Page 1

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.OEGSTGEESTERCOURANT.NL

sport P29

20 november 2013 JAARGANG 84 NR 47

nieuws P5 Zonder twijfel PVOO viert denderde Verkerk 10-jarig jubileum naar de zege

OTTO VERKERK (82) KAMPIOEN WETENSCHAP

Lokaal betrokken en betrouwbaar

Prof. dr. S. Pauline Verloove-Vanhorick

nieuws P5

Het gaan en komen van Aart Teun Veldhuyzen

P25

Els Timmers beschermvrouwe Cultuurfonds

Tweedehands markt MARKT  Op zaterdag 23 november organiseert We Run 4 All voor de derde keer een tweedehands markt in en voor de bibliotheek van winkelcentrum De Lange Voort tussen 09.00 en 16.00 uur. De stichting wil door deze verkoop veel mogelijk geld op halen voor hospices en ziekenhuizen die mensen behandelen en verzorgen die aan kanker lijden. Zo hebben Xenia, het Diaconessen huis en het hospice in Voorhout al bijdrages gekregen. Niet geheel toevallig doet Sinterklaas deze zaterdag dag het winkelcentrum aan. Voor inlichtingen, ook over inbreng van goede spullen: (071) 515 30 70.

CULTUUR  Volkomen verrast en verbaasd keek burgemeester Els Timmers vorige week woensdag, 13 november, om zich heen in het penthouse van Corpus. Geen zware delegatie uit Houston, zoals haar was voorgehouden, maar een grote groep bekende Oegstgeestenaren wachtte haar op. Door Willemien Timmers

Het duurde even voordat duidelijk werd waarom zij onder valse voorwendsels naar Corpus was gelokt. Hans Ludo van Mierlo probeerde als eerste een tipje van de sluier op te lichten. “Wellicht bent u de laatste echte burgemeester van ons mooie dorp. Volgend voorjaar neemt u afscheid. Er hangen veel veranderingen in de lucht, en dus zijn we bij elkaar gaan zitten, en gaan zoeken naar wat ons als Oegstgeest onderscheidt.” Jetteke Bolten, oud-directeur van de Lakenhal nam het woord van hem over: “Twee maanden geleden, op een warme nazomermorgen werd ik ingewijd in het plan voor een fonds ter stimulering van de culturele creativiteit in de gemeenschap van ons dorp. Een burgerinitiatief. Het Cultuurfonds, dat op 10 oktober definitief in het leven is geroepen, wil met financiële bijdragen kunst- en cultuurvormen in de gemeente Oegstgeest stimuleren, ondersteunen en bevorderen. Vóór het fonds echt de wereld in mag, willen wij het fonds opdragen aan het icoon van ons dorp. Want waar

Oegstgeestig Stil

I

n stilte vervoerd door de NS, dat kan blijkbaar. Ik zat met een vriend lekker te kletsen in de trein toen er een man op ons af stapte. Hij had een opengeslagen boek in zijn hand en zei dat we best wel af en toe wat mochten zeggen, maar dat wij niet mochten praten. We zaten namelijk in een zogenoemde stiltecoupe. Sjonge, ik dacht dat dit alleen voor de Eerste Klasse was. We zijn maar ergens anders gaan zitten, de reis zou anders veel te saai worden. Weer thuis in Oegstgeest was ik een ervaring rijker en een OV-kaart armer, want die was ingenomen omdat ik niet had ingeklokt. Ik werd gelukkig weer opgevrolijkt door een bekende die vertelde over een van zijn buren die in een rolstoel terecht kwam en bijna zijn deur niet in kon door de hoge drempel. Heel aardig bood de gemeentewerf een oprijplaat te leen aan in afwachting op een permanente voorziening. Van zoveel spontane service en meeleven word ik stil! Wil van Elk

het allemaal om draait: dit fonds is bedoeld als het breed gedragen afscheidscadeau van de burgerij aan u als scheidend burgemeester.” Timmers was zichtbaar aangedaan op de mooie momenten die de middag bracht. Op de vraag of ze de eretitel ‘Beschermvrouwe van het Cultuurfonds Oegstgeest’ wilde aanvaarden, antwoordde ze dan ook volmondig ‘ja’. “Een beter initiatief hadden jullie niet kunnen starten. Het past echt bij Oegstgeest. In ons dorp, dat onder andere door het Dorpslab weer vibreert, is zo’n cultuurfonds een enorme stimulans. Ik zelf kan niet zonder kunst en cultuur. Het vormt mijn verleden, heden en toekomst. Het is mooi als je cultuur jong meekrijgt; ik hoop dat het fonds daaraan kan bijdragen.” Timmers uitte de hoop dat het fonds een stuk positieve culturele bagage in de rugzak van de Oegstgeester jeugd zal kunnen plaatsen. “Cultuur is niet elitair, cultuur is voor iedereen!” Haar dankwoord sloot de burgemeester af met de woorden: ”Jullie hadden me geen groter plezier kunnen doen. Lieve mensen, hartstikke bedankt!”

Jottem KIJKEN  Op vrijdag 29 november,

van 10.30 tot 15.00 uur kan men bij Jottem (Louise de Colignylaan) komen kijken, proeven en kopen tijdens het open huis. Men kan een kijkje nemen op de groepen, en handgemaakte producten kopen.

Els Timmers: ‘Jullie hadden me geen groter plezier kunnen doen.’ | Foto Willemien Timmers

Wind- en zonne-energie GROEN

Op donderdag 21 november organiseert Energiek Poelgeest haar derde informatieavond dit jaar. Deze keer wordt ingegaan op de mogelijkheden van wind- en zonne-energie. Dhr. Danny Steenhorst van de coöperatieve vereniging De Windvogel komt vertellen over de mogelijkheden van coöperatief windenergie opwekken, en hoe dat werkt. Aansluitend wordt 

IN NU OOK ST! E OEGSTGmEmerHaarle eg 8a straatw

gekeken naar de mogelijkheden van het coöperatief opwekken van stroom met zonnepanelen op grotere daken van ‘derden’. Wat zijn mogelijkheden op de daken van flats? Hoe werkt dat met VVE’s? Wat zijn de mogelijkheden op de school de Vogels? Hoe is dat eventueel te financieren? Is daar een educatief pakket aan te koppelen? De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in OBS de Vogels.

folders

VERTROUWD PERSOONLIJK VERTROUWD PERSOONLIJK

KEES BERGMAN.NL KEES BERGMAN.NL VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN PENSIOENEN

VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN PENSIOENEN

groeten uit Leiden Uw folder ook in de krant? Bel nu (071) 402 29 01

LES S DAN De Voscuyl 40 - oegstgeest Bel 071-515 46 36 of 515 44 44 info@danscenterdejong.nl ook Voor al uw feesten! PARTYCENTER DE JONG

Tel. 071-4078900 Tandartspraktijk Boerhaaveplein

Nico van de Meent T: (071) 51 55176 Behandeling ook in de avond en op zaterdag


O

S G N I N PE

S L A E D


nieuws

Oegstgeester courant

Bijeenkomst Schiphol vliegtuigen n Als vervolg op de presentatie over Schiphol voor de gemeenteraad op 14 november jl., vindt er op maandag 2 december een informatie- en discussiebijeenkomst plaats over de ontwikkeling van Schiphol, de gevolgen voor onze regio en de invloed die bewoners daarop kunnen uitoefenen.

De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis (trouwzaal), van 20.00 tot 22.00 uur. Onderwerpen die onder andere aan de orde zullen komen: ontwikkeling schiphol, beperking geluidshinder, omgevingsraad Schiphol en de tweede Kaagbaan. Alle belangstellenden zijn welkom. Meer achtergrondinformatie: http://oegstgeestzietzevliegen. ning.com/

Cursus fotografie foto n Binnenkort gaat Monique Shaw fotografie cursussen geven bij de Rabobank in Oegstgeest (Lijtweg 15). Deze korte cursus is geschikte voor iedereen die iets meer over fotografie wilt weten. “De meeste mensen vinden dat ze mooie foto’s maken, maar willen graag weten hoe het zit met de sluitertijd, diafragma en iso waarden. Ik vertel in deze cursus hoe de techniek werkt maar wil de nadruk leggen op het ‘leren kijken’. Hoe breng je een onderwerp in beeld, hoe kan je creatief met een onderwerp omgaan zodat zelfs vakantiefoto’s of simpele portretten van mensen interessant worden,” aldus Shaw. Iedere deelnemer kan zijn eigen camera meenemen en krijgt desgewenst uitleg over zijn camera. De geplande data zijn: Woensdag 27 november 19.00 22.00 uur en vrijdag 13 december 9.30 - 12.30 uur De cursus is een afgerond dagdeel. Na deze drie uur weet men meer over camera en fotografie. Het zijn geen vervolgcursussen. Kosten per cursus bedragen: € 39,50 (inclusief kop koffie/thee + samenvatting). Opgeven en informtie via: monique_shaw@yahoo.com

woensdag 20 november 2013

3

ASC-dossier in commissie Ruimte plannen n Afgelopen donderdag besprak de Commissie Ruimte het gerepareerde bestemmings- en exploitatieplan ‘Overveerpolder’. Reparatie was nodig nadat de Raad van State vorig jaar het vaststellingsbesluit door de Oegstgeester gemeenteraad vernietigde. De geluidsoverlast voor een recreatiewoning naast het aan te leggen ASC-sportcomplex stond goedkeuring in de weg. Door Eric Kijkuit

Voorafgaand aan de bespreking in de Commissie Ruimte was er voor insprekers gelegenheid om te reageren op het voorliggende bestemmings- en exploitatieplan. De

insprekers en later ook de partijen in de Commissie Ruimte bestookten de spelers in het dossier met de bekende argumenten, vragen en ook verwijten. Geen verrassing aangezien het getouwtrek rond de voorgenomen verhuizing van ASC

naar de Overveerpolder al tien jaar gaande is. Nieuw aspect in de politieke discussie is het voornemen van coalitiepartij Leefbaar Oegstgeest (LO) om tegen het conceptbestemmingsplan Overveerpolder te stemmen. De coalitiepartijen VVDen PrO hebben echter samen een meerderheid in de raad en kunnen ook zonder LO het bestemmingsplan Overveerpolder vaststellen. Dit gegeven leidde tot een verwijt aan het adres van de coalitiepartijen VVD en PrO. Deze zouden vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen het gevoelige ASC-dossier met

de kleinst mogelijke meerderheid door de gemeenteraad heen willen loodsen. Binnenkort wordt het bestemmingsplan ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna wordt het plan mogelijk door de tegenstanders opnieuw ter vernietiging voorgedragen aan de Raad van State. Aangezien goedkeuring van het bestemmings- en exploitatieplan een eerste stap is op weg naar realisatie van het plan, zal het ASC-dossier ongetwijfeld nog jaren onderwerp zijn van discussies in de raad.

Inleveren DE punten steun n Alle Oegstgeester inwoners die Douwe Egberts waardepunten uitknippen, kunnen ze inleveren om de voedselbank in Leiden te steunen. “Lever uw punten bij ons in, voor 10 januari 2014.” M. van Veen, in samenwerking met de bakkers van Oegstgeest, (www.lionshelpen.nl) zet zich in om zoveel mogelijk D.E. waardepunten te verzamelen om

iets voor de Voedselbank te kunnen doen. De ingeleverde punten worden ingewisseld voor koffie- en thee producten die worden toegevoegd aan de voedselpakketten die de voedselbank wekelijks ter be-

schikking stelt aan mensen die het echt nodig hebben.

lignylaan 29 of bij Bakker Hugo de Groot in de Kempenaerstraat.

De in Oegstgeest ingeleverde punten komen uitsluitend ten gunste aan de Voedselbank in Leiden.

Bij Jottem loopt nóg een actie: ‘drop je dop’. Bij deze actie worden plastic doppen van niet statiegeld flessen, zoals melkpakken en sappakken, verzameld. Met de doppen, die omgesmolten worden, steunt men de blindengeleidehonden.

Punten inleveren kan bij: Bakker Tijsterman winkelcentrum Lange Voort, Jottem in de Louise de Co-

Geelhoed en Smitsloo invloedrijkste Oegstgeestenaren top

n Het regionale magazine Rijnstreek Business publiceerde vorige week de Top 25 van meest invloedrijke ondernemers en bestuurders in de Rijn-, Duin- en Bollenstreek van 2013. Dit jaar kwam het blad voor het eerst twee lijsten; een top 25 met bestuurders en een lijst met de top 25 ondernemers.

Aart Teun Veldhuyzen tussen zijn ouders. | Foto Antoon Koch

Het gaan en komen van Aart Teun Veldhuyzen scouting n Ooit hing er tijdens de Sint Jorismarsen een groot spandoek op het landgoed OudPoelgeest: Scouting, dat is pas leven. Door Antoon Koch Zo moet Aart Teun Veldhuyzen het ook ervaren hebben toen hij zijn vrije tijd ging besteden bij Scouting Oegstgeest te weten de meisjesgroep van Derja. Niet zo verwonderlijk want thuis was het hem met de paplepel ingegeven. Vorig jaar bestond Scouting Derja 75 jaar en deze week maakte Veldhuyzen daar de 25 jaar van vol. Reden om de leiding vaarwel te zeggen. “Maar ik ga niet weg hoor”, is het eerste wat hij zegt, “er is nog zoveel te doen”. Gaan is dus op andere wijze aanblijven geworden. En dat na tien jaar leiding bij de bevers en vijftien jaar bij de kabouters en welpen In het prachtige honk van Scouting Derja, aan de Voscuyl wachtte Art Teun zaterdag een afscheidsfeestje, maar loslaten bestaat niet voor hem. “Toen ik aantrad waren er maar 7 bevers. Nu hebben wij twee groepen van 16 kinderen,” vertelde hij trots. “Op het ogenblik zijn wij bezig met het herbeleven van de

‘Kronieken van Hamelen’. Wij studeren de liedjes in en spelen de rollen na in bijbehorende kleding”. Velen hieven het glas op Aart Teun. Hij werd toegesproken door voorzitter Ton van den Berg en Marloe den Hartog die samen met Sandra Fleur de organisatie van het afscheidsfeestje op zich hadden genomen. Vele bekenden uit de wereld van Scouting waren naar De Voscuyl gekomen om het glas op Aart te heffen en te genieten van een etentje. Aart Teun werd een boek, waar allen aan hebben meegewerkt, overhandigd. Jawel: Scouting, dat is pas leven!

www.jantjebeton.nl

Ondernemers Ondernemer nummer één is Katwijker Diek Parlevliet, directeur van Parlevliet & Van der Plas. Nummer twee is Franco Ongaro, directeur van ESTEC in Noordwijk, de grootste vestiging van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Op drie is Paul Brandjes te vinden, directeur van De Raad Groep. De enige Oegstgeester ondernemer vinden we op nummer 16: Menno Smitsloo, eigenaar Smitsloo Groep in Oegstgeest Bestuurders De tweede lijst, die van de 25 mach-

tigste bestuurders in de Rijn-, Duinen Bollenstreek wordt aangevoerd door Nettie Buitelaar, directeur Leiden Bio Science Park. Op nummers twee staat Henri Lenferink, burgemeester van Leiden en verder onder andere voorzitter van Holland Rijnland, voorzitter Veiligheidsregio Hollands-Midden, korpsbeheerder politieregio Hollands- Midden, voorzitter van het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting en actief als lid van meerdere raden van advies en van overleg- organen. Gedeputeerde Ingrid de Bondt (verkeer en vervoer) in Zuid-Holland staat op nummer drie. Eerste en enige Oegstgeestenaar in de lijst is Lucien Geelhoed op nummer 14. Geelhoed is het creatieve brein achter Dorpslab Oegstgeest. “Lucien Geelhoed zet met tal van activiteiten Oegstgeest weer in beweging en versterkt zo de lokale identiteit en gemeenschap,” aldus Rijnstreek Business.

Sinterklaasorkest muziek

n Het Jeugd Symfonieorkest Rijnstreek organiseert dit jaar opnieuw het Groot Sinterklaasorkest op 1 december aanstaande in het Da Vinci College te Leiden. Dit jaarlijks meespeel-orkest wordt speciaal georganiseerd voor kinderen van 7 á 8 tot en met 12 jaar, die een strijk- of blaasinstrument, piano, slagwerk of harp spelen en minstens één jaar les hebben.

“Het is bijna zover, op 1 december gaan we met een orkest van meer dan 100 kinderen sinterklaasliedjes spelen! Het is echt geweldig dat er zoveel kinderen die (nog) geen lid zijn van het Jeugd Symfonieorkest graag mee willen doen en we gaan er met z’n allen weer een groot feest van maken. Vorig jaar, in 2012 speelden 130 kinderen na een middag repeteren, alle sinterklaasliedjes

mee onder leiding van dirigente Karin Kemper. Ook dit jaar worden er heel veel enthousiaste muzikantjes verwacht”, aldus de organisatie. De leden van het Kinderorkest van het JSR spelen natuurlijk zelf ook allemaal mee. Deelname aan het Groot Sinterklaasorkest is gratis. Het Jeugd Symfonieorkest Rijnstreek is een regionaal jeugdorkest en heeft ruim 110 leden, verdeeld over twee Kinderorkesten, een Juniorenorkest en een Symfonieorkest. Groot Sinterklaasorkest 2013 Dag: zondag 1 december Tijd: 14.00 – 16.00 uur: 14.00 – 14.30 Instrument uitpakken, stemmen 14.30 – 15.30 Repetitie 15.30 – 15.45 Pauze 15.45 – 16.00 Sinterklaasconcert. Plaats: Da Vinci College, Kagerstraat 7, Leiden


SINT & PIET

ZIJN FAVORIET!

daar scoor je altijd! SKIFF

VOETBAL PYJAMA’S

SWEATS & PANTS

DAMES

MT 116 - 176

34,95 39,95 HEREN

SINNER

O’NEILL MUTSEN

9,95 17,95

5,-

SKIBRIL & -HELM JUNIOR

24,95

SINNER 14,95 39,95 SKIBRIL 19,95 DELLEN O M E D N E L IL H C S R E V L HEEL VEE 49,95 79,95

SINNER SKIHELM

MT 36 -41

32,95

24,95 JUNIOR

ve r s t e l b a a r

39,95 MT 28 -35

49,95

HANDSCHOEN

9,95

14,95

DAMES

INDOOR

HOCKEYSTICK JUNIOR

12,95

VOLW.

34,95

MT 36 - 43

34,95

MT 36 -41

MT 29 - 40

69,95

39,95

MT 28 -35

49,95

SOFTBOOT

49,95

39,95

24,95 29,95

ve r s t e l b a a r

59,95

9,95

29,95 39,95

34,95

MT 36 - 43

12,95

5,95

ECHT LEER!

MT 24 -34

HOCKEY SOKKEN

HOCKEY

VOLW.

MT 23 -28

9,95

HEREN

2 VOOR 15,-

19,95

MT 27 - 41

39,95

34,95

49,95

39,95

DAMES & HEREN

MT 36 - 41

49,95

129,95

99,95

44,95 MT 41 - 47

109,95

99,95 KEMPENAERSTRAAT 13 - OEGSTGEEST

L E ID SCHEND AM - D E N H A A G - Z O ET ERM EER - W W W .F AV OR IET SPOR T .NL


nieuws

OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 20 NOVEMBER 2013

5

Marien den Boer lijsttrekker CDA VERKIEZINGEN  De leden van het CDA Oegstgeest hebben Marien den Boer unaniem gekozen als lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hij is op dit moment voorzitter van de CDA-fractie in de gemeenteraad. Zijn reactie op de verkiezing tot lijsttrekker: “Ik ben er trots op deze lijst vol met enthousiaste mensen aan te voeren. Ik heb er zin in de komende maanden campagne te voeren. We willen vooruit kijken, maar we zullen niet schromen ook de zaken die de afgelopen vier jaar fout zijn gegaan aan de orde te stellen”. De top-5 van de lijst bestaat verder uit Eibertjan van Blitterswijk, Ingrid van Dillen-Wesseling, Ingeborg van Pijkeren-Koevoet en Marieke van Hoffen. De CDA’ers hebben zich ook gebogen over het verkiezingsprogramma. Dit programma heeft de titel ‘Kiezen voor de samenleving’ gekregen. Marien den Boer: “Het CDA Oegstgeest vindt dat de gemeente moet uitgaan van de kracht van de Oegstgeester samenleving en niet moet denken vanuit bestaand beleid. Dat betekent dat mensen de ruimte moeten krijgen om met hun eigen ideeën dingen die zij als een probleem zien aan te pakken. Dat werkt beter dan als de gemeente oplossingen opdraagt.” Als voor-

beeld noemt Den Boer het groenonderhoud: “Nu kapt de gemeente volgens een vast beleidsplan bomen, in de toekomst moet het groenonderhoud veel meer vanuit de vraag van buurten en straten geregeld worden.” Het behouden en versterken van de kracht van de samenleving gaat het beste in zelfstandigheid en samenwerking in de regio, is de overtuiging van het CDA Oegstgeest. Zij spreekt zich daarom uit vóór de zelfstandigheid van Oegstgeest. Daarbij wordt wel de kanttekening gemaakt dat behoud van zelfstandigheid alleen mogelijk is als de gemeente haar financiële en bestuurlijke problemen oplost en ze beter gaat presteren dan de afgelopen vier jaar. Andere belangrijke doelen voor de komende vier jaar zijn: - Behoud en versterking van het dorpse karakter van Oegstgeest; - Het verlagen van de financiële lasten van het verenigingsleven; - Intensievere samenwerking tussen sportclubs waardoor ASC ruimte geboden kan worden in de Voscuyl; - Behoud van de zondag als unieke dag voor bezinning, rust en samenzijn; - Het faciliteren van uitstekende zorg met een menselijke maat en het stimuleren van vrijwilligerswerk.

Voorlichting over zorgverzekering VERZEKERING  De ANBO, afdeling

Oegstgeest heeft ervaren dat het kiezen van de juiste zorgverzekering voor veel mensen een moeilijke puzzel is. Hoe kun je besparen zonder(al te veel) risico te lopen? Wat wil je zeker niet riskeren en waar moet je op letten? Aan het eind van ieder jaar staan veel mensen en vooral veel ouderen voor deze en andere vragen, Op deze en andere vragen kan men antwoord krijgen op een voorlichtingsbijeenkomst voor alle Oegstgeestenaren,die de ANBO Oegstgeest houdt op vrijdag 22 november vanaf 13.30 tot 17.00 uur in

het gemeentecentrum, Lijtweg 9 Het onafhankelijk bureau SUCSEZ, dat voor de ANBO bemiddelt bij kortingen op de premies, zal met een lid van haar voorlichtingsteam aanwezig zijn om een inleiding te geven over alles wat men bij de keuzes moet weten en om alle vragen te beantwoorden. De ANBO heeft kortingsafspraken met zorgverzekeraars waardoor leden tot 150 euro per persoon per jaar kunnen besparen. Voor nadere inlichtingen bel een ANBO-bestuurslid. Aarnout Coster (071) 517 53 95, Cornelia Middelkoop (071) 517 70 24, Emmy Vletter (071) 517 71 90 of Ton Kohlbeck (071) 515 36 61.

Swingende PVOO’ers op de dansvloer, die de hele avond vol staat. | Foto Wil van Elk

10 jaar PVOO: fietsen, eten, drinken, dansen JUBILEUM  De gezellige lampjes, kleurige ballonnen en de vele fietsen voor Partycentrum La France zorgen direct voor een feestelijk gevoel op deze lustrumfeestavond van het PVOO. De weergoden blijken gunstig gestemd, want het is droog. En dat is nu net wat de Oegstgeester ondernemers nodig hebben om kapsels in model en feestkleding droog te houden tijdens het Cycling Dinner. Barbara Luigies doet verslag van afgelopen zaterdag. Bij binnenkomst krijgen we een rode envelop met daarin de restaurant-routekaart ‘het persoonlijke rondje Oegstgeest’. Het is al gezellig druk en er heerst een enigszins uitgelaten sfeer. Het bestuur verwelkomt alle leden en hun partners en legt de ‘spelregels’ uit. Iedereen eet in drie van de vijf deelnemende restaurants (Koetjes & Kalfjes, De Beukenhof, Streeder, De Jonkheer en Wine & Dine) en schuift zo steeds weer aan tafel bij andere PVOOleden. Wij starten bij Koetjes & Kalfjes. Aan de verschillende tafels op de tweede verdieping worden handen

geschud, glazen geklonken en geanimeerde gesprekken gevoerd. De gefrituurde garnalen op een bedje van kroepoek en wat sla worden met smaak verorberd. En dan is het alweer tijd om naar het tweede restaurant te gaan: De Beukenhof. Als iedereen een plekje heeft gevonden aan de ronde tafels komen ook hier de gesprekken al snel op gang. De gasten laten zich de malse biefstuk goed smaken en om 21.00 uur vertrekken we naar het derde restaurant op ons lijstje: Streeder. Even inschikken op de bank aan de lange tafel en dan zit iedereen. De glazen worden gevuld en iedereen maakt

kennis met nieuwe tafeldames en –heren, onderwijl genietend van friet met een broodje speciale hamburger. En dan op de fiets terug naar Partycentrum La France, waar burgemeester Timmers het afsluitende feest opent. Voor het zover is, deelt ze een tien met griffel uit aan de organisatoren van deze feestavond met de volgende woorden: “Het fietsen van restaurant naar restaurant gaf mij een soort schoolreisjesgevoel. Een fantastische manier om in een ongedwongen sfeer steeds andere mensen te ontmoeten.” Dan begint de band Clean Sweep en de eerste swingende PVOO’ers verschijnen op de dansvloer, die de hele avond vol staat. Als rond half 1 de klanken van het laatste nummer ‘Last Dance’ van Donna Summer nog nagalmen, stappen wij op de fiets naar huis. Het gele PVOO-zadelhoesje, dat we eerder die avond kregen, hebben we gelukkig nog steeds niet nodig.

GEHOORD EN GEZIEN Sint Nicolaas Hij komt… Hij komt… Komende zaterdag komt de Sint aan in Oegstgeest om daar de kinderen te ontmoeten en de beide winkelcentra met een bezoek te vereren. De Sint wordt om 10.00 uur aan het Oegstgeester kanaal verwelkomd door Burgemeester Timmers en de besturen van beide winkelcentra en is van 10.45 tot 11.45 uur in winkelcentrum Lange Voort. Rond 13.00 uur vertrekt hij vervolgens naar De Kempenaerstraat. Er gaan geruchten dat er ook witte pieten in zijn gezelschap verkeren, maar dat konden we niet zwart op wit krijgen.

euro per jaar veel te duur en nieuwbouw veel goedkoper is.

Zwembad (1) Is het voorbestaan van het zwembad nu echt al helemaal rond? Jawel, er is ingestemd met het uitvoeren van een renovatie. En belofte maakt schuld. Toch zijn er nog wat puntjes die scherp in de gaten dienen te worden gehouden om het juichen voordat de beer geschoten is te voorkomen. Wat blijkt? Er is namelijk helemaal nog geen geld gereserveerd in de meerjarenbegroting voor een zwembadrenovatie. Pas in mei volgend jaar gaat men verder praten met een nieuwe raad en een nieuwe wethouder waaruit blijkt dat er pas in de loop van het jaar een echt besluit genomen wordt om te gaan renoveren. Om er dan, volgens insiders, achter te komen dat een gemeentelijke bijdrage van minimaal 400.000

Zebrapaden Een zebrapad geeft de voetganger voorrang om over te steken. Onze ervaring is dat op de drukke Rhijngeesterstraatweg automobilisten niet altijd die voorrang verlenen. Dat viel ons op toen wij het verkeer op de Willibrordrotonde volgden, waar fietsers en voetgangers altijd voorrang hebben. Rake opmerking: ‘Het grootste gevaar in het verkeer, is de mens zelf.’ Om het gevaar te verminderen, kunnen we beginnen met beter op te letten. Beter dan de automobilist die in het donker de Willibrordrotonde opreed. Remmen gierden en een voetganger werd geraakt. Geschrokken bestuurder van de auto: “Ik zag de oversteker te laat,” Goede raad: vooral als het donker is, matig uw snelheid als u een oversteek-

Zwembad (2) Wij ontvingen een e-mail van de manager van zwembad Poelmeer. Met de mededeling dat de geslaagde handtekeningenactie voor behoud van het bad gehouden is door de medewerkers van het bad, en niet door de Nieuwe Vrienden van Poelmeer en Vivax. Oeps, daar viel Inkochnito met een smak van het toneel met het onderwerp van vorige week in deze rubriek. Hij trekt het boetekleed aan.

plaats nadert. De voetganger raden wij aan driemaal uit te kijken en te zorgen dat hij/zij gezien wordt. .

DOOR INKOCHNITO

Vox Humana Traditioneel zijn de koorconcerten in de kersttijd. Eén daarvan, die er jaarlijks uitspringt, is het optreden van het mannenkoor Vox Humana waarin ook Oegstgeestenaren hun stem verheffen. Thema van het jaarlijkse kerstconcert in de Leidse Marekerk is: ‘Rejoice’. Het concert vindt plaats op vrijdag 20 december, aanvang 20.00 uur. Kaarten à € 15, - kunt u bestellen bij de koorleden of via www.mannenkoorvoxhumana.nl. Gelukkig! Nederland is uit de recessie. Er wordt voorzichtig gejuicht bij de 0,1 procent dat het beter gaat. Er worden weer cadeautjes gekocht. Dus het laatste kwartaal van het jaar moet er nog een tikkeltje gunstiger uitzien. Daar kun je je gelukkig bij voelen. Over geluk gesproken: twee krantenkoppen zijn ons bijgebleven. De eerste: ‘Het Nederlandse volk is het depressiefste’ en de tweede: ‘De Nederlanders zijn het gelukkigste volk’. Laten wij ons door de media niet aanpraten dat wij depressief gelukkig zijn! Denk als de dichter J.C. Bloem: ‘Dit heb ik bij mijzelven overdacht, Verregend op een miezerige morgen, Domweg gelukkig in de Dapperstraat.’

De enige lectuur die spoedig verveelt, zijn de banketletters.


WOENSDAG 20 NOVEMBER 2013 WOENSDAG 20 NOVEMBE WOENSDAG 20 NOVEM

Sponsor De Clercq Advocaten en Notarissen: Sponsor DeDe Clercq Advocaten enen Notarissen: Sponsor Clercq Advocaten Notarissen:

10 10 jaar samenwerking met PVOO samenwerking met PVOO 10jaar jaar samenwerking met PVOO

Bijblijven is bewegen Bijblijven isisbewegen Bijblijven bewegen

NEWS ALERT! NEWS ALERT! NEWS ALERT! Voor wieVoor geen viert: donderdag wie geen pakjesavond viert: donderdag Voorpakjesavond wie geen pakjesavond viert: donderd 5 december 2013 van 17.30 tot 19.30 uur: 5 december 2013 van 17.30 tot 19.30 uur:uur: 5 december 2013 van 17.30 tot 19.30 Op-weg-naar-huisbijeenkomst in De Beukenhof met hun met 25-jarig bestaan en blikte vooruit naar de ledenOp-weg-naar-huisbijeenkomst in De hunhun 25-jarig bestaan en blikte vooruit naarnaar de ledenOp-weg-naar-huisbijeenkomst in Beukenho De Beuke met 25-jarig bestaan en blikte vooruit de ledendag van de op 21 november. Natuurlijk stipte hij dagRabobank van de Rabobank op 21 november. Natuurlijk stipte hij dag van de Rabobank op 21 november. Natuurlijk stipte hij het PVOO-jubileumfeest van 16 november aan, waaraan, hij,aan, het PVOO-jubileumfeest van van 16 november waarwaar hij, hij, het PVOO-jubileumfeest 16 november en met hem velen, naar uit keek. (advertentie) en met hem velen, naar uit keek. (advertentie) en met hem velen, naar uit keek. (advertentie)

lokale economische beleid maar ook direct bijook de direct EconoHet lijkt Het de normaalste lokale economische beleid maar ook direct bij de lijkt lijkt de normaalste lokale economische beleid maar bijEconode EconoHet de normaalste mische Agenda Leidse regio. En via de Koepel van Leidse zaak van zaak de wereld dat mische Agenda Leidse regio. En via de Koepel van van Leidse van de wereld dat mische Agenda Leidse regio. En via de Koepel Leidse zaak van de wereld dat regio-ondernemersverenigingen is het PVOO gespreksgemeentegemeente en gemeente onderneregio-ondernemersverenigingen is het PVOO gespreksen onderneregio-ondernemersverenigingen is het PVOO gespreksen ondernepartner bij andere economische thema’s. thema’s. mers samen partner bijregionale andere regionale economische mersoptrekken samen optrekken partner bij andere regionale economische thema’s. mers samen optrekken om de lokale economie om de lokale economie om de lokale economie Het PVOO al tien jaar aan de ieder te stimuleren. is de Hettimmert PVOO timmert al tien jaarweg aanen deblijft weg en blijft ieder te stimuleren. TochToch is de Het PVOO timmert al tien jaar aan de weg en blijft ieder teToch stimuleren. is de jaar groeien. Met de ontwikkeling van het MEOB en het samenwerking tussen het jaar groeien. Met de ontwikkeling van het MEOB en samenwerking tussen het jaar groeien. Met de ontwikkeling van het MEOBhet en het samenwerking tussen het Bio Science Park in Nieuw-Rhijngeest zal de bedrijvigPVOO enPVOO dePVOO gemeente Bio Bio Science ParkPark in Nieuw-Rhijngeest zal de en de Science in Nieuw-Rhijngeest zalbedrijvigde bedrijvigengemeente de gemeente en het aantal ondernemers, de komende jaren verder ‘pas’ tien‘pas’ jaar‘pas’ oud. In jaar heid, en het aantal ondernemers, de komende jaren verder tien tien jaar oud.oud. In heid, heid, en het aantal ondernemers, de komende jaren verder In toenemen. Ook dan hebben gemeente en PVOO elkaar 2003 waren er al meer toenemen. Ook dan hebben gemeente en PVOO elkaar 2003 waren er al meer toenemen. Ook dan hebben gemeente en PVOO elkaar 2003 waren er al meer nodig omnodig denodig nieuwe wegwijs te maken. dan 1.000 ondernemers om om deondernemers nieuwe ondernemers wegwijs te maken. dan 1.000 ondernemers de nieuwe ondernemers wegwijs te maken. dan 1.000 ondernemers in Oegstgeest, maar alleen in Oegstgeest, maar alleen in Oegstgeest, maar alleen de winkeliersverenigingen KritischKritisch enKritisch constructief de winkeliersverenigingen en en constructief de winkeliersverenigingen constructief traden alstraden gezamenlijke De samenwerking is altijd goed constructief, als gezamenlijke De samenwerking is altijd goedgoed geweest, constructief, traden als gezamenlijke De samenwerking isgeweest, altijd geweest, constructief, gesprekspartner op richkritisch en met respect. Met mooie bijeenkomsten over o.a. overover gesprekspartner op richkritisch en met respect. Met mooie bijeenkomsten o.a. o.a. gesprekspartner op richkritisch en met respect. Met mooie bijeenkomsten ting gemeente. Het initiatief van enkele ondernemers om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en informatietingting gemeente. Het initiatief van enkele ondernemers om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en informatiegemeente. Het initiatief van enkele ondernemers om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en informatieeen platform op te richten werd warm onthaald door het doordoor bijeenkomsten over de crisis en crisis voor nieuwe ondernemers een een platform op teop richten werd warm onthaald het bijeenkomsten overover de en voor nieuwe ondernemers platform te richten werd warm onthaald het bijeenkomsten de crisis en voor nieuwe ondernemers toenmalige college. Na een enquête onder potentiële leden, tot gevolg. De wethouders in de afgelopen tien jaar met toenmalige college. Na een enquête onder potentiële leden, tot gevolg. De wethouders in de afgelopen tien jaar jaar metmet toenmalige college. Na een enquête onder potentiële leden, tot gevolg. De wethouders in de afgelopen tien waarin werd geïnventariseerd op welke zaken het platform economie in hun portefeuille waren De Ruyter, Mackay, waarin werd geïnventariseerd op welke zaken het platform economie in hun portefeuille waren De Ruyter, Mackay, waarin werd geïnventariseerd op welke zaken het platform economie in hun portefeuille waren De Ruyter, Mackay, zich zou moeten hebben deze ondernemers met de metDe nuRidder ondergetekende. Wethouders die meerdezichzich zourichten, moeten richten, hebben dezedeze ondernemers deRidder Ridder en nu Wethouders die meerdezou moeten richten, hebben ondernemers met de Deen De en ondergetekende. nu ondergetekende. Wethouders die meerdeKamer van Koophandel vervolgens het PVOO opgezet. re malen per jaar overleg voer(d)en met het PVOO. DaarKamer van Koophandel vervolgens het PVOO opgezet. re malen per jaar overleg voer(d)en met het PVOO. DaarKamer van Koophandel vervolgens het PVOO opgezet. re malen per jaar overleg voer(d)en met het PVOO. Daarom een tegeltjeswijsheid ter afsluiting: wethouders komen om om een een tegeltjeswijsheid ter afsluiting: wethouders komen tegeltjeswijsheid ter afsluiting: wethouders komen Eindredactie Eindredactie Eindredactie maar PVOO zeker nog lang bestaan! Organisator, ondersteuner en adviseur gaan, maar hetblijft PVOO blijft zeker nog langlang bestaan! Organisator, ondersteuner en en adviseur IEITIE Karin Kasteleijn enhet gaan, maar het PVOO blijft zeker nog bestaan! Organisator, ondersteuner adviseur en gaan, en DITIERU ET ED ED KarinKarin Kasteleijn MIT Kasteleijn USTRULM US LURSUTM Tien jaar later kan de conclusie zijn dat het platform alle Tien jaar later kan de conclusie zijn dat het platform alle r! Tien jaar later kan de conclusie zijn dat het platform alle r! lle r! lle te lle te e d e te pjanarjaoapr odp de jaaTrieon Ontwerp Ontwerp Ontwerp Tie in de enquête zaken behartigt en behartigt uitdraagt; van Johanna Haanstra in de enquête benoemde zaken behartigt en uitdraagt; van van Johanna Haanstra inbenoemde de enquête benoemde zaken en uitdraagt; Johanna Haanstra naadrv ad nT2an arv rv a a d a OntwerpT2 Ontwerp a id e id T2 Ontwerp h e id n h e e n h g e n g le e le g e le g het faciliteren van netwerken en het ondersteunen van loWethouder economische zaken, gemeente Oegstgeest e r het faciliteren van netwerken en het ondersteunen van loWethouder economische zaken, gemeente Oegstgeest g het faciliteren van netwerken en het ondersteunen van loWethouder economische zaken, gemeente Oegstgeest Te Ter n e eneeFotografi n ietie dla iedeie d s e s ti e s la e e ti Fotografi e la re kale ondernemersbelangen tot het adviseren van gemeente n re Fotografi e kale ondernemersbelangen tot het adviseren van gemeente n re kale ondernemersbelangen tot het adviseren van gemeente geve gevenmet het et het tWillemien enTimmers Willemien en andere Willemien Timmers en enoverheden m e het Timmers en inoverheden beleidin enbeleid planontwikkeling. andere overheden en planontwikkeling. rebob en andere in beleid en planontwikkeling. dbeijz nadonendre debreanbdand m Michel ter Wolkbeek ijz Michel ter Wolkbeek

160 jaar160 actief jaarjaar actief 160 actief

ww.pvoo.nl www.pvoo.nl www.pvoo.nl

Michel ter Wolkbeek un hu unhun hn endeo de ud on erhOo rhdoeunde O oPnVdO onrh V O PO Deze is een g ke pagina is een Deze pagina isVoor een de gemeente is het PVOO gespreksg paginaDeze VoorVoor de gemeente is het PVOO een een belangrijke gespreksikkoee de gemeente iseen hetbelangrijke PVOO belangrijke gesprekskeglin nptw tw nlin twiklin ekoo onik op kdijk uitgave vanuitgave de PVOO. odpe d van de uitgave vanPVOO. departner. PVOO. Als mede-organisator voor ondernemersbijeenijk t partner. Als mede-organisator voor ondernemersbijeene t partner. Als mede-organisator voor ondernemersbijeenh e t h n e a n h v a n v is a Voor meer informatie n ete Voor Voor meermeer informatie enkis informatie enis v beteeknee b n bekte komsten,komsten, maar ookmaar vanwege de adviserende rol bij beleidook ook vanwege de adviserende rol bij komsten, maar vanwege de adviserende rolbeleidbij beleidkunt u kijken opkunt kunt u kijken op op u kijken . . . rm o rm tf o platform la tf p pla en planontwikkeling. Zo is het PVOO betrokken bij het www.pvoo.nl en planontwikkeling. Zo is het PVOO betrokken bij het www.pvoo.nl en planontwikkeling. Zo is het PVOO betrokken bij het www.pvoo.nl PVOO - banier 10 jaar 4000 x 1000 mm v01.indd 1

12-11-13 15:15

PVOO - banier 10 jaar 4000 x 1000 mm v01.indd 1

12-11-13 15:15

anVan hoop naar verwachting hoop naar verwachting Van hoop naar verwachting

waar verdienen we onswe we 2013: dat staat! 2003: waar verdienen onsons 2013: datdat staat! 2003: waar verdienen 2013: staat! Ben nu 10 jaar lid en heb club mee? Ben nu 10 jaar lidde en heb de club zienzien geld mee? Ben nu 10 jaar lid en zien heb de club geld mee?

tijdmavan haperende economie. Het terrein financieelfinancieel matijd tijd van van haperende economie. HetHet terrein mahaperende economie. terrein financieel staat sinds 1998 leeg en is nu een heel noeuvreren. En staat sinds 1998 leeg en is nu een heel noeuvreren. En staat sinds 1998 leeg en is nu een heel noeuvreren. En duur park. dat is terecht. groeien. Eerst zoekend naarzoekend een naar koers, aar van Schipduurduur park. dat dat is terecht. Eerst zoekend een een koers, Naaan 10 jaar aan aan de ontwikkeling van van Schippark. is terecht. groeien. Eerst naar koers, Nade 10ontwikkeling jaar de ontwikkeling Schip- groeien. Onze gemeente maar gaandeweg als een natuurlijk feno6 hol jaaren aan die van de Nederlandse Onze gemeente maar gaandeweg als een natuurlijk feno6 jaar aan die van de Nederlandse Onze gemeente maar gaandeweg als een natuurlijk fenohol en 6 jaar aan die van de Nederlandse Overigens ben ik alsben adviseur actief voor had helaas alhad meen het meen dorp. Het leukste misschien mieeconomie te economie hebben bengewerkt, ik inben ben Overigens ik als actief voorvoor had helaas al in het Hetis leukste is misschien tegewerkt, hebben gewerkt, ik inik Overigens ben ik adviseur als adviseur actief helaas al in dorp. het dorp. Het leukste is misschien te hebben in in meen de regio Holland Rijnland en vanuit die rol een fl inke scheur wel, dat starters bijna als vanzelf lid woroor mezelf begonnen. Als kleine zelfde regio Holland Rijnland en vanuit die rol een fl inke scheur wel, dat starters bijna als vanzelf lid wor2002 voor mezelf begonnen. Als kleine zelfdie rol een flinke scheur de regio Holland Rijnland en vanuit wel, dat starters bijna als vanzelf lid wor2002 voor mezelf begonnen. Als kleine zelfnog wel speler achter de schermen. Ik weet in de broek van den. PVOO? Daar wil je bij horen! We zijn e standige metstandige alleen mezelf en precies één nog wel speler achter de schermen. Ik in de broek van den. PVOO? Daar wil je bij horen! We zijn met alleen mezelf en precies één nog wel speler achter de schermen.weet Ik weet in de broek van den. PVOO? Daar wil je bij horen! We zijn met alleen mezelf en precies één vraag is.vraag Wordt PoelgeestPoelgeest enPoelgeest ontwikkeld tot een stevige van erker op de payroll, benieuwd datindat er2013 ook in 2013 vraag naarnaar is. Wordt endatener ook ontwikkeld tot een stevige vereniging van van medewerker op de payroll, was was ik benieuwd er ook innaar 2013 is. Wordt ontwikkeld totvereniging een stevige vereniging medewerker opwas de ik payroll, ik benieuwd vervolgd? Nieuw-Rhijnbedrijven, met 250 leden die van elkaar e Oegstgeestenaar zijn inkomen mee vervolgd? Nieuw-Rhijnbedrijven, met 250 leden die van elkaar waarwaar de Oegstgeestenaar zijn inkomen mee vervolgd? Nieuw-Rhijnbedrijven, met 250 leden die van elkaar de Oegstgeestenaar zijn inkomen mee geest. Doorleren en leren elkaar inspireren. t.verdient. Hetverdient. viel me elkedorp geest. Dooren elkaar inspireren. Hetop vieldat mehet op dat elke geest. Doorleren en elkaar inspireren. Het viel medorp op het dat het dorp elke pakken is er d ochtend schijnbaar leegstroomt naar Lei2023: staat steeds pakken is eris schijnbaar leegstroomt naar Lei2023: datnog staat nognog steeds pakken er dat ochtend schijnbaar leegstroomt naar Lei2023: dat staat steeds daardoor nooit enden, Haag en Amsterdam. Maar toch: Platform, gemeente en MEOB Het aantal bedrijven groeit nog. Het zounog. daardoor nooit Den Haag en Amsterdam. Maar toch: Platform, gemeente en MEOB Het aantal bedrijven groeit nog. HetHet zou zou daardoor nooit den, Den Haag en Amsterdam. Maar toch: Platform, gemeente en MEOB Het aantal bedrijven groeit van gekomen. nook kende het dorp al 1.000 actieve mooi zijn, als PVOO ook spreekbuis kan Maar niet alles lukt: de overheden hebben van gekomen. toen kende het dorp al 1.000 actieve mooi zijn, als PVOO ook spreekbuis kan Maar niet alles lukt: de overheden hebben van gekomen. ook toen kende het dorp al 1.000 actieve mooi zijn, als PVOO ook spreekbuis kan Maar niet alles lukt: de overheden hebben nschrijvingen. KennelijkKennelijk werd er werdwerd worden voor de grotere uitbedrijven het uit het belofte voormalige KvKinschrijvingen. erde er worden voorvoor debedrijven grotere bedrijven deom belofte om om het voormalige marineKvKinschrijvingen. Kennelijk worden de grotere uit het dehet belofte hetmarinevoormalige marineIk vind dat het hoog tijd is om het initiatief k ín dorp volop ondernomen, dorp. Het beeld is dat er vooral zelfstanterrein te herontwikkelen tot locatie voor Ik vind dat het hoog tijd is om het initiatief dushet ook ín het dorp volop ondernomen, dorp. Het beeld is dat er vooral zelfstanterrein te herontwikkelen tot locatie voor Ik vind dat het hoog tijd is om het initiatief dus ook ín het dorp volop ondernomen, dorp. Het beeld is dat er vooral zelfstanterrein te herontwikkelen tot locatie voor voor de nog altijd kansrijke ontwikkeling aar zaten die bedrijven dan? Dusdan?dan? digen liddigen vandigen delidclub en ietsdat omdat nieuwe nog niet nog kunnen waarvoorvoor de nog altijd kansrijke ontwikkeling maar waar zaten die bedrijven Dus van de club zijniszijn en is iets om om nieuwe vestigingen, nietniet kunnen waarde nog altijd kansrijke ontwikkeling maar waar zaten die bedrijven Dus vestigingen, lid zijn van de dat club en is iets nieuwe vestigingen, nog kunnen waarbij de markt te leggen. De gemeente houdt intoen contact kwam met wat later mijn aan te werken. Ik blijf lid en wens mijn maken. Het terrein van 10 hectare is eigenbij de markt te leggen. De gemeente houdt ik in contact kwam met wat later mijn aan te werken. Ik blijf lid en wens mijn maken. Het terrein van 10 hectare is eigentoen ik in contact kwam met wat later mijn aan te werken. Ik blijf lid en wens mijn maken. Het terrein van 10 hectare is eigen- bij de markt te leggen. De gemeente houdt dan de rol van via het via het estuurders van het PVOO vereniging envereniging bestuur 10 mooie dom vandom hetdom Rijk en provindan detoezichthouder rol toezichthouder mede-bestuurders van van hetwerden, PVOO werden, vereniging en weer bestuur weerweer 10jaren mooie jaren van van hethoewel Rijk enRijk, hoewel Rijk,Rijk, provindan de van rol van toezichthouder via het mede-bestuurders het PVOO werden, en bestuur 10 mooie jaren het Rijk en hoewel provinbestemmingsplan. wewaren snel enthousiast om die mensen toe. Proost! cie, regio en gemeente Oegstgeest het over bestemmingsplan. we snel enthousiast om die mensen toe. Proost! cie, regio en gemeente Oegstgeest het over bestemmingsplan. waren we snel enthousiast om die mensen toe. Proost! cie, regio en gemeente Oegstgeest het over elkaar te elkaar krijgen. enquête uit deuitkoers welkoers eens zijn,wel is de gemeente degemeente eenseens bij teOnze krijgen. Onze enquête wel eens zijn, is deisgemeente de de bij elkaar te krijgen. Onze enquête uit de de koers eens zijn, de Veel geïnteresseerde onder- ondererde van 2003 was een hit: binnen een Rob Sturm, Beheer bvBeheer geclaimde regierol kwijt. Dat is minder VeelVeel aanvankelijk geïnteresseerde zomer van 2003 was een hit: binnen een RobPantaleon Sturm, Pantaleon bv bv geclaimde regierol kwijt. Dat is minder aanvankelijk geïnteresseerde onderde zomer van 2003 was een hit: binnen een Rob Sturm, Pantaleon Beheer geclaimde regierol kwijt. Dat is minder aanvankelijk nemers zijn uitgeweken naar elders of zijn adden we 100 inschrijvingen voor Consultant en interim-directeur in vreemd dan het lijkt. De animo om zelf als nemers zijn uitgeweken naar elders of zijn weekweek hadden we 100 inschrijvingen voor Consultant en interim-directeur in in vreemd dan het lijkt. De animo om zelf als nemers zijn uitgeweken naar elders of zijn hadden we 100 inschrijvingen voor Consultant en interim-directeur vreemd dan het lijkt. De animo om zelf als belemmerd in hun groeiplannen. En dat drijvenvereniging. We konden niet gebiedsontwikkeling ontwikkelaar van de locatie op te treden belemmerd in hun groeiplannen. En dat een een bedrijvenvereniging. We konden niet gebiedsontwikkeling ontwikkelaar van de locatie op te treden belemmerd in hun groeiplannen. En dat bedrijvenvereniging. We konden niet gebiedsontwikkeling ontwikkelaar van de locatie op te treden mag de gemeente zich aantrekken, in een in een rug: het PVOO Voorzitter PVOO 2003-2008 moest altijd strijden met behoedzaam magmag de gemeente zichzich aantrekken, meer terug: hetwas PVOO was was geboren. PVOO 2003-2008 moest altijd strijden metmet behoedzaam de gemeente aantrekken, in een Voorzitter meer terug: hetgeboren. PVOO geboren. Voorzitter PVOO 2003-2008 moest altijd strijden behoedzaam

(advertentie) (advertentie) (advertentie)

Leeuw Makelaardij DeDe Leeuw Makelaardij Leeuw Makelaardij

(advertentie) (advertentie) (advertentie)

Op De Kempenaerstraat 69, bij Schoonheidsen Op Op De Kempenaerstraat 69, bij en De Kempenaerstraat 69,Schoonheidsbij SchoonheidsKapsalonKapsalon J. Veldman, vinden mannen en vrouwen een J. Veldman, vinden mannen en vrouwen Kapsalon J. Veldman, vinden mannen en vrou totaalpakket voor eenvoor stralend uiterlijk: eenuiterlijk: pedicure, totaalpakket een een stralend uiterlijk: een een pedic totaalpakket voor stralend pe een manicure, een schoonheidssalon, een kapsalon én een een manicure, een schoonheidssalon, een kapsalo manicure, een schoonheidssalon, een kap een vestiging vanvestiging Injectable Klinieken. Zowel deZowel salon een een vestiging van van Injectable Klinieken. de s Injectable Klinieken. Zowel als kliniek hebben recent een keurmerk ontvangen. geest in kaart heb gebracht. Wat voor bedrijven zitten er, Oegstgeest, bekend als een als kliniek hebben recent een keurmerk ontvangen geest in kaart heb gebracht. Wat voor bedrijven zitten er, Oegstgeest, bekend als een als kliniek hebben recent een keurmerk ontva geest in kaart heb gebracht. Wat voor bedrijven zitten er, Oegstgeest, bekend als een De sfeer De in de isinuitstekend, kunnen almet hoeveel medewerkers en waar zitten Watzitten opviel van de beste woongemeenten sfeer in de salon is uitstekend, klanten kunnen metmet hoeveel medewerkers en waar zitten ze? Wat opviel van van de beste woongemeenten Desalon sfeer de salon isklanten uitstekend, klanten kun hoeveel medewerkers enze? waar ze? Wat opviel de beste woongemeenten tijd deskundig advies verwachten en privacy en service was het grote aantal kleine bedrijven. Het dorp had méér van Nederland. Ontsloten via tijd deskundig advies verwachten en privacy en se was het grote aantal kleine bedrijven. Het dorp had méér van van Nederland. Ontsloten via tijd deskundig advies verwachten en privacy e was het grote aantal kleine bedrijven. Het dorp had méér Nederland. Ontsloten via zijn gegarandeerd. “We doen alles om het alles de naar danmi1.000 economisch actieve ondernemingen, die elkaardie elkaar de A44, slechts een paar mi-een zijn zijn gegarandeerd. “We doen alles omklant het de klan dan 1.000 economisch actieve ondernemingen, de A44, slechts een paarpaar migegarandeerd. “We doen om het de k dan 1.000 economisch actieve ondernemingen, die elkaar de A44, slechts de zin te de maken.” Overigens vindt men bijvindt Jannie Veldeigenlijk nieteigenlijk of nauwelijks Het tweede nuten rijden van Leiden zin Overigens vindt menmen bij Jannie nietniet of nauwelijks kenden. Hetopvallende tweede opvallende nuten rijden vanCenLeiden Cende te zinmaken.” te maken.” Overigens bij Jan ofkenden. nauwelijks kenden. Het tweede opvallende nuten rijden van Leiden Cen-eigenlijk man ook mooie leren tassen en cadeaubonnen. was dat, naast de logische concentraties van bedrijven rond traal, twee winkelgebieden en man ook mooie leren tassen en cadeaubonnen. was dat, naast de logische concentraties van bedrijven rond traal, twee winkelgebieden en man ook mooie leren tassen en cadeaubonnen was dat, naast de logische concentraties van bedrijven rond traal, twee winkelgebieden en debedrijKempenaerstraat en de Lange Voort, het gros van de gros twee maagdelijk mooie bedrijde Kempenaerstraat en de Lange Voort, het gros van van de de tweetwee maagdelijk mooie bedrijde Kempenaerstraat en de Lange Voort, het maagdelijk mooie Schoonheidsen Kapsalon J. Veldman bedrijven in de mooiste wijken gevestigd was. Van consulventerreinlocaties: het MEOB Schoonheidsen Kapsalon J. Veldman bedrijven in de mooiste wijken gevestigd was. Van consulventerreinlocaties: het MEOB Schoonheidsen Kapsalon J. Veldman bedrijven in de mooiste wijken gevestigd was. Van consulventerreinlocaties: het MEOB De Kempenaerstraat 69 2341 GJ Oegstgeest tants tot coaches, van beheermaatschappijen tot ingenieurs. en het Bio Park. De Kempenaerstraat 69 2341 GJ Oegstgeest tants tot coaches, van beheermaatschappijen tot ingenieurs. enScience het Bio Science Park. De Kempenaerstraat 69 - 2341 GJ Oegstgees tants tot coaches, van beheermaatschappijen tot ingenieurs. en het Bio Science Park. (071) 528 33 55 Niet enkele, maar honderden! Een ideale voedingsbodem (071) 528 33 55 NietNiet enkele, maar honderden! Een ideale voedingsbodem (071) 528 33 55 enkele, maar honderden! Een ideale voedingsbodem collectieve ondernemersvereniging. Eén stemgeluid een een collectieve ondernemersvereniging. EénEén stemgeluid voor collectieve ondernemersvereniging. stemgeluid voor een voor In 2002 was wethouder ecoIn 2002 was wethouder ecoIn 2002 was wethouder economischenomische zaken Dezaken Ruijter Groei op alle fronten (advertentie) De Ruijter Groei op allealle fronten (advertentie) nomische zaken De Ruijter Groei op fronten (advertentie) in gesprekinmet ondernemers, Terugkijkend op de afgelopen 10 jaar heb ik de club zien gesprek met ondernemers, Terugkijkend op de afgelopen 10 jaar heb ik de club zien in gesprek met ondernemers, Terugkijkend op de afgelopen 10 jaar heb ik de clubZirkzee zien denktdenkt met umet mee; Zirkzee u mee; Zirkzee denkt met u mee; overheden enoverheden stakeholders groeien. groeien. Zowel inZowel ledenaantal in professionaliteit. Van overheden en stakeholders in ledenaantal als in VanVan en stakeholders groeien. Zowel in als ledenaantal alsprofessionaliteit. in professionaliteit. (waaronder de Kamerdevan vereniging met ongeveer 100ongeveer leden naar een Ook inOok aanloop naar 2014 (waaronder Kamer van een een kleine vereniging metmet ongeveer 100 leden naarnaar een een in in aanloop naar 2014 (waaronder de Kamer van kleine een kleine vereniging 100 leden Ook aanloop naar 2014 Koophandel) over de toekomstige economische ontwikkelinvereniging met 250 actieve ondernemers. Behalve groei in Koophandel) over de toekomstige economische ontwikkelinvereniging met 250 actieve ondernemers. Behalve groei in Koophandel) over de toekomstige economische ontwikkelinvereniging met 250 actieve ondernemers. Behalve groei in gen in hetgen dorp. Wat doen we Wat met het heeft leden ikleden het bestuur Platform steeds vaker te-vaker De voor een gezonde financiële situatie voor uw voorv in het Wat doendoen weMEOB-terrein, met het MEOB-terrein, heeft leden kom ik het bestuur van van het Platform steeds te- basis basis voor een een gezonde financiële situatie gen in dorp. het dorp. we met het MEOB-terrein, heeftkom kom ik van het het bestuur het Platform steeds vaker te- De De basis voor gezonde financiële situatie Oegstgeest behoefte aan een bedrijfsverzamelgebouw voor gen in het economisch belangenveld. Eerst rondom lokale onderneming legt u natuurlijk zelf. U heeft uw eigen Oegstgeest behoefte aan een bedrijfsverzamelgebouw voor gen in het economisch belangenveld. Eerst rondom lokale onderneming legt u natuurlijk zelf. U heeft uw eig Oegstgeest behoefte aan een bedrijfsverzamelgebouw voor gen in het economisch belangenveld. Eerst rondom lokale onderneming legt u natuurlijk zelf. U heeft uw (startende) ondernemers en wat zijn de kansen van het Bio zaken als het MEOB-terrein en het Bio Science Park en ondernemingsplan gemaakt en voert dat uit. (startende) ondernemers en wat zijn de kansen van het Bio zaken als het MEOB-terrein en het Bio Science Park en ondernemingsplan gemaakt en voert dat uit. (startende) ondernemers en wat zijn de kansen van het Bio zaken als het MEOB-terrein en het Bio Science Park en ondernemingsplan gemaakt en voert dat uit. Science Park voorPark bedrijven uit bedrijven Oegstgeest? gemis tijdens tegenwoordig ook meerook enook bij meer bovenlokale economi-economiZirkzee Groep heeft accountants en fiscalisten infiscalisten Science voorvoor bedrijven uit Oegstgeest? Een gemis tijdens meer en bij bovenlokale Zirkzee Groep heeft accountants en fien scalisten in Science Park uitEen Oegstgeest? Een gemis tijdenstegenwoordig tegenwoordig meer en meer bij bovenlokale economiZirkzee Groep heeft accountants dit gesprek de stem van het georganiseerde bedrijfsleven. sche aangelegenheden zoals de Ringweg #071, Rijnlanddienst om u als ondernemer daarin optimaal bij te ditwas gesprek was de stem van het georganiseerde bedrijfsleven. sche aangelegenheden zoals de Ringweg #071, Rijnlanddienst om u als ondernemer daarin optimaal bij dit gesprek was de stem van het georganiseerde bedrijfsleven. sche aangelegenheden zoals de Ringweg #071, Rijnlanddienst om u als ondernemer daarin optimaalte b Na ampelNa beraad tussen enkele lokale ondernemers, de wetRoute en de Economische Agenda #071. staan. Zij berekenen belastingaanslag niet alleen tot ampel beraad tussen enkele lokale ondernemers, de wetRoute en de Economische Agenda #071. staan. Zij berekenen uw belastingaanslag niet alle Na ampel beraad tussen enkele lokale ondernemers, de wetRoute en de Economische Agenda #071. staan. Zijuw berekenen uw belastingaanslag niet houder enhouder dehouder KvK hetKvK initiatief eengenomen vereniging achter deachter komma, maar geven umaar ook strategisch advies. enwerd de werd het genomen initiatief genomen een een vereniging de komma, maar geven u ook strategisch a enKvK de werd het initiatief vereniging achter de komma, geven u ook strategisc voor ondernemers in Oegstgeest op te richten. Uiteraard rekening houdend met alle nieuwe belastingVan harte gefeliciteerd met het 10-jarig jubileum. Een waarvoorvoor ondernemers in Oegstgeest op te richten. Uiteraard rekening houdend met alle nieuwe bela Van harte gefeliciteerd met het 10-jarig jubileum. Een waarondernemers in Oegstgeest op te richten. Uiteraard rekening houdend met alle nieuwe Van harte gefeliciteerd met het 10-jarig jubileum. Een waarplannen.plannen. devolle vereniging voor een voor prachtig ondernemersdorp! devolle vereniging een een prachtig ondernemersdorp! plannen. devolle vereniging voor prachtig ondernemersdorp!

WeWe komen elkaar steeds vaker tegen elkaar steeds vaker tegen Wekomen komen elkaar steeds vaker tegen

12-11-13 15:15

PVOO - banier 10 jaar 4000 x 1000 mm v01.indd 1

Borrelen bij Wine & Wine Dine Borrelen bijbij Wine & Dine Borrelen & Dine

Na een enthousiaste introductie van Jennyvan Gaidoukevitch, Na een enthousiaste introductie Jenny Gaidoukevitch, Na een enthousiaste introductie van Jenny Gaidoukevitch, eigenaresse van de sportschool in Poelgeest, kwam de sponrestaurant Wine & Dine, naast onder hetonder nieuwe eigenaresse van de sportschool in Poelgeest, kwam de sponBij restaurant Wine & Dine, naast en het ni eigenaresse van de sportschool in Poelgeest, kwam de Bij sponBij restaurant Wine & en Dine, naast en onder he sor van de De Clercq, aan het woord. Advocaat EveliWitte Huis, kun je ongecompliceerd lekker eten en soravond, van de avond, De Clercq, aan het woord. Advocaat EveliWitte Huis, kun je ongecompliceerd lekker eten e sor van de avond, De Clercq, aan het woord. Advocaat EveliWitte Huis, kun je ongecompliceerd lekker ete ne Buyink over De Clercq Advocaten en Notarissen, drinken. Voor 35 euro geniet men al van een heerlijk nevertelde Buyink vertelde over De Clercq Advocaten en Notarissen, drinken. Voor 35 euro geniet men al van een heer ne Buyink vertelde over De Clercq Advocaten en Notarissen, drinken. Voor 35 euro geniet men al van een h en alle werkzaamheden die zij al 160 jaar particulieren, viergangen menu van niveau eenniveau mooie en alle werkzaamheden die zij alzijvoor 160 jaar voorvoor particulieren, viergangen menu vaninvan niveau in een mooie ambian en alle werkzaamheden die al 160 jaar particulieren, viergangen menu inambiance. een mooie am bedrijvenbedrijven en bedrijven instellingen verrichten. “Die uitzonderlijke leefen instellingen verrichten. “Die uitzonderlijke leefen instellingen verrichten. “Die uitzonderlijke leeftijd heefttijd het tijd kantoor door in beweging te Eigenaresse en gastvrouw Tanjim Brom: “Steeds meer heeft hetbereikt kantoor bereikt doordoor in beweging te blijven.” Eigenaresse en gastvrouw Tanjim Brom: “Steeds heeft het kantoor bereikt in blijven.” beweging te blijven.” Eigenaresse en gastvrouw Tanjim Brom: “Steem mensen waaien aan om hier gewoon even gezellig wat mensen waaien aan om hier gewoon even gezellig mensen waaien aan om hier gewoon even geze te drinken de bar. is ons restaurant prima NieuweNieuwe tool te aan drinken aanDaar de bar. Daar is ons restaurant primp tooltool te drinken aan de bar. Daar is ons restaurant Nieuwe geschikt voor. Voor een bedrijfsborrel, of een lekker Kortgeleden is een app gelanceerd over medezeggengeschikt voor. Voor een bedrijfsborrel, of een lekke Kortgeleden is een app gelanceerd over medezeggengeschikt voor. Voor een bedrijfsborrel, of een l Kortgeleden is een app gelanceerd over medezeggen‘s avonds: genieten in ons restaurant!” schapsrecht. Deze WOR-app (onmisbaar voor iedere glaasje wijnwijn ‘s kom avonds: komkom genieten in ons restau schapsrecht. Deze WOR-app (onmisbaar voorvoor iedere glaasje ‘s avonds: genieten in ons res schapsrecht. Deze WOR-app (onmisbaar iedereglaasje wijn ondernemingsraad, bestuurder en HR-afdeling) is op de ondernemingsraad, bestuurder en HR-afdeling) is op de ondernemingsraad, bestuurder en HR-afdeling) is op de Endegeesterlaan 2 website www.declercq.com terug te vinden. verkoEndegeesterlaan 2 2 website www.declercq.com terug te“Wij vinden. “Wij“Wij verkoEndegeesterlaan website www.declercq.com terug te vinden. verko2341 CZ Oegstgeest pen geenpen Hema-rookworsten, wel helder advies”, moest 2341 CZ Oegstgeest geen Hema-rookworsten, wel helder advies”, moest 2341 CZ Oegstgeest pen geen Hema-rookworsten, wel helder advies”, moest (071) 30(071) 30 (071) 111 Buyink nog van het In een prachtig vernieuwde zaal was zaal de onderweg-naar30 30 Buyink noghart. van van het hart. In een prachtig vernieuwde was was de onderweg-naar30111 30 111 Buyink nog het hart. In een prachtig vernieuwde zaal de onderweg-naarwww.restaurantwinedine.nl huis-bijeenkomst van 7 november in de Beukenhof weer een www.restaurantwinedine.nl huis-bijeenkomst van 7 november in de Beukenhof weer een www.restaurantwinedine.nl huis-bijeenkomst van 7 november in de Beukenhof weer een Notaris Janbert Heemstra van De Clercq noglegde even gezellige gezellige ontmoetingsplaats voor Oegstgeester ondernemers. Notaris Janbert Heemstra van van Delegde Clercq nognog eveneven ontmoetingsplaats voorvoor Oegstgeester ondernemers. Notaris Janbert Heemstra De Clercq legde gezellige ontmoetingsplaats Oegstgeester ondernemers. de nadruk de wedstrijd voor startende ondernemers deop nadruk op de wedstrijd voor startende ondernemers de nadruk op de wedstrijd voor startende ondernemers vanzaal ‘LEF’, hij voorzitter van is. van van Voorzitter Henk Visser keek tevreden rond in de volle (advertentie) vanwaar ‘LEF’, waarwaar hij voorzitter is. is. Voorzitter Henk Visser keekkeek tevreden rond in zaal de zaal (advertentie) van ‘LEF’, hij voorzitter Voorzitter Henk Visser tevreden rond involle de volle (advertentie) en praatte aanwezigen bij over diverse evenementen. Hij ende praatte de aanwezigen bij over diverse evenementen. Hij en praatte de aanwezigen bij over diverse evenementen. Hij SalonSalon Veldman Veldman WillemienWillemien Timmers complimenteerde de stichting Kinderopvang Oegstgeest Salon Veldman Timmers complimenteerde de stichting Kinderopvang Oegstgeest Willemien Timmers complimenteerde de stichting Kinderopvang Oegstgeest

(advertentie) (advertentie) (advertentie)

WINTER SALESALE @SALE SWS2WHEELS: WINTER @@ SWS2WHEELS: Rijnlandse Boekhandel WINTER SWS2WHEELS: Rijnlandse Boekhandel Rijnlandse Boekhandel 24/7 open - gratis 24/7 open - gratis bezorging 24/7 open -bezorging gratis bezorging Om plekOm te maken nieuwe wejaar totgeven plekplek tevoor maken voor hetjaar nieuwe jaar geven we tot Om te het maken voor het geven nieuwe we tot

t nuOfgaat de van uw woning, het nu om om de (ver)koop van van uw woning, Of om het gaat nu(ver)koop gaat de (ver)koop uw woning, heek ofhypotheek verzekeringen, bij De Leeuw kunt u kuntkunt eind december gigantische kortingen totkortingen wel 25% op wel in winkelcentrum Lange Lange hypotheek of verzekeringen, bij De Leeuw u u De Rijnlandse eindeind december gigantische kortingen tot wel 25%25% op op De Rijnlandse Boekhandel in winkelcentrum of verzekeringen, bij De Leeuw december gigantische tot DeBoekhandel Rijnlandse Boekhandel in winkelcentrum Lange en op onafhankelijk en deskundig advies. Onze onze voorraadmodellen scooters, E-bikes en Cortina Voort staat bekend om zijn grote en actuele aanbod rekenen op onafhankelijk en deskundig advies. Onze onze voorraadmodellen scooters, E-bikes en Cortina Voort staat bekend om zijn grote en actuele aanbod rekenen op onafhankelijk en deskundig advies. Onze onze voorraadmodellen scooters, E-bikes en Cortina Voort staat bekend om zijn grote en actuele aanbod ts helpen uhelpen graag om de oplossing te oplossing vindentedie fietsen. Het loont dus omloont deze maanden even binnen Ook organiseert de boekhandel experts u graag om om de oplossing vinden die van fietsen. Het loont dus dus om dezedeze maanden eveneven binnen vanboekgenres. allerlei boekgenres. OokOok organiseert de boekhandel experts helpen u graag de te vinden die allerlei fietsen. Het om maanden binnen van allerlei boekgenres. organiseert de boekhandel estehet aansluit bij uw situatie. te lopen en te vragen naar deze actiemodellen. veel literaire activiteiten die drukbezocht worden. beste aansluit bij uw situatie. te lopen en te vragen naar deze actiemodellen. veel literaire activiteiten die drukbezocht worden. het beste aansluit bij uw situatie. te lopen en te vragen naar deze actiemodellen. veel literaire activiteiten die drukbezocht worden. uisteren naar uw naar wensen over u over inkan de locatie Oegstgeest als in Rijnsburg. Loop de Loop winkel om rond te snuffelen Wij Wij luisteren uwen wensen en informeren Dit Dit kan zowel in de locatie Oegstgeest als in deeens winkel eenseens binnen om rondrond te snuffelen luisteren naar uwinformeren wensen en uinformeren u over zowel in de locatie Oegstgeest alsRijnsburg. in Rijnsburg. Loop de binnen winkel binnen om te snuffelenDit kan zowel n en gevaren, zodat u achteraf nooit voor verrasWe staan u graag te woord! tussen boeken, tijdschriften en kantoorartikelen. Wij kansen en gevaren, zodat u achteraf nooit voor verrasWe staan u graag te woord! tussen boeken, tijdschriften en kantoorartikelen. Wij kansen en gevaren, zodat u achteraf nooit voor verrasWe staan u graag te woord! tussen boeken, tijdschriften en kantoorartikelen. Wij n komt te staan. eninformatie onze openingstijden: geven graag persoonlijke advies. Geen tijdGeen omGeen naar de om singen komt te staan. Meer informatie en onze openingstijden: geven graag persoonlijke advies. tijd tijd om naarnaar deMeer singen komt te staan. Meer en onze openingstijden: geven graag persoonlijke advies. de informatie oenDat wijDat al sinds 1951. www.sws2wheels.nl boekhandel te komen? Bestel via www.rijnlandseboekdoen wij al sinds 1951. www.sws2wheels.nl boekhandel te komen? Bestel via www.rijnlandseboekdoen wij al sinds 1951. www.sws2wheels.nl boekhandel te komen? Bestel via www.rijnlandseboeks deDat waarde handel.nlhandel.nl enhandel.nl uw boeken gratis thuisbezorgd! is deisvan waarde van van ervaring. en uw boeken worden gratis thuisbezorgd! Dat de ervaring. waarde ervaring. enworden uw boeken worden gratis thuisbezorgd! Rijnbsurgerweg 120, Rijnbsurgerweg 120,120, Rijnbsurgerweg burgerweg 100 Rijnsburg Rijnlandse Boekhandel Rijnsburgerweg 100 Rijnsburg Rijnlandse Boekhandel Rijnsburgerweg 100 Rijnsburg Rijnlandse Boekhandel AG2231 Rijnsburg Dorpsstraat 79-a. 79-a. Lange Voort 35-37 AG AG Rijnsburg Dorpsstraat Lange Voort 35-37 2231 Rijnsburg Dorpsstraat 79-a. Lange Voort 35-37 4051616 Oegstgeest 2343 CB Oegstgeest (071) 4051616 Oegstgeest 2343 CB Oegstgeest (071) 4051616 Oegstgeest 2343 CB Oegstgeest deleeuw.nl (071) 5652233 tel. (071)tel. 517 71 www.deleeuw.nl (071) 5652233 (071) 517517 22 71 www.deleeuw.nl (071) 5652233 tel.22(071) 22 71

Vele bedrijven ideale voedingsbodem Vele bedrijven ideale voedingsbodem Vele bedrijven ideale voedingsbodem

Als stafmedewerker van de Kamer RijnBastiaan de Roo Als Als stafmedewerker van van devan Kamer van van Koophandel Rijnde Roo stafmedewerker deKoophandel Kamer Koophandel Rijn- Bastiaan Bastiaan de Roo land, destijds, kan ik me nog goed herinneren dat ik voor Directeur Kantoor Leiden land, destijds, kan ik me nog goed herinneren dat ik voor Directeur Kantoor Leiden land, destijds, kan ik me nog goed herinneren dat ik voor Directeur Kantoor Leiden de vereniging in oprichting de bedrijvigheid van OegstKamer van Koophandel Den Haag de vereniging in oprichting de bedrijvigheid van OegstKamer van Koophandel DenDen Haag de vereniging in oprichting de bedrijvigheid van OegstKamer van Koophandel Haag

(advertentie) (advertentie) (advertentie)

(advertentie) (advertentie) (advertentie)

CORPUS Congress Centre CORPUS Congress Centre CORPUS Congress Centre

Interesse? Neem contact op met Interesse? Neem contact op met Interesse? Neem contact op met Marjan van Schie en/of Hans Scholten. Marjan van Schie en/of Hans Scholten. Marjan van Schie en/of Hans Scholten. Lange Voort 68, Oegstgeest Lange Voort 68, Oegstgeest Lange Voort 68, Oegstgeest Tel. (071) 5154014 - www.zirkzee.nl Tel. (071) 5154014 - www.zirkzee.nl Tel. (071) 5154014 - www.zirkzee.nl (advertentie) (advertentie) (advertentie)

Almondehoeve Almondehoeve Almondehoeve Lifestyle & Antiek Lifestyle && Antiek Lifestyle Antiek

Uitgeverij Verhagen Uitgeverij Verhagen Uitgeverij Verhagen Organiseer uw originele kerstof kerstwinterborrel voor Organiseer uw originele of winterborrel voorvoor Organiseer uw originele kerstof winterborrel relaties, personeel of familie in het penthouse van feliciteert het PVOO is gelegenis in parkachtige omrelaties, personeel of familie in het penthouse van feliciteert het PVOO De Almondehoeve gelegen in een parkachtige relaties, personeel of familie in het penthouse van De Almondehoeve feliciteert het PVOO De Almondehoeve iseen gelegen in een parkach CORPUS. Het is een aanrader om uw gasten de ‘reis geving en al 40 jaar een waar walhalla voor de liefhebCORPUS. Het is een aanrader om uw gasten de ‘reis geving en al 40 jaar een waar walhalla voor de lief CORPUS. Het is een aanrader om uw gasten de ‘reis geving en al 40 jaar een waar walhalla voor de door de mens’ te laten maken en denk ook eens aan ber van lifestyle en antiek. 3000 m2 met smaakvolle van van harte met zijn door de mens’ te laten maken en denk ook eens aan ber van lifestyle en antiek. 3000 m2 met smaakvo harte met zijn door de mens’ te laten maken en denk ook eens aan ber van lifestyle en antiek. 3000 m2 met smaa van harte met zijn een uitbreiding van uw uitje metuitje eenuitje lachworkshop! trendy entrendy tijdloze verlichting, een een uitbreiding van van uw met een een lachworkshop! engebruiksmeubelen, tijdloze gebruiksmeubelen, verlichting, uitbreiding uw met lachworkshop! trendy en tijdloze gebruiksmeubelen, verlichti Lachen is gezond! Een winters stamppotbuffet of juist spiegels en decoratieve items uit o.a. Spanje, China, 10 jarig jubileum! Lachen is gezond! Een winters stamppotbuffet of juist spiegels en decoratieve items uit o.a. Spanje, Chin 1010 jarig jubileum! Lachen is gezond! Een winters stamppotbuffet of juist spiegels en decoratieve items uit o.a. Spanje, C jarig jubileum!

een borrel met mediterrane Fiësta tapas? Neem voor Engeland, Indonesië enIndonesië India.en Ook u uw eigen een borrel metmet mediterrane Fiësta tapas? Neem voorvoor Engeland, Indonesië India. Ook kunt u uw een borrel mediterrane Fiësta tapas? Neem Engeland, enkunt India. Ook kunt u eig uw meer informatie contact op met CORPUS Congress meubelen door ons laten restaureren of bepaalde meer informatie contact op met CORPUS Congress meubelen door ons laten restaureren of bepaa meer informatie contact op met CORPUS Congress meubelen door ons laten restaureren of be Centre via (071) 7510203 of congres@corpusexpemeubelen op maatop laten maken. Centre via (071) 7510203 of congres@corpusexpemeubelen maat laten maken. Centre via (071) 7510203 of congres@corpusexpemeubelen op maat laten maken. rience.nlrience.nl Kom vrijblijvend eens langs en kijk uw uit.ogen Kom vrijblijvend eens langs enogen kijk uw uit. u rience.nl Kom vrijblijvend eens langs en kijk uw ogen Willem Einthovenstraat 1 Willem Einthovenstraat 1 1 Willem Einthovenstraat 2342 BH2342 Oegstgeest BH Oegstgeest 2342 BH Oegstgeest

Van Almondeweg 2, Oegstgeest VanVan Almondeweg 2, Oegstgeest Almondeweg 2, Oegstgeest (071) 517 27(071) 57 (071) 517517 27 57 27 57 www.almondehoeve.nl www.almondehoeve.nl www.almondehoeve.nl


Een modern rouwcentrum voor een afscheid op maat

AquaPower van Nefit: Het ultieme warmwatercomfort

Nefit houdt Nederland war m

De hoogwaardige kwaliteit van de Nefit TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve combi-ketel heeft een voorraad warmwater die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Overal in huis direct warm water, en als u wilt overal tegelijk! Vraag ons naar de brochure.

3 sfeervolle 24 uurs familiekamers

071 402 86 89

www.delaatsteeer.nu

Let op, nieuw adres: Kamerlingh Onnesstraat 62 Rijnsburg

 FAMILIEBerichten

Het ultieme warmwatercomfort van TopLine AquaPower HR-ketels. Nú bij:

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH) Telefoon 071 401 66 65 • Fax 071 401 69 42 E-mail: info@heemskerkinstallatie.com Lid van de VNI en BZE

HEEMSKERK

Regiodealer van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest. Met een eigen 24uurs-servicedienst.

INSTALLATIEBUREAU

computerhulp Virusverwijdering, sneller •maken, storingen verhelpen, oude PC naar nieuwe PC, installaties, laptopreparatie, WiFi, privé cursus, etc. Professionele ondersteuning bij u thuis of op kantoor voor particulieren en bedrijven. Tel. 0642460355, info op www.Boonict.nl

• Begraven • Cremeren

• Rouwtransporten door binnen en buitenland • Eigen parkeerterrein

zit u nog in de schaduw? Wij zagen bomen om en takken af. Tel. 070-5111923 of 0653794870.

dierplaagbestrijding, dienstverle•ningGotenreiniging, en schoonmaak. Tel. 06-54948365/070-5176896. www.roessinghvaniterson.com

Te huur: GARAGEBOX Lambrechtsveld Valkenburg, tel. 06-24468544 of 0321-380254.

• Dag en nacht bereikbaar

Te koop: mooi appartement € 219.000,-. Hofstraat 70 Rijnsburg. Bushalte 10 min., A44, N206, strand, stad. Elke zaterdag open huis 12.0013.00 uur. Tel. 06-44259959.

Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Tel: 0252-211843

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

SINTTIP: Uw videobanden op dvd € 5,-; tapes € 7,-; smalfilms € 0,50 per minuut. www.arievanrooijen.nl 06-45320711/071-4025631.

Voor al uw straatwerk, ter•rasstraatmaker: ophogen + oprit. Vrijblijvend pr.opgaaf. Tel. 0647208666.

Regentesse

uitvaartverzorging

‘Persoonlijke aandacht verlicht het verlies’ marielle van de loo

071 34 11 590

www.regentesse.net

• Kerstbomen. Kerstbomen Brink Noordwijkerhout. Vanaf 6 december kerstbomen.

Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout.

grote winteropruiming a.s. zaterdag. Alle kleingoed € 2,-. Antiek en Curiosa, Vinkenweg 74, 2231 NT Rijnsburg.

Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk. Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.about.me/memorienatuursteen

Uw adviseur Henri van Hardeveld

garageboxen in Oegstgeest en Leiden. •Huurprijs v.a. € 110,-. Inlichtingen: 06-20773480.

• Opbaring in eigen rouwkamers

070-3991709 - 06-38549106 www.dcrn.nl

Student wil u graag helpen met COMPUTER•PROBLEMEN. € 15,- p.u. Tel. 070-5114250.

zijn wij niet in staat iedereen persoonlijk te bedanken voor hun troost en medeleven. Bij deze.

”Rouwcentrum” van Hallstraat 14 - Wassenaar

HENK VAN HAASTEREN

* Uitvaart al vanaf € 1.000,-

nieuw: KRINGLOOPWINKEL, Steven•bloem 161, 2523 JC Leiden. Open maandag t/m za-

Door de enorme belangstelling bij de crematie van

Uitvaartzorg

transporten. Tel. 06-33206011.

• Vuil tapijt? Laat het •

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

DCRN

goedkoop verhuizen Nederland, voor •al uw verhuizingen. Specialist in piano- en vleugel-

Dak herstellen? Bou­ma/Grundeken belTE HUUR: 2-kamer studio / 4-kamer app., len! 070-5114674/070-5118394. Uw dakspecialist! Kerkstraat 22 te Wassenaar. Voor info kijk op www. OG.nl of bel 0800-4004400. BC SIERBESTRATING Tegelwerk, met afvoer, gratis prijsopgave. Tel. 06- 55321682. Iemand gezocht voor 16 uur per week voor schoonmaak, tuinwerkzaamheden en klusjes. 50-plusser SCHILDERT, SAUST en behangt € 10,- p.u. Tel. 06-45276478. uw huis weer als nieuw. Tel. 06-13067762. Kapster BOL-opleiding, zeer gemotiveerd, zoekt Lekker toerfietsen vanuit Wassenaar en Voor- STAGEPLAATS in de Bollenstreek, Haarlem, schoten? www.tcdekampioen.nl. Leiden e.o. Bel Iris 06-34365360. STEUNZOLEN. Erkend leverancier, lid StichTe koop: Donald Ducks 1955-2003, toting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een taal 570 exempl. Eén koop, € 100,-. Tel. 06afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en 37174944. Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 071-5238468 of 06-12028319. Gezocht in Oegstgeest (of omg.): Huurwoning (3 slpkmrs) voor nette vrouw met www.zalenverhuurkruyt schipvanleiden.nl. schoolgaande (Rijnlands) kinderen (14, 17).  Tel. Mooi bruin café in oude centrum van Leiden. Voor 06-24713384. afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc. Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare drankprijzen! Reserveringen: tel. 06-25047376.

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur).

Wassenaar

www.theadijkstra.nl

vakkundig reinigen Wilt u piano- of ORGELLES tegen zeer gereof huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam duceerde prijs door een gediplomeerd muzikant? Interieurverzorging, tel. 070-5116612. Bel voor informatie 071-4072383.

Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Oegstgeester Courant. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

Oegstgeest, november 2013

071 - 523 40 40

terdag 9.00 tot 17.00 uur. Ook meubels en huisraad Voor al uw bestra- zijn welkom. Als dank aan u een plantje. 06tingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijs- 20086730. GEVRAAGD: Vrijwilligers 50+, beopgave 070-3211006. drijfsruimte.

• Eerhart Sierbestrating.

Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Bep van Haasteren Kinderen Kleinkinderen

Samen, zorgvuldig en persoonlijk

sale bij maxi mode: 1 stuk 20% - 2 stuks 30% - 3 of meer 40%. M.u.v. de nieuwe collectie van X-Two en Magna. Maxi Mode, Koninginneweg 18, 2225 HK Katwijk, tel. 071-4018833.

”Ik dacht dat het gek was mijn uitvaart voor te bespreken. Maar het geeft rust.” Lange Voort 3, Oegstgeest, t 071 565 1577, AttendoUitvaartzorg.nl


nieuws

Oegstgeester courant

Filmmiddag ANBO-Radius film n Schitterende Afrikaanse volksmuziek klinkt, als de eerste filmbeelden op het scherm verschijnen. Meteen proef je de sfeer van de binnenlanden van Kenia, het thuisland van de hoofdrolspeler: Kimani Maruge, een al grijze 84 jarige, gebogen man. Een man met een levensdoel,: hij wil leren lezen en schrijven, waar hij in zijn jeugd niet de kansen voor had. Nu heeft echter de overheid de basisscholen voor iedereen opengesteld en meent hij recht te hebben op onderwijs. Veel tegenstand volgt. Een film waarvan je als kijker, af en toe een brok in de keel krijgt, maar absoluut geen goedkoop sentiment geeft. Datum: 29 november Plaats: Gemeentecentrum Tijd: 14.30 u (zaal open 14.00 u) Kosten: € 5,- (excl. koffie / thee )

Boek en goed doel in één boek n Met babygebaren leren

woensdag 20 november 2013

9

Muteta leeft van moestuin en apenbroodbomen wereldwinkel n In Domboshawa, een dorp bijna 30 km ten noorden van de Zimbabwaanse hoofdstad Harare, runt Clever Muteta met zijn drie broers een familiebedrijfje. Ze maken en verkopen bomen – apenbroodbomen en acacia’s – van ijzerdraad. De broers hebben met hun gezin elk een eigen huis. De woningen staan dicht bij elkaar op het erf van de boerderij van hun moeder. Zij verbouwt het voedsel voor de hele familie; wat overblijft, gaat naar de markt. Een echte Afrikaanse ‘extended family’. Verhalenboom Je zou het niet zeggen, maar de kerstboom op de foto heeft Muteta gemaakt van ijzerdraad uit oude autobanden. Prachtig hergebruik dus. De boom is een apenbroodboom ofwel baobab. Hij groeit in droge warme streken in Afrika en Australië. De baobab is net zo ‘slim’

praten met je kindje én meteen een goed doel steunen. Dat kan als je het boek Babypraat van Eiskje Clason koopt.Per boek komt 5 euro ten goede aan de stichting Baby Hope. Inwoners van Oegstgeest kunnen extra bijdragen: door het boek te kopen of kraammaterialen in te leveren bij de opening van Kinderdagverblijf Tomtiedom en BSO PB33 of bij de Open Coffee van de Civil Society Club van 13 december. Op zondag 24 november is Eiskje Clason aanwezig bij de opening van de kinderopvang Tomtiedom in het oude politiebureau in Oegstgeest. Ouders kunnen vragen stellen over en oefenen met babygebaren, en hun ongebruikte kraammaterialen inleveren. De gezinspedagoog is ook aanwezig bij de Open Coffee in restaurant De Jonker van de Civil Society Club. Het was deze club die haar op het idee bracht om haar expertise in de communicatie met baby’s in te zetten voor het goede doel. Stichting Baby Hope is blij met de steun, zij kunnen met een klein bedrag en de materialen al een groot verschil maken. www.stichtingbabyhope.org

als een kameel: hij slaat water op in zijn dikke stam, die een doorsnede van wel elf meter kan hebben. De apenbroodboom speelt een belangrijke rol in de traditionele Afrikaanse verhalencultuur. Als dat geen kerstboom met een verhaal is! Cadeautjestijd In de Wereldwinkel kan je ook uitstekend terecht voor andere kerstversiering: kerstkaarten, kaarsen en heel veel engeltjes in alle kleuren en maten! Verder zijn er lekkere hapjes en drankjes, grappige of stijlvolle hebbedingetjes voor jong en oud, mooi serviesgoed en unieke sieraden. Allemaal fairtrade cadeautjes voor jezelf, vrienden, familie, collega’s of klanten.

cursus

De eerste succesvolle editie van het Jazzcafe Oegstgeest vorige week in De Gouwe kreeg zondag 17 juli jongstleden direct al opvolging. Tijdens deze tweede editie trad de legendarische jazzgitarist Adrian Ingram, samen met Axel Hagen en Noah Nicoll, op in De Almondehoeve. Zo’n tachtig jazzliefhebbers genoten van de fraaie klanken van dit trio. | Foto Monique Shaw

s e m t e h Van

VERS

Varkensfiletrollade Magere varkensrollade van Hollands scharrelvarken

Alleen deze week

Grote Duitse schrijvers

n Jazzcafe Oegstgeest

500 gram

€ 6,00

Bezoek onze website voor een overzicht van onze biologische producten en buitenlandse specialiteiten Winkelcentrum Lange Voort • T 071-5175535 Ook op zondag open van 16.00 tot 20.00 uur Winkelstraat De Kempenaer • T 071-5173707

n Volksuniversiteit K&O start in december de nieuwe cursus Grote Duitse Schrijvers. Regelmatig wordt er in kranten, tijdschriften en in gesprekken verwezen naar teksten van de beroemde Duitse schrijvers. Reden om Duitse grootheden onder de loep te nemen: Johann Wolfgang von Goethe, zijn vriend en tijdgenoot Friedrich Schiller en Heinrich Heine. Al lezend wordt duidelijk, waarom deze schrijvers nog steeds gelezen en geciteerd worden. De voertaal tijdens deze cursus is Nederlands. Het lesmateriaal wordt door de cursusleider verzorgd. De cursus wordt gegeven door Kees Kromhout, hij studeerde theologie, Nederlands en Duitse taalen letterkunde in Leiden. Hij werkte o.a. als docent Duits op verschillende scholen in Rotterdam en vervulde daarna diverse schoolleidersfuncties. De cursus wordt gegeven gedurende drie dinsdagavonden (3 t/m 17 december) van 19.30 - 21.00 uur in het gebouw van de Volksuniversiteit aan de Lange Voort 2u. www.ko-oegstgeest.nl. (071) 523 71 65.

Taartje van de week:

Cheesecake

deze week voor € De Kempenaerstraat 37 Tel. 071-5283212

12,95


rode wijnen

ACTIES

keTel 1 jonGe jeneVer 1L

€ 12,48

Van 13,98 voor

ruM SAnTiAGo de CuBA Añejo BlAnCo 1L

Frankrijk / Bordeaux Château Saint Cristophe Medoc A.C. 2006 Cru-Bourgeois van 12,50 voor € 8,95 Spanje / La Mancha Yugo reserva Tempranillo Cabernet Sauvignon van 7,50 voor € 4,98 Spanje – rioja Vina Albina Gran reserva 2004 (topjaar!) van 20,25 voor € 14,98

wiTTe wijnen

Van 19,45 voor € 17,98 Deze op fust gerijpte Cubaanse rum is de ideale rum voor de mix met cola-producten.

Portugal / Douro – Quinta de Ventozelo Branco van 8,55 voor € 6,45 Frankrijk / Bordeaux – Cuvée Clémence entredeux-Mers Sauvignon Blanc - Sémillon van 10,35 voor € 8,50

eSBjAerG VodkA 1L

fAMouS GrouSe 1L

oP=oP (max. 6 ltr per klant). 13,95 voor € 9,98

Van 19,95 voor

kAhluA 0.7L

whYTe & MACkAY 1L

Spanje / Penedès – Grimau Chardonnay barrel fermented van 16,25 voor € 12,50

Van 20,95 voor € 16,95 Door de lagering op zowel bourbon als sherryvaten ontstaat een uitzonderlijk zacht smaakpalet.

Zuid-AfrikA en Chili

Mexicaanse koffielikeur. 16,45 voor € 14,50

CoGnAC CourVoiSier V.S. 0.7L

€ 22,95

Van 27,60 voor

€ 17,50

johnnie wAlker BlACk lABel 12Y 0.7L Van 29,95 voor

€ 24,95

STrAThiSlA SinGle MAlT 12Y 1L Van 43,95 voor € 34,98 Deze Single malt uit de Highlands onderscheidt zich door haar rijke geurenbouquet en haar smaken van kruiden en vruchtencake.

jACk dAnielS TenneSSee whiSkY 0.7L

www.drinkland.nl den haag Prinsestraat 57 070 364 29 25

Van 22,95 voor

€ 17,80

* Voorhout * noordwijk * oegstgeest Jacoba van Beierenhof 28 Maarten Kruytstraat 24 Lange Voort 19 071 364 93 37

071 361 21 82

071 301 55 83

Zuid-Afrika / Rhino – linton Park wines Drinkland importeert rechtstreeks wijnen uit Wellington van het wijnbedrijf Linton Park. Wij selecteren Rhino cape red en cape white. Een zeer aangename volle rode wijn met smaken van rijp rood fruit en een zeer frisse droge witte wijn met een tropisch karakter waarin citrus de boventoon voert. U steunt automatisch het goede doel: save the rhino. Per fles van 4,95 voor € 3,98 Chili – Tierra Alta reserva Uit de reserva wijnen, hebben wij een selectie gemaakt afkomstig uit: Casablanca Valley Sauvignon Blanc reserva: meest noordelijk gelegen regio met arme zand/kleigrond. Deze type grond is ideaal voor de elegante en complexe wijnen. Colchagua Valley Syrah reserva: met een Mediterraans klimaat, perfect voor de fruitige en geconcentreerde wijnen. Maule Valley Merlot en Carmenère reserva: deze valley ligt tegen de voet van de Andesgebergte. De grond uiteenlopend van vulkanisch tot graniet geven bodem aan volle rode wijnen met fris fruit en uitgebalanceerde zuren. deze 4 wijnen zijn nu voor een spectaculaire prijs te koop: van 11,10 voor € 7,50


nieuws

Oegstgeester courant

Oké column

n Protestante gemeente schenkt boek

e tyfoon Haiyan heeft dood en verwoesting gezaaid op de Filipijnen. Haiyan is daarmee een volgende naam geworden in een te lange rij met humanitaire rampen. Veel van die rampen zijn door de natuur veroorzaakt: de tsunami van 2004, de orkaan Katrina, aardbevingen in landen als Haïti, Japan of Pakistan. En waar de natuur niet voor ellende zorgt, doet de mens dat helaas vaak wel zelf: Ieper, Guernica, Rotterdam, Dresden, Hiroshima en meer recent Sebrenica, New York, Irak, Syrië. De lijst is eindeloos en troosteloos. Hoe reageren we op al deze ellende? Er wordt wel gezegd dat we afstompen. De 555-actie voor Syrië bracht enkele miljoenen op, een schijntje vergeleken bij ruim 200 miljoen bij de tsunami-actie. Als reden werd wel ‘eigen schuld, dikke bult’ genoemd. De Syriërs hebben het er zelf naar gemaakt. Onzin natuurlijk: veruit de meeste slachtoffers hebben niet om deze oorlog gevraagd. Er zijn ook andere reacties mogelijk. Sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog is de klaproos (poppy) het symbool geworden van herdenking en hoop op vrede. Rond 11 november (herdenking wapenstilstand 1918) loopt vrijwel elke Brit met een poppy in het knoopsgat. En ook heel mooi is het dagelijks spelen van de ‘Last Post’ voor de gevallenen in het Belgische Ieper. Het zijn rituelen van rouw en herdenking, maar zoals gezegd ook van hoop op een betere wereld. Een andere hedendaagse vorm van meeleven vond ik op You Tube. De Amerikaanse zangers Eliza Gilkyson heeft na de tsunami van 2004 een Requiem geschreven voor de slachtoffers. Het is een aangrijpend lied waarin zij Maria (Mother Mary, full of grace) aanroept in naam van de slachtoffers die alles verloren hebben. Helaas heeft het lied vandaag weer eenzelfde actualiteitswaarde als na de tsunami. Wie wil luisteren: er staan meerdere uitvoeringen op You Tube (zoektermen: Eliza Gilkyson en requiem). Prachtige reacties, maar voor nu lijkt toch eerst en vooral noodhulp voor de Filipijnen van belang. Daarom giro 555! Koos van der Bruggen

boek n Ronald da Costa schreef zijn eenentwintigste boek ‘Geloof het of niet’.

‘Stijgen op de levensladder’

De bekende Oegstgeester tuinder Maandag presenteerde het boek en gaf het eerste exemplaar aan de scheidende predikant. Alle aanwezigen die bij het afscheid aanwezig waren in de Regenboogkerk kregen het boek mee, een mooi geschenk van de Protestantse Gemeente Oegstgeest die de druk ervan mogelijk maakte. “In elk boek moet een drukfout staan”, zei Da Costa die dertig jaar predikant in Oegstgeest was, en hij las voor uit de passage ‘Uitglijders en instinkers’ waar heel toepasselijk een letter in ontbreekt. “Het is een speels boekje, maar ik ben toch de dominee met een boodschap”, vertelde hij. De ‘columns’ zijn kort en bondig: “Daar houd ik van”, zei Ronald die zichtbaar genoot van de voorstelling, de muziek en de belangstelling bij zijn afscheid. In het Oegstgeester Kerkblad (OKe) van deze week is Johan de Gier enthousiast over het nieuwe boekje. “Het lezen van titels van deze columns doet je glimlachen en nodigt uit tot bladeren en verder lezen. Herkenbare items, uit het leven gegrepen, met een zachte drang tot zelfreflectie en verder nadenken. Geen diepe verhandelingen, geen uitwerking van de aangeroerde thema’s, maar meer aandachtsbolletjes,

Ronald da Costa met zijn nieuwste boek. | Foto Wil van Elk als de vrolijk rinkelende belletjes van een aankomende arreslee. Ze klinken vrolijk in de oren, doen je opkijken

Regenboogcantorij indrukwekkend muziek

n Liefhebbers van zang hebben er ongetwijfeld naar uitgekeken: Het jubileumconcert van de Regenboogcantorij zondagmiddag in de Regenboogkerk. Door Antoon Koch Ik mocht ervaren dat het 25-jarig bestaan met stemverheffing werd gevierd. En hoe! Oegstgeest telt diverse koren van grote kwaliteit en deze cantorij is er een van. Het concert vermeldde werken van Schubert,, Franck, Fauré, Roussel, Vivaldi, Hollins Telemann, Mendelssohn , Dvorak en Haydn Het koor zorgde voor een indrukwekkende kennismaking met de meesters van de muziek, maar de eerste uitvoering werd gegund aan een werk van de plaatselijk bekende cantororganist Theo Goedhart “Paascantio 2009”. Een van de hoogtepunten was de uitvoering van Psaume 150 van Ceasar Franck. Ingezet door de heren, voor een deel gemengd koor, met ruimte

voor de tenoren en juichend besloten met ‘louez-le dans vos fêtes, chantez toujours: Hallelujah’: ofwel: Looft Hem op uw feesten en zingt onophoudelijk Halleluja. Mooi in de hand gehouden door dirigente en koorleider Pauline Verkerk. De gastsopraan Klaartje van Veldhoven zong ‘Domine Deus’ van Vivaldi, Zij werd begeleid door een ensemble. Zij verhief ook haar stem in ‘O worship the Lord’ van Hollins om in de Missa Brevis van Haydn het ‘Bendictus’ voor haar rekening te nemen. En wie zagen wij meer naast Theo Goedhart aan de piano? De oprichter van het koor: Jan Marten de Vries. Het publiek beloonde het optreden met een ovationeel, staand applaus als dank voor de inzet en de repetities die geleid hadden tot een genotvolle belevenis. Zo maar op een zondagmiddag in Oegstgeest. Na het uitreiken van bloemen was er voor het publiek een drankje en een hapje en werd er lovend nagepraat.

lezing n Op 20 november organiseert Stichting I.S.I.S. een lezing over ‘Stijgen op de levensladder. Hoe mensen goden worden’.

De lezing begint om 20.00 uur. De locatie is Lorentzkade 15a in Leiden. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Toegang vrij. Meer informatie: www.stichtingisis.org of bel (071) 361 74 17 / (070) 346 15 45. De lezingen zijn ook via de AudioVideo-service verkrijgbaar. UMen kan ze bestellen via Stichting I.S.I.S. of in de zaal.

11

Afscheid predikant Ronald da Costa in Regenboogkerk

Haiyan

D

woensdag 20 november 2013

Koor, orkest en op de voorgrond links Paulione Verkerk en naast haar spraan Klaartje van Veldhovern genieten van de staande ovatie. | Foto Antoon Koch

en glimlachen. Maar de volgende arreslee komt er alweer aan, nu een moment van herkenning.”

Geloof het of niet, Ronald da Costa 111 blz. uitgeverij Vliedorp ISBN 9 789 460 480 188

Ladies Sunday Afternoon trends n Op zondag 8 december

2013 organiseert Oorbellen van Marthje in samenwerking met DAAN Eventmarketing en restaurant De Beukenhof – Oegstgeest een Ladies Sunday Afternoon – Christmas Special. Tijdens deze middag in sfeervolle setting kunnen de gasten onder het genot van een hapje en drankje genieten van het aanbod van locale en niet locale winkeliers op het gebied van fashion, beauty en gifts. De gasten worden verrast door een non-stop haute couture fashion show, waarbij de modellen ter

plekke worden gestyled door de aanwezige beauty- hair- en styling deskundigen. Ook kunnen de gasten zelf een aantal kledingstukken meenemen om daar stylingadvies voor te krijgen. Op het gebied van gifts zullen diverse mode-, woon- en verzorgingsaccessoires vertegenwoordigd zijn. Het entreebewijs kost €12,50 en is tevens een waardevoucher, te besteden bij de deelnemende winkeliers. Entreebewijzen zijn vooraf verkrijgbaar bij de deelnemende winkeliers en op de dag zelf bij de entree van De Beukenhof.

Dagboek van een bankier boek n Op dinsdag 26 november

organiseren de Rijnlandse Boekhandel en Bibliotheek Oegstgeest een avond met Oegstgeestenaar Tony de Bree. Hij zal voornamelijk spreken over zijn recent verschenen boek Dagboek van een bankier. Dagboek van een bankier is een persoonlijk verslag van 26 jaar werken bij wat eerst Amro en later ABN Amro werd. Tot en met de overname door Royal Bank of Scotland, Fortis en Santander, de redding door de Nederlandse Staat en ‘de Remedy’. Tony de Bree maakte deze gebeurtenissen van dichtbij mee. Voor de eerste keer vertelt hij het verhaal van binnenuit en wordt de lezer meegenomen in de wereld van de bank en de invloed van gebeurtenissen van de laatste jaren op de werknemers. Met zijn bedrijfskundige, historische en persoonlijke benadering doorbreekt hij een aantal mythes als ‘met de kennis van toen’, ‘we hebben het niet geweten’ en ‘de

crisis is in 2008 ontstaan’. Het is de dagelijkse werkelijkheid achter de bestseller van Jeroen Smit De Prooi waarvan inmiddels een theaterstuk en televisieserie is gemaakt. Het boek laat zien hoe groot de invloed van de politiek en andere externe factoren op het gedrag van banken en de bankiers is en hoe klanten, medewerkers, politici, toezichthouders en de media een doorslaggevende rol kunnen spelen bij echte veranderingen. Dagboek van een bankier is een must voor iedereen die wil weten hoe ‘het systeem’ werkt en die zich bezighoudt met organisatieverandering. De verhalen en anekdotes zijn niet alleen vermakelijk, maar ook leerzaam, voor zowel de financiële sector, als organisaties in andere sectoren! Datum: dinsdag 26 november Plaats: Bibliotheek Oegstgeest Tijd: 20.15 uur Toegang: 5 euro Kaarten te koop bij Rijnlandse Boekhandel en Bibliotheek Oegstgeest


IMPRESSA C55

Zaterdag 23 november

heden start de uitverkoop

korting

JURA demonstratie bij Electro World in Oegstgeest van 10:00-17:00 uur

Eenvoudig, snel en elegant

tot 70%

n Eenknopsbediening en tekstdisplay n In hoogte verstelbare koffie-uitloop n Profi Cappuccinatore voor fijnschuim n Hoogwaardige afwerking n Aroma+ molen: 50% kortere maalduur

Betty Barclay - Basler - Concept K - Elisa Caveletti Frank Walder - Fuchs Schmitt - Lucia - Michele Roberto Sarto - Sommerman - Claudia Str채ter Taifun - Toni Dress - Gerry Weber etc. etc.

Beslis niet te laat want...

IMPRESSA C55

OP=OP

Platina

IMPRESSA C55

e

749,-

W.C. Lange Voort - Oegstgeest - tel. (071) 517 38 26 20130409

Openingstijden:

JURA - If you love coffee

maandag v.a. 13.00 uur - di. t/m vr. 9.00-18.00 uur zaterdag 9.00-17.00 uur.

www.vanstrienmodes.nl

ELECTROWORLD.NL Eenvoudig, snel en elegant

ELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT


nieuws

Oegstgeester courant

LEZERS SCHRIJVEN De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor brieven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Brieven mogen niet meer dan 250 woorden bevatten. Ingezonden brieven worden alleen geplaatst met naam en adres. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

Jachtseizoen geopend richting gemeenteraadsverkiezingen! Op het terrein “Politiek Oegstgeest en verkiezingen” heeft de eerste enthousiaste “jachtopziener” Mr. J.J.L. de Soeten, net als in 2009, zich gemeld middels zijn ingezonden brief d.d. 13 november 2013. Met een voor hem bekende inzet is hij, zoals in 2009, als jager bezig te jagen op “groot wild”, zijnde naar zijn mening de domme gemeenteraadsleden van VVD en Progressief Oegstgeest. Opnieuw probeert hij de discussie rond het ASC plan nieuw leven in te blazen, helaas wederom met twijfelachtige argumenten. Zijn standpunt over een beter gebruik van de sportvelden in de Voscuyl wordt niet verder onderbouwd en is vermoedelijk gebaseerd op zijn eerder betoog de ASCjeugdleden verplicht te verdelen over de andere voetbalverenigingen. Zijn betoog neemt echter kwalijke vormen aan als hij in zijn betoog insinueert, dat ex-wethouder Mackay niet zuiver is geweest bij het besluitvormingsproces rond een verstrekte gemeentegarantie. Een dergelijke insinuatie zonder onderbouwing is ongepast voor een inwoner, bovendien een jurist, uit Oegstgeest. Misschien is het verstandig dat Mr. J.J.L. de Soeten nog eens de werken van de Griekse filosoof Socrates leest, alvorens hij opnieuw met dergelijke boute beweringen komt! P.N.M. Koning

Overveerpolder: vele vragen grote financiële risico’s Vele vragen blijven hangen na de commissievergadering van afgelopen donderdag. De exploitatiekosten, deze zijn sinds 2004 zeer sterk gedaald. Meerdere malen heb ik de commissieruimte hierop gewezen. In 2004 stelden de raad en het college dat de 10 miljoen (Deloitte en Touche) een zeer betrouwbaar bedrag was. Echter van de 10 miljoen euro in 2004 naar 5.5 miljoen in 2010, resteren er, anno 2013, nog slechts 2.3 miljoen. In antwoord op onze vragen (zienswijzen) blijkt nu dat “abusievelijk” (wethouder Tönjann) de aanleg v.d. sportvelden is meegenomen en dat dit het verschil van 3.2 miljoen tussen 2010 en 2013 verklaart. Vreemd genoeg staat onder kosten (Grontmij) in het exploitatieplan 2010 niets over de veldenaanleg. En ook hoe verklaart men de reductie van 4.5 miljoen over de jaren 2004 tot 2010? Wij zien gemeentegronden afgewaardeerd van 780.000 (2010) naar 443.000 euro (2013); bijna een gehalveerde grondprijs! Zijn dit marktconforme prijzen zoals bedoeld in de raadsvergadering van sep. 2006? Ramingen voor de bodemsanering/grondwerken zijn zeer sterk gereduceerd. Terwijl hiervoor in 2010 nog 1.5 miljoen stond is dit nu slechts 364.000 euro. Let wel: dit is voor het geheel bouwrijp maken van de drassige Overveerpolder! Ter vergelijk: voor het schrijven van een projectvoorstel alleen (verkoop 2 gebouwen en verhuizing ambtenaren)

woensdag 20 november 2013

vroeg het college pas nog 150.000 euro krediet! In 2010 werd nog gesteld dat ASC naar overeenkomst 5.4 miljoen euro betaalt; deze paragraaf ontbreekt in het exploitatieplan 2013. Gaat ASC nu slechts 2.3 miljoen euro betalen voor de door de gemeente bouwrijp gemaakte gronden en aangelegde openbare voorzieningen? Wethouder Tönjann maakte een nogal verontrustende opmerking: “Dat er een claim boven haar hoofd hangt volgens de overeenkomst met ASC”. Dit riep vragen op bij LO. Welke claim? Voorzitter (Dekker, VVD) brak helaas de discussie af. De wethouder stelt (reactienota zienswijzen) dat de ontwikkeling van de sportvelden wel degelijk haalbaar is: “Omdat de grondopbrengsten de kosten overstijgen”, maar we weten intussen dat grote publieke projecten bij uitvoering met 90% kans twee keer zo duur worden. Ontbreekt hier realiteitszin? Tenslotte, er werd bevestigd dat gemeentegarantie van 6 miljoen euro nog steeds afroepbaar is; ook onder het nieuwe college VVD, PrO en LO. Mocht het bestemmingsplan worden aangenomen dan is de kans groot dat de verhuizing leidt tot wéér een financieel fiasco (Oegstgeests fiasco-teller staat nu op circa 100 miljoen euro schuld!). Op mijn navraag werd bevestigd dat er geen “exit strategy” is (wethouder Tönjann: “Deze moet er straks wél komen”). Nee, deze had er al moeten zijn! Indien aangenomen staat de Oegstgeest straks wél met de rug tegen de muur. Goedkeuring geven aan dit bestemmingsplan betekent “ja” zeggen tegen een kettingreactie met een “no way out” met alle financiële risico’s van dien en een verpeste Overveerpolder. Cees de Vreugd

Fair-play De afgelopen tien jaar hebben allerlei zelfbenoemde belangengroeperingen zowel in de Raad als in diverse media standpunten aangevoerd waarom er niet verhuisd mag en kan worden door ASC. Regelmatig werden deze standpunten kracht bijgezet met onjuiste informatie en zelfs persoonlijke aantijgingen. Hoe moeilijk soms ook, ASC, zoals het één van de oudste clubs van Nederland betaamt, doet hier niet aan mee. In de sport heet dat fair play, iets dat wij naast voetbal- en cricketplezier aan onze jeugd mee proberen te geven. Hoe anders wordt het “spel” in Oegstgeest door tegenstanders gespeeld? Onderzoeken van erkende en gerenommeerde bureaus die de tegenargumenten weerleggen worden naar de prullenbak verwezen alsof ze door een stelletje idioten zijn geschreven. Er is kritiek op het financiële plaatje van ASC zonder dat men deze ooit heeft bekeken. Steeds worden nieuwe argumenten bedacht en opgevoerd. Continu wordt er geprotesteerd tegen besluiten van de democratisch gekozen gemeenteraad, ook nadat deze uitgebreid voor- en tegenstanders aan het woord heeft laten komen. Maar het blijkt nog erger te kunnen. Afgelopen week stond er in de OC de zoveelste ingezonden brief van de heer de Soeten. Hij heeft het over een “megalomaan” plan van ASC dat de gemeente al een miljoen zou hebben gekost. Dat is volslagen onjuist want de kosten die de gemeente maakt zijn niet alleen vele malen lager maar worden bovendien volledig vergoed door ASC. De kosten zijn dus nul. De Soeten stelt ook nog even dat voormalig Wethouder Mackay ASC- lid is en dat er sprake is van belangenverstrengeling. Een onterechte en laffe beschuldiging. Eric Mackay is nooit lid geweest van ASC. Wel heeft hij ooit – net als vele andere voetbalouders – op zaterdagen bardiensten gedraaid. De Soeten is dit ook bekend. Daarbij is Mackay geen wethouder meer, woont niet meer in Oegstgeest en kan zich dus ook niet verdedigen. De heer de Soeten laat hiermee wederom zien dat hij an-

13

dere meningen en democratisch genomen besluiten niet accepteert en zijn toevlucht zoekt in het verspreiden van onjuiste informatie en het plegen van karaktermoord. Ik weet dat het overgrote deel van Oegstgeest gelukkig wel beschikt over fatsoen, dit soort praktijken afwijst, democratische besluitvorming accepteert en zijn mening vormt op basis van feiten. Hans Schiphorst

ASC en de feiten De afgelopen jaren is er veel over de voorgenomen verhuizing van ASC naar de Overveerpolder gezegd en geschreven. Vooral tegenstanders menen in diverse media hun standpunt kracht te moeten bijzetten met gezochte argumenten of zelfs onwaarheden. Uiteraard staat het iedereen vrij om een mening te hebben over de toekomst van de Duivenvoordestraat en de Overveerpolder maar dan wel gebaseerd op de juiste feiten. Graag zetten wij de misvattingen en de juiste feiten eens een keer op een rijtje. 1. ASC zou geen capaciteitsprobleem hebben. ASC is een vereniging met ruim 700 voetballers en 150 cricketers die beschikt over anderhalf veld. Wekelijks moet er door onze leden – zaterdags en zondags - op andere gehuurde accommodaties worden gespeeld. Cricket op de Overveerpolder en LOHC. Voetbal op een viertal locaties (ASC, UDO, Warmunda en het Universitair Sportcomplex in Leiden. 2. ASC kan prima ook op de Voscuyl. De capaciteitsstudie van de KNVB wijst uit dat VV Oegstgeest en UDO zelf al een krappe accommodatie hebben en het daarom onmogelijk is om alles op de Voscuyl onder te brengen. ASC is daarbij ook een cricketvereniging is en de studie houdt hiermee geen rekening. ASC wil aan deze ongewenste situatie een einde maken en haar clubleven gezond. Velden bijhuren is duur en ASC heeft, door het spelen bij andere clubs, zeer beperkte extra inkomsten – denk aan bar- en sponsorinkomsten, de kurk waar bijna iedere vereniging op drijft. 3. Oegstgeest wordt door ASC aan de rand van de financiële afgrond gedreven. ASC financiert de verhuizing geheel zelf. Het complex aan de Duivenvoordestraat is haar eigendom. De gemeente verdient zelfs aan dit project omdat het grond aan ASC verkoopt. Grond waar nu toch al op gesport wordt. Tegenover de garantie van de gemeente voor de financiering van het overbruggingskrediet staat een eerste hypotheekrecht op de Duivenvoordestraat. De waarde (ook nu) is significant hoger dan de garantie. 4. ASC heeft geen oog voor de omgeving en het milieu. Kortheidshalve verwijzen we naar de stukken waaruit blijkt dat ASC kosten noch moeite spaart om de verhuizing naar de polder op “groene” wijze te laten verlopen. Het groene karakter wordt middels een ontwerp van een gerenommeerd landschapsarchitect zo veel mogelijk gehandhaafd en waar mogelijk zelfs wordt uitgebreid. 5. Het ASC belang is geen algemeen maar een particulier belang. Talloze gerechtelijke uitspraken geven aan dat sport een algemeen belang is. Dit wordt bovendien bevestigd door uitspraken van de Raad van State en de Provincie inzake het ASC-dossier. Bovendien strookt deze stelling niet met de, door alle politieke partijen, goedgekeurde subsidies aan alle andere Oegstgeester sportverenigingen. Wij hopen namens ruim 700 voetballers en 150 cricketers van harte op rechtvaardigheid op 28 november. Bestuur ASC

Har Meijer presenteert boek in Beukenhof n De dokters van het LUMC boek n Vrijwel alle hoofdrolspelers, “stuk voor stuk mensen waar het in het ziekenhuis om draait”, waren zondagmiddag 17 november aanwezig in De Beukenhof. Door Wil van Elk

Har Meijer liep mee tijdens hun werk in het ziekenhuis en na afloop werden in het restaurant hun levens doorgenomen in vijf gangen, gepresenteerd door maître Jan Groeneveld. Har Meijer maakte een boek over de 25 specialisten waarover hij schreef in het Leids Dagblad, en gaf het eerste exemplaar aan Groeneveld. “Het is een boek in vijf delen. Het was heel leuk dat ik mocht meelo-

pen en het werk van de specialisten heeft veel indruk op mij gemaakt. Ze zijn de absolute top in hun vakgebied”, vertelde de voormalige huisarts Har Meijer. Hij vertelde zeer geanimeerd over de aanwezigen en hun werk. “Je moet het boek lezen, echt mooi”, beval hij aan. “Je krijgt het mee”, voegde hij er aan toe. Fotografen Hielco Kuipers, Dick Hogewoning en Taco van der Eb maakten de foto’s en het is uitgegeven door De Gyselaar uit Leiderdorp.

Humor Af en toe boog Har Meijer even over zijn aantekeningen om daarna weer rap met veel humor te vertellen over wat hij allemaal heeft meegemaakt in het LUMC. Hij stak daarbij zijn bewondering niet onder stoelen of banken: “Ik zag iemand een nieuwe knie krijgen uit een hiel, een ander kreeg een nieuwe blaas uit een stuk darm en zelfs een nieuwe tong en het verwijderen van een oog. Een aneurysma? Je bent gewoon te helpen!”

Het eerste boek kreeg Jan Groeneveld, de maître die iedere keer klaar stond met een heerlijk vijf gangen menu. Ook hij is gepast genoemd in het boek. “Hij kwam in 1959 als leerling werken in De Beukenhof. Sinds twaalf jaar werkt ‘Meneer’ Groeneveld weer bij ons”, vertelde eigenaar Erwin Rozendal. | Foto Wil van Elk


De uitstraling van hout met de voordelen van kunststof!

Het Rijnlandkozijn. Nu standaard bij Rijnland Kozijnen alle hoekverbindingen als hout met de voordelen van kunststof. Vierkant of afgeschuind kozijnprofiel. Aan u de keus.

Warme service in koude dagen! ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Comfortabel warm huis, zonder hoge stookkosten of gezondheidsrisico’s Gedegen onderhoud 24-uurs storingsdienst Grondige inspectie door ervaren warmte specialisten Energie besparen zonder comfort te verliezen Leverancier van duurzame energie zoals zonnepanelen Reinigen van luchtkanalen / onderhoud aan mechanische afzuiging Wij werken met gerenommeerde merken als Nefit, Remeha en Vaillant Showroom met verschillende typen designradiatoren, sanitair en CV installaties, bezoek graag op afspraak

BERNARD SCHULTE BV

*vraag naar de voorwaarden.

CENTRALE VERWARMING, AIRCONDITIONING, LOODGIETERSWERK EN VENTILATIESYSTEMEN

RAMEN | DEUREN | SCHUIFPUIEN | GEVELBEKLEDING | DAKGOTEN | DAKKAPELLEN

VOOrhOuT Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62

Nu GRATIS raamdecoratie!*

www.berNardschulTe.Nl

Katwijk, Heerenweg 3b Telefoon (071) 408 17 71 De showroom is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

www.rijnlandkozijnen.nl

Duurzaamheid

in de regio

Al het groene aanbod onder één dak: www.nmehollandrijnland.nl In de regio gebeurt veel op het gebied van natuur- en milieuactiviteiten. Maar waar gebeurt wat? Wat kost het? Wat zijn de openingstijden en wanneer zijn er activiteiten? En hoe schrijf ik me in? Op www.nmehollandrijnland.nl kunt u het totale regionale aanbod van natuuren milieuactiviteiten doorzoeken en boeken. Aanbieders zijn onder andere NME-Leiden, Stichting vogelpark Avifauna, Naturalis, IVN, Vogelverenigingen, Landgoed De Olmenhorst en Dunea. Zij bieden activiteiten aan voor inwoners van jong tot oud, bedrijfsuitjes en voor in de klas.

Energie besparen is eenvoudig Het Energieservicepunt helpt inwoners uit de regio met het energiezuinig maken van hun woning. De website www.energieservicepunt.nl biedt u informatie en praktische hulp bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Ook helpt het Energieservicepunt u met een offerteaanvraag bij erkende installatie- en isolatiebedrijven. Korting op energiebesparende maatregelen Via het Energieservicepunt kunt u ook met korting energiebesparende middelen zoals duurzame gadgets en verlichting kopen. Speciaal voor bezoekers van het Energieservicepunt biedt de Energie Bespaarshop namelijk een aantal energiebesparende producten aan met 15% korting aan.

Namens de gemeenten uit Holland Rijnland


nieuws

Oegstgeester courant

Revolutionair initiatief tiba geeft zorg terug aan de mensen zorg n Inwoners van deze regio

kunnen vanaf 15 november als eerste in ons land kiezen om zich via tiba, een spectaculair lokaal zorgalternatief, zeker te stellen van meer gezondheidszorg voor minder geld. Prijsvechter tiba Zorggroep lanceert dan namelijk via www. tiba-zorggroep.nl een lokale campagne die mensen in staat stelt om via voor Nederland unieke abonnementen veel meer zorg te krijgen dan via hun huidige aanvullende zorgverzekering mogelijk is en bovendien voor veel minder geld. Oprichter en eigenaar, de bekende Leiderdorpse fysiotherapeut Duco Kanij werkte met een team van vijf specialisten een jaar lang in het geheim aan zijn revolutionaire initiatief. Haalde iedereen tot nu toe zijn zorg uit een basisof aanvullende verzekering, via tiba krijgt men zorg uit abonnementen. Kanij: ‘Dit is een ontwikkeling die de tendens moet doorbreken van steeds meer betalen voor steeds minder zorg. Via unieke abonnementen met veel extra’s brengen wij betaalbare, kwalitatief hoogwaardige therapie terug naar de mensen, in grote hoeveelheden. Tiba- abonnees gaan in een klap terug naar de tijd van het Ziekenfonds, toen iedereen nog de zorg kon krijgen die nodig was. Zo kunnen abonnees exclusief een aanvullende zorgverzekering afsluiten voor de ongekende actieprijs van één euro per maand, zijn kinderen tot 22 jaar gratis en mogen ongebruikte behandelingen mee naar volgend jaar. Ook wordt het team van tiba en Kanij komende maanden gevolgd door documentairemaker Frans Bromet. Diens documentaire wordt in 2014 door de NCRV uitgezonden.

woensdag 20 november 2013

Kunst in de buitenruimte 3: ‘Schoolgaand meisje’ n Schoolgaand meisje - Pieter d’Hont - Brons 1966 - Locatie: Marelaan kunst n Het is heel plezierig om tijdens een wandeling zo maar een beeld tegen te komen dat daar is neergezet om een plek te versieren. Veel van deze beelden zijn doorgaans niet groot en meestal zonder sokkel of in ieder geval op ooghoogte. Het schoolgaand meisje van Pieter d’Hont is zo’n beeld.

zien waar ooit de hompjes klei zaten. Het wisselend effect van het licht speelt met de onregelmatigheid van de huid van ons beeld. Deze manier van werken heeft d’Hont geleerd van zijn leermeester Jan Bronner. Die werkte korte tijd samen met de Franse beeldhouwer Auguste Rodin (1840-1917). Van hem is bekend dat een van zijn mannenbeelden zo echt leek dat men niet geloofde dat een soldaat model had gestaan. Men dacht dat Rodin een afgietsel van de Belgische soldaat Auguste Neyt had gemaakt.

Door Albert Labordus en Saskia Baatenburg de Jong

Een stevig staand meisje met opgeheven hoofd dat met haar rechterhand de kraag van haar jas vasthoudt. En in haar linkerhand een tas. Geen stand- of speelbeen, maar met beide benen op de grond. Ze staat een beetje nonchalant, maar is er duidelijk. De maker van dit beeld is Pieter D’Hont (1917-1997). Eerder had hij voor de stad Utrecht, waar hij de officieuze stadsbeeldhouwer van is, al een meisjesbeeld gemaakt, namelijk Anne Frank. Ook zij staat fier en stevig met de benen op de grond. De armen houdt zij echter op de rug. Duidelijk is te zien dat voor beide figuren klei is gebruikt. Eerst boetseerde d’Hont zijn figuur waarna het beeld door de bronsgieter met behulp van een mal in

Anne Frank. brons (koper/tin legering) wordt gegoten. Omdat brons makkelijk omgesmolten kan worden, zijn veel bronzen beelden verloren gegaan. Het onregelmatige oppervlak van het bronzen beeld laat duidelijk

De mensfiguren of koppen die Pieter d’Hont gedurende zijn leven zou maken, laten eenzelfde impressionistische stijl zien. Kernachtig weet hij de karakteristieke kenmerken van een persoon te vangen. Hij maakte o.a. portretten van de koninginnen Wilhelmina en Beatrix, maar ook het Edisonbeeldje dat wordt uitgereikt als belangrijkste Nederlandse muziekprijs, is van zijn hand. Voor de stad Leiden maakte d’Hont twee beelden: een zwemster voor het zwembad aan de Vliet en een Athenebeeld voor de sociëteit Minerva. Ons schoolgaand meisje staat daar dan. Op een mooie plek langs een van de Oegstgeester lanen. Een waardevol beeld van een bijzondere beeldhouwer.

show

n Tuincentrum de Mooij aan de Haarlemmerstraatweg 8a in Oegstgeest heeft een gedeelte van de winkel omgetoverd tot een mini Kerstshow. Hier zijn leuke thema’s te zien en kleurencombinaties die deze kerst actueel zijn, compleet met diverse kunstkerstbomen en diverse soorten kerstverlichting. Vanaf eind November zijn er ook mooie kerststukken verkrijgbaar en diverse echte kerstbomen in verschillende maten die men overdekt uit kan zoeken. Vanuit de bloemenshop die midden in de winkel zit worden ook mooie verse kerstarrangementen gemaakt. Zeker de moeite waard om eens langs te komen Aan het eind van december kan men voor het gehele assortiment van Mooijvuurwerk bij het tuincentrum terecht aan de Haarlemmerstraatweg. Voor het meeste voordeel kan men nu al bestellen op www.mooijvuurwerk.nl.

Tuincentrum De Mooij is een bezoek woord. | Foto PR

Al meer dan 50 jaar textielreiniging Edmondo zakelijk n Afgelopen voorjaar was het na meer dan 50 jaar voor de heer G. van Egmond, oprichter van stomerij Edmondo in de Kempenaerstraat 95, tijd om de stap te nemen om zijn bedrijf over te doen aan wasserij / stomerij Dingjan uit Leiden, dat een onderdeel is van schooon textielreinigers. Een sterk gekoesterde wens van de nieuwe eigenaren Piet de Goede en Mark Dieben om ooit in Oegstgeest

Schoolgaand meisje.

Mini kerstshow bij tuincentrum

Gezinswandeling groen n De Werkgroep Actieve NatuurTochten (WANT) van het IVN, regio Leiden organiseert op zondag 24 november aanstaande een gezinswandeling. Deelnemers lopen dwars door het bos waardoor de paden zijn niet altijd geschikt zijn voor een buggy, die zullen af en toe gedragen moeten worden. Zaterdag 24 november van 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. Verzamelen: Bezoekerscentrum de Tapuit, in Meijendel (Wassenaar), Voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 4 tot 12. Opgeve bij Nanko van Kampen, tel 06 38341502 / email: nvkampen@ casema.nl. Het aantal deelnemers is beperkt. Geen kosten.

15

een vestiging te openen ging hiermee in vervulling. Het personeel van stomerij Edmondo werd overgenomen en de naam Edmondo werd volgens afspraak met de heer van Egmond behouden. Nu, enkele maanden verder, hebben de nodige aanpassingen in stomerij Edmondo plaatsgevonden. Het donkere interieur heeft een frissere aanblik gekregen, en het hele dienstenpakket is aanzienlijk uitgebreid met als belangrijkste

aanvulling dat er een kleermaker werd aangetrokken, met een meer dan 20 jaar lange ervaring bij kledingbedrijf Meddens, die maatkleding kan maken en alles doet op het gebied van kledingreparatie tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Ook voor overhemdenservice en lakenpakkettten kan men weer terecht bij wasserij / stomerij / kledingreparatiebedrijf Edmondo, en natuurlijk voor het reinigen van waardevolle kleding dat gereinigd

wordt in het milieuvriendelijke middel `Green Earth`, een reinigingsmiddel gemaakt uit zand. Green Earth cleaning is beter voor uw Kleding, de Aarde en de Mens. Een reinigingsproces volledig zonder chemicaliën, een natuur product waarvan Edmondo als één van de 25 bedrijven in Nederland een licentie heeft gekregen om mee te mogen reinigen. De Kempenaerstraat 95, Oegstgeest www.schooon.nl

Bloemen Shop Oegstgeest Voor elk moment het mooiste boeket!

Haarlemmerstraatweg 8a

www.tuincentrumdemooij.nl


20 november 2013 week 47 WWW.OeGSTGeeST.nl RHIJnGeeSTeRSTRAATWeG 13 POSTBUS 1270 2340 BG OeGSTGeeST

RAAdSInfORMATIe AGendA VeRGAdeRInG RAAd VAn 28 nOVeMBeR 2013 - AAnVAnG 20.00 UUR • verkorte versie; de begintijden van de onderwerpen zijn onder voorbehoud • voor actuele agenda: kijk op de website 20.00-20.15

20.15-20.20

20.20-20.45 20.45-21.00 21.00-21.45 21.45-22.00 22.00-22.30 22.30-22.40 22.40

Opening en mededelingen omtrent de vergadering. Inspraak en Uitspraak. A. Spreekgelegenheid voor het publiek. *) Vaststellen agenda. Notulen van de raadsvergadering van 31-10-2013/ Rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen. Lijst van ingekomen stukken. Inhoudelijke mededelingen. Hamerstukkenlijst - Jaarrekening en bestuursverslag OPOO 2012. - Aansluiting gemeente Leidschendam-Voorburg bij de RKC. - Afwegingskader ‘Zelf doen, samen doen of uitbesteden’. - Kredietaanvraag aankoop kavel aan de Oude Rijn. - Vaststelling Verordening toepassen van een uitsluitend recht bij Groenonderhoud 2014. - Actualisering belastingverordeningen + tarieventabellen 2014. 2e Voortgangsrapportage. Evaluatie snippergroenbeleid en vaststellen nieuwe nota Snippergroenbeleid 2013. Bestemmingsplan en exploitatieplan Overveerpolder 2013. Herziening grondexploitatie restgebieden Nieuw-Rhijngeest. Vervangende huisvesting na verkoop gemeentehuis en Carp-gebouw. Inspraak en Uitspraak. B. Vragen van raadsleden. Sluiting.

*) Als u wilt inspreken dient u vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op te nemen met de griffier, dhr. F. Kromhout, tel. 14071. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente: www.oegstgeest.nl.

Voor alle vragen over de gemeente belt u maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur met het Telefonisch Informatie Punt (TIP): 14071 (Communicatie, Klachten, Onderwijs, Projectbureau’s, Meldingen openbare ruimte) Sociale Zaken spreekuur 51 91 830 Tussen 09.00 en 11.00 uur WMO spreekuur 51 91 819 Tussen 09.00 en 11.00 uur Grofvuil en groot tuinafval Tussen 09.00 en 12.00 uur 51 91 868

Algemene inlooptijden lokaal loket Oegstgeest & Centrum voor Jeugd en Gezin Oegstgeest 51 56 215 en 088 - 254 23 84 Woensdag van 09.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur Donderdag 14.00-17.00 uur Vrijdag van 09.00-12.00 uur Voor al uw vragen over zorg, welzijn, wonen, inkomen, opvoeden en opgroeien. Lijtweg 7, 2341 HA, Oegstgeest www.lokaalloketoegstgeest.nl / www.cjgoegstgeest.nl lokaalloket@oegstgeest.nl / info@cjgoegstgeest.nl Voor spreekuren Jeugdgezondheidszorg 0-4 jr. en Opvoedadviespunt & Algemeen Maatschappelijk Werk zie www.cjgoegstgeest.nl

Wilt u de burgemeester of één van de wethouders spreken? Bel voor een afspraak met 14071 of mail naar secretariaat@oegstgeest.nl Vermeld in uw e-mail het onderwerp van gesprek en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.

Raad stelt begroting 2014 vast Maandag 11 november heeft de raad de begroting 2014 vastgesteld. Wel amendeerde de raad de begroting een aantal keer. De

amendementen worden verwerkt in de begroting. Ook nam de raad een aantal moties aan. De begroting, de amendementen en moties zijn te

lezen op de website van de gemeente.

PVOO bestaat 10 jaar Gemeente Oegstgeest feliciteert de PVOO (Platform Voor Ondernemers Oegstgeest) met het 10-jarig bestaan.

els Timmers beschermvrouw nieuw Cultuurfonds Oegstgeest Met de woorden “met heel mijn hart ja” heeft burgemeester els Timmers woensdag 13 november de titel van beschermvrouw aanvaard van het nieuw opgerichte Cultuurfonds Oegstgeest. “Ik ben heel verheugd en dankbaar dat men mij gevraagd heeft voor die positie. Cultuur is je verleden,

De volledige agenda en de vergaderstukken liggen tijdens kantooruren ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan de Rhijngeesterstraatweg. Ook zijn ze te raadplegen in het raadsinformatiesysteem op www.oegstgeest.nl.

je heden en je toekomst. Dat is mijn persoonlijke overtuiging. Dit fonds is weer een voorbeeld van een schitterend burgerinitiatief en daar wil ik heel graag mijn bijdrage aan leveren,” aldus burgemeester Timmers.

die culturele initiatieven willen stimuleren en ondersteunen. Alle kunst- en cultuurvormen hebben de aandacht van dit nieuwe fonds. Met incidentele bijdragen wil de nieuwe stichting culturele projecten in het dorp ondersteunen.

Het Cultuurfonds Oegstgeest is opgericht door een groep inwoners

Kijk voor meer informatie op

www.oegstgeest.nl

VeRGUnnInGen en BekendMAkInGen VeRGAdeRInGen Op 27 november 2013 zal de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften de volgende zaken openbaar behandelen: Om 19.30 uur: De openbare behandeling van een bezwaarschrift inzake verleende vergunning voor een poffertjeskraam Om 20.00 uur: De openbare behandeling van een bezwaarschrift inzake een afwijzing planschade Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat: mevrouw A. Crama, van maandag t/m donderdag van 08.3015.30 uur of via juridischezaken@servicepunt71.nl.

BekendMAkInGen Verleende ontheffingen Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest maakt bekend dat zij onder-

staande ontheffing heeft verleend. Overige verleende ontheffing - De Kempenaerstraat 77 – Vervoersontheffing consumentenvuurwerk De Tombe – (13.11553/18-11-2013). Tegen de verleende ontheffing kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest (8901 BB).

VeRGUnnInGen Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning 1. A44 Veiling Flora Holland – het maken van overkluizingen ten behoeve voor kabels en leidingen, toegangsdam/brug en een geluidsscherm, gedeeltelijk vervangen van een damwand/beschoeiing, kap-

pen 3 bomen, afwijken bestemmingsplan, aanleggen inrit en het maken van een nieuwe uitvoeger en verlengde bestaande uitvoeger (1043601/13-11-2013) 2. A44, sectie B, nr. 3692 – gedeeltelijk slopen bijgebouw (1069445/13-11-2013) 3. Laan van Alkemade 2 – slopen woning en verwijderen asbest (1068181/12-11-2013) De ingekomen aanvragen liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt nog geen bezwaar of beroep indienen. Verleende omgevingsvergunningen Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Oegstgeest maken bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunningen hebben verleend. De datum van bekendmaking staat bij het besluit vermeld. 1. Irislaan 63 – aanbrengen reclame (1022411/12-11-2013) 2. Terweeweg 29 – aanleggen inrit (999995/11-11-2013)

Bezwaar Tegen de verleende omgevingsvergunning die tot stand is gekomen met de reguliere voorbereidingsprocedure kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes vermeld achter de betreffende vergunning Informatie Voor meer informatie over ingekomen aanvragen, het aanvragen van een vergunning, verleende vergunningen of aanverwante zaken, kunt u met de gemeente contact opnemen (openingstijden van 09.00 tot 12.00 uur) of telefonisch 14071. Ook is er informatie beschikbaar op de website www.oegstgeest.nl.


ue roaacnkohoep q 50isseelbu n een va aar bij Inw

af 1.60 m.

boxspring van

g 10%bekddoenrgotedin op

ijk

za Noordw

Bedding Pla


Uw goud is geld waard! goudinkoopbus.nl

GOUD INKOOP BUS Direct contant uitbetaald tegen de beste prijs

DE GOUDINKOOPBUS: Al 70 jaar vertrouwd met goud. Discrete ruimte voor de taxatie goudsmid. Directe contante betaling of indien gewenst per bank. Wij staan inmiddels in 10 steden in Nederland.

2 dagen

WINTER-

FAIR NOORDWIJKERHOUT locatie: NH-hotel Leeuwenhorst, Langelaan 3, Noordwijkerhout.

2e1 mber

nov

uur 10:00 - 16:30 eg tw ch ra :G Locatie ogvliet! tegenover Ho

LISSE

g

Extra geld voor Sint of Kerst!

Do

da

Nu bij u in de buurt!

van uw goud. Vrijblijvende en deskundige taxatie door onze

Zo n

brengen Kom ook een bezoek s! aan de goudinkoopbu

2e3 mber

Za t

nd

er da

g

er da

g

nov

uur 10:00-16:30 horst en w eu Le NH-hotel g!! an ng di naast de hoof

RHOUT

KE NOORDWIJ

Zo n

r e b m e v o n 4 2 6:30 uur

da

g

12:00-1 uwenhorst NH-hotel Lee fdingang!! naast de hoo

T U O H R E K J I NOORDW WIJ STAAN ELKE ZATERDAG BIJ TUINCENTRUM GROENRIJK NIEUW-VENNEP! Adres: IJweg 1336 Nieuw-Vennep van 10:00-16:30 uur.

De goudinkoopbus is eigendom van “Van Moorsel Juweliers”gevestigd in Oud-Beijerland.

VAN MOORSEL

Door de jarenlange ervaring in onze juwelierszaak weten we waar het om gaat in de goudbranche. U krijgt een vrijblijvende vakkundige taxatie en de beste prijs. Met de hoge goudprijs is het juist nu interessant om uw goud te verkopen,

juwelier

goudsmid

Maar dan wel aan een vertrouwd adres. En dat is de goudinkoopbus.

www.goudinkoopbus.nl

ALMONDEHOEVE Lifestyle & Antiek

Ook voor uw vakkundige meubelrestauraties

Van Almondeweg 2, 2343 AA OEGSTGEEST

www.almondehoeve.nl

2

0m 3.00


Leeuwenhorst

WinterFair

Leeuwenhorst Winterfair inspiratiebron voor de feestdagen Noordwijkerhout - Met de feestdagen in aantocht is tijdens de Leeuwenhorst Winterfair in Noordwijkerhout op zaterdag 23 en zondag 24 november weer alles te vinden om in feeststemming te komen. Meer dan honderd standhouders bieden verrassende bloemstukken, originele geschenken, sfeervolle brocante en unieke hebbedingen. Daarnaast ook serviezen, tafelkleden, prachtige sieraden, stoere outdoorkleding, Noorse truien en warme laarzen. Diversiteit is de kracht van de Winterfair. De internationaal bekende Floral Designer Geertje Stienstra geeft beide dagen om 11 uur, 13 uur en 15 uur inspirerende bloemschikdemonstraties. De Heerenveense heeft de hoogste titel binnen de bloemsierkunst, die van Erkend Bloemsierkunstenaar. Ze staat hoog aangeschreven door haar onderscheidende manier van demonstreren en stylen. Met origineel, innovatief en bijzonder bloemwerk weet zij iedereen telkens weer te verrassen. Ook bloemiste Liesbeth Visser van De Maretak geeft doorlopend demonstraties. Zij maakt vooral kunstzinnig bloemwerk van duurzame materialen. Bij Marleen’s Groendecoraties zijn doorlopend workshops te volgen. Liefhebbers van sfeervol wonen kunnen zich vergapen aan de stand van kunstenares Franny Stolk. Van haar kwam onlangs het boek Binnen

Zaterdag 23 en zondag 24 november 10.00 tot 17.30 uur

NH Hotel Leeuwenhorst Langelaan 3 - Noordwijkerhout

Entree € 8,- * jeugd t/m 12 jaar gratis

- vrij parkeren -

www.b-event.nl

en Buiten uit. Franny maakt etsen en schilderijen maar heeft vooral ook een passie decoreren en stylen met een grote voorkeur voor de kleur blauw en oud serviesgoed in blauw/wit.

Volop lekkers

Bezoekers kunnen hun hart ophalen aan alles wat lekker is. Tongstrelende zoete lekkernijen zoals bonbons, fudge en meringues. Hartige zaken zoals bijzondere kazen, ambachtelijk bereide jams en sappen, Provençaalse worstjes, honing, balsamicoproducten, olijfoliën, de bekende Ierse Ballymaloe delicatessen, wijnen en streekbieren. Kortom, een overvloed aan lekkere spullen.

Kinderen

Traditiegetrouw is er voor kinderen op zondagmiddag een heerlijke Sinterklaasvoorstelling boordevol hilarische momenten en hele knappe goocheltrucs. Herkenbare situaties waarin kinderen de hoofdrol spelen. Ook zijn er kinderworkshops zoals het maken van vilten kerstboomhangers en Sinterklaascupcakes met bloemetjes.

Leeuwenhorst Winterfair in NH Leeuwenhorst, Langelaan 3, Noordwijkerhout: zaterdag 23 en zondag 24 november, 10 tot 17.30 uur. Entree € 8,00 jeugd t/m 12 jaar gratis http://b-event.nl/winterfair.html

Lezersvoordeel:

Leeuwenhorst Winterfair 23/24 november. Tegen inlevering van deze bon ontvangt u € 2,- KORTING op de toegangsprijs van € 8,Maximaal 2 personen per bon.


StApelgekke GAAT VERHUIZEN StApelkorting 1 stuk 10%* * 2 stuks 20%

GEZONDHEIDSCENTRUM WASSENAAR

op 5 en 6 december

3 stuks 30% KORTING *

Vanaf 9 december 2013 ontvangen wij u graag op de

Hofcampweg 65 in Wassenaar

In onze moderne nieuwe behuizing kunt u rekenen op de vertrouwde zorg van uw huisarts, fysiotherapeut, podotherapeut, diëtiste, psycholoog, logopedist, tandarts, verloskundige, GGZ en medisch specialisten uit Bronovo. Daarnaast wordt het zorgaanbod uitgebreid met kaakchirurgie, radiologie, casemanagement geheugenproblematiek en een servicebalie van de apotheek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverlener in het Gezondheidscentrum Wassenaar of kijken op de website: www.gezondheidscentrumwassenaar.nl

Alleen donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 november *niet geldig i.c.m. andere acties/aanbiedingen en niet geldig op tassen, riemen, sieraden en de basic shirts van Only en Vila

Tijdens de verhuizing op 5 en 6 december blijft het Gezondheidscentrum Wassenaar bereikbaar op telefoonnummer 070 - 512 72 00 Openingstijden en waarneming tijdens de verhuizing staan op de website van het Gezondheidscentrum.

alten, 4 tenoren en 4 bassen. Maar dat is niet het enige. Door te zingen in deze samenstelling kunnen we grote werken uitvoeren! Sommige werken zijn zelfs 8 stemmig ! Werken die normaal niet aan bod komen doordat Ruach alleen het stembereik van de “high voices” heeft. Elisabeth van Duijn:”De combinatie met de mannenstemmen maakt het mogelijk om een zeer indrukwekkende klank te maken. En dan bedoel ik ook echt indrukwekkend. Neem het beroemde ‘Bogoroditse djevo’ van Rachmaninov: fluweelzacht begint het stuk, maar halverwege gaan alle registers van de stemmen open. De luisteraar wordt overweldigd door een klank die hem koude rillingen bezorgt. Ook een combinatie van muziek van hedendaagse componisten en muziek uit de Middeleeuwen met sprankelende ritmiek maken dat je geboeid blijft luisteren. Ik

Een jubileumconcert dat niemand mag missen

Wie er op 19 november 2011 bij was, herinnert het zich nog goed: het unieke concert van Ruach Vocaal Jeugd Ensemble in de Nieuwe Kerk in Katwijk. Een concert in de stijl van de Engelse koortraditie. Ruach Vocaal Jeugd Ensemble bestaat 10 jaar. Ter gelegenheid hiervan wil Ruach u graag opnieuw meevoeren naar de grote hoogte van deze, werkelijk schitterende muziek, en wel met een concert dat zich toespitst op de klassieke koortraditie. Het project heeft dan ook de naam ‘Beleef de klassieke koortraditie in Katwijk’ gekregen. Het concert, helemaal in de stijl van de rijke klassieke koortraditie, is bedoeld voor Katwijk en wijde omgeving, zodat iedereen kennis kan maken met deze prachtige klassieke koormuziek van (hedendaagse) internationale componisten. Dijk van een klank Jeugdkoor Ruach put zijn inspiratie in belangrijke mate uit de Engelse koortraditie, zowel in de keuze van het repertoire als in de didactiek. Naar Engels model willen we dan ook voor deze gelegenheid de schitterende heldere sopraanstemmen van Ruach aanvullen met professionele koorzangers die de alt, tenor,- en baspartij zullen zingen, zodat er met recht een ‘dijk van een klank’ zal ontstaan. Om een goede klankbalans te realiseren is gekozen voor 4

Hoofdstraat 175 • Sassenheim • Tel. (0252) 220103

noem een aantal componisten: Morten Lauridsen, Arvo Pärt, Knut Nystedt, Bob Chillcott, Sergei Rachmaninov, Peter Warlock en nog veel meer.’ Leren van professionals In de middag van 30 november gaan de Ruachzangers, samen met de professionals repeteren. Dit hebben ze in de herfstvakantie ook reeds enige dagen zo gedaan. Hiermee wordt meteen het educatieve aspect van dit project benadrukt. De samenwerking was geweldig ! Het koor bestaat uit twaalf mannelijke professionele solisten, afkomstig uit alle hoeken van Nederland en België. Ze hadden nog nooit samen gezongen en na anderhalve dag repeteren werden deze solisten als

het ware samengesmolten tot een koor van een zeldzaam hoge kwaliteit. Voor de Ruach-zangers was dit een zeer unieke ervaring, die ze niet snel zullen vergeten. Ze hebben heel veel geleerd van de profs. Regelmatig liet Elisabeth de Ruachzangers tussen de mannen zitten: alle stemmen door elkaar. Iedereen moet dan zijn eigen partij zingen, terwijl hij/zij ook luistert naar de andere zangers die een andere partij zingen. Hierdoor word je gedwongen om beter naar de andere stemmen te luisteren, dit komt de zuiverheid en muzikaliteit zeer ten goede.’ Fantastisch orgel Onze vaste begeleider, Sjaak van Duijn, zal op het prachtige Van den Heuvel orgel een orgelsolo verzorgen. Op deze wijze kunnen wij de bewoners van de gehele Duin- en Bollenstreek niet alleen een perfect uitgevoerd concert aanbieden, maar hen tevens een goed beeld geven van wat die klassieke koortraditie naar Engels voorbeeld nu eigenlijk inhoudt. Wat dat betreft staat ons het grote enthousiasme van de luisteraars naar aanleiding van het concert uit 2011 nog helder voor de geest.

The Christ-child is de titel van de Kerst-CD, die door Ruach Vocaal Jeugd Ensemble werd opgenomen in samenwerking met het professionele mannenensemble. Kaartverkoop:

In de voorverkoop kosten de toegangskaarten voor volwassenen €16,00 en kinderen t/m 12 jaar €7,50 Aan de kerk zijn de prijzen resp. €17,50 en €8,00 De voorverkoopadressen zijn: First Man, Princestraat 22, Katwijk aan Zee Chr. Boekhandel Het Baken, Secr.Varkevisserstraat 37, Katwijk aan Zee Slagerij Francken, Rijnstraat 80, Katwijk a/d Rijn Natuurlijk zijn de kaarten ook te koop via de website van Ruach

www.ruachvocalyouthensemble.nl Ruach Vocaal Jeugd Ensemble, koor van het jaar 2012 heeft op 5 oktober jl. in Middelburg meegedaan aan een voorronde voor de editie 2014 van dit prestigieuze koorfestival. Ruach werd winnaar van de dag met 264 punten en plaatste zich rechtstreeks voor de finale in juni 2014.


nieuws

Oegstgeester courant

woensdag 20 november 2013

21

Vooruitblik Leidato beurs n In Koetshuis de Burcht in Leiden werd op 7 november een informatieborrel gehouden voor standhouders en potentiële standhouders van ‘Leidato’. De vernieuwde Leidato wordt op zaterdag 29 en zondag 30 maart 2014 gehouden in Hangaar2 op voormalig Vliegkamp Valkenburg. Drie ondernemende dames, Elkie Marcelis, Monique Verhaar en Elles van Goozen, hebben de handen ineen geslagen en Leidato weer op de kaart gezet.

Marjolein Bresser exposeert in de bibliotheek.

Expositie van Marjolein Bresser in bibliotheek cultuur n Kleurrijke schilderijen van de Oegstgeester kunstenaar Marjolein Bresser zijn in november en december te zien in de Bibliotheek van Oegstgeest Na een tekenopleiding heeft de K&O docente Marjolein Bresser zich toegelegd op de techniek van het aquarelleren en schilderen met olieverf en acryl. Naast acryl- en olieverfschilderijen zijn qua stijl nieuw in de expositie de schilde-

rijen waarop een wereldkaart is geschilderd in de prachtige Engelse kleuren van Farrow and Ball. Onder het schildersdoek is zachtboard geschoven. Er onder hangt een zakje met prikkers waarmee aangegeven kan worden waar men geweest is. Het zijn decoratieve schilderijen en door de matte kleuren passen ze in ieder interieur. Deze schilderijen geven mensen altijd stof tot praten over hun reizen over de wereld.

Leeuwenhorst fair uitgaan

n De Leeuwenhorst Winterfair in Noordwijkerhout wordt gehouden op zaterdag 23 en zondag 24 november. Meer dan honderd standhouders bieden verrassende bloemstukken, originele geschenken, sfeervolle brocante en unieke hebbedingen. Daarnaast ook serviezen, tafelkleden, prachtige sieraden, stoere outdoorkleding, Noorse truien en war-

me laarzen. Diversiteit is de kracht van de Winterfair. Traditiegetrouw is er voor kinderen op zondagmiddag een heerlijke Sinterklaasvoorstelling. Ook zijn er kinderworkshops. Leeuwenhorst Winterfair in NH Leeuwenhorst, Langelaan 3, Noordwijkerhout: zaterdag 23 en zondag 24 november, 10 tot 17.30 uur. Entree € 8,00 jeugd t/m 12 jaar gratis.

Begrip “Leidato was en is nog steeds een begrip in onze regio,” zegt Elkie Marcelis. “Wij vonden het tijd om daar weer nieuw leven in te blazen. Om bedrijven te informeren over de mogelijkheden van Leidato, hebben wij gekozen voor een informele borrel, waar standhouders en potentiële standhouders elkaar konden ontmoeten.” Dat de beurs weer levensvatbaar is bleek onder andere uit het grote aantal bezoekers dat op de informatieborrel aanwezig was. Tijdens de bijeenkomst werd een presentatie gegeven waarin de plannen werden toegelicht en om alvast in de sfeer te komen kregen de aanwezigen een leuke goodybag mee. Leidato wordt gehouden op zaterdag 29 en zondag 30 maart 2014 in Hangaar2 op Vliegkamp Valkenburg. “Hangaar2 biedt de ruimte om Leidato goed neer te zetten. In totaal beschikken we over 3.950 m2 vloeroppervlak, verdeeld over een entertainmenthal en de beursvloer. Een groot voordeel is dat Vliegkamp Valkenburg centraal in de regio ligt, goed bereikbaar is en over ruim voldoende gratis parkeergelegenheid beschikt,” zegt Elkie Marcelis.

Breed aanbod Om Leidato voor iedereen aantrekkelijk te maken wordt de beursvloer ingedeeld in de thema’s Home & Living, Kids & Fun, Beauty & Fashion, Passion for Food, Service & Care en Men’s World. “Zo willen wij een breed aanbod realiseren en het toch overzichtelijk houden,” vertelt Elkie Marcelis. “Een dagje Leidato is een uitje voor het hele gezin. De kinderen worden beziggehouden door een speciaal team, terwijl de volwassenen zich vermaken bij de diverse themapaviljoens. Er is echt van alles te vinden. Bij Beauty & Fashion is bijvoorbeeld alles te vinden op het gebied van mode, makeup en huidverzorging,” vervolgt

Elkie Marcelis. “En natuurlijk is er ook het nodige te vinden voor de man, zoals auto’s, gereedschappen, herenmode en de nieuwste gadgets.” Bij ‘Passion for Food’, kunnen bedrijven zich presenteren die te maken hebben met eten en koken. “Restaurants, hotels, bars, eetcafés, maar ook banketbakkers, slagers, delicatessenzaken, slijters en wijnleveranciers zijn van harte welkom op dit deel van de beurs,” zegt Elkie Marcelis. In de speciaal ingerichte entertainmenthal zullen ook de modeshows en diverse optredens plaatsvinden. “Het aanbod groeit nog altijd en wordt steeds breder,” geeft Elkie Marcelis aan. “Op onze website www.leidato.nl wordt het actuele aanbod getoond en via Facebook en Twitter houden wij onze volgers op de hoogte,” zegt Elkie Marcelis. “Leidato 2014 wordt een evenement dat men niet mag missen.”

HELP KINDEREN UIT SYRIË! Doneer nu!

Bel 0800 1747

Cultuurfonds opgericht cultuur n Het Cultuurfonds Oeg-

stgeest dat kortgeleden is opgericht als burgerinitiatief, wil met financiële bijdragen kunsten cultuurvormen in de gemeente Oegstgeest stimuleren, ondersteunen en bevorderen . Dat kan gaan om beeldende kunst,

literaire kunst, podiumkunsten zoals zang, muziek en dans, kunstonderwijs of kunsthistorische projecten. Kunst en cultuur in brede zin dus. Het gaat daarbij om incidentele bijdragen die een positieve stimulans geven.

Ook tijdens de opening van Level hielpen de ROC-ers volop mee.

Level Leiden geopend opening n Het vorige week officieel geopende gebouw Level, pal naast station Leiden Centraal, biedt onderdak aan het ROC, aan een zorghotel en aan een regulier hotel met uitgebreide sauna- fitness en zwemmogelijkheden.

Het bestuur van het Cultuurfonds Oegstgeest: Algemeen bestuurslid is notaris Linda van de Oudeweetering, voorzitter Jetteke Bolten-Rempt, ouddirecteur van museum De Lakenhal, penningmeester financieel deskundige Erik Greebe en secretaris Ardi Warnar, journaliste en tekstschrijfster. | Foto Willemien Timmers

Het bijzondere van deze combinatie is dat een deel van de 4000 leerlingen van het ROC hun kennis in hetzelfde gebouw in de praktijk kan brengen. Zowel in de horeca als in het zorghotel kunnen zij stage lopen en werkervaring op doen. Zo

komen bijvoorbeeld alle koekjes in het gebouw uit de eigen (leer)keukens en bemannen ROC-ers in opleiding de diverse recepties. Uniek is ook het restaurant op de 12e etage met een vergezicht tot aan de kust, waarbij ons fraaie dorp

Oegstgeest volledig opgaat in een grote groene deken. Hiermee vergeleken is het stedelijke uitzicht over Leiden vanuit het zwembad op de bovenste verdieping een schril maar fraai contrast. Ook op de tweede verdieping van het gebouw bevindt zich een groot comfortabel restaurant dat zeven dagen in de week is geopend.


op 08-11, 22-11, 6-12 en 20-12


De eerste gebogen LG OLED TV in Nederland!

LG CURVED OLED TV 55EA9809 Flinterdun, gebogen design, perfecte kijkhoek, oneindig contrast, volledig haarscherp en kraakhelder beeld en een breder kleurenpalet dan ooit tevoren. Naast ultieme beeldkwaliteit biedt de Curved OLED TV ook kristalhelder geluid dankzij de Crystal Speaker. Energieverbruik De toekomst van de televisie is nu realiteit.

NU

8999,-

Gebruikscomfort Connectivity Kwaliteit Duurzaamheid

Kom naar Electro World en ervaar het zelf!

NEEM HET TYPENUMMER VAN UW HUIDIGE TELEVISIE MEE EN KOM PRATEN OVER INRUIL HIERVAN. HET KAN VERRASSEND ZIJN.

Electro World Schoonderbeek

Electro World Oegstgeest

Electro World Peursum Audio Video

Electro World De Radiobeurs Lisse

Electro World Duynstee

H. Dunantplein 14, Hillegom Hoofdstraat 122, Hillegom 025 25 16 648

Lange Voort 11, Oegstgeest 071 519 3333

Voorstraat 31b-33, Katwijk 071 40 16 422

Kanaalstraat 79, Lisse 025 24 12 176

Hoofdstraat 189, Sassenheim 025 22 10 398

ELECTROWORLD.NL Electro World is onderdeel van

ELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT

ELECTROWORLD.NL

3


Metselbouw Katwijk BV is al meer dan 25 jaar een veelzijdig en toonaangevend aannemer van metselwerken. Veelzijdig vanwege de vele specialismen die we in huis hebben en toonaangevend door de constante hoge kwaliteit waarmee wij onze werkzaamheden uitvoeren. Metselbouw Katwijk is gespecialiseerd in Nieuwbouw en Verbouw, maar ook thuis op het gebied van Gevelrenovatie en/of Onderhoud.

GEZOCHT: MEDEWERKEND VOORMAN/METSELAAR Taken: - Leiding geven aan een of meerdere groepen metselaars - Verrichten van metselwerkzaamheden - Contacten onderhouden met de uitvoerders en bedrijfsleider - Kwaliteit en voortgang van het werk bewaken - Controleren en coördineren van de dagelijkse werkzaamheden - Verzorgen van de urenadministratie Functie eisen: - Minimaal LBO bouwkunde, pre MBO bouwkunde - Minimaal 5 jaar ervaring als metselaar - VCA VOL Vaardigheden: - Organisatorisch en communicatief sterk - Besluitvaardig - Kan goed werken onder tijdsdruk - Oog voor detail en nauwkeurigheid Overig - Woonachtig in een straal van 30 km van Katwijk zh - Bezit van rijbewijs B Arbeidsvoorwaarden Conform CAO voor de Bouwnijverheid

NIEUWBOUW in uw regio

Volgende week besteden wij in deze krant aandacht aan Nieuwbouwprojecten!

Reacties Mail je gegevens voor 2 december 2013 naar: mbaer@metselbouwkatwijk.nl Acquisitie n.a.v. van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

UW ZORGVERZEKERING 2014 EEN HELE ZORG? WAT ZIJN UW RISICO’S, WAT ZIJN UW KANSEN? LAAT DE ANBO MET U MEEDENKEN! Uw zorgpremies vormen maandelijks een forse aanslag op uw portemonnee. De ANBO heeft kortingsafspraken met 17 zorgverzekeraars, waaronder ook Zorg en Zekerheid en de vier grootste zorgverzekeraars van het land, waardoor ANBO-leden tot wel 100 en zelfs 150 euro per persoon per jaar kunnen besparen. Dit voordeel geldt ook voor partners en inwonende kinderen. MAAR NOG BELANGRIJKER.... Is dat u zich rekenschap geeft van wat voor u in uw situatie de beste verzekering is. Waar moet u op letten, wat zijn de zaken die voor u van belang zijn? Hoe verstandig is overstappen op een andere verzekering en hoe doe je dat? KOM NAAR DE VOORLICHTINGSMIDDAG van de ANBO Oegstgeest. Voor leden en niet-leden! Datum: Op vrijdag 22 november vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: Gemeentecentrum, Lijtweg 9. De toegang is gratis, u hoeft zich niet vooraf aan te melden. Het programma ziet er als volgt uit: 13.30 uur: INLOOP met kopje koffie/thee 14.00-16.00 uur: Uw verzekering 2014. Inleiding door twee verzekeringsexperts van het onafhankelijk bureau SUKSEZ, dat voor de ANBO bemiddelt bij premiekortingen 16.00-17.00 uur: Spreekuur of het maken van een verdere afspraak. U BENT VAN HARTE WELKOM! BENT U VRIJDAG VERHINDERD? Als u toch graag nadere inlichtingen wilt over de premiekortingen dan is een telefoontje naar de ANBO, 0182 304 500, of een mail naar www.anbo.nl/zorgverzekeringen, altijd mogelijk. Voor contact met de afdeling Oegstgeest, bel naar: Aarnout Coster, secretaris, 071-5175395; Cornelia Middelkoop, 071-5177024 Emmy Vletter, penningmeester, 071-5177190 of Ton Kohlbeck,voorzitter, 071-5153661

Wilt u met uw project in deze special adverteren BEL 071-4022901 en vraag naar de verkoop! (Deadline vrijdag)


Oegstgeester courant

oegstgeest en de wetenschap

woensdag 20 november 2013

25

Prof. dr. S. Pauline Verloove-Vanhorick

‘Vergroot de kans op een gezonde baby vóórdat je zwanger raakt’

Preconceptiezorg is de ultieme vorm van preventie, vindt emeritus bijzonder hoogleraar kinderarts professor Pauline Verloove. Wie al voor de zwangerschap voorzorgsmaatregelen treft, vergroot de kans op een gezonde baby. Na jarenlang onderzoek naar gevolgen van vroeggeboorte en preventieve gezondheidszorg zet professor Verloove zich na haar emeritaat in om de vergaarde kennis op dit terrein over te dragen. Door Mieke Kerkhof-Scheenaard De jonge Pauline Vanhorick twijfelde tussen een studie Nederlands en geneeskunde. Dat zullen niet veel artsen haar nadoen. Het werd geneeskunde en daarvoor ging zij als vanzelfsprekend naar Leiden. “Dáár studeer je, was de opvatting in onze familie, die voornamelijk uit juristen bestaat.” Verloove vindt dat ze op het mooiste plekje van het Rapenburg heeft gewoond. In een meisjes studentenhuis, vlak naast het Academiegebouw. “Mijn tante woonde er in 1927. Het waren beslist andere tijden. Om kennis te maken ging ik er eerst met mijn moeder op theevisite bij mevrouw Vosmaer- Roëll.” Verloove specialiseerde zich tot kinderarts, werkte op de afdeling neonatologie (couveuse-afdeling) en zette zich later bij TNO in voor de preventieve gezondheidszorg voor kinderen. Daarmee belandde zij middenin de jeugdgezondheidszorg. Vrouwen aan de top Kinderarts Verloove is overigens pas de tweede vrouw in deze serie over emeritus hoogleraren. Terwijl het aantal vrouwen aan de universiteit enorm is toegenomen dringen maar weinig van hen door tot de top. “Men zegt wel eens dat het onze eigen schuld is”, zegt Verloove met gefronste wenkbrauwen. “Maar wat heet eigen schuld? Veel vrouwen stellen andere eisen aan een baan. Hoe richt je de maatschappij in om hen tegemoet te komen? Om een concreet voorbeeld te noemen: Vergaderingen van commissies waren vroeger vaak tussen 17.00 en 19.00 uur. Andere tijden waren onbespreekbaar. Wat nu als je jonge kinderen hebt? Ik vind het een gemis dat er nog steeds relatief weinig vrouwelijke hoogleraren zijn. Hun andere stijl van leidinggeven en besturen heeft beslist toegevoegde waarde in de mannenwereld van de universiteit.” Overstap naar onderzoek Na haar specialisatie kindergeneeskunde werd Verloove staflid op de afdeling Neonatologie. “Driekwart van de

kinderen op een couveuse-afdeling is te vroeg geboren. Medio jaren 70 was neonatologie een nieuwe specialisatie die uit Amerika en Engeland was komen overwaaien. In acht universitaire centra deden wij onze uiterste best deze baby’s in leven te houden. Maar naar mogelijke gevolgen van vroeggeboorte was in Nederland nog geen onderzoek gedaan. Toen de vraag rees wie dergelijk onderzoek zou willen opzetten en uitwerken stak ik mijn vinger op. In 1982 stelde het Preventiefonds subsidie beschikbaar voor het POPS onderzoek (Project On Preterm and Small-forgestational-age infants), dus kleine, te vroeg geboren kinderen. We volgden een groep van 1338 premature kinderen, aanvankelijk tijdens de eerste vijf jaar van hun leven. Zij waren geboren tussen 26 en 32 weken zwangerschap. Doel was om mogelijke gevolgen voor hun gezondheid in kaart te brengen.” Verloove heeft nooit spijt gekregen van deze stap in haar carrière. In 1987 promoveerde zij samen met gynaecoloog Robert Verwey cum laude af op het onderwerp. Nu, 30 jaar na de start, worden de kinderen uit het eerste onderzoek nog steeds gevolgd, al moet daar telkens een nieuwe subsidiebron voor worden gevonden. Het geldbedrag bij de Edgar Doncker Kindergeneeskunde prijs in 1999 voor het POPS onderzoek was dan ook zeer welkom. Inmiddels doen neonatologen nu gelijksoortig onderzoek bij baby’s die tussen 24 en 26 weken zwangerschapsduur zijn geboren. En in Groningen is iets dergelijks gedaan bij kinderen tussen 32 en 36 weken. Ethiek De uitkomsten van het POPS onderzoek leggen de ethische dilemma’s bloot die medische mogelijkheden met zich meenemen. “Van de groep kinderen waarmee we het onderzoek in 1983 startten haalde 30 procent het niet. Dat was naar verwachting. Bij vijf procent van de baby’s die overleefden bleken de gevolgen zeer ernstig: doof, blind, spastisch of mentaal gehandicapt. Na 19 jaar bleek dat ook de meeste andere

Paspoort 67 jaar, geboren in Amsterdam Getrouwd met Huug; een zoon, een dochter, twee kleinkinderen 1964-1972 Geneeskunde aan universiteit Leiden 1972-1980 Specialisatie kindergeneeskunde en neonatologie 1980-1982 Staflid neonatologie AZL 1983-1992 Onderzoek POPS; gevolgen vroeggeboorte 1987 Cum laude promotie op POPS 1988-2008 TNO 1993-2008 Bijzonder hoogleraar aan het LUMC 1999 Edgar Doncker Kindergeneeskunde prijs voor POPS onderzoek

Er is een grens aan wat je aan zorg kunt betalen

kinderen problemen ondervinden in hun sociale contacten en moeite hebben op school. Deze zogenaamde ‘lichtere’ problematiek viel ons zwaar tegen. Er blijkt maar een klein percentage dat probleemloos opgroeit. Dankzij de toegenomen technologische mogelijkheden overleven nu zelfs kinderen die na 24 weken zwangerschap zijn geboren. En in mijn ogen ‘doen’ deze kinderen het niet goed. Veel van hen hebben ernstige en lichte handicaps en andere problemen die afdoen aan de kwaliteit van hun leven. Hier loop je echt tegen een grens aan de zorg, nog afgezien van de hoge kosten in de periode na de geboorte en in de rest van het leven. Hoe ver moet je gaan?” TNO – preventie Na haar eigen promotie maakte Verloove de overstap naar TNO en werd afdelingshoofd bij de Unit preventie en Zorg, afdeling Jeugd. Totdat de eerste vijf jaar van het POPS onderzoek was afgerond (met een vijftal promoties) parttime, daarna zette zij zich fulltime in voor TNO. “Na al die tijd bezig geweest te zijn met de behandeling van te vroeg geboren baby’s vond ik het nu erg interessant om bezig te zijn met preventief gezondheidsonderzoek. Daarmee belandde ik middenin de jeugdgezondheidszorg.” Na vijf jaar werd ze benoemd tot bijzonder hoogleraar Preventieve en curatieve gezondheidszorg voor kinderen. De gebruikelijke termijn van vijf jaar werd twee keer verlengd. Het bood haar de gelegenheid om een goede wisselwerking tot stand te brengen tussen de verschillende artsen en onderzoekers. “Omdat er zoveel kennis is per vakgebied moet je oppassen dat je niet verkokert. Een mens vormt tenslotte een geheel waardoor er vaak samenhang bestaat tussen verschillende aandoeningen, en tussen genezing en preventie. Het was wel eens trekken en duwen om iedereen bij elkaar aan tafel te krijgen, maar ik ben tevreden dat me dat vaak is gelukt. Ik heb een prachtige tijd gehad bij TNO.” Verloove is ook

tevreden dat in de Jeugdgezondheidszorg, bij consultatiebureaus en GGD’s, de resultaten van het preventie onderzoek van TNO zijn opgepakt. “Screeningen stellen kinderartsen in staat om eerder diagnoses te stellen bij baby’s en jonge kinderen. Daarmee voorkom je vaak latere gezondheidsproblemen.” Obesitas is ook een van de problemen waarmee professor Verloove zich al lange tijd bezig houdt. Maar op dit terrein voelt ze zich een roepende in de woestijn, helaas. De huidige ongezonde levensstijl blijkt hardnekkig, verandering gaat langzaam. Preconceptiezorg Na haar emeritaat zet Verloove zich onder andere in bij de Gezondheidsraad. Het hoeft geen verbazing te wekken dat haar focus ligt bij preventie. “Voorlichting blijft altijd nodig”, is haar ervaring. Zelfs over fluortandpasta voor kinderen, verstandige voeding en bewegen. Wanneer ouders zelf gezond zijn beseffen ze niet hoe belangrijk deze zaken zijn voor hun eigen kinderen.” Vanuit de organisatie ZonMW en het College Perinatale Zorg zet zij zich nu vooral in voor voorlichting aan vrouwen met een kinderwens. “Veel vrouwen en mannen beseffen niet dat zij al vóór de zwangerschap maatregelen kunnen nemen om de kans op een gezonde baby te vergroten.” (www. strakszwangerworden.nl). Zonder na te hoeven denken geeft professor Verloove aan dat zij deze tak van preventie momenteel als haar belangrijkste taak beschouwt. “Zolang mijn kennis op dit terrein nog redelijk up to date is blijf ik het graag gebruiken.”


Autobedrijf Heemskerk & ZN 60 jaar Autobedrijf Heemskerk & ZN bestaat al 60 jaar, dat moeten wij vieren met extra voordeel voor U en met de vertrouwde service die U van ons gewend bent. Herkent U deze nog? Advertentie 1970

Deze herkent U zeker, de Renault 12 van nu.

WWW.AUTOHEEMSKERK.NL WWW.AUTOHEEMSKERK.NL

De Renault Megane Estate DCi Stop & Start vanaf â‚Ź 21.290,-

WIJ ZOEKEN JOU! Ben jij: 

Beschikbaar op woensdag? (De kranten worden bij je thuisbezorgd)

 Flexibel?

EXTRA INRUILWAARDE 14% BIJTELLING ook na 1 juli

lt &VRIJDacia & Nissan Gespecialiseerd in RenauBMP Keuze uit 60 occasions Kijk voor onze occasions op n Dacia & Nissa lt & in Renau erd al cialise Gespe www.autoheemskerk.nl ions occas 60 uit Keuze Renault Clio 1.4 5d RN 1/2001 3.850

U

Kijk voor al onze occasions op www.autoheemskerk.nl

4.250 Renault Clio 1.4 16v 3d Expression 9/2003 Renault Clio 1.2 16v 5d spec. line navi 3/2010 11.600 Renault Twingo 1.2 16v Auth. airco 6/2010 7.950 Renault Clio 1.4 5d RN 1/2001 3.850 Renault Modus 1.4 16v Expr. Luxe 9/2006 7.950 Renault Clio 1.4 16v 3d Expression 9/2003 4.250 Renault Megane 1.6 16v Coupe Dynamique 11/2000 5.400 Renault Clio 1.2 16v 5d spec. line navi 3/2010 11.600 Renault Megane 1.6 16v 5d Dyn. Luxe 6/2003 5.250 Renault Twingo 1.2 16v Auth. airco 6/2010 7.950 Renault Megane 1.6 16v Grand Tour. Business 7/2007 9.950 Renault Modus 1.4 16v Expr. Luxe 9/2006 7.950 Renault Grand Scenic 130pk Celsium 7-p navi 10/2010 21.950 Renault Megane 1.6 16v Coupe Dynamique 11/2000 5.400 Renault Scenic 1.6v RXT Airco Velgen 1/2000 4.500 Renault Megane 1.6 16v 5d Dyn. Luxe 6/2003 5.250 Renault Scenic 1.9 dti Expression Sport 1/2003 6.500 Renault Megane 1.6 16v Grand Tour. Business 7/2007 9.950 Renault Scenic 2.0 16v Gas Business Line 10/2008 11.450 Renault Grand Scenic 130pk Celsium 7-p navi 10/2010 21.950 Renault Espace Grand 2.0 16v Expression 7/2002 6.500 Renault Scenic 1.6v RXT Airco Velgen 1/2000 4.500 Volkswagen Beetle 2.0 4/1999 4.950 Renault Scenic 1.9 dti Expression Sport 1/2003 6.500 5.250 Skoda Fabia 1.4 Comfort 11/2002 Renault Scenic 2.0 16v Gas Business Line 10/2008 11.450 Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun 4/2005 7.750 Renault Espace Grand 2.0 16v Expression 7/2002 6.500 Peugeot 307 SW 1.6 16v Pack 8/2006 10.450 Volkswagen Beetle 2.0 4/1999 4.950 Chrysler Voyager 2.4 Luxe Van 11/2007 Excl. BTW 9.450 5.250 Skoda Fabia 1.4 Comfort 11/2002 Hyundai Tucson 2.7i V6 Automaat 4/2007 14.950 7.750 Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun 4/2005 Peugeot 307 SW 1.6 16v Pack 8/2006 10.450 Chrysler Voyager 2.4 Luxe Van 11/2007 Excl. BTW 9.450 Hyundai Tucson 2.7i V6 Automaat 4/2007 14.950

U U U

RENAULT GRAND SCENIC 130pk Celsium 7-p navi oktober 2010 37.247 km Navigatie RENAULT GRAND SCENIC ECC 130pk Celsium 7-p navi â‚Ź 21.950 oktober 2010

BMW X3 3.0 High Executive Automaat januari 2007 106.123 km Navigatie BMW X3 3.0 Leer Executive Automaat High â‚Ź 30.750 januari 2007

79.600 km Lichtm. velgen NISSAN QASHQAI ECC 1.6 16v Visia â‚Ź 11.500 februari 2009 49.750 km Lichtm. velgen NISSAN QASHQAI ECC 1.6 16v Visia â‚Ź 18.600 februari 2009

50.120 km Navigatie HYUNDAI TUCSON Leer 2.7i V6 Automaat â‚Ź 18.950 april 2007 109.664 km Navigatie TUCSON HYUNDAI Lichtm. 2.7i V6velgen Automaat â‚Ź 14.950 april 2007

37.247 km Navigatie SAAB ECC 1.9T Business Line â‚Ź 21.950 september 2006 79.600 km Lichtm. SAAB velgen ECC 1.9T Business Line september 2006 â‚Ź 11.500

49.750 km Lichtm. velgen ECC

106.123 km Navigatie HYUNDAI SANTA FE Leer 2.7i V6 Premium Automaat â‚Ź 30.750 juli 2007 50.120 km Navigatie HYUNDAI SANTA FE Leer V6 Premium Automaat 2.7i â‚Ź 18.950 juli 2007

109.664 km Navigatie Lichtm. velgen

â‚Ź 18.600

Occasions BMW X5 3.0 * vanaf â‚Ź 4.950 iPod Touch High Executive Automaat V6 * vanaf â‚Ź 9.950 iPad of 200 liter brandstof januari 2007 129.340 km Leer BMW X5 3.0 Navigatie High Executive Automaat V6 â‚Ź 39.950 januari 2007 129.340 km Leer Navigatie â‚Ź 39.950

â‚Ź 14.950

AUTOBEDRIJF

 Serieus?

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

 Sportief?

Autobedrijf Heemskerk & ZN

 Een buitenmens?

Gespecialiseerd in Renault - Dacia - Nissan

Lexus IS 250 Business Automaat - lichtm. velgen

En wil jij snel geld verdienen, maar ook nog tijd hebben voor je huiswerk? Word dan bezorger van de Oegstgeester Courant. Bouwjaar 2006 Km.stand 117.300 km

â‚Ź 13.950,-

Renault Clio 1.2 16V 5-drs collection navigatie 2011 Renault Twingo 1.2 16V Autom. airco, zwart 2009 Renault Twingo 1.2 16V Collection airco 2011 Renault Modus 1.4 16V Dyn. Aut. 4/2006 Renault Megane 1.6 16V Grand Tour Business 7/2007 Renault Megane 1.6 16V Parisienne Navi 2012 Renault Grand Scenic 1.6 16V Expression Navi 2010 Renault Scenic 2.0 16V Gas Business Line 10/2008 BMW X3 3.0 High Executive Navi 2007 Dacia Stepway 1.6 16V Laurente, 5.877 km 2012 Hyundai Santa Fe 2.7 V6 automaat, leer 4/2007 Ford KA 1.3 Titanium Airco 2010 Ford FiĂŤsta 5d Trend 82 PK 2010 Lexus IS 250 Business automaat 04/2006 Nissan Qashqai+2 2.0 Tekna Navi 2009 Peugeot 307SW 1.6 16V Pack airco 04/2007 Kia Rio 1.2 16V 5 drs. Comfort airco 2012

â‚Ź 11.350 â‚Ź 6.250 â‚Ź 7.950 â‚Ź 7.850 â‚Ź 8.250 â‚Ź 18.750 â‚Ź 17.350 â‚Ź 8.950 â‚Ź 23.450 â‚Ź 12.950 â‚Ź 14.250 â‚Ź 7.350 â‚Ź 9.700 â‚Ź 13.950 â‚Ź 18.950 â‚Ź 9.600 â‚Ź 13.950

Al onze occasions op www.autoheemskerk.nl

Lange Vaart 34 Rijnsburg

•

Tel. 071-4020365

•

info@autoheemskerk.nl

Neem dan contact met ons op via: verspreiding@uitgeverijverhagen.nl

Erkend Gas Water en CV Installateur Collegiantenstraat 10 - 2231 HJ Rijnsburg - Tel: 071-4077050


sport

OEGSTGEESTER COURANT

VOETBAL  Zondag stond voor

UDO de wedstrijd RijnlandUDO op het programma. Het weer zag er veelbelovend uit, nu eens geen regen, wel bewolkt maar windstil. Rijnland weliswaar met meer punten bovenin de ranglijst maar met drie wedstrijden meer gespeeld: 14 punten. UDO met vijf wedstrijden nog steeds ongeslagen met vier gewonnen wedstrijden en een gelijk: 13 punten. Bij winst van UDO zou de nummer één plek weer in zicht komen. Als het aan de spelverhoudingen zou liggen dan was UDO de veel sterkere partij. Ze speelden verzorgd voetbal maar konden voorin niet echt een vuist maken. Enkele kansen werden wel gegenereerd waaronder ondermeer een prachtig afstandsschot dat op de lat uiteenspatte. Maar daar zou het in de eerste helft jammer genoeg wel bij blijven. Rijnland had meer succes. Na ongeveer een half uur wisten ze met hun countervoetbal een van de weinige kansen te verzilveren: 1-0. Resultaat was dat Rijnland nog vertragender en voorzichtiger ging spelen. Met als gevolg dat er nog meer spelers van Rijnland achter de bal bleven. Tot overmaat van ramp slaagde Rijnland erin om in een ongelukkige scrumble in de zestien meter van UDO de 2-0 te scoren. Het zou tot verder in de tweede helft duren voordat UDO iets terug kon doen. Om zich te handhaven moest Rijnland veel overtredingen maken die resulteerde in veel gele en zelfs twee rode kaarten. Ook konden ze niet verhinderen dat de goed leidende scheidsrechter, de heer Chitan, een strafschop gaf. De strafschop werd efficiënt in geschoten: 2-1. Ondanks de grote druk die UDO in de resterende tijd nog uitoefende om op gelijke hoogte te komen, slaagde zij daar niet meer in. Zo werd de wedstrijd ondanks het betere spel en het grotere overwicht met verlies afgesloten: 2-1. In de stand zakt UDO nu met de winst van Warmunda en Kickers naar de vierde plaats. Uiteraard wel met twee a drie wedstrijden minder gespeeld. Dus de mogelijkheden zijn er zeker nog. Maar laat een dergelijke wedstrijd een les zijn voor het vervolg. De ongeslagen status van UDO is verleden tijd.

B-Diploma zwemmen Poelmeer ZWEMMEN  Op 13 november

werd er afgezwommen voor het B-diploma zwemmen in zwembad Poelmeer. 36 kinderen slaagden voor het Bdiploma. Rosemarijn Kaandorp, Nesrine Blouh Ivan Sahinbas, Anne Bazuine, Julie Dalhuisen, Jill Moenen, Quinn van Vugt, Guido Neuteboom, Noémi Da Costa Gomez, Lotte de Mooij, Rosso Dante, Rosa Houkes, Otto Meinen, Matilde Monteleone, Joeri Veldman, Alexander Hoogeboom, Kira Schouteren, Beau van Egmond, Faye Scholte, Sophie van Gelder, Daniel Oosterwijk, Jan Gesterkamp, Luc Gesterkamp, Joëlle Huisman, Floor Brandenburg, Lars Westerhoven, Simon Snijder, Anne Guijt, Aimee van Geenen, Thijmen Peeters, Amy Spoor, Finn Borst, Léon Martinez, Dhuka Arnouts, Marijn Siebum en Bram Meester.

27

BridgeClub Rijnland en ‘Iedereen kan Bridgen’ bridge n Omroep Max begint in november met een beginnerscursus bridge op televisie. De Oegstgeester bridgeclub Rijnland ondersteunt het initiatief. De club organiseert, samen met Denksportcentrum Leiden, voor deelnemers aan de televisiecursus een aantal oefenbijeenkomsten waar de lesstof nog eens wordt doorgenomen en de cursisten elkaar kunnen ontmoeten en vragen kunnen stellen over het geleerde. Het is meer dan twintig jaar geleden dat er op televisie een beginnerscursus bridge was te zien. Destijds nam de AVRO het initiatief daartoe. De Max-cursus heeft door zijn opzet en het gebruik van inter-

net echter een heel andere dimensie. Berry Westra, oud-wereldkampioen bridge en presentator van de Max-cursus, zegt daarover: “Mensen kunnen nu veel sneller uitzoeken en beslissen of bridge iets voor hen is”. De door Westra samengestelde cursus bestaat uit twaalf uitzendingen van twaalf minuten. De insteek is om iedereen snel aan het spelen te krijgen en niet eerst te overladen met heel veel theorie. Het gebruik van de speciale oefenwebsite MIC speelt hierin een belangrijke rol.

Elke cursist kan zich daar in zijn eigen tempo en op een geschikt tijdstip verder bekwamen in het spel. Hoewel in de cursus alle elementen van het bridgespel aan bod komen zoals bieden, afspel en tegenspel, wordt al in de eerste les de noodzakelijke informatie gegeven om op de internetsite te kunnen gaan oefenen. De bridgecursus start op 20 november, met - behoudens de kerstperiode- wekelijkse uitzendingen op woensdagmiddag om 14.40 uur. De cursus is via de website van de omroep of ‘Uitzending gemist’ echter ook op een ander tijdstip te volgen. Gedurende de looptijd van de cursus organiseert de Oegstgeester bridgeclub Rijnland, samen met Denksportcentrum Leiden, op woensdagavond ondersteunende bijeenkomsten. Tijdens deze samenkomsten passeert de lesstof nogmaals de revue en kun-

nen cursisten uitgebreid vragen stellen over de lesstof. Mensen die zijn geïnteresseerd in de cursus en de begeleiding door Rijnland, kunnen zich melden bij Teun Boer: www.teunboer.mysites.nl of 0650288606. Bekercompetitie BridgeClub Rijnland biedt elk seizoen een afwisselende mix van competitievormen; paren- en butlercompetities vormen de basis en in oktober is men begonnen met een verfrissende vernieuwing: een bekercompetitie. Alle paren zijn willekeurig over vier poules verdeeld en na drie weken spelen kan men de stand van de voorrondes opmaken. Net zoals bij voetbal gaan niet alleen de winnaars over naar de eindronde, maar de gehele bovenste helft (7 per poule). www. nbbportal.nl/9013/.

Overwinning VV Oegstgeest VOETBAL  Het team van trainer Rob van den Wijngaard had zaterdag iets recht te zetten na de verloren wedstrijd tegen LSVV ’70. Dat moest dan gebeuren tegen de bezoeker,VV Koudekerk dat met goede moed naar Oegstgeest kwam na de monsteroverwinning op Lugdunum. De start van de wedstrijd was voor Koudekerk, hierna was het Oegstgeest dat het betere van het spel had en met een ruime overwinning drie punten kon bijschrijven. De wedstrijd eindigde in een knappe en verdiende 5 – 1 overwinning. Oegstgeest staat nu met 16 punten uit 10 wedstrijden op de zesde plaats. Zaterdag 23 november heeft Oegstgeest 1 geen competitiewedstrijd, de eerstvolgende wedstrijd is op zaterdag 30 november uit tegen Zwammerdam dat met 12 punten uit 10 wedstrijden op de achtste plaats staat, aanvang 14.30 uur.

Bob den Hollander is vier Koudekerk spelers te snel af. | Foto: Howard Misser

Fiks niet langs Sparta KORFBAL

 Fiks is er in Nijkerk niet geslaagd om tegen Sparta de punten mee naar huis te nemen. Aan het einde van de ontmoeting stond er een 14-11 voordelig stand voor de thuisclub op het scorebord. De goede lijn in de vorige wedstrijd tegen HKC is daarmee niet voortgezet. Beter verging het Fiks 2 dat vooraf tegen Sparta 2 speelde en een verdiende 15-20 zege boekte. Het ging eigenlijk al mis in de beginfase. Fiks had nog geen schot op de korf gelost of Sparta stond al met 2-0 voor. “Het was de verdienste van Sparta dat zeer kort verdedigde en de bal meerdere malen onderschepte voordat mijn team kon aanleggen of een doorloopkans creëren”, verwoordde Hans Peters. Toch was dit gegeven niet de gehele wedstrijd beeldbepalend. Er kwam in de eerste helft een fase waarin Fiks met een scherpe afronding het duel een andere wending leek te geven. Armand van der Velden en Judith Hooimeijer brachten hun ploeg in de wedstrijd en na twee rake pogingen van Kevin Vreeken stond er onverwacht een 2-4 voor-

sprong op het bord. Een tegentreffer kreeg antwoord van Dominic van Welzen. Een nieuwe zwakke aanvallende fase met te veel balverlies en niet renderende vrije ballen kwam Fiks duur te staan, want bij rust leidde Sparta met 6-5. De rustpauze bracht Fiks niet op de rails. De thuisploeg bracht binnen 10 minuten de voorsprong op 9-5. “We konden slecht omgaan met het felle verdedigen van de tegenstander en daarop niet anticiperen met een ander speltype”, aldus teamleider Ruud Duivestein. “Het scoren verliep na 9-5 beter, maar steeds trof Sparta op het juiste moment doel”, vulde Hans Peters aan. Ondanks dat Fiks terugkwam tot twee punten kon het geslagen gat niet worden gerepareerd.”

VAKANTIE IS...

GRATIS ADVERTENTIE

UDO puntenloos

WOENSDAG 20 NOVEMBER 2013

...MUZIEK VAKANTIE IS WIELEWAAL www.wielewaal.nl/vrijwilligers


Goed uit eten Onovertrefbaar Kerstmenu bij Het Prentenkabinet

Een heerlijk begin van een avond culinair genieten! De Griekse identiteit is duidelijk merkbaar bij Rhodos, maar dan die van het moderne Griekenland. Dit restaurant is anders dan andere Griekse restaurants, Rhodos onderscheidt zich van veel traditionele Griekse eetgelegenheden door een modern en strak interieur.

• Wij zijn beide Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geopend!

H O TS

Nieuwe Bistro Vanaf 1 december wordt een gedeelte van de Zwaan van donderdag tot vrijdag omgetoverd tot een bistrokaart. Met klassieke gerechten zoals slakken, steak tartaar, t-bonesteak, tonijnsteak en een klassieke sorbet. De bistro heeft een warme uitstraling waar u ook een feestje kunt vieren. Kerst De Zwaan is de perfecte locatie om een familiair kerst te vieren. Ontvangst vanaf 18.00 uur en er is keuze uit vlees of vis. Voor meer info zie onze website www.restaurantdezwaan.nl

Restaurant de Zwaan Boulevard 111 Katwijk aan Zee Tel. 071-4012064 www.restaurantdezwaan.nl

Turfmarkt 5 | 2312 CD Leiden Tel. (071) 514 23 00 www.rhodosrestaurant.nl

Goed, betaalbaar, gezellig! Kom lunchen, dineren of o borrele borrelen

Kerst aan Zee Heerlijk eten met uitzicht op kust. Dat is Restaurant De Zwaan in Katwijk De sfeervolle zaak aan de Boulevard geeft iedereen een ontspannen dagje uit. We staan voor betaalbare, goede kwaliteit van onze kaart. Tijdens de kustwerken zijn de Zwaan en de parkeerplaatsen altijd bereikbaar. Het à la carte restaurant is van 1 oktober tot 1 maart van dinsdag t/m zondag geopend voor lunch en diner. De zilte zeelucht maakt hongerig en daar weet de kok wel raad mee. Op de kaart staan diverse vis- en vleesspecialiteiten. Denk aan zeebaars in zoutkorst, kreeft, slibtong, noordzeetong en een biologische livar rib-eye. Onze kok stelt bovendien voor onze gasten op dinsdag een speciaal driegangenmenu samen voor € 25,- per persoon.

NIEUWE MENUKAART Restaurant Rhodos

• Ieder dag catch of the day en 3-gangen menu • Iedere dag geopend vanaf 14:00 uur • Lunch open met reservering

PO T!

Met de kerst zal Het Prentenkabinet gegarandeerd weer vol zitten met fijnproevers en culinaire fanaten. Chef-koks Teun Bakker & Marco Venmans en ober-kelner Edwin Hagen stelden een onovertrefbaar menu samen voor de kerstdagen om 19.00 uur. Het 5-gangen menu kost € 59,50 p.p. en om teleurstelling te voorkomen raad ik iedereen aan er snel bij te zijn! vertelt Martin van der Ham, eigenaar van Het Prentenkabinet. Tevens is het ook mogelijk bij ons broertje de Jonge Koekop. Op Kerstavond zijn wij geopend vanaf 17.00 uur met een 4-gangen Surprisemenu € 44,50 p.p. Ook is er de traditionele Beaujolaisavond op 21 november, Hertendiner (3 gangen wildmenu) op 7, 21 & 28 december & voor wie zich eens wil laten verrassen op Sinterklaasavond! Tenslotte serveren wij op elke zondag Sunday dinner wild: 5-gangenmenu € 34,50 & een winterse kerst high-tea. Het Prentenkabinet, Kloksteeg 25, Leiden. Tel: 071-5126666. Dagelijks geopend vanaf 18.00, lunch woensdag t/m zondag van 12.30-15.00 & borrels op aanvraag. Oudjaarsavond serveren wij tussen 17.00-21.00 uur een 3 gangen (keuze) menu € 34,50 p.p. Op nieuwjaarsdag zijn wij gesloten, maar dan is ons Restaurant de Koekop geopend www.koekop.nl. www.prentenkabinet.nl Of een keertje ergens anders: www.brasseriehetregthuys.nl Wassenaar

Early Bird menu

Doelensteeg 8 Leiden pakhuisleiden.nl

3 gangen voor € 17,50 Alleen te bestellen vòòr 18:00 uur

Hotel Restaurant Noordzee De winter staat weer voor de deur, de temperatuur gaat dalen, trotseer de kou en laat u heerlijk verwennen in één van onze restaurants.

Onderstaand wild menu serveren wij met één heerlijke bier die wij in Brugge hebben gevonden of de Italiaanse primeurwijn, Novello, die hier perfect bij aansluit. Romige wild soep met krokante toast van paté en preiselbeeren *** Draadjesvlees van Hertenbout geserveerd met winters garnituur *** Kopje koffie met spekkoek en kaneelroom

estdagen Voor de fe ijke een smakel Kadotip!

Dinerbon van Noordzee n, Leuk om te geve nog leuker om te krijgen!

Tegen inlevering van deze coupon serveren wij dit menu voor:

€ 30,00 p.p.

inclusief een glas Novello of een glas Brugse Zot, blond of dubbel.

Boulevard 72 - Katwijk 0714015742 www.hotelnoordzee.nl


sport

Oegstgeester courant

woensdag 20 november 2013

29

Osteopathie en Sport behandeling n Hardnekkige blessures, veel sporters hebben er mee te kampen.

Otto Verkerk (82) is dit weekend kampioen geworden. | Foto Henk van Gijzen.

Topprestaties jong en oud bij Pecos tafeltennis n Tafeltennisvereniging Pecos juichte dit weekeinde voor twee spelers die 65 jaar schelen. Vrijdagavond stal oudvoorzitter Otto Verkerk de show in de kampioenswedstrijd van zijn team in de tweede klasse. Zondag haalde Jop van der Wiel de finale van het A-toernooi bij de junioren.

82 Verkerk 17 Van der Wiel Zijn medespelers hadden het er niet eens om gedaan, maar het moest zo zijn. Otto Verkerk, 82 jaar, oud-voorzitter, oud-ereklasser ook, mocht vrijdag tegen middernacht het beslissende punt maken. Het stond 6-2 voor Pecos 6, dat aan zeven punten genoeg had om al in de voorlaatste speelronde de promotie naar de eerste klasse zeker te stellen. Aan de overkant van de tafel verscheen een hulpeloze jongeling uit Roelofarendsveen, die duidelijk nog nooit met zoveel publiek had gespeeld en ook technisch geen moment de indruk wekte dat hij tegen deze gelegenheid was opgewassen. Zonder een moment van twijfel denderde Verkerk naar een 3-0 zege – de laatste game was zelfs 11-1, het laatste punt een prachtige smash met de forehand van zijn sober beklede plank. Met een grijns van oor tot oor nam Verkerk de bloemen en felicitaties van zijn opvolger als voorzitter Ted van den Berg in ontvangst. Vanaf januari speelt hij eerste klasse. Voor de buitenstaanders: dat is een niveau dat sommige twintigers die drie keer per week trainen niet eens halen. Nauwelijks anderhalve dag later was het Jop van der Wiel (17) die

indruk maakte door op het A-ranglijsttoernooi in Tilburg door te dringen tot de finale. Vooral zijn knappe zege tegen de hoger gerangschikte Stellan Smid na een 2-0 achterstand mocht er zijn. In de finale was de eveneens boven zichzelf uitstijgende Bas Hergelink met 3-0 te sterk voor het Oegstgeester talent, dat evengoed zeer tevreden mag zijn over zijn prestatie. Tot dusverre was voor hem nog nooit een plek in een van de jeugdselecties weggelegd, maar zondag is hij in elk geval een moment in gesprek met de bondscoach gesignaleerd. Uitkomst vooralsnog onbekend. Tussendoor werd de voorlaatste ronde van de landelijke competitie afgewerkt, met weinig verrassingen. Bij Pecos 1 beperkte Tan Anran de schade door op bezoek bij het sterke FVT zijn partij tegen Oeij te verzilveren. Het werd een 5-1 nederlaag voor de hoofdmacht, die nu definitief in de onderste helft van de eredivisie uitkomt, na de winterstop. Pecos 2 kwam niet verder dan drie punten tegen Tempo Team. Maroun Nader versloeg twee Amsterdammers, Jop van der Wiel eentje, Paul Kruijt eindigde met lege handen. Dit team degradeert uit de eerste divisie, maar wordt in zekere zin gered doordat Pecos 3 zich daar wel handhaaft. Na de 4-6 tegen Argus heeft het team van Ted van den Berg (3 x winst) en Youri Soons (1 x) nog één punt nodig om veilig te zijn. Invaller Pieter van de Aarsen speelde verdienstelijk, vooral tegen Groninger Wils, maar punten leverde het niet op. Zaterdag 23 november, de laatste speeldag van de landelijke competitie, spelen Pecos 2 en 3 thuis in het Thorn Tafeltenniscentrum, aanvang 16 uur.

Kaderteam BCO ten onder in derby biljart

n Op de elfde van de elfde vond in Weteringbrug de wedstrijd tegen De Engel plaats, maar werd het geen feest voor BCO. Mark Bakker (180) wist tegen E. v. Dijk (110) na zestien beurten nog wel de winst te pakken, maar zag Paul Witteman (220) tegen L. Opstal (250) net verliezen zodat de tweede omloop met een 2-2-stand begon. Wilfred Wijnnobel (160) kwam niet goed uit de verf en merkte dat A. v.d. Aart (110) goed op stoot was en in twaalf beurten zijn team op voorsprong wist te brengen. De be-

slissing schoof door naar de laatste partij tussen de oude strijdmakkers Ben Duivenvoorde en Cas Juffermans (beiden 160). Na twee beurten een stand van 45 gelijk en daarna was het alleen Juffermans die nuttige scores kon laten noteren. Na acht beurten was het beslist en was de partij en de matchwinst voor De Engel. Voor BCO lijkt het een jojo-verhaal te worden en als dit zich voortzet, zal de thuiswedstrijd op woensdag 20 november tegel Onder Ons Pearl in winst moeten worden omgezet.

Osteopathie is een manuele behandelwijze die de laatste jaren steeds meer waardering krijgt. Vooral in de sport. Wielrenner Laurens ten Dam sprak deze zomer lovend: ‘de osteopaat heeft weer superwerk verricht!’ Ook voetballer Wesley Sneijder vertelde in de Telegraaf hoe hij dankzij twee osteopaten weer topfit is geworden. Sinds kort kan men terecht bij Osteopathie Oegstgeest Arie Nugteren. Sporten is gezond, maar wanneer er blessures ontstaan gaan die mooie woorden niet meer op. In zijn ruime praktijk aan de Gladiolenlaan legt Nugteren uit: “Vastzittende gewrichten of spanningen in spieren die het bewegen belemmeren kunnen blessures doen ontstaan.” Met geoefende en gevoelige handen kan de osteopaat die spanningen en blokkades vinden en wegnemen. Dat gaat middels rekken, mobiliseren of manipuleren

(kraken), voorzichtige en veilige technieken. Blessures In de osteopathie wordt gekeken naar de samenhang van alle structuren in het lichaam. Niet alleen

spieren en gewrichten, maar ook de beweeglijkheid van organen in borst en buik wordt onderzocht en behandeld. Bij steeds terugkerende rechter schouder klachten kan de oorzaak een vastzittende lever zijn. Arie Nugteren vertelt: “na een val op de rechterkant of de ziekte van Pfeiffer bijvoorbeeld, verschuift de lever minder goed ten opzichte van zijn omgeving zoals middenrif en ribben.” Dat trekt aan de schouder waardoor er bij herhaald gooien een peesontsteking in die schouder kan ontstaan. De osteopaat gaat op zoek naar de oorzaak, mobiliseert eerst de lever en de ribben voordat hij aan de schouder begint. Arie Nugteren is van huis uit fysiotherapeut (HBO opleiding) en manueel therapeut en heeft daarna de 5-jarige osteopathieopleiding gevolgd. Osteopathie wordt erkend door alle verzekeringen. Gemiddeld aantal behandelingen: drie tot vijf. Gladiolenlaan 1b, Oegstgeest, (071)8772350. info@oegstgeest-osteopathie.nl

Rob van der Hoorn spreekt zijn leerlingen toe. | foto PR

Judo springlevend judo n Zaterdag 9 november werd er in de Apollohal van het Rijnlands Lyceum voor de 43e maal het judo-toernooi ten bate van de stichting paardrijden voor gehandicapten (manege moedig voorwaarts) gehouden. Mede dankzij een donatie van Nico Schouten was er dit jaar een recordopbrengst van €2285,-. Deelnemende judoka kwamen van sportscholen en verenigingen uit Voorhout, Rijnsburg, Sassenheim, Leiderdorp, Noordwijkerhout, en last but not least Oegstgeest. In totaal waren er dit jaar 372 inschrijvingen waarvan ruim de helft uit Oegstgeest. Op tien judomatten werden er vanaf ‘s morgens 9.00 tot ‘s middags 16.30 uur in de diverse leeftijdsgroepen, gewichtsklassen en gevorderdheidsniveau’s in totaal ruim 1100 wedstrijden gespeeld. Dat een judotoernooi zo goed kan verlopen, komt mede door de voorbereidingen van de organisatoren, Karel David van der Gun en Rob van der Hoorn. Maar het toernooi wordt uiteraard ‘gemaakt’ op de dag zelf door de buitengewoon enthousiaste inzet van de 60 vrijwillige medewerkers/sters.

Alle deelnemers en medewerkers kregen een leuk aandenken in de vorm van een judo-rugtasje. Kanjerprijzen Diba te Pas, Daniel Persson en Emily Schekkerman. Dit zijn prijzen voor bijzonder judo en/of opvallend sportief gedrag al of niet in combinatie met een andere prijs. Goud Twan Verhard, Johannes Xu, Tobias Kristiansen, Ward Spek, Marijn Ruitenberg, Marien Vermeij, Marit van der Glas, Gijs van der Vorst, Vince van Daalen, Ruben Blok, Beer Scholte, Noelie Durand, Quint Schenk, Benjamin Jas, Jonathan Persson, Anouk Paddenburg, Sarah van der Glas, Wouter Buitenhuis, Salomon van Leeuwen, Floor Obala, Ties Verlinden, Ian Kennedy, Yulian Durand, Cihan Catal, Casper Strijker, Levi Snijder, Karthik Srirangam, Gideon Eradus, Alex de Ruiter, Lucas Rurup en Jaime Lee Leonora.

Zilver Oliver Zadeh, Ties Hoogstraten, Giel Verlinden, Mink de Mos, Alex Rots, Tjerk Bruin, Maurits van Ek, Wik Kroon, Bender Doeleman, Jacob Adriaanse, Okan Catal, Catalina Garcia Miranda, Raff Van Montfort, Latifa Bouda, Benjamin Messing, Zico Visser, Koen Ronteltap, Alex Leenhouts, Bente Vork, Floris Strijker, Yoran Sladic, Sam Stelck, Thijmen Doeleman, Joris van Andel, Hylke Muurling, Marijn van Andel, Rik Dekker, Jeffrey Himpers en Liselotte Keekel. Brons Max van der Salm, Louie Clinton, Rory Bleeker, Faye Scholte, Conan Bui, Ella Krassenburg, Wisse Dieleman, Joshua Roggeveen, Niels Janssen, Maarten Schoonhoven, Fabienne van Duijn, Lars Baas, Dante Oskam, Kobus de Visser, Teun Zwetsloot, Britt Hoekstra, Adriaan Schoonhoven, Gabriel Colzi, Arthur Stoffels, Stijn Tinnevelt, Luca Roggeveen, Daniel Persson, Luca Bruinis, Tim de Kok, Leyla te Pas, Kerim Baytemur, Tom Dekker, Luuk van der Weide en Yvonne Leunissen.


ALMONDEHOEVE Lifestyle & Antiek

Ook voor uw vakkundige meubelrestauraties

2

m 0 0 3.0

Van Almondeweg 2, 2343 AA OEGSTGEEST

www.almondehoeve.nl w

AGENDA

PArtICuLIereN

OPGeLet! uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. u kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KAtWIJK • HET VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK • SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK • PRIMERA v.d. Lans, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM • RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut • THE READSHOP, in de Hoftuin, rIJNSBurG • LIETHORPS BOECKHUYS, Hoogmadeseweg 13, LeIDerDOrP • ROKERSPALEIS LEIDERDORP, Van Diepeningenlaan 17, LeIDerDOrP • BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OeGStGeeSt U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLeVereN tOt DONDerDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna)

RIJNLANDSE BOEKHANDEL

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

Dinsdag 26 november

= lezing met Oegstgeestenaar TONY DE BREE over zijn boek:

Noordwijk hout Noordwijker

DAGBOEK VAN EEN BANKIER Kaarten à € 5.00 bij de Rijnlandse Boekhandel.

De Zilk Sassenheim Voorhout

Zaterdag 30 november

= van 13.00 tot 14.00 signeert HAR MEIJER zijn boek:

Warmond Lisse Lisserbroek

DE DOKTERS VAN HET LUMC Zaterdag 7 december:

Hillegom Beinsdorp

= presentatie van JAAP VISSER over zijn boek DENNIS BERGKAMP

Oegstgeest Leiderdorp Wassenaar

}

Dinsdag 10 december

= lezing door MARK ZEGELING over zijn boek

STERKE VERHALEN VOOR BIJ DE BORREL

over de verhalen achter de Delfts blauwe KLM-huisjes

€ 15.00

Zaterdag 14 december

= DS. RONALD DA COSTA signeert zijn nieuwe dichtbundel in de boekhandel

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!)

KORTOM.. GENOEG TE DOEN BIJ:

Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832 Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Op afspraak kan aan huis getaxeerd worden. www.onderdeboompjes.nl Tevens inkoop van goud en zilver tegen directe contante betaling!

Lange Voort 35 - 37 • 2343 CB Oegstgeest Tel.: 071-5172271 Fax: 071-5172262 www.rijnlandseboekhandel.nl


service

OEGSTGEESTER COURANT

Kerkdiensten

Medische diensten

Verenigde Protestantse Gemeente Kruispunt Rivierduinen locatie Oegstgeest 10.30: pastor J. Biemans Regenboogkerk 10.00: ds. R.E. da Costa, afscheidsdienst, met muziek door cantorijen, orgel, piano en fluit Groene of Willibrord kerk Geen dienst, zie Regenboogkerk Gemeentecentrum Ver. Vrijzinnige protestanten (PGO), 10.30: prof. dr. L. Leertouwer

DOKTERSDIENST Duin- en Bollenstreek tel. (0252) 240212 • door de week van 17.00 uur ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag • in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur • op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna Dokterspost van de Doktersdienst Duin- en Bollenstreek Gebouw BNS, Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout

Verpleeg- en ziekenhuizen Kapel van het Diaconessenhuis 10.15 Ds. A.C. Kooijman Van Wijckerslooth (prot.) 16.00: ds. A. Verburg Van Wijckerslooth (r.-k.) 10.00: Eucharistieviering, pastor A. Vijftigschild LUMC 10.00: pastor H. van Breukelen R.-k. Willibrordkerk Vieringen iedere dinsdag en donderdag om 9.30 uur. In het weekend op zaterdag om 19.00 uur en zondag om 11.00 uur. Voor de meest actuele informatie over het soort viering en het begeleidend koor, zie www. willibrordoegstgeest.nl Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Lijtweg 1. Ook te beluisteren via kerkradiobox kanaal 4. 10.00 u ds. K. van den Geest, Alphen a/d Rijn 16.30 u ds. R. Roth Nederlands Gereformeerde Kerk Duinzigtcollege 10.00 Ds. W. van Dijk, Kampen. Einde kerkelijk jaar 16.00 uur Herdenkingsdienst Groene Kerkje Volle Evangelie Gem. Leiden e.o. Pauluskerk, Warmonderweg 2 11.00 uur: samenkomst Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden Lokhorstkerk, Leiden 10.15 ds. P.L van Asselt, ds. S.P. van der Meulen en ds. I L. Tan m.m.v. muzikanten van Practicum Musicae; Herdenking overledenen Protestantse Gemeente Warmond 10.00 uur Ds. H.G.T. Kaai Bahá’i Bestudering geschriften van Bahá’u’lláh: iedere eerste woensdag van de maand is de openbare Bahá’i-bibliotheek geopend van 19.30-21.00 uur. De andere woensdagavonden: informatieavond. J. Wolkerslaan 39, tel. (071) 5152030. Boeddhisme Shambhala Meditatie Centrum. Gratis meditatie-instructie en –beoefening: ‘s woensdags: 9.0011.00 uur en donderdags: 20.0021.30 uur. Elke derde maandag van de maand van 19.30-21.00 uur kunnen jongeren en studenten terecht voor meditatie en uitwisseling. Geversstraat 48, Oegstgeest. www.shambhala.nl

Parkeren bij Deloitte & Touche APOTHEKEN Dienst Apotheek Bollenstreek • door de week van 17.00 uur, ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag • in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur • op feestdagen van 16.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna Rijnsburgerweg 4c, 2215 RA Voorhout, tel. (0252) 240216 (naast de Doktersdienst) Apotheek Beker - Lijtweg 4 (Ook zaterdags open van 9.00 tot 12.00 uur)

Carlina Apotheek, Boerhaaveplein 21 Apotheek Linnaeus - De Kempenaerstraat 31 (Ook zaterdags open van 10.00 tot 14.00 uur) TANDARTSEN 19-11 / 25-11 TP RemmertSchreinemachers, Remmert D.J. Geversstraat 50 2342 AB Oegstgeest. (071) 572 66 00 26-11 / 02-12 Kies Precies, H.L. Betcke Johan de Wittstraat 1 K 2334 AL Leiden (071) 519 06 24 DIERENARTSEN B.G. Heemskerk, De Kempenaerstraat 21. Tel.: (071) 5176761 Spreekuren: ma. t/m vr.: 8.309.30 uur; 13.00-14.00 uur; 18.3019.30 uur; za. 10.00-11.00 uur en volgens afspraak (24 uur per dag bereikbaar) R.J.W. Duijn-D.J. Brandt, President Kennedylaan 26. Tel. (071) 5156161 Kliniek Oegstgeest-Noord, Haarlemmerstraatweg 5a. Tel. (071) 5237558 Dierenbescherming afd. Rijnland Tel. (071) 5216662, kantoor@dbrijnland.nl

WOENSDAG 20 NOVEMBER 2013

Kwadraad Maatschappelijk Werk, telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl Opvoedadviespunt, telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl Jongeren Preventie Plan (JPP), telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. 0900 - 1450 Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie. nl. Chatten kan op werkdagen van 9.00-17.30 uur via www. korrelatie.nl Stichting Terminale Thuiszorg door vrijwilligers Leiden en omstreken. Voor vragen of hulp: 06-51002071. www.terminalezorg.vptzleiden.nl Bemiddelingsbureau Thuiszorg Oegstgeest (BTO) telefoon: 06 517 99 203. e-mail: info@btozorg.nl

Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a - Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 Hoofdredactie: Teuntje van Delft tel.: 06 12 74 64 78 e-mail: t.v.delft@ uitgeverijverhagen.nl Redactie: Willemien Timmers Telefoon: 06 10 08 91 24 e-mail: redactie@ oegstgeestercourant.nl

muziek & dans 21 november 2013 | 21:00 | De Gouwe live!

Ebbing & Kroone

24 november 2013 | 14:00 | Leidse Hout

Ron van de Kraan Trio

24 november 2013 | 16:00 | De Gouwe live!

Solid Brew

24 november 2013 | 15:00 | in de regio

Trio Rob Agerbeek

28 november 2013 | 21:00 | De Gouwe live!

The Stream

film & theater

29 november 2013 | 14:30 | Gemeentecentrum

Filmmiddag voor senioren kunst & literatuur

20 november 2013 | Bibliotheek

Expositie Marjolein Bresser 20 november 2013 | Duinzigt

Expositie Galerie Tijd voor Kunst

Lydia Sleutel (schilder) en Kiki Prins (edelsmid). 26 november 2013 | 20:15 | Bibliotheek

Dagboek van een bankier

Tony de Bree over zijn recent veschenen boek. informatief 21 november 2013 | 19:30 | De Vogels

Informatieavond Duurzame energie 21 november 2013 | 13:30 | Van Wijckerslooth

Parkinson Café

22 november 2013 | 13:30 | Gemeentecentrum

Adventproject Willibrordparochie ADVENT

Zondag 1 december begint weer de Advent, de vier weken voorafgaand aan Kerstmis. 

Tijdens de vier zondagen in deze periode werken de kinderen in de Willibrordparochie van Oegstgeest aan een speciaal project. Dit jaar is gekozen voor het Adventproject ‘Het familiealbum van Jozef’. Tijdens dit project volgen we Jozef en Maria, die toeleven naar de geboorte van Jezus. Ze praten over hun eigen afkomst en bekijken portretten van de vrouwen die daarin een rol spelen. Met de kinderen praten we over Advent, we lezen de Bijbelverhalen en we knutselen erover.

Na de Kinderwoorddienst komen de kinderen terug in de kerk, waar ze kort vertellen wat ze gedaan hebben en de mis verder meemaken. Alle kinderen tussen 4 en 12 jaar oud zijn welkom. De kinderwoorddienst vindt steeds plaats tijdens het grootste gedeelte van de zondagse viering om 11.00 uur op 1, 8, 15 en 22 december in de H. Willibrordkerk aan de Rhijngeesterstraatweg in Oegstgeest. Voor meer informatie kunt u kijken bij de rubriek ‘jeugd’ op de website www.willibrordoegstgeest.nl. Bij vragen belt u met Chantal de Bree, namens de werkgroep Kinderwoorddienst, (071) 5156475.

Voorlichtingsmiddag ANBO

Rafaëlmiddag ROUWEN  Rafaëlgroep War-

mond organiseert op maandagmiddag 25 november een bijeenkomst voor rouwenden. Het thema van deze middag is: “Hulpbronnen”. Susanne Brom, uitvaartleidster, zal een korte inleiding verzorgen. Zij is jaren werkzaam geweest in het maatschappelijk werk. De middag wordt gehouden in ’t Zenit, de ontmoetingsruimte achter de kerk van de Protestantse Gemeente, Herenweg 82 in Warmond en begint om 14.00 uur. Om 13.45 uur staan koffie en thee klaar. Aanmelden is niet nodig en aan deze middag zijn geen kosten verbonden. ,Vragen: (0713010396) of (071-3012029).

Over de zorgverzekering 2014.

24 november 2013 | 13:00 | Oegstgeest

Open dag Kinderdagverblijf Tomtiedom 25 november 2013 | 20:00 | Rabobank

De Liefde over ondernemerschap

Tweede kamerlid De Liefde bij politiek café VVD. 26 november 2013 | 20:00 | Gemeentecentrum

Lezing Kerstbestand van 1914 Lezing door Jip Meijer.

27 november 2013 | 19:00 | Rabobank

Cursusavond fotografie

27 november 2013 | 19:00 | Diaconessenhuis

Epilepsie en medicijnen sport & recreatie

22 november 2013 | 09:45 | Vogelenwijk

Wandelclub Oegstgeest (Vogelenwijk) 24 november 2013 | 14:00 | De Voscuyl

UDO - Zoetermeer (voetbal) 24 november 2013 | 14:30 | ASC

ASC - Gol Sport (voetbal)

26 november 2013 | 20:00 | De Voscuyl

UDO - Moerkapelle (voetbal)

27 november 2013 | 20:00 | Morsebel

Zorg bij de hand, Thuiszorgspecialist. 06-41048570. www.zorgbijdehand.nl. info@zorgbijdehand.nl.

Counselling International, Individual counselling, couple therapy or conflict mediation in English or Dutch. Els Barkema-Sala, MPhil, MBACP, Willem de Zwijgerlaan 51a. www.counsellinginternational. com. tel. (071) 5282661

Oegstgeester Praktijk voor psychotherapie, psychologie en coaching, Mw. Drs C.J.M. Meeuwisse. Individuele therapie, relatietherapie, arbeidgerelateerde problematiek, burnoutbehandeling. Duinzigt, Rhijngeesterstraatweg 40D tel 06 23 67 97 06. www. psychotherapeutoegstgeest.nl

tweet

Pieter Brussee @ WAGoegstgeest Uit de aangiften fietsendiefstal Oegstgeest worden goede fietsen uit de voortuinen ontvreemd. Zet de fiets in de schuur en op slot!

Wandelclub Oegstgeest (Morsebel) 01 december 2013 | 14:45 | LOHC

LOHC - SCHC (hockey)

01 december 2013 | 10:30 | De Voscuyl

Derby weekend UDO-ASC

10:30 UDO2-ASC2 en 14:00 UDO-ASC winkelen & lifestyle 22 november 2013 | 10:30 | De Beukenhof

Tesselschade Arbeid Adelt

Najaarsverkoop voor het goede doel. 23 november 2013 | 10:00 | Bibliotheek

We Run 4 All tweedehands markt varia

20 november 2013 | 14:00 | MEC Oegstgeest

Kindernatuurclub: Herfst!

21 november 2013 | 10:00 | Hofwijck

COLOFON Oplage 11.500

31

Inleveren kopij: uiterlijk maandag 12.00 uur Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties: Contactgegevens Binnendienst • Vincent Roos, tel. (071) 409 16 38 • Rosita Haasnoot, tel. (071) 409 16 37 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@ uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Oegstgeester Courant Sluitingstijd advertenties dinsdag 9.00 uur

Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. (071) 402 29 01 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze

kostenloos bij ons opvragen. en/of website zowel het auteursrecht voor conform De Oegstgeester Courant artikel 15 lid 1 sub 4 van de wordt gratis huis aan huis Auteurswet als het databezorgd in Oegstgeest en Lei- bankrecht. den ‘Raadsheren- en Vogelenbuurt’en is verkrijgbaar bij: • Gemeentehuis • Snackbar ‘t www.oegstgeestercourant.nl Haasje • Rijnlandse Boekhandel • Bibliotheek Bollenstreek • Primera • Gemeentecentrum • Boekhandel De Kler • Albert Heijn (Terweeplein) • Hotel Bastion • Zwembad Poelmeer Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave

Tips? Mail de redactie UW MENING

Ons tippen kan via redactie@ oegstgeestercourant. nl of tel. 06 10 08 91 24. Daarnaast zijn wij ook erg nieuwsgierig naar uw mening over deze krant. 

Bazaar in Hofwijck

21 november 2013 | 16:00 | in de regio

Rabobank Cooperatiedag 2013

23 november 2013 | 10:00 | Kennedykanaal

Sinterklaasintocht

10:45 Lange Voort, 13:00 Kempenaerstraat 23 november 2013 | 18:00 | Het Beleg

Aanschuifdiner Dames van de Kook 23 november 2013 | 10:00 | De Vogels

Repair Café Oegstgeest


oh, kom er eens scoren...

SAMSUNG LED-TV LT 24 C 300 Beeld 61 cm, Full HD.

Energiekosten per jaar: 9,-

Energieverbruik Gebruikscomfort Connectivity Kwaliteit Duurzaamheid

SENSEO PHILIPS HD7874/60

TWIST & MILK BUNDLE

NU

Heerlijke koffievarianten met verse melk, melkschuimer, geniet thuis van uw zelfgemaakte warme en koude koffierecepten. Gebruikscomfort Onderhoud Kwaliteit

NU

79,-

100,VO

*

ORDEE

* Prijs is na 20,- retour via Senseo.

L

KRUPS NESPRESSO XN3005 PIXIE 19 bar, standby modus na 9 min., programmeerbare hoeveelheid koffie, automatische uitschakeling.

NU Speciaal voor kids!

SAMSUNG GALAXY TAB3 KIDS

199,-

99,-

*

Gebruikscomfort Onderhoud Kwaliteit

* Prijs is na 30,- retour via Nespresso.

Veilige en kindervriendelijke omgeving voor kinderen, blokkeer zelf eenvoudig ongewenste Apps en stel maximale speelduur in, beschermende cover voor extra bescherming. Energieverbruik Gebruikscomfort Connectivity Kwaliteit

NU

249,-

Tot

â‚Ź 300,-

retour bij inlevering oude mobiel of tablet. samsungtaxeert.nl

SONY OPZETBARE CAMERALENS VOOR SMARTPHONE DSC QX10

SAMSUNG GALAXY TAB3 10 inch

Geschikt voor (bijna) elke smartphone

Geniet van films, games en boeken op het heldere 10.1 inch scherm, voor razendsnelle toegang tot Apps en bestanden, uit te breiden geheugen met micro SD-kaart & 2 jaar gratis 50 GB Dropbox.

Krachtige 10x optische zoom en beeldstabilisatie, fotografeer vanuit alle hoeken dankzij draadloze NFC One-touch verbinding met een smartphone en ingebouwde WiFi.

NU

199,-

Energieverbruik Gebruikscomfort Connectivity Kwaliteit

Ook leverbaar in wit

NU

299,-* * Prijs is na 50,- retour via Samsung.

Electro World Schoonderbeek

Electro World Oegstgeest

Electro World Peursum Audio Video

Electro World De Radiobeurs Lisse

Electro World Duynstee

H. Dunantplein 14, Hillegom Hoofdstraat 122, Hillegom 025 25 16 648

Lange Voort 11, Oegstgeest 071 519 3333

Voorstraat 31b-33, Katwijk 071 40 16 422

Kanaalstraat 79, Lisse 025 24 12 176

Hoofdstraat 189, Sassenheim 025 22 10 398 Electro World is onderdeel van

ELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT

ELECTROWORLD.NL

Oc week 47 13  

Oegstgeester Courant 20 november 2013

Oc week 47 13  

Oegstgeester Courant 20 november 2013

Advertisement