Page 1

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.OEGSTGEESTERCOURANT.NL

Lokaal betrokken en betrouwbaar

fotopagina P13

SINT NICOLAAS AANGEKOMEN IN OEGSTGEEST GOEDE DOELEN

Wat een enthousiast onthaal!

nieuws P3

Vrijwilligers brandweer gehuldigd

28 november 2012 JAARGANG 84 NR 48

wetenschap P17

Harm Habing over sterrenkunde

Opaclub en mannen Ronde Tafel doneren nieuws P5&7

‘Ik kom voor de stadsfiets’

BERNARD SCHULTE BV CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

Voor al uw klimaatbeheer ➜ CV installaties ➜ CV ketels ➜ Ventilatiesystemen ➜ Zonne-energie ➜ Airconditioning Ook voor al uw service & onderhoud! Voorhout - Nijverheidsweg 10 Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL

29 november t/m 2 december

SANTA Shopping Days Bij besteding van ten minste € 50,Star Plate t.w.v. € 22,95 cadeau!

Nieuw adres: Hortusplein 6 • Sassenheim T. 0252 233220

www.rivieramaison.nl

Tandartspraktijk Bo Tandartspraktijk  Boerhaaveplein

feest De prijswinnaars waren blij met hun lokale en duurzame prijzen. Ook de prijsgevers waren aanwezig. Foto: Willemien Timmers Afgelopen vrijdag werden tijdens een gezellige bijeenkomst in de Rabobank aan de Lijtweg de prijzen voor de ‘I love Oegstgeest’-actie van de Civil Society Club Oegstgeest uitgereikt. Initiatiefnemers Gellius Leopold en

Oegstgeestig

Milou Martinot zijn opgetogen over het enthousiasme van de inwoners over de ludieke actie. “Het Oegstgeester gevoel maken we toch met zijn allen.”

P9

Vanaf 01 oktober 2012 al drie jaar in Oegstgeest

Gemist Een nieuwe krant, een nieuw formaat, een nieuw lettertype, en het ziet er ook nog eens leuk uit en prettig leesbaar. De nieuwe Oegstgeester Courant werd dan ook enthousiast begroet. Helaas misten heel veel lezers de column Oegstgeestigheid. Deze rubriek was in 1985 voortgekomen uit Buitenlustigheden toen wij verhuisden van Buitenlust naar Haaswijk. Eerst nog af en toe, en in 1996 toen ik verslaggever werd van de Oegstgeester Courant verscheen Oegstgeestigheid iedere week. Hoewel mijn naam er netjes onder stond, wist niet iedereen wie de column schreef dus werd het tijd voor een foto erboven. En juist die herkenbaarheid zette heel veel mensen op het verkeerde been. De column was verhuisd naar de voorpagina op een nieuwe vaste plek. Met al die vernieuwingen past ook een nieuwe naam en gaat de column verder als Oegstgeestig, maar dan wel zonder foto. Want laten we eerlijk zijn, als je op een kolom staat zijn alleen de duiven er blij mee! Wil van Elk

Oegstgeest van/naar Schiphol:

Oegstgeest van/naar Rotterdam Airport:

• 1 t/m 4 personen: € 38,50 • 5 t/m 8 personen: € 45,00

• 1 t/m 4 personen: € 47,50 • 5 t/m 8 personen: € 57,50

Onze diensten in de Oegstgeest en Regio Leiden: – Luchthavenvervoer – Zakelijk & VIP-vervoer – Particulier vervoer – Groepsvervoer – Schoolvervoer Floralaan 1 – 2343 VN Oegstgeest Tel: 071-887 01 03 – Mob: 06-81 06 53 50 Website: www.taxilangevoort.nl – E-mail: info@taxilangevoort.nl

Er kan bij ons be taald worden met: • Contant • Pin • MasterCard • VISA • American Expre ss

LES S DAN De Voscuyl 40 - oegstgeest Bel 071-515 46 36 of 515 44 44 info@danscenterdejong.nl ook Voor al uw feesten! PARTYCENTER DE JONG

MAATWERK SHUTTERS

T: (0 T:  (071)  51  551  7

Nico van  de  Mee Boerhaaveplein Tandartspraktijk  Boerhaaveplein

T: (071) 51 551 76

Nico van de Meent T: (071)  51  551  76 Boerhaaveplein 1 Nico  van  de  Meent Boerhaaveplein  1

Ook voor afspraken in de avond en op zaterdag

folder Ook uw folder huis-aan-huis, of heeft u geen folders ontvangen? Bel 071-4022901.

TETTEROO HAARMODE.NL Dames, Heren & Kinderkappers

De Kempenaerstraat 29 2341 GG Oegstgeest

Depositair van L’Oréal & KÉRASTASE Voor uw afspraken:

Burgersdijkstraat 10 - 2225 AV Katwijk aan Zee Telefoon (071) 407 46 05 - www.meijvogelhout.nl

Tel. 071 - 5171625








  







 





  



 

  



  

 

   



 





     





 















  

  



      

 



 







 



 



 

  

 

  

  

 

  







 

 

c1000 Peter de Jong



   

  Lange Voort 2F, 2341 KA Oegstgeest • Laan van Ouderzorg 2-8, 2352 HT Leiderdorp 



   











 





  





 

 

 





 

  

 







    





     

 




nieuws

oegsTgeesTeR CoURAnT

Kort nieuws Hennepkwekerij ontmanteld polITIE n In een woning aan de Maarten Harpertszoon Tromplaan is woensdag 21 november een hennepkwekerij ontmanteld. Na een tip ging de politie poolshoogte nemen bij de woning. In het pand werd een hennepkwekerij met 454 hennepplanten aangetroffen. De stroom voor de hennepkwekerij werd illegaal afgetapt. De netwerkbeheerder zal daarvan aangifte doen. Twee Kroaten van 32 en 39 jaar, die in de woning aanwezig waren, zijn aangehouden. De planten en de apparatuur die werd gebruikt voor het kweken van de hennep zijn in beslag genomen en vernietigd.

Tomtiedom handhavIng n Het college van Oegstgeest heeft besloten dat de gemeente het handhavingstraject in gang moet zetten met betrekking tot de vestiging van kinderdagverblijf Tomtiedom aan de De Kempenaerstraat 99. De gemeente Oegstgeest heeft een handhavingsverzoek van omwonenden ontvangen om tegen het kinderdagverblijf op te treden. Eerder heeft de gemeente de bouwvergunning van het kinderdagverblijf Tomtiedom, geweigerd. Om die reden moet de gemeente het handhavingstraject nu opstarten. Tomtiedom wordt de mogelijkheid gegeven zienswijzen kenbaar te maken en er zal rekening gehouden moeten worden met betrokken belangen.

woensdAg 28 november 2012

Vrijwilligers brandweer ontvangen medailles Tekst en foto: Wil van Elk

brandwEEr n Jubilerende leden van de Vrijwillige Brandweer in Oegstgeest zijn donderdag 22 november in de bloemen gezet. Ook werden er diploma’s uitgedeeld. Een keer per jaar komen de leden van de Oegstgeester Brandweer feestelijk bijeen voor de uitreiking van medailles, certificaten en diploma’s. Cluster commandant Kees van Nierop heeft een goed gevoel over Oegstgeest: “Er waren 2897 meldingen. Alle activiteiten leverden maar liefst 94.000 euro op.” Met een knipoog naar het Brandweerboek over de brandweergeschiedenis van Oegstgeest, vertelde Arjan Stam over de uitvinding van de brandweerspuit, ongeveer driehonderd jaar geleden: “Oegstgeest pakte dat vooruitstrevend op door een moderne koperen spuit te kopen.” Ook noemde hij de veranderingen binnen de brandweerorganisatie in de regio: “Door de kazernevolgordetabel wordt de inzet geoptimaliseerd. Gemeentegrenzen hebben we niet meer”. Hij loofde de inzet en betrokkenheid van alle medewerkers. Burgemeester Els Timmers vertelde over de roerige tijden die spelen in Oegstgeest: “Er zijn heel wat ‘vuur-

tjes’ te blussen. We zijn op de goede weg met de brandweer en de veranderingen zijn goed opgepakt in de regio. Het is een enorme verandering. Het zijn ontwikkelingen die ervoor zorgen dat de brandweer beter kan uitkomen. ” De enthousiaste vrijwilligers blijven lang bij het korps en bij gedenkwaardige mijlpalen horen medailles. Burgemeester Timmers: “Het

is een goede gewoonte om vrijwilligers, die het brandweergebeuren naast hun werk doen, in het zonnetje te zetten”. Rob Heemskerk, goed voor 91 uitrukken, is twintig jaar bij de brandweer, net als Hans Rutten die 99 uitrukken maakte. Harm Plasse kreeg de medaille voor 12,5 jaar dienst. Drie man zijn tien jaar brandweerman: Ron Haamke, Ton Koot en Benno van Velsen, hij kreeg appelen in zijn boeket; “Geef

Voedselbank

Op de foto: Hans Rutten, Rob Heemskerk, Harm Plasse, Arjan Stam, Burgemeester Els Timmers, Ton Koot, Renske Plasse, Ron Haamke, Theo de Haas en Benno van Velsen.

onhandIg n Het Boerhaaveplein en het omliggende gebied zijn drastisch onder handen genomen.

Sinterklaas in Buitenlust

Auto’s die over het fietspad naar de garage rijden, verrassen de fietsers. Tekst en foto: Wil van Elk.

Veel mankementen bij fietsenkeuring FIETS Bij de jaarlijkse keuring van de fietsen van leerlingen uit groep 7 werden nog (te) veel onvolkomenheden geconstateerd. n

Van de 664 fietsen die werden gekeurd door vrijwilligers van de afdeling Oegstgeest van Veilig Verkeer Nederland vertoonde bijna

maar een bosje appelen”, had hij gekscherend vooraf gezegd. Renske Plasse behaalde het diploma Manschap A. Theo de Haas en Harm Plasse behaalde het certificaat Brandweer Chauffeur.

Boerhaaveplein nog lang niet af

InzamElIng n Elke maand wordt er in Oegstgeest voedsel ingezameld voor de voedselbank in Leiden. Oegstgeestenaren kunnen boodschappen als koffie, thee, suiker, pasta, rijst, wasmiddelen en blikken groente/soep/vlees of vis inleveren op dinsdag 4 december van 19.00-19.45 uur bij de Rehobothkerk, Lijtweg 1.

bEzoEK n In een brief aan het bestuur van de buurtvereniging Buitenlust heeft Sinterklaas laten weten dat hij dit jaar weer graag naar buurthuis de Kratong wil komen op zaterdag 1 december. Alle kinderen tot 10 jaar zijn welkom. Het feest start om 14.00 uur met een optreden van clown Onkie. Daarna zal rond de klok van 15.00 uur Sinterklaas het buurthuis bezoeken. Bij het zingen van de liedjes voor de Sint zullen de kinderen muzikaal worden ondersteund door het accordeonduo Henk en Henk.

3

Keuring op de Terweeschool.

een kwart een mankement. Dat verlichting en reflectie daar de helft van uitmaakten is niet verbazingwekkend maar wel degelijk zorgwekkend. Het onderstreept nog eens het belang van de actie ‘Laat je zien’. Nog zorgwekkender was het feit dat van maar liefst 12 fietsen het stuur niet goed vast zat. Een onverhoedse beweging kan dan levensgevaarlijke situaties opleveren.

Daarnaast was van 9 fietsen de rem niet in orde. Samen met een ontbrekende of niet goed werkende bel en loszittende handvatten zorgde dat er voor dat aan 24 procent van de leerlingen geen goedkeuringssticker kon worden uitgereikt. Bij het praktisch verkeersexamen in het voorjaar van 2013 zullen met name de niet goedgekeurde fietsen extra gecontroleerd worden.

Vooral de sloop van het vroegere Groot Proffijt en de bouw van een appartementengebouw zorgden voor de nodige overlast. Het plein voor het nieuwe gebouw en de winkels is opnieuw bestraat en het parkeerterrein aan de Quiridolaan en de bestrating rondom de gebouwen zijn vernieuwd. Hoewel de werkzaamheden al een paar weken gereed zijn, is het plein nog niet af. Bomen moeten nog worden geplant en de bestrating en plantsoen tegenover de parkeergarage van het nieuwe gebouw moeten nog onder handen worden genomen. Bij het maken van de foto riep iemand vanaf zijn balkon: “Het is hier levensgevaarlijk,” en terwijl hij veelbetekenend naar beneden wees: “Een een paar keer per dag houden wij ons hart vast!”.

LOODGIETERSBEDRIJF

C. HUNDERSMARCK BV Leiden 071-5223242 Voorhout 0252 -235679

➜ Sanitaire installaties ➜ Dakbedekkingen ➜ Lood- en zinkwerken ➜ Centrale verwarming ➜ Airconditioning ➜ Luchtbehandeling WWW.hundersmarckbv.nL


OPGeLet!

PArtICuLIereN

uw advertentie verschijnt in de regio:

Advertenties kunnen tegen contante betaling à € 8,00 ingeleverd worden bij:

• HET VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK • SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK • PRImERA v.d. Lans, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM • RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut • THE READSHOp, in de Hoftuin, rIJNSBurG • LIETHORpS BOECKHUYS, Hoogmadeseweg 13, LeIDerDOrP • ROKERSpALEIS LEIDERDORp, Van Diepeningenlaan 17, LeIDerDOrP • BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (passage) en FOTO DICKHOF, Irisln. 63, OeGStGeeSt

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLeVereN tOt DINSDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna) Voorwaarden: 3 regels € 8.00. Per regel € 2.75 meer.

ONZE FRAAIE COLLECTIES KERST- EN NIEUWJAARSKAARTEN ZIJN BINNEN!

Katwijk Leiderdorp

Inclusief een gevarieerd aanbod Goede Doel kaarten!

Noordwijk rhout Noordwijke Oegstgeest

Interesse? Bel of mail en laat u adviseren over de mogelijkheden om uw

Rijnsburg Sassenheim

kaart of feestdagenmailing nog persoonlijker te maken.

Valkenburg Voorhout

BESTEL NU!

Waardeiland Warmond Wassenaar De Zilk

✓ Printen en drukken ✓ Variabel printen ✓ Printing on demand ✓ Personaliseren

}

Drukkerij All-in, Katwijk 071 408 14 97

€ 8.00 € € € €

10.75 13.50 16.25 19.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam:............................................................................................................................................................. Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN

✓ Logo ontwerp ✓ Communicatieadvies ✓ Vormgeving en opmaak ✓ Voorraadbeheer

SPORTMASSEUR (v) T.K. z.g.a.n. massief donnu ook Balinese massage. kereiken EETKAMERTATel. 06-10321154. FEL 160x85 cm. € 75,-. Tel. 071-4074221 of 06TUINWERKZAAMHE- 40435780. DEN bel vrijblijvend Four Seasons 071-5154748. DAKGOOTSchOONMAAKSERVIcE voor beT.K. instapmodel HE- drijf en particulier. Tel. 06REN MERKSchOENEN 20897322. m. 8,5. Br. of zw. 100% leer, € 40,-. Tel. 071-5893929. T.K. hERENFIETS merk Koga Miata, 7 versnelGEVR. MÄRKLIN of lingen, lichtgewicht, i.g.st. Fleischmann treinen. Tel. € 100,-. Tel. 06-51513975. 071-5420745.

• •

• •

Co mm un icatie - Creati e - Realis

communicatie@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

GEVELRESTAURANTIE? Wij zijn al 3 generaties succesvol in het vak uithakken, voegen, reinigen, impregneren, knipvoegen en schoorstenen. Gratis advies en prijsopgave. Tel. 06-20897322.

ati e

T.K. SATELIETONTVANGST schotel + HD ontvanger + afst.bed. + bevestigingsbeugel. € 100,-. Tel. 06-51513975.

ALMONDEHOEVE

3.00

2

0m

Lifestyle & Antiek

NOG GÉÉN BTW VERHOGING! Ook voor uw vakkundige meubelrestauraties Van Almondeweg 2, 2343 AA OEGSTGEEST

www.almondehoeve.nl

Het adres voor al uw partybenodigdheden Tenten, statafels, biertap, meubilair, glaswerk, bestek, servies, bbq, springkussens, suikerspin en veel meer Splinterlaan 156 2352 SM Leiderdorp 088-8890088

www.budgetpartyverhuur.nl


nieuws

OEGSTGEESTER COURANT

Kort nieuws

– Ingezonden mededeling –

Politiecijfers POLITIE  Tijdens de vergadering van de commissie burger, op donderdag 15 november, werd door de afwezigheid van de opgestapte wethouders een groot deel van de agenda geschrapt. Wel kwam teamchef Ruud van Es, van politie Leiden-Noord, waar Oegstgeest onder valt, een presentatie geven. Met ingang van 1 januari 2013 is de nieuwe nationale politieorganisatie een feit. Dat betekent dat de politie Hollands Midden en de politie Haaglanden vanaf deze datum verder gaan als de nieuwe eenheid ‘Den Haag’. “De nieuwe teams worden robuust”, liet Van Es weten, “ons team wordt straks gevormd door 93 fte. Ook zullen er zogenaamde ‘flex-teams’ in het leven worden geroepen, die kunnen bijspringen in dringende situaties.” De teamchef gaf aan wat de speerpunten in Oegstgeest zijn: het voorkomen en oplossen van woninginbraken, het bestrijden van jeugdoverlast en het bestrijden van geweld. Tweewekelijks heeft hij overleg met de burgemeester. Ruud van Es besprak de cijfers van de eerste drie kwartalen met de commissie. Een aantal cijfers: Het aantal aangiftes betreffende fysiek geweld staat dit jaar op 35; 2011 sloot op 42. Dit jaar zijn er al 23 aangiftes van brandstichting en 30 van winkeldiefstal gedaan. Vorig jaar waren dat 20 en 26 aangiftes. Volgens Van Es stijgen deze cijfers vanwege de toename van de aangiftebereidheid. Het aantal inbraken in winkels is gedaald van 7 naar 2. Tot en met september dit jaar is er melding gemaakt van 76 woninginbraken. In 2011 waren dat er in totaal 89. “Daar zouden we dit jaar dus best eens overheen kunnen gaan,” aldus van Es. Als grootste wens uitte de teamchef dat hij graag het ‘mobiel banditisme’ aan banden zou leggen. “Dit soort dieven, dat ‘snelweg op, snelweg af’ gaat is heel lastig te bestrijden. Graag zou ik met de burgemeester eens een boom opzetten over het plaatsen van camera’s bij uitvalswegen.” (Willemien Timmers)

WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

Leefbaar

Oegstgeest Vereniging van Verontruste Burgers

Begroting, Crisis en Oplossing 13 november 2012 De fractie van Leefbaar Oegstgeest verlaat de raadszaal als de andere fracties besluiten om de begroting voor 2013-2016 zonder College van B & W te behandelen. Waarom vertrekken de vijf raadsleden van LO als het belangrijkste besluit van het jaar aan de orde is?

De voorgeschiedenis Door falend beleid gedurende een flink aantal jaren is een schuld van maar liefst zo’n 100 miljoen euro ontstaan, zijn de reserves vrijwel verdwenen en lopen de rentelasten door. De fractie van LO heeft steeds op passende maatregelen aangedrongen, maar de coalitie, die het college steunde, stemde dat steeds weg. De vier wethouders van PrO en VVD traden af nog voor de begroting op 8 november zou worden behandeld omdat het gehele College van B & W kritische rapporten van bureau Public Profit over de financiën en het bestuur van Oegstgeest (met de veelzeggende naam “Het Lek Boven en Stoppen”) bijna twee maanden achter had gehouden. De Raad vond dat onaanvaardbaar. Met het aftreden van de wethouders is er geen college meer dat zijn begroting kan verdedigen. Behandeling is dan alleen “technisch” mogelijk en wordt uitgesteld tot 13 november 2012.

Technisch behandelen Bij deze werkwijze wordt de begroting aan de raadsleden voorgelegd en kunnen zij de voorstellen van het demissionaire college technisch behandelen. Dat wil zeggen dat de raadsleden vragen kunnen stellen, maar dat er geen antwoord kan worden

gegeven. Er kunnen wijzigingen (amendementen) worden voorgesteld en zelfs aangenomen, maar onduidelijk blijft of die een verbetering zijn vergeleken met de B & W voorstellen. Er is namelijk geen Wethouder Financiën in functie om namens het college van B&W te reageren waarom wijzigingen wel of niet uitvoerbaar zijn. Kortom: er wordt een toneelstuk opgevoerd zonder de hoofdrolspelers. De enige reden voor LO om actief aan een dergelijk toneelstuk mee te werken is als de schade voor Oegstgeest groter is door niet mee te werken dan om wel mee te doen. Zorgvuldige afweging De raadsleden van LO – daarin gesteund door externe deskundigen - vinden de schade van het vaststellen van een op drijfzand gebaseerde begroting (aldus het oordeel uit het rapport van Public Profit) groter dan het uitstellen tot een betere begroting door een nieuw college van B&W gemaakt is. Tot die tijd moet Oegstgeest dan wel accepteren dat de provincie over de schouder meekijkt en mogelijk constructieve voorstellen doet om Oegstgeest te helpen een degelijke begroting op te stellen. Dat is natuurlijk niet leuk, maar heel wat anders dan ‘onder curatele staan van het Rijk’. Dan grijpt de minister van Binnenlandse Zaken in op grond van artikel 12 van de Wet Financiële Verhoudingen en kan eisen aan de begroting stellen. Als dat aan de orde was geweest, dan hadden de raadsleden van LO beslist een andere afweging gemaakt. Leefbaar Oegstgeest Leefbaar Oegstgeest staat voor zuiver lokaal bestuur. Een begroting, die op drijfzand is gebaseerd naar de provincie sturen

5

en dan in de loop van het jaar de begroting wijzigen is dat niet. De goede volgorde is: • een college, dat steunt op een zo groot mogelijke meerderheid in de raad, stelt een goede begroting op • de raad keurt die zo snel mogelijk goed. Zo krijgen de provincie en de inwoners weer vertrouwen in het bestuur van Oegstgeest. Daarom stelde de LO-fractie aan de raad voor de provincie een brief met die strekking te sturen. Hier heeft de raad in meerderheid niet voor gekozen en de LO-fractie stapte op om ook in formele zin niet verantwoordelijk te worden gesteld voor een pro forma-begroting. De fractie deed daarmee het enig juiste en handelde aldus de tevoren ingewonnen adviezen.

Hoe oplossen? Sinds 8 november zit Oegstgeest zonder bestuur: het demissionaire college werkt alleen de lopende zaken af. Inmiddels zijn twee informateurs van VVD en PrO aangetreden om de situatie te analyseren. Zij voeren gesprekken met alle politieke partijen en met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en individuele personen die bestuurlijk in Oegstgeest actief zijn. De gemeentelijke situatie is ten opzichte van de start van dit college in 2010 drastisch veranderd. Het nu demissionaire college laat een zware erfenis in bestuurlijk/organisatorisch en financieel opzicht achter. Tot de verkiezingen van maart 2014 moet er, aldus LO, een breed gedragen zakencollege komen om het bestuur, de organisatie en de financiën op orde te brengen. Leefbaar Oegstgeest stelt het belang van Oegstgeest centraal en wil graag actief en constructief bijdragen aan een bestuurlijk solide en financieel gezond Oegstgeest. LO bewees dat al eerder door, daartoe uitgedaagd door de coalitie, begin september een sluitende ontwerp-meerjarenbegroting (de Voorbegroting) aan de Raad aan te bieden. Daarbij wordt niet alle financiële ellende op het bordje van de burger gedeponeerd, zoals nu is aangegeven in de aan de provincie verstuurde begroting van B & W. Jaap van den Broek, secretaris bestuur LO Simon Vogel, voorzitter fractie LO

Opaclub OGC schenkt Jottem hometrainer GIFT  Vorige week woensdag hebben vertegenwoordigers van de Opaclub van de Oegstgeester Golfclub een hometrainer ter waarde van 730 euro overhandigd aan het locatiehoofd van activiteitencentrum Jottem, Marja van Dorp.

De hometrainer werd direct in gebruik genomen. Foto: Willemien Timmers

Dit gebeurde tijdens een feestelijk moment op de traditionele wintermarkt op Jottem, die dit jaar bijzonder goed bezocht werd. Voor de bezoekers van Jottem, mensen met een beperking, is het belangrijk in beweging te blijven. Daarom is men bij het activiteitencentrum erg blij met het sporttoestel. Na de onthulling werd het apparaat dan ook direct in gebruik genomen. Al zo’n 13 jaar brengt de Opaclub geld bij elkaar door het spelen van onderlinge golfwedstrijden. Het geld dat opgebracht wordt, per jaar zo’n 3000 euro, komt altijd ten goede aan kleine projecten voor kinderen met een beperking. De opaclub bestaat inmiddels uit zo’n 90 opa’s. www.oegstgeestergolfclub.nl

GEHOORD EN GEZIEN Tabloid formaat Wij ontvingen vorige week een golf van reacties op het nieuwe formaat (tabloid) van de Oegstgeester Courant. In grote meerderheid van tevreden lezers die blij waren met de uitvoering van het weekblad. Petje af voor onze eindredactrice Willemien Timmers en de makers die enorm hun best hebben gedaan en vele uren aan de krant hebben besteed. De oudste krant van Oegstgeest verdient kwaliteit. Kwaliteit kost tijd en de schouderklopjes die wij mochten ontvangen geven ons het gevoel dat wij goed, redactioneel meegroeien met de huidige mogelijkheden. Ook digitaal, zoals een verbeterde website. Nieuw is, los gezien van de kretologie in de reclamewereld waar het woord ‘nieuw’ te hooi en te gras wordt gebruikt, in dit geval inderdaad nieuw. Trouw Het dagblad Trouw is uitgeroepen tot European Newspaper van het haar 2012. De internationale jury oordeelde dat dit dagblad het beste concept en de beste vormgeving heeft. De jury koos uit 232 inzendingen van kranten uit 25 Europese landen. “Het is een groot compliment voor alle medewerkers van de krant, Wij krijgen deze prijs dankzij hun inzet en creativiteit”, liet hoofdredacteur Willem Schoonen, beretrots, weten. “Het geval is dat internationaal de trend om dagelijks in te zoomen op ‘achter het nieuws’ net op gang

komt. Trouw doet dit juist nu men voor korte berichten op internet kijkt. Er is in deze krant plek voor lange verdiepende verhalen”. Wij feliciteren Trouw van harte met het resultaat. De krant deelt de prijs met het Vlaamse financiële dagblad De Tijd. Tijd Als je geen tijd hebt, heb je ook geen leven. Je moet overal de tijd voor nemen. Dat vinden velen. Sinterklaas is nog maar nauwelijks gearriveerd, maar een week geleden zagen wij in een Oegstgeester woning al de lichtjes in de kerstboom opgloeien. Volkslied Nooit geweten dat Oegstgeest een volkslied had dat op de wijs van ‘London is the town for me’ gezongen dient te worden. Wij vonden de tekst in een oude Oegstgeester Courant: ‘Oegstgeest is het dorp voor mij Al die herenhuisjes in het groen Het is hier één groot plantsoen’ Dat zong men destijds, maar wat zou men nu zingen? ‘Oegstgeest is armoe troef De Gemeente die zit op zwart zaad Wordt het fusie vroeg of laat?’ Wij weten uit ervaring dat mist altijd weer optrekt. Optimisme door je schouders er onder

te zetten en de oude koeien in de sloot laten. Al doende leert men. 1972 Tot nu toe valt het mee met de beruchte novemberstormen. Voorbije zondag stak er eentje op. Maar 40 jaar geleden teisterde een zware storm, windkracht 11, noordoost Nederland. Er vielen, volgens de berichtgeving, 10 doden en er sneuvelden ten minste 5 miljoen bomen. “In Drenthe zagen dennenbossen er uit of er straaljagers door waren gevlogen” aldus de berichtgeving toen. Opvallende bijkomstigheid: het was warm voor de tijd van het jaar. De eenden in de vijver van het Irispark voelden zich alsof de lente als was begonnen. Moeder eend zwom er rond met 12 kleine eendenkuikens. De toen nog bestaande Oegstgeester Jeugdnatuurwacht bracht het eendengezin over naar het warme water van de Lichtfabriek in het bewaakte stukje singel acht de Molen de Valk. 9 december Nog een paar dagen en dan neemt Arriva het openbaar vervoer van Connexxion over met, op 9 december, een dagje gratis busvervoer om kennis te maken. Voor alle mogelijke informatie opent Arriva een store aan het Leidse Stationsplein 41. Arriva geeft een busboek uit voor Zuid-Holland Noord. www.arriva.nl.zuidhollandnoord.

DOOR INKOCHNITO

De haan maakt meer lawaai dan de kip die het ei legt. (Joel C. Harris)


FAMILIE-BERICHTEN AANLEVEREN FAMILIEBERICHTEN

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

PER E-MAIL

Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Oegstgeester Courant. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

PER POST OF AFGEVEN

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Hij heeft zijn laatste rit gemaakt

AdriAnus MArinus vAn der Luijt Eus

* Leiden, 21 februari 1937

†Den Haag 19 november 2012

KaartenKeus.nl Bestel snel en eenvoudig online uw geboorte-, huwelijksof gelegenheidskaart op www.KaartenKeus.nl

J.A. van der Luijt M. van der Luijt-van Duijn M. van der Luijt J.H. van der Luit

De collecties zijn ook in te zien bij

W. van der Luijt

in Katwijk, tel. 071 408 14 97

J.W.M. van der Luijt T. Bosman

KaartenKeus.nl is een onderdeel van

Drukkerij All-in aan de Ambachtsweg 7a

Neven en nichten

gi

Moed om te 11 ro 07

doneren!

M ed.nl EMORIE Natuursteen

Toonzaal geopend maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur Gedenktekens in natuursteen, glas, rvs en hout Levering direct aan particulieren Zeer snelle levering (2 weken) Deskundig advies

Een persoonlijk afscheid. Wij zijn er als u ons nodig heeft. Een geruststellende gedachte.

Monuta Van der Luit is 24 uur per dag bereikbaar op 071 - 521 32 31. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. U kunt ons ook bezoeken op de Willem de Zwijgerlaan 179 te Leiden of op www.monuta.nl

Het adres voor een passend gedenkteken

•• ••

Delfweg 34a - 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 - 418912 • Fax: 0252 - 419471 E-mail: info@Memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

SHOWTUIN VRIJ TOEGANKELIJK

.BSJBOEF7BML

6JUWBBSUCFHFMFJEJOH

Nefit houdt Nederland war m

2AADGEVING "EGELEIDING 5ITVOERING

AquaPower van Nefit: Het ultieme warmwatercomfort De hoogwaardige kwaliteit van de Nefit TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve combi-ketel heeft een voorraad warmwater die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Overal in huis direct warm water, en als u wilt overal tegelijk! Vraag ons naar de brochure. Het ultieme warmwatercomfort van TopLine AquaPower HR-ketels. NĂş bij:

-ETAANDACHTENZORGVOOR EENPASSENDAFSCHEID

 

WWWMARIANDEVALKNL

HEEMSKERK

INSTALLATIEBUREAU

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH) Telefoon 071 401 66 65 • Fax 071 401 69 42 E-mail: info@heemskerkinstallatie.com Lid van de VNI en BZE Regiodealer van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest. Met een eigen 24uurs-servicedienst.


nieuws

oEgSTgEESTER CoURanT

Kort nieuws Oegstgeest geeft gul aan NSGK opbrengst n De collecte van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) voor jongeren en kinderen met een handicap, heeft dit jaar in Oegstgeest een recordopbrengst van €2568 opgeleverd. Deze opbrengst is ruim 725 euro meer dan vorig jaar dankzij de inzet van vele enthousiaste collectanten. Ook de leerlingen van het Rijnlands Lyceum hebben dit jaar een mooie bijdrage geleverd aan het succes van deze collecte. De organisatie wil alle enthousiaste collectanten en inwoners van de gemeente Oegstgeest hartelijk bedanken. Info: (071) 515 33 65.

UDO oud papier ophalen n Komende maandag, 3 december haalt UDO weer oud papier op in heel Oegstgeest. Dus ook in de wijken Nieuw Rhijngeest en Poelgeest. In Poelgeest moest men duidelijk nog wennen aan dit schema want daar stond de vorige keer erg weinig papier. Men moet er voor zorgen dat het papier om 18.00 uur buiten staat, zoveel mogelijk op de containerplaatsen. De ophalers kunnen het papier dan gemakkelijker terugvinden. Vanaf dit seizoen kan men ook oude kleding inleveren. Niet langs de straat maar wel in de container bij UDO. Men kan papier en kleding altijd bij UDO brengen; zeven dagen in de week.

7

woEnSdag 28 november 2012

Cheque Ronde Tafel voor actieve Sagara Satrya’s n Scouting laat kinderen actief bezig zijn n Nieuwe grondzeilen tenten goede doelen steunen. De Sagara’s houden met behulp van sponsoren zoals dit keer De Ronde Tafel en heel veel zelfwerkzaamheid bewust de contributie laag. Hierdoor wordt iedereen in staat gesteld te leren zeilen, diverse roeitechnieken onder de knie te krijgen, een motorvlet en op den duur zelfs een historische sleper te besturen. En dat dan ook nog bijna iedere zaterdag van het jaar in een gezellige en bruisende omgeving te kunnen blijven oefenen.

gift n De Ronde Tafel Oegstgeest overhandigde de scouts van de Sagara Satrya’s afgelopen donderdag een cheque van € 1.260 voor de aanschaf van grondzeilen voor hun tenten. De Sagara Satrya’s (‘de ridders van de zee’) is een scouting groep bestaande uit diverse onderdelen in de leeftijden tussen 7 en 21 jaar. De welpen, zeeverkenners, wildevaart en stam zorgen er met elkaar voor dat de vereniging zo’n 130 leden telt. De scouts van de Sagara’s zijn erg blij met de donatie van De Ronde Tafel Oegstgeest. Bij de Sagara’s zeilen de leden weliswaar iedere week, maar ook zijn er trektochten en zeilkampen waarbij overnacht wordt in tenten. En voor deze tenten zijn de grondzeilen bestemd. De Sagara’s zijn op watersport en scoutinggebied een begrip in Oegstgeest. Welpen, Zeeverkenners en Wilde Vaart verkennen de wereld om zich heen en doen zo allerlei praktische en sociale vaardigheden op. De Schipper van de zeeverkenners, Marloes van Ingen Schenau,

Een deel van de opbrenst van de ‘Koninginnebar’ aan de Hofdijk van de Ronde Tafel is dit jaar voor de Sagara Satrya’s. Foto: Willemien Timmers

organiseert in de schoolvakanties samen met de leidingsleden zeiltrektochten en iedere zaterdagmiddag een opkomst, die begint bij het clubhuis. Op de Kagerplassen ontwikkelen de scouts hun zeilvaardigheden. Na de zeilmiddag ‘chillen’ de leden in de botenloods, clubhuis of rond de haven aan de Mariahoe-

s e m t e h n Va

velaan, gelegen aan het Oegstgeester Kanaal. In dit opzicht verschilt de scouting in niets van de Ronde Tafel van Oegstgeest. Een bruisende club waar gezelligheid bovenaan staat. Net als de Sagara’s is de Ronde Tafel een groep met diverse achtergronden, beroepsgroepen en opleidingen die met inzet mede lokale

VERS

Runderrollade Runderrollade gemaakt van malse rosbief, opgerold met fijne kruiden. Mager en mals om rosé te eten. Alleen deze week

500 gram

Kalkoen eten met kerst?

€ 7,25

De doelstelling is om aan alle jeugdigen een veelzijdig programma te bieden waarin iedereen in een veilige omgeving sportief, creatief en technisch op een uitdagende wijze bezig kan zijn. Als zeiler en scout ontdek en ontwikkel je je talent in verantwoordelijkheid beslissingen te nemen. De stichting Sagara Satrya’s biedt haar jeugdleden een jarenlange maatschappelijke ervaring die er toe doet. De Ronde Tafel (‘een bruisende club voor mannen tussen de 33 en 40 jaar’) opereert onder het motto ’voor Oegstgeest, door Oegstgeest’. Zijn er initiatieven, verenigingen, clubs etc. die ondersteuning nodig hebben, meld dat bij de Ronde Tafel: info@rondetafeloegstgeest.nl.

Blauw Knapperig pistoletje met roquefort, peer en vijgenchutney

€ 5.00

Soep

����� ���������t ���

���

Romige huisgemaakte broccolisoep met roquefort geserveerd met stukjes stokbrood

€ 5.10

Wij bezorgen ook lunches aan bedrijven! De Kempenaerstraat 43B - Oegstgeest (071) 514 16 16 www.hetbeleg.nl

DEZE WEEK

Amandelletter M Actie geldig t/m woensdag 5 december 2012

Bestellen voor de kerst

Bestel tijdig uw kerstkalkoen Winkelcentrum Lange Voort • T 071-5175535 Winkelstraat De Kempenaer • T 071-5173707

Weekaanbieding: Frambozentaartje voor € 19.50 Guimauves

kosten deze week maar € De Kempenaerstraat 37 Tel. 071-5283212

4.75

Boerenkaas pikant belegen

7.49 Pecorino Pepato 3.49 Jambon d’ardenne 2.99 Fromagerie du Patron 11 maanden gerijpt

500 gram

Met pepers en jeneverbessen. Pikante smaak.

100 gram

Heerlijke zachte Belgische rauwe ham.

100 gram

Irislaan 71 - 2343 CH Oegstgeest - tel. 071-5237400 www.dupatron.nl Winkelcentrum Lange Voort


KERSTBOMEN Traditionele kerstbomenverkoop bij Velzel Hoveniers vanaf 6 december

 Kerstbomen in diverse soorten en maten  Kerstgroen en kerstkransen  Geïmpregneerde kerstbomen voor bedrijven  Gratis kerststukjes maken voor kinderen (tot 12 jaar) op zaterdag 15 december van 14.00 - 17.00 uur  Koopavonden geopend  Koopzondagen 8 en 15 december geopend  Locatie: Regentesselaan 2a, zijstraat van De Kempenaerstraat

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA? Verpleeghuis Nebo zoekt een verzorgende (niveau 3) en een verpleegkundige (niveau 4/EVV’er) voor minimaal 24 uur. ‘De kracht van samen zorgen’. Bij Nebo zorgen we voor een veilige en warme woonomgeving voor kwetsbare ouderen. De vragen of wensen van onze bewoners zijn leidend en onze inspiratie.

Stuur je sollicitatiebrief met motivatie en CV naar werken@bronovo-nebo.nl. Voor meer informatie over beide functies kunt u contact opnemen met Reggy Braakhuis, unithoofd, telefoon: 070-312 37 79.

Spreekt dit je aan? Wil je het beste van jezelf geven en kun je verantwoording nemen? Dán spreken we je graag. Wij geven je de kans jezelf verder te ontplooien en te ontwikkelen.

Verpleeghuis Nebo biedt een warm en veilig tehuis aan cliënten met een somatische- of een psychogeriatrische aandoening. Nebo vormt samen met Bronovo en Gezondheidscentrum Wassenaar de Stichting Bronovo-Nebo.

Nebo is een dynamisch en innovatief verpleeghuis in een luisterrijke omgeving. Ons lichte en ruime verpleeghuis grenst direct aan landgoed Clingendael.

GRATIS THUISBEZORGD!! 071 - 515 59 37

Kijk meer informatie op www.bronovo.nl

Verpleeghuis Nebo, Floris Arntzeniusplein 65 – 2597 SP Den Haag - tel: 070 – 312 37 37

Adenta tandprothese Specialist n

keringe

rze Alle ve

Jaguar XKR 4.2 V8 S/C COUPE Kenteken 86-XR-PF Kilometerstand 81.076 km Aant. versnellingen 6 (Automaat) Registratiedatum 31-08-2007 Garantie Jaguar Selected Edition Kosten rijklaar maken € 750,-

Prijs: €

Marge auto Brandstof Kleur Interieur Energielabel Gewicht

54.500,-

Nee Benzine Lunar Grey Leder G 1670 kg

Opties en accessoires: Alarmsysteem SCM goedgekeurd. Aluminium dashboard afwerking. Anti blokkeer systeem. Audiobediening op het stuur. Automatisch dimmende binnenspiegel. Automatische Stabiliteits Controle. Buitentemperatuurmeter. Carkit. CD-wisselaar. Centrale deurvergrendeling. Centrale deurvergrendeling afstandbediend. Climate control. Cruise Control. Elektrisch bedienbare ramen voor. Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugen. Elektrisch verstelbare buitenspiegels. In hoogte verstelbaar stuur. Keyless Entry. Koplampsproeiers. Lederen stuurwiel. Lichtmetalen velgen (20). Middenarmsteun voor. Mistlampen voor. Navigatiesysteem. Nieuwe APK bij aflevering. Parkeersensoren. Radio/CD speler. Regensensor. Reservewiel. Snelheidsbegrenzer. Spoiler achter. Sportinterieur. Sportonderstel. Sportstoelen. Sportstuur. Sportuitvoering. Stoelverwarming voor. Stuurbekrachtiging. Tiptronic. Toerenteller. Traction control. Xenon verlichting Bijzonderheden: De XKR, krachtig, elegant en voornamelijk bloedmooi.

Bedrijvenpark Foreparkpark, Neckar 1 2491 BE DEN HAAG Verkoop@blankespoor-jaguar.nl Tel: 070-3575717 Fax: 070-3575719

• Natuurgetrouwe kunstgebitten • Kunstgebitreparaties

Klaar terwijl u wacht!

ZONWERING

Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

12 november 2012.ai www.tandenwinkel.com

1

12-11-12

10:01


cultuur

OeGsTGeesTeR COURanT

oké column

Deurcollecte

wOensDaG 28 november 2012

9

Har Meijer: Gelukkig tussen de Leidse Singels n Deel opbrengst G-voetbal n Zaterdag signeersessie Rijnlandse Boekhandel

Zojuist het jaarlijkse telefoontje gehad van het Gemengd Koor van de Willibrordkerk. Of ik na afloop weer met een mandje bij de uitgang wil staan voor de deurcollecte. Jij haalt altijd zo veel geld op! Traditiegetrouw geeft het Gemengd Koor de zondag voor kerst hun kerstconcert. Het kerkkoor is geliefd om zijn sound en het trekt altijd een volle bak! Soms nodigen ze muzikale gasten uit die, naast de vaste organist voor extra muzikale begeleiding en solo’s zorgen. Soms is er versterking van het koor en staat het bomvolle altaar te swingen. Mijn man maakt als bas deel uit van het Gemengd Koor. De laatste weken voor het concert is hij nog meer van huis dan anders. Een uur vóór de mis begint, repeteren voor het kerstconcert. Op de gebruikelijke koorrepetitieavond eerder beginnen. En extra repetities. De boekjes worden gedrukt. De verwarming in de kerk gaat aan. De deuren gaan open en het publiek zoekt een goed plaatsje. De kerk is sfeervol versierd. De voorzitter van het koor en de diaken heten iedereen welkom. De koorleden zien er prachtig uit. Ze hebben allemaal een warm rood accent op hun stemmig zwarte kleding. Het koor zingt bekende en onbekende liederen en af en toe is er samenzang. Je komt in de kerststemming. Even niet denken aan huiselijke beslommeringen als: Wat gaan we eten, met wie? Hoe dekken we de tafel? Rode ballen of toch zilver in de boom? Cadeautjes? In de pauze is er geurige koffie met kersttraktatie en spreek je elkaar. Dan het vervolg. Na de slotakkoorden stel ik mij met mandje en mede-collectanten bij de deuren op. Iedereen verlaat de kerk met een vrolijk gezicht; men heeft genoten! Het is moeilijk dat aan de geldelijke giften af te lezen. Het is soms niet te geloven hoe weinig mensen dit geldelijk weten te waarderen. AKn redactieoke@gmail.com

gi

Moed om te 11 ro 07

doneren!

M ed.nl Leefjelijf yoga n Yoga niets voor tieners? “Niet waar”, zo vertelt een tiener. “Door de lessen van Saskia Lequin voel ik me altijd een stuk rustiger aan het einde van de les.” Wil je ook leren je hoofd helder te maken en even rust te vinden? In januari begint op de maandagmiddag in Jottem te Oegstgeest weer een nieuwe serie lessen, voor tieners vanaf 13 jaar. Ook voor kinderyoga vanaf 9 jaar. Opgave en info: www.leefjelijf.nl. 06-24761471. Vergoeding mogelijk.

Tekst en foto: Wil van Elk

boeK n Har Meijer heeft veel meegemaakt en 40 jaar huisarts is hem niet in de koude kleren gaan zitten. Genoeg stof voor het schrijven van ‘Gelukkig tussen de Leidse Singels’. Op vrijdag 23 november presenteerde de begenadigde ‘verteller’ zijn nieuwe boek in Museum Boerhaave, waar Har Meijer in zijn jeugd school ging in de Caeciliastraat. Heel toepasselijk is in het museum nu de tentoonstelling Leydse Weelde. Frits Huffnagel ontving van Har Meijer het eerste exemplaar. En lachend tegen de genodigden: “Als jullie dachten ook een exemplaar te krijgen, dan hebben jullie pech. Jullie kunnen er na afloop allemaal een kopen!”. Huffnagel vertelde hoe hij opgroeide in de Faljerilstraat in de wijk bij het hertenkamp aan de Leidse Hout waar ook de familie Meijer woonde en las een stukje voor uit het boek ’Gelukkig binnen de Leidse singels’, uiteraard een anekdote uit de huisartsenpraktijk van Har Meijer. Gelardeerd met Leids accent en dito uitspraken, hoe kan het ook anders,

UDO G-voetbal is blij met het mooie gebaar van de schrijver. vertelde Frits een gedeelte van het verhaal over het zetten van een handtekening onder een overlijdensverklaring. Uiteraard tot groot vermaak van de vele genodigden.

Prijswinnaars posteractie prijzen n “Mooi om de leuke reacties te zien de ‘I Love Oegstgeest’ posters”, sprak Milou Martinot bij de prijsuitreiking. Prijswinnaars: Mw. Vromans - tegoedbon 25 euro (Van Alphen schoenen), Mw. Bijl de Vroe - tegoedbon 25 euro (Van Alphen schoenen), D. Trotha - kettinkje met een zilveren hanger 40 euro (Parure Sieraden), Dhr. van Haasteren - kappersbehandeling van 45 euro (Jacques van Bellen), Mw Cameron - couture rokje t.w.v 220 euro (OSO Couture), Fam. Bär - speculaaspakket (Bakker Hugo de Groot), Lotte Nielsen - speculaaspakket (Bakker Hugo de Groot), Fam. Jansen - speculaaspakket (Bakker Hugo de Groot), Mw. v.d. Voort - lunchbon van 20 euro (Beleg van Oegstgeest), Yulian Durand - groente en fruitpakket (Volkstuinvereniging Oegstgeest), Boot - Fair Trade Pakket 50 eur (C1000), Konings - Fruit en Groente Pakket van Willem&Drees (C1000), M. Wierenga - Bon voor Biologisch diner van 100 euro (Restaurant de Jonker), Brink - Pakket Puur&Eerlijk van 125 euro (AH Irislaan), Overdevest - Pakket Puur&Eerlijk van 125 euro (AH Irislaan), Mw. Teunisse - Beeldje (Wereldwinkel), A. de Kok jaarabonnement bibliotheek (Bilbliotheek Oegstgeest), E. van der Loeff - Glazen Toren (Kunstkasteel), Mw. Zwart - Groenboek ‘Met Mest en Vork’ plus ‘Tuintje-in- ‘n- Kistje’ (Rijnlandse Boekhandel, E. Geiger - Levende Verjaardagskaart (Beleef het verleden), Haverman - kinderpartijtje voor 8 kinderen (Poelmeer), B. Kristiansen - Historisch kinderfeestje op kasteel

Mevrouw de Regt met de hoofdprijs van Bike Totaal. Oud-Poelgeest (Kasteel Oud Poelgeest & Beleef het verleden), B. Verloren - LED lampen pakket (Firma Roest), Kuzee - Uitje voor 2 (D Reizen), Brigitte Geiger - 1 maand sport naar keuze (Sportschool Rob van der Hoorn), V. van Rooyen - 2 maanden sport naar keuze (Sportschool Rob van der Hoorn), M. Trap - 3 maanden sport naar keuze (Sportschool Rob van der Hoorn) Ivonne Janka - een dag op pad met een (elektrische) deelauto (MyWheels), S. Perl - 25 badenkaart (Zwembad Poelmeer), M. Bögels - 12 badenkaart (Zwembad Poelmeer), C. Roelen -12 badenkaart (Zwembad Poelmeer) en tenslotte ging mevrouw de Regt er vandoor met de Cortina Lifestyle Stadsfiets die beschikbaar gesteld was door Bike Totaal van der Hulst Fietsen.

Udo g-voetbal

Het boek dient ook een goed doel. Tien procent van de opbrengst van het boek is voor de G-voetbal van de Oegstgeester voetbalvereniging

UDO. Tussen de sprekers door stelden vier van de vijf trainers van UDO G-voetbal zich voor. Har Meijer vertelde over zijn eerste kennismaking met de sporters.

Rotary actie ‘Sterren stralen voor Xenia’ goede doel n De Rotary Oegstgeest-Rhijngeest zet zich in voor het nieuw te bouwen jongeren-hospice Xenia. De actie is inmiddels gestart. De wijnen en de kaarten zijn vanaf heden verkrijgbaar. Samen met ’t Wijnhuis heeft de Rotary een tweetal wijnen geselecteerd voor dit doel. De wijnen komen uit de Gascogne (Domaine de Pellehaut, Harmonie de Gascogne 2011- in wit en rood). De flessen zijn voorzien van een extra etiket waarop de actie wordt uitgelicht. De wijn wordt aangeboden voor € 7,95 per fles. En van die prijs gaat een heel fors gedeelte naar het doel ‘Sterren stralen voor Xenia’. Als de Sint is vertrokken zullen op 7 december om 18.30 uur de lampjes in de kerstboom in de De Kempenaerstraat worden aangestoken.

Rotary voorzitter Tom Groot vorig jaar bij de lichtjesboom. Vanaf dat moment zijn leden van de Rotary regelmatig bij de boom aanwezig om voorbijgangers van hun actie op de hoogte te brengen. Er worden kerstkaarten, wijn en oliebollen aangeboden. Ook (kleine) donaties zijn natuurlijk van harte welkom. Op de zaterdagen 15 en 22 december is de Rotary ook in winkelcentrum Lange Voort te vinden.

ANBO filmmiddag film n Op 30 november wordt er in het gemeentecentrum een filmmiddag georganiseerd door de ANBO en Radius/SWOO. Parijs, de vroege jaren ‘60. De vermogende Jean-Louis Joubert is een brave maar saaie man. Tot hij en zijn vrouw de mooie Spaanse María als werkster in dienst nemen. Maria laat hem kennis maken met de zes-

de verdieping van zijn burgerlijke appartementsgebouw waar zij met andere temperamentvolle Spaanse werksters woont. Deze vrouwen leren hem voor het eerst plezier te hebben in het leven. Dit tot grote ontsteltenis van mevrouw Joubert en haar vriendinnen. Een vrolijke en romantische feel good film, met heerlijke rollen. Tijd: 14.30 uur (zaal open om 14.00 uur), kosten: € 5,- (incl. koffie en thee)


Goed uit eten (Bijna) alles is mogelijk bij restaurant Zonneweelde Sinds vier jaar zwaaien Olav en zijn broer Jan de scepter over restaurant Zonneweelde, op de grens van Noordwijk en Noordwijkerhout. “Bij ons overheerst het huiskamergevoel; je bent welkom, en we doen er alles aan om het u naar de zin te maken”, zo omschrijft Olav het restaurant. De inrichting en het menu stralen dat ook uit. Hier kom je voor een goede maaltijd: lekker en veel. “Wij serveren altijd veel verse groenten, en we hebben ook gerechten die je niet vaak meer in restaurants vindt, zoals stoofvleespannetje, gebakken kippenlevertjes, stoofpeertjes in de winter, en rabarbercompôte in de zomer.” Ook tijdens de komende feestdagen is Zonneweelde gewoon open, behalve op kerstavond en oudejaarsavond. “Tijdens alle feestdagen, of het nou kerst, Pasen of Hemelvaartsdag is, serveren we een heerlijke brunch. Reserveren is dan wel noodzakelijk.” Maar de grootste troef van Zonneweelde is toch wel, dat op aanvraag bijna alles mogelijk is. Dat is de invulling van gastvrijheid hier. Voor Olav niet meer dan logisch: “Ons succes wordt bepaald door de gast die bij ons aan tafel komen zitten.” Restaurant Zonneweelde Duindamseweg 8 2204 AS Noordwijk tel. 0252-372524 www.restaurantzonneweelde.nl

Voor ieder moment Van de dag Lunch - diner - borreL

StationSweg 7 2312 aS Leiden 071 - 889 40 77 www.grandcafevanbuuren.nl

Eeterij de Beleving

binnenspeeltuin

buitenspeeltuin

Kraaierslaan 7 • 2204 AN Noordwijk • T 0252 - 37 04 10

info@eeterijdebeleving.nl • www.eeterijdebeleving.nl

Kerstdiner in stijl bij Restaurant De Zwaan Op Tweede kerstdag is De Zwaan geopend vanaf 10.00 uur. Vanaf 12.00 uur kunt u genieten van een heerlijke kerstlunch, met allerlei luxe gerechten als carpaccio van hert of een zalmtrio. Vanaf 17.00 uur serveert De Zwaan een prachtig kerstdiner met bijvoorbeeld hertenbiefstukjes. Terrine van eendenlever en geconfijte eendenbout, of langoustines met kaneel. Dit alles eventueel vergezeld van een exquise wijnarrangement. Behalve goed en lekker eten zorgt De Zwaan natuurlijk ook voor een feestelijke ambiance. Het restaurant is uiteraard in kerstsfeer ingericht, en terwijl u eet kunt u genieten van sfeervolle live (kerst) muziek. De feestelijke kerstinrichting past perfect bij de nieuwe inrichting van De Zwaan. Het restaurant heeft nieuwe vloeren

gekregen. De nieuwe inrichting is modern, met een knipoog naar het klassieke, met natuurlijk kleuren als grijs, wit en zachte bruintinten. Het geheel wordt bekroond door een nieuwe bar. “Die is werkelijk het sieraad van de zaak geworden”, aldus de eigenaar. Ook het personeel is in nieuw tenue gestoken: zwart met oranje accenten, die terugkomen in het logo van De Zwaan. Zelf alvast een voorproefje krijgen van de nieuwe uitstraling van De Zwaan, of het aanbod voor de kerst? Bekijk dan eens de website www.restaurantdezwaan.nl, die net als het restaurant zelf al een kleine restyling heeft ondergaan. Dineren in stijl, dat doe je bij Restaurant De Zwaan. Ook tijdens de feestdagen! Reserveren is uiteraard gewenst.

Restaurant de Zwaan Boulevard 111 - Katwijk Tel. 071-4012064 www.restaurantdezwaan.nl


Grote OUTLET VERKOOP bij ROEST RIJNSBURG op vrijdag 30 november en zaterdag 1 december

De winkel in Rijnsburg gaat weer twee dagen open! Na de succesvolle verhuizings uitverkoop is het gelukt nog een aantal zeer scherpe aanbiedingen voor u in te kopen. In OUTLET vorm, maar altijd met de zekerheid van Roest. Onderstaand een aantal voorbeelden, soms slechts enkele stuks, dus OP=OP Dennis en Maurits helpen u graag! LCD / LED TV:

AUDIO:

Sony 32” (80 cm) full-hd, Ziggo geschikt, van € 549,- voor

Samsung 40” (100 cm) full-hd,

van € 699,- voor

Ziggo geschikt

€ 399,Sony 32” LED Tv nu € 399,-

€ 499,-

Philips 46” (115 cm) full-hd, Ziggo geschikt

van € 749,-

voor € 599,-

van € 1149,- voor

WITGOED :

Siemens Wasautomaat 1400 t 7 kilo, aquastop van € 699,- voor

Philips 42” (107 cm) full-hd, Ziggo geschikt, net-tv

Sony Micro setje CMT FX 205 radio-cd-boxjes van € 129,- voor € 79,Sony BDV-L600 Blu Ray, radio, 2.1 surround van € 499,- voor € 349,Sony BDV-E380 Blu Ray, radio, 5.1 surround van € 499,- voor € 299,-

Siemens Condensdroger 7 kilo inhoud,

€ 899,-

Diverse Loewe demo LED TV’s modellen: -/- 25% KORTING!!! KLEIN HUISHOUDELIJK:

van € 649,- voor

7 programma’s

Miele Wasautomaat 1400 toeren W3241 van € 1049,- voor

Sharp Magnetron 800 watt

van € 109,- voor

€ 79,-

Tefal stoomgenerator 4 bar 1,6 lt waterinhoud *na aftrek € 20,- retour via Tefal

van € 169,- voor

€ 119,-*

Miele 1800 watt stofzuiger nu € 99,-

Miele Condensdroger 7 programma’s

van € 899,- voor

€ 449,€ 449,€ 849,€ 699,Siemens 1400 toeren wasautomaat nu € 449,-

Bosch Stofzuiger BSGL31700 rood, 1700 watt van € 119,- voor

Siemens Stofzuiger VS06G1812

van € 129,- voor

zwart, 1800 watt

€ 79,€ 89,-

Miele Stofzuiger S2121 mango rood,1800 watt van € 159,- voor

€ 99,-

Bosch Espresso volautomaat, TCA 5309

van € 599,- voor

www.roest.tv

GW Roest BV In de Hoftuin 2231 GT Rijnsburg 071-409.77.77

€ 399,

NISSAN ALL INCLUSIVE 4 jaar garantie

4 jaar onderhoud

4 jaar pechhulp

Nissan. Innovation that excites.

Automobielbedrijf Oudshoorn B.V. Touwbaan 5, 2352 CZ LEIDERDORP 071-5410141 www.oudshoornbv.nl

PIXO 1.0 Visia

All Inclusive prijs

Aanbetaling

Totaal kredietbedrag

Vaste debetrentevoet

Jaarlijks kostenpercentage

Looptijd in maanden

Slottermijn

Maandtermijn

Totaal te betalen bedrag

€ 9.150,-

€ 2.676,-

€ 6.474,-

6,9%

6,9%

48

€ 3.056,-

€ 99,-

€ 10.465,-

JUKE 1.6 Acenta

€ 23.075,-

€ 7.289,-

€ 15.786,-

6,9%

6,9%

48

€ 8.098,-

€ 229,-

€ 26.371,-

QASHQAI 1.6 Connect

€ 29.195,-

€ 10.490,-

€ 18.706,-

6,9%

6,9%

48

€ 9.143,-

€ 279,-

€ 33.038,-

Dit All Inclusive maandbedrag is afhankelijk van het gekozen model, versie, aanbetaling en looptijd. En geldt voor de Nissan PIXO 1.0L 68 pk Visia € 8.390,-, JUKE 1.6L Acenta € 22.290,- en QASHQAI Connect Edition € 28.350,- (prijslijst 1 oktober 2012) is incl. BTW en BPM, verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Opties en uitrusting zijn afhankelijk van de uitvoering. Afl opend krediet met vaste debetrentevoet verstrekt door Nissan Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Alleen geldig op nieuwe Nissan PIXO, MICRA, NOTE, JUKE, QASHQAI en QASHQAI+2 personenauto orders van particulieren van 01/10/2012 t/m 31/12/2012. Nissan All Inclusive incl. verlengde garantie en onderhoud. De slottermijn is gelijk aan de Gegarandeerde Terugkoop Waarde bij een looptijd van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Jaarlijks kostenpercentage 6,9% tot maximaal 48 maanden. Nissan Financial Services behoudt zich het recht voor de actie zonder opgaaf van reden te beëindigen. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. De garantie verlenging (is verzekeringsproduct) Nissan 5* (verlenging van 3 jaar fabrieksgarantie met 1 jaar, tot 100.000 km) en Nissan 5* onderhoudsplannen (4 jaar onderhoud met een maximum van 100.000 km) zijn producten van Nissan International Insurance LTD, No.2 Portomaso Marina, The Quay, Portomaso STJ 4011, Malte. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland. Overeenkomstig 715/2007.EG. Min/max verbruik PIXO, JUKE en QASHQAI gamma gecombineerd: 4,3-8,2 l/100 km, resp. 23,3-12,2 km/l. CO 2 -uitstoot variërend: van 99 gr/km tot 194 gr/km. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.

Ga voor meer informatie naar: www.nissan-acties.nl


Nú bij Automeer: rijklaar € 8.999,-! Op vertoon van deze folder:

• Gordijn hoofdairbags

Standaard voorzien van:

10% korting op • Geïntegreerde alle accessoires • Centrale hoofdsteunen vóór deurvergrendeling met inclusief montage afstandsbediening Zij-airbags in de De allernieuwste Alto 1.0 Comfort VVT. De voordeligste auto van Nederland (onderzoek ANWB 2011), de grootste in zijn klasse en nu nóg comfortabeler. Voorzien van nieuwe interieurbekleding, wieldoppen en kleuren. Kom nu langs voor een allesverhelderende proefrit en laat u positief verrassen. Nu bij ons voor een superlage all-in, rijklaarprijs.

• • Startonderbreker • Airconditioning • 5 deuren • Elektrisch

Radio/CD/MP3-speler

De Alto 1.0 Comfort Uw voordeel:

€ 796,-

• Airbags voor bestuurder • In hoogte verstelbare en passagier

bestuurdersstoel

• In hoogte verstelbare hoofdsteunen achter

voorstoelen

(elektronische remkrachtverdeling)

• BAS (remassistent) • In delen neerklapbare achterbank

bevestigingssysteem voor kinderzitjes (2)

• Levenslange

mobiliteitsservice

(vraag naar de voorwaarden)

• 3 jaar

• In hoogte

fabrieksgarantie

verstelbaar stuurwiel

• ABS met EBD

• ISOFIX

bedienbare ramen vóór

Ook de 50/50 actie is mogelijk, vraag ons naar de voorwaarden.

vóór en achter

Elektrische stuurbekrachtiging

Direct leverbaar in Superior White!

• 12 jaar

carosseriegarantie

Handgeschakelde versies:

Brandstofverbruik volgens de Euro 5-norm (CE) 715/2007 en 566/2011F: 4,3 l/100km; 23,3 km/l; CO2-uitstoot: 99 g/km.

Automeer Katwijk B.V.

APK voor álle merken nu slechts € 17,50

Ambachtsweg 9, 2222 AH Katwijk, Tel. (071) 403 19 25, automkat@xs4all.nl, www.automeer.nl Of kijk op www.suzukirijnland.nl

Exclusief roetmeting voor diesels. (Knip deze bon uit en neem mee).

Geadviseerde verkoopprijs is inclusief BTW/BPM, kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage en legeskosten (adviesprijs € 646,41). Meerprijs metaalkleur: € 304,-. Wijzigingen voorbehouden. Vraag ons naar de voorwaarden van de 50/50 actie.

Start bouw 1e kwartaal 2013!

Plandeel ‘Egelantier’

(Fase III) 111 fraaie & luxe- en startersappartementen vanaf € 145.000,- v.o.n. Starterslening mogelijk! Meer info?

071 - 40 51 500

Stijlvol relaxen in Rijnsburg Koop dit jaar en profiteer nog van de gunstige hypotheekregels!

De Raad Makelaars, Sandtlaan 38 - 2223 GG Katwijk welkom@deraadmakelaars.nl www.deraad.nl

www.de -bloem.nl


fotopagina aankomst sinterklaas

oEgSTgEESTER CoURanT

woEnSdag 28 november 2012

13

In zicht Om even over half tien kwam gelukkig toch de boot met Sinterklaas erop aanvaren. Even was de wachtende menigte bang geweest dat hij met zijn pieten in de mist verdwaald was. Door zijn hoofdpiet werd de Sint aan land geholpen, waar hij direct de hand van burgemeester Timmers schudde. “Wat een verrassing dat zoveel kinderen mij hier op staan wachten”, sprak hij enthousiast. Ook de voorzitters van de beide winkeliersverenigingen heetten Sint welkom. Daarna nam Sint alle tijd om alle kinderen de hand te schudden, en mooie tekeningen in ontvangst te nemen.

Zou de goede Sint wel komen Al om negen uur stonden afgelopen zaterdag, 24 november, al kinderen klaar bij het Oegstgeester Kanaal om het mooiste plekje te hebben bij de aankomst van Sint Nicolaas in Oegstgeest. In de kou was het behoorlijk afzien voor alle kleine fans die samen met hun ouders en grootouders vol verwachting op de komst van de Goedheiligman en zijn pieten wachtten. Gelukkig was er een gezellig pietenorkest dat de mooiste liedjes ten gehore bracht en ervoor zorgde dat iedereen zich warm zong. Maar, als je ongeduldig bent, duurt het wachten altijd lang… (Foto’s op deze pagina: Willemien Timmers).

Vragen De pieten hadden voor alle kleine Sintfans pepernoten meegebracht. Belangrijk was het dus om op te vallen en de aandacht te trekken van de knechten van Sinterklaas om zo een heerlijk handje snoepgoed te veroveren.

Oegstgeest loopt uit voor aankomst Sint

Echte hulppiet Als je een echte hulppiet wilt zijn, is een pietenmuts opzetten niet voldoende. Zwarte schmink en rode lippenstift zijn onontbeerlijk.

Langs het Oegstgeester Kanaal en op de Hendrik Heukelsbrug hadden zich heel veel Oegstgeestenaren verzameld om een glimp van Sint Nicolaas op te vangen. Het leek dit jaar opvallend druk op de oever. (Foto Wil van Elk)

Muziek Wat is het sinterklaasfeest zonder vrolijke muziek? Gelukkig bracht Sinterklaas ook dit jaar weer een groot aantal muzikale pieten mee uit Spanje die op allerlei plekken in Oegstgeest de sterren van de hemel speelden. Zelfs in de kou van afgelopen zaterdag hielden zij het stug vol om bijna onafgebroken door te spelen. Na afloop hebben zij vast van de Sint een heerlijke mok warme chocolademelk gekregen om wat bij te komen. Daarna moesten zij alweer snel het dak op om de eerste Oegstgeester schoenen te vullen die door de kinderen waren gezet. Nog één weekje wachten en dan is het écht pakjesavond.

Rondrit langs beide winkelcentra Sinterklaas maakte samen met burgemeester Els Timmers, Herman Klaver (voorzitter winkeliersvereniging centrum Lange Voort) en Karen de Weerdt (voorzitter winkeliersvereniging winkelgebied De Kempenaer), een rondrit door Oegstgeest. Hierbij werd aan beide winkelcentra een bezoek gebracht. Hij keek er zijn ogen uit, om er later terug te komen om inkopen te doen. Komende zaterdag, 1 december, is er om 13.00 uur een kort Sinterklaasfeest op het schoolplein van de Gevers-Deutz Terweeschool. Tijdens dit feest, dat door beide winkeliersverenigingen wordt georganiseerd, zullen de prijzen van de kleurwedstrijd / chocoladeletterzoektocht worden uitgereikt. Ook krijgen alle kinderen wat lekkers.


28 november 2012 week 48 WWW.OeGSTGeeST.nL RHIJnGeeSTeRSTRAATWeG 13 POSTBUS 1270 2340 BG OeGSTGeeST

Voor alle vragen over de gemeente belt u maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur met het Telefonisch Informatie Punt (TIP): 51 91 793 (Communicatie, Klachten, Onderwijs, Projectbureau’s, Meldingen openbare ruimte/servicelijn)

RAADSInfORMATIe

AGenDA POLITIeke ROnDe OeGSTGeeST vAn 6 DeceMBeR 2012 • De begintijden van de onderwerpen zijn onder voorbehoud

Raadzaal 20.00-22.00 20.00-20.15

20.15-20.35 20.35-21.00 21.00-21.15 21.15-21.35 21.35 21.35-22.00 22.00 22.00

• Voor actuele agenda: kijk op de website

Trouwzaal commissie Ruimte Opening. Vaststellen agenda. Spreekgelegenheid voor het publiek. *) Notulen vergadering van 04-10-2012. Aandachtspuntenlijst commissies/raad. Lijst van niet te bespreken stukken. Rapportage vanuit gemeenschappelijke regelingen. Ontheffing molenbiotoop Kikkermolen. Nota Duurzaamheidsbeleid 2013-2017 en uitvoeringsprogramma 2013-2014. Egalisatiereserve WABO. Evaluatie snippergroenbeleid. Inhoudelijke mededelingen. Stukken ter kennisneming. Rondvraag. Sluiting.

20.00-23.00 20.00-20.15

20.15-20.45 20.45-21.15 21.15-21.30 21.30-22.00 22.00-22.30 22.30-23.00 23.00 23.00 23.00

commissies Burger Opening. Vaststellen agenda. Spreekgelegenheid voor het publiek. *) Notulen vergadering van 15-11-2012. Aandachtspuntenlijst commissies/raad. Lijst van niet te bespreken stukken. Rapportage vanuit gemeenschappelijke regelingen. Wijziging Reglement van Orde. Wijziging Verordening raadscommissies. Nieuwe gem.reg. BSGR. Jaarplan Veiligheid 2013. Startnotitie Economisch Beleid. Beleidsplan Schuldhulpverlening en aanpassen Verordening participatie schoolgaande kinderen. Inhoudelijke mededelingen. Rondvraag. Sluiting.

*) Als u wilt inspreken dient u vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op te nemen met: v.w.b. de commissie Burger : mw. J.J.M. de Wolff-van der Reijken, tel. ( 071) 51 91 700 en v.w.b. de commissie Ruimte: mw. H.E. Meijer, tel. (071) 51 91 760 Meer informatie vindt u op de website van de gemeente: www.oegstgeest.nl. De volledige agenda en de vergaderstukken liggen tijdens kantooruren ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan de Rhijngeesterstraatweg. Ook zijn ze te raadplegen in het raadsinformatiesysteem op www.oegstgeest.nl.

Arriva neemt openbaar vervoer over van Connexxion In 2012 heeft de provincie ZuidHolland het openbaar vervoer in de regio Zuid-Holland Noord aanbesteed. Als gevolg hiervan neemt Arriva vanaf zondag 9 december 2012 de verzorging van het openbaar vervoer over van Connexxion. Tegelijkertijd gaat op deze dag de nieuwe dienstregeling in.

Informatie over dienstregeling Op de website van Arriva, www.arriva.nl kunt u terecht voor een passend reisadvies of voor een lijnennetkaart. Daarnaast verspreidt Arriva een huis-aan-huis folder met daarin streekgebonden informatie. Tevens is er vanaf deze datum een Arriva Store nabij onder andere treinstation Leiden Centraal waar u

met vragen terecht kunt. Abonnementen Lopende abonnementen blijven geldig. Afhankelijk van het type abonnement kan het zijn dat u daarvoor actie moet ondernemen. Kijk hiervoor ook op de website van Arriva, www.arriva.nl.

Foto’s van vroeger en nu

5000ste foto digitaal fotoarchief Wist u dat Oegstgeest een uitgebreid digitaal fotoarchief heeft? Hierin zijn nu al 5000 beelden van vroeger. Maar ook meer recent beeldmateriaal is hierin te vinden. Het oudste fotomateriaal is van rond 1890. De collectie loopt door tot op de dag van vandaag. De foto’s uit dit digitale fotoarchief kunt u bestellen. Neem eens een kijkje en haal herinneren op bij het zien van de oude beelden of laat u verrassen door oude foto’s van vroeger. De foto’s in het digitaal fotoarchief zijn een samenstelling uit de collecties van fotograaf Loek de Groot, de Vereniging Oud Oegstgeest en het archief van de gemeente Oegstgeest. De database wordt voortdurend ververst en aangevuld. Het gaat nu om 5000 afbeeldingen, als het digitaal fotoarchief compleet is, zullen er zo’n 9000 foto’s digitaal te vinden zijn.

foto’s bestellen Voor geïnteresseerden zijn er allerlei manieren om het digitaal fotoarchief te ontsluiten. U kunt zoeken op onderwerp, op straatnaam, op jaartal. Bekijk het digitale fotoar-

chief via de website www.digitaal fotoarchief.oegstgeest.nl. Uitleg vindt u op deze site. Ook leest u hoe u foto’s kunt vergroten en foto’s kunt bestellen.

Sociale Zaken spreekuur 51 91 830 Tussen 9.00 en 11.00 uur WMO spreekuur 51 91 819 Tussen 9.00 en 11.00 uur Grofvuil en groot tuinafval Tussen 9.00 en 12.00 uur 51 91 868

Wilt u de burgemeester of één van de wethouders spreken? Bel voor een afspraak met 071-51 91 793 of mail naar secretariaat@oegstgeest.nl. Vermeld in uw e-mail het onderwerp van gesprek en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.

Openingstijden gemeente 5 december Op woensdag 5 december is het gemeentehuis om 15.30 uur gesloten in verband met de Sinterklaasviering. De avondopenstelling komt hierbij te vervallen. Ter compensatie zijn wij dinsdagavond 4 december open van 18.00 tot 20.00 uur.

WeRkZAAMHeDen

Werkzaamheden kruispunt President Kennedylaan-Abtspoelweg Maandag 3 december starten er werkzaamheden op zowel de President Kennedylaan als de Abtspoelweg. De werkzaamheden betreffen het verwijderen van de rechtsafvoorsorteerstrook op zowel de President Kennedylaan als de Abtspoelweg. Als gevolg hiervan zal de President Kennedylaan worden afgesloten vanaf circa 40 meter voor het kruispunt tot aan het kruispunt met de Abtspoelweg. De Abtspoelweg blijft toegankelijk. Fietsers worden om de werkzaamheden heen geleid, voor gemotoriseerd verkeer wordt een omleiding ingesteld over de Abtspoelweg, Lange Voort, Hazenboslaan en de President Kennedylaan. De Hofbrouckerlaan is vanwege andere werk-

zaamheden niet beschikbaar. Naar verwachting zijn de werkzaamheden na ongeveer 2 weken gereed. verbetervoorstel verkeersveiligheidsonderzoek 2011 Eén van de verbetervoorstellen uit het verkeersveiligheidsonderzoek 2011 is het verkleinen van het kruisingsvlak op het kruispunt President Kennedylaan - Abtspoelweg. Hiermee wordt de oversteeklengte voor fietsers verkort, de snelheid van het gemotoriseerde verkeer verlaagd en ontstaat een overzichtelijker kruispunt. Voor meer informatie kunt u op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur contact opnemen met de heer E.F. Vergunst 071-5191793.

30 november – 2 december

Afsluiting A44 omgeving Oegstgeest Rijkswaterstaat voert in november en december 2012 alsnog onderhoudswerkzaamheden uit aan het asfalt van de N44 en aan het asfalt en voegovergangen van de A44 tussen Den Haag en Knooppunt Burgerveen. Deze werkzaamheden stonden eerder gepland maar konden door weersomstandigheden niet door gaan. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren worden de A44 en de N44 tussen Den Haag en Knooppunt Burgerveen, richting Amsterdam, een aantal nachten afgesloten.

De 5000ste foto uit het Digitaal Fotoarchief laat de groentewinkel van Hoogervorst in het oude raadhuis aan de Wijttenbachweg zien. De foto is ongedateerd, maar stamt ongetwijfeld uit de jaren ’60: opgestapelde houten groentekistjes, sigarettenautomaten, korte broekjes, een hoofddoekje, reclame van conservenfabriek ‘De Leidse Sleutels’ en een niet-aangelijnde hond.

Lokaal Loket Oegstgeest 51 56 215 Ma. t/m vrij. van 14.00-17.00 uur Voor al uw vragen over zorg, welzijn, wonen en inkomensondersteuning Lange Voort 2t, 2341 KA Oegstgeest lokaalloket@oegstgeest.nl www.lokaalloketoegstgeest.nl

vanaf de n206 (Leiden) tot aan de kaagbrug De A44 richting Amsterdam is tussen de aansluiting met de N206 en

Kaagbrug (ter hoogte van Buitenkaag) afgesloten van: - Vrijdag 30 november 22.00 uur tot zaterdag 1 december 08.00 uur - Zaterdag 1 december 22.00 uur tot zondag 2 december 10.00 uur Bij zeer slechte weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden opnieuw worden uitgesteld. Meer informatie Voor meer informatie kunt u kijken op www.vanAnaarBeter.nl en www. rijkswaterstaat.nl/A44 of bellen met 0800-8002 (gratis), de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat.


Informatiekaart en informatie afvalinzameling 2013

5

Medio december ontvangt u van de gemeente een handige kaart in de bus. Hierop staat de belangrijkste informatie over de bereikbaarheid van de gemeente. Telefoonnummer, emailadres, website, openingstijden, adressen, alle contactinformatie in één oogopslag. Op de achterzijde van deze informatiekaart vindt u de afwijkende inzameldata van het gft- en restafval en kunst-

stofverpakkingsmateriaal in 2013. Van gemeentegids naar Informatiekaart en Informatiegids De Informatiekaart maakt onderdeel uit van de nieuwe verschijningsvorm van de huidige gemeentegids. De gemeentegids verdwijnt en maakt plaats voor de Informatiekaart met een bijbehorende Informatiegids. De Informatiekaart

ontvangt u medio december in de brievenbus. De Informatiegids, met uitgebreide informatie over de gemeente Oegstgeest, is vanaf begin 2013 gratis af te halen op meerdere locaties in Oegstgeest waaronder het gemeentehuis. 14071 Op de Informatiekaart leest u het nieuwe telefoonnummer 14071

waarop de gemeente Oegstgeest bereikbaar is. Met ingang van 2013 belt u heel eenvoudig met één simpel telefoonnummer naar alle afdelingen van de gemeente. Wanneer het nummer 14071 belt krijgt u de vraag voor welke gemeente u belt. Na het inspreken van de naam Oegstgeest wordt u direct doorverbonden met de gemeente.

Afwijkende inzameldata afval 2013 De jaarlijkse afvalkalender met informatie over de afvalinzameling en afwijkende inzameldata voor het komende jaar is nu dus geïntegreerd in de Informatiekaart. Alle belangrijkste gemeentelijke informatie op één kaart.

VERGUNNINGEN EN BEKENDMAKINGEN VERGADERINGEN Seniorenraad Dinsdag 4 december is er een vergadering van de seniorenraad in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is van 14.30 tot 16.30 uur. De agenda leest u op www. oegstgeest.nl.

BEKENDMAKINGEN Verleende vergunningen De burgemeester van Oegstgeest maakt bekend dat zij onderstaande vergunning heeft verleend.

Overige verleende vergunning - Poelgeest – Evenementvergunning Bosloop 6 januari 2013 met jaarlijkse meldingsplicht tot en met 2017 (12.08491/26-11-2012). r -Tegen de verleende vergunning kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Oegstgeest, postbus 1270, t2340 BG Oegstgeest. k tVerleende vergunningen/ontheffing -De burgemeester en het college van burge.meester en wethouders van Oegstgeest maeken bekend dat zij onderstaande vergunnindgen/ontheffingen hebben verleend. r -Overige verleende vergunning/ontheffing - Parkeerterrein Lijtweg – Evenementverp gunning en geluidsontheffing voor: r Circus Magic van 21 tot en met 24 augusF. tus 2013 met jaarlijkse meldingsplicht tot en met 2017 - (12.08498/26-11-2012). - Lange Voort – Evenementvergunning en geluidsontheffing braderie voor ambulante artikelen/handgemaakte artikelen op 14 september 2013 met jaarlijkse meldingsplicht tot en met 2017. (12.08493/26-11-2012). - Lange Voort – Evenementvergunning en geluidsontheffing voor een brocante op 13 april 2013 met jaarlijkse meldingsplicht tot en met 2017. (12.08544/26-11-2012). Tegen de verleende vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en/of

het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. Wet milieubeheer Een bedrijf kan onder een Besluit ex artikel 8.40 van de Wet milieubeheer vallen. In een dergelijk Besluit staan voorschriften, waaraan dat bedrijf moet voldoen. Bij vestiging of verandering moet het bedrijf zich melden bij de Omgevingsdienst West-Holland. Hieronder ziet u welke bedrijven in de gemeente Oegstgeest zich van 1 juli 2012 tot en met 30 september 2012 hebben gemeld. Heeft u vragen of klachten over een van deze bedrijven? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland (071) 4083117. U kunt ook een vraag stellen per e-mail: procedurekamer@odwh.nl. Informatie over de tekst van het Besluit kunt u vinden op www. overheid.nl onder “wet- en regelgeving”. Endegeesterstraatweg 5 Rivierduinen Servicebedrijf, vestiging Oegstgeest Tijdelijk opslaan van tuinafval Terweegweg 5C Brasserie Streeder Brasserie Ontheffing stookverbod De Omgevingsdienst West-Holland maakt namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest het volgende bekend. Op grond van artikel 10.63 tweede lid Wet milieubeheer hebben wij aan Souting Derja, gelegen aan De Voscuyl 21 in Oegstgeest, voor het jaar 2013 ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 10.2 eerste lid Wet milieubeheer voor het houden van negen kampvuren. Stukken inzien De stukken liggen ter inzage van donderdag 29 november 2012 tot en met woensdag 9 januari 2013 bij de receptie van het gemeentehuis in Oegstgeest, maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en na telefonische afspraak: 071-5191793. Bezwaar indienen Tegen deze beschikking kunnen belangheb-

benden tot en met woensdag 9  januari 2013 een bezwaarschrift indienen, gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden o.v.v. “bezwaarschrift”. De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen: - de dagtekening - een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht - de naam en adres van de indiener - de gronden van het bezwaar - de ondertekening Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen. Dat verzoek moet in tweevoud, samen met een afschrift van uw bezwaarschrift worden gezonden aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De beschikking treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Wij verzoeken u ons een afschrift toe te sturen van uw verzoek. Meer weten? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw S. Bisoen (procedureel): 071-4083117, procedurekamer@odwh.nl of de heer C. Brunt (inhoudelijk): 071-4083309. Vaststelling uitvoeringsbesluiten afvalstoffenverordening Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 oktober 2012 de volgende beleidsregel vastgesteld: uitvoeringsbesluiten behorende bij de afvalstoffenverordening 2010. Deze beleidsregel treedt in werking op 6 december 2012. Het college van burgemeester en wethouders heeft tegelijkertijd besloten uitvoeringsbesluiten behorende bij de afvalstoffenverordening 2008 in te trekken. De stukken liggen ter inzage vanaf 29 november 2012 tot en met 10 januari 2013 bij

de receptie van het gemeentehuis van Oegstgeest, maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur of na telefonische afspraak (071) 519 17 93. Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open.

VERGUNNINGEN Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning 1. Haarlemmertrekvaart 23 – aanpassen dak en gevels woonhuis (556573/21-112012) 2. Jac. P. Thijsselaan 69 – wijziging gebruik onderwijsfunctie naar bijeenkomstfunctie (6434841/21-11-2012) 3. Terweeweg 5B en 7B – verbouw kantoor tot woning (644511/22-11-2012) De ingekomen aanvragen liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt nog geen bezwaar of beroep indienen. Verleende omgevingsvergunningen Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Oegstgeest maken bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunningen en/of ontheffingen hebben verleend. De datum van bekendmaking staat bij het besluit vermeld. 1. Mathenesselaan 3 – verbouw woonhuis (21-11-2012/588477) Bezwaar Tegen de verleende omgevingsvergunning die tot stand is gekomen met de reguliere voorbereidingsprocedure kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes  vermeld achter de  betreffende vergunning. Informatie Als u algemene informatie wilt over ingekomen aanvragen, het aanvragen van een vergunning, verleende vergunningen of overige informatie dan kunt u op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur langskomen op het gemeentehuis of u kunt bellen met (071) 51 91 793. Ook is er informatie beschikbaar op de website www.oegstgeest.nl.


• Sint en 2 pieten 2, 4

& 5 dec. €29,50 voor 20 min. Bel snel: 071-4025875 al 20 jaar ervaring! Incl. strooigoed!

en Margriet van Kampenhout

Anneke van Teijlingen

Onvermijdelijke gesprekken Nét het steuntje in de rug dat u nodig heeft om met uw dierbare(n) bespreekbaar te maken wat u bezighoudt rond uw eigen levenseinde of dat van (een van) hen. Meer info: www.onvermijdelijkegesprekken.nl; info@onvermijdelijkegesprekken.nl; 06-17439415

VANAF 1 DECEMBER KERSTBOMEN, KERSTGROEN OF KERSTWORKSHOPS BOMEN GRATIS THUISBEZORGD IN DE REGIO MOOIE NORDMANNEN IN ALLE MATEN HEEREWEG 464 IN LISSE MEER INFO: 06-18152687 WWW.DEKOTUINENLISSE.NL

Lieve vriendelijke vrouw van 80+ wonende in Wassenaar zoekt een dame die een aantal nachten bij haar wil slapen. Graag uw reaktie op flip@ziggo.nl

•grotekeURiG schuur

SteL zoekt (ca. 150 m2) met kleine woonruimte. Graag rustig en groen gelegen. Om langere tijd te huren. Tel. 06-17690967 (Peter). en 2 pieten •€ Sint 29,50 voor 20 min. Al ja-

ren ervaring. Incl. strooigoed, excl. cadeau’s. Bel nu 071-4025875!

t.k. GoUden tientJe 1925. Hoogste bieder, boven € 250,-. 071-4022129.

• T.K. gevraagd anSiCHt-

kaaRten van Nederland. Tel. 070-5118196.

Speciale consumenten ACTIE

T/m 31 dec. 2012 woonvloeren met aannemerskorting!*

Tegels voor het hele huis In onze vernieuwde showroom presenteren wij een uitgebreide collectie wand- en vloertegels voor het hele huis in diverse stijlen en prijsklassen. Zowel levering als plaatsing door onze vakkundige tegelzetters behoren tot de mogelijkheden. En wilt u vloerverwarming? Ook dat kunnen wij voor u uitvoeren. * Vraag naar de voorwaarden. www.sanidrome.nl/terlaak, Gieterij 8, Noordwijkerhout, (0252) 37 09 10


oeGSTGeeSTeR CoURANT

Oegstgeest en de wetenschap

WoeNSdAG 28 nOvembeR 2012

17

Astronoom Prof. dr. HArm J. HAbing

Infrarood geeft nieuwe kaart van sterrenhemel In de jaren 80 stuurde Harm Habing met zijn team de tweede Nederlandse satelliet de ruimte in. Uitgerust met infrarood camera’s legde deze geheimen van het heelal bloot en stuurde prachtige foto’s naar de aarde. Door Mieke Kerkhof-Scheenaard Emeritus prof. dr. H.J. Habing heeft genoten van zijn carrière als astronoom. Hoogtepunt was het baanbrekende IRAS-project dat hem internationale bekendheid gaf. Ondanks het succes vond Habing lesgeven een van de prettigste kanten van zijn hoogleraarschap. Nu hij met emeritaat is geeft hij met plezier cursussen aan het HOVO en Volksuniversiteiten. Dat verbaast niet. Voor je het weet krijg je aan zijn eetkamertafel een geduldig op de leek gericht college. Met de illustraties erbij uit zijn boek Kosmos begrijp je binnen anderhalf uur wat zwarte gaten, witte dwergen en rode reuzen zijn. Onhandig Toch was zijn eerste studiekeuze scheikunde. Habing lacht. “Ik was onhandig. Binnen zes weken brak ik zoveel glas op het practicum, dat de borgsom al bijna op was. Het leek me beter om maar iets anders te proberen.” Via natuurkunde, waar ook wiskunde en sterrenkunde in het studiepakket zat, koos hij na zijn kandidaats in Groningen voor de sterren. “Ik werd overtuigd door een nieuwe, enthousiaste hoogleraar. ‘Sterrenkunde brengt je over de hele wereld’, hield hij ons voor. Wat een uitdaging voor een 19 jarige!” Het bleek de juiste keuze. De jonge Habing raakte gefascineerd door het heelal. En het leverde meer op dan mooie reizen: hij werd hèt gezicht van de Nederlandse infrarood sterrenkunde, en de Internationale Astronomische Unie vernoemde een asteroïde naar hem. Bij zijn emeritaat werd hij geridderd in de Orde van de Nederlandse Leeuw en hij is ‘Chevalier’ van het Franse ‘Legion d‘Honneur’. Onderzoek Habing specialiseerde zich in het onderzoek naar de wolken en gassen tussen de sterren. Het bracht hem naar Berkeley in Californië waar hij samenwerkte met een beroemde hoogleraar en een van zijn promovendi. Met zijn drieën schreven ze een baanbrekend en nog steeds gezaghebbend artikel over eigenschappen van dat gas. “Het leuke van onderzoek doen is dat je nooit weet welke kant het opgaat”, vertelt Habing. “Je kunt het niet plannen. Dat staat wel eens haaks op wat de geldgevers,

zoals NWO verlangen. Zij willen altijd weten wat je gaat ontdekken. Maar dat weet niemand. Tijdens waarnemingen valt opeens iets regelmatigs op. Je kijkt er naar, zonder dat je het begrijpt. En dan, opeens breekt ‘het licht’ door. Kan je het duiden. Dat is een bevrijdend moment.” IRAS Habing maakte carrière in een boeiende tijd. De na-oorlogse ontwikkelingen in de astronomie gingen razendsnel. Infrarood, röntgenstraling en radiotelescopie openden nieuwe mogelijkheden. In de jaren 70 lanceerden Nederlanders de satelliet ANS. Het was een groot succes en vroeg om een vervolg. Reinder van Duinen, een natuurkundige uit Groningen leidde een nieuw project voor infraroodonderzoek, het zogenaamde IRAS-project (infrarood astronomische satelliet). De infrarood satelliet moest het mogelijk maken om door gaswolken heen in het mysterieuze heelal te kijken. Van Duinen vroeg Habing bij het projectteam, een samenwerking van Nederlanders en de NASA. Toen hij directeur werd bij Fokker volgde Habing hem op als principal investigator (projectleider). Toch moest hij een nachtje slapen over dat besluit. “Die Amerikanen waren briljant, maar ze hadden grote ego’s. Dat was niet altijd makkelijk”, verzucht hij. Het kostte zeven jaar voorbereiding en vele miljoenen voordat de satelliet in 1983 door de dampkring heen de ruimte in schoot. “Dat was buitengewoon spannend”, herinnert hij zich de lancering in Californië. “Met twee van mijn Amerikaanse collega’s ging ik enkele uren voor de lancering naar de raket. Op enkele tientallen meters afstand maakten we foto’s van onszelf. Dit was tegen alle veiligheidsregels in. Al snel werden we door een paar stevige bewakers betrapt, meegenomen en opgesloten. Daar zaten we dan. Pas toen de bewakers van anderen hoorden dat wij de wetenschappelijke leiders van het project waren lieten ze ons weer vrij. Maar eerst kregen we nog een fikse uitbrander.” Dat de lancering succesvol verliep was een opluchting, maar de ware euforie brak uit toen na een week de eerste signalen uit de ruimte binnen kwamen. “Toen wisten we zeker dat het project een succes zou worden.”

Paspoort Harm Jan Habing 75 jaar, geboren in Tubbergen Getrouwd met Connie, drie zonen Studie sterrenkunde en promotie aan RUG 1981-1984 wetenschappelijke co-leiding IRAS 1993-1996 Wetenschappelijk directeur Sterrewacht Leiden

Resultaten De resultaten van IRAS waren spectaculair. De satelliet bracht 96 procent van de sterrenhemel in kaart. Er werden duizenden bijzondere melkwegstelsels ontdekt, kraamkamers van jonge sterren en honderden stervende sterren. Tijdens een NOS-journaal kreeg Habing zomaar 10 minuten spreektijd. “Het was economisch een moeilijke tijd”, weet hij nog. “Met het succesvolle IRAS-project was er voor Nederlanders eindelijk weer eens iets om trots op te zijn.” Dat hij kort een ‘bekende Nederlander’ was die men op straat herkende, deed hem eigenlijk niet zoveel. “Met het ene werk krijg je nu eenmaal meer aandacht dan met iets anders”, zegt hij met Hollandse nuchterheid. “Het onderhouden van goede relaties vind ik minstens zo belangrijk als het werk.” Kosmos Habing bestudeerde de astronomische geschiedenis en schreef er een populair wetenschappelijke boek over: KOSMOS, Geschiedenis van de sterrenkunde van Stonehenge tot Hubble. Binnenkort hoopt hij deel 2 uit te brengen, waarin hij ingaat op de ontwikkeling van de astronomie na 1945. De geschiedenis levert leuke weetjes op. Bijvoorbeeld dat de oude Grieken sterrenkunde al tot wetenschap verhieven, terwijl de meeste West Euro-

peanen nog met knuppels rondliepen. En dat Copernicus een aardverschuiving veroorzaakte, toen hij rond 1600 ontdekte dat de aarde om de zon draait, en niet omgekeerd. Voor wie belangstelling heeft voor astronomie en de manier waarop de samenleving ermee omging, is KOSMOS een aanrader. Habing beschrijft in zijn boek ook het sterfproces van sterren. Dat roept de vraag op wat er met de aarde gebeurt als de zon sterft. Volgens de professor hebben we daar voorlopig niet voor te vrezen. “Het komt, maar dat duurt nog wel enkele miljarden jaren.” Als laatste dan: hoe zit het nu met de big bang, ook wel de oerknal genoemd? Habing glimlacht voorzichtig. “Je kunt de ontwikkeling van het heelal tot heel ver in de tijd terugrekenen. Maar daarna moet je gaan speculeren wat er daarvoor was, daarover zijn geen feiten bekend. Daarom beperken we ons tot de aanname dat er een oerknal was. Die theorie is de meest begrijpelijke oplossing.” Maar hoe is het dan mogelijk dat er orde ontstond uit chaos? Dat kan toch eigenlijk niet? “Dat is waar”, geeft hij toe. “Eigenlijk kan dat niet.” Volgende keer een portret van prof. dr. J. van Rood, oud-hoogleraar stamcelbiologie en immunologie. (Voor contact met de schrijfster: m.kerkhof-scheenaard@hetnet.nl)

Ik zou me nooit de ruimte in laten schieten

1979, prof. Habing presenteert Teleac cursus sterrenkunde


DECEMBERMEDEDELINGEN RIJNLANDSE BOEKHANDEL

Onze moeder gaat naar het bejaardentehuis, ze heeft de prachtige leeftijd van 92 bereikt. Broer en zus (2 van de 11 kinderen) verkopen haar huisje dat echt leuk ligt, maar enige renovatie behoeft.

ber

Zaterdag 1 decem signeert

HAR MEIJER

Gelukkig binnen de singels

Leidse

0 uur bij de van 13.00 tot 15.0 ndel Rijnlandse Boekha

Geen tijd om naar de winkel te komen?

Bestel dan via www.rijnlandseboe khandel.nl Kies voor gratis th uisbezorgen of afhalen in de w inkel. Wat een gemak bi j de Rijnlandse Boekhan del!!

TE KOOP Parklaan 7 SASSENHEIM Vraagprijs € 136.000,- k.k. De woning met zonnige vrije ligging ligt centraal in mooi groen park met prachtige kastanje boom, nabij winkels en groot wandelpark. Begane grond: Zonnige woonkamer met open keuken, hal met apart toilet. Verdieping: 2 Slaapkamers, douche met toilet, balkon en vliering. Woonoppervlakte 65 m², perceel 62 m² Bijzonderheden: Bouwjaar 1955, buitenzonwering, kabel TV, CV ketel 2010 (Nefit HR). Wij nodigen u graag uit om een kijkje te komen nemen (na telefonische afspraak) maar … neem uw eigen makelaar mee!

Rijnlandse Boekhandel • Lange Voort 35 - 37 • 2343 CB Oegstgeest Tel.: 071-5172271 Fax: 071-5172262 • www.rijnlandseboekhandel.nl

SINTERKLAAS

SNUFFELMARKT SNUFFELMARKT Zaterdag 1 dec.

Telefoonnummer broer 06 - 48 49 01 96 of zus 06 - 43 84 25 11

De uitstraling van hout met de voordelen van kunststof!

zondag 2 dec.

10-16 uur De Lasso 24, Roelofarendsveen Gratis parkeren, ook voor Sint en Piet! AUTOBEDRIJF

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

info/reservering 071-3312067 www.snuffelmarkt.nu SBStext pag. 637

Het Rijnlandkozijn. Nu standaard bij Rijnland Kozijnen alle hoekverbindingen als hout met de voordelen van kunststof. Vierkant of afgeschuind kozijnprofiel. Aan u de keus.

Inkoop alle merken auto’s ••• Onderhoud alle merken tegen zeer concurrerende prijzen! Levering alle merken nieuwe auto’s met hoge korting!!

Wij hebben een auto voor u of Wij zoeken een auto voor u Citroën C1, airco, 12.000 km Citroën C2 Chevrolet Kalos, 5-drs. 2x Daewoo Matiz Fiat Panda, 50.000 km, nieuwstaat Ford Fiësta, 3-drs. Ford Fiësta 1.4 TDCi, 1 op 20 Ford Focus 1.6 Wagon Ford Fusion, 10.000 km, airco Ford Fusion, 8.100 km Ford Fusion, automaat, 27.000 km Ford Ka NIEUW Ford Ka Ford Ka Edition, leer Hyundai Atos, 5-drs, full options Mini One Mercedes E200 Kompressor cabrio, 1e eig. Mitsubishi Outlander 2.0 4wd, 50.000 km Nissan Micra, 20.000 km Nissan Primera, 60.000 km, 5-drs. Opel Agila 1.2 16V Opel Astra 5-drs. Opel Corsa 5-drs. Opel Corsa, 60.000 km Opel Tigra, incl. APK Opel Zafira 1.8 Elegance Peugeot 206 1.4 Peugeot 206 1.6 Peugeot 207, 3-drs., zilver Renault Clio TCE, 4.800 km Renault Laguna, groen Renault Megane 2.0 16V, Grand tour expr., 59.000 km Renault Scenic aut. Renault Twingo aut. Renault Twingo sport Seat Ibiza 1.4 16V Skoda Fabia Wagon 1.4, 16V, airco Skoda Super Suzuki Grand Vitara 4 WD, aut. Suzuki Vitara, aut. Suzuki Swift, 26.000 km Suzuki Swift, 5-drs., airco Transit Bus verhoogd, verlengd, airco VW Golf 1.6, 3-drs., zwart, airco NATIONALE

AUTO

PAS

2011 2006 2005 2003 2003 2007 2007 2008 2007 2007 2011 2003 2007 2006 2002 2001 2007 2005 2000 2001 2000 nov. 2010 2003 2007 2003 2002 2009 2009 2002 aug. 2006 2000 2005 2009 2007 aug. 2002 2004 2008 aug. 2007 2007 2004 2002

7.250,4.650,4.250,v.a. 1.250,2.250,3.250,6.950,7.250,9.650,7.250,7.950,7.950,2.750,4.450,4.400,6.250,9.250,12.750,5.250,1.950,2.850,1.950,10.750,2.950,1.750,8.750,2.950,2.250,8.750,9.750,2.850,7.750,2.250,3.750,6.250,6.950,4.750,6.250,15.750,5.950,6.850,6.950,p.o.a. 4.450,-

Nu tot 15% Introductie korting!

Automobielbedrijf

van Zelst

Voorschoterweg 23, Valkenburg, Tel. 071-4014299 voor ons complete aanbod zie onze site: www.vanzelstautos.nl verkoop alle merken nieuwe auto’s

RAMEN | DEUREN | SCHUIFPUIEN | GEVELBEKLEDING | DAKGOTEN | DAKKAPELLEN Katwijk, Heerenweg 3b Telefoon (071) 408 17 71 De showroom is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

www.rijnlandkozijnen.nl


cultuur

oEgsTgEEsTER CoURanT

Kort nieuws Verloren/ gevonden oproep n “Op 9-11-’12 heb ik een ring gevonden op de stoep van de Prinses Margrietlaan ter hoogte van nr. 10. Ik zou hem graag aan de eigenares willen geven”, schrijft een lezer van deze krant. “Hij is afgegeven bij de gemeente, afdeling gevonden voorwerpen.” Ook heeft deze lezer zelf een sleutel verloren: “Op 14-08-’12 heb ik mijn autosleutel VW verloren in de Zonnebloemlaan met VW sleutelhanger en automatische garagedeur-opener. Wil degene die de sleutels gevonden heeft dit aan de gemeente melden?”

Kerst PCOB senioren n Op woensdag 19 december van 16.00 uur tot ongeveer 20.00 uur is er voor de senioren van de P.G.O. en de leden van de P.C.O.B. een kerstviering in het Gemeentecentrum aan de Lijtweg. Het belooft een afwisselend en boeiend programma te worden, waaraan o.a. Capella pro Cantibus haar medewerking verleent. Ook kan men kijken en luisteren naar een kerstspel. Evenals andere jaren is er een eenvoudige maaltijd. Er wordt een collecte gehouden aan het eind van de avond. Opgeven via onderstaande personen. Voor vervoer kan gezorgd worden. Mevrouw A. Brandt (tel: 517 43 86), Mevrouw B. van Delft (tel: 515 49 57), Mevrouw M. de Ruijter (tel: 517 61 58)

Signeersessie boeK n De bekende Leidse huisarts in ruste Har Meijer heeft een nieuw boekje geschreven. Het boekje Gelukkig binnen de Leidse singels bevat allerlei ontroerende verhalen over het leven van bekende en onbekende Leienaren binnen de singels in de Leidse binnenstad (zie elders). Har Meijer signeert zijn nieuwe boek op zaterdag 1 december bij de Rijnlandse Boekhandel van 13.00 tot 15.00. Van ieder verkocht boekje gaat één euro gaat naar de afdeling gehandicaptenvoetbal van UDO Oegstgeest.

WoEnsdag 28 november 2012

Wereldwinkel: voor kerst versieringen en cadeaus n Olijfhout: symbool van vrede in gebied vol spanning mooi n De olijfboom is vol van symboliek. Zo staat de olijftak sinds mensenheugenis symbool voor vrede en een positief toekomstbeeld: daarvan getuigt de duif die met olijftakje terugkeert naar de ark. Van het harde hout met zijn mooie tekening en warme kleuren worden in Bethlehem prachtige kerstgroepen gemaakt. Ze staan nu in de Wereldwinkel. De Grieks-orthodoxe familie Odeh woont al generaties lang in het christelijke dorpje Beit Sahoer, dat hoort bij de gemeente Bethlehem. Vader Odeh en twee van zijn zonen begonnen hier in 1983 met het bewerken van olijfhout. In eerste instantie maakten ze vooral souvenirs, maar toen het toerisme naar deze streek instortte, zijn ze overgestapt op het maken van kerstgroepen voor de export. Het ooit peperdure olijfhout is inmiddels heel goedkoop geworden doordat veel

artikelen zitten. In het oorspronkelijke driemansbedrijfje werken tegenwoordig ongeveer twintig mensen, die er een bescheiden bestaan verdienen.

In de Wereldwinkel nu volop kerstversiering, cadeaus, wijn en culinaire producten. Foto: Hans

Twilt

olijfbomen zijn gesneuveld voor de bouw van de grensmuur tussen Israel en Palestijns gebied. De prijs wordt nu vooral bepaald door de arbeidsuren die in de handgemaakte

Politiek gezien wordt hun positie steeds slechter; christenen vormen een steeds kleinere minderheid in een moslimwereld die steeds orthodoxer wordt en die steeds meer geïsoleerd raakt. Toch doet de familie alles om het bedrijf overeind te houden en te blijven wonen in dit gebied.

Kerstsfeer en -cadeaus

Ook uit andere delen van de wereld vindt u mooie kerststallen en –groe-

vrijheid n Ieder jaar vinden op 26 november op diverse plaatsen in het land de Cleveringa lezingen plaats. Zo ook in Leiden. De lezingen herinneren elk op hun eigen wijze aan de rede van de toenmalige Leidse hoogleraar mr. Rudolph Cleveringa op 26 november 1940. Deze openbare rede was een protest tegen het ontslag van

‘niet-Arische’ hoogleraren. De Universiteit Leiden heeft nu ook een permanente herinnering aan de in 1945 herwonnen vrijheid van wetenschappelijk onderwijs. De Oegstgeester beeldend kunstenaar Philip de Koning maakte in opdracht van de studenten van het jaar 1962 van het toenmalige Leidse Studenten Corps (thans Minerva) het ‘Leidse Vrijheidsbeeld’. Een uil (de Athena) die zich van zijn ketens

heeft bevrijdt en wegvliegt uit zijn tralies. Het beeld is tijdens de 50e dies natalis van het jaar 1962, als dank voor en herinnering aan 50 jaar vrijheid van wetenschappelijk onderwijs en vrije ontplooiingsmogelijkheden, in aanwezigheid van de twee dochters van professor Cleveringa, op 10 november onthuld door de Rector Magnificus, en staat, vrij toegankelijk, in de passage voor de Hortus Botanicus, ingang Rapenburg 73.

En mooie cadeaus zijn er natuurlijk ook, van feestelijke sjaals tot sprankelende wijn voor aan de feesttafel.

de WereldWinKel

De Wereldwinkel is gevestigd op de hoek Passage - Lange Voort. Voor de deur is ruime parkeergelegenheid. Openingstijden: ma. 13.30-17.30 uur; di.-vr. 9.30-17.30 uur; za. 9.30-17.00 uur.

Een uil die wegvliegt uit zijn tralies.

Lezing ‘innerlijke vrede’ lezing n Focus on Life heeft de boeddhistische Lama Jigme Namgyal uitgenodigd voor een lezing over ‘innerlijke vrede’.

Kerst n Op woensdagavond 12 december wordt er in het atelier van Mayo de Graaf een workshop kerstballen versieren gegeven. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Alle materiaal om de kerstballen te versieren is aanwezig. Men kan aan de slag met verf, glitters, lovertjes, lint en kralen. Er is plaats voor 8 deelnemers. De prijs is € 22.00 inclusief materiaal, hapjes en drankjes. Opgeven telefonisch (071) 517 52 18 of via mail: mayo8@casema.nl

jazz n Het Gouwe Jazzkwartet treedt zondagmiddag 2 december op in Café de Gouwe van vier tot zeven uur. Met op piano Roelof de Bruyn Prince, Sax Joop Nieuwland, Bas Ruud Danckaarts en Drums Koos van Arkel. De Oegstgeester zangeres Margreet Groenendijk komt zingen. De toegang is gratis.

pen in de Wereldwinkel. Kleurig of sober, strak of speels, klein of groot. Daarnaast biedt de winkel een zeer ruim assortiment engelen, kaarsen en kandelaars en allerlei andere kerstversiering.

Vrijheidsbeeld voor Universiteit Leiden

Workshop kerstballen

Gouwe Jazzkwartet

19

Echte vrede wordt alleen in ons hart gevonden, daar huist de bron van innerlijke vrede.

Dansen in de feestmaand uitgaan n Veel dansparen dansen elke week bij dansschool de Jong, de dansschool in Oegstgeest en gaan daar een avond uit. In deze drukke feestmaand wordt er weer volop gedanst. Voor ieder-

een die het nog moet leren dansen of op herhaling wil gaan is er een feestelijke Decemberaanbieding. Zoals iedereen weet is dansen niet alleen goed voor de relatie met elkaar maar ook is het belangrijk voor de gezondheid. Dansers bewegen iedere week hierdoor gezond

over de dansvloer. Goed voor het lichaam maar ook voor de geest. Iedereen kan gratis een cadeaubon aanvragen om de partner te verrassen zodat er gedanst kan worden bij dans- en partycenter de Jong in Oegstgeest. Voor info: info@danscenterdejong. nl of tel (071) 515 46 36.

De lezing wordt gegeven door Lama Jigme Namgyal, een uit Tibet afkomstige Lama die op een heldere en zeer toegankelijke wijze uitleg geeft hoe effectief en krachtig het is om je te ontwikkelen vanuit deze bron van innerlijke vrede. Vrijdag 7 december, Het Flexcentrum, Wilhelminapark 17, 2342 AD Oegstgeest. De lezing start om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur. De kosten zijn 15 euro per persoon. Vooraf reserveren via aanmelden@ phuntsokcholing.org. (of via Focus on Life, info@focusonlife.nl of 06 10763997)


PIET ZINGT ZIJN LIED 4 2

1

De zak van...

Zie ginds komt de...

3

6

Zwarte Piet ging uit...

7

Sinterklaas is weer...

8

Oh kom er eens...

5

651 E DA ion

UNG gstat S M n

SA cki o

1

Het paard van Sinterklaas...

Sinterklaas...

10 Jongens heb je ‘t al...

d

S J I R P UPER

S

Wie komt er alle...

A3

9

Hoor de wind waait...

2

3

A4

FOTOPOSTER

FOTOPOSTER

Wat moet u doen Hierboven ziet u 10 Pieten met in de tekstballon een gedeelte van een bekend Sinterklaasliedjes plus een cijfer. In de advertenties op de volgende pagina’s staat telkens een tekstballon met daarin het ontbrekende gedeelte van bovenstaande Sinterklaasliedjes. Het is de bedoeling om de complete zin bij elkaar te zoeken.

Op het deelnameformulier vult u achter de cijfers de naam van de adverteerder in die volgens u het ontbrekende gedeelte bevat van het betreffende Sinterklaasliedje. Vervolgens maakt u de slagzin zo orgineel mogelijk af.

Vul hier de adverteerders in: 1___________________________________________

5___________________________________________

9___________________________________________

2___________________________________________

6___________________________________________

10 __________________________________________

3___________________________________________

7___________________________________________

4___________________________________________

8___________________________________________

Maak de slagzin af: Piet zingt het hoogste lied ____________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

Kinderdagverblijf

Stuur de oplossing naar: prijsvraag@uitgeverijverhagen.nl ov.v. Piet zingt zijn lied. Vermeld in de mail ook uw naam, adres, postcode en telefoonnummer.

Opsturen kan t/m 9 december 2012

Sint cadeau ideën Pyjama’s, knuffels, kleding, schoenen, haaraccessoires, speelgoed en schoencadeautjes

Breidt uit!

...door de bomen

Per april 2013 openen wij onze 3e groep. ...jaren

Volg onze nieuwbouw op: www.facebook.com/kdvmukkie Kinderdagverblijf Mukkie Rijnsburgerweg 96 2231AG Rijnsburg

071-7074001 www.mukkie.nl info@mukkie.nl

Kwaliteit voor een eerlijke prijs.

De Kempenaerstraat 23 - 2341 GG Oegstgeest - Tel. (071) 5175150

www.dekornuitjes.nl


... vernomen

living lifestyle & gifts

nog nooit zo vroeg gestart...met deze

WAANZINNIGE OPRUIMING bijna alle kleding

2 HALEN 1 BETALEN

Living, LifestyLe & gifts kadotips voor Sint & Santa

1 artikel 25% korting

living lifestyle & gifts RIVERDALE

OOZOO

MelanO

www.SJIEK.com De Kempenaerstraat 24 Oegstgeest tel: 071-5175556

... in ‘t land

MARQUANT kindermode

wc Langevoort - Irislaan 61 – T 071-5173179

Zwarte Pietenschotel:

... Stoomboot

samen genieten van Paling, zalm, forel, garnalen, gerookte visslices en zweedse haring. Lekker met toast of stokbrood

va. € 40,-

Sintschotel:

Gourmetten of fonduen met vis omdat het op pakjesavond zo lekker makkelijk is.

2 september 2011

4 rollen 

Ten Cate aktie

3+1 GRATIS

v.a. € 9.50 p.pers. VISGILDE HUGO VAN DER MEIJ

Badmode

Barbecue · Broodjes · Buffetten · Desserts · Hapjesschalen · Salades · Voorgerechten

///

Nachtmode

///

Lingerie

Winkelcentrum Langevoort - Oegstgeest

Gaarne uw accoord, Tel. 071 - 517 53 97

Langevoort 2d • Oegstgeest • T (071) 515 64 69 www.hugovdmeij.visgilde.nl

20 mm

... fietsen

ODY FASHION

Handtekening:

ndkleur/Drukkleur: rt (18 / wit (201) s (20) / wit (201) (01) / grijs (221)

... Goedheiligman

Ook ontvangt u een paar warme handschoenen ven goed controleren, na accoord is het niet mogelijk, zonder extra kosten, deze te herstellen. t.w.v. 22,50. Kom passen in onze werkplaats.

... Sinterklaas Sinterklaas

Leiderdorp - Tel. 071-5890432

www.juwelierdejonge.nl

nnen met je knecht bi r aa m m ko e, sj Sinterklaa t allemaal even rech er hi n aa st en ek De bo het cadeautje bij Misschien zit hier Liedewij voor pa, Jasmijn en ns bij ons aan Kom dus gerust ee .. l niet buiten staan. ie ob tm oo sc uw at en la

Komend

... Kijken

Rijnlandse Boekhandel • Lange Voort 35 - 37 • 2343 CB Oegstgeest Tel.: 071-5172271 Fax: 071-5172262 • www.rijnlandseboekhandel.nl

zijn wij weekend

open!!!!

: i n R i j n s bu rg

vember o n 0 3 g Vrijda & cember e d 1 g a Zaterd

T E L T U O P O O K R VE

b.v. ra a t 3 7 A nje li e re n st ij n s b u rg 2 2 3 1 GT R

... Sinterklaas


Autoschade Bollenstreek

W.P. Hartwijk & Zn BV

gas - licht - water & cv

Ander kleurtje? Wij spuiten uw meubels, keuken, radiatoren, weer als nieuw!

Hartwijk en zonen; de enige echte ijzerwaren en gereedschappen speciaalzaak met een eigen houtzagerij en een eigen servicedienst.

Voor info:

Hartwijk en zonen is ook uw adres voor:

Gieterij 27-29 - Noordwijkerhout - Tel. 0252-370 404

Hypnotherapeut & Paragnost Jan C. van der Heide

Van Nieuwland.qxp

Rhijngeesterstraatweg 124 2343 BZ Oegstgeest

Voor een afspraak kunt u bellen naar: e-mail: jan.c.van.der.heide@wxs.nl website: www.jancvanderheide.com

Vanaf donderdag 6 december

KERSTBOMEN!!

DE VRIES Korte Vaart 11 2231 GE Rijnsburg Tel. 4020695

Voor het perfecte kunstgebit én de beste service. •

EERHART SierbestraBC SIERBESTRATING ting. Voor al uw bestratin- Tegelwerk, met afvoer, gragen en tuinwensen. Bel voor tis prijsopgave. Tel. 06vrijblijvende prijsopgave 55321682. 070-3211006. Zelf bomen omgezaagd Vuil tapijt? Laat het of flink gesnoeid? Met onze vakkundig reinigen of prof. VERSNIPPERAAR huur Mr. Steam. Gratis is het zo weg. Tel. 070thuisbezorgd. Tol Steam In- 5111923 / 06-53794870 of terieurverzorging, tel. 070- mail deversnipperaar@kpnmail.nl 5116612.

Dak herstellen? Bouma/ 50-plusser SCHILDERT, Grundeken bellen! 5114674- SAUST en behangt uw huis 5118394. Uw dak-specialist! weer als nieuw. Tel. 0613067762. Vwo-, havo, mavo, vmLekker toerfietsen vanuit bo-leerlingen: huiswerkbegeleiding/bijles aangeboden Wassenaar en Voorschoten? door ervaren A/B student. www.tcdekampioen.nl. Tel. 071-5616768. PEDICURE Anneke v.d. Kleij. Tel. 070-5112778, mob. 06-14789734.

• •

Haarlemmerstraatweg 8a, Oegstgeest, t 071 515 57 75, www.vannieuwlandtuinen.nl

Kijk voor het laatste nieuws op •

STEUNZOLEN. Erkend leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 0715238468 of 06-12028319.

uitend merkkleding!

Alle Business Kostuums van € 349,- t/m 499,Nú ums € 129,Maten 44 t/m 62,

99,-

Lengtematen t/m 118, breedtematen t/m 32

maten!

Alle Kolberts van € 199,- t/m 299,-

van € 109,- t/m 139,-

€ 89,-

79,-

Pantalons

en

VAN DER KROFT & •VAN DER LANS OFFICE

MANAGEMENT verzorgt op flexibele basis het secretariaat voor bestuurders, commissarissen, bedrijven, adviseurs. Huis met het Blauwe Dak Wassenaar, 070-5119001, www.officewww.zalenverhuurkruyt managers.nl, info@officeschipvanleiden.nl. Mooi managers.nl bruin café in oude centrum van Leiden. Voor afstudeerZON. 2 DEC. SNUFFELborrels, recepties, verjaarda- MARKT Sporthal De gen, etc... Geen huur! Wel Schulpwei (Doc. Mansveldwat servicekosten en nor- kade) Wassenaar, 10.00-16.00 male gangbare drankprij- uur. 1 kraam € 23,-, 2 kramen zen! Reserveringen: tel. 06- € 40,-. DNS-0655831331. 25047376. ZIT U NOG IN DE Student wil u graag hel- SCHADUW? Wij zagen pen met COMPUTER- bomen om en takken af. PROBLEMEN. € 15,- p.u. Tel. 070-5111923 of 06Tel. 070-5114250. 53794870.

Grootste herenmode uitverkoop renmode uitverkoop ooit in Nederland gehouden derland gehouden Uitsluitend merkkleding uit de nieuwste collecties! Nú

14:30

www.hartwijk.nl

TANDTECHNIEK

11-4-2007

U vindt onze nieuwe winkel tegenover molen de Valk in Leiden

071-5172870

Alle gen e rz ve kerin

• Centrale verwarming • Gas • Water en licht • Witgoed • Professionele verf op kleur gemengd • Hang- en sluitwerk • Tuingereedschappen • Sanitair • Maken van sleutels

€ 60,-

60,-

Overhemden - sweatshirts jacks - jassen - etc. Uitsluitend merkkleding voor L)spotprijzen. – sweatshirts – jacks – etc.

ding voor spotprijzen

xanderAlexander Suits Suits

Dorpsstraat 22, Noordwijkerhout (t.o. Witte Kerk)

Geopend: di. t/m do. 10.00 - 17.30(t.o. uur, vr. van 10.00 - 21.00 uur, za. van 10.00 - 17.00 uur Noordwijkerhout Witte Kerk)

• •

COMPUTERHULP Virusverwijdering, sneller maken, storingen verhelpen, oude PC naar nieuwe PC, installaties, laptopreparatie, WiFi, privé cursus etc. Professionele ondersteuning bij u thuis of op kantoor voor particulieren en bedrijven. Tel. 06-42460355. Info op www.Boonict.nl

Te koop: CHALET in het bosrijke Voorthuizen met een heerlijke tuin met veel privacy. Voor informatie: Tineke, tel: 06-20359779.

GARAGEBOXEN in Oegstgeest en Leiden. Huurprijs v.a. € 110,-. Inlichtingen: 06-20773480.

STUCADOOR, tegelen, •schilderen, waterleiding, laminaat. Tel. 06-19110519.

• PRIVÉ HULP bij werken

op de computer: oudere en geduldige man wil les geven in internet/e-mail gebruik, bij u of bij mij thuis. Bijdrage naar vermogen. Tel. 06.23.244442.

Wij ZOEKEN voor onze nieuw te openen winkel, GOEDEREN/SPULLEN te mooi/te goed om weg te gooien en welke nog goed te gebruiken zijn. Wij komen dit gratis ophalen of U kunt de goederen brengen. Bel 0617504006 of 06-45072701 Ernst & Anneke Franken (Vroeger Intertoys) Kleine defecten geen probleem, géén troep svp. Afleveradres Stadhoudersplein 16, Wassenaar (eerst even bellen). Opening 1 December.

nieuwland vuurwerk

VACATURES IN DE REGIO


sport

OegSTgeeSTeR COURAnT

Sport kort BCO verliest punten biljart n In de locatie Samonda te Den Haag bleek GBC woensdag 21 november te sterk voor de biljarters van BCO. Wilfred Wijnnobel (130) kon onvoldoende tegenstand bieden aan H. de Jager (160). Mede door een serie van 78 was De Jager in acht beurten bij de finish. In de andere partij tussen Paul Witteman (160) en W. v. Deventer (240) gebeurde het omgekeerde. Hier was het Witteman die een serie van 71 scoorde en in de negende beurt de partijwinst kon pakken waardoor de stand weer in evenwicht was. Mark Bakker en J.Hansen (beide 160) bleven allebei goed scoren en hielden elkaar in evenwicht (104-115 in vijf beurten). Bij Bakker stagneerde echter de productie en Hansen zette door. Met een serie van veertig in de achtste beurt bracht hij GBC weer op voorsprong. Tegelijkertijd had Jos Kerkman (110) zich goed terug gevochten in zijn partij tegen R. Pot (150). Na een tussenstand van 129-85 na acht beurten leek Pot de partij uit te spelen, doch strandde op ‘en nog één’. Kerkman pakte zijn kans wel maar nu strandde hij op ‘en nog vijf’. Door het scoren van de laatste carambole stelde Pot de zege voor GBC veilig en moet BCO weer genoegen nemen met een plaats in de staart van het klassement. De volgende wedstrijd is de thuiswedstrijd in De Voscuyl op woensdag 12 december tegen Het Groene Hart uit Naaldwijk.

Sensationele winst heren VCO volleybal n De volleybalmannen van VCO speelden dit weekend uit tegen het sterke Zovoc. Geplaagd door blessures moest het team met een smalle basis aantreden, waardoor de kansen op punten klein leken. Het bleek een compleet andere wedstrijd te worden. Beide teams gaven elkaar weinig ruimte, wonnen ieder een set met minimaal verschil. VCO bleef met lef spelen en was in de 3e set met 23-25 net even beter in de afronding. De mannen uit Oegstgeest kregen door de 1-2 voorsprong vleugels en wisten in de 4e set met een kleine voorsprong de eindstreep te halen. Deze winst is zeer welkom in de strijd om handhaving in de 1e Klasse. De laatste set werd een ‘grande finale’, geheel in stijl. VCO ging ‘los’ en opende het offensief, waarbij ‘man of the match’ Maarten Gombert aanvallend een sleutelrol speelde met een uitzonderlijk hoog scoringspercentage. Bij 11-15 leek VCO goed op weg naar een overwinning, maar weer kwam Zovoc venijnig terug tot 20-21 met floaterservices en aanvalscombinaties. Wat volgde was een daverend eindschot van VCO, waarbij spelverdeler Pieter Melieste op bekeken wijze zijn aanvallers wist te bedienen. Marcel Drost had de eer om met een uitgekiende aanval op rechtsvoor de winst veilig te stellen (22-25). De ontlading was enorm bij het team na het behalen van deze sensationele overwinning. Met deze 1-3 winst behaalt VCO vier kostbare wedstrijdpunten en is daarmee opgeschoven naar de 11e positie in de ranglijst, voor hekkensluiter Donar. Vrijdag 30 november ontvangt het team rivaal Timios in sporthal De Cuyl.

wOenSdAg 28 november 2012

23

Dames LOHC pakken tweede plaats hockey

n De eerste najaarsstorm vormde het decor voor de laatste wedstrijd van de dames van de Leidsche en Oegstgeester Hockey Club in 2012. HDS kwam naar de Hofbrouckerlaan in de wetenschap dat de thuisploeg de laatste weken goed op stoom is. De eerste wedstrijd tussen deze ploegen eindigde eerder dit seizoen in een 4-0 overwinning voor LOHC.

De eerste minuut was voor HDS, daarna nam LOHC het heft in handen en werd de wedstrijd gedicteerd. Al in de vierde minuut maakte Fleur Leinweber een intikker achter het standbeen langs, 1-0. De

4 lohc Dames 1 0 hDS Dames 1 thuisploeg was het eerste kwartier scherp en zeer dreigend. Het enige dat ontbrak waren doelpunten. De tweede helft speelde de thuisploeg zakelijker en geduldiger. Nadat de eerste vijf minuten rommelig waren verlopen kwam er steeds meer lijn in het spel. Fleur Leinweber herhaalde haar doelpunt uit de eerste helft, 2-0. Daarna was de beurt aan Britt Uljee die twee keer een mooie aanval afrondde. De wedstrijd is verder simpel samen te vatten: LOHC was sterker, was beter en had

kansen. Er ging nog een strafcorner kiezelhard op de paal maar de score bleef met 4-0 ongewijzigd. Pas op 10 maart spelen de dames van Wouter Moojen hun volgende wedstrijd, thuis tegen Spirit. De conclusie bij aanvang van de winterstop is dat LOHC dames 1 wederom knap op de tweede plaats staat. De start van het seizoen was goed; het middenstuk hier en daar wat slordig; de finish (vijf wedstrijden winst op rij) ijzersterk. Na de winterstop ligt alles open en zal het spannend worden. De eindsprint voor de winterstop heeft laten zien dat de dames willen, dat ze het kunnen en dat er nog negen mooie wedstrijden in de lente van 2013 zullen volgen.

LOHC sluit af met een sterk optreden. Foto: E. Patijn

Oegstgeest verliest derby Afgelopen zaterdag speelde Oegstgeest de derby tegen Roodenburg in Leiden. 3 roodenburg 2 vv oegstgeest Door Jan van den Broeck

voetbal n Dat het een moeilijke (inhaal) wedstrijd zou worden tegen het de laatste tijd goed presterende team van Roodenburg stond van te voren vast. In een wedstrijd waarin Oegstgeest vaak het betere van het spel had, moest het uiteindelijk toch het onderspit delven. Oegstgeest ging direct aanvallend van start, met goed combinatiespel werden de nodige kansen gecreeerd. Inzetten van Derk Hachmang en Roy Dijkstra werden door de Roodenburg keeper gestopt. Aan de andere kant moest ook Oegstgeest keeper Thomas van der Steen voorkomen dat er gescoord werd. Roodenburg speelde via twee snelle spitsen op de counter. Dit leidde na een half uur spelen tot het eerste

Spelers kijken gespannen waar de bal komt na de genomen corner. Foto: Leo van den Broek doelpunt. Na een voorzet van rechts wist de linker spits 1 – 0 te scoren. Vlak voor de rust kwam via een

snelle uitval de voorzet van rechts en wist de linker spits van Roodenburg raak te koppen: 2 – 0. Zo ging

ONZE FRAAIE COLLECTIES KERST- EN NIEUWJAARSKAARTEN ZIJN BINNEN! Inclusief een gevarieerd aanbod Goede Doel kaarten! Interesse? Bel of mail en laat u adviseren over de mogelijkheden om uw kaart of feestdagenmailing nog persoonlijker te maken.

BESTEL NU! ✓ Printen en drukken ✓ Variabel printen ✓ Printing on demand ✓ Personaliseren Drukkerij All-in, Katwijk 071 408 14 97

✓ Logo ontwerp ✓ Communicatieadvies ✓ Vormgeving en opmaak ✓ Voorraadbeheer communicatie@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

Co m mu nicat ie - Creat ie - Reali

satie

Oegstgeest ondanks het goede spel met een achterstand aan de thee. Na de rust bleef middenvelder Pieter van der Bent in de kleedkamer achter, zijn plaats werd ingenomen door Joeri Kampijon die in de spits ging spelen. Oegstgeest bleef druk uitoefenen op het Roodenburg doel. Na een handsbal door een Roodenburg verdediger wist Geert Jan Jonk de penalty die Oegstgeest kreeg te benutten en de achterstand terug te brengen naar 2 – 1. Oegstgeest bleef het betere van het spel houden. Roodenburg bleef gevaarlijk met de counter maar benutte de kansen niet. Een kwartier voor tijd gaf Roy Dijkstra van links een voorzet op maat aan invaller Kampijon die met een fraaie kopbal Oegstgeest op gelijke hoogte bracht: 2 – 2. Vlak voor tijd wist de linker spits van Roodenburg met een fraaie lob Van der Steen te passeren en de eindstand op 3 – 2 te brengen. Een kans die Kampijon kreeg in de extra tijd wist hij niet te benutten. De teleurstelling was groot bij Oegstgeest toen de goed leidende scheidsrechter Macco affloot. Na een wedstrijd waarin Oegstgeest het beste spel had gingen ze met lege handen naar huis. Oegstgeest staat nu met 15 punten uit 10 wedstrijden op de zevende plaats. Zaterdag speelt Oegstgeest thuis om 14.30 uur.


KEMPENAERSTRAAT 13 - OEGSTGEEST

S W E AT S / VESTEN

S W E AT S

T IJ S U P E R U IT ZO E K P A R

89,95 99,95

29,95

F U N C T IO N E L E R U N N IN G T O P

S K IJ A C K

128-176

59,95

116-176

19,95 S K IP A N T

39,95

TIP

THERMO K L E D IN G BOOSTER

M-XXL

TIP

K PER STU 19,95

9,95

SKI B R IL

119,95

2 15,-

116-176

89,95

29,95

VOOR

S-XXL

19,95

9,95

116-176

12,95

8,95

SKI H E LM

TIP

HE EL VE EL VE RS CH IL

KIDS 29,95

VOLW. 19,95 JUNIOR

KINDER TRAININGSPAK

LE ND E M OD EL LE N

19,95

XS-XL

12,95

69,95

39,95

116-176

69,95

29,95

S T O O B W O N S IE T C E L L GROTE CO MT 21-46

TIP

39,95

24,95

t/m

99,95

49,95

KEMPENAERSTRAAT 13 - OEGSTGEEST H O C KEY-T ENN I S-VO ET B AL- F IT N E S S - W IN T E RS PO R T - R U N N I N G - P A A R D R I J D E N


sport

OegsTgeesTeR COURaNT

Sport kort UDO E8m nieuw meisjesteam voetbal n Vanaf deze week heeft UDO een nieuw team. UDO E8m voor meisjes van 8 tot en met 10 jaar. Reeds van het begin van het damesvoetbal, nu zo’n 30 jaar geleden, doet UDO mee in de competities voor dames. Inmiddels is het meisjesvoetbal zo gewoon geworden, dat de meisjes samen met, maar ook tegen jongens voetballen. Op dit moment is er een meisjes junioren B team (14-16) en een meisjes junioren D team (10-12). Er zijn ook een aantal meisjes die meevoetballen in de B junioren en de C junioren jongens teams. De kleinere meisjes voetballen bij de ukkies, de eetjes en de effies. En ook de meisjes doen mee in de UDO voetbalschool. Verder heeft UDO twee damesteams spelen op zaterdag. En nu is er dan ook een meisjesteam voor de leeftijdsgroep van 8 tot 10 jaar. De meisjes voetballen als team tegen jongens van dezelfde leeftijd. In dit team is er nog plaats voor twee meisjes. Er wordt gespeeld op zaterdagochtend en getraind op donderdag van 18.00-19.00 uur. Meisjes die mee willen doen bij de training kunnen op de donderdagavonden gewoon langskomen. secretarisdb@vvudo.nl

Afscheid Noortje Wiezer Hockeyschool hockey n Afgelopen donderdag, 22 november, werd er tijdens de ALV stil gestaan bij het vertrek van Noortje Wiezer uit de Hockeyschool van LOHC. Noortje Wiezer is gedurende drie jaar het hoofd van de Hockeyschool geweest. Onder de Hockeyschool vallen alle kinderen die nog niet op de middelbare school zitten. De Funnies, benjamins, E-tjes en de D-jeugd. Dat zijn ongeveer een 600 kinderen. Noortje heeft gedurende drie jaar een duidelijke structuur neergezet waar kinderen in een veilige en leuke omgeving het hockey kunnen leren. Een van haar credo’s is dat de deur bij Leiden voor alle kinderen openstaat en dat er op Leiden niet alleen oog is voor talent. Op Leiden speelt 15% van alle kinderen prestatiehockey en 85 % met veel plezier in een recreatieteam. Haar collega’s uit de Hockeyschool gaven Noortje een bijzonder cadeau. Noortje mag de komende 5 jaar elk jaar een prijs geven aan de meest positieve coach binnen de vereniging. De zogenaamde ‘Pietertje prijs’, een prijs genoemd naar de reclamespot over Pieter van de Hoogeband. Het was natuurlijk geen toeval dat de prijs viel op een coach in de Hockeyschool. Johan Stakenburg ontving onder luid applaus een deurstopper en een DVD met daarop de reclame. De deurstopper moet ervoor zorgen dat de deur bij Leiden altijd blijft openstaan voor alle kinderen. Uit handen van bestuurslid Jeugdzaken Kari Dirkse werd Noortje bedankt en ontving zij een mooie bos bloemen. Noortje wordt opgevolgd door Caroline Serlie. De Hockeyschool is hiermee in veilige handen. Noortje kan zich gerust storten op haar nieuwe baan.

wOeNsdag 28 november 2012

25

Pecos tafeltennissers: Nu voor het echie Voor de mannen van Pecos gaat het er na hun laatste winst tegen Herwaarden nu echt om spannen. 3 herwaarden 7 Pecos tafeltenniS

n De Oegstgeester tafeltennissers werden zaterdag afgetekend kampioen in de eerste divisie. Promoveren doen ze echter pas als ze nu ook het Leidse Scylla kloppen.

Coach Herman van den Broek was er vooraf niet helemaal gerust op, maar zijn ploeg bleef in Veghel, in een spannende ambiance, moeiteloos overeind. De plaatselijke TTV Herwaarden kwam eigenlijk nooit in de buurt van de 7-3 zege die het nodig had om zelf de titel voor de Pecosneuzen weg te kapen. Hoewel Anran Tan in de heenwedstrijd tegen Pascal van Gemert zijn enige nederlaag van het seizoen leed, werd zaterdag stiekem op drie zeges van de Chinese kopman gerekend. Dan zou één gewonnen potje van René Waterreus of Tony Nader genoeg zijn, of desnoods moest het dubbelspel het vierde punt opleveren, zo had men in Oegstgeest becijferd. Op een 2-1 voorsprong kon Herwaarden zowaar nog dromen van een stunt, maar met winst voor Pecos in het dubbel en de revanche van Tan op Van Gemert was de boel zo goed als beslist: 2-3. Van de resterende vijf potten wonnen de Oegstgeestenaren er uiteindelijk zelfs vier. Het was Waterreus die tegen Jef van Doorn het beslissende vierde punt binnensloeg en later ook nog van Del Priore won. Nader klopte alleen kopman Van Gemert. De overmacht waarmee Scylla in de andere eerstedivisiepoule de titel

Na het gewonnen dubbel kon het voor Pecos bijna niet meer misgaan. Foto: Henk van Gijzen greep, maakt Pecos tot de underdog in het promotieduel, dat zondag 9 december in Roelofarendsveen wordt verspeeld. Maar het zijn juist zulke potten waar de Oegstgeester club veel ervaring mee heeft, en al vaker aan het langste eind trok.

Heren 1 LOHC kansloos ten onder hockey

Na de onverdiende nederlaag tegen het Nijmeegse Union verleden week was LOHC heren 1 er op gebrand om in de laatste thuiswedstrijd van het jaar sportieve revanche te behalen. In het begin van de wedstrijd tegen Cartouche uit Voorburg waren de ploegen in evenwicht. Maar met nog twaalf minuten te gaan kreeg Cartouche een strafbal, die werd benut, ondanks het feit dat Christopher Combe de hard ingeduwde n

Concentratie bij LOHC. Foto: Ed Patijn

0 lohc 5 cartouche bal bijna wist te keren. Een tweede tegengoal vormde het breekpunt in de wedstrijd. LOHC toog met man en macht naar voren, maar was daardoor achterin kwetsbaar, waar Cartouche gebruik van maakte: 0 3. Nog gaf LOHC niet op. Toch eindigde de stand pas bij 5 - 0.

De reserves (ook eerste divisie) wonnen zaterdag met 8-2 van Red Stars. Youri Soons speelde sterk (altijd tegen oud provinciegenoten) en won driemaal. Maroun Nader speelde vrijuit en was bij vlagen zelfs fenomenaal. Ronald Rijsdorp won voor het eerst van Bogaard, maar moest die zwaar bevochten overwinning

bekopen met verlies tegen Hensbergen. Komend weekeinde wordt er om de derde plaats gespeeld tegen Dordrecht. Pecos 3 was na de 8-2 nederlaag in de uitwedstrijd nu wel compleet tegen Renata, en won met 8-2. www.pecostafeltennis.nl

Fiks zorgt voor sensationeel slot Door Wim van Tuijl

korfbal

Fiks heeft afgelopen zaterdag op spectaculaire wijze het gerenommeerde Vitesse een punt afgesnoept. In de slotminuut bracht trainer Hans Peters A-junior Roy Vreeken in, die zijn eerste schot zag gepromoveerd tot doelpunt en daarmee de eindstand op 16-16 bepaalde. n

Het gelijke spel werd als een zege gevierd. Begrijpelijk, want Fiks heeft bijna de hele wedstrijd tegen achterstand aangekeken. “Een groot compliment voor mijn team is zeker op zijn plaats”, liet een glunderende Hans Peters weten. “Je staat eigenlijk de gehele wedstrijd op achterstand, maar dankzij een uitstekende mentaliteit en werklust pak je toch nog een, in mijn ogen, verdiend punt.” Alleen bij 2-1 smaakte Fiks het aroma van een voorsprong. In het vervolg liet Vitesse zien dat het kandidaat is

16 fiks 16 vitesse voor een hoge klassering. Met name Rick van der Kraan had het vizier op zuiver en zou in de eerste helft vier keer scoren. De achterstand bleef bij rust daarom beperkt tot 7-10. Ook na de rust moest Fiks hard werken om de negatieve marge niet te hoog te laten oplopen. Rond de korfzones werden felle duels gestreden om de afvang. Vooral uit vrije ballen speelde Fiks door het straffe verdedigen van Vitesse weinig klaar. Met nog slechts vijf minuten op de klok leek de ploeg uit Barendrecht het definitieve gat geslagen te hebben (12-16). Vitesse vergiste zich in een tegenstander die erin bleef geloven. Twee rake schoten van Jan Anholts brachten perspectief bij Fiks en onrust bij Vitesse. Na de 15-16 van Rick van der Kraan bracht de trainer Roy Vreeken in die direct trefzeker was.


service

OEGSTGEESTER COURANT

Oegstgeester agenda Opgave via telefoon (071) 517 53 17 of email: redactie@oegstgeestercourant. nl. Vermelding onder voorbehoud. Woensdag 28 november 20.15 uur. K&O Oegstgeest. Lezing Bijbelse figuren in de Islamitische kunst: Van Adam tot Eva. Door Marlies ter Borg-Neervoort. Organisatie: i.s.m. Raad van Kerken Oegstgeest. Gemeentecentrum. Lijtweg 9. 9.00 – 12.00 en van 20.00 – 22.00 uur. Recreatietafeltennis TTV PECOS. Batjes en ballen aanwezig. Thorn tafeltennishal. Donderdag 29 november 14.00 uur. NVvH/Vrouwennetwerk. Sinterklaasbingo. Zaal Beatrix t/o nr. 66 Schubertlaan Leiden ZuidWest. Informatie over kennismaking en/of lidmaatschap van het vrouwennetwerk: Drs. C. van der Laan. Telefoon: (071) 531 27 07. 20.00 uur. Openbare gemeenteraadsvergadering. Raadzaal. Gemeentehuis. Rhijngeesterstraatweg. Vrijdag 30 november 14.30 uur. Filmmiddag voor senioren. Organisatie. ANBO Oegstgeest i.s.m. Radius. Informatie over de film: (071) 517 52 68 Entree: € 5, - inclusief koffie of thee. Gemeentecentrum. Lijtweg 9. 14.00 – 16.00 uur. Regio. Leiden e.o. LPV “De Postzegelvrienden” orga-

niseerteen Ruilmiddag voor Postzegelverzamelaars. Plaats: buurthuis Vogelvlucht. Boshuizerlaan 5 (Haagweg-kwartier) Leiden. Ruiltafels aanwezig. Toegang: gratis. Nadere informatie (071) 531 25 97. Zaterdag 1 december 11.30 uur. Regio. Leiden. Elke zaterdag en zondag stadswandeling onder leiding van gids Gilde Leiden. Duur: 2 uur. Vertrekpunt: Visitors Centre Leiden tegenover station Leiden Centraal. 14.30 uur. KNVB Competitiewedstrijd 3e klasse A zaterdag Oegstgeest 1 - Zwammerdam 1. Hoofdveld Sportcomplex De Voscuyl. Ingang tegenover sporthal De Cuyl. Zondag 2 december 14.00 uur. Jeugdtheatergroep Max speelt voor de jeugd vanaf 8 jaar ‘Echt waar’. Zielige sprookjes uit het echte leven. Theater in Blau. Haagweg 6.Leiden. Informatie: telefoon (071) 514 46 14. 14.30 uur. KNVB Competitiewedstrijd 3e klasse A. Zondag. UDO 1Lisse 1. Hoofdveld Sportcomplex De Voscuyl. 14.00 uur. Theehuis de Leidse Hout. Muzikaal optreden. Maandag 3 december 13.30 – 16.30 uur. Radius. Gezelligheidsmiddag voor ouderen. Soci-

eteitzaal. Gemeentecentrum. Lijtweg 9. 14.00 – 16.00 uur. Brieven schrijven voor Amnesty International. Neem vrienden en kennissen mee. Pastorie Parochie H. Willibrord. Rhijngeesterstraatweg 35. 18.00 uur. Voetbalvereniging UDO haalt oud-papier op in (geheel) Oegstgeest. 20.00 – 22.00 uur. Repetitie Kerstspel “Het spoor bijster”. Meezingen/ bouwen: paulineverkerk@xs4all.nl of telefoon (071) 517 36 22. Organisatie: Protestantse Gemeente Plaats: Regenboogkerk. Mauritslaan 12. Dinsdag 4 december 9.00 – 16.00 uur. Weekmarkt. Parkeerterrein Lijtweg. 10.00 uur. Koffieochtend voor senioren. Organisatie: Radius. Gemeentecentrum. Lijtweg 9. Woensdag 5 december. Pakjesavond. 9.00 – 12.00 en van 20.00 – 22.00 uur. Recreatietafeltennis TTV PECOS. Batjes en ballen aanwezig. Thorn tafeltennishal. Donderdag 6 december 20.00 uur. Openbare raadscommissievergaderingen. Commissies Burger en Ruimte. Respectievelijk in Raad- en Trouwzaal. Raadhuis. Rhijngeesterstraatweg.

WOENSDAG 28 NOVEMBER 2012

Brutaal boomsnoeien valt slecht “Ik houd mijn tuin zelf wel bij”, vertelde Joost van Vliet. In zijn tuin, grenzend aan de Spaargarenstraat, was heel brutaal zijn Magnolia gesnoeid door iemand uit Rijnsburg. “Hij had het wel gevraagd, maar mijn zoon Leander (18) verwees hem naar zijn moeder die later op de dag thuis zou zijn. Maar toen wij ’s avonds thuiskwamen was het kwaad al geschied en was de boom gehalveerd. Volgens tuinman Velzel heeft hij het wel netjes gedaan. Maar dat doe ik liever zelf; het is hondsbrutaal wat hij deed. Hij verkoopt de takken weer door aan bloemisten. Ik vind het maar inhalig wat hij doet!” vertelde Van Vliet, nog steeds verontwaardigd over zoveel brutaliteit. Een nadeel van het snoeien in het najaar is dat met het verdwijnen van de knoppen er ook minder bloemen komen in het voorjaar. Het duurt weer even voordat dat weer is hersteld. Leander houdt de enige tak die is achtergebleven boven zijn hoofd op de plek waar hij waarschijnlijk zat voor de snoei. Tekst en foto: Wil van Elk.

Medische diensten DOKTERSDIENST Duin- en Bollenstreek tel. (0252) 240212 • îdoor de week van 17.00 uur ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag • îin het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur • îop feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna Dokterspost van de Doktersdienst Duin- en Bollenstreek Gebouw BNS, Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout

• in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur • îop feestdagen van 16.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna Rijnsburgerweg 4c, 2215 RA Voorhout, tel. (0252) 240216 (naast de Doktersdienst) Apotheek Beker - Lijtweg 4 (Ook zaterdags open van 9.00 tot 12.00 uur)

Parkeren bij Deloitte & Touche

Carlina Apotheek, Boerhaaveplein 21 Apotheek Linnaeus - De Kempenaerstraat 31 (Ook zaterdags open van 10.00 tot 14.00 uur)

APOTHEKEN Dienst Apotheek Bollenstreek • îdoor de week van 17.00 uur, ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag

TANDARTSEN 26-11 / 02-12 Kies Precies, H.L. Betcke (071) 519 06 24 03-12 / 09-12 TP Nautilus, M. Venema (071) 513 12 50

Tips? Mail de redactie UW MENING  De redactie van deze krant voorziet u graag wekelijks van het laatste nieuws.

RELATIEPROBLEMEN? Drs. M.E.L. Beker - therapeut www.praktijkbeker.nl

DIERENARTSEN B.G. Heemskerk, De Kempenaerstraat 21. Tel.: (071) 5176761 Spreekuren: ma. t/m vr.: 8.30-9.30 uur; 13.00-14.00 uur; 18.30-19.30 uur; za. 10.00-11.00 uur en volgens afspraak (24 uur per dag bereikbaar) R.J.W. Duijn-D.J. Brandt, President Kennedylaan 26. Tel. (071) 5156161 Kliniek Oegstgeest-Noord, Haarlemmerstraatweg 5a. Tel. (071) 5237558 Dierenbescherming afd. Rijnland Tel. (071) 5216662, kantoor@ dbrijnland.nl Kwadraad Maatschappelijk Werk, telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl

Pedicure praktijk Voetzorg Rijnland, Christine van Eck, Theo van Doesburglaan 13, tel. 06- 51528725. www.voetzorgrijnland.nl

COACHING | THERAPIE | EMDR

Dit kunnen wij echter niet zonder uw tips en hulp. Ons tippen kan daarom via redactie@ oegstgeestercourant.nl of tel. 06 10 08 91 24. Daarnaast zijn wij ook erg nieuwsgierig naar uw mening over deze krant.

Zorg bij de hand, Thuiszorgspecialist. 06-41048570. www.zorgbijdehand.nl. info@zorgbijdehand.nl.

Bemiddelingsbureau Thuiszorg Oegstgeest, Annelies Vissers, Juffermansstraat 25 tel. (071) 5171191. e-mail: annelies.vissers@planet.nl

COLOFON Oplage 11.500 Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Adres: Ambachtsweg 7a - Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01, fax (071) 403 23 25 Redactie: Willemien Timmers Telefoon: 06 10 08 91 24 e-mail: redactie@ oegstgeestercourant.nl Inleveren kopij: uiterlijk maandag 12.00 uur

Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties: Contactgegevens Binnendienst • Vincent Roos, tel. (071) 409 16 38 • Rosita Haasnoot, tel. (071) 409 16 37 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@ uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Oegstgeester Courant Sluitingstijd advertenties dinsdag 9.00 uur

Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. (071) 402 29 01 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze

kostenloos bij ons opvragen. en/of website zowel het auteursrecht voor conform De Oegstgeester Courant artikel 15 lid 1 sub 4 van de wordt gratis huis aan huis Auteurswet als het databezorgd in Oegstgeest en Lei- bankrecht. den ‘Raadsheren- en Vogelenbuurt’en is verkrijgbaar bij: • Gemeentehuis • Snackbar ‘t www.oegstgeestercourant.nl Haasje • Rijnlandse Boekhandel • Bibliotheek Bollenstreek • Primera • Gemeentecentrum • Boekhandel De Kler • Albert Heijn (Terweeplein) • Hotel Bastion • Zwembad Poelmeer Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave

Opvoedadviespunt, telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl Jongeren Preventie Plan (JPP), telefoon (088) 900 4000, www. kwadraad.nl Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. 0900 - 1450 Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 9.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl Stichting Terminale Thuiszorg door vrijwilligers Leiden en omstreken. Voor vragen of hulp: 06-51002071. www.terminalezorg. vptzleiden.nl

Praktijk voor psychotherapie, psychologie en coaching, Mw. Drs C.J.M. Meeuwisse. Individuele therapie, relatietherapie, arbeidgerelateerde problematiek, burnoutbehandeling. Prinsenlaan 17, tel (071) 517 49 95. www. psychotherapeutoegstgeest.nl

Praktijk AMP, Arbeidspsycholoog drs. A.J. Middel. Coaching en advies bij arbeidsgerelateerde vragen en persoonlijke ontwikkeling in werk en loopbaan. Rhijngeesterstraatweg 40 D, tel. 06-22686222.

Orthopedagogische Praktijk Gelukt, Tammy Ruijgrok, praktijk voor onderzoek en begeleiding van kinderen van 4 tot 18 jaar. Wilhelminapark 17, Tel. 06-18688233, www.praktijkgelukt.nl

27

Kerkdiensten Verenigde Protestantse Gemeente Kruispunt Rivierduinen locatie Oegstgeest 10.30 uur: pastor J. Biemans Regenboogkerk 10.00 uur: ds. K.G. Zwart, m.m.v. Regenboogcantorij Groene of Willibrord kerk 10.00 uur: ds. R.E. da Costa Gemeentecentrum Ver. Vrijzinnige protestanten (PGO), 10.30 uur: ds. S.P. v.d. Meulen Verpleeg- en ziekenhuizen Kapel van het Diaconessenhuis 10.15 uur Ds. M. de Leeuw Van Wijckerslooth (prot.) 16.00 uur: dhr. M. v.d. Linden Van Wijckerslooth (r.-k.) 9.45 uur. Woord en Communiedienst o.l.v. dhr. G. van de Pavert LUMC 10.00: pastor C. van Haasteren R.-k. Willibrordkerk Vieringen iedere dinsdag en donderdag om 9.30 uur. In het weekend op zaterdag om 19.00 uur en zondag om 11.00 uur. Voor de meest actuele informatie over het soort viering en het begeleidend koor, zie www. willibrordoegstgeest.nl Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Lijtweg 1. Ook te beluisteren via kerkradiobox kanaal 4. 10. 00 uur ds. J. van Houwelingen 16.30 uur ds. R. Roth Nederlands Gereformeerde Kerk Duinzigtcollege 10.00 uur Dhr. J. van Helden, Rotterdam Volle Evangelie Gem. Leiden e.o. Pauluskerk, Warmonderweg 2 11.00 uur: samenkomst Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden Lokhorstkerk, Leiden 10.15 uur ds M. Roos (Leiden, re) Protestantse Gemeente Warmond 10.00 uur Mw. ds. E. Oort – Katwijk Bahá’i Bestudering geschriften van Bahá’u’lláh: iedere eerste woensdag van de maand is de openbare Bahá’i-bibliotheek geopend van 19.30-21.00 uur. De andere woensdagavonden: informatieavond. J. Wolkerslaan 39, tel. (071) 5152030. Boeddhisme Shambhala Meditatie Centrum. Gratis meditatie-instructie en –beoefening: ‘s woensdags: 9.0011.00 uur en donderdags: 20.0021.30 uur. Elke derde maandag van de maand van 19.30-21.00 uur kunnen jongeren en studenten terecht voor meditatie en uitwisseling. Geversstraat 48, Oegstgeest. www.shambhala.nl

Oegstgeester tweet Daan Binnendijk@wethouderDaan hoe zou het toch gaan in bestuurlijk Oegstgeest? Is er al een begin van witte rook? #dtv


2 5 - T OP K 19

L WA

S

S

2 5 - T OP K 19

Beds 2 Basic dé nr. 1 beddenspecialist in uw regio! IT L I T E S I ND WA

S/m G A D N 13.00 t ur ZO 17.00 u ! N E OP

AAL VAN MINIM ALdsIT2 EBaIT G beKntW IN AUP sic van Be u gewend

I T EI T SI N

D

S G N I R P S X N E S S A R LUXE BO T S EN MA zoals

G N I R P S X O B T I E T I L KWA

5

LEVERBAAR IN VERSCHILLENDE KLEUREN!

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA MEGA ACTIE!!!

Designhoofdbord! + 2 beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matrastopper! + 2 luxe kussens

Bij aanschaf van een luxe boxspring en/of elektrisch bed

Normaal € 1.089,NU VOOR

€ 399,Maat 1.20 cm

LAAGSTE PRIJS!

GRATIS TABLET

COMPLETE 2-PERSOONS ELEKTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!!!

ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoering

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING BRIXTON ONGELOOFLIJKE PRIJS!!!

Kom langs en test deze fantastische boxspring!

Ook verkrijgbaar in de maten 1.60 én 180 breed Normaal € 4.189,TOP-AANBIEDING V.A. Beds 2 Basic

Facebook

Twitter

WINNAAR!!

YouTube

SUPER STUNT Normaal € 2.399,-

BRIXTON COMPLEET!!!

€ 999,-

COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELEKTRISCH VERSTELBAAR Luxe design hoofdbord + 2x elektr. verstelbare boxsprings met pocketvering, + 2x supersterke V olva motoren + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen + 2x poten set + 2x metalen matrasrem keuze uit diverse maten!

Beds 2 Basic (van Landschoot)

WINT VAN AUPING!! Basic

Paris

Pleasure Comfort

MATRASSEN AANBIEDING

LAAGSTE PRIJS!

Allure

€ 599,Eigenschappen √ Pocketveer 7 zones stevig matras √ Afdeklaag HR40 koudschuim √ Tijk afneembaar/wasbaar

MATRAS GRATIS!

Prijs voor vaste uitvoering Elektrische versie: incl. draadloos bedienbare elektromotoren, spanningsvrij

Quartz balance PLUS

MATRAS GRATIS!

€ 39,- p.st.

€ 59,- p.st.

€ 149,- p.st.

€ 549,-

€ 699,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen √ Goed matras voor de laagste prijs √ Geschikt voor vaste en verstelbare bodems

Eigenschappen √ Polyeter SG 20 √ 13 cm comfortschuim √ Medium hard

Eigenschappen √ Pocketveer (7-slags) 240 veren/m2 √ Comfortschuim afdeklaag √ Tijk afneembaar/wasbaar

Eigenschappen √ Pocketveer 7 zones √ 1Coolgels/1warme zijde √ Duo pocket/ 7 zones

Eigenschappen √ 24 cm stevig matras √ Pocketveer 7 slags/7 zones √ 3d border met handvaten √ Toplaag HR 60 koudschuim

Sleep King

Liberty

Medica plus

Welness pocketspring

Classic handmade

MATRAS GRATIS!

€ 269,Eigenschappen Leverbaar in alle maten! √ Dikke koudschuim vulling √ Hoge veerkracht √ Blijft koel tijdens de nachtrust √ Vormt perfect naar uw lichaam √ 19 cm

Openingstijden

Koopavonden

Ma. Di./wo Do./vr. za. Zo.

Do./vr. 18.30-21.00 uur

13.30-18.00 uur 10.00-18.00 uur 10.00-21.00 uur 09.30-17.00 uur 13.00-17.00 uur

Ergo Sense 22 cm

in meerdere stoffen en kleuren

Leverbaar in alle maten!

MATRAS GRATIS!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten

* TOP DESIGN BOXSPRING * WINNAAR onder de luxe boxsprings * Luxe kwaliteits design hoofdbord * 2x Luxe gestoffeerde boxen * 2x Luxe actieve hoog-laag pocketveer matras (7 zones) * Luxe Henson Twintopper, zomer en winterzijde * Stoffen zijn 100% vuilwerend * Luxe blokpoten met aluminium afgewerkt * Luxe in- & uitstap verlichting

Maat 1.40 cm

OFFICIËLE CONSUMENTENBOND TEST!

€ 1.975,-

MATRAS GRATIS!

MATRAS GRATIS!

MATRAS GRATIS!

€ 189,- p.st.

€ 449,-

€ 599,-

€ 999,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen √ 20 cm √ Pocketveer (7-slags) 270 veren/m2 √ 7 comfortzones √ Tijk afneembaar/wasbaar

Eigenschappen √ 22 cm √ Pocketveer (7-slags) √ Toplaag HF 45 kg/m3 √ Vast tijk

Eigenschappen √ Pocketveer 7 zones √ 360 veren/m2 HR 50 afdeklaag √ Div. uitvoeringen √ Afneembaar tijk

Eigenschappen √ 27 cm √ Toplaag koudschuim of latex √ Micro pocketveer 500 m2 √ Winter zomer zijde

Bij Beds

071 2000168

Kerkstraat 58 • 2201 KN Noordwijk (binnen) INGANG Passage • naast De Ridder schoenen

Post @ beds2basic.nl • www.beds2basic.nl

2 Basic

e prijzen • Laagst aliteit kw • Beste comfort • Beste vies • TOP-ad rvice e -s P • TO

OC_week_48_12  
OC_week_48_12  
Advertisement