__MAIN_TEXT__

Page 1

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.OEGSTGEESTERCOURANT.NL 

Lokaal betrokken en betrouwbaar

kringloop P3

300 vierkante meter kringloop

SOEK krijgt onderkomen van gemeente

Woensdag 4 november 2015 JAARGANG 88 NR 41

jubileum P7

zorg

25 jaar ‘Ontmoeting met vrouwen’

Oegstgeestse in finale Het Beste Zorgidee

Corpus n Koning overhandigt eerste steen in China

P5

beleving P5

‘Dorpsmarketing Oegstgeest samen met regio’

Drie Dolle Dagen

n Strak geregisseerd programma in een sfeervolle ambiance

zijn er weer drie Dolle Dagen in Winkelgebied De Kempenaer.

Maar liefst 42 ondernemers in de De Kempenaerstraat en even daarbuiten trakteren hun klanten donderdag, vrijdag en zaterdag op forse kortingen. Deelnemers zijn herkenbaar aan ballonnen bij de deur.

MARKETING n Dorpslab en de gemeente Oegstgeest zijn tevreden met de uitkomst van het symposium over dorpsmarketing Oegstgeest. Zij voelen zich gesteund in het idee om een Oegstgeester (marketing)organisatie op te tuigen die gaat samenwerken met de regiogemeenten en hun marketingorganisaties.

In deze krant: informatie over het Sociaal Team Oegstgeest en het Jeugd- en Gezinsteam en interviews met medewerkers.

Door Eric Kijkuit

Een kleine 200 belanghebbenden en belangstellenden waren vorige week dinsdagavond bijeen in het Corpus Congres Center. Doel van de avond was om de aanwezigen mee te laten luisteren, kijken, denken en praten over de vraag hoe dorpsmarketing voor Oegstgeest kan worden ingezet. De aanwezigen kregen in een sfeervolle ambiance een strak geregisseerd programma voorgeschoteld. Afgetrapt werd met de première van ‘Oegstgeest The Movie’. Een met stemmige muziek ondersteunde selectie van filmpjes op YouTube met als tag ‘Oegstgeest”. Dorpslab: “dit is hoe YouTube Oegstgeest ziet”. Na een korte aftrap door de voor dorpsmarketing verantwoordelijk wethouder Wendelien Tönjann (VVD) betrad Lucien Geelhoed namens Dorpslab het podium. Dorpslab maakte zich - niet verrassend - opnieuw sterk voor een

Met de stemkastjes kon je ook verstaanbaar voor de hele zaal inspreken. | Foto Wil van Elk

variant van dorpsmarketing waarbij nadrukkelijk aansluiting wordt gezocht met de regio. Vervolgens gaf de van oorsprong Deense keynote speaker Martin Boisen een hoorcollege (dorps)marketing. De docent geografie aan de Universiteit Groningen met interessegebied ‘beeldvormingsprocessen’ gaf zijn toehoorders zijn persoon-

Oegstgeestig Stortvloed

H

allo meneer Van Elk, weet u waarover u moet schrijven in uw column? Uiteraard weet ik dat wel, maar toch vraag ik: nou, waarover? En dan volgt er meestal een stortvloed aan algemene dingen die de mensen bezighoudt en waarop ze geen grip kunnen krijgen. Het makkelijkst zijn de ongemakken in de openbare ruimte, die verwijs ik meestal door naar de gemeente Oegstgeest via service@ oegstgeest.nl. Soms is er veel menselijk leed, zoals mensen die nauwelijks geld hebben om van te leven en toch nergens kunnen aankloppen met hun sores. Dat is mensonterend soms. De ambtenarij kan alleen maar de regeltjes hanteren en kan kunnen niet dieper op de problemen ingaan. De meldingen die ik krijg van mensen die ik ontmoet zijn dus heel divers, zoals iemand laatst suggereerde als nieuwe naam voor de column: Voor Elk wat Wil’s. Wil van Elk

SHOPPEN n Op 5, 6 en 7 november

lijke do’s and don’ts mee. Deze kunnen nog tot de nodige discussies leiden bij de verdere uitwerking en de daarop volgende besluitvorming in de gemeenteraad. Zijn belangrijkste lessen: ga geen energie en geld steken in een verhaal over de kwaliteiten van Oegstgeest als de doelgroep die niet ziet. Blijf dicht bij je wie je bent, in plaats je te richten op iets

HOERA

Hoogspanning Ondergronds? Burgerinitiatief gaat ervoor! Meer weten? www.sboho.nl

1 JAAR!

KNIPPEN EN KLEUREN v.a.

45.-

Tandartspraktijk van de Meent

Rhijngeesterstraatweg 56 2341 BV Oegstgeest 071 - 5170729 www.tandartspraktijk-vandemeent.nl

momentsforhair.nl de Kempenaerstraat 113 oegstgeest 071 - 8700950 aak! MET EN zo nd er afspr

wat je graag zou willen zijn, maar niet bent en ook niet kunt worden. Een andere les: als je aan marketing wilt gaan doen, doen het dan wel goed. Geef voldoende budget mee, stel realistische doelen aan de marketingorganisatie en hijg deze als gemeenteraad niet voortdurend in de nek . Lees verder op pagina 11.

LES S DAN De Voscuyl 40 - oegstgeest Bel 071-515 46 36 of 515 44 44 info@danscenterdejong.nl ook Voor al uw feesten! PARTYCENTER DE JONG

Huurders Organisatie Buitenlust Namens de voorzitter nodigen wij u uit voor deze zeer belangrijke 2e Algemene Leden vergadering van Huurders Organisatie Buitenlust, waar aan de leden gevraagd zal worden om Huurders Organisatie Buitenlust te Liquideren. Na dat in de 1e Algemene Leden vergadering van j.l. 3 november 2015 Artikel 17 lid 3 plaats heeft gevonden na goedvinden van de algemene vergadering en het besluit is genomen het batig saldo te vereffenen Artikel 18 lid 2 door het batig saldo naar een andere bank over te maken. De vereffening geschiedt door het bestuur Artikel.18 lid 3. Na ontbinding Artikel 18 lid 5 blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Deze 2e Algemene Ledenvergadering wordt gehouden 11 november in de recreatiezaal van Heemwijck Narcissenlaan bel onder nr. 138. De vergadering begint om 20.00 uur zaal open 19.30 uur. Overige Agendapunten zie agenda eerste vergadering van d.d. 3 november 2015. Tot ziens op deze zeer belangrijke vergadering. Namens het bestuur Secretaris, Nico van der Meij


MEDEDELINGEN RIJNLANDSE BOEKHANDEL

3 DOLLE DAGEN t/m

20%

korting

op 1 of meerdere artikelen

donderdag, vrijdag, zaterdag

6-7-8 november 5-6-7 KEMPENAERSTRAAT OEGSTGEEST

ACTIVITEITEN NOVEMBER0 UUR

.0 10 NOVEMBER, 20 ORLD I.S.M. ELECTRO W OEGSTGEEST

TV RECENSENT EELEN JEAN-PIERRE V. G over zijn boek LEREN-TV-KIJKEN Entree € 5,00

T SNEL! 2016 NNAOGDVEORLOP

DA’S, ERS, AGEN D N E L A K R SCHEU NNERS, FAMILIEPLA NDERS, WANDKALE ANNERS ’S, JAARPL ZAKAGENDA N=

N BINNE

= LOOP EVE

ACTIVITEITEN NOVEMBER

17 NOVEMBE

R, 20.00 UUR

FIK MEIJER

over zijn nieu w Jezus & de vijf e boek: de evange Entree € 5,00 list

24 NOVE MBER, 2 0.00 U I.S.M. B IBLIOTHE UR EK OEGSTG EEST AN

NEJET

OVER HA VAN DER ZIJL AR NIE ‘DE AMER UWE BOEK: IKAAN PRINSES SE ” Entree € 5,00

Rijnlandse Boekhandel • Lange Voort 35 - 37 • 2343 CB Oegstgeest Tel.: 071-5172271 Fax: 071-5172262 • www.rijnlandseboekhandel.nl

PLUG geeft u u alle alle ruimte ! Plug geeft ruimte! 3 Laat uw droomkast droomkast ontwerpen ontwerpenbij Za 17 Mei Laat uw gse MEUBELEN aaPLUG dbij 24 Mei PLUG MEUBELEN 8 oktober t/m

10 oktober

3 dagen lang

staat Plug Meubelen in het teken van Interstar... dé Nederlandse kastendesigner Gedurende deze drie dagen worden de nieuwste modellen en noviteiten uitgebreid gepresenteerd aan u. Hierbij is ook Maryse Slotboom van Interstar aanwezig om uw favoriete wand te tekenen in een 3D-programma. Ideaal dus om op één van deze drie dagen langs te komen met een plattegrond van uw kamer. Wij kunnen u dan direct zeer uitgebreid adviseren en uw droomkast in 3D tekenen.

Wat brengen wij u? * de allernieuwste modellen * de inbouw Faberhaard die letterlijk brand op water! * de favoriete inbouw TV lift * meer dan 15 verschillende wanden

De Interstar roadshow, exclusief bij

22 AH Katwijk - tel. 071-4028046 - www.plug-meubelen.nl

Op zaterdag 7 november a.s. is er een kastenspecialist van de leverancier aanwezig om u uitgebreid te informeren over: schuifwandenkasten, inloop-kasOnze Schuifwanden zijn functioneel, ten, nachtkastjes, bed-achen van hoogwaardige kwaliteit. Ze ter-wanden en TV-lift op maat! bieden ongekende mogelijkheden Onze zijn te functioneel om uwschuifwanden ruimte optimaal benutten.en van hoogwaardige kwaliteit.van Ze bieden Door de veelheid kleur enongekende materiaal mogelijkheden om uw ruimte optimaal te kunt u eindeloos combineren. benutten. Door de veelheid van kleur en Ook voor de kastindeling geldt maatmateriaal kunt u eindeloos combineren. Ook voor werk volgens uwgeldt wensen en ideeën. de kastindeling maatwerk volgens uw Kasten gratis gemeten engratis gemewensenworden en ideeën. Kasten worden gratis ten engeplaatst geplaatstininde deregio. regio.

Op zaterdag 17 en 24 mei a.s. is er kastenspecialist van de leverancier aanwezig om u uitgebreid te informeren over : Shuifwandkasten, inloopkasten, nachtkastjes, bedachterwanden en TV-lift op maat !

ZA 7 november

Ambachtsweg 3 - 2222 AH Katwijk - 071-4028046


nieuws

OEGSTGEESTER COURANT

Herinneringsmuseum zoekt vrijwilligers HELPEN n Het Herinneringsmu-

seum Oegstgeest in woonzorgcentrum Rustenborch, kan alleen bestaan door de inzet van betrokken groep vrijwilligers.

Zij zorgen dat het museum er steeds pico bello uitziet en zij ontvangen bezoekers tijdens de openingsuren. Groepen kunnen reserveren buiten de openingstijden. Daarnaast voeren zij projecten uit van het Herinneringsmuseum. Van belang is vooral de oudere bezoeker te laten vertellen en de jongere bezoeker uitleg te geven over het leven van ‘toen’. Het museum zoekt nog vrijwilligers, die het museum open willen houden en mee willen werken aan projecten van het museum. Voor meer informatie: mail: wabl@ casema.nl

Herfstbossen WANDELEN n Zondag 8 november

is er een publiekswandeling van het Milieu educatie Centrum Oegstgeest (MEC). De wandeling gaat naar het gebied rond kasteel Endegeest en naar het bos van Rhijngeest. Het thema van deze herfstwandeling is paddenstoelen, bomen in de winter en de historie van het gebied. De oudste bomen in dit gebied dateren van vlak na de 80-jarige oorlog. De linde voor het kasteel Endegeest is dus al bijna 400 jaar oud. De wandeling start om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 11.30 uur. De start is bij de speeltuin Vogelwijk aan de Nachtegaallaan 25 in Leiden. Het gebied is ook voor rolstoelen toegankelijk. De wandeling is gratis. Opgeven is niet noodzakelijk, maar wel prettig via info@mecoegstgeest.nl.

WOENSDAG 4 NOVEMBER 2015

Oegstgeester kringloop krijgt vast onderkomen n Carp-gebouw komt ter beschikking van de SOEK KRINGLOOP n Sinds juni 2014 is Rob Bergers voorzitter van de Stichting Oegstgeester Kringloop, beter bekend als SOEK. Tijdens de Oudenhofmarkt werd het concept gepresenteerd. In september van dat jaar werd de eerste inleverochtend gehouden van de toen al zelfstandige stichting. SOEK is in rap tempo geworteld in Oegstgeest en ook de politiek is enthousiast over deze vorm van hergebruik van spullen en is er sprake van een vast onderkomen achter het gemeentehuis. Door: Wil van Elk

Het zogenoemde Carp-gebouw, ooit behandelkliniek van Centrum ‘45 en jaren geleden aangekocht en verbouwd door de gemeente, komt ter beschikking van de stichting. “Ik rijd met veel plezier in onze bestelbus”, vertelt Rob Bergers enthousiast. De bus staat voor de deur van het Carpgebouw waar, als het aan Rob en de vele vrijwilligers ligt, per 1 januari 2016 een vast onderkomen komt voor een kringloopwinkel. “We moeten nu bij elke pop-up SOEK vier keer op en neer rijden met onze waar.” Op maandagmiddag 2 november kregen de vrijwilligers een rond-

Met de geschonken SOEK-bus zijn al heel veel spullen vervoerd voor de kringloop in Oegstgeest. | Foto: Wil van Elk.

leiding in het gebouw en zagen ze de ruimtes die zij tot hun beschikking krijgen. De zes bewoners in het gebouw, als anti-kraak, waren verrast door het enthousiasme van de SOEK-vrijwilligers omdat zij nog van niets wisten. “Dat kunnen wij verwachten, dat hoort nou eenmaal bij deze manier van huren”, vertelde een van hen schouderop-

halend. Rosanne, een bewoonster van het eerste uur, vertelde hoe ze daar wonen. “Ik huur sinds drie jaar hier twee kamers en we hebben een gemeenschappelijke ruimte. Ook is er voor ons een douchecabine in geplaatst en hebben we een gemeenschappelijk kookplek.” Ze beschreef de twee ruimtes die ter beschikking moeten komen voor

FEEST n Het Halloweenfeest in Winkelgebied De Kemp trok meer kinderen naar de winkelstraat dan ooit. Er leek geen einde te komen aan de stroom kinderen die langs de winkels liepen in de De Kempenaerstraat voor snoep en een ‘enge’ ontvangst.

De winkels die genoeg snoep op voorraad hadden, deelden tot het eind van de middag lekkers uit aan de vele deelnemende kinderen. | Foto: Wil van Elk.

PrO wil duurzame invulling braakliggende MEOB-terrein POLITIEK n In 1998 verhuisde het

Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf vanuit Oegstgeest naar Den Helder. Vanaf dat moment is het 10,7 hectare grote terrein ongebruikt gebleven, terwijl de bedrijfsbestemming erop bleef rusten. Van verschillende kanten zijn er voorstellen voor een nieuwe bestemming gepresenteerd, zonder dat dit tot concrete acties heeft geleid. De gemeente dacht tot nu toe

de SOEK. Voor de aanwezige pers zeer verhelderend omdat de pers nadrukkelijk niet mee naar binnen mocht tijdens de rondleiding. Rob Bergers gaf later telefonisch uitleg over de ruimte: “We krijgen - rechts van de ingang - ongeveer driehonderd vierkante meter tot onze beschikking.” Lees meer op pagina 5

Halloween

Sinterklaasvoorstelling THEATER n Buurtvereniging Haaswijk en de Morsebel zorgt weer voor theater: De Sinterklaasvoorstelling ‘De helpende handen’. Sint Nicolaas zit met zijn handen in het haar. Al zijn Pieten zijn op het laatste moment ziek geworden en nu zoekt de goedheiligman hulp. De cadeautjes moeten ingepakt, de Sinterklaasliedjes ingestudeerd, het snoepgoed uitgedeeld en het grote Boek verzorgd. Gelukkig zijn Poco & Wiem meteen bereid om de Sint uit de brand te helpen. Maar of hij hier nu zo blij mee is? Zondag 15 november, 15.00 uur. Leeftijd: van 4-10 jaar. Locatie: Daltonschool (Jan Wolkerslaan 18, Oegstgeest). Leden van de buurtvereniging gratis toegang, nietleden € 5,-. Duur: 60 minuten

3

vooral aan een relatief traditionele invulling van het terrein: decentrale detailhandel, groothandels- of transportbedrijven. Progressief Oegstgeest (PrO) stelt voor het over een andere boeg te gooien: een thematisch bedrijvenpark, gericht op bedrijven die een bijdrage willen leveren aan duurzaamheid: Duurzaamheidsontwikkelingspark Oegstgeest (DOPO). Het thema duurzaamheid dient zowel de focus van de te vestigen bedrijven als de fysieke inrichting van

de gebouwen en het bedrijvenpark, aansluitend op de hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit in Oegstgeest. Aan een belangrijk aantal van essentiële vestigingsfactoren voor een dergelijk thema bedrijvenpark is voldaan: kennisinstellingen in de nabijheid, beschikbaarheid hoogopgeleid personeel, goede (internationale) ontsluiting en aantrekkelijk woongebied. Binnen de geldende ruimtelijke randvoorwaarden moet het volgens PrO mogelijk zijn tenminste 140.000 m2

De schminkers in de tent bij de Hondjes hadden het door afwezigheid van een zieke drukker dan gepland. Hoewel ouders soms hun ongeduld niet konden bedwingen, konden de meeste kinderen gelukkig het geduld opbrengen om op hun beurt te wachten. Ze konden aan een tafel kleuren en wisten dat ze uiteindelijk bijzonder fraai zouden worden geschminkt! Sommige winkeliers hadden zich helemaal ingeleefd en waren sfeervol verkleed. Soms net een beetje te eng. Ze genoten net als de vele kinderen zichtbaar van het evenement dat ze gezamenlijk hadden georganiseerd. Zie voor een impressie de foto’s op Facebook bij Ik Hou Van Oegstgeest.

Collecte dementie bruto vloeroppervlak te realiseren. Dat kan bij volledige verhuur een jaarlijkse opbrengst van ruwweg 16 miljoen euro genereren. Tegelijk ontstaat er bij een conservatieve schatting ruimte voor 2.000 fte directe en nog eens 1.200 fte indirecte werkgelegenheid. Veel meer dan een traditioneel bedrijvenpark kan genereren. Op 29 oktober heeft Progressief Oegstgeest het rapport aan de wethouder economie, Wendelien Tönjann-Levert aangeboden.

GEVEN

n Dagelijks worstelen honderdduizenden mensen met de gevolgen van dementie. Als patiënt, of als naaste. De ziekte vernietigt uiteindelijk het meest waardevolle dat een mens bezit: zichzelf. Alzheimer Nederland gaat de strijd aan, voor een toekomst zonder dementie. In de week van 9 tot en met 14 november vindt de collecte van Alzheimer Nederland plaats. In Oegstgeest gaan zo’n zestig collectanten op pad om geld in te zamelen. Collecteren? Bel Jasper de Kogel, tel. (071) 5155226.


Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Kennisgeving Onteigening in de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Katwijk en Wassenaar voor de realisering van de RijnlandRoute, deeltraject 2 rijksweg A44, de reconstructie van de A44 vanaf de kruising met de Verlengde Wassenaarseweg, tot ongeveer 50 meter voorbij de Nieuwe Weg, alsmede de aanleg van het knooppunt Ommedijk en de aanleg van een gedeelte van de nieuwe verbindingsweg N434 tussen het knooppunt Ommedijk en de rijksweg A4, tot circa 200 meter na de kruising met de Veenwatering, met bijkomende werken.

KUNSTGEBIT

De Minister van Infrastructuur en Milieu deelt mee dat bij brief van 10 september 2015, kenmerk RWS-2015/37706, is verzocht te bevorderen dat ten name van de Staat een koninklijk besluit tot stand komt, waarbij krachtens artikel 72a van de onteigenings-

Tandenwinkel

wet ter onteigening worden aangewezen de onroerende zaken die nodig zijn om

Reparaties klaar terwijl u wacht.

de aanleg en reconstructie mogelijk te maken van deeltraject 2, rijksweg A44 van de RijnlandRoute, betreffende de reconstructie van de A44 vanaf de kruising met de Verlengde Wassenaarseweg (A44 km. 17,31) tot ongeveer 50 meter voorbij de Nieuwe Weg (A44 km. 20,31), alsmede de aanleg van het knooppunt Ommedijk tussen A44 km. 19,3 en 19,8 en de aanleg van een gedeelte van de nieuwe verbindingsweg N434 tussen het knooppunt Ommedijk en de rijksweg A4, tot circa 200 meter na de kruising met de Veenwatering (N434 km. 1,44), met bijkomende werken, in de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Katwijk en Wassenaar. Terinzagelegging Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme openbare voor-

Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen AUTOBEDRIJF

Tel:

Van Zelst

071 - 361 11 45

www.tandenwinkel.com

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

Kou- of warmteklacht? Bel de Warmtewacht! • Al meer dan 35 jaar erkend installateur gas-, water- en cv-ketels Tel. 071 - 4077050 • Service en onderhoud www.warmtewacht.net • Vloerverwarming, mechanische ventilatie en zonneboilers • Renovatie badkamer, keuken of toilet

bereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp koninklijk besluit en de ingevolge artikel 63, tweede lid, van de onteigeningswet vereiste stukken liggen ter inzage op de volgende locaties: - stadhuis Leiden, Stadhuisplein 1 te Leiden; - gemeentehuis Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest;

De PCBO-scholen: Waar nieuwsgierigheid kennis wordt!

- gemeentehuis Katwijk, Koningin Julianalaan 3 te Katwijk; - gemeentekantoor Wassenaar, Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar; - Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht (alleen op afspraak). De openingstijden van de locaties staan op de website van de betreffende gemeente. Het ontwerp koninklijk besluit met de onteigeningsstukken ligt ter inzage vanaf 18 november 2015 tot en met 29 december 2015.

Heeft u een kind dat geboren is tussen 1 augustus 2012 en 31 december 2013? Dan bent u van harte welkom op de

Kennismakingsavond van de PCBO-basisscholen

Zienswijzen Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen.

Deze vindt plaats op woensdag 18 november 2015 vanaf 20.00 uur in de Petronellazaal van

Schriftelijke reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de Minister

gemeenschapshuis De Burgt, Burgemeester

van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, afdeling BJV Publiek-

U krijgt er informatie over het onderwijs dat

Koomansplein 1 te Rijnsburg.

recht, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht onder vermelding van dossiernr. 2015-35.

op de scholen wordt gegeven én over de aan-

Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een afspraak als u

schoolgids meenemen van de school waar uw

Postbus 153, 2230 AD Rijnsburg

een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of wanneer u het ontwerpbesluit in

interesse naar uitgaat.

Tel.: 071-409 77 80. Fax: 071-408 05 76

Utrecht wilt komen inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate Dienst,

Kom kennismaken en maak straks een

inschrijving@staf.pcborijnsburg.nl

mevrouw S.E.M. Rob-Russel, telefoon 088 - 797 13 51, b.g.g. telefoon 06 - 13 27 13 84.

weloverwogen keuze. De inschrijving sluit op

www.pcborijnsburg.nl

meldingsprocedure. Na afloop kunt u een

E-mail:

19 februari 2016.

Hoorzitting In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Voor degenen die in hun zienswijzen te kennen hebben gegeven van de gelegenheid gebruik te willen maken om te worden gehoord, vindt deze hoorzitting plaats op 20 januari 2016 om 13.30 uur in het Van der Valk Hotel Leiden, Haagsche Schouwweg 14 te Leiden. Hiervoor wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.


nieuws

OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 4 NOVEMBER 2015

5

SOEK in Carp-gebouw VERVOLG VAN PAGINA 3 Door Wil van Elk en Willemien Timmers

om te helpen met inrichten”, zei Rob Bergers.

Rob Bergers: “Het is niet de bedoeling dat wij het beheer krijgen van het hele gebouw. Achter de gemeenschappelijke ruimte is nog een ruimte die erbij kan worden betrokken”. Vrijwilligers Rob Bergers en Ati van Hout vertellen honderduit over ‘hun’ SOEK. Rob: “Bij de provincie is de goedkeuringsprocedure in gang gezet om de winkelbestemming voor de SOEK mogelijk te maken”. Ati vertelt: “We zijn op zoek naar nog meer vrijwilligers die straks in onze ‘winkel’ willen helpen”. Zij zijn zeer blij met het nieuwe onderkomen na meer dan een jaar lang houden van hun succesvolle pop-ups. “Fantastisch dat de gemeenteraad en het college van B&W dit maatschappelijke belang onderschrijven!” De ruimte voor SOEK betreft ongeveer de helft van het gebouw. In gedachte is het al ingericht. “Winkeliers in Oegstgeest hebben al aangeboden

In de raadsvergadering van 29 oktober werden er door raadslid Gerlof Kruidhof van Progressief Oegstgeest vragen gesteld over deze gang van zaken. Allereerst bleek dat de raadsmededeling vanuit het college de raadsleden niet op tijd had bereikt, omdat niet was aangegeven aan de griffier dat het bericht per direct richting raadsleden moest. “Ik hoorde het bericht dat de SOEK in het Carp-gebouw komt niet via de wethouder, maar via een inwoner van Oegstgeest. Daar ben ik niet zo blij mee.” Kruidhof stelde verder dat hij het niet zo juist vindt dat er op veel organisaties wordt gekort door middel van het verminderen of stoppen van de subsidie, terwijl een organisatie als SOEK nu gratis wordt gehuisvest. “Het is ook een issue als we het gemeentehuis willen verkopen,” stelde zijn collega Boris Kocken van D66. Hier wilde het college verder niet op ingaan.

Glad speelplein SCHOOL

n Het speelplein op het dak van Brede school Het Dok in Nieuw Rhijngeest bleek de afgelopen tijd bij regen spek en spek glad.

De fractie van Leefbaar Oegstgeest stelde er afgelopen raadsvergadering vragen over aan verantwoordelijk wethouder Marien den Boer. “Er

zijn zelfs kinderen zó uitgegleden dat hun verwondingen moesten worden gehecht.” “Ik weet er van,” sprak de wethouder. “In de herfstvakantie zijn er op de speelplaats rubberen loopmatten neergelegd.” Een raadslid dat in de wijk woont, kon dat beamen. (WT)

Slecht zicht op rotonde VERKEER

n “Vanwege hoge struiken is er vooral voor kinderen, slecht zicht op de rotonde aan het eind van de Oegstgeesterweg.”

Dat stelde de VVD-fractie in de raadsvergadering van afgelopen

donderdag. “Er moet worden gesnoeid.” Wethouder Roeffen kon zich dat indenken en stelde voor om bij de rotonde te gaan snoeien om zo het zicht en de zichtbaarheid van de fietsers te garanderen. (WT)

Te weinig ambtenaren POLITIEK

n Het door Berenschot uitgevoerde Zero base onderzoek, werd afgelopen donderdag in de oordeelsvormende raadsbijeenkomst besproken.

Het onderzoeksbureau heeft de gemeentelijke organisatie opnieuw geanalyseerd, nadat vorig jaar al, met tegenzin, door de raad was ingestemd met een extra 750.000 euro voor het ambtelijk apparaat. Met dit bedrag (voor ongeveer 11 fte) moest ‘het gemeentehuis’ weer op sterkte komen. Dit bedrag bleek bij nader onderzoek nóg niet voldoende te zijn. De werkdruk is nog immer te hoog en op veel plekken in de ‘overspannen organisatie’ wordt structureel overgewerkt. De huidige omvang van de organisatie is ruim 136 fte. Volgens Berenschot moet dit minimaal 150, en in een optimale situatie 160 fte zijn. Dit laatste aantal ambtenaren is nodig om te kunnen voldoen aan politieke wensen en ambities. Om dit te kunnen realiseren is er 910.000 euro nodig. 160.000 euro meer dan eerder ter beschikking gesteld door de raad. Als de gemeente op het wettelijk minimumniveau gaat zitten, zal het functioneren ‘zich beperken tot een reactieve, volgende rol in samenwerkingsverbanden en een zeer beperkte mogelijkheid tot ei-

gen invulling van de lokale ambities’, aldus Berenschot. Het lijkt er op dat burgemeester Waaijer naar deze laatste optie neigt. Hij wil de werkdruk bij zijn ambtenaren verminderen door van Oegstgeest een regiegemeente te maken die weinig zelf doet, en voornamelijk toezicht houdt. “Wij willen niet om extra geld vragen, dat is niet realistisch, dus gaan we onze ambities bijstellen. Volgend voorjaar gaan we daar verder over spreken, het liefst trekken we daar een hele avond voor uit.” De oppositiepartijen lieten donderdag blijken bang te zijn dat als Oegstgeest deze richting inslaat het ambtenarenapparaat er niet beter op wordt en de dienstverlening naar de burgers toe er ernstig onder zal leiden. Het College gaf aan zich steviger en sterker te voelen met de geïnvesteerde 7,5 ton. “En op het gebied van dienstverlening is juist een verbeterslag gemaakt de afgelopen tijd.” Progressief Oegstgeest drong aan om af te stappen van het taboe op het slot op de OZB. “Gebruik die middelen om je voor te bereiden op een ambtelijke fusie en om van de schuld af te komen.” De coalitiepartijen vonden een ambtelijke fusie geen goed idee. De VVD wees hierbij naar het slechte verloop van de samenwerking in Servicepunt71. (WT)

Koning Willem-Alexander overhandigt de eerste steen voor het nieuwe Corpus aan de chairman van de CDO Bank.

Koning overhandigt eerste steen Corpus in China BOUWEN n Op maandag 26 november is tijdens het Staatsbezoek aan China de eerste steen van de educatieve attractie Corpus Beijing door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander overhandigd aan Zuo Kun, Chairman van de CDO Development Bank. Hiermee is een belangrijke stap gemarkeerd in de realisatie door Corpus World Wide en de CDO Development Bank van Corpus ‘reis door de mens’ in het toeristisch in ontwikkeling zijnde Qinglong Lake (Beijing). In maart 2015 tekende Henri Remmers, initiatiefnemer van Corpus ‘reis door de mens’ waarvan het eerste belevingsmuseum in Oegstgeest staat, een Letter of Intent voor de ontwikkeling van Corpus in Beijing. De ondertekeningsceremonie vond plaats in Sjanghai, in aanwezigheid van Mark Rutte, minister-

president van Nederland. Nu, zeven maanden later, reisde Henri Remmers mee met de handelsdelegatie die vorige week samen met Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima een bezoek bracht aan China én was hij aanwezig bij de bij de overhandiging van de eerste steen van de attractie, die een impuls zal geven aan het bevorderen van bewustzijn van gezond leven en welzijn. Henri Remmers: “Een gezond leven is voor iedereen essentieel; daarbij speelt kennis een sleutelrol. Onze visie is dat bezoekers na

de experience Corpus ‘reis door de mens’ met een andere kijk op hun lichaam naar huis teruggaan. Corpus promoot de kernwaarden Veel bewegen, Verantwoord eten en Gezond leven.” De ontwikkelingen in Beijing zijn een belangrijke doorbraak in de inspanningen van de afgelopen jaren om het unieke concept van Corpus op verschillende locaties wereldwijd uit te rollen. Aangezien ‘gezondheid’ een thema is dat overal op de wereld aanpak vergt, werkt Corpus World Wide actief samen met partijen in Noord-Amerika, Europa, Azië en het Midden-Oosten om een basis te creëren voor één of meer uitvoeringen van Corpus op basis van het origineel dat opgericht werd in Nederland.

Mantelzorger uit Oegstgeest in finale Het Beste Zorgidee STEMMEN n Mantelzorger Nel Wagner (68) uit Oegstgeest is genomineerd voor Het Beste Zorgidee. De jury selecteerde haar en vier andere finalisten uit bijna zeshonderd inzendingen. Wagner is genomineerd met haar idee voor het Thuiskomertje, een polsbandje waarmee patiënten met dementie hun kamer makkelijker kunnen terugvinden. De andere genomineerde ideeën zijn een online herstelprogramma, een app voor wijkverpleging, kleurzeep en Wiestaateraanmijnbed.nl. Heel Nederland kan vanaf nu bepalen wie van de vijf finalisten het Beste Zorgidee van 2015 heeft. Nel Wagner ziet in verpleeghuizen de problemen waar mensen met dementie tegen aanlopen. Elke dag bezoekt oud-accountant haar zus, die hersenletsel opliep bij een ernstig ongeval. Voor veel cliënten in het verpleeghuis is het herkennen van mensen en dingen een groot probleem. Schijnbaar simpele zaken als het vinden van de eigen kamerdeur kunnen een onmogelijke opgave zijn. “Alle deuren zien er hetzelfde uit,” vertelt ze. “En kamernummers bieden absoluut geen uitkomst. Mensen met dementie kunnen zich heel slecht oriënteren.” Daarom bedacht de finalist een polsbandje. Polsbandjes worden

in sommige verpleeghuizen al gebruikt, maar in dit ‘Thuiskomertje’ zit een chip die een favoriet stuk muziek laat horen op het moment dat een patiënt zijn of haar eigen deur nadert. Als de deur is bereikt, wordt op een schermpje bij de deur een foto geprojecteerd die de patiënt ook herkent. Zo wordt het terugvinden van de eigen kamer voor deze groep patiënten weer een een-

voudige handeling. “De foto en de muziek kunnen worden uitgezocht in samenspraak met familieleden”, legt Wagner uit. Op de website van Het Beste Zorgidee (www.hetbestezorgidee.nl) lichten de finalisten hun idee in een video toe. Het Nederlandse publiek kan tot en met zondag 8 november stemmen. Voorgaande jaren brachten duizenden mensen hun stem uit voor deze zorginnovatiewedstrijd van ONVZ Zorgverzekeraar. Op woensdag 11 november wordt de winnaar bekendgemaakt.

Mantelzorger Nel Wagner bij haar zus. | Foto PR


”Een uitvaartondernemer die zo dichtbij was en een afscheid dat zo van onszelf was; heel bijzonder.” Lange Voort 3, Oegstgeest, t 071 565 1577, AttendoUitvaartzorg.nl

Regentesse

uitvaartverzorging

• Begraven • Cremeren • Rouwtransporten door binnen en buitenland • Opbaring in eigen rouwkamers • Eigen parkeerterrein • Dag en nacht bereikbaar

‘Persoonlijke aandacht verlicht het verlies’ marielle van de loo

Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Tel: 0252-211843

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

071 34 11 590

www.regentesse.net

Van der Luit 24 uur per dag bereikbaar op 071 - 521 32 31. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Kijk ook op www.monuta.nl/oegstgeest

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

1995 - Onder de Boompjes 20 jaar! - 2015 GEVRAAGD voor onze jubileumveiling: bijzondere verzamelingen en objecten, alsmede kunst, antiek, wijn, goud, zilver en kleingoed. Op afspraak geopend: ma-vrij van 10-17 uur. Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak www.onderdeboompjes.nl / info@onderdeboompjes.nl

Advertorial Kom gezonde, comfortabele schoenen uit Duitsland uitproberen; tijdens de Solidus special op 6 november bij de Beterlopenwinkel in Leiderdorp. Wanneer het najaar zijn intrede doet, is het belangrijk extra aandacht te schenken aan onze gezondheid. En hoewel veel mensen letten op goede voeding, voldoende nachtrust en een regelmatige lichaamsbeweging, neemt men bij dit laatste vaak onvoldoende tijd om kwalitatief schoeisel uit te zoeken. Tijdens de Solidus infodag krijgt u alle kans om zelf schoeisel uit te proberen, dat maakt dat u zich dit najaar zowel gezond als comfortabel kunt bewegen. U kunt op 6 november tussen 10:00 en 16:00 kosteloos binnenlopen, aan de Splinterlaan 158 in Leiderdorp. De begeleiding van deskundigen op het gebied van lopen, wordt u kosteloos aanboden. Tijdens deze dag staat het bedrijfsmotto van het Duitse merk Solidus centraal: 'Gezonde voeten gezond houden en pijnlijke voeten het gaan en staan vergemakkelijken'. Vanuit Tuttlingen spant Solidus zich al sinds 1910 in, voor het vervaardigen van kwalitatieve schoenen. De unieke kernpunten van haar leesten zijn: Een verhoogde schachtrand- en verlengde hielpartij, die het uitslippen van uw voet voorkomen. Ook is een goede pasvorm is gegarandeerd door de vlakke, gevoerde tussenzool. Verder hebben alle modellen een uitneembaar voetbed (dus voldoende ruimte voor uw eigen zool) en zijn verkrijgbaar in de breedtes F tot en met M. Zeker voor mensen die kampen met een supergevoelige en/of diabetische voet, is het raadzaam Solidus zelf te komen proberen. Want voor hen ontwikkelde het merk de speciale Solicare-Soft lijn: dit schoeisel bevat niet alleen een huidvriendelijke, zachte binnenzool; maar tevens een polstering van de gehele schoen en geeft de zachte tongvulling nog eens ontlasting van de wreefzone. Tijdens het vervaardigen van een Solidus schoen wordt er samengewerkt met orthopedisten en andere specialisten. Het eindproduct is in een innovatieve schoen met een groot draagcomfort, die zorgt voor een natuurlijk afrollen bij het gaan. Omdat het oog ook wat wil, zult u tijdens de dag diverse modieuze designs zien (denk aan: verrassende kleur- en textuur combinaties, dierentextuur, trendy zolen of metallic finishes). Wacht dus niet tot het einde van het jaar met goede voornemens, maar kies ervoor nu gezond te lopen. Vindt de schoen die u op het lijf geschreven is, op 6 november bij de Beterlopenwinkel in Leiderdorp!

Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout. Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk. Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

Uw adviseur Henri van Hardeveld

www.cafekruytschipvanleiden.nl Mooi bruin café in oude centrum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc. Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare drankprijzen! Reserveringen: tel. 06-25047376. Eerhart Sierbestrating. Voor al uw bestratingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave 070-3211006. Vutter: Tuinman heeft nog tijd voor uw tuin. Tel: 06- 55831955. KRINGLOOP ‘JUBILATE’. Ontruiming van woningen, inboedels, meubels, witgoed. Openingstijden dinsdag: 10.00-12.00 uur, donderdag: 14.00-17.00 uur, donderdag 19.00-21.00 uur, zaterdag 10-12.30 uur. 12 december grandioze kerstmarkt bij onze locatie van 11.00 tot 15.00 uur. Lageweg 35r, Industrieterrein ‘t Heen Katwijk. Tel. 0714075512 of 06-13719872. Email A. Meijvogel, maybird@ziggo.nl .

Te huur: Ruim souterrain aan Boulevard te Katwijk, per direct tot 1 juni 2016. Tel: 0714012673 of 06- 41514778. DAK HERSTELLEN? Bouma/Grundeken bellen! 070-5114674/070-5118394. Uw dakspecialist! Lekker toerfietsen vanuit Wassenaar en Voorschoten? www.tcdekampioen.nl.

O N D E R D E E L VA N

B A D K A M E R S

&

T E G E L V L O E R E N

Door eigen import uit Spanje en Italie scherpe

omvangrijk wijdte uitneembaar lederkwaliteit luchtgepolsterde zachtgepolsterde zacht gepolsterde schokabsorberend voorvoetpolster maten systeem zool schachtrand voorvoetpolster tong voetbed voor bovenleder en voering

prijzen Kwaliteit gewaarborgd door eigen montageteam

Solidus informatie dag Vrijdag Voetenspreekuur: 6 november 10.00zaterdag, even weken, van 10:00-12:00 16.00. Presentje uur. bij iedere aankoop.

Wijdte F t/m M Dames: maat 34 t/m 44 Heren: maat 39 t/m 50

Wijdte H t/m K

8,6

575 recensies KERAMISCH PARKET • KERAMISCHE BINNENVLOEREN • KERAMISCHE BUITENVLOEREN NATUURSTENEN BINNENVLOEREN • VLOERVERWARMING • EIGEN VAKBEKWAME TEGELZETTERS Oegstgeesterweg 30 2231 AZ Rijnsburg T 071 408 25 25 E info@pavimenton.nl www.pavimenton.nl

Gratis voetanalyse. Pedicure aanwezig. 10% korting voor leden van Activite, Marente, Florence en Vierstroom op de collectie.

BETERLOPENWINKEL Splinterlaan 158 2352 SM Leiderdorp 071 - 542 27 65 www.beterlopenwinkel.nl


nieuws

OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 4 NOVEMBER 2015

7

25 jaar ‘Ontmoeting met vrouwen Oegstgeest’ Triomfalisme

H

ij beweerde het met zijn volle verstand: “Oegstgeest is wereldkampioen schuldreductie!” Afgelopen donderdag 29 oktober klonk deze uitdagende stelling in de raadszaal. Volgens VVDfractievoorzitter Vincent Janssen doet gemeente Oegstgeest het véél beter dan de omliggende gemeenten, zelfs dan die in heel Nederland. “Nee”, ging hij enthousiast verder, “er is geen enkele gemeente in de wereld die in maar vier jaar de schuld kan halveren van 110 naar 60 miljoen.” Nu gun ik ieder zijn feestje. En ook ik ben van nature een optimistisch mens. Maar of Janssen de juiste toon aanslaat? Het college, waaraan de VVD deelneemt, is gelukkig een stuk rustiger. Vorige week schreven de burgemeester en wethouders in deze krant over de schulden: “Nuchterheid en voorzichtigheid zijn zeker op hun plaats”. En dat is toch wel het minste wat je mag schrijven met nog zulk zwaar weer voor de boeg. Ook de VVD-fractie schreef een stukje in de bijdrage in de Begrotingsbijlage vorige week. Daarin bleek de partij een stuk minder ambitieus voor de komende tien jaar (!): in 2025 moet de schuld tot 50 miljoen zijn teruggebracht. Geen halvering maar slechts met een zesde in tweeënhalf keer meer tijd. Op de lange baan schuiven, het kwam vaker voorbij in de vergadering. Het geldt ook voor de oplossing voor de werkdruk op het gemeentehuis. Een aanvullend verdiepingsonderzoek naar hoeveel ambtenaren een gemeente als de onze nodig heeft, wees uit dat er nog eens zeker 15 plaatsen extra nodig zijn. Maar is daar wel geld voor? Burgemeester Waaijer wil pas volgend voorjaar duidelijkheid bieden. Terwijl vriend en vijand het erover eens zijn dat het nu al piept en kraakt aan de Rhijngeesterstraatweg. Nu is het ziekteverzuim nog relatief laag, maar blijft dat zo? Waaijer ziet een kans in het schrappen van taken om de werving van meer personeel te stuiten. Of dat kan zonder de kwaliteit van de dienstverlening te schaden, staat nog te bezien. Voor D66, PrO en Lokaal is dat een brug te ver. Alles zelf blijven doen, mag voor hen niet tegen elke prijs. De oppositiepartijen proberen daarom ook onorthodoxe oplossingen voor het ambtenarenprobleem bespreekbaar te krijgen. Hoewel het van de VVD, noch van LO of CDA een taboe mag heten, een heel innige ambtelijke samenwerking met buurgemeenten willen ze toch verre van zich houden. Het “f-woord”, fusie, ambtelijk of zelfs helemaal gemeentelijk, mag niet vallen. Je ziet de coalitiefracties en de collegeleden gewoonweg huiveren als PrO-fractieleider Tim Van Tongeren op een ambtelijke fusie aanstuurt. Het nu goed onderzoeken van die optie kan daarentegen helpen bij het scheppen van de zo gewenste duidelijkheid. De financiële woordvoeder van D66, Jan Vos, werd voor een somber en pessimistisch man versleten. Daarover waren de drie coalitiepartijen in de afgelopen vergadering het roerend eens. Maar hun eigen opgetogenheid over de financiële situatie van Oegstgeest, steekt toch wel erg schril af bij een begroting, waarin nog van alles aan kosten en uitgaven niet is opgenomen. Of er echt plaats is voor het coalitietriomfalisme, zien we op 5 november in de begrotingsvergadering wel. JanGeert van der Post

ONTMOETING  Aanstaande vrijdag, 6 november, is er opnieuw een ‘Ontmoeting met vrouwen Oegstgeest’. Deze editie heeft een bijzonder tintje omdat exact 25 jaar geleden de eerste ontmoetingsochtend plaatsvond. Door Willemien Timmers

Organisatoren Eke de Gier en Jeanette Heikens kijken dankbaar terug op de jaren die achter hen liggen. “In 1990 organiseerden we, vanuit de interkerkelijke gesprekskring ‘Vrouwen in gesprek’, voor het eerst een grotere ontmoetingsochtend voor vrouwen, omdat we de ervaringen die wij opdeden niet alleen voor onszelf wilden houden,” vertelt De Gier, die zelf in 1979 het initiatief nam voor een interkerkelijk samenzijn (een ‘kring’) van vrouwen. “In die tijd bestond een dergelijke kring in Oegstgeest nog niet, en ik had echt het idee dat het goed was om als vrouwen bij elkaar te komen om van elkaar te leren en samen te zoeken naar antwoorden op vragen waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt.” De Giers groep bleek in een behoefte te voorzien. Vrouwen van allerlei leeftijden en achtergronden wisten en weten één maal per maand de weg naar een vrouwenkring te vinden. “De vrouwen komen uit verschillende kerken, of zijn op zoek naar antwoorden op levensvragen.” Al 36 jaar lang draaien deze kringen; momenteel zijn het er drie met zo’n dertig deelnemers. “De sfeer in de groep is altijd positief. Het is een plek waar vrouwen zich thuis kunnen voelen en vragen met elkaar kunnen delen. Sinds 25 jaar organiseren de vrouwen naast deze maandelijkse bijeenkomsten twee maal per jaar dus een open ontmoetingsochtend. “Deze ochtenden kenmerken zich door een heel open sfeer; iedereen is welkom. Wel worden onderwerpen belicht vanuit de Bijbel,” legt Jeanette Heikens uit. “We willen met elkaar, op niveau, in gesprek gaan over levens- en geloofsvragen, en nieuwsgierigheid prikkelen bij

Rucola burger Hamburger gemaakt van mager rundergehakt met rucola, pijnboompitjes en oude kaas

500 gram

vele

n

mijn ziek zijn. end!

€ 6,99 Iets te vieren

Kijk op www.vdzalm.nl voor al onze hapjes en catering mogelijkheden Winkelcentrum Lange Voort • T 071-5175535 Ook op zondag open van 12:00 tot 19:00 uur Winkelstraat De Kempener • T 071-5173707

Jeanette Heikens en Eke de Gier kijken dankbaar terug op de jaren die achter hen liggen. | Foto Willemien Timmers

de aanwezigen.” “Er moet niets tijdens deze gezellige ochtenden,” benadrukt ook De Gier. “Veel vrouwen ervaren de bijeenkomsten als een warm bad. Gastvrouwen en een mooie entourage zorgen ervoor dat men zich welkom voelt.” Ook de spreker tijdens de bijeenkomst is altijd een vrouw. “Je merkt dat je dieper met elkaar kunt praten als je met vrouwen onder elkaar bent.” In de 25 jaar dat de ‘Ontmoeting met vrouwen Oegstgeest’-bijeenkomsten bestaan, is er een heel scala van spreeksters langsgekomen met onderwerpen als ‘Vrouw en talent’, ‘Eenzaamheid heeft veel gezichten’ en ‘Gevangen in je eigen agenda’. “Toen we deze jubileumbijeenkomst aan het voorbereiden waren, bleek de spreekster van de eerste bijeenkomst, Tjitske Lemstra, ook nu beschikbaar te zijn. Zo is de cirkel weer rond,” aldus Heikens.

Een interkerkelijke werkgroep van vier vrouwen regelt de bijeenkomst tot in de puntjes, daarbij geholpen door een ‘schil’ van vrouwen daaromheen. “We houden niet van half werk, en zorgen voor mooie muziek, een presentje voor alle aanwezigen, een opiniepeiling achteraf en de mogelijkheid om op een later tijdstip nog na te praten,” vertelt Eke de Gier enthousiast. “Bovendien zijn er altijd zelfgebakken lekkernijen.” Het 25-jarig jubileum van de vrouwenochtend vindt plaats op vrijdag 6 november in de Rehobothkerk aan de Lijtweg. Het thema is dit keer: ‘Geen pasklaar antwoord - ook niet na 25 jaar’. Het programma begint om 9.15 uur (vanaf 9 uur is er koffie) en eindigt om ongeveer 11.15 uur. Voor kinderen tot vier jaar is er opvang. Meer informatie is te verkrijgen bij Els Overduin via (071) 3317162.


Voor iedere betalende klant GRATIS FAB sleutelhanger t.w.v. €19,95

GRATIS

SLEUTELHANGER

OP=OP

DWAZE DAGEN 5, 6 & 7 NOVEMBER Aanbiedingen zolang de voorraad strekt en alleen geldig op 5,6 en 7 november - uitsluitend bij FAVORIET SPORT Oegstgeest!

89,95 149,95

30,-

VOLW. KUNSTSTOF STICKS

2 S T U KS € 1

&

39,95

9,95

MT S - XXL

DAMES

5,-

HEREN

69,95 89,95 14,95

5,95

HOCKEYHANDSCHOEN

30,-

VOLW.

2 S T U KS € 1

5,2 S T U KS € 1

29,95 39,95

10,-

HUMMEL TRAININGSJACK BRASIL MICRO SUIT & BRASIL TCC SUIT

MT 116 - XXL

G O P A LL E TE N -2 5 % EX TR A K O R TI N AL VANAF

MT XS - XL

N IS K LE D IN G !

-2

5,-

29,95 39,95

10,-

HUMMEL TRAININGSPANT BRASIL MICRO SUIT & BRASIL TCC SUIT

MT 116 - XXL

SE S A T E IN K A D P O G 0 % E X T R A K O R T IN

N!

AL VANAF 40,-

20,-

39,95

14,95 AL VANAF

VOLOP INDOOR HOCKEYSTICKS

9,95

F AV O RI E T S P O R T . N L

** IEDERE ZONDAG OPEN!

DEN HAAG - ** LEIDSCHENDAM - OEGSTGEEST - ** ZOETERMEER


cultuur

OEGSTGEESTER COURANT

Oké column

WOENSDAG 4 NOVEMBER 2015

Skrjabins verbeeldingskracht in geuren en kleuren vertolkt

Ja, ik wil

n Grootmeester van de Russische toonkunst

ellicht vragen RK-stellen zich af ‘Of ze nog wel willen?’. Naar aanleiding van de onlangs gehouden bisschoppensynode vertelde kardinaal Eijk dat er een schrikbarend tekort is aan kennis over de gebruiken in de kerk. “De mensen weten niets”. Daarom, zo zegt hij, gaat het bisdom Utrecht het zoeken in preventie. Huwelijkscursussen voorafgaande aan de huwelijkssluiting, zodat mensen weten welke betekenis de kerk aan bepaalde rituelen hecht. “En weten, is begrijpen”, aldus Eijk. Ook in het bisdom Rotterdam waar Oegstgeest onder valt is bisschop Van den Hende actief door een Huwelijkszondag te organiseren. Echtparen leren dat het huwelijk een verbond is. Niet alleen met elkaar, maar ook met God. Het is een geheim, een sacrament in de kracht van de Heilige Geest. Een ‘ja-woord’ met lange adem, for better and for worse. En als je dan toch gaat scheiden, kun je Gods Genade tijdens de eucharistie niet meer ontvangen. Je kunt dus niet meer ter communie gaan.

MUZIEK n De twee hoorcolleges van Leo Samama in de Zondagmatinees van 8 en 15 november gaan vooraf aan twee concerten waarin de Russische componist Alexander Skrjabin (1872-1915) eveneens centraal staat. Het ene is ook in De Paulus, het andere in het Concertgebouw.

W

‘De uitkomst van de synode is dat Christus vraagt om Herders en niet om Schriftgeleerden. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat er in Oegstgeest echte Herders zijn.’ En dat was nou net één van de hot items tijdens deze synode. Stel je voor: je bent gescheiden, hebt een nieuwe partner, allebei kinderen, gaat naar de kerk. De kinderen mogen, na hun vormsel, wel ter communie, en papa en mama niet. De wereld is veranderd; één op de drie huwelijken eindigt in scheiding. Waar Eijk wil dat de mensen in gesprek gaan met de pastoor over hoe en waaraan ze deel kunnen nemen, wil België, is de uitkomst van de synode, dat Christus vraagt om Herders en niet om Schriftgeleerden. En uit eigen ervaring kan ik zeggen dat er in Oegstgeest echte Herders zijn. Aaltje Knoop

In de aansluitende Zondagmatinee in De Paulus van 22 november laat pianiste Mashia Yulin horen welk een fenomenale pianist Skrjabin was, hoe ongebreideld zijn verbeeldingskracht. Zij vertolkt er, naast onder meer Preludes van Chopin, Skrjabins fascinerende Vierde en Negende pianosonate. Vervolgens klinkt in de Zaterdagmatinee van 28 november in het Amsterdams Concertgebouw Skrjabins superromantische orkestwerk Mysterium door het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor onder leiding van Markus Stenz. Dit concert is dan tegelijk via Radio 4 te beluisteren. Samama: “Na een handvol jaren in het buitenland keerde Skrjabin in 1910 weer terug in Rusland. Inmiddels gold hij als de grootmeester van de Russische toonkunst. Zijn composities werden steeds vaker uitgevoerd, ook door de meest vooraanstaande dirigenten. Hij was de goeroe voor een horde van jongelingen, mystieke aanhangers en componisten. Hij was de vertolker van de geest

De Russische componist Alexander Skrjabin (1872–1915)

van de revolutie en profeet voor een betere toekomst. Zonder ook maar een moment om te zien ging hij verder in het onbekende land van zwevende harmonieën, sidderende trillers, schemerende kleurenspectra en sensueel dansende klanken. In zijn ultieme mystieke handeling Mysterium zou de dans een plaats toebedeeld krijgen die geheel gelijkwaardig moest zijn aan die van mu-

Het heilige in het alledaagse LEZING n Op donderdag 12 november geeft prof.dr. Ruard Ganzevoort, hoogleraar Praktische Theologie aan de VU, om 20.00 uur in het Dorpscentrum een lezing over ‘Publieke theologie, het heilige in het alledaagse’.

Theologie is volgens Ganzevoort niet alleen voor thuis en in de kerk. Publieke theologie probeert de moderne cultuur van de samenleving van vandaag te begrijpen. De cultuur als vindplaats van ‘het sacrale’,

het heilige. Het gaat om inzicht en wijsheid in het leven van vandaag zoals dat onder andere in films, voorstellingen en popsongs tot ons komt. De kern van religieuze tradities is te vinden in compassie: verbondenheid, geraakt worden en verantwoordelijkheid nemen. Al ons spreken over ‘God’ of het heilige gaat over het hart, het wezen, de ziel, van onszelf en van de samenleving. Het heilige ontdekken in het alledaagse, weten wat het goede leven is en daar ook naar handelen.

Hockey en Muziek MUZIEK n Het was zondagmiddag extra genieten in het clubgebouw van de Leidsche Oegstgeester Hockey Club.

Aan het eind van de middag werden optredens gegeven door de leden van de club die hadden meegedaan aan workshops die Joost van Bergen Henegouwen en Job Fisser van Ber-

gen Muziek, en Annick van Gennip die middag hebben gegeven. Gabriëlle van Doorn van de Hockeybond was daarbij aanwezig. Zij is betrokken bij de pilot van de bond die het Hockey & Music Event samen met BUMA heeft opgezet. Het resultaat van de drumworkshop kon niet worden gedemonstreerd, wel traden enkele Bergen Bands op.

Fik Meijer BOEK n Op dinsdag 17 november zal Fik Meijer in het Dorpscentrum Oegstgeest ingaan op zijn boek ‘Jezus & de vijfde evangelist’. De historicus/schrijver/reisbegeleider en bekende Oegstgeestenaar brengt de historische Jezus tot leven aan de hand van de geschriften van de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus die enkele jaren na de kruisdood van Jezus in Jeruzalem werd geboren en uiteindelijk in Rome terechtkwam. 20.00 uur in Dorpscentrum Oegstgeest, Lijtweg 9. Entree: €5,-.

9

ziek, kleur en geur. “Toen in de zomer van 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, zag Skrjabin dit zelfs als een soort Voorbereidende Acte voor zijn nog onvoltooide Mysterium. Hij was van mening dat gebeurtenissen als oorlogen, opstanden, revoluties, als de buitenkant van innerlijke veranderingen gezien moesten worden.” Skrjabin was in Europa overigens een van de vele invloedrijke intellec-

Agenda K&O Oegstgeest CURSUSSEN - Volksuniversiteit K&O Oegstgeest heeft in november weer een mooi programma.

Zondagmiddag 22 november om 14.30 uur draait men een schitterende film: ‘Cria cuervos’ - van regisseur Saura. Hierin zijn heden en verleden op een toegankelijke manier met elkaar verweven. € 8,50 inclusief tapas en drankje. Beren in het Noorderlicht - een mythologische tekenfilm, wordt besproken op 13 november om 10.00 uur. Prijs: € 16,Deze filmbespreking door Mw drs. Corina Zuiderduin neemt je mee naar een wereld vol magie en prachtige landschappen, een wereld waar mensen in harmonie met de natuur leven. Het neemt je mee naar de betoverende wereld van de Indianen en naar de Inuït van

Alaska. Tegelijkertijd zijn er ook Europese en Boeddhistische elementen in te herkennen. Een lezing met prachtige afbeeldingen over wijsheid uit eeuwenoude mythen. Op creatief vlak is er onder andere de Workshop olieverf voor beginners onder leiding van Marjolein Bresser (www. Marjoleinbresser. nl). Zij hanteert een speciale methode waarmee je in vier uur een ontzettend leuk schilderij op klein formaat kunt maken. Er zijn verschillende data, informeer naar de mogelijkheden. Deze cursussen vinden alle plaats bij K&O Oegstgeest - Lange Voort 2 u - 071-5237165 -. De lezing wordt gehouden in de Bibliotheek Bollenstreek Oegstgeest www.ko-oegstgeest.nl

Vers van de maand DE OPTREK

De optrek zei: ‘ik ben geschrokken, Zo slecht als ik ben opgetrokken! Ik kraak als ik mijzelf beklop! En toch trekt men mijn prijs nog op! Het dak van mijn vertrek is lek, Maar ‘k ben als optrek zeer in trek En wie in mij zijn intrek neemt Wil daarvoor - ook al lijkt het vreemdAls ‘t moet desnoods te veel betalen… En als hij hypotheek moet halen Kan ‘t ook niet schelen wat die kost: Een optrek is geen aftrekpost.’

De energie spatte ervan af tijdens de muziekworkshops. | Foto: Wil van Elk.

tuelen die aan de vooravond ervan deze oorlog noodzakelijk achtte, als een bevrijding zag. Samama’s hoorcolleges spreken tot de verbeelding aangezien hij componisten en hun oeuvre telkens in een levendig cultuurhistorisch perspectief plaats. Bij hem geen “musicologentaal”, al wat hij vertelt is toegankelijk voor een ieder die zijn oor te luister legt. Zie www.musaix.org.

‘Wanneer je op Funda de verkoopprijzen van huizen in oud Oegstgeest ziet, de verbouw kosten erbij

rekent en de snelheid waarmee ze worden gekocht en opgeknapt, krijgt een vertekend beeld van de huidige economische en maatschappelijke verhoudingen. Oud komiek en tekstschrijven Alexander Pola (1914-1992), bekend van ‘Zeg eens AA’ en ‘farce Majeur’, laat zo’n optrekje aan het woord. Lekkend en krakend in de voegen blijft voor velen de sfeer van vroeger, aangepast aan de eisen van vandaag, aantrekkelijk. Kosten noch moeiten worden gespaard, zelfs zonder aftrekposten. Woongenot staat nog altijd hoog op het lijstje van ieders verlangen naar een goed en gelukkig leven.’ Ronald da Costa


AUTO-AIRCO SERVICE

0,VANAF € 6 EX. BTW GARAGEBEDRIJF ALEX KLEINHUIS

Voor een echte kunststof dakkapel ga je naar Rijnland Kozijnen! Nooit lekkage en tocht dank zij de innovatieve polyester sandwichconstructie! De dakkapel van Rijnland Kozijnen kent nog veel meer voordelen: • Naadloos in een mal op maat gemaakt; • Licht en zeer sterk eindproduct; • De gebruikte materialen zijn uitstekend akoestisch en thermisch isolerend; • In alle kleuren en UV-resistent; • Grote variatie in maatvoering; • Verschillende uitvoeringen van boeiboord mogelijk; • Geen zwarte aanslag! • Zonder twijfel de fraaiste dakkapel

VALKENBURG

g De beste oplossin voor jullie ruimteprobleem!

RUIM 25 JAAR AIRCO-ERVARING Bel voor het maken van een afspraak

071-4077364 Voor een systeemdiagnose/reparatie van uw aircoinstallatie in uw voertuig en het uitlezen van foutcodes van de diverse computers in uw auto en natuurlijk voor het regelmatig onderhoud van uw kostbare aircosysteem.

Rijnland Kozijnen kunstenaars met kunststof Kom naar onze showrooms of kijk op internet en overtuig u van de superieure kwaliteit.

RAMEN | DEUREN | SCHUIFPUIEN | GEVELBEKLEDING | DAKGOTEN | DAKKAPELLEN Katwijk, Heerenweg 3b Telefoon (071) 408 17 71

Bloemenlaan 5 • 2235 EM Valkenburg (ZH)

De showroom is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

www.rijnlandkozijnen.nl

Uw specialist in zitten!

“Bij ons vindt u een grote collectie zitgroepen. Met de vertrouwde kwaliteit die u van Baalbergen verwacht. Ook maatwerk, dus u zit altijd goed! Zoals bijvoorbeeld model ‘TALO’: zithoogte én zitdiepte zijn aan te passen. En ook met een klein budget kunt u slagen: hoekbank ‘SATURN’ kost bijvoorbeeld € 879,- Dus tot ziens in de winkel!”

LICHT

IN DONKERE DAGEN

CADEAU!

Voor elke €100,- die u besteedt aan een nieuwe zitgroep ontvangt u een verlichtingscadeaubon t.w.v. €10,- !

TEMPO strakke bank, stevige zit en hoge rug. 3 + 2 zits in stof v.a. € 1.175,-

SATURN prettig geprijsd hoekbankje: 2,5 + ligeiland (260 x 215) v.a. € 879,-

FARO stoere bank in meerdere zithoogtes en dieptes, 3 zits (230 cm) nu v.a. € 1.198,-

PARADISO hoekbank met verstelbare rug. v.a. € 1.580,- Ook als losse bank

TALO bank-op-maat: 3 zithoogtes/ zitdiepte verstelbaar. 2,5 + 2 v.a. € 2.495,- Leverbaar in stof en leer.

openingstijden dinsdag t/m zaterdag .-. uur • Ambachtsweg  •  ah Katwijk telefoon  -  • baalbergenkatwijk@gmail.com • www.baalbergenkatwijk.nl


OEGSTGEESTER COURANT

nieuws

WOENSDAG 4 NOVEMBER 2015

11

LEZERS SCHRIJVEN De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor brieven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Brieven mogen niet meer dan 250 woorden bevatten. Ingezonden brieven worden alleen geplaatst met naam en adres. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

Vliegtuighinder

D

e discussie over vliegtuighinder emmert nu al decennia door. In het verleden is gebleken dat de klachten bij een meldpunt veelal van dezelfde klagers kwamen. Ik vind dat gezeur. Het geluid van vliegtuigen boven ons dorp is nauwelijks storend en wie van lawaai spreekt, overdrijft. De toestellen zijn in de loop der jaren steeds minder luidruchtig geworden. Wij wonen pal onder de aanvliegroute van de Kaagbaan, waar ze - naar schatting - 700 à 800 meter hoogte overkomen. Binnenshuis horen we niets. Buiten enig geluid, maar geen storend gebrom. Op de uitzondering na van een enkele grote machine die te laag vliegt. Dat fijnstof zou kunnen. De gevel van ons gebouw, bedekt met kunststof platen, heeft inderdaad een roetlaagje. Maar wie van fijnstof spreekt, moet eens in Manhattan geweest zijn, dat overigens zeer bewoonbaar is. Bedenk dat Schiphol één van de trekpaarden van onze economie is. Daar moeten we niet dwars voor gaan liggen. Ik ben zelfs voorstander van uitbreiding. Het heeft ons de welvaart gebracht waar wij nu in leven. En wat Oegstgeest betreft: Daar waait altijd een frisse zeewind. Dus niet zeuren over vliegtuiglawaai en fijnstof! B.V. Voskuil, Rustenborchdreef

Haaswijklaan

I

n de laatste uitgave van de Oegstgeester Courant besteedt Wil van Eik aandacht aan de problematiek rond de herbestrating (asfaltering) van de Haaswijklaan. Wat ik mis, is een kritische kanttekening m.b.t. de actie zelf. Ik maak dagelijks gebruik van de Haaswijklaan en naar mijn mening was er in het geheel geen noodzaak om opnieuw te gaan asfalteren. Gezien de discutabele financiële positie van de gemeente lijkt mij, dat genoemde actie beter achterwege gelaten had kunnen worden evenals de asfaltering van een gedeelte van de Haarlemmerstraatweg: geldverspilling. W. de Jong

Aan alle gemeenteraadsleden,

O

p 5 november 2015 zult u de conceptbegroting van het College voor de jaren 2016-2019 behandelen, welke wordt voorbesproken in de commissievergadering van 29 oktober. Deze begroting is weliswaar sluitend, maar het is de vraag of zij voorziet in de herhaaldelijk door ons bepleite handhaving, in de een of andere vorm en met een bruikbare omvang, van een programmasubsidie voor K&O. In gesprekken van ons dagelijks bestuur in het voorjaar met bijna alle fracties hebben wij ons plan de campagne aangegeven. Dat gaat uit van de premisse dat een organisatie als de onze in een behoefte voorziet en het waard is in stand te houden. Dat werd door u allen beaamd. Van onze kant gaven wij aan er alles aan te zullen doen het financieel rendement van K&O op te voeren, maar wel konden wij aantonen dat zelfs dan wij het niet geheel zonder programmasubsidie konden stellen. Als streefgetal gaven wij aan dat we € 20.000 per jaar nodig zouden hebben (dit jaar kregen wij nog € 38.000). Wij peilden het gevoel bij alle fracties dat de door het college aangegeven afbouw (in 2016 nog € 18.000 en vanaf 2017 helemaal niets meer) veel te snel gaat. Daaruit putten wij hoop dat u bij de begrotingsbehandeling in ieder geval zult eisen de komende twee jaar dat bedrag op € 20.000 te handhaven. Intussen gaan wij door met bovenbedoelde maatregelen, die in hoofdzaak bestaan uit het drukken van kosten, het verhogen van inkomsten en meer samenwerking met anderen. Omdat wij jaarprogramma’s ontwerpen in het voorjaar van jaar x en pas de resultaten kunnen meten in het najaar van het jaar x + 1 kunnen wij nog niet vaststellen of enkele al genomen maatregelen effect hebben. De indicatie is er helaas al wel dat de daardoor noodzakelijke cursusprijsverhoging heeft geleid tot enige afname van het aantal deelnemers. Een van onze maatregelen is er daarom op gericht onze klanten duidelijk te maken dat zij de cursusprijs niet moeten vergelijken met die van vorig jaar, maar met wat men elders vraagt en wat zij er zelf voor over hebben. Hoe dan ook, als u de collegebegroting niet weet bij te doen stellen op dit punt, een fractie van het totale begrotingsbedrag, dan is het binnen twee jaar ‘over en uit’ voor K&O en heeft het zelfs geen zin meer met ingenieuze maatregelen te komen die pas op enige termijn effect sorteren. Met vriendelijke groet, Drs. W.J.E. van Rijn, voorzitter K&O

Fietsen langs de Klink

W

at voor plannen er ook komen voor de Klinkerbergerplas, het gebied mag niet gesloten worden voor wandelaars. De paden moeten niet alleen worden opengesteld voor wielrijders en brommers. Fietspaden zijn er al genoeg en dus hoeven ze hier niet ook nog te fietsen. Ik loop daar heel vaak te wandelen, soms met de hond, maar ook vaak zonder hond, zo als ook veel mensen doen. Je komt daar heerlijk tot rust en tot je zelf in de mooie natuur. Laat dat AUB zo blijven. Veel ouderen lopen daar ook vaak hun dagelijkse rondje; goed voor het lichaam, geest en conditie. Dus AUB geen fietsen en brommers daar. J.P.Glasbergen, Rijnsburg

Burgemeester Waaijer prees de betrokkenheid vanuit het dorp bij de opvang van de vluchtelingen. | Foto: Wil van Elk.

Waaijer bedankt vrijwilligers OPVANG n Medewerkers van de gemeente, van de sporthal en vrijwilligers die zich spontaan hebben aangeboden, kregen bij monde van burgemeester Jan Waaijer afgelopen donderdag een dankwoord voor hun zeer gewaardeerde inzet. Door Wil van Elk en Willemien Timmers

De vrijwilligers spraken van een vriendelijke sfeer tijdens de opvang in de sporthal. Zij zorgden dat alles gladjes verliep en hielpen bij het uitdelen van eten, het houden van een kledingbazaar, ze gingen (lopend) met vijftig vluchtelingen mee naar het zwembad of zorgden voor een sportieve bezigheid op het voetbalveld of in de tafeltennishal. Ook werden er veel spelletjes gespeeld. De burgemeester: “De regio werd zwaar belast met deze crisisopvang. Bij Libertas en het Rode Kruis draaiden ze op volle toeren!”. Hij prees de enorme betrokkenheid

vanuit het dorp. “Namens het college spreek ik mijn trots en dankbaarheid uit. Dankzij u hebben we ons als dorp van onze meest warme en gastvrije kant laten zien.” Ook ‘s avonds tijdens de raadsvergadering waren er warme woorden voor vrijwilligers en ambtenaren. “We hebben in ons dorp een grote rijkdom aan welwillende mensen met een warm hart,” sprak Leefbaar Oegstgeest-raadslid Karin Rosdorff. Andere raadsleden sloten zich hierbij aan. De groep van 250 vluchtelingen die al drie weken van sporthal naar

sporthal in de regio verhuisde, heeft sinds vorige week vrijdag, 30 oktober, zijn intrek genomen in het voormalige TNO-gebouw aan de Wassenaarseweg in Leiden. De gemeente Leiden heeft afspraken gemaakt met de eigenaar en huurt het pand voor één jaar. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft ook in Oegstgeest gekeken naar mogelijke panden voor de noodopvang van vluchtelingen. “Als mogelijkheden zijn naar voren gekomen de leegstaande panden bij Teylingereind en ruimte binnen Rivierduinen. Bij beide lokaties is het COA aan zet,” sprak de burgemeester, die net als VVD-raadslid Spaargaren daarbij benadrukte dat een goede communicatie met de inwoners van Oegstgeest in dezen essentieel is.

B&W: Geen onderzoek verkabeling POLITIEK n Op 27 oktober heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten zelf geen initiatieven te ontplooien om de Oegstgeester hoogspanningsleiding te verkabelen. Dit meldt de Stichting Burgerinitiatief Oegstgeest Hoogspanning Ondergronds (BOHO). Dit besluit betekent concreet dat de gemeente geen opdracht gaat geven aan netbeheerder TenneT voor een haalbaarheidsonderzoek naar het ondergronds brengen van de hoogspanningslijn. “Dat is het

slechte nieuws,” stelt BOHO. “Er is echter ook goed nieuws, namelijk dat het college ruimte laat voor ons initiatief om door te gaan. Zij geven aan open te staan om in een later stadium de draad weer op te pakken.” Een van de eerstvolgende activiteiten van BOHO is een rondetafelgesprek met gemeenteraadsleden, waarbij men van gedachten gaat wisselen over de stand van zaken en verdere plannen. “Ook gaan we door met het verkennen van de mogelijkheden tot verkabeling. Naar verwachting hebben wij hierover eind dit jaar een realistisch beeld.”

Cruciaal voor een mogelijke verkabeling van de Oegstgeester hoogspanningsleiding is het draagvlak ervoor bij de bewoners en andere belanghebbenden. BOHO verwacht in de loop van januari 2016 een tweede informatieavond te kunnen organiseren. “Uitgaand van een kostenneutrale oplossing willen wij met inwoners van Oegstgeest het gesprek aangaan over onderwerpen als kostendragers (zoals beperkte woningbouw), mogelijkheden voor verbeteren van de (groene) omgeving en kansen om andere knelpunten op te lossen.”

Dorpsmarketing Oegstgeest VERVOLG VAN DE VOORPAGINA Door Eric Kijkuit

Toch zijn er ook een aantal kanttekeningen bij het symposium te plaatsen. Zo werd van tevoren de suggestie gewekt dat er op het symposium naast luisteren en kijken ook meegepraat kon worden. Het meepraten bleef op de keeper beschouwd beperkt tot indrukken van een stemkastje en de mogelijkheid om via een microfoontje in hetzelfde stemkastje een stemverklaring te geven. Voor de aanwezige belanghebbende bleek het gebrek aan dialoog en/of discussie geen probleem. In het voortraject hadden zij immers hun input kunnen leveren. Daarnaast bleef het aan

het einde van de avond onduidelijk wat precies het verhaal “over ons dorp zou moeten zijn en hoe dit verhaal het beste kan worden ingezet”. Hiermee lijkt het alsof het voor Dorpslab en Tönjann het primair gaat om het creëren van steun voor een Oegstgeester marketingorganisatie. Het inhoudelijke verhaal lijkt van secundair belang. Ook het vraagstuk van financiën is nog niet kannen en kruiken. Zijn de Oegstgeester ondernemers freeriders of gaan ze bijdragen? Avondvoorzitter Esther Peters koos er voor om de aanwezigen in de zaal hierover niet te raadplegen met als argument dat de techniek dit niet zou toelaten. De suggestie om de zaal te raadplegen op basis

van handopsteken liet zij laan zich voorbij gaan. Dat weerhield Mark Cremers van het Platform voor Oegstgeester Ondernemers (PVOO) er overigens niet van om te reageren op deze vraag. Volgens Cremers ligt een bijdrage wel in de rede, maar in welke vorm en hoe groot die dan wordt liet hij in het midden. Tenslotte, de reactie van waarnemend burgemeester Jan Waaijer (CDA) vanuit de zaal kan opmerkelijk worden genoemd. Hij vergeleek dorpsmarketing met een tandem en ‘we zien wel of we als gemeente Oegstgeest achterop springen’ . Onduidelijk bleef voor de toehoorders wat de voor dorpsmarketing verantwoordelijk wethouder Tönjann van deze uitspraak vond.


Een jeugd- en gezinswerker aan het woord Aan het woord is Sibylle, ze is één van de jeugd- en gezinswerker in het Centrum voor Jeugd en Gezin die ouders en kinderen sinds 1 januari hulp biedt bij vragen over o.a. ontwikkeling, gedrag en gezinssituaties.

Steuntje in de rug

Het Centrum voor Jeugd en Gezin: nu ook voor (jeugd)hulp op maat Sinds 1 januari is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) uitgebreid: je kunt nu ook voor jeugdhulp terecht bij het CJG. Het CJG is er dus bij alle vragen over opvoeden en opgroeien en voor hulp op maat. In het CJG werken deskundigen uit verschillende organisaties samen om je snel en persoonlijk te ondersteunen: jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen, pedagogen, jeugd- en gezinswerkers en maatschappelijk werkers. Naast ouders en opvoeders kunnen ook kinderen, jongeren, opa’s en oma’s en professionals bij het CJG terecht.

Voorlezen: leuk en belangrijk Heb je wel eens naar het gezicht van een kind gekeken dat wordt voorgelezen? Voorlezen is leuk en leerzaam, al vanaf de babyleeftijd. Samen een boekje lezen, plaatjes kijken en verhaaltjes vertellen versterkt de band met je kind en uit onderzoek is bekend dat kinderen die al op jonge leeftijd worden voorgelezen daar hun hele leven lang profijt van hebben. Voorlezen wordt in Oegstgeest op verschillende manieren gestimuleerd. - alle kinderen van 3 maanden krijgen een waardebon voor een Boekstartkoffertje thuisgestuurd. In het koffertje vind je informatie over voorlezen, leuke boekjes en een bon voor gratis lidmaatschap van de bibliotheek - elke 1e woensdag van de maand wordt er voor kinderen

voorgelezen in de bibliotheek - elk kwartaal zoeken de bibliotheek en het Centrum voor Jeugd en Gezin een boek uit dat we in het CJG en de bibliotheek hebben klaarliggen om in te kijken en te lezen - de Voorleesexpress is er voor kinderen tussen 2 en 8 jaar die achterlopen in hun taalontwikkeling en waar voorlezen thuis niet zo veel voorkomt. Een vrijwilliger komt 20 weken lang een uurtje per week voorlezen. Zo komen kinderen in aanraking met boeken, wordt het leesplezier vergroot en zien ouders hoe ze voorlezen onderdeel van het dagelijks leven kunnen maken. Kijk voor meer informatie op www.voorleesexpress.nl.

“Bij opvoeden en opgroeien horen vragen”, zegt Sibylle. “In elk kinderleven is er wel eens een moment dat je je als ouder afvraagt: ‘hoe pak ik dit aan’ of ‘heeft mijn kind misschien extra hulp nodig’. Die situaties zijn heel divers: soms heb je een kleine vraag, maar soms is het ingrijpender. Het is dan fijn als iemand met je meedenkt.

De Jeugd- en Gezinswerkers Sibylle werkt al jaren in de zorg voor jeugd, maar sinds 1 januari is ze vanuit MEE werkzaam als jeugd- en gezinswerker binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Oegstgeest. ‘Er is dit jaar veel veranderd in de zorg. De jeugdzorg is nu bij de gemeenten belegd. Het doel is om zorg dichter bij de mensen zelf te organiseren, zodat er gemakkelijker ingespeeld kan worden op vragen van ouders en kinderen. Op die manier kan er sneller zorg geleverd worden en zijn er minder wachtlijsten. Het team van jeugd- en gezinswerkers levert die zorg, in samenwerking met andere partners.

of de school. Als jeugd- en gezinswerkers kunnen we veel zelf betekenen voor een gezin. En als een specialist nodig is voor onderzoek of behandeling kunnen wij er voor zorgen dat die zo snel mogelijk via ons wordt ingeschakeld.”

Ondersteuning in alle vormen en maten “Hoe onze ondersteuning eruit ziet? Dat is afhankelijk van de vraag en wat bij het gezin past. We voeren bijvoorbeeld gesprekken met ouders en kinderen, op het CJG, bij ouders thuis of op scholen. We hebben ook veel materialen om mee aan de slag te gaan, bijvoorbeeld filmpjes, boeken of spellen. En er kan videotraining geboden worden. Als er meerdere ouders of kinderen zijn met een zelfde soort vraag kunnen we hen ook een cursus aanbieden: zo geeft mijn collega nu een weerbaarheidstraining voor kinderen, maar we kunnen bijvoorbeeld ook bijeenkomsten over opvoeden organiseren of een training voor jongeren van wie de ouders gaan scheiden. Vaak is het voor deelnemers heel fijn om te zien dat ze niet de enigen zijn met vragen en

“Laatst heb ik een jong meisje geholpen. Haar ouders waren gescheiden en na overleg tussen de intern begeleider van school en moeder namen ze contact op. Moeder gaf aan dat haar dochter last had van de scheiding en daardoor niet lekker in haar vel zat en zich op school wat terugtrok. Haar dochter wilde wel met iemand praten. Samen met het meisje heb ik een aantal keren getekend, bijvoorbeeld de huizen van de ouders en personen die belangrijk voor haar zijn. Van daaruit zijn we in gesprek gegaan. Het was voor haar vooral fijn om een veilige plek te hebben waar ze kon praten en om haar gevoelens een plek te geven. Ook merkte ze dat het helemaal niet gek is dat ze zich even niet zo prettig voelde. We hebben maar een paar afspraken gehad, maar toch voelde ze zich al beter.”

“We krijgen ook vragen van mensen in moeilijke gezinssituaties. Zo was er een vraag van een jongen die huiselijk geweld tussen ouders mee had gemaakt. Samen met de ouders is bekeken wat zij voor hun zoon konden betekenen en of een jeugd- en gezinswerker de jongen zou kunnen helpen met de verwerking. Via de jeugden gezinswerker is maatschappelijk werk betrokken die met ouders relationele en praktische zaken oppakt.’’

is. Of er speelt iets in de thuissituatie. Bijvoorbeeld een echtscheiding die – begrijpelijk – ook z’n weerslag heeft op de kinderen of kinderen die te maken hebben met rouw. We hebben ook vragen gehad van ouders die zelf te maken hebben met psychische klachten of een burn-out en tips willen over hoe ze er in die situatie toch kunnen zijn voor hun kind.”

Samenwerken “Om de juiste ondersteuning te kunnen organiseren werken we veel samen met anderen. Met de verpleegkundigen, jeugdartsen en pedagoge binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin, maar ook met bijvoorbeeld huisartsen, het Sociaal Team, psychologen praktijken, het jongerenwerk en met vrijwilligersprojecten, zoals de Voorleesexpress of Schuldhulpmaatje. De scholen in Oegstgeest hebben allemaal een jeugd- en gezinswerker als contactpersoon. Op sommige scholen hebben we spreekuren, waar ouders terecht kunnen. Ook kunnen we kinderen op de school spreken of bijvoorbeeld een observatie in de klas doen.”

Ik geniet van mijn werk Op de vraag of de gewenste verandering ook lukt: “In deze nieuwe situatie lukt het goed om de hulp te kunnen bieden die nodig is. Dat begint al direct bij de eerste vraag van ouders. Ze hoeven niet meer bij verschillende organisaties aan te kloppen, maar hebben aan het CJG één punt waar ze voor al hun vragen terecht kunnen. Bij elke vraag bekijken we wie die specifieke vraag het beste kan oppakken. Bijvoorbeeld een verpleegkundige of de pedagoge als het gaat om opvoedvragen waar ouders met een aantal adviezen of gesprekken zelf weer mee verder kunnen. Bij wat complexere vragen kunnen jeugd- en gezinswerkers helpen. Dit zijn medewerkers uit verschillende organisaties, zoals Kwadraad, Cardea, Rivierduinen en Curium, die samen veel deskundigheid hebben op het gebied van opvoeding, opgroeien en ontwikkeling. Samen met de ouder en het kind bekijken we welke ondersteuning nodig is. We kijken daarbij naar wat de ouder en het kind zelf kunnen en willen. En we bespreken ook wat mensen uit het netwerk kunnen betekenen, bijvoorbeeld familie, vrienden

om tijdens de bijeenkomst ervaringen en informatie met elkaar uit te wisselen. Op de website is een overzicht te vinden van alle trainingen die we geven.

Bij alle vragen over opvoeden en opgroeien “Het soort vragen waarbij we kunnen ondersteunen is heel breed. Ouders komen bijvoorbeeld bij ons omdat ze zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind, omdat ze moeite hebben met grenzen stellen of willen weten hoe ze om kunnen gaan met een kind dat vaak boos

“Ik heb het goed naar m’n zin als jeugd- en gezinswerker in Oegstgeest. Het contact met ouders en kinderen vind ik fijn. Ook de diversiteit van de vragen die ik krijg maakt mijn werk mooi. Soms zijn een paar gesprekken voldoende en soms help je ouders of een kind door kleine momenten en echt stapje voor stapje verder.”

Contact? “Je kunt contact met de jeugd- en gezinswerkers opnemen via de aanmeldknop op de website van het CJG of door te bellen met 088 – 254 23 64.”

‘Een andere vraag kwam van ouders die zich zorgen maakten over het gamegedrag van hun zoon. Hij zat hele dagen achter zijn computer en zij wisten niet wat ze daarmee aan moesten. Ik heb hen meer verteld over gamen en mogelijke gevolgen van veel gamen. Ook heb ik tips gegeven over hoe ze dit met hun zoon bespreekbaar konden maken, bijvoorbeeld door gesprekken over zijn dagindeling en vervolgopleiding. Daarnaast hebben we gekeken hoe we het sociale netwerk om de jongen heen groter konden maken, zodat er ook meer afleiding is. Voor ouders betekende mijn hulp vooral een steuntje in de rug.”

Contact met het Centrum voor Jeugd en Gezin? Je kunt op verschillende manieren contact opnemen met of je vraag stellen aan de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin: online, telefonisch of je kunt even binnenlopen. Het CJG heeft ook een facebookpagina waar je leuke tips, nieuwtjes en informatie vindt. W www.cjgoegstgeest.nl (speciaal voor jongeren is er www.hoezitdat.info) Op de website vind je ook: - de aanmeldknop voor contact met een jeugd- en gezinswerker - en je kunt je vraag rechtstreeks stellen door te chatten met één van de medewerkers. T 088 – 254 23 84


Interview met Bea en Mariëtte van het Sociaal Team Oegstgeest

We helpen bij heel diverse vragen

“Mensen komen met heel uiteenlopende vragen bij ons”. Aan het woord zijn Mariëtte en Bea, sinds 1 januari vanuit Kwadraad en de WMO-afdeling van de gemeente werkzaam in het Sociaal Team Oegstgeest. “men wil bijvoorbeeld weten welke ondersteuning mogelijk is bij een ziekte of beperking, wat er gedaan kan worden om als oudere zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen, zoals mogelijkheden voor verpleging, thuiszorg of vervoer. Of men heeft persoonlijke problemen en wil daar graag eens over in gesprek. Eigenlijk kan men voor alle vragen op het gebied van zorg en welzijn bij ons terecht. Ook de buren en kinderen. En met ideeën voor de wijk is men ook van harte welkom!”

Sociaal Team Oegstgeest Sinds dit jaar kunt u met al uw vragen over zorg en ondersteuning terecht bij één team: het Sociaal Team Oegstgeest. Het team denkt met u mee en helpt u bij het vinden van oplossingen bij uw vragen. Het Sociaal Team is er ook om bewoners, wijknetwerken en organisaties samen te brengen.

Team van verschillende deskundigen “De medewerkers van het Sociaal Team werkten allemaal al in Oegstgeest, maar sinds dit jaar doen we dat binnen dit team. Dat maakt dat we nog beter kunnen samenwerken. Doordat het team bestaat uit medewerkers van verschillende organisaties, hebben we veel deskundigheid in huis. Als een klant een vraag aan 1 van ons stelt, kunnen we nu makkelijker en sneller met de andere medewerkers bekijken wie bij deze vraag het beste ondersteuning kan bieden.”

Eén gezin, één plan “Naar aanleiding van de vraag gaan we met de hulpvrager in gesprek. We kijken daarin naar de hele situatie. Soms blijkt dat er al ondersteuning is en dat meerdere hulpverleners zijn betrokken. We zorgen dan dat er één persoon is die samen met de klant het overzicht houdt: één gezin, één plan”.

Nieuwe website voor het Sociaal Team Oegstgeest Bij een nieuw team hoort ook een nieuwe website. Vanaf 1 november is de nieuwe, frisse website van het Sociaal Team Oegstgeest online. En we zijn er trots op! De website laat goed zien wie het team is en wat we ze kunnen doen. Op de website vindt u uitgebreide informatie over alle onderwerpen rondom zorg en welzijn. Bijvoorbeeld over hulp bij de huishouding, vervoer, begeleiding, zorg, vrijwilligerswerk, ondersteuning bij een beperking, ondersteuning aan man-

telzorgers, werk en inkomen. Bij vragen kunt u rechtstreeks via de website contact met het team opnemen. Neem zelf eens een kijkje: www.sociaalteamoegstgeest.nl.

Soms vragen mensen om bepaalde ondersteuning, maar blijken er door een gesprek andere oplossingen te zijn die beter passen”. “We zijn in het Sociaal Team goed op de hoogte van de mogelijkheden in Oegstgeest en zoeken bij elke situatie samen met de hulpvrager naar een

passende oplossing. Vaak zijn er familieleden of buren die kunnen bijspringen. En er zijn in Oegstgeest veel vrijwilligers die kunnen helpen.” Als Sociaal Team kunnen we ook zelf kortdurende ondersteuning bieden. Als een voorziening nodig is, zoals bijvoorbeeld een voorziening voor vervoer of voor wijkverpleging, zorgen wij voor de inzet daarvan en als hulp van een specialist nodig is, zorgen we ervoor dat die zo snel mogelijk wordt betrokken.

Eigen kracht? “De term ‘eigen kracht’ lijkt de laatste tijd zo’n hype te zijn. Het voelt soms een beetje alsof er wordt gezegd: ‘doe het allemaal zelf maar’. Toch betekent het voor de medewerkers van het Sociaal Team wel degelijk iets. Wij vinden dat eigen kracht vooral inhoudt dat je je bewust wordt van je eigen mogelijkheden. Vaak heeft een hulpvrager al veel gedaan voordat hij aanklopt bij het Sociaal Team en dan kan het voelen alsof er geen mogelijkheden meer zijn. Wij proberen de hulpvrager te laten zien dat ze minder afhankelijk zijn dan ze misschien soms denken. En we gaan met hen op zoek naar nieuwe oplossingen. Bij onze klanten zien we dat dat vaak al erg oplucht.”

Bea: “Laatst nam iemand contact op voor een aanvraag voor de Regiotaxi. Toen ik bij haar thuis kwam op gesprek bleek haar vraag vooral te gaan over mogelijkheden om onder de mensen te komen. Ze voelde zich wat eenzaam, maar durfde zelf de stap niet te zetten om eropuit te gaan. Samen hebben we een plan gemaakt: aanvankelijk leek een vrijwilliger die mevrouw begeleidde naar activiteiten in het dorp een logische stap. Uiteindelijk gaat ze nu met de Dorpsbus meerdere keren per week naar groepsactiviteiten van Radius. Ze durft weer meer buitenshuis te komen en voelt zich minder eenzaam. Op den duur wil ze ook zelf vrijwilligerswerk gaan doen, dus ik bekijk nu met haar wat daarvoor de mogelijkheden zijn.”

Mariëtte: “Ik had laatst een gesprek met een mevrouw die te maken had met rouw. In het gesprek kwam ik erachter dat er ook financiële vragen waren. Samen met haar heb ik bekeken wie haar bij die vragen zou kunnen helpen. Binnen haar eigen kennissenkring was iemand met veel verstand van financiën en die het leuk vindt om dat uit te pluizen. Hij heeft haar tips en tricks gegeven om het overzicht te houden en haar geholpen bij het aanvragen van financiële voorzieningen.”

Typisch Oegstgeest “Het is goed om te zien dat er in Oegstgeest zoveel mensen zijn die zich vrijwillig voor een ander inzetten. Er is een grote betrokkenheid en er zijn veel mogelijkheden om aan activiteiten deel te nemen. Als Sociaal Team willen we er ook daarvoor zijn: we denken mee wanneer mensen anderen willen ontmoeten, maar ook wanneer ze zelf actief willen zijn door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of als ze ideeën voor hun wijk hebben.”

Mantelzorgondersteuning Zorgt u voor langere tijd voor een partner, kind, ouder of vriend die hulpbehoevend is? Bijvoorbeeld vanwege ouderdom, een chronische ziekte, psychische klachten of een (verstandelijke) beperking? Dan bent u mantelzorger. Als mantelzorger kiest u er niet voor om te gaan zorgen: vaak ‘loopt het zo’, vanwege de emotionele band die er is met de persoon die zorg nodig heeft. Het gaat om zorg die meer is dan normaal gebruikelijk is.

WAT EEN GELUK DAT ER MANTELZORGERS ZIJN!

Mantelzorgers zijn de laatste tijd vaker in het nieuws. Zorgen voor een ander is niet altijd even makkelijk, vaak vraagt het veel van de mantelzorger. Tegelijkertijd wordt het beroep dat op de omgeving van een hulpbehoevende wordt gedaan steeds groter, waardoor mantelzorgers soms zelf overbelast raken en ondersteuning nodig hebben.

Wat kan het Sociaal Team Oegstgeest voor mantelzorgers betekenen? Zowel de hulpbehoevende als de mantelzorger kunnenmet vragen bij het Sociaal Team terecht. U hebt misschien vragen over praktische zaken, of u heeft weinig tijd voor uzelf of voor sociale contacten. De behoefte aan ondersteuning hangt af van uw persoonlijke situatie. Het Sociaal Team brengt bij vragen altijd de hele situatie in kaart, bijvoorbeeld ook welke personen er om de hulpvrager heen staan en die iets voor hem/haar (kunnen) betekenen. De samenwerking tussen de klant, de mantelzorger en de medewerker

van het Sociaal Team is heel belangrijk. Mantelzorgers zijn expert wat betreft de wensen en behoeften van hun naasten. De medewerkers van het Sociaal Team betrekken de mantelzorger dan ook nauw bij de zorg en de afspraken die worden gemaakt zijn altijd in afstemming met de hulpbehoevende èn de mantelzorger. Daarnaast wordt ook altijd besproken hoe het met de mantelzorger gaat, of het lukt de zorg te bieden en wat nodig is om het vol te kunnen houden. De medewerker van het Sociaal Team is ook voor hem/

haar een luisterend oor. Het Sociaal Team is goed op de hoogte van de ondersteuningsmogelijkheden en kan bijvoorbeeld informatie geven over mantelzorgcafé’s of het inschakelen van vrijwilligers. Ook kunnen ze helpen bij het regelen van tijdelijke overname van de zorg of de inzet van persoonlijke begeleiding, zodat een mantelzorger wat tijd heeft voor zichzelf. Het Sociaal Team reikt ook de ‘Leidse Pas’ uit als waardering van de gemeente aan mantelzorgers. De pas biedt ruimt 150 kortingen en acties bij musea, restaurants en winkels in Oegstgeest en Leiden.

Contact met het Sociaal Team Oegstgeest? U kunt op verschillende manieren contact opnemen met het Sociaal Team: online, per mail of telefonisch. Het Lokaal Loket gaat op in het Sociaal Team en het inloopspreekuur op de Lijtweg vervalt per 1 november 2015. Via de diverse contactmogelijkheden wordt u direct geholpen door een medewerker van het Sociaal Team. T W E

T 071 519 14 99 (ma- vr 09.00 – 13.00 uur) www.sociaalteamoegstgeest.nl sociaalteam@oegstgeest.nl


Gemeentenieuws Uitgave van Gemeente Oegstgeest

Dag van de Mantelzorg in Oegstgeest Tijdens de Dag van de Mantelzorg op 10 november, worden in het hele land activiteiten georganiseerd om mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Oegstgeest organiseert een ochtend met verschillende workshops en een lunch. Mantelzorgers zijn van harte uitgenodigd hier aan deel te nemen, en een gezellige ochtend te hebben. Kent u iemand die ook mantelzorger is? Zij/hij is ook van harte welkom! • Datum: dinsdag 10 november 2015 • Locatie: Dorpscentrum, Lijtweg 9, 2343 HA Oegstgeest

Programma: 10.30 uur Inloop met koffie/thee en iets lekkers 11.00 uur Welkom door Mieke van Riel 11.15 uur Start workshops 12.45 uur Lunch samen met wethouder Marien den Boer 14.00 uur Afsluiting Voor aanmelden (tot 6 november) of meer informatie kunt u terecht bij Bureau Informele Zorg telefoon 071 5161455 of de website  www.activite.nl. Met het aanmeldformulier (tot 6 november) kunt u aangeven aan welke workshop u mee wilt doen.

Geslaagde veiligheidsavond op het gemeentehuis Maandagavond 26 oktober werd op het gemeentehuis van Oegstgeest een avond gehouden over inbraakpreventie en veiligheid. Voor het uitge-

breide verslag van deze avond verwijzen wij u naar de website van Oegstgeest  www.oegstgeest.nl/ veiligheidsavond.

week 45 • 4 november 2015

Informatieavond Nieuw-Rhijngeest U bent als bewoner van Nieuw-Rhijngeest van harte uitgenodigd op woensdag 11 november in Brede school Het Dok voor een informatieavond over de meest recente ontwikkelingen in uw wijk. Ook andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. De zaal gaat open om 19.30 uur en we starten de avond om 19.45 uur.

CONTACT

Gemeente Oegstgeest t. 14071 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur) Website www.oegstgeest.nl E-mail info@oegstgeest.nl

Wij stellen het erg op prijs wanneer u hierbij aanwezig bent.

Sociaal Team Oegstgeest Voor vragen over zorg, welzijn en Wmo. www.sociaalteam.oegstgeest.nl t. 071 - 519 14 99 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur) Centrum voor Jeugd en Gezin Voor vragen over opvoeden, opgroeien en specialistische hulp. www.cjgoegstgeest.nl t. 088 - 254 23 84

Raadsbijeenkomsten

Sociale Zaken Voor vragen over werk en inkomen. t. 071 - 519 18 30 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur)

In de raadsbijeenkomsten op 12 november 2015 komen o.a. de volgende agenda-punten aan de orde: Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger • Jaarrekening OPOO 2014. • Toetreding Waddinxveen tot de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.

OPHALEN GROFVUIL EN GROOT TUINAFVAL Voor een afspraak mail naar info@vliko.nl of bel tussen 09.00 en 12.00 uur t. 5191868

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte • Presentatie over geluidsoverlast. Meer informatie over onder andere deze onderwerpen en inspraakmogelijkheid vindt u op www.gemeenteraad.oegstgeest.nl

AGENDA

10/11 Dag van de Mantelzorg 11/11 Informatie bijeenkomst Nieuw-Rhijngeest

VOLG HET LIVE ONLINE!

Symposium dorpsmarketing was een succes

Lees meer nieuws online op

www.oegstgeest.nl/nieuws

Op 27 oktober organiseerden Dorpslab en gemeente Oegstgeest gezamenlijk een avondsymposium over dorpsmarketing: Welkom (terug) in Oegstgeest. Het symposium werd goed bezocht met een brede vertegenwoordiging van ondernemers, winkeliers, vastgoedeigenaren, cultuur, sport, politiek en burgers. De aanwezigen hadden op deze avond echt een stem in de toekomst van dorpsmarketing Oegstgeest.

Door middel van stemkastjes konden alle aanwezigen stemmen uitbrengen op stellingen. Vervolgens ging Esther Peters, de avondvoorzitter samen met het publiek en het panel, bestaand uit Martin Boisen – specialist op het gebied van dorps-, city- en regiomarketing, panelleden Martijn Bulthuis - directeur Leiden marketing en Peter Mathot - directeur Rabobank Leiden/Katwijk in gesprek.

VERGUNNINGEN EN BEKENDMAKINGEN VERGUNNINGEN Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning • Prinses Irenelaan 14 – plaatsen dakkapel en dakraam voorgevel en verbouwen woning en kappen berkenboom achtererf (26-102015/2030225) De ingekomen aanvraag ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Om de aanvraag te kunnen inzien kunt u telefonisch een afspraak maken via 14071. Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure) • Lange Voort 78 t/m 84 – bouw 4 woningen (1595949/Z-15-06727/30-10-2015) Bezwaar Tegen de verleende omgevingsvergunning die tot stand is gekomen met de reguliere voorbereidingsprocedure kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop

het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes vermeld achter de betreffende vergunning. Informatie Als u informatie wilt over bovengenoemde aanvragen of aanverwante zaken, dan kunt u telefonisch een afspraak maken via 14071. Bovenstaande informatie is ook beschikbaar op de website  www.oegstgeest.nl. Overige ingekomen aanvragen en ontheffingen • Aanvraag evenementenvergunning Klinkenbergerplas op 27 augustus 2016 • (Z-15-11055/13-10-2015) • Aanvraag drank- en horecavergunning Café de Gouwe (Z-15-11263/21-10-2015)

Overige verleende vergunningen en ontheffingen • Willem Einthovenstraat– Wijziging drank- en horecavergunning CORPUS exploitatie B.V. (Z-15-10276/7369/16-10-2015) • Ommevoort – Drank- en horecavergunning Foodmaster/Bread & Butter (Z-15-10374/7377/16-10-2015) • De Kempenaerstraat – Drank- en horecavergunning Het Beleg van Oegstgeest (Z-15-10409/7378/20-10-2015) • Lange Voort – Wijziging aanhangsel drank– en horecavergunning Drinkland (Z-15-10330/7449/28-10-2015) • Terweeweg – Drank- en horecavergunning Brasserie Streeder (Z-15-10618/7458/29-10-2015) • Geversstraat – Drank- en horecavergunning snackbar P.J. van den Berg (Z-15-10524/7462/29-10-2015) • Boerhaaveplein – Evenementenvergunning intocht Sinterklaas op 21 november 2015 (Z-15-11218/7483/02-11-2015)

Voor de pauze vertelde Lucien Geelhoed, auteur van het plan van aanpak voor Dorpsmarketing en (mede) oprichter van Dorpslab meer over het plan van aanpak voor Dorpsmarketing. Vervolgens Schetste Martin Boisen, de keynote van de avond, het belang dan dorps en citymarketing en gaf inzicht in do’s en dont’s op dit gebied. Op naar de volgende stap om Oegstgeest op de kaart te zetten!

WEEK 45

Tegen de verleende vergunningen kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest.

BEKENDMAKINGEN Welstandsnota herziening 2015 De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2015 de Welstandsnota herziening 2015 gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen ten opzichte van de nota uit 2009 betreffen vooral aanpassing van de gebieden (dorpsgezicht Kerkbuurt toegevoegd, NieuwRhijngeest en Overveerpolder geactualiseerd). De teksten zijn effectief ingekort en overzichtelijk gemaakt en het aantal regels is met name voor de gebieden met een gewoon welstandsniveau beperkt. Dit komt naar voren bij de betreffende

gebieden, maar ook in de objectcriteria die nu uit twee trappen zijn opgebouwd: de eerste trap bestaat uit basiscriteria voor alle gebieden, de tweede trap bevat aanvullende criteria voor bijzondere welstandsgebieden, met waar nodig extra aanvullingen voor de dorpsgezichten. Van 21 mei 2015 tot en met 1 juli 2015 heeft de concept welstandsnota ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn er inhoudelijke reacties ontvangen. Deze reacties zijn verwerkt in de ‘nota inspraak en reacties’ en meegenomen bij de vaststelling van de Welstandsnota. De Welstandsnota herziening 2015 treedt de dag na bekendmaking in werking. Vanaf dat moment is de Welstandsnota op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur in te zien bij de welkomstbalie van het gemeentehuis aan de Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest. De Welstandsnota is ook digitaal in te zien via de website op  www.oegstgeest.nl/welstand.


nieuws

OEGSTGEESTER COURANT

ONDERNEMEN n In de Terweeweg is een nieuwe winkel geopend, Christmas World.

LEZEN n Op dinsdag 10 novem-

Zoals de naam doet vermoeden is deze winkel geheel gevuld met kerst en winter artikelen. Guirlandes, Windlichten, kandelaars en huisjes met lichtjes. Houten decoraties en bont gekleurde kerstornamenten. De oplettende klant zal zeker de engelen en elfjes herkennen van het nieuwe label ‘Anne & Marie’.

ber organiseert de Rijnlandse Boekhandel in samenwerking met Electro World Oegstgeest een avond rondom het recent verschenen boek ‘Zelf Tv-kijken’ van Volkskrant tv-criticus Jean Pierre Geelen.

Herfstfestijn SIERADEN n Vrijdag 6 november is er Herfstfestijn in Oegstgeest. Eye4Pearls verkoopt prachtige zoetwaterparel- en edelstenen sieraden. Wie een mooi collier, armband of prachtige oorbellen zoekt, kan terecht op dit Herfstfestijn. Er zijn ook tassen en sjaals te koop. Het Herfstfestijn vindt plaats aan de Queridolaan 5 in Oegstgeest van 15.00 tot 19.00 uur. Eye4Pearls importeert zoetwaterparels bij de bron in China. Ook in Thailand worden sieraden ingekocht. Entree is gratis en iedereen ontvangt een welkomstdrankje. www.eye4pearls.nl

Kunst in de Regenboogkerk EXPOSITIE n Joke Elzinga expo-

seert met haar schilderijen in de Regenboogkerk. ‘De Soevereine Zee’, heet de expositie. Elzinga kreeg haar opleiding aan de Rietveldacademie. Op zondagmiddag 8 november om 15.30 uur houdt Joke Elzinga een presentatie met muzikale medewerking van Carolien Devilee. Schilderijen van meerdere zeeschilders worden getoond en Elzinga vertelt over haar eigen schilderijen, haar inspiratie en de keuzes die zij maakt bij het schilderen. En kun je de beweging en misschien ook de geur van zee verklanken? Daar ligt de inbreng van Carolien Devilee. Bovendien zullen de vrouwen een gedeelte van hun samenwerkingsproject ‘IJsformaties’ laten zien en horen. De expositie is de gehele maand november te zien in de Regenboogkerk aan de Mauritslaan op zondag van 11.15 tot 12.00 uur of op afspraak met Marianne Noordijk, tel. (071) 5171036.

15

Christmas World

Samenwerking boekhandel en Electro World

Televisiekijken: we doen het al 65 jaar, maar niemand heeft het ooit geleerd. Het kastje staat dagelijks aan, vaker en langer dan ooit. Wat zien we eigenlijk echt? Wat zien we niet? Hoe kijken wij naar televisie en hoe kijkt televisie naar ons? Nu televisie in Nederland de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft, is het tijd voor een terugblik. Jean-Pierre Geelen maakt in ‘Zelf tv-kijken’ de balans op, in de van hem bekende prikkelende en ironische stijl. Wat heeft het medium ons gebracht? Hoe ontwikkelt het zich? Hoe kijkt de criticus? Dit boek gaat over help-tv en hypes, over drama’s en dramadrang, over typische televisietaal, over ego’s, roem en reputaties. En wat is de meest geschikte plek voor een avond rondom het thema ‘tv’? Juist, tussen de Tv’s in de showroom van Electro World Oegstgeest. Datum: dinsdag 10 november, 20.00 uur - Electro World Oegstgeest, Lange Voort 11 F en G Entree: €5,- (kaartjes te koop bij de Rijnlandse Boekhandel)

WOENSDAG 4 NOVEMBER 2015

De graven van de geallieerde vliegers bij het Groene Kerkje. Ieder jaar wordt herdacht dat zij hun leven gaven voor onze vrij. | Foto PR

Herdenking geallieerde vliegers op 11 november HERDENKEN n Oegstgeestenaren en anderen herdenken elk jaar de geallieerde vliegers die in de Tweede Wereldoorlog boven Oegstgeest zijn gesneuveld en bij het Groene Kerkje zijn begraven.

Ook worden de anderen herdacht die hun leven voor onze vrijheid hebben gegeven en in Oegstgeest ter ruste zijn gelegd. Dat gebeurt op 11 november, ‘remembrance day’, de dag waarop de Britten hun doden herdenken. De komende herdenking is op

woensdag 11 november om 11.00 uur in het Groene Kerkje en daarna bij de oorlogsgraven op de begraafplaats. Als spreker is uitgenodigd dr. H.Q. Röling. Het wordt een eenvoudige plechtigheid met een koor, een spreker en het noemen van de namen. Buiten worden bloemen gelegd en nemen de aanwezigen twee minuten stilte in acht. Daarna is er koffie. Voor bloemen wordt gezorgd. Alle inwoners van Oegstgeest zijn van harte uitgenodigd. www.oorlogsgravenoegstgeest.nl

Deze tot de verbeelding sprekende collectie is ontworpen door Anne Marie, de kunstenares van de kabouters van Annekebouke. De winkel is helemaal omgetoverd tot een waar Winter Wonderland, en is een samenwerking tussen ‘Tafelmanieren’ en ‘Long Island Living’. Christmas World is geopend op Terweeweg 54b van dinsdag to en met zaterdag van 10.00-17.30 uur tot 31 december 2015.

Zeven eeneiige tweelingen geven startschot culinaire 2FOR1 campagne STREEK

n Afgelopen week vond een bijzondere ontmoeting plaats tussen 14 Bollenstreek bewoners in restaurant Latour van Grand Hotel Huis ter Duin.

Zeven eeneiige tweelingen uit Noordwijkerhout, Warmond, Katwijk, Voorhout, De Zilk, Oegstgeest en Noordwijk dineerden met elkaar en wisselden bijzondere tweeling verhalen met elkaar uit. De precies lijkende tweelingen waren uitgenodigd door Noordwijk Marketing

en het Michelinster restaurant voor het startschot van de ‘uitetenmaand’ 2FOR1 in Noordwijk. In de maand november werken veertig bekende restaurants samen. De campagne laat regiobewoners kennis laten maken met culinair Noordwijk. De deelnemende restaurants bieden creatieve speciale menu’s aan, waarbij geldt: 1+1 gratis. Voor de vierde keer op rij wordt deze culinaire campagne georganiseerd. Foto: Marcel Verheggen.

Halloween vieren FEEST

n Een groot deel van de lol van Halloween zit hem in de voorbereiding. Snoep neerzetten, versieringen ophangen, kaarsen aansteken en natuurlijk de kostuums aantrekken.

De dames op de foto zijn een hele middag bezig geweest met het aanbrengen van schmink en nepbloed en het uitzoeken van kleding en accessoires. Daarna zijn ze langs de huizen in de Zeeheldenbuurt gegaan waar een postertje op de voordeur hing. Die postertjes hadden ze zelf eerder huis aan huis verspreid

bij rond de 200 adressen. De deelnemende adressen hingen niet alleen een poster op, maar versierden ook hun voortuin in stijl. Soms waren de bewoners zelf ook verkleed. Groepjes ouders met kleuters, schoolkinderen en tieners trokken langs de deuren. Allen hadden een tasje of mandje bij zich voor het snoep en de mandarijnen. Met hun ‘buit’ kunnen ze nog tijdje voort. Op de foto (gemaakt door Caroline van Tongeren) Ilse en Niels van Gaalen, Bojoura en Moïse du Clou, Jasmine Sancho en Ferial Scheffer.

Davina en Frits van der Horst voor hun nieuwe kantoor aan de Rhijngeesterstraatweg. | Foto: Willemien Timmers

Van der Horst Assurantiën opent nieuw kantoor in Oegstgeest ONDERNEMEN n Op vrijdag 30 oktober openden Davina en Frits van der Horst vol trots de deuren van hun nieuwe hypotheeken verzekeringskantoor aan de Rhijngeesterstraatweg 60 in Oegstgeest.

Tijdens deze feestelijke opening kon men kennis maken met Van der Horst Assurantiën. Drie jaar geleden zijn Davina en Frits van der Horst hun assurantiekantoor gestart. Sinds die tijd is het bedrijf gegroeid tot wat het nu is: een allround assurantiekantoor dat voorziet in verzekeringen en hypotheken. “Wij verlenen onze klanten nog echte dienstverlening. Wil men advies aan huis? Dan geven wij dat. Anderen vinden het prettiger wanneer wij de koffie inschenken en komen graag bij ons op kantoor.” “We lopen vooruit op de ontwik-

kelingen in de markt. Wanneer iemand denkt aan het kopen of verkopen van een woning bekijken wij niet alleen de financiële mogelijkheden, maar weten ook precies welke (aankoop)makelaar het beste bij onze klant past.” Daarnaast neemt Van der Horst Assurantiën de verzekeringen van klanten over en zorgen zij er voor dat de klanten minder premie gaan betalen, maar wel meer service krijgen. “En of het dan om een auto-, boot-, inboedel-, reis- of arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat, dat maakt niet uit. Een klant is bij ons nog echt klant.Wij nodigen iedereen van harte uit om eens bij ons binnen te lopen.” Van der Horst Assurantiën is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot en met 17.00 uur. Zaterdag op afspraak. Telefonisch bereikbaar op (071) 3628574.


Wegens constante uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij per direct op zoek naar:

Bij Maatschap Remmerswaal staat een comfortabele stoel voor jou klaar!

- Vakbekwame Loodgieter - Hulpmonteur Wij bieden een prettige werksfeer, een fulltime dienstverband van 40 uur, veel afwisseling en zelfstandigheid en een passend salaris en arbeidsvoorwaarden volgens Uneto-Vni. Voor meer informatie en sollicitatie kunt u contact opnemen met dhr. K. van Nes, te bereiken via; Smelterij 37 • 2211 SH Noordwijkerhout Telefoon (0252) 37 64 69 Fax (0252) 37 65 13

Met alle deskundigheid onder één dak, een gezonde portie zakelijke nuchterheid en een heldere bedrijfsfilosofie timmert Maatschap Remmerswaal inmiddels 60 jaar aan de weg. Ons karakteristieke pand in Wassenaar is de basis van waaruit de 4 vennoten en circa 30 medewerkers werken voor bedrijven in het MKB en voor particulieren in de regio Zuid-Holland.

bergerac_adv.indd 4

Met toepassing van de meest geavanceerde software zoals Exact Online bieden wij onze klanten naast de traditionele accountancyproducten diverse andere advies-

Chauffeur / aankomend Verkoper Lijnrijdersbedrijf Duitsland

01-07-11 14:47

producten. Door ons interne en externe netwerk van specialisten zijn wij in staat hoogwaardig en klant specifiek advies te geven. Bij Maatschap Remmerswaal heeft u te allen

Wij zoeken:

tijde een vast aanspreekpunt. Dit alles maakt werken bij onze organisatie persoonlijk en bijzonder veelzijdig.

eventueel code 95.

Door de groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar een

ERVAREN ASSISTENT ACCOUNTANT (40 UUR/WEEK) Wat kun je verwachten van deze functie: • Je bent verantwoordelijk voor financiële administratie. Je stelt jaarrekeningen

een ondernemende chauffeur / aankomend verkoper, uiteraard met affiniteit voor bloemenhandel, ruim voldoende kennis van de Duitse taal, en in het bezit van het rijbewijs C-E, het chauffeursdiploma en

Wij bieden:

een baan met doorgroeimogelijkheden, een passend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail met je motivatie en CV en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

samen, fiscale aangiften en tussentijdse overzichten op en je voert samenstellingsen beoordelingsopdrachten uit; • Afhankelijk van je ervaring behoort cliëntenadvisering ook tot je werkzaamheden.

Wat verwachten wij van jou:

C.J. de Lange Bloemengroothandel Melkweg 112 – 2221 NZ Katwijk Mail: info@cjdelange.nl

• Je hebt een MBA opleiding. Een HEAO- of SPD opleiding sterkt de aanbeveling; • Je hebt voldoende ervaring met het zelfstandig verwerken van administraties en de samenstelling van jaarrekeningen;

BC SIERBESTRATING Tegelwerk, met afvoer, gratis prijsopgave. Tel. 06- 55321682.

50-plusser SCHILDERT, SAUST en BEHANGT uw huis weer als nieuw. Tel. 06-13067762.

MINDFULNESSTRAINING OEGSTGEEST start woensdag 11 november. Ervaren gecertificeerde trainer. WWW.INDEKERN. INFO/0624744291

VUIL TAPIJT? Laat het vakkundig reinigen of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam Interieurverzorging, tel. 0705116612.

STEUNZOLEN. Erkend leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 071-5238468 of 06-12028319.

Garageboxen in Oegstgeest en Leiden. Huurprijs v.a. € 110,--. Inlichtingen 06 20773480

Te koop gevraagd: alle merkenauto’s en bedrijfsauto’s defect geen bezwaar, ook sloop, direct contant geld met rdw vrijwaring. info: 06-42488414

Tuinman, straatmaker voor al uw tuinwerkzaamheden, snoeien, gras aanleggen, onkruid, winterklaar maken. Gratis prijsopgave, tel: 06- 57200505.

• Je hebt affiniteit met automatisering en kennis van Exact /Unit4 software is een pre.

AANKOMEND ASSISTENT ACCOUNTANT (40 UUR/WEEK) Wat kun je verwachten van deze functie: • Je bent verantwoordelijk voor financiële administratie. Je stelt jaarrekeningen samen, fiscale aangiften en tussentijdse overzichten op en je voert samenstellingsen beoordelingsopdrachten uit;

Wat verwachten wij van jou: • Je bent in het 1e of 2e jaar van je MBA opleiding; • Je hebt voldoende ervaring met het zelfstandig verwerken van administraties; • Je hebt affiniteit met automatisering.

Wat heeft Maatschap Remmerswaal te bieden: • Een uitdagende baan met afwisseling in een hardwerkende informele werkomgeving; • Collega’s met een gezonde dosis humor; • Goede salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden; • Gelegenheid voor persoonlijke- en professionele groei.

Spreekt het bovenstaande je aan? Mail dan je cv naar: info@maatschap-remmerswaal.nl t.a.v. Peter Vergeer. Wil je meer informatie over de vacature? Bel dan met Peter Vergeer: 070- 511 93 43.

Raadhuislaan 4 | 2242 CP Wassenaar | Tel. 070 511 93 43 | Fax 070 511 90 06 info@maatschap-remmerswaal.nl | www.maatschap-remmerswaal.nl

Word nu donateur Bel gratis 0800 - 8003 www.eyecarefoundation.nl - Giro 5 25 25


nieuws

OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 4 NOVEMBER 2015

17

Benefietconcert Lionsclub Pauluskerk MUZIEK n Lionsclub Leiden Lakenstad biedt elk jaar aan jonge talenten een podium om zich te presenteren. Dit jaar vormen Elise Besemer (viool) Gioia Kuipers (viool), Robin van Gameren (altviool) en Kalle de Bie (cello) op 13 november samen het Frans Hals Kwartet.

De muzikanten kennen elkaar van de Sweelinck Academie voor jong talent van het Conservatorium Amsterdam. Deze avond hebben ze

samengesteld uit het kwartet op. 18 nr. 6 van Van Beethoven en kwartet op.80 nr. 6 van Mendelssohn. De opbrengst van dit benefiet optreden is bestemd voor de Voorleesexpress. Vrijdag 13 november 20.15 uur, Cultuurhuis De Paulus, Warmonderweg 2 A. Kerk open 19.30 uur, géén pauze. Toegangskaarten (tevens consumptiebon) € 17,-. Tot 18 jaar halve prijs. Voorverkoop € 15,- via de Rijnlandse Boekhandel en leiden.lakenstad@ lions.nl.

Filmmatinee Soroptimistclub FILLM

n Gezellig naar de film en meteen het goede doel steunen. Dat is de insteek van de Filmmatinee, die Soroptimistclub Leiden Aurora zondag 22 november organiseert in het Kijkhuis.

Gedraaid wordt Les femmes du 6ème étage. Een vrolijke en romantische feel good film, maar wel een met een boodschap. De Filmmatinee is in het Kijkhuis Leiden, Vrouwenkerksteeg 10, 2312WS Leiden. Om 11.00 uur is ont-

vangst met een koffie/thee met wat erbij, na afloop is er een drankje en een hapje. De entree is €17,50 p.p (incl. consumpties). De hele opbrengst is bestemd voor het studiefonds Rie Kamma, die de bouw van meisjesinternaten in West-Papua steunt. Aanmelden kan via soroptimistclubleidenaurora@gmail.com. De aanmelding is definitief als het verschuldigde bedrag is gestort op rek. nr NL57 INGB 0006 6133 27 t.n.v. Soroptimistclub Leiden Aurora.

Ruim 40 soorten Noordman-wijnen konden worden geproefd en besteld. | Foto Thibault Verlinden

Druk Wijnfestijn Lions GENIETEN n Afgelopen zondag was er opnieuw een mooie opkomst bij het vierde Lions benefiet wijnfestijn in Kasteel OudPoelgeest. Naar schatting 150 wijnliefhebbers kwamen af op de ruim 40 soorten wijnen die Noordman open had gemaakt om te proeven. Ook konden zij de wijnen bestellen, want daar was het de Lionsclub Oegstgeest-Warmond om te doen. De opbrengst van de verkoop van de wijn gaat dit jaar onder andere naar de Leo Kannerschool die het geld zal gebruiken voor de aanschaf van catering apparatuur waar leerlingen mee leren werken. Het wijnfestijn is evengoed een ge-

Het winnende Drakenzaal-team in de categorie Decoratie- en restauratieschilderwerk tijdens de feestelijke prijsuitreiking. | Foto PR

Project Drakenzaal Oud-Poelgeest ontvangt Schilders Vakprijs PRIJS n Op 29 oktober werden de Schilders Vakprijzen 2015 uitgereikt.

Voor de prijs waren drie genomineerden; het project Drakenzaal Kasteel Oud-Poelgeest en dus het werk van schildersbedrijf de Jongh (Gertie Vink en Roos Keppler die kleurenonderzoek heeft gedaan), de restauratie Glazen Koets en de restauratie Entreehal Vredespaleis. De vakjury kende de fraaie prijs toe aan het project Drakenzaal Kasteel

Oud-Poelgeest. Daarmee liet het Oegstgeester project dus de twee - niet de minste - andere genomineerden achter zich. De Oegstgeester ploeg, waaronder ook restauratie-architect Flip Robers en Hennie Völker (voorzitter Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest) was onder de indruk van de twee andere projecten. “Ik besef langzamerhand steeds beter wat voor een uitzonderlijk mooie zaal in kasteel Oud-Poelgeest aanwezig is!” aldus Völker.

Dorcas Voedselactie in Jumbo BOODSCHAPPEN

n Van 1 tot en met 8 november wordt voor de twintigste keer de Dorcas Voedselactie gehouden. In ruim zeshonderd supermarkten en in kerken, scholen en bedrijven in Nederland zamelen duizenden vrijwilligers voedsel en geld in voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika.

Het is onbegrijpelijk dat in een wereld waar zo veel welvaart is nog steeds miljoenen mensen honger lijden. Daar legt Dorcas zich niet bij neer. De internationale hulporganisatie uit Andijk roept Nederlanders op om samen in actie te komen. Met de Dorcas Voedselactie 2015 zamelt Dorcas voedsel en geld in. Het voedsel deelt Dorcas in voedselpakket-

ten uit aan mensen die dit zelf niet kunnen kopen vanwege armoede, leeftijd, ziekte of beperking. Meer dan zeshonderd supermarkten verlenen hun medewerking aan de Dorcas Voedselactie. Vrijwilligers delen voedsellijstjes uit aan het winkelend publiek. Hierop staan producten die samen een voedselpakket vormen. Klanten van de supermarkten doen een boodschapje extra en geven deze af aan de vrijwilligers. In Oegstgeest wordt op zaterdag 7 november de Dorcas Voedselactie gehouden in de Jumbo-supermarkt, in de passage van winkelcentrum Lange Voort. Direct na de voedselactie verwerken vrijwilligers de verzamelde goederen tot voedselpakketten.

zellig evenement dat in Oegstgeest inmiddels staat als een huis. Dit jaar werd de proeverij uitgebreid met een drietal presentaties die werden gegeven door de bekende wijnschrijver en journalist Cees van Casteren. De meeste bezoekers namen de tijd om één van zijn presentaties bij te wonen en waren razend enthousiast over de inhoud; het kunnen onderscheiden van wijnen uit de nieuwe en de oude wereld. Natuurlijk werden hier ook wijnen geproefd om de theorie ook prak-

tijk te brengen. De komende dagen gaan de Lions de balans opmaken en de bestellingen klaarmaken. Zaterdag 14 november kunnen de bestellers hun wijnen ophalen bij de Leo Kannerschool aan de Hazeboslaan in Oegstgeest tussen 10.00 en 14.00 uur. Het verwerken van de bestellingen ging dit jaar eenvoudiger omdat studenten van de Leidsche Hooge School in opdracht van de Lionsclub een software pakket hadden gemaakt. Een systeem waarmee de Lions nu in staat zijn een database te bouwen, uitnodigingen te sturen, bestellingen te verwerken en facturen te sturen.

Rotary Oegstgeest schenkt achtduizend euro aan Voorleesexpress SCHENKEN n Op dinsdag 27 oktober overhandigden vertegenwoordigers van Rotary Oegstgeest e.o. een cheque van achtduizend euro aan Willemien Free, projectleider van de VoorleesExpress. Het mooie geldbedrag was de opbrengst van het tweede Oegstgeester Dictee, dat in september in de aula van het Teylingencollege gehouden werd. De VoorleesExpress richt zich op gezinnen met kinderen tussen de twee en acht jaar met een taalachterstand. De kinderen worden een half jaar lang thuis voorgelezen door getrainde vrijwilligers. Dat stimuleert de taalontwikkeling van de kinderen en verrijkt de taalomgeving in huis. Hans Portengen, directeur van de Bibliotheek Bollenstreek, legde uit hoe belangrijk het is om een eventuele taalachterstand via lezen en voorlezen te verkleinen. “In een taalarm gezin hebben kinderen van vier jaar al miljoenen woorden minder gezien en gehoord. Door een kwartier per dag voor te lezen kun je duizend woorden per jaar aan hun woordenschat toevoegen. Daarom zijn we ook zo ongelofelijk blij met de donatie.” Willemien Free, die de VoorleesExpress in Oegstgeest coördineert, legde uit dat men in Oegstgeest begonnen is met het voorlezen in vier gezinnen. Tevens stelde zij vrijwilliger Lieke Dankers aan de aanwezigen voor. Zij vertelde al vijf maal op bezoek geweest te zijn bij een

jongen van zeven jaar die gevlucht is uit Jordanië. “Geweldig leuk om hem voor te lezen. Hij is ondernemend en heeft duizend vragen over van alles. Samen hebben we het nu voor elkaar dat hij een half uur luistert als ik voorlees. Dat kan alleen als hij zit te tekenen, maar het is top! In overleg lezen zijn ouders ‘s avonds nu ook Arabische verhalen voor.” Free legde verder uit dat het bij de VoorleesExpress gaat om leesplezier. “We willen wegblijven van het schoolse en juist boeken lezen aan-

trekkelijk maken.” BEDRAG

Met het geldbedrag van achtduizend euro kan de VoorleesExpress veel doen, en bij veel gezinnen voor gaan lezen. “We werken dan wel met vrijwilligers, maar zij moeten getraind en gecoördineerd worden. Ook zijn we geld kwijt aan voorlichtingsmateriaal en spullen als tasjes die de vrijwilliger meenemen naar de gezinnen. Ook moeten wij een franchise-vergoeding afdragen aan de landelijke stichting.” Harry Theuns van Rotary Oegstgeest e.o. vertelde tijdens de feestelijke bijeenkomst nog kort over het succesvolle dictee en zijn 123 deelnemers.

Alle betrokkenen waren blij met het hoge bedrag. | Foto Willemien Timmers


Een lichtpunt nu het vroeger donker is!

el! e d r o vo

= , 0 0 €4

Eastborn 10

aciet r t n a in Alléénrijze stof g ring uitvoe

Direct uit voorraad leverbaar in limited edition stof, uitsluitend in antraciet grijs, verstelbaar, 180 x 210! Van: € 3.169,= voor: € 2.769,=

Ambachtsweg 24a • 2222 AL Katwijk • T 071 408 58 55 inf0@denachtwachtkatwijk.nl • www.denachtwachtkatwijk.nl


sport

OEGSTGEESTER COURANT

LOHC-vrouwen klaar voor topper tegen Cartouche

TAFELTENNIS

Dames 1 van LOHC blijft door de zege koploper in de Eerste Klasse B. Het team van coach Eddie Simmons heeft 21 punten uit 9 wedstrijden maar wordt op de voet gevolgd door Cartouche dat één punt minder heeft. Ring Pass uit Delft volgt op de derde plaats met 18 punten. Voor de LOHC-vrouwen breekt een spannende week aan. Cartouche, dat zondag met 3-1 won van Zwart-Wit, komt zondag (8 november, 12.45 uur) naar sportpark de Krogt voor de topper tegen onze vrouwen.

Jeugd Het merendeel van de jeugdselectieteams van LOHC kende een valse start in de eerste speelronde van de reguliere competitie. Alleen JA1 (5-2 tegen Athena) en JD1 (7-2 tegen Leonidas) wonnen hun wedstrijden. Meisjes D1 haalde in de Topklasse van het district ZuidHolland een knap resultaat (3-3) tegen het ijzersterke HDM uit Den Haag.

Diploma’s Vivax ZWEMMEN n Zaterdag 31 oktober

was er voor de eerste keer dit seizoen diploma-zwemmen bij Zwem- & Polovereniging Vivax.

De geslaagden: Diploma A: Leonoor Backus, Pien van der Beek, Jens Dobbinga, Sammie Groenen, Jessie Iemenschot, Jitte de Klerk, Ben Roefs, Friso Valentijn en Babette Winkel. Diploma B: Sjoer Botermans, Loise Durand, Freya Hendrickx, Matthies Koch, Lynn Kuiper, Lisa Laine, Maud de Mare, Tess de Mooij, Luuk Noe, Fabian van Schaik, Sophie Tillekens, RoosAnne van Tol en Eva de Vreugd Diploma C: Ties van Bemmel, Nine van Ditzhuyzen, Laura Eurlings, Cornelie van der Horst, Timo Jager, Lotte Jager, Rosa van Konijnenburg, Rohan Noordhuis Zwemvaardigheid 1: Jesper Los en Gianna Provas Zwemvaardigheid 2: Juuls van der Hoeven

19

Pecos komt met de schrik vrij

HOCKEY n LOHC Dames 1 heeft zondag de uitwedstrijd tegen Dordrecht met 4-1 gewonnen. Sascha van den Wall Bake en Esther Imthorn scoorden ieder twee doelpunten. Heren 1 verloor, na een sterke eerste helft (0-0), in Almere met 3-0.

Heren 1 LOHC Heren 1 werd in de tweede helft tegen Almere afgetroefd. De mannen leken in de eerste helft het betere van het spel te hebben maar kwamen na rust van een koude kermis thuis (3-0). Almere won door doelpunten van Manuel Vera, het jongere broertje van international Valentin, en twee treffers van Dider Meijer, de broer van LOHC’s strafcornerspecialist Olmer Meijer. De mannen van coach Craig Sieben zijn na drie achtereenvolgende nederlagen in de gevarenzone beland. Het team staan nu tiende, derde van onderen, met slechts twee punten meer dan rode-lantaarndrager Klein Zwitserland. Er is dus alles aan gelegen om de komende wedstrijd te winnen om niet in grote ademnood te komen. Heren 1 krijgt zondag de kans om weer te klimmen op de ranglijst, met een thuiswedstrijd tegen Nijmegen (14.45 uur).

WOENSDAG 4 NOVEMBER 2015

Op tien judomatten werden er afgelopen zaterdag zo’n 840 wedstrijden gespeeld in sporthal De Cuyl. | Foto PR

Succesvol Judotoernooi in sporthal De Cuyl JUDO n Afgelopen zaterdag werd er in sporthal De Cuyl voor de 45e maal het Judotoernooi Oegstgeest gehouden. In totaal waren er dit jaar 333 inschrijvingen waarvan 169 uit Oegstgeest. De deelnemende judoclubs waren Barends Sport uit Voorhout, Judovereniging Noordwijkerhout, Sportschool Kaizen uit Sassenheim, Sportcentrum van Houdt uit Leiderdorp, Judoschool Sakura uit Rijnsburg en natuurlijk Sportschool Rob van der Hoorn uit Oegstgeest.

Mede dankzij een donatie van Nico Schouten is er dit jaar een opbrengst van ruim 1550 euro, die geheel ten goede komt aan het Liliane Fonds. Dit fonds ondersteunt kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Op tien judomatten werden er vanaf 9.00 tot 16.30 uur in de diverse leeftijdsgroepen, gewichtsklassen en kleur-banden in totaal zo’n 840 wedstrijden gespeeld. Dat het judotoernooi zo goed kon verlopen, kwam door de buitengewoon deskundige en enthousiaste inzet van zestig vrijwillige medewerkers. Voor alle deelnemers en medewerkers was er een aandenken in de vorm van een leuk rugzakje. De prijswinaars op een rijtje: GOUD

Sebastiaan van Huijstee, Tijmen Wolfs, Julius van Schagen, Max van Schagen, Thomas Kralt, Winand

Breeuwer, Quirijn Sikking, Gabrielle van Leuvensteijn, Ouahiba Yahyaoui, Michiel Quispel, Sven Wijnands, Benjamin Smit, Tjerk Bruin, Otto van der Lubben, Alex Rots, Thijs Augustijn, Floris Breeuwer, Dante Oskam, Rafe Bunders, Thomas Schalm Boiko, Jacopo Marliani, Rik Dekker, Yulian Durand en Bayram Baytemur.

hekkensluiter Middelburg ook niet verder kwam dan een gelijkspel staat Pecos na zeven van de tien speelronden nog steeds bovenaan. Bij de eerste drie eindigen is voldoende om in het voorjaar de promotiestrijd aan te mogen gaan. Het verschil met nummer vier Scylla 2, de tegenstander van komende zaterdag, is nu twaalf punten in Oegstgeests voordeel. Achter in dezelfde zaal beleefde Pecos 2 de primeur van een overwinning op tweededivisieniveau. Tegen Never Despair vijzelden Bram Parlevliet (3x), Martin Hamel (2x) en Kristijan Plesnik (1x) hun totaal op tot twintig punten, al staan ze nog wel laatste en hebben ze de ontmoeting met lijstaanvoerder Smash voor de boeg. Het beste nieuws van het weekend kwam van het eerste jongensteam, dat concurrent Almeerspin met 6-4 klopte. Thomas Jansen, Aron Rijsdorp en Yoni Evers wonnen ieder tweemaal en zijn op weg naar de titel en promotie naar de landelijk A-klasse.

ZILVER

Jan Bazuine, Daan Kramers, Joëlle Huisman, Max van der Salm, Erika Yamashita, Olivier Beute, Mees van den Berg, Tobias Persson, Fee de Vroomen, Per van Amersfoort, Thijs Paddenburg, Jasper Star, Frederick Jansen, Kobus de Visser, Emma Schenk, Teun Zwetsloot, Bram Janssen, Jonathan Persson, Salomon van Leeuwen, Cornelis van der Meij, Karthik Srirangam en Onno van der Hoorn. BRONS

Freek Bruin, Koen Hoogstraten, Jari Qualm, Gijs van der Zijden, Thijmen Buitenhuis, Stijn van der Wal, Engel Görtz, Rûne Mulders, Oliver Zadeh, Wisse Dieleman, Ward Spek, Delany van den Broek, Conan Bui, Lucas Elderhorst, Gijs Tilli, Neomi Gringold, Geerten van Baarle, Isa Russchenberg, Jacob Adriaanse, Latifa Bouda, Stephanos Ganteris, Rosemary Jansen, Nevena Kuiter, Leander Hoek, Gideon Eradus, Casper van Musscher en Dennis Slingerland. KANJERPRIJZEN

Kyra van der Meij, Alex Leenhouts en Dinand Garritsen

Diploma’s Vivax (vervolg) ZWEMMEN n Eind 31 oktober was er weer diploma-zwemmen bij Zwem- & Polovereniging Vivax. De geslaagden: Balvaardigheid 1: Cees van den Assem, Nienke Borst, Stella Los en Lucas Martellucci Balvaardigheid 2: Elena Martellucci en Tessa Vlasblom Balvaardigheid 3: Rafael Houkes

n Een marathonpartij met een bizar scoreverloop leverde Pecos uiteindelijk toch nog een gelijkspel op. Door een misstap van de concurrent maakt het voor de stand weinig uit. Niemand had zien aankomen wat er op de eerste tafel van het Thorn Tafeltenniscentrum zaterdag gebeurde. Lijstaanvoerder Pecos, in de hoofdstad nog met 7-3 te sterk voor Tempo Team, kwam nu met 3-0 achter. Onder meer door een onbegrijpelijke nederlaag van Benjamin Xu tegen Chris Walbrecht. De Amsterdammer had zijn vorige elf partijen deze competitie namelijk verloren. Misschien had het een waarschuwing moeten zijn dat hij zijn enige overwinning boekte tegen Jelle Bosman, de sterkste speler van de poule. Hoe dan ook, hij sloeg nu Benjamin met 12-10, 11-6, 11-8 van tafel. Doordat ook Jop van der Wiel (foto) verloor (van Smith, dat kan) en Youri Soons met 11-9 in de vijfde game sneuvelde tegen Scott, was de tussenstand rampzalig. Maar drie uur later stond het ‘gewoon’ weer 5-3 voor de thuisploeg. Van der Wiel had er wel een vijfde game voor nodig tegen Scott en Soons tegen Walbrecht idem. De dubbel en de twee potjes van een blijkbaar getergde Benjamin werden dan weer relatief gemakkelijk binnengehaald. Met nog twee partijen op het programma die in de heenwedstrijd gewonnen waren (Soons-Smith en Van der Wiel-Walbrecht) leek alsnog een overwinning in de maak, maar daar dachten de Amsterdammers helaas anders over. Met name Walbrecht, die er na totaal bijna vijfenhalf uur spelen tegen Van der Wiel nog een waanzinnige vijfde game uitperste (2-11). Omdat achtervolger Avanti tegen

Plankspringen 1: Blanca Blom en Sehrezada Koljic Kemal Plankspringen 2: Evi Creyghton, Ruben Greefhorst en Lucas Houkes Brevet zwemmen Coopertest: Lucas Houkes en Elena Martellucci Brevet kilometer: Cees van den Assem, Jaiyi Cheng, Stella Los en Samuel van Tongeren

Vivax-speler Jorick Hendriksen in actie voor Vivax in zwembad Poelmeer. | Foto Ad Jordaans

Vivax eenvoudig langs MNC Dordrecht WATERPOLO n De heren van Zwem & Polovereniging Vivax hebben afgelopen zaterdag eenvoudig van MNC Dordrecht gewonnen. In zwembad Poelmeer waren de waterpoloërs in de eerste twee periodes van de wedstrijd aan elkaar gewaagd. Met een laat doelpunt in de eerste periode bracht Nick Driebergen Vivax op voorsprong. Mike de Mooij zorgde in de tweede periode voor de 2 - 0. Vivax bleef geconcentreerd spelen en stelde in de laatste twee periodes de overwinning veilig. Met een aantal breaks van Jorick Hendriksen en Tim Wormgoor en snoeiharde schoten van Hans Jordaans liep de ploeg uit naar een 9 - 0 overwinning. Trainer/coach Ivo Dietz was na afloop van de wedstrijd erg blij. “We

hebben als ploeg hard gewerkt voor deze overwinning. Een pluspunt is ook dat onze keeper Roy Grimbergen zijn doel schoon wist te houden. Als ploeg kregen we in deze wedstrijd wel een behoorlijk aantal persoonlijke fouten tegen, maar hier wist MNC niet van de profiteren.” Periodestanden: 1 - 0, 1 - 0, 3 - 0, 4 -0. Doelpuntenmakers voor Vivax: Hans Jordaans 3, Mike de Mooij 2, Jorick Hendriksen 2, Nick Driebergen en Tim Wormgoor. Het dames team van Vivax speelde tegen AZC uit Alphen aan den Rijn. Vivax kwam in de eerste periode op voorsprong. Er ontstond echter een spannende wedstrijd, die uiteindelijk in een 6 - 6 gelijkspel eindigde. Met dit resultaat staat Vivax op de vierde plaats in de competitie. Periodestanden 1 - 1, 2 - 3, 2 - 1, 1 - 1.


eid W* ! h r e T v De o alt uw B beta

E T K Verdien OOUUR H

met elke zonnestraal uw eigen kapitaal!

Pakketprijzen Aantal 6 panelen 8 panelen 10 panelen 12 panelen

Totaal Wp 1500 Wp 2000 Wp 2500 Wp 3000 Wp

Omvormer Soladin Web 1500 Soladin Web 1500 Soladin Web 2200 Soladin Web 3000

Tarief € 2.448,€ 2.774,€ 3.620,€ 4.210,-

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief: - Mastervolt omvormer - Bevestigingsmateriaal voor op pannedak - Bekabeling tot aan de omvormer - 25 jaar garantie op de panelen (80% van het max. vermogen van het paneel) - en 5 jaar op omvormer - Inclusief BTW

Princestraat 5, Katwijk Direct in het gezellige centrum van Katwijk en achter de boulevard gelegen riante bovenwoning (125 m2/ 340 m3) met groot dakterras (35 m2) en schuur. De woning is stil en licht, heeft 3 slaapkamers en een ruime zolderverdieping met diverse mogelijkheden. Riante doorzonwoonkamer met levendig uitzicht over de Princestraat, met open haard en een aparte nis, te gebruiken als bijv. computerhoek, speel- of leeshoek. Keuken in lichte kleurstelling met moderne apparatuur. Riante dakterras gelegen op het zonnige Westen met deels graniet en hardhouten vloerdelen, en voorzien van ruime schuur. Badkamer met ligbad, aparte douche en klein balkon. Gezelligheid, gemak, rust, privacy, strand, boulevard, ruimte, licht en mogelijkheden zijn de kernwoorden voor deze woning.

*vraag naar de voorwaarden

BERNARD SCHULTE BV

Vraagprijs € 299.000 k.k

CENTRALE VERWARMING, AIRCONDITIONING, LOODGIETERSWERK EN VENTILATIESYSTEMEN

VOORHOUT Nijverheidsweg 10 - Tel. 0252-21 57 62

WWW.BERNARDSCHULTE.NL

Makelaardij Zuidstraat 135 2225 GV Katwijk aan Zee Tel. 071 202 02 02 www.hoevensmakelaardij.nl

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Kennisgeving Onteigening in de gemeenten Leiden, Katwijk, Oegstgeest, Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg voor de realisering van de RijnlandRoute, provinciale wegen N206/N434, deeltrajecten 1a, 1b en 1c, de reconstructie van de provinciale weg N206/Ir. G. Tjalmaweg, vanaf de aansluiting met de N441/ Wassenaarseweg tot 150 meter oostelijk van de kruising met de rijksweg A44, de aanleg van een nieuwe provinciale weg N434 tussen de rijkswegen A44 en A4 ten zuiden van Leiden vanaf 200 meter oostelijk van de Veenwatering tot 600 meter oostelijk van de Vliet en de reconstructie van de provinciale weg N206/ Europaweg, vanaf de Hofvlietweg tot de aansluitingen Lammenschansweg-Druivenstraat, Kanaalweg-Plantijnstraat en Voorschoterweg-Rooseveltstraat, met bijkomende werken. De Minister van Infrastructuur en Milieu deelt mee dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij brief van 10 september 2015, PZH-2015-525797908, hebben verzocht te bevorderen dat een koninklijk besluit tot stand komt, waarbij krachtens artikel 72a van de onteigeningswet ter onteigening worden aangewezen onroerende zaken die nodig zijn om de aanleg en reconstructie mogelijk te maken van de deeltrajecten 1a, 1b en 1c, provinciale wegen N206/ N434 van de RijnlandRoute, betreffende de reconstructie van de provinciale weg N206/ Ir. G. Tjalmaweg, vanaf de aansluiting met de N441/Wassenaarseweg (N206 km. 18,5) tot 150 meter oostelijk van de kruising met de rijksweg A44 (N206/Plesmanlaan km. 15,0); de aanleg van een nieuwe provinciale weg N434 tussen de rijkswegen A44 en A4 ten zuiden van Leiden vanaf 200 meter oostelijk van de Veenwatering (N434 km. 1,44) tot 600 meter oostelijk van de Vliet (N434 km. 4,63) en de reconstructie van de provinciale weg N206/ Europaweg, vanaf de Hofvlietweg ten westen van de rijksweg A4 (N206 km. 9,3) tot de aansluitingen Lammenschansweg-Druivenstraat, Kanaalweg-Plantijnstraat en VoorschoterwegRooseveltstraat, met bijkomende werken, in de gemeenten Leiden, Katwijk, Oegstgeest, Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg. Terinzagelegging Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp koninklijk besluit en de ingevolge artikel 63, tweede lid, van de onteigeningswet vereiste stukken liggen ter inzage op de volgende locaties: - stadhuis Leiden, Stadhuisplein 1 te Leiden; - gemeentehuis Katwijk, Koningin Julianalaan 3 te Katwijk; - gemeentehuis Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest; - gemeentekantoor Wassenaar, Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar; - gemeentekantoor Voorschoten, Leidseweg 25 te Voorschoten;

- servicecentrum Leidschendam, Koningin Wilhelminalaan 2 te Leidschendam; - Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht (alleen op afspraak). De openingstijden van de locaties staan op de website van de betreffende gemeente. Het ontwerp koninklijk besluit met de onteigeningsstukken ligt ter inzage vanaf 18 november 2015 tot en met 29 december 2015. Zienswijzen Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de Minister van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, afdeling BJV Publiekrecht, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht, onder vermelding van dossiernr. 2015-33. Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een afspraak als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt komen inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, mevrouw S.E.M. Rob-Russel, telefoon 088 - 797 13 51, b.g.g. telefoon 06 - 13 27 13 84. Hoorzitting In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Voor degenen die in hun zienswijzen te kennen hebben gegeven van de gelegenheid gebruik te willen maken om te worden gehoord, vindt deze hoorzitting plaats op 20 januari 2016 om 13.30 uur in het Van der Valk Hotel Leiden, Haagsche Schouwweg 14 te Leiden. Hiervoor wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.


sport

OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 4 NOVEMBER 2015

21

Twee Leo Kannerscholen aanwezig bij Leidse scholierenveldloop HARDLOPEN n Het wordt druk bij de jaarlijkse veldloop voor Leidse scholieren. Op vrijdag 6 november vaardigen twee Leo Kannerscholen in totaal ongeveer tachtig leerlingen af naar de Leidse atletiekbaan. Leerlingen van de Leo Kannerschool in Oegstgeest (Hazenboslaan) weten sinds vorig jaar hoe leuk het is om mee te doen aan de 2600 meter lange uithoudingsproef door de Leidse Hout. Nieuw is de deelname van het Leo Kanner College Leiden (Zuidwest), die de concurrentie met de collega-school uit Oegstgeest wel aandurft. Deskundige trainers van Leiden Atletiek, Loopgroep Oegstgeest en fysiotherapeuten van SMC Rijnland hebben liefst vier groepen middelbare scholieren in zes weken klaargestoomd voor de veldloop. De trainingen - regelmatig bijgewoond door enthousiaste docenten - waren onder schooltijd, maar sommige leerlingen trainden zelfs op eigen initiatief in de herfstvakantie door. Dat de hardlopers van de Kannerschool vrijdagmiddag (de start is

om 13.45 uur) een eigen wedstrijd krijgen voorgeschoteld, heeft een praktische reden. De leerlingen moeten namelijk ‘s middags tijdig terug zijn op school vanwege het vervoer naar huis. Zodoende missen zij de rest van het programma, dat bestaat uit een veldloop voor het voortgezet onderwijs (deze start is om 15.30 uur) en een wat kortere veldloop voor basisscholieren. De organisatie is in handen van Leiden Atletiek en de gemeentelijke schoolsportcommissie. Er geldt geen tijdslimiet. Iedereen die over de finish komt krijgt een Diploma Cross Country. Mocht het enthousiasme groot blijven, dan kunnen leerlingen van Leo Kannerschool de rest van het jaar op proef trainen bij Leiden Atletiek. “Ook nu sta ik versteld van de sprongen waarmee de leerlingen in zes weken vooruit gaan”, zegt Noortje van Kempen. Zij nam vorig jaar het initiatief voor dit project genaamd Kids to Run. “Als voldoende leerlingen structureel willen hardlopen, dan kan dat bij onze vereniging.”

Jeffrey den Elzen in duel bij de achterlijn. | Foto: lichtenbeldfoto.nl

UDO scoort niet VOETBAL n Tja, als je niet scoort dan doet de tegenstander dat voor je. Dat was afgelopen zondag wel van toepassing voor UDO. Hoewel UDO voor een belangrijk deel van de wedstrijd het betere van het voetbal had lieten ze Nicolaas Boys wel met de drie punten naar huis gaan.

De Voscuyl-voorzitters, Luuk van der Zon (UDO), Frans Tetteroo (OGC), Sven de Ruijter (Fiks) en Jan van den Broeck (VVO). | Foto Willemien Timmers

Nieuwe hole voor Oegstgeester Golfclub GOLF

Afgelopen woensdag, 28 oktober, werd de nieuwe Hole 2 van de Oegstgeester Golfclub geopend. Om de voetballende kinderen op de naastgelegen velden te ontwijken (ook na wedstrijden en trainingen wordt er voor de lol volop recreatief gevoetbald op de velden van Vv Oegstgeest) werd door de golfclub besloten de afslagplaats van Hole 1 te verplaatsen. n

Om de C-Status te behouden moest er een nieuwe green gemaakt worden op Hole 2 en werd er op deze plek een ‘dogleg’ (vorm) gecreëerd waardoor er nog meer meters gewonnen werden. Na maanden werken (op eigen, niet te onderschatten kosten) met professionals en vrijwilligers van de Oegstgeester Golfclub werd deze nieuwe Hole 2 goedgekeurd door de commissie van de Nederlandse Golf Federatie en kon men de definitieve opening gaan voorbereiden. Woensdag vond dat feestje plaats. In gezelschap van een delegatie van de Voscuyl-voorzitters en leden van de golfclub toog men naar Hole 2. Voorafgaand aan de opening was er met twee leden uit de Regel & Handicapcommissie Dick Ravelli en Koos Eilers en de OGC secretaris Louis Weyzig een wedstrijd georganiseerd op deze nieuwe Hole 2

met een ‘handicap’. Toepasselijker had men het niet kunnen maken. Aangemoedigd en bekeken door het aanwezige publiek, werd deze Hole glansrijk gewonnen door Dick Ravelli en kon het officiële gedeelte beginnen. Mooi dat de vier voorzitters van het Voscuyl-overleg (na een afmelding van wethouder Marien den Boer) te weten Frans Tetteroo van Golfclub OGC, Luuk van der Zon van UDO, Sven de Ruijter van FIKS en Jan van den Broeck van Vv Oegstgeest nu tezamen de nieuwe hole openden. Gezamenlijk knipten zij het lint door. Onder luid applaus de nieuwe Hole 2 geopend en togen alle aanwezigen naar het OGC clubhuis voor een feestelijk drankje en heerlijke hapjes. Daar werd doorgepraat over de aanleg van de hole, en de toekomst van sportcomplex De Voscuyl. In de komende tijd zal het toekomstplan voor de vier genoemde verenigingen verder worden uitgewerkt, en zal worden gebrainstormd welke locatie voor welke club in de toekomst het beste is. Duidelijk werd dat alle voorzitters er uiterst constructief in zitten. In het sfeervolle clubhuis werden de Hole 2-winnaars nog even in het zonnetje gezet en voorzien van een prijsje, geschonken door de Pro van OGC, Giovanny Daal, die helaas door ziekte afwezig was.

UDO stond als veertiende, één na laatste in de ranglijst. Met Bernardus als hekkensluiter. Nicolaas Boys net met één puntje meer boven UDO op de dertiende plaats. De wedstrijd tegen Nicolaas Boys was dus een belangrijke pot waar UDO zijn voordeel mee moest doen. De kansen waren er over en weer waarbij UDO toch wel het betere van de wedstrijd had. Ook het aantal kansen was duidelijk in het voordeel van UDO. Ver in de eerste helft (rond de veertigste minuut) scoorde Joost den Hollander. Dit doelpunt werd echter afgekeurd door de scheidsrechter. En iets later kreeg Jeffrey nog

een prachtige kans, maar ook nu zonder resultaat. Vlak voor het rustsignaal kreeg UDO in de buurt van de cornervlag een vrije bal. Joost den Hollander nam de vrije trap. Helaas ging de bal via de paal alsnog over de zijlijn. Ook na rust nog volop kansen, zo zag Harm Jaap Boerma een bal net iets te hoog over zijn hoofd gaan om in te koppen. En dan gaat die oude voetbalwet weer in werking, zelf niet scoren? Dan doet de tegenstander dat voor je! Zo ongeveer in de zeventigste minuut scoorde Nicolaas Boys de 0 - 1 via een afstandsschot. Als of dat nog niet genoeg is, constateerde de scheidsrechter en-

kele minuten later een overtreding in het strafschopgebied van UDO. De strafschop werd recht door midden verzilverd: 0 - 2. Weer vijf minuten later werd het zelfs 0 - 3. In het laatste kwartier zou UDO nog wel aanzetten. Enkele kansen passeerden nog, Timo Lichtenbeld had een goede inzet die de keeper van Nicolaas Boys net via de paal weer wist te blokkeren. Ook kopte Eus iets later vanuit een vrije bal nog goed voor richting Menno Bakker die vrij stond, helaas zonder het beoogde resultaat. Even later, tegen het einde van de wedstrijd, kreeg UDO toch die verdiende tegen goal. Menno Bakker scoorde vrij voor het doel de 1-3. Een teleurstellend resultaat voor UDO. Met de winst van Bernardus staat UDO op de laatste plek in de standenlijst. Het wordt tijd dat UDO wat beter naar boven gaat kijken.

Vv Oegstgeest speelt weer gelijk VOETBAL n Zaterdag speelde Vv Oegstgeest weer gelijk, nu in de uitwedstrijd tegen WDS in Driebruggen. Met nog maar één keer de volle winst en drie gelijke spelen blijft Oegstgeest in de onderste regionen van de ranglijst. Oegstgeest trainer Jerry Ubink kon zaterdag over een compleet fitte selectie beschikken. Bij winst zou Oegstgeest op gelijke hoogte komen met WDS. In de eerste helft was het WDS dat het initiatief nam en Oegstgeest onder druk zette. Oegstgeest Keeper Kevin Sip wist WDS met enkele fraaie reddingen van het scoren af te houden. Oegstgeest wist daar weinig tegenover te zetten. Een schot over het doel van WDS door Ruben Reus was in de eerste helft het enige wapenfeit van Oegstgeest. Zo eindigde een matige eerste helft in 0 - 0. Na de rust ging Oegstgeest meer de strijd aan en dit leidde al snel tot een 0 - 1 voorsprong. Roy Elkerbout scoorde na een mooie passeerbeweging. Al snel kwam WDS weer op gelijke hoogte. Na een slecht verwerkte corner mocht WDS weer een corner nemen en scoorde hieruit met een kopbal: 1 - 1. Vlak hierna wist Sip de doorgebroken WDS spits te stoppen en zo een achterstand te voor-

komen. Rens van der Spek wist met een fraai genomen directe vrijetrap op vijftien meter van het WDS doel Oegstgeest weer op voorsprong te zetten: 1 - 2. Zes minuten later was het al weer gelijk, via een snelle uitval scoorde WDS: 2 - 2. Joep van Tulder werd vervangen door Bob

Kikkert, die al snel een hard schot gekeerd zag door de WDS keeper. In de laatste tien minuten van de wedstrijd zette Oegstgeest alles op alles om deze wedstrijd winnend af te sluiten. Maar schoten van dichtbij werden gekeerd door de WDS keeper. Zo eindigde de wedstrijd in een voor Oegstgeest teleurstellend gelijk spel en blijft het met 6 punten uit 8 wedstrijden onder in de ranglijst staan. Zaterdag krijgt Oegstgeest CVC Reeuwijk op bezoek.

Rens van der Spek (6) soort 2 - 2 uit een vrije trap. | Foto: Leo van den Broek


ALMONDEHOEVE 0m 0 0 . Lifestyle & Antiek 3

Ook voor uw vakkundige meubelrestauraties

NU UITVERKOOP

Van Almondeweg 2 • 2343 AA OEGSTGEEST T 071- 5172757

www.almondehoeve.nl

2


service

OEGSTGEESTER COURANT

Kerkdiensten

DOKTERSDIENST Duin- en Bollenstreek tel. (0252) 240212 • door de week van 17.00 uur ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag • in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur • op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna Dokterspost van de Doktersdienst Duin- en Bollenstreek Gebouw BNS, Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout Parkeren bij Deloitte & Touche

Verpleeg- en ziekenhuizen Kapel van het Diaconessenhuis 10.15 Drs. R. Schultheiss Van Wijckerslooth (prot.) 16.00 ds. C.K. Koekkoek Van Wijckerslooth (r.-k.) 10.00 Woord- en Communieviering, pastor J. Vermeulen LUMC 10.00 pastor H. van Breukelen

APOTHEKEN Dienst Apotheek Bollenstreek Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek. Maandag t/m vrijdag 17.0023.00 uur, en weekend en feestdagen 8.00-23.00 uur: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. (0252) 240216. Dagelijks 23.00-8.00 uur: Apotheek De Nachtwacht (LUMC), Albinusdreef 2, Leiden, tel. (071) 5665019. Rijnsburgerweg 4c, 2215 RA Voorhout, tel. (0252) 240216 (naast de Doktersdienst)

R.-k. Willibrordkerk Vieringen iedere dinsdag en donderdag om 9.30 uur. In het weekend op zaterdag om 19.00 uur en zondag om 11.00 uur. Voor de meest actuele informatie over het soort viering en het begeleidend koor, zie www. willibrordoegstgeest.nl

Nederlands Gereformeerde Kerk Duinzigtcollege 10.00 Ds. P. Kleingeld Volle Evang. Gem. Leiden e.o. Pauluskerk, Warmonderweg 2 11.00 uur: samenkomst Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden Lokhorstkerk, Leiden 10.15 ds. S.P. van der Meulen Protestantse Gem Warmond 10.00 uur Mv. Ds. H.G.T. Kaai Wings of Healing Veerpolder 6A, Warmond zondag 10.00 Eredienst, 19.00 Genezingsdienst Evang. J. Zijlstra Bahá’i Bestudering geschriften van Bahá’u’lláh: iedere eerste woensdag van de maand is de openbare Bahá’i-bibliotheek geopend van 19.30-21.00 uur. De andere woensdagavonden: informatieavond. J. Wolkerslaan 39, tel. (071) 5152030.

Apotheek Beker - Lijtweg 4 (Ook zaterdags open van 9.00 tot 12.00 uur) Carlina Apotheek, Boerhaaveplein 21 Apotheek Linnaeus - De Kempenaerstraat 31 (Ook zaterdags open van 10.00 tot 14.00 uur) TANDARTSEN 02-11 / 08-11 TP Groeneveld, Leiden (071) 5171628 09-11 / 15-11 TP de Roos, Leiderdorp (071) 5895980 DIERENARTSEN B.G. Heemskerk, De Kempenaerstraat 21. Tel.: (071) 5176761 Spreekuren: ma. t/m vr.: 8.309.30 uur; 13.00-14.00 uur; 18.3019.30 uur; za. 10.00-11.00 uur en volgens afspraak. Dierenkliniek Rijngeest, President Kennedylaan 260. Tel. (071) 5156161 Kliniek Oegstgeest-Noord, Haarlemmerstraatweg 5a. Tel. (071) 5237558 Dierenbescherming afd. Rijnland Tel. (071) 5216662, kantoor@dbrijnland.nl

Kwadraad Maatschappelijk Werk, telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl Opvoedadviespunt, telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl Jongeren Preventie Plan (JPP), telefoon (088) 900 4000, www. kwadraad.nl Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. 0900 - 1450 Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie. nl. Chatten kan op werkdagen van 9.00-17.30 uur via www. korrelatie.nl Stichting Terminale Thuiszorg door vrijwilligers Leiden en omstreken. Voor vragen of hulp: 06-51002071. www.terminalezorg.vptzleiden.nl Bemiddelingsbureau Thuiszorg Oegstgeest (BTO) telefoon: 06 517 99 203. e-mail: info@btozorg.nl

Hoofdredactie: Teuntje van Delft tel.: 06 12 74 64 78 e-mail: t.v.delft@ uitgeverijverhagen.nl Redactie: Willemien Timmers Telefoon: 06 10 08 91 24

Gouwe: Acousticurls & Friends

07 november 2015 | 20:30 | La France

Fout & Chique

08 november 2015 | 16:00 | Pauluskerk

De Paulus: Alexander Skrjabin

08 november 2015 | 14:00 | Leidse Hout

Theehuis: Reel en De Jong

08 november 2015 | 16:00 - 20:00 | De Gouwe

Gouwe: Sunshine Kwartet film & theater

15 november 2015 | 15:00 | Daltonschool

BVHM: De Helpende Handen

20 november 2015 | 20:00 | Dorpscentrum

De Cabaretpoel (met vier talenten) 22 november 2015 | 14:30 | K&O zaal

K&O: Film 'Cria cuervos' kunst & cultuur

25 september 2015 | Na kerktijd | Willibrordserf

Willibrordkerk: Expositie Hogewoning 05 oktober 2015 | Openingstijden | Duinzigt

Tijd voor Kunst: Van Alphen

08 november 2015 | 11:15 | Regenboogkerk

Regenboogkerk: Expositie informatief

04 november 2015 | 14:00 | Bibliotheek

School en Kerk-dienst met Jeugdcantorij

04 november 2015 | 10:00 - 12:00 | Bibliotheek

KERK

Workshop Bloemschikken

Komende zondag, 8 november, wordt er om 10.00 uur in de Regenboogkerk aan de Mauritslaan in Oegstgeest weer de jaarlijkse dienst voor School en Kerk gehouden. Deze dienst is voorbereid door de Protestantse Gemeente Oegstgeest in samenwerking met de Joris de Witteschool. 

trum aan de Lijtweg. Kinderen tussen 6 en 11 jaar leren daar zingen, een beetje noten lezen en spelen op het Orff-instrumentarium (slagwerk en klankstaven, dus ritme en melodie). Wat ze geleerd hebben laten ze ongeveer eens in de zes weken horen

Juridisch spreekuur in bibliotheek

in een dienst in de Regenboogkerk of in de Groene kerk in Oegstgeest. Wil je ook graag muziek maken? Kom dan eens kijken op een repetitie of meld je aan bij Pauline Verkerk (paulineverkerk@xs4all.nl of telefoon: 071 5173622)

Counselling International, Individual counselling, couple therapy or conflict mediation in English or Dutch. Els Barkema-Sala, MPhil, MBACP, Willem de Zwijgerlaan 51a. www.counsellinginternational. com. tel. (071) 5282661

05 november 2015 | Wijckerslooth

Goedkope rijbewijskeuring 11-2015 06 november 2015 | 9:15 | Rehobothkerk

Rehobotkerk: Ontmoeting met vrouwen 07 november 2015 | in de regio

Nationale Duurzame Huizen Route Alzheimer: Collectanten gezocht

De dienst heeft als thema ‘HELP’ meegekregen. Dit thema wordt uitgewerkt aan de hand van het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Kinderen uit de verschillende klassen van de Joris de Witteschool hebben een actieve rol in deze dienst. Voorganger is ds. Aart Verburg. Ook de Jeugdcantorij van de PGO verleent haar medewerking. De Jeugdcantorij is een zang- en speelgroep van de PGO en repeteert op maandagmiddag van 17.00-17.45 uur in het Dorpscen-

Zorg bij de hand, Thuiszorgspecialist. 06-41048570. www.zorgbijdehand.nl. info@zorgbijdehand.nl.

05 november 2015 | 19:30

09 november 2015

09 november 2015 | Oegstgeest

Collecte: Alzheimer

11 november 2015 | 11:00 | Groene Kerk

Wapenstilstandsdag

11 november 2015 | in de regio

Rabobank: Ondernemersdag071 11 november 2015 | 10:00 | Alrijne

Alrijne: Inkoopochtend Stomavereniging 11 november 2015 | 10:00 - 12:00

Juridisch spreekuur in bibliotheek sport & recreatie 08 november 2015 | 10:00

MEC: wandel- of fietsexcursie november 10 november 2015 | 19:30 | VV Oegstgeest

UDO & VVO: Thema avond

Oegstgeester

winkelen & lifestyle

tweet

@VCJanssen Gemeentewapen @gem_oegstgeest na restauratie terug op raadhuis. Een mooi moment! @FbLeideneo Fietsverlichting nog niet gerepareerd? Kom op 14 november naar Oegstgeest, wc Langevoort van 10.30 - 15.30 op het plein voor de bibliotheek.

05 november 2015 | Kempenaerstraat

@oegstgeestalert In de oude wijken van #oegstgeest kunnen we nog veel nieuwe leden gebruiken voor de #whatsapp groepen. http:// www.oegstgeestalert.nl @EnricovanDijk Geslaagde Ideeënavond #Klinkenbergerplas. Oegstgeest en omgeving wil gepaste ontwikkelingen in hun ontmoetingsplek.

Drie Dolle Dagen in De Kempenaerstraat 06 november 2015 | 15:00 - 19:00

Herfstfestijn: Eye4Pearls varia

05 november 2015 | 19:00 | Dorpscentrum

LG&Z: Shiatsu en Do-in

05 november 2015 | 20:00 | Dorpscentrum

Lezing over Laatste Oordeel

05 november 2015 | 17:30 | Duinzigt

PVOO: Netwerkborrel november 2015 06 november 2015 | 19:15 - 22:00 | ASC

ASC: Businessclub Wijnproeverij

COLOFON Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a - Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01

muziek & dans 05 november 2015 | 20:00 - 2300 | De Gouwe

Bibliotheek: Voorlezen

Boeddhisme Shambhala Meditatie Centrum. Gratis meditatie-instructie en -beoefening: ‘s woensdags: 9.0011.00 uur en donderdags: 20.0021.30 uur. Elke derde maandag van de maand van 19.30-21.00 uur kunnen jongeren en studenten terecht voor meditatie en uitwisseling. Geversstraat 48, Oegstgeest. www.shambhala.nl

Oplage 11.500

23

Medische diensten

Verenigde Protestantse Gemeente Kruispunt Rivierduinen locatie Oegstgeest 10.30 pastor S. Poppe-Rienks Regenboogkerk 10.00 ds. A. Verburg, schoolkerkdienst, m.m.v. Jeugdcantorij; Jeugdkapel Groene of Willibrord kerk 10.00 ds. C. Donner Dorpscentrum Ver. Vrijzinnige protestanten (PGO),10.30 ds. C. Dahmen

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Lijtweg 1. Ook te beluisteren via kerkradiobox kanaal 4. 10.00 u ds. R. Roth 16.30 u ds. E. Kroeze

WOENSDAG 4 NOVEMBER 2015

e-mail: redactie@ oegstgeestercourant.nl Inleveren kopij: uiterlijk maandag 7.00 uur Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties: Contactgegevens Binnendienst • Vincent Roos, tel. (071) 409 16 38 • Rosita Haasnoot, tel. (071) 409 16 37 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@ uitgeverijverhagen.nl

o.v.v. Oegstgeester Courant Sluitingstijd advertenties dinsdag 9.00 uur Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. (071) 402 29 01 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en

zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen De Oegstgeester Courant wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in Oegstgeest en is gratis af te halen bij: het gemeentehuis, het dorpscentrum, Rijnlandse Boekhandel, Boekhandel de Kler en Zwembad Poelmeer. Uitgeverij Verhagen behoudt

zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. www.oegstgeestercourant.nl

Tips? Mail de redactie UW MENING Een tip sturen naar de redactie kan via redactie@oegstgeestercourant.nl of tel. 06 10 08 91 24. Daarnaast zijn wij ook nieuwsgierig naar uw mening over deze krant. 

07 november 2015 | Oegstgeest

Oproep: Help mee voor Dorcas 08 november 2015 | 14:00

Bokkenwandeling Leiden 08 november 2015 | 10:00 | Regenboogkerk

School en Kerk dienst met Jeugdcantorij 10 november 2015 | 20:00

Electro World: Zelf TV-kijken 10 november 2015 | 10:00 | Dorpscentrum

Dorpscentrum: inloopochtend 11/15


r u u 7 1 2 1 n a v r e b m e v o n 8 Zondag

G A D N O Z R E SUP is Megastore Leiderdorp! bij Prax

150 stuks beschikbaar!

100 stuks beschikbaar!

Shark stoomreiniger 1550 watt. Incl. accessoires.

Originele Leidse Loempia’s van Fu Diepvries. Vlees, kip of vegetarisch. Per stuk 3.75 2.50 5 voor 11.50*

99.-

49.-

*

250 stuks beschikbaar!

Trebs Multicooker Inhoud 5 liter. Stomen, koken, slow cooking, braden, roerbakken, frituren, sudderen en fonduen allemaal met één apparaat incl. diverse accessoires.

129.-

58.-

*

Elke zondag open! Praxis Megastore Leiderdorp

20.-

*

SUPERZONDAG dinercheque

De dinercheque geldt voor een gratis 2e 3 gangenmenu (excl. drank).

19.-

*Niet i.c.m. andere kortingsacties.

10 voor

Besteed minimaal 25.en ontvang een dinercheque voor restaurant Puur Leiden!

Black&Decker schuurmachine mouse Type KA 161BC-QS. Incl. softbag en 15 accessoires.

49.-

1000 stuks beschikbaar!

*

PieterskerkChoorsteeg 9, Leiden

Profile for Uitgeverij Verhagen

Oc week 45 15  

Oegstgeester Courant, woensdag 4 november 2015

Oc week 45 15  

Oegstgeester Courant, woensdag 4 november 2015

Advertisement