Page 1

De Rijnsburger

DONDERDAG 26 JANUARI 2012 - 61e JAARGANG, NR.4

Katwijk

w Voor arluukwerk d 071 408 14 97

Elke week gratis huis aan huis in Rijnsburg en Valkenburg

BIJ DEZE KRANT

LKENBURGER’

EN ‘DE VA WAARIN OPGENOM

KEURSLAGER

DE MOOIJ

Advertenties: (071) 4022901 • advertentie@uitgeverijverhagen.nl • Redactie: 071-4022901 • redactie@derijnsburger.nl

Ook uw folder huis aan huis, of heeft u geen folders ontvangen?

Bel nu (071) 402 29 01

Gemeente verruimt openingstijden publieksbalies Om u nog beter van dienst te zijn, opent de gemeente per 1 februari op woensdagavond de publieksbalies. Tussen 17.00 en 19.00 uur zijn de loketten geopend en kunt u op afspraak langskomen voor het aanvragen en afhalen van rijbewijzen, ID-kaarten en paspoorten. Hiervoor kunt u zelf een afspraak maken. Ga naar onze website (www.katwijk.nl) en druk op “langskomen? Maak een afspraak�. Daarna doorloopt u vier eenvoudige stappen, en uw afspraak is gemaakt. U kies het product waarvoor u een afspraak wilt maken. U geeft de dag en tijd aan waarop u de afspraak wilt. U vult uw persoonlijke gegevens in. U bevestigt de afspraak. Per e-mail ontvangt u een bevestiging van uw afspraak. Uiteraard is het ook mogelijk telefonisch een afspraak met ons te maken. De openstelling op woensdagavond is een proef die loopt van februari t/m april. Na de proef bekijkt de gemeente of er voldoende belangstelling is voor een openstelling op woensdagavond.

Schoolsport in voorjaarsvakantie

Nu inschrijven kennismakingscursus Deze week ligt het schoolsportprogramma voorjaar 2012 op school voor alle kinderen uit de gemeente Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. De kinderen kunnen zich inschrijven voor diverse kennismakingscursussen. Nieuw in het programma is het kennismaken met synchroonzwemmen, waterpolo en wedstrijdzwemmen. De schoolkinderen kunnen verder meedoen aan handbal, weerbaarheid, basketbal, tafeltennis en dammen en dat alles met medewerking van de sportverenigingen. Het damtoernooi vindt plaats op woensdag 15 februari. Voor het damtoernooi kunnen de kinderen zich via school inschrijven. In de voorjaarsvakantie staat het jaarlijkse schoolbasketbaltoernooi op maandag. Wil je echt leren duiken met perslucht, snorkel en zwemvliezen, dan is er de mogelijkheid om je op te geven voor de cursus duiken. Deze cursus is bedoeld voor kinderen uit het voortgezet onderwijs en heb je minimaal diploma B in het bezit. Wil je meedoen met ĂŠĂŠn van de komende kennismakingscursussen, de uiterlijke inschrijfdatum is 4 februari. Inschrijven voor het damtoernooi of basketbaltoernooi gaat via school. Vraag aan de leerkracht op je eigen school en geef je op met een basketbalteam of voor het damtoernooi. Meer informatie over schoolsport kun je ook vinden op onze website www.factorw. nl. Het inschrijven gaat via de website.

Bakkerspad nu officieel In de volksmond kenden de Rijnsburgers al het Bakkerspad. Maar nu heeft het college van b&w de zijstraat van de Spinozalaan officieel benoemd als Bakkerspad. Dit omdat alle openbare ruimten binnen de gemeente een naam moeten hebben.

www.uitgeverijverhagen.nl

Om ook in 2012 de nachtrust van de bewoners in Rijnsburg te waarborgen zet de gemeente Katwijk, in nauwe samenwerking met de politie, de ‘bikers’ van VDZ security weer in. Jongeren die rond 3.00 uur ‘s nachts terug komen uit het Noordwijkse nachtleven zorgen regelmatig voor overlast.

De Rijnsburger

Uitbundige jongeren en bewoners die van hun nachtrust willen genieten, dat gaat meestal niet samen. De gemeente Katwijk heeft daarom in 2010 en 2011 de ‘bikers’ ingehuurd om de overlast te beperken.

De Valkenburger

Deze week o.a.: Veel belangstelling opendag Visser ‘t Hooft Voice of Joy op zoek naar mannen Nieuwe bruggen in 10 Meilaan Piratenfestijn weer op vliegveld

Succesvolle proef

De geraamtes van de voormalige kassen staan er nog. Op dit deelplan van Waterklaver staan dertien woningen gepland. (Foto: NK).

Aanvraag voldoet niet aan geluidseisen

Hoorzitting over bezwaren tegen dertien woningen Waterklaver De onafhankelijke bezwaarcommissie gaat zich de komende tijd buigen over het verzet tegen het verlenen van de vergunning voor de realisatie van dertien woningen op het terrein van Van Klaveren ter hoogte van Sandtlaan 59 tegenover de torens van Westerhaghe. Vorige week hield de commissie de zoveelste hoorzitting over de bezwaren rond het project ‘Waterklaver’.

Enige tijd geleden werd het bouwplan opgeknipt waardoor de woningen los van het appartementencomplex vergund kunnen worden en alvast gerealiseerd. Want, onder andere door ingediende bezwaren, kampt de procedure voor de hoogbouw met vertragingen. En dit terwijl de dertien watervilla’s naar de mening van de gemeente passen binnen het bestemmingsplan.

Door Nico Kuyt

Geluideisen

Op het terrein wil Van Rhijn Bouw vierentachtig woningen en een garage realiseren. Langs de Sandtlaan komt een appartementencomplex en daarachter dertien watervilla’s.

Maar tegen de dertien woningen, die straks komen te liggen aan het nieuwe Jan van Goyenplein, zijn eveneens bezwaren ingediend. En nu het appartementencomplex uit de bouwaanvraag is gehaald vol-

doet het volgens de bezwaarmakers niet meer aan de geluideisen. Het akoestisch onderzoek ging er namelijk vanuit dat de hoogbouw als een geluidswal zou fungeren. Daarnaast geeft de Waterklaver extra verkeersbelasting in zwaarbelaste Rijnsburg. Bovendien zijn de bestemmingsplannen ‘Rijnsburg’ en ‘Hoofdverkeersstructuur Kern Rijnsburg’ nog niet onherroepelijk en kunnen niet als toetsingskader dienen. Naast andere punten, zoals geen goede ruimtelijke ordening en gemaakte afweging, hebben de bezwaarmakers ook enkele protesten tegen de gelopen procedure. Zo heeft de gemeente de tijd dat be-

zwaren konden worden ingediend verkort van zes naar vier weken. Daarnaast kregen zij slechts ĂŠĂŠn week voor de hoorzitting een dik dossier met bouwtekeningen. Zij hebben onvoldoende tijd gehad om zich goed voor te bereiden. De woordvoerder voor B&W bleef echter op zijn standpunt staan. Dit is een in het bestemmingsplan passend plan en hij onderstreepte dat, ondanks de verkorte termijn, de bezwaren tijdig zijn ingediend. Over enkele weken komt de Bezwaarcommissie met haar afweging of de protesten gegrond zijn of niet. Vervolgens zal b&w een beslissing op de bezwaren nemen. Hiertegen kan in beroep worden gegaan.

Deze aanpak bleek zo succesvol dat het project voor 2012 is verlengd. Na sluiting van de horeca in Noordwijk komen de jongeren massaal op de fiets of met de taxi terug naar Rijnsburg. De taxi’s zetten de jongeren af bij de bushalte aan de Brouwerstraat. Voor de taxi’s een geschikte locatie om de jongeren snel af te zetten en nog op tijd terug te zijn in Noordwijk voor een tweede rit. Voor de Rijnsburgers is het minder prettig want vanaf de Brouwersstraat trekken de jongeren dan in groepen door het centrum, op weg naar huis. In 2010 zijn bij wijze van proef deze ‘bikers’ ingezet. Zij vragen de jongeren direct te vertrekken nadat ze zijn afgezet door de taxi’s. Ook volgen ze de grootste groepen op hun weg naar huis om te voorkomen dat er onderweg narigheid wordt uitgehaald. De aanpak bleek succesvol en de ‘bikers’ zijn in 2011 structureel ingezet. De overlast in het centrum van Rijnsburg is sindsdien sterk verminderd. De weekenden in Rijnsburg verlopen gelukkig weer rustig. Besloten is dit project in 2012 voort te zetten.

DANSLES +,=6:*<@3 6,.:;.,,:; ),3 6- info@danscenterdejong.nl OOK VOOR AL UW FEESTEN!

Op Valentijnsdag

Romantisch diner voor twee

Dinsdag 14 februari is het weer Valentijnsdag. Een speciale dag om je geliefde te laten weten wat hij of zij voor je betekent. Een dag ook om je liefde (anoniem) te verklaren aan iemand die je in stilte bemint. En om bijzondere vrienden te laten weten, hoeveel hun vriendschap voor je waard is. Stuur een Valentijnswens of gedicht naar de redactie van deze krant voor de speciale Valentijnspagina van donderdag 10 februari. De leukste, mooiste of meest bijzondere wint een romantisch Valentijnsdiner voor twee bij Grand CafÊ Restaurant Brittenburg op de Katwijkse Boulevard. Op Valentijnsdag natuurlijk. De wens of het gedicht mag bestaan uit maximaal 30 woorden en de Valentijnsgedachte staat daarin natuurlijk centraal. Mail uw Valentijnswens uiterlijk vóór dinsdag 7 februari aan redactie@derijnsburger.nl , onder vermelding van naam, adres Ên telefoonnummer. En houd Valentijnsdag, dinsdagavond 14 februari, vrij in je agenda.

PARTYCENTER DE JONG

Welzijn nieuwe stijl is vooral signaleren van zorgaanvraag

Nieuw maatschappelijk beleid biedt kansen voor burgerparticipatie Het maatschappelijk beleid moet beter, maar ook goedkoper. Niet meer ´aanbod gericht denken´, maar wat heeft de cliÍnt echt nodig. Middels het keukentafelgesprek met de cliÍnt kan je zorgbehoefte signaleren. Daarbij eerst kijken wat men zelf nog kan doen. In het nieuwe Wmobeleid staat de eigen kracht van mensen centraal: wat kunnen mensen met een beperking wel, in plaats van: wat niet. Dit wordt als ´de kanteling´ omschreven. Het is een korte weergave van hoe het gemeentelijk maatschappelijk beleid in de toekomst in praktijk wordt gebracht.

Drie decentralisaties

De tijd van ´je hebt recht op´ is voorbij. Waarmee is een cliÍnt daadwerkelijk geholpen? Tijdens een informatiebijeenkomst vorige week in het voormalige gemeentehuis van Rijnsburg presenteerde de gemeente Katwijk de eerste aanzet van het Wmo beleidsplan in perspectief. Daarbij kon men ideeÍn aandragen om het nieuwe beleid vorm te geven. Vertegenwoordigers van verschillende instellingen en instanties hadden dan ook gehoor aan de oproep gegeven om hun

In het Wmo beleidsplan presenteert de gemeente drie decentralisaties in Katwijk. Extramurale begeleiding uit de AWBZ gaat over naar de Wmo. Het doel hiervan is bevordering, behoud of compensatie van zelfredzaamheid, zodat opname in een instelling kan worden voorkomen. Invoering vanaf 2013 voor nieuwe cliĂŤnten, en vanaf 2014 voor bestaande cliĂŤnten; Wet Werken naar Vermogen: Doel hiervan is om, vanaf 2013, meer mensen op een reguliere arbeidsplek aan de slag te krijgen. Hierbij telt werk

visie en mening rond het nieuw te ontwikkelen maatschappelijk beleid kenbaar te maken. Rond de Wmo gaat er het nodige veranderen. Per 1-1-2013 wordt de functie begeleiding voor nieuwe vragen niet meer binnen de AWBZ afgegeven. De Wmo kent een compensatieplicht en er zal dan bekeken worden welke compensatie ingezet moet worden. De Wmo beslaat o.a.: woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen, welzijnsbeleid, huishoudelijke verzorging, bestrijding van huiselijk geweld, vrouwenopvang, zorg voor dak- en thuislozen en jeugdzorg.

boven uitkering en is er samenwerking tussen gemeente en werkgevers; Jeugdzorg: heeft als doel betaalbare zorg voor jeugdigen door meer aandacht voor preventie en vroeg signalering. Eea. wordt gefaseerd ingevoerd vanaf 2014. Voor de gemeente ligt de focus op preventie en vroegtijdige signalering. Met betere resultaten door integrale aanpak, waarbij eigen kracht van inwoners moet worden bevorderd. Hierbij wil de gemeente vrijwilligers van bijvoorbeeld sportverenigingen en kerken inzetten. Daarnaast moeten de regels en processen vereenvoudigd worden, wat uiteindelijk een beter maar goedkopere zorg zal opleveren. Tussen deze drie decentralisaties is er een samenhang van zelfde soort problemen, zodat er een overlap van doelgroepen ontstaat. Dit kan voordeel opleveren bij bijvoorbeeld de inkoop- en aanbestedingstrajecten, maar ook bij het organiseren van de indicatiestelling. Daarbij moet bekeken worden wat lokaal of regionaal aangepakt kan worden.

Resultaten Na de presentatie werd in verschillende groepen een aantal punten besproken. Het vernieuwde Wmo-

beleid moet uiteindelijk tot minder regels en eenvoudigere procedures komen. Daarbij moet eigen regie en verantwoordelijkheid worden bevorderd en het eigen netwerk aangesproken worden. Daarbij zijn nog de nodige vraagtekens. Want hoe kunnen deze netwerken worden aangesproken. En wat als de cliÍnt nagenoeg geen familie en vrienden heeft. Duidelijk vond men dat de gemeente hierin de regie moet voeren. Wellicht zou dit via VIP Katwijk (Vrijwilligers Informatie Punt, onderdeel van Factor W) kunnen. Een andere vraag was hoe kom je er achter dat iemand thuis zit en hulp nodig heeft. Er zijn veel mensen die niemand hebben en niet aan de bel trekken. In het nieuwe beleid moet aandacht zijn voor kwetsbare groepen. Ook vragen als: ´hoe kan je maatwerk blijven leveren, hoe aanbod van creatieve oplossingen aandragen en wie moet het voortouw hierin nemen´ kwamen ter tafel, waarbij het antwoord nu nog niet gegeven kon worden. De op- en aanmerkingen van deze informatiebijeenkomst worden door de medewerkers van de gemeente Katwijk verwerkt in het beleidsplan Wmo, waarvan de verordening volgens planning in augustus 2012 gereed zal zijn.

Occupy kampement sponsoractie voor YMCA Leusden Katwijk krijgt binnenkort een eigen Occupy kampement. Hier geen protesten tegen de hebzucht van de financiĂŤle wereld, maar een sympathieke sponsoractie die moet bijdragen aan wederopbouw van het afgebrande YMCA Leusden. Dit om de jaarlijkse zomerkampen van honderden kinderen uit deze regio veilig te stellen.

Bikers blijven nodig

De actie â&#x20AC;&#x2DC;Occupy Katwijk 4 YMCA Leusdenâ&#x20AC;&#x2122; vindt plaats van vrijdagavond 3 februari tot en met zaterdagochtend 4 februari en wordt georganiseerd door leiding van zomerkampen uit Rijnsburg en Katwijk. Enkele tientallen bikkels, waaronder ook lokale politici, laten zich sponsoren om te overnachten in de februarikou. Dat gebeurt in een aantal tenten op een nader bekend te maken locatie in Katwijk.

In rook op Het doel van de actie mag duidelijk zijn. Afgelopen oktober zagen de deelnemers van de zomerkampen hun vaste honk â&#x20AC;&#x2DC;de kampeerboerderijâ&#x20AC;&#x2122; aan de Paradijsweg in Leusden tot grote ontsteltenis in vlammen opgaan. Met het gebouw gingen ook tientallen tenten en andere kampeermaterialen in rook op. Al gauw werd duidelijk dat de verzekering veel minder geld uitkeert

dan nodig. De grote vraag die rees was: kunnen de zomerkampen in Leusden, waar jaarlijks een paar honderd kinderen uit onze gemeente aan deelnemen, straks nog wel doorgaan? Om het financiĂŤle gat te dichten is daarom de Stichting Vrienden van YMCA Leusden opgericht. De stichting coĂśrdineert landelijk verschillende acties om geld in te zamelen voor de wederopbouw en aanschaf van materialen om de zo-

merkampen voor de jeugd in 2012 en daarna weer tot een succes te kunnen maken. Uw hulp is hard nodig. Als u de â&#x20AC;&#x2DC;Occupy Katwijk 4 YMCA Leusdenâ&#x20AC;&#x2122; actie wilt steunen, maar u kent geen van de deelnemers, dan kunt u uw donatie overmaken op rekeningnummer 1684.56.877 tnv. Stichting Vrienden van YMCA Leusden onder vermelding van â&#x20AC;&#x2DC;occupyâ&#x20AC;&#x2122;. Meer informatie op www. vriendenvanleusden.nl.

Bram Paauw toont zijn creatie. (Foto: pr).

ProtegĂŠs Krijn Verdoes vallen in de prijzen Het ROC-Leiden stond vorige week donderdagavond bol van spanning voor de jaarlijkse wedstrijd van leerlingen in de opleiding Brood-Banket en Banket. Twee leerlingen van Banketbakkerij Krijn Verdoes uit Katwijk zijn beiden eerste geworden in hun categorie. Rijnsburger Bram Paauw won de eerste prijs in categorie Brood-Banket en medeleerling Anne-Carien Ouwehand won de eerste prijs in de categorie Banket. De wedstrijd bood bakkersleerlingen een unieke mogelijkheid om hun talent te laten zien en bood een uitstekende gelegenheid om nieuwe vaktechnieken en vakwaardigheden aan te leren. De opdrachten werden per niveau beoordeeld, en prijzen per categorie uitgereikt; iedereen maakte kans. De opdracht voor de categorie Brood en Banket bestond uit het maken van korstkoekjes, ongevuld kleinbrood, gelijke zanddeegkoekjes en twee beslagproducten voor zes personen. In de catego-

rie Banket moesten de leerlingen crèmegebakjes, marsepeinfiguren, zanddeegkoekjes en cupcakes klaarmaken, en dit alles in sprookjesthema. Naast de normale categorieÍn zorgde grondstofleverancier Zeelandia nog voor een extra opdracht; het maken van de lekkerste cupcake. Deze werd ook gewonnen door bakkersleerlinge Anne-Carien Ouwehand, die naast die titels ook tot winnares van de totale wedstrijd werd gekozen. Door het winnen van de extra opdracht mag AnneCarien samen met een groep medestudenten een dagje op bezoek komen in de fabriek en proefbakkerij van Zeelandia. De eindproducten van de wedstrijd zijn te bewonderen bij Banketbakkerij Krijn Verdoes. Beide leerlingen willen een van hun gemaakte producten, een chocoladetaart en een caramel crèmegebakje, verder ontwikkelen en ze hopen deze aan het einde van de week daadwerkelijk te gaan verkopen in de winkel.


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 26 JANUARI 2012

Voorjaarskriebels? nu tijdelijk 19% 6% BTW-regeling!* Bij PLOEG kunststof kozijnen

Sierbestra- â&#x20AC;˘ STEUNZOLEN. Erkend â&#x20AC;˘ting.EERHART Voor al uw bestratin- leverancier, lid Stichting

Keurslagerij De Mooy Vrijdagavond

Adenta

tandprothese gen en tuinwensen. Bel voor LOOP, vergoeding via zorgvrijblijvende prijsopgave verzekeraar. Een afspraak Specialist 070-3211006. kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Vuil tapijt? Laat het Wim van Zijp, tel. 071n keringe vakkundig reinigen of 5238468 of 06-12028319. e verze ll A huur Mr. Steam. Gratis Vwo-, havo, mavo, thuisbezorgd. Tol Steam huisInterieurverzorging, tel. vmbo-leerlingen: werkbegeleiding/bijles aan070-5116612. geboden door ervaren A/B Speciaal voor uw KLEI- student. Tel. 071-5616768. NE KLUS belt u de Van Beelenbus, C. van Beelen, www.zalenverhuurkruyt Mooi Elektrotechniek, tel. 06- schipvanleiden.nl. bruin cafĂŠ in oude centrum 54620333. van Leiden. Voor afstudeerBC SIERBESTRATING borrels, recepties, verjaarda- t/BUVVSHFUSPVXF Tegelwerk, met afvoer, gra- gen, etc... Geen huur! Wel LVOTUHFCJUUFO tis prijsopgave. Tel. 06- wat servicekosten en nort,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT 55321682. male gangbare drankprijReserveringen Klaar terwijl u wacht! SCHILDERSBEDRIJF zen! van den Oever. Vakwerk 06-25047376. Kerkstraat 44 voor binnen en buiten. Tel. OOSTINGH STAAL071-4035280 / 06-54261554. BOUW BV zoekt een Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145 50-plusser SCHILDERT, industrieel spuiter. Mail je SAUST en behangt uw huis reactie naar m.ketting@oos weer als nieuw. Tel. tingh.nl. 06-13067762. www.tandenwinkel.com Lekker toerfietsen vanuit Wassenaar en Voorschoten? www.tcdekampioen.nl.

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

AANBIEDINGEN GELDEN VAN 26 JANUARI T/M 1 FEBRUARI 2012 SPECIAL:

Fortune kippetje

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

BRON: Deceunink NV

U bent van harte welkom in

â&#x20AC;˘

onze showroom www.ploegkozijnen.nl www.ruiterdakkapellen.nl T. 0252 500 900 T. 088 432 12 70 Openingstijden showroom: ma t/m vr: 09:00 tot 17:00 uur, zaterdag: 10:00 tot 16:00 uur Pesetaweg 45 NIEUW-VENNEP

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

â&#x201A;Ź 110,-. Inl. 06-20773480.

071-5420745.

FINALE OPRUIMING van de wintercollectie

VLEESWARENDUO:

Samen MAANDAG: SPEKLAPPENDAG

4

500 gram

25

+ GRATIS

Plus 40Relatie

DINSDAG: VERSE WORSTDAG

550

250

per stuk

MAALTIJDTIP VAN DE WEEK:

Rundervinken

Bloemkool-

elke 4e gratis schotel Mager rundergehakt omwikkeld met een rosbieflapje

per portie

+ GR G AT ATIS IS S rroe oerb oe rb bak a gr g oe oent ntte SALADEDUO UIT EIGEN KEUKEN:

Verse worst

Kip-keursalade en beenhamsalade

500 gram

(2 x 150 gram)

3

95

Dubbelzegeldag

525

Samen

3

95

100 gram

295

WOENSDAG: GEHAKTDAG Rundergehakt

DONDERDAG: BIEFSTUKDAG

500 gram

3 stuks

3 325 75

Holl.biefstuk

595 695

Halfom gehakt

Kogelbiefstuk

500 gram

3 stuks

+ GRATIS kruiden Dubbelzegeldag

je proeft het!

LET OP UW BRIEVENBUS; DEZE WEEK VERRASSINGSKAART BIJ DE RIJNSBURGER.

Al ruim 100 jaar verstand van lekker vlees

Strak in je vel! Alle vrouwen kennen het probleem.... de hobbels en bobbels op de benen, billen en buik. De oplossing is Lypossage! Een stevige massage van de probleemgebieden die de afvalstoffen laat verdwijnen met een absoluut resultaat. Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op de

ALL-IN-ONE COMPUTER

vet- en vochthuishouding. Lypossage is een intensieve remodellerende massage-methode. De behandeling kan in eerste instantie wat gevoelig zijn, maar het resultaat na een kuurbehandeling is dan ook buitengewoon. Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook zichtbaar mooier, strakker en gladder.

MERKSCHOENEN VOOR

DUMPPRIJZEN!!!!!

2 stuks

Broodje kipkeursalade

KEURKOOPJE

255

kruiden

Kantoor Leiden e/o bel: 071-2020.114 www.40plusrelatie.nl

Rookworsten

VLEESWARENSPECIAL: Hoftuinrollade en Gemarineerde leverkaas kipreepjes 95 Schwarzwalder schinken 2 x 100 gram 500 gram

Speklappen

Vind je eigen Valentijn via

325

per liter

ch

5118394. Uw dak-specialist!

GARAGEBOXEN in â&#x20AC;˘Oegstgeest. Huurprijs v.a.

Uiensoep

BROODJE VAN DE WEEK:

VERS VAN HET MES:

VLUGKLAAR-AANBIEDING:

in

een kleine vergoe- â&#x20AC;˘ Dak herstellen? Bouma/ â&#x20AC;˘ GEVR.: Märklin- of â&#x20AC;˘dingTegen KOLEN af te halen. Grundeken bellen! 5114674- Fleischmanntreinen. Tel.

SOEP VAN DE WEEK:

,5

* vraag naar de voorwaarden

160

per 100 gramÂ

21

Eigen productie & montage

Tel. 071-4022669.

â&#x20AC;˘

koopavond r! tot 19.00 uu

Anjelierenstraat 39 - 2231 GT Rijnsburg - tel. 071-4020755 www.demooy.keurslager.nl info@demooy.keurslager.nl

Om een merkbaar resultaat te krijgen is een kuur nodig van tenminste 10 behandelingen (ruim 30 minuten; afhankelijk van de probleemzones)

U zult geen gewicht verliezen....wel centimeters!! Wilt u meer informatie over Lypossage neemt u dan contact op met Gladys, 06 10817027 AllĂŠĂŠn voor dames.

MSI AE2211-031NL All-In-One (,5((1$//,121(,1+(6%((/'5&+(40<,61$0(/,-.22.'(,1*(%279'()4$$, 8240*(*(8(1$//,121(%(53$$46-(47,06((1((1+2234200(/8$1.$%(/5(',(1'( 0(6 '( 0((*(/(8(4'( '4$$'/2<( 62(65(1%24' (1 07,5 2) 8,$ +(6 07/6,627&+ %((/'5&+(40(1,(68$17//8,'(2=523+$$45&+(43%((/'2)5.;3(0(6((18(44(84,(1' 7,67564$/,@8,$'(,1*(%279'(9(%&$0

Specificaties:

KORTINGEN TOT 60%!!!!!

> ?7//121*/$4(0(67/6, 27&+: >16(/24(,+<342&(5524 > *(+(7*(1> +$4'(5&+,-) >"4(94,6(4>16(/*4$3+,&5 > :!:!>0(*$3,:(/9(%&$0>$$46/(<(4> 2(65(1%24'(107,5 >#,1'295 20(4(0,70 %,6>-$$4*$4$16,(

Ook leverbaar als AE2211G-004NL met GT540M 1GB grafische kaart Micromax Computers Voorhout Micromax Computers Oegstgeest Ommevoort 4 Herenstraat 60 2341 VV Oegstgeest 2215 KJ Voorhout 071-5190760 0252-222111 Openingstijden: di-vr 10:00-18:00 en za 10:00-17:00

 

FOOTWEAR

 1HN\HY?;`WL=:WVY[_

Datum deel I: Kilometerstand: Brandstof: Transmissie:

JJ FOOTWEAR:

van Haastrecht SCHOENEN EN TASSEN Tulpenstraat 10, 2231 GW Rijnsburg, T 071-4028726 - F 071-5614149 - E-mail v.haastrecht@snelnet.net www.vanhaastrechtschoenen.nl GRATIS PARKEREN

AUTOBEDRIJF

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

8-1-2002 133.198 km Benzine Handmatig

Prijs: â&#x201A;Ź

Garantie: Rijklaar maken: Kenteken:

6 maanden Bovag â&#x201A;Ź 750,98-HX-JG

8.500,-

(JJLZZVPYLZ: ABS, Airbag(s), Airco, Alarm, Audio, Centr. deurvergrendeling, Cruise control, Elek. verstelbare stoelen, Elektrische ramen, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Middenarmsteun, Navigatiesysteem, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging, Tractioncontrol, Verwarmde spiegel(s), Warmtewerend glas

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832 Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Op afspraak kan aan huis getaxeerd worden. WWW.ONDERDEBOOMPJES.NL Tevens inkoop van (sloop) goud tegen directe contante betaling!

BTW-auto: Nee Gewicht: 1470 Kg 144 kw (196 PK)

Bedrijvenpark Foreparkpark, Neckar 1 2491 BE DEN HAAG Verkoop@blankespoor-jaguar.nl Tel: 070-3575717 Fax: 070-3575719

e actie - 2 gratis!! Deze actie is geldig van 25 januari t/m 1 februari 2012

9,

99

+gratis! 2e

5,

99

+gratis! 2e

14,99

+gratis! 2e

Anthurium

Blauwe druif

Windlicht

potmaat 17 cm

compleet in bakje

van glas (h.27 cm, ø19 cm excl. decoratie)

Januari en februari is er geen koopavond

trumdemooij.nl webwinkel.tuincen

Noordwijkerweg 36 Rijnsburg Tel. 071 408 09 59 www.tuincentrumdemooij.nl


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 26 JANUARI 2012

Visser ´t Hooft Rijnsburg ontvangt toekomstige bruggers

Veel belangstelling voor informatieavond en open huis Veel toekomstige brugklasouders bezochten vorige week donderdag de informatieavond op het Visser in Rijnsburg. Op die avond presenteerde het VHL zich als een school met aandacht voor hoofd en hart. De visie van de school en wat identiteit en eigentijds onderwijs in de dagelijkse praktijk van het VHL betekent werd verzorgd door de heer Van Zandwijk en mevrouw Troost. Daarna kregen de ouders de gelegenheid om workshops te bezoeken waarin ze informatie kregen over: de laptop in de klas, de praktijk in

de brugklas, de leerlingbegeleiding, de grote variëteit die op sportief gebied geboden wordt en hoe kunst en muziek een speciale plaats innemen op deze school. Als afsluiting was er een oudercafé waar onder het genot van een hapje en een drankje allerlei vragen gesteld werden aan de docenten. Het ‘open huis’ afgelopen zaterdag was helemaal een happening. De school bruiste van activiteiten waar met veel enthousiasme door vele kinderen en hun ouders aan deelgenomen werd. Er werd doorlopend les gegeven in sport, science, biologie, kunst en ICT in de vaklokalen

naast een circuit van ´echte´ vaklessen. Aan bruggers van nu, die in een forum plaatsnamen, konden de toekomstige bruggers vragen stellen. ´Je voelt je snel thuis´, ´het is hier supergezellig´, ´je leert hoe je moet plannen´, ´je doet je meeste werk al op school´; zomaar een greep uit de antwoorden die de revue passeerden over de gang van zaken op school. Vele huidige leerlingen van de school zorgden, samen met de docenten, dat alles supergestroomlijnd verliep. Alles natuurlijk onder het genot van ‘gezonde’ lekkere hapjes en drankjes, en net zoals op de informatieavond met een omlijsting van de schoolband.

Met een potje zelfgemaakte gel, gemaakt bij science, gewapend met een tas vol met informatie, woonden veel kinderen de slotmanifestatie bij in de gymzaal, waar ze massaal op spetterende muziek een ´streetdance-uitvoering´ gaven. Kortom, veel informatie en plezier op zowel de informatieavond als bij het open huis, waar iedereen met veel voldoening op terugkijkt. Op woensdag 8 februari is er van 14.00-15.30 uur voor alle leerlingen uit groep acht en hun ouders die het open huis hebben gemist de gelegenheid om te ervaren hoe het op het Visser in Rijnsburg werkt.

Ga van de zomer mee met Kamp Leusden. (Foto: pr).

Ga mee met Kamp Leusden 2012 Dit jaar al weer voor het 47ste jaar Kamp Rijnsburg/Leusden. Ben je al eens met dit Rijnsburgse super kamp mee geweest? Dan wordt het hoog tijd. Levend Stratego, douanespel, zilverfolietocht in het donker, Kolonisten van Catan, zwemmen, spannende verhalen, sportdag en nog veel meer. Dat doen we in de bossen van Leusden bij Amersfoort. Natuurlijk wordt er ook van de Here Jezus verteld. Slapen, voor zover daar van komt, doen we dit jaar in spiksplinter nieuwe tenten. Per zes kinderen is er één leider of leidster. Het wordt een te gekke week. De leiding bestaat uit allemaal jongeren en wat ouderen, waarvan de meesten met kinderen op de club,

zondagsschool of ander kerkenwerk actief zijn. Een heerlijke, verantwoorde vakantieweek met vertrouwde Rijnsburgse leiding. Het vertrek is zaterdag 7 juli ‘s middags om 14.00 uur met de bus naar Leusden. Een week later, zaterdag 14 juli, komen we ‘s morgens om ca. 11.30 uur weer terug in Rijnsburg. De kosten voor deze super week bedragen nog steeds maar € 145,. Natuurlijk exclusief zakgeld. Je mag mee als je geboren bent tussen 1-10-1998 en 1-10-2003. Tot en met de eerste brugklas mag je mee. Je kunt je opgeven voor dit kamp op dinsdag 31 januari en woensdag 1 februari ‘s avonds van 19.00 tot 20.15 uur in De Voorhof, Vliet NZ 36, Rijnsburg.

Het kampgeld kun je of in één keer betalen of € 75,- bij de inschrijving en € 70,- op de kennismakingsavond die we in juni houden en waarvoor je een persoonlijke uitnodiging ontvangt. Andere betalingstermijnen zijn in overleg ook mogelijk. Voor elk volgend kind uit een gezin geldt een korting van € 10,- op de kampprijs. Neem gerust je vrienden en vriendinnen mee naar dit kamp. Daar zullen zij en jij geen spijt van krijgen. Bij het opgeven kun je aangeven, bij welke andere kinderen je graag in de tent wilt. Op de kennismakingsavond in juni krijg je een lijstje mee van spullen die je zoal in een kamp nodig hebt. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jaap de Mooij, Christinalaan 15 te Rijnsburg, tel. 4022787.

Ouders en toekomstige leerlingen op bezoek bij Visser ´t Hooft locatie Rijnsburg. (Foto: pr).

Naar aanleiding van klanttevredenheidsonderzoek en visitatie

Dunavie ligt op koers en presteert goed Dunavie is nog een jonge organisatie en ontstaan uit een fusie. Met de fusie tussen KBV en SpiritWonen hadden zij een aantal doelstellingen voor ogen. Ruim een jaar na de organisatorische fusie was het een mooi moment om te laten onderzoeken of het bedrijf op de goede weg is en wat de ervaringen zijn van de huurders en relaties.

zen en reparatieverzoek. Ze scoren met een gemiddelde van 7,4 (7,2 in 2009) goed op deze drie klantprocessen. De klanten zijn tevreden over de zaken die zijn gevraagd in het onderzoek. De verbeterpunten die er zijn, had het bedrijf grotendeels zelf ook al gesignaleerd. En hebben daar al verschillende verbeteracties op ingezet om deze punten te verbeteren.

Visitatie In het najaar van 2011 heeft Dunavie twee onderzoeken laten doen. Allereerst een klanttevredenheidsonderzoek onder een deel van de huurders op drie belangrijke processen: betrekken woning, verhui-

Daarnaast is er een visitatie uitgevoerd. Een visitatie is een officieel en onafhankelijk onderzoek. Woningcorporaties laten dit onderzoek uitvoeren om zich te verantwoorden over de keuzes die ze maken, over

hun maatschappelijk presteren en om van de uitkomsten te leren. De eindconclusie is dat Dunavie het goed doet en ruim voldoende presteert. Eindoordeel: 7,0. Na ruim een jaar na de organisatorische fusie is dit een prima resultaat. In dit onderzoek zijn ook de ervaringen van de relaties meegenomen zoals de gemeente Katwijk en zorgpartijen. De externe relaties herkennen dat Dunavie na de fusie professioneler is geworden. Dunavie wordt omschreven als een maatschappelijke en meedenkende woningcorporatie. En als een degelijke organisatie. Er wordt een stijgende lijn geconstateerd en de relaties zijn van mening

Volledig elektrische bedrijfswagen

dat Dunavie zich met de goede dingen bezig houdt. De ambities van Dunavie zijn herkenbaar, maar worden soms als voorzichtig omschreven. De prestaties van Dunavie komen over het algemeen overeen met de opgaven. Zorg en starters komen terug als thema’s waar meer aandacht naar uit zou mogen gaan. `We doen het goed. En natuurlijk kan het altijd beter. Daarom gaan wij zeker aan de slag met de aanbevelingen uit beide onderzoeken´, zo laat Dunavie in een persbericht weten. Bent u benieuwd naar de resultaten van deze onderzoeken. Kijk dan op www.dunavie.nl voor een samenvatting.

Nieuwjaarsconcert In de chr. ger. Ebenhaëzerkerk, Oegstgeesterweg 71, Rijnsburg wordt er op DV woensdag 1 februari een nieuwjaarsconcert gehouden. Medewerking zal worden verleend door André Knevel (orgel) en Liselotte Rokyta (panfluit). Met een programma van psalmen, lof- en dankliederen, afgewisseld met klassieke stukken, belooft het een bijzondere avond te worden. Het concert begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. Na afloop van het concert is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. Er wordt een collecte gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor Red een Kind. In het bijzonder zal het project ‘Leren voor een betere toekomst’, worden gesteund. Door middel van dit project wordt het onderwijs en de mogelijkheden tot onderwijs in Zambia verbeterd. Voor meer info. www.redeenkind. nl. Iedereen is van harte welkom.

Niet meer tanken aan de pomp, maar aansluiten op het elektriciteitsnet.

Het was een bijzonder moment voor De Jong’s Autobedrijven en één van de oudste ondernemingen in de Duin- en Bollenstreek Grimbergen-Noordermeer. Onlangs werden er vier nieuwe bedrijfswagens afgeleverd aan de Rijnsburgse onderneming, waarvan één elektrische. Naast drie schitterde nieuwe Renault Trafic’s, werd er voor het eerst in de regio Duin- en Bollenstreek een volledig elektrische Renault Kangoo ZE afgeleverd. Een bijzondere mijlpaal voor De Jong’s Autobedrijven en Grimbergen-Noordermeer. Grimbergen-Noordermeer is al meer dan 250 jaar een begrip in de Duin- en Bollenstreek. Van-

uit Rijnsburg levert GrimbergenNoordermeer moderne klimaatinstallaties aan zowel particulieren als (grote- en kleine) ondernemingen. Naast het plaatsen van nieuwe systemen, besteden ze ook veel aandacht aan duurzaamheid tijdens het onderhoud, service en renovatie van bestaande installaties. Duurzaamheid is voor GrimbergenNoordermeer een van de belangrijke speerpunten en sluit naadloos aan bij de nieuwe Renault Kangoo ZE, een volledig elektrische bedrijfswagen die profiteert van alle belasting en milieu voordelen. Hiermee maakt GrimbergenNoordermeer zich klaar voor de toekomst. ‘Om ervaring op te doen met het elektrisch rijden werden we speci-

aal uitgenodigd door De Jong’s Autobedrijven op de RAI 2011’, zegt directeur, de heer Grimbergen. Op de Renault-stand konden genodigden hun eerste ervaringen op doen met elektrisch rijden. ‘Een fantastische ervaring die uiteindelijk er voor heeft gezorgd dat we een bestelling hebben geplaatst voor een nieuwe Renault Kangoo ZE’. ‘Op onze vestiging werd een laadstation van Essent geïnstalleerd en deze stond geduldig te wachten op de uiteindelijke aflevering van de Kangoo’. Het is een bijzonder moment voor beide ondernemingen, omdat dit een van de eerst afgeleverde elektrische Kangoo ZE is in het land. ‘Maar we lopen graag voor de muziek uit, zeker op het gebied van duurzaamheid’, glimlacht Grimbergen.

Speciaal bericht voor mannen…. Hou je van zingen en gezelligheid dan moet je verder lezen. Het Rijnsburgse interkerkelijk koor Voice of Joy gaat vanaf februari een begin maken met het instuderen van kerstliederen voor een mooi en pakkend kerstconcert in december van dit jaar. Het is ontzettend leuk om met een groep enthousiaste mensen gericht naar een concert toe te werken. Er zijn leuke originele plannen die het, hopelijk, tot een onvergetelijk kerstconcert zullen maken.

En jij, als man, wordt uitgenodigd om aan dit project van elf maanden mee te werken. Het koor repeteert op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Petrakerk in Rijnsburg. Grijp deze kans om op een ontspannen manier met elkaar iets neer te zetten waar jezelf ook enorm van mag genieten. ´The most wonderful time of the year´ kun je dan nog intenser beleven.

Postzegelbeurs Postzegelvereniging Katwijk-Rijnsburg houdt zaterdag 28 januari een postzegelbeurs in wijkgebouw De Wiek, Fresiastraat in Katwijk aan den Rijn (naast de bibliotheek). Er is volop gelegenheid tot ruilen en er zijn meerdere handelaren aanwezig. Wellicht heeft u nog een oude verzameling op zolder liggen en wilt u opnieuw beginnen? Of u wilt deze verzameling op één van onze maandelijkse veilingen verkopen? Komt u eens langs en laat u informeren wat de mogelijkheden zijn. En als u opnieuw of voor het eerst wilt beginnen, er zijn veel opties. Er zijn ‘stuiver’ boeken aanwezig, dus voor de kosten hoeft u het niet te laten. U bent vanaf 10.00 uur van harte welkom en de beurs sluit om 15.30 uur.

Voice of Joy is op zoek naar mannen die van zingen houden. (Foto: pr).

Zit je krap in je tijd dan kunnen we altijd nog kijken of drie van de vier woensdagavonden gevolgd kunnen worden. Overleg is altijd mogelijk. Kom eens kijken in de Petrakerk op woensdagavond, bekijk de website www.voiceofjoy.nl of mail voiceofjoy@hotmail.com t.a.v. Caroline Lassooy. Graag tot ziens-zings op woensdag 1 februari voor een complete uitleg en een eerste aanzet voor repertoire keuze.


Autocentrum van Egmond

Bosch Car Service van Egmond

Specialist in:

Showroom: Langevaart 1a Rijnsburg, 071-4022911 Werkplaats: Noordeinde 12

De nieuwe V-UP

OCCASION VAN DE WEEK:

14% Bijtelling, wegenbelasting vrij!

VW POLO 1.4 16V Bouwjaar 2003, Zwart metallic

Een kleine greep uit ruim 50 auto’s: VW POLO 1.4 3200 km VW TOURAN FSI 7 pers VW GOLF V 1.4 16V VW POLO 1.4 AUT. MINI COOPER VW GOLF IV SEAT AROSA 1.4 VW POLO 1.4

Spaarloon vrijgekomen?

2010 2006 2004 2007 2002 2003 2002 1999

€ 14.950,€ 12.950,€ 8.950,€ 8.500,€ 7.950,€ 5.950,€ 4.500,€ 2.950,-

20x VW Golf op voorraad vanaf € 1.500,Of kijk voor alle auto’s op:

€ 8.950,-

Al vanaf: € 8.490,-

€ 5.950,-

www.acvanegmond.nl

T.H.: KLEINE KAN•TOORRUIMTE in de Veerpolder te Warmond met schitterend uitzicht over het water (afm. 22 m2). Zeer geschikt voor ZZP’er/eenmanszaak. Huur: € 486,p.m. Inl. 06-50549030. T.K. gevr.: gehele of •gedeeltelijke INBOEDELS. Schilderijen, porselein, goud, zilver, kristal, glaswerk, enz. Wij zijn gespecialiseerd in het snel en vakkundig ontruimen en bezemschoon opleveren van woningen wegens sterfgeval, verhuizing of kleiner wonen. Alles tegen contante betaling. Bel voor een persoonlijke afspraak en wij komen langs. Tel. 0705118889 of 06-26730712.

W

ARMTE ACHT

HONDENKAPSTER Monique trimt uw huisdier vakkundig zonder lange wachtlijsten. Gratis haal- en brengservice. www.honden kapster.nl. Tel. 06-47680435.

ZONWERING

STUCADOOR/SCHIL•DER. Laminaat, waterlei-

W.F. Blankert Rijnsburg

ding, badkamer. 06-19110519

Tel.

JOGHTLAAN 27

VALKENBURG

Erkend Gas Water en CV Installateur Collegiantenstraat 10 - 2231 HJ Rijnsburg - Tel: 071-4077050

GARDENWORK tuinwerk en installatiewerkzaamheden. Vakbekwame tuinman voor o.a.: snoeiwerk, aanleg en bestrating, graszoden en beplanting o.a.: grote Thuja’s 150 cm. € 10,-. Onkruidvrijmaken, periodiek onderhoud. K.v.k. inschrijving. (Anton) Tel. 06-20648419.

NIEUWE PRIJS

Maatwerk inloopkast In één oogopslag een overzicht van uw gehele garderobe

OOSTINGH STAAL•BOUW BV zoekt een

Toiletzitting met onderdouche 499,-

Speciale voorjaarsaanbieding

administratief- en baliemedewerker.. Mail je reactie naar m.ketting@oostingh.nl. METAALBESCHER•MING KATWIJK BV zoekt een industrieel spuiter/schilder. Voor zowel binnen- als buitenwerkzaamheden. Mail je reactie naar m.ketting@oostingh.nl.

>> Makkelijk te installeren >> Verwarmde zitting >> Continu warm water >> Gebruiksvriendelijke en praktische afstandsbediening

Wilt u meer informatie over SPATOILET® ? Mail dan naar info@spatoilet.com, kijk op www.spatoilet.com of bel met 072-5629269. Ook komt een van onze vertegenwoordigers graag vrijblijvend bij u langs om met u de situatie te bespreken.

0900 - SPATOILET

Keurig onderhouden royale uitgebouwde eengezinswoning met zonnige achtertuin (Z-O). ‹9V`HSL^VVURHTLYTL[MYHHPLWV[RHJOLS ‹.LOLSLILNHULNYVUKPZ]]]SVLY]LY^HYTPUN ‹<P[NLIV\^KLRL\RLU]]HSSLKLURIHYLPUIV\^HWWHYH[\\Y ‹)HKRHTLY]]IHKHWHY[LKV\JOLLUL[VPSL[ ‹>VUPUNPZNLOLLS]]K\IILSNSHZ

VRAAGPRIJS

€ 295.000,=

K.K.

Katwijkerweg 5, 2231 SB Rijnsburg T 071 409 09 49 Zuidstraat 1 2225 GS Katwijk T 071 401 32 44 www.ruimte om te leven.nl makelaardij@eghi.nl

www.ruimte om te leven.nl

Inloopkasten worden geleverd in maar liefst 36 kleuren en naar wens in iedere maat gemaakt.

Al bijna 50 jaar hét adres voor al uw hout op maat gezaagd én bezorgd.

GRATIS! Het feit dat u deze advertentie nu leest, betekent dat onze aanbieding u is opgevallen. Vallen uw marketingacties op?

“Wij bieden uw bedrijf nu een G R A T I S marketingconsult” In een persoonlijk gesprek horen wij graag waar u tegenaan loopt, ook kunt u uw huidige beleid toetsen.

Schroom niet en kom eens kijken in onze zeer uitgebreide showroom aan de Burgersdijkstraat 10 te Katwijk aan zee

HOUT Burgersdijkstraat 10 - 2225 KatwijkAV aanKatwijk Zee - Telefoon 46 05 - www.meijvogelhout.nl Burgersdijkstraat 10 AV - 2225 aan(071) Zee 407 - Telefoon (071) 407 46 05

Dealer van

deuren,

en

kasten!

LUNCHEN BIJ HOTEL NOORDZEE LUNCHTOPPER: drie kleine focaccia’s met carpaccio, Noorse gerookte zalm en huisgemaakte tonijnsalade en een klein kopje bospaddenstoelensoep voor € 11,90

LADY’S NIGHT!

www.rudeboymedia.nl Telefoon: 071 - 542 51 60

Rudeboy Media is uw allround mediapartner en ondersteunt u bij: Marketingadvies, PR, audioproducties en videoproducties.

Iedere donderdag - bij reservering vooraf zijn de feestelijke prosecco en de koffie ná voor onze rekening. Iedere dag open v.a. 12.00 uur

Hotel Noordzee Boulevard 72 2225 AG 0714015742 www.hotelnoordzee.nl


DE RIJNSBURGER

AANLEVEREN

BERICHTEN

 

  

FAMILIEBERICHTEN

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

PER E-MAIL Mail de tekst naar advertentie@derijnsburger.nl. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

PER

    

              

POST OF AFGEVEN

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen van onze zorgzame vader, schoonvader en opa

   !  " "#" !$                      !       "  % & '  + '< & = > ?  Q X  Y  + Q [ \'  =]  ]  ^      "_ "#" X  !$""=' 

DIRK NOORT in de leeftijd van 58 jaar. Patricia en Robert Layla Naomi Patrick 23 januari 2012 Correspondentieadres: Schelpenkade 4 2313 ZT Leiden

~ DANKBETUIGING ~ Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de overweldigende hoeveelheid belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze zuster, schoonzuster en tante

TRUUS BOUWMAN-DE MOOIJ

Dirk is overgebracht naar uitvaartverzorging Janson & Bolland, Levendaal 103 te Leiden, alwaar geen bezoek.

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar met zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan.

De crematieplechtigheid zal maandag 30 januari om 11.00 uur plaatsvinden in de aula van crematorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4 te Leiden. Na de plechtigheid willen wij u graag ontmoeten in de ontvangkamer van het crematorium.

Familie Bouwman Familie de Mooij Rijnsburg, januari 2012

Tips van de apotheker deze week:

Herhaalmedicatie en de medicatierol Geneesmiddelen die u regelmatig gebruikt, zoals middelen tegen diabetes, hoge bloeddruk of voor de schildklier, kunt u voortaan bij Service Apotheek Rijnsburg automatisch laten herhalen. U hoeft dan geen recept meer te bestellen bij de huisarts. U krijgt voor een bepaalde periode geneesmiddelen mee, bijvoorbeeld voor 3 maanden. Als uw tabletten bijna op zijn, hoeft u geen nieuw recept te bestellen bij de huisarts, maar wordt dit automatisch voor u geregeld. Uw Service Apotheek houdt zelf bij wanneer u weer nieuwe geneesmiddelen nodig zult hebben. Wij regelen dat uw geneesmiddelen ruim van tevoren klaargemaakt worden en u krijgt vervolgens bericht dat u uw medicijnen kunt ophalen of ze worden gratis bij u thuis bezorgd. Deze service is geheel gratis. Gebruikt u regelmatig medicatie, neem dan even contact op met Service Apotheek Rijnsburg. Wij kunnen dan in overleg met u en uw huisarts ervoor zorgen dat u gaat profiteren van het gemak van herhaalmedicatie. Gebruikt u meerdere geneesmiddelen? En hebt u soms moeite om alles uit elkaar te houden? Of vergeet u wel eens een tablet? Dan is de medicatierol mis-

schien iets voor u. Met dit systeem worden uw geneesmiddelen overzichtelijk verpakt. Zo weet u zeker dat u de juiste geneesmiddelen gebruikt en op het juiste moment. Bovendien is het tijdbesparend. Per vastgestelde periode ontvangt u van uw apotheek een medicatierol. Dit is een â&#x20AC;&#x2DC;rolâ&#x20AC;&#x2122; van aan elkaar gehechte zakjes. Op ieder zakje staat aangegeven welke geneesmiddelen het bevat, hoe deze eruitzien en wanneer u deze moet innemen. Op elk innamemoment scheurt u een zakje van de rol en kunt u uw geneesmiddelen gebruiken. Zo gebruikt u precies wat u nodig hebt. Op dit moment wordt de Medicatierol al door tienduizenden mensen in Nederland gebruikt. Meer informatie? U bent van harte welkom bij de Service Apotheek.

â&#x20AC;˘ John Tjong Tjin Joe

l i i e m a F

DONDERDAG 26 JANUARI 2012

VERDRIETIGZIJN

Na een bewogen leven is onze vriend er niet meer.

DIRK NOORT

AFSCHEIDNEMEN NOOITMEERJIJ

Een man met een hart van goud. Je vrienden: Leo Heemskerk Jaap van de Hoonaard

DELAATSTEEER UITVAARTVERENIGING

5WUITVAARTWENSEN METZORGENRESPECTGEREGELD /UDE6LIETWEG\2IJNSBURG\

Rijnsburg, januari 2012

2OUWCENTRUMMETEIGENOPBAARRUIMTEENAULA $AGENNACHTBEREIKBAAR

KaartenKeus.nl Bestel snel en

geboorte-, huwelijksof gelegenheidskaart op

TANDTECHNIEK

DE VRIES Korte Vaart 11 2231 GE Rijnsburg Tel. 4020695

Voor het perfecte kunstgebit ĂŠn de beste service.

EMORIE Natuursteen

Het adres voor een passend gedenkteken

Toonzaal geopend maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur Gedenktekens in natuursteen, glas, rvs en hout Levering direct aan particulieren Zeer snelle levering (2 weken) Deskundig advies

Â&#x201A;Â&#x201A; Â&#x201A;Â&#x201A;

Delfweg 34a - 2211 VM Noordwijkerhout 8GNGHQQPÂ&#x201A;*CZ E-mail: info@Memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

SHOWTUIN VRIJ TOEGANKELIJK UITVAARTONDERNEMING DC VIS & ZN

Steunpunt Mantelzorg Duin- en Bollenstreek en Oegstgeest Het Steuntpunt Mantelzorg biedt ondersteuning aan mensen die zorgen voor een zieke of gehandicapte partner, familielid of vriend(in). U kunt hier terecht voor: * een luisterend oor * informatie en advies * als u in contact wilt komen met andere verzorgers of met hulpverleners * voor de nieuwsbrief of om de gids voor verzorgenden te ontvangen. Het Steunpunt Mantelzorg is een samenwerking van diverse zorg- en welzijnsorganisties. Adres: Overrijn 7, 2223 ER te Katwijk, telefoon: 0714093210, elke werkdag van 13.00-16.30 uur.

Gezondheidscentrum Nieuw Rapenburg Katwijkerweg 8, Rijnsburg, tel. 4031672 / 4022549 Voor informatie kunt u bellen op dinsdag- en vrijdagavond van 19.30 tot 21.00 uur: tel. 071-4026793 / 06-51673688 e-mail: onderons@planet.nl

Vegro Thuiszorgwinkel Katwijk Steenbakkerstraat 1d 2222 AT Katwijk Maandag t/m vrijdag geopend van 09.00 tot 17.30 uur. Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Tel. 0800-2887766 www.vegro.info

Uitvaartverzorger: Huig van Duijn Betrokkenheid en persoonlijke aandacht Kantoor: Hartweg 33, 2221 PV Katwijk Dag en nacht bereikbaar tel. 071 4074440 uitvaart@dcvis.nl

mobiel. 06 12507285 www.dcvis.nl

Thuis opbaring - Volledig verzorgde uitvaarten

Nefit houdt Nederland war m

Geen wachtlijst Voor de behandeling van lage rugklachten, bekkeninstabiliteit, nek-/schouderklachten, knieklachten, sportblessures, spanningsklachten etc. Specialist in de behandeling van de ziekte van Parkinson. Bel voor een afspraak: 071 3411692 Commandeurslaan 21, 2223 AW Katwijk Biedt ook manueel therapie & FysioSport. Voor meer info: www.fysiotherapiekatwijkaanderijn.nl

AquaPower van NeďŹ t: Het ultieme warmwatercomfort De hoogwaardige kwaliteit van de NeďŹ t TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve combi-ketel heeft een voorraad warmwater die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Overal in huis direct warm water, en als u wilt overal tegelijk! Vraag ons naar de brochure.

De collecties zijn ook in te zien bij Drukkerij All-in aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk, tel. 071 408 14 97 KaartenKeus.nl is een onderdeel van

Fysio- Manuele Therapie Rijnsburg Graaf Florislaan 13 2231 ED Rijnsburg Tel: 071-4022750

De Brug Midden-Nederland Deze ggz instelling voor christelijke verslavingszorg verleent hulp aan verslaafden en hun families, ongeacht afkomst en levensovertuiging. De Brug werkt nauw samen met De Hoop ggz te Dordrecht en Platform Kocon Katwijk. Aan iedereen die tot de doelgroep behoort wordt op afspraak ambulante behandeling geboden. Er is een deeltijdbehandeling en een werkervaringsproject. Het inloophuis is iedere werkdag geopend van 13.30 tot 17.15 uur en om de week op zaterdagmiddag (niet in juni tot september). Warme maaltijden zijn beschikbaar na aanmelding vooraf. De Brug is telefonisch altijd bereikbaar, in noodgevallen ook buiten kantooruren.

Steunpunt Vrijwillige Hulp Duin- en Bollenstreek en Oegstgeest Voor informatie, advies en bemiddeling van vragen om hulp van een vrijwilliger. Tevens meldpunt voor wie vrijwilliger wil worden op het gebied van zorg en hulp. Overrijn 7, 2223ER, Katwijk, tel. 071-4093388. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur.

VRIJWILLIGERS-ORGANISATIE â&#x20AC;&#x2DC;GRAAG GEDAANâ&#x20AC;&#x2122; Voor aanvullende hulp thuis voor alle inwoners van Rijnsburg en Valkenburg. Contactpersonen: Mevr. C. Paauw, tel. 4020952. Mevr. B. Jonkman, tel. 4080185. Mevr. A.M. Westerink, tel. 071-3018827

Polikliniek Katwijk Schaepmanstraat 1 Tel.: 071 403 37 33 2221 ER Katwijk Fax: 071 408 50 92 Postbus 2121 info@stdebrug.nl 2220 BC Katwijk www.stdebrug.nl Buitenpolikliniek Alphen aan den Rijn Bel 071 403 37 33 voor een afspraak of meer informatie Werkervaringsplaats Kringloop De Brug Heerenweg 5 - 071 408 56 46 2222 AM Katwijk

uitvaartbegeleiding

In samenwerking met Jacoline Imthorn

HEEMSKERK

INSTALLATIEBUREAU

Regiodealer van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest. Met een eigen 24uurs-servicedienst.

TANDARTSDIENST (Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg) Weekenddienst van vrijdag 12.00 uur t/m maandag 08.00 uur. Zaterdag 28 en zondag 29 januari: Tandarts J.W. Roeloffs, Gr. v. Prinstererweg 63, Katwijk, tel. 4024124. Spreekuur van 17.00-17.30 uur. TANDTECHNICUS De Tandenwinkel, Andreasplein 15, Katwijk, tel. 4076472; voor spoedgevallen: (071)-3647447. APOTHEEK Openingstijden Apotheken: De apotheken in Katwijk zijn geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. Apotheek Sloothaak Rijnsburg kent ruimere openingstijden. Openingstijden van Apotheek Sloothaak zijn: maandag t/m vrijdag: 8.00 tot 18.00 uur. Zaterdag: 09.00 tot 14.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u voor spoedrecepten terecht bij Dienst Apotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4c te Voorhout, tel. 0252-240216. Openingstijden van SERVICE APOTHEEK RIJNSBURG zijn: maandag t/m vrijdag: 8.00 tot 18.00 uur zaterdag: 10.00 tot 14.00 uur Voor spoedrecepten buiten de bovenvermelde openingstijden kunt u terecht bij: Dienst Apotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4c te Voorhout: 0252240216. Voor vragen over geneesmiddelen kunt u altijd terecht. Daarnaast heeft Service Apotheek Rijnsburg iedere zaterdag van 10-13 uur een apart geneesmiddelenspreekuur op afspraak.

De Wmo-adviesraad Katwijk adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders over het beleid en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De Wmo-adviesraad wil graag weten wat er leeft onder de inwoners van Katwijk die gebruik maken van voorzieningen vanuit de Wmo.

De Wmo-adviesraad is te bereiken via Wmo-adviesraad Katwijk, Postbus 135, 2220 AC Katwijk; e-mail: wmo. adviesraad.katwijk@casema.nl; en telefoon: 071-4027799. Wijkraad Rijnsburg De wijkraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeesters en wethouders op het gebied van leefbaarheid. Voorzitter Dhr. B. J. Kijk in de Vegte Secretariaat : Wijkraad Rijnsburg, Joh. Vermeersingel 33, 2231 BT Rijnsburg e-mail : wijkraadrijnsburg@katwijk.nl

ICHTHUS GROEP Christelijke Praktijk voor Psychologische Dienstverlening Hulpverlening, personal coaching, psychologisch onderzoek, mediation, cursussen en trainingen. Voor volwassenen, kinderen en jeugd. Baron S. de L. Wyborghstraat 2, 2225 TE Katwijk, tel. (071) 4013561. Voor aanmelding en advies: via onze website www.ichthusgroep.nl <http://www.ichthusgroep.nl> of telefonisch tussen 08.00-14.00 uur. Vergoedingen door zorgverzekeraars (contracten met Z&Z en UVIT) Lid NIP, GZ-BIG, ROEP, VGt, NMI en CVPPP.

Mies Schoneveld uitvaartbegeleiding Voorstraat 91, 2225 EN Katwijk

â&#x20AC;&#x2122;Met aandacht voor detailsâ&#x20AC;&#x2122; Betrokken

Het ultieme warmwatercomfort van TopLine AquaPower HR-ketels. NĂş bij:

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH) 5FMFGPPOt'BY E-mail: info@heemskerkinstallatie.com Lid van de VNI en BZE

COMPLEMENTAIRE GENEESKUNDE Samenwerkingsverband therapeuten complementaire geneeskunde Duin- en Bollenstreek. www.geneesgids.nl, tel. 071-4030127 of 0252-340364.

Wmo-adviesraad Katwijk

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK KATWIJK Cleijn Duinplein 14 2224 AX Katwijk Voor spoed en bevallingen: 06-51338742 Spreekuurdagen van maandag t/m donderdag. Telefonisch spreekuur op maandag t/m donderdag van 9.00-12.00 uur op 071-4072933 U kunt zich, zodra de test positief is, telefonisch maar ook via onze website aanmelden voor de eerste afspraak: www.verloskundigenkatwijk.nl

Nan de Mooij

* door de week van 17.00 â&#x20AC;&#x2DC;s middags tot 8.00 uur de volgende dag * in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur * op feestdagen van 17.00 de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna Dokterspost van de DoktersDienst Duin- en Bollenstreek Gebouw BNS, Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout Parkeren bij Deloitte & Touche

Senioren Adviesraad Katwijk (SARK) De Senioren Advies Raad adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders op het gebied van - kwaliteitsvergroting van de leefsituatie en het stimuleren van activiteiten voor senioren - het signaleren van problemen waarmee senioren te maken hebben c.q. krijgen - het bevorderen van samenwerking en tussen de gemeente, organisaties en instellingen die zich inzetten voor de belangen en het welzijn van senioren Informatie bij secretariaat SARK, Rijnweide 12, 2235 EV Valkenburg. Tel. 071-4013562. Email:wjvdvelde@ hotmail.com

eenvoudig online uw

www.KaartenKeus.nl

Alle gen e rz ve kerin

DOKTERSDIENST 0900 33 43 678 of â&#x20AC;&#x2DC;0900 ddienstâ&#x20AC;&#x2122;

Meelevend Samen met u zoeken naar een persoonlijke invulling van het afscheid. Dag en nacht bereikbaar 071 - 4018970 / 06 - 571 445 54 Marinus Poststraat 17, 2235 XA Valkenburg

Zorgvuldig

071-4018779 / 06-29091432 www.miesschoneveld.nl

KERKDIENSTEN ZONDAG 29 JANUARI CHR. GEREF. KERK 09.30 uur: ds. C. Westerink 17.00 uur: ds. C. Westerink EVANGELISCHE GEMEENTE â&#x20AC;&#x2DC;T KRUISPUNT Sporthal sportpark Middelmors, Noordwijkerweg te Rijnsburg 10.00 uur: Harry Mosterd BAP. GEMEENTE Tripodia, Hoornesplein 155, Katwijk 10.00 uur: Jan Schippers, doopdienst HERV. GEM. â&#x20AC;&#x2DC;DE RANKâ&#x20AC;&#x2122; Pieter Groen College 10.00 uur: ds. G.N. Binnendijk, Noordwijk GEREF. KERK (VRIJGEM.) 09.30 uur: ds. R.Th. Pos 17.00 uur: ds. G. Treurniet GEREF. KERK ImmanuĂŤlkerk 09.00 uur: ds. A. Haasnoot 10.30 uur: ds. A. Haasnoot 17.00 uur: ds. D.C. Groenendijk, boeketdienst Maranathakerk 09.30 uur: ds. D.C. Groenendijk 17.00 uur: geen dienst Petrakerk 09.30 uur: pastor W.J. BettenhaussenBaak 17.00 uur: ds. A.S. Rienstra, Scheveningen HERV. GEMEENTE Grote kerk 09.30 uur: ds. M. van Duijn, KK, ZS 17.00 uur: ds. A. Meek, studiedienst De Voorhof 09.30 uur: ds. A. Meek, ZS, ontmoetingsdienst R.K. ST. JOANNES KATWIJK Vierde zondag door het jaar Zaterdag 19.00 uur: Communieviering met samenzang Voorganger: diaken A. van Aarle Zondag 09.30 uur: Eucharistieviering met Cantemus Voorganger: pastor F. Somerwil De Wilbert 10.l5 uur: Eucharistieviering Christengemeente Live! Katwijk 10.30 uur: geen opgave

HET WEER VR 7 2

ZA 4 0

ZO 3 -1

MA 2 -3

20%

20%

20%

40%

50%

30%

20%

20%

ZW 4

ZO 2

NO 3

O 3

GETIJDEN vr. za. zo. ma. di. wo. do.

27 28 29 30 31 1 2

jan. jan. jan. jan. jan. febr. febr.

HOOG WATER

LAAG WATER

05.45 + 18.01 06.21 + 18.36 07.03 + 19.18 07.38 + 19.57 08.17 + 20.47 09.18 + 21.48 10.33 + 23.23

01.36 + 14.07 02.26 + 14.56 03.11 + 15.27 03.21 + 15.35 03.56 + 16.21 04.26 + 17.06 05.16 + 18.06

ZON OP / ONDER vr. 27 za. 28 zo. 29 ma. 30

jan. jan. jan. jan.

8.28/17.18 di. 31 jan. 8.22/17.25 8.27/17.19 wo. 1 febr. 8.21/17.27 8.25/17.21 do. 2 febr. 8.19/17.29 8.24/17.23

COLOFON

De Rijnsburger www.derijnsburger.nl Oplage 8.100 Uitgave van

Ambachtsweg 7a Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 - fax (071) 403 23 25 Redactie Carin van der Spijk-Kralt Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 - fax (071) 403 23 25 e-mail: redactie@derijnsburger.nl Inleveren kopij uiterlijk dinsdagmorgen 08.00 uur Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties Contactgegevens Binnendienst Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijd advertenties dinsdag 14.00 uur. Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. De Rijnsburger wordt gratis huis-aan-huis bezorgd en is verder verkrijgbaar bij: Uitgeverij Verhagen * De Read Shop (winkelcentrum â&#x20AC;&#x2DC;De Hoftuinâ&#x20AC;&#x2122;) Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 26 JANUARI 2012

Informatie van de gemeente Koningin Julianalaan 3 - Postbus 589 - 2220 AN Katwijk ZH Telefoon: 071 - 4065000 - Telefax: 071 - 4065065 E-mail: info@katwijk.nl - Website: www.katwijk.nl

Openingstijden: Hoofdlocatie Katwijk Maandag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Dinsdag van 8.00-12.30 uur Woensdag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Donderdag van 8.00-20.00 uur (aaneengesloten) Vrijdag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Milieustraat Taanderstraat Maandag tot en met vrijdag: 10.00-16.30 uur Zaterdag: 9.00-15.00 uur Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00-17.00 uur

Spreekuur college De burgemeester heeft elke dinsdag om 17.00 uur inloopspreekuur. Als u ĂŠĂŠn van de wethouders wilt spreken, kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat, tel. 071- 4065000.

Wijkregisseurs Katwijk is onderverdeeld in vijf wijken. Elke wijk heeft een eigen wijkregisseur die fungeert als aanspreekpunt voor de burger. Met vragen over de openbare ruimte kan men bij deze wijkregisseur terecht. Katwijk aan Zee Wijkregisseur: Arie van Duijn Inloopspreekuur op dinsdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Gemeentehuis, Katwijk, Koningin Julianalaan 3, tel. 071-4065950 Hoornes/Rijnsoever Wijkregisseur: AndrĂŠ Veenstra Inloopspreekuur op maandag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Schimmelpenninckstraat 10, Katwijk (zorgcentrum Kwadrant) tel. 071-4065948 Katwijk aan den Rijn Wijkregisseur: Richard Onstenk Inloopspreekuur op dinsdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Torenvlietslaan 10 tel. 071-4065949 Valkenburg Wijkregisseur: Richard Onstenk Inloopspreekuur op dinsdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Torenvlietslaan 10 tel. 071-4065949 Rijnsburg Wijkregisseur: Ton den Butter Inloopspreekuur op woensdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: servicepunt Rijnsburg, Burg. Koomansplein 1 tel. 071-4065902 Telefonisch spreekuur Van maandag t/m vrijdag hebben de wijkregisseurs van 9.00 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. Gesprek op afspraak: Dagelijks tussen 9.00 en 17.00 uur. Afspraken kunt u maken via het rechtstreekse nummer van de wijkregisseur die u wilt spreken.

Ondernemersloket Het aanspreekpunt voor alle ondernemers: Bedrijfscontactfunctionaris Erik Don tel. 071-406 5425/06-109 22 090 ondernemersinfo@katwijk.nl

Bekendmakingen gemeente Katwijk Algemene informatie bekendmakingen Bezwaar, beroep en voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar of beroep. Een bezwaarschrift kunt u indienen bij burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad, binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit (zie de betreffende kolom). Een beroepschrift kunt u indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bij het indienen van een beroepschrift voegt u een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt. Het indienen van een bezwaarschrift schorst in de meeste gevallen niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht van rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Bij een verzoek om voorlopige voorziening graag een kopie van het bezwaarof beroepschrift meesturen. Zowel beroep als een voorlopige voorziening kunt u digitaal indienen via: http://rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor zowel het indienen van een beroepschrift als van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. Zienswijze In uw schriftelijke zienswijze vermeldt u de gegevens zoals hierboven omschreven en geeft u aan wat uw zienswijze is over het ontwerpbesluit dat ter inzage is gelegd. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de vakafdeling. E-mail Bezwaarschriften en zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend, maar wel via een daarvoor bestemd web-formulier. Rechtstreeks beroep Voor direct beroep bij de rechter, kunt u informeren bij de bezwaarschriftencommissie (tel. 071-4065000).

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning De eventuele omgevingsvergunning zal te zijner tijd worden gepubliceerd. Daarna bestaat de mogelijkheid het plan in te zien en zienswijzen c.q. bezwaren in te dienen. Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in de periode van 16 januari tot en met 20 januari 2012, de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Bezwaar Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen onderstaande besluiten. Evenementen Locatie

Omschrijving

4QPSUQBSL%F Krom, Katwijk

Het organiseren van een veiling op 2 maart 2012 van 20.00 tot 00.00 uur in het clubgebouw van VV Katwijk Het organiseren van circusvoorstellingen van 13 augustus t/m 16 augustus 2012, dagelijks van 16.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur

.BSLUUFSSFJO1JFU Heinlaan, Katwijk

Omschrijving

Kanaalpad N.W. 4, Rijnsburg Oude Vlietweg 6, Rijnsburg

het slopen van een botenstalling

Duyfraklaan 7, Valkenburg Berkenlaan 1, Katwijk 4USBOEWBL Katwijk Duinroosstraat 2, Katwijk

Willem De Zwijgerlaan 57, Katwijk Dubbelebuurt 32, Rijnsburg Princestraat 3, Katwijk

Datum indiening 17-01-12

het aanbrengen van een naamsaanduiding op de gevel van het pand het slopen van opstallen en kassen

17-01-12

het kappen van 2 bomen

17-01-12

17-01-12

19-01-12

Locatie

Omschrijving

Oude Kerk, Kerkhaventje, Katwijk

Het organiseren van een vossenjacht/ puzzeltocht op 28 januari 2012 van 14.00 tot 17.00 uur rondom de Oude Kerk te Katwijk

Bekendmaking besluit 11-01-12

Melding plaatsen voorwerpen op de openbare weg Locatie

Omschrijving

Weth.F.E. .FFSCVSH4S,BEF 38, Katwijk Rijnlandkade 1, Katwijk

Het plaatsen van een container, schaftwagen en buizen van 1 februari tot en met 16 februari 2012 11-01-12 Het plaatsen van een container, schaftwagen en buizen van 17 februari tot en met 29 februari 2012 11-01-12 Het plaatsen van een container, schaftwagen en buizen van 23 februari tot en met 9 maart 2012

Rijnstraat 111, Katwijk

Bekendmaking besluit 11-01-12

Standplaats Locatie

Omschrijving

Princestraat 3, Katwijk

Het innemen van een standplaats voor de verkoop van loempiaâ&#x20AC;&#x2122;s van 10.00 tot 18.00 uur op elke dinsdag, donderdag en zaterdag van 1 mei tot en met 30 september 2012 11-01-12 Doorlopende vergunning voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van bloemen en planten van 07.00 tot 18.00 uur op elke zaterdag

Asterstraat, Katwijk

Bekendmaking besluit 11-01-12

Inspraak Kantorenstrategie Holland Rijnland Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland wil de kantorenmarkt gezond maken. Hiervoor is samen met gemeenten en marktpartijen een strategie opgesteld. De Kantorenstrategie Holland Rijnland geeft richting aan een drieledige opgave. Ten eerste planreductie, door temporiseren of schrappen van plannen voor nieuwe kantoren. Ten tweede renovatie door bestaande kantoren op goede locaties te moderniseren en ten derde onttrekking door kansloos vastgoed te transformeren naar andere functies. Voordat dat de Kantorenstrategie ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd, worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om tot 25 april hun zienswijze over de concept Kantorenstrategie Holland Rijnland schriftelijk kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur. Deze zienswijze kunt u sturen naar Holland Rijnland, Postbus 558, 2300 AN in Leiden. De concept Kantorenstrategie Holland Rijnland ligt tot 25 april tijdens kantooruren ter inzage in de gemeentehuizen van de aan Holland Rijnland deelnemende gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. U vindt deze concept Kantorenstrategie ook op www.hollandrijnland.net/publicaties en ter inzage op het kantoor van IFUTBNFOXFSLJOHTPSHBBO)PMMBOE3JKOMBOE 4DIVUUFSTWFME 9(JO-FJEFO Voor geĂŻnteresseerden worden er in februari twee informatieavonden gehouden. op 7 februari in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn en op 14 februari bij de Kamer van Koophandel in Leiden. Verdere informatie hierover komt binnenkort beschikbaar op www.hollandrijnland.net.

Ter inzage

Rijden op het strand Locatie

Omschrijving

4USBOE ,BUXJKL

Het rijden over het strand in Katwijk met twee voertuigen ten behoeve van het vervoeren van schelpen

Belanghebbenden besluiten.

Bekendmaking besluit 11-01-12

kunnen een bezwaarschrift indienen tegen onderstaande

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat in de periode van 12 januari tot en met 20 januari 2012 de volgende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn verleend of geweigerd:

De hieronder genoemde ontwerpbesluiten liggen gedurende een bepaalde termijn UFSJO[BHF [JFCFUSFGGFOEFLPMPN PQIFUHFNFFOUFIVJT(FEVSFOEFEF[FUFSNJKO kunnen belanghebbenden dan wel kunt u (zie achter de datum onder â&#x20AC;&#x2DC;inzage termijnâ&#x20AC;&#x2122;) schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders. KENNISGEVING ONTWERPBESCHIKKING Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, te verlenen of te weigeren voor: Ontwerpbeschikking (verlenen) Locatie

Omschrijving

4USBOEWBL Katwijk

Het plaatsen van 6 strandhuisjes

Verleende omgevingsvergunning het vergroten van het strandpaviljoen â&#x20AC;&#x2DC;de zeesterâ&#x20AC;&#x2122; het optrekken van de woning, het plaatsen van een dakkapel, het vergroten van de berging en het plaatsen van een erker het verbouwen van de winkel door samenvoeging van het naastgelegen pand het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning het wijzigen van de voorgevel

18-01-12

Locatie

Omschrijving

18-01-12

4NJETUSBBU Rijnsburg 4ZOUIFTF Katwijk Blekerstraat 1 Katwijk Kanaalpad N.W. 4 Rijnsburg .PMFOUVJOXFH 10, 12, 14 en 16 te Katwijk E A Borgerstraat 28 A Katwijk Emmaplein 28 Katwijk J Van Der Vegtstraat 63 Katwijk 4BOEUMBBO$ Katwijk

het verbouwen van de monumentale woning het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning het verbouwen van een bedrijfsruimte tot drie units en het kappen van vier bomen het slopen van een botenstalling

18-01-12

20-01-12 20-01-12

Vragen over bouwplannen? .BBLFFOBGTQSBBL;POEFSBGTQSBBLNPFUVSFLFOJOHIPVEFONFUXBDIUUJKEFO6 kunt op afspraak terecht voor het stellen van vragen over bestemmingsplannen, vergunningsvrije- en vergunningsplichtige bouwwerken. Een bouwdossier uit het BSDIJFGJO[JFO (SBBHWPPSBGUFMFGPOJTDIPQWSBHFO#FMUVUVTTFOVVS met het algemene nummer (071) 406 5000 en vraag naar de afdeling Veiligheid, team Vergunningen.

Beroep Onderstaande besluiten kunt u vanaf de hieronder genoemde datum gedurende zes weken inzien op het gemeentehuis (hoofdlocatie) in Katwijk. Binnen deze termijn kan beroep worden ingesteld door: - degenen die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking binnen de daarvoor gestelde termijn. KENNISGEVING DEFINITIEVE BESCHIKKING UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij in de periode van 16 januari tot en met 20 januari 2012 omgevingsvergunning hebben verleend dan wel geweigerd voor:

Duinstraat 86 Katwijk

Omschrijving

Voorschoterweg 15 het uitbreiden van het tankstation A Valkenburg door middel van het plaatsen van een ondergrondse tank 4USBOEWBL UP het plaatsen van 6 strandhuisjes Boulevard 50) Overrijn 8, Katwijk het verbouwen van het kantoorgedeelte

17-01-12

%F(FNFFOUFMJKLF0QTQPSJOHTBNCUFOBSFO[JKOPQ[PFLOBBSEFFJHFOBBSWBOPOEFSstaande aanhanger, welke staat in de gemeente Katwijk.

het vervangen van de beschoeiing en het aanleggen van nieuwe havens

16-01-12

Indien de eigenaar van deze aanhanger zich niet vóór 9 februari 2012 meldt bij de afdeling Wijkwerk (071-4065000) zal deze aanhanger door de gemeente verwijderd worden.

het uitbreiden van het restaurant aan de achterzijde het vergroten van de woonkamer

16-01-12

Verwijderde objecten worden gedurende 13 weken, na publicatie, opgeslagen in een gemeentelijk depot. Wanneer eigenaren zich in deze periode nog niet hebben gemeld zullen de betreffende objecten worden vernietigd.

het plaatsen van een luifel aan de voorzijde t.b.v. reclameuiting en het wijzigen van de voor- en zijgevel het plaatsen van een overheaddeur in de gevel en het vestigen van een jachtschildersbedrijf het plaatsen van een dakopbouw

18-01-12

18-01-12

23-01-12

23-01-12

Locatie: Katwijkerbroek Omschrijving

(SPFOWBO Prinstererweg 2, Katwijk

13-01-12 Het organiseren van de huttenbouw op 14 en 15 aug. 2012 van 10.00-16.00 uur en 16 aug. 2012 van 10.00-13.00 uur en van 19.00-22.00 uur Organisatie van Castellumpop op 28 en 30 17-01-12 april 2012

16-01-12

Louise de Colignylaan 2, Katwijk 4UBEIPVEFSTESFFG 1, Katwijk

18-01-12 Rectificatie Andreashofje, Katwijk

Ingekomen

Organiseren van vrouwenverkoopdag op 21 april 2012 van 10.00 tot 15.00 uur

18-01-12

Organiseren van Boetzolderpop op 29 december 2012 van 13.00 tot 17.00 uur en van 20.00 tot 00.30 uur Organiseren van de Andreas Actie Dag op 16-06-2012 van 09.00 tot 17.00 uur

19-01-12

12-01-12

DE GEMEENTERAAD Commissie Welzijn, 7 februari 2012 Uitvoering leerplichtwet Beleidsplan participatie 2012

Commissie Ruimte, 8 februari 2012 Evaluatie parkeerbeleid Uitgangspunten bestemmingsplan Bedrijventerrein Klei-Oost Voorontwerp bestemmingsplan Kustwerk Katwijk

Commissie Bestuur, 9 februari 2012 Verlenging bestuursovereenkomst asielzoekerscentrum

Meldingsplichtige evenementen De vergadering van de Welstandscommissie Katwijk is openbaar. De eerstvolgende vergadering vindt plaats in het Heerenhuys op 31 januari 2012 om 08.30 uur. (FuOUFSFTTFFSEFOLVOOFOCJKEFTFDSFUBSJTWBOEF8FMTUBOETDPNNJTTJFEFBHFOEB opvragen (tel. 071-4065000). Op verzoek geeft de secretaris aan in welke vergadering een concreet bouwplan wordt behandeld.

Eigenaren gezocht

12-01-12

Locatie

Castellumplein, Valkenburg ZH

Vergadering welstandscommissie

13-01-12

Evenementen

Beroepstermijn

16-01-12

Bekendmaking besluit 17-01-12

Ter inzage termijn 27-01-2012 tot en met 08-032012

Ingekomen evenementen

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning Locatie

Op grond van artikel 10 besluit registratie kinderopvang zijn de volgende voorzieningen voor gastouderopvang, per 1 januari 2012 op eigen verzoek uit het Landelijk Register Kinderopvang verwijderd: Â&#x2026;++,VJKUWBOEFS1MBT 4MVJTXFH 9+,BUXJKL Â&#x2026;).)BBTOPPU%POLFSTMPPU %VJOWJPPMUKF %8,BUXJKL

Melding kleinschalig evenement

Ingekomen omgevingsvergunning Locatie

Bekendmaking besluit 05-01-12

Bekendmaking wijziging kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang

Locatie

Omschrijving

Ingekomen

4USBOE,BUXJKL

Organiseren van de strandmarathon van 4DIFWFOJOHFOOBBS;BOEWPPSUPQ 2012 van 12.00 tot 14.00 uur

19-01-12

Meer informatie De agendaâ&#x20AC;&#x2122;s en de stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Katwijk en in de vestigingen van de openbare bibliotheek. Verder zijn ze te raadplegen in het bestuurlijk informatiesysteem op de website van de gemeente Katwijk, www.katwijk.nl.

Weer langer parkeren op Princestraat â&#x20AC;˘ Tarieven gaan flink stijgen Automobilisten mogen binnenkort weer langer parkeren op de Princestraat. Dat staat in de evaluatie van het parkeerbeleid â&#x20AC;&#x2DC;Stilstaan bij parkerenâ&#x20AC;&#x2122;. Het college van burgemeester en wethouders komt daarmee tegemoet aan een wens van Ondernemersvereniging Winkelhart Zeezijde. Zodra de gemeenteraad er mee instemt, mag er twee uur in de winkelstraat geparkeerd worden in plaats van de huidige anderhalf uur. â&#x20AC;&#x2DC;Stilstaan bij parkerenâ&#x20AC;&#x2122; evalueert

het parkeerbeleid dat medio 2010 is ingegaan. Dat beleid wordt op enkele punten â&#x20AC;&#x2DC;beperktâ&#x20AC;&#x2122; aangepast. Uit de evaluatie blijkt, dat â&#x20AC;&#x2DC;het parkeerkarakter met betrekking tot parkeergedragingen, parkeerdruk, zomerdrukte en winkelspitstijden niet aanwijsbaar is veranderdâ&#x20AC;&#x2122;. Belangrijkste aanpassing is het verlengen van de parkeerduur in de Princestraat. Voor het nieuwe parkeerbeleid inging, mocht men daar maximaal drie uur achter elkaar parkeren. Dat werd op verzoek van

de raadscommissie Ruimte anderhalf uur. â&#x20AC;&#x2DC;Kortere parkeertijd zou het uitwisselen van parkeerruimte bevorderen en dat is goed voor winkelend publiek was de mening. De consument moet nu wat vaker bijvullen en zal zo wellicht bewuster met parkeertijd omgaanâ&#x20AC;&#x2122;, staat in de evaluatie. Winkelhart Zeezijde heeft bij de gemeente aangegeven, dat consumenten klagen over die verkorte parkeertijd. â&#x20AC;&#x2DC;In Katwijk is het bekend dat het winkelend publiek, in

ieder geval op de drukke zaterdagen, graag ook uit sociaal oogpunt wat langer wil kunnen parkeren in de Princestraat. Zowel wat langer kunnen winkelen en daarbij met bekenden nog een praatje kunnen maken zonder op een holletje weer naar de auto te hoeven om er een nieuw parkeerkaartje in te leggen, vindt men prettigâ&#x20AC;&#x2122;, luidt de conclusie. Het college komt de winkeliers tegemoet door een parkeertijd van maximaal twee uur toe te staan.

Tarieven De gemeente wil de komende jaren de parkeertarieven verhogen. In 2015 zou het tarief op 2 euro per uur uit moeten komen voor de gemeentelijke parkeergarages, inclusief de nieuw te bouwen garage in de zeeverdediging. Voor dit jaar zijn de tarieven al verhoogd naar 0,90 in de parkeergarages en 1,30 op straat in het centrum. Het dure straattarief zou in 2015 uit moeten komen op 3 euro per uur. Ondanks die fikse stijging stelt het

college, dat de gemeente â&#x20AC;&#x2DC;niet uit de pas looptâ&#x20AC;&#x2122;. Er is gekeken naar de tarieven in Leiden, Noordwijk en Scheveningen. Leiden rekent momenteel 2,40 per uur voor parkeren op straat en 1,50 voor de gemeentelijke parkeergarage. De tarieven in Noordwijk variĂŤren nu van 1,50 tot 2 euro per uur. In Scheveningen wordt 2,60 per uur op straat berekend en 2,40 tot 2,60 in de parkeergarages. â&#x20AC;&#x2DC;Katwijk blijft bekend als een badplaats met gunstige parkeertarievenâ&#x20AC;&#x2122;, concludeert het college.

Binnenkort mag er maximaal twee uur geparkeerd worden in de Princestraat. Dit jaar nog voor 1,30 euro per uur. Als de plannen doorgaan, kost dat in 2015 3 euro per uur.


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 26 JANUARI 2012

Investeren in je relatie

Opnieuw vlinders dankzij Marriage Course Een op de drie huwelijken eindigt in Nederland in een echtscheiding. Een huwelijk of relatie goed houden is ook niet makkelijk: het leven is druk en voor je het weet verlies je de ander uit het oog. Volgens onderzoek zijn de belangrijkste redenen voor echtscheiding dan ook een gebrek aan aandacht en liefde en het niet met elkaar kunnen praten. Laten dat nou vaardigheden zijn die je op de Marriage Course kunt leren. De Marriage Course is een van de Alpha-cursussen die in Rijnsburg worden gegeven. Op deze cursus nemen stellen hun relatie onder de loep. Of ze nou twee jaar samen zijn, of al bijna veertig jaar: de uitdagingen van het onderhouden van een goede relatie zijn voor veel stellen hetzelfde.

Ronald Verheij is nu partner bij RWV Advocaten. (Foto: pr).

‘Het voelt als een goed huwelijk’

Rijnsburger Ronald Verheij in maatschap advocatenkantoor Per 1 januari 2012 is Ronald Verheij als partner toegetreden tot de maatschap van RWV Advocaten te Leiden en Noordwijk. Een mooie en belangrijke stap in zijn loopbaan binnen de advocatuur die op 1 oktober 2000 bij RWV Advocaten begon. Een jongensdroom lijkt te zijn uitgekomen. ‘Nee, dat is niet zo’, laat Verheij direct weten. ‘Ik heb lange tijd gehoopt en gedacht arts te worden, maar nadat ik drie keer voor de studie geneeskunde was uitgeloot, heb ik die hoop en gedachte moeten laten varen. Omdat ik was goedgekeurd voor militaire dienst, wat overigens een unieke gebeurtenis was binnen de familie Verheij, was fulltime werken geen optie. Het was óf studeren óf in dienst. Ik heb voor het eerste gekozen en ben aan de Rijksuniversiteit Leiden de studie Nederlands Recht gaan volgen. Een idee wat ik na mijn studie zou gaan doen, had ik op dat moment nog niet’.

stap. Ik had nog geen enkele ervaring in de advocatuur of een kantoorbaan. Mijn enige werkervaring heb ik opgedaan in de bloemen. Bij verschillende bloemenbedrijven heb ik tijdens de schoolvakanties productiewerkzaamheden gedaan en tijdens mijn studiejaren heb ik in de verdeling voor FloraHolland gewerkt. Daar kwam opeens verandering in en bovendien is de advocatuur toch een heel andere wereld dan die van de bloemen. Geen ‘Môge’ meer dus, maar een keurig ‘Goedemorgen’. Eerlijk gezegd, heb ik het eerste half jaar ook echt moeten wennen aan het nieuwe werkleven, maar zeker nadat ik in april 2001 van het kantoor in Leiden naar het kantoor in Rijnsburg ben verhuisd, ben ik mij snel thuis gaan voelen. Toch heb ik ook voordeel van mijn arbeidsverleden op de veiling. Ik adviseer meerdere ondernemingen in deze sector en weet uit eigen ervaring hoe het er binnen deze ondernemingen aan toe gaat, welke ongeschreven wetten er gelden en hoe hard er wordt gewerkt. Dat maakt het makkelijker om deze ondernemingen goed te adviseren.

Klik Op een gegeven moment heb je toch voor de advocatuur gekozen. Ronald hierover: ‘Eigenlijk ben ik er min of meer ingerold. Hans Bleichrodt, de vader van mijn boezemvriend, kende Bob Heeren, advocaat en partner bij RWV Advocaten. In die periode hield RWV Advocaten kantoor in Rijnsburg en Hans Bleichrodt liet bij Bob Heeren vallen dat hij nu de kans had een Rijnsburger in dienst te nemen. Tijdens het eerste kennismakingsgesprek was er gelijk een klik en daarna is alles in een stroomversnelling geraakt en kon ik op 1 oktober 2000 in dienst treden. Ik weet nog goed dat ik snel met mijn moeder een pak moest kopen, uiteraard bij Bleichrodt mode, want ik had niet anders dan spijkerbroeken en korte broeken in mijn kast hangen en van een stropdas moest ik tot dat moment al helemaal niets weten. Het was destijds ook best een grote

Goed huwelijk

Boeketdienst

Vakantiecursussen Spaans en Italiaans

Op zondagmiddag 29 januari start een nieuwe themareeks: ‘Total make-over’. Wanneer is er sprake van een total make-over? Eén van de kenmerken daarvan is dat er een duidelijk verschil is tussen de periode ervoor en daarna. Ga maar eens met je auto, waarmee je eerst flink door de modder hebt gereden, naar de wasstraat. Ga maar eens naar de kapper. Zo zijn er veel momenten te bedenken waar er sprake is van een total make-over. In deze boeketdienst willen we stilstaan bij het leven van een overspelige vrouw en haar ontmoeting met Jezus. Spreker is ds. Kees Groenendijk, dienstleider is Henk Wiggers en de muziek wordt verzorgd door Destiny. De dienst begint om 17.00 uur (Immanuëlkerk, Kerkstraat) en de koffie staat klaar vanaf 16.30 uur. Iedereen is van harte welkom.

Gaat er nu je partner van het kantoor bent geworden veel voor je veranderen? ‘Nee, dat verwacht ik niet’, laat Ronald weten. Sinds 2007 geef ik leiding aan de sectie Arbeids- en ambtenarenrecht en dat blijf ik doen. Ook de inhoud van mijn overige werkzaamheden, zoals het adviseren van ondernemingen over het wijzigen van) arbeidsvoorwaarden, collectieve en individuele ontslagzaken, pensioenkwesties, etc. en het procederen in de rechtszaal over deze en andere arbeidsrechtelijke geschillen zal ongewijzigd blijven. Wel draag je als partner nu het ondernemersrisico en ben je mede verantwoordelijk voor de ca. zeventig personeelsleden, maar het gegeven dat je deze verantwoordelijkheid deelt met zeven andere, ervaren partners geeft een gevoel van rust en veel vertrouwen in de toekomst.

Maandag 27 en woensdag 29 februari starten er bij K&O Katwijk vakantiecursussen Italiaans en Spaans. Gaat u deze zomer op vakantie naar Italië of Spanje? Spreekt u de taal nog niet helemaal? Of wilt u voor de vakantie uw kennis opfrissen? Dan is deze korte taalcursus echts iets voor u. U leert zich te redden in de meest voorkomende situaties, zoals: kennismaken, de weg vragen, iets bestellen in bijvoorbeeld een restaurant enz. Start maandag 27 en woensdag 29 februari, 19.30-21.00 uur, € 95,voor twaalf lessen. Info.: K&O aan de Sluisweg 16 te Katwijk, tel. 4016400 van maandag t/m vrijdag 10.00-12.00 uur. Of zie de website: www.kenokatwijk.nl.

In Communicatie Hoe jij luisterde in jou geen betuttelaar of excommunicatie jij sprak over kruis van verzoening door het bloed ik over solidair zijn in lijden en pijn door navolging op dezelfde reis

sloegen we andere wegen in vonden herkenning in Zijn woorden van horen zeggen een zekerweter en de twijfelaar we sloegen bruggen het voelde goed door de bron die we aanboorden

Cor van Vliet

Zo te horen zit je helemaal op je plek……. ‘Ja, dat is zo. RWV Advocaten staat voor kwaliteit en het maximale uit jezelf en de zaak halen, maar ook voor een persoonlijke benadering en respect voor de ‘spelregels’ en de mensen in het juridische ‘speelveld’. Hier sta ik ook voor, of ik nu in het volleybalveld, op de tennisbaan of in de rechtszaal sta. Het voelt dus als een ‘goed huwelijk’ met nog vele goede jaren voor de boeg’.

Spiegel In zeven avonden kijken de koppels aan de hand van herkenbare thema’s en opdrachten hoe hun huwelijk ervoor staat. Iedere avond begint met een diner bij Bistro de Burcht. Jan en Jacoline van der Vijver hebben de cursus ook gedaan. Jacoline: ‘Toen we de cursus deden waren we tweeëntwintig jaar getrouwd. We hadden het wel goed samen, maar met kinderen in de puberleeftijd merk je dat je weinig aan elkaar toe komt. De momenten dat je tijd hebt om echt met elkaar te praten, gaat het vaak over de kinderen’. Jan: ‘Ik had al een paar keer enthousiaste verhalen gehoord over de cursus en zei tegen Jacoline dat we, zodra het in de agenda zou passen, de cursus

Youth Alpha bij ´t Kruispunt

zelf ook zouden moeten gaan doen. Omdat het goed is voor je huwelijk, maar ook omdat het ons erg leuk leek’. Lachend: ‘Hoe vaak krijg je nou de kans om zeven keer achter elkaar uit eten te gaan?’. Jacoline: ‘Hoewel we het gevoel hadden dat alles wel goed zat tussen ons, kwamen we er tijdens de cursus wel achter dat sommige dingen eens goed moesten worden aangepakt’. Jan: ‘We schrokken ervan hoe weinig tijd er eigenlijk overbleef voor ons samen. Er is tijd voor de kinderen, voor verjaardagen, voor visite, maar voor ons samen bleef er nauwelijks iets over. Op de cursus hebben we geleerd hoe belangrijk deze tijd samen eigenlijk is. Het is echt onzin om te zeggen dat tijd samen plannen niet lukt. Er

I Er zijn van die momenten waarop ik als rasechte UI ongelofelijk trots kan zijn op mijn dorpsgenoten. Trots en soms ook wat jaloers.

Jacoline en Jan van de Vijver: ‘De Marriage Course houdt je relatie een spiegel voor’. (Foto: pr). is altijd wel een uurtje ‘s avonds of in het weekend om even aandacht aan elkaar te besteden’. ‘De Marriage Course kan helpen echtscheidingen te voorkomen’, zegt Marjon van Tol, een van de organisatoren van de cursus. Samen met haar man en twee andere stellen leiden zij de onderwerpen in op de avonden van de Marriage Course. ‘De cursus is nu al een aantal keren geweest, en we hebben allemaal verschillende stellen voorbij zien komen. Stellen die ‘gewoon’ wilden investeren in hun relatie, maar ook stellen die echt in zwaar weer verkeerden. Achteraf horen we regelmatig dat er mede dankzij de Marriage Course nieuw leven in de relatie is geblazen en dat stellen het weer met elkaar zien zitten. Soms komen zelfs de vlinders weer helemaal terug’.

C A T

In de cursus hoeven de stellen, behalve naar elkaar, niet met de billen bloot. De onderwerpen worden alleen met de eigen partner besproken. Jan:’ Ik was de eerste avond wel bang dat we toch dingen met de andere stellen zouden moeten delen, dat had ik jammer gevonden. Voor een man is die drempel nog hoger. Maar het is echt voor jou en je partner’. Jacoline: ‘Er wordt je niet eens echt iets geleerd maar er wordt je wel een spiegel voorgehouden. Dan zie je hoe je het nog beter kunt krijgen met elkaar’. De Marriage Course in een initiatief van de PKN-gemeenten in Rijnsburg. Vanaf 13 maart wordt de cursus weer aangeboden in Rijnsburg. Voor meer informatie over de cursus, bel met Frits en Marjon van Tol, tel. 4028570.

Reünie Gebr. de Mooy BV

Begin februari start er een Youth Alpha voor jongeren vanaf 13-18 jaar bij ‘t Kruispunt. Bij Youth Alpha kan je vragen stellen over het leven en geloof. In tien weken en een weekend ga je met een groep vrienden op een relaxte manier en onder het genot van chill eten op zoek naar de betekenis van het christelijk geloof. Ben je geïnteresseerd? Kom naar de introductieavond, tijdens deze avond is er lekker eten, krijg je meer uitleg en kun je al je vragen stellen over de cursus. De Youth Alpha introductie avond is op vrijdag 3 februari, begint om 19.00 uur en wordt gehouden in ´de Herberg´, Koestraat 7 te Rijnsburg. De avond is helemaal vrijblijvend, je moet niks. De Youth Alpha vormt onderdeel van het jongerenwerk van evangelische gemeente ‘t Kruispunt & christengemeente Live!. Wil je je aanmelden voor de introductieavond? In verband met het eten graag even aanmelden door een mail te sturen naar philippiessens@hotmail.com.

In de Opkamer in Noordwijk werd onlangs een reünie gehouden van Gebr. de Mooy. Veel oud-personeel had gehoor aan de uitnodiging gegeven. Er werd gesproken over vroeger tijden en aan de hand van de meegenomen foto’s onderling veel herinneringen opgehaald. Dit natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje. Iedereen kijkt terug op een bijzondere ontmoeting. (Foto: pr).

E R

Trots ben ik op dorpsgenoot John Schouten, die samen met zijn vrouw en kinderen momenteel de wereldzeeën aan het bevaren is in het kader van een wereldreis. Daar moet je moed en lef voor hebben. De reis van John volgen? Surf naar Boomerangsails.nl. Trots ben ik ook op die grote groep dorpsgenoten die mensen in Oost-Europa een wat beter leven proberen te bezorgen. We kennen allemaal wel iemand die bezig is voor werkgroep De Ruijter. Hun inzet wordt gewaardeerd. Sinds enige weken is er een nieuwe groep mensen bijgekomen waar we trots op mogen zijn, nl. de initiatiefnemers van De Nieuwe Abdij. Vijf families zijn al geruime tijd bezig een onderkomen te realiseren waar ze gezamenlijk willen gaan wonen en werken. Hun doel is om mensen die in de narigheid zitten en even op adem moeten komen, letterlijk en figuurlijk, een rustpunt aan te bieden in de vorm van een tijdelijk onderkomen. Deze vijf families knokken al geruime tijd voor hun ideaal. Ze knokken o.a. tegen onze vooroordelen en wantrouwen, tegen het geiten wollen sokken imago, want zoiets doen toch alleen softies. Softies? Je huis en haard opgeven omwille van de shit van een ander. Nou ik dacht het niet! De mensen achter De Nieuwe Abdij hebben na een zoektocht van twee jaar een prachtige locatie voor hun woongroep gevonden. De nieuwbouwvleugel van het voormalige gemeentehuis. Een architect heeft al tekeningen gemaakt en na een fikse verbouwing hopen ze straks hun Abdijplannen in het verbouwde pand ten uitvoer te brengen. De gezinnen gaan in het pand wonen en tevens onderdak bieden aan mensen die dat tijdelijk nodig hebben. In hun woongemeenschap hopen ze dat de gasten tot rust zullen komen. Een nieuwe Abdij op de plek van de oude, want zoals iedere Rijnsburger weet stond er eeuwenlang een schitterende Abdij op dit grondgebied. Die Abdij bood destijds ook onderdak aan mensen die in de narigheid zaten. Sterker nog vanuit die Abdij werden duizenden van voedsel voorzien. De initiatiefnemers van De Nieuwe Abdij hebben van de gemeente tot 1 maart de tijd gekregen om (financiële) steun te vergaren voor hun plan. Steun in de vorm van donateurs. 350 hebben ze er nodig. 350 mensen die minimaal een jaar lang één tientje per maand doneren. Dit geld komt niet hen ten goede, maar wordt besteed aan de verzorging van hun gasten. Trots ben ik op Rijnsburgers die het aandurven zoiets op te zetten. Exploitatiemogelijkheden zie ik ook. Zo kan de noordzijde bij het plan betrokken worden, er kan een Abdijtuin worden aangelegd met uitzicht op het mausoleum en de Grote kerk.

Organist Minne Veldman. (Foto: pr).

Orgelconcert met Minne Veldman In de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) aan de Katwijkerweg 1a in Rijnsburg geeft organist Minne Veldman uit Urk zaterdag 28 februari om 20.00 uur een orgelconcert met samenzang. Het programma bevat bekend werk van Händel en Grison, maar ook verrassend mooie werken van wat onbekendere componisten, zoals Pietro Morandi, Thayer, Lavallée-Smith en Ernest Halsey. Verder speelt hij werken van Feike Asma, Klaas-Jan Mulder en eigen hand, gevolgd door samenzang. Minne Veldman (1980) ontving zijn muzikale opleiding aan het Conservatorium in Zwolle, waar hij hoofdvak orgel studeerde bij Harm Jansen. Tegenwoordig heeft hij een druk bestaan in de muziek. Zo is hij dirigent van twee mannenkoren, twee gemengde koren en een

kinderkoor, in Urk, Genemuiden, Hoogeveen en Ommen. Ook heeft hij een uitgebreide concertpraktijk. Hij geeft regelmatig orgelconcerten in alle delen van ons land. Ook trad hij op in Hongarije en Zuid-Afrika. Van zijn orgelspel verschenen reeds zes solo-cd’s, opgenomen op orgels in Harlingen, Bolsward, Kampen, Hasselt, Amersfoort en Den Haag. Tweemaal was hij winnaar van een orgelconcours. Als kerkorganist is hij verbonden aan de Rehobothkerk te Urk. Ook schrijft en arrangeert Veldman muziek voor orgel en voor koren, welke hij ook zelf uitgeeft. Zo verschenen van zijn hand reeds dertien bundels met bladmuziek voor orgel. Meer informatie over Minne Veldman en zijn werk is te vinden op zijn zeer uitgebreide website: www. minneveldman.nl met onder meer ruim 120 video’s van zijn orgelspel. De toegang van dit concert is vrij en na afloop is er een hapje en drankje.

Object: Gedragen bestaan, RVS steen, gepolijst. (Foto: pr).

Expositie Mond in Stadsmuseum Voorburg Van 25 januari t/m 17 maart, exposeert Mond, pseudoniem van Joop van Egmond, een aantal recente ruimtelijke objecten in het Stadsmuseum van Voorburg. De kunstwerken zijn uitgevoerd in hoogwaardig RVS materiaal in combinatie met steen en brons. Deze tentoonstelling is een geza-

menlijke expositie van hedendaagse beeldhouwers uit Den Haag en omstreken. De openingstijden zijn: woensdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Het museum is te vinden aan de Herenstraat 101 te Voorburg. www.stadsmuseum-leidschendamvoorburg.nl

Het Mausoleum (koninklijk graf) tevens jongeren hangplek kan dan op slot. Wellicht kunnen ze ingezet worden in het beheren van het nieuw te realiseren Gemeenschaphuis. M.a.w. dat tientje kan worden terugverdiend. Aan ons om ze mogelijkheid te bieden dat in de praktijk te brengen. Meedoen? www.denieuweabdij.nl Reageren? uicatcher@gmail.com


2 0% 3 0% WOLL

N E T T E P R A K EN nu

, 0 0 â&#x201A;Ź2

D IVE R S E COU PONS

4 0%

Diverse showroommodellen tegen

HOG E KORTI NG E N!

Nieuw bij Olympia FunXtion Move it! Haal het maximale uit jezelf en krijg volop ENERGIE van je fitnesstraining! Een goed begin van 2012 Vanaf januari kun je bij Olympia kennis maken met een nieuwe vorm van fitness; FunXtion Move it! Met FunXtion wordt jouw fitness training een beleving, vol passie en plezier! Je gaat werken in kleine groepjes met een gediplomeerd trainer die je van begin tot het eind van de les zal begeleiden en stimuleren om het beste uit jezelf te halen.

Waarom sporten bij Olympia leuk is ; Sporten wanneer het je uitkomt. Geen vaste dagen, tijden of lessen. ; 7 dagen per week geopend met extra lange openingstijden.

Incl. gratis water tijdens het sporten!

; 3, 12 en 36 maanden abonnementen. ; Luxe grote fitnessruimte en drie zeer ruime, mooie groepsles ruimtes met 70 lessen per week. ; Personal Training, 1 op 1 persoonlijke en specifieke begeleiding. ; Stoombaden, infrarood saunaâ&#x20AC;&#x2122;s, massagestoel en snelbruiners. ; Gratis kinderopvang, 5 ochtenden per week. Dat bespaart geld!

De Hooge Krocht 33 2201 TP Noordwijk T 071 4012204 E welkom@olympiasport.nl

www.olympiasport.nl


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 26 JANUARI 2012

Duinlopen AV Rijnsoever ‘Leukste Hardloop Evenement’ van Nederland?

Bridge Club Rijnsburg Leden van Bridgeclub Rijnsburg speelden vorige week de tweede ronde van de competitie 3 gespeeld. Deze avond werden er in de A lijn in spel 15 twee keer en in spel 4 één keer slem geboden en gehaald. Andere paren haalden wel de slem slagen in deze spellen, maar boden het contract niet uit. Vooral in de B-Lijn was de strijd intensief, hetgeen getoond werd door 8 van de 12 paren die beter dan 50% scoorden.

Bij de verkiezing van het Leukste Hardloop Evenement van Nederland kan er gestemd worden op Duinlopen AV Rijnsoever/Running Center in Katwijk en andere hardloopevenementen in de regio. Iedereen kan via www.hardloopevenementvanhetjaar.nl een stem uitbrengen. Bij het uitbrengen van een stem maakt men direct kans op een reis naar de Marathon van Athene (inclusief deelname aan de 5 kilometer, 10 kilometer of marathon). De tweede prijs is een iPad2. Bij het stemmen kan men ook cijfers geven voor de sfeer, het parcours, de organisatie en de prijs/kwaliteitverhouding. De evenementen zijn ingedeeld op basis van het aantal deelnemers. Hierdoor maken kleine evenementen net zoveel kans op een award als grote evenementen. Er kan op alle hardloopevenementen in Nederland worden gestemd. Maar er zijn ook awards voor de provincie Zuid-Holland. Er kan tot en met 22 april gestemd worden via www.hardloopevenementvanhetjaar.nl. Voor iedere stem keert de organisatie en haar partners € 0,05 uit aan een goed doel naar keuze. Iedereen die stemt kan kiezen uit de volgende drie goede doelen: Het Rode Kruis, KiKa of de Hartstichting.

Uitslag lijn A: 1 2 3 4 5 6 7 (8) (8) 10 11 12

Irene Coopmans & Greetje Tegelaar Koop van Beelen & Jan van Rossum Piet de Mooy & Harriët Riet José Gräper & Janneke Mudde Marja de Best & Nel Smittenaar Pieta Prudon & Monique Veeningen Adrie Zwanenburg & Arris Zwanenburg Jos Haselhoff & Lenny de Kluizenaar Henny Blom & Janna de Mooy Riet de Mooij & Cees de Mooy Wineke Kemeling & José Mudde Jannie van Delft & Riet van der Spijk

63.33 57.50 57.08 51.25 50.42 49.17 48.33 47.08 47.08 46.67 41.67 40.42

Uitslag lijn B: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jan v Nieuwkoop & Dingeman van Starkenburg Janny de Bruijn-van Duyn & Nel van Duijn Guusje van Delft & Piet Klap Mien van Egmond & Wim van Egmond Annie van Starkenburg & Rita Verheij Roser van Eijken & Hans van Eijken Ina Giesen & Tiny Lissone Dita van Duijn & Anneke Wolthaus Geertje Jansen & Marry Langerak Ria Stuifzand & Wil Willemsteijn Diny de Mooij & Hennie van Nieuwkoop Carla Koomans & Thea Oostdam

Clubkampioenschap RDC nadert einde Het clubkampioenschap van de Rijnsburgse damclub nadert zijn einde. In de hoofdklasse moet nog maar een enkele partij worden gespeeld. Omdat een aantal spelers op zaterdag meespelen in de halve finale van Nederland, teneinde een plaats in de finale af te dwingen, waren er in deze klasse geen partijen. In de eerste klasse maken Rinus Kromhout en Jan Parlevliet de dienst uit. Het lijkt erop dat deze twee gelijk gaan eindigen, zodat een beslissingspartij moet gaan uitmaken wie er kampioen wordt. Rinus Kromhout maakte er een mooie partij van tegen Jan Lute. In het late middenspel schatte Rinus de stand op een remise in. Jan Lute speelde echter een geheel andere zet en Rinus werd onaangenaam verrast omdat de stand nu zelfs verloren bleek door oppositie aan beide kanten van het bord. Voor Jan was dit het mooiste verjaardagscadeau dat hij zich maar kon wensen.

Favoriete spel Concurrent Jan Parlevliet kwam ook niet ongeschonden uit de strijd. Zijn tegenstander was dan ook Martijn Boekee en die zet je niet zo maar aan de kant. Martijn wist zelfs een doorbraak te forceren, maar Jan wist deze te voorkomen ten koste van een aantal schijven. Uiteindelijk werd besloten tot een remise maar de slotconclusie

Madjoe redt punt in slotminuut

57.92 55.42 55.00 54.17 53.75 53.33 51.67 50.83 45.83 42.50 40.00 39.58

Madjoe stond dit weekend weer tegenover een concurrent die nog meedoet in de titelrace. Na een zenuwslopende wedstrijd vorige week had Madjoe genoeg vertrouwen geput om tegen DOS uit Westbroek de punten in huis te houden. Het voorgaande treffen tussen beide partijen was uitgedraaid op een 15-10 nederlaag. Dus Madjoe had nog iets recht te zetten tegen de Wesbroekers.

Bennie van Noord wordt geknuffeld na de 4-0 tijdens RBB-Genemuiden. (Foto: Hans Heemskerk).

Rijnsburgse Boys heeft aan zes minuten genoeg was wel dat Jan goed weg kwam deze partij. De partij tussen Jac. van Delft en Jacob Hoek werd een opeenstapeling van fouten. Helaas voor Jacob maakte hij er een paar te veel en kon Jac. de partij alsnog winnend afsluiten. Marco de Leeuw liet Teun de Kluiver niet in zijn favoriete spel komen en dat was een verstandige beslissing. Met een slagzet naar dam werd deze partij dan ook door Marco verdiend gewonnen. In de strijd om de Piet van Egmond-bokaal werden twee partijen gespeeld. Kees Majoor won zijn partij vrij gemakkelijk omdat zijn tegenstander Anton van Dusseldorp geen verweer had tegen het sterke positiespel. Arie Schoneveld dacht een schijf te gaan winnen, maar dit bleek helemaal niet mogelijk. Tegenstander Arno Kooloos wist dan ook het centrum te bezetten en dat resulteerde in een verdiende winst. Vrijdag en zaterdag a.s. staan weer in het teken van de provinciale en landelijke competitie.

Een goede overwintering aan de Zuid-Spaanse Costa, een wisselvallige oefenwedstrijd en een aardig bekerduel. Dat was de start van het nieuwe jaar van het vlaggenschip van voetbalverenging Rijnsburgse Boys. En dan de hervatting van de competitie tegen de sterke tegenstander sc Genemuiden. Trainer Niek Oosterlee: ´Misschien was ik liever tegen een andere tegenstander begonnen´. Misschien niet helemaal terecht wat de winnende trainer achteraf vertelde. Een sterke tegenstander motiveert immers extra en het publiek keerde afgelopen zaterdag tevreden huiswaarts. De geel-zwarten wonnen met 4-0. Al zag dit er na de eerste 20 minuten beslist niet naar uit. ´Onze doelman Richard van Nieuwkoop hield ons in de beginfase in de wedstrijd´, aldus Oosterlee die zag dat zijn team zich daarna herpakte en vervolgens een prima partij op de slechte grasmat legde. Van Nieuwkoop redde zijn team drie keer en had in de overige 70 minuten weinig te doen. Hij blijft, samen met zijn collega Koroglu van de vv Katwijk, de minst gepasseerde doelman van de zaterdag topklasse.

Waarde Na de eerder genoemde 20 minuten begonnen de Rijnsburgers echt te voetballen, vonden elkaar beter en in de 33e minuut was het raak. Een prachtige afstandstreffer van Bennie van Noord bracht de 1-0 op het bord. Zes minuten later stond het 3-0 voor het team van Oosterlee. Het was aanvoeder Kevin Winter die het goede voorbeeld gaf en binnen twee minuten twee keer scoorde.

Na de rust was het nogmaals Van Noord die het publiek deed opveren en voor de 4-0 eindstand tekende. Was Van Noord tijdens de winterstop al veelbesproken (hij vertrekt aan het eind van het seizoen naar IJsselmeervogels) afgelopen zaterdag deed hij na afloop weer alle tongen losmaken. Met name de plek in het elftal waar hij speelde was opvallend. Oosterlee voor RBBTV: ´Vanwege zijn loopvermogen hebben we, assistent Dick Heemskerk en ik, besloten Bennie doorgeschoven te laten spelen. Bart Freke speelde hierdoor meer achterin en deed dit sober en zeer goed´. Een winnende trainer heeft altijd gelijk, zeker als de speler in kwestie (Van Noord) twee keer tot scoren komt. Oosterlee vindt het overigens jammer dat Van Noord vertrekt. Zeker omdat deze nog jong is (26) en in de toekomst van grote waarde kan zijn en blijven voor Rijnsburgse Boys.

Puike start Een goede start verdient een nog beter vervolg, al zal dat tegen Capelle, de tegenstander van komende zaterdag niet meevallen. De optimisten kijken wellicht naar het resultaat in de doordeweekse thuiswedstrijd aan het begin van dit seizoen. Rijnsburgse Boys won met 4-2 en ook nog naar de uitwedstrijd van het vorig seizoen toen de Boys wonnen met 1-2. Een merkwaardige wedstrijd waarbij iedereen schrok toen Richal Leitoe met de ziekenwagen moest worden afgevoerd. Dat was even schrikken, Heel even, want na de wedstrijd liep hij gewoon weer in de rondte. Dezelfde Leitoe die, tot ieder tevredenheid, afgelopen zaterdag zijn competitierentree maakte na lange afwezigheid. Misschien was dat zaterdag wel de grootste winst, want met terugkomende spelers als Leitoe en ook Olenski (ook

hij werkt keihard aan zijn rentree) kan de competitie wel eens heel mooi aflopen voor Rijnsburgse Boys. De ´goede serie´ waar elke trainer na de winterstop op hoopt kende voor Rijnsburgse Boys in elk geval een puike start. Capelle is de volgende stap. De ploeg van trainer Ronald Klinkenberg is dit seizoen wat wisselvallig. Afgelopen zaterdag was er een fraaie overwinning op Noordwijk, nog maar drie verlies partijen (net zoveel als Rijnsburgse Boys), maar te veel gelijke spelen. En dat brengt de Capellenaren op de onderste plek in het beroemde linkerrijtje. Rijnsburgse Boys, waar spelers en trainer in koor roepen dat alleen de titel telt, weet wat het te doen staat. Gaan voor de winst….

Theo Mulder Handel en Verhuur Klassement Ook na de winterstop vervolgt Kevin Winter zijn mooie reeks cijfers in het Theo Mulkder Handel en Verhuur Klassement. Dit keer wordt hij op de oet gevolgd door Kolder en Van Noord. In de overall rangschikking vergroot Winter zijn voorsprong. Kuhlmann en Schet passeren van der Vijver. De top-5: 1. Kevin Winter 2. Joost Kuhlmann 3. Damiano Schet 4 Danny van der Vijver 5. Richard van Nieuwkoop

Voorafgaand aan het duel speelde de tweede teams van beide verenigingen ook tegen elkaar. Het tweede startte zeer geconcentreerd aan de wedstrijd en sloeg meteen al een groot gat. De gehele wedstrijd was Madjoe dan ook de bovenliggende partij die oogstrelend mooi spel liet zien. Hoogtepunt, waar het publiek voor op de banken ging staan, was toch wel het doelpunt van Jan Willem Vrolijk, waar een lange pass op wonderlijke wijze door Jan Willem werd afgerond.

Overwicht Het eerste team van Madjoe start daarom dan ook goed aan de wedstrijd. In de eerste tien minuten van de wedstrijd waren beide teams nog zoekende tot 1-1. Hierna kreeg Madjoe de wedstrijd goed onder controle, waarop zij steeds weer op voorsprong bleven. Er werd door beide teams voornamelijk op het schot gespeeld. Het was duidelijk dat een schot vanuit stilstand, zonder verdedigende druk, dan ook meteen werd afgestraft. Opmerkelijk was dat de scheidsrechter de tijd niet in de gaten hield waardoor DOS in de 31e minuut op 5-4 terug kwam en zo dachten de rust in te gaan. Maar omdat de scheidsrechter nog steeds niet op zijn uurwerk had gekeken kon Madjoe met een 6-4 voorsprong gaan rusten door

een uitstekende wegtrekmove van Jeanine Sloos.

Wedstrijd wegglippen Na rust ging de strijd en het scoreverloop nog redelijk gelijk op. Er werd met een schot van Jasper de Koning en een schitterende doorloop van Joop Heemskerk nog op 8-6 voorsprong gekomen, maar daarna ging Madjoe grip op de wedstrijd verliezen. DOS kwam tien minuten voor tijd langszij op 8-8. Het was vanaf dat moment dan ook weer een geheel nieuwe wedstrijd geworden. DOS ging in de laatste tien minuten hard op zoek naar de overwinning. Madjoe kon dit eerst nog beantwoorden met weer een doelpunt van Joop Heemskerk maar daarna viel het geluk toch meer de andere kant op. DOS kwam vervolgens 9-10 en met nog twee minuten op de klok op 10-11 voorsprong. Madjoe dacht nu de goede wedstrijd helemaal uit handen te hebben gegeven en de punten kwijt te zijn. Maar Madjoe had Joop Heemskerk in het team zitten, hardst werkende en topscoorder aan Madjoe zijde die in de allerlaatste Madjoe aanval een uiterste inspanning deed die leidde tot een gruwelijk schot aan de achterzijde van de korf. Goal! 11-11 en daarmee toch een welverdiend punt voor Madjoe. Helaas niet genoeg punten waar Madjoe op gehoopt heeft maar zeker gezien het slot geen slecht resultaat. Of Madjoe nu nog kans heeft op promotie lijkt onwaarschijnlijk maar wordt door de selectie nog niet uitgesloten. Er zal nu de laatste vijf wedstrijden hard gewerkt worden om nog 10 punten binnen te slepen. Volgende week mag de voltallige Madjoe selectie zich melden in Nieuwegein waar beide teams aantreden tegen Koveni.

Jubileumjaar gymnastiekvereniging De Valken van start

7,39 7,02 7.01 7.00 6.86

Biljarters De Bogaert actief in de regio

Ronald van Egmond in actie. (Foto: J. Klok).

Ronald van Egmond leider in het PR-klassement RIJC Door het rijden van 4 pr’s heeft Ronald van Egmond resoluut de leiding genomen in de strijd om de Tankstations Jongeneel PRBokaal. Hij heeft met zijn 14 pr’s afstand genomen van Jaap van der Meij, die op 10 staat. De PR-teller staat nu op 183. Op zaterdag 14 januari werden de districtkampioenschappen van pupillen op de Leidse IJsbaan gehouden. Er werden 12 pr’s gereden. Bij de meisjes werden 5 pr’s gebroken. Melissa van der Krogt reed 26.81 op één ronde en ook Saskia Kosse reed een pr van 30.78. Lois Jongejan reed 52.86, Kelly de Mooij 57.46 en wederom Saskia 1.03.78. Bij de jongens werden er 7 pr’s ge-

reden. Ruben Verhey reed 48.00 op twee ronden en 26.19 op één ronde. Matthijs Kralt reed 50.96, Frans de Rover 54.63 en Remco Meijer reed 30.57 op één ronde. Tenslotte reed Jesper Paauw 2 pr’s en wel 54.56 op twee ronden en 28.56 op 1 ronde. Op de Uithof reed Ronald van Egmond op zondag 15 januari 13.05 op de 100 meter en 33.24 op de 300 meter. Een week later deed hij het nog eens dunnetjes over. Op de 500 meter reed Ronald 52.00 en 1.47.24 op de 1000 meter. Als hij zo blijft presteren is hij de favoriet om de Tankstations Jongeneel PR-Bokaal te winnen. Bij de meisjes staat Anouk de Best met 9 pr’s op kop gevolgd door Juliëtte de Mooij met 7.

Het eerste team van De Bogaert 1 speelde afgelopen donderdag in Oegstgeest tegen de Poedelaars 1, bekend als altijd een moeilijke tegenstander. Aad Heemskerk speelde voor zijn doen niet erg sterk maar wist toch in de 24ste beurt zijn tegenstander te verslaan: 10 punten voor Aad en zijn tegenstander eindigde met 7 punten. Op het andere biljart was de situatie identiek voor Piet Heemskerk. Hij wist in de 23ste beurt de zege binnen te halen met voor zijn tegenstander ook 7 punten. Door: Ton Rodolf Daarna speelde Jan Godwaldt en hij wist na 29 beurten de wedstrijd in zijn voordeel te beslissen. Hij deed dit hoofdzakelijk met twee series van 19 en respectievelijk 16 caramboles. Zijn tegenstander eindigde met 8 punten. Aad vom Hofe had de mogelijkheid de partij in zijn voordeel te beslissen. Echter hij verzuimde de laatste caramboles te maken waardoor zijn tegenstander na een paar series in de 32ste beurt de partij kon uitmaken en Aad genoegen moest nemen met 8 punten. Einduitslag: De Bogaert 1, 38 punten en de Poedelaars 1, 32 punten.

Op stoot Thuis, in de Piet Duif zaal, speel-

de het tweede tegen het tweede van de Poedelaars uit Oegstgeest. Piet de Mooy speelde tegen Piet van Hulst. Geen goede maar wel een spannende partij, welke door van Hulst in 30 beurten werd gewonnen toen de Mooy nog 12 caramboles tekort kwam. Met Koos Paauw ging het veel beter op tafel twee, waar hij speelde tegen Jouke Sjaardema. Met mooie series van 11, 8 en twee keer 7 maakte Koos in 22 beurten een einde aan de partij. Daan de Best had het deze middag heel moeilijk tegen Joop den Hollander. Wat Daan ook probeerde, hij kon geen serie aan elkaar binden en moest gelaten toezien dat zijn tegenstander met goed spel de winst naar zich toe trok en de 10 wedstrijdpunten meenam naar Oegstgeest. Jaap Slootweg speelde een marathon partij tegen Paul Beekman. Ondanks dat Jaap zo goed kan ‘krijten’ ging het met biljarten iets minder. Na 39 beurten moest Jaap zich gewonnen geven, maar pakte toch nog negen wedstrijdpunten. Einduitslag: De Bogaert 2 - Poedelaars 2: 32-36. Het derde team speelde uit tegen Agnes 3 in Voorhout. Als eerste was Wim Lange aan de beurt tegen Arnold Versteeg. Met uitzondering van de 5e beurt, want toen kon Wim nog een serie van 13 car. maken. Het was een vlakke vertoning en hij verloor in 18 beurten 10 tegen 5 punten. Hierna kwam

Jan Rotmensen tegen Jan Angevaare. Jan die de laatste weken goed op stoot is ging ook nu weer voor de 10 punten die hij in een degelijke partij ook wist binnen te halen. Zijn tegenstander haalde 8 punten. Na de koffie was de beurt aan Amerik Noort tegen Cees v/d Lans. Ook Amerik was te sterk voor zijn tegenstander en won in 27 beurten 9 tegen 10. De laatste partij van deze gezellige middag ging tussen Daan Noort tegen Arie Diemel. Daan speelde een beetje wisselvallig maar wist ook zijn partij in winst om te zetten 7 tegen 10 punten. Dit bracht de totaalstand deze middag toch nog in het voordeel van De Bogaert. 34 voor Agnes 3, tegen 35 voor De Bogaert 3. Het 4e team was deze week vrij.

Ukkiesvoetbal bij RBB Deze maand is er weer ukkiesvoetbal bij Rijnsburgse Boys en wel op zaterdag 28 januari. In sporthal Middelmors kunnen van 9.00-10.00 uur de (prof)voetballertjes in spé weer lekker een uurtje komen trainen. Het is zoals gewoonlijk vrijblijvend. Jongens en meisjes uit het jaar 2006 zijn van harte welkom. Mochten er vragen zijn dan kunt u mailen naar arieavanzuylen@hotmail.com.

Dit jaar bestaat gymnastiekvereniging De Valken vijftig jaar. Om dit jaar feestelijk in te luiden krijgen alle leden van de vereniging deze week een leuke rugzak. De foto laat de kidsdancegroep zien, die afgelopen maandag de rugzak als eerste in ontvangst mocht nemen. Op zaterdag 23 juni volgt er nog een grote feestdag met alle leden en een receptie. Kijk voor meer foto’s en nieuws op www.valkengym.nl. (Foto: pr).

Mindfulness yoga en meditatie bij K&O K&O Katwijk start donderdagmorgen 26 januari met de cursus mindfulness yoga. In deze cursus wordt een combinatie gemaakt van ademhalingsoefeningen en mindfulness-meditatie. Men leert gevoelens te accepteren, zowel positief als negatief, zonder te oordelen. Mindfulness brengt je in het hier en nu. Tijdens de lessen krijg je concrete handvatten om gedachten los te laten. Zo krijg je uitleg over het omgaan met piekergedachten en emoties. Ook staan we erbij stil hoe je deze ontspanning toe kunt passen in het dagelijks leven.

Het accepteren van emoties geeft rust en ruimte. Start donderdag 26 januari van 10.45-12.00 uur, € 60,- voor acht lessen. Info.: K&O aan de Sluisweg 16 te Katwijk, tel. 4016400 van maandag t/m vrijdag 10.00-12.00 uur. Of zie de website: www.kenokatwijk.nl.


Exclusieve planpresentatie zaterdag 4 februari aanvang 13.30 uur Landgoed Voorlinden te Wassenaar Meld u nu aan www.duindael. : nl

Wooncomfort van het hoogste niveau Zaterdag 4 februari presenteert Ontwikkelingscombinatie De Schouw CV de plannen voor de herbestemming van het voormalige Johannahuis te Wassenaar. De verkoop van de te realiseren 28 appartementen en 5 penthouses is reeds gestart.

WASSENAAR

U bent van harte welkom de presentatie ‘Ontwerp, techniek en interieur ’ bij te wonen vanaf 13.30 uur op Landgoed Voorlinden, Buurtweg 90 te Wassenaar. De presentatie start om 14.00 uur. Na afloop staan de makelaars en betrokken partijen u graag persoonlijk te woord om antwoord te geven op uw vragen. U kunt zich aanmelden via de makelaar of www.duindael.nl s (EDENDAAGSELUXEENCOMFORTMETDEGRANDEURVANEEN2IJKSMONUMENT s ./2)3+ CLAUSULEVOORVERKOOPHUIDIGEWONINGENAANBODTIJDELIJKEHUISVESTINGGEDURENDE EVENTUELEOVERBRUGGINGSPERIODE

Voor aanmelden of meer informatie bel Frisia Makelaars, Den Haag (070 – 342 01 01) of Van Soest makelaardij, Wassenaar (070 – 511 73 00) of kijk op

www.duindael.nl

G N I M I Utot 40% KORTING OPopRoverjarige 10 modellen Onderhoudsbeurt en poetsen voor fiets van € 67,50 voor € 45.00 Onderhoudsbeurt en poetsen bromfiets/scooter van € 90,00 voor € 67.50 Fietskleding, regenkleding en fietsschoenen 25% KORTING

Speciale aanbieding

Giant Twist Power van € 1.899,- voor

€ 1.599,-

Batavus Mambo supreme van € 949,- voor € 699,-

Wij hebben altijd 200 gebuikte fietsen op voorraad staan incl. 6 mnd. bovaggarantie Bij aankoop van een gebruikte fiets krijgt u een fietscomputer GRATIS

De k o ff ie st a at

kla a r!

Winkel:

Zuidstraat 65 T 407 16 68 Werkplaats: Elleboogstraat 23-25 T 401 34 94

www.nicosfietsen.nl


Snel drukwerk nodig? Ambachtsweg 7a 2222 AH Katwijk Te l e f o o n ( 071) 402 13 81 Te l e f a x ( 071) 403 37 69

De Valkenburger Verschijnt wekelijks

DONDERDAG 26 JANUARI 2012

Advertenties: (071) 4022901 • advertentie@derijnsburger.nl

HEEFT U DE KRANT NIET GEKREGEN?

B el 4022901

Redactie: redactie@derijnsburger.nl

Valken’68 verslaat koploper In een matig duel heeft Valken’68 de koploper uit Pijnacker met een verdiende 2-0 overwinning naar huis gestuurd. Op een winderig, nat en koud sportpark ‘t Duyfrak was er voor beide ploegen moeilijk te voetballen. Valken’68 miste door schorsingen Robin Noort en aanvoerder Emiel van der Plas. Waarschijnlijk is Emiel van der Plas enkele weken uitgeschakeld i.v.m. een blessure aan zijn meniscus. De 2-0 eindstand kwam in de tweede helft tot stand door doelpunten van Artan Recica. De topscorer van Valken’68 staat nu op dertien treffers. De in de tweede helft ingevallen William van Voorbergen voor Bastiaan de Mooij maakte aanvallend het verschil.

KERKDIENSTEN ZONDAG 29 JANUARI GEREF. KERK (VRIJG.) 09.30 uur: ds. G. Treurniet, Rijnsburg 18.30 uur: ds. R.Th. Pos NED. HERV. GEM. 10.00 uur: dr. C. Vermeulen 18.30 uur: maj. G. Stoffers, Rotterdam, jeugddienst GEREF. KERK VALKENBURG 10.00 uur: ds. E. Schuddebeurs, jeugddienst E.H.B.O. VALKENBURG Secretariaat: Sandra van Delft, Hoofdstraat 4, 2235 CG Valkenburg, tel. 071-4075647, E-mail: ehbovalkenburg@hotmail.com Vereniging Oud Valkenburg EXPOSITIE IN DE TOREN Geopend iedere zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur of op afspraak: tel. 4075939.

Fysio- en manuele therapie Energiek Voorschoterweg 3a 2235 SE Valkenburg (z.h.) Tel: 06-30528236

Na een tackle op William van Voorbergen binnen de 16 meter scoorde Artan Recica de toegekende strafschop en zette Valken 68 op 1-0 voorsprong. (Foto:Gerrit van der Nagel).

Door Daan Noteboom

Wijkraad Valkenburg denkt na over toekomst voormalig gemeentehuis De gemeente Katwijk heeft het voornemen om het voormalige gemeentehuis in Valkenburg te bestemmen als gemeenschapshuis. De Valkenburgse wijkraad vergadert eind januari en zet dit punt ter bespreking op de agenda. Zij wil dan gaan inventariseren wie en welke instantie gebruik willen maken van een ruimte binnen dit karakteristieke gebouw aan de Rijn. Inmiddels heeft de vereniging Oud Valkenburg zich op enthousiaste wijze gemeld en deze ziet in dit project veel mogelijkheden voor de toekomst. Ook andere instanties zoals verenigingen, een verplaatsing van de bibliotheek en het onderbrengen van de Kunstuitleen zouden in aanmerking kunnen komen. (Foto: pr).

Nieuwe Brede School ‘t Duyfrak ook duurzaam

Grondwerkzaamheden op algemene begraafplaats Voor de uitbreiding van de begraafplaats met graven en een urnenmuur is een begin gemaakt met de grondwerkzaamheden. Daarvoor moest het groen wijken, wat een kaalslag tot gevolg heeft. Voor de omwonenden is de aanblik op de graven niet prettig. (Foto: AdV).

Binnenkort wordt voor het eerst in jaren een nieuwe school in de gemeente gebouwd: de nieuwe Brede School in ‘t Duyfrak. De bouw hiervan start in 2013. De voorbereidingen zijn in volle gang. In het voorjaar van 2012 wordt hiervoor een krediet aangevraagd door de school. In de gemeente Katwijk is de richtlijn Duurzaam Bouwen Plus van toepassing wat inhoudt dat nieuwe gemeentelijke gebouwen een cijfer ‘8’ op duurzaamheidsprestaties moet halen. Voor woningen geldt een cijfer ‘7’. De schoolbesturen in Valkenburg gaan graag uit van het concept Frisse Scholen, wat veel overeenkomsten heeft met het gemeentelijk duurzaamheidssysteem. Naast duurzaamheid is in dit concept ook aandacht voor de leerprestaties van de leerlingen. Aan de hand hiervan wil het college van b&w nu een richtlijn voor duurzaamheid opstellen, zodat binnenkort de (krediet) aanvraag voor de nieuwbouw van de Brede School in ‘t Duyfrak beoordeeld kan worden.

Door deze overwinning steeg de ploeg van trainer/coach Andries Wendt naar de tweede plaats in de rangschikking. Mede door het verlies van DUNO en Haaglandia. De nieuwe koploper is de fusie ploeg uit Hoek van Holland HVC’10 dat met 1-4 wist te winnen van DUNO. Direct na de aftrap kwam Ronald Kuijt vrij voor de doelman van DSVP, na een goede steekpass van Roel Heemskerk. Helaas krulde Ronald Kuijt de bal over de lat. De bezoekers uit Pijnacker werden tot twee keer gevaarlijk door ingestudeerde vrije trappen, maar helaas leverde dat geen doelpunten op. Ook een scrimmages in de zes-

Ik sta op voor mijn man Hipke Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/inactie

tienmeter (18e minuut) van DSVP, bracht niet het gewenste resultaat op een goal voor Valken’68. Mede geholpen door de wind oogde DSVP wat sterker, maar beide ploegen gingen met 0-0 de rust in.

Tweede helft Gesteund door de wind, speelde Valken’68 een betere tweede helft. De grootste kans om te scoren (55e minuut) was voor de aanvaller van DSVP Hozan Hussaini. Helaas strandde zijn inzet op de zaterdag weer sterk spelende doelman van Valken’68 Erwin van der Nagel. Dan komt de thuisclub aan het eerste doelpunt. Invaller William van Voorbergen (58e minuut) begint aan een solo, maar wordt op onreglementaire manier gevloerd binnen het strafschopgebied. Scheidsrechter Beudeker uit Krommenie floot direct voor een strafschop. Ondanks de vele protesten van de spelers van DSVP kwam hij niet meer terug op zijn besluit. Artan Recica scoorde beheerst in de linker bovenhoek. Na de strafschop wisselde de trainer van DSVP Peter Klomp, Leon Braat en Rutger Zeelenberg voor

de aanvallers Thomas Oostendorp en Nick Jense. Door deze wissels van DSVP kwam er wel meer druk op de verdediging van Valken’68, maar alleen een kopbal van Jim Jense bracht enig gevaar. Valken’68 profiteerde optimaal van de ruimte die ontstond op het veld. Eerst was er nog een redding van Erwin van der Nagel voor nodig op de gelijkmaker. Maar uit zijn verre uittrap (89e minuut) bereikte hij de geheel vrijstaande Artan Recica die met zijn tweede treffer Valken’68 naar de overwinning schoot. Het tweede elftal van trainer/coach Theo Scholte won de thuiswedstrijd met 4-2 van Zevenhoven 2. Door doelpunten van Herman Binnendijk, Joeri Driebergen en Stephan Zwaan (2). Een gele kaart was er voor Jan van der Meij. Scholte analyseerde: ´We startten voortvarend en komen al snel op een twee nul voorsprong. Dan maak je het je zelf lastig bij de 2-2. Maar gezien de tweede helft toch verdiend gewonnen. We doen nog steeds mee om de titel´. Zaterdag 28 januari speelt Valken’68 1 uit tegen RAS, aanvang van de wedstrijd 14.30 uur.

Feestelijk begin Kunstenaarscollectief KuCo Gouden Speld voor Jan Schoneveld Het zijn niet anders dan positieve geluiden die Alida van Leeuwen namens het Kunstenaarscollectief tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in het Volkshuis in Leiden naar voren brengt waar een aantal leden hun kunstwerken in de vorm van objecten, gedichten, sieraden, foto’s en schilderijen exposeren tot en met 29 maart. ´Een prachtig begin van het nieuwe jaar´, vertelt Alida glunderend. ´Het afgelopen jaar hebben we veel van ons werk kunnen laten zien. Niet alleen in de gemeentehuizen van Rijnsburg en Katwijk, maar ook verder in de regio. Daarnaast worden we gesponsord door Aannemingsbedrijf Van Leeuwen Katwijk BV en mochten we van de Katwijkse Apotheek de kalender voor 2012 samen stellen. Het voorblad is een gedeelte van het schilderij dat mijn vader Andries van Leeuwen heeft gemaakt. We hebben het afgelopen jaar ook aan de ´Parels van Katwijk´ meegedaan, waar we gezamenlijk een wandschilderij gecreëerd hebben in verpleeghuis De Wilbert. Het thema van de wandschildering is een panorama van Katwijk, waar mijn vader Andries van Leeuwen het schilderen van de boten op zich nam. In het schilderij zijn ook gedichten van onder andere Ferrie Moene en foto’s van Leo Klinkenberg verwerkt´, vertelt Alida. Ze laat weten dat iedereen welkom is om zijn of haar kunstzinnige uitingen in collectief verband in te brengen. Voor meer informatie zie www.KuCo.nl.

Secretaris Jan Schoneveld van de Haagse voetbalvereniging KSD (Koninklijk Stal Departement) heeft onlangs de gouden speld van de KNVB ontvangen. Schoneveld, woonachtig te Valkenburg Z-H, is ruim 44 jaar lid van KSD waarvan ruim 32 jaar als secretaris van de club, spelend aan de Oude Waalsdorperweg (Waalsdorpervlakte). Arthur Paulides, afgevaardigde van KNVB West 2, reikte hem de speld met de bijbehorende ingelijste oorkonde uit. Op de foto wordt de jubilaris geflankeerd door links de heer Arthur Paulides en rechts de voorzitter van de vv KSD de heer Don Roubos. (Foto: pr).

V.l.n.r.: Ferrie Moene, Alida van Leeuwen en Andries van Leeuwen voor het schilderij waarvan een gedeelte op de kalender 2012 staat. (Foto: AdV). Onthulling schilderij Zelf heeft Alida een boekje samengesteld over het schilderij ‘Panorama Katwijk in beeld en gedicht’. Hieraan werkten mee met: gedichten: Ferrie Moene, Ton Hetebrij en Sonja Hoek-Hartog; foto’s: Leo Klinkenberg en Saskia van

der Linden; schilderwerk: Andries van Leeuwen, Heleen van den Oever, Sjaak van Duijvenvoorde en Alida van Leeuwen. Vandaag, donderdag 26 januari, presenteren de deelnemende kunstenaars zich van dit mooie en creatieve project. De onthulling van het wandschilderij

wordt gecombineerd met feestelijke aandacht voor de Nationale gedichtendag 2012. Iedereen kan deze opening bijwonen bij WMV De Wilbert in Katwijk. Aanvang 14.30 uur, waarna om 15.00 uur het feestelijk programma start.

Nieuwe bruggen voor bewoners 10 Meilaan De bruggen aan de 10 Meilaan waren helemaal verrot en moesten nodig vernieuwd worden. Het nieuwe wegdek bestaat uit hardhout en wordt uitgevoerd door Haasnoot Bruggenbouw. Als alles volgens plan loopt zijn komende week de werkzaamheden afgerond en kunnen de bewoners weer van hun brug gebruik maken. (Foto: AdV).


SnowWorld SnowWorld is gekozen tot de beste indoor skihal ter wereld! Reden genoeg voor spetterende kortingen en leuke cadeaus. Skiresort.de, een onafhankelijk en gerenommeerd wintersportplatform dat al jaren wereldwijd ski resorts beoordeelt op maar liefst achttien criteria, heeft dat recent ook voor overdekte wintersportlocaties gedaan, waarbij SnowWorld als winnaar uit de bus kwam. SnowWorld is erg blij met deze onderscheiding en trakteert daarom op diverse kortingen & leuke prijzen!

Ga naar www.snowworld.com/ besteskihal en kies uw korting en prijs!

Bij Postmus krijgt u nèt even wat meer Nèt even wat anders. Nèt wat meer bijzonder. Dat is Postmus Winter! Onze nieuwe winkelsportwinkel heeft niet alleen complete outfits voor een geweldige skivakantie, maar ook modieuze kleding en accessoires van topmerken om casual te dragen. Voor, tijdens én na de wintersport! Voor mannen en vrouwen, voor volwassenen en kinderen, voor jong en oud. En natuurlijk krijgt u in onze winkel ook nèt dat beetje aandacht meer!

Wintersport Specialist

Den Haan

Laat u inspireren www.postmuswinter.nl

Veiligheid en comfort Veilig en modieus komen samen in de schitterende collectie helmen, boots en handschoenen bij Den Haan, die uiteraard voldoen aan alle (ook de Amerikaanse) eisen inzake veiligheid, luxe en comfort. Nieuw in het assortiment: nooit meer last van koude handen met de Gerbing Core Heat handschoenen met accu, die je handen de hele dag lekker warm houden!

Kijk op www.denhaanrijnsburg.nl/wintersport

Ook voor uw skibril

Saton Optiek

Ga goed voorbereid op wintersport en zorg dat u uw kostbare ogen altijd optimaal beschermt. Met de juiste lenzen in uw (sport)bril ziet u bovendien scherper onder alle omstandigheden. Meer plezier op de piste dus! Ons adres vindt u op www.saton.nl

KORTINGSCOUPON

20%

KORTING OP ONZE WINTERSPORT COLLECTIE!

AMSTERDAM

KATWIJK

LEIDEN

LEIDERDORP

OEGSTGEEST

1e van der Helststraat 3a, 1073 AA T +31(0)20 5788500

Princestraat 38, 2225 GC T +31(0)71 4014763

Lange Mare 118, 2312 GV T +31(0)71 5131010

Winkelhof 43, 2353 TT T +31(0)71 5412521

Terweeweg 52, 2341 CS T +31(0)71 5652090

TEGEN INLEVERING VAN DEZE COUPON ONTVANGT U MAAR LIEFST 20% KORTING OP ONZE WINTERSPORTCOLLECTIE! www.satonoptiek.nl


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 26 JANUARI 2012

Mega Piraten Festijn weer in Airbase 71

Bijzondere viering in de Open Hof kerk Op zondag 29 januari om 19.00 uur is er weer een Iona viering in de Open Hof kerk te Katwijk a/d Rijn. Iona is een klein eiland voor de Schotse kust. Al vanaf de vroege middeleeuwen trokken pelgrims naar Iona toe en vertrokken monniken van daaruit naar het vasteland van Europa om daar het christelijke geloof te verkondigen. In onze maatschappij worden aan mensen steeds hogere eisen gesteld. Materiële welvaart en menselijk welzijn gaan niet altijd gelijk op. Overal herrie, altijd haast. Zou het dan niet goed zijn om samenkomsten te creëren waarin stilte, inkeer en gebed de grootste plaats innemen, waar aandacht en rust heersen, waar ingetogen gezongen en/ of naar muziek geluisterd wordt, waarin een warme open sfeer elkaars en Gods nabijheid ervaren kunnen worden? Beleef deze viering samen met ons in de Open Hof kerk. Voorganger is ds. Annette Driebergen. Muzikale begeleiding is er van de Cantorij van de Open Hof kerk o.l.v. Gerda Schoneveld en organist/pianist is Paul van Hoek.

Tienercafé Stappers Op donderdag 2 februari om 14.30 uur opent Tienercafé Stappers haar vernieuwde deuren. Na een tijd van bouwen is het dan eindelijk zover, het pand is af. De ruimte van Stappers heeft een huiskamersfeer. De activiteiten zullen laagdrempelig zijn en zullen aangepast worden op de behoeftes van de tieners. Denk dan aan bijvoorbeeld aan recreatieve activiteiten zoals gamen, koken, darten enzovoorts. De activiteiten zijn onderbegeleiding van tienerwerkers die werkzaam zijn bij Factor Welzijn. De doelgroep zijn tieners in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar die of in de directe omgeving van Stappers wonen of groepen tieners die elkaar buiten in de wijk ontmoeten. Het pand is gevestigd aan de Louis de Colignylaan 61. Volgende maand zal er nog een officiële opening volgen later hier meer over.

Bijzondere schrikkeldag De tijd die de aarde nodig heeft om in haar baan om de zon van lentepunt naar lentepunt te draaien, is niet exact 365 dagen. Eigenlijk is het 365 dagen, 5 uren, 48 minuten en 45,1814 seconden. Als we de duur van een jaar op 365 dagen zou afronden, zou men na vier jaar bijna een dag tekort komen. Vandaar dat we eens in de vier jaar een schrikkeljaar hebben. 2012 is een van de vele schrikkeljaren. Niet alleen van origine is deze dag bijzonder, een leuke gebeurtenis, trouwdag of geboortedag kan hier nog extra betekenis aan geven. Heeft u iets leuks meegemaakt op de 29ste februari? Laat het ons uiterlijk 17 februari 2012 weten en stuur uw belevenis op naar redactie@derijnsburger.nl.

Het Mega Piraten Festijn is op zaterdag 24 maart voor de tweede keer te gast in Katwijk. Het reizende muziekfestival strijkt neer op Airbase 71 (voormalig vliegveld Valkenburg). De eerste editie van het festival (2010) was een groot succes. Circa tienduizend bezoekers vierden feest in één van de grootste MPF-opstellingen ooit. Een kleine greep uit de namen die je doorgaans op de MPF’s mag verwachten: Jan Smit, Nick & Simon, Thomas Berge, Vinzzent, Jannes, Jan Keizer & Anny Schilder, Lee Towers, de Piratentoppers, Marianne Weber en meer, heel veel meer. De voorverkoop is inmiddels van start gegaan.

De directie van Van Rhijn Bouw: Hans en Jan van Rhijn en Jan van Duijn. (Foto: pr).

Al veertig jaar succes door samenwerking Van Rhijn Bouw viert veertigjarig jubileum In 2012 bestaat Van Rhijn Bouw veertig jaar. In deze veertig jaar is het Katwijkse familiebedrijf uitgegroeid van een kleine aannemer tot een bouw- en ontwikkelingsmaatschappij van formaat. Veertig jaar Van Rhijn Bouw: een mijlpaal die zeker niet ongemerkt voorbij mag gaan. In november 1972 startte Jan van Rhijn sr. met aannemersbedrijf te Katwijk. Het bedrijf was in die tijd vooral gespecialiseerd in kleinschalige bouw- en verbouwprojecten. Tot op de dag van vandaag is Van Rhijn Bouw nog een echt familiebedrijf met twee zoons van Van Rhijn sr. in de directie, welke bestaat uit Jan van Rhijn, Hans van Rhijn en Jan van Duijn. Onder de huidige directie is Van Rhijn Bouw uitgegroeid is tot een toonaangevende

bouw- en ontwikkelingsorganisatie in West-Nederland met een tweede vestiging in Nieuw-Vennep. De projecten variëren van vrijstaande villa’s tot grootschalige ontwikkeling en herstructurering van complete wijken.

Samenwerking Veertig jaar is een hele prestatie. ‘Maar, dat doe je niet alleen’, benadrukt de directie. ‘Bij Van Rhijn Bouw hechten wij dan ook veel waarde aan samenwerkingen binnen ontwikkel- en bouwtrajecten. Onze slogan is niet voor niets ‘Succes door Samenwerking’. Een van die gewaardeerde relaties is wooncorporatie WoonOpMaat uit Heemskerk. Van 2011 tot 2015 werkt Van Rhijn Bouw samen met deze corporatie aan de grootschalige herstructurering van de wijk De Wijkerbaan te Beverwijk. ‘Ons

SeniorWeb start nieuwe computercursussen voor Windows 7 In de week van 5 maart start SeniorWeb Katwijk weer twee nieuwe computercursussen voor senioren. De cursussen zijn gericht op het besturingsprogramma Windows 7. De cursussen zijn een basiscursus en een vervolgcursus voor computergebruik. Beide cursussen worden gegeven volgens de methode van Addo Stuur: ‘Computerbrevet voor senioren’ en bestaan uit acht lessen van twee uur. Een extra negende les wordt geheel besteed aan het Rabobank Internetbankieren. De cursus kost € 62,50

en wordt gegeven in het SeniorWeb cursuslokaal in het kantoor van de Rabobank aan het Hoftuinplein 1 in Rijnsburg. Het bij behorende cursusboek kost € 15,50. Leden van de Rabobank betalen slechts € 10,-. Iedereen vanaf 50 jaar kan zich opgeven voor de computercursus. Aanmelden kan vanaf 13 februari bij de Stichting Welzijn Ouderen KRV (SWOK), tel. 4016347. Ook kunt u hier informatie krijgen. Meldt u snel aan, want vol = vol. SeniorWeb Katwijk is een initiatief van SWOK en Rabobank Katwijk.

grootste project ooit met ruim driehonderd appartementen, commerciële ruimten, een zorgcentrum en een parkeergarage’.

Jubileumjaar Met het grootste project ooit ‘op zak’ is er geen beter moment om een jubileum in te luiden. Dit wordt door Van Rhijn Bouw dan ook groots aangepakt met een speciaal jubileumlogo (scan de QR-code met de mobiele telefoon om de logopresentatie te bekijken) en activiteiten verspreid over het gehele jaar 2012, voor zowel medewerkers als relaties. Een greep uit de festiviteiten: een stedentrip naar het buitenland met het voltallige personeel en partners, een sponsorloop en een activiteit voor kinderen van medewerkers. We zullen dus het komende jaar nog veel deze jubilaris gaan horen en zien.

Studiedienst Stel je voor, je wilt gaan trouwen. Al maanden ben je met de bruiloft bezig. Alles wordt tot in de puntjes geregeld. De uitnodigingen gaan de deur uit, maar niemand komt. Zondagmiddag 29 januari om 17.00 uur in de Grote kerk bestuderen we weer een koninkrijk gelijkenis uit Mattheüs 22: 1-14. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Kaartavond Irissenstraat Dinsdag 31 januari is er weer een klaverjas- en jokeravond georganiseerd door BV Irissenstraat. Het belooft weer een gezellige avond te worden met mooie prijzen. Iedereen is van harte welkom in de bovenzaal van De Voorhof. Aanvang is 20.00 uur.

w e r a e i P aie

In deze life-style rubriek, waarin ontdekken beleven en genieten voorop (of centraal) staat, volgt Aty de Vries de ontwikkelingen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg op de voet

Het Mega Piraten Festijn is Nederlands grootste festivalkaravaan. In totaal strijkt de tour in 2012 in maar liefst tien plaatsen neer. Daarbij weer enkele nieuwe plekken, maar

Dit is maar tijdelijk, het zal wel weer overgaan... Met deze geruststellende gedachte, heerlijk warm ingepakt gaan we het nieuwe jaar in. Met goede en nieuwe voornemens, jawel. Misschien dat ze niet allemaal uitkomen, maar je kunt jezelf altijd een doel stellen. Zo had ik de computer in de laatste weken van december en in het begin van het nieuwe jaar op ‘slaapstand’ gezet. Alleen bereikbaar voor de nodige afspraken met familie rondom de kerstdagen en oud en nieuw. Maar dat leidde nog wel eens tot vragende blikken tijdens de nieuwjaarsrecepties, maar daar over straks meer. Zo complimenteerde ik Wim van Rijn en Nico Haasnoot van de Winkeliersvereniging Zeezijde met de prachtige verlichting, die eer deed aan het centrumgevoel van Katwijk en de mooie opbrengst voor Serious Request door de talrijke vrijwilligers. Zeg Princestraat en men denkt aan de tonnenpoort die tijdens de zomermaanden staat te schitteren. Het was Arend Meerburg voorzitter van het Herinneringsfonds die naar Katwijk was afgereisd

om de prijzen uit te reiken. Zo zal kinderkoor De Vrolijke Noot onder leiding van Agnes Bol in de toekomst nog meer van zich laten horen, kunnen de liefhebbers van klassieke muziek, dankzij de enthousiaste inzet van Teuntje van Delft en Hans Oudwater in haar 10-jarige bestaan, nog tot de zomer gratis genieten van de intieme concerten die in het voormalige gemeentehuis in Rijnsburg plaatsvinden, waarbij oud-burgemeester Arie van der Lee met echtgenote Thea aanwezig waren; zorgt voorzitter Hans Schonenberg dat er ruimte komt voor een permanente tentoonstelling in het Katwijks Museum over de geschiedenis van Katwijk-Binnen en maakt de Stichting Noordzee Zomerfestival zich op om voor de tiende maal dit festival te houden. ´In grote lijnen ligt ons plan al klaar´, vertelt voorzitter Willem Schonenberg, maar hij kijkt er niet vrolijk bij. ´Het kan zijn dat we de stekker eruit trekken in verband met de aangepaste sluitingstijden vanuit de gemeente. Op donderdag 2 augustus hebben we onze kick-off voor de vrienden en sponsors van het NoordzeeZomerfestival. Voor

ook veel bekende. “Het is ons doel om heel Nederland te bestrijken”, vertelt organisator Eddy Mensink. “Ook dit jaar doen we de meeste provincies weer aan. Door regelmatig van locatie te verwisselen, willen we voorkomen dat ons publiek verzadigd raakt. Maar vaak nemen we eerder afgestoten locaties later ook weer op in de karavaan. Uit het oog is niet uit het hart”.

Meezingen Het MPF draagt de titel ‘Europa’s grootste meezingfeest’ met trots. De opzet van het MPF is al jaren ongewijzigd. Een groot aantal bekende artiesten treedt op en de van de TROS bekende presentator Willie Oosterhuis jut het publiek op tot volledige euforie. Willie is eigenwijs en presenteert gewoon in zijn Overijsselse dialect. En iedereen verstaat hem. De sfeer spat van het podium af! Maar de grootste artiest is het publiek zelf: zingen, in de polonaise lopen, hossen of gewoon lekker met een biertje in de hand alles be-

kijken vanaf een plekje bij de tap, alles kan en mag. Doordat het podium in de lengte van de tent is geplaatst, kan iedereen de gebeurtenissen op het podium goed volgen. Sta je helemaal achterin? Dan heb je altijd nog de grote videoschermen. De Mega Piratenfestijnen zijn geen feesten, het zijn vieringen. Vieringen van het piratenleven; vieringen voor de liefhebbers van deze zenders en vieringen van de (doorgaans) Nederlandstalige muziek. Kaarten à € 25,- zijn verkrijgbaar bij MCD Supermarkt in Valkenburg (ZH), Primera Kroon in Katwijk, Primera van Vuure in Lisse, Primera Videoland in Rijnsburg; Primera Videoland in Oegstgeest; Primera v/d Lans in Sassenheim en de Primera’s in Voorhout, Leidschendam, Den Haag, Oude Wetering en Leiden. Tevens kun je kaarten kopen op de site www. megapiratenfestijn.nl, bij alle vestigingen van Primera en bij Paylogic (www.paylogic.nl, tel. 090072956442).

Fusie RK-parochies een feit Met ingang van het nieuwe jaar is de fusie van de RK-parochies van Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar een feit. De bisschop van Rotterdam, Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende, heeft dit besluit eind december genomen. De nieuwe parochie die na de fusie ontstaat, draagt de naam ‘parochie H. Augustinus’ en de zetel van deze parochie is in Oegstgeest. De kerkgebouwen houden na de fusie hun eigen naam. Om het integratieproces af te sluiten en de start van de nieuwe parochie te vieren is er een feestelijke eucharistieviering gepland op 11 februari in de Willibrordkerk van Oegstgeest. De bisschop van Rotterdam zal hierin voorgaan.

Proces De voorbereidingen tot de fusie namen bijna twee jaar in beslag. Het bisdom Rotterdam bepaalde in zijn beleidsnota Samenwerking Geboden dat de parochies uit Voorschoten, Wassenaar, Katwijk en Oegstgeest met elkaar in een cluster samen moesten gaan. Dit alles om met een groter pastoraal team de vitaliteit van de lokale kerk te versterken en daardoor de inhoud van het evangelie nog beter te kunnen verkondigen. De fusie kwam tot stand via een projectorganisatie. Een begeleidingsgroep heeft de fusie voorbereid. Op verschillende deelgebieden zijn projecten uitgevoerd om onderdelen van de fusie voor te bereiden in zogeheten taakgroepen. In de nieuwe organisatie van het cluster krijgt de pastoraatgroep per parochiekern een belangrijke rol. Een pastoraatgroep bestaat uit vertegenwoordigers op het gebied van catechese, liturgie, pastoraat, gemeenschapsopbouw en diaconie. Pastoor en moderator van de nieuwe parochie wordt pastoor Michel Hagen pr., de andere leden van het pastorale team zijn, kapelaan Stephan Kuik pr., diaken André van Aarle, pastor Peter van Beurden en pastor Monique Monnoye. Een grotere parochie met een ge-

Pastor Michel Hagen. (Foto: pr). zamenlijk pastoraal team, een centraal bestuur en secretariaat biedt veel voordelen en kansen voor nieuwe initiatieven. Tegelijkertijd blijven op lokaal niveau in iedere parochiekern de lokale secretariaten bestaan. Bovendien komt er per kern een pastoraatgroep en een beheercommissie. De meeste parochianen zullen niet veel merken van de fusie, behalve dat zij niet meer exclusief een eigen pastor voor hun geloofsgemeenschap hebben. In alle kerken blijven de vieringen en andere pastorale activiteiten op een gelijkwaardige manier bestaan. De leden van het team hebben een gezamenlijk beleidsplan geformuleerd. In de komende jaren zal onder meer extra aandacht uitgaan naar het versterken van de gemeenschapsvorming en de catechese, oftewel de vraag: ‘Hoe brengen we de boodschap van Jezus Christus in deze tijd naar buiten?’. Kapelaan Stephan Kuik: ‘Ik verwacht dat we als team samen met de pastoraatgroepen nieuwe wegen vinden om onze missie, mensen tot God te brengen, vorm te geven’. Voor de samenstelling van het nieuwe parochiebestuur is niet uit-

gegaan van bestaande situaties, maar is gekozen voor een nieuwe opzet. Inmiddels is er een nieuw bestuur samengesteld en zijn de portefeuilles verdeeld. Voorzitter is pastoor Michel Hagen, vicevoorzitter is Astrid van der Valk, terwijl de portefeuilles worden bemenst door: Reinoud Kimman, beheer; Liz Schaefer, penningmeester; Anna van Beuningen, vrijwilligers en personeel; Bertha Beeres-Visser, begraafplaatsen; Karin-BolhuisLemmens, lid en Otto Schrage; communicatie en pr. Bij het uitkomen van dit persbericht is er een kandidaat voor secretaris. In de komende maanden worden de details verder uitgewerkt. Met ingang van zondag 15 januari worden de mistijden in Oegstgeest en Katwijk aangepast. In de parochiekern H. Joannes de Doper te Katwijk zal de zondagviering om 9.30 uur worden gehouden en in de parochiekern H. Willibrord in Oegstgeest om 11.00 uur. Met deze aanpassing wordt de betreffende voorganger in staat gesteld om op één zondag twee keer voor te gaan in de eucharistieviering. Wanneer deze mistijden weer worden veranderd, zal u hiervan op de hoogte worden gesteld.

ken van individuele kunstenaars, zoals de in China gemaakte schilderijen van Joop van Egmond en van de Kunstverenigingen Pictura, KuCo en Kunstkring’88. Laatstgenoemde zoekt voor haar Kunstuitleen onder leiding van Marleen de Mooij een nieuwe ruimte. De Kunstuitleen is thans ondergebracht in de kelder van de openbare bibliotheek in Rijnsburg, maar moet volgend jaar het veld ruimen. Een nieuwe ruimte heeft Kat-Rijn gevonden. Voorzitter Greet Pieterse vertelde dat ze met haar kleinkinderen ging ‘Keezen’ een leuk gezel-

schapsspel dat een mix is van ‘Mens erger je niet’ en ‘Pesten’ waar ik liever de naam aangeef van ‘plaagstootjes uitdelen’. Wanneer we ons minder gaan ergeren en meer de humor van bepaalde dingen inzien, gaan we een schitterend jaar tegemoet. Daarbij denkend aan het lied van de inmiddels overleden Leen Jongewaard: ´Kom Kees het is maar tijdelijk, het zal wel weer overgaan´. Want ondanks dat er sprake is van geluidsoverlast, zongen de Mannen van Kat-rijn hun liederen uit volle borst en gingen zelfs de voetjes van de vloer.

Bestuur

! ! n

die tijd proberen we nog meer vrienden en sponsors te werven. Elk jaar is het een groot succes, maar we draaien wel op de baromzet´, licht Willem Schonenberg toe. Ook Saskia Haasnoot werkzaam bij de GGZ is bang dat de activiteiten overdag geen doorgang meer kunnen vinden, waarvan vooral de senioren en mensen met een verstandelijke beperking de dupe worden. Deze situatie doet me denken aan de wijze raad die voetbalcoach Foppe de Haan tijdens een van zijn spreekbeurten aan bestuurders van verenigingen en ondernemers meegaf: ´Nog nooit heeft iemand van een schouderklopje een blessure opgelopen´. Burgemeester Wienen beaamde dit volmondig tijdens de nieuwjaarsreceptie door het uitdelen van legpenningen aan actieve en met naastenliefde vervulde Katwijkers. Katwijk heeft goud in haar handen wat de inzet van vrijwilligers betreft en dat moeten we zo houden! Gloedvolle wensen gekregen via de computer, maar die kwamen niet tot mij wegens de ‘slaapstand’. Heb inmiddels kennis genomen dat Gerard Bol dit jaar als

Dansen bij Kat-Rijn. nieuwe ‘spraakmaker’ zijn entree maakt, Arendien Lohof weer met de buurtbus langs komt, Carolien van Egmond zucht onder haar ‘p en o’tjes (pijntjes en ongemakken), de hoogte van de microfoon aangepast moet worden aan de lengte van KOV-penningmeester Ferrie Huurman, die en passant een aantal jubilerende bedrijven in het zonnetje zette, Anne en Marjolein Post die hoopvol gestemd zijn, voor wat betreft de realisering van De Nieuwe Abdij. We kunnen ook dit jaar weer genieten van prachtige kunstwer-


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 26 JANUARI 2012

Gebr. de Mooij Bielefeld Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Chauffeur/ Verkoper Voor onze bloemenlijn Engeland t&SWBSJOHFOLFOOJTJO &OHFMTFUBBMWFSFJTU t*OCF[JUWBOHSPPUSJKCFXJKT FODIBVGGFVSTEJQMPNB

Interesse?

GRAND OPENING

Bel voor meer informatie naar; 06-53165524 (Piet de Mooij)

Dein mee over zee met Hollandse en Spaanse sferen in D(e)ining 19. Dat is het motto van ons in maart te openen strandpaviljoen.

DONDERDAG 2 FEBRUARI

Wij zoeken voor aanstaand seizoen een ambitieuze

chef-kok en een

zelfstandig werkende kok die van aanpakken weten. U sollicitatie kunt u richten via mail naar info@neefies.nl of telefonisch op telefoonnummer 071-4078288

DE 1E 40 KLANTEN

T ME ED SPO

GEZOCHT:

T-SHIRT KADO

bezorgers m/v voor

(bij aankoop vanaf â&#x201A;Ź 50,-)

De Rijnsburger

vanaf 13 jaar

urg b n e k l a V ldslaan,

nneve o Z . g m o terweg o h c s r o Vo

Voor informatie kun je contact opnemen met Bouwe Prins tel.: 071 40 22 901 of mail naar verspreiding@uitgeverijverhagen.nl

www.uitgeverijverhagen.nl

WEGENS VERBOUWING LAATSTE 4 DAGEN VOOR GRAND OPENING (25/26/27/28 JANUARI)

BODEMPRIJZEN!!! (m.u.v. nieuwe collectie)

Badstraat 3b - Katwijk aan Zee - Tel.: 071 407 70 99

PARTICULIEREN Paauw & van Egmond BV is commissionair in bloemen & planten en koopt iedere dag alle producten via haar eigen Veilcentrum in op de drie belangrijkste bloemenveilingen van Nederland; FloraHolland Aalsmeer, FloraHolland Rijnsburg en FloraHolland Naaldwijk. Wij zijn per direct op zoek naar een:

Medewerker Cash & Carry Afdeling Rozen fulltime

Functieomschrijving Als medewerker Cash & Carry op de afdeling Rozen ben je verantwoordelijk voor het inruimen van de rozen en alle zaken die daar mee te maken hebben. Het picken van orders gaat onderdeel uitmaken van deze functie, ook zorg je ervoor dat onze voorraad altijd up-to-date blijft. Profiel - Relevante werkervaring in de bloemenbranche en rozen is een prĂŠ - Hands-on mentaliteit en geen problemen met fysiek werk - Je bent flexibel en dient zelfstandig en in teamverband te kunnen werken Overige informatie Wij bieden een passend salaris met pensioenregeling.

OPGELET! Uw advertentie verschijnt in de regio:

Advertenties kunnen tegen contante betaling Ă â&#x201A;Ź 8,00 ingeleverd worden bij: Â&#x2026; )&57"-65")6*4 7PPSTUSBBU KATWIJK Â&#x2026; 4*("3&/."(";*+/+#BSOIPPSO )PPGETUSBBU NOORDWIJK Â&#x2026; PRIMERA WE-BOT )PPGETUSBBU SASSENHEIM Â&#x2026; 3*&58*/,&-WBOEFS70035 %PSQTTUSBBU NOORDWIJKERHOUT Â&#x2026; 5)&3&"%4)01 JOEF)PGUVJO RIJNSBURG Â&#x2026; -*&5)0314#0&$,)6:4 )PPHNBEFTFXFH LEIDERDORP Â&#x2026; 30,&341"-&*4-&*%&3%031 7BO%JFQFOJOHFOMBBO LEIDERDORP Â&#x2026; #0&,)"/%&-%&,-&3 %F,FNQFOBFSTUS 1BTTBHF FO'050%*$,)0' *SJTMO OEGSTGEEST

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna) Voorwaarden: 3 regels â&#x201A;Ź 8.00. Per regel â&#x201A;Ź 2.75 meer.

Katwijk Leiderdorp

Noordwijk hout Noordwijker Oegstgeest Rijnsburg Sassenheim Valkenburg Voorhout Waardeiland Warmond

!$

!"#!"#"!#""## ! &" $  #   %" 

%%% % 

Ontvoerd, verkocht, misbruikt... en bevrijd!

Wassenaar De Zilk

}

â&#x201A;Ź8.00 â&#x201A;Ź 10.75 â&#x201A;Ź 13.50 â&#x201A;Ź 16.25 â&#x201A;Ź 19.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam:.............................................................................................................................................................

Reageren Heb je belangstelling, stuur dan je CV of motivatie via mail: jack@paauwenvanegmond.nl Vragen? Ga naar www.paauwenvanegmond.nl of bel Jack van der Gugten op 071-4090010.

Kliswortel haarolie

Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

TE HUUR Â&#x2026; TE KOOP Â&#x2026; GEVRAAGD AANGEBODEN Â&#x2026; GEZOCHT Â&#x2026; GEVONDEN

GIRO: 3567 www.peoplestrust.nl Steun Peopleâ&#x20AC;&#x2122;s Trust in de strijd tegen kinderprostitutie in India.


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 26 JANUARI 2012

ruids Beurs

Kom n de Bru aar idsbeu rs 27 janu ari vanaf 1 9 in Huy .00 uur s te Bri tten met on der and ere een spe tterend Bruids modes e how

T.K.: nieuwe Sealskin • NOVEEN St. CLARA • T.K.: mooi licht SCHIL•LOSSE DOUCHECABI- bid 9 dagen weesgegroet bij DERIJ van J.C. Roelandse NE. Gekost € 800,-, nu € brandende kaars. Vraag 2 boerderij aan de wijde Aa. 50,-. Moet weg! Tel. 071- positieve dingen! Brand op Afm. 60-100. Tel. 0714028479. 9e dag kaars op. Publiceer 5411039. dit bericht. U krijgt wat u HERINTREDEND vroeg. A.L. KAPSTER heeft weer wat plaatsen vrij om u aan huis Well-educated man 50+ van dienst te zijn. Voor inl. who worked for several 06-81912600. years as a property manager, butler and chauffeur of vip, T.K.: WHISKYVATEN. looking for SIMILAR Org. eiken voor sier of regen- POSITION. Tel. 06-2910 ton € 45,-. Tel. 06-14901810. 5502. SCHILDERWERK € 12,50 per uur. Tel. 06-14488566 (Janek).

• •

0 6 , 4 Fitness € per week!

Incl. gratis water tijdens het sporten!

Sporten wanneer het jou uitkomt

Weer nieuwe en extra apparatuur

7 dagen per week geopend

Ruim 100 spinning lessen & 200 buikspierkwartiertjes per maand! www.sportandgo.nl

De Scheysloot 59 | 2201 GN Noordwijk Bedrijven terrein Klei-Oost 071-403 22 11 | www.sportandgo.nl

Schrijf je nu in en ontvang een sporttas en bidon


Het is weer tijd voor een grote opruiming bij Roest. Opnieuw moet er in beide winkels weer plaats worden gemaakt voor nieuwe modellen en ruimen we veel “oude” modellen op tegen wel zeer aantrekkelijke prijzen! Hieronder vindt u een aantal voorbeelden, soms gaat het maar om enkele stuks of is het een laatste winkelmodel, dus kom snel want

WITGOED: GO

LCD / LED TV:

Philips 40PFL5606 606 6 06 LED LED TV LE V

!

TI+ 100 cm, Fu Full-HD Full-HD, ull-HD, HD, 100Hz, HD 100 100 100H 00Hz, Hz H zH , CI+, CI+ C C O K op o p vvoet oet ettUITVER vvan an a n € 699,6

voor

€ 499,Siemens wasautomaat WM14E241

Philips 40PFL9705 Full-LED tv

1400 toeren, 7 kilo, A++, Timer Aquastop, snelprogramma

Best getest in 2011! 100 cm, Ambilight, 400 HZ, CI+, NET TV, 3D, Wifi, op voet van € 1599,-

voor

€ 1299,-

Ook leverbaar in 46”

van € 1799,-

voor

Normaal € 699,- Nu

€ 1499,-

Samsung LE26D450

66 cm, CI+, op voet voor € 299,van € 399,Ook leverbaar in 37” (94 cm) voor € 499,van € 649,-

€ 599,-

Siemens Condensdroger WT44E176 7 kilo, geen afvoer nodig, B energielabel, 8 elektr. droogprogramma’s Normaal € 549,- Nu

€ 499,-

Normaal als set € 1248,+ gratis tussenstuk met werkblad t.w.v. € 89,-

Nu Philips 32PFL7486 LED TV 82 cm, Ambilight, Full-HD, CI+, 100Hz, op voet van € 799,-

voor

€ 649,-

Ook leverbaar in 42”

van € 949,-

voor

€ 799,-

€ 999,-

Sony Bravia KDL32EX721 LED TV 82 cm, 100Hz, 3D ready, Wifi, Sony internet van € 699,voor

€ 599,-

Sony Bravia KDL37EX720 EX720 E X720 m,, 100Hz, m 100H 1 00Hzz,H 00Hz, 3D rrea ady a dy LED TV 94 cm, T!ready, C 3D

RK Wifi, Sony Wif Wifi fi, S So ony internet ony iTVEnet I vvan an € 799,799 799 9U 9voor

High tech kan eenvoudig zijn. Levensechte film- en muziekbeleving, gewoon thuis.

O

€ 699,-

DVD / BLU RAY / HARD HA RDE E SCH SCHIJF: Philips DVP 3880 DVD speler met HDM van € 79,Pioneer Blu Ray speler BDP 333 Samsung BDC 8500 Blu Ray met 250 GB harde schijf !

www.roest.tv

voor € 59,-

van € 199,- voor € 129,van € 499,- voor € 249,-

Bang & Olufsen Oegstgeest Lange Voort 11A 2343 CA Oegstgeest 071-519.33.33

Maak kennis met het 3·2·1 GS DVD home entertainment-systeem van Bose. ®

Van € 1299,- NU: €

999,- (meeneemprijs!)

De allerlaatste modellen!!!!

GW Roest BV In de Hoftuin 2231 GT Rijnsburg 071-409.77.77

GW Roest BV Lange Voort 11F + G 2343 CA Oegstgeest 071-519.33.33


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 26 JANUARI 2012

Met Anouk en Bon Jovi in Tripodia

Interactieve avond op 13 februari in bibliotheek

Rock4Life Tribute Rocknight

Boeken proeven en Leeskringdaten

Voor het vierde jaar op rij staat de eerste zaterdag van februari weer in het teken van de Rock4Life Tribute Rocknight. Stonden er eerder tribute’s van AC/ DC, Queen en Bruce Springsteen op de bühne. Deze keer tribute’s aan niemand minder dan Nederlands enige echte rockchick Anouk en de Amerikaanse superformatie Bon Jovi. Rock4Life haalt met de tributebands The Dark en Bounce een avondje onvervalst rocken naar Tripodia.

Hoe vaak in de bibliotheek de vraag ‘Weet u nog een mooi boek?’ wordt gesteld, is niet meer te tellen. Natuurlijk weet een bibliotheekmedewerker door het stellen van vragen er meestal goed achter te komen wat een klant graag leest en lukt het vrijwel altijd iemand naar tevredenheid te helpen. Voor al die mensen die graag lezen maar niet altijd weten wát ze moeten lezen, wordt er een speciale avond georganiseerd onder de titel ‘Boeken proeven en Leeskringdaten’. Want wat is er leuker dan, áls je iets gelezen hebt, er met andere mensen over te praten en je met elkaar in de achtergrond van een boek te verdiepen.

Tributeband The Dark brengt een muzikale ode aan Anouk. Zonder enige twijfel mag de Nederlandse zangeres Anouk gerust de meest succesvolle zangeres van de Lage Landen genoemd worden. Van de vele Anouk tributebands weet The Dark de live ambiance van een Anouk concert als geen ander te benaderen. Vijf door de wol geverfde muzikanten en een stoot van een zangeres, eveneens met een dijk van een stem, voeren je in een zeer afwisselende show dwars door het repertoire van Nederlands enige echte rockchick. Rocknummers als ‘Nobody’s wife’, ‘Modern World’, ‘Girl’, ‘RU’ you kiddin me’, en de ballads ‘I don’t wanna hurt’, ‘Lost’, ‘Michelle’, ‘Sacrifice’, ze zullen allemaal voorbij komen deze avond. Bounce zal vervolgens de Amerikaanse superformatie Bon Jovi in het zonnetje zetten. Bounce is in tien jaar tijd uitgegroeid tot de beste en meest gevraagde Bon Jovi tribute in Duitsland. Wat begon met wat akoestische nummers op een feestje is uitgegroeid tot honderden optredens voor vaak duizenden toeschouwers. Door steevast een verpletterende indruk achter te la-

Op maandagavond 13 februari is iedereen om 19.30 uur van harte uitgenodigd in de hoofdbibliotheek aan de Schelpendam voor een gezellige, afwisselende, informatieve maar vooral interactieve avond rond boeken. Drie medewerkers van bibliotheek Katwijk zullen, onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers, vertellen over de nieuwste romans die volgens hen de moeite waard zijn gelezen te worden. Aafke van Duijn, Anneke Parlevliet en Evelien Steenbeek delen graag hun kennis en leeservaring: u

Ook zin gekregen om in een gezellige sfeer boeken te proeven en op zoek te gaan naar een leeskringdate? Dat kan in de hoofdbibliotheek op maandagavond 13 februari van 19.30 tot 22.00 uur. Toegangskaarten kosten € 2,50, inclusief koffie en iets lekkers. Belangstellenden kunnen kaarten kopen via www.bibliotheekkatwijk. nl. Ga naar Actueel, vervolgens naar Activiteiten. Kies de activiteit van uw keuze, betaal met iDEAL en print uw toegangskaart(en). Ook aan de balies van alle vestigingen van bibliotheek Katwijk zijn kaarten te koop. Graag tot ziens op deze avond met Boeken proeven en Leeskringdaten.

ten heeft Bounce hiermee een enorme populariteit bereikt. Tijdens het optreden neemt Bounce je mee op reis door de geschiedenis van meer dan vijfentwintig jaar Bon Jovi. Zaterdag 4 februari Tripodia Katwijk, zorg dat je erbij bent! Aanvang 21.00 uur. De voorverkoop is

Op vrijdag 27 januari speelt de bekende band Gare du Nord, bekend van o.a. Grolsch reclame, in Tripodia Katwijk iedereen op het puntje van zijn stoel. Direct vanaf het moment dat de zeskoppige funky band de energieke opening inzet voel je de opwinding. Je schuift naar het puntje van je stoel en op het moment dat je het niet meer kunt houden verschijnt zij: Miss Dorona Alberti. De vrouwen denken: wow, jij dóet waar ik van droom! De mannen denken: wow, jij bént waar ik van droom!

inmiddels gestart en kaarten kosten € 15,- in de v.v.k. en ‘s avonds aan de deur € 17,-. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Tripodia / Shell de Jong, Julianalaan Katwijk / Versteegh Jeans, Andreasplein Katwijk. Online kaartverkoop via www.rock4life.nl.

Fransen en Ferdi Lancee schreven. Dorona gaat daarbij to the max en laat zien en horen waarom ze behoort tot Nederlands meest unieke podium personalities. Ná de show is er een speciale meet & greet waar je haar en de virtuoze bandleden kunt ontmoeten. Gare du Nord starring Dorona Alberti: ‘Lilywhite Soul Tour!’ dé absolute sensatie in de Nederlandse theaters. De voorstelling begin om 20.15 uur. Entreeprijs € 24,50.

tienduizenden uitzinnige bezoekers naar hun optredens. De splinternieuwe show ‘Lilywhite Soul Tour!’ bevat, naast de bekende hits, de songs die componisten Barend

De theaterkassa is geopend en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Telefonisch reserveren is mogelijk via 4025224. Hiervoor wordt € 0,50 extra per plaatsbewijs in rekening gebracht. Tripodia is gelegen aan het Hoornesplein 155 te Katwijk. Meer informatie kunt u vinden op de website www.tripodia.nl.

Workshop in bibliotheek

‘Klik & Tik, het internet op’ Hoe leer je op een prettige manier de eerste beginselen van internet? Waar krijg je hulp om zelf te leren hoe je digitaal een formuliertje kunt invullen? Bibliotheek Katwijk komt nu met de laagdrempelige workshop ‘Klik & Tik, het internet op’. Dit is een makkelijk en toegankelijk online oefenprogramma (www.klikentik.nl). Beginners op internet kunnen met dit programma leren e-mailen, zoeken op internet, downloaden en formulieren invullen. In de workshop wordt ook aandacht besteed aan het werken met de muis en het registreren en inloggen bij Klik & Tik. Bibliotheek Katwijk geeft in de hoofdbibliotheek aan de Schelpendam een telkens tweeënhalf uur durende workshop waarin beginners in

drie ochtenden op weg worden geholpen met Klik & Tik. Er kunnen maximaal acht deelnemers geplaatst worden, dus wacht niet te lang met aanmelden. De data voor de workshop ‘Klik & Tik, het internet op’ (de workshop omvat drie ochtenden): woensdag 7, 14 en 21 maart van 9.30-12.00 uur in de hoofdbibliotheek. De kosten voor de workshop Klik & Tik (drie dagdelen) bedragen: € 20,-. Voor meer informatie over deze cursussen en/of aanmelding kunt u mailen met: wdegouw@bibliotheekkatwijk.nl. Of u kunt bellen met W. de Gouw of mevrouw M. Kromhout, tel. 4014819. Aanmelden kan via de balie van alle bibliotheekvestigingen of rechtstreeks via www.bibliotheekkatwijk.nl (Actueel - Activiteiten).

Metal Blast in Scum Scum staat zaterdag 28 januari in het teken van Metal Blast. Op deze avond zullen er twee thrash metalbands uit België in Scum komen spelen. Beide bands bespelen al een aantal jaar diverse podia door heel Europa en zijn dus zeker geen onbekende bands voor de liefhebbers. De eerste band is het Belgische Evil Invaders. Deze band is opgericht in 2007 en heeft hun roots liggen bij bands als, Motorhead, Overkill, Kreator en Exodus, dit is ook zeker terug te horen in hun eigen werk. De tweede band is ook uit België afkomstig en heet Gae Bolga. Deze band is opgericht in 1998 dus bestaat al meer dan tien jaar. Ook de invloeden van deze band zijn vooral de oudere en bekendere Thrash metalbands uit de jaren tachtig, dit hoor je bij hen ook erg goed terug in hun muziek. Deze twee bands zullen spelen in de kleine zaal van Scum, deze zal open gaan om 20.30 uur. De minimum leeftijd deze avond is 16 jaar en de entree is gratis. Scum is te vinden aan de Noordduinseweg 3 in Katwijk aan Zee.

Introductie op het meesterwerk van J.S. Bach (1685 - 1750)

Cursus de Matthäus Passion Wie kent hem niet: de Matthäus Passion van Johann Sebastiaan Bach? Duizenden, tienduizenden, waarschijnlijk zelfs miljoenen mensen over de hele wereld hebben dit meesterwerk van één van de beroemdste componisten in hun hart gesloten. U bent misschien wel één van deze liefhebbers. Maar hoe goed kent ú De Matthäus eigenlijk?

ook worden stilgestaan bij de ontstaansgeschiedenis van het werk en de wereld waarin de componist leefde. Bovendien verdienen de instrumenten die in de tijd van Bach bespeeld werden de aandacht; die waren heel anders dan onze moderne instrumenten.

Op vier dinsdagavonden in januari/ februari krijgt u de kans zich nader in de Matthäus Passion te verdiepen tijdens een speciale cursus die één van de docenten van de muziekschool Katwijk, Kees Hoek, heeft samengesteld.

De cursus is de moeite waard voor iedereen met een liefde voor barokmuziek. Misschien kent u De Matthäus van één van de vele prachtige opnames die gemaakt zijn, of bent u wel eens naar een concert geweest. Misschien heeft u zelf wel eens aan een uitvoering meegewerkt als koorzanger! Maar u bent natuurlijk ook van harte welkom als u gewoon nieuwsgierig bent.

Achtergrond

Inschrijving

Wat kunt u tijdens deze cursus verwachten? Om te beginnen de muziek zelf: aan de hand van allerlei luistervoorbeelden wordt de muzikale vorm en inhoud van De Matthäus toegelicht. Muziek staat echter zelden op zichzelf, zeker niet in de tijd van Bach. Daarom zal er

Kees Hoek heeft een ruime staat van dienst in de wereld van de barok en renaissance muziek, zowel als blokfluitist als fagottist. Met verschillende barokorkesten, onder andere Florilegium Musicum en La Grande Ecurie, heeft hij in de loop der jaren zijn bijdrage geleverd aan

Joop Visser trad in de zestiger jaren als Leidse student op onder de naam Jaap Fischer. Vanaf september 2005 treedt hij samen met de sopraan Jessica van Noord op. Zij zingen tweestemmig het door Joop geschreven repertoire van Nederlandse liedjes waarbij hij op de gitaar begeleidt. Zijn repertoire omvat hekeldichten, lof- en treurzangen, ballades, liefdesliedjes en combinaties van deze genres. Volgens Poetry International is ‘zijn gebruik van rijm altijd verrassend, zijn refreinen zijn ijzersterk en zijn spel met de taal is subtiel’.

Joop en Jessica zullen weer een avond vol van luisterplezier brengen. Sta daarom allen op uit uw luie stoel bij de open haard op deze zaterdagavond en kom naar De Roskam! Kaarten voor dit optreden in De Roskam, gelegen aan de Turfmarkt 2 in Katwijk aan den Rijn, op zaterdag 11 februari zijn online te bestellen op onze website www.kenokatwijk.nl en zijn ook verkrijgbaar bij het kantoor van K&O Katwijk aan de Sluisweg 16 te Katwijk van ma. t/m vr. tussen 10.00 en 12.00 uur ‘s morgens en bij het VVV-kantoor aan de Voorstraat. In de voorverkoop zijn ze € 12,50 en aan de zaal € 13,50. Aanvang is 20.30 uur. Telefonisch reserveren is ook mogelijk onder tel. 4016400. Wacht u niet te lang met het bestellen van uw kaarten, want De Roskam is snel vol.

Rond het thema ‘Krijn de strandjutter’

Knutselen in het Katwijks Museum De Educatie Commissie van het Katwijks Museum organiseert zaterdag 28 januari een jeugdactiviteit in het museum aan Voorstraat 46 in Katwijk aan Zee. De ochtend wordt gehouden van 10.00-12.00 uur en is toegankelijk voor kinderen van 6-12 jaar. Voor drinken en iets lekkers wordt gezorgd. De toegang is € 3,50. Reserveren is noodzakelijk, want vol is vol. Deze jeugdactiviteit heeft als uitgangspunt de tentoonstelling van Krijn Giezen, waarvan momenteel een tentoonstelling is in het Katwijks Museum. Krijn Giezen was een man van de kust. Zijn kunst getuigde van grote betrokkenheid bij de natuur. Zijn kunstenaarschap leidde niet altijd tot een product maar soms wel tot het in gang zet-

ten van een mentaliteitsverandering. Hij maakte waardevol wat mensen afgedankt hadden. De ochtend wordt op speelse wijze ingeleid met o.a. een verhaal en een interactieve rondleiding over de tentoonstelling van Krijn Giezen. Er wordt veel aandacht gegeven aan het gesprek met de kinderen over wat zij zien en beleven tijdens deze rondleiding. Daarna knutselen de kinderen hun eigen kunstwerk met allerlei ‘gewone’ en ‘ongewone’ materialen in de educatieve ruimte van het museum. Om teleurstellingen te voorkomen is het noodzakelijk vooraf te reserveren bij Jeannette de la Parra, parrasplace@yahoo.com, telefonisch tussen 17.00-19.00 uur 4017403. Data volgende jeugdochtenden zijn: 11 februari en 3 maart. Zie www.katwijksmuseum.nl /educatie.

Zingen voor het goede doel

Deelname aan de cursus kost € 31,. Als u al bent ingeschreven voor een andere cursus of ensemble bij de muziekschool betaalt u slechts € 10,-. U kunt een inschrijfformulier downloaden vanaf de website van de muziekschool www.muziekschoolkatwijk.nl onder Inschrijving. Vermeld u bij korte cursussen: ‘Matthäus Passion’. Inschrijven kan tot uiterlijk 26 januari, maar in verband met de verwachte belangstelling is het verstandig om niet te lang te wachten.

Woensdagavond 1 februari

Met Vicky Swann & Jonny Dyer

Boekverfilming Italiaanse bestseller bieb Katwijk

De tweede filmvoorstelling is op woensdagavond 1 februari. Ie-

Het is alweer twee jaar geleden dat Joop Visser en Jessica van Noord voor een zeer enthousiast publiek in een bomvolle Roskam optraden. Tijd dus om hen weer naar Katwijk te halen. Zij zingen oude en nieuwe liedjes waarbij de actualiteit niet geschuwd wordt.

vele uitvoeringen van de Matthäus Passion. Bovendien heeft hij een schat aan kennis over de muzikale context van dit werk, leven en werken van Johann Sebastiaan Bach en de instrumenten uit de ‘oude muziek’. Kees kent de muziek dus van binnen en van buiten en deelt zijn passie graag met u. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten op dinsdag 31 januari, 7, 14 en 21 februari, van 19.30 tot 20.45 uur. Locatie is de Gemeentelijke Muziekschool Katwijk, Zeeweg 123, 2224 CD Katwijk.

Vicky Swann en Jonny Dyer. (Foto: pr).

De hoofdbibliotheek aan de Schelpendam wordt dit voorjaar maar liefst zes keer omgetoverd tot een kleine bioscoop. Op een groot doek worden zes actuele, interessante boekverfilmingen vertoond. Vanwege de rechten die betaald moeten worden, kan er niet gepubliceerd worden om welke films het gaat, maar in alle bibliotheekvestigingen hangen ruim van tevoren posters met de aankondiging van de filmtitel.

Joop Visser & Jessica van Noord in De Roskam

Bounce. (Foto: pr).

Gare du Nord in Tripodia

Zij is de belichaming van sex ‘n’ jazz, de unieke sound waarmee Gare du Nord goud en platina behaalde en hits scoorde als ‘Marvin & Miles’, ‘Beautiful Day’ en ‘You’re My Medicine’. Met Dorona Alberti trok de band de afgelopen jaren al

krijgt van hen allerlei tips over titels, schrijvers en genres. Daarnaast valt er op deze avond ook een date te versieren. Wie graag met anderen over boeken praat of meer over de achtergrond van een boek te weten wil komen, kan zich wellicht aansluiten bij een leeskring. De bestaande leeskringen in Katwijk ontvangen een uitnodiging om op deze avond in de bibliotheek aanwezig te zijn maar natuurlijk kan het ook gebeuren dat lezers elkaar spontaan op deze avond ontmoeten, in gesprek raken en besluiten tot een nieuw op te richten leeskring. Alle opties zijn open om andere geïnteresseerde lezers te ontmoeten.

dereen is om 19.30 uur van harte welkom om de film te bekijken gebaseerd op de bestseller van Paolo Giordano. Hierin kruisen de levens van een door een skiongeluk getekend meisje en een hyperintelligente jongen met een zwakbegaafd, door zijn toedoen verdwenen tweelingzusje, elkaar op de middelbare school; een bijzondere vriendschap ontstaat waarin priemgetallen een grote rol spelen.

haal is de eenzaamheid van twee mensen die als het ware ongeschikt voor het leven zijn. Een intense en aangrijpende film!

ls een van hen naar het buitenland vertrekt, verliezen ze elkaar uit het oog. Het grote thema van het ver-

Geen bioscoop in Katwijk, maar gezamenlijk een film kijken in de bibliotheek is een goed alternatief.

Toegangskaarten voor dit prachtige Italiaanse filmdrama op woensdagavond 1 februari zijn nu te koop in alle vestigingen van bibliotheek Katwijk en via www.bibliotheekkatwijk.nl (actueel - kaarten reserveren): € 4,- voor leden bibliotheek Katwijk en € 5,- voor niet-leden.

Folk in De Roskam Vicky en Jonny zijn een van de beste duo’s van tegenwoordig op het gebied van folk muziek, volgens de Willows Folk Club. Hoewel ze het best bekend zijn om hun instrumentale vaardigheden met Schotse smallpipes, accordeon en zelfs de Zweedse nyckelharpa, is het duo ook goed te herkennen aan hun songs. Met hun mix van traditioneel materiaal en hedendaagse interpretaties, hebben ze een geluid dat zowel vertrouwd als vernieuwend klinkt.

Hun optredens stralen veel enthousiasme uit. Een aanrader voor elke folkliefhebber. Kaarten voor dit concert op zaterdag 4 februari in De Roskam, Turfmarkt 2 in Katwijk kunt u bestellen via de website www.kenokatwijk.nl. Ook zijn deze te verkrijgen bij het kantoor van K&O Katwijk aan de Sluisweg 16 te Katwijk (ma. t/m vr. van 10.0012.00 uur) of bij het VVV-kantoor aan de Voorstraat. Reserveren is mogelijk: tel. 4016400. In de voorverkoop zijn ze € 11,- en aan de zaal € 13,-. Aanvang van het concert is 20.30 uur.

Op zaterdag 10 maart wordt er een scratch of zangdag gehouden, waarvan de opbrengst bestemd zal zijn voor het Zingen voor je Leven koor Leiden. Dit is het regionale koor voor mensen die met kanker worden geconfronteerd, zelf of in hun naaste omgeving. Het idee achter de Zingen voor je Leven koren is, dat creatieve expressie, in dit geval door middel van muziek en zingen, kan helpen bij het verwerken van kanker en de gevolgen daarvan. Omdat de kosten van professionele leiding, zaalhuur etc. hoog zijn is het nodig dat het koor financiële ondersteuning krijgt. Het motto van de scratch is: Zingen is gezond. Uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat zingen goed is voor lichaam en geest. Zo werkt zingen stressverlagend, is het goed voor de ademhaling en voor de houding, geeft het energie en is het goed voor het concentratievermogen. Maar vooral is het heerlijk om te doen, en gezellig om samen met anderen te zingen. Op deze scratchdag willen we eens op een andere, speelse manier met klank en zingen bezig zijn.

Scratch De dag begint met ontspannende oe-

feningen, stemexpressie en stemvorming. De oefeningen helpen om een mooiere klank te kunnen maken en je stem beter te laten horen. Wanneer de stemmen goed zijn opgewarmd, studeren we een aantal hartverwarmende liederen in die blij maken, ontroeren en energie geven. En aan het eind van de middag brengen we de ingestudeerde liederen ten gehore voor (meegebracht) publiek. De scratch is bedoeld voor iedereen die graag zingt: alleen, thuis, in een koor, op de muziekschool, waar dan ook. De leiding van deze dag is in handen van dirigente en zangdocente Wieke Ubels. De stemexpressie wordt gegeven door Sarah Marianne den Hollander. Peter Bontje zal het scratchkoor op de piano begeleiden. Zij werken geheel belangeloos aan deze dag mee. De dag zal om 10.00 uur beginnen, inloop vanaf 9.45 uur, en duurt tot 17.00 uur. De scratch vindt plaats in Huys te Britten, Noordduinseweg 17, 2221 BL Katwijk aan Zee. Meedoen kost € 32,50 per persoon, lunch en twee keer koffie/thee inbegrepen. Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht bij Corrie Vingerling, tel. 4032188, emailadres: c.vingerling-demol@planet.nl. Deze scratchdag is een initiatief van Muziekschool Katwijk en Zingen voor je Leven. De zaalhuur wordt gesponsord door Huys te Britten.


! m o k l e w s i n e e r e Ied

Ronald McDonald Kinderfonds Life for

Vrijdag 10 en zaterdag 11 februari 2012 organiseren Postmus Sierbestrating en Postmus Winter de tweede Life for Lifestyle Fair Wat kunt u op deze Fair verwachten: Modieuze heren en dames kleding | Stijlvolle schoenmode | Wintersportmode en accessoires | Vakanties en reizen Wellness en sport | Kids mode | Automobielen en scooters | Trendy horloges en zonnebrillen | Styling en interieur advies Outdoor furniture | High Tech audio apparatuur | Sanitair en keuken design | Bourgondische wijnen en spijzen Zitcomfort op maat | Kleurrijke Bloemenkunst | Luxe brood en banket | Muziek en entertainment | Voor de kids een springkussen | Graphics, photo’s en design | Lingerie en badmode | Hedendaagse kunst | Woonaccessoires

Entertainment Diverse surprise acts | Live music | DJ’s | and more...

De Life for Lifestyle Fair Loterij Loten zijn te koop à € 2,50

Voor iedere bezoeker:

Hoofdprijs Schilderij van Theo Swinkels

1e Prijs Hotels van Oranje Wellness Weekend

2e Prijs Complete Ski outfit van Peak Performance aangeboden door Postmus Winter (Broek en Jas)

Vrijdag 10 februari 2012 - 09.00 - 21.00 uur Zaterdag 11 februari 2012 - 09.00 - 17.00 uur

3e Prijs Diner voor 2 bij Blush Noordwijk

Entree € 4,- (kinderen tot 12 jaar gratis) Dit bedrag gaat volledig naar Ronald McDonald

En vele andere prijzen

Deelnemers Life for Lifestyle Fair 2012

Hosted by:

Voorschoterweg 6a 2235 SH Valkenburg zh T 071 401 34 44 F 071 407 36 54 mail@lifeforlifestyle.nl www.lifeforlifestyle.nl


DE RIJNSBURGER

DONDERDAG 26 JANUARI 2012

Totale opbrengst voor Ronald McDonald Kinderfonds Leiden

Tweede Life for Lifestyle Fair mag u niet missen Na een succesvol eerste Lifestyle Event vorig jaar bij Postmus Sierbestrating aan de Voorschoterweg te Valkenburg, volgt er vrijdag 10 en zaterdag 11 februari wederom een enorm Lifestyle spektakel, waar ruim veertig bedrijven acte de prĂŠsence zullen geven. De opbrengst van deze Life for Lifestyle Fair komt geheel ten goede aan het Ronald McDonald Kinderfonds Leiden. De organisatie is voor deze tweede beurs een samenwerking aangegaan met het BiercomitĂŠ Rijnsburg. Tijdens de jaarlijkse Bloemencorso, sinds vorig jaar omgedoopt tot Flower Parade, pakt het BiercomitĂŠ altijd groots uit met een gezellige happening aan de Rijnsburgerweg. De opbrengst hiervan gaat al jaren naar het Ronald Mc Donaldhuis in Leiden. Sinds kort is Rijnsburger Johan van Tilburg bij het BiercomitĂŠ betrokken en laat weten dat het geld goed terecht komt. Initiatiefnemer van de Lifestyle Fair, Bram Postmus, ziet in het Ronald McDonald Kinderfonds een goed doel, welke hij heel graag aan deze groeiende Lifestyle Fair wil verbinden.

Veelzijdig In de sfeervolle ambiance van Postmus Sierbestrating zullen zo´n veertig toonaangevende bedrijven uit de regio Duin- en Bollenstreek zich van hun beste kant presenteren. ´Ook nu weer is er een divers aanbod, waarbij mode, wijn- en spijs, elektronica en interieurinrichting in en om het huis, centraal zullen staan´, laat Bram Postmus weten.

Katwijkse buitensluis niet â&#x20AC;&#x2DC;superstormbestendigâ&#x20AC;&#x2122; Katwijk gaat achter de duinen. Gisteravond is op het gemeentehuis een presentatie gegeven van de plannen die afgelopen maanden ten burele van de Taskforce Kustwerk Katwijk steeds verder vorm hebben gekregen. Het centrum van het zeedorp komt na 2015 eindelijk binnen de hoogwaterkering te liggen en is daarmee, net als de rest van Katwijk, beschermd tegen de superstorm waarvoor wordt gevreesd.

Ontspannen, socializen, maar ook proeven en genieten. Dat kan op de Lifestyle Fair. De opbrengst gaat naar het Ronald McDonald Kinderfonds. (Foto: pr).

Statistisch gezien komt die superstorm er, alleen weet niemand wanneer. Dat kan morgen zijn, over 10 duizend jaar, of ergens daar tussenin. De kustversterking moet er in ieder geval voor zorgen dat het Katwijkse zeedorp, maar ook het achterland niet wordt overspoeld door het zilte zeewater. En er is haast bij geboden, liever nog vandaag dan morgen, hoewel de plannen wel met de nodige zorgvuldigheid worden uitgewerkt.

gedoneerd wordt aan het Ronald McDonald Kinderfonds. Aan het eind van de Lifestyle Fair wordt er een trekking gedaan voor een loterij, waarvan ook de opbrengst ten goede komt naar het bekende kinderhuis. Loten zijn tijdens de fair te koop Ă â&#x201A;Ź 2,50 per stuk. Hoofdprijs: een schilderij van Theo Swinkels, 1e prijs: wellnessweekend in Hotels van Oranje, 2e prijs: complete skioutfit van Peak Performance bij Postmus Winter, 3e prijs: diner voor twee bij Blush Noordwijk. Reden genoeg om vrijdag 10 (9.00 tot 21.00 uur) of zaterdag 11 februari (9.00 tot 17.00 uur) de tweede Life for Lifestyle Fair aan de Voorschoterweg 6a in Valkenburg te bezoeken. En natuurlijk is er voor iedere bezoeker een goodiebag.

Maar niet alleen het Katwijkse centrum ligt met zâ&#x20AC;&#x2122;n laagste punt van 6,5 meter NAP op superstormkritieke hoogte, ook de buitensluis voldoet niet aan de eisen van primaire waterkeringen. Die is vorig jaar in de derde toetsronde van de primaire waterkeringen afgekeurd. Het waterschap is als beheerder van een primaire waterkering volgens de Waterwet verplicht om eens in de vijf jaar een toets op veiligheid uit te voeren. Die toets werd vorig jaar gehouden en daaruit blijkt, dat met het centrum van Katwijk ook de buitensluis niet voldoet. Het waterschap heeft daar een â&#x20AC;&#x2DC;geavanceerde toetsingâ&#x20AC;&#x2122; op losgelaten, omdat uit de eenvoudige toetsing ook bleek dat de waterkerende werking van de buitensluis niet voldoet. Die uitkomst werd bevestigd door de

Op deze fair kunt u verwachten: modieuze heren- en dameskleding, stijlvolle schoenmode, wintersportmode en -accessoires, vakanties en reizen, maar ook wellness en sport, sanitair- en keukendesign, bloemenkunst, lingerie en badmode, maar ook hedendaagse kunst. Ook kan het publiek genieten van verschillende proeverijen en zorgt een dj en de bands Nightlife en The Heyz voor een gezellige sfeer. ´Het is een mooie mix van bedrijven die zich stuk voor stuk op hun best presenteren´, laat Bram Postmus weten. Kinderen hoeven zich tijdens het event ook niet te vervelen. Er is een springkussen en de kinderen kunnen worden geschminkt. Elke bezoeker boven de 12 jaar betaalt â&#x201A;Ź 4,- entree, welke volledig

RTV Katwijk krijgt donatie van Fonds 1818

De Katwijkse buitensluis voldoet niet aan de eisen van primaire waterkeringen. â&#x20AC;&#x2DC;geavanceerde toetsingâ&#x20AC;&#x2122;.â&#x20AC;&#x2DC;Het dijklichaam zelf is onder normomstandigheden stabiel genoeg, maar net te laag om overslag over de dijk te voorkomenâ&#x20AC;&#x2122;, licht een woordvoerder van het waterschap toe. â&#x20AC;&#x2DC;En de berekende hoeveelheid water die tijdens de storm over de dijk heen slaat, kan ook niet voldoende in het achterliggende tussenkanaal geborgen worden.â&#x20AC;&#x2122; Bij die berekeningen is uitgegaan van een storm die 35 uur aanhoudt. Aanpassingen aan de buitensluis zijn daarom noodzakelijk, om wateroverslag tijdens de ooit verwachte superstorm te voorkomen. Daarvoor zijn verschillende opties denkbaar, aldus de woordvoerder.

Zo kan de sluis zelf worden verhoogd, zodat er minder water overheen kan slaan. Dat betekent dat de weg â&#x20AC;&#x2DC;Buitensluisâ&#x20AC;&#x2122; verder wordt opgehoogd. Een andere mogelijkheid is om het gladde asfalt aan de zeezijde te vervangen door bijvoorbeeld basaltblokken, zodat de dijk â&#x20AC;&#x2DC;ruwerâ&#x20AC;&#x2122; wordt. â&#x20AC;&#x2DC;De golven kunnen dan minder makkelijk de top van de dijk bereiken.â&#x20AC;&#x2122; Nog een optie is om ervoor te zorgen dat opzwiepende golven de buitensluis minder makkelijk kunnen bereiken. Een zeejachthaven voor de buitensluizen was daarvoor een uitkomst, hoewel zich dan volgens het waterschap een ander probleem had voorgedaan. â&#x20AC;&#x2DC;De normale zandstroom langs de kust zou dan

Politie waarschuwt voor klussende oplichters De politie wijst erop dat er in de regio oplichters actief zijn, die gevel-, dak- en schuurreparaties aanbieden. Ze maken de bewoners wijs dat bijvoorbeeld hun dak onderhoud nodig heeft en vervolgens schotelen ze de slachtoffers hoge rekeningen voor die contant betaald moeten worden. De politie adviseert om niet met deze klussers, die vaak rijden in bestelbusjes, in zee te gaan. De politie kreeg maandag 16 januari meldingen van Engelssprekende klusjesmannen die hun diensten aanboden in de wijk Starrenburg in Voorschoten. Het is niet uit te sluiten dat deze mannen de komende tijd op andere plekken in de regio opduiken.

Een kijkje achter de schermen RTV Katwijk. (Foto: pr).

Dakreparaties In het verleden heeft de politie bijvoorbeeld een melding gekregen van een bewoner van Noordwijkerhout. Hij was benaderd door medewerkers van een bedrijf om de gevel te reinigen. De bewoner ging akkoord waarna er een bedrag werd afgesproken. Volgens de medewerkers stond het dak van de bewoner op instorten en werd er gewezen op het gevaar daarvan. De bewoner ging akkoord met reparatie, mede omdat ĂŠĂŠn van de mannen al was begonnen hiermee. Toen de bewoner de rekening kreeg bleek dit een bedrag te zijn van enkele duizenden euroâ&#x20AC;&#x2122;s. De mannen wisten de bewoner over te halen dit bedrag contant te betalen. De personen bleken later niet bereikbaar te zijn. Een andere man betaalde ook

duizenden euroâ&#x20AC;&#x2122;s na zogenaamde reparaties. De man werd wijsgemaakt dat het dakleer en de loodstrippen vervangen moesten worden. Ook kreeg hij het advies om zijn hele dak tegen vocht en wind te beschermen. De man betaalde voor de werkzaamheden die direct werden uitgevoerd. Later bleek dat de loodstrippen niet vervangen waren en ook dat het dak niet wind- of vochtdicht was gemaakt.

Bel bij onraad 112 De politie krijgt met enige regelmaat melding van deze vorm van oplichting en waarschuwt bewoners hier niet op in te gaan. Wordt u met dergelijke personen geconfronteerd en u vertrouwt het niet, bel dan de politie via 112. Noteer signalementen en/of kentekennummers.

worden verstoord.â&#x20AC;&#x2122; Er zijn maatregelen nodig om de veiligheid ter plaatse van de buitensluis te verhogen en aan de eisen van de Waterwet te voldoen. Hoewel het waterschap in zijn toetsingsrapport zegt dat die waterkering in 2015 â&#x20AC;&#x2DC;op ordeâ&#x20AC;&#x2122; moet zijn, neemt Rijnland tot die tijd een afwachtende houding aan. â&#x20AC;&#x2DC;De eerste stap is om te kijken wat er overblijft van het probleem, als de kustversterking is gerealiseerdâ&#x20AC;&#x2122;, licht de waterschapwoordvoerder toe. â&#x20AC;&#x2DC;Door het uitbouwen van de kust is er ook meer zand aanwezig in de buurt van de sluis. Daardoor worden de golven al meer afgeremd voordat ze de sluis bereiken. Daarna wordt gekeken welke maatregelen dan nog nodig zijn.â&#x20AC;&#x2122;

Massagecursus bij K&O K&O Katwijk start woensdag 8 februari een massagecursus. Tijdens de cursus leren de deelnemers een aantal basistechnieken waarmee aan het lichaam een volledige massage gegeven kan worden. Bovendien maken zij kennis met diepe spier- en weefselmassage. Massage heeft betrekking op aanraken en aangeraakt worden. Alle handelingen hebben tot doel om de persoon te laten ontspannen, waardoor de aandacht van de dagelijkse beslommeringen wordt verdreven en een gevoel van welbehagen ontstaat. Het geeft ruimte voor ontdekking, voor voelen en ervaren hoe het met je is. Massage helpt lichaam en geest te ontspannen. Masseren is vooral een gevoelsmatige bezigheid. Zowel beginners als mensen met massageervaring zijn welkom. Start woensdag 8 februari, 20.00-22.00 uur, â&#x201A;Ź 60,- voor zes lessen, extra kosten â&#x201A;Ź 8,- voor syllabus. Meer informatie: K&O aan de Sluisweg 16 te Katwijk, tel. 4016400 van maandag t/m vrijdag 10.00-12.00 uur. Of zie de website: www.kenokatwijk.nl.

De afdeling televisie van RTV Katwijk gaat in februari overstappen naar een geavanceerd systeem voor het opnemen, regisseren en afspelen van televisieprogrammaâ&#x20AC;&#x2122;s. De aanleiding voor het vervangen van apparatuur in de studio en in de regiewagen is de huidige kwaliteitsnorm van het beeldformaat en de verouderde cameraâ&#x20AC;&#x2122;s welke nog met tapes werken. De loopwerken van de cameraâ&#x20AC;&#x2122;s vertonen de laatste tijd steeds meer storingen. Daarnaast is het niet mogelijk om met de huidige cameraâ&#x20AC;&#x2122;s en studioapparatuur in het breedbeeldbeeldformaat 16:9 op te nemen. Dit was voor het bestuur de aanleiding om de gehele infrastructuur van camera tot en met het uitzendsysteem onder de loep te nemen en naar een hogere kwaliteit te tillen.

Breedbeeld Na een jaar van voorbereiding is er uiteindelijk een plan ontstaan waarbij alle verouderde en afgeschreven apparatuur vervangen wordt en waarbij breedbeeld de norm is en er in de toekomst mogelijk ook in HD-kwaliteit uitgezonden kan worden. Een forse investering waarvoor RTV Katwijk diverse fondsen heeft aangeschreven. Fonds 1818 heeft hierop positief gereageerd en stelt een bedrag van â&#x201A;Ź 25.000,- beschikbaar, een bedrag waar RTV Katwijk uiteraard heel blij mee is. De nieuwe apparatuur wordt in februari geĂŻnstalleerd en naar verwachting zal begin maart uw lokale omroep ook in breedbeeld te ontvangen zijn.

$PĂ&#x2C6;QFSBUJFGPOET LPNUXFFSCJKFFO )FFGU VX WFSFOJHJOH PG JOTUFMMJOH FFO QMBO EBU UFO HPFEF LPNU BBO FFO EFFM WBO EF TBNFOMFWJOH JO EF HFNFFOUF ,BUXJKL .BBS V IFFGU IJFSWPPS POWPMEPFOEF HFME PG NPHFMJKLIFEFO4UVVSEBOFFOVJUHFCSFJEWFS[PFL JODMVTJFG CFHSPUJOHFOGJOBODJFSJOHOBBSIFU$PĂ&#x2C6;QFSBUJFGPOETWBOEF

6LVOUVXWFS[PFLBBOIFU $PĂ&#x2C6;QFSBUJFGPOETUPUGFCSVBSJJOEJFOFO

3BCPCBOL

3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFĂ&#x152;O

Youth Alpha 14+ Ben je tussen de 14 en 17 jaar en heb je vragen over het christelijk geloof ? Aanstaande maandag, 30 januari, starten we met een introductiebijeenkomst. Deze begint om 18.30 uur in De Wegwijzer en dan zullen we eerst met elkaar eten. Voor meer informatie: www. facebook.com of mail youthalpha. rijnsburg@gmail.com of bel 0630491708.

.FFSJOGPSNBUJFWJOEUVPQXXXSBCPCBOLOMLBUXJKL


BEDS 2 BASIC DÉ NR. 1 BEDDENSPECIALIST IN UW REGIO!

S G A D N ZO 14:00 t/m 17:00 uur ! ! N E P O

TOP BOXSPRINGS IN DIVERSE KLEUREN, MATEN EN STOFFEN!!

ZIE ONDEROP ONZE OPENINGSTIJDEN, U BENT VAN HARTE WELKOM.

! T I E T I L A W K P TO L A W K ! ! N E Z J I R P

#####

E T S G A LA

-58%

GARANT

MATRASSEN SPECIALIST

COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELECTRISCH VERSTELBAAR!!

e

IJS R P E T S LAAG E D D! R N O A L VO R E IN NED

TE LAAGSS PRIJ IE GARANT

IE

SUPER ! STUNT!

SUPER ! STUNTN!

E Ú LAATST

2

N ! Luxe Design hoofdbord MODELLEN + 2x electr. verstelbare boxsprings met pocketvering, + 2x supersterke volva motoren + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen + 2x poten set SUPER STUNT! + 2x metalen matrasrem Normaal 2399.keuze uit diverse maten!

MATRAS GRATIS!

#####

LAAGSTE PRIJS!

tra

s

2

MATRAS GRATIS!

1299.-

LU XE !

s

#####

Beds 2 Basic

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

WINNAAR!!

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

e

2

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

€999,-

LU atras XE !

#####

Beds 2 Basic

€ 799,-

WINNAAR!!

MEGA ACTIE!!!

ook leverbaar in antraciet grijs!

√ Silence Comfort (Astropur) √ 8 cm koudschuim √ 3cm Calipore (ventilerend schuim) √ 7 cm NASA traagschuim √ Elastisch dubbeldoek tijk (afritsbaar en wasbaar)

M

TE LAAGSS PRIJ IE GARANT

LAAGSTE PRIJS!!

Eigenschappen:

DREAM LATEX

Leverbaar in alle maten!

2e

OOR PRIJS IS V OFLIJK O EL G N DIT O TE LE P M CO G! BOXSPRIN

MATRAS GRATIS!

Designhoofdbord! + 2 Beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matras topper! + 2 luxe kussens

tra

(CLASSIC HANDMADE!)

2e

Maat 1.40/1.60 én 180 breed!

ONGELOOFLIJK COMPLEET Ma

HEALTH EMPEROR

Kom langs en test deze fantastische boxspring!

ANTI-ALLERGISCH

Leverbaar in alle maten!

2-persoons boxspring met hoogwaardige pocketvering! Geheel met de hand vervaardigd in de meest luxe uitvoering! Keuze uit 60 kleuren!! + Luxe gestoffeerde Hoofdbord, keuze uit diverse modellen hoofdborden Prijs voor vaste boxspring + TOPPER Comfortschuim

Ma

√ 7-slags Pocketveer √ Anti-allergisch √ In harde en soft variant √ WInter- en Zomerzijde √ Super dik TOP-Matras!

Eigenschappen:

√ 18cm Latex Kern √ 1,5 cm doorgestikte traagschuim afdeklaag √ 7 comfortzones √ Anti-allergisch M

IS 1 GRAT D én E B K E D IS 2 GRAT NS!! E S KUS

€ 199,Leverbaar in alle maten!

DEZE WEEK VOOR

399.-

Eigenschappen:

√ Handgemaakt matras met 7 slags micro pocketveer √ 500 veren /m2 √ 7 comfortzones √ Zomer en Winterzijde

e

-64%

2

MATRAS GRATIS!

ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoeringen!

Maat 1.20

Eigenschappen:

√ 15cm Koudschuim kern √ Ergonomische comfortzones √ Elastisch dubeldoek tijk √ Afritsbare en wasbare

Met als optie: de electrische versie

Ma

Ma

LA t A ras PR GST IJS E !

BASIC

LAAGSTE PRIJS!

tra

s

SPA SPRING

RELAX SENSA

€ 49,-

MATRAS GRATIS!

LU tras XE !

#####

LAAGSTE PRIJS!

€ 349,-

#####

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

Leverbaar in alle maten!

e 2

Ma

2e

Eigenschappen:

√ Goede matras voor de laagste prijs √ Geschikt voor vaste en verstelbare bedbodems

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer matras √ 360 veren/m2 met koudschuim afdeklaag √ 5 ergonomische comfortzones √ Elastisch dubbeldoek tijk

e 2

MATRAS GRATIS!

s

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ Dikke koudschuim vulling √ Hoge veerkracht √ Blijft koel tijdens de nachtrust √ Vormt perfect naar uw lichaam

tra

s

IS 1 GRAT D én E B K E D IS 2 GRAT NS!! E S KUS ANTI-ALLERGISCH

€ 999,-

Leverbaar in alle maten!

e 2

Ma

ROYAL WELLNESS

€ 269,-

Leverbaar in alle maten!

√ NASA-traagschuim toplaag √ 360 veren per m2 √ 7 comfortzones √ In harde en soft variant √ WInter- en Zomerzijde

tra

IS 1 GRAT D én E B DEK IS 2 GRAT NS!! KUSSE

€ 799,-

Eigenschappen:

Ma

SLEEP KING

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

Leverbaar in alle maten!

at

ra s

BALANCE SENSE

Normaal 1099.-

Leverbaar in alle maten!

!!

€ 749,-

TOP-AANBIEDING!

Dit is een absolute klasse Boxspring exellent gestoffeerd én voor de laagste prijs ALLEEN bij Beds 2 Basic.

WINNAAR!!

Eigenschappen:

WINNAAR!!

Normaal 2399.-

Beds 2 Basic

e

s

W

#####

#####

Leverbaar in alle maten!

tra

Beds 2 Basic

(de beste klant-recenties)

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA MEGA ACTIE!!!

Ma

EU

WINNAAR!!

####

€ 399,-

NI

SILENCE COMFORT

Beds 2 Basic

999.-

Ook verkrijgbaar in de maten 1.60 én 180 breed

Kom langs en test onze boxsprings en matrassen. De koffie staat klaar! Wij zijn ook zondags open!!

A TOPPER V !! K E E W E D

Maat 1.40

HEALTH SPRING

-54%

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING LONDON ACTIE!!

COMPLETE 2-PERSOONS ELECTRISCHE BOXSPRING TE NORWICH ACTIE!! LAAGSS PRIJ

MATRAS KNALLERS!

N I R P S X ITEIT BO

N E S S A R T A GS EN M

Ma

tra

SUPER KING

s

IS 1 GRAT D én E B K E D IS 2 GRAT NS!! E S KUS

ANTI-ALLERGISCH

€599,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

2e

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

Eigenschappen:

√ Top HR60 Koudschuim! √ 4cm traagschuim in tijk √ Koel in de zomer √ 3D profiel / hard en zacht √ Beter ligcomfort en ventilatie

2e

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer √ 360 veren m2 met 3cm HR50 koudschuim afdeklaag √ 7 ergonomische comfortzones √ Afritsbare en wasbare tijk

NIEUW IN HET ASSORTIMENT > MOLTONS VOOR MATRASSEN EN TOPPERS IN ALLE MATEN!!

asic

Openingstijden

Koopavonden

Ma. Di. / Wo. Do. / Vr. Za. Zo.

Do. / Vr.

13:30 - 18:00 10:00 - 18:00 9:30 - 21:00 9:30 - 17:00 14:00 - 17:00

Bij Beds 2 B

 071

18:30 - 21:00

2000168

Adres: Kerkstraat 58 - Noordwijk (binnen) INGANG Passage PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

De getoonde aanbiedingen zijn slechts een klein gedeelte van ons assortiment | Kom ook langs voor onze kwaliteits kussens en accessoires!

prijzen √ Laagste liteit kwa √ Beste comfort √ Beste dvies √ TOP-a ervice √ TOP-s

November 2011 Zet- en drukfouten voorbehouden

RB_week_04_12  

Deze week o.a.: Op Valentijnsdag Elke week gratis huis aan huis in Rijnsburg en Valkenburg Katwijk krijgt binnenkort een eigen Occupy kampem...