Page 1

OEGSTGEESTER COURANT

Folders bij deze krant

Ook uw folder huis-aan-huis, of heeft u geen folders ontvangen?

✆ (071) 402 29 01

www.uitgeverijverhagen.nl

Elke week gratis huis aan huis in Oegstgeest en

WOENSDAG 14 NOVEMBER 2012 OPGERICHT 1 FEBR. 1928, NR. 46

Leiden ‘Raadsheren- en Vogelenbuurt’ (bezorging 071-4022901) Advertenties: (071) 4022901 • advertentie@uitgeverijverhagen.nl

•

Redactie: 06 100 891 24 • redactie@oegstgeestercourant.nl W W W . PR O PE R - MAK E LAAR D I J . N L

Deze week

Grunerielaan krijgt bomen terug Veel over bestuurscrisis op het gemeentehuis PVOO-pagina NK biljarten in Oegstgeest Birgitte Brink over het nieuwe werken

Wintermarkt bij Rustenborch Maandag 19 november is er veel te kijken en te koop op de gezellige wintermarkt in zorgcentrum Rustenborch. Mooie en leuke cadeauartikelen liggen uitgestald, waarvan sommige door de bewoners zijn gemaakt tijdens de creatieve- en de handwerkbijeenkomsten. Er zijn onder andere zelfgemaakte quiltwerken, sieraden, beautycadeautjes, wens- en kerstkaarten te koop. Ook voor een kop koffie kunnen bezoekers langskomen. Voor een leuk presentje voor een verjaardag, voor 5 december of voor de kerst is iedereen van harte welkom op maandag 19 november van 10.00 uur tot 15.00 uur in het Atrium van Woonzorgcentrum Rustenborch, Apollolaan 384 in Oegstgeest.

Op heterdaad aangehouden Vier Polen in de leeftijd van 23 tot 29 jaar zijn in de vroege morgen van maandag 12 november op heterdaad aangehouden na een poging tot inbraak in een kledingzaak aan de De Kempenaerstraat. Zondag 10 november ontdekte de eigenaar van de winkel dat het alarm onklaar was gemaakt. De politie besloot het pand in de gaten te houden, omdat het vermoeden bestond dat er later zou worden ingebroken. Dat gebeurde ook rond 05.00 uur. Bij een poging de inbrekers direct aan te houden, raakten twee agenten gewond. Zij vielen door een ruit. De inbrekers vluchtten daarop te voet de omgeving in. Een groot aantal politiemensen is vervolgens in de buurt op zoek gegaan naar de verdachten. Daarbij werden ook speurhonden en een politiehelikopter ingezet. Korte tijd later werd op de hoek van de De Kempenaerstraat en de Terweeweg de eerste verdachte aangehouden. Een politiehond vond een tweede verdachte in een tuin aan de Prins Hendriklaan. De overige twee inbrekers werden uiteindelijk ook in een tuin aan de Prins Hendriklaan aangetroffen. De gewonde agenten zijn in het ziekenhuis behandeld. Bij hen zijn enkele snijwonden gehecht.

‘Onverwacht maar onvermijdelijk’

Vier Oegstgeester wethouders dienen ontslag in Afgelopen donderdag, nog voordat de begrotingsraad begon en de partijen hun algemene beschouwingen konden uitspreken, stapten de drie aanwezige wethouders, Eric Mackay, Wendelien TĂśnjann en Betty van Oortmerssen op. Later diende ook de afwezige wethouder Lia de Ridder haar ontslag in. Reden hiervoor waren de harde woorden van beide coalitiepartijen VVD en Progressief Oegstgeest, die niet te spreken waren over het te lang achterhouden van een zeer kritisch rapport van de organisatie Public Profit. Door Willemien Timmers Het rapport, getiteld ‘Het lek boven en stoppen’, bevat een ‘analyse en advies voor structurele verbetering van de financiĂŤle sturing bij de gemeente Oegstgeest’. Het behoorlijk kritische rapport (gebrek aan transparantie, flexibiliteit en financiĂŤle sturing – zie kader) is gedateerd op 21 september, maar werd pas na flink aandringen daags voor de begrotingsbespreking aan de raad toegezonden. Wethouder Mackay (financiĂŤn) probeerde voorafgaand aan de vergadering toe te lichten waarom het rapport niet eerder richting raad was gestuurd. “Er is geen sprake van dat we de bevindingen van het onderzoek niet met de raad

wilden delen, maar we vonden het niet raadzaam in een vroegtijdiger stadium het rapport in geĂŻsoleerde setting naar de raad te sturen. Als ik de schijn heb gewekt het rapport niet in de openbaarheid te willen brengen, daarvoor excuses.â€? Wethouder Mackay probeerde de raad uit te leggen dat vanwege de discrepanties tussen het onderzoek van Public Profit en de managementletter, hij beide rapporten gezamenlijk wilde versturen en bespreken. “Beide stukken hebben een samenhang, en moeten niet los van elkaar besproken worden.â€? Zijn woorden konden het onbegrip bij de raad voor het wachten met versturen van het Public Profit rapport niet wegnemen. Braun (Transparant) noemde het zelfs een ‘kulverhaal’ van de wethouder. “Het is een vernietigend rapport, waarin we zien dat het heel erg gesteld is met de gemeente. De wethouder heeft bewust obstructie gepleegd door het rapport achter te houden.â€? Vogel (Leefbaar Oegstgeest) stelde dat de inhoud van het rapport cruciaal is voor de begrotingsbespreking. “Pas toen ook raadsleden van PrO gingen aandringen, kregen we het rapport gemaild; een dag voor de begrotingsraad. Dat is geen ideale voorbereiding.â€? Alle partijen pleitten voor een lange leespauze om het zo laat binnengekomen stuk alsnog door te lezen en er die avond nog over te kunnen

het hele college de late verspreiding steunde, roepen we het college op om na te denken over de verdere gang van zaken, en wat te doen.� Transparant Oegstgeest en het CDA schaarden zich achter de coalitie. “Aan het eind van de avond zullen we onze conclusies trekken.� Leefbaar Oegstgeest sloot zich aan bij Lokaal. “Wij kunnen niet tegen de motie zijn.� De kritische woorden van de coalitie richting college deden Van den Ouweelen besluiten de motie in te trekken.

Vertrek

Lege wethouderstoelen aan het eind van de middag. discussiĂŤren. Zo ver zou het echter niet komen.

Geen vertrouwen

Om half vijf, slechts een half uur na aanvang van de vergadering, diende Van den Ouweelen (Lokaal) een motie in waarin hij uitsprak niet langer vertrouwen te hebben in de wethouder van financiĂŤn, Eric Mackay. Na een schorsing van een half uur reageerden de coalitiepartijen op deze motie van wantrouwen. Van Tongeren (PrO): “Wij willen deze avond doen wat in het belang van Oegstgeest is. Omdat er op 15 november een aangenomen begroting bij de provincie moet liggen,

willen we vanavond de begroting wel bespreken. Wel zien we de ernst van het rapport, en omdat het hier om een collegebesluit gaat om het rapport pas laat te versturen, moet hele college hierop aangesproken te worden.� “We zullen de motie van Lokaal dan ook niet steunen, maar we roepen het gehele college op om, na de vaststelling van de begroting van 2013, ernstig na te denken over haar toekomst.� Ook de VVD fractie had tijdens de schorsing indringend met elkaar gesproken. “Ook wij willen vandaag de begroting goedkeuren. Maar aangezien we begrepen hebben dat

De Oegstgeester Courant wordt vernieuwd! Tijden veranderen, en de Oegstgeester Courant verandert mee. Natuurlijk blijven redactie en de correspondenten de krant met passie maken en blijven we bovenop het Oegstgeester nieuws zitten. Maar dat nieuws wordt vanaf komende week wel verpakt in een nieuw, fris en modern jasje! U zult er niet omheen kunnen. De krant die op woensdag 21 november bij u in de bus valt zal enerzijds

Van broadsheet naar tabloid

Om te beginnen wijzigt het formaat. Op dit moment wordt de Oegstgeester Courant gedrukt op zogenaamd ‘broadsheet’. Het grote dagbladformaat. De nieuwe Oegstgeester Courant zal op tabloidformaat worden gedrukt. Grofweg de helft van het oude formaat. Veel dag- en weekbladen zijn ons wat dat betreft al voorgegaan. Tabloid-

formaat is momenteel het meest voorkomende krantenformaat in Nederland. En niet ten onrechte. Onderzoek heeft uitgewezen dat veel mensen een kleiner formaat fijn vinden. De krant is overzichtelijker, prettiger te lezen en gemakkelijker om te slaan. Ook als u in uw luie stoel zit.

Kleurrijk en actueel

Bij een nieuw formaat hoort een nieuwe lay-out. En die zal u verbaasd doen staan! Kleurrijk, fris en

Lokaal betrokken en betrouwbaar

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.OEGSTGEESTERCOURANT.NL

interview P2

’

De krant staat vol met nieuws uit de buurt

EINDREDACTEUR WILLEMIEN TIMMERS CULTUUR & UITGAAN

vertrouwd aandoen, maar tegelijkertijd helemaal nieuw aanvoelen.

ď Ž

21 november 2012 JAARGANG 84 NR 47

nieuws P5

Winkeliers kijken uit naar de Sint

Uittips in en rond Oegstgeest

sport P15

Hockeydames LOHC winnen weer

lokaal P13

Een voorbeeld van hoe de nieuwe kop van de Oegstgeester Courant er uit gaat zien.

modern. Overzichtelijke pagina’s, waarbij vele elementen een vaste plek krijgen. Want natuurlijk blijft het een krant boordevol Oegstgeester nieuws. Een kleiner formaat betekent niet minder nieuws. We blijven schrijven over alles wat er in Oegstgeest en nabije omgeving gebeurt. En natuurlijk kunt u ook nog steeds uw nieuws inzenden, uw mening kunnen geven in een brief, of de evenementen van uw vereniging in de krant terugzien. In de komende maanden blijft de nieuwe Oegstgeester Courant zich ontwikkelen. Op de redactie leven heel wat ideeÍn, en we hebben nog een paar leuke nieuwe rubrieken voor u in petto.

Na een door wethouder Mackay aangevraagde schorsing van ruim een kwartier, waarin hij met college en fractie sprak, liet de wethouder van financiĂŤn weten ‘met onmiddellijke ingang zijn ontslag in te dienen’. “De woorden van de VVD fractie, om ernstig na te denken over mijn toekomst, hebben daartoe geleid.â€? “Ook ik heb goed geluisterdâ€?, sprak wethouder Betty van Oortmerssen. “De woorden van mijn eigen PrOfractie en die van de VVD hebben er toe geleidt dat ook ik per direct mijn ontslag indien. Dat betreur ik, want ik heb het werk met veel plezier gedaan.â€? Ook wethouder Wendelien TĂśnjann trok haar conclusie uit de woorden van haar partij en zijn coalitiegenoot. “Dit is het dieptepunt in een periode waarin ik mij met veel positiviteit heb ingezet. Ook ik leg per

Voor al uw klimaatbeheer ➜ CV installaties ➜ CV ketels ➜ Ventilatiesystemen ➜ Zonne-energie ➜ Airconditioning

direct mijn functie neer.� Wethouder Lia de Ridder, op het moment van de begrotingsraad op reis in Amerika, liet per telefoon aan het eind van de vergadering weten dat ook zij terugtreedt als wethouder. De LO-fractie had daarvoor al laten weten bij haar afwezigheid alsnog een motie van wantrouwen in te dienen.

Anders

Na een lange en gespannen eetpauze, werd met algemene stemmen besloten om de begrotingsbespreking uit te stellen naar gisteren, dinsdag 13 november. Een verslag van deze vergadering zal volgende week in deze krant te lezen zijn. Het uitstel betekende echter niet dat alle raadsleden en bezoekers direct huiswaarts keerden. “Wat vanmiddag gebeurd is, was onverwacht, maar onvermijdelijk�, sprak een raadslid van PrO. “Ook als raad moeten we geloofwaardig blijven. Als je nagaat dat vorig jaar een aantal raadsleden de begroting voor een groot deel opnieuw gemaakt hebben, is dat een signaal dat opgepakt had kunnen worden. De woorden die wij vanavond gesproken hebben, zijn er niet uitgeflapt, maar daar hebben we van tevoren over nagedacht. Het is inderdaad niet goed voor Oegstgeest dat vier wethouders opstappen, maar zo doorgaan was ook niet goed. Het moet echt anders.� Lees verder op pagina 3

BERNARD SCHULTE BV CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

Ook voor al uw service & onderhoud! Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL

Hilton Garden Inn hotel officieel geopend

Lokaal, betrokken en betrouwbaar

Dat alles kan natuurlijk niet zonder de inzet van onze redacteuren en correspondenten. En van de mensen die trouw stukjes en rubrieken aanleveren. Wat er ook verandert, de Oegstgeester Courant blijft een krant die dicht bij de mensen staat, en die weet wat er gebeurt in de gemeente. Want wij geloven in lokaal, betrokken en betrouwbaar!

Hang de poster op en win!

‘I Love Oegstgeest’ actie met mooie prijzen

V.l.n.r. Sjoerd Sybesma (Hotelmanager Hilton Garden Inn Leiden), Els Timmers-Van Klink (Burgemeester Oegstgeest), Peter BlangĂŠ, Milan Arandelovic (Area General Manager Hilton Benelux), Philippe en Henri Remmers (Eigenaren Corpus en Hilton Garden Inn Leiden) en Jean Faivre (Vice President Western Southern Europe). (Foto: Willemien Timmers). (Zie verslag op pagina 4).

Full-time chauffeur Kees Vlieland Transport

Feliciteert...

Reformhuis Ligthart

www.reformhuisligthart.nl

Terweeweg 82

De Kempenaerstraat 43

De Kempenaerstraat 13

Endegeesterlaan 2

Tandartspraktijk  Boerhaaveplein

T:  (071)  51  551  76 Nico  van  de  Meent Boerhaaveplein  1

Ook  voor  afspraken  in  de  avond  en  op  zaterdag

DANSLES De Voscuyl 40 oegstgeest Bel 071-515 46 36 of 515 44 44 info@danscenterdejong.nl OOk vOOr AL uw fEEStEN!

PARTYCENTER DE JONG

Deze week geeft de Civil Society Club Oegstgeest Oegstgeestenaren de laatste kans om mooie, duurzame prijzen te winnen met de posteractie. Wat te denken van een stadsfiets, een abonnement voor de bibliotheek, een couture rokje, een diner-cheque of een kinderpartijtje? Hang de ‘I Love Oegstgeest’-poster (te vinden op pagina 12 van deze krant) voor het raam, schrijf je in via www.civilsocietyclub.nl, en doe direct mee.

...met hun nieuwe huisvesting in Oegstgeest! 4%44%2//(!!2-/$%., $AMES (EREN+INDERKAPPERS

$E+EMPENAERSTRAATn''/EGSTGEEST $EPOSITAIRVAN,g/RĂ?AL+ÂĄ2!34!3%

6OORUWAFSPRAKEN4EL 

Zoekt u ook nieuwe huisvesting, wilt u verhuren, verkopen? Hulfhof Makelaars B.V. Teun Hulshof / Sander Vinkesteijn 070-381 71 81 - www.hulshof.nl


TE HUUR:

Keurslagerij De Mooy VVrijrijddapaagagvavaovovnonodnd

ALMONDEHOEVE

PARKEERPLAATSEN IN OEGSTGEEST

3.00

2

0m

Anjelierenstraat 39 - 2231 GT Rijnsburg - tel. 071-4020755 www.demooy.keurslager.nl info@demooy.keurslager.nl

Lifestyle & Antiek

AANBIEDINGEN GELDEN VAN 15 T/M 21 NOV. 2012 SPECIAL:

Kip met pit

Onder appartementencomplex Hydrus aan de Apollolaan

100 gram

Huurprijs incl. servicekosten: vanaf € 38,- per maand én

SOEP VAN DE WEEK:

onder appartementencomplex Clusiushof in Poelgeest

NOG GÉÉN BTW VERHOGING!

Huurprijs incl. servicekosten: vanaf € 53,- per maand (afhankelijk van plaats en grootte)

Ook voor uw vakkundige meubelrestauraties

Interesse?

Voor meer informatie kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 8:30 en 12:00 uur contact opnemen met de afdeling Verhuur- en Bewonerszaken van Woningstichting Buitenlust.

Van Almondeweg 2, 2343 AA OEGSTGEEST

Erwtensoep

3

1 liter

2 liter

7

50

Grillham + Cornedbeef 2 x 100 gram

285

Broodjes grillworst

Cordon bleu 3 stuks samen

VLEESWARENDUO:

www.almondehoeve.nl

Adres: Rozenlaan 45, 2343 TG Oegstgeest, T: 071-519 2440, E: info@wstbuitenlust.nl

95

BROODJE VAN DE WEEK:

KEURKOOPJE:

160

550

MAALTIJD UIT EIGEN KEUKEN:

ROELOFARENDSVEEN

Zaterdag 17 & zondag 18 november

Hypnotherapeut & Paragnost Jan C. van der Heide

10-16 uur De Lasso 24, Roelofarendsveen

zondag 25 november MEGAMARKT! info/reservering 071-3312067 www.snuffelmarkt.nu SBStext pag. 637

Rhijngeesterstraatweg 124 2343 BZ Oegstgeest

Voor een afspraak kunt u bellen naar:

071-5172870

e-mail: jan.c.van.der.heide@wxs.nl website: www.jancvanderheide.com

MAANDAG:

Speklappen

425

500 gram

DINSDAG: VERSE WORSTDAG

+ GRATIS kruiden

Verse worst

Gepaneerde schnitzels

500 gram

Dubbelzegeldag 4 voor

550

3

95

per stuk

250

VLEESWARENSPECIAL:

Bosham

100 gram Hachee van mals EXTRA VOORDELIG: rundvlees Varkensfilet + gratis rijst rollade

500 gram

695

SALADEDUO:

Vleessalade + Sellery salade 2 x 150 gram

500 gram

395

575

V.I.B. Burger

VLUG KLAAR 4E GRATIS SNUFFELMARKT

@keurslagermooy

kkooop uur! totot t1199.0.000

3

95

WOENSDAG: GEHAKTDAG Rundergehakt

DONDERDAG: BIEFSTUKDAG

500 gram

3 stuks

3 325 75

Holl.biefstuk

675 775

Halfom gehakt

Kogelbiefstuk

500 gram

3 stuks

+ GRATIS kruiden Dubbelzegeldag

Al ruim 100 jaar verstand van lekker eten je proeft het!

Jaguar XF 2.2D Business Edition Kenteken 86-TDV-9 Kilometerstand 4.000 km Aant. versnellingen 8 (Automaat) Registratiedatum 07-01-2012 Garantie tot 07-01-2015 Kosten rijklaar maken € 750,-

Prijs: €

Marge auto Brandstof Kleur Interieur Energielabel Gewicht

49.500,-

Nee Diesel Midnight Leder B 1710 kg

Opties en accessoires: Achterbank neerklapbaar. Airbags voor. Airconditioning. Alarmsysteem. Anti blokkeer systeem. Audiobediening op het stuur. Automatische Stabiliteits Controle. Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar. Boordcomputer. Centrale deurvergrendeling afstandbediend. Climate control. Cruise Control. Elektrisch bedienbare ramen voor en achter. Elektrisch verstelbare buitenspiegels. Getint glas. Gordijnairbags achter. Gordijnairbags voor. Hoofdsteunen achter. In hoogte verstelbaar stuur. Koplampsproeiers. Lederen stuurwiel. Lichtmetalen velgen (18). Middenarmsteun achter. Middenarmsteun voor. Mistlampen voor. Navigatiesysteem. Parkeersensoren. Radio. Radio/CD speler. Regensensor. Stuurbekrachtiging. Telefoon. Toerenteller. Traction control. USB / iPod aansluiting. Xenon verlichting. Zij-airbags voor. Betreft een demonstratiewagen, nieuwprijs € 66.500,-.

Bedrijvenpark Foreparkpark, Neckar 1 2491 BE DEN HAAG Verkoop@blankespoor-jaguar.nl Tel: 070-3575717 Fax: 070-3575719

Spaar jij mee voor het Willem Alexander Kinderfonds?

Haal een beter rendement uit uw spaargeld

Stort € 10 op je Rabo TopKidRekening en steun het goede doel. De Rabobank geeft dan namelijk € 10 aan het Willem Alexander Kinderfonds. Heb je nog geen Rabo TopKidRekening en wil je ook meesparen voor het goede doel? Open dan deze rekening en ontvang de Sprookjesboom spaarpot of een stoere kluis. Kom vóór 31 december 2012 langs op één van onze kantoren in Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest.*

Op zoek naar rendement?

Stort € 10 op je TopKidRekening, dan doneren wij € 10 aan het goede doel. Rabobank. Een bank met ideeën.

Tijd voor een nieuwe badkamer! De gemiddelde rente op een spaarrekening is op dit moment 2,6%. Een schijntje. Zeker wanneer u hier ook nog vermogensbelasting over moet betalen. Maar we zetten graag nu iets opzij om later te kunnen genieten. Dus waarom begint u daar vandaag niet al mee? Sanidrõme weet wat genieten is, zonder enig omkijken. Want wij ontzorgen u volledig. Van sloop t/m oplevering van uw nieuwe badkamer.

Vraag naar de actievoorwaarden bij Rabobank Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest

*

www.rabobank.nl/leiden-leiderdorp-oegstgeest

www.sanidrome.nl/terlaak, Gieterij 8, Noordwijkerhout, (0252) 37 09 10


oegstgeester courant

WOENSDAG 14 NOVEMBER 2012

NIEUWS

‘Er waren al heel lang veel zorgen’

GEHOORD EN GEZIEN Door Inkochnito

Wethouderloos tijdperk?

Vorige week donderdag. Even de agenda nagekeken van de begrotingsvergadering. Wij vatten het plan op om rond 18.45 uur aanwezig te zijn om mee te leven met wat ons financieel boven het hoofd hing. Fietsje gestald bij raadhuis. Een stem uit het donker: “Je komt voor de begrotingsbehandeling?” “Ja”. “Nu, het is afgelopen, de wethouders zijn allemaal opgestapt”. Even keken wij of wij water zagen branden, maar in de raadzaal, waar nog druk van gedachten werd gewisseld over wat gebeurd was, werd het duidelijk dat ze er echt de brui aan hadden gegeven. En heel eerlijk gezegd: met wat deduceren en combineren verbaasde het ons niet ondanks dat wij dit, op zo nu en dan in de loop van de jaren op een enkele wethouder na, niet eerder hadden meegemaakt. Een telefoontje met een wethouder die in Amerika met vakantie was, maakte het opstappen van het college compleet. Laten wij eerlijk zijn: Ineens allemaal opstappen, klinkt als vluchten voor de werkelijkheid in plaats van vechtlust te tonen. Hopelijk zullen er, nu ook eens van buiten Oegstgeest, vechters worden gevonden die het Luctor et Emergo durven aan te gaan. Intussen gonst de gemeente van geruchten dat er wethouders zijn die op hun besluit terug zouden willen komen. Onzin, zo lijkt ons, maar laten wij ons ook de goede zaken blijven herinneren waar ze zich voor hebben ingezet en bereikten.

Oegstgeestigheid Goh, Jeetje. Het gemopper op de gemeentelijk prestaties nam steeds meer toe en dan ineens stappen alle vier de wethouders op! Een van de wethouders verliet heel onopvallend en onzichtbaar het toneel want die was in Amerika. Zoiets kun je vooraf niet plannen. De verrassing was te groot om ook maar enige regie te vermoeden. Maar wie houdt nu nog de wet in Oegstgeest? Ik ben zeer benieuwd wie de vervangers zijn die straks naast de burgemeester staan tijdens de Oudejaarsreceptie. Tenminste, als daar nog geld voor is. Als ik de wethouder was die verantwoordelijk is voor recepties, dan zou ik er een veel groter evenement van maken en links en rechts allerlei sponsors aantrekken. Afgelopen zondag was ik in Duinzigt, het flexgebouw en niet de school, bij het Inside Out Event van La Morena Beautysalon, en daar liep de cateraar van de tennisvereniging. Het waren dan ook heerlijke hapjes. Ik kan je aanbevelen om daar eens te gaan kijken naar het tennissen en daar een lekkere maaltijd te gaan genieten. Ook de muziek en de gastvrijheid was goed en vriendelijk. Maar ook als de gemeente de oudejaarsreceptie zelf bekostigt, is het een mooie manier om de nieuwe wethouders voor te stellen aan de bewoners van Oegstgeest. Ach, er zijn genoeg mensen die zich daar totaal niet druk om maken. Zij maken zich meer zorgen om hun leefomgeving, zoals de bewoners van de Cleveringalaan. De straat daar zit net als de begroting van de gemeente vol met gaten omdat de straatklinkers aan het afbrokkelen zijn. De sleet zit er daar na meer dan 27 jaar goed in, en de bewoners vragen zich vol ongeduld af wanneer daar eindelijk eens wat aan wordt gedaan. Eigenlijk hadden ze na de Quiridolaan gewoon moeten oversteken en door moeten gaan met vernieuwen van het wegdek. Ze waren er toch. Nee joh, ik bedoel niet de wethouders, maar de straatmakers! Wil van Elk

Parkinson café Op donderdag 15 november is het elfde Parkinson café van 2012. Men is welkom vanaf 13.30 tot 16.30 uur in de grote zaal van verpleeghuis van Wijckerslooth, Van Wijckersloothplein 1, 2341 BB Oegstgeest. Spreker is dan Ellen van der Niet, diëtiste en lid van het Parkinsonnet Leiden en omstreken. Zij gaat iets vertellen over voeding en de ziekte van Parkinson Vooraf en tussendoor is er tijd voor een kopje koffie of thee en na afloop kunnen bezoekers een drankje nemen en er is natuurlijk gelegenheid om vragen te stellen. Het Parkinson café is elke derde donderdag van de maand. Voor meer informatie: jvangorkum@diaconessenhuis.nl

Onderscheiding prof. A.M. Deelder Op vrijdag 9 november ontving prof. A.M. Deelder een Koninklijke Onderscheiding. Hij was hoogleraar Parasitologie en nam afscheid met een speciaal laatste college in de Burumazaal op het LUMC terrein. Na het afscheidscollege verscheen burgemeester Timmers op het toneel. Timmers noemde professor Deelder een visionair wetenschapper, ‘een natuurlijke bruggenbouwer die voor alle partijen, ook voor de meeste sceptische, een win-win situatie weet te creëren.’ “Uw visie heeft geleid tot een snellere patiëntbehandeling door snellere diagnostiek.” Deelder heeft zijn sporen verdiend in de parasitologie; vanaf 1985 was hij hoogleraar parasitologie aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit Leiden. Ook was hij vanaf dat jaar bestuurder van de Universiteit Leiden en van het LUMC. Prof. A.M. Deelder werd benoemd tot Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.

De vier wethouders bij hun aantreden in april 2010.

Het scenario dat alle wethouders nog voor aanvang van de begrotingsraad op zouden stappen, had niemand kunnen bedenken. Teeuwen (VVD). “Het is nooit leuk als mensen op deze manier opstappen. By far. We waren graag de discussie aangegaan over het Public Profit rapport. Ik begrijp niet dat het niet eerder naar de raad verstuurd is. Dat is onbegrijpelijk. Dat betreur ik ook. Daardoor konden we geen kant op.” Vogel (Leefbaar Oegstgeest) noemt het ‘logisch en verstandig’ dat alle vier de wethouders opstapten. “Ze waren immers collectief verantwoordelijk voor het pas op de dag voor de begrotingsraad versturen

van het rapport. Ook hebben zij onvoldoende sturing gegeven aan de eigen organisatie. Bovendien vind ik het een kwalijke zaak dat zij voortdurend benadrukten dat de verslechterende financiële positie wordt veroorzaakt door externe factoren. Ook hebben zij bij het opstellen van de programmabegroting nauwelijks gebruik gemaakt van de suggesties en adviezen van raadsleden.” “Dat het college een keer zou worden weggestuurd of vallen stond voor mij al anderhalf jaar vast”, stelt Braun, van de eenmansfractie Transparant Oegstgeest. “Het college had een bananenschil voor zich uit gegooid en is er over uitgegleden. Het rapport van Public

Toekomst

Het college hoe nu verder Direct na het vertrek van de vier wethouders werd al druk gespeculeerd over hoe nu verder. Duidelijk is dat de sfeer tussen coalitiepartijen Progressief Oegstgeest en VVD goed is, en zij samen verder willen. Andere partijen geven aan mee te willen denken. “We weten nog niets’, zegt Van Tongeren (PrO) over de formatie van een nieuw college, waarin hij, als leider van de grootste partij bij de laatste verkiezingen, het voortouw moet nemen. “We willen dat er een goed team komt, dat inhoudelijk en qua houding goed met elkaar kan samenwerken. Er is een goede, strakke ploeg nodig, die de problemen van Oegstgeest bij de kop pakt.” Van Tongeren sluit niet uit dat er minder dan vier wethouders terugkomen. “Ook sluit ik niet uit dat er een vakwethouder, al dan niet van buiten, het collegeteam komt versterken. Wij zijn daarin als Progressief Oegstgeest niet eenkennig. In een situatie als deze moet men doen wat goed voor Oegstgeest is, en over de eigen schaduw heen stappen.” “We moeten onszelf niet onder druk zetten”, stelt Teeuwen (VVD). “Er wordt al een datum van 22 november genoemd. Maar liever nemen we wat meer tijd als daar een goede ploeg uit rolt. “Het nieuwe college moet bestaan uit wethouders die kennis van zaken hebben”, zegt Den Boer (CDA). “Financieel en organisatorisch moet Oegstgeest weer op de rails gezet worden. Dat moet in samenwerking met de raad. Het CDA heeft liever drie fulltime wethouders dan vier parttime. Als CDA willen wij ook meedenken hoe dit invulling kan krijgen.” Leefbaar Oegstgeest vindt dat in deze moeilijke situatie een college met een breed politiek draagvlak nodig is. “Het is gewenst de mogelijkheden van een brede coalitie goed te verkennen.” “Dat bevordert het vertrouwen in het bestuur, zowel van de gemeentelijke organisatie, van de inwoners en van toezichthouders. Voorts is

het belangrijk dat de bestuurders de kwaliteiten hebben die nodig zijn voor het krijgen van grip op de gemeentelijke organisatie en de financiën.” Er circuleren inmiddels geruchten dat er wethouders uit het oude college weer terug zullen komen. Van den Ouweelen (Lokaal) zou het hier niet mee eens zijn. “In een toekomstig college dienen slechts nieuwe wethouders plaats te nemen. De huidige wethouders zijn te beschadigd. Dat geldt voor Mackay en Van Oortmerssen, maar evenzeer voor de wethouders Tönjann en De Ridder. Zij zijn zeker niet ongeschonden uit deze strijd gekomen. Ook kan worden verwacht dat er op de politieke aardbeving van afgelopen donderdag nog naschokken zullen volgen, die dit college verder in diskrediet zullen brengen. Er is de afgelopen 2,5 jaar teveel gebeurd en te weinig gepresteerd. Dit college heeft tot in de laatste persberichten steeds gesproken over zijn inspanningen, maar overtuigende resultaten bleven uit.” Braun (Transparant) vindt dat naast de wethouders, ook de burgemeester verantwoording moet afleggen. “Ik ben voornemens aanstaande dinsdag een motie in te dienen tegen de burgemeester. Zij is al vijftien jaar in dienst, en de problemen zijn niet van vandaag en gisteren. Zij is de enige die als een rode draad en constante factor alles heeft meegemaakt. De afgelopen dagen heeft ze haar rol willen nivelleren om zo geen politieke aandacht te krijgen voor haar verantwoordelijkheid uit het verleden.” Collega van den Ouweelen vraagt zich ook af of de burgemeester niet met haar college had dienen te vertrekken. “Zij geeft in de pers aan, dat dit niet aan de orde is, omdat de kritiek de inhoud van portefeuilles zou betreffen. Echter: de steen des aanstoots was het onvolledig en te laat informeren van de raad. Dit collegebesluit is met medeweten van de burgemeester genomen.” (WT)

Rapport Public Profit Het rapport ‘Het lek boven en stoppen’, uitgevoerd door Public Profit BV, was opgesteld om Oegstgeest te helpen ‘harde noten’ te kraken om te komen tot een sluitende begroting. De problematische financiële situatie bleek niet het enige probleem. Het financiële tekort ‘combineert namelijk met het vraagstuk van een gebrek aan inzicht (transparantie) in de flexibiliteit van de exploitatie en met beperkingen in de wijze waarop de financiële sturing binnen de gemeente is georganiseerd en functioneert in de dagelijkse bedrijfsvoering.’ Enkele conclusies van het rapport: - ‘De algemene rolverdeling tussen raad en college wordt overschaduwd door relatiespanningen. Anders gesteld: de raad heeft geen vertrouwen in het college daar waar het financiële sturing, de grip op het gemeenschapsgeld van de gemeente Oegstgeest betreft.’

- ‘De raad heeft een beperkt en niet compleet inzicht in de financiële situatie; er is bepaald geen sprake van een voorspelbaar inzicht in het financieel resultaat.’ - ‘De uitvoeringspraktijk is een andere dan verwoord in begroting en voortgangsrapportage. De sturingsinstrumenten zijn daarmee ontkoppeld voor sturing in de praktijk.’ - ‘Bij de collegeleden is geen sprake van een collectief gedeeld beeld over hoe financiële sturing verbeterd kan worden.’ - Binnen Oegstgeest wordt het beleid aangepast op de middelen en niet andersom. - ‘Er zijn geen afdelingsplannen, geen afdelingsrapporten, geen tussentijdse bijstelling/sturing in de organisatie.’ - ‘Er is gebrek aan sturing, er is geen systematische ontmoeting tussen management en directeur en gebrekkige samenwerking tussen manager en financieel adviseur.’ (WT)

Profit geeft weer hoe erg het is in Oegstgeest. Het is het topje van de ijsberg. Het geheime rapport middels een management-letter van de Accountant maakt via de opleg-notitie ook zichtbaar dat het nog veel erger voor Oegstgeest is.” “PrO en VVD hadden in een eerder stadium beslissingen moeten nemen en druk moeten uitoefenen om het vertrek van wethouder Mackay te bewerkstelligen. Dat had veel eleganter en discreter gekund”, merkt Eelke van den Ouweelen (Lokaal) op. “Het CDA had niet deze reactie van wethouder Mackay verwacht” vermeldt Marien den Boer (CDA). “Gezien de ernst van het rapport hadden we verwacht dat hij de eer aan zichzelf zou houden. Hij

draagt politieke verantwoordelijkheid voor de slechte financiele situatie en sturing. Gezien de situatie en dat het rapport constateert dat het over de hele linie en door de hele organisatie fout zit, is het logisch en wenselijk dat alle wethouders opstapten. Er bleek geen lijn in het college te zitten. De begroting liet een college zien dat niet samenwerkte en niet collegiaal was. Oegstgeest moet met een schone lei beginnen.” Van Tongeren (PrO) laat weten dat er al heel lang veel zorg was in zijn fractie. “Als ik de algemene beschouwingen van vorig jaar terughaal, was de toon toen al buitengewoon kritisch en bezorgd. Uiteraard ben ik niet blij dat we gelijk hadden met deze zorg.” (WT)

‘Veel op hun bordje’ Reactie burgemeester Burgemeester Els Timmers geeft aan dat er een bedrukte sfeer op het gemeentehuis heerst. “Het is ook niet niets wat er gebeurd is. Het gaat hier om personen. Wethouders Betty van Oortmerssen en Eric Mackay liepen hier al zeven jaar rond. Het is een heel vervelende situatie.” De woorden van de coalitiepartners over ‘het zich op de toekomst beraden’ heeft Timmers zich niet persoonlijk aangetrokken. “Voor mij ligt de situatie anders, natuurlijk moet ik mij wel verantwoorden, maar dat is anders dan de politieke verantwoordelijkheid die de wethouders hebben. Als burgemeester richt je je naar dat wat is besloten.” Afgelopen maandagmiddag tekenden de vier wethouders officieel een verklaring van hun vertrek. “Officieel zijn de wethouders, omdat ze vrijwillig zijn opgestapt, nog een maand demissionair”, laat de burgemeester weten. “Dat betekent dat ze nog gewoon werken totdat er een nieuwe wethouder is aangenomen. In feite zouden ze zelfs nog bij de begrotingsraad aanwezig kunnen zijn. Intern is er inmiddels wel al een lijst gemaakt van werkzaamheden die de wethou-

ders nog oppakken. Natuurlijk worden er bijvoorbeeld geen beleidsnotities meer geschreven. Controversiële zaken blijven liggen.” Voorafgaand aan de begrotingsraad was er geen rekening mee gehouden dat de dag zou kunnen eindigen met het opstappen van de wethouders. “Wethouder Mackay was ervan overtuigd dat als er en motie van wantrouwen tegen hem zou worden ingediend, deze dan met 9 voor en 10 tegen verworpen zou worden. Hij had dit niet verwacht.” De burgemeester benadrukt dat de wethouders veel op hun bordje hadden. “Denk aan de toekomstvisie, en het overgaan van veel taken naar Servicepunt 71. Dat is er allemaal bijgekomen. Bovendien krijgen we ook vanuit het Rijk veel bezuinigingen te verwerken.” Burgemeester Timmers kijkt met een dubbel gevoel naar het komende proces van het formeren van een nieuw college. “Aan de ene kant heb ik te doen met de personen om wie het gaat, die zijn weggegaan. Aan de andere kant heb ik goede hoop dat er goede mensen in het nieuwe college plaats zullen nemen.” (WT)

Sint Nicolaas

Wij zijn nog altijd erg jaloers op een man die zich op meerdere plaatsen tegelijk kan bevinden. Zo iemand is Sint Nicolaas. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat is het geheim van de Sint. Op zaterdag 25 november arriveert hij in de geestgemeente waar burgemeester Els Timmers - van Klink hem zal verwelkomen. Ondanks dat de Sint uit Spanje komt, een land waar ze euro’s te kort komen, zijn de schatkamers van de Kindervriend goed gevuld. Volgens de laatste berichten heeft de bisschop nog geen euro’s na laten maken zoals ooit in Oegstgeest, waar valse munters het tijdens het gulden-tijdperk op een bovenzolder in een villa, op de hoek van de Warmonderweg en de De Kempenaerstraat, ooit wel deden.

Arriva

Zoals u in deze courant hebt kunnen lezen neemt op 9 december Arriva het openbaar vervoer in Zuid-Holland noord over. Op die dag met een ‘kennismakingrondje’ van de vervoersmaatschappij dat bestaat uit gratis busvervoer in het verzorgingsgebied. Mooi meegenomen om de nieuwe bussen te bekijken waarmee Arriva start.

Cijfers

Bezuinigen is het woord. Wij moeten de buikriem aanhalen. Maar doe dat maar eens als er geen gaatjes meer in die riem zitten? Toch kunnen velen er nog een gaatje bij laten slaan door te besparen op euro’s te stoppen met roken. Niet eenvoudig, maar zeer de moeite waard. Gewoon doen en je houdt een heleboel geld in je zak. Rook je tien sigaretten per dag dan bespaar je in 1 maand al rond de 80 euro, in 3 maanden 254 euro en in 1 jaar komt je al uit op 998 euro en 28 eurocent. Als je 15 sigaretten per dag er door heen jaagt kom je zelfs in 1 jaar al dicht in de buurt van liefst 1500 euro. Ben je een kettingroker en steek je per dagen 20 sigaretten in de brand dan heb je vast een goed salaris, want al die trekjes kosten je al pijn 2000 euro per jaar. Is dat niet zonde van het geld en in het bijzonder van je gezondheid?

Jazz in Oegstgeest

De stichting Vrienden Hospice Duin- en Bollenstreek organiseert zondag 18 november een Benefietconcert in café Duinzigt, bereikbaar via de Rhijngeesterstraatweg. Aanvang 14.30 uur met op drie podia optredens van Leo Drugstore, het trio H2N (drums, hammondorgel en sax) en het Bolling Kwartet. U kunt kennis maken met diverse jonge talenten van het conservatorium. Verdere treden op het duo Sounds like a Jazz affair en The New Amsterdam Voices evenals rond 15.00 uur Wouter Kiers (saxofoon ) en om 17.00 uur Alex Hagen (gitaar). Natuurlijk kunnen er voor dit concert en gezien het doel, geen sponsors genoeg zijn en donaties kunnen gestort worden op: 43.06.12.362 t.n.v. Stichting Vrienden Hospice Duin en Bollenstreek met vermelding: “Donatie benefietconcert”.

Oeps

Het was ons, politiek gezien, het weekje in Oegstgeest wel. Haalt de gemeente 2014????

Hifi-, surround-, streaming audio apparatuur, multiroom oplossingen en platenspelers

Hifi Show Leiden Zaterdag 17 & Zondag 18 November van 10 – 17 uur

2

m 1.000 r lezie p k ie muz

Holiday Inn Hotel Haagse Schouwweg 10 Leiden

Importeurs demonstreren in 11 zalen met bijna 40 merken Gratis toegang en parkeren Kom langs en maak kans op hifiprijzen Demonstraties en uitleg over het streamen van muziek Verkoop van audiofiele CD’s en Vinyl

Willibrordpenning voor mevrouw G. Walters Afgelopen zondag ontving mevrouw G. Walters de Willibrordpenning uit handen van pastor Peter van Beurden, pastoraal medewerker. Dat gebeurde tijdens een feestelijke viering van Willibrordzondag, de patroonheilige van de parochiekern Oegstgeest. De mis werd opgeluisterd door zang van het eigen Gemengd Koor en het jongerenkoor Spirit samen. Voorgangers waren pastor Michel Hagen en pastor Peter van Beurden. Omdat op 11 november jaarlijks nog een heilige centraal staat, namelijk St. Maarten, zongen de parochianen na afloop van de viering gezamenlijk een speciaal lied over Willibrord en St. Maarten.

De H. Willibrord (658 - 739) vertrok vanuit Ierland naar onze streek en deed Oegstgeest als eerste aan om er het evangelie te verkondigen. Zo ontstond de oudste parochie in de Lage Landen. De jaarlijkse Willibrordzondag werd in 1949 ingesteld ter ondersteuning van het werk voor oecumene en evangelisatie van de Willibrordvereniging, een voorloper van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Willibrordus, gestorven in Echternach, Luxemburg op 7 november 739, was een rooms-katholieke aartsbisschop en missionaris van Angelsaksische afkomst. De heilige Willibrord is de patroon van de christenen in Nederland, katholieken en protestanten. Katholieken vieren zijn gedachtenis in de regel op de zondag het dichtst bij zijn sterfdag.

Accuphase, Arcam, Audio Physic, AudioQuest, Bel Canto, Cambridge Audio, Chord Electronics, Custom Design, Cyrus, Dynaudio, Ferrari by Logic3, Isotek, Leben, Leema, Magnepan, Marantz, Monitor Audio, Music Emotion Hifi magazine, Naim, Nutters Audio, Olive, Ortofon, Parrot, Primare, Pro-ject Audio, Quad, REL, Roksan, Simple Audio, Sonos, T+A, Transrotor, Triangle, Van den Hul, Well Tempered Lab.

G

O EN

MINEE

RD

HIFI WINKEL VAN HET JAAR

2 012 ONDER AUSPICIËN VAN HVT

www.number-one.nl Luchtvaartkalender 2013 Het thema van de vijfentwintigste uitgave van de serie luchtvaartkalenders is: ‘Honderd jaar Nederlandse militaire luchtvaart’. Deze kalender bevat twee jubilea: Ten eerste het honderd jarig bestaan van onze militaire luchtvaart 1913-2013, ten tweede de vijfentwintigste uitgave van de KLu-MLD kalender 1989-2013. Voor deze kalender is gekozen voor afbeeldingen van vliegtuigen van zowel de Koninklijke Luchtmacht als Marineluchtvaartdienst van na 1950. Gekozen is voor het huidige vliegmateriaal en een selectie historische. Enkele zijn in solo display of demo/team-uitvoering, wat de kalender een feestelijk tint geeft. De kalender is voorzien van drieënveertig fraaie kleurenfoto’s. Enkelzijdig bedrukt op 250 grams papier in full colour. Kalenderformaat 25 x 36 cm. De kalender is verkrijgbaar bij alle bekende boekhandels in de regio. Ook te bestellen door het bedrag van € 16,- (incl. verz) over te maken op postgiro nr. 2567434 t.n.v. Korbee-promotie: MLD te Rijnsburg. Met vermelding van: kalender 2013 en het postadres. ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜

sanitaire installaties dakbedekkingen Lood- en zinkwerken centrale verwarming airconditioning Luchtbehandeling

LOODGIETERSBEDRIJF

C. HUNDERSMARCK BV Leiden 071-5223242 Voorhout 0252 -235679

WWW.hundersmarckbv.nL


oegstgeester courant

WOENSDAG 14 NOVEMBER 2012

14 november 2012 week 46 WWW.OEGSTGEEST.NL RHIJNGEESTERSTRAATWEG 13 POSTBUS 1270 2340 BG OEGSTGEEST Wilt u de burgemeester of één van de wethouders spreken? Bel voor een afspraak met 071-51 91 793 of mail naar secretariaat@oegstgeest.nl. Vermeld in uw e-mail het onderwerp van gesprek en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.

Dinsdag 27 november

Informatieavond veiligheid De gemeente organiseert in samenwerking met de politie en brandweer ook dit jaar weer een informatieavond waarin veiligheid en in het bijzonder preventie van woninginbraak centraal staan. Aan bod komt duidelijk wat u zelf kunt doen om de kans op inbraak of woningoverval te verkleinen. De avond wordt afgesloten met een workshop “Hoe beveilig ik mijn woning”, verzorgt door Het Beveiligscentrum. De informatieavond vindt plaats op 27 november in de raadzaal van het gemeentehuis. Programma De informatieavond begint met een korte introductie door burgemeester E.M. Timmers-van Klink. De brandweer start met een korte presentatie over het beperken en voorkomen van brand in en om het huis. Daarna geeft de politie een presentatie over inbraakpreventie en social media.

Tot slot volgt een workshop ‘Hoe beveilig ik mijn eigen woning’. Er is afsluitend voldoende ruimte voor het stellen van persoonlijke vragen. Tijd: 20.00-22.00 uur, ontvangst met koffie en thee vanaf 19.45 uur. Aanmelden Er is maar een beperkte ruimte beschikbaar, er kunnen zich 100 geïnteresseerden aanmelden voor deze informatieavond. Uw aanmelding geeft u voor 23 november door per e-mail aan kater@ oegstgeest.nl onder vermelding van “informatieavond veiligheid”. Geef in het e-mailbericht aan wat uw naam is, uw contactgegevens en met hoeveel personen u komt. Mocht u geen beschikking hebben over een internetverbinding kunt u ook telefonisch kenbaar maken op welke datum u de informatieavond bij wilt wonen. Neem hiervoor contact op met mevrouw R. Kater, via het TIP 071 5191 793.

De informatieavonden over veiligheid in 2011 werden druk bezocht. Meldt u dus zo snel mogelijk aan.

Voor alle vragen over de gemeente belt u maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur met het Telefonisch Informatie Punt (TIP): 51 91 793 (Communicatie, Klachten, Onderwijs, Projectbureau’s, Meldingen openbare ruimte/servicelijn)

Sociale Zaken spreekuur Tussen 9.00 en 11.00 uur WMO spreekuur Tussen 9.00 en 11.00 uur Grofvuil en groot tuinafval Tussen 9.00 en 12.00 uur

Dit jaar uw foto op de Kerstkaart?

Wie heeft of maakt de mooiste kerstfoto van Oegstgeest? Ieder jaar verstuurt de gemeente Oegstgeest kerstkaarten aan relaties, besturen van omliggende gemeentes en verenigingen en organisaties in en buiten het dorp. Deze kerstkaart bevat ook altijd de uitnodiging voor de oudejaarsbijeenkomst (dit jaar op dinsdag 18 december). Wilt u dat uw mooiste foto van Oegstgeest (in de winter) dit jaar wordt gebruikt voor de kerstkaart? Stuur dan de foto (van goede kwaliteit (min. 1 MB) naar communicatie@oegstgeest.nl Op de foto staat bij voorkeur een tafereel/afbeelding wat onmiskenbaar in Oegstgeest is. U kunt de foto insturen tot en met donderdag 22 november. De eigenaar van de foto die wordt gekozen ontvangt een boekenbon en natuurlijk de ‘eeuwige roem’. Wij zien uw inzending graag tegemoet.

Vertrek college Oegstgeest U hebt het als inwoner van Oegstgeest ongetwijfeld al meegekregen. De vier wethouders van de gemeente Oegstgeest zijn donderdag 8 november tijdens de begrotingsvergadering vertrokken. Burgemeester Timmers betreurt de gang van zaken: “Het is altijd een persoonlijk drama als zoiets gebeurt. Als politicus weet je dat het kan gebeuren, maar wennen doet het nooit. Alle wethouders werken hard voor de publieke zaak en wethouder ben je 24 uur per dag. Als een college dan op deze manier ophoudt te bestaan, dan vind ik dat heel naar. We gaan de trein zo snel en zo goed mogelijk weer op de rails zetten”. Status demissionair In een gesprek met de wethouders maandag 12 november is afgesproken dat zij in het belang van Oegstgeest nog een maand in functie/demissionair blijven. Met de huidige demissionaire status van het college, is het vergaderschema de komende weken anders dan anders. Op de website vindt u steeds de meest actuele stand van zaken.

Dagelijkse gang van zaken In Oegstgeest gaan alle dagelijkse werkzaamheden zo veel mogelijk door. Vergaderschema’s zijn aangepast en er wordt een aantal procedures in gang gezet om zeer dringende zaken doorgang te laten vinden en te zorgen dat daar geen vertraging ontstaat. Commissievergaderingen Voor wat de commissievergaderingen betreft: De commissie Ruimte, gepland op 15 november komt te vervallen. De commissie Burger gaat wel door, omdat deze avond alleen over ‘veiligheid’ gaat, hetgeen in de portefeuille van de burgemeester valt. Afspraken met de wethouders vervallen Had u de komende weken een afspraak met een van de wethouders in uw agenda staan? Deze afspraak komt te vervallen. Het bestuurssecretariaat zal de afspraken de komende dagen zo veel mogelijk persoonlijk afbellen. Op dit moment zijn wij nog bezig om alle consequenties, afspraken, mogelijke maatregelen en bevoegdheden in kaart te brengen en te bezien wat er moet gebeuren. Nieuwe berichtgeving plaatsen wij telkens op de website.

51 91 830 51 91 819 51 91 868

Lokaal Loket Oegstgeest 51 56 215 Ma. t/m vrij. van 14.00-17.00 uur Voor al uw vragen over zorg, welzijn, wonen en inkomensondersteuning Lange Voort 2t, 2341 KA Oegstgeest lokaalloket@oegstgeest.nl - www.lokaalloketoegstgeest.nl

Inspraak- en informatieavonden Huisvestingsverordening Holland Rijnland Regio Holland Rijnland werkt aan nieuw woonruimteverdeelsysteem. De twee huidige systemen van Woonmarkt Rijnstreek en Woonzicht gaan op in één eenvoudig, transparant en efficiënt regionaal systeem. Daarom wordt de huisvestingsverordening aangepast. Uitgangspunt is een regionale woonruimteverdeling. Om specifieke lokale opgaven het hoofd te bieden, is er ruimte voor lokaal maatwerk. Dat betekent dat gemeenten extra regels kunnen stellen om lokale volkshuisvestelijke problemen op te lossen. De ontwerphuisvestingsverordening Holland Rijnland is niet los te zien van uitvoeringsregels: de ‘Nadere regels woonruimteverdeling’ en het ‘conceptconvenant Woonruimteverdeling Corporaties Holland Rijnland 2013’. Daarom zijn deze documenten ter kennisname beschikbaar bij de ter inzage gelegde Huisvestingsverordening en via www. hollandrijnland.nl. De inspraak betreft echter uitsluitend de ontwerphuisvestingsverordening.

De ontwerphuisvestingsverordening Holland Rijnland ligt tot 7 januari 2013 tijdens kantooruren ter inzage in de gemeentehuizen van de aan Holland Rijnland deelnemende gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Daarnaast vindt u deze op www.hollandrijnland.net/publicaties en ter inzage op het kantoor van de regio Holland Rijnland, Schuttersveld 9, 2316 XG in Leiden.

gehouden waarvan de ontvangst om 19.00 uur is: - 19 november in Alphen aan den Rijn (Stadhuis, Stadhuisplein 1, Alphen aan den Rijn) - 21 november in Leiden (Kamer van koophandel, Stationsweg 41, Leiden) - 27 november in Katwijk (Gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3, Katwijk) Informatie: www.hollandrijnland.net

Voor geïnteresseerden worden er in november drie informatieavonden over het nieuwe woonruimteverdeelsysteem Licht zet inbrekers in het zicht

Binnenverlichting

Volg gemeente Oegstgeest op twitter:

Tijdschakelaars Goede buitenverlichting Goed zicht op de toegangsdeuren

Goed hang- en sluitwerk Kijk op www.politiekeurmerk.nl of www.politie.nl/haaglanden

@gem_oegstgeest

Ziet u iets verdachts?

VERGUNNINGEN EN BEKENDMAKINGEN VERGADERINGEN Woensdag 21 november vergadert de Kunst- en Cultuurcommissie om 20.00 uur in het gemeentehuis van Oegstgeest. De agenda leest u op www.oegstgeest.nl Op woensdag 21 november 2012 vergadert de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften. Het volgende bezwaarschrift komt aan de orde:

19.30 uur Bezwaarschrift gericht tegen het verkeersbesluit inake laadpaal Queridolaan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat: Mevrouw mr. drs. A.C.M. Goud en de heer mr. K. van Doorn, tel. (071) 51 91 793.

VERGUNNINGEN Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning 1. de Kempenaerstraat 75 – vergroten dakter-

ras (09-11-2012/630324) 2. Louis Couperuslaan 21 – plaatsen dakkapel voor (09-11-2012/630828) 3. Poelgeesterweg 1 – slopen orangerie (0911-2012/630394) De ingekomen aanvragen liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt nog geen bezwaar of beroep indienen. Verleende omgevingsvergunningen Het college van burgemeester en wethouders

en de burgemeester van Oegstgeest maken bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunningen en/of ontheffingen hebben verleend. De datum van bekendmaking staat bij het besluit vermeld. 1. Eduard van Beinumlaan 70 – verbouw woonhuis (07-11-2012/563399) Rectificatie 1. Louise de Colignylaan 9 – uitbreiden woonhuis (05-11-2012/572411)

Bezwaar Tegen de verleende omgevingsvergunning die tot stand is gekomen met de reguliere voorbereidingsprocedure kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes  vermeld achter de  betreffende vergunning.

Hilton Garden Inn hotel officieel geopend

21 november

Wintermarkt Jottem Op woensdag 21 november presenteert activiteitencentrum Jottem een sfeervolle wintermarkt. Iedereen die op zoek is naar mooie decembercadeautjes kan tussen 11.00 en 16.00 uur terecht aan de Louise de Colignylaan voor slingers, kaarten, bakpro-

ducten en met de hout bewerkte houten producten.

VERVOLG VAN VOORPAGINA

Begin augustus ging het Hilton Garden Inn hotel in Nieuw Rhijngeest in alle stilte open. Vorige week dinsdag, 6 november, was het verre van stil in het gloednieuwe hotel. Op die dag werd het op feestelijke wijze officieel geopend. Hotelmanager Sjoerd Sybesma kon met trots vertellen dat zijn hotel met grote regelmaat helemaal vol zit.

Jottem zorgt voor heerlijke worstenbroodjes, gevulde speculaas, koffie, thee en chocolademelk. Kinderen kinnen zich heerlijk vermaken op het springkussen.

ZVL ontneemt UZSC ongeslagen koppositie Dit weekend traden de waterpolo-dames van ZVL aan tegen de nog ongeslagen ploeg van UZSC uit Utrecht. Coach Koen Plasmeijer had een simpele opdracht: deze ongeslagen status te niet doen. Bij UZSC miste doelvrouwe Ilse van der Meijden, die herstellende is van haar schouder operatie. In de eerste periode leek het er even op dat ZVL niet goed in haar spel zat. In korte tijd stond er een 0-2 achterstand op het bord en het leek of de Leidse dames nog moesten opstarten. Gelukkig duurde dat niet te lang en via snelle aanvallen kon de achterstand worden omgedraaid naar een 3-2 voorsprong aan het einde van deze periode. In de daarop volgende periode zaten de dames van ZVL duidelijk beter in hun spel. Snelle counters en goed uitgespeelde aanvallen wisselden elkaar af. De doelpunten kwamen uit verschillende goed uitgespeelde posities en de Utrechtse dames hadden daarop een slecht antwoord.

De vele persoonlijke fouten tegen ZVL gaven de Utrechtse dames nog enige ruimte om te scoren, en daardoor konden ze bijblijven tot 11-7. De derde periode leek op de tweede. ZVL nam het voortouw in de wedstrijd en dicteerde het tempo. UZSC had geen passend antwoord op de sterke midvoors van ZVL en ook de tweede lijn van ZVL kreeg alle kans om aan te leggen op het doel van de utrechtse equipe. Aan de andere kant had ZVL stevig grip op de tegenaanval en de voorsprong liep dus verder uit naar 1510 is deze periode. Na twee zware periodes kon ZVL in de laatste periode wat gas terug nemen. De snelle counters bleven achterwege en de team aanvallen werden ruim uitgespeeld. Een eindstand van 18-13, met drie doelpunten van beide partijen was het eindresultaat van deze partij waarin ZVL, na de eerste periode, geen enkele bedreiging onderging. Eindstand ZVL - UZSC 18-13.

Informatie Als u algemene informatie wilt over ingekomen aanvragen, het aanvragen van een vergunning, verleende vergunningen of overige informatie dan kunt u op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur langskomen op het gemeentehuis of u kunt bellen met (071) 51 91 793. Ook is er informatie beschikbaar op de website www.oegstgeest.nl.

De Goud Inkoop Bus van Juwelier van Moorsel. (Foto: PR)

Goud Inkoop Bus staat op Winterfair Noordwijkerhout REGIO - De ‘goudbus’ van Juwelier van Moorsel uit Oud-Beijerland is een vertrouwd gegeven geworden in de regio. Buiten de vaste wekelijkse inkoop plaatsen staat de Goud Inkoop Bus komend weekend op de Winterfair in hotel Leeuwenhorst in Noordwijkerhout.Met de dure feestdagen in aantocht een mooie gelegenheid voor wat extra geld voor de Sint en Kerst. De goud bus keert direct contant uit. Op zaterdag 17 november en zondag 18 november is de Goud Inkoop Bus te vinden op de Winterfair in Noordwijkerhout. Deze fair met meer dan honderd standhouders brengt de bezoekers al aardig

in de kerstsfeer. Zij worden op de fair omringt door een overvloed aan lekkere spullen, brocante en demonstraties van diverse stands. De fair is een unieke gelegenheid om oud goud en zilver in te wisselen tegen contanten. De Goud Inkoop Bus is te vinden bij de ingang van de fair voor een vrijblijvende taxatie. Een belofte van de hoogste prijs vaak niet de beste.’Een grams prijs’ vermeld in veel advertenties is soms een smakelijk lokkertje, maar veelal wordt deze prijs uiteindelijk niet gegeven omdat de artikelen net niet ‘voldoen’ aan de voorwaarden van de hoogste prijs. In de Goud Inkoop Bus van Juwelier van Moorsel wordt elk artikel apart beoordeeld. Hierdoor krijgt de klant die sieraden ververkoopt voor elk artikel de

best mogelijke prijs contant uitgekeerd. De goudbus weet zicht te onderscheiden door bewust te kiezen voor vakmanschap, stelt de eigenaar. “Juwelier van Moorsel is al zeventig jaar vertrouwd met goud. In de Goud Inkoop Bus zijn twee goudsmeden van ons aanwezig. Zij hebben al tientallen jaren ervaring en kunnen daarom wél een eerlijk advies en taxatiebedrag geven.” NH-hotel Leeuwenhorst is gevestigd aan de Langelaan 3 in Noordwijkerhout. De openingstijden zijn zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Overige data gegevens staan op www.goudinkoopbus.nl. Zie ook de advertentie in deze krant.

De officiële openingshandeling werd uitgevoerd door de burgemeester Els Timmers-Van Klink, en Oegstgeestenaar Peter Blangé. De oud-Olympisch volleybalspeler sprak over de overeenkomsten tussen zakendoen en topsport en onderstreepte daarmee de slogan ‘We speak success’ van Hilton Garden Inn. “Visie hebben, hard werken, blijven leren en doorzettingsvermogen leiden tot succes. Zonder doelstelling, een punt aan de horizon, kom je nergens.” Blangé had het hotel kritisch bekeken, en was blij dat ook iemand van zijn lengte rechtop door alle deuren kan. “Ook het prijskaartje is in orde,” had hij, als echte Hollander, al geconstateerd. In haar toespraak vertelde de burgemeester dat ze blij en ook trots is dat ze Hilton Garden Inn binnen de gemeentegrenzen van Oegstgeest heeft mogen verwelkomen. “Hilton is immers een firma met statuur en geschiedenis. Geweldig dat tussen al die tot de verbeelding sprekende Hilton-locaties nu ook Oegstgeest staat.” Ze sloot haar toespraak af met een quote van Kees van Kooten: ‘Een nieuwe hotelkamer ope-

nen, voelt aan als het openen van een cadeautje!’ Sjoerd Sybesma, hotelmanager Hilton Garden Inn Leiden: “Ik ben enorm trots dat ik samen met mijn team het allereerste Hilton Garden Inn hotel in Nederland nu officieel kan presenteren. Dit is het eerste Focused Service hotel van de Hilton keten in Nederland. Focused Service houdt in dat we goed gekeken hebben naar wat de reiziger echt nodig heeft. Omdat dit hotel onderdeel is van de wereldwijde Hilton familie, verwachten onze gasten ook uitmuntende service en kwaliteit en die belofte maken we waar.” Hilton Garden Inn is een bekroond hotelmerk uit het middensegment. Het 173 kamers tellende hotel biedt alle faciliteiten die kenmerkend zijn voor het Hilton Garden Inn merk, zoals het Garden Sleep System-bed, de ergonomische bureaustoel van Herman Miller en gratis toegang tot een snel WiFi-netwerk, waardoor het hotel aantrekkelijk is voor zowel zakelijke reizigers als toeristen.

Signeersessie Charlotte Dematons LEIDEN - Op woensdagmiddag 14 november signeert Charlotte Dematons haar prachtige prentenboeken, onder meer Nederland, de Gele Ballon en Sinterklaas, in Jeugdboekhandel, Silvester, Rapenburg 17 in Leiden. De workshop van Charlotte om 14.00 uur is uitverkocht. Het signeren begint om 15.30 uur.


OEGSTGEESTER COURANT

FAMILIE-BERICHTEN Aanleveren familieberichten

WOENSDAG 14 NOVEMBER 2012 Dit weekend overleed onze buurman en echtgenoot van Thea

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Per e-mail

Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Oegstgeester Courant. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

Per post of afgeven

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Rotterdam, 15 maart 1925

Warmond, 10 november 2012

JAN HEIJMANS Jan en Thea woonden vanaf het begin in onze wijk. Jan was een betrokken bewoner die altijd, op zijn bescheiden wijze, geĂŻnteresseerd was in het wel en wee van ons allen. Hij was als bestuurslid en bewoner actief bij het verbeteren van de leefomgeving en altijd bereid een helpende hand te bieden. Wij zullen hem missen en wensen Thea heel veel sterkte toe. Namens de Vereniging van bewoners van de Clinckenburgh, Kathalijn van de Velde, voorzitter. Oegstgeest, november 2012

Stella Meesters - Timmerman uit haar nagelaten briefjes: ‘Aan alle vriendelijke, gezellige, hartelijke mensen, mannen en vrouwen, jong, ouder en oud; Zoveel mensen in Oegstgeest ken ik - kennen mij - heb ik gesprekjes mee. Graag wens ik je allen nog vele dagen of jaren gezelligheid, kunnen delen van je ervaringen, zorgen, vreugden, verdriet met de ander die er is als je thuiskomt of bent. Het is iedere keer weer heel prettig geweest je te ontmoeten, iets te delen, gesprekken bij mooi of lelijk weer. Ik denk dat ik ’t nu gemakkelijker krijg en toch fijn op die andere manier.’

Een persoonlijk afscheid. Wij zijn er als u ons nodig heeft. Een geruststellende gedachte.

Monuta Van der Luit is 24 uur per dag bereikbaar op 071 - 521 32 31. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. U kunt ons ook bezoeken op de Willem de Zwijgerlaan 179 te Leiden of op www.monuta.nl

Bloemen zijn welkom. correspondentie: Hofdijck 80 2341 NG Oegstgeest

Na een bijzonder en zeer gelukkig leven heb ik met intens verdriet afscheid moeten nemen van de liefde van mijn leven.

Joannes Maria Christiaan Heijmans Jan

Familie Duivenvoorde Correspondentieadres: Regentesse Uitvaarten t.a.v. Thea Heijmans Regentesselaan 6 2341 KP Oegstgeest

De afscheidsviering is op vrijdag 16 november om 11.00 uur in de R.-K. Willibrordkerk, Rhijngeesterstraatweg 37, Oegstgeest. Aansluitend zullen wij hem begeleiden naar zijn laatste rustplaats achter de kerk. Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in restaurant De Beukenhof, Terweeweg 4, Oegstgeest.

www.KaartenKeus.nl

14.10 – 17.00 uur. Benefiet Jazzconcert: Jazz in Oegstgeest. Muzikaal feest op 3 podia. Opbrengst bestemd voor Hospice Duin- en Bollenstreek Sassenheim. Concert wordt gegeven in Duinzigt (Meetings&Workspace). Ingang aan de Rhijgeesterstraatweg. www.jazzinoegstgeest. 15.00 uur. Lustrumconcert Cappella pro Cantibus: Magnificat. Regenboogkerk. Mauritslaan 12. www.cappellaprocantibus.nl Maandag 19 november 13.30 – 16.30 uur. Radius. Gezelligheidsmiddag

Voorhout, tel. (0252) 240216 (naast de Doktersdienst) Apotheek Beker - Lijtweg 4 (Ook zaterdags open van 9.00 tot 12.00 uur) Carlina Apotheek - Boerhaaveplein 21 Apotheek Linnaeus - De Kempenaerstraat 31 (Ook zaterdags open van 10.00 tot 14.00 uur) TANDARTSEN 12-11 / 18-11 TP Meijer, (071) 589 82 62 19-11 / 25-11 TP Remmert-Schreinemachers, (071) 572 66 00 DIERENARTSEN B.G. Heemskerk, De Kempenaerstraat 21. Tel.: (071) 5176761 Spreekuren: ma. t/m vr.: 8.309.30 uur; 13.00-14.00 uur; 18.3019.30 uur; za. 10.00-11.00 uur en volgens afspraak (24 uur per dag bereikbaar) R.J.W. Duijn-D.J. Brandt, President Kennedylaan 26. Tel. (071) 5156161 Kliniek Oegstgeest-Noord, Haar-

Gevonden dieren 28-9. Grasparkiet, blauw geel, is erg jong. Terweeweg, Oegstgeest. 1-10. Kater 6 maanden oud, cypers met wit. Thorbeckehof, Oegstgeest. 11-10. Poes, pers zwart, rood/wit geruit bandje met visjes en half kokertje om, Celebesstraat, Oegstgeest. 25-10. Middelgrote hond, zwart bruin, witte pootjes, en versleten rode leren band om. Kamperfoelielaan, Oegstgeest. 28-10. Konijn, mannetje, wit met wilkleurige vlekjes. Eduard van Beinumstraat, Oegstgeest.

Jan is thuis, alwaar geen bezoek.

of gelegenheidskaart op

Zondag 18 november 14.00 uur. Regio. Leiden. Rondleiding door de Leidse Schouwburg. Oude Vest. Leiden. 14.00 uur. Theehuis De Leidse Hout. Muzikaal optreden van Pam MacBeth en Cris Koenen. Countryblues from Nasshville. Tennessee. Theehuis de Leidse Hout. Houtlaan.

Vermiste dieren 7-9. Kater, zwart met witte voetjes en bef, gele ogen. Balistraat, Oegstgeest. 30-9. Kater grijs met strepen, langharig, is stevig. Lobeliuslaan, Oegstgeest. 1-10. Kat, cypers met witte borst en pootjes. 17 jaar oud, is blind, doof en schuw. Lange Voort, Oegstgeest. 3-10. Hondje, Kooyker, mannetje, bruin wit, wit band met riempje om, is waarschijnlijk meegenomen door mensen bij Albert Heijn in de De Kempenaerstraat, Oegstgeest.

Familie Heijmans

geboorte-, huwelijks-

Zaterdag 17 november 14.30 uur. Competitiewedstrijd Oegstgeest1 Rohda’76 1. Hoofdveld. De Voscuyl. Ingang tegenover Sporthal De Cuyl.

Registratie van vermiste en gevonden huisdieren. Inlichtingen: mevrouw Pieterse, tel. (071) 566 55 00 of www.dierenmeldpunt.com.

Thea Heijmans-Duivenvoorde

eenvoudig online uw

Vrijdag 16 november 10.00 – 16.00 uur. Regio. Leiden e.o. Grote Najaarspostzegelbeurs. Plaats: Clubhuis van de

Korfbalclub KZ DanaĂŻden. Montgomerystraat 50.Leiden. Organisatie: Leidse Postzegelvereniging “De Postzegelvriendenâ€?. Informatie et tafelhuis: L.H. Jansen. Telefoon (071) 531 25 97 20.15 uur. Benefietconcert Jong talent laat van zich horen: “Le rendez-vous classiqueâ€?. Organisatie: Lions Club Lakenstad. Groene Kerk. Haarlemmerstraatweg. Zie de site www.lionsclub.nl

Dierenmeldpunt De Provincie

Leiden 11 november 2012

Bestel snel en

Donderdag 15 november 12.00 uur. NVvH/Vrouwennetwerk. Leiden en omstreken. Lunch in restaurant “Burgerzaken� Breestraat 123. Informatie over kennismaking/ lidmaatschap van vrouwennetwerk: Drs. C. van der Laan. Telefoon (071) 531 27 07 20.00 uur. Politieke ronde. Commissies Burger. Commissies Ruimte vervalt. Gemeentehuis. Rhijngeesterstraatweg. 20.15 uur. Geert Mak spreekt over zijn boek “Reizen zonder John� op uitnodiging van Rijnlandse Boekhandel i.s.m. en Openbare Bibliotheek Bollenstreek Oegstgesst. Aula Teylingencollege locatie “Duinzigt�, Wyttenbachweg. (ingang achter gemeentecentrum). Zie www. rijnlandseboekhandel.nl 20.15 uur. Regio. Vergadering van de ProgrammaRaad Rijnland Bollenstreek, waaronder Oegstgeest. Bestuurscentrum Gemeente Teylingen. Raadhuisplein 1. Voorhout. De vergadering wordt uitgezonden via de site www.prrb.nl

APOTHEKEN Dienst Apotheek Bollenstreek * door de week van 17.00 uur, ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag * in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur * op feestdagen van 16.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna Rijnsburgerweg 4c, 2215 RA

Afscheid is de geboorte van een herinnering.

KaartenKeus.nl

Woensdag 14 november 20.00 – 22.00 uur. Recreatietafeltennis TTV PECOS. Batjes en ballen aanwezig. Kom eens langs. Ook tijdens woensdagochtenden van 10.00 tot 12.00 uur. Thorn tafeltennishal.

DOKTERSDIENST Duin- en Bollenstreek tel. (0252) 240212 * door de week van 17.00 uur ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag * in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur * op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna Dokterspost van de Doktersdienst Duin- en Bollenstreek Gebouw BNS, Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout Parkeren bij Deloitte & Touche

De afscheidsbijeenkomst op vrijdag 16 november begint om 9.45 uur in het Crematorium Rhijnhof aan de Laan te Rhijnhof 4, ingang Haagse Schouwweg, te Leiden.

5 maart 1945

Opgave via telefoon (071) 517 53 17 of e-mail: redactie@oegstgeestercourant.nl. Vermelding onder voorbehoud.

EMORIE Natuursteen

Het adres voor een passend gedenkteken

Praktijk Beker. COACHING | THERAPIE | EMDR. Jongeren + volwassenen. Ma, woe, do: Warmonderweg 7. Di: Huisartsenpraktijk Koninginnelaan. Voor afspraken: 06 28 34 01 99 www.praktijkbeker.nl

Toonzaal geopend maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur Gedenktekens in natuursteen, glas, rvs en hout Levering direct aan particulieren Zeer snelle levering (2 weken) Deskundig advies

Pedicure praktijk Voetzorg Rijnland, Christine van Eck, Theo van Doesburglaan 13, tel. 06- 51528725. www.voetzorgrijnland.nl

.BSJBOEF7BML

6JUWBBSUCFHFMFJEJOH 2AADGEVING

•• ••

"EGELEIDING 5ITVOERING

Delfweg 34a - 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 - 418912 • Fax: 0252 - 419471 E-mail: info@Memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

De collecties zijn ook in te zien bij Drukkerij All-in aan de Ambachtsweg 7a

KaartenKeus.nl is een onderdeel van

Nefit houdt Nederland war m

AquaPower van Nefit: Het ultieme warmwatercomfort

-ETAANDACHTENZORGVOOR EENPASSENDAFSCHEID

 

De hoogwaardige kwaliteit van de Nefit TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve combi-ketel heeft een voorraad warmwater die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Overal in huis direct warm water, en als u wilt overal tegelijk! Vraag ons naar de brochure. Het ultieme warmwatercomfort van TopLine AquaPower HR-ketels. NĂş bij:

HEEMSKERK

INSTALLATIEBUREAU

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH) Telefoon 071 401 66 65 • Fax 071 401 69 42 E-mail: info@heemskerkinstallatie.com Lid van de VNI en BZE Regiodealer van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest. Met een eigen 24uurs-servicedienst.

Dinsdag 20 november 9.00 – 16.00 uur. Weekmarkt. Parkeerterrein Lijtweg. 10.00 uur. Koffieochtend voor senioren. Organisatie: Radius. Gemeentecentrum. Lijtweg 9. 11.00 – 16.00 uur. Jottum Wintermarkt. Activiteitencentrum Jottum. Louise de Colignylaan. 19.30 uur. Filmavond met nabespreking o.l.v. Ronald da Costa. Vertoond wordt: Intouchables. Komedie / Drama uit 2011. Geregisseerd door Olivier Nakache en Eric Toledano, met François Cluzet, Omar Sy en Anne Le Ny. Gebaseerd op waar verhaal. Organisatie: Raad van Kerken Oegstgeest. Gemeentecentrun Lijtweg 9. Woensdag 21 november 10.00 uur. Regio. Leiderdorp e.o. Nederland leest. Sef Naus van de Stichting Senia verzorgt een themaochtend met discussie over “De donkere kamer van Damoklesâ€?.BplusC vestiging: Van Diepeningenlaan 110/ Leiderdorp 20.00 – 22.00 uur. Recreatietafeltennis TTV PECOS. Batjes en ballen aanwezig. Thorn tafeltennishal. De Voscuyl. Donderdag 22 november 14.00 uur. Regio Leiden. NVvH/Vrouwennetwerk. Lezing door veilingmeester J.Kroes. Zaal Beatrix tegenover Schubertlaan 66. Leiden Zuid-West. Informatie over kennismaking/lidmaatschap in Oegstgeest: Drs. C.van der Laan. Telefoon: (071) 531 27 07.

lemmerstraatweg 5a. Tel. (071) 5237558 Dierenbescherming afd. Rijnland Tel. (071) 5216662, kantoor@ dbrijnland.nl Kwadraad Maatschappelijk Werk, telefoon (088) 900 4000, www. kwadraad.nl Opvoedadviespunt, telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl Jongeren Preventie Plan (JPP), telefoon (088) 900 4000, www. kwadraad.nl Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. 0900 - 1450 Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur (15 ct/ pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 9.0017.30 uur via www.korrelatie.nl Stichting Terminale Thuiszorg door vrijwilligers Leiden en omstreken. Voor vragen of hulp: 0651002071. www.terminalezorg. vptzleiden.nl Counselling International, Individual counselling, couple therapy or conflict mediation in English or Dutch. Els Barkema-Sala, MPhil, MBACP, Willem de Zwijgerlaan 51a. www.counsellinginternational. com. tel. (071) 5282661 Praktijk voor homeopathie, Martin de Munck, Marelaan 35, tel. (071) 5170168. www.martindemunck.nl

COLOFON

OEGSTGEESTER COURANT www.oegstgeestercourant.nl Oplage 11.500 Uitgave van

Ambachtsweg 7a Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 - fax (071) 403 23 25 Redactie Willemien Timmers Eli Heimanshof 47, 2341 PG Oegstgeest Telefoon: 06-10089124 e-mail: redactie@oegstgeestercourant.nl Inleveren kopij uiterlijk maandag 12.00 uur Nagekomen stukken in overleg met de redactie Advertenties Contactgegevens Binnendienst Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Oegstgeester Courant Sluitingstijd advertenties dinsdag 09.00 uur Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen.

SHOWTUIN VRIJ TOEGANKELIJK

in Katwijk, tel. 071 408 14 97

voor ouderen. SociĂŤteitzaal. Gemeentecentrum. Lijtweg 9.

WWWMARIANDEVALKNL Zorg bij de hand, Thuiszorgspecialist. 06-41048570. www.zorgbijdehand.nl. info@zorgbijdehand.nl. RELATIEPROBLEMEN? Drs. M.E.L. Beker - therapeut www.praktijkbeker.nl COACHING | THERAPIE | EMDR

Praktijk AMP, Arbeidspsycholoog drs. A.J. Middel. Coaching en advies bij arbeidsgerelateerde vragen en persoonlijke ontwikkeling in werk en loopbaan. Rhijngeesterstraatweg 40 D, tel. 06-22686222.

Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. De Oegstgeester Courant wordt gratis huis aan huis bezorgd in Oegstgeest en Leiden ‘Raadsheren- en Vogelenbuurt’en is verkrijgbaar bij: - Gemeentehuis - Snackbar ‘t Haasje - Rijnlandse Boekhandel - Bibliotheek Bollenstreek - Primera Gemeentecentrum - Boekhandel De Kler - Albert Heijn (Terweeplein) - Hotel Bastion - Zwembad Poelmeer Bezorgklachten Uitgeverij Verhagen, tel. 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging De krant wordt nog dezelfde dag nabezorgd als de klacht voor vrijdag 12.00 uur bij ons binnen is.

KERKDIENSTEN Verenigde Protestantse Gemeente Kruispunt Rivierduinen locatie Oegstgeest 10.30 uur: mw. pastor S. Poppe-Rienks Regenboogkerk 10.00 uur: dhr. E.A. Postma Groene of Willibrord kerk. 10:00: ds. H.J. van Haarlem Gemeentecentrum Ver. Vrijzinnige protestanten (PGO), 10.30: mw.drs. C. Dahmen

Verpleeg- en ziekenhuizen

Kapel van het Diaconessenhuis 10.15 uur: drs. Chr. Seiffert Van Wijckerslooth (prot.) 16.00 uur: ds. C.J. de Jong Van Wijckerslooth (r.-k.) 9.45 uur woord- en communiedienst voorganger: dhr. G. van de Pavert LUMC 10.00 uur: ds. M.A. de Vries

R.-k. Willibrordkerk

Vieringen iedere dinsdag en donderdag om 9.30 uur. In het weekend op zaterdag om 19.00 uur en zondag om 11.00 uur. Voor de meest actuele informatie over het soort viering en het begeleidend koor, zie www.willibrordoegstgeest.nl

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Lijtweg 1. Ook te beluisteren via kerkradiobox kanaal 4. 10.00 u ds. R. Roth 16.30 u ds. J. van Houwelingen Lisse

Nederlands Gereformeerde Kerk

Duinzigtcollege 10.00 uur: Ds. J. de Jonge, Alphen ad Rijn

Volle Evangelie Gem. Leiden e.o. Pauluskerk, Warmonderweg 2 11.00 uur: samenkomst

Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Leiden 10:15 uur: mw. ds. S.P. van der Meulen

Protestantse Gemeente Warmond

10.00 uur: Ds. R. Steenstra – Leiden

Bahå’i

Bestudering geschriften van Bahå’u’llåh: iedere eerste woensdag van de maand is de openbare Bahå’i-bibliotheek geopend van 19.30-21.00 uur. De andere woensdagavonden: informatieavond. J. Wolkerslaan 39, tel. (071) 5152030.

Boeddhisme

Shambhala Meditatie Centrum. Gratis meditatie-instructie en –beoefening: ‘s woensdags: 9.00-11.00 uur en donderdags: 20.00-21.30 uur. Elke derde maandag van de maand van 19.30-21.00 uur kunnen jongeren en studenten terecht voor meditatie en uitwisseling. Geversstraat 48, Oegstgeest. www.shambhala.nl. Orthopedagogische Praktijk Gelukt, Tammy Ruijgrok, praktijk voor onderzoek en begeleiding van kinderen van 4 tot 18 jaar. Wilhelminapark 17, Tel. 06-18688233, www.praktijkgelukt.nl Bemiddelingsbureau Thuiszorg Oegstgeest, Annelies Vissers, Juffermansstraat 25 tel. (071) 5171191. e-mail: annelies.vissers@planet.nl Praktijk voor psychotherapie, psychologie en coaching, Mw. Drs C.J.M. Meeuwisse. Individuele therapie, relatietherapie, arbeidgerelateerde problematiek, burnoutbehandeling. Prinsenlaan 17, tel (071) 517 49 95. www.psychotherapeutoegstgeest.nl


oegstgeester courant

Stichting Evenementen op Facebook en Twitter De Oegstgeester vrijwilligersorganisatie Stichting Evenementen stort zich vanaf heden ook op de sociale media. Vanaf deze maand zijn berichten over de vele Evenementenactiviteiten ook te vinden op Facebook en Twitter. De Stichting Evenementen al jarenlang actief in Oegstgeest met het verzorgen van de meest uiteenlopende activiteiten voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen. Populair zijn de vele cursussen en vakantieactiviteiten die in of vanuit het Gemeentecentrum worden aangeboden. Deze activiteiten, zijn met name bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd, worden ondersteund door de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Holland Rijnland, de

s e m t e h n a V

WOENSDAG 14 NOVEMBER 2012

NIEUWS

Paniek na afzegging van herplanting bomen

Grunerielaan krijgt alsnog bomen terug

organisatie die door de Gemeente Oegstgeest is aangesteld om het jeugd- en jongerenwerk binnen deze gemeente te organiseren. Daarnaast is de Stichting Evenementen ook actief met het realiseren van een aantal ‘eigen’ activiteiten. Denk hierbij aan de speciale Zomerkampen die in de eerste weken van de Zomervakantie worden gerealiseerd. Ook zijn er activiteiten die in samenwerking met Stichting RADIUS en De Zonnebloem mogelijk worden gemaakt en ondersteunt de Stichting Evenementen activiteiten van andere organisaties. Binnenkort hopen de Evenementenvrijwilligers ook weer een aantal concert-, musical- en theaterreizen te organiseren.

VERS

Boerenkaas Jumbo

7.98 98 500 gram 9.

12 maanden gerijpt op de boerderij 500 gram

Reypenaer kaas

1 jaar authentiek gerijpt

4 jaargetijden noten mix

Pikante mix met o.a. macadamia, cashew, katjang en veel meer 250 gram

3.25 Fromagerie du Patron

www.st-evenementen.nl.

Winkelcentrum Lange Voort Oegstgeest tel. 071-5237400 www.dupatron.nl

De Grunerielaan ziet er na herbestrating weer strak uit, net als bij de aanleg in begin jaren vijftig, maar helaas zonder bomen. Twee jaar geleden begonnen de rioolwerkzaamheden in de wijk en ging de gehele Grunerielaan op de schop en werden alle bomen verwijderd met de garantie dat er nieuwe bomen zouden komen. Groot was de verontwaardiging toen de Projectbegeleider Cultuurtechniek e-mailde dat bij de start van het project geen rekening is gehouden met de ruimte voor de bomen en dat het niet mogelijk is om bomen te planten omdat de trottoirs te smal zijn. Kort geleden volgde een geruststellend bericht van het afdelingshoofd Openbare Ruimte dat na bijpraten alsnog is besloten om bomen te planten met een keuzemogelijkheid over onder andere de bomensoort. De bewoners worden hierover per brief geïnformeerd. Nu is het de geschikte tijd om bomen te planten, dus de bewoners wachten met smart op wat er komen gaat. Op de website www.gruneriebuurt.nl staan foto’s van de sfeervolle Grunerielaan zoals het was met bomen, een reden voor sommige nieuwe bewoners om daar te gaan wonen. (Tekst en foto: Wil van Elk.)

Een kijkje in de gerenoveerde portiekwoningen.

Bewoners Buitenlust in gesprek met woningstichting en gemeente Op dinsdag 6 november heeft een aantal bewoners van de wijk Buitenlust een kijkje genomen in de gerenoveerde portiekwoningen aan de Surinamestraat. De portiekwoningen zijn de eerste woningen die gerenoveerd zijn in de wijk. Aansluitend was er een inloopspreekuur gepland in de Kratong en kon men vragen stellen over het herstructureringstraject aan de heer Banga, directeur bestuurder van de woningstichting en wethouder Tönjann van de gemeente Oegstgeest. De verhuur van de portiekwoningen aan de Curaçao- en Surinamestraat door Woningstichting Buitenlust verloopt goed. Het gaat in totaal om 56 portiekwoningen. Vanaf september zijn er wekelijks woningen opgeleverd. In december zal de laatste woning worden opgeleverd. Op donderdagmiddag 13 december zal in breder verband aandacht worden besteed aan de oplevering en afronding van de eerste fase van de herstructurering in de wijk Buitenlust. Die middag zal er door een lid van de Raad van Commissarissen van Woningstichting Buitenlust

Cote de Veau

Gebraden kalfsentrecote, gekruid met groef zeezout en peper. Heerlijk voor bij de borrel of op brood. Alleen deze week

100 gram

€ 2,75

Bezoek onze website Bekijk ons uitgebreide wildassortiment en recepten

www.vdzalm.nl Winkelcentrum Lange Voort T 071-5175535 Winkelstraat De Kempenaer T 071-5173707

Birgitte Brink, van How2BOrganized, thuis aan het werk. (Foto: Willemien Timmers) De week is het de week van Het Nieuwe Werken. Het is een initiatief van bedrijven, vakbonden, overheid en Natuur & Milieu met als doel om te laten zien dat het nieuwe werken in alle branches tot de mogelijkheden hoort. Het fileprobleem, de noodzaak beter om te gaan met kantoorruimte, het zoeken naar een betere balans tussen werk en privé: Het Nieuwe Werken lijkt hierop hèt antwoord te zijn.

Flexibiliteit

Sommige werkzaamheden vergen volledige concentratie. In een kantooromgeving vol met afleiding gaat dat minder goed. Door je even af te zonderen (bijv. thuis, op een stiltekamer etc.) klaar je de klus sneller en beter. Een vrije dag nemen omdat er een servicemonteur thuis langs komt?

Oud werken! Die dag werk je ‘gewoon’ vanuit huis. Iedere dag om dezelfde tijd in de file hoeft ook niet meer. Begin thuis met het verwerken van de mail, het uitwerken van een stuk en stap na de file in de auto. Of: neem de trein en neem wat leeswerk mee. Een vergadering met deelnemers uit alle windstreken? Overweeg een teleconference, het scheelt iedereen een hoop reistijd. Kortom, waar je werkt, met wie je werkt, op welk moment je werkt, het is allemaal flexibel in te richten. Het Nieuwe Werken gaat ook over vertrouwen. Want als iemand een deel van de tijd thuis werkt, moet je er als werkgever of collega maar op vertrouwen dat dat ook gebeurt. Dat valt vaak niet mee… Vandaar dat je aanwezigheidsafspraken (je bent op kantoor van 8.30 tot 17.00 uur) steeds vaker omgezet ziet worden in resultaatafspraken. Het bovenstaande geldt niet alleen voor ‘kenniswerkers’ en adminis-

tratieve functies. Ook in de zorg en bij productiebedrijven krijgen medewerkers steeds meer vrijheid hun werktijden af te stemmen op hun privésituatie. Overweeg je af en toe thuis te gaan werken? Enkele tips: • zorg voor een opgeruimde werkplek in huis. Arbo-proof hoeft niet als het om enkele uren gaat, maar signaleer evt. lichamelijke klachten als je thuis werkt en doe er iets aan; • spreek met jezelf af wat je wilt doen, maak dat af en ruim je werkspullen op; • laat je niet afleiden door tv, volle wasmanden, huisgenoten, etc.; • ook in Het Nieuwe Werken mag je even onbereikbaar zijn; dus mobiel uit, mail uit en ongestoord werken! Het thema van deze week is ‘het Nieuwe Werken doe je zelf’. Met andere woorden: haal eruit wat in uw eigen werk – en privéleven past. Meer lezen? Kijk op www.hetnieuwewerkendoejezelf.nl.

Gratis tandvleescheck en bloedsuikercontrole In de nationale diabetesweek, 19 tot en met 24 november, willen Apotheek Beker en Mondzorg Jonker aandacht vragen voor het thema ‘Diabetes en een goede mondzorg’. Uit onderzoek is echter gebleken dat er een associatie bestaat tussen mondgezondheid en diabetes mellitus. Deze associatie is tweeledig. Zo kan een verslechterde mondgezondheid een complicatie zijn van diabetes. Mondgezondheid kan tevens negatieve invloed uitoefenen op de regulatie bij diabetespatiënten. Controle en eventuele behandeling van de mondgezondheid bij diabetespatiënten wordt dan ook sterk aangeraden. Wat betreft de mondgezondheid kan op basis van wetenschappelijk onderzoek gesteld worden dat bij diabetespatiënten meer complicaties optreden in vergelijking met niet- diabetespatiënten. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden

aan: schimmelinfecties, aandoeningen aan de slijmvliezen, droge monden, smaakverandering, gaatjes en tandvleesproblemen. Ontstekingen ontwikkelen bij mensen met diabetes mellitus sneller dan bij mensen zonder deze chronische ziekte. Ontstoken tandvlees is zo’n ontsteking en is vaak een sluimerend proces zonder klachten. De mondhygiënist is een HBOgeschoolde paramedicus die gespecialiseerd is op het gebied van tandvleesproblemen. Zij/hij kan adviezen geven over de verzorging van de mond en tandvleesontstekingen behandelen. Tandplaque en tandsteen wordt dan zowel boven als onder het tandvlees verwijderd. Er ontstaat zo een goede situatie om de mond gezond te krijgen en te houden met goed instelbare bloedsuikerwaardes. Op 19 en 20 november besteden Apotheek Beker en Mondzorg Jonker extra aandacht aan men-

Pittige kip Pistolet met sla, pittige kip, ui en paprika

€ 5.00

Tips

Apotheek Beker en Mondzorg Jonker

Warmond - Vanaf 16 november start op vrijdagochtend en bij voldoende aanmeldingen op de woensdagochtend een nieuw type conditietraining in de buitenlucht: een waarbij men werkt aan mentale veerkracht en aan het versterken van de intuïtie. Deze training is ontwikkeld door Christina Bunk (coach persoonlijke ontwikkeling) op basis van haar ervaring, kennis en inzichten op het gebied van emotionele en intuïtieve ontwikkeling en wordt zoveel mogelijk samen met co-trainer en klassiek homeopaat Minke Roelants gegeven. Bel of mail voor informatie over de aanvangstijden en de startlocatie: info@christinabunk.nl; 06-26072534 of homeopathie@ hetnet.nl; 06-17826896.

Amandelstaven € 6,95

De Kempenaerstraat 37 Tel. 071-5283212

Voor nieuwe werkers en werkgevers gaat het hierbij om twee belangrijke pijlers, te weten flexibiliteit en vertrouwen.

Mentale conditie

Appel Victoria taartje € 12,50

Het Nieuwe Werken, doe ’t zelf!

een officiële handeling worden verricht waarmee de renovatie van de portiekwoningen officieel wordt voltooid. Hierop volgt de renovatie van deelgebied II, hierbij gaat het om de eengezinswoningen gelegen aan de Celebesstraat 2 t/m 34 en de Celebesstraat 7 t/m 37. De wijk Buitenlust behoort tot een van de oudere uitbreidingswijken van het oorspronkelijke dorp. De wijk waarvan 211 woningen (eengezins- en portiekwoningen) in eigendom zijn van Woningstichting Buitenlust, vertegenwoordigt voor een deel de oudste voorraad van deze organisatie. De woningen aan de Rijnzichtweg dateren uit de vroege jaren ‘30 van de vorige eeuw en het jongste deel van de woningvoorraad in de wijk heeft inmiddels ook een leeftijd van bijna 60 jaar. In het verleden zijn er twee grote renovaties uitgevoerd waarvan de laatste uit de jaren ’80 dateert. De woon- en bouwtechnische kwaliteiten voldoen niet meer of niet meer geheel aan de hedendaagse eisen en wensen. Woningstichting Buitenlust wil bij de herstructurering het karakter van deze bijzondere wijk behouden.

WEEKAANBIEDINGEN

sen die insuline spuiten. Op deze dagen kunnen zij bij apotheek Beker de bloedglucosemeter laten controleren en direct doorlopen naar de mondhygiëniste voor een gratis tandvleescheck. Dit vindt allemaal plaats bij Apotheek Beker op Lijtweg 4 te Oegstgeest. Indien men geïnteresseerd is in de combiafspraak, maakt men hiervoor een afspraak bij Apotheek Beker, tel. (071) 523 74 17. Komt men alleen voor een tandvleescheck dan mag men zonder afspraak langskomen. Op 22 november is het voor alle geïnteresseerden mogelijk bij apotheek Beker kosteloos de bloedglucose te laten meten. Hiervoor kan men gedurende openingstijden (8.00 - 18.00 uur) zonder afspraak langskomen op de Lijtweg 4. ‘s Avonds organiseert Mondzorg Jonker een gratis tandvleescheck van 19.00 en 21.00 uur, in de mondzorgpraktijk op Apollolaan 232, 2341 AV Oegstgeest. Hiervoor hoeft men geen afspraak te maken.

Casijn

����� ���������t ���

���

Pistolet met geitenkaas, rauwe ham, honing en pijnboompitjes warm uit de oven 00

€ 5.

Wij bezorgen ook lunches aan bedrijven! De Kempenaerstraat 43B - Oegstgeest (071) 514 16 16 www.hetbeleg.nl

Oegstgeester Dierenpraktijk in radiouitzending De Dierenartspraktijk op de President Kenedylaan in Oegstgeest is de afgelopen maanden ingrijpend verbouwd. De medische zorg die men daar nu aan dieren kan geven wordt aanstaande zondag 18 november nader uitgelicht door de regionale zender Unity FM. Dierenarts Mw. Sandrine Jonkers is te gast in het zondagochtendprogramma Unity’s Regiorotonde. Zij praat of gezelschapsdieren in Nederland niet een luxe leventje leiden, wat je wel of niet van een bezoek aan een dierenarts mag verwachten en of er een limiet geldt als het om de gezondheid van onze huisdieren gaat. Ook komt ter sprake of je maatregelen moet nemen om bij een huisdier vuurwerkstress te voorkomen. Mevrouw Jonkers is 15 jaar praktiserend dierenarts. Zij heeft zich verdiept en geschoold in de echografie en de tandheelkunde voor gezelschapsdieren. Zij heeft een groot gedeelte van haar leven gewerkt als gezelschapsdierenarts in Dierenziekenhuis Gorinchem. Zij deed daar veel ervaring op in interne geneeskunde en intensieve zorg bij dieren. Sinds begin 2012 heeft zij samen met haar man de sprong naar Oegstgeest gemaakt bij de

Sandrine Jonkers. dierenartspraktijk en dierenkliniek Rijngeest. Of Jonkers in Oegstgeest nog de kat uit de boom kijkt, zich een vreemde eend in de bijt voelt of zich er kiplekker voelt kan men zondagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur horen in het gesprek dat Unity’s presentator Geerco Lentz met haar heeft. Unity FM is de lokale omroep voor Oegstgeest, de regio Leiden en de Duin- en Bollenstreek. De zender is te beluisteren op 105.7 FM of via www.unityfm.nl.


oegstgeester courant

WOENSDAG 14 NOVEMBER 2012

www.pvoo.nl

Zoveel te doen

(advertentie)

Maximaal rendement uit je Talent Bijna 60% van de Nederlanders is ontevreden over zijn werk (Accenture) en presteert niet optimaal. Belangrijke reden: minimaal gebruik van hun talent. Maar liefst 40% van het talent in ondernemingen ligt braak. Bedrijven die talent goed inzetten, maken tot 3,5 keer meer omzet en 2 keer zoveel winst (BCG). Marjan Schneider, specialist in Talentmanagement en Loopbaancounseling, ondersteunt Managers en Professionals die vastlopen in werk of loopbaan om maximaal rendement uit hun onbenut talent te halen. Meer weten over Talentstrategie scan voor onderneming of individu? info@allabouttalent.eu (071) 513 06 98 (06) 534 98 200 www.allabouttalent.eu (advertentie)

Duinzigt Oegstgeest: Meetings & Workspace Sinds 1 juli 2011 herbergt het voormalige klooster Duinzigt een bijzonder concept. Een laagdrempelige, hoogwaardige kantooromgeving met bijzondere catering en een parkeerplek voor de deur. Zakelijk, professioneel en representatief. Persoonlijk en inspirerend. In deze sfeervolle omgeving vind je dé plek voor inspirerende ontmoetingen; in één van de zalen, op de prettige flexwerkzolder of in het gezellige café. Een plek dus voor alle soorten bijeenkomsten, of gewoon voor een heerlijke kop koffie of een verrassende lunch.    Rhijngeesterstraatweg 40d 2341 BV Oegstgeest (071) 515 22 22 www.duinzigt-oegstgeest.nl (advertentie)

Roest gaat sterker verder De firma Roest, al decennia lang in de regio bekend om zijn service en dienstverlening, heeft sinds begin november al zijn producten en diensten samengebracht in één winkel; in de zaak in winkelcentrum Lange Voort. De tweede winkel in Rijnsburg is gesloten. Hiermee heeft de firma, die al sinds 1930 bestaat, veel kwaliteit en knowhow onder één dak; of het nu gaat om een wasdroger, LCD televisie of compleet Bang & Olufsen systeem. G.W. Roest BV Lange Voort 11 F + G 2343 CA Oegstgeest (071) 519 33 33 www.roest.tv

(advertentie)

ZekerVIA groep versterkt zich! De ZekerVIA makelaars hebben er een zesde kantoor in Heemstede bij gekregen. Met een totaalaanbod van ruim 400 huizen kan de groep u nog meer voordelen gaan bieden, zoals een nog groter netwerk en een nog professionelere aanpak. Aankoopdeal Koopt u met behulp van één van onze ZekerVIAmakelaars een huis, dan kost u dat slechts v.a. € 995,- incl. btw. (zie onze speciale website www.aankoopdeal.nl) Oegstgeester nvm-makelaar Sandor Losecaat is sinds 2010 onderdeel van de ZekerVIA groep. www.zekervia.nl

Moet je of wil je? Stel je bent ondernemer, werk je dan vanuit je ambitie of je talent? Wanneer je zo’n vraag wordt gesteld, dan kan het niet anders of er zit een ‘psy...’ tegenover je. Een confronterende vraag soms, maar wel een wezenlijke. “Wat jou drijft, dát houdt mij nu bezig”, is steevast haar reactie. “Wat motiveert je om iets te gaan doen: is het omdat je moet of omdat je heel graag wil?” Een levendige discussie over routes naar ondernemerschap ontstaat tijdens onze lunch in het Flexcentrum. Weet de één als kind al dierenarts te willen worden, de ander wordt aannemer omdat vader ‘eist’ dat hij het bedrijf overneemt. Zo denk ik aan de architect met wie ik vanmorgen op stap was. Ik ken hem nu ruim 20 jaar. Een echte doordouwer; eerst MTS gedaan, toen HTS en vervolgens afgestudeerd aan de TU Delft. Tot twee jaar terug was hij werkzaam als architect in loondienst.

(advertentie)

TRUSTUS CAPITAL MANAGEMENT Ontbreekt het u aan tijd en ervaring om uw vermogen zelf goed te beheren? Bent u op zoek naar een gespecialiseerde en onafhankelijke vermogensbeheerder in de regio? Neemt u dan contact op met Wouter van Til of Peter Vonk voor een vrijblijvend gesprek. Modern vermogensbeheer met ouderwetse service! Haagse Schouwweg 6-D, Leiden, (071) 528 97 56, info@trustusleiden.nl, www.trustus.nl

Instelling en houding Een juiste instelling is cruciaal, in lastige tijden des te meer. Dat geldt ook voor ondernemers. Door samen op te trekken en een positieve houding aan te nemen kunnen ze elkaar versterken; een ‘win-win’situatie creëren. De (lokale) politiek kan aan hieraan een voorbeeld nemen. Soms is men slechts oplossingsgericht op papier, maar niet in houding, laat staan in gedrag. Met als gevolg dat de discussie te vaak niet over de inhoud gaat, maar over procedurele zaken en persoonlijke belangen.

Gericht op inhoud Terug naar de inhoud. Hoe kunnen we de problemen oplossen en hoe gaan we goed beleid maken? Een begin is er met de Toekomstvisie en de Startnotitie Economisch Beleidsplan. Het PVOO vindt dat deze met een nieuw college snel verder uitgewerkt moeten worden. Op de bijeenkomsten van de Toekomstvisie heeft het PVOO al aangegeven bereid te zijn in diverse onderdelen een actieve rol op zich te nemen. Samen aan de slag, want ik begrijp dat er een lek te dichten is! Daarbij roep ik de raadsleden en het nieuwe college op om zich met de juiste instelling en houding op de toekomst te richten. Echt discussiëren over de inhoud. Maar wel ‘een toontje lager’, want er is nog zóveel te doen. Mark Cremers, bestuurslid belangenbehartiging

Veel bureaus, weinig banen Nu werkt hij voor zich zelf. Gedwongen, want na opheffing van het bureau zat hij zonder werk. Hij had geen keus. De banenreductie in architectenland is gigantisch. Waren er in 2008 nog 20.000 banen, nu zijn het er nog geen 10.000. De omzet daalde in die vier jaar van 1,7 miljard naar minder dan 800 miljoen. De explosieve groei van het aantal architectenbureaus van 3.035 naar 5.220 in diezelfde periode staat in schril contrast met de banen- en omzetcijfers. Verborgen werkloosheid, is mijn conclusie. En toch... Er is wel een getalenteerde en ambitieuze ondernemer bij gekomen. Hij moest, maar kon het ook niet laten. Henk Visser, voorzitter PVOO

Wildvisioenen Cascina Bassarin 2005, Langhe Nebbiolo Hoe heerlijk de herfst die de laatste goudbruine bladeren door de straten van ons boomrijke dorp blaast! Fijn om naar te kijken... vanuit een huis waar de haard behaaglijk brandt. Visioenen van een mooie wildmaaltijd met dito wijn dringen zich aan me op. Daar weet mijn meer dan slager om de hoek wel raad mee. Op de toonbank precies de wijn die ik zoek; een rijpe Nebbiolo uit Piemonte, Noord-Italië. Bij uitstek het herkomstgebied van heerlijke herfstwijnen. Zijn advies daarbij? Een mals stukje hertenrugfilet, waarbij je de boter waarin de filet kort gebakken is afmaakt met een scheutje van de wijn, een lepeltje rodevruchtenjam en room. Zo gezegd, zo gedaan en hij heeft gelijk: de fijne wildsmaak gaat geweldig samen met de wijnaroma’s van kersen, pruimen en zoethout en de rijpere snufjes tabak, teer en truffel. Een romige aardappelgratin en gewokte groene kool erbij en mijn visioen is een feit! Gehaald bij Slagerij Van der Zalm, Irislaan 75-77, Oegstgeest

6 makelaars, 1 regio. Dat werkt!

Als je kijkt naar de uitdagingen waar Oegstgeest voor staat, is dit niet het meest uitgelezen moment om het dorp in een bestuurscrisis te storten. Geschrokken, verbijsterd en teleurgesteld was ik dan ook toen ik afgelopen vrijdag hoorde dat het college gevallen is. Geschrokken, omdat ik het niet had verwacht, we hebben toch genoeg te doen? Verrast, vanwege het feit dat het PVOO zowel met het college als met de individuele raadsfracties altijd zeer constructief overleg heeft gehad. En teleurgesteld, aangezien het opstappen niet veroorzaakt is door een inhoudelijk verschil van inzicht, maar door het gedoe eromheen. Een gebrek aan transparantie en een negatieve houding van, wat mij betreft, de gehele politiek in Oegstgeest.

Goede sfeer bij maandelijkse borrel In de bijna tien jaar van zijn bestaan, staat het PVOO bekend om zijn gezellige borrels. Die van 1 november werd gesponsord door de dames van Parure Sieraden en Taal Troef Tekstproductie en -advies. Beide bedrijven bestaan dit jaar vijf jaar. Een eerste lustrum waar Yvonne Verbeek en Ardi Warnar trots op zijn. “Wat ons bindt is de ambachtelijkheid waar we ons vak mee uitoefenen; we

Ledennieuws Deze keer zet ik graag een aantal leden in het zonnetje. Ardi Warnar van Taal Troef: tekstproductie en –advies en edelsmid Yvonne Verbeek van sieradenwinkel Parure hebben hun eerste lustrum gevierd. In geval van een huwelijk zeg je dan: jullie hebben nu hout en gaan voor goud! Dat wenst het PVOO hen ook toe. Als bestuur zijn wij bij de feestelijke opening van Hilton Garden Inn vorstelijk ontvangen. We onderschrijven het devies: ‘Leave the worrying to us & focus on being your best!’ Nogmaals gefeliciteerd. Tot slot stel ik als nieuw lid voor: Boris Kocken van Blumstone advocaten.

slijpen tot het eindproduct perfect is en sprankelt.” Beide ondernemers lieten weten gek te zijn van hun vak. “We houden ervan creatief bezig te zijn en hopen dit nog heel lang te doen.” Voorzitter Henk Visser praatte de aanwezige leden bij over ontwikkelingen binnen het dorp en het platform. Zo vertelde hij dat het PVOO een onafhankelijke voorzitter heeft geleverd voor de gesprekken die tussen de gemeente, de Lidl en de ondernemers op het Boerhaaveplein (snackbar en kapper) plaatsvinden over de uitbreiding van de supermarkt, ten koste van de kleine ondernemers. Visser vroeg verder aandacht voor de themabijeenkomst van het PVOO over de nieuwe belastingmaatregelen voor 2013 (‘een fiscale voorbeschouwing’) en de nieuwe wetgeving ten aanzien van de Flex BV. Deze avond vindt plaats in Duinzigt Oegstgeest (Rhijngeesterstraatweg) op 20 november en wordt voorafgegaan door een algemene ledenvergadering. De volgende borrel van het ondernemersplatform zal plaatsvinden op 6 december in het onlangs geopende Hilton Garden Inn in Nieuw Rhijngeest. Een mooie gelegenheid kennis te maken met het moderne hotel.

Karin Kasteleijn Pietia Laarhoven-van der Mark, bestuurslid ledencontacten (advertentie)

(advertentie)

Uitvaartverzorging Regentesse

SKO, zo vertrouwd en zoveel te beleven!

Bij een uitvaart komt er als nabestaande heel wat op je af.

Al 25 jaar verzorgt SKO (Stichting Kinderopvang Oegstgeest) dagopvang, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang op negen locaties in Oegstgeest. SKO staat bekend om haar professionaliteit, uitstekende kwaliteit en hoge klanttevredenheid.

Uitvaartverzorging Regentesse wil in deze hectische tijd een professionele hulp zijn, die zowel de grote lijnen als de belangrijke details in de gaten houdt. Regentesse kenmerkt zich door goede zorg en oprechte aandacht voor de nabestaanden, als ook door de rustige wijze waarop de begeleiding plaatsvindt. “De uitvaart van onze vader was in vertrouwde handen; het afscheid was warm en waardig. Je was professioneel, en toch heel dichtbij.” (071) 341 15 90 www.regentesse.net

Onze dagopvang is een vertrouwde, veilige en uitdagende plek voor uw baby of peuter. Onze medewerkers zijn betrokken bij uw kind. Dat blijkt ook uit ons tevredenheidsonderzoek: ouders geven onze dagopvang een 8,4! Kom bij ons kijken! We geven u graag een rondleiding. www.sko-oegstgeest.nl (071) 515 98 00

Willemien Timmers (advertentie)

Sport Medisch Centrum Oegstgeest Sport Medisch Centrum Oegstgeest biedt fysiotherapie voor alle lichamelijke klachten. Daarnaast biedt de praktijk manuele therapie en diverse sport- en beweegmogelijkheden. Klachten kunnen behandeld worden met Shockwave therapie en therapeuten kunnen gebruik maken van echografie om inzicht te krijgen in de conditie van spieren, pezen en gewrichten. Uniek is dat in het centrum door middel van ‘Dry Needling’ spieren kunnen worden behandeld. In centrum kan men ook terecht voor medische fitness, ouderengym en pilates. (071) 515 78 01 Lange Voort 2c Rustenborch - Apollolaan www.smc-oegstgeest.nl

COLOFON Eindredactie: Karin Kasteleijn. Ontwerp: T2 Ontwerp. Fotografie: Wil van Elk, Willemien Timmers. Deze pagina is een uitgave van Platform Voor Ondernemers Oegstgeest. Ga voor meer informatie naar www.pvoo.nl.








       





 



  

 







 







  

   







  

 



  



















  

  



        











     

 





  





   

 

  c1000 Peter de Jong

Lange Voort 2F, 2341 KA Oegstgeest • Laan van Ouderzorg 2-8, 2352 HT Leiderdorp 



  






oegstgeester courant

Oude notariële bronnen online

WOENSDAG 14 NOVEMBER 2012

NIEUWS

Nierstichtingcollectanten bezoeken Anatomisch museum

Ingezonden Onbetrouwbaar bestuur in Oegstgeest

Het onderzoeksrapport “Het lek boven en stoppen” komt op ons verbijsterend over. Dit betreft de inhoud en nog meer het zes weken lang door Burgemeester en Wethouders geheimhouden ervan. Het aftreden vorige week van de vier wethouders is dan ook terecht. Gelukkig voor ons gewone Oegstgeestenaren is eindelijk een stukje waarheid over de kwaliteit van ons bestuur aan het licht gekomen na al die jaren van de stiekemheid en geheimzinnigheid die we vanaf de publieke raadzaaltribune gadesloegen. Eindelijk heeft een deel van de oppositie als ‘Lokaal’ (Van den Ouweelen) en ‘Transparant’ (Braun), de gelegenheid gekregen en gegrepen om dit onbehoorlijke gedoe dat gespeend was van visie, deskundigheid en doortastendheid aan de kaak te stellen. Het bestuurlijke gedrag van de vier VVD-/PvdA(PrO)-wethouders, om van die burgemeester maar even niet te spreken, is in onze ogen weinig anders dan beneden ieder peil. Of het nu ging om Tönjann die het kleinbedrijf liet stikken (Boerhaaveplein) of Mackay die de financiën door zijn vingers liet glippen of De Ridder die het verantwoording afleggen in het jaarlijkse begrotingsoverleg onnodig vond (via vlucht naar USA), enz., enz. het komt allemaal over als met mooie praatjes verborgen houden van het desinteresse van VVD/ PrO(PvdA) in ons algemene Oegstgeestse belang onder motto van ‘aprèsmoi-le-déluge’. Namelijk voor de - door gebrekkige, amateuristische sturing - veroorzaakte grote schade en enorme schulden draait die gewone burger toch wel op en ik, ex-wethouder, geniet dan ongestoord van mijn wachtgeld, waarvoor nog eens tienduizenden euro’s moeten worden opgebracht. De 15% verhoging van de lasten voor ons inwoners is dan ook begrijpelijk en tevens ongehoord. We mogen hopen dat we bij de komende verkiezingen meer kritisch gaan stemmen. Ad Schut

Donderdagavond 8 november hebben ongeveer 40 collectanten het Anatomisch Museum in het Onderwijsgebouw van het LUMC bezocht. Zij waren hiervoor uitgenodigd door het comité Oegstgeest van de Nierstichting. Dit museum wordt gebruikt voor onderwijs, maar is zelden toegankelijk voor publiek.

Handtekeningen uit oude notariële aktes zijn belangrijke bronnen voor een stamboom. Binnenkort kan iedereen ze gratis doorzoeken op de website van het Regionaal Archief Leiden. (Foto: PR RAL) LEIDEN - Goed nieuws voor iedereen die onderzoek doet naar voorouders in Leiden en omstreken: alle notariële protocollen van vóór 1811 zijn binnenkort gratis te raadplegen op www.archiefleiden.nl. Deze protocollen zijn belangrijke bronnen voor het vaststellen van familierelaties. Het gaat om bijvoorbeeld inboedels, schenkingen, schuldbekentenissen, huwelijksvoorwaarden en testamenten. Sinds 2010 heeft het Regionaal Archief Leiden stapsgewijs de helft van deze protocollen gescand en gepubliceerd. De komende maanden volgt ook de rest. Vanaf 1 januari 2013 kan iedereen alle oude notariële protocollen gratis doorzoeken op www.archiefleiden.nl. Het zelf laten maken van scans van deze protocollen is tot die tijd niet meer mogelijk.

Voorloper in digitalisering

Binnen de Nederlandse archiefwereld geldt het Regionaal Archief Leiden als een voorloper op het gebied van digitalisering. Recent nog werd in het project Missing Links crowdsourcing ingezet om vrijwilligers records aan gescande afbeeldingen te laten koppelen. Crowdsourcing is een innovatieve manier om via internet samen te werken. Sinds de start van Missing Links in juni 2012 is al ruim 60 procent van de bijna 110.000 afbeeldingen verwerkt. Met het gratis online beschikbaar maken van alle oude notariële protocollen zet het Archief een nieuwe belangrijke stap in het digitaal ontsluiten van de collectie.

Regionaal erfgoedcentrum

Het Regionaal Archief Leiden (RAL) is samen met Monumenten & Archeologie van de gemeente Leiden hét kenniscentrum over voorouders en erfgoed in de regio Holland Rijnland. Het Archief beheert gemeentelijke archieven (Hillegom, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude en de voormalige gemeente Rijnsburg) en particuliere archieven van 1296 tot heden. Samen trekken de studiezaal en de websites www.archiefleiden.nl en www.erfgoed.leiden.nl jaarlijks honderdduizenden bezoekers.

De heer Klasen, voorzitter van het comité Oegstgeest van de Nierstichting, verwelkomde iedereen en wees op het belang van de Nierstichting. Hij bedankte alle collectanten voor hun geweldige inzet. Een aantal collectanten, dat meer dan 10 jaar actief zijn, ontving een ‘onderscheiding’. Daarna werden er twee groepen gevormd, die elk onder leiding van een conservator het museum bezochten. Sinds vijf jaar is het museum in het onderwijsgebouw gevestigd, daarvoor in een van de oudere gebouwen op het ziekenhuisterrein. De oudste stukken in het museum zijn al 400 jaar oud. Oorspronkelijk waren er enkele artsen, die een privéverzameling van ‘bijzondere

Film and Fairytale Leiden - Te midden van alle Sinterklaasfestiviteiten pakt ook muziekvereniging de Burcht uit. Met muziek en dans wel te verstaan. Dit Leidse orkest is een unieke samenwerking aangegaan met de muziekschool en dansgroep van BplusC, met als thema Film and Fairytale. Deze verrassende Film and Fairytale avond is op 17 november om 20.00 uur in de theaterzaal van Het Volkshuis, Apothekersdijk 33a, 2312 DD Leiden. Kaartjes à 5 euro in de voorverkoop en 7,50 euro aan de zaal, zijn te bestellen per mail: info@ mvdeburcht.nl of telefonisch: 06-48814785.

40 collectanten van de Nierstichting bezochten het Anatomisch Museum. gevallen’ bezaten. Die hebben zij geschonken aan het ziekenhuis, de start van dit museum.

Er zijn prachtige vitrines gemaakt met preparaten van vooral afwijkingen op medisch gebied. Beide

conservatoren wisten daar boeiend over te vertellen. Na afloop was er een gezellige borrel.

Drie volksuniversiteiten organiseren samen een bezoek aan Museum Volkenkunde K&O Oegstgeest organiseert samen met de volksuniversiteiten K&O Katwijk en De Leiderdorpse Volksuniversiteit een bezoek aan de tentoonstelling ‘De verborgen tuin – Juwelen uit India’ in Museum Volkenkunde. Dat in het kader van het programma Verdiepend museumbezoek. Met dit programma willen de drie volksuniversiteiten belangstellenden indringender en diepgaander laten kennismaken met wat de musea te bieden hebben.

Het bezoek bestaat uit een lezing over de tentoonstelling door de betrokken conservator en een rondleiding. De deelnemers wordt in de pauze een kop koffie, thee of frisdrank aangeboden. Het Museum Volkenkunde laat tot januari 2013 juwelen uit India zien in de tentoonstelling ‘De verborgen tuin’. Kleurrijke armbanden, gedecoreerd met emaille en ingelegd met edelstenen, sierlijke voorhoofdsieraden, handkettingen en indrukwekkende

colliers met grote diamanten: het is allemaal puur goud wat er blinkt in de vitrines van Museum Volkenkunde. Moderne sieraden volgens eeuwenoude Noord-Indiase traditie. In het moderne India, met zijn outsourcing, callcenters en ICT zijn eeuwenoude tradities nog niet verbleekt. De edelsmeedkunst, bijvoorbeeld, blijkt springlevend. Juwelen weerspiegelen de status van de drager. Dat was vroeger niet anders dan nu.

T ME ED SPO

GEZOCHT:

bezorgers m/v

voor de OEGSTGEESTER COURANT vanaf 13 jaar

T? In de VU rd? ee n o i s n e p Ge

n!

agere e r t n u k ku

Oo

Lunchconcert LEIDEN - De Zweedse gitarist en componist Johannes Möller en de Argentijnse gitariste Laura Fraticelli zijn als gitaar-duo te beluisteren bij BplusC. Donderdag 15 november geven zij het wekelijkse lunchconcert in de Kapelzaal van BplusC aan de Oude Vest 45 in Leiden. Dit zeer getalenteerde duo laat door zijn charismatische en sympathieke podiumuitstraling altijd een diepe indruk achter. Zij spelen werken van vrij onbekende componisten: Johann Kaspar Mertz (1806 - 1856), Justo T. Morales, Karel Arnoldus Craeyvanger (1817 - 1868) en Johannes Möller. Het concert begint om 12.45 uur. Toegangskaarten zijn voor € 4,- op de dag van het concert verkrijgbaar aan de kassa van de Kapelzaal.

Kop op

Voor informatie kun je contact opnemen met Dennis Siebert tel.: 071 40 22 901 of mail naar verspreiding@uitgeverijverhagen.nl

www.uitgeverijverhagen.nl

Je kon het op je vingers natellen dat er wat moest gebeuren in het ‘vriendinnenteam’ van het college. Donderdag jl. was het zover. Het is te hopen dat er veel achterstallig onderhoud weggewerkt gaat worden. De brug bij de ijsbaan en Trekvaart verdient de prioriteit voor de wijk Poelgeest. De andere ontsluiting en de bouw van nog een paar flats moet netjes verzorgd worden om de wijk netjes achter te laten. De bende van de ‘zorgboerderij’ in onze mooie Klaas Hennepoelpolder moet opgeruimd worden. Het zwembad moet er eigenlijk blijven voor jong en oud, anders gaat het openbaar water weer gebruikt worden. Het ‘schelpenpad’ aan de Noordoever van het kanaal is eigenlijk nog niet belangrijk in deze tijd. Dan de kwekers in de Langenakker die duidelijkheid moeten krijgen over hun toekomst, en daarbij een verantwoorde plaats voor woonwagens. Ook moet er voorgang zijn bij ASC. Gemeenschapsgeld is slecht besteed. ‘Collectief goed’ is verkwanseld, namelijk open ruimte. Als rasoptimist hoop en vertrouw ik dat de komende gesprekken met de Lidl ook meerwaarde zullen hebben. Voor de twee jonge middenstanders daar, maar ook voor de wijk Haaswijk en Morschebel, die recht hebben op een goede samenstelling van winkelcentrum Boerhaaveplein. Als voorzet durf ik het aan om de 28e editie van Poldercross en Midzomeravondfeest te gaan organiseren, al is het alleen al om alle steunbetuigingen die we hebben gehad. Het zou de politiek sieren om voor het Boerhaaveplein een goede oplossing te vinden, te meer daar er in het verleden minachtend over gedaan is in het college. Maar daar schoffeer je ook de buurt mee. De kennis in deze gemeente is echt aan het verminderen; zelfs zo dat we moeten gaan denken om weer in ons oude gemeentehuis te gaan plaatsnemen. Er moet vertrouwen komen. Méér communicatie en verbindingen maken, en constructief met elkaar omgaan in de toekomst. We wonen nog steeds in een prachtig dorp, en dat willen we zo houden. Henk Heemskerk

Juwelen weerspiegelen de status van de drager. Dat was vroeger niet anders dan nu. (Foto: PR Volkenkunde) De sieraden op de tentoonstelling zijn gemaakt in de eeuwenoude kundan stijl, die onlosmakelijk verbonden is met het Mogolrijk (15261857). Kundan betekent letterlijk ‘puur goud’. Kundan sieraden worden gemaakt van edelstenen in een 22-karaats gouden zetting, afgewerkt met linten van 24-karaats goud. De achterzijde van de sieraden vinden velen nog mooier dan de bling bling voorkant: daar vind je prachtige dier-, blad- en bloemmotieven. Deze versieringen noemt men ook wel ‘de verborgen tuin’. Het bezoek vindt plaats op vrijdag 14 december van 10.30 uur tot 12.45 uur. De kosten bedragen € 12,50, exclusief toegang tot het museum (voor houders van de museumjaarkaart gratis, voor de overige deelnemers aan het programma € 3,50). Voor informatie en aanmelding kijk op www.ko-oegstgeest.nl. ko.oegstgeest@12move.nl, (071) 523 71 65.

Vergeten???

Voor het tweede jaar op rij wordt er bij de appartementen van de Lobeliuslaan 164 t/m 264 het riet niet weg gesnoeid. Vorig jaar is mij beloofd dat het riet aan de slootkant van Het Vroege Vogelspark. Het riet zou worden gesnoeid, maar helaas. Ik heb via de website van de gemeente Oegstgeest begin oktober een oproep gedaan om ons dit jaar niet te vergeten en de walkant aan de appartementen zijde, te ontdoen van het riet en onkruid wat een meter het grasveld was op gegroeid. Blij was ik dat er in oktober in de Oegstgeester Courant stond dat de Gemeente Oegstgeest en het Hoogheem raadschap Rijnland in oktober en november de walkanten van de sloten gaan schouwen. Aangenaam verrast dat er na een paar dagen inderdaad in de wijk Poelgeest begonnen werd met het weghalen van riet en het schoonmaken van de sloten, een deel van de wijk poelgeest was na een week geheel ontdaan van het riet. Bij de appartementen 164 t/m 264 aan de Lobeliuslaan is alleen het onkruid aan de walkant weggemaaid, zodat het grasveld eindelijk weer een meter breder is. Maar nu alweer drie weken later is er bij de appartementen complex en rond het Vroege Vogels park nog steeds geen riet weggesnoeid. De bewoners van de begane grond appartementen kijken tegen een meter hoog riet op en hebben geen uitzicht meer op het Vroege Vogels park. Ik spreek namens meerdere bewoners, en als de gemeente ons steeds vergeet, moeten wij als bewoners maar eens burgerlijke ongehoorzaamheid overwegen en de gemeentelijke belasting en voor een deel niet meer te betalen. Misschien helpt dat. Namens de bewoners van de appartementen aan de Lobeliuslaan 164 t/m 264. S.J.Geenjaar

ONZE FRAAIE COLLECTIES KERST- EN NIEUWJAARSKAARTEN ZIJN BINNEN! Inclusief een gevarieerd aanbod Goede Doel kaarten!

Nieuw pand voor Hospice Issoria LEIDEN - Per 1 november 2012 is Hospice Issoria eigenaar geworden van een prachtig pand aan de Burggravenlaan in Leiden. Het nieuwe pand biedt meer ruimte dan het huidige hospice aan de Plantage 4, dat te klein werd. De komende maanden zullen in het teken staan van verbouwing, vernieuwing en verhuizing. Sinds de oprichting in mei 2003 heeft Hospice Issoria bewezen een belangrijke plaats in de palliatieve zorgsector in te nemen. Issoria is er voor mensen die binnen korte tijd gaan sterven en voor hun naasten. Niet alleen binnen de eigen muren, maar ook bij de mensen thuis. Bovendien biedt Issoria rouwon-

dersteuning aan iedereen die daar behoefte aan heeft; ook als de overledene niet bekend is bij Issoria. Het pand Plantage 4 staat inmiddels te koop. Hospice Issoria mag de opbrengst gebruiken als startkapitaal voor de nieuwe hospice, waarvan de aankoop mede mogelijk is gemaakt door substantiële bijdragen van tien vermogende particulieren die zich ‘the funding fathers’ noemen. Desondanks kost verhuizen bedstro. Daarom is Issoria druk bezig met werven van middelen bij particulieren, bedrijven en fondsen. Zo zoekt Issoria onder meer kamersponsors. De Slag om Leiden wordt in maart 2013 ook weer gespeeld, waarvan

Interesse? Bel of mail en laat u adviseren over de mogelijkheden om uw

de opbrengst naar Hospice Issoria gaat. En allereerst is er de Restaurantweek in Leiden van 5-11 november. Hospice Issoria is een van de twee goede doelen. Wim de Leeuw, voorzitter van de Stichting Vrienden van Issoria: “Er is veel werk aan de winkel en we zetten onze schouders eronder, want er is heel veel geld nodig om dit plan te realiseren. Maar we hebben er vertrouwen in, dat het ook deze keer weer gaat lukken.” De Vrienden zoeken mensen die de hospice willen steunen met speciale acties of met een donatie. Meer informatie is te vinden op de website www.issoria.nl onder ‘de vrienden’, doorklikken naar ‘hoe kunt u Issoria steunen?’

kaart of feestdagenmailing nog persoonlijker te maken.

BESTEL NU! ✓ Printen en drukken ✓ Variabel printen ✓ Printing on demand ✓ Personaliseren Drukkerij All-in, Katwijk 071 408 14 97

✓ Logo ontwerp ✓ Communicatieadvies ✓ Vormgeving en opmaak ✓ Voorraadbeheer communicatie@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

Co m mu nicat ie - Creat ie - Reali

satie


oegstgeester courant

WOENSDAG 14 NOVEMBER 2012

h c o t t S n inte I

rklaas

EXTRA SINT-KOOPAVONDEN: Maandag 3 december tot 21.00 uur Dinsdag 4 december tot 21.00 uur

Katwijk Zaterdag 17 november Vanaf 14.00 uur Op het strand voor de Oude Kerk in Katwijk. De Sint zal na aankomst iedereen een handje geven in het centrum van Katwijk. De Zwarte Pietenband zorgt voor het muzikale entertainment.

18 november 2012

azz IN OEGSTGEEST

BENEFIETCONCERT met 3 podia met o.a. WOUTER KIERS en vele anderen GRATIS ENTREE in ruil voor jouw bijdrage! mede mogelijk gemaakt door:

De Tender Zaterdag om 13:15 en 14:30 en 16.00 uur op 1 December komt Sinterklaas bij De Tender. Op Sinterklaas’ initiatief maken we 3 x een ritje met de oude stoomlocomotief. Bij terugkomst is er voor elk een pannenkoek en warme chocolademelk. Dat alles voor de prijs van 1100 eurocent Inclusief voor iedereen nog een present.

0m 13:15, om 14:30 en om 16.00 een rit Aanmelden bij restaurant De Tender aan het Valkenburgse meer voor all-in ticket.

071-5721805

www.jazzinoegstgeest.nl

Nog vóór de kerstdagen

Restaurant ~ Partycentrum

Dit is in samenwerking met het Smalspoormuseum. Reserveringen moeten vooraf worden gedaan.

W.P. Hartwijk & Zn BV

gas - licht - water & cv

Hartwijk en zonen; de enige echte ijzerwaren en gereedschappen speciaalzaak met een eigen houtzagerij en een eigen servicedienst.

Hartwijk en zonen is ook uw adres voor: • Centrale verwarming • Gas • Water en licht • Witgoed • Professionele verf op kleur gemengd • Hang- en sluitwerk • Tuingereedschappen • Sanitair • Maken van sleutels

U vindt onze nieuwe winkel tegenover molen de Valk in Leiden

www.hartwijk.nl

strak in je vel... Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op benen, billen, taille en buik. De oplossing is Lypossage!

Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op de vet- en vochthuishouding. Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder. Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat. U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027

Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw

Herfstactie: van 1 november tot 12 december

15% KORTING


oegstgeester courant

WOENSDAG 14 NOVEMBER 2012

NIEUWS

Fiks presenteert visitekaartje

Postzegelbeurs LEIDEN - LPV De Postzegelvrienden organiseert zaterdag 17 november een grote Postzegelbeurs. Deze vindt plaats van 10.00 tot 16.00 uur in het clubhuis KZ Danaïden aan de Montgomerystraat 50 (Haagweg-kwartier) in Leiden. Er zijn speciale ruiltafels aanwezig. De toegang is gratis. Bel voor meer informatie: (071-) 5312597.

WE GAAN BOUWEN!

Fiks heeft een prima debuut gemaakt in de eerste klasse, waarnaar toe het vorig seizoen is gepromoveerd. In de ouverture van het nieuwe zaalseizoen werd VEO in sporthal De Cuyl na een uitermate spannende slotfase met 14-13 verslagen.

OPLEVERING NAJAAR 2013

Oudercursus over spijbelen

Prijzen vanaf

LEIDEN - Uit onderzoek blijkt dat een groeiend aantal kinderen (6 procent) steeds vaker en/of ernstiger van school verzuimt. Zowel voor het kind, de ouders als de school is dit een ongewenste situatie. Er ontstaan vaak spanningen tussen ouder en kind, alsmede problemen met school. Voor ouders die willen leren hoe ze beter om kunnen gaan met schoolverzuim, organiseert GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen de cursus ‘Back to School’ die op 27 november van start zal gaan. Schoolverzuim gaat meestal niet vanzelf over. Dit kan een flinke belasting voor ouders betekenen. Ouders krijgen informatie over oorzaken van schoolweigering (wat is er met mijn kind aan de hand?) en tips over hoe met schoolverzuim om te gaan. Verder worden relevante onderwerpen besproken zoals leerplichtwet en contact met school. De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van anderhalf uur. Verder is er een vierde bijeenkomst waarin een persoonlijk plan van aanpak wordt besproken in een één op één gesprek. Na ongeveer een maand vindt er een telefonische terugkoppeling plaats. Voor de start vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de begeleider(s) van de groep. Er kunnen maximaal twaalf ouders per groep meedoen. Deelname is gratis.

€ 148.000,-

v.o.n.

TYPE D

NIEUW-RHIJNGEEST, OEGSTGEEST

1e Verdieping

• Incl. luxe keuken met inbouwapparatuur • Geen bouwrente over aanneemsom • nog 12 appartementen van 60 m2

De bijeenkomsten van Back to School vinden plaats op dinsdagavond 27 november, 11 en 18 december van 19.30 tot 21.00 uur in Leiden, Sandifortdreef 19. Voor meer informatie en voor aanmelding: afdeling Preventie GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen, tel. 0182 560 525 (ma t/m do). Email: preventie@ggzkinderenenjeugd.nl.

• Balkon op het zuiden • Leuk gebouw waar je elkaar kent

Verkoop en informatie De Leeuw Nieuwbouwmakelaardij Tel. (071) 405 16 16 www.deleeuw.nl Frisia Makelaars BV Tel. (070) 342 01 01 www.frisiamakelaars.nl

€ 154.000,- v.o.n. incl. parkeerplaats

debatavia.nl

REGIO - Op maandag 19 november gaat de MS Collecte van het Nationaal MS Fonds weer van start. In deze week gaan zo’n elfduizend vrijwilligers op pad om zoveel mogelijk geld op te halen voor Multiple Sclerose (MS). MS is een slopende ziekte die niet alleen de patiënt raakt, maar ook zijn omgeving. Eén op de duizend Nederlanders krijgt MS. De ziekte is de meest voorkomende invaliderende aandoening onder jongeren in Nederland. Het Nationaal MS Fonds is te herkennen aan het oranje vlinderlogo. Wie de collectant mist, kan een gift overmaken op giro 5057. Meer informatie op www.nationaalmsfonds.nl.

Maaike de Bruijn 14 jaar geleden met haar team.

VV Oegstgeest bereikte recentelijk een mijlpaal: met de inschrijving van Chiara Kruithof kwam het aantal voetballende meisjes op 100. Een mooie gelegenheid om stil te staan bij het eerste meisje dat bij VVO kwam voetballen. Zij speelt nu, veertien jaar later, in de Dames 1 van VVO. Daarnaast is zij trainer/ coach van de MD1.

Nieuwe coördinerend secretaris Servicepunt71 Jan Nauta is in zijn functie van gemeentesecretaris en algemeen directeur in Leiden, de nieuwe coördinerend gemeentesecretaris voor Servicepunt71. Hij volgt in deze rol Bert Schouten, gemeentesecretaris Leiderdorp, op. Servicepunt71 is de gezamenlijke organisatie van en voor de gemeen-

ten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude, die de interne bedrijfsvoering voor deze gemeenten verzorgt. De coördinerend gemeentesecretaris is de verbindende schakel tussen het bestuur van Servicepunt71 en de vier gemeentelijke organisaties. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de

directeur van Servicepunt71 in de verdere ontwikkeling van de organisatie. De coördinerend secretaris heeft een belangrijke rol in de ontwikkeling van gemeenschappelijk draagvlak binnen de verschillende organisaties. Net als het voorzitterschap van het bestuur rouleert ook de rol van coördinerend gemeentesecretaris.

Jan Nauta. (Foto: PR)

RODE WIJNEN

ACTIES

www.drinkland.nl

Ketel 1 graanjenever Wat valt er nog te zeggen over dit kwaliteitsproduct? We gaan u dubbeldik verwennen; een mooi product voor een zeer aangename prijs. NU €11,95

Cardhu Speyside Single Malt Vrouwen van de eigenaars van deze distilleerderij speelden een grote rol. Eerst Helen Cummings en later haar schoondochter Elizabeth stookten de whisky, deden de boekhouding, deden de gesprekken met de douanebeambten, het huishouden en voedden de kinderen op. Kortom echte wijven.

Ballantines finest Scotch De enige distilleerderij die wordt bewaakt door ganzen. Ze zijn niet gevaarlijk maar maken wel een heleboel lawaai.

Deze 12 jarige Cardhu-Malt heeft het typisch grassige, een lichte toon van sinaasappel terwijl de afdronk kort is met een duidelijke chocoladehint. Wat vrouwen niet allemaal kunnen! Cardhu gaan wij u aanbieden VOOR €29,98 (normaal €37,90)

Deze finest Scotch doen we nu in de aanbieding; een hele liter €23,95 NU €16,95 Esbjerg Vodka (ijsberg op z’n Fries) 1L €14,50 NU €11,95 (eigenlijk ken het net). Jack Daniels Black Label 0,7L Geen haast bij Jack Daniels. Bij Drinkland hebben we dat ook niet. We halen rustig €7,00 van de prijs af. NU €18,95

Chateau Haut-Balastard Bordeaux A.C. 2006 €7,95 nu €6,50 per fles; per doos a 6 flessen €35,-

CAdEAuTIp

Bailey Irish Cream 0,7L €15,95 of Lagar de pedra Spanish Cream 0,7L €14,80 beiden nu met gratis likeur glaasje bij elke fles. Bailey gemaakt met Ierse Whiskey; Lagar gemaakt met Aquardiente.

*

Voorhout

Jacoba van Beierenhof 28 071 364 93 37

Bordeaux Moulis-en-Medoc, Chateau Duplessis Fabre 1999. Mooi gerijpte Medoc zacht en soepel €19,90 nu €14,90 Rioja Arviza Reserva 2001. Typische ronde Rioja met rijke vanilletonen €19,85 nu €14,98 Cyan Toro Crianza 2004 – Volrode krachtige wijn; 14 maanden gerijpt op Franse en Amerikaanse fusten. Met 14,5% alcohol is deze Toro voor geen enkel gerecht bang. €17,85 nu €13,50 Ridgeback wines staat bekend om zijn Merlot en Cabernet Sauvignon. Topklasse Zuid-Afrikaans met smaken van zwart fruit, zwarte olijf, mint en drop. €12,50 per fles

SupERAANBIEDINg RODE WIJN

Licor 43 0,7 U heeft hier een uniek product met een vast lage prijs en bij elke fles ontvangt u ook nog een Bolero Keukenschort cadeau. Sinterklaas weet dat ze bij Drinkland aanwezig zijn. Het hele pakket voor €16,95 zolang de voorraad strekt.

Prinsestraat 57 070 364 29 25

VVO’s eerste meisje: Maaike de Bruijn

Verkoopprijzen € 148.000,- tot

Collecteweek MS Fonds

den haag

Gezien de op papier zware pouleindeling was voor Fiks duidelijk dat het elke ontmoeting alles uit de kast moet halen om tot aanvaardbare resultaten te komen. De formatie van Hans Peters is echter geenszins van plan om als lelijk eendje te fungeren. En dat werd gerenommeerde eersteklasser VEO direct te verstaan gegeven. Andere opponenten zullen zijn gewaarschuwd. ‘Handhaving is het motto’, aldus de technische staf van Fiks. Dan is het uitermate plezierig om de competitie met een zege te starten; perfect voor het moreel. Het was overigens een verdiende zege. Fiks heeft de gehele wedstrijd aan de leiding gestaan en zeker op basis van een uitstekende eerste helft komt de zege terecht bij de ploeg die daar het meeste aanspraak op mag maken. “In de eerste helft waren we schotvaardig en verdedigde mijn team uitstekend”, gaf een trotse hans Peters aan. Het viel op hoeveel moeite de VEO-aanval het had met het sterke achterverdedigen van Fiks rond de korfzone, met veel rebound tot gevolg. Bovendien verdedigde Fiks van meet

af aan scherp als de bal in de aanval van de tegenstander kwam. Zowel de vaart in de aanval en de schotkracht werden er vakkundig uitgehaald. Daarbij opgeteld de aanvallende scherpte aan Fikszijde en de 7-2 voorsprong na 22 minuten is verklaard Rick van der Kraan (2), Nadine Peters, Jan Anholts, Frans Treur (2) en Kevin Vreeken. Duidelijk verschil met de tweede klasse is wel, dat je als ploeg de gehele wedstrijd scherp moet blijven en voldoende mee moet scoren om een ruime voorsprong te continueren. Na rust zette VEO meer druk en kwam terug in de wedstrijd. Fiks zag de voorsprong slinken tot één punt, maar onthulde in het verloop van de tweede rondgang een krachtige winnende wil door elke inlooppoging te torpederen met een tegentreffer. De enige bedreiging kwam vijf minuten voor tijd toen de Voorburgers op 13-13 kwamen. Nog geen minuut later tekende Rick van der Kraan met een schot van afstand voor de winnende treffer en was de opluchting groot na het slotsignaal. Bepaald sportief kon met name de trainer/coach van VEO niet omgaan met deze voor zijn ploeg niet ingecalculeerde nederlaag. Voortdurende kritiek op de leiding en uitschelden van de Fikscoach gaven het weinig flexibele karakter van die persoon aan hoe om te gaan met deze nederlaag. Maar ja, laten we zeggen: ‘schelden doet geen zeer, een nederlaag lijden des te meer’.

*

noordwijk

Maarten Kruytstraat 24 071 361 21 82

*

oegstgeest Lange Voort 19 071 301 55 83

WITTE WIJNEN Spanje, Rueda – Casa del Monte, Droge frisse iets kruidige wijn. 100% Verdejo. €6,25 nu €4,95 per fles Frankrijk-Loire – Muscadet sur Lie – Chateau la Foliette, meer dan uitstekende muscadet. €10,20 nu €7,98. Waanzinnig veel wijn voor deze Actieprijs! Spanje-penedes – Cava Cum Laude Brut Natur. Deze Cava gemaakt volgens de regels van de ‘methode traditionelle’ doet Drinkland éénmalig in de aanbieding voor €9,98. Alvast voor eindejaar?

SupERAANBIEDINg WITTE WIJN

OP veler verzoek verlengen wij de aanbiedingstermijn voor Culemborg Chenin Blanc: 3 flessen €10,-

Hoe kwam je als meisje bij VVO terecht? Maaike: “Twee broers voetbalden bij VVO en ik was toen een soort halve jongen. Ikzelf vond het dus niet zo raar om ook te gaan voetballen. Voetbal was toen echt nog een jongenssport. De jongens waarmee ik voetbalde vonden het wel apart. Als vijfjarige begon ik bij de mini’s. Er was toen overigens wel al een dameselftal, maar nog geen meisjes. Nadat ik lid was geworden kwamen er al snel meer meisjes, maar we speelden in het begin altijd samen met de jongens. Ik kan me nog een wedstrijd herinneren waarbij een paar jongens van de tegenpartij riepen: er zijn veel meisjes bij, dus we gaan winnen. Helaas voor hen wonnen wij en renden zij huilend het veld af ”. De spits is jouw plek. Hoeveel keer heb je gescoord in de ruim veertien jaar dat je voetbalt? Maaike: “Helaas heb ik dat niet bijgehouden. Eén doelpunt kan ik me echter nog goed herinneren. Op TV had je toen het programma ‘Doelpunt van de week’ van Henk Spaan. Zij kwamen naar de wedstrijd om de keeper van de tegenstander te filmen. Ik scoorde op voorzet van Bart Reedijk en die goal werd op TV uitgezonden. Helaas voor de keeper ging alle aandacht naar mij uit en niet naar hem”. Wat heb je met korfbal? Maaike: “Uh, niets, maar ik moet bekennen dat ik een paar maanden heb gekorfbald. Ik was nog heel jong

en ging met een vriendje mee naar Fiks. Ik ben wel lid gebleven bij VVO. Het was dus maar een kort uitstapje”. Hoeveel gele kaarten heb je in totaal gekregen? Maaike: ”nul!” Weet je dat zeker? Ja, ik heb nooit een gele kaart gekregen. Ik vind dat scheidsrechters sowieso te lief zijn bij het damesvoetbal. Om de een of andere reden geven scheidsrechters meisjes niet snel een gele kaart”. Je voetbalt al een hele tijd bij VVO. Het bevalt je daar dus goed? Maaike: “Ik vind het een erg leuke club, altijd druk en gezellig. Het jeugdtoernooi vind ik elk jaar een hoogtepunt. Toch heb ik zo’n twee jaar geleden op het punt gestaan om bij Ter Leede te gaan voetballen. Maar dat was puur om een hoger niveau te kunnen halen. Juist op de dag van de selectie had ik echt m’n dag niet en ging de overstap niet door. Maar ik vind het zo ook prima. Ik had een overstap eigenlijk op jongere leeftijd moeten maken. Bovendien loopt er bij ons ook steeds meer talent rond en gaat het niveau ook omhoog. Vier jaar geleden ben ik begonnen met het geven van trainingen. Eerst samen met Nick van Leeuwen, de trainer/coach van de MC1. Vorig jaar ben ik naast het geven van training ook begonnen met het coachen van de MC2. Dit jaar coach ik de MD1. Het kost veel tijd, maar het is ook leuk om te doen en het wordt gewaardeerd. Ik raad het iedereen aan en de club kan niet zonder oudere spelers en ouders die training geven en/of coachen”. Voorlopig blijf je dus nog bij de Oegstgeest? Maaike: “Ik wil zolang mogelijk zelf blijven voetballen en ik wil voorlopig ook doorgaan met training geven en coachen Ik moet dus niet te veel blessures krijgen en ik moet het natuurlijk kunnen blijven combineren met mijn PABOopleiding”.

Oriëntatiecursus vrijwilligerswerk Heb jij het idee dat vrijwilligerswerk een goede stap voor je zou kunnen zijn? Maar heb je nog twijfels over wat je wilt, wat je kan en hoe je het kunt aanpakken? Het VIPPproject biedt de mogelijkheid om de eerste stap te zetten door de cursus KOM aan te bieden. KOM staat voor Kijk Op Mogelijkheden. Het VIPPproject biedt maatgerichte ondersteuning bij het realiseren van wensen op het gebied van re-

integratie en richt zich op het versterken en vergroten van sociale en maatschappelijke participatie voor mensen die daarbij psychische, psychosociale, psychiatrische belemmeringen ervaren. De cursus is gratis en vindt plaats in Leiden in november en december met een individueel vervolg in het nieuwe jaar. Meer informatie is te krijgen via www.i-doe.nl of bij Hilly Geleijnse van iDOE, via Hilly@idoe.nl en (071) 516 04 74.


OEGSTGEESTER COURANT DE CIVIL SOCIETY CLUB: DAT BEN JIJ! DRAAG OOK BIJ AAN JOUW WERELD DOE MEE: Hang dit ‘I Love Oegstgeest’ raambiljet zichtbaar achter je raam en help ons om deze actie tot een succes te maken. De Civil Society Club Oegstgeest (CSC) is initiatiefnemer van de campagne ‘I Love Oegstgeest’. De CSC brengt inwoners van Oegstgeest samen, die zich inzetten voor elkaar en hun omgeving en ondersteunt hen.

MAAK OOK KANS OP EEN PRIJS: Als je deze posterpagina uit de Oegstgeester Courant van 7 t/m 17 november 2012 zichtbaar achter je raam hangt, en ook kans wilt maken op een maatschappelijk verantwoorde prijs, meld je dan aan via de link op www.civilsocietyclub.nl. Door deelname stem je in met de spelregels en het wedstrijdreglement. Deze actie handelt in overeenstemming met de gedragscode Promotionele Kansspelen en de Wet ter Bescherming van de Persoonsgegevens. Het reglement en de spelregels vind je op www.civilsocietyclub.nl. Op 16 en 17 november verricht Notaris Mr. R. van den Nouland de trekking van de prijswinnaars. Hun namen worden o.a. in de Oegstgeester Courant gepubliceerd.

Ontvang je geen Oegstgeester Courant maar wil je wel mee doen met ‘I Love Oegstgeest’ en/of kans maken op een prijs? Haal dan snel een gratis krant met poster bij een van de volgende distributiepunten: het gemeentehuis, Snackbar ’t Haasje, Rijnlandse Boekhandel, Bibliotheek Bollenstreek, Primera, Gemeentecentrum, Boekhandel De Kler, Albert Heijn (Terweeplein), Hotel Bastion en Zwembad Poelmeer.

WWW.CIVILSOCIETYCLUB.NL Like deze actie op onze Facebookpagina

■ Kasteel Oud-Poelgeest & Beleef het Verleden een historisch kinderfeestje op kasteel Oud-Poelgeest. Je wordt met vriendjes en vriendinnetjes ontvangen op het kasteel door Maria Boerhaave, die in de 18e eeuw op het kasteel woonde. Met mooi weer kunnen er buiten historische spelletjes gedaan worden. ■ Bike Totaal Van Hulst Fietsen een Cortina Lifestyle Stadsfiets (of een Cortina kinderfiets) ■ Zwembad Poelmeer een kinderpartijtje voor acht kinderen ■ OSO Couture een couture rokje t.w.v. € 220,■ Zwembad Poelmeer een 25-badenkaart en twee 12-badenkaarten ■ De Rijnlandse Boekhandel een pakket bestaande uit Groenboek “Met Mest en Vork” plus “Tuintje-in-’n- Kistje” ■ G.W. Roest BV een energiezuinig LED lampenpakket t.w.v. € 150,■ Beleef het Verleden een Levende Verjaardagskaart. U wordt persoonlijk gefeliciteerd door een historisch personage uit de lokale geschiedenis van Oegstgeest! ■ Bibliotheek Bollenstreek Oegstgeest een jaarabonnement ■ Oegstgeester Volkstuin Vereniging een groente/fruitpakket ■ Albert Heijn Lange Voort twee pakketten Puur & Eerlijk elk t.w.v. € 125,■ C1000 twee pakketten: een fair trade pakket t.w.v. € 50,- en een bio groenten- en fruitkist van Willem & Drees, biologische telers uit de regio ■ Bakkerij Hugo de Groot drie speculaaspakketten ■ Sportschool Rob van der Hoorn drie keer een maand gratis training voor een van de sporten naar keuze ■ MyWheels een dag op pad met een (elektrische) deelauto ■ Restaurant De Jonker een waardecheque voor een biologisch diner t.w.v. € 100,■ Kapsalon Jacques van Bellen een kappersbehandeling naar keuze t.w.v. € 45,■ Parure Sieraden een kettinkje met een zilveren hanger t.w.v. € 40,■ D reizen een cadeau waardecheque “Uitje voor Twee” ■ Van Alphen Schoenen twee tegoedbonnen t.w.v. € 25,■ Het Beleg van Oegstgeest een lunchbon ad € 20,- voor twee personen ■ Wereldwinkel Oegstgeest een beeldje ■ Het Kunst Kasteel een “glazen toren”, object van gerecycled glas

knip uit en hang dit raambiljet zichtbaar achter je raam

Oegstgeest

Ondernemers en organisaties uit Oegstgeest stellen de volgende prijzen ter beschikking:

EEN SAMENWERKING TUSSEN


Kinderpartijtjes en nieuwe workshops Binnenkort begint Mayo de Graaf, lid Vereniging Instock voor Beeldend Kunstenaars te Oegstgeest, met nieuwe activiteiten. Naast de bekende schilderen tekencursussen voor beginners en gevorderden, bestaat nu ook de mogelijkheid voor kinderen (vanaf zes jaar) om met vriendjes en vriendinnetjes hun verjaardag in haar vrolijk versierde atelier te vieren. De kinderen gaan als echte schilders aan de slag met acrylverf op schildersdoek, maar er wordt ook gedacht aan het ontwerpen van T-shirts met bijvoorbeeld jungledieren of vissen in de zee, het versieren van prinsessenkroontjes, het beschilderen van schatkisten, het ontwerpen van fantasiedieren of het tekenen van sprookjesfiguren. In verband met inkoop dienen de verschillende mogelijkheid van te voren met elkaar vastgelegd te worden. Limonade, taart, hotdogs of fruitsalade in overleg. Vanaf 10 jaar zijn er andere activiteiten zoals het beschilderen en beplakken van sieradendoosjes, serviesgoed, spiegels, klompjes, placemats, bloempotten, kortom, de mogelijkheden zijn bijna onuitputtelijk. Ook kan er met mozaïek of schelpen gewerkt worden. Denk ook aan het oppimpen van teenslippers of fotolijstjes, het maken van een zelfof groepsportret. Hiernaast is het eveneens mogelijk om voor volwassenen vrijgezellenfeestjes (bijvoorbeeld het ontwerpen van kussenslopen) te organiseren. Op zaterdag 24 november van 14.00 tot 16.00 uur gaat Mayo’s Art School van start met een workshop ‘Zelf versieren van kerstballen’. Hiernaast blijft de mogelijkheid om u in te schrijven voor privé of in groepsverband schilder- en tekenlessen in Haaswijk. Voor nadere informatie mayo8@ casema.nl of 517 52 18.

WinterFair Ampijoloe Op zaterdag en zondag 24 en 25 november opent het Huis Ampijoloe haar deuren voor de WinterFairAmpijoloe. Op beide dagen bent is men welkom tussen 12 en 18 uur om te komen genieten van al het moois, leuks en lekkers wat er aangeboden gaat worden. Een greep uit de producten: Schoenacessoires, pyjama’s, sieraden, kartonnage, aardewerk, bloemwerk, brocante, wandelstokken, dierenhuiden, haakwerk en bijzonder speelgoed. Ook kan men terecht voor allerlei lekkers uit eigen keuken, Christmaspudding en een heerlijk geurig glas bisschopswijn. Ook zijn er cadeaus voor Sint Nicolaas en ook de Kerstman van Home&Style. Rhijngeesterstraatweg 191 in Oegstgeest. Deze fair wordt georganiseerd door Hester Scheltens. Voor vragen: hester@scheltens.net. Brengt u ook een bezoek aan: www.ampijoloe.com.

Film Intouchables Dinsdag 20 november zien wij om 19.30 uur in het Gemeentecentrum de Franse film en Oscar inzending Intouchables. Miljoenen zagen de film al en ook in Oegstgeest is er veel belangstelling. Daarom is er een extra middagvoorstelling gepland op dezelfde dinsdag om 14.00 uur. Waarom zoveel belangstelling voor het levensverhaal van de rijke verlamde aristocraat Philippe en zijn Senegalese verzorger en ex delinquent Driss? Omdat ze elkaar serieus nemen en accepteren zoals ze zijn. De een van nek tot voeten verlamd, betutteld en wat onzeker, maar ook poëtisch en fijngevoelig. De ander praktisch, kort- door- debocht en daadkrachtig. Het klikt tussen die twee, sociale verschillen vallen weg en zo ontstaat, mede dankzij de chemie tussen de acteurs François Cluzet en Omar Sy, een ontwapenende film vol vaart en ontroering. Dinsdag 20 november 14.00 en 19.30 uur U wordt vooral ’s avonds aangeraden tijdig (uiterlijk 19.15 uur) aanwezig te zijn. Gemeentecentrum, Lijtweg 9, Oegstgeest. Kosten € 5,00 ( incl. koffie/ thee). Nagesprek o.l.v. Ronald da Costa.

WOENSDAG 14 NOVEMBER 2012

CULTUUR

Remembrance Day

Indrukwekkende bijeenkomst in Groene Kerkje “Op een later uur dan wij gewend zijn,” aldus Freek Lugt zondagmiddag in het Groene Kerkje waar hij de bijeenkomst opende die gehouden werd naar aanleiding van ‘Remembrance Day’ ofwel Klaproosdag ter herinnering aan de gevallen militairen in de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Op het kerkhof van de Groene Kerk vindt men graven van geallieerde en Hollandse militairen. Lugt stelde dat dit jaar Remembrance Day op een zondag viel, maar dat men de datum waarop in ere wilde houden, vandaar dat de herdenking naar de middag was verschoven. Foto en tekst: Antoon Koch De bijeenkomst in de kerk, in aanwezigheid van burgmeester Els Timmers-van Klink en oud-strijders werd muzikaal omlijst door het Kamer Koor Oegstgeest onder leiding van Michelle Mallinger met onder andere het fraai gezongen ‘Remembrance’ van John Bennet. Voorts werd het woord gevoerd door Prof. Dr. Fik Meijer. Hij plaatste de toespraak van Periclus bij de Peloponnesische oorlog (430 voor Chr.) in het licht van het heden en herinnerde aan een toen al

Leiden - Op 21 november orga-

Zoals ieder jaar waren ook de oud-strijders aanwezig om bloemen te leggen. democratisch Griekenland: Over het leven in vrijheid. Met een voordracht van teksten gebaseerd op de novelle van De Nacht der Girondijnen van Jacques Presser traden Marije Reddinghuis, Hendrik Jan Brouwer (hobo) en de pianist Frank den Herder (piano) naar voren met een voordracht over ondraaglijk verlies en banden sterker dan de dood. De muziek was van Mozart, Poulenc en Haas.

Ook dit jaar is er bij Boekhandel de Kler weer de Kookboeken7daagse. Dit jaar met het thema: ‘Kookboeken7daagse; Aandacht voor de heerlijkste boeken’. Van zaterdag 10 tot zaterdag 17 november staan de kookboeken centraal in de winkels. Om dit smakelijke evenement op de luisteren heeft De Kler een speciale aanbieding. Tijdens de 7-daagse krijgen klanten maar liefst 10 % korting op het gehele culinaire gadget-assortiment. “Tevens hebben wij natuurlijk leuke aanbiedingen op kookboeken en de nieuwste titels voor u in huis.” Boekhandel de Kler schrijft ook nog een wedstrijd uit. “Als u voor 17 november uw favoriete recept instuurt op onze website www.dekler. nl, dan maakt u per winkel kans op een dinercheque van € 50,-.” Inleveren in de winkel mag natuurlijk ook.

Schildersclub Heemwijck houdt expositie staan ervan leiding aan deze enthousiaste club. Talenten van de deelnemers zijn in die periode zeker boven komen drijven. In de gang van de begane grond prijken een paar mooie schilderijen. Maar er zijn er veel meer. Vandaar het besluit van Carel van Oosten om een expositie voor iedere belangstellende te houden. Iedereen is van harte welkom op zaterdag 24 en/of zondag 25 november om, tussen 14.00 en 17.00 uur, de kunstwerken te komen bekijken. De koffie/thee staat klaar.

Kamerkoor Akkoord zingt ‘Psalmen’ In januari/februari 2013 organiseert de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Leiden-Oegstgeest een Bijbel/Muziekkring met als thema ‘Psalmen’. Het Leidse kamerkoor Akkoord voert op 2 maart 2013 een programma uit, waarin van bekende componisten Psalmen worden gezongen. Dit zijn dus de psalmen, die o.a. ook in de Bijbel-Muziekkring besproken en beluisterd zullen worden. De Vereniging heeft het Kamerkoor Akkoord onder leiding van dirigent Wim Dijkstra bereid gevonden op zondag 18 november 2012 een deel van haar programma in de kerkzaal van het Gemeentecentrum, Lijtweg 7, Oegstgeest ten gehore te brengen. Ook de sopraan Isabel Delemarre en pianist Jorrit van den Ham verlenen aan dit concert hun medewerking.

Het programma dat Akkoord ten gehore zal brengen luidt als volgt: • Henry Purcell (1659 – 1695) “O sing unto the Lord” (Psalm 96) • Franz Danzi (1763 – 1826) “Herr, straf’ mich nicht in deinem Zorne” (Psalm 6, op. 60) • Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847) “Auf Flügeln des Gesanges” • Antonio Vivaldi (1678 – 1741) “In Exitu Israel” Psalmus 113) • Felix Mendelssohn Bartholdy “Der dreiundvierzigste Psalm” (Richte mich Gott) • Wolgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) Uit Vesperae solennes de confessore KV 339 – Beatus Vir en Laudate Dominum. Het concert begint om 16.00 uur en duurt ongeveer een uur. De kerkzaal is open vanaf 15.30 uur. De toegang tot het Gemeentecentrum is gratis.

16 - 17 - 18 november

Antiques & Modern Art Fair op Oud-Poelgeest Liefhebbers van zowel oude als moderne kunst en historisch antiek kunnen hun hart ophalen komend weekend op de Trésorade op kasteel Oud-Poelgeest. Zij kunnen daar iets van hun gading te vinden tussen de vele verrassende stukken en werken die worden gepresenteerd door de enthousiast deelnemende (ca.) 35 kunsthandels, galeries, antiquairs en beeldende kunstenaars uit alle delen van het land. De exposanten hebben voor deze bijzonder intieme fair veel tijd besteed aan het samenstellen van hun collecties, waaronder vele nieuwe aanwinsten en bijzondere werken en zullen met passie en liefde hierover vertellen.

Wie op zoek is naar de mooiste wenskaarten of speciale kerstkaarten moet de komende tijd zeker in het Gemeentecentrum bij mevrouw Plasmeijer-van der Veur langsgaan. Zij heeft op haar kraam diverse soorten zelfgemaakte kaarten; je kunt het zo gek niet opnoemen of ze heeft er wel een kaart voor. De kaartverkoop is in de hal van het Gemeentecentrum op woensdag 14, donderdag 15, maandag 19, dinsdag 20, maandag 26 en vrijdag 30 november. In december worden er kaarten verkocht op woensdag 12 en donderdag 13 december. Mevrouw Plasmeijer schenkt een deel van de opbrengst aan het goede doel.

Meesterschap

Aandacht voor de heerlijkste boeken

Al tien jaar is er in appartementencomplex Heemwijck gelegen aan de Narcissenlaan een schildersclub actief. Twee keer per week (maandagavond en donderdagmiddag) is er gelegenheid om te komen tekenen of schilderen in de recreatiezaal van het gebouw. Er wordt druk gebruik van gemaakt. Niet alleen door bewoners van Heemwijk, maar ook door andere Oegstgeestenaren. Nu staat de schildersclub aan de vooravond van het tweede lustrum. Carel van Oosten, bewoner van Heemwijck, geeft vanaf het ont-

Kerstkaarten in hal Gemeentecentrum

Deze eerste editie komt met een ‘trésorade’ aan groot- en klein antieke objecten en boeiende figuratieve/realistische maar ook semiabstracte hedendaagse en klassieke kunstwerken. Ook kan men zich laten informeren over de restauratie- en reparatiemogelijkheid van kunstwerken. Open: vrijdag 16 november 19.00 22.00 uur, zaterdag 17 en zondag 18 november 11.00 - 17.00 uur. Entree: € 8,--. p.p. Houders Museumjaarkaart, CJP pas & Senioren (65+) € 6,--. p.p. Jeugd > 18 jaar (onder volwassen geleide): Gratis www.tresorade.nl

De bijeenkomst werd ingeleid door Mignon Meijer de Lange (viool) en Dorothée van Wijhe (piano) met twee werken van Bloch en Bartok. Het orgelspel, tijdens de voorlezing van de namen van de gevallenen die hun laatste rustplaats op het kerkhof vonden, was van Sjoerd Scheenstra. Daarna begaven zich allen naar buiten voor een bloemlegging op de graven en inachtneming van twee minuten stilte.

niseert Stichting I.S.I.S. een lezing over ‘Meesterschap over leven en dood’. Maak van je leven een bewuste ervaring. De lezing begint om 20.00 uur in het Gebouw: OnderwijsAdvies, Lorentzkade 15a in Leiden. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Toegang vrij. Meer informatie: www.stichtingisis.org.

Sint en Shoeby Op woensdagmiddag 14 november is er bij Shoeby speciaal voor alle kids een Sint & Diego kleurmiddag. Kinderen kunnen een prachtige kleurplaat kleuren en kans maken op vier gratis kaarten voor de speciale Shoeby voorstellingen van de film Sint & Diego op zondagochtend 25 november.

Vier altviolisten uit één familie bij Kamermuziek Oegstgeest Op vrijdag 23 november is de familie Zemtsov te gast bij de Kamermuziekserie van K&O Oegstgeest. Het Zemtsov Altvioolkwartet bestaat uit vier leden van één familie: Mikhail (vader), Julia (moeder), Dana (dochter) en Alexander (broer) Zemtsov. Alle vier hebben zij aan het Conservatorium van Maastricht bij de grote Russische altvioolvirtuoos Michael Kugel gestudeerd. De leden van het kwartet hebben inmiddels individueel een succesvolle carrière opgebouwd. Mikhail is soloaltist bij het Residentie Orkest en altviooldocent aan het Utrechts Conservatorium, Julia doceert aan de conservatoria van Arnhem en Maastricht en Alexander is soloaltist bij het London Philharmonic Orchestra. Hij geeft tevens les aan de Guildhall School of Music in Londen en het Conservatorium van Wenen. De jongste telg van de familie, Dana is winnares van een tiental concoursen en tot haar meest recente wapenfeit behoort het winnen van de ‘Avond van de Jonge Musicus 2010’ van de NTR. Als kwartet debuteerde de familie in 2010 tijdens het Grachtenfestival in Amsterdam met zoveel succes, dat zij besloten om met deze formatie verder te gaan. Inmiddels is het kwartet een veelgevraagd ensemble op alle kamermuziekpodia. Voor het concert in Oegstgeest is een zeer gevarieerd en internationaal programma samengesteld met werk van de Engelse altist en componist Frank Bridge, De Roemeen Nelu Fieraru en de 19e eeuwse Bohemer Max von Weinzierl die het grootste deel van zijn leven in We-

Het project stimuleert de taalontwikkeling van kinderen met een taalachterstand door dat zij worden voorgelezen door enthousiaste vrijwilligers. Hilton Worldwides Global Week of Service is ingevoerd als eerbetoon aan het vrijwilligerswerk dat het bedrijf het hele jaar door verricht. De inspanningen van Hilton Garden Inn Leiden maken deel uit van een week lang durend evenement met honderden vrijwilligersprojecten en evenementen over de hele wereld. ‘Wij zijn erg trots dat we de passie en expertise in dienstverlening van onze teamleden kunnen inzetten en zo de deelnemers van de VoorleesExpress iets extra’s te kunnen bieden’, zegt Sjoerd Sybesma, Hotelmanager van Hilton Garden Inn Leiden. “Dienstverlening is de kern van al onze activiteiten. We zijn verheugd onze gastvrijheid te kunnen verspreiden met ons vrij-

Van Adam tot Jezus

Dr. Marlies Ter Borg-Neervoort houdt op 28 november een lezing (met medewerking van de raad van kerken) over Bijbelse figuren in de Islamitische kunst Veel belangrijke personages uit de Bijbel komen ook in de Koran voor. Dat is niet zo gek omdat Christus in de Koran als een belangrijke profeet wordt beschouwd evenals Mohammed. Daardoor is Zijn geschiedenis ook die van Mohammed. Nu is de Islam nogal zuinig met het afbeelden van zijn profeten. In de Sjiitische traditie zijn echter prachtige afbeeldingen overgebleven, die verhalen van Adam tot Jezus en van Mozes en Salomo tot de maagd Maria. Prachtige afbeeldingen uit het Topkapi Museum uit Istanbul en de Khalili familie uit Londen brengen de Koranverhalen tot leven. Net iets anders dan we gewend zijn, maar wel bijzonder. Locatie: Gemeentecentrum, Lijtweg 9, Oegstgeest Tijdstip: Woensdag 28 november 2012 Toegangsprijs €6,00 Kaartverkoop K&O Oegstgeest, Lange Voort 2u, tel. 5237165, Bibliotheek Oegstgeest; Radius Oegstgeest; Aan de zaal vanaf 19.30 uur.

Uit bij Marente: Cultuur snuiven Onder het motto ‘Uit bij Marente’ organiseert zorgorganisatie Marente culturele dagen met diverse optredens op de zaterdagen in november. De eerste editie van ‘Uit bij Marente’ is zaterdag 3 november gestart in Van Wijckerslooth in Oegstgeest en was een groot succes. Samen met wethouder Betty van Oortmerssen, opende Karel-Jan Cebol, Manager Activiteiten Regio Oegstgeest, zaterdag 3 november de allereerste ‘Uit bij Marente’. KarelJan: “Het was een groot succes. De opkomst was hoog; zo’n 200 bezoekers genoten zichtbaar van de gevarieerde en inspirerende voorstellingen. Er werd gelachen, gehuild, gezongen en gedanst.” Kunst kan een zeer positieve bijdrage leveren aan het welbevinden van ouderen. Om de samenwerking tussen de amateurkunst en de zorg in de regio Duin- en Bollenstreek te bevorde-

ren, is ‘Uit bij Marente’ tot stand gekomen. Het is een initiatief van Kunstgebouw en Marente dat mede is gefinancierd door de Provincie Zuid-Holland. ‘Uit bij Marente’ biedt een breed scala aan optredens: toneel, muziek, dans, theater, zang en andere kunstvormen staan op het programma. Wilt u ‘Uit bij Marente’ ook meemaken? Dat kan: Op 17 november wordt het evenement in De Wilbert in Katwijk gehouden en op 24 november in Jeroen in Noordwijk. Op deze locaties is het programma van 14.15 uur tot 17.00 uur. Na afloop wordt er een drankje geschonken. Het programmaboekje is af te halen bij de recepties van één van de 12 woonzorgcentra of verpleeghuizen. Ook kunt u het programmaboekje downloaden op de website marente. nl. Jong en oud is van harte welkom en de toegang is gratis. Meer informatie: kijk op www.marente.nl of bel: (071) 409 33 33.

De Leidse Danssalon

Het Zemtsov Altvioolkwartet. nen heeft gewerkt. Maar er wordt ook werk gespeeld van de Nederlandse componist Arne Werkman, die speciaal voor het kwartet een stuk schreef. Van J.S. Bach speelt het kwartet de prachtige Ciaconna in een bewerking voor vier altviolen en ter afsluiting wordt u meegenomen in de Zuid-Amerikaanse sferen van Astor Piazzolla. Vrijdag 23 november, 20:15 uur (NB: 60 minutenconcert!) Groene Kerkje, Haarlemmerstraatweg, Oegstgeest Losse kaarten € 17,50 / tot 27 jaar € 10,00. (NB: Leden Jeugd Symfonieorkest Rijnstreek hebben gratis toegang o.b.v. één betalende volwassene.) Abonnement voor 4 concerten à € 60,00 / tot 27 jaar € 35,00 Kaarten verkrijgbaar bij K&O Oegstgeest: tel. (071) 523 71 65 / email: ko.oegstgeest@12move.nl of aan de kerk vanaf 19:30 uur.

Voorleesmiddag Hilton Ter ere van Hilton Worldwides eerste jaarlijkse Global Week of Service, die van 11 tot en met 18 november plaatsvindt, organiseren vrijwilligers van Hilton Garden Inn Leiden op zaterdag 17 november samen met VoorleesExpress Leiden een voorleesmiddag in het hotel. De VoorleesExpress wordt uitgevoerd door de stichting Jeugd en Samenleving (JES) Rijnland.

Lezing K&O Oegstgeest

willigerswerk in Leiden en omgeving.” Op zaterdag 17 november worden de kinderen van 14.00 tot 16.00 uur voorgelezen door de vrijwilligers van Hilton Garden Inn Leiden. Daarnaast kunnen de kinderen spelletjes doen en zijn er hapjes en drankjes. Aanmelden voor deze middag kan bij Janine Compeer van het Hilton Garden Inn via janine.compeer@hilton.com of 071 7 111 000.

Benefietconcert jonge talenten Het kwartet Le Rendez-vous Classique geeft vrijdag 16 november een benefietconcert in het Groene Kerkje in Oegstgeest. Het concert wordt georganiseerd door de zijn Lionsclub Leiden Lakenstad. De opbrengst gaat naar de stichting JES (weekendklas jeugd), de Stichting Leidse Reddingsbrigade en de Hortus Botanicus (renovatie kas). Toegangskaarten kosten € 15,in de voorverkoop en zijn per mail te reserveren: leiden.lakenstad@lions.nl. Op de avond zelf is de toegangsprijs € 17,- vanaf 19.30 uur aan de Groene Kerk. Het concert begint om 20.15 uur.

Op 17 november wordt het tweejarig bestaan van De Leidse Danssalon. Twee jaar geleden is het initiatief ontstaan om een lekkere swingavond voor 30 plussers in Leiden te organiseren. En nu zijn we vele Leidse Danssalons verder toe aan het 2e jubileum. Heel veel 30 plussers weten De Leidse Danssalon voor hun maandelijkse avondje uit te vinden. De combinatie van eerst een hapje eten bij een van de aangesloten restaurants en daarna even goed uit je dak gaan in hartje centrum Leiden slaat goed aan. Alles bij De Leidse Danssalon draait om de wensen van de doelgroep: zo kan men makkelijk parkeren,

wordt er vroeg begonnen en op tijd weer naar huis gegaan en kan men een compleet avondje uit beleven met een diner vooraf. Kaarten (€10) zijn vooraf te kopen bij de vele voorverkoopadressen of aan de zaal. Via email (info@ deleidsedanssalon.nl) kan ook gereserveerd worden. Op de website www.deleidsedanssalon.nl vind je meer info over De Leidse Danssalon. Lokatie: Qbus, Uiterstegracht 142, (parkeren in de AH garage Hooigracht op 1 minuut lopen, 24 uur per dag open), zaal open om 20:00 uur.

Zondagmiddagconcert Op zondagmiddag 25 november valt er weer een prachtig concert te beluisteren in de kapel van het Diaconessenhuis Leiden. Uitgevoerd worden liederen en aria’s van de 17e tot de 19de eeuw, met o.a. muziek van Händel, Marcello en Parisotti. Het is een zeer gevarieerd vocaal programma met Hans Janssen (bas) en Petra Slagman (vleugel).

Het concert wordt georganiseerd voor patiënten, bezoekers én belangstellenden van buiten het ziekenhuis. De kapel is vanaf 15.15 uur open; het concert begint om 15.45 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Na afloop krijgt men een drankje aangeboden. De toegang is gratis.

Hifi Show Number One Op zaterdag 17 en zondag 18 november zullen tal van audiomerken aanwezig zijn op de Number One Hifi Show Leiden in het Holiday Inn Hotel. Number One bestaat 30 jaar en pakt daarom uit met 1000vierkante meter en 11 zalen waar importeurs met bijna 40 merken acte de presence zullen geven. Toegang en parkeren is gratis en bezoekers maken bovendien kans op mooie hifiprijzen. De importeurs zijn met de nieuwste apparatuur en diverse primeurs aanwezig.

In alle zalen zijn demonstraties met muziek streaming vanaf de computer of netwerkschijf. Ook kan men in een aparte zaal met experts spreken waarom dit zo makkelijk en leuk is. De ‘Number One Hifi Show Leiden’ vindt plaats in het centraal gelegen Holiday Inn Hotel, Haagse Schouwweg 10 te Leiden en is zowel met de auto (A4, A44, N11 en N206) als met het openbaar vervoer (lijn 43) uitstekend te bereiken. Het publiek is op beide dagen welkom van 10.00 tot 17.00 uur.

Strandexcursie KATWIJK - Het Strandgroep van IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) regio Leiden organiseert deze winter weer een serie strandexcursies vanaf de Uitwatering in Katwijk. De data zijn 17 november om 13.00 uur, 15 december om 10.30 uur, 12 januari om 10.00 uur en 26 februari om 14.00 uur. Weet u waarom de geknotte gaper (de schelp op de foto) zo’n rare ‘staart’ heeft ? En hoe schelpen ‘eten’? En dat een tepelhoren andere dingen lust dan een mossel? Tijdens de strandexcursies wordt gezocht naar bijzonder vondsten langs de eb- en vloedlijn, en geven de IVN gidsen daar uitleg over. Deelnemers voor de excursie van zaterdag 17 november moeten (even voor) 13.00 uur verzamelen op de parkeerplaats Noordduinen aan de Noordduinseweg in Katwijk, op de

hoek bij uitgang van de KNRMloods. De excursie start om 13.00 uur en duurt anderhalf tot twee uur, afhankelijk van het weer en wat er te vinden is. Kledingadvies: warm en waterdicht. Deze excursie is geschikt voor alle leeftijden, en deelname is gratis. De excursie gaat altijd door (ongeacht het weer) en reserveren is niet nodig. Inlichtingen: Ellen van der Niet, ellen.van. der.niet@hetnet.nl, 06-51852893.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

Stichting Wielewaal organiseert vakanties en kinderthemaweken voor kinderen en jongeren met een beperking. De begeleiding is in handen van jonge, enthousiaste vrijwilligers. Iets voor jou? Lees verder op:

VROLIJK JIJ STRAKS MIJN VAKANTIE OP?

GRATIS ADVERTENTIE

oegstgeester courant


Uw goud is geld waard! goudinkoopbus.nl

GouD inkoop bus Direct contant uitbetaald tegen de beste prijs De GouDinkoopbus: Al 70 jaar vertrouwd met goud. Discrete ruimte voor de taxatie van

uw goud. Vrijblijvende en deskundige taxatie door onze goudsmid. Directe contante betaling of indien gewenst per bank. Wij staan inmiddels in 10 steden in Nederland.

Extra geld voor Sint of Kerst! brengen Kom ook een bezoek us! aan de goudinkoopb

Nu bij u in de buurt!

do

n e g a 2d

R E T WIN

R I A F T U O H R E K DWIlJleeuwenhorst, NOOR : NH-hote locatie rhout. e k ij w rd o o N , langelaan 3

Nd

Vr

er

15

da

G

ijd

16

aG

November 10:00-17:00 uur locatie: Grachtweg tegenover Hoogvliet

November 10:00-1700 uur locatie: Piet Heinlaan midden op de weekmarkt1

lisse

katwijk Za te

17

Zo

rd

aG

18

Nd

aG

November 10:00-17:00 uur locatie: langelaan 3 NH-hotel leeuwenhorst naast de hoofdingang!

November 12:00-1700 uur locatie: langelaan 3 NH-hotel leeuwenhorst naast de hoofdingang!

NoordwijkerHout

NoordwijkerHout

OOK OP ZONDAG!

De goudinkoopbus is eigendom van “Van Moorsel Juweliers�gevestigd in Oud-Beijerland.

Door de jarenlange ervaring in onze juwelierszaak weten we waar het om gaat in de goudbranche. U krijgt een vrijblijvende vakkundige taxatie en de beste prijs.

van moorsel

Met de hoge goudprijs is het juist nu interessant om uw goud te verkopen,

juwelier

goudsmid

Maar dan wel aan een vertrouwd adres. En dat is de goudinkoopbus.

www.goudinkoopbus.nl


nu nog een huis...

Allure Bouw b.v. Argonstraat 3 7463 PD Rijssen

t 0548 - 80 19 80 f 0548 - 80 19 55

info@allurebouw.nl www.allurebouw.nl

Tevens een vestiging in Alblasserdam

Wij bieden de laagste hypotheekrente vanNederland Nederlandvia viaeen de Duitse van Duitsebank! bank! Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend hypotheekadviesgesprek bij ons op kantoor of bij u thuis. Ook ‘s avonds!

Huis gezien? Wij onderhandelen en dat kan duizenden euro’s schelen.

BEL DIRECT

071-4024031

Ankerplaats 2 • 2224 TX Katwijk ZH Kijk voor meer informatie op: www.bevr.nl

Nieuw! Speciaal voor jongeren! www.bevrjong.nl Like ons en maak kans op een iPhone 5!


oegstgeester courant

WOENSDAG 14 NOVEMBER 2012

Kwaliteitsbanden tegen scherpe prijzen Laat ons uw zomer- en winterbanden opslaan!

Informeer naar de voordelige all-in prijzen Ook voor het complete auto-onderhoud en LPG en CNG specialist

Garage Rijnzicht Valkenburgseweg 70 - Katwijk a/d Rijn - (071)4027000 email: rijnzicht@ziggo.nl

Leeuwenhorst Winterfair:

twee decennia sfeer en kwaliteit De Leeuwenhorst Winterfair in Noordwijkerhout beleeft zijn 20e editie! In de voorafgaande jaren heeft de fair een naam opgebouwd die niet alleen in de regio bekend is, maar ook ver daarbuiten. De kwaliteit van de standhouders en de comfortabele locatie van NH hotel Leeuwenhorst hebben daar hun steentje aan bijgedragen. Ook de sfeer tijdens de tweedaagse fair op zaterdag 17 en zondag 18 november is niet te versmaden. Muziek, workshops, demonstraties, er is van alles te beleven, als je al niet je ogen uitkijkt bij al het moois en lekkers dat er te koop is. Heel veel stands hebben prachtige decoraties voor de feestmaand. Maar ook kunstzinnige sieraden, stoere outdoorartikelen en exclusieve kleding. Verder zijn er zoveel cadeautjes en unieke hebbedingen te krijgen, dat je eigenlijk meer dan een dag nodig zou hebben om alles te bekijken en bewonderen.

Culinaire producten – het water loopt je in de mond

Een kind is je dierbaarste bezit. Kindergarden weet dat als geen ander en biedt kwalitatief hoogwaardige, professionele kinderopvang. Je kind krijgt de mogelijkheid om zich optimaal te ontwikkelen in een veilige, vertrouwde en liefdevolle omgeving. De toegankelijkheid van de leidsters, de prachtige, veilige locaties en het unieke pedagogische beleid maken dat je met een gerust hart de zorg voor je kind aan Kindergarden kunt toevertrouwen. Kindergarden is een kleine stap naar groot geluk. Je bent altijd welkom om op afspraak kennis te komen maken met onze vestiging in Oegstgeest. Bel voor een afspraak of bezoek onze website voor meer informatie.

Kindergarden Oegstgeest Rhijngeesterstraatweg 40, 2341 BV Oegstgeest T 071 528 30 69

www.kindergarden.nl KINDERGARDEN HEEFT VESTIGINGEN IN: AMSTERDAM: HERENGRACHT + VONDELSTRAAT + ZUID-AS, ARNHEM + BAARN, BUSSUM, CASTRICUM, DEN HAAG, DE MEERN, DRIEBERGEN, HAARLEM: KENNEMERPLEIN + KONINGIN WILHELMINALAAN, HEEMSTEDE, HOUTEN, HOOFDDORP, LEIDEN, OEGSTGEEST, ROTTERDAM: HILLEGERSBERG + HILLEGERSBERG STRAATWEG + KRALINGEN, UITGEEST, UTRECHT: MALIEBAAN + LEIDSCHE RIJN, WEESP EN ZEIST.

Wie van lekker eten houdt, loopt het water in de mond als hij over de Leeuwenhorst Winterfair loopt. Zoet is er volop… fudge, brownies, meringues en bonbons. Jams en geleien. Ambachtelijk gemaakt en tongstrelend. Wie meer van hartig houdt komt uit bij heerlijke chutneys, pesto’s, mosterd, tapenades en truffelproducten. Scandinavische delicatessen, Franse lekkernijen, allerlei knoflookvariaties, er is veel te veel om op te noemen om de feestmaand eens extra smaak te geven. Natuurlijk zijn er ook prachtige wijnen te koop en heerlijk gebak en desserts. Niet alleen kun je tijdens de fair goed spullen inslaan, maar je doet ook fantastische ideeën op voor je feesttafel.

Genoeg te doen voor kinderen

Breng de kinderen mee naar de Leeuwenhorst Winterfair, ze zullen zich beslist niet vervelen! Tot en met 12 jaar mogen ze bovendien gratis naar binnen. Als ze zijn uitgekeken op alle stands kunnen ze zondagmiddag om twee uur kijken naar de Sinterklaasvoorstelling “Witte Piet, dat mag niet”. De interactieve voorstelling van Martin Forget zit boordevol humor, dus de toeschouwertjes zullen zich kostelijk vermaken. De keukenprinsen en –prinsessen kunnen leren hoe je cupcakes leuk versiert. Het resultaat gaat in een gebaksdoosje mee naar huis, vergezeld van een heus cupcake-diploma. Ook kunnen kinderen een kerstdecoratie met decopatch maken. Kinderen en volwassenen kunnen bij Marleen’s Groendecoratie een kersthart maken met IJsland mos, kerstgroen en dennenappels. Genoeg te doen voor de vlijtige handjes…

van de Leeuwenhorst Winterfair kunnen stemmen welke tafel zij de mooiste vinden. Voor elk ingevuld stembiljet doneert de organisatie van de fair €0,50 aan de Stichting Vrienden van Arie. Arie is een organisatie die zonder winstoogmerk medische en therapeutische zorg verleent aan kinderen met een geestelijke of lichamelijke beperking in de Peruaanse hoofdstad Lima. Het betreft hier vooral kinderen uit achterstandswijken. De stichting is tijdens de Winterfair aanwezig met een eigen stand. Voor de wedstrijd zijn ongeveer 10 tafels beschikbaar, dus wie wil meedoen, geeft zich snel op. Dat kan door een e-mailtje te sturen naar info@annekeboekee.nl.

Jacques Coolen geurt en kleurt de Winterfair

Bloemsierkunstenaar, geur- en aromaexpert Jacques Coolen geeft doorlopend presentaties, demonstraties en workshops. Hij heeft volop ideeën voor kerstdecoraties en is een boeiend spreker die met veel plezier zijn publiek laat delen in zijn geweldige kennis van bloemen, geuren en kleuren. In zijn presentaties over wintergeuren vertelt Coolen over de vele geuren die je tijdens de kersttijd kunt toepassen om sfeer te brengen huis. Anijs, kaneel, tonka , vanille, en gember passeren de revue, evenals specerijen die zoete hapjes nog lekkerder maken. Workshops zijn onder meer: bloemenbonbon “Petites Fleurs” maken en smaakvol verpakken – over het conserveren en verwerken van bloemen in bonbons. Ster van geurende kaneelstokken – de naam spreekt voor zichzelf. Advent tafelbloemstuk met tropische bloemen. Een geurende pomander maken. Daarnaast geeft Coolen ook een demonstratie Pimp Up for Christmas, waarbij hij gedateerde kerstdecoraties onder handen neemt en ze omtovert tot glanzende, fantasievolle nieuwe stukken.

Tafeldekwedstrijd voor het goede doel

Liefhebbers van decoreren en een mooie tafel dekken moeten zich beslist opgeven voor de feestelijke wedstrijd Tafeldekken met het publiek als jury. Er zijn prachtige prijzen mee te winnen. De hoofdprijs is een weekend of midweek Landal Greenparks ter waarde van 350 EUR. Je mag individueel meedoen, maar je kunt ook groepsgewijs meedoen. Het is niet alleen leuk om mee te doen en andere mensen te inspireren, het goede doel krijgt met deze wedstrijd ook een steuntje. De bezoekers

ZONWERING

 



 

Leeuwenhorst Winterfair Zaterdag 17 en zondag 18 november 2012 Van 10-17.30 uur Entree: € 8,- jeugd t/m 12 jaar gratis NH Hotel Leeuwenhorst, Langelaan 3, Noordwijkerhout www.b-event.nl

Adenta tandprothese Specialist en

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

ekering

rz Alle ve

Het adres voor al uw partybenodigdheden • Natuurgetrouwe kunstgebitten • Kunstgebitreparaties

Klaar terwijl u wacht! Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

www.tandenwinkel.com

Tenten, statafels, biertap, meubilair, glaswerk, bestek, servies, bbq, springkussens, suikerspin en veel meer Splinterlaan 156 2352 SM Leiderdorp 088-8890088

www.budgetpartyverhuur.nl 12 november 2012.ai 1 12-11-12 10:01

Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Op afspraak kan aan huis getaxeerd worden. www.onderdeboompjes.nl Tevens inkoop van (sloop) goud tegen directe contante betaling!


oegstgeester courant

WOENSDAG 14 NOVEMBER 2012

SPORT

VV Oegstgeest verliest van koploper Zaterdag speelde VV Oegstgeest de uitwedstrijd tegen koploper Floreant in Boskoop. Dit was de wedstrijd waarin de kracht gemeten moest worden tegen een hooggeplaatst team. In een wedstrijd met twee gezichten moest Oegstgeest het onderspit delven. Door Jan van den Broeck

Foto Ed Patijn.

Onverdiend gelijkspel voor hockeyheren. Op de eerste zonovergoten herfstzondag van het jaar trad het eerste herenteam van LOHC aan voor de eerste wedstrijd in de reguliere competitie, waarin voor lijfsbehoud in de landelijke Overgangsklasse moet worden geknokt. Tegenstander was het ervaren Were Di uit Tilburg, al jaren een geducht team in de Overgangsklasse dat meteen na het fluitsignaal duidelijk maakte dat het niet van plan was zich te laten imponeren. In plaats van te beginnen met een stormachtige aanval lieten de Tilburgers zich terugzakken op eigen helft, wat een passieve houding leek te suggereren. De schijn was bedrieglijk, want toen in de vierde minuut de Tilburgse aanvoerder zijn mannen met een rauwe kreet naar voren maande was het meteen raak. Beduusd liet de LOHC verdediging een Were Di aanvaller vrij staan die geen moeite had het net te vinden. Alsof dit het startsein was voor de echte wedstrijd trok LOHC het initiatief naar zich toe. Getergd trok de dit seizoen van Klein Zwitserland overgekomen linksachter Benjamin van de Klundert mee naar voren en sloeg de bal met een ferme klap de Tilburgse cirkel in, waar hij aanvoerder Coen Verheijden vond die gewiekst wist te scoren. LOHC leek door te kunnen drukken. Rechtsachter Huib Camphuysen liep goed door naar de Tilburgse achterlijn, maar zijn voorzet schoot voorlangs. Deze voorwaartse drang leidde er toe dat een Tilburgse voorhoede speler werd vrijgelaten en in de dertiende minuut stond LOHC tot ontzetting van de toeschouwers weer op een achterstand: 1-2. Om aan de aandacht van zijn Were Di bewakers te ontsnappen had aanvaller Coen Verheijden zich laten terugzakken op eigen helft. Hij onderschepte de bal en met een splijtende pass wist hij Robert Jan Vermeulen te bereiken die zich losrukte van zijn verdediger en alleen

voor de keeper de bal kundig in de hoek legde: 2- 2. De eerste helft was achteraf bekeken slechts een amuse-gueule voor de eruptie van spelvreugde en hockey creativiteit die de tweede helft de toeschouwers in extase bracht. Eerst was er een afgekeurd doelpunt van de motor op het middenveld, Sven Ole Polkamp. Een voor LOHC pijnlijk besluit, maar omdat de scheidsrechters deze middag ook in topvorm waren en werkelijk uitstekend floten was het gemakkelijker dat te accepteren. LOHC bleef aandringen: middenvelder Thierry Ras soleerde over het veld de cirkel van Were Di in en schoot rakelings voorlangs. De weer uitstekende spelende Bart Gijsbers die door de komst van Jeroen Tielbeek was opgeschoven naar de rechtsachter-positie was over zijn linie naar voren gestoven en bediende goaltjesdief RobertJan Vermeulen: 3-2. Ondanks de LOHC pressie vond Were Di een vrije man op de kop van de cirkel die de bal snoeihard in de linkerbovenhoek joeg. De gelijke stand werkte als een rode lap op een stier. Met een dit seizoen nog niet vertoonde inzet en passie begon LOHC aan een Leids kwartiertje. Een snoeiharde bal in de cirkel van Sven Ole Polkamp werd door Sebastiaan Dolman als een duveltje uit een doosje ingetipt: 4 – 3. LOHC bleef gaan en kreeg talloze kansen. Een verrassing hing in de lucht. Maar als de bal niet aan de ene kant in de goal wil, valt het doelpunt aan de andere kant. Met nog een minuut te gaan viel een afzwaaier voor een Tilburgse stick, met een onverdiend 4-4 gelijkspel als eindresultaat. Het publiek was opgetogen over het vertoonde spel. De mannen van coach Streeder kunnen daaraan, ondanks hun teleurstelling over de gemiste overwinning, vertrouwen uit putten voor de komende wedstrijd, waarin het sterke Union uit de regio Nijmegen wacht.

Volleybalthriller eindigt in winst VCO vrouwen Het eerste damesteam van Volleybalclub Oegstgeest ontving naaste concurrent Leython. De teams bleken aan elkaar gewaagd, de strijd ging over en weer en bracht veel spanning. Na 1-2 in sets leek Leython de beste kansen te hebben. De vrouwen van VCO toonden hun veerkracht in een lange 4e set door diverse matchpoints weg te werken en met 33-31 de stand gelijk te trekken. De vijfde set werd een passend slot van deze krachtmeting, die uiteindelijk door VCO werd gewonnen. VCO begon de wedstrijd met een duidelijke wil om te winnen. Harde services en goed verdedigingswerk lagen aan de basis van een voorsprong. Leython kwam geleidelijk aan wat beter in de wedstrijd en kon net op tijd naast VCO komen, om vervolgens met miniem verschil de eerste set te pakken (23-25). De Oegstgeester dames waren ‘not amused’ over dit kunstje en haalden verschrikkelijk uit in de volgende set. Een bombardement van pittige services en smashes van Renske Geurink, Tirza van Tuijl en Mariette Altena bracht Leython aan het

wankelen, waardoor na 25-11 het 1-1 in sets was. De weg leek nu vrij voor een flinke overwinning, maar hoe anders kan het lopen in deze sport... De gastploeg bracht met twee wissels extra aanvalskracht in het veld, die behoorlijk effectief bleek. VCO moest toezien hoe Leython uitliep en de derde set met 17-25 won. De 1-2 achterstand drukte de thuisploeg met de neus op de feiten, er moest een schepje bovenop. Aanvankelijk leken de dames uit Leiderdorp op weg naar een overwinning in de 4e set, maar VCO wist een kleine achterstand punt voor punt in te lopen. Middenaanvalsters Astrid Slingerland en Roos Belder groeiden in de wedstrijd en konden vaker tot scoren komen op aangeven van spelverdeelsters Louise van Meeteren en Corry Gerritsen. Bij 23-24 had Leython een matchpoint. Een timeout bracht even lucht, VCO kon daarna via routinier Ingrid Linnemans de stand naar 25-24 ombuigen. Wat volgde was een nagelbijtende afwisseling van setpoints voor beide teams, die bij 33-31 door de VCO vrouwen in hun voordeel werd beslist. De set werd gevierd alsof de wedstrijd was gewonnen, maar snel daalde het besef in dat een 5e set de beslissing zou moeten brengen. Het was nu ‘erop of eronder’. Bij 6-8 voor Leython wisselden de ploegen van speelhelft. Onder luide aanmoedigingen van de uitgespeelde clubgenoten toonden de VCO vrouwen hun mentale kracht door na 13-13 met een uiterste krachtinspanning de laatste set met 16-14 te winnen. Een uitzinnige vreugdedans volgde als ontlading van deze meer dan twee uur durende thriller.

Tirza van Tuijl haalt weer een punt voor VCO binnen.

Met deze 3-2 overwinning staat VCO gelijk met Leython op derde plaats in de ranglijst. De strijd om de tweede plaats is in volle hevigheid losgebarsten. Op 17 november is de volgende episode, als VCO in Noordwijk de huidige nummer twee, NOVO, treft.

Op het ruim met rubber bestrooide kunstgras kwam Oegstgeest maar moeilijk in het juiste ritme. Voordat men de juiste posities ingenomen had stond Oegstgeest al op een 1 – 0 achterstand. Na een verdedigende fout op links bij Oegstgeest kon Martijn Kok vrij inschieten. Het was duidelijk dat de Oegstgeest spelers problemen hadden met het kunstgras, de ballen gingen veel

sneller waardoor veel passes mis gingen en regelmatig werd er uitgegleden. Al in de zevende minuut scoorde Floreant voor de tweede keer, linker spits Khairi Ahdid ging alleen op de ver voor zijn doel staande Oegstgeest keeper Thomas van der Steen af en wist met een lob 2 – 0 te scoren. Na een kwartier spelen verving Oegstgeest trainer Rob van den Wijngaard Jesper Cuvelier voor Arjan Ciere. In het tweede gedeelte van de eerste helft kreeg Oegstgeest wat meer grip op de wedstrijd en wist kleine kansjes te creëren. Maar een kwartier voor de rust was het weer raak voor Floreant. Na slordig verdedigen rechtsachter kreeg Kok de bal aangespeeld en wist voor de tweede keer te scoren: 3 – 0. Zo eindigde de eerste helft in een voor Oegstgeest teleurstellende en bijna onover-

Geert Jan Jonk weet zich vrij te spelen (foto Howard Misser).

brugbare achterstand. Na de thee bleef Oegstgeests speler Roy Dijkstra achter in de kleedkamer, zijn plaats werd ingenomen door Stefan Schriek. Al snel in de tweede helft bewees Schriek waarvoor hij in het elftal gekomen was, op aangeven van Joep Zenden wist hij de achterstand te verkleinen naar 3 – 1. Er gloorde weer hoop voor Oegstgeest op een beter resultaat. Het spel van Oegstgeest was aanmerkelijk beter dan in de eerste helft en ze wisten Floreant onder drukt e zetten. De kansen die Oegstgeest kreeg werden niet benut. Floreant kon via snelle uitvallen ook de nodige kansen creëren maar wist deze ook niet te benutten. Oegstgeest verdediger Marino Steenstra werd vervangen door aanvaller Joeri Kampijon. Een kwartier voor tijd gaf Floreant spits Ahdid Oegstgeest keeper Van der Steen een kopstoot, liep een paar passen weg en liet zich theatraal op de grond vallen alsof hij geraakt was. Scheidsrechter Kapteyn die op de middenstip stond had van dit voorval niets gezien. Hij liet de wedstrijd weer verder gaan na behandeling van Van der Steen. Waar rood had moeten vallen gebeurde niets. Net als Floreant wist Oegstgeest nog het houtwerk te raken, maar tot scoren kwam het niet meer. Zo had Oegstgeest door slecht spelen in de eerste helft de wedstrijd verloren. Met het betere spel in de tweede helft konden ze het tij niet meer keren. Oegstgeest staat nu met 14 punten uit 8 wedstrijden op de achtste plaats. Zaterdag speelt Oegstgeest de thuiswedstrijd tegen Rohda ’76 uit Bodegraven dat met 22 punten uit 10 wedstrijden op derde plaats staat, aanvang 14.30 uur.

UDO doet zichzelf tekort tegen DOSR Uiteindelijk werd het zondag toch weer een spannende middag voor UDO tegen DOSR. In het laatste kwartier kwam UDO met tien man te staan tegen DOSR. De organisatie was hierdoor even zoek waardoor DOSR één van de weinige kansen die het kreeg verzilverde. (1 – 1). De rode kaart die Joost den Hollander kreeg vormde dan toch het keerpunt in een alweer een goede wedstrijd van UDO zijde. Het was een gemene trap die Den Hollander van achteren kreeg. Maar dat was scheidsrechter Van der Kraan ontgaan. De reactie van Den Hollander was niet slim maar wel begrijpelijk. Vaak wordt alleen het gevolg bestraft. Vreemd genoeg bestrafte Van der Kraan de actie met geel voor Van Klink van DOSR waar rood absoluut de enige terechte kleur was geweest. Dat de scheidsrechter het echt niet meer wist bewees hij door met een scheidsrechterbal te vervolgen. Gegeven het kaartenballet had hij met een strafschop voor DOSR verder moeten gaan. Dat daarna elke fluitsignaal door twee partijen werd betwist was niet verwonderlijk meer. Ook niet dat DOSR mocht proberen in de 10 (!) minuten blessuretijd de winst binnen te halen. Zoveel tijd had UDO de wedstrijd niet opgehouden! En het was eigenlijk allemaal niet nodig. UDO maakte gedurende het grootste deel van de wedstrijd het spel. Zoals we gewend zijn werd er door het gehele team met inzet en passie gespeeld. DOSR stelde daar maar weinig tegenover. Met Joost den Hollander en Arthur Schie-

Berend Erends, tweede van links, was de beste van de acht deelnemers aan het Nederlands Kampioenschap in Oegstgeest. (Foto: Wil van Elk)

Biljarten kader 38/2 Eerste klasse

Berend Erends Nederlands kampioen In het finaleweekend van 9 tot en met 11 november 2012 waarin de matchpunten zwaar werden bevochten, trok Groninger Berend Erends aan het langste eind en mocht zijn derde nationale finale in de spelsoort kader 38/2 Eerste klasse als kampioen afsluiten. Tekst Ben Duivenvoorde De fraaie accommodatie van de biljartvereniging Biljart Club Oegstgeest was weer het decor van een nationale eindstrijd en de organisatie had er alles aan gedaan om de omstandigheden optimaal te maken. Aanvankelijk leek het er inderdaad op dat de moyennes waarmee de spelers zich geplaatst hadden een mooi vervolg zou krijgen. De vrijdag gaf mooie partijen te zien waarin met name W. Hummel van zich deed spreken door een partij in zes beurten waarin een serie van 177 en J. Erkemeij door winst in zeven beurten in zijn tweede partij. H. Smit snoepte in die tweede ronde nog een, naar later bleek, kostbare punt af van Hummel door in de nabeurt gelijk te maken. B. Erends won eerst net aan van M. Broers en door ook in de tweede ronde te winnen ging hij samen met Erkemeij ongeslagen de zaterdag starten.

Smaakmaker

Sandjai Gajadien maker van het enige doelpunt voor UDO. (Foto: Niels Lichtenbeld) broek stond er een degelijk centrum in de verdediging. Er werd duidelijk naar voren gespeeld en de meeste kansen waren voor UDO. Rens van der Spek schoot al na een minuut of 10 snoeihard op de paal. DOSR had het bovendien moeilijk met de snelle aanvallen zowel over rechts (Sandjai Gajadien) als over links (Matthew Tamaela). De treffer van UDO kwam uit een dood spelmoment. Arthur Schiebroek bracht een vrije schop in het strafschopgebied waar het kopballetje van Glenn Rietveld genoeg was om Sandjai Gajadien te laten scoren. (0-1). Hierna kreeg UDO meerdere mogelijkheden om de voorsprong uit te bouwen. Matthew Tamaelea schoot hard voorlangs, Joost den Hollander zag zijn inzet

gestopt en Boris Breebaart schoot vlak voor rust in het zijnet. Na rust veranderde dat beeld niet. Zo kon Koos Habraken al aanleggen voor een schot, speelden Sandjai en Matthew een aanval prachtig uit, schoot Glenn Rietveld nog eens voorlangs en was het weer eens Sandjai die zijn kans niet in het doel kreeg. Het had toen eigenlijk twee of drie nul voor UDO moeten staan. Dan zou die rare eindfase niet zijn ontstaan. Maar als “als” niet gebeurt gaat het anders dan verwacht. Want daarna kwam die vreemde periode waarin DOSR bijna meer kreeg dan het verdiende. Dat de laatste snelle aanval in die 100ste minuut werd afgeblazen wekte dan ook geen verbazing bij de vele UDO supporters. Het commentaar van Van der Kraan was duidelijk. “Tijd is tijd”.

Direct moesten deze koplopers al in het stof bijten en was het alleen T. Rovers die met winst in tien beurten een goed moyenne scoorde. Hummel bleef door winst in de strijd en deed dat ook in de volgende ronde waardoor hij zicht hield op de titel. De smaakmaker van de vierde ronde was echter H. Smit door zijn winstpartij in vier beurten waarmee hij Erkemeij de voet dwars zette. Erends herstelde zich en R. Paap kwam dichterbij met een remise tegen Broers en winst op Rovers. Ronde vijf begon daardoor met Hummel op zeven, Erends op zes, Paap en Smit met vijf en Erkemeij op vier punten en ging het om de handhaving in de top.

Bizar

Hummel werd slachtoffer van Erkemeij in slechts vijf beurten (serie

173), Erends sneed Paap in dertien beurten de pas af, Smit zag met slechts acht caramboles tekort de winst naar Broers gaan en Rovers won de strijd om de rode lantaarn van P. Karaberis. Nadat dit stof was opgetrokken zag Erends (8) zich op de eerste plaats staan voor Hummel (7) en Erkemeij (6) waarmee de zondag ging beginnen. Erends realiseerde zich dat de finale primair om de winstpunten gaat en mede omdat ook tegenstander Erkemeij zijn kans in stand moest houden, werd het een bizarre partij waarin tenslotte na 26 beurten de twee matchpunten bij Erends terechtkwamen.

Slachtoffer

Doordat Hummel slachtoffer werd van de dadendrang van Paap die met de hoogste serie van 191 in zes beurten de winst pakte, was Erends nu al kampioen. In de andere partijen haalde Karaberis in acht beurten de winst ten koste van Smit en liet Broers zien dat hij het spelletje mooi kan spelen door winst in negen beurten op Rovers. De laatste ronde zou gaan om de plekken twee en drie op het erepodium. Ook nu moest Hummel met verlies genoegen nemen waardoor hij op moyenne naar de vijfde plaats zakte. Erkemeij profiteerde hiervan en ten koste van Paap, die nu derde werd, veroverde hij door winst in twaalf beurten de tweede plaats.

Spanning

De spanning in vele partijen vergoedde de matige eindmoyennes en mede door de publieke belangstelling kan de vereniging BCO weer op een geslaagde finale terugkijken. Namens de vereniging mocht secretaris Jos Kerkman de deelnemers een mooie fles wijn en een groepsfoto als aandenken meegeven en werd, ook met een groepsfoto, dank uitgesproken aan het arbiterscorps onder leiding van de bondsafgevaardigde Hans Berkhout. Namens de spelers was het kampioen Berend Erends die een dankwoord richtte aan de organiserende vereniging met hun medewerkers, de wedstrijdleiders Ronald Filippo en Bob van Ingen Schenau, de arbiters en de meegekomen supporters.

Vallende bladeren is punten oogsten Groen Geel Dames 1 – LOHC Dames 1: 1-3 Zondag 11 november, voor de dames van de Leidsche en Oegstgeester Hockey Club de uitwedstrijd tegen Groen Geel. De bladeren vallen en gezien het competitieverloop was het zaak een overwinning bij te schrijven. Groen Geel heeft dit seizoen een smalle selectie en heeft terugkeer naar de overgangsklasse voorlopig op moeten geven. Leiden draait goed maar moet punten blijven pakken om in het spoor van de zeer sterk presterende koplopers te blijven.

Paul Kruijt boekte zaterdag twee overwinningen. (Foto Henk van Gijzen)

Pecos wacht spannend slot

De tafeltennissers van Pecos boekten zaterdag weer een zege in de eerste divisie. Echter, door de magere 6-4 is de voorsprong op Herwaarden, dat met 8-2 won, verkleind tot slechts 3 punten. Het onderlinge duel over tien dagen wordt beslissend voor het kampioenschap. Anran Tan won tegen Scyedam 2 al zijn drie partijen, René Waterreus en Tony Nader pakten allebei wat teleurstellend slechts één potje. Ze moesten onder meer oud-Pecosser Marco van der Meijden feliciteren. Succes in het dubbel zorgde uiteindelijk voor de winst in de wedstrijd. Komende zaterdag speelt Pecos tegen Scylla 2. Pecos moet deze wedstrijd winnen om een gaatje te slaan met Herwaarden. De laatste wed-

strijd is in het hol van de Veghelse leeuw. Met drie punten voorsprong en de sterke Anran Tan is normaal gesproken het kampioenschap binnen handbereik. Pecos 2 verloor zaterdag met 9-1 van Scylla 1, de aanstaand kampioen in de andere eerstedivisiepoule. Het was een fraaie wedstrijd op hoog niveau met veel spannende potten. De eretreffer kwam van Maroun Nader tegen Altenburg. Scylla-kopman Gerard Bakker stond tweemaal met 2-0 achter in games, maar wist deze toch om te buigen tot winst. Ondanks de ruime nederlaag staan Nader, Youri Soons en Ronald Rijsdorp keurig derde. Team 3 speelde tegen het Nijmeegse ONI een kraker in de middenmoot van de tweede divisie. Veel strijd en

nog meer vijfde games kwamen er aan te pas om uiteindelijk een gelijkspel te noteren. Verrassend was dat Paul Kruijt, Ted van den Berg en Jop van der Wiel niet van derde man Laurense wisten te winnen, al was dat meestal met minimaal verschil (Van den Berg verloor bijvoorbeeld met 11-9 in de vijfde). De kopman van ONI daarentegen, Vaneker, wist niets te winnen in Oegstgeest. Vooral de partij tussen talent Van der Wiel en de ervaren Vaneker was een lust voor het oog. Het was de jongeling die het gelijkspel op 4-5 binnen sleepte. Dat was wel zijn enige overwinning, waar Kruijt en Van den Berg er twee bijschreven. Zaterdag 17 november in het Thorn Tafeltenniscentrum: Pecos 1 – Scylla 2, Pecos 4 – Hotak ’68 1. www.pecostafeltennis.nl

Vorig seizoen was dit de eerste wedstrijd voor het jonge Leiden bij terugkeer in de 1e klasse. Toen werd nipt verloren, in de return werd thuis nipt gewonnen. Inmiddels is Groen Geel verder afgezakt en heeft Leiden de ambitie om mee te doen om de play-off plaatsen. De wedstrijd kende een tumultueus begin met twee doelpunten binnen vier minuten. Een pass van Groen Geel caramboleerde via een Leidse voet op het middenveld hoog richting de cirkel; viel voor een Groen Geelse stick; werd doorgetikt en op goal geslagen om via de stick van een verdediger in het doel te belanden. Veertig seconden gespeeld en Leiden keek tegen een ongelukkige 1-0 achterstand aan. De dames van Wouter Moojen zijn echter niet voor een kleintje vervaard en lieten zich dus niet uit het veld slaan. Nog geen drie minuten later bekroonde Fleur Leinweber een mooie actie van Justine van der Beek met de 1-1. Een doelpuntenfestijn leek in het verschiet. De ‘kant’ of beter ge-

zegd het talrijk opgekomen LOHCpubliek, liet zich horen en gaf daarmee aan wel oren te hebben naar veel goals. Beide teams legden mooie strijd op de mat waarbij Leiden gevaarlijker was en Groen Geel nu en dan slim probeerde te counteren. Mede door enkele onderbrekingen bleven verdere goals uit tot het rustsignaal. Na rust kwamen de bezoekers ietwat moeizaam op gang; Groen Geel kreeg wat corners maar kon het sleepwapen niet goed in stelling brengen en bij Leiden ontbrak steeds net een schakeltje in de aanvalsketen. Ondertussen genoot het meegereisde publiek volop van de meerderheid ten opzichte van het thuispubliek en was het enige dat ontbrak een voorsprong voor Leiden. Die kwam er toch; ruim in de tweede helft stond Sophie Heemskerk eensklaps vrij voor de keepster van Groen Geel en zij prikte de bal bekeken in de hoek. De thuisploeg wilde daarna wel op jacht naar de gelijkmaker maar wist niet echt gevaarlijk te worden. Leiden wilde natuurlijk de wedstrijd graag beslissen maar bleef dat ene schakeltje missen. De 1-3 kwam er, na een in eerste instantie afgeslagen aanval, toen de bal voor de stick van Britt Uljee viel. Zonder aarzelen sloeg zij met de backhand op goal en verraste daarmee de goalie van Groen Geel. De grote vorm is er nog net niet, maar een 1-3 overwinning tegen het stugge Groen Geel, geeft weer meer vertrouwen voor de twee nog resterende wedstrijden. Volgende week spelen de dames de eerste returnwedstrijd op Bennebroek, aanvang 12:45 uur.


OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 14 NOVEMBER 2012

• TE HUUR • TE KOOP • GEVRAAGD • AANGEBODEN • GEZOCHT • GEVONDEN

2 5 - T OP K 19

L WA

S

S

2 5 - T OP K 19

Beds 2 Basic dé nr. 1 beddenspecialist in uw regio! IT L I T E S I ND WA

S/m G A D N 0 13.0 t ur ZO 17.00 u ! N OPE

AAL VAN MINIM ALdsIT2 EBaIT G beKntW IN AUP sic van Be u gewend

I TEI T SI N D

S G N I R P S N E S S A R LUXE BOX T A S EN M zoals

G N I R P S X O B T I E T I KWAL

5

LEVERBAAR IN VERSCHILLENDE KLEUREN!

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA MEGA ACTIE!!!

Designhoofdbord! + 2 beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matrastopper! + 2 luxe kussens

Bij aanschaf van een luxe boxspring en/of elektrisch bed

GRATIS TABLET

COMPLETE 2-PERSOONS ELEKTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!!!

Twitter

WINNAAR!!

YouTube

€ 399,-

ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoering

Maat 1.20 cm

Kom langs en test deze fantastische boxspring!

SUPER STUNT Normaal € 2.399,-

BRIXTON COMPLEET!!!

€ 999,-

Beds 2 Basic (van Landschoot)

WINT VAN AUPING!! Basic

Paris

Pleasure Comfort

MATRASSEN AANBIEDING

LAAGSTE PRIJS!

Allure

Eigenschappen √ Pocketveer 7 zones stevig matras √ Afdeklaag HR40 koudschuim √ Tijk afneembaar/wasbaar

Leverbaar in alle maten

Ergo Sense 22 cm

MATRAS GRATIS!

in meerdere stoffen en kleuren Prijs voor vaste uitvoering Elektrische versie: incl. draadloos bedienbare elektromotoren, spanningsvrij

Quartz balance PLUS

MATRAS GRATIS!

€ 39,- p.st.

€ 59,- p.st.

€ 149,- p.st.

€ 549,-

€ 699,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen √ Polyeter SG 20 √ 13 cm comfortschuim √ Medium hard

Eigenschappen √ Pocketveer (7-slags) 240 veren/m2 √ Comfortschuim afdeklaag √ Tijk afneembaar/wasbaar

Eigenschappen √ Pocketveer 7 zones √ 1Coolgels/1warme zijde √ Duo pocket/ 7 zones

Eigenschappen √ 24 cm stevig matras √ Pocketveer 7 slags/7 zones √ 3d border met handvaten √ Toplaag HR 60 koudschuim

Sleep King

Liberty

Medica plus

Welness pocketspring

Classic handmade

MATRAS GRATIS!

MATRAS GRATIS!

€ 269,Eigenschappen Leverbaar in alle maten! √ Dikke koudschuim vulling √ Hoge veerkracht √ Blijft koel tijdens de nachtrust √ Vormt perfect naar uw lichaam √ 19 cm

MATRAS GRATIS!

Koopavonden

Ma. Di./wo Do./vr. za. Zo.

Do./vr. 18.30-21.00 uur

€ 189,- p.st.

€ 449,-

€ 599,-

€ 999,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen √ 20 cm √ Pocketveer (7-slags) 270 veren/m2 √ 7 comfortzones √ Tijk afneembaar/wasbaar

Eigenschappen √ 22 cm √ Pocketveer (7-slags) √ Toplaag HF 45 kg/m3 √ Vast tijk

Eigenschappen √ Pocketveer 7 zones √ 360 veren/m2 HR 50 afdeklaag √ Div. uitvoeringen √ Afneembaar tijk

071 2000168

OPGeLet!

• HET VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK • SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK • PRImERA v.d. Lans, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM • RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut • THE READSHOp, in de Hoftuin, rIJNSBurG • LIETHORpS BOECKHUYS, Hoogmadeseweg 13, LeIDerDOrP • ROKERSpALEIS LEIDERDORp, Van Diepeningenlaan 17, LeIDerDOrP • BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (passage) en FOTO DICKHOF, Irisln. 63, OeGStGeeSt

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLeVereN tOt DINSDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna) Voorwaarden: 3 regels € 8.00. Per regel € 2.75 meer.

Eigenschappen √ 27 cm √ Toplaag koudschuim of latex √ Micro pocketveer 500 m2 √ Winter zomer zijde

2 Basic

e prijzen • Laagst aliteit kw • Beste comfort e t s • Be vies • TOP-ad rvice • TOP-se

Post @ beds2basic.nl • www.beds2basic.nl

PArtICuLIereN

uw advertentie verschijnt in de regio:

TANDTECHNIEK

Alle gen e verz kerin

Katwijk Leiderdorp

Rijnsburg Sassenheim Valkenburg Voorhout Waardeiland Warmond Wassenaar De Zilk

€ 8.00 € € € €

10.75 13.50 16.25 19.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam:............................................................................................................................................................. Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN

DE VRIES Korte Vaart 11 2231 GE Rijnsburg Tel. 4020695

Voor het perfecte kunstgebit én de beste service.

Noordwijk hout Noordwijker Oegstgeest

}

prof. VERSNIPPERAAR is het zo weg. Tel. 0705111923 / 06-53794870 of mail deversnipperaar@kpnmail.nl

voegen - reinigen - impregneren - knipvoegen - metselwerk - schoorstenen. Gratis advies en prijsopgave. Tel. 06-20897322.

STUCADOOR, tegelen, •schilderen, waterleiding, laminaat. Tel. 06-19110519.

Jongeman zoekt ICT•WERK. Bel 06-21899603.

DWARSFLUITLES in L’dorp. Prof. en ervaren docente. Info: www.fluitles.nl Tel. 071-5891939.

MODELTREINBEURS zaterdag 24 nov. Leidseweg 100 Voorschoten van 9.30VAN DER KROFT & 15.00 uur. Toegang gratis. VAN DER LANS OFFICE Ook Lego. MANAGEMENT verzorgt T.K. BABYKLEDING op flexibele basis het secretariaat voor bestuurders, j/m mt. 56 t/m 74. Veel keus. commissarissen, bedrijven, € 3,- p.st. + voor de sint: adviseurs. Huis met het veel speelgoed. Bel: 06Blauwe Dak Wassenaar, 23250562. 070-5119001, www.officemanagers.nl, info@office- PIANOLES gegeven door jonge klassiek componist/ managers.nl pianist Vincent van Weelde. COMPUTERHULP Vi- Bij het Van Ommerenpark, rusverwijdering, sneller ma- Wassenaar. ken, storingen verhelpen, Tel. 06-48200395. E-mail: oude PC naar nieuwe PC, v.vanweelde@hotmail.nl installaties, laptopreparatie, WiFi, privé cursus etc. Pro- SCHILDERWERK €15,fessionele ondersteuning bij p.u. Stucwerk, spachtelputz. u thuis of op kantoor voor K.v.K. Winterkorting. 06particulieren en bedrijven. 48063102. Tel. 06-42460355. Info op LADY’S NIGHT! Waar: www.Boonict.nl Maxi Mode. Wanneer: 15 STUCADOORSBEDRIJF nov. van 18.00-21.00 uur. Stucwerk €12,50 m2, spach- Vele koopjes van 20% tot telputz €12,50 m2, schilder- 50% korting. Koninginnewerk, spuiten latex (goede weg 18, Katwijk, tel. 071referentie, garantie!! K.v.K. 4018833. nr.). Tel. 06-83296546. Supersnelle, sportieve CHRYSLER SEBRING PEDICURE Anneke v.d. Kleij. Tel. 070-5112778, 2.7i-V6, automaat, LPGG3. Perfect onderhouden, mob. 06-14789734. 225.000 km. 100% goed. Te koop: CHALET in het Rijdt 450 km op € 29,- gas! bosrijke Voorthuizen met een € 5.950,-. 06-26388776. heerlijke tuin met veel privaGEVRAAGD: FORD cy. Voor informatie: Tineke, FIËSTA 1300 of 96 tot tel: 06-20359779. 2000. Prijs in overleg. 06GARAGEBOXEN in 57843888. Oegstgeest en Leiden. Huurprijs v.a. € 110,-. Inlichtingen: 06-20773480.

• •

• 50-plusser SCHILDERT, • SAUST en behangt uw huis weer als nieuw. Tel. 0613067762.

STEUNZOLEN. Erkend leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 0715238468 of 06-12028319.

• www.zalenverhuurkruyt schipvanleiden.nl. Mooi • bruin café in oude centrum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc... Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare drankprijzen! Reserveringen: tel. 0625047376.

wil u graag hel•penStudent met COMPUTERPROBLEMEN. € 15,- p.u. Tel. 070-5114250.

voor •uwSTRATENMAKER tuin of oprit. Ruim 30

jaar ervaring. Leveren van alle materialen. Schuttingen. Ook voor kleine reparaties en afvoer. Tegen scherpe prijzen. Tel. 0620897322.

AUTO-AIRCO SERVICE

Gieterij 27–29 – Noordwijkerhout

,-

0 VANAF € 6 EX. BTW

GARAGEBEDRIJF ALEX KLEINHUIS VALKENBURG RUIM 25 JAAR AIRCO-ERVARING Bel voor het maken van een afspraak

Kerkstraat 58 • 2201 KN Noordwijk (binnen) INGANG Passage • naast De Ridder schoenen

Advertenties kunnen tegen contante betaling à € 8,00 ingeleverd worden bij:

MATRAS GRATIS!

Leverbaar in alle maten!

Bij Beds

Openingstijden 13.30-18.00 uur 10.00-18.00 uur 10.00-21.00 uur 09.30-17.00 uur 13.00-17.00 uur

€ 1.975,-

Eigenschappen √ Goed matras voor de laagste prijs √ Geschikt voor vaste en verstelbare bodems

€ 599,Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

MATRAS GRATIS!

Wassenaar en Voorschoten? www.tcdekampioen.nl.

* TOP DESIGN BOXSPRING * WINNAAR onder de luxe boxsprings * Luxe kwaliteits design hoofdbord * 2x Luxe gestoffeerde boxen * 2x Luxe actieve hoog-laag pocketveer matras (7 zones) * Luxe Henson Twintopper, zomer en winterzijde * Stoffen zijn 100% vuilwerend * Luxe blokpoten met aluminium afgewerkt * Luxe in- & uitstap verlichting

COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELEKTRISCH VERSTELBAAR Luxe design hoofdbord + 2x elektr. verstelbare boxsprings met pocketvering, + 2x supersterke V olva motoren + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen + 2x poten set + 2x metalen matrasrem keuze uit diverse maten!

gen van alle soorten bestratingen. Vakkundig en met aandacht aangebracht. *bestaande bestrating herleggen *van terras-parkeerplaats *machinale bestrating *grondwerkzaamheden. Voor particulieren en bedrijven. Bel voor een gratis prijsopgaaf: 0174-213809, www.danielsnijders.nl

Dak herstellen? Bouma/ Grundeken bellen! 5114674DANIEL SNIJDERS 5118394. Uw dak-specialist! STRATENMAKERS voor Vwo-, havo, mavo, vm- het aanbrengen van alle bo-leerlingen: huiswerkbe- soorten bestratingen. Bel geleiding/bijles aangeboden voor vrijblijvende prijsopdoor ervaren A/B student. gave: 0174-213809, info@ danielsnijders.nl Tel. 071-5616768.

• Lekker toerfietsen vanuit

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING BRIXTON ONGELOOFLIJKE PRIJS!!!

Maat 1.40 cm

OFFICIËLE CONSUMENTENBOND TEST!

bomen omgezaagd •of Zelf flink gesnoeid? Met onze

Normaal € 4.189,TOP-AANBIEDING V.A.

Facebook

Vuil tapijt? Laat het vakkundig reinigen of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam Interieurverzorging, tel. 0705116612.

Tegelwerk, met afvoer, gratis prijsopgave. Tel. 0655321682.

Ook verkrijgbaar in de maten 1.60 én 180 breed

Beds 2 Basic

SNIJDERS BESTRA- • GEVELRESTAURA•TINGEN voor het aanbren- TIE? Uithakken (slijpen) -

• BC SIERBESTRATING •

Normaal € 1.089,NU VOOR

LAAGSTE PRIJS!

EERHART Sierbestrating. Voor al uw bestratingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave 070-3211006.

071-4077364

Voor een systeemdiagnose/reparatie van uw aircoinstallatie in uw voertuig en het uitlezen van foutcodes van de diverse computers in uw auto en natuurlijk voor het regelmatig onderhoud van uw kostbare aircosysteem. Bloemenlaan 5 • 2235 EM Valkenburg (ZH)


oegstgeester courant

Zonnebloem organiseert vakantie voor 40-65 jaar REGIO - De Provinciale Zonnebloemafdeling Zuid-Holland organiseert in 2013 opnieuw een vakantie voor mensen met een lichamelijke beperking in de leeftijd categorie van 40 tot en met 65 jaar. Deze vakantieweek zal plaatsvinden in Bad Peterstal in het Zwarte Woud van Duitsland van zondag 21 tot en met vrijdag 26 april 2013. Tijdens deze week is er een luxe rolstoelbus aanwezig om de vakantiedeelnemers naar de verschillende plaatsen te rijden, zodat verschillende excursies op een goede wijze kunnen plaatsvinden. De medisch/ verpleegkundige handelingen worden uitgevoerd door gediplomeerde verpleegkundigen in de zelfde leeftijdscategorie als de vakantiedeelnemers

In totaal biedt de vakantie plaats aan 22 deelnemers en 22 vrijwilligers. De kosten voor deze vakantie bedragen voor deelnemers 540 euro per persoon. Belangstellende kandidaat deelnemers met een lichamelijk en/of fysieke beperking en een zorgvraag kunnen zich voor deze week aanmelden. Uiteraard zijn ook vrijwilligers met of zonder een verpleegkundige achtergrond van harte welkom om zich als vrijwilliger aan te melden. Voor hen zijn aan deze week geen kosten verbonden. Wie meer informatie wil of belangstelling heeft om zich aan te melden voor deze week kan zich richten tot Rob de Koning, telefoon 0620738350 of rdekoning@casema.nl Voor meer informatie over het werk van de Zonnebloem en vakanties: www.zonnebloem.nl.

Tentoonstelling over firma Brill LEIDEN - Van 10 november 2012 tot en met 19 mei 2013 toont Museum Boerhaave de tentoonstelling Geletterd & geleerd. Brill: 330 jaar typografie voor de wetenschap. Deze tentoonstelling is een eerbetoon aan de firma Brill, die sinds haar ontstaan een grote reputatie geniet als uitgever van wetenschap, maar ook als specialist in het weergeven van tekst in uiteenlopende, complexe schriften. Geletterd & geleerd biedt het publiek bovendien de kans om kennis te maken met een nieuw, speciaal voor de uitgeverij ontworpen lettertype: de ‘Brill’. Brill bestaat sinds 1683 – oorspronkelijk onder de naam Luchtmans. In dat jaar werd Jordaan Luchtmans ingeschreven als boekverkoper bij het Leidse boekengilde. De activiteiten van Luchtmans werden bepaald door de concentratie van geleerdheid rond de Leidse universiteit. Het familiebedrijf gaf werken uit van auteurs die tegenwoordig worden gezien als helden van de Nederlandse wetenschap. Zo zijn in de tentoonstelling publicaties te bewonderen van Jan Swammerdam en Herman Boerhaave. De geest van Isaac Newton spreekt uit de uitgave van Van Musschenbroeks Elementa physicae (1734), een leerboek in de proefondervindelijke natuurkunde. Luchtmans gaf ook theologische en taalkundige boeken uit, vooral in talen die nodig waren voor Bijbelstudie. Met deze boeken in niet-westerse talen en hun schrifttekens bouwde Luchtmans een expertise op die de hedendaagse uitgeverij Brill nog steeds kenmerkt. Vanaf 1848 voerde het bedrijf de naam E.J. Brill. Brill droeg veel bij

Brills huidige activiteiten bestrijken teksten in alle talen en uit alle perioden. Vaak worden die teksten vanuit hun oorspronkelijke schrifttekens omgezet naar het Latijnse schrift, waarvoor een ontzaglijk aantal accenten en bijzondere tekens nodig is. Om dit te vergemakkelijken besloot Brill een eigen lettertype te ontwikkelen. John Hudson, gerenommeerd ontwerper van meertalige lettertypen, voltooide deze nieuwe letter in 2012: de ‘Brill’. Op de tentoonstelling wordt dit speciaal ontworpen lettertype voor het eerst aan een breder publiek voorgesteld. Museum Boerhaave is gevestigd aan de Lange Sint Agnietenstraat 10 in Leiden. Info: www.museumboerhaave.nl.

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

Top 10 Hollandse herfstgroente

Waar is naar gekeken?

In groente komen doorgaans de volgende vitamines en mineralen voor: bètacaroteen (pro-vitamine A), een aantal B-vitamines, vitamine C, Vitamine E en vitamine K. En de mineralen: ijzer, magnesium en zink.

De top 10

Wat zijn herfstgroente? Groente die nu van het land komt en nog de hele herfst verkrijgbaar is. Herfstgroenten zijn stevige en robuuste groenten zoals pompoen, maar ook alle soorten wortelen, pastinaak en champignons rekenen we tot herfstgroenten. Het Vitamine Informatie Bureau heeft tien herfstgroenten geanalyseerd. En wat blijkt: naast kastanjes, staan de vergeten groenten pastinaak en koolrabi in de top 3. Hoewel kastanjes officieel geen groenten zijn hebben we ze toch geanalyseerd. Kastanjes passen na-

melijk perfect in het herfstmenu én barsten van de vitamines. Tijd voor een gezonde kennismaking! Achter elke groente staat welke vitamines en mineralen er vooral veel in zitten. 1. Kastanjes - vitamine B1, foliumzuur, vitamine E, Kalium en Zink 2. Pastinaak - B vitamines 3. Koolrabi - vitamine C en alle mineralen 4. Paksoi - bètacaroteen, vitamine B6 en foliumzuur 5. Wortels - bètacaroteen, foliumzuur en vitamine E 6. Pompoen - vitamine B1 en vitamine E 7. Rode kool - vitamine B6 en vitamine C 8. Venkel - vitamine B6 9. Rode biet - vitamine B2 en zink 10. Paddenstoelen - vitamine B1 en kalium

Variatie

De komende tijd alleen nog maar kastanjepuree met pastinaak op het menu zetten is geen goed idee. Het gaat om variatie. Wissel verschillende groentesoorten af. Zo zorg je dat je alle vitamines en mineralen dagelijks binnenkrijgt. Vitamines en mineralen zijn onmisbaar voor het lichaam. Zo zorgt calcium bijvoorbeeld samen met vitamine D voor sterke botten en tanden en zorgen de vitamines B6, B11 en C dat ons immuunsysteem goed functioneert, zodat we voldoende weerstand hebben.

Mindfulness-based psychotherapie

ONZE FRAAIE COLLECTIES KERST- EN NIEUWJAARSKAARTEN ZIJN BINNEN!

Wassenaar - Mirjam Ebbing is

Inclusief een gevarieerd aanbod Goede Doel kaarten!

sinds twee jaar gevestigd als Mindfulness – based psychotherapeut in Wassenaar. Mindfulness-based psychotherapie is een contemplatieve psychotherapie. Het brengt concepten uit het westerse en het oosterse gedachtengoed samen ten aan zien van onze menselijke geest en vorming van onze persoonlijkheid. In Mindfulness-Based Psychotherapy leer je onderzoeken hoe je jezelf ervaart in het huidige moment, in het nu. Dit huidige moment geeft een rijk inzicht in de wijze waarop je bent geconditioneerd en hoe je uitdrukking geeft aan jouw gevoelens, gedachten, acties en emoties. Het doel is niet om deze ervaring te wijzigen, maar deze met mild-

Interesse? Bel of mail en laat u adviseren over de mogelijkheden om uw kaart of feestdagenmailing nog persoonlijker te maken.

BESTEL NU! ✓ Printen en drukken ✓ Variabel printen ✓ Printing on demand ✓ Personaliseren Drukkerij All-in, Katwijk 071 408 14 97

aan de faam van de Leidse universiteit als centrum van geleerdheid. Prachtig geïllustreerde catalogi van de verzamelingen van de Leidse universiteit en de Leidse musea getuigen hiervan. Tegelijkertijd breidde de firma haar reputatie als specialist in exotische schriften verder uit, bijvoorbeeld met de uitgave van een vertaling van De grote leer van Confucius vanuit het Chinees in het Japans, Engels en Nederlands. De moderne tijd liet Brill niet onberoerd. In 1990 stootte het bedrijf de drukkerij af om zich te concentreren op het uitgeven van boeken en tijdschriften. De digitale revolutie bood de uitgeverij daarbij ruime mogelijkheden om haar expertise in wetenschappelijke edities te combineren met de moderne elektronische communicatiemiddelen. Twee vooraanstaande werken zijn in de tentoonstelling digitaal te bekijken: De Dode Zeerollen en de Encyclopedie van de Islam, die na vijftig jaar redactiewerk is verschenen.

AUTOBEDRIJF

Het is herfst! Het wordt kouder en natter, maar gelukkig kunnen we volop genieten van lekkere verse groente van Hollandse bodem. Goed voor het milieu, want die groentes hebben geen duizenden kilometers hoeven afleggen voordat ze op je bord liggen. En gezond, want ze zitten vol vitamines en mineralen. Maar, welke soort kun je het beste kiezen? Het Vitamine Informatie Bureau analyseerde tien herfstgroenten en keek hoeveel vitamines en mineralen erin zitten.

WOENSDAG 14 NOVEMBER 2012

NIEUWS

✓ Logo ontwerp ✓ Communicatieadvies ✓ Vormgeving en opmaak ✓ Voorraadbeheer communicatie@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

Co m mu nicat ie - Creat ie - Reali

heid en zonder oordeel te ervaren. Hierdoor verdiep je je zelfkennis en verscherp je je waarneming. Je leert een gezonde relatie met jezelf te ontwikkelen en met een grotere flexibiliteit en creativiteit in je leven te staan. Het focussen van je aandacht op deze wijze is een natuurlijk proces wat je algehele lichamelijke en psychische gezondheid bevordert. Volgens Mirjam is het mogelijk om een alternatief te ervaren voor de continue strijd waarmee een groot deel van ons hectische dagelijkse leven doortrokken is. “Om innerlijke rust te vinden zal je eerst moeten stoppen, en dat is nu juist zo moeilijk”. www.mirjamebbing.nl

Website Ketenzorg Dementie

satie

REGIO - Dementie is een ingrijpende ziekte. Zowel voor de mensen die het treft als voor hun directe omgeving. In alle fases van dementie is het voor hen belangrijk dat zij goede kwaliteit van leven blijven ervaren. Daarom werken in ZuidHolland Noord zorgorganisaties samen om de beste op elkaar afgestemde dementiezorg in de regio te realiseren en om die zorg goed vindbaar te maken is de website www.ketenzorgdementiezhn.nl gerealiseerd. Op dinsdag 16 oktober is deze website officieel gelanceerd. De website geeft informatie over alle dementiezorg in de regio of wijst de weg naar waar deze te vinden is. Op dit moment hebben ongeveer 250 duizend mensen in Nederland dementie. Prognoses laten zien dat dit aantal in 2040 is verdubbeld. In

Genieten van wintervogels

de regio Zuid-Holland Noord hebben op dit moment ongeveer zevenduizend mensen dementie. Gemiddeld zijn drie mensen bij de zorg voor iemand met dementie betrokken. Dit betekent dat ongeveer 28 duizend mensen te maken hebben met dementie. Volgen wij de landelijke prognose dan zijn dat in 2040 ongeveer 56 duizend mensen. Ketenzorg Dementie Zuid-Holland Noord stelt het belang van de cliënt voorop. Vanuit die betrokkenheid heeft de keten zich tot doel gesteld de beste geïntegreerde zorg voor alle stadia van dementie te leveren. Zorg die goed op elkaar is afgestemd, zodat voor iedere fase van de ziekte passend zorgaanbod voorhanden is en doorstroming van zorg hand in hand gaat met het ziektebeeld en de behoefte van de cliënt.

Thema-avond over leven in armoede Roodborstjes zijn volop te vinden in de Hortus. (Foto: Herman Berkhoudt) LEIDEN - In de Hortus botanicus Leiden gaat het om planten, maar ook op vogelgebied is er veel te genieten. Zo bestaat er een speciaal Wandelboekje, een gratis notitieboekje voor bezoekers met foto’s van vogels die de afgelopen 25 jaar in de Hortus zijn waargenomen. Er hangen allerlei nestkastjes in de Hortus en de monumentale oude bomen zijn voor veel vogels een plezierige leefomgeving. De winter is een mooie tijd om van de vogels te genieten en de Hortus een fijne plek om

even lekker buiten te zijn. En dat midden in het gezellige centrum van Leiden, stad van ontdekkingen. Op zondagmiddag 16 december geeft bioloog Herman Berkhoudt het Hortus Wintercollege Vogels, waarbij hij zijn prachtige vogelfoto’s laten zien. Het Wintercollege is van 14.30 tot 16.00 uur in de Hortus botanicus Leiden aan het Rapenburg 73. Deelname kost € 1,50 plus entree (€ 6,-, Museumkaart vrij entree). Graag vooraf aanmelden via www.hortusleiden.nl.

LEIDEN - Op dinsdag 20 november organiseert de Leidse Vrijwilligersacademie een thema-avond met als thema ‘leven in armoede’ in De Bakkerij aan de Oude Rijn 44 b/c in Leiden. Alle vrijwilligers uit Leiden en omgeving zijn van 20.00 tot 22.00 uur van harte welkom om langs te komen. Veel vrijwilligers komen in aanraking met mensen in armoedesituaties. Maar wanneer is er sprake van armoede en wanneer niet? Is dit een onderwerp van gesprek in

vrijwilligersorganisatie en kunnen vrijwilligers in hun contacten met mensen met een laag inkomen rekening houden met armoede? Wat betekent het voor iemand als je jaar in jaar uit met te weinig geld moet leven, wat doet armoede met de kijk op het leven en de samenleving en hoe beïnvloedt langdurige armoede iemands relaties en deelname aan het sociale leven? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de thema-avond ‘Leven in armoede’.

Ouderen en de kabinetsplannen Ouderen maken zich grote zorgen over de kabinetsplannen. De OuderenOmbudsman wil graag horen wat ouderen er van vinden. Wat betekenen de kostenplaatjes? Is zorgen maken terecht? Men kan zijn stem laten horen door te bellen met de OuderenOmbudsman, 0900-60 80 100 (5 cent/min.), dagelijks bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Mailen kan ook via het contactformulier op www.ouderenombudsman.nl. De OuderenOmbudsman inventariseert zorgen en klachten van ouderen. Veelvuldige berichten over hetzelfde onderwerp zijn voor de OuderenOmbudsman aanleiding om een onderwerp op de kaart te zetten bij de juiste instantie of via de media. De OuderenOmbudsman is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds.

Margriet van Kampenhout

Waardenbon voor de (MKB) directeur Voor u, die als geen ander verantwoordelijk is voor positieve bedrijfsresultaten, tevreden klanten en gemotiveerde medewerkers, heeft Argenta Consult een praktisch en op uw maat gesneden coachaanbod: breng met een assessment uw drijfveren en uw persoonlijke waarden in kaart; heb eens per maand een gesprek van een uur, om in de dagelijkse hectiek uw eigen energie op peil te houden.

Jeneverbessen in de kruidenpluktuin

Deze bon is goed voor het 1e gesprek. Meer info: margriet@argentaconsult.nl ; www.argentaconsult.nl ; 071-5726238

Het wordt winter en de kruidenpluktuin aan de Irislaan ligt er mooi bij, maar er zullen wel wat kale plekken in komen als het echt koud gaat worden. Het is dit eerste jaar even afwachten wat er zal overleven en hoe begroeid of kaal de kruidenpluktuin er deze winter uit gaat zien. Voor de zekerheid gaat men er komende week twee altijd groene jeneverbessen (Juniperus communis) in zetten. Dat is een van de drie coniferen die van nature voorkomt in de Benelux. “Daarna gaan we intensief hopen, dat we een jongetjes- en een meisjesjeneverbes hebben gekocht, maar dat weten we voorlopig nog niet. Jeneverbes is tweehuizig; zo noemen we dat als er sprake is van mannelijke en vrouwelijke planten, zoals ook bij de ginkgo, de kiwi en de hulst”, legt een vrijwilliger van het Milieu Educatie Centrum uit. “Jeneverbes is belangrijk voor een aantal insecten, zoals de jeneverbeskever, jeneverbesmot en de schorskever, maar of die ze hier in het winkelcentrum kunnen vinden, weten we niet. De mannelijke bloemen zijn stuifmeelleveranciers voor bijen, die zijn er in elk geval wel.” De vruchten worden meestal gedroogd gebruikt. Naast de bessen worden ook de bladeren gebruikt, bijvoorbeeld bij het grillen van vis. Het hout wordt nog steeds gebruikt voor het roken van worst, vlees en vis die daardoor een uniek aroma krijgen. Jeneverbessen zijn altijd groen en in Nederland zwaar beschermd, want ze groeien heel, heel langzaam en ze maken ook heel, heel langzaam bessen. Vanaf de bestuiving in mei duurt het twee tot drie jaar voor de bessen rijp zijn.Vrouwelijke struiken hebben dan ook zowel groene als blauwe bessen. Na het planten moeten de jeneverbessen ook nog aanslaan, het naar hun zin hebben in de kruidentuin. De grond is geen kalkarm voormalig stuifzand, wat hun voorkeur heeft. Op dat soort grond wordt de jeneverbes wel tien meter hoog. “Bij ons zullen ze wel kleiner blijven, sowieso groeien ze erg langzaam, na tien jaar zijn ze pas één meter hoog. Onze boompjes halen de meter nog net niet. Een jeneverbes kan door de kleine priemvormige blaadjes, in kransen van drie rond de takken, goed hitte en extreme kou verdragen.” Jeneverbesstruiken kunnen 500 tot 2000 jaar oud worden. “Zouden ze zo lang blijven staan, daar in onze kruidenpluktuin en dan uitgroeien tot donkere zware bomen met hier en daar uithangende takken en indrukwekkende silhouetten? Het is een vreemde gedachte Oegstgeest over 500 jaar.” “Wilt u meer informatie over de kruidenpluktuin, en over de kruiden daarin, dan kunt u e-mailen naar info@mecoegstgeest.nl of naar de website www.mecoegstgeest.nl gaan. We geven graag advies. Ook kunnen we altijd hulp gebruiken, zowel in geld als door helpende handen, aldus een woordvoerder van de Stichting MEC Oegstgeest.

vacatures Kees Vlieland nationaal & internationaal Transport Wij zijn een transportbedrijf met dagelijks vertrek Wij zijn op zoek een van bloemen en planten naarnaar Engeland.

CHAUFFEUR Wij zijn op zoek naar een

CHAUFFEUR

die in het bezit is van het rijbewijs B/C/E + chauffeursdiploma. die in het bezit is van een groot rijbewijs en ervaring heeft in

Wij vervoeren en planten Engeland, dus enige hetbloemen vervoer van bloemennaar en planten. Het salaris wordt uitbetaald volgens C.A.O.. Ben jij die persoon, bel ons dan even op: 071-4012980 of 06-53299532.


KeuKens EN AppArAtuur UW TEGEL- EN BADKAMERSPECIALIST

Tapijt, gordijnen en binnenzonwering

UW TEGEL- EN BADKAMERSPECIALIST

TEgElvloErEN

wand-vloertegels • natuursteen • parket • laminaat • tapijt keukens • apparatuur • gordijnen • binnenzonwering

Sandtlaan 42-56 • Katwijk • www.nieuwonen.nl

WeLLNess VOOr uW OGeN Maak nu een afspraak!

het persoonlijke oogzorg Plan van saton 01. zorgvuldige oogmeting 02. altijd een oogdrukmeting 03. altijd een gezondheidscheck met foto's van de binnenzijde van uw ogen

04. deskundig advies door gediplomeerde en ervaren opticiens en optometristen

www.satonoptiek.nl

AmsTerdAm

KATWIJK

LeIdeN

LeIderdOrP

OeGsTGeesT

1e van der Helststraat 3a, 1073 AA T +31(0)20 5788500

Princestraat 38, 2225 GC T +31(0)71 4014763

Lange mare 118, 2312 GV T +31(0)71 5131010

Winkelhof 43, 2353 TT T +31(0)71 5412521

Terweeweg 52, 2341 Cs T +31(0)71 5652090

OC_week_46_12  
OC_week_46_12  
Advertisement