Page 1

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.OEGSTGEESTERCOURANT.NL

Lokaal betrokken en betrouwbaar

nieuws P5

THE TASTE OF OEGSTGEEST JUBILEUM

Het wordt één grote culinaire ontdekkingsreis

nieuws P11

P13

 Kunst aan Huis exposeert

Waarom precies weet niemand, maar de bizarre weersomstandigheden van het afgelopen half jaar (eerst heel koud, daarna heel warm en droog) hebben er toe bijgedragen dat de conditie van het gras op de Oegstgeester voetbalvelden slecht is. De graswortels blijken in de afgelopen maanden onvoldoende gegroeid te zijn, waardoor het veld bij het spelen van een voetbalwedstrijd zwaar zou beschadigen. Teleurstelling bij de voetbalclubs, met name als er als alternatief geen kunstgrasveld voor handen is. VV Oegstgeest bestuurslid Jan van den Broeck moest afgelopen zaterdag samen met zijn ‘collega’s’ maar liefst 18 wedstrijden afgelasten. “En dat op het laatste moment. We ontvingen het bericht van de gemeente pas op vrijdagmiddag. Doordat we zo laat waren met afmelden dreigt de KNVB nu met een boete; niet leuk allemaal. Wij kunnen inderdaad niet uitwijken naar een kunstgrasveld. Dat was ons ooit toegezegd, maar dat is nu wegbezuinigd.” Luuk van der Zon, voorzitter van het jubilerende UDO, heeft er een hard hoofd in of er ko-

Oegstgeestig Verrast

H

oewel ik bijna zestig jaar in Oegstgeest woon, zien ze kans om mij te verrassen. Niet met een bloementje of verrassende verkeersoplossingen. Ook niet met ludieke beslissingen op bestuurlijk niveau. Zelfs niet met vreemde voorstellen over het samengaan van voetbalverenigingen of rare verhuisplannen. In het vervolg op nieuwe naamgevingen, zoals met Oegstgeest aan de Rijn, viel mij een nieuw straatnaambord op. Onderweg naar een straatfeest in de vijfenzeventig jarige Toorenveltstraat, zag ik op de Wijttenbachweg een bord staat bij de ingang naar de garageboxen die tussen deze weg en de Korenbloemlaan zijn gevestigd. 2e Wijttenbachhof staat er op het bord. Aan de Korenbloemlaan staat een paal met een zelfde bord. Ik ben opgegroeid in de Korenbloemlaan en heb nog nooit van deze naam gehoord, en toch moet er een eerste Wijttenbachhof zijn, zoals het bord suggereert. Heel verrast vraag ik mij af waar die dan is. Wil van Elk

mend weekend wel mag worden gespeeld. “Volgens mij hebben de onderhoudsmannen in de zomer erg hun best gedaan, maar niet met het gewenste resultaat. Misschien is er wel teveel gesproeid, waardoor de wortels van het gras niet hoefden te groeien. Overigens zie ik de golfers wel op het gras spelen; die slaan er toch ook af en toe hele stukken uit.” ASC voorzitter Hans Schiphorst heeft maandag al besloten weer te gaan spelen op het gras. “Na twee weekenden zonder wedstrijden moeten we weer verder. De uitwijkmogelijkheden zijn op; we hebben immers naast één grasveld maar een half kunstgrasveld. Dus het is óf een hele horde mopperende voetballertjes over ons heen, óf een beetje schade. Dan kiezen we voor het laatste. We hebben geen alternatieven meer.” De gemeente laat weten ook te betreuren dat de graswortels niet snel genoeg gegroeid zijn. Gisterenmiddag (dinsdag) is er een expert ‘ingevlogen’ om naar de conditie van de velden te kijken. “We hopen dat hij ons goed advies kan geven, zodat we zo spoedig mogelijk tot een oplossing kunnen komen en heel Oegstgeest weer kan voetballen.”

digde het Nationaal Comité Inhuldiging het boek ‘Mijn droom voor ons land, inspiratie voor de Koning’, aan koning WillemAlexander. Elk huishouden kan, met een thuisgestuurde waardebon, een exemplaar van het boek gratis ophalen bij de Rijnlandse Boekhandel of bij De Kler. De allerlaatste droom die in het boek staat is die van een Oegstgeestenaar. Stans Eikelenboom mag op pagina 93 haar wens uiten: ‘Zorg voor veilig drinkwater in de toekomst’.

Fietstunnel Postviaduct nog dit jaar gereed TUNNEL  Fietsers kunnen naar

Leden van Kunst aan Huis exposeren tijdens het komende Open Monumenten en Osger Weekend. Op zaterdag 14 september tonen zij van 12.00 tot 17.00 uur hun werk in het voormalig gemeentehuis aan het Wilhelminapark. De expositie bestaat uit een grote verscheidenheid aan kunstuitingen; onder andere schilderijen en wandobjecten. Zie ook pagina 25.

Kamervragen over Oegstgeest POLITIEK

 Madeleine van Toorenburg, Tweede Kamerlid voor het CDA heeft op 28 augustus vragen gesteld aan minister Ronald Plasterk (Binnenlandse zaken) over de rechtszaak die de oppositie in Oegstgeest dreigt aan te spannen.

CDA, Transparant en Lokaal willen inzage in de integriteitrapporten naar aanleiding waarvan zes Oeg-

Blij worden als je in de spiegel kijkt?

Lekker in je vel dankzij:

Stans droom als hekkensluiter BOEK  Op 5 september overhan-

VOETBAL  Alle Oegstgeester voetballers en voetballertjes keken aan het eind van de vakantie reikhalzend uit naar de start van het nieuwe voetbalseizoen. Helaas werden tot nu toe alle wedstrijden op gras afgelast. Door Willemien Timmers

nieuws P3

The Rockschool Zondagopenstelling verbrengt muzideelt winkeliers kale energie

Bruidspaar De Graaf zestig jaar getrouwd

Clubs willen weer spelen

11 september 2013 JAARGANG 84 NR 37

stgeester ambtenaren op non-actief zijn gesteld. Omdat hun verzoek door het college niet wordt gehonoreerd, willen zij een beroep doen op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om zo toch inzage te krijgen in wát er nu precies misging op het gemeentehuis. Geen logische stap, omdat men als raadslid andere middelen heeft om druk uit te oefenen. Nu leidt deze stap zelfs tot Kamervragen.

Tandartspraktijk Boerhaaveplein

www.theahoogervorst.nl

Nico van de Meent T: (071) 51 55176

Nijverheidsweg 2 - Voorhout Tel. 0252 - 23 26 57

Behandeling ook in de avond en op zaterdag

Eén van de vragen die Van Toorenburg stelt (‘Kan de beoordeling van de vraag of een raadslid beschikt over alle voor de uitoefening van zijn taak relevante informatie, worden overgelaten aan het college of aan een meerderheid van de raad?’) zal ongetwijfeld ook morgen, tijdens de extra raadsvergadering over de rol van het college van B&W inzake integriteitskwesties, aan de orde komen. (WT)

LES S DAN De Voscuyl 40 - oegstgeest Bel 071-515 46 36 of 515 44 44 info@danscenterdejong.nl ook Voor al uw feesten! PARTYCENTER DE JONG

grote verwachting eind december gebruik gaan maken van de nieuwe fietstunnel die onder het kruispunt van het Postviaduct wordt aangelegd. Op dit moment moet nog worden gebruik gemaakt van een bochtig noodpad met diverse hindernissen, maar de provincie is deze maand gestart met het storten van het betonnen dek van de fietstunnel die loopt vanaf de Haarlemmerstraatweg in Oegstgeest naar het fietspad langs de jeugdinrichting Teylingereind en tevens met een bocht aanhaakt op het fietspad langs de Leidsevaart. En de constructie ervan is in oktober klaar. Daarna volgen nog enkele afrondende werkzaamheden. Eind december kunnen dan de eerste fietsers gebruikmaken van de tunnel. De totale reconstructie van het kruispunt met een nieuwe turborotonde is in de zomer van 2014 afgerond. Volgens een woordvoerder van de provincie loopt het werk op schema. Als de constructie van de fietstunnel in oktober klaar is, wordt begonnen met de afbouw. De kale tunnel wordt bekleed, er wordt asfalt aangebracht en de verlichting ingeschroefd. Intussen wordt bovengronds de bouw van de turborotonde afgerond. (Door Nico Kuyt)

Aldo van Eycklaan 122, Oegstgeest Moderne, zeer ruime half vrijstaande woning langs Haarlemmertrekvaart met ruime oprit, inpandige garage, lichte woonkamer en moderne woonkeuken met vrij uitzicht, 4/5 slaapkamers, complete badkamer en dakterras. Woonopp. ca. 167 m2, perceel 369 m2. Vraagprijs: € 595.000,- k.k.

Tel: 071 - 51 61 000 • info@graalmakelaardij.nl www.graalmakelaardij.nl


nieuws

Oegstgeester courant

KWF opbrengst n De collecte voor

KWF Kankerbestrijding in Oegstgeest heeft in 2013 € 10.700 opgebracht. Meer dan 100 collectanten zijn alle straten in Oegstgeest afgeweest om te collecteren. De KWF Kankerbestrijding wil alle gevers en collectanten weer hartelijk bedanken voor hun gift en hulp bij de collecte. Net als vorig jaar heeft Dhr. Koster met zijn kinderen weer het record gehaald met een bus van 442,- euro. Een fantastisch resultaat. Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald blijft KWF Kankerbestrijding zich inzetten voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven. Dat doet zij echter niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers. Collectant gemist? Maak een gift over op Rabobank 333.777.999.

V.V. Oegstgeest en ADO Den Haag voetbal n De jeugdafdeling van VV Oegstgeest gaat met ingang van het huidige seizoen nauw samenwerken met Betaald Voetbal Organisatie ADO Den Haag. Maandag 9 september werd er in het Kyocera Stadion een contract ondertekend waarmee VV Oegstgeest toetreedt tot het Netwerk Jeugdvoetbal Haaglanden. Het uitgangspunt hierbij is om door het delen en bundelen van kennis het jeugdvoetbal – de levensader van elke vereniging – een kwaliteitsimpuls te geven. Met de oprichting van het Netwerk Jeugdvoetbal Haaglanden (NJvH) beoogt ADO Den Haag uiting te geven aan haar sportieve en sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid in de regio Haaglanden. Voor V.V. Oegstgeest zal de toetreding tot dit Netwerk zowel voordelen voor de jeugdleden als het jeugdkader hebben: jeugdleden van V.V. Oegstgeest zullen uitgenodigd worden om wedstrijden van ADO Den Haag bij te wonen, zij zullen dit seizoen al fungeren als ballenjongens of -meisjes bij Eredivisiewedstrijden van ADO en er zullen nog meer oefenwedstrijden tussen jeugdploegen van V.V. Oegstgeest en ADO worden georganiseerd. Daarnaast zet het Netwerk in op kaderontwikkeling, in het bijzonder van jeugdtrainers en coördinatoren. Hier is al een begin mee gemaakt in de Workshops ‘talentherkenning en ontwikkeling’. Daarnaast zullen op de netwerkavonden thema’s aan de orde komen zoals het voeren van een goed vrijwilligersbeleid, nieuwe trainingsmethoden en hoe om te gaan met gemeentelijk sportbeleid. VV Oegstgeest is er trots op dat het deel kan nemen aan het Netwerk en is er van overtuigd dat de jeugdleden daar de komende jaren de vruchten van zullen plukken.

woensdag 11 september 2013

3

De toekomst van het zwemmen zwembad n ‘Poelmeer moet open blijven’. Dat was de belangrijkste boodschap die een speciale raadscommissie mee kreeg van een lange stoet insprekers op een hoorzitting over de toekomst van het zwembad. Door Eric Kijkuit

Het idee achter de hoorzitting die dinsdag 3 september plaats vond was dat zo “ideeën, wensen en andere informatie wordt verkregen van gebruikers, betrokkenen, belanghebbenden en deskundigen”. Hoe dit dan tegen lagere kosten kan, daarvan bleef de oogst tijdens de hoorzitting mager. Het is nu aan de raadscommissie om binnen enkele weken een nieuw kader aan het College van B&W mee te geven waar binnen het een lange termijn visie op zwemmen in Oegstgeest moet ontwikkelen. Nog maar enkele jaren geleden werd in de gemeenteraad gesproken over een nieuw zwembad in Oegstgeest met daarbij horende kostendragers als welness, fysiotherapie en buitenschoolsopvang (BSO). Toenmalig sportwethouder Eric Mackay (VVD) gaf meermaals aan dat Poelmeer in meerdere opzichten was afgeschreven en dat verder investeren in het oude

zwembad weggegooid geld zou zijn. De economische- en financiële crisis die vervolgens losbarste raakt Oegstgeest vol in de maag. Het huidige College van B&W, bestaande uit LO, VVD en PrO probeert sinds haar aantreden grip te krijgen op de gemeentefinanciën. Dat doet zij door enerzijds lastenverhogingen door te voeren en anderzijds door te bezuinigen. Tegelijkertijd wordt aan een andere tafel serieus nagedacht over verdergaande samenwerking met buurgemeenten dan wel een fusie. Dit vormt in een notendop het kader waar binnen de politiek wordt nagedacht over de toekomst van Poelmeer. Een eufemisme, want het College ziet er geen brood in om elk jaar meer dan een 100.000 euro in de exploitatie van het zwembad te steken. Het is immers wel duidelijk dat het voor dat bedrag niet lukt om Poelmeer voort te laten bestaan. En door de crisis zijn er ook geen marktpartijen te vinden die in ruil voor bijvoorbeeld woningbouw

n Gratis ijsjes van Jumbo

van villa’s en of kantoren een nieuw zwembad voor eigen rekening willen bouwen en/of exploiteren. De enig resterende optie is renovatie, maar daarvan heeft het College aangegeven dat dit niet binnen de huidige financiële kaders mogelijk is. Kortom: sluiting is voor het College een serieuze optie. Tegelijkertijd weet het College ook dat sluiting politiek gezien een ‘tricky’ besluit is. Het is immers goed mogelijk dat een dergelijk besluit bij de komende gemeenteraadsverkiezingen door de lokale kiezers wordt afgestraft. Meer voor de hand ligt dan ook het besluit dat het zwembad nog enkele jaren open te houden, al dan niet in combinatie met renovatie. Vervolgens kan bij een mogelijke gemeentelijke herindeling (fusie met Leiden) sluiting van Poelmeer politiek makkelijker aan de lokale bevolking worden verkocht. Tijdens de hoorzitting bleek de raadscommissie met name geïnteresseerd te zijn in de mogelijkheden om de jaarlijkse hoge vaste lasten te verlagen. Door de commissieleden werd dan ook doorgevraagd over het verlagen van energie- en personeelslasten. Door de inspre-

Zondagsopenstelling verdeelt winkeliers politiek

n De bijeenkomst die afgelopen maandag plaatsvond in het gemeentehuis om met elkaar van gedachten te wisselen over de door het college voorgestelde versoepeling van de zondagsopenstelling, leidde zoals verwacht niet tot een eensgezind geluid.

Peter de Jong en zijn personeel kleurden zaterdag 7 september het winkelcentrum aan de Lange Voort vrolijk geel. Met een “Hallo Oegstgeest!” gaven zij het winkelende publiek een penning voor ‘het zuinigste wagentje van Nederland’ die kan worden gebruikt vanaf woensdag 11 september negen uur. De voormalige C1000 winkel in de Passage is ingrijpend veranderd en is van rood naar geel veranderd. Peter had zaterdag een bevriende ijscoman meegenomen naar het winkelcentrum en trakteerde iedereen op een heerlijk gratis schepijsje. Een zwanger personeelslid had een band om haar buik met de toepasselijke tekst ‘Jumbo groeit’. Tekst en foto: Wil van Elk.

Honderden KIVA-plaatjes KIVA n In de laatste week van de Zomervakantie hebben veel kinderen met veel plezier deelgenomen aan de 41ste editie van de Oegstgeester Kindervakantieweek.

Zo’n 550 foto’s van de KIVA 2013 zijn op dit moment te bewonderen in het speciale KIVA-fotoboek op www.st-evenementen.nl. De foto’s zijn keurig per KIVA-dag geordend. Ook is er een speciaal fotoboek met groepsfoto’s en is er een overzichtsfoto met gevonden kleding en voorwerpen. Gevonden voorwerpen De na de KIVA achtergebleven kleding en andere voorwerpen zijn op dit moment nog in het Gemeentecentrum af te halen. Tot aan de herfstvakantie hangen deze spullen in de gang van het centrum. Hierna wordt gekeken of er een goede bestemming aan gegeven kan worden.

Nieuwe cursussen Op dit moment wordt er keihard gewerkt aan de planning van het nieuwe cursussenseizoen. In de loop van deze week zullen de cursusgegevens weer verder geactualiseerd zijn en is aanmelden al mogelijk. Volgende week wordt de nieuwe cursussenfolder verspreid via de basisscholen. Ook is de planning voor de komende vakantieactiviteiten in herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie al in volle gang. Tot en met juni 2014 kan de Stichting Evenementen zorg blijven dragen voor een breed jeugdwerkaanbod in het Gemeentecentrum. Hierna is de toekomst van het Oegstgeester jeugdwerk in het Gemeentecentrum (en mogelijk ook elders in Oegstgeest) onzeker. Dit geldt zowel voor de cursussen, als voor de overige vakantieactiviteiten, inclusief de KIVA.

kers werd wel duidelijk gemaakt dat dit zeker geen makkelijk begaanbare weg is. Minder vast personeel in combinatie met flexibele, gekwalificeerde vrijwilligers, is op papier een aantrekkelijke mogelijkheid. Het zal in de praktijk heel lastig zijn om bijvoorbeeld overdag en dan meerjarig te draaien op gekwalificeerde vrijwilligers. Iets wat volmondig door de voorzitter van Vivax werd beaamd. Ook het terugdringen van energielasten is een realistische aantrekkelijke mogelijkheid. Het terugdringen van de energiekosten tot bijna vijftig procent is haalbaar, zo blijk uit een recente renovatie van een zwembad in Zeist. Het vergt dan wel een forse financiële investering door de gemeente; iets waarvan het College aangaf het niet te willen. Tenslotte, de insprekers gaven meermaals aan dat de politiek snel en in gezamenlijkheid een koers moet uitzetten: wat willen we met het zwemmen in Oegstgeest en wat mag dat dan kosten? Over enkele weken praat de gemeenteraad opnieuw maar dan aan de hand van bevindingen van de ‘ zwembadcommissie’ over de toekomst van het zwemmen in Oegstgeest.

Door Willemien Timmers Een dertigtal ondernemers en inwoners was naar de raadszaal gekomen om mee te praten. “Per 1 juli van dit jaar is de winkeltijdenwet verruimd, en ligt de bevoegdheid hoe daarmee om te gaan bij de gemeenten,” legde wethouder Johanna Haanstra uit. “Wij als college stellen voor alle ondernemers de vrijheid te geven om op zondag open te gaan, maar het is aan de gemeenteraad om dat vast te stellen.” De wethouder benadrukte telkens dat bij eventuele invoering van de nieuwe winkeltijdenwet de winkeliers er zelf invulling aan kunnen geven. “Nergens moet er een winkel open. Het mág. Wij willen alleen de maximale ruimte bieden.” Een aantal aanwezige winkeliers vertrouwde de motieven van de wethouder niet, om zondagsopening toe te staan in Oegstgeest. “De economische motieven liggen bij uzelf”, pareerde zij. “Wij hebben het gevoel dat klanten het dorp uit gaan naar andere gemeenten als ze hier op zondag hun boodschappen niet kunnen doen.” De diverse ondernemers waren het niet met elkaar eens of zondagsopenstelling meer omzet zal opleveren. “Zeker wel, dat heb ik ervaren”, sprak een supermarkteigenaar uit winkelcentrum Lange Voort. “Wij merken juist op zaterdag een omzetverlies van tien procent als de supermarkt in het winkelcentrum op zondag geopend is”, sprak de visboer. Anderen benadrukten het verschil in food en nonfood winkels. Marc Cremers, bestuurslid van het Platform van Ondernemers Oegstgeest, beaamde dat het ‘een lastig dilemma is’. “Eigenlijk wil niemand op zondag open, maar het veranderde consumentengedrag maakt dat wij er over moeten nadenken.

Uit een enquête onder de winkeliers die lid zijn van ons platform blijkt hoezeer men verdeeld is. Ruim een derde is voor openstelling op zondag, een iets groter deel is tegen en een vijfde blijft neutraal.” Cremers riep de wethouder op de discussie breder te trekken. “Laten we de detailhandel in ons dorp ondersteunen, en werken aan een beter ondernemersklimaat. Laten we ernaar streven om de winkelbeleving van consumenten te vergroten.” Herman Klaver, voorzitter van Winkeliersvereniging Lange Voort, benadrukte dat je als ondernemer naar de behoefte van de klant moet kijken. “En de mensen willen graag winkelen op de dag dat ze het meest vrije tijd hebben. Dat is de zondag.” Zijn collega Ton van Iterson van Winkelgebied De Kempenaer gaf aan dat hij in ‘zijn’ winkelstraat maar twee ondernemers was tegengekomen die graag open willen op zondag. Wel zei hij dat hij en zijn collega’s ‘de deur naar zondagsopenstelling graag op een kier willen blijven houden’. Arjan de Kok moest van het hart dat de zondagsopenstelling de sfeer en karakter van Oegstgeest gaat beïnvloeden. “We moeten niet op Leiden willen lijken in dit opzicht. Laat er een verschil zijn tussen ons en de plaatsen om ons heen. Veel mensen in ons dorp vinden de rust op zondag heerlijk. Men wil niet zeven dagen per week doorjakkeren.” Bewoners van de Lange Voort bevestigden dit. “We zijn bang voor de herrie die het laden en lossen gaat geven op de zondag.” Volgens de wethouder zijn hier afspraken over te maken in het besluit dat de raad gaat nemen. Evenals de tijden dat winkels open zullen mogen zijn. Op papier mogen de ondernemers hun zaak straks van 6.00 uur ’s morgens tot 22.00 uur open gooien. Op 10 oktober vergadert de raad over de zondagsopenstelling van winkels. Dan is er ook de gelegenheid om in te spreken. Op 31 oktober zal er een besluit genomen worden over de wet die al dan niet op 1 november in werking zal treden.


BERNARD SCHULTE BV BV BERNARD CENTRALE VERWARMINGSCHULTE EN AIRCONDITIONING

ZONNEPANELEN ZONNEPANELEN CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

Pakketprijzen Aantal panelen 3 panelen 6 panelen 8 panelen 10 panelen 12 panelen

Totaal Wp

Omvormer

735 Wp 1470 Wp 1960 Wp 2450 Wp 2940 Wp

Soladin 600 XS 2000 XS 2000 XS 3200 XS 3200

Prijs incl. omvormer en bevestigingsmateriaal € 1.495,€ 2.955,€ 3.678,€ 4.435,€ 5.125,-

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief: Mastervolt omvormer Bevestigingsmateriaal voor op pannedak of platdak Bekabeling tot aan de omvormer 25 jaar garantie op de panelen (80% van het max. vermogen van het paneel) en 5 jaar op omvormer Inclusief BTW *vraag naar de voorwaarden

VOORHOUT

Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL

VOORHOUT

Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL

Nefit houdt Nederland war m

AquaPower van Nefit: Het ultieme warmwatercomfort De hoogwaardige kwaliteit van de Nefit TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve combi-ketel heeft een voorraad warmwater die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Overal in huis direct warm water, en als u wilt overal tegelijk! Vraag ons naar de brochure. Het ultieme warmwatercomfort van TopLine AquaPower HR-ketels. Nú bij:

HEEMSKERK

INSTALLATIEBUREAU

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH) Telefoon 071 401 66 65 • Fax 071 401 69 42 E-mail: info@heemskerkinstallatie.com Lid van de VNI en BZE Regiodealer van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest. Met een eigen 24uurs-servicedienst.

! uw

Nie

Welkom op onze nieuwe locatie

ALMONDEHOEVE Lifestyle & Antiek

Vanaf 2 september hebben wij een nieuwe locatie in Oegstgeest. Irislaan 281 F, 2343 CM Oegstgeest Openingstijden: ma t/m vrij: 08.00 - 11.00 uur Voor bloedafname en afgifte onderzoeksmaterialen kunt u hier met een aanvraagformulier van uw verwijzer binnenlopen. Overige onderzoeken zoals (holter) ECG’s of 24-uurs bloeddrukmeting zijn mogelijk op afspraak. Let op De locatie ‘SCAL Zorgcentrum Hofwijck’ in Oegstgeest krijgt per 2 september nieuwe openingstijden: ma t/m vrij: 11.30 - 12.00 uur. Voor overige afspraken en inlichtingen: tel. (071) 516 00 20.

www.scal.nl

Ook voor uw vakkundige meubelrestauraties

Van Almondeweg 2, 2343 AA OEGSTGEEST

www.almondehoeve.nl

2

0m 3.00


nieuws

OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 11 SEPTEMBER 2013

5

Nieuwe taken gemeente POLITIEK  Het Rijk zal verschillende taken decentraliseren naar de gemeenten. Is Oegstgeest daar klaar voor?

Deze vraag zal 16 september, tijdens een politiek café, waarschijnlijk niet worden beantwoord. Wel zal Tweede Kamerlid Pieter Litjens ingaan op dit proces. Litjens is woordvoerder voor de VVD op dit dossier. Hij spreekt op één van de vele politieke café’s die VVD Oegstgeest op weg naar de GR-verkiezingen van maart 2014 organiseert. Pieter

Litjens was zelf eerder wethouder in Amsterdam-Zuidoost en burgemeester van Aalsmeer. Dus hij weet hoe een gemeente functioneert. Deze decentralisatie zou wel eens gevolgen kunnen hebben voor de positie van Oegstgeest in de regio. Het belooft maandag 16 september dus een interessante avond te worden. De locatie is Het Beleg van Oegstgeest. Inloop vanaf 19.30 uur en aanvang is om 20.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Drankjes zijn voor eigen rekening en de hapjes worden aangeboden.

Zonnepanelenactie voor heel Oegstgeest ENERGIE

 Op maandagavond 30 september presenteert de Oegstgeester Energie Coöperatie LEOO (Lokaal Energie Opwekken Oegstgeest) zich aan het publiek. De opening zal plaatsvinden in het Rabobankkantoor aan de Lijtweg 15 in Oegstgeest. Iedereen is welkom, bedrijven en particulieren.

Vanaf 30 september kunnen inwoners van Oegstgeest en aangrenzende gemeenten lid worden, maar dat is zeker geen verplichting. “Wij vinden, dat we ons als coöperatie moeten bewijzen”, aldus voorzitter Marcus Rolloos. Hij vervolgt: “Wij bieden daarom twee concrete acties aan voor leden en aankomende leden. Ten eerste een zonnepanelenactie van zeer hoge kwaliteit tegen een gunstige prijs. We gaan mensen echt ontzorgen en bieden rendementsgaranties die nergens anders mogelijk zijn. We zijn zeer verheugd, dat wij dit Oegstgeest kunnen bieden.” Maar ook aan mensen die geen zonnepanelen willen of kunnen plaatsen, is gedacht. Rolloos vervolgt: “LEOO biedt ook de mogelijkheid aan om gezamenlijk duurzame energie in te kopen. Op dat punt worden (aankomende) leden van LEOO ook geheel ontzorgd. Wij werken daarvoor samen met een bureau dat bewezen heeft scherp met de maatschappijen te kunnen onderhandelen. Daarnaast begeleiden zij het gehele traject voor onze leden van offerte tot contract, met een eigen online dossier voor onze leden.”

LEOO beoogt daarmee duurzame energie op een toegankelijke manier dichterbij te brengen, zodat Oegstgeestenaren zonder zorgen kunnen overstappen op duurzame energie. Rabobank Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest stelt LEOO op maandagavond 30 september haar vestiging beschikbaar. Het lidmaatschap van LEOO bedraagt € 25,- per jaar. “Maar dat heb je als lid snel terugverdiend als je gebruik maakt van een van onze acties”, zo besluit Rolloos. LEOO zal in 2014 ook aan de slag gaan met zonne-energie op openbare gebouwen omdat dit door de rijksoverheid aantrekkelijk wordt gemaakt voor leden van een energiecoöperatie. Aanmelden voor de presentatie van LEOO inclusief de zonnepanelenactie en de energie-inkoop actie staat voor iedereen vrij en aanmelden is niet verplicht, we gewenst. Aanmelden kan per mail op info@leoo.nl. Info op www.leoo.nl

Laten afmatten door een professionele instructeur?

Dat kan bij:

www.theahoogervorst.nl Nijverheidsweg 2 - Voorhout Tel. 0252 - 23 26 57

Willemijn van Weeren en Sophie Omtzigt kijken uit naar de 22 september. | Foto Willemien Timmers

The Taste of Oegstgeest  La France presenteert nieuw culinair evenement PROEVEN  Sommige evenementen zijn voordat ze hebben plaatsgevonden al een succes. The Taste of Oegstgeest is daar een voorbeeld van. Op zondag 22 september zijn van 14.00 tot 21.00 uur maar liefst 46 standhouders aanwezig in La France om heel Oegstgeest hun prachtige culinaire producten te presenteren. Het wordt dus een middag proeven in de breedste zin van het woord. Willemijn van Weeren, één van de drijvende krachten achter ‘The Taste’ legt enthousiast de opzet van de middag uit, en laat zien hoe de 22e geen van de sfeervolle zalen van La France onbenut blijft. “Tijdens The Taste of Oegstgeest vormt La France het decor van een boerenstreekmarkt Deluxe waar men kan kennismaken met zeer divers aanbod.” Overigens is het ook voor kinderen een gezellig evenement. Zo zijn er

pizza’s die (onder andere) buiten in een speciale oven worden afgebakken en komen er heerlijke hapjes van de barbecue. Ook zijn er voor kinderen speelmogelijkheden aanwezig. Uit heel Oegstgeest, maar ook uit de regio, zijn op The Taste of Oegstgeest restaurants aanwezig die de mooiste dingen laten proeven. Denk bijvoorbeeld aan De Beukenhof, Het Beleg van Oegstgeest, De Jonker en Wine & Dine. Daarnaast zijn stands met specialisten op het gebied van onder meer bier, kaas, koffie, olijfolie, verse worsten, wijn en vis. Daarbij ontbreken echte Oegstgeester zaken als Van der Zalm, Hugo de Groot en Fromagerie du Patron natuurlijk niet. Voor de bezoekers is door La France een speciale route uitgestippeld,

waarbij men al proevend niets hoeft te missen van wat Oegstgeest op culinair gebied te bieden heeft. Het voorplein, met onder meer een ruime buitenbar, vormt zowel het begin- als het eindpunt van de culinaire ontdekkingsreis. Daarna kan men op zijn gemak door de zeven zalen en de binnentuin struinen om bijzondere producten als biofriet en delicatessen van zeewier nóg een keer te proeven. Natuurlijk is er tijdens The Taste volop livemuziek van onder andere Jan Stroomer (Upright Pianos) en DJ Yawix. Van Weeren: “De toegang van deze eerste editie van The Taste of Oegstgeest is gratis, terwijl men ook niet hoeft te betalen voor het parkeren van de auto. Overigens kan er veel van wat geproefd kan worden, ook gekocht worden.”

GEHOORD EN GEZIEN Toekomst Poelmeer Een avondje Poelmeer in het raadhuis. Een ouderwetse, ruim drie uur durende hoorzitting over de toekomst van het zwembad. Over renovatie, nieuwbouw en of sloop van het bad. “Maar dit laatste willen wij niet,” liet het publiek, uit brede lagen van de Oegstgeester bevolking, overduidelijk weten, “want juist dan komt er nooit meer iets voor terug.” Maar hoe het nu verder moet? De gemeente zit diep in de schulden en moet, al of niet overdekt, moeite doen het hoofd boven water te houden. Eén geluid, uit betrouwbare bron, werd tijdens de hoorzitting niet gehoord: bij een eventuele fusie met de gemeente Leiden blijft het zwembad Poelmeer als overdekt zwembad zeker bestaan. Maar hoe dan ook, het bad verdient het, ook zonder fusie, te blijven! Grootste? Voorhout, Zuidlaren, Oegstgeest: ze claimen allemaal het grootste springkussenfestival van Nederland. Ach, wat doet het er toe, denk je dan. Waarom wil je met het aantal springkussens op de eerste rang zitten door te doen alsof het grootste in ons land is? De jeugd een plezier doen, is veel toch belangrijker. En dat gebeurde anderhalve week geleden in de De Kempenaerstraat. Opmerkelijk: RTV Unity gooide nog wat olie op het vuur van de wedstrijd ‘Wie heeft de groot-

ste?’ door de springfestiviteit in ons dorp de grootste van Europa te noemen… Crisis Ondanks de crisis biedt ons land nog ruimte voor twee gratis kranten, ‘Spits’ en ‘Metro’. Zie je de stapels van deze kranten door de trein zwerven (vooral het traject Leiden – Utrecht blijkt telkens weer een smoezelig zwerfvuillijntje) dan krijg je het gevoel dat er na lezing heel wat papier vernietigd wordt. Dus kan het best wat zuiniger in deze tijd van gesukkel met de economie. “Crisis in Nederland duurt altijd langer,” aldus laat een hoogleraar Economische Geschiedenis in de Metro van 4 september weten. Wij hebben het gevoel dat ze in Den Haag zitten te hikken tegen een oplossing om slechte tijden in goede tijden te doen veranderen. Metro loofde een prijs van 250 euro uit voor het beste idee om de crisis op te lossen. Ooit zei men: ‘Dat doe je door het probleem in de week te leggen in een lauw sodabadje’. Ons idee? Met zijn allen het Luctor et Emergo vieren, met nadruk op het samen doen. Te vertalen door: er de schouders onder zetten. En daarna een zonnig terrasje te pakken, een drankje te bestellen en… te betalen. Mooi doel Wij vonden op ons bureau een folder van Stichting Crianças Alegres. Het blijkt dat deze stich-

ting ruim vijf jaar geleden werd opgericht door vrienden en bekenden van Sportschool Rob van der Hoorn om individuele Braziliaanse kinderen te steunen. Via de contactpersoon in Brazilië kwam de stichting in contact met twee judoscholen in de stad Salvador die allebei als doel hebben jongeren een alternatief voor het leven op straat te bieden. Met beperkte middelen lukt het ze om verscheidene judoka van het project succesvol mee te laten doen aan regionale en nationale judowedstrijden. Deze rolmodellen motiveren de andere judoka om te blijven sporten. Een mooi uitgangspunt dat alle steun verdient. Kijk op de site van Sportschool Rob van der Hoorn voor meer informatie. Overveerpolder Telkens opnieuw gaan er in Oegstgeest stemmen op dat de voetbalverenigingen Oegstgeest, UDO en ASC maar moesten fuseren of samenwerken. Met als argument dat zo de weg is vrijgemaakt voor de verhuizing van ASC naar de Voscuyl. Het lijkt een fluitje van een cent om daarmee de Overveerpolder maagdelijk te houden. Oegstgeest en UDO samen laten spelen op het huidige sportcomplex van de VV Oegstgeest? Het is al eerder vertoond toen het sportterrein van UDO aan de Van Houdringelaan nog niet beschikbaar was. Zo raar rolde het balletje ruim veertig jaar geleden niet maar het is nu wel 2013.

DOOR INKOCHNITO

De beste manier om een probleem op te lossen, is de humor ervan te ontdekken.


Een modern rouwcentrum voor een afscheid op maat

 FAMILIEBerichten

Gekoesterd in herinneringen, zul je in onze harten aanwezig zijn. Na een kortstondig ziekbed heeft onze lieve en zorgzame man, vader, schoonvader en opa afscheid moeten nemen van het leven.

Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Oegstgeester Courant. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

ing. Arnoldus Alexander van Dockum Arnold Ereburger van Oegstgeest * Amsterdam, 28 oktober 1937

Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

† Leiden, 6 september 2013 Ina A. van Dockum-van Wilgen

3 sfeervolle 24 uurs familiekamers

071 402 86 89

Met grote droefheid nemen wij afscheid van

Gerry van Dockum Anton Jongeneelen Marlouke, Merel, Willemijn

Marion Tetteroo-Kruijt

Dick van Dockum Ingrid van Dockum-van Amsterdam Carolien, Iris

www.delaatsteeer.nu

Let op, nieuw adres: Kamerlingh Onnesstraat 62 Rijnsburg

overleden op 7 september 2013. Marion was bestuurslid van onze Stichting en scholencoördinator. Ze was ook IVN natuurgids.

Willem van Dockum Thelma Konings Wout, Danne, Nora, Sofie Marianne van Dockum Robert de Vries Melanie Engels Correspondentieadres: Regentesse Uitvaartverzorging t.a.v. familie Van Dockum Regentesselaan 6 2341 KP Oegstgeest Arnold is overgebracht naar het uitvaartcentrum aan de Lange Mare 69 te Leiden, alwaar geen bezoek. De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 12 september om 12.00 uur in Het Groene Kerkje, Haarlemmerstraatweg 4/6, 2343 LB te Oegstgeest. Graag willen wij u na afloop van de plechtigheid ontmoeten in Willibrords Erf, gelegen naast de kerk. De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Opgewekt en competent verbond zij de laatste twee jaar leerlingen en leerkrachten van de basisscholen in Oegstgeest met de natuurexcursies en lessen die wij aanbieden. En zorgde zij ervoor dat er bij elke activiteit voldoende van onze vrijwilligers als gidsen en docenten de begeleiding op zich namen. Ze had ook veel plezier in het zelf leiden van excursies, waarbij het vissen naar waterdiertjes met schoolklassen haar grote specialiteit werd.

Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout. Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk. Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.about.me/memorienatuursteen

We zullen haar betrokkenheid, positieve instelling, vriendschap en nuchterheid missen. We wensen haar familie veel sterkte met het dragen van dit verlies.

Graag had zij nog van alles mee willen maken.

Cock den Dubbelden-Compeer sinds 21 december 2003 weduwe van Wil den Dubbelden

Lidy Gerrit en Hendrika, Sieger, Hessel Willem en Douwtje, Jeske, Tjerk

Oegstgeest:

Brigitte Blonk

Oegstgeest:

Gérardine Sep-Blonk Henri Sep

Joost en Engelien Jeroen Wouter Daphne Scott Duuk Correspondentieadres: Regentesse Uitvaartverzorging t.a.v. familie Den Dubbelden Regentesselaan 6 2341 KP Oegstgeest De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Arend-Jan en Ivette Casper

Marion is thuis, alwaar geen bezoek. De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 13 september om 11.00 uur in de H. Willibordkerk, Rhijngeesterstraatweg 37, 2341 BR te Oegstgeest. Graag willen wij u na afloop van de plechtigheid ontmoeten in La France, gelegen naast de kerk.

✝ Oegstgeest, 5 september 2013 Trevor Blonk Karin Blonk-Arbouw

Eric en Margreet Sophie Marc

Pedro

Correspondentieadres: Regentesse Uitvaartverzorging t.a.v. de familie Tetteroo Regentesselaan 6 2341 KP Oegstgeest

Wilhelmina Cornelia Blonk - Godschalk - Wil * Best, 25 maart 1928

Noordwijk:

Marco Blonk Charlotte van Hal

Wassenaar:

Felicitas Smit-Blonk Bert Smit kleinkinderen

Nassaulaan 17 2341 EB Oegstgeest Vanuit haar geliefde huis zullen wij mama op woensdag 11 september om 13.00 uur te voet begeleiden naar de H. Willibrordkerk, Rhijngeesterstraatweg 35 te Oegstgeest. De uitvaartplechtigheid begint om 13.30 uur.

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Geheel onverwacht is onze lieve spil en toegewijde moeder van haar “Uno meisjes” op 85-jarige leeftijd heengegaan.

Wil Blonk - Godschalk Wil heeft zich altijd met veel toewijding, liefde en enthousiasme ingezet om Uno en haar klanten op de haar zo geëigende warme en deskundige manier te ontvangen en te bedienen. Niets was haar teveel, haar optimisme, tomeloze energie en eeuwig jeugdige uitstraling zijn ons altijd tot dankbaar voorbeeld geweest en zullen ons steunen om de leegte die zij achterlaat te vullen. Karin Blonk-Arbouw Jose Cox-Langhout Tonny Langhout-Bod Yvonne Fitskie-Hillenius

Aansluitend aan de uitvaartplechtigheid zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats achter de kerk. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in De Beukenhof, Terweeweg 4 te Oegstgeest. Indien u geen persoonlijke kennisgeving heeft ontvangen, gelieve deze aankondiging als zodanig te beschouwen.

† Oegstgeest, 7 september 2013

Mayke en Jurriaan

Met veel verdriet omdat zij niet meer bij ons is, maar dankbaar dat zij tot het einde toe van het leven heeft weten te genieten, blijven wij achter met vele mooie herinneringen aan onze lieve, unieke moeder, schoonmoeder en omi

Oegstgeest:

Petra en Maarten Tim en Henriëtte Bart

* Maastricht, 4 mei 1954

Anne en Gerco

“Abrupt uit ons midden, maar voor altijd in ons hart”

† 3 september 2013

* 25 december 1930

Marion Tetteroo-Kruijt

Bestuur en leden van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, Regio Leiden

Hoe kwetsbaar is een kostbaar mens Na een periode van afnemende gezondheid heeft onze lieve, betrokken en dappere moeder, schoonmoeder, oma en ‘oude oma’ afscheid moeten nemen van het leven.

Na een leven van liefde en alles wat zij voor ons en vele anderen heeft betekend, is thuis vredig overleden mijn lieve vrouw, onze lieve mama en oma

Bestuur en vrijwilligers van de Stichting Milieu Educatie Centrum Oegstgeest.

Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van Hospice Issoria voor de liefdevolle verzorging.

Uw adviseur Henri van Hardeveld

Uno damesmode Kempenaerstraat 1F 2341 GE Oegstgeest Woensdag is onze zaak gesloten.


nieuws

Oegstgeester courant

woensdag 11 september 2013

7

LEZERS SCHRIJVEN De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor brieven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Brieven mogen niet meer dan 250 woorden bevatten. Ingezonden brieven worden alleen geplaatst met naam en adres. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

Bestuurlijke toekomstscenario’s: geen conclusie trekken Door het adviesbureau Dirk Louter is op verzoek van de gemeente een drietal scenario’s onderzocht m.b.t. de bestuurlijke toekomst van de gemeente Oegstgeest. De discussienota die het bureau produceerde is een degelijk en goed leesbare rapportage geworden. Echter, op één cruciaal punt zijn de onderzoekers mijns inziens een stap te ver gegaan. In het hoofdstuk conclusies speculeren zij op basis van hun ‘professional judgement’ en een tabel over de meest gunstige opties. Dat hadden ze beter niet kunnen doen. Hun vaststelling dat het fusiescenario de meeste plussen heeft, suggereert bij voorbeeld (misschien onbedoeld) dat het ook als beste scenario uit de bus komt. Echter, in een dergelijke tabel mag je geen nullen, plussen en minnen optellen of aftrekken en daar conclusies aan verbinden. Wel zou je kunnen vaststellen dat het betreffende scenario veel +/- (onzekerheid) vertoont op onderwerpen als karakter/identiteit, directe invloed en lastendruk. Maar hoe verhoudt zich dat met het Katwijkscenario waar de meeste nullen (geen grote verandering t.o.v. huidige situatie) en een + voor organisatie/bestuur zijn opgetekend? De onderzoeksgegevens, die zich beperken tot de meningen en opvattingen van bestuurders moeten op ieder toetspunt op hun eigen waarde beoordeeld worden. Terecht stellen de onderzoekers dat vanuit maatschappelijk perspectief en politiek perspectief waardering en normering kan leiden tot andere uitkomsten. Op naar de dialoogfase! Peter Sigmond

Onze Buitenpoes Op een ochtend in juni hoorde ik een klagelijk ‘miaaauw’ uit de struiken komen. Ik ging op onderzoek uit en zag een zwart/witte poes zitten in de struiken. De poes was heel schichtig en bang en begon meteen te blazen en te grommen toen ik dichter bij kwam. Met de gedachte dat poes vast ergens thuis hoorde ging ik maar naar binnen. De volgende dag zat poes er weer! Ik gaf haar maar een paar brokjes omdat ik het zo’n zielig beestje vond. Poes had een vies oogje en had een aantal teken en was een beetje groezelig. Ik bleef poes dagelijks eten geven. Er was helaas niemand die wist waar poes vandaan was gekomen. Ondertussen had ik alle websites afgestruind op zoek naar vermiste poezen, bij de dierenarts op het prikbord gekeken, kranten doorgespit en nogmaals rondgevraagd. Alles helaas zonder resultaat. Tijdens de zomervakantie verzorgde een lieve buurvrouw de poes. Bij terugkomst zat zij zoals gebruikelijk in de bloempot naast de voordeur te mauwen. Poes was duidelijk blij ons weer te zien. Maar ja de dagen worden korter en de herfst nadert. Ik wil niet dat poes nog lang buiten moet overleven, zeker niet als het straks winter is. Waarom dan niet het asiel bellen? Domweg omdat ik het zielig vind als poes in een hokje komt te zitten terwijl ze nu nog heerlijk buiten in het zonnetje kan liggen. Waarom nemen we poes zelf niet in huis? Ik zou het heel graag willen maar helaas accepteren onze eigen katten geen nieuwkomer. Wie weet waar deze poes thuis hoort? Wie zou deze poes een goed tehuis kunnen bieden? Francisca Laureijs laureijs@ziggo.nl

Staand vlnr:Laurens Blok, Wessel van Voorst van Beest, directeur Bibliotheek Bollenstreek dhr. J. Portengen, Robert Rodenburg, Olav Schmutzer, Jeroen van Tongeren, Rogier Sterk. Zittend: Ewan Ritchie en Joep de Mönnink. | foto Willemien Timmers

Koningsbar aan de Hofdijck groot succes opbrengst n Ieder jaar tijdens Koninginnedag organiseert de Ronde Tafel Oegstgeest in samenwerking met de Oranjevereniging een groot feest aan de Hofdijck. De opbrengst van deze bar gaat elk jaar naar een lokaal goed doel. In verband met de troonswisseling was de organisatie van de Koningsbar aan de Hofdijck dit jaar iets anders georganiseerd dan andere jaren. De bar ging al om 9 uur open en er stonden grote schermen waarop de abdicatie en de kroning te zien waren. De traditionele spelen zoals onder andere tonknuppelen, de dikke banden race en touwtrekken werden, mede door het uitstekende weer, een groot succes. Toen DJ Satify om 16:00 uur het dak van het podium afblies werd het nog drukker en gezelliger bij de bar. ondersteuning

Naast de opbrengst van de bar ondersteunen ook veel Oegstgeester ondernemers dit initiatief. Ook dit jaar is er weer een flink bedrag gedoneerd en de Ronde Tafel dankt de ondernemers hartelijk voor deze bijdrage. “In het bijzonder willen we dank uitspreken voor de bijdrage van mevrouw Hogewoning, die ieder jaar haar water, stroom en hulp aanbiedt bij de baractiviteiten.”

s e m t e h Van

VERS

Amerikaanse Rosbief Malse rosbief van Amerikaanse Black Angus Beef, fijn van draad en licht gemarmerd waardoor zeer smaakvol en bijzonder mals.

Alleen deze week

500 gram

€ 11,25

Bezoek onze website Voor een overzicht van onze biologische producten en buitenlandse specialiteiten Winkelcentrum Lange Voort • T 071-5175535 Ook op zondag open van 16.00 tot 20.00 uur Winkelstraat De Kempenaer • T 071-5173707

goede doelen

De afgelopen jaren zijn met het onder andere het resultaat van de Koninginnedagbar de speeltuin aan de Prinses Marijkelaan, het Milieu Educatief Centrum, de Dr. LeShan Stichting, een ooievaarsnest en de Noordwijkse reddingsbrigade ondersteund. Dit jaar heeft de Ronde Tafel gekozen om de Bibliotheek van Oegstgeest te steunen voor het inrichten van een nieuwe leesplek. bibliotheek

Donderdag 5 september was voor de bibliotheek de dag dat het ‘bij elkaar getapte’ bedrag bekend werd gemaakt. Zowel de medewerkers van de bibliotheek als van de Ronde Tafel waren in groten getale aanwezig in de bibliotheek aan de Lange Voort. De voorzitter van de Koningsdagcommissie, Joep de Mönnink, lichtte toe hoe de Ronde Tafel te werk gaat bij de keuze van de te ondersteunen lokale goede doelen. Daarna overhandigde hij een cheque van €7.900,-.

“De Stichting Ronde Tafel wenst alle bewoners van Oegstgeest veel leesplezier toe en dankt iedereen voor haar bijdragen tijdens deze eerste koningsdag. Uiteraard blijft het mogelijk om uw lokale goede doelen kenbaar te maken aan de Stichting van de Ronde Tafel zodat de Koningsdagcommissie weer weet waarvoor het werkt om Koningsdag 2014 tot een nog groter succes te maken. Tot 30 april 2014 aan de Hofdijck!”

Sportieve stok achter de deur nodig?

Ga naar:

www.theahoogervorst.nl Nijverheidsweg 2 - Voorhout Tel. 0252 - 23 26 57

Taartje van de week:

Chocoladetaartje met karamel voor €

19,50

De Kempenaerstraat 37 Tel. 071-5283212


Mij spreekt de blomme een tale, mij is het kruid beleefd, mij groet het altemale wat God geschapen heeft! Guido Gezelle

Verdrietig zijn wij om het plotselinge overlijden van onze bijzondere vader, schoonvader, opa en “oude opa”

Erkend Gas Water en CV Installateur

Herman Vermeulen

Collegiantenstraat 10 - 2231 HJ Rijnsburg - Tel: 071-4077050

weduwnaar van Anna Gezina van Apeldoorn * 30 juni 1918 Amsterdam

† 8 september 2013 Oegstgeest

TE HUUR:

Hij vond rust en zekerheid in het geloof.

Hoogwaardige kantoorruimte

Ine Ezra en Bert Valentijn en Nicolet, Faye

Rhijngeesterstraatweg 40 Per direct beschikbaar

Herman en Trudi Hank, Thijs, Anne-Roos Henriette en Guus

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

€ 605,- incl. serv.kst. excl. BTW

Tjarko en Jannie

Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Op afspraak kan aan huis getaxeerd worden. www.onderdeboompjes.nl Tevens inkoop van goud en zilver tegen directe contante betaling!

T 071-566 1000

Anneke en Joost Jochem, Max, Lucas Correspondentieadres: Tjarko Vermeulen Oude Rijnzichtweg 19 2342 AT Oegstgeest Wij nodigen u uit om gezamenlijk afscheid te nemen op maandag 16 september om 9.30 uur in het Groene Kerkje, Haarlemmerstraatweg 6, 2343 LB Oegstgeest. Aansluitend hierop bent u van harte welkom om na te praten en herinneringen te delen in La France, Rhijngeesterstraatweg 43, 2341 BR Oegstgeest.

AUTOBEDRIJF

Tuincentrum • Hoveniersbedrijf

J.W. van Beelen • Klusbedrijf • Verbouw • Renovatie • Hovenier • Tuinaanleg • Onderhoud • Ook voor kleine werkzaamheden

Alle werkzaamheden te zien op nieuwe locatie! Achterweg 14 - 071-3615975 - Noordwijk

t Ik werk samen me , darts tan rde tee ac ntr co ge Zorg & Zekerheid.

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

TANDTECHNIEK

DE VRIES Korte Vaart 11 2231 GE Rijnsburg Tel. 4020695

Voor het perfecte kunstgebit én de beste service.

• Begraven • Cremeren • Rouwtransporten door binnen en buitenland

HOME & LIVING

• Opbaring in eigen rouwkamers

PASSION FOR FOOD

Regentesse

uitvaartverzorging

Samen, zorgvuldig en persoonlijk

• Eigen parkeerterrein

KIDS & FUN

• Dag en nacht bereikbaar

MEN’S WORLD

Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

BEAUTY & FASHION

‘Persoonlijke aandacht verlicht het verlies’

Tel: 0252-211843

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

22 | 23 MAART 2014

www.leidato.nl

HANGAAR2 | Valkenburg ZH

marielle van de loo

071 - 523 40 40

071 34 11 590

www.theadijkstra.nl

www.regentesse.net

”Knap hoe je ons elke keer weer zò rust en ruimte bood dat wij ons niet opgejaagd voelden.” Lange Voort 3, Oegstgeest, t 071 565 1577, AttendoUitvaartzorg.nl

ZONNEPANELEN

...EEN UITDAGING

GRATIS ADVERTENTIE

VAKANTIE IS...

NIEMAND HEEFT JOU NODIG WORD BUDDY!

VAKANTIE IS WIELEWAAL Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking een onvergetelijke vakantietijd te bezorgen. Maak jij het mogelijk? www.wielewaal.nl/vrijwilligers

> Rendabele

Interesse?

Maak vrijblijvend een afspraak:

(071) 40 12 809 Torenstraat 20 - 2225 EH Katwijk - info@houwaard.nl

investering

www.buddynetwerk.nl tel. 070 3649500


cultuur

OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 11 SEPTEMBER 2013

9

Beelden in Oegstgeest Oké column “Oog om oog maakt uiteindelijk de hele wereld blind” Mahatma Ghandi Vier weken lang een column over Vrede in de Oegstgeester Courant: is er dan nog iets nieuws te schrijven over het thema? Natuurlijk, de insteek van ons, de vier benaderde schrijvers, is alleen al door verschil in leeftijd en in levensfase een wezenlijk andere. Dit jaar kwam ik het thema Vrede al eerder tegen. Ik bezocht de boeiende tentoonstelling naar aanleiding van 300 jaar vrede van Utrecht. Herdacht Maarten Luther King en zijn nog steeds actuele gedenkwaardige toespraak. En nu maken de ontwikkelingen in Syrië maar ook die in andere ‘onrustige gebieden’ zoals de zuidelijke Sahara elk theoretisch stukje in deze krant bijna beschamend gezien de veilige situatie waarin wij ons in Oegstgeest bevinden. Dit jaar staat de Vredesweek in het teken van het Vredesactivisme: het doen, het werken aan vrede. Bij mijn voorbereiding zocht ik de betekenis van het woord activisme nog maar eens op in van Dale: - het kan betekenen streven naar activiteit. Dat suggereert in bovenbedoelde context dat wij allen eens wat meer in de benen moeten om er actief op uit te gaan om vrede te bevorderen. - theologisch kan het betekenen een zienswijze waarbij sterke voorrang wordt gegeven aan daad ten koste van meditatie, studie en gebed. Ik vertaal dat naar de kerken die ons dit jaar weer vragen de handen uit de mouwen te steken om vrede na te streven. - de politieke betekenis is het met alle mogelijke middelen streven naar een politiek doel, vaak met buitenparlementaire middelen. En wie de moeizame onderhandelingen van Obama met het huis van Afgevaardigden ziet om een democratisch besluit over een actie in Syrië te verkrijgen, de top in Moskou aanhoort en de reactie van onze regering leest kan zich politiek ongeduld enigszins indenken. Wat vind ik zelf dat ik kan doen met de oproep om als vredesactivist aan de slag te gaan? Om te beginnen zal ik naar de mensen met wie ik dagelijks om ga vrede nastreven. Dat lukt niet altijd, ik ben ook maar een mens. Maar ik kan er wel voortdurend op letten dat ik een ander niet aanval, kwaad doe. Daarnaast wil ik actief in mijn werk en binnen mijn politieke partij meedenken aan duurzaam vreedzame oplossingen voor problemen. Ik wil instellingen, die de wereld intrekken om te daar te werken waar geen vrede en gerechtigheid meer heersen, steunen in hun heilzame werk en hun acties. Is dat voldoende om vrede op aarde te brengen, om te zorgen dat “geen volk tegen een ander volk het zwaard zal opheffen”? Niet als ik de enige ben die het op deze wijze probeert. Wel als alle mensen van goede wil elkaar vinden in het meest positieve activisme dat er is: het Vredesactivisme. Betty van Oortmerssen

 'Wie weet werkt onze liefde voor de beeldhouwkunst aanstekelijk' KUNST  Komend weekend, tijdens het Open Monumenten en Osger Weekend, genieten inwoners van Oegstgeest van kunst en mooie monumenten binnen de gemeentegrenzen. Maar niet alleen tijdens ‘Osger’ kan men in Oegstgeest van cultuur genieten. Op veel plaatsen in de buitenruimte zijn prachtige beelden en sculpturen te vinden waar vaak maar kort, of in het geheel niet, bij stil wordt gestaan. Door Willemien Timmers Albert Labordus en Saskia Baatenburg de Jong zijn beiden kunstkenners, en zullen in de komende maanden op regelmatige basis voor de Oegstgeester Courant ‘beelden in de buitenruimte’ in de schijnwerpers zetten. “Je loopt zo makkelijk langs de beelden zonder er acht op te slaan. En dat terwijl in Oegstgeest de kunst in de buitenruimte zeer de moeite waard is”, legt Labordus uit. “Met wat tekst en uitleg ga je aandachtiger naar de werken kijken, en de kunst meer waarderen.” Oegstgeest kent 36 kunstwerken in de buitenruimte, die door het hele dorp verspreid zijn. Telkens als in de afgelopen decennia een nieuw kunstwerk werd aangeschaft, zorgde de kunstadviescommissie, waar zowel Labordus als Batenburg de Jong hun steentje aan (hebben) bij(ge)dragen, ervoor dat dat voor

Albert Labordus en Saskia Baatenburg de Jong gaan de Oegstgeester ‘beelden in de buitenruimte’ in de schijnwerpers zetten. | Foto Willemien Timmers het nieuw te plaatsen object gebruik gemaakt werd van een ander materiaal dan de eerder geplaatste kunstwerken. Zo is sinds de jaren 70 Oegstgeest verrijkt met zeer uiteenlopende beelden. Albert Labordus is ook beeldend kunstenaar, en zijn hele werkzame leven leraar tekenen en kunstgeschiedenis geweest. 21 jaar lang maakte hij deel uit van de Oegstgeester Kunst- en Cultuuradvies-

Wereldwinkel: ook voor glutenvrij DUURZAAM

 Met Mongozo pils, noodles, vermicelli en quinoa heeft de Wereldwinkel bijzondere, gezonde producten in huis. Alle vier biologisch, glutenvrij en fairtrade.

Quinoa komt uit de Andes, waar het door de Inca’s al zo’n vijfduizend jaar geleden geteeld werd. De Inca’s noemden het ‘moeder aller granen’. Het is zeer eiwitrijk - het is het enige plantaardige voedsel dat alle essentiële aminozuren bevat – en daarnaast zitten er spoorelementen en vitaminen in. Bovendien past quinoa zich gemakkelijk aan de omstandigheden aan. Het wordt tegenwoordig dan ook over de hele wereld geteeld. Niet voor niets denkt de FAO dat quinoa een belangrijk wapen kan zijn in de strijd tegen honger en armoede. Rond het oogverblindend mooie oude zoutmeer Salar de Uyuni in

Bolivia, op vier kilometer hoogte, is quinoa zo’n beetje het enige gewas dat wil groeien. De staatarme boeren hier hebben zich in 1983 verenigd in een coöperatie. In 1998 werd hun product biologisch gecertificeerd en in 2001 ook fairtrade. Sindsdien zijn hun levensomstandigheden sterk verbeterd. Meestal wordt quinoa geroosterd en tot meel vermalen, maar het kan ook gekookt worden, als ontbijtgraan gebruikt, en het wordt zelfs gebruikt in pasta of als ingrediënt voor ‘chicha’, de traditionele Andesdrank. Het heeft een licht notenachtige smaak. Ook de nieuwe glutenvrije noodles en vermicelli in de Wereldwinkel smaken notenachtig. Ze zijn gemaakt van biologisch geteelde bruine rijst uit Thailand. De noodles zijn bijzonder lekker in vele warme en koude Aziatische gerechten. En bij al dit heerlijks een feestelijke dorstlesser die óók nog gezond is? Mongozo pils! Dat is een fris doordrinkbier, licht bitter en hoppig van smaak. Het wordt traditioneel Afrikaans gebrouwen in een brouwerij in Oost-Vlaanderen. De brouwerij is opgezet door Henrique Kabia, een Angolese vluchteling, en Jan Fleurkens. De belangrijkst ingrediënten van dit bijzondere bier: gerstemout, hop en quinoa. Alles gegarandeerd glutenvrij. En biologisch. En fairtrade. Proost!

Tip de redactie NIEUWTJE?  Ons tippen kan via

Pils, quinoa, noodles en vermicelli: glutenvrij, biologisch en fairtrade.

redactie@oegstgeestercourant. nl of telefoon 0610089124.

commissie. Zijn co-auteur van de komende tien artikelen over kunst in de buitenruimte is Saskia Baatenburg de Jong, die al zeven jaar plaats heeft in de kunstadviescommissie. Zij studeerde klassieke archeologie en kunstgeschiedenis, en geeft al zo’n 27 jaar les in bij culturele instellingen en volksuniversiteiten. Ook begeleid zij kunstreizen. Beide kunstkenners gaan de komende maanden Oegstgeest interessante kunstobjecten laten ont-

dekken. “Er zijn zoveel aspecten waar je aandacht aan kan geven. De tijd waarin het beeld is ontstaan bijvoorbeeld en het vergelijken met andere werken of enige achtergrondinformatie over de maker.“ “Kijkervaring is onder mensen die veel met kunst te maken hebben een bekende uitdrukking. Daar willen we Oegstgeestenaren deelgenoot van maken, en wie weet werkt onze liefde voor de beeldhouwkunst aanstekelijk.”

MEC Kindernatuurclub NATUUR

 Op woensdag 18 september van 14.00-16.00 uur is de eerste Kindernatuurclub na de vakantie. “We gaan deze keer een dromenvanger maken en daar kun je van alles bij gebruiken, veertjes, bladeren, kleine schelpjes..”, laten de vrijwilligers van het Milieueducatie Centrum (MEC) weten. “Als je wat moois hebt neem het dan mee voor jouw dromenvanger. Heb je niets, ook niet erg, want we gaan in ieder geval ook in het bos kijken of

er mooie dingen te vinden zijn. En wat een dromenvanger is, dat merk je vanzelf.” De kindernatuurclub is voor kinderen van 6 tot 11 jaar en kost € 1.50 per kind per keer. Opgeven kan via info@mecoegstgeest.nl. Meer informatie is te vinden op www.mecoegstgeest.nl. Op 16 oktober is de volgende Kindernatuurclub. Het MEC-gebouwtje is te vinden aan de Oegstgeesterweg 43, 2341 NZ Oegstgeest.

‘Proef’ de kerk SAMEN  Op zondag 22 september zullen drie kerken na de dienst gezamenlijk een burendag houden. Het zijn de Nederlands Gereformeerde kerk, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Vrijzinnig Protestantse Kerk. Deze kerken zijn ook werkelijk buren, want hun gebouwen liggen vlak naast elkaar aan de Lijtweg. De Nederlands Gereformeerde Kerk houdt haar samenkomsten in de aula van scholengemeenschap Duinzigt. De laatste jaren zijn er vaker gezamenlijke activiteiten en leren de gemeenteleden elkaar steeds beter kennen. Een van die activiteiten is gezamenlijk koffiedrinken. De komende activiteit is een ‘aangeklede koffie’. Dit houdt in koffiedrinken met daarbij allerlei cake, koek en gebak. Het begint rond 11.30 uur. De kerk is er niet alleen voor gemeenteleden. De uitnodiging is veel breder. Iedere Oegstgeestenaar is van harte welkom om aan deze activiteit deel te nemen. Deze open uitnodiging geldt niet alleen voor

het koffiedrinken. Wie overweegt om eens een samenkomst te willen meemaken, is van harte uitgenodigd om deze vrijblijvend mee te maken in één van genoemde kerken. De diensten in de Ned. Geref. Kerk en de Vrijgemaakte Kerk beginnen om 10.00 uur en die in de VVP om 10.30 uur. In ieder geval is er vanaf 11.30 uur koffie met wat lekkers. Iedereen van harte welkom.

Wielrennen in de natte herfstmaanden?

Kom spinnen bij:

www.theahoogervorst.nl Nijverheidsweg 2 - Voorhout Tel. 0252 - 23 26 57


La France presenteert nieuw culinair evenement

ZONDag 22 sEPTEMbER; 14.00-21.00 UUR RHijNgEEsTERsTRaaTwEg 43, OEgsTgEEsT

The TasTe of oegsTgeesT

oegstgeest is een culinair evenement rijker. La France opent op zondag 22 september haar deuren voor de eerste editie van The Taste of oegstgeest. een middag proeven in de breedste zin van het woord. een sfeervolle muzikale invulling ontbreekt niet.

Deelnemers “The Taste of Oegstgeest”: • Imkerij De Drie Bijen

De toegang van deze eerste editie van The Taste of Oegstgeest is gratis, terwijl u ook niet hoeft te betalen voor het parkeren van uw auto. Toch is het raadzaam uw portemonnee mee te nemen, want alles wat geproefd kan worden, is ook te koop. Overigens is La France prima bereikbaar met de

• Moeders Maaltje / Vliegende Schotels • Van Ruiten Boeren-Leidsekaas • Karel’s Biofriet

• Tapasrestaurant & Cocktailbar Fandango / Brasserie Streeder • Vishandel De Klok

• borgman & Borgman

• Simon Lévelt koffie en thee

• Frantoio Venturino Olijfolie en Fabrique Culinaire • Echte Bakker Hugo de Groot • Cacao van jou

• IJssalon Tutti Frutti

• Het Beleg van Oegstgeest

• Beukenhof restaurant en hotel • Restaurant De Jonker

• Verhagen Groen / Tuincentrum de Mooij (barbecues) • P62 Pizza Pasta Catering • Restaurant Wine & Dine

• Gastrovino Langeveld (wijnen) • Fromagerie du Patron

• Restaurant Koetjes & Kalfjes

• Wijnbar / Restaurant Van Bourgogne • Daniela’s Bites and Cakes

• Dames van de Kook / Huisnummer 73 • Kook-planet

• Van Dongen Uw Poelier • Van der Zalm Traiteur

• Hoeksche Chips en Wodka

• Victor Russo’s Osteria en Passione Italia • De Mosselbar • Tupperware

• Bierproeverij op eigenwijze • Algoplus Zeewier • Huize van Wely

• Souvenirs de France

• Aspire Drinks Nederland • Delimundo

Tijdens The Taste of Oegstgeest vormt La France het decor van een boerenstreekmarkt deluxe. Ruim 40 ondernemers komen van 14.00 tot 21.00 uur hun culinaire waar aanprijzen. U kunt kennismaken met een zeer divers aanbod. Er zijn koks aanwezig van verschillende regionale restaurants en daarnaast treft u stands aan met specialisten

op het gebied van onder meer bier, kaas, koffie, verse worsten, wijn en vis. Maak ook kennis met bijzondere producten als biofriet en delicatessen van zeewier. Proeven is het devies. Proeven van alle heerlijkheden en proeven van de gezellige sfeer in La France. Er is een route voor u uitgestippeld waarbij u langs alle stands wordt geleid. Het voorplein, met onder meer een ruime buitenbar, vormt zowel het begin- als het eindpunt van uw culinaire ontdekkingsreis. Daarna kunt u op uw gemak door zeven zalen en de binnentuin struinen. U zult daarbij ook getuige zijn van diverse demonstraties, bijvoorbeeld van buitenhaarden, barbecues en de producten van het overbekende Tupperware. Ook

• Hello Fresh • AAD&WIJN

• Baron’s Barbeque Business • Spaanse Schuur

• Schrier BV tuinbranders en buitenhaarden

THE TasTE OF OEgsTgEEsT ZONDag 22 sEPTEMbER; 14.00-21.00 UUR RHijNgEEsTERsTRaaTwEg 43, OEgsTgEEsT Toegang en parkeren graTis

fiets, vanuit Leiden is het ongeveer tien minuten fietsen naar de Rhijngeesterstraatweg. Neem gerust uw kinderen mee, voor hen zijn er diverse speelmogelijkheden aanwezig.


ondernemers

Oegstgeester courant

woensdag 11 september 2013

11

The Rockschool brengt muzikale energie muziek n Aan Ludwig Smith zal het niet liggen. Wat hem en zijn positieve energie betreft, wordt de nieuwe vestiging van The Rockschool aan de Geversstraat een succes. Door Willemien Timmers

Henkjan de Mooij geeft vanwege de opening van de bloemenwinkel elke betalende klant aanstaande zaterdag een gratis bosje bloemen. | foto Willemien Timmers

Bloemen Shop Oegstgeest groen

n Tuincentrum De Mooij aan de Haarlemmerstraatweg opent aanstaande zaterdag, 14 september een nieuwe bloemenshop.

Door Willemien Timmers Henkjan de Mooij, al van jongs af aan een actieve ondernemer, besloot afgelopen voorjaar naast de hoofdvestiging in Rijnsburg, in Oegstgeest een tweede filiaal van zijn tuincentrum te openen. Daar werd hij met open armen ontvangen, omdat men het tuincentrum van Ad van Nieuwland, dat eerder op dezelfde plek gevestigd was, miste. Van Nieuwland heeft zich, samen met zijn nieuwe partner Aart Verhagen, met honderd procent op het hoveniersvak gestort, en dus kwam de ruimte aan de Haarlemmerstraatweg vrij. Vanaf komende zaterdag zijn er naast planten en toebehoren ook verse snijbloemen in de zaak te vinden. Bloemen Shop Oegstgeest heet de gezellige winkel die middenin het tuincentrum te vinden is. “Er komt een vakkundige bloemist in te staan die de mooiste dingen kan maken. Bruidswerk, rouwwerk, mooie plateautjes, het wordt allemaal gemaakt zoals de klant het wil, en kan ook worden thuisbezorgd,” legt De Mooij uit. In de bloemenshop kan men natuurlijk ook terecht voor ‘gewoon’ een mooi bosje bloemen voor op tafel. Ook kunnen klanten er losse

bloemen kopen, om zo zelf een mooi boeket samen te stellen. “Ook kan men in de webshop online boeketten bestellen. Als men voor 12.00 uur bestelt, wordt het dezelfde dag nog thuisbezorgd.” Nog een reden om komende zaterdag even langs het tuincentrum te rijden: iedere betalende klant ontvangt gratis een bosje bloemen. Bovendien bakt de stroopwafelwinkel uit Katwijk verse stroopwafels die klanten gratis kunnen proeven. Mannen

Een week na de feestelijke opening van Bloemen Shop Oegstgeest, op zaterdagavond 21 september, is Tuincentrum de Mooij in Rijnsburg (het ‘moederbedrijf’ aan de Noordwijkerweg) het decor van een speciale mannenavond. Van 19.00 tot 22.00 uur kunnen mannen uit de regio genieten van diverse proeverijen (van bijvoorbeeld rum, wijn en koffie), van livemuziek en demonstraties. Een autocentrum, een fotograaf, scooterspecialist, mountainbikes en een audiospecialist zijn aanwezig om alle mannen op de hoogte te brengen van de laatste trends en technische snufjes. Bovendien kan iedereen die dat wil zich op een Oud-Hollandse manier door een kapper laten scheren. Toegangskaarten zijn gratis verkrijgbaar in de tuincentra van De Mooij in Rijnsburg en Oegstgeest. De toegangskaart is goed voor één consumptie. Kaarten zijn ook te bestellen via de website www.tuincentrumdemooij.nl

The Rockschool heeft al een vestiging in Leiden. “Toen ik merkte dat ik steeds meer leerlingen uit Oegstgeest kreeg, ben ik op zoek gegaan naar een mooie locatie in dit dorp.” En dat is hem gelukt. In het pand waar eerst Hoogervorst Parket huisde is een splinternieuwe muziekschool verrezen. Het interieur is vernieuwd met inspirerende grote foto’s op de muur en is geheel geïsoleerd. Bij The Rockschool kan jong en oud terecht voor lessen op (bas)gitaar,

ochters D Moeders wil is wet.

Als u ouder wordt, kan er een moment in uw leven komen dat u niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen. Het is daarom goed om nu al na te denken wie straks namens u uw belangen behartigt. En nog belangrijker is om dat allemaal goed vast te leggen. Laat u door ons adviseren over bijvoorbeeld een volmacht of levenstestament. Ook al is het nu niet leuk, het voorkomt een hoop problemen later. Kijk voor advies of meer informatie op www.notarissen.tv of bel 071-589 92 01.

Initiatiefnemer Ludwig Smith tussen vrienden, familie en leerlingen voor het nieuwe pand. | foto Willemien Timmers

drums, piano, saxofoon, maar ook voor zang en DJ-les. In de Leidse vestiging is er ook een koor, en kan men dansles volgen. Veel docenten op Smith’s school spelen regelmatig met grote artiesten of treden zelf op. “Daardoor is er veel energie, en krijgen leerlingen al snel mee hoe leuk het is om artiest te zijn en op te treden. Mijn leerlingen krijgen daarom zelf ook minimaal drie maal per jaar de kans om op te treden.” Bij The Rockschool duiken de leerlingen direct de praktijk in. “Kinderen moeten eerst lekker vrij beginnen met een instrument, de theorie komt daarna wel. Laat ze eerst maar snappen, genieten en beleven en intuïtief liedjes spelen. Ze gaan vanzelf vragen stellen.” Er wordt op de muziekschool veel gedaan met film en beeld. “We filmen de lessen, zodat de leerlingen thuis weten wat ze moeten doen. En het leuke is dat de ouders ook direct mee kunnen kijken.” Dat deze aanpak werkt, is te zien in de aanwas van leerlingen. In Leiden volgen nu zo’n 500 leerlingen les. In Oegstgeest start Smith op de maandag en woensdag met lessen. “Van daaruit willen we het uitbreiden. Het plan is om zeven dagen per week open te zijn.”

Ludwig Smith heeft zelf veel podiumervaring. Zo won hij met de band One Track Charlie in 1988 de Grote Prijs van Nederland. Ook had hij twee hitjes met de band Gung Ho, zong hij bij Candy Dulfer en werkte hij voor Joop van den Ende. Smith: “Ik heb er erg veel zin in om ook hier een muziekschool te beginnen. De lessen zijn in principe privé en heel betaalbaar. Bovendien zijn de lestijden in overleg.” Vanaf deze week is The Rockschool aan de Geversstraat geopend. “Ik hoop dat de leerlingen die hier komen straks met plezier terugkijken op de lessen. Ik wil mooie, muzikale herinneringen maken.” www.therockschool.nl

Ontspannen na sportieve inspanning?

Dat kan in de sauna van:

www.theahoogervorst.nl Nijverheidsweg 2 - Voorhout Tel. 0252 - 23 26 57

Advertorial

Bescherm uw spaargeld! Katwijk – Het Goudwisselkantoor aan de Tramstraat is nu ook verkooppunt voor goud en zilver. Heeft u de laatste tijd wel eens stilgestaan bij de vraag of uw spaargeld veilig is? Op Cyprus

en in veel andere Zuid-Europese landen weten ze tegenwoordig het antwoord wel. Niet alleen zijn grote spaarders daar dankzij de crisis een aanzienlijk deel van hun spaargeld kwijt, ook eenvoudige particulieren konden nog maar mondjesmaat bij hun geld waarvan ze dachten dat het veilig op de rekening stond bij de bank. De financiële crisis heeft ons duidelijk gemaakt dat spreiding van het vermogen wel het minste is dat u kunt doen om spaargeld te beschermen tegen de controversiële besluiten van centrale bankiers, regeringen en technocraten in Brussel. En

één ding is zeker: in tegenstelling tot alle valuta uit de wereldgeschiedenis hebben goud en zilver élke crisis overleefd. De afgelopen jaren zijn steeds meer mensen gaan inzien dat het aanschaffen van fysiek goud en zilver een goede manier is om de risico’s te spreiden. Het dient als zekerstelling van vermogen, maar het kan ook worden gezien als belegging. Had u bijvoorbeeld in het jaar 2000 goud gekocht, dan zou dit in 2013 bijna vier keer zoveel waard zijn geweest. De instapmogelijkheden voor goud en zilver zijn in jaren niet zo kansrijk geweest.

Het Goudwisselkantoor is eigendom van familie De Ruiter uit Klaaswaal, al 25 jaar actief in de wereld van goud en zilver en daarmee een vertrouwd adres voor de aankoop van edelmetaal. U kunt bij het Goudwisselkantoor terecht voor een vrijblijvend advies over de mogelijkheden. Indien u overtuigd bent, kan het goud en zilver ter plaatse worden aangeschaft. U wordt geholpen in een

aparte spreekruimte zodat uw privacy is gewaarborgd. Daarnaast kunt u bij het Goudwisselkantoor nog altijd terecht voor het verkopen en verpanden van uw goud, zilver, munten of bankbiljetten. Goudwisselkantoor Katwijk is gevestigd aan de Tramstraat 112 b en is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur.

Tramstraat 112 B - 2225 CM Katwijk - Tel. 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 9.30 - 17.00 uur


11 september 2013 week 37 WWW.OeGSTGeeST.nl RHIJnGeeSTeRSTRAATWeG 13 POSTBUS 1270 2340 BG OeGSTGeeST

Voor alle vragen over de gemeente belt u maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur met het Telefonisch Informatie Punt (TIP): 14071 (Communicatie, Klachten, Onderwijs, Projectbureau’s, Meldingen openbare ruimte) Sociale Zaken spreekuur 51 91 830 Tussen 09.00 en 11.00 uur WMO spreekuur 51 91 819 Tussen 09.00 en 11.00 uur Grofvuil en groot tuinafval Tussen 09.00 en 12.00 uur 51 91 868

Algemene inlooptijden lokaal loket Oegstgeest & Centrum voor Jeugd en Gezin Oegstgeest 51 56 215 en 088 - 254 23 84 Woensdag van 09.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur Donderdag 14.00-17.00 uur Vrijdag van 09.00-12.00 uur Voor al uw vragen over zorg, welzijn, wonen, inkomen, opvoeden en opgroeien. Lijtweg 7, 2341 HA, Oegstgeest www.lokaalloketoegstgeest.nl / www.cjgoegstgeest.nl lokaalloket@oegstgeest.nl / info@cjgoegstgeest.nl Voor spreekuren Jeugdgezondheidszorg 0-4 jr. en Opvoedadviespunt & Algemeen Maatschappelijk Werk zie www.cjgoegstgeest.nl

Wilt u de burgemeester of één van de wethouders spreken? Bel voor een afspraak met 14071 of mail naar secretariaat@oegstgeest.nl Vermeld in uw e-mail het onderwerp van gesprek en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.

RAADSInfORMATIe

RAADSInfORMATIe

AGenDA COMMISSIe ReGIOZAKen vAn 19 SePTeMBeR 2013 - AAnvAnG 19.00 UUR

AGenDA veRGADeRInG RAAD vAn 19 SePTeMBeR 2013 - AAnvAnG 20.00 UUR • de begintijden van de onderwerpen zijn onder voorbehoud • voor actuele agenda: kijk op de website

• Verkorte versie; de begintijden van de onderwerpen zijn onder voorbehoud

Trouwzaal

Raadzaal 19.00-19.50

Commissie Regiozaken

19.00-19.05

Opening. Vaststellen agenda. Spreekgelegenheid voor het publiek. *) Notulen vergadering van 30-09-2013. Voorbespreking van de ingelaste extra vergadering van het AB Holland Rijnland. Rondvraag. Sluiting.

19.05-19.50 19.50 19.50

• Voor actuele agenda: kijk op de website

Geen commissievergadering in de trouwzaal op 19 september 2013

20.00-20.15

20.15-20.20

*) Als u wilt inspreken dient u vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op te nemen met de griffier, de heer F. Kromhout, tel. 14071. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente: www.oegstgeest.nl. De volledige agenda en de vergaderstukken liggen tijdens kantooruren ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan de Rhijngeesterstraatweg. Ook zijn ze te raadplegen in het raadsinformatiesysteem op www.oegstgeest.nl

Wmo-adviesraad zoekt nieuw lid De Wmo-adviesraad van de gemeente Oegstgeest adviseert het college van burgemeester en wethouders actief en initiërend over het beleid rond de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo-adviesraad is op zoek naar een nieuw lid. Samenstelling De Wmo-adviesraad bestaat uit zeven leden, onder wie een voorzitter en een secretaris. Door het vertrek van één van de leden is de Wmoadviesraad op zoek naar een nieuw lid. Taken De Wet maatschappelijke ondersteuning is erop gericht dat iedereen, ongeacht zijn of haar beperking, volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Het gaat hier bijvoorbeeld om sport voor gehandicapten, het ondersteunen en begeleiden van mensen met psychische beperkingen of dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Wat draagt de Wmo-adviesraad hieraan bij? De Wmo-adviesraad geeft het college van burgemeester en wethouders - gevraagd en ongevraagd - advies over het Wmo-beleid van de gemeente. De Wmo-adviesraad buigt zich bijvoorbeeld over vragen als: ‘wat zijn voor Oegstgeest belangrijke aandachtspunten rond de Wmo voor de komende jaren?’ De adviesraad richt zich daarnaast op de uitvoering van het beleid. Bijvoorbeeld als het gaat over hoe de gemeente aanvragen voor hulpmiddelen of huishoudelijke hulp beoordeelt en toekent. Tijdsinvestering en vergoeding De gemeente Oegstgeest zoekt leden

die bereid zijn zich - voor enkele uren per week - in te zetten voor de Wmo-adviesraad. Het gaat om tijd voor de voorbereiding en deelname aan de vergaderingen, maar ook voor het actief verzamelen van informatie over landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen, het raadplegen van de achterban en het gezamenlijk formuleren van adviezen. De tijdsbesteding kan per periode variëren. De leden van de commissie komen gemiddeld 8 keer per jaar bijeen. De zittingsduur van de commissie bedraagt vier jaar. Deze periode kan met vier jaar worden verlengd. De leden ontvangen een vergoeding voor de bijgewoonde vergaderingen als bedoeld in de Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden. Profiel leden: Voor de leden van de Wmo-adviesraad gelden de volgende vereisten: • U hebt kennis van of ervaring met het beleid en de uitvoering van de Wmo. • U heeft binding met Oegstgeest. • U bent niet werkzaam bij de gemeente Oegstgeest en onafhankelijk van aanbieders van diensten binnen de Wmo. • U bent in staat onafhankelijk te adviseren en kunt daarbij uw eigen belang overstijgen: soms zal uw eigen positie anders zijn dan die van uw achterban of de meerderheid van de Adviesraad. • U kunt luisteren en overleggen: u bent niet uit op eigen gelijk, maar zoekt een oplossing die voor iedereen acceptabel is. • U bent bereid zich gemiddeld een aantal uur per week in te zetten voor de Wmo-adviesraad.

• U neemt actief en regelmatig deel aan de vergaderingen. De Wmo-adviesraad streeft in haar samenstelling naar voldoende kennis van en ervaring met de doelgroepen van het Wmo beleid. Wij zijn op dit moment op zoek naar een kandidaat met kennis van Participatie en werk. Aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van beleid is een pre. Procedure U kunt tot en met 30 september 2013 schriftelijk reageren: Het College van Burgemeester en Wethouders t.a.v. de wethouder Wmo, de heer J.J.G.M. Roeffen Postbus 1270 2340 BG Oegstgeest of per e-mail: info@oegstgeest.nl onder vermelding van “sollicitatie Wmo-adviesraad” Op basis van de schriftelijke reacties wordt een selectie gemaakt van personen met wie de voorzitter van de Wmo-adviesraad en één van de leden een gesprek zullen hebben. Meer informatie Voor meer informatie over de Wmoadviesraad kunt u terecht op de website van de gemeente Oegstgeest: www.oegstgeest.nl. Ook kunt u contact opnemen met: De heer H.J.T Nieuwenhuis, Wmoadviesraad ( telefoon 070-3796150) of met Mevrouw A. Binken, Gemeente Oegstgeest, afdeling WSO (telefoon 14071).

20.20-21.20 21.20-21.40 21.40-22.30 22.30-22.50 22.50-23.00 23.00

Opening en mededelingen omtrent de vergadering. Inspraak en Uitspraak. A. Spreekgelegenheid voor het publiek. *) Vaststellen agenda. Notulen van de raadsvergadering van 27 juni 2013. Notulen van de raadsvergadering van 4 juli 2013. Rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen. Lijst van ingekomen stukken. Inhoudelijke mededelingen. Hamerstukkenlijst - Vaststellen vergaderrooster 2014. - Benoeming bestuursleden van het Openbaar Onderwijs Oegstgeest. - Vaststellen protocol Rekenkamercommissie WVO. - Ontwerpbegrotingswijzigingen 2013 II en 2014 I van de RDOG HM. Keuze scenario(‘s) gemeentelijke samenwerking en/of samenvoeging. Scenario’s afvalstoffenheffing 2014 en verder. Voorstel wijziging overeenkomst Deltrust. Ontsluiting Frederiksoord Zuid. Inspraak en Uitspraak. B. Vragen van raadsleden. Sluiting.

*) Als u wilt inspreken dient u vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op te nemen met de griffier, dhr. F. Kromhout, tel. 14071. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente: www.oegstgeest.nl. De volledige agenda en de vergaderstukken liggen tijdens kantooruren ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan de Rhijngeesterstraatweg. Ook zijn ze te raadplegen in het raadsinformatiesysteem op www.oegstgeest.nl.

14 en 15 september 2013

Open Monumenten & Osger Weekend Kunst en monumenten. Dit staat, samen met het thema Macht en Pracht, centraal tijdens het Open Monumenten & Osger Weekend op 14 en 15 september in Oegstgeest. Dit weekend is er op vele, vaak monumentale locaties van alles te doen. Komt u ook langs? Oegstgeest combineert al enige jaren de Open Monumentendagen met kunst en cultuur. De combinatie Open Monumentendagen met het Osger Kunst en cultuurweekend staat ook dit jaar weer garant voor een unieke ervaring voor de inwoners en bezoekers van onze prachtige gemeente. Opening weekend Het weekend wordt op zaterdagochtend 14 september om 11.00 uur geopend in het gemeentehuis aan de Rhijngeesterstraatweg 13, nu een rijksmonument maar ooit gebouwd als sanatorium op landgoed Rhijngeest.

Meer informatie Wilt u weten wat er in het Open Monumenten & Osger Weekend allemaal te doen is en waar u moet zijn? Kijk op de website van de gemeente Oegstgeest. Het Open Monumenten & Osger Weekend wordt georganiseerd door Stichting Osger, Vereniging Oud Oegstgeest in samenwerking met de gemeente Oegstgeest.

Kasteel Oud Poelgeest opent ook haar deuren op zondag 15 september.


verkeerstellingen in Oegstgeest

Het Lokaal Loket en het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn gevestigd op de Lijtweg 7 in Oegstgeest.

De gemeente houdt jaarlijks op diverse locaties in Oegstgeest een verkeerstelling. Dit gebeurt met telkasten en telslangen. Vanaf 5 september zijn telslangen op de rijbaan bevestigd en de telkasten naast de rijbaan geplaatst. De daadwerkelijke telling duurt twee weken; van 9 september tot en met 22 september. Vanaf maandag 23 september worden de telkasten en telslangen weer verwijderd. Indien de telling door onregelmatigheden is verstoord, worden aanvullende metingen op de ontbrekende dagen of momenten  uitgevoerd zodat  van alle dagen in de week een volledige teldag beschikbaar is.

Sinds 1 januari 2013 werken het Lokaal Loket en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) samen. Op de gezamenlijke spreekuren van het Lokaal Loket en het CJG kan iedereen met een vraag binnenlopen. Het Lokaal Loket helpt u bij vragen over wonen, welzijn, zorg en inkomen. Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin kunt u terecht met alle vragen rondom opvoeden en opgroeien.

Waar worden de gegevens voor gebruikt? Zowel het aantal voertuigen als de snelheid waarmee zij passeren,

“Ik heb een vraag over hulp bij het huishouden.”

“Mijn zoon wil de laatste tijd niet meer naar school. Wat kan ik doen?”

Het Lokaal Loket helpt u graag verder!

Het Centrum voor Jeugd en Gezin helpt u graag verder!

Het Lokaal Loket en het Centrum voor Jeugd en Gezin hebben gezamenlijke inloopspreekuren op: Woensdag 09.00 – 12.00 uur Donderdag 14.00 – 17.00 uur Woensdag 14.00 – 17.00 uur Vrijdag 09.00 – 12.00 uur

Bent u een nieuwe ondernemer in Oegstgeest?

Kom naar de bijeenkomst op 24 september! Na de succesvolle aftrap in maart 2011, hebben de gemeente Oegstgeest, de Kamer van Koophandel Den Haag en het Platform voor Ondernemers Oegstgeest besloten weer een Nieuwe Ondernemersavond te organiseren. Thema is dit keer “succesvol ondernemen”.

elevator Pitch Johanna Haanstra, wethouder economische zaken, zal de avond openen en uiteenzetten van welke gemeentelijke activiteiten ondernemers gebruik kunnen maken. Naast informatie van de gemeente, Kamer van Koophandel en PVOO

wordt een training in het geven van een elevator pitch gegeven. Een aantal ter plekke aan te wijzen nieuwe ondernemers zullen de gelegenheid krijgen zich in zo’n elevator pitch te presenteren. Daarna wordt het woord gegeven aan een panel van gevestigde ondernemers.

De panelleden zullen hun succesfactoren uit de doeken doen aan de hand van prikkelende stellingen. netwerken en informatie Marcus Rolloos, ondernemer en commissielid ledencontacten PVOO, zal als dagvoorzitter optreden. Het laatste deel van de avond is gereserveerd om te netwerken en informatie te halen. Diverse organisaties, waaronder de Belastingdienst,

wordt geregistreerd. De gemeente gebruikt de gegevens om inzicht te houden in de intensiteit van de gemotoriseerde verkeersdeelnemers. Ook gebruikt de gemeente deze gegevens om het regionale verkeersmodel actueel te houden. De telslangen kunnen geluidsoverlast veroorzaken wanneer een voertuig passeert, wij vragen hiervoor uw begrip. Onregelmatigheden of meer informatie Als u aan de teller of aan de telslangen onregelmatigheden ontdekt of als de telslangen losliggen, verzoeken wij u dit door te geven aan de gemeente, mevrouw de Jong 14071 of a.jong@oegstgeest.nl. Indien u meer informatie wilt, kunt u ook bij haar terecht.

hebben ieder een eigen statafel en zullen vragen beantwoorden en documentatie verstrekken. Alle ondernemers die vanaf 2011 in Oegstgeest van start zijn gegaan zijn van harte welkom op 24 september van 20.00-22.00 uur in het gemeentehuis van Oegstgeest. Aanmelden kan via info@pvoo.nl.

vergunningen en BeKenDMAKingen vergunningen ingekomen aanvragen omgevingsvergunning/meldingen 1. Anton van Duinkerkenlaan 16 – plaatsen dakkapel voorgevel (974663/04-092013) 2. Celebesstraat 23 t/m 37 – asbestsanering (980609/05-09-2013) 3. Floris Versterlaan 31 – nokverhoging (978837/03-09-2013) 4. Hofbrouckerlaan 17 – gedeeltelijk slopen bouwwerk (972957/04-09-2013) 5. Leidsestraatweg 2-4 – bouw woonhuis (974387/03-09-2013) 6. Poelgeesterweg 1 – verwijderen asbest en saneren cv-ruimte (979959/04-092013)

De ingekomen aanvragen liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt nog geen bezwaar of beroep indienen. verleende omgevingsvergunningen Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Oegstgeest maken bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunningen hebben verleend. 1. Rhijngeesterstraatweg 175 – nokverhoging (875141/06-09-2013) 2. Willibrordlaan 22 – kappen 6 bomen en oprichten aanbouw (909451/06-092013) Bezwaar Tegen de verleende omgevingsvergunning

die tot stand is gekomen met de reguliere voorbereidingsprocedure kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes  vermeld achter de  betreffende vergunning informatie Voor meer informatie over ingekomen aanvragen, het aanvragen van een vergunning, verleende vergunningen of aanverwante zaken, kunt u met de gemeente contact opnemen (openingstijden van 09.00 tot 12.00

uur) of telefonisch 14071. Ook is er informatie beschikbaar op de website www.oegstgeest.nl. verlenging besluit beslistermijn omgevingsvergunning 1. Groenhoevelaan 1B – uitbouw woning en bouw garage ter vervanging van een te slopen schuur (896733/23-06-2013). De beslistermijn van de aanvraag omgevingsvergunning is met 6 weken verlengd.

Bruidspaar De Graaf zestig jaar getrouwd jubileum n Greet en Aat de Graaf vieren binnenkort met de gezinnen van hun twee kinderen, met drie kleinkinderen en drie achterkleinkinderen dat zij op 9 september zestig jaar geleden zijn getrouwd. Tekst en foto: Wil van Elk

Ze hebben het samen nog heel erg naar hun zin, zo bleek uit de leuke verhalen tijdens het bezoek van burgemeester Timmers die hen namens de gemeente hartelijk feliciteerde met hun diamanten bruiloft. “Het was liefde op het eerste gezicht”, zei Aat de Graaf toen zijn vrouw Greet aan de burgemeester vertelde hoe zij elkaar in 1951 voor het eerst ontmoetten na een film in de bioscoop Casino aan de Hogewoerd in Leiden. “Het wordt niets met die twee kippen” voorspelden zijn schoonouders, maar na twee jaar verkering trouwden ze en ging hij als militair voor zeventien

Warmonderweg

maanden naar Nieuw Guinea. Hij was op 12 maart terug en op 15 december werd hun eerste kind geboren, een dochter. Later volgde nog een zoon. MEOB

Greet werkte bij Rotogravure aan het Galgewater in Leiden, een drukkerij die damesbladen maakte als Eva - Rijk der Vrouwen, vergelijkbaar met het huidige Story. “Ik heb ook jarenlang de administratie gedaan van Slagerij Van der Zalm”, vertelde tijdens de koffie en thee met gebak. En Aat? “Ik werkte onder andere bij Reed, een Amerikaans bedrijf. Later ging ik werken als instrumentmaker voor de Marine Luchtvaart Dienst in Valkenburg. Daarna in Wassenaar en in

Burgemeester Timmers feliciteerde namens de gemeente het diamanten echtpaar Greet en Aat de Graaf.

Oegstgeest bij het MEOB. Toen het bedrijf naar Den Helder werd verplaatst ben ik gestopt en ging naar

de Dienst der Hydrografie in Den Haag.” Trots toonde hij een ingelijste dankbetuiging uit die tijd.

Na jarenlang aan de rand van Oegstgeest te hebben gewoond, verhuisden Greet en Aat vijftien jaar geleden naar Haaswijk waar ze nu nog met veel plezier wonen met zicht op het Oegstgeesterkanaal. Net in die tijd kwam burgemeester Timmers daar wonen, en al snel ging het gesprek over de Warmonderweg en de bewoners en hoe leuk het daar wonen is. Beiden zijn bijna tachtig jaar en kijken terug op een prachtig leven, waarbij ze regelmatig oppasten op hun kleinkinderen. Terwijl hun dochter koffie en thee met gebak serveert, spelen twee achterkleinkinderen in een andere kamer; de geschiedenis herhaalt zich. Hij klaagt niet, maar heeft al aardig wat operaties achter de rug, terwijl zijn vrouw nooit wat mankeerde. De handigheid als instrumentmaker is Aart blijkbaar nog niet verleerd: “Ik repareer nog van alles voor de hele familie”, zei hij lachend.


O

S G N I N PE

S L A E D


nieuws

OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 11 SEPTEMBER 2013

15

Cursus improvisatietheater

‘Met een lach en een traan’ BIJEENKOMST  De eerste bijeenkomst van de PCOB na de zomervakantie zal plaatsvinden in het Gemeentecentrum op vrijdag 20 september om 14.30 uur. Ds. Buitenhuis uit IJsselstein zal spreken. De titel van zijn lezing is: “Met een lach en een traan”. Hij vertelt over zijn werk als ziekenhuispredikant in Indonesië. Vreugde, verdriet en humor wisselen elkaar af. Bezoekers krijgen een kijkje in een totaal andere cultuur dan onze westerse, in de verre tropen. Ook belangstellenden zijn van harte welkom.

THEATER

Marcel Wierenga

Koffieochtend

119 km door de Alpen

ONTMOETING  Op vrijdag 13 september is er de maandelijkse koffieochtend in de Regenboogkerk aan de Mauritslaan te Oegstgeest. Iedereen is van harte welkom om 10.00 uur. De bijeenkomst staat open voor gemeenteleden en niet-gemeenteleden en is bedoeld om elkaar te ontmoeten. De organisatie heeft koster Gilles Verhaar van de Regenboogkerk bereid gevonden om te vertellen over wat het kosterschap inhoud, wat zijn taken zijn en welke betekenis een koster voor een kerk kan hebben. Tevens zal hij kort ingaan op het werk wat hij jarenlang heeft gedaan, verbonden aan de Hofdijckschool in Oegstgeest. Voor vervoer: Mevr. E. Varkevisser tel. (071) 517 70 97.

HARDLOPEN  Marcel Wierenga uit Oegstgeest heeft vorige week woensdag meegedaan aan de TDS, een onderdeel van de Ultra Trail Tour du Mont Blanc (UTMB). Dat is de grootste en zwaarste ultra trail hardloopwedstrijd van de wereld. De TDS is een non-stop hardloopwedstrijd van 119 kilometer met 7250 hoogtemeters door de Alpen. Het terrein is onverhard en bezaaid met stenen en rotsen. Er zijn drie afstanden tijdens dit evenement, 100 km, 119km en 165 km, en deelnemers moeten zich kwalificeren om überhaupt mee te mogen doen. Wierenga, die werkt bij Hardloopwinkel Leiden, trainde in de duinen, in Limburg en in de Ardennen. De start was ‘s ochtends om 7.00 uur te Courmayeur (Italië) om ver-

volgens het hele Alpen traject af te leggen. “De beklimmingen van de bergen wandel je voornamelijk en de makkelijke stukken en de makkelijke afdalingen loop je hard. Maar sommige afdalingen zijn zo rotsachtig en stijl dat van hardlopen geen sprake is, het lijkt meer op bergbeklimmen. De wedstrijd is zo zwaar dat van de 1500 deelnemers er maar iets meer dan 1000 finishen. De wedstrijd is vooral ook een mentale kwestie. Sommige beklimmingen duren een paar uur waardoor je denkt ‘waar ben ik mee bezig’ of ‘ik kan niet meer’. Dan is het zaak om je te concentreren en door te gaan. De mentale kwestie is ook een training van jaren. Je verlegt elke keer je grenzen.” Marcel had er 31 uur en 57 minuten voor nodig om de tocht te volbrengen.

 Nu de vakanties voorbij zijn, de scholen weer begonnen, het werk hervat en alles weer in zijn normale patroon komt, wordt het voor veel mensen tijd na te gaan denken over een leuke vrijetijdsbesteding in het najaar. Iets sportiefs, creatiefs of zelfontplooiends. De keus in Oegstgeest is nu uitgebreid met iets nieuws. 23 september gaat er op de maandagavond een basiscursus improvisatietheater van start.

avond wordt altijd begonnen met een speelse opwarming door middel van vrolijke spelletjes en aan de hand van de basisprincipes worden thema’s uitgewerkt als: spelen met status, typetjes neerzetten, emotie in het spel brengen en verhalen maken.

Improvisatietheater is een vrije vorm van theater maken. Geen tekst uit je hoofd leren, maar ter plekke spelen wat in je opkomt. Ideaal voor mensen die toneelspelen altijd leuk hebben gevonden, maar zich niet willen vastleggen met de tekst van een door een ander geschreven stuk. Voor wie houdt van zelf creëren en het speelse kind in zichzelf eens de vrijheid wil geven, is deze cursus een echte aanrader. Ervaring is niet vereist. In ieder mens zit een toneelspeler als je die de ruimte geeft.

De cursus wordt gegeven door Jacqueline Vergeer, improvisatieactrice en –trainer. Start cursus: maandagavond 23 september, 20.00-22.00 uur. Locatie: Oegstgeest. Voor aanmelding en/of informatie: improvisatietheater@ ziggo.nl of 0614350718.

In de cursus ga je aan de slag met de basisprincipes van improvisatietheater: gewoon spelen en risico nemen, in het moment zijn en vertrouwen dat er iets in je opkomt. Zien wat er is en accepteren wat je medespeler je aangeeft. Samenwerken en vooral plezier hebben. De cursus bestaat uit 12 maandagavonden van 20.00-22.00 uur. De

De cursus is voor mannen en vrouwen van elke leeftijd vanaf 18 jaar, die willen leren improviseren, maar vooral heel veel lol met elkaar willen hebben.

Kom naar onze open dagen!

14 en 15 sept. 9-14 uur

www.theahoogervorst.nl Nijverheidsweg 2 - Voorhout Tel. 0252 - 23 26 57

IN HERINNERING Eise Cancrinus 9 MEI 1919 – 21 JUNI 2013

‘Standvastig tot het eind’ Standvastigheid, dat is wat Eise Cancrinus kenmerkte. Als hij iets wilde liet hij zich door niemand van de wijs brengen en voerde hij zijn plannen uit. Zo goed hij kon. Dat gold zeker voor zijn werk bij het ANP en zijn passie voor bridge en hockey.

Z

ijn leven lang genoot hij daar volop van en stak er al zijn energie in. En al leek hij wat afstandelijk en op de achtergrond, wie hem nodig had kon op hem rekenen. Op zijn oude dag keek hij samen met zijn vrouw tevre-

den terug op een mooi leven. Drie jaar geleden kreeg hij een hersenbloeding, maar krabbelde toch weer op. In juni overleed hij na een zwaar half jaar door hartfalen. Eise Cancrinus was een serieuze werker. “Hij was duidelijk van Friese afkomst”, vindt zijn vrouw Ineke Renier. “Hij was trouw in wat hij deed, maar vond het niet nodig daar veel woorden aan te wijden.” Alhoewel hij destijds wel stevig op zijn praatstoel kon zitten als het over zijn werk ging. Na de hbs startte hij zijn loopbaan als assistent-accountant bij de Tombe, maar stapte na een jaar of twee over naar het ANP. Daar werd hij financieel directeur bij de afdeling Financieel Economisch Nieuws, onderdeel van het Engelse Reuters. Toen Reuters zelfstandig naar Nederland kwam, betekende dit voor hem een vervroegd pensioen. Collega’s noemden hem een goede ‘baas’, die altijd voor hun belangen opkwam. Zijn generatie maakte veel veranderingen mee. Zo moest hij zijn personeel ook het computertijdperk inloodsen. Nieuwe dingen zijn zoals gebruikelijk moeilijk in te voeren, maar hij wist met veel geduld weerstand te doorbreken.

Sport Eise Cancrinus was een sportief type, je zag het aan zijn tanige bouw. Tot aan het einde van zijn leven deed hij nog gedisciplineerd drie maal daags zijn gymnastiekoefeningen. Hij wilde in vorm blijven. Eise en Ineke Cancrinus leerden elkaar kennen op het hockeyveld van Zuidwyck. Ieder weekend waren ze daar te vinden en later namen ze hun twee dochters mee. Eise was ook een regelaar die het besturen in het bloed zat. Als voorzitter van het bestuur leidde hij zijn club met het bestuur van Siseo naar een fusie. In 1971 kwam de fusie onder de nieuwe naam LHC Roomburg tot stand. Ondanks dat de clubs toen nog verzuild waren en een fusie op weerstand stuitte, zette Cancrinus door. Een club kan alleen overleven als het ledental groot genoeg is, was zijn opvatting. Hij was trots op zijn erelidmaatschap. Hij speelde hockey tot zijn 65e en speelde vervolgens tennis tot zijn 88e jaar. Nadat hij geveld werd door een hersenbloeding, oefende hij op aanraden van zijn jongste dochter Annelies, net zo lang tot hij weer een uur kon wandelen. Hij gaf echt nooit op. Bridge was de andere passie van Cancrinus. Hij speelde het vanaf zijn 16e jaar in clubverband tot een half jaar geleden. Ook bij bridgeclub Rijnland kon hij het besturen niet laten en werd benoemd tot lid van verdienste. Met zijn

vasthoudende karakter wist hij veel te bereiken. Geen zee ging hem te hoog om zijn club tot bloei te brengen. Hij gaf cursussen en zocht de AVRO op voor uitzendingen over bridge. Hij vond het vreselijk dat hij in aan het einde van dit bridgeseizoen niet meer de kracht had om afscheid te komen nemen van zijn clubmaatjes. Thuis Huis was thuis voor Eise, blikt zijn vrouw terug. Daar was hij het liefst, ondanks zijn drukke sociale leven. Hij genoot als er bezoek kwam waar hij een kaartje mee kon leggen. En hij hield van zijn kinderen en kleinkinderen. “Hij leek op de achtergrond, maar door hem voelde ik me veilig”, vertelt dochter Marjolein. “Zijn opvatting was wel dat je zelf je problemen oplost. Hij hielp je op weg, maar dan moest je het zelf doen. En hij verwachtte dat je afmaakte waar je aan begon. Zo leerde hij mij om standvastig te zijn.” Op vakantie ging Cancrinus eigenlijk alleen omdat zijn vrouw het graag wilde. Maar als hij er eenmaal was genoot hij volop, zeker als er ’s avonds ook nog gebridged kon worden. Vooral de geschiedenis boeide hem. Hij had zich dan ongemerkt alweer zo goed ingelezen dat hij een uitstekend reisleider was. “Hij wist altijd van zoveel dingen af”, verzucht zijn vrouw. “Ik mis hem nu al als mijn vraagbaak.”

IN HERINNERING IS EEN NIEUWE SERIE DIE ÉÉN KEER PER MAAND VERSCHIJNT. WILT U UW GELIEFDE IN DE KRANT? NEEM CONTACT OP MET MIEKE KERKHOF, TOTAALVERHAAL@ GMAIL.COM. U KUNT OOK EEN HERINNERINGSBOEKJE OF KAART LATEN MAKEN. KIJK OP WWW.WOORDENSCHILDERIJ.NL


Zien is geloven, profiteer nu!

BOSCH INBOUW VAATWASSER

NIEUW!

SONY LED-TV KD55X9005

SMV 85 M 44 EU Active Water Eco Exclusiv 13 standaard couverts, meervoudig waterbeveiligingssysteem, starttijduitstel, resttijdweergave.

DLNA, online Apps, CI+ gecertificeerd, passieve 3D.

NU

4K Ultra Definition beeldkwaliteit, 800 Hz, WiFi ingebouwd, WiFi Direct, internet browser,

139 CM

Energiekosten per jaar: 59,-

NU

3.999,-

799,-

SAMSUNG GALAXY TAB 3 10.1 inch Geniet van films, games en boeken op het heldere 10.1” scherm, 1.6GHz Dual Core processor voor razendsnelle toegang tot apps en bestanden, Comfortabele grip dankzij dun en lichtgewicht design.

lger van Full-HD. Ultra HD is de opvo finition heeft 4x gh De Een TV met Ultra Hi n TV met Full-HD! ee s al eld be zo scherp Energiekosten per jaar: 74,-

VAN 379,-

SETPRIJS

VAN 1.099,V

OOR

9 9 9,-

NU

AEG WARMTEPOMPDROGER

* Prijs is na 50,- cashback via Samsung.

Lavatherm 65470 7 kilo vulgewicht, starttijduitstel, resttijdweergave.

Extreem energiezuinig!

NU

AEG CONDENSDROGER

329,-

699,-

PERSO O OPLOS NLIJKE SINGE N

DESKU NDIG ADVIE S

8 kilo vulgewicht, starttijduitstel.

Energiekosten per jaar: 12,-

Gratis tussenstuk bij aankoop van de set!

OP UW TIJD B EZ EN GE ÏNSTAL ORGD LEERD

82 CM PROBL EME VERHO N SNEL LPEN

AEG WASAUTOMAAT 7 kilo vulgewicht, automatische wasmiddeldosering, starttijduitstel, resttijdweergave, aquastop.

MAKK EL OMRU IJK ILEN

PHILIPS LED-TV 32 PFL 3158

5

Full-HD, 100 Hz, CI+ gecertificeerd.

NU Energiekosten per jaar: 41,-

298,-

De punten van verschil!

Electro World Duynstee

Electro World Oegstgeest

Electro World Peursum Audio Video

Electro World De Radiobeurs Lisse

Electro World Schoonderbeek

Hoofdstraat 189, Sassenheim

Lange Voort 11, Oegstgeest

Voorstraat 31b-33, Katwijk

Kanaalstraat 79, Lisse

H. Dunantplein 14, Hillegom Hoofdstraat 122, Hillegom Electro World is onderdeel van

ELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT

ELECTROWORLD.NL

*


&

Style Trends event

Zaterdag 14 september 14.00-17.00 uur in het centrum van Katwijk aan Zee In het Winkelhart Zeezijde, in het centrum van Katwijk, vindt op zaterdag 14 september de inmiddels 3e editie plaats van het Style & Trends event Herfst Winter, nu voor het seizoen 2013/2014. Tussen 14.00 en 17.00 uur kunt u deze zaterdag de nieuwste styles en trends ontdekken voor de komende herfst- en winterperiode op maar liefst 3 verschillende podia. De complete modesector zal zich deze middag presenteren aan het publiek onder deskundige begeleiding van de

(lady)speakers Teuntje van Delft, Daan de Mooij en Rik Floris. De catwalks treft u aan op de Princestraat t.h.v. Juffers & Beachboetiek, in de Badstraat t.h.v. Streetwise & Didi en op het Emmaplein. De modellen van de deelnemende modezaken kunt u onderweg op straat zomaar ontmoeten als zij op weg zijn naar één van die verschillende catwalks. Kom zaterdag 14 september in Winkelhart Zeezijde de herfst/ wintercollectie 2013 bewonderen en bereidt u voor op een prachtig herfst- en winterseizoen!

De modezaken die zich deze middag zullen manifesteren zijn: - Hunkemöller - Streetwise - Didi Fashion - Co-Starring - Lefferts schoenen - YESS Mode - BeachBoetiek - Esprit Katwijk - Sandbeach - Humpy

- Mode Republiek.NL - The Unit Teens & Kids - Pluimgraaff - Brothers - Jeans Centre - Sisters - Steps - Haasnoot Mode - Foto Kruyt - Juffers

Bron: Wiggers Winkelcentra Promotions

Voor wekelijkse TopDeals, kijk op:

www.zeezijdekatwijk.nl


HIGH • GIRBAUD • MARC CAIN • TWIN-SET

BLUE INDUSTRY

Dstrezzed

CAMBIO • TRANSMISSION • MANOS DEL

Est. 1964

URUGUAY • BISQUE • MARLINO • BYDANIE GAUDI • SUMMUM

Superdry. KULTIVATE

CONFORMITY KILLS

Just

1961

LA FÉE MARABOUTÉE • PATRIZIA PEPE SET • HALE BOB • GOOSECRAFT PARAJUMPERS • RINO PELLE SYLVIA’S SECRETS

Princestraat 21 - 2225 EX Katwijk T (071) 401 45 41 info@co-starring.nl - www.co-starring.nl

Voorstraat 23 - Katwijk aan Zee T 071 407 61 61

Badstraat 3b - Katwijk aan Zee T 071 407 70 99


&

Style Trends event

Trendy modemerken bij YESS mode By Danie Ook de nieuwste trendy modemerken blijven niet onopgemerkt bij YESS mode. By Danie is de nieuwste aanwinst voor de kledingwinkel. Eerder wist deze voormalig styliste al de beste outftits voor onder andere Sylvie Meis, Nikkie Plessen en Leontine Borsato uit te zoeken. En nu heeft ze haar eigen kledinglijn By Danie opgezet. Danie Bles verovert Nederland met haar kleding voor vrouwen die inspireren, vernieuwen en durven. Ofwel: de it-girls. De stijl van de collectie is te omschrijven als glamour, glitters, vintage en boho chic. Marc Cain Bij Yess zijn ze gek op de kledinglijn van Marc Cain en daarom hebben ze ook de grootste collectie Marc Cain van de hele bollenstreek! De ontwerpen van Marc Cain zijn fantasievol, met unieke prints en met prachtig uitgewerkte ideeĂŤn. Een absolute aanrader voor in uw kledingkast. Bij YESS wordt u op een persoonlijk manier geholpen om voor u de perfecte outfit te vinden. Onder het genot van een kopje koffie krijgt u advies op maat voor de juiste kledingkeuze. Fashionshow Voor een goede modeshow hoef je niet naar New York, Parijs of Milaan. Deze zaterdag is er een fashionshow in het dorp te zien. Modellen zullen dan onder andere in de kleding van YESS, Streetwise en Co-starring verschijnen. Vanaf ongeveer 14:30 uur begint de eerste show in de Princestraat.Vanaf ongeveer 15.30 uur begint de 2e show in de Badstraat en de 3e start om ongeveer 16.15 uur weer in de Princestraat. YESS mode Voorstraat 23 - Katwijk aan Zee T 071-407 61 61 Co starring Princestraat 21 - Katwijk aan Zee T 071- 401 45 41 Streetwise Badstraat 3b - Katwijk aan Zee T 071-407 70 99

By Danie

handcrafted footwear

Colourful stories New collection

Lefferts Schoenen Katwijk Voorstraat 17 2225 EK KATWIJK Tel. 071-401 33 46

Didi Katwijk Badstraat 3


&

Style Trends event

Didi biedt geweldige modecollectie

Lefferts schoenen een begrip

DiDi biedt een modecollectie die een mix is van mode, casual, basics, jeans en ready to wear. Je kunt het zo kleurig maken als je zelf wilt en variëren van integer tot supergaaf. Onze klantenkring bestaat uit meiden van 4 tot dames van alle leeftijden. DiDi heeft ook een geweldige meisjescollectie tot maat 164! Onze verkoopsters zijn zeer ervaren en kennen de collectie als geen ander om onze klanten kundig te adviseren. Die extra aandacht, onderscheidt DiDi! Momenteel hebben wij een zeer sterke jeanscollectie! Van slimfit- tot baggymodellen. Het modische aspect doet niets af van het draagcomfort! Daarbij prachtige tops, blouses en natuurlijk colberts! De winterjassen zijn supermodieus en van mantel tot jack is er een ruime keuze. De stoffen zijn prachtig! Dus voor de fashionata’s onder ons! DiDi is absoluut hip! Voor jonge meiden, stoere moeders en oma’s. Stap binnen bij DiDi.

Lefferts schoenen biedt een steengoede collectie die aansluit op alle merken, rages en kleuren. Schoenen in alle prijsniveaus, bewust gekozen op mode en kwaliteit. Denk aan Blackstone, Timberland, Sendra, van Bommel, Paul Green etc. Dit seizoen geldt voor de dames vooral sneakers en korte laarsjes. Sendra is nu het merk. Sneakers zijn er in allerlei kleuren en materialen. En natuurlijk schoenen met verschillende hakhoogtes. Voor de heren zijn de Blackstones en Timberlands absolute must haves! Als ook de korte laarsjes en sneakers. Voor de wat klassieke dames en heren is er ook volop keus. Van Bommel is dan wel het merk voor heren, met daarnaast het meer moderne merk Floris. Tevens heeft Lefferts op de Voorstraat een hippe kinderwinkel voor alle leeftijden. Vanaf babyschoentjes tot grote jongens- en meisjesschoenen. En ook hier geldt...mode en kwaliteit! U wordt geholpen door uiterst deskundige medewerkers. Kindervoeten worden geheel opgemeten om de juiste maat te bepalen.

Badstraat 3 - Katwijk Zh 088-3225334

Voorstraat 19 - Katwijk Zh 071 401 3346

The Unit Kids & Teens Store opent haar deuren in Katwijk Deze week is The Unit Kids & Teens Store geopend in de Princestraat in Katwijk aan Zee. In deze stoere en trendy kinderwinkel wordt de collectie van het merk Vingino verkocht. Vingino is een stoer jongens en meiden merk in de maten 62 tot en met 176. Noordwijk Voorheen was The Unit (onderdeel van Humpy Kids & Teens) gevestigd in Noordwijk, maar door de sloop/verbouwing van het pand, was the Unit genoodzaakt om te verhuizen. Met de verhuizing van Time Kids (de naam is sinds kort gewijzigd in Humpy Kids & Teens) naar de overkant van de Princestraat kwam het oude Time Kids pand vrij. Een mooie gelegenheid om The Unit in Katwijk door te zetten. Gelukkig is de drijvende kracht achter The Unit, Liza Vink, meeverhuisd naar Katwijk.

KOOI Knitwear bij Sandbeach KOOI Knitwear is een nieuw label wat wordt geïntroduceerd in Europa. Het merk, 40 jaar geleden opgericht in Servië, staat voor hoogwaardige kwaliteit gebreide kleding. Het wordt door 80 vakmensen geproduceerd op moderne breimachines. KOOI’s kleding vindt zijn weg naar zelfverzekerde vrouwen die houden van kwaliteit, kleuren en unieke designs. KOOI wordt met liefde en plezier gemaakt en dat zie je in de kleding terug. KOOI Knitwear is vanaf dit seizoen verkrijgbaar bij Sandbeach Katwijk. Sandbeach Princestraat 32 - Katwijk www.sandbeachkatwijk.nl Volg ons ook op Facebook. Facebook.com/sandbeachkatwijk

echte eyecatchers. De tops zijn deze winter zeer opvallend met als thema Diamonds are a girl’s best friend. Metallics in wassingen en prints geven de items een opvallende look. Er is veel variatie in wassingen bij de jongens denimcollectie en veel aandacht voor details. De thema’s Denim Forces en Vintage Apparel geven de collectie een extra stoere uitstraling. Zo bevatten de tops army details, over dye styIes en gebreide, hoge kollen. Officiele opening Zaterdag 14 september openen wij The Unit met allerlei leuke acties en give aways. En natuurlijk is The Unit te zien tijdens het Style- en Trend Event bij de modeshows in het gezellige winkelcentrum.

Collectie Bij de wintercollectie van Vingino denim girls zijn met name de wrinkled wassingen, army details, all-over sterrenprint, studs en borduursels

Graag zien wij u terug bij The Unit Kids & Teens Store aan de Princestraat 19 in Katwijk.


&

Style Trends event

Zaterdag 14 september Mode Event Beach Boetiek showt haar najaarstrends op het podium in de Princestraat!

Juffers Fashion & Lifestyle!

Vrouwelijk met een stoer randje

Voor iedere klant een leuke attentie!

BEACH BOETIEK

Katwijk

Princestraat 31 - T 071-4071491 www.beachboetiek.nl Tijdens het mode-event vindt u ons op de catwalk Princestraat Tijden: Beach Boetiek 14.00 - 15.00 - 16.00 uur Sandbeach 14.30 - 15.30 - 16.30 uur

Zaterdag 14 september Mode Event Sandbeach showt haar najaarstrends op het podium in de Princestraat!

Voor iedere klant een leuk attentie!

Princestraat 32 - Katwijk - T 071-4018406 www.sandbeachkatwijk.nl

Juffers Fashion & Lifestyle brengt een gevarieerd aanbod aan diverse merken en staat voor vrouwelijk met een stoer randje.

fluffy gilets, prints en voile. Bekijk onze website www.jufferslifestyle.nl het lookbook en moodbook voor inspiratie.

Merken zijn onder andere Supertrash, JoshV, Stroke, Circle of Trust, Mac, Ana Alcazar, By Cleo, Dante6, Modstrรถm, Pom Shawls, Hipanema, Zot&Zo, Ibana, Kimms, Phatoak, Label88 en meer. Speciaal voor de fashionable ladies van alle leeftijden. Wekelijks vindt er een aanvulling plaats op alle merken uit de collectie. Juffers Fashion & Lifestyle staat voor kwaliteit, verrassing, vertrouwde service en veelzijdigheid en is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ook dit seizoen hebben wij weer alle musthaves in huis voor deze winter zoals de leer- en bontlook,

Onze shows zijn 14 september om: 14.30 en 15.30 uur - Princestraat 14.45 en 15.45 uur - Tramstraat 15.00 en 16.00 uur - Emmaplein In de winkel staat er een hapje en drankje voor u klaar en ontvangt iedere klant bij aankoop een goodiebag. Juffers Princestraat 29 2225 EZ Katwijk aan Zee T 071 - 40 10 565 info@jufferslifestyle.nl

Style& trend event Zaterdag 14 september Modeshows om: 14:30 | 14:45 | 15:00 uur en om: 15:30 | 15:45 | 16:00 uur

Goodie Bags Hapjes, drankjes en meer... Juffers Brands

Gypset

ISABELLI Princestraat 29 2225 EZ Katwijk 071-4010565 jufferslifestyle.nl

By Cleo AMSTERDAM

stroke BY

BERRY TIELENS


ue roaacnkohoep q 50isseelbu n een va aar bij Inw

af 1.60 m.

boxspring van

g 10%bekddoenrgotedin op

ijk

za Noordw

Bedding Pla


service

OEGSTGEESTER COURANT

Kerkdiensten Verenigde Protestantse Gemeente Kruispunt Rivierduinen locatie Oegstgeest 10.30: pastor P. Smit Regenboogkerk 10.00: ds. A.C. Kooijman Groene of Willibrord kerk 10.00: ds. R.E. da Costa Gemeentecentrum Ver. Vrijzinnige protestanten (PGO), 10.30: ds. M. Driessen Verpleeg- en ziekenhuizen Kapel van het Diaconessenhuis 10.15 ds. I. van der Heul Van Wijckerslooth (prot.) 16.00: mw.ds. I.E. van der Heul, Heilig avondmaal Van Wijckerslooth (r.-k.) 10.00: geen viering LUMC 10.00: ds. H.C. Pasterkamp R.-k. Willibrordkerk Vieringen iedere dinsdag en donderdag om 9.30 uur. In het weekend op zaterdag om 19.00 uur en zondag om 11.00 uur. Voor de meest actuele informatie over het soort viering en het begeleidend koor, zie www. willibrordoegstgeest.nl Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Lijtweg 1. Ook te beluisteren via kerkradiobox kanaal 4. 10.00 u ds. R. Roth 14.30 u startzondag Nederlands Gereformeerde Kerk Duinzigtcollege 10.00 Dhr. D. van der Veen

WOENSDAG 11 SEPTEMBER 2013

Medische diensten DOKTERSDIENST Duin- en Bollenstreek tel. (0252) 240212 • door de week van 17.00 uur ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag • in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur • op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna Dokterspost van de Doktersdienst Duin- en Bollenstreek Gebouw BNS, Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout Parkeren bij Deloitte & Touche APOTHEKEN Dienst Apotheek Bollenstreek • door de week van 17.00 uur, ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag • in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur • op feestdagen van 16.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna Rijnsburgerweg 4c, 2215 RA Voorhout, tel. (0252) 240216 (naast de Doktersdienst) Apotheek Beker - Lijtweg 4

(Ook zaterdags open van 9.00 tot 12.00 uur) Carlina Apotheek, Boerhaaveplein 21 Apotheek Linnaeus - De Kempenaerstraat 31 (Ook zaterdags open van 10.00 tot 14.00 uur) TANDARTSEN 09-09 / 15-09 Tandartspraktijk Hamelink. Tel. (071) 531 41 84 16-09 / 22-09 Tandartspraktijk Oude Singel. Tel. (071) 522 60 40 DIERENARTSEN B.G. Heemskerk, De Kempenaerstraat 21. Tel.: (071) 5176761 Spreekuren: ma. t/m vr.: 8.309.30 uur; 13.00-14.00 uur; 18.3019.30 uur; za. 10.00-11.00 uur en volgens afspraak (24 uur per dag bereikbaar) R.J.W. Duijn-D.J. Brandt, President Kennedylaan 26. Tel. (071) 5156161 Kliniek Oegstgeest-Noord, Haarlemmerstraatweg 5a. Tel. (071) 5237558 Dierenbescherming afd. Rijnland Tel. (071) 5216662, kantoor@dbrijnland.nl Kwadraad Maatschappelijk

Werk, telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl Opvoedadviespunt, telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl Jongeren Preventie Plan (JPP), telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. 0900 - 1450 Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie. nl. Chatten kan op werkdagen van 9.00-17.30 uur via www. korrelatie.nl Stichting Terminale Thuiszorg door vrijwilligers Leiden en omstreken. Voor vragen of hulp: 06-51002071. www.terminalezorg.vptzleiden.nl Bemiddelingsbureau Thuiszorg Oegstgeest (BTO) telefoon: 06 517 99 203. e-mail: info@btozorg.nl

Pastoraal team Augustinusparochie geïnstalleerd in Wassenaar

Hoofdredactie: Teuntje van Delft tel.: 06 12 74 64 78 e-mail: t.v.delft@ uitgeverijverhagen.nl Redactie: Willemien Timmers Telefoon: 06 10 08 91 24 e-mail: redactie@ oegstgeestercourant.nl

Thank God it’s Friday: DJ Beats Illigal 14 september 2013 | 21:00 | De Gouwe live!

Golden Malibu Party: DJ Double U 14 september 2013 | Pauluskerk

Start to Play!

Verschillende optredens bij BplusC. 14 september 2013 | Heemwijck

Koorconcert Kattuks Volk

15 september 2013 | 14:00 | Leidse Hout

Leidse Harmonie Orkest

15 september 2013 | 16:00 | Leidse Hout

City Lights!

17 september 2013 | 20:15 | Groene Kerk

Orgelconcert Toon Hagen

19 september 2013 | 21:00 | De Gouwe live!

Me & Mrs Bass

22 september 2013 | 16:00 | Leidse Hout

Travelling Light

22 september 2013 | 16:00 | De Gouwe live!

2-Unplugged

kunst & literatuur

11 september 2013 | 20:00 | Gemeentehuis

Van Wijkerslooth, macht & pracht 14 september 2013 | Oegstgeest

Open Monumenten & Osger Weekend Complete programma is te lezen op osger.nl informatief 13 september 2013 | 09:00 | De Jonker

Open Coffee/ Meet & Match

Pieter Litjens over decentralisatie

2e kamerlid bij politieke café van de VVD. 18 september 2013 | 20:15 | Gemeentecentrum

Piratenbestrijding

Lezing door Commandeur H.R. Lodder. 19 september 2013 | 20:00 | De Vogels

Water in Poelgeest

Thema avond van Energiek Poelgeest. sport & recreatie 14 september 2013 | 14:30 | De Voscuyl

Oegstgeest - Roodenburg

Voetbalwedstrijd 3e klasse A zaterdag. 15 september 2013 | Leidse Hout

Bosloop Leidse Hout

17 september 2013 | Oegstgeest PAROCHIE In een hartverwarmende viering in de Jozefkerk in Wassenaar installeerde bisschop mgr Van den Hende op 7 september het nieuwe pastorale team van de RK Augustinusparochie. Voor de H. Willibrordkerk blijft diaken Peter van Beurden (links op de foto) de aanspreekbare figuur. | Foto Gabrie Lansbergen 

Wel weer die leuke broek aan kunnen?

Afslanken doe je bij: www.theahoogervorst.nl Nijverheidsweg 2 - Voorhout Tel. 0252 - 23 26 57

Oegstgeester Praktijk voor psychotherapie, psychologie en coaching, Mw. Drs C.J.M. Meeuwisse. Individuele therapie, relatietherapie, arbeidgerelateerde problematiek, burnoutbehandeling. Prinsenlaan 17, tel (071) 517 49 95. www. psychotherapeutoegstgeest.nl

tweet

@KeesWassenaar 4 Sep Straks de gezamenlijke infobijeenkomst met raads/commissieleden over ambitiedoc. #Lab071. Jammer dat #Oegstgeest er niet bij kan zijn!

Avondvierdaagse

18 september 2013 | 20:00 | Poelmeer

Wandelclub Oegstgeest: Poelmeer 19 september 2013 | 17:30 | Overveerpolder

Sportcafe bij Ajax Cricket Voor genodigden.

winkelen & lifestyle 11 september 2013 | 09:00 | Lange Voort

Feestelijke opening Jumbo

21 september 2013 | 11:30 | Kempenaerstraat

Kempenaer on stage

21 september 2013 | Lange Voort

Pannenkoekeninstuif Scouting 22 september 2013 | 14:00 | La France

The Taste of Oegstgeest

Gratis foodfair met 50 proeverijen. varia 12 september 2013 | 17:00 | Duinzigt

Kloosterborrel

COLOFON Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a - Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01

13 september 2013 | 21:00 | De Gouwe live!

16 september 2013 | 20:00 | Het Beleg

Protestantse Gemeente Warmond 10.00 uur Mw. ds. G.K.M. Smit – Valkenburg

Oplage 11.500

Patrick in concert

Twee interessante themas met sprekers.

Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden Lokhorstkerk, Leiden 10.15 mw. ds. S.P. van der Meulen

Boeddhisme Shambhala Meditatie Centrum. Gratis meditatie-instructie en –beoefening: ‘s woensdags: 9.0011.00 uur en donderdags: 20.0021.30 uur. Elke derde maandag van de maand van 19.30-21.00 uur kunnen jongeren en studenten terecht voor meditatie en uitwisseling. Geversstraat 48, Oegstgeest. www.shambhala.nl

muziek & dans 12 september 2013 | 21:00 | De Gouwe live!

Lezing Open Monumenten & Osger Weekend.

Volle Evangelie Gem. Leiden e.o. Pauluskerk, Warmonderweg 2 11.00 uur: samenkomst

Bahá’i Bestudering geschriften van Bahá’u’lláh: iedere eerste woensdag van de maand is de openbare Bahá’i-bibliotheek geopend van 19.30-21.00 uur. De andere woensdagavonden: informatieavond. J. Wolkerslaan 39, tel. (071) 5152030.

23

Inleveren kopij: uiterlijk maandag 12.00 uur Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties: Contactgegevens Binnendienst • Vincent Roos, tel. (071) 409 16 38 • Rosita Haasnoot, tel. (071) 409 16 37 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@ uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Oegstgeester Courant Sluitingstijd advertenties dinsdag 9.00 uur

Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. (071) 402 29 01 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze

kostenloos bij ons opvragen. en/of website zowel het auteursrecht voor conform De Oegstgeester Courant artikel 15 lid 1 sub 4 van de wordt gratis huis aan huis Auteurswet als het databezorgd in Oegstgeest en Lei- bankrecht. den ‘Raadsheren- en Vogelenbuurt’en is verkrijgbaar bij: • Gemeentehuis • Snackbar ‘t www.oegstgeestercourant.nl Haasje • Rijnlandse Boekhandel • Bibliotheek Bollenstreek • Primera • Gemeentecentrum • Boekhandel De Kler • Albert Heijn (Terweeplein) • Hotel Bastion • Zwembad Poelmeer Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave

Tips? Mail de redactie UW MENING

Ons tippen kan via redactie@ oegstgeestercourant. nl of tel. 06 10 08 91 24. Daarnaast zijn wij ook erg nieuwsgierig naar uw mening over deze krant. 

14 september 2013

Straatfeest Jan Vermeerlaan 14 september 2013

Straatfeest Anna van Burenlaan 21 september 2013 | Boerhaaveplein

Buurtfeest Haaswijk & Morsebel 21 september 2013 | 10:30 | Teylingen College

Ontmoetingsdag De Zonnebloem 21 september 2013 | Mien Ruyspark

Pleintjesfeest


ccasions februari 2009 49.750 km Lichtm. velgen NISSAN QASHQAI ECC 1.6 16v Visia € 18.600 februari 2009

april 2007 109.664 km Navigatie HYUNDAI TUCSON Lichtm. 2.7i V6velgen Automaat € 14.950 april 2007

€ 18.600

€ 14.950

49.750 km Lichtm. velgen ECC

Autocentrum van Egmond

Autobedrijf Heemskerk & ZN

VW-AUDI-SEAT- SKODA specialist

Gespecialiseerd in Renault - Dacia - Nissan

Showroom: Langevaart 1a , Werkplaats: Noordeinde 12 Rijnsburg Tel. 071-4022911

Dames opgelet !!!

Bubbels en bandenspanning!

Noteer alvast uw agenda Autocentrum vaninEgmond ’Ladies Night’ op 18 september 2013

109.664 km Navigatie Lichtm. velgen

* vanaf € 9.950 iPad of 200 liter brandstof januari 2007 129.340 km Leer BMW X5 3.0 Navigatie High Executive Automaat V6 € 39.950 januari 2007 129.340 km Leer Navigatie € 39.950

Mercedes C280 Avantgarde Automaat - Navigatie - Leer

Van 19.00 tot 22.30 uur een gezellige thema-avond speciaal voor vrouwen!

LADIES NIGHT AC!van bandenspanning, Wij gaan ondere andere in ophetbij controleren motorolie en vloeistoffen. 18-09-2013 Wij zullen een kleine workshop geven zodat uw meer te weten komt over uw auto.

Geniet van een modeshow van de nieuwste MOSCOW herfst en wintermode. Alvast ook aanmelden? info@acvanegmond.nl Locatie: Langevaart 1a, Rijnsburg U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@acvanegmond.nl of te bellen 071-4022911 (optie 2)

Bouwjaar 2007 Km.stand 85.000 km

€ 23.950,-

Renault Clio 1.2 16V TCE Dynamique airco 5 drs. 2009 Renault Twingo 1.2 16V Autom. airco zwart 2009 Renault Twingo 1.2 16V Collection airco 2011 Renault Modus 1.4 16V Dyn. Aut. 4/2006 Renault Megane 1.6 16V Grand Tour Business 7/2007 Renault Megane Estate 1.4 TCE 130pk Parisienne 2011 Renault Grand Scenic 130 pk Celsium 7p navi 10/2009 Renault Scenic 1.6 16V RTX airco velgen 1/2000 Renault Scenic 2.0 16V Gas Business Line 10/2008 BMW X3 3.0 High Executive Navi 2007 Hyundai Santa Fe 2.7 V6 automaat leer 4/2007 Ford KA 1.3 Titanium Airco 2010 Ford Fiësta 5d Trend 82 PK 2010 Lexus IS 250 Business automaat 04/2006 Peugeot 307SW 1.6 16V Pack airco 04/2007 Saab 9.3 1.8 Business 9/2006 Seat Leon 2.0 Tdi Automaat Navi, 77.000 km 2008

€ 10.450 € 6.250 € 7.950 € 7.850 € 8.250 € 17.950 € 16.950 € 3.950 € 8.950 € 24.750 € 15.950 € 7.350 € 9.700 € 14.450 € 9.600 € 8.950 € 13.250

Al onze occasions op www.autoheemskerk.nl

Kijk voor al onze auto’s op:

Merk/Model/Uitvoering Opel Adam Slam 1.4 Start/Stop 74KW Opel Astra-J 1.4T 140PK Sport Opel Meriva-B Z1.6XE Met Optiek Opel Zafira 1.6 16V Fiat 500 1.4/16V Sport Fiat Punto 1.2/16V Ford KA 1.3I 44KW Airco Opel Agila-A 1.2/16V Flexx-Cool Opel Agila-A 1.2/16V Opel Astra-G- 1.8I/1.6V Coupe Airco Opel Zafira-A 1.8/16V EleganceAirco Porsche 911 3.3 Turbo Coupe U9 Peugeot 107 Sublime Peugeot 107 XS 5 drs Airco Renault Megane Scenic 1.4/16V Renault Twingo 1.2 16V Collection Suzuki Alto 1.0/12V Excl. Airco 5 drs Volkswagen Caddy 51 Kw 2,0 SDI Motors Kawasaki ZX10R Kawasaki ZX6R Kawasaki ZX6R

Kleurcode Geel Blauw Zwart met. Blauw met. Zwart met. Grijs met. Blauw Grijs met. Zwart Blauw met. Zilver Blauw Zwart Zilver Bruin Zilver Rose Groen Groen-zwart Blauw met. Zwart met.

Lange Vaart 34 Rijnsburg

www.acvanegmond.nl

B.jr. 2013 2011 2012 2000 2008 2001 2005 2006 2002 2002 2001 1991 2009 2012 2002 2011 2009 2008 2009 2008 2009

Kilometer Prijs 1.000 19.950,00 12.350 20.950,00 8.215 24.950,00 122.509 3.250,00 50.292 8.950,00 88.801 2.750,00 53.943 3.750,00 27.704 4.950,00 63.000 3.750,00 34.204 5.950,00 156.330 3.950,00 148.296 Op aanvraag 33.828 6.950,00 16.234 8.450,00 122.915 3.450,00 33.849 7.750,00 62.158 6.750,00 152.382 6.950,00 1500 1000 8000

7.950,00 5.950,00 6.950,00

Tel. 071-4020365

Merk: Fiat Bravo 1.4 16V Edizione Prima 90 Fiat Panda 1.2 Actual Fiat Panda 1.2 Edi. Cool Fiat Punto 1.2 3D Dynamic Nissan Pixo 1.0 Visia Hyundai I10 1.1i Pure Fiat Sedici 1.6 16V 120 Emotion Fiat Bravo 1.9 JTD Edizione Prima 115 Fiat 500C Twin Air 85 SC Fiat 500C Twin Air 85 SC

Renault Twingo 1.2 16V collection bj 2011 kleur zilver km 33.828

voor

7.750,-

Prijs € 7.950,€ 6.400,€ 7.500,€ 5.950,€ 6.490,€ 6.900,€ 17.950,€ 7.950,€ 15.900,€ 15.900,-

info@autoheemskerk.nl

Bjr. Km. 2007 107.269 2011 19.540 2010 13.642 2007 83.800 2010 41.103 2011 12.500 2011 7.069 2007 116.110 2013 5 2013 5

Kl. Blauw Geel Zwart Blauw Grijs Grijs Bruin Bruin Blauw Grijs

Fiat 500 Twin Air 85 TwinAir Plus 2012, 26.492, Blauw

€ 11.900,-

AUTOBEDRIJF B. JOREN

Herenweg 94 - 2201 AL Noordwijk Tel: 071-3613342 - Mobiel: 06-53798937 Fax: 071-3647666 Email: info@autobedrijfhoogeveen.nl

HILLEGOM - ARNOUDSTRAAT 1 - TEL. 0252 - 41 48 39 www.autojoren.nl

Volvo V40 € 29.995,- VolvoV50 2.4 € 10.995,D2 R-Design 140 pk Momentum Intro + Winterline 2013, 7.912 km Svala Auto Rietschans 70 2352 BB Leiderdorp T 071-5810950

Blauw, zwart stof 2004, 154.980 km

Beide occasions leveren wij met 24 MAANDEN GARANTIE

Svala Auto Arnoudstraat 3 2182 DZ Hillegom T 0252-410650

www.svalaauto.nl

• Eerhart Sierbestrating.

Voor al uw bestrawww.zalenverhuurkruyt schipvanleiden.nl. tingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijs- Mooi bruin café in oude centrum van Leiden. Voor opgave 070-3211006. afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc. Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare Vuil tapijt? Laat het vakkundig reinigen drankprijzen! Reserveringen: tel. 06-25047376. of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam Student wil u graag helpen met COMPUTERInterieurverzorging, tel. 070-5116612. PROBLEMEN. € 15,- p.u. Tel. 070-5114250. Dak herstellen? Bou­ma/Grundeken belgarageboxen in Oegstgeest en Leiden. len! 070-5114674/070-5118394. Uw dakspecialist! Huurprijs v.a. € 110,-. Inlichtingen: 06-20773480. BC SIERBESTRATING Tegelwerk, met afvoer, computerhulp Virusverwijdering, sneller gratis prijsopgave. Tel. 06- 55321682. maken, storingen verhelpen, oude PC naar nieuwe 50-plusser SCHILDERT, SAUST en behangt PC, installaties, laptopreparatie, WiFi, privé cursus, uw huis weer als nieuw. Tel. 06-13067762. etc. Professionele ondersteuning bij u thuis of op Lekker toerfietsen vanuit Wassenaar en Voor- kantoor voor particulieren en bedrijven. Tel. 062460355, info op www.Boonict.nl schoten? www.tcdekampioen.nl.

• •

• • • •

STEUNZOLEN. Erkend leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 071-5238468 of 06-12028319.

Gevraagd hometrainer in goede staat, • Gezocht voor een vrouw met levenservaring: •makkelijk te verplaatsen. Tel. 071-5893885 of 06- baan met inwoning. Ik ben zorgzaam, ver-

antwoordelijk, opgewekt. Bel mij! Tel. 0644446089. Aangeboden 10 jaargangen van ons Amsterdam door Spaargaren//boek, 1960Paula van den Bosch. Woningschoonmaak en 1970. Tel. na 18.00 uur: 071-3615880. kringloopservice. 071-8878555 of 06-20086730. Gevraagd/Te huur: Schuur of loods. Yoga en meer! geeft bij Rob v.d. Hoorn in Oegstgeest 7 woensdagen van 19.30-21.00 uur haIk zoek werk in de huishouding. Tel. tha yogalessen speciaal voor vrouwen in de over- 06-84887750. gang. “In balans tijdens de overgang” begint op sportcentrum Y-FIT breakdance, hip 2 oktober. Info: Stefanie 06-13377471 of hop, zumba, yoga, pilates, power pump, shapeleswww.yogaenmeer.nl sen, peuter-/kleuterdans. Y-fit.nl zit u nog in de schaduw? Wij zagen tuinman/stratenmaker voor al uw bomen om en takken af. Tel. 070-5111923 of 06tuinwerkzaamheden. Gratis prijsopgave. Tel. 0653794870. 57200505. Te huur: 4-kamer appartement a/d Starklussenman, schilder- en stukadoorwerk huishoudelijke hulp aangeboden, woe renburglaan te Wassenaar. Huur excl. g.w.l. € 685,- binnen en buiten, laminaat leggen, isolatie, timmer. 1 keer per 2 weken, ref. en dipl. aanw. Voor 3 uur p.m. Info: 06-51605204. Referentie, scherpe prijs. Tel. 06-13360700. per keer. Bel Anna: 071-3014616. Stucadoren, schilderen, tegelwerk, loodklein transport: Is de auto te klein? VerTe huur GARAGEBOX, Lambrechtsveld in gieter, badkamers, 06-19110519. huizinkjes, caravan verslepen. Bel de Rode Bus: Valkenburg. Tel. 06-24468544 of 0321-380254. 06-55726565, derodebus@outlook.com

40397602.

• •

• •


nieuws

Oegstgeester courant

woensdag 11 september 2013

25

Open huis notariskantoor welkom n Op zaterdag 21 september aanstaande staan de deuren van Notariskantoor Van de Oudeweetering open.

de notaris en haar team, van 14.00 uur tot 17.00 uur. Adres: Rhijngeesterstraatweg 40E in Oegstgeest.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom om kennis te maken met

Voor meer informatie: www.notarisvdo.nl.

Toptennis bij OLTC tennis

n OLTC organiseert deze week haar 30+ Toernooi.

Nieuw is inschrijving in de categorie 2 en 3 voor jongere deelnemers. Regionale toppers Bart van Delft en Fabian van der Lans komen in actie, terwijl OLTC’s eigen Jasper de Regt als outsider ook kans maakt.

Tot en met zondag 15 september kan men genieten van tennis en gezelligheid. Zo zijn er naast het tennis diverse live-bands, is er Pubquiz, een lobwedstrijd voor het goede doel met Lobster voor de winnaar en is er iedere avond een menu voor de smullers. U bent van harte welkom.

Braderie Lange Voort markt n Op zaterdag 14 september wordt er een gezellige braderie georganiseerd op de Lange Voort.

Er staan veel bijzondere kramen met leuke aanbiedingen. Zo zijn er sieraden (ook handgemaakt), tassen, schoenen, sieraden, mineralen, kachels, cadeauartikelen en

oosterse artikelen. Ook zijn er zelfgemaakte artikelen en is er breiwol. Tevens staat er op de braderie een verzamelaar met oude en nieuwe munten en postzegels. Voor de lekkere trek staat er een poffertjeskraam en bij mooi weer een leuk springkussen. De braderie begint om 9.00 en eindigt om 17.00 uur en gratis entree.

Pleinfeest Boerhaaveplein feest

n Zoals voorgaande jaren organiseert Buurtvereniging Haaswijk en de Morsebel in 2013 weer een pleinfeest voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd. Datum: zaterdag 21 september.

Locatie zal dit jaar zijn het Boerhaaveplein. De dagen daarvoor is het plein de het decor van de wandelvierdaagse geweest, de vlaggen kunnen gezellig blijven hangen. Vanaf 13.00 uur kunnen de kinderen genieten van een “voorpro-

gramma” met o.a. een professionele schmink –en glittertattoo artiest, een vrolijke ballonnenclown en een wedstrijd stoeptekenen. Overal op het plein staan leuke familiespellen opgesteld, en bij lekkere trek kunnen kinderen bij de Suikerspinnendame terecht. Voor de allerkleinsten is een springkussen aanwezig. Om 14.30 uur start de hoofdact: Theatergroep Hilaria zal hun nieuwste programma presenteren, genaamd “Fata Morgana”!

Kinderkledingbeurs kleding n Zaterdag 14 september

is er een kinderkledingbeurs in speeltuin Vogelenwijk. Hier kan men terecht voor mooie en degelijke tweedehands kleding

voor kinderen. De beurs begint om 14.00 uur. Speeltuin Vogelenwijk is gevestigd aan de Nachtegaallaan 25 te Leiden. Voor meer info. Mail naar: speeltuin@vogelwijk.nl

Avondvierdaagse sluit de zomer af wandelen

n De achttiende Avondvierdaagse van Oegstgeest vindt plaats van dinsdag 17 tot en met vrijdag 20 september.

De afstand per avond is vijf kilometer. Na elke wandelavond is er voor de winnaars van de bijzondere opdrachten een lekkere prijs ter beschikking gesteld door Petit Restaurant ‘t Haasje. De laatste avond is er een muzikale intocht vanaf het Mien Ruyspark naar het Boerhaaveplein, worden de laatste winnaars van de opdracht bekend gemaakt en getrakteerd op Heemskerk lekkers. Na afloop van de vier wandelavonden ontvangen de lopers een herin-

nering van de Nederlandse Wandelsportbond. Warming-up: 18.15 uur Starttijd: 18.30 uur Startplaats: Boerhaaveplein bij petit restaurant ‘t’het Haasje’ Inschrijven: 9 t/m 13 september van 19.00 - 21.00 uur, Adriaan Roland Holstlaan 5, Oegstgeest

Tip de redactie NIEUWTJE? n Ons tippen kan via

redactie@oegstgeestercourant. nl of telefoon 06-10089124.

Een zonnig moment aan het begin van de feestelijke reünie van UDO. De club bestaat vijfenzeventig jaar! | foto Wil van Elk

Aftrap UDO 75 jaar voetbal n Langzaam druppelde het sportpark van UDO afgelopen zaterdagmiddag toch nog vol. Door de afgelasting van het voetbalprogramma was het tot dan toe stil gebleven. Vele oud- UDO leden kwamen naar de Voscuyl om de aftrap van het jubileumjaar mee te kunnen maken. Er waren zelfs nog leden uit de eerste UDO-jaren. UDO viert dit jaar haar 75- jarig jubileum. Het is daarmee de jongste van de drie voetbalclubs in Oegstgeest. Dat UDO bruist, bleek maar weer eens uit het grote aantal leden en oud leden dat op de reünie aanwe-

zig was. Oegstgeester Courant fotograaf Wil van Elk had dan ook grote moeite om iedereen op de foto te krijgen. De bewegende foto reportage in het clubhuis werd door velen meerdere malen bekeken. En vooral daar kwamen de herinneringen los over die leuke momenten in één van die 75 jaren. Toen de laatste reünisten het sportpark verlieten was de nieuwe

dag alweer begonnen. De reünie was de start van een jubileumjaar dat bol staat van activiteiten. Donderdag 12 september volgt de officiële receptie. Ook de Grote Club Actie staat in het kader van het jubileum. In het weekeinde van 21 en 22 september is UDO speel-vrij. Er is dan van 10 uur ’s ochtends tot 10 uur ’s avonds een groot onderling toernooi waarin alle teams in het veld komen. Het jubileum programma loopt dit jaar door tot aan de slotfestiviteiten op 15 juni 2014.

Komend weekend: Macht en Pracht thema n Macht en Pracht is een passend gekozen thema tijdens het Open Monumenten en Osger Weekend op zaterdag 14 en zondag 15 september aanstaande. Tijdens het Open Monumenten en Osger Weekend komt men meer te weten over dit thema in Oegstgeest. Bijzondere locaties openen de deuren, een fiets- en wandeltocht voeren langs prachtige plaatsen en op veel locaties kan men genieten van kunst- en cultuuractiviteiten. In het gratis te verkrijgen mooie boekje staat het volledige programma. Zie ook: www.osger.nl. Aardewerk Mooi om te noemen is het bijzonder aardewerk dat dit weekend in de hal van het gemeentehuis te zien is. Abraham van Iterson (19302003), inwoner van Oegstgeest, was een verwoed verzamelaar van Amphora aardewerk. Viel zijn oog vooraleerst op Gouda plateel, al snel ontdekte hij het lichtere en

fijnere werk van het Oegstgeester aardewerk uit de Amphorafabriek. Deze passie liet hem niet meer los. 200 stuks heeft De Lakenhal aangekocht. Tevens zijn enkele stukken in langdurig bruikleen gegeven aan de gemeente Oegstgeest. Deze stukken zijn in een aparte vitrine in de hal van het gemeentehuis te zien. Muziek en Dans In de diverse monumenten kan men genieten van muziek en dans. Enkele highlights: BplusC de Pauluskerk zaterdag vul-

len met allerlei activiteiten. Bijvoorbeeld een instrumentenmarkt (mogelijkheid om alle instrumenten uit te proberen) in de leslokalen. In het Oude Raadhuis (Wijttenbachweg 27-29) is op zaterdagmiddag harpmuziek te beluisteren. Iets verderop, in Duinzigt, speelt een blokfluitensemble. Op zondag spelen in het koetshuis van Oud-Poelgeest een klarinetensemble en een jazzensemble, in de Pauluskerk is er een vioolconcert en in Duinzigt speelt het juniorenorkest JSR o.l.v. Mark Tempelaars In de oude bewaarschool speelt op zondag de popband van BplusC. Zie www.osger.nl voor het volledige programma.

500 calorieën per uur verbranden?

Dat doe je bij:

www.theahoogervorst.nl Nijverheidsweg 2 - Voorhout Tel. 0252 - 23 26 57

Galerie Tijd voor Kunst en Galerie Apelles organiseren op zondag een expositie in het Koetshuis van kasteel Oud-Poelgeest. Hierboven een schilderij van Trudie Noordermeer


OPRUIMING !!! Alles moet weg !!!

Publicatie beschikking Waterwet Onderwerp Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 26 februari 2013 een aanvraag om vergunning ingevolge de Waterwet ontvangen van Woningstichting Buitenlust voor het onttrekken en retourneren van grondwater ten behoeve van een warmte-koudeopslagsysteem van de nieuwbouwwoningen gelegen aan de Balistraat en Borneostraat te Oegstgeest. Omgevingsdienst Haaglanden maakt kenbaar dat besloten is de vergunning te verlenen. Beroep Tot en met 29 oktober 2013 staat alleen voor belanghebbenden beroep open bij de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag (bezoekadres: Prins Clauslaan 60 te Den Haag). Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen over de ontwerpbeschikking te hebben ingebracht. De beschikking treedt in werking nadat deze aan de aanvrager is verzonden of uitgereikt. Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan – als tegen dit besluit beroep wordt aangetekend ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Zowel in het beroepschrift als in het verzoekschrift dient het kenmerk ODH-2013-00001410 vermeld te worden. Voor zowel het beroep- als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Inzage U kunt de beschikking en de overige relevante stukken vanaf 16 september 203 tot en met 28 oktober 2013 inzien op werkdagen: • bij de Omgevingsdienst Haaglanden, tijdens kantooruren (na telefonische afspraak), Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, tel.nr. (070) 218 99 02; • bij de receptie in het gemeentehuis van Oegstgeest, van 8.30-12.30 uur, Rhijngeesterstraatweg 13, tel.nr. (071) 519 17 93. Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

Buiten genieten Dealer van o.a. sun furniture, teak & Garden, royal Garden, Gloster, WeBer, dedon, Borek.

U kunt bij ons ook terecht voor: Grasmachines, gereedschapen,zaden, hoge drukreinigers etc.

Kortingen van

20% – 70%

De tuinmeubelen maken weer plaats voor de wintersportartikelen Verschillende topmerken zoals: Borek, Dedon, Gloster, Kettler, etc. …. én tevens barbecues van Weber robotmaaier

den Haan Tuinmeubelen Vliet Zuidzijde 24 Rijnsburg - aan het grachtje in het centrum - t. 071 402 13 01

www.denhaanrijnsburg.nl

Bloemen Shop Oegstgeest Voor elk moment het mooiste boeket!

Haarlemmerstraatweg 8a (in het voormalig tuincentrum)

ZATERDAG 21 SEPTEMBER

Vanaf zaterdag 14 september in onze vestiging Oegstgeest verse bloemen, boeketten, bruids- en rouwwerk.

S I T GSRJEABLOEMEN

E BO R E D E I VOOR NT! KLA ER. EPTEMB S 4 1 G RDA OP ZATE ALLEEN

www.tuincentrumdemooij.nl Noordwijkerweg 36 Rijnsburg Haarlemmerstraatweg 8a Oegstgeest T 071 408 09 59


sport

Oegstgeester courant

Rentree Pecos in eredivisie tafeltennis n Pecos ontvangt bij zijn rentree in de eredivisie tafeltennis zaterdag het team van Westa. Bij de voormalig landskampioen is Daan Sliepen gestopt, maar met Liu Qiang, Martijn de Vries, Boris de Vries en Cosmin Stan moet de Limburgse ploeg toch tot de favorieten worden gerekend voor een plaats in de play-offs. Pecos draait naar verwachting onderin mee. De eredivisie bestaat dit seizoen voor het eerst uit tien teams en de competitie bestrijkt een heel jaar. Anran Tan, René Waterreus en Tony Nader treffen tot aan Kerst elke tegenstander één keer. Het eerste duel, in het Thorn Tafeltenniscentrum, begint om 16 uur.

Goede start BCO biljart n De eerste wedstrijd

van BCO/Puzzlingworld.nl vond plaats in de historische biljartzaal van de Friese Club Leeuwarden. Wim van Zalm ging in een aanvankelijk stroef lopende partij gelijk op tegen F. Dillema, toen hij met een mooie reeks van 6 een gat sloeg. Van Zalm ging voortvarend door en sloot de partij in 52 beurten winnend af. Op de andere tafel keek kopman Hans de Bruin al gauw tegen een forse achterstand aan tegen het Friese fenomeen A. Hoekstra. Het warme vochtige weer zorgde voor een zeer korte afslag van de banden, waar de Bruin grote moeite mee had. De partij ging verloren in 55 beurten, met een gelijke tussenstand als gevolg. Bob van Ingen Schenau leverde een spannend gevecht met P. de Haan. Waar van Ingen Schenau het goede niveau de hele partij volhield, lukte zijn tegenstander dit niet. Na 49 beurten bracht van Ingen Schenau het team op een 4-2 voorsprong. Paul Witteman kende net als zijn tegenstander een moeilijke start met voor beide spelers maar 1 punt na 10 beurten. Daarna steeg het niveau, Witteman nam gestaag afstand en sloot na 48 beurten af in een uiteindelijk toch nog fraaie partij. Een 6-2 overwinning is een mooie start voor BCO/ Puzzlingworld.nl.

Nederlaag Kaderteam BCO biljart n Ondanks een goede voorbereiding werd de eerste competitiewedstrijd van de kadristen van BCO een teleurstellend 2-6 verlies.

Met een nieuwe kopman werd de strijd aangebonden met het sterke kaderteam van Horna/De Vries Juweliers. Ronald Filippo moest aantreden en zag een goede start snel verwateren. Omdat het ook bij de tegenstander niet goed lukte, trok Filippo toch nog aan het langste eind. Ben Duivenvoorde (160) werd inmiddels overrompeld door W.Heida (210) die met 48 en 45 begon. Doch ook hier kwamen beide spelers niet in normale doen. Na 14 beurten bleef Duivenvoorde op 133 achter en was de stand weer gelijk. Mark Bakker (180) had zijn dag niet en moest berusten in een nederlaag na 11 beurten. Wilfred Wijnnobel (160) kreeg de kans om nog een remise in de wacht te slepen als hij de winst zou pakken. De spanning eiste echter zijn tol; Wijnnobel kon in de laaste nabeurt kon niet gelijk maken.

woensdag 11 september 2013

27

Valse start VV Oegstgeest voetbal n Zaterdag ging VV Oegstgeest van start in de competitie 2013 – 2014 met de uitwedstrijd tegen het vorig jaar gedegradeerde SEV in Leidschendam.

2 SEV 1 VV Oegstgeest Met enkele nieuwe spelers werd vol goede moed aan de wedstrijd begonnen. Doordat het hoofdveld afgekeurd was vanwege de droogte moest op het vierde veld gespeeld worden. De wedstrijd liep voor Oegstgeest niet goed af. Op het veld met minimale afmetingen begon de wedstrijd rommelig van beide kanten en moest de nieuwe Oegstgeest keeper Teun Guijt een aantal keren handelend optreden. Na ruim een half uur spelen tastte de SEV keeper mis op een voorzet van Guido Legering en kon Joep Zenden van dichtbij inkoppen: 0 - 1. Direct vanaf de aftrap in de tweede helft trok SEV richting het Oegstgeest doel en wist de gelijkmaker te scoren: 1 – 1. Hierna had Oegstgeest het betere van het spel zonder echt kansen te creëren. Na twintig minu-

ten moest SEV met 10 man verder. Een SEV invaller kreeg binnen vijf minuten twee gele kaarten en kon zo weer snel het veld verlaten. Oegstgeest kon het numerieke overwicht niet in het spel uitdrukken

door meer kansen te creëren. Het was SEV dat vijftien minuten voor tijd zelfs op voorsprong kwam. De warrig leidende scheidrechter gaf voor een aangeschoten handsbal een penalty die door SEV benut werd: 2 – 1. Ondanks de drie wissels die Oegstgeest trainer Rob van den Wijngaard deed werd het spel niet beter en wist Oegstgeest niet te sco-

ren. Zo eindigde de eerste competitiewedstrijd in een teleurstellend verlies. Afhankelijk van de veldsituatie speelt Oegstgeest zaterdag de thuiswedstrijd tegen Roodenburg. Vanwege de slechte veldsituatie werden afgelopen zaterdag alle 18 thuiswedstrijden van de Oegstgeest teams afgelast. Deze week wordt er door de gemeente beslist of er aanstaande zaterdag wel gespeeld mag worden op de Voscuyl.

Grote variatie aan groepslessen?

Daarvoor ga je naar:

www.theahoogervorst.nl Joep Zenden kan net voor de SEV keeper de bal in het doel kopen, 0 - 1. | Foto Howard Misser

Nijverheidsweg 2 - Voorhout Tel. 0252 - 23 26 57

VV Oegstgeest trapt af voetbal n Op woensdag 4 september was er de jaarlijkse voetbalaftrap op vv Oegstgeest. Alle kinderen (mini’s, F en E-pupillen) konden deze middag middels diverse spellen en voetbaloefeningen het nieuwe seizoen officieel starten. Vincent Nek (E en F coördinator) had weer diverse spellen voor de kinderen bedacht en de evenementencommissie had gezorgd voor het nodige vertier en uiteraard wat lekkers. Met een opkomst van ruim 80 kinderen was de middag zeer geslaagd. Het seizoen is in ieder geval goed begonnen. Alle mini’s, F- en E-pupillen van VV Oegstgeest. | Foto PR

Fiks komt nog goed terug korfbal n Fiks heeft de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen niet in winst kunnen omzetten. Met name in de tweede helft keek Fiks tegen een hopeloze achterstand aan, maar kwam sterk terug. De inhaalrace strandde op 16-17.

16 Fiks 17 BEP Evenals vorige week begon Fiks slecht aan de wedstrijd. Aanvallend

straalde de thuisploeg weinig dreiging uit en was het spel statisch en doorzichtig. BEP profiteerde hiervan en stond na zes minuten al op 0-3. Na de tegentreffer van Judith Hooimeijer leek een ommekeer te komen. Uit een vrije bal schoot Dominic van Welzen de 2-3 binnen en vanaf de strafworpstip bracht Jan Anholts de teams in evenwicht. Een goed vervolg kwam er niet. “Er bleef veel misgaan in de eerste helft. Met name verdedigend werden rond de korfzone veel fouten gemaakt en de tegenstander profiteerde hiervan vanaf de strafworpstip”, verdui-

delijkte trainer/coach Hans Peters na afloop. Uit twee strafworpen en twee rake schoten liep BEP uit naar 5-9, waarna Kevin Vreeken de achterstand voor het rustsignaal terugbracht tot 6-9. De formatie uit Purmerend profiteerde in de tweede helft optimaal van het vele balverlies en zwakke aanvalsspel van Fiks. Na 10 minuten spelen stond er een hopeloze 6-14 achterstand op het bord. Daarna kwam er een grote ommekeer in het spel. Aanvallend werd er energieker en met meer lef gespeeld. De combinaties verliepen veel beter en

Prima start voor Vivax na vakantie zwemmen

n Op de tweede dag van het nieuwe zwemseizoen, zondag 8 september, waren er 27 kinderen naar zwembad Poelmeer gekomen om deel te nemen aan de nieuwe jeugdtrainingen van Zwem & Polovereniging Vivax.

Deze veelbelovende start van het compleet vernieuwde Vivax-programma geeft de kinderen gelegenheid om te wedstrijdzwemmen en

waterpoloën. Onder leiding van de trainers Carola, Ruud en Peter hebben de kinderen veel verschillende zwemoefeningen gedaan. De afgelopen weken zijn al 25 kinderen lid geworden van Vivax. Omdat er zoveel interesse is, wordt er ook getraind op de donderdagavond. Geïnteresseerde kinderen tussen 6 en 12 jaar, met tenminste zwem-ABC of A- en B-diploma, zijn tijdens de komende trainingen ook van harte welkom in zwembad Poelmeer.

Kijk op de website www.vivax-oegstgeest.nl voor actuele informatie over de trainingen. Het was de afgelopen week sowieso een drukke week voor de vereniging. In het gemeentehuis was de bijeenkomst over de toekomst van zwembad Poelmeer. Voor Vivax is het van essentieel belang dat er een zwemvoorziening in de gemeente Oegstgeest blijft. Dit geluid heeft de vereniging dan ook laten horen tijdens de hoorzitting.

het spel straalde bezieling uit. Belangrijker: Fiks werd doeltreffend. Binnen 12 minuten was de achterstand ingelopen tot 12-15. “Er is in de tweede helft prima geknokt door mijn team”, gaf Hans Peters aan. Na 12-16 bleef Fiks karaktervol streven naar een optimaal resultaat. De inloop tot 15-16 vormde duidelijk bewijs Hiervoor waren Nadiene Peters, Jan Anholts en Kevin Vreeken verantwoordelijk. Ook de 15-17 werd beantwoord door een benutte strafworp van Jan Anholts. Helaas was de resterende tijd te kort om de sensatie compleet te maken.

Sportplannen omzetten in daden?

Beginnen doe je bij:

www.theahoogervorst.nl Nijverheidsweg 2 - Voorhout Tel. 0252 - 23 26 57


Stichting Kinderopvang Oegstgeest

Zo ver t rouwd en zo veel t e beleven!

SKO bestaat 25 jaar!

SKO is al 25 jaar dé kinderopvang in Oegstgeest. Met 9 kindercentra zit SKO altijd bij u in de buurt. En wij bieden alles wat u nodig heeft bij het opgroeien van uw kind: dagopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang en tieneropvang. Onze kinderopvang is van hoge kwaliteit. Dat blijkt ook uit onze hoge klanttevredenheid.

Kom bij ons kijken! We geven u graag een rondleiding. De Kindervlinder • Het Kindercircus Het Dok • Uit & Thuis • De Waaghals De Vrije Vogels • De Buren • Vuur & Vlam Toptieners • Guusje • Basje T E

071 515 98 00 (9.00 - 12.00 uur) info@sko-oegstgeest.nl

www.sko-oegstgeest.nl

Oc week 37 13  

Oegstgeester Courant 11 september 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you