Page 1

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.OEGSTGEESTERCOURANT.NL

Lokaal betrokken en betrouwbaar

nieuws P7

BERGEN MUZIEK OPENT TWEEDE LESLOCATIE POLITIEK

Het aantal leerlingen

is verdubbeld

nieuws P3

Verhuizing Radius even uitgesteld

nieuws P5

Nieuwe buis zal wateroverlast verminderen

Cohen op bezoek bij PrO en CDA maakt zich sterk voor kunstgras

Vierde ‘Oegstgeest in Beweging’ nog grootser Door Willemien Timmers

Tijdens die avond zal Dorpslab Oegstgeest, dit keer samen met haar partner Sportcafé Oegstgeest, laten zien hoe sportief Oegstgeest er voor staat. Na de gedenkwaardige ‘in beweging’ edities bij Van der Luyt en de Almondehoeve wordt deze sporteditie ook weer bijzonder. “We zijn erg blij dat we gastvrij ontvangen worden op deze passende locatie,” vertelt een enthousiaste Lucien Geelhoed namens Dorpslab. “We kunnen in Corpus alle Oegstgeestenaren opnieuw trakteren op een avond die veel energie zal opleveren. Geweldig hoeveel partijen hier weer belangeloos aan meewerken.” In de ruime congreszalen van Corpus zullen bovenal de sportprijzen 2013 worden uitgereikt. Alle bezoekers zijn getuige van de verkiezing van de Oegstgeester sportman of sportvrouw van 2013. Ook zullen onder andere het ‘team van het jaar’ en ‘de coach van het jaar’ worden verkozen en worden er aanmoedigings- en respectprijzen uitgereikt. Daarnaast zal er een politiek forum zijn, waarin de verschillende partijen hun visie op sport in Oegstgeest zullen geven. In een tijd waarin sportverenigingen te maken krijgen met grote bezuinigingen, zeer interessant om bij te wonen.

MARKT  Op zaterdag 25 januari is er een kinderrommelmarkt in speeltuin Vogelenwijk, Nachtegaallaan 25 in Leiden. Op de markt kunnen kinderen hun spulletjes zelf verkopen. De markt begint om 14.00 uur en de entree is gratis. Er zijn nog tafels (ook gratis) beschikbaar. Meer info: speeltuin@ vogelwijk.nl

Oegstgeestig Groen rij Groen, www.vrijgroen. info, is een mooi voorbeeld van het benutten van braak liggend terrein. Op een flink stuk grond langs de Rijn wordt voorlopig nog niet gebouwd en daarom mogen vrijwilligers er tuinieren. Wat een enthousiasme van die vrijwilligers die wie het maar wil weten van alles leert over tuinieren. Een kruidentuin, een moestuin, en er is zelfs een kerstbomenasiel. Een kronkelend pad leidt langs de bezienswaardigheden, zoals een vernuftig waterpompsysteem. Met wat meer fantasie had dit ook op het MEOB-terrein gekund. Al was het maar om de grond af te graven op zoek naar resten uit vroegere tijden. En dat al tien jaar lang! Wie weet wat die grond ons zou kunnen vertellen over mensen die hier al ver voor onze jaartelling rondliepen. Als er straks alsnog mag worden gebouwd, dan pas mogen archeologen hun ding doen in een zeer korte tijd. Het zou een mooi leerproject kunnen zijn voor studenten. Wil van Elk

“Het is tijd voor een hernieuwde kennismaking van Oegstgeest met de sport binnen haar grenzen. Deze vierde Oegstgeest in Bewegingavond is er echt één die je niet mag missen.

‘Leefbaar’ maakt bezwaar tegen ‘Lokaal’

Geheel voor en door Oegstgeestenaren, tot aan de muziek toe,” vertelt Geelhoed. “Op dit moment, drie weken voor dato, zijn er al 125 aanmeldingen!”

POLITIEK  Voor Eelke van den

Op de informatieve sportmarkt kunnen alle bezoekers onder andere kennismaken met unieke charitatieve sporters, sportende goede doelen en sportfondsen, en met grote recreatieve evenementen zoals de PaasHaaswijkloop en de Poldercross. In deze krant vinden lezers binnenkort een extra sportkatern met het complete programma van de sportieve avond. Op 10 februari zullen bezoekers aan alle kanten verrast worden. “Er zal een grote verloting plaatsvinden, en alle bezoekers zullen zich die avond een winnaar voelen,” aldus de organisatie. Aanmelden kan via info@sportcafeoegstgeest. nl. Er wordt dan een persoonlijk toegangsbewijs klaargelegd. Meer info: www.sportcafeoegstgeest.nl.

Lucien Geelhoed van het Dorpslab en gastheer Huub Lazarom van Corpus leggen letterlijk en figuurlijk nieuwe verbindingen in het dorp. | Foto Willemien Timmers

Geen extra belasting voor Corpus RETRIBUTIE  In de commissievergadering van afgelopen donderdag stelde het college van burgemeester en wethouders voor de eerder aan Corpus opgelegde verordening tot het betalen van vermakelijkhedenretributie (de zogenaamde lolbelasting) in te trekken. Corpus had eerder al aangegeven de opgelegde aanslagen aan te vechten bij de rechter en daarbij

S E L S DAN De Voscuyl 40 - oegstgeest Bel 071-515 46 36 of 515 44 44 info@danscenterdejong.nl ook Voor al uw feesten! PARTYCENTER DE JONG

P11

Rommelmarkt

SPORT  Maandagavond 10 februari zal heel sportief Oegstgeest, en iedereen die in het dorp sport een warm hart toedraagt, genieten van een mooie avond in Corpus.

V

22 januari 2014 JAARGANG 85 NR 4

tot bij de hoogste instantie door te procederen. Dit voorstel heeft tot gevolg dat 250.000 euro uit de begroting van diverse jaren op een andere manier moet worden binnengebracht. Het merendeel van de raad kon zich vinden in dit besluit. Hessing (PrO): “We zijn blij met deze oplossing. Het geld kan bijvoorbeeld ook via de OZB worden binnengebracht.”

Tandartspraktijk Boerhaaveplein

Het museum heeft laten weten op een andere manier bij te willen dragen aan de gemeenschap. Wethouder Johanna Haanstra gaf aan dat de gemeente juridisch gezien weinig grond had om op te staan. “De kans dat we in een zaak zouden verliezen is groot. Oegstgeest maakt immers weinig kosten richting Corpus, in verhouding met bijvoorbeeld een Keukenhof.” (WT)

OPEN DAG 25 januari 2014

Welkom van 10.00-15.00 uur Kom kijken in onze praktijk.

Nico van de Meent T: (071) 51 55176 Behandeling ook in de avond en op zaterdag

M2

tandartsen 2243 CM Oegstgeest www.m2tandartsen.nl

Ouweelen van Lokaal Oegstgeest kwam het als een volkomen verrassing: Leefbaar Oegstgeest (LO) maakt bezwaar tegen de naam die hij drie jaar aan zijn partij gaf. LO denkt dat de naam bij de komende gemeenteraadsverkiezingen voor verwarring zou kunnen zorgen. Bij de Raad van State is door LO een verzoek ingediend om de verkiezingsregistratie te vernietigen. Volgende week maandag, 27 januari, vindt een hoorzitting plaats waar beide partijen gehoord zullen worden. Van den Ouweelen stapte eind 2010 uit de fractie van Leefbaar Oegstgeest om als eenmansfractie verder te gaan onder de naam Lokaal Oegstgeest. Onlangs heeft hij aangegeven, anders dan ‘collega’- eenmansfractie Transparant Oegstgeest van Rob Braun, deel te nemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen.

folders

M2

tandartsen

Uw folder ook in de krant? Bel nu (071) 402 29 01


ue roaacnkohoep q 50isseelbu n een va aar bij Inw

af 1.60 m.

boxspring van

g 10%bekddoenrgotedin op

ijk

za Noordw

Bedding Pla


nieuws

Oegstgeester courant

woensdag 22 januari 2014

3

Verhuizing Radius even uitgesteld n Activiteiten voorlopig op de Lijtweg senioren n De verhuizing van Radius naar de voormalige serviceflat Haeswijk, is voor een nog onbekende periode uitgesteld.

Een ooievaar inspecteert het nest op het Landje van Bremmer. | Foto F. van Dissel

Ooievaar terug op zijn honk nest n Op donderdag 17 januari werd het nest op het Landje van Bremmer geïnspecteerd door mijnheer of mevrouw ooievaar.

Omwonenden hopen dat ook dit

jaar, evenals in 2012 en 2013, een ooievaarskoppel op het nest zal gaan broeden. Sinds er een nieuwe paal is geplaatst begin 2012, lijken ooievaars zich thuis te voelen in Oegstgeest.

De interne verbouwing liep onverwacht een zodanige vertraging op, dat het niet mogelijk zou zijn om de activiteiten van Radius met ingang van februari aldaar op te starten. Anders dan in de vorige berichtgeving stond vermeld, zullen de activiteiten in de laatste week van januari gewoon door kunnen gaan aan de Lijtweg. Ook in de maand februari zijn de bezoekers nog van harte welkom op het voor hen zo vertrouwde adres. Computer Café De bezoekers van het Senioren Computer Café zullen voorlopig

ook nog terecht kunnen aan de Lijtweg. Hoewel de vrijwilligers ervoor hebben gezorgd dat hun nieuwe onderkomen aan de Louise de Colignylaan er keurig uitziet, zijn hier enige problemen met de aansluiting van internet. Deze problemen zullen de komende weken worden opgelost, waarna verhuizing naar de nieuwe locatie een feit zal zijn. Planning Medewerkers van Radius betreuren deze onverwachte wendingen. Wie volop bezig is met een verhuizing, wil meestal graag dat het snel ach-

ter de rug is. Echter, het belangrijkste is dat de activiteiten voor senioren zoveel als mogelijk gewoon door kunnen gaan. De komende weken zal in overleg met de betrokken partijen de planning worden aangepast. Informatie Bezoekers van Radius zullen door middel van posters en flyers worden geïnformeerd. Op de website www.radiuswelzijn. nl zal steeds de laatste stand van zaken te lezen zijn. Uiteraard kunnen mensen ook altijd voor informatie bellen met Radius: (071) 517 52 68, of: (071) 707 42 00.

Bio Science Park breidt uit met ‘Health’ bedrijven

n Het Leiden Bio Science Park gaat op een breder terrein bedrijven aantrekken dan tot nu het geval was. Mochten zich eerst alleen Life Science-ondernemingen in het Park vestigen, nu is daar de sector ‘Health’ bijgekomen. De Universiteit Leiden, de gemeenten Leiden en Oegstgeest en de provincie ZuidHolland zijn dit officieel overeengekomen.

Voor het Leiden Bio Science Park gelden strikte vestigingscriteria. Dit om het profiel van het park te bewaken en potentiële nieuwe bedrijven vooraf duidelijkheid te geven over de vestigingsnormen. Vandaar dat een formele aanpassing van de criteria nodig was. Ondertekenende partijen streven ernaar de groei van het Bio Science Park te versnellen om zo ook de komende jaren mee te kunnen blijven draaien in de top van internationale parken. Vicevoorzitter van de Universiteit Leiden Willem te Beest, Leidse wet-

houder van Economie Robert Strijk, wethouder van Ruimtelijke ordening van Oegstgeest Wendelien Tönjann-Levert en gedeputeerde van Zuid-Holland Govert Veldhuijzen tekenden de overeenkomst. De Universiteit Leiden is eigenaar van een flink gebied tussen Leiden CS/ de Plesmanlaan en de Wassenaarseweg. Het strekt zich uit tot in Nieuw -Rhijngeest. Meedraaien aan de wereldtop gebeurt door verruiming van de criteria maar ook door een zo aantrekkelijk mogelijke vestigingslocatie te zijn. Aspecten daarvan zijn de aanwezigheid van excellent onderzoek en onderwijs die zorgen voor een potentieel aan hooggekwalificeerde kenniswerkers, gemeenschappelijke voorzieningen voor bijvoorbeeld starters en een uitgebreid programma om de bedrijven in het Park met elkaar in contact te brengen om zo synergie te bevorderen, en een fysiek aantrekkelijke vestigingslocatie.

(advertorial)

Open dag bij M2 tandartsen welkom n Wilt u weten hoe topmondzorg eruit ziet? M2 tandartsen houdt open dag op zaterdag 25 januari van 10.00 tot 15.00 uur. U bent van harte welkom om onze mooie praktijk vrijblijvend te bekijken.

M2 tandartsen behandelen geen monden, maar mensen. Dat merkt u aan de vriendelijke manier waarop u wordt ontvangen. Kennis en techniek zijn belangrijk, maar de patiënten staan altijd centraal. Wij tonen u graag onze spectaculaire praktijk. Wij hebben een speciaal ingerichte poetshoek en het team van M2 tandartsen staat klaar om uw vragen te beantwoorden en u rond te leiden door de privé wachtruimtes, de hypermoderne behandelkamers en de technische ruimtes.

Wij geven ook uitleg over belangrijke tandheelkundige onderwerpen, zoals implantaten, de M2 klikprothese, onzichtbare beugels, de anti-snurkbeugel, cosmetische tandheelkunde en kindertandheelkunde. Tevens kunt u een elektrische tandenborstel winnen. Kom langs op 25 januari tussen 10.00 en 15.00 uur. U maakt persoonlijk kennis met de geavanceerde mondzorg van M2 tandartsen. Wilt u een behandeling willen: er is op dit moment geen wachtlijst. U kunt dus direct inschrijven. M2 tandartsen Irislaan 281A, Oegstgeest www.m2tandartsen.nl

Het publiek in het buurthuis in Buitenlust genoot 29 april 2013 van een spetterend optreden van De Deik. Dat belooft wat zondagmiddag 26 januari in De Gouwe. | Foto Wil van Elk

De Gouwe live entertainment live n Vanaf september 2013 voegden Chris Schollaardt van Café de Gouwe en Ewout de Bruijn van H2MEntertainment met veel live entertainment een grote dosis gezelligheid toe aan het uitgaansleven in Oegstgeest. Door Wil van Elk

Live muziek op iedere donderdagavond en zondagmiddag is niet meer weg te denken in het swingende café aan de Rhijngeesterstraatweg. Ook februari is gezellig volgeboekt. Maar eerst nog De Deik! Oegstgeest kijkt reikhalzend uit naar het programma van februari,

maar eerst nog donderavond 23 januari met een optreden van gitarist en singer-songwriter Heyn Linger. Het klapstuk van januari krijgen we op zondagmiddag 26 januari voorgeschoteld van De Deik. Deze band trad in 2008 op met covers van een van de meest tot de verbeelding sprekende bands De Dijk.

Het duurde slechts een jaar, maar een paar jaar geleden besloten een paar muzikanten dat ze verder wilden met De Deik en trokken andere muzikanten aan. De samenstelling van de band is kleiner dan voorheen, maar dat doet niets af van het succes! Ewout de Bruijn is de zanger van de band en treedt dus zelf ook op die zondagmiddag. De optredens in Café De Gouwe worden steevast aangekondigd in Oegst.nl en hebben gratis toegang, dus ‘kom binnen zonder kloppen!’

Gemeentecentrum politiek n In de commissievergadering van afgelopen donderdag uitten diverse raadsleden hun zorg over de gang van zaken rondom de eventuele sluiting van het gemeentecentrum. Wethouder Roeffen gaf aan ‘mee te denken met organisaties die noodgedwongen een nieuw onderkomen moeten zoeken’. “Maar we nemen geen initiërende rol op ons”

Rosdorff (Leefbaar Oegstgeest) vroeg zich af of er wel genoeg aandacht is voor de positie van de Stichting Evenementen. “Zij hebben al eerder ook ’t Groot Proffijt moeten

verlaten. Van Tongeren (Progressief Oegstgeest) moest van het hart dat volgens hem er nog flinke reserves zijn bij het kerkbestuur. “Wellicht helpt een appel richting bestuur.” Wethouder Roeffen zegde toe het kerkbestuur binnenkort uit te nodigen voor een gesprek. (WT)


in de aanbieding...

ACTIES aanbiedingen gelden van 21 jan. t/m 18 feb. 2014

PoRt VinzeLo RuBy of tawny

€ 6,95

75cl van 8,40 voor

ZONWERING

MaRqueS de CaStiLLa Spanje / La Mancha Keuze uit de witte Aïren en de rode blend Tempranillo/Shiraz/Merlot 75cl van 6,55 voor € 4,95

LouiS fouRie zuid-afrika / Paarl Keuze uit een Merlot en Chardonnay 75cl van 8,75 voor € 6,95

LEEGVERKOOP van de wintercollectie... nu

KORTING TOT 70%

Coca Cola Regular en Light 1,5 literfles van 1,70 voor € 1,49

www.drinkland.nl

Spanje / Rueda Cuatro Rayas Sauvignon Blanc 75cl van 8,95 voor € 6,50

den haag

Voorhout

noordwijk

oegstgeest

Prinsestraat 57 070 364 29 25

Jacoba van Beierenhof 28 0252 220 208

Maarten Kruytstraat 24 071 361 21 82

Lange Voort 19 071 301 55 83

APK

,8 3 €

n*

all-i

* niet voor Diesel tot 2006

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

t Ik werk samen me , darts gecontracteerde tan Zorg & Zekerheid.

SCHOENEN EN TASSEN

Tulpenstraat 10 - 2231 GW Rijnsburg - Tel. 071-402 87 26 v.haastrecht@snelnet.net www.vanhaastrechtschoenen.nl

DE VRIES Korte Vaart 11 2231 GE Rijnsburg Tel. 4020695

Voor het perfecte kunstgebit én de beste service.

Collegiantenstraat 10 - 2231 HJ Rijnsburg - Tel: 071-4077050

Marco Tweewielers zoekt Ervaren Fietsmonteur

Reacties t.a.v. Marco Duivenvoorden Kerkstraat 33, 2242HB Wassenaar Telefoon: 070 - 511 69 46 Mail: info@marco-tweewielers.nl

van Haastrecht

TANDTECHNIEK

Erkend Gas Water en CV Installateur

Wij vragen: • minimaal 2 jaar ervaring • klantvriendelijk en service gerichte instelling • zelfstandig werkend collega • veel ervaring met elektrische fietsen is een pre’

merkschoenen en laarzen van o.a. Ecco, Ara, Helioform etc.

Wij bieden: • gezellige werkomgeving • fulltime dienstverband • aantrekkelijk salaris afhankelijk van ervaring

Maand Menu A

Maand Menu B

Kerry Ko Babi Pangang Foe Yong Hai Sieuw Mai (gebakken) Saté Sze Chuan Kipfilet Nasi & Bami

Kerry Ko Babi Pangang Foe Yong Hai Saté Pittige Kipfilet Sze Chuan Ossenhaas Cha Sui Nasi & Bami

2 á 3 personen

4 á 5 personen

€ 18,50

€ 32,50

Wij bezorgen boven de € 15,- gratis aan huis.

Het is weer Chinees nieuwjaar en dus feest bij Woo Ping! Wanneer: Wat: Hoe laat: Menu:

3 en 4 februari Leeuwendansers, Kung Fu voorstelling en muziek 17:00 tot 22:00 4 gangen voor € 32,50 excl. drank

Reserveer snel! Diefsteeg 13-15 - Leiden 071-5130373


nieuws

OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 22 JANUARI 2014

5

Spreekuur voor zieke poppen en knuffels REPAREREN  Mist Poppedeine een arm of been? Is het oor van Bruno de Beer gescheurd? Kom dan naar het spreekuur van de poppendokter, op zaterdag 25 januari in de Gevers- Deutz Terweeschool in Oegstgeest.

De hele ochtend zijn vrijwilligers van Repair Café Oegstgeest (RCO) in de weer om zieke poppen en knuffels beter te maken, en ook om kapotte spullen uit het huishouden te repareren. Defecte dingen met en zonder stekker, van hout, metaal of kunststof, textiel, kleding, meubels of speelgoed, een computer met storing, een probleempje aan de fiets - de reparateurs van RCO staan u gratis terzijde met een oplossing. Want weggooien, dat zou toch jammer zijn. De reparateurs van het Repair Café hebben vaak ‘doorgeleerd’ in hun hobby. Of ze zijn vanuit hun vak gewoon erg handig. Ze hebben tijd en zin om Oegstgeestenaren bij te

staan bij het opknappen van dingen die het niet verdienen om in de vuilnisbak te verdwijnen. GDT Op zijn tournee langs Oegstgeester ontmoetingsplaatsen stelt het RCO op zaterdag 25 januari zijn werkplaats op in de Gevers-Deutz Terweeschool, Terweeweg 106. Tussen 10 uur ’s morgens en 1 uur ’s middags kan iedereen binnenlopen met alles wat kapot is en gerepareerd kan worden door handige dorpsgenoten. Er is limonade voor de kinderen, koffie en thee voor ‘grote’ mensen en ruimte voor ontmoeting met vrienden, bekenden en nog niet bekenden. Spandoeken en vlaggen wijzen de weg naar de plek waar kapotte dingen een tweede leven krijgen, vooral ook zieke poppen, knuffels en speelgoed. Meer informatie op www.repaircafe.nl/oegstgeest

Stage Nieuwe Stijl WERKLOOS

 Het Actieplan Jeugdwerkloosheid begeleidt pas afgestudeerde jongeren bij hun zoektocht naar een baan. Trainees worden geplaatst bij werkgevers, en deze werkervaring zorgt ervoor dat de jongeren kansrijker worden op de arbeidsmarkt. Jongeren zijn veelal goed opgeleid en verdienen een kans.

De hoger opgeleiden melden zich aan bij het project met hun curriculum vitae, kopie ID-bewijs of paspoort, wensberoep en drie alternatieven. Als deze informatie compleet is wordt er gekeken of de kandidaat gematcht kan worden met een werkgever. Als dat niet het geval is wordt de kandidaat ondersteund bij het vinden van een baan of stageplek. Onlangs zijn er trainees geplaatst bij een drukkerij, administratiekantoor, scholengemeenschap, museum, en verschillende andere bedrijven. Werkervaring De trainees doen maximaal een halfjaar lang, 24 uur per week, con-

In de zomer van 2010 had het oude dorp van Oegstgeest te maken met enorm veel wateroverlast door hevige regenval. Met onder andere de aanleg van de nieuwe afwateringsbuis moeten beelden als deze van de De Kempenaerstraat tot het verleden behoren.

Rioleringsplan goedgekeurd  Buis en drainage zullen wateroverlast verminderen

crete ervaring op de werkvloer op. Daarnaast krijgen zij vijftien dagen gerichte trainingen, afgestemd op de doelgroep, en mede georganiseerd door de werkgevers. Trainees ontvangen een stagevergoeding van 400 euro netto per maand en houden zo nog één of twee dagen per week over om ergens anders geld bij te verdienen. Opgeven Er zijn weer 20 nieuwe plaatsen voor trainees beschikbaar gekomen. Vanaf februari 2013 zijn er 137 jongeren begeleid in het project. Na afloop van het traineeship van maximaal zes maanden is tachtig procent uitgestroomd naar werk. Jongeren die tussen de 18 en 27 jaar zijn, in de regio Holland Rijnland wonen, geen uitkering hebben, kort geleden een MBO-4, HBO of WO diploma hebben behaald en nog geen baan hebben gevonden, kunnen zich aanmelden bij het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid door een CV te sturen naar l.oude. alink@leiden.nl.

RIOOL  Wethouder Wendelien Tönjann (VVD) is enthousiast over de maatregelen die in 2015 genomen gaan worden nu het nieuwe gemeentelijk rioleringsplan in de raadsvergadering van december is goedgekeurd. Door Willemien Timmers

“Om wateroverlast in het oude dorp verder tegen te gaan hebben we gemeend een aantal maatregelen naar voren te moeten halen. Het belangrijkste besluit dat genomen is, is dat we in het Oranjepark een extra buis voor het afvoeren van het hemelwater gaan aanbrengen. Tevens wordt een nieuwe verbinding, voor de afvoer van het ‘overtollig regenwater’ gerealiseerd tussen het Bos van Wijckerslooth en het Hendrik Kraemerpark (de Koninginnelaan, de Prins Hendriklaan en de Duivenvoordestraat). De verbinding die er nu ligt, en op papier nog zeker vijftien jaar niet vervangen hoeft te worden, blijft vooralsnog in stand. De capaciteit van die buis is inmiddels te klein geworden. We hadden kunnen wachten tot over een jaar of twintig om dan een grotere buis te plaatsen, maar we hebben besloten om nu alvast een

extra buis neer te leggen.” De uit te voeren werkzaamheden zorgen voor een extra verbinding tussen de ‘poldertjes’ Hendrik Kraemerpark en Bos van Wijckerslooth, en zorgen er voor dat het regenwater in het oude dorp direct goed afgevoerd kan worden, in plaats van het laagste punt in de omgeving op te zoeken en zo op specifieke plaatsen voor enorm veel overlast te zorgen. Het naar voren halen van dit ‘afkoppelen van het regenwater’ in het Oranjepark zorgt er voor dat de andere geplande werkzaamheden twee jaar uitgesteld worden. “We hebben alle riolen doorgelicht op eventuele zwakke plekken, en zijn er zeker van dat twee jaar onderhouds-uitstel geen probleem is,” aldus de wethouder. Tönjann benadrukt dat ze met deze extra maatregelen tegemoet komt aan mensen die veel last hadden van overtollig regenwater in tuin of kelder. “Toch blijven we vanuit het

gemeentehuis zeggen dat men ook zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Leg drainage aan, en bestraat niet het hele oppervlak van je tuin.” Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden in het oude dorp, in het kader van het wateractieplan, ook extra drainagesystemen (afwatering) aangelegd. “Daar kan men dan het systeem uit de eigen tuin op aansluiten, zodat het water snel weg kan.” Eén van de laatste maatregelen die nog genomen moet worden is het graven van watergangen rondom het ASC-terrein om zo meer oppervlaktewater in het gebied te creeren. Omdat het Hoogheemraadschap over de breedte en waterpeil van de sloten een geschil heeft met omwonenden, ligt de planvorming daarvoor momenteel stil. Als alles volgens plan verloopt, zal de gemeente begin volgend jaar de schop in de grond steken om de nieuwe afwateringsbuis aan te leggen. “Daarna duurt het zo’n tweeëneenhalf jaar voordat alles klaar is.” Tönjann: “Ik ben blij dat met al deze maatregelen het wateroverlastverhaal van de politieke agenda af is.”

GEHOORD EN GEZIEN Raadhuis.. “Maak van het Gemeentecentrum een raadhuis” zo lazen wij vorige week een suggestie om het gebouw door de gemeente te laten overnemen en daarin het raadhuis te vestigen. “Prachtig gelegen in het centrum van de gemeente Oegstgeest”. Waar hebben wij dat meer gehoord? Oh, ja in de beginjaren ’90 van de vorige eeuw. Even graven in ons archief en, daar komt de tekening van een nieuw raadhuis aan de Lijtweg tevoorschijn. Toen waren de rapen gaar want het plan ontmoette grote tegenstand. Gekozen werd uiteindelijk voor de ‘Oude Jelgersmakliniek’. De voortschrijdende tijd en daarmee nieuwe samenwerkingsverbanden zorgden er voor dat een deel van dit gebouw leeg kwam te staan en nu zelfs te koop staat. Terug naar het Wilhelminapark? Dan krijgen de drie vrouwen van kunstenaar Joop van Kralingen, op het plein voor dit oude raadhuis, weer heel wat te bespreken. Hopelijk geen roddel. Vakantiebeurs In Utrecht lag tijdens de vakantiebeurs de wereld aan onze voeten. Maar toch niet de hele wereld zoals wij vele jaren gewend waren. Digitalisering doet zijn invloed gelden. Internationale Verkeersbureau’s pakten duidelijk kleiner uit of waren zelfs niet meer aanwezig. Nederland beperkte zich tot een vertegenwoordiging van

de regio Nijmegen –Arnhem en aanbiedingen in de kop van Noord-Holland, te weten in de hoek Hoorn, Enkhuizen en Medenblik. Kortom: het uitkleden van de beurs lijkt te zijn begonnen. Gevallen wethouders In 2013 vielen er 79 wethouders als gevolg van de politiek. Daarnaast 28 als gevolg van herindeling, 13 werden burgemeester, 11 aanvaardden een zakelijke werkkring, 9 vertrokken vanwege gezondheid, 3 ambieerden een politieke werkkring, 3 traden af om persoonlijke redenen, 2 waren interim wethouder en 2 kwamen te overlijden. De betekende dat totaal 150 wethouders vertrokken. “Drie wethouders per week is echt teveel” schrijft EDO de Haan, wethouder Zoetermeer en voorzitter van de Wethoudervereniging, in het VNG-magazine. “Ruim twintig procent van alle wethouders sneuvelt expliciet op een politieke situatie tijdens een collegeperiode, terwijl nog eens twintig procent om andere redenen tussentijds vertrekt”. Uit het onderzoek dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft laten verrichten blijkt dat bijna 1/3 van de politiek gevallen wethouders, te weten 25, afkomstig is van de Lokale partijen, het CDA komt op 15, de VVD en de PvdA op ieder 13. De tijd dat wethouders niet meer weg te branden waren en ze daarom “weddehouders” werden genoemd lijkt voorbij te zijn.

Jaargang 44 Oegstgeester Kerkblad Het Oegstgeester Kerkblad dat door vele vrijwilligers in de gemeente bij iedereen wordt verzorgd is begonnen aan de 44e jaargang. Het is een leesbare en unieke uitgave en door iedereen, gelovig of niet, de moeite waard om even door te bladeren. Verassing: het blad verschijnt voor het eerst in kleur. “Wij hopen dat u er net zo zult genieten en dat tegen lagere kosten”, meldt de redactie. En over kosten gesproken de actie Kerkbalans 2014 is weer gestart. Cijfers Een huiskamer maak je gezellig met bloemen. “De Koninklijke Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland sluit 2013 af met een omzet van 4,35 miljard euro,” lazen wij in De Rijnsburger, “dat is een groei van 1,6% ten opzichte van 2012. Per productgroep zijn verschillen te zien maar de kwekers hebben het afgelopen jaar een ruim 2% hogere prijs ontvangen dan het jaar ervoor. De sector snijbloemen en kamerplanten die via Flora Holland in 2013 werden verhandeld toonde een groei. Bij tuinplanten werd een daling in de omzet geconstateerd, wat geweten wordt aan het lang aanhoudende koude voorjaar. Dagelijks razen de bloemenwagens over de Oude Rijnsburgerweg en de Rijnzichtweg van en naar de A44. Benieuwd wanneer de afrit van de A44 naar de Flora wordt gerealiseerd…

DOOR INKOCHNITO

Wie denkt dat kennis duur is, weet niet wat domheid kost


Een modern rouwcentrum voor een afscheid op maat

”Knap hoe je ons elke keer weer zò rust en ruimte bood dat wij ons niet opgejaagd voelden.” Lange Voort 3, Oegstgeest, t 071 565 1577, AttendoUitvaartzorg.nl

Een persoonlijk afscheid.

3 sfeervolle 24 uurs familiekamers

Wij zijn er als u ons nodig heeft. Een geruststellende gedachte. Nefit houdt Nederland war m

071 402 86 89

www.delaatsteeer.nu

Let op, nieuw adres: Kamerlingh Onnesstraat 62 Rijnsburg

De hoogwaardige kwaliteit van de Nefit TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve combi-ketel heeft een voorraad warmwater die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Overal in huis direct warm water, en als u wilt overal tegelijk! Vraag ons naar de brochure.

Bedroefd, maar ook dankbaar dat verder lijden haar bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat na een kortstondige ziekte is overleden onze lieve, zorgzame moeder en schoonmoeder

Antje Houwaart-de Geus weduwe van Cor Houwaart

m 30 juni 1927

AquaPower van Nefit: Het ultieme warmwatercomfort

Het ultieme warmwatercomfort van TopLine AquaPower HR-ketels. Nú bij:

t 9 januari 2014 Marrie Heleen en Marcel Gerina

Telefoon: 071 - 521 32 31 (24 uur per dag, ook in het weekend) Monuta Van der Luit Willem de Zwijgerlaan 179, Leiden www.monuta.nl Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

• Eerhart Sierbestrating.

Voor al uw bestratingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave 070-3211006.

• Vuil tapijt? Laat het

vakkundig reinigen of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam Interieurverzorging, tel. 070-5116612.

Dak herstellen? Bou­ma/Grundeken bellen! 070-5114674/070-5118394. Uw dakspecialist!

Correspondentieadres: Marrie Houwaart Korenbloemlaan 93 2343 VC Oegstgeest

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH). Tel: 071 401 66 65, Fax: 071 401 69 42. E-mail: info@heemskerkinstallatie.com

• BC SIERBESTRATING Tegelwerk, met afvoer, gratis prijsopgave. Tel. 06- 55321682.

• 50-plusser SCHILDERT, SAUST en behangt uw huis weer als nieuw. Tel. 06-13067762.

• Lekker toerfietsen vanuit Wassenaar en Voor-

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

schoten? www.tcdekampioen.nl.

Tot ons groot verdriet is overleden mijn hele lieve, sterke vrouw, onze warme moeder, schoonmoeder, oma en tante

Erkend leverancier, lid Stich•tingSTEUNZOLEN. LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een

Marian de Valk

afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 071-5238468 of 06-12028319.

Uitvaartbegeleiding

www.zalenverhuurkruyt •schipvanleiden.nl. Mooi bruin café in oude centrum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc. Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare drankprijzen! Reserveringen: tel. 06-25047376.

Anne Ghilaine Henriëtte van Furth-Vreede Ghi Wassenaar, 9 april 1930

Student wil u graag helpen met COMPUTER•PROBLEMEN. € 15,- p.u. Tel. 070-5114250.

dierplaagbestrijding, dienstverle•ningGotenreiniging, en schoonmaak. Tel. 06-54948365/070-5176896. www.roessinghvaniterson.com

Te huur: GARAGEBOXEN in Oegstgeest en •Leiden. Huurprijs v.a. € 110,-. Inlichtingen 06-

Oegstgeest, 16 januari 2014

20773480.

• Begraven

Ralph van Furth

• Cremeren

Te huur: GARAGEBOX Lambrechtsveld Valkenburg, tel. 06-24468544 of 0321-380254.

Eric en Machteld van Furth-van der Feltz Annick, Wytze, Bram

• Rouwtransporten door binnen en buitenland

info@privezwemles.nl, 06-15161615.

Marceline van Furth en Monique Verreijdt Pien, Julius

• Opbaring in eigen rouwkamers

Wouter en Rixt van Furth-de Jong Wybren, Ghiline, Marrit

• Dag en nacht bereikbaar

Andrea Vreede De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op maandag 20 januari in de Dudokzaal van Crematorium Westerveld in Driehuis. Correspondentieadres: Postbus 1110, 2340 BC Oegstgeest

• Eigen parkeerterrein

Een extra mogelijkheid om troost te bieden

Met aandacht en zorg voor een passend afscheid.

Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Tel: 0252-211843

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

www.mariandevalk.nl

Memare Den Haag Piet Heinstraat 115-117 2518 CG Den Haag Tel: 070 - 345 45 05 E-mail: denhaag@memare.nl

Memare Leiden Lammenschansplein 6-B 2321 JB Leiden Tel: 071 - 531 28 75 E-mail: leiden@memare.nl

Memare Honselersdijk Dijkstraat 37 2675 AV Honselersdijk Tel: 0174 - 388 342 E-mail: westland@memare.nl

Samen, zorgvuldig en persoonlijk

Regentesse

uitvaartverzorging

marielle van de loo

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

071 - 523 40 40

www.theadijkstra.nl

Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak www.onderdeboompjes.nl / info@onderdeboompjes.nl

TUINMAN / STRAATMAKER voor al uw •tuinwerkzaamheden. Gratis opgaaf. Tel. 0657200505.

Tv stuk of slecht beeld REMMELZWAAL •bellen! Ook digitaal instellen, tv op internet aansluiten. Prijsopgaaf vooraf, tel. 06-20959333.

(Katwijk) houdt feest voor 14-ja•rigMAXIMODE bestaan. Di. 28 jan. tot za. 8 feb. 14 dgn. op onze gehele nieuwe collectie 14% korting.

(Katwijk) houdt feest voor 14-ja•rigMAXIMODE bestaan. Za. 1 feb. gratis make-over (make-up), op 8 feb. wordt er een gratis set gellak nagels verloot! Zie onze facebookpagina! maximode (fotoetalage).

TE HUUR 160m2 bedrijfsunit Maessloot 1, •Rijnsburg, € 65/m2, flex. huurperiode, tel. 0612242051, 06-17118404, barnhoornjp@zonnet.nl

‘Persoonlijke aandacht verlicht het verlies’

Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed.

aanbrengen van nieuwe dakpannen, zinken dakgoten en bedekking platte daken. Voor vrijblijvend advies of offerte: 06-51996019.

De Leidse Vlooienmarkt, zat. 1 & zon. 2 feb. Holiday Inn, Haagse Schouwweg 10, 180 kramen 2e hands p.d. Donevents.nl, 0294-237320.

Plaats een persoonlijk “Memare” Trooststeentje op het graf of een op een andere herinneringsplek van uw dierbare overledene.

Meer informatie? Vraag ernaar bij uw uitvaartondernemer. Of www.memare.nl

STORMSCHADE? Voor snel en goed vakwerk: •Walen dakbedekking, tevens het adres voor het

071 - 523 88 64

Deze Trooststeentjes zijn een initiatief van Memare. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende soorten, met daarop diverse persoonlijke teksten gegraveerd.

PRIVÉZWEMLES € 10,- per halfuur, direct •plaats. Za.middag, kleine groepen, wekelijks dipl.,

071 34 11 590

www.regentesse.net


nieuws

Oegstgeester courant

woensdag 22 januari 2014

7

LEZERS SCHRIJVEN De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor brieven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Brieven mogen niet meer dan 250 woorden bevatten. Ingezonden brieven worden alleen geplaatst met naam en adres. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

Gemeentecentrum kan open blijven!

A

ls in Oegstgeest het Gemeentecentrum ter sprake komt, weet bijna iedereen te melden: het moet dicht, hè? De kerk (Prot. Gemeente Oegstgeest) gaat het verkopen, toch? Zonde en jammer,

etc. Dit treurige bericht lezen we ook wekelijks in deze krant. Toch wil de “Initiatiefgroep Gemeentecentrum” een ander geluid laten horen. Het Gemeentecentrum hoeft niet dicht! Tot 1 februari hebben we de tijd om bij de kerkenraad plannen in te dienen die kunnen aantonen dat de voorgenomen sluiting niet hoeft. En de initiatiefgroep heeft zo’n plan. Een plan voor een inloop-gemeentecentrum nieuwe stijl. Een dorpscentrum voor jong en oud. In fasen willen we daaraan werken. Het zal niet eenvoudig zijn, maar het moet kunnen. Daarbij is de inzet van mensen die een dergelijk centrum een warm hart toedragen hard nodig. Vooral ook nu de burgerlijke gemeente begint in te zien dat Oegstgeest niet zonder een centraal inloopcentrum kan. We vragen van de politiek dan ook om ons plan te ondersteunen, niet met geld, maar met beleid. Kortom, het is zeker nog geen gelopen race. We blijven zeggen: “het Gemeentecentrum kan open blijven!” Waar een wil is, is een weg.

Joost van Bergen en Henegouwen: ‘Het aantal leerlingen is in 2013 verdubbeld’

Bergen Muziek opent tweede leslocatie

Anne van den Berg, namens de Initiatiefgroep Gemeentecentrum

Bevolkingsonderzoek borstkanker

muziek n Joost van Bergen en Henegouwen kijkt tevreden terug op 2013. Het aantal leerlingen bij zijn muziekschool Bergen Muziek verdubbelde, waarmee hij bewees dat er in Oegstgeest behoefte is aan een muziekschool ‘waar kwaliteit voorop staat’.

daarop aanpassen. Ook leerlingen die van muziek uiteindelijk hun beroep willen maken zijn bij Bergen Muziek aan het juiste adres.”

onderzoek

Door Willemien Timmers

zullen verhuizen naar de Frans Halslaan. “Onze nieuwe zangdocente Sylvia Costa is overigens per 31 januari ook muziekdocent op de Gevers-Deutz Terweeschool.” Door de opening van de tweede locatie kan de muziekschool in alle rust verder groeien.

In het gebouw aan de Frans Halslaan (naast de voormalige Oudenhof-Bokkesprongschool) starten binnenkort ook theoriecursussen. “Deze lessen zijn geschikt voor iedereen die zich in muziektheorie wil verdiepen, dit kan zijn vanwege een toelatingsexamen bij een beroepsopleiding of gewoon uit interesse. In achttien lessen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het gehoor (solfège), theorie, transcriptie en ritmische scholing.”

Vanaf 29 januari kunnen vrouwen uit Oegstgeest in de leeftijd van 50 tot en met 75 jaar weer meedoen aan het tweejaarlijkse bevolkingsonderzoek borstkanker. Het mobiele onderzoekscentrum staat dan op het parkeerterrein op het marktplein aan de Lijtweg in Oegstgeest. Tot ongeveer half april worden zo’n 3.800 vrouwen uit Oegstgeest per brief uitgenodigd om borstfoto’s te laten maken in het mobiele onderzoekscentrum. n

Bevolkingsonderzoek Alle vrouwen in deze leeftijdscategorie ontvangen eens per twee jaar een schriftelijke uitnodiging van Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Het onderzoek bestaat uit het maken van röntgenfoto’s van beide borsten. Dit gebeurt in een (verplaatsbaar) onderzoekscentrum

van Bevolkingsonderzoek ZuidWest. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Het doel van het bevolkingsonderzoek borstkanker is het zo vroeg mogelijk opsporen van afwijkingen die kunnen wijzen op borstkanker. Vroege ontdekking van borstkanker vergroot de kans op genezing en maakt vaak een minder ingrijpende behandeling mogelijk. Het bevolkingsonderzoek is een momentopname en geeft geen volledige garantie. Indien vrouwen klachten hebben aan hun borsten, wordt hen aangeraden niet op deelname aan het bevolkingsonderzoek te wachten, maar naar de huisarts te gaan.

De goedlachse drummer heeft ervoor gezorgd dat er steeds meer verschillende lessen gegeven worden bij Bergen Muziek. Je kunt er inmiddels terecht voor gitaarles, drumles, zangles, saxofoonles, dwarsfluitles, bandles, theorieles en een popkoorklas. Nieuw

“Door de toeloop van nieuwe leerlingen hebben we naast de eerste locatie aan de Duivenvoordestraat (tussen de huisnummers 4 en 6) afgelopen week onze tweede locatie aan de Frans Halslaan kunnen openen,” vertelt van Bergen en Henegouwen enthousiast. “Ook dat is een toplocatie. Overigens blijven de drumlessen plaatsvinden in de geluidswerende cabine in de Duivenvoordestraat.” De zanglessen

Meer informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker is te vinden op www.bevolkingsonderzoekzuid-west.nl.

Gedegen

Bergen Muziek geeft les aan alle leeftijden (vanaf ongeveer zeven jaar) en op alle niveaus. “Beginners en gevorderden zijn allemaal welkom, onze gemotiveerde en geschoolde docenten gaan met iedereen even serieus aan de slag. Iedere leerling verdient het gedegen les te krijgen.” Ook de bovengetalenteerde leerlingen worden uitstekend begeleid. “De docenten hebben door hun jarenlange ervaring al snel door of een leerling getalenteerd is, en kunnen het leertraject

s e m t e h n a V

Theorie

Ook uniek bij Bergen Muziek: Vrienden van Bergen Muziek. Deze ‘spaarpot’ zorgt er voor dat onvoorziene financiële tegenslag binnen het gezin van een leerling geen reden hoeft te zijn om te stoppen met muziekles. “We zijn heel blij dat we op deze manier een financieel vangnet kunnen creëren.” www.bergenmuziek.nl

VERS

Taartje van de week:

Taart met melkchocolademousse en praliné-anglaise voor € 24,95 De Kempenaerstraat 37 Tel. 071-5283212

4 Huisgemaakte Berliner Onze huisgemaakte gerookte leverworst al bijna 100 jaar onveranderd lekker.

Alleen deze week

100 gram

€ 1,25

Er is nog volop wild

Kijk voor ons uitgebreide wildassortiment op onze site Winkelcentrum Lange Voort • T 071-5175535 Ook op zondag open van 16.00 tot 20.00 uur Winkelstraat De Kempenaer • T 071-5173707


Kant en klaar arrangement compleet met trendy/sterke plant van € 7,99 voor

4,99

Verkrijgbaar in diverse soorten.

Vogels zijn er gek op! Huisje + pindakaaspot compleet van € 7,99 voor

4,49

In de zomer kunt u de pindakaas vervangen door bijvoorbeeld een appel. Zó hebben u èn de vogels het hele jaar door plezier van dit leuke pindakaashuisje.

Haal het voorjaar alvast in huis! Leuke bolletjes op pot. Diverse soorten in P9 pot zoals Blauwe druif, Narcis, Crocus of Hyacint! Per stuk 1,29

Nu 3 stuks voor

1,99

Aanbiedingen zijn geldig van 22 januari t/m 1 februari 2014 (zolang de voorraad strekt).

Het Mooijste voordeel!

www.tuincentrumdemooij.nl ‘LIKE’ US

OP FACEBOOK

Noordwijkerweg 36 | Rijnsburg T 071 408 09 59

Vermoeidheid of vage pijnklachten? Veel ’vage’ pijnklachten blijken voort te komen uit een verkeerd looppatroon, of een scheefstand bij het lopen. Dergelijke oorzaken zijn goed op te sporen met behulp van een houdings- en gangbeeldanalyse. Op zaterdag 25 januari van 10.00 tot 16.00 uur organiseren de Beterlopenwinkel en registerpodologie Van Zijp in Leiderdorp gezamenlijk een themadag, de zogenaamde ”Voetendag” waarbij onze voet- en loopspecialisten gratis zo’n houdings- en gangbeeldanalyse doen. Onder het genot van een gratis kopje koffie of thee kunnen wij u bovendien uitgebreid informeren over mogelijke oplossingen voor uw probleem, zoals pasvorm-schoenen of therapiezolen. Gratis, deskundig, vrijblijvend en gezellig. Wij zien u graag in de Beterlopenwinkel aan de Splinterlaan in Leiderdorp!

LEKKENDE KRAAN? Schroefje los, een thermostaat die blijft hangen, kapotte dakgoot, lekke radiator, druppelende kraan; Grimbergen-Noordermeer BV fixt het. Snel, efficiënt en vakkundig:

071- 40 29 200

OOK STERK IN ’T KLEINE WERK. T: (071) 40 29 200 - F: (071) 40 26 461 E: info@grimbergennoordermeer.nl W. www.grimbergennoordermeer.nl


nieuws

Oegstgeester courant

Oké column

woensdag 22 januari 2014

Martine Glaser schrijft twee nieuwe boeken

Oecumene

n Verkoop van eerste boek voor goede doelen

eze week is de Gebedsweek voor de Eenheid. In het Brabantse dorp waar ik opgroeide bestond die eenheid in de jaren vijftig en zestig. Maar het was de monopolistische eenheid van de katholieke parochie. In onze wijk woonde één protestants gezin. Dat van de politieagent ‘Scherpoog’ die altijd precies wist wanneer wij aan het straatvoetballen waren. Als hij naderde stoven we uiteen en verborgen onze bal. We konden niet begrijpen dat iemand niet katholiek was, maar veel vragen stelden we verder niet (als we maar konden voetballen). Ik ging in Nijmegen studeren en bleef daarmee in het katholieke milieu, maar bij de studentenkerk leerde ik een meer open en eigentijdse invulling van het geloof kennen. Bovendien was daar ook ruimte voor een protestantse ambtsdrager. Tot een echte kennismaking met de reformatie kwam het toen ik - van katholieken huize - een promotieplek kreeg aan de theologische faculteit van de toen nog redelijk gereformeerde Vrije Universiteit. Ik was daar bijna net zo uitzonderlijk als de protestantse politieagent uit mijn jeugd. Maar in het open klimaat van die jaren voelde ik me daar prima op het gemak. Belangrijker nog: ik leerde de verschillen en overeenkomsten tussen de kerken kennen en kon ze daardoor ook deels relativeren. In beide denominaties zijn theologische scherpslijpers en theologen die de kerken bij de tijd proberen te brengen. De oecumene moet het van deze laatste groep hebben. Toen wij in Oegstgeest kwamen wonen zagen we dat de interkerkelijke samenwerking hier ter plaatse serieus werd genomen. Het oecumenisch kerkblad OKE was en is daarvan nog steeds het meest sprekende voorbeeld. En ook rond de vredesweek organiseert de Raad van Kerken jaarlijks tal van oecumenische activiteiten. Ik ben daar gelukkig mee en hoop dat dit stand kan houden: dat het ‘aggiornamento’ (het bij de tijd brengen van de kerken) het wint van dogma’s. Want ik wil niet meer terug naar het katholicisme van mijn jeugd. Wel zou ik het mooi vinden als de huidige jeugd weer eens gewoon op straat zou kunnen voetballen, af en toe weghollend voor een vriendelijke oom agent van protestantse dan wel katholieken huize. Koos van der Bruggen

boeken n Martine Glaser vertelde in 2011 in deze krant dat ze spijt had dat ze niet eerder was begonnen met schrijven. Het boek ‘De Bokkenbrigade’ dat ze toen uitgaf is goed verkocht en het restant mag haar kleindochter verkopen voor goede doelen. Eind januari ligt haar nieuwe boek ‘Pippa Poezenoortjes’ in de winkel en eind maart ‘De zaterdag van het onweer’.

D

Tekst en foto: Wil van Elk

Haar eerste boek gaf ze uit met crowdfunding via Tenpages.com. “Clavis Uitgeverij geeft mijn volgende boeken uit, daar ben ik heel blij mee. Voor een ander boek dat af is heb ik nog geen uitgever. Het is een historische roman ‘De inquisiteur en de zwaardenkoningin’, dat speelt in Noord-Spanje rond 1610. Daarvan afgeleid het boek: ‘Hoor mijn stem’ (voorlopige titel), voor jong volwassenen, meisje van zeventien krijgt flashbacks (hallucinaties?) waarin een even oud meisje van vroeger figureert. Ruwe versie is klaar, Clavis heeft belangstelling. Binnenkort begin ik aan een nieuw boek, voor jongens van zeven jaar en ouder”, vertelde Martine enthousiast.

Olivia, Mick, Amélie en Jessica schrijven enthousiast wervende teksten op collectebussen en de dozen met boeken. Ze doen dit voor Stichting Dierenlot en voor Rwanda. Goede doelen De kleindochter van bijna negen van Martine Glaser mag samen met een paar vriendinnetjes het restant van ‘De bokkenbrigade’ verkopen. Zij doen dit voor de goede doelen Stichting Dierenlot en een project

Oud worden zonder het te zijn lezing n Op woensdag 29 januari

is professor Rudi Westendorp in Oegstgeest op uitnodiging van de Rijnlandse Boekhandel en de Bibliotheek. Hij zal ingaan op zijn recent verschenen boek ‘Oud worden zonder het te zijn’. De eerste mens die 135 wordt is nu al geboren. Wat betekent dat voor de kinderen van nu? Weten zij dat ze eeuweling worden? Beseft een 70-jarige dat hij nog maar net komt kijken? Op deze vragen en andere geeft Rudi Westendorp antwoord in zijn boek. Hij legt uit waarom we ouder en ouder worden en hoe we dat lange leven de baas kunnen

Meditatief Moment mediteren

n De Bahá’í-gemeenschap van Oegstgeest nodigt iedereen op dinsdag 28 januari van harte uit om zich te laten inspireren en te mediteren over het thema ‘Voedsel voor de ziel: de kracht van gebed’. Tijdens deze avond wordt uit de Geschriften van de verschillende wereldgodsdiensten gelezen. Aanmelden is niet nodig maar kan via e-mail oegstgeest@bahai.nl De toegang is gratis. Locatie en tijd: Ten huize van familie Lagas, Jacob van Maerlantlaan 31 Oegstgeest. Tijd: 20.00 - 21.00

9

blijven. De hoogleraar ouderengeneeskunde van de Leidse universiteit heeft al veel publiciteit gekregen. Zo was hij te gast bij De Wereld Draait Door en werd hij uitgebreid geïnterviewd in NRC en Volkskrant. In de bibliotheek van Oegstgeest kan men hem nu persoonlijk zien en spreken. Datum: woensdag 29 januari Aanvang: 20.15 uur Plaats: Bibliotheek Oegstgeest, Lange Voort 2T Entree € 5,00 Kaarten te koop bij de Rijnlandse Boekhandel en Bibliotheek

in Rwanda van Juf Miek. Martine: “Ik wil daar een flinke stapel boeken neerleggen met een bus erbij: ‘koop voor (ten minste) drie euro een boek en doe het geld in de Rwandabus’. Misschien ook huis aan huis, of op

een rommelmarkt. Ze krijgt daar dan ook een paar dozen boeken voor, gratis en desgewenst gesigneerd. Ze heeft al eerder kaarten gemaakt voor datzelfde doel”.

Anbo-Radiusfilmmiddag film n Dit keer de eerste door een vrouw geregisseerde speelfilm uit Saoedi-Arabië, meteen een internationale arthouse hit. Het gegeven is simpel: 10-jarig meisje wil fietsen maar mag niet. Moeder kan en wil geen geld geven voor een tweewieler. De hoofdrolspeelster is een zelfverzekerd meisje, (met een ontwapenende blik, ze is zowel stoer als schattig.) We maken een waslijst beknellende

codes voor vrouwen mee, maar de film blijft fris en speels. Geen drammerig vrouwenbevrijdingspamflet maar een klein, aangrijpend en hoopvol drama dat verwijst naar vooruitgang. De film won meerdere awards op meerdere festivals, onder andere in Venetië. Datum: 31 januari Plaats: Gemeentecentrum (Lijtweg) Tijd: 14.30 uur (zaal open 14.00 uur) Kosten: € 5,- (excl. thee/koffie)

Presentatie jeugdwerk presentatie n Zaterdag 25 januari aanstaande zal de Stichting Evenementen het eerste cursussenblok van dit seizoen afsluiten met een indrukwekkende presentatie in Sociaal Cultureel Centrum Het Trefpunt in Warmond. Tijdens deze presentatie zullen de kinderen die deelgenomen hebben aan de dans- en djembé-cursussen en de cursus Toneel Spelen laten zien wat zij de afgelopen periode zoal geleerd hebben. Mede gezien de leeftijd van de jongste kinderen en de ervaringen tijdens de vorige presentaties is er voor gekozen om twee presentaties te houden:

De eerste presentatie - van 18.30 uur tot 19.15 uur - is bedoeld voor de kinderen die deelgenomen hebben aan de Peuterdanscursus en de K3danscursussen. De tweede presentatie - van 19.30 uur tot ca. 20.45 uur - is bedoeld voor de kinderen die deelgenomen hebben aan de cursussen Kidsdance, Dancingtime, Street/Clipdance met Zumba, de cursus Toneel Spelen en de cursus Djembé Spelen. Natuurlijk is het ook mogelijk om beide presentaties bij te wonen. Kaarten voor de presentatie zijn verkrijgbaar via de Stichting Evenementen: www.st-evenementen.nl of (071) 517 15 40.

Tekeningen M. van Hout voorstelling

Professor Rudi Westendorp. | Foto PR

n Op zaterdag 25 januari, tijdens de Nationale Voorleesdagen, geeft de bekende illustratrice Mies van Hout een leuke voorstelling in Jeugdboekhandel Silvester, Rapenburg 17, Leiden. Mies van Hout vertelt en zingt uit haar prentenboeken: Bang manne-

tje, Op een grote paddenstoel, Vrolijk en Alles in de wind. Kaarten 6,50 p.p. voor de voorstelling reserveren via www.silvesterleiden.nl/verteltheater of (071) 512 86 58. Aanvang 14.00, vanaf 3 jaar. Vanaf 15.30 signeert Mies van Hout in de winkel.


22 januari 2014 week 4 WWW.OEGSTGEEST.NL RHIJNGEESTERSTRAATWEG 13 POSTBUS 1270 2340 BG OEGSTGEEST

Voor alle vragen over de gemeente belt u maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur met het Telefonisch Informatie Punt (TIP): 14071 (Communicatie, Klachten, Onderwijs, Projectbureau’s, Meldingen openbare ruimte) Sociale Zaken spreekuur 51 91 830 Tussen 09.00 en 11.00 uur WMO spreekuur 51 91 819 Tussen 09.00 en 11.00 uur Grofvuil en groot tuinafval Tussen 09.00 en 12.00 uur 51 91 868

Inlooptijden Lokaal Loket Oegstgeest & Centrum voor Jeugd en Gezin Voor al uw vragen over zorg, welzijn, wonen, inkomen, opvoeden en opgroeien Dinsdag 09.00-12.00 uur Woensdag 09.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur Donderdag 13.00-16.00 uur Vrijdag 09.00-12.00 uur Lijtweg 7, 2341 HA, Oegstgeest www.loklaalloket.nl / www.cjgoegstgeest.nl lokaalloket@oegstgeest.nl / info@cjgoegstgeest.nl 071-51 56 215 / 088-254 23 84 Voor spreekuren Jeugdgezondheidszorg 0-4 jr. en Opvoedadviespunt & Algemeen Maatschappelijk Werk zie www.cjgoegstgeest.nl

Wilt u de burgemeester of één van de wethouders spreken? Bel voor een afspraak met 14071 of mail naar secretariaat@oegstgeest.nl Vermeld in uw e-mail het onderwerp van gesprek en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.

RAADSINFORMATIE AGENDA VERGADERING RAAD VAN 30 JANUARI 2014 - AANVANG 20.00 UUR • verkorte versie; de begintijden van de onderwerpen zijn onder voorbehoud • voor actuele agenda: kijk op de website

RAADZAAL 20.00-20.15

20.15-20.20

20.20-21.00 21.00-21.10 21.10-21.20 21.20-21.30 21.30

Opening en mededelingen omtrent de vergadering. Inspraak en Uitspraak. Spreekgelegenheid voor het publiek. *) Vaststellen agenda. Notulen van de openbare raadsvergadering van 19-12-2013. Rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen. Lijst van ingekomen stukken. Inhoudelijke mededelingen. Hamerstukkenlijst - Intrekken Verordeningen vermakelijkhedenretributie 2012, 2013 en 2014. - Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Deelgebied 10. - Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Oegstgeest aan de Rijn. Kaderstelling verdere ontwikkeling professionele besturing. Ontvankelijkheid zienswijzen herziening bestemmingsplan Oranje Nassau. Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Kamphuizerpolder - Buitenlust. Inspraak en Uitspraak. B. Vragen van raadsleden. Sluiting.

Woensdag 15 januari hebben de prijswinnaars van kerstbomenloterij uit handen van wethouder Wendelien Tönjann de prijzen ontvangen. De prijzen bestonden uit cadeaubonnen van de Bart Smit. In totaal zijn met de kerstbomenloterij 557 kerstbomen ingeleverd. Er waren 16 prijswinners.

*) Als u wilt inspreken dient u vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op te nemen met de griffier, de heer F. Kromhout, tel. 14071. Meer informatie vindt u op de website van de gemeenteraad: www.gemeenteraad.oegstgeest.nl.

@gem_oegstgeest

De volledige agenda en de vergaderstukken liggen tijdens kantooruren ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan de Rhijngeesterstraatweg. Ook zijn ze te raadplegen in het raadsinformatie-systeem op www.gemeenteraad.oegstgeest.nl.

VERGUNNINGEN EN BEKENDMAKINGEN VERGADERINGEN Monumentencommissie Op woensdag 29 januari 2014 vanaf 16.30 uur, in de Trouwzaal van het gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 13. De agenda leest u op www.oegstgeest.nl.

BEKENDMAKINGEN Beschikking Wet milieubeheer ontheffing stookverbod De Omgevingsdienst West-Holland maakt namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest het volgende bekend. Op grond van artikel 10.63 tweede lid Wet milieubeheer hebben wij aan Scouting Derja Oegstgeest, gelegen aan De Voscuyl 21 in Oegstgeest, voor het jaar 2014 ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 10.2 eerste lid Wet milieubeheer (ontheffing stookverbod) voor het houden van negen kampvuren. Stukken inzien De stukken liggen ter inzage van donderdag 23 januari 2014 tot en met woensdag 5 maart 2014 bij de receptie van het gemeentehuis in Oegstgeest, maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en na telefonische afspraak: 071-5191793. Bezwaar indienen Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden tot en met woensdag 5 maart 2014

een bezwaarschrift indienen, gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest, per adres van de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden o.v.v. ‘bezwaarschrift De Voscuyl 21 te Oegstgeest’ De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen: • de dagtekening • een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht • de naam en adres van de indiener • de gronden van het bezwaar • de ondertekening Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen. Dat verzoek moet in tweevoud, samen met een afschrift van uw bezwaarschrift worden gezonden aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De beschikking treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Wij verzoeken u ons een afschrift toe te sturen van uw verzoek. Inlichtingen Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw C.M. Witteman-Vintges (procedureel):

071-4083117, procedurekamer@odwh.nl of de heer C.H. Brunt (inhoudelijk): 0714083309.

VERGUNNINGEN Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning 1. Hazenboslaan 101 - asbestsanering (1137611/14-01-14) 2. J.C. Bloemlaan 16 - plaatsen dakkapel voor en achter (1140761/18-01-2014) 3. Johan Evertsenlaan 20 - asbestsanering (1136516/13-01-2014) 4. President Kennedylaan 264 - asbestsanering (1138199/14-01-2014) De ingekomen aanvragen liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt nog geen bezwaar of beroep indienen. Verleende omgevingsvergunningen Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Oegstgeest maken bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunning hebben verleend. De datum van bekendmaking staat bij het besluit vermeld.

1. Lange Voort 2F - plaatsen nieuw pui voorzijde supermarkt (1079235/10-01-2014) Bezwaar Tegen de verleende omgevingsvergunning die tot stand is gekomen met de reguliere voorbereidingsprocedure kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes vermeld achter de betreffende vergunning. Informatie Voor meer informatie over ingekomen aanvragen, het aanvragen van een vergunning, verleende vergunningen of aanverwante zaken, kunt u met de gemeente contact opnemen (openingstijden van 09.00 tot 12.00 uur) of telefonisch 14071. Ook is er informatie beschikbaar op de website www.oegstgeest.nl.

Kijk voor meer informatie op

www.oegstgeest.nl


politiek

Oegstgeester courant

De Kracht van Senioren politiek n Wanneer er in de

media over ouderen wordt gesproken is dat vaak in een negatieve context. Het gaat dan bijvoorbeeld over afhankelijkheid, zorg en kosten. “De VVD is een partij met een positieve en optimistische instelling. Er wordt uitgegaan van eigen kracht en ook eigen verantwoordelijkheid,” aldus de komende fractievoorzitter Vincent Jansen. Op woensdagochtend 12 februari organiseert VVD Oegstgeest een bijeenkomst in Corpus met de titel ‘De kracht van senioren’. Naast de reis door het menselijk lichaam is er een lezing waarin gesproken wordt over de kracht en vitaliteit van de senioren. De voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, zal hierover een inleiding geven. Maar ook de deelnemers zullen hun visie kunnen inbrengen. Dit alles staat onder leiding van Susan Verlinden, zorgonderneemster en bestuurslid van VVD Oegstgeest. VVD Oegstgeest biedt deze bijeenkomst aan. Er is plaats voor maximaal 50 deelnemers. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan voor 5 februari via vvdoegstgeest@gmail.com.

Politiek debat over duurzame ontwikkeling politiek n De initiatiefnemers

van Energiek Poelgeest organiseren op dinsdag 11 februari, aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen, een politiek debat over duurzame ontwikkeling in Oegstgeest. Het hoofddoel van de avond is bezoekers inzicht geven in de visie van de politieke partijen van Oegstgeest op duurzaamheid en ze een steuntje in de rug te geven om goed geïnformeerd hun stem uit te kunnen brengen bij de verkiezingen van 19 maart. De avond zal ingevuld aan de hand van twee themalijnen: I. Wat staat in het partijprogramma 2009-2013 over ecologische duurzaamheid, wat is er gerealiseerd in Oegstgeest en hoe is dat gegaan? Wat staat in het partijprogramma 2014-2017 over ecologische duurzaamheid en hoe gaan de partijen dat aanpakken? II. Hoe kijken de partijen aan tegen duurzame ontwikkeling in Oegstgeest op de lange termijn. Naast ecologische duurzaamheid zal men ook praten over economische en sociale duurzaamheid aan de hand van concrete vragen en voorbeelden. VVD, CDA, Leefbaar Oegstgeest, D66 en Progressief hebben al aangegeven op 11 februari in OBS De Vogels (Poelgeest) aanwezig te zijn.

woensdag 22 januari 2014

11

CDA verzamelt goede voornemens voor Oegstgeest n 'Twee kunstgrasvelden voor 300 jeugdspelers van VV Oegstgeest' voornemens n Via Facebook vroeg het CDA Oegstgeestenaren naar hét goede voornemen voor Oegstgeest voor 2014. Uit de vele inzendingen heeft JP Colenbrander de prijs van cadeaubon ter waarde van €50,- en een goede fles champagne gewonnen om het nieuwe jaar knallend te beginnen. JP stuurde het goede voornemen in om twee kunstgrasvelden aan te leggen, zodat er door 300 jeugdspelers weer normaal kunnen trainen bij voetbalclub VV Oegstgeest. Tientallen Oegstgeestenaren deden mee en deelden hun goede voornemen voor Oegstgeest. Zo was er veel enthousiasme voor de wens van Petra-Wendy om een kinderboerderij te stichten, wilde Timon verbetering van de gladheidbestrijding, en spraken meerderen zich uit om lokale middenstanders te ondersteunen. Vooral de situatie van snackbar ’t Haasje lag diverse mensen na aan het hart. Lijsttrekker Marien den Boer is blij met de vele goede voornemens van dorpsgenoten. “Het toont aan hoe groot de betrokkenheid bij ons dorp is. En voor sommige goede voornemens zal het CDA zich de komende zeker inzetten. De situatie rond snackbar ’t Haasje is ons al maanden een doorn in het oog. Door een geschil om een paar vierkante meters moet de snackbar verdwijnen. Dat vindt het CDA onacceptabel. De snackbar is van te grote waarde voor het plein en de wijk om voor 7,5m2 in de steek te laten en dat zullen we de wethouder laten weten.”

CDA fractie voorzitter Marien den Boer overhandigt JP Colenbrander zijn prijs. | Foto PR Kunstgras VV Oegstgeest De winnende inzending is van JP Colenbrander met zijn goede voornemen om kunstgras aan te leggen bij VV Oegstgeest. Zijn wens kon op veel bijval rekenen. Den Boer: “Ik ben het eens met JP. De velden die er nu liggen zijn de helft van het jaar een complete modderpoel. Trainingen moeten worden afgelast en jeugdspelers worden teleur-

gesteld. En dat terwijl we met zijn allen sport zo belangrijk vinden en zo trots zijn op ons verenigingsleven in Oegstgeest.” Hij vervolgt: “Ja, kunstgras is duur en ja, de gemeente heeft weinig geld, maar het hele proces is heel onbehoorlijk gegaan. Het kunstgras is aan VV Oegstgeest beloofd door een voormalig VVD-wethouder en het is op de goedgekeurde begroting geko-

men. De club heeft daarna 25.000 euro geïnvesteerd in lichtmasten, experts hebben de boel opgemeten en vervolgens is er een streep gegaan door het hele plan. Dat kun je niet maken. Ook de gemeenteraad heeft hierin niet goed gehandeld. Het CDA gaat zich inzetten om het beloofde kunstgras alsnog zo snel mogelijk aan te leggen, op een financieel verantwoorde manier.”

Job Cohen bezoekt Nieuwjaarsbijeenkomst PrO politiek n Wellicht dat de komst van voormalig dorpsgenoot Job Cohen zorgde dat er veel belangstelling was voor de nieuwjaarsreceptie van PrO op zaterdag 18 januari in de Openbare Bibliotheek van Oegstgeest. Door Wil van Elk

De levendige discussie onder leiding van Ton Kohlbeck liet blijken dat politiek leeft in Oegstgeest, in ieder geval bij de progressieven. Het was ook een beetje een lustrumbijeenkomst van de inmiddels twintigjarige vereniging Progressief Oegstgeest (PrO). “We begonnen ooit als Lijst 5 en zijn nu Lijst 1”, vertelde bestuursvoorzitter Anton van Kempen. “We hebben aardig wat wethouders namens PrO gehad: Guus van Elsen, Rianne Meester, Betty van Oortmerssen, Lia de Ridder en nu Johanna Haanstra”, vertelde Anton van Kempen. “Het is écht jammer dat D66 ons verlaat.” Tim van Tongeren vindt PrO “een partij van optimisten. We kijken naar de toekomst. Wij vertrouwen in de kracht van Oegstgeest. Iedereen moet mee kunnen blijven doen!” Hij wees onder andere op de activiteiten van Dorpslab, Repaircafé en Vrij Groen. “Bij ons staat duurzaamheid voorop. We krijgen er veel taken bij, maar hebben echter minder middelen. We moeten ons focussen op

samenwerken, maar wel op eigen kracht!”. Hereniging Ton Kohlbeck en Job Cohen, naast elkaar in de bibliotheek, was een politieke hereniging. “De meeste hier aanwezig weten nog wel waar wij het over hebben”, zei Ton gekscherend terwijl hij een paar namen noemde uit de tijd van halverwege jaren zeventig. “Ging dat toen ook niet over het zwembad”, vroeg hij zich af. “Wat is er heerlijker om de eerste politiek ervaringen op te doen in Oegstgeest”, zei Cohen na een opsomming van zijn roemrijke carrière uit de mond van Kohlbeck. “PrO is een goed voorbeeld van samenwerking tussen progressieve partijen.” Ook wees hij er fijntjes op om de bibliotheek te gebruiken: “Vooral een reden om op PrO te stemmen!”. Samenwerken Kohlbeck betrok onder andere Gerlof Kruidhof van Groen Links in de discussie: “We hebben een hechte fractie. We hebben discussies, maar geen wrevel.” Ook Ria Pasterkamp kwam aan bod: “Ook landelijk moet er worden nagedacht over lokale

De Nieuwjaarsbijeenkomst van Progressief Oegstgeest (PrO) in de bibliotheek werd druk bezocht. Vooral de ‘gespreksronde’ met politiek zwaargewicht en voormalig dorpsgenoot Job Cohen werd aandachtig gevolgd. | Foto Wil van Elk

problematieken. We moeten geen muur om onze gemeente trekken. We zijn best wel in staat om dingen zelf te doen.”. “Samenwerken moet je leren”, vertelde Leen Verbeek, oud-burgemeester van Purmerend en echtgenoot van Johanna Haanstra., Job Cohen gaf nog wat tips: “Je kunt er een aantal jongeren bijhalen en hen vragen ‘hoe zouden jullie het willen?’ Hen vragen ‘hoe gaan we het geld inzetten?’ Duurzaamheid is belangrijk, maar hoe maak je dat structureel?”

Gemeentecentrum Het Gemeente Centrum kwam ook aan bod. Pieter Hellinga wees op de dreigende sluiting van het kerkelijke centrum. De kerk is eigen baas en bepaalt zelf wat er gaat gebeuren. Het zou een dorpscentrum moeten worden, een ontmoetingsplaats, maar financiën spelen ook een rol. Met een opmerking richting wethouder Jos Roeffen werd er op gewezen dat het gesprek hierover wel gaande moet worden gehouden.


2014: Kies je dit jaar voor een lifestyle-club in plaats van een sportschool?

Azzurro is de club voor iedereen in de Bollenstreek die fitter of slanker wil worden en tegelijk een vakantiegevoel wil ervaren. Vanaf € 59 per maand kun je genieten van fitness, zwembad, groepslessen, sauna’s, zonnebanken, hydro-massage en ook tennis- en golfles én natuurlijk de heerlijke cappuccino’s en meer. Gun jezelf Azzurro in 2014.

Start nu met een proefmaand! Azzurro helpt je met beslissen: ...wanneer je nú start met een proefmaand kun je meteen stoppen indien Azzurro toch niet datgene is wat je ervan verwachtte. Je betaalt dan alleen de maand die je hebt gesport.

Maak een afspraak en begin vandaag nog! (actie geldig t/m 31 januari 2014)

Azzurro Wellness Oude Zeeweg 57, Noordwijk 071-361 22 21


nieuws

Oegstgeester courant

woensdag 22 januari 2014

Tekenen van Godenbeelden

Jantje Beton collecte n Van 10 tot en met 15 februari wordt de jaarlijkse Jantje Beton Collecte georganiseerd: een collecte voor en door het jeugdwerk bij u in de buurt. In Oegstgeest komen de drie scoutingverenigingen, de Shawano’s, Derja’s en Sagara Satrya’s, huis aan huis en bij de winkelcentra collecteren. De helft van de collecteopbrengst is bestemd voor deze collecterende jeugdorganisaties. De andere helft van de opbrengst gebruikt Jantje Beton voor projecten die ervoor zorgen dat alle kinderen in Nederland weer vrij en avontuurlijk buiten kunnen spelen. Jantje Beton staat voor kinderen en vrije tijd. Hij vindt het heel belangrijk wanneer kinderen in hun vrije tijd spelen. Wanneer kinderen spelen, hebben ze niet alleen op het moment zelf veel plezier, maar doen ze ook nog eens allerlei indrukken en ervaringen op die essentieel zijn voor hun ontwikkeling. Op die manier wil Jantje Beton ze voorbereiden op een actieve deelname aan onze samenleving. Wanneer kinderen samen spelen, leren ze samenleven! Al meer dan 30 jaar ontwikkelt en organiseert Jantje Beton projecten die gericht zijn op het realiseren van zijn doelstellingen. Het geld dat de deelnemende verenigingen en jeugdclubs ophalen met de Jantje Beton Collecte blijft voor een groot deel in de eigen gemeente en is bestemd voor de financiering van plaatselijke projecten en activiteiten.

Marente en ROC Mondriaan partners opleiden n Marente, zorginstel-

ling in de Rijn- Duin- en Bollenstreek en ROC Mondriaan hebben vorige week donderdag een intentieverklaring getekend waarmee zij partners worden in opleiding en scholing. Doel is gezamenlijk te zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel op mbo-niveau in de zorg in de Rijn- Duin en Bollenstreek. De partners verklaren zich in te zetten voor de ontwikkeling van een ‘’leerhuis’’ gericht op het vergroten van de professionalisering van alle medewerkers van Marente die in de verzorging en verpleging werken en het daardoor verbeteren van de werkprocessen. Dit leerhuis zal zoveel mogelijk worden vormgegeven op de werkvloer. De opleiding en scholing is in handen van Menskracht 7, het nieuwe loket van ROC Mondriaan voor bedrijfs- en particuliere opleidingen.

kunst

n In de tekencursus Goden en Godinnen laten deelnemers zich inspireren door de prachtige godenbeelden in museum van Oudheden. Onder leiding van kunstenares Corina Zuiderduin uit Oegstgeest worden deelnemers uitgenodigd tot het maken van boeiende composities in lijnen en vlakken. De cursus start zaterdag 1 en woensdag 5 februari.

‘Vrouwen in verzet’ in Oegstgeest.

Auschwitzmonument in Amsterdam.

‘Vrouwen in verzet’ n Jan Wolkers (1925-2007) - Glas, 1997 - Locatie:

Rhijngeesterstraatweg, tuin gemeentehuis kunst n Een niet zo voor de hand liggend materiaal om voor een kunstwerk te gebruiken is glas. In eerste instantie werd met glas, als pasta, gewerkt. Door: Albert Labordus en Saskia Baatenburg de Jong

Glas werd bij toeval in het oostelijke deel van het Middellandse zeegebied ontdekt. Op het strand werd een vuurtje gestookt om eten te koken, waarbij men kookplaten op sodablokken plaatste. Door de hitte van de vlammen werd soda vermengd met het zand en versmolt tot een oranje brei. Na afkoeling bleek het een harde enigszins doorzichtige massa geworden. Het geheim van het maken van glas was ‘ontdekt’. Voor ons verzetsmonument kreeg de in Oegstgeest geboren kunstenaar Wolkers de opdracht. Deze veelzijdige kunstenaar (schrijver, schilder, beeldhouwer) heeft meerdere verzetsmonumenten van glas gemaakt, waarvan het Auschwitzmonument in Amsterdam wel het bekendste is. Een spiegelmonument, gebroken spiegels waarin de lucht gereflecteerd wordt. Een sublieme metafoor voor de gedachte dat ‘de hemel na Auschwitz nooit meer ongeschonden is’.

Glas is een kwetsbaar materiaal. Het mengsel van grondstoffen wordt in een oven verhit tot zo’n 1500 C; waarna het bewerkt wordt bij een temperatuur van 1200 C. Die eerste bewerking kan bestaan uit persen, het gieten van de vloeibare massa in een dubbele ijzeren vorm, of uit blazen. Voor het verzetsmonument maakte Wolkers het ontwerp waarna het in een glasatelier met behulp van mallen is vervaardigd. Het uiteindelijk resultaat werd op 8 maart 1998 geplaatst aan de Abtspoelweg ter ere van het verzet door vrouwen, de emancipatie en de internationale vrouwendag. Het beeld was vervaardigd van speciaal heel sterk glas. Maar een steen die met veel kracht naar dit soort glas geworpen wordt, kan toch veel vernielingen aanrichten. Dat is dan ook gebeurd. Vandalen hebben het zodanig vernield dat besloten moest worden aan de kunstenaar te vragen of het opnieuw vervaardigd kon worden voor een andere plaats met meer toezicht, namelijk

de voortuin van het gemeentehuis aan de Rhijngeesterstraatweg. Het beeld was onherstelbaar beschadigd, maar gelukkig waren de mallen en het ontwerp van Jan Wolkers nog aanwezig in het Amsterdamse glazeniersbedrijf, zodat een nieuw beeld van Vrouwen in verzet gemaakt kon worden. Wolkers beschrijft in zijn kunstwerk summier de geschiedenis van het vrouwenverzet. Aan de voet van het beeld begint een kleine vlam die zich hoger vertakt tot een stevige vlam. In totaal acht glasbladen die gedragen worden door een granieten sokkel waarin een lamp is geplaatst, zodat het kunstwerk verlicht wordt. Een mooie, rustige plek onder oude bomen. Een plek om nog eens stil te staan bij wat geweest is.

www.jantjebeton.nl

Materiaal Het zijn vaak de godenbeelden die het meest aanspreken. Prachtig gebeeldhouwd met serene gezichtsuitdrukkingen en edele gestalten. Overgebleven uit verdwenen culturen boeien ze nog steeds. Godenbeelden werden niet alleen mooi vormgegeven, ook materialen speelden een rol. Brons, zacht gepolijst marmer of het hardste graniet; alle hebben andere waarden en effecten. De zachte schaduwen van marmer geven andere effecten dan de scherpe slagschaduw van zandstenen reliëfs. Glanzend brons of goud heeft een andere uitwerking dan het diepblauwe lapis lazuli. En soms hadden deze materialen ook een betekenis. Petra In deze Art class laten deelnemers zich inspireren door de prachtige godenbeelden uit zowel de Egyptische als Grieks-Romeinse collectie van het museum als ook uit de tentoonstelling Petra. Wonder in de woestijn. Materiaal, textuur, vorm en compositie vormen uitgangspunt voor de tekeningen. In de cursus wordt ook ingegaan op wie deze goden waren. Sommige goden waren personificaties van begrippen als ‘wijsheid’ of ‘liefde’. Andere goden waren verheven wezens. Maar ook mensen konden goden worden. De cursus is geschikt voor zowel beginners als gevorderden. De cursus vindt plaats in het museum en bestaat uit tien bijeenkomsten. Start: woensdagochtend 5 februari 10.1512.15 uur of woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur. Of zaterdag 1 februari van 10.30-12.30 uur. Voor informatie en aanmelden: Corina Zuiderduin, Arte del Disegno: corinazuiderduin@gmail.com of tel: 06 – 46334339 of: www.rmo.nl/ onderwijs/volwassenenonderwijs/ tekencursus-arte-del-disegno.

Diego Zonnesteek op school lezen

Open dag mbo- en hboopleidingen leren n Het Leids Universitair

Medisch Centrum (LUMC) organiseert op zaterdag 25 januari een open dag voor schoolverlaters met informatie over de mbo- en hbo-opleidingen. Tijdens deze dag, die duurt van 11.00 tot 15.00 uur, krijgen bezoekers informatie over de combinatie van werken en leren in het LUMC. Meer informatie? Arbeidsmarktcommunicatie, tel (071) 526 36 66. Of kijk op www. niksvoorwatjes.nl.

13

Maurits van Huijstee wist met een afwisselend programma de leerlingen op de Montessorischool te boeien. | foto Willemien Timmers

n Vorige week las kinderboekenschrijver Maurits van Huijstee op vijf scholen in Oegstgeest voor uit zijn boeken over Diego Zonnesteek. Diego Zonnesteek strijdt voor een schone, groene wereld. “Diego is het kind dat alles hoort en voelt en ziet. Hij heeft zijn krachten nodig om die wereld te redden van de ondergang – of hij nu wil of niet.” Maurits van Huijstee is er van overtuigd dat de microbiologie enorme kansen biedt om een duurzame toekomst te creëren. “Denk bijvoorbeeld aan biologisch afbreekbaar plastic, biobrandstof, micro-organismen die vervuilde gronden kunnen zuiveren en zelfs bacteriën die broeikasgassen als voedingsstof gebruiken. Bacteriën spelen daarom een belangrijke rol in het hele verhaal. Maar mijn dikke duim is en blijft mijn grootste inspiratiebron.” De boeken van Diego Zonnesteek zijn verkrijgbaar bij De Rijnlandse Boekhandel en De Kler.


Duurzaam in huis en op het dak! ■ Comfortabel warm huis, zonder hoge stookkosten of gezondheidsrisico’s ■ Gedegen onderhoud ■ 24-uurs storingsdienst ■ Grondige inspectie door ervaren warmte specialisten ■ Energie besparen zonder comfort te verliezen ■ Leverancier van duurzame energie zoals zonnepanelen ■ Reiniging van luchtkanalen / onderhoud aan mechanische afzuiging ■ Wij werken met gerenomeerde merken als Nefit, Remeha en Vaillant ■ Zink- & dakwerk ■ Sanitaire installaties ■ Showroom met verschillende designradiatoren, sanitair en CV ketels, bezoek graag op afspraak.

BERNARD SCHULTE BV CENTRALE VERWARMING, AIRCONDITIONING, LOODGIETERSWERK EN VENTILATIESYSTEMEN

k r e t S n e am

S

LOODGIETERSBEDRIJF

C. HUNDERSMARCK BV

VOORHOUT WWW.BERNARDSCHULTE.NL WWW.HUNDESMARCKBV.NL

Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 Advertorial

Maak je goede voornemen waar in 2014 Het is inmiddels eind januari en velen hebben hun goede voornemens al weer in de prullenbak liggen, ook wat betreft ‘vaker gaan sporten’. Waarom houden zoveel mensen het trainen niet vol? Azzurro heeft iets bedacht waardoor je plezier in bewegen hebt én houdt. De mannen van Azzurro, Marcel Zijlstra en Harry Schuit, weten dat het voor veel mensen lastig is om fitness langdurig leuk te blijven vinden. Maar… hoe kan Azzurro dat probleem nou in de praktijk oplossen? Marcel: “Een deel van het probleem zit in het feit dat er in sportscholen vaak weinig of geen begeleiding is en dat men meestal 1 afspraak krijgt waarin men een algemeen startersprogramma ontvangt en daarna niets meer. Een ander deel van het probleem is dat men het fitnessen saai gaat vinden. En als er dan geen ‘maatje’ meegaat, dan wordt het al snel

een opgave om nog te gaan. Persoonlijke programma’s en sociale interactie zijn vaak essentiële voorwaardes om te slagen. Het allerbelangrijkste blijkt echter de verandering van het dagelijks patroon te zijn. Deze patronen hangen samen met werk, het sporten van de kinderen, etc. De kunst is om enkele keren per week in dit ritme een verandering aan te brengen…permanent! Azzurro is dit jaar gestart om in het introductietraject de nieuwe sporter een ‘sportsupporter’ mee te laten nemen. Iemand die je steunt op weg naar je doel, in veel gevallen de partner, maar het kan natuurlijk ook een

goede vriend of vriendin zijn. Dit zorgt voor steun van huis uit, maar ook dat je meer ‘commitment’ hebt om je doel te behalen. Het invoegen van sport in het dagelijkse patroon werkt het best met begrip en steun van partner of vriend(in).”

‘Begin eens anders: weinig sport en veel ontspannen’ Harry: “Om op lange termijn plezier te blijven houden in het sporten zul je in de eerste plaats de omgeving waarin dat sporten plaatsvindt heel aantrekkelijk moeten maken en daarnaast een combinatie aanbieden van sporten én ontspannen. Ik geloof heilig in die combi. Het nieuwe concept dat Marcel en ik hebben geïntroduceerd biedt iedereen een manier van leven waar regelmatig bewegen onbewust aan wordt toegevoegd. Hiervoor hebben we de ‘Route naar Wellness’ ontwikkeld, een manier die sporten voor iedereen toegankelijk maakt. Iedere sporter krijgt een WellnessCoach toegewezen waarmee dit programma wordt besproken. De kunst is om het sporten op een natuurlijke manier in je leefpatroon in te passen en dat lukt het best wanneer je plezier, variatie en resultaat hebt. En dat is juist waar het vaak misgaat bij de reguliere sportscholen. Veel mensen haken daar snel weer af. Daarom helpen we iedereen zo goed mogelijk op weg met maar liefst 6 afspraken en blijven we ook daarna de klant begeleiden. En heeft deze een keer echt geen zin om te sporten, dan vormen het 18 meter lange zwembad, de sauna’s en de whirlpools een goed alternatief.”

Azzurro Wellness, Oude Zeeweg 57 Noordwijk – 071-3612221 – www.azzurrowellness.nl


nieuws

Oegstgeester courant

Stichting Natuurschool groen

De in 1989 opgerichte Stichting Natuurschool heeft de afgelopen 25 jaar méér dan 400.000 leerlingen van 4-15 jaar tot echte natuurambassadeurs gemaakt met haar originele schoolreisjes en excursies in de natuur. Puur op eigen kracht en zonder ooit één cent subsidie of geld van fondsen of loterijen te hebben ontvangen (een grote uitzondering in de wereld van natuur-organisaties). n

Met een sterk concept, een hoofd barstensvol ideeën en wat spaargeld begon oprichter/directeur Huysman (geboren in Oegstgeest) na zijn studie aan zijn eigen American Dream. Tijdens een seizoensbaan bij luchtvaartmaatschappij Martinair kwam hij veel in de VS en Canada. Bij onder andere het befaamde Vancouver Aquarium ontdekte hij dat natuur-educatie en belevingsprogramma’s voor kinderen ook op een heel frisse, professionele en marktgerichte manier kunnen worden aangeboden. Schoolreizen en excursies voor scholen uit het basis- en voortgezet onderwijs zijn voor de Natuur-

school inmiddels de ideale manier om grote aantallen kinderen/leerlingen in contact te brengen met de Nederlandse natuur. Na een eerste bestemming in Lauwersoog (aan de Waddenzee op de grens van Groningen en Friesland) biedt de Natuurschool inmiddels 6 schoolreisbestemmingen door heel Nederland (Noordwijk, Stellendam Schoorl, Gieten, Lauwersoog en Borkum). Al meer dan 15 jaar is de Natuurschool actief in de duinen en op het strand van Noordwijk. Zowel met Staatsbosbeheer als met Strandplaats Nederzandt in Langevelderslag bestaat een hechte samenwerking, een echte win-win situatie. Groei Nog elk jaar groeit de Natuurschool heel organisch door en met inmiddels 70 seizoensgidsen biedt ze ook werkgelegenheid en werkervaring aan vaak jonge, o.a net afgestudeerde leerkrachten, docenten en biologen. Ook voor 2014 is de Natuurschool nog op zoek naar een aantal geschikte kandidaten voor de functie van Natuurschoolgids in Noordwijk. www.natuurschool.nl

woensdag 22 januari 2014

Volop activiteiten bij inloophuis Scarabee contact n Inloophuis Scarabee, de ontmoetingsplaats voor mensen die leven met kanker in de regio Leiden, komt op stoom. Met de feestelijke opening van het eigen huis in oktober nog vers in het geheugen, zijn nu de activiteiten voor de eerste maanden van het nieuwe jaar ingepland. Gastvrouwen Marga Bakker en Nelleke van der Oord vertellen meer over de plannen van Scarabee en over hun eigen ervaringen met kanker. “De diagnose kanker is bijna altijd een donderslag bij heldere hemel”, steekt Marga (66) van wal. Ze vervolgt: “De manier waarop mensen met deze diagnose omgaan is heel verschillend. Natuurlijk is dit ook sterk afhankelijk van het ziekteproces. Van dichtbij heb ik ervaren dat het mogelijk is dat er nog veel gezonde jaren volgen terwijl de prognose slecht is. Dan is het zaak om je leven weer op te pakken. Maar ook als de therapie niet het gewenste effect heeft en de dood snel nadert, kan het verdriet hierom je bij de kern van het leven brengen. Hele intensieve en dierbare momenten.” Nelleke (46) heeft eveneens in haar omgeving vaak met kanker te maken gehad, zowel in haar familie als bij goede vriendinnen. Hierdoor heeft ze ontdekt wat ze graag doet en waar ze goed in is, namelijk het contact maken en meelopen met iemand die het zwaar voor de kiezen krijgt. “Niet om mee te lijden maar om mee te leven”, benadrukt ze. Vanaf het nieuwe jaar zijn (ex) kankerpatiënten en hun naasten iedere maandag, dinsdag en donderdag welkom om binnen te lopen in de huiskamer van Scarabee en elkaar

Marga Bakker (l) en Nelleke van der Oord. | Foto PR

te ontmoeten. Zowel in de ochtend als in de middag is er dan een gastvrouw aanwezig. Nelleke en Marga: “Mensen bezoeken Scarabee om verschillende redenen. Sommige gasten willen zoveel mogelijk informatie verzamelen. Anderen willen graag hun verhaal kwijt aan iemand anders dan familie of vrienden. Vooral als er paniek en verwarring is na een slecht bericht. De meeste gasten hebben de hectische fase van behandelingen achter de rug. Lichamelijk gaat het goed met hen, maar de confrontatie met kanker laat de nodige sporen achter. Zij zoeken naar een nieuw evenwicht en wij zijn dankbaar als wij hen daarbij mogen ondersteunen. Dat is inderdaad heftig soms, maar we zijn hier niet bang

voor emoties.” Inloophuis Scarabee is gevestigd aan Oude Vest 17 in Leiden, tegenover De Lakenhal, en is gratis en zonder verwijzing toegankelijk voor zowel de bewoners van Leiden als die van omringende gemeenten. Voor sommige activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd. Naast het ‘binnenlopen en ontmoeten’, biedt Scarabee: yoga, voetreflexmassage, workshop biografie schrijven, creatieve workshops en gaat er na de winterstop weer een wandelgroep van start. Het is de bedoeling om daarnaast speciale activiteiten voor jongeren op te starten. Iedereen is van harte welkom! Kijk voor meer informatie en de kalender op www.inloophuisscarabee.nl of bel 06.525.862.60

De Dopper is het ideale flesje voor de ideale dorstlesser: kraanwater.

Dopper: de ideale duurzame waterfles wereldwinkel n In Nepal, een van de armste landen van de wereld, heeft een op de tien inwoners geen toegang tot veilig drinkwater. Voor nog veel meer Nepalezen is er geen behoorlijke wc. Ontwikkelingsorganisatie Simavi en Dopper doen daar samen iets aan. En met de handige en mooie Dopper uit de Wereldwinkel kan iedereen helpen!

De Dopper is het ideale flesje voor de ideale dorstlesser: kraanwater. De flessen worden klimaatneutraal geproduceerd in Nederland en bevatten geen BPA. Bovendien worden met een deel van de opbrengst water- en sanitatieprojecten in Nepal gefinancierd. Hiervoor werkt de Dopper Foundation samen met Simavi. Met de bekende Dopper heb je dus altijd een gezonde én goedkope dorstlesser bij je, verminder je de berg plasticafval in de wereld, en zorg je voor schoon drinkwater en sanitatie in ontwikkelingslanden. Kostbaar water Elke dag belanden alleen al in Nederland 500.000 plastic waterflesjes bij het afval. Op de vuilnisbelt, maar ook op straat of in zee, waar ze de bijdragen aan de beruchte plasticsoep in de oceanen. En wist je dat er voor 1 plastic flesje water nog eens 1 liter water en een kwart liter olie nodig is? Heel veel van die fles-

jes worden bovendien gevuld met kostbaar, niet duurzaam gewonnen grond- of bronwater, waardoor landbouw- en natuurgebieden verdrogen, en mensen in ontwikkelingslanden hun putten niet meer kunnen gebruiken. En die mooie petflesjes in de supermarkt kunnen zij niet betalen…

Nieuw: De Montessori peutergroep opvang n De Montessori peutergroep is een unieke samenwerking tussen SKO (Stichting Kinderopvang Oegstgeest) en de Montessoribasisschool Oegstgeest.

Gezondheid Samen met lokale organisaties zorgt Simavi voor waterpompen, veilige sanitaire voorzieningen en voorlichting en opleiding.

Op vrijdag 10 januari is de Montessori peutergroep officieel geopend door directeur Agnes Sormani van de Montessorischool en locatiemanager Frances Houtman van SKO.

De komende drie jaar verbindt Dopper zich aan een nieuw waterproject van Simavi in Baglun, ook in Nepal. Simavi voorziet hiermee 18.000 mensen van veilig drinkwater en 2.000 mensen van sanitaire voorzieningen. De dorpsbewoners moeten het belang van schoon water begrijpen en de nieuwe systemen zelf onderhouden. Moeders krijgen daarbij extra aandacht. Zij spelen immers een sleutelrol in de gezondheid van hun familie.

kennismaken

De Dopper kan zo de vaatwasser in (tot 65 °C) en je kunt hem ook gemakkelijk schoonmaken met een afwasborstel. Bovendien is hij er nu niet alleen in vrolijke kleuren (500 ml), maar ook in stoer en hittebestendig roestvrijstaal (800 ml).

15

Deze samenwerking tussen school en peuterspeelzaal zorgt er voor dat peuters alvast spelenderwijs Montessori materialen leren kennen. Ook kunnen de peuters af en toe hun toekomstige school en klas bezoeken. Plezier, zelfstandigheid en taalontwikkeling (ook voor anderstaligen!) staan centraal in de activiteiten. contact

De Montessori peutergroep is gehuisvest in kindercentrum Uit&Thuis, direct naast de Montessori school. Er is plek voor 14 peuters vanaf 2 jaar. De peutergroep is dagelijks open van 8.30 tot 12.30 uur. Meer informatie? Kijk op www. sko-oegstgeest.nl. Of kom langs voor een bezoek aan de school en peutergroep aan de Lange Voort.

Een peuter aan de slag met Montessori-materialen. | Foto PR


GEZONDHEIDSCENTRUM WASSENAAR Open Huis!

Wij wensen u een goed en gezond 2014 toe!

1 februari 2014 van 10.00 tot 12.00 uur Hofcampweg 65 in Wassenaar Op 1 februari opent Gezondheidscentrum Wassenaar haar deuren voor inwoners in en om Wassenaar. U bent van harte welkom kennis te komen maken met het verruimde aanbod van maar liefst 40 zorgverleners. Loop gerust onze praktijkruimtes in, kijk rond en stel uw vraag. Hebt u geen directe vragen, neem dan de vernieuwde sfeer in u op, de levensgrote prints van Wassenaarse landgoederen van fotograaf Jan van der Plas en andere kunstwerken. In het nieuwe Gezondheidscentrum kunt u terecht voor eerste- en tweedelijnszorg. Dit betekent dat u op één en hetzelfde adres toegang hebt tot huisartsen en tandartsen, maar ook tot bijvoorbeeld fysiotherapeuten, psychologen en medisch specialisten van Bronovo. Het Bronovoteam is uitgebreid met radiologen, kaakchirurgen en casemanagers voor het nieuwe geheugenspreekuur. Daarnaast is er dagelijks een servicebalie van de apotheek en een servicepunt voor bloedprikken geopend.

Compleet zorgaanbod

Apotheek (servicebalie) Cardioloog Casemanagement geheugenproblematiek Dermatoloog Diabetesverpleegkundige Diëtist Fysiotherapeuten GGZ Gynaecoloog Hartfalenpolikliniek

Heelkunde Huisartsen Internist Kaakchirurg Kinderarts KNO-arts Laboratorium (bloedprikken e.d.) Logopedist Longarts Mondhygiënist Neuroloog Oogarts

Orthopeed Pedicure Podotherapeut Plastisch chirurg Preventiefunctionaris/SPV-er Psycholoog Radioloog Reumatoloog Uroloog Tandarts Verloskundige

Het Gezondheidscentrum Wassenaar is bereikbaar op telefoonnummer 070 - 512 72 00. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverlener in het Gezondheidscentrum Wassenaar of kijken op de website: www.gezondheidscentrumwassenaar.nl

Herinneringen ambachtelijk vereeuwigd Een passend afscheid is voor iedereen belangrijk. Voor een gedenkteken op maat en volledig naar wens vormgegeven, bent u bij Keuzenkamp aan het juiste adres. Wij specialiseren ons in verschillende vormen gedenktekens. Keuzenkamp loopt voorop in kennis van materialen, technieken en beletteringen hecht waarde aan hoogwaardige kwaliteit en persoonlijk advies. Tevens bestaat bij ons de mogelijkheid om het gedenkteken aan te passen aan uw persoonlijke wensen. Onder andere, het gedenkteken, de steensoort en de vorm zijn op maat en naar wens te vervaardigen. Het vormgeven van een idee en de vertaling naar het uiteindelijke gedenkteken wordt weergegeven in een 3D-tekening, waarbij u nauw betrokken wordt. Met de technieken en mogelijkheden van vandaag is het mogelijk gedenktekens in elke vorm en maat te maken afgestemd op uw persoonlijke wensen.Van natuurlijke vormen tot brons- en glaswerk, van ambachtelijke sculpturen tot gedenktekens met verbeeldingskracht. In onze toonzalen en werkplaats kunt u in een ongedwongen sfeer kennismaken met alle mogelijkheden en het ‘Eigenaresse Elkie Marcelis met Loes, nieuwe vervaardigingproces. Keuzenkamp biedt u collega bij de vestiging in Katwijk.’ een schriftelijke garantie op het gedenkteken, de belettering en de betonnen fundering. Ook kunt u onderhoudscontracten bij ons afsluiten. Zo zorgen we er samen voor dat uw gedenkteken in goede staat is en blijft.

Princestraat 5, Katwijk Direct in het gezellige centrum van Katwijk en achter de boulevard gelegen riante bovenwoning (125 m2/ 340 m3) met groot dakterras (35 m2) en schuur. De woning is stil en licht, heeft 3 slaapkamers en een ruime zolderverdieping met diverse mogelijkheden. Riante doorzonwoonkamer met levendig uitzicht over de Princestraat, met open haard en een aparte nis, te gebruiken als bijv. computerhoek, speel- of leeshoek. Keuken in lichte kleurstelling met moderne apparatuur. Riante dakterras gelegen op het zonnige Westen met deels graniet en hardhouten vloerdelen, en voorzien van ruime schuur. Badkamer met ligbad, aparte douche en klein balkon. Gezelligheid, gemak, rust, privacy, strand, boulevard, ruimte, licht en mogelijkheden zijn de kernwoorden voor deze woning.

Vraagprijs € 325.000 k.k

Meer weten over Keuzenkamp? Kijk dan op www.keuzenkampbv.nl. Let op: we zijn verhuisd in Katwijk. Nieuw adres: Keuzenkamp Katwijk Blokmakerstraat 4 2222 AD Katwijk 071-4032044

Keuzenkamp Leiden Haagse Schouwweg 10A 2332 KW Leiden 071-5764047

Keuzenkamp Leiderdorp Hoogmadeseweg 68B 2351 CV Leiderdorp 071-7600366

Makelaardij Zuidstraat 135 2225 GV Katwijk aan Zee Tel. 071 202 02 02 www.hoevensmakelaardij.nl


sport

Oegstgeester courant

woensdag 22 januari 2014

17

VV Oegstgeest start na de winterstop met verlies voetbal n Zaterdag speelde VV Oegstgeest de thuiswedstrijd tegen het op de tweede plaats staande SEV. Om enigszins aansluiting met de bovenste twee van de ranglijst te krijgen zou Oegstgeest, dat op de vierde plaats stond, deze wedstrijd moeten winnen.

Maître Treffers wint toernooi schermen n Zondag 19 januari

wist Edwin Treffers, schermleraar van de Schermvereniging AEW het Invitatietoernooi om de Vlaamse Schermbeker in Kapellen te winnen. AEW schermt twee avonden per week in de sportzaal van de Leo Kannerschool in Oegstgeest, maandag en donderdag. aewschermen.nl

B-diploma’s Poelmeer zwemmen n Op 15 januari kon-

Oegstgeest had echter niet de macht om de wedstrijd naar zich toe te trekken, in een van beide kanten matige wedstrijd was het SEV dat met de drie punten naar huis ging. De vertrekkende Oegstgeest trainer Rob van den Wijngaard miste om verschillende redenen vooral spelers die normaal de basis van zijn verdediging vormen. De spelers die hun plaats innamen deden het goed en de normaal in het tweede spelende Maurice Giliams werd zelfs uitgeroepen tot man of the match. Voor SEV was het zaak om te winnen om zo in de top van de ranglijst te blijven meedraaien en Oegstgeest moest winnen om dichter bij die top te komen. Het fysiek sterke SEV combineerde net iets beter dan Oegstgeest in de eerste helft die zich vooral op het middenveld afspeelde. Na een klein half uur spelen stopte Oegstgeest verdediger

Derk Hachmang een SEV aanvaller onreglementair af op de rand van het strafschopgebied, dit leverde een penalty op. De tegenstander liet deze kans niet onbenut en scoorde 0 – 1. Op slag van rust kreeg Oegstgeest de eerste en na later bleek de enige kans van de wedstrijd om te scoren. De SEV keeper kon met behulp van één van zijn verdedigers voorkomen dat een inzet van Remco Visser doel trof en dat de teams met een gelijke stand aan de thee zouden gaan. Het spel in de tweede helft was gelijk aan dat van de eerste helft, matig spel van beide kanten waarin SEV net iets sterker was. Oegstgeest keeper Teun Guijt moest enkele keren redding brengen om de tegenstander van het scoren af te houden, Oegstgeest creëerde geen kansen meer. Met de drie wissels die Van den Wijngaard deed werd het spel niet beter. Oegstgeest wist het na de rust de SEV keeper niet

De actie van Derk Hachmang die SEV een penalty opleverde. | foto: Leo van den Broek

moeilijk te maken en zo eindigde de wedstrijd in verlies. Door deze nederlaag zakt Oegstgeest naar de vijfde plaats op de ranglijst met 22 punten uit 14 wedstrijden. Zaterdag speelt Oegstgeest de uitwedstrijd tegen het Leidse Roodenburg dat door de winst van af-

den kinderen afzwemmen voor het B-diploma in zwembad Poelmeer. 12 kinderen slaagden voor het diploma: Mare Masker, Gijs Fleers, Vincent Heemskerk, Victor Trijsburg, Floris van Eekelen, Isis van der Heijden, Cas Julien, Silke Eekma, Jasmijn Vermaas, Damien Diallo, Sam de Rooy en Seth van Rijn.

UDO 1 delft onderspit tegen Kickers’69

ASC A1 op titelkoers

voetbal n De top wint UDO verliest. Voor UDO was het zondag een slechte dag.

voetbal n Zaterdag speelde de A1 van ASC tegen Rijnsburgse Boys. Eerder dit seizoen werd er nipt van medekoploper UVS verloren. Om op koers te blijven voor de titel moest er gewonnen worden. Op het sfeervolle veld van het traditierijke ASC domineerden de mannen in het rood-zwarte shirt vanaf het begin. Slechts slordigheden hielden ASC van een eerste doelpunt af. Toen Teije Rutten weer eens door de verdediging slalomde en de verdediging van Rijnsburgse Boys het spoor bijster was kon Vincent Kuiper eenvoudig scoren:1-0. Achterin stond het goed bij ASC. Keeper Daan van den Berg had een makkelijke middag. Verdedigers Tom Hoogervorst, Kluuk Walenkamp, Teun van Leeuwen en Willem van Mierlo speelden solide en hadden tijd over en ruimte genoeg om mee naar voren te komen. Op het middenveld verzorgden Camiel Coopmans, Jelle Schouten en Ruben Luijt de creatieve opbouw. Simon Cornel en Sjors van Veen vielen goed in en zorgden voor dynamiek. Voorin waren rechtsbuiten Rutten en linksbuiten Tobias Kuijt met hun snelheid een plaag voor de verdediging en brachten de bal vanuit de flanken steeds weer in het doelgebied. Daar wist spits Vincent Kuiper wel raad mee. Was vorige week Camiel Coopmans de grote man met vier doelpunten, nu scoorde Vincent ook het tweede, derde en vierde doelpunt. Eindstand 5-0. Binnenkort speelt de A1 tegen UVS en dat belooft spektakel.

n Wedstrijd met de nodige discussie

3 Kickers 1 UDO Bewolkt, mosregen was de sfeer waarin UDO in Leimuiden startte tegen Kickers. Kickers de tweede in de ranglijst met een wedstrijd meer gespeeld en UDO vierde. Dus belangrijk om bij Kickers de drie punten mee te nemen om wat verder op te klimmen in het linker rijtje. Jammer genoeg zou het anders lopen. In de eerste helft konden beide ploegen niet echt tot kansen komen. Het spel werd vooral gedomi-

neerd door slechte passes over en weer, geen aantrekkelijk voetbal aan beide kanten dus. In de tweede helft kwam UDO redelijk uit de startblokken. UDO wist dat via een goed uitgespeeld doelpunt van Roy Elkerbout die in de linker hoek schoot te verzilveren. In de vijfde minuut dus 0-1 voor UDO. De vreugde van de voorsprong zou echter niet lang duren. Nog geen minuut daarna wist Kickers op gelijke hoogte te komen. In de 24e minuut wist Kickers nogmaals te scoren. Wederom, evenals het eerste doelpunt, eentje met de nodige discussie omdat de scheidsrechter het vlagsignaal van de

grensrechter ook bij dit doelpunt negeerde: 2-1. Nu werd de wedstrijd rommeliger, meer gepraat en slordiger gevoetbald. Een van de UDO spelers kreeg zelfs een tweede gele kaart: rood (27e min). Ondanks het feit dat UDO met 10 spelers verder moest, was dit in de krachtsverhouding niet echt te zien. UDO was wel degelijk op zoek naar de gelijkmaker. In de 42e minuut van de tweede helft sloeg Kickers de deur echt dicht door de 3-1 te maken. Hiermee komt UDO in de stand op de vijfde plaats terecht en moet ASC die wel een winstpartij had voor zich dulden op de derde plek in de ranglijst. Volgende week speelt UDO thuis tegen Roodenburg. Hopen dat er dan wat punten verdiend worden.

Jeroen Franken probeert de aanval van Kickers 69 te stoppen. | Foto: lichtenbeldfoto.nl

gelopen zaterdag Oegstgeest op de ranglijst passeerde en steeg naar de vierde plaats met 24 punten uit 14 wedstrijden. In deze returnwedstrijd heeft Oegstgeest nog iets recht te zetten na het miraculeuze verlies in de eerste confrontatie deze competitie. De wedstrijd begint om 14.30 uur.

Fiks nestelt zich in middenmoot korfbal

n Fiks heeft uitstekende zaken gedaan. Zelf won het met 2119 van Sparta Nijkerk en de staartploegen ODO en HKC verloren. De doelstelling om het eersteklasseschap veilig te stellen lijkt gehaald en kan onbevangen worden aangetreden tegen kampioenskandidaten KCR en Rapid. Dat het een doelpuntrijke wedstrijd ging worden, was al na twee minuten zichtbaar. Beide teams hadden toen al twee maal gescoord. De inzet voor de wedstrijd was groot. De winnaar zou de voorsprong op de degradatiekandidaten dusdanig vergroten, dat zorgenvrij uitspelen van de competitie vrijwel zeker een feit werd. Fiks zou de terechte winnaar worden. De formatie van Hans Peters was degene die voortdurend de leiding had en deze zou vasthouden tot het laatste fluitsignaal. “Verdedigend hebben we het goed gedaan,” concludeerde Hans Peters na afloop. Hij wees ook op de goede schotkracht van Fiks dat vertaald werd in 21 doelpunten. “Belangrijk is ook dat de trefzekerheid niet is voorbehouden aan enkele spelers. Vandaag waren het Armand van der Velden en Nadine Peters die goed op schot waren”. In de zevende minuut van de eerste helft sloeg Fiks bij 5-2 een gaatje. De tegenstander had veel veerkracht en bleef meescoren. Met name de dames van Sparta hadden trefzekerheid in huis. Het betekende dat Fiks zeer geconcentreerd moest blijven spelen om de voordelige marge vast te houden. “ En dit lukte”, aldus Hans Peters. De thuisploeg bewees dat het ook een goede tweede helft kan spelen. Nadiene Peters, Armand van der Velden en Jan Anholts schoten Fiks na een kwartier spelen naar 17-12. Dit verschil bood voldoende borg om de zege veilig te stellen. “Een minpuntje was het goed uitspelen van de wedstrijd. In de laatste drie minuten kwam Sparta na veel geblunder in de aanval van Fiks nog terug van 21-16 naar 21-19. Dit is nog voor verbetering vatbaar, maar natuurlijk ben ik zeer tevreden over de rest van het spel en zeker het resultaat”, zei Hans tot slot.


Bezoek het Tikibad met Uitgeverij Verhagen!

Tikibad winter: tropisch uitje dichtbij huis!

Lezers

ac

tie: Toegan g voor slechts € 10,met de korting sbon! Dat is ee

Beleef eindeloos glijbaanplezier in het grootste overdekte waterglijbanenparadijs van de Benelux! Het Tikibad is geen gewoon zwembad, maar een echt glijbanenparadijs met elf unieke glijbanen! Voel de adrenaline door je lichaam gieren in de Tyfoon, de Blits en de Flits of tol op hoge snelheid rond in de enorme trechter van de Cycloon. Stap in de startcabine van de X-stream, waarna de bodem onder je voeten verdwijnt. Durf jij het aan? Naast vele supersnelle afdalingen zijn er in het Tikibad ook glijbanen voor de familie, zoals de Super Slide en de Family Slide.

n korti ng van € 7 ,- p.p./ ruim 4 0%.

WIST JE DAT… … er meer dan 1000 meter (één kilometer) aan glijbanen in het Tikibad zijn? … de snelste glijbaan van het Tikibad de Cycloon is, waar je een topsnelheid van 70km/u bereikt? … je in het Tikibad ook lekker friet met mayonaise kunt eten? … je ook kunt overnachten op Duinrell? Dan kun je elke dag naar het Tikibad!

KINDER-VEILIGHEID Veiligheid staat voorop in het Tikibad. Alle kinderen tot 1.20m (ongeacht zwemdiploma) dienen een drijfmiddel (bijv. zwemvleugels) te dragen. De minimale lengte is vereist om weerbaar te zijn in de snelle glijbanen en stromingen. Kinderen t/m 11 jaar hebben uitsluitend toegang onder begeleiding van een volwassene.

Tegen inlevering van deze kortingsbon bij de kassa van Duinrell krijgt u toegang tot een dagje onbeperkt Tikibad voor slechts € 10,- per persoon. Naam: .................................................................................................................................................................. Woonplaats:

KORTINGSBON

..................................................................................................................................................

Actievoorwaarden • Geldig van 25 januari tot en met 4 april 2014; • Maximaal 4 personen per kortingsbon; • Niet geldig in combinatie met overige acties/kortingen/e-tickets; • Niet inwisselbaar voor contant geld; • Kijk voor openingstijden en veiligheidsregels op www.duinrell.nl/tikibad.

Ga voor openingstijden, prijzen en alle veiligheidsvoorschriften naar

WWW.DUINRELL.NL/TIKIBAD


service

OEGSTGEESTER COURANT

Kerkdiensten

Medische diensten

Verenigde Protestantse Gemeente Kruispunt Rivierduinen locatie Oegstgeest 10.30: pastor J. Biemans Regenboogkerk 10.00: ds. K.G. Zwart, ambtsdragerszondag, Regenboogcantorij Groene of Willibrord kerk 10.00: ds. H.C. Pasterkamp, kindernevendienst Gemeentecentrum Ver. Vrijzinnige protestanten (PGO), Ver. Vrijzinnige Protestanten (PGO) 10:30: Ds. D.C. Peters

DOKTERSDIENST Duin- en Bollenstreek tel. (0252) 240212 • îdoor de week van 17.00 uur ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag • îin het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur • îop feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna Dokterspost van de Doktersdienst Duin- en Bollenstreek Gebouw BNS, Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout

Verpleeg- en ziekenhuizen Kapel van het Diaconessenhuis10.15: drs. R. Schultheiss Van Wijckerslooth (prot.) 16.00: ds. A.A. Bosma Van Wijckerslooth (r.-k.) 10.00: Woord- en Communiedienst, dhr G. van de Pavert LUMC 10.00: ds. M.A. de Vries R.-k. Willibrordkerk Vieringen iedere dinsdag en donderdag om 9.30 uur. In het weekend op zaterdag om 19.00 uur en zondag om 11.00 uur. Voor de meest actuele informatie over het soort viering en het begeleidend koor, zie www. willibrordoegstgeest.nl Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Lijtweg 1. Ook live te beluisteren via www.gkvoegstgeest.nl 10.00: ds. R. Heida 16.30: ds. J. Hagg Nederlands Gereformeerde Kerk Duinzigtcollege 10.00: Ds. H. van ’t Hoff, Rijswijk Volle Evangelie Gem. Leiden e.o. Pauluskerk, Warmonderweg 2 11.00 uur: samenkomst Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden Lokhorstkerk, Leiden 10.15: ds. S.P. van der Meulen Protestantse Gemeente Warmond 10.00: Ds. M. Kloppenburg – Alphen aan de Rijn Anglicaanse Kerk Ary van der Spuyweg 1, Den Haag 17.00 uur Choral Evensong Bahá’i Bestudering geschriften van Bahá’u’lláh: iedere eerste woensdag van de maand is de openbare Bahá’i-bibliotheek geopend van 19.30-21.00 uur. De andere woensdagavonden: informatieavond. J. Wolkerslaan 39, tel. (071) 5152030. Boeddhisme Shambhala Meditatie Centrum. Gratis meditatie-instructie en –beoefening: ‘s woensdags: 9.0011.00 uur en donderdags: 20.0021.30 uur. Elke derde maandag van de maand van 19.30-21.00 uur kunnen jongeren en studenten terecht voor meditatie en uitwisseling. Geversstraat 48, Oegstgeest. www.shambhala.nl

Parkeren bij Deloitte & Touche APOTHEKEN Dienst Apotheek Bollenstreek • îdoor de week van 17.00 uur, ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag • îin het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur • îop feestdagen van 16.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna Rijnsburgerweg 4c, 2215 RA Voorhout, tel. (0252) 240216 (naast de Doktersdienst) Apotheek Beker - Lijtweg 4

WOENSDAG 22 JANUARI 2014

(Ook zaterdags open van 9.00 tot 12.00 uur)

Werk, telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl

Carlina Apotheek, Boerhaaveplein 21 Apotheek Linnaeus - De Kempenaerstraat 31 (Ook zaterdags open van 10.00 tot 14.00 uur)

Opvoedadviespunt, telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl

TANDARTSEN 20-01 / 26-01 TP Smaal, Smaal, C.D. Leiderdorp (071) 589 35 68 27-01 / 02-02 TP Snoep, Jongsma L. mw. Leiden (071) 517 56 36 DIERENARTSEN B.G. Heemskerk, De Kempenaerstraat 21. Tel.: (071) 5176761 Spreekuren: ma. t/m vr.: 8.309.30 uur; 13.00-14.00 uur; 18.3019.30 uur; za. 10.00-11.00 uur en volgens afspraak (24 uur per dag bereikbaar) Dierenkliniek Rijngeest, President Kennedylaan 260. Tel. (071) 5156161 Kliniek Oegstgeest-Noord, Haarlemmerstraatweg 5a. Tel. (071) 5237558 Dierenbescherming afd. Rijnland Tel. (071) 5216662, kantoor@dbrijnland.nl Kwadraad Maatschappelijk

Jongeren Preventie Plan (JPP), telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. 0900 - 1450 Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie. nl. Chatten kan op werkdagen van 9.00-17.30 uur via www. korrelatie.nl Stichting Terminale Thuiszorg door vrijwilligers Leiden en omstreken. Voor vragen of hulp: 06-51002071. www.terminalezorg.vptzleiden.nl Bemiddelingsbureau Thuiszorg Oegstgeest (BTO) telefoon: 06 517 99 203. e-mail: info@btozorg.nl

Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a - Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 Hoofdredactie: Teuntje van Delft tel.: 06 12 74 64 78 e-mail: t.v.delft@ uitgeverijverhagen.nl Redactie: Willemien Timmers Telefoon: 06 10 08 91 24 e-mail: redactie@ oegstgeestercourant.nl

muziek & dans 23 januari 2014 | 21:00 | De Gouwe live!

Heyn Linger (unplugged)

26 januari 2014 | 14:00 | Leidse Hout

City Lights (pop)

26 januari 2014 | 16:00 | De Gouwe live!

De Deik - De Dijk tribute band

30 januari 2014 | 21:00 | De Gouwe live!

Kattfänger (kampvuurduo)

02 februari 2014 | 16:00 | De Gouwe live!

Jazzcafé Oegstgeest: Jazzy Sunday Met Sheyla Farofa. film & theater 02 februari 2014 | 11:00 | Bibliotheek

Aardig molletje (peutervoorstelling) 04 februari 2014 | 19:30 | Gemeentecentrum

El Olvido

Documentaire van Heddy Honingman over Peru. kunst & literatuur 01 januari 2014 | Duinzigt

Galerie Tijd voor Kunst

Met werken van Mayo de Graaf en Lies Henriët. 07 januari 2014 | Bibliotheek

Moderne kalligrafie en oud speelgoed 11 januari 2014 | Willibrordserf

Krachtschilden informatief

22 januari 2014 | 20:15 | Gemeentecentrum

Eerste Heilig Communie in de RK Willibrordkerk KERK

In de katholieke kerk is het feest van de eerste Heilige Communie een belangrijk moment. Voor de eerste keer mogen de kinderen dan meedoen met de Eucharistieviering.

Iedereen die hiervoor geen brief gehad heeft, en toch wil dat zijn of haar kind aan de Eerste Heilige Communie meedoet, kan zich telefonisch of per e-mail aanmelden bij Pastor Peter van Beurden.

Maar dat kan niet zomaar. De kinderen worden daarvoor goed voorbereid. Die voorbereiding bestaat uit acht bijeenkomsten rondom het project ‘Samen groeien in geloof’. Alle ouders van de kinderen die in groep 4 zitten en die bij de Willibrordparochie geregistreerd zijn, hebben een persoonlijke uitnodiging gekregen om hun kind op te geven voor de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie.

“Als u nog twijfelt, geef dan uw kind toch op. U kunt dan op de eerste ouderavond komen (30 januari). Wellicht kunt u dan een beter besluit nemen. De ouderavond is in de aula van de Jenaplanschool De Kring, locatie Willibrord (naast de kerk). U kunt ook altijd bellen voor een afspraak. De viering van de Eerste Heilige Communie is gepland op 11 mei. Let op, na de eerste ouderavond is inschrijving niet meer mogelijk. Dan moet

Zorg bij de hand, Thuiszorgspecialist. 06-41048570. www.zorgbijdehand.nl. info@zorgbijdehand.nl.

Counselling International, Individual counselling, couple therapy or conflict mediation in English or Dutch. Els Barkema-Sala, MPhil, MBACP, Willem de Zwijgerlaan 51a. www.counsellinginternational. com. tel. (071) 5282661

u een jaar wachten”, aldus van Beurden. Informatie en opgave: Pastor Peter van Beurden (071) 517 53 04 of parochie@willibrordoegstgeest.nl.

Praktijk voor psychotherapie, psychologie en coaching, Mw. Drs C.J.M. Meeuwisse. Individuele therapie, relatietherapie, arbeidgerelateerde problematiek, burnoutbehandeling. Duinzigt, Rhijngeesterstraatweg 40D tel 06 23 67 97 06. www. psychotherapeutoegstgeest.nl

Veroudering

Lezing door arts en schrijver David van Bodegom. 23 januari 2014 | 19:30 | Rabobank

Roverbijeenkomst

29 januari 2014 | 20:15 | Bibliotheek

Oud worden zonder het te zijn 06 februari 2014 | 19:30 | Kempenaerstraat

Borstvoeding informatieavonden 07 februari 2014 | 09:30 | CJG

Baby in beeld

10 februari 2014 | 19:00 | Corpus

Oegstgeest in Beweging: Sportcafe XXL sport & recreatie

22 januari 2014 | 20:00 | Morsebel

Wandelclub Oegstgeest (Morsebel) 24 januari 2014 | 09:45 | Nieuw Rhijngeest

Wandelclub Oegstgeest (Nw Rhijngeest)

www.jantjebeton.nl

25 januari 2014 | 18:00 | Poelmeer

Vivax - BZ&PC (waterpolo)

25 januari 2014 | 19:35 | Sporthal De Cuyl

Fiks - KCR (korfbal)

26 januari 2014 | 14:00 | VV Udo

UDO - Roodenburg (voetbal) 26 januari 2014 | 14:30 | ASC

ASC - Bernardus (voetbal)

Oegstgeester

tweet

@upiniun The @albertheijn in Lange Voort, Oegstgeest has the best quality of staff & service among all different supermarkets we’ve tried in the area.

29 januari 2014 | 20:00 | Erasmuslaan

Wandelclub Oegstgeest (Haaswijk) 31 januari 2014 | 9:45 | Lange Voort

Wandelclub Oegstgeest (Bloemenbuurt) 31 januari 2014 | 21:15 | Sporthal De Cuyl

VCO - Liusna (volleybal)

01 februari 2014 | 14:30 | VV Oegstgeest

Oegstgeest - DWO (voetbal)

01 februari 2014 | 18:00 | Poelmeer

Vivax - Widex GZC Donk (waterpolo) winkelen & lifestyle

25 januari 2014 | 14:00 | Vogelenwijk

Kinderrommelmarkt varia

25 januari 2014 | 10:00 | Gevers-Deutz

Repair Café Oegstgeest

COLOFON Oplage 11.500

19

Inleveren kopij: uiterlijk maandag 7.00 uur Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties: Contactgegevens Binnendienst • Vincent Roos, tel. (071) 409 16 38 • Rosita Haasnoot, tel. (071) 409 16 37 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@ uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Oegstgeester Courant Sluitingstijd advertenties dinsdag 9.00 uur

Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. (071) 402 29 01 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze

kostenloos bij ons opvragen. en/of website zowel het auteursrecht voor conform De Oegstgeester Courant artikel 15 lid 1 sub 4 van de wordt gratis huis aan huis Auteurswet als het databezorgd in Oegstgeest en Lei- bankrecht. den ‘Raadsheren- en Vogelenbuurt’en is verkrijgbaar bij: • Gemeentehuis • Snackbar ‘t www.oegstgeestercourant.nl Haasje • Rijnlandse Boekhandel • Bibliotheek Bollenstreek • Primera • Gemeentecentrum • Boekhandel De Kler • Albert Heijn (Terweeplein) • Hotel Bastion • Zwembad Poelmeer Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave

Tips? Mail de redactie UW MENING

Ons tippen kan via redactie@ oegstgeestercourant. nl of tel. 06 10 08 91 24. Daarnaast zijn wij ook erg nieuwsgierig naar uw mening over deze krant. 

28 januari 2014 | 20:00 | Oegstgeest

Meditatief Moment

29 januari 2014 | 14:00 | in de regio

Plusbus: Tuincentrum Zevenhuizen 31 januari 2014 | 10:30 | Regenboogkerk

Vrijwilligersbijeenkomst Oke

03 februari 2014 | 18:00 | Oegstgeest

Oud-papier ophaaldag UDO

06 februari 2014 | 14:00 | in de regio

Plusbus: winkelen in de Vier Meren


OP = OP

OPRUIMING

OP = OP

Dressoir copy-antiek Van € 2195,voor € 1295,-

Strakke vakkenkast • Wit • antraciet

Relaxfauteuils in stof en leer

Vanaf

Boxspringsets volledig in Nederland geproduceerd Van € 2995,van € 1495,voor € 1695,-

€ 799,-

Leren bank Van € 3445,voor € 2295,-

Velda Classic Pockettopper

JUBILEE 130, ELEKTRISCH VERSTELBAAR VAN 3.795,- VOOR

2.495,-

180/200

(140 X 200 CM)

JubileeBoxspringset 130 Nu met liefst

€ 995,-

Life-style set

Van € 4119,voor € 2895,-

Set English Oak • Dressoir • Barkast • Salontafel • Eettafel 140x90

Van € 4395,voor € 2995,-

1.300,- jubileumkorting!

Een echte boxspring, het aangename gevoel van een diepe vering. Supercomfort, en dat allemaal voor een feestprijs. Dat is de Jubilee 130, een complete boxspringset, speciaal gemaakt ter gelegenheid van onze 130ste verjaardag! Ja, mét fraai hoofdbord voorzien van kapnaad, twee gestoffeerde pocketveringmatrassen, luxe meubelstof en een dikke, comfortabele en duurzame topper. Een voetbord en hockers zijn los verkrijgbare accessoires. Verkrijgbaar in een vlakke en een elektrisch verstelbare uitvoering. Nu: vlakke uitvoering vanaf 3.095,00 voor 1.795,00.

Fauteuil + stool Capiton Van € 1095,voor € 595,-

Strakke leren bank

Vaste uitvoering van € 3095,voor

voor

€ 1795,-

• kast • bank • salontafel • eettafel • 2 lederen fauteuils • tv-tafel • hoektafel • 6x sierkussen • 4x eetkamerstoel • vloerkleed

Van € 8255,- voor

€ 4295,-

Seniorenledikant

• Zwart dik leder • 230 cm Van € 1970,-

voor € 1295,-

MATRASSENACTIE Schitterend matras, geproduceerd in Nederland, 7-zonepocketveer afgedekt met koudschuim

€ 795,-

Nu

€ 549,-

2e gratis!

• wit of beuken • pocketveermatras • elek. bodem • matrasbeschermer • ledikant

Van € 995,- voor

SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99

€ 695,-

Oc week 04 14  

Oegstgeester Courant, 22 januari 2014

Oc week 04 14  

Oegstgeester Courant, 22 januari 2014

Advertisement