Page 1

NIEUW!

VAN HUIS

Leuke 4-KAMER-’CHALET’-FLAT heeft een aantrekkelijke vrije hoekligging met balkon op het zonnige ZUIDEN

Vraagprijs â‚Ź 149.500,- k.k.

TEL.: (071) 517 42 64

Oegstgeest, Floralaan 67

DE

WEEK

LOSECAAT NVM MAKELAAR

OEGSTGEESTER COURANT Elke week gratis huis aan huis in Oegstgeest en

Leiden ‘Raadsheren- en Vogelenbuurt’ (bezorging 071-4022901) Advertenties: (071) 4022901 • advertentie@uitgeverijverhagen.nl

WOENSDAG 21 MAART 2012 OPGERICHT 1 FEBR. 1928, NR. 12

•

Redactie: 06 100 891 24 • redactie@oegstgeestercourant.nl

www.zekervia.nl

W W W . PR O PE R - MAK E LAAR D I J . N L

Raad over hoge inhuur derden en fors ziekteverzuim:

Opening ‘Is de kraan wel dicht? kruidenpluktuin Hij lekt!’

Deze week

Emmie Graal terug uit Oeganda Fiks 1 kampioen College helpt bij grote schoonmaak De Dorpsstraat: een klein openluchtmuseum

4%44%2//(!!2-/$%., $AMES (EREN+INDERKAPPERS $E+EMPENAERSTRAATn''/EGSTGEEST $EPOSITAIRVAN,g/RĂ?AL+ÂĄ2!34!3%

6OORUWAFSPRAKEN4EL 

IN DEZE

KRANT

Horecamedewerk(st)er Groene Hart Cruises Productie medewerker Oudshoorn & van Egmond Taxichauffeur

Taxibedrijf B-Tax

Medewerker Verhuur en Recreatie Marina Rijnsburg Diverse functies Aannemersbedrijf NDW Doktersassistent(e) Huisartsenpraktijk W.E. Bergman en E. Vogel

Uw vacature in de krant?

Bel nu (071) 402 29 01 www.uitgeverijverhagen.nl

De hoofdrolspelers in het realiseren van het herinneringsmuseum: Annemieke Tiggelman, professor H.M. Becker, burgemeester Els Timmers, Cora Smit, Arjan de Koken en mevrouw Hillenius - Ginjaar. (Foto Willemien Timmers)

Hoogtepunt ‘Dag van de Zorg’:

Herinneringsmuseum in Rustenborch geopend Zaterdag vierde Nederland ‘De dag van de zorg’ en werden vele zorgcentra en verpleeghuizen opengesteld voor het publiek. Veel Oegstgeestenaren maakten er gebruik van om de zorgcentra Hofwijck, Rustenborch en het verpleeghuis Van Wijckerslooth met een bezoek te vereren. Een onderdeel dat bijzonder veel belangstelling trok was de opening in Rustenborch van een herinneringsmuseum met spullen uit de 30-er en 40-er jaren van de vorige eeuw. Door Antoon Koch De oproep om spullen uit die periode beschikbaar te stellen leverde veel op. Zoals oude tafels en stoe-

len, een haard, fornuis, kranten en verpakkingsmateriaal. Dit nog eens extra aangevuld met verrassende zaken die tevoorschijn kwamen tussen de vloer van een woning aan de Regentesselaan nummer 16. Ruim voldoende om de huiskamer, keuken en slaapkamer die het museum bevat mee in te richten. Geen kostbare goederen maar spullen die bij het zien daarvan de herinnering losmaken op een wijze dat over die tijd van toen wilt vertellen. Dit alles inclusief het ´zakje blauw´ Arjan de Kok, die voor de uitvoering van de plannen op de bres had gestaan heette zaterdagmiddag de eigenlijke initiatiefnemer, professor H.M. Becker, van harte welkom. Dit gold ook burgemeester Els Timmers, Regiomanager WWZ

Karin StrĂźbe, de voorzitter van de cliĂŤntenraad mevr. Hillenius - Ginjaar en vele anderen. Hij bedankte het kringloopbedrijf Leiden en de gulle gevers. Karin StrĂźbe vertelde over de keuze van de plaats waar het museum gehuisvest zou kunnen worden: “Oorspronkelijk een vergaderruimte, laten wij die daar vrij voor maken. Rustenborch is niet van de eigenaren maar van de bewoners die er belang bij hebben. Het is mede van belang dat bezoekers van buiten Rustenborch het museum bezoeken en dat daardoor de buitenwereld naar binnen komtâ€?. Professor Becker: “Het concept is een onderdeel van een zorg- woonvoorziening. De mens is een groepsdier en wil ergens bijhoren. Iets hebben om over te praten. (Zie vervolg elders in dit blad).

Vorig jaar liepen de gemoederen hoog op bij de bespreking van de extra kosten van inhuur derden. Vanwege ziekte en achterstallige klussen moesten extra externe (dure) werknemers op het gemeentehuis worden ingehuurd. Een doorn in het oog van de gemeenteraad, zeker nu het economisch klimaat toch al niet zo best is. In de afgelopen commissievergadering werd er gesproken over de ‘beleidskaders inhuur derden’, dit omdat de raad in juli vorig jaar niet tevreden was met de toen voorliggende adviesnota. De kosten voor inhuur van derden bedroegen in 2011 ongeveer 1,1 miljoen euro. Met het vaststellen van de beleidskaders wil het college de budgetten voor inhuur van derden beheersbaar houden en de komende jaren gefaseerd afbouwen. Voor dit jaar is een bedrag van 380.000 euro in de begroting opgenomen. Door Willemien Timmers De stemming in de commissie burger was beter dan bij de bespreking van het onderwerp vorig jaar, maar ondanks de verbetering in beleid was niet iedereen vol vertrouwen. Leefbaar Oegstgeest, bij monde van Ingrid van Dijk, noemde de nieuwe kaders een ‘belangrijke stap voorwaarts’, maar uitte wel zorgen over het hoge ziekteverzuim op het gemeentehuis. “Er moet meer aandacht zijn voor het voorkĂłmen van ziekte bij medewerkers.â€? Het ziekteverzuim binnen de gemeente Oegstgeest is hoger dan bij vergelijkbare gemeenten. Over 2009, 2010 en 2011 waren de verzuimpercentages 4,96, 5,71 en 6,71 procent. Hierbij wordt zwangerschapsverlof niet meegerekend. Percentages in vergelijkbare ge-

Spring

22 t/m 24 maart

Arrivals

Zie voor acties www.rivieramaison.nl

meenten bedroegen: tussen de 4,6 en 5,1 in 2009 en tussen de 4,8 en 5 procent in 2010. Eelke van den Ouweelen (Lokaal) was niet te spreken over de voorliggende nota. “Hij wordt later gepresenteerd dan afgesproken. Bovendien geloof ik dat we het met het bedrag voor dit jaar niet gaan redden. Hoe kun je de kosten afbouwen en beheersbaar maken? De procedures werken niet. We moeten als raad veel meer ‘in controll’ zijn.â€? Het CDA vond dat een echt gedegen analyse nog ontbrak. Van Blitterswijk: “Waarom is het ziekteverzuim zo hoog?â€? Ook Progressief Oegstgeest, die de nota wel ‘goed’ noemde, benadrukte dat er winst te halen is in bestrijden van het hoge ziekteverzuim. “Het is dweilen met de kraan openâ€?, sprak Cia Kroon (VVD), “is de kraan wel dicht? Volgens mij lekt de kraan nog behoorlijk en is er een loodgieter nodig!â€? De wethouder gaf aan dat het ziekteverzuim inderdaad steeds verder oploop. “Dat komt ook omdat de onzekerheid in de organisatie, vanwege reorganisatie, steeds groter werd. We moeten beter signaleren en mensen beter helpen met re-integreren. Ook is duidelijk geworden dat opleidingsgelden soms nauwelijks benut worden. Dat motiveert werknemers niet.â€? De wethouder zegde toe het beschikbare bedrag niet te overschrijden. Inhuur van derden stopt ‘als met de laatste druppel het bedrag bereikt is.’ “We geven geen dubbeltje meer uit, tenzij‌â€? In de komende raadsvergadering wordt nogmaals over de nota gesproken en wordt de raad gevraagd akkoord te gaan met de nieuwe beleidskaders. Voor al uw klimaatbeheer ÂŤCV installaties ÂŤ CV ketels ÂŤ Ventilatiesystemen ÂŤ Zonne-energie ÂŤ Airconditioning

Aanstaande vrijdag zal de kruidenpluktuin op de hoek van de Lange Voort en de Irislaan om 11.00 uur officieel geopend worden door wethouder Lia de Ridder.De opening komt op een goed moment, nu er ruim 300 kruidenplanten zijn geplant. Na de opening is er voor iedereen een kopje muntthee, natuurlijk met munt uit eigen tuin. Er is in de tuin nog ruimte is voor veel meer planten en dat klopt. De ĂŠĂŠnjarigen, die niet tegen nachtvorst kunnen, komen nog. De kruidenpluktuin is een initiatief van het Milieu Educatie Centrum Oegstgeest (MEC-Oegstgeest) en wordt ondersteund door de gemeente Oegstgeest en de Winkeliersvereniging Lange Voort. De gemeente heeft de tuin plantklaar gemaakt, twee opstapjes aangebracht en voor de houtsnippers gezorgd. Een paar actieve Oegstgeestenaren heeft zich al spontaan aangeboden om te komen helpen bij het planten en het onderhoud daarna. Regelmatig zal er in de Oegstgeester Courant een artikeltje verschijnen met informatie over en toepassing van een kruid, zodat bezoekers zelf aan de slag kunnen met een recept.

BERNARD SCHULTE BV CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

Ook voor al uw service & onderhoud! Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL

+RUWXVODDQD‡&.6DVVHQKHLP‡7

Omwonenden houden unaniem vast aan eerder ontwerp

Privacy bewoners Simon Vestdijklaan in gevaar De gemeente wil een pad aanleggen langs de noordoever van het Oegstgeesterkanaal. Eerdere plannen van het bureau Crex (2007) voor een parkachtige omgeving met veel water en riet zijn van tafel. De gemeente Katwijk haakte namelijk af voor een grote aanpak van de oevers van het kanaal waardoor subsidies van de baan waren en Oegstgeest er alleen voor kwam te staan.

dan wijken. Dat kan dus nooit een reden zijn.� Het beoogde pad komt nu wel akelig dicht bij de woningen, en dat is onaanvaardbaar voor de bewoners. Zij hebben het gevoel dat hun wereldje letterlijk en figuurlijk instort.

Tuinder

Vooral als de zon schijnt is het goed toeven in de achtertuinen van de woningen aan de Simon Vestdijklaan. Het is echt genieten van het vrije uitzicht. De bewoners hebben zich verenigd in hun protest tegen de aanleg van een pad langs hun achtertuinen en om te voorkomen dat de gemeente onnodig veel geld uitgeeft.

Aan de andere kant van de Jan Hendrik Oort-brug is er een tuinder als sinds mensenheugenis actief. De aanleg van het geplande park kon niet doorgaan, omdat de pacht nog tientallen jaren van kracht is tot en met 2029. Met de aanleg van het alternatief, een pad langs het kanaal, kan de tuinder niet uit de voeten. Er moet een groot hek komen langs zijn gehele terrein, en hij moet een stuk van de grond inleveren voor een nieuw pad. Alles bij elkaar opgeteld een bijzonder hoge schadepost. Ook heeft hij langs de oever bijenkorven staan, een must voor zijn ecologische teelt. Hij was een van de insprekers tijdens de vergadering in het gemeentehuis. Wel noemde hij aan het eind van zijn betoog dat met het plaatsen van een flexibel hekwerk – zodat hij zonder belemmering zijn werk kan blijven doen – de planschade beperkt blijft. Met een voorlopige raming kwam hij maar liefst op 188.000 euro.

Woongenot

Duidelijk

Tekst en foto: Wil van Elk De bewoners aan de Simon Vestdijklaan en Anna Blamanhof zijn unaniem in het afwijzen van het alternatief: de aanleg van een pad dwars door het weiland vlak langs hun achtertuinen omdat hun privacy ernstig in gevaar komt. Maar liefst vier personen maakten gebruik van het inspraakrecht tijdens de afgelopen commissievergadering om het bezwaar van alle omwonenden duidelijk te maken aan de gemeente. Zij vragen zich echter ernstig af of er wel naar hen wordt geluisterd omdat de gemeente onverstoord doorgaat met de in hun ogen verkeerde en onnodig kostbare plannen. “Wij zijn hier speciaal komen wonen voor de ligging van het huis met een achtertuin met vrij zicht op het Oegstgeesterkanaal. In tegenstelling tot woningen midden in de wijk, zijn deze huizen ontworpen met een open structuur aan de achterzijde. Er staan geen schuttingen en dat geeft een groot gevoel van vrijheid. Daarom zijn de woningen ook fors duurder en hebben we een extra hypotheek hiervoor moeten afsluiten; een weloverwogen keuze. Als er een pad komt, kunnen voorbijgangers zo bij ons binnen kijken en is de reden waarom wij hier zijn komen wonen in een klap weg. Ook de waarde van de woning daalt enorm�, lieten meerdere bewoners weten tijdens een kleine bijeenkomst in een van de woningen.

Juist door het ontwerp van de woningen, en de hogere aanschafprijs, kun je de bewoners van de Simon Vestdijklaan niet betichten van het zogenoemde “Niet in mijn achtertuin verhaal’. Zij hebben immers gekozen voor het extra woongenot. Sommige bewoners zijn van het eerste uur en wonen er al sinds 1986, anderen kwamen tien jaar later en er zijn nieuwelingen die er vier jaar geleden kwamen wonen. “Er staan nu huizen te koop, maar door de ontwikkeling van de inrichting van het gebied laten kopers het voorlopig afweten�, merkte iemand op. “In de tijd dat wij hier wonen, is het maaiveld zeker een meter hoger ge-

worden; eerst door grondverplaatsing bij de aanleg van de natuurlijke oever van het kanaal, en later door uitstort van bagger uit de sloten in Haaswijk en de Morsebel�, zei een van de langst wonenden. “Als er bovenop een pad wordt aangelegd, kijken voorbijgangers direct in onze achtertuin en woningen.� De bewoners wijzen er op dat in het plan Crex het wandelpad beschut zou liggen tussen rietkragen. Het beoogde nieuwe pad komt open en bloot dertien meter richting de bebouwing. De in het plan genoemde aangrenzende sloot wordt verder niet genoemd, zodat de wandelaars zo het weiland in kunnen, vlak langs de tuinen.

Toegankelijk De gemeente is van mening dat het mooie en groene gebied voor iedereen toegankelijk moet zijn, ook al is het een stiltegebied. De protesten zijn in ieder geval niet daartegen gericht. “Er lag een prachtig plan waar we vrijwel unaniem ‘ja’ tegen hebben gezegd. En nu komen er steeds nieuwe plannen. Eerst nog een pad vlak langs het kanaal, maar het Hoogheemraadschap ‘ontdekte’ plots dat voor onderhoud met een tractor er een aantal meters nodig zijn om te kunnen werken. Als er ooit een verbreding nodig is van het kanaal voor een betere afwatering, dan ligt het pad ook na de ‘verplaatsing’ ongelukkig en moet

De boodschap van de bewoners aan de gemeente is duidelijk. “Als je daar wat wilt doen, doe het dan goed. Houd vast aan de oorspronkelijke plannen en geef niet onnodig veel geld uit aan een pad waar vrijwel iedereen tegen is.â€? Zij willen een gesprekspartner zijn voor de gemeente en serieus worden gehoord, een gevoel dat zij nu absoluut niet hebben want er komt geen antwoord van het ambtelijke apparaat. Het college heeft de bevoegdheid om uitvoering te geven aan de plannen. Dat was echter gebaseerd op een geheel ander plan. Een plan waar de bewoners wĂŠl achterstonden. Unaniem!

VOORJAARSAKTIE 6 m3 Container bouw & sloopafval

â‚Ź 210,00 incl. btw Voor meer informatie kunt u ons bellen op 071-5892900 of kijk op onze website:

NIEUW IS ONZE NAAM bekend is onze betrouwbare service!

Fietsplus Van der Meer is nu Bike Totaal Van Hulst Fietsen. Een nieuwe naam en nieuwe uitstraling maar dezelfde betrouwbare service en kwaliteit zoals u van ons gewend bent. Benieuwd naar onze vernieuwde winkel? Kom snel langs en proďŹ teer van feestelijke aanbiedingen. Dealer van o.a. Sparta, Raleigh, Batavus, Cortina, Qwic, Puky & Loeki.

OEGSTGEEST, Geversstraat 43, (tel.) 071 517 06 00 OEGSTGEEST, Lange Voort, Lijtweg 6, (tel.) 071 517 75 15 LEIDEN, Stevenshof, Stevensbloem 37, (tel.) 071 531 66 54 w w w. v a n h u l s t f i e t s e n . n l


OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 21 MAART 2012

Autocentrum van Egmond

Bosch Car Service van Egmond

Specialist in:

Showroom: Langevaart 1a Rijnsburg, 071-4022911 Werkplaats: Noordeinde 12

De nieuwe VW-UP

OCCASION VAN DE WEEK:

Medewerker gezocht !!

14% Bijtelling, wegenbelasting vrij!

Leeftijd: 17-19 jaar.

Al vanaf € 8.490,-

Een kleine greep uit ruim 50 auto’s:

SEAT ALTEA 1.6 Bouwjaar 2004, 127.000 km

VW PASSAT VARIANT VW GOLF VI 1.4 TSI VW TOURAN FSI 7 pers SEAT ALTEA 1.6 VW TRANSPORTER LWB VW FOX 1.2 TRENDL. VW POLO 1.2 VW GOLF IV SEAT AROSA 1.4

Lijkt het jou leuk om: - in een showroom te werken? - door te groeien in de verkoop? - in een familiebedrijf te werken?

2008 2010 2006 2004 2007 2006 2005 2003 2002

€ 17.950,€ 18.950,€ 12.950,€ 8.950,€ 12.950,€ 6.500,€ 5.950,€ 5.950,€ 4.500,-

20x VW Golf op voorraad vanaf € 1.500,-

Neem dan contact op met de showroom of kom langs !!

Of kijk voor alle auto’s op:

€ 8.950,-

www.acvanegmond.nl

BELASTING

Kwalitatieve volhouten shutters door ons gemaakt in uw kleur en afmetingen.

bericht ingeleverd?

CONSULENTE adviseert en verzorgt uw aangifte. Tel: 071-5410565 Achterstand geen bezwaar.

Weids wonen in unieke historische omgeving

Adenta tandprothese Specialist eringen

rzek Alle ve

Kasteeltorens Oegstgeest

t/BUVVSHFUSPVXF LVOTUHFCJUUFO t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT

Onze nieuwe webshop: www.deurenzuidholland.nl

Klaar terwijl u wacht! Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

Lancelot

4 Riante luxe appartementen 4 Inclusief berging en garage 4 4, 5 of zelfs 6 kamerapp. 4 Vrij indeelbaar dus ‘voor ieder wat wils!’

4 Prijs vanaf € 289.000,-- von.

Wij zijn gestart met de verkoop van twee torens: “Lancelot” en “Arthur”.

www.tandenwinkel.com

Wilt u ook wonen in één van deze riante appartementen met unieke ligging en uitzicht op het mooie natuurgebied? Kom dan naar de:

9(5.2230$1,)(67$7,( DONDERDAG 5 APRIL 2012 VAN 17.00 TOT 20.00 UUR KASTEEL “OUD-POELGEEST” - POELGEESTERWEG 1 TE OEGSTGEEST

NIET TE FILMEN!

SHOWROOMKEUKENS TEGEN

EXTREEM LAGE PRIJZEN UDIO INOX

HOEKOPSTELL

OPSTELLING

ING

VAN VAN NU

7.800,-

2.500,-

NU

TE WIT

HOEKOP

STELLING

HOEKOP VAN

NU

HOEKOPSTELL

VAN

2.995,-

NU

MODULO

STELLING

HOEKOP

3.500,-

Cruquiusplein 50, Cruquiusplaza Neckar 24, Industrieterrein Forepark tel. 070-3206065 tel. 023-5483060 DONDERDAG KOOPAVOND VRIJDAG KOOPAVOND

3.450,-

MMEL -KROO N.NL/ SHOW ROOMK E UK EN S OF SCA N DE QR CODE

9.725,-

DEN HAAG

7.200,-

BE K I J K A L LE K E UK E NS OP BE

VAN

NU

CRUQUIUS

ING

10.300,-

NOVELLO FRESCO

MELD U AAN VIA DEKASTEELTORENS.NL EN KOM NAAR DE VERKOOPMANIFESTATIE!

ASTRA MAGNOLIA

O DECORA FRESC

STELLING

C

M E T S PO

EL

D(E)INING 19

6.900,-

2.750,-

Dein mee met Hollandse en Spaanse sferen in

ZOETERWOUDE/RIJNDIJK

Hoge Rijndijk 309b, Rijneke Boulevard tel. 071-5812020 DONDERDAG KOOPAVOND

Strandrestaurant D(e)ining 19 Strandvak 19 te Katwijk 071-4019998

KIJK VOOR DE OVERIGE MESSCHERPE AANBIEDINGEN OP BEMMEL-KROON.NL * Lopende offertes met voorgaande acties inbegrepen, zijn uitgesloten van deelname. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

De impressies kunnen van de werkelijkheid afwijken, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Burgersdijkstraat 10 - 2225 AV Katwijk aan Zee Telefoon (071) 407 46 05 - www.meijvogelhout.nl

Het plan de “Kasteeltorens” bestaat uit 50 appartementen verdeeld over vier torens en is gelegen in de wijk Poelgeest aan de groene buitenrand van Oegstgeest.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Binnenkort genieten op het Katwijkse strand.


OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 21 MAART 2012

NIEUWS

College actief in kader van NL-DOET

GEHOORD EN GEZIEN Door Inkochnito

Rustavi Als u graag naar koorconcerten gaat mag u deze kans niet missen: het genieten van betoverende Georgische polyfone (meerstemmige) zang. Rustavi, de toonaangevende groep en de publieksfavorieten uit Georgië zijn weer in ons land, waar zij ditmaal een drietal concerten geven: vrijdag 23 maart van 19.30 uur tot 21.00 uur in de Hartebrugkerk aan de Haarlemmerstraat in Leiden, op 24 maart van 15.00 tot 16.00 uur op de Keukenhof in Lisse en ten slotte op Texel. Eerder meldde het Algemeen Dagblad: ”Rustaivi trekt over heel de wereld als schatbewaarder van deze kunst”. Meer weten? Kijk dan op de website: www.festivaliberia.nl

40 jaar geleden Dank zij de medewerking van de 10 jarige winkeliersvereniging Oegstgeest en een gift van burgemeester Tjalling van Eysinga “uit een speciaal potje’ kon de in 1972 nog bestaande band “de Wilbert Drummers “ onder leiding van Wim Driessen een gratis bandshow aanbieden welke op 25 maart van dat jaar gehouden werd in de sporthal aan de Apollolaan. De jongens en meisjes van de band waren dank zij een bijdrage van de Katholieke Jeugd- en Jongerencommissie in nieuwe uniformen gestoken en het instrumentarium was uitgebreid met vier trommels voorzien van koebellen. De show werd een feest van de tweekwartsmaat mede dank zij de deelname van Adest Musica uit Sassenheim en D.V.S. uit Katwijk. Het publiek, eerder was het dringen om binnen te komen, was bijzonder enthousiast over de bandshow. Intussen bestaan ADEST MUSICA en DVS als hooggekwalificeerde korpsen nog altijd, maar bleek het in stand houden van de Wilbert Drummers, bij vele officiële gelegenheden optredende, in Oegstgeest helaas niet. Dit ondanks in latere jaren een poging vanuit de toen bestaande Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Oegstgeest om opnieuw een band samen te stellen.

Oegstgeestigheid Soms wordt er gesmuld van een Oegstgeestigheid. In ieder geval kort geleden door de actieve leden van de antivliegtuiglawaaiclub Oegstgeest Ziet Ze Vliegen(OZZV). Zij dachten heel even dat ik misschien bij hun vergadering over hun naamkeuze had gezeten. Ik opperde namelijk dat de naam Oegstgeest Hoort Ze Vliegen (OHZV) wellicht meer van toepassing zou zijn. Nu blijkt dat zij dat toen ook zo hebben besproken, maar bewust hebben gekozen voor de andere naam, de huidige. Als ze het tijdstip van overvliegen weten, dan kunnen zij op de website casperflights.com terug in de tijd ieder vliegtuig zien. Met een zogenoemde ‘app’ erbij kunnen zij zelfs het actuele vliegverkeer volgen met zelfs het bijbehorende vliegtuignummer, type toestel, de hoogte en het tracé dat wordt gevolgd. Superspotters die overal kunnen volgen wat er vliegt. Het maakt niet uit waar ze zich bevinden, in bed, in bad, in het bos waar onlangs Leo Helsloot het geluid opmeette, alle vliegtuigen die ze horen kunnen worden gecontroleerd op de website. Dat is best leuk om iemand die op vakantie gaat zo te kunnen volgen. Hoewel het gezegde ‘Hij ziet ze vliegen’ gemengde gevoelens oproept, houden de OZZV’ers vast aan de gekozen naam. Ook al hebben ze vaak het gevoel dat ze niet serieus worden genomen als ze als club het vliegtuiglawaai willen aanpakken. Je kunt het je blijkbaar ook verbeelden dat je rust wordt verstoord als er iedere anderhalve minuut een vliegtuig laag overkomt. Wil van Elk

OZO stopt OZO, Oegstgeest Zonder Obstakels, gaat per 1 mei 2012 haar activiteiten beëindigen. Gezien de vele organisaties die op het gebied van taken van OZO in Oegstgeest werkzaam zijn, en het plaatselijk zorgloket, waar mensen van haar doelgroep hun problemen voor kunnen leggen, heeft OZO, het plaatselijk gehandicapten platform, geen taak meer. De bestuursleden, M. den Hollander en R. Zecha hebben daarom besloten hun activiteiten, na meer dan 31 jaar waarin vele doelen zijn bereikt, per 1 mei 2012 te beëindigen.

Collectanten voor ZOA op pad Van 25 tot en met 31 maart gaat de ZOA-collecteweek weer van start. Zo’n 18.000 enthousiaste collectanten gaan in het hele land de deuren langs om geld op te halen voor ZOA. De opbrengst van deze collecte, vorig jaar bijna een miljoen euro, is zeer welkom! Ook dit jaar hoopt de organisatie op een grote opbrengst, waarmee ze miljoenen mensen kan helpen. ZOA werkt in veertien landen op drie continenten. Ze biedt in deze landen hulp aan mensen die zijn getroffen door een natuurramp of gewapend conflict, zoals de aardbeving in Haïti of de burgeroorlog in Sri Lanka. Ze geeft hoop door een nieuw toekomstperspectief te bieden en herstel door samen met de mensen te werken zodat ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Het werk van ZOA en de nationale collecteweek kan op diverse manieren worden ondersteund. Dat kan middels een donatie of door als collectant mee te helpen. Voor meer informatie: http://zoa.nl/nationalecollecteweek. Of Janny Verweij, tel: (071) 517 24 37, janny.verweij@xs4all.nl

Lunchconcert LEIDEN - Anderhalve maand geleden trad Francesca Khalifa in kamermuziek-verband op bij BplusC in de Kapelzaal aan de Oude Vest 45 in Leiden. Op donderdag 22 maart is deze Italiaanse pianiste solo te beluisteren. Hoewel het programma nog niet definitief vast staat, zal zij hoogstwaarschijnlijk Van Beethovens Sonate opus 109 en de beroemde Chaconne van Bach in een bewerking voor piano van Ferruccio Busoni spelen.Het concert begint om 12.45 uur. Toegangskaarten zijn voor €3,- op de dag van het concert verkrijgbaar aan de kassa (ingang Hazewindsteeg).

Maand van het Groene Hart

Burgemeester Els Timmers-van Klink en de wethouders Wendelien Tönjann-Levert, Betty van Oortmerssen-Schutte en Lia de Ridder hielpen de vrijwilligers van Verpleeghuis Wijckerslooth een handje bij de jaarlijkse grote schoonmaak van het buitengebeuren. Zij staken zaterdag 17 maken de armen flink uit de mouwen. (Foto: Wil van Elk)

Ingezonden Motorclub The Outlaws naar Nieuw Rhijngeest Ongeveer twintig jaar geleden kreeg ondernemer Sondermeijer van de gemeente Oegstgeest en de provincie te horen dat hij op zoek moest naar een ander stuk grond voor zijn automobiel bedrijf aan het Oegstgeesterkanaal. In overleg met de gemeente kon hij een stuk grond kopen in Nieuw Rhijngeest aan de Oude Rijn en kreeg hierna vergunning om zijn bedrijf te verplaatsen. Nu twintig jaar later liggen de plannen voor het verbreden van het Oegstgeester kanaal nog steeds in de ijskast. Maar ondernemer Sondermeijer krijgt wederom te horen dat hij op zoek moet naar een ander stuk grond aangezien de gemeente Oegstgeest precies over zijn grond in Nieuw Rhijngeest de fietsverbinding met de gemeente Valkenburg gepland heeft. Nu is Sondermeijer zo gefrustreerd over deze gang van zaken dat hij zijn grond verhuurd heeft aan de motorclub The Outlaws en elk normaal denkende burger geeft hem hierin groot gelijk. Kleine ondernemers en tuinders worden door de gemeente met de nek aangekeken, de gemeente doet liever zaken met grote projectontwikkelaars en andere partijen die de gemeente gouden bergen beloven; maar hoeveel zijn deze beloftes waard. Het MEOB-terrein ligt al jaren ter ontwikkeling klaar. Wellicht kan de gemeente Sondermeijer een stuk grond aldaar aanbieden in combinatie met een grote bos bloemen en excuses voor het mismanagement. M. Perfors, Buitenlust

Afstand Het college van B&W en de gemeenteraad willen de afstand tot de burgers verkleinen en herstel van het vertrouwen. De vergadering van de Commissie Ruimte afgelopen donderdag liet zien dat er nog een lange weg is te gaan. Op de publieke tribune zat rond ondergetekende een grote groep belanghebbenden voor het aan te leggen Wandelpad langs het Kanaal en er waren diverse insprekers. De laatsten werden correct aangehoord door commissieleden en wethouder, maar daarna leken ze voor de vergaderaars niet meer te bestaan. Zelden heb ik zo’n afstandelijkheid waargenomen. Natuurlijk moeten bestuurders in hun besluitvorming objectief zijn en zich niet laten leiden door emoties van burgers, die zich benadeeld voelen. En natuurlijk weten we dat burgers, die het eens zijn met (voorgenomen) besluiten, zelden op de publieke tribune zitten. In dit geval brachten de insprekers echter argumenten naar voren, die wanneer de raadsleden er eerder kennis van hadden genomen, tot een ander besluit hadden kunnen leiden. Met het nu bedachte wandelpad is de inrichting van dit stukje Oegstgeest niet meer mogelijk conform het plan dat met inspraak en instemming van de omwonenden was opgesteld. Veel beloven maar weinig geven, doet de gek in vreugde leven. Wat moeten deze mensen zich bedonderd voelen. En dat is niet de eerste keer. Zelf mocht ik dat eerder ervaren toen langs de Adm. Ruyterlaan het groen opnieuw werd ingericht. Er zijn voor het wandelpad genoeg redenen aangedragen om het eerder genomen besluit ter heroverwegen. Het wandelpad is al met al een luxe, die Oegstgeest weer wat leefbaarder zou maken. Maar kan deze gemeente zich deze luxe nog wel permitteren? Hoewel ik er zelf ook graag zou wandelen, lijkt het me beter het geld tot er betere tijden aanbreken in de knip te houden. Als het geld er later wel is, moet alsnog het volledige plan worden uitgevoerd of opnieuw samen met de betrokkenen worden heroverwogen. Zo verdien je het vertrouwen. Jaap van den Broek

Week van de psychiatrie

Kom over de brug … en laat je verrassen Mensen die een psychiatrische ziekte hebben, worden vaak ten onrechte aangezien als gevaarlijk, onberekenbaar en incompetent. Dat is onterecht. In de ‘week van de psychiatrie’ van 26 maart tot 2 april wordt de aandacht gevraagd voor contact met mensen die graag meedoen maar toch vanwege het stempeltje ‘gek’ vaak aan de zijlijn van de samenleving moeten blijven staan. Onder het motto: ‘Kom over de brug en laat je verrassen’ wil Rivierduinen iedereen uitnodigen om vrijwilliger te worden en dat contact te maken. Met een paar uurtjes per week of per maand en wat goede wil maak je een wereld van verschil. En wat is dan de verrassing? Dat mensen met een psychiatrische achtergrond vaak normaal intelligent zijn, misschien iets gevoeliger of angstiger dan gemiddeld maar met eenzelfde behoefte aan gezelligheid, betrokkenheid en aandacht als wij allemaal. Een gewoon

contact met bijzondere mensen. Vanuit Leiden wordt het vrijwilligerswerk gecoördineerd maar een afspraak is mogelijk op een locatie bij mensen in de buurt. Vrijblijvend en informatief. Rivierduinen heeft vestigingen in Alphen aan den Rijn, Gouda, Katwijk, Leiden, Leidschendam, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Sassenheim, Voorhout en Zoetermeer. Vrijwilligerswerk is inspirerend en hartverwarmend. De mensen kunnen wat aanspraak en aandacht goed gebruiken maar vrijwilligerswerk maakt ook een verschil in het leven van de vrijwilliger. Het is een rijk gevoel te merken wat een belangrijke rol je kunt spelen in het leven van een ander. Er zijn verschillende mogelijkheden. Bel of mail: 071-890 67 22 of mail naar vrijwilligers@ rivierduinen.nl . Zie ook www.werkenbijrivierduinen.nl

SIMAVI en het ‘Broodje Poep’ verhaal De witte SIMAVI-vlaggen wapperen weer in Oegstgeest, ter ondersteuning van de collecte week van SIMAVI van 18-24 maart. Zoals vorige week al in deze krant stond zal de opbrengst van de SIMAVI collecte Oegstgeest ook dit jaar worden besteed aan het bouwen van voorzieningen voor veilig drinkwater en wc’s. Ewout van Galen, medewerker bij SIMAVI, bezocht één van projecten die onder meer met de collecte opbrengst van Oegstgeest ondersteund wordt. Hieronder zijn verslag. “Ik word gewekt door de geluiden van marktlui die hun stalletjes opzetten en luid balkende ezels. Ik bevind mij in Kakamega, een provinciestadje in het westen van Kenia. Simavi werkt hier samen met de lokale partnerorganisatie CABDA. Door slechte omstandigheden op het gebied van water en sanitatie is diarree in dit gebied een reële bedreiging, vooral voor jonge kinderen. Om deze situatie te verbeteren werkt CABDA hard om bronnen geschikt te maken voor veilig drinkwater en scholen te voorzien van toiletten. Ook worden mensen bewust gemaakt van het belang van een goede hygiëne. Na mijn ontbijt bezoek ik één van de dorpen waar het project uitgevoerd wordt. De situatie is zorgelijk, vertelt Judith, die leiding heeft over de projectactiviteiten. Als we door het dorp lopen vertelt ze dat er te weinig toiletten zijn waardoor mensen hun behoeften doen in de buitenlucht. Vanwege de privacy kiezen ze hiervoor vaak een bosje, en laat dat nu net de plek zijn waar de bron zich bevindt die mensen gebruiken om water te halen! Zo kunnen ziekteverwekkers in het water terecht komen wat een direct gezondheidsrisico oplevert. Om mensen hier bewust van te maken wordt het concept ‘Community Led Total Sanitation’ (CLTS) geïntroduceerd. Deze methode wordt gekenmerkt door bewustwording via confrontatie en een actieve bijdrage van de gemeenschap om de situatie zelf te verbeteren, zonder grote financiële ondersteuning. Judith instrueert inmiddels als een ware activiste een groepje lokale gezondheidswerkers om de mensen in het dorp bijeen te brengen. Een behoorlijk aantal mannen, vrouwen en kinderen is nieuwsgierig naar wat er gebeurt. De gezondheidswerkers leggen uit dat zij een overzicht willen krijgen van het dorp. Waar zijn de huizen, de bronnen, de velden? Ze toveren potjes met felgekleurd poeder tevoorschijn en laten mensen hiermee de plekken markeren op de grond: geel voor de huizen, groen voor het bos en blauw voor het water. Al snel ontstaan er heftige discussies en wordt er hard gelachen…we zitten onder het poeder. Als de kaart is voltooid vragen we de mensen ons naar de bron te brengen. Al lopende wordt duide-

lijk dat we op zoek zijn naar iets heel anders dan de bron. Eenmaal aangekomen bij het water verspreiden de gezondheidswerkers zich vliegensvlug om op zoek te gaan naar…juist! Een Menselijke Drol. Om niet achter te blijven doe ik enthousiast mee met de zoektocht. Maar één van de vrouwen wijst al een plek aan waar iemand zijn behoefte heeft gedaan, in het riet. De drol wordt onder luid gelach meegenomen naar de plek waar we zoëven nog de poederkaart van het dorp hebben uitgezet. Nu gaat het snel, de gemeenschap begint ‘getriggerd’ te raken. De drol wordt weinig subtiel op de kaart gelegd, precies op de plek waar iemand met

Tot 30 april is het de Maand van het Groene Hart. Om daar iets van in vogelvlucht te ervaren hoef je alleen maar de trein van Leiden naar Utrecht te nemen om het groen te aanschouwen. Een vorm van close up waarbij je echter het ware hart met zijn vele activiteiten mist. Kennis maken is in de auto stappen en de fietsen meenemen. Opvallend is dat het Groene Hart meer watersportoppervlakte kent dan de Friese Meren. Tijdens de maand van het Groene Hart zijn er verschillende vaarexcursies. Het gebied is een proeftuin voor innovatieve ondernemers: drijvende kassen, waterstofboten, fluisterboten en zorgboerderijen. Ondernemers zetten zich in om cultuur en natuur te behouden. De thema’s voor de Maand van het Groene Hart zijn: cultuur, natuur, culinair en sportief ”. De activiteiten strekken zich uit over de omgeving van Alphen aan den Rijn, Hollandse Plassengebied, Utrechtse Venen, de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, Krimpenerwaard en Gouda. Kijk voor het gehele Maand van het Groene Hart programma op: www.groenehart.nl .

Ghanees koor Onlangs trad tijdens de viering in de H. Willibrordkerk een Ghanees Koor op. Het deed ons denken aan de sluiting van het Zendingshuis in Oegstgeest toen wij ook kennis konden maken met koren uit andere landen. Wandelden wij onlangs door een van de Oegstgeester winkelcentra kwamen wij een lid tegen van een Oost-Europees koor die zeer enthousiast reageerde op het optreden van het Ghanees koor. Zang brengt mensen samen. “Wat jammer dat wij zo weinig met koren, opgebouwd uit leden die de cultuur van hun land meenemen, kennis maken” was haar reactie. Het stemde ons te nadenken en het deed de vraag opwellen: “Waarom eigenlijk niet?”

Moe-lander Hé, een nieuw woord ‘Moe-lander’. Wij kennen intussen wel de uitdrukking ‘Hij is een medelander’ als wij het hebben over arbeidsmigranten uit Zuid Europese landen. Met ‘moe-landers’ verwijst het Rijk naar arbeidsemigranten uit tien Oost-Europese landen. Velen onder hen zijn tijdelijk in ons land, zoals aardbeienplukkers in Noord Brabant. “Deze nemen graag genoegen met een eenvoudig onderdak en gedeelde slaapkamers” schrijft Carien Overdijk in Binnenlands Bestuur. Naar schatting is 60% van de migranten afkomstig uit Polen. “Net als alle tuindersregio´s leunt de gemeente Westland zwaar op hun aanwezigheid. Zij zijn de komende twintig jaar nog hard nodig ondanks dat de kassen meer high- tech worden”. Het aantal hardwerkende Oost-Europeanen in de Bollenstreek wordt geschat op 10.000 maar het zouden er meer kunnen zijn. Wij hebben het genoegen gehad om tweemaal in Polen als gasten te zijn verwelkomd. Ook nu nog, na vijftien jaar, spreken wij vol lof over de uiterst gastvrije ontvangst. Nu er een meldpunt voor vervelende Oost-Europeanen is peinzen wij over het starten van eentje voor vervelende Nederlanders. Wij weten er wel een paar maar ja dan moeten wij eerst die balk uit onze eigen ogen verwijderen.

Band of Liberation Oegstgeestenaren en in het bijzonder veteranen koesteren leuke herinneringen aan de Band of Liberation onder leiding van Hans Dubbelaar. Zo trad deze band tijdens de ontmoeting met Oegstgeester veteranen op in het raadhuis en concerteerde enkele jaren geleden tijdens de viering van de bevrijding van ons land voor het bordes van Kasteel Oud-Poelgeest. Traditiegetrouw is er aanstaande zaterdag weer een “Military Show” in Leiden. Deze begint om 14.00 uur met een straatparade van muziekkorpsen door de binnenstad, een show met oude legerwagens van `Keep them rolling` op de Beestenmarkt en een openluchtconcert op het plein voor de Hooglandse Kerk. Zaterdagavond is er een concert van de Band of Liberation in de genoemde kerk. Aanvang: 20.00 uur.. Thema van het totale gebeuren: Tribute tot our Liberators. blauwe poedervingers de locatie van de bron had gemarkeerd. De discussie komt op gang en CABDA biedt brood en water aan, een welkome verfrissing na onze zoektocht in de zon! Als ik net denk dat ik genoeg heb gezien van het universele product van de menselijke stoelgang, zie ik dat één van de gezondheidswerkers wat brood op de drol legt en het flessenwater vervuilt met poep. Al pratend biedt ze dit vieze goedje aan aan de mensen die zojuist nog schoon water en brood tot zich hebben genomen. Mensen lachen, mensen joelen en… mensen walgen. En dát is nu juist het idee van de methode. Middels een wandeling door het dorp (de ‘transect walk’) worden de gezondheidsrisico’s in kaart gebracht. Door middel van confronterende discussies worden mensen bewustgemaakt (‘triggering’) en wordt samen met de gemeenschap een plan ontwikkeld om de situatie te verbeteren. Er wordt een dorpscomité gevormd om te beginnen met de bouw van toiletten die niet teveel kosten en passen in de lokale context.

‘We vinden het nog steeds leuk!’

Leidsters 12,5 jaar bij Kiekeboe

Petra Remmelzwaal en Anouk Ciere tussen de kinderen. (Foto: PR) De eerste stap is gezet. Maar de komende weken zal CABDA het dorp nog vele malen bezoeken, blijven confronteren, en de bouw van toiletten door de mensen zelf volgen en stimuleren. Als er voldoende toiletten zijn en mensen hun behoefte niet meer in de buitenlucht hoeven doen, wordt met een gemeenschapceremonie een certificaat uitgereikt: deze gemeenschap is schoon! Op naar het volgende dorp.” De SIMAVI-collecte week is tot en met zaterdag, 24 maart. Op deze laatste dag staan wij op de Lentefair bij Reformhuis Ligthart. Toch de bus gemist? Doneer dan op rek 142866474 tnv SIMAVI Oegstgeest.

Petra Remmelzwaal en Anouk Ciere werken al 12,5 jaar bij kinderdagverblijf Kiekeboe aan de Geversstraat 48, dat is al een hele lange tijd. “We hebben al heel wat kinderen zien opgroeien, van kleine baby’s van drie maanden tot ze naar school gaan. En daarna zie je ze gelukkig nog een tijd wanneer ze hun kleine broertje of zusje komen ophalen. Het is vooral gezellig dat we één groep hebben, met alle leeftijden bij elkaar. ‘Net als thuis’,” zegt Petra. Anouk: ”Ja, en het is zo gezellig dat de broertjes en zusjes bij elkaar zitten. Ik vind het vooral leuk om

voor zowel de baby’s te zorgen en met de wat oudere kinderen te zingen, voor te lezen of te knutselen”. Petra: ”Ik ga graag met ze naar buiten; we hebben zo’n heerlijke tuin! Rennen, voetballen, verstoppertje spelen, in de zomer in de zwembadjes en een lekker ijsje eten aan de picknicktafel”. Maar het belangrijkste van het werk vinden ze dat de kinderen het naar hun zin hebben en dat ze graag willen komen, zodat hun ouders met alle vertrouwen hun baby of kleine peuter bij Kiekeboe achterlaten en zij met een fijn gevoel naar hun werk kunnen gaan. www.kiekeboe-oegstgeest.nl


OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 21 MAART 2012

21 maart 2012 week 12 WWW.OEGSTGEEST.NL RHIJNGEESTERSTRAATWEG 13 POSTBUS 1270 2340 BG OEGSTGEEST Wilt u de burgemeester of ĂŠĂŠn van de wethouders spreken? Bel voor een afspraak met 071-51 91 793 of mail naar secretariaat@oegstgeest.nl. Vermeld in uw e-mail het onderwerp van gesprek en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.

RAADSINFORMATIE

Opening en mededelingen omtrent de vergadering. Inspraak en Uitspraak. A. Spreekgelegenheid voor het publiek. *) Vaststellen agenda. Notulen van de raadsvergadering van 01-03-2012 / 08-03-2012. Rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen. Lijst van ingekomen stukken. Inhoudelijke mededelingen. Hamerstukkenlijst: - Intrekken Verordening Burgerlijke Stand van 02-03-2006. - Conceptprogramma 2013 van de RDOG HM. - Vaststellen nieuwe/gewijzigde verordeningen WWB.. - Wijziging Bouwverordening 2010. - Toetreding gemeente Lisse tot de ODWH. Beleidskaders inhuur derden. Sportnota 2012-2016. Startnotitie duurzaamheidsbeleid. Nota Grondbeleid 2012. Inspraak en Uitspraak. B. Vragen van raadsleden. Vaststellen comptabiliteitsbesluiten. Sluiting.

*) Als u wilt inspreken dient u vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op te nemen met de grifďŹ er, de heer F. Kromhout, tel. 071 - 51 91 793. Meer informatie vindt u op de website WBOEFHFNFFOUFXXXPFHTUHFFTUOM %FWPMMFEJHFBHFOEBFOEFWFSHBEFSTUVLLFOMJHHFOUJKEFOTLBOUPPSVSFOUFSJO[BHFJOEFIBMWBOIFU HFNFFOUFIVJT BBO EF 3IJKOHFFTUFSTUSBBUXFH 0PL [JKO [F UF SBBEQMFHFO JO IFU SBBETJOGPSNBUJF systeem op www.oegstgeest.nl.

Uitnodiging ďŹ etstocht door Haaswijk Op vrijdag 23 maart organiseert de gemeente Oegstgeest een ďŹ etstocht door de wijk Haaswijk met als doel om het onderhoud van de openbare ruimte onder de loep te nemen. U bent van harte uitgenodigd om samen met de wethouders Mackay en De Ridder en ambtenaren van de afdeling beheer Openbare Ruimte al ďŹ etsend van gedachte te wisselen over het onderhoud aan de buitenruimte in Haaswijk. De openbare ruimte in Oegstgeest wordt onderhouden volgens landelijke normen, samengevat

als ‘schoon, heel en veilig’. Deze normen bepalen de maximale toegestane beschadiging of vervuiling waaraan de openbare ruimte mag voldoen. Liggen er teveel losse stoeptegels in uw wijk? Zitten de prullenbakken vol graďŹ tti? Ergert u zich aan het onkruid in het groen? Of bent u juist tevreden met hoe uw buurt wordt onderhouden? Fietst u dan mee met ons! De ďŹ etstocht start om 10.00 uur op de gemeentewerf aan de Haarlemmerstraatweg 30 en duurt tot maximaal 12.00 uur.

FinanciĂŤle informatiekaart voor 65-plussers

Laat geen geld liggen!  ‘Laat geen geld liggen!’ Zo heet de ďŹ nanciĂŤle informatiekaart voor 65-plussers in Oegstgeest. Stichting Radius Oegstgeest en de gemeente Oegstgeest hebben deze kaart gemaakt om alle inkomensondersteunende regelingen voor ouderen onder de aandacht te brengen. De nieuwe kaart, met gegevens voor het komende jaar, is vanaf volgende week beschikbaar. Deze kaart met de titel ‘Laat geen geld liggen!’ toont aan welke regelingen er zijn en waar hulp te vinden is bij het aan-

Sociale Zaken spreekuur Tussen 9.00 en 11.00 uur WMO spreekuur Tussen 9.00 en 11.00 uur Grofvuil en groot tuinafval Tussen 9.00 en 12.00 uur

51 91 830 51 91 819

51 91 868

#VSHFNFFTUFS&MT5JNNFSTSFJLUQSJK[FOVJUWBOLMFVSXFETUSJKE$+(

AGENDA VERGADERING RAAD VAN 29 MAART 2012 AANVANG 20.00 UUR tEFCFHJOUJKEFOWBOEFPOEFSXFSQFO[JKOPOEFSWPPSCFIPVE tWPPSBDUVFMFBHFOEBLJKLPQEFXFCTJUF 20.00-20.25          20.25-20.30   20.30-20.35           20.35-21.15 21.15-21.45 21.45-22.15 22.15-22.35 22.35-22.55   22.55-23.00 23.00

Voor alle vragen over de gemeente belt u maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur met het Telefonisch Informatie Punt (TIP): 51 91 793 (Communicatie, Klachten, Onderwijs, Projectbureau’s, Meldingen openbare ruimte/servicelijn)

vragen hiervan. De kaart is bedoeld voor hulpverleners, mantelzorgers en 65-plussers. De ďŹ nanciĂŤle informatiekaart wordt vanaf volgende week onder andere verspreid bij Radius Oegstgeest, ouderenbonden, Lokaal Loket en bibliotheek. De kaart is ook af te halen bij de receptie van het gemeentehuis en is te lezen op www.oegstgeest.nl en www.lokaalloketoegstgeest. nl

Opening kruidentuin Lange Voort

Open Huis in Centrum voor Jeugd en Gezin Oegstgeest Het Centrum voor Jeugd en Gezin: voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG is gevestigd aan de Lijtweg 7. Het pand is na een ďŹ kse opknapbeurt de plek waar jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk en opvoedadviespunt samenwerken. Woensdag 4 april van 14.00 tot 16.00 uur zet het CJG haar deuren open voor een kennismaking met opvoeders in Oegstgeest. De Paashaas heet ouders en

kinderen van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Er is van alles te doen: 14.00 - 16.00 uur     - poppen- en berendokterspreekuur  - schilderijen maken voor kinderen - mini informatiemarkt over opvoeden en opgroeien in Oegstgeest rond 14.30 uur          - prijsuitreiking kleurwedstrijd door burgemeester Els Timmers

De afgelopen weken is door het Milieu Educatiecentrum hard gewerkt aan de aanleg van de kruidentuin op de hoek van de Lange Voort en de Irislaan. Het initiatief wordt ondersteund door de winkeliersvereniging en de gemeente. De

Om 16.30 uur is er een rondleiding voor professionals en genodigden. Raadpleeg voor meer informatie: www.cjgoegstgeest.nl.

Identiteitskaarten, aangevraagd eind 2011, met spoed afhalen! Alle identiteitskaarten van kinderen die in december 2011 zijn aangevraagd dienen met spoed te worden afgehaald! Afhalen kan op werkdagen tussen 9.00 en

16.00 uur of op de woensdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur (houd rekening met wachttijden). Uw kind dient bij het afhalen aanwezig te zijn en als u kind is

bijgeschreven in een paspoort en/of een eigen paspoort/identiteitskaart heeft, moet dit document worden getoond bij het afhalen.

De geldigheid van kinderbijschrijvingen in het paspoort van hun ouder(s) of voogd komt op 26 juni 2012 te vervallen. Kinderen moeten vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse identiteitskaart hebben om naar het buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen reizen. Dit geldt zowel voor reizen naar landen binnen als buiten Europa. Ouders of voogd hebben hierover een brief van het ministerie thuis ontvangen. In de brieven worden ouders opgeroepen om, als er voor het kind echt een reisdocument nodig is, de aanvraag zo snel mogelijk maar in ieder geval voor 1 mei 2012 te doen. Wordt de aanvraag voor het bijgeschreven kind gedaan nĂĄ 1 mei 2012 dan moet men er op rekenen dat het aangevraagde document voor het kind niet voor het einde van de zomervakantie (1 september 2012) zal worden geleverd. Â Extra middagen open voor aanvragen reisdocument kinderen Om u in de gelegenheid te stellen om een nieuw reisdocument aan te vragen is de gemeente extra middagen open. We zijn extra open op afspraak iedere dinsdag- en donderdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur en op woensdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur tot 1 mei. Deze extra openingstijden gelden alleen voor aanvragen i.v.m. vervallen kinderbijschrijvingen. Om gebruik te kunnen maken van deze extra middagen moet u een afspraak maken. U kunt bellen voor een afspraak iedere werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur op 071 5191 793; u hoort dan meteen wat u mee moet nemen. Alle informatie vindt u op www.paspoortinformatie.nl/nederlands/Kinderbijschrijving

Gratis compost als beloning voor scheiden GFT en groenafval teraar. Het stimuleert de groei van gewassen op een milieuvriendelijke wijze, het reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem. Compost is, gemengd met tuinaarde, geschikt voor alle tuinplanten. Â Composteren beter voor het milieu ĂŠn uw portemonnee Composteren is goed voor het milieu; organisch afval wordt nuttig hergebruikt. Bovendien draagt compost bij aan het vastleggen van CO2 in de bodem en helpt dus in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Composteren bespaart ook geld omdat het een goedkope manier van afvalverwerking is, in veel gevallen zelfs

kruidentuin zal op vrijdag 23 maart a.s. om 11.00 uur ofďŹ cieel worden geopend door wethouder Lia de Ridder. Bent u geĂŻnteresseerd in de kruidentuin? Dan bent u van harte welkom om bij de opening aanwezig te zijn!

Preview hofwoningen Nieuw-Rhijngeest Inmiddels is het Hofje van Rhijnwaeter uitontwikkeld tot mooie, stijlvolle hofwoningen. Bouwfonds Ontwikkeling geeft op donderdag 22 maart a.s. vanaf 18.00 uur een preview van de hofwoningen die in Nieuw-Rhijngeest staan gepland. Tijdens de avond in de hal van het gemeen-

tehuis, zullen de plattegronden en indelingsvarianten worden voorgesteld. Ook kunnen belangstellenden zich op deze avond voorinschrijven voor de woningen. De avond duurt tot 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Schilder Charles Nkomo en beeldhouwer Aaron Kapembeza

Gaat u op vakantie deze zomer? LET OP! Kinderbijschrijvingen paspoort vervallen

Op vrijdag 23 maart en zaterdag 24 maart kunnen inwoners van de gemeente Oegstgeest gratis twee zakken compost ophalen op de milieustraat. Met deze actie bedankt de gemeente Oegstgeest haar inwoners voor hun inspanning groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en groenafval (zoals snoeihout, takken, gras) gescheiden aan te leveren. In Oegstgeest werd in 2011 voor ruim 1800 ton aan GFT ingezameld. Dit organisch afval wordt door afvalbedrijf Delta Milieu verwerkt tot compost. Inwoners krijgen het ingezamelde afval nu terug in de vorm van compost.   Goed voor de tuin Compost is een natuurlijke bodemverbe-

Lokaal Loket Oegstgeest 51 56 215 Ma. t/m vrij. van 14.00-17.00 uur Voor al uw vragen over zorg, welzijn, wonen en inkomensondersteuning Lange Voort 2t, 2341 KA Oegstgeest lokaalloket@oegstgeest.nl - www.lokaalloketoegstgeest.nl

meer dan de helft goedkoper dan het verbranden van restafval. Daarmee bespaart het u zelf ook geld want de kosten van de verwerking van het afval worden immers met de burgers verrekend via het reinigingsrecht. Kortom: genoeg reden om het organisch afval goed gescheiden te blijven aanleveren! Openingstijden De milieustraat aan de Haarlemmerstraatweg is op doordeweekse dagen geopend van 8.30 tot 11.30 en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt hier ook terecht voor uw grofvuil, takken en klein gevaarlijk afval. Het is van groot belang dat u op tijd komt, want op is op.

In het gemeentehuis van Oegstgeest zijn de werken te zien van de Zimbabwaanse schilder Charles Nkomo en de beeldhouwer Aaron Kapembeza. De expositie duurt van 1 maart tot en met 16 april. Wethouder Lia de Ridder opent deze expositie op

vrijdagmiddag 23 maart in het bijzijn van de kunstenaars. De kunstenaars zijn tijdelijk in Oegstgeest op werkbezoek op uitnodiging van de Wereldwinkel. Meer informatie over hun activiteiten kunt u vinden op www.oegstgeest.wereldwinkel.nl. 

ENGLISH COLUMN BY SUZANNE ZADEH

Oegstgeest blossomed Oegstgeest blossomed like an early crocus for those 10 frozen days The signs of spring are beginning to sprout from the ground. Early crocuses are starting to show their buds and the days are staying lighter longer. We enjoyed a relatively mild winter, interjected with just enough snow and freezing temperatures for a fun ďŹ lled ten day ice skating fest. Oegstgeest came alive on the canals and ponds dotting our town. It all reminded of a famous American painter, Norman Rockwell, who painted portraits of daily life. Families coming together to share in the joy of the changing seasons and holidays were one of the most popular subjects of Norman Rockwell’s artwork.  One of his pictures, titled, “Couple Ice Skatingâ€?  from 1920, shows a young couple out on a pond enjoying skating and each other’s company. The young man looks fondly at the lady while they are skating with their scarves blowing in the wind. In the background there is a red barn and at the edge of the frozen pond, a young boy waits on the ice for his father to ďŹ nish putting on his skates. 

This picture could have been painted this year here in Oegstgeest, with the only difference being instead of a red barn it would be a red windmill. Norman Rockwell captured those moments so perfectly almost 90 years ago and to think, that we still enjoy the simple act of ice skating today, in this big technology driven world, is a fantastic testament to human kind and our basic needs to stay connected with nature. Instead of being huddled inside steeling ourselves against the cold, we put on our skates and basked in the frozen glory of winter. We met and chatted with our neighbors and friends and socialized face to face, not over computers and txts. Neighbors came together and took turns sweeping the snow from the frozen water so all could enjoy a smooth skate on the ice. Thermoses were ďŹ lled with hot chocolate and shared amongst friends. And most of all, I enjoyed the sense of community and shared experience the frozen ice brought forth. Oegstgeest blossomed like an early crocus for those 10 frozen days.

VERGUNNINGEN EN BEKENDMAKINGEN BEKENDMAKINGEN Burgemeester en wethouders van Oegstgeest maken bekend dat in de avond/nacht tussen 27 en 28 maart 2012 een geluidsonthefďŹ ng is verleend aan Nijkamp aanneming te Breda voor het slijpen van detectie-lussen in een nieuwe asfaltlaag aan de: Leidsestraatweg tussen Terweeweg en het kruispunt Warmonderweg inclusief het kruispunt en een gedeelte van de Warmonderweg.  De aanvraag en de verleende onthefďŹ ng liggen ter inzage bij de heer F. van Rijn van de afdeling Publiekszaken, tel. (071) 51 91 793.

Vermelding in de agenda kan tot uiterlijk maandagmiddag 12.00 uur voor de eerstvolgende editie van de Oegstgeester Courant. Opgave via tel. (071-) 5175317 of e-mail: redactie@oegstgeestercourant.nl (o.v.v agenda). Voor de agenda geldt: onder voorbehoud. Woensdag 21 maart 12.00 – 13.00 uur. Middaggebed tijdens de Vastentijd en aanbidding H. Sacrament. Willibrordkerk. Ingang achterzijde pastorie. 17.45 uur. Sobere maaltijden tijdens de Veertigdaags Vastentijd. Deze week met over vrouwen in de kerk in Kenia. Organisatie: Raad van Kerken Oegstgeest. Plaats: Willibrordserf (Naast Groene Kerk). Haarlemmerstraatweg. Te bereiken via Haaswijk. 20.00 uur. Tot en met vrijdag 23 maart avondvoorstellingen van “Bezoek van de Oude Dameâ€? naar het theaterstuk van Friedrich DĂźrenmatt. Regio: Malte Huthoff. Schooltoneel Rijnlands Lyceum. Aula Rijnlands Lyceum. Apollolaan. Kaarten reserveren: telefoon (071) 519 35 37. Prijs â‚Ź 5.- in de voorverkoop. Aan de zaal: â‚Ź 6,50. 20.00 uur. Recreatietafeltennis TTV PE-

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift dient onder vermelding van het besluit waartegen het is gericht binnen zes weken na verzenddatum van deze brief gericht te worden aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG te Oegstgeest De burgemeester van Oegstgeest maakt bekend dat een terrasvergunning is verleend aan eenmanszaak brasserie Streeder, alhier, voor de inrichting Terweeweg 5C, alhier.

COS. Batjes en ballen aanwezig. Thorn tafeltennishal. De Voscuyl. Donderdag 22 maart 12.00 uur. NVvH/Vrouwennetwerk. Lunch in restaurant “Het Koetshuis�. Burchtsteeg (Sterrenpad). Leiden. Informatie over kennismaking en/of lidmaatschap: voor Oegstgeest Drs. C. v. d.Laan telefoon 19.30 uur. Informatiebeurs voor opvoeders van pubers. Samen met 2 acteurs van DNL Theatercollectief geeft Rob van der Gaag (GGD) inzicht in het fenomeen puberteit. De beurs wordt gehouden in het Teylingen College, locatie Duinzigt. Wyttenbachweg 23. (Ingang: achter het Gemeentecentrum Lijtweg) (071) 531 27 07 Vrijdag 23 maart Op vrijdagochtend en woensdagmiddag: Vrije inloop Centrum voor Jeugd en Gezin. Lijtweg 7 (naast het Gemeentecentrum). 10.15 – 11.45 uur. Inloopochtend voor 55 plussers. SWOO Zaal. Iedere vrijdagochtend wordt een thema behandeld. Gemeentecentrum. Lijtweg 9 11.00 uur. Opening Kruidenpluktuin hoek Lange Voort – Irislaan.

 De aanvragen en de verleende vergunningen liggen ter inzage bij de heer F. van Rijn van de afdeling Publiekszaken, tel. (071) 51 91 793.   Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift dient onder vermelding van het besluit waartegen het is gericht binnen zes weken na verzenddatum van deze brief gericht te worden aan de burgemeester van de gemeente Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG te Oegstgeest.

14.30 uur. High Tea met schrijver Jaap Scholten. Onderwerp: zijn boek Kameraad Baron . Plaats : Restaurant ‘De Jonker�. Winkelcentrum. Lange Voort. 16.30 uur. 0pening van expositie Zimbabwaanse kunstenaars door Wethouder Lia de Ridder. Werken van de beeldhouwer Aaron Kapembeza en schilder Cales Nkombo. In het raadhuis te zien tot en met 16 april. Zaterdag 24 maart zijn beide kunstenaars aanwezig in de wereldwinkel aan de passage Winkelcentrum Lange Voort. 20.15. K&O Groene Kerk Kamerconcerten. 60 minuten concert door Barda Harptrio. Manuel Visser (viool), Mirjam Rietberg (Harp) en Magda van de Kooi (dwarsfluit) Zij spelen werken van Glinka, Debussy en anderen. Groene of Willibrordkerk. Haarlemmerstraatweg. Te bereiken via Haaswijk. 20.15 uur. Regio. Warmond. Theater ’t Trefpunt. Jeroen Leenders met “Sorry, ik ben Jeroen Leenders�. Cabaret. Theater ’t Trefpunt. Herenweg 80. Warmond. Zie www.hettrefpuntwarmond.nl Zaterdag 24 maart 10.00 – 16.00 uur. Lentefair. Organisatie: Sterrendroom en Reformhuis Ligtvoet.

VERGUNNINGEN Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning 1. Bert Garthoffpad 14 – gedeeltelijk wijzigen voorgevel (13-03-2012/359959) 2. Lijtweg 15 – interne verbouwing (15-032012/363479) 3. Marelaan 45 – aanleg inrit (18-032012/345591) 4. Mathijs Vermeulenpad 6 – plaatsen dakkapel op het zijdakvlak (15-03-2012/309599) 5. Prinses Beatrixlaan 65 – vervangen dak garage (17-03-2012/365315) 6. Prinses Margrietlaan 5 – vervangen dakkapel (13-03-2012/360285)

Met diverse kramen. Terweeweg. 20.00 uur. “Tribute to the liberators�. Concert door de Band of Liberation & Pipes. Hooglandse Kerk Leiden. Vanaf 14.00 uur. Streetparade door de stad Leiden en opstelling historisch oorlogsmateriaal “Keep them rolling� op de Beestenmarkt.

7. Rhijngeesterstraatweg 31 – bouw terras periode maart/oktober (14-03-2012/361507) De ingekomen aanvragen liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. De aanvragen zijn soms nog niet volledig en kunnen nog veranderen. Het is in deze fase daarom niet mogelijk om bezwaar in te dienen op de aanvragen. Verleende vergunningen Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure) 1. President Kennedylaan 8 – vervangen kozijnen voorzijde (14-03-2012/313237)

Maandag 26 maart 13.30 -16.30 uur. Gezelligheidsmiddag voor senioren. Organisatie: RADIUS/ Oegstgeest. SociĂŤteitszaal. Gemeentecentrum. Lijtweg 9.

Zondag 25 maart 08.30 – 13.00 uur. Ren- en toervereniging “Swift�. Toerseizoen. Vandaag: Voorjaarsrit. Naar keuze: 25, 55 of 80 kilometer. Voor het hele gezin. Start: Clubhuis. Willem van der Madelaan. Te bereiken via Hoge Rijndijk, vanaf Leiden daar voor het viaduct A4 de parallelweg aan de noordzijde in slaan (langs Roomburg)

Dinsdag 27 maart 10.00 uur. Koffieochtend voor senioren. Organisatie: RADIUS/Oegstgeest. Gemeentecentrum. Lijtweg 9. 10.15 uur. Modeshow in Van Wijckerslooth. Van Wijckersloothplein 1. 14.00 uur. Regio. Den Haag. Voorjaarsledenvergadering CNV Publieke Zaak. Senioren Zuid-Holland. Plaats; Christus Triumfatorkerk. Juliana van Stolberglaan. Circa 10 minuten lopen van vanaf NS Station Laan van Nieuw Oost IndiĂŤ.

14.00 uur. Theehuis de Leidse Hout. Muzikaal optreden van: De Heeren. Baars, Merbis en van Pijlen brengen op volstrekt eigen wijze bekende en minder bekende country, blues en soul songs ten gehore. 15.00 uur. Leiden. LAKtheater. Kindervoorstelling Dansgroep De Meekers met: Fly Away. Voor kinderen (en volwassenen) vanaf 6 jaar. Reserveren kaarten en/of informatie: Theaterkassa, telefoon (071)512 48 90. LAKtheater. Cleveringaplaats 1.

Woensdag 28 maart 12.00 – 13.00 uur. Middaggebed tijdens de Vastentijd en aanbidding H. Sacrament. Willibrordkerk. Ingang achterzijde pastorie. 17.45 uur. Sobere maaltijden tijden de Veertigdaags Vastentijd. Met voorlichting over het jongerenproject M25 (Matteßs 25) van het Diaconaal Centrum de Bakkerij. Lezing Iedereen welkom. Organisatie: Raad van Kerken Oegstgeest. Plaats:

Bezwaar Tegen de verleende omgevingsvergunning die tot stand is gekomen met de reguliere voorbereidingsprocedure kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes  vermeld achter de  betreffende vergunning.

Willibrordserf (Naast Groene Kerk). Haarlemmerstraatweg. Te bereiken via Haaswijk. 20.00 uur. Algemene Ledenvergadering Vereniging Oud-Oegstgeest. OfficiÍle lustrumlezing door prof. dr. Marita Matthijssen. Onderwerp: De voetstap van het verleden�. Receptiegebouw Rivierduinen. Endegeesterstraatweg. 20.00 uur. Recreatietafeltennis TTV PECOS. Thorn tafeltennishal. Donderdag 29 maart 10.00- 17.00 uur. Regio Leiden. Hortus Botanicus. Tot 28 april: Narcissententoonstelling. Opgesteld in tientallen kruiwagens. Entree Hortus: Rapenburg. Leiden. 14.00 uur. Regio. Leiden e.o. NVvH/ Vrouwennetwerk. Muzikale presentatie: Folklore rondom Palmpasen en Pasen�. Verzorgd door mv. Dorine Smit Duyzendkunst. Zaal Beaxtrix. Tegenover nr. 66 Schubertlaan. Leidt Zuidwest. Informatie over Kennismakingen /of lidmaatschap: voor Oegstgeest Drs. C. v. d. Laan. Telefoonnummer (071) 531 27 07 20.00 uur. Openbare raadsvergadering. Raadzaal. Gemeentehuis. Rhijngeesterstraatweg


OEGSTGEESTER COURANT

l i i e m a F

AANLEVEREN

WOENSDAG 21 MAART 2012

BERICHTEN

Met veel verdriet hebben wij onverwacht afscheid moeten nemen van mijn liefste Bert, onze lieve trouwe pappa en opa

Jacob Hans Huibert Speekenbrink

FAMILIEBERICHTEN

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Den Helder, 19 juli 1934

PER E-MAIL

Bert had graag nog lang bij ons willen blijven. Wij zullen hem, zijn liefde, humor en hartelijkheid missen.

Mail de tekst naar advertentie@oegstgeestercourant.nl. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

PER

POST OF AFGEVEN

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Leiden, 18 maart 2012

Oegstgeest: Tineke Speekenbrink-van der Reijt Leiden: Mariken Speekenbrink Pieter de Haas Kaatje, Roemer Zurich: Cathelijne Speekenbrink Vermeulen Perry Vermeulen Vince Napier: Renske Speekenbrink Nw Zeeland Andrei Sharko Warmonderweg 74 2341 KX Oegstgeest

Je hebt iemand nodig, stil en oprecht, die als het er op aan komt, voor je bidt of voor je vecht

De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Cecilia Francisca Videler-Jansen Steenbergen, 28 december 1920

Oegstgeest, 15 maart 2012

Kees Videler Els en Ed van der Feen-Videler Karin en Niels Veerle RenĂŠe Peter en Irma Ruud en Joke Videler-van Egmond Arnoud Christiaan Caroline en Dick Ravelli-Videler Frederik Lianne Victor

Opvoedadviespunt, telefoon (088-) 900 4000, www. kwadraad.nl Jongeren Preventie Plan (JPP), telefoon 088 900 4000, www.kwadraad.nl Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 18:00. 0900 – 1450 (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl Chatten kan op werkdagen van 09:00- 17:30 via www.korrelatie.nl

APOTHEKEN Dienst Apotheek Bollenstreek * door de week van 17.00 uur ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag * in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur * op feestdagen van 16.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna Rijnsburgerweg 4c, 2215 RA Voorhout, tel. 0252-240216 (naast de Doktersdienst)

Bemiddelingsbureau Thuiszorg Oegstgeest Annelies Vissers, Juffermansstraat 25 tel. (071-) 5171191 e-mail: vissersbto@wxs.nl Praktijk voor homeopathie Martin de Munck, Marelaan 35 tel. (071-) 5170168 www.martindemunck.nl

TANDARTSEN 19-03 / 25-03 mw. E.A. Nieuwland-Smaal, Mauritssingel 70 2351 EG Leiderdorp (071) 589 45 13 26-03/01-04 CTI Warmond, B. Korteweg-Vissers, Herenweg 77 2361 EJ Warmond (071) 301 17 38

Diep bedroefd geven wij u kennis, dat na een leven vol zorg en toewijding voor haar gezin, van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, bonma en overgrootmoeder

Ciel

Kwadraad Maatschappelijk Werk, telefoon (088-) 900 4000, www. kwadraad.nl

DOKTERSDIENST Duin- en Bollenstreek tel. 0252-240212 * door de week van 17.00 uur ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag * in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur * op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna Dokterspost van de Doktersdienst Duin- en Bollenstreek Gebouw BNS, Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout Parkeren bij Deloitte & Touche

Een persoonlijk afscheid. Wij zijn er als u ons nodig heeft. Een geruststellende gedachte.

Monuta Van der Luit is 24 uur per dag bereikbaar op 071 - 521 32 31. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. U kunt ons ook bezoeken op de Willem de Zwijgerlaan 179 te Leiden of op www.monuta.nl

Praktijk voor psychosomatiek drs. Anne Marie Mojet, Prinses Beatrixlaan 61 VBAG, tel. (071-) 5153000. Personal Coaching Edith Luyten, Papaverlaan 15 Tel. (071-) 3014440 edithluyten@planet.nl

DIERENARTSEN B.G. Heemskerk, De Kempenaerstraat 21. Tel.: (071-) 5176761 Spreekuren: ma. t/m vr.: 8.30-9.30 uur; 13.00-14.00 uur; 18.30-19.30 uur; za. 10.00-11.00 uur en volgens afspraak (24 uur per dag bereikbaar) R.J.W. Duijn-D.J. Brandt, President Kennedylaan 26 tel. (071-) 5156161 Kliniek Oegstgeest-Noord, Haarlemmerstraatweg 5a tel. (071-) 5237558

matische aandoeningen Rada Boskan (consult op afspraak bij u thuis), tel. (071-) 5172923/06-12939724, contact@ homeopathie-rb.nl. Praktijk AMP Arbeidspsycholoog drs. A.J. Middel. Coaching en advies bij arbeidsgerelateerde vragen en persoonlijke ontwikkeling in werk en loopbaan. Rhijngeesterstraatweg 40 D, tel. 06-22686222. Praktijk voor gewichtsverlies Medisch maatschappelijk werker, gewichtsconsulent, leefstijlcoach Marjoleine Klapwijk, Houtlaan 46, tel. 06-17919766. www.gewichtsconsulentleiden.nl. Praktijk natuurgeneeskunde en homeopathie Irbis Erik Wieffering. Rhijngeesterstraatweg 157-D, (071-) 8884566, www.praktijkvoorcaim.nl Pedicure praktijk Voetzorg Rijnland Christine van Eck, Theo van Doesburglaan 13, tel. 06- 51528725. www.voetzorgrijnland.nl Ouders en School Bij problemen op school. Debbie van der Hofstede 06-55995780. www.OudersEnSchool.com. Zorg bij de hand Thuiszorgspecialist. 06-41048570. www.zorgbijdehand.nl. info@ zorgbijdehand.nl.

KERKDIENSTEN Verenigde Protestantse Gemeente Kruispunt Rivierduinen locatie Oegstgeest, 10.30 uur: pastor S. Poppe-Rienks Regenboogkerk 10.00 uur ds. R.E. da Costa Groene of Willibrord kerk. 10.00 uur:ds. A. Verburg, Doopdienst. 28 mrt. 17.45 uur: sobere maaltijd. 19.30 uur: avondgebed Gemeentecentrum Ver. Vrijzinnige protestanten (PGO) 10.30 uur: mw.ds. A. v.Wijngaarden-Junge

Verpleeg- en ziekenhuizen Kapel van het Diaconessenhuis 10.15 uur Pastor H. van Breukelen Van Wijckerslooth (prot.) 16.00 uur: mw.ds. I.E.van der Heul Van Wijckerslooth (r.-k.) za.18.30 uur: pater J. van Winden, zo. 09.45 uur: pater J. van Winden LUMC 10.00 uur: ds. H.C. Pasterkamp

R.-k. Willibrordkerk Vieringen iedere dinsdag en donderdag om 9.30 uur. In het weekend op zaterdag om 19.00 uur en zondag om 11.00 uur. Voor de meest actuele informatie over het soort viering en het begeleidend koor, zie www.willibrordoegstgeest.nl

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Counselling International Individual counselling, couple therapy or conflict mediation in English or Dutch. Els BarkemaSala, MPhil, MBACP, Willem de Zwijgerlaan 51a www.counsellinginternational.com. tel. (071-) 5282661

Praktijk voor psychotherapie, psychologie en coaching Mw. Drs C.J.M. Meeuwisse, BIG geregistreerd, 1e en 2e lijn Individuele therapie, relatietherapie, arbeidgerelateerde problematiek, burnoutbehandeling, Prinsenlaan 17, tel (071) 517 49 95 www.apcl.nl

Lijtweg 1. Ook te beluisteren via kerkradiobox kanaal 4. 10.00 u leesdienst, br. E. van Pijkeren 16.30 u ds. C. Bijl, Rijnsburg

Nederlands Gereformeerde Kerk Duinzigtcollege 10.00 uur: Ds. A. Boshuizen

Volle Evangelie Gem. Leiden e.o. Praktijk voor (relatie)coaching Coaching en workshops voor jongeren en volwassenen drs. M.E.L. Beker, Warmonderweg 7, Leiden, tel. 06-28340199; www.adviesbeker.nl.

Dierenbescherming afd. Rijnland Meldnummer Dierennoodhulp & Toezicht op Dierenwelzijn Tel. (071-) 5216662 kantoor@dbrijnland.nl

Homeopatische praktijk voor reu-

Pauluskerk, Warmonderweg 2 11.00 uur: samenkomst

Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, Leiden 10.15 uur: mw. ds. S.P. van der Meulen

Protestantse Gemeente Warmond 10.00 uur ds. R. Steenstra - Leiden

Correspondentieadres: C.A.M. Ravelli-Videler Irislaan 293 2343 CN Oegsteest

KaartenKeus.nl

De uitvaart heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.

Bestel snel en eenvoudig online uw In plaats van kaarten

Shambhala Meditatie Centrum. Gratis meditatie-instructie en –beoefening: donderdags: 20-21.30 uur; ‘s woensdags: 9-11 uur. Geversstraat 48, Oegstgeest. www. shambhala.nl.

of gelegenheidskaart op

Hubertus Cornelis van Zwieten Huub

Bestudering geschriften van Bahå’u’llåh: iedere eerste woensdag van de maand is de openbare Bahå’i-bibliotheek geopend van 19.30-21.00 uur. De andere woensdagavonden: informatieavond. J. Wolkerslaan 39, Oegstgeest, tel. (071) 5152030.

Boeddhisme

geboorte-, huwelijks-

Heel onverwacht is van ons heengegaan mijn zoon, onze broer, zwager en oom

Bahå’i

www.KaartenKeus.nl

sinds 2003 weduwnaar van Hilly Bertelkamp De collecties zijn ook in te zien bij

Den Haag, 1 december 1949

Oegstgeest, 14 maart 2012

Drukkerij All-in aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk, tel. 071 408 14 97

COLOFON

KaartenKeus.nl is een onderdeel van

Familie van Zwieten

OEGSTGEESTER COURANT

Correspondentieadres: A.G. v.d. Bulk-van Zwieten Kastanjeplein 2 2651 TP Berkel en Rodenrijs

EMORIE Natuursteen

Het adres voor een passend gedenkteken

Toonzaal geopend maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur Gedenktekens in natuursteen, glas, rvs en hout Levering direct aan particulieren Zeer snelle levering (2 weken) Deskundig advies

‚‚ ‚‚

De crematieplechtigheid vindt plaats op donderdag 22 maart om 11.00 uur in de aula van crematorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4 (ingang Haagse Schouwweg ) te Leiden.

Delfweg 34a - 2211 VM Noordwijkerhout 8GNGHQQP‚*CZ E-mail: info@Memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

SHOWTUIN VRIJ TOEGANKELIJK TANDTECHNIEK

Na een lange periode van afnemende gezondheid is onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma op 90-jarige leeftijd na een korte strijd van ons heengegaan.

Apolonia de Rooij-Verplancke sinds 1998 weduwe van Frans de Rooij

ž.HZDVRQ]LFKWEDDUZDDUPRJHOLMN HQQDGUXNNHOLMNDDQZH]LJZDDUQRGLJ ,HWOLHSDOOHPDDOYRRUWUHIIHOLMNÂ&#x; 0DQJH:RRUW3HJVWJHHVWW%WWHQGR9LWYDDUW]RUJQO

Eveline en Gerard Bianca en Mark, Ward, Guus Mariska en Wes Sky

Nefit houdt Nederland war m

Ton en Ida Frank en Annet Joey en Bianca Dennis

Op donderdag 22 maart 2012 is er van 18.30-19.30 uur gelegenheid de familie te condoleren in de H. Willibrordkerk, Rhijngeesterstraatweg 37 in Oegstgeest.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in La France, gelegen naast de kerk.

DE VRIES Korte Vaart 11 2231 GE Rijnsburg Tel. 4020695

Voor het perfecte kunstgebit ĂŠn de beste service.

AquaPower van NeďŹ t: Het ultieme warmwatercomfort

Op maandag 2 april wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden van de Huurders Organisatie Buitenlust. Deze vindt plaats in het Gemeentecentrum, Lijtweg 9, Radius zaal boven, aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30. Agenda: 1. Opening door de voorzitter 2. Mededelingen / in en uitgaande post 3. Voorstellen bestuursleden/aspirant lid 4. Presentatie leefbaarheid in de wijken, door Ruud Leugering van Wst.Buitenlust. Pauze 5. Notulen Algemene ledenvergadering 2011 6. Jaarverslag penningmeester, verslag kascontrole commissie 7. +decharge, verkiezing reserve lid 2013 8. Jaarverslag secretaris 9. Bestuursverkiezingen 10. W.v.t.t.k. 11. Rondvraag 12. sluiting

.BSJBOEF7BML 6JUWBBSUCFHFMFJEJOH 2AADGEVING "EGELEIDING 5ITVOERING

HEEMSKERK

INSTALLATIEBUREAU

Regiodealer van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest. Met een eigen 24uurs-servicedienst.

Ambachtsweg 7a Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 - fax (071) 403 23 25 Redactie Willemien Timmers Eli Heimanshof 47, 2341 PG Oegstgeest Telefoon: 06-10089124 e-mail: redactie@oegstgeestercourant.nl Inleveren kopij uiterlijk maandag 12.00 uur Nagekomen stukken in overleg met de redactie Advertenties Contactgegevens Binnendienst Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Oegstgeester Courant Sluitingstijd advertenties maandag 17.00 uur Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Bezorgklachten Uitgeverij Verhagen, tel. 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging De krant wordt nog dezelfde dag nabezorgd als de klacht voor vrijdag 12.00 uur bij ons binnen is.

Het ultieme warmwatercomfort van TopLine AquaPower HR-ketels. NĂş bij:

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH) 5FMFGPPOt'BY E-mail: info@heemskerkinstallatie.com Lid van de VNI en BZE

Uitgave van

De Oegstgeester Courant wordt gratis huis aan huis bezorgd in Oegstgeest en Leiden ‘Raadsheren- en Vogelenbuurt’en is verkrijgbaar bij: - Gemeentehuis - Snackbar ‘t Haasje - Rijnlandse Boekhandel - Bibliotheek Bollenstreek - Primera Gemeentecentrum - Boekhandel De Kler - Albert Heijn (Terweeplein) - Hotel Bastion - Zwembad Poelmeer

De hoogwaardige kwaliteit van de NeďŹ t TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve combi-ketel heeft een voorraad warmwater die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Overal in huis direct warm water, en als u wilt overal tegelijk! Vraag ons naar de brochure.

Correspondentieadres: Ton de Rooij Westerhoflaan 17 2241 WX Wassenaar

De afscheidsviering vindt plaats op vrijdag 23 maart 2012 om 11.00 uur in bovengenoemde kerk. Aansluitend wordt zij begraven op de begraafplaats aldaar.

Alle keringen e rz e v

ALV Huurders Organisatie Buitenlust

www.oegstgeestercourant.nl Oplage 12.300

-ETAANDACHTENZORGVOOR EENPASSENDAFSCHEID

 WWWMARIANDEVALKNL


ZZZFQO JHOGLJYDQ

ZRHPUW PUW WP GL 3$..(1

JUDP

'RXZH(JEHUWV NRIILH

& 5XQGHUJHKDNW

URRGVFKLOOLJ ]DNNHQยกNLOR

NLOR

&,HWVNUXLPLJH DDUGDSSHOHQ NLOR %LMGHNDVVDNULMJWXNRUWLQJRSGHWRWDDOSULMV

NLOR

 DURPDURRGHQGรƒFDIรƒ VQHOILOWHUHQJURYHPDOLQJ SDNNHQยกJUDP $OOHFRPELQDWLHVPRJHOLMN

3$..(1

0LOQHU NDDVSODNNHQ

2PRHQ6XQLO ZDVPLGGHOHQ

DOOHYDULDQWHQ SDNNHQยกJUDP QDDUNHX]H

NLOR

 &RROEHVW YUXFKWHQVDS DOOHYDULDQWHQ XLWKHWNRHOYDN IOHVVHQยกPORI SDNNHQยกOLWHU $OOHFRPELQDWLHVPRJHOLMN

%LMGHNDVVDNULMJWXNRUWLQJRSGHWRWDDOSULMV

DOOHYDULDQWHQ IODFRQVยกPORIOLWHU RISDNNHQยกRINLOR $OOHFRPELQDWLHV PRJHOLMN

&DPSLQDYOD DOOHYDULDQWHQ SDNNHQยกOLWHU $OOHFRPELQDWLHV PRJHOLMN PXYFKRFRODGH YDQLOOHHQVODJURRPYOD

PXY2PRNOHLQ NUDFKWLJOLWHU

$7,6 6(7*5

3$..(1

)DQWD2UDQJHRI &RFD&ROD

OLWHU

&RFD&RODUHJXODUOLJKWRI]HUR RI)DQWDRUDQJHUHJXODU VHWEOLNMHVยกPO

 ([WUD8,7=(*(/ELMDDQNRRSYDQ GHRQGHUVWDDQGHSURGXFWHQ

=(

*(

/

([WUD8LW]HJHO

6SDDUYRRU GHKRRJVWH

.257,1*

RSGHOHXNVWH

GDJMHVXLW

c1000 Peter de Jong

8

8

,7

=(

*(

/

([WUD8LW]HJHO

,7

%LMGHNDVVDNULMJWXNRUWLQJRSGHWRWDDOSULMV

678.6

3$..(1

9HUNDGH'LJHVWLYH ELVFXLWV DOOHYDULDQWHQ SDNNHQยกJUDP $OOHFRPELQDWLHV PRJHOLMN 0LQLFDQG\EDUV 6PDUWLHV.LW.DW.LW.DW &KXQN\/LRQ1XWVHQ%URV ]DNNHQยกJUDP $OOHFRPELQDWLHVPRJHOLMNLange Voort 2F, 2341 KA Oegstgeest โ€ข Laan van Ouderzorg 2-8, 2352 HT Leiderdorp 3ODDWVKLHUGHDGUHVJHJHYHQV ELMYRRUNHXULQWKHVDQVEROG

:HHN $DQELHGLQJHQ]LMQJHOGLJYDQZRHQVGDJWPGLQVGDJPDDUW$FWLHVJHOGHQXLWVOXLWHQGYRRUGHLQGHZLQNHODDQZH]LJHYDULDQWHQ$DQELHGLQJHQ]LMQQLHW EHVWHPGYRRUJURRWYHUEUXLNHUVHQRIZHGHUYHUNRSHUV9RRUDOOHSURGXFWHQLQGH]HDGYHUWHQWLHJHOGWPD[LPDDOGH]HOIGHDDQELHGLQJHQSHUNODQW23 23'H]H]LMQ XLWVOXLWHQGJHOGLJ]RODQJGHYRRUUDDGVWUHNW3ULMVZLM]LJLQJHQGUXNIRXWHQHQXLWYHUNRFKWYRRUEHKRXGHQ&%9'DWDEDQNZHJ$/$PHUVIRRUW

.LMNYRRURQ]HDDQELHGLQJHQRRNRSZZZFQO

6OLPEH]LJ


OEGSTGEESTER COURANT

Winnaar Leids Cabaret Festival in Het Trefpunt WARMOND – De Belgische cabaretier Jeroen Leenders treedt vrijdag 23 maart op in theater Het Trefpunt in Warmond. Leenders won in 2010 het Leids Cabaret Festival en verovert nu de Lage Landen met zijn programma ‘Sorry, ik ben Jeroen Leenders.’ We kunnen de tijd niet onderwerpen, de regen niet stoppen, de wind niet draaien, het magma niet dicteren, we kunnen zelfs niet voorkomen dat het gras tussen de tegels opschiet. Juist daarom moeten we lachen, vindt Jeroen Leenders. Lachen om de dwaas in onszelf, die denkt iets te weten. De voorstelling begint om 20.15 uur, kaarten kosten €16,50/€14,00 (CJP/65+) en zijn te koop via de website www.hettrefpuntwarmond.nl en VVV Warmond.

CORPUS viert vierjarig bestaan en trakteert GDT

De Gouwe is De Jouwe

Herman Hoogervorst zorgt voor topavond

Corpus is na vier jaar nog steeds uniek in de wereld en is dé attractie van het menselijk lichaam. Het opvallende gebouw van de zittende mensfiguur is zowel nationaal als internationaal een bekend beeld. De ‘reis door de mens’ laat op een unieke manier zien hoe het lichaam werkt en hoe belangrijk het is om veel te bewegen, verantwoord te eten en gezond te leven. Corpus ontvangt jaarlijks ruim 225.000 bezoekers en zal na de zomer de miljoenste bezoeker ontvangen. Op donderdag 15 maart kwam Laurens Geurtz van Corpus op bezoek bij de GDT en hebben alle kinderen een heerlijke appel gekregen.

30 Maart

Filmmiddag ANBO/SWOO Dit keer wordt tijdens de filmmiddag een film vertoond die in Nieuw Zeeland speelt, in de 19e eeuw. De regisseur is Jane Campion. Zij verkreeg met deze film, als eerste vrouw, de Gouden Palm, op het filmfestival in Cannes. Het is zeker een “klassieker” aan het worden. Het verhaal gaat over een (niet sprekende) vrouw met haar dochter en haar piano. Ze wordt uitgehuwelijkt aan een onbekende man in een onbekend land! Prachtig acteerwerk en meeslepend pianospel maken diepe indruk. Datum: 30 maart Plaats: Gemeente Centrum Tijd: 14.30 u (zaal open 14.00 u ) Kosten: € 5- ( incl. thee/koffie)

Stadswandeling met een verhaal LEIDEN – Tijdens de Storytrail stadswandeling, op zondag 1 april, komt het verhaal van het Leidens beleg en ontzet op unieke wijze tot leven. Verwacht tijdens deze wandeling niet teveel jaartallen en andere historische feitjes. De Storytrail is vooral een belevenis. Gids is Johannes, een van de meestervertellers van Stadsavonturen. Hij neemt de wandelaars mee naar 1574, het jaar waarin Leiden maandenlang werd belegerd door de Spaanse troepen. De groep komt oog in oog te staan met de vijandelijke legeraanvoerder Valdez, beleeft de volksopstand tegen burgemeester Van der Werff en verwelkomt de Watergeuzen als zij Leiden eindelijk komen bevrijden. De Storytrail begint 13.30 uur. Om 14.00 uur begint de verhalenwandeling. Reserveren is noodzakelijk: www.storytrail.nl.

Opaclub Oegstgeest schenkt kassa aan Theehuis Jansland Op vrijdagochtend 9 maart waren de voorzitter en de penningmeester, Dhr. den Hollander en Dhr.Remmerswaal, van de ‘Opaclub’ van de Oegstgeester Golfclub bij Theehuis Jansland. De ‘Opaclub’ brengt al meer den 12 jaar geld bij elkaar door het spelen van onderlinge golfwedstrijden. Het geld dat opgebracht wordt, komt ten goede aan kinderen met een beperking. De opaclub bestaat inmiddels uit zo’n 84 opa’s. Theehuis Jansland wilde graag een gebruiksvriendelijke kassa hebben

zodat de leerlingen uit het theehuis ook de kassa konden bedienen en de Opa’s waren van die wens op de hoogte gekomen. Zij namen contact op met de oprichtster van Stichting Jansland, Mevr.P.JansmaHarland en deelde mede voor de kassa te gaan zorgen en zo geschiede het op vrijdagochtend 9 maart. Mark van Niel, een leerling in het theehuis, vertelde aan de ‘opa’ hoe makkelijke de kassa werkte en dat hij deze al geheel zelfstandig kon bedienen. Zie voor meer info www. theehuisjansland.nl

Als Bas van Dijck, Roeland Sluyterman en Wouter Vermeulen ergens binnenkomen, is het meteen feest met Barry Badpak!

De Motorboot in La France

Barry Badpak maakt nieuwe clip

In de jaarlijkse competitie De Gouwe is De Jouwe, voor de beste omzet tijdens een avondje in De Gouwe, zette Herman Hoogervorst zaterdag 17 maart alles op alles om een topomzet op de kaart te zetten. Met zangers als Luc Meijer en de in Wassenaar wonende Belg Michael Damen, legt hij de lat hoog voor de volgende tegenstanders en maakte er een ouderwets gezellige avond van. Om een grote omzet te maken doen de deelnemers er alles aan om zo veel mogelijk gasten uit te nodigen en er een knalfeest van te maken. Dat is dus iedere keer genieten in het enige café dat Oegstgeest rijk is. “Wie de meeste omzet maakt wint het enorme geldbedrag van vijfhonderd euro cash”, vertelt de altijd enthousiaste eigenaar Chris Schollaardt. De volgende avonden staan op de agenda op 31 maart, 14 april, 12 en 26 mei. Op de foto Michael Damen, Carola en Herman Hoogervorst, en Luc Meijer. Tekst en foto: Wil van Elk.

Zimbabwe beleven

Op 14 maart 2012 was het exact vier jaar geleden dat Koningin Beatrix samen met Henri Remmers, initiatiefnemer van Corpus, de eerste ‘reis door de mens’ startte. Om de vierde verjaardag te vieren was de periode van 13 t/m 18 maart 2012 een ‘Vier Feest Week’!

WOENSDAG 21 MAART 2012

CULTUUR

Zimbabwaanse kunstenaars én hun werk ontmoeten, en Zimbabwaanse verhalen, muziek, cultuur. Kortom: proeven van het Afrikaanse leven. Dat kan aanstaande zondag 25 maart in de Pauluskerk. Na een afwisselende middag zijn al uw zintuigen verzadigd met Afrikaanse kracht en levenslust.

Desirée van Keulen schildert Afrikaanse verhalen met haar stem. Tenslotte zullen de beide kunstenaars vertellen over hun leven en werken aan importeur José Verweij. Live professionele djembe-muziek laat de zaal de zinderende Afrikaanse ritmes voelen.

Er zijn kleine en levensgrote beelden en schilderijen te zien van Charles Nkomo en Aaron Kapembeza. De kunstwerken en hun makers zijn afgelopen week gearriveerd uit Zimbabwe. Tom Blomefield, de grondlegger van het bekende Zimbabwaanse kunstenaarsdorp Tengenenge, zal vertellen over de beeldhouwkunst in Zimbabwe. Antropologe Elise van der Mark laat u zien hoe kunst de economische ontwikkeling van het land beïnvloedt en verhalenvertelster

De middag wordt georganiseerd door de Wereldwinkel Oegstgeest, in samenwerking met de Stichting Vhufuli Art. De deuren gaan open om 15.00 uur, het programma duurt van 15.15 – 17.00 uur. Na afloop kunt u tot 18.00 uur rustig de expositie bekijken en een glaasje drinken en is er de mogelijkheid om een schilderij of beeld te kopen. Plaats: Pauluskerk, Warmonderweg 2, Oegstgeest. Let op: het naastgelegen kruispunt is afgesloten voor auto’s wegens werkzaamheden.

Cup cake versieren bij Radius Cup cakes maken is meer dan een trend, het is een passie! Deze kleine, lekkere en vooral mooie traktaties zijn leuk en gemakkelijk om te maken. Op dinsdag 3 april organiseert Radius een heerlijke paaslunch, na deze lunch gaat men samen met bezoekers aan de slag om deze cup cakes te versieren. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dan moet u dit tijdig aangeven bij het

Met elke veeg over het scherm van de Cel Zoomer gaan bezoekers zelf op ontdekkingstocht in een voor velen nog onbekend landschap: dat van het leven op celniveau. Elke cel heeft een eigen functie en ziet er anders uit. Zo kom je bij het oog de lichtgevoelige cellen tegen, die er uitzien als een vingerafdruk. In een spier ontwaar je cellen met een typerend streepjespatroon, in de darmen en bloedvaten weer andere. Het kan nog kleiner, want ook de eiwitfabriekjes in een cel (ribosomen) zijn zichtbaar en soms stuit je op een bacterie. Diverse soorten cellen die bezoekers op hun ont-

Op zaterdag 31 maart wordt er voor de dertiende keer in het Rijnlands Revalidatie Centrum een modelspoordag georganiseerd. Er worden banen in aanbouw en rijdend materiaal gedemonstreerd. Ook zijn er een aantal standhouders waar u adviezen krijgt en treinmateriaal van diverse aard kunt kopen of ruilen. Het doel van deze dag is om afleiding te geven aan de intern

Literaire Boekenweek- avond

Vonne van der Meer te gast bij K&O Oegstgeest

Stichting RADIUS Oegstgeest Lijtweg 9, 2341 HA Oegstgeest Tel: (071) 517 52 68

dekkingsreis tegenkomen, zien er bij de mens hetzelfde uit als bij het zebravisje – of elk ander dier. Op microniveau lijken we dus sterk op elkaar. Van kop tot staart zijn er meer dan 30 duizend microscopische opnames gemaakt van een zebravis embryo van 1,5 millimeter lang. Bij elkaar vormen ze een megafoto waarin je tot op celniveau kunt inzoomen tot een vergroting van 500 duizend keer. Als je de foto zou printen op het diepst ingezoomde niveau, zou hij 800 x 400 meter groot zijn (bijna twee keer de oppervlakte van het Malieveld). Het zebravisje is een populair proefdier voor biologiestudies. Het hele genoom van het visje is in kaart gebracht. Daardoor is het een belangrijk modelorganisme voor de moleculaire genetica en cellulair onderzoek. NCB Naturalis is verheugd over de bijzondere samenwerking in dit project met partners in het Leiden Bio Science Park. De megafoto van het embryo van het zebravisje is geleverd en gefinancierd door de afdeling Elektronenmicroscopie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De Cel Zoomer staat vanaf 16 maart in Naturalis.

Schrijfster Vonne van der Meer had het druk met het singeren van haar boeken.

In samenwerking met Boekhandel de Kler en de Bibliotheek Oegstgeest werd aan het begin van de Boekenweek 2012 de auteur Vonne van der Meer uitgenodigd om Oegstgeest te bezoeken. Om Yvonne even voor te stellen: Zij werd geboren in Eindhoven. Verhuisde met haar ouders naar Laren. Haar moeder hield van lezen en las haar kinderen graag voor.

Matthaus Passion in Pieterskerk Bachkoor Holland samen met het gerenommeerde Concertgebouw Kamerorkest en met diverse internationaal bekende solisten. De kaarten voor de Matthaus Passion kunnen nu via de website worden besteld: www.bachkoorholland.nl/toegangskaarten. Deze kaarten zijn ook verkrijgbaar via een lokale Primera boekhandel/kiosk.

De voorlezer is het belangrijkste personage. Vonne las vervolgens het eerste verhaal in het boekje voor. Haar werk brengt haar in slaapkamers van diverse mensen te beginnen bij een meisje en dat zij op de rand het bed voorleest. Hoe kom je aan de verhalen die je wilt vertellen? Vonne: “Onderzoek, observatie, inleving, something blue, je leeft je intens in met de personages in een verhaal de je gebruikt in de verhaallijn en laat ze in je bestaan toe”.

Tekst en foto Antoon Koch

Tekst en foto: Wil van Elk Leiden heeft een paar jaar na Robberen Robbie weer een publiekstrekker met Barry Badpak. De optredens tijdens 3 oktober, in Het Glazen Huis, in de Hut van Ome Henne en in de optocht, en de Peurbakkentocht, zijn ruim uit-

gebreid met optredens in het hele land. Samen met twee danseressen zetten ze overal de boel op stelten. Op 29 april staan ze in De Ahoy in de Nacht van Oranje.

Leiduh Lekker op zijn Leids zingen ze “Ik ben Barry Badpak, ik hou wel van een biertje; gooi die tap maar open”, waarmee duidelijk is wat de rode draad is in het meezinglied ‘Leiduh!’. Naast de enorme hit ‘Kamelenteen’, hebben de drie maf verklede kerels meer nummers gemaakt. ‘De Motorboot’ komt er dus ook aan. De clip is zaterdag opgenomen in La France. In het partycentrum worden enkele ruimtes verbouwd tot nieuwe sfeerplekken voor menig toekomstig feestje. De opname van Barry Badpak was een klein feestje, met veel vrouwelijk schoon. Wie de sfeer wil proeven kan terecht op Internet bij You Tube.

Troubadours binnenkort in Regenboogkerk De Troubadours treden alweer enkele jaren op als projectkoor en hebben daarmee groot succes geoogst in Oegstgeest, onder andere met de Misa Criolla en Zarzuelas, en de Carmina Burana. In hun nieuwe programma brengen zij internationale theatermuziek. Daarmee blijven zij toch een beetje trouw aan hun oorsprong: de operette. De belangstelling voor operette nam zowel bij het publiek als bij de leden af. Het idee om het tij te keren en geen operettes meer uit te voeren, maar als projectkoor verder te gaan kwam van één van de trouwe leden, Tine Meere. Tine, die kort geleden haar 25 jarig jubileum bij het koor vierde en vele solo-rollen heeft vertolkt in de operettes, nam samen met een paar andere leden het initiatief om deze nieuwe weg in te slaan. En met succes! Het koor is verjongd, uitgebreid met nieuwe vaste leden en projectleden en de voorstellingen zijn steeds uitverkocht. Tine vertelde dat zij een jaar geleden is verhuisd naar Den Haag en ook daar lid is geworden van een koor. Ondanks de wat grotere afstand naar Oegstgeest die ze nu moet overbruggen, is ze nog steeds trouw bij de wekelijkse repetities van De Troubadours te vinden en bij alle extra repetities die een nieuwe uitvoering met zich meebrengen. Ze heeft zo veel waardering voor de kwaliteit en de sfeer die ze bij De Troubadours vindt, dat ze de reis er graag voor over heeft. De vriendschappelijke sfeer onder de leden onderling en de fantastische muzikale leider Erik van Balen, die

op een bijzonder prettige manier leiding geeft en toch de kwaliteit van het koor bewaakt, zijn grote pluspunten. Het komende concert wordt een prachtige mix van koor en solisten, met muziek uit de Internationale Theaterwereld, o.a. Verdi, Purcell, Schubert, Mascagni, Offenbach, Gilbert & Sullivan. Het koor wordt verrijkt met de professionele musici Isabelle Delemarre (sopraan), Edwin van Gelder (tenor), Tatiana Kiourou (piano) en Loek Lufting (viool). Uitvoeringen: vrijdag 20 april en zaterdag 21 april 20.15 uur in de Regenboogkerk in Oegstgeest, Mauritslaan 12. Kaarten à €17 pp (inclusief programmaboekje en consumptie) zijn te bestellen per telefoon bij Hamida Verlinden 06 40718113 of Hans Honsbeek 071 5212365 of per email hamidaverlinden@gmail.com

Bardac Harptrio in Groene Kerkje

Eerlijk Zat het in de genen dat Vonne graag verhalen schreef en zich op de Middelbare Meisjes School onderscheidde bij het opstelschrijven? Na haar eindexamen (gedaan in opstellen) trok ze de oceaan over waar ze acteerlessen volgde. Terug in Nederland werd ze toegelaten tot de regieafdeling van de Amsterdamse Theaterschool, maar tijdens deze opleiding verloochende zij het schrijven niet. 24 jaar geleden sloot ze haar toneelopleiding af en werd zij regieassistent bij het RO theater. Het duurde niet lang of ze regisseerde zelf. Tot nu schreef Vonne van der Meer vijftien boeken.

Dames

Sinds 1983 brengt het Bachkoor Holland jaarlijks koorwerken van Johannes Sebastiaan Bach in de monumentale Pieterskerk in Leiden. Geheel in de Paastraditie zal op Witte Donderdag 5 april (om 19.15u) en op Goede Vrijdag 6 april 2012 (om 11.15u) de Matthaus Passion worden uitgevoerd. Voor deze uitvoering werkt het

verblijvende patiënten. Bezoekers zijn van harte welkom vanaf 10.00 tot 15.00 uur en kunnen in de omgeving van het restaurant genieten van de modelbaan. De toegang is gratis. Voor informatie: ger.posthumus@ ziggo.nl / 06-13245482 U vindt het revalidatiecentrum aan de Wassenaarseweg 501, 2333AL in Leiden.

secretariaat. Dit kan dagelijks van 09:00 tot 13:00 uur. Tegen betaling van € 7,50 kunt u deelnemen aan de lunch en het versieren van cup cakes. Datum: dinsdag 3 april, start lunch 12.00 uur. Aanmelden kan t/m 28 maart

De verborgen wereld van cellen in Naturalis LEIDEN - Vanaf 16 maart kan Naturalispubliek kennismaken met de verborgen wereld van cellen. In de zaal Onderzoek in Uitvoering staat dan de Cel Zoomer, een enorm touchscreen waarmee bezoekers kunnen inzoomen op het piepkleine lichaam van een zebravisje. Het beestje is van kop tot staart op microscopisch niveau in kaart gebracht door de afdeling Elektronenmicroscopie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Deze innovatieve visualisatietechniek stelt onderzoekers voor het eerst in staat om een compleet beestje op celniveau te bestuderen.

Modelspoordag in Rijnlands Revalidatie Centrum

Roep ‘Kamelenteen’, en iedereen in Leiden weet waarover het gaat! Roeland Sluyterman, Bas van Dijk en Wouter Vermeulen vermaken zich opperbest als Barry Badpak. Het publiek in Leiden geniet met volle teugen mee. Voormalige Oegstgeestenaar Roeland Sluyterman is badmeester in het dagelijkse leven, maar geef hem zijn muts en badjas en hij is Barry Badpak. Op zaterdag 17 maart werden er opnames gemaakt in La France voor de nieuwe cd De Motorboot.

Opvallend aan de ontmoeting het gemeentecentrum dat er vooral dames op af waren gekomen. Eerder maakten wij dit mee tijdens een avond met de schrijver Arthur Japin. Vonne ging nader in op haar laatstverschenen werk “De vrouw met de sleutel”. Een dame die na de dood van haar man alleen achterblijft en de aandacht op haar vestigt door middel van een advertentie als een vrouw met een prettige stem die iedereen voor het slapen gaan komt instoppen en verhalen voorleest. “Geen seks” luidt de toevoeging.

Na de pauze werd druk gebruik gemaakt van een klein vragenuurtje. Vonne: “Als schrijver moet je eerlijk zijn. De taal liegt niet. Als de situatie niet klopt van wreekt de taal zich”. Ze vertelde over haar roman “De reis naar het Kindje” ”Ik was zwanger en zij was kinderloos en zij dacht aan adoptie. Ik vertelde wat er thuis gebeurde en zij dat ze hield van tulpen”. Of ze nog met de pen schreef ? “Ja zeker. Het is belangrijk om de moeite daarvoor te nemen. De eerste versies schrijf ik met de hand en als beloning daarvoor ga ik tikken. Op de computer. Het gevaar daarvan is dat het er al meteen lekker uitziet. Met schrijven ben je kritischer”. Vonne van der Meer is getrouwd met de schrijver Willem Jan Otten. Hoewel voorlezen in haar werk een belangrijk onderdeel daarvan betreft beïnvloeden ze elkaar niet en lezen ze elkaars werk niet voor. De volgens bijeenkomst van K&O Oegstgeest lezingen is die op woensdag 11 april. Dan treedt Aukelien van Hoytema samen met haar dochter Sophie op in het gemeentecentrum. Thema: Op muzikale reis naar CUBA. Aanvang 20.15 uur. Een avond in samenwerking met Radius.

Het Bardac Harptrio speelt op uitnodiging van K&O Oegstgeest op vrijdag 23 maart in het Groene Kerkje (60 minuten programma). Het Bardac Harptrio bestaat uit drie jonge musici die allen hun studie aan het Conservatorium van Amsterdam hebben gevolgd. Het trio heeft als basis het Franse repertoire, dat voor deze combinatie in de vroege twintigste eeuw is gecomponeerd en wisselt dit af met composities uit andere landen en stijlperioden (in trio, duo of solobezetting).

Er werden reeds enkele composities voor het Bardac Harptrio geschreven, door de componisten Walter Hekster, Matthias Kadar en Daan Manneke. Het Bardac Harptrio bestaat uit: Manuël Visser, altviool; Mirjam Rietberg, harp en Magda van der Kooi, fluit. Zij zullen muziek ten gehore brengen van Glinka, Debussy, Dubois en Ravel. 23 maart in het Groene Kerkje te Oegstgeest, Haarlemmerstraatweg 6. Aanvang 20.15 uur. Zaal open 19.30 uur. Toegangsprijs € 16,-; 65+ € 15,-

Operaconcert in Corpus Op zondag 1 april geeft het operagezelschap Opera Per Tutti een uniek en exclusief zondagmiddagconcert in Corpus ‘reis door de mens’. Opera Per Tutti zal een klassiek operarepertoire ten gehore brengen. De mooiste aria’s uit bekende en minder bekende opera’s komen tijdens deze middag zeker aan bod. De ontvangst op zondagmiddag 1 april is vanaf 15.30 uur. Het concert zal om 16.00 uur aanvangen

en tot circa 17.00 uur duren. Ook aan de inwendige mens is gedacht: na afloop van het concert verzorgt de cateraar Taat & de Regt, businesspartner van Corpus, een uitgebreid cateringarrangement. De kosten voor deze muzikale zondagmiddag inclusief catering bedragen € 65,- per persoon. Vooraf reserveren is noodzakelijk en kan via (071-) 7510200 of info@ corpusexperience.nl.


Voorjaarskriebels? nu tijdelijk 19% 6% BTW-regeling!*

W

ARMTE ACHT

Bij PLOEG kunststof kozijnen

Keurslagerij De Mooy VVrijrijddapaagagvavaovovnonodnd Anjelierenstraat 39 - 2231 GT Rijnsburg - tel. 071-4020755 www.demooy.keurslager.nl info@demooy.keurslager.nl

W.F. Blankert Rijnsburg

AANBIEDINGEN GELDEN VAN 22 T/M 28 MAART 2012 SPECIAL:

Erkend Gas Water en CV Installateur

Gevuld kippendijtje 100 gram

Collegiantenstraat 10 - 2231 HJ Rijnsburg - Tel: 071-4077050

U bent van harte welkom in

per liter

www.ploegkozijnen.nl www.ruiterdakkapellen.nl T. 0252 500 900 T. 088 432 12 70 Openingstijden showroom: ma t/m vr: 09:00 tot 17:00 uur, zaterdag: 10:00 tot 16:00 uur Pesetaweg 45 NIEUW-VENNEP Eigen productie & montage * vraag naar de voorwaarden

160

2

95

Straatmakers, Opperlieden en Grondwerkers die in het bezit zijn VCA-Certificaat. Tel: 071-5289745 www.ndwbv.nl

SNUFFELMARKT SNUFFELMARKT

ROELOFARENDSVEEN ROELOFARENDSVEEN zaterdag 24 en GROTE MARKT zondag 25 maart IN 3 HALLEN! 09.00 - 16.00 uur ELKE ZATERDAG De Lasso 24, 2371 GX EN ZONDAG Roelofarendsveen VAN 9-16 UUR

DE LASSO 24, 2371 GX MAART-ACTIE

kom ookvaof 19,00! huur kraamhuur een kraam! Beperkt beschikbaar OP=OP

info: 071 - 33 12 067 www.snuffelmarkt.nu

4 Hamburgers en 500 gram Gekruid gehakt

3

95

Speklappen

4

500 gram

25

+ GRATIS

100 gram

Verse worst

3

95

169

Frisse salade en Hammousse 2 x 150 gram

250

MAALTIJDTIP VAN ROBIN:

Italiaanse gehaktschotel 50

4

VLEESWARENSPECIAL:

SALADE DUO:

500 gram

Dubbelzegeldag

per stuk

Abdijbroodje

met heerlijke Gandahamvulling 100 gram

MEXICAANSE VLEESROLLEN

DINSDAG: VERSE WORSTDAG

kruiden

Broodje filet american

per stuk

met gratis roerbakgroente

VLUGKLAAR-AANBIEDING:

MAANDAG: SPEKLAPPENDAG

595

Gemarineerde runderreepjes

Boterhamworst, Hoftuinrollade en gebr. gehakt 3 x 100 gram

samen

VLEESAANBIEDING

VLEESWARENTRIO UIT DE WORSTMAKERIJ:

Zoekt:

onze showroom

BROODJE VAN DE WEEK:

KEURKOOPJE

SOEP VAN DE WEEK:

Kippensoep

BRON: Deceunink NV

@keurslagermooy

kkooop uur! totot t1199.0.000

3

95

2 stuks

249

500

WOENSDAG: GEHAKTDAG Rundergehakt

DONDERDAG: BIEFSTUKDAG

500 gram

3 stuks

3 325 75

Holl.biefstuk

595 695

Halfom gehakt

Kogelbiefstuk

500 gram

3 stuks

+ GRATIS kruiden Dubbelzegeldag

MEER AANBIEDINGEN KUNT U VINDEN BIJ ONS IN DE WINKEL ”IN DE HOFTUIN”

Al ruim 100 jaar verstand van lekker vlees je proeft het!

Ik sta op voor mijn man Hipke Anneke Nieboer (57) verkoopt eigen schilderwerk

Wat staat er op het menu?

En wat doe jij? Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/inactie

Kom Woonproeven

Praktijk Gelukt biedt hulp aan kinderen bij o.a.: x x x x x x

Intelligentie test Dyslexie/Dyscalculie (Faal)angst Hoogbegaafdheid Remedial Teaching Aandachts/geheugen training

U bent zaterdag 31 maart a.s. van 11.00 - 15.00 uur van harte welkom in een van onze vele opengestelde nieuwbouwwoningen. Kijk op de website voor het complete en gevarieerde aanbod woningen bij u in de buurt.Voor meer informatie: www.praktijkgelukt.nl

AUTOBEDRIJF

Van Zelst

015 - 276 04 00

06-18688233

www.woonproeven.nl

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

VERBOUWINGS LEEGVERKOOP! Alles uit de showroom moet weg

De lente komt er aan! De dagen worden langer, de nachten korter. Daarom is een goede nachtrust nog belangrijker. Deze prille lente-aanbieding van De Nachtwacht biedt in ieder geval heerlijk uitgeslapen prijzen!

Actiemodellen Verstelbaar (160 x 200) van € 2.745,-- voor: € Verstelbaar

2.295,-(180 x 200) van € 2.945,-- voor: € 2.495,--

De actiemodellen zijn eventueel ook verkrijgbaar in niet verstelbare uitvoering voor:

Diverse kluizen

€ 1.195,-- (160 x 200) en € 1.395,-- (180 x 200)

% 5 2 tot G N I T R O K Diverse deuren

% 0 5 tot G N I T R O K Sloten, beslag en accessoires met

HOGE KORTINGEN

OP=OP!

Diverse overtreksets 140 x 220 voor € 25,-- / 240 x 220 voor € 40,--

Freke inbraakbeveiliging Voorstraat 38-40 - 2225 ER KATWIJK 071-4013341 - www.freke.nl

Freke: Alles voor beveiliging en veiligheid in één hand!

Ambachtsweg 24a • 2222 AL Katwijk • T 071 408 58 55 • inf0@denachtwachtkatwijk.nl www. denachtwachtkatwijk.nl (Industrieterrein ’t Heen, tegenover de Gamma)


OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 21 MAART 2012

NIEUWS

Oegstgeestenaren zetten zich in voor goede doelen I

Het Willem-Alexander Kinderfonds biedt zieke kinderen steun en afleiding Veel Oegstgeestenaren zetten zich in hun vrije tijd, of in hun werk, in voor goede doelen. Waardevolle organisaties die grote impact hebben op hun omgeving. Deze week: Oegstgeestenaren Anne Sep en Bart Bartels zetten zich in voor het Willem-Alexander Kinderfonds (WAKF): de fondsenwervende organisatie voor het nieuwe WillemAlexander Kinderziekenhuis LUMC.

schrijnende gevallen doorgeschoven. Bijvoorbeeld ouders waarvoor de overnachtingskosten te hoog oplopen, of die een speciale pruik niet kunnen betalen.”

Onderzoek Een andere focus van het WAKF is het stimuleren en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek. “Het overheidsgeld daarvoor is immers niet altijd toereikend. Ook ondersteunen we promotieplaatsen voor jonge artsen die (nieuw) wetenschappelijk onderzoek doen.” Dankzij de hulp van donateurs kan onderzoek blijven doorgaan en kan het WAKF zorgen voor de nodige afleiding van patiëntjes die lange tijd in het ziekenhuis moeten verblijven.

Tekst en foto: Willemien Timmers Het Kinderziekenhuis is in het bijzonder gespecialiseerd op het gebied van vroeggeborenen, kinderhartziekten, beenmergtransplantatie en bijzondere stoornissen in groei en ontwikkeling. Allemaal aandoeningen waarvoor kinderen vaak lang verpleegd moeten worden en dus ook hun ouders lang aan het ziekenhuis zijn gebonden. Indrukwekkend wat het Willem Alexander Kinderfonds als fondsenwervende organisatie van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis voor elkaar krijgt. Buitenstaanders hebben wellicht niet zo snel een beeld van de toegevoegde waarde die het fonds kinderen en hun ouders in het ziekenhuis biedt. Zij die in (minder gelukkige) omstandigheden zijn en veel in het LUMC te moeten verblijven, weten hoeveel extra’s er niet mogelijk zouden zijn zonder de extra financiële bijdrage van het Willem Alexander Kinderfonds. Oegstgeestenaar Bart Bartels, als zakelijk manager werkzaam op het bureau van het fonds, vertelt enthousiast over het verschil dat zij kunnen maken. “Eén van de mooie dingen die we hier mede hebben kunnen ontwikkelen is de TV studio, waarin regelmatig beroemdheden te gast zijn en de patientjes zelf aan uitzendingen mee kunnen werken. Elke donderdag is er een nieuwe live-uitzending, die kinderen via een intern kanaal vanaf hun bed kunnen volgen.”

Ondersteuning Ook vrijwilliger Anne Sep zet zich

Oegstgeestenaren Anne Sep en Bart Bartels bij de nieuwe binnentuin. met hart en ziel in voor de jonge patiënten in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis. “Het scala van onderwerpen waarbij wij ondersteuning kunnen bieden is heel breed. Je staat er niet bij stil, maar er zijn zoveel zaken waar een ziekenhuis zelf het budget niet voor heeft. Neem bijvoorbeeld de webcams bij couveuses die wij hebben kunnen financieren. Het is zó fijn voor bezorgde ouders om thuis even naar hun kleine te kunnen kijken. Dat neemt een hoop onrust weg. We zijn blij dat dankzij donateurs ons fonds die camera’s aan heeft kunnen schaffen”.

Uitzicht Het WAKF doet er alles aan om kinderen en hun ouders een hoogwaardige zorgomgeving te geven in het ziekenhuis. Deze omgeving moet afgestemd zijn op de (sociaal emotionele) behoeften en ontwikkelingsfase van ieder kind. “Kortgeleden hebben we de vlindertuin kunnen openen, hier op een dak van het ziekenhuis. Tot voor kort keek een deel van het kinderziekenhuis uit op een kaal en grauw dak. Samen met onze donateurs zijn we

Zet u zich ook (een aantal uur per week) in voor een goed doel, en wilt u ook in de krant? Stuur dan een mail met toelichting naar: redactie@oegstgeestercourant.nl. in staat geweest daar nu een kleurrijke tuin van te maken.” De tuin is niet om in te lopen, maar is een erg prettig uitzicht om steeds weer iets nieuws in te ontdekken. Er staan vogelhuisjes met nummers, die de kinderen vanuit hun bed kunnen opzoeken en zo vogelnamen kunnen leren kennen. Ook is er een rivier met echt water gecreëerd, en fleuren (verlichte) skippyballen de tuin op. Anne: “Je merkt dat de kinderen van het uitzicht genieten, dat ze de plaatjes van de vogels opzoeken, of het aantal skippyballen tellen. Je moet je voorstellen dat dit soms wekenlang hun uitzicht is!” Het Willem-Alexander Kinderfonds helpt ook ouders die vanwege de ziekte van hun kind financieel in de problemen raken. “Via het maatschappelijk werk, dat al heel veel voor ouders doet, krijgen wij soms

Bart Bartels was jarenlang als manager in diverse takken van industrie werkzaam. “Daarnaast heb ik veel tijd gestoken in hockeyvereniging LOHC, als commissaris tophockey. Ik vond het fijn om iets anders te doen. Na jaren vrijwilliger te zijn geweest bij het WAKF, groeide dit uit tot de baan van zakelijk manager die ik nu hier heb. Deze job geeft me, na alle ervaringen in de harde, zakelijke wereld, veel voldoening. Het is fijn om je nuttig te maken.”

Verbouwing Begin 2013 start de ingrijpende verbouwing van het Willem Alexander Kinderziekenhuis. “Wij zijn nu al plannen aan het maken hoe we zoveel mogelijk fondsen kunnen werven om de nieuwe omgeving voor kinderen en ouders zo vriendelijk mogelijk in te richten. Verfraaiing van patiënten- verpleegkamers en familieruimtes: alles is er op gericht kinderen steun te geven op momenten dat zij het moeilijk hebben gedurende lange opnameperiodes.

Emmie Graal en haar buddy Cavine.

‘In Afrika is ‘op tijd’ iets heel anders’

Emmie Graal terug uit Oeganda Emmie Graal (15) mocht samen met een groepje schoolkinderen met Edukans mee naar Oeganda en maakte daar kennis met de manier waarop Afrikaanse schoolkinderen leven en naar school gaan. De leerlinge van het Rijnlands Lyceum kreeg de zestienjarige Cavine als buddy toegewezen, leerde water dragen op haar hoofd en ze maakte meer dan duizend foto’s. Van haar belevenissen hield ze een dagboek bij. Tekst: Wil van Elk

Af en toe keek Emmie in haar dagboek en vertelde honderduit over haar belevenissen in Oeganda. Ze liet foto’s zien van de plaatsen die ze had bezocht tijdens de tiendaagse reis van 22 februari tot 3 maart. “We zijn op een markt geweest. De kroeg is daar heel wat anders dan hier; wel heel leuk. We waren ook in een kerk, maar dat was niet zo plezierig; wel werd er veel gezongen.” Op www.edukans.nl staan de dagverslagen.

75 Leerlingen Emmie’s moeder geeft les op de International School en geeft daar les aan zestien kinderen. Emmie: “Dat is op de Ateri Primary School heel

Willem-Alexander Kinderfonds www. willem-alexanderkinderfonds.nl (071) 526 28 14 Bank: Rabobank Den Haag, 311.703.836 Giro: 2348

ceren verandert nu social media zo opkomt. “Mijn speech ging gelukkig wel goed. Was wel nerveus van tevoren, maar toen ik er eenmaal stond viel het gelukkig allemaal wel mee.” De BBC and ESU Awards worden georganiseerd door het Genootschap Nederland-Engeland (GNE) en BBC Worldwide, met support van de English-Speaking Union (ESU). De BBC and ESU Awards hebben als doelstelling de interesse van scholieren in de En-

gelse taal te vergroten. De wedstrijd bestaat uit drie verschillende categorieën; de Public Speaking Award, Young Writers Award en de Digital Voice Award. Op dinsdag 17 april vinden zowel de halve finale als de finale plaats in de DutchView studio in Hilversum. Van 14 tot 18 mei mag de winnaar van de Public Speaking Award naar Londen om deel te nemen aan de English- Speaking Union International Final. www.bbcawards.nl

“Mijn buddy Cavine is heel slim, maar ging pas naar school toen ze tien was. Dat kwam door de oorlog; daarover vertelden ze heftige verhalen. Haar vader heeft drie vrouwen en twaalf kinderen en ze wonen in een Klam. We hebben twee van die klams bezocht. Ze hebben allemaal hun eigen tuintjes waarop ze veelal bananen telen. Ik ben mee geweest met water halen en heb zelf ook een jerrycan met tien liter water op mijn hoofd gedragen”, vertelde Emmie. Je hoort aan de verhalen van Emmie dat de Nederlandse schoolkinderen heel veel hebben geleerd en het er prima naar de zin hadden: “Op de laatste dag hebben we een grote acrobatiekshow gegeven voor de ouders van de schoolkinderen.

Scholier Rijnlands Lyceum naar kwart finale awards ronde mogen acht kandidaten door naar de kwart finale op 31 maart in Nieuwegein, waar scholieren vanuit het hele land samen komen en strijden om een plek in de nationale finale. Eén van die 8 kandidaten is de 16-jarige Lisan de Wit van het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest. Met haar speech ‘Who needs virtual chickens?’ ging Lisan in op de vraag of social networking anti-social is. Ze gaf in haar betoog aan bang te zijn dat de manier van communi-

Water

5 Mei

Zoektocht naar ‘s lands beste sprekers in het Engels

Na een enerverende competitiedag bij het Maasland College in Oss zijn de winnaars bekend van de voorronde van de BBC and ESU Public Speaking Award 2012. Deze prestigieuze wedstrijd, die dit jaar voor de tiende keer wordt georganiseerd, zoekt Nederlands beste sprekers in het Engels. De Engelse spreekvaardigheid van de kandidaten wordt getoetst evenals andere aspecten van spreken in het openbaar. Van de 39 deelnemers in deze voor-

anders. De klas die wij bezochten telt 48 meisjes en 27 jongens. In de Engelse les krijgen de kinderen ook les in maatschappijleer. Ze moeten bij voorbeeld zinnen maken met hygiëne- en andere leefregels. Heel slim om dat zo te doen. Er wordt veel voorlichting gegeven, vooral over AIDS”.

Als blank meisje uit Oegstgeest val je goed op tussen de leerlingen van een school in Oeganda.

We hebben ook een dansje geleerd van de schoolkinderen. Edukans heeft dertigduizend euro geschonken om ouders te stimuleren om hun kinderen naar school te laten gaan, en er is geld gegeven voor verbetering van het management van de school. De beloofde sportshirts en truien van de Rabobank waren helaas te laat om mee te kunnen nemen. Op de 5 mei markt gaan wij van het Rijnlands Lyceum spullen verkopen voor Edukans”.

Deel 2: het smalle gedeelte

Dorpsstraat: een klein openlucht museum In de serie ‘Oude straten in Oegstgeest’ deze week het tweede gedeelte van de Dorpsstraat. Aan het begin van het smalle gedeelte van deze straat stonden café De Roode Leeuw en ertegenover een bollenschuur die beide zijn gesloopt. Daarvoor in de plaats zijn appartementen en enkele woningen verrezen. Mogelijk voor de ontwerper architectonische hoogstandjes, maar volgens meerderen in “perfecte disharmonie” met de nostalgische gebouwen in dit gedeelte van de Dorpsstraat. We negeren het appartementengebouw en doen net alsof De Roode Leeuw er nog staat en wandelen straks verder het smalle deel binnen en zullen zien dat de karakteristieke panden van dit deel van de Dorpsstraat een klein openlucht museum maken.

Tekst en moderne foto’s: Wim van Tuijl Genoemd café is sinds 1667 bekend als horecagelegenheid. De oudste bekende kroegbaas was Willem van Iselstein die er tot 1677 zat. Bronnen in het blad van VOO vermelden dat er voor de tijd van de bouw van een brug een pontje zal hebben gevaren. Dit maakt het waarschijnlijk dat er ook horeca was en De Roode Leeuw dus stamt uit de middeleeuwen. Vast staat dat het café eeuwenlang tot aan de verkoop in 2006 door de laatste eigenaar, Jan van Rijn, een spil vormde in het Oegstgeester horecagebeuren. Er is meer nieuwbouw in dit gedeelte van de Dorpsstraat. Naast de voormalige Roode Leeuw staan enkele nieuwere huizen die qua bouwstijl de toets der kritiek kunnen doorstaan. Trouwens, tegenover de woning van Henk Heemskerk staat sinds 37 jaar een woning, Heere-

kwam in 1969 in handen van M.L. Wurfbain, directeur van het Stedelijk Museum De Lakenhal. Dorpsstraat nummer 71 dateert van begin 18e eeuw en is een diep, eenbeukig woonhuis. Hier geen VIP’s die het pand hebben bewoond. Kolenhandelaar, annex kruidenier, Vink heeft er begin 19e eeuw jarenlang zijn kolenhandel gehad. Het pand is uniek om zijn zesdelige schuiframen, die in Nederland sinds de jaren 80 van de 17e eeuw voorkwamen. Het zadeldak is gedekt met rode, Oud-Hollandse dakpannen. Dit type dakpan is rond 1500 ontwikkeld.

De Roode Leeuw. Begin 20e eeuw liep de tram door de Dorpsstraat geest genaamd. Vroeger stonden er enkele kleine arbeidershuisjes. Het pand is in klassieke stijl verrezen en harmonieert prima met de oorspronkelijke woningen. Conclusie: passende nieuwbouw bestaat.

Monumenten Dorpsstraat nummer 65 is verheven tot rijksmonument, evenals nummers 67 en 71. De eerste geschiedenis gaat terug naar 1737. De families Yperlaan en later Van der Gaag gebruikten het pand 110 jaar als timmerman- en molenmakerswinkel. In 1864 verkocht Lambertus Drost het pand aan de Diaconie van de Nederlands Hervormde gemeente, die het in 1894 weer doorverkocht. Daarna kreeg het pand een bestemming als kruidenierswinkel en koffiehuis. Tot 1955 was er de kruidenierswinkel gevestigd van de familie Lubbe. Uniek is het schuine metselwerk aan de voorgevel.

Gemeentelijk monument De Bollenschuur.

Dorpsstraat nummer 67: Huize Middegeest. Dit pand ademt nostalgie en lijkt je mee te willen nemen naar het verleden. Het is rond 1650

gebouwd en was een eenvoudig in rode baksteen gemetselde tuinderswoning. Ik noem enkele bewoners van dit pand. Neeltje Buytenweg en haar man verbouwden in 1842 het huis tot een logement, maar lieten het oorspronkelijke voorhuis in tact. Daarmee kreeg het pand zijn huidige vorm. Een succes werd het logement niet, mogelijk vanwege de concurrentie met de al veel langer bestaande en nabijgelegen De Roode Leeuw. Pas in 1854 wordt voor het eerst de benaming Middegeest vermeld. De prijs voor dit huis? Op 8 augustus 1873 werd het huis verhandeld voor 4.300,- gulden. Rond 1900 werd het pand uitgebreid met een serre. Van 1935 tot 1953 was prof. Dr. De Josselin de Jong bewoner van het pand. Op 25 april 1958 werd het toen sterk verwaarloosde pand geveild en voor 31.000 gulden werd mr. J.F. Glastra van Loon, eveneens hoogleraar, de nieuwe eigenaar. Hij was politiek actief voor D66 en zou staatssecretaris van Justitie worden. In 1967 vertrok de eigenaar en zijn gezin naar boerderij Haaswijk. Het pand

Dorpsstraat 79 (gemeentelijk monument) vormt met het pand “De Bollenschuur” één geheel. De naam van het in 1908 gebouwde pand geeft de oorspronkelijke bestemming prijs. Het verwijst naar de bloeiende bollenteelt in Oegstgeest eind 19e en begin 20e eeuw. Thans is het pand in gebruik van tweewielerspecialist SWS2Wheels. Dorpsstraat 73 tot en met 77 zijn drie eenvoudige panden, maar passen prima in het straatbeeld. Dit geldt eveneens voor Dorpsstraat 85: een winkel annex woonhuis, waar de bekende Oegstgeestenaar Henk Heemskerk zijn zuivelbedrijf voerde en er thans nog woont.

Rijksmonumenten Dorpsstraat 71 en Middegeest (Dorpsstraat 67). deed mevrouw Dobbe de bewassing van de destijds veel gedragen kanten mutsen. Voorheen was er een slagerij gevestigd. Ook wordt kruidenierszaak annex brandstoffenhandel Vink beschreven. Even voorbij het café stond het tolhuis. De linkerkant van de Dorpsstraat begon vanaf het kanaal gezien met zoutzieder Kortman en daarnaast melkhandel van schoonvader van familie de Wit, die tevens een café/ theeschenkerij dreef. Rietdekker De Vletter en fietsenmaker Piet Hogervorst waren ook middenstanders. Bakkerij Oudshoorn werd overgenomen door vakgenoot Tijsterman. Thans is er een glas-in-loodwinkel gevestigd. Tot slot bollenhandelaar Zeestraten, waarvan woonhuis en bollenschuur aan sloop ten prooi zijn gevallen.

Middenstand van weleer Het blad van VOO vermeldt een levendige middenstand in het nu beschreven gedeelte van de Dorpsstraat. Komend vanaf de brug was aan de rechterzijde melkhandel Kees de Wit, later overgenomen door Henk Heemskerk. Achter die winkel had Henk Meijer een petroleum handel. Daarnaast was een grote bollenschuur van Hogervorst. Enkele panden verder

Ik kom hiermee aan het eind van de schriftelijke rondleiding door de Dorpsstraat. Het is geen volledig geheel. Wie meer wil weten: ga naar de website van www.oudoegstgeest. nl of raadpleeg het digitaal fotoarchief van de gemeente Oegstgeest, of lees het boek Mooi Gebouwd van Marina Lameris. Juist deze bronnen vormen voor geïnteresseerden extra input.

Bronnen: Bladen VOO Oegstgeest -Vereniging Oud Oegstgeest De Canon van Oegstgeest - Vereniging Oud Oegstgeest Mooi Gebouwd - Marina Lameris Digitaal foto archief Gemeente Oegstgeest Henk Heemskerk

Rectificatie: Nog even kort aandacht voor Dorpsstraat 68. Dit pand werd in 1989 ternauwernood van sloop behoed dankzij verzet van de toenmalige bewoner W. van Werkhoven en de Vereniging Oud Oegstgeest. Terecht, want na grondige restauratie heeft Oegstgeest een prachtig monument, daterend uit 1888. Ten onrechte werd in het eerste deel over de Dorpsstraat vermeld dat Het Tolhuis was gerestaureerd door familie Van Werkhoven. Dat moet zijn het voorgenoemde pand op nummer 68.


Goed uit

eten

Van alle markten thuis

R E S TA U R A N T

In de keuken van restaurant The Lounge worden veelal internationale gerechten bereid, met veel Franse en Hollandse invloeden, en een knipoog naar de OriĂŤntaalse keuken.

Thaise smaaksensaties in een nieuwe uitvoering

ÉÊn van de “trotseâ€?gerechten is de krokante “lasagnaâ€? van Sashimi-tonijn: Ă la minute gemarineerde verse Sashimi-tonijn, opgebouwd met krokante loempia vellen, gebrande hazelnoten, rucola (notensla), wasabi mayonaise en ketjap-stroop.

Katwijk aan Zee

B Behalve ĂĄ la carte gerechten, serveren wij ook one-plate gerechten, zoals huisgemaakte satĂŠ van varkenshaas, mixed grill, en fajitas.

Voor de echte smaak van Thaise specialiteiten hoeft u niet naar AziĂŤ, maar kunt u gewoon terecht bij Buddhas in Leiden! Restaurant Buddhas op de Botermarkt is een warm modern oosters restaurant met ruim negentig zitplaatsen en een aparte zaal voor vergaderingen, borrels, groepsdiners of een Thais buffet. Na een grondige verbouwing is het restaurant op 20 januari heropend. Een donkere inrichting, afgewisseld met goud en kleurige details geven het restaurant een warme, modern-Aziatische look, met knusse hoekjes waarin je even lekker kunt wegzinken. Speciale verlichting creĂŤert een relaxte, dromerige sfeer. In de keuken zwaait chefkok Ratana nog

Restaurant The Lounge is geopend van di. t/m zo. vanaf 12.00 uur voor: lunch, high tea, diner en veel meer... T 071-4077147 | www.thelounge.biz

steeds de scepter over haar Thaise keukenpersoneel, en zij staan garant voor een ultieme oosterse smaakbelevenis. Natuurlijk staan alle vertrouwde gerechten nog steeds op de kaart, maar Ratana heeft ook nieuwe creaties toegevoegd, zoals de gebakken dorado met Thaise bleekselderij, knoflook en Spaanse peper. En uiteraard wordt in de keuken van Buddhas alles vers klaargemaakt, met authentieke ingrediĂŤnten, naar

eigen recept, maar desgewenst aan uw smaak aangepast. Want niets is ons teveel om u een echte Thaise smaaksensatie te bezorgen!

Restaurant Buddhas Botermarkt 20, 2311 EN Leiden, Tel: 071-5140047. www.buddhas.nl Di t/m zondag geopend

het vis- en vleesspecialiteiten restaurant van Katwijk aan Zee

#PVMFWBSEr,BUXJKLBBO;FFr5FM R e s t a u r a n t

De Moerbei

Lentearrangement in restaurant de Moerbei -

Glas bubbels bij binnenkomst Amuses 4 gangen diner Koffie of thee Friandises

De prijs van het arrangement is â‚Ź 89,50 p.p. Het arrangement is beschikbaar van 21 maart t/m 21 juni van dinsdag t/m vrijdag. De reservering kan uitsluitend telefonisch 071-5156898 onder vermelding ‘Lentearrangement’

Nieuw geopend in Warmond ‘Bistro Napoleon’ www.bistronapoleon.nl

Dorpsstraat 5A, 2361 AK Warmond, tel. 071 – 515 68 98 www.demoerbeiwarmond.nl

UNIEKE JUBILEUMAANBIEDING NÚ BIJ DE JONG’S AUTOBEDRIJVEN

50X

BESCHIKBAAR

JUBILEUMAANBOD!

OP=OP DE

NU BIJ AANKOOP VAN DE TWINGO COLLECTION

NIEUWE TWINGO GO AUTHENTIQUE INCLUSIEF â‚Ź 1.000,- INRUILPREMIE

TIJDELIJK VANAF

â‚Ź 7.490,-

GRATIS TOMTOM + GRATIS 1 JAAR EXTRA GARANTIE De Renault Twingo Collection is rijk voorzien van o.a. 2*-"+(',*(%2"* +2*".0 %+1"#*-",''!,**-", 2',*%-*.* *'%"' &,+,'+"'"' "'+%-,% 2 %$,*"+!*&'2,--*$*!," "' 2((*(&)-,*2"+,%&)'.44* 2"*('","('"' 2"( +)%*2 %$,*"+!.*/*&'.*+,%*-",'+)" %+ U rijdt al een Twingo Collection v.a. â‚Ź 8.690,-

WWW.DEJONGSAUTOBEDRIJVEN.NL

TWINGO ECO 2

DE JONG’S AUTOBEDRIJVEN AMPHORAWEG 2-4 KEYSERSWEY 91

Standaard tarief

TEL. (071) - 57 93 200 TEL. (071) - 36 40 540

Aanbetaling

Totaal krediet bedrag

Slotsom

LooptÄłd in maanden

Vaste debet rentevoet

JaarlÄłks kostenpercentage

Totaale te betalen bedrag

â‚Ź 7.990

â‚Ź 4.990

â‚Ź 3.000

â‚Ź0

24

0,0%

0,0%

â‚Ź 3.000

â‚Ź 125

â‚Ź 7.990

â‚Ź 2.990

â‚Ź 5.000

â‚Ź0

24

0,0%

0,0%

â‚Ź 5.000

â‚Ź 208

â‚Ź 7.990

â‚Ź 4.990

â‚Ź 3.000

â‚Ź0

24

9,9%

9,9%

â‚Ź 3.305

â‚Ź 138

â‚Ź 7.990

â‚Ź 2.990

â‚Ź 5.000

â‚Ź0

24

9,9%

9,9%

â‚Ź 5.509

â‚Ź 230

Contante waarde Actie tarief

2332 EE LEIDEN 2201 CX NOORDWIJK

MaandtermÄłn

DIESEL ÉN BENZINE DE GOEDKOOPSTE DIESEL VAN NEDERLAND

A opend krediet met vaste debetrentevoet verstrekt door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Geldig op nieuwe Renault Twingo orders van particulieren tot 23-4-2012. Jaarlijks kostenpercentage 0% tot 24 maanden, maximaal te ďŹ nancieren bedrag â‚Ź 5.000,-. Renault Financial Services behoudt zich het recht de actie zonder opgaaf van reden te beeĂŻndigen. Jaarlijks kostenpercentage op jaarbasis na actieperiode bedraagt 9,9%. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. Genoemde aanbiedingen en prijzen gelden alleen t/m 10-3-2012 en niet in combinatie met andere aanbiedingen of op lopende orders, vraag naar de beschikbare voorraad. Alle genoemde bedragen zijn incl. BTW. Afbeeldingen kunnen afwijken van de standaard en genoemde speciďŹ caties. Drukfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden. Š 02-12 Creatie DTC Media.

Min./max. verbruik: 3,4-6,7 l/100 km. Resp. 29,4-12,3 km /l. CO2: 90-155 g/km.


OEGSTGEESTER COURANT

Herinneringsmuseum in Rustenborch geopend VERVOLG VAN VOORPAGINA De eerste musea op dit gebied in ons land trokken al ruim 10.000 bezoekers”. Ook de burgemeester sprak een kort woord. Zij had zich van een vossenbontje van haar grootmoeder voorzien. Toen heel sjiek maar het zou nu niet meer kunnen. Ze herinnerde aan de enorme ontwikkeling die de maatschappij doorstaat en aan een 101-jarige bewoonster die zat te ‘skypen’. Dit alles stelde ze tegenover tachtig jaar geleden, toen op het oliepitje een pannetje stond met sudderlapjes. Het was tijd om gezamenlijk tot de opening van het museum over te gaan wat bestond uit het scheuren van de papieren voorhang om de weg naar vroeger vrij te maken. En, wonder boven wonder, de herinneringen die het tentoongestelde opriepen noopten al direct tot verhalen van toen. Een schot in de roos! Met dank aan vele sponsors als Fonds 1818, Gemeente Oegstgeest, Woningstichting Buitenlust, G.W. Roest, Micromax, de uitvoerders en vele anderen zoals Zwaan Bouwwerken, Hellenberg schilders, van der Geer timmerfabriek die druk in de weer zijn geweest. Ook de schenkers van familiestukken werden niet vergeten. De openingstijd van het museum is dinsdag tot en met zondag van 13.30 tot 16.00 uur.

Samen herinneringen ophalen. Deurtjes mogen open en heel veel spullen mogen worden aangeraakt.

Hofwijck

commissies ingesteld. “Door overlijden van familie of vrienden valt de directe verbinding weg waardoor wij regelmatig nieuwe leden hebben” liet men weten.

Het Oranjefonds steunde de voorbije week twee landelijke Doendagen. Dit bracht een groep doeners naar Hofwijck aan de Hazenboslaan die gereageerd hadden op de oproep van de teammanager Joske Kortleve om de binnentuin her in te richten. Het voorjaarsklaar maken werd met enthousiasme aangepakt waarbij Jonno Oostrom de plantjes aandroeg. Het bleek en flinke klus te zijn. Natuurlijk kwam bij onze rondgang de verbouw cq. renovatie van dit 50 jaar oude centrum ter sprake. Je kunt er over denken zoals je wilt maar het zag er allemaal keurig schoon uit en wij spraken bewoners die nog altijd tevreden zijn met hun onderkomen. Het personeel doet er aan wat zij kunnen. Regiomanager Karin Strübe: “De sfeer is goed’. Ook Hofwijck kent een cliëntenraad die geheel bestaat uit contactpersonen: familie of vrienden van de cliënten. Voor bepaalde terreinen zoals zorg, bouw, interieur en activiteiten zijn aparte

Wijckerslooth In het verpleeghuis van Wijckerslooth troffen wij Cees Pieterse die met hart en ziel vrijwilliger is bij de Stichting Recreatie en Vervoer. Deze beschikt over twee rolstoelbussen waarmee onder andere uitstapjes worden verzorgd voor de bewoners. Cees Pieterse en Jan Schrijvers zijn onder het hoofd van Stichting, Carel Jan Cebol, ook de mannen van rolstoelvierdaagse. “Wij houden op dit ogenblik een inschrijving van begeleiders c.q. duwers voor de twaalfde rolstoelvierdaagse die gehouden wordt op 11 – 12 -13 en 14 juni 2012” vertelde Pieterse. De aanmeldingsformulieren liggen klaar bij de ingang van Van Wijckerslooth. Opvallend is de aanwezigheid van een fiets met rolstoelplateau en een duofiets. Iedereen die daarop een ritje met een vriend of kennis wil maken kan deze fietsen gebruiken. Ondanks de elektrische aandrijving als hulpmiddel

is tot nu toe de belangstelling gering. Wij ontmoetten op onze weg Annemieke Tiggelman. Zij is coördinator vrijwilligers WWZ-Oegstgeest en driftig op zoek naar vroege vogels. Dat zijn vrijwilligers die op de locaties Rustenborch, Hofwijck, Van Wijckerslooth en in Leiden het St. Elisabeth Gasthuishof willen helpen om het gezamenlijke ontbijt een aangenaam en gezellig begin van de dag maken te maken voor onze cliënten. Al is het maar voor één dag per week. Wie belt haar: Telefoonnummer: (071) 517 12 34 En zo kon er op dag van de zorg kennis gemaakt worden met het vele werk van in het bijzonder de vrijwilligers en troffen wij het college van B&W aan als doeners bij het opknappen van de binnentuin van Van Wijckerslooth. Tevens werd er kennis gemaakt met de afdelingen Fysiotherapie en mondzorg, enz. enz. Bijzondere zaken: alle bezoekers werden ontvangen met koffie of thee en een gebakje. Met dank aan de keuken van Rustenborch waardoor de opening van het museum gevierd kon worden met een drankje en uitgebreide lekkernijen.

Kruispunt Warmonderweg–Rijnsburgerweg afgesloten

Het kruispunt Warmonderweg–Rijnsburgerweg is sinds afgelopen maandag volledig afgesloten. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de verkeerslichten, de verlichting, de bewegwijzering en het vervangen van het asfalt. Tot en met vrijdag 30 maart is het kruispunt helemaal dicht voor autoverkeer. Tijdens de werkzaamheden worden omleidingsroutes ingesteld. Deze worden met borden aangegeven. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de afsluitingen gewoon langs de werkzaamheden. Met de hulpdiensten is afgesproken dat zij in noodgevallen langs de werkzaamheden kunnen rijden.De bussen die gebruik maken van het kruispunt worden omgeleid. De De Kempenaerstraat blijft bereikbaar; waar nodig staat met omleidingsborden aangegeven hoe de straat te bereiken is. (Foto: Willemien Timmers)

‘Diabetes en de echte oplossingen’ Diabetes is wereldwijd een enorm probleem aan het worden. In Nederland is meer dan 11% van de volwassenen boven de 55 jaar al diabeet type 2. Dit aantal zal de komende jaren explosief stijgen. Met name de moderne voeding en weinige beweging zijn oorzaken. “Maar de oplossingen liggen voor het oppakken. Vooral bij onze oosterburen weet men al sinds 24 jaar hoe men complicaties van diabetes type 1 en 2 kan voorkomen en hoe diabetes te genezen is.” In zijn lezing een aantal weken geleden zette Oegstgeesternaar Eric Wieffering in een zeer hoog tempo de werking van glucose, insuline, leptine en glucagon uiteen. Vervolgens verklaarde hij de verschillende werkingsmechanismen die in het lichaam welke actief zijn bij de spijsvertering, de energieproductie, maar ook hoe laagbloedsuikergehalte ontstaat. De gevolgen van insuline en leptineresistentie en het

WOENSDAG 21 MAART 2012

NIEUWS

ontstaan van jeugdpuistjes, acne en diabetes type 1, 2 en 3 kwamen uitgebreid aan bod. Na een korte koffiepauze werd verklaard waarom diabetes geen monogenetische ziekte kan zijn en waarom daarin de oplossing niet gevonden kan worden. Welke ‘epigenetische’ processen er plaats vinden en hoe deze worden beïnvloed was en volgend onderwerp. Tot slot liet Wieffering zien welke successen er in het buitenland zijn behaald sinds 1981 en hoe met zeer eenvoudige en goedkope middelen complicaties sinds 1988 niet meer nodig zijn. Maar ook de snelle verbeteringen en zelfs volledige herstel mogelijkheden van type 2 werden belicht. 17 april wordt er wederom een lezing gegeven in het gemeente centrum aan de Lijtweg in Oegstgeest. Het onderwerp is dan kwantumfysica, trance en de invloed op het menselijk brein.

Lente fair Aanstaande zaterdag, 24 maart, organiseren Sterrendroom en Reformhuis Ligthart (Terweeweg 82-84) van 10.00 tot 16.00 uur een Lente fair. Er zullen diverse kraampjes staan van onder andere The cat’s pyjama’s, Dreamsisters, Simavi, Lavendelzeep, Brocante en Vliegende schotels.

Raadsleden Raadsleden reageren reageren Vertrouwen in ondernemers Winst maken! Dat was een belangrijk doel van het grondbeleid de afgelopen jaren. Dat hebben we geweten. Grote verliezen op Poelgeest en Nieuw-Rhijngeest. Dat dreigt op het MEOB-terrein ook te gebeuren. De Rijksoverheid heeft hard geld nodig en zal ons het MEOB-terrein echt niet voor een vriendenprijsje geven. Als er vervolgens geen kopers zijn (verkoopcontracten zijn er nog niet), gaat de gemeente weer het schip in. In de komende Raad gaan we vaststellen hoe de gemeente om gaat met grond en dus hoe we met de eventuele aankoop van het MEOBterrein om moeten gaan. De basis is dat de gemeente zich zo min mogelijk bemoeit met de aankoop en exploitatie van grond. Daarmee beperken we de risico’s voor de gemeente en dus voor u als inwoner of organisatie. Er blijft wel de mogelijkheid om grond aan te kopen als dit belangrijk is om doelen te bereiken. Ruimte voor ondernemers en voor inwoners om dichtbij huis te kunnen werken vindt het CDA belangrijk voor Oegstgeest. Het MEOBterrein is daarvoor zeer geschikt. Als gemeente hebben we het bestemmingsplan vastgesteld en andere regels om te bepalen wat wel en niet kan en mag. Het onderzoek van de Kamer van Koophandel en Platform voor Ondernemers Oegstgeest heeft aangetoond dat er veel belangstelling is. Als er echt zoveel belangstelling is moet de markt dit eerst verder prima zelf kunnen. De gemeente moet dus niet koste wat kost het MEOB-terrein aan willen kopen, maar vertrouwen hebben in ondernemers en ze daar waar nodig ondersteunen. Het nieuwe grondbeleid geeft daar een goede aanzet voor. Marien den Boer Fractievoorzitter CDA

Bedrijvenpark MEOB realiseren via verbindend grondbeleid Voor ondernemers, werknemers en omwonenden wil Oegstgeest een bedrijvenpark op het MEOB-terrein. Dat past goed in de regio. De uiterste varianten voor realisatie zijn enerzijds actief grondbeleid (kopen met regie over de ontwikkeling) en anderzijds passief grondbeleid (niet kopen en de ontwikkeling overlaten aan de markt). Tegen beide varianten bestaan bezwaren. Voor eigen rekening en risico kopen van het terrein stapelt nog een financieel risico op de lopende risico’s van de gemeente uit het actieve grondbeleid in het verleden. Dat is onverantwoord! Bij passief beleid heeft de gemeente te weinig invloed op het nieuwe bedrijvenpark. Om uit dit dilemma te komen, stelde LO in maart 2011 een tussenvariant voor. Daarbij werkt de gemeente samen met alle betrokkenen: de ondernemers (inclusief het Platform voor Ondernemers Oegstgeest), de eigenaar van het terrein (RijksVastgoed- en OntwikkelingsBedrijf) en de omwonenden. De gemeente voert de regie en organiseert in overleg met de betrokkenen de overdracht van het terrein van de eigenaar aan de ondernemers. Dat kan om praktische redenen via de gemeente; maar daar dient de gemeente zeker geen financieel risico

bij te lopen. Onze gemeente geeft zo een goed voorbeeld van faciliterend of verbindend grondbeleid. Simon Vogel Fractievoorzitter Leefbaar Oegstgeest

Rol gemeente slechts faciliterend De ontwikkeling van het MEOB terrein heeft een lange voorgeschiedenis. Al vanaf de eeuwwisseling onderhandelt de gemeente met het Rijk over de aankoop van het MEOB terrein. Om een aantal redenen is de mogelijke aankoop van dit terrein, eigendom van de Rijksgebouwendienst, nog steeds niet gelukt. Op de eerste plaats was daar het risico van sanering en sloop, vervolgens het wel of niet vestigen van een gevangenis, daarna 1/3 of 2/3 verkopen en tenslotte tot de conclusie komen om het terrein dan maar helemaal te verkopen. In opdracht van de provincie Zuid Holland is het terrein bestemd als bedrijventerrein en zodoende opgenomen in het bestemmingsplan, wat in 2009 onherroepelijk is geworden. Mede op aandrang van de VVD fractie is in de gemeenteraad al in een vroeg stadium bedongen, dat de voorkeur allereerst uitgaat van het verplaatsten van bedrijven uit het dorp naar deze locatie aan de rand van het dorp. Niet alleen voor verminderen van de verkeersdruk in het dorp maar ook voor de gewenste uitbreiding van bedrijven. Daarnaast is het niet alleen regionaal maar zeker ook voor ons dorp een economische impuls zonder dat dit op welke wijze dan ook tot overlast leidt. De afrondende gesprekken met de Rijksgebouwendienst laten echter nog steeds op zich wachten. Hoewel de tijd op dit moment niet gunstig lijkt voor het vestigen van bedrijven, is de belangstelling voor toekomstige vestiging op deze locatie vlakbij de A44 verassend te noemen. Gezien de gewijzigde marktomstandigheden is het echter van belang bij het verwerven van grond het financiële risico uit te sluiten. Dat gebeurt op dit moment in de raad door behandeling van de nota Grondbeleid waar met partijen via een overeenkomst (anterieure overeenkomst) die risico’s uitgesloten worden. Al eerder heeft de fractie van de VVD aangegeven de rol van de gemeente slechts faciliterend te zien en alle risico’s daarbij uit te sluiten. De fractie van de VVD zal daarom dit besluit van harte ondersteunen. Herman Klaver - VVD fractie

Grote financiële risico’s PrO is blij met de nieuwe nota Grondbeleid. Voortaan zal de gemeente geen actief grondbeleid meer voeren maar zich meer richten op haar faciliterende rol. Het nieuwe beleid houdt rekening met de (door o.a. de huizenmarktcrisis) gewijzigde marktomstandigheden en de praktische inzet van (nieuwe) grondbeleidsinstrumenten. Daarnaast is er meer aandacht voor risi-

comanagement. Het komende jaar zal de gemeente nog verder inventariseren welke risico’s met welke (lopende) projecten zijn gemoeid en hoe daar mee om moet worden gegaan. Deze helderheid is gewenst en essentieel in deze financieel gure tijden. Op het MEOBterrein zal in de toekomst een duurzaam bedrijventerrein worden gerealiseerd samen met een landschapszone. Aan de ontwikkeling hiervan kleven dermate grote financiële risico’s dat de gemeente de grond niet zelf moet aankopen maar moet aansturen op een publiek-private samenwerking. Dat past uitstekend in het nieuwe ‘faciliterende’ beleid. Tot die tijd moeten we met zijn allen nadenken over de mogelijkheden om het terrein, tijdelijk, anders in te vullen. Gerlof Kruidhof Raadslid Progressief Oegstgeest

Olifantengras Volgende week beslist de Raad om vanaf april 2012 een faciliterend grondbeleid te voeren. De laatste 10 jaar heeft Oegstgeest een actief grondbeleid gevoerd of iets wat daar voor doorging. Omdat Oegstgeest zelf de expertise niet in huis had werd de afgelopen 10 jaar voor miljoenen euro’s aan externe hulp ingehuurd van div. adviesbureaus. Waarneer deze nomaden na een tijdje weer waren vertrokken en het vernis van div. positief berekende grondexploitaties was verdwenen kwam het volgende bureau binnen en de cyclus begon opnieuw en opnieuw. Voor de grondexploitaties van de Vinex-wijk Poelgeest, Lange Voort, Apollolaan, Begraafplaats en Nieuw-Rhijngeest/NRG liep het dus niet goed af. Doordat het College geen risicomanagement voerde,door onvoldoende aansturing, onvoldoende reageren op marktsignalen en slecht financieel beheer staat het verlies van het actieve grondbeleid nu op circa € 40.000.000. Voor Nieuw-Rhijngeest (tussenstand € 17. miljoen verlies) loopt de grondexploitatie nog tot minimaal 2022 en staat wellicht nog jaren onder financiele druk door de vraag uitval van woningen. MEOB-terrein, niet doen. Als het aan het College had gelegen had zij zonder marktvraag het MEOB terrein al aangekocht. De Raad greep gelijk in en behoedde Oegstgeest voor een nieuw financieel debacle. Wethouder Mackay, financiën, zegt nu dat Oegstgeest het MEOB terrein “niet” zal gaan aankopen. Daarentegen meldde wethouder De Ridder (economie) dat Oegstgeest het MEOB terrein “heel even” zou aankopen. Dat “heel even” aankopen kost Oegstgeest o.a in NRG miljoenen euro’s aan rente die nooit

Oude wijn in nieuwe zakken Op dit moment loopt de gemeente Oegstgeest forse financiële risico’s. Die risico’s zijn vooral het gevolg van het grondbeleid dat de afgelopen jaren is gevoerd. Deze “actieve grondpolitiek” heeft geleid tot grote tekorten bij onder meer de aanleg van de wijken Poelgeest en NieuwRhijngeest. Het is onvoorstelbaar dat de hoogte van deze risico’s nooit in kaart is gebracht. Ik heb er bij verschillende gelegenheden op aangedrongen deze risico’s te kwantificeren en in de begroting op te nemen. Bij de presentatie van de nota Grondbeleid 2012 afgelopen donderdag gaf VVD-wethouder Mackay aan te verwachten hier nog zeker een jaar voor nodig te hebben. In de afgelopen 10 jaar (!) is ook de nota Grondbeleid nooit geactualiseerd. Er heeft nooit een evaluatie plaatsgehad en zelfs na het kostbare debacle van Poelgeest heeft er geen bijstelling van het grondbeleid plaatsgehad. Dit terwijl de grootste risico’s juist op het terrein van het grondbeleid zijn aangegaan. De nieuwe nota Grondbeleid maakt een vlucht naar voren. Heel tevreden met zichzelf meldde de wethouder dat Oegstgeest niet langer een actieve grondpolitiek gaat voeren, maar zich meer faciliterend gaat opstellen. Dat zijn niet meer dan woorden. Ook de verhuizing van ASC is inmiddels door een zogenaamd risicoloze miljoenengarantie gefaciliteerd. De vraag is vanzelfsprekend wie we nu eigenlijk faciliteren. Zeker als we daarbij grote risico’s lopen met belastinggeld. Uw belastinggeld. Met de nieuwe nota blijkt de deur alweer op een kier te worden gezet voor meer risicovolle vormen van grondbeleid, zij het onder een andere naam: “Alleen indien een door de gemeente gewenste ontwikkeling op basis van het toepassen van faciliterend grondbeleid niet mogelijk is, zal de gemeente overgaan tot het toepassen van sturend grondbeleid.” Op dit moment kan het verwerven van het MEOB-terrein niet aan de orde zijn. Dat is zeer spijtig, maar het gevolg van het feit dat eerdere grondaankopen de financiële positie van de gemeente ernstig hebben uitgehold. Een gebrek aan publiek ondernemerschap zorgt dat Oegstgeester ondernemers nu in de kou staan. Eelke van den Ouweelen - LOKAAL

Doek valt voor LAKtheater LEIDEN - Het LAKtheater houdt met ingang van seizoen 2012/2013 op te bestaan. Dit is de uitkomst van een zorgvuldige zoektocht naar alternatieven om het LAKtheater onafhankelijk van de Universiteit Leiden te laten functioneren. In 2008 gaf de Universiteit Leiden aan dat het aanbieden van theatervoorstellingen in het LAK niet tot haar (kern)taak behoort. De universiteit liet weten de exploitatie van het theater te moeten staken. Nadat bleek dat het LAKtheater niet als onafhankelijke stichting kon voortbestaan, verzocht wethouder Jan-Jaap de Haan (Cultuur Werk en Inkomen) in september 2011 de directie van Stadspodia Leiden te onderzoeken of het LAKtheater een plaats zou

ASC reünie op 28 mei In een artikel in de Oegstgeester Courant van vorige week over het sportcafé stond vermeld dat ASC een reünie organiseert op 8 mei aanstaande. Dit moet zijn: 28 mei, Tweede Pinksterdag. Aan de vooravond van het 120-jarig bestaan organiseert de voetbalvereniging dit Grote Weerzien. ‘Iedere ASC-er die ooit in het veld

‘In Oegstgeest is het vanwege de huidige marktomstandigheden en de geringe (her) ontwikkelingsmogelijkheden niet langer zinvol een actief grondbeleid te voeren. De rol van de gemeente wordt faciliterend. De gemeente moet desondanks wel zijn uiterste best doen het MEOB-terrein te verwerven.’

meer worden terug verdiend. De grond moet nu nog worden afgenomen en de advocaten zijn weer opnieuw in stelling gebracht. Laat voor het MEOB-terrein de markt van bouwen en projectontwikkeling zijn werk doen. Is er voldoende belangstelling uit de regio dat resulteert in een contractuele verplichting om grond daadwerkelijk af te nemen, te betalen en te bouwen dan kan Oegstgeest zijn nieuwe rol van faciliterend grondbeleid waar gaan maken. Het MEOB-terrein van 130.000 m2 ligt er al jaren leeg en verlaten bij. Transparant Oegstgeest stelt dan ook voor om het terrein tijdelijk in te richten met Olifantengras (Miscanthus Giganteus). Met deze biomassa kan een bijdrage worden geleverd aan een nieuwe vorm van energiegewas en/of bouwmateriaal. Wellicht is er een combinatie met de inrichting van de Noordoever van het Oegstgeesterkanaal ook mogelijk. Rob Braun - Transparant Oegstgeest

stond of langs de lijn is die dag van harte welkom,’ lezen we op de website. Aanmelden voor de reünie kan via www.asc-reunie.nl. Op de historische website ajax1892.nl staan inmiddels honderden oude teamfotos, van 1895 tot heden. En er komen er dagelijks bij.

kunnen krijgen binnen deze nieuwe organisatie. Stadspodia Leiden is op 1 januari 2011 ontstaan uit een fusie van de Leidse Schouwburg en de Stadsgehoorzaal Leiden. Na een intensief traject zijn de twee betrokken partijen tot de conclusie gekomen dat aansluiting van het LAKtheater bij Stadspodia Leiden niet haalbaar is. Door de huidige economische situatie wordt Stadspodia geconfronteerd met achterblijvende resultaten op zaalverhuur en kaartverkoop. Uitbreiding met het LAKtheater wordt door de directie van Stadspodia Leiden daarom op dit moment als een onverantwoord risico beschouwd. De universiteit ziet van haar kant geen mogelijkheden het theater te blijven exploiteren. De voorstellingen in het lopende seizoen 2011/2012 in het LAKtheater gaan door zoals gepland. Vanaf het theaterseizoen 2012/2013 zullen er geen theatervoorstellingen meer geprogrammeerd worden in het LAKtheater. De Universiteit Leiden onderzoekt de mogelijkheden om de zaal in te zetten voor onderwijsdoeleinden voor de faculteit Geesteswetenschappen. De directie van Stadspodia onderzoekt of er mogelijkheden zijn om enkele voorstellingen van het programma-aanbod uit het vlakkevloer-circuit vanaf seizoen 2012/2013 onderdak te bieden.

BOOMVERZORGING snoeien en verwijderen - versnipperen - stronken frezen/verwijderen advies en onderzoek - voor particulier/bedrijf/overheid/collega’s haardhout en snippers - aanleg en onderhoud tuinen Loosterweg 51c - 2215 TM Voorhout - T 0252 235 888 - www.vwinsen.nl

Ooievaars zijn blijvertjes Op de voet worden ze gevolgd, de ooievaars de het kortgeleden geplaatste nest op het Landje van Bremmer regelmatig bezoeken. Het lijkt erop dat ze hun thuis hebben gevonden. De buren hopen dat de Ciconia ciconia nu eindelijk eens gaat nestelen op het landje. Een omstander: “Het schijnt dat men de twee Henk en Ingrid heeft gedoopt.” Mocht het zo zijn dat ‘Ingrid’ inderaad moeder wordt: gewoonlijk legt een vrouwtje elk jaar één legsel van vier eieren, die 33 tot 34 dagen na het leggen uitkomen. Vervolgens verlaten de jongen het nest 58 tot 64 dagen na het uitkomen en worden hierna nog 7 tot 20 dagen gevoed door de ouders. Ooievaars zijn overigens niet trouw aan elkaar, maar ‘nesttrouw’. Dat verklaart waarom sommige ooievaarspaartjes lang bij

elkaar blijven. (Bron: Wikipedia) (Foto: Willemien Timmers)


OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 21 MAART 2012

Vier Pasen in de Achterhoek!

Genieten van complimenten

 %&%! # $( !"  "# Paasarrangement in Landhotel De Hoofdige Boer: Twee overnachtingen inclusief ontbijt. Een Paasbrunch op eerste Paasdag. Een heerlijk 3-gangen diner in ons restaurant. Wandeling naar het Paasvuur met fakkels. Gratis fiets- en wandelroutes in de omgeving.

Lenteactie cosmetische behandeling bij J. Veldman Oegstgeest - Nu de lente in de lucht zit, besteedt iedereen (onwillekeurig) meer aandacht aan zijn of haar uiterlijk. Na inspectie van de garderobe, en het aanschaffen van nieuwe mode-items, is ook het uiterlijk aan de beurt. Schoonheids- en Kapsalon J. Veldman in de De Kempenaerstraat heeft daarom vanaf 21 maart een mooie lenteactie. In de maanden maart, april en mei kunnen klanten voor de helft van de prijs een botox-behandeling (uitgevoerd door een cosmetisch arts) ondergaan. Tekst en foto: Willemien Timmers

gebruikt biologisch afbreekbaar. “Daarom is de behandeling na drie tot zes maanden uitgewerkt.� Bij gebruik van fillers worden rimpels plaatselijk opgevuld. Het resultaat hiervan blijft een tot twee jaar zichtbaar.

altijd eerst een intake, dat is belangrijk. Controlemomenten zijn voor ons en de artsen erg belangrijk.� Door de artsen van de Injectable Kliniek worden overigens uitsluitend producten gebruikt van A-merken.

Vanaf maart vorig jaar kan men in de schoonheidssalon van Jannie Veldman terecht voor de behandeling van rimpels, kraaienpootjes en andere kleinere ongemakken waar een cosmetisch arts (zonder snijden) wat aan kan doen. Ruud van den Handel, directeur van de Injectable Kliniek Rotterdam: “We zijn blij dat we hier in Oegstgeest ruimte hebben gevonden om onze diensten aan te bieden. De artsen die voor ons werken zijn uitsluitend goed opgeleide, fulltime cosmetisch artsen.�

Afbreekbaar Op diverse tijdstippen in de week, op verzoek ook ’s avonds, is cosmetisch arts Drs. Lida Bos aanwezig in de De Kempenaerstraat om rimpels en wallen te verminderen, maar ook om behandelingen uit te voeren die de wenkbrauwen liften, de jukbeenderen accentueren, of de kaaklijn verbeteren. Ook behandelt zij bijvoorbeeld overmatig transpireren. De injectables hebben door de jaren heen een grote ontwikkeling meegemaakt. Zo is de botox die wordt

Intake Via de schoonheidssalon kan men zich aanmelden voor een behandeling. Jannie Veldman: “Elke cliĂŤnt krijgt

Complimenten “Het mooie is dat er door de artsen heel natuurlijk wordt gewerkt. Daardoor krijgen klanten mooie complimenten als ‘wat zie je er uitgerust uit’, maar is niet te zien wĂĄt er precies gebeurd is. Veel vrouwen houden hun ‘geheim’ dan ook voor zichzelf en genieten van de complimenten. â€?

T.K. gevr.: gehele of •gedeeltelijke INBOEDELS.

Schilderijen, porselein, goud, zilver, kristal, glaswerk, enz. Wij zijn gespecialiseerd in het snel en vakkundig ontruimen en bezemschoon opleveren van woningen wegens sterfgeval, verhuizing of kleiner Actie wonen. Alles tegen contante “Vanaf 21 maart geldt de nieuwe ac- betaling. Bel voor een persoonlijke afspraak en wij tie. Voor 99 euro per Botoxbehandekomen langs. Tel. 070ling, dit is de helft van de prijs, maken 5118889 of 06-26730712. we injectables laagdrempeliger dan Vrouw zoekt SCHOONooit. Bovendien is de intake gratis,â€? MAAKWERK in de huisaldus van den Handel. houding en strijken. Tel. “Iedereen is van harte welkom in mijn 06-57480060. salon,â€? voegt de altijd vriendelijke Slank de lente in? HERVeldman daar aan toe. BALIFE helpt! B-fine: 071-5651088. Schoonheids- en Kapsalon T.H.: GARAGEBOX J. Veldman Vogellaan-D, â‚Ź 135,-. Tel. De Kempenaerstraat 69 071-5893360. 2341 GJ Oegstgeest Student wil u graag hel(071) 528 33 55 pen met COMPUTERPROBLEMEN. â‚Ź 15,- p.u. Tel. 070-5114250.

• • • • •

Foto: Dokter Lida Bos (al vijf jaar werkzaam als cosmetisch arts en afgestudeerd aan de UvA), samen met Jannie Veldman en een assistente in de behandelkamer.

STOMERIJ NICO POLS 3e kledingstuk stomen GRATIS. 10% korting op gordijnen. Stadhoudersplein, Wassenaar en w.c. Lange Voort, Oegstgeest.

•

GARAGEBOXEN in STEUNZOLEN. Erkend Oegstgeest en Leiden. leverancier, lid Stichting Huurprijs v.a. â‚Ź 110,-. LOOP, vergoeding via zorg- Inlichtingen: 06-20773480. verzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, T.H.: 4 PERS. BUNGALeiden en Leiderdorp met LOW met groot terras in Wim van Zijp, tel. 071- Spanje Torredembarra. V.a. 5238468 of 06-12028319. 11 aug. a.s. Loopafstand strand, nabij golf, gem. www.zalenverhuurkruyt zwembad. Info.: 070schipvanleiden.nl. Mooi 3858195. bruin cafĂŠ in oude centrum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc... Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare drankprijzen! Reserveringen 06-25047376.

• Zelf bomen omgezaagd • of flink gesnoeid? Met onze prof. VERSNIPPERAAR is het zo weg. Tel. 0705111923 / 06-53794870 of mail deversnipperaar@kpn mail.nl.

•

• 50-plusser SCHILDERT,

•

SAUST en behangt uw huis weer als nieuw. Tel. 06-13067762.

•

Lekker toerfietsen vanuit Wassenaar en Voorschoten? www.tcdekampioen.nl.

 ( $## !   '#  &$ ! % % !! % # * % #   " #$! 

!

#$"#"#$!! '!!#%( % * 

#$)%#!'# % *  "#"#$!! 

www.dehoofdigeboer.nl Tel: +31(0)575 43 17 44

•

•

T.K.: zo goed als nw. Wil jij, vmbo-leerling, ELEKTR. FIETS, Victoria BIJLES hebben voor wisRendsburg 2011, 50 cm, kunde en/of natuurkunde? lage instap, startondersteun. Bel 06-24104048. 7 versn. Tel.06-10270453. Vrouw zoekt SCHOONT.H.: CAMPER. Op stap MAAKWERK in Wassein onze gezellige oldtimer naar. Tel. 06-85265917. tegen een betaalbare prijs. LAMINAAT vakkundig Kijk voor de foto’s, prijzen en beschikbaarheid op gelegd incl. ondervloer en plint. Tel. 06-21694855. www.swanverhuur.nl. Jonge vrouw zoekt T.H.: DIV. GARAGES. Tweede Wijttenbachhof, SCHOONMAAKWERK Wassenaar. Tel. Oegstgeest (achter Lange in Voort bij Wijttenbachweg). 06-84032914. Voor stalling en/of opslag. Keij Beheer 071-5123264.

•

•

• •

•

SCHILDERLES. Kleine •groep. Di./wo.ochtend. Div. techn. Tel. 071-5171676, Zeemanskoor •ZANGERS.

zoekt WWW. RUMORDIMARE.NL.

•

STRATENMAKER voor uw tuin of oprit. Ruim 30 jaar ervaring. Leveren van alle materialen. Schuttingen. Ook voor kleine reparaties en afvoer. Tegen zeer scherpe prijzen. Tel. 06-20897322.

al uw straat-, tuin•of voorTEGELWERK. Bel 06-24248246. goedkoper.

morgen kunt u haar gerust weer een vraag stellen

Nergens

T.K.: SCHILDERIJEN •Abstract en ďŹ guratief. Aantrekkelijke prijzen. 0252210781.

Tel.

GEWICHTSCONSU•LENT. Voor voedingsadvies, leefstijlaanpassing en gewichtverlies. www.gewicht gezondgelukkig.nl HART VOOR JE GEWICHT! Voor afspraak: 06-52239075.

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22

T.K.: APPARTEMENT •(45m 2) 100m. aan zee Noordwijk + p. ₏ 169.500,-. Tel. 06-24907915.

Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord

T.H.: •Centrum

64m2 RUIMTE. Nwh. met overheaddeur. Tel. 0252-372660.

26 en 27 maart 10.00-17.00 uur

Gemeente Centrum Lijtweg 9 2341 HA Oegstgeest

•

EERHART SierbestraDak herstellen? Bouma/ ting. Voor al uw bestratin- Grundeken bellen! 5114674gen en tuinwensen. Bel voor 5118394. Uw dak-specialist! vrijblijvende prijsopgave Vwo-, havo, mavo, 070-3211006. vmbo-leerlingen: huisVuil tapijt? Laat het werkbegeleiding/bijles aanvakkundig reinigen of geboden door ervaren A/B huur Mr. Steam. Gratis student. Tel. 071-5616768. thuisbezorgd. Tol Steam BC SIERBESTRATING Interieurverzorging, tel. Tegelwerk, met afvoer, gra070-5116612. tis prijsopgave. Tel. 0655321682.

•

•

•

Kom lekker eten@de Gouwe

•

SCHILDERSBEDRIJF van den Oever. Vakwerk voor binnen en buiten. Tel. 071-4035280 / 06-54261554.

/DQJH9RRUW 7HO

Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/inactie

RSHQLQJVWLMGHQ PDGLWPGR]DWHUGDJWRW YULMGDJNRRSDYRQGWRW

.257,1*Ę

. 257, *Ę . 1

.257,1*Ę

. 257, *Ę . 1

Ę .257,

1

½

.257,1*Ę

7,1

*Ę .257,1

 6SDQMH 8LW/D0DQFKD YDQKHWZLMQKXLV 0DUTXpVGH&DVWLOOD 7,1

7LQWR %ODQFR 7HPSUDQLOOR6\UDK0HUORW

6DXYLJQRQ%ODQF&KDUGRQQD\

½

Ă HVVHQQDDUNHX]H

½ SHUOLWHU

5966KDNHU NRSHQYRRUVOHFKWV

½

 QRUPDDO½

]H

 8LWGH$EUX]]HQ ,WDOLs YDQKHWZLMQKXLV/D4XHUFLD ½ 'H]HZLMQHQZRUGHQJHPDDNWYROJHQV GH6ORZ)RRGQRUPHQ ZZZVORZIRRGQO 

0RQWHSXOFLDQLR G¡$EUX]]R

7,1*Ę .257,1

7UHEELDQRELDQFR &HUDVXRORURVDWR 

Ă HVVHQQDDUNHX]H

7,1

63(&,$/

½

½

25 7,1*Ę .25

:DWGDFKW8YDQ

%LM DDQNRRS YDQ HHQ YDQ GH PL[DEOHV 7HTXLOD6DX]D0DOLEXRI*UHHQDOO¡V*LQ NXQW8HHQJURWH

½

*Ę .257,1

 

*Ę .257,1

UNHX Ă HVVHQQDD

½

*Ę .257,1*Ę

*Ę . 257, *Ę . 1

½

7, 1*

'HLGHDOH7HTXLODPL[HUYRRUGH PRRLVWHFRFNWDLOVHQORQJGULQNV YDQ½YRRU

UNHX]H25 7,1*Ę .25

7HTXLOD6DX]D

6LOYHUOWU

1LHXZLQRQVDVVRUWLPHQW ([WUD *UHHQDOO¡V/RQGRQGU\JLQ YRRURQ]HNODQWHQ *UHHQDOO¡VZRUGWJHPDDNWPHWQDWXXUOLMNH ]XLYHUHLQJUHGLsQWHQ]RDOVZLOGHMHQHYHU EHVVHQXLW7RVFDQHNRULDQGHUXLW0DURNNR HQ JHGURRJGH FLWURHQVFKLOOHQ XLW 6SDQMH +HWSURGXFWEHVWDDWDOPHHUGDQMDDU 'DW ]HJW WRFK LHWV RYHU GH NZDOLWHLW YDQ GH]H (QJHOVH *LQ '5,1./$1' YRQG GH]H ]XLYHUH*LQYRRU8'HSULMV"

3JKOMBOETF#PFLIBOEFMt-BOHF7PPSUt$#0FHTUHFFTU 5FM'BYtXXXSJKOMBOETFCPFLIBOEFMOM

½

25 7,1*Ę .25

½

1 Ę .257,

7,1

Ă HVVHQQDD

25 7,1*Ę .25

9RGNDOWU

3*+/-"/%4&

BOEKHANDEL

½

OLFKWDURPDWLVFKHQRSJHVODJHQLQ VKHUU\YDWHQYRRUWHQPLQVWH MDDU'H]HULMNHKDUPRQLVFKHHQ OLJKWVPRNH\ZKLVN\ YDQ½YRRU

½

25 7,1*Ę .25

3FTFSWFSFOCJKEF

½

+LJKODQG3DUN\ OWU

7, 1*YRRU

0DOW:KLVN\2UNQH\,VODQGV

½ 3DUOLDPHQW

'H]H 9RGND XLW 0RVNRX LV HQ EOLMIW HHQYDQGH]XLYHUVWHYRGND¡VPHW]LMQ PHONUHLQLJLQJVWHFKQLHN 1RJVWHHGV]HHUDDQWUHNNHOLMNLQSULMV

YDQ½

1 Ę .257,

1X GDQ WRFK KHW YRRUMDDU DDQEUHHNW NRPW RRN KHW ´WURSLVFKHLODQGHQJH YRHO¾YDQ0DOLEXELMXERYHQ '5,1./$1' KDQWHHUW QRJ VWHHGV GHYDVWHODJHSULMV YDQ

25 7,1*Ę .25

EBHFO CPFLFOXFFL

½

½

7, 1*

25 7,1*Ę .25NFU +BBQ4DIPMUFO0DOLEXOWU

25 7,1*Ę .25

+HW KHHIW HYHQ JHGXXUG PDDU GH]H IDQWDVWLVFKH &RJQDF LV QX ZHHU WHU EHVFKLNNLQJYRRUHHQYDVWHODJHSULMV

6RDYH&ODVVLFR %ODVRQ&KDUGRQQD\ 9DOSROLFHOOD&ODVVLFR &DEHUQHW6DXYLJQRQ %DUGROLQR&ODVVLFR 0DOEHF

*Ę .257,1*Ę

'RRU]LMQ´GRXEOHPDUULDJH¾ZRUGW GH]HZKLVN\]DFKWHQURQG

&RJQDF9623OWU

9DQKHWZLMQKXLV%RGHJD%DUEHULV

*Ę .257,1*Ę

%OHQGHG6FRWFK:KLVN\OWU

3H\UDW

HIGH TEA

.257,1*Ę

:K\WH 0DFND\

*Ę .257,1*Ę

½

1 Ę .257,

.2 57,1*Ę .

OWUYDQ½YRRU

7, 1*

:,-1(1

 $UJHQWLQLs

 ,WDOLs 8LWGH9HQHWR YDQKHWZLMQKXLV=RQLQ

.2 57,1*Ę .

SXUHJUDDQMHQHYHUXLW/HHXZDUGHQ

½

/(17(9225'((/ 0(7½.257,1*

-RQJH-HQHYHU

25 7,1*Ę .25

%RRPVPD

. 257, *Ę . 1

ZZZGULQNODQGQO ZZZGULQNODQGQO

/PH

eet smakelijk!

2(*67*((67

En wat doe jij?

;BUFSEBHNBBSU

12,50

Rhijngeesterstraatweg 31 - Oegstgeest - 071 5174758 - www.cafedegouwe.nl

Ik sta op voor mijn moeder Els

RIJNLANDSE BOEKHANDEL - MEDEDELINGENBORD

voor â‚Ź

*Ę .257,1*Ę

071-512 05 00

met friet, sla en pepersaus

.2 57,1*Ę .

www.groenen-denm.nl

225 gram

.2 57,1*Ę .

Amphoraweg 16 F / 2332 EE Leiden

•

Biefstuk

.2 57,1*Ę .

Specialist in alle soorten startaccu’s, heftruckbatterijen, laders en banden.

SPECIALITEIT VAN DE KOK:

Uit eten in Oegstgeest hoeft niet duur te zijn... maar wel heel lekker...

*Ę .257,1

½

0DUTXpVGH&DVWLOOD5HVHUYD YDQ½YRRU½ 0HQHWRX6DORQ *X\$JHWYDQ½YRRU½ 'RPDLQHGH&DWKDUHV &XYpH G·([FHSWLRQ  YDQ ½ YRRU ½


OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 21 MAART 2012

ZAKELIJK

Genieten van complimenten

Lenteactie cosmetische behandeling bij J. Veldman Nu de lente in de lucht zit, besteedt iedereen (onwillekeurig) meer aandacht aan zijn of haar uiterlijk. Wat is er fijner dan je mooi voelen op een gezellig terrasje en genieten van de warme lentezon? Na inspectie van de garderobe en het aanschaffen van nieuwe mode-items, is ook het uiterlijk aan de beurt. Schoonheids- en Kapsalon J. Veldman in de De Kempenaerstraat heeft daarom vanaf 21 maart een mooie lenteactie. In de maanden maart, april en mei kunnen klanten voor de helft van de prijs een botox-behandeling (uitgevoerd door een cosmetisch arts) ondergaan.

Rijnzicht Oogkliniek: Voorop in veiligheid en vernieuwing In de Leidse regio is Rijnzicht Oogkliniek inmiddels een begrip op het gebied van het laseren van ogen en het plaatsen van lensimplantaten. Het ontvangen van diverse keurmerken, en positieve cijfers in klanttevredenheidsonderzoeken zijn voor de oogkliniek echter geen reden om achterover te leunen. “Wij blijven zoeken naar verbetering en het implementeren van nieuwe technieken,” aldus oogarts Hester van Nouhuijs. Vorig jaar deed, na uitgebreid onderzoek, de Zwitserse ‘Ziemer FEMTO LDVTM Crystal Line laser’ zijn intrede in de oogkliniek in Oegstgeest. “Met deze nieuwe laser kunnen we onze cliënten nog beter de best mogelijke resultaten bieden.” Tekst en foto: Willemien Timmers

Tekst en foto: Willemien Timmers Vanaf maart vorig jaar kan men in de schoonheidssalon van Jannie Veldman al terecht voor de behandeling van rimpels, kraaienpootjes en andere kleinere ongemakken waar een cosmetisch arts (zonder snijden) wat aan kan doen. Ruud van den Handel, directeur van de Injectable Kliniek Rotterdam: “We zijn blij dat we hier in Oegstgeest ruimte hebben gevonden om onze diensten aan te bieden. De artsen die voor ons werken zijn uitsluitend goed opgeleide, fulltime cosmetisch artsen. Zij worden bovendien continue getraind in alle nieuwe technieken en ontwikkelingen.”

Intake Via de schoonheidssalon kan men zich aanmelden voor een behandeling. Jannie Veldman: “Elke cliënt krijgt altijd eerst een intake, dat is belangrijk. Zo is het bijvoorbeeld onverstandig sommige behandelingen te ondergaan als men bloedverdunners slikt. Die controlemomenten zijn voor ons en de artsen dan ook erg belangrijk.”

A-merken Door de artsen van de Injectable Kliniek Rotterdam worden uitsluitend fillers gebruikt van A-merken. Van den Handel: “We gebruiken producten met het Amerikaanse FDA keurmerk. Bovendien gebrui-

Dokter Lida Bos (al vijf jaar werkzaam als cosmetisch arts en afgestudeerd aan de UvA), samen met Jannie Veldman en een assistente in de behandelkamer. ken we nooit permanente fillers.” “Ik vind het leuk dat injectables vanwege onze actie voor een breed publiek toegankelijk worden,” vertelt Veldman, die de behandelruimte voor de cosmetisch artsen faciliteert en voor de klanten de afspraken maakt. De verantwoordelijkheid van de behandeling ligt bij de artsen.

Afbreekbaar Op diverse tijdstippen in de week, op verzoek ook ’s avonds, is de cosmetisch arts Drs. Lida Bos aanwezig in de De Kempenaerstraat om rimpels en wallen te verminderen, maar ook om behandelingen uit te voeren die de wenkbrauwen liften, de jukbeenderen accentueren, of de kaaklijn verbeteren. Ook behandelt zij bijvoorbeeld overmatig transpireren. In deze behandelingen wordt gewerkt met botox, teosyal, restylane, juvéderm en radiesse. De injectables hebben door de jaren heen een grote ontwikkeling meegemaakt. De botox die wordt ge-

Workshop

Spiegelen, Verwerken, Bestellen Minke Roelants (www.minkeroelants.nl) heeft een homeopathiepraktijk in Oegstgeest. Christina Bunk (www.christinabunk.nl) is trainer en coach hooggevoeligheid en Kindertolk. Samen hebben ze een workshop ontwikkeld over de spiegels die ons dagelijks worden voorgehouden. De workshops worden gehouden op donderdag 29 maart, op vrijdag 20 april en vrijdag 25 mei van 10.00 tot 16.00 uur aan de Oranjelaan 23 in Oegstgeest. Deelname kost 95 euro; dit is inclusief lunch, koffie en thee. Er kunnen maximaal acht personen aan deelnemen. Je kunt je aanmelden via homeopathie@hetnet.nl of info@ christinabunk.nl. Minke: “Je maakt deze dag kennis met de methode Spiegelen, Verwerken en Bestellen en gaat deze toepassen op jouw specifieke situatie. Je leert de magie ontdekken van de vele spiegels die je in het dagelijks leven krijgt voorgehouden, bijvoorbeeld via je

partner, je beste vriend of vriendin en zelfs je eigen kind. Belangrijke informatie over onszelf, zoals onze blokkades en onze talenten, ligt heel vaak voor het oprapen. Je hoeft je slechts bewuster te worden van de vele spiegels om je heen.”

Drempels “Behalve de heldere inzichten over jezelf die je opdoet tijdens het Spiegelen, krijg je deze dag ook instrumenten in handen om je talenten en mogelijkheden dichterbij te halen. Dit doen we door aandacht en erkenning te geven aan de drempels die wij zelf opwerpen om te zijn wie we in wezen zijn. Na deze oefening in het leren loslaten van blokkades, richten we ons op jouw toekomst en leer je te ‘bestellen’ wat je nodig hebt op dit moment in je leven: door je aandacht te richten kun je veranderingen of verbeteringen creëren”, vertelt Christina.

Autodelen vaak meest voordelig bij Wheels4all Autodelen wordt steeds populairder, concludeert Vara’s Kassa in de tv-uitzending van afgelopen zaterdag 17 maart. Met een deelauto valt veel geld te besparen, zeker als je een deelauto gebruikt in plaats van een tweede eigen auto. Er staan nu 2100 deelauto’s klaar in Nederland. Dat worden er elke week meer. Kassa is het meest enthousiast over de deelauto’s van Wheels4all. Die zijn het meest voordelig voor ritten van drie uur en langer. Autodelen via Wheels4all kan ook in Oegstgeest. Zo staat er een een Wheels4all auto aan de Kennedylaan. En zijn er plannen om uit te breiden zodra er enkele leden bijkomen. Er komt dan een deelauto bij in de

bloemenbuurt of de zeeheldenwijk. In de Vogelwijk in Leiden staat al een deelauto van Wheels4all en er zijn plannen voor de Raadsherenbuurt. Wheels4all is een non-profit organisatie die leefbare buurten nastreeft in plaats van winst. “Door gebruik te maken van vrijwilligers uit de buurt, kan Wheels4all de meest voordelige deelauto’s aanbieden”, bevestigt Ronald Haverman, coördinator van Wheels4all in Oegstgeest en Leiden. Hij raadt iedereen aan autodelen eens te proberen. “Dat kan nu extra voordelig vanwege onze goede score in Kassa. Wie zich tot en met april aanmeldt met de kortingscode K04 op www. wheels4all.nl/actie, krijgt tot 10 uur gratis autohuur.”

bruikt bij fronsrimpels en kraaienpootjes is biologisch afbreekbaar. “Daarom is de behandeling na drie tot zes maanden uitgewerkt.” Naast botox worden er ook afbreekbare fillers gebruikt. Hierbij wordt niet, zoals bij botox, de werking van de spieren stilgelegd, maar wordt de rimpel plaatselijk opgevuld. Het resultaat hiervan blijft een tot twee jaar zichtbaar.

Complimenten “Het mooie is dat er door de artsen heel natuurlijk wordt gewerkt. Daardoor krijgen klanten mooie complimenten als ‘wat zie je er uitgerust uit’, maar is niet te zien wát er precies gebeurd is. Veel vrouwen houden hun ‘geheim’ dan ook voor zichzelf en genieten van de complimenten. Overigens is het mogelijk om, voor mensen die daar prijs op stellen, gebruik te maken van de achteringang van de zaak, zodat niemand

hoeft te weten dat je een afspraak bij een cosmetisch arts hebt gehad.”

Actie “Vanaf 21 maart geldt de nieuwe actie. Voor 99 euro per botoxbehandeling, dit is de helft van de prijs, maken we injectables laagdrempeliger dan ooit. Bovendien is de intake gratis,” aldus Van den Handel. “Iedereen is van harte welkom in mijn salon,” voegt de altijd vriendelijke Veldman daar aan toe. “Ons scala aan diensten wordt steeds groter.” Bij Veldman kan men terecht in de kapsalon, de schoonheidssalon, voor een pedicure- of manicurebehandeling, kan men genieten van de zonnebank en bovendien luxe cadeauartikelen kopen. Schoonheids- en Kapsalon J. Veldman De Kempenaerstraat 69 2341 GJ Oegstgeest (071) 528 33 55

Durf uw voeten te laten zien Bij Pedicure Voetzorg Rijnland hoeft niemand zich voor zijn voeten te schamen. Tegenwoordig is de lente de nieuwe zomer. In het najaar en de winter stoppen we onze voeten warm ingepakt in dikke sokken, schoenen of laarzen, en vergeten we om ze iets intenser te verzorgen. Als de buitentemperatuur daalt en we de kachel binnen wat hoger zetten ontwikkelen we vaak een drogere huid die daardoor juist extra verzorgd moet worden, dat schiet er nog weleens bij in.

Kalknagels Een veel voorkomend probleem is ‘kalknagels’, ook wel schimmelnagels genoemd. Een hele vervelende aandoening waar je moeilijk vanaf komt zonder specialistische begeleiding. Nagels zijn voornamelijk opgebouwd uit keratine en bevatten helemaal geen kalk. De naam is afkomstig van de kalkachtige aanblik van de nagel, die dan dik, geelgekleurd, hard en soms met een afbrokkelende nagelplaat is. Diverse factoren die de huid ontvankelijk maken voor het krijgen van een schimmelnagel zijn: zeep, douchegel, fysieke en mentale gesteldheid, kleedgedrag, de zuurgraad van de huid, vocht, voedsel en temperatuur. Bij Voetzorg Rijnland kan op een eenvoudige en pijnloze (!) manier een stukje nagel worden verwijderd, dat wordt opgestuurd naar het la-

Lasik LASIK staat voor ‘Laser In Situ Keratomileusis’ en is geschikt voor mensen met sterktes van -8 tot +4 en een cilindersterkte tot 6. Bij deze methode wordt met de femtolaser een flinterdun flapje in het hoornvlies gemaakt. Vervolgens wordt de brilsterkte gecorrigeerd met een excimer laser, waarna het flapje wordt teruggelegd. “Bij de oude Lasik-methode werd het flapje losgesneden met een klein mesje. Hier zijn enorm veel mensen succesvol mee behandeld, maar het losgesneden flapje heeft met de nieuwe methode een nog gelijkmatiger dikte”, vertelt Hester van Nouhuijs. “Met de femtosecond laser wordt het flapje met een laser gemaakt. Dit betekent dat

De kliniek in de De Kempenaerstraat. we uiterst precies te werk kunnen gaan, en het flapje mooi glad en egaal wordt. Hierdoor kunnen we nu ook mensen helpen met minder dik hoornvlies en mensen die het gebruik van een mesje een griezelig idee vinden.”

baarheid van behandeling en herstel zijn toegenomen.”

Eerlijk

Voorop

Rijnzicht Oogkliniek staat bekend om zijn klantvriendelijkheid. Tijdens het gehele traject, van vooronderzoek tot laatste consult, nemen de oogartsen de tijd om cliënten te begeleiden en informeren. “Wij zijn altijd eerlijk in ons advies,” vertelt Hester van Nouhuijs. “We geven cliënten een duidelijk overzicht van wat er wel en niet mogelijk is. Wij behandelen alleen als het veilig is en er optimaal resultaat kan worden verwacht.”

Rijnzicht Oogkliniek is de eerste kliniek in Nederland die deze nieuwe en nauwkeurige laser is gaan gebruiken, en blijft dus voorop lopen. “We zijn erg blij met deze aanschaf omdat de stabiliteit en de voorspel-

Rijnzicht Oogkliniek De Kempenaerstraat 93 2341 GK Oegstgeest Tel: (071) 519 2090 www.rijnzichtoogkliniek.nl

“Een ander voordeel van deze Ziemer ten opzichte van andere femtosecond lasers, is dat de patiënt op zijn plek kan blijven liggen nadat het flapje is gemaakt en niet hoeft te verplaatsen naar een andere ruimte. Dat is een veilig gevoel.”

Delicatessewinkel opent op 12 mei

Dames Dietz in De Kempenaerstraat

boratorium van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. Daar wordt dit onderzocht op eventuele aanwezigheid van schimmels. Binnen drie weken krijgt u de uitslag. Mocht er inderdaad sprake zijn van een schimmelinfectie die de kalknagels veroorzaakt, kunt u besluiten deze professioneel te laten behandelen. Met een mondelinge goedkeuring van uw huisarts wordt de test door de verzekering vergoed, u hoeft alleen de administratiekosten zelf te betalen. Maak gerust een keer een afspraak voor een behandeling bij Christine van Eck en laat uw voeten eens verwennen zodat u als het zomer is weer heerlijk met open schoenen gezien kunt worden. Bij Voetzorg Rijnland hoeft u zich niet te schamen om uw voeten te laten zien! Voor meer informatie www.voetzorgrijnland.nl of bel 06-51528725. Voetzorg Rijnland is aangesloten bij de brancheorganisatie Pro Voet.

Financiële informatiekaart voor 65-plussers ‘Laat geen geld liggen!’ Zo heet de financiële informatiekaart voor 65-plussers in Oegstgeest. Stichting Radius Oegstgeest en de gemeente Oegstgeest hebben deze kaart gemaakt om alle inkomenondersteunende regelingen voor ouderen onder de aandacht te brengen bij deze groep. De nieuwe kaart, met gegevens voor het komende jaar, is vanaf volgende week beschikbaar. Veel 65-plussers laten financiële voordelen liggen. Eén van de redenen waarom 65-plussers geen gebruik maken van bestaande inkomensondersteunde regelingen is dat ze niet goed weten welke regelingen er allemaal zijn en welke inkomensgrenzen gehanteerd worden. Een andere reden is dat ze de regelingen niet begrijpen of te ingewikkeld vinden en niet weten wie hen daarbij

Het is ongelofelijk hoe snel de technologie van het ooglaseren zich heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren. Door al deze vooruitgang is laseren veiliger, sneller en nauwkeuriger dan ooit geworden. Vooral veiligheid is een issue waar veel mensen over nadenken voordat ze de stap nemen zonder bril of contactlenzen verder te gaan. “Veiligheid staat bij ons natuurlijk voorop,” aldus Van Nouhuijs. “Niet voor niets hebben we een aantal jaar geleden het strenge ZKN keurmerk ontvangen. Telkens kiezen we voor de beste technologieën en lasers. Met deze nieuwe laser komen er meer mensen voor een Lasik-behandeling in aanmerking.”

kan helpen. Om 65-plussers te informeren over alle mogelijkheden die er zijn om geld terug te krijgen, een aanvullende uitkering te ontvangen of ergens niet voor hoeven te betalen is nu een overzichtskaart gemaakt door Stichting Radius Oegstgeest en de gemeente Oegstgeest. Deze kaart met de titel ‘Laat geen geld liggen!’ toont welke regelingen er zijn en waar hulp te vinden is bij het aanvragen ervan. De kaart is bedoeld voor hulpverleners, mantelzorgers en 65-plussers. De financiële informatiekaart wordt vanaf volgende week onder andere verspreid bij Radius Oegstgeest, ouderenbonden, Lokaal Loket en bibliotheek. De kaart is ook af te halen bij de receptie van het gemeentehuis en is te lezen op www.oegstgeest.nl en www. lokaalloketoegstgeest.nl

Marieke en Elisabeth Dietz openen op 12 mei hun nieuwe delicatessenwinkel in de De Kempenaerstraat, een maand later dan gepland. “Het is verlaat door de strenge vorstperiode”, vertelden de twee zussen. Tekst en foto: Wil van Elk. Naast Carrington is de bouw van de nieuwe winkel nog in volle gang. De architect heeft de beperkte ruimte zo goed mogelijk benut door de muren vanaf de eerste verdieping schuin naar buiten toe te laten verlopen. Marieke en Elisabeth laten graag zien wat er binnen aan fraai houtwerk is gemaakt en onderdeel is van het interieur. Kijk eens op Internet bij www. duurzaamgebouwd.nl, en blader door de projecten om meer te weten te komen over dit project.

Lei De buitenmuur wordt sfeervol ‘bekleed’ met bruine kleitegelpannen. “Dat wordt heel mooi”, vertellen ze in koor. De winkel van de Dames Dietz bestaat uit drie lagen. Op de begane grond komt de winkel. De gerechten worden bereid op de etage daarboven en helemaal boven wordt de opslagruimte met voorraden die met een goederenliftje heen en weer kunnen worden verplaatst.

Marieke en Elisabeth Dietz staan op de plek waar een keukenblok moet komen, tegen de fraaie houten wand gemaakt van 18,5 centimeter dikke platen.

Fietsenmaker wordt E-Bike Service Center

Open Dag Fietsspecialist Warmond In Oegstgeest is men druk doende met het vaststellen waar oplaadpunten moeten komen voor elektrisch aangedreven vervoermiddelen. De elektrische fiets is ondertussen gemeen goed geworden en oplaadpunten bij winkelcentra en terrassen is een logisch gevolg. Nu de uitvoering nog. De Fietsspecialist Warmerdam in Warmond heeft zich al gespecialiseerd op het nieuwe rijden en toont dit zaterdag 24 en zondag 25 aan

het grote publiek tijdens zijn jaarlijkse fietsbeurs. Het is de tiende keer dat hij op deze manier het fietsseizoen opent. Voor veel Oegstgeestenaren is de jaarlijkse Fiets-, Recreatie- & Vakantiebeurs aan de Herenweg 2 in Warmond een ideale gelegenheid om een keuze te maken voor een nieuwe fiets. Het thema dit jaar is: ‘Warmerdam gooit het roer om!’. Maak een proefrit op zaterdag van 10.00 – 17.00 uur en zondag van 12.00 – 16.00 uur en neem alvast een kijkje bij de aanbiedingen op Internet bij www.fietsenwarenhuis.nl.

Omgebouwd Warmerdam ‘De Fietsspecialist’ is dit jaar omgebouwd tot E-Bike Service Centrum met een prachtig assortiment E-bikes, Recreatie- en Vakantiefietsen. Van de merken: Flyer, Dutch ID, Trek, Sparta, Batavus & Cortina Ecomo zijn de Ebikes goed vertegenwoordigd. Daarnaast zijn ook de gebruikelijke Toer-, Recreatie- en Vakantiefietsen van de merken: Santos, Idworx, Koga Signature en Trek uitproberen.


OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 21 MAART 2012

SPORT

Fiks 1 kampioen na spectaculaire beslissingswedstrijd tegen Pernix Interim trainer Ronald van Wattum ziet zijn ploeg met 0-4 verliezen.

UDO breekt na ongelukkige tegendoelpunten Wilhelmus is voor UDO een lastige tegenstander. De wedstrijden in de afgelopen seizoenen eindigden steevast in een nederlaag. Toch was er afgelopen zondag hoop op een ommekeer, maar die werd vlak voor rust de bodem ingeslagen. Sander Mens (17) maakte zijn debuut in de hoofdmacht en het moet gezegd, hij was zeker niet een van de minsten. De eerste 35 minuten had UDO het beste van het spel, resulterend in kansen voor Elroy van der Hooft en Armon Dzulakian. Maar zelfs met vier man voor het doel van Wilhelmus lukte het op enig moment niet de bal in het net te krijgen. In die periode was Wilhelmus ook niet echt gevaarlijk. Tot een paar minuten voor de rust, toen

een uitval van Wilhelmus leidde tot een nogal knullig doelpunt: 0-1. Vlak voor rust werd het nog erger: 0-2. Dit had grote invloed op het overwegend jonge team van UDO. De koppies gingen hangen en van het goede spel in het eerste half uur van de wedstrijd was weinig meer te zien. Dat Wilhelmus vrij simpel 0-3 (vlak na rust) en 0-4 kon laten aantekenen, was daarom ook niet verwonderlijk. Door deze nederlaag staat UDO weer op plaats 12, die verplicht tot nacompetitie om degradatie te ontlopen. Deze ploeg is echter tot veel meer in staat, mits er collectief wordt gestreden. Dus mannen, volgende week beter.

VV Oegstgeest strijdend ten onder

De bezoekers liepen achter de feiten aan (foto: E. Patijn)

Dames Leiden bouwen door

Spelmoment met op achtergrond het vele publiek

Pas in de laatste twee minuten van de verlenging, die na de gelijke stand in de reguliere speeltijd volgde, besliste het eerste team van korfbalvereniging Fiks de enerverende wedstrijd tegen Pernix in het voordeel. Een duel dat bol stond van spanning en tomeloze inzet van beide ploegen. Daarmee is de gekoesterde wens, promotie naar de eerste klasse, een feit. De ontlading in een algehele sfeer van euforie na het laatste fluitsignaal was gigantisch en valt niet beschrijven. Vandaar dat bijgaande foto de beste getuige is. Spontaan rende de hele Fiksaanhang de zaal in om de spelers hartstochtelijk te feliciteren. Het was, althans voor Fiks, het ultieme hoogtepunt van het spektakel in de Vijfmeihal. Het tafereel aan Fikszijde stond in groot contrast met de ontgoochelde Pernixaanhang. Door Wim van Tuijl

Bob den Hollander wordt geknuffeld door zijn mede spelers nadat hij 1 - 0 gescoord had (Foto: Howard Misser)

Zaterdag was Valken ’68 dat de ranglijst aanvoerde de tegenstander van het op de één na onderste plaats staande Oegstgeest. Naar de posities op de ranglijst kijkend zou Oegstgeest kansloos zijn, maar in een derby is alles mogelijk. Uiteindelijk trok Valken ’68 toch aan het langste eind. Door: Jan van den Broeck Door schorsingen en een blessure miste Oegstgeest coach Wim Visser enkele basisspelers. Jesper Cuvelier en Lennart Leeuwenburg, spelers van Oegstgeest twee, startten in de basis. Nadat Chris Misser als pupil van de week uit de F1 de aftrap had verricht ging Valken ’68 direct fel van start. In de eerste tien minuten mocht Valken ’68 vijf corners en drie directe vrije trappen nemen, maar deze leverden ze niets op. Na twintig minuten kreeg Oegstgeest meer grip op het spel en enkele kansjes via Kariem Abdalla en Roy Dijkstra. De grote inzet van de Oegstgeest spelers werd na ruim een half uur spelen beloond. Via een pass van Leeuwenburg op Frank Janszen belandde de bal bij Bob den Hollander die Oegstgeest op een 1 – 0 voorsprong zette. Vlak voor rust was het weer Leeuwenburg die een pass gaf, nu aan Lars van Bommel die fraai de 2 – 0 aantekende. Zo ging Oegstgeest met een voorsprong de rust in. Direct na de rust bracht Valken ’68 trainer Andries Wendt twee nieuw spelers in. Een lob van Van Bommel ging maar net over het Valken ’68 doel. Cuvelier werd vervangen door Erik Schaddé van Dooren. In de 65e minuut rondde de Valken ’68 spits een aanval scorend af: 2 – 1. Hierna kreeg Oegstgeest een aantal kansen via Van Bommel, Dijkstra en Janszen, maar de Valken keeper voorkwam een grotere achterstand van z’n team. Oegstgeest keeper Thomas van der Steen wist met een goede reflex een Valken aanval onschadelijk te maken. Vlak nadat de Valken trainer zijn derde wissel had ingezet moest één van zijn spelers geblesseerd het veld verlaten en moest zijn team met tien man verder. Via een voorzet van rechts wist Valken tien minuten voor tijd de 2 – 2 te scoren. Vlak hierna schoot Den Hollander rakelings voor het

Valken doel langs. Een aanval via Niels Zandbergen die voor Dijkstra in het veld was gekomen werd onterecht door de Valken assistentscheidsrechter buiten spel gegeven. In de extra tijd wist Valken de wedstrijd naar zich toe te trekken door 2 – 3 te scoren. In het hectische slot raakte scheidsrechter Erkens de kluts kwijt. Hij gaf Janszen, die een Valken speler tegenhield omdat hij een Oegstgeest speler te lijf wilde gaan, rood en de Valken speler werd niet bestraft. Abdalla die hiervan iets zei tegen de scheids kreeg de tweede gele kaart, dus ook rood. Zo gingen de Oegstgeest spelers zwaar teleurgesteld van het veld na een wedstrijd waarin ze alles hadden gegeven, maar de winst niet naar zich toe konden trekken. Oegstgeest blijft zo op de één na onderste plaats staan met 12 punten uit 19 wedstrijden.

Als Fiks en het Leidse Pernix elkaar in competitieverband treffen is er sprake van een klassieker. Het zijn vaak beladen en spannende wedstrijden. Nog nooit eerder is het zover gekomen dat de twee elkaar in een beslissingswedstrijd voor de titel troffen. Dit gaf extra lading aan die ontmoeting en dat vertaalde zich in een enorme publieke opkomst. Behalve grote supportersscharen van beide verenigingen, waren er ook velen van andere verenigingen op dit bijzondere duel afgekomen. Minstens 700 toeschouwers hadden bezit genomen van de Vijfmeihal. Er was geen profetische voorspelling nodig dat de wedstrijd bol zou gaan staan van een spannend scoreverloop. Het publiek heeft genoten van een sensationele wedstrijd, waarin Fiks tot de tiende minuut scherper was in de afronding. Na de 0-2 door Jan Anholts scoorde Pernix tegen waarna de in totaal zeven keer scorende Frans

Treur de marge op twee bracht en vervolgens door genoemde speler en Rick van der Kraan tot 2-5 werd uitgebouwd. Daarna haalde Pernix geregeld de passing uit het aanvalsvak en kwam vaker in balbezit. Fiks vreesde vooral het scorend talent van de dames. Ze scoorden minder dan verwacht, maar het waren juist de heren die schot hadden. De voorsprong werd kleiner en na benutte strafworpen van Jan Anholts (2) kwam de tegenstander langszij. Het viel op dat Pernix veel overtredingen nodig had bij de snelle aanvalsacties van Fiks, want ook de volgende twee scores ontstonden uit strafworpen door opnieuw Jan Anholts en Frans Treur. Laatstgenoemde bracht Fiks zijn ploeg opnieuw aan de leiding, maar ook deze uitloop werd geëlimineerd nadat na een gemiste strafworp uit de rebound alsnog voor de 10-10 ruststand werd getekend. In de tweede helft verscheen er een heel ander Pernix. Door straf verdedigen verloor Fiks vaak de bal of werd gedwongen tot geforceerd schot. De Leidse formatie nam het initiatief over en de Fiksverdediging moest alle zeilen bijzetten. Pernix kreeg veel scoringskansen maar behaalden daaruit relatief weinig rendement. Uiteindelijk zwichtte de verdediging en kwam er een stand van 13-10 op het bord. Pernix leek de ontmoeting in haar voordeel te laten kantelen. Na ruim een kwartier van schotloosheid trof Frans Treur vlak voor de korf doel. Hans Seip besloot A-junior Roy Vreeken in te brengen. Hij bewees direct zijn waarde met een doeltreffend afstandsschot. Daarmee kwam er druk bij Pernix te liggen en geloof bij Fiks dat het alsnog een gunstige wending aan dit beladen duel kon geven. Dat laatste gebeurde na 12-14 toen Kevin Vreeken en Frans Treur de ploegen in evenwicht brachten. Twee minuten later schoot Roy Vreeken Fiks naar 15-14. Pernix had inmiddels sterspeler Joost Kuipers (terug na langdurig blessureleed) ingebracht. Met

een raak schot dwong hij verlenging af. En dus een toetje voor de grote supportersscharen die naar gelang de wedstrijd vorderde aanmerkelijk luidruchtiger werden en het aantal decibellen tot grote hoogte deed stijgen.

Vloer Vijfmeihal kleurt oranje blauw Een verlenging van twee maal vijf minuten volgde. Fiks opende met een rake strafworp door Jan Anholts opnieuw de weg richting de titel. Fiks verdedigde op indrukwekkende wijze. Kevin Vreeken legde met succes Joost Kuipers aan banden. Lange tijd bleef de 15-16 staan. Tot dat ene moment aanbrak dat beslissend was voor de ontknoping. Twee minuten voor het einde miste Pernix een strafworp. De Fiksverdediging onderschepte de bal, die in handen gespeeld werd van Nadine Peters. Met een voortreffelijk raak afstandsschot tekende zij voor 15-17, waarna de steeds luidruchtiger geworden supportersschare van Fiks de Vijfmeihal zowat deed ontploffen. De rol van Pernix was uitgespeeld. Frans Treur bepaalde vanaf de strafworpstip de uitslag op 15-18. Het slotsignaal klonk en direct kleurde de speelvloer oranjeblauw door de grote uitzinnige meegereisde Fiksaanhang. Een uitbarsting van weergaloze vreugde. Hans Seip: ‘Zo’n wedstrijd was te verwachten. Er was sprake van twee ploegen die zeer aan elkaar zijn gewaagd. Vooraf weet je dat er uiteindelijk één als winnaar uit de strijd kan komen. Het spel van Pernix was wat verzorgder qua baltempo, maar Fiks etaleerde meer individuele kwaliteit. Groot compliment aan de A-junioren Steffi Roest, die deze wedstrijd de afwezige Domenique Roest verving en Roy Vreeken, die aantoonden dit niveau aan te kunnen’, aldus een dolblije trainer. Gezien het geringe krachtsverschil hadden beide ploegen promotie verdiend. Dat zou leuk geweest zijn, want dan was er volgend seizoen een klassieker op hoger niveau.

Ontlading na afloop wedstrijd.

geschonken door Belinda en Peter Frederiks van de Autorijschool Belinda en om precies 10.00 uur zat iedereen klaar voor de eerste pot klaverjas. Tussen de middag werd er een heerlijke lunch geserveerd, grotendeels gesponsord door Peter de Jong van de C1000, waarmee de deelnemers

erg blij waren. Over de gehele dag genomen werden er vijftien potjes klaverjas gespeeld. Dit betekende dat er lekker doorgekaart werd. ’s Avonds was er een heerlijke warme maaltijd bestaande uit nasi, bami en sate. Veel waardering was er voor de koks, maar ook voor de vaatwassers.!

Totaalwinnaar van de gehele dag was Ton Plu. Hij kreeg de wisselbeker die hij volgend jaar weer mag komen verdedigen. Na afloop was er een grote loterij met een tafel vol met leuke prijzen. Zonder de vele vrijwilligers die hun steentje bijdroegen was deze dag niet mogelijk geweest.

stugge tegenstander toch met twee doelpunten verschil de rust in gaan, zonder echt goed te spelen. De tweede helft begon de thuisploeg sterk en HDS moest alle zeilen bijzetten. De 3-0 was een prachtige goal van Marcella Elen, haar eerste van dit seizoen. Na goed voorbereidend werk van Justine van der Beek, en een mooie actie, joeg ze de bal heel hard tegen het net. Leiden was gedurende grote delen van deze helft oppermachtig en werd dan ook verrast door een tegengoal uit een, in eerste instantie afgeslagen, strafcorner. Voorzover HDS weer hoop mocht koesteren, was dit van korte duur. Enkele minuten later demonstreerde Madelon Wijs haar technische kunnen in de cirkel van HDS, en gaf ze de assist op, opnieuw, Fleur Leinweber. Met de 4-1 was de wedstrijd gespeeld. Leiden liet in het vervolg nog enkele kansen liggen op een hogere score en speelde de wedstrijd rustig uit. Eindstand: LOHC Dames 1 – HDS Dames 1: 4-1 Doordat Cartouche won van Alphen, staat de play-offplek van Leiden nu stevig in de steigers. Volgende week spelen de dames uit op Zoetermeer. Op het blauwe, Olympische, veld moet de ongelukkige nederlaag uit de eerste competitiehelft worden rechtgezet.

Verheijden sticht gevaar op aangeven van Janse van Mantgem (foto: E. Patijn)

Leiden vindt aansluiting

De eerste tien minuten van de onmoeting tussen Leiden en Leonidas uit Rotterdam was afwachtend. Geen van beide ploegen ging voluit op de aanval en ook in verdedigend opzicht werd de bal verplaatst. Maar binnen het kwartier deelde de thuisploeg de eerste plaagstoot uit en mocht het aanleggen voor een strafcorner. Tot teleurstelling van het publiek wist Derk van Vierssen Trip zijn stick niet goed tegen de bal te krijgen en de cornerpush mislukte. Van Vierssen Trip benutte kort daarna, in de 17e minuut, wel de kans.

Gezellige klaverjasmarathon buurtvereniging Buitenlust Afgelopen zaterdag 17 maart werd is de jaarlijkse klaverjasmarathon gehouden bij Buurtvereniging Buitenlust. Er waren dit jaar 44 deelnemers. Dit betekende dat er van 10.00 tot 22.00 uur afwisselend koppel, troefdraaien en verplicht gaan werd gespeeld. De dag begon met koffie met gebak,

Leiden begon niet heel goed aan de wedstrijd. Onnauwkeurigheid in de passing en aannames, zorgde voor een rommeling spelbeeld en speelde HDS in de kaart. Nadat de bezoekers een strafcorner niet verzilverden, was de eerste corner voor de thuisploeg wel raak. Britt Uljee ramde de bal achter de keepster van HDS. Leiden was in het verdere verloop van de eerste helft duidelijk de bovenliggende ploeg maar miste brille in de duels. Britt Uljee ging op links goed door in de cirkel en vond de vrijstaande Fleur Leinweber, die adequaat afrondde. Deze helft was tekenend voor de ontwikkeling die de promovendus dit seizoen doormaakt: Tegen een

Vorige week hervatten de heren van de Leidsche en Oegstgeester Hockey Club de competitie in de Overgangsklasse met een kansloze nederlaag tegen Huizen. Deze zondag moest gewonnen worden om aansluiting te vinden bij de middenmoot en de kans te houden op het veilig spelen van de nacompetitie. De thuisploeg stapte als terechte winnaar van het veld.

Een teleurgestelde Coach Visser zei na afloop van de wedstrijd: “Na de eerste tien minuten kregen we grip op de wedstrijd, kwam er meer rust in ons spel en scoorden we twee keer. Hierna hebben we een aantal kansen op de 3 – 0 gehad. Dan was het beslist. De Valken keeper heeft zijn team in de wedstrijd gehouden. In de laatste zeven wedstrijden moeten we de strijd aangaan zoals we vandaag gedaan hebben om het beste er uit te halen. Het zal volgende week moeilijk worden om een elftal op de been te krijgen met al de schorsingen die we nu hebben”. Zaterdag speelt Oegstgeest de uitwedstrijd tegen Zevenhoven dat met 33 punten uit 19 wedstrijden op de derde plaats staat, aanvang 15.00 uur. Meer foto’s van de wedstrijd op: www.vvoegstgeest.nl

Deze week ontvingen dames van de Leidsche en Oegstgeester Hockey Club middenmoter HDS. Deze ploeg speelt sinds jaar en dag in de eerste klasse en staat bekend om een niet aflatende inzet. Gezien de topper in de poule, Alphen (nr.3) tegen Cartouche (nr.1), een uitgelezen kans om het cement in het fundament voor een play-offplaats, nog wat verder aan te stampen. Leiden trad aan zonder de geblesseerde Fokkedien Tummers en Jaaan Vreeburg, maar met invalster Justine van der Beek (meisjes A1).

Op subtiele wijze wist hij de keeper te verschalken en de 1-0 voor Leiden aan te tekenen. Direct na de openingstreffer kreeg Leiden een nieuwe mogelijkheid om, via een strafcorner, de score uit te breiden maar deze keer pushte Van Vierssen Trip hard naast. In de 25e minuut verzilverde Van Vierssen Trip echter wél een corner en verruimde hij de voorsprong naar 2-0. Maar vijf minuten voor de rust deden de bezoekers iets terug. De scheidsrechter liet, na een zichtbare overtreding van Leonidas, het spel doorgaan en daarvan profiteerden de bezoekers. De linkerspits van de bezoekers penetreerde de cirkel, haalde met de backhand uit en

de bal, die het midden had tussen een schot op de goal en een voorzet, verdween tussen de benen van keeper Patrick Jacobs. En het werd nog even billenknijpen toen de bezoekers kort daarna ook nog mochten aanleggen voor een strafcorner, maar keeper Jacobs pareerde de inzet en de ruststand bleef 2-1 in het voordeel van de thuisploeg. Na de rust kwam vooral Leiden dreigend voor de dag. In de 44e minuut stoomde Casper Janse van Mantgem op over rechts en passte hij met een scherpe bal spits Coen Verheijden aan die glijdend de bal nét naast de linker doelpaal werkte. Na deze fraaie actie kon leiden enige tijd geen echte kansen creëren, maar viel vooral het goede optreden van Rens Goudsmit op. In de 55e minuut volgde een cruciaal moment nadat Leonidas scoorde, wederom nadat het een overtreding had begaan. Na heftige protesten aan Leidse kant en onderling beraad tussen de scheidsrechters werd uiteindelijk het doelpunt afgekeurd. In de 63e minuut leverde verdediger Jeroen Tielbeek een prachtige pass via een schuifslag en bereikte rechtstreeks Coen Verheijden. Spits Verheijden wurmde zich prachtig tussen de verdediging en sloeg de 3-1 prachtig halfhoog binnen. Ook het slotakkoord was voor de thuisploeg nadat Sven Polkamp met een geplaatste pass Verheijden vrij voor het doel zette, maar deze legde de bal achter de meegekomen Sander Francois. Na deze overwinning klimt Leiden een positie in de ranglijst en staat het vijfde. Eindstand: LOHC Heren 1 – Leonidas Heren 1: 3-1 Volgende week speelt Leiden een uitwedstrijd tegen HBS dat met twee punten de laatste plaats bezet.


OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 21 MAART 2012

SPORT

Pecos moet het niet van team 1 hebben

Fiets-Fit bij Swift

Tafeltennisvereniging Pecos kent een bijzonder goed seizoen. Dat wil zeggen, voor wie de prestaties van de hoofdmacht negeert.

tenaren de baas. Pecos 3 gaat na een prachtige eerste seizoenshelft op kop. Tegen Red Stars en SKF werd gelijk gespeeld, van de overige teams werd ruim gewonnen.

Het loopt vanaf dag één niet bij het eerste, dat in december nog zo overtuigend promoveerde naar de eredivisie. Merijn de Bruin, Tan Anran en Maroun Nader zijn in die hoogste klasse echter niet goed begonnen en nu het perspectief weg is, lijkt het een verloren seizoen. Tegen Smash uit Hattem werd zaterdag met maximale cijfers verloren (7-0), terwijl op papier er toch zeker vier kansrijke wedstrijden waren voor Pecos. Helaas. De terugreis naar de eerste divisie kan al geboekt worden.

Gezien de trainingsuren en -intensiteit die dit seizoen aan de dag worden gelegd, zou promotie naast een historische prestatie nog dik verdiend zijn ook.

LEIDEN - Op zaterdag 24 maart gaat bij de Leidse wielervereniging Swift een serie trainingen van FietsFit van start. In samenwerking met de Nederlandse Toerfiets Unie (NTFU) verzorgt Swift zes kennismakingstrainingen op de racefiets. Tijdens de trainingen leren de deelnemers meer over het rijden van bochten, waaiers, aanpikken, remmen en schakelen. Maar ook van stoempen, harken, afzien en dikke benen. Ook wordt er aandacht besteedt aan voeding, afstelling en onderhoud van de fiets en opbouw van de conditie. De instructeurs, allemaal vrijwilligers van Swift,

In die eerste divisie strijden dit voorjaar de reserves om zich te handhaven. In Geleen werd dit weekend van hekkensluiter Kluis gewonnen met 6-4. Tony Nader en Ted van den Berg wonnen ieder driemaal. Belofte Jop van der Wiel (15) viel in voor de geschorste Mark van den Broek en deed dat naar behoren, al leverde het geen punten op. Hij won direct de eerste game van de Limburgse kopman Sijstermans, maar kon het in die wedstrijd verder niet meer bijbenen. Tegen Gamzajev ging het heel anders. Hier had Jop drie games lang het beste van het spel, maar kwam onfortuinlijk genoeg (en natuurlijk door gebrek aan ervaring) toch met 2-1 achter. In de vierde game was de

Team 4 speelt derde divisie en zou een gooi naar de titel kunnen doen, maar fungeert daarnaast als uitzendbureau voor hogere teams.

Martin Hamel redde de eer voor het eersteklasseteam van Pecos. (Foto Henk van Gijzen) wedstrijd gespeeld, maar al met al goede invalbeurt van de A-junior. Pecos 3 is dit seizoen het prijsteam van de Oegstgeestenaren. Met Youri Soons voorop, die pas twee partijen verloor, gaat dit team voor promotie naar, jawel, de eerste divisie. ATC Nijmegen werd zaterdag met 8-2 weggespeeld. Soons won weer driemaal, Paul Kruijt en Rogier Wijker ieder tweemaal. Alleen Hensbergen was de Oegstgees-

Deze week moest captain Friso Reitsma zijn pupil Jop van der Wiel afstaan. Door een goede invalbeurt van Ilja Koers werd er toch nog gewonnen van Westa 3. Kristijan Plesnik won een partij, Koers verzilverde met sterk spel twee partijen en good old Reitsma himself won er drie. Pecos 5 verlengde vrijdag het verblijf in de hoofdklasse door naaste belager Combat met 8-2 te kloppen. Voor team 6 gaat het doek in de eerste klasse vallen, al hoort Martin Hamel daar zeker in thuis. Hij redde de eer tegen Twenty One Up, in een wedstrijd die met 9-1 verloren ging. Komende zaterdag in het Thorn Tafeltenniscentrum: Pecos 2 tegen Hilversum 1. Aanvang 17 uur, iedereen welkom. www.pecostafeltennis.nl

Vorige week hadden de volleyballers van VCO H1 geen enkele kans tegen nummer 2, Gemini. Dat was een ingecalculeerd verlies. Deze keer ging het erom de maximale winst te behalen tegen het naast hoger geplaatste NOVO 2 uit Noordwijk. In de uitwedstrijd van enkele maanden geleden was nog verloren met 4-0. Nu lagen de kaarten anders, doordat de Oegstgeestenaren op volle sterkte waren en in 2012 al drie overwinningen geboekt hebben. De wedstrijd in sporthal De Cuyl kende een rommelige start bij VCO waardoor NOVO naar 4-10 kon uitlopen. De thuisploeg herpakte zich, liep snel in en kwam bij 21-21 op gelijke hoogte. In de volgende rally werd een overduidelijke score van middenaanvaller Guido Verschoor door de scheidsrechter niet gezien. Dit gaf een mentale tik, die NOVO handig gebruikte om de 1e set te pakken (22-25). In de tweede set was de scherpte geheel terug bij de thuisploeg. De aanval via Marcel Drost, Richard van Rooijen,

Dennis Schild en Thomas Krüger liep een stuk beter. Sander Verschoor hield het veld achterin ‘schoon’, een lichte blessure verbijtend. Geleidelijk aan kon een voorsprong worden opgebouwd en met 25-16 kwam een 1-1 stand op het scorebord. De derde set bleek de sleutel tot succes. Beide ploegen waren gebrand op de overwinning en haalden alles uit de kast. NOVO was tot 11-8 effectiever, met name door slim geplaatste aanvallen van de linkshandige buitenaanvaller. VCO liet zich niet uit het veld slaan en liep punt voor punt in. Bij 20-20 kwam VCO langszij, het enthousiaste publiek stond op de banken, nu moest het gebeuren. In een time-out bij 24-23 vroeg aanvoerder Niels van Weeren de ploeg het hoofd koel te houden en zo geschiedde: na 24-24 wisten de VCO-aanvallers tweemaal te scoren en de set binnen te halen. Deze 2-1 voorsprong bood een riante kans om vier wedstrijdpunten binnen te halen. De Oegstgeestenaren gingen daarom vol door in de vierde set. Pieter Melieste ontregelde de NOVO-defensie met vlijmscherpe floaterservices en ’man of the match’ Thomas Krüger scoorde op linksvoor het ene na het andere punt. NOVO was aangeslagen en moest zich bij 25-13 overgeven. Na deze 3-1 overwinning is VCO weer terug op een negende plaats en NOVO gepasseerd. Met nog drie wedstrijden te gaan hebben de volleyballers goede vooruitzichten voor overleving in de Eerste Klasse. De volgende wedstrijd is een derby tegen RVV 1, op 24 maart om 16.30 uur in de Boorsmazaal te Katwijk.

In totaal zijn er zes trainingsdagen, de eerste keer is op zaterdag 24 maart 2012, aanvang 9.30 uur. Een keertje missen is geen probleem. De startlocatie is LRTV Swift, park de Bult, Willem van der Madeweg 1, Leiden. Voor wie nog geen racefiets heeft, is een huurfiets mogelijk. Inschrijven kan via www.fiets-fit. nl. Bel voor meer informatie Henk Kern, (071-) 5147124, mail toercoordinator@swift-leiden.nl of kijk op www.swift-leiden.nl.

Biljarters uit de hele regio genoten van de tweede voorronden van het BCO Open Driebanden Toernooi waar een interessante prijzenpot wordt aangeboden.

Derde ronde BCO Open Driebanden Toernooi De derde ronde van het BCO Open Driebanden Toernooi was op 17 maart waarbij in diverse poules heftig is gestreden voor plaatsing in de halve finale. De volgende spelers hebben zich geplaatst voor de halve finale die op 31 maart aanvang 13.00 uur wordt gehouden: Ronald Goes, Kees Moddemeijer, Erik van Haestregt, Jaap Groot, Jesus Cortes, Hans Hagen, Rob Koster, Danny de Jong,

Henk van der Vlist Jr. en Bob van Ingen Schenau.

Plaatsen Voor allen die zich niet geplaatst hebben, of voor degene die nog zin hebben om mee te doen, er zijn nog kansen om zich te plaatsen voor de halve finale van 31 maart 2012. U kunt zich nog inschrijven voor de voorrondes op 24 maart 2012. Voor meer informatie: kijk op www.biljartcentrumoegstgeest.nl.

VCO heren door winst naaste concurrent voorbij Het eerste herenteam van VCO nam het op tegen directe concurrent NOVO. Na een nipt verloren eerste set kwam VCO sterk terug tot 1-1. In de 3e set wisten de Oegstgeestenaren een grote achterstand knap om te buigen naar winst. Gesteund door een enthousiast publiek rondden de Oegstgeestenaren stijlvol af naar 3-1. Hiermee hebben ze weer een grote stap gezet naar overleving in de Eerste Klasse.

zijn geschoold met uitdagende oefenstof van Rob Harmeling (exprofrenner, winnaar Touretappe).

Swift laat beginners kennismaken met de racefiets. (Foto: PR)

ͲdĂdžŝƐĞĞŶƚĂdžŝďĞĚƌŝũĨ ŐĞǀĞƐƚŝŐĚŝŶtĂƐƐĞŶĂĂƌ͘ tŝũnjŝũŶŐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĞƌĚŝŶ ůƵdžĞƉĞƌƐŽŶĞŶǀĞƌǀŽĞƌǀŽŽƌ njŽǁĞůĚĞnjĂŬĞůŝũŬĞĂůƐ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĞŵĂƌŬƚŵĞƚĂůƐ ǀŽŽƌŶĂŵĞůŝũŬǁĞƌŬŐĞďŝĞĚ ĚĞZĂŶĚƐƚĂĚ͘

 tŝũnjŝũŶƉĞƌĚŝƌĞĐƚŽƉnjŽĞŬŶĂĂƌĞĞŶĨƵůůͲŽĨ ƉĂƌƚƚŝŵĞ͗dĂdžŝĐŚĂƵĨĨĞƵƌ;ŵͬǀͿ

GEZOCHT: DOKTERSASSISTENT(E) In verband met het vertrek van één van onze assistentes zijn wij voor onze huisartsenpraktijk in Katwijk per 1 mei op zoek naar een gediplomeerd doktersassistent(e). Ons team bestaat uit 2 huisartsen, 1 praktijkondersteuner en 2 assistentes. Wij zoeken een enthousiaste nieuwe collega voor ons team voor 16 uur, waarvan in ieder geval de maandagochtend. Wij werken met Medicom. Beschik jij over goede triage vaardigheden en hecht je waarde aan een prettige samenwerking, stuur dan een sollicitatie met CV aan vogel@bergmanvogel.nl

 ,ĞĞĨƚƵŝŶƚĞƌĞƐƐĞŝŶĞĞŶůĞƵŬĞĞŶĂĨǁŝƐƐĞůĞŶĚĞ ďĂĂŶŝŶŚĞƚƉĞƌƐŽŶĞŶǀĞƌǀŽĞƌĞŶďĞŶƚƵ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĞĨ͕ŬůĂŶƚǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬ͕ĨůĞdžŝďĞů͕ŚĞĞĨƚƵ ĞĞŶŐŽĞĚĞďĞŚĞĞƌƐŝŶŐǀĂŶĚĞEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞĞŶ ŶŐĞůƐĞƚĂĂůĞŶďĞŶƚƵ͕ďŝũǀŽŽƌŬĞƵƌ͕ŝŶďĞnjŝƚǀĂŶ ĞĞŶƚĂdžŝĐŚĂƵĨĨĞƵƌƐƉĂƐŽĨďĞŶƚƵďĞƌĞŝĚĚĞnjĞŽƉ ŬŽƌƚĞƚĞƌŵŝũŶƚĞŚĂůĞŶ͘ ^ƚƵƵƌĚĂŶƵǁsŵĞƚŬŽƌƚĞŵŽƚŝǀĂƚŝĞƉĞƌĞͲŵĂŝů ŶĂĂƌďƚĂdžΛƉůĂŶĞƚ͘ŶůŽĨƉĞƌƉŽƐƚŶĂĂƌͲƚĂdž͕ DĂĂůƐƚĞĞŶŬƌĞĞŬϭϭ͕ϮϮϰϭDstĂƐƐĞŶĂĂƌ͘

Huisartsenpraktijk

W.E. Bergman en E. Vogel Rijnstraat 2 2223 EE Katwijk 071-4012921

Op zoek naar een leuke (flexibele) baan? Op onze partyschepen is een vacature vrij voor een

Jachthaven Marina Rijnsburg is per direct op zoek naar een:

medewerker verhuur en recreatie

Fiks D2 kampioen Afgelopen zaterdag kon de kampioenengalerij van Fiks met twee teams worden aangevuld. Fiks D2 speelde KZDanaïden naar een kansloze 9-0 nederlaag door doelpunten van Jara Evers, Nikita Vergeer en Randy van Leeuwen (ieder 2) en Mila Evers, Daniël Hooimeijer en Mick Koens. Felicitaties na afloop van de wedstrijd aan genoemde spelers en Job van Baalen, Lisette van Gent, Floris Boom en de trainers/coaches Kim Buning en Mariska Hazenoot.

Jachthaven Marina Rijnsburg is een middelgrote jachthaven in het hart van de Randstad. Door de toenemende activiteiten van de her ontwikkelende jachthaven zijn wij op zoek naar een enthousiaste man of vrouw die mee wil bouwen en denken aan onze afdeling verhuur en de uitbreidingsmogelijkheden op het gebied van recreatie. De bestaande vloot van Marina Rijnsburg gaat weer varen per 1 april, hiervoor zoeken wij iemand die dit gaat aansturen, voorbereiden en begeleiden maar ook de verantwoording durft te nemen. Functieomschrijving: - Je zorgt voor de totale verhuur van de sloepen en andere boten. - Je zorgt dat de boten klaar zijn voor een heerlijk dagje varen op het water. - Als de boten terugkomen ben jij natuurlijk het aanspreekpunt, begeleidt en zorgt dat de boten voor de volgende dag representatief zijn, klaar voor de volgende huurders. - Denkt mee over de reclame en een marketing. - Allerlei havenwerkzaamheden Wij vragen: - middelbaar nivo, MBO 3 of 4 - werkervaring in de watersportbranche of affiniteit hiermee - commercieel denkend en brede oriëntatie - klantgerichtheid - vasthoudend, durf om beslissingen te nemen - geen 9 tot 5 mentaliteit - bereidheid om in het vaarseizoen in het weekend te werken - beschikking over een creatief brein

Fiks D3 pakt titel Fiks D3 pakte een 4-1 zege op Crescendo D2. Doelpunten: Desiree van der Sar, Tobias Rumphorst, Maud van de Bosch en Max Verhagen. Ook hier kampioenshulde na de wedstrijd. Genoemde spelers en Lisa Anholts, Fleur van Duuren, Marla van Randwijk, Koen Binnendijk, Pepijn Roth en Sebastiaan Garcia Miranda, alsmede de trainers/coaches Pim Binnendijk, Desjo Huizing en Jan Willem Anholts van harte gefeliciteerd.

Wat bieden wij: Een dynamische baan in een leuk groeiend bedrijf met ambities, in een jong collegiaal team met meegroeimogelijkheden. Geïnteresseerd ? Mail dan je brief met C.V. naar: info@marinarijnsburg.nl t.a.v. Danny van Steijn

Horecamedewerker/ster Met ons schip maken wij in deze schitterende streek compleet verzorgde vaartochten. Denk daarbij aan verjaardagen, bruiloften, seniorenreizen, dagtochten en avondvaarten. Er is geen dag het zelfde, je werkt altijd in een enthousiast team, met gezellige gasten.

www.partyboot.nl Zijldijk 30, 2352 AB Leiderdorp Tel.: 071 541 31 83 Mail: info@partyboot.nl

Bel even met Sonja, en zij praat je bij over de mogelijkheden en condities.


OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 21 MAART 2012

Voetzorg Rijnland

PARTICULIEREN

OPGELET! Katwijk Leiderdorp

Uw advertentie verschijnt in de regio:

Â… )&57"-65")6*4 7PPSTUSBBU KATWIJK Â… 4*("3&/."(";*+/+#BSOIPPSO )PPGETUSBBU NOORDWIJK Â… PRIMERA WE-BOT )PPGETUSBBU SASSENHEIM Â… 3*&58*/,&-WBOEFS70035 %PSQTTUSBBU NOORDWIJKERHOUT Â… 5)&3&"%4)01 JOEF)PGUVJO RIJNSBURG Â… -*&5)0314#0&$,)6:4 )PPHNBEFTFXFH LEIDERDORP Â… 30,&341"-&*4-&*%&3%031 7BO%JFQFOJOHFOMBBO LEIDERDORP Â… #0&,)"/%&-%&,-&3 %F,FNQFOBFSTUS 1BTTBHF FO'050%*$,)0' *SJTMO OEGSTGEEST

Oegstgeest Rijnsburg

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

Warmond Wassenaar

Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Op afspraak kan aan huis getaxeerd worden. WWW.ONDERDEBOOMPJES.NL

Voor medische en cosmetische voetverzorging.

Tevens inkoop van (sloop) goud tegen directe contante betaling!

Sassenheim Valkenburg Voorhout Waardeiland

INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna)

VOOR VERZORGDE VOETEN

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

Noordwijk hout Noordwijker

Advertenties kunnen tegen contante betaling Ă â‚Ź 8,00 ingeleverd worden bij:

Installatiebedrijf

}

Herstellen? Welke sport je ook beoefent, de spieren worden veelal maximaal belast en zorg (voorzorg en nazorg) voor deze bewegingsonderdelen is van groot belang! Een sportmassage helpt het lichaam de afvalstoffen te verwijderen en herstelt de spieren.

Theo van Doesburglaan 13 2343 LR Oegstgeest

Alleen voor dames!

www.voetzorgrijnland.nl

Wilt u meer informatie over de behandelingen,

Katwijk â‚Ź8.00

neem dan contact op met Gladys,

* Sanitair * Gas- waterinstallaties * Dakbedekkingen * Zinkwerk

â‚Ź 10.75 â‚Ź 13.50 â‚Ź 16.25 â‚Ź 19.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam:............................................................................................................................................................. Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

TE HUUR Â… TE KOOP Â… GEVRAAGD AANGEBODEN Â… GEZOCHT Â… GEVONDEN

TA N D T E C H N I E K

EVIDENT

Postbus 3059 2220 CB Katwijk Scheepsmakerstraat 34 2222 AC Katwijk Tel. (071) 40 328 18 Fax (071) 40 329 30

Kunstgebitten - Reparaties Tanden bleken vanaf 75 euro. de Kempenaerstraat 115 - 2341 GK Oegstgeest Tel. 071-5152928 www.evidenttandtechniek.nl

BEDS 2 BASIC DÉ NR. 1 BEDDENSPECIALIST IN UW REGIO!

TOP BOXSPRINGS IN DIVERSE KLEUREN, MATEN EN STOFFEN!!

ZONDA14G:0:000S t/m r 17 OPEN!! uu

ZIE ONDEROP ONZE OPENINGSTIJDEN, U BENT VAN HARTE WELKOM.

2012

R P S X O B T I K WA L I T E

! ! N E Z J I R A AG S T E P #####

e

2

MATRAS GRATIS!

COMPLETE 2-PERSOONS ELECTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!!

N

AUTO-AIRCO SERVICE GARAGEBEDRIJF ALEX KLEINHUIS VALKENBURG Bel voor het maken van een afspraak

071-4077364 Voor een systeemdiagnose/reparatie van uw aircoinstallatie in uw voertuig en het uitlezen van foutcodes van de diverse computers in uw auto en natuurlijk voor het regelmatig onderhoud van uw kostbare aircosysteem. #MPFNFOMBBOt&.7BMLFOCVSH ;)

OFFICIELE CONSUMENTENBOND TEST!

(VAN LANDSCHOOT)

MATRASSEN SPECIALIST

SE S A R T A M INGS EN

NIEUW

Beds 2 Basic WINT VAN AUPING!!

MATRAS KNALLERS!

06 10817027

RUIM 25 JAAR AIRCO-ERVARING

! R A A N N I W G N I R P S BOX S!! L

Strak in je vel? Negen van de tien vrouwen hebben last van cellulite. Dit is een teveel aan vet en vocht onder de huid. De oplossing is Lypossage. Een bijzondere massage om slanker te worden en het figuur een betere vorm te geven. Ontspanning? Door middel van een ontspanningsmassage krijgt overtollige en geblokkeerde energie weer de kans om te gaan stromen. Ontspanningsmassage zorgt voor een moment van rust en aandacht.

Behandeling volgens afspraak 06-51528725 Christine van Eck

De Zilk

Voorwaarden: 3 regels â‚Ź 8.00. Per regel â‚Ź 2.75 meer.

Glady’s Latina Lypossage

PEDICURE

Kom langs en test onze boxsprings en matrassen. De koffie staat klaar! Wij zijn ook zondags open!!

Daarom dus Beds 2 Basic!!

M

#####

Kom langs en test deze fantastische boxspring!

LAATSTE WEEK A L ATSTE MODELLEN!!

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

LU atras XE !

DREAM LATEX

TE LAAGSS PRIJ IE T GARAN

BEST GET

EST!

#####

Beds 2 Basic

â‚Ź 799,-

WINNAAR!!

Leverbaar in alle maten!

-58% Ma

tra

POLYSENSUAL

Normaal 2399.-

IS 1 GRAT D ĂŠn DEKBE IS T A R G 2 NS!! KUSSE

999.-

Ook verkrijgbaar in de maten 1.60 ĂŠn 180 breed

Leverbaar in alle maten!

2e

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA MEGA ACTIE!!!

√ 19cm SG25 Polyether kern √ Elastisch dubbeldoek tijk √ Handgrepen

MATRAS GRATIS!

(CLASSIC HANDMADE!) #####

Beds 2 Basic

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

WINNAAR!!

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

2e

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

â‚Ź999,-

e

2

ook leverbaar in antraciet grijs!

MATRAS GRATIS!

OR PRIJS IS VO LOOFLIJK DIT ONGE COMPLETE G! BOXSPRIN

Tijdelijk

ANTI-ALLERGISCH

â‚Ź749,-

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

MEGA ACTIE!!!

LAAGSTE PRIJS!!

Designhoofdbord! + 2 Beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matras topper! + 2 luxe kussens

M

LU atras XE !

HEALTH EMPEROR

Beds 2 Basic

E LAAGST PRIJS IE T N A R GA

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer √ 300 veren met hoogwaardig koudschuim ombouwlaag √ met NASA traagschuim afdeklaag √ Harde en zachte uitvoering M

ONGELOOFLIJK COMPLEET

IS 1 GRAT D ĂŠn DEKBE IS 2 GRAT NS!! KUSSE

â‚Ź 199,Leverbaar in alle maten!

DEZE WEEK VOOR

399.-

Eigenschappen:

√ Handgemaakt matras met 7 slags micro pocketveer √ 500 veren /m2 √ 7 comfortzones √ Zomer en Winterzijde

-64%

2e

MATRAS GRATIS!

ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoeringen!

OOK IN ZWART LEVERBAAR

Ma

MARKIES (CLASSIC HANDMADE!)

s

TOTAL RELAX

Ma

tra

####

s

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

WINNAAR!!

TOP RECENTIES VAN ONZE KLANTEN!!

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

2e

Eigenschappen:

√ Goede matras voor de laagste prijs √ Geschikt voor vaste en verstelbare bedbodems

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

â‚Ź1099,-

#####

WINNAAR!!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

Diverse toplagen mogelijk latex, koudschuim of traagschuim √ Handgemaakt matras met 7 slags micro pocketveer √ 500 veren /m2 √ 7 comfortzones √ Zomer en Winterzijde

tra

s

â‚Ź 799,-

2e

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

√ Koudschuim kern √ 7 Ergonomische Comfortzones √ Dubbeldoeks tijk! √ In harde en soft variant √ Anti-alergisch

2e

MATRAS GRATIS!

√ Dikke koudschuim vulling √ Hoge veerkracht √ Blijft koel tijdens de nachtrust √ Vormt perfect naar uw lichaam

s

ANTI-ALLERGISCH

â‚Ź 999,-

â‚Ź 269,-

Eigenschappen:

tra

IS 1 GRAT D ĂŠn DEKBE IS T A R 2G NS!! KUSSE

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

Ma

ROYAL WELLNESS

IS 1 GRAT D ĂŠn DEKBE IS T 2 GRA NS!! KUSSE

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

Beds 2 Basic

Ma

SLEEP KING

#####

Beds 2 Basic

Leverbaar in alle maten!

MATRAS GRATIS!

LU XE !

tra

â‚Ź 49,-

2e

29-2-2000 153.522 km Benzine Automaat

Prijs: â‚Ź

Garantie: Rijklaar maken: Kenteken:

6 maanden Bovag â‚Ź 750,30-GX-JV

15.500,-

ABS, Airbag(s), Airco, Alarm, Audio, Centr. deurvergrendeling, Cruise control, Elec. verstelbare stoelen, Elektrische ramen, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Middenarmsteun, Park Distance Control, Start onderbreking, Stuurbekrachtiging, Traction control, Verwarmde spiegel(s), Verwarmde voorstoel(en), Warmtewerend glas Financiering per maand vanaf â‚Ź125,BTW-auto: Nee Gewicht: 1590 Kg 209 kw (284 PK)

Gerekend met een aanbetaling van EUR 10.000,- . Vraag onze adviseur naar de brochure waarin de voorwaarden en actuele rentetarieven zijn vermeld. De financieringsmogelijkheden worden u onder voorbehoud van Kredietacceptatie aangeboden. Alle kredietaanvragen worden door de betreffende kredietmaatschappij getoetst bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) te Tiel.

Bedrijvenpark Foreparkpark, Neckar 1 2491 BE DEN HAAG Verkoop@blankespoor-jaguar.nl Tel: 070-3575717 Fax: 070-3575719

Eigenschappen:

√ 15cm Koudschuim kern √ Ergonomische comfortzones √ Elastisch dubeldoek tijk √ Afritsbare en wasbare

Met als optie: de electrische versie

LAAGSTE PRIJS!

Datum deel I: Kilometerstand: Brandstof: Transmissie:

4.0 V 8 Coupe

Maat 1.20

LA Matra s A PR GST IJS E !

BASIC

at

ra s

BALANCE SENSE

Normaal 1099.-

Leverbaar in alle maten!

Jaguar XK8

Accessoires:

#####

WINNAAR!!

Maat 1.40

Eigenschappen:

M

LU atras XE !

BODY FIT

####

â‚Ź179,-

√ 18cm Latex Kern √ 1,5 cm doorgestikte traagschuim afdeklaag √ 7 comfortzones √ Anti-allergisch

MATRAS GRATIS!

Luxe Design hoofdbord + 2x electr. verstelbare boxsprings met pocketvering, + 2x supersterke volva motoren + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen + 2x poten set + 2x metalen matrasrem keuze uit diverse maten!

SUPER STUNT!

s

2e

COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELECTRISCH VERSTELBAAR!!

Eigenschappen:

Ma

tra

SUPER KING

s

IS 1 GRAT D ĂŠn DEKBE IS T A 2 GR NS!! KUSSE

ANTI-ALLERGISCH

â‚Ź599,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

2e

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

Eigenschappen:

√ Top HR60 Koudschuim! √ 4cm traagschuim in tijk √ Koel in de zomer √ 3D profiel / hard en zacht √ Beter ligcomfort en ventilatie

2e

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer √ 360 veren m2 met 3cm HR50 koudschuim afdeklaag √ 7 ergonomische comfortzones √ Afritsbare en wasbare tijk

NIEUW IN HET ASSORTIMENT > MOLTONS VOOR MATRASSEN EN TOPPERS IN ALLE MATEN!!

asic

Openingstijden

Koopavonden

Ma. Di. / Wo. Do. / Vr. Za. Zo.

Do. / Vr.

13:30 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 21:00 9:30 - 17:00 14:00 - 17:00

Bij Beds 2 B

 071

18:30 - 21:00

2000168

Adres: Kerkstraat 58 - Noordwijk (binnen) INGANG Passage PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

De getoonde aanbiedingen zijn slechts een klein gedeelte van ons assortiment | Kom ook langs voor onze kwaliteits kussens en accessoires!

prijzen √ Laagste liteit kwa √ Beste comfort √ Beste dvies √ TOP-a ervice -s √ TOP

November 2011 Zet- en drukfouten voorbehouden

ZONWERING

OC_week_12_12  

6 m 3 Container bouw & sloopafval Taxichauffeur Taxibedrijf B-Tax Elke week gratis huis aan huis in Oegstgeest en Leiden ‘Raadsheren- en...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you