Page 1

(Leerling)-glazenwasser Smits Reiniging bv

OEGSTGEESTER COURANT Elke week gratis huis aan huis in Oegstgeest en

WOENSDAG 10 OKTOBER 2012 OPGERICHT 1 FEBR. 1928, NR. 41

Leiden ‘Raadsheren- en Vogelenbuurt’ (bezorging 071-4022901) Advertenties: (071) 4022901 • advertentie@uitgeverijverhagen.nl

•

Redactie: 06 100 891 24 • redactie@oegstgeestercourant.nl

www.ommedijk.nl

OPEN HUIS zaterdag 13 oktober 11.00 - 13.00 uur dinsdag 16 oktober 19.00 - 21.00 uur Drieman Garantiemakelaars De Leeuw Makelaardij

071 820 00 20 071 514 20 45

Zie elders in deze krant voor meer informatie.

Lidl zegt huur op van kapsalon en snackbar

Deze week

➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜

Doek lijkt te vallen voor ondernemers Boerhaaveplein

Vivax ‘s nachts in actie CoĂśrdinator psychotraumacentrum GGZ wint award

Herfstvakantietafeltennistoernooi Pecos

$E+EMPENAERSTRAATn''/EGSTGEEST $EPOSITAIRVAN,g/RĂ?AL+ÂĄ2!34!3%

6OORUWAFSPRAKEN4EL 

gi

Moed om te 11 ro 07

doneren!

M ed.nl DANSLES De Voscuyl 40 oegstgeest Bel 071-515 46 36 of 515 44 44 info@danscenterdejong.nl OOk vOOr AL uw fEEStEN!

PARTYCENTER DE JONG

Leiden 071-5223242 Voorhout 0252 -235679

Tijdens de commissievergadering Ruimte van afgelopen donderdag, sprak Henk Heemskerk, vader van snackbarhouder Rob Heemskerk en oud-raadslid, de gemeenteraad toe. “Het Boerhaaveplein staat in brand, het is twee voor twaalf,â€? begon hij zijn emotionele betoog. “Het is 25 jaar geleden dat we aan het plein een plekje mochten uitzoeken voor onze snackbar. In al die jaren hebben we veel leuke activiteiten ontplooid, maar we zagen het plein ook verloederen. Het groot Proffijt heeft vijf jaar leeggestaan, en we hebben twee jaar in een zandbak geleefd. Ondanks het omzetverlies dat dit met zich mee bracht hebben deze twee ondernemers het hoofd boven water weten te houden. Nu het plein klaar is, kon de toekomst eindelijk weer beginnen, maar deze huuropzegging maakt daar een einde aan. Na jarenlang hard werken komen deze jonge ondernemers op straat te staan als aangeschoten wild.â€? De oud-ondernemer deed een dringend beroep op college en raad om ‘niet weg te lopen voor hun verantwoordelijkheid, maar te zorgen voor deze dappere middenstanders’. “De gemeente moet hen beschermen of verder helpen. Dit mag niet zo aflopen voor ondernemers die zoveel hebben geĂŻnvesteerd in het plein en in hun zaak.â€?

Laurens Koster sluit wegseizoen succesvol af

$AMES (EREN+INDERKAPPERS

C. HUNDERSMARCK BV

Emotionele oproep aan gemeentebestuur

Plan De Pointe van start

4%44%2//(!!2-/$%.,

LOODGIETERSBEDRIJF

WWW.hundersmarckbv.nL

G-Basketbal gestart bij BVO

Tafeltennisvereniging Pecos organiseert volgende week maandag en dinsdag een toernooi voor de herfstvakantievierende schooljeugd van de basisscholen. Dit is een goede en vooral spannende traditie die de vereniging in de loop der jaren opgebouwd heeft. Vele kinderen hebben zich al gemeld maar‌ voor zowel maandag als dinsdag zijn er nog plaatsen vrij. Maandag is het toernooi voor de leerlingen van de groepen 5 en 6 van de basisscholen, en dinsdag zijn de groepen 7 en 8 aan de beurt. De inschrijving is gratis. Het enige wat je moet doen, is even de toernooileider opbellen dat je sportieve kans niet aan je voorbij wilt laten gaan. Zijn telefoonnummer is 06- 54697478. Doe je mee, dan een fijne, sportieve dag toegewenst in de tafeltennishal aan de Voscuyl (te vinden achter Dansschool De Jong) aan het einde van de weg. Batjes en ballen zijn aanwezig, als je ze niet in bezit hebt.

sanitaire installaties dakbedekkingen Lood- en zinkwerken centrale verwarming airconditioning Luchtbehandeling

Zuur

Coen Dofferhoff en Rob Heemskerk, twee jonge ondernemers aan het Boerhaaveplein, hopen ook na 1 augustus 2013 nog op het plein hun onderneming te runnen. Coen Dofferhoff en Rob Heemskerk runnen beiden een familiebedrijf. Beide bedrijven staan al vanaf het begin van de bebouwing van Haaswijk op het Boerhaaveplein. En beide bedrijven hebben alles overleefd, de crisis, het verval van het plein en de rommel van de nieuwbouw en het opknappen van het plein en omgeving dat bijna klaar is. Waar andere winkels een voor een vertrokken, bleven zij standhouden, net als hun overbuurman de apotheker van Carlina Apotheek. En nu, na bijna een kwart eeuw buffelen, moeten ze weg omdat Lidl, de eigenaar van het pand, de ruimte zelf hard nodig heeft voor uitbreiding. De lust om hun zilveren jubileum te vieren, hebben beide ondernemers sinds afgelopen zomer volledig verloren. Tekst en foto: Wil van Elk Het was als een donderslag bij heldere hemel toen in juni de heer Wielinga van Lidl Vastgoed het slechte nieuws persoonlijk kwam vertellen. “We kennen hem van de klankbordgroep van het Boerhaaveplein�, vertelde Rob, die net als Coen het nog maar amper kan begrijpen. “Hij vertelde dat ons huurcontract volgend jaar zomer niet wordt verlengd omdat het bedrijf volgens hem de ruimte zelf

dringend nodig heeft voor eigen gebruik.� Coen voegde er gelaten aan toe: “De Lidl lacht het hardst, die heeft straks een mooi opgeknapt plein�.

Snackwagen

Niemand heeft nog bouwplannen van de Lidl gezien. “We zijn direct naar de gemeente gestapt, maar daar zeggen ze dat de Lidl volledig in haar rechten staat en niet wenst te onderhandelen. Maar daar denken wij anders over!� Coen en Rob, in tegenstelling tot de gemeente en het college, vinden dat er wel degelijk kan worden geschoven met de ruimte, zodat zij met hun zaak op het plein kunnen blijven. “Het enige dat ze bij de gemeente kunnen verzinnen is dat ik misschien ergens met een snackwagen kan gaan staan! Ruimte afknibbelen van het nieuw bestrate plein vinden ze zonde. Nou, die paar stenen kan en wil de Lidl heus wel betalen. En de leden van de klankbordgroep hebben ook geen bezwaar en zouden zelfs met eigen handen de stenen weghalen!�

Dure grap

De kapsalon van de familie Dofferhoff is een begrip voor de wijk en haast niet weg te denken. Coen (35) werkt al zeventien jaar in de

Janneke Schotveld leest voor in bibliotheek

zaak en heeft een gezin met twee dochters van negen en acht: “Ik wil ook heel erg graag hier blijven. Ergens anders opnieuw beginnen, bijvoorbeeld onder het Groot Proffijt in de nog steeds lege nieuwe winkelpanden, of de wijk uit naast de M2-Tandartsen aan de Irislaan (maar liever niet), is een heel dure grap; we hebben verdorie ook net verbouwd!� Net als hij heeft ook Rob Heemskerk (43) een nieuwe inrichting, een investering die ineens een wrange nasmaak heeft. Rob heeft nooit anders gedaan dan in de snackbar zijn brood te verdienen voor zijn gezin met twee zoons van twaalf en zes. “De oudste zag zichzelf later ook in de zaak werken�, zegt Rob met een door emotie getekend gezicht. Het ondernemersgezin Heemskerk is hard getroffen door de huuropzegging. Henk, de vader van Rob en als gewezen melkboer en organisator van heel veel evenementen een begrip in het dorp, is nog het meest ontdaan. Hij maakt zich ernstig zorgen voor de toekomst van het gezin van zijn zoon. Vijfentwintig jaar geleden stapte hij kordaat en ondernemend naar Amsterdam om een contract te tekenen voor het huren van een pand aan het Boerhaaveplein waar zijn twee zoons Leon en Rob een bestaan mee kon-

den opbouwen. Zoon Leon is inmiddels uit de zaak maar Henk zelf is nog wekelijks actief in de snackbar om zijn zoon Rob met raad en daad bij te staan. Hij maakt zich geen illusies: “Het is ook gelijk afgelopen met de Oegstgeester Poldercross en het Midzomeravondfeest�.

Pleidooi

De nieuwe winkelruimte voor het Groot Proffijt is door de bouw van een ondergrondse parkeergarage van de oorspronkelijke grootte van 550 vierkante meter naar 140 gegaan en uiteindelijk 120 geworden. “Veel te klein voor ons, en het is ons ook nooit gevraagd om daar naartoe te verhuizen, ook al beweren ze in het gemeentehuis van wel�, vertellen Rob en Coen gelijkluidend. Zij gaan met opgeheven hoofd de strijd aan om het Boerhaaveplein het Boerhaaveplein te houden. Hun boodschap aan de gemeente is overduidelijk: “Er is nog steeds geen bouwaanvraag. Het is nu de kans om te onderhandelen; vierkante meters maken voor uitbreiding van de Lidl, met plaats voor de kapsalon en de snackbar. Die horen daar. De meeste mensen in de wijk weten niet beter of het is altijd al zo geweest, lang, heel lang voordat de Lidl kwam!�.

Alle raadsleden lieten blijken dat de zaak van de huuropzegging hen aan het hart gaat. Dekker (VVD): “College, neem contact op met de Lidl en sleep er samen een oplossing uit.â€? Ook Braun (Transparant Oegstgeest) moedigde de wethouders aan op het Lidl hoofdkantoor te gaan praten. De wethouders voelden met de ondernemers mee, maar benadrukten dat er al uitgebreid met de Lidl is gesproken. De Ridder “Het is heel zuur, maar we hebben hier te maken met een privaatrechtelijk probleem. We willen graag meedenken, en hebben ons collegebreed druk gemaakt, maar zien niet zo snel veel oplossingen. Voor de snackbar is onder het nieuwe gebouw aan de overkant geen ruimte. Wellicht is er in het kader van ruilen nog iets te doen op het plein.â€? “Daar waar mogelijk moeten we tot het uiterste gaanâ€?, riep de VVD op. “Misschien kan de magazijnruimte van de Lidl wel naar de overkant.â€? “Hoe volgzaam ben je als gemeenteâ€?, vroeg Veenstra (PrO) zich af. “Misschien kan er op een passende manier toch een stokje gestoken worden voor de uitbreiding van de super.â€? Braun (TO) stelde voor het bestemmingsplan voor Haaswijk nog niet vast te stellen, om zo meer grip op de situatie te houden. Wethouder de Ridder herhaalde dat Lidl nu eenmaal eigenaar van het pand is. “Lidl heeft mij duidelijk te kennen gegeven: ‘Ik heb het recht om huur op te zeggen, en ik laat me dat door niemand ontnemen’. Als men zo duidelijk spreekt, kan ik daar weinig aan doen. We moeten naar de ondernemers toe geen hooggespannen verwachtingen creĂŤren.â€? Het stelde haar duidelijk teleur dat de super zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid in deze niet op zich neemt. Zij zeggen ‘dat er twee ondernemers weg moeten zal ons worst zijn.’ Zij hopen dat de gemeente nog zal bewegen zodat ze op een andere manier kunnen uitbreiden.â€? Uitbreiding van de Lidl is echter geen optie voor het college: â€?de herstructurering van het Boerhaaveplein is immers net gereedâ€?.

Ultieme poging

Wethouder de Ridder laat afgelopen maandag aan deze krant weten: “De gemeente is zich zeer bewust van de uitzonderlijk maatschappelijke positie en acties van met name Henk Heemskerk en gaat zeker een ultieme poging wagen om, binnen de beperkte mogelijkheden die de gemeente nu eenmaal heeft, te kijken of een oplossing mogelijk is. Misschien kan er bijvoorbeeld binnen de bestaande winkelvoorraad een mogelijkheid worden gevonden�. De wethouder zal daarom op korte termijn een overleg met alle ondernemers van het Boerhaaveplein, inclusief Lidl, organiseren om te kijken wat de opties kunnen zijn. “In ieder geval wil de gemeente de getroffen ondernemers faciliteren bij het vinden van mogelijke alternatieve locaties.�

Uitbreidingswens

Een woordvoerder van de Lidl laat weten dat de super op het Boerhaaveplein inderdaad een ‘grote uitbreidingswens’ heeft. “Die extra ruimte hebben we nodig. We hebben al een heel traject gelopen, en hebben van de gemeente geen andere uitbreidingsopties gekregen. Daarom zien we geen andere optie dan de huur van kapper en snackbar op te zeggen en op die manier onze winkel te vergroten. Het was niet onze wens dat de twee ondernemers weg moeten, maar tot onze spijt is deze uitbreiding de enige optie.� Mochten zich in de komende maanden andere mogelijkheden voordoen, dan zal de Lidl daar zeker naar kijken. “We hebben nu geen alternatieven.� (Willemien Timmers) Lees ook: Raadsleden reageren en de ingezonden reactie van beide winkeliersverenigingen

EEn groEnE kijk op druk- En printwErk www.drukkerijallin.nl High quality printen en drukken Variabel printen Printing on demand Personaliseren Logo ontwerp Communicatieadvies Vormgeving en opmaak Voorraadbeheer

Drukkerij All-in produceert met 100% groene stroom en verstuurt haar post Co2 neutraal.

Drukkerij All-in, Katwijk 071 408 14 97

communicatie@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

Com mun icati e - Creatie - Rea

lisat ie

Inloopbijeenkomst borstkankerpatiÍnten REGIO - De regionale afdeling van Borstkankervereniging Nederland organiseert op woensdagavond 17 oktober van 19.30 tot 21.30 uur een inloopbijeenkomst waar (ex-)borstkankerpatiÍnten met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen. Ook worden tips gegeven voor onder meer protheses, aangepaste bh’s en badpakken. De bijeenkomst is in het Diaconessenhuis Leiden, Houtlaan 55 te Leiden (locatie: auditorium, te bereiken via de hoofdingang). Iedere derde maandagochtend van de oneven maanden en iedere derde woensdagavond van de even maanden worden deze inloopbijeenkomsten georganiseerd in het Diaconessenhuis. Iedereen is welkom, dus niet alleen patiÍnten uit het Diaconessenhuis. Toegang is gratis. Bel voor meer informatie Marijke Coulier, contactpersoon van de Borstkankervereniging, op (071-) 5172495.

Hallo Wereld!, over het ontmoeten van andere culturen in en door verhalen, is dit jaar het motto van de Kinderboekenweek. De bibliotheek in Oegstgeest en de Rijnlandse Boekhandel verzorgden voor kinderen vanaf acht jaar een leuke middag met kinderboekenschrijfster Janneke Schotveld. Zij las onder andere stukjes voor uit haar nieuwe boek Oma ontsnapt!, De flat van Fatima, en Superjuffie. “Ik verklap niet alles uit de boekjes�, zei ze tegen de kinderen die net als hun ouders aan haar lippen hingen. Ook hield ze een kleine quiz, zodat ook de kinderen aan het werk waren. De 58ste editie van de Kinderboekenweek duurt nog tot zaterdag 13 oktober. (Tekst en foto: Wil van Elk.)

airportservice taxi-avance.nl

Alle ritten van/naar Schiphol:

& 071-5235400 AIRPORT SERVICE

• Hoogwaardig taxivervoer t/m 8 personen • TX-keur (kwaliteits standaard voor taxi’s) gecertificeerd

& Bel voor verdere info

Oegstgeest â‚Ź

37,-

Voorzitter Pim Kuit nam de aanwezigen mee in verleden en toekomst van Rotary Oegstgeest-Rhijngeest.

Tien jaar Rotary Oegstgeest-Rhijngeest Met een feestelijke receptie vierde Rotary Oegstgeest-Rhijngeest afgelopen zaterdag zijn tienjarig bestaan. Vertegenwoordigers van zusterverenigingen en andere gasten werden op kasteel Oud-Poelgeest hartelijk verwelkomd door voorzitter Pim Kuit en andere bestuursleden. In ontspannen sfeer werd op het decennium teruggekeken. Kuit sprak de aanwezigen toe, en legde het doel van ‘het clubje’, het die-

nen van de maatschappij, nog eens uit. Ook ging hij de projecten langs waaraan de Rotary-club zijn steentje had bijgedragen. Vervolgens werden de gasten door restauratiearchitect Flip Robers, na een korte power-point-presentatie, meegenomen voor een kleine rondleiding door het kasteel. De Rotarians zelf dineerden ’s avonds met hun partners in het kasteel. Eenmansband Dick Raat zorgde daarbij voor een bijzonder gezellige sfeer. (Tekst en foto: Willemien Timmers)


gehele assortiment! oegstgeester courant

WoensDag 10 oKtoBer 2012

10% op: NU korting STAPELKORTING op uw offerte*vanaf 250,-* Dakkapellen Kozijnen KUNSTSTOF EN HOUTEN Binnendeuren kozijnen * Buitendeuren

IT’S ALL ABOUT TALENT

Keurslagerij De Mooy VVrijrijddapaagagvavaovovnonodnd

• Ontevreden en/of vastgelopen in werk en loopbaan? • Met minder moeite beter presteren? • Iedere dag weer met plezier aan het werk? All about Talent adviseert, ondersteunt en helpt MT-leden, Managers en HR-professionals maximaal rendement uit hun onbenut talent te halen.

Gespecialiseerd in: • Talenten Analyse: door scherp zicht op je talenten beter tot je recht komen. • Loopbaan Counseling: alle handvatten om perfect passend werk te krijgen. • Performance Coaching: betere persoonlijke resultaten = meer voldoening & beloning. Mail Marjan als je in aanmerking wilt komen voor een kosteloos Strategiegesprek t.w.v. €197,met drie gouden Tips voor je Persoonlijk Talentmanagement: info@allabouttalent.eu Of bel voor meer informatie: 071-513 06 98 / 06-534 98 200.

Anjelierenstraat 39 - 2231 GT Rijnsburg - tel. 071-4020755 www.demooy.keurslager.nl info@demooy.keurslager.nl

AANBIEDINGEN GELDEN VAN 11 T/M 17 OKT. 2012 SPECIAL:

Ball & Beans

Het complete adres voor al ramen uw verbouwwoonwensen. deuren Actie geldig: dakkapellen de gehele serres schuifpuienoktober * Vraag naar de maand voorwaarden! binnendeuren

100 gram

Kip met vier poten in braadzak 95

6

De Roysloot 9iVLEESWARENTRIO: Boterhamworst Rijnsburgsnijworst en Tel.(071)4088678schouderham starkozijnkatwijk.nl 3 x 100 gram 95 Showroom open: De Roysloot 9-i, Rijnsburg Tel. 071 408 86 78 info@starkozijnkatwijk.nl www.starkozijnkatwijk.nl

3

Ma.: 14.00-17.00u • Di. t/m vr. 9.00-17.00u • Zat.: 10.00-14.00u

Showroom open: Ma:14.00-17.00u * Di t/m vr.:9.00-17.00u * Zat:10.00-14.00u *

Noloc en RRCompass gecertificeerd

MAANDAG:

Speklappen

lid NFMD

€ K P A

425

n all-i

38,-

500 gram

DINSDAG: VERSE WORSTDAG

+ GRATIS kruiden

Verse worst

Gepaneerde schnitzels

500 gram

Dubbelzegeldag

* niet voor Diesel tot 2006

3

95

550

4 voor

500 gram

4

95

Mortadella Gran Sigilla 40

Erwtensoep

2 liter

375 695

3 liter

195

VLEESWARENSPECIAL:

SOEP VAN DE WEEK:

1 liter

per stuk

100 gram

2

MAALTIJD UIT EIGEN KEUKEN:

10

Bami en nasi

00

vernieuwde receptuur 500 gram

395

SALADEDUO:

Grillworstsalade + rundvleessalade 2 x 150 gram

3

95

WOENSDAG: GEHAKTDAG Rundergehakt

DONDERDAG: BIEFSTUKDAG

500 gram

3 stuks

3 325 75

Holl.biefstuk

675 775

Halfom gehakt

Kogelbiefstuk

500 gram

3 stuks

+ GRATIS kruiden Dubbelzegeldag

Al ruim 100 jaar verstand van lekker eten je proeft het!

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

EVIDENT

Ta n d T e c h n i e K

Strak in je vel... Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op benen, billen, taille en buik.

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832 Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Op afspraak kan aan huis getaxeerd worden. www.onderdeboompjes.nl Tevens inkoop van (sloop) goud tegen directe contante betaling!

AA kwaliteit

Zaterdag 13 oktober: ERWTENSOEP PROEVERIJ

Marjan Schneider

www.allabouttalent.eu

1

Broodje balgehakt

Verse kipfilet

EXTRA VOORDELIG:

per stuk

BROODJE VAN DE WEEK:

KEURKOOPJE:

25

@keurslagermooy

kkooop u r! totot t1199.0.000 u

Kunstgebitten - Reparaties Tanden bleken vanaf 75 euro.

De oplossing is Lypossage!

de Kempenaerstraat 115 - 2341 GK Oegstgeest Tel. 071-5152928 www.evidenttandtechniek.nl

Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op de vet- en vochthuishouding.

Voor

Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder.

Direct uw nieuwbouwwoning betrekken aan de Engelendaal in Leiderdorp. Vraagprijs vanaf € 225.000,- v.o.n.

open dagen

zaterdag 1 11.00 - 1 3 oktober dinsdag 3.00 uur 1 19.00 - 2 6 oktober 1.00 uur

AUTO-AIRCO SERVICE

Na

U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027

,-

0 VANAF € 6 EX. BTW

Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw

GARAGEBEDRIJF ALEX KLEINHUIS VALKENBURG RUIM 25 JAAR AIRCO-ERVARING Bel voor het maken van een afspraak

071-4077364

• Ruime en comfortabele appartementen met 111 m2 woonoppervlakte. • Winkelcentrum ‘Winkelhof’ om de hoek. • Direct boven gezondheidscentrum waar o.a. een huisarts, fysiotherapeut, apotheek, kapper, bloemist, zorgloket en sociaal buurtrestaurant ‘waar activiteiten worden georganiseerd’ gevestigd zijn. • Fraai aangelegde binnentuin met vijver en gezellige zitjes. • Bushalte voor de deur. • Eigen parkeerplaats voor slechts € 16.000,- v.o.n. • De laatste 14 appartementen zijn direct te betrekken. • Nog slechts één appartement op de 12e verdieping met weids uitzicht over het Groene Hart. • Profiteer nu en koop uw droomappartement vrij op naam.

Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat.

Voor een systeemdiagnose/reparatie van uw aircoinstallatie in uw voertuig en het uitlezen van foutcodes van de diverse computers in uw auto en natuurlijk voor het regelmatig onderhoud van uw kostbare aircosysteem. Bloemenlaan 5 • 2235 EM Valkenburg (ZH)

Stukadoor- en sierpleisterbedrijf

Santos Race- en ATB Specialist Wij leveren exclusief customized spuitwerk voor Santos fietsen. Opbouw volgens eigen specificaties mogelijk. Ook leveren wij merken zoals: Duell Litespeed, Merida en Ridley. Openingstijden: Dinsdagavond: 18.00 - 21.00 uur Vrijdagavond: 17.00 - 21.00 uur Zaterdag: 10.00 - 13.00 uur Andere tijden mogelijk na telefonische afspraak: 06 18639261

Gieterij 27-29 2211 WC Noordwijkerhout

Afslanken doe je met verstand gezond eten x bewegen = gezondheid Informatieavond: dinsdag 23 oktober 20.30 uur Start: dinsdag 30 okt. 20.00 uur

Alle stukadoorswerken • Lijsten / Ornamenten plafonds Sierpleister / Spachtelputz • Binnen- en buitenwerk

www.ommedijk.nl

071 820 00 20

071 514 20 45

Tel. 06-201 36 876

E-mail j.verdoes@casema.nl Basis cursus - 8 weken - € 125 • onbeperkt groepstraining • wekelijks bezoek aan voedingsdeskundige • wekelijks gewichts/vetmeting • voedingsanalyse en persoonlijk dieetadvies cursusboek en huiswerkprogramma • en... heel veel positieve motivatie!

Extra snel resultaat?

Plus cursus - 8 weken - € 165 Voor € 30 extra • Idem als basis cursus, plus: • onbeperkt vrij fitness onbeperkt gebruik van • 2 persoonlijke trainingen de infrarood Better • persoonlijk trainingsschema • gebruik Technosleutel Belly belt. • en uitleg en gebruik van de Power Plate!

Meld u aan via: info@theahoogervorst.nl

Nijverheidsweg 2 - Voorhout - www.theahoogervorst.nl - tel. 0252 232 657


oegstgeester courant

WoensDag 10 oKtoBer 2012

NIEUWS

Open dag konijnenasiel ‘Het Hazenbos’

GEHOORD EN GEZIEN Door Inkochnito

Schrikken

Wij herinneren ons de opening van het buurtwinkelcentrum Boerhaaveplein nog goed. Vanaf dit tijd kennen wij Kapper Dofferhof en Petit restaurant en snackbaar ‘t Haasje. Zij vieren dit jaar daar hun 25 jarig jubileum. Vorige week vernamen wij dat LIDL, die panden aan de zuidkant van het plein in zijn bezit heeft, Heemskerk (‘t Haasje) en kapper Dofferhof met ingang van 1 augustus 2013 de huur heeft opgezegd. Dat is natuurlijk de schrik van je leven als je je vestiging er aan moet geven omdat een super wil uitbreiden. Daarmee wordt stukje zelfstandige ondernemersgeschiedenis en levendigheid op het plein zeep geholpen. Oeps, soms zijn de druiven extra zuur maar wij zullen voor genoemde twee ondernemers blijven duimen dat ze er niet weg hoeven en LIDL op een andere wijze kan uitbreiden. Wij kunnen ons het plein ook niet voorstellen zonder een jaarlijks terugkerend midzomernachtfeest want volgens Henk Heemskerk heeft het dan geen zin meer om de poldercross en aansluitend dit pleinfeest te organiseren.

Oegstgeestigheid Pfft. Daar word je toch doodmoe van! Zijn de gemoederen rond de sloop van het multifunctionele buurtgebouw Het Groot Proffijt nauwelijks tot rust gekomen, het plein wordt nog steeds grof onder handen genomen, of de volgende crisis dient zich al weer aan. De laatste ondernemers van het geteisterde Boerhaaveplein hebben te horen gekregen dat ze moeten verdwijnen. Ruimte maken voor de uitbreidingsdrift van hun huisbaas. Jawel, de Lidl is eigenaar van het winkelcomplex aan het Boerhaaveplein. Zowel de kapsalon als de snackbar moeten weg. In plaats van dat er meer winkeliers hun nering daar gaan vinden, de winkelruimtes onder het nieuwe Groot Proffijt staan nog steeds te koop of te huur, moeten de laatste twee ook wieberen. Het zou mij overigens niets verbazen als de apotheek ook binnenkort zijn biezen pakt. Toen vier jaar geleden de contracten voor huurverlenging werden getekend voor een periode van vijf jaar, kregen ze te horen dat de Lidl blij is met de andere ondernemers. Het maakt het plein immers aantrekkelijker om te komen winkelen. Helaas hebben ze die mening nu niet meer. Waar ik nog het meest van baal is de muur waar de beide ondernemers tegenop lopen. Het kan toch niet zo zijn dat we dit laten gebeuren! Kom nou! Als er straks geen snackbar meer is, wat moeten we dan als ik een keer moet koken? Ook mijn oudste dochter komt met haar gezin regelmatig bij ons eten omdat ze heimwee heeft naar de patat van het ’t Haasje. Maar nog meer dan dat is de snackbar het middelpunt van bedrijvigheid op het plein, met als belangrijkste evenement de Oegstgeester Poldercross en het aansluitende Midzomeravondfeest. Henk Heemskerk kapt er dan rigoureus mee, en dat is meer dan te begrijpen. Zo zijn niet alleen Snackbar ’t Haasje en de Kapsalon Dofferhoff de klos, maar zijn wij allemaal het haasje! Ik ben zeer benieuwd wanneer de eerste petitie voor verontwaardiging en steunbetuiging kan worden getekend. De eerste geluiden over een boycot zijn al gehoord: “Ik koop nooit meer bij de Lidl, ik rijd er wel voor om!” Maar de meest geplaatste opmerking zal bij herhaling zijn, net als bij de sloop van Het Groot Proffijt en bijvoorbeeld Het Witte Huis: “Zonde!”. Wil van Elk

3 oktober (1) Al weer een week geleden…. De viering van Leidens Ontzet waar Leidse Oegstgeestenaren ook een graantje van meepikten en zich met of zonder kinderen richting Sleutelstad begaven. 3 Oktober begon met regen maar dat bleek geen probleem voor de feestvierders in de richting Kermis. Je kon er over de hoofden, pardon paraplus lopen. De buienradar werd rond het middaguur door velen geraadpleegd en warempel, het klopte dat het rond 13.00 uur droog zou worden. Een meevaller voor de optocht die wij met enthousiasme bekeken. Je moet er ieder jaar maar een leuk thema voor bedenken. Om maar niet te spreken over het uitwerken daarvan. Toen rond 15.00 uur de zon nog even om een hoekje kwam kijken wast het feest compleet en namen wij deel aan het grote 3-oktober schuifelen. De Kermis sloeg een gat in de begroting van vele huishoudens. Een gezin had voor elk kind wat euro’s in een enveloppe gestopt zodat ze zelf konden bepalen waaraan ze die konden bessteden. Op was op. Ook een systeem om de portemonnee onder de duim te houden.

3 oktober (2)

Anouk van Moorsel toonde zaterdag 6 oktober trots de nieuwe ‘caviaflat’ die het mogelijk maakt om naast de vele konijnen ook cavia’s te kunnen verzorgen. Gelukkig weten steeds meer mensen de weg naar haar konijnenasiel aan de Hazenboslaan 12 te vinden, en hoeven de dieren niet erg lang bij haar te verblijven. Ze hield een open dag ter ere van Dierendag en voor kinderen had zij ponyritjes geregeld. De bij haar helpende vrijwilligers waren goed herkenbaar aan de mooie jassen die Anouk voor hen had aangeschaft. Kijk ook eens op Internet bij www.hethazenbos.nl. Tekst en foto: Wil van Elk.

Carlijn de Roos ontvangt Internationale EMDR onderzoeksprijs Carlijn de Roos, coördinator van het Psychotraumacentrum GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen valt opnieuw in de prijzen. Na de EMDR Europe Research Award in 2010 en de Jaap Chrisstoffels penning in 2011 wint zij nu de EMDRIA Outstanding Research Award 2012. Deze prestigieuze internationale prijs is bedoeld voor wetenschappers die dankzij hun gepubliceerde onderzoek een significante bijdrage hebben geleverd aan de kennis over Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). In het bijzonder is zij geselecteerd vanwege publicatie van het artikel ‘A randomized comparison of cognitive behavioral therapy (CBT) and

eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR) in disasterexposed children’, waarvan zij de eerste auteur is. Dit artikel was een mijlpaal in het kinder- en jeugd traumaveld, omdat voor het eerst twee actieve behandelcondities vergeleken werden bij kinderen met posttraumatische stress klachten na een ramp. Naast EMDR bij getraumatiseerde kinderen publiceerde Carlijn over EMDR bij fantoompijn en over EMDR bij Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Zij heeft op 5 oktober de prijs in ontvangst genomen. Het Psychotraumacentrum GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen

is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jeugdigen van 0 t/m 18 jaar, die klachten hebben ontwikkeld na traumatische ervaringen. Het Psychotraumacentrum ontving in 2008 het keurmerk TOPGGz. Met dit keurmerk wordt bevestigd dat het centrum voldoet aan strenge eisen op het gebied van de kwaliteit van zorg, wetenschappelijk onderzoek en innovatie. EMDR is een van de meest succesvolle methodes die het Psychotraumacentrum inzet bij de behandeling van getraumatiseerde kinderen. Het is een geprotocolleerde, kortdurende en doeltreffende methode voor de behandeling van posttraumatische stressklachten. Bij een-

malige traumatische ervaringen is snel effect zichtbaar. Bij chronische traumatische ervaringen is EMDR vaak onderdeel van een uitgebreidere behandeling. Carlijn de Roos vergelijkt in haar nieuwe onderzoek het effect van EMDR en schrijftherapie (cognitieve gedragstherapie) bij kinderen en jongeren van 8 tot en met 18 jaar na een eenmalige traumatische ervaring. Ouders en kinderen kunnen binnen 1 tot 2 weken terecht in Leiden, Alphen, Gouda, Rotterdam, Amsterdam en Zaandam. Voor meer info: eenmaligtrauma@ ggzkinderenenjeugd.nl. De eerste resultaten worden volgend jaar verwacht.

Dierendag 2012: Oegstgeest kent bijzondere dieren

In het artikel van vorige week over de financiële bijdragen van het Roelant Oltmans Fonds aan de carrière van jonge, veelbelovende sporters is de naam van de 10-jarige Tim Bosman weggevallen. Hij ontving een bijdrage voor de aanschaf van nieuw hockeymateriaal.

Men is welkom vanaf 13.30 tot 16.30 uur in de grote zaal van verpleeghuis van Wijckerslooth, Van Wijckersloothplein 1, 2341 BB Oegstgeest. Spreker is dan Guus Onderwaater. Hij is lid van de stuurgroep van het Parkinson café en actief bij de Parkinson Vereniging. Onderwaater gaat iets vertellen over de toekomst plannen van de Parkinson Vereniging en de ontwikkelingen in de Leidse regio. Vooraf en tussendoor is er tijd voor een kopje koffie of thee en na afloop kan men een drankje nemen en er is natuurlijk gelegenheid om vragen te stellen. Het Parkinson café is elke derde donderdag van de maand. Voor meer informatie: jvangorkum@diaconessenhuis.nl

Het lijkt een saai verhaal te worden als wij over babbeltrucs schrijven. Het aantal ongewenste bezoekers aan de deur lijkt weer te nemen. Dus toch maar waarschuwen want er worden nog steeds mensen het slachtoffer van ‘toneelspelers’ die met een goede babbel proberen een woning binnen te komen ofwel trachten gezamenlijk met bewoners zich toegang te verschaffen tot de portiek van een flatgebouw. De maand december komt er aan en dus past extra oplettendheid om vrouwen en mannen die met een goede babbel op pad zijn lik op stuk te geven. Let op. Zij zijn actief en hebben, door hun gespeelde geloofwaardigheid want jong en oud blijkt er in te tuinen, soms nog met succes ook.

40 jaar geleden

Een bijzondere gebeurtenis was in oktober 1972 de ingebruikname van het nieuwe koororgel, gebouwd door de Zwitserse firma Oscar Metzler & Söhne, en geplaatst in de Groene of Willibrordkerk aan de Haarlemmerstraatweg. Het gebeurde tijdens een kerkdienst met voorganger Ds. W.E. Verdonk. Het orgel werd bespeeld door cantororganist Egbert van Goor Hij begeleidde het jeugd- en jongerenkoor onder leiding van Theo Goedhart.

Boekenzolder

In Leiden bevindt zich sinds juni van dit jaar aan de Middelste Gracht nr. 38 een boekenzolder. Daar kun je je oude boeken kwijt en er anderen gelukkig mee maken. Dit alles met de doelstelling om bijvoorbeeld het doordraaien van overschotten aan boeken van uitgevers te voorkomen. Want er is behoefte aan lezen. Inmiddels vindt men op de boekenzolder, keurig gerubriceerd, enkele tienduizenden boeken. En weet u wat het aardige ervan is: u mag er zeven tegelijk gratis meenemen……

Lezers Schrijven Mooi dat er in Oegstgeest een inzamelpunt is voor de voedselbank. De mensen die recht hebben op een voedselpakket wonen echter ook in Oegstgeest, maar een afgifte punt .. is er niet ons dorp. Ze zijn op Leiden of Katwijk aangewezen. Daar zijn de regels dat er wel gebracht wordt als je bijvoorbeeld invalide bent omdat er niet voldoende vrijwilligers zijn die bezorgen. Maar als je valide bent en op de voedselbank aangewezen bent, heb je geen auto, soms zelfs geen fiets met fietstassen. Of ben je aan huis gebonden omdat je een baby en andere kinderen verzorgen moet. Zouden er in Oegstgeest toch mensen zijn die anoniem wel de pakketten brengen willen, of voedsel uit wat ingebracht wordt, zou dit bekend gemaakt kunnen worden bij deze inzamelpunten? Ook in Oegstgeest is er stille armoede. Wellicht dat een kringloopwinkel een goed idee is, wat er in containers of gemeentewerf terecht komt kan net dat nodige zijn in onze wijk... Dan hebben de mensen tenminste nog de keus om iets uit te zoeken wat ze nodig hebben binnen bereik. Een inwoner van Oegstgeest

Ook in Oegstgeest werden vorige week donderdag, op dierendag, huisdieren extra verwend. Er blijken bijzondere exemplaren in ons dorp te wonen.

Plaatsgenoot en hockeycoach Roelant Oltmans sprak lovende woorden over zijn prestaties. “En bij zo’n goede club als LOHC krijg je alle kans om je verder te ontwikkelen.”

Op donderdag 18 oktober is er het tiende Parkinson café van 2012.

Babbeltrucs

Voedselbank

Aanvulling Roelant Oltmans Fonds

Parkinson café

De politie was tijdens de feestviering duidelijk aanwezig; Op 2 en 3 oktober werden in de Sleutelstad 30 aanhoudingen verricht in de ‘categorie’ mishandeling, diefstal, openbare dronkenschap, vernieling, afsteken van vuurwerk, het zwaaien met een mes, steekincidenten, het uitgeven van vals geld etc. Tijdens alcoholcontroles kregen 61 bestuurders een proces verbaal en werden er vijf rijbewijzen ingevorderd. Het hoogst gemeten alcoholpercentage was dat van een bromfietser: 1230 ug/l. Dat kostte hem zijn rijbewijs. Op 3 oktober zat hij weer op zijn bromfiets toen hij, nu zonder rijbewijs en rijverbod, rondreed en 1140 ug/l produceerde. Op 4 oktober vierde Leiden ‘wereldkaterdag’. De politie sprak van dit alles over een rustig verloop met de aantekening: “Het was een fijn feest”. En nu voorlopig even geen hutspot meer.

Vorige week viel er ook veel regen in Haaswijk. Door slechte en/of verstopte straatkolken kon het regenwater niet tijdig weg. Messi, met een sterke linker poot, zocht het hoogste punt op in Haaswijk. (Foto: Rob Braun)

De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor brieven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Brieven mogen niet meer dan 250 woorden bevatten. Ingezonden brieven worden alleen geplaatst met naam en adres. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

‘Ik ben Hopsi, het mooiste konijn van Oegstgeest en ik houd er van achter het raam te staan en te kijken in wat voor een mooie plaats ik woon.” (Foto/tekst Jana Knippert)

Duizenden boeken in Mozaïekzaal

Vanwege onderhoud

Rijksweg ‘s nachts en in weekend afgesloten Rijkswaterstaat voert in oktober en november onderhoudswerkzaamheden uit aan bruggen en viaducten en het asfalt van rijksweg A44 en de N44 tussen Sassenheim en Den Haag. Hiertoe worden de A44 en de N44 tussen Knooppunt Burgerveen en Den Haag een aantal nachten en weekenden afgesloten. De onderhoudswerkzaamheden bestaan voornamelijk uit het vervangen van voegovergangen, repareren van betonschade, vervangen van de vangrails en algemeen onderhoud aan brugleuningen en vangrails. In de A44 worden onder andere de Sassenheimerbrug, het viaduct in de Menneweg en het Postviaduct

aangepakt. Naast het onderhoud aan de bruggen en viaducten wordt ook het asfalt van de A44 en N44 op sommige stukken vervangen. De N44/A44 richting Amsterdam is vanaf de Van Alkemadelaan/Laan van NOI in Den Haag tot afslag 6 (Voorhout/Noordwijk) afgesloten van vrijdag 12 oktober 22.00 uur tot zaterdag 13 oktober 8.00 uur, zaterdag 13 oktober 22.00 uur tot zondag 14 oktober 10.00 uur en zondag 14 oktober 22.00 uur tot maandag 15 oktober 5.00 uur. Vanaf oprit 6 (Voorhout/Noordwijk) is de A44 weer bereikbaar. De A44/N44 richting Den Haag is tussen oprit 6 (Voorhout/Noordwijk) en Den Haag (N14) afgesloten van vrijdag 26 oktober 22.00 uur tot zaterdag 27 oktober 8.00

uur en zaterdag 27 oktober 22.00 uur tot zondag 28 oktober 10.00 uur De A44 richting Den Haag is tussen knooppunt Burgerveen en Voorhout/Noordwijk afgesloten van: vrijdag 2 november 22.00 uur tot maandag 5 november 5.00 uur. Oprit 6 bij Voorhout/Noordwijk is open. De A44 richting Amsterdam is tussen Voorhout/Noordwijk (ná afrit 6) en Knooppunt Burgerveen afgesloten van vrijdag 9 november 22.00 uur tot maandag 12 november 5.00 uur. Verkeer tussen Amsterdam en Den Haag wordt omgeleid via de A4. Het lokale en regionale verkeer volgt via de gele borden alterna-

tieve routes. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. Weggebruikers kunnen het beste de A44 ’s nachts en in het weekend mijden en een andere route kiezen, de reis uitstellen of reizen met het openbaar vervoer. De alternatieve routes worden met gele borden aangegeven. Rijkswaterstaat biedt alternatief vervoer aan in de vorm van het ‘vanAnaarBeter’-treinkaartje. Op 3, 4, 10 en 11 november kan voordelig met NS gereisd worden tussen Nieuw-Vennep-Leiden en Hillegom-Leiden in beide richtingen. Een kaartje kost € 2,50 (retour 2e klas) en is te koop bij de kaartautomaten op NS-stations onder de knop ‘Acties/Evenementen’. Het kaartje is één dag geldig.

Duizenden boeken, verdeeld over 16 categorieën van romans tot wetenschap, reizen tot gezondheid en religie tot esoterie maakten van de grote jaarlijkse boekenmarkt van Amnesty International een feest voor de liefhebbers. De boekenmarkt kende het voorbije weekend druk bezoek en rustige perioden zoals vrijdagavond tegen sluitingstijd (zie foto). Velen wisten de weg te vinden naar de Mozaïekzaal (Leo Kannerschool) aan de Hazenboslaan om eens lekker in boeken te snuffelen. Met dank aan de organisatoren die vele uren werk aan opbouw en indeling van de boekenmarkt hebben besteed. (tekst en foto Antoon Koch)


oegstgeester courant

WoensDag 10 oKtoBer 2012

NIEUWS 10 oktober 2012 week 41 WWW.OEGSTGEEST.NL RHIJNGEESTERSTRAATWEG 13 POSTBUS 1270 2340 BG OEGSTGEEST Wilt u de burgemeester of één van de wethouders spreken? Bel voor een afspraak met 071-51 91 793 of mail naar secretariaat@oegstgeest.nl. Vermeld in uw e-mail het onderwerp van gesprek en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.

Voor alle vragen over de gemeente belt u maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur met het Telefonisch Informatie Punt (TIP): 51 91 793 (Communicatie, Klachten, Onderwijs, Projectbureau’s, Meldingen openbare ruimte/servicelijn)

WERKZAAMHEDEN

Start herstraatwerkzaamheden De Kempenaerstraat/ Spaargarenstraat Maandag 15 oktober a.s. wordt gestart met de herstraatwerkzaamheden aan de Spaargarenstraat (gedeelte vanaf De Kempenaerstraat tot en met de kruising Van Duivenvoordestraat). Verwacht wordt dat de werkzaamheden, met uitzondering van onvoorziene omstandigheden, zoals slecht weer, ongeveer 7 weken duren. Er wordt gestart met de herstraatwerkzaamheden op de kruising Spaargarenstraat/Duivenvoordestraat. Vanaf maandag 5 november (week 45) wordt de kruising De Kempenaerstraat/Spaargarenstraat afgezet. De kruising wordt dan opgebroken en opnieuw bestraat. De verwachting is dat de werkzaamheden op de kruising De Kempenaerstraat/ Spaargarenstraat ongeveer 2 weken in beslag nemen. Als laatste worden de asfaltwerkzaamheden in de Spaargarenstraat uitgevoerd. Overlast De herstraatwerkzaamheden zorgen voor overlast voor bewoners en passanten. Deze overlast, hinder of ongemak bestaat onder andere uit: - slechtere bereikbaarheid van de woningen - het tijdelijk afgesloten zijn van de weg - geluidsoverlast

Zowel de aannemer van het werk als de gemeente Oegstgeest stellen alles in het werk om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Bereikbaarheid en doorgang De Kempenaerstraat en de Spaargarenstraat zijn ter hoogte van de werkzaamheden afgesloten voor doorgaand autoverkeer. De woningen zijn tijdens de werkzaamheden wel bereikbaar. De doorgang van (brom)fietsers en voetgangers is zover het werk het toelaat ook mogelijk. Het doorgaande autoverkeer wordt door middel van borden omgeleid. Tijdens de werkzaamheden is de rijweg over de hele breedte opgebroken. Informatie Voor informatie of vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer A. den Heijer van de afdeling VROM / Civiele Werken of met de heer C.A. Brunt van de afdeling VROM / Civiele Werken via telefoonnummer (071) 51 91 793.

Tegelwerkzaamheden trottoir Schoutenburgstraat en Boonstraat Schoutenburgstraat De gemeente begint binnenkort met tegelwerkzaamheden aan het trottoir in de Schoutenburgstraat aan de evenzijden tussen de Rhijngeesterstraatweg en de Wijttenbachweg.

De trottoirtegels worden vervangen door nieuwe tegels. Deze werkzaamheden kunnen overlast geven, zoals: - slechte bereikbaarheid van de woningen - het tijdelijk afgesloten zijn van een gedeelte van het voetpad - geluidsoverlast Boonstraat De gemeente begint binnenkort met hertegelwerkzaamheden aan het trottoir in de Boonstraat aan beide zijden van de rijweg tussen de Emmalaan en de Prins Bernhardlaan. De trottoirtegels worden grotendeels vervangen door nieuwe tegels.

Sociale Zaken spreekuur Tussen 9.00 en 11.00 uur WMO spreekuur Tussen 9.00 en 11.00 uur Grofvuil en groot tuinafval Tussen 9.00 en 12.00 uur

51 91 830 51 91 819 51 91 868

Week van de opvoeding start 22 oktober Direct na de herfstvakantie start in Oegstgeest ‘de Week van de opvoeding’. In die week wordt op positieve manier aandacht gegeven aan opgroeien en opvoeden. In Oegstgeest organiseert het Centrum Jeugd en Gezin een leuk en gevarieerd programma waar zeker iets van uw gading bij zit. Of u nu een peuter heeft, een kind in de basisschoolleeftijd of een puber, aan alle doelgroepen is gedacht. Het thema dit

jaar is “Luister ‘s naar me’’. Kijk voor het hele programma vast op de website van de gemeente, www.oegstgeest.nl of op www.cjgoegstgeest.nl.

Lokaal Loket Oegstgeest 51 56 215 Ma. t/m vrij. van 14.00-17.00 uur Voor al uw vragen over zorg, welzijn, wonen en inkomensondersteuning Lange Voort 2t, 2341 KA Oegstgeest lokaalloket@oegstgeest.nl - www.lokaalloketoegstgeest.nl

Van Gerrevinkbrug weer open De “Van Gerrevinkbrug” is weer open voor alle verkeer. De officiële feestelijke opening van de brug vindt plaats op zaterdag 13 oktober om 14.00 uur bij de brug, aan de zijde van de Dorpsstraat. Tijdens de feestelijke opening is de brug voor korte duur, van 14.00 tot 14.30 uur, afgesloten voor alle verkeer.

Dinsdag 30 oktober

Oegstgeester ondernemers en MVO    Op dinsdag 30 oktober organiseert de gemeente samen met het Platform voor Ondernemers Oegstgeest (PvOO) een bijeenkomst over MVO: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Tijdens deze bijeenkomst laten  lokale ondernemers  zien wat zij met MVO doen, wat kost hen dit en wat levert het op? Alle

Deze werkzaamheden kunnen overlast geven, zoals: - slechte bereikbaarheid van de woningen - het tijdelijk afgesloten zijn van een gedeelte van het voetpad - geluidsoverlast Planning werkzaamheden en informatie De werkzaamheden aan de Schoutenburgstraat en de Boonstraat staan gepland in de periode van 15 tot en met 26 oktober 2012, afhankelijk van de weersomstandigheden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer C. Grootveld tel. (071) 51 91 793.

ondernemers - ook niet PvOO-leden -  in Oegstgeest zijn  van harte  welkom!  Tijdens de afsluitende borrel is voldoende gelegenheid voor uitwisseling van MVO-ervaringen. Noteer vast in de agenda: dinsdag 30 oktober van 20.0022.00 uur op het gemeentehuis. Opgeven kan bij de PvOO: info@pvoo.nl.

12 oktober – 12 november

Verkeershinder A44 Rijkswaterstaat voert in oktober en november 2012 onderhoudswerkzaamheden aan de N44 en de A44 uit tussen knooppunt Burgerveen en Den Haag. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt in deze periode de weg in

beide richtingen een aantal nachten en weekenden afgesloten. De werkzaamheden vinden plaats in de weekenden en ’s nachts. Meer informatie over de afsluitingen en omleidingsroutes leest u op www.vanAnaarBeter.nl

VERGUNNINGEN EN BEKENDMAKINGEN VERGADERINGEN

VERGUNNINGEN Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning 1. Mathenesselaan 3 – uitbreiden en wijzigen gevel woning (588477/04-10-2012) De ingekomen aanvraag ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt nog geen bezwaar of beroep indienen.

Bestuur Holland Rijnland

Op woensdag 31 oktober 2012 om 20.00 uur vergadert het algemeen bestuur van Holland Rijnland in het gemeentehuis van Oegstgeest. De agenda met bijbehorende stukken leest u op www.hollandrijnland.net.

Verleende vergunningen Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Oegstgeest maken bekend dat zij onderstaande vergunningen en/of ontheffingen hebben verleend. De da-

tum van bekendmaking staat bij het besluit vermeld. 1. Jacob van Ruysdaellaan 7 – bouw inpandige doorgang (04-10-2012/532929) 2. Mauritslaan nabij perceel 3 – kappen 14 prunussen (01-10-2012/532489) 3. Sterreschans 191 t/m 321 – bouw 66 appartementen (01-10-2012/486399) Bezwaar Tegen de verleende omgevingsvergunning die tot stand is gekomen met de reguliere voorbereidingsprocedure kunnen belanghebben-

den, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. Beroep Tegen een verleende omgevingsvergunning die tot stand is gekomen met de uitgebreide voorbereidingsprocedure kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, beroep aantekenen bij de rechtbank ’s-Gravenhage, Sector

Civil Society Club Oegstgeest Verbeter je je wereld en kun je wel wat hulp gebruiken? Heb je een lokaal/ludiek idee, project of initiatief waarmee je investeert in je dorp en/of medemens? Wil je bijvoorbeeld je eigen wijk of speeltuin opleuken/opruimen, bloemetjes planten op een stukje saaie grond, onkruid wieden, afval/graffiti verwijderen, of heb je spullen over waarmee je iemand anders blij wilt maken? Kortom; bied je iets aan/of heb je iets nodig? Doe dan mee met de Civil Society Club Oegstgeest; het duurzame lokale platform/netwerk. Civil Society Club Oegstgeest

Door een oproep via de Civil Society Club Oegstgeest, bereik je een groeiend netwerk van maatschappelijk betrokken burgers, bedrijven en organisaties in de buurt, die jou kunnen steunen bij het realiseren van jouw project/initiatief. Of die jouw aanbod/hulp goed kunnen gebruiken.

Hoe werkt het?

1. Plaats je aanbod, vraag, project, initiatief of idee op onze social networks: Linkedin en/of Facebook 2. Plaats je aanbod en/of vraag op ons ‘online Vraag & Aanbod platform’ (www.civilsocietyclub.nl) 3. Geef een korte projectpresentatie (bied iets aan en/of licht je steunvraag toe) tijdens onze ‘Open Coffee /Meet & Match’ op elke 2e vrijdag van de maand in restaurant De Jonker (Lange Voort Winkelcentrum). Sprekers en bezoekers kunnen zich aanmelden via opencoffee@civilsocietyclub.nl Entree €5 inclusief 2 koffie/thee. De komende Open Coffee is a.s.

vrijdagochtend 12 oktober vanaf 9.00 uur Door gebruik te maken van alle drie de kanalen vergroot je je kans op een vruchtbare match, waarmee je je idee/initiatief kan uitvoeren. Je vraag/aanbod verschijnt dan bovendien ook automatisch in de Oegstgeester Courant.

De Civil Society club: dat ben jij! Draag ook bij aan jouw wereld. De Civil Society Club Oegstgeest is een lokaal platform en netwerk van maatschappelijk betrokken burgers, ondernemers en organisaties die lokale initiatieven met een maatschappelijk verantwoord en/of betrokken karakter steunen. De Civil Society Club werkt aan een meer betrokken, zorg-, en duurzame leefomgeving en draait op vrijwilligers, sponsoren en giften/donaties.

Doe ook mee; be civil!

Als je maatschappelijk betrokken bent, doe je mee met de Civil Society Club. Wij nodigen jou ook uit om in je dorp e.o. te investeren. Om als vrijwilliger, sponsor of partner (in tijd en/of expertise) een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en groei van de Civil Society Club.

Aanbod & vraag uitgelicht

• AANBOD: De jeugd heeft de toekomst. De Oegstgeester Volkstuin Vereniging wil graag met scholen meedenken EN doen als het gaat om schooltuinen. Contact: Nicole Zwart www.ovv-volkstuin.nl/ • VRAAG: Zonder bijen kunnen we niet leven. De Oegstgeester Volkstuin Vereniging is een bijentuin aan het inrichten EN wil graag een ruimte bouwen voor educatieve doelstellingen. Wie kan een bijdrage leveren? Contact; Nicole Zwart: nehwzwart@gmail.com • VRAAG: In de zorg wordt mantelzorg steeds belangrijker. De Leidse Vereniging van Mantelzorgers zorgt voor contacten tussen

mantelzorgers, biedt ontspanning en steun en behartigt hun belangen. Mantelzorgers moeten echter ondersteund worden om hun werk goed te kunnen verrichten en vol te houden. De LVvM zoekt een nieuwe penningmeester. Contact: Els van der Loeff (071-5177180 info@ lvvm.nl) en www.lvvm.nl. • VRAAG: HiP (Hulp in Praktijk) biedt praktische hulp voor mensen in Leiden die (tijdelijk) geen beroep op anderen kunnen doen. Om HiP mogelijk te blijven maken en uit te breiden in de lokale omgeving, zoeken we JOU, of je onderneming of organisatie, wanneer je betrokken wilt zijn bij zo’n mooi maatschappelijk project. Het doel is om ‘de kracht van je onderneming’ te verbinden aan ‘de kracht van dit project’, zodat er een sponsorrelatie ontstaat waarbij zowel het project als je onderneming baat heeft. Voor meer info zie www.VoorElkaarLeiden.nl. • VRAAG: Civil Society Club Oegstgeest roept vrijwilligers (die belangeloos) of sponsoren (met een tegenprestatie) op om hun expertise en/of tijd in te zetten t.b.v. hun lokale leefgemeenschap: We zoeken o.a. een enthousiaste goede secretaresse voor wekelijks ondersteuning en ervaren betrokken vrijwilligers die ons willen helpen met gebruik/ inzet van social media (Linkedin, Facebook en Twitter). Contact: Milou Martinot (info@civilsociety-

club.nl) en www.civilsocietyclub.nl. • AANBOD: Gratis af te halen bij Open Coffee op vrijdagochtend 12 oktober in De Jonker tussen 9.00 – 11.00 uur (niet voor handelaren): tweedehands houten hobbelpaard met bijpassende houten wagen voor peuter/kleuter. In goede staat (alleen het handvat van paard moet strakker gelijmd worden). Contact: Milou Martinot. • VRAAG/reprise: Benefietconcert op zondag 18 november in Duinzigt Oegstgeest met belangeloze medewerking van vooraanstaande musici. Opbrengst t.b.v. mensen die een eigen bijdrage aan het Hospice in Sassenheim (ook voor gasten uit Oegstgeest) niet kunnen betalen. De organisatie hiervan ligt in handen van de Stichting Vrienden van het Hospice Duin en Bollenstreek. “Jazz in Oegstgeest” zoekt donateurs/publiek voor het concert. Elke bijdrage is heel welkom. Zie ook www.jazzinoegstgeest.nl • VRAAG/reprise: Het Regionaal Archief Leiden verzamelt en bewaart familiefilms uit Leiden e.o. voor toekomstige generaties. Heeft u nog familiefilms uit Oegstgeest in uw bezit? Laat het ons weten. We zijn altijd op zoek naar nieuwe verhalen over de regio en de bewoners. Contact: Sigrun Brouwer (s.brouwer@leiden.nl) en www.archiefleiden.nl. www.civilsocietyclub.nl

Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit kan alleen als er tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbesluit zienswijzen zijn ingediend door deze belanghebbenden. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes  vermeld achter de  betreffende vergunning.

9.00 tot 12.00 uur langskomen op het gemeentehuis of u kunt bellen met (071) 51 91 793. Ook is er informatie beschikbaar op de website www.oegstgeest.nl.

Informatie Als u algemene informatie wilt over ingekomen aanvragen, het aanvragen van een vergunning, verleende vergunningen of aanverwante zaken, dan kunt u op werkdagen van

@gem_oegstgeest

Cursus valpreventie Veel senioren zijn niet meer zo zeker op de been. Gevolg is vaak dat ze maar liever niet te veel bewegen, want ….je zou wel eens kunnen struikelen of een misstap kunnen maken. Daadoor neemt het vermogen om goed te bewegen af, en wordt de kans op een val juist groter. De gevolgen van een val zijn vaak ingrijpend. Revalidatie kan lang duren en soms lukt het niet meer om zelfredzaam te blijven. Radius Oegstgeest start in samenwerking met Sportservice ZuidHolland en mogelijk gemaakt door een bijzonder subsidie van de gemeente Oegstgeest, op donderdag 25 oktober met de cursus “In Balans”. Deze cursus bestaat uit vier bijeenkomsten waarin voorlichting wordt gegeven in combinatie met praktische oefeningen om valongelukken te voorkomen.

De cursus “In Balans” bestaat uit een voorlichtingsgedeelte en een praktijkgedeelte. Er wordt onder meer informatie gegeven over onveilige situaties in de eigen woning en suggesties om valpartijen te voorkomen. Door de angst om te vallen gaan mensen zich vaak minder of krampachtiger bewegen, wat negatieve gevolgen heeft voor de algehele gezondheid. Er worden veel praktische oefeningen gedaan, zoals oefeningen om de benen te versterken, voor algemene fitheid, opstaan vanuit stoel en bed, balansoefeningen en tips bij het lopen (eventueel met stok of rollator). Er worden geen oefeningen gedaan waarbij de deelnemers daadwerkelijk op de grond hoeven te vallen. De deelnemers krijgen een cursusboek. Dit boek behandelt op een prettig leesbare manier de oorzaken

van valongelukken en biedt suggesties om valpartijen te voorkomen. De bewegingsoefeningen die tijdens de bijeenkomsten geoefend zijn, worden in het boek ook beschreven en toegelicht. Senioren die de cursus hebben gevolgd, hebben een betere balans, voelen zich zekerder en meer ontspannen. De cursus kan tot op hoge leeftijd gevolgd worden. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten en wordt gehouden op 25 oktober en 1, 8 en 15 november van 13.30 – 15.30 uur bij Radius in het Gemeentecentrum, Lijtweg 9 te Oegstgeest. De cursus is uitsluitend bestemd voor inwoners van Oegstgeest. Er zijn geen kosten aan verbonden. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Opgave bij Radius Oegstgeest (di -vrijdag 9.30-13.00 uur; telefoon (071) 517 52 68)

Gezellig curiosamarkt winkelcentrum Lange Voort

De Curiosamarkt van het Winkelcentrum Lange Voort zorgde zaterdag 6 oktober voor een gezellige drukte waarbij de hele ‘haak’ was bezet met kramen. Het publiek genoot zichtbaar van de veelzijdigheid aan producten die werd aangeboden. Bloemenman Perfors moest zelfs zijn kraam dwars zetten om extra ruimte te bieden voor de kramen. (Tekst en foto: Wil van Elk)


OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 10 OKTOBER 2012

FAMILIE-BERICHTEN Aanleveren familieberichten

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Opgave via telefoon (071) 517 53 17 of e-mail: redactie@oegstgeestercourant.nl. Vermelding onder voorbehoud.

Per e-mail

Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Oegstgeester Courant. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

Woensdag 10 oktober 14.00 – 16.00 uur. Regio. Najaarsledenvergadering Senioren Regiogroep Zuid-Holland Noord CNV Publieke Zaak.Plaats:Het Anker. Voorstraat 74. Katwijk. 14.00 – 16.30 uur Tekenen is communiceren. Dat kan ook over je geloof. Aaltje Knoop, ouddocent, helpt bij realisatie. Organisatie: Raad van Kerken Oegstgeest. Plaats: Pastorie Willibrord. Rhijngeesterstraatweg. Informatie: Aaltje Knoop: telefoon (071) 572 27 59 20.15 uur. ‘Is er leven na een dode eend?’ Lezing door Kees Moeliker, bioloog en conservator. Organisatie: K&O Oegstgeest i.s.m. Rijnlandse Boekhandel en gesponsord door Notariskantoor BMS. Grote zaal Gemeentecentrun. Lijtweg.

Per post of afgeven

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Herinner mij, maar niet in sombere dagen. Herinner mij, in stralende zon, hoe ik was, toen ik alles nog kon.

20.00 – 22.00 uur. Recreatietafeltennis TTV PECOS. Batjes en ballen aanwezig. Kom eens langs. Ook tijdens woensdagochtenden van 10.00 tot 12.00 uur. Thorn tafeltennishal.

Heden overleed zacht en kalm onze lieve vader, schoonvader en opa

Donderdag 11 oktober 20.00 – 22.00 uur. Start EHBO-cursus. (18 lessen op donderdagavond). Organisatie: EHBO Vereniging Oegstgeest. Meedoen? Neem contact op met Marja Bosman. Telefoon: (071) 515 24 89 of stuur een e-mail naar infor@ehbooegstgeest.nl . Kijk op de site www.ehbooegstgeest.nl

Quirinus Petrus van Velthoven Rinus

weduwnaar van Wilhelmina Geertruida van Velthoven-Mesker 2 juli 1932

Vrijdag 12 oktober Inloopmiddag Centrum voor Jeugd en Gezin. Lijtweg 7. 14.00 - 16.00 uur Schrijven voor Amnesty in de bibliotheek Zaterdag 13 oktober 8.30 uur. Ren- en Toervereniging Swift. Europorttoer over 110 kilometer. Voor geoefende fietsers. Zie voor start onder zondag 14 oktober 14.00 uur. OfficiÍle feestelijke opening van de Gerrevinkbrug over het Oegstgeester Kanaal. De opening vindt plaats aan de zijde van de Dorpsstraat. De brug is tijdens de opening voor korte duur, tot circa 14.30 uur, gesloten voor alle verkeer. 14.30 uur. Voetbalvereniging Oegstgeest. Competitiewedstrijd Oegstgeest1 – Aristo’80 1. Hoofdveld Sportcomplex De Voscuyl. Ingang De Voscuyl. Zondag 14 oktober 8.30 uur. Ren- en toervereniging Swift. Toerfietsseizoen. Vandaag: Kanalenrit. Naar keuze over 35 of 65 kilometer. Start: Clubhuis. Willem van der Madeweg. Hoge Rijndijk Leiden, ten westen van snelweg A4 (let op werkzaamheden) rechts afslaan en Willem van de Madeweg (langs Roomburg) volgen 12.00 uur. Regio. Leiden. Zondagswandeling door de Hortus Botanicus onder leiding van drs. Hans Adema en drs. Jan Hengstmengel, beiden bioloog NCB/Naturalis. Onderwerp: Paddenstoelen. Hortus Botanicus. Ingang: Rapenburg. Leiden.

14.00 uur. Theehuis De Leidse Hout. Muzikaal optreden van De Heeren Baars, Merbis en Van Pijlen. 14.00 uur. Voetbalvereniging Oegstgeest. Competitiewedstrijd UDO 1- Foreholte 1. Hoofdveld UDOterrein Sportcomplex De Voscuyl. Ingang Van Houdringelaan Maandag 15 oktober Tafeltennistoernooi voor scholieren bij TTV Pecos. Groep 5 en 6. Aanmelden via 06-54697478 13.30 – 16.30 uur. Radius. Gezelligheidsmiddag voor ouderen. SociÊtiszaal. Gemeentecentrum. Lijtweg 9. 20.15 – 22.15 uur. Instuderen nieuwe programma zangvereniging De Troubadours. Kom ook meezingen of eens kijken. Gemeentecentrum. Lijtweg 9. (iedere maandagavond) Dinsdag 16 oktober Tafeltennistoernooi voor scholieren bij TTV Pecos. Groep 7 en 8. Aanmelden via 06-54697478 9.00 – 16.00 uur. Weekmarkt. Parkeerterrein Lijtweg. 10.00 uur. Koffieochtend voor senioren. Organisatie: Radius. Gemeentecentrum. Lijtweg 9. Woensdag 17 oktober 20.00 – 22.00 uur. Recreatietafeltennis TTV PECOS. Batjes en ballen aanwezig. Kom eens langs. Ook tijdens woensdagochtenden van 10.00 tot 12.00 uur. Thorn tafeltennishal. Donderdag 18 oktober Geen opgave

2 juli 1932

DOKTERSDIENST Duin- en Bollenstreek tel. (0252) 240212 * door de week van 17.00 uur ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag * in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur * op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna Dokterspost van de Doktersdienst Duin- en Bollenstreek Gebouw BNS, Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout Parkeren bij Deloitte & Touche

Ronald en Astrid Joost, Niels, Myrthe Rini en Nelleke Eline, Isabel, Maarten Correspondentie-adres: Familie van Velthoven Morsebellaan 48 2343 BM Oegstgeest De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Bedroefd en vermoeid, maar ook dankbaar dat zij haar levensopgave kon voltooien, moesten wij afscheid nemen van onze lieve, altijd belangstellende moeder en oma

Johanna Anna van Ingen Schenau-Elsen weduwe van Ton van Ingen Schenau Weststellingwerf, 14 juni 1922

Oegstgeest, 1 oktober 2012

Hans van Ingen Schenau Heike van Ingen Schenau-Niemeijer Natascha Ricardo Rebecca Bob van Ingen Schenau Tineke van Ingen Schenau-de Regt Dennis en Marleen Correspondentie-adres: R.F.A. van Ingen Schenau Cartesiuslaan 20 2341 AN Oegstgeest De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

APOTHEKEN Dienst Apotheek Bollenstreek * door de week van 17.00 uur, ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag * in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur * op feestdagen van 16.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag

Dierenmeldpunt De Provincie Registratie van vermiste en gevonden huisdieren. Inlichtingen: mevrouw Pieterse, tel. (071) 566 55 00 of www.dierenmeldpunt.com. Vermiste dieren 7-9. Kater, zwart met witte voetjes en bef, gele ogen. Balistraat, Oegstgeest. 30-9. Kater grijs met strepen, langharig, is stevig. Lobeliuslaan, Oegstgeest.

Praktijk voor homeopathie, Martin de Munck, Marelaan 35, tel. (071) 5170168. www.martindemunck.nl

Gevonden dieren 26-8. Moederpoes met 4 kittens van 5 maanden oud. In verhuisdozen van de Gamma. Parkeerplaats Elsgeest Tankstation, Oegstgeest.

TANDARTSEN 08-10 / 14-10 TP Rathsach, (071) 513 33 65 15-10 / 21-10 TP Oude Singel, mw S. Wassenaar-Groeneveldt (071) 522 60 40 DIERENARTSEN B.G. Heemskerk, De Kempenaerstraat 21. Tel.: (071) 5176761 Spreekuren: ma. t/m vr.: 8.30-9.30 uur; 13.00-14.00 uur; 18.30-19.30 uur; za. 10.00-11.00 uur en volgens afspraak (24 uur per dag bereikbaar) R.J.W. Duijn-D.J. Brandt, President Kennedylaan 26. Tel. (071) 5156161 Kliniek Oegstgeest-Noord, Haarlemmerstraatweg 5a. Tel. (071) 5237558 Dierenbescherming afd. Rijnland

28-8. Kater ongecastreerd, rood met wit. Rhijngeesterstraatweg, Oegstgeest. 28-9. Grasparkiet, blauw geel, is erg jong. Terweeweg, Oegstgeest. 1-10. Kater 6 maanden oud, cypers met wit. Thorbeckehof, Oegstgeest.

V

perfecte

Pedicure praktijk Voetzorg Rijnland, Christine van Eck, Theo van Doesburglaan 13, tel. 06- 51528725. www.voetzorgrijnland.nl

elke

de

kaart

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk 071 408 14 97 info@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

AquaPower van Nefit: Het ultieme warmwatercomfort

Praktijk voor psychotherapie, psychologie en coaching, Mw. Drs C.J.M. Meeuwisse. Individuele therapie, relatietherapie, arbeidgerelateerde problematiek, burnoutbehandeling. Prinsenlaan 17, tel (071) 517 49 95. www.psychotherapeutoegstgeest.nl Praktijk Beker. COACHING | THERAPIE | EMDR. Jongeren + volwassenen. Ma, woe, do: Warmonderweg 7. Di: Huisartsenpraktijk Koninginnelaan. Voor afspraken: 06 28 34 01 99 www.praktijkbeker.nl Counselling International, Individual counselling, couple therapy or conflict mediation in English or Dutch. Els Barkema-Sala, MPhil, MBACP, Willem de Zwijgerlaan 51a. www.counsellinginternational. com. tel. (071) 5282661

Johan Chrispijn Tandprothese specialisten www.johanchrispijn.nl

De hoogwaardige kwaliteit van de Nefit TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve combi-ketel heeft een voorraad warmwater die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Overal in huis direct warm water, en als u wilt overal tegelijk! Vraag ons naar de brochure.

wij de passie, u het beste resultaat!

HEEMSKERK

INSTALLATIEBUREAU

Regiodealer van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest. Met een eigen 24uurs-servicedienst.

Cleijn Duinplein 4 2224 AX Katwijk Tel 071 40 76 008

Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. 0900 - 1450 Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur (15 ct/ pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 9.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl Stichting Terminale Thuiszorg door vrijwilligers Leiden en omstreken. Voor vragen of hulp: 0651002071. www.terminalezorg. vptzleiden.nl

Bemiddelingsbureau Thuiszorg Oegstgeest, Annelies Vissers, Juffermansstraat 25 tel. (071) 5171191. e-mail: annelies.vissers@planet.nl

COLOFON

OEGSTGEESTER COURANT www.oegstgeestercourant.nl Oplage 11.500 Uitgave van

Ambachtsweg 7a Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 - fax (071) 403 23 25 Redactie Willemien Timmers Eli Heimanshof 47, 2341 PG Oegstgeest Telefoon: 06-10089124 e-mail: redactie@oegstgeestercourant.nl Inleveren kopij uiterlijk maandag 12.00 uur Nagekomen stukken in overleg met de redactie Advertenties Contactgegevens Binnendienst Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Oegstgeester Courant Sluitingstijd advertenties maandag 17.00 uur Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. De Oegstgeester Courant wordt gratis huis aan huis bezorgd in Oegstgeest en Leiden ‘Raadsheren- en Vogelenbuurt’en is verkrijgbaar bij: - Gemeentehuis - Snackbar ‘t Haasje - Rijnlandse Boekhandel - Bibliotheek Bollenstreek - Primera Gemeentecentrum - Boekhandel De Kler - Albert Heijn (Terweeplein) - Hotel Bastion - Zwembad Poelmeer

Havenpoort 1 2171 HH Sassenheim Tel 025 22 22 977

Verenigde Protestantse Gemeente Kruispunt Rivierduinen locatie Oegstgeest 10.30 uur: pastor E. Brommet Regenboogkerk 10.00 uur: mw.ds. F.A. Benthem, Jeugdkapel en kindernevendienst Groene of Willibrord kerk. 10:00: ds. O.Th. Boonstra Gemeentecentrum Ver. Vrijzinnige protestanten (PGO), mw.ds. Chr. Duhoux-Rueb

Verpleeg- en ziekenhuizen

Kapel van het Diaconessenhuis 10.15 uur: Pastor H. van Breukelen Van Wijckerslooth (prot.) 16.00 uur: ds. A. Christ Van Wijckerslooth (r.-k.) 9.45 uur Woord en Communiedienst o.l.v. pastoraal werkster Marion van Roon LUMC 10.00 uur ds. A.J. Hammer

R.-k. Willibrordkerk

Vieringen iedere dinsdag en donderdag om 9.30 uur. In het weekend op zaterdag om 19.00 uur en zondag om 11.00 uur. Voor de meest actuele informatie over het soort viering en het begeleidend koor, zie www.willibrordoegstgeest.nl

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Lijtweg 1. Ook te beluisteren via kerkradiobox kanaal 4. 10.00 u leesdienst Br. P. Brussee sr. 16.30 u drs. P. van der Velde A’dam

Nederlands Gereformeerde Kerk Duinzigtcollege 10.00 uur: Ds. A. Boshuizen

Volle Evangelie Gem. Leiden e.o. Pauluskerk, Warmonderweg 2 11.00 uur: samenkomst

Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Leiden 10:15 uur: mw. ds M.J. Wassenaar (Katwijk, Re) mmv. klarinettrio

Protestantse Gemeente Warmond

10.00 uur: Prof. dr. J. Muis – Utrecht

Bahå’i

Bestudering geschriften van Bahå’u’llåh: iedere eerste woensdag van de maand is de openbare Bahå’ibibliotheek geopend van 19.30-21.00 uur. De andere woensdagavonden: informatieavond. J. Wolkerslaan 39, Oegstgeest, tel. (071) 5152030.

Boeddhisme

Shambhala Meditatie Centrum. Gratis meditatie-instructie en –beoefening: ‘s woensdags: 9.00-11.00 uur en donderdags: 20.00-21.30 uur. Elke derde maandag van de maand van 19.30-21.00 uur kunnen jongeren en studenten terecht voor meditatie en uitwisseling. Geversstraat 48, Oegstgeest. www.shambhala.nl.

2AADGEVING "EGELEIDING 5ITVOERING

-ETAANDACHTENZORGVOOR EENPASSENDAFSCHEID

van ontwerp tot glimlach, ook voor uw prothese op implantaten

112x90.indd 1

KERKDIENSTEN

Bezorgklachten Uitgeverij Verhagen, tel. 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging De krant wordt nog dezelfde dag nabezorgd als de klacht voor vrijdag 12.00 uur bij ons binnen is.

Het ultieme warmwatercomfort van TopLine AquaPower HR-ketels. NĂş bij:

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH) Telefoon 071 401 66 65 • Fax 071 401 69 42 E-mail: info@heemskerkinstallatie.com Lid van de VNI en BZE

Tel. (071) 5216662, kantoor@ dbrijnland.nl Kwadraad Maatschappelijk Werk, telefoon (088) 900 4000, www. kwadraad.nl Opvoedadviespunt, telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl Jongeren Preventie Plan (JPP), telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl

Orthopedagogische Praktijk Gelukt, Tammy Ruijgrok, praktijk voor onderzoek en begeleiding van kinderen van 4 tot 18 jaar. Wilhelminapark 17, Tel. 06-18688233, www.praktijkgelukt.nl

Zorg bij de hand, Thuiszorgspecialist. 06-41048570. www.zorgbijdehand.nl. info@zorgbijdehand.nl.

Praktijk AMP, Arbeidspsycholoog drs. A.J. Middel. Coaching en advies bij arbeidsgerelateerde vragen en persoonlijke ontwikkeling in werk en loopbaan. Rhijngeesterstraatweg 40 D, tel. 06-22686222.

oor V gelegenheid

Nefit houdt Nederland war m

erna Rijnsburgerweg 4c, 2215 RA Voorhout, tel. (0252) 240216 (naast de Doktersdienst)

5/9/12 8:38:57 PM

 

WWWTHEADIJKSTRANL




           





  



 

     





















   

 



    



  

    

 

 







 

   



 

c1000 Peter de Jong





 

 











  

  











Lange Voort 2F, 2341 KA Oegstgeest • Laan van Ouderzorg 2-8, 2352 HT Leiderdorp 



  








oegstgeester courant

Geen bouwvergunning voor kinderdagverblijf Tomtiedom Op 29 augustus 2012 deed de Raad van State uitspraak in het hoger beroep dat was ingesteld tegen de vestiging van kinderdagverblijf Tomtiedom aan de De Kempenaerstraat 99. De Raad bevestigde de eerdere uitspraak van de rechtbank, waarmee de in augustus 2010 verleende bouwvergunning werd vernietigd. Op de bouwvergunningsaanvraag moest daarop door de gemeente een nieuw besluit worden genomen. Centraal in het geschil stond het gebruik van de eerste verdieping van het pand als kinderdagverblijf. Na de uitspraak van de Raad van State is vast komen staan dat het gebruik van de eerste verdieping als kinderdagverblijf in strijd is met het bestemmingsplan. Het gebruik van de begane grond en de bijbehorende tuin leek aanvankelijk wel in overeenstemming te zijn met het bestemmingsplan. In de daar geldende bestemming ‘gemengd’ waren zowel ‘maatschappelijke voorzieningen’ als ‘dienstverlening’ mogelijk. De gemeente heeft Tomtiedom er wel op gewezen dat er nog geen sprake was van een onherroepelijke vergunning, omdat er nog een pro-

WoensDag 10 oKtoBer 2012

NIEUWS AdvertoriAl

Een nieuwe stap in je loopbaan! Gratis workshops “Veel mensen vragen zich af als ze over hun werk denken wat ze nu echt leuk vinden. Waar loop ik warm voor en wat past nu echt bij mij? Wij helpen hen graag op een andere manier naar hun profiel en kansen op de arbeidsmarkt te kijken en om een volgende stap te zetten in hun loopbaan. Tijdens onze kennismakingsavond op donderdag 1 november a.s. hebben geïnteresseerden alle gelegenheid om een indruk te krijgen wat Van Ede & Partners hen te bieden heeft.”

cedure liep. Het kinderdagverblijf is zijn activiteiten echter op eigen risico begonnen. “Ik betreur de gang van zaken erg voor de ondernemer”, liet wethouder Tönjann in de afgelopen commissievergadering weten.

Niet toegelaten

Omwonenden maakten er bezwaar tegen dat in hun woonomgeving een dergelijk bedrijf kon worden gevestigd. Zij wezen op een passage in de toelichting van het bestemmingsplan, waarin staat dat een kinderdagverblijf, of vergelijkbare bedrijfsactiviteit die niet op de lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten staat, niet kan worden toegelaten.

Huib Bartels, vestigingsdirecteur van Van Ede & Partners, bureau voor outplacement, loopbaanbegeleiding en coaching, is enthousiast over de programma’s van Van Ede waarmee zij landelijk ruim 1000 cliënten per jaar helpen hun talenten en capaciteiten beter in te zetten. “In deze tijd is het belangrijk om te weten wat je jezelf of een werkgever te bieden hebt en hoe je dat kan overbrengen. De arbeidsmarkt staat onder druk en mensen die hun baan verliezen of dreigen te verliezen willen weer graag aan de slag. Verlies van een baan kan echter ook een nieuwe kans betekenen. Wij willen onze cliënten bewuster maken van wat hen energie geeft. Als je plezier beleeft aan het werk wat je doet, ben je effectiever en productiever. Dat helpt ook de werkgever. Een echte win-win situatie. Als iemand in balans is met een goede verdeling van werk, privé en sociale omstandigheden dan groeien de mogelijkheden. Je hoeft niet

Afwijkingsprocedure

In dergelijke situaties onderzoekt een gemeente altijd of het mogelijk is om af te wijken van het bestemmingsplan. In dit onderzoek worden de volgende aspecten afgewogen: de aard van de bedrijfsactiviteiten, het tijdstip van de bedrijfsactiviteiten, de aard van de omgeving, de afstand tussen het bedrijf en woningen en de bereidheid van de initiatiefnemer om maatregelen te treffen om hinder reduceren.

Met Overbos de winter door Bij Tennisclub Overbos in Warmond nu allweather banen, dus het hele jaar door tennissen. Winterlidmaatschap (01-10 tot 01-04) Senioren Junioren

€ €

60,30,-

€ € € €

170,150,85,12,-

€ €

85,7,-

Jaarlidmaatschap Senioren Senioren 65+ Studenten KNLTB-inschrijfgeld (Korting 20,- bij vrijwilligerswerk) Junioren KNLTB-inschrijfgeld (junioren 1e jaar gratis indien tennisles)

Vrouw & Overgang

Voor meer informatie en opgeven zie www.tvoverbos.nl

Trieste zaak dat kleine ondernemingen moeten sluiten Ook de besturen van de winkeliersverenigingen Lange Voort en De Kempenaerstraat zijn overvallen door het bericht dat snackbar ‘t Haasje van de familie Heemskerk en kapsalon Dofferhof aan het Boerhaaveplein moeten sluiten. “Moeten sluiten”, omdat supermarktketen Lidl heeft gemeend na een aanvankelijke vruchtbare samenwerking tijdens de renovatie van het plein, het huurcontract van beide ondernemers te beëindigen. Dit betekent dat de twee ondernemers over een half jaar hun winkels moeten sluiten en dat ze maar moeten zien waar ze hun bedrijf in de toekomst kunnen vestigen. Natuurlijk heeft iedere eigenaar het recht een huurcontract wel of niet te verlengen net zo goed als andersom, maar de vraag is of een buurtcentrum wat aanvankelijk gevuld was door meerdere kleinere ondernemingen, nu gebrek heeft aan een supermarkt die wat klandizie verder reikt dan de inwoners van Haaswijk en De Morsebel. In dit verband zijn de vragen in de commissie Ruimte dan ook terecht over de toekomstige veiligheid op het Boerhaaveplein en of er wel voldoende parkeergelegenheid is voor een supermarkt die zijn omzet in de toekomst van elders laat komen. Hopelijk is deze trieste zaak niet de toekomst voor andere kleine ondernemingen in ons dorp die op wat voor wijze dan ook geconfronteerd kunnen worden met partijen die meer aan zich zelf denken dan aan het belang van Oegstgeest. Een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg! De leden van beide winkeliersverenigingen wensen de beide ondernemers veel sterkte!

Marente organiseert de themabijeenkomst Vrouw & Overgang op 24 oktober van 19.30 – 21.30 uur in Sassenheim en op 28 november van 19.30 – 21.30 uur in Katwijk. Een overgangsconsulente geeft informatie over klachten en veranderingen die men kunt verwachten tijdens de overgang. Deelnemers leren ook de mooie kant van de overgang kennen. Opvliegers, slecht slapen, gewrichts- en spierpijn, stemmingswisselingen. Dit zijn slechts enkele klachten, waarin veel vrouwen zich zullen herkennen. De meeste klachten worden veroorzaakt door een schommelende hormoonhuishouding en komen vaak voor bij vrouwen in de overgang. Tijdens de twee uur durende themabijeenkomst krijgt men inzicht in de verschillende stadia van de overgang. De overgangsconsulente geeft informatie over de klachten en de veranderingen die te verwachten zijn. Denk hierbij aan hart- en vaatziekten, osteoporose, verandering van huid en haar en andere ongemakken. Maar men ontdekt ook de mooie kant van de overgang. Er is voldoende tijd om vragen te stellen en ervaringen te delen. De themabijeenkomst wordt georganiseerd op 24 oktober van 19.30 – 21.30 uur in Sassenheim en op 28 november 2012 van 19.30 – 21.30 uur in Katwijk. Voor leden van Marente zijn er geen kosten aan verbonden. Niet-leden betalen € 15,00. (071) 409 32 23, www.marente.nl

De besturen van De Lange Voort en De Kempenaerstraat

 ;( 5 +( 9; : 7 9 ( 2 ; 0 1 2 Van uw gebit is er maar één exemplaar. Daarom is het verstandig om er goed voor te zorgen. Kies-Precies kan u daarbij helpen. U hoeft niet lang te wachten op een afspraak en service naar onze klant is prioriteit nummer één. Ook kunt u bij Kies-Precies terecht voor al uw vragen. Bel gerust eens op voor meer informatie. H.L. Betcke, Tandarts Rijnsburgerweg 147 2334 BN Leiden

T 071 519 06 24 E info@kies-precies.nl W www.kies-precies.nl

Nicolette en haar collega’s begeleiden je tijdens je ontdekkingsreis.

te blijven doen wat je ooit hebt gekozen. Wij helpen cliënten hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Als je weet welke talenten je hebt, geeft dat zelfvertrouwen. Werk is een kwestie van vraag en aanbod. Iemand die goed kan verwoorden wat hij of zij te bieden heeft en in zichzelf gelooft, komt enthousiast en sprankelend over. Tijdens onze kennismakingsavond kan je je vrijblijvend oriënteren. In drie compacte workshops leer je

meer over effectief netwerken, je talenten en de ontwikkelingen op de huidige arbeidsmarkt. Onze consulenten zijn die avond ook aanwezig om meer specifieke vragen te beantwoorden. De avond wordt afgesloten met een informele borrel. “Onze bijeenkomst is speciaal voor hoger opgeleiden met minimaal 5 tot 10 jaar werkervaring die een stap willen of moeten zetten in hun loopbaan. Dat kan binnen of buiten hun bedrijf zijn. Het is een soort APK keuring voor jezelf”, licht Huib Bartels toe. “Er ligt nog steeds een taboe op praten over persoonlijke ontwikkeling en investeren in jezelf. Gezien de ontwikkelingen in de huidige arbeidsmarkt en het verhogen van de AOW leeftijd mag je zeker iets voor jezelf vragen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je effectiviteit.” De kennismakingavond vindt plaats op de eigen locatie van Van Ede & Partners aan de Tapijtweg 2 in Den Haag. Er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelden voor de kennismakingsavond op donderdagavond 1 november a.s. (van 19:00 – 22:00 uur) kan telefonisch 070 – 351 40 11 of per email: denhaag@vanede.nl o.v.v. Kennismaking Van Ede & Partners, je naam en telefoonnummer. Let op: de laatste kennismakingsavonden in het voorjaar waren een groot succes. Als je zeker wilt zijn van een plek geef je dan tijdig op! Van Ede & Partners Tapijtweg 2, Den Haag. Tel: (070) 351 40 11 Email: denhaag@vanede.nl www.vanede.nl

Raadsleden Raadsleden reageren reageren Eén oplossing acceptabel

Afgelopen donderdag werd de Raad geïnformeerd over de expansiedrift van Lidl op het Boerhaaveplein. Snackbar en Kapper dienen half 2013 te verdwijnen. De verantwoordelijke wethouders vonden het zuur maar ook de eigen schuld van de ondernemers. Aan de ondernemers werd eerder al meegedeeld ‘dat het meer voorkomt in deze tijden dat mensen zonder werk komen’. Al 25 jaar de sociale motors van het Boerhaaveplein. In goede en slechte tijden kon Oegstgeest altijd een beroep op de jonge ondernemers doen. Over de ruggen van deze ondernemers verrekent Lidl nu een oude rekening uit 2009 met de gemeente Oegstgeest. Dat het voor de ondernemers zo slecht kan aflopen is dan ook de verantwoordelijkheid van het College. Door gebrek aan interesse, inzicht en actief economisch beleid wordt er in het algemeen aan meegewerkt dat kleine ondernemers het veelal niet redden in Oegstgeest. Na bijna 3 jaar van aandringen komt nu opeens, als mosterd na de maaltijd, eind van dit jaar een startnotitie economisch beleid. Dat wil zeggen dat je over 5 jaar pas weet wat je wilt. Wel werd t.b.v ‘Toekomstvisie en het MEOBterrein’ tonnen euro’s uitgegeven aan externe adviezen/begeleiding en duizenden betaalde uren aan ambtelijke inzet. Maar dat ondertussen ondernemers in Oegstgeest dreigen om te vallen en te verdwijnen is nieuw voor dit College. Nu maar te hopen dat de wethouders uiteindelijk daadwerkelijk gaan bewegen en hun verantwoordelijkheid oppakken en contact zoeken met Lidl te Huizen. Deze zeer onverkwikkelijk zaak voor de ondernemers en Oegstgeest moet worden opgelost. Alleen met de boodschap dat de snackbar en kapper op het Boerhaaveplein, in welke acceptabele vorm dan ook, mogen blijven, is hun paspoort om terug naar Oegstgeest te mogen keren. Rob Braun - transparantoegstgeest@yahoo.nl

Diversiteit hoort bij Boerhaave

De snackbar en de kapper horen net als een supermarkt bij het Boerhaaveplein. Juist de twee ondernemers van deze bedrijven dragen behoorlijk bij aan de sociale samenhang in de wijk. Dat blijkt onder andere bij succesvolle evenementen zoals de poldercross en de avondvierdaagse. Als deze voor de lokale gemeenschap waardevolle bedrijven zouden wegvallen, betekent dat een verarming van de functie van het plein. Daarom moet de gemeente zich inspannen voor het

‘Snackbar ’t Haasje en kapper Dofferhoff moeten voor het Boerhaaveplein behouden blijven. De gemeente Oegstgeest moet niet schuwen hierin een leidende rol op zich te nemen.’ behoud van deze bedrijven. Het is vaak gemakkelijker bestaande ondernemingen te behouden dan nieuwe te krijgen. Dat blijkt uit de moeizame zoektocht naar een ondernemer voor de supermarkt in Poelgeest. LO wil dat het college de mogelijkheden voor overleg met de belanghebbenden geheel benut. In het overleg moeten alle ruimtelijke opties aan en bij het Boerhaaveplein worden betrokken. Natuurlijk met respect voor de structuurvisie. Voor de beschikbare ruimte dient te worden gekeken naar de optimale invulling. Als er opties zijn voor de twee bedrijven, dient de gemeente binnen de juridische en financiële kaders maximaal mee te werken. Omdat het college heeft verzuimd economisch beleid te formuleren, heeft zij een morele plicht om een forse inspanning te leveren voor het vinden van een oplossing die past bij de naam Boerhaave. Deze botanicus / medicus hield van een grote diversiteit zoals we kunnen zien in de tuin van Kasteel Oud Poelgeest. Simon Vogel - fractievoorzitter LO

Streven naar veelzijdig aanbod

Snackbar ‘t Haasje voorziet net zoals de kapper Dofferhoff in een behoefte. Ze zijn bijna niet meer weg te denken. Beide ondernemers hebben meer dan onze sympathie. Wat PrO betreft maken ze deel uit van een veelzijdig aanbod van winkels en op het plein gerichte bedrijven waardoor het Boerhaaveplein een levendig plein blijft. Wij vinden dat de gemeente hoort te streven naar zo’n veelzijdig aanbod. Voor Progressief Oegstgeest is dit geen enkele twijfel. Het is voor PrO wel de vraag of de gemeente hierin een leidende, lees actieve, rol moet vervullen. Wanneer dit betekent dat de gemeente partijen met elkaar in contact brengt is dit natuurlijk geen probleem. Anders wordt het wanneer dit betekent dat de gemeente zich actief gaat bemoeien met de vestiging van de bedrijven. De gemeente gaat tenslotte niet over waar een ondernemer zich vestigt, als deze

maar voldoet aan de regels die we in algemene zin hierover met elkaar afgesproken hebben. Niet voor niets heeft Progressief Oegstgeest in de vergadering van de commissie ruimte gepleit voor een economisch beleid dat gericht is op veelzijdigheid. De nieuwe winkelruimte aan het Boerhaaveplein biedt mogelijkheden voor een veelzijdig klein winkelcentrum. De daar aanwezige supermarkt voorziet, gelet op het groeiend aantal klanten, duidelijk in een behoefte. Wanneer deze super zich uitbreidt is het wellicht nodig dat op het Boerhaaveplein een soort stoelendans plaats vindt. Dit is iets wat de gezamenlijke ondernemers het beste met elkaar kunnen bepalen. Dan ontstaan de beste win - win situaties. Remko Veenstra - remkoveenstra@ progressiefoegstgeest.nl

Maximale inspanning leveren

Om te beginnen willen wij als VVD benadrukken dat wij de ontstane situatie voor beide ondernemers op het Boerhaaveplein uiterst vervelend vinden. In eerste plaats uiteraard vanwege de persoonlijke onzekerheid waar zij zich in bevinden maar zeker ook voor de toekomstige ontwikkeling van het plein zelf. De situatie die zich momenteel voordoet is dat de ene particuliere partij (Lidl), als verhuurder, de huur opzegt met de andere particuliere partij (kapper Dofferhoff en snackbar ’t Haasje). Dit is een privaat-rechtelijke situatie waar de gemeente inhoudelijk geen zeggenschap over heeft. Waar de gemeente wel zeggenschap over heeft is het ruimtelijk beleid. Met andere woorden, is er sprake van een juiste ruimtelijke ordening en passen de

23 oktober literaire avond

Wim Hazeu schrijft biografie Marten Toonder Deze week verschijnt bij uitgeverij de Bezige Bij de biografie van Marten Toonder. De biograaf Wim Hazeu (1940) presenteert het boek tijdens de opening van de expositie ‘Marten Toonder. Een dubbel denkraam’ van het Letterkundig museum in Den Haag. Op dinsdag 23 oktober komt Wim Hazeu naar Oegstgeest op uitnodiging van de Rijnlandse Boekhandel en Bibliotheek Oegstgeest waar hij

een literaire avond zal verzorgen rondom deze biografie. Tussen 1992 en 1998 publiceerde Marten Toonder zijn driedelige autobiografie (die eindigt bij 1965) en de epiloog over zijn tweede vrouw Tera. Wim Hazeu, onder andere bekend van de biografieën van Achterberg, Escher, Slauerhoff en Vestdijk, had als eerste toegang tot de nalatenschap van Marten Toonder en gaat dieper in op die onderbelichte facetten van het leven van

Toonder, zoals de oorlogsjaren en Ierse periode. Hazeu deed tevens onderzoek in tal van andere archieven en sprak met tientallen ooggetuigen.Datum: dinsdag 23 oktober Plaats: Bibliotheek Bollenstreek vestiging Oegstgeest, Lange Voort 2T Tijd: 20.15 uur Toegang: €7.50 kaarten te koop bij Bibliotheek Oegstgeest (tel. (071) 523 73 51) of Rijnlandse Boekhandel (tel. (071) 517 22 71)

plannen binnen het bestemmingsplan. Dit moet in eerste instantie goed beoordeeld worden. Naast deze formele verantwoordelijkheid vindt de VVD dat de gemeente ook een morele verantwoordelijkheid heeft naar de twee lokale ondernemers. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld als intermediair in gesprek gaan met de betrokken partijen om zo alle mogelijkheden te onderzoeken om de beide individuele ondernemers te helpen. Tijdens de commissie vergadering van 4 oktober heeft de VVD daarom ook het college gevraagd hierin maximale inspanning te leveren en een leidende rol te vervullen, binnen de mogelijkheden die het heeft. Dit tot doel om zowel kapper Dofferhoff als snackbar ’t Haasje te behouden voor het Boerhaaveplein en gezamenlijk met bestaande en nieuwe ondernemers er een levendig plein van te maken in het hart van Haaswijk. Edward Dekker - Raadslid VVD

Levendig houden

Het nieuws dat Het Haasje en Dofferhoff mogelijk moeten verdwijnen van het Boerhaaveplein voor de uitbreiding van de Lild sloeg bij het CDA in als een bom. De emoties die Henk Heemskerk treffend beschreef voelen wij ook. Natuurlijk is het in eerste instantie een zaak tussen de Lidl en de twee ondernemers, maar we mogen niet vergeten wat het belang is van het plein. Het plein heeft een belangrijke sociale functie en daar zorgen deze ondernemers ook voor. Terecht haalde Henk alle activiteiten aan die daar georganiseerd worden en waar veel mensen op af komen. Die zijn belangrijk voor de buut en voor heel Oegstgeest. We moeten niet vergeten dat ook de de Lidl een belangrijke functie heeft. Het was vreselijk voor de buurt dat de C1000 wegging en ondanks dat niet iedereen blij is met de Lidl geeft ook de Lidl kleur aan het plein. Het is al jaren bekend dat de Lidl wil uitbreiden, maar in het hele traject van het Boerhaaveplein heeft men niet tot een goede oplossing daarvoor kunnen komen. De gemeente moet zich daar sterker voor inzetten en daar (weer) een leidende rol in pakken. Juist omdat er zoveel verschillende belangen zijn. Economisch, sociaal en ruimtelijk. Er zijn nog diverse mogelijkheden om tot een oplossing te komen. De Lidl creëert met deze actie druk richting de gemeente om het Boerhaaveplein levendig te houden en haar rol daarin te pakken. Marien den Boer - fractievoorzitter CDA


oegstgeester courant

WoensDag 10 oKtoBer 2012

ER 5 - 27 OKTOB 2 N A V N E G A ED INTRODUCTI KOM NAAR DE

DE NIEUWSTE

ACTIE

Bepaal zelf uw winterkorting!*

CROSSOVERS VAN NEDERLAND BRON: Deceunink NV

Met PLOEG zit u er veilig & warmpjes bij:

DE VERNIEUWDE VANAF € 22.990,-

Extra isolerend, inbraakwerend en energie besparend! Drie redenen om nu naar Ploeg te komen.

www.ploegkozijnen.nl T. 0252 500 900

www.ruiterdakkapellen.nl T. 088 432 12 70 Openingstijden showroom: ma t/m vr: 09:00 tot 17:00 uur, zaterdag: 10:00 tot 16:00 uur Pesetaweg 45 NIEUW-VENNEP

THE NEXT GENERATION

Eigen productie & montage

VANAF € 31.890,-

Brandstofverbr.: 4,8 tot 6,8 l/100 km 125 tot 157 g/km CO2-uitstoot:

* Alleen geldig bij PLOEG kunststof kozijnen Vraag naar de voorwaarden (website)

Blazen maar!

VANAF B-LABEL

AUTOBEDRIJF OUDSHOORN B.V.

Touwbaan 5, 2352 CZ LEIDERDORP, Tel. 071 - 541 01 41 www.oudshoornbv.nl

ACTIEPRIJS

€ 99,€ 114,-

Prijzen incl. bpm/btw, tenzij anders vermeld, excl.verwijderingsbijdrages, kosten rijklaarmaken af-Amstelveen. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaardspecificaties. De Mitsubishi ASX en Outlander worden geleverd met 3 jaar Multigarantie/Mitsubishi Assistance Package. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, contact@mmsn.nl. Wijzigingen voorbehouden.

4 september 2012.ai

1

03-09-12

09:55

W. VAN GRIENSVEN

STIHL BGE 71 bladblazer

LANDELIJK ERKEND INSTALLATEUR VOOR GAS EN WATER

H. Andriessenlaan 6 2343 LC Oegstgeest Tel. 071 - 517 44 07 Mobiel 06 - 53136454

• 1.100 Watt • 3,0 Kg. • Optionele aanbouwset verkrijgbaar • Hiermee ook inzetbaar als zuiger

Gas- en sanitaire installaties Lood-, zink- en mastiekwerken

Teylingerlaan 4 - Voorhout www.perfors-marechal.nl T 0252 - 211288 E voorhout@p-m.nl

HEMA Rijnsburg gaat open op donderdag 11 oktober

gratis 4 tompouces bij besteding van 15.-

Deze actie geldt alleen bij HEMA Rijnsburg van donderdag 11 oktober tot en met zaterdag 13 oktober. HEMA Rijnsburg, Hoftuinplein 3


oegstgeester courant

Plantdagen Vrij Groen-tuin Zaterdag 13 oktober is het zover: Ideeëntuin Vrij Groen verhuist van het perceel naast Naturalis naar de nieuwe locatie aan de Rhijnhofweg in Oegstgeest. De tuiniers hebben hun pomp, schuur en vierkantemetertuinen al gedemonteerd. Vanaf woensdag worden ook de vaste planten, bessenstruiken en kleine bomen uitgegraven om naar Nieuw Rhijngeest te verhuizen. Na de verhuizing moeten planten, struiken en bomen zo snel mogelijk weer vaste grond onder de wortels krijgen. Vrij Groen kan daarom veel hulp gebruiken op de plantdagen: woensdag 17 oktober en zaterdag 20 oktober, van 9.30 tot 17 uur. Anne Marie van Dam van Vrij Groen: “Hoe eerder alles weer in de grond zit, hoe meer kans dat de planten en bomen weer goed aanslaan. Als we er samen de schouders onder zetten, heeft Vrij Groen een vliegende start in Oegstgeest. Iedereen kan meedoen.” Vrij Groen is de tijdelijke tuin van de IDeeWinkel. Hier worden tuinideeën ontwikkeld en gedemonstreerd. Er is bijvoorbeeld een grote moestuin, een kruidenspiraal, een geurplantenwal, een groen dak op hergebruikt steenwol en een kerstbomenasiel. Water wordt opgepompt met een touwpomp en bijen kunnen terecht in het insectenhotel. Als alles volgens plan verloopt, is Vrij Groen in december weer klaar voor publieksactiviteiten. De tuiniers zijn iedere woensdag en zaterdag aanwezig. Aanmelden voor de plantdagen op 17 en 20 oktober kan via mail naar vrijgroen@ideewinkel.nl. Daarna zijn tuiniers elke woensdag en zaterdag welkom van 13 tot 17 u. Meer informatie bij Anne Marie van Dam, tel. 06 30769243.

Vernieuwde praktijk dierenartsen Mooie start in De Bloem druk bezocht Advertorial

Het gaat goed met project De Bloem. De eerste bewoners van de eengezinswoningen aan de Verdeelstraat zijn al gewend; anderen staan te popelen om hun nieuwe woning te betrekken. Een van hen is de 24-jarige Cees van der Gugten uit Rijnsburg.

Wie ooit met zijn of haar huisdier bij de dierenartsen aan de Kennedylaan 260 is geweest, keek ongetwijfeld bewonderend naar de nieuwe praktijkruimtes. Het dierenartsechtpaar Sandrine en Ad Jonker hebben veel tijd en arbeid geïnvesteerd in de verbouwing van de praktijk. Fris en helder stralen de operatie- en behandelkamers je tegemoet. De landelijke Open Dag Dierenartsen was een groot succes. Tekst en foto: Wil van Elk Met behulp van pluche dieren op de behandeltafels werden de vele mogelijkheden van diergeneeskunde gedemonstreerd. Zowel kinderen als hun ouders luisterden aandachtig naar de dierenartsen en overig personeel die uitlegden hoe dieren kunnen worden geopereerd en behandeld. Moderne apparatuur in de praktijk maakt veel mogelijk. Zelfs professionele tandheelkunde is aanwezig, maar ook anesthesie en echografie. Tijdens de open dag konden jeugdige bezoekers ponyrijden naast het huis en ze konden zich laten

In de nieuwe praktijk worden honden en katten apart van elkaar behandeld; dat geeft rust. Dierenarts Ad Jonker demonstreerde in de operatiekamer hoe hij dieren opereert. schminken door Conny Hazenoot. De bezoekers konden kennismaken met Dirk Jan Brandt die de praktijk in Rijnsburg runt, en Sandrine en Ad Jonkers die Oegstgeest onder hun hoede hebben. In een tent met heerlijke versnaperingen en drank-

jes exposeerde Len Bellekom-Paulides diverse door haar geschilderde dierportretten, vooral van paarden. De dierenartsenpraktijk heet nu Dierenkliniek Rijngeest en heeft ook een webshop. Op Internet heet de zaak www.de-dierenarts.nl.

Plan De Pointe van start

Fromagerie du Patron in finale voor titel

Cees van der Gugten is in- en verkoper op de veiling en besloot om samen met een vriend in te schrijven voor deelplan Fuchsia. “Ik was eigenlijk niet op zoek naar een huis, bij mijn ouders heb ik het goed. Maar De Bloem wordt een heel mooie wijk, dat zie je al aan de huizen die klaar zijn. De stijl spreekt me aan, en het ligt dicht bij de winkels én ook nog eens bij mijn ouders om de hoek. Daarom besloot ik in te schrijven. Toen ik ook nog lotnummer 1 kreeg, vond ik dat ik die kans niet mocht laten lopen”, vertelt Cees. Hij is de bezitter van een appartement van ruim 73 m2 op de eerste etage, waarvan hij de bouw op de voet kan volgen. Vanaf de weg kan hij precies aanwijzen wat zijn huis wordt. “Het kan me niet snel genoeg gaan”, zegt hij. “Ik wil er zo snel mogelijk in. Een keuken heb ik al uitgekozen. Ik kreeg van De Raad Bouw een waardecheque, waarmee je bij Difondo een keuken kon uitzoeken. Voor de keus van je badkamer kon je hetzelfde doen, maar daar heb ik gekozen voor de standaard badkamer. De meeste kopers zijn ook echt wel tevreden met hoe de contacten

met De Raad lopen. Je wordt steeds goed op de hoogte gehouden”, vertelt Cees. Welness Niet alleen de winkels om de hoek vindt Cees van der Gugten een pluspunt van De Bloem, ook de plannen voor een welnesscentrum spreken hem aan. “Het zal misschien nog een paar jaar duren voordat het er is, maar ik vind het nu al super. Je betaalt er vanaf de opening van het centrum maar een klein bedrag per maand voor, en ik weet zeker dat het uiteindelijk ook een financiële meerwaarde heeft, mocht ik besluiten om mijn appartement te verkopen.” Financiering Alhoewel Cees een starter is op de

woningmarkt, heeft hij de financiering voor zijn huis op een volwassen manier rond kunnen maken. “Jarenlang hard gewerkt en veel gespaard”, lacht hij. Tegelijkertijd realiseert hij zich dat het voor veel starters niet meevalt om een hypotheek te krijgen. De Raad Makelaars heeft daarvoor een oplossing bedacht, door zelf startersleningen beschikbaar te stellen. Zo worden starters toch in de gelegenheid gesteld om een woning te kopen. In het deelplan Fuchsia, waar Cees van der Gugten zijn appartement heeft gekocht, zijn alle woningen inmiddels verkocht. Wel zijn er nog appartementen te koop in deelplan Egelantier. Kijk voor meer informatie op www.de-bloem.nl.

Oegstgeester juf organiseert flashmob

Uche Odikanwa naar WK debatteren Onlangs is bekend geworden dat Uche Odikanwa uit DP1 (van de internationale afdeling) van het Rijnlands Lyceum Oegstgeest ons land gaat vertegenwoordigen in Turkije tijdens de World Schools Debating Championchips in 2013. Zij is vierde geworden op de Dutch Schools Debating Championships. Het DSDC is een jaarlijks terugkerend Engelstalig debattoernooi waar scholieren van Nederlandse, tweetalige en internationale scholen met elkaar in debat gaan. Op het DSDC strijden de scholieren niet alleen om de winst van het toernooi, maar ook om deelname aan de “World Schools Debating Championship”, het wereldkampioenschap debatteren. De stichting DSDC is gekozen door de World Council om de officiële Nederlandse selectie te maken. De scholieren die indruk maken op het toernooi maken kans om hun vaderland te vertegenwoordigen op het prestigieuze WSDC. In de afgelopen jaren stuurde het DSDC ieder jaar een team van 5 debaters, begeleid door een coach, teammanager en enkele juryleden, naar het WSDC. Dit met groots succes: in de afgelopen vier jaren wist Team Holland de achtste finales te bereiken en verschillende Nederlandse debaters eindigden al in de top tien van English-as-aForeign-Language speakers.

WoensDag 10 oKtoBer 2012

NIEUWS

Impressie van de nieuwbouw. Tijdens een enthousiaste en hoopvolle bijenkomst tekenden de gemeente Oegstgeest en ontwikkelaar Synchroon de exploitatieovereenkomst voor de herontwikkeling van nieuwbouwproject ‘de Pointe’ op het oude Van den Ameele terrein. Ook tekenden ontwikkelaar en aannemer Thunnissen een co-makersovereenkomst. Het plan is in nauwe samenwerking met Thunnissen en Korbee Van der Kroft Architecten tot stand gekomen. Tekst en foto: Willemien Timmers Wethouder Wendelien Tönjann: “Vanaf 2008 worstelen we al met deze locatie. We zijn blij dat er nu een mooi plan voorligt.” De bouwer bedankte de wethouder en haar ambtenaren voor het in hem gestelde vertrouwen. “We hebben een intensieve tijd achter de rug. We hebben elkaar weten te vinden en hebben de lijntjes kort gehouden. Dit vriendelijke kleinschalige project past op deze plaats.” ‘Bloedscherp geprijsd’ noemde de aannemer de 16 eengezinswoningen, 3 appartementen en 4 maisonnettes waaruit het plan bestaat. De

Wethouder Tönjann, aannemer en ontwikkelaar hebben positieve verwachting over de verkoop van de huizen in het nieuwbouwproject. prijzen gaan vanaf 160.000 euro. De ontwikkelaar liet weten blij te zijn dat aannemer en ontwikkelaar niet zoals vroeger tegenover staan. “We hebben nu een co-makerscontract getekend om de krachten te bundelen. Dat is voor ons voor het eerst, en tot nu toe zijn wij heel enthousiast.” Wethouder Tönjann liet weten heel erg blij te zijn dat de ‘rotte kies van Oegstgeest nu een pareltje wordt.’

“Ik weet dat Oegstgeest een kritisch dorp is, dat is niet altijd eenvoudig, maar dit project doet recht aan de omgeving. Ik ben blij dat we er samen uitgekomen zijn.” Op vrijdag 5 oktober werd een eerste, goed bezochte verkoopbijeenkomst georganiseerd. Wanneer er gebouwd gaat worden hangt af van eventuele bezwaren en het percentage verkochte woningen.

Rookcontainertour brandweer Op zaterdag 13 oktober geeft burgemeester E. Timmers-van Klink van Oegstgeest om 12.00 uur het startsein voor de rookcontainertour. In een rookcontainer (nagebouwde woning) op het parkeerterrein Ommevoort in Oegstgeest simuleert de brandweer een huiskamerbrand.

Tijdens de opening van de Vakbeurs Foodspecialiteiten in Houten zijn de finalisten van de Nationale Competitie ‘Nederlands Beste Foodspecialiteitenwinkel 2013’ bekendgemaakt. Fromagerie du Patron aan de Irislaan 71 in Oegstgeest is één van de vijf genomineerden. Voor eigenaar Michel van der Burg breekt een spannende tijd aan. Wint zijn winkel straks de eretitel ‘Nederlands Beste Foodspecialiteitenwinkel 2013’? En mag hij naar huis met de bijbehorende wisselprijs, de wisseltrofee Nederlands Beste Foodspecialiteitenwinkel? De diverse vakjuryteams, die de winkel vorige maand hebben bezocht, waren vol lof over de winkel. De finale vindt plaats in oktober en november. Dan beoordelen twee deskundige en onafhankelijke finalevakjuryteams en zes kritische, anonieme consumenten alle genomineerde winkels. De winkel die over de hele linie het beste scoort, wint de wisseltrofee Nederlands Beste Foodspecialiteitenwinkel. Deze winkel wordt op dinsdag 13 november bekendgemaakt.

In een rookcontainer kan men zelf ervaren hoe benauwend een woningbrand is. (Foto: Wil van Elk)

De burgemeester zal aan den lijve ondervinden hoe verstikkend rook kan zijn. Hiermee onderstreept zij het belang van een werkende rookmelder in combinatie met een beoefend vluchtplan. De rookcontainer in de maand oktober verder op tournee door Hollands Midden. Ook burgers kunnen dan zelf ervaren hoe donker en benauwend een woningbrand is. De rookcontainer van Brandweer Hollands Midden staat op 13 oktober van 12.00 tot 16.00 uur op het parkeerterrein Ommevoort in Oegstgeest. Binnenin wordt door knetterkasten, nepvuur, een rookmachine en geluidseffecten een huisbrand nagebootst. Voor meer informatie over de rookcontainertour zie ook: www.brandweer.nl/hollandsmidden De rookcontainertour van Brandweer Hollands Midden is onderdeel van de Nationale Brandpreventieweken die dit jaar plaatsvinden van 1 t/m 31 oktober.

Zijlwijkschool danst massaal op flashmob. Inzet: Juf Irma van der Ploeg met leerling Mika du Prie. In het kader van de Kinderboekenweek 2012, met als thema ‘Hallo Wereld!’, hebben de groepen 3 tot en met 8 van de Leidse Zijlwijkschool een fantastische flashmob op poten gezet. Voortrekker hierin

was de Oegstgeester juf Irma van der Ploeg. Maar liefst 140 kinderen dansten en zongen op het gelijknamige liedje ‘Hallo Wereld!’, welke op de nieuwste CD van Kinderen voor

Kinderen zal komen te staan. De flashmob vond plaats in winkelcentrum De Kopermolen in de Merenwijk waar de kinderen enthousiast werden onthaald door winkeliers, ouders en het winkelend publiek. De flashmob zal binnenkort op de site van Kinderen voor Kinderen te zien zijn.

Dag psychische gezondheid Elk jaar vindt op 10 oktober, vandaag, de Landelijke Dag Psychische Gezondheid plaats. Een dag waarop wereldwijd aandacht wordt besteed aan een thema binnen de geestelijke gezondheidszorg. Dit jaar staat ‘Van dip tot depressie’ centraal. Het GGZ Informatiepunt Holland Rijnland en Rivierduinen

hebben speciaal voor dit thema een set ansichtkaarten met DipTips laten ontwerpen. Deze staan op www.rivierduinen.nl en liggen bij Rivierduinen, GGz Informatiepunt, gemeenten en een aantal bibliotheken. Bovendien organiseren zij een wandeling en een informatieavond met speeddaten. Een van de activiteiten is de Fit Your Body Loop op maandag 15 oktober van 15:00 tot 16:30 uur.

Opbrengst collecte Natuurmonumenten De collecte van Natuurmonumenten die van 27 augustus tot en met 1 september in Oegstgeest werd gehouden, heeft € 3259,25 opgebracht. Met dank aan de enthousiaste vrijwilligers die met hart en ziel de natuur in Nederland hebben gesteund. Natuurmonumenten hield een collecte in de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en ZuidHolland. De organisatie heeft tot doel om te zorgen voor natuur in Nederland. Voor het beheer en herstel van haar natuurgebieden ontvangt Natuurmonumenten subsidies, sponsorgelden en bijdragen van leden. Dankzij de collecte wordt het werk

van Natuurmonumenten mogelijk gemaakt. Natuurmonumenten dankt iedereen van harte voor de waardevolle bijdrage. Natuurmonumenten wil daarnaast ook alle vrijwilligers die ten behoeve van de natuur hebben gecollecteerd, danken voor hun enthousiaste inzet. Voor al uw klimaatbeheer ➜ CV installaties ➜ CV ketels ➜ Ventilatiesystemen ➜ Zonne-energie ➜ Airconditioning

Het is een afwisselende wandeling door duinen en bossen. Want bewegen is gezond voor lichaam en geest. Het is zelfs bewezen dat fysieke inspanning een gunstige invloed heeft op het geestelijk functioneren. De wandeling begint en eindigt bij het Fit Your Body gebouw op het terrein van GGZ Duin- en Bollenstreek in Noordwijkerhout (Langevelderweg 27). Iedereen met een paar goede wandelschoenen kan meedoen en deelname is gratis. Wilt u meer weten over een dip of depressie? Dan bent u van harte welkom op de gratis informatiebijeenkomst ‘Dipje of Depri?’ op woensdag 10 oktober van 19:30 – 21:30 uur bij het GGz Informatiepunt Holland Rijnland op de Hooigracht 12 -14 in Leiden. Er zal gesproken worden door een huisarts en door een professional van Rivierduinen. Tijdens speeddates met ervaringsdeskundigen en professionals kunt u vragen stellen over dit onderwerp. Aanmelden is gewenst: (071) 514 74 20 of info@ggz-informatiepunt.nl.

BERNARD SCHULTE BV CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

Ook voor al uw service & onderhoud! Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL


• TE HUUR • TE KOOP • GEVRAAGD • AANGEBODEN • GEZOCHT • GEVONDEN •

EErhart Sierbestrating. Voor al uw bestratingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave 070-3211006.

Gezocht:

gemotiveerde glazenwasser/ leerling-glazenwasser voor werkzaamheden in de Bollenstreek (Nederlands sprekend)

Stuur een mail met cv naar astrid@smitsreiniging.nl of bel naar 06-51966469

oktober 2006

Km.-stand:

71.776 km

Kleur:

Grijs metallic

Brandstof:

Benzine

Ga naar Facebook & Twitter. Like, Share & Win! En maak kans op een artikel naar keuze uit het Werelddagen boekje.

• •

PEDICURE Anneke v.d. BC SIERBESTRATING Tegelwerk, met afvoer, gra- Kleij. Tel. 070-5112778, tis prijsopgave. Tel. 06- mob. 06-14789734. 55321682. CURSUS MINDFULZit u nog in de schaduw? NESS start op 30 okt. a.s. Wij zagen bomen om en tak- Zie art. in dit blad. www.carken af. Tel. 070-5111923, lafrijn.nl 0252-377153. b.g.g. 06-53794870. Te koop: CHALET in het 50-plusser SCHILDERT, bosrijke Voorthuizen met een SAUST en behangt uw huis heerlijke zonnige tuin met weer als nieuw. Tel. veel privacy. Voor informatie: Tineke, tel: 06-20359779. 06-13067762.

WEEKTOPPER Volkswagen golf 1.6 16V fsI 85kw 5D Bouwjaar:

SHIRT

RUIT

Kijk voor details en ons totale aanbod op:

w.c., douche. Huur € 600,p.m. incl. gas, water, elek. STEUNZOLEN. Erkend Info: leverin@wanadoo.fr leverancier, lid Stichting WOONRUIMTE GELOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak VRAAGD in Katwijk aan kunt u maken in Oegstgeest, Zee, vóór 17 november a.s. Leiden en Leiderdorp met Max. huurprijs € 500,- p.m. Wim van Zijp, tel. 071- Betr. dame 39 jr. E: margret_ de_lijster@hotmail.com, tel. 5238468 of 06-12028319. 06-44436378. www.zalenverhuurkruyt PUPS TE KOOP. Wilt U schipvanleiden.nl. Mooi bruin café in oude centrum iets anders dan die eeuwige van Leiden. Voor afstudeer- Labrador of Flat Coated Reborrels, recepties, verjaarda- triever? Nog enkele zwarte gen, etc... Geen huur! Wel Curly Coated Retriever pups wat servicekosten en norma- te koop. De Curly is en blijft le gangbare drankprijzen! helaas ‘n zeldzame verschijReserveringen: tel. ning, is ‘n prettige huishond (verharen weinig), gefokt 06-25047376. volgens de regels van Raad v. Student wil u graag helpen Beheer en Curly Club CCRN met COMPUTER-PRO- inl. 070-5176533, site www. BLEMEN. € 15,- p.u. Tel. birdcatchers.eu 070-5114250. VOOR AL UW WERKSNIJDERS BESTRA- ZAAMHEDEN in of rond TINGEN voor het aanbren- uw woning. Ook hebben wij gen van alle soorten bestra- vakbekwame tuinman, snoeitingen. Vakkundig en met werk, bestratingen, beplanaandacht aangebracht. ting, aanleg en onderhoud. *bestaande bestrating her- Advies en vrijblijvende offerleggen *van terras-parkeer- te. Inschr. KvK, tel. plaats *machinale bestrating 06-20648419. *grondwerkzaamheden. GARAGEBOXEN in Voor particulieren en bedrijven. Bel voor een gratis Oegstgeest en Leiden. Huurprijsopgaaf: 0174-213809, prijs v.a. € 110,-. Inlichtingen: 06-20773480. www.danielsnijders.nl

www.autokwaak.nl

A U T O M O B I E L B E D R I J F

van der Kwaak •

verkoop

inkoop

inruil

financiering

Brouwerstraat 51b (showroom) Rijnsburg • Tel. 071-4021513 www.autokwaak.nl • info@autokwaak.nl

Uw boot de winter door

NU 2 VOOR 150.-

Informeer naar de voordelige all-in prijzen. t, aterspor W t de regio h c i n i z t s i l Rijn a i ec rsport sp e t a w E D

VAN DER KROFT & VAN DER LANS OFFICE MANAGEMENT verzorgt op flexibele basis het secretariaat voor bestuurders, commissarissen, bedrijven, adviseurs. Huis met het Blauwe Dak Wassenaar, 070-5119001, www.officemanagers.nl, info@officemanagers.nl

GEVR. MÄRKLIN of •FLEISCHMANN treinen. Tel. 071-5420745.

TV STUK/KANALEN instellen. Remmelzwaal bellen. Tel. 06-20959333.

HERFSTVAKANTIE-ACTIE!! Van maandag 15-10 t/m zondag 21-10-2012 1 x Entree 1 x Patat met saus 1 x Limonade

voor

DIVERSE KLEUREN

NU 119.95

CIRCLE OF TRUST DAMES CHINO’S

CHINO’S

DIVERSE KLEUREN

STRETCH COTTON DIVERSE KLEUREN

NU 79.95

NU 89.95

€ 5,50

SHIRT TAILORED FIT

NU 2 VOOR 129.-

T-SHIRT DIVERSE KLEUREN

NU 39.95

GEVELRESTAURATIE? Uithakken (slijpen) voegen - reinigen - impregneren - knipvoegen - metselwerk - schoorstenen. Gratis advies en prijsopgave. Tel. 06-20897322.

DAMES SNEAKERS

VANAF 149.95

• STRATENMAKER voor

uw tuin of oprit. Ruim 30 jaar ervaring. Leveren van alle materialen. Schuttingen. Ook voor kleine reparaties en afvoer. Tegen scherpe prijzen. Tel. 06-20897322.

DIVERSE KLEUREN NORMAAL 89.95

CUCKOOS NEST

GEDIPL. SPORTMASSEUR heeft tijd voor uw spieren. Ook aan huis. Tel. 06-10857567. € 30,- p.u.

WESPEN, PLAAGDIEREN, dienstverlening. Tel. SNUFFELMARKT 06-54948365 / 070-5115927. ROELOFARENDSVEEN vofroessinghvaniterson.com

Valkenburgseweg 70 - Katwijk a/d Rijn - (071)4027000 email: info@maritiemcentrumrijnzicht.nl

TASSEN

NU 69.95

DANIEL SNIJDERS STRATENMAKERS voor het aanbrengen van alle soorten bestratingen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave: 0174-213809, info@ danielsnijders.nl

✔ Bij ons kunt u uw sloep, vlet en sportboot zowel binnen als buiten stallen ✔ Beter voor uw boot – lakwerk – motor, en veilig ✔ Zelf aan uw boot werken in overleg mogelijk ✔ Haal- en brengservice mogelijk ✔ Ook voor totaal onderhoud van uw boot

COWBOYSBAG

PONCHO’S

• •

TAILORED FIT NORMAAL 99.95

www.tcdekampioen.nl.

SHIRT

VANAF 59.95

• Lekker toerfietsen vanuit • Te huur STUDIO centrum Wassenaar en Voorschoten? Wassenaar. Living, keuken,

Versnellingsbak: Handgesch., 6 versn.

WWW.haaSnooTmodE.nL

WERELDDAGEN

SECOND TIME FUN Waarom nieuw kopen als er bij ons z.g.a.n. hangt? Noordwijk, Schoolstr. 52. Woensd. t/m zaterd. 11-17 uur. Tel. 071-3610128.

Vuil tapijt? Laat het START KINDERVLINvakkundig reinigen of huur Mr. Steam. Gratis thuisbe- DER YOGA 22-10. Info: zorgd. Tol Steam Interieur- 071-4017403. Kinderatelier verzorging, tel. 070- Start 9-10. Tel. 071-4017403. 5116612. Gezocht: NANNY voor 2 Dak herstellen? Bouma/ kind. Elke wo+do of do+vr Grundeken bellen! 5114674- totaal 10 u/wk 13.30-18.30 5118394. Uw dak-specialist! u., in schoolvak. v.a. 7.30 u. Auto + ref. vereist. Tel. Vwo-, havo, mavo, 06-46433257 (na 19 u). vmbo-leerlingen: huisTe koop: BOX, ledikant werkbegeleiding/bijles aangeboden door ervaren A/B en kinderstoel € 75,-. Tel. student. Tel. 071-5616768. 071-5416356.

VANAF VANDAAG GRENZELOOS VEEL VOORDEEL

SHIRT TAILORED FIT DIVERSE KLEUREN NORMAAL 89.95

NU 2 VOOR 129.-

JACK LEER BRUIN NORMAAL 399.-

Zaterdag 13 + zondag 14 okt.

10-16 uur De Lasso 24, Roelofarendsveen De gezelligste markt van de Randstad!

NU 299.-

CHINO DIVERSE KLEUREN NORMAAL 99.95

NU 2 VOOR 150.-

info/reservering 071-3312067 www.snuffelmarkt.nu SBStext pag. 637

Adenta tandprothese Specialist

KOSTUUM NORMAAL 499.-

NU 349.-

en ekering

rz

Alle ve

KOSTUUM VAN 299.- VOOR 249.-

2 VOOR 399.• Natuurgetrouwe kunstgebitten • Kunstgebitreparaties

Klaar terwijl u wacht! Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

www.tandenwinkel.com

COLBERT

altijd een belevenis!

Zwem- en recreatiebad Poelmeer www.poelmeer.nl

NU 169.-

DIVERSE KLEUREN NORMAAL 199.95

NU 150.-

LIKE US FOLLOW US

Voorstraat 14 | 2225 ER KATWIJK AAN ZEE | 071 - 40 14 417 | www.haasnootmode.nl

ZONNEPANELEN OEGSTGEEST B.V.

BLAUW VISGRAAT NORMAAL 229.-

SCHOENEN

> Rendabele

investering

Interesse?

Maak vrijblijvend een afspraak:

(071) 40 12 809 Torenstraat 20 - 2225 EH Katwijk - info@houwaard.nl

Nú tot € 650,- subsidie! Bel nu voor een offerte om subsidie aan te vragen!


oegstgeester courant

Oegstgeestse kunstenares exposeert in Katwijk

s e m t e h n a V

WoensDag 10 oKtoBer 2012

CULTUUR

Unieke kunstmarkt in woonhuis

Art Fair Ampijoloe druk bezocht

Na een jaar leegstand heeft de oude praktijkschool ‘De Rijn’, aan de Commandeurslaan te Katwijk, weer een nieuwe bestemming. Ouwehand Bouw Groep verhuurt deze ruimte tijdelijk aan een aantal kunstenaars. In ruil daarvoor passen zij op het gebouw. Zij organiseren in deze school op 13 en 14, 20 en 21 oktober aanstaande een expositie genaamd: ‘Kunst in Leegstand’. Bezoekers zijn op deze vier dagen van harte uitgenodigd tussen 12.00 uur en 17.00 uur

VERS

N-H kaas zacht gerijpt

3 maanden gerijpt. Vers van het mes. 500 gram

Boeren kaas Belegen

6 maanden gerijpt op de boerderij. Vers van het mes 500 gram

5.49

6.99

Wij mogen met trots zeggen dat onze winkel behoort tot een van de vijf beste Food-speciliteiten winkels van Nederlands

Fromagerie du Patron Winkelcentrum Lange Voort Oegstgeest tel. 071-5237400 www.dupatron.nl

Hester Scheltens hield in haar woonhuis aan de Rhijngeesterstraatweg een art fair met werken van achttien beeldend kunstenaars. De veelzijdige kunstmarkt op zaterdag en zondag 6 en 7 oktober werd goed bezocht. Op haar website www.ampijoloe.com vertelt Hester over de kunstenaars en hun werk, maar ook over de wijnpresentatie en de heerlijkheden die er waren. (Tekst en foto: Wil van Elk)

Kunst van Ans van Brussel

Om mensen de gelegenheid te geven nog éénmaal de school van binnen te zien en om te tonen wat er zoal gemaakt wordt achter de deuren, organiseren Jacomien le Maître, Ineke Ouwehand en Oegstgeestenaar Ans van Brussel een expositie. Er zijn ook andere kunstenaars uitgenodigd om hun werk te presenteren, namelijk Nelleke van Rijn, Annelien Montsma, Marie José Holtgrefe en Frank Durand. De expositie is heel gevarieerd. Te zien zijn: beelden van steen en hout, objecten van staal, glas en andere materialen. Collages, schilderijen, krachtschilden en ruimtelijke installaties. Kortom, genoeg te zien voor de kunstliefhebber. In deze expositie hebben de kunstenaars allen een geheel eigen stijl en visie. Hun werk gaat een eigen relatie aan met de ruimte in het pand, die ontdaan is van het normale interieur. Dat maakt de expositie extra interessant. De kunstenaars willen het maatschappelijke belang van leegstandbeheer onder de aandacht brengen. Het is een kweekvijver voor startende bedrijven, kunstenaars en ideële groeperingen. Bovendien is het een succesvol instrument om vandalisme en verval tot een minimum te beperken. Mochten er meer eigenaars van leegstaande panden zijn, die graag ‘Kunstoppassers’ willen plaatsen, kunnen zij zich melden bij: kunstinleegstand@hotmail. com

Wandelen langs de grenzen

Op zondagmorgen 14 oktober van 10.00-12.00 uur wandelt het Milieu Educatiecentrum (MEC) in Haaswijk in het gebied onder de hoogspanningskabels. Omdat daar niet gebouwd wordt blijft het er lekker rustig. Deelnemers lopen door een stuk van de Morsebel, door het Jan Wilspark en het Jan David Zocherpark. “We komen langs slootjes met waterplanten en Wilgenlaantjes. Ook hier treft u weer onverwachte plekjes”, aldus de organisatie. Verzamelen om 10 uur bij het bushuisje (waar de bus een rondje maakt) aan het einde van de Kleyn Proffijtlaan. Voor meer informatie zie: www.mecoegstgeest.nl. Opgeven is niet noodzakelijk maar wel prettig. Dit kan per email: info@mecoegstgeest.nl

Huisgemaakt patisserie-ijs op een stokje

100% natuurlijke smaken van pure grondstoffen. Een krokant jasje van bijzondere chocoladesoorten.

AANBIEDING 4 stuks € 10.-

Vriendschap in de tweede levensfase Hoe vaak horen we niet: Zeg me wie uw vrienden zijn en ik weet wie u bent. Of: Familie is belangrijker dan vrienden. Of: Nee, op oudere leeftijd maak je geen vrienden meer, zeker niet als je niet meer werkt. Of: Ouderen verliezen hun contacten en zijn daarom eenzamer dan jongeren. Zo kunnen we nog wel een poosje doorgaan. We zijn het er mee eens of niet. In elk geval blijkt de laatste tijd dat het onderwerp vriendschap veel aandacht krijgt (Boekenweek!). Over het hebben en maken van vrienden in de tweede levensfase organiseren de ANBO, KBO, PCOB en RADIUS SWOO een themamiddag. Mevrouw dr. Nan Stevens, oud hoogleraar aan de VU en staflid van de Radboud Universiteit, wil

Taartje van de week: Charlotte russe

(vanille mousse met frambozen compote) 50 van € 24.50 nu voor

€ 19.

ons deze middag haar bevindingen vertellen. Zij doet sinds 1992 een groot onderzoek naar vriendschap bij 3000 senioren. Duidelijk blijkt dat ouderen met een goed sociaal netwerk, zich beter en gezonder voelen dan anderen die dat missen. Ook spreekt zij over vrienden met een grote V en met een kleine v. Na haar inleiding zal zij met de aanwezigen in ‘interactie’ op vragen en stellingen ingaan. Iedereen is welkom. Datum: 19 oktober Plaats: Grote kerkzaal- Gemeente Centrum Tijd: 14.30 uur (zaal open 14.00 uur), pauze: 15.10 uur, sluiting: 16.30/17.00 uur (hangt een beetje af van het enthousiasme) Toegang gratis.

Tsjechische les LEIDEN - BplusC start op woensdagavond 31 oktober weer met een beginnerscursus Tsjechisch. In 24 lessen van anderhalf uur leren de deelnemers een eenvoudig gesprek voeren en teksten lezen. Docente is drs Martina Smit-Rihova, die uit Praag komt en een jarenlange ervaring heeft als docente in deze taal. De lessen worden gegeven in het schoolgebouw van het Da Vinci College in Leiden, vlakbij het Centraal Station. Aanvang: 20 uur. Inschrijving: 308 euro. Informatie tel. (071-) 5212981. www.BplusC.nl.

De Kempenaerstraat 37 Tel. 071-5283212

Hollandse Lamsbout Burgemeester Lenferink zingt met duizenden jaren levenservaring LEIDEN – Burgemeester Lenferink van Leiden zong op 3 oktober aan de Zoeterwoudsesingel met dames en heren die duizenden jaren levenservaring hebben. Op uitnodiging van de Rotary Clubs van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude, en gastvrij ontvangen door De Lorentzhof, proefden zij de sfeer van Leidens Ontzet. De senioren – in leeftijd variërend van 74 tot 89 jaar – kregen in en rond Woon- en Zorgcentrum de Lorentzhof aan de Zoeterwoudsesingel de 3 oktober van hun leven. Na door leden van Rotary thuis te zijn opgehaald, werden de gasten met koffie en gebak ontvangen in De Lorentzhof om vervolgens een originele hutspotmaaltijd te nuttigen voordat zij in een speciale tent op

de stoep van de Zoeterwoudsesingel plaats namen voor de optocht. Haring, wittebrood en advocaatjes, muzikanten binnen en buiten brachten hen in de juiste stemming. De meeste senioren zijn nog zelfstandig wonend, maar niet meer in staat zelf naar de optocht te gaan kijken. Dankzij de samenwerking van Rotary en De Lorentzhof zaten zij nu eerste rang en beschut door tenten aan de Zoeterwoudsesingel. Voor veel deelnemers ging dankzij 3Octobary een lang gekoesterde wens in vervulling: nog één keer genieten van het 3 oktoberfeest en de optocht zien. Een deelneemster liet zich ooit ontvallen tot Maria te hebben gebeden om dit feest nog eens te mogen meemaken. (Foto: PR)

Het te dikke paard van Oegstgeest en andere brandweerverhalen Het gedenkboek over de geschiedenis van 300 jaar vrijwillige brandweer in Oegstgeest bevat prachtige anekdotes. Eén daarvan, uit de 19e eeuw, willen we de lezers niet onthouden. Fabrikanten van brandspuiten zitten in die tijd niet stil en tal van innovaties zijn het resultaat. Regelmatig sturen zij reclamemateriaal naar de diverse gemeenten, zo ook naar Oegstgeest. Tijdens de raadsvergadering van augustus 1884 pleit burgemeester Terwee voor de aanschaf van een nieuwe brandspuit, omdat de oude onvoldoende is gebleken tijdens een recente brand en de brandspuit van Rijnsburg het veel beter had gedaan. Hij stelt voor om een vierwielige brandspuit aan te schaffen bij de firma Bikkers & Zn. Lang wordt in de raad gedelibereerd of het er één met twee of met vier wielen moet zijn, maar uiteindelijk wordt besloten om eerst zelf naar de fabriek in Rotterdam af te reizen en pas dan de keuze te bepalen. Na het bezoek aan de fabriek ontvangt de firma Bikkers & Zn de order van de gemeente Oegstgeest voor een nieuwe brandspuit. De keuze is gevallen op een zuigpers brandspuit met twee cilinders, die ƒ 940,- zal gaan kosten. De spuit is gemonteerd op een wagen met twee hoge wielen inclusief bok en lemoen voor het paard. Een lemoen is een tweearmige disselboom waar het paard tussen gespannen wordt om de wagen te trekken. Maar wat blijkt? Het paard waar de brandweer gebruik van maakt blijkt te dik en past niet in het lemoen! De gemeente wil dat dit probleem kosteloos opgelost wordt maar de firma Bikkers blijkt het daarmee volgens een brief van november 1884, die bewaard is gebleven, niet eens. Zij schrijven: ‘… Indien wij hadden kunnen vermoeden dat bij u dikkere paarden dan in

Zeeland gebruikt worden, dan hadden we zeker de afmetingen van het lemoen gevraagd.’ Het lemoen gaat uiteindelijk terug naar de fabriek en zal voor een brandspuit met minder dikke paarden gebruikt worden. De plaatselijke wagenmaker J.W. Rübenkamp maakt voor ƒ 22,- een nieuw lemoen, zo lezen we. Dit is slechts één van de leuke anekdotes die te lezen is in het boek over de geschiedenis van 300 jaar Vrijwillige Brandweer Oegstgeest. Voor de productie van het boek, waarvan het de bedoeling is dat het aan het eind van het jaar verschijnt, wordt op dit moment binnen de Oegstgeester gemeenschap om donaties gevraagd om de uitgave mogelijk te maken. Een tiental particulieren en evenzoveel bedrijven hebben tot nu toe positief gereageerd op het verzoek om een bijdrage. Toch blijkt het moeilijk om bedrijven te overtuigen dat iedere bijdrage, hoe klein ook, zeer welkom is. En dat, terwijl iedereen in Oegstgeest op ieder uur van de dag kan rekenen op de

onmiddellijke inzet van de vrijwillige brandweerlieden. Uit interviews met huidige brandweerlieden die ook in het boek opgenomen zijn, blijkt dat er ook veel verwarring bestaat over wat de brandweerlieden wel en niet doen. “De brandweer is een vergaarbak. We worden voor van alles en nog wat gebeld, tijdens ons gewone werk, tijdens de avonduren of in de nacht; we zijn allemaal vrijwilligers, maar dat wil niet zeggen dat het vrijblijvend is wat we doen. Ongelukken op de rijksweg, ontwortelde bomen, een kat in een boom, drie olifanten in een sloot – echt gebeurd, ze waren van een circus – een auto te water, een boom die op omvallen staat, afgewaaide dakpannen: niets is ons te gek. Maar sommige mensen hebben geen enkel idee dat we dit allemaal vrijwillig doen. Komen we ’s nachts om twee uur bij een flat aan de Frans Halslaan voor een melding over wateroverlast. Krijgen we van omwonenden te horen: ‘Jullie zijn zeker aan het oefenen?’ Ze hebben

geen idee. Alsof je voor je lol midden in de nacht aan het zwoegen bent.” “Of zoals in Poelgeest waar we een keer vanwege problemen met de riolering kwamen. De hemelwateren vuilafvoer liepen door elkaar. Bij een aantal mensen kwam het rioolwater naar binnen zetten. Sta ik midden in de nacht in de regen te ploeteren, komt er een bewoner naar me toe: ‘Lucky guy, hier heb je een dweil’. Dan denken ze dat je een professioneel schoonmaakbedrijf bent. Maar ik heb geen twintig waterstofzuigers op de wagen, we moeten het allemaal provisorisch oplossen. Die man moet zijn eigen water wegwerken. Kijk, het huis van de buurman, die op dat moment met vakantie was, stond ook onder water. Dat is een ander geval. Daar gaan we dan natuurlijk wél de boel schoonmaken.” Het brandweerboek gaat ruim 100 pagina’s tellen. Om publicatie mogelijk te maken is de brandweer nog steeds op zoek naar bedrijven of particulieren die een financiële bijdrage aan de productie willen leveren. De naam van iedere donateur wordt opgenomen in het boek en bij een minimale donatie van €50,ontvangt u in ruil het boek na verschijnen gratis. Bij bedragen vanaf €250,- wordt ook het logo van het bedrijf of de organisatie opgenomen. Oud Oegstgeest stuurt op verzoek graag een factuur. Stuur voor meer informatie een mail naar redactie@ oudoegstgeest.nl of aan paul.termorshuizen@brandweer.vrhm.nl. Direct doneren kan ook. Maak dan een bedrag over op rekeningnummer 56 69 41 538 t.n.v. Vereniging Oud Oegstgeest onder vermelding van ‘brandweerboek’ en uw adres. Men krijgt u dan een ontvangstbevestiging.

Heerlijke Hollandse lamsbout met en zonder been verkrijgbaar. Ideaal om in de oven te bereiden, vraag uw verkoper naar de juiste braadtijd en serveertips Alleen deze week

500 gram

€ 7,75

Bezoek onze site Bekijk onze cateringmogelijkheden op

www.vdzalm.nl Winkelcentrum Lange Voort T 071-5175535 Winkelstraat De Kempenaer T 071-5173707

Broodje Lambada

Oerbroodje met rucola, lamsham, gedroogde tomaat en pijnboompitjes

€ 5.00

����� ���������t ���

���

Herfst Salade

Gemengde groene sla, komkommer, tomaat, warme spekjes en champignons, walnoten, pijnboompitjes en croutons 50 incl. mandje brood

€ 10.

Wij bezorgen ook lunches aan bedrijven! De Kempenaerstraat 43B - Oegstgeest (071) 514 16 16 www.hetbeleg.nl

Koffieochtend Regenboogkerk Op vrijdag 12 oktober is er de maandelijkse koffieochtend in de Regenboogkerk aan de Mauritslaan te Oegstgeest. Iedereen is van harte welkom om 10.00 uur. De bijeenkomst staat open voor gemeenteleden en niet-gemeenteleden en is bedoeld om elkaar te ontmoeten. Mevr. C. Visee, al 30 jaar werkzaam in de jeugdgezondheidszorg, wil deze keer graag gaan vertellen over de preventieve gezondheidzorg bij baby’s en peuters, die eigenlijk al voor de geboorte begint. Ze legt uit

wat de basistaken zijn om een gezonde jeugd te waarborgen en hoe dit is veranderd in de loop van de tijd. Ook stelt ze de vraag: wat zijn de uitdagingen van nu en hoe gaan we ermee om? Wanneer het moeilijk is om zelfstandig naar de kerk te komen, dan kan men voor vervoer contact opnemen met mevr. H. Nijhoff-Kars, tel.nr. 5156715 of mevr. J.C. van Cuilenburg-Pasma, tel.nr. 5170435. Graag een dag van tevoren even bellen.


W T B u o Wa t n ? g n i g o h r ve

SPECTACULAIRE RA EXT

OPRUIMING

OP = OP

30% % 0 2 % 10% 20% 0 1 10% 20% 3 10% 20% 30 EXTRA 10% 20% VOORDEEL! 10% 20% 10% 20% 3 10% 20% 30%3 WE STARTEN 10% 20% 10% 20% 30% DONDERDAG 10% 20% 30% 20% 30 11 OKTOBER 10%10% 10% 2020% VANAF 10% 20%% 10% 203 % 09:30 UUR!!! 10% 20 10% 20% KOOP NU 1 0% 20% TOPKWALITEIT 30% VOOR LAGE PRIJZEN! 10% 20% 30% 4 % 0 3 % KOM SNEL, WANT 0 2 % 0 1 40 % 0 OP IS ECHT OP! 3 % 0 2 % 10 10% 20% 30% 10% 20% 10% 20% 30 Wij gaan ons per 1 november 2012 aansluiten bij een nieuwe, landelijke beddenformule. Dit doen wij om u als klant nog beter van dienst te kunnen zijn en u een nog beter advies op maat te kunnen geven.

Vanwege deze verandering gaan veel producten zoals matrassen, bedden en bedtextiel van de bekende topmerken weg voor heel aantrekkelijke prijzen!

l a a m e l e h Betaal

W T B n gee ken* u e k w u r e ov

EN

21% Indesit

BTW

*

biaa13xdr koel/vriescombi, energieklasse A+, rvs uitvoering

NU e 4.995

Bosch

smv50m60 inbouwvaatwasser, 46 dba, timer

Hoogglans witte keuken met kastenwand 180 cm + kook-spoel eiland 245 cm. Incl. combimagnetron, kookplaat, afzuigkap, vaatwasser, koelkast.

e 499 * vraag naar de voorwaarden

GE

e 333

Bosch

wtw84360 condensdroger, warmtepomp droger, a klasse, beste koop

e 599

NU e 5.350 Moderne ruime hoekkeuken 270 cm x 330 cm. Incl. oven, kookplaat, afzuigkap, koelkast, vaatwasser.

GE

EN

21% BTW

*

LG

F1481QDP Isometric wasautomaat, 1400 toeren, 7 kg inhoud, direct drive motor 10 jaar garantie

e 444

Bekijk al onze openingsacties op www.bemmel-kroon.nl

Den Haag | Neckar 24 | 2491 BD Den Haag | 070-3206065 | Zoeterwoude/Rijndijk | Hoge Rijndijk 269 | 2382 AN Zoeterwoude/Rijndijk | 071-5812020 Cruquius | Cruquiusplein 50 | 2142 EV Cruquius | 023-5483060 | Zoetermeer (geen keukens) | Dorpsstraat 136 | 2712 AN Zoetermeer | 079-3163904

Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 9.30 - 17.00 uur

Verzilver uw goud! De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor.

Leeuwarden

Goudwisselkantoor is eigendom van familie de Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de

Emmen Alkmaar

goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor is

Zwolle

geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we waar

Haarlem

het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs. Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie.

Katwijk

Amersfoort Apeldoorn

Den Haag

Goudwisselkantoor

Utrecht Rotterdam Nijmegen

ud, zilver en munten • 25 jaar ervaring in go ijblijvende taxatie • een deskundige en vr nk indien gewenst per ba of g lin ta be te an nt co • de taxatie • discrete ruimte voor en van goud en zilver • advies in het belegg

Groningen

Klaaswaal

Breda Goes

Den Bosch Eindhoven

Heerlen

Enschede


oegstgeester courant

WoensDag 10 oKtoBer 2012

SPORT

Collectief UDO wint van SJZ (1-2)

ASC niet verder dan doelpuntloos gelijkspel De thuiswedstrijd tegen Roodenburg heeft ASC niet gebracht wat het hoopte: een overwinning en mee blijven draaien in de top. Dat laatste kan genuanceerd worden, omdat ook koploper Van Nispen had verloren. De averij bleef dus beperkt. “Ik beaam dat we in de eerste helft zeker niet in goeden doen waren. Te veel lange halen naar voren zonder dat de aanval voor echt gevaar kon zorgen vanwege het stugge verdedigen van Roodenburg”, meldde trainer Raymond Noordam na afloop. Hij zag dat de Leidse tegenstander zowel in de eerste helft als in de tweede rondgang regelmatig kansen kreeg om doelman Ragnar Oosterhoff te verschalken. “Wij echter kregen zeker drie 110 % kansen. Als je er daar niet één van maakt dan roep je het onheil over je af ”, concludeert hij. Hij verwees naar de twee keer dat Oscar Meijer oog in oog met de keeper stond, maar hem niet wist te passeren.

Ook Ward Croft en Ruben Dutrieux misten goede kansen. Deze mogelijkheden ontstonden wel in de tweede helft toen ASC nadrukkelijker bij het doel van Roodenburg kwam. Met name in de eerste 30 minuten verloor ASC vaak de slag om het middenveld. De Leidse formatie veroverde veelvuldig de bal en was het aanvalskwartet veel te vinden in het strafschopgebied van ASC. De afronding miste scherpte waardoor ASC de tegengoal bespaard bleef. Dit spelbeeld was ook bepalend in de eerste 10 minuten van de tweede helft. Door het uitblijven van doelpunten bleef de wedstrijd interessant. “Voetbaltechnisch gezien was het allemaal niet best vanmiddag”, concludeerde Raymond. De spanning en bezieling van beide ploegen hielden volgens de trainer de wedstrijd levendig. “Helaas bleef de winnende goal uit. Alle reden dus om de eerstvolgende wedstrijd tegen Van Nispen er alles aan te doen om te winnen, want dan blijf je op koers”, besloot Raymond.

De start van de loop in 2011 (foto:PR)

WAKZ-loop 2012

Rennen door ziekenhuis Leiden - Op zondag 21 oktober wordt er voor het Willem-Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ) een loop georganiseerd. De route gaat door het LUMC en over het Bio Science Park. Er zijn aparte onderdelen voor kinderen, gezinnen en volwassenen. De kinderen lopen 1 of 2 kilometer en kunnen deelnemen aan de gezinsloop (t/m 5 jaar), de kinderloop (6 t/m 8 jaar) of de loop voor kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar. Voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar is er de ‘grote’loop, en kan met kiezen uit 5, 10 en 15 kilometer. Op initiatief van de sportschool Sport2Bfit wordt deze loop, wegens het succes van vorig jaar, voor de derde keer georganiseerd. Dit jaar is de loop weer groter van opzet en zijn er vele bedrijven in Leiden, met accent op het Bio Science Park, en scholen in de regio benaderd om mee te doen. Sponsors zijn nog steeds zeer welkom. Meedoen aan de WAKZ Loop be-

tekent dat het Willem-Alexander Kinderfonds wordt ondersteund, maar ook dat een ieder zijn gezondheid verbetert door in beweging te komen. En wat is er mooier om gezamenlijk in actie te komen voor het ernstig zieke kind. De dag wordt muzikaal opgeluisterd en er zullen vele activiteiten op de start/finish locatie plaatsvinden. Er zijn prijzen voor de beste lopers in elke categorie en er zal een loterij zijn op startnummer. Het startschot zal gegeven worden door een bekende Nederlander. Aanvang WAKZ Loop is om 11.00 uur vanaf parkeerlocatie C van het LUMC. Kosten: WAKZ-kinderloop € 3,00 bij voorinschrijving en € 5,00 op 21 oktober. WAKZ-Loop € 7,50 en bij voorinschrijving en € 10,00 op 21 oktober. Inschrijving: via www.inschrijven. nl Informatie: www.willem-alexanderkinderfonds.nl

Vijf weken op rij was UDO aan het einde van de zondagmiddag de partij met lege handen. Ondanks goed voetbal werden al die wedstrijden verloren en ondanks die verloren wedstrijden bleef het geloof in eigen kunnen fier overeind. Tegen SJZ werd afgelopen weekend loon naar werken behaald.

Op de foto: staand: Lobke, Mieke, Eva, Daan en Mitchell. Liggend: Melanie en Marc. (Foto:PR)

G-Basketbal gestart bij BVO Het idee was er al een paar jaar, maar het duurde even voordat het de ook uitvoering kreeg: de start van een G-basketbalteam bij Basketballvereniging Oegstgeest (BVO). Een team voor kinderen tussen 8 en 15 jaar met een verstandelijke beperking. Bij de basketballverenigingen in de Leidse regio was wel al sprake van een rolstoel-basketbalteam (in Leiden), maar er was nog geen aanbod van G-basketbal, terwijl er wel een behoefte bleek te zijn. Toen ook een geschikte trainer haar aantreden deed in de persoon van Mieke van Eenbergen, was de start van een G-team een feit. Begin september vond de eerste training plaats. Mieke wordt bij de training onder-

steund door Lobke Schreuder en Eva Groeneveld, beiden zelf enthousiaste basketballers. Op dit ogenblik bestaat het team vier spelers: Melanie, Daan, Mitchel en Marc. Daan was al actief bij BVO en is blij dat hij nu bij het G-team kan spelen en assisteren. Melanie is groot fan van ZZ-Leiden en met name het rennen, zelf dribbelen en lopen van lay-ups zijn haar grote drijfveer. Mitchel is gescout door Mieke en vindt vooral het samen spelen leuk. Hij is supersnel dus dat is zeker handig op het basketbalveld. Marc wil graag zijn grote broer achterna die in het eredivisieteam onder de 18 speelt bij ZZ-Leiden, dus oefent er wat op los en was zelfs aanwezig bij de basket-

balclinic van ZZ Leiden on Tour, afgelopen donderdag in De Cuyl. De kinderen hebben ongelooflijk veel plezier, gaan al met stappen vooruit en verlaten de wekelijkse training voldaan en met rode wangen. “Lijkt basketbal jou ook een leuke sport, wie weet is het G-team van BVO wat voor jou. Kom dan vrijblijvend een keer meetrainen. Het team traint op vrijdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in de gymzaal in Poelgeest (bij de brede school De Vogels). Wil je eerst meer informatie neem dan contact op met Soraya Creyghton, de ‘moeder’ van het team, door een mail te sturen aan secretaris@bvoegstgeest.nl,” aldus de enthousiaste trainer.

UDO begon agressief aan de wedstrijd. SJZ werd vastgezet op eigen helft en bestreden met de eigen ‘wapens’. Namelijk de inzet. UDO gaf de spelers van SJZ geen kans om de opbouw te verzorgen. Steeds was er een UDO voet of hoofd te vinden die SJZ het rondspelen onmogelijk maakte. De beste kansen waren in de eerste twintig minuten dan ook voor UDO. Maar het scoren blijft voor UDO moeilijk. En als dan ook nog het beetje geluk ontbreekt dat je eigenlijk nodig hebt om een wedstrijd te doen kantelen dan wordt het moeilijk. Gelukkig voor UDO was scoren ook voor SJZ moeilijk. Want ook SJZ kreeg kansen. Vlak voor rust zelfs tot tweemaal toe een haast een niet te missen kans. Maar ook hier bleek het doel niet te vinden. In de tweede helft zette UDO het felle spel door. De SJZ-ers werden steevast stevig maar correct gewezen op het feit dat UDO de bal wilde hebben. En dat collec-

tief van UDO slaagde uiteindelijk met glans. Eerst was het Daan van Moorsel die een kogel afvuurde. Het geluk ontbrak want de kruising voorkwam een doelpunt. Even later, in minuut 58, was het Rens van der Spek die goed doorliep en op aangeven van Matthew Tamaela de 0-1 kon aantekenen. Op dat moment was die voorsprong verdiend en loon naar werken. Tien minuten later werd Daan van Moorsel aangetikt in het strafschopgebied. Alhoewel voor een dergelijke overtreding vaak geen strafschop wordt gegeven was scheidsrechter te Hennepe resoluut. Tobias Schaafstra schoot de strafschop onberispelijk binnen, 0 – 2. Na dit doelpunt rechtte SJZ de rug. Er kwam wat meer druk op het doel van de uitstekend keepende Patrick Noort. Dat leidde tot een mooi doelpunt van Arthur Schiebroek. Schiebroek wipte de bal perfect over de kansloze Noort in de verre hoek in eigen doel (1 – 2). SJZ drong hierna verder aan. Het creëerde niet veel kansen maar het maakte de wedstrijd bloedspannend. Het was de wedstrijd zoals gezegd van het ‘collectief UDO’. Het blijft een genot om naar die jonge spelers te kijken. Zonder iemand te kort te doen kwam daar vandaag weer een jonkie bij. Boris Breebaart speelde een uitstekende wedstrijd.

Goed weekeinde voor Pecos Toen Pecos eerder dit jaar tot de Oegstgeester Vereniging van het Jaar werd gekroond, introduceerde de jury het begrip ‘breedtetop’. Dit weekend toonde de tafeltennissers zich weer van hun breedste kant.

Mini’s uit Oegstgeest en de regio beleefden een sportieve dag. (Foto: Robs Reality/Rob van Hilten)

350 volleyballende kinderen in De Cuyl

Pecos 1 speelde gelijk tegen Scylla 2. De door ziekte geteisterde Tony Nader verscheen wel achter de Leidse tafel, maar kwam niet tot scoren. Gelukkig waren Tan Anran, met drie zeges, en René Waterreus, met twee, wel in hun normale doen. De licht teleurstellende 5-5 brengt de koppositie van Pecos in de eerste divisie niet in gevaar; achtervolger Herwaarden verloor met 7-3 en meldt zich zaterdag met vijf punten minder in de Voscuyl voor de onderlinge ontmoeting.

Jop van der Wiel won twee partijen tegen Bergeijk. (Foto H. v. Gijzen)

Tennis voor kids Ad Vreeswijk geeft in Poelgeest een voorbereidende tenniscurcus voor kinderen tussen de 4 - 9 jaar op de maandag- en dinsdagmiddag tussen 15.15 - 16.45 uur vanaf 22/23 oktober. Het zijn 10 lessen van 45 minuten die worden afgesloten met een diploma na 20 lessen. Kosten zijn 80 euro incl.materiaal zoals tennisracketleen. Bij aanmelden leeftijd en voorkeurstijd opgeven. Ad.Vreeswijk@telfort.nl info: (071) 515 63 84 of 06-244 11 229

De reserves spelen ook eerste divisie en wonnen knap met 7-3 thuis van Dordrecht. Ronald Rijsdorp legde met een formidabele hattrick de basis. Samen met Youri Soons pakte hij nipt het dubbel en dat was het kantelpunt in de wedstrijd. Maroun Nader pakte vervolgens zijn twee tegenstanders in met mooi spel en Soons won eenmaal. Waar een strijd tegen degradatie was verwacht zijn dit welkome bonuspunten. Tot nu toe verloor Pecos 2 alleen van de kampioenskandidaten Scylla en Hilversum, en het heeft hekkensluiter Red Stars nog voor de boeg.

Pecos 3 kent een wisselvallig seizoen, maar staat na de 8-2 overwinning op Bergeijk weer bovenaan in de tweede divisie. Paul Kruyt en Jop van der Wiel speelden sterk en wonnen ieder tweemaal. Beiden verloren nipt van kopman Bottram. Ted van den Berg speelde prima en versloeg al zijn tegenstanders. Zaterdag wacht concurrent Renata en daarna kan de stand na de eerste competitiehelft worden opgemaakt. Uitslagen jeugd: Pecos 1-Vriendenschaar 1 2-8, Pecos 2-Treffers 2 7-3, Pecos 3-SVN 3 3-7.

Op 6 oktober organiseerde volleybalvereniging VCO een groot minivolleybaltoernooi in Sporthal de Cuyl in Oegstgeest. Ongeveer 350 mini’s, verdeeld over meer dan 60 teams van 9 verenigingen uit gemeenten rondom Oegstgeest, beleefden een sportieve en energieke dag. Mini’s zijn kinderen tussen de 6 en 12 jaar die net beginnen met volleybal. Ze spelen met een speciale minibal die zachter is dan een

gewone volleybal en staan met 4 spelers in het veld. Het verloop van het toernooi was wederom prima. Dat kwam aan de ene kant door de strakke organisatie, door onder andere Renske Geuring-Marijt, aan de andere kant liep alles op rolletjes dankzij de tientallen enthousiaste VCO-leden en mini-ouders die als vrijwilliger meehielpen aan het toernooi. www.volleybalcluboegstgeest.nl

Zaterdag 10 oktober in het Thorn Tafeltenniscentrum Pecos 1 – Herwaarden 1, Pecos 4 – VVV 1.

Fiks onderuit tegen koploper Alphen liep zondag achter de feiten aan (foto: E. Patijn)

Jeugdige goals Leiden Opnieuw een zonovergoten herfstdag als decor voor de zesde wedstrijd van het eerste damesteam van de Leidsche en Oegstgeester Hockey Club. Net als vorige week in de uitwedstrijd stonden vele trouwe volgers in het zonnetje langs de lijn. De bezoekers kwamen deze week uit Alphen. Vorig seizoen deed Alphen lang mee in de top maar dit seizoen kent het team een moeizame start. Leiden was er uiteraard op gebrand het puntverlies van de afgelopen week recht te zetten. Reeds na één minuut dwong de thuisploeg de eerste strafcorner af. Daarmee was gelijk het beeld van de wedstrijd duidelijk: Een aanvallend Leiden en Alphen dat stand probeerde te houden. Ook werd al snel helder dat dit Alphen niet het sterke team van vorig seizoen was. Na ruim tien minuten wist Laurien Zeverijn haar eerste doelpunt in Leiden Dames 1 te maken. Uit een strafcorner kwam de bal in de rebound voor haar stick en zonder aarzeling verdween de bal over de doellijn, 1-0. Vrijwel vanaf de af-

slag veroverde Fleur Leinweber de bal en na een mooie loopactie, volgde de pass op Justine van der Beek die met een subtiele touch de keepster van Alphen kansloos liet, 2-0. Kansen en corners volgden maar 2-0 bleek ook de ruststand. Na rust veranderde er weinig in het spelbeeld. Alphen wilde wel maar kon niet genoeg gevaar stichten om de Leidse dames echt te verontrusten. Madelon Wijs maakte de 3-0 uit een strafcorner en daarmee was de wedstrijd duidelijk gespeeld. De thuisploeg verzuimde de score verder uit te breiden, ondanks een overwicht en genoeg kansen en strafcorners. Wat de wedstrijd achteraf vooral leuk maakte was het feit dat alle goals werden gescoord door dames die vorig seizoen nog (deels) in de A1 speelden. Een mooie opsteker om te zien dat bij LOHC de jeugd nu al de toekomst heeft. Eindstand: LOHC Dames 1 – Alphen Dames 1: 3-0 Volgende week speelt Leiden uit tegen Zwart Wit in Breda.

Het is de korfballers van Fiks niet gelukt in Houten te stunten tegen koploper Victum. Na afloop stond er een 19-14 zege op het bord in het voordeel van de thuisploeg dat zich nu een prima uitgangspunt heeft verworven om te gaan voor promotie naar de overgangsklasse, waar het in de zaal al speelt. Door Wim van Tuijl “Trachten het spel van de goede schutters te ontregelen”, gaf Hans Peters zijn ploeg mee. De wil was er wel, maar de praktijk viel anders uit. Met name in de aanval had Fiks moeite met het felle verdedigen van de tegenstanders. Rebound was er nauwelijks, want vrijwel alle duels rond de korfzone gingen verloren. Bovendien was er sprake van weinig creatieve opbouw en kwam het geregeld voor dat Victum door goed voorverdedigen voorkwam dat Fiks gevaarlijk kon worden. Een winstpunt bij Fiks was scoren uit weinig mogelijkheden. Dit voorkwam dat bij rust al sprake zou zijn van een hopeloze achterstand. Een tweede positief punt is de veerkracht. Dit was zichtbaar op meerdere momenten in deze wedstrijd. Na 8-4 liep Fiks op basis van grote inzet in tot 9-7 bij rust. Daarbij

Dominic van Welzen scoort 1-1. aangetekend dat de achterstand kleiner had kunnen zijn als een strafworp in de korf zou zijn beland. Op zich een zeer aanvaardbare tussenstand tegen een opponent die als ploeg een beter geheel vormt en veel raffinement in het spel legt. De nu ontstane tussenstand bood geen enkele garantie voor een gespeelde wedstrijd. Bezieling en een winning will kunnen ingrediënten vormen dat een betere tegenstander toch in problemen kan komen. Na 10-7 gaf Fiks hiervan een duidelijk voorbeeld. De spelopbouw verliep opeens veel beter en vrijwel elke kans werd gepromoveerd tot een doelpunt. In plaats van een grotere voorsprong scoorde Fiks zes maal op rij, zonder dat Victum daar een

wapenfeit tegenover kon stellen. Positief was het gegeven dat bij Fiks de dames het voortouw namen. Rachelle Peters (2), Nadine Peters en Richelle de Mooij zetten in die fase scorend hun stempel op de wedstrijd. Fiks had de achterstand omgebogen in een verrassende 10-13 voorsprong. “Victum was even van slag, maar bleef geduldig en volwassen spelen. Ze bleven erin geloven en scherp aanvallen”, aldus de conclusie van Hans Peters voor het verdere verloop. Binnen drie minuten was de voorsprong verdwenen en vertaalden de Houtenaren het gedegen spel in treffers. Na 15-13 maakte Nadine Peters nog de aansluitingstreffer, maar in de volgende tegenaanval was het gat weer twee. In de slotfase lukte bij de thuisploeg alles en kreeg Fiks alsnog een ruime 19-14 nederlaag te verwerken. De trainer kon zich vinden in de nederlaag die Fiks tegen een betere en completere ploeg aanliep. Wel hoopt hij op winst in de laatste wedstrijd van de eerste helft van het veldseizoen tegen Rapid. Geluk bij een ongeluk verloren de staartploegen ook hun wedstrijd. Fiks A1 boekte een enorme 22-8 zege op Die Haghe A1. Roy Vreeken (7), Youp Coli (5), Tim (3), Jasper Boom (3), Elske van Randwijk, Steffie Roest, Lianne Anholts en Roos Anholts scoorden.

Koster won in Assendelft.

Laurens Koster sluit wegseizoen succesvol af Een mooiere afsluiting van een succesvol wegseizoen kon wielrenner en Oegstgeestenaar Laurens Koster (43) zich niet wensen. Hij won in Assendelft zijn zesde overwinning door de sprint te winnen van de kopgroep waar ook Arthur Rutte en Ruud Bakker deel van uit maakte. Hij kon het in de sprint goed afmaken en kwam met een paar meter voorsprong over de finish bij de sportklassers. Vorige week in Den Haag (Uithof Trias) won hij in een zinderende sprint nipt van Jan Muis. De club Trias bestaat dit jaar 25 jaar dus het was een gekoesterde

droom om die wedstrijd te winnen. De Oegstgeestenaar won eerder dit jaar al in Lisse, Uithoorn, Abbenbroek en Katendrecht (R’dam). De vorm is verbazingwekkend lang goed geweest dit jaar en het lukte dus zes keer om op het hoogste podium te komen. Stuk voor stuk hele mooie overwinningen om in te lijsten, want er was altijd veel strijd met de andere podiumkandidaten afkomstig uit het hele land. “Bijzonder is nu dat mijn kinderen, Valeria en Miguel, langs de kant staan om mij aan te moedigen. Super fanatiek leven ze mee.”


VOOR DE COMPLETE AANPAK VAN UW INTERIEUR ALLES KUNNERS EN ALLES DOENERS

Crème de laCrème

WONINGINRICHTING

MEUBELSTOFFERING

Lijstenmakerij • Het adres voor het schoonmaken van uw schilderijen

Halen en de in brengen le gehe d Randsta

DW KOZIJNEN BESTAAT 10 JAAR!

• Passepartouts in vele kleuren • Groot assortiment eigentijdse foto- en wissellijsten in voorraad

MEUBELSTOFFERING

Stofferen van bankstellen, bejaardenfauteuils, stoelen, enz. Vervangen van singelbanden, veren en schuimpolyether. Gespecialiseerd in het stofferen van kussens, o.a. Eiken, Artifort, Leolux, Gelderlandmeubels.

Kom naar onze vernieuwde showroom. Ook mooi oud worden onze:

Kies kozijnen die ook mooi oud worden

• • • • •

Onze kozijnen voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

BIEZEN, RIETEN, ROTAN, PITRIET STOELEN. OOK HET LIJMEN VAN STOELEN ENZ. Leiderdorp: W.C. Winkelhof 43a, 2353 TV Leiderdorp Tel.: 071 - 5414747

MEUBELRESTAURATIE

Restauratie van kasten, kabinetten, tafels, stoelen enz. Verwijderen van koffiekringen en vlekken van uw meubels. Tevens verwijderen van houtworm, huisboktor, spinhoutkever.

Leiden: Borneostraat 2, hoek Lage Rijndijk Tel.: 071 - 5223866

15 Jaar garantie op de montage en kozijnen !

De fabricage en montage van onze producten worden uitgevoerd door onze vakmensen.

Het recept tegen veroudering komt uit Katwijk!

Gekrakeleerd, verschoten door de zon of hoofdvlekken, reparatie en vernieuwen van lederen kussens, kuipen, zitgedeelten, armleuningen. Opkleuren van leer, verbetet, ren van binnenvullingen en singels. o.a. Eiken, Artifor

Van Zuylen van Nijeveltstraat 1-C 2242 AH Wassenaar

zen we voor ‘verouderingsvrij’. Dat klinkt zo technisch en kil, daarom zeggen

b.g.g. 06 - 45 31 20 18

oud als mensen. Maar zonder rimpels of andere ouderdomsverschijnselen. Hoe oud u ook wordt, de producten van DW leven met u mee. En met de generaties die volgen. U heeft er uitsluitend plezier en gemak van. Dat laten

KLEUREN, MATEN EN STOFFEN!!KLEUREN,

PK

5 - TO 192 5 - TPO K

S G A D S t/m N 0 S G :0 3 O G 1A A Z D r u D u N 0 :0 O 7 N Z t/m t/m!! 1 .0 O :000N 13 13:00 t/mr 14E Z r P uu uur N!! 17:00 uu OPEN!O! 1718.0:000E

2 19

S

LI WA

IND

S

LITEIT SIND WA TEIT S

Wij hebben een auto voor u of Wij zoeken een auto voor u 7.250,8.250,4.250,v.a. 1.250,2.250,1.750,6.950,8.750,9.650,7.250,2.750,4.450,4.400,10.250,8.750,3.650,9.250,8.750,12.750,5.250,1.950,2.850,1.950,10.750,8.750,17.250,2.850,8.750,1.250,13.650,9.750,7.750,2.250,3.750,6.250,6.950,4.750,6.250,15.750,5.950,6.850,6.950,p.o.a. 4.450,2.950,-

2003 2001 2007 2008 2008 2007 2003 2007 2006 2011 2008 2001 2001 2009 2007 2005 2000 2001 2000 nov. 2010 jul. 2009 2011 2003 2009 juli. 2011 2009 aug. 2006 2000 2005 2009 2007 aug. 2002 2004 2008 aug. 2007 2007

Automobielbedrijf

2002 2000

KOM LANGS T U SLECHT?

OPSLAAP

M AG A Z I J N U

MATRAS KNALLERS!

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLeVereN tOt DINSDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna) Voorwaarden: 3 regels € 8.00. Per regel € 2.75 meer.

Rijnsburg Sassenheim Valkenburg Voorhout Waardeiland Warmond Wassenaar De Zilk

}

€ 8.00 € € € €

10.75 13.50 16.25 19.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam:............................................................................................................................................................. Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN

M R O O V P O O ITVERK

-50% WINT VAN

e 2

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA MEGA ACTIE!!!

MATRASSEN SPECIALIST

e 2

AUPING!!

EXCELLENT SLAPEN!-64%

MATRAS GRATIS!

VOOR EEN ONGELOOFLIJKE PRIJS!! LAAGSTE PRIJS!

€ € 49,49,-

√ Goede matras voor √ Goede matras voor de de laagste laagste prijs prijs √√ Geschikt Geschikt voor voor vaste vaste en en verstelbare verstelbare bedbodems bedbodemsWINNAAR!! WINNAAR!!

EXELLENT EXELLENT

€999,€999,Eigenschappen:

MATRAS GRATIS! GRATIS!

Leverbaar in alle maten! Leverbaar invoor alle maten! √ Goede matras de laagste prijs Eigenschappen: Eigenschappen: √ Handgemaakt matras met √ Geschikt voor √ Handgemaakt matrasvaste met 7 slags micro pocketveer en verstelbare 7 slags micro pocketveer √ 500bedbodems veren /m2 √ 500 veren /m2

Maat 1.40

M

POLYSENSUAL (CLASSIC HANDMADE!)WINNAAR!!

e2

2

ANTI-ALLERGISCH

√ 7 comfortzones √ Zomer en Winterzijde

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

Leverbaar in alle maten!

2ee

ANTI-ALLERGISCH

2ee

2

√√ 360 veren m2 met 2cm HR50 360 veren m2 met 2cm HR50 koudschuim koudschuim afdeklaag afdeklaag √√ 77 ergonomische ergonomische comfortzones comfortzones √√ Afritsbare en wasbare Afritsbare en wasbare tijk tijk

NIEUW!

€899,-

EXCLUSIEF SLAPEN! SLAPEN! EXCLUSIEF

2ee

Ma Ma tras tra s

Leverbaar in alle maten! Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen: Eigenschappen:

2

Vanaf Leverbaar in alle maten

BRIXTON

IS 1 GRAT D én EIS 1DGERKABTATDISén E R KB NS!! D2EG SEIS 2KGURSAT NS!! KUSSE

SUPER QUEEN

LUXE MATRAS!! MATRAS!! LUXE

1.975

SLEEP KING SLEEP KING

MATRAS MATRAS GRATIS! GRATIS!

√ 7-Slags MICRO pocketveer √ 7-Slags MICRO pocketveer √ 500 veren m2 met 2cm HR60 √ 500 veren m2 met 2cm HR60 koudschuim afdeklaag koudschuim afdeklaag √ 7 gepatenteerde comfortzones √ 7 gepatenteerde comfortzones √ Winter/zomer zijde! √ Winter/zomer zijde!

BRIGHTON BRIGHTON

NIEUW!!

22eeMaat 1.40

22ee

in meerdere stoffen en kleuren

Ma

Ma. Ma. Di. / Wo. Di. / Wo. Do. / Vr. Do. / Vr. Za. Za. Zo. Zo.

tra

s

13:30 - 18:00 13:30 - 18:00 9:30 - 18:00 10:00 - 18:00 9:30 - 21:00 10:00 21:00 9:30 -- 17:00 9:30 17:00 14:00 - 18:00 13:00 - 17:00

€179,-

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

√ 19cm SG25 Polyether kern √ Elastisch dubbeldoek tijk √ Handgrepen

Ma

tra

MONTE CARLO

Koopavonden Koopavonden Do. / Vr. Do. / Vr.

s

Ma

€ 269,-

Ma

tra

SENSE BLUE

s

22ee

Ma Ma tras tra s

NIEUW!

18:30 - 21:00 18:30 - 21:00

tr

071 071 2000168 2000168WINNAAR

Vanaf Leverbaar in alle maten

sic ij Beds 2 Baasic B Bij Beds 2 B prijzen

e

2

Leverbaar in alle maten!

TOP MATRAS!

e

2

Leverbaar in 80 en 90cm

PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

ANTI-ALLERGISCH

2

tra

s

e

2

MATRAS GRATIS!

Eigensc

√ 7-Slag √ 500 v koud √ 7 gep √ Winte

BRIGHTON

€ 269,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

e

Ma

EXCLUSIEF SLAPEN!

te prijzen ags √ La ste eit √ LBaeasgte kwalitte it √ este kwalifo rt m B o √ te c mfort √ Bes o c te s Bes -advie √ √ TOP s rvieice ev TOP-ad √ √ TOP-s e ic rv e -s √ TOP

Adres: Kerkstraat 58 - Noordwijk (binnen) INGANG Passage - naast De Ridder schoenen

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

SILVER 500

€599,€599,-

SLEEP KING

€ 599,Adres: 58 - Noordwijk (binnen) INGANG Passage € 999,€ Kerkstraat 299,ANTI-ALLERGISCH

Eigensc

√ 7-Sla √ 360 koud √ 7 erg √ Afrits

Beds 2 Bas

1.975

incl. draadloos bedienbare electromotoren, spanningsvrij

as ROYAL WELLNESS post@beds2basic.nl post@beds2basic.nl www.beds2basic.nl IS 1 GRAT D én WWW.BEDS2BASIC.NL DEKBE IS T 2 GRA NS!! KUSSE

2

NIEUW! NIEUW!

IS 1 GRAT D én DEKBE IS 2 GRAT NS!! KUSSE

Prijs voor vaste uitvoering

e

MATRAS GRATIS!

KLASSE MATRAS * TOP DESIGN BOXSPRING ANTI-ALLERGISCH KLASSE MATRAS WINNAAR onder de Luxe Boxsprings MEEST ANTI-ALLERGISCH * € 999,€ 269,- VERKOCHT!! * Luxe kwaliteits design Hoofdbord Leverbaar in alle maten! SUPER STUNT! Leverbaar in alle maten! 2x Luxe gestoffeerde boxen Leverbaar in alle maten! Leverbaar in alle maten! * Eigenschappen: Normaal 2399.-Eigenschappen: Leverbaar in alle2xmaten!Luxe actieve Hoog-Laag Eigenschappen: Leverbaar in alle maten! Normaal 4199.* √ 7-Slags pocketveer √ Top HR60 Koudschuim! Eigenschappen: √ Dikke koudschuim vulling Eigenschappen: TOP-AANBIEDING! VANAF pocketveer matras (7 Eigenschappen: zones) 500 veren m2 + 4 cm 4cmHR60 traagschuim in tijk Hoge koudschuim veerkracht vulling √√ 7-Slags pocketveer √√ Top Koudschuim! √√ Dikke koudschuim/ of latex Luxe Henson Twintopper, zomer en winterzijde √ Koel in de zomer √ Blijft koel tijdens de nachtrust * √ 500 veren m2visco + 4 cm √ 4cm traagschuim in tijk √ Hoge veerkracht MATRAS √ koudschuim/ MATRAS √ 3D profiel / hard en zachtStoffen zijn 100% 7 ergonomische comfortzones MATRASvuilwerend √ Vormt perfect naar uw lichaam visco of latex in de zomer * √ Blijft koel tijdens de nachtrust te beslapen! Beter ligcomfort en ventilatie √ 19cm GRATIS! √√ 72-zijdig GRATIS! √√√ Koel GRATIS! MATRAS MATRAS ergonomische comfortzones MATRAS 3D profiel / hard en zacht * Luxe blokpoten met aluminium afgewerkt uw lichaam √ Vormt perfect naar √ 2-zijdig te beslapen! √ 19cm GRATIS! GRATIS! √ Beter ligcomfort en ventilatie GRATIS!verlichting * Luxe in- & uitstap Electrische versie:

€ 999,-

MATRAS GRATIS!

MMa attrr aass

SILVER SILVER 500 500

en ook leverbaar in pocketveer uitvoeringen!

COMPLEET!!!

999.-

Leverbaar in 80 en 90cm

Ma Ma tras tra s

Eigens

√ 15c √ Ergo √ Elas √ Afrit

Eigenschappen: Eigenschappen:

MATRAS MATRAS GRATIS! GRATIS!

-64%

incl. draadloos bedienbare electromotoren, spanningsvrij

2e

blokpoten √ 7-Slags met pocketveer √ 7-Slags pocketveer aluminium afgewerkt

NIEUW INNIEUW HET ASSORTIMENT > MOLTONS VOOR TOPPERS IN MATEN!! ALLE MATEN!! IN HET ASSORTIMENT > MOLTONS VOOR MATRASSEN MATRASSEN ENEN TOPPERS IN ALLE

Openingstijden Openingstijden

MATRAS

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in 80 en 90cm

2

√ 19cm SG25 Polyether kern Eigenschappen:

Eigenschappen: √ Elastisch dubbeldoek tijk

POLYSENSUAL

2e

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

2ee

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten! Eigenschappen:

√ 19cm SG25 Polyether kern MATRAS√ Handgemaakt √ Handgrepen matras met √ Elastisch dubbeldoek tijk GRATIS! 7 slags micro pocketveer MATRAS √ Handgrepen GRATIS!√ 500 veren /m2

MATRAS GRATIS!

-58%

ANTI-ALLERGISCH

€179,€179,€999,-

ROYAL WELLNESS ROYAL WELLNESS

NIEUW! NIEUW!

€ 599,Luxe Design hoofdbord € 349,€ 599,TOP MATRAS! € verstelbare 299,+ 2x electr. boxsprings TOP MATRAS! Eigenschappen: Eigenschappen: met pocketvering, √ 7-slags Pocketveer √ 7-slags Pocketveer 360m2 Eigenschappen: Eigenschappen: + √√2x 4cm koudschuim 300 supersterke veren m2 met 2,5 cm volva motoren√ 7-slags 7-slags Pocketveer Pocketveer toplaag 360m2 Comfortschuim afdeklaag √ Anti-allergisch koudschuim toplaag 300 veren m2 met 2,5 cm pocketveermatrassen topkwaliteit MATRAS+ √√2x MATRAS √ 4cm 5 ergonomische comfortzones WInter- en Zomerzijde Comfortschuim afdeklaag Elastisch dubbeldoek GRATIS!+ √√2x Hard dik TOP-Matras! GRATIS! √√√ Anti-allergisch poten settijk MATRAS MATRAS 5 ergonomische comfortzones WInter- en Zomerzijde Elastisch dubbeldoek tijk GRATIS! + √2x √ Hard dik TOP-Matras! GRATIS! metalen matrasrem keuze uit diverse maten!

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

€599,€599,-

Leverbaar in alle maten! Leverbaar in alle maten!

 

Prijs voor in meerdere stoffen Maat 1.20 vaste uitvoering en kleuren

Ma Ma tras tra s

SENSE BLUE SENSE BLUE

COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELECTRISCH VERSTELBAAR!!

Leverbaar in alle maten!

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

Ma Ma tras tra s

MONTE CARLO MONTE CARLO

IS 1 GRAT D én DEKBE IS 2 GRAT NS!! KUSSE

Beds 2 Basic

2ee

M

LUMaattrrasatras XEas !

POLYSENSUAL HEALTH EMPEROR

Ma t Ma ras tra s

WINNAAR!! WINNAAR!!

WINNAAR!!

BALANCE SENSE

√ Afritsbare en wasbare

Beds 22 Basic Basic Beds

999.- 399.-

999.-

√ 7 comfortzones √√ 7Zomer comfortzones en Winterzijde √ Zomer en Winterzijde

Leverbaar in alle maten!

√Eigenschappen: 15cm Koudschuim kern √√ Ergonomische comfortzones 15cm Koudschuim kern √√ Elastisch dubeldoek tijk Ergonomische comfortzones √√ Afritsbare en wasbaretijk Elastisch dubeldoek

ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoeringen! ANTI-ALLERGISCH

* TOP DESIGN BOXSPRING MEEST * WINNAAR onder de Luxe Boxsprings VERKOCHT!! * Luxe kwaliteits design Hoofdbord * 2x Luxe gestoffeerde boxen Normaal 4199.actieve Hoog-Laag Normaal 1099.* 2x Luxe TOP-AANBIEDING! VANAF pocketveer matras (7 zones) DEZE WEEK VOOR * Luxe Henson Twintopper, zomer en winterzijde  * Stoffen zijn 100% vuilwerend * Luxe blokpoten met aluminium afgewerkt Beds 2 Basic ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 * Luxe in- & uitstap verlichting Electrische versie:

Luxe Design hoofdbord SUPER STUNT! + 2x electr. verstelbare boxsprings Luxe Design hoofdbord Normaal 2399.SUPER STUNT! met pocketvering, + 2x electr. verstelbare boxsprings Normaal 2399.+ 2x supersterke volva motorenmet pocketvering, + 2x supersterke volva motoren + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen + 2x poten set + 2x poten set + 2x metalen matrasrem + 2x metalen matrasrem  keuze uit diverse maten! keuze uit diverse maten! Maat 1.40

Wasbare en afritsbare tijk Wasbare tijk In harde en en afritsbare medium uitvoering In harde en medium uitvoering

2

-58% -58%

én 180 breed

SLAAPCOMFORT!! Leverbaar in alle maten! SLAAPCOMFORT!!

E LAAGST PRIJS IE GARANT

NIEUW!!

BRIXTON

GEEN LEVER AANBETALIN UIT VOORRA BINNEN 1 W UW SLAAPK

€ 199,€ 199,-

SUPER QUEEN SUPER QUEEN

in de maten 1.60 COMPLEET!!! én 180 breed

COMPLEET EN AFZONDERLIJK Ook verkrijgbaar VERSTELBAAR!! inELECTRISCH de maten 1.60

ra s

KOO BETAAL

blokpoten met aluminium afgewerkt

OR PRIJS IS VO LOOFLIJK DIT ONGE COMPLETE G! BOXSPRIN

WINNAAR!! Ook verkrijgbaar

Eigenschappen:

MATRAS MATRAS GRATIS! GRATIS!

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING BRIXTON ONGELOOFLIJKE PRIJS!!!

Beds 2 Basic

€ 49,-

 

Beds 22 Basic Basic Beds

Beds 2 Basic

22ee

MEGA ACTIE!!!

ONGELOOFLIJK COMPLEET!

Designhoofdbord! + 2 Beklede boxen + 2 geveerde Kom langs en test matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed deze fantastische + 1 comfort matras topper! boxspring! + 2 luxe kussensMM

(CLASSIC (CLASSIC HANDMADE!) HANDMADE!)

2

M

LA atras A PR GST IJS E !

LU aattrraass XE !

HEALTH EMPEROR

ee MATRAS GRATIS! MATRAS

E COMPLETE 2-PERSOONS NÚ LAATST ! MODELLEN ELECTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!! WINNAAR!!

Eigenschappen: Eigenschappen:

KWALITEITS BOXSPRING BRIXTON ONGELOOFLIJKE PRIJS!!! COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING MEGA ACTIE!!! VICTORIA Maat 1.20

ra s

at

BEDS 2 1 JAAR

Leverbaar in alle maten!

Normaal 1099.-2-PERSOONS COMPLETE

DEZE WEEK VOOR

at

M

BALANCE SENSE

ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoeringen!

399.-

-64%

E LAAGST PRIJS IE T verkrijgbaar RAN GAOok

in de maten 1.60 R 180E breed SUénP !! T N U ST

COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELECTRISCH VERSTELBAAR!!

Leverbaar in alle maten! Leverbaar in alle maten!

LAAGSTE HEALTH EMPEROR PRIJS!

e

LAAGSTE PRIJS!

M

BALANCE SENSE

N5 AAR I

Maat 1.20

MP OOK DIVERSE CO !! G TOT 70% KORTIN

ELECTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!!

De koffie staat klaar! Wij zijn ook zondags open!!

EN! R B U R E E L LEV LENDE K CHIL S R E V LETE BOXSONGELOOFLIJK PRINGS COMPLEET

Designhoofdbord! + 2 Beklede boxen COMPLETE 2-PERSOONS + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! Kom langs en test ELECTRISCHE + hoogwaardigBOXSPRING dekbed deze fantastische + 1 comfort matras topper! NORWICH ACTIE!! boxspring! + 2 luxe kussens COMPLETE 2-PERSOONS

LA Matras A a PLRAAGST tras PRIJSGSTE IJS! E !

GEEN LEVERTIJD, GEEN AANBETALING! EN ALLES UIT VOORRAAD Kom langs en LEVERBAAR test onze BINNEN 1 WEEK IN boxsprings en matrassen. UW SLAAPKAMER!

-70%

399.-

KWALITEITS BOXSPRING + 1 comfort matras topper! + 2 luxeVICTORIA kussens MEGA ACTIE!!!

OOK HEBBEN WIJ MATRASSEN WAARBIJ DE 2e MATRAS GRATIS IS!

KOO BETAAL LATER!!!

5 EN! Daarom AR IN Edus A B UR R E 2KLBasic!! LEVE LEBeds D N CHIL VERS ONGELOOFLIJK COMPLEET

DIVERSE POCKETVEREN MATRASSEN EN SCHUIM Designhoofdbord!DIRECT UIT MATRASSEN + 2 Beklede boxen VOORRAAD LEVERBAAR Normaal 1099.COMPLETE 2-PERSOONSDEZE WEEK VOOR + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! MET KORTINGEN TOT 70%!!! + hoogwaardig dekbed

MATRAS AG A Z I J N ! ! MGRATIS! UITVERKOOP

C IS I S A B 2 BEDS SI2TB!A!SIC ED BT E I L A 1 JAAR OPEN!!  KW P NÚ

-60%

Daarom dus OFFICIELE Beds 2 Basic!! CONSUMENTENBOND TEST!

(VAN LANDSCHOOT)

KNALLERS!

CI I S A B 2 BEDGSS, WIJ ZIJLNITZOENIDTA!G!S N KWA LA EL N S KOM OOK OPEN!

OFFICIELE CONSUMENTENBOND TEST!

WINT VAN Beds 2 Basic MATRAS AUPING!!

MATRAS MATRAS BASIC GRATIS! GRATIS!

• HET VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK • SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK • PRImERA v.d. Lans, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM • RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut • THE READSHOp, in de Hoftuin, rIJNSBurG • LIETHORpS BOECKHUYS, Hoogmadeseweg 13, LeIDerDOrP • ROKERSpALEIS LEIDERDORp, Van Diepeningenlaan 17, LeIDerDOrP • BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (passage) en FOTO DICKHOF, Irisln. 63, OeGStGeeSt

M ! N N E E Z J I S R P G S I N LAGE FABRIEK R P A S R X T A O B A M EG S

(VAN LANDSCHOOT)

MATRASSEN SPECIALIST

2ee

Advertenties kunnen tegen contante betaling à € 8,00 ingeleverd worden bij:

L A W K G N I P N U E A nt van B gewent be ATRAlsSu S

Zoals

I E T I L K WA Beds 2 Basic

LAAGSTE LAAGSTE PRIJS! PRIJS!

Noordwijk hout Noordwijker Oegstgeest

 MI VAN EBaIIsTicN!! IMAA T I L A W K M G N N I A P 2 AU u gewent benV t van Beds

Zoa

BASIC BASIC

uw advertentie verschijnt in de regio:

U BENT VAN HARTE RATIS! WELKOM. G U N E R E IS V L NGS WIJ AD  NIMAA

WIJ ADV

S ! G ! N I T R N P U S X T O S B N E S E X G S N LLMUUWAX S I R A P R S T X O T I N B E E E T S I L G A N I R K P S X T BO

M

Katwijk Leiderdorp

U BENT VAN HARTE W www.beds2basic.nl

TIS! KOM LANGS, ZIE ONDEROP ONZE OPENINGSTIJDEN, ISEREN U GRA

ITEIT BOXS L A  W K

Voorschoterweg 23, Valkenburg, Tel. 071-4014299 voor ons complete aanbod zie onze site: www.vanzelstautos.nl verkoop alle merken nieuwe auto’s

OPGeLet!

KOM LANGS,KLEUREN, ZIE ONDEROP ONZE MATEN EN OPENINGSTIJDEN, STOFFEN!! KOM LANGS, ZIE ONDEROP ONZ U BENT VAN HARTE WELKOM.

M LA N HT? KO C E L S U T P A A SLA P R I N G S E N M T R A S S Evan Zelst

PArtICuLIereN

MATEN E

www.beds2basic.nl TOP BOXSPRINGS IN DIVERSE www.beds2ba

BEDS 2 BASIC DÉ NR. 1 BEDDENSPECIALIST IN UW REGIO!

- T

Levering alle merken nieuwe auto’s met hoge korting!!

AUTO

Betalen in termijnen is mogelijk!!

5 TO 2952- TOP K P K 191 SS

••• Onderhoud alle merken tegen zeer concurrerende prijzen!

2011 2009 2005

www.dwkozijnen.nl www.dwkozijnen.nl

IT SSIN IT TE INDD LAILTIE WAW

Inkoop alle merken auto’s

PAS

Tel. Tel:071-3313505 071-3313505

TOP BOXSPRINGS IN DIVERSE TOP BOXSPRINGS DÉ NR. 1 BEDDENSPECIALIST IN UW REGIO! BEDS 2 BEDS BASIC 2 DÉBASIC NR. 1 BEDDENSPECIALIST IN UW REGIO!

www.kluswinkelwassenaar.nl

NATIONALE

wij u graag zien op onze internetsite en in onze showroom. Van harte welkom!

Ook zaterdag en ‘s-avonds mogelijk!

Citroën C1, airco, 12.000 km Citroën C3 exl. Chevrolet Kalos, 5-drs. 2x Daewoo Matiz Fiat Panda, 50.000 km, nieuwstaat Ford Fiësta Ford Fiësta 1.4 TDCi, 1 op 20 Ford Fusion, 7.000 km Ford Fusion, 10.000 km, airco Ford Fusion, 8.100 km Ford Ka Ford Ka Edition, leer Hyundai Atos, 5-drs, full options Hyundai i20 5-drs., airco, Boocker Kia C’eed Challenge Mercedes A160 Mercedes E200 Kompressor cabrio, 1e eig. Mitsubishi Colt 1.3 Mitsubishi Outlander 2.0 4wd, 50.000 km Nissan Micra, 20.000 km Nissan Primera, 60.000 km, 5-drs. Opel Agila 1.2 16V Opel Astra 5-drs. Opel Corsa 5-drs. Opel Corsa 3-drs. Opel Zafira 1.6 7-persoons, III edition Peugeot 106 Peugeot 207, 3-drs., zilver Peugeot 306, 69.000 km, 5-drs. Peugeot 308 Renault Clio TCE, 4.800 km Renault Megane 2.0 16V, Grand tour expr., 59.000 km Renault Scenic aut. Renault Twingo aut. Renault Twingo sport Seat Ibiza 1.4 16V Skoda Fabia Wagon 1.4, 16V, airco Skoda Super Suzuki Grand Vitara 4 WD, aut. Suzuki Vitara, aut. Suzuki Swift, 26.000 km Suzuki Swift, 5-drs., airco Transit Bus verhoogd, verlengd VW Golf 1.6, 3-drs., zwart, airco VW Golf gepimpt

Fabriek en showroom: Taanderstraat 18 2222 BE Katwijk (Industrieterrein ’t Heen)

we liever: onze kozijnen, ramen, deuren en dakkapellen worden net zo mooi

Openingstijden: Maandag van 10.00 - 16.00 uur Donderdag van 12.00 - 19.30 uur Overige dagen op afspraak.

070-517 88 94

DW Kozijnen: De top in kunststof

Als we de kracht van onze producten in één woord willen uitdrukken, dan kie-

x, Chesterfield, Leolu , er nd Pa , nd Gelderla Pastoe, enz.

UW BESTE KEUS, AL 35 JAAR LANG EN LEVERING ONDER GARANTIE!

Dakkapellen Deuren Ramen Serres Schuifpuien

e

2

De getoonde aanbiedingen zijn slechts een klein gedeelte van Eigenschappen: ons assortiment | Kom ook langs voor onzeEigenschappen: kwaliteits kussens en accessoires! Eigenschappen: PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD De getoonde aanbiedingen zijn slechts een klein gedeelte van √ons assortiment | Kom ook langs voor onze√kwaliteits kussens en accessoires! √ 7-slags Pocketveer Top HR60 Koudschuim! 7-slags Pocketveer 360m2 √ 4cm traagschuim in tijk 4cm koudschuim toplaag √ 300 veren m2 met 2,5 cm √ Koel in de zomer Comfortschuim afdeklaag √ Anti-allergisch MATRAS √ 3D profiel / hard en zacht MATRAS √ 5 ergonomische comfortzones MATRAS √ WInter- en Zomerzijde MATRAS

November 2011 Zet- en drukfouten voorbehouden

√ Dikke koudschuim vulling √ Hoge veerkracht √ Blijft koel tijdens de nachtrust √ Vormt perfect naar uw lichaam

e

2

November 2011 Zet- en drukfouten voorbehouden Eigenschappen:

MATRAS

Eigensch

√ 7-Slag √ 500 v kouds √ 7 ergo


oegstgeester courant

WoensDag 10 oKtoBer 2012

NIEUWS

Leuke activiteiten in herfstvakantie Ondersteund door de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Holland Rijnland kan de Stichting Evenementen ook in de komende Herfstvakantie weer zorgdragen voor een aantal bijzonder leuke vakantieactiviteiten, die in het Gemeentecentrum (Lijtweg 9, Oegstgeest) worden georganiseerd.

Kinderkookcafé

Op veelvuldig verzoek opent op dinsdag 16 oktober ook het Kinderkookcafé haar deuren. In kleine groepjes leren kinderen van 8 t/m 12 jaar zelf een maaltijd klaar te maken. Na de instructie en het voorbereidende snijwerk mogen de kids zelf in de pannen roeren. Vanzelfsprekend wordt er samen van de maaltijd gesmuld. Na het opruimen mogen de kinderen het overgebleven eten mee naar huis nemen (neem dus even een bakje mee), zodat thuis iedereen versteld zal staan van de verrichtingen van de jeugdige koks. Kinderkookcafé I: van 13.00 uur tot 14.30 uur, Kinderkookcafé II: van 15.30 uur tot 17.00 uur.

Knutselochtend

Woensdag 17 oktober is er van 10.00 tot 12.00 uur een gezellige knutselochtend in het souterrain van het Gemeentecentrum. Deze keer kunnen kinderen vanaf 6 jaar onder begeleiding van diverse Eve-

nementenvrijwilligers allerlei leuk herfst-knutsel-dingetjes gaan maken.

Workshops Djembé Spelen

Ook Misha Kostava heeft zijn medewerking aan de vakantieactiviteiten in de herfstvakantie toegezegd. Woensdag 19 oktober verzorgt hij twee workshops Djembe spelen voor kinderen van 7 t/m 15 jaar die het leuk vinden kennis te maken met de prachtige Afrikaanse trommels. Kinderen die na het volgen van deze vakantieworkshop nog mee willen doen met de wekelijkse cursuslessen kunnen zich direct na de les hiervoor aanmelden. Instromen in de lopende cursus is nog mogelijk. Workshop 1: 13.30-14.30 uur – Workshop II: 14.45-15.45 uur.

Workshop Kidsdance

Les krijgen van een echte danseres! Wie wil dat nou niet?! Danseres en Dansdocente Eline Roosemalen verzorgt woensdag 17 oktober twee dansworkshops Kidsdance. De eerste workshop van 13.30 uur tot 14.30 uur is bedoeld voor kinderen van 6 t/m 9 jaar; de tweede workshop van 14.45 uur tot 15.45 uur is bedoel voor de iets oudere dancekids van 9 t/m 14 jaar. Wie de smaak te pakken heeft kan nog instromen in de onlangs gestarte danscursussen.

Met prachtige filmbeelden brengen we een bezoek aan de Koninklijke stallen waarin alle soorten van vervoer te zien zijn, zoals paarden, koetsen, auto’s, koninklijke bus etc. De rondleiding gebeurt door de stalmeester. Tevens krijgen we alles te zien en te horen over de voorbe-

Inloopbijeenkomst borstkankerpatiënten De regionale afdeling van Borstkankervereniging Nederland organiseert op woensdagavond 17 oktober van 19.30 tot 21.30 uur een inloopbijeenkomst waar (ex-) borstkankerpatiënten met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen. Ook worden tips gegeven voor onder meer protheses, aangepaste bh’s en badpakken. De bijeenkomst is in het Diaconessenhuis Leiden, Houtlaan 55 te Leiden (locatie: auditorium, te bereiken via de hoofdingang). Iedere derde maandagochtend van de oneven maanden en iedere derde woensdagavond van de even maanden worden deze inloopbijeenkomsten georganiseerd in het Diaconessenhuis. Iedereen is welkom, dus niet alleen patiënten uit het Diaconessenhuis. Toegang is gratis. Bel voor meer informatie Marijke Coulier, contactpersoon van de Borstkankervereniging, op (071) 5172495.

reiding van Prinsjesdag binnen de muren van de koninklijke stallen. We zien de Gouden Koets van binnen en van buiten, het inspannen van de paarden, het klaarzetten van de rijtuigen, binnenkomst van de bereden brigade en het presenteren van de gehele stoet op de binnenplaats van de stallen tot aan het vertrek. Dhr. Hofman draagt de bijbehorende kleding. Na de pauze een demonstratie van het werk van de koetsier. Daarna kijken we naar het oefenen van de paarden op het strand. Als verrassing zien we een zeer boeiende persoonlijkheid. Ter afsluiting verplaatsen we ons naar de prachtige

De komende periode gaat men in de kruidentuin aan de Irislaan de bloemen uit de lavendel wegknippen. Die lavendelbloemen kunnen heel goed in de kledingkast worden neergelegd, om een lekker luchtje te verkrijgen. Het helpt ook tegen motten. Iedereen die langs komt kan een handvol lavendel krijgen. Thuis nog even goed laten drogen en dan los wrijven en in linnen zakjes doen, of gewoon in een zakdoek.

Spelletjesochtend met Bingo

Kinderen vanaf 7 jaar, die er van houden om spelletjes te spelen mee te doen met de speciale vakantiebingo, zijn van harte welkom tijdens de speciale Spelletjesochtend met Bingo die op donderdag 18 oktober tussen 10.00 uur en 12.00 uur in het Gemeentecentrum wordt verzorgd. Tijdens deze gezellige ochtend staan allerlei leuke spellen klaar. Van sjoelen tot mens-erger-je-niet en Ganzenbord en van Twister tot schaken en dammen... Ook worden er diverse bingorondes gespeeld, waarmee leuke kleine prijsjes gewonnen kunnen worden.

Kinderbios

Donderdag 18 oktober kunnen zo’n 40 kinderen genieten van een leuke speelfilm. Zodra bekend is welke film er gedraaid gaat worden is dit op de website te lezen. Tijdens de kinderbios, die bedoeld is voor kinderen vanaf 6 jaar, worden de jeugdige filmfans natuurlijk getrakteerd op een smakelijke filmtraktatie. Aanmelden voor de herfstvakantieactiviteiten is vooraf beslist noodzakelijk. Belangstelling? Ga naar www.st-evenementen.nl of bel (071) 517 15 40.

PCOB Nieuws Op vrijdag 19 oktober a.s. om 14.30 uur zal dhr. Cor Hofman uit Naaldwijk een presentatie houden over het gebeuren rondom Prinsjesdag. De presentatie met de titel ‘Op de bok van de Gouden koets’ zal worden gehouden in het Gemeentecentrum aan de Lijtweg.

Oogsten in de kruidentuin

omgeving van paleis Het Loo om daarna te eindigen bij het jachtslot het Oude Loo. Dhr. Hofman is twee keer gevraagd mee te lopen bij de Gouden Koets, hij spreekt dus uit ervaring. Het belooft een zeer interessante middag te worden, waarop ook belangstellenden van harte welkom zijn.

gi

Moed om te 11 ro 07

Nieuwe eigenaar Verkade Slaapcomfort

Hein geeft na 33 jaar het stokje over Na 33 jaar duizenden mensen een goede nachtrust te hebben bezorgd draagt Hein Verkade het stokje over aan zijn bedrijfsleider Marcel Zwetsloot. Zwetsloot reeds 10 jaar werkzaam bij Verkade, en daarmee geen onbekende voor de vaste klanten, zal per 1 november 2012 de nieuwe eigenaar worden. De maand oktober zal in het teken staan van een grootscheepse opruiming met hoge kortingen en natuurlijk is er gelegenheid voor vaste klanten om afscheid te nemen van Hein en zijn vrouw Maaike. De gehele maand ligt er voor iedere bezoeker een lekkere traktatie klaar, die onder het genot van een kop koffie en het ophalen van mooie verhalen genuttigd kan worden. Hein zal voorlopig actief op de achtergrond blijven in het ondersteunen van Marcel en zijn team. Vanaf november zal Marcel Zwetsloot op een geheel nieuwe

wijze de uitstekende service, garanties en adviezen voort zetten. Zwetsloot gaat zich aansluiten bij een nieuwe, landelijk opererende beddenformule die zich juist op de sterke punten van Verkade Slaapcomfort nog meer onderscheidt en zorgt voor toegevoegde waarde, zodat de klant verzekerd is van een excellente nachtrust.. Zwetsloot hierover: “houd u brievenbus en de kranten in de gaten. We komen met een ‘wereldprimeur’ voor Noordwijk en omstreken. Een unieke service die er zorgt dat de klanten met hun eigen slaapgegevens in de hand een onafhankelijk en een op het lijf geschreven advies krijgen voor een goede nachtrust”. De linnen formule Linolux blijft onveranderd een belangrijk deel van de formule. Voor meer informatie: Verkade Slaapgilde en Linolux Hein Verkade of Marcel Zwetsloot Van Limburg Stirumstraat 38 2201 JP Noordwijk-Binnen 071-3612661 www.verkadeslaapcomfort.nl

In de huiskamer eten met M ed.nl Roald Dahl doneren!

Hofdijck pakt de dubbel

Woensdag 26 september was er bij voetbalvereniging UDO een voetbaltoernooi voor alle basisscholen in Oegstgeest. Met mooi weer waren er twee spannende finales. Bij de jongens van groep zeven was het Hofdijck-Montessori 2-0 en bij de dames van groep zeven was het Hofdijck-de Vogels 3-0. Een prachtige dubbelslag.

Samen geniet je meer. Dat geldt zeker voor het nuttigen van een smakelijke maaltijd. Als je met elkaar eet, lijkt het net of het beter smaakt dan in je eentje. Op vrijdag 26 oktober kan men in huiselijke sfeer aan tafel mee-eten met Emmy Robbers en Mieke Kerkhof en genieten van het gezelschap van de overige gasten. Zij denken eraan om dat elke zes weken een keer te doen. Om er bijzondere avonden van te maken wordt het telkens een thema avond. “De eerste keer in oktober kiezen wij voor een avond rondom de schrijver Roald Dahl.” “Wist u dat deze Engelse schrijver van vrolijke verhalen en kinderboeken ook een liefhebber was van een goede maaltijd? En vooral van chocolade? Hij dineerde bij voorkeur in het gezelschap van familie en vrienden, want dan smaakte het eten nog beter. Gelijk had hij.” Het menu is samengesteld uit Roald Dahl’s kookboek, een bundeling van zijn favoriete gerechten. Hij schreef het aan het einde van zijn leven, samen met zijn echtgenote Felicity. De recepten wist hij te

ontfutselen aan zijn familieleden, vrienden en koks. Of bij wie hij maar eens iets smakelijks had geproefd. “Tijdens ons diner lezen we wat hij daar in zijn kookboek over schreef. En voor de nodige humor lezen we tussen de gangen door één van Roald Dahl’s hilarische korte verhalen.” De drie-gangen maaltijd, inclusief een bijbehorend drankje en koffie kost € 17,50 euro p.p. Er is voor maximaal zes gasten plaats aan de eettafel. “Men moet dus wel reserveren. Het huis staat open vanaf 18.15 uur. Om 18.30 uur begint de maaltijd.” De volgende keer, op zaterdag 1 december, zal men genieten van een maaltijd uit het boek Bijbels Culinair, met verrassende recepten uit de keuken van het Midden Oosten. Heerlijk gekruid, maar nooit te scherp. Uiteraard weer met een toelichting op de maaltijden, wanneer men ze nuttigde en wat er soms aan symboliek achter schuilgaat. Aanmelden/informatie: Mieke Kerkhof, tel. 06-49894159 of m.kerkhof-scheenaard@hetnet.nl

Ook wil men de uitschieters van de rozemarijn gaan afknippen. “Dus als u nog wat rozemarijn wilt drogen, of stekken, kom dan wat takjes halen. Een aantal planten is echt groot. Natuurlijk kunt u altijd naar behoefte kruiden blijven plukken, ook in de winter, maar het aantal soorten is dan minder.” Zo is er nu bijvoorbeeld geen korianderblad meer te vinden, de planten zijn dit jaar weinig door Oegstgeestenaren geplukt en daardoor schoten ze vlot op en daarna in het zaad. De zaden worden zowel heel gebruikt, als ook in poedervorm. Dan wordt het ook wel ketoembar genoemd. “Van de koriander in onze kruidentuin hebben we al het zaad van de planten verzameld en de planten daarna gerooid. We zullen de volgende keren het zaad

111 fraaie & luxe- en startersappartementen vanaf € 145.000,- v.o.n. Starterslening mogelijk!

Meer info?

071 - 40 51 500

De Raad Makelaars, Sandtlaan 38 - 2223 GG Katwijk welkom@deraadmakelaars.nl www.deraad.nl

www.de - bloem.nl

Meer informatie: info@mecoegstgeest.nl of www.mecoegstgeest.nl gaan. “Erg leuk vonden we het om een spontane donatie van een aardige dame te krijgen voor aankoop van al die mooie kruidenplanten. We kunnen altijd hulp gebruiken, zowel in geld als door helpende handen. Ook daarvoor verwijzen we graag naar onze website, of emailadres.”

Maak de champignons schoon en snijd ze in stukken. Doe de olie, wijn, knoflook en korianderzaden in een pan en breng het geheel aan de kook. Doe het deksel op de pan en laat 5 minuten sudderen. Voeg de champignons en de tomatenpuree toe. Laat dit alles 5 minuten doorkoken tot de champignons gaar zijn. Haal deze laatste uit de pan en leg ze even terzijde, kook de vloeistof nog wat langer door (5 minuten ongeveer), zodat het mengsel voor een stuk verdampt is. Giet het daarna over de champignons, laat alles afkoelen en daarna versieren met korianderblad. Een gerecht dat je perfect op voorhand kunt klaarmaken.

Sportieve nachtelijke prestaties in Oegstgeest

Tijd winnen voor kinderen met een spierziekte

Zwemvereniging Vivax vindt dat kinderen met spierziekten moeten

Stijlvol relaxen in Rijnsburg

De volgende data zullen er vanuit het MEC weer vrijwilligers in de kruidentuin aanwezig zijn: donderdag 4 oktober, vrijdag 12 oktober en dinsdag 30 oktober, van 10 tot 12 uur, bij redelijk weer.

Champignons met koriander (voor 2 personen) • 500 gr. witte champignons • 2 eetlepels olijf- of zonnebloemolie • 2 eetlepels korianderzaad vers geplukt uit de kruidentuin • 1 teentje knoflook • 2 eetlepels tomatenpuree • 300 ml droge witte wijn • zout – peper • korianderblad (versiering van het bord)

De Wintertijd Challenge is een landelijk en jaarlijks terugkerend evenement. Met dit evenement wil Stichting Spieren voor Spieren mensen aansporen om in het extra ‘wintertijduur’, midden in de nacht, een sportieve prestatie te leveren. Tijd winnen voor kinderen met een spierziekte staat centraal. Op verschillende locaties in Nederland wordt in dezelfde nacht,op hetzelfde tijdstip gesport.

(Fase III)

mee brengen voor wie er het volgende receptje mee wil proberen. Koriander is veel populairder in de Oosterse en Latijns-Amerikaanse keuken dan in de onze.”

Recept

Gezonde spieren zijn goud waard in de nacht van 27 op 28 oktober 2012. Tijdens het ingaan van de wintertijd sport Oegstgeest in het extra uur voor 20.000 Nederlandse kinderen met een spierziekte.

Plandeel ‘Egelantier’

Koriander

kunnen bewegen, sporten en spelen. “Daarom organiseren wij in samenwerking met zwembad Poelmeer in de nacht van 27 op 28 oktober een lokale Wintertijd Challenge in Oegstgeest. Tijdens deze bijzondere nacht kunnen deelnemers zwemmen in Zwembad Poelmeer en zamelen ze hiermee zoveel mogelijk geld in voor Stichting Spieren voor Spieren.” Inschrijven voor de Wintertijd Challenge in Oegstgeest kan via www.wintertijdchallenge.nl. Deelname kost € 15,- en via een persoonlijke sponsorpagina halen deelnemers sponsorgeld op bij familie, vrienden en kennissen. Op www.wintertijdchallenge.nl is daarnaast meer informatie te vinden over andere lokale Wintertijd Challenges en het hoofdevenement in Eindhoven.

Wandeling Huys te Warmont Warmond - Zondag 14 oktober om 14.00 uur geven de gidsen van IVN Leiden de laatste excursie van dit jaar in het landgoedbos van Huys te Warmont. Men verwacht al een hoop van de herfst te zien: geel- en roodkleurende bladeren; allerlei bessen, zaden en vruchten; en paddenstoelen in soorten en maten. Ook de Scandinavische roodborsten die hier nu ieder hun eigen boom bevechten hoopt men te horen. De start is bij ingang aan de Herenweg 139 in Warmond. Parkeren is mogelijk in de Beatrixlaan.


KeuKens EN AppArAtuur UW TEGEL- EN BADKAMERSPECIALIST

Tapijt, gordijnen en binnenzonwering

UW TEGEL- EN BADKAMERSPECIALIST

TEgElvloErEN

wand-vloertegels • natuursteen • parket • laminaat • tapijt keukens • apparatuur • gordijnen • binnenzonwering

Sandtlaan 42-56 • Katwijk • www.nieuwonen.nl

Te huur: riante 3-kamerappartementen in Oegstgeest

Per direc t b e s chik b a ar! N o g maar enkele woningen vrij!

WANNEER GA JIJ BIJ DE BUREN ETEN ?

Woonoppervlakte 116 of 119 m2 Eigen parkeerplaats in garage Luxe keuken met Siemensinbouwapparatuur Badkamer met ligbad en aparte douche Modelwoning aanwezig en te huur!

www. hureninclusiushof.nl Zullen we binnenkort is afspreken? Languit tafelen met buren, een snelle hap met vrienden of liever borrelen met tapas? Kom gezellig langs bij Eeterij de Buren.

Interhouse

Van ‘t Hof Rijnland Vastgoedmanagement

T 0252 - 22 54 50

T 079 - 329 66 66

Boulevard 67 · Katwijk · telefoon (071) 40 77 147 · info@eeterijdeburen.nl · www.eeterijdeburen.nl Openingstijden: wo - zo van 17.00 - 24.00 uur. Za van 11.00 - 24.00 uur.

facebook.com/EeterijdeBuren

OC_week_41_12  
OC_week_41_12  
Advertisement