zegt de eerste man van Florimex. ‘Het is een prachtig product en een absoluut boeiende bedrijfstak, juist voor vrouwen erg aantrekkelijk. Bovendien kun je hier veel ambitie en creativiteit kwijt’. Bosma wil met deze campagne laten zien dat het voor vrouwen de moeite waard is om bij een van de bedrijven van Florimex te solliciteren.

A man’s world De handel in bloemen en planten is van oudsher a man’s world. De handel op de bloemenveiling, de export naar het buitenland, het aanboren van nieuwe, onbekende afzetmarkten was in het verleden het domein van stoere handelsmannen. Langzaam maar zeker begint daar verandering in te komen en Florimex wil haar steentje bijdragen om de typische mannencultuur te doorbreken. Het mag geen doel op zich zijn natuurlijk, maar vrouwen met hun creativiteit, inlevingsvermogen en vaak gestructureerde manier van werken kunnen een belangrijke rol spelen op zowel commerciële als sleutelposities.

Florimex Academy Een van de paradepaardjes die Florimex in stelling brengt is de Florimex Academy, een intern opleidingsprogramma dat jonge high potentials de mogelijkheid biedt om zich te ontwikkelen tot succesvolle professionals in de sierteeltmarkt. ‘Het is een uitdagende business, die je goed moet leren kennen om er succesvol in te zijn’, legt Atze Bosma uit. ‘Was in het verleden alleen kennis van bloemen en planten nodig, tegenwoordig is dat niet meer voldoende. Bij Florimex volg je een training-on-the-job en leer je alle facetten van de internationale retail- en groothandel kennen. Behalve dat je hierdoor kunt laten zien wat je in je mars hebt, bieden we je ruimschoots de kans om binnen de Florimex Group een mooie carrière te volgen’. Florimex is opgericht in 1925 en behoort inmiddels tot de top 5 van internationale handelsondernemingen in de sierteeltbranche. Haar kernactiviteit is de export en import van bloemen, planten, snijgroen en boeketten. Afzetmarkten van Florimex zijn het Europese retailkanaal en de internationale groothandel. Het hoofdkantoor van de Group is gevestigd in Aalsmeer en bestaat uit: Baardse (planten), Starkenburg (bloemen), Greens (snijgroen) en Florimex International (holding). Daarnaast is in Rijnsburg dochter Sierafor gevestigd, waar op grote schaal de export van boeketten en planten plaatsvindt. In het buitenland heeft Florimex nog vestigingen in Spanje, Portugal en Ecuador. De Florimex Group heeft 375 medewerkers en een jaaromzet van ruim 225 miljoen euro.


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 5 JULI 2012

WWW.AUTOHEEMSKERK.NL

Autobedrijf Heemskerk & ZN 60 jaar BMW X3 High Executive 3.0 Automaat

BMW X5 High Executive 3.0 Automaat 7-persoons

â&#x20AC;˘

GARAGEBOXEN in Oegstgeest en Leiden. Huurprijs v.a. â&#x201A;Ź 110,-. Inlichtingen: 06-20773480.

â&#x20AC;˘

WESPEN, PLAAGDIEREN, dienstverlening. Tel. 06-54948365 / 070-5115927. vofroessinghvaniterson.com

â&#x20AC;˘

Januari 2007 106.125 km Benzine Grijs met. Accessoires o.a.: Navigatiesysteem, lederen bekleding, schuifdak

Prijs:

â&#x201A;Ź 29.950

Oktober 2007 129.000 km Diesel Grijs met. Accessoires o.a.: Navigatiesysteem, lederen bekleding, afneembare trekhaak

Prijs:

â&#x201A;Ź 38.950

Keuze uit 60 Renault occasions

Moet uw huis SNEL BEZEMSCHOON opgeleverd worden? Bel dan 070-5118889/06-20754889. Ook kopen wij schilderijen, porselein, goud, zilver en kristal. KOELKAST â&#x20AC;˘of Gevraagd: GASFORNUIS tot â&#x201A;Ź 15,of VRIEZER tot â&#x201A;Ź 25,-. Tel. 06-26462760.

â&#x20AC;˘POOS PROFESSIONALE schilder, stukadoor nodig? Stukadoren v.a. â&#x201A;Ź 12,- per m2 incl. mat. Schilderwerk v.a. â&#x201A;Ź 12,- p.u. Tel. 06-30031935.

â&#x20AC;˘

GEZIEN: ZWERFKAT klein jong zwart-wit, zwart op neus, langharige staart. Avond 27-6 aan het fietspad bij viaduct N206 en Noordwijkerweg Rijnsburg voor Ouwehand. adsl630441@ telfort.nl

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘ TE HUUR â&#x20AC;˘ TE KOOP â&#x20AC;˘ GEVRAAGD â&#x20AC;˘ AANGEBODEN â&#x20AC;˘ GEZOCHT â&#x20AC;˘ GEVONDEN â&#x20AC;˘

EERHART Sierbestrating. Voor al uw bestratingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave 070-3211006.

â&#x20AC;˘

Vuil tapijt? Laat het vakkundig reinigen of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam Interieurverzorging, tel. 070-5116612.

â&#x20AC;˘

Vwo-, havo, mavo, vmbo-leerlingen: huiswerkbegeleiding/bijles aangeboden door ervaren A/B student. Tel. 071-5616768.

â&#x20AC;˘

BC SIERBESTRATING Dak herstellen? Bouma/ Tegelwerk, met afvoer, graGrundeken bellen! 5114674- tis prijsopgave. Tel. 065118394. Uw dak-specialist! 55321682.

â&#x20AC;˘

Elke maand verrassende aanbiedingen!

TE HUUR: 2 ZEER RUIME KAMERS in centrum oud-Oegstgeest (Kem50-plusser SCHILDERT, penaerstraat). Meer info: SAUST en behangt uw huis 06-53661868 of na 18.00 weer als nieuw. Tel. uur 071-5765046. 06-13067762. AANGEB.: OVERDEKLekker toerfietsen vanuit TE STALLING voor Wassenaar en Voorschoten? vouwwagen, auto, boot. Tel. www.tcdekampioen.nl. 06-14901810. STEUNZOLEN. Erkend PARKETVLOER leverancier, lid Stichting SCHUREN? Info 06LOOP, vergoeding via zorg- 20401577. MCM parket verzekeraar. Een afspraak Schuurservice. kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met NIEUW! KRINGLOOP Wim van Zijp, tel. 071- DE REGENBOOG. Een 5238468 of 06-12028319. ruime keuze. U bent zeer welkom dinsdag tot zaterwww.zalenverhuurkruyt dag. Stevensbloem 161 in schipvanleiden.nl. Mooi Leiden. Tel. 06-20086730. bruin cafĂŠ in oude centrum Info: Paula. van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, verjaardaPaula van den Bosch. gen, etc... Geen huur! Wel UW WONINGSCHOONwat servicekosten en nor- MAAK BIJ VERHUImale gangbare drankprij- ZING. Tel. 06-14330315. zen! Reserveringen: tel. GEVRAAGD: RUIMTE 06-25047376. voor verkoop van 2e hands Student wil u graag hel- goederen. Info Paula vd pen met COMPUTER- Bosch. 06-14330315. PROBLEMEN. â&#x201A;Ź 15,- p.u. Tel. 070-5114250.

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

Collectanten gezocht! %F%JFSFOCFTDIFSNJOHLPNUPQ WPPSWFSHFUFOEJFSFO0PLJOVX SFHJP)FMQNFFFONFMEVBBOBMT DPMMFDUBOUWPPSEFKBBSMJKLTF DPMMFDUFXFFLSPOEPLUPCFS (BOBBSXXXEJFSFOCFTDIFSNJOHOM DPMMFDUFPGCFM 

GEZOCHT: bezorgers m/v

â&#x20AC;˘

Tevens e i t n a vak ! s r e g r o bez

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

AUTO-AIRCO SERVICE GARAGEBEDRIJF ALEX KLEINHUIS VALKENBURG

SNIJDERS BESTRAâ&#x20AC;˘TINGEN voor het aanbren-

Voor informatie kun je contact opnemen met Bouwe Prins tel.: 071 40 22 901 of mail naar verspreiding@uitgeverijverhagen.nl

takken af. Tel. 070-5111923, b.g.g. 06-53794870 DANIEL SNIJDERS â&#x20AC;˘STRATENMAKERS voor

RUIM 25 JAAR AIRCO-ERVARING Bel voor het maken van een afspraak

VAN DER KROFT & â&#x20AC;˘VAN DER LANS OFFICE

Voor een systeemdiagnose/reparatie van uw aircoinstallatie in uw voertuig en het uitlezen van foutcodes van de diverse computers in uw auto en natuurlijk voor het regelmatig onderhoud van uw kostbare aircosysteem.

Goede verdiensten!

u nog in de schaduw? â&#x20AC;˘WijZitzagen bomen om en

het aanbrengen van alle soorten bestratingen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave: 0174-213809, info@ danielsnijders.nl

071-4077364

vanaf 13 jaar

gen van alle soorten bestratingen. Vakkundig en met aandacht aangebracht. *bestaande bestrating herleggen *van terras-parkeerplaats *machinale bestrating *grondwerkzaamheden. Voor particulieren en bedrijven. Bel voor een gratis prijsopgaaf: 0174-213809, www.danielsnijders.nl

MANAGEMENT verzorgt op flexibele basis het secretariaat voor bestuurders, commissarissen, bedrijven, adviseurs. Huis met het Blauwe Dak Wassenaar, 070-5119001, www.officemanagers.nl, info@officemanagers.nl

www.uitgeverijverhagen.nl

EI N DELIJ K IS H ET ZOVER!

#MPFNFOMBBOt&.7BMLFOCVSH ;)

PARTICULIEREN

OPGELET! Uw advertentie verschijnt in de regio:

Advertenties kunnen tegen contante betaling Ă â&#x201A;Ź 8,00 ingeleverd worden bij: Â&#x2026; )&57"-65")6*4 7PPSTUSBBU KATWIJK Â&#x2026; 4*("3&/."(";*+/+#BSOIPPSO )PPGETUSBBU NOORDWIJK Â&#x2026; PRIMERA WE-BOT )PPGETUSBBU SASSENHEIM Â&#x2026; 3*&58*/,&-WBOEFS70035 %PSQTTUSBBU NOORDWIJKERHOUT Â&#x2026; 5)&3&"%4)01 JOEF)PGUVJO RIJNSBURG Â&#x2026; -*&5)0314#0&$,)6:4 )PPHNBEFTFXFH LEIDERDORP Â&#x2026; 30,&341"-&*4-&*%&3%031 7BO%JFQFOJOHFOMBBO LEIDERDORP Â&#x2026; #0&,)"/%&-%&,-&3 %F,FNQFOBFSTUS 1BTTBHF FO'050%*$,)0' *SJTMO OEGSTGEEST

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna) Voorwaarden: 3 regels â&#x201A;Ź 8.00. Per regel â&#x201A;Ź 2.75 meer.

Katwijk Leiderdorp

Noordwijk hout Noordwijker Oegstgeest Rijnsburg Sassenheim Valkenburg Voorhout Waardeiland Warmond Wassenaar De Zilk

}

â&#x201A;Ź8.00 â&#x201A;Ź 10.75 â&#x201A;Ź 13.50 â&#x201A;Ź 16.25 â&#x201A;Ź 19.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!)

Onze winkel is klaar voor de toekomst. Een compleet nieuw interieur, maar wat gebleven is zijn de ver trouwde gezichten die samen met u Myriam Mode willen voor tzetten zoals u dat van ons gewend bent. Een goed modeadvies op maat in een gezellige sfeer. 3 juli heropenen wij onze winkel.

Naam:............................................................................................................................................................. Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

TE HUUR Â&#x2026; TE KOOP Â&#x2026; GEVRAAGD AANGEBODEN Â&#x2026; GEZOCHT Â&#x2026; GEVONDEN

henri dunantplein 22a | 2181 em hillegom | t 0252 524 109 | info@myriam-mode.nl | www.myriam-mode.nl openingstijden: maandag gesloten | dinsdag t/m vrijdag 9.30 - 17.30 uur | zaterdag 9.30 - 17.00 uur


Nieuw in Katwijk, en bij Cocoon: SPRAY-TAN t%JSFDUFFOHFCSVJOEFIVJE t/BUVVSMJKLSFTVMUBBU t(FXFMEJHWPPSFFOGFFTUKF t#SVJOOBBSKFWBLBOUJFCFTUFNNJOH t,MFVSBGHFTUFNEPQIFUIVJEUZQF &FOCFIBOEFMJOHLPTUĂŠ )FUJTPPLNPHFMJKLPNFFOSJUUFOLBBSUUFLPQFO YĂŠ YĂŠ 

Geniet van het zomerarrangement bij Azzurro Beauty Van â&#x201A;Ź149,- voor â&#x201A;Ź79,-

TRY-OUT MAAND BIJ SPORT- & FITNESSCENTRUM

Voor een heerlijk dagje ontspannen kunt u terecht bij Azzurro Beauty in Noordwijk aan Zee. Hier vindt u alles op het gebied van schoonheid en ontspanning in een luxueuze en rustgevende omgeving. Profiteer nu van deze speciale zomeraanbieding! Het Zomerarrangement: t0OUWBOHTUNFULPGGJFUIFFt5SBORVJMMJUZXFMLPNTUSJUVFFM t&FOXFMEBEJHFHF[JDIUTCFIBOEFMJOHĂš)FUHFMBBUXPSEUJOUFOTHFWPFE HFIZESBUFFSEFOPOUTQBOOFOt7PFUNBTTBHFt3VHTDSVC t3VH OFLTDIPVEFSNBTTBHFt(SBUJTQBSLFFSHFMFHFOIFJE

MULTISPORT 1 MAAND LANG ONBEPERKT GEBRUIK MAKEN VAN ALLE FACILITEITEN EN GROEPSLESSEN VOOR SLECHTS â&#x201A;Ź 25,ACTIE LOOPT TOT 31 JULI 2012

Nu van EUR 129,- voor EUR 79,- *

BLEKERSTRAAT 26 | 2222 AN KATWIJK | T 071 402 36 15 WWW.BEAUTYCENTRECOCOON.NL OPENINGSTIJDEN: MA. T/M VRIJ. VAN 9.00-21.00 UUR

*Geldig voor boekingen t/m 30 september 2012

Sport- & fitnesscentrum

&

T 071 0 - 402 09 65 | INFO@MULTISPORTBV.NL | WWW.MULTISPORTBV.NL | FACEBOOK.COM/MULTISPORTBV

Health

Een strakke huid met Lypossage Bel

voor een

gratis intake

V Veel vrouwen herkennen het probleem... Cellulitis op de benen, billen, taille en buik. Cel Deze uiterst ui intensieve manier van masseren werkt krachtig in op de vet- en vochthuishouding. Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder. U wordt behandeld door een gecertiďŹ ceerde huidspecialiste. Maak nu een afspraak voor een gratis intake. U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!

Spray tanning: er goed uitzien, met een goed gevoel!

Tegen inlevering van deze bon

Color your world

Wij hebben verschillende producten voor alle huidtypen. 0O[FTQFDJBMJTUFOLVOOFOVEBBSPWFSBEWJTFSFO0O[FTQSBZUBOOJOH QSPEVDUFOCFWBUUFO"MPĂ&#x2018;7FSB WJUBNJOF& WJUBNJOF" 3FUJOPM QBMNPMJFFO vitamine B5. Ze worden gemaakt met natuurlijke ingrediĂŤnten van de hoogste kwaliteit. Voor de tanning: t4DSVCFOIZESBUFFSEFIVJEEFBWPOEFSWPPS(FFGNFUOBNFBBOEBDIU BBOEFFMMFCPHFO LOJFĂ&#x2018;O FOLFMTFOBOEFSFESPHFHFCJFEFO t8BYFOFOTDIFSFOLBOUPUUFONJOTUFVVSWPPSBGHBBOEBBOEFCFIBOEF ling. Zo krijgen de poriĂŤn de kans om op tijd te sluiten. t4NFFSVPQEFEBHWBOEFTQSBZUBOCFIBOEFMJOHOJFUJONFUCPEZMPUJPO Na de tanning: t%SBBHEPOLFSF MPTTFLMFEJOHOBEFCFIBOEFMJOH t4UFMEPVDIFOPGCBEFO [XFNNFOFOTQPSUFOFWFOVJU EFPOUXJLLFMJOHTUJKEJTUFONJOTUFVVS t1SPCFFSV[FMGOJFUUFSBLFOUJKEFOTEFCFIBOEFMJOH PGWMBLFSOB t)ZESBUFFSEFHFCSVJOEFIVJEJFEFSFPDIUFOEFOBWPOE met een vochtherstellende crème. t/BIFUEPVDIFOPGCBEFOEFQEFIVJEBMMFFOWPPS[JDIUJHESPPH t-BOHFCMPPUTUFMMJOHBBOXBUFS[BMEFLMFVSTOFMMFSEPFOWFSWBHFO t(FCSVJLFFO5BO&YUFOEFS PNEFUBOOJOHCJKUFIPVEFO

w w w. az z u r r ob e aut y.nl OUDE ZEEWEG 57 - NOORDWIJK - 071 361 47 02

De maand juli krijgt u

ĂŠĂŠn milk_shake shampoo*

gratis bij elke kleurbehandeling!

BLEKERSTRAAT 26 | 2222 AN KATWIJK | T 071 402 36 15 WWW.BEAUTYCENTRECOCOON.NL OPENINGSTIJDEN: MA. T/M VRIJ. VAN 9.00-21.00 UUR

*Deze actie is geldig voor de gehele maand juli 2012 (ĂŠĂŠn bon per klant)

Oegstgeesterweg 36A | Rijnsburg | T 071-4034121

www.aankop.nl

!"

! "" "" " """

! " 

"! !!!

" "; 306:=+>23>"*>2:/4523;:2=

U bent van harte welkom op onze gratis lezing over Chiropractie!

!!!"!"" ""! "

  

" !! " *12&2>;'=&=0:>5=:>#/5>048&6/825 %145'49: 3=6->*#/5>&20-> 71=964436>%<! <!,<*<</5> .495;;+>$>,-<<>

Hoofdpijn, nek- en rugklachten komen veel voor. Met chiropractie kunnen deze vaak snel en effectief worden verholpen. Chiropractie helpt miljoenen mensen over de gehele wereld. Wij zijn een professioneel team dat samen met u op zoek gaat naar de oorzaak van uw klachten. Het gaat bij ons niet om symptoombestrijding, wij willen juist de oorzaak van het probleem oplossen. Wilt u meer weten over: - Wat is chiropractie? - Hoe kunnen de meest uiteenlopende klachten verholpen worden? - Behandeling zonder gebruik van medicijnen of chirurgische ingrepen. Dan is het wellicht interessant voor u om onze gratis lezing bij te wonen. Sander Eenink, D.C. chiropractor, zal een lezing geven op maandag 16 juli in de praktijk van Chiropractie Oegstgeest. U kunt zich hier telefonisch voor aanmelden op tel.nr. 071-515 42 12. Tijdens deze avond zal Sander aandacht besteden aan de meest voorkomende nek- en rugklachten. U kunt hierbij denken aan hernia, ischias, bekkeninstabiliteit, artrose, slijtage, hoofdpijn,RSI, slijmbeursontsteking, tenniselleboog, carpaal tunnel syndroom en andere gewrichtspijnen. Myovision scan nu â&#x201A;Ź10,- i.p.v. â&#x201A;Ź50,Tevens stellen wij u in de gelegenheid om alleen op deze avond een afspraak te maken voor een Myovision scan voor â&#x201A;Ź 10,-. Deze unieke scan maakt afwijkende spierspanningen langs de wervelkolom zichtbaar. Dit is niet alleen belangrijk bij het opsporen van de werkelijke reden van rug -nek en hoofdpijnklachten, maar ook van vele andere klachten die door druk op het zenuwstelsel veroorzaakt kunnen worden.

Datum lezing: 16 juli 2012 Aanvang: 20.00 uur Waar: Chiropractie Oegstgeest, Geversstraat 75A Oegstgeest, (071) 515 42 12 www.chiropractieoegstgeest.nl

5=:>';3:;6:26/>2:/45 : 0=8=>82:>(=+=>54&2=8=>0+'49 =89=3 .495;;+>$>7)7, -1> .8  

  6+=/ :6"  " "! !"   !" 7#<*<</5>(;3>$>7)<",-1>.8> ! " 7<!7 <*<</5>(;3>$>7)"7,-1>.8>   !!" !"! ! ! !! " !! " " "!! " !"

 

" ";5 " ! "" =9 =:0 :>= =3 25 944:6:=>;6649:

3->0+=89=3 6:4=+=3>23>&2(=96=>6:2+= 0>:4:>54&=93 =3>6449:=3->(;3>0+;662= >>6:806 (=9092;;9>=9>#>4'>= 9>6:80 .495;;+>(;3;'>$>,,-1 (;3;'

 

.8  

 

=9 6:80

 

 

!! " '=&=0:>5=:>#/5>.;6;>:9;;6/825 %145'49: 3=6->*#/5>&20-> 71=964436>%<! <!,<*<</5> .495;;+>$>,,-<<>7#<*<</5>(;3>$>7)#, -1>.8> 7<!7 <*<</5>(;3>$>7),7,-1>.8>

 

 

   )<<

7<1*7 889 7<>1>7%)"< 889 7<>1>7%>889 7<>1>7%)"< 889 7<>1>7%)"< 889 7<>1>7%)"< 889

"!"

!!""""

!! " ! > .>.> . 


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 5 JULI 2012

Bij Zomerdamtoernooi

Cor van Dusseldorp neemt afstand

It’s London calling

Na een enerverend partijtje werd Marielle Meijer terug gewezen. Na schijfverlies was aan partij verlies niet te ontkomen. Spektakel bracht de partij Cees van den Bosch versus Teun de Kluyver. Teun bouwde het allemaal weer prima op, zo als we dat van hem gewend zijn. Hoewel Cees hem nog waarschuwde, overzag hij een zetje en verloor nog. Alex Zwanenburg en nieuwkomer Haye Berger spotten met sommige damwetten en dat leverde fraaie taferelen op. Alex ging hier tegen in en moest uit eindelijk met die vervelende nul naar huis. Maar ja, als je niet tegen je verlies kunt. Alex had er geen moeite mee. Jan Lute leverde een geweldige prestatie tegen de altijd gevaarlijke Glenn Hardenberg. Op sterke wijze wist Jan een schijfje voor te komen. Glenn gaf echter niet zomaar op. Na een lang dam gevecht konden beiden zich vinden in de remise. Anton van Dusseldorp ging een zware avond tegemoet tegen de normaal veel sterkere Richard Meijer. Richard was ook nog eens getergd door een totaal onnodige klok nederlaag vorige week. Ondanks heftig verzet

Spieren voor Spieren Zoals ik in één van mijn columns ooit al had verteld, ben ik ambassadeur van de Stichting Spieren voor Spieren. Ik zit in het ‘Oranje team’ met (ex)topsporters als Pieter van den Hoogenband, Arjen Robben, Frank en Ronald de Boer en Louis van Gaal. Misschien heeft u mij al eens zien hangen in de bushokjes bij u in de buurt, om aandacht te vragen voor een aanstaand evenement. Spieren voor Spieren haalt geld op om onderzoek te doen naar spierziekten, gericht op kinderen.

geen grote verrassing dat Anton zich uiteindelijk gewonnen moest geven. Arno Kooloos en Jan Schijff verlieten al snel de gebaande damwegen. Arno dacht de zaak positioneel binnen te hebben maar werd verrast door een venijnig zetje. Jan verloor echter zijn concentratie en na het eerste de beste offer kon hij inpakken. Een fraai damgevecht toverden Steven den Hollander en Richard Kromhout op het bord. Het werd een principiële strijd; aanval tegen omsingeling. Uiteindelijk bleek Richard weer eens de handigste en ging met de beide punten naar huis. Later in de analyse liet hij ook nog eens zien hoeveel remise kansen Steven had gemist. Al met al weer een roerige damavond. Volgende week alweer de vierde ronde en halverwege het toernooi.

Dirk Zwaan jr wist op overtuigende wijze dagwinnaar te worden in het Noord-Hollands kanaal met 16.780 gram. (Foto: pr).

Nieuws van hengelsportvereniging

Dirk Zwaan jr. ook tijdens achtste viswedstrijd oppermachtig Al om half vijf zaterdagmorgen vetrokken negentien sportvissers richting Purmerend om in het aldaar gelegen Noord-Hollands kanaal hun geluk te beproeven. Een beproeving is het voor de meeste deelnemers geworden, want er werd voor dit water over het algemeen zeer matig gevangen. Dirk Zwaan jr. maakte hierop een uitzondering. Hij ving ruim zestien kg vis en won hiermee dit jaar al weer voor de derde maal de dagprijs. Jan Zwaan werd met ruim zeven kg vakwinnaar in het tweede vak. De overige vissers moesten genoegen nemen met veel minder en sommigen zelfs met niets.

3e Hans Wassing 4e Bas Glasbergen 5e Wiggert Vooijs 6e Henk Hendriks

Uitslag vak 1:

Stand poule A:

1e Dirk Zwaan jr. 2e Gert van Dijk

16,7 kg. 5,4 kg.

4,4 kg. 2,3 kg. 2,0 kg. 1,6 kg.

Uitslag vak 2: 1e Jan Zwaan 2e Wout Heemskerk 3e Aad van Rijswijk 4e Teun Kralt 5e Jeroen Judels 6e Cees van Dijk

7,3 kg. 6,1 kg. 5,1 kg. 3,9 kg. 3,8 kg. 2,0 kg.

Na deze uitslag van de achtste wedstrijd, tellen van elke deelnemer de twee slechtste resultaten niet meer mee in de stand van het klassement. 1e Hans Wassing 2e Dirk Zwaan jr.

11 p. 63,2 kg. 17 65,2 kg.

3e Gert van Dijk 4e Aad van Rijswijk 5e Jan Schijff 6e Henk Hendriks 7e Wout Heemskerk 8e Cees van Dijk 9e Mario v. Duyvenbode 10e Wiggert Vooijs 11e Teun Kralt

21 21 22 23 25 25

36,9 kg. 35,0 kg. 42,6 kg. 40,1 kg. 41,4 kg. 28,1 kg.

29 34 38

47,6 kg. 29,7 kg. 19,8 kg.

18 p. 23 29 32 38 39 39 44 44 63

48,2 kg. 41,6 kg. 29,4 kg. 26,6 kg. 21,7 kg. 23,2 kg. 18,5 kg. 18,4 kg. 10,4 kg. 11,0 kg.

Ook u kunt zich hiervoor inzetten! Door het hele land organiseren mensen of verenigingen nieuwe acties om geld op te halen. Dat kan op allerlei verschillende manier, maar sport staat hier altijd in centraal. De stichting organiseert zelf ook verschillende evenementen om geld op te halen. Zo is er bijvoorbeeld de jaarlijkse Spieren voor Spieren spinningmarathon. Deze vindt plaats op vrijdag 28 september in het Frans Otten stadion in Amsterdam. Dit is de grootste spinning marathon van het land, een evenement dat je absoluut niet wil missen! Dus mocht u nu helemaal gek zijn van wielrennen, of spinning in het bijzonder, is dit een geweldige manier om uw steentje bij te dragen. Ook organiseert Spieren voor Spieren jaarlijks de Wintertijd Challenge. De Wintertijd Challenge is een uniek fondsenwervend sportevenement in de nacht van 27 op 28 oktober. In de nacht dat de wintertijd ingaat wordt er op zoveel mogelijk plaatsen in Nederland 1 uur en 1 seconde gelopen, geschaatst en gezwommen om geld in te zamelen voor kinderen met een spierziekte. Het unieke van de Wintertijd Challenge is dat het sportevenement plaatsvindt in het uur dat de wintertijd ingaat (twee uur ‘s nachts). Dit is het enige moment in het jaar dat je tijd kan winnen. Tijd winnen om behandeling en genezing van spierziekte te realiseren. Sporten voor kinderen die dat niet kunnen. Ludiek is dat deelnemers op dit tijdstip door het teruggaan van de klok in één seconde droomafstanden kunnen afleggen. Het ultieme voorbeeld waar gezonde spieren toe in staat zijn om kinderen met zieke spieren te helpen. Spieren voor Spieren organiseert in de wintertijd nacht één hoofdevenement in Eindhoven en moedigt daarnaast sportievelingen in heel Nederland aan op hetzelfde moment een eigen lokale Wintertijd Challenge te organiseren. Inschrijven voor de Wintertijd Challenge of aanmelden voor een lokale Challenge kan via www.wintertijdchallenge.nl. Ik hoop dat u zich, net als ik, voor deze geweldige organisatie wilt inzetten! Nick Driebergen www.nickdriebergen.nl Twitter:@nick3bergen

Stand poule B: 1e Rob de Groot 2e Jeroen Judels 3e Jan Zwaan 4e Ab van de Bosch 5e Cock Kromhout 6e Wim Krijgsman 7e Cor Guyt 8e Dirk Zwaan sr. 9e Bas Glasbergen 10e Arjan van Dijk

Mooie start Valkenburg’s Open Vrijdagavond in de feestweek spectaculaire stuntshow op het Burg. Koomansplein. (Foto: pr).

In de feestweek

Stuntshow daagt Rijnsburgs publiek uit Het Rijnsburgs publiek wordt vrijdag 17 augustus op de proef gesteld. Wie durft er langs de hekken te staan en wie kijkt er liever veilig toe vanaf de tribunes op het Burg. Koomansplein? Oranje Vereniging Rijnsburg en Dantes Stuntteam biedt u een complete stuntshow van 120 minuten aan. Een show vol spanning en sensatie voor het hele gezin. De verwachtingen zijn hoog. Direct nadat de finalerondes van de beddenrace zijn gereden wordt het Burg. Koomansplein klaargemaakt voor de stuntshow. Het is belangrijk dat u op tijd een plekje bemachtigd als toeschouwer van deze show. Om half zeven zal de show gestart worden. Anderhalf uur lang zal u kunnen kijken naar spanning en spektakel. Motorsprongen, vuur,

auto’s over de kop, en dat alles in een show waar spanning en humor elkaar in rap tempo opvolgen. Zoals u misschien inmiddels wel begrepen heeft, ziet de programmering van de Rijnsburgse feestweek er dit jaar wat anders uit. Omdat de DaringDantes stuntshow op vrijdagavond plaats gaat vinden, is de levend stoelendans voor zowel de jeugd als de volwassenen verplaatst naar donderdagavond. Maar om de spectaculaire vrijdag af te sluiten, wordt op deze avond de lampionnenoptocht gelopen. Dus u kunt na de beddenrace en de stuntshow even naar huis om vervolgens weer met uw kinderen terug te komen. Want om 21.30 uur wordt er gestart vanaf de Feesttent van Oranje met de lampionnenoptocht. Na de lampionnenoptocht is er dan in de Feesttent van Oranje nog een steengoede band Soulbeach die de gehele avond op het podium staat.

Zoals gebruikelijk wordt met het hijsen van de vlaggen het Valkenburg’s Open geopend. Dit jaar alweer voor de dertiende maal en met succes. Leek vorig jaar het aantal deelnemers wat terug te gaan lopen, dit jaar kon de organisatie rekenen op 248 deelnemers die goed zijn voor 406 inschrijvingen. Meer dan 10 procent hoger dan vorig jaar. Het grote aantal deelnemers brengt wel druk op de ketel voor de organisatoren, de planning is strak te noemen. Zo werden in het afgelopen weekend 67 van de totaal 264 wedstrijden gespeeld. Uiteraard vraagt deze strakke planning ook wat medewerking van de deelnemers. Zij moeten soms hun beschikbaarheid wat aanpassen. Maar ook daar weten de wedstrijdleidsters Cora de Vries en Adriënne Visser soepel mee om te gaan.

deelnemers vaker en langer op het park vertoeven. Vrijdag staan de finales voor de 50+-sers op het programma, tijdens de finaledag wordt er voor de deelnemers van het 50+-toernooi een lunch geserveerd. Naast het tennisgebeuren staan er ook andere festiviteiten op het programma. Afgelopen zaterdag beet Krijgsman dranken de spits af met een proeverij van een nieuwe aperativo, Rosanti Spritzz. Vrijdagavond zal er een spetterend optreden zijn van BB & The Soulmates, met muziek uit de zestig, zeventig en tachtig jaren zullen zij het dak ervan af laten gaan. Zoals de naam al zegt de soul zal de boventoon voeren. Dus de plateauzolen en broeken met wijde pijpen kunnen uit de kast worden gehaald.

Finaledag Zaterdag is het weer de beurt aan sponsors: eind van de middag zijn zij te gast bij de PR commissie. Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen zij ‘netwerken’ en bovendien nog genieten van een tenniswedstrijd. Alle actieve en aspirant sponsors zullen hiervoor worden uitgenodigd door de PR commissie. Ten slotte staan zondag 8 juli de finales weer op het programma, in een enkele hogere categorie worden ook nog poule wedstrijden gepland. Van de afvalschema’s worden de finales gespeeld. Rondom 18.00 uur is staat de prijsuitreiking gepland. Een drukke week op het park aan het Recreatiepad, maar er altijd ruimte voor bezoekers, dus u bent van harte welkom.

Prijzen voor jeugdige dammers. (Foto: pr).

Mats Wolthaus winnaar Rabokaal

50+-toernooi Maandag is het 50+-toernooi van start gegaan. Dit toernooi staat inmiddels ook al weer voor de zevende maal op het programma. Dit toernooi wordt, in tegenstelling tot het 30+-toernooi, in poules gespeeld waardoor de deelnemers meerdere partijen moeten spelen hetgeen ook weer meebrengt dat de

De afsluiting van het jeugdseizoen staat traditiegetrouw in het teken van het uitreiken van de vele bekers, waar de afgelopen maanden weer flink voor gestreden is. Er waren prijzen van verschillende toernooien en in verschillende groepen. Zo ging een aantal toppers zelfs met drie prijzen naar huis.

Zwem4daagse Aquamar weer een succes

Naast de prijzen voor podiumplaatsen bij de diverse toernooien, is er ook de Rabokaal wisselbeker. Deze wisselbeker reikt de jeugdleider uit aan een speler die het afgelopen seizoen bij de club is gekomen.

Vorige week werd voor de 36e keer de Nationale Zwem4daagse georganiseerd in zwembad Aquamar. Meedoen aan de Nationale Zwem4daagse betekende vier dagen een afstand van 500 meter zwemmen in het 50-meter sportbad van Aquamar.

Daarbij kijken de trainers naar diverse zaken, zoals enthousiasme, inzet, sportiviteit, het bezoeken van wedstrijden buiten de club etc.

Kinderen tot 12 jaar mochten 250 meter zwemmen. Met een opkomst van 620 bezoekers was ook deze editie weer een succes. De week werd feestelijk afgesloten met een echte dj en uiteraard de ‘verdiende’ medaille uitreiking. (Foto: pr).

Het Valkenburg’s Open is uitgegroeid tot een bekend en gezellig tennistoernooi bij VTV aan het Recreatiepark in Valkenburg. (Foto: pr).

De Rabokaal werd dit jaar uitgereikt aan de 7-jarige, Mats Wolthaus. De grote wisselbeker mag hij een jaar lang thuis op een mooie plek neerzetten. Daarnaast ontving Mats ook een kleinere beker die hij

Mats Wolthaus met de grote wisselbeker. (Foto: pr). voor altijd mag houden. Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd. Na de schoolvakantie start de jeugdafdeling weer op donderdagavond. Nieuwe kinderen zijn van harte welkom.


assurantiën

Katwijkerweg 5

2231 SB Rijnsburg

T

071 402 41 41

Zuidstraat 1

2225 GS Katwijk

T

071 401 32 44

www.ruimte om te leven.nl

makelaardij

hypotheken

bank

makelaardij@eghi.nl

KATWIJK VRAAGPRIJS

Van Egmond Van Hirtum is dé adviseur voor particuliere en professionele opdrachtgevers in alle facetten van de woningmarkt. Wij onderscheiden ons ten opzichte van andere ondernemers in dit vakgebied op grond van kwaliteit, dienstverlening, advies en vakkennis. Vanuit onze vestigingen in Rijnsburg, Katwijk en Voorhout werken onze medewerkers op het gebied van makelaardij, assurantiën en hypotheken. In Rijnsburg is tevens een filiaal van de RegioBank gevestigd.

Ruime jaren dertig hoekeengezinswoning met 5 slaapkamers en grote schuur. t Zeer goed onderhouden t Ruime woonkamer, begane grond v.v. vloerverwarming t Open keuken v.v. diverse apparatuur t Achtertuin met vrijstaande stenen schuur met 2 bouwlagen, v.v. gas, water en elektra t Badkamer v.v. douche, 2e toilet en designradiator

Ter uitbreiding van ons team, zijn wij op zoek naar een (startende):

RECEPTIONISTE - TELEFONISTE fulltime/parttime Als receptioniste/telefoniste ben je hét visitekaartje van ons bedrijf. Je draagt zorg voor het beantwoorden en doorverbinden van alle inkomende telefoongesprekken en sta je bezoekers te woord. Daarnaast verzorg je voorkomende administratieve werkzaamheden voor de verschillende afdelingen binnen ons bedrijf. De functie is voor 40 uur in de week en kan worden ingevuld als fulltime- of duobaan. Je bent werkzaam op ons kantoor in Rijnsburg.

BESTEVAERWEG 12 € 365.000 K.K.

EXCLUSIEF! OPEN HUIS OP ZATERDAG 7 JULI A.S.

Kijk voor meer informatie over deze functie op onze website: www.ruimteomteleven.nl. Reageren kan tot 26 juli a.s.

VAN 10.00 - 13.00 UUR!

U kunt dan zonder afspraak deze woning bezichtigen.

www.ruimte om te leven.nl

SUMMER

SALE Men’s Fashion :: Hoofdstraat 73 | Noordwijk | T 071 364 70 36 ʰ Casual Wear :: Hoofdstraat 71 | Noordwijk | T 071 362 25 35


Snel drukwerk nodig? Ambachtsweg 7a 2222 AH Katwijk Te l e f o o n ( 071) 402 13 81 Te l e f a x ( 071) 403 37 69

De Valkenburger Verschijnt wekelijks

Advertenties: (071) 4022901 • advertentie@uitgeverijverhagen.nl

Redactie: redactie@derijnsburger.nl

Ingezonden Misbruik gemeenschapsgeld

ZONDAG 8 JULI

Wat schetste mijn verbazing toen ik van de week op de site van 112bollenstreek zag dat er een ladderauto van de brandweer uitgerukt was om een jonge meeuw terug in zijn nest te zetten, bovenop het dak van een flat aan de Burggravenlaan in Katwijk. Het beestje wist wel naar beneden te komen, maar omhoog was iets lastiger. Wat kost dat allemaal wel niet. Het moet toch niet gekker worden! En dat allemaal van onze belastingcenten. Iedereen heeft last van de meeuwen. Wij zelf wonen in een appartementencomplex in Valkenburg, bovenste woonlaag en daar zitten ze ook. Nu ze weer een nest hebben, kan je dus eigenlijk niet buiten zitten, want je wordt gewoon

GEREF. KERK (VRIJG.) 09.30 uur: ds. J. van Houwelingen, Lisse 18.30 uur: leesdienst NED. HERV. GEM. 10.00 uur: dr. C. Vermeulen, Valkenburg 18.30 uur: ds. F.J. van Harten, Scheveningen GEREF. KERK VALKENBURG 09.30 uur: ds. A. Meindersma, Rijnsburg E.H.B.O. VALKENBURG Secretariaat: Sandra van Delft, Hoofdstraat 4, 2235 CG Valkenburg, tel. 071-4075647, E-mail: ehbovalkenburg@hotmail.com Vereniging Oud Valkenburg EXPOSITIE IN DE TOREN Geopend iedere zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur of op afspraak: tel. 4075939.

Maandaanbiedingen JULI

SPARERIBSCHOTEL PATAT PITTIG VLEES PATAT HETE KIP KIP OF KAPSALON

11,00 12,00 2,25 3,95 6,00

Tal van onze producten worden bereid in eigen keuken!

GEVRAAGD: MEDEWERKSTER voor vrijdagavond en zaterdagmiddag

OPENINGSTIJDEN: Maandag van 12.00-13.30 uur en van 17.00-23.00 uur Di. t/m zaterdag 12.00-23.00 uur

Castellumplein 2, Valkenburg (ZH) Tel./fax 071 - 407 85 40

Respect en waardering voor veteranen De veteranen werden vorige week zaterdag warm onthaald op het gemeentehuis in Katwijk voorafgaand aan de parade die in Den Haag plaats zou vinden. Burgemeester Wienen sprak dankwoorden tot de veteranen, onder wie een groep jonge veteranen. Hij memoreerde de grote impact die het oorlogsgebeuren op hun leven te weeg bracht. Uit Valkenburg waren de heren Adriaan de Mooij en Cock de Vries (inmiddels al 87 jaar) aanwezig, laatstgenoemde werd vergezeld door mevrouw Vis. De heer Bouwe Kuijt met echtgenote woont inmiddels alweer een paar jaar in Katwijk ‘Zij verdienen ons respect en waardering voor het leveren van hun bijdrage aan de vrede en verscheurde samenlevingen’, aldus burgemeester Wienen. De jaren beginnen hun tol te eisen en meerdere Valkenburgers zijn zelfs niet meer in staat om de 4 mei herdenking in Valkenburg bij te wonen. Maar we zien Veteranendag als een blijk van waardering voor de mensen die opkomen voor vrede, veiligheid en democratie. En dat is een groot goed voor iedereen. (Foto: AdV).

Bestaande situatie vastgelegd

Bestemmingsplan Valkenburg Landelijk Gebied geactualiseerd Voor Valkenburg Landelijk Gebied wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het plangebied omvat hoofdzakelijk het landelijk gebied van Valkenburg. Gisterenavond was er voor bewoners en gebruikers van het gebied en geïnteresseerden een inloopavond om het voorontwerp van dit bestemmingsplan te bekijken. Het bestemmingsplan Valkenburg Landelijk Gebied betreft het gebied dat aan de oostzijde begrensd wordt door de Oude Rijn en de N206, aan de zuidzijde door de A44 en de gemeente Wassenaar, aan de westzijde door de voormalige vliegbasis Valkenburg, en aan de noordzijde door glastuinbouwgebied De

aangevallen. Als deze jonge meeuw opgevangen was in de vogelopvang was het ook vast wel goed gekomen. Overal moet op bezuinigd worden, maar nee hoor, wij laten gewoon de ladderwagen uitrukken om een jonge meeuw terug te zetten in het nest. Het is de wereld op z’n kop. A. Visser, Valkenburg

Fysio- en manuele therapie Energiek Voorschoterweg 3a 2235 SE Valkenburg (z.h.) Tel: 06-30528236

Wie bakt de lekkerste?

KEUZE UIT 3 SOORTEN PATAT: eigengemaakte, ras- en fabriekspatat.

pot saus naar keuze

B el 4022901

DONDERDAG 5 JULI 2012

KERKDIENSTEN

4 PATAT + 4 KROKETTEN of 4 FRIKANDELLEN +

HEEFT U DE KRANT NIET GEKREGEN?

Woerd, de N206, de TjalmastrookNoord en ’t Duyfrak.

Bestaande situatie In het nieuwe bestemmingsplan worden geen grote wijzigingen doorgevoerd, maar wordt zoveel mogelijk de bestaande situatie vastgelegd. Ook wordt bekeken of veranderde gebruikswensen van gebruikers van het gebied in het bestemmingsplan kunnen vastleggen. Het voorontwerpbestemmingsplan Valkenburg Landelijk Gebied en bijbehorende stukken kunt u terugvinden op de gemeentelijke website www.katwijk.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt vanaf heden het voorontwerp inzien op het gemeentehuis op werkdagen gedurende openingstijden.

Nadat alle opmerkingen zijn verwerkt in het voorontwerpbestemmingsplan wordt er een ontwerp gemaakt. Het ontwerpbestemmingsplan wordt naar verwachting vanaf eind september 2012 voor zes weken ter inzage gelegd. De exacte datum van de ter inzage legging wordt bekend gemaakt op de gemeentelijke website, de gemeentepagina en de Staatscourant. Eenieder kan binnen die zes weken een zienswijze indienen. Na afloop van de zienswijzenperiode wordt bekeken of het wenselijk, nodig en/of mogelijk is de zienswijzen te verwerken in het bestemmingsplan. De planning is dat het bestemmingsplan in het tweede kwartaal van 2013 door de gemeenteraad vastgesteld.

Overweldigend muzikaal concert ‘Timeless’

Valkenburg’s Harmonie stijgt boven zichzelf uit De trend werd al enige jaren geleden gezet door Frank de Jong, dirigent van Valkenburg’s Harmonie, die de leden meevoerde in zijn beleid om nieuwe uitdagingen aan te gaan. En dat was te merken afgelopen zaterdag toen in De Terp het concert ‘Timeless’ op hoog muzikaal niveau werd uitgevoerd. Dit in aanwezigheid van wethouder Thijs Udo, verschillende zusterverenigingen en talrijke bezoekers. Een muzikale avond met een diepere achtergrond. Door Aty de Vries Na het welkomstwoord door voorzitter Gerda Schoneveld was het de beurt aan het leerling ensemble die met lekkere vlotte muziek, met samba klanken en oosterse invloeden, het spits afbeet. Met een solo van Gijs Vis op trompet en de jongste leerling de 9-jarige Leon Hoogendoorn deed dapper mee op zijn dwarsfluit. Vervolgens begon de Harmonie aan haar reis door de tijd: van het ontstaan van de aarde tot aan de mogelijke toekomst die eindigde met ‘Eve of the War’ van Jeff Wayne in een arrangement van Steven Walker. Zowel bij het begin als het einde met een ‘Big Bang’ qua geluid. Op drie schermen werd het verhaal getoond en vertelt door Liesbeth Wetting met een mooie warme stem. Het publiek zag prachtige beelden van walvissen, op muziek die je weg deed dromen (van Franco Cesarini in ‘Blue Horizons’). Met de onstuimige muziek van Daniel Bukvich brak het tijdperk van de dinosaurussen aan. ‘Het mysterie van de Nijl’ van Ketelbey in een arrangement van De Meij werd met zoete klanken weergegeven gevolgd door juichende beelden van Olympische spelers in ‘The Olympic Spirit’. Zeer bekend is de muziek van Andrew Lloyd

Timeless een concert met beeld en muziek, prachtig uitgevoerd door de muzikanten van de Harmonie. (Foto: AdV). Webber en Tim Rice uit 1969 met hun ‘Jesus Christ Superstar’. Van een heel ander kaliber was ‘A Highland Rhapsody’ van Jan van der Roost geënt op de Schotse en Ierse volksmuziek, waarin de klarinetten en dwarsfluiten de boventoon voerden in een woest en ruig uitziend gebied. Het muziekstuk ‘Canon in Beat’ van Xavier Eeckeloot werd met poëtische beelden van schilderijen omgeven. De kunst bloeide na de Vrede van Munster in 1648 waarin Nederland haar periode van grootste bloei onderging. Na de pauze werd stevig ingezet met de ‘Wellington March’ van Zehle waarbij de trompetsolo door

Countrydansen in De Terp

SuperSterren SportSpektakel TV West heeft afgelopen zaterdag in Valkenburg de eerste opnamen gemaakt voor het jaarlijkse SuperSterren SportSpektakel; een competitie waaraan zes teams deelnamen van verschillende sporten. De sporters gingen met elkaar de strijd aan in spelonderdelen die niets te maken hadden met de sport die zij normaal beoefenen, zoals bijvoorbeeld touwtrekken met een roeiboot, buikschuiven, tobbetjesteken en allerlei behendigheidsspelen. De wedstrijden worden van 7 juli tot en met 4 augustus op zaterdag uitgezonden bij TV West. (Foto: pr).

JIVAK organiseert donderdag 12 juli weer de jaarlijkse Huttenbouw. Net als vorig jaar is er dan ook weer een wedstrijd: ‘Wie bakt de lekkerste?’ Er wordt weer vol spanning uitgekeken naar al die moeders, vaders, oma’s, tante’s en buurvrouwen die een lekkere, leuke of mooie taart kunnen bakken. Voor de winnaar is er weer een originele prijs te winnen. Deelnemers hoeven zich van tevoren niet aan te melden. Zij kunnen hun taart donderdag 12 juli voor 11.00 uur brengen bij de Huttenbouw. Deze wordt gehouden aan het Recreatiepad nabij De Peuk te Valkenburg. Door een deskundige jury wordt weer de allerlekkerste uitgekozen en daarna mogen alle kinderen een stukje van al die taarten komen proeven. Vorig jaar won de chocoladebom van Debbie Minnee. Wie o wie evenaart deze prestatie en bakt voor dit jaar de allerlekkerste.

In de zaal De Terp, Kerkweg 3 in Valkenburg, houden de Boot Scooting Country Line and Partner Dancers lesavonden/dansavonden voor country lijndansen, partnerdansen en vrije dansavonden voor iedereen, die dat leuk vindt. Gedurende de zomermaanden juli en augustus blijft onze club gewoon open. U kunt elke donderdagavond gezellig komen lijndansen vanaf 19.30 uur en partnerdansen elke vrijdagavond vanaf 20.00 uur. Bovendien is er vanaf 20.15 uur vrijdansen op de volgende zaterdagavonden: 28

juli en 18 augustus. De nieuwe cursussen starten weer voor beginners en gevorderden:Lijndansen op donderdag 27 september om 19.30 uur ook voor beginners. Partnerdansen op vrijdag 28 september om 20.00 uur ook voor beginners. Voor elke normale dans-/lesavond bij de Boot Scooters geldt: entree slechts € 1,50 voor de gehele avond, geen maandbetalingen. U betaalt alleen als u komt. Meer inlichtingen bij Ada en Henk van Wijk, tel. 4020901 of email henkenada@casema.nl of op onze website: www.bootscooting.nl.

Paul Ravensbergen werd gespeeld. De tune van ‘Soldaat van Oranje’ van Rogier van Otterloo is overbekend. Niet alleen door de film van Paul Verhoeven, maar ook omdat hier de gelijknamige musical van producent Fred Boot op het voormalige Vliegkamp Valkenburg al bijna twee jaar draait. Het formidabel uitgevoerde slagwerk door Marjoleine Aten, Sam de Mooij en Jelle Roozendaal kwam bijzonder goed tot zijn recht bij het eerbetoon aan Elvis en de Beatles. ‘The Doors in Concert’ in een arrangement van Paul Murtha geeft een ontluisterend beeld van drankmisbruik en drugs en dat loopt door naar de aanslag op het World Trade Center in New York City op 9 september 2001. Dan beleeft heel de westerse wereld een decennium van terroristenangst. Verwoord in het muziekstuk van Jan Kraedonck ‘Only Time’. Naar we hopen dat het einde minder dramatisch is als ‘Eve of the War’ waarin buitenaardse wezens met hun superieure intellect de mensheid bedrijven. Waarom kunnen wij thans niet op een vreedzame manier met elkaar leven. De mens is de enige in haar soort die zichzelf vernietigt. Hebben wij echt dergelijke oorlogen nodig om tot een ander besef te komen? Een prachtig uitgevoerd concert in beeld en muziek, met de complimenten aan de heren van beeld en

geluid, de tekstschrijver, de vertelster Liesbeth Wetting en uiteraard dirigent Frank de Jong. Zij allen ontvingen een bos bloemen voor hun inzet. Het was een enerverende avond waarbij toch de aandacht uit ging naar het gewelddadige element hierin, wellicht versterkt door de bijpassende beelden. Een weinig verheffende reis door de tijd, met een aansporing om het in de toekomst beter te doen qua milieu, duurzaamheid en de sociale cohesie tussen de volkeren die de aarde bevolken. Het volgende concert van de Harmonie vindt plaats op 11 november om 20.00 uur in De Terp, met medewerking van de Slagwerkgroep Avant-Garde. Dat belooft ook weer een spetterend optreden te worden.

Kringloop De Brug gesloten Kringloop De Brug is gesloten vanaf zaterdag 28 juli t/m zaterdag 4 augustus. Er kunnen op deze dagen ook geen goederen afgeleverd worden. Dinsdag 7 augustus is de Kringloop weer geopend.


&

KASTENWANDEN OP MAAT Grootste keus van de regio

ACTIE:Kast wordt

laatst!

gratis gep

Laminaat Homecollectie aanbieding: g

gratis gelegd *

home www.tuincentrumdemooij.nl

Lijdweg 9 (achter Bang en Olufsen), Katwijk Tel. 071 - 4076074

EXCLUSIEVE KEUKENS • BADKAMERS • MEUBELS OP MAAT

Kuivenhoven keukenfabriek is gespecialiceerd in het fabriceren van exclusieve keukens, badkamers en meubels op maat. Maar ook kunt u bij ons terecht voor het renoveren van keukens en/of vervangen van bestaande apparatuur. Bel voor een afspraak of bezoek geheel vrijblijvend onze showroom en/of fabriek, waar een ervaren team van eigen mensen zorgt voor een kwaliteitsvolle invulling van uw wensen.

Wij maken uw interieur op maat zoals u dat wenst!

Oegstgeesterweg 204b I 2231 BD Rijnsburg I Tel: 071 - 40 21 339 I www.kuivenhovenkeukens.nl I info@kuivenhovenkeukens.nl

Cosi Sanitair:

alles in één, met zelfs nog wat meer De tijd dat de badkamer sluitpost was van het interieur is al lang voorbij. Tegenwoordig mag sanitair mooi zijn. En gelukkig kan dat ook, want de laatste jaren zijn er veel mogelijkheden op sanitairgebied gekomen, zoals designkranen, tegelmotieven, keramieken wastafels en houtlook. Bij Cosi Sanitair vindt u het allemaal.

Noordwijkerweg 36 | Rijnsburg Tel. 071 408 09 59

*

All vanaff €17 €17,95 95 m2

Ewoud Kuijt nam vier jaar geleden Cosi Sanitair over. Samen met zijn vader bezat hij al een montagebedrijf dat keukens, badkamers en toiletten aanlegt. Een winkel erbij, is dat niet iets heel anders? “Juist niet, vindt Kuijt. Het één versterkt het ander. Mensen zoeken in de winkel iets moois uit, en wij kunnen het allemaal zelf installeren.”

Een extra muurtje tegelen, toch ook maar hetzelfde plafond over de overloop, een klein verbouwinkje, daarvoor draaien we onze hand niet om.” Gewoon goed “Dat alles kost minder dan de mensen vaak verwachten”, aldus Kuijt. “Hoewel je bij ons ook het duurdere sanitair kunt bestellen, is ons assortiment gemiddeld geprijsd. Vertrouwde merken als Villeroy & Boch, Bruynzeel of Sphinx. Kranen van Grohe. Allemaal beproefde kwaliteit, waarbij ook de nazorg en service goed geregeld is.” Kwaliteit is belangrijk voor Katwijkers”, aldus Kuijt. Hoe het er uit ziet is ook van belang, maar het moet vooral degelijk zijn met niet te veel poespas.” En dat kan gelukkig ook, want de merken die Cosi voert zijn het aanzien meer dan waard. “Een strakke inrichting met lichte en grijze tinten waren de afgelopen jaren populair. Nu is de houtlook weer in opkomst. Ook de wasbakken in de vorm van een lampetkan zijn een trend.” In de winkel zijn nog meer bijzondere dingen te vinden, zoals spiegels met ingebouwde verlichting, en natuurlijk heel veel tegels, radiatoren en douchebenodigdheden. “Er is enorm veel keuze in onze branche. Ieder jaar is mijn hele assortiment weer helemaal anders.”

“Vertrouwen en service is de kern van wat we doen.”

Alles zelf Daarmee heeft Cosi alles zelf in de hand. Van idee tot uitvoering, Kuijt kan het allemaal zelf. “Als mensen bij ons in de winkel komen kijken ze eerst even rond, en daarna willen ze dingen weten. Ik begin dan meestal met een tekening op de computer. De klanten kunnen op het grote scherm meekijken. Dat is belangrijk, want het moet allemaal wél passen. Je wilt niet dat je hier allerlei leuke dingen uitzoekt en uiteindelijk eindigt met een overvolle badkamer.” Op basis van de tekening en de indeling maakt Kuijt een basisofferte, en in een vervolgafspraak worden dan de details doorgenomen. Is dat eenmaal gebeurd, dan kan de installatie beginnen. “En daarin bewijzen we onze meerwaarde. Mensen hebben maar één aanspreekpunt. Dat vinden de klanten prettig. Het komt wel voor dat we gewoon de sleutel krijgen en de klant gewoon naar zijn of haar werk kan.” Meerwerk is geen probleem. “Wij doen álles op sanitairgebied: water, elektra, afvoer, tegelen, plafonds, noem maar op.

Alles in één, dat is de gedachte achter Cosi. “Wij willen niet zomaar iedereen van alles verkopen, maar echt een band met de klant opbouwen. Vertrouwen en service is de kern van wat we doen.” De winkel van Cosi aan de Kalkbranderstraat 7 is op donderdagavond en zaterdag geopend, en daarnaast op afspraak. Die is zo gemaakt via tel.: 071-4080462. Alvast geïnspireerd worden? Dat kan op www.cosi-sanitair.nl.

1 Laminaat 2 Vloerplanken 3 Schuifwanden

Speciale aanbiedingen Kliklaminaat

V-groef, M-line (8 decoren), extra mat 10 jaar garantie Van € 11,95 voor:

Géén loopgeluid, zeer duurzaam, 100% vochtbestendig Keuze uit 100 decoren 23 cm breed met V-groef 959595/m 2 (10 decoren) 2

842,38,

, /2m /m 25% kort ing

19 cm brede planken Naturel of wit geolied

Van € 39,95 voor:

Van € 36,95 voor:

29/,m/m

€4238, 9,5959/m5 22

4 Traprenovatie

Traprenovatie Eiken

PVC vloeren

Eiken Lamelplank Extra Rustiek

Ke va tel na ve f € rva 13 ng 98 en ,-

van nature... zorg voor de tuin

Parket en Interieur

242378, ,,/m/m

Overzettreden met stootborden en anti-slipstrip Geolied in diverse kleuren Compleet geplaatst

Vanaf:

95955/m 2 2 2

14.2138,99,595/5m/,m-2 2

Vloer van overloop of hal in dezelfde kleur? Vraag naar de mogelijkheden

STEENBAKKERSTRAAT 1b, (’t Heen) KATWIJK Telefoon 071 - 408 47 45, Fax 071 - 408 00 27 2

WWW.FLOORWEB.NL

G E E F T U D E Z E K E R H E I D VA N WA R M T E

betrouwbare warmte Katwijk 071 589 40 17 www.springerverwarming.nl

c e n t ra l e v e r w a r m i n g - o n d e r h o u d - s e r v i c e

Voor alles wat aandacht en vooral vakmanschap nodig heeft! Kalkbranderstraat 7 – 2222 BH Katwijk (T) 071 - 408 04 62 (F) 071 - 408 52 69 (M) 06 - 203 64 587

tegels sanitair badkamers

www.cosi-sanitair.nl


Knutselworkshop op het strand WĂŠĂŠr zoâ&#x20AC;&#x2122;n superleuke activiteit bij de strandbibliotheek. Op vrijdagmiddag 13 juli om 13.30 uur moeten kinderen vanaf 6 jaar er zeker weer bij zijn. Dan geeft Petra van de Katwijkse webwinkel Hippe Stippe (www.hippestippe.nl: hippe lifestyle voor kids) een knutselworkshop met als titel: â&#x20AC;&#x2DC;Schatten van het Katwijkse strandâ&#x20AC;&#x2122;. In de workshop gaan de deelnemers eerst het strand op.

â&#x20AC;&#x2DC;Minimal musicâ&#x20AC;&#x2122; project Muziekschool Leerlingen en docenten van de gemeentelijke muziekschool geven donderdagavond 5 juli een spectaculair concert rond het thema â&#x20AC;&#x2DC;minimal musicâ&#x20AC;&#x2122;. Op het plein voor het Katwijks Museum zullen allerlei muziekgroepen laten horen hoe je met minimale middelen maximaal muziek kunt maken. En u kunt zelf meedoen. â&#x20AC;&#x153;Laten we eens wat anders doen in de laatste twee weken van het schooljaarâ&#x20AC;?, dachten een paar docenten van de muziekschool laatst. â&#x20AC;&#x153;Iets bijzonders waar een heleboel muzikanten aan mee kunnen doen!â&#x20AC;?. Al snel kwam het thema â&#x20AC;&#x2DC;minimal musicâ&#x20AC;&#x2122; naar boven borrelen. Minimal music is een muziekstijl waarbij uit een beperkt aantal noten een hele hoop muziek wordt gehaald. Bijvoorbeeld door bepaalde korte melodietjes steeds te herhalen, maar dan net even anders. Als je dat met een paar verschillende melodietjes tegelijk doet, ontstaat er al snel heel een mooi muzikaal schilderij, dat als het ware steeds van kleur verandert. Mini-

mal music was in de jaren zeventig van de vorige eeuw heel populair en heeft veel invloed gehad op andere muziekstromingen, zoals klassieke muziek, popmuziek en dance (house, trance, ambient).

Project In de afgelopen weken hebben leerlingen en ensembles op de muziekschool allerlei minimal music stukken gespeeld in allerlei samenstellingen. Leerlingen die nog nooit met elkaar hadden samengespeeld zaten opeens naast elkaar in de repetitie: spelend, zingend, trommelend, iedereen kon meedoen. Bij elkaar een heel project. En wat is er nou leuker dan zoâ&#x20AC;&#x2122;n project af te sluiten met een concert. En dan niet zomaar een concert, maar een openluchtconcert op het plein voor het Katwijks Museum!

Wie doet er mee? Omdat er in de laatste week nog volop gerepeteerd wordt, zal het programma pas op het laatste moment bekend worden. In ieder geval zal er een heel bijzonder muziekstuk gespeeld worden met ca. honderd

muzikanten die tijdens het spelen van plek wisselen - spannend! Ook zullen er een aantal stukken gezongen worden door een samengesteld koor van volwassenen en kinderen. En natuurlijk is er plaats voor slagwerk: het djembĂŠensemble, een duet met bongoâ&#x20AC;&#x2122;s en â&#x20AC;&#x153;Clapping Musicâ&#x20AC;? van ĂŠĂŠn van de bekendste minimal music componisten, Steve Reich. Bij dat stuk is ook een belangrijke rol weggelegd voor het publiekâ&#x20AC;Ś.. En er valt nog meer te doen voor de aanwezige luisteraars / toeschouwers: speciaal voor deze gelegenheid heeft ĂŠĂŠn van de docenten, Antal Sprock, een stuk gecomponeerd waarbij het publiek bepaalt wat het ensemble van docenten speelt! Bent u al nieuwsgierig geworden??? Het concert begint om 19.15 uur en vindt plaats voor het Katwijks Museum, Voorstraat 46 (bij slecht weer binnen). Iedereen is welkom en natuurlijk is de â&#x20AC;&#x2DC;toegangâ&#x20AC;&#x2122; gratis! Je hoeft alleen maar even langs te lopen.

Op het Katwijkse strand wordt zoveel moois aangeleverd door de zee dat er eerst met zâ&#x20AC;&#x2122;n allen gejut gaat worden: op zoek naar bijzondere schelpen, drijfhout, scheermesjes, gezandstraald glas en nog veel meer verrassends moois. Als er voldoende schatten van het strand verzameld zijn, is het tijd om aan de slag te gaan met knutselen: je gaat een glazen pot of fles decoreren

met je eigen vondsten. Zo krijgt iedereen â&#x20AC;&#x2DC;een eigen stukje Katwijk in een potjeâ&#x20AC;&#x2122; mee naar huis. Neem dus vooraf een eigen schoongemaakte fles (bijv. van de koffiemelk) of een glazen pot mee naar de workshop. De workshop is bedoeld voor jongens en meiden tussen 6 en 12 jaar en er kunnen maximaal twintig deelnemers geplaatst worden. Meld je dus snel aan: deelname aan deze creatieve middag kost â&#x201A;Ź 2,50 per persoon. Graag van tevoren opgeven bij de strandbibliotheek of via strandbibliotheek@bibliotheekkatwijk.nl. Alle kinderen die zin hebben om lekker aan de gang te gaan met al het moois van het Katwijkse strand zijn welkom op vrijdagmiddag 13 juli 13.30 tot 15.30 uur in de strandbibliotheek. De strandbibliotheek is gevestigd in het DunaAtelier, op het strand ter hoogte van de Oude Kerk, bij strandpaal 8.

Voorlezen op het strand bij strandbibliotheek Heerlijk voorgelezen worden aan het strand in Katwijk. Dat kĂĄn en maar liefst zes keer,want op donderdagmiddagen 12, 19, 26 juli, 2, 9 en 16 augustus van 14.00 tot 14.30 uur wordt er een leuke voorleesactiviteit voor jonge kinderen uitgevoerd bij de strandbibliotheek in Katwijk. Alle kinderen vanaf 3 jaar zijn van harte uitgenodigd om op deze middagen bij de strandbibliotheek in Katwijk langs te gaan. Op de zes donderdagmiddagen wordt feestelijk voorgelezen uit de prentenboeken â&#x20AC;&#x2DC;Mama

Kwijtâ&#x20AC;&#x2122;,â&#x20AC;&#x2DC;Kleine Kangoeroeâ&#x20AC;&#x2122;, â&#x20AC;&#x2DC;Nandiâ&#x20AC;&#x2122;s verrassingâ&#x20AC;&#x2122;, â&#x20AC;&#x2DC;Rafâ&#x20AC;&#x2122;, â&#x20AC;&#x2DC;Abracadabraâ&#x20AC;&#x2122; enâ&#x20AC;&#x2DC;Dat ben jij, Kikiâ&#x20AC;&#x2122;. Natuurlijk zijn dit stuk voor stuk geweldige prentenboeken maar de kinderen doen meer dan alleen luisteren: er wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde voorleestas (met allerleispulletjes die de kinderen kunnen vastpakken) of van het voorleeskastje (waardoor de kinderen het verhaal kunnen meekijken). Schuif ook gezellig aan bij het voorlezen in de strandbieb: het kost niets en levert altijd een goed verhaal op. De strandbibliotheek is te vinden in het DunaAtelier, op het strand ter hoogte van de Oude Kerk, bij strandpaal 8.

De bibliotheek is er weer in geslaagd een aantrekkelijk en afwisselend programma samen te stellen voor de maanden september tot en met december. Zo staan er maar liefst vijf populaire en recente boekverfilmingen op het programma. Daarnaast zijn er ook interessante avonden te bezoeken met uiteenlopende gasten zoals onder meer: een lezing door volksfilosoof Bas Haring, een lezing over de legendarische Blauwe Tram op de lijn Leiden-Katwijk, een lezing over kinderen en internet met als titel â&#x20AC;&#x2DC;Mijn kind onlineâ&#x20AC;&#x2122;. Verder komt begin december journaliste/columniste Aaf Brandt Corstius vertellen over en uit haar werk. Voor de derde keer wordt er een gezellige en afwisselende avond georganiseerd onder de naam Boeken proeven en Leeskringdaten, nu ook met een hilarische voorleesbingo. In november staat er een speciale cabaretvoorstelling op het programma: â&#x20AC;&#x2DC;Heel Nederland leest De Donkere Kamerâ&#x20AC;&#x2122;. Ook kan er deelgenomen worden aan een workshop digitaal fotoalbum maken en

Wijkraad Valkenburg stelt deel budget 2012 ter beschikking Ook voor 2012 heeft de Wijkraad Valkenburg het plan om een deel van haar budget ter beschikking te stellen aan de Valkenburgse bevolking. Mocht u een geweldig idee of een wens hebben, maar mist u daarvoor de financiĂŤle middelen, dan zou de Wijkraad eventueel kunnen bijspringen. Een ieder kan een aanvraag indienen, zowel verenigingen, instanties of particulieren staat het vrij om zich hiervoor op te geven. Er is wel een eis: het doel moet (een deel van) de bevolking ten goede komen. Dien uw verzoek in bij de secretaris via het e-mailadres wijkraadvalkenburg@katwijk.nl , dan ontvangt u een aanvraagformulier. Deze zullen verzameld worden. Medio september/oktober beslist de Wijkraad wie hiervoor in aanmerking komt. Tevens kan men via het e-mailadres knelpunten met betrekking tot de verkeersveiligheid melden. Onveilige kruising? Ontbreekt er een zebrapad? Slecht zicht in een bocht? Te hoge snelheid op de weg? Geef het svp door middels bovenstaand emailadres.

Voor interessante, informatieve en ontspannende bezigheden bent u bij bibliotheek Katwijk op de juiste plaats.

Door Pro Organo et Musica

Orgelconcert Triumfatorkerk Arjan Leistra geeft morgenavond, vrijdag 6 juli, een concert op het orgel van de Triumfatorkerk aan de Piet Heinlaan in Katwijk. Arjen Leistra studeerde orgel, kerkmuziek en improvisatie respectievelijk aan de conservatoria te Rotterdam, Den Haag en bij Marie-Claire Alain in Parijs. In 1996 werd Arjen tweede prijswinnaar van de International Organcompetition te Dublin. Arjen Leistra geeft orgelconcerten in heel Nederland en concerteerde ook in Engeland, Duitsland, Frankrijk en ItaliĂŤ. In 2005 en 2008 maakte hij concert-

tournees naar de Verenigde Staten. Als organist is Leinstra verbonden aan de Grote Kerk te Schiedam. In deze kerk is hij ook dirigent van het koor Vocalis St. Jan. Hij is een veelgevraagd begeleider van diverse koren. Het programma opent met de feestelijke Preludium en fuga in C van J.S. Bach en vermeldt verder werk van: Herman Strategier; Jan Welmers; J.G. Bastiaans, en tot slot Sonate no.1 van MendelssohnBartholdy. Iedereen is van harte welkom voor dit concert van Pro Organo et Musica, aanvang is om 20.15 uur, toegang is â&#x201A;Ź 6,- p.p.

Rijnzicht Oogkliniek: â&#x20AC;&#x2DC;Lensimplantaat is dĂŠ oplossing bij hogere sterktes, zelfs met een cilinderâ&#x20AC;&#x2122;

Ten onrechte denken veel bril- en contactlensdragers dat ze met hun afwijking niet in aanmerking komen voor een behandeling in een oogkliniek. De afgelopen jaren hebben laser- en lenstechnologieĂŤn echter een grote vlucht genomen. Ook bij Rijnzicht Oogkliniek past men deze technieken toe en werkt men met de meest geavanceerde apparatuur. Naast de honderden succesvolle ooglaserbehandelingen die de afgelopen acht jaar zijn uitgevoerd, loopt de kliniek voorop met het plaatsen van implantlenzen. Voor hen die niet voor laseren in aanmerking komen, vaak mensen met een meer dan gemiddelde oogafwijking, zijn deze flexibele lensjes een uitkomst Sterktes van -3 tot -23,5 dioptrie en van +3 tot +8 dioptrie ĂŠn cilinders kunnen door de lens, die via een klein sneetje aan de rand van het hoornvlies in het oog wordt geschoven, gecorrigeerd worden.

laserbehandeling & lensimplantatie

Op zaterdag 7 juli a.s. houdt de Valkenburgse Volkstuinvereniging â&#x20AC;&#x2DC;de Kwaaie Margenâ&#x20AC;&#x2122; haar Open dag. Vanaf 15.30 uur is iedereen welkom op de volkstuin aan de Achterweg. Een kleine zestig leden oefenen hier hun smakelijke en geurige hobby uit.

Vele van hen zijn op deze middag aanwezig om hun enthousiasme met u te delen. Op het terras kunt u genieten van de opbrengsten van de tuin en ook iets nuttigen. Al nieuwsgierig? Kom kijken en proeven.

Nieuws van de Wijkraad De Wijkraad maakt zich zorgen over het winkelbestand naar aanleiding van het rapport over de Detailhandelsvisie Katwijk. Is hier sprake van een uitstervingbeleid? De winkels hebben niet alleen een functie als verstrekker van producten en diensten, maar dragen ook substantieel bij aan de levendigheid van het dorp. Dit argument is van niet te onderschatten waarde, in het bijzonder voor de ouderen die in het centrum wonen. De winkels hebben een sociale functie. Het zijn voorzieningen die van groot belang zijn voor een gezonde en levendige kern. Eveneens is dit van toepassing op de inpassing

van de Rijnlandroute ter hoogte van Valkenburg volgens het concept-plan Rijnlandroute. De Wijkraad is met de gemeenteraad van mening dat de Rijnlandroute verdiept moet worden aangelegd. Op deze manier worden de zichtlijnen opengehouden. (Foto: AdV).

tFYUSBLPSUJOHPQVXBVUPWFS[FLFSJOH t-BBHTUFIZQPUIFFLSFOUF WBSJBCFM  KBBSWBTU  KBBSWBTU 

Organist Arjen Leistra. (Foto: pr).

â&#x20AC;&#x2DC;Dat ik weer zo goed kan zien, is ĂŠĂŠn groot wonderâ&#x20AC;&#x2122;

Voor veel bril- en contactlensdragers is het een droom: wakker worden, en direct scherp zien. Je bed uitspringen en niet naar je bril hoeven zoeken; de deur uit rennen zonder contactlens-ritueel; sporten en reizen zonder gedoe met flesjes en brillenkokers; op het strand liggen en niet hoeven te zoeken naar je zonnebril op sterkte. Een droom? Toch niet. Voor veel cliĂŤnten van Rijnzicht Oogkliniek in Oegstgeest is het werkelijkheid geworden.

Open dag bij â&#x20AC;&#x2DC;de kwaaie margenâ&#x20AC;&#x2122;

Voor de totstandkoming van een boekwerk is de Vereniging Oud Valkenburg op zoek naar fotoâ&#x20AC;&#x2122;s uit de oorlogstijd. Het gaat in het bijzonder om fotoâ&#x20AC;&#x2122;s van de oude garage Poot, KHWNRIÂżHKXLVMHLQGH.URPHQNZHkerij Linquenda. Uiteraard kunnen

worden de cursussen â&#x20AC;&#x2DC;Klik & Tik, het internet opâ&#x20AC;&#x2122; en â&#x20AC;&#x2DC;Sociale Mediaâ&#x20AC;&#x2122; opnieuw gegeven.

Wie maandelijks de leuke en informatieve digitale nieuwsbrief van de bibliotheek in de mailbox wil hebben en zo altijd tijdig geĂŻnformeerd is over alle activiteiten in de bieb, kan zich hiervoor aanmelden via www.bibliotheekkatwijk.nl (Actueel â&#x20AC;&#x201C; Aanmelden nieuwsbrief).

Een initiatief van de Wijkraad Valkenburg

Vereniging Oud Valkenburg zoekt fotoâ&#x20AC;&#x2122;s uit oorlogstijd

www.muziekschoolkatwijk.nl

De kaartverkoop voor de verschillende activiteiten gaat met het uitkomen van de folder direct van start. Wilt u zeker zijn van een toegangsbewijs, bestel dan snel uw kaarten. Toegangskaarten kunnen rechtstreeks gekocht worden via www.bibliotheekkatwijk.nl. Ga naar Actueel, vervolgens naar Activiteiten, kies de activiteit van uw keuze, betaal met iDEAL en print uw toegangskaart(en). Ook in de vijf vestigingen van bibliotheek Katwijk zijn kaarten te koop.

Valkenburg

Hoofdstraat 8, Valkenburg, 071-4072532, tameling@tameling.nl

Brochure bibliotheek Katwijk met activiteiten najaar 2012 De nieuwe brochure met het activiteitenprogramma van bibliotheek Katwijk voor het najaar 2012 is klaar en gratis af te halen in alle vijf bibliotheekvestigingen. Ook via www.bibliotheekkatwijk.nl (onder Actueelâ&#x20AC;&#x201C;Activiteiten) is deze te raadplegen.

Zicht op

Bij Rijnzicht Oogkliniek zijn al veel goede resultaten bereikt met de Artiflex Torische Implantlens. Dit ultradunne lensje, waaraan jaren van onderzoek en ontwikkeling vooraf zijn gegaan, is zo soepel als een zachte contactlens. Hierdoor is de lens opvouwbaar en kan het door een heel kleine opening veilig en gemakkelijk geplaatst worden. Deze lensimplantatie is pijnloos, en het herstel verloopt zeer snel. Overigens wordt bij Rijnzicht Oogkliniek ruim de tijd genomen om samen met de cliĂŤnt de mogelijkheden te inventariseren en vooronderzoek te doen. Veiligheid en professionaliteit staan er voorop. Angela Fles (51) is, zoals ze het zelf omschrijft, een lopend reclamebord voor Rijnzicht Oogkliniek. Ze had, tot enkele maanden geleden, een afwijking van -12 aan beide ogen, had elke dag last van haar contactlenzen, en ervaarde dat haar zicht langzaam achteruit ging. â&#x20AC;&#x153;Ik heb allerlei lenzen en adviezen geprobeerd, maar niets hielp.â&#x20AC;? Door de grote afwijking aan Angelaâ&#x20AC;&#x2122;s ogen konden contactlenzen haar zicht slechts corrigeren voor zestig procent. Een bril verbeterde haar zicht zelfs maar voor 45 procent. â&#x20AC;&#x153;Voor laseren kwam ik met mijn -12 en een cilinder niet in aanmerking, wel voor lensimplantaten. Er werden bij Rijnzicht twee behandelingen gepland, met

een week ertussen. De behandeling is mij ontzettend meegevallen; bij wijze van spreken was de narcose het lastigste onderdeel. De dag na de behandeling kon ik al weer goed zien.â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x153;Met beide ogen zie ik nu bijna honderd procent, dat is echt wonderbaarlijk. Het klinkt misschien overdreven, maar ik ben heel dankbaar dat ik weer zo goed kan zien. Het is ĂŠĂŠn groot wonder. Ik zeg wel eens: â&#x20AC;&#x2DC;na mijn man en kinderen is dit het mooiste dat mij is overkomen.â&#x20AC;&#x2122; Op mijn zevende had ik al mijn eerste bril. En nu, nu doe ik â&#x20AC;&#x2122;s morgens mijn ogen open en zie ik direct goed. Geweldig!â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x153;Ik raad een behandeling bij Rijnzicht Oogkliniek bij iedereen aan. Alles is mij duizend procent meegevallen. Bovendien was de begeleiding, ook in het voor en na-traject, erg goed. Het was heel spannend om met zoâ&#x20AC;&#x2122;n hoge sterkte een `behandeling te ondergaan, maar ik ben enorm blij dat ik het gedaan heb. Hier heb ik mijn leven lang plezier van!â&#x20AC;?. Voor meer informatie kunt u de website van Rijnzicht Oogkliniek raadplegen (www.rijnzichtoogkliniek.nl), een afspraak maken voor een gratis quickscan of een informatieavond bijwonen. Rijnzicht Oogkliniek is bereikbaar op tel. 071-5192090

Voorschoterweg 3 2235 SE Valkenburg (ZH) 071-4076400

Je doelen behalen door Personal training Strak(s) op vakantie lekker in je zomerkleding en bikini of zwemEURHN:LOMHDO]RODQJMHLGHDOHÂżJXXU halen maar ontbreekt het aan tijd, doorzettingsvermogen, regelmaat, trainingsmaat of wat je zelf als excuus gebruikt. Dan heb je nu de kans om je doel wel te behalen d.m.v. een personal trainer. Onbetaalbaar??? Lees verderâ&#x20AC;Ś Iets wat alle bekende ÂżOPVWHUUHQHQ]DQJHUVZHOOXNWLQ

alle fotoâ&#x20AC;&#x2122;s uit vroeger tijd interessant zijn voor de vereniging. Kom gerust eens langs met uw fotoâ&#x20AC;&#x2122;s in het Torenmuseum op zaterdagochtend of neem contact op met Corrie van Kralingen, Hoofdstraat 133, tel. 071 4016029. korte tijd is nu ook voor jou weggelegd doordat Energiek dit aanbied voor slechts 20 euro per uur. Jij geeft aan wat je wilt en wij maken daar een persoonlijk schema voor waarbij je 1 op 1 begeleiding krijgt. Jouw trainer motiveert en stimuleert je maar corrigeert ook die kleine foutjes. Je werkt met afspraken dus je moet op dat tijdstip gewoon komen. Je zal spieren voelen waarvan je niet eens wist dat je ze had. Zo haal je je doelen in korte tijd en ben je snel in optimale vorm en voel je je Energiek. Dit is weer zoâ&#x20AC;&#x2122;n goede reden om lid te worden bij Energiek (niet leden betalen 60 euro). Kom langs voor een afspraak en wij leggen je het uit en plannen je afspraken onder het genot van onze bekende en overheerlijke cappuccino. Bellen kan natuurlijk ook op 071-4076400. Graag tot ziens.

Natuur in de Dorpsweide Deze keer een opname langs de waterkant, vlak bij de speeltuin in de Dorpsweide. Op een klein plekje vind je daar verschillende planten bij elkaar. Madeliefjes, Akker vergeet me nietjes, het blad van Klein hoefblad. De bloemen zijn al verdwenen, die vind je in het vroege voorjaar. De bloeiende halmen van een gras wat gestreepte Witbol heet. En ook nog hele bossen glanzend gele Knolboterbloemen. Deze plant groeit vaak in de duinen en op schrale zandige klei. Misschien zijn de knolletjes meegekomen met het zand waarmee de Dorpsweide is opgehoogd. Deze boterbloem heeft echt knolletjes n.l. een knolachtige verdikking onder de grond. De Knolboterbloem is een van de 10 soorten boterbloemen die in ons land groeien. Om deze soort te herkennen hoef je niet te graven maar je kunt het aan de bloemen

zien. De kelkblaadjes onder de bloem zijn naar beneden geklapt, en vormen zo een gootje om het regenwater uit de bloem te laten stromen zodat het stuifmeel blijft zitten. Daar doen dan de insecten weer hun voordeel mee en uiteindelijk de bloem ook.

Corrie van Kralingen-Kroon.

Agenda juli - augustus 2012 Â&#x2021;-,9$. -HXJG,Q9$.DQWLH KRXGWKDDUKXWWHQERXZRSHQMXOLYRRU de jeugd vanaf 6 jaar. Er hebben zich hiervoor inmiddels 187 kinderen opgegeven. Â&#x2021;.XQVWHQDUHV5LHW5RVLHUYHU]RUJWRSZRHQVGDJMXOLHQZRHQVGDJ augustus van 19.00 - 21.00 uur deze twee uiterst populaire workshops â&#x20AC;&#x2DC;Schilderen aan Zee voor volwassenenâ&#x20AC;&#x2122; vanuit de Strandbibliotheek. Meer informatie via strandbibliotheek@ bibliotheekkatwijk.nl Â&#x2021;:RHQVGDJDXJXVWXV6ORWGDJ=RPHUV3DOHWYRRUVHQLRUHQLQ5LMQZHLGH vaan 14.00 tot 16.30 uur. Entree is gratis. Â&#x2021;+HWGXXUWQRJHYHQPDDULQVFKULMYHQYRRUKHW9ROOH\EDOWRHUQRRLWLMGHQV Paardenmarkt kan vanaf nu t/m vrijdag 31 augustus 2012. Meedoen kan vanaf 16 jaar en ouder. Inschrijfgeld bedraagt 20 euro per team . Contactpersoon is Jappe Smits 06-22637166, jappe.smits@hotmail.com. Â&#x2021;+HW3DDUGHQPDUNWFRPLWpYDQ9DONHQEXUJRUJDQLVHHUWRS]DWHUGDJVHStember gratis ringrijden voor leuke prijzen om 14.00 uur. Meer informatie bij Kimberley van der Nagel tel. 06-20917389. Volgende editie Zicht op Valkenburg verschijnt op donderdag 6 september 2012. Kopij kan gezonden worden naar atydevries@planet.nl. Kopij moet uiterlijk donderdag 23 augustus binnen zijn.


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 5 JULI 2012

VELD VAN DE VERBEELDING 6-11 JULI 2012 PROGRAMMERING TV NIGHT!

Uniek cultureel jeugd & jongerenfestival op Katwijkse bodem

18.30: Officiële opening Veld van de Verbeelding Door wethouder Willem van Duijn 19.00: TV-Night Presentatie Chris van Beelen met: Kattukse Soap ‘Bizarre tijden’ (3 afleveringen), Bands en Birdy’s: Wanted (Leiderdorp) Misspoes & Birdy’s (Katwijk) The Modern Age (Noordwijkerhout) Allround (Sassenheim) Johnny Mambo’s Zumba Avond Gymnastiek 18.45: Graffitiworkshops: TotemArt, scootmobiel pimpen Fun: Game Towers, V.I.P. Fotohoek, Foto- en videoworkshops door Kattuk.nl, 100% Friss cocktailbar 22.30: Vuurshow Chaotika: Ze spuwen met vuur, ze vechten met vuur, ze zwieren en zwaaien met vuur en...

Op het Veld komt alles samen... Hoe mooi is het om een festival vanaf de grond af op te mogen bouwen. Deze vraag leggen we neer bij festivaldirecteur Arno van den Berg en Peter Minnee. Beide mannen zijn werkzaam binnen de lokale en regionale culturele sector met name op het gebied van jongeren. Vrijdag 6 t/m 11 juli is het resultaat te bewonderen tijdens het Veld van de Verbeelding op het Skatepark Katwijk

STREET STYLE

Veld 2.0 In vergelijking met vorig jaar is het Veld dit jaar veel uitgebreider van opzet. Vorig jaar bestond het programma uit vier dagen, dit jaar zijn het er zes. De middag is voor de jeugd en de avond voor de jongeren. Deze verdeling werkte ook vorig jaar heel goed. Verder heeft elke dag zijn eigen thema gekregen en is de zondag opgenomen in het Veld programma. Jong talent Het Veld biedt veel ruimte aan jonge lokale en regionale talenten. Of het nu gaat om podiumkunst als zang, toneel en dans of beeldende vormen als graffiti en schilder,- en tekenkunst. Volgens de beide heren kun je niet vroeg genoeg beginnen met het serieus nemen van talenten. Het festival is een unieke mogelijkheid om podiumervaring op te doen. Ook backstage valt er veel te leren. Komende generaties van eventuele vrijwil-

VELDTIPS Zonnebrand op je neus

Ha re M

aje

stoo

FOTO HANS VINK

I

n ieder geval een hele uitdaging zegt, Arno. We streven ernaar om het hele jongerenveld van 6 t/m 21 jaar te bedienen. Hiermee slaan we een brug tussen bestaande structuren als de schoolkunstcommissie voor primair onderwijs, het CKV overleg voor het voortgezet onderwijs en het jongerenwerk van Factor W. Het is dankzij ieders medewerking dat we het Veld kunnen laten zijn wat het is. Een podium voor talentmomenten en culturele uitingen waar actieve participatie de boventoon voert. ‘Je mag best genieten van wat een ander maakt maar onze voorkeur gaat toch uit naar het zelf doen. Pas dan ervaar je hoe spannend het kan zijn om aan een optreden mee te doen.’

t

K R KAMA E T A E H T Theateroptreden van Kamak tijdens de Sweet Sunday. ligers verdienen op het Veld hun eerste strepen. Een speciaal Veldshirt maakt alle medewerkers herkenbaar en er wordt gewerkt met een unieke vrijwilligerskaart. 100% fris Omdat het een kinder- en jongerenfestival is, is het Veld 100% fris. Er wordt geen druppel alcohol geschonken. Arno: ‘We willen jongeren gewoon niet in de gelegenheid brengen, punt. Een festival kan ook zonder alcohol leuk zijn, misschien zelfs leuker. De vrijwilligers mogen niet drinken of roken in bijzijn van de kinderen en daar houden ze zich ook heel strikt aan. Wij hoeven het niet te hebben van baromzet, dus we vinden het ook niet nodig om het wel aan te bieden. Sterker nog, we hebben in Katwijk en in de regio

Festivaldirecteur Arno van den Berg (links) en Peter Minnee, beide werkzaam als combinatiefunctionaris cultuur bij Factor W cocktailworkshops gedaan. Elke groep heeft een eigen alcoholvrije cocktail bedacht en gaat die schenken op het Veld. Verder hebben we voor de vrijwilligers een mobiele keuken die elke dag gezonde happen serveert, gemaakt door jongeren onder leiding van een professionele kok. Verantwoord en leuk.’ Jeugdprogramma Voor de kinderen van 6 t/m 12 zijn weer veel workshops. Met speciaal ontworpen ‘Geld van de Verbeelding’ kunnen kinderen drie workshops volgen met tussendoor wat lekkers en limonade. Deze workshops worden aan het eind van de middag afgesloten met een kleine presentatie voor familie en belangstellenden. Een ander uitgangspunt is de samen-

KAARTJES? Kaartjes voor de kindercarrousel kosten € 7,50. Deze kun je kopen aan de balie van Huize Callao of op het Veld zelf. Losse kaartjes voor de inloop workshops zijn voor € 2,- alleen op het Veld verkrijgbaar. Het overgrote deel van de programmering op het Veld van de Verbeelding is gratis.

Water in je fles, appel in je tas Trommel maatjes op voor extra fun Wees voorbereid op druppels regen Meedoen is nog leuker dan alleen maar kijken Kom op tijd dan mis je niets! Geen mooiere start van de vakantie

TotemArt

Streetstyle Event

werking met jongerencentra uit de omliggende gemeenten. Het Veld is niet alleen een presentatieplek voor Katwijkse talenten, maar ook voor de regio. Zo is het Veld ook de onofficiële jaar afsluiting van het regionale jongerenwerk. Dankzij steun vanuit Holland-Rijnland kunnen we deze samenwerking een mooie vorm geven. Enerverend Op de vraag hoe Peter het vindt om aan dit festival te werken is het antwoord helder. ‘Enerverend, dat is het woord wat de lading het beste dekt. Het gaat om het bundelen van positieve energie. Samen kun je op elk front ongelofelijk veel voor elkaar krijgen. Zo wordt het festival van iedereen en krijgen we er weer een mooie herinnering bij’.

INLOOPWORKSHOP MAANDAG 9 JULI

SLOK LIMO

HAP

INLOOP

WAARDE

$2,-

VRIJDAG 6 JULI 18.30-23.00 UUR

ZATERDAG 7 JULI 12.30-22.00 UUR

12.30-18.00 uur: Streetstyle Event Workshops: Graffiti, TotemArt, Free Running, Panna, (inline)Skaten Demo’s: Panna, (inline) Skaten, BMX, Breakdance, Free Running Wedstrijden: Panna, (inline) Skaten, BMX Optredens: Streetdance, Breakdance en Hip Hop, DJ Duo Rapa (Stappers) Graffiti: TotemArt, Grafittimuur Contest tussen regionale artiesten en spuiten onder begeleiding Fun: Rodeo Surf Simulator, V.I.P. Fotohoek, Foto- en videoworkshops door Kattuk.nl, 100% Friss cocktailbar, Stunten met Big Air Bag, Game Towers 19.00-22.00 uur: Night of the Living Dudes (16-) Skate/surffilms, games en vette chill in de grote Circustent 20.30-02.00 uur: Finale Popprijs Holl. Rijnl. (16+) In Scum met: Cut Here, Incease, Fall Eleven, Suffix, Colt Nevada Toegang € 5,-

SWEET SUNDAY

ZONDAG 8 JULI 13.30-17.00 UUR

13.30-17.00 uur: Sweet Sunday Vrije inloopworkshop: Mijn Tekentuin (vanaf 6 jaar, deelname €2). Vrije inloopworkshop: Thema Het Strand (vanaf 6 jaar) Fun: Springkussens, Game Towers, 100% Friss cocktailbar 14.00: Jongleer workshop Chaotika/uitvoering Japans slagwerk 15.00-15.45 uur: Voorstelling Theater Kamak ‘Hare Majestoot’ (30-45 min) 16.00. Jongleer workshop Chaotika/uitvoering Japans slagwerk

MANIC MONDAY

MAANDAG 9 JULI 13.30-22.00 UUR

13.30-17.30 uur: Workshops Kinder Carrousel Combi: Workshops met lekkers (vanaf 6 jaar, deelname €7,50) Dans, Beeldende Kunst & Circus Vrije inloop: Vrije inloopworkshops Mijn Tekentuin en Kindervakantiewerk (vanaf 6 jaar, deelname €2) Fun: Springkussens, Schminken 17.00-17.30 uur: Presentatie workshops Circustent 17.30-22.00 uur: Manic Monday Talentmoment: DJ Duo Rapa, Wanted (Leiderdorp), The Foolish Blindman (Katwijk), Skretsh (Noordwijk). Fun: 100% Friss cocktailbar, Foto- en videoworkshops door Kattuk.nl Explosief Schilderen, TotemArt, ‘Jongleren kun je jong leren’ Game Towers en een unieke demo; How to wheel a scootmobiel... (Wat kan een scootmobiel eigenlijk?), Verrekijker Pannavoetbal

TAKESHI TUESDAY

DINSDAG 10 JULI 13.30-22.00 UUR

13.30-17.30 uur: Workshops Kinder Carrousel Combi: Workshops met lekkers (vanaf 6 jaar, deelname €7,50) Dans, Beeldende Kunst & Circus Vrije inloop: Vrije inloopworkshops Mijn Tekentuin en Kindervakantiewerk (vanaf 6 jaar, deelname €2) Fun: Springkussens, Schminken 17.00-17.30 uur: Presentatie workshops Circustent 17.30-22.00 uur: Takeshi Tuesday Talentmoment: DJ Duo Rapa 19.00-22.00 uur: Live bands/Karaoke: Ta Punks (de Schuit), Birdy’s (Stappers), Japans slagwerk (muziekschool) Fun: 100% Friss cocktailbar, Manga grime, Game Towers, Takeshi scootmobielparcour, Sumo panna

WILD WEDNESDAY

WOENSDAG 11 JULI 13.30-22.00 UUR

13.30-17.30 uur: Workshops Kinder Carrousel Combi: Workshops met lekkers (vanaf 6 jaar, deelname €7,50) Dans, Beeldende Kunst & Circus Vrije inloop: Vrije inloopworkshops Mijn Tekentuin en Kindervakantiewerk (vanaf 6 jaar, deelname €2) Fun: Springkussens, Schminken 17.00-17.30 uur: Presentatie workshops Circustent AFSLUITING VELD Toegang en deelname alleen voor vrijwilligers 18.00-23.00 uur: Wild Wednesday 18.00-20.00 uur: BBQ voor vrijwilligers en medewerkers Fun: 100% Friss cocktailbar, Schminken, Scootmobielenrace, Game Towers, Dennie’s Drive Inn met Metal Karaoke, Oud Hollandssche spelletjes/Wipe Out

Deelname aan het Veld is gratis. Indien anders staat dit vermeld. Programma is onder voorbehoud en er kunnen geen rechten aan worden verleend.


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 5 JULI 2012

Heeft u informatie of tips voor deze pagina, mail het aan: redactie@derijnsburger.nl

Nog plaatsen vrij voor zomerse activiteiten

AGENDA

Doet u mee met het Zomers Palet?

Slaepers Er is een tijd geweest dat de vrouwen in Katwijk, terwijl hun mannen op zee zaten, een aardige cent bijverdienden met het houden van badgasten. Dat was in de tijd, we spreken over de jaren zestig en zeventig, dat het dorp tjokvol Duisers zat. Want het waren vooral Duitse toeristen die toen het zeedorp bezochten. Soms was de aanvoer van oosterburen zo groot dat ze in de flatwoningen in de Hoornes moesten worden ondergebracht. En als de nood erg hoog was, werden de gasten zelfs naar Rijnsburg verbannen. Blijkbaar werd dat destijds, toen het massatoerisme opkwam, niet als een bezwaar gezien. Ook in het zeedorp, met zijn eengezinshuizen, moesten de gasten het in 99 procent van de gevallen bijvoorbeeld nog doen met een gemeenschappelijke douche. Dat was gewoon in die tijd. In de Hoornes zaten de toeristen ook nog eens heel ver weg van zee. En in Rijnsburg konden ze het zoute water zelfs niet meer ruiken. Maar dat was voor de bussemense, waarmee het seizoen begon, rond de Paese, helemaal niet erg. Bussemense, zo werden de bejaarden aangeduid die kwamen voor de bollenvelden, de Keukenhof en Madurodam, voor het Rijksmuseum in Amsterdam, de klederdracht in Volendam, en meer van die typisch Hollandse decorstukken. Ze werden met bussen aangevoerd. Die kwamen dan meestal op zondagavond het dorp binnenrijden (en gingen vrijdagochtend weer weg). Het was een heel gemanoeuvreer in de smalle straten om al die bussen geparkeerd te krijgen. Coop (Jacobus) van Beelen, van het reisbureau (een reisbureau, het bestaat nog steeds, waar je geen reizen kon boeken, maar dat er vooral was om de reizigers die hierheen kwamen van een slaapplaats te voorzien) liep dan druk heen en weer om al die groepjes uitgestapte bejaarden, nog bezweet van de reis, over de Katwijkse huizen te verdelen. Het was een gesjouw van koffers van jewelste. Als de bussetijd voorbij was, werd het zeumer en begonnen de schoolvakanties. Dan kreeg je de gezinnen uit Duitsland die Katwijk bezochten. Die kwamen voor het strand en de frisse zeelucht, want thuis hadden ze dat niet, woonden die mensen tussen de stinkende fabrieken van het Ruhrgebied. De algemene Katwijkse term voor al deze badgasten, de

gezinnen in de zomer en ook de bussemense, was slaepers. Alsof vakantiegangers niets anders te doen hadden dan de hele dag op hun bed te liggen. Vanuit het Katwijkse perspectief van hardwerkende mensen die altijd vroeg opstaan, was zo’n term niet eens zo heel raar gedacht. Echt op vakantie gaan naar een buitenland bestond in de jaren zestig nog nauwelijks. Zeker niet voor de Katwijkers, met het strand bij wijze van spreken voor de deur. Dus als je dan mensen had die helemaal hierheen kwamen om niks te doen, dan waren dat slaepers. Want als je niks deed, dus niet werkte, dan sliep je. Ook voor de oorlog, in de tijd dat alleen pensions nog onderdak boden aan de toerist, had je al zo’n woord dat op slaepers leek, namelijk thuisleggers. Waaruit kon worden afgeleid dat deze ‘luilakken’ ook helemaal niet buiten kwamen. Misschien was dat soms ook wel zo, als het heel slecht weer was bijvoorbeeld, ‘badplaatsenweer’, en je de enkele Duitsers die nog buiten durfden te komen in gele regenpakken met een gele zuidwester op rond zag stappen, op zoek naar een stukje gezelligheid. In die outfit werden onze gasten als geeljekkers aangeduid, of, nog treffender, als kenaeries. Maar dat zijn termen van na de oorlog, uit de tijd van de slaepers. Er waren vast nog heel veel meer van die treffende aanduidingen voor Duitse toeristen die bij ons op bezoek waren, zoals fruustukers (afgeleid van het Duitse Frühstück). Alsof ze alleen maar zaten te ontbijten als ze hier waren. Maar het kon nog erger. Want wat te denken van de ienlinge die je d’r tusse had zitte. Die waere altijd ’n beetje ampart, want wie gong d’r nou allienig op vekansie. Ja, dat was wat, het toerisme in Katwijk in vroeger dagen. Zo was er een tijd dat een overnachting rond de zes of zeven gulden kostte. Kwam dat even goed uit. Verbleef de gast in het eerste geval een week aan zee, dan was dat zeven maal zes, is tweeënveertig gulden. Maar ook in het tweede geval bestond er de mogelijkheid om op dat bedrag uit te komen, als om de zondag in ere te houden voor dezelfde week slechts zes dagen in rekening gebracht werden. Leendert de Vink & Jaap van der Marel www.katwijkswoordenboek.nl

Zomers Palet opent op woensdag 11 juli in dienstencentrum Zwanenburg in Katwijk aan Zee. Om 14.00 uur geeft dhr. Aad Nieuwland, directeur van Stichting Welzijn Ouderen KRV, het officiële startsein. Onze speciale gast voor deze middag is Aleida Plat, voor ons ‘Tante Alie’. We introduceren een ‘gastenboek’, dat in vijf weken tijd moet uitgroeien tot een naslagwerk voor iedereen met wensen, gedichten, verhalen en foto’s. Ook houden we een verloting met mooie prijzen. De organisatoren van het Zomers Palet verheugen zich erop onze vaste gasten van het Palet na een jaar weer terug te zien. Heeft u nog nooit meegedaan aan het Zomers Palet, loop deze middag dan eens binnen en proef de sfeer. We weten zeker dat u daarna één van onze trouwe bezoekers zal worden. De toegang is vrij. Zee op Op vrijdag 13 juli gaan we weer de zee op met Rederij Trip in Scheveningen. Na afloop kunnen we onze indrukken met elkaar delen onder het genot van een hapje en een drankje. Voor deze tocht kunt u zich nog aanmelden bij Stichting Welzijn Ouderen KRV, tel. 4016347. Kunt u echt niet op eigen gelegenheid hier naar toe en bent u in het bezit van een geldige belbuspas, dan kan u gebruikmaken van een busje. Heeft u zich al opgegeven voor deze tocht en kunt u nog een paar passagiers in de auto meenemen, wilt u dit dan even telefonisch aan ons doorgeven? Wat is er nu heerlijker dan een tocht over het water, genietend van de rust en een zonnetje? Dat dachten heel veel mensen, dus de twee sloepentochten waren al snel volgeboekt. Jammer dat we anderen teleur hebben moeten stellen, maar gelukkig zijn er bij de grachtentocht door Leiden op vrijdag 27 juli nog enkele plaatsen vrij. Wees er dus snel bij. Voor de theatervoor-

zich onheus bejegend voelen door bijvoorbeeld een zorginstelling of op enigerlei wijze gediscrimineerd worden, bij de OuderenOmbudsman een klacht indienen. De OuderenOmbudsman bekijkt alle klachten serieus en onderneemt actie waar nodig. Daarnaast biedt de OuderenOmbudsman senioren de mogelijkheid hun stem te laten horen. Zo zal de kersverse instantie nauwlettend in de gaten houden of bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen, die ouderen treffen, leiden tot extra klachten. Indien nodig, trekt de OuderenOmbudsman hierover aan de bel. Bevorderen zelfredzaamheid Het Nationaal Ouderenfonds, de drijvende kracht achter de OuderenOmbudsman, wil met haar initiatief de zelfredzaamheid van ou-

mee met de Paardentram. Deze Janplezier bezorgt u een gezellig tocht door Katwijk. Begin- en eindpunt is bij Rijndal, Vinkeweg 70 in Katwijk. Liever creatief bezig zijn? Dat kan op donderdag, 9 augustus in dienstencentrum Zwanenburg. Petra leert u hoe eenvoudig het is om een gezellig bloemstukje op tafel te zetten. Heeft u iets te vieren of krijgt u in het weekend de kleinkinderen op bezoek, kom dan naar de workshop van Ellen. Zij leert u hoe u uw eigen taart of taartjes kunt versieren. Niemand gelooft dat u dat zelf heeft gedaan en dat het niet het werk is van de bakker. Wild breien is opeens heel populair geworden en het leuke is dat iedereen het kan. Jeannette neemt voor u wol en breipennen mee. Het belooft een gezellige middag te worden met op de achtergrond de accordeonklanken van de heer Borremans. Bijna aan het eind van het Zomers Palet hebben we de fietstocht op gepland op vrijdag 10 augustus. Lekker de natuur in, met elkaar of alleen. U kunt starten wanneer u wilt, maar komt u dan wel eerst om 10.00 uur even naar De Beslagkom in de Zwaaikom in Katwijk voor een routebeschrijving en een bakje koffie. Wilt u vooraf even bellen naar SWOK, zodat we weten op hoeveel mensen we moeten rekenen? Woensdag, 15 augustus gaan we voor een jaar afscheid van elkaar nemen in Rijnweide in Valkenburg. Dit is de slotdag van het Zomers Palet 2012. Iedereen is welkom. Voor informatie en inschrijvingen kunt u bellen naar Stichting Welzijn Ouderen KRV, tel. 4016347 of langskomen in de Schimmelpenninckstraat 10, tweede etage. Hier liggen ook boekjes en folders klaar.

stellingen in de woonzorgcentra Vlietstede op 18 juli en in Salem op 1 augustus zijn ook nog enkele plaatsen vrij. Ook hiervoor kunt u zich telefonisch opgeven bij SWOK. Op dinsdag 24 juli brengen we een bezoek aan het boezemgemaal in Katwijk aan zee. In 2011, na een verbouwing van een aantal jaren en vervanging en uitbreiding van pompen van 3 naar 4, kunnen we de komende decennia weer verzekerd zijn van droge voeten in Katwijk en omgeving. Voor deze excursie kunt u zich nog aanmelden. De bewoners van De Wilbert zullen ons graag ontvangen op vrijdag 27 juli voor een spelletje bingo en op woensdag 8 augustus tijdens de accordeonochtend. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Loop even langs bij verpleeghuis De Wilbert om u op te geven. Quizmiddag Voor de quizmiddag op donderdag 2 augustus hoeft u zich niet aan te melden. Houdt u van een uitdaging, kom dan naar De Voorhof in Rijnsburg, waar de heer en mevrouw Van Walen klaar zitten om iedereen een gezellige middag te bezorgen. Toegang is € 3,- aan de zaal te voldoen. De scootmobieltocht in de ochtenduren zit helemaal vol, maar voor de middagtocht zijn nog twee plaatsen vrij. U moet dus snel reageren als u nog mee wilt doen. Het start- en eindpunt is bij Welzorg in de Van Houtenstraat (achter het Hoornesplein) in Katwijk. Welzorg zorgt voor de inwendige mens met koffie/thee en een lunch. Tussendoor gaan we met een boswachter de duinen in. Bent u te laat met aanmelden, dan kunt u een paar dagen later, op dinsdag 7 augustus, nog

Woensdag 10.00 Tekenen en schilderen, de Voorhof Rijnsburg 10.00 Gezelligheidssoos (1e woensdag v.d maand), de Voorhof Rijnsburg 14.30 Bingo (laatste woensdag v.d maand), de Voorhof Rijnsburg 15.00 Spreekuur ouderenadviseur de Voorhof Rijnsburg 15.15 Seniorensport, Gymzaal Kortevaart Rijnsburg Donderdag 09.00 Tekenen en schilderen, de Voorhof Rijnsburg 14.00 Koersbal, de Voorhof Rijnsburg Vrijdag 10.00 Zangkoor, de Voorhof Rijnsburg 14.00 Klaverjassen, de Voorhof Rijnsburg Valkenburg Maandag 10.00 Zang/koffieochtend, Rijnweide Valkenburg 16.00 Seniorensport, de Terp Valkenburg 17.00 Seniorensport, de Terp Valkenburg Dinsdag 10.00 Huiskamer voor senioren, Rijnweide Valkenburg 14.00 Kaarten, Rijnweide Valkenburg 14.00 Tai Chi, de Terp Valkenburg Woensdag 14.00 Bingo, Rijnweide Valkenburg Donderdag 09.30 Tai Chi, De Terp Valkenburg 10.00 Bloemschikken (1e donderdag v.d maand), Rijnweide Valkenburg 11.30 Open tafel (3e donderdag v.d maand), Rijnweide Valkenburg 14.00 Handwerken, Rijnweide Valkenburg Vrijdag 09.45 Volksdansen, Rijnweide Valkenburg 10.00 Koffiedrinken, Rijnweide Valkenburg 19.00 Weeksluiting, Rijnweide Valkenburg

Bienvenue tijdens de zomermaanden Het was vorige week woensdag een waardig afscheid van het seizoen met recreatieve Bienvenue-middagen. We hebben de oude zomers van toen ‘gezien’ door vele foto’s van vroeger, die in het bezit zijn van het Katwijks Museum. En we heb-

Ombudsman speciaal voor ouderen Het Nationaal Ouderenfonds lanceert deze week de OuderenOmbudsman: een vraagbaak en klachteninstituut, speciaal voor ouderen. Een initiatief dat volgens bestuur en directie van het Ouderenfonds hard nodig is in deze economisch moeilijke tijden, waarin ook de ouderen flink worden geraakt. Door de vele bezuinigingen en de brij aan regelgeving hebben veel senioren geen idee meer waar ze recht op hebben. Daarnaast hebben ze grote moeite om de juiste instanties te vinden. Ook familie en vrijwilligers, die zorg aan een oudere verlenen, zien vaak door de bomen het bos niet meer. De OuderenOmbudsman wil aan deze onoverzichtelijke situatie een einde maken. De organisatie verwijst mensen met vragen door naar de juiste regelingen en instanties. Daarnaast kunnen mensen, die

FOTO: PR.

Over het Katwijkse dialect

Dinsdag 09.15 Gymnastiek, de Voorhof Rijnsburg 10.30 Bewegen op muziek, de Voorhof Rijnsburg 13.30 Bridge, de Voorhof Rijnsburg 16.45 Seniorensport, Gymzaal Katwijkerweg Rijnsburg

deren bevorderen. Omdat de groep senioren almaar groter wordt, mensen langer op zichzelf blijven wonen en familie/mantelzorgers steeds minder tijd hebben, is het van groot belang dat de ouderen zelf de weg weten te vinden naar de juiste instanties. Het Nationaal Ouderenfonds doet een oproep aan ouderen en degenen die voor hen zorgen om hun vragen, ervaringen of klachten te delen met de OuderenOmbudsman. Dit stelt de OuderenOmbudsman in staat om in de toekomst gerichte hulp te verschaffen aan al diegenen die dat nodig hebben. De OuderenOmbudsman is op doordeweekse dagen geopend van 09.00-17.00 uur en is bereikbaar via het telefoonnummer 0900-60 80 100 (5 cent per minuut) of via de mail op ouderenombudsman@ouderenfonds.nl.

ben eigen onze favoriete Katwijkse zomerfoto’s uitgezocht en vertelt waarom. Tussen al die mooie foto’s heeft iedereen zijn eigen favoriet uitgepikt, en hierbij een uitleg gegeven waarom deze foto hun aansprak. Ontroerende en hilarische verhalen waren het gevolg. We hebben de vroegere Katwijkse zomers geproefd en herbeleefd, door middel van de badkleding die Kees van der Plas ons liet zien. Die we gelukkig niet hoefde te passen. Tijdens de zomermaanden biedt de activiteit Bienvenue, net als elke derde woensdagmiddag in de maand, gezelligheid en ontspanning. Deze activiteit is speciaal georganiseerd voor de mensen met dementie en hun naasten. We bieden van 15.00-16.30 uur de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, onder het genot van een lekker bakje koffie. Uiteraard met een striempje ‘keek’ erbij. Kees van der Plas zal elke keer u iets ‘van vroeger’ laten herbeleven… door middel van foto’s, voorwerpen, spellen. Neem gerust zelf iets mee waar u iets over kan vertellen of wil weten. Dus als uw wereld steeds kleiner

FOTO: PR.

Kè-je me nog verstaen?

Maandag 09.30 Gymnastiek, de Voorhof Rijnsburg 10.30 Bewegen op muziek, de Voorhof Rijnsburg 14.30 Volksdansen, de Voorhof Rijnsburg

Over twee weken is het weer zover. Dan start Stichting Welzijn Ouderen KRV met het Zomers Palet op woensdag 11 juli. Vijf weken lang, t/m 15 augustus, kunnen jonge en oudere senioren meedoen met een gevarieerd programma, speciaal voor hen verzorgd in de grote vakantie. De verschillende activiteiten worden meestal gehouden op locaties in Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg. De inschrijvingen voor de activiteiten van het Zomers Palet waren vorige week dinsdag, maar er zijn nog plaatsen vrij.

wordt door dementie nodigen wij u en uw mantelzorger van harte uit om een eens kijkje te komen nemen op onze middagen. Wij zien u graag komen, de koffie staat klaar, dus laat deze kans niet voorbij gaan.

16.30 uur in het Katwijks Museum. U hoeft zich niet op te geven, u kunt vrij inlopen. Organisatie van de Bienvenue-middagen ligt in handen van Stichting Welzijn Ouderen KRV, in samenwerking met GGZ, Topaz, DSV, Alzheimer Nederland.

Onze ‘ontmoetings’-middagen zijn op iedere derde woensdagmiddag van de maand juli, augustus, september. De middag is van 15.00 tot

Indien u meer informatie wilt over Bienvenue kunt u contact opnemen met Maria van der Plas, Stichting Welzijn Ouderen KRV, tel. 4016347.


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 5 JULI 2012

Studeren en werken doe je in de praktijk!

HOERA GESLAAGD!

(BKJKWFSEFSMFSFO #JK EF 3BCPCBOL JT KF 3BCP

Wij zijn op zoek naar:

4UVEFOUFO1BLLFUHSBUJTFOLVO

leerlingen (V)MBO Metaal en Techniek (m/v)

KF HFCSVJL NBLFO WBO MFVLF BBOCJFEJOHFO ;PEBU KF IFU NBYJNBMF LVOU IBMFO VJU KF

7BOIBSUFHFGFMJDJUFFSEĂ&#x;

TUVEFOUFOMFWFO

En nu...lekker relaxen! Of ga je liever aan de slag? Geld verdienen in een vakantiebaan, weekendbaan of fulltime baan nu school afgelopen is? Wat je ook zoekt, je kunt rekenen op Luba. Beloofd! Je vindt ons aan het Noordeinde 36 te Katwijk. Bellen naar (071) 407 40 44 of mailen naar katwijk@luba.nl kan ook. En je volgt ons op facebook, twitter en luba.nl.

3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFĂ&#x152;O

XXXSBCPCBOLOMTUVEFOUFO

Die wat moois willen maken met hun handen en een vak willen leren in de staalbouw.

Ben je geĂŻnteresseerd in de bovenstaande functie, bel of mail naar Marc Ketting, afdeling Personeelszaken, (071) 409 70 32 of 06-11368161 - m.ketting@oostingh.nl

LUBA WERKT ALTIJD. BELOOFD!

Geslaagden ď&#x2122;&#x2026;ď&#x2122;&#x192;ď&#x2122;&#x201E;ď&#x2122;&#x2026;

Oostingh Staalbouw bvs Postbus 3020 s #!+ATWIJKs4 sWWWOOSTINGHNL

Robin Kolenbrander

Mark van Lit

Fleur van Nieuwkerk

Monique Paauw

Leoni van der Plas

Mike Remmerswaal

Angela Tamerus

CornĂŠ van Voorst

Mailo de Zwart

Roy van der Aart

Rogier van der Kraan

Robin van den Oever

Willem van der Plas

Gideon van der Plas

Menno Batterham

Matthijs van Duijn

Mark van Egmond

Janco Koel

Leendert Kuijt

Henk de Leeuw

Leendert Maat

Jan-Willem Nijgh

Gijs Piket

Martin de Roode

Arie van Wijk

Arno de Winter

Gert van Beelen

Kevin Brussee

Stefan Rijsdam

Gerco Schuitemaker

Johnny Duindam

Danny Guijt

Arjan Haasnoot

Mortada Al Kabi

Baris Kara

Richard Kuijt

Robert van der Kwaak

Henk van Rijn

Jeffrey de Ruijter

Barry Swinkels

Martijn Vooijs

Bart de Vries

Kelly Bouwens

Marianne de Bruin

Nicolette de Bruin

Sandra van Duijn

Angela Klok

Laura Kok

Kely Paap

Rosanne Ravensbergen

Mandy de Vreugd

Bryan Barkel

Jessica van Beelen

Edwin van Beelen

Loes Bierman

Marion van den Boogaart

Suzan van Duijn

Cees van den Eijkel

Neline Haasnoot

Sabine Heins

Ronald Hoogervorst

Shauni Messemaker

Suzanne van den Oever

Serona Pijpers

Lizze van der Plas

Michelle Vianen

Samsour Wiar

Neslihan Ă&#x2021;elik

Ria van Dijk

Carmen Grob

Sanne de Groot

Suzanne Houwer

Elise van der Kraan

Wendy Kwestroo

Celine van der Mey

Martine Ros

Roxy Ruigrok

Michelle van der Ster

Jantienne Vooijs

Grietsje Wierstra

Tugce Arikan

Jeff Baffour

Jennifer van Beelen

Bas Dijkhuizen

Brandon van Duijn

Giti Faizi

DaniĂŤlle Glasbergen

Floris Hoek

Niels van Hoogdalem

Calvin van den Hoven

Larissa Keijzer

Lotte Koot

Mike Luigies

Alec Tirion

Guilliaume van Toer

Alexander Willemse

Bo Zuidam

Maarten van Duijn

Marco van den Eijkel

Robbie Guijt

Dennis Harteveld

Elroy Houwer

Dylan van der Kraan

Jelle Kuijt

Rosanne van der Meij

Arend Plokker

Wilmar Varkevisser

Jaco Beijer

Luuk Freke

Ruben Guijt

Jan van der Kwaak

Yoeri Meskers

Max CollĂŠ

Stefan van Duijn

Michael Hogewoning

Aron Klinkenberg

Jasper de Kloet

Patrick Kraijenoord

Rick Ouwehand

Robin Brussee

Marcel van Dijk

Nico van Duijn

Jeroen Helders

Ruben Kardjani

Michael van Klaveren

Maarten van der Marel

Ryan van den Oever

Djen Ouwehand

CornĂŠ Ouwehand

John Rapmund

Stefan de Ruiter

Bas Varkevisser

Albert-Jan van der Boon

Enes Bozkurt

Torsten Dahlberg

Sharon van Duijn

Marco Berkheij

DaniĂŤl Duijndam

Rob de Groot

Arieleen van den Haak

Marjolein van Bemmel

Marc van den Berg

Irene de Best

Lennard van der Boon

Erik van Duijn

Lotte van Heuvel


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 5 JULI 2012

Vier je geslaagdenfeest in den Blauwen Bock of

GEFELICITEERD MET JE DIPLOMA!

MAART & DICK VERKEERSOPLEIDINGEN

Bij inlevering van deze advertentie € 25,- KORTING op je brommer-, of autorijbewijspakket!

En nu...kun je alle kanten op. Doorleren, werken, allebei. Zoek je een (bij) baan tijdens of na de vakantie, dan kun je rekenen op Luba. Beloofd! Je vindt ons aan het Noordeinde 36 te Katwijk. Bellen naar (071) 407 40 44 of mailen naar katwijk@luba.nl kan ook. Maar nu eerst...een feestje vieren!

(alleen geldig bij nieuwe aanmeldingen)

Café “In den Blauwen Bock”

LUBA WERKT ALTIJD. BELOOFD!

Feliciteert alle geslaagden met hun diploma!

Tel.: 071 - 402 67 26

Badstraat 9 - 2225 BL Katwijk - Tel. 071-401 52 73

Brouwerstraat 64a t 2231 HS Rijnsburg t info@ maart-en-dick.nl t www.maart-en-dick.nl

Geslaagden  VERVOLG

Tim van der Hoeven

Olga Hortensius

Maria de Jong

Martine Knoop

Eva Knöps

Joyce Kwakernaak

Hugo Minnee

Esther de Mol

Arjan Peduzzi

Gert Ravensbergen

Jaco Remmelzwaal

Arjan van Rijn

Noud Rogaar

Jerry van Sinderen

Margret Spaans

Mirte Stein

Gabriëlle Timmers

Daniël Vliegenthart

Gerard Westra

Steven Zwaan

Corné Berkheij

Lyanne van Dijk

Esther van Duijn

Jacco van Duijn

Yvette Filippo

Wilco Geelhoed

Nellie-Anne Guijt

Mirjam den Haan

Eline Haasbroek

Sanne de Heer

Tamara Hoek

Lieke de Jong

Kayleigh Kaak

William Kloos

Marjolein Krijgsman

Tim Krijgsman

Tessa Kwakernaak

Willem van Leeuwen

Amy de Mooij

Naomi Piet

Nina van der Plas

Laura Plug

Nicole Remmelzwaal

Anouck Schippers

Christiaan van der Spijk

Chaïlja Wiggers

Ruben Molenaar

Rosalie Ouwerkerk

Steven Rienks

Jaap van Rijn

Romy van Rijn

Jacquelien van Rijn

Ben van Rooijen

Arie Varkevisser

Jelle van Beelen

Remco van den Bosch

Aylin Cengiz

René van Dijk

Max Dronkert

Benjamin van Duijn

Marlize van Duijn

Michael van der Geer

Laura Haasnoot

Wilco Heemrood

Mark Heemskerk

Joost Knetsch

Mireille de Mooij

Peter Peduzzi

Willem van der Plas

Bart van Rhijn

Timo Schaap

Rianne Schuitemaker

Rosalie Vis

Luuk Vooijs

Niels van der Wal

Joost Zuijderduijn

Niels Berkheij

Mignon Doldersum

Manon Dubbelaar

Dieke van Duijn

Jacobine van Duijvenbode

Evelien van den Eijkel

Dennis Hager

Fabienne Hoek

Willem Hoek

Lex Houwaart

Lizanne Kiewiet

Marit Kuiper

Pieter van der Kwaak

Mariëlle Maagdelijn

Jannemarie van den Oever

Manon van der Plas

Henk van Rhee

Tamar Smit

Corniels Wassenaar

Andrea de Winter

Sanne de Wit

Mark Zuijderduijn

Rosanne Anholts

Luc Barnhoorn

Arianne van Beelen

Joyce de Bie

Eline Brussee

Robert Dekker

Leonie van Duijn

Mark van Duijn

Pieter van Elten

Kai Yuan Guo

Emy Jansen

Tirza Kromhout

Ruben van den Oever

Miriam van den Oever

Christian Ouwehand

Dirk Ruwaard

Matthias Vink

Lennart Zomer

Bart Bregman

Bram van Dam

Richard1 van Duijn

Richard van Duijn

Eva van Egmond

Jim Gillissen

Vera Guijt

Sander Heemskerk

Anne den Heijer

Mylene Klinkenberg

Jasper Kort

Freddy Leeffers

Dave Leeuwenburg

Stefan Messemaker

Jacoline Ros

Melissa Schaap

Anneloes Schoneveld

Dicky Slootweg

Suheyla Türkmen

Denise Varkevisser

Elise de Vreugd

Rebecca Zuyderduijn

Nikita Aandewiel

Gino Anderson

Natasha Blom

Lisa Boelsma

Danny de Bruin

Kees van den Burg

Mike Dekker

Rein van Dijk

Tamara van Duijn

Colinda van Duijvenbode

Amanda Frissen

Yvetvan der Greft

Erik Haasnoot

Albert Haasnoot


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 5 JULI 2012

Geslaagd!

GESLAAGD?? Scoor een nieuwe scooter en krijg er een complete rijles + examenpakket bij cadeau!

Na een spannende tijd eindelijk weer een goede nachtrust.

www.sportandgo.nl

(t.w.v. € 399,-)

Helemaal als je slaapt op een boxspring van Eastborn...

SWS2WHEELS - uw scooterspecialist Oegstgeest - Rijnsburg

Ambachtsweg 24a • 2222 AL Katwijk • T 071 408 58 55 (Industrieterrein ’t Heen, tegenover de Gamma)

www. denachtwachtkatwijk.nl

Van harte gefeliciteerd met je diploma!

Showroom: Dorpsstraat 79a, Oegstgeest Werkplaats: Rijnsburgerweg 120, Rijnsburg Tel: 071 56 52233 www.sws2wheels.nl

Ga sportief het nieuwe (school) jaar in. Kom voor 1 september langs met je diploma en betaal bij inschrijving geen inschrijfgeld (t.w.v. € 39,95)

Bekijk de website voor al onze modellen + de voorwaarden

Geslaagde actie!

De Scheysloot 59 | 2201 GN Noordwijk (Bedrijven terrein Klei-Oost) | 071-403 22 11 | www.sportandgo.nl

Geslaagden  VERVOLG

Nikita Aandewiel

Gino Anderson

Natasha Blom

Lisa Boelsma

Danny de Bruin

Keesvan den Burg

Mike Dekker

Rein van Dijk

Tamara van Duijn

Colinda van Duijvenbode

Amanda Frissen

Yvetvan der Greft

Erik Haasnoot

Albert Haasnoot

Dirk Hoek

Annelien Koning

Floor Mertens

Judith Messemaker

Iris de Mooij

Mart van den Oever

Richard Ouwehand

Willem Ouwehand

Alice van der Plas

Alex Remmelzwaal

Arie van Rhee

Romy de Rover

EllenRuwaard

Willem Schonenberg

Zsazsa van Zijp

Nicole Zuidervaart

Raber Albarzangi

Abdurrahman Arikan

Jaap van Beelen

Anton van Belen

Jelle van der Boon

Sade Bulle

Marc Hemminga

Johan Houwaart

Jessie de Jong

Marja Koetsier

Rianne Kraaijenoord

Joeri Kraan

Carlode Mooij

Aristote Ndunu

Dea van der Niet

Erik van der Plas

Willem van der Plas

Judith Pool

Marvin Spaan

Petar Topic

Aron Vooijs

Tobias van Weeghel

Leonie Boezaard

Laury Dekker

Edwin van Duijvenbode

Sanne van Egmond

Christiaan Haasnoot

Mark Hofland

Jacoline de Jong

Baan Klootwijk

Arjan Kuijt

Chantal Kuijt

Michelle Noort

Jessy Oosthoek

Mick van Rooijen

Dian Roos

Froukje Rovers

Marjon Schaap

Kirsten Stolk

Nielsin ‘t Veld

Thies Verhave

Rosa Zuijderduijn

Mohammed Attaf

Lisette van Beelen

Annemiek van Belen

Jamila Ben Caïd

Sophia van Duijn

Alex Guijt

Maaike Hoek

Marjolein Hus

Romy de Jong

Naomi Kleyweg

Aletta van Aalst

Davey Guijt

Elsemieke Mulckhuijse

Evie Duivenvoorde

Mike Noort

Pamela Vooijs

Roxanne de Mooij

Sanne Ouwehand

Songül Alan

Tessa van den Oever

Thomas Berkheij

Wesley van Beelen

Marijke Nijgh

Geslaagden 

Ellen Koning

Alice Kuijt

Anne Kuijt

Tessa Ouwehand

Anouk van der Plas

Merel van der Plas

Annelein van Rijn

Germaine Snellenburg

Glen de Graaf

Lennard de Vreugd

Lisa van der Meij

Mandy van der Plas

Melissa van den Berg

Mitchel Kwestroo

Sharon Onderwater

Stefanie van Dam

Willem van Duijvenbode

Yoëlle de Vet

Angelo Zandbergen

Bas Bekooij

Berna Karaca

Caressa van Delft

Cheline van Duijvenvoorde

Claudia Heemskerk

Daniël Bekooij

David van Rijn

Denise Hofstede

Denise van Wijk

Elise Varkevisser

Esmeé de Jong

Esther van Duijn

Gertjan Guijt

Jelle Hoek

Joyce Jansen

Lianne Quist

Lisanne Boskamp

Melvin van Nieuwkerk

Michael Haasbroek

Nicole van Egmond

Pauline Rutten

Petra van Starkenburg

Reinier Vogelenzang

Ruben Krijgsman

Stephanie Hoffmann

Steven van Leeuwen

Thomas Plug

Willeke van Rijn

Amber van Duijn


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 5 JULI 2012

Geslaagd! Een droom is uitgekomen!

Diploma? Gefeliciteerd!

Nog lekkerde droom je op een donzen kussen, of beter, twéé donzen kussens ...

ROC ID College feliciteert alle geslaagden met het behalen van hun diploma

1 kusse

25 euron

2 kussernos

45 eu

Ambachtsweg 24a • 2222 AL Katwijk • T 071 408 58 55

kies voor ontwikkeling

(Industrieterrein ’t Heen, tegenover de Gamma)

www.idcollege.nl

www. denachtwachtkatwijk.nl

Geslaagden



Geslaagden 

Andrea Hazenoot

Annemarie Leeuwenburg

Carolien Kuijt

Danny Guijt

Elaine Souverijn

Else Oudshoorn

Eric Langmuur

Gijsbert Twigt

Hans van Klaveren

Julia Guijt

Julie Oosterlee

Marco Kuijt

Mark van der Hulst

Michelle Verbaan

Nicky van der Meer

Johnno Lommerse

Mart Meijvogel

Quyen Phan Van

Renate van der Spek

Laura van Starkenburg

Berdien de Witte

Maxime Dubbelaar

Nelleke Hoek

Karin Post

Willemijn Vorst

Lianne Spaargaren

Stefan van Muijen

Jan van der Meij

Bart Loomans

Maarten van Duijvenvoorde

Jordy Dunki Jacobs

Marissa Braun

Saskia van Dijk

Suzanna van Duijn

Chananja van Egmond

Geerine Hoek

Anne Schaap

Sanne Sneijders

Marilisa Warmenhoven

Arzoe Agayeva

Denise Corijn

Linda van Duyn

Petra van den Eykel

Melanie Geerlings

Simone Kramer

Lisette Waasdorp

Arina Wijnands

Nelise van Dijk

Kelly van Duin

Adiene Guijt

Roxane de Graaf

Kimberly van Duijn

Lindsey Knoop

Daisy Meeuwenoord

VERVOLG

Emma Dickhoff

Elke de Greef

Vivian Baaijen

Laila El Banque

Geslaagden 

Wouter van Duijn

Guido de Graaf

Dirk Hogewoning

Martijn Kuyt

Marianna Koekebakker

Marijke Deelstra

Mirjam de Zwart

Adriana van Klaveren

Melanie Marquenie

Romee de Mooy

Laura Ouwehand

Michelle van der Meij

Maria Nagtegaal

Melanie van Oosten

Monique Ravensbergen

Marjolein Vink

Mariella Nutting

Cheryl Monteiro

Carola de Mooij

Mariska Van der Luijt

Corina Ros

✔ Geslaagd Gezakt

Mark Hogewoning

Sandra Mathot

Eva Nagtegaal

Chadia Ouahoud

Casilda Ouwehand

Emperatriz Sánchez

Angenieta Slats

Tessa van Beelen

Anton Willem Ahlers

Thomas Dubbeldam

Taufik Akhrif

Dennis Goosen

Sander Vooijs

Rianne Zwart

Marvin Verhart

Joost van Zuilen

Karin van Duijn

Paul Melissen

Roy Zandvliet

Calissa de Mare

Jennifer Star

Stefan van Duyn

Marieke de Jong

Daniëlle Souverijn

Niels van Duyvenbode

Sharon van Delft

Danny Noteboom

Leon Kloos

Rein Krijgsman

Carlijne Ravensbergen

Visser ’t Hooft Lyceum

Jordy Paauw

Mitchell Noort

Gerco van Delft

Ronald van Egmond

Melissa Groen

Willeke van Baalen

Bert Klaassen

Jan van der Plas

Ruben Zitman

Andries van Duijvenbode

Milo de Jong

Christian Hoek

Laura Kuijt

Dennis Ouwehand

Eline van de Velde

Lisa van Hintum

Arco Houwaart

Jacolien Vooijs

Amber Zwanenburg

Sanne van Rijn

Ruby van Wanrooij

Meryl Nieuwenhout


Toyota Yaris Hybrid

Auto Nova

Onder redactie van John Vroom

Na de Prius en de Auris introduceert Toyota nu de nieuwe Yaris Hybrid. Een volhybride in combinatie met de zuinigste benzinemotor in zijn klasse. Zeker voor de zakelijke rijders een interessante optie, omdat hij naast de fiscale voordelen als geen BPM en Wegenbelasting, slechts 14% Bijtelling heeft ook na 1 juli.

M

aar het belangrijkste is dat dit model milieuvriendelijk is, toch? Ik moet eerlijk zeggen dat ik een paar jaar geleden nog erg sceptisch was over deze vorm van autorijden, maar het is een kwestie van wennen en eigenlijk went het snel. Het voelt nu of je in een zeer geruisloze auto met een automatische versnellingsbak rijdt. Voordeel is dat je de Yaris niet als ‘zo’n milieu-auto’ herkent, maar als een eigentijdse vijfdeurs. Stoere voorkant met fraaie oplopende lijnen richting dak, eindigend in een sportieve dakspoiler. Strakke oplopende lijnen vanaf de zijkant gezien en een kloeke eigentijdse achterkant. Het interieur ziet er strak en functioneel uit en datzelfde geldt voor het dashboard, dat identiek is aan de benzine-uitvoering, alleen in deze heeft de toerenteller plaats gemaakt voor aandrijflijninfo. Omdat deze Yaris hybride-technologie moet herbergen, is hij een stuk zwaarder en om niet in te leveren op wendbaarheid en het voorkomen van overhellen in de bochten, is het onderstel aangepast. Een wat stuggere vering en demping. De besturing is redelijk direct en ideaal voor stadsgebruik is de kleine draaicirkel. De automatische versnellingsbak schakelt boterscherp en soepel. Met deze Yaris heb je keus uit drie verschillende rijprogramma’s. Staat hij in Standaard dan kiest de auto zelf wanneer hij van elektro overgaat op benzine, afhankelijk van je rechtervoetopdracht. Druk je de Eco-stand in, dan wordt zo veel mogelijk de elektrokracht aangesproken en wordt de gaspedaalrespons vertraagd om benzine te besparen. De derde stand is de EV-modus, waardoor je alleen rijdt op de elektromotor. Maar genoeg over de techniek, want neem van mij aan dat deze Yaris er alles aan doet om zo zuinig mogelijk te rijden en dat zal veel Nederlanders aanspreken. De vraag blijft natuurlijk kies je voor een Hybrid of niet. Ik zei het al, voor een deel moet je wennen aan het anders autorijden. Geen toeren maken en veelal geruisloos rijden. Belangrijkste factor is de rekensom met alle fiscale plussen en een hogere aanschafprijs als min, maar veel lagere benzinekosten en een beoogde bijdrage aan het milieu weer als plus. Ik zou zeggen laat u uitgebreid informeren door de jongens van Toyota Dijksman in Noordwijk wat voor u de beste keus is.

● Prijs: Vanaf € 17,990,-

● Dealer: Toyota Dijksman - De Hooge Krocht - Noordwijk

NISSAN LEAF

SKODA CITIGO

u kunnen we met de discussie over elektrisch rijden en een beperkte actieradius alle kanten uit, maar laten we wel wezen, hoe vaak rij je privé gemiddeld per dag méér dan, zeg 100 kilometer uit en thuis. Je wilt wel lekker comfortabel rijden in een ruime 5-deurs in een eigentijds model auto. Je bent milieubewust, maar wilt ook graag profiteren van alle fiscale voordelen, zoals geen Wegenbelasting en BPM betalen, 0% Bijtelling en let op, geen benzinekosten, dan is de elektrische Nissan Leaf een auto om goed over na te denken. “Je auto opladen met een laadsnoer lijkt natuurlijk iets vreemds, maar anderzijds doe je het wekelijks ook met je scheerapparaat wat niemand vreemd vindt”, verduidelijkt Udo Oudshoorn, Commercieel Directeur van Oudshoorn bv in Leiderdorp. Rijden met deze Nissan Leaf is de eenvoud zelve. Met een druk op de, zeg maar, startknop zet je hem aan en 109 pk staan tot je beschikking. Keuzeknop op Drive, voet van de rem, gaspedaal intrappen en vloeiend zoef je geruisloos weg. Voor de rest gaat alles zoals gebruikelijk en met het comfort van een ‘gewone’ auto. De zit achter het plezierig aanpakkende stuur is prettig. Het eigentijds gevormde dashboard geeft je naast de gebruikelijke info ook die over de energie en de accu. Ondanks de ruimte die nodig is voor de accu, blijft er voldoende over voor de passagiers en hun bagage. Kortom een volwassen milieuvriendelijke auto.

ls je een leuke auto zoekt van rond de 8000 euro, dan moet je zeker eens kijken naar de nieuwe Skoda Citigo”, benadrukt Bas de Ridder van Skoda dealer Hamers. De naam duidt al op het type ‘Stadsauto’, hetgeen wil zeggen compact en handzaam. Deze nieuwe Skoda die verkrijgbaar is in een 3- of 5deurs uitvoering vind ik er vlot uitzien. Vrolijke neus met strakke lijnen en veel raamoppervlak. Een rechte achterkant met een sportief dakspoilertje en elegant gevormde achterlichten. De Citigo is tot mijn grote genoegen leverbaar in 6 frisse sportieve kleuren en nog twee onvermijdelijke zilvergrijze ‘niks aan de hand’ tinten. Het dashboard ziet er strak en opvallend symmetrisch uit. Alle knoppen in het midden, waarvan 3 drukknoppen rechts en 3 drukknoppen links, 1 draaiknop rechts en 1 draaiknop links. Een soort Jan des Bouvrie gedachte. Het sportieve stuur is nu voorzien van het nieuwe Skoda logo, zonder die gifgroene kleur. Een verademing! Het hele interieur ziet er trouwens strak en stijlvol uit, waarbij je kan kiezen voor een lichtbeige afwerking die het geheel wat ruimtelijker doet lijken. Voor een auto van slechts drie en een halve meter lang is hij ook opvallend ruim. Deze Citigo rijdt plezierig, voelt solide aan en is makkelijk wendbaar. De nieuwe 3-cilinder benzinemotor loopt soepel, accelereert vlot en rijdt ook bij hogere snelheden zuinig. En ja, hij is BPM- en Wegenbelastingvrij met slechts 14% Bijtelling. Supergroen dus!

● Prijs: Vanaf € 34.990,-

● Prijs: Vanaf € 7.990,-

N

● Dealer: Oudshoorn bv - Touwbaan 5 - Leiderdorp

A

Daar word je stil van.

0% BPM 0% UITSTOOT 0% BIJTELLING 0% WEGENBELASTING

Nissan LEAF. 100% elektrisch Dealer naam Dealer adres Telefoonnummer www.dealernaam.nl 0% co2 uitstoot, ook tijdens het rijden

Ga voor meer informatie naar: www.nissan.nl

● Dealer: Autobedrijf Hamers - Dobbeweg 2 - Voorschoten


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 5 JULI 2012

Brand Valkenburgerweg:

Echte â&#x20AC;&#x2DC;zomerkunstâ&#x20AC;&#x2122; bij Emmaschool

Nathouden tot nader orde De brand vorige week zondagnacht, in een leegstaand pand aan de Valkenburgerweg in Rijnsburg vereist nog enige nazorg. Om verspreiding van asbest en/of roet te voorkomen, worden de restanten van de uitgebrande schuur nat gehouden met een sproei installatie. Dit kan enige geluidsoverlast veroorzaken voor de naaste omgeving. De omgeving van de brand is daags na het incident volledig onderzocht en waar nodig schoongemaakt. Het gebouw dat in brand heeft gestaan en het naastgelegen gebouw zijn afgelopen week door de gemeente platgelegd. Daarnaast is het gebouw afgezet met bouwhekken. Nu is het zaak dat de eigenaar van het perceel de brandresten gaat verwijderen. Op het moment dat dit is gebeurd, kan de installatie weer worden weggehaald.

Het gebeurt niet elke dag dat je als kind op de muur mag schilderen. De leerlingen van de Emmaschool konden dinsdagmiddag hun creaties kwijt op de opgezette wand die voor het wooncomplex Floriante staat, verbouwingsproject van Dunavie. De leerlingen van groep 3, 4, 6 en 7 gingen gehuld in een plastic schort met grote kwasten aan de slag. â&#x20AC;&#x2DC;Het is een trouwjurkâ&#x20AC;&#x2122;, roepen de kinderen van groep 3 en 4 terwijl ze proberen het plastic schort aan te doen. De leerlingen van groep 6 en 7 hebben andere associaties: â&#x20AC;&#x2DC;dag boterhammen in zakjesâ&#x20AC;&#x2122;, roepen ze naar hun klasgenoten. Ze staan voor de speciaal opgezette, nog witte, schutting, die voor de gelegen-

Bij strandbibliotheek

Poppentheater De Kletskous Genieten van een poppentheater op het strand? Dat kan op woensdagmiddag 4 juli bij de strandbibliotheek met de voorstelling â&#x20AC;&#x2DC;Ongewoon lekkerâ&#x20AC;&#x2122; van Poppentheater De Kletskous. Er zijn twee voorstellingen: van 13.30â&#x20AC;&#x201C;14.15 uur en van 14.30â&#x20AC;&#x201C;15.15 uur. â&#x20AC;&#x2DC;Ongewoon lekkerâ&#x20AC;&#x2122; is een voorstelling met een luchtig

verpakte serieuze boodschap voor kleine kinderen: goed ontbijten en veel bewegen en minder voor de televisie hangen en frisdrank drinken. Waar gaat het verhaal over? Snoepie en Snappie zijn twee broers. Snoepie is gek op chips eten en hij werkt ook best veel snoep weg. Koos Konijn snapt er niets van en al helemaal

heid is verdeeld in allemaal vakken. De mensen die hun boek terug komen brengen bij de bibliotheek aan de overkant kijken op naar het enthousiaste geluid. Als iedereen een kwast heeft, worden de potten verf tevoorschijn gehaald. Anita(8) en Len (8) werken in een vak aan de onderkant. Er staat al een paars hotel. â&#x20AC;&#x2DC;En dit is de zeeâ&#x20AC;&#x2122;, zegt Anita terwijl ze met de lichtblauwe verf bezig is. Ze heeft in de klas eerst een tekening gemaakt over hoe haar muur eruit komt te zien. Iets hoger is Amber (10) ook druk bezig met het strand en de zee. Ze vraagt zich af of de verf er niet afgaat als het gaat regenen. â&#x20AC;&#x2DC;Nee hoor, het is speciale verf en bovendien zit er een afdakje bovenâ&#x20AC;&#x2122;, zegt Wendy Grimbergen van Dunavie. De groene ster die Lennie (10) maakt, kan vast wel tegen water. En

waarom hij groen is? â&#x20AC;&#x2DC;Ik wilde eerst geel gebruiken en daarna blauw, maar dat werd groenâ&#x20AC;&#x2122;, lacht ze. Idee van de muur komt van Dunavie, de woonstichting die wooncomplex Floriante aan het renoveren is. Om de Abdijlaan en Smidstraat en de rest van de buurt een vrolijke noot te geven, werd de muur bedacht. â&#x20AC;&#x2DC;Het zijn een hoop tekeningen met zon en zeeâ&#x20AC;&#x2122;, merkt Alfred Busser, directeur van Dunavie, op. â&#x20AC;&#x2DC;De kinderen zullen wel al bezig zijn met de vakantieâ&#x20AC;&#x2122;. De muur zal er nog een tijdje blijven staan. Busser verwacht dat de renovatie begin 2013 voltooid is. Een paar meisjes uit groep 7 zijn inmiddels klaar. Ze lopen naar de emmer aan de overkant van de straat en wassen hun handen in het inmiddels groene water. Blij kijken ze om en roepen â&#x20AC;&#x2DC;het is echt zomerkunst!â&#x20AC;&#x2122;

niet als Snoepie zelfs liegt tegen zijn broer Snappie zodat hij dan een extra kist met snoep krijgt. Maar dan krijgt Snoepie heel veel last van zijn buikâ&#x20AC;Śen wil je weten, wat Snappie toen deed? Kom naar de strandbibliotheek om zelf te kijken hoe dit afloopt. De voorstelling van poppentheater De Kletskous is bedoeld voor kinderen in de leeftijd vanaf 3 t/m 8 jaar. De toegang is gratis. De strandbieb is te vinden in het DunaAtelier, op het strand ter hoogte van de Oude Kerk, bij strandpaal 8.

Schilderkunst door leerlingen Emmaschool. (Foto: A. van Duijvenvoorde).

Kees Vlieland nationaal & internationaal Transport Wij zijn een transportbedrijf met dagelijks vertrek van bloemen en planten naar Engeland. Wij zijn op zoek naar een

CHAUFFEUR

A. Noort

die in het bezit is van een groot rijbewijs en ervaring heeft in het vervoer van bloemen en planten. Het salaris wordt uitbetaald volgens C.A.O.. Ben jij die persoon, bel ons dan even op: 071-4012980 of 06-53299532.

Ons bedrijf, met meerdere bloemenlijnen in Duitsland, is gevestigd in de Bloemenveiling Flora Holland te Rijnsburg.

Wij zijn opzoek naar: Studeren en werken doe je in de praktijk! Wij zijn op zoek naar:

leerlingen (V)MBO Metaal en Techniek (m/v) Die wat moois willen maken met hun handen en een vak willen leren in de staalbouw.

EEN RASECHTE LIJNRIJDER!

Guillaume Coin is dagelijks scherp in het leveren van verse snijbloemen aan bloemisten in Noord-west Frankrijk. Vanaf FloraHolland Rijnsburg worden de producten verzonden, die via lijnrijden, Cash&Carry, webshop en telefonische verkoop worden aangeboden. Guillaume Coin is echt een familiebedrijf om trots op te zijn, met korte lijnen en een hoge klantenbetrokkenheid.

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een:

Chauffeur/verkoper

Ben jij dat?

voor onze bloemen- en plantenlijn in Frankrijk.

Neem dan snel contact op met:

Functie-eisen U ben praktisch en flexibel ingesteld en in het bezit van het rijbewijs C-E en het chauffeursdiploma. U heeft bij voorkeur kennis van de Franse taal.

Albert Noort - T 06 53231909 of mail naar desk@noortexport.nl A. Noort - Spinozalaan 18b - 2231 SR Rijnsburg

Wij ontvangen uw sollicitatie met cv graag via email op: arianhoek@gmail.com Ben je geĂŻnteresseerd in de bovenstaande functie, bel of mail naar Marc Ketting, afdeling Personeelszaken, (071) 409 70 32 of 06-11368161 - m.ketting@oostingh.nl

Guillaume Coin, Postbus 10 bb nr. 38, %%6MNRWFYVKÂ&#x2C6;8IP

Oostingh Staalbouw bv s Postbus 3020 s #!+ATWIJKs4 sWWWOOSTINGHNL

Wij zijn B & G de Mooij. Uitblinkers in bloemen zijn we. Met

Weversbaan 21-22 Leiderdorp 071-5414155 www.vanvoorthuijzen.nl

eigen mensen kopen we dagelijks in op de veilingen in Rijnsburg, Naaldwijk en Aalsmeer. Daarnaast hebben we vele rechtstreekse contacten met leveranciers. Groothandels en exporteurs zijn onze klanten. Zij kopen en bestellen op het moment waarop het hen het beste uitkomt. 24 uur per dag zijn we paraat. Niet alleen per telefoon en fax, maar ook online hebben we ĂĄlle mogelijkheden. We hebben plezier in ons werk. Ons jonge en enthousiaste team gĂĄĂĄt voor de allerhoogste kwaliteit.

We merken dat de groei er nog lang niet uit is. En voor de toekomst hebben we grootse plannen. We hebben daarvoor een solide basis van goede mensen. Die willen we uitbreiden.

Autobedrijf Van Voorthuijzen, BOVAG-bedrijf, is modern en goed toegerust voor de toekomstige groei. t%FOJFVXJOHFSJDIUFXFSLQMBBUT t&FOTIPXSPPNWPPSÂ&#x153;BVUPT t8JKPOEFSIPVEFOBMMFNFSLFOQFSTPOFOFO CFESJKGTBVUPT t&OIFFGUFFOHSPUFHSPFJFOEFLMBOUFOLSJOH

Paauw & van Egmond BV is commissionair in bloemen & planten en koopt iedere dag alle producten via haar eigen Veilcentrum in op de drie belangrijkste bloemenveilingen van Nederland; FloraHolland Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg.

Wij zoeken een

fulltime

SERVICEADVISEUR/ CHEF WERKPLAATS

Daarom komen we graag op korte termijn in contact met geĂŻnteresseerden voor de functie van:

ERVAREN INKOPER Iemand die zelfstandig ĂŠn in teamverband kan werken en die gemotiveerd en enthousiast is. Je hebt ervaring met inkopen voor derden, je kent de bloemenbranche goed en je hebt een neus voor â&#x20AC;&#x2DC;kwaliteitâ&#x20AC;&#x2122;. Dat we geautomatiseerde werkprocessen kennen, is voor jou geen probleem. Wij bieden een goed salaris en de interessante secundaire

t&OJHFKBSFOFSWBSJOH t#FSFJEPNFFOWFSWPMHPQMFJEJOHUFEPFO t"1,** t-FJEJOHHFWFOEFDBQBDJUFJUFOFOXFFUFFOUFBN UFNPUJWFSFO t,MBOUHFSJDIUFOPPHWPPSLXBMJUFJUFOTFSWJDF (FĂ&#x2022;OUFSFTTFFSE 3FBHFFSEBO[TNOBBSUFM PGQFSFNBJMWFSLPPQ!WBOWPPSUIVJK[FOOM 7PPSWFSEFSFJOGPSNBUJFLPNMBOHT +WBO7PPSUIVJK[FO 8FWFSTCBBO #;-FJEFSEPSQ

arbeidsvoorwaarden die bij een dergelijke functie gebruikelijk zijn. Zin om mee te bouwen aan een prachtig en succesvol bedrijf? Bel voor inlichtingen of om meteen te solliciteren met Gerco de Mooij (06 55 584 771).

ALJADA v.o.f. zoekt een

jonge chauffeur/verkoper Enige ervaring in de bloemenbranche vereist. Eventueel ook met inkoopervaring. Tel.: 06 51 7475 42 of 06 306 40 141 Aljada@casema.nl

Graag willen wij ons inkoopteam uitbreiden en zijn daarom per direct opzoek naar een:

INKOPER

Functieomschrijving Als inkoper bloemen ben je verantwoordelijk voor het inkopen van bloemen voor onze commissie klanten en onze Cash & Carry. Samen met ons inkoopteam verzorg je het totale assortiment snijbloemen en waarborg je onze kwaliteit en dienstverlening. Profiel - Je beschikt over genoeg en relevante werkervaring als inkoper - Je bent flexibel en dient zelfstandig en in teamverband te kunnen werken - Je hebt goede communicatieve vaardigheden en commercieel inzicht

fulltime

MEDEWERKER CASH & CARRY

Functieomschrijving Als medewerker Cash & Carry ben je verantwoordelijk voor het inruimen van onze bloemen en alle zaken die daar te maken mee hebben. Het uitlopen van orders zal ook een onderdeel uitmaken van deze functie. Profiel - Je beschikt over relevante werkervaring in de bloemenbranche - Hands-on mentaliteit en geen problemen met fysiek werk - Je bent flexibel en dient zelfstandig en in teamverband te kunnen werken Overige informatie Wij bieden een passend salaris met pensioenregeling. Reageren Heb je belangstelling, stuur dan je CV of motivatie via mail: jack@paauwenvanegmond.nl. Vragen? ga naar www.paauwenvanegmond.nl of bel Jack van der Gugten op 071-4090010.


TOP BOXSPRINGS IN DIVERSE KLEUREN, MATEN EN STOFFEN!!

S G A D ZON !! 1137:0:000 t/umur OPEN

IT LITE SIND WA

25 - TOP K 19

S

S

25 - TOP K 19

BEDS 2 BASIC DÉ NR. 1 BEDDENSPECIALIST IN UW REGIO!

www.beds2basic.nl KOM LANGS, ZIE ONDEROP ONZE OPENINGSTIJDEN, U BENT VAN HARTE WELKOM.

JUISTE ADRES DS 2 BASIC HET

S G N I R P S X O B LUXE

LITEIT SIND WA

MATRAS KNALLERS!

BE

S G N I R B OX S P

★★★★★

MATRASSEN SPECIALIST

K

e 2

T I E T I L WA

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA MEGA ACTIE!!!

! ! S W U E I N Beds2Basic WINT VAN AUPING!! (VAN LANDSCHOOT)

MATRAS GRATIS!

TE LAAGSS PRIJ E GARANTI

MEGA ACTIE!!!

★★★★★

BRIXTON

ook leverbaar in antraciet grijs!!

COMPLEET!!! COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELECTRISCH VERSTELBAAR!!

ONGELOOFLIJK COMPLEET

Luxe Design hoofdbord + 2x electr. verstelbare boxsprings met pocketvering, + 2x supersterke volva motoren + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen + 2x poten set + 2x metalen matrasrem keuze uit diverse maten!

-64%

399.Maat 1.20

M

Ma

s

tra

s

MONTE CARLO

at

ra s

SENSE BLUE

tra

s

tra

s

SLEEP KING

SUPER STUNT!

Normaal 2399.-

★★★★

s

IS 1 GRAT D én DEKBE IS T A 2 GR NS!! KUSSE

NIEUW!

NIEUW!

Maat 1.40

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in 80 en 90cm

TOP MATRAS!

Leverbaar in alle maten!

2e MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 19cm SG25 Polyether kern √ Elastisch dubbeldoek tijk √ Handgrepen

2e MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 7-slags Pocketveer √ 300 veren m2 met 2,5 cm Comfortschuim afdeklaag √ 5 ergonomische comfortzones √ Elastisch dubbeldoek tijk

Openingstijden

Koopavonden

Ma. Di. / Wo. Do. / Vr. Za. Zo.

Do. / Vr.

13:30 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 21:00 9:30 - 17:00 13:00 - 17:00

18:30 - 21:00

2e MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 7-slags Pocketveer 360m2 4cm koudschuim toplaag √ Anti-allergisch √ WInter- en Zomerzijde √ Hard dik TOP-Matras!

✆ 071

2e MATRAS GRATIS!

€ 269,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

√ Top HR60 Koudschuim! √ 4cm traagschuim in tijk √ Koel in de zomer √ 3D profiel / hard en zacht √ Beter ligcomfort en ventilatie

Vanaf Leverbaar in alle maten

LA atras A PR GST IJS E !

LAAGSTE PRIJS!

★★★★★ EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

Ma

tra

s

SILVER 500 ★★★★★

Beds 2 Basic

NIEUW!

WINNAAR!!

LUXE MATRAS!!

KLASSE MATRAS

€ 999,Eigenschappen:

1.975

Electrische versie: incl. draadloos bedienbare electromotoren, spanningsvrij

Prijs voor vaste uitvoering

BASIC

Beds 2 Basic

ANTI-ALLERGISCH

€ 599,-

€ 349,-

Normaal 4199.TOP-AANBIEDING! VANAF

M

LU atras XE !

HEALTH EMPEROR

WINNAAR!! ANTI-ALLERGISCH

in meerdere stoffen en kleuren

M

tra

BRIGHTON

MEEST VERKOCHT!!

pocketveer matras (7 zones) * Luxe Henson Twintopper, zomer en winterzijde * Stoffen zijn 100% vuilwerend * Luxe blokpoten met aluminium afgewerkt * Luxe in- & uitstap verlichting

999.-

Ma

Ma

Ma

ROYAL WELLNESS

* TOP DESIGN BOXSPRING * WINNAAR onder de Luxe Boxsprings * Luxe kwaliteits design Hoofdbord * 2x Luxe gestoffeerde boxen * 2x Luxe actieve Hoog-Laag

-58%

(CLASSIC HANDMADE!)

€179,-

NIEUW!!

WINNAAR!!

LAAGSTE PRIJS!!

Daarom dus Beds 2 Basic!!

ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoeringen!

tra

blokpoten met aluminium afgewerkt

Beds 2 Basic

DEZE WEEK VOOR

Ma

GEEN LEVERTIJD, ALLES UIT VOORRAAD LEVERBAAR BINNEN 1 WEEK IN UW SLAAPKAMER!

Ook verkrijgbaar in de maten 1.60 én 180 breed

OR Designhoofdbord! PRIJS IS VO OFLIJK DIT ONGELO E COMPLET + 2 beklede boxen ! BOXSPRING + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matras topper! + 2 luxe kussens

OFFICIELE CONSUMENTENBOND TEST!

Kom langs en test onze boxsprings en matrassen. De koffie staat klaar!

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING BRIXTON ONGELOOFLIJKE PRIJS!!!

Kom langs en test deze fantastische boxspring!

COMPLETE 2-PERSOONS ELECTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!!

Normaal 1099.-

POLYSENSUAL

L A A M I N I M N VA EBaIsTic!! T I L A W K G N I AUPu gewent bent van Beds 2 Zoals N E S S A R E N M AT

T BOXSPRINGS!

VOOR KWALITEI

2e MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ Dikke koudschuim vulling √ Hoge veerkracht √ Blijft koel tijdens de nachtrust √ Vormt perfect naar uw lichaam √ 19cm

€599,Leverbaar in alle maten!

2e MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer √ 500 veren m2 + 4 cm koudschuim/ visco of latex √ 7 ergonomische comfortzones √ 2-zijdig te beslapen!

€ 49,-

€999,-

Leverbaar in alle maten!

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

2e MATRAS GRATIS!

Leverbaar in alle maten!

2e

Eigenschappen:

√ Handgemaakt matras met 7 slags micro pocketveer √ 500 veren /m2 √ 7 comfortzones √ Zomer en Winterzijde

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ Goed matras voor de laagste prijs √ Geschikt voor vaste en verstelbare bedbodems

Adres: Kerkstraat 58 - Noordwijk ZH (binnen) INGANG Passage - naast De Ridder schoenen OOK IN HET ASSORTIMENT > MOLTONS VOOR MATRASSEN EN TOPPERS IN ALLE MATEN!!

EXCLUSIEF SLAPEN!

2e MATRAS GRATIS!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

√ 7-Slags MICRO pocketveer √ 500 veren m2 met 2cm HR60 koudschuim afdeklaag √ 7 gepatenteerde comfortzones √ Winter/zomer zijde!

asic

Bij Beds 2 B

KOM LANGS VOOR AL ONZE KWALITEITS MATRASSEN!!

2000168

€899,-

post@beds2basic.nl WWW.BEDS2BASIC.NL

prijzen √ Laagste liteit w k a √ Beste comfort te √ Bes dvies √ TOP-a ervice -s √ TOP

PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

12 royale watervilla’s

Ultieme compositie van wonen, water en groen…

Ouverture Rijnsburg brochure beschikbaar vanaf 12 juli a.s.

interesse? Schrijf u in op de website!

Vrij over het water kijken vanuit uw eigen woning én tuin. Dat kan in één van de 12 royale watervilla’s in Ouverture. De villa’s zijn, indien gewenst, individueel in te delen en af te werken. Want geen koper is immers hetzelfde. De woningen bestaan uit drie woonlagen en beschikken onder andere over vijf slaapkamers, een garage en in sommige gevallen een eigen aanlegsteiger. Afhankelijk van het woningtype zijn de woningen optioneel uit te breiden met onder andere een kelder of uitbouw.

PRIJZEN VANAF CA.

Noordeinde 1

€ 525.000,-

V.O.N.

meer informatie:

2225 CS Katwijk

T 071 40 620 10

www.woneninouverture.nl

RB_week_27_12  

Alle geslaagden: Proficiat Chauffeur / Verkoper Aljada TEL. 071-4078900 (071) 402 29 01 Bij controle met ANPR Advertenties: (071) 4022901 •...

Advertisement