Page 1

DANSLES

De Voscuyl 40 oegstgeest Bel 071-515 46 36 of 515 44 44 info@danscenterdejong.nl OOk vOOr AL uw fEEStEN!

PARTYCENTER DE JONG

Lokaal betrokken en betrouwbaar

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.OEGSTGEESTERCOURANT.NL

interview P7

We willen Jottem op de kaart zetten

JOTTEM IS KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Lezers schrijven Veel nieuws over bestuurscrisis 

nieuws P5

In memoriam Loek de Groot

 Roerige begrotingsraad  Voorjaar 2013 nieuw plan Poelmeer ZWEMBAD  Tijdens de begrotingsraad besloten de aanwezige raadsleden unaniem dat alles op alles moet worden gezet om een zwembad voor de gemeente te behouden. Tekst en foto: Willemien Timmers

In de roerige vergadering van dinsdag 13 november bleven de stoelen van de opgestapte wethouders en die van de Leefbaar Oegstgeest-fractie leeg, en kreeg de burgemeester een motie van wantrouwen tegen zich ingediend (zie pagina 3).

Voor het behoud van Poelmeer haalden medewerkers binnen vijf dagen 7500 handtekeningen op. zwembad voor Oegstgeest te behouden.” De VVD sprak zich uit voor een nieuw bad. “Het is mooi dat een groep mensen de schouders eronder wil zetten.” “Burgers, ambtenarij, vakspecialisten en politiek kunnen bij co-creatie samen werken aan een oplossing,” spraken

de ‘Vrienden van Poelmeer’ eerder. Ton Kohlbeck van de raad van commissarissen drong eerder bij de raad aan een signaal af te geven dat het zwembad open blijft. Ook het CDA en Lokaal gaven aan ongelukkig te zijn met de communicatie en de beeldvorming rondom de toekomst van zwembad Poelmeer.

In het unaniem aanvaarde amendement geven de partijen aan dat er per einde 2015 een andere organisatie voor een zwembad zal moeten komen, met een ander organisatiemodel en andere kostendragers. De kans dat Poelmeer in zijn huidige vorm blijft bestaan na 2015 lijkt erg klein.

Kort nieuws Sinterklaas PAKJES  Zaterdag 24 november komt Sint Nicolaas per boot in Oegstgeest aan. Om 9.30 uur zet hij voet aan wal op de grasstrook langs de Kennedylaan ter hoogte van de Kannerschool. Na een feestelijk onthaal zal er met een koets koers gezet worden naar winkelcentrum Lange Voort. Vanaf 10.15 uur zal Sinterklaas daar een gezellige rondwandeling maken. Rond elf uur wordt Sinterklaas verwacht in winkelgebied de Kempenaer. Sinterklaas wordt vergezeld door vele Pieten. Drie van hen delen kleurplaten uit voor een spannende wedstrijd. In de etalages van verschillende winkels hangen ‘ chocolade letters’, die ingevuld moeten worden op de kleurplaat. In beide winkelcentra kan het deze vervolgens worden ingeleverd. Op 1 december is er een feestelijke prijsuitreiking op het schoolplein van de Gevers-Deutz Terweeschool om 13.00 uur.

Leiden 071-5223242 Voorhout 0252 -235679

Alle ritten van/naar Schiphol: • Hoogwaardig taxivervoer t/m 8 personen • TX-keur (kwaliteits standaard voor taxi’s) gecertificeerd

Bel voor verdere info

071-5235400

AIRPORT SERVICE

Oegstgeest €

37,-

➜ Sanitaire installaties ➜ Dakbedekkingen ➜ Lood- en zinkwerken ➜ Centrale verwarming ➜ Airconditioning ➜ Luchtbehandeling WWW.hundersmarckbv.nL

TETTEROO HAARMODE.NL

Winterbanden nodig? Neem contact met ons op voor een scherpe offerte.

 Bezorgers gezocht

folders

Opslag en wissel van uw zomerbanden slechts € 45,Dahlialaan 2, 2343 XE Oegstgeest Tel. 071-5154913 Fax. 071-5153037 Email: info@vakgaragevanderhoorn.nl Website: www.vakgaragevanderhoorn.nl

Kamrin’s Poppenatelier

Dames, Heren & Kinderkappers

Het kleine “pakhuis” van Sinterklaas met ruime sortering schoenkadootjes, Frans en Duits speelgoed

De Kempenaerstraat 29 2341 GG Oegstgeest

Geopend wekelijks donderdag en vrijdag van 11:00 uur tot 17:00 uur.

Depositair van L’Oréal & KÉRASTASE

Deze week extra geopend: zaterdag en zondag 24 en 25 november van 10:00 uur tot 17:00 uur

Voor uw afspraken:

Warmonderweg 6, Oegstgeest - 071-5317025

Tel. 071 - 5171625

Voor u ligt een volledig vernieuwde Oegstgeester Courant, op een ander formaat. Compacter, overzichtelijker, newsier. Met meer aandacht voor presentatie en beeld. We hopen dat dit eerste eindresultaat u bevalt, en horen graag wat u van de nieuwe krant vindt. Suggesties en tips zijn welkom op redactie@oegstgeestercourant.nl.

vacatures

LOODGIETERSBEDRIJF

C. HUNDERSMARCK BV

TomTom

L

Informateurs aan de slag

Metamorfose

Oegstgeestig aatst kregen we de vijfentwintigste editie van de nieuwe officiële gemeenteplattegrond in de bus. De folder deed mij denken aan mijn jeugd. Bij een vriend thuis was zijn moeder altijd druk bezig met thuiswerk en er was altijd heel veel bedrijvigheid in huis. Grote stapels plattegronden lagen er vaak op tafel. De kaarten werden in flinke pakken aangeleverd en moesten een voor een worden gevouwen. Die vrouw was daar heel erg handig in. Ook weet ik nog als de dag van gisteren dat ze heel precies te werk ging en met vlotte bewegingen de plattegronden in de juiste vorm vouwde en de randen gladstreek met een briefopener, tenminste, ik meen mij te herinneren dat ze het daarmee deed, kan ook een grote schaar zijn geweest. Volgens mij hadden ze van alle gemeenten een strak gevouwen plattegrond en hadden daarmee de eerste TomTom in huis. De papieren versie althans, met daarbij Oegstgeest centraal. Wil van Elk

nieuws P7

nieuws P11

’Zwembad moet blijven’

Voor een volle tribune spraken de partijen zich uit over de voorliggende begroting en het voortbestaan van zwembad Poelmeer. Progressief Oegstgeest: “Het door het college naar buiten gebrachte persbericht een paar weken geleden was uiterst ongelukkig; men denkt nu dat het zwembad dicht gaat. De raad wil juist niet dat het zwembad gaat verdwijnen. Samen met de inwoners van Oegstgeest willen we werken aan de toekomst. Uiterlijk in maart 2013 willen we met een plan komen.” PrO wil graag met burgers de discussie aan hoe een bad gefinancierd moet worden. “We kunnen besluiten om de OZB omhoog te doen, om zo een

21 november 2012 JAARGANG 84 NR 47

Ook uw folder huis-aan-huis, of heeft u geen folders ontvangen? Bel 071-4022901.

Tandartspraktijk Bo Tandartspraktijk  Boerhaaveplein

T: (0 T:  (071)  51  551  7

Nico van  de  Mee Boerhaaveplein Tandartspraktijk  Boerhaaveplein

T: (071) 51 551 76

Nico van de Meent T: (071)  51  551  76 Boerhaaveplein 1 Nico  van  de  Meent Boerhaaveplein  1

Ook voor afspraken in de avond en op zaterdag




   



  







 

 







  





    

 







 

    





 





 









        

c1000 Peter de Jong



 





 







    





Lange Voort 2F, 2341 KA Oegstgeest • Laan van Ouderzorg 2-8, 2352 HT Leiderdorp 



  






nieuws | politiek

oegsTgeesTeR CoURaNT

Kort nieuws Burgemeester overleeft motie van wantrouwen politieK n Kort na aanvang van de begrotingsvergadering diende Rob Braun (Transparant Oegstgeest) een motie in waarin hij burgemeester Timmers opriep zich (na de behandeling van de begroting en de beëdiging van de nieuwe wethouders) te beraden over haar toekomst als burgemeester van Oegstgeest. ‘De burgemeester gaf in het openbaar aan de dat feitelijke boodschap van de raad gericht was aan de politieke portefeuilles en niet aan haar’ stelde de motie, doelend op de kwestie van de week er voor, toen de raad tegen het college had gezegd ‘ zich op haar toekomst te beraden’ . Daaraan toevoegend: ‘De burgemeester maakt door houding, gedrag en communicatie kenbaar geen medeverantwoordelijkheid te willen dragen en te nemen voor de situatie waar Oegstgeest nu in verkeert.’ In een reactie liet burgemeester Timmers weten zich niet te herkennen in het van haar geschetste beeld. “Als burgemeester heb je bewust meerdere petten op. Natuurlijk verdient het gebeurde geen schoonheidsprijs, maar mijn functioneren is tot nu toe telkens als ‘goed’ beoordeeld. Ik hoop met veel energie nog verder te gaan.” Geëmotioneerd voegde ze er aan toe: “De bal ligt bij u als raad, maar ik hoop van harte dat u de motie niet aanneemt.” Leefbaar Oegstgeest herkende zich in de stelling van TO, maar steunde de motie niet. “Het is in het belang van het bestuur van het dorp dat de burgemeester blijft.” “Over het traject dat de afgelopen maanden is gevolgd bestaat veel onvrede,” voegde het CDA daaraan toe. “Maar nu een vijfde slachtoffer maken is niet de bedoeling.” Lokaal stelde dat in de eerste begrotingsvergadering toch echt het hele college ter verantwoording was geroepen over het ‘onder de pet houden van het Public Profit rapport’. “Toch steun ik de motie niet, want inderdaad is het onnodig een extra slachtoffer te maken.” PrO wilde onder de kwestie de welbekende ‘dikke streep’ zetten. VVD merkte op het vertrek van de wethouders te respecteren, maar te betreuren, en deze motie niet te steunen. Hierop trok Braun zijn motie in. (WT)

woeNsdag 21 november 2012

3

Programmabegroting 2013-2016 vastgesteld n Direct aan het werk voor winterakkoord n LO niet bij bespreking Door Willemien Timmers

politieK n Niet eerder kende Oegstgeest zo’n tumultueuze begrotingsvergadering. De bijeenkomst van 8 november stopte vroegtijdig vanwege het opstappen van alle wethouders. In de vervolg-vergadering van dinsdag 13 november besloot Leefbaar Oegstgeest niet mee te vergaderen omdat het volgens hen niet mogelijk was ‘met de beste wil van de wereld’ een goede begroting vast te stellen ‘die door een falend college is opgesteld’. Leefbaar Oegstgeest (LO) fractievoorzitter Vogel: “We hebben met onze fractie en onze adviseurs overleg gehad en ons afgevraagd of we nu een goede begroting kunnen vaststellen. De conclusie was: Nee, dat gaat echt niet.” Hij gaf aan advies te hebben gevraagd aan de directeur van de Vereniging van Raadsleden. “Wij doen een weloverwogen voorstel: stel vandaag geen begroting vast. Het is geen goed bestuur een begroting vast te stellen zonder dat er wethouders functioneren. Blijven jullie erbij vanavond het stuk te willen behandelen, dan zullen wij de zaal verlaten.” Dat er uiterlijk 15 november een goedge-

keurde begroting bij de provincie moest liggen, relativeerde LO. “Het gevolg van niet tijdig indienen van de begroting is meer toezicht van de provincie. Dat is heel wat anders dan de gevreesde curatele van de artikel 12 status. In de bestaande, zorglijke situatie is wat hulp van de provincie te verkiezen boven doorgaan op de oude voet.”

KRACHt

Zijn medefractievoorzitters konden zich niet vinden in zijn argumentatie. Van Tongeren (PrO): “We moeten nu van onze eigen kracht uitgaan, en niet weglopen voor onze verantwoordelijkheid. Laten we een streep zetten onder alle gedoe, en op inhoud aan de slag gaan.” Zijn VVD collega stelde voor ‘nu kort de begroting te behandelen en later met de nieuwe wethouders verder aan de slag te gaan.’ Den Boer (CDA) noemde het ‘ontzettend jammer’ als LO weg zou lopen. “Wij nemen wel onze verantwoordelijkheid, en vinden zelf besturen belangrijk”. Braun (Transparant) stelde zelfs voor nogmaals te schorsen, om Leefbaar de kans te geven goed na te denken, en toch te blijven. Teeuwen (VVD): “Grijp uw kans, zet uw schouders er onder. U kunt altijd de begroting nog afkeuren. De discussie die we gaan hebben is juist input voor de nieuwe wet-

houdersploeg.” “U vindt het zo belangrijk om bruggen te slaan, maar wat u nu doet is de brug ophijsen”, stelde Van Tongeren (PrO). “En dat uitgerekend in zo’n moeilijke situatie als we ons nu in bevinden. Als u weggaat zal ik dat tot in lengte van dagen volstrekt onbegrijpelijk vinden. Uw gedrag is dan schadelijk voor het beeld dat men heeft van de gemeente Oegstgeest.”

begRoting

Marien den Boer (CDA) noemde het vaststellen van de voorliggende begroting ‘een moetje’ “We maken ons veel zorgen. De begroting hangt met plakband aan elkaar, maar toch moeten we hem maar vaststellen, al valt ons dat heel zwaar. Wij hopen op een goed lenteakkoord.” Waarop de VVD opmerkte geen lente- maar een winterakkoord te willen. Van den Ouweelen (Lokaal) noemde de begroting haastwerk. “De rekening komt op het bordje van de burgers. Een goede verantwoorde begrotingsbehandeling is niet mogelijk. Het is een onoverzichtelijke set stukken; een broddelbegroting.” Progressief Oegstgeest ging akkoord met de begroting, maar ‘met grote zorg’. “We moeten op korte termijn aan de slag en de bewoners van Oegstgeest weer vertrouwen geven. We hopen dat de gebeurtenissen een louterend effect heb-

ben.” De VVD noemde een winstpunt van de bestuurscrisis dat er ‘in de basis een constructieve houding is, die zal leiden tot een goed winterakkoord.’ Met twee stemmen tegen (TO en Lokaal) werd de begroting in meerderheid aangenomen door VVD, PrO en CDA. Een greep uit de aangenomen amendementen: • Er wordt geen wandelpad aangelegd langs de noordoever van het Oegstgeester Kanaal. De 60.000 euro die daarvoor bestemd was, komt in de algemene reserve. • Er wordt geen nieuw managementinformatiesysteem aangeschaft • Aanbrengen geluidsarm asfalt op de Rhijngeesterstraatweg, Willibrordrotonde en Geverstraat zal geen doorgang vinden. Ook komen er vooralsnog geen ondergrondse afvalbakken in NieuwRhijngeest • Er komt geen door de gemeente betaalt kunstwerk in Nieuw Rhijngeest • Het zwembad moet blijven voortbestaan • De gemeente gaat onderzoeken of het CARP-gebouw tijdelijk dienst kan doen als woonruimte voor werkende jongeren.

Du Patron derde van Nederland

Personeel en klanten proosten mee op de prachtige derde plaats van Nederlands Beste Foodspecialiteitenwinkel. Tekst en foto: Wil van Elk

“Ik open de voordeur vanuit mijn luie stoel.” Lees het volledige verhaal van Bram Olijerhoek op:

deliCAtessen n In de regio genieten heel veel mensen van de kwaliteit van de producten van Fromagerie du Patron in Oegstgeest. Op dinsdag 12 november kreeg de winkel ook landelijke erkenning en behaalde de derde plaats in strijd om de titel van Nederlands Beste Foodspecialiteitenwinkel 2013. Het winkelende publiek in het Winkelcentrum Lange Voort kreeg zaterdag een heerlijk glas champagne aangeboden om mee te proosten op deze fraaie finaleplaats. Eigenaar Michel van der Burg ging dinsdag samen met zijn gezin, ouders, en voltallige personeel naar het Kaas- en Delicatessen Branchefeest in theater De Flint in Amersfoort. Michel: “We zijn door de vakjury lovend beoordeeld voor de derde plaats, en door de publieksjury op de tweede plaats. De laatste vond het een topzaak met gepassioneerde medewerkers. We zijn bijzonder groots dat we als derde geëindigd zijn; geweldig”. De felicitaties uit de hele regio stromen dagelijks binnen. “De warme belangstelling, de bloemen en de felicitaties is overweldigend”.

Inschrijven nieuwe jeugdwerkcursussen CURsUs n Het gaat goed met het Oegstgeester jeugdwerk van de Stichting Evenementen. Diverse cursussen waren aan het begin van het seizoen al direct volgeboekt. Bij een aantal andere cursussen is instromen nog steeds mogelijk. Vanaf volgende week kunnen kinderen weer mee doen met een nieuwe kortlopende djembécursus. Misha Kostava hoopt opnieuw een aantal nieuwe djembéfans te verwelkomen. Op de woens-

dag kunnen zij leren zich lekker uitleven op schitterende Afrikaanse trommel. Zowel op de woensdag als op de donderdag zijn er danslessen voor diverse leeftijds-groepen: Van Peuterdans en K3-dans tot Dancingtime, Kidsdance en Street/Clipdance met Zumba. Speciaal voor jonge kinderen is er de cursus Spelen met Muziek van Claudia Maggioni en Patrizia Tosellini. Tijdens de muzieklessen worden kinderen (4 t/m 6 jaar) gestimuleerd om deel te nemen aan al-

lerlei ritmische en expressieve spelletjes. Kinderen die vanaf januari met deze cursus willen meedoen kunnen zich nu al aanmelden. Op de dinsdag zijn er de cursussen tekenen/schilderen en Creakids (6 t/m 9 jaar). Op de woensdag gaat binnenkort bij voldoende animo de cursus Woodykids van start. Inschrijven en aanmelding: www.st-evenementen.nl www.st-evenementen.nl of (071) 517 15 40.


De Mooij Tuincentrum pakt uit voor de hele familie! heden start de uitverkoop

24 nov Surprise Dag

korting

Zaterdag 24 november a.s. Eén dag vol verrassingen! Kom langs en geniet van voordeel, acties en hele leuke surprises... voor groot en klein. Gratis wijnproeverij van 12:00 tot 16:00 uur

Gratis poffertjes

Ballonpiet van 12:00 tot 16:00 uur

Stylist is aanwezig voor stylingtips!

tot 70%

Betty Barclay - Basler - Concept K - Elisa Caveletti Frank Walder - Fuchs Schmitt - Lucia - Michele Roberto Sarto - Sommerman - Claudia Sträter Taifun - Toni Dress - Gerry Weber etc. etc.

Beslis niet te laat want... ...en Echte bakker Den Dulk met véél lekkers, Oud Hollandse kinderspelletjes, een inpakservice en “draai het rad” voor Mooije kortingen!

OP=OP

W.C. Lange Voort - Oegstgeest - tel. (071) 517 38 26

Openingstijden: maandag v.a. 13.00 uur - di. t/m vr. 9.00-18.00 uur zaterdag 9.00-17.00 uur.

‘LIKE’ US

OP FACEBOOK

www.tuincentrumdemooij.nl Noordwijkerweg 36 | Rijnsburg Tel. 071 408 09 59

Duurzaamheid in de regio

www.vanstrienmodes.nl

De Milieubende in 2013 in en om Leiden Ook komend jaar doet de Milieubende onze regio aan. De Milieubende is een bewustwordingstheater en educatieve workshop gericht op de basisschoolgroepen 7 en 8. Leerlingen denken mee over oplossingen voor de milieu- en klimaatproblematiek. Begin 2013 treedt de Milieubende op in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.

Resultaten vier jaar regionaal klimaatprogramma Sinds 2008 bundelen de vijftien gemeenten in de regio Holland Rijnland en de Omgevingsdienst West-Holland hun krachten in een ambitieus klimaatprogramma. Het doel van dit programma is om CO2-uitstoot te verminderen door energiebesparing en duurzame energieproductie. Door als overheid, bedrijven en inwoners samen te werken kan het uiteindelijke doel, in 2030 de jaarlijkse regionale CO2-uitstoot met veertig procent verminderen ten opzichte van 1990, gerealiseerd worden. De afgelopen vier jaar is regionaal een grote stap voorwaarts gemaakt met energiebesparing: • De campagnes van het Energieservicepunt hebben huiseigenaren gestimuleerd besparingsmaatregelen te nemen. • De regiogemeenten streven naar een klimaatneutrale organisatie in 2015. • Het aantal voertuigen dat rijdt op alternatieve brandstoffen kent al vier jaar een stijgende lijn. Denk dan aan hybride en elektrische auto’s of aardgasauto’s. • Duurzame energieproductie (windmolens, biomassa en geothermie) is op gang gebracht. • De Omgevingsdienst West-Holland en andere partijen hebben intensief samengewerkt om bij bedrijven energiebesparing te stimuleren en te toetsen. Het klimaatprogramma eindigt dit jaar, maar de samenwerking wordt op andere wijze voortgezet. Meer resultaten kunt u vanaf begin januari 2013 lezen op www.odwh.nl. Namens de gemeenten uit Holland Rijnland


nieuws

OEGSTGEESTER COURANT

Kort nieuws Oegstglasvezel.nl SNEL  In diverse plaatsen in het land liggen aan huis/kantoor al glasvezelaansluitingen waarover snel internet, hoge kwaliteit TV en telefonie mogelijk is. In onze regio is deze maand de spade in de grond gegaan in Leiden. In de gemeente Teylingen is men al langer bezig. Ooit komt Oegstgeest ook aan de beurt. Om ‘ooit’ snel te laten zijn moeten burgers kenbaar maken dat ze graag glasvezel willen. Sinds 15 november is het mogelijk om via www.oegstglasvezel.nl informatie in te winnen over glasvezel (voor/nadelen, kosten) én de interesse in glasvezel aan huis/ kantoor kenbaar te maken. Op tenminste dertig procent van alle adressen in Oegstgeest moet die interesse kenbaar zijn gemaakt voordat glasvezelnetwerkleveranciers verzoeken tot versnelde aanleg in overweging willen nemen. Het maakt daarbij niet uit of het om een huurhuis, kantoor of eigen woning gaat. Het doel is om uiterlijk 28 december die dertig procent binnen te hebben.

WOENSDAG 21 NOVEMBER 2012

Twee informateurs aan de slag in Oegstgeest  Verkenning door Ruud Koole en Matthijs Huizing POLITIEK  Zaterdag verkenden twee informateurs de positie van de partijen ten aanzien van een nieuw te vormen college. Sinds donderdag 8 november de vier wethouders van Oegstgeest aan het begin van de begrotingsraad zijn opgestapt, wordt er achter de schermen hard gewerkt om zo snel mogelijk een nieuw college te vormen. De coalitiepartijen Progressief Oegstgeest (PrO) en de VVD hebben Ruud Koole (PrO) en Matthijs Huizing (VVD) aangezocht om de mogelijkheden binnen de lokale politiek van Oegstgeest te onder-

zoeken. Beiden hebben ervaring in de lokale en landelijke politiek. Koole is momenteel lid van de Eerste Kamer voor de Partij van de Arbeid, en was voorheen voorzitter van de PvdA. Huizing is voor de VVD Tweede Kamerlid. De informateurs wonen in Oegstgeest en volgen nog altijd met belangstelling de lokale politiek. “De problemen in de bedrijfsvoering en de slechte financiële situatie van de gemeente maken het noodzakelijk dat er zo snel mogelijk een nieuwe wethoudersploeg aantreedt”, aldus de informateurs. “Uit handen van de fractievoorzitters van PrO, Tim van Tongeren en VVD, Michiel Teeuwen, hebben wij op vrijdag 16 november de vol-

gende opdracht ontvangen: Onderzoek de mogelijkheid van een nieuw slagvaardig college, waaraan in ieder geval deelnemen PrO en de VVD”, laten Huizing en Koole weten. “Voor het vormen van een werkbaar en slagvaardig college is nadrukkelijk gevraagd aandacht te hebben voor de financiële situatie waarin de gemeente verkeert en de manier waarop de ambtelijke organisatie deze opgave dient in te vullen. Hierbij wordt ook gekeken naar de prioriteiten die gesteld worden ten aanzien van de ontwikkelingen op regionaal gebied en de positie die Oegstgeest daarbij inneemt.” Volgens de informateurs vraagt deze opdracht om een voortva-

rende, maar zorgvuldige aanpak. “Om die reden gaan wij het gesprek aan met alle zes partijen in de gemeenteraad over hun visie op de uitdagingen waar de gemeente Oegstgeest voor staat en welke politieke partijen een college moeten en willen vormen. Tevens zullen wij achtergrondgesprekken voeren met andere hoofdrolspelers uit de gemeente Oegstgeest, waaronder in ieder geval de burgemeester. Naar alle waarschijnlijkheid zal met een aantal partijen nog een tweede gesprek plaatsvinden. De mogelijkheid om nog anderen uit te nodigen voor een gesprek houden wij open en is afhankelijk van de uitkomst van de gesprekken.”

In memoriam fotograaf Loek de Groot (84)

Tweedehands markt GOED DOEL  Op zaterdag 24 november organiseert de stichting We Run 4 All de jaarlijkse tweedehands markt in het gebouw van K&O en de bibliotheek van winkelcentrum De Lange Voort. Tussen 10.00 en 16.00 uur kan men zijn slag slaan door vrijwel nieuwe (kinder) kleding, speelgoed, boeken, sport – en cadeau artikelen en nog veel meer voor een lage prijs aan te schaffen. Klanten steunen er nog een goed doel mee ook, namelijk de zorg voor mensen met kanker. Enkele teamleden brachten onlangs een bezoek aan het Hospice in Sassenheim om te kijken wat gedaan is met het geld dat o.a. We run 4 All bij elkaar heeft gelopen gedurende de afgelopen jaren. De conclusie was dat het goed wordt besteed aan de zorg voor cliënten die hier de laatste dagen van hun leven doorbrengen. Voor inlichtingen over de tweedehandsmarkt: (071) 515 30 70.

5

Vele decennia trad De Groot voor de Oegstgeester Courant op als persfotograaf. Archieffoto: Wil van Elk

IN MEMORIAM  Vele Oegstgeestenaren kenden Loek de Groot als een fotograaf met hart voor het vak. Maar ook, en dat was minder bekend, als zeiler en vlieger. Hij zeilde op ‘De Eendracht’ en schonk vele Oegstgeestenaren, vanaf vliegveld Zestienhoven, een rondvlucht boven de gemeente. Loek was lid van de Werkgroep Oud-Oegstgeest, waaruit later de vereniging van die naam ontstond. Hij bouwde een fotoarchief op met oude prenten van het dorp. Deze verschenen in de uitgave van de bekende fotoboeken als ‘Oegstgeest van Toen’. De Groot maakte bovendien geluidsopnamen van interviews met bekende geschiedkundige Oegstgeestenaren als Van Varik, Lubach en Kamsteeg. Vele decennia trad hij voor de Oegstgeester Courant op als persfotograaf. Fotografie was altijd zijn grote liefde, getuige de vele trouwreportages die hij maakte. Eertijds begonnen als technisch fotograaf voor andere Heineken en ANP, gaf hij in 1960/61 zijn echtgenote te kennen zich zelfstan-

dig te willen vestigen. Dit resulteerde in een onderneming in het winkelcentrum de De Kempenaerstraat waaraan man en vrouw beiden hun steentje bijdroegen. Na de opkomst van de digitale fotografie sloot hij zijn zaak om met zijn echtgenote van een welverdiende rustperiode te gaan genieten. In 2001 werd hij benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau. Zijn archief, bestaande uit duizenden Oegstgeester foto’s, werd overgedragen aan de gemeente en wordt door zijn zoon René nog altijd opgebouwd op de gemeentelijke internetsite. Loek de Groot overleed op 84-jarige leeftijd. Zij laatste jaren waren zwaar, want zijn geheugen liet hem in de steek, maar zijn echtgenote en kinderen waren er altijd voor hem. Onder grote belangstelling is hij maandagmiddag vanuit de Groene Kek ten grave gedragen. De Groot maakte zijn naam waar: Groot van inzet voor een middelgrote gemeente. Moge zijn gezin, en zich velen met hen, hem in dankbaarheid herinneren. (AK).

GEHOORD EN GEZIEN Tabloid formaat Volgend jaar maart bestaat de Oegstgeester Courant 85 jaar en is daarmee een van oudste weekbladen, die eerst als abonnementscourant en daarna als publiekskrant en huis aan huiskrant verscheen. De O.C. die, die een bijzonder hoge leesdichtheid kent, werd opgericht door de heer Donk woonachtig aan de Johan de Wittstraat (Raadsherenbuurt). Het is een genot om in oude jaargangen te bladeren. Ze zijn te vinden in het archief van de gemeente. Tijdens W.O. II kreeg de O. C. een verschijningsverbod. Om direct na de bevrijding weer in de brievenbus te vallen. Het gezicht van de krant veranderde mee met de tijd. Deze week is een punt gezet achter het dagbladformaat en overgegaan naar en zgn. tabloid uitgave. Een kleinere bladspiegel maar verder helemaal Oegstgeest. Van dit laatste weten de adverteerders te profiteren. Hun advertentie wordt goed gezien. Elektrisch fietsen ‘Elektrisch fietsen? Daar ben ik nog helemaal niet aan toe!’ Dat is een veelgehoorde uitspraak onder 50-plussers. Desondanks blijkt uit onderzoek dat van liefst 60% van de 50-plussers die (nog) niet elektrisch fietsen, in de nabije toekomst wel een elektrische fiets wil kopen. Ruim 6000 recreatieve fietsers namen deel aan het onderzoek. Het gaat hier vooral om 50-plussers

maar ook jongeren grijpen naar deze fiets. Dit lezen wij op www.fietsen.123 een van populairste websits voor recreatieve fietsers en Nederland en België. In Oegstgeest is Van Hulst fietsen al geruime tijd bekend met elektrische fietsen getuige twee demonstratiedagen die tot nu toe in het centrum van de Lange Voort werden gehouden. Er kan nog een winter lang nagedacht worden om het ook eens te proberen om het komende voorjaar 2013 te gaan genieten van een elektrisch duwtje in de rug. Nog een voorproefje: In januari wordt in de Amsterdamse RAI de grote Fiets- en wandelbeurs gehouden. Cijfers Even naar de Tweede Kamer in Den Haag om na te gaan hoe het staat met en de leeftijden van de Kamerleden en wat blijkt: de leeftijd van 60 % ligt tussen de 35 en 50 jaar. 17 zijn er 50 tot 54 jaar, 14 tellen tussen 55 tot 59 jaar en 6 rekenen zich tot de 60-plussers: van 60 tot 64 jaar. Nestor is Jan de Wit. Hij telt 67 jaar. Farshad Bashir komt op zijn 24 jarige leeftijd als jongste uit de bus. Het INDI ofwel Interdisciplinair Demografisch Instituut meldt dat de leeftijden gelden “bij beëdiging”. 1972 Veertig jaar geleden stond de Groenoordhal in Leiden in volle glorie overeind en werden daar huishoudbeurzen gehouden die bekend ston-

den als de Leidato. Je kwam er onder andere Oegstgeester ondernemers tegen. De dagbladen als de Leidse Courant, Nieuwe Leidse Courant en Leidsch Dagblad besteedden veel aandacht aan de Leidato en zo lazen wij in een uitgave van 15 november 1972. “De Oegstgeester mejuffrouw Tine Buikstra en haar verloofde zijn de gelukkige prijswinnaars van de Leidato prijsvraag van Afga Gevaert en foto Jan Wolfslag. Zij werden gisteren in ‘De Vergulde Turk’ aan de Leidse Breestraat op de hoogte gesteld. Het betreft een volledig verzorgde 10-daagse vliegreis naar ergens in Europa en zijn helemaal vrij in de keuze van het vakantieoord en het tijdstip”. Zakelijk 45 jaar na opening van het winkelcentrum Lange Voort in Oegstgeest heeft aan de Irislaan de opvolger van Foto Dickhoff zijn winkeldeur gesloten. De ontwikkelingen op het gebied van digitale fotografie kwamen in een stroomversnelling en dit betekende het einde van de zaak. Dat valt te betreuren te daar er in Oegstgeest nu geen enkel fotobedrijf meer aanwezig is om een goede pasfoto te laten maken. Wij zullen er mee moeten leven. De voorzitter van het winkelcentrum Lange Voort, Herman Klaver: “Wij streven er naar om voor de leegkomende zaak zo snel mogelijk een goede branche te vinden”.

DOOR INKOCHNITO

Denken is zo buitengewoon vermoeiend, dat velen de voorkeur geven aan oordelen. (Otto Weiss)


FAMILIE-BErIchtEn

• TE HUUR • TE KOOP• GEVRAAGD • AANGEBODEN• GEZOCHT • GEVONDEN

AAnleveren fAmilieberichten

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

•

Per e-mAil

EErhart Sierbestrating. Voor al uw bestratingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave 070-3211006.

Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Oegstgeester Courant. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

Per Post of Afgeven

•

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

“Degenen waarvan ik veel liefde mocht ontvangen en aan wie ik liefde mocht geven, dank ik.� Na een lange periode van afnemende krachten is van ons heengegaan mijn man, onze vader, schoonvader en opa

* Haarlem, 12 december 1923

•

•

•

•

•

Franciscus Ludovicus Baasten Frans

•

†Oegstgeest, 14 november 2012

Hij was een zorgzame, bescheiden, tevreden man met veel liefde voor zijn gezin. Corry Baasten-van Lieshout

V

Hilde en Johan Nienke en Remon Chris Ron en Diana, Stijn, Sanne Rick en Elisa

oor V gelegenheid

Connie en Bert Patricia en Stefan Marcel

perfecte

Mieke en Jeroen Ivar Sasja

De afscheidsviering en crematie hebben inmiddels op maandag 19 november 2012 plaatsgevonden.

•

• •

•

•

•

•

elke

de

kaart

•

• •

•

•

Korenbloemlaan 95 2343 VC Oegstgeest

plek voor een paar gezinnen. Goede referenties. Bel Nina: 06-47997815.

•

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk 071 408 14 97 info@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

Martin

MANAGEMENT verzorgt op flexibele basis het secretariaat voor bestuurders, commissarissen, bedrijven, adviseurs. Huis met het Blauwe Dak Wassenaar, 070-5119001, www.officemanagers.nl, info@officemanagers.nl

AANGEB.: zeer ervaren Nederlands-Engels sprekende HULP IN DE HUISHOUDING. Trefwoorden: eerlijk, betrouwbaar, netjes, pietje precies, mee-denkend en orSCHILDERWERK â‚Ź15,- ganisatieskills. Alleen in WasDak herstellen? Bouma/ p.u. Stucwerk, spachtelputz. senaar. Bel: 06-50611776. Grundeken bellen! 5114674- K.v.K. Winterkorting. 065118394. Uw dak-specialist! 48063102. Vwo-, havo, mavo, vmSTUCADOOR, tegelen, bo-leerlingen: huiswerkbe- schilderen, waterleiding, lageleiding/bijles aangeboden minaat. Tel. 06-19110519. door ervaren A/B student. GARAGEBOXEN in Tel. 071-5616768. Oegstgeest en Leiden. HuurBC SIERBESTRATING prijs v.a. â‚Ź 110,-. InlichtinTegelwerk, met afvoer, gra- gen: 06-20773480. tis prijsopgave. Tel. 06Te koop: CHALET in het 55321682. bosrijke Voorthuizen met een NIEUW TV STUK/KANALEN heerlijke tuin met veel privainstellen. Remmelzwaal bel- cy. Voor informatie: Tineke, BIJ SPORTSCHOOL len. Tel. 06-20959333. ROB V.D. HOORN tel: 06-20359779. CONDITIETRAINING 50-plusser SCHILDERT, PEDICURE Anneke v.d. SAUST en behangt uw huis Kleij. Tel. 070-5112778, VOOR JONGENS EN weer als nieuw. Tel. 06- mob. 06-14789734. MEISJES 13067762. ZATERDAG COMPUTERHULP Vi8-11 JR. 11.00-12.00 UUR Lekker toerfietsen vanuit rusverwijdering, sneller ma12-15 JR. 12.00-13.00 UUR Wassenaar en Voorschoten? ken, storingen verhelpen, www.tcdekampioen.nl. INFO: 071-5173187 oude PC naar nieuwe PC, STEUNZOLEN. Erkend installaties, laptopreparatie, leverancier, lid Stichting WiFi, privĂŠ cursus etc. ProLOOP, vergoeding via zorg- fessionele ondersteuning bij verzekeraar. Een afspraak u thuis of op kantoor voor kunt u maken in Oegstgeest, particulieren en bedrijven. Leiden en Leiderdorp met Tel. 06-42460355. Info op Wim van Zijp, tel. 071- www.Boonict.nl 5238468 of 06-12028319. ZIT U NOG IN DE www.zalenverhuurkruyt SCHADUW? Wij zagen schipvanleiden.nl. Mooi bomen om en takken af. bruin cafĂŠ in oude centrum Tel. 070-5111923 of 06van Leiden. Voor afstudeer- 53794870. borrels, recepties, verjaardaCHAUFFEUR i.b.v. groot gen, etc... Geen huur! Wel rijbew. zoekt werk v. enkele wat servicekosten en nor- dgn. p.w. 06-10788439. male gangbare drankprijT.K. RUIME VRIJST. zen! Reserveringen: tel. 06WONING op 1065 m2 nabij 25047376. strand/duinen, A44 en N206. Student wil u graag hel- Voorhouterweg 95A, Rijnspen met COMPUTER- burg. Zie Funda.nl. PROBLEMEN. â‚Ź 15,- p.u. KERSTBOMEN vanaf Tel. 070-5114250. 6 december. SNIJDERS BESTRA- Brink Noordwijkerhout. TINGEN voor het aanbrenGEVR. Ned. spr. HUISgen van alle soorten bestratingen. Vakkundig en met HOUDELIJKE HULP. Een aandacht aangebracht. *be- middag per 14 dagen bij oustaande bestrating herleggen der echtpaar. 070-5112159. *van terras-parkeerplaats ZON. 2 DEC. SNUFFEL*machinale bestrating MARKT Sporthal De *grondwerkzaamheden. Voor particulieren en bedrij- Schulpwei (Doc. MansveldTAI CHI LESSEN ven. Bel voor een gratis kade) Wassenaar, 10.00-16.00 BIJ SPORTSCHOOL prijsopgaaf: 0174-213809, uur. 1 kraam â‚Ź 23,-, 2 kramen â‚Ź 40,-. DNS-0655831331. www.danielsnijders.nl ROB V.D. HOORN. T.K. Ruime, goed onder- DOCENT ROBERT-JAN DANIEL SNIJDERS 2 SCHIPPERS STRATENMAKERS voor houden WONING (100 m ) in Valkenburg voor maar het aanbrengen van alle DINSDAG soorten bestratingen. Bel â‚Ź 175.000,-. Bel om de woning 21.30-22.30 UUR aan de MARINUS POSTvoor vrijblijvende prijsopgave: 0174-213809, info@ STRAAT te bezichtigen: 06INFO: WWW. 23573415, dhr. Franse. danielsnijders.nl Vuil tapijt? Laat het vakkundig reinigen of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam Interieurverzorging, tel. 0705116612.

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur).

VAN DER KROFT & • HUISHOUDELIJKE •VAN DER LANS OFFICE HULP (Poolse) heeft nog

•

• • •

•

Verdrietig zijn wij om het overlijden van

Loek de Groot

ROBVANDERHOORN.NL

maar ook kijken wij dankbaar terug op een jarenlange periode waarin hij onze trouwe persfotograaf en vriendelijke collega is geweest. Wij wensen zijn vrouw en kinderen en alle anderen die hem liefhadden veel kracht en troost toe. Uitgeverij Verhagen ‘Oegstgeester Courant’

•

Nefit houdt Nederland war m

2AADGEVING "EGELEIDING 5ITVOERING

AquaPower van Nefit: Het ultieme warmwatercomfort De hoogwaardige kwaliteit van de Nefit TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve combi-ketel heeft een voorraad warmwater die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Overal in huis direct warm water, en als u wilt overal tegelijk! Vraag ons naar de brochure. Het ultieme warmwatercomfort van TopLine AquaPower HR-ketels. NĂş bij:

-ETAANDACHTENZORGVOOR EENPASSENDAFSCHEID

 

WWWTHEADIJKSTRANL

HEEMSKERK

INSTALLATIEBUREAU

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH) Telefoon 071 401 66 65 • Fax 071 401 69 42 E-mail: info@heemskerkinstallatie.com Lid van de VNI en BZE Regiodealer van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest. Met een eigen 24uurs-servicedienst.


nieuws

OegsTgeesTeR COURanT

7

wOensdag 21 november 2012

Jottem is klaar voor de toekomst

Kort nieuws Sint- en kerstspullen hEriNNEriNgsmusEum n Het in maart van dit jaar geopende Herinneringsmuseum Oegstgeest in woonzorgcentrum Rustenborch, wordt in een ‘decemberjasje’ gestoken.

n ’We willen Jottem op de kaart zetten’

Om het museum in feestsferen aan te kleden, is de organisatie op zoek naar Sint- en kerstspullen uit de 30- tot 50-er jaren. Oude pietenpakken, Sinterklaasbenodigdheden of delen ervan (zoals een roe) en verder alles wat met de Sinterklaasviering te maken heeft: kinderschoentjes, klompjes, speelgoed, speculaas- en suikervormen e.d. Voor kerst is het museum blij met versieringen, kaarsenhouders en ballen die in de bomen werden gebruikt. Al wat toen in de mode was, is van harte welkom.

PLANNEN n Middenin het dorp, aan de Louise de Colignylaan, staat al sinds 1979 activiteitencentrum Jottem, onderdeel van de Gemiva-SVG Groep. Tekst en foto Willemien Timmers

Mensen met een verstandelijke beperking gaan daar naar hun werk, en kunnen er terecht voor verschillende activiteiten. In het pand bevindt zich ook een winkel waar allerlei originele producten en verjaarscadeaus te vinden zijn als kaarsen, bezems, tafelkleden en kunstvoorwerpen. Graag had Jottem komend jaar het pand ingrijpend verbouwd. “De vergunning daarvoor was al afgegeven, maar in het huidige financiële klimaat is zo’n ingrijpende operatie toch best risicovol. Vandaar dat de plannen weer even de ijskast in gaan,” legt locatiehoofd Marja van Dorp uit. Instellingen als Jottem krijgen de komende jaren veel op zich af. “Komend jaar bijvoorbeeld moet er 50 procent bespaard worden op de vervoerskosten om onze cliënten hier te krijgen. Dat is ingrijpend voor onze mensen, en dus moeten

Het Herinneringsmuseum is een ontmoetingsplek voor jong en oud. Ouderen kunnen herinneringen ophalen en jongeren kunnen zien hoe men vroeger leefde. Het museum is geheel ingericht en aangekleed in de stijl en sfeer van de 30 en 40-er jaren met gebruiksvoorwerpen uit die tijd. Heeft u nog foto’s van een Sinterklaas- of kerstviering uit die periode? Of heeft u nog iets op zolder uit die tijd wat het museum kan gebruiken? Neem dan contact op: (071) 517 12 34 of annemieke. tiggelman@marente.nl. Kijk op www.marente.nl voor meer informatie en de openingstijden.

Heel Oegstgeest kan bij de bakgroep zijn taarten bestellen. we naar oplossingen zoeken.” Per 1 januari 2014 liggen de verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bij de gemeente. “Daar komt dan ook gelijk een bezuinigingsopdracht van twintig procent bij. Dat is heel wat.” Een groot deel van de kosten van Jottem komt uit de AWBZ. Begeleiding van de cliënten wordt onder het nieuwe kabinet overgeheveld naar de WMO. Toch is Van Dorp niet somber. “We zijn hier allemaal enthousiast

s e m t e h n Va

over ons werk en willen Jottem op de kaart zetten. Daarom zijn we al druk bezig met nadenken welke projecten wij kunnen ontwikkelen om de kosten te drukken en inkomsten te genereren.” Marja van Dorp noemt enthousiast de mogelijkheden die zij en haar team zien. “We kunnen gaan vuilprikken in de wijk, we kunnen met de bakgroep broodjes maken voor scholen, we kunnen boodschappen bezorgen, enzovoorts. Op die manier kunnen we ons sociale gezicht laten zien en

VERS

iets voor de gemeente betekenen.” Het locatiehoofd begint zich steeds meer ondernemer te voelen. “We verhuren nu ook bijvoorbeeld de gymzaal om inkomsten te genereren.” Ook hoopt Jottem op een blijvende stroom van vrijwilligers. “Ook mensen zonder zorgopleiding zijn bij ons van harte welkom om een steentje bij te dragen. Zij krijgen hierbij hulp van de vaste begeleiders.” www.gemiva-svg.nl/43338/ Jottem

Blauw Knapperig pistoletje met roquefort, peer en vijgenchutney

€ 5.00

Soep

����� ���������t ���

���

Romige huisgemaakte courgettesoep met geschaafde amandelen geserveerd met stukjes stokbrood

€ 5.10

Wij bezorgen ook lunches aan bedrijven! De Kempenaerstraat 43B - Oegstgeest (071) 514 16 16 www.hetbeleg.nl

Varkensfiletrollade Heerlijk stukje gekruide varkensfilet opgebonden als rollade. Prachtig mager of een beetje doorregen. Alleen deze week

500 gram

€ 6,00

Bezoek Bekijk ons uitgebreide wildassortiment en recepten

onze site

www.vdzalm.nl

Winkelcentrum Lange Voort • T 071-5175535 Winkelstraat De Kempenaer • T 071-5173707

Weekaanbieding: Pecannoten taartje voor € 12.50 Amandelkrullen

kosten deze week maar € De Kempenaerstraat 37 Tel. 071-5283212

4.75

La Montagnarde

1.99 Pecorino Tartufo 95 Italiaanse truffelspecialiteit 100 gram 5. Spaanse Jamón Serrano 49 Minimaal 12 maanden luchtgedroogd 100 gram 3. Fromagerie du Patron Franse romige roodflora kaas

100 gram

Irislaan 71 - 2343 CH Oegstgeest - tel. 071-5237400 www.dupatron.nl Winkelcentrum Lange Voort


VENTILEREN ZONDER ! W ROOSTER! EXCLUSIEF U E I N BIJ DW KOZIJNEN • Raam geopend, toch nog Politie Keurmerk Veilig Wonen

Ook mooi oud worden onze:

Kies kozijnen die ook mooi oud worden

Dakkapellen Deuren Ramen Serres Schuifpuien

• Geen ventilatieroosters • Ventileren bij elk weerstype Verbruikte lucht

15 Jaar garantie op de montage en kozijnen !

DW Kozijnen: De top in kunststof Fabriek en showroom: Taanderstraat 18 2222 BE Katwijk (Industrieterrein ’t Heen)

Bekijk uw nieuwe kozijnen in onze showroom Bekijk onze vernieuwde website

Verse lucht

Tel. 071-3313505

Betalen in termijnen is mogelijk!!

Laat ons uw zomer- en winterbanden opslaan!

Informeer naar de voordelige all-in prijzen Ook voor het complete auto-onderhoud en LPG en CNG specialist

Valkenburgseweg 70 - Katwijk a/d Rijn - (071)4027000 email: rijnzicht@ziggo.nl

Wij leveren exclusief customized spuitwerk voor Santos fietsen. Opbouw volgens eigen specificaties mogelijk. Ook leveren wij merken zoals: Duell Litespeed, Merida en Ridley. Openingstijden: Dinsdagavond: 18.00 - 21.00 uur Vrijdagavond: 17.00 - 21.00 uur Zaterdag: 10.00 - 13.00 uur Andere tijden mogelijk na telefonische afspraak: 06 18639261

Gieterij 27-29 2211 WC Noordwijkerhout

www.dwkozijnen.nl

Kwaliteitsbanden tegen scherpe prijzen

Garage Rijnzicht

Santos Race- en ATB Specialist

Lijstenmakerij • Het adres voor het schoonmaken van uw schilderijen • Passepartouts in vele kleuren • Groot assortiment eigentijdse foto- en wissellijsten in voorraad

QI GONG LESSEN

BIJ SPORTSCHOOL ROB V.D. HOORN. DOCENT ROBERT-JAN SCHIPPERS DINSDAG 20.30-21.30 UUR INFO: WWW. ROBVANDERHOORN.NL

Stukadoor- en sierpleisterbedrijf Alle stukadoorswerken • Lijsten / Ornamenten plafonds Sierpleister / Spachtelputz • Binnen- en buitenwerk Tel. 06-201 36 876

EVIDENT

E-mail j.verdoes@casema.nl

Ta n d T e c h n i e K

Kunstgebitten - Reparaties Tanden bleken vanaf 75 euro. Leiderdorp: W.C. Winkelhof 43a, 2353 TV Leiderdorp Tel.: 071 - 5414747 Leiden: Borneostraat 2, hoek Lage Rijndijk Tel.: 071 - 5223866

SPORTSCHOOL ROB V.D. HOORN

START A.S. VRIJDAG

ZELFVERDEDIGING VOOR MEISJES VAN 12-16 JAAR

MELD JE SNEL AAN! 0624486025

de Kempenaerstraat 115 - 2341 GK Oegstgeest Tel. 071-5152928 www.evidenttandtechniek.nl


cultuur

oEgsTgEEsTER CoURanT

Kort nieuws Stemmenspel over Judit InspIRatIe n Zondag 25 november wordt tijdens de dienst in de Regenboogkerk, Mauritslaan 12, om 10 uur het stemmenspel over Judit gespeeld. Medewerking aan dit stemmenspel wordt verleend door Maaike Glerum als Judit en Ronald da Costa (auteur) als verteller, Pauline Verkerk (dwarsfluit) en Netty Moolenaar (klarinet) voor de muzikale delen. Nadat een aantal weken tijdens de diensten in de Groene Kerk en Regenboogkerk uit het gelijknamige is gelezen, horen wij nu Judit’s levensverhaal uit haar eigen mond. Zij is een voorbeeld hoe een alleen gaande, gelovige vrouw haar mannetje staat, afrekent met machthebbers en opkomt voor wie zwak en kwetsbaar zijn. Judit was en is een bron van inspiratie voor veel beeldend kunstenaars, componisten en (toneel) schrijvers. Het thema is dit boek is actueel voor wie vandaag het wereldnieuws volgt.

WinterFair Ampijoloe mooIs n Op zaterdag en zondag 24 en 25 november opent het Huis Ampijoloe haar deuren voor de WinterFairAmpijoloe. Op beide dagen is men welkom tussen 12.00 en 18.00 uur om te komen genieten van al het moois, leuks en lekkers wat er aangeboden gaat worden. Een greep uit de producten: schoenaccessoires, pyjama’s, sieraden, kartonnage, aardewerk, bloemwerk, brocante, wandelstokken, dierenhuiden, haakwerk, bijzonder speelgoed en sfeervolle accessoires voor Huis&Tuin. Ook Sint en Kerstman zijn van harte welkom. Ook kan men op de Winterfair terecht voor allerlei lekkers uit eigen keuken, Christmaspudding en een heerlijk geurig glas bisschopswijn. Rhijngeesterstraatweg 191.

Paraplu actIe n Vanaf eind vorige week kan het winkelend publiek in de De Kempenaerstraat sparen voor een mooie paraplu. Bij elke besteding vanaf € 10,00 ontvangen klanten een stempel. Bij inlevering van een volle kaart krijgt men een mooie Kempenaer paraplu. Bijna alle winkels in winkelgebied de Kempenaer doen mee met deze leuke spaaractie, die loopt tot 31 december.

Grey’s Anatomy eVent n Vanaf 5 december is de populaire doktersserie ‘Grey’s Anatomy’ seizoen 8 verkrijgbaar op DVD en via Video on Demand. Om dit groots te vieren is er een speciaal event voor de echte fans in Corpus. Op woensdag 28 november kunnen fans in Corpus als allereerste in Nederland nog nooit eerder vertoond materiaal van Grey’s Anatomy zien en speciale Grey’s activiteiten meemaken. Door een mail te sturen naar abc-greys@ movierewards.nl maken inzenders kans op gratis kaarten. Deze mail, met vermelding van het aantal kaarten, moet voor maandag 26 november verstuurd worden. Voordat het Grey’s event begint kunnen bezoekers eventueel tegen een gereduceerd tarief de ‘reis door de mens’ maken. Ook dat moet aangevraagd worden in de mail.

WoEnsDag 21 november 2012

9

Najaarsnummer ‘Over Oegstgeest’ verschenen n Terugblik op Grote Oegstgeester Geschiedenis Quiz Lezen n Afgelopen week verscheen het najaarsnummer van ‘Over Oegstgeest’; het tweejaarlijkse ledentijdschrift van de Vereniging Oud Oegstgeest met onder andere een terugblik op de jubileumquiz. Op de omslag staat het al groot aangekondigd: ‘Test uw kennis! Alle vragen en antwoorden van de Grote Oegstgeester Geschiedenis Quiz’. De quiz, één van de lustrumactiviteiten die in het kader van het 25-jarig bestaan van de Vereniging, werd eind oktober onder grote belangstelling in het Rijnlands Lyceum gehouden. Op www.oudoegstgeest. nl is een foto-impressie te zien van de avond. Voor wie de avond moest missen is er dan nu het tijdschrift, waarin alle vragen én antwoorden zijn opgenomen. Verder komen in het tijdschrift de gebruikelijke rubrieken aan bod, zoals het vervolg van de burgemeesterserie, met dit keer de wetenswaardigheden over de ambtsperiode van burgemeester Van Eysinga. De mijmering over Oegstgeest is dit keer van

de hand van de recent wederom bekroonde Martha Heesen. In de kunstrubriek worden de aquarellen die Jan Verheul van Oegstgeester hekken maakte besproken, en ook is het tweede en laatste deel van de geschiedenis van het verzetsmonument in het Bos van Wijckerslooth opgenomen. Nieuw is de rubriek ‘Mondelinge geschiedschrijving’ waarbij auteurs in gesprek gaan met oude Oegstgeestenaren om zo herinneringen aan het Oegstgeest van vele jaren terug vast te leggen. Kortom, de inhoud van het tijdschrift garandeert weer uren lees- en kijkplezier over Oegstgeest. Het tijdschrift is voor E4,50 te koop bij de twee Oegstgeester boekwinkels. Als u nú lid wordt van de Vereniging Oud Oegstgeest krijgt u het gratis, alsook een tweetal, dat al eerder verschenen. Lid worden kan door een mail te sturen naar secretaris@oudoegstgeest.nl of een briefje te schrijven naar het secretariaat, Willem te Zwijgerlaan 27, 2341 EG Oegstgeest. Dan bent u vanaf nu verzekerd van alle informatie over de lezingen, de excursies en twee keer per jaar het tijdschrift boordevol Oegstgeester wetenswaardigheden, zodat uw kennis van Oegstgeest in heden en verleden op en top blijft!

Viva400 Award Zonnebloem: Zo moeder zo dochter nominatie Oegstgeestse VRIJWILLIG n Op dinsdag 6 november was er in het gemeentehuis geen televisieopname van dit populaire programma. Wèl stonden Wil Beukman (moeder) en Esther Beukman (dochter) achter de stand van de Zonnebloem om nieuwe vrijwilligers, chauffeurs en gasten te werven. In het gemeentehuis was een informatieavond georganiseerd voor nieuwe inwoners van Oegstgeest. De regenbuien hadden geen invloed op de belangstelling voor deze avond, het was lekker druk. De Zonnebloem zet zich in voor mensen, die door ziekte of een handicap lichamelijke beperkingen hebben. In totaal werken er ongeveer 550 vrijwilligers in de regio. Men bezoekt zieke en gehandicapte

mensen aan huis, gewoon voor een praatje of een kopje koffie. Gezelschap, contact en een goed gesprek staan tijdens het Zonnebloembezoek centraal. De huisbezoeken leiden soms ook tot leuke initiatieven: samen naar de film, een theatervoorstelling, het museum of een concert bijvoorbeeld. Of men gaat gewoon een eindje wandelen of een potje schaken. Een aantal Zonnebloemvrijwilligers van de Oegstgeester afdeling groeit, in de tijd gezien, door van vrijwilliger naar gast. Om in de toekomst over voldoende vrijwilligers te kunnen beschikken om het dankbare werk van de Zonnebloem voort te zetten, is men op zoek naar: vrijwilligers, chauffeurs, donateurs en niet te vergeten ook nieuwe gasten zijn natuurlijk van harte welkom. Informatie: Aad van der Leek: (071) 517 54 49 of mail naar aadvanderleek@live.nl.

ontWeRp n Uit emotie vloeit inspiratie: door de vroeggeboorte van haar kind en verlies van haar baan kwam de vondst.

Na het verlies van haar baan als architect kwam Yvette Scheltema (39) op haar vondst, de ‘Cardle’. Deze gepatenteerde wenskaart kun je vouwen tot lantarentje en is gemaakt van speciaal papier dat niet kan branden. Na de introductie van de Cardle in Nederland vorig jaar, volgde al snel een internationaal avontuur, met als kroon op het werk de nominatie voor de Viva 400Award 2012. “We hebben de verpakking verbeterd en meerdere ontwerpen gemaakt. Onze inspanningen worden nu verzilverd; we werken met distributeurs in verschillende landen tot aan Australie en Japan toe.” Onder het label Mayves (Ma Yvette Schel-

De B’lumen: exclusief verkrijgbaar bij Rijnlandse Boekhandel. tema) is nu naast de Cardle ook de B’lumen ontwikkeld, een papieren kandelaar uit vier elementen die samen een bloem vormen met aan de uiteinden vlindertjes. “Het speelse effect van de vlindertjes is extra leuk omdat je kunt kiezen welke kleur boven ligt”. Steun Yvette voor de Viva400 Awards via www.Mayves.com.

Denkend aan Holland poëzIe n Denkend aan Holland is een programma vol poëzie, op muziek gezet door de Oegstgeester componiste Rita Hijmans.

Wil en Esther Beukman. Foto: PR

De gedichten zijn en uitgevoerd door Leids Kamerkoor Het Zingend Hart, in samenwerking met Kristien Hemmerechts, onder leiding van Rob Kaptein. De première is op woensdag 28 no-

vember, om 20.30 uur (zaal open vanaf 20.00 uur), Rijksmuseum van Oudheden in de Tempelzaal, Rapenburg 28 in Leiden. Er is ook een uitvoering op zaterdag 1 december, om 15.30 uur (zaal open vanaf 15.00 uur), Floratheater, Verwersdijk 1 in Delft. Kosten: €10,00. Reserveren: stuur een e-mail aan info@hetzingendhart.nl Speciale gast hierbij is de Vlaamse schrijfster Kristien Hemmerechts.


ONZE FRAAIE COLLECTIES KERST- EN NIEUWJAARSKAARTEN ZIJN BINNEN!

ACTIE

Bepaal zelf uw winterkorting!*

Inclusief een gevarieerd aanbod Goede Doel kaarten! Interesse?

Bel of mail en laat u adviseren over de mogelijkheden om uw

BRON: Deceunink NV

kaart of feestdagenmailing nog

Met PLOEG zit u er veilig & warmpjes bij:

persoonlijker te maken.

BESTEL NU!

Extra isolerend, inbraakwerend en energie besparend! Drie redenen om nu naar Ploeg te komen.

www.ploegkozijnen.nl T. 0252 500 900

www.ruiterdakkapellen.nl T. 088 432 12 70 Openingstijden showroom: ma t/m vr: 09:00 tot 17:00 uur, zaterdag: 10:00 tot 16:00 uur Pesetaweg 45 NIEUW-VENNEP

Eigen productie & montage * Alleen geldig bij PLOEG kunststof kozijnen Vraag naar de voorwaarden (website)

✓ Logo ontwerp ✓ Communicatieadvies ✓ Vormgeving en opmaak ✓ Voorraadbeheer

✓ Printen en drukken ✓ Variabel printen ✓ Printing on demand ✓ Personaliseren Drukkerij All-in, Katwijk 071 408 14 97

Co mm un icatie - Creati e - Reali

communicatie@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

sat ie

Nog vóór de kerstdagen

strak in je vel... Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op benen, billen, taille en buik.

VOOR DE COMPLETE AANPAK VAN UW INTERIEUR ALLES KUNNERS EN ALLES DOENERS

Crème de laCrème

De oplossing is Lypossage! Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op de vet- en vochthuishouding. Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder. Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat.

Herfstactie:

U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027

Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw

WONINGINRICHTING

MEUBELSTOFFERING

Stofferen van bankstellen, bejaardenfauteuils, stoelen, enz. Vervangen van singelbanden, veren en schuimpolyether. Gespecialiseerd in het stofferen van kussens, o.a. Eiken, Artifort, Leolux, Gelderlandmeubels.

van 1 november tot 12 december

15% KORTING

MEUBELSTOFFERING

Halen en de in brengen le gehe d Randsta

BIEZEN, RIETEN, ROTAN, PITRIET STOELEN. OOK HET LIJMEN VAN STOELEN ENZ.

MEUBELRESTAURATIE

Restauratie van kasten, kabinetten, tafels, stoelen enz. Verwijderen van koffiekringen en vlekken van uw meubels. Tevens verwijderen van houtworm, huisboktor, spinhoutkever.

Gekrakeleerd, verschoten door de zon of hoofdvlekken, reparatie en vernieuwen van lederen kussens, kuipen, zitgedeelten, armleuningen. Opkleuren van leer, verbetet, ren van binnenvullingen en singels. o.a. Eiken, Artifor

UW BESTE KEUS, AL 35 JAAR LANG EN LEVERING ONDER GARANTIE! Van Zuylen van Nijeveltstraat 1-C 2242 AH Wassenaar

070-517 88 94 b.g.g. 06 - 45 31 20 18

ux, Chesterfield, Leol er, nd Pa , nd la er ld Ge z. en , Pastoe

Openingstijden: Maandag van 10.00 - 16.00 uur Donderdag van 12.00 - 19.30 uur Overige dagen op afspraak.

Ook zaterdag en ‘s-avonds mogelijk!

www.kluswinkelwassenaar.nl

ZONNEPANELEN

vestering endabele in

>R

Interesse?

Maak vrijblijvend een afspraak:

(071) 40 12 809 Torenstraat 20 - 2225 EH Katwijk - info@houwaard.nl

Nú tot € 650,- subsidie! Bel nu voor een offerte om subsidie aan te vragen!

SNUFFELMARKT

ROELOFARENDSVEEN

Zaterdag 24 nov. 2 hallen zondag 25 nov. 3 HALLEN 10-16 uur De Lasso 24, Roelofarendsveen

info/reservering 071-3312067 www.snuffelmarkt.nu SBStext pag. 637


nieuws

oegsTgeesTeR CoURanT

LeZeRS SchRIJVeN De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor brieven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Brieven mogen niet meer dan 250 woorden bevatten. Ingezonden brieven worden alleen geplaatst met naam en adres. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

Burgemeester kan eer aan zichzelf houden De motie van wantrouwen tegen de burgemeester ingediend door Transparant Oegstgeest op 13 november jl. verdient de aandacht van alle burgers van Oegstgeest. TO concludeert dat: “De burgemeester door houding, gedrag en communicatie kenbaar maakt geen medeverantwoordelijkheid te willen dragen en te nemen voor de [slechte financiële] situatie waar Oegstgeest nu in verkeert”. Met andere woorden: de burgemeester handelt niet collegiaal, geeft de afgetreden wethouders in het openbaar de schuld van de misère en wast haar handen in gespeelde onschuld. Maar de burgemeester is toch voorzitter van het college van B&W en van alles wat daar wordt besloten op de hoogte? Zij staat niet “boven de partijen” zoals zij graag benadrukt, maar heeft óók een eigen, goedgevulde portefeuille. Waarom reageert zij dan voorbereid op de motie van TO met: “Ik herken mij zelf niet in de motie.” Hoe dit te verklaren? Veel bestuurders hebben een te positief zelfbeeld en als dit dreigt te worden aangetast door negatieve feiten reageren zij krampachtig. Zij kunnen zich nauwelijks voorstellen dat naaste medewerkers en toeziende burgers hun bestuurlijk gedrag lager aanslaan dan zij zelf. Met betrekking tot de eerste burger: zij heeft o.m. het vernietigende rapport van Public Profit lang mede achtergehouden voor de Raad en daarmee onjuist gehandeld. Het is één ding om de gemeente representatief te vertegenwoordigen. Het is daarentegen een zaak van daadkracht, dossierkennis en integriteit om een vierspan van zorgvuldig naast elkaar heen werkende wethouders op één lijn te houden. Daarin is deze burgemeester te kort geschoten. Vertrouwen komt per fiets, maar verdwijnt per hogesnelheidslijn. Het aanbieden van excuses aan de burgers zou een mooie stap voor het herwinnen van vertrouwen zijn. Wanneer dit proces niet op zeer korte termijn tot optimale resultaten leidt, is Oegstgeest in financiële nood het best gediend met een geheel nieuw college van B&W en zal derhalve de burgemeester de eer aan zichzelf dienen te houden. Dr Willem van Hoorn - Oud-hoogleraar psychologie UvA

Capella pro cantibus; één groot feest! Zondagmiddag 18 november in een afgeladen Regenboogkerk. Honderden mensen zijn gekomen om te luisteren naar een concert rond het thema Magnificat gezongen door het jubilerende koor Cappella pro cantibus. Veertig jaar bestaat dit koor. Veertig jaar gespecialiseerd in kerkmuziek. Het begon met een jongerenkoor dat gospels zong, begeleid door een combo. Zo ging dat toen. Anno 2012 is het koor in alle opzichten volwassen geworden. Alle grote componisten

woensdag 21 november 2012

11

van kerkmuziek komen aan de beurt. Van Orlando di Lassus tot Rutten in een continuüm van goed tot geweldig. De laatste weken is Oegstgeest, zelfs in de landelijke pers, blootgesteld aan veel kritiek. Het bestuur van de gemeente wordt verweten onvolwassen, oneerlijk en met name amateuristisch te werk te gaan. Dit heeft geresulteerd in ernstige financiële problemen binnen de gemeente. Met dit fantastische concert wordt echter bewezen dat het woord ‘amateuristisch’ niet per definitie negatief is. Capella pro cantibus bestaat uit echte amateurs, echte liefhebbers, maar zingt op een ongekend hoog niveau. Het concert was één groot muzikaal feest. Oegstgeester glorie, het kan dus wel, nu onze bestuurders nog! Margreet van Schie

Gemeentebestuur en geloofwaardigheid in Oegstgeest

Vrienden van de Overveerpolder Illustratie: Maarten Wolterink

De rapporten over de gemeentelijke financiën, die wekenlang tegen alle regels in door burgemeester en wethouders werden achtergehouden, zijn niet verbazingwekkend voor Oegstgeestenaren die met enige regelmaat vanaf de publieke tribune raads(commissie)-vergaderingen volgden. Dat zicht op dilettanterigheid en schimmigheid achter de bestuurstafel is nu bevestigd. Voor ons zichtbaar betrof het voorzitter (lees: burgemeester) en de wethouders. Het voortduren van dat amateurisme was onbegrijpelijk vooral ook omdat, al in de vorige raadsperiode, zo’n enkel raadslid bij herhaling volledige duidelijkheid eiste en waarschuwde voor de gevolgen van niet-professioneel, financieel beleid. Dit sprak de toeschouwer aan na het verlies van de vele Poelgeest-ontwikkelingsmiljoenen voor ons belastingbetalers. De schade van het amateurisme is voorlopig o.m. een 14%-lastenverhoging(!) geworden. De waarschuwingen in de gemeenteraad voor het gevolgde financiële beleid werden genegeerd ofwel raadsmeerderheid vond dat op kiezerskosten amateuristisch kon worden doorgerommeld. Het resultaat is in het “Lek-boven-water”rapport bevestigd. Burgemeester en wethouders zijn ongeloofwaardig geworden. College trad af (m.u.v. burgemeester…..?). Inmiddels werd ondercuratelestelling van Oegstgeest voorkomen door enige ‘nood’-bezuinigingen in de begroting. Van structurele oplossing is echter geen sprake. Burgemeester zit er nog en de twee coalitiepartijen VVD+PrO(PvdA) doen begrijpelijk alles om via informateurs het gezichtsverlies te redden. Wat ook de oplossing mag worden, geloofwaardigheid wordt voor veel burgers pas hersteld door een geheel nieuwe collegeploeg die zakelijkheid binnen het Oegstgeester bestuur brengt. Meerdere alternatieven zijn denkbaar, zoals het opnemen in het college van B&W van (oud-)raadsleden die publiekelijk correctie van het financiële beleid eisten. Zij kennen Oegstgeester zwaktes én sterktes. Immers geloofwaardigheid vraagt structurele-en-volledige sanering (inclusief lijken-in-kasten) door mensen met reputatie die afstand namen van B&W-aangerommel. Het vertrouwen in goede besteding van ons belastinggeld kan dan terugkomen.

Blijf mobiel in uw eigen huis. Kijk voor o.a. drempeloplossingen en deurverbredingen op:

MARBLE STIJLSCHOUWEN

Sfeermakers

Ruime keuze in haarden en schouwen Div. inbouwmogelijkheden o.a. hout, gas of elektra. Ook voor uw woonaccessoires,verlichting, (klein)meubelen.

Bezoek onze sfeervolle showroom!

www.marblestyle.nl

Showroom: Parallelboulevard 178 - Noordwijk - T 071-3620758

Ed Nabbe

Oegstgeest hoe verder? Het regeerakkoord spreekt zich uit voor schaalvergroting van gemeenten. Bijvoorkeur met 100.000 inwoners of meer. Niet alles wat in het regeerakkoord staat zal uitgevoerd worden, maar deze richting is al enige tijd zichtbaar. Decentralisatie van rijkstaken naar andere overheden, met name gemeenten. Meer taken vraagt om meer kennis en schaal om deze uit te voeren. Een stap naar grotere gemeenten is dan snel gezet. Jan Franssen, onze Commissaris van Koningin, streeft ook naar schaalvergroting. Zie de voorstellen om te komen tot een fusie tussen Teylingen en andere bollengemeenten. Vaak benoemt hij bij een burgemeestersvacature een waarnemer die de weg naar een fusie moet effenen. Oegstgeest zit sinds donderdag 8 november zonder college. Geen teken van bestuurlijke kracht en dat is vaak een signaal om vanuit de provincie over zelfstandigheid te praten. De gemeenteraad gebruikte grote woorden zonder over de consequenties nagedacht te hebben. Geen teken van een bestuurlijk hoog niveau. Ook de burgemeester lijkt niet de rol van verbinder te kunnen of willen spelen. De Toekomstvisie Oegstgeest spreekt over de wensen van de gemeenschap en niet van de gemeente. Een vingerwijzing naar de vraag of Oegstgeest zelfstandig zal blijven. De visie geeft aan wat de bewoners van ons dorp willen, hoe ze willen wonen in welke omgeving. Het dorpskarakter in een drukke Randstad wordt gekoesterd. Als zelfstandigheid niet langer haalbaar is, geeft dit dan aanwijzingen bij wie we willen horen? Er zijn diverse mogelijkheden. Bij Leiden, we liggen er lekker tegen aan. Bij Teylingen, we waren ook een bollengemeente en het dorpse past ons. Bij Wassenaar en Voorschoten, we herkennen ons wel in de bewoners. Het wordt tijd voor een debat. We kunnen wachten totdat anderen over ons beslissen, we kunnen ook zelf het initiatief nemen. Onze eigen bestemming bepalen. Ben benieuwd wie het denken leidt en ons vraagt een keuze te maken. Wie neemt het voortouw, de burgemeester, het nieuwe College? Er moet in ieder geval iets gebeuren! Hopelijk geeft het nieuwe collegeprogramma een richting. G. van Woerkom

Actie Rotary Oegstgeest Rhijngeest hoSpIce n Jongeren en jong volwassenen met een levensbedreigende ziekte verlangen bijzondere aandacht. Hospice Xenia wil jongeren met een beperkte levensverwachting een ‘thuis’ bieden met zorg op maat. Daarbij wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de tijd die hen nog rest.

De Rotary Oegstgeest Rhijngeest besteedt tijdens de kerstactie Sterren stralen voor Xenia aandacht aan dit initiatief. • Ook dit jaar zijn er de traditionele kerstkaarten in elke gewenste hoeveelheid. Kaarten kunnen ook speciaal bedrukt worden. • In samenwerking met het Wijnhuis heeft de Rotary een witte en een rode Bourgogne wijn geselec-

teerd. De flessen zijn te koop voor € 7,95. Per verkochte fles is er een bijdrage voor Xenia. • De oliebollenkraam (bij centrum Lange Voort) zal een bedrag storten per oliebol en de Rotary zal in het kerstchalet in de De Kempenaerstraat oliebollen verkopen. • Op 15 december is er een ‘Montmarte’ bij de Rotary-kerstboom. ‘s Middags is er een veiling.

Prijswinnaars ‘I Love Oegstgeest’ actie WINNAARS n De posteractie ‘I Love Oegstgeest’, van de Civil Society Club (en partners) heeft veel enthousiaste reacties opgeleverd. Burgers, ondernemers en organisaties, waaronder notaris Mr. R. van den Nouland, werkten belangeloos aan de ludieke actie mee. Op vrijdag 16 en op zaterdag 17

november verrichtte de notaris de trekking van de prijswinnaars en controleerde hij of in hun woningen inderdaad een ‘I Love Oegstgeest’ raamposter goed zichtbaar voor een van de ramen hing. Namen van prijswinnaars staan hier gepubliceerd en krijgen persoonlijk bericht. De prijsuitreiking heeft plaats op vrijdagmiddag 23 november in de Rabobank (locatie Oegstgeest).

Prijswinnaars posteractie: F. Boot, N. Zwart, L. Bijl de Vroe, M. Teunissen, S. Perl, B. Geiger, D. Trotha, E. Geiger, I. Janka, S. Konings, A. de Kok, M. Vromans, E. de Regt, C. Roelen, N. Cameron, R. Haverman, M. Wierenga, J. van Haasteren, M. Trap, B. Kristiansen, B. Verloren, H. Brink, B.&E. van der Loeff, D. van der Voort, L. Nielsen, J. Overdevest, O. Bär, W. Kuzee, V. van Rooyen, Y. Durand, M. Bögels en R. Jansen.


Autocentrum van Egmond specialist in:in: Autocentrum van Egmond specialist Autocentrum van Egmond specialist

Bosch Car Service van Egmond

Showroom: Langevaart 1a, Werkplaats: Noordeinde 12 Rijnsburg Tel. 071-4022911 Showroom: Langevaart 1212 Rijnsburg 071-4022911 Showroom: Langevaart1a 1a, ,Werkplaats: Werkplaats:Noordeinde Noordeinde RijnsburgTel. Tel. 071-4022911

Een greep uitauto’s: ruim 35 35 auto’s : : Een greep uit ruim 35 Een greep uit ruim auto’s

Maaknu nu snel snel een een afspraak afspraak Maak voor uw: Winterbanden!! voor uw: Winterbanden!!

Tegen inlevering van deze bon Tegen inlevering van deze bon 10% Korting op nieuwe winterbanden 10% Korting op nieuwe winterbanden

Audi A2 1.4 Proline, airco 2007 € 6.950,- VW Move UP! 1.0 airco, navi, lmv 2005 € 8.950,- VW Fox 1.2 Elek. ramen + CV € 11.950,Audi A2 1.4 Proline, airco 2007 € 6.950,- VW Move UP! 1.0 airco, navi, lmv 2012 2012 2005 € 8.950,- VW Fox 1.2 Elek. ramen + CV € 11.950,Audi A6 3.2 FSI aut. full options 2008 € 23.950,- VW Fox 1.2 Trendline LMV 2007 € 5.950,- Seat Altea 1.6 airco, lmv, sportstoelen 2004 € 7.750,Audi A6 3.2 FSI aut. full options 2008 € 23.950,- VW Fox 1.2 Trendline LMV 2007 € 5.950,- Seat Altea 1.6 airco, lmv, sportstoelen 2004 € 7.750,Audi A4 2.0 aut. 65.000 km 2006 € 4.850,- VW Golf IV 1.4 16V airco 2005 € 13.950,- VW Fox 1.2 Trendline € 4.750,2002 Audi A4 2.0 aut. 65.000 km 2006 € 4.850,- VW Golf IV 1.4 16V airco 2005 € 13.950,- VW Fox 1.2 Trendline € 4.750,2002 Audi A4 Avant 2.0 FSI 150 pk 2005 € 9.250,- VW Golf IV 1.4 16V 2004 € 9.950,- VW Touran 1.6 FSI airco € 2.950,1999 Audi A4 Avant 2.0 FSI 150 pk 2005€ 12.950,€ 9.250,- VW Golf IV 1.4 16V 2004 € 9.950,- VW Touran 1.6 FSI airco € 2.950,1999 Audi A4 Avant 1.8 2008 1997 € 2.850,- VW Passat Variant 1.6 € 4.950,2007 Opel Agila 1.2 Temptation, airco, lmv Audi A4 Avant 1.8 € 2.850,VW Passat Variant 1.6 2008 € 12.950,- Opel Agila 1.2 Temptation, airco, lmv 1997 € 4.950,VW Golf VI 1.4 TSI 122pk aut. 2009 € 14.500,- VW Passat 1.6 airco 2003 € 5.750,€ 4.950,2003 2007 Opel Astra 1.6 Elegance 65.000 km VWGolf GolfPlus VI 1.4 122pk 14.500,-VWVW Passat 1.6 zuinig airco € 5.750,-OpelOpel 2003€ 3.950,2009 € €9.950,€ 4.950,1.6 Elegance 65.000 km 2004 2003 VW FSI TSI 52.000 kmaut. 2007 Polo 1.2 zeer 2002 € 3.950,CorsaAstra 1.0 Essentia VWPolo Golf1.4 Plus FSIairco 52.000 km 2003 9.950,-VWVW Polo 1.2 zeer zuinig € 3.950,2002 2007 € €4.950,€ 3.950,2004 Opel Corsa 1.0 Essentia VW 16V Polo 1.6 aut. 4 deurs 1998 € 1.750,- Mitsubishi Space 1.6 Family € 3.750,2002 VWPolo Polo1.6 1.4stuurbekracht. 16V airco 4.950,-Seat VW PoloSport 1.6 aut. 4 deurs € 1.750,-SeatMitsubishi 1998€ 8.750,2003 € €1.500,€ 3.750,Space Family VW Ibiza 1.6, clima 2008 1996 € 2.850,2001 2002 Cordoba Vario 1.41.6 16V VW Polo 1.6 stuurbekracht. 2008 € 8.750,- Seat Cordoba Vario 1.4 16V 1996 € 1.500,- Seat Ibiza Sport 1.6, clima € 2.850,2001

Of www.acvanegmond.nl Ofkijk kijk voor voor alle alle auto’s op: www.acvanegmond.nl Of kijk alle2012.ai auto’s 1op:12-11-12 www.acvanegmond.nl 12 voor november 10:01

WEEKTOPPER Mercedes-Benz A-KlAsse 150 clAssic Inrichting: Bouwjaar: Kleur: Brandstof: Versnellingsbak: Km. stand: Prijs:

MPV (5 drs) januari 2009 Zwart Benzine Handgeschakeld, 5 versnellingen 119.059 km € 12.250,-

Kijk voor details en ons totale aanbod op:

www.autokwaak.nl

A U T O M O B I E L B E D R I J F

van der Kwaak •

verkoop

inkoop

inruil

financiering

Brouwerstraat 51b (showroom) Rijnsburg • Tel. 071-4021513 www.autokwaak.nl • info@autokwaak.nl

In de hele maand december op vrijdagavond

extra koopavond!

Adenta tandprothese Specialist gen

rzekerin

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

Alle ve

Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Op afspraak kan aan huis getaxeerd worden. www.onderdeboompjes.nl Tevens inkoop van (sloop) goud tegen directe contante betaling!

Voetzorg Rijnland

PEDICURE

VooR VeRzoRgde Voeten Voor medische en cosmetische voetverzorging. Behandeling volgens afspraak 06-51528725 Christine van Eck Theo van Doesburglaan 13 2343 LR Oegstgeest www.voetzorgrijnland.nl

• Natuurgetrouwe kunstgebitten • Kunstgebitreparaties

Klaar terwijl u wacht!

WIE WORDT HET DUIZENDSTE LID

BIJ SPORTSCHOOL ROB VAN DER HOORN? INFO: WWW. ROBVANDERHOORN.NL

APK

,8 3 €

*

n all-i

* niet voor Diesel tot 2006

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

SPORTSCHOOL ROB V.D. HOORN

START A.S. VRIJDAG

ZELFVERDEDIGING VOOR MEISJES VAN 12-16 JAAR

MELD JE SNEL AAN! 0624486025

T ME ED SPO

GEZOCHT:

bezorgers m/v

voor de OEGSTGEESTER COURANT vanaf 13 jaar

T? In de VU rd? nee Gepensio

ageren! e r t n u k Ook u

Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

www.tandenwinkel.com

SPORTSCHOOL ROB V.D. HOORN

START A.S. VRIJDAG

ZELFVERDEDIGING VOOR MEISJES VAN 12-16 JAAR

MELD JE SNEL AAN! 0624486025

Voor informatie kun je contact opnemen met Dennis Siebert tel.: 071 40 22 901 of mail naar verspreiding@uitgeverijverhagen.nl

www.uitgeverijverhagen.nl


cultuur

oegsTgeesTeR CoURANT

oké column

Like it U leest de eerste column van OKé. En dat in een vernieuwde Oegstgeester Courant. OKé in de OC. Dat vraagt om uitleg. Wat moet die column hier en is dat wel leuk? Als je een willekeurige Nederlander vraagt wat Oké is dan is waarschijnlijk het antwoord dat het een Engelse term is die ‘goed’ of ‘akkoord’ betekent. Het is een term waar zelfs een gebaar bij hoort: de duim omhoog. Op Facebook heet dat Like it Maar iemand uit Oegstgeest zal meteen antwoorden dat OKé het gezamenlijke blad van alle kerken van Oegstgeest is. Uniek in Nederland. Wij zullen vanaf nu wekelijks ook een column aan u voorleggen. We hopen dat u de column boeiend gaat vinden. Wordt het een saaie column of zit er humor in? Voor veel mensen gaan humor en kerk niet echt lekker samen. Het woordje humor komt maar één keer voor in de Bijbel! Dat is geen goed voorteken. Hoewel? Toch zit er veel humor in de Bijbel. Zo wordt de spot gedreven met de luiaard die zo moe is dat hij niet de puf heeft om zijn hand uit zijn bord te halen. En ondanks dat de apostel Paulus waarschuwt dat we niet zomaar humor mogen gebruiken maakt in zijn eigen brieven toch regelmatig dubbelzinnige opmerkingen. Wat dacht u van “Wat ik doe, doorzie ik niet, want ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat”. Ook een aardige is als de profeet Elia de Bäal-priesters vraagt of hun god slaapt of diep nadenkt. Zo zijn nog veel voorbeelden te noemen. En over een paar jaar zal een willekeurige Oegstgeestenaar hopelijk antwoorden dat hij de OKé kent van het maandblad maar ook van de wekelijkse column in de Oegstgeester Courant. Die Oegstgeestenaar steekt daarbij (met een grote glimlach) zijn duim omhoog. AdK redactieoke@gmail.com

woeNsDAg 21 november 2012

13

Eerste editie ‘Jazz in Oegstgeest’ groot succes n Benefietconcert druk bezocht n Opbrengst voor hospice Tekst en foto: Wil van Elk

Liefhebbers van een muzikaal feest genoten zondag in Duinzigt bij het benefietconcert ‘Jazz in Oegstgeest’. De opbrengst gaat naar de St. Vrienden Hospice Duin- en Bollenstreek. In ruil voor de fantastische muziek en gratis entree verwachtten de organisatoren wel een donatie voor het goede doel. Na het optreden met Leo’s Drugstore kreeg saxofonist Wouter Kiers een bedankje voor zijn belangeloos optreden die middag, net als de overige muzikanten. Op de drie podia, verspreid in het gebouw, traden diverse muzikanten op, zoals in de grote zaal met bar Wouter Kiers en Leo’s Drugstore. In een van de flexruimtes genoot het publiek van het Bolling Kwartet, Trio H2N, en van Axel Hagen. Helemaal boven in het gebouw was het aangenaam toeven met Duo Sounds Like a Jazz Affair, en van de opvallend goed zingende New Amsterdam Voices.

doneren

Het publiek genoot niet alleen van de muzikale verwennerij, maar

De bezoekers genoten van een muzikale middag in Duinzigt, vooral van de New Amsterdam Voices. sprak ook haar verbazing en verwondering uit over het gebouw Duinzigt Oegstgeest waar in een van de ruimtes ook een wijnproeverij van Curious Wines was. Het

Vriendentrouw op Klaas Hennewerf erfgoed n Scheepstimmerwerf Klaas Hennepoel (nabij Poelgeest) kreeg deze maand zijn eerste echte gast.

aan en vriend Raymond twee nieuwe nagels geklonken.

Gratis intake en advies Heeft u last van oneffenheden, een grauwe of slecht doorbloede huid? Microdermabrasie is de oplossing!

Boek nu in de maanden november en december een kuur van 5 Microdermabrasiebehandelingen en betaal er maar 4 + een Comfort Zone Huidverzorgingsset aangepast aan uw huidconditie.

feest hebt gemist, maar toch wilt doneren, stuur dan uw bijdragen naar rekening 43.06.12.363 en vermeld daarbij ‘donatie benefietconcert’.

Oostlander met beelden in de Regenboogkerk expo n Pieter Oostlander exposeert tot en met 2 december in de Regenboogkerk aan de Mauritslaan.

Halverwege november bleek dat het westlandertje ‘Vriendentrouw’ van eigenaar Christiaan Pen water maakte: een lekkende klinknagel. Een goede aanleiding om de Vriendentrouw als eerste echte schip op de werf te hellingen. Afgelopen weekend hebben eigenaar Christi-

De microdermabrasie verwijdert met behulp van fijne kristallen een dun laagje van de bovenste huidlaag. Met deze methode worden de dode huidcellen en oneffenheden effectief verwijderd. Het is een dieptepeeling die totale regeneratie van de huid bewerkstelligt. Het resultaat is een totale huidverbetering door vermindering van grove poriën, fijne lijntjes, pigmentatie en littekens. Voor het beste resultaat adviseren wij de Microdermabrasiebehandeling in een kuur van 5 behandelingen.

flexgebouw, waar je kantoorruimte kunt huren, leent zich uitstekend voor allerlei meetings. Het is zelfs geschikt voor het jazzfeest dat ongetwijfeld wordt herhaald. Als u het

Oude Zeeweg 57 2202 CL Noordwijk info@azzurrobeauty.nl Telefoon: 071 361 47 02

De Regenboogkerk heeft momenteel ‘ vijf gasten op een sokkel’ in haar midden. Het zijn beelden van de Oegstgeester beeldhouwer Pieter Oostlander. De beelden zijn te bekijken op de zondagen 25 november en 2 december van 11.15 tot 12.00 uur en op de zaterdagen 24 november en 1 december van 13.30 - 15.30 uur (op de zaterdag is Pieter Oostlander zelf aanwezig) De werken van Pieter Oostlander zijn abstract en niet figuratief. Mogelijk krijgen deze beelden, door ze in de late herfsttijd te plaatsen in de ruimte van een kerk waar iedere zondag een viering is, een nieuwe zeggingskracht. Bij het maken van de beelden zal Oostlander nooit aan deze context gedacht hebben.

De beelden nodigen uit tot gesprekken. Maar de beelden maken zich los van de maker en kunnen een eigen leven krijgen met nieuwe betekenismogelijkheden. Pieter Oostlander geeft zijn abstracte beelden geen titels mee. Beeldtaal heeft nu eenmaal – in alle stilte – een eigen zeggingskracht.

Ik wil je zien fietsen n De Fietsersbond houdt op 24 november een fietsreparatie-actie van 13.00 tot 16.00 uur op de Lange Voort bij de bieb. Iedereen kan gratis zijn of haar fietsverlichting laten repareren. Ook geeft de Fietsersbond handige reparatie- en aankooptips. De actie maakt deel uit van de campagne “ik wil je zien”.

Jongeren fietsen vaak in het donker zonder licht. Het kan knap lastig zijn om te zorgen dat je fietsverlichting altijd werkt, zo weet de Fietsersbond uit eigen ervaring. Daarom deze reparatie-actie en een campagne om te zorgen dat mensen elkaar aansporen en helpen om te fietsen met werkende fietsverlichting. “Ik wil je zien” is het motto van deze campagne, want fietsen met licht is relaxed. Zo kom je veilig thuis en zonder boete.


21 november 2012 week 47 WWW.OEGSTGEEST.NL RHIJNGEESTERSTRAATWEG 13 POSTBUS 1270 2340 BG OEGSTGEEST

RAADSINFORMATIE AGENDA VERGADERING RAAD VAN 29 NOVEMBER 2012 - AANVANG 20.00 UUR • de begintijden van de onderwerpen zijn onder voorbehoud • voor actuele agenda: kijk op de website 20.00-20.25

20.25-20.30

20.30-20.40 20.40-21.00 21.00

Opening en mededelingen omtrent de vergadering. Inspraak en Uitspraak. A. Spreekgelegenheid voor het publiek. *) Vaststellen agenda. Notulen openbare raadsvergadering van 25 oktober 2012. Rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen. Lijst van ingekomen stukken Inhoudelijke mededelingen. Harmerstukkenlijst - Actualisering belastingverordeningen + tarieventabel en - aanpassing tarieven 2013. Jaarrekening en bestuursverslag 2011 OPOO. Inspraak en Uitspraak B. Vragen van raadsleden. Sluiting.

Voor alle vragen over de gemeente belt u maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur met het Telefonisch Informatie Punt (TIP): 51 91 793 (Communicatie, Klachten, Onderwijs, Projectbureau’s, Meldingen openbare ruimte/servicelijn)

Sociale Zaken spreekuur 51 91 830 Tussen 9.00 en 11.00 uur WMO spreekuur 51 91 819 Tussen 9.00 en 11.00 uur Grofvuil en groot tuinafval Tussen 9.00 en 12.00 uur 51 91 868

Wilt u de burgemeester of één van de wethouders spreken? Bel voor een afspraak met 071-51 91 793 of mail naar secretariaat@oegstgeest.nl. Vermeld in uw e-mail het onderwerp van gesprek en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.

Dit jaar uw foto op de Kerstkaart?

Wie heeft of maakt de mooiste kerstfoto van Oegstgeest? Ieder jaar verstuurt de gemeente Oegstgeest kerstkaarten aan relaties, besturen van omliggende gemeentes en verenigingen en organisaties in en buiten het dorp. Wilt u dat uw mooiste foto van Oegstgeest (in de winter) dit jaar wordt gebruikt voor de kerstkaart? Stuur dan de foto (van goede kwaliteit, min. 1 MB) naar communicatie@oegstgeest.nl Op de foto staat bij voorkeur een tafereel/afbeelding wat onmiskenbaar in Oegstgeest is. U kunt de foto insturen tot en met donderdag 22 november. De eigenaar van de foto die wordt gekozen ontvangt een boekenbon en natuurlijk de ‘eeuwige roem’. Wij zien uw inzending graag tegemoet.

*) Als u wilt inspreken dient u vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op te nemen met de griffier, dhr. F. Kromhout, tel. 071-51 91 793. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente: www.oegstgeest.nl.

@gem_oegstgeest

De volledige agenda en de vergaderstukken liggen tijdens kantooruren ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan de Rhijngeesterstraatweg. Ook zijn ze te raadplegen in het raadsinformatiesysteem op www.oegstgeest.nl.

Milleniumdoel 2012

Trudy: ‘Darfoer heeft een periode van hevige conflicten achter de rug. Mensen moesten vluchten, zijn ontheemd en er was lange tijd

Zo vol zitten de klassen! Hier een gemengde school. (foto: Trudy van Ommeren)

Openingstijden gemeente 5 december Op woensdag 5 december is het gemeentehuis om 15.30 uur gesloten in verband met de Sinterklaasviering. De avondopenstelling komt hierbij te vervallen. Ter compensatie zijn wij dinsdagavond 4 december open van 18.00 tot 20.00 uur.

Dinsdag 27 november

‘Alle jongens en meisjes naar school’ Dit jaar staat het millenniumdoel ‘alle jongens en meisjes naar school’ centraal in Oegstgeest. Om dit belangrijke doel in de schijnwerpers te zetten, zal er de komende weken een reeks van interviews verschijnen met inwoners die actief bijdragen aan dit millennium doel. Het eerste interview in deze reeks is met Trudy van Ommeren. Zij is werkzaam als Program manager voor ZOA in Darfoer (Soedan). Vlak voor zij op het vliegtuig stapte naar Soedan, beantwoordde zij een paar vragen over haar bijdrage aan dit doel en de reden waarom zij al ruim twintig jaar ontwikkelingswerk doet.

Lokaal Loket Oegstgeest 51 56 215 Ma. t/m vrij. van 14.00-17.00 uur Voor al uw vragen over zorg, welzijn, wonen en inkomensondersteuning Lange Voort 2t, 2341 KA Oegstgeest lokaalloket@oegstgeest.nl www.lokaalloketoegstgeest.nl

geen ruimte om iets op te bouwen, enkel voor het bieden van noodhulp. De scholing bestond uit een les onder een boom of uit lessen in een gebouw bestaand uit ijzeren platen, dat regelmatig instort. Het feit dat er nu een vraag is vanuit de mensen naar permanente scholen is een belangrijke indicator voor ons en voor hen, dat een periode van vrede, hoop en opbouw is begonnen. Mensen kunnen zich gaan settelen en samen een gemeenschap gaan vormen. Samen met de mensen in ons gebied en de overheid van Soedan hebben wij al 50 permanente scholen gebouwd in Darfoer en er zullen er dit jaar nog een aantal bijkomen. Voor al deze scholen leiden wij docenten en een ouderraad op. Middelpunt van de gemeenschap Omdat de mensen zich er steeds meer van bewust raken hoe belangrijk scholing is, zitten de scholen die er nu zijn tjokvol met jongens èn meisjes en kunnen er steeds meer kinderen naar school. Helaas is het zo dat we niet iedereen kunnen bereiken en we kiezen er daarom voor om de scholen die we bouwen zoveel mogelijk overlevingskans te geven. Dit doen wij door ze het middelpunt van de gemeenschap te

maken door naast het lagere school onderwijs ook andere cursussen aan te bieden zoals lessen over hygiëne, het geven van intensieve landbouwtrainingen, maar ook het bouwen van latrines en het opvangen van regenwater voor de droge tijd in grote tanks naast de school. Geen dag is hetzelfde Ik doe dit werk ruim twintig jaar voor verschillende organisaties. Ondanks dat er pittige kanten aan dit werk zitten, zoals bijvoorbeeld langere periode weg zijn bij mijn gezin, soms gevaarlijke omstandigheden en het afhankelijk zijn van het beschikbare budget, doe ik het met veel plezier. De hele dag komen er mensen langs om advies te vragen of om gewoon even te buurten, zo ontmoet ik allerlei verschillende mensen. Geen dag is hetzelfde! Voor mij is het overbrengen van kennis en het meedenken met mensen op grote of kleine schaal wat mijn werk zo interessant maakt . En als ik twee of drie van deze mensen op weg kan helpen en hoop voor de toekomst kan geven, dan ben ik een tevreden mens.’

Informatieavond veiligheid De gemeente organiseert in samenwerking met de politie en brandweer ook dit jaar weer een informatieavond waarin veiligheid en in het bijzonder preventie van woninginbraak centraal staan. Aan bod komt duidelijk wat u zelf kunt doen om de kans op inbraak of woningoverval te verkleinen. De avond wordt afgesloten met een workshop “Hoe beveilig ik mijn woning”, verzorgt door Het Beveiligscentrum. De informatieavond vindt plaats op 27 november in de raadzaal van het gemeentehuis. Programma De informatieavond begint met een korte introductie door burgemeester E.M. Timmers- van Klink. De

De informatieavonden over veiligheid in 2011 werden druk bezocht. Meldt u dus zo snel mogelijk aan.

brandweer start met een korte presentatie over het beperken en voorkomen van brand in en om het huis. Daarna geeft de politie een presentatie over inbraakpreventie en social media. Tot slot volgt een workshop ‘Hoe beveilig ik mijn eigen woning’. Er is afsluitend voldoende ruimte voor het stellen van persoonlijke vragen. Tijd: 20.00-22.00 uur, ontvangst met koffie en thee vanaf 19.45 uur. Aanmelden Er is maar een beperkte ruimte beschikbaar, er kunnen zich 100 geïnteresseerden aanmelden voor deze informatieavond. Uw aanmelding geeft u voor 23 november door per e-mail aan kater@oegstgeest.nl onder vermelding van “informatieavond veiligheid”. Geef in het emailbericht aan wat uw naam is, uw contactgegevens en met hoeveel personen u komt. Mocht u geen beschikking hebben over een internetverbinding kunt u ook telefonisch kenbaar maken op welke datum u de informatieavond bij wilt wonen. Neem hiervoor contact op met mevrouw R. Kater, via het TIP: 071 51 91 793.


5

Zwembad Poelmeer

Gladheidbestrijding in Oegstgeest

Kinderen schrijven naar gemeente Afgelopen week is de Programbegroting 2013-2016 vastgesteld. Met een amendement over het zwembad waarin is besloten dat er alles wat mogelijk is in het werk wordt gesteld om te zorgen dat Oegstgeestenaren in hun eigen gemeente kunnen blijven zwemmen. Een week eerder, op 8 november waren er  veel mensen in de raadzaal om de besluitvorming rondom het zwembad te volgen. Toen kwam een aantal insprekers aan het woord en werden er maar liefst 7500 handtekeningen aangeboden van inwoners die wilden dat het zwembad behouden zou blijven. Er kwamen ook brieven bij de gemeente binnen,   van volwassenen en kinderen.  Hieronder publiceren we een deel van een kinderbrief, van een meisje van 9 met daarbij het antwoord van de gemeente. Deze mooie brief willen wij u niet onthouden.

Aan: Nienke de Kuijer Bosuilstraat 10 2333 VD LEIDEN

Datum Verzonden Ons kenmerk Uw BSN Contactpersoon Telefoonnummer

: : : : : :

16 november 2012

R.J.M. van der Zande (071) 51 91 793

Onderwerp

:

Zwembad Poelmeer

RP/zb / 12.08528

Ingezonden brief Beste Nienke,

Met het naderen van de winter staan de medewerkers van de afdeling beheer openbare ruimte zoals elk jaar klaar om de doorgaande wegen en fietspaden bij sneeuw en ijzel weer begaanbaar te maken. De gemeente strooit bij gladheid alleen de doorgaande wegen, busroutes en fietspaden. Het zou immers erg duur worden om alle wegen in Oegstgeest te strooien. Bovendien werkt het strooizout pas goed als er veel over een weg wordt gereden. Om deze reden worden er ook geen voetpaden gestrooid. U kunt de strooiroutes vinden op www.oegst-

geest.nl onder ‘wonen en burgerzaken’ en ‘verkeer en vervoer’. Eigen trottoir strooien Bij sneeuwval en langdurige gladheid ondervinden veel mensen overlast. Vooral ouderen en mensen die moeilijk kunnen lopen hebben veel last van de gladde trottoirs. Om deze reden roept de gemeente iedereen op om het trottoir voor uw woning of winkel sneeuwvrij te maken en te strooien. Zo zorgen wij met zijn allen met minimale inspanning voor een leefbare openbare ruimte.

Wij hebben jouw brief ontvangen over ons plan om zwembad Poelmeer te sluiten in 2016. Je hebt door het verzamelen van handtekeningen laten zien dat andere kinderen en volwassenen het met jou eens zijn. Niet alleen jij, maar ook andere mensen hebben bij de gemeenteraadsleden gevraagd om nog eens goed na te denken over het sluiten van het zwembad. Dit heeft de gemeenteraad gedaan. Op dinsdag 13 november heeft de gemeenteraad besloten dat zij samen met de inwoners van Oegstgeest haar best gaat doen een zwembad te houden in het dorp. De komende maanden gaan zij dus een plan maken hoe ze daarvoor kunnen zorgen.

Kijk voor meer informatie op

www.oegstgeest.nl

Als jij de Oegstgeester Courant leest (of je ouders) of af en toe op de website van de gemeente kijkt kun je in de gaten houden of het gaat lukken.

Reactie van de gemeente Met vriendelijke groet, Namens burgemeester en wethouders van Oegstgeest

Bob van der Zande projectleider

VERGADERINGEN Adviescommissie Groen en Natuur Dinsdag 27 november vergadert de adviescommissie Groen en Natuur in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering is van 9.00 tot 11.00 uur. De agenda leest u op www.oegstgeest.nl Monumentencommissie Op woensdag 28 november vergadert de monumentencommissie in de trouwzaal van het gemeentehuis. De vergadering start om 16.30 uur.

BEkENDMAkINGEN Op 24 november 2011 heeft de gemeenteraad de afvalstoffenverordening vastgesteld, waarin de regels voor het aanbieden en inzamelen van afval werden bepaald. In veel gevallen heeft de raad bepaald dat het college van burgemeester en wethouders nadere regels kan stellen. Op 16 oktober 2012 heeft het college de uitvoeringsbesluiten bij de afvalstoffenverordening opnieuw vastgesteld. De nieuwe uitvoeringsbesluiten zijn grotendeels gelijk aan de oude besluiten. Diverse artikelen zijn echter geactualiseerd. De belangrijkste wijzigingen zijn: Textiel: - De textielcontainers die enkele winkels en/ of instellingen op eigen terrein houden worden gelegaliseerd; Kunststof verpakkingen: - Kunststof verpakkingen kunnen worden aangeboden in de zakken van het Plastic Heroes-logo; - Plastic Heroes-zakken dienen te worden aangeboden door plaatsing op het voetpad zo dicht mogelijk bij de rijroute van het inzamelvoertuig; - Plastic Heroes-zakken mogen vanaf 22.00

VERGuNNINGEN EN BEkENDMAkINGEN

uur op de dag voorafgaande aan de vastgestelde inzameldag worden buitengezet.

van 18.00 uur tot 20.00 uur voor vrije inloop.

De uitvoeringsbesluiten en de bijbehorende afvalstoffenverordening kunt u vinden op de website van de gemeente Oegstgeest onder bestuur en organisatie.

De leges bedragen voor een verleende parkeerontheffing tot en met 31 december 2012 € 48,50. Vanaf 1 januari 2013 geldt een ander bedrag.

Parkeerontheffing Burgemeester en wethouders van Oegstgeest maken bekend dat vanaf medio november 2012 een parkeerontheffing blauwe zone kan worden aangevraagd voor het jaar 2013 uitsluitend door de bewoners van het blauwe zone-gebied:

Verleende ontheffingen Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest maken bekend dat zij onderstaande ontheffing hebben verleend.

VERGuNNINGEN Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning 1. Duivenvoordestraat 1 – aanleg looppoort tussen Duivenvoordestraat 1 en 3 2. Poelgeesterweg 1 – slopen rijksmonument (9-11-2012/630254) 3. Vincent van Goghlaan 27 – plaatsen dakopbouw (16-11-2012/633564)

Licht zet inbrekers De ingekomen aanvragen liggen ter inzage in het zicht bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt

Overige verleende ontheffing - Haarlemmerstraatweg 8A Vervoersontheffing consumentenvuurwerk (12.08325/19-11-2012).

nog geen bezwaar of beroep indienen.

Verleende omgevingsvergunningen Het college van burgemeester en wethouders De gehele De Kempenaerstraat; en de burgemeester van Oegstgeest maken Geversstraat 39 tot en met 85 en 40 tot en bekend dat zij onderstaande omgevingsverBinnenverlichting met 56; Tegen de verleende ontheffing kunnen be- gunningen en/of ontheffingen hebben verHet gehele Terweeplein; langhebbenden, binnen zes weken na de dag leend. De datum van bekendmaking staat bij Terweeweg 1 tot en met 7 en 2 tot en met waarop het besluit is bekendgemaakt, een het besluit vermeld. Tijdschakelaars 62; gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 1. Coxhoorn – bouw 16 woningen (14-11Koninginnelaan 1 tot en met 7 en 2 tot en college van burgemeester en wethouders van 2012/563399) Goede met 4. Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstbuitenverlichting geest (2343 LB 8). Bezwaar U kunt de aanvraag doen op www.oegstTegen de verleende omgevingsvergunning Goed zicht op geest.nl via de Gemeentewinkel onder par- Verleende vergunningen diede tot stand is gekomen met de reguliere keerontheffing. Het college van burgemeester entoegangsdeuren wethouders voorbereidingsprocedure kunnen belanghebvan Oegstgeest maken bekend dat zij onder- benden, binnen zes weken na de dag waarop Goed hang- en Indien u niet over internet beschikt kan ook staande vergunning hebben verleend. het besluit is bekendgemaakt, een gemotisluitwerk veerd bezwaarschrift indienen bij het college een aanvraagformulier worden ingevuld bij de afdeling Publiekszaken. De openingstijOverige verleende vergunning van burgemeester en wethouders van OegstKijk op www.politiekeurmerk.nl of www.politie.nl/haaglanden den zijn: Hele gemeente geest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. op maandag, dinsdag, donderdag en vrij- Inzamelvergunning doorlopende pe- De datum bekendmaking van het besluit Ziet collecte u iets verdachts? dag riode: staat tussen haakjes  vermeld achter de  bevan 09.00 uur tot 12.00 uur voor vrije in- - Prinses Beatrix Spierfonds van 8 tot en met treffende vergunning. loop; 14 september 2013 en de daaropvolgende van 13.00 uur tot 15.00 uur uitsluitend op jaren (12.08324/19-11-2012). Informatie afspraak; Als u algemene informatie wilt over ingekoop woensdag: Tegen de verleende vergunning kunnen be- men aanvragen, het aanvragen van een vervan 08.00 uur tot 09.00 uur uitsluitend op langhebbenden, binnen zes weken na de dag gunning, verleende vergunningen of overige afspraak; waarop het besluit is bekendgemaakt, een informatie dan kunt u op werkdagen van van 09.00 uur tot 12.00 uur voor vrije in- gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 9.00 tot 12.00 uur langskomen op het geloop; college van burgemeester en wethouders van meentehuis of u kunt bellen met (071) 51 91 van 13.00 uur tot 15.00 uur uitsluitend op Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegst- 793. Ook is er informatie beschikbaar op de afspraak; geest. website www.oegstgeest.nl.


DEALER VAN O.A.:

AND MORE..

S P I J K E R B R O E K E N

1

V O O R

2

V O O R

79,- 129,T/M ZATERDAG 1 DECEMBER 2012 DIVERSE MODELLEN EN WASSINGEN (M.U.V. NIEUWE COLLECTIE EN BASICS)

LANGSTRAAT 75 WASSENAAR

Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 9.30 - 17.00 uur

Verzilver uw goud! De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor. Leeuwarden

Groningen

Goudwisselkantoor is eigendom van familie de Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de

Emmen

goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor

Alkmaar Zwolle

is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we

Haarlem

waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs. Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie.

Katwijk

Goudwisselkantoor d, zilver en munten • 25 jaar ervaring in gou jblijvende taxatie • een deskundige en vri k indien gewenst per ban • contante betaling of r de taxatie • discrete ruimte voo en van goud en zilver • advies in het belegg

Amersfoort Apeldoorn

Den Haag Utrecht Rotterdam

Nijmegen Klaaswaal Breda Goes

Den Bosch Eindhoven

Heerlen

Enschede


cultuur

oeGsTGeesTeR CoURanT

woensdaG 21 november 2012

Passie voor modeltreinen

Kort nieuws Altvioolkwartet KamermuzieK n Het Zemtsov Altvioolkwartet is een bijzonder kwartet. Niet alleen omdat vier leden uit één familie samen spelen, maar ook qua bezetting van vier altviolen. Het kwartet debuteerde in 2010 tijdens het Grachtenfestival in Amsterdam. Voor het concert in Oegstgeest heeft het Zemtsov Altvioolkwartet een gevarieerd programma samengesteld met werk van de Engelse componist Frank Bridge, de Roemeen Nelu Fieraru en de 19e eeuwse Bohemer Max von Weinzierl. Er staat ook een werk van de Nederlandse componist Arne Werkman op het programma en van J.S. Bach speelt het kwartet de prachtige Ciaconna in een bewerking voor vier altviolen. Ter afsluiting kunt u genieten van een aantal tango’s van Astor Piazzolla. Vrijdag 23 november, 20.15 uur (NB: 60 minuten concert!) Groene Kerkje, Haarlemmerstraatweg, Oegstgeest Losse kaarten € 17,50 / tot 27 jaar € 10,00, inclusief consumptie na afloop. Kaarten verkrijgbaar bij K&O Oegstgeest: tel. (071) 523 71 65 / e-mail: ko.oegstgeest@12move.nl of aan de kerk vanaf 19.30 uur.

17

treinen n Afgelopen weekend organiseerde Marente, in Woonen zorgcentrum Hofwijck aan de Hazenboslaan in samenwerking met M-Track organisatie Nederland een demonstratie en workshop modelbouwtreinen.

Foto: Heleen Reterink

Cappella geeft jubileumconcert

Running Dinner

n Indrukwekkend n Magnificats door de eeuwen heen

eten n Zaterdag 17 november kwamen 65 leden van de Protestantse Gemeente Oegstgeest (PGO) vol verwachting naar het Gemeentecentrum. Het enige wat ze wisten, was dat ze die avond in kleine groepjes de maaltijd met elkaar zouden delen. Het voorgerecht hier, het hoofdgerecht daar en steeds weer met anderen rond de tafel schuiven. Maar bij wie kom je aan tafel en wie zijn de gastvrouw en gastheer? En wat zal je vanavond voorgezet krijgen? De spanning werd nog even opgevoerd, want de envelop die men ontving met alle informatie, mocht nog niet direct worden opengemaakt. De ad interim voorzitter van de kerkenraad, ds. Aart Verburg, opende de avond. “We heffen nu nog niet het glas, want de glazen staan elders op tafel. De dames van de organisatie zijn in de afgelopen week ware koppelaars geworden. We zijn benieuwd welke matches er zijn gemaakt”. En toen mochten eindelijk de enveloppen worden geopend. De koks voor het voorgerecht vertrokken vast naar huis voor de laatste voorbereidingen. Om 18.00 uur mochten alle gasten vertrekken. Nog een laatste blik op de plattegrond en dan echt in de benen. Een Running Dinner is een avond vol beweging. Om kwart voor 9 kwam iedereen vol verhalen, met lachende gezichten, terug in het Gemeentecentrum waar een heerlijk dessertbuffet stond opgesteld.

Door Wim van Tuijl

Op zondagmiddag 18 november heeft Cappella pro Cantibus ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan een jubileumconcert gegeven in de Regenboogkerk. Voorzitter Heleen Retelbink voerde voor aanvang kort het woord. Ze verwelkomde de aanwezigen en gaf het eerste exemplaar van de nieuwe CD aan oud-dirigent Theo Tobe die het koor 40 jaar geleden oprichtte en vervolgens 27 jaar dirigent is geweest. Het tweede exemplaar werd overhandigd aan cantor organist Jaco van Leeuwen die een dominante muzikale bijdrage aan deze CD heeft gehad.

magnificats

Gekozen was voor Magnificats door de eeuwen heen. De Nederlandse vertaling van Magnificat is lofzang van Maria. Het heeft door de eeuwen heen veel componisten geïnspireerd tot compositie ervan en

het vocaal te laten vertolken. Cappella pro Cantibus heeft voor een uniek jubileumconcert gezorgd door diverse Magnificats van componisten vanaf de 14e eeuw tot hedendaagse te verweven binnen één concert. Voor de pauze kon het in groten getale opgekomen gehoor genieten van zeven Magnificatcomponisten zoals klassiekers Orlando di Tasse (14e eeuw) en Heinrich Schütz (15e eeuw). Het Magnificat in Bes van Francesco Durante werd muzikaal ondersteund door orgel en strijkorkest en vocaal door een sopraan, een tenor en een bas. Het eerste gedeelte werd afgesloten met uitvoering van werken van meer eigen-

tijdse componisten als Jan Pasveer en de nog jonge Daniel Rouwkema (1974).

apotheose

Voor het tweede gedeelte stond slechts één Magnificat op het programma, namelijk die van John Rutter; een nu nog levende Engelse componist. Eigentijdser valt een Magnificat in muzikaal niet voor te stellen. Een zo langdurig werk kan alleen het predikaat ‘uitstekend op hoog niveau uitgevoerd’ verwerven door maandenlange repetitie en een perfecte harmonie tussen dirigent en koor, solisten, orkest en organist. Dirigent Cor Brandenburg heeft dit met zijn koor, organist Jaco van Leeuwen en de andere direct betrokkenen bereikt. Gevolg: een minutenlange staande ovatie; de terechte beloning voor dit voortreffelijk uitgevoerde concert.

Twee dagen lang stonden diverse modules uitgestald in de activiteitenruimte van het centrum. Al vroeg in de morgen stonden de eerste geïnteresseerden binnen voor een glimp van de prachtige modules en treinen. Zelfgemaakte boompjes, huisjes, een station, bergen, bruggetjes en tunnels waren te bewonderen. Ook kon jong en oud de passie met deze hobbyisten van M-track delen, door zelf deel te nemen aan de workshop ‘bouw je eigen droomhuis in miniatuur’ of men kon een item door middel van het bedienen van de knoppen activeren. De activiteitenbegeleiding gaat vanaf heden een eigen groep beginnen. Ouderen die het leuk vinden om zelf met enige ondersteuning aan een module te werken, kunnen vanaf nu aan de slag. In het weekend hebben zij al enige materialen in ontvangst mogen nemen, maar zij zijn nog op zoek naar andere sponsoren. Kunt u helpen, neem dan contact op met de activiteitenbegeleiding van Hofwijck. Tel. (071) 51 94 200.

Dronken man beledigt agenten aanhouding n De politie heeft op 17 november een 54-jarige man uit Oegstgeest aangehouden omdat hij een ademanalyse weigerde en daarna de agenten beledigde. Agenten gingen rond 17.30 uur een restaurant aan de De Kempenaerstraat binnen om daar te controleren. Binnen waarschuwden zij een 54-jarige man die duidelijk onder invloed van alcohol was, dat hij niet mocht rijden. Even later zagen de agenten de man in zijn auto stappen en wegrijden. Zij hielden de man staande en vroegen hem om te blazen. Hij wilde dit niet en is hierop aangehouden.

Geert Mak over Amerika zonder John boeK n Grote belangstelling in de aula van Duinzigt vorige week voor een ontmoeting met ‘wereldwijdjournalist’ Geert Mak. Mak sprak over zijn laatstverschenen boek Amerika zonder John. Daarin doet hij de reis van John Steinbeck nog eens over op zoek

naar het antwoord op vragen of Amerika nog wel ‘ het beloofde land’ is. Hoe de maatschappij veranderde in een consumptiemaatschappij, over de religieuze stromingen in de staten, de openheid in omgang met elkaar en de opvallende verhouding Nederland-Amerika. Al reizende ontdekt Mak dat Steinbecks reisverslag ook half-fictieve gedeelten bevat. Tijdens de pauze

was er grote belangstelling voor het laten signeren van zijn pas verschenen boek. De vele vragen die gesteld werden maakten het optreden van Mak extra interessant. De bijeenkomst was georganiseerd door de Rijnlandse Boekhandel en de Openbare Bibliotheek Bollenstreek - Oegstgeest. Foto/tekst Antoon Koch

Geert Mak signeert.

Actie Dierenambulance

Kinderwoorddienst tijdens Advent

steun n Dinsdag 27 november voeren de kooplieden van de Oegstgeester warenmarkt actie.

feest n In de vier weken voorafgaand aan Kerstmis is er voor kinderen een Adventproject tijdens de zondagse missen.

“Op die dag kunnen de marktbezoekers bijdragen aan de aankoop van voer voor de vele vogels die komende winter weer in het vogelasiel zullen worden verzorgd”, laat initiatiefnemer kaas-

boer Marco Overdevest weten. De dierenambulance heeft twee ambulances waarmee gewonde of gevonden dieren worden opgehaald. Op de markt heeft de Dierenambulance ook een kraam. De marktkooplieden zelf brengen een bedrag van € 250,00 bijeen. Tijdens de markt start een loterij waarbij marktbezoekers bij hun aankoop een lot krijgen waarmee mooie prijzen te winnen zijn.

Kinderen van 4 tot 12 jaar gaan zich in twee leeftijdsgroepen voorbereiden op het naderende feest van het licht. Alle kinderen zijn van harte welkom om één keer of alle keren

mee te doen op de zondagen 2, 9, 16 en 23 december om 11.00 uur in de Willibrordkerk aan de Rhijngeesterstraatweg in Oegstgeest. De kinderwoorddienst vindt steeds plaats tijdens het grootste gedeelte van de zondagse viering. Na afloop komen de kinderen terug in de kerk, waar ze kort vertellen wat ze gedaan hebben en de mis verder meemaken. De kinderen van 4 tot 8 jaar volgen

het project van Kind op Zondag: De Advent is een tijd van verwachting. Voor kinderen van 8 tot 12 jaar heeft het project van Bonnefooi dit jaar als thema “Ik zie, ik zie….”. Iedereen zal aanvullen ”wat jij niet ziet”, en dat is precies waar het deze adventszondagen over gaat. Ouders of verzorgers die vooraf graag meer informatie willen, kunnen contact opnemen met Chantal de Bree, tel. (071) 515 64 75.


VÓÓRINTRODUCTIE MITSUBISHI MIRAGE

Vanaf

• • • • •

€ 8.790,-

Geen BPM en geen wegenbelasting Standaard 5 deurs Standaard zeer riant uitgerust 5 zitplaatsen Gemiddeld verbruik 1 op 25 A-label

14% bijtelling

GE IS ALLÉÉN A IR M I H IS B U S IT M E D BER TE M E V O N 4 2 G A D R E T A OP Z SHOWROOM! E Z N O IN N E IG T H IC BEZ De Mitsubishi Mirage is leverbaar vanaf februari 2013.

Automobielbedrijf Oudshoorn B.V.

Touwbaan 5 • 2352 CZ Leiderdorp • 071 – 541 01 41

WWW.OUDSHOORNBV.NL

Brandstofverbr.: 4,0 t/m 4,3 l/100 km, CO2-uitstoot: 92 t/m 100 g/km. Prijzen inclusief BTW/BPM, tenzij anders vermeld, exclusief verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaard specificaties. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.


sport

OegsTgeesTeR COURAnT

Sport kort ZVL plaatst zich voor halve finale KNZB beker wateRpolo In een vol zwembad in Gouda trad ZVL voor de kwart finale KNZB beker aan tegen GZCDonk. Een wedstrijd die op voorhand als finale zou kunnen zijn getipt. Door de loting werd dit echter de kwart finale. Beide teams wonnen in de afgelopen twee seizoenen al één maal de Cup en ze waren er op gebrand dit te herhalen. Winst in deze wedstrijd was daarvoor noodzakelijk. n

GZCDonk wist in de eerste periode direct te profiteren van de thuis situatie. Na de eerste aanval van ZVL afgeslagen te hebben scoorde de thuisploeg wel uit haar eerste aanval. Dit was echter ook het enige wapenfeit van de thuisploeg in deze periode. Het was uiteindelijk Marianne de Groot die het eind van deze periode op 1-4 zette. ZVL had een duidelijk overwicht in het water in de eerste periode. In de tweede periode wist de thuisploeg terug te krabbelen waardoor het een spannende strijd bleef. Na het afsluiten van de tweede periode met een 5-7 voorsprong voor ZVL wisten de Goudse dames nog terug te komen tot 7-7 in de derde periode. Het leek even of ZVL de grip op de wedstrijd kwijt was maar de ploeg wist de voorsprong te herstellen en ook de derde periode goed af te sluiten. In de laatste periode kon GZCDonk nog eenmaal sterk aanzetten, maar de Leidse equipe hield het hoofd koel en wist de wedstrijd in alle rust uit te spelen. Met een duidelijke 10-13 overwinning plaatst de ploeg zich voor het finaleweekend van 22 en 23 december in Alphen aan den Rijn. Donk-ZVL 10-13 Periodestanden 1-4, 4-3, 3-3, 2-3

Drukke biljartweek biljaRt n Het kaderteam BCOVan der Luyt Selfstorage speelde in week 46 met alle varianten in de uitslag een beker- en een competitiewedstrijd. In de bekerwedstrijd tegen Carambole-Deco was alleen Paul Witteman degene die van BCO in een goede vorm stak. Hij won zijn partij van 160 punten in slechts zes beurten met een hoogste serie van 61. De ontmoeting ging daarmee verloren met 2-6 en zal het team in de return op 6 december een maximale winst moeten behalen om door te bekeren. De dag erna trad het team voor de competitie aan in Rumpt tegen Carambole-Tickert. Paul Witteman (160) won van J. de Ridder (220), Wilfred Wijnnobel (130) van H. de Ridder (110) en Ben Duivenvoorde en Mark Bakker wonnen ook en daarmee leverde deze ontmoeting een 6-2 winst op. Een plaats in de middenmoot van hun poule werd nu hun deel. Op de matchtafel was ook het Top-team BCO deze week actief, op zaterdag in Mariënberg, Ben Duivenvoorde verloor van P. v.d. Geest Jr. Ronald Filippo won in het kader van P. v.d. Geest Sr. Paul Witteman speelde nu een fantastische bandstootpartij (75) tegen R. Gielens. Duivenvoorde verloor van V.d. Geest Jr. en Witteman verloor van Gielens. Filippo won zijn partij. Ze staan nu op de achtste plaats.

wOensDAg 21 november 2012

19

Oegstgeest beloont zichzelf met punt voetbal

n Dat de nummer drie op de ranglijst in de zaterdag 3e klasse, Rohda’76, naar de Voscuyl was gekomen met de bedoeling om de drie punten mee terug te nemen naar Bodegraven, liet zich afgelopen weekend al gauw raden.

Met bij vlagen goed verzorgd voetbal met snelle uitvallen probeerde men het voordeel aan hun kant te krijgen. Dat lukte twee keer, maar door passie en grote inzet wist de Oegstgeester formatie ook tot tweemaal toe de stand weer gelijk te trekken. De 2-2 is dan ook het terechte resultaat van een mooie en spannende wedstrijd.

2 vv oegstgeest 2 Rohda’76 Rohda liet dus geen onduidelijkheid bestaan over hun intenties. Van meet af aan trok men ten strijde. Met name door snelle uitvallen over hun rechterflank had de vv.Oegstgeest, zeker in het begin, alle moeite en moest in de laatste linie alle zeilen bijgezet worden om de eerste storm te trotseren. Dat ging in de 11e minuut toch verkeerd. Door een misverstand ontstond voor de Rohda spits ineens een vrije weg naar het doel. 0-1 dus. Oegstgeest liet zich hierdoor niet van de

wijs brengen, want bij een van de spaarzame uitvallen van VVO gaf Van de Bent een laatste tikje aan het schot van Jonk, waardoor de stand weer gelijk kwam. De tweede helft was nauwelijks begonnen toen Rohda een terecht gegeven penalty toebedeeld kreeg. Deze werd verzilverd en Oegstgeest moest andermaal tegen een achterstand aankijken. Ook nu weer bleek VVO weer over voldoende veerkracht te beschikken, wat resulteerde in de 68e minuut in een mooie gelijkmaker. Daarna ontspon zich een ongekende felle doch sportieve strijd tussen beide partijen waarin beiden partijen vol voor de winst gingen. De stand bleef echter ongewijzigd.

Om elke centimeter werd strijd geleverd.

Anran Tan hoopt Pecos zaterdag de titel te bezorgen. Foto: Henk van Gijzen.

Tafeltennissers Pecos mogen het gaan afmaken De tafeltennissers van Pecos spelen zaterdag in Veghel eindelijk voor het echie. Het gaat dan tegen concurrent Herwaarden om de titel. Om de titel in de eerste divisie wel te verstaan. De ongeslagen lijstaanvoerder uit Oegstgeest mag zelfs met 6-4 verliezen, maar zal toch nog niet helemaal gerust zijn op een goede afloop. De heenwedstrijd werd na een 3-5 tussenstand ternauwernood met 5-5 beëindigd. Tony Nader, Anran Tan en René Waterreus deden zaterdag in eigen huis in ieder geval zelfvertrouwen op door met 8-2 te winnen van Scylla 2. De bij de Leidenaars teruggekeerde routinier Van Rijn won nipt van Nader en het gelegenheidsdubbel Tan-Waterreus ging na een aantal matchpoints ook naar de bezoekers. Daarna werd gelukkig geen verdere averij opgelopen,

8 pecos 2 Scylla 2 al moest Tan alles uit de kast halen tegen Goessens. Met Tan heeft Pecos komende zaterdag zonder meer de sterkste troef in huis, maar van ‘vier zekere punten’ voor de Chinees kan geen sprake zijn. Uitgerekend tegen Herwaarden leed hij in het thuisduel zijn enige nederlaag van dit seizoen. Toch wordt in de Thorn Tafeltennishal voorzichtig gerekend op de titel. Een terugkeer in de eredivisie is daarmee overigens nog lang niet zeker. Daarvoor zal eerst moeten worden afgerekend met de andere eerstedivisiekampioen, Scylla 1, of

anders met de nummer voorlaatst van de eredivisie, Zwolle. Pecos 2 speelde dit weekend niet, Pecos 3 won net als het eerste met 8-2. Paul Kruijt, Jop van der Wiel en Ted van den Berg versloegen Bergeijk. Een goede uitslag, die uitzicht geeft op de tweede plaats in deze tweededivisiepoule. Kruyt en Van den Berg wonnen al hun partijen. Jop van der Wiel speelde goed, maar liet een 2-0 voorsprong door gebrek aan ervaring lopen tegen verdediger Ridder. Sengers was nog te sterk voor de Oegstgeester junior, die wel een doorslaggevende rol speelde in het gewonnen dubbel met Kruijt. In zijn voorlopig laatste landelijke thuiswedstrijd klopte team 4 Hotak met 7-3. Een prima uitslag, die maar weer eens aantoont dat het team eigenlijk thuishoort in de derde divisie. Dit zal wel pas waargemaakt kunnen worden na minimaal één seizoen in de hoofd-

klasse. De eindsprint komt net iets te laat voor Ilja Koers (3x), Martin Hamel (2x), Kristijan Plesnik (2x) en Friso Reitsma om degradatie nog af te wenden. Zaterdag 24 november om 16 uur: Pecos 2- Red Stars 1, Pecos 3 – Renata 1. www.pecostafeltennis.nl

BERNARD SCHULTE BV CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

Voor al uw klimaatbeheer ➜ CV installaties ➜ CV ketels ➜ Ventilatiesystemen ➜ Zonne-energie ➜ Airconditioning Ook voor al uw service & onderhoud! Voorhout - Nijverheidsweg 10 Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL


BINNENKORT IN AANBOUW!

IN VERKOOP! VERKOOP! IN

WEGENS SUCCES NU IN ECHT IN VERKOOP! EGENS SUCCES NU ECHT VERKOOP!

WEGENS SUCCES NUvan ECHT IN VERKOOP! 12 APRIL tot 19.00 2 WEGENS APRIL vanNU17.30 tot 19.00 uur uur SUCCES ECHT17.30 IN VERKOOP! PROFITEER NU!

ontvangen wij uaan graag aan de Rhijnhofweg 55, Oegstgeest. vangen wij u graag de Rhijnhofweg 55, van 17.30 totOegstgeest. 19.00 uur van 17.30 tot 19.00 uur De verkoopdocumentatie ligt dan voor u klaar. verkoopdocumentatie ligt dan voor u klaar. Koop voor eind 2012 en profiteer

12 APRIL APRIL 12 ontvangen wij u graag aan de Rhijnhofweg 55, Oegstgeest.

015 27 60 40 T. 015 T. - 27 60- 400

T. 015 - 27 60 400 T. 071 - 40 51 616 ontvangen u graag aan de Rhijnhofweg 55, Oegstgeest. De verkoopdocumentatie ligt dan voor u klaar. T. 015 - 27 60 400 van de wij huidige hypotheekvoorwaarden. De ligt dan uUklaar. T. 015 - 27 is bereikbaar ma tot vr van 8.00 – 22.00 60 uur en za400 van 9.00 – 18.00 uur. T YNTS PEverkoopdocumentatie BZ ARENTSZ TY ETD YTER TR YBouwfonds P EA DN OO R Mvan AN BARE T Y PE D E R UPYvoor EE RR TYPE DOO M

• woonoppervlakte vanaf ca. 170 m² • woonoppervlakte vanaf ca. 135 m² • woonoppervlakte vanaf ca. 120 m² onoppervlakte vanaf ca. 170 m² • woonoppervlakte ca. 135 m² • TYPE woonoppervlakte m² TYPE BA R EN TSZ TYPE DE RU Y Tvanaf ER D OORM A N vanaf ca. 120 • kaveloppervlakte vanaf ca. 210 m² • kaveloppervlakte tot ca. 240 m² • kaveloppervlakte vanaf ca. 210 m² TYPE B A R EN T S Z TYPE DE RU Y T E R TYPE D OORM A N veloppervlakte vanaf ca.vanaf 210ca. m²170•m² kaveloppervlakte tot ca. 240 vanafca. ca. 210 • woonoppervlakte • woonoppervlakte vanaf ca.m² 135 m² • •kaveloppervlakte woonoppervlakte vanaf 120 m²m²

• vanaf ca. 170• m² vanaf 135 m² •.• woonoppervlakte vanaf ca. ca. 210 120met m² keuken en • woonoppervlakte riante woonkamer met en• • riante woonkamer met en • riante vanaf woonkamer • kaveloppervlakte vanaf ca. 210 m² • woonoppervlakte kaveloppervlakte tot ca.ca. 240 m²keuken •riante.woonkamer.met.keuken.en. kaveloppervlakte m² nte woonkamer met keuken en keuken riante woonkamer met keuken en • kaveloppervlakte vanaf ca. 210 m² • kaveloppervlakte tot ca. 240 m² • kaveloppervlakte vanaf ca. 210 m² riante woonkamer met keuken ensuite • van riante woonkamer en • riante woonkamer met suite suite 65 keuken m² suite van ca.keuken 65 m²en te van• ca. 65van m² ca. 65 m² ca. 65van m² ca.met • riante woonkamer met keuken en • riante woonkamer met keuken en •suite.van.ca..65.m² riante woonkamer met keuken en suite van ca. 65 m² suite van ca. 65 m² suite van ca. 65 m² • riante zolderruimte van ca. 48 m² • veel uitbreidingsmogelijkheden! • veel uitbreidingsmogelijkheden! nte zolderruimte van ca. 48 m² • veel uitbreidingsmogelijkheden! • veel uitbreidingsmogelijkheden! ca. 65 m² van ca. 48 m² • suite riantevan zolderruimte • zolderruimte van ca. 48 m² • riante veel uitbreidingsmogelijkheden! • veel uitbreidingsmogelijkheden!

• veel uitbreidingsmogelijkheden! el uitbreidingsmogelijkheden!

van ca. 65 m² • suite veel uitbreidingsmogelijkheden! • veel uitbreidingsmogelijkheden!

van ca. 65 m² • suite veel uitbreidingsmogelijkheden! • veel uitbreidingsmogelijkheden!

Koopsom vanaf  395.000,v.o.n. opsom vanaf  395.000,v.o.n. Koopsom vanaf  395.000,v.o.n. Koopsom vanaf  395.000,- v.o.n.

UITNODIGING ICI PARIS XL OEGSTGEEST BESTAAT I JAAR

OPGeLet!

PArtICuLIereN

uw advertentie verschijnt in de regio:

25% KORTING *

OP UW GEHELE AANKOOPBEDRAG

Advertenties kunnen tegen contante betaling à € 8,00 ingeleverd worden bij:

• HET VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK • SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK • PRImERA v.d. Lans, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM • RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut • THE READSHOp, in de Hoftuin, rIJNSBurG • LIETHORpS BOECKHUYS, Hoogmadeseweg 13, LeIDerDOrP • ROKERSpALEIS LEIDERDORp, Van Diepeningenlaan 17, LeIDerDOrP • BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (passage) en FOTO DICKHOF, Irisln. 63, OeGStGeeSt

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLeVereN tOt DINSDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna) Voorwaarden: 3 regels € 8.00. Per regel € 2.75 meer. Korting geldig vanaf de adviesprijs, geldig van 22 t/m 24 november 2012 in ICI PARIS XL Oegstgeest in Nederland. U ontvangt 15% extra korting bovenop de standaard 10% korting. Niet geldig i.c.m. andere kortingsacties, op reeds afgeprijsde artikelen of La Mer, ONLY YOU, IPXL, Watson Care, Viktor & Rolf, Narciso Rodriguez, Tom Ford, cadeaucheques en Vivabox. Prijswijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.

*

KOOP NU VAST MET FEESTELIJK VOORDEEL UW DECEMBERCADEAUS!

4 EN 2 2012 3 2 22, EMBER NOV

Katwijk Leiderdorp

Noordwijk rhout Noordwijke Oegstgeest Rijnsburg Sassenheim Valkenburg Voorhout d Waardeilan Warmond Wassenaar De Zilk

}

€ 8.00 € € € €

10.75 13.50 16.25 19.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam:............................................................................................................................................................. Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

Kempenaerstraat 22, 2341 GM Oegstgeest

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN


sport

OegSTgeeSTeR COURanT

Sport kort Fiks verliest in spectaculaire wedstrijd korfbal n De druiven waren zuur voor Fiks. Niet minder dan 22 keer scoren en dan toch verliezen. Dit overkwam Fiks in Rhoon. Over het algemeen heeft een formatie die zoveel scoort de zege op zak. Afgelopen zaterdag niet dus. Bij de thuisploeg stond de teller na afloop op 25. De toon werd al in de eerste minuten gezet. De speler met rugnummer 10 van RWA haalde het optimale rendement uit twee doelpogingen en zorgde zo voor de eerste vakwisseling. Genoemde speler zou tot 10 treffers komen. “Fiks is aanvallend uitstekend voor de dag gekomen”, complimenteerde Hans Peters zijn team. Fiks vertaalde dit in snelle tegengoals en evenals RWA een hoog scoringstempo. Tijdelijk hoger zelfs. Rond de zestiende minuut had Fiks met 9-11de leiding. Twintig treffers in zestien minuten gaf aan dat de toon was gezet en het publiek een heerlijke wedstrijd kreeg voorgeschoteld. RWA is een ploeg met routine en fysieke kracht om gemakkelijk van een achterstand terug te komen. Het lokte vrije ballen uit die vrijwel alle tot treffer werden gepromoveerd. Daarna kwam de beslissende fase dat Fiks het treffertempo van RWA onvoldoende kon volgen. In de volgende 14 minuten kon alleen Kevin Vreeken scoren en had de tegenstander de controle overgenomen. De jacht en ijver van Fiks om terug te komen, werden bijna beloond. Dominic van Welzen (7 treffers) bracht Fiks in de tweede rondgang op 15-13. “Daarna was te zien dat de tegenstander in staat was de gehele wedstrijd gemakkelijk te scoren”, concludeerde hans Peters terecht. “Verliezen met 25-22 is geen schande, zeker niet gezien de inzet en het doorzettingsvermogen van mijn formatie”, analyseerde hij verder. Enkele minuten kon Fiks het verschil steeds terugbrengen tot twee, maar moest daarna RWA een grotere voorsprong gunnen. Maar meer dan vijf werd het gat niet. Dit was getuigend voor de wil van Fiks om te trachten alles uit te halen wat erin zat.

Zuid-Hollandse judoexamens bij Van der Hoorn judo n Zaterdag 10 november deden tien kandidaten vanuit heel Zuid Holland examen voor hun zwarte band. Dankzij de uitbreiding van Sportschool Rob van der Hoorn was het mogelijk deze examens in twee Dojo’s te houden. Aan het eind van de examens konden zes kandidaten hun felbegeerde zwarte band en bijbehorend diploma in ontvangst nemen. Op de foto twee kandidaten van Pedssport uit Schiedam.

wOenSDag 21 november 2012

21

UDO niet de mindere maar toch geen punten Vorige week moest UDO van de drie punten tegen DOSR er alsnog twee inleveren. 2 alkmania 1 udo Voetbal n Maar alles bij elkaar genomen betekende dat tot en met die wedstrijd geen verloren punten in de laatste drie wedstrijden. Tegen Alkmania, de aartsrivaal van DOSR, hoopte UDO in ieder geval hetzelfde te bereiken, maar nu dan liefst met drie punten. In de start van de wedstrijd tegen Alkmania zat dit echter niet mee. Hoewel UDO in het begin van de wedstrijd een enkel kansje kreeg, speelde de wedstrijd zich voornamelijk af op de helft van UDO. Alkmania voerde de druk steeds verder op en uiteindelijk resulteerde dat in de vijftiende minuut in een vrije trap vanaf de zestien meter. Deze vrije trap werd vervolgens nog verzilverd ook: 1 - 0. In de resterende tijd van de eerste helft liet UDO nadrukkelijk een overwicht zien met vele kansen. In de drieëntwintigste minuut zelfs een honderd procent kans die jammerlijk werd gemist. Maar ook Kevin Wassenaar, de UDO-keeper, wist een van de weinige kansen van Alkmania via een duik in de hoek te verijdelen.

Melvin Zweistra prikt de vrije trap feilloos in de kruising. Foto: Paul Lichtenbeld

Ook in de tweede helft hield UDO het overwicht. Maar nu werd het minder zuiver, er werd meer gelopen met de bal, in plaats van de bal het werk te laten doen. In de drieënvijftigste minuut had Alkmania aanvallend nog een meevaller. Een bal die door de aanval werd ingeschoten werd van richting veranderd waardoor Kevin opnieuw

werd gepasseerd: 2-0. In diezelfde periode blesseerde verdediger Bas Nieuwenburg zich in een sliding. Hij moest uitvallen en Melvin Zweistra zou hem vervolgens vervangen. Melvin is een van de routiniers van UDO 1. Deze zelfde Melvin scoorde in de zevenenzestigste minuut van de zestien meter bij een vrije trap prachtig in de kruising van de te-

Hoopvolle start eindigt in deceptie hockey n Na het hoopvolle begin van de competitie in de Overgangsklasse toog het eerste herenteam van LOHC richting Malden voor de eerste uitwedstrijd tegen het plaatselijke Union.

LOHC domineerde de wedstrijd en kreeg kans na kans, maar de bal weigerde het doel in te gaan. Tot in de 14e minuut de sterke middenvelder Quinten Mank de bal op de kop van de cirkel kreeg. Hij aarzelde niet en sloeg

2 union 1 lohc de bal hard in het doel: een nul voor LOHC. Tegen de verhouding in scoorde Union, dat met tien man speelde, in de 13e minuut van de tweede helft een rommelige gelijkmaker. In de tumultueuze slotfase golfde het spel op en neer. LOHC was sterker, maar toch wist Union de 2-1 te scoren.

De deceptie was groot bij LOHC. Foto: Ed Patijn

genstander: 2-1. Met nog een ruime twintig minuten te spelen was dan toch weer uitzicht op in ieder geval een gelijk spel. Helaas werd het spel van UDO hoewel ze nog veel overwicht hadden steeds onzorgvuldiger. Hierdoor werd onnodig veel energie gebruikt. Echt veel kansen kreeg UDO hierdoor niet meer. Vlak voor tijd

kreeg UDO nog een hele grote kans op de gelijkmaker, maar ook nu zat het niet mee. UDO vertrok dus met nul punten uit Roelofarendsveen richting Oegstgeest. Het is een vreemde klasse waar iedere wedstrijd iedere kant kan opgaan; een winnaar is van te voren nooit bekend.

Dames LOHC blijven oogsten hockey

n Onvoorspeld mooi weer troffen de dames van Wouter Moojen bij Bennebroek. Een fijn herfstzonnetje zette speelsters en trouw meegereisd publiek in een Hollandse Meestergloed.

LOHC begon gedisciplineerd en domineerde op het middenveld. Aanvallend waren de bezoekers regelmatig zeer gevaarlijk en na een klein kwartier tikte Fleur Leinweber een goede voorzet van Maxine van der Meer koelbloedig over de doellijn. LOHC voelde dat de 0-1 eigenlijk niet voldoende recht deed aan het overwicht in de wedstrijd, en zette de tweede helft nog een tandje bij. Bennebroek bleef stug en volhardend verdedigen en hoopte net als in de eerste helft op een scherpe counter. De bezoekers waren enkele keren dichtbij een treffer uit een corner of een rebound, maar wisten de rustgevende tweede tref-

1 bennebroek 3 lohc fer nog niet te forceren. Marcela Elen gooide de wedstrijd op slot door na een mooie solo verzengend hard uit te halen, waardoor de Bennebroekse goalie bijna met bal en al over de doellijn viel. De wedstrijd was gespeeld; verdere bijzonderheden uit de tweede helft waren dat keepster Fréderique Binneveld een strafbal stopte en dat Bennebroek nog een strafcorner benutte. De winterstop komt er al weer met rasse schreden aan, nog één thuiswedstrijd tegen het ontketende HDS en dan kan LOHC Dames 1 terugkijken op een prima eerste seizoenshelft. Hockeyend steeds sterker en als team steeds vaster. Aanstaande zondag LOHC-HDS om 12.45 uur.


2 5 - T OP K 19

L WA

S

S

2 5 - T OP K 19

Beds 2 Basic dé nr. 1 beddenspecialist in uw regio! IT L I T E S I ND WA

S/m G A D N 13.00 t ur ZO 17.00 u ! N OPE

AAL VAN MINIM ALdsIT2 EBaIT G beKntW IN AUP sic van Be u gewend

I TEI T S IN D

S G N I R P S N E S S A R LUXE BOX T A S EN M zoals

G N I R P S X O B T I E T KWALI

5

LEVERBAAR IN VERSCHILLENDE KLEUREN!

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA MEGA ACTIE!!!

Designhoofdbord! + 2 beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matrastopper! + 2 luxe kussens

Bij aanschaf van een luxe boxspring en/of elektrisch bed

Normaal € 1.089,NU VOOR

€ 399,Maat 1.20 cm

LAAGSTE PRIJS!

GRATIS TABLET

COMPLETE 2-PERSOONS ELEKTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!!!

ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoering

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING BRIXTON ONGELOOFLIJKE PRIJS!!!

Kom langs en test deze fantastische boxspring!

Ook verkrijgbaar in de maten 1.60 én 180 breed Normaal € 4.189,TOP-AANBIEDING V.A. Beds 2 Basic

Facebook

Twitter

WINNAAR!!

YouTube

SUPER STUNT Normaal € 2.399,-

BRIXTON COMPLEET!!!

€ 999,-

COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELEKTRISCH VERSTELBAAR Luxe design hoofdbord + 2x elektr. verstelbare boxsprings met pocketvering, + 2x supersterke V olva motoren + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen + 2x poten set + 2x metalen matrasrem keuze uit diverse maten!

Beds 2 Basic (van Landschoot)

WINT VAN AUPING!! Basic

Paris

Pleasure Comfort

MATRASSEN AANBIEDING

LAAGSTE PRIJS!

Allure

€ 599,Eigenschappen √ Pocketveer 7 zones stevig matras √ Afdeklaag HR40 koudschuim √ Tijk afneembaar/wasbaar

MATRAS GRATIS!

Prijs voor vaste uitvoering Elektrische versie: incl. draadloos bedienbare elektromotoren, spanningsvrij

Quartz balance PLUS

MATRAS GRATIS!

€ 39,- p.st.

€ 59,- p.st.

€ 149,- p.st.

€ 549,-

€ 699,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen √ Goed matras voor de laagste prijs √ Geschikt voor vaste en verstelbare bodems

Eigenschappen √ Polyeter SG 20 √ 13 cm comfortschuim √ Medium hard

Eigenschappen √ Pocketveer (7-slags) 240 veren/m2 √ Comfortschuim afdeklaag √ Tijk afneembaar/wasbaar

Eigenschappen √ Pocketveer 7 zones √ 1Coolgels/1warme zijde √ Duo pocket/ 7 zones

Eigenschappen √ 24 cm stevig matras √ Pocketveer 7 slags/7 zones √ 3d border met handvaten √ Toplaag HR 60 koudschuim

Sleep King

Liberty

Medica plus

Welness pocketspring

Classic handmade

MATRAS GRATIS!

€ 269,Eigenschappen Leverbaar in alle maten! √ Dikke koudschuim vulling √ Hoge veerkracht √ Blijft koel tijdens de nachtrust √ Vormt perfect naar uw lichaam √ 19 cm

Openingstijden

Koopavonden

Ma. Di./wo Do./vr. za. Zo.

Do./vr. 18.30-21.00 uur

13.30-18.00 uur 10.00-18.00 uur 10.00-21.00 uur 09.30-17.00 uur 13.00-17.00 uur

Ergo Sense 22 cm

in meerdere stoffen en kleuren

Leverbaar in alle maten!

MATRAS GRATIS!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten

* TOP DESIGN BOXSPRING * WINNAAR onder de luxe boxsprings * Luxe kwaliteits design hoofdbord * 2x Luxe gestoffeerde boxen * 2x Luxe actieve hoog-laag pocketveer matras (7 zones) * Luxe Henson Twintopper, zomer en winterzijde * Stoffen zijn 100% vuilwerend * Luxe blokpoten met aluminium afgewerkt * Luxe in- & uitstap verlichting

Maat 1.40 cm

OFFICIËLE CONSUMENTENBOND TEST!

€ 1.975,-

MATRAS GRATIS!

MATRAS GRATIS!

MATRAS GRATIS!

€ 189,- p.st.

€ 449,-

€ 599,-

€ 999,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen √ 20 cm √ Pocketveer (7-slags) 270 veren/m2 √ 7 comfortzones √ Tijk afneembaar/wasbaar

Eigenschappen √ 22 cm √ Pocketveer (7-slags) √ Toplaag HF 45 kg/m3 √ Vast tijk

Eigenschappen √ Pocketveer 7 zones √ 360 veren/m2 HR 50 afdeklaag √ Div. uitvoeringen √ Afneembaar tijk

Eigenschappen √ 27 cm √ Toplaag koudschuim of latex √ Micro pocketveer 500 m2 √ Winter zomer zijde

Bij Beds

071 2000168

Kerkstraat 58 • 2201 KN Noordwijk (binnen) INGANG Passage • naast De Ridder schoenen

Post @ beds2basic.nl • www.beds2basic.nl

2 Basic

e prijzen • Laagst aliteit kw • Beste comfort e • Best vies • TOP-ad rvice • TOP-se


nu nog een huis...

Allure Bouw b.v. Argonstraat 3 7463 PD Rijssen

t 0548 - 80 19 80 f 0548 - 80 19 55

info@allurebouw.nl www.allurebouw.nl

Tevens een vestiging in Alblasserdam

Wij bieden de laagste hypotheekrente vanNederland Nederlandvia viaeen de Duitse van Duitsebank! bank! Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend hypotheekadviesgesprek bij ons op kantoor of bij u thuis. Ook ‘s avonds!

Huis gezien? Wij onderhandelen en dat kan duizenden euro’s schelen.

BEL DIRECT

071-4024031

Ankerplaats 2 • 2224 TX Katwijk ZH Kijk voor meer informatie op: www.bevr.nl

Nieuw! Speciaal voor jongeren! www.bevrjong.nl Like ons en maak kans op een iPhone 5!


TERCOLLECTIE

WINTERCOLLECTIE WINTERCO WINTERJASSEN ACTIE WINTERJASSENACTIE

TERWEEWEG 3D, HOEK DE KEMPENAERSTRAAT, OEGSTGEEST KANAALSTRAAT 23, LISSE

G-level houd je deze winter warm en geeft je tot 20% korting op een winterjas! De actie loopt t/m zaterdag 24 november.

www.g-level.nl PALL MALL T/M MAAT XXXL PALL MALL T/M MALL T/M MAAT XXXL In de laatste weken van het jaar zal ook G-LEVEL cadeaus weggeven. Meld je nu aan op onze facebookpagina en maak ook kans op een cadeau.

LANGE VOORT 2N, OEGSTGEEST 071-5150946 VRIJDAG KOOPAVOND

KOOPAVOND:

KANAALSTRAAT 23,-2N, LISSE. Lisse - Donderdag 19:00 21:00 uur LANGE VOORT OEGSTGEEST 0252-410011 071-5150946 DONDERD AG KOOPAVOND

NL VRIJDAG KOOPAVOND VOORT 2N, WWW.G-LEVEL.NL OEGSTGEEST KANAALSTRAAT 23, LISSE. KOOPAVOND

150946 AG KOOPAVOND tot maat xxxl

xxxl

Lisse:0252-410011 Oegstgeest:

Donderdag DONDERD 19:00 - 21:00 uur

AG KOOPAVOND -

tot maat xxxl


NIEUW

BIJ SPORTSCHOOL ROB V.D. HOORN

CIRCUITTRAINING VRIJDAG 20.30-21.30 ZATERDAG 9.30-10.30 INFO: WWW. ROBVANDERHOORN.NL

Voor al uw loodgieterswerkzaamheden water - gas - riolering - sanitair - lood en zink - dakwerkzaamheden

Loodgietersbedrijf

W. R. van Griensven Rijnzichtweg 128 - 2341 AG Oegstgeest Telefoon: 071 - 8873061 Mobiel: 06 - 55766070 E-mail: wr.vgriensven@ziggo.nl

VANAF 1 DECEMBER KERSTBOMEN, KERSTGROEN OF KERSTWORKSHOPS BOMEN GRATIS THUISBEZORGD IN DE REGIO MOOIE NORDMANNEN IN ALLE MATEN HEEREWEG 464 IN LISSE MEER INFO: 06-18152687 WWW.DEKOTUINENLISSE.NL

winkelcentrum de Lange Voort & de Kempenaerstraat organiseren

g a d r e t

Z a vember o n 24 De Intocht van Sinterklaas 09.30 uur Oegstgeester kanaal 10.15 uur Winkelcentrum Lange Voort 11.00 uur De Kempenaerstraat


26

nieuws

WoenSDag 21 november 2012

Kort nieuws Afzwemmen in zwembad Poelmeer diploma’s n Op woensdag 14 november hebben in zwembad Poelmeer de volgende kinderen voor hun B- diploma afgezwommen: Walter Robinson, Finn Vliegenthart, Dinis Bosman, Natasja Vikhrova, Omar Oudghir, Kim de Heus, Jelle Aukema, Lise Luz Thijssen, Felien van Oudheusden, Hannah van Maarschalkerweerd, Koen Spies, Hjördis Frijns, Matthijs Menken, Angelica Aslanjan, Elisa Budhathoki, Adam Stoffels, Joram Guiaux, Beer Scholte, Sanne van der Kooij, Samuël van Tongeren, Muzeyyen Susam, Floor Bunders, Ana Badara, Madelief Henneman, Maarten van Weerdt, Eva van der Kraats, Angeline van Bemmelen, Dex Thomeer, Isabelle Schuivens, Luca Michel Jan van Velsen, Ties de Regt en Lenja van Rooij.

oegSTgeeSTeR CoURanT

Gerard Unger: ‘Een goede letter zie je niet’ n Capitolium News, een nieuwe letter met open en heldere vorm Bussum n Bij een nieuwe look hoort ook een nieuwe letter: Capitolium News. Gerard Unger is de geestelijk vader van de letter. “Letters lijken op bloemen, maar ook weer niet. Een goede letter zie je niet als je leest”, zegt Unger over het nieuwe lettertype van de Oegstgeester Courant. De grafisch ontwerper bedacht de letter, die speciaal bedoeld is voor kranten, in 2001. Belangrijkste eigenschap van de Capitolium News is zijn open en heldere vorm, wat het leesproces vergemakkelijkt. Een belangrijke voorwaarde voor

een krantenletter, aldus grafisch ontwerper Unger. “De lezer moet zich onbewust zijn van de letters, van de vormen die de inhoud verwoorden.”

KlassieK

De Capitolium News is een variant op de klassieke letter: “Een beroemde Engelsman zei ooit: A rose is a rose is a rose. Je kunt er nog zoveel mee variëren, je blijft altijd zien dat het een roos is. Dat geldt ook voor de klassieke letter.” Unger ziet overeenkomsten tussen het vak van de veredelaar en zijn eigen beroep. “Ik voer weliswaar geen genetische experimenten uit, maar ik probeer de kern van het lezen zo

dicht mogelijk te benaderen. Daarna probeer ik een letter te buigen en kijk ik hoever ik kan gaan, wat goed werkt.” Niet alle experimenten met letters pakten even goed uit: “Soms was een letter zo afwijkend van de standaard dat lezen een opgave werd.” En dat kan niet bij langere teksten de letter mag niet afleiden van waar het eigenlijk om gaat. De Capitolium News voldoet wat dat betreft prima: lezers van de Volkskrant -die de letter sinds 2006 gebruikt- belden na de introductie ervan met allerlei klachten en opmerkingen -de krant was ook overgestapt op tabloid- maar geen van hen begon over de nieuwe letter.

Dat de Oegstgeester Courant juist voor zijn klassieke letter heeft gekozen kan Unger wel waarderen: “Deze letter past bij de lezers van deze krant: die willen zo dicht mogelijk bij huis blijven, denk ik.” Unger ontwerpt al logo’s en letters sinds zijn afstuderen aan de Rietveld Academie in 1967. In 1975 begon hij als zelfstandig ontwerper na diverse banen, onder meer bij Joh. Enschedé. Hij is sinds september 2006 hoogleraar typografie aan de Universiteit van Leiden.

Jongen van 14 jaar mishandeld

Jazzy Sunday in De Gouwe

politie n Een 14-jarige jongen uit Oegstgeest is maandag 12 november door drie andere jongens mishandeld. De politie is op zoek naar getuigen van de mishandeling. De jongen was rond 17.00 uur op een terrein aan de Oegstgeesterweg aan het skaten, toen er drie jongens op hem af kwamen lopen. De 14-jarige jongen keek even naar hen, aangezien zij muziek op hadden staan. De drie jongens vroegen vervolgens waarom hij hen aankeek en liepen dreigend op hem af. Ze gaven de jongen meerdere klappen in zijn gezicht en liepen toen weg richting de Laan van Oud Poelgeest. Signalement: De drie getinte jongens droegen donkere kleding en hadden capuchons met bontkragen op. Ze spraken Nederlands met een buitenlands accent.

jazz n Het is in het winterseizoen iedere tweede zondag jazz in café De Gouwe aan de Rhijngeesterstraatweg.

Connexxion neemt afscheid van tijdperk Bus n Al meer dan honderd jaar rijden Connexxion en de vervoersbedrijven waar zij uit is ontstaan, in de regio Duin- en Bollenstreek en Rijnstreek Midden-Holland. Vanaf zondag 9 december neemt Arriva het stokje over. Arriva heeft de aanbesteding gewonnen en verzorgt de komende 10 jaar het openbaar vervoer. Connexxion neemt afscheid van haar reizigers en belangenpartijen. Het tijdperk van de groene Connexxion bussen en Interliners is dan voorbij. De Connexxionchauffeurs vinden in Arriva een nieuwe werkgever. De reizigers zien hen dan ook terug op de bus. Connexxion en haar voorgangers bepaalden jarenlang in deze regio het straatbeeld. Sinds 1909 werd het vervoer verzorgd door Noord- en Zuid-Hollandsche Vervoers Maatschappij, kortweg NZH. Aanvankelijk werd met trams gereden, later ook met bussen. Op 9 november 1961 werden de laatste NZH-trams vervangen door bussen en zo werd NZH een busbedrijf. In 1999 ontstond Connexxion uit een samenvoeging van NZH, Midnet, ZWN en Oostnet.

Op zondag 11 november was het de Warmondse zangeres Sheyla die met haar formatie Farofa – betekent ratjetoe – de heerlijke muziek van Johnny Holiday vertolkte. De muzikanten van Swinging Notes en Ruud Bergamin vormden de muzikale ondersteuning van al dit moois. Programma Jazzy Sunday: 9 december: Farofa Braziliaanse Bossas met gitarist Kees Gelderblom 13 januari: Farofa 10 februari: Swinging Notes 10 maart: Farofa met gitarist Braziliaanse Bossas 14 april: Wouter Kiers Entree gratis. Aanvangstijd 16.00 uur. Tekst en foto: Wil van Elk

De Warmondse zangeres Sheyla met haar formatie Farofa.

ONZE FRAAIE COLLECTIES KERST- EN NIEUWJAARSKAARTEN ZIJN BINNEN! Inclusief een gevarieerd aanbod Goede Doel kaarten! Interesse? Bel of mail en laat u adviseren over de mogelijkheden om uw kaart of feestdagenmailing nog

Genieten van wintervogels leideN n In de Hortus botanicus Leiden gaat het om planten, maar ook op vogelgebied is er veel te genieten. Zondagmiddag 16 december geeft bioloog Herman Berkhoudt het Hortus Wintercollege Vogels, waarbij hij zijn prachtige vogelfoto’s toont. Het Wintercollege is van 14.30 tot 16.00 uur in de Hortus aan het Rapenburg 73. Deelname kost € 1,50 plus entree (€ 6,-, gratis met Museumkaart ). Vooraf aanmelden via www.hortusleiden.nl.

persoonlijker te maken.

BESTEL NU! ✓ Printen en drukken ✓ Variabel printen ✓ Printing on demand ✓ Personaliseren Drukkerij All-in, Katwijk 071 408 14 97

✓ Logo ontwerp ✓ Communicatieadvies ✓ Vormgeving en opmaak ✓ Voorraadbeheer communicatie@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

Co m mu nicat ie - Creat ie - Reali

satie Roodborstje.

Foto: Herman Berkhoudt


service

OEGSTGEESTER COURANT

Oegstgeester agenda Opgave via telefoon (071) 517 53 17 of email: redactie@oegstgeestercourant. nl. Vermelding onder voorbehoud.

Altvioolkwartet. 60-minuten concert in Groene Kerk. Haarlemmerstraatweg.

WOENSDAG 21 NOVEMBER

ZATERDAG 24 NOVEMBER

10.00 uur. Regio. Leiderdorp e.o. Nederland leest. Sef Naus van de Stichting Senia verzorgt een themaochtend met discussie over “De donkere kamer van Damokles”. BplusC vestiging: Van Diepeningenlaan 110, Leiderdorp 20.00 – 22.00 uur. Recreatietafeltennis TTV PECOS. Batjes en ballen aanwezig. Allen welkom. Thorn tafeltennishal. De Voscuyl.

DONDERDAG 22 NOVEMBER

14.00 uur. Regio Leiden. NVvH/ Vrouwennetwerk. Lezing door veilingmeester J. Kroes. Zaal Beatrix tegenover Schubertlaan 66. Leiden Zuid-West. Informatie over kennismaking/lidmaatschap in Oegstgeest: Drs. C. van der Laan. Telefoon: (071) 531 27 07 20.00 uur. Openbare gemeenteraadsvergadering (onder voorbehoud). Raadzaal. Gemeentehuis. Rhijngeesterstraatweg.

VRIJDAG 23 NOVEMBER

20.00 uur. K&O Oegstgeest. Kamermuziekserie. Opreden van Zemtsov

09.30 uur. Aankomst Sint Nicolaas in Oegstgeest. Zijn schip meert af nabij de Van Eysingabrug (zuidzijde), waarna rondtoer door de gemeente.

ZONDAG 25 NOVEMBER

14.00 uur. Theehuis de Leidse Hout. Muzikaal optreden van de Haarlemse 4-mansformatie The Busquito’s. Swing is hun ding. 15,00 uur. Regio. Warmond. Jazzmatinee. Mike Boddé & Tom Beek “The Win-win situation”. Muziek en cabaret. Theater: ‘t Trefpunt. Herenweg 80. Warmond

MAANDAG 26 NOVEMBER

13.30 – 16.30 uur. Radius. Gezelligheidsmiddag voor ouderen. Societeitzaal. Gemeentecentrum. Lijtweg 9.

DINSDAG 27 NOVEMBER

9.00 – 16.00 uur. Weekmarkt. Parkeerterrein Lijtweg. 10.00 uur. Koffieochtend voor senioren. Organisatie: Radius. Gemeen-

tecentrum. Lijtweg 9. 20.00 – 22.00 uur. Informatieavond over Veiligheid. Raadzaal. Gemeentehuis. Rhijngeesterstraatweg. Gaarne uw komst melden: tijdens kantooruren (071) 519 17 93 (Mv. Kater) of via e-mail kater@oegstgeest. nl

WOENSDAG 28 NOVEMBER

20.15 uur. K&O Oegstgeest. Lezingen ‘ Bijbelse figuren in de Islamitische kunst: Van Adam tot Eva’. Door Marlies ter Borg-Neervoort. Organisatie: i.s.m. Raad van Kerken Oegstgeest. Gemeentecentrum. Lijtweg 9. 20.00 – 22.00 uur. Recreatietafeltennis TTV PECOS. Batjes en ballen aanwezig. Thorn tafeltennishal. De Voscuyl.

DONDERDAG 29 NOVEMBER

14.00 uur. NVvH/Vrouwennetwerk. Sinterklaasbingo. Zaal Beatrix t/o nr. 66 Schubertlaan Leiden ZuidWest. Informatie over kennismaking en/of lidmaatschap van het vrouwennetwerk: Drs. C. van der Laan. Telefoon: (0710 531 27 07. 20.00 uur. Openbare raadsvergadering. Raadzaal. Gemeentehuis. Rhijngeesterstraatweg.

WOENSDAG 21 NOVEMBER 2012

Persbericht en foto insturen

Kerkdiensten

De Oegstgeester Courant wil ruimte bieden aan zoveel mogelijk nieuws uit Oegstgeest en directe omgeving. Wie een bericht, eventueel met foto, wil insturen, kan dat doen via een e-mail naar redactie@ oegstgeestercourant.nl

Verenigde Protestantse Gemeente Kruispunt Rivierduinen locatie Oegstgeest 10.30: pastor J. Biemans Regenboogkerk 10.00: ds. R.E. da Costa Groene of Willibrord kerk 10.00 ds. A.C. Kooijman, m.m.v. Williblokfluitensemble Gemeentecentrum Ver. Vrijzinnige protestanten (PGO), 10.30: mw.dr. J. Magliano-Tromp

Houd bij het opstellen van uw bericht rekening met de volgende vuistregels: • Gebruik zoveel mogelijk deze opbouw: wie, wat, waar, wanneer, hoe, waarom. • Maak gebruik van korte zinnen. • Schrijf alsof u een buitenstaander bent, dus niet over ‘ons bedrijf’ maar over ‘bedrijf X’. • Gebruik geen afkortingen of leg ze uit. Foto’s moeten bij voorkeur aangeleverd worden als jpg bestand, van minimaal 1 MB groot (of in een resolutie van minimaal 1000 x 1500 pixels). De redactie behoudt zich het recht voor uw bericht in te korten of geheel niet te plaatsen. Wij plaatsen in het nieuws in principe geen wervende teksten voor, of links naar, commerciële bedrijven. U kunt daarvoor gebruik maken van onze advertentiemogelijkheden.

Medische diensten DOKTERSDIENST Duin- en Bollenstreek tel. (0252) 240212 • îdoor de week van 17.00 uur ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag • îin het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur • îop feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna Dokterspost van de Doktersdienst Duin- en Bollenstreek Gebouw BNS, Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout Parkeren bij Deloitte & Touche APOTHEKEN Dienst Apotheek Bollenstreek • îdoor de week van 17.00 uur, ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag

• îin het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur • îop feestdagen van 16.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna Rijnsburgerweg 4c, 2215 RA Voorhout, tel. (0252) 240216 (naast de Doktersdienst) Apotheek Beker - Lijtweg 4 (Ook zaterdags open van 9.00 tot 12.00 uur) Carlina Apotheek, Boerhaaveplein 21 Apotheek Linnaeus - De Kempenaerstraat 31 (Ook zaterdags open van 10.00 tot 14.00 uur) TANDARTSEN 19-11 / 25-11 TP Remmert-Schreinemachers, (071) 572 66 00 26-11 / 02-12 Kies Precies, H.L. Betcke, (071) 519 06 24

Tips? Mail de redactie UW INBRENG  De redactie van deze krant voorziet u graag wekelijks van het laatste nieuws.

RELATIEPROBLEMEN? Drs. M.E.L. Beker - therapeut www.praktijkbeker.nl

DIERENARTSEN B.G. Heemskerk, De Kempenaerstraat 21. Tel.: (071) 5176761 Spreekuren: ma. t/m vr.: 8.30-9.30 uur; 13.00-14.00 uur; 18.30-19.30 uur; za. 10.00-11.00 uur en volgens afspraak (24 uur per dag bereikbaar) R.J.W. Duijn-D.J. Brandt, President Kennedylaan 26. Tel. (071) 5156161 Kliniek Oegstgeest-Noord, Haarlemmerstraatweg 5a. Tel. (071) 5237558 Dierenbescherming afd. Rijnland Tel. (071) 5216662, kantoor@ dbrijnland.nl Kwadraad Maatschappelijk Werk, telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl

Pedicure praktijk Voetzorg Rijnland, Christine van Eck, Theo van Doesburglaan 13, tel. 06- 51528725. www.voetzorgrijnland.nl

COACHING | THERAPIE | EMDR

Dit kunnen wij echter niet zonder uw tips en kopij. U kunt de redactie bereiken via redactie@ oegstgeestercourant.nl of tel. 06 10 08 91 24. Ook het geven van uw mening over deze krant stellen wij erg op prijs.

Zorg bij de hand, Thuiszorgspecialist. 06-41048570. www.zorgbijdehand.nl. info@zorgbijdehand.nl.

Bemiddelingsbureau Thuiszorg Oegstgeest, Annelies Vissers, Juffermansstraat 25 tel. (071) 5171191. e-mail: annelies.vissers@planet.nl

COLOFON Oplage 11.500 Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Adres: Ambachtsweg 7a - Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01, fax (071) 403 23 25 Redactie: Willemien Timmers Telefoon: 06 10 08 91 24 e-mail: redactie@ oegstgeestercourant.nl Inleveren kopij: uiterlijk maandag 12.00 uur

Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties: Contactgegevens Binnendienst • Vincent Roos, tel. (071) 409 16 38 • Rosita Haasnoot, tel. (071) 409 16 37 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@ uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Oegstgeester Courant Sluitingstijd advertenties dinsdag 9.00 uur

Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. (071) 402 29 01 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze

kostenloos bij ons opvragen. en/of website zowel het auteursrecht voor conform De Oegstgeester Courant artikel 15 lid 1 sub 4 van de wordt gratis huis aan huis Auteurswet als het databezorgd in Oegstgeest en Lei- bankrecht. den ‘Raadsheren- en Vogelenbuurt’en is verkrijgbaar bij: • Gemeentehuis • Snackbar ‘t www.oegstgeestercourant.nl Haasje • Rijnlandse Boekhandel • Bibliotheek Bollenstreek • Primera • Gemeentecentrum • Boekhandel De Kler • Albert Heijn (Terweeplein) • Hotel Bastion • Zwembad Poelmeer Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave

27

Opvoedadviespunt, telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl Jongeren Preventie Plan (JPP), telefoon (088) 900 4000, www. kwadraad.nl Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. 0900 - 1450 Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 9.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl Stichting Terminale Thuiszorg door vrijwilligers Leiden en omstreken. Voor vragen of hulp: 06-51002071. www.terminalezorg. vptzleiden.nl

Praktijk voor psychotherapie, psychologie en coaching, Mw. Drs C.J.M. Meeuwisse. Individuele therapie, relatietherapie, arbeidgerelateerde problematiek, burnoutbehandeling. Prinsenlaan 17, tel (071) 517 49 95. www. psychotherapeutoegstgeest.nl

Praktijk AMP, Arbeidspsycholoog drs. A.J. Middel. Coaching en advies bij arbeidsgerelateerde vragen en persoonlijke ontwikkeling in werk en loopbaan. Rhijngeesterstraatweg 40 D, tel. 06-22686222.

Orthopedagogische Praktijk Gelukt, Tammy Ruijgrok, praktijk voor onderzoek en begeleiding van kinderen van 4 tot 18 jaar. Wilhelminapark 17, Tel. 06-18688233, www.praktijkgelukt.nl

Verpleeg- en ziekenhuizen Kapel van het Diaconessenhuis 10.15 uur Ds. M. de Leeuw Van Wijckerslooth (prot.) 16.00 uur ds. B. Blonk Van Wijckerslooth (r.-k.) 9.45 uur Woord en Communiedienst o.l.v. pastoraal werkster Marion van Roon LUMC 10.00: pastor J.H.S. Evers R.-k. Willibrordkerk Vieringen iedere dinsdag en donderdag om 9.30 uur. In het weekend op zaterdag om 19.00 uur en zondag om 11.00 uur. Voor de meest actuele informatie over het soort viering en het begeleidend koor, zie www. willibrordoegstgeest.nl Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Lijtweg 1. Ook te beluisteren via kerkradiobox kanaal 4. 10.00 u ds. R. Roth, dopen van Rianne Boiten 16.30 u ds. A. Francke, Voorburg Nederlands Gereformeerde Kerk, Duinzigtcollege 10.00 uur Ds. A. Boshuizen, laatste zondag kerkelijk jaar Volle Evangelie Gem. Leiden e.o. Pauluskerk, Warmonderweg 2 11.00 uur: samenkomst Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden Lokhorstkerk, Leiden 10.15 uur mw. ds. S.P. van der Meulen en mw. ds. P.L van Asselt. Herdenking overledenen, m.m.v practicum musicae studenten Protestantse Gemeente Warmond 10.00 uur, Mw. ds. H.G.T. Kaai. Lst. zond. kerk. jaar. Mmv cantorij. Bahá’i Bestudering geschriften van Bahá’u’lláh: iedere eerste woensdag van de maand is de openbare Bahá’i-bibliotheek geopend van 19.30-21.00 uur. De andere woensdagavonden: informatieavond. J. Wolkerslaan 39, tel. (071) 5152030. Boeddhisme Shambhala Meditatie Centrum. Gratis meditatie-instructie en –beoefening: ‘s woensdags: 9.0011.00 uur en donderdags: 20.0021.30 uur. Elke derde maandag van de maand van 19.30-21.00 uur kunnen jongeren en studenten terecht voor meditatie en uitwisseling. Geversstraat 48, Oegstgeest. www.shambhala.nl

Oegstgeester tweet Lex Backer @lexbacker Zodra verbouwing van ons nieuwe huis gereed is, en al onze dozen uit container Borneo zijn uitgepakt, plan ik een staycation in Oegstgeest.


IN VOOR HET HELE GEZ

SINT & PIET T E I R O V A F ZIJN

TIP

KEMPENAERSTRAAT 13 - OEGSTGEEST

R U N N IN G TOP

H EE L V EE L V ER S C H IL

RUNNING TOP 36-42

2 pack

69,95

MT 35-46

29,95

TIP

SKI HELM

FLEECE

LE N D E M O D EL LE N

KIDS 29,95

8,95

69,95

XS-XL

12,95

TIP

39,95

TOT 16 JAAR VERPLICHT

P U L LY ’S K PER STU 19,95

KINDER TRAININGSPAK 116-176

9,95

2 15,-

69,95

29,95

116-164

VOOR

S-XXL

HAND SCHOEN

BOOSTER

TIP

TEDDY PA K J E

CHAMONIX

92-176

TIP

79,95

29,95

MT 74-98

24,95

29,95

9,95

14,95

S T O O B W O N S E I T C E L L O GROTE C MT 21-46

TIP

39,95

24,95

t/m

99,95

49,95

KEMPENAERSTRAAT 13 - OEGSTGEEST H OC KEY-TENN I S-VO ET B AL- FIT N E S S - W IN T E R S PO RT - R U N N I N G - P A A R D R I J D E N

OC_week_47_12