Page 1

Santhe DRANKEN Havenstraat 12 Noordwijkerhout

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.NOORDWIJKERHOUTSWEEKBLAD.NL 

Lokaal betrokken en betrouwbaar

nieuws p9

Het is dankbaar werk’

Vrijwilliger bij vluchtelingenwerk

Column n De dominee is de kluts kwijt

Dinsdag 29 november 2016 JAARGANG 33 NR 48

sport

p13

Winst voor Van Nispen

service p19

Bridgers verzamelen handtekeningen

service 19

Jeugdraad verdeelt 400 euro

Reconstructie Victoriberg NOORDWIJKERHOUT n De gemeente houdt dinsdag 6 december om 20.00 uur in de hal van het gemeentehuis een informatieavond over de reconstructie Victoriberg.

De avond gaat over het gedeelte van de Victoriberg tussen Kerkeland en de rotonde Schulpweg. De informatiebijeenkomst wordt geopend door wethouder Martijn Bilars. Vervolgens zal ingenieursbureau Civitas-Advies toelichting geven op het ontwerp. Het ontwerp is in samenspraak met bewoners (klankbordgroep) gemaakt. Na de pauze met koffie/thee kunnen aanwezigen hun vragen stellen. Omwonenden hebben een uitnodiging per post ontvangen, maar alle geïnteresseerden zijn welkom om bij deze avond aanwezig te zijn. Om in te schatten hoeveel personen er deze avond aanwezig zullen zijn, vraagt de gemeente haar bewoners zich aan te melden bij Joke den Boer via jdenboer@noordwijkerhout.nl onder vermelding van: ‘Aanmelding bijeenkomst Victoriberg’ of telefonisch via 0252-343882.

Uitbreiding Teylingen College

Hij kijkt weliswaar ernstig, maar burgemeester Gerrit Goedhart is heel blij met de tijdelijke verjonging van de gemeenteraad. | Foto: Hans Geerlings

NOORDWIJKERHOUT n Ter voorbereiding op de speciale jeugdgemeenteraadsvergadering van donderdag 24 november hebben verschillende gemeenteraadsleden op alle basisscholen verteld over het gemeentehuis en het werk van de gemeenteraad in het bijzonder.

NL-Alert NOORDWIJKERHOUT Bij een noodsituatie in de omgeving is het natuurlijk van het grootste belang dat inwoners weten wat ze moeten doen. Daarom is er NL-Alert: wanneer in de buurt een ramp gebeurt, dan wordt een tekstbericht via de mobiele telefoon ontvangen. De overheid kan op deze wijze zo gericht mogelijk alarmeren en informeren. De overheid zendt een tekstbericht uit naar mobiele telefoons in de directe omgeving van een noodsituatie. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast. Dit is een techniek om tekstberichten uit te zenden naar mobiele telefoons via de zendmasten van alle providers. De werking hiervan is vergelijkbaar met een radiosignaal. NL-Alert werkt óók als het netwerk overbelast is en is gratis en anoniem. Naam en telefoonnummer zijn niet nodig en blijven dus onbekend. NL-Alert is standaard ingesteld op de meeste mobiele telefoons die in Nederland worden verkocht. Maandag 5 december rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit. Meer info: www.nl-alert.

In een tweede les werden de goede doelen besproken. In de derde les werd een vergadering nagespeeld in de raadzaal zelf. Iedere school leverde voor de vergadering zijn eigen ‘fractie’ en wethouders aan. (Lees verder op pagina 3)

Bedragen Regiotaxi en tegoedbonnen NOORDWIJKERHOUT

n De Regiotaxi is een vorm van aanvullend openbaar vervoer en beschikbaar voor iedereen uit de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.

De Regiotaxi is er voor alle inwoners. Iedereen kan gebruik maken van de Regiotaxi. Voor mensen die via de Wet maatschappelijke on-

dersteuning (Wmo) een indicatie hebben om gebruik te maken van de Regiotaxi geldt een lager tarief. Mensen zonder een Wmo-indicatie betalen een hoger tarief. In de Regiotaxi wordt betaald per gereisde zone. Wanneer gebruik wordt gemaakt van het collectief vervoer via de Wmo is er een lager tarief. Dit tarief is hetzelfde als in 2016. Iemand die meereist en zelf geen Wmo-indicatie heeft, betaalt het

Kerstzegelactie ‘de Sjaan’ NOORDWIJKERHOUT Dit jaar houdt muziekvereniging Jeanne d’Arc uit Noordwijkerhout wederom de Kerstzegelactie waarbij de vereniging uw kerstpost bezorgt in Noordwijkerhout. n

Voor 0,35 per stuk is het mogelijk een Sjaan-postzegel te kopen. Hiermee is het mogelijk om kerstkaarten of -brieven op een adres in de gemeente Noordwijkerhout te la-

ten bezorgen. Wanneer de brief of kaart met deze zegel in de daarvoor bestemde bussen wordt ingeleverd, zorgen de leden van Jeanne d’Arc ervoor dat deze in het weekend van 17 december wordt bezorgd. De postzegels zijn verkrijgbaar bij: Vink Multimedia, Dorpsstraat 19A, bakkerij van Eeden, Kerkstraat en verenigingsgebouw De Parade, v.d. Weijdenlaan 2A. De gefrankeerde post uiterlijk 14 december inleveren bij bovengenoemde adressen.

normale tarief van 2,70 euro per zone. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de Regiotaxi, moeten reizigers een Wmo-vervoerspas bij zich hebben. De chauffeur moet deze pas scannen om de rit correct uit te kunnen voeren. Tegoedbonnen van dit jaar kunnen tot uiterlijk 31 januari 2017 worden ingeleverd. Daarna zijn de tegoedbonnen van 2016 niet meer geldig. Meer info: www.isdbollenstreek.nl.

g

ru Witteb

E DAAGS www.wittebrug.nl/10daagse

NOORDWIJKERHOUT n De uitbreiding van Teylingen College, locatie Leeuwenhorst, is een stap dichterbij. De school en burgemeester en wethouders hebben een akkoord over de nieuwbouw.

Leeuwenhorst heeft nu 1630 leerlingen en maakt daarom gebruik van noodlokalen op het schoolplein. Er komt straks permanente uitbreiding met 11 lokalen en een gymzaal. De uitbreiding moet aan de kant van de Gooweg komen, maar daar is nog wel een bestemmingsplanwijziging voor nodig. Daarom is moeilijk in te schatten wanneer met de bouw begonnen kan worden. Afgesproken is om het leerlingenaantal terug te brengen naar 1450, want dan is de school inclusief uitbreiding straks groot genoeg. (Bron: Bo)

BOOM VERZORGING _ SNOEIEN / KAPPEN ( GRATIS AFVOER ) _ STRONKEN FREZEN EN VERWIJDEREN _ TAKKEN VERSNIPPEREN

Voorhout • T (0252) 23 58 88


k

Bernard Schulte BernardSchulte Voorhout Voorhoutbv al meer dan 100 jaar al meer dan 100 jaar behaaglijk vertrouwd behaaglijk &&vertrouwd

■ Comfortabel warm huis, zonder hoge Comfortabel huis, zonder hoge stookkosten warm of gezondheidsrisico’s of gezondheidsrisico’s ■ stookkosten Gedegen onderhoud Gedegen onderhoud ■ 24-uurs storingsdienst storingsdienst ■ 24-uurs Grondige inspectie door ervaren warmte Grondige inspectie door ervaren warmte specialisten ■ specialisten Energie besparen zonder comfort te verliezen Energie besparen zonder comfort te ■ verliezen Leverancier van duurzame energie zoals zonnepanelen Leverancier van duurzame energie zoals ■ zonnepanelen Reiniging van luchtkanalen / onderhoud aan mechanische afzuiging/ onderhoud Reiniging van luchtkanalen ■ aan Wij werken met gerenommeerde merken mechanische afzuiging als Nefi t, Remeha en Vaillant Wij werken met gerenommeerde merken ■ als Zink-, looden dakwerk Nefit, Remeha en Vaillant ■ Zink-, Sanitaire lood-installaties en dakwerk ■ Sanitaire Showroom met verschillende designinstallaties radiatoren,met sanitair en CV ketels, Showroom verschillende designbezoek graag op afspraak. radiatoren, sanitair en CV ketels, ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

LOODGIETERSBEDRIJF

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

C. HUNDERSMARCK BV

Te koop gevraagd: alle merken auto’s en bedrijfsauto’s defect geen bezwaar, ook sloop, direct contant geld met RDW vrijwaring. Info: 06-42488414. Oproep: Hierbij wil ik graag in contact komen met de vader, moeder en dochtertje waarmee ik za. 12 sept. rond 13:45 uur, hoek Spinozalaan/ Langevaart op ongelukkige wijze met de fiets in aanraking kwam. Mevr. De Mooij, tel. 06- 30873014.

* * n i n i l l lal-

,8-,a 8 3 3 * niet voor K €€

AAPPK

Diesel tot 2006

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

December cadeautip!!  k r e t S n e Sam KUNSTGEBIT bezoek graag op afspraak.

MAXI MODE SALE! 1 = 20%, 2 = 30%, 3 = 40% korting!! M.u.v. basis en kerstcollectie! Koninginneweg 18, Katwijk aan Zee, tel. 071- 40 18833, FB.

LOODGIETERSBEDRIJF

BERNARD SCHULTE BV

Onderdeel van Bernard Schulte

C. HUNDERSMARCK BV

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

CENTRALE VERWARMING, AIRCONDITIONING, LOODGIETERSWERK EN VENTILATIESYSTEMEN

VOORHOUT

Garageboxen in Oegstgeest en Leiden. Huurprijs v.a. € 110,--. Inlichtingen 06 20773480

Onderdeel van Bernard Schulte

Tandenwinkel

Reparaties klaar terwijl u wacht.

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

WWW.BERNARDSCHULTE.NL WWW.HUNDERSMARCKBV.NL

Tuinman, stratenmaker voor al uw tuinwerk-

Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen

57200505.

www.tandenwinkel.com

VOORHOUT zaamheden, gratis prijsopgave, tel: 06-

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

● www.bernardschulte.nl Nijverheidsweg 10 ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl WWW.BERNARDSCHULTE.NL RABO NL73RABO0366004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01

December cadeautip!! December cadeautip!!

Tel:

071 - 361 11 45

Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.HUNDERSMARCKBV.NL Op alle door ons uitgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

  ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

betalingsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).

ember cadeautip!!

 ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

vuurwerk cadeaubon

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Van Nes Vuurwerk 

10 ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl BO0366004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

gebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en en Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ● ● ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

10 2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 BO0366004573 10 ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl gebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ● bic ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 nr. 28090742 BO0366004573 en Bedrijven 2007RABONL2U (ALIB 2007) en ● de KvK Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl 10Installerende gebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ● ● ● bic RABONL2U KvK nr. 28090742 BTW nr. 8098.93.216.B.01 BO0366004573 en Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

Het professioneelste vuurwerkvuurwerk van  Het professioneelste van de Bollenstreek! de bollenstreek!     ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

gebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en en Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ● ● ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

10 2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl BO0366004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

gebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en en Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ● ●

10 2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl BO0366004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

gebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en en Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ● ●

10 2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl BO0366004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

gebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en en Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ● ●

10 2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl BO0366004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01

 ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

gebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en en Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ● ●

              

10 2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl Van Nes installatiebedrijf ● bic ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 BO0366004573 RABONL2U  10 ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl gebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en Smelterij 37  ● ● ● BO0366004573 nr. 28090742 BTW nr. 8098.93.216.B.01 en Bedrijven bic 2007RABONL2U (ALIB 2007) en de KvK Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl 10Installerende 2211 SHleveringen Noordwijkerhout gebrachte offerte, gedane en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ● bic ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 BO0366004573 nr. 28090742  en Installerende Bedrijven 2007RABONL2U (ALIB 2007) en ● de KvK Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).  ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

T: 0252-376469  www.vannesenzoon.nl

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

gebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en en Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).

  2215 MH Voorhout T 0252 211306

0366004573

bic RABONL2U



● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01



MA.AntondeBoerGrassteeg122a8745 PDBoerendorp

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

chte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en tallerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). MA.AntondeBoerGrassteeg122a8745 PDBoerendorp




politiek

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

DINSDAG 29 NOVEMBER 2016

3

UIT DE RAADZAAL

T

ijdens de commissie vergadering Ruimte en Wonen staat woensdagavond a.s de centrumvisie weer op de agenda. Evenals vorige vergadering zal ook woensdagavond vervanging van het muurtje, verkleinen van het hof en vervanging van de bomen, het meest aan bod komen. Vooral het gebruik van het hof door het aanbrengen van terrassen gaf aanleiding tot felle discussie. Vooral Leon Floor, gesteund door Groen Links was felle tegenstander. Begin van het einde van het hof, zo ongeveer zag Leon Floor dit idee. Een muurtje met meerdere ingangen zodat het hof meer betrokken wordt bij de openbare ruimte en een soort ‘wandelpark’ te creëren. Een autovrij of autoluw centrum en aanwijzing van ‘aanloopstraten’ komen weer langs. Het aantrekkelijk maken van het centrum staat centraal. Daghoreca rond de Witte Kerk, zou het winkelend publiek ‘vast’ moeten houden. Nu is Noordwijkerhout een ‘boodschappendorp’. Het winkelaanbod daagt niet uit om te gaan winkelen, hoewel het bestaande winkelaanbod veel te bieden heeft en het juist de service de gezelligheid en de wekelijkse activiteiten zijn, die Noordwijkerhout doet onderscheiden en aantrekkelijk maakt, zeker in het toeristenseizoen. Het opwaarderen van het Oosterduinse meer is al vaak de revue gepasseerd. De gemeente wil wel, maar heeft het meer en omgeving niet in eigendom. Het meer heeft een eigenaar en de provincie 14 Hectare grond aan de westzijde van het ‘como’ meer, uitgezonderd de oevers van het meer. De provincie staakt het onderhoud van die 14 hectaren en als ‘goede buur’ gaat nu de gemeente het onderhoud/beheer verzorgen. Kosten ruim 42.000 euro per jaar. Niet schríkken want van de provincie ontvangen we jaarlijks een vergoeding van het zelfde bedrag. Voorlopig voor 4 jaar. Eigenlijk is het een aanloop naar het in eigendom krijgen van bedoelde grond door de gemeente. Zal nog wel jaren duren want er mag, niet direct op termijn, nog steeds zand gewonnen worden. Ook wordt het startsein gegeven voor het opknappen van de wijk Boekhorst. Gaat een jaar duren, zal zeker, gehoord enkele geluiden, niet naar ieders zin zijn. De jeugdgemeenteraad werd een succes. Niet zo vreemd, ze mochten ‘geld’ verdelen. Daar hadden ze een ‘potje’ voor. Hoe houd je zo’n potje vol, dat is altijd het probleem. Daar hebben ze een goed voorbeeld aan ons college en raad. Hoewel, met alle op stapel staande projecten, dat een hele toer zal worden. JL.

Uitbreiding fietsroutes REGIO

n Het fietsknooppuntennetwerk in de regio Holland Rijnland wordt flink uitgebreid. Er komt 90 kilometer extra fietsroute bij, alle informatiepanelen krijgen nieuwe kaarten en beschadigde routebordjes worden opgeknapt. De werkzaamheden vinden plaats in november en december.

Sinds 2010 kunnen fietsers in de regio Holland Rijnland met behulp van de knooppuntennummers eenvoudig hun eigen route uitstippelen. Over kronkelwegen met knotwilgen en rietgedekte boerderijen, langs polderlandschappen met molens en plassen, door duinen en bollenvelden of dwars door de historische binnensteden. Het is mooi fietsen in de knooppuntenregio’s ‘Groene Hart’ en ‘Duin- en Bollenstreek’. Met de uitbreiding van het fietsknooppuntennetwerk naar 660 kilometer fietsroute, 2300 routebordjes en 220 informatiepanelen is het mogelijk om echt overal op te stappen en zo lang of kort fietsen als wenselijk is. TIJDELIJK OVERLAST VOOR GEBRUIKERS

Tijdens de werkzaamheden kan er overlast zijn voor de gebruikers, omdat op diverse plaatsen knooppuntennummers worden aangepast. Bestaand kaartmateriaal zal in veel gevallen niet meer up to date zijn. Eind december zijn alle

werkzaamheden afgerond en de veranderingen verwerkt in de routedatabank van het Landelijk Fietsplatform. NIEUWE ROUTES SINGELPARK EN BENTWOUD

Het verbeterde netwerk zal (nog) meer historische en groene plekken in de regio gaan ontsluiten en krijgt een logischer en duidelijkere bewegwijzering. De belangrijkste aanpassingen zijn: In de andere gemeentes vinden kleine routeaanpassingen plaats of worden de nummers gewijzigd in verband met de uitbreidingen in het netwerk. Op alle informatieborden worden de kaarten vervangen. Overal worden de bordjes nagekeken en schoongemaakt. HOLLAND RIJNLAND

Het fietsknooppuntennetwerk wordt uitgebreid in opdracht van Holland Rijnland en gerealiseerd met steun van de provincie ZuidHolland. Binnen Holland Rijnland werken de volgende gemeenten samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. De kaart met de oude en de nieuwe routes is te downloaden via https:// we.tl/Vt13baNQ06.

De jeugd heeft het even voor het zeggen. | Foto: archief

Goedhart: “Ik heb altijd al een jongere raad willen hebben en nu heb ik hem!” NOORDWIJKERHOUT

n (vervolg van de voorpagina) Mees:”In de klas hebben we gedebatteerd om te kijken voor welke goede doelen we gingen Daarna gingen we stemmen wie dat het best deed.” Sofie vond het wel een eer dat ze democratisch door de klas gekozen werd. Daarna mochten deze kinderen een rol kiezen: wethouder, fractievoorzitter en fractiespecialist.

Door Hans Geerlings

De gekozen leerlingen vonden het best wel spannend. Job: “En toen kwam de burgemeester er ook nog eens bij.” Sofie: “Dan wordt het echt wel een beetje serieus.” Tabe: “En toen ik hoorde dat het ook nog eens op tv kwam, dacht ik: nu moet ik het echt niet verpesten.” En zo vulden de raadzaal zich met leerlingen van de Regenboog, Egelantier, Prinsenhof en Victorschool. Dit stemde burgemeester Goedhart al bij voorbaat tevreden: “Ik heb altijd al een jongere gemeenteraad willen hebben en nu heb ik hem vanavond.” Voor de fracties geen gemakkelijke opgave: onder de vier goede doelen mocht 1000 euro subsidie verdeeld worden. De vier doelen mochten nog eenmaal reclame maken en toelichting geven op hun ingediende plan: - Scoutinggroep St. Jozef Emerentiana (geld voor een koelkast op gas) - Zonnebloem (budget voor het bakken van pannenkoeken) - Toneelgroep Geen Idee (geld voor kostuums en decor) - TaalLokaal (geld voor tafels en een flipover voor de huiswerkbegelei-

Daarop schorste Goedhart de vergadering om met zijn wethouders te overleggen. Met het plan van het college ging Goedhart vervolgens naar de raad terug. Sofie stelde voor de vergadering na het uitbrengen van het voorstel te schorsen, zodat de fracties onderling nog even konden overleggen. Achter de schermen probeerde de fractie van de Egelantier nog wat stemmen voor hun voorstel te winnen en bood de fractie van de Vic-

torschool twee pannenkoeken per persoon aan als ze het amendement zouden steunen. Sharona: “Dat was een beetje omkopen”. Mees: “We wilden drie pannenkoeken, maar dat heb ik maar niet gezegd!” Het besluit werd uiteindelijk met algemene stemming en na intensieve beraadslaging aangenomen: 400 euro werd toegekend aan de Zonnebloem, de toneelgroep ‘Geen idee’ kreeg 300 euro, 200 euro aan de scouting en 100 euro voor Taallokaal. De checks konden daarna uitgereikt worden. De gemeenteraad had niet voorzien dat er vier gelukkigen gekozen zouden worden, waardoor ‘Taallokaal’ bijna een blanco check overhandigd kreeg. Na afloop van de vergadering is een aantal kinderen van de fractie Victorschool geïnterviewd Wat hebben ze nu van dit project geleerd? Job:”Slim omgaan met geld.” Sharona: “Democratisch beslissen.” Tabe:” Omgaan met zenuwachtigheid, want dat heb ik eigenlijk nog nooit gehad.” Alle leden van de fractie zouden het erg leuk vinden als er meer jeugdraadsvergaderingen zouden volgen. Sofie zou graag het sportpark op de agenda zetten, Job koos voor de Schelft en de natuur van Noordwijkerhout, terwijl zijn tweelingbroer Mees over de ontwikkeling van het Bavo terrein zou willen vergaderen. Kortom gemeente: genoeg vergaderstof voor de komende periode. De kinderen staan te popelen. Mees tot slot: “Dit wordt een goed artikel. Welke krant is dit? Dan ga ik hem ook kopen.”

Doelgroep aanvullende collectieve zorgverzekering uitgebreid REGIO n Mensen met een laag inkomen en weinig vermogen kunnen in aanmerking komen voor een voordelige collectieve aanvullende zorgverzekering via Zorg en Zekerheid. De inkomensgrens om in aanmerking te komen is verhoogd van 110 procent naar 120 procent van de bijstandsnorm. Dit betekent dat meer mensen in aanmerking komen voor deze zorgverzekering.

De routebordjes in de regio Holland Rijnland gaan op de schop. | Foto: pr

ding van nieuwe Nederlanders). De fracties mochten hierop reageren. Wethouder Adam van RKBS de Prinsenhof vroeg zich bij het ingediende plan van TaalLokaal wel af of twee grote tafels niet goedkoper waren dan vier klaptafels. Goedhart reageerde hierop: “Ik denk dat Adam wethouder van financiën is als ik dat zo hoor.” De fractiespecialisten vertelden daarna hoe de plannen binnen de fracties vielen. Roselie, fractiespecialist van de Egelantier, hield een keurig betoog omtrent het ingediende plan van de Zonnebloem en diende een amendement in. Er zou dan een gedeelte van de subsidie naar een soortgelijk evenement, dat georganiseerd wordt op de Egelantier, overgeheveld worden. Goedhart: “Dat is eigenlijk best ingewikkeld. Nou dan zijn jullie al helemaal volleerd, als dat goed gaat.” Mees: “Ik had mijn zegje goed geoefend met amendement en dat ging de hele tijd goed, maar net toen ik ging spreken, ging het fout.” Er ontstond een flinke discussie, met soms wat vergeetachtige wethouders. Goedhart: “Ach, die hebben ook zoveel aan hun hoofd!”

Inwoners van de gemeenten Hil-

legom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen kunnen via zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid in aanmerking komen voor de collectieve aanvullende zorgverzekering van gemeenten. Zij moeten aan een aantal voorwaarden voldoen en één van die voorwaarden is een laag inkomen en weinig vermogen. Voor de gemeente Teylingen was dit inkomen al maximaal 120 procent van de bijstandsnorm en voor de andere vier gemeenten is de inkomensgrens

gewijzigd van 110 procent naar 120 procent van de bijstandsnorm. Voordeel van de collectieve aanvullende zorgverzekering is korting op de premie van de basisverzekering. En tegen een laag tarief een goede aanvullende zorgverzekering. De gemeenten betalen een deel van de premie. Daardoor kunnen mensen met een laag inkomen en weinig vermogen ook goed verzekerd zijn. Meer info: www.isdbollenstreek.nl of bel: 0800-956700


Open een wereld aan deuren!

Woensdag:

Donderdag:

Piedro-burgers

Piedro-burgers

5 HALEN 4 BETALEN

5 HALEN 4 BETALEN

Rundergehakt 500 gram ����� 3.75 Halfomgehakt 500 gram ���� 3.45 Nasi of bami met babi-pangang 500 gram ���� 3.68 Bij 100 gram Leverworst 50 GRAM GRATIS Vrijdag en zaterdag:

Americo-steak

5 HALEN 4 BETALEN

Pittige-Piet-rollade 100 gram ������������ 2. 55 Heerlijk-avondje-salade 150 gram ������ 2. 39

Bestel tijdig uw gourmetschaal en vleesletter e.d. Maandag 5 december zijn wij om 17.00 uur gesloten i.v.m. Sinterklaas Het is weer tijd voor de lekkerste hachee, goulash, erwtensoep en andere heerlijke stamppotten uit eigen keuken!

Rederij

van Hulst Dagtochten, Dagtochten, Rondvaarten Rondvaarten & & Arrangementen Arrangementen

Bij Meijvogel Hout treft u een enorme keus aan deuren, zowel voor binnen als buiten. Inclusief talloze uitvoeringen met verschillende glassoorten, een briefsleuf, het infrezen van een driepuntssluiting en/of tochtvaldorpel et cetera. Naast de

WELKOM AAN BOORD!

vaste maten, kunt u deuren met afwijkende maten op maat geleverd krijgen. Alle voorzien van het FSC-keurmerk, KOMO-certificaat en keurmerk Inbraakwerendheid

In 2017 zien wij u graag weer aan boord voor een vaartocht op één van onze schepen.

Klasse C. Mooi maatwerk met een veilig gevoel. Stap binnen bij Meijvogel Hout

Wij verzorgen voor u: • Vaartochten voor gezelschappen • Rondvaarten Kagerplassen en omgeving • Dagtochten naar Amsterdam, Gouda, Haarlem en Delft • Workshops • Vergaderingen • Diverse cateringmogelijkheden

en open de fraaie wereld aan deuren.

Meijvogel Hout Burgersdijkstraat 10 2225 AV Katwijk

T 071 407 4605 E info@meijvogelhout.nl W www.meijvogelhout.nl

Geheel vrijblijvend ontvangt u informatie over onze mogelijkheden.

www.rederijvanhulst.nl

Afvaarten: • Warmond • Noordwijk • Lisse • Katwijk • Leiden

| info@rederijvanhulst.nl | +31 (0)71 - 301 01 33

KNALLEND HET JAAR UIT g u r b e Witt

Met de Wittebrug 10-daagse!

T O T N E G N I T R O K ! 7 2 0 . 0 €1

t/m er 8 g a d r donde g 17 decemb zaterda agse

E S G DAA

0da

.nl/1 tebrug

it www.w

LE SA LE SA LE SA LE SA LE SA LE SA LE SA SALE SALE SALE SALE SALE

Den Haag Donau 120 (Forepark) (070) 342 92 22

Honselersdijk Nieuweweg 8 (0174) 63 98 50

Voorschoten Hofweg 39 (071) 57 94 794

Den Haag Kerketuinenweg 36 (070) 308 20 00

Noordwijk De Hooge Krocht 109 (071) 40 63 600

www.wittebrug.nl info@wittebrug.nl


nieuws/column

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

DINSDAG 29 NOVEMBER 2016

5

BOLLENPRAAT

Schotland

V

Alle muziektalentjes kunnen bij de Harpe Davids laten horen wat ze kunnen. | Foto: met dank aan Marit Hogervorst

Voorspeelmiddag bij De Harpe Davids NOORDWIJKERHOUT n Muziekvereniging De Harpe Davids hield zaterdag 26 november een voorspeelmiddag voor en door de leden van het orkest, leerlingen van het jeugdorkest en de leerlingen Algemene Muzikale Vorming (AMV).

De opleiding HDMusic4Kids is een speelse AMV cursus voor kinderen

en deze middag hebben de AMV leerlingen voor het eerst van zich laten horen. Ook de AMV leerlingen van afgelopen jaar spelen voor het eerst mee op hun gekozen instrument. Vele vaders, moeders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s waren hiervan getuige. Iedereen kon deze middag zijn talent laten horen en vele jeugdleden en leden van het orkest maakten daar gebruik van. Dit

leverde weer een zeer gevarieerd programma op. Allerlei muzikale interpretaties passeerden de revue. Het jeugdorkest trad op, sommigen speelden solo, anderen deden gezamenlijk een optreden of er werd samen met hun docent gespeeld. Meer info: www.harpedavidsnwh.nl of mail Marit Hogervorst, marit@ multiflora.nl.

orige week ben ik met mijn broer Nol naar Schotland gevlogen voor vriendenbezoek. We hebben er onze laatste snipperdagen van dit jaar opgemaakt. Ruim 50 jaar geleden werd Jan Warmerdam, die in Zweden op stage was, door zijn vader gebeld dat hij naar Schotland moest gaan om er de door hem gekochte boerderij te managen. Hij woont er nog steeds, al lang getrouwd met Frances, kinderen al de deur uit. Aanvankelijk werd gedacht dat je er bollen kon telen, wat ook geprobeerd is. Prima grond en niet te warm klimaat. Maar o wee, als het in de rooitijd regent. Je krijgt ze dan niet van het land. Ook narcissenplukken is geprobeerd. Jammer genoeg waren er toen nog geen Polen! Nog steeds worden er op de boerderij hoofdzakelijk schapen gehouden, van het Blackface-type. Die kunnen met weinig voer toe en verdragen het klimaat goed. Voor mijn broer en mij voelt Schotland steeds als thuiskomen. Het landschap is in de loop van de tijd niet veranderd, alleen de vrienden zijn ouder geworden. We bezochten een boer met een eigen waterkrachtcentrale. Water uit een bergmeer levert stroom voor duizend huishoudens. Koeienboeren hebben het zwaar. Kosten omhoog en opbrengsten te laag. Toeslagen voor het houden van vee in de Hooglanden zijn essentieel. Opvolging is ook zo’n heikel punt. Lichtpuntje is dat alle pensionado’s gratis met het openbaar vervoer kunnen reizen, waar veel gebruik van gemaakt wordt. De bus stopt zelfs voor een theepauze onderweg en er zijn geen “kwartjes” voor de loo nodig. In sommige plaatsen staat een oude kerk met in de toren een carillon. Op zaterdag, tot 12.00 uur, houdt de organist een bell practice: vier uur lang vrolijk gebeier door het hele dorp. Dennenbomen die we nog geplant hebben zien worden en nu, door enorme machines, weer gekapt worden. Maar wat steeds het aangenaamst is en blijft, is de whiskey. Die smaakt in Schotland toch wel het beste! Aad van Ruiten.

Damhert uit de duinen op het menu REGIO n In de Amsterdamse Waterleidingduinen leven zo’n 3.000 damherten en ieder jaar worden dat er meer waardoor er voedselgebrek is ontstaan en de damherten naar voedsel gaan zoeken in de regio. Door Joke van der Zanden

Dat heeft al tot verschillende ongelukken geleid op de wegen. Als er niet wordt gereguleerd zullen veel

damherten de hongerdood sterven. De populatie zal door de boswachters en jagers in vijf jaar tijd teruggebracht worden naar 800. Het is voor velen misschien nog even wennen, maar wild kan ook gewoon op het menu. Keurslager Krijn van der Bent uit Noordwijk is erin geslaagd om damhert te verwerken tot verschillende producten die in zijn winkel in de Kerkstraat te koop zijn: hertenstoofschotels bijvoorbeeld. Of saucijzen, bouillon en sukadelapjes. Volgens Van der Bent bestaat er geen biolo-

gischer vlees dan ‘onze’ damherten: “Ze vinden hun voedsel in de vrije natuur in onze duinen. Nadat het vlees door de keurmeester van de NVWA is gekeurd komt het al snel bij ons binnen. Wij verwerken het vlees en trekken het vacuüm, waarna het 14 dagen moet besterven zodat het zachter wordt. Hertenvlees is ijzerhoudend, mager, mals maar wel iets steviger. In prijs kun je een hertenbiefstuk vergelijken met een kogelbiefstuk.”

Paul Alkemade met Freek.| Foto: archief

Dressuurwedstrijden Joke van der Poel voor Cordaid naar bij manege Smit onderwijsproject in Malawi NOORDWIJKERHOUT

NOORDWIJKERHOUT Sander Jason heeft voor Cordaid een bijzondere reis gemaakt met twee donateurs. Een van deze donateurs is de Noordwijkerhoutse Joke van der Poel. Samen reisden ze naar Malawi waar ze een onderwijsproject bezochten in Mangochi en een gezondheidsproject in Nkoma. Vorige week was Van der Poel te gast in het tv-programma Myrna Plus om te vertellen over haar ervaringen. Donateurs laten zien hoe belangrijk ontwikkelingssamenwerking is en hoe hun donaties worden besteed, dat was het doel van deze reis. De Nederlandse organisatie Cordaid werkt aan armoedebestrijding in de allerarmste landen ter wereld en verbindt noodhulp met ontwikkeling door middel van programma’s voor gezondheidszorg, onderwijs en werk. Met resultaatgerichte financiering en eigen investeringsfondsen werkt Cordaid vanuit de lokale gemeenschappen om kansen te cre-

ëren voor de meest kwetsbare en uitgesloten mensen. Cordaid wordt gesteund door bijna 300.000 Nederlandse donateurs en werkt in 22 landen met 400 medewerkers en een budget van 152 miljoen. Janson was diep onder de indruk van de projecten van Cordaid in Malawi en ook voor donateurs Tjeu (de

andere meegereisde donateur) en Van der Poel was het een indrukwekkende ervaring. Op 3 december komt Mariëlle Lindeboom, notarieel deskundige van Cordaid meer vertellen over het belang van nalatenschappen: 1/3 van de donaties aan Cordaid is namelijk afkomstig van nalatenschappen.

n Bij manege Smit begonnen vrijdag 25 november de dressuurwedstrijden.

F5

Ook zaterdag werden de onderlinge wedstrijden gereden. Zaterdag werden de dressuurwedstrijden gereden door de junioren. Onder het toeziend oog van jurylid Jonika van Erven, werden vrijdag de dressuurproeven voor de senioren gereden.

1 Gijs Pikker met Querubi 2 Patrick Alkemade met Querubi

De prijswinnaars:

F13

1 Denise Catsman met Avalon 2 Dianne Vreeken met Freek 3 Patrick Alkemade met Freek F10 SENIOREN

1 Milou Diepen met Elke 2 Sonja Seijsener met Anouk 3 Nanoek Tijl met Fay F10 JUNIOREN

1 Anne Baas met Freek 2 Vera Bouwmeester met Freek 3 Rosanne Lut met Vamos

1 Rob Barends met Casper 2 Joyce Compier met Adele 3 Sjoerd Brussee met Zidane PRIVÉ

Bij de junioren werden zaterdagochtend de prestaties beoordeeld voor de F5 en F3 door Corina Steenbergen en ‘s middags voor de rubriek F3 door Nadia Essadki. De uitslagen waren als volgt; F5

1 Jenna Koelewijn met Ushi 2 Floor Marijnen met Zizo 3 Roos van Vondelen met Ronnie F3 OCHTEND

1 Chantal Blokker met Zaron 2 Sophie Pennings met Freek 3 Nikki Joustra met Ronnie F3 MIDDAG

1 Bodine Luyten met Adje 2 Mica Kret met Ushi 3 Job van Weeren met Anouk.


FAMILIEBERICHTEN Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Noordwijkerhouts Weekblad. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

Uitvaartvereniging

St. Barbara Noordwijkerhout Voor een goed verzorgde begrafenis of crematie (ook voor niet-leden)

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Uitvaartverzorgers: C.B. van der Lans, M. Balkenende-Goudkade D.C.P. van der Lans en D.L. Niesen U kunt ons dag en nacht bereiken op tel. nr. 0252-411366

PARTICULIEREN

OPGELET!

Katwijk Rijnsburg Uw advertentie verschijnt in de regio: Valkenburg Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Noordwijk Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. U kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • • • • • • •

UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KATWIJK VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KATWIJK SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOORDWIJK PRIMERA Sassenheim, Hoofdstraat 208, SASSENHEIM RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOORDWIJKERHOUT THE READSHOP, in de Hoftuin, RIJNSBURG BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OEGSTGEEST

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

VERMIST: Joris rode kater, 3 witte voetjes, wit befje en witte buik. 3,5 jaar, vanaf Duinweg Noordwijk 06-52878803

INLEVEREN TOT DONDERDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna)

Katwijkse zoekt huish.werk: wassen, strijken, koken, sch.gaande kinderen opv. 3 t/m 5 dagen per week. Tel. 0613719645

Het Uitvaarthuys Anneke Beunder

dag en nacht bereikbaar

0 2 5 2 - 37 69 42 06 - 19 27 98 21

hetuit vaa r t huys.net

TV stuk? Remmelzwaal bellen, slecht signaal, oude bekabeling vervangen, tv instellen tel. 06- 20959333. Wifi/ internet problemen, slecht wifi signaal computer tel. 0629515182, alg. nr. 071-2406389.

Te koop gevraagd: Klassiekers en oldtimers, achterstallig onderhoud geen bezwaar. Tel: 06- 30216509. PARKET- PLANKENVLOER SCHUREN EN AFWERKEN. Bel voor een gratis offerte: 06-20401577 Katwijk aan Zee

Leuke bijbaan, goede verdiensten

out

h Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom

Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp

}

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

TE HUUR • TE KOOP • GEVRAAGD AANGEBODEN • GEZOCHT • GEVONDEN

Senior medewerker Financiën M/V Fulltime 36 uur per week Bij de afdeling Financiën vinden alle financiële activiteiten plaats. De afdeling bestaat uit een drietal medewerkers. De afdeling wordt rechtstreeks aangestuurd door de directeur-bestuurder.

Reklamediensten de Schakel is per direct op zoek naar bezorg(st)ers voor :

Noordwijkerhouts Weekblad

Hierbij horen ook voorbereidende werkzaamheden zoals het vouwen van de folders die met de krant mee bezorgd moeten worden. Het betreft een aanstelling voor het één keer per week lopen van één of meerdere wijken. De volgende wijken komen binnenkort beschikbaar: • Noordwijkerhout, omgeving Amaryllisplein / Tulpstraat • Noordwijkerhout, omgeving Kievitshorn / Reigerlaan • Noordwijkerhout, omgeving Circus / Fossa Interesse gewekt? Neem dan contact op met onze bezorgeradministratie op telefoonnummer: 0252-241420 of mail ons via: info@de-schakel.nl.

Functieprofiel De verantwoordelijkheden zijn in hoofdzaak: • Dagelijkse aansturing van twee financiële medewerkers. • Vervullen functie intern controller, waaronder adviseren van bestuur én Raad van Commissarissen. • Opstellen van de jaarrekening en (meerjaren)begroting. • Diverse specialistische financiële werkzaamheden zoals behandelen fiscale kwesties, bewaken leningenportefeuille, maken financiële haalbaarheidsstudies. • Volgen van de ontwikkelingen in de sector op financieel gebied en hierop inspelen. • Sparringpartner van de bestuurder en mt voor financiële vraagstukken. • Eerste aanspreekpunt voor de accountant en sectorinstellingen. Functie-eisen: U heeft aantoonbaar (ruim) HBO werk- en denkniveau, en specifiek op de functie gerichte inhoudelijke kennis. Minimaal 3 jaar gerichte werkervaring is noodzakelijk. De volgende competenties zijn bij u goed ontwikkeld: analytisch vermogen, planmatig werken, onafhankelijkheid, samenwerken, adviseren en stressbestendigheid. Wij bieden Een boeiende en veelzijdige baan voor 36 uur per week op basis van een jaarcontract, dit wordt bij goed functioneren verlengd. De corporatie kent goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO Woondiensten. Schaal J van de cao woondiensten is van toepassing (maximaal € 4.572,- bruto per maand bij 36 uur). De sollicitatieprocedure De sollicitatieprocedure bestaat uit een tweetal gespreksrondes én een assessment. De eerste gesprekken vinden plaats op maandag 9 januari 2017. Uw reactie Die zien wij graag uiterlijk woensdag 28 december aanstaande tegemoet. Wij sturen u een ontvangstbevestiging per mail. U kunt uw sollicitatie mailen aan de heer G. Dekker, personeelsadviseur: guido.dekker@quicknet.nl. De functiebeschrijving is te downloaden via de website wbv-willibrordus.nl. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


vvv/nieuws

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

DINSDAG 29 NOVEMBER 2016

VVV nieuws

Servicepunt Werk Duin- en Bollenstreek van start

Pietenhuis Laatste activiteitenmiddag, met o.a. Guusje, woensdag 30 november om 14.00, 15.00 en om 16.00 uur. Kaarten € 1.00, verkrijgbaar in de VVV winkel.

n Op zoek naar match tussen werkgever en -nemer

NoVaTo Elke woensdag- en zaterdagmiddag, van 14.00 tot 16.00 uur, bijeenkomst in de Zeestroom, Hoogstraat 58a. De toegang is gratis! 10.000 Stappenwandeling Stevige wandeltocht door bos en duin, op zaterdag 3 december. Vertrek om 9.00 uur vanaf de VVV winkel, Dorpsstraat 8. Sint leest voor Zaterdag 3 december komt de Sint naar de Bibliotheek, hij trakteert op leuke verhalen (… en snoep ), van 15.00 tot 15.45 uur. De toegang is vrij! VVSB - HHC Hardenberg Voetbalwedstrijd in de 2e divisie op sportpark de Boekhorst. Aanvang zaterdag 3 december om 18.00 uur. Sinterklaas Kidsmiddag Op zondag 4 december komt de Sint, met vele Zwarte Pieten naar St(r)andplaats Nederzandt. Er zijn tal van leuke activiteiten, van 13.00 tot 15.00 uur. De toegang is gratis! De verdwenen post van Sinterklaas. Voorstelling van toneelvereniging Tikkie in de Schelft, op zondag 4 december om 15.00 uur. Entree € 6.00, verkrijgbaar via www.tikkie.nl Pakjesavond Maandag 5 december: Van Harte gefeliciteerd, Sinterklaas en een hele gezellige Pakjesavond! Sinttip: de VVV cadeaubon, met dagelijks kans op fantastische prijzen o.a. de Volkswagen Up! Workshop “Kerstbollen” Maak je eigen kerststuk, dagelijks vanaf 6 december bij Fa. Straathof, Herenweg. Aanmelden via gebr.straathof@wxs.nl Kerstmarkten Dagelijks dagtochten, met Brouwer Travel, nu te boeken in de VVV winkel. Nu bollen planten Bollenpakketten van hofleverancier Uittenbogaard, in fraaie cadeauverpakking, nu tijdelijk verkrijgbaar in de VVV winkel. Evenementen 2017 Voor een gratis vermelding van uw activiteit, vanaf medio maart 2017, in het informatieboekje “I love Noordwijkerhout” kunt u uw evenement aanmelden via info@vvvnoordwijkerhout.nl

REGIO n Het Servicepunt Werk Duin- en Bollenstreek is dinsdag 22 november officieel geopend. Met een druk op de knop onthulden twee werknemers met hun werkgevers een film over hun succesvolle match. Zij werden hierin bijgestaan door wethouder Arno van Kempen van Teylingen, wethouder Bert Gotink van Noordwijkerhout en coördinator Selma Janson van het Servicepunt Werk. De wethouders spraken namens alle samenwerkende gemeenten: Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. Het Servicepunt Werk Duin- en Bollenstreek wil mensen met een uitkering aan het werk helpen en tegelijkertijd zorgen dat werkgevers in de regio kunnen rekenen op gemotiveerde nieuwe medewerkers. In de praktijk biedt het team intensieve begeleiding bij het zoeken en vervolgens behouden van een baan. Door goede ondersteuning lukt het veel van de kandidaten om uiteindelijk door te stromen naar een betaalde baan. SUBSIDIES

Aan de andere kant helpt het Ser-

vicepunt Werk de werkgevers, door actief naar kandidaten te zoeken, hen te ondersteunen met regelzaken en hen te wijzen op eventuele beschikbare subsidies. “Niet voor iedereen is het gemakkelijk om werk te vinden dat past bij zijn of haar talenten. Terwijl die talenten erom schreeuwen om aangeboord te worden. Want de samenleving kan enorm veel voordeel hebben van dat talent”, zegt wethouder Bert Gotink in zijn toespraak. “Daarom bundelen we met het Servicepunt Werk de krachten van zes gemeenten met hun sociale diensten, de MareGroep N.V. en het voormalig Werkgeversservicepunt.”

veel meer mensen op weg helpen”, besluit Van Kempen. “Eigenlijk is het nooit genoeg, maar ik ben trots op het Servicepunt Werk zoals het er nu staat. En ik heb er alle vertrouwen in dat we met volle snelheid dit tot een blijvend groeiend succes kunnen maken.” Meer over de dienstverlening van het Servicepunt Werk Duin- en Bollenstreek is te vinden op www.servicepunt-werk.nl.

FULLTIME BAAN

Gotink benoemt dat in de aanloop van het Servicepunt Werk stevige discussies zijn gevoerd met gemeenteraden, colleges, sociale diensten, besturen, ondernemingsraden en raden van toezicht. “Vandaag is het Servicepunt Werk Duinen Bollenstreek officieel open, maar al vanaf juli 2016 zijn de medewerkers aan de slag om werkgevers aan goede mensen te helpen”, zegt wethouder Arno van Kempen. “Nog voor de officiële opening zijn de afgelopen maanden 51 mensen

Reden voor confetti: met een druk op de knop is het servicepunt open. | Foto: pr

Bakkie met...

Info tonneprossers in spe

NOORDWIJKERHOUT

NOORDWIJKERHOUT

n Bij de VVV werken vrijwilligers die naast toeristen/bezoekers ook de lokale inwoners graag van informatie voorzien over wat er in en om Noordwijkerhout te doen is. In deze rubriek doen ondernemers/winkeliers een bakkie bij de VVV. Wat bieden ze, is hier zo leuk en wat moet je zeker nog een keer doen? Deze week:

Naam: Michel Pater en Edwin de Beukelaar van St(r)andplaats Nederzandt HOELANG BESTAAT UW ORGANISATIE AL IN NOORDWIJKERHOUT?

Gevoelsmatig als sinds de oprichting maar écht sinds de stichting van onze Vrijstaat Nederzandt. WAT KUNNEN BEZOEKERS IN UW ORGANISATIE VERWACHTEN?

Aandacht, warmte en alle varieteit in eten/drinken/events maar ook ruimte voor feesten en om te trouwen of als vergaderlocatie. WAT IS DE MOOISTE PLEK IN DIT DORP?

Onze ‘zuster-vrijstaat’ rond het Witte Kerkje

NOORDWIJKERHOUT?

Rond deze tijd het bezoek van Sinterklaas. De ontvangst van de Goed Heiligman hebben wij mee mogen maken vanuit onze Buitengewone Buggy en Rode Sint-bolide. WAT MOET JE ZEKER GEZIEN HEBBEN IN NOORDWIJKERHOUT?

Ga eens langs bij onze vriendjes van Zorgboerderij de Hafakker en laat je verrassen!

Deelnemers gezocht Wilt u ook eens geïnterviewd worden voor deze rubriek? Of kent u iemand die het leuk zou vinden om in deze rubriek te staan? Degene die hier staat moet wel een link hebben met Noordwijkerhout (niet zakelijk), of hier op bezoek komen en iets kunnen vertellen over het dorp of zijn of haar beleving van het dorp. Als individu, koppel of groep. Neem hiervoor contact op met de redactie via redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl of met de vvv via 0252 372096.

WAT IS EEN LEUKE ACTIVITEIT IN

SMS* WENS NAAR 4333 EN

DONEER EENMALIG 2 EURO

®

in een fulltime baan gestart. Daarnaast hebben 14 mensen een parttime baan gevonden en zijn 9 mensen met een ziekte of handicap uit het doelgroepregister aan het werk gegaan.” Ook bij NH Conference Centre Leeuwenhorst in Noordwijkerhout en bij AW Groep uit Lisse zijn de afgelopen maanden enthousiaste nieuwe medewerkers aan de slag gegaan. “Natuurlijk willen we nog

7

Michel de Pater (links) en Edwin de Beukelaar. | Foto: pr

n Carnavalsvereniging De De Kaninefaaten houdt donderdag 1 december haar informatieavond voor kandidaat-tonneprossers.

Deze is speciaal voor potentiële deelnemers aan het Tonneprossen 2017. Ervaren Tonneprossers als Gerrit Heen-en-Weer en Paultje Pils staan klaar om alle ins-en-outs van het Tonneprossen te vertellen. Een unieke gelegenheid voor een kijkje achter de schermen. Tevens is de begeleidingscommissie Tonneprossen aanwezig. De bijeenkomst is in café van der Geest en begint om 20.00 uur. Prossen is het houden van een

kleine conference van niet meer dan elf minuten. De Tonneprosser neemt onder andere de actuele lokale politiek en andere nieuwswaardige gebeurtenissen uit de streek op de hak. Hoewel het belangrijkste is, dat wat er gezegd wordt, kan inventief gebruik van hulpmiddelen een verrassende dimensie aan de pros geven. Het komend jaar is het Tonneprossen op 20 januari 2017. Gegadigden kunnen zich aanmelden via tonnepros@kaninefaaten.nl. Meer info via: Ruud Hooghiemstra, 0252375 307, of kom vrijblijvend op 1 december naar café Van der Geest in de Zeestraat.

Donaties van ruim half miljoen voor KNRM NOORDWIJK n Het jaarlijkse KNRM-benefietgala, waar ruim 500 gasten aanschoven in Grand Hotel Huis ter Duin, heeft een totaaldonatie van 541.739 euro opgeleverd.

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij besteedt het geld aan investeringen die de veiligheid van de ruim 1.300 vrijwilligers ten goede komen. De galagasten kregen niet alleen een uitgebreid menu en entertainment voorgeschoteld, maar maakten ook uitgebreid kennis met de KNRM. Aan het einde van de avond overhandigde Huis ter Duin-directeur Stephan Stokkermans zaterdag 26 november de cheque met de opbrengst van de avond aan Cees van Duyvendijk, voorzitter van de KNRM. Het resultaat van de avond werd voornamelijk bepaald door de tafelverkoop aan uiteenlopende bedrijven en particulieren, die de KNRM een warm hart toedragen. Door een veiling en een loterij werd op de avond zelf de opbrengst nog verder verhoogd. Opvallende veilingstukken waren een groepsbezoek aan Het Torentje met een persoonlijke rondleiding door minis-

ter-president Mark Rutte en speciaal kunstwerk: de Canon van Maritiem Nederland.

Middag en avond ‘s Middags maakte een deel van de galagasten ook écht kennis met de KNRM door mee te doen aan een oefening op zee, met vier reddingboten en een helikopter. ‘s Avonds waren er onder meer optredens van de Marinierskapel, Tony Neef en cabaretier Jan Jaap van der Wal.

KNRM Ruim 1.300 professioneel opgeleide vrijwilligers bemannen de moderne reddingboten van de KNRM die jaarlijks ruim 2.000 keer in actie komt, waarbij ruim 3.000 mensen worden geholpen of gered. De Redding Maatschappij ontvangt geen overheidssubsidie en bestaat al sinds de oprichting in 1824 uitsluitend van vrijwillige bijdragen.


HEDEN START START ONZE HEDEN ONZE SEIZOENS SEIZOENS OPRUIMING OPRUIMING

KORTING TOT 70% KORTING HEDEN START ONZE SEIZOENS OPRUIMING KORTING KORTING TOT 70% 70% TOT 70% VAN 30 TOT OP=OP

Betty Barclay – Maria Bellentani - Concept K - Elisa Caveletti Frank Walder - Fuchs Schmitt - Lucia - Michele - Roberto Sarto Sommerman - Claudia Sträter - Taifun - Toni Dress - Gerry Weber etc. etc.

Groot Hoogwaak staat voor goede zorg! Kom jij ons team versterken? Wij zijn op zoek naar: • Instellingskok • Teammanager Zorg • Wijkverpleegkundige

Betty Barclay –te Maria Bellentani - Concept K - -Betty Barclay Maria Bellentani - Concept - Schmitt ElisaSchmitt Caveletti Beslis want... Betty Barclay - –niet Concept Klaat - Frank Walder - Fuchs - Lucia Betty Barclay - Concept K - Frank Walder -KFuchs Elisa Caveletti -Schmitt Frank - Fuchs Schmitt -- Lucia - Michele Roberto Sarto Frank Walder - Fuchs -Walder Michelle - Rabe -- Roberto Sarto - -Sommerman - Claudia Sträter Lucia - Michelle Roberto Sarto Sommerman -- Claudia Sträter W.C. Lange Voort Oegstgeest tel. (071) 517 38 26 Lucia Michele Roberto Sarto Sommerman Sträter -Weber Toni etc. Dress - Gerry Weber -- Toni Dress etc. Sommerman - Claudia - Taifun Taifun Toni Dress-- Taifun -Gerry GerryWeber etc. etc. Claudia Sträter - Taifun - Toni Dress - Gerry Weber etc. etc. Openingstijden: etc. etc. maandag v.a.niet 13.00te uur - di.want... t/m vr. 9.00-18.00 uur Beslis laat zaterdag 9.00-17.00 uur Beslis niet te laat want... OP=OP

OP=OP

HEDEN START START ONZE HEDEN ONZE SEIZOENS SEIZOENS OPRUIMI OPRUIMI W.C. Lange Voort - Oegstgeest - tel. (071) 517 38 26

www.vanstrienmodes.nl Openingstijden:

W.C. Lange Voort - Oegstgeest - tel. (071) 517 38 26

(11 uur per week) (28-32 uur per week) (28-36 uur per week)

Openingstijden: maandag v.a. 13.00 uur - di. t/m vr. 9.00-18.00 uur maandag v.a. 13.00 uur - di. t/muur vr. 9.00-18.00 uur zaterdag 9.00-17.00

zaterdag 9.00-17.00 uur - zondag 12.00-17.00 uur*

www.vanstrienmodes.nl

KORTING TOT 70% KORTING HEDEN START ONZE SEIZOENS OPRUIMI KORTING TOT 70% TOT 70% www.vanstrienmodes.nl

Kijk voor meer informatie over de vacatures op onze website www.groothoogwaak.nl en klik op: ‘werken bij ons’.

Elke maand verrassende aanbiedingen!

Wassenaarseweg 71a - 2223 LA - Katwijk www.tcmoerkerk.nl - info@tcmoerkerk.nl

– Maria Z I CBetty H Barclay T O P Bellentani Z E E- Concept K - Elisa Cavele ER OV E N N E R TEG U RTO AN D VU STR K DE HET WIJ O P N K AT VA

Frank Walder - Fuchs Schmitt - Lucia - Michele - Roberto Sa Sommerman - Claudia Sträter - Taifun - Toni Dress - Gerry W etc. etc. e kerstdag geopend! DE HELE WINTER

BORRELEN BIJ DE OPEN HAARD, LUNCHEN MET VRIENDEN OF HEERLIJK DINEREN.

OP=OP

Betty Barclay Maria K Betty Barclay –niet Maria–teBellentani - Concept -KConcept - Elisa Cavele Beslis laat Bellentani want... Elisa Caveletti Frank-Walder - Fuchs Schmitt Lucia - Michele - Roberto Sa Frank Walder - Fuchs -Schmitt W.C. Voort --Sträter Oegstgeest - -tel. 38 W2 LuciaLange - Michele Roberto Sarto Sommerman - Taifun Toni-(071) Dress517 - Gerry Sommerman - Claudia Claudia Sträter - Taifun - Toni Dress - Gerry We etc. etc. Openingstijden: etc. etc. maandag 13.00teuurlaat - di.want... t/m vr. 9.00-18.00 uur Beslisv.a.niet zaterdag 9.00-17.00 Beslis niet te laat want...uur OP=OP V O O R M E E R I N F O R M AT I E TEL (071) 407 41 98

W W W . Z I LT S T R A N D . N L @ Z I LT K AT W I J K

1e en 2

I N F O @ Z I LT S T R A N D . N L K AT W I J K A A N Z E E

OP=OP


NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

DINSDAG 29 NOVEMBER 2016

9

agenda agenda Film:2016 Wild • Lisse, Filmhuis Di Di 11 DECEMBER Waargebeurd dietijdens tijdenseen eenperperWaargebeurddrama dramamet metReese Reese Witherspoon Witherspoon die

Film: Wild

• Lisse, Filmhuis

soonlijke meerdan dan1600 1600km kmmaakt. maakt. soonlijkecrisis crisiseen eenwandeltocht wandeltocht van van meer Tentoonstelling

dagelijks

• Stadsgehoorzaal, Leiden

voor Kids! Hillegom, Solution Party ••Hillegom, Solution 31 Party In haarvoor jaar alsKids! Stadsfotograaf van Leiden maakte Monique Shaw Vr 44 Disco voor kinderen uit groep 7 en 8 die je niet mag missen.

t/m Vr

Disco voor kinderendoor uit groep 7 en 8 die je niet mag missen. een ontdekkingsreis Leiden. Tentoonstelling • Museum De Zwarte Tulp Vr- Vrt/m 10 Paardenmarkt Valkenburg, diverse locaties t/m 10tentoonstelling Paardenmarkt Valkenburg, locaties t/m In deze staan de• architectuur, dediverse betekenis voor Do Do Waar een klein dorp groot in is! Gezellig en bijzonder dorpsfeest Waar een klein dorp groot in is! Gezellig en bijzonder dorpsfeest feb. het landschap en het hergebruik van bollenschuren centraal. rondomde detraditionele traditionelePaardenmarkt. Paardenmarkt. www.vvvkatwijk.nl www.vvvkatwijk.nl Di t/m za rondom Expositie ‘Vondsten en vergezichten’ • Katwijks Museum, Katwijk Kofferbakmarkt • Ab Hillegom, Ford vanaf Kofferbakmarkt Hillegom, FordMuseum Museum Het Wassenaarse kunstenaarsechtpaar van Overdam en Lux Za Za Grote markt metvele vele uitgeladen kofferbakken, gezellig nov. Grote markt met uitgeladen kofferbakken, gezelligaan aan Buurman exposeert met schilderkunst! vvvkatwijk.nl doorgaandeweg wegnaar naar Haarlem. Haarlem. Van uur doorgaande Van 10:00-16:00 10:00-16:00 uurLeiden dagelijks dede Het huis van Sinterklaas • De Waag, t/m dec. 10.000 stappen wandeling ••tot Nwh, De gerenoveerde Waag is weer omgetoverd hetVVV-kantoor Huis van 10.000 stappen wandeling Nwh, VVV-kantoor Start van deze maandelijkse wandeling om 9.00 uur Za Za Sinterklaas. Sinterklaas en alle Pieten zullen hier logeren. Start van deze maandelijkse wandeling om 9.00 uur- -DeelDeelname € 2,50 Wo + za Expositie ‘Kersticonen’ • Rijnsburgs Museum, Rijnsburg dec.

di. t/m zo.

Van 20:00 Van 20:00tot tot23:00. 23:00.Entree Entree gratis. gratis.

19 44 295

5

4

vanaf

Za nov. Za Ter bevordering van de integratie, een bezoek aan de Keukenhof, dit voorjaar. | Foto: THV

Vrij

55

name € 2,50

29Vrije Vrije Festival Sassenheim, Rusthoff Pieter Tijd van der Ploeg exposeert met•zijn bijzonderepark kersticonen. Tijd Festival • Sassenheim, park Rusthoff Activiteiten demonstraties door verschillende vereniginBezoek dezeen unieke tentoonstelling! 55Activiteiten doorvvvkatwijk.nl verschillende verenigingen. Van 11en totdemonstraties 16 uur. Kindervrijmarkt van 12 tot 15 uur.

Za

Are Event • Noordwijk, Hoofdstraat De winkeliers van Hoofdstraat de laatste fashion jazz. De Fashion toegang is de vrij! vvvkatwijk.nlshowen 55We Deenwinkeliers van de Hoofdstraat showen de laatste fashion trends op de ruim 500 meter lange catwalk! 10-18 uur. Winter Wonderland • Kon. Astridblvd. Noordwijk

Vrijwilliger bij VluchtelingenWerk

dagelijks

n Dankbaar en zinvol werk

Za

NOORDWIJKERHOUT n Een spontane ingeving is meestal een goede. Blijkt nu ook wel. Alhoewel spontaan, de hartverscheurende beelden op TV van vluchtelingenstromen, de crises rondom de noodopvang vorig jaar, deden mij ertoe besluiten, mijzelf op te geven voor de informatie avond van VluchtelingenWerk Noordwijkerhout in het gemeentehuis. En ja hoor, ik ben eraan ‘blijven hangen’; als maatschappelijk begeleider cq taalcoach. Inmiddels zijn ‘we’; mijn echtgenoot en ik precies een jaar verder. En is er al veel bereikt. Door Thea ter Heide-Vrolijk

“Als kersverse vrijwilligers kregen we, na het volgen van een inwerkprogramma bestaand uit onder andere een aantal cursussen, die VluchtelingenWerk Nederland aan vrijwilligers aanbiedt, meteen een Syrische familie toegewezen, bestaande uit 7 personen: vader, moeder en vijf kinderen. Met een open ‘mind’ werd de familie begin december door ons op het gemeentehuis verwelkomd. Op 28 december zouden zij de sleutel krijgen van de hen toegekende woning. Naast de inrichting van hun woning, moest ook veel papierwerk verricht worden. Gelukkig is daar dan de ervaring van mijn echtgenoot t.a.v. BSN nummers, inschrijven bij de gemeente, de ziektekostenverzekering etc. etc. Ik richt me liever op de communicatie en taal. Een toch wel heel bijzondere ervaring toen was het feit, dat de hele familie vanuit het COA Oranje naar het gemeentehuis kwam, om te tekenen, om zich zo als nieuwe burger van Noordwijkerhout in te schrijven. De taalbarrière was best wel lastig en vroeg ik mevrouw: kom maar naast me zitten, dan kan je meelezen! Nou mooi dus niet, want mevrouw is analfabeet. Daar ligt in ieder geval voor mij nog een uitdaging.

alvast enige educatie en kennismaking met Nederland cq. Noordwijkerhout. Ze konden in mei van dit jaar dan eindelijk toch geplaatst worden op de Internationale Schakelklas in Katwijk. De twee jongste kinderen gingen via de Taalklas op de St.Victorschool naar het basisonderwijs. De jongste zoon zit nu op de Regenboogschool en is voor de enige dochter, na de herfstvakantie, een fantastische plek gevonden op de Thermiek, basisschool voor speciaal onderwijs. INTEGRATIE

Terwijl ik dit zo schrijf zou je denken, dat dat alles zomaar gladjes verloopt. Niets is minder waar, daar zijn heel wat gesprekken met al dan niet een tolk of via gebarentaal voor nodig. En dat geeft vaak genoeg ook hilarische situaties. De oudste zoon en de ouders zijn inmiddels op cursus voor hun officiële inburgering. Naast onderwijs vind ik persoonlijk contact in de dialoog met wie en hoe dan ook van groot belang, opdat dat de taalkennis alleen maar bevordert. Dus heb ik mijn netwerk ingeschakeld. Zo is vader sinds februari een graag geziene vrijwilliger en noeste werker op de Dierenhoeve. De zoons hebben we kennis laten maken met de sporten van onze eigen zoons en heeft nagenoeg de hele familie meegewerkt met het steken van de bloemen van een corsowagen. Het lokte in het begin wel de vraag van vader uit, of ‘dat ook carnaval’ was. We zijn, op uitnodiging van de Rotary Noordwijk Duin- en Bollenstreek, naar het Keukenhof geweest, en hebben de jonge mannen vakantiewerk kunnen doen bij een bollenkweker. Onlangs was ik samen met de twee jongsten bij het gemeentehuis bij de ontvangst van Sinterklaas en zijn Pieten. Voor hun een eerste kennis-

trends op de ruim 500 meter lange catwalk! 10-18 uur. 2 dec. t/menAuto Een uniek evenement in winterse sferen, boordevol activiteiten Avenue • Lisse, Centrum Za 5 15 jan. Auto Avenue Lisse, Centrum Verschillende laten deijs! nieuwste • modelen zien en een 150m2 autodealers schaatsbaan van écht

5 Verschillende autodealers latenverspreid de •nieuwste modelen zien in Dorpshart Lisse. Auto’s staan in het Dorpshart. Sint leest voor Bibliotheek, Noordwijkerhout

Za

PARTICIPATIEVERKLARING

Vorige week donderdag was vader een van de enthousiaste deelnemers van de participatiecursus, die in aanwezigheid van vijf wethouders hiervoor het certificaat kreeg uitgereikt. Het was een pilot in voorbereiding op de participatieverklaring, die met ingang van 1 januari 2017 verplicht gesteld wordt, naast het inburgeringstraject, voor nieuwkomers, arbeidsmigranten en statushouders. De gemeenten Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom en Teijlingen trekken in dit project gezamenlijk op en VluchtelingenWerk verzorgt deze cursus. Ons Syrische gezin is een zeer dankbaar gezin en dat voelt als vrijwilliger dan ook weer goed. Je bent gewoon nodig en het is fijn om de mensen op diverse niveaus een treetje hoger te zien groeien. We begeleiden dit gezin nog één jaar. Daarna moeten ze zichzelf voornamelijk wel zien te redden. Ik kan u, samen met mijn echtgenoot, het vrijwilligerswerk als maatschappelijk begeleider binnen VluchtelingenWerk van harte aanbevelen. Het is dankbaar en zinvol werk. Er staan voor het komende jaar weer een aantal vluchtelingen op de nominatie en die moeten ook weer verder op ‘weg’ geholpen worden. Een weg naar een nieuwe betere toekomst, immers vluchten uit je land van herkomst, dat doe je niet zomaar!” Op de foto hieronder staan de deelnemers die de pilot participatiecursus succesvol hebben afgesloten en hun certificaat hebben gekregen. Het artikel over deze uitreiking staat elders in deze krant.

Zo Za & Zo Za

5 Lifestylebeurs huis. 12.00 t/m 18 uur. Toegang gratis ‘Goed leven’; alles voor op, in en rond het 10.000 Stappenwandeling • VVV, Dorpstraat 8, Noordwijkerhout

3 dec. Za

in Dorpshart Lisse. Auto’s staan verspreid in het Dorpshart.

Sint vanBeurs 15.00 tot 16.00 uur op leuke verhalen (…en 6 trakteert Lifestyle • Noordwijkerhout, Tespelduyn 5&&Lifestylebeurs ‘Goed alles voor op, in en het snoep ). De toegang isleven’; gratis. Locatie: Herenweg 2. rond 6 Lifestyle Beurs • Noordwijkerhout, Tespelduyn

t/m 18 uur. Toegang gratisVertrek wandeltocht door bos en duin. om 9.00 centrum uur vanaf -Stevige 1212.00 Najaarsfeesten • Voorhout, 5-huis. Evenementen in Voorhout. Zade VVV Winkel.en kermis (9-12 september) 12 Najaarsfeesten • Voorhout, centrum

5

terdag 12 september jaarmarkt en onder meer wielerkoers. Tentoonstelling • Pieterskerkgracht 9a, Leiden

vrij/za/zo Za

en kermis (9-12 september) in Voorhout. Za3 t/m 18Evenementen Nicole12 Carvajal en Fridajaarmarkt van der Poel schilderijen en terdag september enexposeren onder meer wielerkoers. Kunstmarkt • Warmond, Dorpsstraat

Zo dec. Zo

Zo

6Kunstmarkt unieke meubelen Aemula Bijzondere markt bij volArs kunst. VanNaturae. 11 tot 16 uur in het gezel• Warmond, Dorpsstraat

lige Warmondse dorpscentrum. Sinterklaas Kidsmiddag St(r)andplaats 6 Bijzondere markt vol kunst.•Van 11 tot 16Nederzandt, uur in het Noordwijk gezel-

4 dec. Di

DeWarmondse Sint enCafé zijn Pieten komen van 13.00 - 15.00 Scheltema uur op bezoek. Div. Leiden • Leiden, Leiden dorpscentrum. 8ligeScience activiteiten. gratis. Locatie Langevelderslag Kom alles te Toegang weten over een onderwerp uiteenlopend van

Do

tot ‘de nieuwe spelling’. Van 20.00 tot 22.00 uur. 8‘kernenergie’ meet &en greet en fotomoment de en Sint! uurvan Kermis gezelligheid op demet Brink in14:00-15:00 het centrum

Zo

8Noordwijkerhout renaftrap tot envan meteen 7 jaar mogencultureel dan hun schoen komen De nieuwe seizoen. Voor zetten. prijzen en

Di 8 Kinderen alles te weten over een onderwerp uiteenlopend van 4 dec. Kom uit Lisse en omgeving zijn van harte welkom voor een Di-10 Kermis • Noordwijkerhout, centrum

Science Cafémet Leiden • Leiden, Scheltema Leiden ‘kernenergie’ ‘de nieuwe spelling’. Van 20.00 tot uur. Meet & Greettot Sinterklaas • Museum De22.00 Zwarte Tulp

zo.

Do dec.8 Kermis en gezelligheid op de Brink en in het centrum van 4 Sinterklaas brengt een bezoek aan Winter Wonderland. Alle kindeDi-13 Cultuurweek • Lisse, Kasteel Keukenhof

-10 Kermisbij Winter Wonderland • Noordwijkerhout, centrum Noordwijkerhout Sinterklaas • Kon. Astridblvd. Noordwijk

zo Di-

Di Di-

-13 Cultuurweek • Lisse, Kasteel Keukenhof 6 Zo dec8 DeGitarist Leif Leeuw Band cultureel treedt op van 20Jonkheer tot 23.30 aftrap vande een nieuwe seizoen. Voor uur. prijzen en Do-13 Kermis • Hillegom, Mockkade meer informatie: www.kasteelcultureelkeukenhof.nl Muziek • Kunstcafe De Oude School, Dorpsstraat 40, Warmond

WoZo

10meer informatie: www.kasteelcultureelkeukenhof.nl Kerstmarkt Dierenhoeve • Langevelderweg Noordwijkerhout Van donderdag 10 september t/m zondag 1327, september is

7 dec. Do-

het weerknutselen kermis inen Hillegom! Gezellig spelen, met vele verrassingen, van 13.30 tot

Kermis • Hillegom, Jonkheer Mockkade 10 -13 17.00 uur. Deelname € 2.50 per kind. Van donderdag september t/m zondag is 112-dag (incl10Brandweerman Sam) 13• september Lisse, centrum

Zo

Do Za

12hetVerschillende Spellenavond • Boekhandel Wagner, Hoofdstraat, Sassenheim weer kermis in Hillegom! hulpdiensten presenteren zich en er zal een

8 dec.

meet & greet zijn met Brandweerkman Sam 112-dag (incl Brandweerman Sam) • Lisse, centrum

Ga de strijd aan op een ouderwets bordspel. Om 19.15 uur in Boekhandel Wagner staan de spellen klaar. Za Pompoenmarkt • Noordwijk Binnen, Florahof do.Za t/m zo.Verschillende hulpdiensten presenteren zich en er zal een 375 jaar Kerst op Kasteel Keukenhof • Kasteel Keukenhof Op deze in een landelijke sfeer opgezette markt bieden de meet & greet zijn met Brandweerkman Sam t/m Met prachtig gedekte tafels en rijk gedecoreerde kerstbomen diverse kraamhouders uiteenlopende waar aan. 10-17 uur.ziet dec. Pompoenmarkt • Noordwijk Binnen, Florahof u hoe de adel vierde. www.kasteelkeukenhof.nl Concert 250kerst jaar Bätzorgel • Katwijk, Vredeskerk Za Op deze in een landelijke sfeer opgezette markt bieden de Kerstmarkt Keukenhof • Landgoed Kasteel Keukenhof do.Za t/m zo. Feestelijk concert ter gelegenheid van 250 jaar Bätzorgel. diverse kraamhouders uiteenlopende waar aan. 10-17 uur. Kom struinen en inspiratie opdoen op de sfeervolle kerstmarkt! t/m 11 Tevens Open Monumentendag Katwijk. www.vvvkatwijk.nl Concert 250 jaar Bätzorgel • Katwijk, Vredeskerk www.kerstoplandgoedkeukenhof.nl dec. in-Stijl Lifestyle & Fashionevent • Katwijk, Zeezijde Za Feestelijk concert ter gelegenheid van 250 jaar Bätzorgel. Volkskerstzang • Vredeskerk, Katwijk VrijZa De nieuwste trends voor het najaar op een doorlopende catOpen Monumentendag Katwijk. www.vvvkatwijk.nl Kom samen de bekende adventsen kerstliederen zingen: het dec. Tevens walk, maar ook hapjes, drankjes en muziek! www.vvvkatwijk.nl ultiemeLifestyle kerstgevoel! in-Stijl &Vvvkatwijk.nl Fashionevent • Katwijk, Zeezijde Open Monumentendag • Noordwijkerh., VVV-kantoor Za Za dagelijks DeFietsroute nieuwste trends voor het najaar op een doorlopende catDe IJsbbaan • Nieuwe Rijn, Leiden langs monumentale panden en oude bollenschumaar drankjes entot muziek! www.vvvkatwijk.nl De Nieuwe Rijnhapjes, wordt winterspektakel. Midden dec. t/mwalk, ren. Routeook afhalen bijomgetoverd VVV Noordwijkerhout op de gracht wordt een ijsbaan geïnstalleerd. jan. Open OpenMonumentendag Monumentendag • Noordwijkerh., • Noordwijk, VVV-kantoor div. locaties Za Za Za Kerstconcert Valkenburg’s Harmonie en staat ELAN •inDe Terp, Valkenburg Fietsroute langs monumentale panden en oude bollenschuDe Noordwijkse Open Monumentendag het teken van dec. ren. DeRoute Valkenburg’s Harmonie en koor ELAN zorgen samen voor een afhalen bij VVV Noordwijkerhout Kunst & Ambacht. 11-17 uur. www.openmonmentendag.nl sfeervol Kerstconcert. vvvkatwijk.nl OpenMonumentendag Monumentendag • Lisse, Dorpshart Open • Noordwijk, div. locaties International Christmas Tattoo • de ECCvele Leiden Za Za in Bloemen- enMilatary kunstdorp Lisse kunt u genieten vanteken De Noordwijkse Open Monumentendag staat in het van za. Befaamde muziekkorpsen, demoteams, zang en de Kerstman, monumenten Kunst & Ambacht. 11-17 uur. www.openmonmentendag.nl zullen weer een prachtig en spectaculair schouwspel vormen.  dec. Za& & 13 Monumentendag Open Monumentendag • Leiden, div. locaties Open • Lisse, Dorpshart Optocht • Muziek Verlicht Binnen Zo Za Meer dan vijfendertig monumenten in Leiden open hun in Bloemenenen kunstdorp Lisse kunt het u genieten de vele za. De Voorstraat de Kerkstraat vormen decor vanvan de Kerstopdeuren voor bezoekers. Leiden.nl monumenten dec. tocht, compleet met Kerstman in arrenslee. 13Open Lichtsculpturen • Noordwijk,•Museum Noordwijk Za&Za& &&Kerstmarkt 13 Monumentendag div. locaties • Kerkplein, Leiden, Herenstraat, Voorhout Zo Let’s go to the caves and explore! Ira van der Valk. Za 11-17 Zo Meer dan vijfendertig monumenten in Leiden open hun Zo Kom in kerstsfeer op deze markt met een ruime keus aan kerstuur, zo 11-17 uur (eenmalige uitzondering openingstijd). voor bezoekers. Leiden.nl dec. deuren versieringen, lekkere hapjes en drankjes en kerstoptredens. Zondagwandeling • Leiden, Hortus botanicus Za&Zo Kerstmarkt • Kerkstraat, Noordwijk &Rondleiding 13 Lichtsculpturen • Noordwijk, Noordwijk Japan in de Hortus door Titia Museum van der Eb en Zo zo Ook dit jaar wordt de straat weer in kerstsfeer gebracht met verLet’s go to the caves and explore! Ira van der Valk. Za Tonny Voorma. Deelname € 1,50 Start om 12.00 uur. 11-17 dec. uur, schillende koren en zelfs een kerstpartyband. zo 11-17kramen, uur (eenmalige uitzondering openingstijd). De Biologische Smaak van Leiden • Leiden, Vismarkt Messiah van Händel • St. botanicus Agathakerk Zo Zondagwandeling • Leiden, Hortus Op deze markt ligt de nadruk op eerlijke producten, bij di Zo In het decor van dein Stof Agathakerk in Lisse vindt deder unieke uitvoeRondleiding Japan de Hortus door Titia van Eb en voorkeur biologisch streekgebonden. dec. Tonny ring van Händel’s Messiah plaats. www.messiahlisse.nl Voorma. Deelname € 1,50 Start om 12.00 uur.

12 12

8

11

12 12

8

12 12

9

12 12

9 8

12 12

10

12 12

10

12 12

10

12 12

11

13 12

11

13 13

13

ONDERWIJS

Terugkijkend op dit jaar is er al heel veel gerealiseerd en gaat het eigenlijk al heel goed, mede ook door de motivatie van het gezin. En mede ook door andere enthousiaste vrijwillige handen uit ons dorp. Zoals de opvang van de middelste jongens, die terecht konden bij de noodopvang van de Zeestroom voor

Za

3 dec. Za &

making; ‘snoepjes krijgen?’ was toch ook wel leuk.

Night the Bands • Jongerencentrum Katwijk gen. Vanof11 tot 16 uur. Kindervrijmarkt van 12 totScum, 15 uur. We • Noordwijk, MaarAre liefstFashion zes bandsEvent treden deze avond op: van rockHoofdstraat tot pop en

2 dec.

Zo

t/m 30 Reizen verruimt je blik • Noordw., Theater De Muze

Div

Expositie van div. kunstenaars. t/m vr 10-16 uur, za De Biologische Smaak vanma Leiden • Leiden, Vismarkt

Dagelijks

Tentoonstelling 700 jaar Hooglandse Kerk (te Theater bezoeken t/m 30 Reizen verruimt je blik • Noordw., DetijMuze

13 Op10deze - 13 uur en tijdens de voorstellingen. gratis. bij markt ligt de nadruk op eerlijkeEntree producten,

Div

voorkeur of streekgebonden. t/m 3 oktbiologisch 700 jaar Hooglandse Kerk • Leiden, Hooglandse Kerk dens openingsuren van de kerk). Expositie van div. kunstenaars. ma t/m vr 10-16 uur, za 10 - 13 uur en tijdens de voorstellingen. Entree gratis.

www.bollenstreek.info

| Foto: Marieke Voorn

Dagelijks

t/m 3 okt 700 jaar Hooglandse Kerk • Leiden, Hooglandse Kerk Tentoonstelling 700 jaar Hooglandse Kerk (te bezoeken tijdens openingsuren van de kerk).

www.bollenstreek.info


Adresgegevens gemeentehuis Herenweg 4, 2211 CC Postbus 13, 2210 AA Tel.14 0252 of 0252 343 737 gemeente@noordwijkerhout.nl www.noordwijkerhout.nl

Belangrijke nummers Storingsdienst gas/stroom, 0800 - 9009 Dunea, 088 - 347 4747 Straatverlichting Ziut, 088 945 07 50 Wmo Adviescentrum, 0252 343 800 ISD Bollenstreek, 0800 - 956 7000

Openingstijden Loketten op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Woensdag van 14.00 tot 19.00 uur

Gemeenteberichten 29 november 2016

Bedragen Regiotaxi 2017 en tegoedbonnen Regiotaxi De Regiotaxi is een vorm van aanvullend openbaar vervoer en beschikbaar voor iedereen uit de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. De Regiotaxi is er voor alle inwoners. Iedereen kan gebruik maken van de Regiotaxi. Voor mensen die via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een indicatie hebben om gebruik te maken van de Regiotaxi geldt een lager tarief. Mensen zonder een Wmo-indicatie betalen een hoger tarief. Tarieven vanaf 1 januari 2017 In de Regiotaxi betaalt u per gereisde zone. Wanneer u gebruik maakt van het collectief vervoer via de Wmo betaalt u een lager tarief. Dit tarief is hetzelfde als in 2016. Iemand die met u meereist en zelf geen Wmo-indicatie heeft, betaalt het normale tarief van € 2,70 per zone. Hebt u een begeleiderspas, dan reist uw begeleider gratis mee. Bent u jonger dan 65 jaar dan betaalt u per zone € 1,00 en 1 opstapzone. Bent u 65 jaar of ouder dan betaalt u per zone € 0,70 en 1 opstapzone. Wanneer u verder reist dan de maximale 5 zones betaalt u per kilometer € 2,20 (in 2016 € 2,46). Advies: vraag vooraf aan de centrale van de Regiotaxi wat u voor uw rit moet betalen. Tarieven voor inwoners van Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en Teylingen: Zone

1

2

3

4

5

Jonger dan 65

E 2,00

E 3,00

E 4,00

E 5,00

E 6,00

65 of ouder

E 1,40

E 2,10

E 2,80

E 3,50

E 4,20

Geen Wmo-indicatie Als u geen Wmo-indicatie hebt, kunt u wel gebruiken maken van de Regiotaxi. U betaalt net als in 2016 € 2,70 per zone. Dit bedrag geldt ook voor de opstapzone. Wilt u verder reizen dan 5 zones, dan geldt een kilometertarief. Voor de nachtzones tussen 01.00 uur en 06.00 uur geldt per zone € 1,00 toeslag. Voor meer informatie kunt u terecht bij de klantenservice van de Regiotaxi, bereikbaar op telefoonnummer (0900) 202 23 69.

Oproep: de gemeente zoekt kampioenen

Vervoerspas Wmo Wanneer u reist met de Regiotaxi, moet u uw Wmo-vervoerspas bij u hebben. De chauffeur moet uw pas scannen om uw rit correct uit te kunnen voeren. Uw pas is geldig voor de contractperiode en dat betekent dat u niet jaarlijks een nieuwe pas krijgt. Afwijken bestemmingsadres Wanneer u in de taxi zit, is het niet mogelijk om de chauffeur naar een andere locatie te laten rijden dan u vooraf hebt opgegeven. Het is wel mogelijk om tijdig voor vertrek telefonisch via de klantenservice uw bestemming te wijzigen. Automatische incasso Wanneer u liever niet met contant geld op zak reist of dit onhandig vindt, kunt u ervoor kiezen om de ritprijs via automatische incasso van uw rekening af te laten schrijven. Als u dat wenst, neemt u dan telefonisch contact op met de klantenservice van de Regiotaxi, bereikbaar op telefoonnummer (0900) 202 23 69. Tegoedbonnen inleveren Hebt u in 2016 van de Regiotaxi vanwege een klacht of dat u te vroeg of te laat bent opgehaald één of meer tegoedbonnen gekregen en nog niet ingeleverd? We adviseren u deze tegoedbonnen op tijd te gebruiken. Dit kan tot uiterlijk 31 januari 2017. Daarna zijn de tegoedbonnen van 2016 niet meer geldig. U kunt maximaal 5 bonnen tegelijk inwisselen. Bij het boeken van uw rit moet u melden dat u gebruik wilt maken van uw tegoedbon. Reserveren en vragen Regiotaxi Voor reserveringen: telefoonnummer (0900) 202 23 68. Voor meer informatie over de Regiotaxi kunt u terecht op www.rthr.nl en de klantenservice van de Regiotaxi telefoonnummer (0900) 202 23 69. Voor vragen over een Wmo-indicatie kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. Bereikbaarheid ISD Telefoon : (0800) 95 67 000 (gratis) Website : www.isdbollenstreek.nl Per mail : info@isdbollenstreek.nl Persoonlijk : bezoek het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout

Mantel-wandeling

Op dinsdag 3 januari 2017 vindt de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente plaats. Tijdens deze bijeenkomst worden de Noordwijkerhoutse kampioenen in het zonnetje gezet. Weet u iemand die in 2016 Nederlands, Europees of misschien zelfs wereldkampioen is geworden, dan horen wij dat graag.

en op nationaal of internationaal niveau in haar categorie eerste is geworden; - leden van verenigingen uit andere gemeenten, die wonen in de gemeente Noordwijkerhout en met hun vereniging op nationaal of internationaal niveau in hun categorie eerste zijn geworden.

Op zaterdag 3 december kan iedereen die zorgt voor zijn of haar naaste weer meedoen met de mantel-wandeling. Er wordt om 13.30 uur gestart vanaf de parkeerplaats tegenover hotel De Witte Raaf aan de Duinweg. De wandeling duurt ongeveer een uur en wordt afgesloten met koffie of thee. Deelname is gratis.

U kunt zich aanmelden voor de mantel-wandeling via e-mail resiveldhoven@gmail.com of telefoonnummer 06 246 306 28. Resi Veldhoven is initiatiefnemer van de mantel-wandeling. Wilt u Resi volgen? Kijk dan op haar mantelblog https://resiveldhoven.wordpress. com/.

De kampioen dient aan de volgende criteria te voldoen: - de kampioen woont in de gemeente Noordwijkerhout; - de kampioen heeft een sportieve of muzikale prestatie geleverd en heeft daarbij de eerste plaats behaald in zijn/haar categorie op nationaal of internationaal niveau; - een vereniging uit Noordwijkerhout en De Zilk die een bijdrage levert aan de cultuur

Personen die een prestatie hebben geleverd op hun vakgebied waarbij de commercie een rol speelt, komen niet voor huldiging in aanmerking.

De mantel-wandeling is er voor en door mantelzorgers uit Noordwijkerhout. Het samen wandelen en ondertussen ervaringen uitwisselen of juist even niet met de zorg voor de naaste bezig zijn, geeft een samen-sterkgevoel en levert veel nieuwe energie op. Zorgt u voor uw chronisch zieke partner, kind, broer/zus, ouder, vriend/vriendin of goede buur? Wandel dan mee en ervaar zelf wat het u oplevert.

Heeft u vragen over mantelzorgondersteuning in Noordwijkerhout? U kunt hiervoor een afspraak maken bij het Wmo Adviescentrum, telefoonnummer 0252 343 800 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur) of een e-mail sturen naar wmo@noordwijkerhout.nl. Het loket van het Wmo Adviescentrum, Via Antiqua 23, is op werkdagen geopend van 10.00 tot 11.00 uur.

De informatie over de kampioenen ontvangen wij graag voor woensdag 14 december. U kunt dit sturen naar communicatie@noordwijkerhout.nl. Wilt u daarbij vermelden wanneer het kampioenschap heeft plaatsgevonden en in welke categorie het kampioenschap is behaald.


NL-Alert Bij een noodsituatie in jouw omgeving wil je weten wat je moet doen. Daarom is er NLAlert. Als bij jou in de buurt een ramp gebeurt, dan ontvang je een tekstbericht op je mobiel. Hierin staat precies wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. Waarom NL-Alert? Als er een noodsituatie bij jou in de buurt is, kan de overheid je zo gericht mogelijk alarmeren en informeren. Bijvoorbeeld dat je bij een brand ramen en deuren moet sluiten. Of dat je bij een terroristische aanslag uit het gebied moet blijven. Als je een NL-Alert ontvangt, informeer dan ook de mensen in jouw directe omgeving. Zo weten zij ook wat zij moeten doen. Hoe werkt NL-Alert? De overheid zendt een tekstbericht uit naar mobiele telefoons in de directe omgeving van een noodsituatie. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast. Dit is een techniek om tekstberichten uit te zenden naar mobiele telefoons via de zendmasten van alle providers.

Werk in uitvoering De werking hiervan is vergelijkbaar met een radiosignaal. Je ontvangt hierdoor NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. Je naam en telefoonnummer zijn niet nodig en blijven dus onbekend. Hoe stel ik mijn mobiel in? NL-Alert is standaard ingesteld op de meeste mobiele telefoons die in Nederland worden verkocht. Op sommige toestellen, zoals de iPhone, moet je dit zelf doen. Op www.nlalert.nl staat hierover meer informatie. Hoe weet ik of ik mijn mobiel juist heb ingesteld voor NL-Alert? Op maandag 5 december rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit. Als je het controlebericht ontvangt, is jouw mobiel juist ingesteld voor NL-Alert. Als je in de buurt van een echte noodsituatie bent, dan weet je zeker wat je moet doen. Vragen? Ga naar www.nl-alert.nl.

Digitale nieuwsbrief Om op de hoogte blijven van het laatste nieuws van de gemeente Noordwijkerhout, kunt u zich aanmelden voor de gratis digitale nieuwsbrief. Deze wordt wekelijks verstuurd en bevat nieuws en bekendmakingen van de gemeente. U kunt zich aanmelden via www.noordwijkerhout.nl.

Week 48

Meldingen over provinciale wegen 070 441 66 22 zuidholland@pzh.nl Pilarenlaan Nieuwbouw appartementen nabij Vomar t/m eind 2016. Informatie: Ing. Ph.P.J. van der Post (ws-AvP) 0252 345 632 p.vanderpost@ws-padua.nl Plan Victoria Park Nieuwbouw woningen t/m eind 2016. Bouwroute via Ericastraat. Informatie: J. van der Zwaan 071 401 60 41 jvanderzwaan@vanrhijnbouw.nl P. van der Putten 06 200 176 93 infra@noordwijkerhout.nl Wijk Boekhorst Reconstructiewerkzaamheden rioolaansluitingen, voetpaden en woonstraten Informatie: A. van der Plas 06 117 090 39 P. de Kooker 06 528 294 98 infra@noordwijkerhout.nl

Cicero (Mossenest II) Nieuwbouwproject. Informatie: Bram van der Sar (projectleider) 06 270 609 81 bram.vandersar@arcadis.nl Fietspad Zeestraat-Kraaierslaan Voorbereidende werkzaamheden Informatie: H. van Limburg (projectleider) 06 460 358 15 hvanlimburg@noordwijkerhout.nl Gooweg naar Herenweg Graafwerkzaamheden in bermen en voetpaden. Informatie: Leon Knopers (projectleider) 06 514 246 66 gkdusseljee@vddonk.nl lknopers@vddonk.nl Industriegebied Gravendam Plaatsing meerdere cameramasten. Er worden ook groenmaatregelen uitgevoerd. Informatie: Frank Timmers (projectleider) 06 250 023 48 info@gravendam.nl De gemeente werkt aan verbeteringen in het openbaar gebied. Dat levert verkeershinder op. Wij informeren u hierover zo vroeg mogelijk. Het kan voorkomen dat de plannen wijzigen vanwege het weer of andere onvoorziene omstandigheden. Via onze website www.noordwijkerhout.nl vindt u de meest actuele informatie.

Nieuws van de raad Stukken raadsvergaderingen ter inzage in de bibliotheek

De agenda en stukken voor de commissie en raadsvergaderingen liggen vanaf nu ter inzage in de bibliotheek. Ze zijn te vinden in de kast van de kranten. U kunt alle stukken digitaal terugvinden via I-babs en op www.noordwijkerhout.nl/bestuur. www.ibabs.eu site: emailadres: wachtwoord:

noordwijkerhout burger burger

Commissie Samenlevingszaken

Op dinsdag 29 november vergadert de commissie Samenlevingszaken vanaf 20.00 uur in de raadzaal (ingang via bordes). Naast de gebruikelijke zaken staan de volgende punten op de agenda: - Advisering over het voorstel tot vaststelling van de beoogde maatschappelijke effecten en bijbehorende indicatoren bij het bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling en de jeugdgezondheidszorg - Advisering over het voorstel tot vaststelling

van het Beleidskader maatschappelijke zorg 2017 – 2025 - Advisering over het voorstel tot vaststelling van de Bestuursrapportage 2016

- Advisering over het voorstel tot vaststelling van de Bestuursrapportage 2016 - Bespreking raadsnotitie over huisvesting arbeidsmigranten

Commissie Ruimte en Wonen

Commissie Bestuurlijke Aangelegdenheden en Middelen

Op woensdag 30 november vergadert de commissie Ruimte en Wonen vanaf 20.00 uur in de raadzaal (ingang via bordes). Naast de gebruikelijke zaken staan de volgende punten op de agenda: - Presentatie ondernemersvereniging Gravendam over verkeersveiligheid - Beantwoording brief dhr. Leewis en dhr. Phernambucq - Advisering over het voorstel om de Centrumvisie vast te stellen - Advisering over het voorstel om het bestemmingsplan Oosterduinen 4-8 vast te stellen - Begrotingswijziging ter zake het overnemen van het beheer en onderhoud Oosterduinse meer van de Provincie Zuid-Holland - Advisering over het voorstel tot beschikbaarstelling van krediet voor de invoering omgevingswet

Op donderdag 1 december vergadert de commissie Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen vanaf 20.00 uur in de raadzaal (ingang via bordes). Naast de gebruikelijke zaken staan de volgende punten op de agenda:

Voor nadere informatie over de vergaderingen van de commissies Samenlevingszaken en Ruimte en Wonen, bijvoorbeeld over spreekrecht, kunt u terecht bij de griffier, mr. drs. C.B.H. Heusingveld, tel. 0252 343 831 en voor nadere informatie over de vergaderingen van de commissie Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen kunt u terecht bij de commissiegriffier, mevrouw mr. A.I. van Mil, tel. 0252 343 762 of e-mail: griffie@noordwijkerhout.nl De overzichten met ingekomen stukken kunt u vinden op www.noordwijkerhout.nl

- Advisering over het voorstel tot beschikbaarstelling van krediet voor nieuwe onderstellen corsowagens - Advisering over het voorstel tot vaststelling van de Bestuursrapportage 2016 - Advisering over het voorstel tot vaststelling van het Controleprotocol accountantscontrole boekjaar 2016 - Advisering over het voorstel tot vaststelling van de belastingverordeningen 2017 - Advisering over het voorstel tot vaststelling van de Legesverordening 2017 - Advisering over het voorstel tot financiële afhandeling ruimen explosief aan de Leidsevaart

De eerstvolgende reguliere raadsvergadering vindt plaats op 15 december 2016. Alle vergaderingen van zowel raad als commissies zijn live te volgen via de gemeentelijke website. Via deze link kunt u tevens, achteraf, de vergaderverslagen raadplegen. Daarnaast kunt u er daags voor de betreffende vergadering de agenda en bijbehorende stukken inzien. Powerpoint-presentaties in de commissievergaderingen kunt u volgen door op slides te klikken.

Het evenement vindt plaats op 16 december 2016 van 19.00 uur tot 21.00 uur. 22-112016

en wethouders. Ook kan iedere belanghebbende, in samenhang met de indiening van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken. U kunt ook digitaal beroep instellen bij bovengenoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Bekendmakingen EVENEMENTEN Ingekomen stuk(ken):

Tegen onderstaand(e) besluit(en) kan bezwaar worden gemaakt.

Evenementen locatie verzenddatum Evenementen locatie datum ontvangst - Zeereep 3a: het organiseren van het evenement Boerenkerstmarkt door Raamwerk - Rectificatie Bavo-terrein: het organiseren Noordwijkerhout. Het evenement vindt van diverse Carnaval evenementen door plaats op 14 december 2016 van 13.00 uur CV De Keiebijters. De evenement vinden tot 19.30 uur. 21-11-2016 plaats op 18 februari 2017 tot en met 28 fe- Centrum Noordwijkerhout: het organiseren bruari 2017. van het evenement Lichtjesavond door de Noordwijkerhoutse Ondernemersvereniging.

Tegen bovenvermelde besluiten bestaat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor iedere belanghebbende de mogelijkheid binnen zes weken na de bovengenoemde datum van verzending schriftelijk en gemotiveerd bezwaar aan te tekenen bij de burgemeester en/of het college van burgemeester

gratis advertentie

WWW.MAKEAWISHNEDERLAND.ORG

Ik ben Duchenne-patiënt GEEF KINDEREN MET EEN LEVENSBEDREIGENDE ZIEKTE DE KRACHT OM KIND TE ZIJN. SMS* WENS NAAR 4333 EN DONEER ÉÉNMALIG 2 EURO

®


HUIS

METERKAST

ENERGIE

ZONNE

ALARM

INSTALLATIE

KEURINGEN

BEHEER

PANELEN

INSTALLATIES

BINNEN

BUITEN

CAMERA

VERLICHTING

VERLICHTING

BEVEILIGING

KRACHT DOMOTICA

STROOM INSTALLATIES

VERLICHTINGS

NETWERK

NETWERK

TELE

TOEGANGS

PLAN

BEKABELING

CERTIFICERING

COMMUNICATIE

CONTROLE

ELEKTROTECHNIEK? GEWOON GOED!

Ter Laak Installatiebedrijf biedt al meer dan 50 jaar kwaliteit en service van hoog niveau. Ons bedrijf werkt in opdracht van particulieren, bedrijven en aannemers. Ervaren, kundig, klantvriendelijk, veilig en vertrouwd. Dat noemen wij ‘gewoon goed’. Bij Ter Laak Elektrotechniek zijn particulieren en bedrijven van harte welkom voor deskundig advies en vakkundige installatie van: • Elektra (groepenkast, bedrading, schakelaars, contact dozen, etc.) • Binnen- en buitenverlichting • Inbraakbeveiliging van woning of bedrijfspand (bewegingsmelders, camera’s, alarminstallaties, etc.) • Brandbeveiliging (o.a. rookmelders, koolmonoxidemelders) • Domotica (huisinstallaties, op afstand te bedienen) • Installatie zonnepanelen of airco • Toegangssystemen (intercom tot elektrische hekken/garagedeuren)

24/7 SERVICE

Leg uw vragen of wensen aan ons voor. Wij denken graag met u mee. Bij storingen of calamiteiten zijn wij 24/7 bereikbaar.

Vragen? Advies? Bel 0252 37 09 10 GIETERIJ 8 | NOORDWIJKERHOUT


sport/nieuws

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

NOORDWIJKERHOUT n Basketbalvereniging the Jump organiseert weer een schoolbasketbaltoernooi tijdens de kerstvakantie.

NOORDWIJKERHOUT n Wie lekker

actief wil zijn tijdens de wintermaanden of nu eens net die kast op maat wil laten maken, kan op zaterdag 10 december terecht op de open Dag van TAST Meubelen.

Dit kersttoernooi voor alle basisscholen, wordt gehouden op donderdag 29 december in de Schelft. Op dit 40ste schoolbasketbaltoernooi zullen de basisscholen van Noordwijkerhout: Prinsenhofschool, Regenboogschool St. Victorschool en de Egelantierschool uit De Zilk weer deelnemen. Kinderen kunnen zich tot 2 december opgeven bij de leerkracht. Deelnamekosten zijn 1 euro. Kom ook kijken en moedig de deelnemers aan. Voor meer info kijk op de website van The Jump.

Pietentoernooi NOORDWIJKERHOUT n VVSB houdt woensdag 30 november een Pietentoernooi.

Agenda Reuring NOORDWIJK n Elke dinsdag en donderdag zijn er in het sportcafé aan de Duinwetering 105 verschillende activiteiten.

Het zijn leuke laagdrempelige activiteiten en de entree is gratis. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur en donderdag van 13.30 tot 15.30 uur. Bel voor meer info: 06-50610135. Elke dinsdag: wandelen met Reuring van 13.30 tot .14.30. Budgetchoach Regina aanwezig voor vragen en ondersteuning op financieel gebied. Regina helpt kosteloos. Donderdag 1 december: sinterklaasbingo voor 0.50 euro per ronde. Dinsdag 6 december: zuurkoolstamppot met worst. Mee eten kost 3 euro. Aanmelden warme maaltijd via 06-50610135. De maaltijd is om 12.30 uur. www.reuringnoordwijk.nl

Uitslagen voetbal REGIO n De uitslagen van ge-

speelde voetbalwedstrijden zaterdag 26 en zondag 27 november:

HOOFDKLASSE

ADO’20 - SJC 2-2 Eerste klasse SC Hillegom - Zeeburgia 2-1 Tweede Klasse Foreholte - DOSR 3-0 Den Hoorn - Teylingen 2-0 Derde klasse Van Nispen - Kickers ‘69 3-1 WVC - Warmunda 2-2

TWEEDE DIVISIE ZATERDAG

Jong Sparta-UNA 4 - 0 TEC-GVVV 4 - 2 Jong AZ-FC Lienden 2 - 0 Barendrecht-VVSB 1 - 1 Koz. Boys-SV Spakenburg 4 - 3 HHC Hardenberg-AFC 1 - 0 Katwijk-Jong Vitesse 3 - 0 Excelsior M.-Koninklijke HFC 0 - 3

13

Tast Meubelen organiseert Open Dag

Basketballen met The Jump

Dit voetbaltoernooi is bedoeld voor jongens en meisjes onder de 9in de JO9/MO9 en er wordt 4x4 gespeeld. Om 16.00 uur is de aftrap. Opgeven bij VVSB, kijk op de site.

DINSDAG 29 NOVEMBER 2016

Mike van Haaster was iedereen te snel af en tikt de 2-0 binnen. | Foto: Trudy van den Burg

Van Nispen imponeert niet, maar wint wel DEZILK n De 3-1 overwininning van Van Nispen, in eigen huis behaald op het in de kelder van 3 A vertoevende Kickers 69 uit leimuiden. was geflatteerd en eigenlijk onverdiend, De Zilkers waren vrijwel hel hele duel de onderliggende, verdedigende partij. Maar er dan toch met de drie punten vandoor gaan en weer oprukken naar de tweede plek op deranglijst, is wel vaak illustrattief voor een ploeg, die uiteindelijk meestrijdt om de prijzen. Door Henk Geerlings

Eigenlijk leek het treffen tegen de Kickers vooraf voor van Nispen een prima mogelijkheid om zich te herstellen van de teleurstellende nederlaag van vorige zondag tegen ASC De beginfase op het hobbelige gras van het Zilkse sportpark, leek er op te wijzen dat dit moeiteloos zou lukken. Nadat de bezoekers in de eerste minuut een unieke kans op de openingstreffer om zeep hielpen, was het Mike van Haaster, die twee minuten later, een fraaie dieptepass van Jelle Vleugel, feilloos afrondde, 1-0. Daarmee is dan ook meteen het enige wapenfeit van de Zilkers in de eerste helft vermeld. De Kickers hadden tot aan de rust het initiatief, probeerden het met lange, hoge ballen, speculerend op het gebrek aan lengte van de doelman van Van Nispen, Tom Van Maris, maar dit niet te corrigeren fysieke probleem, werd prima gecompenseerd door het solide centrale duo van de rood-gelen, bestaand uit de sterke koppers,Nick van Westerop en vooral Sjors Mei-

land. Uit de vele corners en hoge vrije trappen kwamen de Leimuidenaren tot aan de thee, dan ook niet verder dan optisch voordeel en een bal op de bovenkant van de lat De rust brak aan, na een zeer matige eerste helft, met een 1-0 voorsprong voor Van Nispen. Na de hervatting wilden de bezoekers, geholpen door de scheidsrechter, het weten. Een vrije trap binnen de zestien werd er door de Van Nispen-verdediging uitgelopen en in dezelfde eerste minuut na de thee ontsnapte Van Nispen opnieuw aan de gelijkmaker. Vervolgens herhaalde zich het beeld van de eerste helft. Hoge ballen, die een prooi waren voor de verdedigende Zilkers. En het waren ook die Zilkers die er aanvallend niets van bakten. Toen iedereen zich al bij een 1-0 eindstand had neergelegd, was het tien minuten voor tijd Van Haaster, die uit de rebound na een vrije trap voor 2-0 tekende. De scheids gaf vlak daarna De kickers nog een penalty cadeau, die Roy de Rijk benutte, 2-1. Verder liet van Nispen het niet komen. In tegendeel, het was invaller Scott Nederstigt die de eindstand op 3-1 bracht. Het sterke verdedigingscentrum en spits Mike van Haaster hielden Van Nispen op de been, maar best was het niet aan de Sportlaan. Dat vond ook trainer Rene Ras: “Slecht gevoetbald, maar weinig weggegeven. Maar voetballend en organisatorisch moet er nog veel verbeteren, willen we echt een rol aan de top spelen.”

Vakman en cursusleider Huub Wullems zet de deuren van zijn werkplaats/atelier aan de Herenweg 280 M8 wagenwijd open om iedereen te laten kennismaken met ambachtelijk meubelmaken. Van 12.00 tot 15.00 uur kan elke geinteresseerde vrijblijvend binnenlopen. ‘Uiteraard is er voor iedereen een drankje en hapje’, legt Huub Wullems, vakman timmerman uit. ‘Onder genot van dit alles laat ik iedereen zien welke machines er in de werkplaats staan en welke gereedschappen er zijn. De cursisten vinden de cursus zo gaaf, dat ze belangstellenden graag laten zien waar ze mee bezig zijn. Zij werken elk aan hun eigen project. Alle informatie over de deelname aan cursussen is aanwezig en als er vragen zijn, kan ik direct antwoord geven.’ Huub Wullems is een gedreven vakman, die anderen graag de fijne kneepjes van dit mooie ambacht bijbrengt. ‘Iedereen kan het leren van jong tot oud. Mijn jongste cursist is elf, mijn oudste over de ze-

ventig jaar.’ In het dagelijks leven leidt Huub leerlingen op aan de Meubelvakschool in Amsterdam. Naast zijn cursussen Meubelmaken in zijn eigen atelier in Noordwijkerhout, maakt hij maatwerk meubels op aanvraag en restaureert hij meubelen. Wie al zolang uitkijkt naar een bijzondere tafel of een kast op een speciale plaats kan bij Tast Meubelen terecht. De werkplaats is gevestigd aan de Herenweg. Belangstellenden moeten er in bij Geerlings Tuinen. Er staan borden. Parkeren aan de Herenweg. Alle informatie is terug te vinden op www.tastmeubelmaken.nl. Of bel: 06-42722771.

Frans Niel zet voor. | Foto: Orange Pictures

Gelijkspel voor VVSB NOORDWIJKERHOUT n Na het jammerlijke verlies tegen De Treffers heeft VVSB weer een punt erbij gesprokkeld. Lang stond VVSB op voorsprong door een doelpunt van Tommy Bekooij. Tien minuten voor tijd kwam Barendrecht langszij door een kopbal van Jeffrey Aarts. Beide ploegen kregen nog kansen voor de overwinning, maar konden het net niet meer vinden. Door Stefan van den Burg

Met dezelfde basis als tegen De Treffers trapte VVSB tegen Barendrecht af. Al na een minuut kon Maikey Parami de openingstreffer scoren, maar het schoonheidsfoutje van Barendrecht werd niet uitgepakt. Toch stond VVSB binnen tien minuten op voorsprong. Tommy Bekooij nam het doel van heel ver onder vuur. Doelman Marc van Splunter leek de bal weg te kunnen werken,

maar dankzij een zwabber in het schot van Bekooij, kon Van Splunter de bal niet goed verwerken. Er gebeurde verder vrij weinig in de eerste helft. Barendrecht had het betere veldspel, maar kon dit moeilijk uitdrukken in kansen. Ook in de tweede helft was Barendrecht wel beter, maar kon het niet dicht bij doelman Ruben Valk komen. Verder dan wat afstandschoten van Melvin Winterberg en invaller Ramy Salem kwam de thuisploeg niet. Toch viel tien minuten de gelijkmaker. Nadat Barendrecht al geruime tijd veel druk uitoefende op de verdediging van VVSB, was het uit een corner wel raak. Jeffrey Aarts was de gelukkige die de bal op zijn hoofd kreeg. Hierna kwam VVSB meer uit de schulp en begon het weer meer kansen te creëren. Invaller Olaf Schell,Parami en Bekooij waren nog dichtbij, maar doelman Van Splunter hield zijn doel verder schoon.


nieuws

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

DINSDAG 29 NOVEMBER 2016

15

Rondje rond de Witte Kerk NOORDWIJKERHOUT n De wandelschoenenen kunnen weer aan voor de 10.000 stappenwandeling.

Zaterdag 3 december is de maandelijkse 10.000 stappenwandeling die samen met leefstijlcoach Marjoleine Klapwijk en de VVV Noordwijkerhout wordt uitgezet. De wandeling start om 9.00 uur bij de VVV met het traditiegetrouwe rondje om de Witte Kerk. De eerste zaterdag van december voert de 10.000 stappenwandeling naar en langs het Oosterduinsemeer. Tussenstop is dit

keer bij Van den Berg/Greenhouse. De basis van dit programma is dagelijks 10.000 stappen te lopen en drie keer in de week een half uur matig intensief te bewegen (fietsen, tuinieren etc.). Natuurlijk is het belangrijk om daarnaast ook op de voeding te letten, maar dit kan allemaal zonder een speciaal dieet te volgen. Een aanrader voor iedereen die zich wat fitter wil voelen of een aantal kilo’s kwijt wil. Inschrijfkosten 2,50 euro. Iedereen die mee wil lopen, met of zonder stappenteller, is uitgenodigd. Meer info bij de VVV: 0252 372 096 of www.vvvnoordwijkerhout.nl.

Ondertekenen tussen de dropjes en stroopwafels NOORDWIJK n Je komt uit een an-

der land en moet opeens ‘meedoen’ in Nederland. Maar hoe kom je er achter hoe hier alles werkt? Waar mag je lopen op het fietspad en mogen twee mannen hand in hand over straat lopen? Twee groepen met deelnemers uit Teylingen, Lisse, Hillegom, Noordwijk en Noordwijkerhout hebben in de afgelopen maanden meegedaan aan een pilot met lessen over de Nederlandse Samenleving. Zij ondertekenden vorige week als eersten de participatieverklaring. De stroopwafels, mandarijntjes en dropjes staan op tafel in de grote vergaderzaal van de Mare Groep in Voorhout. Negen deelnemers uit Syrië wachten geduldig. De inwoners van Hillegom (3), Noordwijk (4) en Teylingen (2) vormen een van de twee groepen deelnemers in een speciale pilot, waarin ze in acht lessen hebben geleerd hoe de Nederlandse samenleving werkt. De andere groep bestaat uit inwoners van Lisse en Noordwijkerhout. De lessen zijn ontwikkeld door Vluchtelingenwerk en bespreken een breed scala aan onderwerpen. Zo is er les over verkeersregels, maar ook over meer abstracte begrippen zoals verdraagzaamheid. Daarin wordt bijvoorbeeld besproken dat het homohuwelijk is toegestaan. “De cursisten hoeven dus niet te schrikken als ze twee mannen of twee vrouwen hand in hand over

straat zien lopen,” legt een van de docenten uit. Als afsluiting van het traject gaat de groep een dag vrijwilligerswerk doen in de regio. De twee groepen van de pilot hielpen bij SterkSaam in Lisse en bij Reuring in Noordwijk. De lessen zijn nu nog een pilot, maar de Nederlandse regering wil vanaf 2017 alle nieuwkomers verplicht een participatietraject laten afleggen, als onderdeel van hun inburgering. De inburgeringscursus blijft daarnaast verplicht. Het doel van het traject is om statushouders de Nederlandse samenleving beter te leren begrijpen. Aan het einde ondertekenen ze een participatieverklaring, waarmee ze verklaren van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en ze te respecteren. Met een glimlach op het gezicht zetten Sadek en Mohammed uit Noordwijk hun handtekeningen op het certificaat. Sadek is Nederland dankbaar het ontvangst en de gastvrijheid, zegt hij. Voor Mohammed is de ondertekening een feestelijk moment in een week die toch al niet meer stuk kan, zegt hij als hij een boeket krijgt overhandigd. “Mijn vrouw en kinderen zijn gisteren in Nederland aangekomen. Deze bloemen zijn voor hen.” Inmiddels is nieuwe groep al gestart met de lessen in het participatietraject. Zij komen uit Eritrea en de verwachting is dat ze in januari hun handtekeningen kunnen zetten.

Staand: Chris Bazuyn (links) en Ton Bon. Zittend van vlnr: Jeroen vd Kooi, Jan v Vliet, Rob Timmers. | Foto: Sven vd Vlugt

Flexteam Security gaat voor veilig HILLEGOM n Flexteam Security B.V in Hillegom heeft opnieuw het contract getekend met de Stichting Collectieve Beveiliging Bedrijventerreinen Lisse (CBBL). “Onze samenwerking is verlengd tot eind 2020”, vertelt Jeroen van de Kooi, directeur van Flexteam Security enthousiast. “Flexteam surveilleert ‘s avonds en ‘s nachts langs meer dan 180 objecten van aangesloten ondernemingen, winkels, sportverenigingen, scholen en particulieren.” Bij alarmmeldingen zijn de Flexteam-medewerkers binnen enkele minuten ter plaatse. De Stichting CBBL is zeer tevreden over de samenwerking. “Tot 2008 deden we zaken met verschillende beveiligingsbedrijven”, legt CBBL-voorzitter Jan van Vliet uit. “We waren niet tevreden. Dat veranderde met Flexteam Security. We zijn blij met deze verlenging. Onze stichting is in 1997 opgericht om criminaliteit tegen te

gaan en bedrijventerreinen veiliger te maken. Bedrijven in Lisse, Hillegom-Zuid, industrieterrein Lisserbroek en bedrijventerrein Delfweg in Noordwijkerhout zijn aangesloten bij CBBL.’

Vast team “Flexteam werkt met een vast team van medewerkers voor de surveillance in Lisse en omgeving”, vult Van der Kooi aan. “Dezelfde medewerkers surveilleren bij toerbeurt ook in Hillegom. Wij hebben een soortgelijke samenwerking met de collectieve beveiliging van Hillegom. De ene keer zijn ze in Lisse, de andere keer in Hillegom. Dat houdt ze scherp. Verder is Flexteam actief in de gehele Duin- en Bollenstreek en de Haarlemmermeer.”

Monitoren Ton Bon, bestuurslid van CBBL kan via een track & tracesysteem volgen waar de surveillanten geweest zijn

en welke route ze hebben gereden. Behalve monitoren of Flexteam Security zijn werk goed doet, heeft hij ook als taak om het collectief groter te maken. “Hoe meer deelnemers meedoen, hoe beter het werkt.” Dat beaamt notaris Rob Timmers, die secretaris van de club is. “Het geeft een veilig gevoel dat surveillanten gaan kijken als er iets is. Ze hebben een sleutel van het gebouw, controleren of alles in orde is, en schakelen het alarm uit en bij vertrek weer in.”

Compliment “De verlenging van het contract is een compliment voor onze medewerkers”, zegt Chris Bazuyn, operationeel manager bij Flexteam. “Zij hebben laten zien dat we het vertrouwen van de ondernemers waard zijn. Als de medewerkers aanwijzingen hebben dat er echt iets mis is, schakelen ze de politie in. Dat geeft aan alle partijen een goed gevoel.”

HET MOMENT

De moordenaar

I

n de collectie van het Genootschap Oud De Zilck bevindt zich een groot aantal tuinbouwgereedschappen. Elk stuk gereedschap heeft zijn eigen verhaal en naam. Zoals ‘de moordenaar’, een brede schoffel gebruikt door bollenkwekers. Deze schoffel, was een handig stuk gereedschap voor bollenkwekers. De schoffel met het brede mes van ongeveer 35 centimeter gebruikte men om de bollenbedden onkruidvrij te houden, nadat de bollen gerooid waren.

HAVER EN GERST

Tussen de bollenbedden kweekte men tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw gerst en haver. Het graan diende om het stuiven tegen te gaan. De bedden moesten wel vrijgehouden worden van onkruid. Als je dat met een kleine schoffel moest doen, dan kwam je nergens. Schoffelen met de moordenaar hoefde niet elke dag, maar wel als het “regenachtig weer” ge-

weest was en het onkruid er vrij snel doorkwam. Dan schoffelde je met zijn drie personen tegelijk, want het moest zo snel mogelijk gebeuren. Als het onkruid te groot werd, kon je die schoffel niet meer gebruiken. Dan moest je met een kleine schoffel aan de gang en dat kostte veel meer tijd. Met een gewone schoffel deed je 50 roe op een dag, met zo’n moordenaar een bunder. Voorwaarde was wel dat geschoffeld werd op ‘zandland’ en je er bijtijds bij was. Afhankelijk van de weersomstandigheden moest het schoffelen elke week of om de veertien dagen herhaald worden. REDELIJK ZWAAR

De moordenaar heette zo, omdat het geen licht karweitje was. Het was redelijk zwaar werk. “Ik heb er zelf nog mee geschoffeld. Het was net gewichtheffen”, zegt Piet van Saase in een interview in Terra Salica, (maart 2005). “En je liep hele

afstanden. Zo’n dertig kilometer op een dag. En dan moest je die schoffel nog door de grond heen en weer halen. Dan heb je echt je portie wel gehad. Daar werden geen sterke mannen voor uitgezocht, die mannen werden sterk”, verteld Van Saase. MOORDENAAR

De moordenaar, is ontwikkeld in de jaren veertig van de vorige eeuw. “Je zag toen ook nog wel kwekers met een gewone schoffel de lege bedden schoffelen.” Het einde van de schoffel kwam met de komst van de onkruidbestrijdingsmiddelen en de mechanisatie. Doordat de rooimachines niet op het land konden als er graan in de paden stond, verdween deze teelt. Om het stuiven tegen te gaan werd voortaan ‘stro gestoken’. Dat gebeurde mechanisch. Met een soort karretjes met vijf of zes ijzeren wielen achter een ‘holder’ (freesmachine), want trekkers waren er in de jaren

vijftig nog niet op het land. En als er stro gestoken was kon je niet meer schoffelen. Bovendien zegt Van Saase kwamen eind jaren vijftig de onkruidbestrijdingsmiddelen opzetten. De moordenaar kon definitief opgeborgen worden in de bollenschuur of in de collecties van musea en historische verenigingen.

Hoe ziet uw binnenstebuitenmoment eruit? Mail uw verhaal naar binnenstebuiten@snelnet.net


Kerst! Dagtochten met Beuk v.a. 12,50

Zonder omweg de beste kerstdagtochten van 2016! Kom in de kerstsfeer en koop de leukste cadeautjes op de mooiste kerstmarkten van Europa! U reist per luxe touringcar en u krijgt van ons een gratis kopje koffie of thee met iets lekkers geserveerd. We vertrekken om 8.30 uur en werken met een kort opstapschema, zodat u zo lang mogelijk op de kerstmarkt bent. Nadat u van de feestelijk verlichte kerstmarkt heeft kunnen genieten, vertrekken we om 18.30 uur weer naar huis.

Winkeldagtochten Düsseldorf

8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 december

25,00

Oberhausen

8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 december

25,00

Münster

8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 december

25,00

Maastricht

11 december 2016

25,00

Valkenburg

11 december 2016

25,00

Dordrecht

16, 17 december 2016

12,50

2 dagen Luxemburg en Trier

9 & 10 december 2016

99,00

Chocola en Lichtstad Eindhoven

14 december 2016

42,50

Lichtjesfestival Amsterdam

14 december 2016

58,50

Kaarsjesavond Orchideeënhoeve

17 december 2016

58,50

2e Kerstdag Tour

26 december

90,00

Compleet verzorgde dagtochten

Prijzen per persoon. Ga voor reserveringen naar: http://bit.ly/kerstmetbeuk

t 071 365 65 17 noordwijk • hilversum • amsterdam www.beuk.eu


nieuws/column

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

bo

radio tv internet

de omroep van de bollenstreek!

DINSDAG 29 NOVEMBER 2016

17

Vierde editie Beursvloer Bollenstreek opnieuw succes n Organisatie tevreden met resultaat: circa honderd matches NOORDWIJKERHOUT n Burgemeester Gerrit Goedhart opende woensdag 23 november de vierde Beursvloer Bollenstreek in het Teylingen College.

Cijfers en cijfers Ik ben gek op cijfers die met radio, tv en nieuwsberichtgeving te maken hebben. Laatst was er weer een opmerkelijk onderzoek. Het ouderwetse tv-kijken is fors minder geworden. Dat was al een tijd zo, maar nu is het in een stroomversnelling geraakt. Films en series kijken we via diensten zoals Netflix of een tv-programma kijken we later terug op een tijdstip dat het ons uitkomt. Het is allemaal mogelijk. We zitten nog wel met een bord op schoot op zondagavond 19.00 uur en het journaal om 20.00 uur is onverwoestbaar, maar verder is tv-kijken wanneer je dat wilt steeds populairder. Nog een feitje: de best gelezen nieuwssites zijn die van nu.nl en de NOS. De meeste bezoekers van nu.nl en de NOS gebruiken geen computer of i pad, maar digitaal nieuws wordt vooral gelezen via de smartphone. Het zijn ontwikkelingen die razendsnel gaan. Als streekomroep moet Bo mee in alle ontwikkelingen. Veranderend media-gedrag hoeft niet in het nadeel van Bo te zijn. De meest gebruikte tv-pakketten zijn die van Ziggo en KPN. Bij Ziggo zitten we op tv-kanaal 43 en bij KPN op 623. Dat is best wel een eindje zappen. Op de smartphone zijn we makkelijker en beter te vinden. Nou verzamelen wij alles wat we publiceren al jarenlang op onze site. Audio, filmpjes, foto’s en nieuws, je vindt het terug op www.bollenstreekomroep.nl. Binnen twee weken wordt de site bovendien in een modern jasje gestopt en dat is ook veel beter te bezoeken via de smartphone. Dan nog even het laatste nieuws over de publieke omroep. De bezuinigingen op regionale omroepen zijn terug gedraaid. Opmerkelijk want niet meewerken aan een eerdere bezuinigingsoperatie wordt op deze manier beloond. Wist u dat regionale omroep West via de belastingen 800.000 euro per jaar alleen al uit de Bollenstreek krijgt? Bo moet het doen in de Bollenstreek met 67.000 euro. Soms zit de wereld echt raar in elkaar. Niet getreurd, we blijven ons best doen voor mooie programma’s. Deze week hebben wij 60 maatschappelijke organisaties en personen actief benaderd of een verslaggever naar toe gestuurd. Alle zestig zijn ze op radio en tv geweest. Leve de lokale omroep! Ard Zandbergen Hoofdredacteur Bo ard@bollenstreekomroep.nl

De Beursvloer Bollenstreek is een initiatief van de Lions Club Bollenstreek in samenwerking met de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. Het is een ontmoetingsplaats voor maatschappelijke organisaties, verenigingen en het bedrijfsleven. Het doel is om elkaar te vinden om klussen te realiseren met gesloten beurs. Voordat hij het woord aan de burgemeester gaf, vroeg Henk Waling, namens de Lions Bollenstreek de aanwezige ‘vragers’ om een beetje uit hun comfortzone te treden: “Het is soms best lastig om op iemand af te stappen en te vragen: ‘ik heb dat en dat van je nodig, kan je mij dat geven?’ Maar doe het gewoon! Dat is de bedoeling van dit event.” Goedhart: “Ik vind dit een prachtig initiatief. Zeker omdat het bedrijfsleven en verenigingen elkaar niet vanzelfsprekend tegenkomen. Ik begrijp dat dit de laatste keer is dat dat niet elektronisch gaat, maar ik zou zeggen: koester de ontmoeting ook! Mij is verteld dat zo’n vijftig verenigingen en organisaties dit jaar meedoen en eenzelfde aantal bedrijven zich hebben aangemeld. Qua aantal is deze match dus alvast goed. Dat

Burgemeester Gerrit Goedhart en wethouder Marie José Fles (Noordwijk) openen de beurs. | Foto: Willem Krol

geeft mij een gevoel van de vertrouwen om de beursvloer nu te openen!” Zijn woorden werden kracht bijgezet door een ferme slag op de beursgong: de vierde Beursvloer Bollenstreek kon beginnen. De ruimte was verdeeld in themahoeken waar vrager en bieder elkaar konden treffen. Deelnemers hadden bij binnenkomst het Beursboek ontvangen, waarin de vragen en tegen-

prestaties waren gerangschikt op thema. Als de match tot stand kwam, werd deze officieel geregistreerd. Volgens Waling waren er minder aanmeldingen dan vorig jaar, maar eindigde deze editie net als de voorgaande jaren met een resultaat van rond de honderd matches. Een prima aantal volgens de organisatie. Hozo deed goede zaken: met het Taallokaal en de Hill-Billies. In ruil

voor een taalworkshop voor vluchtelingen bood zij mankracht aan voor het opbouwen en afbreken van de Zorg- & Welzijnsbeurs. En jeugdkamp Hill-Billies helpt Hozo met het door de Rabobank Club Kas Campagne mogelijk gemaakte muziekproject door iPods met muziek te vullen. In ruil daarvoor stelt HOZO een zaal in Bloemswaard ter beschikking voor een ouderavond.

Bom kost 10.000 euro NOORDWIJKERHOUT/LISSE

n Het opruimen van de bom die eind september in een stuk land aan de Leidsevaart werd gevonden, kost de gemeente Noordwijkerhout 10.000 euro.

Burgemeester en wethouders zijn akkoord met dat bedrag. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) liet de bom in sep-

tember gecontroleerd exploderen. Op advies van de EOD en in overleg met de gemeente Lisse werd besloten tot evacuatie van mensen en dieren in een cirkel van 150 meter rond de bom. Ook de weg werd afgesloten. Het ging om twee woonhuizen en vijf woonboten. Het ging om een vliegtuigbom, een zogenoemde 250-ponder uit de Tweede Wereldoorlog. (Bron: BO)

Scouting vindt cadeautjes NOORDWIJKERHOUT n Iedereen dacht dat de Sint zonder problemen was aangekomen in de haven van Maassluis maar niets is minder waar.

Tijdens de overtocht uit Spanje had een aantal pieten schipbreuk geleden. De extra pakjesboot was, net als de Pakjesboot in Maassluis, veel te zwaar beladen. Het schip zonk en de pieten moesten verder met

een eigengemaakt vlot. Zaterdag 26 november kwam Pietje Paniek met dit slechte nieuws op het clubhuis van Scouting Bosgeest en vroeg om hulp. De Scouts zagen het vlot met de schipbreuk pieten op de Guldenmondsloot varen. Nadat de pieten veilig aan wal waren geholpen moesten nog wel de verloren cadeaus langs de vaarroute gezocht worden. Voor echte Scouts was dat geen probleem!

Diploma-kanjers bij NZR NOORDWIJKERHOUT

n Veel kinderen zwommen woensdag 23 november af bij de Noordwijkerhoutse Zwem- en Reddingsbrigade. De NZRB feliciteert alle geslaagden:

Diploma A: Roos, Laith, Minke, Roosje-Jane, Fay en Yusuf. Diploma B: Julian, Fleur, Jetske, Mayla, Taro en Josefien. Diploma C: Dex, Lynn,

Sven, Fleur, Kacper en Coen. Elke woensdagavond zwemt de NZRB in De Schelft. Zij bieden lessen aan kinderen en volwassenen die nog niet kunnen zwemmen of die aan hun zwemvaardigheid of conditie willen werken. Er is geen wachtlijst voor kinderen met een A diploma. Meer info via: administratie@nzrb. nl of kijk op www.nzrb.nl.

Sinterklaas leest voor NOORDWIJKERHOUT n Hoog bezoek in de bieb: Sinterklaas heeft het verschrikkelijk druk, maar voor het lezen van een boek maakt hij graag tijd vrij.

Samen met de pieten zal hij trakteren op snoepgoed en mooie verhalen. Hij hoopt dat er veel kinderen naar de bibliotheek komen om er

met elkaar een gezellig feest van te maken. Tekeningen en verlanglijstjes zijn altijd welkom! Sinterklaas heeft al laten weten dat hij het gezellig vind om iedereen weer te zien. Kom langs in de bibliotheek van Noordwijkerhout aan de Herenweg 2 om 15.00 uur.


“Spieren versterken in je slaap met extra eiwit” Spierverlies treft veel ouderen. Eiwit eten voor het slapengaan kán helpen. “Spierverlies is een belangrijk probleem onder ouderen. Sarcopenie heet dat verschijnsel. Zelfs als ouderen normaal en gezond eten gaat hun kracht achteruit. Omdat ’s nachts eiwit uit voeding het beste wordt opgenomen, is het raadzaam om voor het slapengaan 40 gram extra eiwit te nemen.”

VOELT U ZICH MOE EN ZWAK?

Al 50 jaar de drogist met de meeste kennis MET EXTRA EIWIT UW SPIEREN Uw adres voor het TIJDENS juiste vitamine advies AANSTERKEN UW SLAAP. VERKRIJGBAAR BIJ:

Homeopathie Vele soorten thee Super foods Natuur sappen Sportvoeding Optimax AOV

Lucovitaal NOW Essential Organics Axium Arkocaps Salus Jacob Hooy Vitas Bonusan Reckeweg E.a.

HOOFDSTRAAT 37, 2181 EA HILLEGOM • Tel: 0252-515550

Grote sortering kruiden in capsules enz. 160.000 producten, andere dag leverbaar

TANDARTSENPRAKTIJK O.M. HOFMAN BREIDT UIT….. Met ingang van 12 september 2016 is Sepideh Naseri toegetreden als tandarts in de tandartsenpraktijk van O.M. Hofman aan de Van den Endelaan 68 te Hillegom. Onno: ”Deze samenwerking voelt comfortabel. Wij delen dezelfde visie als het gaat om de algemene en preventieve tandheelkunde. Weliswaar bevinden we ons beiden in een andere fase van ons leven maar dat houdt in dat we elkaar goed aanvullen. De praktijk zal versterkt worden en wij zullen in staat zijn onze service en toewijding te intensiveren”.

Door onze samenwerking is inschrijving van nieuwe patiënten mogelijk. De naam van de praktijk is gewijzigd in Tandartsenpraktijk Van den Endelaan. Tandartsenpraktijk Van den Endelaan v/h Tandartsenpraktijk O.M. Hofman Tel: 0252 - 516219 Van den Endelaan 68, 2181 EL Hillegom

Sepideh: “Ik ben 33 jaar oud en heb de nodige ervaring opgebouwd in verschillende praktijken. Ik wil mij graag settelen in de omgeving van Hillegom en de samenwerking met Onno biedt mij hiertoe de kans. Ik kijk uit naar kennismaking met de patiënten van de praktijk”.

Yoga is een Verademing

Lichter leven….en wat Yoga voor je kan doen… We hebben een vol leven, we rennen en vliegen en komen tijd te kort. We hebben het druk.

wanneer we naar binnen gaan vinden we de rust en versterken we het herstellend vermogen van ons lichaam.

Met als gevolg dat er klachten ontstaan zoals:

Yoga leert ons te kijken met nieuwe ogen, alles wordt anders. Voor mij persoonlijk is Yoga nodig, elke morgen m’n Yoga practice en gedurende de dag de meditatie…de rust om te begrijpen waar ik ben… Ik kan er niet van buiten, vooral wanneer ik een stapje verder ga uit m’n comfort zone in de les…Dan voel ik iets verschuiven en voel me als herboren, vernieuwd en blij…

Mensendieck Bollenstreek

Mensendieck Bollenstreek

Praktijk voor houdings-, bewegings- en slaapoefentherapie.

centrebodymind.nl

Een lage weerstand (ziek), weinig energie, hoge bloeddruk, concentratieproblemen, hoofdpijn, migraine, burnout, neerslachtigheid, fibromyalgie, hartkloppingen en hartritmestoornissen, reumatische aandoeningen, angst zonder reden, hooikoorts, darmproblemen, ontstekingen, eczeem…etc…etc…

Een ontelbaar scala aan klachten ontstaan door een te hoge werkdruk. En wanneer we niet aan het werk zijn, willen we leuke dingen doen… Ons lichaam heeft te weinig rust en raakdaardoor uit balans. Het interne systeem is ontregelt, het mooie is dat Yoga een oplossing kan zijn. Yoga is een heerlijke manier om lichaam en geest weer in balans te brengen. De aandacht voor de adem en de aandacht naar binnen zorgen samen voor een heerlijke ontspanning. Ons lichaam heeft een zelfgenezend vermogen, Postkantoor Hoofdstraat 197a Sassenheim

Lieve mensen, het is ongelooflijk belangrijk de aandacht voor de adem de aandacht naar binnen… Je gemak vinden…in ongemak… Voor info www.centrebodymind.nl of mail info@centrebodymind.nl

U kunt bij ons terecht voor behandeling van o.a. • nek en rugklachten • osteoporose • hoofdpijnklachten • artrose • fibromyalgie • reumatoïde artritis • bekkenklachten tijdens en na de zwangerschap • ongewenst urineverlies

• Dry needling

Fysiotherapie • Fasciatherapie • Sportrevalidatie • Flexchair training • Shockwave therapie • Medical taping concept Trainen onder begeleiding

De Kwekerij 1 • 2182 AG Hillegom T 0252-525000 • E info@fysiohillegom.nl www.fysiohillegom.nl

Moeite met inslapen? Vaak wakker ’s nachts? Overdag vermoeid? Wij zijn aangesloten bij het netwerk chronische

Doe pijn, fyranet (reumanetwerk) en lid van de VvOCM de test! Mensendieck Bollenstreek Is uw antwoord “Ja” op een van onderstaande vragen, meldt u zich Praktijk voor oefentherapie Mensendieck in voor een gratis proefles slapen bij Mensendieck Bollenstreek. dan aan Noordwijkerhout en Hillegom Kerkstraat 37 B 2211RC Noordwijkerhout •0252-370843 Heeft u moeite om in slaap te vallen? Deltahof 10 2181EN Hillegom 0252-523088 •www.mensendieck-bollenstreek.nl Wordt u vaak wakker ‘s nachts en kan u dan moeilijk doorslapen? • Wordt u te vroeg wakker in de ochtend? • Staat u vermoeid op? • Bent u overdag vermoeid of heeft u slaapaanvallen? • Bent u prikkelbaar? • Heeft u geheugen –en/of concentratieproblemen? • Slaapt u gemiddeld korter dan 5 uur per nacht?

De slaapoefentherapeut helpt u met een goede nachtrust. • Ook voor kinderen (en hun ouders) van 0-18 jaar

Mensendieck Bollenstreek centrebodymind.nl T 0252 - 50 08 25 M 06 - 17 41 87 68

Kerkstraat 37 B 2211RC Noordwijkerhout, 0252-370843 Stationsweg 47 A 2182BA Hillegom (in Sportplaza) 0252-523088 www.mensendieck-bollenstreek.nl


service

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

DINSDAG 29 NOVEMBER 2016

Kerkdiensten

Rond de Witte Kerk

HEILIGE HART KERK DE ZILK

Kwijt…

zondag 4 december - 11.00 uur Gebedsviering met mensen met een verstandelijke beperking voorganger: Pastoraal werkster Marjo Lommerse met samenzang

I

zondag 11 december - 11.00 uur Eucharistieviering voorganger: Pastor T. van Eijk met samenzang ST. JOZEFKERK

zondag 4 december 10.00 uur woord- en communiediens met de Schalmei voorganger pastoor M. Claassens WITTE KERK

zondag 4 december 10.00 uur voorganger ds. vd Meij ST. VIKTORKERK

zaterdag 3 december 19.00 uur voorganger pastoor Goumans met koor Manna zondag 11 december 10.00 uur voorganger pastoor P. Owel met herenkoor st Caecilia

Healingavond in de Maasgaarde NOORDWIJKERHOUT  Het Signaal houdt dinsdag 29 november weer een healingavond in de Maasgaarde aan de Herenweg 9, naast de St. Jozefkerk. Het medium deze avond is Greet Vermeulen. De zaal gaat om 19.30 uur open en de healing begint om 21.00 uur. De entreekosten zijn 10 euro. Na aftrek van de kosten is de opbrengst bestemd voor goede doelen. Meer info: www.hetsignaalnoordwijkerhout.nl.

www.jantjebeton.nl

Voorzitter Mary Bon (derde van links) met rechts naast haar Teuntje van Delft.| Foto: Caroline Spaans

Petitie bridgers over (niet) plaatsen uitslagen NOORDWIJKERHOUT

 Wellicht dat het onder de niet-bridgers niet is opgevallen, maar bridgeminnend Noordwijkerhout was er niet blij mee: de bridge-uitslagen staan al een poosje niet meer in deze krant.

Recent is besloten om met plaatsing van de bridge-uitslagen te stoppen, omdat naar de mening van de huidige redacteur het vullen van een halve redactiepagina met procenten voor een groot aantal lezers niet interessant is. En bovendien vaak alleen begrijpelijk voor de bridger zélf. De drie bridgeverenigingen, Gambri, Het Juiste Bod en De Schelft besloten daarop een handtekeningenactie te starten onder de meer dan driehonderd bridgers die in competitieverband spelen bij genoemde verenigingen.

Een ludieke actie Dit resulteerde in een totaal van 228 handtekeningen die gebundeld zijn verstuurd naar de hoofdredacteur, Teuntje van Delft. “Een ludieke actie”, reageerde zij, “waarmee wij als uitgeverij zeker iets willen doen als tegemoetkoming.” In overleg met de voorzitter van Gambri, Mary Bon, bracht Van Delft samen met redacteur Caroline Spaans donderdag 24 november een bezoek aan de Maasgaarde, waar de wekelijkse bridgemiddag werd gehouden. Dat de sport populair is moge duidelijk zijn: van de drie verengingen die het dorp rijk is, is Gambri met 130 leden de grootste. “Wij danken u voor de ingezonden handtekeningen. Het is een teken dat de krant gelezen wordt en daar zijn we alleen maar blij mee”, liet Van Delft de aanwezigen weten. “Maar”, zo vervolgde zij, “ruim een halve pagina aan bridgeuitslagen in de krant, kunnen we óók naar onze adverteerders vandaag de dag niet meer maken. Naast

de al genoemde redenen, hebben we het feit dat we onze kranten nog steeds huis-aan-huis gratis kunnen verstrekken te danken aan diezelfde adverteerders. Bovendien gaan al onze edities online. Ook het Noordwijkerhouts Weekblad. Op deze mooie site die volgende maand helemaal up-todate gevuld is met het laatste nieuws uit het dorp, krijgen de bridgeverenigingen hun eigen ‘kopje’ waaronder alle uitslagen staan. In de papieren krant willen we ruimte houden voor de top 3 van de betreffende drive, met een verwijzing naar www.noordwijkerhoutsweekblad. nl waarop de rest van de uitslagen staan.”

Nieuwe website Met de voorzitter is vervolgens afgesproken dat de uitslagen op de gebruikelijke wijze worden aangeleverd per mail. De website is naar verwachting met ingang van 12 december actief. Vanaf die datum zijn alle uitslagen daar te lezen onder het kopje: bridge.

De uitslagen van deze middag A-lijn: 1. Leny Aartman & Ria van de Burg (61.61), 2. Ineke Belt & Corry Nederpel (61.01), 3. Mary Bon & Reg Geerlings (59.23). B-lijn: 1. Piet vd Burg & Krijn van der Slot (61.11), 2. Toos vd Heiden & Corrie ter Veen (59,03), 3. Ina Braun & Ben Braun (56.60). C-lijn: 1. Cobi Duivenvoorden & Beerta vd Linden (60.42), 2. Willem Janssen & Sjoerd vd Werf (59,52), 3. Kees & Ans Hogervorst (58.63). D-lijn: 1/2 Elly van Schoor & Esther van Vliet (57,64), 1/2 Henny vd Burg & Fetje vd Steen (57.64) en 3. Nel Duivenvoorden & Nel Geers (56.94).

COLOFON Oplage 7.000 Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a - Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 Hoofdredactie: Teuntje van Delft tel.: 06 12 74 64 78 e-mail: t.v.delft@ uitgeverijverhagen.nl Redactie: Caroline Spaans tel.: 06 51 20 13 63 redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl

Inleveren kopij: De deadline voor het insturen van kopij is iedere vrijdag om 10.00 uur. Insturen kan naar: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties: Contactgegevens Binnendienst • Vincent Roos, tel. (071) 409 16 38 • Rosita Haasnoot, tel. (071) 409 16 37 fax (071) 403 23 25

19

e-mail: advertentie@ uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Noordwijkerhouts Weekblad Sluitingstijd advertenties maandag 10.00 uur Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. (071) 402 29 01 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. Het Noordwijkerhouts Weekblad wordt gratis huisaan-huis bezorgd in Noordwijkerhout, De Zilk en het Langeveld, en is gratis af te halen bij: het gemeentehuis, de VVV-winkel, Boekhandel

Wagenaar & van Halem, Sollasi en de SPAR in De Zilk. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. www.noordwijkerhouts weekblad.nl

k pas normaal redelijk goed op m’n spullen. Ik ben wel eens wat kwijt natuurlijk. Dingen die iedereen wel eens verliest. Sjaals, wanten, een pet en een snoeischaar. Sommige dingen die je kwijtraakt horen bij groter worden: je onschuld bijvoorbeeld. Andere dingen raak je herhaaldelijk kwijt waaruit blijkt dat je ze tussendoor wel weer terugvindt. De kluts bijvoorbeeld. Maar wat ik nu kwijt ben, is van een andere categorie. Dat het kwijt is, leidt tot vervelende dingen. Iedereen lijkt het verloren te hebben. Waar en waarom en hoe het is zoekgeraakt, daar ben ik nog niet achter. Maar ik mis het al een tijdje. Het ontbrak in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ik mis het in de bizarre toestanden rond Zwarte Piet. Ook in discussie in de Tweede Kamer ontbreekt het meer en meer. Op twitter en facebook is er sowieso geen plek voor. De ergste dingen komen daar ongezouten voorbij. Iedereen zegt wat-ie denkt. Iedereen denkt ook dat-ie mag zeggen wat-ie wil. En iedereen denkt dat wat hij of zij zegt, de enige waarheid is - alhoewel, nou schrik ik van mezelf. Ik ben het zelf nu ook al kwijt. Want ik heb geleerd dat woorden als ‘iedereen! overal! altijd! nooit!’ meestal worden gebruikt door mensen die zichzelf overschreeuwen. Ik zal maar vertellen wat ik mis. Ik mis het in het publieke debat, in de openbare ruimte, op social media, in de krant en de tv en de politiek, waar of wanneer mensen ook maar hun mening spuien of hun oordeel geven, daar mis ik het. Ik mis over en weer de ruimte voor de ander om naast mijn mening de hare te leggen. Ik mis het besef dat ik misschien wel gelijk heb maar het niet altijd zonder meer kan halen. Ik mis om mij heen de overtuiging dat geen mens een eiland is. Ik ben hartstochtelijk op zoek naar de wil om er samen uit te komen. We zijn het onderweg ergens kwijtgeraakt. Katholieken weten wel raad met verloren goederen. Rechtgeaarde Protestanten zeggen dat je op je spullen moet passen en dat je ze anders gewoon moet zoeken. Maar ik waag voor de zekerheid toch maar even een gebedje: Antonius beste vrind, geef dat men de nuance weer vindt… ehvanderweide

Kaarsjesavond in Jozefkerk NOORDWIJKERHOUT

 ‘Gedragen door jou’ is het thema van Kaarsjesavond 2016 op vrijdag 16 december om 19.00 uur in de Sint Jozefkerk.

Rond de kersttijd is het gevoel van iemand missen door bijvoorbeeld overlijden, een scheiding of ziekte vaak extra groot. Tijdens Kaarsjesavond is het de bedoeling om samen op zoek te gaan naar troost, geborgenheid, warmte en licht in de vorm van gedichten, persoonlijke verhalen en mooie muziek. Het is ook mogelijk om een eigen kerstwens doen. Leden van de band Just Us en het duo In verwondering luisteren de avond muzikaal op met hedendaagse moderne liedjes. De bijeenkomst is toegankelijk

voor volwassenen en kinderen. De kleintjes mogen iets moois maken in de pastorie. Kaarsjesavond heeft geen kerkelijke karakter, het is een bijeenkomst voor iedereen die behoefte heeft aan samenzijn, samen delen en troost.

Kerst-wens-sterren Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een kopje koffie, thee, limonade of glühwein. Vanaf 18.45 uur is de kerk open voor het brengen van de kerstwens. Deze kerstwenssterren liggen vanaf eind november achterin de Sint Jozefkerk. De bijeenkomst start om 19.00 uur en duurt ongeveer tot 20.30 uur.

‘Geen post voor Sinterklaas’ met Tikkie NOORDWIJKERHOUT  Na de weken, dagen, uren en minuten afgeteld te hebben, is Sinterklaas eindelijk weer aangekomen in het herfstachtige Nederland. Vol verwachting kloppen de kinderhartjes, benieuwd naar wat de goede sint dit jaar voor verassingen heeft meegenomen.

Dat Sinterklaas en de Pieten naast het uitdelen van cadeaus en snoepgoed ook heel graag schitteren in vrolijke musicals is inmiddels geen geheim meer. De afgelopen jaren hebben veel kinderen uit de bollenstreek kunnen genieten van Sint en Piet als ware acteurs in musicals als: “De muizen van Sinterklaas”, “Het Naaiatelier van Sinterklaas” en “Paniek in de pepernotenkeuken”. Ook dit jaar beleven Sinterklaas en de Pieten weer een spannend verhaal. Dit jaar is er iets heel vreemds aan de hand met de post van Sinterklaas. De post komt maar niet en op de verlanglijstjes die de kinderen in

hun schoen hebben gestopt staat helemaal niets. Sinterklaas begint zich ernstig zorgen te maken, en is bang dat iedereen hem vergeten is… “De verdwenen post van Sinterklaas” is een productie van Jeugdtheatergroep Tïkkie en wordt gespeeld voor de kleine vriendjes van Sinterklaas.

Meezingen - en dansen is toegestaan Maar dat betekent natuurlijk niet dat ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s niet welkom zijn om vrolijk mee te klappen, zingen en dansen met de leuke liedjes. Het toneelstuk is zondag 4 december om 15.00 uur te zien in De Schelft. Kaartjes kosten 6 euro en zijn te reserveren op www.tikkie.nl.


Alle prijzen zijn inclusief bezorgingskosten en exclusief installatiekosten. Prijs-, modelwijzigingen en foutieve vermeldingen worden voorbehouden. Deze aanbiedingen zijn geldig tot 31-12-2016 of zolang de voorraad strekt.

OLED SPECIALIST LG OLED 55B6V

DIT IS UW INRUILPRIJS!

55” |139 cm | OLED UltraHD Premium TV | OLED HDR | Perfect Black | Perfect Colour | Oneindig contrast | webOS 3.0 smart TV | Geluid ontwikkeld door Harman Kardon

200,-

IK HEB EEN FLAT-TV VAN

Prijs € 2.699,Kassakorting € 200,Inruil 32” flat TV € 100,-

Kassakorting

NU

2.399,-

LG OLED 55EG910V 55” | OLED Full HD TV | Curved Design | Oneindig Contrast | Absolute Motion Clarity | Perfecte Kijkhoek | OLED Panel | WebOS Smart TV 2.0

200,Kassakorting

Prijs € 1.999,Kassakorting € 200,Inruil 32” flat TV € 100,-

NU

1.699,-

55''

EN GROTER

€ 300,-

50''-52''

€ 250,-

46''-47''

€ 200,-

40''-42''

€ 175,-

37''-39''

€ 125,-

32''

€ 100,-

TM

26''

€ 50,-

of beeldbuis

Voorwaarde: Uw oude platte LCD of plasma TV moet goed werken, voorzien van een voet en een werkende afstandsbediening.

LG SOUNDBAR SH6 Alles-in-1-design | Dubbele Bass | Adaptive Sound Control | Auto Sound Engine | Aan de muur monteerbaar | Google Cast™

NU LG LED TV 49UH850

399,-

Prijs € 1.299,Inruil 32” flat TV € 100,-

49” | SUPER UHD TV 4K | Smart TV | Super HDR | Perfecte kijkhoek | Geluid ontwikkeld door Harman Kardon

NU

1.199,OP UW TIJD BEZORGD EN GEïNSTALLEERD

Electro World Schoonderbeek

Electro World Oegstgeest

Electro World Peursum

H. Dunantplein 14, Hillegom Hoofdstraat 122, Hillegom 0252 51 66 48

Lange Voort 11, Oegstgeest 071 519 33 33

Voorstraat 31b-33, Katwijk 071 401 64 22

elct-advert-nov-2016.indd 1

Electro World De Radiobeurs Lisse Kanaalstraat 79, Lisse 0252 41 21 76

Electro World Duynstee Hoofdstraat 189, Sassenheim 0252 21 03 98 Electro World is onderdeel van

25-11-16 09:45

Nwhw week 48 16  

Noordwijkerhouts Weekblad, dinsdag 22 november 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you