Page 1

Lokaal betrokken en betrouwbaar

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.OEGSTGEESTERCOURANT.NL

nieuws P7

ZUID-HOLLANDS LANDSCHAP WIL DERDE POLDERTJE ZAKELIJK

n

We kunnen straks naar de plassen wandelen

25 september 2013 JAARGANG 84 NR 39

nieuws P3

sport P11

Talentvolle sportertjes aangemoedigd

Raad vindt Oegstgeest aan Zee optie

Bosnische onderscheiding voor Oegstgeestenaren

nieuws P9

Belangstelling ‘Taste’ overweldigend

Pannenkoeken bakken n Scouting Oegstgeest

nodigt iedereen uit om aanstaande zaterdag te genieten van een lekkernij in het winkelcentrum Lange Voort. Het is voor de 43e keer dat er sprake is van een groot Pannenkoekenfestijn waarvan de opbrengt voor het werk van Scouting Oegstgeest is. Zaterdag wordt het tentenkamp ter hoogte van juwelier Alexander op de hoek van de Irislaan/Lange Voort opgebouwd. De scouts nodigen iedereen van harte uit om ze flink aan het werk te zetten. Als extra kan men nog een lot kopen dat altijd recht geeft op leuke prijs.

Tip de redactie nieuwtje? n Ons tippen kan via redactie@oegstgeestercourant. nl of telefoon 0610089124.

folders SCOUTING OEGSTGEEST Het was ondanks het wachten heel gezellig op de binnenplaats voor La France. | Foto Wil van Elk

eten n Het evenement The Taste of Oegstgeest zette La France met bijna vierduizend bezoekers volledig op zijn kop. De organisatoren Willemijn van Weeren en Sophie Omtzigt waren zichtbaar onder de indruk van zo veel bezoekers die zondagmiddag 22 septem-

Oegstgeestig Record

D

e fietsen stonden zondagmiddag tot ver in de Rhijngeesterstraatweg. Volgens mij is dat nooit eerder gebeurd in Oegstgeest, behalve dan bij de 5 mei jaarmarkt. In mijn prille jeugd gingen wij wel eens naar het Patronaatsgebouw naast de kerk aan de Leidse Buurt voor een film van Laurel en Hardy. Maar dan stond er een enkele fiets, want de meeste kinderen kwamen lopend. Zelfs voor een carnavalsfeest was er genoeg plek voor fietsen. Maar het grote culinaire eetfestijn The Taste of Oegstgeest in La France slaat echt alle records. Wat een drukte. De gasten moesten langer dan een half uur wachten om naar binnen te kunnen. Alsof alles gratis was. En dat was ook grotendeels zo. Wellicht dat daarom bijna vierduizend mensen van de gelegenheid gebruik maakten om te ervaren wat er zoal aan heerlijk eten wordt aangeboden in Oegstgeest en omstreken. Het was ook nog eens mooi weer en dat maakte het wachten best aangenaam. Wil van Elk

ber het evenement bezochten. Ook de standhouders waren overdonderd door het overweldigende succes van deze culinaire foodfair waar zij het publiek lieten proeven van wat zij allemaal te bieden hebben. Culinair gezien staat Oegstgeest verankerd op de kaart, letterlijk en figuurlijk. Lees verder op pagina 5.

CompaNanny Kinderopvang & BSO is op zoek naar een

Vestigingsmanager Oegstgeest Meer informatie of solliciteren? www.werkenbijcompananny.nl

Runderriblappen

4.95 Versgesnedenhutspot  0.69

ES L S N DA De Voscuyl 40 - oegstgeest Bel 071-515 46 36 of 515 44 44 info@danscenterdejong.nl ook Voor al uw feesten! PARTYCENTER DE JONG

ca. 700 gram

Sterretje in uw voorruit?

500 gram

Maak zo snel mogelijk een afspraak op: www.vakgaragevanderhoorn.nl of bel!

Geldig van 26 september t/m 3 oktober

Dahlialaan 2, 2343 XE Oegstgeest Tel. 071-5154913 Fax. 071-5153037 Email: info@vakgaragevanderhoorn.nl Website: www.vakgaragevanderhoorn.nl

Uw folder ook in de krant? Bel nu (071) 402 29 01

Tandartspraktijk Boerhaaveplein

Nico van de Meent T: (071) 51 55176 Behandeling ook in de avond en op zaterdag

2-daagse

AUTOSHOW 27-28 september Zie elders in deze krant!


O

S G N I N PE

S L A E D


nieuws

Oegstgeester courant

‘Raad moet zelf beoordelen’ Uitspraak n Afgelopen maandag heeft minister Plasterk antwoord gegeven op de Kamervragen die Madeleine van Toorenburg, Tweede Kamerlid voor het CDA, had gesteld over het Wob verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) van de Oegstgeester oppositie inzake de integriteitrapporten.

Het belangrijkste antwoord dat de minister geeft is dat ‘de vraag of terecht is geweigerd om informatie te verstrekken, omdat dit strijd zou opleveren met het openbaar belang, ter beoordeling is aan de raad zelf’. Marien den Boer (CDA) laat weten dat hij naar aanleiding van dit antwoord in gesprek zal gaan met het college en de coalitie.

Groene Voetstappen klimaat n Van 23 tot en met 27

september gaan meer dan 4.600 basisschoolleerlingen uit de regio Holland Rijnland op stap voor een beter klimaat door Groene Voetstappen te verzamelen. Maandag 23 september werd de week feestelijk geopend door wethouders bij verschillende deelnemende scholen. Tijdens Groene Voetstappen gaan basisschoolleerlingen een week lang te voet, op de fiets of steppend naar school en verdienen daarmee Groene Voetstappenstickers. Meedoen betekent het stimuleren van leerlingen, hun ouders en leerkrachten tot een veilige, gezonde en milieu- en klimaat vriendelijke manier van reizen. In Oegstgeest kregen de 270 leerlingen van Jenaplanschool De Kring bezoek van wethouder Jos Roeffen. Op een grote tribune in de versierde aula kwamen alle kinderen samen en vertelde de wethouder over het belang van het project. Leerlingen stelden vragen aan de wethouder en daarna werd het Duurzaamheidsspel gespeeld. De jongens streden tegen de meisjes en uiteindelijk eindigde dit in een gelijkspel.

Voor jezelf eind igen beginnen.

woensdag 25 september 2013

3

‘Wij opteren voor Oegstgeest aan Zee’ n Burgers kunnen via internet meedenken over bestuurlijke toekomst dorp politiek n Het nieuwe college, dat begin dit jaar werd geïnstalleerd, heeft zich onder andere tot doel gesteld onderzoek in de regio te doen naar aantrekkelijke kandidaten voor samenwerking of een fusie. Afgelopen donderdag vergaderde de gemeenteraad over de mogelijke scenario’s die het de bevolking voor zou leggen. Door Willemien Timmers

Eind juli, middenin het reces, werd er vanuit het gemeentehuis gecommuniceerd dat er drie reële opties waren: zelfstandigheid in een verdergaande samenwerking in de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude), zelfstandigheid in samenwerking met Katwijk en een samengaan met Leiden en eventueel Leiderdorp. Een vierde optie: samenwerking met Katwijk én Noordwijk, werd hier donderdag aan toegevoegd. De optie ‘samengaan met Leiden’ was in de laatste raadsvergadering voelbaar verder weg dan in eerdere bijeenkomsten. “Het rapport over samenwerkingskandidaten in de regio, dat wij eind juli van de firma Louter ontvingen, was een momentopname,” betoogde VVD-fractievoorzitter Michiel Teeuwen. “Begin september bleek bijvoorbeeld dat er qua organisatie en bestuur best een en ander niet goed gaat in Leiden. Zo moeten bijvoorbeeld grondposities nog worden afgewaardeerd. Daardoor is de lastendruk van de inwoners velen malen hoger dan hier in Oegstgeest.” Ook noemde hij de veranderde verhoudingen in de op handen zijnde ‘Bollen 5’-samenwerking van Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. “Noordwijk blijkt meer open voor samenwerking dan wij dachten. We moeten dus creatief denken.” Teeuwen noemde, net als hij al eerder in de commissievergadering had gedaan, een vierde scenario om te onderzoeken. “De Katwijk, Noordwijk en Oegstgeest – KNO – variant lijkt ons als fractie een heel evenwichtige optie die goed is om te onderzoeken.” Ook fractievoorzitter Vogel van Leefbaar Oegstgeest (LO) zag wel wat in

die samenwerkingsvariant. “Wij noemen dat scenario ‘Oegstgeest aan zee’. Let wel; wij vinden het erg belangrijk wat onze inwoners vinden. Dus willen we de rondes van burgerparticipatie, zowel digitaal als op georganiseerde avonden, meenemen in het beslisproces.” Rob Braun (Transparant Oegstgeest) snapte niets van ‘de navelstreng’ met Katwijk en Noordwijk. “We hebben altijd met onze rug die kant op gestaan.” De fractie van het CDA uitte bij monde van Marien den Boer dat de gemeente zich niet alleen moet focussen op de voorliggende scenario’s. “Op die manier zwemmen we in een fuik; we moeten onze burgers ook andere opties geven.” Progressief Oegstgeest (PrO) sprak blij te zijn met het rapport van Louter. Van Tongeren: “Oegstgeest is een dorp waard om voor te knokken.” Ook PrO wil graag de vierde optie, samenwerking tussen Katwijk, Noordwijk en Oegstgeest, toevoegen.

“Wij staan voor één van de belangrijkste beslissingen in de geschiedenis van Oegstgeest. Vandaar dat we nu al een initiatief voorstel indienen om eventueel een raadplegend referendum te organiseren.” Ook benadrukten zij dat het college het behouden van de gemeenschap Oegstgeest en de kwaliteit van de dienstverlening bij de afwegingen steeds voor ogen moet houden. Vanaf deze week kunnen burgers van Oegstgeest via de website www. denkmee.oegstgeest.nl meedenken over ‘samenwerken of samengaan’ met buurgemeenten. Wethouder Wendelien TönjannLevert: “Om tot een goed besluit te kunnen komen, wil de gemeenteraad ook graag de mening van de inwoners horen over dit onderwerp. Het college nodigt dan ook elke inwoner van Oegstgeest uit dat te doen via de website en op de discussieavond van 9 oktober.” Voor maatschappelijke organisaties

wordt een aparte discussieavond georganiseerd op 8 oktober. Duidelijk is dat er nog niets vast ligt. Al is het ‘Bollen 5’-traject in zekere zin een onomkeerbaar proces aan het worden, vooral financieel, toch is er volgens kenners in de Noordwijkse gemeenteraad genoeg belangstelling om eens verder naar een ‘andere bruid’ te kijken. 30 september staat bestuurlijke samenwerking weer op de agenda in het bollendorp. Katwijk is nog maar een jaar of zeven geleden gefuseerd met Rijnsburg en Valkenburg, en neemt in het hele hofmakerijspel in de regio een zeer afwachtende houding aan. De kustgemeente heeft al 70.000 inwoners, en heeft zich bovendien in eerdere infrastructurele samenwerkingstrajecten niet altijd ‘eerlijk’ behandeld gevoeld. Zij zullen waarschijnlijk ‘hard to get’ spelen, en over de samenwerkingslijn getrokken moeten worden.

n Kempenaer On Stage wederom succesvol show n Afgelopen zaterdag genoot het winkelend publiek in winkelgebied De Kempenaer van spetterende shows op de catwalk.

Onder het genot van een drankje kon men bijvoorbeeld kennismaken met nieuwe wintercollectie van diverse modezaken. Ook sieraden, brillen, accessoires en tassen kwamen voorbij, net als allerlei smakelijke presentaties.

Voor jezelf beginnen is spannend. Maar het wordt nog veel spannender als je, al dan niet als eigenkeus, gaat stoppen. Heb je bij de oprichting wel de juiste keuzes gemaakt? Of hoe regel je de opvolging? Je voorkomt een hoop problemen als je vooraf een aantal zaken regelt en laat vastleggen bij de notaris. Wij kennen alle scenario’s waarmee je te maken kunt krijgen.

Een aangenaam zonnetje zorgde er voor dat men lang bleef genieten van de shows en de terrassen.

Kijk voor advies of meer informatie op www.notarissen.tv of bel 071-589 92 01.

Ook Parure Sieraden presenteerde zich op de catwalk. | Foto Willemien Timmers


Voelt u nattigheid?

Wij brengen u weer op het droge! Gespecialiseerd in: ■ ■ ■ ■ ■ ■

Herstellen van lekkages Vervanging van dakbedekking, lood en dakgoten Aanleg en vernieuwing watervoorzieningen Aanleg en vernieuwing van rioleringen Voorzieningen voor invaliden; badkamer en toilet Zonne-energie

BERNARD SCHULTE BV CENTRALE VERWARMING, AIRCONDITIONING, LOODGIETERSWERK EN VENTILATIESYSTEMEN

VOOrhOuT Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62

ALMONDEHOEVE Lifestyle & Antiek

0 3.00

2

m

www.berNhardschulTe.Nl

PArtICuLIereN

OPGeLet! uw advertentie verschijnt in de regio:

Ook voor uw vakkundige meubelrestauraties

Van Almondeweg 2, 2343 AA OEGSTGEEST

www.almondehoeve.nl TANDTECHNIEK

t Ik werk samen me , darts gecontracteerde tan Zorg & Zekerheid.

DE VRIES Korte Vaart 11 2231 GE Rijnsburg Tel. 4020695

Voor het perfecte kunstgebit én de beste service.

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. u kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KAtWIJK • HET VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK • SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK • PRIMERA v.d. Lans, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM • RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut • THE READSHOP, in de Hoftuin, rIJNSBurG • LIETHORPS BOECKHUYS, Hoogmadeseweg 13, LeIDerDOrP • ROKERSPALEIS LEIDERDORP, Van Diepeningenlaan 17, LeIDerDOrP • BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OeGStGeeSt U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLeVereN tOt DONDerDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna)

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

Noordwijk hout Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp Wassenaar

}

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

Erkend Gas Water en CV Installateur Collegiantenstraat 10 - 2231 HJ Rijnsburg - Tel: 071-4077050

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN


(culinair) nieuws

OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 25 SEPTEMBER 2013

5

Lions Wijnfestijn in kasteel Oud-Poelgeest PROEVEN

 Ruim 150 genodigden waren afgelopen zondag te gast in kasteel Oud-bij het ‘wijnfestijn’ dat georganiseerd was door de Lionsclub OegstgeestWarmond in samenwerking met Noordman Wijnen. De bezoekers konden in een bijzonder sfeervolle omgeving kennismaken met 55 verschillende wijnen uit acht landen. Niet alleen proeven, maar ook bestellen. Want dat was het doel: geld inzamelen voor een kerstdiner voor oudere inwoners van Oegstgeest. Een kleine opslag per fles voor de alleszins betaalbare wijnen moest hiervoor zorgen. Op basis van de verzamelde bestelformulieren leek aan het einde van de dag de doelstelling gehaald te zijn. Eregasten van het wijnfestijn, dat door vrolijke live-jazz werd opgeluisterd, waren Ahmet Halilovic, ambassadeur van Bosnië-Herzegovina en burgermeester Els Timmers.

Lions-President Frits van Dissel na afloop: “Als serviceclub richten we onze activiteiten zo veel mogelijk op Oegstgeest en omgeving. Dit jaar willen we in Oud-Poelgeest samen met de Stichting Radius voor de derde maal een kerstdiner organiseren voor de oudere inwoners. Velen van hen zijn alleenstaand en/of minder mobiel. Er is grote behoefte aan sociale contacten en leuke activiteiten waar deze groep naar kan uitkijken én terugzien. Een soortgelijk project van onze club is dat we af en toe voor de oudere bewoners van Rustenborgh een uitstapje organiseren. Voor de benodigde financiën is binnen de Lionsclub een groepje aan de slag gegaan om voor de tweede maal dit Wijnfestijn te organiseren. De samenwerking met Noordman Wijnen is perfect en we willen er dan ook een jaarlijkse traditie van maken”.

Wat is er lekkerder dan chocolade proeven... | Foto Wil van Elk

Belangstelling The Taste overweldigend CULINAIR  Yolanda Eijgenstein vertelde bij de opening dat het evenement meer is dan even wat proeven bij de stands. “De standhouders nemen u mee op een culinaire wereldreis.” Burgemeester Els Timmers had veel lof voor de organisatie van het evenement. “Ik verwacht dat u na deze culinaire rondgang in La France verliefd bent geworden op ons mooie Oegstgeest.” Ze wees op de website www.culinairoegstgeest. nl. Merel Sommeling gaf de burgemeester een heerlijk ijsje, waarmee het evenement was geopend. Door Wil van Elk

Gratis vaatscan HUIDZORG  Problemen met de vaten kunnen bij iedereen voorkomen. Beroepsmatig lang staan of zitten op grond van beroep, zwangerschap, erfelijke aanleg of belasting, maar ook een ongezonde levenswijze verhogen het risico om ernstig ziek te worden. Zware of gezwollen benen in de avond zijn vaak de eerste tekenen van spataderen. Als men dit vroegtijdig behandelt, kunnen de klachten verholpen

worden. Daarnaast kunnen preventieve maatregelen worden getroffen zodat de gezondheid van de benen niet verder verslechterd. Op donderdag 3 oktober kan men bij Huidzorg Oegstgeest terecht voor een gratis been-gezondheidscheck (Wijttenbachweg 35B) van 09.00 tot 16.00 uur. Deze meting geeft binnen enkele minuten duidelijkheid over de conditie van de benen. Voor een afspraak: (071) 515 39 21.

Het evenement was al een succes nog voordat de deuren open gingen. Op Internet, op de Facebookpagina ‘Ik hou van Oegstgeest’, was het bericht uit de Oegstgeester Courant al bijzonder vaak bekeken. Die belangstelling zette door naar het ‘werkelijke’ evenement waar bezoekers op het gezellige plein voor La France soms meer dan een half uur in de rij moesten wachten om naar binnen te kunnen. “We hebben ons laten verrassen’, vertelde Willemijn. “We vonden het heel erg om de bezoekers te laten wachten.”

Ontdekkingsreis Het was voor de bezoekers een bijzondere ontdekkingsreis die voerde langs stands met heerlijke lekkernijen. Naast exotische gerechten ook ‘eenvoudige’ hapjes, zoals die van Café de Gouwe: “We hebben ondanks de grote drukte kans gezien om zestienhonderd bitterballen uit te delen”. Sommige lokale ondernemers, als Streeder en Van der Zalm, moesten hapjes bijhalen, zo druk was het. De oesters, pizzapunten, kaas, worst, ijs, mosselen, brood, Chinese thee, Leids bier, koffie, gans, en nog heel veel meer sierlijk en smaakvol bereide gerechten wa-

ren het bewijs van al het heerlijks dat Oegstgeest en omstreken ons te bieden heeft. De smaakvol ingerichte binnentuin met tuinideeën, bloemen en barbecues, completeerde het idee over gezellig eten. La France liet heel gastvrij haar ruimtes zien aan het publiek en met gezellige livemuziek was het goed voor te stellen hoe gezellig de feesten zijn in het Party Centrum. De Taste of Oegstgeest smaakt naar meer, en dat het een jaarlijks terugkerend evenement wordt is wel duidelijk. “We kijken met veel plezier terug op deze eerste editie”, vertelde Willemijn. “Sommige standhouders claimen nu al dezelfde plek voor hun stand”, voegde ze er lachend aan toe. De tekst van het bord dat Yolanda toonde bij de opening: ‘Good food ends with good talk’, illustreerde heel toepasselijk de afloop, waarbij veel Oegstgeestenaren nog even een afzakkertje kwamen halen om na te praten over dit fantastische evenement dat na de 5 mei jaarmarkt op de tweede plaats staat qua aantal bezoekers.

GEHOORD EN GEZIEN Scoren Wat wij lazen in het overheidsmagazine Binnenlands Bestuur: ‘Alleen een raadslid met een verhaal scoort punten. Vele raadsleden verzuipen in bestuurlijke stukken, terwijl ze hun rol als volksvertegenwoordiger verwaarlozen. Juist in die rol liggen kansen het verschil te maken. Frits Blomberg, historicus, bestuurskundige en directeur van het Debatbureau: “Uit het raadsledenonderzoek 2012 bleek dat raadsleden 29 procent van de tijd besteden aan volksvertegenwoordigde activiteiten. Het risico bestaat dat het contact met de samenleving een steeds kleiner aandeel vormt. Gebrek aan tijd is misschien wel het allergrootste probleem. Maar het geloof in verandering is voor hen de onzichtbare stap en dat geloof mogen de inwoners van 408 gemeenten in ons land vaker zien dan eens in de vier jaar”.’ Daar voegen we aan toe: ‘Vraagt Oegstgeest niet eens om een politieke cultuurverandering?’

de Geversstraat, drie jaar gleden, een nieuwe verdachte in beeld. Petje af voor het speurwerk en de vasthoudendheid!

Speurwerk Knap staaltje speurwerk: de aanhouding van de twee mannen die begin juli dit jaar de overval op juwelier Van der Eerden aan de Lange Voort pleegden. De wandaad was een domper voor Van der Eerden die dit, na vele jaren in Oegstgeest en vlak voor de overdracht van de zaak aan juwelier Alexander, nog even moest meemaken. Inmiddels is ook in de overval op juwelier Andorae aan

Hutspot We ruiken de wortelen en uien al. Niet alleen in Leiden, maar ook in de randgemeenten als Oegstgeest en Leiderdorp. De viering van Leidens Ontzet heeft een grote impact op het reukvermogen. De Spanjaarden die hals over kop hun stelling rond Leiden verlieten vanwege het wassende water moesten de hutspot achterlaten. De watergeuzen voeren de stad binnen met haring

Telefoon! De telefoon staat niet stil. Vorige week donderdag maakte iemand ons attent op de in deze rubriek aangekondigde Pannenkoekeninstuif die op 21 september zou plaatsvinden in het winkelcentrum Lange Voort. “Maar meneer, dat is pas op zaterdag 28 september! Hoe komt u daarbij?”. Och, we hadden de agenda in deze krant geraadpleegd waarin tot tweemaal toe de 21ste september werd genoemd als traditionele ‘Dag van de Pannenkoek’. Fout dus. Maar aanstaande zaterdag, 28 september, kunt u volop van deze lekkernij genieten bij Scouting Oegstgeest in het ‘tentenkamp’ aan de Lange Voort. De scouts van Shawano, Derja en Sagara Satrya schenken het beslag in de pan.

en wittebrood. 1574: Leiden ontzet. 3 oktober wordt sinds mensenheugenis gevierd. Hoogtepunt is, volgende week donderdag, de optocht ‘Per (on)geluk 31013’ waarin geluk en ongeluk een rol spelen. Naast vijf muziekkorpsen telt de fraaie stoet elf onderdelen waaronder de Maya Kalender, Apollo 13, Geen geluk in de Liefde, Pech Onderweg, Les Miserables en Happy Days. Gaat u naar de stoet kijken? Goede tip: doe dit op de Witte en/of Zoeterwoudse Singel. In de achtergelegen buurten is er plaats voor parkeren van auto’s. Nog even een blik op de ‘pluim’ van de buienradar: de veertiendaagse weersverwachting. Op 3 oktober: wisselvallig weer met een een temperatuur van 17 graden. Daar valt mee feest te vieren. Cijfers Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (INDI) deed een onderzoek naar familiebanden. Wat blijkt? Er wordt in ons land relatief veel getrouwd en weinig gescheiden. Op hun dertigste wonen bijna zes op de tien Nederlanders getrouwd samen en na hun veertigste is dit een ruime zeventig procent. Van alle volwassenen heeft twaalf procent een officiële echtscheiding meegemaakt en elf procent een niet-officiële scheiding (uiteengaan van samenwoners). “Zie je wel, het huwelijk is een wederzijds misverstand”, merkte onze echtgenote op.

DOOR INKOCHNITO

Beter dan duizend nutteloze woorden is één enkel woord dat vrede schenkt. (Vredesweek 2013)


 FAMILIEBerichten Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie. Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Oegstgeester Courant. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF). Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Op 21 september 2013 is overleden onze medewerker en collega

Ben AllemAn Ben heeft bijna 34 jaar bij onze organisatie gewerkt in diverse functies binnen het Facilitair Bedrijf. Ben zette zich de laatste jaren als teamleider restaurant altijd met hart en ziel in voor onze cliënten in Hofwijck. Daarnaast is hij jaren lang actief geweest in de Ondernemingsraad, onder andere als voorzitter. Wij verliezen in hem een bekwaam en toegewijd medewerker. Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden. Wij wensen hen veel sterkte toe in deze zware tijd. Raad van Bestuur Marente Facilitair Bedrijf OR Marente

Op 21 september 2013 is overleden onze medewerker en collega

Ben AllemAn

Regentesse Zeer getroffen zijn wij door het overlijden op 17 september jl. van

Mevrouw Vermeeren maakte sinds 2011 deel uit van het bestuursorgaan Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest met in haar portefeuille de onderdelen Onderwijs & Kwaliteit. Zij was een zeer betrokken bestuurslid dat de doelstelling van het OPOO, kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs voor alle kinderen, hoog in het vaandel had. Wij wensen haar familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies. Oegstgeest, september 2013

‘Persoonlijke aandacht verlicht het verlies’

• Rouwtransporten door binnen en buitenland • Opbaring in eigen rouwkamers • Eigen parkeerterrein • Dag en nacht bereikbaar

marielle van de loo

071 34 11 590

www.regentesse.net

Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Tel: 0252-211843

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

College van Burgemeester en Wethouders van Oegstgeest Raad van Oegstgeest E.M. Timmers-van Klink Burgemeester

F. Kromhout Griffier

Met verdriet en verslagenheid hebben het bestuur en de directie van OPOO kennis genomen van het overlijden, dinsdag 17 september, van

Marjolein VerMeeren Marjolein was sinds 2011 bestuurslid bij OPOO. Zij was al geruime tijd ziek. Marjolein is, ondanks haar ziekte, tot het eind toe bij ons actief geweest. Marjolein was een betrokken en professio­ neel bestuurslid met hart voor het open­ baar onderwijs. Zij was een zelfstandig denker met een eigen, oorspronkelijke visie op het onderwijs die zich altijd richtte op goed onderwijs voor alle leerlingen. Wij zullen haar missen. Namens bestuur en directie van het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest

Je persoonlijkheid bracht altijd leven in de brouwerij en wij weten zeker dat de hemel wat dat betreft een vrolijkere plek is geworden.

Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest

HOME & LIVING

PASSION FOR FOOD

KIDS & FUN MEN’S WORLD BEAUTY & FASHION

22 | 23 MAART 2014

www.leidato.nl

HANGAAR2 | Valkenburg ZH

Jaco Fleurs zoekt iemand tussen 18 en 21 jaar in het bezit van rijbewijs B voor 1 rit in de week naar Frankrijk.

Leendert­Jan Veldhuyzen, voorzitter René Flippo, secretaris Gert­Jan den Adel, algemeen directeur Oegstgeest, 19 september 2013

Collega’s Hofwijck, Oegstgeest

Donderdag en vrijdag op de veiling.

Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout.

Voor informatie: Samen, zorgvuldig en persoonlijk

Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk. Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.about.me/memorienatuursteen

• Begraven • Cremeren

Marjolein VerMeeren

Rust zacht, Ben. Je was een markant man met de begenadigde eigenschap om je omgeving kleur te geven.

Wij wensen Ada en de kinderen veel sterkte toe.

uitvaartverzorging

AUTOBEDRIJF

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

Vanaf oktober starten onze najaarsactiviteiten: Cursus “De kracht van kunst” vanaf 3 oktober a.s. 10:00-12:00 uur Locatie buurthuis het Zijlkwartier, Van der Marckstraat 19, Leiderdorp Ontdek hoe de mooiste kunstwerken uit heden en verleden zijn ontstaan en laat u meevoeren langs het leven en werk van de grootste kunstenaars uit de kunstgeschiedenis. Iedere les staat er een andere persoonlijkheid centraal zoals Rembrandt, Bernini of Picasso. De cursus omvat 8 bijeenkomsten en gaat gegarandeerd door. Cursusgeld € 175,- p.p.

Uw adviseur Henri van Hardeveld

Een modern rouwcentrum voor een afscheid op maat 071 - 523 40 40

www.theadijkstra.nl

3 sfeervolle 24 uurs familiekamers

071 402 86 89

www.delaatsteeer.nu

Let op, nieuw adres: Kamerlingh Onnesstraat 62 Rijnsburg

06 - 48 08 61 21

Actuele kunstlezingen op de eerste vrijdagavond van de maand. Locatie Dillenburgzaal in Restaurant de Dijk, Ommedijk 120, Leiderdorp Een losse lezing kost € 18,00 p.p. Voor meer informatie of aanmelding verzoeken wij u contact op te nemen via info@lassche-lassche.nl.

JE ZIET MEER ALS JE WEET WAAR JE NAAR KIJKT

”De kleinkinderen hebben het er nog over. Dat je voor hen speciale boekjes meenam.” Lange Voort 3, Oegstgeest, t 071 565 1577, AttendoUitvaartzorg.nl

Wassenaar

DCRN

Uitvaartzorg * Uitvaart al vanaf € 1.200,06-38549106

www.dcrn.nl


nieuws

Oegstgeester courant

Oude mobieltjes inzamelen n Dorcas zamelt

oude gebruikte mobiele telefoons in. Een recyclebedrijf doneert Dorcas € 3,50 per ingezamelde mobiele telefoon. De opbrengst van deze actie is bestemd voor de hulpverlening aan de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. Werkende toestellen worden nagekeken en onderdelen die defect zijn worden vervangen. Deze (gerepareerde) mobieltjes krijgen een tweede leven. Toestellen die niet meer werken worden gerecycled door alle (edel)metalen eruit te halen. Deze materialen worden weer gebruikt bij de productie van nieuwe mobieltjes. Dit bespaart grondstoffen en is dus beter voor het milieu. Dorcas is een internationale Christelijke hulporganisatie (met het landelijke CBF betrouwbaarheidskeurmerk) die in zo’n twintig landen in Oost-Europa en Afrika 175 projecten ondersteunt. Doel is dat de allerarmsten in de wereld, ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging hulp ontvangen. Oude mobieltjes kunnen worden ingeleverd bij: Wim van Tuijl, Narcissenlaan 58 (flat Heemwijck), Oegstgeest. Tel. (071) 515 39 15. Bij afwezigheid kan het mobieltje in de brievenbus worden gedeponeerd.

Zonnepanelenactie voor heel Oegstgeest energie n Op maandagavond 30

september presenteert de Oegstgeester Energie Coöperatie LEOO (Lokaal Energie Opwekken Oegstgeest) zich aan het publiek. De opening zal plaatsvinden in het Rabobankkantoor aan de Lijtweg 15 in Oegstgeest. Iedereen is welkom, bedrijven en particulieren. Vanaf 30 september kunnen inwoners van Oegstgeest en aangrenzende gemeenten lid worden. LEOO beoogt duurzame energie op een toegankelijke manier dichterbij te brengen, zodat Oegstgeestenaren zonder zorgen kunnen overstappen op duurzame energie. www.leoo.nl

woensdag 25 september 2013

7

Zuid-Hollands Landschap knokt voor aankoop derde poldertje n 'Bezoekers kunnen straks via deze polder naar de Kagerplassen wandelen' POELGEEST - Maar zelden vindt men in een dichtbevolkt gebied zo’n mooi natuurgebiedje als de Klaas Hennepoelpolder en de Veerpolder samen vormen. Kortgeleden heeft het Zuid-Hollands Landschap (ZHL), die de twee hiervoor genoemde polders zo’n tien jaar geleden heeft ingericht en nu beheert, de mogelijkheid gekregen om derde, complementerend poldertje aan te kopen. Door Willemien Timmers

Maarten van der Valk, regiohoofd van het ZHL en beheerder van het te verwerven gebied, is enthousiast dat zijn organisatie de kans krijgt het derde poldertje aan te schaffen. “We zijn vorige week een actie begonnen om de ton die nodig is voor aankoop en inrichting van het gebied bij elkaar te krijgen.” Een leek zal zich wellicht afvragen of het stuk land in zijn huidige vorm niet al ‘groen’ genoeg is. “Nee”, legt van der Valk uit, “het is wel degelijk van invloed hoe je een polder inricht. Zet je er bijvoorbeeld paarden in, wat misschien zal gebeuren als we de polder niet verwerven, dan wordt het gebied veel te intensief gebruikt. Het land wordt dan kaalgevreten en de natuurlijke spontaniteit zal verdwijnen.”

Maarten van der Valk, regiohoofd en de beheerder van het te verwerven gebied: ‘Aanschaf van de polder zal de natuurlijke spontaniteit van het gebied vergroten.’ | foto: Willemien Timmers

In de brief die alle begunstigers van het Zuid Hollands Landschap en alle bewoners van de aangrenzende wijk Poelgeest hebben gekregen, geeft de stichting aan dat aanschaf van de derde polder, die aansluit op de Veerpolder en de Klaas Hennepoelpolder, veel voordelen voor de natuur zal bieden. Van der Valk legt uit hoe bijzonder de poldertjes zijn. “Ondanks de kleinschaligheid en de ligging in verstedelijkt gebied, is het gebied heel bijzonder en de bewoners er-

Op termijn zal de onderdoorgang onder het spoor verder aangepast worden, zodat ook de hulpdiensten er door kunnen. “Middenin het gebied is op de plankaart een perceel rood gekleurd. Op termijn kan hier een huis gebouwd worden, dat is al afgesproken, maar dan moet eerst de infrastructuur voor de bereikbaarheid worden verbeterd. Daar gaan wij niet over.”

van heel divers. Het is een uniek natuurgebied.” “De aankoop van het poldertje kan versterkend werken. Door het land minder te bemesten, anders te maaien en met de inrichting te spelen zal er een grotere variëteit aan bloemen, insecten en andere dieren ontstaan.” Bijzonder dat de mens mee kan helpen dieren een plekje in polder te laten veroveren. Van der Valk heeft geen speciale dieren of plantensoorten op het oog die hij graag het nieuwe poldertje in wil lokken, hoewel hij het nieuwe plaatje duidelijk al wel in zijn hooft heeft. Hij hoopt dat in de poelen die zullen worden aangelegd meer amfibieën hun plek zullen vinden. Lachend: “En ja, die zullen dan ook weer een voedselbron vormen voor veel vogels.” Verder noemt hij de kievit, die wellicht in het poldertje de rust

s e m t e h Van

VERS

Amerikaanse Rosbief Malse rosbief van Amerikaanse Black Angus Beef, fijn van draad en licht gemarmerd waardoor zeer smaakvol en bijzonder mals.

Alleen deze week

500 gram

€ 11,25

Bezoek onze website

Voor een overzicht van onze biologische producten en buitenlandse specialiteiten Winkelcentrum Lange Voort • T 071-5175535 Ook op zondag open van 16.00 tot 20.00 uur Winkelstraat De Kempenaer • T 071-5173707

zal kunnen vinden om een nest te bouwen. Het is de bedoeling dat bezoekers van de polder straks via een nieuw aan te leggen wandelpad (parallel aan het spoor) naar de Kagerplassen kunnen wandelen. “Op die manier worden oud-Hollandse plassengebieden weer met elkaar verbonden; dat werkt versterkend.”

De aanleg van een nieuw pad onder het spoor, dat aansluit op de paden

in de polder, is goed nieuws voor de wandelaars en hardlopers in het gebied, dat inmiddels voor veel Oegstgeestenaren een oase van natuurlijke rust vormt in hun drukke leven. “We hopen dan ook dat veel mensen zullen bijdragen om de aanschaf van de polder mogelijk te maken,” legt van der Valk uit, “Voor 1 november moeten we 100.000 euro bij elkaar verzamelen. Dat moet te doen zijn.” Als het geld bij elkaar is, kan het snel gaan. “Er staat een team van ecologen en natuurbeheerders klaar om de polder zo goed mogelijk in te richten, hoewel er niet heel veel hoeft te gebeuren. Als eerste zal het wandelpad worden aangelegd en zullen er nieuwe, meer passende, hekken geplaatst worden rond het derde poldertje.” Meer informatie en de mogelijkheden om geld te doneren: www.zuidhollandslandschap.nl.

Taartje van de week:

Kalamansitaartje met rood fruit voor € 19,50

De Kempenaerstraat 37 Tel. 071-5283212


Goed uit eten Vanaf 1 oktober maandags gesloten. Elke dinsdag:

Diner Tête-à-tête € 25,- p.p. incl. huisaperitief

Tevens uw locatie voor receptie, bruiloft, feest en partijen

Het vis- en vleesspecialiteiten restaurant van Katwijk aan Zee Boulevard 111 • Katwijk aan Zee • Tel. 071-4012064 www.restaurantdezwaan.nl

Het wildseizoen van start Als de dagen korter worden en de herfst kondigt zich aan dan is het ook tijd voor verandering van ons menu. Het wildseizoen gaat op 4 oktober bij ons van start en onze koks hebben met zorg een wild menu samengesteld. Wij serveren onderstaand 3 gangen menu voor € 28,90 Romige wild soep krokante toast met paté en preiselbeeren *** Draadjesvlees van hertenbout Langzaam gegaard in “herfstbok” met ontbijtkoek, rozemarijn, foelie, laurier en kruidnagels. Geserveerd met een wisselend herfstgarnituur van o.a. zuurkool,stoofpeertje, spruitjes, rode kool of een spijsappeltje. *** Spekkoek carpaccio met kaneelroom, kopje koffie en een tipje amandellikeur.

A LA CARTE DAGELIJKS VANAF 17.00 UUR: Menu’s vanaf € 27,50 *** LUNCH DEAL: Woensdag t/m Zondag vanaf 12.30: € 27,50 p.p. Champagne cocktail & amuse, 2 gangenmenu, glas wijn en koffie/thee *** BEAUJOLAIS (PRIMEUR) AVOND: Op donderdag 21 & 28 november € 55,00 p.p. all-in *** SUNDAY DINNER OP 13, 20 EN 27 OKTOBER: 5-gangen (thema wild) € 34,50 p.p. *** AVONDJE VAN DE SINT OP WOENSDAG 5 DECEMBER: 3 of 4 gangen surprisemenu en a la carte *** BEIDE KERSTDAGEN OM 19.00 UUR: 5 gangen Kerstmenu € 59,50 & Kerstavond 4-gangen surprise € 44,50

Kloksteeg 25 - LEIDEN (t.o. Pieterskerk) - T 071-5126666 of voor meer info zie: WWW.PRENTENKABINET.NL

Deze gerechten maar ook malse ree biefstukjes en hazenpeper staan op het wild menu. Een stevige rode Barbera wijn hebben we hierbij geselecteerd, per glas of fles te bestellen. Zoals al jaren de traditie staan de reuze pompoenen weer klaar om het gewicht te raden. Hoofdprijs: een overnachting in onze bruidssuite of diverse dinerbonnen. Tot ziens in onze restaurants! Noordzee Pizzeria Bistro Boulevard 72 - Katwijk Tel. 071 - 40 157 42

De avontuurlijke Thaise keuken Sommige keukens moet je niet proeven maar beleven. Zoals die uit Thailand. Thais eten, dat is avontuurlijk eten. Wie het culinaire avontuur zoekt, vindt dat bij Buddhas in Leiden. Chefkok Ratana is al jarenlang het culinaire brein achter Buddhas. Sommige gerechten staan al zeventien jaar op de kaart, maar regelmatig verschijnen er ook nieuwe, zoals onlangs twee nieuwe kipsalades en een bijzonder zalmgerecht. Gerechten die eerst uitgebreid zijn geproefd en verbeterd door Ratana en haar team van Thaise koks. Zij maken van ieder gerecht een bijzondere smaaksensatie. Thais koken vergt heel veel gevoel en intuïtie, maar natuurlijk ook ervaring, vakkennis en de juiste ingrediënten. Met vooral haar verfijnde aanbod in kruiden

en specerijen onderscheidt de Thaise keuken zich van alle andere Aziatische keukens. Drie keer per week worden speciaal voor Buddhas de benodigde kruiden uit

Thailand ingevoerd. “Hier in Nederland zijn ze ook wel verkrijgbaar, maar toch zijn die anders, en onze koks zien en proeven dat meteen.” Maar ingrediënten zijn niet voldoende. Het is de juiste mix, én de juiste bereidingswijze die het gerecht maken tot wat het is. “De meeste Thaise gerechten zijn in drie minuten van rauw naar gaar, juist vanwege de kruiden”. Chef Ratana mixt tradities van Noord- en Zuid Thailand moeiteloos samen tot een bijzondere combinatie zoals u die alleen bij Buddhas kunt vinden. Maak kennis met de kunde van Ratana en ontdek de smaak van Thailand bij ú in de buurt! Restaurant Buddhas Botermarkt 20, 2311 EN Leiden, Tel: 071-5140047. www.buddhas.nl


nieuws

Oegstgeester courant

woensdag 25 september 2013

9

Start Stans’ Najaars Bomencursus cursus n Over twee weken begint op dinsdagavond 8 oktober, 19.30 uur de Stans’ Najaars Bomencursus.

Het Sportcafé was te gast bij Ajax Cricket. | Foto Wil van Elk

Sportcafé bij cricket netwerken n Het Sportcafé Oeg-

stgeest was 19 september te gast bij Ajax Cricket in het kortgeleden geplaatste clubhuis. Het gebouwtje is afkomstig van de hockeyvereniging die het gebuikte als tijdelijk onderkomen tijdens de bouw van het nieuwe clubhuis. Voor de cricketers kwam hiermee een einde aan het steeds heen en weer lopen naar sportpark De Krogt. De bijeenkomst werd gesponsord door Makelaardij Proper. Matthijs Huizing, voorzitter van ASC, heette de gasten hartelijk welkom in de polder waar wellicht ook ASC voetbal naartoe verhuist. “Het onderwerp staat in november op de agenda van de gemeenteraad. De cricketafdeling doet het erg goed. Vorig jaar gepromoveerd en spe-

lend in het linker rijtje. Ik nodig u uit om eens te komen kijken.” Matthijs stond ook even stil bij het overlijden van erelid Gé Schoonwater. Het Sportcafé is een Het Sportcafé is voor genodigden die de sport in Oegstgeest een warm hart toedragen en wordt gehouden op elke tweede donderdag van de derde maand van een kwartaal van 17.30 uur tot 19.30 uur. Er is steeds een andere gastlocatie, meestal een sportvereniging. Wilt u ook eens langs komen, of een verdere toelichting krijgen, mail dan naar info@sportcafeoegstgeest.nl of neem contact op met een van de commissieleden: Frans van Rijn, Anneke AnholtsBrussee of Bas Koster. Bellen kan ook op 06-20629634. (Door Wil van Elk)

Deze cursus, bestaande uit drie lezing-/practicumavonden en drie excursies (welke twee keer per jaar wordt georganiseerd in het vooren najaar) is toegankelijk voor iedereen die belangstelling heeft voor bomen. Onderwerpen als evolutie/morfologie, cultuurhistorie en soortenrijkdom, vormen de basis van de afgelopen 16 jaar met steeds weer een geheel nieuw samengesteld cursusprogramma. Vele wetenschappelijke gastsprekers zijn de afgelopen jaren te gast geweest bij ‘Stans Bomencursus’. Tot nu toe was de locatie van de lezingavonden altijd in het universiteitsgebouw Van Steenis, maar wegens interne reorganisatie zal de cursus dit jaar plaatsvinden in het Gemeentecentrum aan de Lijtweg

9, Oegstgeest. De Najaarscursus 2013 ziet er als volgt uit: Dinsdagavond 8 oktober: Lezing door Ing. Klaas de Boer (adviseur historisch groen) over ‘Bomen en Buitenplaatsen’, tweede deel van de avond is er een bomenpracticum met als thema ‘Herfst”. Dinsdagavond 29 oktober zal dr. Raymond van der Ham (onderzoeker palynologie & paleobotanie, Universiteit Leiden) een lezing geven over ‘Walnoten; natuurlijke verspreiding en archeologische vondsten’. Op de laatste avond zal Prof. dr. E. van der Meijden (plantenecoloog, universiteit Leiden) een lezing geven over ‘Plantencellen; producenten van een grote diversiteit aan chemische stoffen’. Na de pauze zal

door deze wetenschappelijke gastspreker een lezing worden geven over het Zadenbank-project van Kew gardens. De drie excursies zullen plaatsvinden op zondag 13 oktober van 10.00-12.30 uur in Den Haag, Het Zuiderpark, zaterdag 2 november van 10.00-12.30 uur op de buitenplaats Huize Vroenhof, Warmond en de laatste excursie zal worden gehouden op zondag 17 november van 10.00-12.30 uur in de historische Hortus Botanicus. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via een email aan: kbouman@blauwestorm.nl en via overmaking van 55 euro voor de gehele cursus op Triodos bankrek nr. 19.83.05.451 t.n.v. K.J.A.M.van Bodegom-Bouman en/of C.J. van Daalen. Meer informatie: dr. C. (Stans) Eikelenboom tel.nr. (071) 517 41 75.

Vredesvlag wappert vrede n Het thema voor de vredesweek, welke aanstaande vrijdag wordt besloten met een afsluitende bijeenkomst in het winkelcentrum Lange Voort, is: “In actie komen voor de vrede”. Vorige week vrijdag werd zoals te doen gebruikelijk, de vredesweek geopend met het hijsen van de vredesvlag voor het raadhuis. Aanwezig waren daarbij de wethouder Jos Roeffen en leden van de Raad van kerken waaronder de voorzitter Henk Timmerman. Men hoopt nog altijd op meer belangstellenden voor dit gebeuren.

Na een woord van welkom door wethouder Roeffen sprak Henk Timmerman over de kleuren van de vredesvlag die wijzen op gelijkwaardigheid van alle mensen: de kleur is onbelangrijk. “En dat ook niet zonder betekenis: alle kleuren van de regenboog samen betekenen in natuurkundige zin wit. En wit is vrede! De veelkleurige vlag wijst ook naar vrijheid in elke zin, godsdienst, taal, te zijn wat je zelf wilt zijn. Denk maar aan de vlag bij de gebeurtenissen in landen

waar gelijkwaardigheid van mensen wordt ontkend, aan de rellen in Rusland, de homohaat”. Spreker verwees naar vier columnisten die in deze courant hun mening gaven over in actie komen voor de vrede. “Eigen verantwoordelijkheid, maar ook anderen op hen verantwoordelijkheid wijzen lijkt een boodschap van elk van de vier columnisten. Vrede en veiligheid voor jezelf, maar om Mandela nog eens te citeren: vrede en vrijheid voor anderen is even belangrijk als vrede en vrijheid voor jezelf. Laten wij onszelf de opdracht geven die Mandela zichzelf gaf: Vechten mét vrede voor vrijheid, gelijkwaardigheid van allen mensen van goede wil en vooral voor vrede voor iedereen”. Aanstaande vrijdag wordt de vredesweek besloten met een optreden van het straattheater Fields of Wonder, muziek en zang door leerlingen van het Teylingencollege Duinzigt onder leiding van leraar Rob Koolemans Beynen en een toespraak van de burgemeester. Dit alles rond 16.30 bij De Verhalenverteller. (Antoon Koch)

Paul Verlinden en Wouter Put met hun onderscheiding. | Foto Willemien Timmers

Bosnische onderscheiding voor Oegstgeestenaren onderscheiding n Een bijzonder en onverwacht moment moet dat geweest zijn voor Oegstgeestenaren Paul Verlinden en Wouter Put, toen zij van de Bosnische ambassade een belletje kregen dat ze beiden verkozen waren tot ‘Persoon van het jaar’. Door Willemien Timmers

De vredevlag werd gehesen door (v.l.n.r.) de voorzitter van de Raad van Kerken, Henk Timmerman, Dik Kompier en wethouder Jos Roeffen. | Foto Antoon Koch

Verlinden en Put ontvingen de onderscheiding vanwege hun uitzonderlijke inzet om de economische relaties tussen Nederland en Bosnische Herzegovina te stimuleren. Beide heren genieten een week na dato nog zichtbaar na van de bijzondere onderscheiding en dito bijeenkomst, waarin ze door ambassadeur Ahmet Halilovic geëerd werden. Beide heren ontmoetten elkaar voor het eerst in 2010 toen ze deel uit maakten van een handelsmissie naar Bosnië. Verlinden vanuit de Metaalunie en Put vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken. “Vanuit deze handelsmissie ontstond de vraag hoe er naast incidentele ondersteuning en contacten, ook structureel ‘iets’ ontwikkeld kon worden om economische relaties

te laten ontstaan en te onderhouden”, vertelt Put. “Omdat we allebei uit Oegstgeest bleken te komen en enthousiast waren over de ondernemersgeest in Bosnië besloten we, naast onze gewone werkzaamheden, een platform in het leven te roepen,” vult Verlinden hem aan. Samen begonnen ze eenvoudig het Netherlands Bosnian Business Network (NBBN) als groep op linkedin, en nu, drie jaar later, staat het platform als een huis. De kleine Bosnische ambassade in Den Haag is blij met de energie die de twee Hollanders in het inmiddels betekenisvolle netwerk steken. “In september 2012 hebben we in samenwerking met de Kamer van Koophandel in Den Haag voor het eerst een happening georganiseerd met Nederlandse en Bosnische zakenmensen. Daar kwamen zo’n 70 man op af. Er leuk dat dat van zo’n

virtueel netwerk zich vertaalde naar een geslaagde ontmoeting.” Bezoekers en ambassade waren onder de indruk van de souplesse waarmee de Oegstgeester heren de bijeenkomst wisten te leiden. Put (lachend): “Bosniërs zijn gewoonlijk wat langer van stof dan wij in Nederland gewend zijn.” De heren hebben het land inmiddels goed leren kennen. “Je ziet het land steeds meer op gang komen. Vooral op technisch gebied hebben zij veel in huis.” Begin oktober vertrekken Verlinden en Put weer samen naar Bosnië voor de organisatie van een handelsmissie naar Zenica. “Een mooi project waar we erg veel zin in hebben. We nemen zes Nederlandse bedrijven mee.” Aansluitend aan een grote landelijke beurs, organiseren de heren onder andere een Dutch Day. De Oegstgeestenaren gaan duidelijk energievol op reis. “We zijn blij dat het platform zo goed van de grond is gekomen. Het bewijst eens te meer dat als je dingen aanpakt, ze tot mooie resultaten kunnen leiden.”


Wij zoeken enthousiaste collega’s:

Nefit houdt Nederland war m

Chauffeurs: die zich parttime wil inzetten voor de nachtdistributie van bloemen en planten. Werktijden: 19.30 uur tot einde rit. 1 tot 3 ritten per week, zondag tot en met vrijdag. Bent u in het bezit van rijbewijs BE (chauffeurspas is pre). Stuur dan snel een mail met uw CV naar info@babstar.nl

De hoogwaardige kwaliteit van de Nefit TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve combi-ketel heeft een voorraad warmwater die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Overal in huis direct warm water, en als u wilt overal tegelijk! Vraag ons naar de brochure. Het ultieme warmwatercomfort van TopLine AquaPower HR-ketels. Nú bij:

Boxmedewerkers: Tevens zijn wij op zoek naar enthousiaste collega’s die ‘s middags van 15:00 tot 19:00 uur bestellingen kunnen pakken. Heb jij bloemenervaring en zoek je een parttime baan of lijkt het je leuk als bijbaan.. stuur je sollicitatie naar info@babstar.nl

AquaPower van Nefit: Het ultieme warmwatercomfort

HEEMSKERK

INSTALLATIEBUREAU

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH) Telefoon 071 401 66 65 • Fax 071 401 69 42 E-mail: info@heemskerkinstallatie.com Lid van de VNI en BZE Regiodealer van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest. Met een eigen 24uurs-servicedienst.

ZATERDAG 28 SEPTEMBER

FASHION PARADE vIER SPEcTAculAIRE FASHION PARADES OM: 11.30 UUR | 13.00 UUR | 14.00 UUR en 15.30 UUR

Een spectaculaire fashion parade dwars door winkelcentrum Winkelhof. Ontdek wat Winkelhof op modegebied te bieden heeft en laat je inspireren door de nieuwste collecties uit de leukste modewinkels van winkelcentrum Winkelhof!

www.winkelhof-leiderdorp.nl

TE KOOP

Vraagprijs € 725.000,- k.k.

NU IN PRIJS VERLAAGD!

Westerhoflaan 7 te Wassenaar Uitstekend onderhouden vrijstaande villa van ca. 165 m² met aangebouwde garage van ca. 33 m² en prachtig aangelegde tuin. Verder beschikt de woning over een grote woonkamer, serre, ruime half open SieMatic keuken, studeerkamer, 3 slaapkamers en een badkamer op de 1e verdieping en een grote zolderkamer. De garage is voorzien van een keukenblok en vloerverwarming, waardoor deze uitstekend te gebruiken is als hobby/werkruimte.

Van Zuylen van Nijeveltstraat 95 2242 AL Wassenaar Telefoon: 070 514 2141

Kerkstraat 14 2242 HG Wassenaar Telefoon: 070 512 1670


nieuws

Oegstgeester courant

woensdag 25 september 2013

11

LEZERS SCHRIJVEN De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor brieven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Brieven mogen niet meer dan 250 woorden bevatten. Ingezonden brieven worden alleen geplaatst met naam en adres. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

Door de hond of door de kat gebeten? B&W hebben het buro Dirk Louter ingehuurd om t.b.v. de Gemeente Oegstgeest scenario’s te maken over regionale samenwerking of samengaan (lees voor samengaan: fusie resp. overname). Buro Louter produceerde drie scenario’s. 1) Doorgaan op de ingeslagen weg, d.w.z. Oegstgeest blijft zelfstandig en blijft in Servicepunt 71 met Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude gezamenlijke taken uitvoeren. Het innen van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) blijft uitbesteed bij Belastingsamenwerking GouweRijnland. De percentages worden door iedere deelnemende gemeente zelfstandig vastgesteld. 2) Een met 1 (hierboven) vergelijkbaar scenario, maar dan met de gemeente Katwijk (= Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg). Dat betekent, indien Katwijk zou willen meewerken, dat Oegstgeest uit Servicepunt 71 stapt en een nieuw samenwerkingsverband met Katwijk zou aangaan. Wat betreft de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland verandert er dan niets. 3) Fusie met Leiden (en eventueel Leiderdorp). In het Louterrapport worden voor acht toetspunten (o.a. belastingdruk, dienstverlening) in alle drie scenario’s plusjes en minnetjes toegekend. De scenario’s 1 en 2 krijgen vrijwel een gelijke beoordeling, behalve dat vermoed wordt dat het wisselen van Servicepunt 71 in een ander samenwerkingsverband niet in het voordeel van Oegstgeest is. Niet duidelijk is waarom dit zo zou zijn. De fusie met Leiden krijgt zoveel plusjes dat het er op lijkt dat het buro Louter ons die fusie aanpraat. In ‘Lezers schrijven’ van de Oegstgeester Courant van 11 september j.l. schreef de heer Peter Sigmond terecht dat objectieve weegfactoren in de beoordeling van buro Louter ontbreken. Er is dus kennelijk vooral subjectief gemeten. Dat is niet zo verstandig. Zouden de belastingtarieven van Leiden en Oegstgeest grondig vergeleken zijn, dan zou de conclusie nu al moeten luiden dat een fusie voor de Oegstgeestenaar vooral wat betreft de OZB zeer nadelig is. De vrees dat Oegstgeest een wingewest voor Leiden wordt lijkt terecht. Qua bestuurskracht zou Oegstgeest blijkens de laatste berichten uit Leiden bij een fusie van de regen in de drup terechtkomen. Scenario 3 vervalt dus. Inmiddels is door de Raad nog een vierde scenario voorgesteld: met Katwijk en Noordwijk een samenwerkingsverband aangaan. Noordwijk zou daar eveneens naar streven. Op basis van wat tot nu toe is gepresenteerd lijkt de keus niet zo moeilijk: scenario 1 of scenario 4 (een soort scenario 2+). Scenario 4 heeft als mogelijk nadeel dat van samenwerkingspartner gewisseld moet worden, maar Katwijk staat bekend als een goed bestuurde gemeente. Het voordeel van scenario 4 is echter ook dat wanneer provinciale of landelijke fusiekoorts oplaait, het risico om in Leidse handen te vallen waarschijnlijk veel kleiner is. Alles overziende lijkt de keus voor scenario 4 het meest aangewezen met daarop volgend scenario 2 resp. 1. Verhoging van lasten als gevolg van het beleid dat de afgelopen jaren is gevoerd is onafwendbaar en kan maar beter in eigen kring worden aangepakt. Het afschuiven van taken door het Rijk naar Gemeenten zonder voldoende middelen ter beschikking te stellen is, zoals het er nu uitziet, een vrijwel voldongen feit en treft iedere gemeente. Geen redenen om niet te kiezen voor scenario 4. Mr J.J.L. de Soeten

Tamara van Vliet vindt sponsor zwemmen n Oegstgeester zwemster Tamara van Vliet (18 jaar) lid van de Nederlandse zwemselectie en trainend bij het Nationale Trainingscentrum in Amsterdam kreeg afgelopen woensdag uit handen van de directeur van Citroën Nederland de sleutels overhandigd van een DS3. De auto is speciaal gespoten met een Nederlandse vlag op het dak en de buitenspiegels en zal dan ook een opvallende verschijning zijn in Oegstgeest en omstreken. Met de ondersteuning van Citroën kan Tamara zich de komende drie jaar richten op haar uiteindelijke doel: Rio 2016. De komende jaren staan vooral in het teken van zwemmen van EK’s en WK’s om de benodigde ervaringen op te doen. Afgelopen zomer heeft Tamara reeds meegedaan aan een tweetal Worldcup wedstrijden (Eindhoven en Berlijn) en tijdens deze wedstrijden heeft ze laten zien dat ze het afgelopen jaar veel progressie heeft

geboekt en kwam ze slechts 0,06 seconde tekort voor het slechten van de EK-limiet op de 50 vrije slag. De Europese kampioenschappen worden gehouden in Denemarken begin december. De laatste wedstrijd om de EK-limiet te zwemmen zal begin november zijn, tijdens de Open Nederlandse kampioenschappen. Naast de individuele limiet wil ze zich ook plaatsen voor de 4 maal 50 vrije slag estafette, een estafette waarin Nederland mee zal doen voor de medailles.

De blije sporters die een bijdrage kregen van het Roelant Oltmans Fonds. Floor staat niet op de foto. | Foto Wil van Elk

Bijdragen Roelant Oltmans Fonds 2013 n Veelbelovende sporters ontvangen geldprijzen aanmoediging n Roelant Oltmans, hockey coach en naamgever van het fonds, reikte vrijdag 20 september de jaarlijkse bijdragen uit aan jonge veelbelovende sporters uit Oegstgeest. De prijzen werden net als vorig jaar uitgereikt in het clubhuis van hockeyvereniging LOHC.

verbinding toch aanwezig. De jonge sporters ontvingen een geldbedrag en de gymnastiekvereniging kreeg een zogenoemde plankoline, een springplank.

Tim Bosma (Hockey), Lois Steenbeek (Atletiek), Eva van der Geest Turnen), Marenthe Sijbesma (Tennis), Miquel van Welzen (Korfbal), Katie Gout (Basketbal), gymnastiekvereniging OGAV, Jop van der Wiel (Tafeltennis), Shivana Frauenfelder (Waterpolo), Floor van Ameyde (Skiën) en Inger van Dijkman (Tennis) waren de veertien genomineerden die een bijdrage kregen. Floor was in het buitenland en was via een laptop met directe beeld- en geluid-

Vier sporters konden voor de laatste keer deelnemen omdat zij nu zeventien jaar oud zijn. Zij kregen een geborduurde badhanddoek als afscheidscadeau. Oltmans, hij was voor even in Oegstgeest, had voor iedere sporter een mooi woordje over de sport en prestaties. Zoals voor tennisser Inger die een reuzensprong maakte op de ranglijst en nu trots op nummer 175 staat. Ook wethouder Jos Roeffen en de beide sponsors, van de Rabobank en John Coulier, reikten een cheque uit.

Door: Wil van Elk Jonge getalenteerde sporters uit Oegstgeest kunnen worden genomineerd voor een bijdrage uit het Roelant Oltmans Fonds. Naast de gemeente zijn er ook sponsors als de Rabobank en John Coulier die een bijdrage leveren aan dit sportieve doel. Sporters Alex Weterings, Hoite Weijland en

Repair Café te gast bij De Kring repareren n Van 10 tot 13 uur zit-

ten 28 september de reparateurs van het Repair Café Oegstgeest weer klaar om samen met bezoekers hun kapotte spullen te repareren. . Dit keer in Jenaplanschool De Kring aan de Rembrandtlaan. Electrische apparaten, kleding, houten spul-

len, serviesgoed, speelgoed, fietsen, computers, etc, alles is welkom en maakt kans op een geslaagde reparatie. Repareren is gratis, alleen (in overleg) gebruikte reparatiematerialen worden afgerekend. Koffie, thee, limonade en koek staan klaar. Wegens succes verlengd: de workshop ‘fietsband banden voor kinderen’ (met diploma!) in samenwer-

king met Bike Totaal. Oefenfietsen zijn aanwezig, maar heeft je fiets een lekke band, neem hem dan mee. Ouders zijn welkom om hun kinderen te helpen en leren al doende wellicht ook iets. Meer informatie? Zie www.repaircafe.nl/oegstgeest

Nieuw Radius Programma senioren

n Op de verschillende locaties van Radius in Leiden en Oegstgeest zijn vanaf deze week weer de inmiddels bekende boekjes te verkrijgen waarin de activiteitenprogramma’s voor senioren worden gepresenteerd.

In de laatste maanden van het jaar vallen vele feestelijke bijeenkomsten, zoals de viering van Leidens Ontzet, Sinterklaas, Kerst en het Oudejaar. In het Radius Programma staat alle informatie over de tijd, plaats en kosten van de bijeenkomsten. Deze feesten trekken vaak de vaste bezoekers naar de diensten-

centra, maar er is zeker ook plaats voor nieuwe deelnemers. Naast deze feestelijke bijeenkomsten kunnen senioren ook bij Radius terecht wanneer zij geïnformeerd willen worden over bijvoorbeeld omgaan met de I-pad, over de zorgverzekering in 2014, of over de verandering van smaak bij ouderen en ook voor mensen die graag creatief bezig zijn, staan weer activiteiten op het programma. Het Radius Programma is niet alleen bedoeld om mensen de informeren over het bestaande aanbod, maar ook om te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Medewerkers van Radius staan open voor nieuwe

ideeën. Menige activiteit wordt opgezet door ideeën van vrijwilligers of bezoekers. Naast de activiteiten die in het Radius Programma staan gepresenteerd, zijn er nog vele wekelijkse activiteiten, groepen en clubs waar senioren uit Leiden en Oegstgeest zich bij kunnen aansluiten. Deze activiteiten en alle andere diensten van Radius, zijn te lezen in het boekje “Radius Wijzer” dat ook in de dienstencentra van Radius te verkrijgen is. Meer informatie is te lezen op de website: www.radiuswelzijn.nl en Radius is dagelijks bereikbaar van 9.00 -17.00 via telefoonnummer: (071) 707 42 00.


Betaalbaar Design, dat is waar het allemaal om draait bij Designsales Na Utrecht en Amsterdam was Katwijk vorig jaar aan de beurt om een filiaal van deze succesvolle formule te openen. Gevraagd naar wat Designsales uniek maakt zijn Monique en Edwina, de vaste gezichten van de winkel in Katwijk, glashelder: unieke producten voor verrassend betaalbare prijzen. “Gemiddeld liggen de prijzen van onze meubels 35% lager dan van vergelijkbare meubels in dit segment” aldus Monique. “Wij verkopen nagenoeg alleen unieke modellen, die wij zelf ontwerpen, ontwikkelen en produceren.” Wij zijn van oorsprong een echte Hollandse (Utrecht) meubelfabriek waar wij de tafels, kasten, salontafels en stoelen zelf produceren. De Designsales winkels zijn dus echte fabriekswinkels, onze meubels zijn dus met recht “made in Holland”. Doordat onze lijnen kort zijn, er is immers geen tussenhandel, bewij-

zen wij dat moderne designmeubelen echt betaalbaar kunnen zijn. Aanvullend noemt Edwina de grote meerwaarde van het hebben van een eigen productie; namelijk de mogelijkheid voor het aanpassen van producten naar persoonlijke wensen, en uiteraard niet alleen in materiaal en kleur maar ook in afmetingen. Op deze wijze haakt Designsales direct in op de trend en wens van de consument in verregaande individualisering. De mensen zijn meer dan ooit bezig met hun huis en interieur en weten precies wat ze willen, maar dan start de zoektocht. “Samen met de klant inventariseren we de wensen en onze in-house ontwerper maakt vervolgens de ontwerptekeningen. Daarna rollen er in no time de mooiste maatwerkmeubelen uit onze fabriek” aldus Monique. Al onze zitmeubelen zijn van het Nederlandse merk Danca. Ook dit zijn unieke producten die in nauwe samenwerking met Danca exclusief zijn ontworpen en ontwikkeld voor Designsales. Volgens Monique is het leuke aan het hebben van één leverancier voor alle banken dat ook hier de lijnen kort zijn en “dat we daardoor exact over de juiste product kennis beschikken om de klant van opti-

male product informatie te voorzien.” Uiteraard heeft Designsales een ruime keuze in stof en leer. “Natuurlijk zijn wij er ons van bewust dat de huidige consument die op zoek is naar meubelen zich op de eerste plaats oriënteert op het internet. Het is juist daarom dat wij al meer dan tien jaar een zeer succesvolle website (www.designsales.nl) hebben, welke in de diverse zoekmachines een toppositie inneemt. Op onze site vind u de gehele collectie, met alle relevante product informatie.”

Edwina meldt nog wel dat internet een belangrijke rol speel in het proces om te komen tot een nieuwe inrichting, maar het aanschaffen van meubels blijft iets aparts. Er zit zoveel gevoel en emotie in en meubels hebben nu eenmaal een hoog “look, feel en try” gehalte. “Wij no-

digen onze klanten dan ook graag uit voor een bezoek aan onze toonzaal. Niet alleen kunnen wij de klant verder inspireren maar met onze kennis en enthousiasme kunnen wij een waardevolle bijdrage leveren in het maken van de juiste keuzes.”

website (www.designsales.nl) om u te laten inspireren en loop gewoon eens binnen op de Ambachtsweg 15. U bent van harte welkom om u in een persoonlijk gesprek uitgebreid te laten informeren onder het genot van een lekker kopje koffie!

AAnbiedingen “Overigens hebben wij regelmatig leuke aanbiedingen en bieden we nog deze hele maand september alle banken aan met 10% extra korting bovenop ons toch al betaalbare prijzen!” besluit Edwina. Neemt u alvast een kijkje op de

DESIGNSALES.NL voor betaalbare designmeubelen Designsales Ambachtsweg 15 - Katwijk T 071 – 408 78 88 info@designsales.nl www.designsales.nl

BEZOEK DE BOUWPLAATS! zaterdag 28 september a.s.

van 11.00 tot 15.00 uur

Hoek Geversstraat/Rhijngeesterstraatweg

De laatste woningen

Karakteristieke eengezinswoningen gelegen

vanaf € 275.000,- v.o.n.

in het oude Oegstgeest aan de Geversstraat en Rhijngeesterstraatweg

Makelaars De Leeuw Makelaardij BV 071 405 16 16

Ontwikkelaar Frisia Makelaars 070 342 01 01

Synchroon www.synchroon.nl

Bekijk direct de woningen op www.depointeoegstgeest.nl en ontdek de mogelijkheden!


cultuur

OEGSTGEESTER COURANT

Oké column Pas op je woorden! Onze parochie H.Willibrord is opgegaan in een grotere parochie met de naam H. Augustinus. Er waren eerder ludieke namen bedacht maar de tijd van romantisch kerkdoen is kennelijk voorbij en het bisdom bedacht dat Augustinus (354 – 430) als oude kerkleraar ons wel wat te leren had. Enige weken terug werd het nieuwe pastorale team aan ons voorgesteld en ter gelegenheid daarvan een lezing gegeven over de figuur van Augustinus door prof dr. A. van Eijk. Na een levensgeschiedenis in onderdelen kwam hij tot het echte onderwerp: HET WOORD. Deze bisschop van Hippo in Noord Afrika had een degelijke klassieke opvoeding gehad met retorica als opperste deugd. Hij was ook in zijn tijd een beroemd en geleerd spreker. Er moet een bijzondere discipline van aandacht zijn geweest, want “ paarlen voor de zwijnen gooien” deed hij niet. Zijn geschriften geven geleerden tot vandaag toe genoeg studiemateriaal. Zuiverheid van taal, helderheid van de betekenis was zijn ideaal. En dit was voor mij een reden om kijkend naar de afhandeling van het KISTJE van de DERDE dinsdag een zucht en smeekbede naar deze heilige om onze Nederlandse politici en media te helpen eens correct te zeggen wat ze echt bedoelen in een taal die voor ons gewone mensen ook begrijpbaar is. Helaas ging Augustinus wat ver in zijn verheerlijking van het woord. Geen verfraaiing door poëzie, geen teksten met ondersteuning met muziek! Weg alle prachtige liederen en religieuze gezangen. Daar laat ik het idool van de 4e eeuw maar los, want geen muziek? Geen poëzie? Onleefbaar!

GRATIS ADVERTENTIE

Dik Kompier

VAKANTIE IS... ...SPIERPIJN VAN HET LACHEN VAKANTIE IS WIELEWAAL

Maak jij het mogelijk? www.wielewaal.nl/vrijwilligers

Rondleiding Groenesteeg LEIDEN

 In het kader van het 200-jarig bestaan van de begraafplaats Groenesteeg is er op zondag 23 september om 14 uur een rondleiding langs de graven van een aantal Leidse hoogleraren die daar begraven zijn. Naast de rondleiding worden documentaires vertoond en zijn uitgaven van de Stichting te koop. De begraafplaats zelf is op alle dagen van de week overdag tussen 9.00 en 17.00 uur geopend.

WOENSDAG 25 SEPTEMBER 2013

13

Een spannend bouwwerk van een stapel platen  Eerste artikel serie 'Beelden in de openbare ruimte' Beeld-/speelplastiek Carel Visser Materiaal: beton Jaar: 1968 Locatie: Apolloplein Het beeld op het Apolloplein, naast het Rijnlands Lyceum, is op het eerste gezicht een weinig aansprekend beeld. Het wordt speelplastiek genoemd, gemaakt door Carel Visser in 1968. Een plastiek, geen sculptuur. Bij de laatste hak je uit steen of hout. Een plastiek (Gr. plastiki ) wordt gemodelleerd (klei )of gegoten (metaal, gips, beton, kunststof ). Beton gebruikten de Romeinen al in hun gebouwen, maar in de beeldhouwkunst is het een nieuw materiaal. En de maker, Carel Visser, heeft de afgelopen ruim 60 jaar

laten zien dat hij graag experimenteert zowel met materialen als met vormen. Carel Visser (1928, Papendrecht) studeerde architectuur in Delft en beeldhouwen in Den Haag aan de Academie voor Beeldende Kunsten. Later zou hij op deze academie en in de V.S. lesgeven. Nu woont en werkt hij in Frankrijk. Het is bijzonder dat in Oegstgeest een beeld van een van de grote Nederlandse beeldhouwers staat. Visser stapelde rechthoekige platen op elkaar. Niet netjes op elkaar, maar elke plaat is een kwartslag gedraaid ten opzichte van de vorige. Opvallend is dat de as van de stapel

niet in het midden van elke plaat ligt. Zo heeft Visser van een stapel platen een spannend bouwwerk gemaakt dat waar je ook staat het er steeds anders uitziet, de stapel is mooi in evenwicht. Om dit te ervaren moet je er wel omheen lopen.

plaats zijn neergezet, zonder sokkel. Het beeld staat dus letterlijk niet op een voetstuk. De gegoten betonnen platen kunnen tegen een stootje. Juist met de bedoeling dat kinderen het plastiek mogen beklimmen.

De stijl van het beeld is constructivisme. Een begrip uit het begin van de 20ste eeuw, ontstaan in Rusland. Het streven was een objectieve en heldere vorm te maken bijvoorbeeld door te stapelen of op te bouwen uit vierkanten, rechthoeken en cirkels. Na WOll moest Nederland wel wennen aan niet figuratief werk. Aan de gestapelde platen valt verder op dat deze direct op de speel-

In de jaren 60 experimenteerde Carel Visser met deze manier van stapelen. Hij noemde het Salami, geïnspireerd door plakjes gesneden worst. Een beeld met dezelfde naam staat in Zeewolde. Andere beelden van beton in de openbare ruimte van Oegstgeest - Poort van Caspar Berger - Pot van Bertie van den Eijnde - Vazen van Geer Pouls

1968 Salami, Carel Visser, Zeewolde

Het beeld op het Apolloplein, naast het Rijnlands Lyceum.

Expositie Els Steenbak

Kinderboekenweek

KUNST  Schilderijen van de Oeg-

LEZEN  Tijdens de Kinderboeken-

stgeester Els Steenbak met als thema natuur zijn in september en oktober te zien in de bibliotheek van Oegstgeest. Schilderen en creatief bezig zijn was als kind al de passie van Els Steenbak. Na haar werkzame leven in de modebranche ging zij lessen volgen bij de Vrije Academie ‘Dever’ waar ze werkte met verschillende technieken. Eén van de docenten was Hans de Bruijn, bij wie ze later ook masterclasses ging volgen in zijn atelier

aan de Haagweg in Leiden. Met een voorliefde voor olieverf laat ze zich vooral inspireren door de natuur. Haar schilderijen zijn niet natuurgetrouw maar impressies van dat wat ze ziet. Het subtiele kleurgebruik en de losse toets bepalen de sfeer van haar werken. Een inspiratiebron vormen ook schilderijen uit het begin van de twintigste eeuw. Wanneer: september, oktober – tijdens openingsuren Waar: Bibliotheek Bollenstreek vestiging Oegstgeest, Lange Voort 2T.

week van 2 tot en met 13 oktober is er in de vestigingen van de Bibliotheek Bollenstreek weer van alles te doen. Het landelijke thema van de Kinderboekenweek is: ‘Klaar voor de start’. Op woensdagmiddag 2 oktober wordt er afgetrapt met een voorleesmiddag in alle vestigingen om 14.00 uur, bestemd voor kinderen van 4-7 jaar. Aansluitend kan er op de vestigingen geknutseld worden. Op 5 oktober vindt er in Oegstgeest van 15.00-15.45 uur een jongleerbattle plaats onder leiding van Clown

Kiko. Je kunt dan met elkaar jongleren of tegen elkaar battlen in groepen. Dit zijn allemaal spelvormen met jongleermaterialen. Deze battles zijn voor kinderen van 6-12 jaar, je hoeft niet te kunnen jongleren, iedereen is van harte welkom om mee te doen. Kijk voor de data, aanvangstijden en locatie van de battles op: www.bibliotheekbollenstreek.nl of op de aankondigingposters en flyers op de vestigingen. Neem je vriendjes en vriendinnetjes ook mee, maar let op: vol is vol, dus wel even vooraf inschrijven! Zaterdag 5 oktober, Jongleerbattle 15.00-15.45 uur Oegstgeest

Samen geniet je meer DINEREN

 Na een zomer waaraan geen einde leek te komen gaat Samen geniet je meer weer van start.

Elke zes weken heeft men de mogelijkheid om andere mensen te ontmoeten tijdens een smakelijke maaltijd in huiselijke sfeer. “Tijdens het vorige seizoen hebben wij samen met onze gasten genoten van de gezelligheid en leuke ontmoetingen. Komt u het ook eens proberen, u zult er geen spijt van hebben. Samen eten is echt gezelliger dan in je eentje”, aldus de enthousiaste organisatie. Op zaterdag 26 oktober zijn gasten van harte welkom bij Emmy Robbers en Mieke Kerkhof.

Er staat dan een heerlijke drie-gangen maaltijd klaar, met een bijbehorend drankje en koffie. Aanvang 18.45 uur, de avond eindigt om 22.00 uur. Kosten € 15. Er is voor maximaal zes gasten plaats aan de eettafel. Men moet dus wel reserveren. Men kan zich aanmelden of eerst meer informatie vragen bij Mieke Kerkhof, tel. 06 49894159, of mail: m.kerkhof-scheenaard@hetnet.nl.

Tip de redactie NIEUWTJE?  Ons tippen kan via redactie@oegstgeestercourant. nl of telefoon 0610089124.


25 september 2013 week 39 WWW.OeGSTGeeST.nl RHIJnGeeSTeRSTRAATWeG 13 POSTBUS 1270 2340 BG OeGSTGeeST

Voor alle vragen over de gemeente belt u maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur met het Telefonisch Informatie Punt (TIP): 14071 (Communicatie, Klachten, Onderwijs, Projectbureau’s, Meldingen openbare ruimte) Sociale Zaken spreekuur 51 91 830 Tussen 09.00 en 11.00 uur WMO spreekuur 51 91 819 Tussen 09.00 en 11.00 uur Grofvuil en groot tuinafval Tussen 09.00 en 12.00 uur 51 91 868

Geef nu uw mening

Vier mogelijkheden Inwoners kunnen hun mening geven over vier mogelijkheden voor de bestuurlijke toekomst van Oegstgeest. Deze mogelijkheden zijn: 1. Zelfstandigheid in een verdergaande samenwerking in de leidse regio. Waarin de reeds bestaande samenwerking met de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude verder wordt ontwikkelt en uitgebouwd.

2. Zelfstandigheid in samenwerking met Katwijk. Waarin een vergaand ambtelijke samenwerking met de gemeente Katwijk wordt opgezet. 3. een samengaan met de gemeente leiden met eventueel leiderdorp erbij. Waarin Leiden en Oegstgeest een bestuurlijk samengaan nastreven waarbij Leiderdorp zich zou kunnen aansluiten. 4. Zelfstandigheid in samenwerking met Katwijk en noordwijk. De eerste drie mogelijkheden zijn voortgekomen uit het vooronderzoek naar de toekomstmogelijkheden. De gemeenteraad heeft op 19 september 2013 besloten om de ook de mogelijkheid ‘Zelfstandigheid in samenwerking met Katwijk en Noordwijk’ te willen onderzoeken. Deze vier mogelijkheden worden nu voorgelegd aan de inwoners van Oegstgeest.

Samenwerken of

Samengaan ? Denk mee ! 7 – 13 oktober 2013

Week van de Opvoeding Van 7 tot 13 oktober is het de Week van de Opvoeding. een week waarin door het hele land activiteiten rondom opvoeden en opgroeien worden georganiseerd voor jong en oud. Ook in Oegstgeest worden in de Week van de Opvoeding verschillende activiteiten georganiseerd. De gemeente Oegstgeest vindt het belangrijk dat jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien, dat ze hun talenten kunnen ontwikkelen en plezier hebben. Het thema van de Week van de Opvoeding 2013: ‘word spelenderwijs’ sluit daar perfect op aan. Want spelenderwijs ontdekken jongeren de wereld om hen heen. Ze experimenteren, verkennen en ervaren. Dat is niet alleen leuk, maar ook leerzaam. Bijvoorbeeld in contacten met an-

dere kinderen of bij het ontdekken van hun plek in de maatschappij. Door ook als ouder mee te gaan in die belevingswereld van je kind, worden de uitdagingen waar je als gezin ongetwijfeld wel eens voor komt te staan, een stuk makkelijker. In de Week van de Opvoeding organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin i.s.m. MEE, de bibliotheek, Jeugd- en Jongerenwerk, Kindergarden en de diëtiste Caroline de Smit allerlei activiteiten. Bekijk het volledige programma van alle activiteiten die het CJG in de Week van de Opvoeding organiseert.

Voor spreekuren Jeugdgezondheidszorg 0-4 jr. en Opvoedadviespunt & Algemeen Maatschappelijk Werk zie www.cjgoegstgeest.nl

Wilt u de burgemeester of één van de wethouders spreken? Bel voor een afspraak met 14071 of mail naar secretariaat@oegstgeest.nl Vermeld in uw e-mail het onderwerp van gesprek en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.

nieuw beleid handhaving kinderopvang per 1 oktober 2013

Samenwerken of samengaan? De toekomst voor Oegstgeest is samen Oegstgeest is een zeer aantrekkelijke, verzorgde en veilige woongemeente, met veel groen en uitstekende voorzieningen. En dat willen we graag zo behouden en waar mogelijk versterken. Tegelijkertijd zorgen steeds meer ontwikkelingen ervoor dat Oegstgeest zich nadrukkelijk oriënteert op haar bestuurlijke toekomst.

Algemene inlooptijden lokaal loket Oegstgeest & Centrum voor Jeugd en Gezin Oegstgeest 51 56 215 en 088 - 254 23 84 Woensdag van 09.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur Donderdag 14.00-17.00 uur Vrijdag van 09.00-12.00 uur Voor al uw vragen over zorg, welzijn, wonen, inkomen, opvoeden en opgroeien. Lijtweg 7, 2341 HA, Oegstgeest www.lokaalloketoegstgeest.nl / www.cjgoegstgeest.nl lokaalloket@oegstgeest.nl / info@cjgoegstgeest.nl

Hoe denkt u hierover? Denk mee! De gemeenteraad heeft het voornemen in december van dit jaar een beslissing te nemen hoe de bestuurlijke toekomst van Oegstgeest eruit zal gaan zien. Hiervoor willen wij eerst ook graag uw mening horen. Hoe kijkt u tegen deze verschillende mogelijkheden aan? Welke vragen roept dat bij u op? Waar moet de gemeente volgens u op letten bij het maken van een keuze tussen één van deze mogelijkheden?

Naar aanleiding van veranderingen in de landelijke regelgeving voor de kinder¬opvang per 1 juli 2013 hebben burgemeester en wethouders van Oegstgeest het beleid met betrekking tot de handhaving op dit gebied geactualiseerd. Op 2 september 2013 heeft het college de beleidsregels ‘Handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gemeente Oegstgeest 2013’ vastgesteld.

Geef nu uw mening via www.denkmee.oegstgeest.nl U kunt nu uw mening geven via een speciale website, www.denkmee.oegstgeest.nl. Hierop wordt ook een en ander toegelicht over de achtergrond van dit onderzoek en de verschillende mogelijkheden.

Afwegingsoverzicht Het nieuwe beleid is vastgelegd in de beleidsregels. De sancties die de gemeente in principe toepast wanneer er bij een inspectie van een voorziening voor kinderopvang een overtreding wordt geconstateerd, worden beschreven in het afwegingsoverzicht. Dit is opgenomen als bijlage bij deze beleidsregels.

en kom naar de discussieavond op 9 oktober! Daarnaast kunt u ook mee discussiëren op de discussieavond van woensdag 9 oktober a.s. op het gemeentehuis. De avond begint om 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd. Wij stellen het zeer op prijs indien u uw mening kenbaar maakt en met ons meedenkt over de bestuurlijke toekomst van ons mooie dorp. Dat kan vanaf 23 september via de speciale website en op de discussieavond van 9 oktober.

De nieuwe beleidsregels worden met de bijlage gepubliceerd op de website van de gemeente. De beleidsregels zijn ook op te vragen bij de afdeling WSO van de gemeente, te bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente, 14071. De houders van kindercentra en gastouderbureaus zijn per brief geinformeerd over het nieuwe beleid. 1 oktober 2013 Het nieuwe beleid treedt in werking op 1 oktober 2013. De beleidsnotitie ‘Handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gemeente Oegstgeest 2013’ en het ‘Afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Oegstgeest 2013’ worden per 1 oktober ingetrokken.

WeRKZAAMHeDen

Kijk voor meer informatie op

www.oegstgeest.nl

Start herstraatwerkzaamheden Hofbrouckerlaan Op maandag 30 september wordt gestart met het herstraten van de Hofbrouckerlaan (vanaf de Lange Voort tot en met de President Kennedylaan). De werkzaamheden starten ter hoogte van de kruising Lange Voort / Hofbrouckerlaan. Verwacht wordt dat de werkzaamheden, met uitzondering van onvoorziene omstandigheden, zoals slecht weer, ongeveer 3 maanden duren. Bereikbaarheid en doorgang De Hofbrouckerlaan is ter hoogte van de werkzaamheden afgesloten voor doorgaand autoverkeer. De woningen zijn tijdens de werkzaamheden wel bereikbaar. De doorgang van (brom) fietsers en voetgangers is zover het werk het toelaat ook mogelijk. Het doorgaande autoverkeer wordt door middel van borden omgeleid. Vragen Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer A. den Heijer of de heer C.A. Brunt van de afdeling VROM / Civiele Werken. Beide zijn op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur telefonisch bereikbaar via het telefonisch informatiepunt van de gemeente Oegstgeest, telefoon 14071.


Burgernet in Oegstgeest

u meldt zich toch ook aan? Burgemeester Timmers roept alle inwoners van Oegstgeest op zich nu aan te melden op www.burgernet.nl. “Samen kunnen we Oegstgeest nóg veiliger maken. Want hoe meer mensen mee doen, hoe groter de kans dat inbrekers worden opgepakt en vermiste personen worden teruggevonden.” Burgernet, hoe werkt het? Burgernet werkt heel eenvoudig. Na een melding van een inbraak, tasjesroof of een vermist kind, kan de politie een Burgernetactie starten. Burgernetdeelnemers in de buurt ontvangen een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar de gezochte persoon die duidelijk is omschreven. Wie informatie heeft, kan met het Burgernetnummer 0800-0011 gratis

bellen met de meldkamer. Die informatie speelt de meldkamer direct door naar de politie. Op dit moment wordt al 1 op de 10 Burgernetacties dankzij tips van Burgernetdeelnemers opgelost. Oegstgeest nóg veiliger “Hoe meer mensen meedoen, hoe meer Burgernetacties we met succes kunnen afsluiten. Want samen zien we méér,” vertelt burgemeester Timmers. “Op dit moment hebben we in Oegstgeest al ruim 100 aanmeldingen voor Burgernet. Ik hoop dat dit aantal flink toeneemt zodat we ons dorp nóg veiliger kunnen maken. Heeft u zich nog niet aangemeld? ga dan vandaag nog naar www.burgernet.nl om u te registreren.

Archeologische toevalsvondsten in Oegstgeest Afgelopen zomer is het erg druk geweest op de hoek van de Geversstraat en Rhijngeesterstraatweg. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor het uitvoeren van bouwplan “de Pointe” werd per toeval archeologische resten aangetroffen door de aannemer. Deze zijn netjes volgens de procedure door de aannemer gemeld bij de Gemeente Oegstgeest. Drie waterputten De eerste waterput is aangetroffen doordat de koepel die over de waterput heen was gemetseld instortte. Opeens kwam daar de waterput tevoorschijn. De structuur en de gebruikte bakstenen doen vermoeden dat de waterput uit de 17e eeuw dateert. De tweede waterput werd ontdekt

Ontvang een bericht bij

inbraak

overval vermissing

De door de aannemer ontdekte archeoligische vondsten op de locatie waar “de Pointe”wordt gerealiseerd. door een tip van een inwoner van Oegstgeest, wiens familie hier in de 19e eeuw een bakkerij had. Doordat hij de locatie en de resten van bakstenen herkende, is het nader bekeken. Hieruit blijkt dat het geen waterput, maar mogelijk een opvangbak voor regenwater is geweest. Tenslotte werd een derde waterput per toeval aangetroffen, doordat een machine eroverheen reed. Ook hierbij stortte de koepel van de put in en kwam de waterput tevoorschijn. Deze put heeft dezelfde structuur en type baksteen en is ook 17e-eeuws.

uit het verleden van Oegstgeest Deze vondsten zijn natuurlijk mooie stukjes uit het verleden van Oegstgeest. Doordat de aannemer deze toevalsvondsten heeft gemeld, kunnen we deze archeologische resten bewaren voor de toekomst. Het uitgangspunt van de archeologie is om zoveel mogelijk resten van het verleden te bewaren in de bodem. Gelukkig past dit in de plannen van de aannemer. Dit betekent dat de nieuwe bewoners van “de Pointe” op een bijzonder stukje historie gaan wonen.

Eén van de drie waterputten.

goed afvalscheiden wordt beloond Per 1 januari 2014 wordt in Oegstgeest een nieuwe manier van het inzamelen van restafval ingevoerd, waarbij huishoudens die goed afvalscheiden worden beloond met een lagere afvalstoffenheffing.

Meld je nu aan op burgernet.nl Samen voor een veilige buurt

Op dit moment zijn in de hal van het gemeentehuis dorps- stadsgezichten van Oegstgeest, Leiden en Den Haag te zien, gemaakt door Bastiaan de Wit. De schilderijen en etsen zijn te bezichtigen tot en met 25 oktober. (foto: Wil van Elk)

De inwoner kiest Inwoners van Oegstgeest krijgen de mogelijkheid een container voor restafval te kiezen die het beste past bij hun persoonlijke situatie. Alle huishoudens in Oegstgeest met een grijze container krijgen een keuze voorgelegd. Deze keuze bestaat uit een kleine grijze container met een inhoud van 120 liter, een standaard grijze container met een inhoud van 240 liter of twee grijze containers. Afhankelijk van de keuze voor het type en aantal containers worden inwoners aangeslagen voor de afvalstoffenheffing. De huidige tarieven gaan daarmee veranderen. De raad heeft donderdag 19 september jl. ingestemd met het voorstel tot differentiatie van de afvalstoffenhef-

fing: 75% voor een kleine (120 liter) container, 100% voor een standaardcontainer (240 liter) en 175% voor wie twee containers wil. “De vervuiler betaald” De invoering van aparte tarieven voor een kleine container, een standaard container of twee containers zorgt voor een eerlijkere verdeling van de lasten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk restafval conform het principe de vervuiler betaalt. Huishoudens die veel aan afvalscheiding doen – zoals het apart houden van papier en karton, glas, plastic verpakkingen, oude kleding en textiel, klein chemisch afval en elektrische apparaten – hebben een kleinere of minder grijze container(s) nodig dan huishoudens die minder aandacht hebben voor afvalscheiding. De gemeente wil huishoudens die hun afval goed scheiden financieel belonen door onderscheid te maken in de tarieven van de afvalstoffenheffing. Op deze manier betaalt u alleen voor de container(s) voor

restafval die u echt nodig heeft. Afvalscheiding is goed voor het milieu Om te komen tot een duurzame samenleving is een goed beheer van afval van essentieel belang. Afval bevat waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten. Door het hergebruik van afgedankte materialen en producten zijn minder grondstoffen en energie nodig voor het maken van nieuwe producten. Bovendien wordt het milieu minder belast doordat minder restafval verbrandt hoeft te worden. Ter illustratie: het hergebruiken van papier en kunststof leidt tot 2 ton minder CO2-emissie per ton ingezameld papier of plastic. Alle inwoners op wie deze verandering van toepassing is ontvangen deze week een brief thuis met daarin uitleg en een instructie. Heeft u na het lezen van dit artikel vragen? Kijk op www.oegstgeest.nl of bel naar het Telefonisch Informatiepunt 14071.

Wmo-adviesraad zoekt nieuw lid vergunningen en BeKenDMAKingen vergunningen ingekomen aanvragen omgevingsvergunning 1. Apollolaan/Rhijngeesterstraatweg, sectie B, nr. 3648 - aanbrengen houten spijlen hekwerk t.b.v een nieuw te bouwen gemaal (998977/19-09-2013) 2. Jac. P. Thijsselaan 51 – aanbrengen ramen voorzijde (994665/17-09-2013)

3. Martinus Nijhofflaan 5 – aanbrengen dakkapel voorgevel (997177/18-092013) 4. Terweeweg 29 – aanleg uitrit (990995/20-09-2019) De ingekomen aanvragen liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt nog geen bezwaar of beroep indienen.

informatie Voor meer informatie over ingekomen aanvragen, het aanvragen van een vergunning, verleende vergunningen of aanverwante zaken, kunt u met de gemeente contact opnemen (openingstijden van 09.00 tot 12.00 uur) of telefonisch 14071. Ook is er informatie beschikbaar op de website www.oegstgeest.nl.

De Wmo-adviesraad van de gemeente Oegstgeest adviseert het college van burgemeester en wethouders actief en initiërend over het beleid rond de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo-adviesraad is op zoek naar een nieuw lid. Kijk voor het profiel en de sollicitatieprocedure op www.oegstgeest.nl.


ue roaacnkohoep q 50isseelbu n een va aar bij Inw

af 1.60 m.

boxspring van

g 10%bekddoenrgotedin op

ijk

za Noordw

Bedding Pla


Oegstgeester courant

buurtfeesten

Burendag n Afgelopen zondag hebben drie kerken in Oegstgeest na hun dienst burendag ge-

houden. Alle hebben hun samenkomsten op locaties die vlak bij elkaar liggen. Het betroffen de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk en de Vrijzinnig Protestantse Gemeente. Velen leerden leden van de andere kerken kennen. Gesprekken waren ongedwongen en harmonieus. De sfeer was dan ook uitstekend.

woensdag 25 september 2013

17

Een bouwvirus en BBQ in Frederik Hendriklaan staan niet los van elkaar. Begin september heeft het bouwvirus in alle hevigheid toegeslagen in de laan : er worden daken vernieuwd, gevels strak in de lak gezet en aan de achterzijde van één huis verrijst zelfs een fraaie uitbouw! Al deze bouwactiviteiten waren natuurlijk hét gespreksonderwerp tijdens de jaarlijkse straatbarbecue op zaterdag 7 september.

De bewonerscommissie van de Apollolaan organiseerde zaterdag een gezellige en succesvolle burendag De ontvangst werd verzorgd door de heren Hoebert en de Neef.

In de Torenveltstraat was het dubbel feest omdat de straat 75 jaar bestaat. | foto Wil van Elk

De Starkenborglaan en omgeving had zaterdagavond een buurtbarbecue. Het was erg geslaagd met circa 70 mensen, mooi weer, lekker eten en een gezellige ambiance.

In de Polaklaan genoten de buren van een smaakvol en gezellige straatbarbecue. De vlammen sloegen hoog op bij het dichtschroeien van een heerlijk stuk vlees. | Foto: Wil van Elk

Haaswijk Op een zonnig Boerhaaveplein genoten zaterdag 21 september kinderen uit Oegstgeest-Noord van het Pleintjesfeest van de Buurtvereniging Haaswijk en de Morsebel. Suikerspinnen, ijsjes, springkussen, schminken en ook nog eens een theatervoorstelling zorgden voor heel veel plezier. | Foto: Wil van Elk.

De jaarlijkse ontmoetingsdag van de Zonnebloem Oegstgeest was weer een feestelijk gebeuren. Met 85 gasten was de aula van het Teylingen College goed gevuld. De gasten werden ontvangen met een kopje koffie en een zonnebloem gebakje. Na de gebruikelijk oecumenische dienst, geleid door diaken van Aarle en dominee Verburg, met ondersteuning van het dameskoor kregen de gasten een drankje en een hapje aangeboden, en genoten ze van het optreden van het shantykoor de Vlietzangers uit Rijnsburg. De organisatie van de goed geslaagde dag was in handen van Martine van Ommen. | Foto Wil van Elk


Nog even lekker slapen voor de aftrap van het WK in Brazilië met Nederland ... voordeel!

€474,= in antraciet uitvoering

Van:

€ 3169

st bij de e t e d it u e t s e b Als nd. consumentenbo

De Eastborn 10

voor:

,=

€ 2695

,=

Direct uit voorraad leverbaar in de kleur antraciet!

Ambachtsweg 24a • 2222 AL Katwijk • T 071 408 58 55 inf0@denachtwachtkatwijk.nl • www.denachtwachtkatwijk.nl


nieuws

Oegstgeester courant

woensdag 25 september 2013

19

Bibliotheek zoekt vrijwilligers lezen n Ter ondersteuning van de vele activiteiten binnen de Bibliotheek Bollenstreek zijn een groot aantal vrijwilligers actief: niet alleen in de uitlening, maar ook bij het voorlezen, de Boekendienst aan Huis, als taalcoach of als lid van de Raad van Toezicht. De vele enthousiaste vrijwilligers zijn van groot belang voor de bibliotheek!

Vanaf 23 september start een grote wervingscampagne. De bibliotheek zoekt vrijwilligers om de omslag te kunnen maken naar een toekomstbestendige bibliotheek, de dienstverlening te kunnen handhaven en de lokale verbondenheid te versterken. Daarnaast wil de bibliotheek de openingstijden verruimen met zelfbedieningsuren en nog meer activiteiten bieden. In de bibliotheek worden met grote regelmaat lezingen, workshops,

optredens en andere activiteiten georganiseerd. De bibliotheek is op zoek naar vrijwilligers die samen met medewerkers van de bibliotheek mee willen denken over de programmering en gastheer/gastvrouw willen zijn tijdens bijeenkomsten en lezingen. De bibliotheek zoekt ook vrijwilligers die in de uitlening als gastheer/gastvrouw boeken en andere materialen opruimen en de bezoekers ontvangen, wegwijs maken en helpen bij het gebruik van de (zelf) bedieningsapparatuur. Interesse in kunst en organiseren? Vestiging Oegstgeest zoekt vrijwilligers voor de programmering en organisatie van de exposities van lokale kunstenaars en organisaties in de bibliotheek. Belangstelling? Kijk voor meer informatie op: www.bibliotheekbollenstreek.nl/vrijwilligers

Rozendrive bij De Schrandere Vos bridgen n Bridgeclub De Schrandere Vos organiseert op zaterdagmiddag 5 oktober weer haar jaarlijkse Rozendrive. Iedereen die kan en wil bridgen is daarbij van harte welkom. Er wordt gespeeld in een gezellige ambiance. De middag begint om 14.00 en duurt tot ca 17.15 uur. Vanaf 13.30 tot 13.45 uur kunt u zich inschrijven in de zaal, de aula van de Leo Kannerschool aan de Hazenboslaan 101 in Oegstgeest. Aanmelden kan ook vooraf via DeSchrandereVos@ gmail.com of telefonisch via 06 233 288 14. Er zijn mooie, verse rozen in alle

kleuren en maten te winnen. Iedereen gaat met minimaal één roos naar huis. Het bestuur van De Schrandere Vos zorgt voor een (zelf gebakken) versnapering voor bij de koffie. Voor niet leden is het een prima manier om eens kennis te maken met de vereniging. De kosten van deelname bedragen € 8,00 per paar voor niet leden en voor introducés, te voldoen aan de zaal bij inschrijving. Nogmaals, u bent van harte welkom. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de wedstrijdleider van de avond, Jan Schreurs, 06 233 288 14 of jhwschreurs@planet.nl.

Fotowedstrijd foto’s

n Tot 30 september kan elke Oegstgeestenaar nog meedoen met de fotowedstrijd die Leefbaar Oegstgeest (LO) heeft uitgeschreven.

Zo kan iedereen die dat wil een bijdrage te leveren aan het Lustrum van LO. ‘Laat zien met een foto wat voor u Oegstgeest zo bijzonder maakt’, zegt het wedstrijdformulier. De foto kan geplaatst worden op de website van LO: www.leefbaaroegstgeest.nl. De reden van inzending moet er bij vermeld worden. men mag ook meerdere foto’s inzenden.

Een deskundige jury kiest de mooiste, origineelste of meest pakkende foto. Tijdens het lustrum op 12 oktober zal in de vorm van een expositie een overzicht van de inzendingen worden getoond en zal de winnaar worden bekend gemaakt. Aan hem of haar zal de hoofdprijs worden overhandigd: een unieke LO transportfiets. Alle ingezonden foto’s kan men zien op www.leefbaaroegstgeest.nl. Max. 5Mb per foto: anders even een mailtje sturen aan: LO.oegstgeest@ gmail.com.

Sjieks potje

Alle deelnemers aan de Avondvierdaagse liepen achter de muziek aan naar het Boerhaaveplein voor afsluiting van het jaarlijkse loopevenement. | Foto: Wil van Elk

450 deelnemers Avondvierdaagse wandelen n Maar liefst 450 wandelaars liepen vier dagen mee met de Avondvierdaagse van de Buurtvereniging Haaswijk en de Morsebel. Een paar lagere scholen uit Oegstgeest deden groepsgewijs mee aan het sportieve en gezellige evenement. Door: Wil van Elk

Op een avond regende het, maar daardoor lieten de 450 deelnemer zich niet uit het veld slaan. Op de eerste avond luidde burgemeester Els Timmer hard de bel voor de start van vierdaagse. Het was de laatste keer dat zij dit deed in de functie van burgemeester. Zij kreeg symbolisch een forse medaille van chocola als dank voor alle keren dat zij er was.

De lopers maakten een rondje Oegstgeest langs het kasteel Oud Poelgeest, en kregen een kaasje bij Fromagerie du Patron. Onderweg moesten ze een woord raden. Appeltje Woensdag volgde een rondje Klink, met een snoepje voor onderweg en de vraag met wat voor voertuig je over de plas kunt. Op donderdag ging de wandeling door Oegstgeest, met een appeltje van Jumbo Peter de Jong en limonade bij de

Gevers-Deutz Terweeschool waar een yell ten gehore werd gebracht bij de Jury onder leiding van Judith Heemskerk. Op vrijdag liep de lange stoet door het eigen Haaswijk. Met een limonade bij Ad van Nieuwland en snoepje en van de Mooy Tuincentrum een kortingsbon voor de moeders van 2,50 euro op een bos bloemen. Winnaars van de opdrachten kregen een verrassingsbon van Rob Heemskerk van Snackbar ‘t Haasje. Vrijdag verzamelden de deelnemers zich in het Mien Ruyspark om gezamenlijk achter de muziek van de Rijntappers aan naar het Boerhaaveplein te lopen voor de uitreiking van de medailles.

Klinkenbergerplas begint vorm te krijgen recreatie n De Provincie Zuid-Holland hield maandagochtend 23 september een inloopochtend om kennis te kunnen nemen van de vorderingen van de werkzaamheden rond de kleine plas. In september 2014 wordt het gebied opengesteld voor publiek. Een wandeling rond de nu nog voor publiek afgesloten kleine plas gaf voor de belangstellenden een goed beeld over de vorderingen van de werkzaamheden. Op de achtergrond verplaatste een ma-

chine meer dan twee kuub grond per schep, waarmee gestaag de geluidswal vorm krijgt. Hoewel het de kleine plas betreft, is het gebied indrukwekkend omvangrijk. Vanaf de nieuw aangelegde dijk hadden de bezoekers goed uitzicht op de

plas waar straks natuurvriendelijke oevers de boventoon voeren. Daarmee is de functie van dit stukje Klinkenbergerplas duidelijk, want zwemmen is daar niet de bedoeling. Wel wordt het een wandelgebied. De geluidswal is nu nog kaal, maar is volgend jaar september ongetwijfeld prachtig begroeid en is het zicht op de jeugdgevangenis Teylingereind verdwenen en wordt het geluid van de A44 en de treinbaan gedempt. (Door Wil van Elk)

prijs n Tijdens De Kempenaer on

stage’ stond Sjiek Living, Lifestyle & Gifts bij de winkel met een promotie van het Nederlandse sieradenmerk Melano. Ook was er een elektrische futuristische auto ‘Twizzy’ van Renault te bewonderen en was er een een prijsvraag: “Hoeveel cateyeballen zitten er in dit potje?” De eerste prijs (een sterling zilveren cateyering t.w.v. 80,= euro met verwisselbare ballen) gaat naar Linda Schrader die het juiste getal heeft geraden van exact 344 stuks. De tweede prijs, een stainless steel twisted ring, met opschroefbare steentjes gaat naar Fabiënne Zwaan die er net naast zat... Het was een prachtig mooie dag. “We hadden nooit gedacht dat er zoveel mensen een gokje zouden

wagen. De antwoorden waren heel verschillend en uitlopend van de 117 tot zelfs wel 1000 stuks! Het was een geslaagde dag met een heerlijke temperatuur, veel animo uit de regio en een goed georganiseerde modeshow, waaraan wij met vijf knappe jonge danseressen een spetterende show gaven in samenwerking met BplusC dansschool onder leiding van Ita de Hes”, aldus John Denies van Sjiek Living lifestyle & Gifts

Met de Klinkenbergerplas heeft Oegstgeest een prachtig natuur- en recreatiegebied waar het goed toeven is. | Foto Wil van Elk


t k n a bed ouders h d n a t s e s l r e al k e o z e n b a n v e s e c c u s t e h r o o v ste

a T e ‘Th tgeest’ s g e of O het bijzondnergevdouolrd! in inzet e jullie

est e g t s g BR Oe 1 4 3 2 , eg 43 w t a .nl a e r t c s n r a e t r af ees Rhijng www.l

• EERHART Sierbestrating.

Voor al uw bestraStudent wil u graag helpen met COMPUTERtingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijs- PROBLEMEN. € 15,- p.u. Tel. 070-5114250. opgave 070-3211006. GARAGEBOXEN in Oegstgeest en Leiden. VUIL TAPIJT? Laat het vakkundig reinigen Huurprijs v.a. € 110,-. Inlichtingen: 06-20773480. of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam COMPUTERHULP Virusverwijdering, sneller Interieurverzorging, tel. 070-5116612. maken, storingen verhelpen, oude PC naar nieuwe DAK HERSTELLEN? Bouma/Grundeken bel- PC, installaties, laptopreparatie, WiFi, privé cursus, etc. Professionele ondersteuning bij u thuis of op len! 070-5114674/070-5118394. Uw dakspecialist! kantoor voor particulieren en bedrijven. Tel. 06BC SIERBESTRATING Tegelwerk, met afvoer, 2460355, info op www.Boonict.nl gratis prijsopgave. Tel. 06- 55321682. DRUMLES. Kleinschalige drumschool in 50-plusser SCHILDERT, SAUST en behangt Noordwijk waar persoonlijke aandacht centraal uw huis weer als nieuw. Tel. 06-13067762. staat. Tijdelijk GRATIS proefles. Voor meer info: Lekker toerfietsen vanuit Wassenaar en Voor- www.FrankDrum.nl schoten? www.tcdekampioen.nl. VAKANTIEKILO’S? SLANK 82! Clubs in STEUNZOLEN. Erkend leverancier, lid Stich- Katwijk, Rijnsburg en Leiden. Kosten: inschr.: ting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een € 11,50, wekelijks: € 6,50. Inl.: B. Hoogerdijk, afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en tel. 071-4030578. www.slank82.nl Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 071-5238468 of GOUDEN TIJDEN bij juwelier Kaptein. De 06-12028319. beste prijs in de regio voor uw SLOOPGOUD-ZILwww.zalenverhuurkruyt schipvanleiden.nl. VER. De voordeligste voor al uw goud-zilver-horMooi bruin café in oude centrum van Leiden. Voor loges en klokkenreparaties. Vakkundig rijgen en afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc. Geen knopen van alle parels-kralen sieraden. Tevens uw huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare adres voor het graveren van glas-spiegels en (edel) metaal. Juwelier Kaptein, Oegstgeesterweg 40, tel. drankprijzen! Reserveringen: tel. 06-25047376. 071-4022143.

• •

• • • • •

• • •

• •

YOGA VOOR 60+ in Warmond op maandagKINDERPARTIJTJE. Keramiste doet dit thuis ochtend 10.15 - 11.15 uur. Michelle Braams tel: 06- met klei, incl. eten etc. 2,5 uur € 10,- p.p. Werkstuk 45079283 www.yogabeach.nl gaat mee naar huis. Tel. 06-24728625.

SECOND TIME FUN. Gewoon ‘n leuke 2e SCHILDER-, stucadoor-, tegelwerk - badkahands shop vlotte dameskleding. Noordwijk, merrenovatie - timmerwerk - laminaat. Redelijke Schoolstr. 52. Woensd. t/m zaterd. 13.00-17.00 uur. prijs. Tel. 06-14785439. Tel. 071-3610128. Nu 10% korting op uw eerste PEDICUREBEGOEDE PRIJS voor oude ansichtkaarten en fo- HANDELING bij Beauty Salon Good Feeling in to’s van voor 1960, ook grotere hoeveelheden en Noordwijkerhout. Informatie: 06-48146781. complete verzamelingen, tel. 0182-526781. ENTHOUSIASTE OPPAS wil voor 1 à 2 dagen Koor De Troubadours (Oeg.) ZOEKT voor Ver- komen oppassen bij jong gezin. Ruime ervaring. diproject (concertuitv.16-5-’14) vooral BASSEN Omg. L’dorp. Annelies: 06-20356352. EN TENOREN. www.detroubadours.com ZIT U NOG IN DE SCHADUW? Wij zagen MINIATUURTREIN- EN MODELAUTO- bomen om en takken af. Tel. 070-5111923 of 06BEURS te Hillegom, zondag 29 sept., Sporthal de 53794870. Vosse, Vosselaan 152, www.eurospoor.nl/hil

Gevr. OVERDEKTE STANDPLAATS voor ons lief campertje.L6xB2xH3m. In kas of schuur oid., dichtbij Lisserbroek. thieu@live.nl

TE HUUR GARAGEBOX te Wassenaar, Hofcampweg. Tel. 06-46121377.

GEVEL-/SCHOORSTEENRENOVATIE. •Uithakken - reinigen - voegen - impregneren -

scheurrep. - loodwerken. Bel voor geheel vrijblijvende prijs: 06-47166917.

Ik sta op voor mijn man Hipke En wat doe jij? Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/inactie

GRATIS ADVERTENTIE

VAKANTIE IS WIELEWAAL

VAKANTIE IS... ...SPIERPIJN VAN HET LACHEN

Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking een onvergetelijke vakantietijd te bezorgen. Maak jij het mogelijk? www.wielewaal.nl/ vrijwilligers


sport

Oegstgeester courant

woensdag 25 september 2013

21

Schaatshal Leiden gaan weer open schaatsen n Op zaterdag 28

september gaat de schaatshal aan de Vondellaan weer open. Voor één euro kan men schaatsen van 14.00 tot en met 16.00 uur. Er wordt momenteel nog hard gewerkt om de schaatshal schoon en startklaar te maken voor het nieuwe schaatsseizoen. De ijsmeester en de vrijwilligers hebben weer veel klussen uitgevoerd ten behoeve van het onderhoud van de schaatshal. De baan wordt opnieuw opgebouwd omdat alle materialen en boarding in de opslag stonden gedurende de zomerperiode. Afgelopen zomer is de hal intensief gebruikt door lessen en trainingen aan alle leeftijdscategorieën. De clinics en trainingen van IHCL waren een groot succes! Op dinsdagavond 3 september werd de laatste clinic skeeleren gegeven. Op zaterdag de 28e is de opening van de Schaatshal. Iedereen kan gebruik maken van de eenmalige aanbieding: € 1, - entree voor het schaatsen. Nog niet in het bezit van nieuwe schaatsen? Dan is het mogelijk voor € 2,50 schaatsen te huren in de winkel van Oomssport.

Tafeltennis voor 55-plussers tafeltennis n De enthousiaste

en gezellige 55-plusgroep die op woensdagochtend tafeltennist bij Pecos aan de Voscuyl, heeft weer plaats voor nieuwe leden. Tafeltennis is een laagdrempelige, goedkope, gezonde en ongevaarlijke sport die tot op relatief hoge leeftijd goed is te beoefenen op een recreatief niveau. Bij Pecos doet een gemengde groep dat al sinds jaren elke week, zomer en winter, op de woensdagochtend. Wie het een keer vrijblijvend wil proberen, is elke woensdag welkom. Er wordt gespeeld van 9 tot 12 uur. Neem sportschoenen mee (geen zwarte zolen) Overige materialen zijn aanwezig.

LOHC omarmt Jeugdsportfonds fonds n De Oegstgeester hoc-

keyclub LOHC heeft gekozen om het Jeugdsportfonds te kiezen als goed doel voor de club. Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor minder bedeelde kinderen en LOHC draagt deze gedachte een warm hart toe. Sponsoren van zowel selectieteams als breedteteams kunnen er vanaf dit seizoen voor kiezen om in plaats van hun eigen naamsvermelding de naam ‘Jeugdsportfonds’ op bijvoorbeeld de teamkleding te vermelden. Een deel van de opbrengsten zal de club dan ook aan het JSF doen toekomen, evenals de opbrengsten die via andere goede doelenacties op de hockeyclub worden binnen gebracht. De omarming van het Jeugdsportfonds sluit aan bij het beleid van de KNHB en hoofdsponsor ABNAMRO, beiden partner van het JSF.

Een muur van DWO spelers voorkomt dat Mark Tetteroo kan scoren (foto, Leo van den Broek)

VV Oegstgeest speelt gelijk Zaterdag speelde VV Oegstgeest de uitwedstrijd tegen s.v. DWO in Zoetermeer. In een wedstrijd met weinig kansen aan beide zijden werd niet gescoord. 0 DWO 0 Oegstgeest voetbal n Voor Oegstgeest werd het tijd om punten te halen en zo van de nul af te komen. DWO had

in de eerste twee wedstrijden vier punten weten te halen en stond op een tweede plaats, maar moest deze delen met vier andere ploegen. In de eerste helft ging het spel gelijk op. Het was DWO dat een kans kreeg om te scoren, maar vlak voor doel miste de spits de bal. Beide teams wisten uit de corners die ze moch-

Dansschool de Jong dansen

n Op zaterdag 28 september organiseert Dansschool de Jong in Oegstgeest een gratis dansavond voor iedereen. Heerlijk elke week bewegend uit; Goed voor de conditie en gezondheid en tegelijkertijd goed leren dansen. In dansschool de Jong worden verschillende dansstijlen aangeleerd. Latin, Ballroom, Salsa, Tango, alles wat men wenst op dansniveau is mogelijk. In 10 weken leert men

heerlijk bewegen op de dansvloer. “In deze herfst krijgt u speciale korting op de ‘probeer’danslessen en opfrislessen voor paren die al eens gedanst hebben. Vraag daarom even naar uw mogelijkheden en dans met ons mee. U bent van harte welkom op de speciale cursussen voor paren, jeugd, alleengaanden, fitte vutters, aldus Joke de Jong.” De Voscuyl 40 Voor info: info@danscenterdejong. nl. Tel (071) 515 46 36.

ten nemen geen voordeel te halen. Het enige waar het publiek van genoten heeft tijdens de eerste helft, was het weer. Als snel in de tweede helft werd de geblesseerde Joost den Hollander vervangen door Ruben Groeneveld. Korte tijd later verliet Bob den Hollander geblesseerd het veld nadat hij hard onderuit gehaald was. Hij werd vervangen door Roy Dijkstra. DWO schuwde harde charges niet en speelde op het randje en soms er overheen. Oegstgeest mocht een aantal directe vrije trappen nemen net buiten het strafschopgebied, maar Remco Visser en Jan Ravensbergen wisten deze kansen niet

te verzilveren. Ravensbergen was nog het dichtst bij een doelpunt, zijn vrije trap ging via de lat over. Joep Zenden en Jan Ravensbergen kregen nog enkele kleine kansjes maar tot scoren kwam Oegstgeest niet. Zo eindigde een teleurstellende wedstrijd in een doelpuntloos gelijk spel. Het positieve van de wedstrijd voor Oegstgeest was dat de nul gehouden werd. Nu moet er nog gescoord worden om aan meer punten te komen. De eerste kans hiervoor is zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Oosterheem uit Zoetermeer dat met 4 punten uit 3 wedstrijden op achtste plaats staat, aanvang 14.30 uur.

Fiks achterhaalt koploper Phoenix korfbal

n Fiks heeft op de valreep een gelijkspel weten te behalen op koploper Phoenix. Het werd in de Voskuyl 16-16. Gezien het wedstrijdbeeld een grote meevaller voor de thuisclub. Fiks begon sterk aan de ontmoeting. Dominic van Welzen scoorde uit een vrije bal en schoot vervolgens van afstand raak. Deze speler zou nadrukkelijk aanwezig zijn; niet alleen vanwege zijn vier treffers maar ook voor zijn grote rol bij de korfzone waar hij vaak de bal veroverde. Phoenix kwam sterk terug en liet zien waarom het koploper is. Met effectief doeltreffend spel kwam de Rijswijkse ploeg langszij, maar zag zich wel geconfronteerd met een verrassend wilskrachtig Fiks die het de tegenstander zo moeilijk mogelijk wilde maken. Het scoreverloop ging lang redelijk gelijk op en zag het publiek een bijzonder attractieve wedstrijd. Pas in de 23e minuut veroverde Phoenix een voorsprong en leek deze niet meer prijs te geven. Na een kwartier spelen in de tweede

helft was deze opgelopen tot 11-15. “Ons team heeft zich de laatste 20 minuten op indrukwekkende wijze teruggeknokt in de wedstrijd”, glunderden trainer Hans Peters en teamleider Ruud Duivestein na afloop. “Phoenix heeft korfbaltechnisch en fysiek een sterk team, maar kan mentaal zwak worden bij tegenslag”. Hij refereerde de twee gele kaarten die de ploeg opliep. Dat Fiks karakter heeft gedemonstreerd, bleek uit het slotkwartier. Nadat de voor de licht geblesseerde Kevin Vreeken ingevallen Rick van Der Kraan voor 13-15 had getekend, herstelde Phoenix de drie punten voorsprong. Het rake schot van Jan Anholts luidde de definitieve inhaalrace in. Armand van de Velden verkleinde het verschil tot één punt, waarna Rick van er Kraan in de slotminuut voor de gelijkmaker tekende. “Dit resultaat berust op teamkarakter”, gaf een dolblije Hans Peters aan, die het gelijke spel met zijn team als een overwinning vierde.


e s g a a d 2-

AUTOSHOW r e b m e t p 27-28 se

Maak kans op schitterende prijzen!

KOM LANGS!

Stap tijdens de autoshow op vrijdag 27 en zaterdag 28 september binnen bij één van onderstaande Autodealers

en maak kans op PRACHTIGE PRIJZEN! Vul de antwoordkaart in en deponeer deze in één van de speciale boxen die in de showrooms van de deelnemende autodealers staan. U maakt dan kans op één van de mooie prijzen. Op vrijdag trekken we twee winnaars die een Smart-tv of een tablet winnen. Op zaterdag trekken we één winnaar die een vakantie naar de zon wint! Kortom, naast alle auto’s die in de showrooms staan, genoeg redenen om bij één van de deelnemende Autodealers binnen te stappen!

Samsung Galaxy tab3 10.01

Samsung Smart televisie

AANGEBODEN DOOR PEURSUM

AANGEBODEN DOOR PEURSUM

Weekje zonvakantie

D E E L N E M E NUw D EMitsubishi B E D R I J VenE Nissan N dealer voor Leiderdorp, Leiden en omstreken!

ONZE NIEUWE STER! KIA KLEVERLAAN Gieterij 2, 2211 XK Noordwijkerhout Tel.: 0252 - 373 724 www.kia-noordwijkerhout.nl

Auto Bakker

Automobielbedrijf Oudshoorn B.V. Touwbaan 5

Automobielbedrijf Oudshoorn 2352 CZ Leiderdorp B.V. Tel: 071 – Leiderdorp 541 01 41 Touwbaan 5, 2352 CZ Industriekade 16A, 2172 HV Sassenheim Fax: 071 – 541 65 71 VANAF Tel.: 071 - 541 01 www.oudshoornbv.nl 41 Fax: 541 65 71 Tel. (0252) 224 224 Excl. kosten rijklaarmakenwww.oudshoornbv.nl à € 660,www.autobakker.nl

€ 8.790,-

• Wegenbelastingvrij tot 2014

adv Oudshoorn.indd 1

• Standaard 5-deurs

www.dejongsautobedrijven.nl Kon. Julianalaan 1 - Katwijk 09-03-2010 16:59:23

• Ruimte voor 5 personen • 6 airbags • Ook leverbaar met CVT automaat

A

V.A. 14% BIJTELLING

Brandstofverbr.: 4,0 tot 4,3/100km CO2-uitstoot: 92 tot 100 g/km

AUTO DIJKSMAN KATWIJK B.V. Kijk voor meer informatie op www.dejongsautobedrijven.nl WWW.MITSUBISHI-MOTORS.NL/OUTLANDER

Ambachtsweg 14 - Katwijk

Lageweg 21, 2222 AG KATWIJK, Tel. 071 - 409 00 50

Leiden: Vondellaan 80 - 2332 AH Leiden Tel: 071 - 535 18 00

Prijs incl. BPM/BTW, tenzij anders vermeld, excl. recyclingbijdrage, kosten rijklaarmaken af-Amestelveen. Afgebeeld model kan afwijken van de standaardspecificaties. De Mitsubishi Space Star wordt geleverd met 3 jaar Multigarantie/ Mitsubishi Assistance Package. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, contact@mmsn.nl. Wijzigingen voorbehouden. © 01-13

Hillegom: Arnoudstraat 10 - 2182 DZ Hillegom Tel: 0252 - 241 260


Wat is de overheid van plan met de bijtelling voor zuinige auto’s? De CO2-grenzen in de belasting personenauto’s en motorrijwielen (bpm) en de bijtelling worden aangescherpt. Het huidige onderscheid in CO2-grenzen voor benzine en diesel verdwijnt per 2015. De komende jaren groeien deze grenzen langzaam naar elkaar toe.

De klant centraal Automobielbedrijf Oudshoorn is al meer dan 75 jaar actief in de regio Leiden en is een echt familiebedrijf. Het bedrijf werd in 1936 opgericht en kenmerkt zich nog altijd door het klantgerichte optreden en de inzet voor klanten. Het van oorsprong Leidse bedrijf verhuisde in 1979 naar Leiderdorp, waar zij nog altijd gevestigd zijn; centraal gelegen voor de regio en uitstekend bereikbaar. Ruim 35 jaar geleden verwierf Automobielbedrijf Oudshoorn het dealerschap van Mitsubishi en in 2010 kwam daar het dealerschap van Nissan bij. In de voor showroom staan zowel de nieuwste personenals bedrijfswagens van beide merken. Klantgericht Klantgericht denken staat hoog in het vaandel bij Automobielbedrijf Oudshoorn. Daarom bieden zij een totaalpakket op het gebied van mobiliteit. Naast nieuwe personen- en bedrijfswagens kan men er terecht voor leasing, occasions van diverse

merken, onderhoud, (schade)reparatie, financiering, verzekeringen, onderdelen en een enorme keuze aan accessoires. Het team van Automobielbedrijf Oudshoorn bestaat uit ervaren, goed opgeleide professionals, die stuk voor stuk hun vak verstaan, die zich inzetten voor de klant en nog weten wat ‘service geven’ betekent. De specialisten staan klaar voor de klant, met kennis van zaken en met alle moderne voorzieningen. En het allerbelangrijkste: met interesse in de klant en zijn/haar wensen. Want dat is waar het bij Automobielbedrijf Oudshoorn om draait: de klant centraal. L Leiderdorp,

voor Leiderdorp, L Automobielbedrijf Oudshoorn B.V. Touwbaan 5 2352 CZ Leiderdorp Automobielbedrijf Oudshoorn B.V. Touwbaan Tel: 071 – 541 01 415 2352 CZ Leiderdorp Fax: 071 – 541 Tel: 65 071 71 – 541 01 41 Fax: 071 – 541 65 71 www.oudshoornbv.nl www.oudshoornbv.nl

Wijzigingen in de bpm In de bpm wijzigt het volgende: - Vanaf 2015 is er geen onderscheid meer tussen een benzineauto of dieselauto (afgezien van de dieseltoeslag) voor de bpm. De verschillende CO2-grenzen groeien in de komende jaren naar elkaar toe. - In 2015 geldt de vrijstelling van de bpm voor auto’s die per gereden kilometer minder uitstoten dan 83 gram. - De dieseltoeslag vervalt en wordt vervangen door een CO2-afhankelijke dieseltoeslag. Deze CO2-afhankelijke dieseltoeslag begint bij een uitstoot van 70 gram per kilometer (g/km). Doordat het onderscheid in CO2-grenzen voor benzine en diesel verdwijnt, worden de belastinginkomsten solider. Ook wordt voor autofabrikanten de prikkel groter om steeds zuinigere auto’s op de Nederlandse markt te brengen. Wijzigingen in de motorrijtuigenbelasting (mrb) De mrb wijzigt op de volgende punten: - De vrijstelling van de mrb voor zeer zuinige auto’s vervalt per 1 januari 2014. De maat-

regel geldt voor zowel nieuwe personenauto’s als bestaande personenauto’s. - Personenauto’s die niet meer CO2 uitstoten dan 50 g/km, zijn tot en met 2015 vrijgesteld van mrb. Tot 1 januari 2014 gelden de huidige vrijstellingsgrenzen (vrijstelling van mrb voor benzineauto’s met uitstoot tot 110 g/km, dieselauto’s tot 95 g/km). Wijzigingen in de bijtelling auto van de zaak Per 1 juli 2012 zijn de CO2-grenzen aangescherpt voor de bijtelling voor de auto van de zaak. Het gaat om het 14%-tarief en het 20%-tarief. Overige wijzigingen Naast wijzigingen in de bpm, mrb en bijtelling stelt het kabinet nog het volgende voor: - De accijnzen op benzine en diesel gaan voorlopig niet omhoog. - De accijnzen op gasvormige autobrandstoffen zoals LPG, LNG en CNG worden met elkaar in overeenstemming gebracht. - De stimulering van groen gas in de zogenoemde SDE+-regeling blijft bestaan. Fiscaal vergroeningspakket naar aanleiding van nieuwe Begrotingsakkoord 2013 Het kabinet stelt een fiscaal vergroeningspakket voor om het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken door energieproducten zwaarder te belasten. Het gaat dan om de aardgasheffing, kolenbelasting, rode diesel, leidingwater en het eurovignet.

NU BIJ MITSUBISHI EXTRA VEEL VOORDEEL!

deal

De Mitsubishi Space Star 50/50 deal! Betaal nu de helft en de andere helft over 12 maanden. 0% rente.

De Mitsubishi Lancer nu met gratis navigatie! (t.w.v. € 1.095,-)

De Mitsubishi ASX nu met gratis navigatie! (t.w.v. € 1.495,-)

De Mitsubishi Outlander Intense en Intense+ nu met gratis navigatie én trekhaak! (t.w.v. € 2.295,-)

Vanaf € 8.790,-

Vanaf € 20.890,-

Vanaf € 22.990,-

Vanaf € 31.890,-

VANAF A-LABEL

Brandstofverbr.: 4,0 tot 6,8 liter/100 km, CO2-uitstoot: 92 tot 157 gram/km

AUTOBEDRIJF OUDSHOORN B.V.

Touwbaan 5, 2352 CZ LEIDERDORP, Tel. 071 - 541 01 41 www.oudshoornbv.nl Prijzen incl. bpm/btw, tenzij anders vermeld, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaarmaken. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaardspecificaties. De Mitsubishi Space Star, Lancer, ASX en Outlander worden geleverd met 3 jaar Multigarantie/Mitsubishi Assistance Package. Imp.: MMSN B.V., Amstelveen, contact@mmsn.nl. Wijzigingen voorbehouden.


NU BIJ MOTORHUIS ALS PARTICULIER ONBEZORGD RIJDEN VOOR EEN VAST EN VOORDELIG MAANDBEDRAG + 24-UURS INTERNATIONALE PECHHULP + REPARATIE EN ONDERHOUD + AFSCHRIJVING EN RENTE + AFLEVERINGSKOSTEN + BANDEN

PRIVATE LEASE V.A. €

199 P.M. CITROËN C3

ZONDER INVESTEREN ZORGELOOS GENIETEN Gem. verbr.: 3,4-6,5 l/100 km; 15,4-29,4 km/l;123 CO2-87-150 g/km. Prijs -is0123-4567950 incl. BTW en BPM, excl.- recycling bijdrage, leges en kosten rijklaar maken (zie voor kosten en verkoopvoorwaarden www.citroen.nl). Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 30 september 2013 bij de aan de actie deelnemende Citroën-verkooppunten. CITROËN-DEALERNAAM - STRAATNAAM PLAATSNAAM WWW.CITROEN.DEALERNAAM.NL Prijs-, specificatie en fiscale wijzigingen voorbehouden. Afgebeeld model kan afwijken van het standaardmodel. Fleet- en leaseklanten zijn uitgesloten van deze aanbieding. Kijk voor de actievoorwaarden op citroen.nl.

MOTORHUIS LEIDEN MOTORHUIS HILLEGOM

VONDELLAAN 80 ARNOUDSTRAAT 10

1 jaar

GRATIS pechhulp

Bespaar tot

€ 110

071-5351800 0252-241260

Besparen bij Motorhuis Kom nu voor een onderhoudsbeurt naar Motorhuis en krijg een gratis loyaliteitspas voor uw auto. Hiermee profiteert u van een jaar lang pechhulp, gratis APK en diverse andere speciale acties. Motorhuis biedt deze pas aan voor uw Opel, Citroën, Fiat, Alfa Romeo en Hyundai Op www.motorhuis.nl/servicepas staat een overzicht welke gratis diensten er allemaal bij uw pas horen. Daarmee kunt u tot wel € 110,- besparen op uw pechhulp verzekering per jaar.

per jaar!

Gratis pechhulp bij onderhoud

WWW.MOTORHUIS.NL

Deze actie geldt tot 1 december 2013. Houd reking met de opzegtermijn van uw huidige pechhulpverzekering. Bij de ANWB moet u bijvoorbeeld voor 15 november opzeggen om in 2014 te kunnen besparen.


in het pand aan de Exportweg. Tot dat moment kunt u profiteren van een spetterende opruiming aan de Motorenweg in Delft.

Citroën in Hoofddorp

Met ingang van 21 augustus 2013 heeft Motorhuis Citroën dealer De Jong Hoofddorp overgenomen. Het dealerschap wordt gecontinueerd vanuit de bestaande locatie aan de Parellaan en de vertrouwde medewerkers zijn bij Motorhuis Hoofddorp in dienst gekomen.

Vragen?

Wij kunnen ons voorstellen dat al deze veranderingen vragen kunnen oproepen. Uiteraard kunt u altijd contact opnemen met de Motorhuis locatie van uw keuze. Ook onze collega’s van Klantencontact helpen u graag verder op 088-088 0333 of klantencontact@motorhuis.nl.

Over Motorhuis

Met 16 showrooms en 20 servicecentra is Motorhuis één van de grotere autodealerbedrijven in Nederland. Bij ons bent u aan het juiste adres voor de aanschaf en het onderhoud van personenauto’s en bedrijfswagens van Opel, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Mazda en Hyundai. Naast nieuwe auto’s vindt u bij ons ook gebruikte personen- en bedrijfswagens, die allemaal met volledige garantie worden geleverd.

Motorhuis beweegt

De autobranche is volop in beweging. Om hierop in te spelen heeft Motorhuis in de afgelopen weken diverse wijzigingen doorgevoerd. Hierdoor kunnen we u op korte en op lange termijn optimaal van dienst blijven.

Mazda in Leiden en Hillegom

Per 1 september is Motorhuis in Leiden en Hillegom erkend reparateur geworden voor Mazda. Voortaan kunt u dus ook met uw Mazda bij ons terecht voor onderhoud en reparatie. We verwelkomen u graag

in Leiden en Hillegom. In Leiden zijn wij gevestigd op de Vondellaan 80 en Motorhuis Hillegom zit op de Arnoudstraat 10.

Hyundai in Delft

Per 1 september 2013 heeft Motorhuis A.C.D. (Hyundai dealer in Delft) overgenomen. Hiermee voegt Motorhuis in twee stappen een extra merk toe in het bestaande pand in Delfgauw. Per direct is de serviceafdeling, inclusief medewerkers, verhuisd naar het pand van Motorhuis aan de Exportweg. Begin oktober opent Motorhuis de Hyundai showroom

Leiden: Vondellaan 80 2332 AH Leiden Tel: 071 - 535 18 00

Hillegom Arnoudstraat 10 2182 DZ Hillegom Tel: 0252 - 241 260

Nieuwe Opel Insignia diesel- en benzinemotoren:

Vier Euro NCAP-sterren voor Mitsubishi Space Star

Ongeëvenaard zuinig en met slechts 20% bijtelling

Hoge veiligheidsscore voor compacte auto uit het A/B-segment

De nieuwe Opel Insignia maakte zijn debuut voor het publiek tijdens de 65ste internationale autoshow van Frankfurt (IAA) van 12-22 september. Het vlaggenschip van Opel maakt indruk met de introductie van de modernste techniek onder de motorkap, samen met zijn aantrekkelijke styling en een infotainmentsysteem van een volledig nieuwe generatie.

Tijdens de laatste serie Euro NCAP-botsproeven scoorde de nieuwe Mitsubishi Space Star vier sterren. Met deze hoge veiligheidsscore bewijst Mitsubishi Motors opnieuw dat een compacte auto en optimale veiligheid voor de inzittenden en medeweggebruikers prima hand in hand gaan, binnen de technische mogelijkheden van een auto in het hoge A- en lage B-segment. De scores per Euro NCAP-testcategorie zijn:

Turbo-diesel Het ruime en uitgebreide motorengamma van de nieuwe Insignia levert compromisloze prestaties en comfort. Het gamma biedt de keuze uit drie brandstofsoorten – benzine, diesel en LPG (Liquefied Petroleum Gas) – en vermogens van 88 kW/120 pk tot en met 184 kW/250 pk. De Insignia 2.0 CDTI is de kampioen op het vlak van milieubewust en zuinig rijden. De nieuwe 2,0-liter turbodieselmotor met 88 kW/120 pk of 103 kW/140 pk stoot slechts 99 g/km CO2 uit (Sports Tourer:104 g/km CO2), waardoor beide motoren zich kwalificeren voor slechts 20% bijtelling en dat geldt voor alle carrosserievarianten.

Flitsend reactievermogen Het topdieselmodel van de Insignia is de 2.0 BiTurbo CDTI met 143 kW/195 pk. Deze zeer krachtige dieselmotor ontwikkelt een indrukwekkend koppel van 400 Nm en valt op door zijn flitsende reactievermogen en krachtige versnelling over een breed toerentalbereik, dankzij zijn sequentiële turboladers in twee fasen.

De SIDI-turbobenzinemotor van de nieuwe generatie Ook worden twee nieuwe motoren met directe inspuiting geïntroduceerd, namelijk een 2.0-liter SIDI-turbomotor (Spark Ignition Direct Injection) met 184kW/250pk en de 1.6 SIDIturbomotor van de gloednieuwe generatie met 125kW/170 pk. Deze motoren onderscheiden zich dankzij een geweldig vermogen, laag geluids-en trillingsniveau en forse brandstofbesparing.

Volwassen inzittende Voetganger Kind inzittende Veiligheidsvoorzieningen

90% 73% 72% 55%

Robuuste lichtgewicht Het ‘Global Small’-concept van de nieuwe Space Star werd ontwikkeld voor een maximaal veiligheidsniveau, binnen de mogelijkheden van zijn compacte afmetingen. Het resultaat is een moderne, lichtgewicht carrosserie die tegelijk robuust en veilig is. De auto is rondom voorzien van actieve- en passieve-veiligheidsvoorzieningen: Mitsubishi Motors’ gepatenteerde RISE-systeem (Reinforced Impact Safety Evolution). Een doordachte carrosserieconstructie die botsenergie uit alle richtingen absorbeert en gecontroleerd wegleidt. Het Multi-load pass frame bestaat uit dwarsdragers, die er samen met een verstevigde kooiconstructie voor zorgen dat de energie van een frontale botsing optimaal wordt opgevangen en weggeleid.

Voetgangers Wat betreft de bescherming van voetgangers voldoet de nieuwe Space Star uiteraard aan de nieuwe EU-regels die vanaf 2013 van kracht zijn.

Aandrijvingsoptie

Uitrusting

Een alternatieve, milieubewuste aandrijvingsoptie biedt de Insignia 1.4 Bi-Fuel met 103 kW/140 pk. Deze motor voldoet ook aan de strenge toekomstige Euro 6-emissienormen en valt in de 20% bijtellingscategorie op de vier-en vijdfdeurs modellen. Naast de lage uitstoot en brandstofkosten is andere bijkomend voordeel zijn lange actieradius.

De voorstoelen in de Space Star bieden extra veiligheid door veiligheidsriemen met dubbele voorspanners (spanmechanisme met begrenzing) en bieden bescherming tegen whiplashes als gevolg van een aanrijding. Portier- en achterklepscharnieren zijn voorzien van een vergrendelfunctie, om te voorkomen dat deze tijdens een aanrijding ongewild openslaan.


26

sport

Oegstgeester courant

Achttal komt flitsend uit de startblokken schaken n Na de promotie

vorig jaar komt Schaakclub Oegstgeest ’80 uit in klasse 2 C van de KNSB. Op gemiddelde rating is het team één van de zwakkeren, ondanks de deelname van de internationale meesters Fred Slingerland en Nebojsa Nikolic aan de borden 1 en 2. De eerste wedstrijd afgelopen zaterdag moest worden gespeeld tegen Het Witte Paard Sas van Gent 2. Vorig jaar werd nog met moeite gelijkgespeeld tegen HWP Sas van Gent 3, dus de Zeeuwen (met veel Belgen in de gelederen) waren duidelijk favoriet. Weliswaar traden zij aan met 4 invallers, maar één van hen had met een Elo van 2222 zelfs een hogere rating dan hun vaste eerste bordspeler!. De sfeer van de middag in het Denksportcentrum aan het Diamantplein in Leiden werd bepaald door de braderie ter ere van de heropening van het naastgelegen winkelcentrum. Elk uur werd de rust verstoord door een met groot volume optredende band of zangeres. Dit stelde hoge eisen aan het concentratievermogen van de spelers. Of dit van invloed was op het verloop van de wedstrijd is onzeker, maar een feit is wel, dat Oegstgeest ’80 zo voortvarend van start ging, dat binnen de eerste tijdcontrole beide matchpunten al binnen waren met een alleszeggende score van 5 – 0. Teamdebutant Joop Bakker won al binnen 11/2 uur een dame en niet veel later ook de partij (1 – 0), binnen een kwartier gevolgd door Evert Leeuwenburgh, die met een paardoffer op f7 achter elkaar twee stukken dreigde te winnen (2 – 0). Nebojsa Nikolic won in het Hollands met combinatoir spel de ene pion na de andere (3 – 0), Jan Hellenberg zette een fraaie aanval op over de f- en g-lijn, kwam overwegend te staan, won een stuk, waarna het niet moeilijk meer was (4 – 0). Joop Piket mocht de matchpunten binnenbrengen. In een Moderne Verdediging overspeelde hij zijn jonge tegenstander. Via binnendringen van dame en toren kreeg hij beslissend voordeel, dat hij met diverse fraaie en getructe zetten tot winst uitbouwde (5 – 0). Pas hierna nam Oegstgeest enig gas terug. Jan Willem van Drunick had tegen de ‘invaller’ met hoogste rating lang gelijk spel. In een moment van concentratieverlies (gilde daar weer net niet een zangeres?) gaf hij een pion weg. Hij ging er eens goed voor zitten, dreigde na slim spel de pion weer terug te winnen, waarna zijn tegenstander zich schikte in remise, hetgeen voelde als een overwinning (51/2 - 1/2). Fred Slingerland offerde in het middenspel een pion voor een gevaarlijke vrijpion op c3. Zijn tegenstander liet in tijdnood dame en toren binnendringen, met verlies van een toren tot gevolg (61/2 - 1/2). Jerry Bey tenslotte had zich lang stug verdedigd, maar moest uiteindelijk toch een pion geven, die in het eindspel beslissend bleek (61/2 - 11/2). Een overtuigende overwinning van Oegstgeest ’80, waarmee direct de koppositie in de 2e klasse C wordt ingenomen. Wellicht kan het deze plaats nog een tijd behouden. (Ed Noordijk)

woensdag 25 september 2013

Leitsuh Bravoerr met een vleugje Alphense nuchterheid Waar het vorige week tegen SCHC nog de eerste helft aan ontbrak, wilde coach Hans Streeder afgelopen zondag dat Leiden met Leits Bravoerr zou gaan spelen. Met durf en sexy hockey. 5 Leiden 3 SCHC Hockey

n Vervolgens legde hij in Studio LOHC aan de hand van een aantal beelden uit wat het tactische plan voor vandaag zou zijn en hoe Leiden het spel van Breda wilde gaan ontregelen. Ook voor de niet-kenners in de zaal een duidelijk verhaal waar menig eredivisie voetbaltrainer een puntje aan kan zuigen.

De eerste minuten van de wedstrijd was het Leiden dat een paar keer in de cirkel kwam van Breda. Het was echter Breda dat meer balbezit had. Dit resulteerde in een schitterende tip-in van de spits van Breda 0-1. Dit was kennelijk net het zetje dat Leiden nodig had want vanaf de 0-1 gooide de ploeg alle schroom van zich af en ging met bravoure en passie hockeyen. Cornerkanon Benjamin van der Klundert zette Leiden met een geweldig sleeppush op gelijke hoogte met Breda. Hockeyclub

Klein Zwitserland zal zich nog wel eens achter de oren krabben dat zij deze jongen vorig jaar zo makkelijk hebben laten gaan. De spitsen versierden handig nog een aantal corners waar van der Klundert wel raad mee wist zodat Leiden de rust in kon gaan met een 2-1 voorsprong. Tactisch plan De tweede helft was een genot om naar te kijken. Het tactisch plan van coach Streeder werd prima ten uitvoer gebracht. De spelvreugde spatte van het team af. Van der Klundert mocht weer aanleggen voor een strafcorner en Leiden stond al vroeg in de 2e helft op 3-1. Spelverdeler Thierry Ras had in de eerste helft een snoeiharde bal op zijn enkel gekregen, maar daar was in de 2e helft niets meer van te merken. Hij was de absolute uitblinker aan de kant van Leiden. Vorig jaar overgekomen

van Alphen samen met spits Robert Jan Vermeulen en nu beide vaste waarden in het team van Leiden. Thierry is inmiddels aanvoerder en speelt wekelijks de pannen van het dak. Robert Jan is de koele afmaker met een verschrikkelijk snel schot. Daar waar hij er in de eerste helft nog een keer overheen maaide scoorde hij nu vanuit zijn eigen rebound de 4-1. Nieuwe aanwinst Hidde Hoogendam, afkomstig uit de jeugd van Amsterdam, zorgde met een droge knal van de kopcirkel voor de 5-1. Dat Breda in de laatste 10 minuten nog 5-2 en 5-3 maakte was slechts een formaliteit. Leiden staat door deze overwinning nu los aan kop en moet komende zondag uit spelen tegen het altijd lastige Huizen.

Pecos telt mee in de eredivisie tafeltennis n Pecos voelt zich thuis in de eredivisie.

René Waterreus in actie tijdens het duel met Smash. Foto Henk van Gijzen

Dat is de conclusie na een dubbel weekend met een keurige 3-3 in Zwolle en een 5-1 thuisnederlaag tegen Smash (Hattem). Vooral Tan Anran ontpopt zich als een absoluut eredivisiewaardige speler. Het gemiddelde niveau in die klasse is wellicht wat gezakt, doordat er nu tien in plaats van acht teams zijn. Maar de vorige keer dat Pecos in de eredivisie uitkwam, in het voorjaar van 2012, had Tan een heel seizoen nodig voor drie winstpartijen. Nu heeft hij er na twee weken al vier achter zijn naam staan. Zaterdag was hij de grote man in het duel met Zwolle, waar ook Tony Nader tevreden vertrok omdat hij zijn eerste winstpartij in de eredivisie boekte. Zondag klopte Tan oud-Pecosser Jonah Kahn, in wat ook nog de mooiste partij van de middag was. Jammer genoeg legde hij het af tegen Ewout Oostwouder en kon ook René Waterreus een prima partij vol winstkansen tegen Koen Hageraats niet tot een goed einde brengen. Een of twee puntjes meer waren niet onverdiend geweest, voor de fanatiek spelende mannen van dito coach Herman van den Broek. De oogst bleef dus beperkt, maar het thuispubliek was er nauwelijks minder enthousiast om. Dat kijkt alweer uit naar 13 oktober, als koploper Taverzo op bezoek komt. Die wedstrijd zal Pecos niet winnen, maar vaststaat dat het dit jaar geen gek figuur slaat in de eredivisie. Ook al zal het vanaf januari waarschijnlijk in de degradatiepoule zijn dat de Oegstgeestenaren hun kunsten mogen vertonen. Zaterdag 28 september speelt team 1 niet, de reserveteams ontvangen respectievelijk JCV 1 en Avanti 1, beide sterke opponenten. Aanvang 16 uur, iedereen is welkom.

Biljarters van BCO-Topteam Alpha Advocaten pakken volle winst biljart n Door het vervallen van een eerste ontmoeting konden de mannen van Alpha Advocaten pas op 21 september beginnen aan de competitie op de matchtafel.

Team Zaal Verploegen was de tegenstander. Ben Duivenvoorde moest in het libre (250) het gaspedaal stevig indrukken en ingedrukt houden om Sjef Janssen bij te halen die sterk van acquit was gegaan met 105

caramboles. Met drie knappe series van achtereenvolgens 115, 97 en 38 wist Ben in slechts vier beurten de partij naar zich toe trekken. Op de andere tafel was Ronald Filippo verwikkeld in een moeizame partij in het kader 47/2 (175) tegen ‘good old’ Rini Megens. Megens kwam amper aan biljarten toe en Ronald kreeg steeds minder vertrouwen door de posities die Megens voorschotelde. Toch winst in de vijftiende beurt betekende direct ook winst in de

eerste ontmoeting tussen beide teams. Freek Ottenhof maakte het karwei en de dus een 100% score voor het team af door Theo Derksen te verslaan. Het bandstoten (75) werd met mooi en degelijke spel in 16 beurten afgerond.. In de tweede omloop probeerde Filippo zijn ‘kop’ er beter bij te houden. Dit lukte met name in de tiende en laatste beurt. Een 2-0 voorsprong gaf het vertrouwen om het karwei te klaren. Duivenvoorde

leek knap op weg te zijn ondanks dat er relatief gezien al veel beurten verstreken waren. In beurt 9 stokte een serie. Zijn tegenstander ‘tikte’ de partij uit met een serie van 180 caramboles. Op de ander tafel verdedigde Ottenhof een in een vroeg stadium gerealiseerde voorsprong van circa 20 caramboles. De rode bal kwam stijf in de hoek te liggen en Freek toonde daar zijn jarenlange Eredivisie ervaring en wedstrijdmentaliteit.

dat ASC doeltreffend was, werd al in de eerste helft de basis voor de zege gelegd door doelpunten van Sean Goebel, Jerome Roose en Mart Buyze.

te motiveren, zeker toen de voorsprong verder werd uitgebreid.” Hij refereerde aan de treffer van Oscar Meijer, waardoor de voorsprong opliep tot 4-0. Terwijl velen verwachtten dat Roodenburg de toegenomen aanvalslust beloond kreeg met een tegentreffer, viel het doelpunt aan de andere kant. Vlak voor tijd omspeelde Oscar Meijer zijn directe tegenstander en gaf met de perfecte afronding aan de eindstand van 5-0 nog meer allure.

Eclatante zege ASC voetbal n ASC heeft in de thuiswedstrijd tegen het Leidse Roodenburg een overtuigende 5-0 overwinning geboekt. Dit betekende de eerste competitiepunten voor de roodzwarten.

5 ASC 0 Roodenburg ASC heeft een paar nieuwe gezichten rondlopen. Uit de A1 zijn enkele spelers overgekomen, zodat

het team op enkele plekken is gewijzigd. De formatie van trainer Raymond Noordam begon scherp aan de wedstrijd en zette de verdediging van de tegenstander direct onder druk. Het aanvalsspel oogde overtuigend en fris. “Mijn team speelde een prima eerste helft”, bevestigde Raymond Noordam. “De aanval profiteerde optimaal van de spelwijze van Roodenburg dat wilde mee voetballen en de aanval zocht. Daarbij viel er verdedigend ruimte en de nodige kansen.” Om-

Na rust zette Roodenburg meer druk en kwam dicht bij de goal van ASC. De goede doelpogingen werden gekeerd door de solide keepende Ragnar Oosterhoff. “Na zo’n goede eerste helft was het af en toe moeilijk de spelers tot hetzelfde spelpeil als in de eerste helft


service

OEGSTGEESTER COURANT

Kerkdiensten

Medische diensten

Verenigde Protestantse Gemeente Kruispunt Rivierduinen locatie Oegstgeest 10.30: ds. A. Verburg Regenboogkerk 10.00: ds. H.R. Plomp, m.m.v. Regenboogcantorij. 15.00: ds. K.G. Zwart, ‘Broodlied’ Groene of Willibrord kerk 10.00: dhr. H. Boter, m.m.v. Willibrordensemble Gemeentecentrum Ver. Vrijzinnige protestanten (PGO), 10.30: mw. E. Verheul

DOKTERSDIENST Duin- en Bollenstreek tel. (0252) 240212 • door de week van 17.00 uur ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag • in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur • op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna Dokterspost van de Doktersdienst Duin- en Bollenstreek Gebouw BNS, Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout

Verpleeg- en ziekenhuizen Kapel van het Diaconessenhuis 10.15 Ds. M. de Leeuw Van Wijckerslooth (prot.) 16.00: ds. B. Blonk Van Wijckerslooth (r.-k.) 10.00: pastoraal werkster M. van Roon, Woord en Communiedienst LUMC 10.00: ds. A.J. Hammer R.-k. Willibrordkerk Vieringen iedere dinsdag en donderdag om 9.30 uur. In het weekend op zaterdag om 19.00 uur en zondag om 11.00 uur. Voor de meest actuele informatie over het soort viering en het begeleidend koor, zie www. willibrordoegstgeest.nl Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Lijtweg 1. Ook te beluisteren via kerkradiobox kanaal 4. 10.00 u ds. R. Roth 16.30 u ds. J. van Houwelingen

Parkeren bij Deloitte & Touche APOTHEKEN Dienst Apotheek Bollenstreek • door de week van 17.00 uur, ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag • in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur • op feestdagen van 16.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna Rijnsburgerweg 4c, 2215 RA Voorhout, tel. (0252) 240216 (naast de Doktersdienst) Apotheek Beker - Lijtweg 4

ZINGEN

Nederlands Gereformeerde Kerk Duinzigtcollege 10.00 Ds. H. van Winkelhoff, Wateringen Volle Evangelie Gem. Leiden e.o. Pauluskerk, Warmonderweg 2 11.00 uur: samenkomst

Ds. Kees G. Zwart: “In juli hebben het nieuwe Liedboek in gebruik genomen. Een veelzijdige bundel. We zijn van het nieuwe Lied-

Protestantse Gemeente Warmond 10.00 uur Ds. R. Prang – Voorschoten Bahá’i Bestudering geschriften van Bahá’u’lláh: iedere eerste woensdag van de maand is de openbare Bahá’i-bibliotheek geopend van 19.30-21.00 uur. De andere woensdagavonden: informatieavond. J. Wolkerslaan 39, tel. (071) 5152030. Boeddhisme Shambhala Meditatie Centrum. Gratis meditatie-instructie en –beoefening: ‘s woensdags: 9.0011.00 uur en donderdags: 20.0021.30 uur. Elke derde maandag van de maand van 19.30-21.00 uur kunnen jongeren en studenten terecht voor meditatie en uitwisseling. Geversstraat 48, Oegstgeest. www.shambhala.nl

TANDARTSEN 23-09 / 29-09 Tandartspraktijk “De Korte Vliet” (071) 576 29 25 30-10 / 06-10 Tandartspraktijk Nautilus (071) 513 12 50 DIERENARTSEN B.G. Heemskerk, De Kempenaerstraat 21. Tel.: (071) 5176761 Spreekuren: ma. t/m vr.: 8.309.30 uur; 13.00-14.00 uur; 18.3019.30 uur; za. 10.00-11.00 uur en volgens afspraak (24 uur per dag bereikbaar) R.J.W. Duijn-D.J. Brandt, President Kennedylaan 26. Tel. (071) 5156161 Kliniek Oegstgeest-Noord, Haarlemmerstraatweg 5a. Tel. (071) 5237558 Dierenbescherming afd. Rijnland Tel. (071) 5216662, kantoor@dbrijnland.nl Kwadraad Maatschappelijk

boek onder de indruk. Een fraai boek, slim ingedeeld, twee handige ‘leeslinten’, en een weelde aan liederen en gedichten! Met een trefzeker gekozen ondertitel: ‘Zingen en bidden in huis en kerk’. Misschien is de grootste kwaliteit er wel van dat als je door het boek heen bladert, zingen, lezen en bidden gemakkelijk in elkaar overgaan. Wij we-

Opvoedadviespunt, telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl Jongeren Preventie Plan (JPP), telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. 0900 - 1450 Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie. nl. Chatten kan op werkdagen van 9.00-17.30 uur via www. korrelatie.nl Stichting Terminale Thuiszorg door vrijwilligers Leiden en omstreken. Voor vragen of hulp: 06-51002071. www.terminalezorg.vptzleiden.nl Bemiddelingsbureau Thuiszorg Oegstgeest (BTO) telefoon: 06 517 99 203. e-mail: info@btozorg.nl

Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a - Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 Hoofdredactie: Teuntje van Delft tel.: 06 12 74 64 78 e-mail: t.v.delft@ uitgeverijverhagen.nl Redactie: Willemien Timmers Telefoon: 06 10 08 91 24 e-mail: redactie@ oegstgeestercourant.nl

Muziek van toen

26 september 2013 | 21:00 | De Gouwe live!

Kattfänger (kampvuurduo)

27 september 2013 | 21:00 | De Gouwe live!

Thank God it’s Friday: DJ Double U

28 september 2013 | 21:00 | De Gouwe live!

Bandbrullen!

Uit volle borst meebrullen! 29 september 2013 | 14:00 | Leidse Hout

De Rijnsons

29 september 2013 | 16:00 | De Gouwe live!

BB & the Soulmates

29 september 2013 | 16:00 | Grunerie

Ivo Janssen in concert

Janssen speelt de Goldberg variaties van Bach. film & theater 27 september 2013 | 14:30 | Gemeentecentrum

Filmmiddag voor senioren

Film over 18e eeuwse Deense koningshuis. kunst & literatuur 05 oktober 2013 | 12:00 | Ampijoloe

ArtFairAmpijoloe

Tweedaags kunstweekend met divers werk. informatief 25 september 2013 | 17:00 | Rabobank

After Work Meet & Match

Civil Society Club met interessante gastsprekers. 27 september 2013 | 16:30 | Lange Voort

Vredesbijeenkomst

Toespraken en muziek bij de Verhallenverteller.

ten ons er wijs mee. We willen er graag iedereen mee vertrouwd te maken.” Daarom deze middag over liederen die bij de M/ maaltijd gebruikt kunnen worden – broodliederen, zingen en luisteren, instructief en inspirerend. U bent van harte welkom. Plaats: Regenboogkerk, Mauritslaan 12, 2341 EM Oegstgeest.

30 september 2013 | 19:00 | Rabobank

Lancering energiecoöperatie LEOO Introductie met interessante sprekers.

30 september 2013 | 14:00 | Bibliotheek

Digitaal Café

sport & recreatie

28 september 2013 | 14:30 | De Voscuyl

Oegstgeest - Oosterheem

28 september 2013 | 15:00 | De Voscuyl

UDO - Leiden 2

Interkerkelijke avond ‘New wine’ BIJEENKOMST

04 oktober 2013 | 19:30 | Poelmeer

Op zaterdagavond 5 oktober 2013 is er een boeiende New Wine avond met ds. Arenda Haasnoot, PKN-predikant in Rijnsburg en voorzitter van Stichting Alpha-cursus Nederland. In het Teylingencollege locatie Duinzigt, Wijttenbachweg 23, 2341 VX Oegstgeest. Zorg bij de hand, Thuiszorgspecialist. 06-41048570. www.zorgbijdehand.nl. info@zorgbijdehand.nl.

Counselling International, Individual counselling, couple therapy or conflict mediation in English or Dutch. Els Barkema-Sala, MPhil, MBACP, Willem de Zwijgerlaan 51a. www.counsellinginternational. com. tel. (071) 5282661

Van 20.00 uur tot 22.00 uur; de zaal is open vanaf 19.30 uur. Thema: “Mag het wat kosten?” Wat als je geloof zeer doet? Veel mensen zien God als dè oplossing van al hun problemen; Hij moet zorgen dat je een fijn leven hebt. Wat als er juist moeite en strijd komt, vanwege je geloof? Ben je bereid om méér te geven

dan je lief is? Zaterdag 29 maart 2014 is er een New Wine dagconferentie in het Teylingencollege locatie Duinzigt, Wijttenbachweg 23, 2341 VX Oegstgeest met Rob Whittaker, directeur van de Capernwray Bible School in Engeland. Het is een interkerkelijke avond waar iedereen welkom is.

Oegstgeester Praktijk voor psychotherapie, psychologie en coaching, Mw. Drs C.J.M. Meeuwisse. Individuele therapie, relatietherapie, arbeidgerelateerde problematiek, burnoutbehandeling. Prinsenlaan 17, tel (071) 517 49 95. www. psychotherapeutoegstgeest.nl

tweet

@EijgensteinYo Proef de smaak van burgerparticipatie nu ook op denkmee.oegstgeest. nl #denkmeeoegstgeest Bieb Bollenstreek @bllnstrk ‘Oegstgeest aan Zee’. Wij zijn voor.... ;-)

Opening Schaatshal Leiden Kom schaatsen voor € 1,-.

Special Kids Zwemparty

DJ MVZ maakt er een feestje van. 05 oktober 2013 | 18:45 | Poelmeer

Vivax - De Zijl

05 oktober 2013 | 14:00 | Leo Kannerschool

Rozendrive

Jaarlijkse bridgedrive van de Schrandere Vos. 06 oktober 2013 | 14:30 | ASC

ASC - Docos

winkelen & lifestyle

27 september 2013 | Kempenaerstraat

Modeshow Elles Emotions

29 september 2013 | 14:00 | Duinzigt

Herfstproeverij varia

27 september 2013 | 07:30 | in de regio

Turfrace Warmond

29e editie Warmond-Vinkeveen-Warmond. 28 september 2013 | 10:00 | De Kring

Repair Café Oegstgeest

Te gast bij de Rembrandtlocatie van de Kring. 29 september 2013 | 15:00 | Regenboogkerk

Middag met broodliederen

03 oktober 2013 | 07:00 | in de regio

COLOFON Oplage 11.500

muziek & dans 25 september 2013 | 15:00 | Van Wijckerslooth

28 september 2013 | 14:00

27

Werk, telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl

Middag met ’broodliederen’ Zondagmiddag, 29 september om 15 uur organiseert de Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek van de Protestantse Gemeente een middag over ‘broodliederen’.

Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden Lokhorstkerk, Leiden 10.15 mw. ds. S.P. van der Meulen

(Ook zaterdags open van 9.00 tot 12.00 uur) Carlina Apotheek, Boerhaaveplein 21 Apotheek Linnaeus - De Kempenaerstraat 31 (Ook zaterdags open van 10.00 tot 14.00 uur)

WOENSDAG 25 SEPTEMBER 2013

Inleveren kopij: uiterlijk maandag 12.00 uur Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties: Contactgegevens Binnendienst • Vincent Roos, tel. (071) 409 16 38 • Rosita Haasnoot, tel. (071) 409 16 37 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@ uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Oegstgeester Courant Sluitingstijd advertenties dinsdag 9.00 uur

Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. (071) 402 29 01 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze

kostenloos bij ons opvragen. en/of website zowel het auteursrecht voor conform De Oegstgeester Courant artikel 15 lid 1 sub 4 van de wordt gratis huis aan huis Auteurswet als het databezorgd in Oegstgeest en Lei- bankrecht. den ‘Raadsheren- en Vogelenbuurt’en is verkrijgbaar bij: • Gemeentehuis • Snackbar ‘t www.oegstgeestercourant.nl Haasje • Rijnlandse Boekhandel • Bibliotheek Bollenstreek • Primera • Gemeentecentrum • Boekhandel De Kler • Albert Heijn (Terweeplein) • Hotel Bastion • Zwembad Poelmeer Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave

Tips? Mail de redactie UW MENING

Ons tippen kan via redactie@ oegstgeestercourant. nl of tel. 06 10 08 91 24. Daarnaast zijn wij ook erg nieuwsgierig naar uw mening over deze krant. 

Leiden's Ontzet

03 oktober 2013 | 10:00 | Willibrordserf

Koffieochtend Willibrordserf

05 oktober 2013 | 20:00 | Teylingen College

New Wine (interkerkelijke avond) 05 oktober 2013 | 15:00 | Bibliotheek

Jongleerbattle

05 oktober 2013 | 11:00 | Oegstgeest

NVM Open Huizendag

Open Huizendag Oegstgeest. Tot 15.00 uur.


DIT IS PAS BEZUINIGEN!

102 CM

AEG

WARMTEPOMPDROGER LAVATHERM 65470

Energiekosten per jaar: 19,-

7 kilo vulgewicht, starttijduitstel, resttijdweergave.

NU EXTREEM ENERGIEZUINIG!

699,-

SAMSUNG LED-TV

UE 40 EH 5000

De krachtige invertermotor van de Lavatherm 65470 maakt doeltreffend gebruik van lagere temperaturen mogelijk, waardoor efficiënter drogen en een zachtere behandeling gerealiseerd kan worden. Deze warmtepompdroger verbruikt maar liefst 40% minder energie dan een standaard droogautomaat met energieklasse A.

102 cm Full-HD LED-TV, 100 Hz, CI+ gecertificeerd, geluid: 20 Watt.

NU

399,-

Energiekosten per jaar: 52,-

PERSO O OPLOS NLIJKE SINGE N

DESKU NDIG ADVIE S

Energiekosten per jaar: 38,Energiekosten per jaar: 69,-

OP UW TIJD B EZ EN GE ÏNSTAL ORGD LEERD

PROBL EME VERHO N SNEL LPEN

MAKK EL OMRU IJK ILEN

BOSCH

AEG

WAQ283 I 1NL INSPIRATION EXCLUSIV

FAVORIT 55062 VI 0

7 kilo vulgewicht, starttijduitstel, resttijdweergave, zelfreinigende wasmiddellade, aquastop.

12 standaard couverts, 6 programma’s, starttijduitstel, resttijdweergave.

WASAUTOMAAT

NU

INBOUW VAATWASSER

649,-

NU

499,-

5

De punten van verschil!

Electro World Duynstee

Electro World Oegstgeest

Electro World Peursum Audio Video

Electro World De Radiobeurs Lisse

Electro World Schoonderbeek

Hoofdstraat 189, Sassenheim

Lange Voort 11, Oegstgeest

Voorstraat 31b-33, Katwijk

Kanaalstraat 79, Lisse

H. Dunantplein 14, Hillegom Hoofdstraat 122, Hillegom Electro World is onderdeel van

ELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT

ELECTROWORLD.NL

Oc week 39 13  
Oc week 39 13  

Oegstgeester Courant 25 september 2013

Advertisement