Page 1

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.OEGSTGEESTERCOURANT.NL

Lokaal betrokken en betrouwbaar

interview P7

Het is ongelofelijk snel gegaan

RØRING IN OEGSTGEEST: DORPSLAB CJG

nieuws P3

Oegstgeest nu ook op Burgernet

2 oktober 2013 JAARGANG 84 NR 40

nieuws P19

Ondernemers Lange Voort zijn positief

Week van de opvoeding nieuws P5

Ultieme poging om sluiting Gemeentecentrum te voorkomen GEBOUW  Naar aanleiding van de gemeentevergadering op 12 september heeft de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Oegstgeest (PGO) besloten een ultieme poging te doen om sluiting van het Gemeentecentrum, dat eigendom is van de kerk, te voorkomen. De kerkenraad nodigt een ieder die concrete, alternatieve voorstellen heeft uit om zich zo spoedig mogelijk bij hen te melden. De raad wil de alternatieven samen met betrokkenen voor 1 februari 2014 onderzoeken, en wil voor 1 april 2014 een definitief besluit nemen. Daarmee blijft het Gemeentecentrum tot 1 juli 2014 beschikbaar voor gebruikers. De vergadering van 12 september, die voor een belangrijk deel ge-

Oegstgeestig Opletten

wijd aan het voortbestaan van het Gemeentecentrum, heeft heel wat losgemaakt. “Uit de reacties bleek een grote betrokkenheid bij dit onderwerp, zowel bij hen die het voorgenomen besluit voor verkoop steunden als bij hen die het gevoel hadden dat zij voor een voldongen feit werden geplaatst,” aldus Cees de Visser, voorzitter van de kerkenraad. “Al die reacties moeten de ruimte krijgen; we hebben ons daarom nog eens diepgaand beraden.

Volgens de kerkenraad is niets doen, vanwege de staat van het gebouw en de diverse huur- en personele belangen, inclusief sterk afnemende huuropbrengsten, geen optie meer. Onderzocht is dat na een grote renovatie de exploitatie wel sluitend zou kunnen zijn, maar het College van Kerkrentmeesters vond de voorgestelde financiering te risicovol en de haalbaarheid van de voorgestelde exploitatie te onzeker. Bovendien vroeg men zich af of in dit plan de kerk niet slechts vastgoedondernemer zou zijn. De kerkenraad nam het advies van dit college, verkoop van het pand, unaniem over. “Daarmee denkt de raad aan te sluiten bij de visie op ons gemeente zijn: liever

investeren in menskracht voor pastoraat in plaats van in gebouwen,” aldus voorzitter Cees de Visser. “Anderzijds heeft de kerkenraad ingestemd met de opmerking van het College van Kerkrentmeesters dat als er alternatieve plannen voor het voortbestaan van het gemeentecentrum worden gepresenteerd, we daarvoor graag openstaan. Een ieder die daarom een alternatief plan heeft, wordt daarom uitgenodigd zich te melden bij de scriba van de kerkenraad om de uitwerking en haalbaarheid na te gaan.” De kerkenraad beperkt de mogelijkheid van hernieuwde planvorming tot 1 februari. Op www.pgoegstgeest.nl zijn de randvoorwaarden hiervoor te vinden.

folders

 Drukte bij presentatie LEOO

van een kerk aan de Haarlemmerstraatweg hebben vrijdag 27 september een insluiper overmeesterd. De 50-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is daarna door de politie aangehouden. Een medewerker betrapte de insluiper rond 13.00 uur in een ruimte in de kerk. De verdachte zette het meteen op een lopen. Samen met een collega wist de medewerker de man tegen te houden. De gewaarschuwde politie heeft de man vervolgens aangehouden. Hij had niets buitgemaakt.

Verdachten langer vast POLITIE  De vier verdachten

ES L S DAN ENERGIE  Zo’n zeventig Oegstgeestenaren vonden afgelopen maandag de weg naar het Rabobankkantoor aan de Lijtweg waar de Oegstgeester Energie Coöperatie LEOO zich aan het publiek presenteerde. Na een uitgebreide presentatie van een zonnepanelenactie kregen bezoekers de gelegenheid vragen te stellen en lid te worden van LEOO, die in de toekomst gezamenlijk duurzame energie in wil gaan kopen. | Foto Willemien Timmers

IN DEZE KRANT:

OPEN HUIS 5 ok tobe r Uw folder ook in de krant? Bel nu (071) 402 29 01

POLITIE  Twee medewerkers

die op 23 september op Tholen werden aangehouden op verdenking van het vervoeren van drugs blijven langer in voorlopige hechtenis zitten. Dat bepaalde de rechter-commissaris van de rechtbank in Middelburg vorige week. Het drugstransport bevatte 10.000 amfetaminepillen en drie kilo softdrugs. De arrestanten zijn twee inwoners van Tholen (18 en 46 jaar), één uit Oegstgeest (23) en één uit Rucphen (28). Twee van de verdachten werden al langer in de gaten gehouden waardoor ze op heterdaad betrapt konden worden.

J

uist op de maandag dat Oegstgeest op Burgernet is aangesloten, stelen ze Knaagdierenopvang Het Hazenbos een dubbelassige aanhanger met het kenteken WB-LG-38. Deze diefstal, bij iemand die ook nog eens haar huis aan de Hazenboslaan uit moest en haar dierenopvang kwijt is, zou het daar wellicht prima op hebben gedaan, vooral als iemand de daders heeft weg zien rijden en direct naar de meldkamer belde. Maar gelukkig is er ook nog zoiets als Facebook. In de loop van de dag werd het bericht honderdvijftig keer gedeeld, in de hoop dat dit meehelpt om de witte aanhanger te vinden die brutaal uit haar tuin is weggenomen. Als de boeven die aanhanger gebruiken om er gestolen spullen mee te vervoeren, zullen ze toch wel opvallen met zo’n forse kar? Met wat gereedschap stelen ze een kar, en vermoedelijk dat ze elders er gestolen spullen in laden. Je zou toch denken dat met een beetje opletten ze snel worden aangehouden. Wil van Elk

Insluiper kerk overmeesterd

Tandartspraktijk Boerhaaveplein

Samenwerken of

Nico van de Meent T: (071) 51 55176 Behandeling ook in de avond en op zaterdag

De Voscuyl 40 - oegstgeest Bel 071-515 46 36 of 515 44 44 info@danscenterdejong.nl ook Voor al uw feesten! PARTYCENTER DE JONG

Samengaan ? Denk mee!


O

S G N I N PE

S L A E D


nieuws

Oegstgeester courant

woensdag 2 oktober 2013

3

Wob-verzoek verzoek oppositie afgewezen politiek n Het college heeft besloten het verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur om openbaarmaking van de opdrachtformulering en de rapporten betreffende een tweetal integriteitsonderzoeken af te wijzen.

Het pannenkoekenfestijn van de scouting beleefde zaterdag zijn negende lustrum. | Foto Antoon Koch

Pannenkoekeninstuif: smakelijk gebeuren actie

n “Wij gaan ook volgend jaar door” laat de heer Van Gils weten die de Pannenkoekeninstuif van Scouting Oegstgeest ziet als een goede en enige prestatie van de Scouting Shawano, Derja en Sagara Satrya gezamenlijk. Naast pannenkoeken is kennismaken met Scouting Oegstgeest, juist in de die gezamenlijkheid, belangrijk. Dit jaar is de verkoop van de lekkernij blijven steken rond 1000. Een redelijk resultaat. Van Gils: “Het record van meer dan 1200 pannenkoeken werd niet bereikt, maar dat kan ook liggen aan het feit dat zondag de winkels open zijn. Het was

gewoon rustiger in het winkelcentrum Lange Voort” Scouting Oegstgeest houdt van de actie rond 2400 euro netto over en dat betekent 800 euro per groep om te besteden. Een fraai resultaat dat met hard werken werd bereikt. Het festijn beleefde zaterdag zijn negende lustrum. In 1968 werd begonnen in het gemeentecentrum aan de Lijtweg, waarna de instuif verhuisde naar het Groot Proffijt in Haaswijk. Gedurende de laatste jaren werd de pannenkoekenactie gehouden op de winkelboulevard aan de Irislaan en heeft daar, zo te zien, zijn vaste stek gevonden. (Door Antoon Koch).

De gemeente heeft het Wob verzoek getoetst aan de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en is tot de conclusie gekomen dat de gevraagde documenten niet openbaar kunnen worden gemaakt. Dit omdat op de rapporten door het college geheimhouding is opgelegd en openbaarmaking zou leiden tot aantasting van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken medewerkers en eventueel tot onevenredige benadeling van de in de rapporten genoemde personen. Het college is van mening dat het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van betrokken medewerkers gerechtvaardigd is. Zeker als het openbaar belang niet wordt

geschaad door het niet openbaar maken van de rapporten waarin geen sprake is van strafrechtelijke feiten en grootschalige integriteitskwesties. Op de stukken rust op grond van artikel 55 van de Gemeentewet geheimhouding. Dit artikel heeft voorrang boven de Wob waardoor de Wob niet van toepassing is op deze documenten. De rapporten blijven vertrouwelijk om de persoonlijke levenssfeer van de betrokken medewerkers te kunnen waarborgen. De oppositiepartijen in de gemeenteraad, CDA, Transparant Oegstgeest en Lokaal, zijn van mening dat ze inzage in de rapporten moeten hebben, met name om de rol

van het college in het geheel te kunnen begrijpen en controleren. Het college vindt echter dat de raad al voldoende geïnformeerd is. “Op 9 juli 2013 heeft het college de raad vertrouwelijk geïnformeerd over de conclusies en maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van twee rapporten inzake integriteit die kort daarvoor zijn verschenen. Op 12 september heeft het college hiervan een openbare versie vervaardigd. Deze raadsmededelingen gaan uitvoerig in op de aanleiding, achtergronden en conclusies. Een deel van de hierin beschreven conclusies betrof het niet naar verantwoordelijkheid handelen van een paar medewerkers. Een deel betrof mogelijke belangenverstrengeling bij de inhuur van derden. Er is op geen enkele wijze sprake van zaken die strafrechtelijk vervolgd moeten worden.”

ANBO themamiddag: water en waterbeheer informatie

n Iedereen heeft de verschrikkingen van water gezien, op de tv- beelden uit Oost Europa en Duitsland. Dat was vóór de zomer en zo af en toe denken we: hoe zou het met die dorpen en steden gaan? En: kan dat ook hier gebeuren? Wij in ons landje worden vaak het afvoerputje van Europa genoemd. Rijn, Maas en Schelde brengen hier al dat water uit de hoge bergen en rivieren dáár. De schrik slaat ons om het hart. Is het programma van Nederland: ‘Ruimte voor de Rivier’ voldoende in staat ons te beschermen tegen hoogwatergolven? De

ANBO Oegstgeest nodigt senioren uit voor een middag over al deze situaties en vragen. Mevrouw drs. Marijke Smit, geograaf en docent aardrijkskunde, is bereid gevonden uit te leggen hoe al die riviersystemen in elkaar zitten. Zij licht haar lezing toe met dia’s en ander materiaal. Ook is er ruimte voor vragen. Datum: 11 oktober Plaats: K&O zaal, Lange Voort 2u (Winkelcentrum Lange Voort, zelfde ingang als de Openbare Bibliotheek) Tijd: 14.30 uur (zaal open 14.00 uur). Toegang gratis

Inzameling voedselbank inzamelen

Elke maand wordt er in Oegstgeest voedsel ingezameld voor de voedselbank in Leiden. De voedselbank is onder meer afhankelijk van particuliere giften om de mensen die van de voedselbank gebruik maken, te kunnen voorzien van een voedselpakket. n

Oegstgeestenaren kunnen boodschappen als koffie, thee, suiker, pasta, rijst, wasmiddelen en blikken groente/soep/ vlees of vis en zonnebloemolie inleveren op dinsdag 8 oktober van 19.00-19.45 uur bij de Rehobothkerk, Lijtweg 1 (tegenover de Shellpomp).

Open Huizen Dag huizen n Van de ruim 400 woningen die momenteel te koop staan in Oegstgeest doet bijna een kwart mee aan de Open Huizen Dag op 5 oktober.

Deze zaterdag kunnen geinteresseerden die zich aan het oriënteren zijn tussen 11.00 en 15.00 uur een bezoek brengen aan een of meerdere deelnemende woningen

zonder hiervoor een afspraak te hoeven maken. Gezien de aantrekkende huizenmarkt worden er deze editie van de Open Huizen Dag veel belangstellenden verwacht. Het complete en actuele overzicht van deelnemende woningen is te vinden op www.funda.nl. Ook in deze editie van de Oegstgeester Courant staan een flink aantal panden uitgelicht.

Met een gezamenlijk druk op de knop was het officieel: Oegstgeest is aangesloten op Burgernet. Het motto is: Samen voor een veilige buurt. Inzet: Met een sms werden de nieuwe leden in Oegstgeest welkom geheten. | Foto’s Wil van Elk

Oegstgeest nu ook op Burgernet n Burgers zorgen voor extra ogen en oren politie n Burgemeester Timmers en korpschef Ruud van Es opende in de raadszaal van de gemeente Oegstgeest het Burgernet voor Oegstgeest met een druk op een grote knop. Door Wil van Elk

Geen spectaculaire ontploffingen van confettikanonnen, maar stilletjes op de digitale achtergrond werd een boodschap verzonden naar meer dan driehonderd mensen die al zijn aangesloten op Burgernet.nl. Zij vormen het extra ogen en oren dis zo hard nodig zijn bij onraad en het opsporen van vermiste personen. Ingmar Burgerhout, gemeentelijk opsporingsambtenaar bij Gemeente Oegstgeest, bewees die ochtend ervoor hoe goed zo’n systeem werkt. Hij ontving om elf uur een bericht over een vermist persoon en

ging direct op zoek. Hij vond de persoon al snel, en scoorde onbewust het eerste succes van Burgernet. nl. Dezelfde avond volgde weer een bericht, dit keer over een demente dame die was vermist. Voor tips kan worden gebeld naar 0800-0011, het speciale nummer voor Burgernetleden. Naar 0900-8844, het gewone politienummer, of bij spoed naar 112 bellen kan natuurlijk ook. Effectief “Het Burgernet is een samenwerking tussen burgers, gemeente, en politie”, vertelde projectleider Burgernet Anja Vlaardingenbroek. Zij gunde de aanwezigen een blik in de keuken van Burgernet en toon-

den een film over het snel oppakken van een stel tasjesdieven. Direct na de diefstal van een handtas werd via de meldkamer een sms of telefonische boodschap rondgestuurd naar mensen die waren aangesloten op Burgernet binnen een bepaalde straal van de plaats delict. Als snel werden de ‘boeven’ opgemerkt door gewaarschuwde en oplettende burgers. De politie rekende met hun hulp de tasjesdieven al snel in. Zo effectief kan Burgernet zijn in een dergelijk geval. Nu het zogenoemde ‘donkere dagen offensief’ binnenkort van start gaat, kunnen burgers die zijn aangesloten op Burgernet een voorname rol spelen in een veiligere woonomgeving. Kijk eens op www.burgernet.nl voor meer gegevens. Men kan zich daar ook aanmelden.


abel d n e r Ook sidie! b u s r zonde

BERNARD SCHULTE BV BV BERNARD CENTRALE VERWARMINGSCHULTE EN AIRCONDITIONING

ZONNEPANELEN ZONNEPANELEN CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

Pakketprijzen Aantal panelen 3 panelen 6 panelen 8 panelen 10 panelen 12 panelen

Totaal Wp

Omvormer

735 Wp 1470 Wp 1960 Wp 2450 Wp 2940 Wp

Soladin 600 XS 2000 XS 2000 XS 3200 XS 3200

Prijs incl. omvormer en bevestigingsmateriaal € 1.495,€ 2.955,€ 3.678,€ 4.435,€ 5.125,-

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief: Mastervolt omvormer Bevestigingsmateriaal voor op pannedak of platdak Bekabeling tot aan de omvormer 25 jaar garantie op de panelen (80% van het max. vermogen van het paneel) en 5 jaar op omvormer Inclusief BTW *vraag naar de voorwaarden

VOORHOUT

Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL

VOORHOUT

Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL

Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 9.30 - 17.00 uur

Verzilver uw goud! Inkoop van goud, zilver en munten De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor. Goudwisselkantoor is eigendom van familie De Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs. Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie. Let op: verplichte legitimatie bij binnenkomst!

Burgersdijkstraat 10 2225 AV KATWIJK ZH Tel: 071-4074605 of kijk op www.meijvogelhout.nl

www.goudwisselkantoor.nl

facebook.com/ goudwisselkantoor


nieuws

OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 2 OKTOBER 2013

5

SKO goes Electric KINDEROPVANG  Velen hebben ‘m al zien rijden: de opvallende TukTuk van de Stichting Kinderopvang Oegstgeest (SKO). Het autootje valt behoorlijk op. “SKO heeft naast de vijf personenbussen nu ook een Tuk Tuk waarmee wij maximaal 6 kinderen kunnen vervoeren. De kinderen kijken er al naar uit om met de Tuk mee te mogen rijden. Het is echt een Thaise Tuk Tuk!” vertelt Moniek Steenland, directeur-bestuurder, enthousiast. “Wij willen graag onze kinderen duurzaam vervoeren en

zijn op zoek gegaan naar elektrisch vervoer. Met onze elektrische Tuk kunnen we de lokale vervoersservice makkelijk en duurzaam doen. Hij is dus alleen bedoeld voor onze bso kinderen.” “De Tuk is een goedgekeurd vervoersmiddel. Hij rijdt gewoon op de openbare weg, heeft gordels en kan bij regen worden afgesloten zodat iedereen droog blijft. We hebben de snelheid van de Tuk laten begrenzen op maximaal 45 km. Meer is niet nodig in ons dorp.”

Er wordt dit jaar speciaal voor internationale ouders een bijeenkomst georganiseerd. | Foto Willemien Timmers

Week van de Opvoeding OPVOEDEN  Ook dit jaar doet Oegstgeest met allerlei activiteiten mee met de Week van de opvoeding. Ariene Volmer, Coordinator van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het Lokaal Loket Oegstgeest heeft samen met anderen een mooi programmam samengesteld.

Herfst in de Kruidenpluktuin MEC  De Kruidenvrouwen van MEC-Oegstgeest zijn regelmatig aanwezig in de Kruidenpluktuin om te wieden en om vragen te beantwoorden.

Het is nu nog mogelijk om allerlei kruiden te plukken: tijm, rosemarijn, salie, bonenkruid, marjolein, oregano, citroenverbena, bieslook, knoflookbieslook, peterselie en basilicum; het is allemaal in de tuin aan de Irislaan te vinden. Diverse kruiden dragen zaad, zoals venkel, kamille en koriander. In de herfst zijn de zaden goed te oogsten om ze in het voorjaar opnieuw zaaien. De zaden kunnen natuurlijk ook gebruikt worden bij de maaltijd. Gemalen korianderzaad is ketoembar. Van uitgebloeide lavendelbloemen

Door Willemien Timmers

kunnen geurzakjes gemaakt worden voor in de linnenkast, dat helpt tegen de motten. Een zakje lavendel onder het kussen zorgt voor een goede nachtrust. Een geurig boeketje plukken van lavendel, kamille, goudsbloem, oregano en marjolein is ook nog mogelijk. Zie ook www.mecoegstgeest.nl

“We wilden juist in de Week van de Opvoeding, die dit jaar van 7 tot en met 13 oktober plaatsvindt, een luchtig programmam presenteren. We willen deze week graag benadrukken dat opgroeien en opvoeden ook heel leuk kan zijn; dat je spelenderwijs kunt leren en van je kinderen kunt genieten.” Het initiatief voor de Week van de opvoeding komt vanuit het ministerie, maar elke gemeente kan het zo invullen als hij wil. “Dit jaar hebben we een programma georganiseerd met een aantal organisaties, maar volgend jaar willen we graag álle organisaties die iets met kinderen en opvoeding te maken hebben bij de week betrekken. Samen kunnen we er iets moois van maken.”

Het Oegstgeester programma is zeer gevarieerd en voor alle leeftijden. “Leuk is dat er dit jaar ook speciaal voor internationale ouders een bijeenkomst is op vrijdag 11 oktober om 9.30 uur in het CJG. ‘Creative parenting solutions’ is het thema.” De dag er voor is er in de aula van het Teylingen College een verrassende humoristische avond over de digiwereld van jongeren en cyberpesten. “Dit is echt een aanrader,” laat Volmer weten, “Alle ouders met tienerkinderen hebben hiervoor al een persoonlijke uitnodiging gekregen, maar iedereen is welkom. Bamber Delver, expert op het gebied van jeugd en media, zal een energieke lezing geven.” De week begint op maandag 7 oktober met een leuke workshop ‘knutselfood’ voor kinderen van 6

tot 10 jaar (wel even aanmelden). Op dinsdagavond zijn er op de Leo Kannerschool aan de Endegeesterstraatweg consulenten van MEE aanwezig om vragen te beantwoorden over spellen en spelen en de ontwikkeling van kinderen. Heerlijk luisteren naar een verhaal kan op woensdag 9 oktober om 14.00 in de bibliotheek. De ‘opvoedweek’ wordt afgesloten met een gezellige workshop peuterdans waarbij iedereen die zich opgegeven heeft gratis mee kan doen. Dit is op 11 oktober om 11.45 in het gemeentecentrum. Tijdens de hele week zijn er bij alle activiteiten experts aanwezig om (eventueel) op een informele manier vragen te stellen. Wie liever op een ander tijdstip over opvoeding praat, kan binnenlopen bij het CJG Oegstgeest, Lijtweg 7. Alle informatie over de Week van de Opvoeding is terug te vinden op cjgoegstgeest.nl, of door een mail te sturen naar info@cjgoegstgeest.nl

GEHOORD EN GEZIEN Samenwerken of samengaan (1) Een oproep van de gemeente Oegstgeest om naar de discussieavond te komen, op woensdag 9 oktober om 20.00 uur in het raadhuis. Het gaat over de toekomst van de gemeente: samengaan met Leiden of een samenwerkingsverband met Katwijk en Noordwijk. Er zijn vier varianten om over te praten. De discussie begint inmiddels op gang te komen. Opvallend is de mening van plaatsgenoot Rinus van Riel, oud-lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Wij lazen zijn ingezonden brief in het Leidsch Dagblad. Van Riel: “Leiden is een kwetsbare stad tussen twee metropolen die in ontwikkeling zijn als Groot Amsterdam en Rotterdam, Den Haag, Delft. Met welke strategische keuzen kan Leiden zich handhaven?” Zijn conclusie: ”In een strategische herpositionering van Leiden kan een fusie met Oegstgeest, Leiderdorp, Zoeterwoude met eventueel Voorschoten een goede keuze zijn. Met een krachtig bestuur een vitale bevolking van ca. 200.000 inwoners zit je niet in de marge.” Samenwerking of samengaan (2) Oegstgeest is altijd sterk voor zelfstandigheid geweest. Vraag is of we met Katwijk en Noordwijk een ambtelijke samenwerking moeten aangaan. Noordwijk voelt er wel wat voor, maar Katwijk reageert flauwtjes. Oegstgeest wordt

in Leiden gekscherend ook wel een buitenwijk van de stad genoemd. Qua ligging lijkt, als het toch zover moet komen, een samengaan met Leiden het meest aantrekkelijke en kunnen wij het standpunt van Van Riel onderschrijven. “Zie je wel, dat heb je met die Leidse glippers die in Oegstgeest wonen,” schampert onze echtgenote. Kom dus op 9 oktober naar het raadhuis en discussieer mee over samenwerking of samengaan! Radio Oegstgeest Lokaal Op de website www.radiooegstgeest.nl stelt Charles van Veen zich voor als de oprichter van het gelijknamige radiostation. “Oegstgeest had geen lokale omroep en dat vond ik een groot gemis,” laat hij weten. “Met het materiaal dat ik nog had, zoals een server, muziek, pc’s, software en randapparatuur, kan ik een mooie start wagen.” De omroep wordt gerund door vrijwilligers en gaat zich keurig aan de mediawet houden. Van Veen: “Een onderdeel daarvan is het Programmavoorschrift. Dit houdt in dat Radio Oegstgeest minimaal de helft van haar zendtijd moet besteden informatie, cultuur en educatie.” De andere helft wordt gevuld met programma’s voor jongeren. De site biedt ook videoreportages én een chatbox voor videochatten. Terugblikken Veertig jaar geleden, op 24 september 1973, wer-

den in het openluchtzwembad Poelmeer zwemprestatietochten gehouden, ter afsluiting van het openluchtseizoen. Jammer genoeg werkten de vermaledijde weergoden niet erg mee. Toch doken nog 1493 zwemmers in het vijftigmeterbad. Daarvan zwommen 723 de 750 meter en 770 de 400 meter. De Oegstgeester Courant berichtte over het 5-jarige zoontje van de familie Sloterdijk die een medaille veroverde. En er was nog het KVP-raadslid mevrouw Gouverneur van Deene. Haar vurigste wens, een overdekt zwembad Poelmeer, ging in vervulling. Intussen is ook daar een discussie over losgebarsten: nieuwbouw, renovatie of sloop? Wij vinden dat het overdekte bad moet blijven. En wij zijn niet de enigen. Vooruitzien Onze mailbox raakt overvoerd met aanbiedingen voor wintersportvakanties in Oostenrijkse en Zwitserse skiparadijzen. En de OAD mag dan (tijdelijk?) gesneefd zijn, ook de reclame voor bustripjes naar de kerstmarkten in ons land en bij de Oosterburen stroomt binnen. Er wordt, kortom, al druk in de toekomst geleefd terwijl wij eerst nog van de hutspot moeten smullen tijdens de 3-oktoberviering. Waarom jagen wij zo achter de tijd aan als er in het heden zoveel te genieten valt?

DOOR INKOCHNITO

Waar haring is, moet wittebrood in de buurt zijn.


 FAMILIEBerichten Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie. Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Oegstgeester Courant. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF). Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

• Begraven

De hoogwaardige kwaliteit van de Nefit TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve combi-ketel heeft een voorraad warmwater die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Overal in huis direct warm water, en als u wilt overal tegelijk! Vraag ons naar de brochure.

• Cremeren • Rouwtransporten door binnen en buitenland • Opbaring in eigen rouwkamers • Eigen parkeerterrein

Het ultieme warmwatercomfort van TopLine AquaPower HR-ketels. Nú bij:

• Dag en nacht bereikbaar Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Tel: 0252-211843

Herinner mij niet in sombere dagen, herinner mij in de stralende zon, hoe ik was, toen ik alles nog kon.

AquaPower van Nefit: Het ultieme warmwatercomfort

Nefit houdt Nederland war m

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

HEEMSKERK

INSTALLATIEBUREAU

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH) Telefoon 071 401 66 65 • Fax 071 401 69 42 E-mail: info@heemskerkinstallatie.com Lid van de VNI en BZE Regiodealer van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest. Met een eigen 24uurs-servicedienst.

Elke dag was voor jou een feest, en toen was het stil

Henk van Haasteren Oegstgeest, 17 maart 1939

Leiden, 30 september 2013 Bep Erik en Su Joannie en Ewout Priscilla Silvana Kimberly Monique Risto Milan Geer

Lavendelhof 40 2343 CX Oegstgeest

”Een uitvaartondernemer die zo dichtbij was en een afscheid dat zo van onszelf was; heel bijzonder.”

Wassenaar

DCRN

Uitvaartzorg * Uitvaart al vanaf € 1.200,06-38549106

www.dcrn.nl

Regentesse

uitvaartverzorging

Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Henk op zondag 6 oktober van 15.00 tot 15.30 uur in uitvaartcentrum Monuta 't Leidse Huys, Gitstraat 1 te Leiden.

‘Persoonlijke aandacht verlicht het verlies’

De samenkomst, voorafgaand aan de crematie, wordt gehouden op maandag 7 oktober om 14.45 uur in de aula van crematorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4 (ingang Haagse Schouwweg) te Leiden.

marielle van de loo

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren bij voetbal vereniging UDO, vanaf 16:00. Bezoekadres: Van Houdringelaan 15, 2341 BN Oegstgeest.

071 34 11 590

www.regentesse.net

Scheiden Marian de Valk

Uitvaartbegeleiding

HOME & LIVING

PASSION FOR FOOD

in goed overleg? www.bqvmediators.nl bel 06 - 170 409 17

Lange Voort 3, Oegstgeest, t 071 565 1577, AttendoUitvaartzorg.nl

Een persoonlijk afscheid. Wij zijn er als u ons nodig heeft. Een geruststellende gedachte. Telefoon: 071 - 521 32 31 (24 uur per dag, ook in het weekend) Monuta Van der Luit Willem de Zwijgerlaan 179, Leiden www.monuta.nl Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

KIDS & FUN MEN’S WORLD BEAUTY & FASHION

22 | 23 MAART 2014

www.leidato.nl

HANGAAR2 | Valkenburg ZH


nieuws

Oegstgeester courant

woensdag 2 oktober 2013

7

Røring in het dorp: Dorpslab Oegstgeest n Lucien Geelhoed: 'Het is ongelofelijk snel gegaan' energie n De ontwikkeling van het Dorpslab is sinds het ontstaan ervan in het voorjaar van 2012 in een stroomversnelling terechtgekomen. Initiator Lucien Geelhoed weet als geen ander partijen uit het dorp met elkaar te verbinden en nieuwe energie op te wekken. “Het is ongelofelijk snel gegaan.”

het om mooie initiatieven op elkaar af te stemmen en elkaar zo te versterken in plaats van in de weg te zitten.” Binnenkort zal het Dorpslab ook de ‘voorpagina’ van de nieuwe website Oegstgeest.nl gaan ontwerpen en beheren. “Deze ‘dorpsportal’ zal een actuele afspiegeling zijn van alles wat er in Oegstgeest speelt en beweegt”. In zijn enthousiasme heeft Geelhoed al heel wat mensen meegenomen op ‘ontdekkingsreis’ door Oegstgeest. Hij weet als geen ander kansen in kaart te brengen en mensen en initiatieven met elkaar te verbinden. “Het Dorpslab wil een katalysator zijn in de gemeenschap. We willen laten zien dat je door dóen, door aanpakken, mooie dingen kunt bereiken.”

Door Willemien Timmers

Oegstgeest lijkt met haar Dorpslab succesvol voorop te lopen in de regio in de onvermijdelijke trend van verhoogde burgerparticipatie. “Het Dorpslab is ontstaan vanuit het toekomstvisietraject dat de gemeente Oegstgeest zo’n twee jaar geleden in gang heeft gezet met als doel de burgers meer te betrekken bij hun dorp.” De Toekomstvisie 2020 werd in oktober 2011 vastgesteld. Binnen drie hoofdthema’s (‘sociaal’, ‘economie’ en ‘ruimte’) werden doelen gesteld en in meedenkavonden werden door burgers en organisaties projecten geformuleerd om die doelen te behalen. Kern van het traject: ‘het potentieel van de inwoners van Oegstgeest volledig benutten en zó inzetten dat iedereen er iets aan heeft, nu en in de toekomst’. Geelhoed: “Het Dorpslab - daar waar de chemie ontstaat - wil de verbindende factor tussen partijen zijn. Het vehikel dat organisaties en individuen helpt elkaar te vinden. Op die manier kan iedereen zo optimaal mogelijk participeren in de gemeenschap. Hij legt uit dat het Dorpslab drie pijlers kent: Het meedenken en adviseren, het organiseren van ‘Oegstgeest in Beweging’bijeenkomsten en het focussen op een goede dorpsmarketing. Van de ‘Oegstgeest in Beweging’avonden heeft ‘heel Oegstgeest’ al kunnen genieten. “Geweldig om te zien hoe men bij Van der Luyt, maar ook tijdens de laatste editie in de Almondehoeve, Oegstgeest Werelddorp, elkaar opzocht, en hoe inwoners ontdekten wat voor moois er

Lucien Geelhoed, initiator van het Dorpslab: ‘Het is van belang dat we nú dóen, in beweging komen en Oegstgeest als één geheel op de kaart zetten.’ | Foto Willemien Timmers binnen de gemeentegrenzen te vinden is.” Ook Geelhoed zelf heeft het afgelopen jaar het dorp opnieuw ontdekt: “Het is prachtig om de juweeltjes te vinden die Oegstgeest bijzonder maken. Er gebeurt veel meer dan men weet. Aan ons de eer om alle mooie zaken onder het voetlicht te brengen en waar nodig op elkaar af te stemmen en te versterken.” Lucien Geelhoed kwam via het toekomstvisietraject terecht in de rol van samenbinder en dorpsmarketeer. “Er miste gewoonweg een schakel tussen gemeente en gemeenschap, en tussen organisaties onderling. De tijd was er rijp voor om als Dorpslab die rol op ons te nemen. Dit traject is het waard om energie aan te geven; het is van be-

“Ongeacht de bestuurlijke toekomst van Oegstgeest is het méér dan de moeite waard om van dit dorp een hechte gemeenschap te maken, juist nu!” stelt de marketeer vast. “Oegstgeest heeft immers potentieel om een sterke entiteit te zijn en te blijven.”

derland, en behalve publiekstrekker Corpus ook een rijtje evenementen dat Oegstgeest kenmerkt. “The Taste of Oegstgeest, 5 mei, het Osgerweekend, het Springkussenfestival, de Poldercross; we kunnen er trots op zijn. Als we alle activiteiten nog beter op elkaar afstemmen, zoals dit jaar voor het eerst in de Oegstgeester Midzomerweken, wordt het geheel van evenementen nóg krachtiger.”

Hij noemt daarbij een aantal terreinen waarop dat duidelijk naar voren komt, zoals voor de regio unieke winkelgebieden, een breed en hoogstaand culinair aanbod, aansprekende internationale verbindingen, een uitzonderlijke hoge participatiegraad in de sport, een van de beste woongebieden in Ne-

Sinds begin dit jaar zorgt het Dorpslab, mede vanwege deze laatste reden, voor een uitgebreide agenda voor groot-Oegstgeest op Oegst. nl. “Deze evenementenladder is op allerlei sites, en in de Oegstgeester Courant terug te vinden. Enerzijds laat het zien hoe enorm veel er in het dorp gebeurt, anderzijds helpt

lang dat we nú dóen, in beweging komen, Oegstgeest als één geheel op de kaart zetten.”

s e m t e h Van

VERS

Amerikaanse Rosbief Malse rosbief van Amerikaanse Black Angus Beef, fijn van draad en licht gemarmerd waardoor zeer smaakvol en bijzonder mals.

Alleen deze week

500 gram

€ 11,25

Bezoek onze website

Voor een overzicht van onze biologische producten en buitenlandse specialiteiten Winkelcentrum Lange Voort • T 071-5175535 Ook op zondag open van 16.00 tot 20.00 uur Winkelstraat De Kempenaer • T 071-5173707

Inmiddels zijn heel wat partijen die de sociale dynamiek van de ‘doedemocratie’ aanvoelen aangehaakt bij het Dorpslab. “We gaan op dit moment richting de veertig partners, en we zijn nog volop aan het uitbreiden. Zo zijn er bijvoorbeeld de winkeliersverenigingen, de ondernemersvereniging, de Oranjevereniging, de Vereniging Oud Oegstgeest, en recentelijk het Sportcafé en het Repaircafé, om er een aantal te noemen. Maar ook de gemeente is partner. Dat is uniek.” Vanuit een onwennige rol (‘ik ben ook maar gewoon opgestaan om deze taak op me te nemen’) is het Dorpslab inmiddels een gewaardeerde en gehoorde gesprekspartner geworden aan allerlei tafels binnen en buiten het dorp. “Zo waren we bij het overleg over de ontwikkeling van de provinciale structuurvisie, hebben we zitting in de expertgroep van de bestuurlijke scenario’s en praten we intensief mee over de regionale economische agenda.” Het Dorpslab blijft in beweging. “Dat de ontwikkelingen vanuit het niets zo snel gaan, typeert de energie, de kracht en het potentieel van Oegstgeest. Voor ons, en onze partners, een uitdaging om dat tempo bij te houden.”

Taartje van de week:

Victoriataartje voor € 9,50

De Kempenaerstraat 37 Tel. 071-5283212

Franse boeren beenham

Op ambachtelijke wijze gebraden

Brandt & Levie salami In diverse smaken

Comté selection 24 maanden gerijpt

Fromagerie du Patron Irislaan 71 - 2343 CH OEGSTGEEST Winkelcentrum Lange Voort www.dupatron.nl

100 gram €

2,99

Per worstje €

5,99

100 gram €

2,99


“Met deze oplossing kan ik weer jaren vooruit.”

GRATIS

Saab 9-3 1.8T BUSINESS AUTOMAAT Kenteken Kilometerstand Aantal versnellingen Registratiedatum Garantie Marge auto

Opties / Accessoires

80-XN-DV 109.722 5 (Automaat) 19-07-2007 Bovag Ja

Prijs: €

advies aan h uis en inmeten

Brandstof Benzine Kleur Wit Interieur Half leder/stof Gewicht 1.435 kg Kosten rijklaar maken € 750,-

11.000,-

Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen), Airbags voor, Anti blokkeer systeem, Audiobediening op het stuur, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Boordcomputer, Buitenspiegels in carrosseriekleur, Buitentemperatuurmeter, Bumpers in carrosseriekleur, Centrale deurvergrendeling afstandbediend, Climate control, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen voor en achter, Gordijnairbags achter, Gordijnairbags voor, Hoofdsteunen achter, In hoogte verstelbaar stuur, Lederen stuurwiel, Lichtmetalen velgen, Middenarmsteun achter, Middenarmsteun voor, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Nieuwe APK bij aflevering, Parkeersensoren, Radio, Radio/CD speler, Regensensor, Spoiler voor, Stoelverwarming voor, Stuurbekrachtiging, Toerenteller, Traction control, Zij-airbags voor

20% 10% 15% KORTING KORTING KORTING *

www.saab-blankespoor.nl

Saab erkend reparateur Blankenspoor BV Bedrijvenpark Forepark, Neckar 1, 2491 BE DEN HAAG verkoop@blankespoor-saab.nl Tel: 070-3575717 Fax: 070-3575719 (drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden)

*

*

Op één artikel naar keuze uit de Decorette huismerkcollectie:

binnenzonwering • gordijnen • behang • vloeren • tapijt • vloerkleden Aanbieding is geldig t/m 12 oktober 2013. *Vraag naar de actievoorwaarden.

www.decorette.nl

Winkelhof 36 Leiderdorp - 071-541 32 63 www.decorettewinkelhof.nl - leiderdorp@decorette.nl

40 JAAR OEGSTGEESTER MARKT 1973-2013 Iedere dinsdag van 09:00 tot 16:00 uur

t

Oegstgees

Vishandel Gebroeders van Diermen Will’s Notenbar Voor uw Biologische noten en zaden De Rooy reform & natuurvoeding Allerlei soorten reform natuurlijke artikelen Poeliersbedrijf Kukeleku Goed verantwoord biologische kip Slager Teekens ‘T Waardse dikbil rundvlees

Op de gezellige Oegstgeester markt is al ruim vier jaar de vishandel van de gebroeders van Diermen uit Spakenburg te vinden. Wekelijks brengen zij rechtstreeks van de IJmuidense veiling de mooiste verse vis naar Oegstgeest. Ook verkopen zij gebakken en gerookte vis. “Alles zo duurzaam en verantwoord mogelijk. Daar staan wij voor,” vertelt vakman Jan van Diermen. “Mijn broer en ik zijn de derde generatie die een vishandel runnen. Van vader op zoon is de kennis en liefde voor vis doorgegeven.” De Gebroeders van Diermen staan bekend om hun zeer brede assortiment. “We hebben heel veel mooie producten, en dat heeft Oegstgeest ook ontdekt; we merken dat het steeds drukker wordt aan onze kraam. Oegstgeest is op dinsdag een visetend dorp geworden.” Voor degenen die de gezellige visboer nog niet eerder bezochten: de ambachtelijk gerookte zalm en makreel zijn echt aan te raden! www.gebrvandiermen.nl

Spakenburgse vishandel

Gebr. Van Diermen Tegen inlevering van deze bon:

Reka Modieuse horloges

Hollandse nieuwe

Heba Olijven

4 voor ✁

Fa. Roozen Perkgoed uit eigen ecologische kwekerij

Van Egmond Veiling verse bloemen Eikelenboom Beeren ondergoed & pyama’s Hans van Asch Aardappelen Van der Kroft Schoenen

Duroc ‘d Olives Marcels Fournituren voor al uw knopen garen en band

www.visrecepten.nl

Fa. Bakker Kamerplanten

7.00

En de 5e GRATIS

Art floor Maakt van elk huis een thuis De benenwagen Kousen, sokken, panty’s, hoeden, petten, en.... De markt drogist Huidverzorging voor het hele gezin Fa. Flint Fietsenonderdelen


cultuur

Oegstgeester courant

Oké column Vergeet niet te leven

D

e vakanties zitten er alweer enige tijd op. School en werk vragen volop tijd en aandacht van de meesten van ons. En wie ongewild buiten het arbeidsproces staat, heeft er soms bijna een dagtaak aan om weer aan de slag te komen. Naast de noodzaak om geld te verdienen, is ook het belang van werk als een zinvolle bijdrage aan de samenleving ons met de paplepel ingegoten. En daar is dan ook helemaal niets mis mee. Maar er zijn wel ontwikkelingen waarbij we een vraagteken kunnen plaatsen. In vrijwel alle beroepssectoren is de werkdruk veel groter geworden dan in het verleden. Meer werk wordt gedaan door minder mensen. En de ‘zegeningen’ van de digitale samenleving leiden ertoe dat privé en werk steeds meer door elkaar gaan lopen. Je bent altijd mobiel bereikbaar, en wie doet het niet: in weekend of vakantie toch nog even de mail checken? Gevolg kan zijn dat je nooit meer los komt van je werk. Voor we het beseffen zijn we allemaal workaholics. En dan kan de vraag rijzen of je werkt om te leven of leeft om te werken? Die vraag kan heel acuut worden als je geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld een ongeval of ziekte. Ineens valt het werk weg. Wat gisteren nog je leven beheerste (het binnenhalen van dit contract; het schrijven van dat rapport), is vandaag ineens een zinloze exercitie geworden. Maar, of misschien juist dan kun je leven, zoals ik met bewondering zie bij een ernstig zieke in mijn vriendenkring, die – ondanks alles van het leven geniet, samen met familie en vrienden. Nogmaals, met werken is niets mis. Maar, zoals een Brabants liedje zegt: ‘vergeet niet te leven, want straks ben je oud’. Het is een wijsheid die eigenlijk al eeuwenoud is. De sabbat en de zondagsrust zijn er niet voor niets. En, oké, we gaan daar nu minder krampachtig mee om dan in het verleden, maar dat heeft een keerzijde. Ook de zondag wordt steeds meer een werkdag. Voor elke dag van de week blijft dan ook de boodschap: ‘vergeet niet te leven!’ Koos van der Bruggen

Purper Ladies uitgaan

Cabaretgroep Purper is vrijdag 11 oktober te zien in Theater het Trefpunt te Warmond. Aanvang 20.30 uur. De Purper Ladies verzorgen een avond vol entertainment passend bij de Purper traditie. Een traditie die zich in het komend seizoen zal vernieuwen en verdiepen. Vrouwen met lef, gein en geweldige stemmen. Dit is Purper op haar best: uniek; een genre op zich. Vier dames die van wanten weten. De voorstelling brengt op muzikale wijze aan het voetlicht hoe vrouwen van verschillende leeftijden vandaag de dag in het leven staan. Natuurlijk gepaard gaand met een gezonde dosis zelfspot die tot een hilarisch theateravond zal leiden. n

woensdag 2 oktober 2013

9

Diaken André van Aarle neemt afscheid van Willibrordkerk n 'We moeten meer oog krijgen voor anderen' afscheid n “Ik ben op 6 september 1997 in deze parochie gekomen, met meer haar, een snor, en slank”, vertelde de afscheid nemende diaken André van Aarle zondagochtend in de RK H. Willibrordkerk. Hij vertrekt naar de Clara en Franciscus federatie in Langeraar waar hij gaat werken en wonen. “De bisschop heeft mij in april hiervoor gevraagd.” Hij besloot de dienst met: “Het ga je goed, Amen”. Door Wil van Elk

Glimlachend hoorde de volle kerk hem aan toen hij zei dat hij geen lange preek wilde houden. Hij had alles op een A4-tje geprint. “Dit is een gemeente waar mensen het goed hebben. Maar ook wij maken ons zorgen. We moeten meer oog krijgen voor anderen”, en hij vertelde verder over radicale woorden van Jezus tegen de Farizeeën die hard aankwamen. “U kunt het opzoeken in de Bijbel, als u die weet te vinden”, zei hij met een knipoog. Verwachtingen De gemeente had in 1997 hoge verwachtingen van de nieuwe pastoraal werker Van Aarle die later in juni 2001 tot Diaken werd gewijd. En die verwachtingen werden waargemaakt, want in 2002 werd de

De kinderen vormden een groot boeket van zelfgemaakte bloemen die ze tijdens de afscheidsdienst aan de vertrekkende Diaken André van Aarle gaven, in een goed bezette kerk. | Foto Wil van Elk bruisende gemeenschap parochie van het jaar. André van Aarle kreeg de Willibrordpenning uitgereikt en een fraaie icoon van de Heilige Christoffel. De kinderen gaven een zelf geknutselde bloem met een foto: “Ben ik

dat ook?” vroeg hij meermaals. Het koor had het laatste woord en zong: “Till we meet again”. “Ik ben geen Heintje Davids, maar ik kom nog een keer naar Oegstgeest, om op zondag 8 december samen met Kees van Vliet te vieren dat wij twaalf en een half jaar geleden zijn

gewijd”, vertelde André. De vele bezoekers, bestaande uit kerkgangers, familieleden, collega’s, en de burgemeester van Oegstgeest, namen na de dienst persoonlijk afscheid van Van Aarle in de naast de kerk gelegen school. De koorleden zongen daar nog een afscheidslied.

Nieuwe exposanten in Tekenen en schilderen Willibrords Erf cursus

kunst n Frida Wijbrans uit Oegst-

geest en Maurits Raatsie uit Leiden zijn de nieuwe exposanten In Willibrords Erf. Zij kennen elkaar uit de tijd dat zij beide vrijwilligerswerk deden in verpleeghuis Van Wijckerslooth. Daar ontstond het idee om hun werken een keer samen te voegen in een expositie: Frida Wijbrans

toont haar bloemenaquarellen en Maurits Raatsie zijn natuurfoto’s uit de regio. Beider werk kan in Willibrords Erf bekeken worden zondags na kerktijd of op werkdagen na afspraak met de koster, tel. (071) 517 45 46 of groenekerkje@pgoegstgeest.nl. Adres: Haarlemmerstraatweg 4-6, 2343 LB Oegstgeest. Verdere info: www.pgoegstgeest.nl.

n Wie goed wil leren tekenen en schilderen, kan per half oktober deelnemen aan een nieuw te starten cursus op de maandagochtend van 10.30 – 12.30 uur bij Mayo’s Art School.

Het knusse atelier ligt in Haaswijk. Leeftijd of ervaring speelt geen enkele rol, maar serieuze interesse en leergierigheid is belangrijk. Opgeven kan via (071) 517 52 18 of mayo8@casema.nl.

Meester René presenteert nieuwste boek lezen

n Komende zondagmiddag, 6 oktober, presenteert René van der Velde, meester op Jenaplanschool De Kring (Willibrordlocatie) om 14.00 uur zijn nieuwste boek ‘Bommetje’ in Jeugdboekhandel Silvester, Rapenburg 17 in Leiden.

Stijn bedenkt in dit boek weer twaalf hilarische nieuwe uitvindingen, voor alledaagse problemen. Het boek is voor kinderen van 7 jaar (voorlezen) en ouder (8+ , zelf lezen). René van der Velde signeert en leest voor van 14.00 tot 17.00 uur

Bloem en Groen creatief

n Ook dit jaar organiseert Groei en Bloei afd. Leiden e.o. weer de populaire bloemschikcursus.

Deze cursus bestaat uit twee groepen: de gevorderden onder leiding van Michael van Namen, en de beginners onder leiding van Anja de Graaf. De cursus bestaat uit twee maal drie lessen: drie in het najaar: op de donderdagen 17 oktober, 7 november en 12 december 2013, en drie in het voorjaar: op de donderdagen 27 februari, 20 maart en 10 april 2014. De kosten zijn voor leden € 45,- per drie lessen (incl. koffie of thee), (€ 60,-- voor niet-leden). Men dient zelf een scherp mesje, een snoeischaartje en een allesknip-

per mee te nemen. Voor de eerste les zorgt Groei en Bloei voor bloemen en ondergrond, de kosten hiervan bedragen € 10,- per persoon. Voor de volgende lessen zorgen de gevorderden zelf voor bloemen. Voor de beginners zorgt Anja de Graaf voor bloemen, de kosten hiervan liggen tussen € 8 á € 10 per keer. Oasis en eventuele andere hulpmaterialen worden verzorgd. Er zal aandacht worden geschonken aan diverse bloemschiktechnieken. De cursussen worden gegeven in het Wellant College, Lange Voort 70 in Oegstgeest en beginnen om 19.30 uur. Opgeven vóór 7 oktober, tel.: (071) 301 13 10, tussen 19.00 en 20.00 uur.


rode wijnen

www.drinkland.nl

Hartevelt jonge jenever 1L Parade vieux 1L

De geur is moutig, kruidig met duidelijke muntgeuren. De smaak is stevig, maar toch ook soepel in de mond. Tevens zoet en kruidig met smaken van peper, nootmuskaat en bessen. De afdronk is lang en aanwezig. Van 40,75 voor € 32,50

€ 11,45

Van 15,60 voor

StolicHnaya vodka limited edition 1L Earth, air, fire, water. Van 19,95 voor € 16,95 Van 15,95 voor

Portugal / Douro – ventozelo Qv tinto Gemaakt van de 3 beroemde Portugese wijndruiven, Touriga Nacional, Touriga Franca en Tinta Roriz. Nu van 8,55 voor € 6,45

witte wijnen

rum cariBica Blanco weSt indian 1L

grant’S ScotcH wHiSky 0.7L

€ 11,

95

Goede rum als basis voor cocktails en longdrinks. Van 15,75 voor € 12,75

-25%

kratje Heineken Vast laag in prijs 24 x 0,3L

Spanje / Extramadura – Bodega vina extremena Geweldige rode Tempranillo wijnen, gelegen langs de Portugese grens. Keuze uit de 12 maanden gerijpte vega adriana. Nu van 9,35 voor € 7,50 of de 24 maanden gerijpte valdegema. Nu van 11,60 voor € 8,95 Spanje / Ribera del Duero – melior / Bodega matarromera Een van de mooiste wijngebieden in Spanje is Ribera del Duero. Voor U selecteren wij uit dit wijngebied, Melior, 6 maanden gerijpt op Amerikaanse wijnvaten. Nu van 11,15 voor € 8,50

aBerlour 10 yearS SPeySide Single malt wHiSky 1L

€ 9,98

Van 12,75 voor

ACTIES

Zuid-Afrika / Paarl – louis Fourie merlot Zachte Merlot, rijk aan smaken van zwarte bessen en pruimen, lichte aardse tonen. Nu van 8,75 voor € 6,95

€ 11,38

Het Alsace-huis waar Drinkland mee werkt is Willm in Barr. Willm maakt een groot assortiment Grand Cru’s, Domaine wijnen, Vendanges Tardives en Cremant’s. De Willm basiswijnen zijn iets minder zoet dan de gemiddelde Alsace wijnen en die elegantie is ook het succes van Willm. wij Bieden deze maand de reServé wijnen aan met 25% korting Per FleS! Pinot Blanc reservé van 8,95 voor € 6,70 riesling reservé van 9,95 voor € 7,45 Pinot gris / riesling reservé van 11,15 voor € 8,35 Pinot gris reservé van 12,10 voor € 9,10 gewürztraminer reservé van 13,15 voor € 9,85 Spanje / Ribeiro – rippa à vie Een unieke witte wijn, gemaakt van de oudste inheemse druivenrassen als Treixadura en Palomino. Zalvende wijn met duidelijke hints van grapefruit. In de afdronk ook een tintje honing. Van 12,60 voor € 8,95 Italië / Veneto – Soave classico zonin Frisse, droge, witte wijn met een heel licht kruidje. Van 9,95 voor € 7,50

SParkle/Port den haag Prinsestraat 57 070 364 29 25

* Voorhout * noordwijk * oegstgeest Jacoba van Beierenhof 28 Maarten Kruytstraat 24 Lange Voort 19 071 364 93 37

071 361 21 82

071 301 55 83

roadshow

LAAT UW DROOMWAND ONTWERPEN BIJ PLUG MEUBELEN

Italië – Prosecco Frizzante zonin Een lekkere, droge, licht mousserende sparkling. Van 9,55 voor € 6,95 Portugal – Port Quinta de ventozelo tawny reserva Mooie, gerijpte port. Het najaar kan beginnen! Van 15,75 voor € 12,50

3

10 oktober

daagse

t/m 12 oktober

3 dagen lang staat Plug Meubelen in het teken van Interstar... dé Nederlandse kastendesigner

10% korting op elke Interstar wandcombinatie!

DO 10

oktober 10:0 0 - 21:0 0

VR 11

oktober 10:0 0 - 17:0 0

Gedurende deze drie dagen worden de nieuwste modellen en noviteiten uitgebreid gepresenteerd aan u. Hoerbij is ook Maryse Slotboom van Interstar aanwezg om uw favoriete wand te tekenen in een 3D-programma. Ideaal dus om op één van deze drie dagen langs te komen met een plattegrond van uw kamer. Wij kunnen u dan direct zeer uitgebreid adviseren en uw droomkast in 3D tekenen.

Wat brengen wij u? * de inbouw Faberhaard die letterlijk brand op water! * de allernieuwste modellen, zoals “de Dashboard” en “de Zoolo’s”. * de favoriete inbouw TV lift.

direct een

3D-tekening van uw droomkast!

De Interstar roadshow, exclusief bij

ZA 12 Donderdagavond koopavond

oktober 10:0 0 - 17:0 0 Ambachtsweg 3 - 2222 AH Katwijk - tel. 071-4028046 - www.plug-meubelen.nl


OPEN HUIZEN dag zaterdag 5 oktober van 11.00 - 15.00 uur proper makelaardij o.g. Terweeweg 7, Oegstgeest Tel. (071) 519 09 09 www.proper-makelaardij.nl oegstgeest

President kennedylaan 2

anCora adviesgroep Baron S. de L. Wyborghstraat 1, Katwijk Tel. (071) 40 165 45 www.ancora.nl

oegstgeest

lobeliuslaan 100

oegstgeest

van soest makelaardij Geversstraat 75, Oegstgeest Tel.: (071) 515 25 55 www.vansoest.nl H.P. Berlagelaan 17

oegstgeest

eigen Haard makelaardij Geversstraat 63, Oegstgeest Tel. (071) 519 19 19 www.eigen-haard.nl richard Holpad 10

oegstgeest

van assendelftstraat 15

LEUKE RUIME EENGEZINS-HOEKWONING met tuin op het zuiden, heerlijk lichte woonkamer met extra zijraam en openhaard, moderne keuken (2000) met diverse inbouwapparatuur 3 slaapkamers, badkamer met een ligbad met ‘whirlpool’ en douchegedeelte, ruime zolderkamer met groot ‘Velux’ dakraam en veel bergruimte achter de knieschotten.

Heerlijk licht en zonnig luxe 3-KAMER HOEKAPPARTEMENT met overdekt terras-balkon (Z-W). Mooie lichte woonkamer met toegang naar balkon-terras; moderne dichte keuken (Tulip) met zijraam. Hoofdslaapkamer met ingebouwde kastenwand, 2e slaapkamer; royale badkamer met ligbad en douche, inpandige bergruimte met wma + aparte berging en parkeerplaats.

Prachtig aan de Haarlemmertrekvaart gelegen 3-kamer-hoekappartement op de tweede verdieping met fraai, vrij uitzicht. Voorzien van lift en een individuele berging op de begane grond. Bijz.: Dit appartement is tevens geschikt voor minder validen (brede deuren, rolstoelvriendelijke opgang naar centrale entree, lift met elektrische schuifdeur)

Mooi en ruim gebouwd HOEKHUIS met HEERLIJKE ACHTERTUIN (W)! Deze ‘tuinkamerwoning’ betreft het grotere zgn. “B-type” met oa. extra hoge zolderkap-etage. Lichte en ruime woonkamer, keuken met uitgebreide installatie, 3 goed formaat slaapkamers en badkamer met ligbad met douche, flinke 4e slaapkamer met dakkapel en bergruimte; een 5e kamer is mogelijk.

Karakteristieke TUSSENWONING (1925) met achtertuin (Z) gelegen nabij het oude centrum van Oegstgeest. Kamer en suite met schuifdeuren, originele details en hoge plafonds. Eenvoudige keuken, achter- en voorkamer met schouw; zijkamer, balkon; badkamer, zolder (ca. 1,50 m nokhoogte) met dakraam; d.m.v. een dakopbouw is hier een volwaardige zolder van te maken.

Vraagprijs: € 244.000,- k.k.

Vraagprijs: € 254.000,- k.k.

Vraagprijs: € 257.000,- k.k.

Vraagprijs: € 269.000,- k.k.

Vraagprijs: € 289.000,- k.k.

losEcaat nVM MakElaar oegstgeest

Frits Mehrtenslaan 32

losEcaat nVM MakElaar oegstgeest

Eli Heimanshof 113

Van soEst MakElaardij oEgstgEEst oegstgeest

geversstraat 15a

losEcaat nVM MakElaar oegstgeest

kerckwervelaan 55

losEcaat nVM MakElaar oegstgeest

Balistraat 26

LUXE VERBOUWD WOONHUIS MET FRAAIE UITBOUW ! Royale tuingerichte woonkamer (ca. 40 m2 uitgebouwd). De fraaie brede achterpui heeft dubbele openslaande tuindeuren; de ramen en deuren zijn vzv. roedes. Luxe stijlkeuken met diverse apparatuur, 3 slaapkamers, smaakvol en luxe uitgevoerde badkamer, grote zolderkamer met dakkapel en handige vliering.

Deze bijzondere half vrijstaande “tuinmuur” woning is royaal van opzet en heeft een prachtige, privacy biedende zonnige binnentuin (ZW) en een 2 grote terrassen op de 1e en 2e verdieping. Ind.: entree, lichte woonkamer met schuifpui, ruime eetkeuken, 4 royale slaapkamers (waarvan 2 toegang tot terras), moderne badkamer. Woonopp. 137 m2.

Om de hoek van de Kempenaerstraat gelegen keurig onderhouden driekamer hoek appartement met zonnige loggia, eigen pp. en berging in de kelder. Op de eerste verdieping van een kleinschalig app.-complex, zeer beschut en rustig, maar centraal gelegen. Op loopafstand van winkelgebied, het bos van Wijckerslooth, openbaar vervoer en station Leiden

Aan leuke laan in een rustige gedeelte gelegen ruim type UITGEBOUWDE HOEKWONING met garage. Topics; 5 slaapkamers, 2 badkamers, mooie ruime keuken, veel extra’s. Ruime ‘doorzon’ woon-eetkamer ( ca.32 m2) met openhaard, moderne luxe badkamer met ligbad/handdouche, 2 zolderkamers met dakkapel voor en achter, 2e badkamer, vliering.

Royaal uitgebouwd hoekhuis met 5 slaapkamers, op ruim perceel (359 m2) met aan drie zijden tuin, berging en overkapping. Ind.: Zij entree, hal met meterkast, 2e hal met garderobe en toilet, L-vormige woonkamer, royale woonkeuken met inbouwapp., bijkeuken. 1e etage: Overloop, 5 slaapkamers en badkamer met ligbad. Bergzolder.

Vraagprijs: € 297.500,- k.k.

Vraagprijs: € 299.000,- k.k.

Vraagprijs: € 299.000,- k.k.

Vraagprijs: € 338.000,- k.k.

Vraagprijs: € 345.000,- k.k.

losEcaat nVM MakElaar oegstgeest

ommevoort 320

graal MakElaardij oegstgeest

Hendrik andriessenlaan 84

Van soEst MakElaardij oEgstgEEst oegstgeest

toorenveltstraat 18

losEcaat nVM MakElaar oegstgeest

Erasmuslaan 19

EigEn Haard MakElaardij oegstgeest

lobeliuslaan 136

HEERLIJK RUIM EN LUXE 3-4 KAMER APPARTEMENT (2005/117 m2) strategisch op de 3e verdieping, een eigen parkeerplaats en berging in de parkeerkelder. Zonnig en lichte woon- eetkamer met toegangsdeur tot balkon (Zuid), luxe keuken vzv alle inbouwapparatuur, 2 slaapkamers, luxe badkamer met inloopdouche en aparte wasruimte.

BIJZONDER TYPE 2-O-1 KAPWONING MET GARAGE! (arch. Alberts) Ruime oprit grote en vrije zonnige achtertuin (Z). Ruime lichte Lvormige woon-eetkamer met zonnige erker en asymmetrische zijramen, open eetkeuken, zeer ruime slaapkamer (mmv. 2), achterkamer, moderne luxe badkamer met ligbad en douche, ruime zolderkamer met zijraam, dakkapel en div. bergruimte.

Ruime, vooroorlogse hoekwoning in een rustige straat (1 richting verkeer) met voortuin en heerlijk zonnige achtertuin op het zuiden. Woonkamer ensuite en 5 slaapkamers. Royale oprit voor twee auto’s en gelegen op loopafstand van de Lange Voort en gunstig ten opzichte van scholen en sportaccommodaties.

MODERN TYPE ‘VIDE’ WOONHUIS met GARAGE en oprit, voor- en grote zonnige achtertuin (Z/W); perceelopp. 252m2 eigen grond. Riante living 50m2 met ruimtelijke ‘vide’, openhaard, half open keuken, 3 slaapkamers, balkon, badkamer met ligbad, separate douche, entresol (7,5m2) met dakraam en glazen boarding en flinke zolder bergruimte. M.m.v. ligplaats.

UNIEK PENTHOUSE van ruim 600 m2. Een heerlijk royaal penthouse met twee ruime zonnige terrassen (ca. 25m2 W/ca. 15m2 ZO) met een schitterend uitzicht. Speelse woonkamer (83 m2) met extra hoog ‘gewelfd’ plafond (ca. 4.30 mtr), ruime eetkeuken, ruime badkamer met inloopdouche (mogelijkheid voor bad), 3 slaapkamers. Dubbele parking.

Vraagprijs: € 375.000,- k.k.

Vraagprijs: € 389.000,- k.k.

Vraagprijs: € 389.000,- k.k.

Vraagprijs: € 399.000,- k.k.

Bieden vanaf € 420.000,- k.k.

losEcaat nVM MakElaar oegstgeest

kwaakhaven 9

losEcaat nVM MakElaar oegstgeest

lobeliuslaan 19

ProPEr MakElaardij oegstgeest

Hendrik kraemerpark 10

losEcaat nVM MakElaar oegstgeest

losEcaat nVM MakElaar

aldo van Eycklaan 122

oegstgeest President kennedylaan 245

Moderne en verrassend ruime patiowoning met inpandige garage, zonnige voortuin, fraai dakterras, binnentuin, ruime woonkamer, luxe open keuken, wasruimte, 3 slaapkamers en moderne badkamer. Woonopp. ca. 162 m2, perceel 172 m2.

Zeer ruim bemeten MODERNE HALF-VRIJSTAAND HERENHUIS (ca. 650m2), ruime inpandige garage en eigen parkeerplaats/afrit. Woon-eetkeuken, ruime woonkamer met hoog plafond, 4 slaapkamers, badkamer met ligbad en douche, aparte was- bergkamer en bergzolder. INRUIL APPARTEMENT MOGELIJK!

3-kamer hoekappartement met prachtig uitzicht over het park, grote berging (25 m2) en parkeerplaats in garage. Het appartement ligt in het voormalige “Zendingshuis” en op fietsafstand van o.a. CS en LUMC in Leiden.

Uitstekend onderhouden half vrijstaande woning langs de Haarlemmertrekvaart met o.a. oprit, inp. garage, woonkeuken met vrij uitzicht, woonkamer met openslaande deuren, 4 slaapkamers, wasmachineruimte, kleedkamer, complete badkamer en dakterras. Vrijwel voor de deur zijn ligplaatsen (koop/huur) voor een eigen sloep. Woonopp. ca. 167 m2.

Op groot perceel grond (1189 m2) gelegen vrijstaande villa (bj. 1973) met een eigen oprit en een dubbele garage. Brede beschutte tuin en perfecte zonligging. Zeer gunstig gelegen aangezien het Oegstgeester Kanaal aan de overkant ligt, de sportclubs en zwembad op een steenworp afstand zijn, evenals de winkels, openbaar vervoer en de uitvalswegen.

Vraagprijs: € 465.000,- k.k.

Vraagprijs: € 519.000,- k.k.

Vraagprijs: € 549.000,- k.k.

Vraagprijs: € 595.000,- k.k.

Vraagprijs: € 795.000,- k.k.

graal MakElaardij

losEcaat nVM MakElaar

ProPEr MakElaardij

graal MakElaardij

Van soEst MakElaardij oEgstgEEst


OPEN HUIZEN dag zaterdag 5 oktober van 11.00 - 15.00 uur van soest makelaardij Geversstraat 75, Oegstgeest Tel.: (071) 515 25 55 www.vansoest.nl Hazerswoude-dorp

Zuidsingel 18

eigen Haard makelaardij Geversstraat 63, Oegstgeest Tel. (071) 519 19 19 www.eigen-haard.nl katwijk

Bestevaerweg 18

graal makelaardij Rapenburg 4, Leiden Tel.: (071) 51 10 00 www.graalmakelaardij.nl

katwijk

krab 13

katwijk

loseCaat nvm makelaar De Kempenaerstraat 55, Oegstgeest Tel.: (071) 517 42 64 www.zekervia.nl Prins Hendrikkade 109

katwijk

Hans v.d. Hoevenstraat 38

Ruime vrijstaande villa met garage en zonnige tuin rondom, op mooie locatie aan een singel en op loopafstand van winkels. Ind.: ruime hal, lichte woonkamer met open haard, royale keuken, bijkeuken gang met toilet, badkamer, 4 slaapkamers. 1e verd.: grote kamer en zolderruimte. Dit huis biedt veel mogelijkheden voor aanpassing en verbouwing.

In karakteristieke straat nabij het centrum gelegen egw met 15 meter diepe zonnige achtertuin! De woning dient gemoderniseerd te worden.

Keurig afgewerkte tussen-egw in kindvriendelijke wijk nabij sportvelden en uitvalswegen met parkeerplaats en fraai aangelegde zonnige achtertuin. nieuwe vraagprijs!

Royaal 3-kmr app op de 1e woonlaag met fraai uitzicht. Woonkmr ca 48 m2 en 2 extra grote slaapkamers. Parkeerplaats in de onderbouw BOD GEVRAAGD!

Ruim luxe afgewerkt 3-kmr app (ca. 98 m2) gelegen op de 3e woonlaag, balkon op het westen en parkeerplaats en berging in de onderbouw.

Vraagprijs: € 425.000,- k.k.

Vraagprijs: € 224.500,- k.k.

Vraagprijs: € 225.000,- k.k.

Vraagprijs: € 229.000,- k.k.

Vraagprijs: € 235.000,- k.k.

EigEn Haard MakElaardij katwijk

louise de colignylaan 33

MakElaardij o.g. ancora leiden

overrijn 14

MakElaardij o.g. ancora leiden

Paganinistraat 20

MakElaardij o.g. ancora leiden

Zwanenzijde 8

MakElaardij o.g. ancora leiden

nachtegaallaan 10

Luxe en modern 3-kmr app met lift, groot zonnig balkon en eigen parkeerplaats. Zeker een bezichtiging waard. U kunt hier zo in!!

WONEN MET HEERLIJK PANORAMISCH VRIJ UITZICHT! Aan de Zijlsingel gelegen leuk 2-KAMER-TOP-APPARTEMENT met ruime opbergzolder. Woonkamer met zonnig balkon op het Zuid-Westen waar u tot s’ avonds laat van de ondergaande zon kan genieten! Daarbij een schitterend vrij uitzicht over de singels. Open keuken met eetbar, slaapkamer, badkamer met douche.

Prima onderhouden gezinswoning met vooren zonnige achtertuin op het zuiden met schuur en achterom, mogelijkheid tot aankoop van direct achter de tuin gelegen garage. Ind.: Entree, gang met toilet en trapkast, lichte woonkamer, goed onderhouden keuken. 1e verd.: 3 slaapkamers, badkamer met toilet en ligbad,balkon. 2e verd.: zolderkamer, berging.

SPLITLEVEL HOEKHUIS MET ZEER GOEDE LIGGING en heerlijk vrij uitzicht over rivier De Zijl. De woning heeft een parking, garage, inpandige berging en een werk/ slaapkamer. Royale woonkamer met zijraam en schuifdeuren naar de grote zonnige tuin, moderne keuken, deze ligt drie treden hoger. 3 slaapkamers, badkamer met ligbad, douche en toilet.

Op een van de meeste gewilde locaties gelegen jaren ’30 gemoderniseerde tussenwoning met vrij uitzicht op natuurgebied. Woonopp. ca. 120 m2, perceel ca. 110 m2. O.a. sfeervolle woonkamer, eetkamer met open keuken met openslaande deuren naar achtertuin, 5 slaapkamers en ruime nette badkamer.

Vraagprijs: € 259.000,- k.k.

Vraagprijs: € 164.500,- k.k.

Vraagprijs: € 250.000,- k.k.

Vraagprijs: € 359.000,- k.k.

Vraagprijs: € 425.000,- k.k.

MakElaardij o.g. ancora leiden

Weegbreetuin 1

losEcaat nVM MakElaar leiden

Blauwkarper 7

EigEn Haard MakElaardij leiden

schoenerwal 13

losEcaat nVM MakElaar leiderdorp

Windrust 47

graal MakElaardij leiderdorp

Holtlant 22

Royaal en zonnig hoekhuis met een ruime achtertuin op het zuiden en bijzonder aantrekkelijke en groene, autovrije ligging met vrij uitzicht. Ind.: Hal met toilet en toegang tot berging, L-vormige woonkamer met open haard, moderne luxe keuken. 1e verd.: 3 slaapkamers, moderne badkamer. 2e verd.: flinke slaapkamer, groot dakterras en bergkamer.

Verrassend ruime moderne woning in de Merenwijk met zonnige tuin, inpandige schuur/berging, riante en zeer lichte U-vormige woonkamer, open keuken met inbouwapparatuur, moderne badkamer, 5 slaapkamers en vliering. Woonoppervlak ca. 166 m2, perceel 215 m2.

Een exclusief huis met fantastische ligging, uitzicht en zeer veel mogelijkheden. Ideaal om wonen met praktijk aan huis te combineren Riant (onder architectuur gebouwde) grote villa (praktisch vrijstaand) met aparte praktijkruimte, dubb. inpandige garage en een fantastische ligging aan het open vaarwater De Zijl. Groot zonneterras (veel privacy).

Bijzonder smaakvol en prachtig ruim en luxe 4 KAMERAPPARTEMENT van 125m_ gelegen op de prettige 2e verdieping. Beter dan nieuwbouw, u kunt hier namelijk zo in! Woonkamer met terras op Z/O, moderne open keuken van alle gemakken voorzien, 3 royale slaapkamers, badkamer met ligbad en aparte douche. Inpandige bergruimte + aparte berging en parkeerplaats.

Moderne, goed onderhouden geschakelde villa met inpandige garage, voortuin met oprit en zonnige, mooi aangelegde achtertuin met achterom. Centraal gelegen. Ind.: Entree, hal met toilet, royale L-vormige woonkamer, luxe keuken met app. 1e verd.: Overloop, toilet, badkamer met ligbad, 3 slaapkamers, balkon. 2e verd.: Zolderkamer, berging.

Vraagprijs: € 439.000,- k.k.

Vraagprijs: € 465.000,- k.k.

Vraagprijs: € 1.300.000,- k.k.

Vraagprijs: € 398.000,- k.k.

Vraagprijs: € 449.000,- k.k.

EigEn Haard MakElaardij oegstgeest

M.H. tromplaan 160

graal MakElaardij oegstgeest

akeleilaan 47

Van soEst MakElaardij oEgstgEEst oegstgeest

Predikantslaantje 24

losEcaat nVM MakElaar oegstgeest

sterreschans 559

EigEn Haard MakElaardij oegstgeest

Predikantslaantje 2

Prima gemoderniseerd 3-KAMER-APPARTEMENT van ca. 60 m2 op de prettige bovenste woonlaag; vanaf het balkon heeft u een heerlijk ‘groen’ uitzicht richting de HOFDIJCK. Lichte woon- eetkamer met schuifdeur naar de achterslaapkamer, ruim deels overdekt balkon(W); moderne frisse badkamer met douche en wastafel, 2e slaapkamer aan de voorzijde.

Modern 4-kamer hoekappartement met vooren achterbalkon, gelegen in een aantrekkelijke woonomgeving. Ind.: Ruime hal met toilet. Lichte woonkamer met vrij uitzicht en zijraam, moderne keuken met ingeb. gaskookplaat, geiser en deur naar balkon, gemoderniseerde badkamer met douche, ruime slaapkamer met zijraam, voorkamer met balkon, achterkamer.

In oud Oegstgeest gelegen charmant top appartement met lift, eigen parkeerplaats en twee balkons gelegen op de tweede verdieping in een kleinschalig appartementencomplex. Zeer centraal gelegen ten opzichte van winkels, sportvelden, ziekenhuizen, het strand, Leiden-centrum openbaar vervoer en uitvalswegen. Luxe keuken, 1 grote slaapkamer.

Drie kamer appartment met balkon op het zuiden gelegen in nieuwbouwwijk Rhijngeest. Het appartement wordt casco opgeleverd maar heeft wel een badkamer en een toilet. In de prijs is ook een eigen parkeerplaats en berging begrepen

Op een fraaie locatie, in Oud Oegstgeest gelegen, luxe 2-kamer begane grond appartement met voortuin van circa 16 m2 alsmede een zonnige achtertuin van circa 42 m2. Het appartement is gelegen in een kleinschalig appartementencomplex uit 2008 met eigen parkeerplaatsen, nabij winkels, openbaar vervoer en uitvalswegen. Uitstekend onderhouden!

Vraagprijs: € 142.500,- k.k.

Vraagprijs: € 165.000,- k.k.

Vraagprijs: € 172.500,- k.k.

Vraagprijs: € 179.000,- k.k.

Vraagprijs: € 209.500,- k.k.

Van soEst MakElaardij oEgstgEEst

Van soEst MakElaardij oEgstgEEst

losEcaat nVM MakElaar

EigEn Haard MakElaardij

ProPEr MakElaardij


OPEN HUIZEN dag zaterdag 5 oktober van 11.00 - 15.00 uur graal makelaardij Rapenburg 4, Leiden Tel.: (071) 51 10 00 www.graalmakelaardij.nl oegstgeest

kwaakhaven 14

loseCaat nvm makelaar De Kempenaerstraat 55, Oegstgeest Tel.: (071) 517 42 64 www.zekervia.nl rijnsburg

Westerpark 20

proper makelaardij o.g. Terweeweg 7, Oegstgeest Tel. (071) 519 09 09 www.proper-makelaardij.nl

rijnsburg

Waterbospark 98

Warmond

anCora adviesgroep Baron S. de L. Wyborghstraat 1, Katwijk Tel. (071) 40 165 45 www.ancora.nl

Burg. ketelaarstraat 20

Zoeterwoude rijnd. Vleugelnootlaan 20

Deze luxe en moderne woning geeft DAADWERKELIJK invulling aan het begrip ‘riant wonen’. Dit huis biedt maar liefst 313 m2 woonoppervlakte (exclusief garage !) plus een heerlijke achtertuin op het zuidwesten en een ligplaats letterlijk VOOR de deur. Tevens riante doorzon woonkamer met serre, luxe open keuken, 7 slaapkamers en 2 badkamers.

WERKELIJK SCHITTEREND PANORAMISCH UITZICHT! Zeer royaal en luxueus PENTHOUSE (160m2) met SERRE en 2 dakterrassen, riante en zeer lichte LIVING van ca. 60 m2 met de schuifdeuren naar de SERRE, luxe open keuken, royale hoofdslaapkamer met eigen badkamer met ligbad en aparte douche, 2 kamers en 2e badkamer met douche, 2 parkeerplaatsen.

Op een schitterende locatie direct aan de Oude Rijn gelegen vrijstaande villa met rondom terrassen aan het water. Centraal gelegen tov A44, scholen en strand.

Royaal woonhuis met achtertuin, schuur en achterom. Thans is dit pand in gebruik als woning met kapsalon (bestemming: Gemengd). Ind.: Entree, winkelruimte, hal, toilet, woonkamer, keuken met inbouwapp., bijkeuken. 1e Verd.: Overloop, toilet, badkamer, 2 slaapkamers. 2e Verd.: Overloop, 2 kamers met dakkapel, stookruimte, berging.

Goed onderhouden ruim MODERN HERENHUIS (1988) met een basismaat van 10.00 x 6.00 mtr; op mooie royale kavel 180m2, extra diepe tuin. Verrassend ruimtelijk tuingerichte woonkamer ruime open woon/eetkeuken (2001), 3 slaapkamers, Luxe recent vernieuwde badkamer met ligbad/whirlpoolsysteem, douche, ruime zolder mmv 2 kamers te maken. M.m.v. ligplaats.”

Vraagprijs: € 1.079.000,- k.k.

Vraagprijs: € 549.500,- v.o.n.

Vraagprijs: € 995.000,- k.k.

Vraagprijs: € 325.000,- k.k.

Vraagprijs: € 319.000,- k.k.

graal MakElaardij

losEcaat nVM MakElaar

GRATIS ADVERTENTIE

VAKANTIE IS...

MakElaardij o.g. ancora

EigEn Haard MakElaardij

losEcaat nVM MakElaar

VAKANTIE IS WIELEWAAL Bezorg jij hen een onvergetelijke vakantietijd?

...EEN KIJKJE IN EEN ANDERE WERELD

www.wielewaal.nl/ vrijwilligers

Groote Steeg 1A 2223 EL Katwijk ZH Tel: 071 301 57 48 Mob: 06 103 372 10 info@kooitjemakelaarsdiensten.nl www.kooitjesmakelaarsdiensten.nl

Kooitje Makelaarsdiensten, dé VBO Makelaar die weet waar u zich thuisvoelt

OPEN HUIZEN ROUTE ZATERdAg 5 OkTObER van 11:00 tot 15:00 uur

Aert van Neslaan 345, 2341 HN te Oegstgeest Vraagprijs: € 129.500,- k.k.

Zo te betrekken! Een 2-kamerappartement op de 3e etage met balkon. Op loopafstand van winkelcentrum ‘Lange Voort’. Woonoppervlakte: ca. 55 m² Inhoud: ca. 150 m³ Balkon: ca. 6 m² Moderne half open keuken v.z.v. diverse apparatuur Geheel dubbelglas.

Assurantiën Zuidstraat 135 2225 GV Katwijk aan Zee Tel. 071 202 02 01 www.hoevens.nl

TE HUUR GARAGEBOX te Wassenaar, HofVUIL TAPIJT? Laat het vakkundig reinigen of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol campweg. Tel. 06-46121377. Steam Interieurverzorging, tel. 070-5116612. SECOND TIME FUN 2e hands damesmode. DAK HERSTELLEN? Bouma/Grundeken bel- Noordwijk, Schoolstraat 52. Woensd. t/m zaterd. 13.00-17.00 uur. Tel. 071-3610128. Ruime keus, len! 070-5114674/070-5118394. Uw dakspecialist! inbreng welkom. BC SIERBESTRATING Tegelwerk, met afvoer, HULP IN DE HUISHOUDING: gezocht ervagratis prijsopgave. Tel. 06- 55321682. ren, Nederlands sprekende werkster. Min. 4 uur per 50-plusser SCHILDERT, SAUST en behangt week. Oegstgeest, 071-4082741. uw huis weer als nieuw. Tel. 06-13067762. MODELTREINBEURS zaterdag 12 okt. van Lekker toerfietsen vanuit Wassenaar en Voor- 9.30-15.00 uur. Leidseweg 100, Voorschoten. Toeschoten? www.tcdekampioen.nl. gang gratis. Ook Lego en Duplo. STEUNZOLEN. Erkend leverancier, lid StichErvaren, betrouwbare OPPAS biedt zich aan ting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een voor 1-3 dgn. p.wk. in Noordwijk en omgeving. afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Ook weekend en avonden. Tel. 06-24728625. Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 071-5238468 of Uw weerstand verhogen en circulatie verbete06-12028319. ren? VOETREFLEXMASSAGE, Gezondheidswww.zalenverhuurkruyt schipvanleiden.nl. centrum Sassembourg. Tel. 06-20359779. Mooi bruin café in oude centrum van Leiden. Voor 12 & 13 okt. VLOOIENMARKT LEIDEN afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc. Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare Holiday Inn, Haagse Schouwweg 10. donevents.nl 0294-237320. drankprijzen! Reserveringen: tel. 06-25047376.

• •

• •

...alles in huis •

In Business Heerenweg 6B1 2222 AM Katwijk aan Zee Tel. 071 202 02 10 www.hoevens.nl

Katwijks Hypotheekhuys Zuidstraat 135 2225 GV Katwijk aan Zee Tel. 071 202 02 04 www.katwijkshypotheekhuys.nl

OPEN HUIZEN ROUTE ZATERdAg 5 OkTObER van 11:00 tot 15:00 uur

Lange Voort 101, 2343 CC te Oegstgeest bieden vanaf: € 230.000,- k.k.

Houdt u van een gezellige en levendige omgeving, met rust en ruimte om de hoek? Dan is deze riante maisonnette een fantastische aanbieding! Wij zijn ervan overtuigd dat u enthousiast zult raken van de mogelijkheden die hier geboden worden! Woonoppervlak: ca. 150 m² Inhoud: ca. 400 m³

EERHART Sierbestrating. Voor al uw beZIT U NOG IN DE SCHADUW? Wij zagen stratingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende bomen om en takken af. Tel. 070-5111923 of 06prijsopgave 070-3211006. 53794870.

Oplevering: In overleg

Makelaardij Zuidstraat 135 2225 GV Katwijk aan Zee Tel. 071 202 02 02 www.hoevensmakelaardij.nl

Balkons: ca. 12 m²

Luxe keuken v.v. alle gemakken, zeer ruime L-vormige woonkamer (ca. 46 m²), 4 riante slaapkamers, waskamer, grote walk-in closet en diverse extra bergruimten Oplevering: In overleg

• •

Student wil u graag helpen met COMPUTER- • Gediplomeerd PEDICURE AAN HUIS, omge•PROBLEMEN. ving Noordwijkerhout, prijzen vanaf € 20,-. Karin € 15,- p.u. Tel. 070-5114250. GARAGEBOXEN in Oegstgeest en Leiden. •Huurprijs v.a. € 110,-. Inlichtingen: 06-20773480.

van den Berg, 06-13507433.

zat. 26 okt. MEGA VLOOIENMARKT Hangaar 2 Vliegveld Valkenburg. Donevents.nl 0294COMPUTERHULP Virusverwijdering, sneller 237320. maken, storingen verhelpen, oude PC naar nieuwe OPEN TUINDAG: accessoires en tuingereedPC, installaties, laptopreparatie, WiFi, privé cursus, etc. Professionele ondersteuning bij u thuis of schap te koop, (bijna) alles moet weg 6 oktober op kantoor voor particulieren en bedrijven. Tel. 06- van 14-17 uur, suykstraat 26, Wassenaar. 2460355, info op www.Boonict.nl Gediplomeerd allround schoonheidsspecialiste DRUMLES. Kleinschalige drumschool in geeft SHELLAC-BEHANDELING aan huis Noordwijk waar persoonlijke aandacht centraal voor zowel handen als voeten, € 25,-. Ook het epileren en verven van de wenkbrauwen is mogelijk. staat. Tijdelijk GRATIS proefles. Voor meer info: 06-14022069. www.FrankDrum.nl

• •

• •


2 oktober 2013 week 40 WWW.OeGSTGeeST.nl RHIJnGeeSTeRSTRAATWeG 13 POSTBUS 1270 2340 BG OeGSTGeeST

Voor alle vragen over de gemeente belt u maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur met het Telefonisch Informatie Punt (TIP): 14071 (Communicatie, Klachten, Onderwijs, Projectbureau’s, Meldingen openbare ruimte) Sociale Zaken spreekuur 51 91 830 Tussen 09.00 en 11.00 uur WMO spreekuur 51 91 819 Tussen 09.00 en 11.00 uur Grofvuil en groot tuinafval Tussen 09.00 en 12.00 uur 51 91 868

RAADSInfORMATIe

AGenDA POlITIeKe ROnDe OeGSTGeeST VAn 8/10 OKTOBeR 2013 • Verkorte versie; de begintijden van de onderwerpen zijn onder voorbehoud

Raadzaal

• Voor actuele agenda: kijk op de website

Trouwzaal 20.00-23.00 Commissie Audit - BeSlOTen 8 oktober 2013 20.00-20.05 Opening. Vaststellen agenda. Notulen vergadering van 06-06-2013. 20.05-20.25 Aandachtspuntenlijst commissies/raad. 20.25-21.00 Normenkader. 21.00-21.45 Algemeen Intern Controleplan 2013. 21.45-22.00 Actualisatie treasurystatuut. Onderzoek versterking rol bij financiële sturing. 22.00-22.45 Tweede bestuursrapportage. 22.45-23.00 Stukken ter kennisneming. Rondvraag. 23.00 Sluiting. 23.00

Op 8 oktober 2013 is er in de Raadzaal geen commissievergadering.

20.00-23.30 Commissie Burger - OPenBAAR 10 oktober 2013 20.00-20.15 Opening. Vaststellen agenda. Spreekgelegenheid voor het publiek. *) Notulen vergadering van 05-09-2013. Aandachtspuntenlijst commissies/raad. Rapportage vanuit gemeenschappelijke regelingen. 20.15-21.15 Initiatiefvoorstel Zwembad Poelmeer. 21.15-22.00 Verordening winkeltijden Oegstgeest 2013. 22.00-22.30 Referendumverordening 2013 Oegstgeest. 22.30-23.15 - Nota Oegstgeest: “Naar structurele aandacht voor integriteit”. - Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Oegstgeest. Inhoudelijke mededelingen. 23.15 23.15-23.25 Stukken ter kennisneming. 23.25-23.30 Rondvraag. Sluiting. 23.30

20.00-21.00 Commissie Ruimte – BeSlOTen 10 oktober 2013 Presentaties: 21.00-21.35 Commissie Ruimte – OPenBAAR 10 oktober 2013 21.00-21.15 Opening. Vaststellen agenda. Spreekgelegenheid voor het publiek. *) Notulen vergadering van 05-09-2013. Aandachtspuntenlijst commissies/raad. Rapportage vanuit gemeenschappelijke regelingen. 21.15-21.35 7e wijziging gem.reg. ODWH. Inhoudelijke mededelingen. 21.35 Rondvraag. 21.35 Sluiting. 21.35 21.40-22.40 Commissie Ruimte – BeSlOTen 10 oktober 2013 Opening. 21.40 21.40-22.40 Vervangende huisvesting na verkoop gemeentehuis en Carp-gebouw. Sluiting. 22.40

*) Als u wilt inspreken dient u vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op te nemen met: v.w.b. de commissie Burger: mw. S. Dewkalie, tel. 14071 en v.w.b. de commissie Ruimte: dhr. F. Kromhout, tel. 14071. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente: www.oegstgeest.nl. De volledige agenda en de vergaderstukken liggen tijdens kantooruren ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan de Rhijngeesterstraatweg. Ook zijn ze te raadplegen in het raadsinformatiesysteem op www.oegstgeest.nl

Rectificatie nieuw beleid handhaving kinderopvang In het bericht op de gemeentepagina van 25 september jl. is vermeld dat het college de beleidsregels ’Handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Oegstgeest 2013’ heeft vastgesteld op 2 september 2013. Dit moet 3 september zijn.

Week van de eenzaamheid In navolging op de landelijke Week tegen de Eenzaamheid (26 september tot en met 5 oktober) brengt de gemeente Oegstgeest het belang van eenzaamheid en de lokale mogelijkheden onder de aandacht. Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Toch lijkt het taboe te zijn om over (de eigen) eenzaamheid te praten. Naast de negatieve effecten van eenzaamheid voor het individu, heeft het ook grote gevolgen voor de maatschappij. Conferentie tegen eenzaamheid Een belangrijk aspect van eenzaamheid is de hoeveelheid sociale contacten en de kwaliteit hiervan. Sociale contacten zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor de

mensen in het werkveld die regelmatig met de doelgroep te maken hebben, organiseert de gemeente Oegstgeest in samenwerking met Coalitie Erbij op 18 oktober 2013 een conferentie tegen Eenzaamheid. Coalitie Erbij is een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties met als doel een vuist te maken tegen de groeiende eenzaamheid in ons land. In de conferentie gaat het om achtergronden, stand van zaken en goede voorbeelden. Professionals kunnen zich tegelijkertijd voorstellen. Mensen die al goed signaleren of samenwerken, kunnen zo anderen inspireren. De uitnodigingen voor deze conferentie zijn inmiddels verstuurd. Een specifiek doel dat de gemeente met de conferentie voor

ogen heeft, is om een beeld te krijgen van de stand van zaken met betrekking tot samenwerking tussen lokale organisaties rond de eenzaamheidsproblematiek en of het nodig is om de samenwerking te versterken. Leren van elkaar en gebruiken van elkaars ervaringen. Hopelijk helpt dit om beter om eenzaamheid terug te dringen. Tegelijkertijd werkt de Gemeente Oegstgeest aan een lokale visie op de decentralisatieprocessen en zet de gemeente in op zoveel mogelijk lokaal samenwerken en activiteiten decentraal organiseren. Om dit te bereiken moeten wij, organisaties en de gemeente, aan de slag met verschillende thema’s, eenzaamheid is een hele belangrijke.

Algemene inlooptijden lokaal loket Oegstgeest & Centrum voor Jeugd en Gezin Oegstgeest 51 56 215 en 088 - 254 23 84 Woensdag van 09.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur Donderdag 14.00-17.00 uur Vrijdag van 09.00-12.00 uur Voor al uw vragen over zorg, welzijn, wonen, inkomen, opvoeden en opgroeien. Lijtweg 7, 2341 HA, Oegstgeest www.lokaalloketoegstgeest.nl / www.cjgoegstgeest.nl lokaalloket@oegstgeest.nl / info@cjgoegstgeest.nl Voor spreekuren Jeugdgezondheidszorg 0-4 jr. en Opvoedadviespunt & Algemeen Maatschappelijk Werk zie www.cjgoegstgeest.nl

Wilt u de burgemeester of één van de wethouders spreken? Bel voor een afspraak met 14071 of mail naar secretariaat@oegstgeest.nl Vermeld in uw e-mail het onderwerp van gesprek en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.

Gemeentehuis gesloten op 3 oktober Op 3 oktober vieren we Leidens Ontzet. Op deze dag is het gemeentehuis gesloten. Ook wordt op deze dag het huisvuil niet opgehaald. In plaats daarvan wordt dit op vrijdag 4 oktober opgehaald. De Milieustaart is op 3 oktober gewoon open (8.30 – 11.30 uur).

Samenwerken of samengaan?

Geef nu uw mening De toekomst voor Oegstgeest is samen Oegstgeest is een zeer aantrekkelijke, verzorgde en veilige woongemeente, met veel groen en uitstekende voorzieningen. En dat willen we graag zo behouden en waar mogelijk versterken. Tegelijkertijd zorgen steeds meer ontwikkelingen ervoor dat Oegstgeest zich nadrukkelijk oriënteert op haar bestuurlijke toekomst. Vier mogelijkheden Inwoners kunnen hun mening geven over vier mogelijkheden voor de bestuurlijke toekomst van Oegstgeest. Deze mogelijkheden zijn: 1. Zelfstandigheid in een verdergaande samenwerking in de leidse regio. Waarin de reeds bestaande samenwerking met de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude verder wordt ontwikkelt en uitgebouwd. 2. Zelfstandigheid in samenwerking met Katwijk. Waarin een vergaand ambtelijke samenwerking met de gemeente Katwijk wordt opgezet. 3. een samengaan met de gemeente leiden met eventueel leiderdorp erbij. Waarin Leiden en Oegstgeest een bestuurlijk samengaan nastreven waarbij Leiderdorp zich zou kunnen aansluiten. 4. Zelfstandigheid in samenwerking met Katwijk en noordwijk. De eerste drie mogelijkheden zijn voortgekomen uit het vooronderzoek naar de toekomstmogelijkheden. De

gemeenteraad heeft op 19 september 2013 besloten om de ook de mogelijkheid ‘Zelfstandigheid in samenwerking met Katwijk en Noordwijk’ te willen onderzoeken. Deze vier mogelijkheden worden nu voorgelegd aan de inwoners van Oegstgeest. Hoe denkt u hierover? Denk mee! De gemeenteraad heeft het voornemen in december van dit jaar een beslissing te nemen hoe de bestuurlijke toekomst van Oegstgeest eruit zal gaan zien. Hiervoor willen wij eerst ook graag uw mening horen. Hoe kijkt u tegen deze verschillende mogelijkheden aan? Welke vragen roept dat bij u op? Waar moet de gemeente volgens u op letten bij het maken van een keuze tussen één van deze mogelijkheden? Geef nu uw mening via www.denkmee.oegstgeest.nl U kunt nu uw mening geven via een speciale website, www.denkmee.oegstgeest.nl. Hierop wordt ook een en ander toegelicht over de achtergrond van dit onderzoek en de verschillende mogelijkheden. en kom naar de discussieavond op 9 oktober! Daarnaast kunt u ook mee discussiëren op de discussieavond van woensdag 9 oktober a.s. op het gemeentehuis. De avond begint om 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd. Wij stellen het zeer op prijs indien u uw mening kenbaar maakt en met ons meedenkt over de bestuurlijke toekomst van ons mooie dorp. Dat kan via de speciale website en op de discussieavond van 9 oktober.

Samenwerken of

Samengaan ? Denk mee !


Wob-verzoek openbaarmaking onderzoeken integriteit afgewezen het college heeft besloten het verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur om openbaarmaking van de opdrachtformulering en de rapporten betreffende een tweetal integriteitsonderzoeken af te wijzen. Bescherming persoonlijke levenssfeer De gemeente heeft het door de oppositiepartijen ingediende Wob verzoek getoetst aan de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en is tot de conclusie gekomen dat de gevraagde documenten niet openbaar kunnen worden gemaakt. Op de stukken rust op grond van artikel 55 van de Gemeentewet geheimhouding. Dit artikel heeft voorrang boven de Wob waardoor de Wob niet van toepassing is op deze documenten. De rapporten blijven vertrouwelijk om de persoonlijke levenssfeer van de betrokken medewerkers te kunnen waarborgen en onevenredige benadeling van de in de rapporten genoemde personen te voorkomen. Het openbaar belang wordt niet

geschaad door het niet openbaar maken van de rapporten waarin geen sprake is van strafrechtelijke feiten en grootschalige integriteitskwesties. Een deel van de hierin beschreven conclusies betrof het niet naar verantwoordelijkheid handelen van een paar medewerkers. Een deel betrof mogelijke belangenverstrengeling bij de inhuur van derden. Er is op geen enkele wijze sprake van zaken die strafrechtelijk vervolgd moeten worden. College stelt orde op zaken Met de opdracht aan het college in januari 2013 heeft de raad, naar aanleiding van het Public Profit rapport, de uitdrukkelijke wens uitgesproken orde op zaken te stellen. In dat proces komt veel in het zoeklicht dat vraagt om nadere acties; dat is inherent aan het proces. Het college neemt de opdracht serieus en neemt, of steunt, de maatregelen die nodig zijn. Ook de maatregelen die pijnlijk zijn. Zorgvuldigheid, goed werkgeverschap en het respecteren persoonlijke levenssfeer van medewerkers zijn hierbij van groot belang.

Week van de opvoeding Van 7 tot 13 oktober is het de Week van de Opvoeding. Een week waarin door het hele land activiteiten rondom opvoeden en opgroeien worden georganiseerd, dit jaar rond het thema “word spelenderwijs”. Het Centrum voor jeugd en Gezin in Oegstgeest organiseert tijdens deze week allerlei activiteiten voor jong en oud. Bekijk het programma op www.cjgoegstgeest.nl.

Oegstgeest nóg veiliger

“deelname aan Burgernet is nog maar het begin” Maandag 30 september gaf burgemeester Els Timmers, samen met de teamchef politie Leiden Noord, het officiële startsein voor Burgernet. Met het geven van dit startsein maakt nu ook Oegstgeest deel uit van het veiligheidsnetwerk waarmee met behulp van inwoners daders van misdrijven en vermiste personen kunnen worden opgespoord. “Maar we hebben nog veel meer in de planning komende maanden. Want met dit startsein hebben we niet alleen Burgernet officieel in gebruik genomen, ook het najaarsoffensief op het gebied van veiligheid is vandaag van start gegaan” aldus burgemeester Timmers. Burgernet Nu Oegstgeest ook is aangesloten bij Burgernet krijgen inwoners van Oegstgeest, die zich hebben aangemeld op burgernet.nl, een bericht wanneer bijv. een persoon wordt vermist of ergens is een inbraak gepleegd en de vermoedelijke dader is op de vlucht geslagen. Dit bericht stuurt de politie per sms of spraakbericht en hierin vraagt de politie om uit te kijken naar betreffende persoon. Naarmate meer mensen zich aanmelden voor Burgernet zal het positieve effect van Burgernet steeds groter worden. Hoe meer mensen uitkijken naar een vermist persoon of een dader hoe groter de kans dat deze persoon wordt gevonden. Timmers: “Dit doen we echt

samen. En ook Oegstgeest nog veiliger maken doen we samen.” Oegstgeest nóg veiliger Oegstgeest is een prettige gemeente om in te wonen en ook wat betreft de ervaring van het veiligheidsgevoel weten we dat in dit dorp inwoners en ondernemers zich, over het algemeen, niet onveilig voelen. Maar we weten ook dat de donkere dagen weer voor de deur staan, dat de kans op inbraken en overvallen dan toenemen en ook de kans op bijv. brand in je woning. Daarom vestigen wij de komende maanden juist daar de aandacht op.

Dat doen in ons “najaarsoffensief”. In de periode oktober tot en met december organiseren we, samen met politie en brandweer, bijeenkomsten voor inwoners en voor ondernemers waarbij telkens een anders aspect van veiligheid extra aandacht krijgt. Zo is er in november een bijeenkomst over het voorkomen van inbraken en overvallen en we gaan aan de slag met ondernemers om preventief overvallen tegen te gaan.Timmers: “Oegstgeest nóg veiliger maken doen we samen met u. Ik hoop u te ontmoeten bij een van de bijeenkomsten.”

Burgemeester Timmers en teamchef politie Leiden Noord Ruud van Es geven samen het startsein voor Burgernet in Oegstgeest.

WerkZaamheden

Start rioolwerkzaamheden Zonnebloemlaan e.o. Op maandag 14 oktober wordt gestart met het vervangen van de riolering in de Zonnebloemlaan, Floxlaan en Lathyruslaan. Verwacht wordt dat de werkzaamheden, met uitzondering van onvoorziene omstandigheden, zoals slecht weer, ongeveer 3 maanden duren. Bereikbaarheid en doorgang De Zonnebloemlaan, Floxlaan en La-

thyruslaan zijn ter hoogte van de werkzaamheden afgesloten voor doorgaand autoverkeer. De woningen zijn tijdens de werkzaamheden wel bereikbaar. De doorgang van (brom)fietsers en voetgangers is zover het werk het toelaat ook mogelijk. Het doorgaande autoverkeer wordt door middel van borden omgeleid.

Vragen Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer A. den Heijer of de heer C.A. Brunt van de afdeling VROM / Civiele Werken. Beide zijn op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur telefonisch bereikbaar via het telefonisch informatiepunt van de gemeente Oegstgeest, telefoon 14071.

Vergunningen en Bekendmakingen Bekendmakingen Verleende aanwijzingen Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest maakt bekend dat zij onderstaande aanwijzingen heeft verleend. Overige verleende aanwijzingen Hele gemeente Inzamelingen textiel 2014: februari 2014: mei 2014: september 2014: november 2014:

Stichting War Child Stichting Humana Fonds Gehandicaptensport Nederlands Rode Kruis

(13.07211/23-09-2013) (13.07212/23-09-2013) (13.07213/23-09-2013) (13.07214/23-09-2013) Tegen de verleende aanwijzingen kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest.

Verleende vergunningen/ontheffing Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest maakt bekend dat zij onderstaande vergunning heeft verleend. Overige verleende vergunning/ontheffing 1. Lange Voort - Standplaatsvergunning en ontheffing voor plaatsen bus bevolkingsonderzoek- (13.07234/23-09-2013). Tegen de verleende vergunning/ontheffing kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest (3007 MD). exploitatieovereenkomst Zoutkeetlaan 7 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maakt het college van burgemeester en wethouders bekend dat er een exploitatieovereenkomst is gesloten met dhr. J.W.M. den Dubbelden (eigenaar) en De Leidse Landen BV (ontwikkelaar) inzake de realisatie van 7 woningen aan de Zoutkeetlaan 7

te Oegstgeest. De exploitatieovereenkomst heeft tot doel afspraken vast te leggen (w.o. realisatie van openbare en privé parkeerplaatsen) en de kosten te verhalen die de gemeente maakt en heeft gemaakt en die op grond van artikel 6.2.4 van het Bro redelijkerwijs aan de exploitant kunnen worden toegerekend. Op grond van artikel 55 van de Gemeentewet en artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur ligt de exploitatieovereenkomst niet ter inzage.

Vergunningen ingekomen aanvragen omgevingsvergunning 1. Terweeweg 29 – aanleg uitrit (990995/2009-2013) De ingekomen aanvraag ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt nog geen bezwaar of beroep indienen. Verleende omgevingsvergunningen Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Oegstgeest maken bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunning hebben verleend.

1. Sterreschans 20, 58 t/m 62 en 96 – bouw 5 woningen en 11 bergingen (672859/2409-2013) Bezwaar Tegen de verleende omgevingsvergunning die tot stand is gekomen met de reguliere voorbereidingsprocedure kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes vermeld achter de betreffende vergunning informatie Voor meer informatie over ingekomen aanvragen, het aanvragen van een vergunning, verleende vergunningen of aanverwante zaken, kunt u met de gemeente contact opnemen (openingstijden van 09.00 tot 12.00 uur) of telefonisch 14071. Ook is er informatie beschikbaar op de website www.oegstgeest.nl


op 27-09, 11-10, 25-10, 08-11, 22-11, 6-12 en 20-12


sport

Oegstgeester courant

woensdag 2 oktober 2013

17

Ajax komt naar vv Oegstgeest voetbal n Ajax komt in de herfstvakantie een clinic geven bij V.V. Oegstgeest. Op 21 oktober geven een dag lang trainingen aan jongens en meiden van 6 tot 16 jaar volgens de ‘Ajax methode’. De clinic is voor iedereen toegankelijk.

De enige echte Ajax-training voor iedereen van 6-16 jaar die in een dag zijn voetbalkwaliteiten wil verbeteren. Nieuw toegevoegd aan het trainingsprogramma voor aankomende herfst zijn de trainingen per linie. Hierbij leer je positie-specifieke handelingen, voor aanvallers, middenvelders, verdedigers en keepers. Ook dit is iets wat volledig in lijn ligt met de trainingsmethode van Ajax. Bij de selectie zie je dat terug aan de specifieke trainingen van Jaap Stam aan de verdedigers, Frank de Boer/Spijkerman aan de middenvelders, Dennis Bergkamp aan de aanvallers en Carlo L’ami bij de keepers. Bij de Ajax Clinics deze herfst train je ze alle drie, zodat je je spelinzicht verder kunt ontwikkelen en daardoor een nog completere voetballer wordt. Wil jij dit ook? Schrijf je dan nu in voor een Ajax Clinic bij V.V. Oegstgeest op 21 oktober 2013. Inschrijven kan op de site: www. ajaxcampsenclinics.nl

Fiks kansloos tegen RAPID korfbal n Fiks is in Haarlem kansloos ten onder gegaan tegen Rapid. De Cijfers: 19-12. Deze uitslag gaf een representatief beeld aan de krachtsverhouding. Met name in de eerste helft was het contrast tussen de teams groot. Rapid begon met veel bezieling aan de wedstrijd. Goedlopende en gevarieerde aanvalsacties en neerzetten van goede rebound stonden borg voor grote druk op de verdediging van Fiks. Daarbij werden vrije ballen geforceerd en een strafworp. Tel daarbij de goede afronding van de mogelijkheden op en de 7-0 voorsprong is verklaard. Tegentreffers van Rachelle Peters en Dominic van Welzen brachten niet de impuls dat Fiks een wending aan de wedstrijd konden geven. Elke tegentreffer kreeg antwoord en daardoor keek het team van Hans Peters en Ruud Duivestein bij rust tegen een hopeloze 11-4 achterstand aan. “Ik heb geen verklaring voor het zeer matige spel van Fiks 1”, verzuchtte Hans Peters na afloop. “In de opbouw ging veel fout door verkeerde passing. Er was sprake van collectief zwak spel”, liet hij weten. “Ik miste voldoende vechtlust en agressie”, constateerde Ruud Duivestein. Niet ontkend mag worden dat Rapid over een goed team beschikt. Van andere verenigingen zijn enkele goede spelers overgekomen waarmee de Haarlemse formatie zeker een rol van betekenis gaat spelen om de hogere plaatsen. De achterstand liep in de tweede helft op tot 15-9. Het laatste kwartier knabbelde Fiks nog iets van de grootte van de negatieve marge af, maar kon een ruime 19-12 nederlaag niet voorkomen. In de tweede helft kwam Richelle de Mooij erin voor Tessa Kortman en verving Youp Coli Kevin Vreeken. Youp zette zijn debuut in Fiks 1 luister bij door zijn eerste schotpoging tot treffer te promoveren.

Vorig weekend (21 en 22 sept) was voor UDO het jubileumweekend. Vrijgesteld van competitie voetbal kon UDO aandacht besteden aan activiteiten in het kader van het 75 jarig jubileum. Zaterdag 21 sept was er dan ook voor jong en oud een geweldige hoeveelheid aan activiteiten georganiseerd, clinics voor de jeugd door de UDO selectie, een toernooi voor alle leeftijdsgroepen, onderbroken door een heerlijke barbeque en disco voor de kleintjes, een toernooi voor de oudere spelende leden en afgesloten door een geweldig feest tot in de late uurtjes. | Foto Paul Lichtenbeld

UDO selectie presteert goed Op zondag 29 september stond de tweede competitiewedstrijd op het programma voor UDO 1. 2 Roodenburg 6 UDO voetbal n De vorige wedstrijd tegen Warmunda werd met winst afgesloten. De neergaande lijn van de afgelopen seizoenen lijkt doorbroken. De sfeer tijdens de trainingen

is weer geweldig. Dus met overtuiging werd vandaag de wedstrijd tegen Roodenburg tegemoet gezien. De wedstrijd startte zondag om 14.30 uur. Vanuit UDO was er veel publiek gekomen om in het zonnetje te genieten van een leuke wedstrijd. De wedstrijd begon niet echt geweldig, ondanks het grote overwicht

van UDO kreeg UDO in de 14de een onhandig doelpunt tegen: 1-0. Maar met grote kansen van Rens van der Spek en Jordi Witteman leek het tij te keren. In de 24de minuut was het zover, Eus Bayram gaf een steekpass richting Witeman die vervolgens goed afmaakte: 1-1. In de 30ste minuut kon UDO uit een strafschop door Bayram op een 1-2 voorsprong. De strafschop was gevolg van de overtreding op Melvin Zweistra in het strafschopgebied. In de 33ste minuut zette Van der Spek op links de bal goed voor op Witteman, die jammer genoeg de bal niet goed onder controle kreeg en naast schoot. Even later (39ste

minuut) moest het team van Roodenburg met een speler minder verder. Een verdediger kreeg na natrappen van een speler van UDO direct een rode kaart. Nu volgden vele kansen en kon UDO verder uitlopen tot maar liefst 2-6. De doelpuntenmakers van UDO zijn Jordi Witteman(4), Eus Bayram (1) en Rens van der Spek (1). Vlak voor tijd viel nog een onhandig tegendoelpunt zodat de zeer goed leidende scheidsrechter de wedstrijd affloot met een uitslag van 2-6. Het ziet ernaar uit dat UDO een goed seizoen tegemoet gaat met spelers die voor elkaar willen werken.

Zware dag voor Pecos

Weer verlies Oegstgeest

tafeltennis

voetbal n De formatie van Rob van den Wijngaard had afgelopen zaterdag geen goed antwoord op de snelle uitvallen van de Zoetermeerse tegenstander Oosterheem, die met name over rechts voor veel gevaar zorgde in de defensie van Oegstgeest.

n Omdat de hoofdmacht niet in actie kwam, waren de ogen bij Pecos dit weekend gericht op de twee eerstedivisieteams. Beide gingen in eigen huis stevig onderuit.

Als één vereniging drie teams bij de beste 22 van het land heeft - team 1 in de eredivisie, teams 2 en 3 in de eerste - kan het niet anders dan dat er een keer een pittige dag tussen zit. Vooral Pecos 2 heeft het dit seizoen elke week zwaar. De derde

Maroun Nader. | Foto Henk van Gijzen

achtereenvolgende 7-3 nederlaag, ditmaal tegen JCV, geeft aan dat het team nooit compleet kansloos is, maar aan het einde van de rit wel telkens tekortkomt. Maroun Nader deed het tegen JCV prima, met alleen de verwachte nederlaag tegen veteraan Jos Verhulst. Paul Kruijt won tegen de Vughtse koploper één van zijn drie potten, maar Jop van der Wiel moet nog wennen aan het niveau van de landelijke subtop. Hij wacht na negen partijen nog altijd op zijn eerste zege.

1 Oegstgeest 4 Oosterheem Het harde werken en met veel passie de strijd aangaan kan Oegstgeest beslist niet ontzegd worden. Zeker in de eerste helft zorgde dat zelfs voor veel druk op de defensie van Oosterheem. Dit leverde voor Oegstgeest een aantal doelrijpe kansen op. Het had bepaald niet geflatteerd geweest als er in die periode 3-0 op het scorebord had gestaan. In de 23e minuut moest Arjan Ciere geblesseerd het veld verlaten. Even daarvoor was Derk Hachmang al vervangen. Tegen het einde van de eerste helft kwam ook Oosterheem meer los. Kon de vrije trap van 30 meter nog maar net door de altijd weer uitstekend kee-

pende Teun Guijt gekeerd worden, was het in de 37e minuut wel raak. Weer door een snelle uitbraak over de rechterflank kwam de bal in de 16 meter en ging uiteindelijk via de kluts in het Oegstgeester doel. Met nog een gevaarlijk schot op het doel van Oosterheem, die maar net voorlangs ging, werd de eerste helft afgesloten. Kort in de tweede helft kwam dan eindelijk voor Oegstgeest loon naar werken. Via een listig kopballetje van Guido Leugering werd dan eindelijk de ook aan deze zijde uitstekende keeper gepasseerd. De gelijke stand zou echter niet van lange duur blijken te zijn. Reeds vijf minuten later op rechts door Oosterheem hard en laag voorgegeven en bij de tweede paal de 1-2 binnengeschoten. Daarna ging het snel. Een vermeend buitenspel en alweer een snelle actie brachten de stand op 1-4. De teleurstelling was na afloop op de gezichten van staf en spelers zichtbaar dat ondanks de gelijke strijd dit weer geen resultaat had opgebracht. Volgende week tegen BSC‘68 in Benthuizen hopelijk een beter resultaat aanvang 14.30 uur.


VRIJDAG 4 EN ZATERDAG 5 OKTOBER

15% KORTING OP ALLE DIERENARTIKELEN! ERDAG N T A Z OP BER ZIJ O 5 OKT IJNSBURG R ER IN PACA’S!! L ! A KEN!! J I K KOM

UITGEZONDERD AANBIEDINGEN

NIEUWBOUW IN OEGSTGEEST

Voor het reinigen Van al uw:

Kleinschalig bouwplan omvat 4 traditioneel te bouwen woningen aan de Twee Gezusters hoek Oud Rijnsburgerweg.  Op eigen grond va. 222 m2, inhoud v.a. 610 tot 630 m3.

Koopsommen, v.a. € 433.500,- V.O.N. Woonklaar

Belangstelling? Vraag naar de brochures

Noordwijkerweg 36 Rijnsburg Haarlemmerstraatweg 8a Oegstgeest T 071 408 09 59

‘LIKE’ US

OP FACEBOOK

KAPOTTE DAKGOOT?

* niet voor Diesel tot 2006

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

Tel. 0172-509973 E-mail info@goedhartvastgoed.nl Afspraken ook buiten kantoortijden mogelijk.

• kleding • dekbedden • vitrages • gordijnen

Arbeidsconflict teVens kunt u bij ons oplossen? terecht Voor: www.bqvmediators.nl • overhemden service bel 06 - 170 409 17

• lakenpakketten

 Tuin op het zuiden, oprit c.q. garage aanwezig geheel woonklaar excl. keukeninrichting.  Rustig gelegen, doch nabij diverse uitvalswegen en centrum Oegstgeest, Rijnsburg en 15 fiets minuten van centrum Leiden, klassieke uitstraling.

tuincentrumdemooij.nl

APK

,8 3 €

*

n all-i

Oegstgeesterweg 36, 2231 AZ Rijnsburg tel. 071-4024010

Voor het reinigen/wassen van al uw: • Overhemden • Vitrages • Kleding • Gordijnen

Tevens bij ons: • Overhemdenservice • Lakenpakketten

T (0172) 50 99 73 www.goedhartvastgoed.nl

Najaarsaanbieding:

Schroefje los, een thermostaat die blijft hangen, kapotte dakgoot, lekke radiator, druppelende kraan; Grimbergen-Noordermeer BV fixt het. Snel, efficiënt en vakkundig:

071- 40 29 200

Oegstgeesterweg 36, 2231 AZ Rijn tel. 071-402

ZONWERING

OOK STERK IN ’T KLEINE WERK. T: (071) 40 29 200 - F: (071) 40 26 461 E: info@grimbergennoordermeer.nl W. www.grimbergennoordermeer.nl

Uw boot de winter door INTERIEUR VERANDEREN?

KOM NAAR INSPIRATION TOUR GRATIS WONINGSTIJL ADVIES Zaterdag 12 oktober 2013

10.00 – 16.00 uur - bel ons om u aan te melden StarKozijn Katwijk De Roysloot 9i, 2231 NZ te Rijnsburg Wilt u een ander interieur? Maar weet u niet wat u precies wilt? Of gaat u verhuizen en/of verbouwen? Op zaterdag 12 oktober 2013 komt er bij StarKozijn Katwijk een topstyliste om u advies te geven over uw interieur. Dit alles is geheel GRATIS! Hierbij nodigen wij u van harte uit voor dit evenement! Meld u aan via info@starkozijnkatwijk.nl of bel: 071-4088678

✔ Bij ons kunt u uw sloep, vlet en sportboot zowel binnen als buiten stallen ✔ Beter voor uw boot – lakwerk – motor, en veilig ✔ Zelf aan uw boot werken in overleg mogelijk ✔ Haal- en brengservice mogelijk ✔ Ook voor totaal onderhoud van uw boot

Informeer naar de voordelige all-in prijzen. , tersport a W e regio t d h c i n i t s i l Rijnz cia port spe s r e t a w DE Valkenburgseweg 70 - Katwijk a/d Rijn (071)4027000 email: info@maritiemcentrumrijnzicht.nl


nieuws

Oegstgeester courant

woensdag 2 oktober 2013

19

LEZERS SCHRIJVEN De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor brieven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Brieven mogen niet meer dan 250 woorden bevatten. Ingezonden brieven worden alleen geplaatst met naam en adres. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

Welk derde poldertje?

I

n de Oegstgeester Courant van 25 september lees ik dat Zuid-Hollands Landschap knokt voor het derde poldertje. Zuid-Hollands Landschap heeft nooit geknokt voor het behoud van de Overveerpolder, het enige derde poldertje in die buurt. Iedereen die op een wat oudere kaart kijkt ziet het meteen: in de noord-oosthoek van Oegstgeest liggen de Klaas Hennepoelpolder en de Veerpolder (grondgebied Warmond). Aan de overkant van de Haarlemmertrekvaart ligt de Overveerpolder, Veer en Overveer, er is nog steeds een veerpontje. Het zuidelijk deel van de Klaas Hennepoelpolder is bebouwd met de wijk Poelgeest, het zuidelijk deel van de Overveerpolder is ook bebouwd en een voetbalclub wil het noordelijk deel hebben. Als compensatie voor de wijk Poelgeest zijn de waterrijke gebieden in de Klaas Hennepoelpolder en Veerpolder aangelegd. ZHL heeft ze “Polders Poelgeest” genoemd, jammer dat de historische namen zo verdwijnen. Er zijn veel watervogels in dit gebied, ik loop er vaak een rondje en het is een vreugde er lepelaars te zien of een groepje grutto’s. Mensen die echt iets weten van planten vertellen mij dat de flora er niet zo interessant is; de ganzen eten alles op. ZHL wil gewoon het laatste puntje van de Veerpolder erbij hebben. Heel begrijpelijk maar waarom moet er midden in de natuur een huis komen, met ontsluitingswegen? Ik ben heel erg voor natuurbehoud maar ik krijg het gevoel dat er iets niet klopt. Laten wij samen knokken voor het echte derde poldertje, de Overveerpolder. Margreet Wesseling

Oude wijn in nieuwe zakken

Z

oals bekend viel het vorige College van B&W, omdat dat College een zeer negatief rapport van Public Profit over de financiën van Oegstgeest onder tafel hield. Ook nu worden rapporten, ditmaal over integriteitskwesties, geheim gehouden. Na twee maanden aandringen door een aantal Raadsleden lichtte het College van B&W op 12 september j.l. eindelijk een tipje van de integriteitssluier op. Er verscheen die dag een publieke versie van een eerdere vertrouwelijke mededeling aan de Raad. Leuk spelletje voor Raadsleden: zoek de verschillen. In ieder geval is nu duidelijk wat geïnteresseerde burgers al lang vermoeden. Het rapport Ernst & Young Fraud Investigation & Dispute Services roept, aldus de notitie van B&W, over de afdeling VROM “een beeld op van een ongeordende, ongecontroleerde en betrekkelijk stuurloze wijze van werken”. Voor de portefeuille VROM was en is Wethouder mevrouw Tönjann (VVD) politiek verantwoordelijk. Vorig jaar trad zij met de andere Wethouders af. Desondanks werd zij opnieuw benoemd tot Wethouder VROM en bij haar aantreden beloofde zij beterschap. Maar in plaats van haar zaak te verdedigen zweeg mevrouw Tönjann tijdens het integriteitsdebat in alle talen en liet Wethouder mevrouw Haanstra het woord doen. Merkwaardig: geen enkel Raadslid kwam op het idee om de VROM-wethouder te vragen of zij aan de beoordeling van Ernst & Young een politieke consequentie behoort te verbinden, d.w.z. aftreden. Zoals hierboven gezegd worden de integriteitsrapporten door het College in de onderste la gehouden. Die kwestie heeft twee aspecten. Het eerste heeft betrekking op de zorgvuldigheid die een werkgever in acht moet nemen jegens werknemers, ook als ze in de fout zijn gegaan. Dat is begrijpelijk en te realiseren door de rapporten van Baker Tilly Berk en Ernst & Young geanonimiseerd aan de Raad beschikbaar te stellen. Het tweede aspect heeft een geheel ander karakter. De Raad, als vertegenwoordiger van de Oegstgeester burgers, moet het College controleren. Om dat mogelijk te maken heeft de wetgever in art. 169 van de Gemeentewet de verantwoordingsplicht jegens de Raad aan het College als geheel en aan elk van de Wethouders afzonderlijk opgelegd. Dat betekent dat het College en iedere Wethouder de Raad alle inlichtingen moet geven die de Raad voor zijn controlerende taak nodig heeft. Alleen wanneer er strijd is met het openbaar belang mag het College weigeren de gevraagde inlichtingen te geven, aldus de Gemeentewet. Opvallend is dat het College voor de weigering de rapporten openbaar te maken geen beroep doet op art. 169 van die wet. Kennelijk beseft het College dat openbaarmaking niet in strijd is met het openbaar belang. Het College hamert slechts op de privacy van de ambtenaren die in de fout gingen. Zoals eerder gezegd: ter bescherming van die ambtenaren kunnen de rapporten geanonimiseerd aan de Raad beschikbaar worden gesteld. Dat is een alom gevolgde procedure. Rest de vraag: is er iets dat Oegstgeest niet mag weten over de periode van het vorige (VVD-PrO) College? Mr J.J.L. de Soeten

En wat doe jij?

Ik sta op voor mijn man Hipke

Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/inactie

Herman Klaver en John Vroom.| Foto Willemien Timmers

Winkelcentrum Lange Voort heeft zin in de toekomst ondernemen n “Het zijn moeilijke tijden voor de detailhandel, ook in de Lange Voort,” voor zover wil voorzitter Herman Klaver van winkeliersvereniging Lange Voort best met ondernemers meepraten. Maar daarna moet men aanpakken. “Het zijn ook uitdagende tijden. Tijden die vragen om innovatief, creatief ondernemerschap met een lange termijn visie.” Door Willemien Timmers

Klaver benadrukt dat het belangrijk is om als ondernemer in te spelen op wat er in de maatschappij gaande is. “Je moet méé in ontwikkelingen, en af van de traditionele manier van denken.” Hij doelt hiermee op het toenemende aantal mensen dat shopt via internet, maar ook op de stemmen die opgaan om de winkels elke zondag te openen. “We willen er naar toe dat we er hier op de Lange Voort een feestje van maken, bijvoorbeeld op de koopzondag.” John Vroom, extern advi-

seur van het bestuur, beaamt dat. “Laat winkelcentrum Lange Voort een trefpunt zijn voor mensen die anders misschien elders heen zouden gaan. Maak het gezellig.” Het woord dat beide heren naar voren brengen is ‘beleving’. “We willen hier in het winkelcentrum een sfeer creëren die aantrekkelijk en positief is. Die een zuigkracht heeft op de regio.” Klaver: “We beseffen dat we bijna alle branches hier in huis hebben, en we doen ons best om het centrum nóg completer te maken. Stapsgewijs willen we er in de ko-

mende jaren naar toe werken dat het Lange Voort Winkelcentrum steeds meer een sociaal trefpunt wordt. Daar waar je gratis Wifi hebt, gezellige activiteiten en winkels die inspelen op de nieuwste ontwikkelingen.” Vroom benadrukt dat ook het bestellen via internet kansen biedt. “Als je creatief denkt, zie je mogelijkheden. Waarom niet bijvoorbeeld een gezellig afhaalpunt creëren, waar je naast je pakketje ook een lekkere warme hap mee naar huis kunt nemen?” Klaver wil als voorzitter ‘zijn’ winkelcentrum een prettige plek maken voor het moderne, winkelende publiek. “Ook al zijn de tijden wat moeilijker, we blijven nieuwe visies ontwikkelen en nadenken over nieuwe mogelijkheden. We hebben zin in de toekomst.”

Huiswerkbegeleiding Studie Opstap begeleiding n Aan de Schouwweg 13 in Wassenaar en aan de Mauritslaan 12 in Oegstgeest zit het huiswerkbegeleidingsinstituut Studie Opstap.

Het instituut werd in 2005 opgericht door studenten en heette ‘Bijlesstudent’. In 2012 is Bijlesstudent overgenomen en is het uitgegroeid tot een volledig huiswerkinstituut. De organisatie wordt nu aangestuurd door Samantha Hemstra, een eerstegraads bevoegd geschiedenisdocente met veel ervaring in de huiswerkbegeleidingsbranche. In Oegstgeest wordt Samantha ondersteund door Nienke Burgmeijer. Vorig schooljaar is er veel veranderd binnen de organisatie: een uitbreiding van diensten, een nieuw

leerlingvolgsysteem, een nieuwe website en dus ook de nieuwe naam. Samantha: “We zochten een naam die ons doel goed verwoordt: de leerling een goede opstap bieden voor zijn of haar studie na de middelbare school. Zo kwamen we op ‘Studie Opstap’.” Hemstra: “Studie Opstap geeft aan middelbare scholieren huiswerkbegeleiding in kleine klasjes van zes leerlingen. De klasjes worden begeleid door enthousiaste, universitaire studenten. Omdat we continu kijken naar de leerbehoefte van leerlingen zijn wij afgelopen jaar in Wassenaar begonnen met het geven van vakinhoudelijke bijles. Ook dit jaar breiden we onze diensten uit. Zo bieden wij de bijles Plannen en Studievaardigheden en onze ge-

certificeerde Faalangstreductietraining aan.” Studie Opstap is anders dan andere huiswerkbegeleidingsinstituten. “Wij richten ons sterk op de zelfstandigheid van de leerling. Wij willen er vooral voor zorgen dat de leerling plezier en zelfvertrouwen krijgt in de eigen schoolprestaties. Persoonlijke aandacht, het stimuleren van de motivatie en goede resultaten op school zijn daarbij van groot belang. Studie Opstap wil aansluiten bij de school en de leerlingen meegeven dat ze zelf de prestatie moeten leveren. Daarmee hopen we een goede opstap te bieden voor een vervolgstudie na de middelbare school, die een grote mate van zelfstandigheid zal vragen.” www.studieopstap.nl


Uit elkaar? Wat nu?

Wilt u gaan scheiden, zit u midden in een

scheiding of bent u net gescheiden? En zit u

nog met (praktische) vragen? Kom dan naar het Scheidingscafé Leiden Bollenstreek. In een informele setting kunt u met uw vragen bij deskundigen terecht.

WANNEER

WAAR

TIJD

15 oktober 2013

Strandthuys Buitengewoon in Noordwijk (Zeereep 104)

19.00 uur: inloop 19.30 uur: start 21.30 uur: einde

16 oktober 2013

De Burgt in Rijnsburg (Burgemeester Koomansplein 1)

17 oktober 2013

“Het Gebouw” in Leiden (nabij het Kooiplein)

Meer informatie?

Toegang gratis Graag aanmelden op www.scheidingscafeleidenbollenstreek.nl

Kijk op:

PArtICuLIereN

OPGeLet! uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. u kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KAtWIJK • HET VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK • SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK • PRIMERA v.d. Lans, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM • RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut • THE READSHOP, in de Hoftuin, rIJNSBurG • LIETHORPS BOECKHUYS, Hoogmadeseweg 13, LeIDerDOrP • ROKERSPALEIS LEIDERDORP, Van Diepeningenlaan 17, LeIDerDOrP • BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OeGStGeeSt U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLeVereN tOt DONDerDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna)

Volg ons op:

www.scheidingscafe-

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

Noordwijk hout Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp Wassenaar

}

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!)

leidenbollenstreek.nl

Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

De deskundigen van het Scheidingscafé Leiden Bollenstreek:

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN

&BLUE MONTUUR ECO, BORN RECYCLED

€ 169

TOTAAL INCLUSIEF DESKUNDIGE OOGMETING, GARANTIE & SERVICE

ENKELVOUDIGE BRILLENGLAZEN

€ 268

€ 99

AFFORDABLE FASHION FOR YOUR EYES www.satonoptiek.nl

AMSTERDAM

KATWIJK

LEIDEN

LEIDERDORP

OEGSTGEEST

1e van der Helststraat 3a, 1073 AA T +31(0)20 5788500

Princestraat 38, 2225 GC T +31(0)71 4014763

Lange Mare 118, 2312 GV T +31(0)71 5131010

Winkelhof 43, 2353 TT T +31(0)71 5412521

Terweeweg 52, 2341 CS T +31(0)71 5652090


Caresse boxsprings & more

C O M F O R TA B E L S L A P E N M E T C A R E S S E B O X S P R I N G S , D E K B E D D E N E N H O O F D K U S S E N S !

CARESSE 4500 160x200 cm

160x200

2995,-

2195,-

2395,-

1695,-

Complete boxspring bestaande uit: • een gestoffeerd hoofdbord. • 2 elektrisch verstelbare boxsprings voorzien van pocketveer matrassen met 5 comfortzones. • topmatras van hoogwaardig koudschuim. • 2 elektrische motoren met kabelbediening. • trendy pootjes in rvs.

Caresse 4700 160x200

2795,-

160x200

3295,-

3295,-

Adv. Week 01. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

NIEUW!

Caresse 6700

3695,-

CARESSE, ZO VOLMAAKT KAN SLAPEN ZIJN!

KELTO

P

Voor de deur

Caresse 8500

2.000 m2 SLAAPKAMERPLEZIER

SLAAPKAMERCENTRUM

Gieterij 30 • 2211 XK Noordwijkerhout • tel. (0252) 34 11 11 • www.kelto.nl

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m woensdag: 10:00 - 18:00 uur • donderdag koopavond: 10:00 - 21:00 uur • vrijdag: 10:00 - 18:00 uur • zaterdag: 10:00 - 17:00 uur

De Bibliotheek Bollenstreek zoekt

vrijwilligers De bibliotheek zoekt vrijwilligers die in de uitlening als gastheer/gastvrouw boeken en andere materialen opruimen en de bezoekers ontvangen, wegwijs maken en helpen bij het gebruik van de (zelf)bedieningsapparatuur. Interesse in kunst en organiseren? Vestiging Oegstgeest zoekt vrijwilligers voor de programmering en organisatie van de exposities van lokale kunstenaars en organisaties in de bibliotheek.

Voor meer informatie: www.bibliotheekbollenstreek.nl/vrijwilligers

Erkend Gas Water en CV Installateur Collegiantenstraat 10 - 2231 HJ Rijnsburg - Tel: 071-4077050

...EEN UITDAGING

VAKANTIE IS WIELEWAAL Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking een onvergetelijke vakantietijd te bezorgen. Maak jij het mogelijk? www.wielewaal.nl/vrijwilligers

GRATIS ADVERTENTIE

VAKANTIE IS...

Lijstenmakerij

Arbeidsconflict oplossen?

www.bqvmediators.nl bel 06 - 170 409 17

LeiderdorP ma 13.00-17.30 di-do 09.00-17.30 • Het adres voor het schoonmaken vr 09.00-21.00 van uw schilderijen za 09.00-17.00 Leiden • Passepartouts in vele kleuren ma gesloten di-woe 09.30-17.30 • Groot assortiment eigentijdse do-za 09.30-13.00 foto- en wissellijsten Leiderdorp: in voorraad W.C. Winkelhof 43a Tel.: 071 - 5414747 Leiden: Borneostraat 2, hoek Lage rijndijk Tel.: 071 - 5223866 info@artstudiodorado.nl


daar scoor je altijd!

LE COQ SPORTIF BIJ FAVORIET!

NU IN DE WINKEL EEN NIEUW PARTIJ SUPER MOOIE LE COQ SPORTIF SNEAKERS

99,95

MT 28-39 MT 30-35

39,95

59,95

29,95

BJORN BORG 39,95 IS FAVORIET SOK KEN MT 30-39

MT 30-39

69,95

69,95

29,95 ca p

15,95

5,44,95 49,95

15,-

2 PAAR €5,-

14,95

8,95

2,95

SPO RTH AND DOE K

5,-

KEMPENAERSTRAAT 13 - OEGSTGEEST LEIDSCHENDAM - DEN HAAG - ZOETERMEER - OEGSTGEEST


nieuws

Oegstgeester courant

Verkoop raadhuis politiek n Op de agenda van de

wonen

politieke ronde van 10 oktober staat vermeld dat in een besloten deel van de vergadering de raadsleden zullen praten over de verkoop van het gemeentehuis en het Carp-gebouw, en de vervangende huisvesting daarna. Veel wordt gesproken over een eventuele terugverhuizing naar het Oude Raadhuis aan het Wilhelminapark, maar in de openbaarheid is daar nog niets over gezegd. “Voor nu wordt onderzocht of vervangende huisvesting voor de gemeentelijke organisatie mogelijk en zinvol is.”

n Met ruim 1200 bezoekers was de Heerlijk Wonen Beurs in Katwijk vorig jaar een groot succes. Reden voor de organisatoren Annemarie Hoevens (Hoevens Makelaardij) en Henriëtte van den Anker (De Porseleinkast) om op 1 en 2 november opnieuw de Heerlijk Wonen Beurs te organiseren in Huys te Britten aan de Noordduinseweg in Katwijk . Groter, met meer deelnemers, nieuwe elementen, en een spectaculaire openingsact. De verwachtingen van Annemarie en Henriëtte zijn hoog gespannen: “We hebben meer deelnemers, en we verwachten ook meer bezoekers dit jaar”, aldus Henriëtte. Dit jaar is Huys te Britten helemaal afgehuurd om plaats te bieden aan de tientallen ondernemers die hun producten en diensten aan het publiek presenteren. Net als vorig jaar wordt de beurs op vrijdag geopend voor deelnemers en genodigden, en is het publiek gratis welkom op

Hongaars Wijn & Spijs evenement proeven n Kom Hongaarse wijn en lekkernijen proeven in Oegstgeest; op 10 oktober in Cafe Duinzigt (Rhijngeesterstraatweg 40d). Dit jaar wederom wegens succes georganiseerd door het Hungarian Business Network (HBN). Maak kennis met bijzondere Hongaarse wijnen, lekkernijen en natuurlijk goulash! Er is ook gelegenheid om te netwerken. Entree 10 euro, registratie verplicht: www.huchamber.nl

‘Koenenlaan’ loopt mee wandelen n Het was een drukke

boel bij de de Avondvierdaagse van Oegstgeest. Van dinsdag 17 september tot en met vrijdag 20 september liep er een stoet van wandelaars, jong en oud, door het dorp. Ook een groot aantal bewoners van woonlocatie Tilly Koenenlaan deed enthousiast aan de wandeltocht mee. Op deze locatie, onderdeel van de Gemiva-SVG Groep, gevestigd aan de Tilly Koenenlaan, wonen 16 mensen met een verstandelijke beperking. Samen met hun begeleiders en enkele vrijwilligers haalden ze de finish en kregen ze trots hun medaille opgespeld. Familie en bewoners van de Tilly Koenen zorgden verder nog voor mooie bloemen om het feest compleet te maken.

De Troubadours zingen Verdi Opera n Het koor De Troubadours zoekt nog nieuwe leden voor het uitvoeren van een opera van Verdi, vooral tenoren en bassen. De concertuitvoering van Giovanna d’Arco (Jeanne d’Arc) zal plaatsvinden op 16 mei 2014 in de Stadsgehoorzaal Leiden. Professionele solisten en een filharmonisch orkest zullen hun medewerking verlenen. De repetities, onder leiding van Erik van Balen, zijn op maandagavond van 20.15 - 22.15 uur in het Gemeentecentrum, Lijtweg 11 Oegstgeest. Informatie: Hans Honsbeek: (071) 521 23 65 of Mia Klunnen: klunnen@casema.nl.

23 Tweede Heerlijk Wonen Beurs in de steigers woensdag 2 oktober 2013

zaterdag 2 november van 10.0017.00 uur. “Inrichting, (ver)bouw, tuin, verzekering en installatie, alle woongerelateerde branches zijn wel aanwezig. “Dit jaar hebben we ook meer woonaccessoires, kleine koopjes en proeverijen”, vertelt Annemarie. “Bovendien is er volop kinderanimatie aanwezig, want we willen van de Woonbeurs echt een uitje voor het hele gezin maken!” En natuurlijk zijn de succesnummers van vorig jaar, zoals de rijkelijk gevulde goodiebag voor alle bezoekers, ook dit jaar weer aanwezig. “We zijn wel klaar met de crisis”, vindt Henriëtte. “Er zijn weer een aantal nieuwbouwprojecten in Katwijk en omgeving van start gegaan”, vult Annemarie aan. “Een mooi moment dus om met die plattegrond of bouwtekening langs te komen en advies te krijgen over techniek, inrichting, kleur, financiering en duurzaamheid. En daarbij nog een hele gezellige dag te hebben!”

Wethouder Roeffen (links) knipt het lint door in bijzijn van Bart Bruijns, voorzitter raad van bestuur van Curium LUMC.

Cyclusbouw bouwt prikkelvrij gebouw voor Curium-LUMC rivierduinen n Cyclusbouw, specialist in aanpasbare huisvesting, heeft in samenwerking met modulair partner De Meeuw Bouwsystemen het nieuwe onderkomen gerealiseerd voor Curium-LUMC in Oegstgeest. Dit nieuwe onderwijs- en therapiegebouw, De Schans, is eind vorig jaar in gebruik genomen. Het gebouw biedt onderdak aan vijftig kinderen met een (ernstige) psychiatrische stoornis en kenmerkt zich door een zeer hoge mate van interne en externe schaalbaarheid. Op 24 september wordt het gebouw officieel geopend.

De wens van Curium-LUMC om gefaseerd te bouwen kon met de gekozen innovatieve open bouwmethodiek die Cyclusbouw hanteert, feilloos worden ingevuld. Deze methodiek is niet gebonden aan één bouwmateriaal of methode, maar maakt gebruik van de beste materiaalkeuze voor elke specifieke deeloplossing. Dit biedt tevens een grote vrijheid in het ontwerp. Het ontwerp is zo opgezet dat zowel de buitenschil als de binnenschil van het gebouw zijn aan te passen aan de steeds veranderende eisen en wensen. Tijdens de bouw van dit innovatieve pand is rekening gehouden met een reeks belangrijke eisen. Het ge-

bouw heeft onder andere een hoge geluidisolatie en time-out zones. Deze time-out zones zijn zo gepositioneerd dat ze zijn afgeschermd van prikkels van buitenaf. Er zijn meerdere paneelwanden opgenomen zodat de ruimten eenvoudig voor meerdere doeleinden gebruikt kunnen worden. Therapielokalen kunnen snel worden omgebouwd tot een gemeenschappelijke ruimte. Curium-LUMC, een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, gebruikt het gebouw voor therapie en onderwijsactiviteiten voor klinisch opgenomen kinderen met psychiatrische stoornissen. Beneden in het gebouw zijn de therapieruimtes gehuisvest en boven worden onderwijsactiviteiten georganiseerd. “We zijn blij dat we op zo’n korte termijn de beschikking hebben gekregen over een gebouw met een duurzame uitstraling, een flexibele indeling en een fijne sfeer voor de kinderen en jongeren die bij ons in behandeling zijn”, stelt Charlotte van Baaren, Hoofd Facilitaire Dienst bij Curium-LUMC. “Wij zijn erg tevreden met het eindresultaat”, zegt Maarten van Elsen, Adviseur Huisvesting bij Cyclusbouw. “In een kort tijdsbestek hebben wij een gebouw kunnen neerzetten dat voldoet aan de specifieke behoeften en wensen van Curium-LUMC.”

Henriëtte van den Anker en Annemarie Hoevens.

Gezellige bedrijvigheid tijdens Repair Café repararen n Buitenthermometer, speelgoedauto, zonnebril met losse poot, magnetron, wekker, gat in mouw én spijkerbroek, afvalemmer, naaimachine, snijplank, botte heggenschaar, fietsen met allerlei kleine mankementen, knuffel met scheur, lamineerapparaat, laptop, tinnen bord, tuintafeltje, schemerlamp, broodrooster…, een enorme hoeveelheid kapotte spullen werd door hun eigenaren afgelopen zaterdag meegenomen naar het vierde Repair Café Oegstgeest.

Alles werd daar door de reparateurs onder handen genomen. De eigenaar hielp mee of keek toe en werd zo ook weer wat wijzer. Waar je ook keek, overal werd hard gewerkt in een poging de spullen weer aan

de praat te krijgen en ze zo te redden van de afvalberg. 90 reparaties werden verricht in drie uur tijd, een nieuw record van de reparateurs. Overal heerste een gezellige bedrijvigheid. Het gebouw van Jenaplanschool De Kring aan de Rembrandt van Rijnlaan, waar men deze keer te gast was, bleek een prachtige locatie en ook het zonnige schoolplein werd gebruikt. Daar gingen kinderen aan de slag met de ‘workshop fietsbandplakken’. De jongste deelnemer was 5 jaar oud, de oudste 63, bleek bij de diploma-uitreiking. Albert Heijn verzorgde de lunch voor de vrijwilligers, Jamin de koekjes voor iedereen en de workshop werd ondersteund door Bike Totaal. Zaterdag 26 oktober is het Repair Café er weer, dan te gast bij Zorgcentrum Wijckerslooth.

ArtFairAmpijoloe kunst n Hester Scheltens organiseert op zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2013 de ArtFairAmpijoloe De opening zal plaatsvinden op zaterdag om 12.30 uur en zal verricht worden door Annemiek Marini.

De ArtFairAmpijoloe is een tweedaags kunstweekend met werken uit diverse disciplines. Zoals elk jaar vindt de fair plaats in het eerste

weekend van oktober, beide dagen van 12 uur tot 17 uur. Zowel in het huis als ook in de tuin en in het achtergelegen atelier ‘Het KunstKasteel’ zullen 11 beeldend kunstenaars hun werk tonen. Tevens is er een tafel met heerlijke huisgemaakte bonbons en is ook Marga van Winsen van Rhone Values Wines weer van de partij. Meer informatie: www.ampijoloe. com

Enthousiasme, ook bij volwassenen, bij het behalen van het bandenplakdiploma. | Foto Willemien Timmers


24

nieuws

Oegstgeester courant

woensdag 2 oktober 2013

Stemmen op Oegstgeester wensen wensen n De periode om te stemmen op genomineerde wensen van het Rabobank Wensenfonds is inmiddels halverwege. Hoog tijd voor een tussenstand en een steuntje in de rug voor de Oegstgeestse wensen.

RuysdaelKwartet | Foto EmelieSchafer

Ruysdael Kwartet in kamermuziekserie K&O

n Op vrijdag 11 oktober opent het Ruysdael Kwartet het nieuwe kamermuziekseizoen van K&O Oegstgeest in de Pauluskerk te Oegstgeest. De violisten Joris van Rijn en Emi Ohi Resnick, vormen samen met Gijs Kramers, (altviool) en Jeroen den Herder (cello) het meerdere keren gelauwerde strijkkwartet. Zoals Jacob van Ruysdael zijn indrukwekkende landschappen en dramatische luchtpartijen schildert, zo staat het Ruysdael Kwartet bekend om zijn intense samenspel en genuanceerd klankpalet. Het kwartet presenteert tijdens dit openingsconcert een prachtig programma waarin de fuga prominent aanwezig is. Het kwartet opent met een selectie fuga’s uit Die Kunst der Fuge van J.S. Bach en vervolgt met een Adagio en Fuga van W.A. Mozart. De avond wordt besloten met een van de laatste strijkkwartetten (opus 130) van L. van Beethoven. Het Ruysdael Kwartet voert deze

compositie uit in de oorspronkelijke versie met de Grosse Fuge als laatste deel. Het belooft een intense kamermuziekavond te worden. Het concert duur ongeveer vijf kwartier en is zonder pauze. U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee en na afloop staat een glaasje wijn of fris voor u klaar, zodat u niet alleen met elkaar, maar ook met de musici nog wat na kunt praten.

Ruim 3.700 stemmen zijn er reeds uitgebracht op de 50 genomineerde wensen. Het Wensenfonds leeft en de genomineerden zijn druk met hun campagnes om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen. Per categorie winnen namelijk de wensen met de meeste stemmen. Stemmen is mogelijk tot en met zondag 27 oktober aanstaande via www.rabobankwensenfonds.nl. Oegstgeestse genomineerden In de gemeente Oegstgeest zijn tien wensen genomineerd. Wat te denken van Energiek Poelgeest en de Leo Kannerschool. Of OBS de Vogels en Gymnastiekvereniging OGAV. Of

de Stichting Schitterend, Inloophuis Scarabee, de Parkinsonvereniging en het Algemeen Kamerkoor. Zij zijn niet daadwerkelijk in Oegstgeest gevestigd, maar hebben zeker banden met Oegstgeest. Ook St. Erfgoed Oud Poelgeest is genomineerd, zij staan zelfs aan kop in hun categorie Cultuur & Muziek. Tussenstand Ook de overige categorieën hebben koplopers. Hortus Botanicus Leiden gaat aan de leiding in de categorie Buurt & Wijk. St. Socuga in de categorie Maatschappelijke Dienstverlening. De Lorentzschool voert de lijst aan in de categorie Onderwijs.

De Blauwe Schuit in de categorie Sport en Gemiva-SVG groep KDC de Walnoot in de categorie Zorg. Maar dat betekent niet dat dit ook de wensen zijn die winnen. Er kan in de laatste maand waarin gestemd mag worden immers nog heel veel gebeuren. Speciale prijs Omdat het Wensenfonds dit jaar 10 jaar bestaat is er een extra prijs van € 10.000,- beschikbaar gesteld. JES Rijnland, Comité Doesbrug, Ronald McDonald Huis Leiden, Xenia Hospice en KSRV “Njord” zijn voor deze geweldige prijs genomineerd. Stemmen op deze wensen kan alleen door leden van Rabobank Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. Ook dit kan tot en met 27 oktober aanstaande.

Meer informatie: www.ruysdaelkwartet.nl Vrijdag 11 oktober, aanvang 20:15 uur. Locatie: Pauluskerk, Warmonderweg 2, Oegstgeest Losse kaarten € 17,50 / tot 27 jaar € 10,00, (inclusief consumptie vóór concert en na afloop). Kaarten verkrijgbaar bij K&O Oegstgeest: tel. 071-523 71 65 / e-mail: ko.oegstgeest@12move.nl of aan de Pauluskerk vanaf 19:30 uur.

Schoolmelkdag start met reis door de mens Corpus n In meer dan 40 landen werd vorige week woensdag Wereld Schoolmelkdag gevierd. Olympisch kampioen open water zwemmen Maarten van der Weijden trad afgelopen woensdag in Nederland op als ambassadeur van de Wereld Schoolmelkdag. Maarten nam schoolkinderen mee op reis door het menselijk lichaam in Corpus te Oegstgeest om te laten zien welke route eten aflegt en wat melk doet voor je lijf.

De kinderen van groep 7 van de Gevers Deutz Terweeschool lieten zich maar al te graag rondleiden door de voormalig zwemkampioen en hingen aan z’n lippen toen Maar-

ten vertelde hoe gezonde voeding en beweging bijdragen aan een gezonde groei van het lichaam. Joppe Verhaar (10): “Ik hou van sporten en wil ook zo groot en sterk worden als Maarten. Het lijkt me wel chill om overal boven uit te steken.” Vanaf dit schooljaar is het assortiment voor schoolmelk verkleind om keuzegemak te bieden aan de ouders en het voor scholen makkelijker te maken om te organiseren. Corpus opende op Wereld Schoolmelkdag de tentoonstelling “De Wereld van melk”. De tentoonstelling kan aan het eind van de reis door het menselijk lichaam worden bezocht.

Olympisch kampioen Maarten van der Weijden neemt kinderen mee door Corpus

Danielle Steentjes, Monique Veerkamp en Wies van den Bosch. | Foto PR

‘Stilstaan in de storm’ boek n In de Descarteszaal van Kasteel Endegeest werd vrijdag 20 september de boekpresentatie gehouden van ‘Stilstaan in de storm, mindfulness bij heftige emoties’. Eveline Brandt, journalist en mindfulnesstrainer, interviewde auteur Monique Veerkamp en zo’n veertigtal aanwezigen konden ervaren wat mindfulness kan betekenen. Uit handen van de auteur ontvingen Wies van den Bosch, hoofd Dialectische Gedragstherapie (DGT) Nederland en Danielle Steentjes, deelnemer van het eerste uur, de eerste exemplaren van het boek. Monique Veerkamp is psychotherapeut en mindfulnesstrainer en heeft ruime ervaring in de behandeling van mensen met een (ernstige) borderlinestoornis. Zij is werkzaam in het Centrum Persoonlijkheidsstoornissen Jelgersma te Oegstgeest, waar zij de in het boek beschreven training heeft ontwikkeld. De ervaringen van deelnemers hebben het manuscript van het boek gedurende de afgelopen twee jaren gevoed en verbeterd.

In het boek wordt een mindfulnesstraining van 13 wekelijkse bijeenkomsten beschreven. Het programma is gebaseerd op het protocol van de Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) en de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) en bevat elementen uit de MBCL (Mindfulness Based Compassionate Living). Wat deze training onderscheidt van overige mindfulnesstrainingen is dat het programma is aangepast aan de specifieke problemen die mensen met heftige emoties ondervinden. De teksten zijn inhoudelijk geschreven naar de behoeften van deze doelgroep, het tempo ligt lager, de bijbehorende audio-oefeningen zijn korter. Er wordt bovendien ingegaan op co-morbide problemen als traumagerelateerde klachten, depressie en angst. Naast het trainen van de aandacht neemt de ontwikkeling van zelfcompassie een belangrijke

plaats in. Zelfcompassie is een heilzaam tegengif voor de voortdurende zelfveroordeling die mensen met heftige emoties kennen. De training is ook als zelfhulpboek te gebruiken. Iedereen kent immers emoties en maakt in zijn of haar leven kortere of langere perioden door waarin het stormt. Het boek nodigt uit tot een kennismaking met de kracht van mindfulness en zelfcompassie. De resultaten van een pilotstudie naar de effecten van de training duiden op positieve veranderingen bij de deelnemers. Het boek ‘Stilstaan in de storm, mindfulness bij heftige emoties’ is een uitgave van LannooCampus en vanaf nu verkrijgbaar in de boekhandel of via www.lannoocampus.nl. De genoemde training geeft Monique Veerkamp binnen het Centrum Persoonlijkheidsstoornisen Jelgersma. Twee keer per jaar begeleidt zij een reguliere mindfulnesstraining MBSR/MBCT in het Kasteel van Oud Poelgeest. www.aandachtencompassie.nl.


sport

Oegstgeester courant

woensdag 2 oktober 2013

25

Samen beginnen met hardlopen

Team BCO-Vander Luyt Selfstorage pakt eerste winst hardlopen n Samen verantwoord beginnen biljart n Na twee nederlagen werd op 25 september winst geboekt tegen Velsen/Bakkerij Ketels. Ronald Filippo (240) creëerde al snel afstand door een serie van 86. Tegenstander Peereboom (230) kon hier niets tegenover stellen en in de zevende beurt werd met een slotserie van 61 de eerste partijwinst binnengehaald. Ben Duivenvoorde (160) ging ook snel van start (na twee beurten 111-21) maar had daarna nog veel beurten nodig om te finishen. Opponent H.Smit (200) kon geen vuist maken en na twaalf beurten was de stand nu 4-0 voor BCO. Wilfred Wijnnobel (160) ging tegen A.Ketels (120) aanvankelijk nog gelijk op met 102-88 in zeven beurten. Hij kon echter niet voorkomen dat Ketels in de elfde beurt de aansluitende partijpunten binnenhaalde: 4-2. Inmiddels was Jos Kerkman (150) in een moeizame partij verwikkeld tegen P.Oskam (110). Pas in beurt 12 kon hij met een serie van 49 afstand nemen en wist dit vast te houden. In de zestiende beurt maakte hij de laatste en winnende carambole en daarmee ook de matchwinst van 6-2. De volgende ontmoeting is op vrijdag 4 oktober in en tegen Almere (een van de koplopers).

BCO/ Puzzlingworld.nl bekert verder biljart n In de eerste bekerronde trof BCO/Puzzlingworld.nl de Derde divisionist Rietlander 1. Dit team wist in een eerdere jaargang het tweede divisieteam van BCO te verslaan, dus oppassen geblazen. Bij bekerwedstrijden speelt iedere speler drie sets van vijftien caramboles. Wim van Zalm kwam na de eerste setwinst pas echt goed op dreef. Hij overrompelde in de tweede set zijn tegenstander Rob Esser met 15-0 in 12 beurten. Geroutineerd werd ook de derde set gewonnen. Daarmee waren door Wim (moyenne 0,714) de eerste matchpunten binnengehaald. Bob van Ingen Schenau leverde een spannende strijd tegen Ies ‘t Mannetje. Hij wist echter wel iedere set net op tijd binnen te halen waardoor van Ingen Schenau met eenzelfde setstand en moyenne als van Zalm de winst naar zich toe trok. De winst kon BCO/Puzzlingworld.nl daarmee nauwelijks meer ontgaan. Door de eerste set te winnen van Peter Boers wist Paul Witteman de teamzege veilig te stellen. Nadat ook de tweede set naar Witteman ging, wist Boers in de 3e set nog op prachtige wijze de eer te redden. Met een bijzondere serie van 9 caramboles wist hij de set in 9 beurten naar zich toe te trekken. Beide spelers konden fraaie moyennes van rond de 0,750 noteren. Hans de Bruin speelde een partij voor de statistieken. Tegenstander Harm Elsinga was die avond beter op dreef en wist met een 2-1 setstand ook nog 2 partijpunten binnen te halen. Al met al toch een prima 6-2 bekerwinst. De volgende wedstrijd is pas op 17 oktober. In Hilversum is dan de competitiewedstrijd tegen kampioenskandidaat Albert Heijn van Rijn.

met hardlopen kan bij Loopgroep Oegstgeest. Woensdag 30 oktober start de loopgroep een nieuwe basiscursus hardlopen voor mensen die willen beginnen met hardlopen.

Op woensdagavond 9 oktober organiseert Loopgroep Oegstgeest om 20.15 uur een informatiebijeenkomst in het clubhuis van Fiks aan de Van Houdringelaan in Oegstgeest. “We vertellen geïnteresseerden meer over de cursus en bijvoorbeeld over waar ze op moeten

letten bij het kopen van hardloopschoenen. Tegelijk kun je kennismaken met de trainers en andere belangstellenden voor de cursus”, aldus de organisatie. Aanmelden of vragen over de cursus kan bij Geert Neelen via basiscursus@loopgroepoegstgeest.nl.

Waarom? Omdat samen lopen gezellig is en motiveert en omdat hardlopen gezond is voor lichaam en geest. Maar ook omdat beginnen met hardlopen méér is dan je loopschoenen aantrekken en gaan lopen. Zeker als je op latere leeftijd pas begint, is een verantwoorde aanpak nodig om blessures en teleurstellingen te voorkomen. De basiscursus hardlopen is voorbereiding op de PaasHaaswijkloop op 21 april 2014, een gemoedelijke wedstrijd van 5 kilometer in Oegstgeest. Wekelijks zijn er trainingen op woensdagavond en zondagochtend. De trainingen worden gegeven door bij de Atletiekunie opgeleide looptrainers. Zij houden rekening met ieders mogelijkheden en zorgen dat je op een plezierige, veilige en verantwoorde manier leert hardlopen. Deze cursus van 25 weken kost 60 euro. Voor dit bedrag wordt men lid van de Atletiekunie (met allerlei voordelen zoals 10% korting bij LopersCompany in Leiden), ontvangt men een consumptiekaart om op woensdagavond onder het genot van een drankje gezellig na te praten, een reflecterend hesje voor de donkere avonden én een startbewijs voor de PaasHaaswijkloop. En natuurlijk 50 trainingen.

Geslaagd ‘Over Rood Toernooi’ 1en-nog-5 biljarten n Afgelopen vrijdag is weer het jaarlijkse over rood koppeltoernooi gehouden van de G-biljarters van 1-en-nog-5 in het biljartcentrum in Oegstgeest. Het grote succes was ditmaal mede te danken aan het grote aantal deelnemende dames. Van de 36 deelnemers waren er 18 dames, wat voor een biljarttoernooi in Oegstgeest waarschijnlijk wel een record is. Met name de dames bleken het biljarten als sport en als gezelligheidsspel zeer te waarderen. De winnaars konden kiezen uit prijzen die te beschikking waren gesteld door diverse ondernemers en particulieren, zoals Tetteroo Haarmode, Beuk touringcars en Biljartshop Leiden. Een speciale prijs, een taart in de vorm van een rond biljart was er voor de jongste deelneemster, die voor dit toernooi speciaal uit Veldhoven was gekomen. De poedelprijs bestond uit een door de in het biljartcentrum gevestigde Biljartacademie aangeboden biljartclinic, die gegeven zal worden door Cas Juffermans.

Column Carmen van den Bosch

Lekker hoor, dagelijks aardappels, groenten, vlees en niet teveel jus! Gezond! Hebben we geleerd van mama.. en oma.... Oh wat zou ik ze graag beiden nog kunnen vertellen dat we eigenlijk onze darmen stelselmatig aan het ombrengen zijn als we dit

advies zouden opvolgen. In aardappels zitten saponinen wat een lijfwacht van de planten is. Dat betekent dat deze saponinen onze darmwand met hun bajonetten doorboren en ons achterlaten met lekkage in de darmen. Het gevolg is dat we allerlei onuitge-

nodigde stoffen in onze bloedbaan krijgen die o.a. ontstekingen tot stand brengen waardoor we tal van klachten krijgen! Dus, tot ziens aardappel, welkom bataat. Gelukkig toch een (zoete) aardappel, maar dan zonder die vervelende lijfwachten!

www.carmendecoach.nl carmendecoach@gmail.com M 06 – 46 13 87 21


ue roaacnkohoep q 50isseelbu n een va aar bij Inw

af 1.60 m.

boxspring van

g 10%bekddoenrgotedin op

ijk

za Noordw

Bedding Pla


service

OEGSTGEESTER COURANT

Kerkdiensten

Medische diensten

Verenigde Protestantse Gemeente Kruispunt Rivierduinen locatie Oegstgeest 10.30: pastor S. Poppe-Rienks Regenboogkerk 10.00: mw.ds. F.A. Benthem Groene of Willibrord kerk 10.00: ds. K.G. Zwart, dkwadienst. ‘Eenvoudig leven’, Franciscus van Assisi Gemeentecentrum Ver. Vrijzinnige protestanten (PGO), 10.30: ds. M. Driessen

DOKTERSDIENST Duin- en Bollenstreek tel. (0252) 240212 • door de week van 17.00 uur ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag • in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur • op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna Dokterspost van de Doktersdienst Duin- en Bollenstreek Gebouw BNS, Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout

Verpleeg- en ziekenhuizen Kapel van het Diaconessenhuis 10.15 Ds. M. de Leeuw dienst van woord en tafel Van Wijckerslooth (prot.) 16.00: dhr. R. Rus Van Wijckerslooth (r.-k.) 10.00: pastoral werkster M. Speckens, Woord- en Communiedienst. 8 oktober, 9:30: gezamenlijke ziekenzalving LUMC 10.00: pastor J.H.S. Evers R.-k. Willibrordkerk Vieringen iedere dinsdag en donderdag om 9.30 uur. In het weekend op zaterdag om 19.00 uur en zondag om 11.00 uur. Voor de meest actuele informatie over het soort viering en het begeleidend koor, zie www. willibrordoegstgeest.nl Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Lijtweg 1. Ook te beluisteren via kerkradiobox kanaal 4. 10.00 u ds. R. Roth 16.30 u ds. R. Roth Nederlands Gereformeerde Kerk Duinzigtcollege 10.00 Ds. A. van Langevelde, Zoetermeer Volle Evangelie Gem. Leiden e.o. Pauluskerk, Warmonderweg 2 11.00 uur: samenkomst Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden Lokhorstkerk, Leiden 10.15 ds. P.L. van Asselt, mmv muzikanten van Practicum Musicae Protestantse Gemeente Warmond 10.00 uur Ds. H.G.T. Kaai Bahá’i Bestudering geschriften van Bahá’u’lláh: iedere eerste woensdag van de maand is de openbare Bahá’i-bibliotheek geopend van 19.30-21.00 uur. De andere woensdagavonden: informatieavond. J. Wolkerslaan 39, tel. (071) 5152030.

Parkeren bij Deloitte & Touche APOTHEKEN Dienst Apotheek Bollenstreek • door de week van 17.00 uur, ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag • in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur • op feestdagen van 16.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna Rijnsburgerweg 4c, 2215 RA Voorhout, tel. (0252) 240216 (naast de Doktersdienst) Apotheek Beker - Lijtweg 4

(Ook zaterdags open van 9.00 tot 12.00 uur) Carlina Apotheek, Boerhaaveplein 21 Apotheek Linnaeus - De Kempenaerstraat 31 (Ook zaterdags open van 10.00 tot 14.00 uur) TANDARTSEN 30-10 / 06-10 Tandartspraktijk Nautilus. Tel. (071) 513 12 50 07-10 / 13-10 Tandartspraktijk Smaal. Tel. (071) 589 35 68 DIERENARTSEN B.G. Heemskerk, De Kempenaerstraat 21. Tel.: (071) 5176761 Spreekuren: ma. t/m vr.: 8.309.30 uur; 13.00-14.00 uur; 18.3019.30 uur; za. 10.00-11.00 uur en volgens afspraak (24 uur per dag bereikbaar) R.J.W. Duijn-D.J. Brandt, President Kennedylaan 26. Tel. (071) 5156161 Kliniek Oegstgeest-Noord, Haarlemmerstraatweg 5a. Tel. (071) 5237558 Dierenbescherming afd. Rijnland Tel. (071) 5216662, kantoor@dbrijnland.nl

WOENSDAG 2 OKTOBER 2013

Kwadraad Maatschappelijk Werk, telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl Opvoedadviespunt, telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl Jongeren Preventie Plan (JPP), telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. 0900 - 1450 Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie. nl. Chatten kan op werkdagen van 9.00-17.30 uur via www. korrelatie.nl Stichting Terminale Thuiszorg door vrijwilligers Leiden en omstreken. Voor vragen of hulp: 06-51002071. www.terminalezorg.vptzleiden.nl Bemiddelingsbureau Thuiszorg Oegstgeest (BTO) telefoon: 06 517 99 203. e-mail: info@btozorg.nl

Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a - Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 Hoofdredactie: Teuntje van Delft tel.: 06 12 74 64 78 e-mail: t.v.delft@ uitgeverijverhagen.nl Redactie: Willemien Timmers Telefoon: 06 10 08 91 24 e-mail: redactie@ oegstgeestercourant.nl

muziek & dans 04 oktober 2013 | 21:00 | De Gouwe live!

Thank God it’s Friday: DJ Le Riche 05 oktober 2013 | 21:00 | De Gouwe live!

OktoBierFest met DJ Anton

06 oktober 2013 | 16:00 | De Gouwe live!

Jazz met Kiers & de Vries & Friends 10 oktober 2013 | 21:00 | De Gouwe live!

Limo-Cello (unplugged)

11 oktober 2013 | 20:15 | Pauluskerk

Ruysdael Kwartet

Concert met twee violen, altviool en cello. 12 oktober 2013 | 21:00 | De Gouwe live!

House met Beats Illegal

13 oktober 2013 | 21:00 | De Gouwe live!

Boink! (bluesrock) film & theater

08 oktober 2013 | 19:30 | Gemeentecentrum

Tous Ensemble

Franse film uit 2011 met o.a. Jane Fonda. kunst & literatuur 05 oktober 2013 | 12:00 | Ampijoloe

ArtFairAmpijoloe

Tweedaags kunstweekend met divers werk. informatief 07 oktober 2013 | 15:30 | CJG

Knutselfood

08 oktober 2013 | 19:00 | Leo Kannerschool

Ouder-zeildag Sagara Satrya’s ZEILEN  Elke zaterdagmiddag

gaan de verkenners van de Sagara Satrya’s zeilen op de Kaag.

Satrya’s draaien hun opkomst van 13.00 tot 18.00 uur. Kom gerust een keer meedraaien en

ervaar het zeeverkenner zijn. Voor meer informatie www.sagara.nl

Speel MEE tafel

09 oktober 2013 | 14:00 | Bibliotheek

Kamishibai

Voorleesmiddag in de Week van de Opvoeding. 10 oktober 2013 | 19:30 | Teylingen College

Het is hier geen hotel

11 oktober 2013 | 9:30 | CJG

Creative parenting solutions

Ze krijgen instructie, doen spelletjes op het land en op het water en maken met elkaar een hoop plezier. De ouders maken van deze middag vrij weinig mee, erg jammer vond zowel de leiding als het bestuur. Daarom was er zondag 22 september een ouderzeildag. De ouders gingen zelf op de vletten om een middag te zeilen. Eerst zelf een stukje roeien en vervolgens de zeilen hijsen. Het was een zeer geslaagde middag en de ouders van de verkenners hebben nu een beter beeld bij het begrip; zeeverkenners.

11 oktober 2013 | 11:45 | Gemeentecentrum

Peuterdans

11 oktober 2013 | 14:30 | K&O zaal

Water en waterbeheer

Themamiddag van de ANBO. 13 oktober 2013 | 10:00 | Oegstgeest

Historische waterwegen

Natuurwandeling van het MEC Oegstgeest. sport & recreatie 04 oktober 2013 | 19:30 | Poelmeer

Special Kids Zwemparty

DJ MVZ maakt er een feestje van. 05 oktober 2013 | 18:45 | Poelmeer

Vivax - De Zijl (waterpolo)

05 oktober 2013 | 14:00 | Leo Kannerschool

Rozendrive

Bij de zeeverkennersgroep is er nog plaats voor leden. De Sagara

Jaarlijkse bridgedrive van de Schrandere Vos. 06 oktober 2013 | 14:00 | De Voscuyl

Zorg bij de hand, Thuiszorgspecialist. 06-41048570. www.zorgbijdehand.nl. info@zorgbijdehand.nl.

Counselling International, Individual counselling, couple therapy or conflict mediation in English or Dutch. Els Barkema-Sala, MPhil, MBACP, Willem de Zwijgerlaan 51a. www.counsellinginternational. com. tel. (071) 5282661

Oegstgeester Praktijk voor psychotherapie, psychologie en coaching, Mw. Drs C.J.M. Meeuwisse. Individuele therapie, relatietherapie, arbeidgerelateerde problematiek, burnoutbehandeling. Prinsenlaan 17, tel (071) 517 49 95. www. psychotherapeutoegstgeest.nl

tweet

@KeesWassenaar Vanavond #Leiderdorp over de toekomst van het sociaal domein. We willen een herontwerp. Doen @gem_oegstgeest en @Gem_Zoeterwoude ook mee?

UDO - Bernardus (voetbal)

06 oktober 2013 | 14:45 | LOHC

LOHC - Push (hockey)

06 oktober 2013 | 14:30 | ASC

ASC - Docos (voetbal)

09 oktober 2013 | 20:15 | Fiks

Informatieavond hardlopen

Loopgroep Oegstgeest start nieuwe cursus. 12 oktober 2013 | 14:30 | De Voscuyl

Oegstgeest - Semper Altius (voetbal) 13 oktober 2013 | 13:00 | De Voscuyl

Pecos - Taverzo (tafeltennis) winkelen & lifestyle

10 oktober 2013 | 18:30 | Duinzigt

Hongaars Wijn & Spijs evenement varia

COLOFON Oplage 11.500

27

Inleveren kopij: uiterlijk maandag 12.00 uur Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties: Contactgegevens Binnendienst • Vincent Roos, tel. (071) 409 16 38 • Rosita Haasnoot, tel. (071) 409 16 37 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@ uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Oegstgeester Courant Sluitingstijd advertenties dinsdag 9.00 uur

Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. (071) 402 29 01 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze

kostenloos bij ons opvragen. en/of website zowel het auteursrecht voor conform De Oegstgeester Courant artikel 15 lid 1 sub 4 van de wordt gratis huis aan huis Auteurswet als het databezorgd in Oegstgeest en Lei- bankrecht. den ‘Raadsheren- en Vogelenbuurt’en is verkrijgbaar bij: • Gemeentehuis • Snackbar ‘t www.oegstgeestercourant.nl Haasje • Rijnlandse Boekhandel • Bibliotheek Bollenstreek • Primera • Gemeentecentrum • Boekhandel De Kler • Albert Heijn (Terweeplein) • Hotel Bastion • Zwembad Poelmeer Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave

Tips? Mail de redactie UW MENING  Ons tip-

pen kan via redactie@ oegstgeestercourant. nl of tel. 06 10 08 91 24. Daarnaast zijn wij ook erg nieuwsgierig naar uw mening over deze krant.

03 oktober 2013 | 17:30 | De Beukenhof

Op-weg-naar-huis-borrel

Ledenborrel van de ondernemersvereniging. 05 oktober 2013 | 15:00 | Bibliotheek

Jongleerbattle

05 oktober 2013 | 11:00 | Oegstgeest

NVM Open Huizendag

Circa 100 deelnemende woningen, tot 15.00 uur. 07 oktober 2013 | 18:00 | Oegstgeest

Oud-papier ophaaldag UDO


Oc week 40 13  

Oegstgeester Courant 2 oktober 2013

Oc week 40 13  

Oegstgeester Courant 2 oktober 2013

Advertisement