Page 1

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.OEGSTGEESTERCOURANT.NL 

sport

Lokaal betrokken en betrouwbaar

Eerste steen gelegd door stichting

P3

Hoogste punt clubhuis ASC Veerpolder

Woensdag 15 maart 2017 JAARGANG 90 NR 11

lente

regio

P3

Lammetjes in stal Henk Heemskerk

HISTORIE n Boom verbindt vader met kinderen

groen

Saskia Laroo bij Streeder

n ‘De literair meest tot de verbeelding sprekende vierkante kilometer’ LEZEN n Deze week verschijnt er een bijzonder boekje van Oegstgeestenaar Jan Paul Hinrichs genaamd De poëzie van een enclave. Een boek waarvan het niet lang zal duren voordat zo goed als ieder Oegstgeester huishouden en één op de salontafel heeft liggen. Nog niet eerder verscheen er een dergelijk werk, waarin kenmerkende plaatsen in ons dorp door de ogen van bekende en minder bekende Nederlandse schrijvers en dichters worden beschreven.

Hinrichs ontdekte onder andere een fraai gedicht over Oud-Poelgeest van Augusta Peaux. | Foto W. Timmers

‘t Hart en talrijke andere auteurs plekken in ons dorp in hun werk tot leven laten komen. Veel waren nooit eerder met Oegstgeest in verband gebracht, zoals de dichter Redbad Fokkema die als kind in de oorlog in het dorp woonde en later gedichten situeert rond de welbekende villa Eben-Häezer aan de Leidsestraatweg. Ook ontdekte Hinrichs een fraai gedicht over OudPoelgeest van Augusta Peaux en een verhaal over Endegeest van Willem Brakman. DECOR

“De schrijvers heb ik dus niet als uitgangspunt genomen, maar de gebouwen en straten. Voor mij zijn de kastelen Oud-Poelgeest en Endegeest de ware helden. Zij vormden, samen met andere landelijk bekende gebouwen als het Groene kerkje, het Zendingshuis en de Jelgersmakliniek, het decor en de inspiratie voor verhalen van allerlei auteurs.”

Oegstgeestig Ophogen

I

n 1908 werd de Julianaschool gebouwd en vier jaar later al bleek die te klein en tilden ze het dak op om er een verdieping tussen te bouwen. Ook de scholen in Haaswijk bleken al snel te klein en moesten worden opgehoogd. De Leo Kannerschool aan de Hazenboslaan is ook te klein, misschien kunnen ze daar het trucje ook doen? Nieuwbouw zou natuurlijk ook een oplossing zijn. Ze komen er vast wel uit. Daar bedoel ik uiteraard niet de leerlingen mee. Als ze straks in

Jazz in Oegstgeest het jazzseizoen af met een knaller.

Jeugdwerk Maar ook de tribune van ASC, waarop Jan Wolkers zonder kaartje binnendrong en de opa van Hotz een vaste plaats met naamplaatje had, komt aan bod. STEEDS NIEUWSGIERIGER

Wie het boekje eenmaal vastheeft, wordt met de pagina nieuwsgieriger naar meer details over ‘s lands literair ‘meest tot de verbeelding sprekende vierkante kilometer’. “Als je het boekje eenmaal uit hebt, ga je hopelijk met andere ogen door het dorp lopen,” bevestigt Hinrichs. “Als je door Oegstgeest wandelt, en je kent meer verhalen van bijzondere auteurs, dan is een blokje om zoveel leuker en interessanter.” Hinrichs is er met zijn enigszins raadselachtige titel en creatieve opzet in geslaagd het boekje ook voor niet-Oegstgeestenaren interessant te maken. “Ik hoop dat ook zij, net als de inwoners van ons dorp, zich verbazen wat er allemaal voor lite-

rair moois over Oegstgeest te vertellen is.” De schrijver hoopt dat oplettende lezers hem na het lezen van De poëzie van een enclave nog meer tips zullen geven over letterkundigen die Oegstgeest in hun werk noemen. “Het kan ook zijn dat het dorp niet genoemd wordt, zoals vaak bij Hotz, maar dat je wel voelt dat het over ons dorp gaat.” Hinrichs, die van huis uit slavist is, zit overigens ook op eigen vakgebied niet stil. Zojuist verscheen van hem bij uitgeverij Fragment (van Frank van den Ingh uit de Leidse Raadsherenbuurt) een boekje met uit het Russisch vertaalde aforismen.

CURSUSSEN n Vorige week ging bij

de Stichting Evenementen in het Oegstgeester Dorpscentrum het nieuwe cursussenblok van start. Opnieuw kunnen zo’n tweehonderd kinderen genieten van meer dan twintig cursussen. Aanmelden is nog mogelijk. Er zijn dans- en djembé-cursussen, creatieve- en techniekcursussen, en toneelcursussen. Info: www.st-evenementen.nl of (071) 5171540.

Voor welke lokale vereniging tank jij?

De poëzie van een enclave (92 pagina’s) is voor €13,50 te verkrijgen bij onder andere De Kler en de Rijnlandse Boekhandel. Zie voor de Russische aforismen www.uitgeverijfragment.nl.

F F F F F aaa aa a ssssss hhh hh h iiiiii oooo o nnn nn n

Fashion Beauty

Oegstgeest aan de Rijn heel onnozel de Brede School Het Dok zouden sluiten, omdat de norm van het aantal leerlingen (nog) niet wordt gehaald op een bepaalde datum, dan kunnen ze misschien wel daar terecht. Maar dat zal hopelijk niet gebeuren, dan moeten straks alle huidige leerlingen over de brug naar de school in ‘t Duyfrak, die dan ook weer te klein is! Niet de brug, die is er voorlopig nog niet, maar de school die daar in het zicht van Het Dok is gevestigd. Wil van Elk

EXTRA BIJLAGE

In het boekje is heel wat nieuws te vinden. Leerzaam en vermakelijk is het om te lezen dat op veel plekken in de Nederlandse letteren sporen opduiken van Oegstgeest. Niet dat er ooit een ‘schrijversscène’ in het dorp was, maar los van elkaar hebben naast Jan Wolkers en F.B. Hotz ook J. van Oudshoorn, Nescio, Gerrit Achterberg, Hella Haasse, Jan Arends, W.F. Hermans, J.M.A. Biesheuvel, Frédéric Bastet, Maarten

JAZZ n Op zondag 19 maart sluit

Trompettiste Saskia Laroo speelt over de hele wereld, in diverse door haar zelf samengestelde formaties. Deze succesvolle trompettiste staat op grote podia en festivals maar is nooit vergeten waarmee het allemaal begonnen is. Vandaar dat zij nog regelmatig te zien en te horen is in een akoestische jazzbezetting. Vast staat dat ze er ook ditmaal een feestje van zal maken met haar grote talent en ontwapenende presentatie waarmee ze het publiek altijd weet te boeien. De bezetting zal bestaan uit: Saskia Laroo (trompet), Warren Byrd (piano//vocals), Daniel Gueli (contrabas+elektrische bas) en Sven Rozier (drums) uit Oegstgeest. Toegang gratis. Aanvang 15 uur Zie ook www.saskialaroo.com

Door Willemien Timmers

SPOREN VAN OEGSTGEEST

‘Houd aandacht voor het lokale’

P9

De poëzie van een enclave

‘Geen plaatsnaam lijkt zo effectief in een Nederlandse romantitel gebruikt als Oegstgeest in Terug naar Oegstgeest van Jan Wolkers. Geen dorp kreeg vervolgens zo’n literaire naamsbekendheid,’ begint Hinrichs zijn bijzondere boekje, dat zo goed als alle hem bekende literaire vermeldingen van Oegstgeest bevat. Bewust heeft de schrijver geen foto’s in de uitgave geplaatst, omdat het hem gaat om de tekst. “Het is echt een literair boekje geworden, waarin ik bekende Oegstgeester gebouwen als uitgangspunt heb genomen. We wonen op een bijzondere vierkante kilometer,” glimlacht de auteur. “Een enclave waarvan de naam door Wolkers en Hotz in heel Nederland bekend is.”

P5

&

Fashion Beauty

&

& & & & & & B B B B B eeeee aaa aa a uuu uu u tttttt yyyyyy

AJA AA N JAAAJAJR AR N A NAN A RARRA2AR 20R 0121 N JAJAAJAJAAA R AAR 001121201601 N NN ANAA 2R 0220002 616606016166116666 JN 222R N JJAA N AA JJ AA AA RR 22 00 11 66 N

S P R I N G S U M M E R 2 0 1 7

Dit iseen een uitgave van de Katwijk Speciaal, de Rijnsburger, LisserNieuws, de Hillegommer, DitDit isDit een van devan Katwijk Speciaal, deRijnsburger, Rijnsburger, LisserNieuws, deHillegommer, Hillegommer, iseen een uitgave van dede Katwijk Speciaal, dede Rijnsburger, LisserNieuws, dede Hillegommer, Dit isuitgave een uitgave de Katwijk Speciaal, de Rijnsburger, LisserNieuws, de Hillegommer, DitDit een van devan Katwijk Speciaal, de Rijnsburger, LisserNieuws, deHillegommer, Hillegommer, isDit een van de Katwijk Speciaal, de LisserNieuws, de isuitgave bijlage van Katwijk Speciaal, Rijnsburger, LisserNieuws, Hillegommer, isuitgave uitgave de Katwijk Speciaal, de Rijnsburger, LisserNieuws, de Hillegommer, Dit isiseen uitgave van de Katwijk Speciaal, de Rijnsburger, LisserNieuws, de deTeylinger, Teylinger, het Noordwijkerhouts Weekblad, deNoordwijker Noordwijker ende deOegstgeester Oegstgeester Courant. deTeylinger, Teylinger, het Noordwijkerhouts Weekblad, deNoordwijker Noordwijker ende de Oegstgeester Courant. dede Teylinger, het Noordwijkerhouts Weekblad, dede Noordwijker enOegstgeester de Oegstgeester Courant. de Teylinger, het Noordwijkerhouts Weekblad, de Noordwijker en de Oegstgeester Courant. deTeylinger, Teylinger, hethet Noordwijkerhouts Weekblad, deNoordwijker Noordwijker ende de Oegstgeester Courant. de Noordwijkerhouts Weekblad, de en Courant. het Noordwijkerhouts Weekblad, en Courant. de Teylinger, het Noordwijkerhouts Weekblad, de Noordwijker en de Oegstgeester Courant. de het Noordwijkerhouts Weekblad, de en Oegstgeester Courant.

HOLI DAY RENT ALS I N F RANCE , GRE E CE HOLI DAY & RENT ALS ITALY SP AI N IN F RANCE , GRE E CE ITALY & SP AI N

T: 06 23915219

Anders denken, Anders tanken Détom Rhijngeesterstraatweg 42 2341 BV Oegstgeest 071-5171891 www.detom.nl


COMBINATIEMENU MAART

T DINSDAG 21 MAAR DE EWIJ OM 20.00 UUR LID SHOP ORK PARIS MET EEN W “HOE LEES IK”

Tji Lo Heung Kai Geroosterde kip met zoete gember en ananas

– lezers Over boeken – lezen ard! Zeer de moeite wa

Kuan Bo Ngau Ossenhaas met diverse groente in pittige saus

serveren via Entree: € 5,00, of re khandel.nl info@rijnlandseboe

€ 20,00 AFHAALMENU MAART

DA:

AGEN VOOR IN DE

10 Mini Loempia’s

WEEK pril: BOEKEN a 2 m t/ rt a 25 ma mans tephan Hert S : rt a a m 1 2 dmeijer n Jeroen Win re e n ig s l: ri p 1a r ap Toorenaa 15 april: Ja rtijn Kitzen 20 april: Ma

Ajam Pangang Foe Yong Hai 2 stokjes Saté

IN DE BOEKEN PROMOTIEACTIE GEEF M IJ MAAR EEN BOEK “ACHTS TE GROEPERS HUILEN NIET” van Jacques Vr

iens voor maar € 2,00!

WIL JE O

NLINE BO EKEN KOPEN?

Doe dit d an via www.rijn landsebo ekhande l.nl Overzich telijke w ebshop thuisbezo rgen of a fhalen in de winkel! Kopen bij de lokale boekhan del!

U KUNT UW BOEKEN OOK ONLINE BESTELLEN VIA: WWW.RIJNLANDSEBOEKHANDEL.NL

€ 19,00 Pisang Goreng € 2,00

Bernard Schulte BernardSchulte Voorhout Voorhoutbv al meer dan 100 jaar al meer dan 100 jaar behaaglijk vertrouwd behaaglijk &&vertrouwd

■ Comfortabel warm huis, zonder hoge Comfortabel huis, zonder hoge stookkosten warm of gezondheidsrisico’s stookkosten of gezondheidsrisico’s ■ Gedegen onderhoud onderhoud ■ Gedegen 24-uurs storingsdienst storingsdienst ■ 24-uurs Grondige inspectie door ervaren warmte Grondige inspectie door ervaren warmte specialisten ■ specialisten Energie besparen zonder comfort te verliezen Energie besparen zonder comfort te ■ verliezen Leverancier van duurzame energie zoals zonnepanelen Leverancier van duurzame energie zoals ■ zonnepanelen Reiniging van luchtkanalen / onderhoud aan mechanische afzuiging/ onderhoud Reiniging van luchtkanalen ■ aan Wij werken met gerenommeerde merken mechanische afzuiging als werken Nefit, Remeha en Vaillant merken Wij met gerenommeerde ■ als Zink-, looden dakwerk Nefit, Remeha en Vaillant ■ Zink-, Sanitaire installaties lood- en dakwerk ■ Sanitaire Showroom met verschillende designinstallaties radiatoren,met sanitair en CV ketels, Showroom verschillende designbezoek graag op afspraak. radiatoren, sanitair en CV ketels,

Rijnlandse Boekhandel • Lange Voort 35 - 37 • 2343 CB Oegstgeest Tel.: 071-5172271 Fax: 071-5172262 • www.rijnlandseboekhandel.nl

De uitstraling van hout met de voordelen van kunststof!

L

Ommevoort 2 - Oegstgeest - Tel: 071 - 5171129 - www.chinahouse.nl

ST IJ LV O

Bij aankoop van een afhaalmenu:

Het Rijnlandkozijn.

Nu standaard bij Rijnland Kozijnen alle hoekverbindingen als hout met de voordelen van kunststof. Vierkant of afgeschuind kozijnprofiel. Aan u de keus.

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

OODGIETERSBEDRIJF

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

. HUNDERSMARCK BV

k r e t S n e Sam bezoek graag op afspraak.

LOODGIETERSBEDRIJF

BERNARD SCHULTE BV

Onderdeel van Bernard Schulte

CENTRALE VERWARMING, AIRCONDITIONING, LOODGIETERSWERK EN VENTILATIESYSTEMEN

VOORHOUT

Onderdeel van Bernard Schulte

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

VOORHOUT

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

2215 MH Voorhout

RAMEN | DEUREN | SCHUIFPUIEN | GEVELBEKLEDING | DAKGOTEN | DAKKAPELLEN Katwijk, Heerenweg 3b Telefoon (071) 408 17 71

WWW.BERNARDSCHULTE.NL WWW.HUNDERSMARCKBV.NL ●

*vraag naar de voorwaarden.

C. HUNDERSMARCK BV

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Nijverheidsweg 10

e met U kunt gerust in ze en! Rijnland Kozijn

T 0252 211306

● www.bernardschulte.nl info@bernardschulte.nl WWW.BERNARDSCHULTE.NL

De showroom is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

www.rijnlandkozijnen.nl


nieuws

OEGSTGEESTER COURANT

Duurzame maaltijd in Dorpscentrum ONTMOETING n Op maandag 27 maart is er opnieuw een duurzame maaltijd in het Dorpscentrum.

Waarom komen daar zoveel mensen op af? Komt dat door het andere eten (biologisch en op een speciale manier klaargemaakt)? Door de ontmoeting met mensen die voor een deel dezelfde idealen over duurzaamheid, over zorg om de aarde, over eerlijke welvaart delen? Of is het gewoon makkelijk om een ander soms voor jou te laten koken? “Misschien kunnen we daarover eens met elkaar spreken na afloop van de maaltijd,” vertelt de organisatie. “En wellicht hebben deelnemers heel andere denkbeelden over duurzaam eten, denk aan Share the Waste (eten van voedsel dat anders wordt weggegooid), waarvan ook heerlijke maaltijden kunnen worden gemaakt.” Opgeven is noodzakelijk, want vorige keer moesten er mensen teleurgesteld worden. Aanvang 18.00 uur; kosten € 10,00. Vanaf 17.30 uur is men welkom in het Dorpscentrum. Opgeven bij duurzamemaaltijdoegstgeest@ hotmail.com of bij smeenk.enserink@casema.nl.

Parkinson café Oegstgeest ONTMOETING n Donderdag 16 maart is het weer tijd voor het maandelijkse Parkinson Café Oegstgeest. Belangstellenden zijn van harte welkom voor de bijeenkomst in de grote zaal van Van Wijckerslooth.

Het onderwerp deze middag is het Levenstestament, en zal behandeld worden door notaris Linda van de Oudeweetering. “Stel u krijgt een beroerte, een ongeluk of gaat dementeren. Wie regelt dan uw zaken als u dit zelf niet meer kunt? Steeds meer mensen maken een zogenaamd levenstestament,” legt één van de organisatoren uit. “Hierin legt u vast wie voor u de beslissingen neemt als u dit niet meer kunt. Daarnaast kunt u aangeven wat u wilt, zowel op zakelijk of op medisch gebied.” Er is een uitleg over de mogelijkheden met veel ruimte voor vragen. De organisatie hoopt op grote belangstelling op de 16e maart. Inloop vanaf 13.30 uur (start 14.00u). De middag duurt tot ongeveer 16.00 uur, in de grote zaal van Wijckerslooth. De volgende bijeenkomst van het Parkinson Café is op 20 april. Onderwerp is dan het bewegingslab van het LUMC: Wat kan het en waar kan het voor gebruikt worden.

Eerste lammetjes VOORJAAR n In de nacht van zaterdag op zondag werden afgelopen weekend bij ‘schapenboer’ Henk Heemskerk de eerste lammetjes geboren in Haaswijk. Een tweeling nog wel.

Om dit echte begin van de lente te vieren kwamen Jonah, Lotte en Timo op kraambezoek. Er zullen er de komende weken nog meer lammetjes volgen. De buurtbewoners zullen daar zeker van genieten. | Foto Ivonne Janka

WOENSDAG 15 MAART 2017

3

Eerste steen ASC bij bereiken hoogste punt sportpark n Bouw clubhuis ligt op schema - opening complex op 26 augustus BOUWEN n Op vrijdag 9 maart is de eerste steen gelegd voor het nieuwe clubgebouw van ASC. Een nieuw hoogtepunt voor de club. Ook in letterlijke zin, want het hoogste punt in de bouw is eveneens bereikt. Door Wim van Tuijl

Onder toeziend oog van veel aanwezigen legden Dick de Bock en Hans Juffermans, die beiden deel uitmaken van de Stichting Beheer Sportpark Overveerpolder en heel veel energie hebben gestoken in de gehele gang van zaken omtrent de verhuizing van ASC voetbal- en cricket, de eerste steen. Beide sporten zullen nu tezamen op dezelfde locatie gaan spelen. Vooraf sprak Dick de Bock de aanwezigen toe. “Na het slaan van de eerste paal op 5 oktober 2016 is er veel gebeurd. Nog 123 palen volgden en nu zien we het bewijs van de noeste arbeid. De contouren van het nieuwe clubgebouw zijn voor iedereen duidelijk zichtbaar en wordt het totaalbeeld duidelijker. De overleggen tussen de stichting met architectenbureau Stol, aannemer veldaanleg Van Kessel en aannemer clubgebouw Van der Geest verlopen constructief en in relaxte sfeer,” complimenteerde De Bock. Alles verloopt volgens schema, dat moet leiden tot de opening van het

Dick de Bock en Hans Juffermans (beide van SBSO) leggen samen de ‘eerste steen’. | Foto Wil van Elk

complex op zaterdag 26 augustus van dit jaar. Algeheel voorzitter van ASC Matthijs Huizing wees op het historische moment. Na het leggen van de steen konden aanwezigen een kijkje nemen in het in aanbouw zijnde clubgebouw. Het bouwcomplex beneden twaalf kleedkamers, materiaalbergingen en een ruimte voor blessure- en

ongevallenbehandeling. Daarboven komt de ontvangstruimte, kamers voor bestuur en jeugdcommissie en een vergaderruimte. De ruime kantine wordt voorzien van een grote bar. Door middel van een mobiele wand kan de ruimte desgewenst worden verkleind. Bovendien zullen er twee terrassen komen met uitzicht over de velden.

Opvallend zijn de bakstenen. Hans Juffermans: “Deze zijn gefabriceerd door de nog enig in Nederland overgebleven ringoven-gestookte bakstenenfabriek. De partij stenen was oorspronkelijk bestemd voor vernieuwing van de kades in Gouda. Dat project is uitgesteld. Het zijn stenen van uitstekende kwaliteit en bovendien zeer duurzaam.”

Verkiezingsmarkt op de Lange Voort VERKIEZINGEN n Op zaterdag 11 maart was winkelcentrum Lange Voort het toneel van een kleine verkiezingsmarkt. Een zestal partijen gingen gesprekken aan met het winkelende pobliek, om zo hun stem te winnen voor de Tweede Kamerverkiezingen die vandaag plaatsvinden.

Bij Winkelcentrum Lange Voort werd afgelopen zaterdag campagne gevoerd door een zestal politieke partijen. | Foto Willemien Timmers

Ook de Oegstgeester Tweede Kamerkandidaten Wendelien Tönjann (VVD) en Roelof van Laar (PvdA) waren aanwezig. Er vonden mooie gesprekken plaats met inwoners over onder andere onderwijs, zorg, duurzaamheid en ondernemerschap. Van de duizenden stemgerechtigden in Oegstgeest stemmen vandaag 268 18-jarigen voor het eerst. Stemmen kan tussen 7.30 en 21.00 uur op veertien lokaties. Meer foto’s: www.oegstgeestercourant.nl

Week van het vervoer ONDERWIJS

n In de week van 10 tot en met 17 maart vindt op de Leo Kannerschool (voortgezet onderwijs voor leerlingen met een vorm van autisme) een grote projectweek plaats rond het thema ‘Vervoer’. Zij behandelen, door middel van allerlei activiteiten, de onderwerpen fietskeuring, de ‘dode hoek’ bij auto en vrachtauto, theorie- en praktijkles voor brommer-, scooter en auto, reizen met de bus en de trein.


PArtICulIereN

OPGelet!

ALMONDEHOEVE ALMONDEHOEVE ALMONDEHOEVE Lifestyle Antiek Lifestyle && Antiek

mm . 000 0 30 3.0

OokOok voorvoor uw uw vakkundige meubelrestauraties vakkundige meubelrestauraties Lifestyle & Antiek

2 3 .0 0 0 m

Ook voor uw vakkundige meubelrestauraties

2 2

uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. u kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd.

SASA van van a LELE

antieknetieke m m ubele en reepnlirepliec ubeele n n ca shoawshow roomm vanro anotimem keomdeeulloednellen b

SALE

bele en repli ca show n roomm odellen

• • • • • • •

UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KAtWIJK VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK PRIMERA Sassenheim, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut THE READSHOP, in de Hoftuin, rIJNSBurG BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OeGStGeeSt

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INleVereN tOt DONDerDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna)

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

Noordwijk hout Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp

}

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

Van Almondeweg 2, 2343 AA Oegstgeest T 071-517 27 57

Almondeweg 2, 2343 Oegstgeest T 071-517 27 57 almondehoeve.nl VanVan Almondeweg 2, 2343 AA AA Oegstgeest T 071-517 27 57 almondehoeve.nl almondehoeve.nl

di

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN

Het extra puntje op de i van Audi

De Audi S line editions. Ongekend veel sportiviteit en comfort. Bij Audi streven we naar perfectie. Elke dag weer. Maar soms gaan we nog een stapje verder. Op zoek naar dat extra puntje op de i van Audi. Benieuwd wat het extra puntje op de i van Audi betekent op de sportieve Audi A3, A4 of A6 S line editions? Ga naar wittebrug.nl/sline of kom langs in de showroom en bekijk direct het aanbod.

Wittebrug Donau 120, 2491 BC Den Haag. Telefoon: 070 - 342 93 33 Hofweg 39, 2251 LP Voorschoten. Telefoon: 071 - 579 47 94 www.wittebrug.nl Gem. brandstofverbruik 5,1 – 6,4 l/100 km; Gem. CO2-emissie: 89 - 169 g/km.

Daniël Smits – directeur Wittebrug Audi “Zie het voordeel van de S Line editions op wittebrug.nl/sline”


nieuws

OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 15 MAART 2017

5

Inschrijven Kindervrijmarkt 2017 5MEI n Op vrijdag 5 mei is er weer de jaarlijkse Kindervrijmarkt. De inschrijving voor deze vrijmarkt staat open tot 31 maart aanstaande.

Een groot aantal kinderen uit Oegstgeest heeft zich al ingeschreven. Het aantal plaatsen is uiteindelijk beperkt maar voorlopig zijn nog voldoende plaatsen beschikbaar. Om aan de kindervrijmarkt mee te mogen doen is een vergunning vereist. De gemeente Oegstgeest geeft de vergunning uit aan de Oranjevereniging. Volgens afspraak verdeelt de Oranjevereniging deze vergunning in deeltjes op aan de inschrijvers. De spelregels voor deelname aan

de kindervrijmarkt staan op de website van de Oranjevereniging, www.oranjeverenigingoegstgeest. nl. Daar is ook de link naar het inschrijfformulier te vinden. De kindervrijmarkt is opengesteld voor kinderen tot en met 16 jaar die wonen in de postcodegebieden 2341, 2342 en 2343. Kleine kinderen mogen samen met hun ouders, opa’s en oma’s en/of vriendjes en vriendinnetjes deelnemen mits de ouders of grootouders in Oegstgeest wonen. Er geldt een inschrijfgeld van € 5,00. Als de inschrijving aan de voorwaarden voldoet, ontvangen deelnemers een bevestiging van hun inschrijving. Aan inschrijvers wordt een vergunning verstrekt.

D66 organiseerde avond over het Sociale Domein POLITIEK n D66 heeft voor het lokale verkiezingsprogramma in Oegstgeest een bijeenkomst georganiseerd over het Sociale Domein op maandag 6 maart.

Organisaties, verenigingen en geïnteresseerde burgers konden die avond hun licht laten schijnen over wat er in Oegstgeest moet gebeuren op het gebied van sport, cultuur, onderwijs, jeugdhulp en ondersteuning van ouderen. Aanwezig waren onder meer een golfclub, meerdere voetbalvereni-

gingen, de voedselbank, het Dorpscentrum, Burgerinitiatief Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest en Vluchtelingenwerk. Tijdens de avond bleek dat er veel behoefte is aan samenwerking. Wietske Veltman van de programmacommissie: “Naast goede ideeën voor nieuw beleid deden partijen vooral ook een oproep voor een actievere samenwerking met de gemeente. Tijdens de avond hebben we besproken hoe dat er uit zou kunnen zien.”

Lezing Stefan Hertmans LEZEN n In het kader van de Boekenweek 2017 komt Stefan Hertmans, schrijver van het alom geprezen boek ‘Oorlog en terpentijn’ op 29 maart naar Oegstgeest op uitnodiging van de Rijnlandse Boekhandel, K&O Oegstgeest en Bibliotheek Oegstgeest.

De auteur zal met name komen vertellen over zijn meest recente boek ‘De bekeerlinge’ maar natuurlijk zal het boek ‘Oorlog en Terpentijn’, dat

zijn grote doorbraak in Nederland betekende, ook genoeg aandacht krijgen. Van deze roman, waarvoor hij in 2014 de AKO Literatuurprijs ontving, werden meer dan 200.000 exemplaren van verkocht. Het is inmiddels verschenen in vijftien talen. Woensdag 29 maart, Bibliotheek Oegstgeest, Lange Voort 2T, 20.00 uur. Toegang: 8.50 euro, kaarten te koop/reserveren bij Rijnlandse Boekhandel, Bibliotheek en K&O.

Het Dorpscentrum Oegstgeest staat midden in het dorp. Het Centrum is de ontmoetingsplek van en voor Oegstgeest. Het is een bedrijf met een ideële missie. Het Dorpscentrum heeft meer dan tien grotere en kleine zalen. Die worden verhuurd voor activiteiten, die dorpsgenoten aan elkaar verbinden. Het Dorpscentrum wordt gerund door een grote groep vrijwilligers. Zij zetten zich belangeloos in voor deze centrale ontmoetingsplek in Oegstgeest. Het Centrum bestaat nu bijna tweeëneenhalf jaar. Het ontwikkelt zich voorspoedig. Het gebruik neemt toe. Bovendien zal het gebouw worden gerenoveerd. Daarom groeit de behoefte aan coördinatie, afstemming en leiding. Tegen deze achtergrond is het bestuur van de stichting Dorpscentrum Oegstgeest op zoek naar een

Beheerder m/v

voor 20 uur per week

Het Dorpscentrum zoekt een man/vrouw, die enerzijds leiding geeft aan een organisatie van gedreven vrijwilligers. En anderzijds bereid is ook zelf de handen uit de mouwen te steken. Op www.dorpscentrumoegstgeest. nl staat de volledige vacature. Met contactgegevens.

Inwoners en bestuurders in gesprek over de toekomst van de Leidse regio. | Foto PR

‘Krachten bundelen oké, maar houd aandacht voor het lokale’ REGIO n Dat Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude de krachten moeten bundelen om bovenlokale problemen slagvaardig aan te kunnen pakken, dat is ook voor de inwoners uit de verschillende gemeenten klip en klaar, zo bleek vorige week dinsdag tijdens een discussieavond over bestuurlijke samenwerking in Corpus. Maar het is wel heel belangrijk dat er ook aandacht blijft voor de buurten en wijken, dat de lijnen tussen burgers en bestuurders kort blijven. Die boodschap kregen de vijf gemeentebesturen mee voor hun zoektocht naar een modus om de onderlinge samenwerking bestuurlijk vorm te geven. Nog voor de zomer moet daarover een besluit genomen worden. Door Corrie van der Laan

Al ruim een jaar praten de vijf gemeenten in de Leidse regio over nauwere samenwerking. Vorige week dinsdagavond was gereserveerd om extra input te krijgen van burgers, bedrijven en instellingen. Op welke gebieden vinden zij regionale samenwerking nuttig of zelfs noodzakelijk, in welke vorm zou die samenwerking moeten worden gegoten en wat zien zij daarbij als kansen en wat als mogelijke valkui-

len? Ondernemers en maatschappelijke instellingen zien eigenlijk alleen maar voordelen van innigere banden tussen de regiogemeenten. Vooral vanwege de grotere slagkracht en snellere besluitvorming die dat oplevert. Maar ook de trekkracht van een wat grotere agglomeratie voor (inter)nationale investeerders met positieve effecten op economie en werkgelegenheid werd benoemd. Inwoners zien zeker ook wel een

meerwaarde, vooral als het gaat om het borgen van goede voorzieningen op gebied van zorg, welzijn sport en cultuur, en het daadkrachtig oppakken en doorhakken van knopen bij bovenlokale vraagstukken. Maar de bestuurders werden ook duidelijk gewezen op het belang van het behouden van de lokale verbondenheid. Dat die verbondenheid er is, bleek ook uit de resultaten van een peiling die voorafgaand aan de discussieavond was gehouden onder de inwoners. Naar bijna elfduizend willekeurig gekozen huishoudens in de regio was een vragenlijst gestuurd. 1950 formulieren (18 procent) kwamen ingevuld terug. Ruim driekwart van de geënquêteerden gaf aan zich zeer betrokken te voelen bij de eigen wijk of buurt. Overigens houdt de interesse van de meeste mensen niet op bij de gemeentegrenzen; ruim de helft van de inwoners gaf aan zich ook betrokken te voelen bij de Leidse regio.

Mobiliteitsplan in raad besproken POLITIEK n Komende donderdag komt het Mobiliteitsplan Oegstgeest 2017-2027 in de commissie Ruimte aan de orde. Het plan werd drie weken geleden door het college vastgesteld. Het Mobiliteitsplan bevat een duidelijke ontwikkelrichting op het gebied van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid en een daarop gerichte aanpak voor de komende tien jaar. Door Willemien Timmers

“Dat het mobiliteitsplan nu gepresenteerd wordt, is een historisch moment voor het dorp,” sprak verantwoordelijk wethouder Wendelien Tönjann afgelopen vrijdag. “Al langer werd er gesproken over een verkeer- en vervoersplan, maar dat werd steeds uitgesteld.” De wethouder benadrukte dat een agglomeratie als Oegstgeest, als het ware ingeklemd tussen de A44 en de gemeente Leiden, complex is als het gaat om verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. “Met 7,8 vierkante kilometer zijn we de op één na kleinste gemeente van Nederland. We zitten middenin de randstad, met een grote verkeersintensiteit, terwijl we wel een enorm groen gevoel hebben. Dat is uniek.” Tönjann benadrukte dat samenwerking in de regio helpt met de verkeersdoorstroming. “Als er nu iets gebeurt op de A44, staat het verkeer direct vast in ons dorp. Fijn dat daarom extra maatregelen op regionale wegen worden genomen. De Rijnlandroute bijvoorbeeld is broodnodig.” De wethouder legde uit dat voor wat betreft de bespreking in de raad er hoge, middelhoge en lage prioriteit gegeven kan worden aan verkeerssituaties in het dorp. “We gaan nu eerst over de inhoud praten, want als we nu direct over de

financiën beginnen, komen we nergens. De raad kan haar wensen uitten en situaties prioriteren. Zo kan zij, als hoogste orgaan, zelf aangeven waar zij geld aan wil uitgeven met het oog op de nota schuldreductie.” Een aantal projecten staat al op de rol, en daarvoor is ook al (deels) financiële dekking. Zo zal de Rijnzichtweg bij Buitenlust en NieuwRhijngeest worden aangepakt. Ook zal het kruispunt Wilhelminapark/ Geversstraat opnieuw worden ingericht. Verder is al afgesproken dat er een studie naar de verkeersveiligheid op de Lange Voort uitgevoerd

zal worden, in combinatie met het handhaven van een buslijn. “Het is een uitdaging om de verschillende belangen tegen elkaar af te wegen. Als je de Lange Voort zo inricht dat je niet meer door kunt rijden, zal de busmaatschappij afhaken en zijn routes wijzigen.” Diverse onderwerpen zullen de komende vergaderingen aan de orde komen. “Het tekort aan fietsparkeerplekken bij winkelcentra en bushaltes bijvoorbeeld wordt nog onderzocht.” Over één project is wethouder Tönjann duidelijk: De tweede ontsluiting van Poelgeest, de brug die in samenwerking met Leiden gebouwd moet worden, komt er zeker. In de zomer van 2018 moet er definitief groen licht voor de aanleg gegeven worden. “Er zijn dan nog een aantal hete hangijzers, maar parallel daaraan kunnen de voorbereidingen al lopen.”

‘Verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid zijn belangrijke issues in het dichtbevolkte Oegstgeest.’ | Foto Willemien Timmers


FAMILIEBERICHTEN Aanleveren familieberichten

Samen, zorgvuldig en persoonlijk

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

• Begraven

Per e-mail

• Cremeren

Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Oegstgeester Courant. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

• Rouwtransporten door binnen en buitenland • Opbaring in eigen rouwkamers • Eigen parkeerterrein

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Na een kort ziekbed is thuis, op 4 maart 2017, overleden onze Pa en Opa

Adrianus Johannes Jordaans

A.J. weduwnaar van Greetje Jordaans-de Koekkoek 26 mei 1933 Oegstgeest:

• Dag en nacht bereikbaar

071 - 523 40 40

www.theadijkstra.nl

Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Officier in de Orde van Oranje-nassau met de Zwaarden KOl. v.d. technische staf b.d. Oud-vOOrZitter cOmmissie van PrOefneming Utrecht , *13 september 1934

Oegstgeest ✝3 maart 2017

Jeanne Polderman-van den Oven Michel & Daphne Mickey, Boris, Coco Richard & Dorine Rosa Lilian & Barnaby Joaquin, Yannick, India

Ad Jordaans Agnes Jordaans-Tieman Hans Chris Stan Hans Jordaans1 Marjan Jordaans1

Op verzoek van A.J. heeft de begrafenis in besloten kring plaats gevonden.

Hazenboslaan 38G 2341 SC Oegstgeest

Correspondentie adres: Jan Sweelincklaan 9, 2343NR Oegstgeest.

Rob is door zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen op 7 maart 2017 begraven bij het Groene Kerkje.

TANDTECHNIEK

We b & D e si g n vo o r de G ro e ns ector  Persoonlijk

 Betaalbaar

 Deskundig

 Op maat

Alle verzekeringen welkom

Oegstgeest

Piet Heinlaan 42a 2341 SL Oegstgeest

Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout.

achter zorgcentrum Hofwijck

Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk. Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

Uitvaartverzorging Janson&Bolland Uw adviseur Henri van Hardeveld

071 - 512 21 12

”De kleinkinderen hebben het er nog over. Dat je voor hen speciale boekjes meenam.”

Tandenwinkel

Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen

Gezin in Wassenaar zoekt flinke jonge vrouw als huishoudelijke hulp; 5u p.w.; eur 13,50 p.u.;madeleineschure@gmail.com; tel.06- 44149227

Afscheidscentrum

Gebitten worden aangemeten door een tandarts

Reparaties klaar terwijl u wacht.

Tel:

Korte Vaart 11 2231 GE Rijnsburg Tel. 4020695

Kunstgebitten / (spoed)reparaties

KUNSTGEBIT

POSTZEGEL- EN MUNTENVERZAMELINGEN TE KOOP GEVRAAGD. Tel: 070-3388427 of 06-51118436.

DE VRIES

www.florawebsite.nl

Te koop gevraagd: Klassiekers en oldtimers, achterstallig onderhoud geen bezwaar. Inl.: 06- 30216509.

Nog enkele ligplaatsen voor boten te huur in Warmond. Landelijk gelegen, direct aan de Kagerplassen. Tel. 06-50595093

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

IR. ADRIAAN ROBERT POLDERMAN

14 maart 2017

Tuinman, stratenmaker voor al uw tuinwerkzaamheden, gratis prijsopgave, tel: 0657200505.

Tel: 0252-211843

Verdrietig delen wij u mede dat na een goed besteed leven is overleden mijn lieve Rob, onze betrokken vader en geweldige opa,

071 - 361 11 45

Lange Voort 3, Oegstgeest, t 071 565 1577, AttendoUitvaartzorg.nl

www.tandenwinkel.com

Johan Chrispijn Tandprothetische Praktijken is een moderne organi-

TV stuk? Remmelzwaal bellen, slecht signaal, oude bekabeling vervangen, tv instellen tel. 06- 20959333. Wifi/ internet problemen, slecht wifi signaal computer tel. 0629515182, alg. nr. 071-2406389.

Walraad Timmer en onderhoudsbedrijf: van deurkruk tot dakkapel, voor al uw timmer en onderhoudswerkzaamheden in en rond het huis. Tevens plaatsen en/of leveren van uw keuken en badkamer. Bel voor vrijblijvende offerte: 071-5897250

Te koop gevraagd: alle merken auto’s en bedrijfsauto’s defect geen bezwaar, ook sloop, direct contant geld met RDW vrijwaring. Info: 06-42488414. Te koop: Neopreen duikpak maat 54- 56, duikbril en duikersmes en snorkel. Tel: 071-5174386.

satie die werkt met de nieuwste materialen en technieken. Het team bestaat uit gediplomeerde tandprothetici en - tandtechnici.

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

Dit stelt ons in staat om de

Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak www.onderdeboompjes.nl / info@onderdeboompjes.nl

gebitsprothese van onze clienten

Zomer-, Winter- en All-Season Banden Inruil van uw gebruikte banden en velgen mogelijk* Pletterij 35

2211 JT *mits in goede staat Noordwijkerhout Onderhoud | APK | Schadeherstel 085 877 23 87

info@ www.

automodena.nl

op een hoogwaardige manier te kunnen

www.johanchrispijn.nl

vervaardigen.

Kwaliteit

staat bij ons voorop. Daarnaast vinden

wij

persoonlijk

contact

heel belangrijk en besteden daar ook veel aandacht aan. Onze be-

Cleijn Duinplein 4 2224 AX Katwijk Tel 071 40 76 008

handelingen worden grotendeels

Havenpoort 1 2171 HH Sassenheim Tel 025 22 22 977

zijn voorzien van certificeringen en

vergoed door uw zorgverzekeraar. Wij geven u eerlijke voorlichting, landelijk getest. Al 70 jaar een bewezen bedrijf met een vertrouwd gezicht.


nieuws

OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 15 MAART 2017

‘Zonder bijen geen koffie’

7

n Lezing duurzaamheidscafé over biodiversiteit

Rechtvaardig compromis aanlijnen In verkiezingstijd hebben politieke partijen volop aandacht voor burgers. Helaas is die aandacht veelal van korte duur. Zodra de verkiezingsuitslag bekend is, verdwijnen kiezers weer voor 4 jaar naar de achtergrond en voelen zich dus niet gezien en gehoord. Deze ‘kloof’ manifesteert zich ook een lokale democratie als Oegstgeest. Onder de vlag van participatie wil ook Oegstgeest inwoners bij besluitvorming betrekken. Deelnemen betekent helaas niet dat de inbreng serieus genomen wordt. B & W bestempelen de herinrichting van de Klinkenbergerplas als een “participatief proces”. Zij stellen dat het Definitief Ontwerp uit de Klankbordgroep Klinkenbergerplas voortkomt. Inclusief de voorgestelde permanente aanlijnplicht voor honden in het grootste deel van het gebied. Dat is een onwaarheid. De gemeente heeft deze maatregel zelf in zowel het Voorlopig als Definitief Ontwerp opgenomen. Tot verbijstering van ons en andere Klankbordleden. Daarmee zette ze ons - met 69% van alle bezoekers verreweg de grootste gebruikersgroep van

de Klink - in de kou. Het lijkt er nu op dat zowel het college als de gemeenteraad duizenden steunbetuigingen en zo’n 120 ingediende zienswijzen naast zich neer gaan leggen. Om voor ons onduidelijke redenen spreken veel politici zich tot dusver niet openlijk uit voor het rechtvaardige compromis waar wij om vragen: de permanente aanlijnplicht bij de Grote Plas omzetten in aanlijnen van 1 april tot 1 oktober. Waarom willen bestuur en politiek zo’n grote groep kiezers in de kou laten staan? Wij zijn de enigen die “intensief recreëren” in de 6 koude maanden van het jaar en de Klink ook sociaal veilig houden. Voor welke andere gebruikers moeten wij dan onze honden aanlijnen? In een gebied waar we al vele tientallen jaren in goede harmonie vertoeven met andere gebruikers? Worden wij pas weer gehoord en gezien rond de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018? Tegen die tijd zijn wij ons vertrouwen in de politiek definitief kwijt.

NATUUR n Op maandag 20 maart organiseert Platform Duurzaam Dorp een duurzaamheidscafé over biodiversiteit. Hoofdspreker van deze avond is Oegstgeestenaar Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur Naturalis Biodiversity Center, tevens bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en gepassioneerd verteller. Door Willemien Timmers

Biesmeijer zal de bezoekers van de avond meenemen in de wereld van de bij, en het belang van dit kleine diertje voor de biodiversiteit en onze voedselvoorziening. In het tijdelijke onderkomen van Naturalis, in het oude Heerema-gebouw, zet Koos Biesmeijer (‘de baas van Freek Vonk’) enthousiast uiteen wat de rol is van de bij in onze wereld. “Negentig procent van onze planten is voor zijn bestuiving afhankelijk van de bij. Als de hoeveelheid bijen afneemt door bijvoorbeeld insecticiden en vergaande herverkaveling, worden gewassen niet goed bestoven.” Hij legt uit dat hij regelmatig aan groepen kinderen uitlegt dat je aan bijvoorbeeld appels kunt zien of ze goed bestoven zijn. “Een appelbloesem heeft vijf stampers, als die niet allemaal goed bestoven worden, groeien de vijf compartimenten niet gelijk-

waardig. Als je zo’n appel neerzet, rolt hij om.” Biesmeijer benadrukt dat dit vijftig jaar geleden veel minder het geval was. “Het aantal wilde bijen is enorm afgenomen sinds de jaren zestig van de vorige eeuw. Of ik daarover pieker? Dat zorgen maken hebben we wel een beetje gehad. We kunnen er wat aan doen om te zorgen dat de populatie wilde bijen weer toe gaat nemen.” B&B

Hij legt uit dat we bijvoorbeeld allemaal een ‘bijen-B&B’ in de tuin kunnen maken: bed en ‘breakfast’ voor de bijen.”Daarbij is het belangrijk dat bijen daar kunnen nestelen, bijvoorbeeld in een bijenhotel, en om bloemen te planten die veel voedsel opleveren voor de bijen. Paardenbloemen bijvoorbeeld zijn uitstekend, of de campanula. Als je dat soort bloemen in de buurt van je aardbeien plant, weet je zeker dat alle pitjes van de aardbeien goed bestoven zullen worden, en je

Platform Hondenvrienden

Klinkenbergerplas Wat raar dat mensen straks niet meer mogen wandelen met hun hondje dat los loopt bij de Klinkenbergerplas. Wie lopen daar nu eigenlijk nog meer dan? Ik loop daar bijna elke dag met m’n hond en die geniet daar erg van, net zoals ik. Ik kom bijna elke dag dezelfde mensen tegen en af en toe een hardloper, maar nóóit gemeenteraadsleden en zeker niet met de sneeuw en kou van de laatste maanden. Onze mooie natuur is er niet om een hek omheen te zetten, maar om er mensen en dieren van te laten genieten. Want mensen maken daar een troep en laten vaak alles maar slingeren, maar dieren doen dat niet. Sommige mensen zijn de mooie natuur niet eens waard en maken er een troep van. Pas liet een ruiter met paard een paar grote paardenstront liggen midden op het wandelpad. De ruiter werd boos toen ik er wat van zei. En met een hond

die af en toe een drolletje laat vallen, wat vaak ook nog opgeruimd wordt, maken ze nu herrie? Ik vind dat echt van de gekken. Je moet toch wel heel veel gestudeerd hebben, als je als gemeenteraad zulke besluiten gaat nemen: dat je nergens je hond los mag laten lopen. Nog even en dan mag je ook niet meer in het bos van Wijckerslooth lopen. Ik hoop dat de gemeenteraad er toch nog eens goed over praat want om nu zulke besluiten te gaan nemen, dat de honden daar nooit meer even lekker los kunnen rennen op bepaalde stukken is echt van de zotten. Ik hoop daar nog vele malen lekker te genieten van de mooie natuur en van alle beesten die daar leven en die je tegen komt tijdens de wandelingen. En zo velen andere met mij. J.P. Glasbergen, Rijnsburg

BELANGRIJKE LINK

Het indrukwekkende en efficiënte leven van de bij is een mooie ingang naar het thema duurzaamheid. “Bijen zijn een belangrijke link. Als we het belang van deze beestjes gaan begrijpen, en in gaan zien dat we zonder hen bijvoorbeeld minder koffiebonen zouden oogsten, dan verandert onze mindset vanzelf. Ook als we naar de economische kant kijken, loont het om duurzaam bezig te zijn. De oogsten worden veel groter als er genoeg bijen zijn die hun werk kunnen doen. Technologie kan dat niet overnemen.” Koos Biesmeijer gelooft in de kracht van samenwerken. “Elkaar opzoeken, netwerken, is de enige manier om complexe problemen op te lossen. Ook voor wat betreft de bijenstand. Daarom ben ik veel onderweg, en maak connecties in alle sectoren van de samenleving. Ik ben positief gestemd als ik om mij heen kijk: men zoekt elkaar steeds meer op.” Om nog meer maatschappelijk enthousiasme te creëren voor ‘zijn’ bijen is Biesmeijer bezig met het schrijven van een populair wetenschappelijk boek over de honingbij. “Ik raakte onder de indruk van de 18de-eeuwse zilversmid Johannes Scheepens, die bijen onder de microscoop legde om ze tot in het kleinste detail na te kunnen tekenen. Van het één kwam het ander. Het moet een prachtig boek worden, dat iedereen aan zal spreken. Als je je eenmaal verdiept in de bij, wordt je enthousiast; dat weet ik uit eigen ervaring.” DUURZAAMHEIDSCAFÉ

Koos Biesmeijer: ‘Negentig procent van onze planten is voor zijn bestuiving afhankelijk van de bij.’ | Foto Willemien Timmers

New in Oegstgeest...! Bedankt

mooie ronde vruchten krijgt.”

Chocolate Beauty Bodem van amandel biscuit met krokante amandelen. Laagjes gezouten caramel, mousse van pure chocolade. Geheel omhuld met een donkere gelei afgemaakt met een piece van chocolade.

Komende maandag zal naast Koos Biesmeijer een ervaren imker laten zien wat het houden van bijen inhoudt. Ook zullen de lokale organisaties die de biodiversiteit bevorderen aanwezig zijn. Maandag 20 maart, inloop vanaf 19.30 uur (stands), lezing om 20.00 uur. Brasserie Streeder, Terweeweg 5C. De toegang is vrij, maar aanmelden is handig (zekerheid van een plekje) duurzaamdorpoegstgeest@ gmail.com.

Slagers rookworst Verse rookworst uit eigen worstmakerij, heerlijk op brood of voor bij de borrel

Lieve mensen voor de vele Eur.: 24.95 lieve kaarten, brieven, boeken, bloemen, bloemstukken, taarten there’s no time like the present en telefoontjes tijdens mijn ziek zijn.

100 gram

€1,19

Iets te vieren?

Kijk op onze site voor heerlijke hapjes en salades Winkelcentrum Lange Voort • T 071-5175535 Ook op zondag open van 12:00 tot 19:00 uur Winkelstraat De Kempenaer • T 071-5173707


Gemeentenieuws Uitgave van Gemeente Oegstgeest

Leerlingen van De Lichtwijzer planten 20 Lijsterbessen op Boomfeestdag Woensdag 22 maart geeft wethouder Jos Roeffen samen met leerlingen uit groep 6/7 van basisschool De Lichtwijzer het startsein voor de jaarlijkse Boomfeestdag in Oegstgeest. Samen planten zij 20 Lijsterbessen aan het Schrijverspad.

De leerlingen planten de bomen met hulp van wethouder Jos Roeffen en het MEC. De gemeente levert de bomen en zorgt voor ondersteuning bij het planten.

Vergaderingen Vergadering commissie Regiozaken – 23 maart 2017 – aanvang 20.30 uur • Bespreking werkwijze commissie Regiozaken. • Voorbespreking vergadering Algemeen Bestuur Holland Rijnland van 29 maart 2017.

VOLG HET LIVE ONLINE!

Lees meer nieuws online op Nationale boomfeestdag 2017 Dit jaar vieren we de 60ste Nationale Boomfeestdag. Ruim 100.000 kinderen van basisscholen planten op deze dag een boom langs straten en pleinen, in parken en bossen, verspreid over het hele land. De Boomfeestdag wordt georganiseerd door de Stichting Nationale Boomfeestdag in samenwerking met meer dan 400 gemeenten. In de Stichting zijn 15 landelijke organisaties vertegenwoordigd op het gebied van bos, natuur, landschap en (natuur)educatie. Dit jaar koos de stichting voor het thema “Bomen verbinden”.

Ter inzage legging proces-verbaal verkiezingen Tweede Kamer 15 maart 2017 Vanaf vrijdag 17 maart tot het tot en met 22 maart 2017 liggen de processen-verbaal van de stembureaus (N10) en het procesverbaal met de totaal uitslag (N11) ter inzage bij de afdeling publiekszaken.

CONTACT

Meer informatie over onder andere deze onderwerpen en inspraakmogelijkheid vindt u op  www.gemeenteraad.oegstgeest.nl

U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. Wanneer woensdag 22 maart Tijdstip 09.30 uur Locatie Schrijverspad Gemeente Oegstgeest doet mee De gemeente Oegstgeest sluit zich graag aan bij het duurzame initiatief van de Boomfeestdag. De leerlingen van De Lichtwijzer krijgen van het Milieu Educatie Centrum (MEC) in Oegstgeest een les over bomen, parken en bossen. Tijdens het planten van de bomen aan het Schrijverspad komt die nieuwe kennis goed van pas.

week 11 • 15 maart 2017

U kunt de stukken inzien vanaf vrijdag 17 maart/m woensdag 22 maart van 09.00 uur tot 15.00 uur. Om de stukken in te kunnen zien vragen wij u hiervoor een afspraak te willen maken via telefoonnummer 14071.

 www.oegstgeest.nl/nieuws Verbetering waterafvoer Oranjepark Wat gaan we doen in het laatste gedeelte van fase 2? De komende maanden gaat de gemeente Oegstgeest het laatste gedeelte van fase 2 aanbrengen. Omwonenden hebben inmiddels een bewonersbrief met uitleg en planning ontvangen. Na deze fase is al het regenwateriool aangebracht. De werkzaamheden van 14 maart tot 21 juli worden uitgevoerd in de Terweeweg (tussen de Sportmanstraat en Hofduck), de Willem de Zwijgerlaan (tussen Terweeweg en Koninginnelaan), de Frederik Hendriklaan (tussen Terweeweg en Koninginnelaan), de Nassaulaan (tussen Terweeweg en Koninginnelaan) en de Juffermansstraat (tussen de Sportmanstraat en Emmalaan)

Bij het aanbrengen van het regenwaterriool wordt in alle straten drainage mee in de sleuf aangebracht. Lees verder op  www.oegstgeest.nl/oranjepark.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen • Hofbrouckerlaan 56 – uitbouw kamer woning (2844195/06-03-2017) • Oude Vaartweg 8 – aanbouw zijgevel woning (2845061/06-03-2017) • Haarlemmerstraatweg 12B – gevelwijziging voorgevel woning (2847714/08-03-2017) • Zilverstein 3 – uitbreiden woning tweede verdieping (2846651/07-03-2017) • Zilverstein 5 – uitbreiden woning tweede verdieping (2846739/07-03-2017) De ingekomen aanvragen liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt nog geen bezwaar of beroep indienen.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Oegstgeest maken bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunningen hebben verleend. De datum van bekendmaking staat bij het besluit vermeld.

wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes vermeld achter de betreffende vergunning.

• Rijksweg A44 200 – plaatsen 2 standaard BP poster signs BP Elsgeest (07-03-2017 Z/17/100981 OLO 2743959)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor deze aanvragen de beslistermijn te verlengen uiterlijk 22 april 2017.

Bezwaar Tegen de verleende omgevingsvergunning die tot stand is gekomen met de reguliere voorbereidingsprocedure kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en

Verlengen beslistermijn • Peter van Anrooylaan 5 – plaatsen dakkapel (2754107)

Informatie Voor meer informatie over ingekomen aanvragen, het aanvragen van een vergunning, verleende of geweigerde vergunningen of aanverwante zaken, kunt u contact opnemen met de

 www.oegstgeest.nl

www.facebook.com/ Gemeente-Oegstgeest www.twitter.com/ gem_oegstgeest Gemeenteraad Oegstgeest: www.facebook.com/ raadoegstgeest Gemeenteraad Oegstgeest: www.twitter.com/ raadoegstgeest

Grofvuillijn: T 071 - 519 18 68

Langskomen? Maak eerst een afspraak via onze website of bel met 14071. Sociaal Team Oegstgeest Voor iedereen met een vraag over zorg, welzijn en ondersteuningsmogelijkheden. Het STO biedt informatie, advies en ondersteuning.  www.sociaalteamoegstgeest.nl T 071 – 519 14 99 (ma-vr 09.00 – 13.00 uur) Centrum voor Jeugd en Gezin Voor iedereen met een vraag over opvoeden, opgroeien en (jeugd) hulp op maat. Het CJG biedt informatie, advies en ondersteuning.  www.cjgoegstgeest.nl T 088 – 254 23 84

Sociale Zaken Voor vragen over werk en inkomen. T. 071 - 519 18 30 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur)

AGENDA

22/3 Boomfeestdag 23/3 Vergadering commissie Regiozaken

VERGUNNINGEN EN BEKENDMAKINGEN VERGUNNINGEN EN BEKENDMAKINGEN

Gemeente Oegstgeest Rhijngeesterstraatweg 13 2342 AN OEGSTGEEST t. 14071 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur)

gemeente van 09.00- tot 12.00 uur via 14071. Ook is er informatie beschikbaar op de website www. oegstgeest.nl/omgevingsvergunning. Overige ingekomen aanvragen • Irislaan– Aanvraag standplaatsvergunning voor de verkoop van agf- en landproducten, elke woensdag (Z/17/102233/03-03-2017) Overige verleende vergunningen en ontheffingen • Irislaan - Terrasvergunning Tijsterman bakkers (Z/17/101281/194728/09-032017) Tegen de verleende vergunningen kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen

WEEK 11 bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Hiertoe kunt u op grond van het bepaalde in artikel 8:81 Awb een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek kunt u richten tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor een voorlopige voorziening is het vereist dat u een bezwaarschrift tegen het besluit hebt ingediend en dat u een spoedeisend belang hebt bij het treffen van die voorziening.

Lees meer nieuws online op  www.oegstgeest.nl/nieuws


cultuur

OEGSTGEESTER COURANT

Oké column Het wit in de Nederlandse vlag is van de kerk

A

lthans, dat wil de overlevering. We hangen hem buiten als er iets te vieren of gedenken valt, tijdens Koningsdag, halfstok op 4 mei en in top op 5 mei. Bij sommige jaren-30-huizen zie je dan ook oude vlaggen. Mijn buurman heeft zo’n oude vlag waarbij de vlakken zo grof zijn dat het bijna breiwerk lijkt. Hier en daar door een handige huisvrouw nog versteld. Dof rood, donkerblauw en een middenvlak dat vroeger wit was.

De kleuren hebben volgens de overlevering symbolische betekenis. Maar waarom bestaat onze vlag nu juist uit de kleuren rood, wit en blauw en niet uit drie andere kleuren? Om te beginnen is het eigenlijk niet rood, wit, blauw maar ‘helder vermiljoen, helder wit en kobaltblauw’. Dat bedenk ik niet, zo staat het in de vlaginstructie van de regering. De kleuren hebben volgens de overlevering symbolische betekenis. Het rood zou staan voor het volk, het wit voor de kerk en het blauw voor de adel. Vroeger werd dit gezien als de ‘natuurlijke’ opbouw van de bevolking. Het volk, de kerk en de adel. Dat was de feodale tijd. Lang geleden dus. De adel is eigenlijk verdwenen. Hier en daar woont nog een baron, maar de tijd dat de kasteelheer van Endegeest ook de burgemeester was van Oegstgeest is lang geleden. Het volk en de kerk zijn er nog steeds. Daarom komt de vraag op wat de relatie nu is tussen kerk en overheid. Vroeger was die relatie heel duidelijk. Er waren politieke partijen die ook ‘kerk en oranje’ als een onmisbare basis zagen van de samenleving. Dat is veranderd. Maar de kerk speelt volgens mij nog altijd een grote belangrijke rol in de samenleving. De kerk is onmisbaar. Net als het wit in onze vlag. Arjan de Kok

9

Boom verbindt na 77 jaar vader met dochter en zoon n Oegstgeester sneeuwklokjes uit Winterwijk teruggeplant in Oud-Poelgeest OPROEP n De vader van Johan Boeijenk en zijn zus Willemien was aan het begin van de Tweede Wereldoorlog bij Kasteel Oud-Poelgeest gelegerd en kerfde in een boom: W. Boeienk, Winterwijk, 1940. Na een oproep in de weekkrant van Winterswijk meldden zij zich en kwamen zondag 12 maart naar Oegstgeest. Door: Wil van Elk

Ruurd Kok doet archeologisch onderzoek naar allerlei zaken uit de Tweede Wereldoorlog. “Tot mijn verrassing zag ik in het bos van Oud-Poelgeest een in een boom gekerfde naam die wees op aanwezigheid van Canadezen. Een paar weken geleden zag ik ineens deze naam. Door de plaats en het jaartal vermoedde ik dat het om een gemobiliseerde soldaat zou kunnen gaan.” Na een oproep via Hans Tenbergen van de website Oud-Winterswijk pikte Jan Heynen van de weekkrant van Winterwijk het bericht op. Willemien Slotboom-Boeijenk reageerde dezelfde dag al. Zondagmiddag gingen bij de koffie in het koetshuis verhalen van vroeger over tafel. Het drietal uit Winterswijk, Wim Slotboom de

Johan Boeijenk en zijn zus Willemien bij de boom waarin hun vader zijn naam kerfde. | Foto: Wil van Elk

man van Willemien was er ook, hadden net in het kasteel een boeiende rondgang gehad van Annelies Koningsveld, voorzitter van de Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest. Zoon en dochter van de voormalige soldaat van het Korps Rijdende Artillerie, de Gele Rijders, toonden foto’s en brieven die hun vader vanuit Oegstgeest naar huis stuurde. Ruurd Kok genoot zichtbaar van

deze informatie en vertelde op zijn beurt het een en ander over de plek waar hun vader verbleef tijdens de mobilisatie. Bij de boom werden foto’s gemaakt, maar bovenal tastbaar de verbinding gevoeld met hun vader die Willemien en Johan slechts kort hebben gekend. Zij plantten bij de stam van de boom sneeuwklokjes

die afstammen van de plantjes die hun vader meenam naar Winterswijk en plantte bij de boerderij van zijn ouders, Het Leessink in Ratum. Een mooi moment. Bij de waterput uit 1550, aan de andere kant van het park, nam het gezelschap afscheid van elkaar. “Wij komen snel weer een keer op bezoek”, vertelden zoon en dochter enthousiast. Ruurd Kok onderzoekt intussen verder.

Platform Kunst, Cultuur & Erfgoed VII

Jazzmiddag in café De Gouwe

ONTMOETING n Het Platform voor

MUZIEK n Zondag 19 maart staat Café de Gouwe bomvol jazztalent. Onder leiding van Anja Nielsen, saxofoon en bandcoach bij BplusC, is er een jazzmiddag georganiseerd met uitvoeringen van diverse bands en leerlingen van BplusC.

Kunst, Cultuur en Erfgoed in Oegstgeest is een ‘ontmoetingsplaats’ voor zo’n twintig mensen en organisaties die zich inzetten voor kunst, cultuur en erfgoed in Oegstgeest. De deelnemers zijn van heel verschillende komaf: variërend van Bibliotheek en Dorpscentrum tot Rockschool en gedreven particulieren en ondernemers. Komende weken stellen de platformleden zich in deze rubriek voor. Deze week: Bibliotheek Oegstgeest ‘Vestiging Oegstgeest’ vindt men aan de Lange Voort. Een ruime, moderne bibliotheek, waar men naast het lenen van diverse actuele materialen eveneens gebruik kan maken van computers en Internet. Ook is met mogelijk om onder het genot van een kopje koffie of thee tijdschriften en kranten te lezen. De Bibliotheek organiseert verschillende activiteiten op het gebied van lezen, leren en ontmoeting. Ook biedt de Bibliotheek hulp op het gebied van digitale media. Zo

kan men met alle vragen over het gebruik van tablets of smartphones terecht op het DigiDinsdag inloopspreekuur. Op 23 maart start de cursus Digisterker. Steeds meer overheidszaken moeten digitaal geregeld worden. Tijdens de cursus leren deelnemers bijvoorbeeld hoe men een DigiD aanvraagt en online een verhuizing doorgeeft. Elke donderdagmiddag is er een Taalcafé om samen de Nederlandse taal te leren, ervaringen te delen en van elkaars cultuur te leren. Op 29 maart houdt auteur Stefan Hertmans een lezing over zijn historische roman ‘De bekeerlinge’. Een gezamenlijke activiteit van drie deelnemers van het Platform (De Bibliotheek, Dansschool Giselle en de Rijnlandse Boekhandel) is de dansworkshop voor kleuters ‘De Gruffalo in beweging’ op zaterdagmiddag 8 april. Op dinsdag 25 april kunnen belastingaangiften ingevuld worden met hulp van vrijwilligers van Radius. Daarnaast heeft de Bibliotheek een goede relatie met het onderwijs. www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Partnerverlies ONTMOETING

n Je bent nog jong, 30, 40, 50 en dan sterft je partner. Hoe kun je met dit enorme gemis de draad van het leven weer oppakken? Op dinsdagmiddag 4 april start er een ontmoetingsgroep voor mensen die jong hun partner hebben verloren. Onder deskundige begeleiding vanuit Humanitas Steun bij Verlies en Issoria Rouwondersteuning komt deze groep negen keer bij elkaar in Leiden. Max 6 deelnemers. € 90. Aanmelden kan tot 23 maart. steunbijverlies@humanitas-rijnland.nl of 06 13123575.

WOENSDAG 15 MAART 2017

Oegstgeest heeft een ruime, moderne bibliotheek. | Foto Chantal Cornet

De XL Funky Sax Band bijt de spits af met een aantal stukken van vroeger en nu ( o.a. Spinning Wheel, One Step beyond en Moondance). Deze band zal bij menig Oegstgeester bekend zijn door de optredens op o.a.het benefit concert voor Jottem en in het Osger Weekend op Kasteel Oud Poelgeest. Pianodocent Pieter

van Santen betreedt het podium met een jazzcombo uit Leiden. De Metrognomes spelen bekende jazzstandards en hebben ook vocale verassingen in petto! Tot slot mogen de jeugdige talenten van de jazz/funkband Blow&Co hun muzikale en improvisatorische talenten laten horen met hun aanstekelijke, swingende en funky repertoire. De middag wordt afgesloten met een jamsessie. Iedereen is welkom om mee te jammen! Publiek is van harte welkom tussen 16-19 uur in Café De Gouwe, Rhijngeesterstraatweg 31, Oegstgeest. De entree is gratis.

ALV en lezing Oud Oegstgeest HISTORIE n Op woensdag 22 maart houdt de vereniging Oud Oegstgeest haar jaarvergadering, waarin veel aandacht besteed zal worden aan het feit dat de vereniging dit jaar 30 jaar bestaat.

De VOO is op 25 maart 1987 opgericht. De directe aanleiding om de vereniging op te richten was de onvrede over de sloop van het pand Curium en de dreigende sloop van andere historische panden. De vereniging vindt dat het tot haar taken behoort om op opbouwende wijze aandacht aan ons cultureel erfgoed te besteden. Om die reden heeft men in 2016 een werkgroep Cultureel Erfgoed opgericht, met als taak om op een digitale kaart het gehele culturele erfgoed van Oegstgeest weer te geven en toe te lichten. Deze digitale kaart is gereed en is te zien op de website van de VOO: www.oudoegstgeest.nl/erfgoed.

Alle aangewezen 43 rijks- en 50 gemeentelijke monumenten worden op de kaart weergegeven. In de rubriek Overig Erfgoed zijn objecten opgenomen als wegen en waterwegen, bruggen, ornamenten, molens en archeologische vindplaatsen. Objecten die geen monument zijn, maar naar de mening van de werkgroep zeker ook tot het cultureel erfgoed van onze gemeente gerekend moeten worden. Na afloop van de Algemene Ledenvergadering van de VOO zal Onno Koerten, archivaris van de VOO, een lezing houden over één van die bijzondere wegen, de zogenaamde postritweg van Den Haag naar Haarlem. Die weg liep van Het Haagsche Schouw tot de Postbrug op de grens met Sassenheim dwars door Oegstgeest. De lezing in het Dorpscentrum, begint om 21.00 uur en is vrij toegankelijk. Zie ook www.oudoegstgeest. nl.


BEOSOUND MOMENT DUBBELZIJDIGE SCHOONHEID Nooit meer CD’s wisselen. Al uw muziek binnen handbereik en op één plek: blader door uw afspeel lijsten, luister naar uw favoriete radiostation, bekijk talloze artiesten en verken de afspeellijsten van Deezer. • Geïntegreerde internetradio TuneIn ® • Geïntegreerde muziekstreamingsdienst Deezer ® • DLNA - Toegang tot muziek via uw computer of NAS • Bluetooth muziek afspelen vanaf telefoon of tablet

Het fraaie design van de BeoSound Moment bestaat uit twee contrasterende kanten: de ene kant is gemaakt van puur aluminium met daarop een touchscreen-interface en een aluminium navigatiewiel om door uw complete muziekbibliotheek te bladeren. De andere kant is gemaakt van een uniek, aanrakingsgevoelig en solide houtoppervlak dat moeiteloos in uw interieur opgaat. BeoSound Moment €2.195,exclusief luidsprekers, inclusief 1 jaar Deezer.

BANG & OLUFSEN BRUSSEE KATWIJK AAN ZEE Voorstraat 65 • 2225 EM Katwijk • Telefoon 071 - 402 84 14 • info@brussee.eu Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur


nieuws / sport

OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 15 MAART 2017

11

Infantia Clandestina

Nederlands Kamerkoor Soglasije in Cultuurhuis De Paulus

FILM n Welk effect heeft de oorlog op kinderen? Hoe solidair ben je met de idealen van je ouders.

MUZIEK

n Kamerkoor Soglasije heeft oktober 2016 een concertreis gemaakt naar Moskou en Ivanovo, Rusland. Het publiek, in tranen van emotie, reageerde naast het bekende ‘bravo’, het gescandeerde applaus zelfs enkele keren met de in Rusland alleen voor de groten weggelegde staande ovatie. Kamende zaterdag is het koor in Oegstgeest.

De 12-jarige Juan maakt het mee. Hij keert na jaren ballingschap in Cuba met zijn ouders en kleine zusje terug naar Argentinië. Daar leeft hij onder de naam Ernesto, want zijn familiestrijd ondergronds tegen de junta van Videla. Een aangrijpende film over de kracht van liefde en tederheid in een land vol geweld en verraad. Een actueel thema in deze 40-dagen tijd voor Pasen. Tijd en plaats: dinsdag 21 maart om 19.30 uur Dorpscentrum, Lijtweg 9 Oegstgeest. Zaal open vanaf 18.45. Toegang € 6.00 inclusief koffie/thee. Leiding en nagesprek Ronald da Costa

Yuri Razgoelnov, directeur van het internationaal bekende Orenburgs Kamerkoor in de Oeral: “Het is voor mij een groot mysterie hoe het Nederlandse Kamerkoor Soglasije deze muziek zo succesvol weet te vertolken. Het lijkt erop dat nadat eerst Peter de Grote veel uit Nederland naar ons land heeft bracht, dit koor nu weer gaat zorgen voor een overdracht van cultuurgoed.’ De uit Rusland afkomstige dirigent Sergé Latychev verzamelde in een periode van negen maanden een dertigtal zangeressen en zangers

Winemakers diner GENIETEN n China House organi-

seert op woensdag 29 maart een bijzondere wijn- en spijsavond in samenwerking met het Spaanse wijnhuis Raventós i Blanc. Anna Booth komt het winemakers diner begeleiden, en zal toelichting geven over de wijnen. Tijdens de avond serveert China House een heerlijk diner met topwinen, geselecteerd door vinoloog Ka Lun Ip. Reserveren via info@chinahouse. nl of (071)5171129.

Koffiespeeltuin KINDEREN n Heel jonge kinderen houden van gebaren bij het zingen. Denk maar aan ‘In de maneschijn’. Gebaren kun je ook heel goed gebruiken tijdens het voorlezen en dat gaan bezoekers deze keer doen bij de Koffiespeeltuin op 29 maart in de bibliotheek. Eiskje Clason, auteur van het boek “Babypraat, gebaren met je baby en dreumes” verzorgt de workshop. Vanaf 9.30 uur staat de koffie en limonade klaar en is er leuk uitdagend speelgoed voor je kindje. Om 10.00 uur begint de (korte) workshop. Meer informatie over babygebaren lees je op www.eiskjeclason. nl. Meer informatie over de koffiespeeltuin vind je op www.koffiespeeltuin.nl. Zien we je daar?

Darttoernooi DARTEN n Op zondag 2 april

organiseert de Dartsbond Bollenstreek/Rijnland (DBBR) in samenwerking met de Nederlandse Dartsbond de 7e en voorlaatste NDB Ranking in het ECC Holiday Inn in Leiden. Aan dit Open toernooi met 88 dartsbanen, kan iedereen deelnemen, ook wanneer je niet bent aangesloten bij een NDB lid organisatie. Zaal open: 10.00 uur. De aspiranten, meisjes en junioren dienen zich voor 11.00 uur in te schrijven (gratis). De dames en heren dienen zich voor 12.30 uur in te schrijven. (Heren A en Dames: € 10,- Heren B en mindervaliden: €5,-). Er is een prijzenpot te verdelen van 4000 euro. Lakeside deelnemers als Richard Veenstra, Wesley Harms en Rick Hofstra staan in de top van het klassement.

uit de Randstad en iets daarbuiten om zich heen en wist daar een boeiende eenheid van te maken. Het koor is goed, zonder twijfel, en de uit het koor afkomstige solisten weten het koor op uitstekende wijze aan te vullen. De Oegstgeester Bariton Nico Klaasen weet met zijn solo’s de ziel van de liederen prachtig te benadrukken. In het concert worden bekende maar soms ook totaal onbekende klassieke werken en traditionele liederen gebracht. Latychev weet daarbij zijn koor te inspireren en leiden, naar hoogtepunten en extase, bejubeling en daarnaast fragiele pianissimo’s. Melodielijnen van de koorpartijen vloeien dooreen waarbij sterke dissonanten oplossen in een sfeer van volmaakte rust en eenheid. Kamerkoor Soglasije, Cultuurhuis De Paulus Oegstgeest, 18 maart, 19.30 uur, zaal open 19.00. Kaartverkoop à €15,00 aan de kassa, €13,00 in de voorverkoop via Soglasije.nl of via Podiumplein.nl

Leesworkshop bij boekhandel Bij het publiek ging het dak eraf afgelopen zaterdag. Inzet: Burgemeester Jaensch met Kevin Vreeken. | Foto Wim van Tuijl

Fiks handhaaft zich in overgangsklasse KORFBAL

n In het kader van kennismaking met de Oegstgeester sportverenigingen bracht burgemeester Emile Jaensch een bezoek aan Fiks. Hij trof het: Fiks speelde, met name in de tweede helft, een wervelende partij korfbal die het vele publiek in extase bracht.

Door Wim van Tuijl

Voorafgaand aan de laatste reguliere zaalcompetitieronde konden nog vijf van de acht ploegen degraderen: Fiks, Bep, ZKV, Dos Kampen en Wit Blauw Kampen. Niet verwonderlijk dat er een enorme spanning op de wedstrijd tegen Wit Blauw Kampen stond. Sporthal de Cuyl was bomvol. Trommel, megafoon en talloze ratels verhoogden het decibellenniveau naar ongekende hoogte. De ontmoeting begon iets later omdat na het voorstellen van de ploegen diverse confettibommen de vloer oranje blauw kleurden. De schoonmaakploeg had de zaak snel op orde en floot het prima leidende arbitraire duo de aanvangsakkoorden. Het was snel duidelijk dat er bij de thuisploeg een te grote spanning heerste. Dit was te constateren in de aanvalsopbouw, waarbij veel te vaak balverlies werd geleden. De Kampenaren straften dit af met een 3-7 voorsprong rond de 8e minuut. Het leek er even op dat Fiks zou bezwijken onder de mentale druk. “Vandaar dat ik een time out aanvroeg,” aldus trainer Rick Nell, die na afloop aangaf voor een jaar te hebben bijgetekend. “Ik wees mijn team om opdrachten, zoals scherper verdedigen echt te gaan uitvoeren en aanvallend minder gejaagd te spelen.” Geen woorden die aan dovemansoren waren gericht. De thuisploeg hervond het goede spelniveau. Roy en Kevin Vreeken haalden met optimaal verdedigen de schotkracht van de aanvalspunten van de tegenstander uit het ritme en bovendien etaleerden beide spelers, samen met Dominic van Welzen, een uitstekende afronding van de mogelijkheden. Zij zouden met respectievelijk 9, 3 en 7 treffers dominant bijdragen in de

uiteindelijke 25-19 zege. Fiks haalde op tot 8-8, maar liep aanvankelijk nog wel achter de tegenstander aan. In de slotseconde zorgde Kevin Vreeken voor een 12-12 ruststand.

LEZEN

n Wat is nu eigenlijk literatuur en hoe werkt het? Het mooie is dat iedereen daar een eigen idee over heeft, iedereen leest vanuit zijn eigen ervaringen en is op zoek naar zijn eigen antwoorden.

Toch zijn er wel een paar aanwijzingen die elke lezer kunnen helpen een tekst eens anders te lezen. Het boek van Lidewijde Paris ‘Hoe lees ik?’ staat vol met dat soort suggesties, aan de hand van zinnen, alinea’s, verhalen en romans. Van de

Max Havelaar via De zwarte met het witte hart naar David Mitchell. Als opwarmer voor de Boekenweek, komt Lidewijde Paris op dinsdag 21 maart naar de Rijnlandse Boekhandel om een leesworkshop te geven. Volgens de uitgeefster/journalist/ literair recensent willen mensen geen dure cursus, maar op een toegankelijke manier begrijpen dat een roman meer is dan het verhaal alleen. Dinsdag 21 maart, Rijnlandse Boekhandel, 20.00 uur. Toegang: 5 euro Res: info@rijnlandseboekhandel.nl

DE CUYL ‘ONTPLOFT’

Roy Vreeken bracht in de tweede rondgang aanvankelijk Fiks aan de leiding. Die wist de opponent nog te beantwoorden. Het breekpunt kwam in minuut 34. Toen gingen de andere spelers van Fiks mee-scoren. Binnen 7 minuten bogen Dionne Blangé, Dominique Roest (2), Lianne Anholts, Jan Anholts (2), Roy Vreeken en Dominic van Welzen de 13-15 achterstand om naar een 21-16 voorsprong. Het spel en de schotkracht van Fiks hadden in die fase een zo grote suprematie, dat Wit Blauw de weg kwijt was. Onder luide aanmoedigingen van ‘de 9e man’ (publiek), liep Fiks uit naar 24-17 en na 24-19 gaf Dominic van Welzen een passend slotakkoord aan deze geweldig voor Fiks verlopen wedstrijd. De Cuyl ontplofte in figuurlijke zin na het laatste fluitsignaal en publiek en spelers vlogen elkaar in de armen. De burgemeester had optimaal genoten van de geweldige wedstrijd die Fiks tentoonspreidde en was onder de indruk van de hartstochtelijke betrokkenheid van het publiek bij de verrichtingen van hun ploeg. Hij betrad de hal om spelers, trainer en teamleider Nico van Welzen te feliciteren met dit prachtige resultaat, waardoor directe degradatie is ontlopen. “Iedereen voerde zijn/ haar taak optimaal uit in de tweede helft, waardoor de tegenstander vleugellam werd gemaakt,” sprak een uitbundige Rick Nell. Nadrukkelijk complimenteerde hij het verdedigende werk van de gebroeders Vreeken. Ruimschoots na de wedstrijd werd via livestream de ontmoeting Dos Kampen tegen HKV/Ons Eibernest gevolgd. Laatstgenoemde won en dit betekent dat Dos Kampen degradeert en Fiks ook de play out wedstrijd tegen de nummer 7 van de andere overgangsklasse ontloopt. Fiks 1 heeft zich gehandhaafd.

Pascal Franken speelde een solide wedstrijd. UDO pakte voor de vierde wedstrijd op rij punten. | Foto Lichtenbeldfoto.nl

UDO blijft punten pakken VOETBAL n Vv UDO speelde zaterdag gelijk tegen VVSB. Zeker in het begin had UDO overwicht, toch moest er nog tot de 23e minuut gewacht worden op het eerste doelpunt. Na de thee ging VVSB wat fysieker spelen. Na een schot op de lat en paal

volgde de 1-1. Daarna volgden wat kansen voor UDO, ook de keeper van UDO, Pieter Heeren, moest een paar keer ingrijpen. Geen van beide teams wist de kansen om te zetten in doelpunten en zo bleef het 1-1. Een terechte uitslag.

Lenteprogramma! Stiltedag 19 maart Zie ook voor Vogelwandeling met meditatie en yoga & Kennismaken met compassie-yoga www.yogacentrumleidsehout.nl


WIJ STOPPEN ERMEE Wegens verhuizen van onze winkel, magazijn en productiefabriek

NU 5 DAGEN Katwijk

EXTREME KORTINGEN | NEDERLANDS HANDGEMAAKTE BOXSPRINGS NU VAN 10.000,- VOOR 5.000,DIVERSE SHOWROOM BOXSPRING MODELLLEN NU EXTRA VERLAAGD | WEES ER SNEL BIJ | OP=OP!

Vaste Boxspring Baron 160x200 van 6.995,-

Deze boxspringset heeft een gestikt hoofdbord wat

3 499,-

voor .

een luxe effect geeft. Het matras en de onderboxen bestaan uit pocketveren afgedekt met koudschuim. Matras is pocket met 500 veren, Topper is doorgestikt en met een dichtheid van 55.

50% TOT 75%

KORTING

ALLES DIRECT LEVERAAR

Elektro Boxspring Impact

90x200 van 2.990,-

1 495,-

Deze complete elektrische boxspring heeft een genopt

voor .

of vlak hoofdbord. Het matras heeft 500 pocketveren en is in verschillende hardheden leverbaar. Inclusief splittopper koudschuim HR 55. Tegen meerprijs kunt u kiezen uit Nasa of talalay Latex.

140x200 van 5.590,- nu voor 2.795,160x200 van 5.790,- nu voor 2.895,180x200 van 5.990,- nu voor 2.995,-

DIT ZIJN SLECHTS ENKELE VOORBEELDEN | MEER DAN 100 SETS STAAN IN DE WINKEL VOOR U KLAAR

Topdekmatras Sultan

80x200 van 279,-

voor

139,-

Pocketveermatras Emir

70x200 van 799,-

voor

399,-

4-Seizoenen Ganzendonzen dekbed Velvet 140x200 van 279,-

voor

11 cm

139,-

HANDGEMAAKT MET HANDVATEN

Dit topdekmatras is uniek door zijn zomer- en winterkant. De zomerkant

Luxe pocketveermatras (320 minipockets, 7 zones) met aan beide zijdes

Natuurlijk en luxe slapen onder een licht en soepel dekbed van zuivere

bestaat uit 4 cm koudschuim (is daardoor cooler) en is ideaal als u wat steviger

een dikke afdeklaag van hoogwaardig Drakacel HR-40 schuim. Leverbaar in

90% witte ganzendons. Dit 4-seizoenen dekbed past zich snel aan je li-

wilt liggen. De winterkant bestaat uit 4 cm Nasa traagschuim (is daardoor

2 hardheden. Dit luxe pocketveermatras is 25 cm. dik. Uit voorraad en nog

chaamstemperatuur aan en ventileert uitstekend. Je bent verzekerd van

warmer) en is wat zachter dan de zomerkant. Ook in latex verkrijgbaar.

in alle maten leverbaar.

een heerlijk slaapcomfort gedurende ieder seizoen!

90x200 van 299,- nu voor 140x200 van 559,- nu voor

149,279,-

160x200 van 579,- nu voor 180x200 van 599,- nu voor

289,299,-

80x200 van 839,- nu voor 90x200 van 859,- nu voor

419,429,-

Ambachtsweg 15 2222 AH Katwijk Tel. 071 - 403 11 73

Katwijk

OER-HOLLANDSE PRODUCTEN

info@merensboxsprings.nl www.merensboxsprings.nl

140x200 van 1.399,- nu voor 160x200 van 1.499,- nu voor 180x200 van 1.599,- nu voor

699,749,799,-

Openeningstijden: DI 10.00 - 17.30 uur WO 10.00 - 17.30 uur DO 10.00 - 17.30 uur VR 10.00 - 17.30 uur ZA 10.00 - 17.00 uur

140x220 van 299,- nu voor 200x200 van 559,- nu voor

149,279,-

240x200 van 579,- nu voor 240x220 van 599,- nu voor

289,299,-

3000 M2 LEEGVERKOOP


de week in beeld

OEGSTGEESTER COURANT

Oudste sporter bij Hoogervorst

WOENSDAG 15 MAART 2017

n Neighbours Winterfestival Neighbours was dit keer met een winterversie bij de Klinkenbergerplas. De organisatie was goed op orde met een strakke beveiliging, toiletten, kluisjes, de Neighbourhood - een tussengebied met diverse neigbourfoodkramen een discodome en een grote tent met doorlopend house-muziek. De warmte in de tenten, maar ook van de vuurtonnen, deden de feestgangers zichtbaar goed. Een discofeest is blijkbaar niet leeftijdgebonden en discogangers van diverse leeftijden vermaakten zich uitstekend. Niet alleen de muziek ging er soepel in. Ook drank en eten gingen er gretig in. Wil van Elk

SPORT n De oudste sporter bij Sport

& Fitness Thea Hoogervorst is een Oegstgeestenaar. De heer G. J. van Zonneveld sport nog steeds, en is op 8 maart 91 jaar geworden. Dit is voor het sportcentrum echt een mijlpaal. Meneer Zonneveld sport al ruim vijftien jaar bij Thea Hoogervorst, zelfs twee keer in de week. “Hij heeft nog heel veel energie. Zijn eigen woorden zijn dat je gezond oud wordt als je traint bij ons centrum. Dat is natuurlijk een heel groot compliment!” aldus Isabella Rieken van het sportcentrum.

D66-bustour op campagne Op maandag 13 maart voerde D66 campagne in Hoogmade, Lisse, Noordwijk, Oegstgeest, Leiderdorp, Rijswijk, Schiedam, Vlaardingen en Honselersdijk. Hierbij waren onder andere kandidaat-Kamerleden Stientje van Veldhoven en Steven van Weyenberg aanwezig. ‘s Morgens deden zij de Prof. Dr. Leo Kannerschool aan de Hazeboslaan aan, en kregen zij daar een rondleiding met uitleg. | Foto Wil van Elk

13

Sport Medisch Centrum Oegstgeest is vernieuwd Afgelopen vrijdag vierde fysiotherapiepraktijk SMC-Oegstgeest een feestje. Er was hard gewerkt aan een nieuw interieur en uitbreiding van het pand met een tweede sportzaal op de begane grond. Deze nieuwe zaal is multifunctioneel ingericht, zodat sportrevalidatie, loopanalyses, pilates en ook voorlichtingsbijeenkomsten allen kunnen worden georganiseerd in deze ruimte. Om half zes werd het nieuwe logo onthuld, en konden cliënten en relaties de nieuwe zaal bewonderen. | Foto Willemien Timmers

n MeerWonen doet mee met NLdoet Medewerkers van woningcorporatie MeerWonen staken vrijdag 10 maart de handen enthousiast uit de mouwen in het kader van NLdoet, de jaarlijkse vrijwilligersdag van het Oranje Fonds. MeerWonen ging in beide werkgebieden (Oegstgeest en Kaag en Braassem) aan de slag. Er werd geklust bij een zorgboerderij in Oud Ade en gewandeld met een groep ouderen uit Hofwijck in Oegstgeest. In Hofwijck wonen ouderen met een intensieve zorgvraag in zes kleinschalige woongroepen in een huiselijke sfeer. Het is onderdeel van Marente. MeerWonen heeft in 2009 een rol gespeeld bij de bouw van het woonzorgcentrum Rustenborch en de twee organisaties hebben nog steeds goed contact met elkaar. Medewerkers van MeerWonen zijn met twaalf bewoners met dementie gaan wandelen naar het Leidse Hout, waar men kon genieten van koffie en taart. Stichting Present heeft MeerWonen en Marente geholpen bij de organisatie van dit uitje.

Grote opkomst verkiezingsdebat Afgelopen vrijdagavond organiseerden CDA, D66, GroenLinks, PvdA en VVD in het Dorpscentrum een verkiezingsdebat met kandidaat-leden voor de Tweede Kamer. De grote zaal was tot de laatste stoel bezet en de levendige discussie gaf het publiek een goed inzicht in de standpunten van deze partijen. Gezeten op keukenkrukjes, (“je moet nederig beginnen als kandidaat”, zo grapte debatleider Gijs van Es, zelf journalist bij NRC Handelsblad), gingen Dirk van den Bosch (nr. 23 op lijst GroenLinks), Marit Maij (nr. 24 op lijst PvdA), Wendelien Tönjann (nr. 53 op lijst VVD), Jan-Jaap de Haan (nr. 37 op lijst CDA) en Jeanet van der Laar (nr. 32 op lijst D66) met elkaar in debat. Landelijke onderwerpen als zorg, onderwijs, werk, veiligheid en duurzaamheid kwamen aan de orde. Met wie zou men de coalitie op 16 maart aandurven? Vier kandidaten zouden een coalitie met de vijf partijen van dit debat wel aan durven gaan. | Foto’s PR

TennisDirect nieuwe sponsor van OLTC OLTC is voor de komende jaren een samenwerkingsverband aangegaan met TennisDirect, online specialist op het gebied van tennisartikelen. Hiermee is de tennisspecialist de officiële sportpartner van OLTC. Bestuursvoorzitter Dick de Groot is blij met de nieuwe sponsor: “Onze hoogste competitieteams krijgen mooie kleding, we gaan spelen met goede Dunlopballen en TennisDirect is toernooisponsor. Ook heeft TennisDirect leuke aanbiedingen.”


Advertorial

Motorhuis opent vestiging aan Lammenschansweg Leiden Eigen plek voor Fiat, Alfa Romeo en Jeep In Leiden is maandag 6 maart een bijzondere vestiging van Motorhuis van start gegaan. Aan de Lammenschansweg 128, in het pand tussen ROC en Gamma, opende een geheel nieuw autodealerbedrijf zijn deuren. ‘Fiat - Alfa Romeo - Jeep’ staat er trots op de gevel van de showroom; in de werkplaats zijn ook nog de merken Lancia, Chrysler en Dodge welkom. Het is een opmerkelijke plek. Het gebouw dat Motorhuis nu voor deze merken huurt, staat immers op de nominatie om door de gemeente onteigend en gesloopt te worden. Doel: een brede doorgang naar het achterliggende terrein creëren. Hoe lang dat nog gaat duren, is echter onduidelijk. Motorhuis besloot pand en terreinen weer op te knappen en een goede bestemming te geven. Merkentechnici Ferdi van der Gaag (showroom) en Rob de Niet (service) krijgen er samen de leiding. Ze voeren een team aan van vijf merkentechnici en twee verkoopadviseurs. Tot die

laatsten behoort ook Esther Vermandel, die – zelfs anno 2017 – als vrouw nog altijd een bijzonderheid in een autoshowroom is. Ferdi: ‘Ons gaat het om de persoonlijke kennis en kwaliteit. Dat is bij allebei dik in orde. Leuk is dat de klant een keuze heeft en zelf bepaalt door wie hij of zij het liefst geadviseerd wordt.’ Industrieel Het team heeft er zin in. Rob: ‘Het is gewoon heel erg goed dat onze merken een eigen plek in de organisatie krijgen. In de showroom aan de Vondellaan stonden ze tot nu toe naast Opel en Citroën. Ons nieuwe pand heeft van binnen een fraaie industriële look. Daar komen de stoere Jeeps, de sportieve en elegante Alfa’s en de veelzijdige Fiats – inclusief de hippe 500 – veel beter tot hun recht. De klant zal zowel bij aankoop (Motorhuis biedt ‘nieuw’ én ‘occasion’, red.) als bij service en onderhoud blij zijn met de specialistische kennis die we hier samenbrengen.’

Aanbieding Motorhuis Leiden Lammenschans pakt volgens Rob en Ferdi deze eerste maand na de opening flink

uit met leuke aanbiedingen en activiteiten. Fiat-, Alfa- en Jeeprijders uit de regio krijgen een persoonlijke uitnodiging voor een

feestelijke kennismaking. Maar ook andere belangstellenden zijn méér dan welkom aan de Lammenschansweg 128 in Leiden.

Banken voordeel weken! Dit is het moment om bij Baalbergen een nieuwe bank uit te zoeken. Wij hebben een ruime keuze in diverse stijlen. Op alle modellen geven wij nu 10% korting en we hebben een spetterende maandaanbieding!

KANTON elementenbank, zacht zitkomfort, zeer veel mogelijkheden. B.v. 2,5 zitsbank (226 cm) van € 859,- voor € 599,-. Zoals afgebeeld (356 x 430 cm): van € 3199,- voor € 2199,-

PARADISO hoekbank met verstelbare rug. v.a. € 1.580,Ook als losse bank

Maand aanbieding 30% korting!

FREDDY zitgroep met eindeloos veel mogelijkheden. Uitgevoerd met stevige koudschuim zittingen. Lounge+2,5 zits+longchair v.a. € 1.298,-

TEMPO strakke bank, stevige zit en hoge rug. 3 + 2 zits in stof v.a. € 1.265,-

openingstijden dinsdag t/m zaterdag .-. uur • Ambachtsweg  •  ah Katwijk telefoon  -  • baalbergenkatwijk@gmail.com • www.baalbergenkatwijk.nl • volg ons op facebook

10% korting op alle zitgroepen


service

OEGSTGEESTER COURANT

Kerkdiensten Protestantse Gemeente Oegstgeest Kruispunt Rivierduinen Oegstgeest 10.30 pastor E. Hof Regenboogkerk 10.00 ds. A. Verburg Groene of Willibrord kerk 10.00 ds. Th. Hop, m.m.v. Willibrordcantorij. Wo 22 mrt 17.45 sobere maaltijd in Willibrords Erf 19.30 avondgebed in Groene Kerk Verpleeg- en ziekenhuizen Kapel Alrijne 10.15 ds. A.C. Kooijman Van Wijckerslooth (prot.) 16.00 ds. G.F. Smaling Van Wijckerslooth (r.-k.) 10.00 Woord- en Communieviering, pastor M. van Roon LUMC 10.00 H. van Breukelen R.-k. Willibrordkerk Vieringen iedere dinsdag en donderdag om 9.30 uur. In het weekend op zaterdag om 19.00 uur en zondag om 11.00 uur. Voor de meest actuele informatie over het soort viering en het begeleidend koor, zie www. willibrordoegstgeest.nl Geref. Kerk Vrijgemaakt Lijtweg 1. Ook te beluisteren via www.gkvoegstgeest.nl 10.00 u ds. R. Roth 16.30 u drs. G. den Dulk Nederlands Gereformeerde Kerk Duinzigtcollege 10.00 Ds. P. Kleingeld Volle Evang. Gem. Leiden e.o. Pauluskerk, Warmonderweg 2 11.00 uur samenkomst Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden 10.15 ds. S.P. van der Meulen, m.m.v. practicum musicae Protestantse Gem. Warmond 10.00 uur Mevr. Ds.H.G.T van Welie - Kaai Matthiaskerk Warmond Za 18 maart 19.00 uur Woord en Communieviering. Iriskoor. Jan Timmermann Wings of Healing Veerpolder 6A, Warmond 10.00 uur Eredienst. 19.00 Onderwijsdienst. J Zijlstra Bahá’i Bestudering geschriften van Bahá’u’lláh: eerste woensdag van de maand is Bahá’i-bibliotheek geopend van 19.30-21.00 uur. De andere woensdagavonden: info-avond. J. Wolkerslaan 39, tel. (071) 5152030. Boeddhisme Shambhala Meditatie Centrum. Gratis meditatie-instructie en -beoefening: ‘s woensdags: 9.0011.00 uur en donderdags: 20.0021.30 uur. Elke derde maandag van de maand van 19.30-21.00 uur jongeren en studenten. Geversstraat 48, Oegstgeest.

WOENSDAG 15 MAART 2017

15

Medische diensten DOKTERSDIENST Duin- en Bollenstreek tel. (0252) 240212 • door de week van 17.00 uur ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag • in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur • op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna Dokterspost van de Doktersdienst Duin- en Bollenstreek Gebouw BNS, Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout Parkeren bij Deloitte & Touche APOTHEKEN Dienst Apotheek Bollenstreek Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek. Maandag t/m vrijdag 17.0023.00 uur, en weekend en feestdagen 8.00-23.00 uur: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. (0252) 240216. Dagelijks 23.00-8.00 uur: Apotheek De Nachtwacht (LUMC), Albinusdreef 2, Leiden, tel. (071) 5665019. Rijnsburgerweg 4c, 2215 RA Voorhout, tel. (0252) 240216 (naast de Doktersdienst)

Apotheek Beker - Lijtweg 4 (Ook zaterdags open van 9.00 tot 12.00 uur) Carlina Apotheek, Boerhaaveplein 21 Apotheek Linnaeus - De Kempenaerstraat 31 (Ook zaterdags open van 10.00 tot 14.00 uur) TANDARTSEN 13-03 / 19-03 TP Zoeterwoudsesingel, R. Breuk, Leiden (071) 5132828 20-03 / 26-03 TP Nieuwland. Leiderdorp (071) 5894513 DIERENARTSEN B.G. Heemskerk, De Kempenaerstraat 21. Tel.: (071) 5176761 Spreekuren: ma. t/m vr.: 8.309.30 uur; 13.00-14.00 uur; 18.3019.30 uur; za. 10.00-11.00 uur en volgens afspraak. Dierenkliniek Rijngeest, President Kennedylaan 260. Tel. (071) 5156161 Kliniek Oegstgeest-Noord, Haarlemmerstraatweg 5a. Tel. (071) 5237558 Dierenbescherming afd. Rijnland Tel. (071) 5216662, kantoor@dbrijnland.nl

Kwadraad Maatschappelijk Werk, telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl Opvoedadviespunt, telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl Jongeren Preventie Plan (JPP), telefoon (088) 900 4000, www. kwadraad.nl Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. 0900 - 1450 Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie. nl. Chatten kan op werkdagen van 9.00-17.30 uur via www. korrelatie.nl Stichting Terminale Thuiszorg door vrijwilligers Leiden en omstreken. Voor vragen of hulp: 06-51002071. www.terminalezorg.vptzleiden.nl Bemiddelingsbureau Thuiszorg Oegstgeest (BTO) telefoon: 06 517 99 203. e-mail: info@btozorg.nl

muziek & dans 17 maart 2017 | 17:00-20:00 | De Gouwe

De Deik Unplugged

18 maart 2017 | 19:30 | Pauluskerk

Concert Kamerkoor Soglasije 19 maart 2017 | 14:00 | Leidse Hout

Theehuis: Ron van der Kraan 19 maart 2017 | 15:00 | Streeder

Jazz bij Streeder: Saskia Laroo 19 maart 2017 | 16:00-19:00 | De Gouwe

Funcky XL Saxband @ De Gouwe

24 maart 2017 | 17:00-20:00 | De Gouwe

Willem Bodhi @ VRIJMIBO De Gouwe film & theater

21 maart 2017 | 19:30 | Dorpscentrum

Filmavond: Infantia Clandestina kunst & cultuur

13 november 2016 | Oud-Poelgeest

Wanda Elzenga exposeert

07 februari 2017 | Openingstijden | Streeder

Mary van der Plas bij Streeder

01 maart 2017 | Openingstijden | Bibliotheek

Vleugels van de koningin

02 maart 2017 | Openingstijden | Bibliotheek

Beelden in Bibliotheek

18 maart 2017 | 12:00-17:00 | Oegstgeest

Open Atelier Leni Venne informatief

VV Oegstgeest laat punten liggen VOETBAL

Zaterdag liet Oegstgeest dure punten liggen in de uitwedstrijd tegen Rijnland. In de eerste helft liep Oegstgeest een grote achterstand op. Het leek er op dat ze dit in de tweede helft gingen herstellen, maar ondanks het grote overwicht bleven de punten in Leiden. n

Op een slecht bespeelbaar veld was het in het eerste kwartier van beide kanten aftasten. Na twintig minuten kreeg Oegstgeest verdediger Robin Noort vanuit het niets een rode kaart van scheidsrechter Sturz en moest het veld verlaten. Tien minuten later benutte Rijnland een penalty en kwam zo op een 1 - 0 voorsprong. Een minuut later vergrootten ze hun voorsprong

naar 2 - 0 via een snelle aanval over rechts. Ondanks de tien man was Oegstgeest zeker niet de mindere, een schot van Rens van Klaveren werd door doelman Oudenaarden gestopt. Vlak voor de rust werd het nog erger voor Oegstgeest, via een snelle aanval bracht Rijnland een 3 - 0 voorsprong op het scorebord. Oegstgeest ging na rust direct fel van start en wist binnen

acht minuten de achterstand te verkleinen naar 3 - 2, door doelpunten van Danny Wenink via een penalty en Rens van Klaveren die inkopte op aangeven van Adil Harfaoui. Vlak hierna kwam Rijnland ook met tien man te staan. Het leek op een kwestie van tijd dat Oegstgeest de gelijkmaker zou scoren. Maar verder dan ballen op de lat en op de paal kwam Oegstgeest niet en verloor zo teleurstellend met 3 - 2. Zaterdag speelt Oegstgeest thuis tegen Van Nispen. In deze wedstrijd zal Oegstgeest het verschil moeten maken om aan de kop van de ranglijst te blijven, aanvang van de wedstrijd 14.30 uur.

01 maart 2017 | Oegstgeest

Inschrijven Kindervrijmarkt 16 maart 2017 | 14:00-16:00 | Wijckerslooth

Parkinson Café Oegstgeest 16 maart 2017 | 20:30-21:30

Webinar - Weer gezellig aan tafel 17 maart 2017 | 13:45-15:45 | Haeswijk-flat

Radius: Inloop Computercafé 20 maart 2017 | 20:00 | Streeder

Bijeenkomst Duurzaam Dorp 20 maart 2017 | 20:00 | Streeder

Lezing 'belang van de bij'

20 maart 2017 | 19:30 | Dorpscentrum

Persoonlijkheidsproblematiek

21 maart 2017 | 15:30-19:30 | Corpus

Ondernemersdag071

21 maart 2017 | 13:45-15:45 | Haeswijk-flat

Radius: Inloop Computercafé

21 maart 2017 | 20:00 | Rijnl.Boekhandel

Leesworkshop Rijnlandse Boekhandel 21 maart 2017 | 10:00-12:00 | Dorpscentrum

Ontmoetingsochtend Dorpscentrum 22 maart 2017 | 20:00 | Dorpscentrum

ALV Vereniging Oud Oegstgeest Zorg bij de hand, Thuiszorgspecialist. 06-41048570. www.zorgbijdehand.nl. info@zorgbijdehand.nl.

Counselling International, Individual counselling, couple therapy or conflict mediation in English or Dutch. Els Barkema-Sala, MPhil, MBACP, Willem de Zwijgerlaan 51a. www.counsellinginternational. com. tel. (071) 5282661

22 maart 2017 | 10:00-12:00 | Bibliotheek

Oegstgeester

Juridisch spreekuur in bibliotheek

tweet

22 maart 2017 | 20:00-22:00 | Oegstgeest

Intuïtie vs incompetentie

@TermorshuizenWS #oegstgeest wat klant onvriendelijk planningstool voor afspraken. schande dat ik vrij moet nemen voor paspoort verlenging

@gunternoa #dementie #OegstgeestGezocht gulle gever(s) die 60 ouderen blij willen maken met hangbalkonbakken met planten 24 stuks kosten 600,00

@daltonoegst De moestuin is klaar voor gebruik dankzij de inzet van veel ouders en kinderen:

@presentoegst Pannenkoekenlunch voor de bewoners van Marente in Wijckersloot! #nldoet #present

23 maart 2017 | 19:30-21:30 | CJG

Ik ben TWEE en ik zeg NEE sport & recreatie

15 maart 2017 | 20:00 | Oegstgeest

Wandelclub: WW

17 maart 2017 | 9:45 | Oegstgeest

Wandelclub: WW

18 maart 2017 | 15:00 | Pecos

Tafeltennis Pecos1 - BIT1 20 maart 2017 | 13:30-16:30 | Haeswijk-flat

Radius: Spelletjesmiddag

COLOFON

21 maart 2017 | 20:15 | De Kratong

Oplage 10.000 Verschijnt iedere woensdag

redactie@oegstgeester­ courant.nl

Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 2220 CB Katwijk T (071) 402 29 01

Inleveren kopij: De deadline voor het insturen van kopij is iedere maandag voor 9.00 uur. Insturen kan naar redactie@oegstgeester­ courant.nl Nagekomen stukken uit­ sluitend in overleg met de redactie

Hoofdredactie: Teuntje van Delft M 06 12746478 t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl

Redactie: Willemien Timmers M 06 10089124

Advertenties: Michelle Visch M 06 811 002 70 michelle.visch@uitgeverij­ verhagen.nl

Contactgegevens Binnendienst Rosita Eikelboom-Haasnoot Jeannette Mink- van Beelen Vincent Roos 071 4091637 advertentie@uitgeverij­ verhagen.nl o.v.v. Oegstgeester Courant Sluitingstijd advertenties dinsdag 10.00 uur Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel.(071)4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging.

Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondisse­ mentsrechtbank te Amster­ dam. U kunt deze kosteloos opvragen. De Oegstgeester Courant wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in Oegstgeest en is gratis af te halen bij: het gemeentehuis, het Dorpscentrum, Rijnlandse

Boekhandel, Boekhandel de Kler en Zwembad Poelmeer. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het data­ bankrecht. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toe­ stemming van de uitgever. www.oegstgeestercourant.nl

Tips? Mail de redactie UW MENING n Een tip

sturen naar de redactie kan via redactie@oegstgeestercourant.nl of tel. 06 10 08 91 24. Daarnaast zijn wij ook nieuwsgierig naar uw mening over deze krant.

Bingo in Buitenlust varia

15 maart 2017 | Oegstgeest

Landelijke Opschoondag 16 maart 2017 | 19:30 | Clusiushof

Kennismaking Healing-avond 21 maart 2017 | 10:00-13:00

Radius: Gezelligheidsochtend 24 maart 2017 | 10:00-19:00 | Haeswijk-flat

Boekenmarkt bij Radius


Iedere donderdag, vrijdag en zaterdag geopend van 10 tot 17 uur

Wij blijven verkooppunt van: Jura, Villeroy & Boch, Lampe Berger, Kai, Solis, Magimix, Fissler, Le Creuset, Robbe & Berking, Demeyere, Big Green Egg, koffiebonen en thee

MINIMAAL 30% KORTING

op de merken waar we afscheid van nemen zoals o.a. Wedgwood, Keltum, Royal Doulton en nog veel meer Per 1 april openen we een koffiecorner IN De Porseleinkast. Deze koffiecorner, met als naam Koffie-Speciaal, wordt gerund door mensen met een beperking en zal compleet in Australische stijl worden ingericht. We zijn nog op zoek naar mensen die kunnen helpen ĂŠn begeleiders! Interesse? Bel met HenriĂŤtte van den Anker, 071-4016537

De Porseleinkast Voorstraat 66 2225 ES Katwijk 071-4016537

Oc week 11 17  

Oegstgeester Courant, woensdag 15 maart 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you