Page 1

OEGSTGEESTER COURANT Elke week gratis huis aan huis in Oegstgeest en

Leiden ‘Raadsheren- en Vogelenbuurt’ (bezorging 071-4022901) Advertenties: (071) 4022901 • advertentie@uitgeverijverhagen.nl

WOENSDAG 30 NOVEMBER 2011 OPGERICHT 1 FEBR. 1928, NR. 48

•

Redactie: 06 100 891 24 • redactie@oegstgeestercourant.nl W W W . PR O PE R - MAK E LAAR D I J . N L

Deze week

Vernieuwing Rijnzichtweg nu nog schets Medailles en diploma’s voor brandweer Matthijs Lothmann skate voor Glazen Huis Diamanten huwelijk bruidspaar Ekker - Van der Pas

Garantstelling ASC in decemberraad In de gemeenteraadsvergadering van 15 december staat de beoordeling van de gemeentegarantie van ASC weer op de agenda. Het doel hiervan is de voetbalclub te helpen een lening bij een bank te verkrijgen, om zo de periode van investering en daadwerkelijke verhuizing naar de Overveerpolder te overbruggen. Reden voor raadslid Braun om in de vergadering van afgelopen donderdag vragen te stellen over de gang van zaken. Afgelopen juni werd over de garantie (van 9 miljoen euro) nog geen overeenstemming bereikt en kreeg wethouder Mackay de opdracht weer om de tafel te gaan zitten met ASC. Garant staan voor de voetbalclub stond niet in de afspraken die destijds als voorwaarden voor verhuizing naar de Overveerpolder waren gemaakt. Een van de voorwaarden was dat de gemeente in het proces geen financiĂŤle risico’s zou lopen. Alle raadsleden waren in juni huiverig voor de risico’s die het garant-staan met zich mee brengt, temeer omdat diverse banken financiering niet aandurfden. Wethouder Mackay gaf aan dat er in december een aangepast voorstel op de agenda zal staan, naar aanleiding van nieuwe gesprekken met ASC. Braun had het onderwerp liever eerst in een commissievergadering besproken. “Over de bestemmingsplanwijziging van de Overveerpolder is ook nog geen besluit genomen door de Raad van State.â€? Raadslid Vogel (LO) was het met hem eens. “Het is niet verstandig om met dit voorstel terug te komen. Als het een nieuw voorstel is, moet het eerst in een commissievergadering besproken worden.â€? Van Tongeren (PrO) dacht er anders over: “Heikele thema’s zouden we juist, om meer swung in de raad te krijgen, direct in de raad bespreken.â€? (WT)

Inzameling voor de voedselbank Elke maand zamelen leden van de Rehobothkerk voedsel in voor de voedselbank in Leiden. De voedselbank is onder meer afhankelijk van particuliere giften om de mensen die van de voedselbank gebruik maken, te kunnen voorzien van een voedselpakket. Oegstgeestenaren kunnen boodschappen als blikken groente/ fruit/vlees/vis, koffie, thee, pasta, rijst en wasmiddelen (samen met misschien wat extra’s voor de kerst) inleveren op dinsdag 6 december van 19.00 tot 19.45 uur op Lijtweg 1 (tegenover de Shellpomp).

DANSLES +,=6:*<@3 6,.:;.,,:; ),3 6- info@danscenterdejong.nl OOK VOOR AL UW FEESTEN!

PARTYCENTER DE JONG

Loungen bij de tandarts zie pag. 4

4%44%2//(!!2-/$%., $AMES (EREN+INDERKAPPERS $E+EMPENAERSTRAATn''/EGSTGEEST $EPOSITAIRVAN,g/RĂ?AL+ÂĄ2!34!3%

6OORUWAFSPRAKEN4EL 

Tevredenheid over uitbreiding kerkhof Groene Kerk

â&#x20AC;&#x2DC;Nieuwe begraafplaats is unieke samenwerking tussen kerk en staatâ&#x20AC;&#x2122; Jarenlang is er over een uitbreiding van de begraafplaats bij de Groene Kerk gesproken, omdat er voor de toekomst van Oegstgeest niet voldoende graven beschikbaar waren. Alle betrokken partijen waren dan ook verheugd dat afgelopen vrijdag, 25 november, het nieuwe gedeelte officieel geopend kon worden. Het weer was troosteloos en miezerig, maar toch kregen alle aanwezigen een prima indruk van de mooie opzet van het nieuwe kerkhof. Tekst en fotoâ&#x20AC;&#x2122;s Willemien Timmers In de Groene Kerk werden alle belangstellenden voorafgaand aan de openingsceremonie ontvangen met koffie en gebak. In de diverse toespraken kwam vooral de tevredenheid naar voren over het verloop van het proces en de vruchtbare samenwerking tussen de diverse instanties. Het vele vrijwilligerswerk van de Stichting Begraafplaats Groene Kerk had duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Wethouder Eric Mackay wist te vertellen dat al in de zomer van 2001 door de Hervormde Gemeente een verzoek was ingediend bij de gemeente Oegstgeest voor een principe-uitspraak over de uitbreiding van de begraafplaats naar de overzijde van de weg. Besloten werd dat de kerkelijke gemeente de gronden zou verwerven. Na een lang onderzoekstraject, waarin het idee aanvankelijk was om de begraafplaats naar opzij uit te breiden, werd in 2008 besloten â&#x20AC;&#x2DC;naar de overzijdeâ&#x20AC;&#x2122;, naar de overkant van de Haarlemmerstraatweg, te â&#x20AC;&#x2DC;verhuizenâ&#x20AC;&#x2122;. Copijn Landschapsarchitecten werd ingehuurd om een samenhangend ontwerp te

maken voor zowel begraafplaats als omgeving. In september 2010 werd eindelijk daadwerkelijk begonnen met de concrete voorbereidingen. Voor wie er lang niet geweest is: â&#x20AC;&#x2DC;de overkantâ&#x20AC;&#x2122; is behoorlijk veranderd. Er zijn extra voetpaden en bankjes, een oversteek en mooie zichtlijnen van de nieuwe begraafplaats naar de Groene Kerk. Een heel nieuw park is ontstaan, al moet veel groen nog aangeplant worden. Wethouder Mackay sprak van een â&#x20AC;&#x2DC;zorgvuldig en uniek trajectâ&#x20AC;&#x2122;. Net als Guus Onderwaater, voorzitter van de Stichting Begraafplaats Groene Kerk, noemde hij de goede samenwerking bij dit project tussen â&#x20AC;&#x2DC;kerk en staatâ&#x20AC;&#x2122;. Voor de officiĂŤle opening liepen de aanwezigen van de kerk naar het prachtige hek van de nieuwe begraafplaats (zie inzet), daarbij de weg gewezen door een doedelzakspeler, die symbool stond voor de gezamenlijke voorouders van wethouder Mackay en voorzitter Onderwaater. In de motregen een bijzondere ervaring. Na het officieel â&#x20AC;&#x2DC;doorknippen van het lintâ&#x20AC;&#x2122; werd op de daadwerkelijke begraafplaats, op de ophoging, het prachtige gedicht â&#x20AC;&#x2DC;Stenenâ&#x20AC;&#x2122; van Ds. Carel ter Linden, onthuld. Ter Linden had toegezegd aanwezig te zijn bij de onthulling, maar moest op het laatste moment afzeggen. Vanaf â&#x20AC;&#x2DC;de heuvelâ&#x20AC;&#x2122; hebben bezoekers aan de begraafplaats een prachtig uitzicht op de Groene Kerk, tussen de twee urnenmuren door. Een mooie, stijlvolle plek om tot rust te komen bij het verlies van een dierbare.

Vrouw verkracht op de Oortbrug Op zaterdagochtend 26 november rond 04:15 uur fietste een 20-jarige vrouw uit Oegstgeest op de J.H. Oortbrug, over het Oegstgeester kanaal, richting haar huis. Ze kwam uit de richting van Leiden. Op de brug werd ze van achteren aangereden door een zwarte scooter met een grijs scherm voorop. Door de aanrijding viel ze op de grond. In eerste instantie leek de bestuurder van de scooter zich over haar te ontfermen. Het verzorgen ging echter over in seksueel geaarde handelingen. De bestuurder verkrachtte de vrouw. De vrouw kon geen kant op, omdat hij haar in zijn greep had. Hij is er op zijn scooter weer vandoor gegaan. De vrouw is hulp gaan zoeken bij een huis in de nabijheid van de brug, maar daar werd niet opengedaan. Uiteindelijk is zij naar huis gerend waar de politie is ingelicht.

BERNARD SCHULTE BV CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

Voor al uw klimaatbeheer â&#x17E;&#x153; CV installaties â&#x17E;&#x153; CV ketels â&#x17E;&#x153; Ventilatiesystemen â&#x17E;&#x153; Zonne-energie â&#x17E;&#x153; Airconditioning Ook voor al uw service & onderhoud! Voorhout - Nijverheidsweg 10 Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL

Deze week bij u als folder in de bus:

GLASZETTERS BEDRIJF HOUWER PARKETSHOP KATWIJK

Signalement

â&#x20AC;&#x2DC;Deze opening is voor mij een memorabel moment, omdat ik vanaf het begin tot aan de realisatie alles heb meegemaaktâ&#x20AC;&#x2122;, aldus wethouder Eric Mackay.

De politie is een onderzoek gestart en verzoekt getuigen die iets gezien hebben of aanslaan op het signalement van de man, zich te melden. Het gaat om een getinte man, mogelijk van Surinaamse afkomst, in de leeftijd van 28-35 jaar en ongeveer 1.70 lang. Hij droeg een gewatteerde donkere jas en grijze handschoenen met visgraat. Hij kwam vermoedelijk uit de richting van Leiden. Zoals eerder aangegeven reed hij op een zwarte scooter met een grijs scherm voorop.

Sterretje in uw voorruit? Maak zo snel mogelijk een afspraak op: www.vakgaragevanderhoorn.nl of bel! Dahlialaan 2, 2343 XE Oegstgeest Tel. 071-5154913 Fax. 071-5153037 Email: info@vakgaragevanderhoorn.nl Website: www.vakgaragevanderhoorn.nl

Het wordt dit jaar wel heel makkelijk! Kerstkaarten, ze vragen ieder jaar weer de nodige tijd en aandacht. Drukkerij All-in biedt u daarom de helpende hand. Niet alleen kunt u kiezen uit een uitgebreide collectie, er zijn ook diverse mogelijkheden zoals een eigen ontwerp kerstkaart of het personaliseren van de enveloppen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ron de Adelhart Toorop. communicatie@drukkerijallin.nl 06 301 306 49

U kiest de kerstkaart, wij doen de rest!

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk | 071 408 14 97 | info@drukkerijallin.nl | www.drukkerijallin.nl

Nota jeugdbeleid aangenomen

Monique Zitman bij het door haar ontworpen hek.

De zichtlijn vanaf de begraafplaats naar de Groene Kerk is bijzonder.

De bijdrage van kunstenares Monique Zitman aan de rustieke uitstraling van de nieuwe begraafplaats is niemand ontgaan. Zij heeft in opdracht van Architectenbureau Marcel van Dijk onder andere het prachtige toegangshek van corten staal vorm gegeven. In haar ontwerp liet Monique zich inspireren door kiezels. â&#x20AC;&#x153;Kiezels laten door hun uiterlijk de sporen zien van een verleden, net zoals de mens die sporen draagt. Iedere kiezel heeft een eigen verhaal en een eigen vorm.â&#x20AC;? Monique Zitman legt uit dat de stapeling van de stenen samen een eenheid vormt, net zoals de kerk er is voor samenzijn. â&#x20AC;&#x153;Verder is belangrijk in mijn werk, dat de wind vrij spel heeft; de wind die onze gedachten en gebeden meevoert het heelal in.â&#x20AC;? Bij dit thema heeft het bestuur van de begraafplaats het gedicht van dominee Carel ter Linden uitgezocht om op de corten-stalen wand te plaatsen. â&#x20AC;&#x153;Het corten staal geeft een interessante aardse kleur weer. Het is een staalsoort dat weervast is en vergelijkbaar met de duurzaamheid van roestvast staal. â&#x20AC;&#x153;Het geheel behoudt een soort luchtigheid en transparantie en vormt een eenheid met de omgeving.â&#x20AC;?

Luxe ruime nieuwbouw appartementen te huur Vanaf â&#x201A;Ź 950,- per maand. Gelegen midden in het centrum van Oegstgeest aan de Lavendelhof met entree aan de Irislaan. Vanaf 106m2 en voorzien van compleet afgewerkte luxe keukens en sanitair.

Voor informatie: Rots-Vast Groep Leiden â&#x2DC;&#x17D;: 071-5246878

/ www.rotsvast.nl

Rots-Vast Groep, de grootste in huur en verhuur van woonruimte

BLOEMENKIOSK

â&#x20AC;?Corindaâ&#x20AC;? heeft nieuw gebouwd.

Vanaf maandag 5 december zijn wij weer terug op onze oude locatie. Wij zijn te bereiken op

071-5172490 of 06-56413395

Als SPECIALE

AANBIEDING hebben wij deze week: DIV. KLEUREN

FAIR TRADE ROOSJES 20 stuks

van â&#x201A;Ź 4.50 voor â&#x201A;Ź

3.00

Geldig van maandag 5 t/m zaterdag 10 dec.

In de raadsvergadering van 24 november ging de raad unaniem accoord met de nieuwe jeudbeleid nota, die dienst moet doen tot 2015. Vanuit de VVD werd wel gevraagd om meer evaluatieve gegevens over jeugdhonk Friendz, om zo een afgewogen oordeel te kunnen hebben over de activiteiten die daar ontplooid worden. Door diverse partijen werd benadrukt dat

WMV regiomanager Karin StrĂźbbe wil klantgerichter gaan werken De afgelopen weken is de verouderde toestand van woonzorgcentrum Hofwijck veel in het nieuws geweest. Vorige week bracht de overkoepelende organisatie WWZ-MariĂŤnstaeteValent (WMV) het bericht naar buiten dat men snel wil starten met de herontwikkeling van Hofwijck en de aanleunwoningen Vijverhof. Regiomanager Karin StrĂźbbe, die begin dit jaar werd aangetrokken en de leiding heeft over onder andere drie huizen in Oegstgeest, zegt weinig invloed uit te kunnen oefenen op het proces met externe partijen, en wil al haar energie steken in het welzijn van de bewoners van de huizen die onder haar verantwoordelijkheid vallen. Tekst en foto: Willemien Timmers Dat er een aantal jaren geluiden van onrust en ontevredenheid uit onder andere Hofwijck zijn gekomen verbaast de manager niet. â&#x20AC;&#x153;Na een fusietraject duurt het altijd even voordat de rust en het vertouwen weer terugkomt.â&#x20AC;? Zij doelt hiermee op de fusie tussen WWZ-MariĂŤnstaete en Valent in 2009, die veel â&#x20AC;&#x2DC;bewegingâ&#x20AC;&#x2122; en interimmanagers met zich meebracht. â&#x20AC;&#x153;Alle interimmers zijn er nu uit,â&#x20AC;? zegt StrĂźbbe zichtbaar opgelucht. â&#x20AC;&#x153;De cliĂŤntenraad melde mij onlangs dat er zichtbare veranderingen, verbeteringen, in onder andere Hofwijck zijn. Nu ook de raad van bestuur is vernieuwd, kunnen we met zijn allen naar de toekomst kijken.â&#x20AC;? Of de fusie achteraf gezien misschien geen goed idee was, kan ze niet zeggen. â&#x20AC;&#x153;Het blijft een feit dat

Karin StrĂźbbe: â&#x20AC;&#x2DC;Met creativiteit, klantgerichtheid en een â&#x20AC;&#x2DC;ja-cultuurâ&#x20AC;&#x2122; kun je al veel goede dingen bereiken.â&#x20AC;&#x2122; overal gefuseerd wordt, en dat zoâ&#x20AC;&#x2122;n nieuwe cultuur altijd eerst pijn met zich meebrengt. Er komt nu, na een aantal jaar, meer rust.â&#x20AC;? Over de onzekere toekomst van Hofwijck en de weerslag die het gebrek aan informatie op de bewoners heeft, zegt StrĂźbbe: â&#x20AC;&#x153;we willen de bewoners meenemen in de ontwikkelingen rond het centrum, maar als we alleen maar onzekerheden kunnen communiceren, brengt dat onrust met zich mee. We kunnen nog niets zeggen over de uitkomsten. We begrijpen het spanningsveld voor de bewoners; zij kiezen hier niet voor. Gelukkig

zien we dat er geen wachtlijsten meer zijn voor Hofwijck. Hofwijck is een gedateerd gebouw, maar we vertrouwen erop dat er op termijn passende oplossingen komen.â&#x20AC;? Het woonklimaat in Hofwijck, heeft â&#x20AC;&#x2DC;enorm hoge prioriteit en aandachtâ&#x20AC;&#x2122;. â&#x20AC;&#x153;We hebben al een aantal zaken aangepakt; hebben geschilderd en vernieuwd. Ook hebben we het systeem geĂŻntroduceerd dat elke eerst verantwoordelijke gemiddeld tien bewoners â&#x20AC;&#x2DC;adopteertâ&#x20AC;&#x2122; zodat zij het vaste gezicht zijn voor bewoners en familie. Het is erg prettig als iemand alle ins en outs kent.â&#x20AC;?

â&#x20AC;&#x2DC;de jeugdâ&#x20AC;&#x2122; positief benaderd moet worden en dat â&#x20AC;&#x2DC;de jeugdâ&#x20AC;&#x2122; niet synoniem is aan â&#x20AC;&#x2DC;jeugdoverlastâ&#x20AC;&#x2122;. Alle partijen stonden positief tegenover een CDA -motie waarin het college verzocht wordt te onderzoeken of ook in Oegstgeest, net als elders al gebeurt, serieuze kamerzoekende studenten en alleenstaande ouderen met elkaar in contact gebracht kunnen worden.

Een woordvoerder van WWZMariĂŤnstaete-Valent (WMV): â&#x20AC;&#x153;In nauwe samenwerking met de gemeente en diverse potentiĂŤle investeerders is de planvorming al enige tijd in volle gang. WMV heeft de afgelopen periode diverse partijen geconsulteerd en enkele scenarioâ&#x20AC;&#x2122;s uitgewerkt met een woningcorporatie. WMV wil snel starten met het uitvoeren van het uiteindelijk gekozen plan voor herontwikkeling van Hofwijck en Vijverhof en wenst hierover afspraken vast te leggen met de gemeente Oegstgeest. WMV heeft de voorgaande jaren financieel verlies gedraaid mede door verkeerde investeringen in het vastgoed en de nasleep van de fusies. Vanaf 2011 heeft WMV de exploitatie weer in balans en wordt een positief resultaat voorzien. Hierbij kan WMV weer bouwen aan de toekomst.â&#x20AC;? Wethouder van Oortmerssen laat weten dat er op maandag 28 november â&#x20AC;&#x2DC;een goede bestuurlijke gedachtenwisseling met WMV heeft plaatsgevondenâ&#x20AC;&#x2122;. â&#x20AC;&#x153;Ik hoop op een snelle verdere gezamelijke doorontwikkeling van Hofwijck.â&#x20AC;? StrĂźbbe zet zich sinds haar komst in om â&#x20AC;&#x2DC;de hier en nu situatie voor de bewoners zichtbaar en voelbaar prettiger te makenâ&#x20AC;&#x2122;. Zo zijn er onlangs voor ruim 400 medewerkers drie themabijeenkomsten â&#x20AC;&#x2DC;gastvrijheidâ&#x20AC;&#x2122; geweest. â&#x20AC;&#x153;We willen veel meer klantgericht werken, en dat hoeft niet veel meer te kosten. Het is zo makkelijk gedacht dat er maar meer personeel bij moet om het leefklimaat in woonzorgcentra te verbeteren.


OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 30 NOVEMBER 2011

Het mooiste en flitsende vuurwerk tegen knallende prijzen! De Tombe Toys for boys...and Men

bestel nu al uw vuurwerk op www.detombe.nl

DE KEMPENAERSTRAAT 77 OEGSTGEEST TEL: 071-5172977 De Sint sprak door zâ&#x20AC;&#x2122;n witte baard Waar is je euro nog echt iets waard? Daar gaan wij dit weekend heen Naar SNUFFELMARKT ROELOFARENDSVEEN

KOMENDE WEEK 500 gram . . . . . . . . . . . . . .

Gesneden snijbonen

1.

Maandag:

1.98

Creole Jambolaya

Creoolse rijstschotel kleurrijk gevuld met grillham, tomaten, paprika en garnalen.

Woensdag:

Tortellini met boursin

Italiaanse lekkernij in een saus van boursin, spinazie en kappertjes. Deze schotel moet u echt een keer proberen.

Donderdag:

Jachtschotel

Een schotel met lekker mals vlees en hete bliksem.

Cranberries per zak . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wilde spinazie 500 gram . . . . . . . . . . . . .

98

1.

0.99

Perssinaasappelen

95

14.

per doos . . .Lijsterstraat . . . . . .26. -.Leiden ..

Deze aanbiedingen zijn geldig op vrijdag 2 december in onze winkel in de Kempenaerstraat, Oegstgeest en in de Lijsterstraat 26 te Leiden.

Ook dit jaar zijn er weer KERSTWORKSHOPS!! Bel voor informatie.

Vrijdag:

Captainâ&#x20AC;&#x2122;s dinner

De Lasso 24, 2371 GX www.snuffelmarkt.nu

Opslagboxen:

Speklapjes met bietjes

Rode bietjes met gekookte aardappelen, gebakken speklapjes, prei en herfstkruiden.

Dinsdag:400 gram . . . . . . . . . . . . . .

98

ACTIE 800/,".&3 VLOEREN

BH

Lekker lunchen?

Kapucijnersschotel aangevuld met zilverui, spek en piccadilly.

Prins Hendrikkade Zwaaikom 3 2225 HX Katwijk 071 407 8007 www.debeslagkom.nl

Wk. 49: 5 t/m 11 december

Bij inlevering van deze bon:

â&#x201A;Ź K P A

38,-

ARMTE ACHT

* ll-in

a

* geldt niet voor Diesel all-in

SE

F

BD

UJF

WP

PS

X

BB

SE

FOAanbieding van de week:

SINT-SLAGROOMSCHNITT van â&#x201A;Ź 10,00

W.F. Blankert Rijnsburg

nu

Erkend Gas Water en CV Installateur

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

BB

FEESTELIJKE DECORATIE

W

www.vdzalm.nl

O

"NCBDIUTXFHt,BUXJKL Tel. 071 40 21 272 WWW.MEIJVOGELSANITAIR.NL

10,5 m2 â&#x201A;Ź 89,- per maand           16 m2 â&#x201A;Ź 129,- per maand      Centraal gelegen. Katwijk a/d Rijn. EERSTE MAAND GRATIS!! Vraag naar de voorwaarden.  Info: Hr. Lommers, tel. 06-53 178 198

Lange Voort, Oegstgeest, 071-5175535 De Kempenaerstraat 33, Oegstgeest, 071-5173707

0 20% 35 */ (

,

7 SB

TE HUUR

Vanaf 13.00 uur exclusief bij van der Zalm

Snoeptomaatjes

VERS UIT ONZE REUZEPAN

Grote markt in 3 hallen! Info/res: 071-3312067

WWW.DETOMBE.NL

Collegiantenstraat 10 - 2231 HJ Rijnsburg - Tel: 071-4077050

â&#x153;&#x201A;

â&#x201A;Ź

7,95

Hugo de Groot De Echte Bakker

9Z@ZbeZcVZghigVVi'%Â&#x2122;IZa#%,&"*&,*+*9Z@ZbeZcVZghigVVi&&&Â&#x2122;IZa#%,&"*&,*''* LLL#=J<D9:<GDDI#:8=I:76@@:G#CA

VOOR DE LEUKSTE EN GOEDKOOPSTE KERSTWORKSHOPS KERSTBOMEN VOOR DEZELFDE PRIJS ALS VORIG JAAR EN GRATIS THUISBEZORGD KERSTGROEN PER BUNDEL KERSTSTUKKEN

Waagt u graag een gokje of wordt het toch een occasion van ons?

ZIE ONZE SITE: WWW.DEKOTUINENLISSE.NL OF KOM VRIJBLIJVEND LANGS OP DE HEEREWEG 464 IN LISSE

www.automeer.nl Suzuki dealer Suzuki occasions Suzuki Alto 1.0 Twist 3-drs. zwart Suzuki Alto 1.1 GLS 5-drs. geel Suzuki Alto 1.1 GLS 5-drs. blauw Suzuki Alto 1.0 Comfort 5-drs. airco bruin Suzuki Alto 1.0 Comfort 5-drs. airco zwart Suzuki Swift 1300 GLS 3-drs. rood Suzuki Swift 1300 5-drs. Comfort zwart Suzuki Wagon R+ 1300 automaat blauw Suzuki Wagon R+ 1200 Comfort grijs Suzuki Ignis 1300 5-drs. GLS blauw Suzuki Splash 1.0 Trend 5-drs. groen Suzuki Splash 1.2 Comfort 5-drs. wit Suzuki SX4 1500 5-drs. GT grijs Suzuki SX4 1600 Comfort 5-drs. grijs Suzuki SX4 1600 Exclusive 5-drs. grijs Suzuki Grand Vitara 2.0 Exclusive grijs Suzuki Grand Vitara 2.0 Shogun grijs Diverse occasions Chevrolet Matiz 0.8 5-drs. Spirit grijs Fiat Seicento 1100 3-drs. blauw Fiat Punto 1200 3-drs HLX grijs Ford Ka 1300i grijs Kia Picanto 1.0 5-drs. blauw Kia Rio Hb 1300 5-drs. Visto grijs Opel Agila 1200 5-drs. Twinport groen Opel Corsa 1400 Silver groen Opel Corsa 1400 5-drs. Business blauw Renault Twingo groen Renault Clio 5-drs. 16V blauw Renault Megane Scenic 1600 groen Renault Megane Scenic 1600 RXE blauw Renault Laguna Grand Tour 2.0 zwart VW Golf Cabrio 1800 groen Goedkope inruilautoâ&#x20AC;&#x2122;s VW Golf CL 3-drs. wit BMW 316i 4-drs. Sedan rood Renault Megane Scenic groen Fiat Marea Weekend 1600 grijs Opel Astra 1800 5-drs. Hb groen

JAMIN LUXE CHOCOLADE LETTERS 9,98

2 voor 8,-

02-01 09-03 04-04 07-09 01-11 05-98 09-08 11-02 04-06 04-06 01-09 01-10 07-06 01-09 01-09 04-06 07-08

1.950,3.600,4.250,7.250,8.750,1.500,8.950,4.950,6.250,7.450,8.750,10.250,8.500,13.950,13.950,13.950,18.950,-

04-05 11-99 06-01 04-06 01-07 01-05 09-05 04-06 09-08 01-06 01-03 10-97 01-00 01-03 05-96

4.250,1.750,2.950,4.450,5.250,4.950,5.950,7.250,9.750,5.500,4.950,1.500,2.750,5.950,2.500,-

09-91 03-95 10-97 10-00 09-97

750,1.500,1.500,1.250,950,-

Automeer Katwijk B.V. Ambachtsweg 9, 2222 AH Katwijk, Tel. (071) 4031925

Pietenfeest

KADOTIP: WEL&DA SCHOONHEIDSBRON

WWW.BEAUTYCAREMENDY.NL w

In verband met bouwproject â&#x20AC;&#x2122;De Bloemâ&#x20AC;&#x2122; èn dus sloop â&#x20AC;&#x2122;Oud Floraâ&#x20AC;&#x2122;

TOTALE LEEGVERKOOP

A

ntree

Lange Voort 2i 2341 KA Oegstgeest

meubels & verlichting Remiselaan 2P 2231 ZV Rijnsburg (achter supermarkt Hoogvliet) Tel. 071-408 23 00 www.antree.nl

Kortingen Kortingen

tot

woensdag 30 november, vrijdag 2, zaterdag 3, zondag 4 en maandag 5 december, vermaken onze feestpieten uw kinderen.

70% 0% % Prins Hendrikkade Zwaaikom 3 2225 HX Katwijk 071 407 8007 www.debeslagkom.nl


OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 30 NOVEMBER 2011

NIEUWS

Geen vertraging in plannen op- en afrit A44 voor Flora

Vernieuwing Rijnzichtweg nu nog schets

GEHOORD EN GEZIEN Door Inkochnito

40 Jaar geleden

Oegstgeestigheid

De plannen voor aanpassing van de Rijnzichtweg, vanaf het viaduct van de A44 richting Rijnsburg, zijn nog slechts geschetst. Bewoners van Oegstgeest kregen de gelegenheid om deze plannen te bekijken en commentaar te geven; de gemeente neemt deze opmerkingen mee in de definitieve uitwerking. Het aanpassen van de weg is een samenwerkingsproject met de gemeente Katwijk.

De kerstdagen liggen in het verschiet. Dit jaar vallen ze op zondag en maandag. Veertig jaar geleden precies in het weekeind. Dat betekende voor de werknemers in ons land geen extra vrije dagen. De raadsleden hadden in december 1961 medelijden met de hardwerkende ambtenaren. “Kan het raadhuis op vrijdagmiddag niet dicht?” vroeg de socialist De Graaf. “Dat is een goede vraag”, vonden B&W. Zo kreeg het personeel toch nog een halve, vrije dag extra. De Graaf (PvdA) blij dat hij de vraag niet voor niets had gesteld.

Irislaan Stond je met de auto op de Irislaan voor Albert Heijn en moest je naar Haaswijk betekende dat, vanwege wegwerkzaamheden, een flink stukje omrijden, namelijk een rondje Wyttenbachweg-DorpsstraatKennedylaan of Hazenboslaan-Kennedylaan. Vele automobilisten keken ongelovig naar de omleidingsborden, Ze gingen toch maar even polshoogte nemen of het allemaal echt waar was. Wij zagen er verscheidene die probeerden door de afzetting heen te breken en anderen die ‘s avonds stiekem de hekken opzij schoven. Waarschijnlijk is de Irislaan vandaag weer open voor het verkeer en definitief opgenomen in het zgn. 30- kilometergebied wat betekent dat het geen voorrangsweg meer is en alle van rechtskomend verkeer voorrang heeft. Toegegeven: dat is even wennen. .

Tekst en foto: Wil van Elk Je zou het niet zeggen, maar deze week begint de winter. Niet met sneeuw en ijs, maar slechts op papier. Toch is het verstandig om je warm aan te kleden. Je ziet aan de verloren handschoenen dat ze maar al te vaak onderweg worden uitgedaan omdat het nog niet koud genoeg is. Dit proces gaat de hele winter door. Wellicht een leuke klus voor iemand die geen werk heeft en zich te pletter verveelt. Overdag lekker wandelen door Oegstgeest en de verloren handschoenen oprapen, noteren waar ze zijn gevonden, en dan ‘s avonds in nog meer verloren uurtjes de gegevens op Internet zetten met eventueel een digitale foto erbij. Je hoeft daarbij het wiel niet uit te vinden wan het idee is niet nieuw en zelfs mensen die hun handschoenen hebben verloren kunnen dit melden. Kijk maar op Internet op de pagina www.handschoenverloren.nl. Degene die de handschoen oppakt kan overigens het beste handschoenen dragen, want met dat natte-neuzen-weer worden ze maar al te vaak ergens anders voor gebruikt. Een fris klusje, tenminste, als het nog winter wil worden! Wil van Elk

Schade aan woningen na aanrijding Dinsdag 17 november even na 01.00 uur is er schade gereden aan twee woningen op de Julianalaan in de gemeente De Kaag. Een 45-jarige automobiliste uit Oegstgeest was onder invloed van alcohol. Een blaastest gaf een resultaat van 395 u/l, terwijl 220 de limiet is. De automobiliste is hierop aangehouden. Tegen haar wordt proces verbaal opgemaakt.

Collecte Alzheimer Nederland succesvol De in de week van 7 tot en met 12 november gehouden collecte ten bate van Alzheimer Nederland heeft in Oegstgeest een bedrag van € 5265,63 opgebracht. Ondanks dat door een tekort aan collectanten niet in de hele gemeente kon worden gecollecteerd, een prachtig resultaat. De opbrengst is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek naar dementie en hulp, informatie en belangenbehartiging voor mensen met dementie en hun naasten. Een ieder die zich voor de collecte heeft ingezet en aan de collecte heeft bijgedragen daarvoor hartelijk dank.

Botsing op de rijksweg Sassenheim - Donderdag 24 november zijn vlak voor 18.00 uur twee auto’s op elkaar gebotst voor de afslag op rijksweg A44 bij AkzoNobel in Sassenheim. De bestuurders van beide auto’s zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De rechterrijstrook is tijdens het ongeval afgesloten geweest voor al het verkeer. Ook de oprit vanaf de Rijksstraatweg naar de A44 is geheel afgesloten geweest om zo een betere doorstroming op de rijksweg vanuit de richting Amsterdam te houden. De politie heeft na onderzoek de beide wagens af laten slepen.

Afsteken vuurwerk Het afsteken van vuurwerk is voor 31 december 10.00 uur niet toegestaan. Er mag alleen vuurwerk worden afgestoken tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Wanneer de politie mensen betrapt op het afsteken van vuurwerk, krijgen zij een boete. Personen tussen de 12 tot 16 jaar krijgen een boete van 45,- euro en vanaf 16 jaar is de boete 90,euro.

De verkeersafwikkeling van Rijnsburg naar de A44 en terug, vooral voor het vrachtverkeer van de Bloemenveiling Flora, is al jaren een punt van discussie. Hierbij komen zowel drukte, verkeersveiligheid, milieubelasting en economische belangen om de hoek kijken. Met het ontwikkelen van nieuwe woonwijken neemt de belasting van het wegennet alleen maar toe. Reden voor Katwijk en Oegstgeest om samen te werken aan goede verbindingswegen.

Nieuw Vanaf het Rijnzichtviaduct tot aan de Floresstraat komt een parallelweg aan de kant van de wijk Buitenlust. Het wordt een zogenoemde fietsstraat in twee richtingen waar ook auto’s - in de richting van Rijnsburg - met een maximum snelheid van dertig kilometer mogen rijden en kunnen parkeren aan de linkerkant op 32 parkeerplaatsen in plaats van de huidige 26. Er komt een haag met bomen langs de hoofdrijbaan. Een dergelijke verkeersoplossing is nieuw in Oegstgeest. Twee jaar geleden heeft de gemeente Katwijk besloten zeventig procent van de kosten voor haar rekening te nemen tot een maximum van 420.000 euro. Het resterende

Hofwijck

De Rijnzichtweg, nu nog met aan de overkant parkeerplaatsen langs de hoofdweg. deel komt voor rekening van de gemeente Oegstgeest. Verbeteringen aan het riool zijn inmiddels gestart. De werkzaamheden aan de weg staan gepland in 2012.

Oponthoud De verbetering van de doorstroming van het verkeer op de Rijnzichtweg wordt vooral gezocht in het voorkomen van oponthoud. Direct na de afrit van de snelweg kan bij de Sumatrastraat de parallelweg worden opgereden. De straat zelf is daarbij afgesloten voor autoverkeer. Pas bij de Borneostraat kan de wijk in worden gereden. Ook kan vanaf die straat de parallelweg naar

rechts op worden gereden. Vanaf de Rijnzichtweg kan dat pas bij de Floresstraat. Gezien de beperkte snelheid van dertig kilometer en het feit dat fietsers voorrang hebben, is de parallelweg niet te gebruiken als sluiproute. Onder het viaduct wordt het een fietspad, van drie meter breed, in twee richtingen. De bushalte wordt verplaatst tot net voorbij de kruising met de Floresstraat.

Afrit Flora Binnen een paar jaar moet er ook een op- en afrit komen vanaf de A44 naar de Bloemenveiling Flora, waardoor de hoeveelheid vrachtverkeer op de Rijnzichtweg onge-

twijfeld drastisch afneemt. Met een amendement heeft de gemeenteraad van Oegstgeest een eerste voorstel afgewezen; er was sprake van een reservering van een miljoen euro in een meerjarenplan van 2012 tot 2015. “De raad ziet zeker voordeel in de op-/afrit, maar wil daar eerst een onderbouwd voorstel over zien voordat ze er over stemmen. Dit is bij de begrotingsbehandeling besloten. Het college komt dus binnen afzienbare tijd met een onderbouwd voorstel richting raad. Een en ander betekent overigens niet dat er vertraging optreedt in de plannen”, vertelde een woordvoerder van de gemeente.

Echtpaar Hans Ekker en Thea van der Pas viert diamanten huwelijk Even voorstellen: Een oud-directeur van Talens in Apeldoorn, die later bij Sikkens en Akzo opklom tot lid van de raad van bestuur: Hans Ekker. Hij reisde de hele wereld over. “Ik heb altijd in de verf gezeten,” zegt hij. Op 23 november was het 60 jaar geleden dat hij in het huwelijk trad met Thea van der Pas, de dochter van een bijzonder getalenteerde concertpianist en docent aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Haar vader nam afscheid van het concertpodium op 5 mei 1956. “Een man die jarenlang aan de muzikantenhemel glinsterde en een warm gekoesterde plaats had gevonden in de harten van vele concertbezoekers” lazen wij over hem. Thea bezat de genen van haar vader. Zij volgde aan het conservatorium zanglessen en trad op als sopraanzangeres. Ook nu nog staat ze voor het koor van ‘Passe per tutti’ en geeft ze (oudere) dames les. Nu is de zakenwereld totaal anders dan die van de wereld van muziek. Hans Ekker was veel op reis en Thea had thuis haar eigen, muzikale wereld. Ze vormden twee uitersten die ondanks alles elkaar trouw bleven, ze genieten van de kinderen en thans van hun derde jeugd. Een felicitatie waard. Vorige week kwam burgemeester Els Timmers op bezoek om de twee, 60 jaar samenlevenden, te feliciteren met hun diamanten huwelijksfeest. Door Antoon Koch Naast de Koninklijke felicitaties waren er ook die van de commissaris van de koningin en de gemeente Oegstgeest. Natuurlijk moest zoals gebruikelijk de vraag gesteld worden: hoe ontmoetten Hans en Thea elkaar? Hans is een van Nederlandse ouders geboren Brusselaar en Thea een pure Haagse. De broer van Thea was bevriend met Hans Ekker een voetballer die ooit bij HBS voetbalde en zo kon het haast niet anders of het draaide op een

Hofwijck viert zijn tweede lustrum voor wat betreft de bouwplannen. Die van 2001-2002 leverden bezwaren op tegen de hoogte van de nieuw geplande gebouwen, verlies van uitzicht op het speelpark Hofbrouck vanuit de Piet Heinlaan en aantasting van groen. Ook de sloop van aanleunwoningen viel niet in goede aarde. De plannen om daarvoor in de plaats twee appartementengebouwen in twee woonlagen met een atrium neer te zetten stuitten eveneens op tegenstand. Nu, 10 jaar later, wordt gesproken over renovatie want de financiële haalbaarheid van intussen herziene plannen wordt ontkend. De bomen groeien niet meer tot in de hemel. Er liggen echter al plannen klaar die door de gemeenteraad zijn onderschreven en die volgens woningbouwvereniging Portaal financieel haalbaar worden genoemd. Bezwaren tegen het grote aantal (69) wooneenheden en het strijdig zijn met de groenstructuurvisie van de gemeente werden vorige week behandeld bij de Raad van State. Binnenkort wordt de uitspraak verwacht. “Je moet wel lange adem hebben”, denken de bewoners van Hofwijck in hun zitslaapkamertjes van rond 25 vierkante meter. Het kan niet meer, maar het bestaat nog steeds. In ons groeit het gevoel dat de eerste plannen, met wat aanpassingen, de beste waren. Waren die maar uitgevoerd dan vierden wij nu het eerste lustrum van een nieuw Hofwijck. Een inschatting waaraan wij niet ontkomen.

Volks Humana Het Rijnlands Christelijk Mannenkoor vraagt onze aandacht. Op woensdag 21 december geven zij een tweetal concertuitvoeringen in de Hooglandse Kerk in Leiden. Het eerste van 16.00 tot 17.30 en het tweede van 20.00 tot 21.30 uur. Medewerkenden: Marjorie Ginczinger (sopraan), Wim Does (orgel), Tatiana Kiourou (piano), Douwe van der Meulen (hobo), Mirjam Rietberg (harp) en de bekende Oegstgeestenaar Sjef Weijers (saxofoon). Het koor kent ook enkele Oegstgeestenaren als koorlid. ‘Een concert in kersttijd’ van dit tientallen zangers tellende Vox Humana verdient ten volle belangstelling en ieder jaar weer een stevige plaats in de agenda. Toegangsprijs middagconcert is € 15,-. Avondconcert: € 17,50. Kaarten kunnen worden besteld bij de koorleden en via e-mail concerten@mannenkoorvoxhumana.nl

Kauwgom Kom je thuis zit er weer eens kauwgom onder een van je schoenen. Ditmaal van een kwaadaardig soort dat zich moeilijk liet verwijderen. Lazen wij in het VNG-magazine dat TNO samen met de Stichting Nederland Schoon en de kauwgomfabrikanten een onderzoek is gestart naar een alternatief om de afbreeksnelheid van kauwgom te versnellen. Intussen is er een speciale website www.kauwgom.com waarop alle ins en outs over kauwgom te vinden zijn. “Jongeren zijn belangrijke veroorzakers van kauwgom als zwerfafval. Nederland Schoon is een campagne gestart waarin het gebruik van kauwgom door jongeren centraal staat. Vanuit het thema: ‘Gebruik jouw kauwgom’ (Use your gum) worden jongeren geactiveerd zich meer bewust te zijn van hun gedrag. Ze krijgen de kans om op een andere manier naar kauwgom te kijken door er een kunstwerkje van te kauwen dat ze op een Boomerangkaart, bevestigt onder bijgeleverde plakstickers, kunnen opsturen. Alle kunstwerken worden op 16,17 en 18 december tentoongesteld op het Centraal Station in Amsterdam. De inzenders maken kans op het winnen van een iPAD. Maar het belangrijkste blijft: ‘Kauwgom in de afvalbak’.

Feestverlichting Opvallend in Oegstgeest: de nieuwe feestverlichting in de De Kempenaarstraat. Indrukwekkend, rustig en vooral chique. Allemaal keurig op de lantarenpalen aangebracht. Dit alles maakt ons nieuwsgierig naar de komende lente en zomer want er bestaan plannen om aan de lantaarnpalen bloembakken te hangen. Het lijkt ons een voortreffelijk idee waarvoor de gemeente waarschijnlijk een lantaarnbloembakkenvergunning (sjonge, ooit eens dit woord in chocoladeletters te mogen ontvangen) moet geven. Het zal volgens ons wel geen bezwaren opleveren want het komt niet alleen de winkelstraat te pas maar het is ook een millenniumgemeentelijk opkikkertje als ode aan een bloemrijke Oegstgeester historie.

Pakjesavond Het bruidspaar samen met de burgemeester. ontmoeting uit die tot nu toe, vanaf het begin, ruim 63 jaar duurde. Thea had al vroeg haar moeder verloren en eigenlijk kon ze haar toen niet missen. Hans trok zich haar lot aan en troostte haar. Zo begon de liefde op te bloeien. Thea: “Mijn vader had een nieuwe vriendin ontmoet en vond dat wij maar moesten gaan trouwen want dan kon hij kleiner gaan wonen”. Daar werd in 1951 aan tegemoet gekomen. Het huwelijk schonk het echtpaar drie lieve kinderen, twee meisjes en een jongen en drie kleinkinderen. Daar lag de kracht van man en vrouw van het samen zijn en blijven. Hans vertoefde veel in het buitenland en in Oegstgeest stond Thea er vaak zelfstandig voor. Zo was zij ook muziekdocente aan het Bonaventura college voor de tweedejaarsgroepen. Door dik en dun bleven ze bijeen. Thea neemt graag het penseel ter hand en aan de wand hangen por-

tretten van de drie kleinkinderen. Toch blijft ze bescheiden: “Overgeschilderd van foto’s hoor”, zegt ze. Tijdens het bezoek van de burgemeester treedt dochter Jacqueline, overgekomen uit Ierland en woonachtig aan de zuidelijke punt van dit eiland, rond 70 kilometer van Cork, op als gastvrouw. Hans: “Wij hebben in het begin vijf jaar in Leiderdorp gewoond en later tien jaar aan de Rhijngeesterstraatweg. De bruidegom vertelt van de kavel grond aan de Lange Voort die van Sikkens was en hoe hij met meer mensen van Sikkens de grond gekocht had. “Daarna hebben wij jaren op een bouwvergunning gewacht”, zegt hij, nu glimlachend over het leed van toen. Er moest in het begin gepast en gemeten worden, want ‘geen geld’ was een gevleugeld begrip. Samen: “Wij hebben de eerste jaren het niet gemakkelijk gehad”. Hartelijkheid en gastvrijheid zijn twee begrippen die bij het bruidspaar hoog in het vaandel staan.

Thea geeft al vele jaren lessen aan huis en ontving vele musici, als de pianist Louis van Dijk. En dan: “Oh ja, tijdens ons gouden feest Hans Kazan”. Ooit was de woning voor één dag een kleine televisiestudio en kwam een cameraploeg onder leiding van Kees Sorgdrager er een opname maken. Thea werkte aan een uitgave van een muziekalbum van haar vader uitgegeven onder de titel “Monument Theo van der Pas”. Samen nemen ze ieder jaar de drie kleinkinderen mee op vakantie naar binnen- of buitenland. Een feest. Dan zegt de bruid: “Mogen wij nog maar lang met zijn tweetjes bij elkaar blijven”. Na de stormen van het huwelijk weerstand te hebben geboden, klinkt vervolgens ‘het zit wel goed’ als een compliment aan de gevoelens van welbevinden. De dochter uit Ierland schenkt nog een kopje koffie in en dan gaan deuren naar de tuin open om samen met de burgemeester op de foto te gaan.

ANWB kiest maatschappelijke stageleerling van het jaar Wie van de ruim 1500 leerlingen die het afgelopen jaar een maatschappelijke stage met de ANWB heeft gedaan, wordt de ANWB maatschappelijke stage leerling van het jaar? Negen scholieren zijn voorgedragen door hun eigen school. De verkiezing vindt plaats op donderdag 1 december in Haarlem. Guido van Woerkom, hoofddirecteur ANWB zal in aanwezigheid

van ruim 1000 VMBO-scholieren, de winnaar bekend maken. Speciale gast tijdens het evenement is Ali B. Samen met scholieren zingt hij de Maatschappelijke stage rap die speciaal voor deze verkiezing is geschreven. De winnaar ontvangt behalve de eretitel ook een cheque van €1000,voor een door hem of haar gekozen goede doel. Onder de genomineerden is ook Kelly Linnartz van het

Teylingen College in Oegstgeest De verkiezing Maatschappelijke stage leerling van het jaar, is de afsluiting voor de ANWB van het Europees jaar van het Vrijwilligerswerk. De maatschappelijke stage is in 2009 geïntroduceerd om jongeren kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. De ANWB biedt het komende schooljaar wederom 1750 leerlingen een stage aan bij de ANWB.

Maandagavond is de pakjesavond en heeft Sinterklaas het met zijn Pieten zo druk dat hulpsinterklazen en -pieten worden ingeschakeld. Dit jaar heeft de Sint wat minder in de euro’s getast maar de Nederlanders laten zich het bezoek van de Kindervriend niet afpakken door een dreigende crisis. A propos, surprises bestaan echt en verras er eens een goede bekende op pakjesavond mee. Het klinkt wel een beetje antiek maar ‘Delen is de beste investering van geluk’ heeft eeuwige waarde.

UDO Oud papier op dinsdag 6 december Komende maandag is het 5 december. Veel van de vaste UDO papierophalers ontvangen dan Sinterklaas. Er is daarom een afwijkende ophaaldag voor het oude papier in wijk 1 en 2. Het papier wordt nu opgehaald op dinsdag 6 december.

Tweede maandag van de maand; Haaswijk met Morsebel en Bloemenbuurt met Grunerie. Maandag 12 december, maandag 9 januari, maandag 13 februari, maandag 12 maart, maandag 9 april, maandag 14 mei en maandag 11 juni.

U.D.O. ophaaldagen Oud-Papier: Eerste maandag van de maand: Schildersbuurt, Zeeheldenwijk, Buitenlust, Oranjepark en gedeelte Prinsessenwijk. Dinsdag 6 december (Sinterklaas), maandag 2 januari, maandag 6 februari, dinsdag 6 maart (wegens Pasen), 5 maart, maandag 2 april, maandag 7 mei en maandag 4 juni.

Ophalers gezocht Voor de ophaaldienst komt UDO eigenlijk twee ophalers tekort. Op de maandagavond wordt het papier opgehaald in vaste teams. De start is rond 18.30 uur. De ronde is klaar om 20.30 uur. Iets voor u? Reageer naar: secretarisDB@vvudo.nl

BOOMVERZORGING snoeien en verwijderen - versnipperen - stronken frezen/verwijderen advies en onderzoek - voor particulier/bedrijf/overheid/collega’s haardhout en snippers - aanleg en onderhoud tuinen Loosterweg 51c - 2215 TM Voorhout - T 0252 235 888 - www.vwinsen.nl


OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 30 NOVEMBER 2011

30 november 2011 week 48 WWW.OEGSTGEEST.NL RHIJNGEESTERSTRAATWEG 13 POSTBUS 1270 2340 BG OEGSTGEEST Wethoudersspreekuur 51 91 793 Iedere woensdagavond van 19.00-20.00 uur is het wethoudersspreekuur. Wilt u de burgemeester of ÊÊn van de wethouders spreken op ÊÊn van de woensdagen? Neem dan dinsdag vóór 12.00 uur contact op met het bestuurssecretariaat via 51 91 793.

RAADSINFORMATIE AGENDA VERGADERING COMMISSIE REGIOZAKNE VAN 8 DECEMBER 2011 AANVANG 20.00 UUR tEFCFHJOUJKEFOWBOEFPOEFSXFSQFO[JKOPOEFSWPPSCFIPVE tWPPSBDUVFMFBHFOEBLJKLPQEFXFCTJUF 20.00-22.15

commissie Regiozaken

20.00-20.15

Opening. Vaststellen agenda. Spreekgelegenheid voor het publiek. *) Notulen vergadering van 16-06-2011. Voorbespreking vergadering Algemeen Bestuur Holland Rijnland van 14-12-2011. Stemverhouding Oegstgeest binnen Algemeen Bestuur Holland Rijnland. Regionale ontwikkelingen. Regionale ontwikkelingen â&#x20AC;&#x201C; bestuurlijke inrichting. Rondvraag. Sluiting.

20.15-21.00 21.00-21.20 21.20-21.50 21.50-22.15 22.15 22.15

*) Als u wilt inspreken dient u vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op te nemen met de grifďŹ er, de heer F. Kromhout, tel. 071 - 51 91 793. Meer informatie vindt u op de website WBOEFHFNFFOUFXXXPFHTUHFFTUOM %FWPMMFEJHFBHFOEBFOEFWFSHBEFSTUVLLFOMJHHFOUJKEFOTLBOUPPSVSFOUFSJO[BHFJOEFIBMWBOIFU HFNFFOUFIVJT BBO EF 3IJKOHFFTUFSTUSBBUXFH 0PL [JKO [F UF SBBEQMFHFO JO IFU SBBETJOGPSNBUJF systeem op www.oegstgeest.nl.

Terugblik raadsvergadering 24 november 2011 De gemeenteraad heeft op 24 november onder meer de volgende besluiten genomen: De Afvalstoffenverordening 2010 is aangepast en de Nota verbonden partijen is vastgesteld. Verder heeft de raad zijn mening gegeven over de bezuinigingen Openbare Gezondheids-

zorg vanaf 2013 en is de Beleidsnota Integraal Jeugdbeleid 2011-2015 vastgesteld. De raad heeft ook besloten tot instelling van een werkgroep efďŹ ciency raad en grifďŹ e. Gekeken gaat worden of en zo ja waar efďŹ ciĂŤnter en goedkoper kan worden gewerkt. GrifďŹ e, 25 november 2011

Volg gemeente Oegstgeest ook op twitter:

@gem_oegstgeest

Voor alle vragen over de gemeente belt u maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur met het Telefonisch Informatie Punt (TIP): 51 91 793 (Communicatie, Klachten, Onderwijs, Projectbureauâ&#x20AC;&#x2122;s, Meldingen openbare ruimte/servicelijn)

Sociale Zaken spreekuur Tussen 9.00 en 11.00 uur WMO spreekuur Tussen 9.00 en 11.00 uur Grofvuil en groot tuinafval Tussen 9.00 en 12.00 uur

Promotiecampagne website â&#x20AC;&#x2DC;Hoe zit dat?â&#x20AC;&#x2122; van start De website www.hoezitdat.info is de plek voor jongeren van 12-23 jaar die belangrijke vragen hebben of een praktische oplossing zoeken voor een probleem. Dat kunnen vragen zijn over studeren, werken, geld en gezondheid, maar ook over opgroeien, seks, drugs en nog veel meer. Op de site staat informatie, waaronder links en contactgegevens van (hulp)instanties in de buurt. Ook biedt www.hoezitdat.info de mogelijkheid om 24 uur per dag kosteloos en anoniem een vraag te stellen. Vanaf 29 november maken jongeren uit onder andere Oegstgeest kans op een iPad2, door zoveel mogelijk van hun vrienden een online spel te laten spelen op www.hoezitdat.info/wineenipad. Belangrijke stap Oegstgeest is een van de partners die de website vorig jaar lanceerde, tegelijkertijd met www.cjgoegstgeest.nl, de website bedoeld voor ouders/opvoeders. Verantwoordelijk wethouder Betty van Oortmerssen noemde dit vorig jaar een belangrijke stap naar de oprichting van een Centrum voor Jeugd en Gezin. Beide websites zijn online plekken waar ouders/opvoeders, jongeren en beroepskrachten terecht kunnen voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van opgroeien en opvoeden.

meeste loten hebben verzameld, maken de meeste kans op een iPad2. De prijsuitreiking vindt plaats op 29 februari en wordt gepresenteerd door MTV-presentatrice Tess Milne. De wedstrijd is alleen toegankelijk voor jongeren van 12-23 jaar uit de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Nieuwkoop, Oegstgeest, Kaag en Braassem, Katwijk, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Samenwerking Gemeenten in de regio Zuid-Holland Noord werken in www.hoezitdat.info samen met de kernpartners van de Centra voor Jeugd en Gezin (GGD Hollands Midden en Kwadraad). Zuid-Holland Noord omvat de volgende gemeenten: Alphen a/d Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiderdorp, Leiden, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.

51 91 830 51 91 819

51 91 868

WEETJES centrale balie Vanuit uw luie stoel  Meerdere producten zijn online aan te vragen bij de gemeente. U hoeft niet meer naar het gemeentehuis maar regelt het achter uw computer.   Heeft u een uittreksel* nodig? Of wilt u een verhuizing doorgeven? Dat kan allemaal online. *Met uw DigiD en betaling via Ideal regelt u het vanaf huis.   Voor een rijbewijs of paspoort moet u wel naar het gemeentehuis. Vindt u het vervelend om te wachten? Dan kunt u een afspraak maken. Voor het maken van een afspraak belt u tussen 9.00 en 12.00 uur naar 071 5191 793. U hoort dan ook wat u moet meenemen. De afspraken vinden plaats mavr tussen 13.00-15.00 uur en woensdag van 8.00-9.00 uur.

Kans op een Ipad2 Door het spel op www.hoezitdat.info/ wineenipad succesvol te spelen kan een lot verdiend worden voor de dagelijkse verloting van een iTunes Card ter waarde van â&#x201A;Ź 15,-. Spelers vergroten hun winkansen door via hun Facebook- en Hyves-account zoveel mogelijk vrienden ook het spel te laten spelen. Ook zij maken dan kans op ĂŠĂŠn van de prijzen. De drie spelers die aan het einde van de campagne op 15 februari de

Lokaal Loket Oegstgeest 51 56 215 Ma. t/m vrij. van 14.00-17.00 uur Voor al uw vragen over zorg, welzijn, wonen en inkomensondersteuning Lange Voort 2t, 2341 KA Oegstgeest lokaalloket@oegstgeest.nl - www.lokaalloketoegstgeest.nl

Geslaagde actie kooplieden Oegstgeester markt voor Dierenambulance De marktkooplui van de Oegstgeester markt en de gemeente hebben met elkaar afgesproken dat een deel van de marktgelden besteed wordt aan maatschappelijke doelen. In dat kader zetten de kooplui onlangs een actie op stapel om de Dierenambulance Vogelasiel Leiden te steunen. De actie bracht in totaal â&#x201A;Ź 653 op; â&#x201A;Ź 403 via een loterij en nog eens â&#x201A;Ź 250 van de marktkooplui zelf.

merstraatweg in Oegstgeest worden verzorgd, totdat zij weer kunnen worden uitgezet. Veel gevonden vogels worden door particulieren gebracht, met name in het broedseizoen. Het bemannen van de ambulance en het verzorgen van de vogels wordt vrijwel volledig door vrijwilligers gedaan. Voor de ďŹ nanciering hiervan is men geheel afhankelijk van donaties en acties als deze. Van de overheid worden geen subsidies ontvangen.

Eerste hulp aan gewonde dieren Bij het scheiden van de markt overhandigde marktkoopman Marco Overdevest, namens de marktkooplieden, de cheque van â&#x201A;Ź 250 aan Carla van Steenbergen, coĂśrdinator van de Dierenambulance Vogelasiel Leiden en omstreken. Onderdeel van de actie was het beschikbaar stellen van een kraam aan de Dierenambulance, om haar werk onder de aandacht van het publiek te brengen. Dat werk houdt in: het verlenen van eerste hulp aan gewonde dieren. Daarvan wordt bekeken of zij naar een dierenarts of het dierenasiel moeten worden gebracht, dan wel tijdelijk in de eigen opvang kunnen worden verzorgd. Dat laatste is met name het geval voor vogels, die in de hokken aan de Haarlem-

Enthousiast Naast het verschaffen van informatie werd de kraam ook benut voor een loterij, waarvan de opbrengst ook ten goede kwam aan de Dierenambulance. Ook de prijzen voor de loterij waren beschikbaar gesteld door de marktkooplieden en een aantal winkeliers van het winkelcentrum De Lange Voort. De geschatte opbrengst van â&#x201A;Ź 300 werd ruim overschreden. De loterij bracht niet minder dan â&#x201A;Ź 403 op. Of de actie ook extra donateurs heeft opgebracht zal later moeten blijken. De marktkooplieden waren zo enthousiast over het resultaat van hun actie en de positieve reacties van het publiek, dat zij overwegen de actie volgend jaar te herhalen. Op de foto wordt de cheque door marktkoopman Marco Overdevest overhandigd aan Carla van Steenbergen. Van links naar rechts op EFGPUP+PIBO-BSEĂ? (vrijwilliger), Carla van 4UFFOCFSHFO +BBQWBO Meijgaarden (vrijwilliger), Laura PlatteWeiland (gemeente Oegstgeest) en Marco Overdevest.

Gemeentehuis vroeger dicht Het gemeentehuis van Oegstgeest sluit op Sinterklaasmaandag 5 december om 15.30 uur.

VERGUNNINGEN EN BEKENDMAKINGEN VERGUNNINGEN Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning 1. Aldo van Eycklaan 67 â&#x20AC;&#x201C; plaatsen dakkapel (254409/23-11-2011) 2. Asterlaan 13 â&#x20AC;&#x201C; saneren standleiding (243283/11-11-2011) 3. Grunerielaan 61 â&#x20AC;&#x201C; verwijderen niet-dra-

gende binnenwand (255899/24-112011) 4. Haarlemmertrekvaart, westoever Haarlemmertrekvaart tussen de Heukelsbrug en Vissersbrug â&#x20AC;&#x201C; verhogen hekwerk (254719/24-11-2011) De ingekomen aanvragen liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. De

aanvragen zijn soms nog niet volledig en kunnen nog veranderen. Het is in deze fase daarom niet mogelijk om bezwaar in te dienen op de aanvragen. Verleende vergunningen Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure) 1. de Kempenaerstraat 75 â&#x20AC;&#x201C; oprichten dak-

terras (208807/25-11-2011) 2. Hazenboslaan 101 â&#x20AC;&#x201C; inrichten souterrain (22-11-2011/195528) 3. Rhijnhofweg 10 â&#x20AC;&#x201C; slopen woonhuis (2411-2011/211567) Bezwaar Tegen de verleende omgevingsvergunning die tot stand is gekomen met de reguliere voor-

bereidingsprocedure kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes vermeld achter de betreffende vergunning.

Informatie Als u informatie wilt over ingekomen aanvragen, het aanvragen van een vergunning of aanverwante zaken, dan kunt u op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur langskomen op het gemeentehuis of u kunt bellen met 0715191793. Ook is er informatie beschikbaar op de website www.oegstgeest.nl.

Raadsleden reageren Focus op nieuwbouw en relatiebeheer Ja. Goed wonen is belangrijk voor de inwoners van Oegstgeest. Het is prima wonen in ons prachtige dorp met de goede voorzieningen en het vele groen. LO vindt ook dat kwetsbare groepen, zoals jongeren en jongvolwassenen, hierbij een steuntje in de rug mogen hebben. LO staat dan ook voor de afspraak van 30% sociale woningbouw en is voorstander van de Startersleningen. De realisatie van geschikte woningen staat echter sterk onder druk. Vooral door de trage voortgang en financiĂŤle tegenvallers in NieuwRhijngeest en Poelgeest. De focus van de gemeente moet daarom zijn om de nieuwbouw in NieuwRijngeest en Poelgeest zo snel mogelijk en zonder extra tegenvallers af te ronden. Zo kunnen we ook voor jongeren en jongvolwassenen voldoende huisvesting realiseren. Daarnaast moet de focus gericht zijn op het ambtelijk en bestuurlijk goed onderhouden van de relaties met de sleutelpartijen die de markt kennen en mogelijkheden hebben om ambities van de gemeente te realiseren. De gemeente is namelijk (financieel) zeer beperkt in haar mogelijkheden om zelf huisvesting te realiseren. Dit moet door projectontwikkelaars en woningstichtingen gebeuren. Bij dit college ontbreekt deze focus gezien de Woonvisie 2012 - 2020. Hierin maar liefst 24 activiteiten gericht op beheer en herstructurering en niet op nieuwbouw. Bovendien zonder financiĂŤle paragraaf en zonder concreet uitvoeringsprogramma. Uiteraard kon LO niet akkoord gaan. Verder was het voor LO een verontrustend signaal dat Woningstichting Buitenlust zich genoodzaakt voelde om in te spreken om zaken in de woonvisie aangepast te krijgen. Bij goed relatiebeheer gebeurt zoiets niet. Marcel de Ruijter - Raadslid Leefbaar Oegstgeest

â&#x20AC;&#x153;De gemeente Oegstgeest moet meer doen voor de huisvesting van jongeren en jongvolwassenen.â&#x20AC;? Meer aandacht Eens. Het is voor jongeren in Oegstgeest niet gemakkelijk om goede huisvesting te vinden. Wat PrO betreft zou het gemeentebestuur daar meer aandacht voor moeten hebben. De onlangs vastgestelde nota jeugdbeleid was daarvoor het ideale moment. De nota ging over het beleid van de gemeente ten aanzien van jongeren tot 23 jaar. De nota bevat veel goede punten maar heeft te weinig aandacht voor huisvesting. PrO vindt dat de mogelijkheden voor de uitbreiding van jongerenhuisvesting verder moeten worden onderzocht. Vervolgens moeten deze mogelijkheden snel worden ontwikkeld en gerealiseerd. PrO heeft reeds als idee geopperd om in NieuwRhijngeest tijdelijk de studentenhuisvesting uit te breiden zolang de wijk nog niet is afgebouwd. Echter, niet alle jongeren in deze leeftijdscategorie zijn studenten. Het is juist dat er een groot tekort is aan studentenkamers maar er is ook behoefte aan woningen voor niet-studerenden. Uit een woningmarktanalyse van maart 2011 blijkt dat Oegstgeest geleidelijk ontgroent en relatief sterk vergrijst. Er is een tekort aan (goedkope) starterswoningen en in het huursegment is het specifieke aanbod voor jongeren beperkt. Vanzelfsprekend is een dergelijk probleem niet eenvoudig op korte termijn op te lossen maar een actief beleid voor jongerenhuisvesting zou een eerste stap kunnen zijn. Inwoners van Oegstgeest worden ook van harte uitgenodigd om creatief mee te denken.

Gerlof Kruidhof - Raadslid Progressief Oegstgeest (g.j.kruidhof@ gmail.com)

de agenda. De voorstellen zorgen ervoor dat starters uit Oegstgeest nu veel gemakkelijker in hun eigen dorp een huis kunnen vinden en financieren en zich niet gedwongen zien buiten Oegstgeest te zoeken. Bovendien kunnen studenten die tijdelijk buiten Oegstgeest op kamers hebben gewoond, straks ook gebruik maken van de starterslening. Kortom, goed voor jongeren ĂŠn vergroening van ons dorp! Eibertjan van Blitterswijk - Raadslid CDA

Een dorp voor jong en oud De gemeente neemt momenteel geen enkel initiatief om te zorgen dat jongeren die in Oegstgeest willen wonen hier woonruimte kunnen vinden en gaat er binnen het jeugdbeleid vanuit dat jongeren maar bij hun ouders blijven wonen, of anders maar weg gaan uit Oegstgeest. Het CDA vindt dit geen acceptabel standpunt voor een gemeente die een dorp wil zijn voor jong en oud. Het kamertekort onder jongeren die een studie of opleiding volgen in Leiden is het afgelopen jaar meer dan verdubbeld naar 4.150 kamers. Ons dorp, het hoger onderwijs, de regio en jongeren hebben er baat bij als jongeren in Oegstgeest woonruimte kunnen vinden tijdens hun studietijd. Daarom heeft het CDA afgelopen raadsvergadering een motie ingediend, die gelukkig unaniem is aangenomen. De motie moet ervoor zorgen dat in Oegstgeest een initiatief wordt ingevoerd, waarbij serieuze kamerzoekende jongeren en alleenstaande ouderen met elkaar in contact gebracht. Hierdoor wordt het kamertekort teruggedrongen ĂŠn wordt de Wmo-prioriteit van het verminderen van eenzaamheid onder ouderen concreet aangepakt. Het succes hiervan is elders al bewezen. Starterslening Naar aanleiding van het initiatiefraadsvoorstel van het CDA staat deze maand bovendien het verruimen van de Starterslening op

Starters een mogelijkheid bieden De VVD wil dat Oegstgeest een dorp is waar alle groepen uit onze maatschappij de mogelijkheid moeten hebben om te kunnen wonen, werken en recreĂŤren. Een samenleving die daarmee divers is en wat ook de nodige levendigheid met zich meebrengt. Om jongeren en jongvolwassenen, vaak de starters op de woningmarkt, een mogelijkheid te bieden op een woning zijn er regionale afspraken gemaakt met betrekking tot aantallen sociale woningbouw binnen de gemeenten. Oegstgeest voldoet aan deze afspraken. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid, als extra stimuleringsmaatregel voor starters in Oegstgeest, gebruik te maken van de starterslening. De VVD wil deze starterslening , voor jonge mensen die een eigen huis willen kopen, handhaven en promoten. Voorstel voor actualisatie en verruiming van deze regeling staat op de agenda van de commissie Ruimte d.d. 1 december. Zodra hierover positief besloten wordt betekent dit dat meer jonge mensen van de regeling gebruik kunnen maken en op die manier een grotere kans maken op woonruimte in Oegstgeest. De VVD vindt dat een goede ontwikkeling voor zowel de jongeren en jong volwassenen als voor de vitaliteit en diversiteit in het dorp. Edward Dekker - Raadslid VVD

Schoenmaatjes gezocht Met de actie Schoenmaatjes van Eduko vullen kinderen in Nederland een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in arme landen. Ook dit jaar zijn er weer vele schoenendozen op de Joris de Witteschool gevuld. Afgelopen vrijdag werden de dozen opgehaald door de dhr. van Polanen, hij is werkzaam bij energiQ, het bedrijf dat de bus en de chauffeur belangeloos inzet om de dozen naar Zevenhuizen te vervoeren. Vanuit dit distributiepunt worden ze dan verder vervoerd naar Kenia, Ghana en Oeganda. Voor er vertrokken kon worden brachten de kinderen uit groep 5 de 135 dozen enthousiast naar de bus.

VV Oegstgeest officieel erkend leerbedrijf Voetbalvereniging Oegstgeest is onlangs een officieel erkend leerbedrijf geworden waarbij door de vereniging stageplaatsen aangeboden worden voor leerlingen van een MBO richting Sport en Bewegen. Calibris, het kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport, heeft op 17 november vv Oegstgeest geregistreerd als erkend leerbedrijf. De erkenning is verleend voor de

volgende kwalificaties: Sport & Bewegen (SB), op het volgende niveau: SB- begeleider niveau 2, 3 en 4 SB- leider niveau 3 en 4 SB- coĂśrdinator niveau 3 en 4 SB- coĂśrdinator: Trainer- Coach niveau 4 Belangstellenden (stageplek of informatie) kunnen contact opnemen met Dave Roelen via: jeugdvoorzitter@vvoegstgeest.nl

Open Huis: vrijdag 15.30-16.30 uur Kom kijken in onze nieuwe praktijk Irislaan 281A, 2343 CM Oegstgeest

www.m2tandartsen.nl


OEGSTGEESTER COURANT

l i i e m a F

AANLEVEREN

WOENSDAG 30 NOVEMBER 2011

BERICHTEN

persoonlijk, betrokken en altijd dichtbij

FAMILIEBERICHTEN

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Nico Soek begeleidt en verzorgt de uitvaart, ook als u elders verzekerd bent.

PER E-MAIL Mail de tekst naar advertentie@oegstgeestercourant.nl. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

PER

POST OF AFGEVEN

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur).

s nieuw r de grati Schrijf u online in voo

sbrief

071 - 57 20 076

dag en nacht

www.arumuitvaartzorg.nl

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

;O\PZPZY\Z[PNV]LYSLKLU

9\\K14:^LY[a Â&#x2020;6LNZ[NLLZ[ UV]LTILY

DOKTERSDIENST Duin- en Bollenstreek tel. 0252-240212 * door de week van 17.00 uur â&#x20AC;&#x2DC;s middags tot 8.00 uur de volgende dag * in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur * op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna Dokterspost van de Doktersdienst Duin- en Bollenstreek Gebouw BNS, Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout Parkeren bij Deloitte & Touche

>PQNHHUOLTLUVYTTPZZLU ,SS`:^LY[a9Â&#x20AC;Z[Â&#x2020;

  

>H[LYNHUN!  

1HJX\LSPULLU/HUZÂ&#x2020; *SH\KPH 9\ILU :HT

 

6LNZ[NLLZ[! 

(UUL[[LLU1HJX\LZ 0ZHILS :HYH

 

=VVYZJOV[LU! 4PJOHwSLU:PTVUL ,SPHUUL +H]PK6LNZ[NLLZ[!

4HYPRL;YVVZ[

*VYYLZWVUKLU[PLHKYLZ! 1HU]HU.V`LUWSHU[ZVLU 1(=VVYZJOV[LU +LILNYHMLUPZOLLM[WSHH[ZNL]VUKLUVW UV]LTILY

â&#x20AC;&#x201D; DANKBETUIGING â&#x20AC;&#x201D; Langs deze weg wil ik, ondergetekende, al het personeel en administratieve medewerkers van Verpleeghuis Van Wijckerslooth hartelijk danken voor de liefdevolle verzorging van mijn moeder,

Een persoonlijk afscheid. Wij zijn er als u ons nodig heeft. Een geruststellende gedachte.

Monuta Van der Luit is 24 uur per dag bereikbaar op 071 - 521 32 31. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. U kunt ons ook bezoeken op de Willem de Zwijgerlaan 179 te Leiden of op www.monuta.nl

MEVROUW DUIVENVOORDE-VAN BLIJSWIJK Hans Visser

SKN@AJ -ETÂŹ AANGEPASTEÂŹ LESPROGRAMMASÂŹ EN HULPMIDDELENÂŹKANÂŹBLINDÂŹENÂŹSLECHTZIEND TALENTÂŹDEÂŹEERSTEÂŹSTAPPENÂŹZETTENÂŹNAARÂŹ EENÂŹTOEKOMSTIGEÂŹCARRIĂ&#x2019;RE

"EGELEIDING

APOTHEKEN Dienst Apotheek Bollenstreek * door de week van 17.00 uur â&#x20AC;&#x2DC;s middags tot 8.00 uur de volgende dag * in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur * op feestdagen van 16.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna Rijnsburgerweg 4c, 2215 RA Voorhout, tel. 0252-240216 (naast de Doktersdienst) TANDARTSEN 28-11/4-12 Mw. A. Jahanbakhshi, Buizerdhorst 103, 2317 DC Leiden. Tel. (071-) 5220164 5-12/11-12 Tandartsenpraktijk Nautilus, (M. Venema), Loevestein 7, 2352 KM Leiderdorp. Tel. (071-) 5131250 DIERENARTSEN B.G. Heemskerk, De Kempenaerstraat 21. Tel.: (071-) 5176761 Spreekuren: ma. t/m vr.: 8.30-9.30 uur; 13.00-14.00 uur; 18.30-19.30 uur; za. 10.00-11.00 uur en volgens afspraak (24 uur per dag bereikbaar) R.J.W. Duijn-D.J. Brandt, President Kennedylaan 26 tel. (071-) 5156161 Kliniek Oegstgeest-Noord, Haar-

)QJFA>HEJ@ KKGLNKBAOOKN 2AADGEVING

Woensdag 30 november 13.15 en 15.00 uur. Rit met de Sint Nicolaas expresse. Georganiseerd door restaurant: De Tender. Instappen na aankomst van Sint Nicolaas en zijn Pieten. All-in prijs â&#x201A;Ź 11, -. Inclusief een heerlijke pannenkoek in â&#x20AC;&#x153;De Tenderâ&#x20AC;?. Inlichtingen en reserveringen: Restaurant - partycentrum â&#x20AC;&#x153;De Tenderâ&#x20AC;? 20.00 uur. Recreatietafeltennis TTV PECOS. Iedereen welkom. Batjes en ballen aanwezig. Ook op woensdagochtend vanaf 10.00 tot 12.00 uur. Thorn Tafeltennishal. De Voscuyl. Donderdag 1 december 14.00 uur. Regio. Leiden e.o. NVvH/Vrouwennetwerk. Traditionele Sint Nicolaasbingo. Zaal Beatrix tegenover nr. 66 Schubertlaan. Leiden Zuid-West. Informatie over kennismaking en/ of lidmaatschap van NVvH/Vrouwennetwerk: Voor Oegstgeest Drs. C. van der Laan. Telefoon (071) 531 27 07 )

3PLMKL]VVYOL[SL]LU

<[YLJO[ TLP 

Vermelding in de agenda kan tot uiterlijk maandagmiddag 12.00 uur voor de eerstvolgende editie van de Oegstgeester Courant. Opgave via tel. (071-) 5175317 of e-mail: redactie@oegstgeestercourant.nl (o.v.v agenda). Voor de agenda geldt: onder voorbehoud.

5ITVOERING

20.00 uur. Politieke ronde. Openbare raadscommissievergaderingen commissie burger en ruimte. Respectievelijk raad- en trouwzaal. Gemeentehuis Endegeesterstraatweg.

14.00 - 16.00 uur. Brieven schrijven voor Amnesty International. Pastorie. H. Willibrordkerk. Rhijngeesterstraatweg. Neem vrienden en kennissen meer.

Vrijdag 2 december Koopavond Sint Nicolaas viering.

Dinsdag 6 december 10.00 uur. RADIUS/SWOO. Koffieochtend voor senioren. .Gemeentecentrum. Lijtweg 9 . Woensdag 7 december 12.00 -13.00 uur. Vandaag en de woensdagen 14 en 21 december is er in de H. Willibrordkerk van 12.00 t0t 12.30 uur adventgebed ( voorbereiding kerstmis). Vanaf 12.30 - 13.00 uur een moment van stilte en aanbidding Allerheiligste Sacrament. H. Willibrordkerk. Rhijngeesterstraatweg. 20.00 uur. Recreatietafeltennis TTV PECOS. Iedereen welkom. Batjes en ballen aanwezig. Ook op woensdagochtend vanaf 10.00 tot 12.00 uur. Thorn Tafeltennishal. De Voscuyl(achter de dansschool de Jong).

Zaterdag 3 december Geen opgave Zondag 4 december 14.00 uur. KNVB 2e klasse C zondag. Voetbalwedstrijd UDO-Oliveo. Hoofdveld vv. UDO. Sportcomplex De Voscuyl, ingang Van Houdringelaan. 14.00 uur. KNVB 4e klasse A zondag. Voetbalwedstrijd ASC-Roodenburg. Hoofdveld vv. ASC. Van Duivenvoordestraat. 14.00 uur. Theehuis De Leidse Hout. Optreden van Holy Water. Swingende rockabilly van het meest enthousiaste stel muziekanten uit de Leidse regio. En waarschijnlijk ook ver daarbuiten. Maandag 5 december. Pakjesavond. 13.30 - 16.30 uur. RADIUS/SWOO. Ontspanningsmiddag voor senioren. SociĂŤteitszaal. Gemeentecentrum. Lijtweg. 9.

lemmerstraatweg 5a tel. (071-) 5237558 Dierenbescherming afd. Rijnland Meldnummer Dierennoodhulp & Toezicht op Dierenwelzijn Tel. (071-) 5216662 kantoor@dbrijnland.nl

Donderdag 8 december 10.00 uur. Open Ochtend van het senioren-ensemble Animato in het Gemeentecentrum aan de Lijtweg. 17.30 - 19.30 uur. SportcafĂŠ in het clubhuis van de Oegstgeester Golfclub (voor genodigden).

Counselling International Individual counselling, couple therapy or conflict mediation in English or Dutch. Els BarkemaSala, MPhil, MBACP, Willem de Zwijgerlaan 51a www. counsellinginternational.com tel. (071-) 5282661

Verenigde Protestantse Gemeente Kwadraad Maatschappelijk Werk, telefoon (088-) 900 4000, www. kwadraad.nl Opvoedadviespunt, telefoon (088-) 900 4000, www. kwadraad.nl Jongeren Preventie Plan (JPP), telefoon 088 900 4000, www.kwadraad.nl Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 â&#x20AC;&#x201C; 18:00. 0900 â&#x20AC;&#x201C; 1450 (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl Chatten kan op werkdagen van 09:00- 17:30 via www.korrelatie.nl Bemiddelingsbureau Thuiszorg Oegstgeest Annelies Vissers, Juffermansstraat 25 tel. (071-) 5171191 e-mail: vissersbto@wxs.nl Praktijk voor homeopathie Martin de Munck, Marelaan 35 tel. (071-) 5170168 www.martindemunck.nl Praktijk voor psychosomatiek drs. Anne Marie Mojet, Prinses Beatrixlaan 61 VBAG, tel. (071-) 5153000. Personal Coaching Edith Luyten, Papaverlaan 15 Tel. (071-) 3014440 edithluyten@planet.nl

Praktijk voor (relatie)coaching Coaching en workshops voor jongeren en volwassenen drs. M.E.L. Beker, Warmonderweg 7, Leiden, tel. 06-28340199; www.adviesbeker.nl. Homeopatische praktijk voor reumatische aandoeningen Rada Boskan (consult op afspraak bij u thuis), tel. (071-) 5172923/06-12939724, contact@ homeopathie-rb.nl. Praktijk AMP Arbeidspsycholoog drs. A.J. Middel. Coaching en advies bij arbeidsgerelateerde vragen en persoonlijke ontwikkeling in werk en loopbaan. Rhijngeesterstraatweg 58, tel. 06-22686222. Praktijk voor gewichtsverlies Medisch maatschappelijk werker, gewichtsconsulent, leefstijlcoach Marjoleine Klapwijk, Houtlaan 46, tel. 06-17919766. www.gewichtsconsulentleiden.nl. Praktijk natuurgeneeskunde en homeopathie Irbis Erik Wieffering. Rhijngeesterstraatweg 157-D, (071-) 8884566, www.praktijkvoorcaim.nl Pedicure praktijk Voetzorg Rijnland Christine van Eck, Theo van Doesburglaan 13, tel. 06- 51528725. www.voetzorgrijnland.nl

ÂŹ

OFÂŹDONEERÂŹ ONLINE

-ETAANDACHTENZORGVOOR EENPASSENDAFSCHEID

www.oegstgeestercourant.nl Oplage 12.300 Uitgave van

Ambachtsweg 7a Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 - fax (071) 403 23 25

eenvoudig online uw WWWSTEUNBARTIMEUSNL

geboorte-, huwelijks-

Redactie Willemien Timmers Eli Heimanshof 47, 2341 PG Oegstgeest Telefoon: 06-10089124 e-mail: redactie@oegstgeestercourant.nl Inleveren kopij uiterlijk maandag 12.00 uur Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie

of gelegenheidskaart op www.KaartenKeus.nl

Â&#x17E;;LMKHEEHQRQVJRHGJHKRRUGHQJHVWHXQG JHYRHOG(HMXLVWHSULRULWHLWHQNZDPHQLQGH JRHGHYROJRUGHÂ&#x;

De collecties zijn ook in te zien bij Drukkerij All-in aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk, tel. 071 408 14 97

0DQJH:RRUW3HJVWJHHVWW%WWHQGR9LWYDDUW]RUJQO

Nefit houdt Nederland war m

Advertenties Contactgegevens Binnendienst Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijd advertenties maandag 17.00 uur

Gratis fotoposter * (voor de eerste 100 klanten)

Ter ere van onze nieuwe site ontvangt u een A3-poster van uw mooiste moment. *Geldt alleen bij bestellingen via KaartenKeus.nl

AquaPower van NeďŹ t: Het ultieme warmwatercomfort

V

oor V gelegenheid perfecte

elke

de

kaart

Het ultieme warmwatercomfort van TopLine AquaPower HR-ketels. NĂş bij:

INSTALLATIEBUREAU

Kapel van het Diaconessenhuis 10.15 uur Ds. M. de Leeuw, adventII / dienst van woord en tafel Van Wijckerslooth (prot.) 16.00 uur: ds. K.G. Zwart Van Wijckerslooth (r.-k.), Za.18.30 uur: pater J. van Winden. Zo. 9.45 uur: pater J. van Winden LUMC 10.00 uur: pastor H. van Breukelen

R.-k. Willibrordkerk Vieringen iedere dinsdag en donderdag om 9.30 uur en in het weekend op zaterdag om 19.00 uur en zondag om 10.30 uur. Voor de meest actuele informatie over het soort viering en het begeleidend koor, zie www.willibrordoegstgeest.nl.

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Lijtweg 1. Ook te beluisteren via kerkradiobox kanaal 4. 10.00 u ds. J. B. de Rijke, Krimpen a/d IJssel 14.30 u ds. B. van Veen, Open Huis dienst 10.00 uur Avondmaal, Ds. W. van Dijk, Wezep

Volle Evangelie Gem. Leiden e.o. Pauluskerk, Warmonderweg 2 11.00 uur: samenkomst

Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, Leiden 10.15 uur: mw. ds. S.P. van der Meulen 10.00 uur: ds. E.H. van der Weide Noordwijkerhout

BahĂĄâ&#x20AC;&#x2122;i Bestudering geschriften van BahĂĄâ&#x20AC;&#x2122;uâ&#x20AC;&#x2122;llĂĄh: iedere eerste woensdag van de maand is de openbare BahĂĄâ&#x20AC;&#x2122;i-bibliotheek geopend van 19.30-21.00 uur. De andere woensdagavonden: informatieavond. J. Wolkerslaan 39, Oegstgeest, tel. (071) 5152030.

Boeddhisme Shambhala Meditatie Centrum. Gratis meditatie-instructie en â&#x20AC;&#x201C;beoefening: donderdags: 20-21.30 uur; â&#x20AC;&#x2DC;s woensdags: 9-11 uur. Geversstraat 48, Oegstgeest. www. shambhala.nl.

KaartenKeus.nl is een onderdeel van

De hoogwaardige kwaliteit van de NeďŹ t TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve combi-ketel heeft een voorraad warmwater die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Overal in huis direct warm water, en als u wilt overal tegelijk! Vraag ons naar de brochure.

HEEMSKERK

Verpleeg- en ziekenhuizen

Protestantse Gemeente Warmond

Bestel snel en

 WWWTHEADIJKSTRANL

OEGSTGEESTER COURANT

KaartenKeus.nl

Kruispunt Rivierduinen locatie Oegstgeest, 10.30 uur: pastor T. Borreman Regenboogkerk 10.00 uur: Advent II ds. K.G. Zwart Groene of Willibrordkerk 10.00 uur: Advent II ds. A. Verburg Ver. Vrijzinnige protestanten (PGO) 10.30 uur: Advent II ds. J.A. BrostrĂśm-Bruin

Nederlands Gereformeerde Kerk Ouders en School Bij problemen op school. Debbie van der Hofstede 06-55995780. www.OudersEnSchool.com.

COLOFON

'EEFÂŹOPÂŹ

KERKDIENSTEN

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH) 5FMFGPPOt'BY E-mail: info@heemskerkinstallatie.com Lid van de VNI en BZE Regiodealer van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest. Met een eigen 24uurs-servicedienst.

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk 071 408 14 97 info@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. De Oegstgeester Courant wordt gratis huis aan huis bezorgd in Oegstgeest en Leiden â&#x20AC;&#x2DC;Raadsheren- en Vogelenbuurtâ&#x20AC;&#x2122; en is daarnaast verkrijgbaar bij: - Gemeentehuis - Snackbar â&#x20AC;&#x2DC;t Haasje - Rijnlandse Boekhandel - Bibliotheek Bollenstreek - Primera - Gemeentecentrum - Boekhandel De Kler - Albert Heijn (Terweeplein) - Hotel Bastion - Zwembad Poelmeer Bezorgklachten Uitgeverij Verhagen, tel. 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging De krant wordt nog dezelfde dag nabezorgd als de klacht voor vrijdag 12.00 uur bij ons binnen is.

Kerstfeest voor ouderen LEIDEN - De Stichting Kerst-Ins voor Ouderen organiseert dit jaar voor de 26e keer op tweede Kerstdag een geheel verzorgd feest voor senioren uit Leiden en omgeving. Dit jaar met een geheel nieuw programma. Volgens voorzitter van Weesel van de stichting wordt het weer net zoâ&#x20AC;&#x2122;n spetterend feest als vorig jaar. Nieuwe artiesten vrolijken de dag op. Kaarten voor dit feest Ă â&#x201A;Ź 10,00 zijn vanaf 16 november tot en met 15 december op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur verkrijgbaar in de buurtcentra Morschwijck, Rosmolen en Zijloever en woensdag tot en met zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur bij De Hoogewoerd, Hogewoerd 112. Het feest wordt gehouden in Centrum de Regenboog, Watermolen 1 (Merenwijk) van 11.00 tot ca. 18.30 uur.


OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 30 NOVEMBER 2011

gi

Moed om te 11 ro 07

3

doneren!

3 3

M ed.nl

3

Bestel online Makkelijk en voordelig Nu ook vuurwerk uit BelgiĂŤ Folders liggen klaar in onze showroom

KERSTBOMEN!!

Ontvoerd, verkocht, misbruikt... en bevrijd!

vanaf zaterdag 3 december t/BUVVSMJKLFDIUFCPNFONFUFO[POEFSLMVJU t0WFSEFLUFWFSLPPQFOHSBUJTWFSQBLU t1BSLFSFOWPPSEFEFVSoOBBTUIFU(SPFOF,FSLKF t-FUPQ0NMFJEJOHWJB)BBTXJKLMBBO t%JUKBBSJTPOTWVVSXFSLTUFSLVJUHFCSFJE t7VVSXFSLGPMEFSTMJHHFOLMBBS

0:GGB>NPE:GMNBG>G

Haarlemmerstraatweg 8a, Oegstgeest, t 071 515 57 75, www.vannieuwlandtuinen.nl

ALL-IN-ONE COMPUTER 21 ,5

in

ch

GIRO: 3567

#VSHFSTEJKLTUSBBUr"5,BUXJKLr5FMr'BY r*OUFSOFUXXXWSPFHJOEFXFJKBEWPDBUFOOM

www.peoplestrust.nl

699,-

s:: s prriijjjs p errp ee Me

Steun Peopleâ&#x20AC;&#x2122;s Trust in de strijd tegen kinderprostitutie in India.

MSI AE2210-013NL All-In-One +/8++4'22/454+ /4.+9(++2*8).+73?/94'3+2/01551*+ /4-+(5:<*+,7''/ ;573-+-+;+4'22/454+ (+86''790+7:/39++4++4.5567533+2;'41'(+28+*/+4*+ 3+9 *+ 3++-+2+;+7*+ *7''*25?+ 95+98+4(57* +4 3:/8 5, ;/' .+9 3:29/95:). (++2*8).+73+4/+9;'4:22;/*+5@856.''78).+76(++2*5,81>6+3+9++4;+77+;7/+4* :/9:897'2/C;/'*+/4-+(5:<*+<+()'3

Arbeidsrecht Ondernemersrecht Burenrecht Milieurecht Bestuursrecht

Personenrecht Strafrecht Aansprakelijkheidsrecht Huurrecht Beslagrecht

Inloopspreekuur (zonder afspraak) Elke maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur Eerste halfuur gratis juridisch advies

.S8+7SPFHJOEFXFJK .S1+8EF8BUFS .S((;XBBM .S(WBOEFS.FJK

Specificaties: js: A B:22454-2'7+3+9:29/#5:).=A49+257+/ .?675)+8857 Meerpri A -+.+:-+4! A#.'7*+8)./0, ! A%7+<7/9+7A49+2-7'6./)8 A/-.*+,/4/9/54':*/5A"9+7+586+'1+78+43/)75,554A/-'(/9A (68&(-4 A =$"=$" A 3+-'6/=+2<+()'3A''792+?+7A#5+98+4(57*+43:/8 A&/4*5<8 53+ 7+3/:3

(/9A0''7-'7'49/+

Micromax Computers Voorhout Micromax Computers Oegstgeest Ommevoort 4 Herenstraat 60 2341 VV Oegstgeest 2215 KJ Voorhout 071-5190760 0252-222111 Openingstijden: di-vr 10:00-18:00 en za 10:00-17:00

Dit wordt een Gouwe maand!

NIEUWBOUW

DECEMBERAGENDA

VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD

 

Bouw- en Aanmeningsbedrijf P.G.M. Bakker B.V. Pestaweg 63

2153 PJ

T 0252 - 68 67 00 |

Nieuw-Vennep F 0252 - 68 23 59

E bouw@pgmbakker.nl |

Familierecht Bemiddeling Incassoâ&#x20AC;&#x2122;s Andere juridische zaken

 

 

I www.pgmbakker.nl

MĂŠĂŠr dan alleen bouwen!

Zaterdag 3/12 Maandag 5/12 Dinsdag 6/12 Woensdag 7/12 Zondag 11/12 Zondag 18/12 Zaterdag 24/12 Zondag 25/12 Maandag 26/12 Zaterdag 31/12 Zondag 1/1/2012Pokertoernooi Pitcher Party Biervrienden Ajax-Real Madrid Jazzy Sunday 16.00 uur Pop Quiz 16.00 uur Après Ski Party GESLOTEN 2e Kerstdag 16.00 uur OPEN tot 19.00 uur OPEN Goud en Nieuw Party van 1.00 tot 5.00 uur â&#x201A;Ź 10 entree

Rhijngeesterstraatweg 31 - Oegstgeest - 071 5174758 - www.cafedegouwe.nl

OPGELET!

PARTICULIEREN

Uw advertentie verschijnt in de regio:

Advertenties kunnen tegen contante betaling Ă â&#x201A;Ź 8,00 ingeleverd worden bij:

Â&#x2026; )&57"-65")6*4 7PPSTUSBBU KATWIJK Â&#x2026; 4*("3&/."(";*+/+#BSOIPPSO )PPGETUSBBU NOORDWIJK Â&#x2026; PRIMERA WE-BOT )PPGETUSBBU SASSENHEIM Â&#x2026; 3*&58*/,&-WBOEFS70035 %PSQTTUSBBU NOORDWIJKERHOUT Â&#x2026; 5)&3&"%4)01 JOEF)PGUVJO RIJNSBURG Â&#x2026; -*&5)0314#0&$,)6:4 )PPHNBEFTFXFH LEIDERDORP Â&#x2026; 30,&341"-&*4-&*%&3%031 7BO%JFQFOJOHFOMBBO LEIDERDORP Â&#x2026; #0&,)"/%&-%&,-&3 %F,FNQFOBFSTUS 1BTTBHF FO'050%*$,)0' *SJTMO OEGSTGEEST

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna) Voorwaarden: 3 regels â&#x201A;Ź 8.00. Per regel â&#x201A;Ź 2.75 meer.

ProgrammaRaad Rijnland Bollenstreek

Katwijk Leiderdorp

Noordwijk hout Noordwijker Oegstgeest Rijnsburg Sassenheim Valkenburg Voorhout Waardeiland Warmond Wassenaar De Zilk

}

â&#x201A;Ź8.00 â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź

 10.75 13.50 16.25 19.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!)

Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude

KERSTBOMEN Traditionele kerstbomenverkoop bij Velzel T hoveniers h o vanaf 6 december Â&#x201D; Kerstbomen in diverse soorten en maten Â&#x201D; Kerstgroen en kerstkransen Â&#x201D; GeĂŻmpregneerde kerstbomen voor bedrijven Â&#x201D; Gratis kerststukjes maken voor kinderen (tot 12 jaar) op zaterdag 10 december van 14.00 - 17.00 uur Â&#x201D; Koopavonden geopend Â&#x201D; Koopzondagen 11 en 18 december geopend Â&#x201D; Locatie: Regentesselaan 2a, zijstraat van De Kempenaerstraat

Naam:............................................................................................................................................................. Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

TE HUUR Â&#x2026; TE KOOP Â&#x2026; GEVRAAGD AANGEBODEN Â&#x2026; GEZOCHT Â&#x2026; GEVONDEN

GRATIS THUISBEZORGD!! 071 - 515 59 37

Postbus 71 2360 AB Warmond

telefoon/fax: 071-3010118 e-mail: info@prrb.nl

internet: bankrekening:

www.prrb.nl 1201.66.267

Vergadering programmaraad De Programmaraad Rijnland Bollenstreek houdt op woensdag 14 december 2011 een vergadering van het algemeen bestuur van de raad. Deze vindt plaats in het Bestuurscentrum van de gemeente Teylingen, Raadhuisplein 1 in Voorhout. De aanvang van de vergadering is 20.00 uur. De vergadering is openbaar. Degenen die van het spreekrecht gebruik willen maken dienen dit vóór de vergadering mede te delen. Dat kan per e-mail, per fax of telefonisch tot de middag van de vergadering 16.00 uur. In de vergadering komt onder andere aan de orde de bespreking en vaststelling van het televisieadvies 2012. Het conceptadvies is te vinden op de website van de programmaraad. De vergaderingen van de Programmaraad Rijnland Bollenstreek zijn ook rechtstreeks te volgen via internet: www.prrb.nl. De Programmaraad Rijnland Bollenstreek heeft als werkgebied de gemeenten Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. De programmaraad is op grond van de Mediawet ingesteld door de raden van de gemeenten in het werkgebied, en heeft tot taak de kabelexploitanten Ziggo en Glashart Media (Lijbrandt Telecom en XMS) te adviseren over de samenstelling van het wettelijk minimumpakket van 15 televisie- en 25 radioprogrammaâ&#x20AC;&#x2122;s. Meer informatie over de programmaraad, de samenstelling, de bevoegdheden, de werkzaamheden, de vergaderingen en de aan de kabelexploitanten uitgebrachte adviezen, vindt u op de website: www.prrb.nl.


OEGSTGEESTER COURANT

Bazaar Moedig Voorwaarts brengt 5376 euro op Het was een gezellige drukte op de bazaar, eind oktober op manege Moedig Voorwaarts. Er werd veel ‘gesnuffeld en gekocht’ bij de kraampjes. Het Rad van Avontuur draaide volop en ook de ponyritje waren populair. De bazaar heeft het mooie bedrag van 5376 euro opgeleverd. De opbrengst komt geheel ten goede aan het paardrijden voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapte ruiters. Het wordt elk jaar moeilijker om de manege draaiende te houden. De bazaar is één van de manieren om geld in te zamelen. Gelukkig was ook dit jaar de ingezamelde hoeveelheid speelgoed, dvd’s, boeken, kleding, bloemen,

WOENSDAG 30 NOVEMBER 2011

NIEUWS

Afscheid Hans Hoogervorst was van korte duur

Medailles en diploma’s voor Oegstgeester brandweer

planten, kleine huishoudelijke apparatuur, paardenartikelen, aardenwerk en servies weer overweldigend. “Deze dag was er niet geweest zonder de enthousiaste inzet van onze vrijwilligers en medewerkers. Zij hebben keihard gewerkt om de bazaar tot een succes te maken. En dat is gelukt. De prachtige opbrengst besteedt de manege aan zaken zoals: paarden, speciale zadels, voer, kosten van de dierenarts of de hoefsmid. Tot volgend jaar,” aldus de organisatie.

Installatie bij Scouting Derja

Vrijwilliger worden bij Manege Moedig Voorwaarts? Bel (071-) 5155234, of ga er een keer langs: Wassenaarseweg 525.

Afgelopen zaterdag was er installatie bij de welpen en kabouters van Scouting Derja. De geïnstalleerde kinderen werden opgenomen in de groep en er werd bekendgemaakt in welk volkje of nest ze zitten, want de kinderen zijn verdeeld in groepjes, die elk hun eigen hoekje hebben dat ze mogen inrichten. Voor meer informatie: www.scoutingderja.nl of bellen met Aart-Teun Veldhuyzen (06-20086223).

Mooi van Schouten in Oegstgeest valt in de prijzen De geslaagden en jubilarissen met burgemeester Els Timmer, derde van rechts nieuw brandweerlid Hans Hoogervorst en vijfde van links coördinator Ton Koot.

De brandweer in Oegstgeest valt onder de vlag van Hollands Midden, maar de korpsavond wordt nog steeds gehouden in de brandweerkazerne aan de Dorpsstraat in Oegstgeest. Het team in Oegstgeest kreeg donderdag 17 november van de Vereniging Oud Oegstgeest (VOO) het tijdschrift uitgereikt waarin de aankondiging staat van een boek voor de brandweer in Oegstgeest vanaf 1719. Hoogtepunt was uiteraard de uitreiking van de diploma’s en medailles. De onlangs vertrokken Hans Hoogervorst is weer terug en kreeg een pieper uitgereikt. Mooi van Schouten De Kempenaerstraat werd uitgeroepen tot de MOOIste parfumeriewinkel van Nederland. Een jaar lang zijn alle veertig Mooi parfumeriewinkels beoordeeld op klantvriendelijkheid, kwaliteit van het advies, resultaat en het uitdragen van de Mooi filosofie om klanten zich nog mooier te laten voelen. Op het galafeest van zaterdag 19 november werden de winnaars bekend gemaakt. Mooi van Schouten Irislaan werd derde en Mooi van Schouten in de De Kempenaerstraat werd uitgeroepen tot de MOOIste parfumeriewinkel van Nederland. Eigenaar Rob Schouten kan zijn geluk niet

op: “Dit is echt een droom die in vervulling gaat. De dames hebben er keihard voor gewerkt en ik kan alleen maar zeggen hoe trots ik ben op beide teams”, aldus Rob Schouten. Ook Peter van der Meer, directeur Mooi Parfumerie feliciteert Mooi van Schouten in Oegstgeest: “Uiteraard willen we Mooi van Schouten in Oegstgeest feliciteren met deze uitzonderlijke prestatie. De winkels hebben dit jaar keihard gestreden. Hier wordt de Mooi Parfumerie formule alleen maar beter van”.

medaille en oorkondes voor twaalf en een half jaar in brandweerdienst van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding. Ton Kortekaas, in dienst op 01-09-2001, voor tien jaar in dienst brandweer de Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid, en Floor Vletter, 01-09-1996, voor vijftien jaar in dienst brandweer de Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid.

Nieuw

Tekst en foto: Wil van Elk Anke Casteel van de VOO vertelde over de wens van een brandweerboek van 122 pagina’s over bijna drie eeuwen brandweerhistorie waarvoor hand- en spandiensten verricht kunnen worden. Samen met Nenke van Wermeskerken deelde zij het verenigingsblad uit waarin een uitvoerig artikel staat over dit onderwerp. Burgemeester Timmers vertelde dat het idee van het boek voortkwam uit een vraag van raadslid Rob Braun bij de overgang naar een grotere brandweerorganisatie. “Het was vroeger gebruikelijk om een keer per jaar op Hemelvaartsdag te oefenen. Wie niet kwam opdagen moest een boete betalen. Als de klok werd geluid moest je komen opdraven, en als je

Ilse van Gaalen wint Miele-actie bij Roest

Arjan Stam gaf ‘herintreder’ Hans Hoogervorst zijn pieper. Per 1 december is Hans weer brandweerman. een emmer pikte werd je openbaar gegeseld. Nu wordt er iedere week geoefend; ik vind het een prestatie!”

Diploma’s Vier brandweerlieden behaalden een certificaat en een diploma voor ‘Brandweerchauffeur zwaar’: Paul Termorshuizen, Harm Plasse, Jos Steens en Theo de Haas. Hans Ravensbergen behaalde het Certificaat Hulpverlening Hoofd Brandwacht en het Diploma Hoofd Brandwacht. Jacqueline Anholts kwam op 01-09-1998 in dienst en kreeg de

Die avond werd ook een nieuw korpslid Oegstgeest welkom geheten. Heel bijzonder dit keer, omdat het Hans Hoogervorst is die afscheid nam op 01-07-2009. Hij is per 01-12-2011 aangesteld en zijn ervaren hulp voor de dagdienst is meer dan welkom. Arjan Stam, directeur Incidenten Bestrijding van Hollands Midden en district commandant, vertelde dat de overgang naar de nieuwe organisatie “redelijk vlot is verlopen”. Hij sprak zijn waardering uit voor de vrijwilligers die bij nacht en ontij klaar staan: “Dat is best bijzonder. Er zijn 44 vrijwilligers kazerne in dit district. Ik heb ze allemaal bezocht en overal is het net even anders, maar wel allemaal om dezelfde reden bij de brandweer: om een ander te helpen”. Hij is zelf ooit begonnen in Oegstgeest als vrijwilliger. Oefencoördinator Ton Koot had de regie van die avond en deed de uitreiking van de bloemen heel handig met een boeket. “De rest staat in de toiletruimte”, zei hij glimlachend.

Een hart onder de riem voor mensen met MS

Marvin Regter van Roest met winnares Ilse van Gaalen. Om extra aandacht te geven aan de nieuwste innovaties van Mieleapparaten, organiseerde de firma Roest in winkelcentrum Lange Voort een kijkdoos-wedstrijd. Uit de kijkdozen die bij Roest

werden ingeleverd. kwam Ilse van Gaalen als winnares naar voren. Met deze Miele kijkdoos actie won zij de spellen Snaai Haai en Boggle Alfabetsoep.

MS onderzoeksdagen in Corpus

De winkel aan de Irislaan werd derde.

Har Meijer spreekt over ALS

Sportcafé bij Oegstgeester Golfclub

Hoe het hebben van MS zich vertaalt in het dagelijkse leven, weten alleen de mensen die het hebben. Op 24 november vond de ‘Living met MS day’ plaats in Corpus in Oegstgeest. Deze jaarlijks georganiseerde MS onderzoeksdagen, zijn een initiatief van de Stichting MS Research. Een belangrijk onderdeel van het programma, genaamd ‘Meet the scientist’, bood patiënten de mogelijkheid vragen te stellen aan verschillende onderzoekers uit binnenen buitenland. Dagvoorzitter was de charmante Suzanne Bosman, beter bekend als presentatrice van RTL Nieuws. Het officiële tintje, bij ‘Reis door de mens’ in CORPUS, vormde de

ingebruikname van een nieuwe interactieve expositie van de Stichting. De ‘leidende tekst’ was reeds ingesproken door de zanger Wolter Kroes. De ‘exhibit’ neemt bezoekers mee door een digitaal mensenlichaam met MS, en meer precies: door de zenuwbanen, waardoor je even een beetje kunt invoelen hoe het is om MS te hebben. Uiteraard pretendeert dit geenszins dat het werkelijk hebben van MS op deze wijze vergeleken kan worden. Bedoeling is wel om meer begrip te creëren bij de omgeving en de gevolgen van MS serieus te nemen. Einddoel is om meer onderzoek op grotere schaal mogelijk te maken. Het avondprogramma met het thema ‘Samen bereik je meer’, kende nog een officieel moment: de har-

telijke relatie tussen Wolter Kroes en MS Research werd officieel gemaakt. Wolter werd Vriend van kinderen met MS. Een bijzonder en ontroerend duet met zijn superfan Mikki van de Zwan (12), zelf MS patiënt, maakte dat niemand het droog hield. Uitermate inspirerend was het verhaal dat de Amerikaanse bergbeklimster Lori Schneider deze avond bracht: Lori Schneider is de eerste en enige vrouw met MS die de Mount Everest heeft beklommen. Prachtige beelden visualiseerden haar verslag over ‘team effort’, over pieken en dalen maar met de ‘top’ als resultaat. De presentatie was in handen van Maartje van Weegen, ambassadeur van de Stichting MS Research.

Matthijs Lothmann is al druk aan het oefenen. (Eigen foto)

Matthijs Lothmann skate voor het glazen huis De netwerkborrel van het Sportcafé wordt gehouden bij de Oegstgeester Golfclub op het Sportpark De Voscuyl. Har Meijer is gastspreker, hij vertelt over de spierziekte ALS. Frans Bosman van High Security International sponsort deze keer het Sportcafé. Har Meijer vertelt iets over Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS), een zeer ernstige spier- en zenuwziekte. Vier keer per jaar is het Sportcafé te gast bij een sportvereniging in Oegstgeest. De club zorgt zelf voor sponsoring. Het is dé gelegenheid voor gemeentebestuurders, sporters en andere belangstellenden om elkaar te ontmoeten. De bijeenkomst in het clubhuis van de Oegstgeester Golfclub op donderdag 8 december van 17.30 - 19.30 uur is voor genodigden. Wie ook een uitnodiging wil ontvangen, kan een e-mail sturen naar info@sportcafeoegstgeest.nl. Op de foto gastheer Frans Tetteroo, sinds 26 oktober voorzitter van de golfclub, met Bas Koster en Frans van Rijn die samen met Anneke Anholts het Sportcafé organiseren. Foto: Wil van Elk. Op de Living With MS Day werd Wolter Kroes benoemd tot Vriend van Kinderen met MS. (Foto: PR)

Matthijs Lothmann (bijna 10 jaar) uit Oegstgeest is een actie begonnen voor Het Glazen Huis. Hij heeft al 225 euro sponsergeld opgehaald met zijn skate-actie. Zelf kwam Matthijs met het idee om op zijn skateboard van Noordwijk (vertrek bij de vuurtoren) naar Oegstgeest te gaan skaten(12 km). Inmiddels hebben al een tweetal jongens aangegeven met hem mee te willen doen, en zijn ze druk aan het trainen. Zijn ouders zijn trots op zijn actie en zullen de jongens

begeleiden op de fiets ‘voor de koek en sopie en de mentale steun’. Natuurlijk is Matthijs op zoek naar nog meer sponsoren en wellicht zijn er nog meer jongens/meiden die mee willen skaten? Matthijs zal, samen met zijn vrienden, het bijeengezamelde geld zelf inleveren bij het Glazen Huis, dat van 18 tot 24 december op de Leidse Beestenmarkt staat. Sponsors en geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via lothmann@ tiscali.nl.


OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 30 NOVEMBER 2011

Autocentrum van Egmond

Bosch Car Service van Egmond

Specialist in:

Showroom: Langevaart 1a Rijnsburg, 071-4022911 Werkplaats: Noordeinde 12

Een kleine greep uit ruim 50 autoâ&#x20AC;&#x2122;s:

Speciale December Actie:

VW EOS 2.0 FSI Blauw metallic, 65.000 km Nu van: â&#x201A;Ź 22.950,-

AUDI A3 1.6 VW PASSAT 2.0FSI VW GOLF V VARIANT VW GOLF PLUS VW POLO AUT. VW GOLF IV VW POLO 1.4 16V AUDI A4 1.6

* g n i t r o k , 0 0 5 â&#x201A;Ź 1.

l: Nu tot we

â&#x201A;Ź 19.950,â&#x201A;Ź 17.500,â&#x201A;Ź 17.500,â&#x201A;Ź 10.950,â&#x201A;Ź 9.950,â&#x201A;Ź 7.500,â&#x201A;Ź 5.950,â&#x201A;Ź 3.950,-

â&#x201A;Ź 18.950,â&#x201A;Ź 16.950,â&#x201A;Ź 16.500,â&#x201A;Ź 10.500,â&#x201A;Ź 9.500,â&#x201A;Ź 6.950,â&#x201A;Ź 4.950,â&#x201A;Ź 3.500,-

20x VW Golf op voorraad vanaf â&#x201A;Ź 1.500,Kijk voor alle autoâ&#x20AC;&#x2122;s op:

* Op al onze occasions!

www.acvanegmond.nl 1HN\HY?29 =:\WLYJOHYNLK*VU]LY[PISL

Datum deel I: Kilometerstand: Brandstof: Transmissie:

8-2-2000 108.916 km Benzine Automaat

Prijs: â&#x201A;Ź

Garantie: Rijklaar maken: Kenteken:

6 maanden Bovag â&#x201A;Ź 750,87-FB-XJ

24.500,-

(JJLZZVPYLZ: ABS, Airbag(s), Airco, Alarm, Audio, Centr. deurvergrendeling, Cruise control, Elec. verstelbare stoelen, Elektrische ramen, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Middenarmsteun, Park Distance Control, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging, Traction control, Verwarmde spiegel(s), Verwarmde voorstoel(en), Warmtewerend glas BTW-auto: Nee Gewicht: 1725 Kg 267 kw (363 PK)

Bedrijvenpark Foreparkpark, Neckar 1 2491 BE DEN HAAG Verkoop@blankespoor-jaguar.nl Tel: 070-3575717 Fax: 070-3575719 IK WIL UW GOUD. Te â&#x20AC;˘ MET SPOED gezocht: â&#x20AC;˘ GOED SCHILDERâ&#x20AC;˘koop gevraagd: sloopgoud WOONRUIMTE voor WERK binnen en buiten. en -zilver, gouden of zilve- gezin (4 personen), omgeving ren munten. U belt, ik kom Katwijk. Tel. 06-47257352. langs op afspraak. 06SCHILDER, STUCAOp 6 december KUNST 20754889 of 070-4043060. DOOR, tegel-, timmerkijken met je pen. Een creaORGANOGOLD KOF- werk, renovatie, badkamer, tieve en andere manier van FIE gemaakt op basis van laminaat. Tel. 06-14785439. kunst beleven. Welke Ganoderma, behandeld Wij zoeken voor afbeelding spreekt jou aan? allerlei ziektes. www. SCHOONMAAKWERK in Aanmelden info@schrijfkit. madeorganogold.com/nl de winkel iemand v.a. 25 nl of 06-54632049. voor bestelling. jaar. â&#x201A;Ź 12,50 p.u. Tel. 071TUINMAN/STRAATUw huis sneller verko- 5895985, 06-24851494. VraMAKER. Voor al uw tuin- pen? Maak er een paleisje gen naar M. de Jong Leiderwerkzaamheden. Gratis prijs- van. De 50plus-schilder. dorp. opgave. Tel. 06-57200505. Tel. 06-13067762.

â&#x20AC;˘ WERK-, STUDEERKA- â&#x20AC;˘ 50-plusser BEHANGT, â&#x20AC;˘ Zaterdag 26 novem- â&#x20AC;˘ Oostingh Staalbouw BV â&#x20AC;˘ MER OP MAAT. Meubel- schildert en saust uw huis ber/10 dec./17 dec. OUT- zoekt een Medewerker makerij www.vorm-voud. weer als nieuw. nl. Tel. 06-24406277. 06-13067762.

Nieuwe, ruimere openingstijden: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

13.30 tot 17.30 uur 09.00 tot 17.30 uur 09.00 tot 17.30 uur 09.00 tot 17.30 uur 09.00 tot 21.00 uur 08.30 tot 16.00 uur

%PSQTUSBBUt#"8BSNPOEt 

www.kapsalonelegance.nl

â&#x20AC;˘

GARAGEBOXEN in Oegstgeest. Huurprijs v.a. â&#x201A;Ź 110,-. Inlichtingen 06-20773480.

â&#x20AC;˘

Heeft u plannen om uw woning te laten SCHILDEREN in 2012? Vraag dan nu al een offerte aan. www. ancoschildersdecorators.eu. Tel. 06-81618499.

Tel. LETSALE galajurken, schoenen, jasjes etc. etc. Koopjes vanaf â&#x201A;Ź 10,-. OostPer februari 2012 te huur dorperweg 35 (naast cafĂŠ aangeboden: HOEKWO- Rooie Cor). NING in rustige omgeving www.taboofashion.nl nabij Braassemermeer. Suyderbon 35, RijnsaterswouSINT & 2 PIETEN al de. Info: 06-10943908. jaren een vertrouwd adres! 2, 3, 4 & 5 dec. 20 minuten SINT en 2 PIETEN. voor â&#x201A;Ź 29,50. Tel. 071â&#x201A;Ź 32,50 voor 20 minuten. 4025875. Tel. 06-41619710. sinterklaasactiekatwijk@live.nl

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

Huishoudelijke Dienst voor het verrichten van werkzaamheden in kantooren productieruimten. Werkzaamheden vinden plaats in een team en in de avonduren en uren overdag. Wij zoeken een actieve en flexibele collega voor minimaal 14 uur. Reacties naar 071-4097032 of naar m.ketting@oostingh.nl

â&#x20AC;˘

KERSTBOMEN BRINK vanaf 6 december. Noordwijkerhout.

HUUR: ZOMERvlakbij zee, tot april 2012. Tel. 071-4012451.

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

STUKADOOR, TEGELWERK, SCHILDEREN. Snel, netjes, goedkoop. Tel. 06-19110519.

â&#x20AC;˘

Aansluitvoorwaarden en tarieven drinkwater 2012

Bekendmaking Kwijtschelding waterschapsbelastingen kleine ondernemers

Bekendmaking Belastingverordeningen Rijnland 2012 In haar bijeenkomst van 16 november 2011 heeft de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland de volgende belastingverordeningen voor 2012, met de daarin opgenomen tarieven, vastgesteld: - Verordening WatersysteemhefďŹ ng Rijnland 2012: ingezetenen â&#x201A;Ź 86,20 per woonruimte, ongebouwd â&#x201A;Ź 68,75 per ha, ongebouwd wegen â&#x201A;Ź 137,50 per ha, gebouwd 0,0155% van de WOZ-waarde en natuurterreinen â&#x201A;Ź 4,00 per ha; - Verordening ZuiveringshefďŹ ng Rijnland 2012: â&#x201A;Ź 53,00 per vervuilingseenheid; - Verordening VerontreinigingshefďŹ ng Rijnland 2012: â&#x201A;Ź 53,00 per vervuilingseenheid. De tarieven voor 2012 vloeien voort uit de Programmabegroting 2012, die eveneens op 16 november 2011 door de Verenigde Vergadering is vastgesteld. De verordeningen liggen met ingang van de dag van deze bekendmaking gedurende 12 weken ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor de goede orde wordt erop gewezen dat tegen de verordeningen geen bezwaar en/of beroep kan worden ingesteld. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft zijn taken en bevoegdheden op het terrein van de belastinghefďŹ ng en -invordering met ingang van 2011 overgedragen aan de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Daarom vindt de verzending van de aanslagen voor 2012 door de BSGR plaats. Door het hoogheemraadschap worden geen aanslagen meer verzonden. Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen.

De Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft in haar bijeenkomst van 16 november jl. besloten om zogenoemde kleine ondernemers onder het Rijnlandse kwijtscheldingsbeleid te laten vallen. Door een wijziging van de landelijke belastingregelgeving per 1 april 2011 is deze uitbreiding voor de belastingen van lokale overheden (provincies, gemeenten en waterschappen) mogelijk. Een kleine ondernemer is een natuurlijk persoon (dus geen rechtspersoon), die een bedrijf heeft of zelfstandig een beroep uitoefent. Voor Rijnland gaat het om de volgende belastingen: watersysteemhefďŹ ng ingezetenen, zuiveringshefďŹ ng woonruimten en verontreinigingshefďŹ ng woonruimten. Door deze uitbreiding van het kwijtscheldingsbeleid kunnen kleine ondernemers onder dezelfde voorwaarden als particuliere belastingplichtigen voor kwijtschelding van deze waterschapsbelastingen in aanmerking komen. Het moet daarbij gaan om privĂŠbelastingen en dus niet om belastingen, die geheel of gedeeltelijk verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft zijn taken en bevoegdheden op het terrein van de belastinghefďŹ ng en -invordering met ingang van 2011 overgedragen aan de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Dit betekent dat ook het Rijnlandse kwijtscheldingsbeleid door de BSGR wordt uitgevoerd. Verzoeken om kwijtschelding moeten daarom bij de BSGR worden ingediend. Ook voor nadere informatie is de BSGR het aanspreekpunt (www.bsgr.nl). Het besluit van de Verenigde Vergadering ligt met ingang van de dag van deze bekendmaking gedurende 12 weken ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap, Archimedesweg 1 in Leiden. Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen.

Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net.

Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net.

Wij maken u erop attent dat per 1 januari 2012 bekendmakingen niet meer gepubliceerd worden in weekbladen maar via een digitaal waterschapsblad. U kunt het waterschapsblad vinden op www.rijnland.net/waterschapsblad.

Wij maken u erop attent dat per 1 januari 2012 bekendmakingen niet meer gepubliceerd worden in weekbladen maar via een digitaal waterschapsblad. U kunt het waterschapsblad vinden op www.rijnland.net/waterschapsblad.

Leiden, 30 november 2011

Leiden, 30 november 2011

Per 1 januari 2012 gelden nieuwe tarieven en aansluitvoorwaarden voor water uit de kraan. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Dunea N.V. stelde op 23 november 2011 de Tarievenregeling 2012 en de Aansluitvoorwaarden 2012 vast. Vanwege de wijziging van de statutaire naam per 1 augustus 2011, worden ook de Algemene Voorwaarden opnieuw gepubliceerd. Tarieven en voorwaarden kunt u opvragen bij de Kamer van Koophandel in Den Haag, bij onze klantenservice en op www.dunea.nl.

Drinkwatertarieven 2012 (incl. 6% BTW) Prijs per 1.000 liter (= 1mÂł) drinkwater *â&#x201A;Ź 1,16 Vastrecht huishouden per jaar â&#x201A;Ź 61,56 Deze tarieven zijn ongewijzigd. Wel gewijzigd zijn bijvoorbeeld de tarieven voor brandkranen, aanleg van wateraansluitingen, afsluitingen en reparaties.

vindt er antwoord op veelgestelde vragen. Wist u dat water aanvragen via internet en uw nota automatisch betalen u een leuke korting oplevert? Onze klantenservice is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur op 088 347 47 47. Bij een storing in de waterlevering kunt u dit nummer 24 uur per dag bellen.

HefďŹ ngen (incl. 6% BTW)

Voorzieningsgebied Dunea

*Als het Rijk de grondwaterbelasting nog dit jaar afschaft, daalt de prijs per 1.000 liter met â&#x201A;Ź 0,04.

Dunea levert drinkwater aan: Den Haag (excl. wijk Wateringse Veld), Hillegom, Katwijk, Lansingerland, Leiden, LeidschendamVoorburg, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest,

De waterbelasting wordt voor 2012 wettelijk vastgesteld op â&#x201A;Ź 0,17 per mÂł, over maximaal 300mÂł per verbruikadres. In december wordt dit deďŹ nitief bekend en ook hoeveel gemeenten in 2012 aan precario heffen op waterleidingen in hun grond. Wij publiceren hierover op onze website. Alleen als uw gemeente ons precario oplegt, wordt deze aan u doorberekend. Nieuwe precario-heffende (deel)gemeenten zijn: Nieuwerkerk a/d IJssel (Zuidplas) en waarschijnlijk Pijnacker-Nootdorp.

Klantenservice Op www.dunea.nl regelt u gemakkelijk uw waterzaken en u

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Droge voeten, schoon water

TE â&#x20AC;˘HUIS

â&#x20AC;˘

Speelgoedveilinghuis zoekt MODELTREINENVERZAMELINGEN en toebehoren. Alle merken en spoorbreedten. Hoogste prijs! Tel. 071-8874269.

Droge voeten, schoon water

Tel.

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

Goede referenties. 06-30031935.

Pijnacker-Nootdorp, Rijnwoude (kern Benthuizen), Rijswijk, Rotterdam (wijk Nesselande), Teylingen, Voorschoten, Wassenaar, Zoetermeer en Zuidplas (excl. Moordrecht).

Duin & Water Dunea heeft geen winstoogmerk en keert geen dividend uit. Met de wateropbrengsten onderhouden wij onder meer onze productiemiddelen, het leidingnet en de duinen tussen Monster en Katwijk.


OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 30 NOVEMBER 2011

CULTUUR

Kersteditie Popquiz van de Bollenstreek

Expo AnneKatrien Ausems Sieraden en objecten uit hergebruikt afvalmateriaal van Oegstgeestenaar Anne-Katrien Ausems zijn in de maand december te zien bij Bibliotheek Bollenstreek, vestiging Voorhout. Het pracht en praal wat in de aanloop naar de Kerstdagen op ons af komt, wordt door haar verwerkt: kettingen en ringen van afgedankte kerstversieringen zijn chique accessoires voor aan het kerstdiner. Ausems is het creatieve brein achter LoliesART, een jong bedrijf wat zich richt op het ontwerpen en produceren van sieraden en objecten uit afvalmateriaal. Haar creaties nodigen uit tot een andere kijk op hergebruik. Er zijn in de bibliotheek in Voorhout verschillende items te zien waaronder de design vaas van oude fietsbanden. Op enkele vazen is zelfs het ventiel terug te vinden. Geïnteresseerden kunnen alvast een kijkje nemen op de website www.loliesart.nl. Het adres van de bibliotheek is Kerkzicht 8 in Voorhout. Anne-Katrien Ausems geeft op dinsdagavond 13 december een workshop kerstballen maken van gerecycled materiaal bij de vestiging Lisse van Bibliotheek Bollenstreek.

Kerstmarkt kasteel Endegeest Op de prachtige binnenplaats van Kasteel Endegeest aan de Endegeesterstraatweg 5 vindt op vrijdag 9 december van 12.00 tot 20.00 uur een sfeervolle kerstmarkt plaats. Er zijn een twintigtal kramen waar kerstartikelen, zoals kaarsen en kerststukjes verkocht worden. De kerstman nodigt iedere bezoeker uit om onder het genot van een heerlijk kopje erwtensoep deel te nemen aan diverse creatieve workshops. De kerstmarkt wordt muzikaal omlijst door live kerstmuziek en het Movens koor. Iedereen die op 9 december niet naar de Kerstmarkt kan en toch zijn huis wil opvrolijken met een kerststukje, kan vanaf 12 t/m 15 december dagelijks terecht bij de winkel van de Kwekerij De Groene Cirkel (open op maandag t/m donderdag van 9.30 tot 15.30 uur). De deelnemers van de kwekerij zijn druk bezig met de voorbereidingen. Zij zorgen ook dit jaar weer voor verrassend mooie kerststukjes. De organisatie van de Kerstmarkt is in handen van Movens, een organisatie voor dagbesteding en de Dagkliniek van GGZ Leiden Langerdurende Zorg. Meer informatie is verkrijgbaar via telefoonnummer (071-) 5241940 of via de website www. movens-leiden.nl.

Aan het einde van het zeer succesvol verlopen quizjaar 2011 gaan bij het team van MusiQuest nog een keer alle remmen los. In de traditioneel donkere dagen voor Kerst organiseert zij daarom op zondagmiddag 18 december in café De Gouwe de Kersteditie van de MusiQuest Popquiz. Ditmaal vormt deze quiz niet alleen een overheerlijke muzikale Kerstuitdaging voor jong en oud, maar wordt via deelname ook nog eens het goede doel gesteund: De opbrengst van deze gezellige middag wordt namelijk geschonken aan het team van 3FM Serious Request, die met hun Glazen Huis in Leiden bivakkeren.

Deze Kersteditie wordt in teamverband gespeeld met maximaal 5 personen, waarbij ieder team tijdens de diverse muzikale rondes punten kan scoren. Denk je een (kerst)nummer of artiest te kunnen herkennen aan alleen het intro of refrein? Of hebben de Kerstklassiekers voor jou geen geheimen meer? En lijkt het je absoluut een uitdaging de muzikale strijd aan te gaan met andere teams tijdens een heerlijk middagje uit? Twijfel dan niet langer en test je muzikale kennis bij deze uitdagende Kersteditie van de “MusiQuest Popquiz. “Deze middag staat dus niet alleen in het teken van ouderwets Kerstplezier, maar levert tevens een kleine bijdrage aan het goede doel” benadrukken de heren van MusiQuest. “Maar zoals gebruikelijk wacht de

Open Ochtend: donderdag 8 december, vanaf 10.00 uur in het Gemeentecentrum aan de Lijtweg in Oegstgeest.

De Kersteditie van de MusiQuest Popquiz vindt plaats in café De Gouwe op zondag 18 december. De zaal is open vanaf 14.00 uur en de quiz begint om 16.00 uur. Café De Gouwe is te vinden aan de Rhijngeesterstraatweg 31. Inschrijving van de teams (max. 5 personen) vanaf 15.30 uur ter plaatse. Voor-

Museum Plus Bus rijdt voor ouderen in Oegstgeest Op dinsdag 24 januari 2012 rijdt de Museum Plus Bus voor senioren in Oegstgeest die niet meer naar een museum toe kunnen gaan. Dat kan te maken hebben met leeftijd, conditie of geïsoleerde omgeving. Dus voor hen die in een verzorgingshuis wonen of thuiszorg ontvangen. Andere senioren kunnen niet mee.

het museum niet mogelijk. Daarna rijdt de bus weer geheel gratis naar Oegstgeest. Alles wordt gesponsord door de Bank Giro Loterij en zeven musea met het doel: ouderen die praktisch nooit de deur uitkomen, en al helemaal niet voor museumbezoek, van een geweldige museumdag te laten genieten.

Gratis maar wel waarborgsom De Museum Plus Bus rijdt op die dag geheel gratis van Oegstgeest naar de Hermitage in Amsterdam, alwaar men een gratis groepsrondleiding van 1 uur krijgt. Individueel het museum bezoeken is niet mogelijk. Dan kunnen deelnemers in het museum een lunch op eigen kosten gebruiken, of een meegebrachte lunch in de Museum Plus Bus nuttigen. Daarna brengt de bus iedereen gratis naar het Van Goghmuseum, alwaar men weer een gratis groepsrondleiding van 1 uur krijgt en wederom is individueel bezoek van

De activiteit is, behalve de lunch, geheel gratis; maar men vraagt wel een waarborgsom van € 10, om te voorkomen dat mensen gemakkelijk afzeggen, met als gevolg dat de organisatie op het laatste moment de lege plaatsen in de bus uit eigen zak moeten betalen. Want de bus rijdt alleen bij volledige bezetting (45 plaatsen). Op het moment dat deelnemers in de bus stappen, krijgen zij de € 10 weer terug. De aanmelding is dan ook pas definitief, als de € 10 is overgemaakt. Bij onvoldoende deelname (bekend rond

8 januari) gaat de reis niet door en zal iedereen die zich opgegeven heeft, ingelicht worden en de € 10 terugkrijgen.

Spelregels Er kunnen twee mensen met rolstoel en al in de bus, daarbij 10 opvouwbare rolstoelen en rollators opgevouwen onderin in de bus. Het inladen hiervan en het gebruik van de rolstoellift vergt veel tijd. (10 min. per rolstoel). Er kunnen geen scootmobielen mee. De organisatie zorgt voor drie begeleiders, plus medisch personeel voor de hele groep. Waar men zelf voor dient te (laten) zorgen door verzorgingshuis of thuiszorg: bij deelnemers in een rolstoel één op één begeleiding en extra begeleiding voor personen die mogelijk verward kunnen raken of neiging hebben tot dwalen. Opgeven vóór 20 december via tel. nr. 06-432.306.51 (na 10 uur ‘s morgens) of via email: wabl1951@

hotmail.com onder vermelding van naam, adres, telefoonnr. eventueel emailadres, (indien in rolstoel: plus naam, adres en tel.nr, e-mailadres van vaste begeleider), verzorgingshuis of thuiszorg, zelfmeegebrachte lunch opeten in bus of lunch zelf betalen in museum, medicijngebruik. De aanmelding is pas definitief, als de € 10 overgemaakt is op gironr; 2511343 ten name van Y.P.H. Lignac te Oegstgeest. Onder vermelding van “Museum Plus Bus” en uw postcode met huisnummer. Deelnemers krijgen alleen bericht, als de reis NIET doorgaat ( rond 8 januari ). Vertrek rond 9 uur ( de precieze tijd volgt nog ) op een nog nader bekend te maken locatie in Oegstgeest.

Figuranten gezocht voor begrafenis

Sint bezoekt Sterrendroom Sinterklaas was met twee Zwarte Pieten zaterdagmiddag 26 november op bezoek bij Sterrendroom aan de Terweeweg. Kinderen die een tekening hadden gemaakt kregen een presentje en wat lekkers. De Pieten deelden overigens met gulle hand uit en vonden vele gretige kinderhanden. De groep jongeren op de foto poseerden voor een jonge dame die alles wat er gebeurde bij Sterrendroom fotografeerde. “Ik word nog beroemd”, zei een van de jongens, niet doorhebbende dat er ook een foto werd gemaakt voor de Oegstgeester Courant. En voor het lekkers dat hij kreeg riep hij: “Dank u wel Sinterklaas!”. Tekst en foto: Wil van Elk.

Sinterklaas en pieten bij Fiks

“Beste omwonenden van het Groene Kerkje te Oegstgeest”, schrijven leerlingen van ‘de zesde’ van het Bonaventuracollege aan de Mariënpoelstraat in Leiden. Zij maken een profielwerkstuk waarmee zij hun middelbare school afsluiten. “Wij maken hiervoor een film over de Tweede Wereldoorlog die past bij onze profielvakken geschiedenis en muziek. De film gaat over een fictieve briefwisseling tussen een uitgezonden Duitse soldaat en een Nederlandse vrouw”, vervolgen de leerlingen hun tekst. Bij het overlijden van de vrouw wordt de briefwisseling gevonden. Haar kleindochter gaat samen met haar vriend op zoek naar de rest van het verhaal om zodoende het verhaal te ontrafelen. Op vrijdagmiddag 2 december van 14.00 tot 16.00 uur maken de leerlingen opnamen bij het Groene Kerkje in Oegstgeest. Zij hebben figuranten nodig en vragen aan de omwonenden of zij netjes gekleed naar de ‘begrafenis van de oma’ willen komen. Ze nodigen hen ook van harte uit voor de première van de film op 2 februari. Wie de leerlingen wil helpen mail naar mark-damen@msn.com.

Kerstviering Op woensdag 21 december van 16.00 uur tot ongeveer 20.00 uur is er voor de senioren van de P.G.O. en de leden van de P.C.O.B. een kerstviering in het Gemeentecentrum aan de Lijtweg. Het belooft een afwisselend en boeiend programma te worden, waaraan o.a. Capella pro Cantibus haar medewerking verleent, ook luisteren we naar een verhaal.

Evenals andere jaren is er een liturgie en een eenvoudige maaltijd. U kunt zich opgeven bij de onderstaande adressen en als u niet op eigen gelegenheid kunt komen, kan er voor vervoer gezorgd worden. Mevrouw A. Brandt tel: 5174386 Mevrouw B. van Delft tel: 5154957 Mevrouw G. Roelofsen tel: 5155739

Bijzondere bundel voor burgemeester Van der Werf is de meest beroemde burgemeester van Leiden ooit, dé centrale figuur tijdens het Beleg en het Ontzet van de stad. In de persoon van Eric Filemon kwam hij van zijn sokkel in het naar hem genoemde park om in Leiderdorp het eerste exemplaar van de nieuwe dichtbundel van Jan van der Kooij in ontvangst te nemen. Vrijdagavond 25 november zaten 41 kinderen en hun (groot)ouders in spanning bij korfbalvereniging Fiks op de Sint te wachten. Het was een gezellige drukte in de kantine. De kinderen konden allerlei leuke activiteiten doen zoals buttons maken, tekenen en zwarte pietenhoofdjes versieren op eierkoeken. Sinterklaas en piet Jose kwamen rond 19.00 uur binnen. Maar wat bleek? Sint miste nog piet Pablo. Fiks was vergeten om de vlag op te hangen, en zo kon piet Pablo de kantine niet vinden. Gelukkig werd de vlag gevonden en kon piet Jose samen met een paar kinderen de vlag aan het speelrek ophangen. Deze actie, samen met heel hard zingen, bleek te werken, want daar kwam piet Pablo. Hij kwam op een grote skelter met een enorm groot cadeau erachter. Wat was Sint blij dat piet Pablo de kantine gevonden had. Maar wat zag Sinterklaas nou? Hij dacht dat hij het cadeau zag bewe-

gen. Na veel discussie tussen de pieten zagen de kinderen het ook, het cadeau klopte zelfs terug. Toen de Pieten het cadeau van de kar afhaalden zaten daar twee kleine pietjes in. Die moesten natuurlijk bij Sinterklaas uitleggen wat zij in het cadeau deden, want die hoorden in Spanje te zijn. Pietje Maximo legde uit dat hij en pietje Jeronimo zo graag wilde leren korfballen en dat ze toen bedacht hadden om zich te verstoppen in een cadeau. Dat vond Sint wel een hele goede reden; de kleine pietjes kregen van de F1 een korfballes. Met de staf van Sinterklaas als paal en de korf op de grond ging dat uitstekend. Alle teams en de broertjes en zusjes mochten om de beurt bij Sinterklaas komenSint wist zelfs dat lid nummer 200 aanwezig was. Traditiegetrouw liet Sinterklaas nog even zijn Fikssokken zien die hij op het 80 jarig jubileum kreeg. Hij verwacht volgend jaar een nieuw paar met 85 erop.

Dat werd een bijzondere bijeenkomst voor een minstens zo bijzondere bundel. Het boekje staat in het teken van de haiku. Een haiku is een gedicht van drie regels, de eerste en derde regel tellen vijf let-

Kerstconcert Kamerkoor Oegstgeest Kamerkoor Oegstgeest o.l.v. Michelle Mallinger verzorgt op 11 december om 16.00 uur weer een kerstconcert in de Protestantse Kerk, Herenweg 82 in Warmond. De solisten zijn: Marijke Groenendaal, sopraan, en Niek van der Meij, orgel. Het Backer-ensemble zorgt voor de instrumentale begeleiding en een intermezzo. Het koor zingt o.a. werken van Michael

Haydn, Buxtehude en Mozart. De solisten vertolken samen een deel uit de Messiah van Händel. Het concert wordt besloten met een aantal kerstliederen, die samen met het publiek gezongen worden. De kosten zijn €10, inclusief een drankje na afloop. Toegangskaarten zijn te koop vanaf een half uur voor het concert bij de kerk of bij de koorleden.

Kinderen zetten schoen bij ‘t Haasje

Meer info op www.museumplusbus.nl of 071-8881230 ( na inspreken op antwoordapparaat wordt men teruggebeld ).

Leerlingen Bona maken film over Tweede Wereldoorlog

Nieuwe muzikanten welkom

Kamermuziek uit de barokperiode staat bij Animato hoog in het vaandel. Animato zoekt nieuwe muzikanten. Bent u op zoek naar een gezelschap om fijn muziek mee te maken? Speelt u viool, altviool, dwarsfluit, hobo of een ander instrument dat in een ensemble pas echt tot z’n recht komt? Animato is een spontaan gezelschap met ’n open atmosfeer. Animato oefent elke donderdagochtend in de SWOO-zaal van het Gemeentecentrum.

Dreaming of a white Christmas?

inschrijving als team start vanaf 3 december. Stuur hiervoor je e-mail naar Musiquest.popquiz@gmail. com De entree bedraagt € 5,00 per persoon en hiervoor ontvang je sowieso twee consumpties (bier of fris). Voor meer informatie, zie www.musiquest.nl Na afloop van de quiz wordt wederom door eigenaar Chris Schollaardt van Café De Gouwe de mogelijkheid geboden nog even na te genieten met een overheerlijk Kerstbuffet. Dit betreft een buffet voor de ware fijnproever en voor de prijs hoef je het niet te laten, want voor een bedrag minder dan € 10,00 eet je je buikje meer dan rond. Wel graag even vóór zaterdag 17 december aanmelden voor dit buffet via het mailadres cafedegouwe@hotmail.com

24 januari 2012

Open Ochtend ensemble Animato Donderdag 8 december, vanaf 10.00 uur is men van harte welkom, bij de Open Ochtend van het senioren-ensemble Animato in het Gemeentecentrum aan de Lijtweg. Kom binnenlopen, geniet van ’n kop koffie en geef uw oren de kost! Op het programma staan werken van de componisten Naudot, Loeillet, Scarlatti, Schickhardt en J.Chr. Bach. Dat is oude en nog steeds springlevende muziek. Maar ook ‘n werk van Michaël van der Putten, sinds februari 2010 de dirigent van Animato.

uiteindelijke winnaars natuurlijk wel weer een leuke Kerstattentie”. En voegt Chris Schollaardt, eigenaar van De Gouwe, hier enthousiast aan toe: “Café De Gouwe biedt al jaren een gevarieerd aanbod voor de gehele regio. Nu het Glazen Huis zo dicht bij is gekomen, konden wij natuurlijk niet achterblijven om hieraan een leuke Kerstbijdrage te leveren.”

tergrepen, de middelste zeven. Het maken van haiku’s wordt ook wel ‘dichten op de vierkante centimeter’ genoemd. Het resultaat van schrijven en vooral schrappen. Het nieuwe werk van Jan van der Kooij, getiteld ‘Om Oude Rijn en polders hier rondom’, telt meer dan honderd haiku’s en even zo vele prachtige kleurenfoto’s. Het is een lees- en kijkboek, dat telkens ter hand genomen zal worden. De bundel is verkrijgbaar bij de filialen van boekhandel De Kler en kost € 9,95. De dichter signeert 3 december zijn bundel bij De Kler in het Winkelhof Leiderdorp.

Judith en Rob Heemskerk zetten zich rond feestdagen enthousiast en al knutselend in voor de bewoners in hun woonomgeving. Met hulp van Rob zijn leveranciers, ijsjes van ijsleverancier Frisiana en kleurplaten van Beckers die je tot schoentje kunt vouwen, nodigden ze klanten van Snackbar ‘t Haasje uit om voor 5 december de door hun kinderen zelfgemaakte schoen te zetten. Meer dan vijftig kinderen gingen enthousiast aan het knutselen. De vensterbank stond dan ook vol met de gevulde schoentjes waarop uitnodigend stond: “Sinterklaas Kapoentje, leg wat in mijn schoentje”. De kinderen werden niet teleurgesteld, want de schoentjes waren gevuld met bamboe schuitjes vol met snoepgoed, een cadeautje en een bon voor een gratis softijsje. Tekst en foto: Wil van Elk.

Inloop-koffieochtend Regenboogkerk Op vrijdag 9 december is er de maandelijkse koffieochtend in de Regenboogkerk aan de Mauritslaan te Oegstgeest. Bezoekers zijn van harte welkom om 10.00 uur. De bijeenkomst staat open voor gemeenteleden en niet-gemeenteleden en is bedoeld om elkaar te ontmoeten. “Wilt u ook eens bij zo’n koffieochtend zijn en anderen ontmoeten? Komt u dan gerust ook een keer koffie drinken. U bent van harte welkom.” “We gaan op weg naar het kerstfeest en net als vorig jaar hebben wij Mevr. A. van Heurn gevraagd om voor ons op de piano te spelen, en willen wij u vragen om een

gedicht mee te nemen naar de koffieochtend. Deze kunt u, tussen het mooie pianospel van mevrouw van Heurn door, voordragen. We hopen dat er ook dit jaar weer mooie (kerst)gedichten bij zullen zijn. Zo willen wij deze ochtend gaan invullen. Samen luisteren naar mooi pianospel en mooie gedichten. Komt u ook?”, vraagt de organisatie. Wanneer het moeilijk is om zelfstandig naar de kerk te komen dan kan men voor vervoer contact opnemen met Mevr. J. Nijhoff-Kars, tel. 5156715, of Mevr. J.C. van Cuilenburg-Pasma, tel. 5170435. Graag bellen op de dag voor de koffieochtend.

Leidse Winterlezing LEIDEN - Op zondag 4 december om 13.00 uur organiseert GEA Kring Rijnland weer een Leidse Winterlezing in Naturalis. Als geen ander kan Cor Winkler Prins het belang van veldwerk onderstrepen. Een halve eeuw veldwerk heeft hem, behalve spannende verhalen, een breed sociaal netwerk en een groot geologisch inzicht opgeleverd. Na een halve eeuw actief en vruchtbaar veldwerk in onder meer het Cantabrisch Gebergte in Spanje heeft dr. Cor Winkler Prins van NCB Naturalis een wereldwijde reputatie opgebouwd. Maar liefst vijf diersoorten zijn naar hem vernoemd. Dat is niet voor niets. In zijn lezing zal Cor ingaan op het grote belang van het doen van veldwerk. Veldwerk inspireert en geeft geologische inzicht. Maar zien universiteiten en instituten dat ook, of komt de klad erin? De lezing vindt plaats in de Cine-

ma van Naturalis. Leden van GEA en van NGV en hun gezin hebben gratis toegang op vertoon van de lidmaatschapskaart. Indien u geen lid bent is de lezing gratis op vertoon van een toegangsbewijs tot het museum. Houdt rekening met een kwartiertje wandelen van de ingang van het museum naar de filmzaal. Het kan druk zijn, dus wees op tijd. De Leidse Winterlezingen is een serie van vier boeiende lezingen over aarde en klimaat die gehouden worden in Naturalis. GEA Kring Rijnland organiseert deze lezingen voor iedereen met belangstelling voor onze planeet. De sprekers zijn bekende wetenschappers die weten hoe je de nieuwsgierigheid van een breed publiek moet prikkelen. Ze vertellen over hun eigen fascinerende onderzoeksresultaten en soms barre expedities. Kijk voor meer informatie op www.leidsewinterlezingen.nl.

Workshop kerststukjes maken Net als in voorgaande jaren organiseert Groei en Bloei Leiden e.o. een workshop kerststukjes maken.

V.l.n.r.: dichter Jan van der Kooij. Eric Filemon/Van der Werf, uitgever Har Meijer en Cees Mentink, die het merendeel van de foto’s voor de bundel maakte. (Foto: E. van Aelst).

Het bestuur heeft al een kerststuk ontworpen dat de deelnemers zelf kunnen maken. Het materiaal is aanwezig, voor koffie en een drankje wordt gezorgd, men hoeft alleen een snoeischaar en een mesje mee te nemen. De avond vindt plaats op

woensdag 14 december in het Wellant College, Lange Voort 70, Oegstgeest. De kosten zijn € 25 voor leden en € 35 voor niet-leden. Over te maken op ING 5586 t.n.v. Kon. Mij. tuinbouw en Plantkunde, Afd. Leiden onder vermelding van ‘Kerstworkshop’ en telefoonnummer. Inlichtingen en opgave vóór 1 dec: teunvanegmond@planet.nl


*Vraag naar de voorwaarden

NOORDWIJKERHOUT Gieterij 2 Tel. 0252 37 37 24 www.kia-noordwijkerhout.nl

Autobedrijf Kleverlaan B.V.

Uitgestelde betaling tot 2013 >> 0% RENTE Gegarandeerd € 1.250,- inruil of winterbanden + dakdragers geheel GRATIS*

Kia Cee’d SW Brooklyn winter pack

Goed voorbereid de winter in!

> Lederen stuurwiel en pookknop

> Airconditioning

> Bluetooth connectiviteit

> Achteruitrijcamera

> Mistlampen voor

> 16’’ lichtmetalen velgen

> Full map navigatie

> Cruise control


OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 30 NOVEMBER 2011

NIEUWS

SWS2Wheels Oegstgeest breidt assortiment uit SWS2Wheels is inmiddels enkele jaren geen onbekende meer in Oegstgeest. Het begon als reparatiebedrijf van gemotoriseerde tweewielers. Vervolgens werd de sprong gemaakt naar verkoop van bromfietsen en scooters. Sinds kort is het assortiment uitgebreid met elektrische scooters en elektrische fietsen.

Dames 1. (Foto Paul Lichtenbeld)

UDO dames volgen weg omhoog Negen voetbalwedstrijden gespeeld, de volle 27 punten en een doelsaldo van bijna ‘+100’; de UDO dames zijn helemaal terug van weggeweest. Dit succes heeft ook uitwerking gehad op de omvang van de selectie. Waar UDO aan het begin van het seizoen het nog moesten doen met dertien speelsters, is de selectie on-

dertussen gegroeid tot maar liefst twintig speelsters. UDO vindt het daarom tijd om uit te breiden. Ze willen een tweede damesteam opzetten en wel op de zondag. Om dit te realiseren is er nog wat versterking nodig, dus iedereen die geïnteresseerd is in het deel uitmaken van een fanatieke en gezellige selectie kan contact opnemen met Ilse Witteman ilsewitteman@hotmail.com.

Op herhaling met het Trio van Hengel Op vrijdagavond 25 november was het Trio van Hengel op uitnodiging van K&O Oegstgeest te gast in het Groene Kerkje. Op 27 november 2009 was het Trio van Hengel ook al te gast en het enthousiasme voor het gebodene was destijds zo groot dat de sectie muziek van K&O Oegstgeest dit Trio weer programmeerde. Naar eigen zeggen kwamen de leden van het Trio ook weer graag naar het Groene Kerkje, zij voelen zich er thuis. We spreken hier over Nicole van Bruggen, klarinet; Anneke Veenhoff, fortepiano en Albert Brüggen, violoncello, samen het Trio van Hengel vormend. De avond werd geopend met het trio in Bes Groot, op. 11 van L. van Beethoven, een prachtig stuk en ook mooi uitgevoerd. Onmiddellijk was de landelijke sfeer voelbaar, die Beethoven wel vaker in zijn muziek neerlegt. Deze landelijke sfeer bleef de hele avond aanwezig omdat de overige stukken dat ook brachten. Het programma werd toegelicht door Nicole van Bruggen en zij kondigde ook een wijziging (bijna gewoontegetrouw) in het programma aan. Het duo III voor klarinet en violoncello van Beethoven werd vervangen voor het trio in Bes van Anton Eberl. Het was ook al vreemd dat deze componist niet op het programma stond, terwijl wij weten dat het Trio van Hengel een enorme pleitbezorger is van deze componist. Dat werd dus goed

gemaakt en met alle respect voor Beethoven, voorwaar geen slechte ruil. Maar eerst was de beurt aan Anneke Veenhoff met het rondo in a klein, KV 511 van Mozart, een prachtig stuk waarnaar je eindeloos kunt luisteren. Even daarvoor had zij omstandig aan het gehoor uitgelegd, waarom zij de pianoforte zo’n fijn en geschikt instrument vindt. De avond werd besloten met het trio in Bes van Anton Eberl, onlangs nog op Cd gezet. Begrijpelijk dat dit Trio zo graag werken van deze componist uitvoert. Onbegrijpelijk dat deze man in de vergetelheid is geraakt. Wellicht omdat hij tijdgenoot was van Mozart en Beethoven. In ieder geval beleefden we weer een mooie avond in het Groene Kerkje. Jammer dat wij toch een aantal van onze vaste gasten misten. Zou de afgesloten brug over het Oegstgeester kanaal daar debet aan zijn geweest? Er is nu een winterstop. Het programma van K&O in het Groene kerkje wordt vervolgd op 24 februari 2012.Dan zal het Schnittke Trio, bestaande uit Ksenia Beltiukova, viool; Ekaterina Lazareva, altviool en Sanne Bijker, cello optreden. (JG)

“Er zijn drie redenen waarom de consument steeds meer lonkt naar elektrische scooters en dito fietsen”, legt eigenaar Stefan Wiegel uit. “In de eerste plaats wordt rijden met de traditionele gemotoriseerde tweewieler duurder vanwege de alsmaar stijgende brandstofprijzen. Bovendien kiest de consument steeds milieubewuster en daarin past eigenlijk geen gemotoriseerd verkeer.” “Lagere onderhoudskosten is ook een bijkomend voordeel”, aldus Stefan. Bovendien is er sprake van rendabel energieverbruik. “Je hoeft bij elektrische tweewielers alleen de accu op te laden. Over een afstand over 100 kilometer ben je voor een tweewieler op benzine zo’n 4,50 kwijt. In vergelijking met autorijden al vrij goedkoop, maar voor een elektrisch exemplaar betaalt de klant slechts 0,50 euro aan stroom voor dit aantal kilometers. Deze rekensom gaat steeds meer tot de

Er is veel ontwikkeling bij SWS. Binnenkort gaan ze verhuizen naar een andere locatie. consument doordringen”, verklaart Stefan de toenemende vraag naar elektrische tweewielers. SWS2Wheels kiest ervoor om zich te specialiseren op een klein maar goed assortiment elektrische tweewielers. Voor de elektrische scooter is gekozen voor het merk Tomos en de elektrische fiets Sachs. “Het voordeel van een kwalitatief maar beperkt assortiment is dat we he-

HKZ-certificaten voor Dokterspost en Dienstapotheek De DoktersDienst Duin- en Bollenstreek (DDDB) en de Dienstapotheek Bollenstreek (DAB) hebben onlangs het HKZ-certificaat in ontvangst mogen nemen. Met het certificaat tonen deze organisaties aan dat ze aan alle kwaliteitsnormen voldoen en de patiënt centraal stellen. De DoktersDienst is een samenwerkingsverband van alle 88 huisartsen in de regio en biedt spoedeisende huisartsenzorg in de avond, de nacht en het weekend. Daartoe is een goed geoutilleerde dokterspost beschikbaar in Voorhout. De Dienstapotheek is gehuisvest in hetzelfde pand en verzorgt voor de 28 aangesloten apotheken eveneens uitsluitend spoedeisende zorgvragen. Spoed wil zeggen dat niet gewacht kan worden tot het spreek-

uur van de eigen huisarts en/of de openingstijden van de eigen apotheek. Zowel de DoktersDienst als de Dienstapotheek zijn in het najaar van 2001 van start gegaan en mochten onlangs hun tienjarig bestaan vieren.

Traject De directeur van de DoktersDienst, Lex van Wijngaarden, vertelt dat er hard is gewerkt om de HKZ-normen uit te werken en te implementeren binnen de organisatie: “Het is erg belangrijk dat het geen papieren systeem is, maar dat het echt leeft bij alle zorgverleners. Door veel medewerkers en huisartsen is een actieve bijdrage geleverd aan het kwaliteitssysteem. Sinds de start van de dokterspost hadden we al veel zaken goed geregeld middels protocollen, maar met dit systeem

Kaarten kunnen worden besteld bij K&O Oegstgeest, Lange Voort 2u, 2341 KA Oegstgeest. Tel. 071-5237165. E-mail ko.oegstgeest@12move.nl en bij de Bibliotheek aan de Lange Voort.

Het PvdA congres staat in het teken van twee belangrijke thema’s. In de resolutie Nieuwe Wegen wordt een

sociaal-democratische visie op de toekomst van de publieke sector ontvouwd. Sociaal-democratische Internationale Politiek wil richting geven aan de buitenlandse politiek. Mee discussiëren kan op 1 december in de Drakenzaal van het Kasteel. De debatvorm is nieuw: Er worden filmpjes vertoond over de richting van de Nieuwe Wegen en VARA-ombudsman Pieter Hilhorst spreekt op het scherm een column uit. Vanaf 22 uur kan nog worden nagepraat het politieke café De Rode Leeuw (in de kasteel-bar).

Winterfair mét goudbus De Goud Inkoop Bus van Juwelier van Moorsel uit Oud-Beijerland is een vertrouwd gegeven in de Duin en Bollenstreek. Buiten de vaste wekelijkse inkoop plaatsen staat de Goud Inkoop bus aanstaande zaterdag ook op de Winterfair in Noordwijkerhout. Met de dure feestdagen in aantocht een extra gelegenheid voor wat extra geld voor de Sint en Kerst. De goudbus keert direct contant uit. De fair is een unieke gelegenheid om oud goud en zilver in te wisselen tegen contanten. Men vindt de Goud Inkoop Bus bij de ingang van de fair voor een vrijblijvende

Efficiency De werkgroep Efficiency raad en griffie is afgelopen donderdag officieel geïnstalleerd. Doel van de werkgroep is het brainstormen over hoe de efficiency van raad en griffie verhoogd kan worden om zo meer te bezuinigen. Volgens de groep liggen er op diverse vlakken mogelijkheden.

taxatie. “Een belofte van de hoogste prijs, is vaak niet de beste. Een grams prijs, vermeld in véél advertenties, is soms een smakelijk lokkertje, maar veelal wordt deze prijs uiteindelijk niet gegeven omdat de artikelen net niet ‘voldoen’ aan de voorwaarden van de hoogste prijs. Wij beoordelen elk artikel apart, hierdoor krijgt u voor elk artikel de best mogelijke prijs contant uitgekeerd” aldus Juwelier Van Moorsel, die al zeventig jaar vertrouwd is met goud. In de Goud Inkoop Bus zijn twee goudsmeden aanwezig. Zij hebben tientallen jaren ervaring en kunnen daarom wél een eerlijk advies en taxatiebedrag geven. Naast de Goud Inkoop bus bevat de Winterfair meer dan honderd standhouders, die de bezoeker alvast in stemmige kerstsfeer brengt. Bezoekers worden omringd door een overvloed aan lekkere spullen, brocante en demonstraties van diverse stands. De Winterfair wordt gehouden in het NH-hotel Leeuwenhorst, Langelaan 3, Noordwijkerhout van 10:00-17:00 uur. Zie ook: www.goudinkoopbus. nl.

Op zaterdag 26 november werd op het ESTEC terrein in Noordwijk het jaarlijkse ESTEC invitatie schermtoernooi gehouden. Met twaalf deelnemers, gelijk verdeeld over jeugd en senioren, was de Leidsche Schermvereniging AEW weer sterk vertegenwoordigd. Op het wapen floret werd er geschermd in drie leeftijdscategorieën. In de jongste categorie (t/m 11 jaar) schermden Feiko de Vries uit Leiden, Thomas Lugtenburg uit Oegstgeest en Willem Goedhart uit Noordwijkerhout. Alle drie schermden een zeer sterke voorronde, waardoor ze zich hoog plaatsten voor de knock-out fase. Daarin werden Thomas en Willem te vroeg uitgeschakeld om een podiumplaats te bereiken. Feiko bleef echter tot en met de finale ongeslagen en won daardoor de wedstrijd de eerste beker voor AEW. In de categorie tot en met 16 jaar kwamen Kevin Toussaint (Oegstgeest), Klaas Gutjahr en nieuwkomer Cas Schutte (beiden Leiden) uit voor AEW. Klaas en Cas werden helaas vroegtijdig uitgeschakeld, maar Kevin pas in de halve finale. In de strijd om de derde plaats was hij duidelijk de sterkste, waarmee hij de tweede beker voor AEW behaalde. Bij de senioren verdedigden Hans van den Berg, Daniel Bökenkamp en Sander Wojcik (alle drie uit Leiden) de eer van AEW. Hans raakte geblesseerd aan zijn rug en werd snel uitgeschakeld. Daniel schermde verrassend sterk, maar werd uitgeschakeld door Sander, die zijn titel van het jaar ervoor verdedigde. Hoewel de bezetting dit jaar een

Kevin Toussaint. (Foto: PR) stuk sterker was, wist Sander toch vrij eenvoudig de finale te bereiken. Die wist hij vervolgens overtuigend te winnen en hij bracht daarmee het bekertotaal voor AEW op drie. Op het wapen degen had AEW alleen maar deelnemers bij de senioren, te weten Vivian Bouwer uit Oegstgeest, Liesbeth de Bruijn en Martijn van de End uit Alphen aan de Rijn. Vivian en Liesbeth wisten het podium niet te bereiken, maar Martijn werd pas in de halve finale uitgeschakeld. In de strijd om de derde plaats wist hij na een spannende partij de vierde beker voor AEW binnen te halen. Wie zelf wil ervaren wat schermen is, kan kijken op www.aewschermen.nl voor meer informatie.

Bazaar en rommelmarkt Hofwijck

hebben we de puntjes op de i gezet”. Remco van der Velden, beherend apotheker van de Dienstapotheek, vult aan: “Een kwaliteitssysteem is een hulpmiddel om processen te beheersen en de kwaliteit van het werk op systematische wijze (bij) te sturen. Dat wil niet zeggen dat er nooit iets mis kan gaan, maar wel dat fouten en afwijkingen zo snel mogelijk gesignaleerd worden en verbeteracties in gang gezet kunnen worden. Het gaat erom inzichtelijk te maken welke processen goed lopen en welke verbetering behoeven”. De certificering is een resultaat om trots op te zijn. Het is overigens geen eindpunt, maar juist een impuls voor een continu verbeterproces. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. De HKZ-normen, hebben de internationaal erkende ISO-normen als basis en zijn daarnaast specifiek gericht op de zorgsector. Met het behalen van de certificaten is bevestigd dat de DoktersDienst en de Dienstapotheek de zaken goed op orde hebben.

Decembermaand is cadeautjesmaand. Rond deze tijd van het jaar staan overal bazaars en rommelmarkten op het programma. Het is een grote ‘winkel van Sinkel’ want er is van alles te koop van oude tot splinternieuwe spullen. Een vijftal dames organiseert al vele jaren in het zorgcentrum Hofwijck een bazaar annex rommelmarkt. Vorige week kon er uit zelfgemaakte kleertjes, kerstkaarten, heel veel knuffeldieren en tweede hands spulletjes een keuze worden gemaakt. (foto/tekst Antoon Koch)

Oordeel patiënten

Bijeenkomst PvdA Oegstgeest ‘Samen werkt beter’. Onder dit motto zal de Partij van de Arbeid op 21 en 22 januari 2012 congresseren in Den Bosch. Om dit congres voor te bereiden houdt de PvdA-afdeling Oegstgeest op donderdag 1 december een bijeenkomst in Kasteel Oud Poelgeest. Vanaf 19.30 uur staat water, koffie en thee voor u klaar. Leden hebben stemrecht, belangstellende niet-leden zijn welkom om mee te praten.

lemaal gespecialiseerd zijn op genoemde merken en daardoor perfecte service en kwaliteit kunnen leveren.” Bovengenoemde tweewielers zijn op voorraad. ‘Het is altijd mogelijk om na telefonische afspraak een proefrit te komen maken. Uniek daarbij is dat we desgevraagd aan huis komen met de E-tweewieler, zodat de klant in zijn eigen omgeving kan proefrijden.” www.sws2wheels.nl

Goud voor AEW schermers

Lex van Wijngaarden (DDDB) en Remco van der Velden (DAB) zijn trots op de uitgereikte certificaten. (Foto: PR)

De DoktersDienst hecht veel belang aan het oordeel van de patienten. In de komende maanden zal een patiëntenraadpleging gehouden worden door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Indien u in de komende tijd contact heeft met de DoktersDienst kan het zijn dat u kort daarop het verzoek krijgt om te mee te doen aan het onderzoek middels een (elektronische) vragenlijst. De uitkomsten zullen in het voorjaar van 2012 worden gepubliceerd. Wie meer wil weten over de DoktersDienst en/of de Dienstapotheek kan kijken op www.dddb.nl of www.dabapotheek.nl

Snelste stijging werkloosheid in Zuid-Holland De werkloosheid in Zuid-Holland loopt harder op dan landelijk. In september werden er in Zuid-Holland 2,2% meer nietwerkende werkzoekenden geregistreerd dan in augustus. Hierdoor is de daling van de eerste helft van het jaar weer tenietgedaan. In heel Nederland bleef het aantal werkzoekenden nagenoeg constant met een stijging van 0,1% in september ten opzichte van augustus.

ring lijkt onder meer te liggen in de bezuinigingen en taakstellingen bij het grote aantal overheidsinstellingen in Zuid-Holland. Aangezien in 2010 de landelijke daling van de werkloosheid aan Zuid-Holland is voorbijgegaan is het aantal werklozen in Zuid-Holland nu weer bijna op het hoogste niveau gekomen sinds de kredietcrisis. Om precies te zijn 109.000 werkzoekenden; 3% onder het topniveau van 112.000 werkzoekenden in maart 2010.

Dat blijkt uit de Economische Barometer van de provincie ZuidHolland. De barometer peilt periodiek de economische situatie in Zuid-Holland aan de hand van indicatoren op het terrein van de arbeidsmarkt, bedrijvigheid en woningmarkt. De cijfers die worden geanalyseerd zijn afkomstig van ondermeer het UWV en het CBS.

Bedrijvigheid

Arbeidsmarkt Met name de werkzoekende midden- en hoogopgeleiden hebben het moeilijk in Zuid-Holland. Terwijl landelijk de werkloosheid voor deze groep werkzoekenden het afgelopen jaar terugliep, steeg de werkloosheid in deze categorie juist in Zuid-Holland. Een verkla-

In de jongste economische barometer is te zien dat de orderontvangst in Zuid-Holland en de groei in de Rotterdamse haven na een relatief goed tweede kwartaal stagneert. Het aantal faillissementen in Zuid-Holland neemt langzaam af, maar blijft vrij hoog. Na de positieve verwachtingen over de groei van de orderontvangsten voor de eerste twee kwartalen van dit jaar, ziet Zuid-Holland voor het derde kwartaal een duidelijke kentering. De bedrijven in Zuid-Holland verwachten dat de orderontvangst in het derde kwartaal gelijk blijft. De goederenoverslag in de Rotterdamse haven is over de eerste negen maanden van 2011 met een bescheiden 1,7%

toegenomen. Het derde kwartaal heeft dit groeicijfer opgekrikt. Verwacht wordt dat in het vierde kwartaal de groei zal afnemen.

Woningmarkt Het door het CBS berekende prijsindexcijfer1 geeft aan dat de prijzen van de woningen op de woningmarkt sinds januari 2009 in Zuid-Holland sterk zijn afgenomen. In de periode juni 2009 tot juli 2010 bleven de prijzen volgens dit prijsindexcijfer constant, om daarna weer verder te zakken. De gemiddelde verkoopprijs lag in januari 2009 op € 242.466 in ZuidHolland en in september op 2011 € 240.159; slechts 1% lager. Echter op grond van de prijsindex blijkt dat de woningprijzen in werkelijkheid met 7% zijn gedaald. Landelijk was deze daling overigens met 8% iets groter. Sinds september vorig jaar lijken de prijzen in Zuid-Holland in vergelijking met Nederland iets minder hard te dalen. Het aantal verkochte woningen liet ten opzichte van de zomermaanden een licht herstel zien van 4 á 5 %. In de totale trend is sprake van een lichte daling. De woningverkopen liggen ondanks een klein herstel nog 40 % onder het niveau van voor de kredietcrisis.

BCO-Van der Luyt verliest van Apollo De wedstrijd tegen Apollo Maarssen werd gezien als een kans om weer dichterbij de koplopers te komen, het eindigde echter voor de biljarters van BCO-Van der Luyt in een teleurstellende 2-6 nederlaag. Ben Duivenvoorde (160) had totaal geen biljartgevoel deze avond en zag tegenstander D. Heffty (170) in negen beurten de eerste winst binnenhalen. Op de andere tafel speelde Wilfred Wijnnobel (130) een goede partij maar werd slachtoffer van een sterk spelende J. de Beurs (160). In slechts zeven beurten werd de finish bereikt en bleef Wijnnobel met een moyenne van boven de dertien toch met lege handen achter.

Jos Kerkman (120) kwam ook al moeizaam uit de startblokken en scoorde mondjesmaat. R. v.d. Made (210) deed dat beter met een beginserie van 76 maar had uiteindelijk toch vijftien beurten nodig om de partij naar zich toe te trekken. De overwinning voor Apollo was hiermee een feit en resteerde nog het redden van de eer. Mark Bakker en H. Claessens (beide 110) losten elkaar frequent af zonder dat er aansprekende series kwamen. Het resulteerde wel in een winstpartij voor Bakker doch pas na 25 beurten. De volgende ontmoeting is op 30 november in en tegen Den Haag.

Voor een maatje minder... Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op de benen, billen, taille en buik.

Voor

De oplossing is Lypossage! Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op

de vet- en vochthuishouding. Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder.

Na

Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat. og slechts Een behandeling kost € 35,-

N n 12 plaatse r a a beschikb

U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Wilt u meer informatie over Lypossage, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027 Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw


r i a f r e t n i W

IG

Leeuwenhorst Winterfair, zaterdag 3 en zondag 4 december

Op zaterdag 3 en zondag 4 december is tijdens de Leeuwenhorst Winterfair in Noordwijkerhout weer alles te vinden om in feeststemming te komen. Prachtige bloemstukken, originele geschenken en unieke hebbedingen voor huis en tuin. De Winterfair vindt plaats in het sfeervolle NH Hotel Leeuwenhorst, in vroeger jaren een seminarie. De rotonde-zaal met zijn pilaren en gebrandschilderde ramen ademt nog de sfeer van de kapel van voorheen. Comfortabel indoor shoppen bij meer dan honderd stands onder één dak. Op de Winterfair is een overvloed aan lekkere spullen uit alle uithoeken van Nederland: buffelmozzarella en mosterddelicatessen, bier, geitenkaas en bijzonder brood. Maar ook ambachtelijke snoeperijen uit België, heerlijkheden uit Frankrijk, cider uit Engeland, delicatessen uit Italië, biologische wijnen en nog veel meer. Daarnaast ook exclusieve wollen en suède kleding, stoere outdoorkleding, Noorse truien en warme laarzen. Ook zijn er verschillende bloemschikdemonstraties. Leuk voor kinderen Tijdens de Winterfair kunnen kinderen kerstballen beschilderen, sieraden maken of de theatervoorstelling “Witte Piet” bijwonen. Een spannende voorstelling voor kinderen vanaf 4 jaar over een Piet die geen Piet meer wil zijn. De voorstelling is op zondagmiddag om 14 uur.

IJ G

Leeuwenhorst Winterfair NH-hotel Leeuwenhorst Langelaan 3, Noordwijkerhout Openingstijden: van 10.00-17.30 uur Kijk ook op: www.b-event.nl

I J


Uw goud is geld waard! goudinkoopbus.nl

GOUD INKOOP BUS Direct contant uitbetaald tegen de beste prijs Inruil van goud en zilver, gouden en zilveren munten, gouden horloges, gouden tanden, zilverbestek e.d.

(legitimatie verplicht)

Extra geld voor Sint of Kerst!

DE GOUDINKOOPBUS: Al 70 jaar vertrouwd met goud Discrete ruimte voor de taxatie van uw goud

Vrijblijvende en deskundige taxatie door onze goudsmid Directe contante betaling of indien gewenst per bank Wij staan inmiddels in 10 steden in Nederland

en g n e r b k e o z e b n e e k Kom oo s! u b p o o k in d u o g e d n aa

Nu bij u in de buurt!

! r e b m e c e d 3 g a Alléén op zaterd

‘DIRECT CONTANT UITBETA ALD” NU OP DE WINTERFAIR !!

1

Do nd er da g

2

Vr ijd ag

3

Za te rd ag

December 10:00-17:00 uur lokatie: Grachtweg tegenover Hoogvliet! teg

December 10:00-17:00 uur locatie: Pietheinlaan op de weekmarkt!

December 10:00-17:00 uur locatie: NH-hotel Leeuwenhorst Langelaan 3

LISSE

KATWIJK

NOORDWIJKERHOUT

De goudinkoopbus is eigendom van “Van Moorsel Juweliers”gevestigd in Oud-Beijerland. U krijgt een vrijblijvende vakkundige taxatie en de beste prijs.

VAN MOORSEL

Met de hoge goudprijs is het juist nu interessant om uw goud te verkopen,

JUWELIER

Maar dan wel aan een vertrouwd adres. En dat is de goudinkoopbus.

www.goudinkoopbus.nl

Door de jarenlange ervaring in onze juwelierszaak weten we waar het om gaat in de goudbranche.

GOUDSMID


FAILLISSEMENT LEEGVERKOOP! IN OPDRACHT VAN CURATOR, SPECIAAL INGELASTE

MEUBELEN MET KORTINGEN TOT WEL

DONDERDAG VRIJDAG VAN VAN 10 - 21.00 UUR 10 - 17.30 UUR MAANDAG DINSDAG VAN VAN 13 - 17.30 UUR 10 - 17.30 UUR

70

%

ZATERDAG VAN 10 - 17.00 UUR WOENSDAG VAN 10 - 17.30 UUR

Wij zijn al jarenlang gespecialiseerd in permanente verkoop van onder meer Faillissementen, Bankbeslagen, Liqidaties en (rest)partijen op woon- en slaapkamergebied. Gekocht van curatoren, veilingverkoperds, gerechtsdeurwaarders,fabrikanten en handelaren in nood. Door de grote omzet met een lage winstmarge opgeteld bij de uitzonderlijk lage inkoopprijs, is er sprake van echt dee laagste prijzen van NEDERLAND. Je koopt wat er staat, weg is weg en op is op! Keuze uit diverse woonstijlen zoals klassiek, modern en tijdloos. Hier een kleine greep uit onze ...

GROTE COLLECTIE

& WOON

SLAAPKAMER ARTIKELLEN TEGEN ABSOLUTE

BODEM PRIJZEN! BANKSTEL DESIGN

ITALIANO 3+2

Luxe 3+2 zitcombinatie 4mm Dik kwaliteitsleder Fantastisch zitcomfort Normaal â&#x201A;Ź 6.899,00 Nu slechts

1.995.-

BANKSTELLEN POCKETVEER Stof en Leder(Look) KOUDSCHUIM 3-2, 3-1-1, 3-2-1 Ook grote collectie

Chesterfield bank(stell)en

BOXSPRINGS

Met en/of zonder matras(sen), Vlakke- en elektrische uitvoering, Div. kleuren, modellen en afmetingen

MATRASSEN

Afgedekt met luxe koudschuim, 7-zĂ´nes, 70/80/90x200cm Normaal â&#x201A;Ź 659,00 Nu slechts

nu â&#x201A;Ź 260,00 HOOFDKUSSENS 120/130/140x200cm 160/180x200cm Nu â&#x201A;Ź 330,00

ELEKTRO BOXSPRING

NON ALLERGEEN

DeLUXE

BOXKUSSEN

AMALIA

Geheel compleet met Katoenen tyk, MATRASSEN pocketveERmatrassen holle vezel vulling Koudschuim, pocketveer Afmeting 60x70x10cm 160- en 180x200cm Bonell binnenvering, Normaal â&#x201A;Ź 4.995,00 Normaal â&#x201A;Ź 79,95 NASA traagschuim Nu slechts Nu slechts leverbaar op echt alle afmetingen!

1.495.-

25.-

KASTEN

Dressoirs, vitrinekasten, Keuze uit wandkasten, stijlkasten, Nederlands fabricaat div. modieuze kleuren Tv/kasten, buffetkasten Machine wasbaar op 60o in de meest voorkomende leefstijlen. POCKETVEER ANTI

TRAAGSCHUIM

MATRASSEN VERLICHTING Hang-, tafel-, staande-

Afgedekt met Nasa en wandlampen. traagschuim, 7-zĂ´nes, Softtone, hallogeen en 70/80/90x200cm LED-verlichting. Normaal â&#x201A;Ź 959,00 .Modern en klassiek. Nu slechts

240.-

120 TM 140x200cm nu â&#x201A;Ź 375,00

160/180x200cm Nu â&#x201A;Ź 480,00

VLOERKLEDEN

kleding en grammofoonplaten, gashaarden, ijskasten, tel. 070-3805670. Sierbestraâ&#x20AC;˘ting.EERHART Voor al uw bestratingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave 070-3211006. Vuil tapijt? Laat â&#x20AC;˘vakkundig reinigen

het of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam Interieurverzorging, tel. 070-5116612.

ALLERGISCH

HOOFDKUSSEN Type Prestige, polyether vlokken Afmeting 60x70cm Normaal â&#x201A;Ź 29,95 Nu slechts

Het succes van onze klanten en kranten Dinsdag 8 november

Dak herstellen? Bouma/ â&#x20AC;˘Grundeken bellen! 5114674-

Vertrouwde lunch& dinergerechten ook voor Maar natuurlijk een gezellig drankje

STEUNZOLEN. Erkend â&#x20AC;˘leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 0715238468 of 06-12028319. Vwo-, havo, â&#x20AC;˘vmbo-leerlingen:

mavo, huiswerkbegeleiding/bijles aangeboden door ervaren A/B student. Tel. 071-5616768.

â&#x20AC;˘

Ervaren VERZORGENDE (met ref.) woont in Wassenaar ZOEKT WERK bij ouderen in de omgeving. PGB mogelijk. Tel. 06-48461145.

VAN DER KROFT & â&#x20AC;˘VAN DER LANS OFFICE MANAGEMENT verzorgt op flexibele basis het secretariaat voor bestuurders, commissarissen, toezichthouders, adviseurs. Huis met het Blauwe Dak. Wassenaar, 070-5119001. www.officemanagers.nl / info@officemanagers.nl. Daniel Snijders STRAâ&#x20AC;˘TENMAKERS. Voor het aanbrengen van alle soorten bestratingen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave. 0174-213809 / info@daniel snijders.nl.

brand op boot

               

      

 

                       *tijden Meetpost Noordwijk

Laag LIVERA

INTERTOYS

Ons kantoor of per email info@adm-onderwate telefoon 071-4012916,

onderzoek project Start archeologisch Parkeergarage Kustversterking en

Nicole Schuitemaker

Welke mogelijke schatten komen?

EN AIRCONDITIONING

er Voor al uw klimaatbehe ÂŤCV installaties ÂŤ CV ketels temen ÂŤ Ventilatiesys ie ÂŤ Zonne-energ ng ÂŤ Airconditioni & onderhoud! Ook voor al uw service g 10 Voorhout - Nijverheidswe 62 57 Tel. 0252-21 WWW.BERNA

Patatje oorlog

99,95

FIRST MANR

SCHUITEMAKE

A K T E R E T K A R M O D E M ZEE GB KATWIJK AAN Princestraat 22 - 2225 Tel. 071 - 407 77 97

Wesley Ammerlaan

(Schuitemaker Vis/Sild)

BV BERNARD SCHULTE CENTRALE VERWARMING

RDSCHULTE.N

| PRINT ontwerp | DRUK

Op de thee bij de tandarts

(Bakker Ammerlaan)

...is jouw uitdaging! De functie-eisen Je hebt leidinggevende ervaring op een administratieve afdeling. Je kunt goed plannen en organiseren. Je bent accuraat, adequaat en klant- en servicegericht. Je bent communicatief zeer vaardig, zowel mondeling als schriftelijk. Je hebt ervaring in het opstellen van offertes. Uiteraard ben je vertrouwd met de bekende software programmaâ&#x20AC;&#x2122;s. Je hebt een HBO werk- en denkniveau en kunt hoofd- en bijzaken goed onderscheiden. Een commerciĂŤle instelling is noodzakelijk om je collegaâ&#x20AC;&#x2122;s en onze klanten goed te kunnen bedienen.

Wij zoeken een ervaren

MANAGER COMMERCIĂ&#x2039;LE BINNENDIENST m/v (32-36 uur)

De functie-omschrijving Als manager commerciĂŤle binnendienst ben je samen met het team, bestaande uit twee collegaâ&#x20AC;&#x2122;s de rechterhand voor onze verkopers. De afdeling is verantwoordelijk voor het correct inboeken van alle binnenkomende advertenties, het versturen van offertes en de correcte afhandeling van klachten. Je bewaakt en optimaliseert de administratieve werkstromen binnen de verkooporganisatie. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van onze marketingconcepten. Hier fungeer je als spin in het web. Je communiceert dagelijks met de verkopers en rapporteert aan de verkoopleider. Je stuurt op het behalen van maximale resultaten. Je werkt aan de professionalisering van de afdeling waarbij je het als een uitdaging ziet om de afdeling te reorganiseren. Enthousiast geworden? Stuur dan je sollicitatie vandaag nog naar d.bouman@uitgeverijverhagen.nl Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Uitgeverij Verhagen en vraag naar Dirk Bouman 071 402 29 01

â&#x20AC;˘

T.K. gevr.: gehele of gedeeltelijke INBOEDELS. Schilderijen, porselein, goud, zilver, kristal, glaswerk, enz. Wij zijn gespecialiseerd in het snel en vakkundig ontruimen en bezemschoon opleveren van woningen wegens sterfgeval, verhuizing of kleiner wonen. Alles tegen contante betaling. Bel voor een persoonlijke afspraak en wij komen langs. Tel. 0705118889 of 06-26514170.

Paauw & van Egmond BV is commissionair in bloemen & planten en koopt iedere dag alle producten via haar eigen Veilcentrum in op de drie belangrijkste bloemenveilingen van Nederland; FloraHolland Aalsmeer, FloraHolland Rijnsburg en FloraHolland Naaldwijk. Wij zijn per direct op zoek naar een:

Jonge Enthousiaste Inkoper fulltime

Functieomschrijving Als inkoper bloemen ben je verantwoordelijk voor het inkopen van bloemen voor onze commissie klanten en onze Cash & Carry. Samen met ons inkoopteam verzorg je het totale assortiment snijbloemen en waarborg je onze kwaliteit en dienstverlening. Profiel - Je beschikt over genoeg en relevante werkervaring als inkoper - Je bent flexibel en dient zelfstandig en in teamverband te kunnen werken - Je hebt goede communicatieve vaardigheden en commercieel inzicht

Adenta tandprothese Specialist gen

rzekerin

Alle ve

Medewerker Cash & Carry fulltime

Functieomschrijving Als medewerker Cash & Carry ben je verantwoordelijk voor het picken van orders en de verdere verdeling van onze producten. Je zorgt dat onze voorraad altijd up-to-date blijft en helpt klanten en collegaâ&#x20AC;&#x2122;s waarnodig. Profiel - Relevante werkervaring in de bloemenbranche is pre - Hands-on mentaliteit en geen problemen met fysiek werk - Je bent flexibel en dient zelfstandig en in teamverband te kunnen werken

t/BUVVSHFUSPVXF LVOTUHFCJUUFO t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT

Klaar terwijl u wacht! Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

Overige informatie Wij bieden een passend salaris met pensioenregeling. Reageren Heb je belangstelling, stuur dan je CV of motivatie via mail: jack@paauwenvanegmond.nl, Vragen? ga naar www.paauwenvanegmond.nl of bel Jack van der Gugten op 071-4090010.

www.tandenwinkel.com

GEZOCHT:

GLAZENWASSER/SCHOONMAKER (eventueel leerling) is per direct op zoek naar een

medewerkster (vanaf 16 jaar)

voor de donderdag, vrijdag en zaterdag. Ervaring gewenst. Voor informatie kunt u contact opnemen met Gerda Jonker: 06 225 465 32

L

in de BeVoor administratief, Omwonenden, verenigd Noordlogistiek en industrieel wonersbelangenvereniging voerden een jaWest Sassenheim, strijd tegen de Teylingen Luba Uitzendbureau Sassenheim, renlange juridische CB vanwege Teylingerlaan 4, 2171 nl bouw van Sassembourg E: teylingen@luba. de gevolgen van T: (0252) 22 24 44, de massaliteit en verkeer in hun BELOOFD! het toenemende LUBA WERKT ALTIJD. bestemmingsplan, omgeving. Het al gedeeltelijk www.luba.nl dat ook de intussen van woningerealiseerde bouw werd door de gen mogelijk maakt,afgekeurd vanRaad aanvankelijk onderzoek naar wege onvoldoende Nu . de toekomstige luchtkwaliteit de luchtkwali(zie tedenkt de Raad dat Sassembourg Teylingen Onvan Sassenheim - De de bouw van Sassembourg met Sasteit door de bouw kern worden De vergroting dernemers Vereniging kan eindelijk begonnen niet zal verslechteren. een actie tijvan de Raad van State de bouw van de senheim heeft weerIedereen is een van het complex envolgens de Raad Dankzij de uitspraak dens de feestdagen. Sassenheim lichtkoepel zorgen in negatieve ef- kening). winnaar als men ook nauwelijks voor kan de november en 24 woningen onherroepelijk is, winkelt tussen 19 fecten bij omliggende actiebonnen Door mingsplan gemeente betreft snel de december. Er wordenene zijde het spa wat de aan de Jan van Brabantweg. de krijgen de wonin- grond in. â&#x20AC;&#x153;Het is na alle procedures gedrukt met aan meer en aan die aanpassingen in voor- en verhaalt onder bouwen. De initiTOV-logo met spelregels nu echt tijd om te Ter woord. Hij nu gen iets minder zonlicht in de sporteen aanbieding - Voetbalvereniging is volgens de Raad atiefnemers van de plannen zijn de andere zijde over zijn pioniersjaren najaar, maar dat TOV-winkeng voor Sassenheim zijn belevenisbouw van drie organiseert in samenwerking journalistiek en over Nederlands van een aangesloten aanbieaanvaardbaar. De het plangebied aan zet. De bouwvergunni en de bouw- LeedeBoekhandel Wagner een sprevan het in lier. Dit zijn spectaculaire met Sassembourg is verleend en sen als perschef er geleextra woningen bij aankoop Campo-terrein het Campo-terrein Sportpresentator een korte pauze is dingen, zoals korting een op het zogenoemde evenmin een vergunning voor De gemeente wil in kersavond. Kees Jansma spreekt elftal. Na de biografie â&#x20AC;&#x2DC;Keesâ&#x20AC;&#x2122; van producten, van bepaalde genheid om is volgens de Raad de Raad de is aangevraagdâ&#x20AC;?. de initiatiefnemers ondernemer of een mooi recent verschete schaffen. Uiterwees met derde product gratistwee producKees Jansma aan over voetbal en zijn de probleem. Verder Rotteveel samenspraak omgeving tijdens nen boek â&#x20AC;&#x2DC;Keesâ&#x20AC;&#x2122;. Na het succes van aard compleet met signature van de accessoire erbij, of ĂŠĂŠn. In totaal de hinder voor de van bezwaren van bollenteler af. Derksen einde beperken. van het Johan prijs Aan Hoofdstraat toen zelf. ten voor de de bouw zoveel mogelijk gedrukt. en Zonen aan de een vorig jaar, is het Ter schrijver uur, is er nog volplaatsmaken voor â&#x20AC;&#x153;Wij blijven ons inzetten voor worden 100.000 bonnen avond, rond 22.00 zijn opwachting maakte, een Dit bedrijf moet door elkaar een voetbalpervindt dat de met de omwonenvoor een borrel en e is Alle bonnen worden afgeleverd goede verhouding achterom, maar Leede weer gelukt Sassenheim te doende tijd woningbouw. Rotteveel om doosjes geĂŻnteresseerd in gedaan en naar heeft niet Iedere gehusseld gemeente te weinig winkeliers. aan den. We kijkende realisatie van een soonlijkheidJansma gunt de aanwe- praatje. in het clubgebouw van Ter Kees bij de deelnemendeontvangt bij vooruit naar hem een andere bedrijfslocatie stukje Tey- halen. op dinsdagavond 29 novem- welkomaan de Roodemolenweg 10 de Raad was dit Iedere consumAent willekeurig zigen te bieden. Volgens afgewezen toen kwalitatief hoogwaardig is gratis. schermen Leede ook de toegang dan De achter elke aankoop Sassenheim. ber een kijkje bezwaar al eerder doos. De con. De bijeen- in deels door lingenâ&#x20AC;?. een bonnetje uit de van zijn voetbalwerelduur en rond het plan Overteylingen het bonnesument kan vervolgens komst start om 20.00 Jansma het de Raad werd vernietigd. de desbetreffenKees tje verzilveren bij de achterzijde 20.30 uur krijgt de winkelier die op Iedere consuBouwen van de bon staat. doordat men der Zon is blij ment wint daardoor, als Wethouder Leo van waren er van door een De politie kreeg â&#x20AC;&#x153;We Deze week bij u direct beloond wordt of cadeau met de uitspraak. alles zorgvuldig Sassenheim 21.00 8 november rond aantrekkelijke korting overtuigd dat we folder in de bus: van geafgewogen en dinsdag op een bepaald product. uur meerdere meldingen situatie. hadden voorbereid, verdachte maar het is een gecommuniceerd, Nu het bestem- tuigen van een een pand aan de Een man zou van complex dossierâ&#x20AC;?. Sassenheim naar in Zuiderstraat Eenmaal op de beneden klimmen. met een tas vangrond ging hij er De de Hoofdstraat. ond 10 door richting rk tas onderweg hebreclamedrukwe verdachte zou de Sassenheim - Donderdagav de gehad? 18.00 uur is een ben weggegooid. De politie kon Heeft u deze niet rk november rond op handelsdrukwe Hillegommer, nabezorging! Dordrecht voor uit 27-jarige man, een Bel 071-4022901 42-jarige man Er bleek koper Sassenheim befamiliedrukwer k de Hoofdstraat in mannen op een later aanhouden.het pand gestolen van het dak van stolen door twee een pod en variabel had patat gehaald te zijn. Later werd in de bosjes scooter. De man teruggevonden. en wilde de straat boeken bij een snackbar er een scooter groot stuk koper en de politie oversteken toen met twee voor De man is ingesloten l tegen hem maakt proces-verbaa kwam aangereden mannen. De bij- op. hem onbekende greep naar de rijder op de scooter en gaf daarbij patat met plastic tas l tegen zijn zij. De â&#x201A;Ź 69,95 l | www.drukkerijallin.n een harde schop kwam hierdoor | info@drukkerijallin.n 24 cm. BREED EIKEN | 071 408 14 97 | 2222 AH Katwijk man uit Dordrecht Ambachtsweg 7a heeft aangifte ge.nl ten val. De man met geweld. De www.kroonparket zie pag. 5 daan van diefstal van dit politie vraagt getuigen voorval zich te melden.

AMMERL AAN

S IS: DE JUISTE ACTIEPRIJ

Nieuwe openingstijden: uur ma. 13.30 - 18.00 09.30 - 18.00 uur di. uur wo. 09.30 - 18.00 uur do. 09.30 - 21.00 09.30 - 18.00 uur vr. uur za. 09.00 - 17.00Koperdief aangehouden

MDEN LEDUB OVERHE

VOOR 2 OVERHEMDEN

19

Afslankkliniek is tien jaar

5

Leede Kees Jansma bij Ter

RECTIFICATIE

kan

men tegen de boulevard Ten noorden van rekening en houden de archeologen Voor het project Kustversterking uit de Romeinse in november met vindplaatsen Middeleeuwen. Parkeergarage wordt onderTijd en de Vroege verkennend archeologisch weten we onderzoek Uit historische bronnen zoek en grondmechanisch van de dijk aan Zee niet alaanleg dat bij Katwijk uitgevoerd. Bij de kunnen de Brittenburg leen sprake was van van een Roin duin en de parkeergarage vindplaatmaar mogelijk ook (Lugdunum). mogelijk archeologische Door nu al onmeinse havenplaats onderzoek insen verloren gaan. eventuele vindWe hopen dat hetover het bestaan derzoek te doen naar op tijd worden formatie verschaft plaatsen kunnen deze Ten zuiden plaatse behouden van deze havenplaats. opgegraven of ter kunnen we vindvan de boulevard blijven. verwachplaatsen uit de IJzertijd op het voormalig wordt gehouden ten. Onderzoeken Het onderzoek en op het strand, hebben deze vliegkamp Valkenburg langs de boulevard Boven(noorden) en mogelijkheid aangetoond. tussen de uitwatering hoogte van ter dat we (zuiden). dien weten onder het Zeehospitium het huidige Zeehospitium een vindgezocht naar circa 8 meter duinzand, Door boringen wordt Romeinse en intacte oude uit de IJzertijd of mogelijk aanwezige tot 10 meter plaatsligt. Dergelijke vindplaatsen archeologiboorinstallatie kan de ba- Tijd duinen. Daar kunnen voorkomen onder uit de Romeinse devol genoeg zijn voor behoud of diep boren. De tractor rijdt in ge- kunnen ook aan het strand. is sche vindplaatsen Middeleeuwen in vervolgonderzoek. Op de foto te nen het gebied af en verricht op duinen dicht tijd en Vroege gevonden, dan boorinstallatie afstanden boringen. zitten. Worden deze wat voor vind- een tractor met uitvoert. De lijke wordt bekeken om of deze waar- zien, die de boringen en gaat het plaatsen

OS

OS 

Couponactie in Sassenheim

operationeel

PRIJS ER EEN VERKEERDE PER ABUIS HEEFT VAN IN DE KRANT GESTAAN

Schatrijk Katwijk

t t gaat over bomen

+BBSHBOH Wijkmark F

de goedkeuSassenheim - Met bering van het gerepareerde Overteylingen stemmingsplan State vorige heeft de Raad van zorgcomplex week de bouw van defiSassembourg in Sassenheim De gemaakt. nitief mogelijk met een Raad ging ook akkoord van het comgeringe vergroting een lichtkoeplex en de bouw van pel.

als Deze week bij u folder in de bus:

(Foto: Piet van Kampen)

4

2011

w licht voor bou Eindelijk groenlex Sassembourg van zorgcomp

zien, bellen Burgernet is horen,

7.

071 - 40 24 044

16 november Sint gevallen, Woensdag

Nu ook in Katwijk

verkoop onder leiding van TOP-DESIGN

KATWIJK8PFOTEBHOPWFNCFS

Kunst in de Boemerang

Getijden 

rs Katwijkse Zeeverkenne bijna aan land

50

voorheen BAALBERGEN (naast TRENDHOPPER) (ZUID HOLLAND)

F +BBSHBOH t

lente dienstverleningâ&#x20AC;?voldaan. de Willem van Duijn Door Piet van Kampen op de muis komt Stimulans Met drie klikken - nog meer op de pagina van de â&#x20AC;&#x2DC;klantâ&#x20AC;&#x2122; terecht gemeente waar De gemeente verwacht ge- een veelvuldig de website van de Duijn compli- dan voorheen van deze grote digitale informaeen combinatie en hij of zij wil. Van den Berg en bruik van haar eigen middelen bungelden wij van menteerde Peter wijze waarop zij tiebron. â&#x20AC;&#x153;Voorheen verlopen. sponsoractie, hebben de Spannend Op dit laatste gevan de geaan de ranglijst De actie is erg spannend met Afgelopen zaterdag of fondsenwerving. zijn team voor de â&#x20AC;&#x153;De oude onder nieuws te melden de website infor- Katwijkse Zeeverkenners de groot- Tot het eind was het onduidelijk van wor- bied is goed meenten die via dit hebben gerealiseerd. aan vervanging burgers bood. Jam- ste sponsoractie die zij ooit geor- het beoogde streefbedrag kon actie, onder andere grote bijdrages site was na vier jaar gegeven dat de matie aan haar Scouting Nederis afgeschaftâ&#x20AC;?, afgesloten met De start van de Fonds 1818 en het toe en indachtig het hebben jullie mer dat deze onlangs die nu met de ganiseerd hebben â&#x201A;Ź 24.180. De op- den bereikt. was erg leuk en land fonds. Helaas hebben we ook Duijn op 17 september, opbrengst van klant centraal staat, product neer- betreurde Van ontvangen omdat voor het aller- een wordt gebruikt verliep in financieel opzicht ook het drie afwijzingen gemeente Katwijk brengst van de actie een prima, duurzaam bewindsman Van beste gaat. â&#x20AC;&#x153;Op naar de drie sterren voor de aankoop van de 1.772 vier- voorspoedig. Na afloop van al ondersteuning in grondaankoop van gezetâ&#x20AC;?, prees de , is het Wat is duuronder het club- eerste weekend stond de teller niet binnen de doelstellingen dat van het kwaliteitskeurmerkâ&#x20AC;? kante meter grond den Berg en zijn team. zo dat het op 35% van de beoogde â&#x201A;Ź 25.000, deze fondsen past. Dit betekent in ieder geval in motto. â&#x20AC;&#x153;En hoe zit dat met de seHet is namelijk zaam? Het houdt van bejain de komende de door de nauwelijks gebruik huis. van deze grond in de zeeverkenners op zoek moet mede door de sponsoring dat overeenkomstigservice gericht- nioren dan die kunnen huurcontract nog na enkele weken het Hoog2012 afloopt en grond die drijven. Echter, energie uit de ac- twee maanden van ruim â&#x201A;Ź 20.000. overheid bepaalde via het in 2015 van deze mogelijkheid vraag vanuit de nuari Rijnland leek het alsof alle De teller stond naar een bedrag met Erwin Jonmakenâ&#x20AC;??, was een heid aan de burger op was. nodig heeft Klanten Contact zaal. Die kunnen gewoon via de ge- heemraadschap verplicht gestelde in de toekomst niet vaarwegen tie verdwenen en kwam nauwelijks Neem contact hierbij willen helde gemeente een bellenâ&#x20AC;?, antwoordde zij van ker mocht u ons / jonker.erwin@ op â&#x201A;Ź 16.000 gesteld. verbreding extra Centrum (KCC), overheid moet meente blijven om voor Door Katwijk in dienst stimuleerde de meer van zijn plaats. en brieven pen (06-55818712 is de actie afgewerd Burgernet in de wethouder die te maken van verkoopt. vraagbaak voor Verder druk op de knop de media is toekomstgewas aandacht in oud-leden is in de laat- gmail.com). kunt u nog steeds een Met eenPiet van Kampen) worden. Dus alles gehouden met veelvuldig gebruik website. Ter stimu- De opzet van de sponsoractie (Foto: lopen maar aan leden en richt. Er is rekening een eindsprint Hiermee de gloednieuwe mensen te vinte doen wachlering om dit vooral en de 5000e om zoveel mogelijk meter grond ste weken gelukkig is de opbrengst donatie overmaken. de landelijke richtlijnen. worden verwor2500e vierkante Hierdoor kan het Keurmerk ook voor drie ten de 1000e, de voor den die een hiervoor ontstaan.de buurt van het streefbedan sponsoren. In ruil een theater/dinerbon dicht in ven. â&#x20AC;&#x153;Wijn gaan en hoopte bezoeker Een extraatje dat mooi wilden de sponsors een certificaat drag geĂŤindigd. Uiteindelijk is de kregen TriPodia. sterrenâ&#x20AC;?, verkondigde tegelijk. waaractie tot stand men de site beopbrengst van de en een uniek puzzelstukje leis meegenomen als Van Duijn enthousiast werd er gegaran- mee ze op 5 november konden gekomen door de inzet van allegifzoekt. Tenslotte en puzzel (25%) bijzondere dat de website www.katwijk. den (40%), bedrijven helpen om een en Lisse als De klant centraal (in drie stap- deerd is. En dat geeft compleet te maken. Gelukkig was ten van heel veel oud-leden (35%). en onlangs Hillegomde regio aan. Makkelijke bediening informatie- nl volkomen veilig in gaf was helder. steun hebben sponsorstukjes el het gemeentehuisfilmpje versterkte vierde gemeente stapt ook Noordde puzzel van 1772 kleinere puz- Naast alle financiĂŤle een gerust gevoel. pen naar de gewenste veel positieve een â&#x20AC;&#x2DC;Jip en Janneke Begin december Een begeleidend zeeverkenners ook Een nieuw communicatiemidd teruggebracht tot bron), makkelijke zoals van een oog van alle de incidenten, crimi- het beeld wat zich na haar presende trein. in om wijk handvat De als zel. Onder toeziend laatste stukjes reacties ontvangen had gevormd. die â&#x20AC;&#x153;mensen met de vermissingen en andere tatie al enigszins anonieme gever aanwezigen zijn positieve energie naliteit, hoofdsponsors ineen de politie te is al even duidelijk. namens de negen heeft de voor- goede ideeĂŤn en ongeregeldheden aande gemeente sloganhoren, zien en zwijgen, maar Handende verantwoording dragen in Niet graag wil helpenâ&#x20AC;?. gelegd. Uiteindelijk Bellen naar Sameneen leefbare en veilige maatmelden, is nu ook Zwart, het laatste geworden. Horen, Zien, Bellen. voor de polizitter, Gerben de Katwijk operationeel er een incident wordt De burger helpt startte een filmpje Nog een tekort Burgernet heeft 0800-0011 als een vermissing be- schappij. gemeente kan ook een rol stukje gelegd en op flitsende wijze Kan de grond nu gekocht worden? Het fenomeen tie en de en met een waargenomen, waarin de uitslag omstandigpreventief belNa het goevoor de aankoop haar intrede gedaan meespelen in bijzondere stelden kend is geworden, De totale kosten bekend werd gemaakt. dreigt te gaan of heden. De praktijk heeft in diverse zaal gevuld met van de grond bedragen â&#x201A;Ź 115.000. forse druk op de knop en len als er iets mis de de nieuws werd de dat Burgernet voor iedereen iets Dit bedrag wordt opgebracht door burgemeester Jos Wienen Po- andere zaken waarmee de burger gevallen al bewezen confetti en was er van Hoe meer ogen, werkt. Enkele vermiste kinderen teamchef John Oppelaar in Kat- politie kan helpen. en te drinken. (onder andere de kans dat er snel werden opgespoord werd er een litie Hollands-Middende deelne- hoe groter kan worden gehandeld. voor in Leiden) en onlangseen overval in met succes wijk het netwerk na crimineel in Delft mers open. na een succesvolle de boeien geslagen. Het zijn slechts Nadat Burgernet zich in dat er iets voorbeelden. Stel wat geen proef in 2004 in Nieuwegein Door Piet van Kampen zijn er lan- enkele gebeurt 2007 verder verspreidde, aansluitin- in uw omgeving Pak direct de teleis. 340.000 en hoe werkt dit Wat is Burgernet was in het vorige delijk inmiddels zijn er na een ge- zuivere koffie wordt diheden foon en bel. De melding en fiscale aangelegen gen. In Katwijk van allemaal? Het idee moet deelname, en administraties inschakelen voor van gebied oproep rect omgezet in het het regeerakkoord opgenomen DĂŠ partner op het operationeel meentelijke organisaties en particulieren. prijs. 1680 aanmeldingen. burgers in de omgeving waar gefaseerd landelijkdie Anja Vlaar- momenteel al voor het MKB, Non-Profitdienstverlening tegen een scherpe of er meer zullen verwacht dat het zich afspeelt. worden. De uitleg Wij leveren een perfecte ĂŠĂŠn van onze adviseurs blad) Politie Hol- â&#x20AC;&#x153;Ik een afspraak met schatte Wienen voorzich- (Vervolg zie elders in dit .nl. dingerbroek namens Maak vrijblijvend vorige wordenâ&#x20AC;?, zich na Leiden www.adm-onderwater tig in. Katwijk sloot lands-Midden Haaglanden bezoek onze website 142, 2224 TZ Katwijk, de burgerzaal van week maandag in r.nl is gevestigd op Ankerplaats

Moderne, klassieke en Oosterse tapijten In vele kleuren, designs en afmetingen. Nederlands fabricaat Deskundfig advies! Max 4 stuks per klant

AMBACHTSWEG 13

Vluchteling Jemal

â&#x20AC;&#x153;Mijn handen zijn op zoek naar werkâ&#x20AC;?

Hoog

via Ideal betalen taalâ&#x20AC;&#x2122;, makkelijk

tis prijsopgave. Tel. 0655321682.

www.tcdekampioen.nl.

nu nog een huis '(=( :((.

IN HEEL KATWIJK

het sommige documenten; Na intensieve voorbereidingen die het hebben ge- voor zijn allemaal verbeteringen madie een jaar in beslag plezierig moeten week dinsdag nomen, werd vorige website van voor de klant de klant staat centraal. die er is gede geheel vernieuwde gelanceerd. ken. Want En dat is de kanteling is dan gemeente Katwijk klus, het maakt . â&#x20AC;&#x2DC;U kunt het zelfâ&#x20AC;&#x2122;, de nieuwe Het was geen simpele naar optima- ook de slogan waarmee Vanuit de hele aanlooptraject â&#x20AC;&#x153;Het zal website werd gelanceerd. Zaaklisering van de website. gekostâ&#x20AC;?, luie stoel de zaakjes regelen. aan de wel veel geld hebben Willem jes regelen, die steeds verder zullen worden aangepast gekscheerde wethouder kosten bleken behoeften het dienstenpakket van Duijn, maar de budget en waarmee uitgebreid. Er verder zal worden ver binnen het geraamde Dus drukte de is gekozen voor een webredactie te zijn gebleven. om de website nog ook maar een Er is ook wethouder zonder de toets in, en redacteuren te optimaliseren. enkele bedenking gemeentelij- verder voor Open Source, oftewel gekozen waarmee de nieuwe online ging. een vrij te gebruiken standaardpakDe ke informatiebron verouderde ket van diverse mogelijkheden. De Een simpel klusje. (verwijderd) website is ook voor slechtzienden van en door de optie website is gedeleted straalt toegankelijk de informavergroten, wordt en een nieuwe uitstraling duidelijker. â&#x20AC;&#x153;We de digitale in- letters tie allemaal nog dichterbij excel(Foto: PR) de bezoekers van maakt de puzzel compleet? zijn weer een stap formatiebron tegemoet. , constateer- Wie

BC SIERBESTRATING â&#x20AC;˘tegelwerk, met afvoer, gra-

Lekker toerfietsen vanuit â&#x20AC;˘Wassenaar en Voorschoten?

SEN IN 16.000 BRIEVENBUS ELKE WEEK GRATIS

Gemeentelijke website gaat in nieuwe levensfase

â&#x20AC;˘

van sloopgoud/-zilver. Legitimatie verplicht. Oegstgeesterweg, tel. 0714022143. www.kptein.nl.

nr. 45

Redactie: 06-13017660 eciaal.nl r redactie@katwijksp

kspeciaal.nl r advertentie@katwij verijverhagen.nl Advertenties: (071)4022901 r verspreiding@uitge Bezorging: (071)4022901

401 84 50 Boulevard 69 T (071) www.sunsetblvd.nl

Speciaal voor uw KLEINE KLUS belt u de Van Beelenbus, C. van Beelen, Elektrotechniek, tel. 0654620333.

Gouden tijden bij JUWEâ&#x20AC;˘LIER KAPTEIN. Inkoop

2011 - 22e jaargang

KATW IJK SPECIA AL

voor Gebruiksvriendelijkerstaatâ&#x20AC;&#x2122; â&#x20AC;&#x2DC;de klant die centraal

5118394. Uw dak-specialist!

165.-

Diverse kleuren Echt kwaliteitsleder

Non allergeen, Anti huismijt, orthopedisch, kapok, holle vezel, polyether vlokken en Nasa traagschuim

Gehele of gedeeltelijke â&#x20AC;˘inboedels, tevens 2e hands

Â&#x2026;/FEFSMBOETTQSFLFOE

7PPSJOGPSNBUJFLVOUV CFMMFOPGNBJMFOOBBS "TUSJE4NJUT UFM BIPHFOXPOJOH!TNJUTSFJOJHJOHOM


OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 30 NOVEMBER 2011

SPORT

Progressie en prestaties bij Dames 1 LOHC

Fiks zet in tweede helft orde op zaken

De laatste wedstrijd voor de winterstop bracht de zo succesvolle hockeydames van Wouter Moojen naar Nieuwerkerk aan de IJssel. De openingswedstrijd van het seizoen werd thuis met 2-0 gewonnen. De IJssel toonde zich toen al een complete ploeg en zette vervolgens goede uitslagen neer, er werd bij voorbeeld op het zand in Nieuwerkerk nog niet verloren. Leiden is in een topjaar opnieuw bezig aan een topseizoen en was erop gebrand de tweede plek op de ranglijst ook in 2012 te behouden.

Fiks heeft zich knap hersteld van de zeperd van vorige week tegen Pernix. In Bodegraven deed Fiks wat het moest doen om in het spoor van koploper Weidevogels te blijven: winnen van Vriendenschaar.

De eerste minuten van de wedstrijd waren voor de IJssel, de dames van de Leidsche en Oegstgeester Hockey Club slaagden maar moeizaam in het opbouwen van goede aanvallen door de druk en aanvalsdrift van de thuisploeg. Toch kwamen de bezoekers in de loop van de eerste tien minuten beter in het spel. Fokkedien Tummers scoorde en Leiden dacht de eerste slag geslagen te hebben. Helaas ging het feestje niet door en werd het doelpunt afgekeurd. De Leidse dames lieten echter hun positieve instelling zien en putten moed uit het feit dat ze zo dichtbij het openen van de score waren. Enkele minuten later was het wel echt raak, en kreeg -opnieuw- Fokkedien Tummers loon naar werken. Ze zette op het middenveld aan voor een solo en wist zich een weg te banen door een woud van IJsselse sticks. De 1-0 voorsprong was in die fase verdiend. De IJssel toonde karakter en wist enkele corners te forceren. Eén daarvan werd middels een variant benut en de daaropvolgende werd met een direct schot verzilverd, waardoor de thuisploeg op een 2-1 voorsprong kwam. Daarna was het de beurt aan de Leiden-corner. Meike Westra haal-

de verwoestend uit, waarna de 2-2, via een verdediger van de IJssel, hoog in het doel verdween. Beide ploegen bleven strijden en het overwicht in de wedstrijd kantelde continu. IJssel benutte kort voor rust opnieuw een corner en ging met een 3-2 voorsprong op weg naar de tweede helft. Na rust ging Leiden eendrachtig op jacht naar meer goals. De verdiende 3-3 werd koeltjes benut door Britt Uljee. Ook een enorme plensbui kon Leiden niet stoppen. De IJssel bleef met man en macht ternauwernood overeind en gokte meer en meer op de counter. Een zondagsschot van de thuisploeg betekende 4-3. Waar een minder team door dit doelpunt wellicht de handdoek zou gooien, bleef de jonge Leidsche ploeg overeind. De ruggen werden gerecht en eensgezind gingen de bezoekers op jacht naar de volgende gelijkmaker en meer. De IJssel was nog even dicht bij 5-3, maar een mooi uitgespeelde aanval werd door Fleur Leinweber afgerond met de 4-4. In de slotfase slaagde Leiden er niet in om de kroon op de wedstrijd te zetten met een winnend doelpunt. Al met al een enerverende wedstrijd waarna IJssel de ongeslagen thuisstatus behoudt en Leiden een punt in een lastige uitwedstrijd pakt. Eindstand: IJssel Dames 1 - LOHC Dames 1: 4-4 Volgend jaar maart start het vervolg van de competitie. Terugblikkend op het eerste deel van het seizoen, kan geconcludeerd worden dat Leiden velen verrast en tegelijkertijd dikverdiend op de mooie tweede plek de winterstop ingaat. Het voornaamste streven na de winterstop zal zijn om nog beter te gaan hockeyen en nog meer punten te pakken. Dames 1 van Leiden sluit een fantastisch 2011 af met uitzicht op meer.

Beide teams UDO G-Jeugd winnen De beide teams van de G jeugd van UDO speelden deze week uit tegen GONA, en beide UDO-teams wonnen. UDO jg 2 scoorde vier maal, tegenover de drie treffers van GONA. UDO jg1 kreeg geen tegendoelpunten, maar scoorde zelf maar liefst acht keer. (Foto: Paul Lichtenbeld)

Zwarte banden judo bij sportschool Rob van der Hoorn

Op zaterdag 3 december is het weer zover, Dan start in Panbos de Sinterklaasloop wederom voor elke hardloopSTER! Ter afwisseling van het cadeautjes kopen; Organiseert AV Rijnsoever deze loop als circuitonderdeel van de Duinlopen.

Het reserveteam (Ted van den Berg, Mark van den Broek en Tony Nader) had één puntje nodig om niet afhankelijk te zijn van andere uitslagen. Toen het trio in Zwolle met 5-0 achter kwam te staan, leek het allemaal nog moeilijk te worden. Tijd voor routinier Ted van den Berg om zijn jonge teamgenoten te laten zien hoe je met zulke spanning omgaat. De jonge Hergelink moest het (in vijf games) afleggen. Dat vervolgens ook Van den Broek nog van diezelfde Hergelink won en dat zowel Charybdis als Tempo Team niet maximaal scoorden, leverde Pecos 2 nog een derde plek op ook. Een uitstekende prestatie van dit team op het een na hoogste niveau. Pecos 1 kwam bij Red Stars, al lang gedegradeerd door de langdurige blessure van kopman Bogaard, slechts tot een gelijkspel. Tan Anran deed het goed en won zijn drie potten. Maroun Nader pakte twee wedstrijden en verloor alleen van Van der Vleuten. Invaller Jelle-Jan Pieterse mocht meedubbelen en had bijna nog de zege te pakken ook. Volgende week zaterdag staat het promotieduel tegen Avanti op de rol, dat gerust een klassieker genoemd mag worden. De Hazers-

Running Center Katwijk maakt dit weer mogelijk uiteraard, Natuurlijk eerst voor de lopers maar ook een beetje voor de Goedheiligman met zijn baard. Want om zijn verjaardag sportief te vieren, Wil hij graag alle hardlopers met een hardloopevenement plezieren.

woudenaren waren in vooral de jaren ‘80 een tafeltennisgrootmacht, daarna werd Pecos het sterkere team. Nu spelen beide tegen elkaar met als inzet een plaats in de eredivisie. De verliezer krijgt nog een tweede kans op promotie, tegen de nummer voorlaatst van de eredivisie: Smash uit Hattem. Het derde team kon helaas geen kampioen meer worden en dat was zaterdag te merken aan het spel. Rogier Wijker speelde niet zo scherp als voorgaande wedstrijden en Youri Soons liet ook een steekje vallen. Invaller Michel van de Oord deed wat hij kon, maar wist net geen winst te pakken. Uiteindelijk werd met 3-7 verloren van degradant Hilversum en eindigt dit team als derde in de tweede divisie. De geblesseerde Ronald Rijsdorp werd in de tweede helft van de competitie node gemist. De beste prestatie van het weekend leverden Friso Reitsma, Paul Kruijt en Milan Stepanovski door met 8-2 van kampioen Smash te winnen. Met een 10-0 zege was Pecos 4 nog kampioen geweest, maar dat zat er al niet meer in toen kopman Vooys voor de bezoekers uit Monster van Stepanovski won. Reitsma en Kruijt gingen onverstoorbaar door en wonnen allebei knap driemaal, waaronder dus ook van oud-Pecosser Wim Gertenaar. Stepanovski won alleen van Smash’ derde man Olieman, maar liet wel zijn aanleg en liefde voor het spelletje weer helemaal zien. Het vierde eindigt hiermee als tweede in de derde divisie. Een puike prestatie, vooral omdat deze met twee vaste spelers werd behaald (Reitsma en Kruijt) die ook nog een paar keer werden ‘afgestaan’ aan een hoger team. www.pecostafeltennis.nl

Zoals gewoonlijk kan iedere loper weer een keuze maken, Wanneer en na hoelang hij of zij de wedstrijd wil staken. Kiest u maar, 5 of 10 kilometers door het mooie Panbos, Niet altijd even eenvoudig, maar u kunt sportief wel los.

Henny Mugge.

Dieuwertje Klinkenberg.

Tijdens de provinciale examens van de Judo Bond Nederland in sporthal Overbosch te Den Haag behaalden Dieuwertje Klinkenberg en Henny Mugge hun eerste Dan, wat gelijk staat aan een zwarte band.

Beiden hadden zich, zoals gebruikelijk, met zorg voorbereid op dit examen. Zij kregen daarbij extra begeleiding van Karel David van der Gun en Rob van der Hoorn.

Sportschool Rob van der Hoorn trekt veel beginnende en gevorderde judoka aan vanwege de kwaliteit van de lessen en de mogelijkheden voor volwassenen om te judoën.

Sint zou Sint niet zijn als hij voor de kinderen ook niet iets sportiefs zou bedenken Hij wil hen dan ook graag de mooie afstand van 2 kilometer schenken.

Maar het is feest dus er is ook iets te snoepen, Mocht Piet je bij de finish over het hoofd zien, vergeet hem dan niet te roepen. Inschrijven kan vanaf 9.30 uur in het Theehuis van Panbos, Om 10.30 kunnen dan alle remmen los. Tot ziens dus op 3 december in de Pan van Persijn, Sint doet echt zijn best om er ook weer op tijd bij te zijn.

Jonge basketballsterren winnen zesde wedstrijd op rij Het gaat goed met deze jongste sterren van basketballvereniging Oegstgeest (BVO). Dit weekend moest bolwerkbroertje BV Leiderdorp er aan geloven. BVO werkte keihard en liet zien waarop tijdens de trainingen goed geoefend was. Goed bewegen, niet stilstaan en vechten voor iedere bal. En natuurlijk goed kijken en passen naar je medespelers. Om dat goed te oefenen had coach Lupe de kinderen de opdracht gegeven, minimaal vijf keer over te spelen, voordat er een schot mocht worden genomen. Luid tellend voerden de spelers deze opdracht uit en scoorden er flink op los. De einduitslag werd voor de boeken 56-6, want volgens de nieuwe miniregels wordt er sinds dit seizoen niet verder geteld bij 50 punten verschil op het scorebord. Momenteel staat de U10 op een gedeelde eerste plaats in de competitie. Na de kerst gaan de kinderen promoveren naar de eerste klasse. Daar zullen ze meer tegenstand krijgen, maar met hard werken gaan ze het ook hier vast goed doen. En winnen leer je door ook af en toe te verliezen. De groep U10 is inmiddels uitgegroeid tot zo’n 20 kinderen. Na de kerst gaat gestart worden met een

tweede team in deze leeftijdsklasse, zodat ook de nieuwe kinderen hun wedstrijden gaan spelen. Het is leuk om een mooie basketballwedstrijd te zien van ZZ Leiden of andere hoger spelende teams, maar het bekijken van een wedstrijd van de allerjongste jeugd spant nog altijd de kroon. Een hoop publiek en

een lekkere kop koffie op de tribune doen de rest. Het maakt het allemaal echt tot een feest. Lijkt basketball jou een leuke sport, kom gerust eens een paar proeftrainingen meedoen. Voor informatie mail Franka Gout, secretaris@ bvoegstgeest.nl of kijk op onze website www.bvoegstgeest.nl.

De Columbiaan won met 10 seconden verschil van LZ 1886.

De Columbiaan succesvol in Kring Clubmeet Vorig weekend streden alle zwemverenigingen van kring Gouwe Rijnstreek met hun jongste zwemmers om de beker en een plaatsje voor de landelijke Clubmeet.

Het team U10 (jongens en meisjes van 8-10 jaar) van coach Lupe Hoppebrouwer en assistent Koen van Elk bindt de zesde tegenstander op rij aan de zegekar.

Koppelklaverjassen Buurtvereniging Buitenlust Op vrijdagavond 2 december gaat men weer koppelklaverjassen in buurthuis de Kratong. Deelnemers kunnen zich die avond opgeven, liefst met een partner voor een koppel.

Milan Stepanovski won tegen kampioen Smash één partij. Foto Henk van Gijzen

Fiks 2 mist node de scorende inbreng van Jan Willem van der Gugten. Hij is vanwege een enkelbreuk langdurig uitgeschakeld. Ook de derde wedstrijd ging ruim verloren. Fiks A1 blijft verbazen. In de overgangsklasse, het op één na hoogste niveau van Nederland, zette de formatie van Theo Vreeken en Jaap Rietdijk de derde zege neer en staat daarmee bovenaan.

Sinterklaasloop in Panbos

Pecos blijft in de breedte ijzersterk Terwijl de Pecos-hoofdmacht dit weekend gas terug nam om straks te pieken in de promotiewedstrijd tegen Avanti, waren de ogen gericht op het tweede, dat zich moest zien te handhaven in de eerste divisie. Het werd een 8-2 nederlaag, maar dat bleek uiteindelijk nog royaal voldoende. Ook in de tweede en de derde divisie zijn de Oegstgeester tafeltennissers vanaf januari weer present. Het maakt Pecos bij de mannen een van de sterkste clubs van Nederland.

De aanvangsfase van deze ontmoeting verliep dramatisch voor de ploeg uit Oegstgeest. Binnen vier minuten produceerde de thuisploeg uit drie aanvalsacties evenzoveel treffers. “Te weinig concentratie in verdedigend opzicht”, gaf trainer Hans Seip als reden voor de 3-0 achterstand. Vorig jaar stond Hans nog aan het roer als trainer/ coach bij Vriendenschaar en was erop gebrand om in Bodegraven tot winst te komen. Na het zwakke begin ging Fiks verdedigend meer druk zetten en daarmee stokte de scoringsdrift van Vriendenschaar. Aanvallend trachtte Fiks met snelle acties rond de korf de vrije persoon aan te spelen. Hierbij trok de thuisploeg verdedigend aan de ‘noodrem’ en profiteerde Fiks door terug te komen in de wedstrijd. Twee strafworpen (Frans Treur en Jan Anholts) en een schot van Rick van der Kraan brachten de stand in evenwicht. Daarna ontspon zich voor het publiek een leuke wedstrijd met een spannend scoreverloop. Pas na 6-6 pakte Fiks de leiding, maar zag de tegenstander terugkomen. Hetzelfde gebeurde na een fraaie aanvalsactie waarin Kevin Vreeken op aangeef van

Dominique Roest de bal in de korf deed belanden. Ook de treffers van Richelle de Mooij en Jan Anholts waren nog niet doorslaggevend voor kanteling van de wedstrijd. Het doelpunt van de in totaal vijf maal scorende Rick van der Kraan in de 35e minuut bleek van grote waarde. Vriendenschaar ging zich aanvallend nadrukkelijker manifesteren, maar daarbij geforceerd te werk en mede dankzij zeer sterk verdedigen kwam de thuisclub 20 minuten lang niet tot scoren. Het zelfvertrouwen van de tegenstander kreeg een deuk toen Rick van der Kraan voor 12-10 tekende en Kevin Vreeken gelijk daarop met een raak schot de marge naar drie punten bracht. Ondanks dat Vriendenschaar nog inliep tot 13-11 liet de ploeg van Hans Seip zich niet van de wijs brengen. Jan Anholts en Frans Treur herstelden de marge en daarmee was de zege een feit. Met een 14-16 eindstand op zak keerde Fiks terug. Rick van der Kraan (5), Frans Treur (4), Jan Anholts (4) en Richelle de Mooij scoorden.

Het inlegbedrag voor leden is slechts 2,50 euro per persoon; niet-

leden betalen € 3,50. Voor degene die de meeste punten weten te behalen na drie ronden kaarten, zijn er leuke prijzen te verdienen. De cadeaubonnen en de levensmiddelenmandjes zullen er ook weer zijn. Voor alle deelnemers is er met dank aan Sinterklaas iets lekkers. Het kaarten begint om 20.30 uur.

Aan het eind van de avond is er nog een loterijtje, waarvan de opbrengst is voor de jeugdactiviteiten. Liefhebbers van het klaverjassen zijn van harte welkom in het gezellige buurthuis de Kratong, Curaçaostraat 18. Volgende activiteit: Kerst-koppelklaverjassen op 16 december.

De Columbiaan deed met twee teams mee. Er werd begonnen met een estafette van meisjes en jongens deze won LZ met zeven seconden verschil van de Columbiaan. Dat liet de zwemvereniging niet op zich zitten en Bas van Wieringen, Corné Hobo en Myrthe Mulder zorgden ervoor dat de achterstand weer werd ingelopen. Corné verbeterde zijn tijd op de 50 Vlinderslag met bijna drie seconden. Tijdens de wisselslag verbeterde Rosa Berg haar persoonlijk record met meer dan 30 seconden en zwom Loulou Janssen een nieuw club- en kring record deze afstand. Er werden veel persoonlijke records verbroken en zeer sterke eerste tijden neergezet. Halverwege stond De Columbiaan iets voor LZ maar het kon nog alle kanten op. De laatste twee estafettes werden beslissend. De 4x50 Wisselslag estafette voor

meisjes won LZ met een grote voorsprong. De spanning liep op bij de jongens die de 4x50 wisselslag moesten zwemmen. Corné startte op de rug en kwam iets achter te liggen, Luca Dellantonio nam heel goed over en zwom met een prachtige schoolslag het gat weer dicht, Nick Bontje (die een heel sterke wedstrijd gezwommen had en al zijn persoonlijke records verbeterd had ) stond te popelen om te laten zien dat zijn Vlinderslag ook heel goed ging. Er ontketende zich een enorm enthousiasme aan aanmoediging, iedereen stond aan de kant te roepen en aan te moedigen. Olav Slootbeek nam over en het leek of hij vleugels had gekregen. Hij had de 50 meter vrije slag nog nooit zo hard gezwommen en tikte aan in 2.44; 4 seconde sneller dan LZ. Na 10 minuten gespannen wachten kreeg De Columbiaan te horen dat ze met 10 seconden verschil van LZ 1886 gewonnen hadden. De uiteindelijke uitslag: 1 De Columbiaan 1594.24 2 LZ 1886 1605.93 3 ZPV Barracuda 1810.87 4. ZV Sassenheim 1873.86


BEDS 2 BASIC DÉ NR. 1 BEDDENSPECIALIST IN UW REGIO!

S G A D N ZO 14:00 t/m 18:00 uur ! ! N OPE

Kom langs voor ons complete assortiment aan Boxsprings en Matrassen!

! S G N I R P S X O B TOP K WA L

#####

MATRAS KNALLERS!

e

2

Ma

LU tras XE !

CONTOUR COMFORT

ZE  LET OP ON LERS! MEGAKNAL aliteit voor De beste kw e prijs!! st ag de la

-44%

SUPERDEAL!

MATRAS GRATIS!

STAP BINNEN BIJ BEDS 2 BASIC

G N I R P S X O B T I E T I

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING QUEBEC ACTIE!!

MATRASSEN SPECIALIST

EEN MATRAS, DIRECT KOPEN? EN OP EEN BETER BED LIGGEN?

NEDERLANDS, DUITS EN BELGISCH FABRIKAAT

EN S S A R T A S EN M

!! NIEUW!

1 GRATIS DEKBED én 2 GRATIS KUSSENS!!

Beds 2 Basic

€ 899,Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

√ 15cm Koudschuim! √ 7 cm NASA Traagschuimlaag √ Afritsbare en wasbare tijk √ Anti-slip onderlaag √ Anti-allergisch

NI

LAAGSTE PRIJS!

Kom langs en test onze boxsprings en matrassen. De koffie staat klaar! Wij zijn ook zondags open!!

Normaal 1899.TOP-AANBIEDING!

999.-

#####

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

M

(CLASSIC HANDMADE!) #####

s

W

!!

NU DE E LAATST EN!! MODELL

LLERS! E MEGAKNA ijs!! LET OP ONZ de laagste pr or vo it ite al De beste kw

-64%

ANTI-ALLERGISCH

Leverbaar in alle maten!

Tijdelijk

ONGELOOFLIJK COMPLEET!

WINNAAR!!

Tijdelijk

s

399.-

IN HOTELS DE MEEST GEBRUIKTE BOXSPRING VAN EUROPA

€ 799,-

Eigenschappen:

√ Koudschuim kern √ 7 Ergonomische Comfortzones √ Dubbeldoeks tijk! √ In harde en soft variant √ Anti-alergisch

LA Matra s A PR GST IJS E !

Remote controlled

MEGA KNALLER!

Normaal 2399.-

999.####

Kom langs en test deze fantastische boxspring!

Maat 1.40

s

SPA SPRING

BODY FIT

Eigenschappen:

√ Goede matras voor de laagste prijs √ Geschikt voor vaste en verstelbare bedbodems

2

MATRAS GRATIS!

WINNAAR!!

€ 349,-

2e

MATRAS GRATIS!

Ma

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer matras √ 360 veren/m2 met koudschuim afdeklaag √ 5 ergonomische comfortzones √ Elastisch dubbeldoek tijk

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

2e

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

€749,-

2e

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ Dikke koudschuim vulling √ Hoge veerkracht √ Blijft koel tijdens de nachtrust √ Vormt perfect naar uw lichaam

IS 1 GRAT D én E B K E D IS 2 GRATENS!! KUSS

Ma

tra

s

ANTI-ALLERGISCH

€599,-

Leverbaar in alle maten!

2e

MATRAS GRATIS!

tra

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer √ 360 veren m2 met 3cm HR50 koudschuim afdeklaag √ 7 ergonomische comfortzones √ Afritsbare en wasbare tijk

s

at

ra s

BALANCE SENSE

IS 1 GRAT D én DEKBE IS 2 GRAT NS!! KUSSE

IS 1 GRAT D én DEKBE IS 2 GRAT NS!! KUSSE

ANTI-ALLERGISCH

€ 199,-

€ 999,-

Leverbaar in alle maten!

√ 18cm Latex Kern √ 1,5 cm doorgestikte traagschuim afdeklaag √ 7 comfortzones √ Anti-allergisch

M

Ma

ROYAL WELLNESS

€ 269,-

Leverbaar in alle maten!

√ 7-Slags pocketveer √ 300 veren met hoogwaardig koudschuim ombouwlaag √ met NASA traagschuim afdeklaag √ Harde en zachte uitvoering

s

IS 1 GRAT D én E B K DE IS 2 GRAT NS!! E S S U K

ANTI-ALLERGISCH

Eigenschappen:

tra

Eigenschappen:

SUPER KING

##### Luxe Design hoofdbord Beds 2 Basic + 2x electr. verstelbare boxsprings WINNAAR!! met pocketvering, Prijs vaste + 2x supersterke volva motoren boxspring + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen Ook verkrijgbaar + 2x poten set in de maten 1.60 én 180 breed + 2x metalen matrasrem keuze uit diverse maten!

SLEEP KING

#####

Leverbaar in alle maten!

MATRAS GRATIS!

LU atras XE !

Beds 2 Basic

Leverbaar in alle maten!

2

e

-58%

M

tra

€ 799,Leverbaar in alle maten!

COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELECTRISCH VERSTELBAAR!!

€ 49,-

e

WINNAAR!!

COMPLETE 2-PERSOONS ELECTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!!

A MEGR ! KNALLE !

Ma

LU atras XE !

#####

Beds 2 Basic

DUITS EN BELGISCH FABRIKAAT!

Maat 1.20

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

LAAGSTE PRIJS!

Diverse toplagen mogelijk latex, koudschuim of traagschuim √ Handgemaakt matras met 7 slags micro pocketveer √ 500 veren /m2 √ 7 comfortzones √ Zomer en Winterzijde

DEZE WEEK VOOR

NALLERS! ZE MEGAK ! LET OP ON laagste prijs! aliteit voor de kw ste be De

tra

BASIC

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

Normaal 1099.-

Ma

####

€1099,-

DREAM LATEX

√ Silence Comfort (Astropur) √ 8 cm koudschuim √ 3cm Calipore (ventilerend schuim) √ 7 cm NASA traagschuim √ Elastisch dubbeldoek tijk (afritsbaar en wasbaar)

Beds 2 Basic

MATRAS GRATIS!

2

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

#####

2

e

TOPDEAL!

TOP RECENTIES VAN ONZE KLANTEN!!

e

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

EN RESERVER JS ZE PRI VOOR DE  LEVEREN MET LATER K! MOGELIJ

A MEGR ! KNALLE !

Designhoofdbord! + 2 Beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matras topper! ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoeringen! + 2 luxe kussens

€ 749,-

TOTAL RELAX

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

WINNAAR!!

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA SUPER ACTIE!!

M

tra

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

Tijdelijk

LU atras XE !

MARKIES

Diverse maten

TIJDELIJKE ACTIE!!

#####

MATRAS GRATIS!

DE KOFF

ONGELOOFLIJK SLAAPCOMFORT!!

1 x Luxe gestoffeerde Hoofdbord (14cm diep) 2 x Luxe Gestoffeerde verende boxen (25cm dik) 2 x Luxe Gestoffeerde pocketmatras 9-zone (20cm dik) 1 x Luxe Koudschuim topper meegestoffeerd (ca. 6cm) 2 x Luxe Set triangel poten (7cm)

Ma

EU

SILENCE COMFORT

2

Sm ZONDA1G 4:00 t/ 8:00 uur 1 ! ! OPIEESTN LAAR! AAT VOOR U K

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

e

prijzen √ Laagste liteit kwa √ Beste comfort √ Beste dvies √ TOP-a ervice √ TOP-s

L!!

SUPER ! DE LUXE!

#####

MATRAS GRATIS!

asic Bij Beds 2 B

COMPLEET LUXE!

in diverse kleuren leverbaar!

e 2

N SP AJA EC AR IA S

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

e

2

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

Eigenschappen:

√ Top HR60 Koudschuim! √ 4cm traagschuim in tijk √ Koel in de zomer √ 3D profiel / hard en zacht √ Beter ligcomfort en ventilatie

e

2

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 15cm Koudschuim kern √ Ergonomische comfortzones √ Elastisch dubeldoek tijk √ Afritsbare en wasbare

DIT IS MAAR EEN GEDEELTE VAN HET ASSORTIMENT - KOM LANGS VOOR HET COMPLETE ASSORTIMENT - VERDER DE KOFFIE STAAT NIET ALLEEN KLAAR... MAAR HIJ IS OOK LEKKER

NIEUW IN HET ASSORTIMENT > MOLTONS VOOR MATRASSEN EN TOPPERS IN ALLE MATEN!!

S G A D N ZO 14:00 t/m 18:00 uur ! ! N E OP

ASIC!

2B E BIJ BEDS TOP-SERVIC

 071 2000168 Onze Boxsprings

Onze Matrassen

√ Laagste prijzen √ Altijd kwaliteit √ GRATIS TOP-matrassen √ GRATIS Hoofdbord √ GRATIS Potenset

√ 2e Matras GRATIS √ 2 Weken proefslapen √ Beste comfort √ 5 jaar garantie √ Gratis advies

Openingstijden Ma. / Di. / Wo. 9:30 - 18:00 Do. / Vr. 9:30 - 21:00 Za. 9:30 - 17:00 Zo. 14:00 - 18:00

Adres: Kerkstraat 58 - Noordwijk (binnen) INGANG Passage

Koopavonden Do. / Vr.

18:30 - 21:00

De getoonde aanbiedingen zijn slechts een klein gedeelte van ons assortiment | Kom ook langs voor onze kwaliteits kussens en accessoires!

November 2011 Zet- en drukfouten voorbehouden

OC_week_48  

Deze week bij u als folder in de bus: 071-5172490 of 06-56413395 Als SPECIALE AANBIEDING ☎: 071-5246878 / www.rotsvast.nl Elke week gratis h...

OC_week_48  

Deze week bij u als folder in de bus: 071-5172490 of 06-56413395 Als SPECIALE AANBIEDING ☎: 071-5246878 / www.rotsvast.nl Elke week gratis h...

Advertisement