Page 1

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.OEGSTGEESTERCOURANT.NL

Lokaal betrokken en betrouwbaar

nieuws P3

TWINTIG JAAR LEEFBAAR OEGSTGEEST ONDERNEMERS

nieuws P5 Toen was het raadhuis College te klein, en nu te presenteert begroting groot.

n

PVOO pagina’s

sport P25

Drukke jeugdmiddag bij LOHC

P6 & 7

Oegstgeest buigt zich over haar toekomst n Samenvoegen of samenwerken politiek n In heel Oegstgeest wordt meegedacht over de bestuurlijke toekomst van Oegstgeest. In meer of mindere mate heeft iedere Oegstgeestenaar wel een mening over het samenwerken of samengaan van ‘hun’ dorp met een andere gemeente.

Regen Water n Afgelopen zondag kwam het water met bakken uit de hemel. Navraag bij de gemeente leert dat er ditmaal geen overlast zou zijn ontstaan in Oegstgeest. Via het waterloket, en via de afdeling Beheer Openbare Ruimte zijn geen meldingen binnengekomen. Wateroverlast in het oude dorp is nog steeds een actueel onderwerp.

Tips? Mail de redactie Uw inbreng n De redactie van

Door Willemien Timmers en Wil van Elk

deze krant voorziet u graag wekelijks van het laatste nieuws. Dit kunnen wij echter niet zonder uw tips en kopij. U kunt de redactie bereiken via redactie@ oegstgeestercourant.nl of tel. 06 10 08 91 24. Ook het geven van uw mening over deze krant stellen wij erg op prijs.

Dat was op de meedenkavond van woensdag 9 oktober goed te merken. Meer dan 150 Oegstgeestenaren waren naar het gemeentehuis gekomen om hun stem te laten horen. Dirk Louter lichtte in een inleiding zijn onderzoek toe aan de aanwezigen, en liet via regiokaartjes zien welke gemeenten na een inventariserende ronde eventueel geïnteresseerd zijn in een samenwerking of samengaan met Oegstgeest. Middels een powerpoint-presentatie nam hij de aanwezigen mee in de mogelijkheden: Verdergaande samenwerking in de Leidse Regio (Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude), ambtelijke samenwerking met Katwijk, fusie met Leiden en eventueel Leiderdorp en samenwerking met Katwijk en Noordwijk. Dit laatste scenario was pas in de laatste raadsvergadering door de gemeenteraad voorgesteld, en dus had Louter niet

Oegstgeestig Doneren

E

en eeuw geleden begonnen ze met gericht onderzoek naar kanker en vrijwel iedereen heeft wel eens gehoord van het Antoni van Leeuwenhoek. Vooral aan het eind van die periode worden grote successen geboekt. Desondanks moeten we nog lang wachten voordat we het echt onder controle hebben. Wel zie je steeds meer dat de resultaten van onderzoeken met succes worden toegepast op patiënten. Maar dan wel op mensen die verder niet kunnen worden geholpen. Op televisie hoorde ik daarover vertellen. Een toverwoord hierbij is geld. Iemand zei dat er een miljoen mensen naar het programma keken. Als die allemaal wat zouden overmaken, schoot het lekker op. Ik zou zeggen, als iedere roker een pakje minder zou kopen per maand, en de besparing maandelijks zou overmaken naar de onderzoekers, dan schoot het lekker op. Klik eens op de knop DONEER HIER! Op de site www.avl. nl. Laten we beginnen met de (niet) rokers in Oegstgeest! Wil van Elk

ES L S N DA

Een grote opkomst tijdens de meedenkavond. | Foto Willemien Timmers

de gelegenheid gehad om deze optie op eenzelfde manier te onderzoeken als de andere drie. Dit werd door veel aanwezigen als een gemis ervaren. Kritisch

Na verschillende dia’s met plussen en minnen konden de aanwezigen, die overigens in meerderheid de

pauze schrapten om efficiënt door te gaan, zich laten horen. De Oegstgeestenaren toonden zich kritisch op allerlei gebied. “U noemt Leiden een goede partner in verband met de lastendruk, maar ik betaal liever wat meer voor een goede dienstverlening”, “Ik had graag een financiële scan van de andere gemeenten gezien”, “Wat kost

het ons als we bestaande samenwerkingsverbanden ontvlechten met bijvoorbeeld Leiden, en richting kust kijken?”

De Voscuyl 40 - oegstgeest Bel 071-515 46 36 of 515 44 44 info@danscenterdejong.nl ook Voor al uw feesten! PARTYCENTER DE JONG

Wethouder Tönjann gaf aan dat schaalvergroting hoe dan ook nodig is om alle taken als gemeente te kunnen blijven vervullen. Lees verder op pagina 3

Akkoord redt bestemmingsplan politiek

n Dankzij een akkoord met enkele bewoners van het nabijgelegen Waterbospark is het bestemmingsplan voor woningbouw in het project Rijnfront ontkomen aan vernietiging door de Raad van State. De Raad wees afgelopen week overige bezwaren van anderen af die minder bedreigend waren voor het plan. En daarmee is het plan definitief goedgekeurd. De bewoners van het

Waterbospark trokken onlangs hun bezwaren in na een overeenkomst met de gemeente. De Raad hoefde daarom niet meer te oordelen over hun bezwaren. En daar komt de gemeente zeer goed mee weg, omdat juist die bezwaren dreigden te leiden tot vernietiging van het plan. De gemeente zag de bui al hangen. Daarom werd overleg gezocht met de bewoners van het Waterbospark. Door tegemoet te komen aan hun wensen

over onder meer de ontsluiting van de wijk, is een akkoord bereikt. De bewoners pleitten lange tijd voor een ontsluiting via een kruising van de Valkenburgerweg. Die is relatief veiliger dan een ontsluiting waarbij een deel van die smalle weg wordt gebruikt samen met fietsers. De Raad besliste vorig jaar dat het bestemmingsplan voor de woningbouw in Rijnfront op essentiële onderdelen niet deugde. De gemeente

kreeg de kans om het plan te repareren. Maar die reparatiepoging kon de Raad allerminst overtuigen. De rechters van de Raad toonden zich tijdens een zitting in juni zeer ontevreden, omdat de gemeente nog steeds niet kon hard maken dat de ontsluiting van de woonwijk goed is geregeld. De Raad neemt nu wel genoegen met een tijdelijke bouwweg die kan dienen als ontsluiting. (Adrie van der Wel)

Tandartspraktijk Boerhaaveplein

Nico van de Meent T: (071) 51 55176

De klacht voorop De mens centraal

Behandeling ook in de avond en op zaterdag

www.zwaanosteopathie.nl (071) 30 189 44 Katwijk - Rijnsburg - Valkenburg


O

S G N I N PE

S L A E D


nieuws

Oegstgeester courant

woensdag 16 oktober 2013

3

Oegstgeest buigt zich over haar toekomst n vervolg van de voorpagina “Kijk bijvoorbeeld naar onze rol in het Bio-Science Park, daar kunnen we maar één ambtenaar voor 24 uur per week op zetten. Daar zouden we graag meer geld in willen stoppen.” Louter: “Nut en noodzaak van samenwerking is onderzocht. Het startpunt is: er moeten beslissingen worden genomen.” Waarom

Het waarom van de bijeenkomst maakte Oegstgeestenaar Pieter Hellinga duidelijk: ”Alle andere gemeenten hebben een sterke mening over wat wel of niet mag gebeuren; wij moeten ook een ‘strong opinion hebben’.” De zaal liet zich op verschillende momenten krachtig horen. Bij ‘Oegstgeest moet niet samengevoegd worden met Leiden’ klonk luid applaus. Bijval

Scenario 1, samenwerken met Leiden en Leiderdorp en Zoeterwoude, kon op weinig bijval rekenen. “Ik ben bang voor het Calimero-effect, samenwerking kan tot fusie leiden.” Over scenario 2, samenwerking met Katwijk, was men iets minder negatief, alhoewel het cultuurverschil door stemmen uit de zaal als negatief punt naar voren werd gebracht. “Onzin”, sprak een ander “het gaat niet om cultuur, maar om ambtelijke samenwerking. En het ambtelijk apparaat van Katwijk functioneert beter dan hier in Oegstgeest.” “Nadeel is wel dat we ze nooit zullen verstaan”, merkte een aanwezige als grap hardop op. Het derde scenario, fusie met Leiden, werd door de zaal ‘afgeschoten’. “Oegstgeest wordt uitgewist”, “We zijn niet gelijkwaardig aan elkaar”, “We raken onze identiteit kwijt”. Toch klonken hier ook positievere geluiden. “Leiden is intellectueel en cultureel een natuurlijke partner.” Over het KNO scenario (Katwijk, Noordwijk en Oegstgeest) werd het positiefs gepraat. “Het actieve bedrijfsleven in de Bollenstreek kan ons bijvoorbeeld nieuwe gezichtspunten opleveren.” Bij een

snelle, wat chaotische stemming, bleek dat het vierde scenario op het meeste stemmen, ongeveer de helft van de zaal, kon rekenen. Haast

Veel van de aanwezigen lieten overigens door middel van handopsteken weten zorgvuldigheid te verkiezen boven haast. “Maak een voorstel en leg dat ons voor. Laat de burger kiezen in een referendum. Kalm aan.” Organisaties

Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in Oegstgeest kregen dinsdag 8 oktober de gelegenheid om mee te praten over mogelijke toekomstscenario’s over het voortbestaan van Oegstgeest. Er was geen grote opkomst in de raadzaal, slechts zes organisaties gaven acte de présence. Desondanks werd er serieus en opbouwend gesproken over mogelijke scenario’s en niet zomaar gekozen voor een van de twee voorgelegde standpunten. “Oegstgeest kan best zelfstandig blijven en een bestuurlijke fusie met Katwijk is niet wenselijk, wel wordt onder randvoorwaarden op zakelijk en ambtelijk gebied mogelijkheden gezien in samenwerking.” “Een fusie met Leiden, Leiderdorp en eventueel Zoeterwoude (wil eigen compartimentjes) is een stap te snel.” “Oegstgeest aan Zee klink aanlokkelijk, maar samenwerking lijkt het enige dat daarbij oppopt.” Deze optie is echter nog niet uitgewerkt. De aanwezigen waren benieuwd hoe de omliggende gemeentes tegen Oegstgeest aankijken. Wethouder Jos Roeffen vertelde over de opdracht om meer te doen voor minder geld, en toch de voorzieningen op pijl te houden. “Het is makkelijker om dit doel te bereiken door samenwerking.” Ook vertelde hij over een rondgang langs buurtgemeentes. Oegstgeest is slechts een klein vlekje te midden van de mogelijke partners waarvan vijf wel een partnership wilden, maar zes niet. In december moeten er knopen worden doorgehakt.

In de raadszaal werd door de massaal opgekomen Oegstgeestenaren druk gediscussieerd. | Foto Willemien Timmers

De LO’ers van het eerste uur zijn nog net zo enthousiast als twintig jaar geleden bij de oprichting van Leefbaar Oegstgeest. | Foto’s Wil van Elk.

Leefbaar Oegstgeest viert twintig jaar n Feestelijke receptie in oud-gemeentehuis lustrum n De vereniging Leefbaar Oegstgeest vierde zaterdag 12 oktober haar vierde lustrum in het voormalige gemeentehuis in het Wilhelminapark. Op de plek waar twintig jaar geleden verontruste burgers het politieke avontuur aangingen, werden samen met leden en genodigden tijdens een feestelijke receptie veel herinneringen opgehaald. Door: Wil van Elk

Het vroegere gemeentehuis, tegenwoordig een flexcentrum waar je kantoorruimte kunt huren, was zaterdagmiddag een feestelijke ontmoetingsplek waar de leden van het eerste uur en de actieve leden samen een lustrumfeestje vierden. Jaap van den Broek, voorzitter van het bestuur, ging een dialoog aan met de eerste voorzitter Jaap Harteveldt. Samen bespraken ze luchtig enkele wetenswaardigheden die uit het archief van Leefbaar Oegstgeest waren geplukt. Dat ging over hoe het een vereniging van verontruste burgers verging in de plaatselijke politiek. Het begon met achthonderd handtekeningen die werden verzameld tijdens een 5 mei-jaarmarkt in de De Kempenaerstraat en uiteindelijk een enorm pak van maar liefst 2700 vel opleverde. Vooral enkele redenen die ten grondslag lagen aan de verontrusting, zoals een centrumplan met de

intentie om een groot complex te bouwen, met kantoren en winkels – Manhattan Lange Voort genoemd – werden met beeldmateriaal onder de loep genomen. Velen waren het oneens met hoe het toen ging en besloten LO op te richten. “Toen was het gemeentehuis te klein, en nu is het te groot”, was de conclusie uit de parallellen van toen en nu. Leuk om te zien waren de televisiebeelden van twintig jaar geleden waar met plezier naar werd gekeken, vooral door hen die toen op de voorgrond stonden. Fotowedstrijd Cocq Ouwerkerk maakte aan het eind van de bijeenkomst de winnaars bekend van de fotowedstrijd. Uit de vele inzendingen koos een jury vijf prijswinnaars. Wesley Guijt, Evelien Voogd, Angélique Kraamwinkel, Margriet Bouman en Paula van Kalmthout die samen met haar dochter Marieke Rams heel Oegstgeest had afgestruind op zoek naar hét plaatje van Oegst-

geest en uiteindelijk de winnende foto maakte van een weerspiegeling van het Irispark in de ruiten van de bibliotheek en K&O. Marieke was heel erg blij met de witte LOtransportfiets en een gratis fotocursus van www.shawfotografie.nl. De overige prijswinnaars kregen een boek uit de verzameling uitgiftes van de Vereniging Oud Oegstgeest. De 83 ingezonden foto’s zijn te bewonderen op Internet bij www.leefbaaroegstgeest.nl/fotowedstrijd. Verkiezingen Leefbaar Oegstgeest gaat door en maakt zich op voor de volgende verkiezingen. Campagneleider Frits van Dissel werd voor zijn inzet beloond met de Heleen Steens-Stam trofee. Simon Vogel is de eerste verkiezingskandidaat en kreeg het voorlopig verkiezingsprogramma uitgereikt, samen met nog negen exemplaren. “We hebben er nog twintig reserve”, werd lachend opgemerkt. Bij aankomst kreeg iedereen een kwartetkaart uitgereikt met de bedoeling onder de gasten een kwartet te vormen. Dit spel met Oegstgeester onderwerpen werd geïntroduceerd en krijgt ongetwijfeld een vervolg in de opmaak naar de verkiezingen.

Cock Ouwerkerk reikte de eerste prijs van de fotowedstrijd uit aan Paula van Kalmthout en haar dochter Marieke Rams die heel blij is met de LO-transportfiets en een fotocursus.


LEKKENDE KRAAN? Schroefje los, een thermostaat die blijft hangen, kapotte dakgoot, lekke radiator, druppelende kraan; Grimbergen-Noordermeer BV fixt het. Snel, efficiënt en vakkundig:

071- 40 29 200

OOK STERK IN ’T KLEINE WERK. T: (071) 40 29 200 - F: (071) 40 26 461 E: info@grimbergennoordermeer.nl W. www.grimbergennoordermeer.nl

Najaarsaanbieding:

ZONWERING

rode wijnen

www.drinkland.nl

Hartevelt jonge jenever 1L

€ 9,98

Van 12,75 voor

Parade vieux 1L

€ 11,45

Van 15,60 voor

StolicHnaya vodka limited edition 1L Earth, air, fire, water. Van 19,95 voor € 16,95

grant’S ScotcH wHiSky 0.7L Van 15,95 voor

€ 11,

95

ACTIES

Spanje / Extramadura – Bodega vina extremena Geweldige rode Tempranillo wijnen, gelegen langs de Portugese grens. Keuze uit de 12 maanden gerijpte vega adriana. Nu van 9,35 voor € 7,50 of de 24 maanden gerijpte valdegema. Nu van 11,60 voor € 8,95 Spanje / Ribera del Duero – melior / Bodega matarromera Een van de mooiste wijngebieden in Spanje is Ribera del Duero. Voor U selecteren wij uit dit wijngebied, Melior, 6 maanden gerijpt op Amerikaanse wijnvaten. Nu van 11,15 voor € 8,50

aBerlour 10 yearS SPeySide Single malt wHiSky 1L De geur is moutig, kruidig met duidelijke muntgeuren. De smaak is stevig, maar toch ook soepel in de mond. Tevens zoet en kruidig met smaken van peper, nootmuskaat en bessen. De afdronk is lang en aanwezig. Van 40,75 voor € 32,50

Portugal / Douro – ventozelo Qv tinto Gemaakt van de 3 beroemde Portugese wijndruiven, Touriga Nacional, Touriga Franca en Tinta Roriz. Nu van 8,55 voor € 6,45

witte wijnen

rum cariBica Blanco weSt indian 1L Goede rum als basis voor cocktails en longdrinks. Van 15,75 voor € 12,75

-25%

kratje Heineken Vast laag in prijs 24 x 0,3L

Zuid-Afrika / Paarl – louis Fourie merlot Zachte Merlot, rijk aan smaken van zwarte bessen en pruimen, lichte aardse tonen. Nu van 8,75 voor € 6,95

€ 11,38

Het Alsace-huis waar Drinkland mee werkt is Willm in Barr. Willm maakt een groot assortiment Grand Cru’s, Domaine wijnen, Vendanges Tardives en Cremant’s. De Willm basiswijnen zijn iets minder zoet dan de gemiddelde Alsace wijnen en die elegantie is ook het succes van Willm. wij Bieden deze maand de reServé wijnen aan met 25% korting Per FleS! Pinot Blanc reservé van 8,95 voor € 6,70 riesling reservé van 9,95 voor € 7,45 Pinot gris / riesling reservé van 11,15 voor € 8,35 Pinot gris reservé van 12,10 voor € 9,10 gewürztraminer reservé van 13,15 voor € 9,85 Spanje / Ribeiro – rippa à vie Een unieke witte wijn, gemaakt van de oudste inheemse druivenrassen als Treixadura en Palomino. Zalvende wijn met duidelijke hints van grapefruit. In de afdronk ook een tintje honing. Van 12,60 voor € 8,95 Italië / Veneto – Soave classico zonin Frisse, droge, witte wijn met een heel licht kruidje. Van 9,95 voor € 7,50

SParkle/Port den haag Prinsestraat 57 070 364 29 25

* Voorhout * noordwijk * oegstgeest Jacoba van Beierenhof 28 Maarten Kruytstraat 24 Lange Voort 19 071 364 93 37

071 361 21 82

071 301 55 83

Italië – Prosecco Frizzante zonin Een lekkere, droge, licht mousserende sparkling. Van 9,55 voor € 6,95 Portugal – Port Quinta de ventozelo tawny reserva Mooie, gerijpte port. Het najaar kan beginnen! Van 15,75 voor € 12,50


nieuws

OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 16 OKTOBER 2013

5

Begroting sluitend; verdere bezuinigingen POLITIEK  Afgelopen dinsdag werd aan de pers de begroting 2014-2017 gepresenteerd. In deze zware financiële jaren geen jubelbijeenkomst, maar wel één met hoopvolle geluiden.

“Met enige trots kan ik de begroting hier op tafel leggen,” liet wethouder Johanna Haanstra (financiën) weten. “De begroting is sluitend en voldoet aan de eisen. Zelfs de Haagse septembercirculaire is er in meegenomen.” Sinds het aantreden van het college is er volgens Haanstra ‘een forse stap gemaakt’ in het op orde brengen van de financiën van de gemeente. “Deze sluitende en reele begroting moet de gemeente in staat stellen met vertrouwen de blik op de toekomst te richten.” Wethouder Jos Roeffen benadrukte het belang van de eigen kracht van de gemeenschap. “Het is niet meer ‘wat kan men doen voor mij, maar wat kan ik voor de samenleving doen.’ We moeten met minder geld alles doen. Als gemeentebestuur willen we initiatieven uit het dorp wel steunen. Via het Dorpslab, die, als dat juridisch is uitgewerkt, onze partner wordt, kunnen we vinger aan de pols houden wat er leeft.” “We doen hard ons best om via nieuwe overeenkomsten gronden voor nieuwbouw te verkopen,” sprak wethouder Wendelien Tönjann. “Overigens gaan we bij de Lange Voortse driehoek zelf verkopen.” “Op het beheer van de openbare ruimte besparen we 113.000 euro door goed in te kopen en efficiënter te werken. Op veel plaatsen is de buitenruimte nog een ‘7’ terwijl de raad heeft gezegd dat het ‘6-’ mag zijn.” Afgelopen maandag verscheen een rapport van de rekenkamercommissie waarin de financiële situatie van Oegstgeest ‘zorgelijk’ werd genoemd. ‘De gemeente heeft te maken met aanzienlijke financiële risico’s. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de voorgenomen uitgaven in de programmabegroting 2013-2016 niet structureel worden gedekt door de verwachte inkomsten,’ schrijft de commissie. ‘De zorgen van de Rekenkamercommissie worden nog urgenter omdat de financiële risico’s van gemeen-

ten de afgelopen jaren zijn toegenomen en de aangekondigde decentralisaties van taken (de AWBZ, de jeugdzorg en de participatiewet) van rijk naar gemeenten nieuwe risico’s voor de financiële positie van gemeenten met zich meebrengen. Gezien het ongunstig risicoprofiel van Oegstgeest verdient verbetering van het risicomanagement extra aandacht.’ Johanna Haanstra benadrukte dinsdag dat ook in het rapport van Public Profit van najaar 2012 deze conclusies waren getrokken. “Het gaat hier om de cijfers van 2011. We wisten al dat het toen niet goed ging. We zijn juist stappen aan het zetten; het fornuis is verschoven, en het vuil zichtbaar. We hebben een risicobuffer gecreëerd van 5,5 miljoen euro, we hebben er vertrouwen in. We hebben veel verlies genomen, maar de discussie is nu tot rust gekomen.” Het college heeft gezocht naar evenwichtige maatregelen die Oegstgeest de komende jaren in een stabiel en toekomstbestendig vaarwater moeten brengen. De burgers zullen deze maatregelen in hun portemonnee voelen. Zo stelt men voor de OZB met 4,7 procent te verhogen. “Ook ouderen zullen het merken dat niet alles meer wordt vergoed”, licht Roeffen toe. “Ook in de sport worden maatregelen genomen. In vier jaar tijd moeten we toe naar kostendekkende tarieven. Elk jaar wordt er bij de sport 10.000 euro meer geïncasseerd. Ik snap de kritische houding van de sportbestuurders, maar tot nu toe hadden zij te maken met relatief lage bedragen.” Veel geld zal geïnvesteerd worden in de ambtelijke organisatie. “Een investering is noodzakelijk om de huidige en toekomstige taken op het gewenste niveau te kunnen uitvoeren.“ Haanstra: “De kwaliteit van de mensen hier in huis is de afgelopen jaren niet benut. Zij hebben zich stuurloos gevoeld.” “We hebben dit jaar veel voorbereidend werk gedaan, in 2014 kunnen er goede stappen gezet worden.” Als het aan de wethouder ligt overigens met eenzelfde ploeg. Alledrie geven zij aan graag nog een periode in het college plaats te nemen.

Plaatsing van het glas in het dak van het atrium. | Foto: J.P. van Eesteren

Hoogste punt Avery ECONOMIE  Het nieuwe Europese hoofdkantoor van Avery Dennison in Oegstgeest heeft haar hoogste punt bereikt. Architectenbureau Paul de Ruiter ontwierp het innovatieve, duurzame kantoorgebouw, met customer experience center en diverse onderzoeks- en ontwikkelingslaboratoria. Avery Dennison is wereldwijd leider in labels, verpakkingsmaterialen en -oplossingen. In het nieuwe Europese hoofdkantoor te Oegstgeest, prominent gelegen langs de A44, komen verschillende vestigingen van Avery Dennison’s Materials Group Europa samen in een inspirerend en duurzaam gebouw dat de visie en waarden van Avery Dennison weerspiegelt. Customer exprience centre Het vijf verdiepingen tellende kantoorgebouw, dat is ontwikkeld door OVG Real Estate, biedt plaats aan ongeveer 450 medewerkers. De kantoren en laboratoria liggen rondom een centraal atrium, zodat elke werkplek ruimschoots wordt voorzien van daglicht en uitzicht op de omgeving. Het atrium fungeert als het hart van het gebouw voor zowel medewerkers als bezoekers. Hier

bevindt zich dan ook het customer experience centre; een interactieve showroom waar de nieuwste innovaties, technologieën en producten van Avery Dennison kunnen worden ervaren. Het is zelfs mogelijk hier een auto naar binnen te rijden voor de demonstratie van autobestickering. Omdat het restaurant en de vergaderruimtes direct aan het atrium grenzen is de ruimte zeer geschikt voor evenementen en bijeenkomsten. Gelaagde gevel Op de bovenste twee kantoorverdiepingen zorgt een zeefdruk met strepenpatroon op de glazen gevels voor zonwering en energiebesparing. De zeefdruk vormt visueel één geheel met de onderste twee bouwlagen, waar lamellenroosters de parkeergarage van natuurlijke ventilatie voorzien. De twee middel-

ste verdiepingen van het gebouw doorbreken het streeppatroon en zijn bekleed met een volledig transparante glazen gevel. Hier liggen, zichtbaar vanaf de weg, de laboratoria, het restaurant en de vergaderzalen. Duurzaam Overigens dragen niet alleen de gevels bij aan energiebesparingen. De kantoren worden natuurlijk geventileerd via het atrium en is er minder elektrische verlichting nodig vanwege de ruime hoeveelheid invallend daglicht. Daarnaast is het gebouw voorzien van een warmteen koudeopslag, energie-efficiënte verlichting met bewegingsdetectie, warmtereflecterende beglazing en een groen dak. Onder andere vanwege deze duurzame technieken heeft het gebouw het ontwerpcertificaat BREEAM-NL Very Good behaald. Het hoofdkantoor voor Avery Dennison zal voor de zomer van 2014 worden opgeleverd.

GEHOORD EN GEZIEN Horrorwinter In het Noorden van het land wonen Friezen en eentje daarvan houdt zich, via de televisie, bezig met het weer. Vorige week was de man klaar met de langetermijnverwachting. Januari wordt een extra koude maand, verklaarde hij zelfverzekerd. ‘Elfstedentocht!’ riepen de media. Er wordt zelfs al gesproken van een ‘horrorwinter’. Ooit deden wij, op zee, ook aan meteo. Het was de tijd dat wij onze waarnemingen, ‘synops’ genoemd, nog draadloos via Radio Scheveningen meldden aan het KNMI. Dat is nu wel anders, maar drie maanden vooruitkijken lijkt ons nog steeds een hachelijke zaak. Kunnen we in januari de ijzers onderbinden op de Oegstgeester IJsbaan (ofwel de Ezelwei) en op het Oegstgeester Kanaal? Ach, met het weer is nog altijd zo: ‘Het kan vriezen en het kan dooien’. Cijfers Bijna één op de tien Nederlanders kampt met (ernstige) eenzaamheid. Eén op de drie voelt zich enigszins eenzaam. Dit blijkt uit recent onderzoek door de gezondheidsmonitoren van de GGZ’s, het CBS en het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu. In totaal werden 370.000 mensen ouder dan 18 jaar ondervraagd. Hoe eenzaam de mens is, heeft te maken met zaken als leeftijd en economische zekerheid. 62%

van de mensen met een beperking en 35% van mensen zonder beperking voelt zich alleen. 32% van de mensen die gezond zijn voelen zich minder eenzaam tegenover 62% van menen die niet gezond zijn. Ook het huwelijk speelt een rol: van mensen die gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn, voelt 58% zich eenzaam tegenover 33% van de gehuwden of samenwonenden en 45% van de alleenstaanden. En verder: van mensen die geen moeite hebben om rond te komen voelt één op de vier (34%) zich eenzaam tegenover 55 procent eenzaam voelende die diep in de portemonnee moeten kijken Zo kunnen wij nog wel een tijdje doorgaan. We moeten elkaar maar weer eens wat vaker uitnodigen voor een kopje koffie. Uur cadeau Gelukkig heeft onze gemeente nog een overdekt zwembad zodat we in de nacht van 26 op 27 oktober kunnen deelnemen aan de Wintertijd Challenge. Dan wordt in ruim honderd zwembaden gesport voor kinderen met een spierziekte. De start is ’s nachts om 2 uur en als u na een uur baantjestrekken aftikt, gaat de klok (wintertijd!) een uur terug. U heeft zich een uur lang ingespannen voor een goed doel en u krijgt dat uur nog terug ook! Doet u mee? Deelname kost 15 euro en u dient via en sponsorpagina’s ten minste 50 euro op te halen. Kijk voor alle informatie op www.wintertijdchallenge.nl.

Samenvoeging of samenwerken Over de toekomst van de gemeente valt met gemak een boek te schrijven. Er wachten nog wat hoofdstukken. Eentje daarvan werd toegevoegd tijdens de hoorzitting die vorige week plaatsvond in het raadhuis. In een stampvolle raadzaal werden alle samenvoeg- en samenwerkscenario’s nog eens op een rijtje gezet. Opvallend was de gemiddelde leeftijd van voornamelijk ‘stamgasten’. Waar bleven de jongeren? Aan het einde van de bijeenkomst bleek de samenwerking met Katwijk en Noordwijk de meeste stemmen te trekken. Oegstgeest breekt door naar de kust. Eerst was het Nieuw Rhijngeest, daarna is het Oegstgeest aan de Rijn en, nog even, dan is het Oegstgeest aan Zee. Stem uit de zaal: “Geen wonder dat dit de meeste stemmen trekt, want iedereen weet dit niks wordt!” (Wordt vervolgd)

DOOR INKOCHNITO

Taplustig Trots berichtje in het Leidsch Dagblad van precies veertig jaar geleden: in Oegstgeest is al sinds 10 jaar café de Roode Leeuw taplustig aan het werken. Logisch dat dat gevierd werd met een groot feest. Eigenaren Jan en Rie van Rijn heetten iedereen hartelijk welkom. Hoe graag waren we daar nu voor een allerlaatste keertje aan de bar geschoven?

Als iedereen gezamenlijk niets doet heet dat samenwerking.


Gezellig Gezellig én én professioneel! professioneel!

Lustrum Lustrum enen nostalgie nostalgie 1010

is dat ze gevestigd zijn in onze zijngemeente. in onze gemeente. En voor vrijwel En voor vrijwel VerbaasdVerbaasd zei een zei eenis dat ze gevestigd allen geldt allen dat geldt hun werkgebied dat hun werkgebied grensoverschrijdend grensoverschrijdend is. is. programmaschrijver programmaschrijver Afnemers en cliënten en zitten cliënten in de zitten regio in en de soms regio ver en soms daar ver daar van één van vanonze één van lo- onzeAfnemers lobuiten. Dat buiten. bij zo’n Datgrote bij zo’n diversiteit grote diversiteit aan bedrijven aan bedrijven ook de ook de kale politieke kale politieke partijen partijen en wensen belangen en belangen verschillen verschillen mag duidelijk mag duidelijk zijn. Wan-zijn. Wanrecent tegen recent me:tegen “Ik me:wensen “Ik neer die belangen neer die belangen onder deonder aandacht de aandacht van o.a. onze van o.a. lokale onze lokale wist niet wist dat jullie niet dat jullie politici moeten politiciworden moetengebracht worden gebracht blijkt de toegevoegde blijkt de toegevoegde vereniging vereniging zich zo zich zo waarde waarde het PVOO. van hetHet PVOO. bundelen Het bundelen en op elkaar en op afstemelkaar afstemactief bezighield actief bezighield met met van men van men vragen vanenvragen wensen enom wensen zo hetom gezamenlijke zo het gezamenlijke belang belang zaken diezaken in Oegstdie in Oegstondernemers onze ondernemers te dienentezien dienen we als zien onze we taak. als onze taak. geest spelen. geestEn spelen. al Envan al onze van Een die we taak heel dieserieus we heelnemen. serieus nemen. helemaalhelemaal niet dat er niet dat er taak Een zelfs belangenbeharzelfs belangenbeharKinderschoenen Kinderschoenen ontgroeid ontgroeid tiging optiging regionale op regionale schaal wordt schaal gevoerd.” wordt gevoerd.” De lijst met De aandachtspunten lijst met aandachtspunten die de partijbestuurders die de partijbestuurders van ons overhandigd van ons overhandigd hebben gekregen hebben gekregen gaat overgaat zaken over alszaken als Die verbazing Die verbazing verbaast mij verbaast dan weer! mij dan Je zou weer! verwachten Je zou verwachten economisch economisch beleid, verkeer beleid,en verkeer vervoer, en ruimte vervoer,enruimte huis- en huisdat onze dat lokale onze volksvertegenwoordigers lokale volksvertegenwoordigers het lokalehet nieuws lokale nieuws vesting vesting bedrijven, van bedrijven, toerisme toerisme en recreatie. en recreatie. Veel van deze Veel van deze op de voet opvolgen de voet envolgen de Oegstgeester en de Oegstgeester Courant Courant van voor van tot voor tot van punten hebben puntenwe hebben uitgebreid we uitgebreid voorbesproken; voorbesproken; zoals het zoals het achter spellen. achterDé spellen. lokaleDé krant lokale waarin krantikwaarin in de serie ik innostalde serie nostaleendebetrokken een betrokken vereniging vereniging met een professionele met een professionele houding houding gie zoveelgie mogelijk zoveel mogelijk aspecten aspecten die onze die aandacht onze aandacht hebben, de hebben, De kinderschoenen De kinderschoenen van tien jaar van geleden tien jaarzijn geleden we zijn we revue hebrevue latenheb passeren. laten passeren. Het blijktHet nietblijkt zo teniet zijn.zo te zijn. betaamt. betaamt. echt ontgroeid. echt ontgroeid. Netwerken Netwerken is bij ons isnog bij steeds ons nog gezellig steedsen gezellig en actie: Karin Kasteleijn. Ontwerp: T2 Ontwerp. Eindredactie: Karin Kasteleijn. Ontwerp: T2Fotografi Ontwerp.e:Fotografie: gaat vergezeld gaat vergezeld van een goed van een glasgoed wijn,glas maar wijn, het maar stempel het stempel VeelheidVeelheid aan belangen aan belangen n Willemien Timmers. Deze pagina is een uitgave van het PVOO. Timmers. Deze pagina is een uitgave van het PVOO. van een vrijblijvende van een vrijblijvende gezelligheidsvereniging gezelligheidsvereniging past niet past niet Er zijn vele Er soorten zijn veleondernemers soorten ondernemers in Oegstgeest. in Oegstgeest. Winke- WinkeerVoor informatie kunt u kijken opu www.pvoo.nl. meer informatie kunt kijken op www.pvoo.nl. meer! meer! liers, horecabedrijven, liers, horecabedrijven, zzp‘ers, architecten, zzp‘ers, architecten, (organisatie) (organisatie) adviesbureaus, adviesbureaus, zorgverleners zorgverleners en ook grote en ook bedrijven grote bedrijven als als Henk Visser, Henk voorzitter Visser, voorzitter PVOO PVOO Corpus, Flora, Corpus, Van Flora, der Luyt Van der e.a.Luyt Wat ze e.a. gemeen Wat zehebben gemeen hebben

ww.pvoo.nl www.pvoo.nl

oege Vroege voorbereiding voorbereiding opop verkiezingen verkiezingen

voor de vitaliteit voor de van vitaliteit het dorp, van het goed dorp, voorgoed voor gewerkt aan om gewerkt knelpunten om knelpunten (bijvoor- (bijvoorkijken ondernemers kijken ondernemers in inhard aan hard enMet toe af een ennazomerzonnetje toe een nazomerzonnetje en Sin- enklantpotentieel Sin- klantpotentieel de bewoners en ook ondernemers en ook ondernemers hebben hebben beeld aansluiting beeld aansluiting A44) op te A44) lossen op te enlossen ende bewoners het algemeen over de bestuurlijke over de bestuurlijke grengrennog terklaas niet eens nog niet in het eens land, in het zijnland, de zijnhet de algemeen hier profihier jt van. profi Dejt dienstverlening van. De dienstverlening van van liggen plannen liggen voor plannen verdere voorverbetering verdere verbetering zen heen.zen Goede heen.regionale Goede regionale economische economische e politieke partijen al partijen bezig met al bezig de voorbemet de voorbedewat gemeente de gemeente aan ondernemers aan ondernemers moet erop moet erop Hetklaar. mobiliteitsvraagstuk Het mobiliteitsvraagstuk verdient wat verdient samenwerking, samenwerking, zoals die zoals nu totdie stand nu tot is stand klaar. is voor reiding de gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn gericht geen zijn onnodige geen onnodige hindernissen hindernissen op op ons betreft onspermanente betreft permanente aandacht,aandacht, ook in ookgericht in gebracht gebracht bij het opstellen bij het opstellen van de Econovan de Econoartvan 2014; maart kandidaten 2014; kandidaten vinden, lijstvinden, lijstte werpenteen werpen te doen enwat te doen het belooft. wat hetHet belooft. Het regionaalregionaal verband. verband. mische mischeLeidse AgendaRegio, Leidse leidt Regio, bovenleidt bovens verkiezen trekkers verkiezen en de contouren en de contouren van het van het Agenda digitale ondernemersloket digitale ondernemersloket voor het beantvoor het beantdien tot nieuwe dien totinitiatieven, nieuwe initiatieven, innovatiesinnovaties en en ngsprogramma verkiezingsprogramma opstellen.opstellen. Beslagen Beslagen woorden woorden van veel vragen van veeldie vragen bij ondernedie bij onderneVerbeteringen zichtbaar zichtbaar kansen. Dit kansen. moetDit watmoet ons betreft wat onsdan betreft ook dan Verbeteringen ook omen ten ijsbetekent komen betekent inderdaadinderdaad vroeg vroeg mers leven, mers staat. leven, Metstaat. één aanspreekpunt, Met één aanspreekpunt, Met initiatieven Met initiatieven als Oegstgeest als Oegstgeest in Beweging in Beweging zeker ingevuld verder ingevuld worden. De worden. manier De manier en.beginnen. Het PVOO Hetstelt PVOO het op stelt prijs het op prijszeker verder een bedrijfscontactfunctionaris een bedrijfscontactfunctionaris als centrale als centrale de Taste en of deOegstgeest Taste of Oegstgeest wordt hetwordt dorp het dorp waarop iswaarop daarbijisbelangrijker daarbij belangrijker dan de vorm. dan de en vorm. de omverschillende met de verschillende politieke politieke partijen partijen coördinator coördinator voor ondernemersaangelevoor ondernemersaangelesteeds meer steeds op de meer kaart op gezet. de kaart Ditgezet. is goed Dit is goed ken gesprekken te voerenteover voeren wat over er speelt. wat er speelt. genheden, genheden, zou dit nog zouverder dit nog verbeterd verder verbeterd Huisvesting Huisvesting en bereikbaarheid en bereikbaarheid etZoals een betrokken het een betrokken businessclub businessclub bebekunnen worden. kunnen worden. Daarnaast zijn bedrijfshuisvesting zijn bedrijfshuisvesting en en ichten taamtwe richten ons daarbij we onsvooral daarbij opvooral de opDaarnaast de bereikbaarheid bereikbaarheid belangrijke belangrijke aandachtsaandachtsmische economische en bedrijfsaangelegenheden. en bedrijfsaangelegenheden. Verkiezingsdebat Verkiezingsdebat punten punten ondernemers. voor ondernemers. OndanksOndanks de de deVanuit gedachte de gedachte dat wat goed dat wat is voor goeddeis voor de voor Genoeg te Genoeg wensentedus wensen nog. dus Het nog. PVOO Hetwil PVOO wil economische situatie issituatie er nog is steeds er nog vraag steeds vraag eester Oegstgeester ondernemers, ondernemers, ook goedook moet goed economische moet in februari in volgend februari jaar volgend weerjaar een weer verkieeen verkienaar passende bedrijfsruimte bedrijfsruimte in de regio. in de regio. r zijn het dorp voor het en haar dorpbewoners. en haar bewoners. naar passende zingsdebat zingsdebat tussen detussen verschillende de verschillende politieke politieke In Oegstgeest In Oegstgeest denk je daarbij denk jesnel daarbij aan het snel aan het partijen organiseren. partijen organiseren. Dan kunnen Danonderkunnen onderBio Science BioPark Science en het Park MEOB-terrein. en het MEOB-terrein. wat? Samen wat? nemers, en nemers, burgers, en horen burgers, wathoren er te wat kiezen er te kiezen Hoeveel nieuwe Hoeveelarbeidsplaatsen nieuwe arbeidsplaatsen zullen hier zullen hier n de Eenvraagstukken van de vraagstukken die nu promidie nu promivalt. valt. gerealiseerd gerealiseerd zijn over zijn vier over jaar?vier jaar? de nent agenda op destaat agenda is destaat bestuurlijke is de bestuurlijke Bereikbaarheid Bereikbaarheid is essentieel is essentieel voor een voor goedeen goed sttoekomst van het dorp. van het Samenwerken dorp. Samenwerken of of Mark Cremers, Mark bestuurslid Cremers, bestuurslid belangenbehartiging belangenbehartiging ondernemersklimaat. ondernemersklimaat. GelukkigGelukkig wordt er wordt er aan? samengaan? Ten aanzien Tenvan aanzien marktvanenmarkt- en

(advertentie) (advertentie)

LEEUW DE LEEUW MAKELAARDIJ MAKELAARDIJ

nuOf gaat hetom nude gaat (ver)koop om de (ver)koop van uw woning, van uw woning, heekhypotheek of verzekeringen, of verzekeringen, bij De Leeuw bij De kunt Leeuw u kunt u en op rekenen onafhankelijk op onafhankelijk en deskundig en deskundig advies. advies. experts Onzehelpen experts u graag helpenom u graag de oplossing om de oplossing te vinden te vinden t beste die het aansluit bestebij aansluit uw situatie. bij uw situatie. isteren Wij naar luisteren uw wensen naar uwenwensen informeren en informeren u over u over n enkansen gevaren, enzodat gevaren, u achteraf zodat unooit achteraf voornooit voor singen verrassingen komt te staan. komt te staan. oenDat wij al doen sinds wij1951. al sinds 1951. de Dat waarde is devan waarde ervaring. van ervaring.

urgerweg Rijnsburgerweg 100 100 AG 2231 Rijnsburg AG Rijnsburg 4051616 (071) 4051616 deleeuw.nl www.deleeuw.nl

(advertentie) (advertentie)

SalonSalon Veldman Veldman

(advertentie) (advertentie)

BMS BMS NETWERK NETWERK NOTARISSEN NOTARISSEN

Op De Kempenaerstraat Op De Kempenaerstraat 69, bij Schoonheids69, bij Schoonheidsen en De notarissen De notarissen Roel Breedveld, Roel Breedveld, Egbert Moolenaar Egbert Moolenaar en en KapsalonKapsalon J. Veldman, J. Veldman, vinden mannen vinden en mannen vrouwen en een vrouwen een Mark Schwarze Mark Schwarze en hun team en hun ondersteunen team ondersteunen en adviseren en adviseren totaalpakket totaalpakket voor een stralend voor eenuiterlijk: stralend een uiterlijk: pedicure, een pedicure, ondernemers ondernemers én particulieren én particulieren m.b.t. ondernemingsrecht, m.b.t. ondernemingsrecht, een manicure, een manicure, een schoonheidssalon, een schoonheidssalon, een kapsalon een kapsalon én én vastgoed en vastgoed familierecht. en familierecht. een vestiging een vestiging van Injectable van Injectable Klinieken.Klinieken. Zowel deZowel salon de salon Kortom, op Kortom, alle rechtsgebieden. op alle rechtsgebieden. als kliniekals hebben kliniekrecent hebben eenrecent keurmerk een keurmerk ontvangen. ontvangen.   De sfeer in Dedesfeer salon in is deuitstekend, salon is uitstekend, klanten kunnen klantenaltijd kunnen altijdVeel ondernemers Veel ondernemers kiezen voor kiezen een flvoor exbv.een Wilt flexbv. u weten Wilt u weten deskundigdeskundig advies verwachten advies verwachten en privacyenenprivacy serviceenzijn service zijn wat een flwat exbveen voor flexbv u kan voor betekenen? u kan betekenen? Ga dan naar Ga dan naar gegarandeerd. gegarandeerd. “We doen“We allesdoen om het allesdeom klant het naar de klant de naar de www.flexbvtest.nl www.flexbvtest.nl     zin te maken.” zin te Overigens maken.” Overigens vindt menvindt bij Jannie men bij Veldman Jannie Veldman ook mooie ook leren mooie tassen leren en tassen cadeaubonnen. en cadeaubonnen. PlantsoenPlantsoen 25 25 SchoonheidsSchoonheidsen Kapsalon en Kapsalon J.VeldmanJ.Veldman 2311 KG2311  Leiden KG  Leiden De Kempenaerstraat De Kempenaerstraat 69 - 234169 GJ- Oegstgeest 2341 GJ Oegstgeest (071) 516(071) 29 30516 29 30 (071) 528(071) 33 55528 33 55 www.bmsnotarissen.nl www.bmsnotarissen.nl


WOENSDAG WOENSDAG 16 OKTOBER 16 OKTOBE 2013

IetsIets te vieren? te vieren?

Ledennieuws Ledennieuws

NEWS ALERT! NEWS ALERT!

Dinsdag Dinsdag 29 oktober 29 2013 oktober om 2013 20.00om uur: 20.00 uur: themabijeenkomst themabijeenkomst wetswijzigingen wetswijzigingen en fiscaliteiten en fiscalitei in La France in La France PVOO-ersPVOO-ers weten een weten goed glas een wijn goed glas wijn Herfst. De Herfst. bomen Delaten bomen bladeren laten bladeren vallen en vallen en te waarderen, te waarderen, zo is te merken zo is teopmerken de op de worden langzaam worden langzaam kaal. Geen kaal. tijdGeen die een tijd die een maandelijkse maandelijkse bijeenkomsten. bijeenkomsten. Wat is hunWat is hun associatieassociatie met groeimet oproept. groei Wel oproept. met het Wel met het (advertentie) (advertentie) favoriet als favoriet er iets als te vieren er iets valt? te vieren Aanvalt? het Aan het Engelse woord Engelse ‘harvest’, woord ‘harvest’, dat verwant dat isverwant aan is aan woord deze woord maand: dezeIr.maand: Tufan Risvanoglu, Ir. Tufan Risvanoglu, onze naam onze voor naam dit seizoen. voor dit Harvest seizoen. beHarvest be-Rijnlandse Rijnlandse Boekhandel Boekhandel general manager general van manager Belfravan InternatioBelfra Internatio-tekent oogst. tekent Enoogst. oogsten En kan oogsten niet zonder kan niet zonder 24/7 open 24/7 open - gratis - gratis bezorging bezorging nal. nal. groei. Alsgroei. PVOO Alsblijven PVOOweblijven groeien. we Dit groeien. Dit keer magkeer ik u mag een oogst ik u een vanoogst drie nieuwe van drie nieuweDe Rijnlandse De Rijnlandse Boekhandel Boekhandel in winkelcentrum in winkelcentrum Lange Lan “Ons bedrijf “Onsproduceert bedrijf produceert en instal-en instal- leden voorstellen. leden voorstellen. Claassen,Claassen, Moolenbeek Moolenbeek Voort staat Voort bekend staatom bekend zijn grote om zijn en actuele grote enaanbod actuele aanbo leert exclusieve leert exclusieve bouwproducten bouwproducten zoals zoals& Partners & Partners (Dorus Duchâteau): (Dorus Duchâteau): bedrijfs- bedrijfsvan allerlei vanboekgenres. allerlei boekgenres. Ook organiseert Ook organiseert de boekhandel de boekh ramen, deuren ramen,endeuren kozijnen en kozijnen voor klanten voorinklanten binnenin en binnenbuitenen buitenkundig enkundig banquair en banquair advies. Dorus advies. wilDorus als wil als veel literaire veelactiviteiten literaire activiteiten die drukbezocht die drukbezocht worden. worden. land. Eenland. recente, Een bijzondere recente, bijzondere opdrachtopdracht was er een was voor er een de zojuist voor de zojuist ondernemer ondernemer andere ondernemers andere ondernemers verder verderLoop de Loop winkeldeeens winkel binnen eensom binnen rond om te snuffelen rond te snuffelen herkozenherkozen presidentpresident van Azerbeidzjan, van Azerbeidzjan, Alijev. Zijn Alijev. officiële Zijn residenofficiële residen-helpen. Zuster helpen. zonder ZusterGrenzen zonder Grenzen (A.N. Sa-(A.N. Satussen boeken, tussen tijdschriften boeken, tijdschriften en kantoorartikelen. en kantoorartikelen. Wij W tie aan detieKaspische aan de Kaspische zee, een zwaar zee, een beveiligd zwaar beveiligd gebouw van gebouw acht van acht charow): charow): voorziet in voorziet de medische in de medische begelei- begeleigeven graag geven persoonlijke graag persoonlijke advies. Geen advies. tijdGeen om naar tijd de om naa verdiepingen, verdiepingen, mochten mochten we compleet we compleet van nieuwe vanramen nieuwe voorzien. ramen voorzien. ding van ding alle reizen, van alleofreizen, het nuof gaat hetom nu een gaat om een boekhandel boekhandel te komen? teBestel komen? viaBestel www.rijnlandseboekvia www.rijnlandseb Niet zomaar Nietramen zomaar natuurlijk. ramen natuurlijk. 150 kalasjnikovbestendige, 150 kalasjnikovbestendige, volgens volgensenkele repatriëring, enkele repatriëring, een heen-een en heenterugreis en terugreis handel.nlhandel.nl en uw boeken en uwworden boekengratis worden thuisbezorgd! gratis thuisbezor een gecertifi eenceerd gecertifi procedé ceerd gemaakte procedé gemaakte ramen, voorzien ramen, voorzien van gelaagd van gelaagdof een volledig of een begeleid volledig verblijf. begeleid verblijf. staal. Bij staal. de oplevering Bij de oplevering is een toost is een op de toost goede op de aflgoede oop gebruikelijk. afloop gebruikelijk. NEWPORT NEWPORT Real Estate Real (Dirxander Estate (Dirxander Vat): Vat): Rijnlandse Rijnlandse Boekhandel Boekhandel Champagne, Champagne, Moët & Chandon, Moët & Chandon, zoals dat zoals zakelijk datvaak zakelijk gebeurt. vaak gebeurt. een jong,een onafhankelijk jong, onafhankelijk adviesbureau adviesbureau met met Lange Voort Lange 35-37 Voort 35-37 Lekker, maar Lekker, als maar ik thuis alsiets ik thuis bijzonders iets bijzonders te vieren te heb, vieren dan heb, kies ik dan kies ik integrale integrale dienstverlening dienstverlening op het gebied op hetvan gebied van 2343 CB2343 Oegstgeest CB Oegstgeest toch voortoch Baron voor deBaron Ladoucette, de Ladoucette, een prachtige een prachtige Pouilly Fumé. Pouilly Om Fumé. Om huisvesting, huisvesting, vastgoed,vastgoed, advies enadvies manageen managetel. (071)tel. 517(071) 22 71 517 - www.rijnlandseboekhandel.nl 22 71 - www.rijnlandseboekhande eerlijk te eerlijk zijn komt te zijn alleen komt onze alleen trouwdag onze trouwdag daarvoordaarvoor in aanmerking!” in aanmerking!” ment. Vanment. harteVan welkom! harte welkom! En om nog Eneven om nog bij oogsten even bij en oogsten groeien en groeien blijven: beginthet allemaal begint met allemaal zaaien. met zaaien. Tip van de Tipvinologe: van de vinologe: Voor Baron Voor deBaron ‘L’, zoals de ‘L’, kenners zoals hem kenners noe-hem noe- te blijven:tehet (advertentie) (advertentie) men ga jemen evengazitten je even en zitten wordten stil.wordt Om de stil.rijkdom Om de van rijkdom de oude van de oude Niet zoveel Niet mogelijk, zoveel mogelijk, maar op het maar juiste op het juiste Restaurant Restaurant ‘De Jonker’ ‘De Jonker’ is genieten is genie sauvignondruivenstokken, sauvignondruivenstokken, de peer, honing, de peer,de honing, kruidige de zoetheid kruidige zoetheid en en moment,moment, op de juiste op de plek. juiste Datplek. kan binnen Dat kan binnen het PVOO! pittige zuren pittige te ruiken zuren te enruiken te proeven. en te proeven. Erbij eten? Erbij Zalm eten? metZalm zuring, met zuring,het PVOO! Wie van een Wiegoede van een Frans-Nederlandse goede Frans-Nederlandse keuken houdt, keuken hou roodbaars, roodbaars, gebakkengebakken tong, of geitenkaas. tong, of geitenkaas. Heerlijk! Heerlijk! zonder fratsen, zonderisfratsen, bij restaurant is bij restaurant ‘De Jonker” ‘Deaan Jonker” het aan het Pietia Laarhoven-van Pietia Laarhoven-van der Mark,der Mark, juiste adres. juiste In adres. de drieInjaar de dat driechef jaarkok dat Octave chef kokMichiels Octave Mic bestuurslidbestuurslid ledencontacten ledencontacten Karin Kasteleijn Karin Kasteleijn van Kessenich van Kessenich zijn ‘naam’ zijn gaf‘naam’ aan degaf warme, aan desfeervolle warme, sfeerv ambiance,ambiance, is deze niet is deze meerniet wegmeer te denken weg teuit denken Oegst-uit Oeg geest. Klassieke geest. Klassieke gerechtengerechten zoals kalfslever zoals kalfslever en kalfszween kalfsz zerik worden zerikafgewisseld worden afgewisseld met botermalse met botermalse chateaubriand chateaub of gebakken of gebakken zeetong. In zeetong. lekkereIngrote lekkere porties groteom porties extra om ex te genieten. te genieten. Vanaf nu Vanaf serveert nu‘De serveert Jonker” ‘Deeen Jonker” 3-gangen een 3-ga keuzemenu keuzemenu á la carte áà la € carte 29,95àp.p, € 29,95 u kunt p.p, u kunt nu zelf uwnumenu zelf uw samenstellen menu samenstellen met alle met alle gerechtengerechten van de kaart. van de Dekaart. JonkerDe ook Jonker voor ook voor diners, feesten diners,enfeesten partijen, en en partijen, grote gezelen grote gezelhet midden hetofmidden alle geuite of alle wensen geuitezullen wensen worden zulleningewilligd. worden ingewilligd. schappen.schappen. In een geoliede In een duopresentatie geoliede duopresentatie met bestuurslid met bestuurslid evenemenevenemenLange Voort Lange 11-B-E Voort• 2343 11-B-E CA• 2343 Oegstgeest CA Oegstgeest ten Karinten Rueb Karin lietRueb hij vervolgens liet hij vervolgens weten datweten de bijeenkomst dat de bijeenkomst 071 565 • www.restaurantdejonker.nl 1565 • www.restaurantdejonker.nl van 7 november van 7 november zal worden zalgesponsord worden gesponsord door De Clercq door De Clercq 071 565 1565 Advocaten Advocaten en Notarissen en Notarissen uit Leiden. uit Leiden.

3 oktoberborrel 3 oktoberborrel voor voor hardekernleden hardekernleden PVOO PVOO

Artfair bij Artfair Ampijoloe bij Ampijoloe (advertentie) (advertentie) PVOO’erPVOO’er Hester Scheltens Hester Scheltens riep ons op riep naar onsde optweede naar deArttweede ArtZirkzee Zirkzee denktdenkt met umet mee; u mee; fair Ampijoloe fair Ampijoloe op 5 en 6op oktober 5 en 6teoktober komen,tewaar komen, maar waar liefst maar liefst elf kunstenaars elf kunstenaars hun werkhun tonen. werk Geen tonen. wonder Geendat wonder haar huis dat haar huis Ook inOok aanloop in aanloop naar 2014 naar 2014 Ampijoloe Ampijoloe een ‘huis een vol gebeurtenissen’ ‘huis vol gebeurtenissen’ wordt genoemd; wordt genoemd; de de artfair is slechts artfair is één slechts van kleinschalige één van kleinschalige culturele culturele evenemenevenemenDe basis voor De basis een gezonde voor een figezonde nanciëlefisituatie nanciëlevoor situatie uw voor u ten die zijten in haar die zijhuis in haar organiseert. huis organiseert. Aansprekende Aansprekende evene- evene-onderneming onderneming legt u natuurlijk legt u natuurlijk zelf. U heeft zelf.uw U heeft eigen uw eige menten, zo menten, blijkt uit zo de blijkt opkomst. uit de opkomst. ondernemingsplan ondernemingsplan gemaakt en gemaakt voert dat en voert uit. dat uit. Zirkzee Groep Zirkzee heeft Groep accountants heeft accountants en fiscalisten en fiin scalisten dienst in d Lustrumfeest Lustrumfeest om u als ondernemer om u als ondernemer daarin optimaal daarin optimaal bij te staan. bij Zij te staan. Z Tot Tot slot bestuurslid vroeg bestuurslid Patricia Torrance Patricia Torrance nog even nog aan-even aanberekenenberekenen uw belastingaanslag uw belastingaanslag niet alleenniet totalleen achtertot deachte Hoewel veel Hoewel PVOO’ers veel PVOO’ers ter vieringtervan viering het Leidse van het ontzet Leidse deontzet deslot vroeg dacht voor dacht het aanstaande voor het aanstaande lustrumfeest lustrumfeest op 16 november, op 16 november,komma, maar komma, geven maar u ook geven strategisch u ook strategisch advies. Uiteraard advies. Uiter voorkeur voorkeur gaven aangaven de kermis aan deofkermis de Efteling, of de was Efteling, er toch was er toch waarvoorwaarvoor de uitnodigingen de uitnodigingen de komende de komende week op de week matop de matrekening rekening houdend houdend met alle nieuwe met allebelastingplannen. nieuwe belastingplanne een ‘harde een kern’ ‘harde vankern’ zo’n 66 vanondernemers zo’n 66 ondernemers naar de Beukennaar de Beukenliggen. Zeliggen. drukteZe iedereen drukte op iedereen het hart opdat hethet harteen datniet hette een niet te hof getogen hofvoor getogen de maandelijkse voor de maandelijkse op-weg-naar-huisbijeenop-weg-naar-huisbijeenmissen happening missen happening gaat worden gaaten worden riep alle enleden riep alle op leden zich op zichInteresse? Interesse? Neem contact Neem opcontact met op met komst, ditkomst, keer gesponsord dit keer gesponsord door het bestuur door hetzelf. bestuur Voorzitter zelf. Voorzitter per omgaande per omgaande aan te melden. aan te melden. Marjan van Marjan Schievan en/ofSchie Hansen/of Scholten. Hans Scholten. Henk Visser Henk lietVisser wetenliet datweten al 66 dat leden al 66 (toeval ledenbestaat (toevalniet!) bestaat niet!) Lange Voort Lange 68, Oegstgeest Voort 68, Oegstgeest de PVOO-enquête de PVOO-enquête –ter evaluatie –ter evaluatie van het functioneren van het functioneren de de der Spek van der Spek Tel. (071)Tel. 5154014 (071) 5154014 afgelopenafgelopen jaren - hebben jaren -geretourneerd. hebben geretourneerd. Hij liet daarbij Hij lietindaarbijTruus in vanTruus www.zirkzee.nl www.zirkzee.nl

(advertentie) (advertentie)

(advertentie) (advertentie)

(advertentie) (advertentie)

SWS2Wheels SWS2Wheels

Metamorfose Metamorfose voor voor uw meubel uw meubel TimmersTimmers MaritiemMaritiem Bureau (TMB) Bureauis(TMB) een zelfstandig is een zelfstandig jujuAltijd al eens Altijdopaleen eens Vespa op een scooter Vespawillen scooter rijden? willen Maar rijden? Maar Timmers Timmers Maritiem Maritiem Bureau Bureau

ridisch adviesbureau ridisch adviesbureau dat, naastdat, onder naast andere onderadvisering andere adviseringtwijfelt u twijfelt of het echt u ofbij hetuecht past?bij u past? Bent u gehecht Bent uaan gehecht uw antieke aan uwerfstuk antiekeoferfstuk modern of modern op het gebied op het van gebied ruimtelijke van ruimtelijke ordening ordening en monumenen monumen- Bij SWS huurt Bij SWS u alhuurt vanafu35 al euro vanafeen 35 euro Lifestyle een Vespa Lifestyle Vespa (design-)meubel (design-)meubel en wilt u en dit wilt latenu herstofferen? dit laten herstofferen? Dan D tenbescherming, tenbescherming, veel ervaring veel heeft ervaring in het heeft ontwerpen in het ontwerpen en kunt uen hetkunt gemak u het engemak plezieren ervaren pleziervan ervaren deze van fraaie deze fraaie bent u bijbent Stoffeeratelier u bij Stoffeeratelier Annette Glorie Annette aan Glorie het juiste aan het jui van wetgeving. van wetgeving. Inhoudelijk Inhoudelijk is TMB gespecialiseerd is TMB gespecialiseerd in in scooter. scooter. adres. Uwadres. meubel Uwondergaat meubel ondergaat in haar atelier in haar eenatelier volledige een vol scheepvaart scheepvaart en havens, enmaar havens, ookmaar in andere ook inmaritieme andere maritieme EventueelEventueel uit te breiden uit temet breiden arrangementen met arrangementen zoals lun-zoals lun- metamorfose. metamorfose. Met een eigentijdse Met een eigentijdse stof (en indien stof (en nodig indien n onderwerpen onderwerpen als de bescherming als de bescherming van erfgoed vanonder erfgoed wa-onder wa-chen op Kaageiland chen op Kaageiland of een luxe of picknick. een luxe picknick. nieuwe vullingen) nieuwe vullingen) krijgt uw krijgt meubel uween meubel persoonlijke een persoonlijk uitter. Anders ter.dan Anders de naam dan doet de naam vermoeden doet vermoeden houdt TMB, houdt TMB, Ook leuk Ook straling. Van straling. een kapot Van een stoeltje kapotiets stoeltje mooisiets maken moois is maken heel is om cadeau leuk omtecadeau geven! te geven! dat ook vaak dat ook in netwerkverband vaak in netwerkverband werkt, zich werkt, sindszich tweesinds twee Meer informatie Meer informatie of direct of direct boeiend. Zeker boeiend. in deze Zekertijd, in deze waarin tijd, hergebruik waarin hergebruik steeds steed jaar ook bezig jaar ook metbezig het ontwerpen met het ontwerpen van ruimtevaartwetgevan ruimtevaartwetgeeen cadeaubon een cadeaubon bestellen:bestellen: belangrijker belangrijker wordt. wordt. ving. Zij doet ving.dit Zijindoet nauwe dit in samenwerking nauwe samenwerking met experts metop experts op www.sws2wheels.nl www.sws2wheels.nl Annette Annette G orieG het gebiedhet van gebied lucht-van en luchtruimterecht. en ruimterecht. Bijdorplaan Bijdorplaan 1 1 SWS2Wheels SWS2Wheels 2343 BC 2343 Oegstgeest BC Oegstgeest Stoffeerate Stoffeerate ier Dorpsstraat Dorpsstraat 79-a 79-a Tel.: 06 12637536 Tel.: 06 12637536 Timmers Maritiem Timmers Maritiem Bureau Bureau 06-41237035 06-41237035 Tel. (071)Tel. 565(071) 22 33565 22 33 www.hetstoffeeratelier.nl www.hetstoffeeratelier.nl


 FAMILIEBerichten

AquaPower van Nefit: Het ultieme warmwatercomfort

Nefit houdt Nederland war m

Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie. Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Oegstgeester Courant. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

De hoogwaardige kwaliteit van de Nefit TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve combi-ketel heeft een voorraad warmwater die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Overal in huis direct warm water, en als u wilt overal tegelijk! Vraag ons naar de brochure.

Een persoonlijk afscheid. Wij zijn er als u ons nodig heeft. Een geruststellende gedachte.

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur).

Het ultieme warmwatercomfort van TopLine AquaPower HR-ketels. Nú bij:

Telefoon: 071 - 521 32 31 (24 uur per dag, ook in het weekend)

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

• Cremeren • Rouwtransporten door binnen en buitenland

”Je was bij de begrafenis van mama onzichtbaar waar mogelijk en aanwezig waar nodig. Dat gaf rust.”

www.bqvmediators.nl bel 06 - 170 409 17

• Opbaring in eigen rouwkamers

Regiodealer van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest. Met een eigen 24uurs-servicedienst.

INSTALLATIEBUREAU

Zakelijk weer door één deur?

• Begraven

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH) Telefoon 071 401 66 65 • Fax 071 401 69 42 E-mail: info@heemskerkinstallatie.com Lid van de VNI en BZE

HEEMSKERK

Monuta Van der Luit Willem de Zwijgerlaan 179, Leiden www.monuta.nl

Lange Voort 3, Oegstgeest, t 071 565 1577, AttendoUitvaartzorg.nl

• Eigen parkeerterrein • Dag en nacht bereikbaar

DCRN

Tel: 0252-211843

Uitvaartzorg

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

* Uitvaart al vanaf € 1.200,06-38549106

Uitvaartbegeleiding

garageboxen in Oegstgeest en Leiden. •Huurprijs v.a. € 110,-. Inlichtingen: 06-20773480.

Wassenaar

Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Marian de Valk

Student wil u graag helpen met COMPUTER- • TE HUUR ZOMERHUIS. Noordwijkerhout. •PROBLEMEN. € 15,- p.u. Tel. 070-5114250. Opp. 36 m , 2 kamers. Huur € 550,- incl. Tel. 06-

www.dcrn.nl

computerhulp Virusverwijdering, sneller maken, storingen verhelpen, oude PC naar nieuwe PC, installaties, laptopreparatie, WiFi, privé cursus, etc. Professionele ondersteuning bij u thuis of op kantoor voor particulieren en bedrijven. Tel. 0642460355, info op www.Boonict.nl

37459734.

2

Huishoudelijk werk voor •deGezocht: middagen, ben een 49-jarige Nederlandse vrouw, woon in Rijnsburg, 06-10025507.

Tuinman, voor al uw tuinwerkzaamheden. Snoeien, boomkappen, winterbeurt, ontwerp en maandonderhoud, bestratingen. Gratis advies en prijs vooraf, KvK, voor info 06-20648419.

drumles. Kleinschalige drumschool in Stalling voor auto te huur gevraagd in Noordwijk waar persoonlijke aandacht centraal omgeving Wassenaar-dorp voor de wintermaanden. Eerhart Sierbestrating. Voor al uw bestra- staat. Tijdelijk GRATIS proefles. Voor meer info: marcengelbrecht@hotmail.com tingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijs- www.FrankDrum.nl Te huur parkeerplek in een afgesloten opgave 070-3211006. zit u nog in de schaduw? Wij zagen parkeergarage aan de Zijlstroom te Leiderdorp. Vuil tapijt? Laat het vakkundig reinigen bomen om en takken af. Tel. 070-5111923 of 06- Voor info 06-18154509. of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam 53794870. kringloop en woningschoonmaakservice Interieurverzorging, tel. 070-5116612. creatieve workshops en verwenbe- Paula v.d. Bosch, Stevenshof 161 Leiden, 06Dak herstellen? Bou­ma/Grundeken bel- handelingen in uw regio! www.atelier-jangelique.nl 20086730. Gevraagd bedrijfsruimte len! 070-5114674/070-5118394. Uw dakspecialist! of schuur te huur i.v.m. uitbreiding. jeugdloopgroep zoekt fanatieke sporters BC SIERBESTRATING Tegelwerk, met afvoer, van 13-25 jaar, 5 x gratis. Kunststofbaan De Krom gevel-/schoorsteenrenovatie. Uitgratis prijsopgave. Tel. 06- 55321682. Rijnsoever. Di. + do. 19.00 uur, tel. 071-5123839. hakken - reinigen - voegen - impregneren - scheurrep. - loodwerken. Bel voor vrijbl. prijs: 06-47166917. 50-plusser SCHILDERT, SAUST en behangt Gotenreiniging, dierplaagbestrijding, dienstverleuw huis weer als nieuw. Tel. 06-13067762. ning en schoonmaak. Tel. 06-54948365/070-5176896. te koop langlaufski’s merk Fisher www.roessinghvaniterson.com met Adidas schoenen. Maat 38. € 75,-. Tel. 071Lekker toerfietsen vanuit Wassenaar en Voor5890079. schoten? www.tcdekampioen.nl. Te huur: hoogwaardige kantoorruimte, Rhijngeesterstraatweg 40. Per direct beschikbaar, te koop gevr. 3-wielfietsje op luchtSTEUNZOLEN. Erkend leverancier, lid Stich- € 605,- incl. serv.kst. excl. BTW, 071-566 1000. bandjes. 2e hands. Tel. 071-5893030. ting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Zat. 26 okt. Mega Vlooienmarkt Hangaar bedankt sporken natuursteen Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 071-5238468 of 2, Vliegveld Valkenburg. Donevents.nl 0294- voor jullie fijne ontvangst bij de Harddraverij Lis06-12028319. 237320. se. Familie, vrienden en (on)bekenden.

• •

• •

schipvanleiden.nl. • Tintelingen in arm en vingers? Geen zin in een •Mooiwww.zalenverhuurkruyt bruin café in oude centrum van Leiden. Voor operatie? Osteopathie kan helpen. Effectieve afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc. Geen manuele behandelwijze. Osteopathie Oegstgeest, huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare Gladiolenlaan 1b, tel. 071-8772350, info@oegstdrankprijzen! Reserveringen: tel. 06-25047376. geest-osteopathie.nl

Regentesse

uitvaartverzorging Met aandacht en zorg voor een passend afscheid.

Johan Chrispijn

‘Persoonlijke 071 - 523 88 64 aandacht www.mariandevalk.nl verlicht het verlies’

Tandprothese specialisten

Cleijn Duinplein 4 2224 AX Katwijk Tel 071 40 76 008

marielle van de loo

Havenpoort 1 2171 HH Sassenheim Tel 025 22 22 977

071 34 11 590

www.regentesse.net

wij de passie, u het beste resultaat!

www.johanchrispijn.nl

29 & 30 MAART 2014 HANGAAR2 VALKENBURG ZH

VERNIEUWD WWW.LEIDATO.NL


nieuws

Oegstgeester courant

woensdag 16 oktober 2013

Halloween in winkelgebied De Kempenaer

Claire wint Brownie wedstrijd bakken n Terwijl iedereen af-

gelopen zondag lekker binnen bleef omdat het niet meer leek te stoppen met regenen, toog Claire Kespi (11) uit Oegstgeest met twee zelfgemaakte Brownie’s en het recept naar de Leidse Hortus. Daar werd het allereerste Cacaofeest georganiseerd. Iedereen kon proeven, ruiken en zien dat Cacao een bijzonder product is. Kinderen tot en met 12 jaar konden meedoen aan een Brownie wedstrijd. Om 14.30 uur werden alle Brownie’ s geproefd door een panel van chocolade-deskundigen. De spanning steeg ... en de jury vond unaniem dat Claire de lekkerste Brownie had gemaakt en dat deze ook nog met veel gevoel voor smaak gepresenteerd werd. Claire won de eerste prijs; een kinder chocolade workshop voor 6 kinderen en natuurlijk de eer.

feest

Het bestuur wil de detailhandel in winkelcentrum Lange Voort economisch stimuleren. | archieffoto Willemien Timmers

Presentatie jaarplan Lange Voort 2014 Boekenbeurs Radius boeken n Vrijdag 15 november organiseren vrijwilligers van Radius Oegstgeest, zoals ieder jaar, een Boekenbeurs. De boeken zijn overzichtelijk en op onderwerp geplaatst. Er is voor elk wat wils en de meeste boeken kosten maar één of twee euro. Overtollige boeken kan men van maandag 28 oktober tot en met dinsdag 12 november naar het Gemeentecentrum brengen. Géén encyclopedieën, studie- of schoolboeken. De Boekenbeurs is op 15 november van 10.00 tot 15.30 uur in de SWOO-zaal op de eerste verdieping van het Gemeentecentrum, Lijtweg 9, Oegstgeest.

winkelen n De maand december nadert met rasse stappen De ondernemers van het winkelcentrum Lange Voort kwamen maandagavond bijeen om het programma voor deze maand in te bespreken. Dat begint al eind november als, op zaterdag 25 november, Sint Nicolaas in de gemeente arriveert. Zoals gewoonlijk aan het Oegstgeester Kanaal, nabij de Van Eysingabrug waarna hij de beide winkelcentra met zijn Pieten bezoekt. Door Antoon Koch

Na het vertrek van de Sint zijn de ogen gericht op de viering van Kerstmis. Op 22 december is het van 12.00 tot 17.00 uur koopzondag, waarbij in het centrum Lange Voort sprake zal zijn van leuke activiteiten. Volgt maandag 23 december nog een koopavond. In de kerstverlichting zit dit jaar een stukje bezuiniging, namelijk die in de bomen gaat niet door. Voorzitter Herman Klaver herinnerde aan de zondagsopening waaraan tot nu slagerij Van der Zalm, de beide supers AH en Vliegtuig, de HEMA en binnenkort het Kruitvat deelnemen. De gemeenteraad zal tijdens de komen-

de raadsvergadering een besluit nemen betreffende de koopzondag. Na een korte pauze presenteerde voorzitter Klaver het Jaarplan 2014 met als doelstelling het economisch stimuleren van de detailhandel in het winkelcentrum Lange Voort. Belangrijk: Van het winkelcentrum een ontmoetingsplek maken voor de Oegstgeester gemeenschap door het betrekken van maatschappelijke organisaties en verenigingen. Volgens een enquête mist men nog branches als mobiele communicatie, een sportzaak, schoenreparatie/hakkenbar en sleutelservice. Het is dus nodig om, in samenwerking met de ver-

s e m t e h Van

VERS

Huisgemaakte Hausmacher Een grove gerookte leverworst uit eigen worstmakerij

Alleen deze week

100 gram

€ 1,25

Er is weer volop wild

Kijk voor ons uitgebreide wildassortiment op onze site Winkelcentrum Lange Voort • T 071-5175535 Ook op zondag open van 16.00 tot 20.00 uur Winkelstraat De Kempenaer • T 071-5173707

n Zaterdag 26 oktober wordt het weer griezelen in winkelgebied De Kempenaer. Dan viert men het jaarlijkse Halloween feest voor de kinderen en is het weer mogelijk dat zij geschminkt worden door Ferry Zeeman en zijn dames. Zij maken van alle gezichten altijd weer ware kunstwerken. Dit jaar is Ferry Zeeman weer met veel mensen aanwezig om zo veel mogelijk kinderen te kunnen schminken. De winkeliersvereniging hoopt dat er nog meer kinderen zullen komen dan de vorige jaren. Na het schminken kunnen de kinderen langs de deelnemende winkels met een formulier om daar hun traktaties op te halen. De winkels zullen te herkennen zijn aan ballonnen voor de winkel. De winkeliers maken er samen weer een groot feest van in Winkelgebied De Kempenaer.

Messenset politie

n Ondernemers bereiden zich voor op decembermaand Foto Jean-Michel Kespi

9

huurder/eigenaar van het winkelcentrum een visie te ontwikkelen ten aanzien van de toekomstige branchering. “Het centrum kent pluspunten als een grote variëteit van branches met een goede mix van formules en kleinhandel. Ook het Keurmerk Veilig Ondernemen ondervindt voortgang” lichtte Klaver toe. Hij prees de grote inzet van de wijkagent. Voorts kwam de presentatie van evenementen aan bod waarbij gedacht wordt aan een kookeiland en een fairtrade/eco. Er komt een vernieuwde website met doorlinkmogelijkheid naar individuele sites van de leden plus regionale communicatie via de huisaan-huisbladen. Dit laatste is mede afhankelijk van budgetverschaffing van de eigenaar van het winkelcentrum. De Social Media zullen permanent aandacht krijgen. Kortom: er is werk aan de winkel op een wijze die merkbaar is en het bezoek aan het centrum ten goede zal komen.

n De wijkagenten van Oegstgeest melden dat een correcte man, rijdend in een Mercedes, met mooie praatjes een prachtige set messen probeert te verkopen aan voorbijgangers. Het zou het laatste set zijn met een waarde van maar liefst vijfhonderd euro, maar u krijgt hem voor minder. Hoewel iedereen zichzelf kan afvragen “heb ik zo’n messenset nodig?”, kun je ook bedenken dat het wellicht goedkoper in de winkel te koop is. De mensen die van het aanbod gebruik hebben gemaakt, hebben achteraf sterk het gevoel dat zij werden belazerd. Tip van de wijkagenten: “Koop je messenset in de winkel en niet op straat. Er zijn in Oegstgeest winkels genoeg die goede sets verkopen en uitstekende service bieden”.

Taartje van de week:

Pecan taartje voor €

14,95

De Kempenaerstraat 37 Tel. 071-5283212

Boerenkaas Authentiek Op ambachtelijke wijze gerijpt

500 gram €

7,99

Biologische boerenkaas

500 gram €

7,99

Hazelnoot slagroom of Hazelnoot crème

In diverse formaten

Boerenkaas Twister

Maison Kelder Taart

Fromagerie du Patron Irislaan 71 - 2343 CH OEGSTGEEST Winkelcentrum Lange Voort www.dupatron.nl


40 JAAR OEGSTGEESTER MARKT 1973-2013 Iedere dinsdag van 09:00 tot 16:00 uur Uw Spakenburgse Warme Bakker

Jacob Veldhuizen & Zonen

Voor al uw brood en broodspecialiteiten: Luxe- Biologisch- NatuurDesem- Duits brood

De Groente en Fruitspecialisten van de Oegstgeester markt

Firma Smit Firma Polak Wetselaar groente en fruit

Leo van Vliet

De mooiste groente- en fruitsoorten, duurzaam gekweekt

bakt ze warm op de markt zonder houdbaarheidsmiddelen

Elke dinsdagmorgen veilingvers aangeleverd

onze stroopwafelbakker

Katwijkse Zeevishandel

J. V/D PLAS

Veilingverse vis Hollandse NIEUWE haring ter plaatse schoongemaakt

Spakenburgse vishandel

Gebr. Van Diermen

Will’s Notenbar Voor uw Biologische noten en zaden De Rooy reform & natuurvoeding Allerlei soorten reform natuurlijke artikelen Poeliersbedrijf Kukeleku Goed verantwoord biologische kip

Poelier Kukeleku Ook komende dinsdag is de weekmarkt in Oegstgeest weer een bezoek waard. Bij Poelier Kukeleku, Arco Verkerk, kan men de heerlijkste hapjes proeven. De poelier staat inmiddels bekend in Oegstgeest om zijn grote assortiment kip, wild en verse maaltijden. “We verkopen enkel verantwoorde producten en hebben het mooiste scharrelvlees in onze moderne en gekoelde wagen.” Verkerk vertelt over het verse wild waarin hij als verkoper én chef-kok gespecialiseerd is. “Hert, haas, konijn, fazant, patrijs, duif, we hebben het allemaal. Mooier scharrelvlees is er niet!” Als kenner geeft hij het winkelende publiek tips over wat te kopen en hoe het bereid kan worden. “Een goed advies is het halve werk. Een tip? Probeer eens onze kipfilet van de dij. Die is veel malser dan de filet van de borst!” Komende dinsdag kan men bij ‘Poelier Kukeleku’ hazenpeper en een roerbakschotel van kip proeven. “Ook lopen we namens de markt rond met broodjes kippenhamburger.” Bovendien zijn alle roerbakschotels die dag maar tien euro per kilo. Voor bestellingen en tips: www. kukeleku.nl.

t

Oegstgees

Goed-Beter-Best Kaas van

Cors Overdevest Bemmel kaas Woerden Uw kaasspecialisten in Boerenkazen uit het groene HART

Geitenkazen Biologische en Ecologische kazen

De mooiste mode en mode-accessoires van de modespecialisten

Wevera Mode Loenesloot beenmode Robbie’s seniorenmode Reka mode-accessoires en horloges

Fa. Bakker Kamerplanten Van Egmond Veiling verse bloemen Eikelenboom Beeren ondergoed & pyama’s Hans van Asch Aardappelen Van der Kroft Schoenen

Slager Teekens ‘T Waardse dikbil rundvlees

Art floor Maakt van elk huis een thuis

Duroc ‘d Olives Marcels Fournituren voor al uw knopen garen en band Reka Modieuse horloges Heba Olijven Fa. Roozen Perkgoed uit eigen ecologische kwekerij

De benenwagen Kousen, sokken, panty’s, hoeden, petten, en.... De markt drogist Huidverzorging voor het hele gezin Fa. Flint Fietsenonderdelen


cultuur

Oegstgeester courant

Oké column Missie in Nederland

I

k schrok er wel van. Prof. Dr. Rietbergen zei het zomaar: ‘Mijn eerstejaars studenten hebben nog nooit van het woord bijbel gehoord’. Ik luisterde naar een lezing die Rietbergen hield in Museum Boerhaave over ‘Voedsel en Religie’. In zijn inleiding gaf hij aan dat de bijbel de basis is van onze Christelijke Europese cultuur. Je moet steeds teruggrijpen naar die bijbel om dingen als beeldende kunst, muziek en literatuur te kunnen begrijpen. Mijn arbeidzame leven startte in 1967 aan de Hervormde Pedagogische Academie in Amsterdam. Het was gebruikelijk om de lessen ’s ochtends met een meditatief moment te beginnen. Later werd dat teruggebracht tot één maal per week op woensdag, de zogenaamde midweek. Later kregen we de studentenopstanden en de socialisering van het onderwijs veranderde veel, heel veel. Zo deed het vak ’geestelijke stromingen’ zijn entree ten koste van ‘godsdienst’. Ook kregen we Turkse en Marokkaanse studenten die Nederlands spraken. Het viel me op dat zij ‘alles’ over de Islam wisten. Tegenover hun parate kennis stonden de autochtone studenten met de mond vol tanden. Wat een geluk dat in Oegstgeest nog steeds godsdienstonderwijs gegeven wordt! En dat de Raad van Kerken, middels de kerken in ons dorp cursussen Christelijk geloof en Bijbellezen organiseren. Of door middel van actieve participatie in bibliodrama zelf ervaren waar historie en werkelijkheid elkaar raken. Door missies in ontwikkelingslanden bestrijden we o.a het analfabetisme. Het wordt tijd dat we actief het christelijke analfabetisme in onze eigen omgeving opheffen. Zo zullen onze jonge mensen beter begrip krijgen voor de wortels van hun eigen cultuur. Aaltje Knoop

Ook dit jaar organiseert Groei en Bloei afd. Leiden e.o. weer de populaire bloemschikcursus. Deze cursus bestaat uit twee groepen: de gevorderden onder leiding van Michael van Namen, en de beginners onder leiding van Anja de Graaf. De cursus bestaat uit twee maal drie: 3 in het najaar: op de donderdagen 17 okt., 7 nov., en 12 dec. 2013, en 3 in het voorjaar: op de donderdagen 27 febr., 20 maart en 10 april 2014. De kosten zijn voor leden € 45,- per drie lessen (incl. koffie of thee), (€ 60,- voor nietleden). Men dient zelf een scherp mesje, een snoeischaartje en een allesknipper mee te nemen. Voor de eerste les zorgt Groei en bloei voor bloemen en ondergrond, de kosten hiervan bedragen € 10,- per persoon. Voor de volgende lessen zorgen de gevorderden zelf voor bloemen. Voor de beginners zorgt Anja voor bloemen, de kosten hiervan liggen tussen € 8 á € 10 per keer. Oasis en eventuele andere hulpmaterialen worden verzorgd. De cursussen worden gegeven in het Wellant College, Lange Voort 70 in Oegstgeest en beginnen om 19.30 uur. Opgeven: tel.: 071-3011310, tussen 19.00 en 20.00 uur.

11

Shiftin´Limits doet mee aan Unicef talent battle n Middelbare schoolbands strijden om titel muziek n Drummer Jelle Poland meldt trots dat hij samen met zijn overige bandleden van Shiftin´Limits, gitarist Max Fukkink, zanger Dylan Nieuwland en bassist David Rots, meedoet met de Unicef Talent Battle. “Met deze talentenjacht voor muziekformaties en bands van middelbare scholen wil Shiftin´Limits aandacht vragen voor Unicef. Want dat is waar de Band Battle om gaat: Zoveel mogelijk mensen bereiken en betrekken in de wedstrijd, zodat er meer aandacht is voor de kinderen in Afrika, het doel waar Unicef vooral voor gaat. Die kans laten wij niet liggen.” Jelle: “Wij zijn een groepje dat voor de helft uit Oegstgeest komt en dat elkaar kent van Bonaventura school en een passie delen voor muziek. De zanger is na de culturele avond, de open-podium-avond van de school, bij de band gekomen. Sinds die avond zijn we bezig met af en toe optreden, met ‘bandpractise’, met nummers coveren en sinds kort ook met nummers opnemen”. Zoveel mogelijk stemmen werven voor Shiftin´Limits betekent dat ze

niet alleen kans maken om de wedstrijd te winnen, maar dat er daarnaast ook nog eens veel aandacht is voor het goede doel. De boodschap van Unicef is duidelijk: “Elke dag sterven achttienduizend kinderen door oorzaken die vaak makkelijk te voorkomen zijn. Ieder kind dat sterft is er één te veel. Daarom gaan we voor nul.” Stemmen op Shiftin’Limits van het Bonaventuracollege kan tot en met 20 oktober via de site http:// talentbattle.unicef.nl/band/shiftinlimits/. Je kunt via jouw Facebook account stemmen en via je mail account. Mocht je meerderde mail accounts hebben dan kan je nog vaker stemmen dan twee keer. Belangrijk is dat je, na gestemd te hebben via de mail, jouw stem nog moet bevestigen via een mailtje. De site heeft af en toe zijn mankementen waardoor jouw stem lijkt te haperen, maar uiteindelijk wel wordt meegeteld. De bandjes met de meeste stemmen gaan door naar één van de voorrondes in Amsterdam, Den Haag of Utrecht op 28, 29 en 30 oktober en maken kans op mooie prijzen. Je kunt jouw favoriete band daar aanmoedigen.

De leden van Shiftin´Limits. | Foto’s PR

Rob en Chuck bij Unity FM Theatervoorstelling jazz n Rob Boxhoorn is verpleeg-

kundige bij het hospice in Sassenheim. Klik je op internet op de naam www.jazzinoegstgeest. nl dan vind je het bewijs dat Rob ook een jazz-fanaat is. Zo organiseert hij op zaterdagavond 2 november een concert met het trio Chuck Israels. De legendarische bassist Chuck Israels komt exclusief naar Oegstgeest voor een benefietconcert. De opbrengst

komt ten goede aan het Hospice. Israels speelde met talloze beroemde jazzmusici maar werd vooral bekend door zijn geweldige spel in het Trio van Bill Evans in de jaren 60’. Rob Boxhoorn kent vele leuke anekdotes uit de jazz-scene. Op zondagochtend 20 oktober komt Rob hierover vertellen bij de regionale radiozender Unity FM. Te beluisteren via 105.7 FM of Ziggo digitaal kanaal 780.

‘Is dat uw moeder?’ Theater

n Zorgorganisatie Marente neemt bezoekers mee in de wereld van de dementie. Voor familieleden, zorgverleners en andere geïnteresseerden, organiseert Marente in Van Wijckerslooth een speciale theatervoorstellingen rondom dit thema.

‘Is dat uw moeder?’ van theatermaker Marijke Kots is een indringende voorstelling over dementie. Marente wil met de theatervoorstellingen aandacht besteden aan wat demen-

tie betekent voor naasten en de omgeving. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom op zaterdag 19 oktober van 13.30 tot 16.00 uur in de Grote Zaal van Van Wijckerslooth in Oegstgeest Opgeven kan door een e-mail te sturen naar receptie.vanwijkerslooth@marente.nl, of bel: (071) 409 33 33.

MusiQuest Popquiz

Bloem en Groen creatief

woensdag 16 oktober 2013

Gouwe

n De maand oktober is bij uitstek geschikt om de echte griezelfanaten op hun wenken te bedienen.

n

Rob Boxhoorn.

Deze kans laat het team van MusiQuest zich dan ook niet ontnemen om eenieder alvast de stuipen op het lijf te jagen. Aangevuurd door het succes van de voorgaande edities maakt het team zich dan ook op voor een bloedrode herfsteditie en organiseert zij op zondagmiddag 27 oktober in De Gouwe de nieuwste editie van de MusiQuest Popquiz, die ditmaal geheel in het teken van Halloween zal staan. Oftewel een nagelbijtende uitdaging die bol zal staan van angstaanjagende soundtracks en bloederig mooie muzikale pareltjes, speciaal opgediend voor jong en oud, pure muziekliefhebbers en/of geïnteresseerde luisteraars. Iedereen kan zich, als team (maximaal vijf personen) of individu, aanmelden voor deze compleet andere editie. In het laatste geval sluiten wij je namelijk eenvoudig aan bij een gezellig team. Bij deelname aan deze spannende editie staat het plezier absoluut

voorop. “Iedereen maakt een kans” bezweren de organisatoren. “Door de zeer uiteenlopende thema’s en de muzikale diversiteit kan iedereen schitteren met zijn/haar muzikale kennis.” De popquiz van MusiQuest begint op zondag 27 oktober om 16.00 uur in café De Gouwe (Rhijngeesterstraatweg 31). Inschrijving van de teams vanaf 15.30 uur ter plaatse. Voorinschrijving als team vanaf 17 oktober via www.musiquest.nl De entree bedraagt € 6,00 per persoon (incl. twee consumpties (bier of fris)). Na afloop van de quiz wordt door eigenaar Chris Schollaardt van Café De Gouwe nog de mogelijkheid geboden na te genieten met een overheerlijk, betaalbaar buffet om bij te komen van alle schrikmomenten.


Voelt u nattigheid?

Wij brengen u weer op het droge! Gespecialiseerd in: ■ ■ ■ ■ ■ ■

Herstellen van lekkages Vervanging van dakbedekking, lood en dakgoten Aanleg en vernieuwing watervoorzieningen Aanleg en vernieuwing van rioleringen Voorzieningen voor invaliden; badkamer en toilet Zonne-energie

BERNARD SCHULTE BV CENTRALE VERWARMING, AIRCONDITIONING, LOODGIETERSWERK EN VENTILATIESYSTEMEN

Burgersdijkstraat 10 2225 AV KATWIJK ZH Tel: 071-4074605

VOOrhOuT

Uw boot de winter door ✔ Bij ons kunt u uw sloep, vlet en sportboot zowel binnen als buiten stallen ✔ Beter voor uw boot – lakwerk – motor, en veilig ✔ Zelf aan uw boot werken in overleg mogelijk ✔ Haal- en brengservice mogelijk ✔ Ook voor totaal onderhoud van uw boot

Informeer naar de voordelige all-in prijzen. , io tersport a W t h c i in de reg t s i l Rijnz a i c e rsport sp DE wate Valkenburgseweg 70 - Katwijk a/d Rijn (071)4027000 email: info@maritiemcentrumrijnzicht.nl

VolVo V40 1.6 D2 MoMentuM

WEEKTOPPER Inrichting: Hatchback (5 d.) Vermogen motor: 4 cilinder, 114 pk Bouwjaar: 2013 Kleur: Blauwmetallic Brandstof: Diesel Versnellingsbak: Handg., 6 versn. Km.-stand: 18.824

Kijk voor details en ons totale aanbod op: www.autokwaak.nl A U T O M O B I E L B E D R I J F

van der Kwaak verkoop

inkoop

of kijk op www.meijvogelhout.nl

www.berNhardschulTe.Nl

Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62

inruil

Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Goudwisselk antoor is eigendom van familie De Ru iter en heeft ruim 25 jaar expertise!

Iedereen heeft kostbaarheden in huis. Soms zelfs zonder dat men zich hier bewust van is. Een paar oude munten, een ketting of een horloge, een treintje waar grootvader nog mee heeft gespeeld of een doosje met oude bankbiljetten. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Zo ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn en mocht u het willen verkopen, dan bieden we u ook nog eens een reële prijs. Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Inkoop

Verkoop

Verpanden

Beleggen

Taxatie

Goud

Zilver

Munten

Sieraden (goud en zilver)

Oude bankbiljetten

Postzegels

Antiek speelgoed

Veiling

Locatie Katwijk Tramstraat 112b, 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl

Meer dan 50 locaties door heel Nederland!

Openingstijden Di. t/m za. van 9.30 - 17.00 uur

financiering

Brouwerstraat 51b (showroom) Rijnsburg • Tel. 071-4021513 www.autokwaak.nl • info@autokwaak.nl

www.goudwisselkantoor.nl


sport

Oegstgeester courant

woensdag 16 oktober 2013

13

Kansloos tegen landskampioen 6 Taverzo 0 Pecos tafeltennis n Als de landskampioen zijn sterkste opstelling achter de tafel brengt, weet Pecos dat het weinig in te brengen heeft. De Oegstgeester tafeltennissers waren zondag in Zoetermeer dan ook snel klaar.

De ambities van de opponent zijn Europees. Taverzo heeft daarvoor de nummers 1 en 8 van de Nederlandse ranglijst en de nummer 3 van Slovenië in de gelederen, Daar kan Pecos nu eenmaal niet aan tippen. De Oegstgeestenaren kunnen hooguit hopen dat ze zich in de eredivisie handhaven. En ze zijn blij met elke partij die ze winnen. Zondag kwamen ze echter niet verder dan gewonnen games. Tan Anran pakte er twee, Tony Nader ééntje, René Waterreus noteerde twee keer een 3-0 nederlaag. Doordat Zwolle en Scylla beide ook dik verloren (5-1) heeft hekkensluiter Pecos de concurrentie in de onderste regionen nog in het vizier en is er nog genoeg om de komende weken voor te spelen. Het eerstvolgende duel is volgende week zaterdag bij Hilversum. Spannender en vrolijker verliep het afgelopen weekend voor de twee reserveteams. Het tweede behaalde bij Midstars een onverwachte 7-3 zege. Jop van der Wiel was de sensatie van het weekend met een knappe hattrick. Toen het 17-jarige talent eenmaal van de tweeënhalf keer zo oude Jan Tammenga had gewonnen, was hij niet meer te houden. Daardoor deelt zijn team nu de laatste plaats met de Scylla-reserves en ook de opponent van zaterdag heeft in plaats van zes nog maar twee punten voorsprong op Pecos 2. Maroun Nader en Paul Kruijt wonnen in het verre Middelstum ieder twee potten, maar gingen onderuit tegen Tammenga. Team 3 verstevigde zijn tweede plek door een 7-3 overwinning op Bijmaat. Ted van den Berg bleef ongeslagen en zag Youri Soons en Ronald Rijsdorp ieder een potje verliezen. Komend weekend ligt de landelijke tafeltenniscompetitie stil.

Vakantietoernooi tafeltennis n Tafeltennisvereni-

ging Pecos organiseert volgende week maandag (21 oktober) een toernooi voor de herfstvakantievierende schooljeugd van de basisscholen.

Dit is een goede en vooral spannende traditie die de vereniging in de loop der jaren opgebouwd heeft. Vele kinderen hebben zich al gemeld maar er zijn nog plaatsen vrij. De inschrijving is gratis. Het enige wat je moet doen, is even de toernooileider (Ronald Reijsdorp) opbellen dat je deze sportieve kans niet aan je voorbij wilt laten gaan. Zijn telefoonnummer is 0654697478. Doe je mee, dan een fijne, sportieve dag toegewenst in de tafeltennishal aan de Voscuyl (te vinden achter Dansschool De Jong) aan het einde van de weg. Batjes en ballen zijn aanwezig, als je ze niet in bezit hebt.

In de middencirkel werd een hommage gegeven aan Henk van Haasteren. | Foto Lichtenbeldfotografie

UDO neemt afscheid van Henk van Haasteren voetbal n Deze week heeft vv UDO niet gespeeld. De wedstrijd van UDO tegen Bernardus vorige week begon indrukwekkend.

Biljarters BCO winnen Biljart n Waar aanvankelijk nog tegenop werd gezien, werd een maximale overwinning op het team BCS/ Meilink. Jos Kerkman (150) speelde een sterke partij tegen R.Kok (150). Kerkman was degene die na slechts tien beurten met een beslissende slotserie de eerste winst voor BCO

kon vastleggen. Peter Walgreen (130) had deze avond weinig subtiliteit in huis, maar bleef wel goed aan tafel. Tegenstander H.Beers (130) kon alleen toekijken hoe het hele oppervlak van het biljart door Walgreen werd benut en in twaalf beurten door hem de finish werd bereikt. Voorsprong 4-0. Wilfred

Beide teams hadden zich opgesteld in de middencirkel. Daar werd een hommage gegeven aan Henk van Haasteren. De veteranen keeper overleed twee weken geleden op 74 jarige leeftijd. Henk was een clubman pur sang.

Altijd aanwezig en altijd positief. Iedereen kende Henk en Henk kende iedereen. Henk was al geruime tijd ziek maar ondanks dat bleef hij zijn club trouw. In de minuut waarin men hem in gedachten nam was het doodstil op het sportpark.

Wijnnobel (160) en Pieter v.d. Geest (230) waren beide niet bij machte het gewenste kaderspel te laten zien. Wijnnobel slaagde er echter beter in om toch de regie in handen te houden en met regelmatige scores wist hij afstand te nemen. V.d. Geest moest toezien hoe Wijnnobel na twaalf beurten de partijpunten kon incasseren en zo de overwinning van BCO een feit maakte. Ben Duivenvoorde (160) ging slechts

met 1 van acquit tegen K.Klijbroek (300) die een serie van 56 liet noteren. Gelukkig wist Duivenvoorde met een reeks van 51 zien dat hij niet voor zijn teamgenoten wilde onderdoen. Met een mix van enkele onnodige missers en nuttige series, wist Duivenvoorde in de veertiende beurt een slotserie te maken van 34 en zo de winst voor BCO maximaal te maken: 8-0

Oegstgeest verslaat koploper Fiks gaat door 5 VV Oegstgeest 0 Semper Altius voetbal n Zaterdag speelde VV Oegstgeest tegen Semper Altius, dat op de eerste plaats van de ranglijst stond. Met mooi combinatievoetbal werd de wedstrijd al in de eerste helft beslist. In de tweede helft werd geconsolideerd en kon Oegstgeest via een ruime overwinning drie punten bij-

schrijven. Nadat Oegstgeest tegen BSC ’68 de eerste overwinning van de competitie had behaald konden ze in de wedstrijd tegen koploper Semper Altius laten zien dat ze de weg omhoog gevonden hadden. In de eerste werd flink gescoord zodat Oegstgeest met een comfortabele 5-0 voorsprong aan de thee kon. In de tweede helft bleef Oegstgeest grip op de wedstrijd houden, maar doelpunten vielen er niet meer. Zaterdag 26 oktober is de eerstvolgende competitiewedstrijd.

Joep Zenden was de Semper Altius verdediging te snel af en scoort 3 – 0. | Foto: Leo van den Broek

moeilijke periode korfbal

n Het wil dit seizoen niet vlotten met Fiks 1. Afgelopen zaterdag was in Rijswijk de confrontatie met Refleks. Ook in deze uitwedstrijd ging Fiks fors over de knie, getuige de 16-9 nederlaag.

Daarmee sluit Fiks de eerste helft van de veldcompetitie af met slechts vier punten uit 7 duels. Helemaal hopeloos is de zaak nog niet, omdat Haarlem en Wion nog slechter presteren. Duidelijk is wel dat er aan het spel het een en ander moet gebeuren, wil de formatie van Hans Peters in de eerste klasse zaal overleven. Er zal meer vertrouwen in het schot moeten komen en meer actiegericht rond de korfzone moeten worden gespeeld. “Dat deed de tegenstander van vanmiddag wel en forceerden veel vrije ballen en strafworpen. Wij hebben de gehele wedstrijd geen vrije bal kunnen bemachtigen”, verklaarde teamleider Ruud Duivestein na afloop. De Rijs-

wijkse tegenstander profiteerde bovendien van lengtevoordeel bij enkele spelers. Fiks stelde er een hoop inzet tegenover, maar van overtuigende en vloeiende combinaties was lang niet altijd sprake. Fiks begon de wedstrijd zonder de geblesseerde Tessa Kortman. Steffi Roest verving haar prima en was in de tweede helft via een prima assist op Dominic van Welzen betrokken bij een fraai doelpunt (9-6). Duel Tot de 24e minuut kon Fiks geregeld terugkomen tot een marge van een treffer. Daarna vertaalde het gedegen spelende Refleks het overwicht in een ruimere voorsprong. “Refleks viel geduldig aan en zocht het duel veel beter op dan wij dat deden”, zei Hans Peters na afloop. Twintig minuten voor tijd werd het gat zes punten en daarmee was het beslissende gat geslagen. Armand van der Velden (3), Jan Anholts en Dominic van Welzen (ieder 2), Rachelle Peters en Kevin Vreeken scoorden.


16 oktober 2013 week 42 WWW.OeGSTGeeST.nl RHIJnGeeSTeRSTRAATWeG 13 POSTBUS 1270 2340 BG OeGSTGeeST

Voor alle vragen over de gemeente belt u maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur met het Telefonisch Informatie Punt (TIP): 14071 (Communicatie, Klachten, Onderwijs, Projectbureau’s, Meldingen openbare ruimte) Sociale Zaken spreekuur 51 91 830 Tussen 09.00 en 11.00 uur WMO spreekuur 51 91 819 Tussen 09.00 en 11.00 uur Grofvuil en groot tuinafval Tussen 09.00 en 12.00 uur 51 91 868

Gemeente Oegstgeest vervangt haar website De website van Gemeente Oegstgeest gaat woensdag 16 oktober live. U kunt de nieuwe website bekijken via het bekende adres www.oegstgeest.nl. Wat verandert er? 1. de website ziet heel anders uit 2. de site is meer vraag gestuurd opgebouwd 3. er is een betere zoekmachine 4. als u een bestelling plaatst via een

online formulier, worden uw persoonsgegevens in het bestelformulier automatisch ingevuld als u uw DigiD gebruikt 5. informatie over de gemeenteraad vindt u niet meer op de website. De gemeenteraad heeft een eigen website www.gemeenteraad.oegstgeest. nl. Deze kunt u ook bereiken via de tab ‘bestuur’

6. het ondernemersloket is nu onderdeel van de gemeentelijke website. In de komende maanden werkt Oegstgeest verder aan de website. Heeft u opmerkingen of aanvullingen? Wij horen het graag! Wij kunnen het meenemen om de website verder te verbeteren. Wij zijn te bereiken via info@oegstgeest.nl.

Vervangen groen en renovatie speelplaatsen Elk jaar wordt er in de gemeente een deel van het openbaar groen vervangen en een aantal speelplaatsen aangepast. In onderstaand schema ziet u waar welke werkzaamheden plaatsvinden. De werkzaamheden vinden plaats in de periode van medio oktober 2013 tot medio december 2013. locatie

Werkzaamheden

Abtspoelweg

Middenberm ecologisch inrichten.

Boonstraat

Bestaande bomen in het gedeelte van de Boonstraat tussen Emmalaan en Prins Bernhardlaan worden vervangen en het voetpad wordt opnieuw bestraat.

Van Griethuizen park

Boom planten.

FB Hotzpark

Twee afgekeurde speeltoestellen verwijderen. Er wordt een combi-speeltoestel terug geplaatst, geschikt voor leeftijd 3- 12 jaar, bestaande uit een glijbaan en een klimfunctie. Tevens wordt de beplanting rond het ronde pleintje vervangen.

Floris Versterlaan, zijde Hazenboslaan

Rozenvak langs de vijver wordt verwijderd, er komt gras voor in de plaats.

Gerberalaan

Bestaande populieren worden vervangen door vijf lindes.

Haarlemmerstraatweg, ter hoogte van de Cornelis Dopperlaan

Er wordt tussen de sloot en de achtertuinen een natuurvriendelijke oever gecreëerd.

Haaswijklaan, bushalte bij rotonde

Het plantvak langs de Haaswijklaan tussen de bushalte en de Cleveringalaan wordt gerenoveerd.

Haaswijklaan, flat Boerhaaveplein

De Es die dicht op de gevel van de flat staat wordt verwijderd. Het gazon is erg nat, er wordt een grondbewerking gedaan om de doorlaatbaarheid van de grond te vergroten.

Hofbrouckerlaan, hoek Hofdijck

Bestaande beplanting langs het muurtje van de tuin Hofbrouckerlaan 46 wordt vervangen door nieuwe heesters.

Hofbrouckerpark

Rand beplanting langs skatebaan wordt vervangen.

Kwaakhaven

‘vergeten’ plantvak beplanten.

Marelaan

Bestaande bomen worden vervangen door Amberbomen.

Ommevoort, in bocht

Grondbewerking, Hedera en Amelanchier vervangen.

Pr. Kennedylaan

JOP wordt verwijderd, talud brug als aan overzijde met rozen.

Waldeck Pyrmontstraat t.o. 24

Bestaande beplanting wordt vervangen door nieuwe beplanting.

Grunerielaan

Bomen planten.

Polaklaan

De beplanting rond de speelplaats wordt vervangen en er wordt een drainage aangebracht.

Menno ter Braaklaan

De beplanting rond de speelplaats wordt vervangen en er wordt een drainage aangebracht. De eiken worden vervangen door prunussen.

Greet Koemanplein

De speelplaats wordt opgeknapt. Het bestaande klimtoestel en duikelrek blijven gehandhaafd, evenals het voetbalveldje. Ter hoogte van de bankjes wordt een deel van de bestrating vervangen door gazon met daar in twee bomen. Aan de andere zijde wordt een combi-speeltoestel voor de kleinere jeugd geplaatst.

Prinses Marijkelaan

De speelplaats wordt opgeknapt. De zandbak en de veerelementen zijn afgekeurd en worden verwijderd. De speelplaats krijgt een groener uiterlijk. De schommel, het speelhuisje en het duikelrek worden op een andere locatie geplaatst. Het bestaande klimtoestel blijft gehandhaafd. De bomen in het gazon worden verwijderd. Door de plantstroken breder te maken is er ruimte voor 5 bloeiende bomen.

Hofbrouckerpark

Verhoogde speelplek wordt heringericht.

Haaswijklaan, woonwagenkamp

Rand langs sloot wordt gras, zoals besproken met bewoners

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u van maandag tot en met donderdag contact opnemen met de heer P. Kampf, projectbegeleider Cultuurtechniek, bereikbaar via telefoonnummer 14

Algemene inlooptijden lokaal loket Oegstgeest & Centrum voor Jeugd en Gezin Oegstgeest 51 56 215 en 088 - 254 23 84 Woensdag van 09.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur Donderdag 14.00-17.00 uur Vrijdag van 09.00-12.00 uur Voor al uw vragen over zorg, welzijn, wonen, inkomen, opvoeden en opgroeien. Lijtweg 7, 2341 HA, Oegstgeest www.lokaalloketoegstgeest.nl / www.cjgoegstgeest.nl lokaalloket@oegstgeest.nl / info@cjgoegstgeest.nl Voor spreekuren Jeugdgezondheidszorg 0-4 jr. en Opvoedadviespunt & Algemeen Maatschappelijk Werk zie www.cjgoegstgeest.nl

Wilt u de burgemeester of één van de wethouders spreken? Bel voor een afspraak met 14071 of mail naar secretariaat@oegstgeest.nl Vermeld in uw e-mail het onderwerp van gesprek en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.

Levendige discussie over toekomstmogelijkheden

Meedenken via denkmee. oegstgeest.nl nog steeds mogelijk Zo’n 150 inwoners namen woensdagavond 9 oktober deel aan de levendige discussie over de vier bestuurlijke toekomstmogelijkheden voor Oegstgeest. Het doel van de avond was te inventariseren hoe u, als inwoner van Oegstgeest, tegen de verschillende mogelijkheden van samenwerken/samenvoegen aankijkt? Welke vragen roept dat op? Waar moet de gemeente op letten bij het maken van een keuze tussen één van deze mogelijkheden? levendige discussie Vele voor- en nadelen van de vier mogelijkheden (Verdergaand samenwerken in Leidse regio; verdergaand samenwerken met Katwijk; Samengaan met Leiden en eventueel Leiderdorp erbij; en Samenwerken met Katwijk en Noordwijk) passeerden de revue. Al deze vragen, zorgen en aandachtspunten worden in de eindrapportage meegegeven aan de raad. Zo werden er onder andere vragen gesteld over de lastendruk, het behoud van de identiteit van het dorp, de kwaliteit van de organisatie en bestuur, de financiële gevolgen van de scenario’s, het dienstverleningsniveau, toekomstige taken van de gemeente en de invloed van inwoners op het beleid. Het behoud van karakter/identiteit (gemeenschap en woon- en leefomgeving, inclusief voorzieningen ) werd door de aanwezigen als belangrijkste toetspunt gezien. Voor alle vier de mogelijkheden waren voor- en tegenstanders aanwezig. Bij de peiling naar de voorkeur van de aanwezigen genoot de optie Samenwerken met Katwijk en Noordwijk de meeste stemmen, gevolgd door Samenwerken met Katwijk, Verdergaande samenwerking in de Leidse regio en Samengaan met Leiden (en eventueel Leiderdorp). Op initiatief van de zaal werd een peiling gehouden hoe men aankijkt tegen de mogelijkheid om niet al in december definitief een beslissing te nemen, maar de gemeenteraadsverkiezingen te gebruiken om de mening van de inwoners te vra-

gen. Het merendeel van de op deze avond aanwezige inwoners zou dit graag zien. Waarom verdergaand samenwerken nodig is Ook werden er vragen gesteld waarom Oegstgeest verdergaand moet gaan samenwerken. Dat heeft onder andere te maken met een aantal ontwikkelingen in met name het sociale domein waarbij de gemeente extra taken krijgt. Maar ook met het op peil kunnen houden en verbeteren van onze dienstverlening en het tegen aanvaardbare kosten uitvoeren daarvan. Voor een betere beheersing en effectiviteit is het zaak om samenwerking nog gestructureerder vorm te geven. Zeker nu meer en meer taken vanuit de overheid gedecentraliseerd worden en veel zaken op regionaal niveau beslist worden. De gemeente moet uiteindelijk steeds meer gaan doen met minder middelen. Input inwoners en organisaties als bouwsteen besluit raad Het dialooggesprek met de inwoners op 9 oktober (en dat met de maatschappelijke organisaties op 8 oktober en met de expertgroep op 15 oktober) en de inbreng op de website vormen één van de bouwstenen van het raadsvoorstel. De verslagen gaan ook naar de gemeenteraad en worden openbaar gemaakt. De gemeenteraad neemt naar verwachting in december 2013 een besluit over de scenario’s over vergaande samenwerking of samengaan. Geef uw mening via denkmee.oegstgeest.nl Kon u niet aanwezig zijn op deze avond? U kunt nog steeds uw mening geven op denkmee.oegstgeest.nl. Hier kunt u ook al uw vragen, zorgen en aandachtspunten kwijt, aangeven wat u belangrijk vindt, en uw voorkeur uitspreken voor één van de vier mogelijkheden. Meedenken kan nog tot 25 oktober.

Samenwerken of

Samengaan ? Denk mee !


Dag van de Duurzaamheid in Oegstgeest

College presenteert sluitende en reële begroting 2014 Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest heeft aan de gemeenteraad de programmabegroting 2014-2017 aangeboden. Deze sluitende en reële begroting moet de gemeente in staat stellen met vertrouwen de blik op de toekomst te richten. Met deze begroting is het college erin geslaagd een basis te leggen om grip te krijgen op de financiën, te investeren in de kwaliteit van de organisatie, de noodzakelijke bezuinigingen door te voeren en de lastenstijging beperkt te houden.

Op 10 oktober opende wethouder Roeffen de landelijke Dag van de Duurzaamheid op Gevers-Deutz Terweeschool. Ook dit jaar daagde initiatiefnemer Urgenda alle particulieren, bedrijven, overheden, scholen en organisaties uit om zich op 10-10 van hun groenste kant te laten zien met het statement: Laat het zien op 10-10! Leerlingen van groep 7 van de GeversDeutz Terweeschool hebben een goed idee wat duurzaam betekent: energie opwekken, energie besparen, recyclen/spullen hergebruiken.

Verkiezing MKB-vriendelijke gemeente

Oegstgeest stijgt op ranglijst Zuid-Holland MKB-Nederland organiseerde dit jaar voor de derde keer de tweejaarlijkse landelijke verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente. Van maart tot augustus konden ondernemers via www.mkbvriendelijkstegemeente.nl hun stem uitbrengen. De ranglijsten van alle provincies zijn net verschenen en Oegstgeest is gestegen van nummer 32 naar nummer 12 op de ranglijst van Zuid-Holland, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de vorige keer. Winnaar van Zuid-Holland is Bergambacht, gevolgd door Zoetermeer en Capelle aan den IJssel. Stimuleren van lokaal ondernemerschap is essentieel voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid en komt primair tot stand in samenspraak tussen gemeenten en ondernemers. Gemeenten die een kans willen maken op de titel moeten daarom aantoonbaar werk maken van een mkb-vriendelijk beleid.

Zoals het terugdringen van regeldruk, matigen van ozb-tarieven en andere lokale lasten, het mkb kansen bieden bij aanbesteden, enz. Daarbij is vooral de perceptie van de ondernemer van belang. Oegstgeest is blij met de nieuwe notering op de ranglijst. Op de volgende aspecten van dienstverlening scoorde Oegstgeest relatief beter dan andere Zuid-Holland gemeenten: snelheid van werken, begrip voor ondernemers en vergunningverlening. Ook Oegstgeest voelt zich uitgedaagd om de dienstverlening aan ondernemers te blijven verbeteren. Op de nieuwe website van de gemeente is het ondernemersloket nu onderdeel geworden van de gemeentelijke website. Voor direct contact kunnen ondernemers bellen met de bedrijvencontactfunctionaris, Laura Platte via 14071 of per mail platte@oegstgeest.nl.

Noodzakelijke bezuinigingen en beperkte lastenstijging Met deze begroting wordt beoogd de lastendruk voor inwoners niet meer dan het landelijke gemiddelde te laten stijgen. Dit ondanks de gevolgen van de bezuinigingen van het Rijk waardoor de gemeente meer taken met minder geld moet uitvoeren. Daarnaast zijn er in de begroting bezuinigingsvoorstellen opgenomen die diverse instellingen, organisaties en verenigingen vanaf 2014 gaan raken. Voorstellen welke ook voortvloeien uit de toekomstvisie van Oegstgeest, waarin meer en meer toegewerkt zal worden naar een andere rol van de gemeente als meewerkkracht. De gemeente blijft onverminderd aandacht houden voor veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Structureel sluitende begroting De programmabegroting is een uitwerking van het in juli 2013 door de raad vastgestelde meerjarenperspectief, verwoord in de Perspectiefnota 2014. In deze begroting is reeds de bijstelling van de hoogte van de algemene uitkering van het Rijk volgens de septembercirculaire verwerkt. Het college heeft gezocht naar evenwichtige maatregelen die Oegstgeest de komende jaren in een stabiel en toekomstbestendig vaarwater moeten brengen. Oegstgeest voldoet meer dan volledig aan de eisen die de toezichthouder stelt.

Risico’s en verliezen grondexploitatie en decentralisaties grotendeels afgedekt De focus van de belangrijkste bestuurlijke opgave in financiële zin ligt op de langere termijn. Noodzakelijkerwijs is deze gericht op het tijdig voltooien van de locatie Nieuw-Rhijngeest. De exploitatie, het eigen vermogen en de schuldpositie zijn hiermee sterk verweven. Voor de grondexploitatie is een risicoreserve gecreëerd. Ook de toekomstige ontwikkelingen rondom de uitvoering van de decentralisaties in het sociale domein vanaf 2015 zullen naar verwachting forse financiële consequenties kennen, ook al zijn de kaders vanuit het Rijk hiervoor nog niet helder. Het uitgangspunt is dat de budgetten die binnen het gemeentefonds beschikbaar komen, leidend zijn voor het uit te voeren beleid. Het college realiseert zich dat deze toekomstige ontwikkelingen in het sociale domein flink kunnen gaan ingrijpen in de levenssfeer van inwoners. Het college bereidt beleid voor om de overgang naar een nieuwe situatie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Investering in kwaliteit organisatie Het college heeft geconstateerd dat door de opeenvolgende bezuinigingen op de formatie, zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de organisatie door een kritische grens is gezakt. De gevolgen hiervan uiten zich op tal van beleidsvelden en in de bedrijfsvoering. Het college acht dit niet verantwoord. De organisatieontwikkeling zal ook na 2013 nog een forse (financiële) inspanning vergen. Een investering is noodzakelijk om de huidige en toekomstige taken op het gewenste niveau te kunnen uitvoeren. Basis gelegd voor grip op financiën Het in het begin van dit jaar aangetreden college heeft met urgen-

tie taken aangepakt op het gebied van verdergaande regionale bestuurlijke samenwerking, het betrekken van de gemeenschap en de voorbereiding op de grote decentralisaties, het stroomlijnen van de bedrijfsvoering en grip krijgen op het financiële proces, zoals vastgelegd in het addendum van het coalitieakkoord. Wethouder Johanna Haanstra: “Hoewel ons college verheugd is een structureel sluitende meerjarenbegroting 2014-2017 te kunnen aanbieden, wil dit niet zeggen dat hiermee onze gemeente in de ‘veilige haven’ is aangekomen. Enerzijds komt dit door de decentralisaties in het sociale domein en de grondexploitaties die, als gevolg van externe marktontwikkelingen, ons noodzaken de verwachtingen constant bij te stellen. Anderzijds is de kwaliteit van onze gewone exploitatie en het financiële beheer dat daarmee samenhangt nog niet waar het zijn moet. Dat kan ook niet in één jaar, daarover zijn we realistisch. 2013 Is het jaar geweest waarin we een forse stap hebben gezet. Ook de komende jaren is veel bestuurlijke stuurmanskunst vereist. Deze begroting faciliteert de benodigde trajecten om dit te verder realiseren en is een belangrijke stap in de richting van een perspectiefvolle toekomst voor onze gemeente.” Van harte welkom tijdens vergadering 8 november De conceptbegroting wordt behandeld in de raadsvergadering van 7 november. De vergadering begint om 16.00 uur. U bent van harte welkom om bij de begrotingsbehandeling aanwezig te zijn. Op 30 oktober verschijnt tevens de begrotingskrant. Kijk voor meer informatie op onze website www.oegstgeest.nl

Kijk voor meer informatie op

www.oegstgeest.nl

Uitspraak Raad van State: Oegstgeest mag door met Deelgebied 1, Nieuw Rhijngeest Er kan gebouwd gaan worden in Frederiksoord Zuid. Door een uitspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Hiermee is het, na jaren van onzekerheid, mogelijk de beoogde plannen te realiseren en een voor Oegstgeest zo belangrijk gebied, te ontwikkelen. Wethouder Tönjann: “Ik ben zeer verheugd met dit resultaat. Niet alleen kan er nu gebouwd gaan worden en kan het gebied ontsloten worden; het heeft ook direct grote betekenis voor de financiële positie van de gemeente. De ontwikkelaar betaalt vanaf nu de rentelasten op de gronden. In een tijd waarin veel gemeenten gebukt gaan onder de lasten van grondex-

ploitaties, is dit een geweldig resultaat.” Enkele bewoners van het Waterbospark: “Ook wij hebben ons doel bereikt: betere nieuwbouwplannen. In het akkoord met de gemeente Oegstgeest en de projectontwikkelaar zijn onze inhoudelijke wensen gehonoreerd. Daarna konden wij ons hoger beroep bij de Raad van State intrekken”.

bestemmingsplan vernietigd heeft, heeft de Raad van State bepaald dat de rechtsgevolgen van het vernietigde vaststellingsbesluit in stand blijven. Concreet betekent dit dat het bestemmingsplan in stand blijft, in werking is en onherroepelijk is geworden. Er is geen bezwaar meer mogelijk. Hiermee is de weg vrij om de beoogde plannen te realiseren.

Weg vrij voor ontwikkeling De Raad van State heeft op 9 oktober 2013 haar oordeel uitgesproken over het bestemmingsplan 2e partiële herziening en 4e uitwerkingsplan Rijnfront. Dit plan maakt onderdeel uit van Nieuw Rhijngeest. Alhoewel de Raad van State het beroep gegrond heeft verklaard en het vaststellingsbesluit van het

Afspraken met enkele omwonenden van het Waterbospark Het verloop van het hoger beroep bij de Raad van State gaf aanleiding om - voorafgaand aan de uitspraak - in overleg te treden met enkele omwonenden. Met deze omwonenden van het Waterbospark in Rijnsburg (de heer Van den Berg en de heer Moll) zijn door de gemeen-

te en de ontwikkelaar schriftelijk vastgelegde afspraken gemaakt, leidende tot intrekking van hun hoger beroep. De afspraken hebben onder meer betrekking op het wegenplan (geen rondweg), de ontsluiting en de loodrechte kruising met de autoluwe Valkenburgerweg, de bouwhoogte van de aangrenzende woningen en de locatie van de mogelijke transformatorhuisjes en de onderzoekskosten. Alle betrokken partijen zijn tevreden over het resultaat van het overleg. Uitwerking van start Recentelijk heeft de raad de overeenkomst met de ontwikkelaar be-

krachtigd. De ontwikkelaar is gestart met de uitwerking van de plannen. De geplande ontsluitingsweg, welke is opgenomen in het onherroepelijke bestemmingsplan Frederiksoord Zuid, wordt deels aangelegd. De resterende benodigde gronden voor de ontsluitingsweg zijn door de gemeente verworven. Momenteel wordt druk gewerkt aan de uitwerking van deze ontsluitingsweg. Naar verwachting ligt de bouwweg er in het eerste kwartaal van 2014. De eerste bouwvergunning is reeds afgegeven.

Vervolg Gemeentenieuws Oegstgeest zie volgende pagina


vergunningen en BeKenDMAKingen vergunningen verleende vergunningen Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest maakt bekend dat zij onderstaande vergunning heeft verleend. Overige verleende vergunning - Lange Voort 2T, nabij bibliotheek – Standplaatsvergunning op 9 november 2013 repareren van fietsverlichting – (13.10430/ 14-10-2013). Tegen de verleende vergunning kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest (2341 PH).

ingekomen aanvragen omgevingsvergunning/meldingen 16 oktober 2013 1. Hazenboslaan 2 t/m 36 en Piet Heinlaan 44 t/m 98 – verwijderen asbesthoudende vensterbanken (1021751/08-10-2013) 2. Hofbrouckerlaan 17 – melding asbestsanering (1024649/10-10-2013) 3. Irislaan 63 – plaatsen reclamebord (1022411/08-10-2013) 4. Laan van Alkemade 2 – bouw woonhuis (1018199/11-10-2013) 5. Rembrandt van Rijnlaan 2 – plaatsen erfafscheiding (1023007/09-10-2013)

verleende omgevingsvergunningen Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Oegstgeest maken bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunning hebben verleend. De datum van bekendmaking staat bij het besluit vermeld. 1. Nassaulaan 1 – kappen twee bomen in voor- en achtertuin (04-10-2013/990045) 2. Marelaan 39 – maken uitbouw en dakkapellen (09-10-2013/944699) 3. Groenhoevelaan 1B - uitbouw woning en bouw garage ter vervanging van een te slopen schuur (11-10-2013/896407)

De ingekomen aanvraag ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt nog geen bezwaar of beroep indienen.

Bezwaar Tegen de verleende omgevingsvergunning die tot stand is gekomen met de reguliere voorbereidingsprocedure kunnen belangheb-

Week van de Opvoeding

benden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes  vermeld achter de  betreffende vergunning informatie Voor meer informatie over ingekomen aanvragen, het aanvragen van een vergunning, verleende vergunningen of aanverwante zaken, kunt u met de gemeente contact opnemen (openingstijden van 09.00 tot 12.00 uur) of telefonisch 14071. Ook is er informatie beschikbaar op de website www.oegstgeest.nl.

n Electro World Oegstgeest heropend winkelen n Na een paar maanden van voorbereiding en enkele weken verbouwing heropende Electro World Oegstgeest aan de Lange Voort afgelopen vrijdag zijn compleet vernieuwde winkel. De genodigden waren aangenaam verrast door de nieuwe, lichte winkel. Een belangrijke verandering is dat het witgoed van boven naar beneden is verhuisd, zodat klanten geen trap meer op hoeven. De nieuwe zaak is een bezoek waard. | Foto Willemien Timmers

opvoeden n Ook dit jaar

deed Oegstgeest met allerlei activiteiten mee met de Week van de opvoeding. Woensdag was er in de aula van het Teylingen College een verrassende humoristische avond over de digiwereld van jongeren en cyberpesten. Bamber Delver, expert op het gebied van jeugd en media, gaf een energieke lezing geven, waar de ouders van tienerkinderen (de opkomst was wat minder groot dan vorig jaar) geboeid naar luisterden. Alle informatie is terug te vinden op cjgoegstgeest.nl. | Foto Willemien Timmers

Unicef en Pauw Bergen Bands muziek n Het gaat goed met Bergen Muziek. Het leerlingenaantal verdriedubbelde in de afgelopen tien maanden. Door deze groei is de volgende stap inmiddels een feit: Bergen Bands. “Plezier in de lessen staat natuurlijk voorop, tegelijkertijd willen we ook bereiken dat onze leerlingen na een aantal jaren les zelfstandig kunnen functioneren in verschillende stijlen en samenspeel situaties. Met onze Bergen Bands helpen we ze daarbij. Niets is leuker dan samenspelen en ontdekken wat nou echt je functie in een band is”; aldus Joost van Bergen en Henegouwen. | Foto Willemien Timmers

mode n Renate Verbaan was als ambassadeur van Unicef afgelopen wonsdag, 9 oktober, aanwezig bij modehuis Pauw in de De Kempenaerstraat om hun Charity Event voor Unicef kracht bij te zetten. De winkel was afgeladen vol met klanten die genoten van de nieuwe wintercollectie. “Vandaag gaat vijftig procent van de omzet naar Unicef,” liet Christiaan Klein Pauw weten. Kijkend naar de grote opkomst van vrouwen van allerlei leeftijden benadrukte hij: “Deze avond laat weer eens zien dat bij Pauw voor alle generaties mooie dingen te ontdekken zijn.” Ook zijn moeder, Madeleine Pauw, genoot van de sfeer en de grote opkomst. | Foto Willemien Timmers

Bloemen Shop Oegstgeest

Column Carmen van den Bosch

Koolhydraatjes hebben we nodig, onze spieren zijn in staat het op te slaan als brandstof met de titel glycogeen. Onze lever is dan opvolgend de reservetank om uit te kunnen putten als bijvoorbeeld onze spieren er om vragen. Gek toch dat ons

zo wordt wijs gemaakt dat je koolhydraten moet weren om gewicht kwijt te raken. Helaas gaat in negen van de tien gevallen met het gewicht ook je goede humeur en je gezonde spiermassa door de afvoer. Neem nu maar gewoon lekker onbewerkte,

laag glycemische koolhydraten in de vorm van fruit, groenten, havermout, bruine rijst enz. En weet je, als je dan toch wat zoetigs eet, neem er dan een snuf kaneel bij zodat het bloedsuikerlevel wat stabieler blijft .

Voor elk moment het mooiste boeket!

www.carmendecoach.nl carmendecoach@gmail.com M 06 – 46 13 87 21

Haarlemmerstraatweg 8a

www.tuincentrumdemooij.nl


nieuws

Oegstgeester courant

Start Breiclub creatief n Over twee weken,

vanaf 30 oktober a.s. zijn geïnteresseerde, creatieve Oegstgeestenaren van alle leeftijden, van harte welkom om samen met de bewoners van verpleeghuis Van Wijckerslooth deel te nemen aan de nieuw opgerichte Breiclub Het Blauwe Schaap. De initiatiefneemster hiervan, Kirsten van Bodegom-Bouman, oprichtster/eigenaar van wolatelier Het Blauwe Storm Schaap Oegstgeest, heeft in samenwerking met Van Wijckerslooth dit plan opgezet, met als doelstelling om mensen samen te brengen door met elkaar creatief bezig te zijn met onder andere een uniek wolproduct uit Oegstgeest. Een samenzijn waarbij inspiratie, (vergeten)technieken en kennis onderling uitgewisseld kunnen worden. Sinds 2010 wordt op kleine schaal de wol van de schaapskudde (ras: Blauwe Texelaarschapen) van Henk Heemskerk verwerkt tot (met de hand) gesponnen garens en eigen viltontwerpen. De kudde loopt ondermeer in Rhijngeest, Klaas Hennepoelpolder en diverse weiden in en om Oegstgeest. Dit ambachtelijke wollen streekproduct uit eigen regio is onder andere te koop op ambachtsmarkten en (Kerst)fairs. De kwaliteit van de diverse grijs getinte wol is uitstekend. Inmiddels zijn al vele prachtige (kabeltrui) breiwerken vervaardigd van dit mooie puur natuurlijke materiaal, direct uit eigen omgeving. Het idee is dat vanaf woensdag 30 oktober tot en met 18 december geïnteresseerden, al dan niet creatief bevlogen, (beginnende/ gevorderde), jonge of al meer op leeftijd zijnde brei/haakliefhebbers samen kunnen komen in de gemeenschappelijke ruimte van het verpleeghuis Van Wijckerslooth, Wijckersloothplein 1 in Oegstgeest. Bij voldoende belangstelling wordt gestart met een middaggroep van 14.00 tot 16.00 uur en/ of een avondgroep van 19.30-21.30 uur. Deelnemers kunnen uiteraard eigen wol, brei/haakwerk meenemen en werken aan een eigen creatie, maar er is ook een mogelijkheid om deel te nemen aan een gezamenlijk brei/haak project, waarbij men kan werken met o.a. de unieke wol uit Oegstgeest. Deelnamekosten voor geïnteresseerde deelnemers aan deze nieuw opgezette breiclub bestaan uit een bijdrage voor de koffie/ thee tijdens de clubmiddagen of -avonden. Op de eerste bijeenkomst zal uitleg worden gegeven over de totstandkoming van de bijzondere Blauwe Texelaar wol uit Oegstgeest. Uiteraard kunnen ook ter plaatse tal van creatieve ideeën worden bedacht en (mogelijk in teamverband) worden uitgewerkt, wat ook een belangrijk uitgangspunt is van de gehele opzet van deze breiclub. Namelijk dat in-/uitwonende, hulp-/niet hulpbehoevende mensen elkaar treffen en eventueel samenwerken, op een vaste dag in de week middels creatief bezig zijn met wol. Start 30 oktober aanstaande om 14.00 uur ’s middag en 19.30 uur ’s avonds bij voldoende belangstelling. Opgeven en informatie bij Kirsten van Bodegom-Bouman: (071) 517 57 58 / 06-29015737 email: kbouman@blauwestorm.nl.

woensdag 16 oktober 2013

17

Herfstvakantieactiviteiten vakantie n In de komende Herfstvakantie verzorgt de Stichting Evenementen een aantal leuke vakantieactiviteiten voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Dit seizoen is het zeker nog mogelijk: meedoen met de leuke vakantieactiviteiten van de stichting in het Gemeentecentrum. In ieder geval tot en met juni 2014 kan de Oegstgeester jeugd nog genieten van de vele cursussen en vakantieactiviteiten die door de docenten en de vrijwilligers van de actieve Oegstgeester vrijwilligersorganisatie hier mogelijk worden gemaakt. Evenementeninitiatiefnemer Diderik Selier hoopt nog steeds dat ook de KIVA en de andere jeugdwerkactiviteiten en de activiteiten van vele andere Oegstgeester organisaties vanuit dit centraal in Oegstgeest gelegen multifunctionele centrum gerealiseerd kunnen blijven worden. Herfstknutselen Woensdag 23 oktober is er van 10.00

tot 12.00 uur een gezellige knutselochtend. Deze keer kunnen kinderen vanaf 6 jaar onder begeleiding van diverse Evenementenvrijwilligers allerlei leuk herfst-knutseldingetjes gaan maken. Danceworkshops Danseres en dansdocente Eline Roosemalen verzorgt op woensdag 23 oktober twee dansworkshops voor twee leeftijdsgroepen. Kidsdance is bedoeld voor kinderen van 6 t/m 9 jaar, So you think you can dance is bedoeld voor de oudere dancekids van 9 t/m 14 jaar. Les krijgen van een echte danseres, wie wil dat nou niet? Meedoen met de wekelijkse cursuslessen is ook nog steeds mogelijk. Djembé Spelen Ook Misha Kostava heeft zijn medewerking aan de vakantieactivitei-

ten in de herfstvakantie toegezegd. Woensdag 23 oktober verzorgt hij twee workshops Djembe Spelen voor kinderen van 7 t/m 15 jaar die het leuk vinden kennis te maken met de prachtige Afrikaanse trommels. Meedoen met met de wekelijkse lessen kan ook. Smikkelen en smullen Op veelvuldig verzoek opent op donderdag 24 oktober het Kinderkookcafé haar deuren. In kleine groepjes leren kinderen van 8 tot en met 12 jaar zelf een maaltijd klaar te maken. Na de instructie en het voorbereidende snijwerk mogen de kids zelf in de pannen roeren. Vanzelfsprekend wordt er samen van de maaltijd gesmuld. Na het opruimen mogen de kinderen het overgebleven eten mee naar huis nemen, zodat thuis iedereen versteld zal staan van de verrichtingen van de jeugdige koks. Spelletjesochtend met Bingo Kinderen die er van houden om

n Autobrand A44 te zien in wijde omtrek

spelletjes te spelen en mee te doen met de speciale vakantiebingo zijn natuurlijk van harte welkom tijdens de speciale Spelletjesochtend met Bingo die op vrijdag 25 oktober tussen 10.00 uur en 12.00 uur in het Gemeentecentrum wordt verzorgd. Allerlei leuke spellen staan klaar. Van sjoelen tot mens-erger-je-niet en Ganzenbord en van Twister tot schaken en dammen. Ook worden er diverse bingorondes gespeeld, waarmee leuke kleine prijsjes gewonnen kunnen worden. De spelletjesochtend is bedoel voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Kinderbios Vrijdag 25 oktober is er een gezellige Kinderbios. Zo’n 40 kinderen vanaf 6 jaar kunnen genieten van een leuke film. Het is belangrijk dat de kinderen zich vooraf voor de herfstvakantieactiviteiten laten aanmelden. Ga naar www.st-evenementen.nl of bel (071) 517 15 40.

Kunst-workshops kunst

n In de Herfstvakantie op woensdag 23 oktober (voor volwassenen) en donderdag 24 oktober (voor kinderen) van 12.00 - 16.00 uur geeft Tika Kauffmann kunstworkshops over voedsel. Er wordt gewerkt met alles wat met eten te maken heeft en de start is een lunch. Ter inspiratie liggen er boeken van kunstenaars die voedsel als inspiratiebron hebben gebruik, soms heel letterlijk. De prijs is 35,- incl. lunch en alle materialen. Adres: Marelaan 10 te Oegstgeest. Voor meer informatie en aanmelden: www.tikakauffmann.nl/ nieuws

Heropening Kruidvat winkelen Op tien oktober brandde een kleine vrachtwagen op de A44 geheel uit. De flinke rookwolken waren in de gehele omtrek te zien. De brand leverde al snel een file op. Hoe de brand is ontstaan is onbekend. Ada de Jong uit Oegstgeest maakte een fraaie foto van de rookwolken.

n De Kruidvat-winkel aan De Kempenaerstraat 9-11 in Oegstgeest is compleet vernieuwd en opent op 17 oktober opnieuw haar deuren. Het filiaal biedt het vertrouwde voordeel in een eigentijdse toegankelijke winkel. Klanten kunnen gemakkelijk hun weg vinden dankzij de overzichtelijke presentatie van de producten en worden wekelijks verrast door wisselende aanbiedingen. Winkelmanager Patricia Bruggenkamp-van Rijn is trots op haar vernieuwde winkel. “In onze vernieuwde winkel staat de klant nog meer centraal. De winkel is overzichtelijk en toegankelijk, met veel voordeel en verrassende aanbiedingen. Samen met mijn team nodig ik iedereen uit Oegstgeest en omgeving van harte uit om dit zelf te komen ontdekken en een kijkje te nemen aan De Kempenaerstraat!”, aldus Bruggenkamp-van Rijn.

De Bremer Stadsmuzikanten cultuur n Op zaterdag 19 oktober speelt Mennie met Nimwegen met haar poppen het bekende sprookje vanGrimm over de haan, de kat, de hond en de ezel, die op weg gaan naar Bremen. Aanvang 11 uur in het Verteltheater van Jeugdboekhandel Silvester, Rapenburg 17. Kaarten 6,- p.p. reserveren via info@silvester-leiden.nl of 071-5128658. Vanaf 3 jaar.


zeezijde voordeeL dagen!

1 1 9 8 7 1 ob t oK

e r oK tob e

r

oKt ob e

r

oP donderdag 17 oKtober, vrijdag 18 oKtober en zaterdag 19 oKtober gaat WinKelHart zeezijde oP z’n KoP! Profiteer 3 dagen lang van voordeeL, voordeeL en nog eens voordeeL!

saMsung nX20, Micro systeeM caMera Met Wifi van 749,- nú 499,-

PoncHo’s van 39,95 voor 29,-

15% korting tegen inlevering van deze bon ontvangt u 15% korting op converse all star

(webprijs)

Montuur + enKelvoudige brillenglazen voor 268,* Montuur eco, born recycled 169, euro, enKelvoudige brillenglazen 99, euro totaal inclusief desKundige oogMeting, garantie & service

Princestraat 38, Katwijk www.satonoptiek.nl 071 401 47 63

voorstraat 10, Katwijk | www.fotokruyt.nl 071 401 28 51

Princestraat 30, Katwijk | www.destermode.com 071 401 58 54

voorstraat 17, Katwijk | www.lefferts-schoenen.nl 071 401 33 46

bril van de Maand van 169,- voor 125,-

15% korting oP alle Winterjassen

voor HeM - voor Haar

cars jr en sr & jacK & jones boXers 2de voor 1,-

noordzeepassage 101, Katwijk 071 401 33 05

voorstraat 32-34, Katwijk | www.hennysrits.nl 071 407 55 83

Princestraat 29, Katwijk | www.jufferslifestyle.nl 071 401 05 65

Princestraat 8, Katwijk | www.jambelle.nl 071 401 43 60

bij besteding van 15 euro of Meer gratis doucheschuim

10,- korting op een winterjas!

alle MaKe-uP 2 = 10% korting 3 = 20% korting 4 = 30% korting

10% korting

voorstraat 29, Katwijk www.rituals.com 071 401 00 11

Pantofola ascoli Mid. van 150,- voor 100,-

nergens zo’n ruime keus aan winterjassen als bij Humpy! laat de kou maar komen.

Princestraat 26, Katwijk www.humpy.nl 071 407 65 46

kijk op www.jufferslifestyle.nl voor meer voordeel!

taatedam 53, Katwijk www.hema.nl 071 407 55 50

tegen inlevering van deze bon 2de panty 50% korting

tijdens de zeezijde voordeel dagen ontvangt u 10% korting op de gehele collectie.

Princestraat 34, Katwijk 071 401 36 11

Pluimgraaff schoenen | taatedam 4, Katwijk 071 331 81 33

tegen inlevering van deze bon 2de geur 50% korting

voorstraat 15a, Katwijk www.mooiinkatwijk.nl 071 407 44 03

alle MerKbrillen 100,- korting! vraag naar de voorwaarden.

Princestraat 6a, Katwijk | www.eyewish.nl 071 407 12 72

diverse aanbiedingen

WWW.zeezijdeKatWijK.nl

badstraat 3, Katwijk | www.didi.nl 088 322 53 34


zeezijde voordeeL dagen!

1 1 9 8 7 1 ob t oK

e r oK tob e

r

oKt ob e

r

oP donderdag 17 oKtober, vrijdag 18 oKtober en zaterdag 19 oKtober gaat WinKelHart zeezijde oP z’n KoP! Profiteer 3 dagen lang van voordeeL, voordeeL en nog eens voordeeL!

sPeculaasstaaf van 4,75 nú voor 3,50

PoWer food cHiazaad van 12.95 nú voor 10.95

oP de fitfloP collectie 3 dagen 10% korting

naar authentiek oud Hollands recept gemaakt met de beste grondstoffen en een specifieke melange van kruiden en specerijen.

bij ons vindt u ook goji, Hennepzaad, chlorella, Moerbeien, incabessen, etc.

(geld niet voor bestellingen)

Princestraat 4, Katwijk 071 401 77 88

oP de geHele collectie van suPertrasH, vila & MoscoW 10% korting

oP alle “faKe leatHer” jasjes 20 euro korting

oP alle jeans 20 euro korting

Princestraat 22d, Katwijk www.haasnootschoenen.nl 071 401 22 65

Princestraat 31, Katwijk | www.beachboetiek.nl 071 407 14 91

Princestraat 32, Katwijk | www.sandbeachkatwijk.nl 071 407 84 06

oP alle denKsPort Puzzelbladen 25% korting

oP de geHele Huiscollectie Pvc stroKen 25% korting

diverse sHirts nú 39,95 diverse Pullovers v-necK nú 49,95

Princestraat 22b | www.reisburokatwijk.nl 071 401 43 00

noorzeepassage 103, Katwijk | www.bruna.nl 071 401 64 38

voorstraat 43, Katwijk | www.haasnootwonen.nl 071 407 34 61

aanbieding oP de diKKe broKKen 50% korting

gerry Weber edition ProMotie aKtie 30% korting

broeKen 3 daagse! 2de broek voor de 1/2 prijs denim vanaf 29.95

coloured Pants nú voor 39,99

emmaplein 3, Katwijk | www.brothersbrands.nl 071 889 34 72

voorstraat 31, Katwijk | www.espritkatwijk.nl 071 401 56 00

badstraat 7, Katwijk www.etos.nl 071 401 46 17

35,- extra korting niet inwisselbaar op losse vliegtickets. Max. 1 cheque per nieuwe boeking.

en bij besteding boven de 100 euro! een gratis supertrash sieraad! tramstraat 16, Katwijk www.moderepubliek.nl 071 304 00 28

voorstraat 14, Katwijk www.haasnootmode.nl 071 401 44 17

tegen inlevering van deze bon Krijgt u

15% korting op speeLgoed of

10% korting op tabLets en speLcomputers

op de collectie met een waardecheque en een leuke attentie. (behoudens de broeken)

Princestraat 11, Katwijk | www.intertoyskatwijk.nl 071 401 37 00

voorstraat 21, Katwijk | www.krijnverdoes.nl 071 401 22 94

Princestraat 5-7, Katwijk | www.sisterskatwijk.nl 071 407 65 27

Kom langs in de winkel en vraag naar de gekleurde broeken. gecombineerd met een leuke top is je outfit compleet!

tegen inlevering van deze bon ontvangt u één artiKel naar Keuze van de KinderKleding collectie btW vrij, 21% korting

WWW.zeezijdeKatWijK.nl

Pluimgraaff schoenen | badstraat 13, Katwijk 071 401 33 69


TE HUUR BEDRIJFSPAND

in Valkenburg, gemeente Katwijk, Bloemenlaan 5a Kenmerken Oppervlakte : Bestemming : Aanbodtype :

910 m2 Bedrijfsruimte Huur/koop

Beschrijving: • Volledig klimaat geregeld en met minimaal 15 Parkeerplaatsen, douches toiletten, keuken entree met balie etc., etc. • Zware vloerbelasting toegestaan op beide verdiepingen • Zware elektrische voorzieningen • Ontruimingsalarm systeem • Goede aanrij mogelijkheid naar Amsterdam en Den Haag • De inrichting is door u vrij in te delen • Mogelijkheden zijn, webwinkel met opslag, revalidatie centrum kantoor, groepspraktijk fysio of tandarts, apotheek, ouderenopvang, etc., etc. • Eventueel meer m2 mogelijk met werkplaats • Voor meer informatie zie Google Maps Het is teveel om op foto’s te laten zien, dus als u serieus interesse heeft kunt u contact met mij opnemen voor details of een bezichtiging.

VRAAGPRIJS ¤ 45.000,- per jaar ex., nu het eerste jaar ¤ 30.000,- ex. Mogelijkheid tot opteren voor BTW.

Zeer fraai pand en vraag gerust om info!!!! T 071 4077364 of mail info@garagealexkleinhuis.nl

AMBACHTELIJKE

FRIET

Erkend Gas Water en CV Installateur Collegiantenstraat 10 - 2231 HJ Rijnsburg - Tel: 071-4077050

Elke maand verrassende aanbiedingen!

een smaaksensatie!

Lijstenmakerij

LeiderdorP ma 13.00-17.30 di-do 09.00-17.30 • Het adres voor het schoonmaken vr 09.00-21.00 van uw schilderijen za 09.00-17.00 Leiden • Passepartouts in vele kleuren ma gesloten di-woe 09.30-17.30 • Groot assortiment eigentijdse do-za 09.30-13.00 foto- en wissellijsten Leiderdorp: in voorraad W.C. Winkelhof 43a Tel.: 071 - 5414747 Leiden: Borneostraat 2, hoek Lage rijndijk Tel.: 071 - 5223866 info@artstudiodorado.nl

Scheiden

Margrietlaan 2 2231 PZ Rijnsburg 071 4024535

in goed overleg? www.bqvmediators.nl bel 06 - 170 409 17

APK

,8 3 €

*

n all-i

* niet voor Diesel tot 2006

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl


Oegstgeester courant

nieuws

woensdag 16 oktober 2013

21

LEZERS SCHRIJVEN De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor brieven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Brieven mogen niet meer dan 250 woorden bevatten. Ingezonden brieven worden alleen geplaatst met naam en adres. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

Reactie In de OC van 2 oktober jl. schrijft mr. De Soeten een ingezonden brief waarin hij stelt dat wethouder Tönjann zich als wethouder VROM zou moeten verantwoorden over de integriteitsonderzoeken. Hiermee begaat hij een staatsrechtelijke vergissing van de bovenste plank. Hij verwart de staatsrechtelijke en juridische positie van een wethouder met die van een Minister. De laatste is namelijk zelfstandig bestuurlijk en juridisch bevoegd, daar waar een wethouder geen zelfstandige juridische positie heeft en deel uitmaakt van een college dat collegiaal bestuurt. En zeker in gemeenten zoals Oegstgeest waar geen aparte ambtelijke diensten bestaan en de organisatie onder leiding staat van één algemeen directeur tevens gemeentesecretaris. Het is dus volkomen vanzelfsprekend dat de gehele raad, inclusief oppositie, geen vragen heeft gesteld aan de wethouder VROM. Zij is immers als wethouder wel politiek verantwoordelijk voor de inhoud van VROM-beleid, maar niet voor het personeel en de organisatie. Dat is de wethouder bedrijfsvoering en personeelszaken. Overigens kan de oppositie in dit dossier moeilijk verweten worden niet voldoende kritisch te zijn. Nog kwalijker is dat zijn juridische omissie leidt tot onjuiste en ongefundeerde insinuaties aan het adres van wethouder Tönjann en het vorige PrO-VVD-college. Waar hij de kennis vandaan haalt dat wethouder Tönjann politieke consequenties zou moeten verbinden, blijft een raadsel. Op basis van de verstrekte informatie kan iedereen, ook mr. De Soeten, vaststellen dat het College direct nadat de misstanden zijn geconstateerd heeft ingegrepen en adequate maatregelen heeft getroffen. Ook zijn insinuerende vraag of Oegstgeest iets niet mag weten over het vorige college raakt kant noch wal. Voldoende is betoogd wat de reden is dat de rapporten vertrouwelijk blijven. Ook voor de raad was dit na het debat van 12 september volkomen duidelijk. Met zijn ingezonden brief probeert mr. De Soeten van een zuiver verantwoordingsdebat een politieke afrekening van een wethouder te maken. En dat past niet bij de wijze waarop het college, inclusief wethouder Tönjann, deze onderzoeken heeft uitgevoerd. Michiel Teeuwen, VVD Oegstgeest

Over samenwerking, fusie en macht Door de Oegstgeester burger uitdrukkelijk uit te nodigen zijn/haar stem te laten horen wordt de indruk gewekt dat die stem er in belangrijke mate toe doet en dat Oegstgeest een vrije keus maakt uit vier varianten. Dat laatste blijkt niet het geval. De heren Franssen (VVD) en Janssen (SP), resp. Commissaris van de Koning en Gedeputeerde van Zuid-Holland, lijken hun eigen machtsspel te spelen. Ik citeer uit het ‘Samenvattend verslag van het gesprek Provincie ZuidHolland’ met een Oegstgeester deputatie d.d. 20-06-2013 (zie rapport Louter, pag. 27): “Mede op basis hiervan wordt als meest kansrijke en wenselijke optie voor samenwerking voor Oegstgeest de samenwerking in de Leidse regio (met Leiderdorp, Leiden en Zoeterwoude) geschetst van de zijde van Gedeputeerde Staten. Feitelijk wordt dit als de enige realistische optie voor Oegstgeest beschouwd.” Einde citaat. Deze opvatting is niet terug te vinden in de brief van de Commissaris van de Koning aan de Gemeenteraad van Oegstgeest d.d. 26-06-2013, waarin hij het gesprek bevestigt. Ook in het antwoord van Gedeputeerde Staten (GS) d.d. 16-07-2013 op vragen van de CDA-fractie van Provinciale Staten is bovengenoemde opvatting niet terug te vinden. In de Oegstgeester Courant van 9 oktober j.l. valt inmiddels te lezen dat een groot deel van de oppositie in Provinciale Staten het vertrouwen in gedeputeerde Janssen opzegde. Reden? Onvolledige en onjuiste informatie van de heer Janssen aan de Staten over het onderwerp ‘Toekomst van Oegstgeest’. Ook Leiden blijkt een eigen agenda te hebben. Ik citeer uit het kersverse Leidse rapport ‘Er Bovenop’ (pag. 41) van bureau Deloitte: “Er kunnen echter vraagtekens worden gezet bij de oorspronkelijke doelen voor oprichting van het Servicepunt 71. Gedurende het onderzoek is gebleken dat de doelen om Servicepunt 71 op te zetten met name bestuurlijk strategisch waren. Collegelid: ‘Er waren strategische redenen om het servicepunt op te richten, maar het was ook duidelijk dat het grote problemen zou geven en dat het wellicht te snel kwam.’ Directielid: ‘Ik zie het zelf als een fundamentele en strategische zet om langzaam een aantal stappen te zetten richting een bestuurlijke herindeling. Dat ligt ook voor de hand. Als bestuurlijke herindeling niet in beeld komt, zou het servicepunt moeten worden beëindigd.’” Einde citaat. In het rapport Louter (pag. 36) komt de aap uit de mouw: B&W van Leiden spreken zich onomwonden uit voor fusie met Oegstgeest (en Leiderdorp), maar natuurlijk moet het initiatief daartoe van Oegstgeest komen. En wat betreft samenwerken: dit ziet Leiden blijkens de rapporten van Deloitte en Louter als een opstap voor fusie. Fusie met, overname/ annexatie van omliggende gemeenten en in het bijzonder Oegstgeest was, is en blijft de aloude droom van Leiden. Conclusie: dit is geen transparant proces. Het lijkt er sterk op dat de kaarten al geschud en gedeeld zijn. Het gaat zoals altijd om macht en geld. Alleen door eensgezind te kiezen voor variant 4, d.w.z. samenwerking Katwijk/Noordwijk/Oegstgeest, kan Oegstgeest hopelijk (opnieuw) het Leidse fusiespook nog verdrijven en zelfstandig blijven. Mr J.J.L. de Soeten

Ge’zicht’ voor vrijwilligers ActiVite Vrijwillige Hulp Thuis bestaat twintig jaar en vijftig vrijwilligers genoten tijdens de jubileumbijeenkomst in het poortgebouw bij Rivierduinen van de voorstelling Ge’zicht’. Het was een theatervoorstelling over ontmoeting, zien en gezien worden. Na afloop konden zij napraten met de acteurs van Fields of Wonder en kregen zij een gezellige borrel aangeboden. | Foto: Wil van Elk.

Dansen bij Stichting Evenementen Cursussen

n Opnieuw start professioneel danseres en dansdocente Eline Roosemalen bij de Stichting Evenementen met een aantal nieuwe danscursussen.

Voor de allerkleinsten is er de cursus Peuterdans (2 t/m 4 jaar – do) en zijn er twee K3-danscursussen (4 t/m 6 jaar – wo/do). Voor de oudere danskids – jongens

en meiden! – zijn er verschillende danscursussen. Kidsdance (7 t/m 9 jaar – wo) is er speciaal voor jongens en meiden die het te gek vinden om te swingen op de muziek uit de Kids Top 20. Dancingtime (7 t/m 12 jaar – do) presenteert de dance-kids de meest uiteenlopende dansvormen. Er wordt natuurlijk rekening gehouden met de talenten en wensen van

de dance-kids. Maar ook juf Eline heeft een aantal verrassende dancemoves in petto. Tijdens Street/Clipdance met Zumba (9 t/m 12 jaar – wo) komen diverse verrassende dancemoves aan de orde. Ook is er in deze cursus een speciaal Zumba-programma, zodat dansen niet alleen superleuk is maar ook een steentje bijdraagt aan het opbouwen van een goede conditie.

Bijeenkomst nieuw Normen- en handhavingstelsel Schiphol geluid n Op donderdag 17 oktober , van 18.30 uur tot 22.00 uur, zijn inwoners van de regio van Schiphol van harte welkom bij een informatiebijeenkomst in het Fox-theater, Taurusavenue 18 in Hoofddorp (achter station Hoofddorp en naast nieuwe P&R). De heer Hans Alders, voorzitter van de Alderstafel, praat inwoners deze avond bij over de laatste ontwikkelingen ten aanzien van een nieuw Normen- en handhavingstelsel voor Schiphol. Ook kan men zich laten

informeren over de resultaten van hinderbeperkende maatregelen en investeringen in de leefomgeving. Programma 18.30 - 19.30 uur Informatiemarkt met vertegenwoordigers van de luchtvaartsector, Bewoners Aanspraakpunt Schiphol (BAS), Stichting Leefomgeving Schiphol, Bewonersvertegenwoordigers en de Alderstafel/CROS. 19.30 - 19.35 uur Inleiding bewonersvertegenwoordiging aan de Alderstafel.

19.35 - 20.30 uur Presentatie Hans Alders: stand van zaken nieuw Normen- en handhavingstelsel Schiphol en stand van zaken uitvoering convenanten Alders-akkoord uit 2008. Pauze en vervolg Informatiemarkt 21.00 - 21.55 uur Beantwoording vragen uit de zaal, mede door vertegenwoordigers van de luchtvaartsector, overheden en bewoners (de delegaties aan de Alderstafel). 22.00 uur Einde. Aanvullende informatie op www.alderstafel.nl.

Heeren van Rustenborgh op excursie naar Maasvlakte uitje n Onder regie van de Lionsclub Oegstgeest-Warmond ging het periodiek uitje van de Heeren van Rustenborg op 19 september naar de Tweede Maasvlakte bij Rotterdam. Met de zeer geoutilleerde touringcar van de firma Beuk B.V. konden ook gemotoriseerde rolstoelen mee. Op de heenweg werden de Heeren nog geïnformeerd door Bram Westerduin over de voorgeschiedenis om te komen tot deze megaklus. Ter plekke aangekomen kwam de gids van Futureland in de bus en gaf al rondrijdend uitleg over hetgeen in de nabije toekomst ons economisch te wachten staat. In het Informatiecentrum kregen de Heeren een PowerPoint-presentatie met veel gegevens en cijfers; hierna volgde een boeiende discussie. Na nog enige consumpties genuttigd te hebben gingen zij in de spits weer richting Oegstgeest. Toen

De bijzondere bus had een hydraulische lift voor de rolstoelen. | Foto PR

werd het nog duidelijker, waarom het vrachtverkeer naar het achter-

land meer per schip en per spoor zal gaan plaatsvinden.


ue roaacnkohoep q 50isseelbu n een va aar bij Inw

af 1.60 m.

boxspring van

g 10%bekddoenrgotedin op

ijk

za Noordw

Bedding Pla


sport

Oegstgeester courant

woensdag 16 oktober 2013

23

Fiks B1 kampioen korfbal n Na een zege van 10-6 op KZ Leiden B1 is Fiks B1 kampioen geworden. Noortje van Randwijk, Dionne Blange (ieder 3), Femke Kraaij, Tim Japenga, Armand Zarean en Jolien Muntz scoorden. Felicitaties voor Fiks B1 en trainers Kevin Vreeken en Timo Dezentje.

ING bij ASC voetbal n Afgelopen vrijdag was de ING op bezoek bij ASC. Evenals vorig jaar mocht men weer een voetbalpakket voor de jeugd in ontvangst nemen. De ASC mini’s trainden vrijdag onder leiding van trainers Daan, Ties en Joris alsof de Champions League binnen bereik was. Ondanks het slechte weer werd er weer met enthousiasme en plezier gespeeld. Dat zag ook Peter Grimbergen, adviseur bij het kantoor van de ING in Oegstgeest en relatiemanager van ASC. De talenten gingen natuurlijk met de nieuwe spullen op de foto.

n Grote Clubactie spekt kas van vv UDO voetbal n UDO heeft dit jaar voor het eerst meegedaan aan de Grote Clubactie. Bij deze actie worden loten verkocht waarbij mooie prijzen te winnen zijn. Maar ook de verenigingen die meedoen aan deze actie winnen een prijs. Een fors gedeelte van de inleg wordt namelijk weer uitgereikt aan de deelnemende verenigingen. Daarmee wordt de clubkas gespekt. In het jubileumjaar verzorgt UDO onder meer van deze opbrengst extra activiteiten voor de jeugd. Het team dat het meeste loten verkocht was dat van UDO E1. De E1 verkocht op één zaterdagmiddag maar liefst 156 loten. Zij kregen daarvoor de verenigingsteam prijs. Helemaal goed deed Max Spadon uit de F4 het. In zijn eentje verkocht hij maar liefst 64 loten! Hij won daarmee de prijs voor de beste lotenverkoper van UDO.

Het team dat het meeste loten verkocht was UDO E1. | Foto Lichtenbeldfoto.nl

Goed weekend voor Daan Olivier Wielrennen n Daan Olivier, de 20-jarige wielrenner uit Oegstgeest, heeft op zondag 13 oktober zijn wegseizoen afgesloten met een tweede plaats in Parijs-Tours voor beloften. De renner van het Rabobank Development Team hoefde alleen de Fransman Flavien Dassonville voor te laten gaan, met wie hij in de finale van deze wedstrijd was weg gereden. Voor Daan Olivier was de podiumplaats een mooie afsluiting van een seizoen, waarin hij lang met zijn gezondheid sukkelde. Pas in de slotfase van het wielerjaar 2013 bleek de renner van het Rabobank Development Team helemaal hersteld van verschijnselen van overtraindheid. Dat hij weer echt gezond is, blijkt uit het feit dat hij deze prestatie levert nadat hij op vrijdag 11 oktober vierde werd in de Sluitingsprijs Zwevezele Koerse. Bij deze koers zat hij

in de vlucht van de dag die al vroeg in de koers ontstond. In de finale ontsnapten drie renners uit de kopgroep. Daan kon nog naar deze koplopers toe rijden en probeerde deze te verassen door er in één keer over heen te gaan. Helaas lukte dit niet en werd hij vierde in de eindsprint. Volgend seizoen rijdt Daan Olivier bij de profs bij het Nederlandse profteam Argos-Shimano.

UDO G-jeugd picobello voetbal n Har Meijer draagt de G- jeugd van UDO een warm hart toe. Bij de presentatie van zijn laatste boek ‘Leiden tussen de singels’ beloofde hij dat een deel van de opbrengst van zijn boek ten goede zou komen aan de G-jeugd van UDO. Inmiddels heeft Har een donatie gedaan aan UDO. Bij de G-jeugd bestond de wens om allemaal keurig gekleed naar de wedstrijden toe te gaan. Dat levert een keurige presentatie op. Afgelopen zaterdag werd de kleding aan de ‘Geetjes uitgereikt’. Met dank dus aan Har Meijer. | Foto Lichtenbeldfotografie.nl


Jaguar XKR 4.2 V8 S/C COUPE Kenteken: Bouwjaar: Kilometerstand: Transmissie: Gewicht: Marge auto:

Opties / Accessoires

41-ZH-FV 2008 62.879 km Automaat 1.670 kg Ja

Prijs: €

Brandstofsoort: Benzine Aantal cilinders: 8 Cilinderinhoud: 4.196 cc Vermogen: 306 kW / 416 pk Garantie: Bovag Kosten rijklaar maken: € 750,-

47.500,-

Adaptive Cruise Control, Airbags voor, Alarmsysteem SCM goedgekeurd, Aluminium dashboard afwerking, Anti blokkeer sys­ teem, Audiobediening op het stuur, Automatisch dimmende binnenspiegel, Automatische Stabiliteits Controle, Bandenspanning­ controle systeem, Boordcomputer, Bowers & Wilkins 440W, Buitentemperatuurmeter, CD­wisselaar, Centrale deurvergrende­ ling afstandbediend, Climate control, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen voor, Elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugen, In hoogte verstelbaar stuur, Keyless Entry, Koplampsproeiers, Lederen stuurwiel, Lichtmetalen velgen (20), Memory stoelen, Middenarmsteun voor, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Nieuwe APK bij aflevering, Parkeersensoren, Radio, Radio/ CD speler, Regensensor, Sperdifferentieel, Spoiler achter, Sportinterieur, Sportonderstel, Sportstoelen, Sportstuur, Sportuitlaat, Stoelverwarming voor, Stuurbekrachtiging, Telefoon, Tiptronic, Toerenteller, Traction control, Verwarmde buitenspiegels, Voor­ ruitverwarming, Xenon verlichting, Zij­airbags voor.

Bedrijvenpark Foreparkpark, Neckar 1, 2491 BE DEN HAAG Verkoop@blankespoor-jaguar.nl Tel: 070-3575717 Fax: 070-3575719

PArtICuLIereN

OPGeLet! uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. u kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KAtWIJK • HET VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK • SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK • PRIMERA v.d. Lans, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM • RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut • THE READSHOP, in de Hoftuin, rIJNSBurG • LIETHORPS BOECKHUYS, Hoogmadeseweg 13, LeIDerDOrP • ROKERSPALEIS LEIDERDORP, Van Diepeningenlaan 17, LeIDerDOrP • BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OeGStGeeSt U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLeVereN tOt DONDerDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna)

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

Noordwijk hout Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp Wassenaar

}

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN

€ 5,- KORTING VOOR ONZE LEZERS

SpangaS viert fandag op Duinrell In het bijzijn van de SpangaSacteurs vindt op zondag 20 oktober de allereerste SpangaSfandag plaats op Duinrell in Wassenaar. Fans kunnen deze dag met hun favoriete SpangaSacteur op de foto. Om 10.30 uur openen de SpangaS-acteurs de fandag door als eerste deel te nemen aan het SpangaS Adventure Parcours. Speciaal voor de lezers van deze krant en houders van deze kortingsbon geven wij € 5,- korting per persoon voor maximum 4 personen. Voor deze fandag is een speciaal programma samengesteld. - Er is een Meet & Greet met SpangaS-acteurs; - SpangaS Adventure Parcours: neem het op tegen de SpangaS-acteurs om 10.30 uur op de spetterende opblaasbare survival baan, zet de beste tijd neer en win een te gekke SpangaS prijs; - SpangaS Fan-programma in het Zomertheater met een unieke vertoning van exclusieve beelden achter de schermen en leer de SpangaS-acteurs nog beter kennen; - De eerste 200 fans die in online voorverkoop hun entreekaart hebben gekocht, krijgen ook toegang tot de exclusieve SpangaS Quiz mét de SpangaS-acteurs; - Hele dag toegang tot Attractiepark Duinrell! (excl. Tikibad)

KORTINGSBON

Tegen inlevering van deze kortingsbon bij de kassa van Duinrell krijgt u op zondag 20 oktober € 5 korting op de reguliere entreeprijs van attractiepark Duinrell inclusief het SpangaS-fanprogramma in het Zomertheater. (excl. Tikibad) Actievoorwaarden • De korting is alleen geldig op zondag 20 oktober 2013; • Twee uur toegang tot het Tikibad kost € 3,50 p.p.; • Maximaal vier personen per kortingsbon; • Niet te gebruiken in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen; • Niet inwisselbaar voor contanten; • Zie voor openingstijden en meer informatie op www.duinrell.nl/spangas


LOHC

Oegstgeester courant

woensdag 16 oktober 2013

25

Jeugdmiddag bij LOHC met 400 kinderen

Voorzitter Rolf van Mierlo zet Dominique Caspers in het zonnetje. Zij is het 2000ste lid van de Oegstgeester hockeyvereniging.

Hockeyclub LOHC telt meer dan 2000 leden hockey n De Leidsche Oegstgees-

ter Hockey Club (LOHC) heeft zaterdagmiddag op de jaarlijkse jeugddag Dominique Jaspers als het 2000ste lid van de vereniging in het zonnetje gezet. De speelster van meisjes C6 is deze zomer ingeschreven als lid van de hockeyclub Leiden en werd verrast met cadeaus van het bestuur van LOHC en van jeugdsponsor ABN/Amro. LOHC, vrijdag wordt de club 96 jaar, behoort sinds de zomer van dit jaar tot de ‘Club van 2000’. Dat is de groep van dertien hockeyverenigingen in Nederland met meer dan 2000 leden. Naast LOHC, braken in 2013 ook Leonidas en Schaerweijde (Zeist) de barrière van 2000 leden.

trend

De hockeysport laat al jaren landelijk een grote groei zien, bijna een verdubbeling in de laatste 15 jaar, en zeker ook in Oegstgeest is die trend af te lezen. Een jaar geleden telde LOHC nog 1888 leden, momenteel zijn dat er 2108. LOHC staat met 2108 leden op de negende plaats in de top-10 van de grootste hockeyverenigingen van Nederland. De grootste club is Kampong uit Utrecht met bijna 3000 leden. In de provincie Zuid-Holland zijn alleen HC Rotterdam en Leonidas, ook uit Rotterdam, groter in omvang. LOHC telde al enige jaren meer leden dan gerenommeerde ‘ Haagse’ clubs als Klein Zwitserland, HDM en HGC. kunstgras

De omvang en groei wordt grotendeels bepaald door het aantal kunstgrasvelden. LOHC, destijds nog LMHC, had 30 jaar geleden, toen het eerste kunstgrasveld werd aangelegd, 750 leden. In 1988 kwam het tweede en in 2000 het derde kunstgrasveld. De grote sprong voorwaarts werd gemaakt in 2006

toen door de aanleg van een vierde en vijfde kunstgrasveld veel leden van de wachtlijst konden instromen. Ook de toename van het grote aantal trimhockeyers (recreanten buiten competitieverband) in de vereniging heeft aan de groei bijgedragen. Sinds een jaar heeft LOHC ook een nieuw clubhuis dat past bij de eisen die aan een grote vereniging worden gesteld. Voor de aantrekkingskracht van de vereniging kwam de promotie van Heren 1 naar de landelijke Overgangsklasse (het op een na hoogste niveau) in juni 2012 op een goed moment.

hockey n Een jeugdhockeymiddag organiseren voor 382 kinderen (235 meisjes, 147 jongens) uit de D- en E-lijn (8 t/m 11 jaar), daar kun je geen regen bij gebruiken. Het is een geluk voor de organisatoren van LOHC dat er op de competitievrije zaterdag tussen de compleet verregende vrijdag en zondag geen druppel regen viel. Het activiteitenprogramma van drie uur zat strak in elkaar. In 38 teams ging de bijna 400 kinderen de diverse onderdelen op vier velden af. Er waren voor het eerst voor deze leeftijdsgroep clinics van Heren 1 voor de jongens en van Dames 1 voor de meisjes. Bovendien was er op het miniveld een uitdagend testcentre van jeugdsponsor ABN/Amro opgebouwd waar de snelheid, behendigheid en kracht van de jonge hockeyers op de proef werden gesteld. De afwisselende combinatie van clinics en een testcentre

hielden de jeugdspelers drie uur bezig. Voor alle kinderen was limonade en chips en een diploma van kinderboekenschrijfster Barbara Scholten. Voorzitter Rolf van Mierlo sloot de dag, staande op een tafel, met een dankwoord aan de organisatoren en vrijwilligers voor hun inzet. Hij zette het 2000ste lid van

de vereniging, Dominique Caspers uit meisjes C6, in het zonnetje en schonk speciale aandacht aan de groep jeugdleden die recent het CS+ -scheidsrechtersexamen met succes hebben afgelegd. Met zoveel teams is het belangrijk dat de vereniging ook intern goede scheidsrechters blijft opleiden.

studenten

Een niet te vergeten belangrijke groep nieuwe leden zijn de studenten. De Leidse Studs splitsten zich in het verleden af maar keerden in 2005 als huurder terug op het complex in Oegstgeest. Sinds dit seizoen zijn de ruim honderd studenten ook weer lid van LOHC en komen zij in zogenaamde ‘gesloten teams’ uit in de KNHB-competitie onder de naam Leiden-Leidse Studs. De twee prestatieteams van Leidse Studs, Heren 1 en Dames 1, blijven onder eigen vlag uitkomen in de derde klasse.

Bloemen Shop Oegstgeest Voor elk moment het mooiste boeket!

Haarlemmerstraatweg 8a

www.tuincentrumdemooij.nl

Kinderboekenschrijfster Barbara Scholten signeert.

LOHC omarmt Jeugdsportfonds hockey n Hockeyvereniging LOHC omarmt dit seizoen het Jeugdsportfonds als goed doel. Dit fonds vindt dat alle kinderen in Nederland moeten kunnen sporten en biedt financiële hulp als in een gezin de middelen ontbreken. Per jaar worden door het Jeugdsportfonds meer dan 20.000 kinderen geholpen. Om een kind te laten sporten is 250 euro per jaar nodig. Via speciale acties wil LOHC een bijdrage leveren aan het Jeugdsportfonds. Zo kunnen sponsors die een breedteteam in nieuwe kleding willen steken afzien van hun eigen bedrijfslogo en opteren voor het logo van het Jeugdsportfonds. De sponsorbijdrage van 250 euro aan de vereniging vervalt en daarvoor komt een bedrag van 100 euro in de plaats die overgemaakt wordt naar het Jeugdsportfonds. kinderboek

Spelers krijgen de sleeppush uitgelegd

Bijna 400 jeugdleden bestormen de velden van LOHC voor de clinics van Heren 1 en Dames 1.

Op de jaarlijkse jeugddag van LOHC is afgelopen zaterdag voor enkele honderden euro’s ingezameld voor het Jeugdsportfonds uit de opbrengst van de verkoop van

popcorn en de verkoop van kinderboeken van Barbara Scholten. Ze schreef inmiddels vijf boeken over een vriendinnengroep die bij elkaar in het hockeyteam spelen. De kinderboekenschrijfster, zelf oud-tophockeyster, was op LOHC in het kader van de Kinderboekenweek en de jeugdmiddag om persoonlijk haar boeken te signeren. Van elk verkocht boek maakt ze 2 euro over naar het Jeugdsportfonds. Ze hoopt met de verkoop van haar boeken via LOHC uiteindelijk 250 euro op te halen zodat ze een kind een jaar lang kan laten sporten. actie

Voor de kinderen die zaterdag geen boek van Barbara Scholten konden kopen (met handtekening!) maar dit alsnog zouden willen, is er een

speciale actie die loopt tot 1 november via de website www.hockeyouders.nl. Vul op het bestelformulier bij ‘Opmerkingen’ LOHC in en dan wordt het boek met handtekening van Barbara Scholten thuis bezorgd en gaat alsnog 2 euro naar het Jeugdsportfonds.

Ik sta op voor mijn man Hipke

Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/ inactie


Den Haan Wintersport nu ook in Hillegom ‘Het kwam op mijn pad en ik vind het een uitdaging om onze tweede wintersportwinkel te gaan runnen’. Deze woorden komen van Wilma den Haan, mede-eigenaar van Den Haan Wintersport Rijnsburg, eveneens gespecialiseerd in tuinartikelen en tuininterieur. De wintersport winkel in Hillegom is gevestigd in het Skicentrum aan de Vosselaan 156. ‘Dit is natuurlijk een ideale plek voor ons’, vertelt Wilma. Vanaf september tot en met maart kan men hier leren skiën of snowboarden, en het bijhouden of verbeteren van de techniek. Skicentrum Hillegom is het grootste en modernste indoorskicentrum van de Duin- en Bollenstreek. ‘Voorheen was hier ook een skiwinkel gevestigd. Ik hoorde dat de ruimte leeg kwam en dacht laat ik eens contact zoeken’, vertelt Wilma. De deal was snel rond en Wilma ziet het als een nieuwe uitdaging. Ze voegt er eerlijk aan toe dat ze niet echt wist waar ze aan begon. Ze vertelt: ‘Het is toch een heel ander soort winkel dan in Rijnsburg. In het Skicentrum komen mensen vaak een aantal weken achter elkaar om een skicursus te volgen. Ze lopen dan ook regelmatig onze winkel binnen. Hierdoor wisselen we onze collectie regelmatig, zodat men steeds nieuwe ski mode ziet’. Naast Wilma kunt u ook door Denise of door de dochters Marissa en Mireille geholpen worden. Assortiment De collectie van Den Haan Wintersport is veelzijdig. ‘Bij de inkoop let ik altijd op exclusiviteit maar

ook functionaliteit. We zijn zelf skifanaten, dus we weten waar we op moeten letten’, vertelt Wilma. Ze vindt het tevens belangrijk dat de kleding ook thuis goed draagbaar is. Verschillende merken voor jong en oud hebben een modieuze uitstraling. De kleding is ook high tech, en dus geschikt om barre weersomstandigheden comfortabel door te komen. De wintersportcollectie toont veel zwart-wit combinaties. Daarbij zien we ook vrolijke kleurnuances in de jacks en broeken verwerkt. ‘Er is heel veel te combineren en heeft onze collectie ski mode voor iedere portemonnee’, aldus Wilma. Merken als Peak Performance en Killtec doen het goed, maar ook de accessoires van Barts zijn populair, lekker hip en grof. Nieuw noemt Wilma de mutsen van het Nederlandse merk Poederbaas. ‘Hand gehaakt en geen een model is hetzelfde. Ze zijn heel gaaf en de musthave van dit seizoen’, weet Wilma. Den Haan Wintersport is ook gespecialiseerd in ski’s, helmen en skischoenen. De gerenommeerde merken als Salomon, Nordica en Technica behoeven geen nadere uitleg. Ook voor de verhuur en het onderhoud van ski’s heeft Den Haan Wintersport de knowhow in huis. Of je nu beginner bent of een gevorderde skiër. ‘We zijn al bijna 30

Flextrans uitzendbureau is reeds 10 jaar gevestigd in de regio Zuid Holland en richt zich op Grondwerk en transport. Flextrans is een uitzendbureau met ongeveer 40 man personeel waarvan 10 in vaste dienst. Op het ogenblik zijn wij flink aan het uitbreiden in de regio Haarlem en zijn daarom op zoek naar grondwerkers, kraanmachinisten, stratenmakers en vrachtwagenchauffeurs.

Grondwerker

Wintersport Specialist’ noemen. Het eerste weekend van november, (zaterdag 2 en zondag 3 november) is er bij Den Haan Wintersport Hillegom weer de tweedehands wintersportbeurs. In de week voorafgaand kan men alles op het gebied van wintersportkleding en artike-

jaar actief in deze branche, en weten dus waar we over praten. Comfort is zeker in de sneeuw heel belangrijk’, laat Wilma weten. Het bedrijf mag zich dan ook ‘Erkend

Arbeidsconflict

Kraanmachinist

Als kraanmachinist zijn je werkzaamheden voornamelijk graafwerkzaamheden in de GWW sector. Wij bieden afwisselend werk.

Eisen:

- Rijbewijs B (E niet verplicht) - Ruime ervaring - Gemotiveerde instelling

- Eigen vervoer - VCA

Stratenmaker

Als stratenmaker werk je zelfstandig ,tijdens projecten, (spoed) reparaties en aangenomen werken. Eisen: - Rijbewijs B (E niet verplicht) - Eigen vervoer - Ruime ervaring - VCA - Gemotiveerde instelling

Vrachtwagenchauffeur

Dameslaarzen van o.a. HELIOFORM en JJ FOOTWEAR

***** HALVE

SCHOENEN EN TASSEN

Tulpenstraat 10 - 2231 GW Rijnsburg - Tel. 071-402 87 26 v.haastrecht@snelnet.net www.vanhaastrechtschoenen.nl

VAKANTIE IS WIELEWAAL Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking een onvergetelijke vakantietijd te bezorgen. Maak jij het mogelijk? www.wielewaal.nl/ vrijwilligers

Wij werken aan het spoor Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te maken, slijpen wij de rails. Daarom rijdt in de nachten van 30 oktober tot 1 november op het traject Haarlem - Leiden een slijptrein. Woont u in Oegstgeest in de buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid. Wij hopen op uw begrip.

- Klantgericht - Chauffeurspas

Wij bieden een gezellige werksfeer en een goed salaris volgens CAO en misschien wel een mooie opstap naar een vaste baan bij ons of bij het bedrijf waar je word ingezet. Stuur je cv via de mail : info@uitzendbureau-flextrans.nl Voor meer info kijk op www.uitzendbureau-flextrans.nl Flextrans uitzendbureau Damlaan 11, 2265 AL Leidschendam Tel 070 301 80 43 | Fax 070 320 44 71

PRIJS !!!!!!!!!

van Haastrecht

...MUZIEK

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

foto: Peter Honig

- Rijbewijs B,C en E - Code 95/CCVB - Verantwoordelijkheid voor je lading

Vosselaan 156 (via Weerlaan) 2181 CD Hillegom www.skicentrumhillegom.nl

www.bqvmediators.nl bel 06 - 170 409 17

We hebben voornamelijk werk in de winkeldistributie, groepage en wegenbouw

Eisen:

Vliet Zuidzijde 24 2231 GJ Rijnsburg www.denhaanrijnsburg.nl

VOOR OUTLETPRIJZEN

VAKANTIE IS...

- Eigen vervoer - Enige ervaring

Rijnsburg - Hillegom

MAGAZIJNVERKOOP

GRATIS ADVERTENTIE

- Rijbewijs B (E niet verplicht) - VCA - Gemotiveerde instelling

den Haan Wintersport

oplossen?

Als grondwerker ben je direct betrokken bij graafwerkzaamheden en ben jij de ogen van de kraanmachinist, daarbij ben je breed inzetbaar op alle soorten van grondwerk.

Eisen:

len inbrengen. U bepaalt zelf de prijs. Voor de specifieke spelregels kunt u even bij de nieuwe winkel in het Skicentrum binnenlopen. Ook in Rijnsburg hebben inmiddels de exclusieve tuinmeubelen weer plaatsgemaakt voor een mooie wintersportcollectie.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op www.prorail.nl/slijptrein Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling Publiekscontacten: www.prorail.nl/onderhoud of tijdens kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).


service

OEGSTGEESTER COURANT

Kerkdiensten

Medische diensten

Verenigde Protestantse Gemeente Kruispunt Rivierduinen locatie Oegstgeest 10.30: pastor P. Smit Regenboogkerk 10.00: ds. H.C. Pasterkamp Groene of Willibrord kerk 10.00: dhr. H. van Breukelen Gemeentecentrum Ver. Vrijzinnige protestanten (PGO), 10.30: ds. A. van WijngaardenJunge

DOKTERSDIENST Duin- en Bollenstreek tel. (0252) 240212 • door de week van 17.00 uur ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag • in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna Dokterspost van de Doktersdienst Duin- en Bollenstreek Gebouw BNS, Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout Parkeren bij Deloitte & Touche

Verpleeg- en ziekenhuizen Kapel van het Diaconessenhuis 10.15 Ds. M. de Leeuw afscheidsdienst Van Wijckerslooth (prot.) 16.00: ds. I.E. van der Heul Van Wijckerslooth (r.-k.) 10.00: Woord- en Communiedienst, dhr. G. van de Pavert LUMC 10.00: ds. A.J. Hammer R.-k. Willibrordkerk Vieringen iedere dinsdag en donderdag om 9.30 uur. In het weekend op zaterdag om 19.00 uur en zondag om 11.00 uur. Voor de meest actuele informatie over het soort viering en het begeleidend koor, zie www. willibrordoegstgeest.nl Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Lijtweg 1. Ook te beluisteren via kerkradiobox kanaal 4. 10.00 u ds. R. Roth 16.30 u ds. E Kroeze, Beverwijk Nederlands Gereformeerde Kerk Duinzigtcollege 10.00 Dhr. B. Bakker, Ouderkerk aan de IJssel Volle Evangelie Gem. Leiden e.o. Pauluskerk, Warmonderweg 2 11.00 uur: samenkomst Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden Lokhorstkerk, Leiden 10.15 dr. J. Magliano-Tromp (Leiden) Protestantse Gemeente Warmond 10.00 uur Ds. H.G.T. Kaai Bahá’i Bestudering geschriften van Bahá’u’lláh: iedere eerste woensdag van de maand is de openbare Bahá’i-bibliotheek geopend van 19.30-21.00 uur. De andere woensdagavonden: informatieavond. J. Wolkerslaan 39, tel. (071) 5152030. Boeddhisme Shambhala Meditatie Centrum. Gratis meditatie-instructie en –beoefening: ‘s woensdags: 9.0011.00 uur en donderdags: 20.0021.30 uur. Elke derde maandag van de maand van 19.30-21.00 uur kunnen jongeren en studenten terecht voor meditatie en uitwisseling. Geversstraat 48, Oegstgeest. www.shambhala.nl

APOTHEKEN Dienst Apotheek Bollenstreek • door de week van 17.00 uur, ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag • in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur • op feestdagen van 16.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna Rijnsburgerweg 4c, 2215 RA Voorhout, tel. (0252) 240216 (naast de Doktersdienst) Apotheek Beker - Lijtweg 4 (Ook zaterdags open van 9.00

tot 12.00 uur) Carlina Apotheek, Boerhaaveplein 21 Apotheek Linnaeus - De Kempenaerstraat 31 (Ook zaterdags open van 10.00 tot 14.00 uur) TANDARTSEN 14-10 / 20-10 Van Leeuwen tandartsen (071) 589 83 72 21-10 / 27-10 Tandartspraktijk Rijnsburgersingel (071) 565 29 19 DIERENARTSEN B.G. Heemskerk, De Kempenaerstraat 21. Tel.: (071) 5176761 Spreekuren: ma. t/m vr.: 8.309.30 uur; 13.00-14.00 uur; 18.3019.30 uur; za. 10.00-11.00 uur en volgens afspraak (24 uur per dag bereikbaar) R.J.W. Duijn-D.J. Brandt, President Kennedylaan 26. Tel. (071) 5156161 Kliniek Oegstgeest-Noord, Haarlemmerstraatweg 5a. Tel. (071) 5237558 Dierenbescherming afd. Rijnland Tel. (071) 5216662, kantoor@dbrijnland.nl

WOENSDAG 16 OKTOBER 2013

Kwadraad Maatschappelijk Werk, telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl Opvoedadviespunt, telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl Jongeren Preventie Plan (JPP), telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. 0900 - 1450 Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie. nl. Chatten kan op werkdagen van 9.00-17.30 uur via www. korrelatie.nl

Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a - Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 Hoofdredactie: Teuntje van Delft tel.: 06 12 74 64 78 e-mail: t.v.delft@ uitgeverijverhagen.nl Redactie: Willemien Timmers Telefoon: 06 10 08 91 24 e-mail: redactie@ oegstgeestercourant.nl

muziek & dans 17 oktober 2013 | 21:00 | De Gouwe live!

Ebing & Kroone (unplugged)

18 oktober 2013 | 21:00 | De Gouwe live!

Thank God it's Friday: DJ Doube U 19 oktober 2013 | 21:00 | De Gouwe live!

DJ Theme Party Nights: DJ Marcel 20 oktober 2013 | 16:00 | De Gouwe live!

Hollandsche Nieuwe (live)

20 oktober 2013 | 15:00 | Leidse Hout

Willemse & van Schoonhoven ('60 & '70) 24 oktober 2013 | 21:00 | De Gouwe live!

Gisen in concert (unplugged)

25 oktober 2013 | 20:00 | Rijnlands Lyceum

Sempre Avanti: 75 jaar Love For Music Ook 26/10 om 14.00 en 20.00 uur.

25 oktober 2013 | 21:00 | De Gouwe live!

Danny Plezier (hollands)

Stichting Terminale Thuiszorg door vrijwilligers Leiden en omstreken. Voor vragen of hulp: 06-51002071. www.terminalezorg.vptzleiden.nl

25 oktober 2013 | 21:00 | De Gouwe live!

Bemiddelingsbureau Thuiszorg Oegstgeest (BTO) telefoon: 06 517 99 203. e-mail: info@btozorg.nl

Griezelen met de MusiQuest Popquiz

Thank God it's Friday: DJ Doube U 27 oktober 2013 | 15:00 | Leidse Hout

Rustic Robots (Tsjechische bluegrass) 27 oktober 2013 | 16:00 | De Gouwe film & theater

19 oktober 2013 | 13:30 | Van Wijckerslooth

Theatervoorstelling ‘Is dat uw moeder?’ Voorstelling over dementie door Marijke Kots. 25 oktober 2013 | 14:00 | Gemeentecentrum

Concert Allerzielen

Kinderbios (6-12 jr) kunst & literatuur

16 oktober 2013 | 20:15 | Bibliotheek

ZINGEN  Cappella pro Cantibus heeft in Rens Tienstra een enthousiaste dirigent ad interim gevonden. De resultaten van deze samenwerking willen wij graag laten horen met een concert op Allerzielen, zaterdag 2 november 2013.

Allerzielen, requiem: rust, onzekerheid, bezinning, treurnis en berusting, dood en leven. De veelzijdige omgang met het woord ‘requiem’ is de insteek van het concert: een genreoverstijgende combinatie van werken voor cello, koor en een combinatie van de twee. De rode draad in het concert wordt gevormd door het Requiem for Cello Alone van Peter Sculthorpe. Cappella pro Cantibus voert de volgende werken uit: het Gregoriaanse Libera me Domine (Responsorium IX uit de Dodenmet-

Zorg bij de hand, Thuiszorgspecialist. 06-41048570. www.zorgbijdehand.nl. info@zorgbijdehand.nl.

Counselling International, Individual counselling, couple therapy or conflict mediation in English or Dutch. Els Barkema-Sala, MPhil, MBACP, Willem de Zwijgerlaan 51a. www.counsellinginternational. com. tel. (071) 5282661

Jutta Chorus over Beatrix

Lezing tijdens de Maand van de Geschiedenis. informatief 16 oktober 2013 | 14:00 | MEC Oegstgeest

Kindernatuurclub MEC Oegstgeest

17 oktober 2013 | 13:30 | Van Wijckerslooth

Parkinson Café

18 oktober 2013 | 14:30 | Gemeentecentrum

Verslaving is dichterbij dan u denkt PCOB lezing door Diana Bancken. sport & recreatie 18 oktober 2013 | 9:45 | Erasmuslaan

Wandelclub Oegstgeest (Klinkenberger) 19 oktober 2013 | 16:00 | ASC

ten), drie requiems van Herbert Howells, Versa est in Luctum van Alonso Lobo, Miserere van Rudi Tas, en uit de Leidse Koorboeken het Nunc Dimittis. Cello: Wilma Pistorius Dirigent: Rens Tienstra

Datum: zaterdag 2 november 2013 Aanvang concert: 20.15 uur Plaats: Groene Kerk, Haarlemmerstraatweg 6, Oegstgeest Toegang is gratis, collecte bij uitgang www.cappellaprocantibus.nl

Oegstgeester Praktijk voor psychotherapie, psychologie en coaching, Mw. Drs C.J.M. Meeuwisse. Individuele therapie, relatietherapie, arbeidgerelateerde problematiek, burnoutbehandeling. Prinsenlaan 17, tel (071) 517 49 95. www. psychotherapeutoegstgeest.nl

tweet

@KivaSchool #NRCNext bezocht #KiVa-school Montessorischool #Oegstgeest. “De sfeer is zachter geworden”. @care2care Open Dag bij Forensisch Centrum Teylingereind voor inwoners van Teylingen en Oegstgeest op 26 oktober.

ASC - SVS (beker)

20 oktober 2013 | 14:45 | LOHC

LOHC - Zwolle

23 oktober 2013 | 20:00 | Haaswijk

Wandelclub Oegstgeest (Haaswijk west) 27 oktober 2013 | 14:30 | ASC

ASC - Gol Sport

27 oktober 2013 | 14:00 | De Voscuyl

UDO - Leidse Boys winkelen & lifestyle

18 oktober 2013 | 18:00 | La France

Najaarsproeverij 2013 (70 wijnen) 26 oktober 2013 | 13:00 | Kempenaerstraat

Halloween in de Kempenaer

Spannende snoeptocht en schminken. varia 23 oktober 2013 | 14:30 | Gemeentecentrum

So You Think You Can Dance (9-14 jr) 23 oktober 2013 | 10:00 | Gemeentecentrum

Herfstknutselen (6-8 jr)

23 oktober 2013 | 13:30 | Gemeentecentrum

Workshop Djembe spelen (7-12 jr)

23 oktober 2013 | 13:30 | Gemeentecentrum

COLOFON Oplage 11.500

27

Inleveren kopij: uiterlijk maandag 12.00 uur Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties: Contactgegevens Binnendienst • Vincent Roos, tel. (071) 409 16 38 • Rosita Haasnoot, tel. (071) 409 16 37 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@ uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Oegstgeester Courant Sluitingstijd advertenties dinsdag 9.00 uur

Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. (071) 402 29 01 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze

kostenloos bij ons opvragen. en/of website zowel het auteursrecht voor conform De Oegstgeester Courant artikel 15 lid 1 sub 4 van de wordt gratis huis aan huis Auteurswet als het databezorgd in Oegstgeest en Lei- bankrecht. den ‘Raadsheren- en Vogelenbuurt’en is verkrijgbaar bij: • Gemeentehuis • Snackbar ‘t www.oegstgeestercourant.nl Haasje • Rijnlandse Boekhandel • Bibliotheek Bollenstreek • Primera • Gemeentecentrum • Boekhandel De Kler • Albert Heijn (Terweeplein) • Hotel Bastion • Zwembad Poelmeer Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave

Tips? Mail de redactie UW MENING

Ons tippen kan via redactie@ oegstgeestercourant. nl of tel. 06 10 08 91 24. Daarnaast zijn wij ook erg nieuwsgierig naar uw mening over deze krant. 

Workshop Kidsdance (6-9 jr)

23 oktober 2013 | 12:00 | Marelaan

Kunstworkshops over en met voedsel

Voor volwassenen (23/10) en kinderen (24/10). 24 oktober 2013 | 13:00 | Gemeentecentrum

Kinderkookcafé (8-12 jr)

25 oktober 2013 | 10:00 | Gemeentecentrum

Spelletjesochtend met bingo

26 oktober 2013 | 10:00 | Van Wijckerslooth

Repair Café Oegstgeest


Dé woonbeurs van de Duin & Bollenstreek 2 november

GRATIS TOEGANG + GOODIEBAG 10.00 - 17.00 uur

Sponsors: Sprangers van den Ende Huys te Britten Van Wezel accountants Kinderdagverblijf Mukkie Weddingfair Heppie-Store Adyta DC Dance Bollenstreek intoBusiness Uitgeverij Verhagen Nancy van der Kwaak fotografie Kiadealer Kleverlaan

Standhouders: Star Kozijn Katwijk Roks Elektro Verhees Notarissen Postmus sierbestrating Kunstgras Noordwijk Meijvogel parketshop Haasnoot wonen Meijermaatinterieurs Optidee Hetty Krijnen De Rooij auto’s & Vans Warmtewacht Paspartoe Pronk en Van Leeuwen Binnenstyling

Mastergarden Freke Inbraakbeveiliging Bouwbedrijf Meijvogel Fonne Mr. C.A.M. Kruis-Sweere Tuincentrum de Mooij Gem Studio Styling Your house Binnendijk & van Rijsbergen Katwijks Hypotheekhuys Meijvogel Hout Van Delft Schilderijen Aventurijn De Porseleinkast Hoevens Makelaardij

Van Rooyen Hekwerken Bouwbedrijf Lisse B.V. Interparket Parketshop Katwijk Kuivenhoven Keukenfabriek Vooijs Schilders Flower Farm Energie Garant Vorm Voud Keizer Verhuisservice Seaside Cupcakes House of experience Wiebing Architecten

“Ik heb een nieuw huis gekocht, maar waar moet ik nu mijn bank zetten?” Neem de plattegrond mee! En krijg snel en direct advies!

“Kan er een inbouwkast onder een schuine kap?” Er zijn diverse mogelijkheden, wij vertellen het graag

“Kom ik in aanmerking voor Politie Keurmerk Veilig Wonen?” Op de beurs wordt een quickscan voor u gemaakt

“Ik overweeg zonnepanelen te nemen, maar hoe gaat dat? Krijg ik ook subsidie?” Wij schijnen hier een helder licht op

“Wie helpt ons met inrichten van onze woning?” Kleuren, trends, do’s and don’ts, hier vindt u het allemaal “Bij wie kan ik terecht met vragen over mijn huurwoning?” De experts op dit gebied staan graag voor u klaar “Mijn natuursteen heeft doffe plekken, hoe laat ik deze weer glanzen?”Kom kijken naar de nieuwste onderhoudsproducten en laat u adviseren

“Wij hebben ons droomhuis gezien, maar hoeveel kunnen wij lenen?” Op de beurs direct een korte inventarisatie van uw leencapaciteit “Wij willen onze keuken vernieuwen, maar wat zijn onze mogelijkheden?” Haal hier uw advies op maat

www.heerlijk-wonen.nl

Oc week 42 13  
Oc week 42 13  

Oegstgeester Courant 16 oktober 2013

Advertisement