Page 1

BERNARD SCHULTE BV CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

Dinsdag 22 november 2011 • Jaargang 30 - nr. 47 • Nieuws- en Advertentieblad voor Noordwijkerhout, De Zilk en Langevelderslag

Advertentie@noordwijkerhoutsweekblad.nl • Redactie: (0252) 374218 • redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl

Voor al uw klimaatbeheer ➜ CV installaties ➜ CV ketels ➜ Ventilatiesystemen ➜ Zonne-energie ➜ Airconditioning Ook voor al uw service & onderhoud! Voorhout - Nijverheidsweg 10 Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL

Zwoegen, zweten, zuchten, dansen en deinen

Vorstelijk voordelig bouwen

Wereldrecord Zumbadansen gebroken

Meer weten? kijk op www.conceptwonen.nl

DEZE WEEK

Buiten is het fris op de woensdagmiddag van de zestiende november. Binnen in De Schelft lopen de temperaraturen op tot dik boven de twintig graden. De oorzaak? Exact 1448 paar bewegende, dansende en deinende beentjes van de vloer en armen in de lucht. De mensenmassa, bestaande uit de leerlingen van ‘Het Leeuwenhorst’ en in allerijl opgetrommelde familieleden van junior tot senior, deed massaal een aanval op het wereldrecord Largest Zumba Class. Het doel? De vermelding in het Guiness Book of Records.

Ontruimingsoefening gemeentehuis Zie pagina 15

Door Piet van Kampen

Mantelzorgers Buurthuis gezellig op de thee Zie pagina 12

13.00uur het festijn, dat een half uur zou duren, met opzwepende muziek inluidde, ging het echt goed los in de gonzende hal. Er waren 1448 deelnemers door de strenge controle de zaal binnen geloodst en het spektakel werd door

waarnemers, waaronder een official van het Guiness Book of Records, notaris van Dijk uit Lisse, burgemeester Gerrit Goedhart himself en vele andere waarnemers, die de deinende massa scherp in gaten hielden, aandachtig waargenomen.

Sjoemelen was er niet bij; er moest constant worden bewogen, een half uur lang op de mix van Zuid-Amerikaanse inspirerende en opwellende muziek. Er zullen heel wat calorieën zijn weg gedanst. Zie verder elders in de krant.

voor vakkundi! g advies

PRO

FESSIO NEL L A T VAN € EX 10 E 123,20 L V

€ 84,

95

OOR

Ook nieuw wereldrecord waterraketten afschieten neergezet Na de succesvolle aanval op het wereld record “Largest Zumba Class” is vrijdagmiddag 18 november om 13.15 uur op spectaculaire wijze ook het wereld record ‘Most water rockets launched simulatiously’ verbroken. Het idee kwam van docent Martin Hermans, dat in samenwerking met Space Expo en Decos, verder werd uitgewerkt en voorbereid. Hermans heeft samen met een team van collega’s onder grote druk een fantastische prestatie leverde. Thea ter Heide - Vrolijk Afgelopen week kwamen de lanceerinrichtingen uit Amerika, kreeg hij 167 fietspompen gesponsord en moest met een grote groep

leerlingen alles gemonteerd en getest worden. Onder toeziend oog van een aantal waarnemers en notaris Kruis Sweere uit Noordwijk werd de hele lanceer procedure ingezet. Mede dankzij de zeer gedisciplineerd samenwerking tussen de docenten en de 500 leerlingen, die aan de “knoppen’ zaten gingen er slechts 3 raketten te vroeg de lucht in, waarna een grote massa vrijwel gelijktijdig omhoog geschoten werd. Een spectaculair gezicht! Het oude record stond met 361 raketten op naam van de TU Delft. Van de opgestelde raketten, waarvan het de bedoeling was dat ze tegelijk de lucht in zouden gaan, lukte dat volgens de notaris bij 439 van de 495, zodat het record ruimschoots verbroken is. Foto’s en videobeelden zijn te zien op de website van de school en op Youtube. http://www.youtube.com/stevens52a

NOORDWIJKERHOUT

WWW.BADERBV.NL

Official voor het Guiness Book of Records, burgemeester Goedhart, bevestigt dat het record is gebroken. Re. initiatiefnemer voor het idee,een enthousiaste Sjef van Leeuwen, daarachter directeur Cees Slats. (foto PR)

TH.M.

Docent Sjef van Leeuwen had het ludieke idee bedacht om een bijzonder onderdeel op te nemen in het programma rond het vijftig jarig bestaan van de school. Daags te voren zat hij nog in de rats. Hoe kon hij maar liefst meer dan 1401 (het oude record) deelnemers aan de poging om het wereldrecord zumbadansen te verbeteren op de been brengen? De school zelf met haar leerlingen en docenten haalden dit aantal niet helemaal, dus moest er een noodsignaal worden uitgezonden om met minimaal 1402 danslustigen de uitdaging aan te gaan. Toen instructrice Rianne Schenk samen met haar assistente Josje Maniputty om even na

GLAS- EN SCHILDERWERKEN VERF ⋅ BEHANG ⋅ WONEN

A AG GRATIS TAXATIEDAG Onze experts zijn elke 1ste donderdag van de maand aanwezig zijn om geheel vrijblijvend al uw kunstvoorwerpen te taxeren en eventueel in te nemen voor veiling.

Donderdag 1 december van 11.00 tot 16.00 uur Locatie: Panorama Mesdag Zeestraat 65, Den Haag Op de foto baalt de leerling zichtbaar, dat een van zijn waterraketten is blijven staan. Anderen ‘zoeken dekking’ bij de neerdalende plastic flessen met water, waarvan er zo’n 439 vanaf het sportveld van het Teylingen College, locatie Leeuwenhorst de lucht in werden geschoten.

Op afspraak taxeren onze experts ook bij u thuis.

www.aag.com


g n i d e i b n a a s r e z e L

IG

Leeuwenhorst Winterfair tweede kaartje GRATIS

Op zaterdag 3 en zondag 4 december is tijdens de Leeuwenhorst Winterfair in Noordwijkerhout weer alles te vinden om in feeststemming te komen. Prachtige bloemstukken, originele geschenken en unieke hebbedingen voor huis en tuin. De Winterfair vindt plaats in het sfeervolle NH Hotel Leeuwenhorst, in vroeger jaren een seminarie. De rotonde-zaal met zijn pilaren en gebrandschilderde ramen ademt nog de sfeer van de kapel van voorheen. Comfortabel indoor shoppen bij meer dan honderd stands onder één dak. Op de Winterfair is een overvloed aan lekkere spullen uit alle uithoeken van Nederland: buffelmozzarella en mosterddelicatessen, bier, geitenkaas en bijzonder brood. Maar ook ambachtelijke snoeperijen uit België, heerlijkheden uit Frankrijk, cider uit Engeland, delicatessen uit Italië, biologische wijnen en nog veel meer. Daarnaast ook exclusieve wollen en suède kleding, stoere outdoorkleding, Noorse truien en warme laarzen. Ook zijn er verschillende bloemschikdemonstraties. Leuk voor kinderen Tijdens de Winterfair kunnen kinderen kerstballen beschilderen, sieraden maken of de theatervoorstelling “Witte Piet” bijwonen. Een spannende voorstelling voor kinderen vanaf 4 jaar over een Piet die geen Piet meer wil zijn. De voorstelling is op zondagmiddag om 14 uur.

IJ

Meer informatie over de winterfair kijk op www.b-event.nl

Lezersaanbieding 2e KAARTJE GRATIS

T K C H T G V P 9K

G

mber 2011 ndag 4 dece zo n e 3 g a zaterd rst eeuwenho NH Hotel L hout ijker 3 - Noordw Langelaan uur 0 .3 17 0 10.0

je gratis

art tweede ka

bon g van deze

bij inleverin

ent bureau B-Ev 23 163 Organisatie .nl - 06-403 nt ve -e .b w info: ww

Tegen inlevering van de bon ontvangt u het 2e kaartje gratis bij de kassa van de Leeuwenhorst winterfair. (max. 2 personen)

I J


pagina 3

Noordwijkerhouts Weekblad 22 november 2011

‘Bollenstreek Rood of Groen?’

Veel belangstelling voor themabijeenkomst Het onderwerp voor de jaarlijkse themabijeenkomst van de afdeling NoordwijkerhoutDe Zilk van GroenLinks bleek goed aan slaan. Meer dan 70 belangstellenden uit de regio wisten op 3 november de weg naar de aula van het Teylingencollege in Noordwijkerhout te vinden om eens te horen hoe de forumleden tegen de ontwikkelingen in de Bollenstreek aankijken. De aftrap werd verricht door discussieleider Marcel Vissers, die het woord gaf aan de drie forumleden voor een korte inleiding over de toekomst van de Bollenstreek. De bijdragen van Onno Zwart, (Greenport Ontwikkelings Maatschappij -GOM), Wim van Haaster (Land- en Tuinbouw Organisatie afd. Bollenstreek) en Annelies van Egmond (lid van de Provinciale Statencommissie Ruimte en Leefomgeving voor GroenLinks) gaven voldoende aanleiding voor een pittig debat. Met name de financiering voor de plannen van de GOM riepen de nodige lastige vragen op. Ook werd er flink gediscussieerd over de haalbaarheid van de financiering en de

Discussieleider Marcel Vissers met de forumleden Onno Zwart, Wim van Haaster en Annelies van Egmond (foto PR) spanningsvelden: de bollenteelt, natuur, landschap en wonen. Het gaat dan enerzijds over het behoud van het bollenareaal, waarbij voor een goede bedrijfsvoering, schaalvergroting noodzakelijk is. Dat moet door bijv. het verwijderen van niet benutte opstallen (het tegengaan van de zogenoemde ‘verrommeling’ van het landschap). Daarnaast moeten er natuurlijk ook woningen (villa’s in het buitengebied) worden gebouwd, waarmee dit ‘opruimen’ juist moet worden gefinancierd. Dat, tegen het licht van de prognoses van de provincie, waarin wordt aangegeven dat vooral de raming van de woningbehoefte, zeker ook hier in onze streek, bijstelling naar beneden behoeft. Bij sommige categorieën gaat dit om tientallen

procenten. Maar misschien geeft dat wat meer lucht wat de ruimtelijke invulling van de streek betreft. Duidelijk werd in ieder geval dat niet alles tegelijkertijd kan en veel sturing en vooral afstemming gewenst is. We willen behoud van het bollenareaal, meer woningen en bedrijvigheid. Tegelijkertijd willen we de aantrekkelijkheid van het landschap, met zijn bollen, graslanden, duinen en cultuurhistorisch waarden van onze streek behouden. Dat laatste natuurlijk ook om het voor het toerisme aantrekkelijk te houden. Helaas kunnen we de Bollenstreek niet uitbreiden. Er was tijd tekort, één van de deelnemers na afloop: we kunnen nog wel een avond bezig zijn met dit onderwerp.

Fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout geen optie In het vorige week uitgekomen rapport ‘bestuurlijke toekomst van de Bollenstreek’, komt als mogelijkheid voor een fusie, de combinatie Noordwijk-Noordwijkerhout als slechtste uit de bus. Voor de burgers heeft deze combinatie geen enkele meerwaarde en zou Noordwijk in zijn imago als badplaats geschaad worden. Het rapport heeft onderzocht wat de bestuurlijke meerwaarde zou zijn van een fusie, of een nauwere brede samenwerking

tussen de Bollenstreek gemeenten. Als uitkomst komt een fusie tussen de vijf Bollenstreek gemeenten als de meest gewenste naar voren. Verregaande samenwerking levert minder voordelen op, betekent wel dat de dorpen hun eigen identiteit en bestuur behouden. Een fusie van de vijf Bollenstreekgemeenten zou de afstand van de burger tot het bestuur vergroten. Wel zal efficiënter met gemeenschapsgelden omgegaan gaan worden. Ook de dienst-

verlening zou beter worden en verdwijnen er overbodige bestuurslagen. De Bollenstreek zou met het doorgaan van deze fusie, een primeur hebben. Nog niet eerder is een fusie tussen zoveel gemeenten tot stand gekomen. Een fusie tussen een aantal kleine Bollenstreekgemeenten, volgens de C.v.d.K. allen te klein om zelfstandig te blijven, en tevens sterk van elkaar verschillen, zal zeker nog een lange weg te gaan hebben. JL.

‘Zelfbediening’ in bibliotheken

Nieuwe contributietarieven 2012 Per 1 januari 2012 verhoogt Bibliotheek Bollenstreek de contributie met € 10,- naar € 42,- per jaar en voor 16/17 jarigen naar € 21,-. Dit is een forse, maar noodzakelijke verhoging. Gemeenten wijzen er regelmatig op, dat de contributie van de bibliotheek (te) ‘goedkoop’ is. De bibliotheek moet ook meer eigen inkomsten verwerven. Bibliotheek Bollenstreek houdt rekening met een bezuiniging van € 230.000,- voor 2012. Om deze bezuiniging op te vangen, begroot de bibliotheek voor 2012 € 100.000,- aan extra inkomsten en snijdt tegelijkertijd € 130.000,- in de kosten. Om kosten te besparen wordt de zelfbediening ingevoerd op de vestigingen. Zelfbediening In de afgelopen maanden zijn de vestigingen Lisse en Oegstgeest overgegaan op zelfbediening. In de komende maanden staan Noordwijk en Noordwijkerhout op de planning. In 2012 volgt Teylingen invoeren. De openingstijden in de vestigingen Noordwijk en Oegstgeest worden met enkele uren verminderd en verder wordt in de kosten bespaard door de aanschaf van boeken. “Dat betekent dat wij scherper moeten collectioneren, rekening houdend met de vraag en de gewenste titelspreiding over de zeven vestigingen”. Met de contributieverhoging naar € 42,- per jaar zit het tarief rond de gemiddelde bibliotheekcontributie in Nederland. Of het duur is of nog steeds goedkoop hangt sterk af van ieders persoonlijke opvatting. Voor de prijs van nog geen drie boeken per jaar of € 3,50 per maand, kunnen lezers het hele jaar terecht voor de gezamenlijke Nederlandse boekenkast van ruim 10 miljoen boeken. De bibliotheek vooruit in 2012 Bibliotheek Bollenstreek blijft niet bij de pakken neerzitten. “Ook voor 2012 spannen wij ons in voor een goede dienstverlening, een interessant programma aan activiteiten en vernieuwing. Nadat in 2011 de uitleentermijn is verlengd naar vier weken en inleverattendering werd geïntroduceerd, komen wij in 2012 met een app voor de mobiele telefoon. Met deze app ‘De Bibliotheek’ heeft u straks overal en altijd toegang tot de bibliotheek”. Verder wordt een samenwerking aangegaan met de Stichting Senia om service aan leeskringen te versterken; staat de ‘VoorleesExpress’ op stapel, waarbij kinderen met een taalachterstand wekelijks thuis worden voorgelezen door enthousiaste vrijwilligers. Begin 2012 wordt gestart met ‘7Dingen’, waarin alles wordt geleerd over het zogenaamde ‘sociale web’. Tenslotte wordt in Noordwijk een geheel vernieuwde vestiging geopend. Praktische informatie Leden met een inkomen op het minimum of net daarboven kunnen een beroep doen op een bijdrage van de ISD Bollenstreek (www.isdbollenstreek.nl).

Uit de Raadzaal Het rapport over de bestuurlijke toekomst van de Bollenstreek is gepresenteerd. Een rapport geschreven door wethouder Leon van Ast, zou, zo gaf de C.v.d.K. eerder aan, in april samen met de visies van de betrokken gemeenten besproken gaan worden. Het rapport is er dus al en de uitkomst is, maar dat zal niemand vreemd voorkomen, precies wat de Cv.d.K. voor ogen staat, een fusie tussen de vijf Bollenstreek dorpen. Dat levert voor de burgers de meeste voordelen op. Samenwerking tussen de vijf dorpen kwam op de tweede plaats en een fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout zou zeer slecht zijn voor de burgers. Noordwijk zou hiermee zijn specifieke imago van badplaats verliezen. Bang waarschijnlijk ondergesneeuwd te worden door dat kleine gezellige Noordwijkerhout. Maar de C.v.d.K. had al eerder aangegeven niets te zien in een samengaan van een kleine gemeente met een buurgemeente. ‘Alle Bollenstreek gemeenten zijn te klein om zelfstandig te blijven’, aldus de C.v.d.K. Fransen zag een fusie van de vijf bollendorpen als de meest wenselijke bestuurlijke toekomst van de Bollenstreek. Bij de aanstelling van de waarnemend burgemeester van Noordwijk, Jan Pieter Lokker kreeg deze de opdracht mee, de bestuurlijke toekomst van de Bollenstreek te onderzoeken. Fransen zal zeker tevreden zijn, want de uitkomst van het rapport is precies wat hij voor ogen had. Natuurlijk is nog niets zeker. De gemeentebesturen van

de betrokken dorpen mogen nog hun mening, visie, geven. Een referendum onder de burgers, om hun mening te peilen zal er wel niet komen. De C.v.d.K. ziet niets in de mening van het rijk, dat een fusie moet komen van onderuit. ‘Er ontstaan dan niet wenselijke combinaties’, aldus de C.v.d.K. Als voorbeeld van een verkeerde keuze noemde hij Warmond, als fusiegemeente in het gevormde Teylingen. De Noordwijkse gemeenteraad moet het rapport nog goedkeuren. Volgens Lokker kan Noordwijk nog lang bestuurlijke uitdagingen aan, maar een fusie van de Bollenstreek dorpen onderzocht moet worden om te bezien of dat meerwaarde voor de burgers oplevert. Tot voor kort was de gemeenteraad van Noordwijkerhout unaniem tegen een fusie. Ook het collegeprogram gaat uit van een zelfstandig Noordwijkerhout. Tijdens de laatste raadsvergadering gaf Jan de Jong, fractie de Jong, aan, te gaan voor een fusie. De Jong, die aanvankelijk als CDA raadslid en nu als zelfstandig raadslid, geen deel uitmaakt van de coalitie. De coalitiepartijen zullen zich wel houden aan de gemaakte afspraken in het coalitieakkoord, deze periode geen fusie. Al eerder merkte Leon Floor, P.v.d.A., overigens over en ander onderwerp, op wel en mening te hebben maar gebonden was aan het coalitieakkoord. Of het, in inwonersaantal, kleinste bollendorp gemeente, een fusie zal kunnen dwarsbomen, wie dat gelooft, zal zeker teleurgesteld worden. JL.

Sing & Swing Weekend Kaninefaaten Nadat het carnavals seizoen van 2011-2012 van start is gegaan op elf november, volgt het aanstaand weekend een eerste vervolgparty, wat heet, twee. Eerstens is er op zaterdag 26 november de ‘Swinging Piano Party’ in de Schelft en zal de zaal zwart/wit/rood gekleurd zijn en kan het publiek uit z’n dak gaan op de swingende klanken van de partyband Total Toets. Aanvang is 21:00 uur en kaarten á € 10,- verkrijgbaar op de bekende voorverkoopadressen. Zondagmiddag vindt, eveneens in de Schelft, het traditionele Liedfestival plaats en is het weer de vraag, welk Kokkerhouts zangtalent er vandoor zal gaan met het carnavals-

Swinging Piano Party met Total Toets (foto PR) lied van 2011? Naast deze eretitel krijgt de winnaar ook de mogelijkheid om tijdens een van de feesten van de Kaninefaaten op te treden. De toegang voor dit festijn is gratis en de deuren gaan open om 13:30.

Boek ‘De Muurtjesaffaire’ verkrijgbaar Op zaterdag 26 november aanstaande, om 12.00 uur, worden de eerste exemplaren van het boek ‘De Muurtjesaffaire’ overhandigd aan dominee Egbert van der Weiden en Alfons Morssink, oud-wethouder, en ten tijde van afronding van deze roemruchte affaire, verantwoordelijk wethouder in Noordwijkerhout. Deze uitreiking vindt plaats nabij/ in boekhandel Wagenaar van Halem waar het boek nadien verkrijgbaar is. ‘De Muurtjesaffaire’, geschreven door oud-raadslid Vincent Smit, geeft een politieke reconstructie van het proces over het al dan niet verplaatsen van het muurtje rondom de Witte Kerk. Een affaire,

die Noordwijkerhout in de periode 2000-2007 danig in zijn greep hield. Naast deze reconstructie wordt in het boek verslag gedaan van de archeologische opgravingen die in de zomer van 2005 plaatsvonden. Het boek (300 pagina’s) is rijkelijk voorzien van kleurenfoto’s alsmede een selectie van de meer dan 500 krantenartikelen die tijdens deze affaire zijn gepubliceerd. Smit heeft ruim een jaar gewerkt aan het boek en heeft veel hulp gehad van een groot aantal mensen. Met dit boek zal de affaire definitief kunnen worden afgesloten. Het boek, in beperkte oplage beschikbaar, is te koop voor 25,- euro.


Laserbehandeling & lensimplantatie

De 5 oogspecialisten van Rijnzicht Oogkliniek staan voor u klaar!

4VQFSLXBMJUFJU3VOEWMFFTIBBMUVOBUVVSMJKLCJK

4 - "( &3*+

G. KLEIN WOENSDAG GEHAKTDAG

KEURSLAGERKOOPJE

Oma’s gehakt Halfomgehakt Rundergehakt

595

SPECIAL

Carpaccio misto 100 gram TIP VAN UW KEURSLAGER

210

   

GRATIS 100 gram gekookte ham SOEP VAN DE WEEK

Bruine bonensoep per liter TIP VAN UW KEURSLAGER

Smulbroodje per stuk

Fa. Koot, keurslager

425 2

00

}

1 kg

6.75

DONDERDAG

Verse kipfilets ....................1 kg 8.95 Shoarmapakket.........................5.95 Duitse biefstuk ............... 100 g 1.29

Aanbiedingen zijn geldig van 21-11-2011 t/m 26-11-2011.

4 Houthakkersteaks

VRIJDAG & ZATERDAG

Kipmedaillons .............. 100 gram 1.45 Varkensschnitzels 5 halen - 4

betalen

Leo’s huisgemaakte

BEENHAMSALADE

Meldt u nĂş aan per e-mail of telefoon!

MAANDAG

Havenstraat 4, 2211 EH NOORDWIJKERHOUT Tel. 0252-372230, Fax 0252-340064 www.kootnoordwijkerhout.keurslager.nl info@kootnoordwijkerhout.keurslager.nl

Burgers naar keuze en slavinken 5 halen - 4

betalen

DINSDAG

www.rijnzichtoogkliniek.nl De Kempenaerstraat 93, 2341 GK Oegstgeest

VERKOOP KERSTBOMEN BRINK

telefoon (071) 519 2090

laserbehandeling & lensimplantatie

KERSTBOMEN

Noordwijkerhout

Magere runderlappen ..1 kg 8.95 Riblappen ............................1 kg 9.95 Sucadelappen ..............1 kg 10.95 VOOR SINTERKLAAS

laten wij i.s.m. De Warme Bakker saucijzenletters en -staven maken.

GROOT ASSORTIMENT

Vanaf 6 december!

Ook uw adres voor verse bloemen en planten, rouwarrangementen, groente, fruit en aardappelen. experts in autorecycling

Van der Hoeven Maandagsewetering 168 Noordwijkerhout Tel. 0252-373051

V k Verkoop van gebruikte b ikt en nieuwe i onderdelen, tevens inkoop van uw sloop- of schadevoertuig met afgifte RDW-vrijwaring. Voorschoterweg 41 2235 SE Valkenburg Z.H. Telefoon 071 531 51 01

50 m. vanaf zwembad �De Schelft� Pinnen mogelijk!

Hanepoel 4 2136 NJ Zwaanshoek N.H. Telefoon 023 584 54 35

VEILINGHUIS ONDER DE BOOMPJES Nieuwstraat 38 - 2312 KC Leiden - tel. 071-5145832 Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma.-vrij. van 10.00-17.00 uur.

Op afspraak kan aan huis getaxeerd worden.

www.onderdeboompjes.nl Tevens inkoop van (sloop) goud tegen directe contante betaling!

Ander kleurtje? Wij spuiten uw meubels, keuken, radiatoren, weer als nieuw! Voor info:

kleding en grammofoonpla- Beelenbus, C. van Beelen, ten-opplakservice. Binckten, gashaarden, ijskasten, Elektrotechniek, tel. 06- horstlaan 293k in Den Haag. tel. 070-3805670. 54620333. Voor info. kijk op www. groenframing.nl of bel 070EERHART SierbestraBC SIERBESTRATING 5115656. ting. Voor al uw bestratin- tegelwerk, met afvoer, graLekker toerfietsen vanuit gen en tuinwensen. Bel voor tis prijsopgave. Tel. 06Wassenaar en Voorschoten? vrijblijvende prijsopgave 55321682. www.tcdekampioen.nl. 070-3211006. Zit u nog in de schaduw? Vuil tapijt? Laat het Wij zagen bomen om en takSTEUNZOLEN. Erkend vakkundig reinigen of ken af. Tel. 070-5111923, leverancier, lid Stichting huur Mr. Steam. Gratis b.g.g. 06-53794870. LOOP, vergoeding via zorgthuisbezorgd. Tol Steam verzekeraar. Een afspraak KASTEN OP MAAT. kunt u maken in Oegstgeest, Interieurverzorging, tel. Meubelmakerij www.Vorm070-5116612. Leiden en Leiderdorp met Voud.nl. Tel. 06-24406277. Wim van Zijp, tel. 071Dak herstellen? Bouma/ 5238468 of 06-12028319. Grundeken bellen! 51146745118394. Uw dak-specialist!

•

Gieterij 27-29 - Noordwijkerhout - Tel. 0252-370 404

•

•

•

•

•

•

•

Woensdag Havenstraat 58

Autoschade Bollenstreek

Gehele of gedeeltelijke • Speciaal voor uw KLEI- • U bent van harte welkom •inboedels, tevens 2e hands NE KLUS belt u de Van bij GROEN Panelen-lijs-

www.gebr-opdam.nl

Tel: 0252-373369

WE8FJKEFOMBBOr5FMr/PPSEXJKLFSIPVU ,JKLPPLPQJOUFSOFUXXXTMBHFSJKLMFJOOM

5 HALEN

4 BETALEN

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

Vrijdag en zaterdag

Donderdag

Pittige Pietburgers

AUTOBEDRIJF

Pittige Pietburgers 5 HALEN

4 BETALEN

Spaanse kipstukjes

SAUS 300 GR. HALEN, 200 GR. BETALEN MET GRATIS

Rundergehakt 500 gram ..............3. H.o.h. gehakt 500 gram.................2. babi-pangang 1 kg .......................6.65 Gouden huzarensalade 150 gr.1.59 Bij 100 gram Eigen boterhamworst Ook dit jaar weer de lekkerste stamppotten, hachee en met goud bekroonde erwtensoep! 50 gram GRATIS 15 79 Nasi of bami met

Gouden rookworst


l i i e m a F

Noordwijkerhouts Weekblad 22 november 2011

WEIGERDOMINEE Bij het woord ‘vrijheid’ moet iedereen als vanzelf opademen. Vrijheid is de ruimte die een mens nodig heeft om te leven. Vrijheid is niet onbegrensd: mijn vrijheid houdt op waar de jouwe begint. We hebben een overheid nodig die oplet of vrijheid eerlijk verdeeld wordt. Minderheden moeten worden beschermd, zodat ook zij in vrijheid kunnen leven. Maar wat echte vrijheid is, kun je niet bij meerderheid van stemmen bepalen. Altijd weer moeten we in de praktijk van alledag uitzoeken hoe mijn vrijheid en de jouwe zich verdragen en welke ruimte er is voor onze verschillen. Het is duidelijk dat de kerk voorzichtig moet spreken als het om vrijheid gaat. Al te lang heeft ze over de gewetens van anderen geheerst. Enige kerkelijke bescheidenheid is ook in dezen wel op z’n plaats. Maar wat, als mensen omwille van hun geweten zich niet kunnen schikken bij vrijheid die per decreet is opgelegd? Wat, als democratie wordt uitgehold tot ‘wat de meerderheid wil’? Wat, als dat dan vervolgens tot norm is verheven? Wat, om het anders te zeggen, als de vrijheid extremistische trekjes krijgt? De vrijheid van het dier dat geslacht gaat worden (wie dat vrijheid noemt moet echt nog eens goed nadenken) moet dan vanzelf leiden tot een verbod op ritueel slachten. De vrijheid van het kind leidt dan automatisch tot een verbod op besnijdenis. En trek dat maar door: moeten we ook niet het dopen van kinderen verbieden? Het is in strijd met de vrije wil van het kind. Een religieuze opvoeding is helemaal uit den boze, dat is je reinste indoctrinatie. Laat ik duidelijk zijn: dat mensen van het-

KERKDIENSTEN ZONDAG 27 NOVEMBER Witte Kerk 10.00 uur: ds. E.H. van der Weide, 1e advent 19.00 uur: ds. E.H. van der Weide, themadienst Evangelie Gemeente “Beréa Bollenstreek gebouw “De Schelft” Noordwijkerhout 10.00 uur: geen opgave Parochie St. Victor Zaterdag 26 november Alleen viering in de St. Jozefkerk Zondag 27 november 11.00 uur: Eucharistieviering met Revoice Voorganger: pastoor A. Goumans Lector: Revoice Kinderwoorddienst en creche Parochie St. Jozefparochie Zaterdag 26 november 19.00 uur: Eucharistieviering met samenzang Voorganger: pastoor A. Goumans Lector: A. v.d. Berg Zondag 27 november 09.30 uur: Eucharistieviering met De Schalmei Voorganger: pastoor A. Goumans Lector: Gezinsmiswerkgroep De Zilk Heilig Hart Parochie Donderdag 24 november 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel Voorganger: pastor B. Lansbergen Zondag 27 november 1e zondag van de advent 09.30 uur: Gezinsviering Voorganger: pastor B. Lansbergen m.m.v. De Zangertjes St. Bavo-gemeenschap 10.00 uur: Gemeenschappelijke kerkdienst Voorganger: pastor F. Janssen

EMORIE Natuursteen

Het adres voor een passend gedenkteken

Toonzaal geopend maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur Gedenktekens in natuursteen, glas, rvs en hout Levering direct aan particulieren Zeer snelle levering (2 weken) Deskundig advies

‚‚ ‚‚

Delfweg 34a - 2211 VM Noordwijkerhout 8GNGHQQP‚*CZ E-mail: info@Memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

zelfde geslacht in dit land dezelfde rechten hebben als anderen, is een groot goed dat niet genoeg benadrukt kan worden. Dat de kerk nog heel wat recht te zetten heeft naar deze mensen toe, is een verdrietig feit. Maar hun vrijheid komt toch veel en veel meer in het gedrang door pestende buurtgenoten en hatelijke agressie dan door een enkele weigerambtenaar bij de burgerlijke stand? Er zijn toch genoeg ambtenaren die niet weigeren? Iemand zegt: iedereen moet de wet uitvoeren. Maar wat als dat met iemands geweten in strijd is? Dan mag hij dat beroep niet uitoefenen, zegt iemand anders. Ik weiger te aanvaarden dat je zó benepen met het begrip vrijheid om moet gaan. Ik weiger te geloven dat ‘vrijheid’ zoiets algemeens is dat het pasklaar vanuit de Tweede Kamer voor iedereen overal, altijd en in alle situaties geldig kan worden verklaard. Ik weiger te aanvaarden dat de helft plus één kan bepalen wat vrijheid is en dat dan de rest z’n mond maar moet houden. Ik weiger genoegen te nemen met een overheid die over gewetens regeert en die als een kruidenier afweegt wat vrijheid is, en nee, het mag niet iets meer zijn… Ik weiger die betutteling. Ik weiger te accepteren dat vrijheid tot dwang leidt. Ik ben, kortom, een weigerdominee. ehvanderweide

COLOFON Noordwijkerhouts Weekblad www.noordwijkerhoutsweekblad.nl Oplage 7.000 Uitgave van

Ambachtsweg 7a Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 fax (071) 403 23 25 Redactie Thea ter Heide-Vrolijk Verlengde Hoogstraat 5, 2211 GV Noordwijkerhout tel: (0252) 37 42 18 e-mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 08.00 uur Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties

Contactgegevens Binnendienst Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijd advertenties maandag 10.00 uur

SHOWTUIN VRIJ TOEGANKELIJK

AANLEVEREN

pagina 5

BERICHTEN

FAMILIEBERICHTEN

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

PER E-MAIL Mail de tekst naar: advertentie@noordwijkerhoutweekblad.nl. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

PER

POST OF AFGEVEN

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur).

Begrafenisvereniging

St. Barbara Noordwijkerhout

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Voor een goed verzorgde begrafenis of crematie (ook voor niet-leden)

Uitvaartzorg Noordwijkerhout

Uitvaartverzorgers: Uitvaartverzorgers: C.B. van van der der Lans, Lans en C.B. M. M. Balkenende-Goudkade Balkenende - Goudkade en D.C.P. van der Lans kunt ons bereiken op tel. UUkunt onsdag dagenennacht nacht bereiken op nr: tel.0252-411366 nr. 0252-411366

MIJN HEMEL! in de Witte Kerk Op de eerste zondag van Advent, 27 november a.s., wordt er in de Witte Kerk weer een themadienst gehouden. Advent is vóóruitkijken - maar dan verder dan tot het naderend Kerstfeest alleen. Wat ligt er achter de horizon? Wat ligt er voorbij deze tijd? Wat voor toekomst heeft de wereld? Wat is de uiteindelijke bestemming van ons leven? Daarover willen we nadenken en delen, deze avond. De dienst begint om 19.00 u, voorganger is ds. Van der Weide. Iedereen is van harte welkom.

&

Persoonlijk Puur Anneke Beunder Fazantlaan 46 Noordwijkerhout dag en nacht bereikbaar 0252-376942 06-19279821

www.uitvaartzorgnoordwijkerhout.nl

Vrienden gezocht Stichting Bloem & Zee treft weer de voorbereidingen voor De Mooiste File van Nederland 2012. In 2012 zal dit bloemrijke auto-evenement plaats vinden van vrijdag 20 april tot en met zondag 22 april 2012. De Mooiste File van Nederland is dit jaar weer op zoek naar nieuwe “vrienden”. Kom nu naar de vriendenbijeenkomst op vrijdag 2 december 2012 van 17.00 tot 19.00 uur en sluit je aan. Hiermee ondersteun je de mooie bloemen- en auto-evenementen. De vriendenbijeenkomst is deze keer in het Louwman museum te Den Haag, een nieuw automuseum en het bevat meer dan 230 oude en klassieke automobielen. De kosten om vriend te worden bedragen 100,- per kalenderjaar. Als vriend wordt je twee keer per jaar uitgenodigd voor een leuke bijeenkomst en wordt er tijdens De Mooiste File van Nederland speciaal aandacht aan jou als vriend besteed. Meld je nu aan om vriend te wor-

den vanaf 2012 door een e-mail te sturen naar vriendenbijeenkomstdemooistefile@hotmail.com en bezoek de relatiebijeenkomst op vrijdag 2 december.

KaartenKeus.nl Bestel snel en eenvoudig online uw geboorte-, huwelijksof gelegenheidskaart op www.KaartenKeus.nl

Gratis fotoposter *

De collecties zijn ook in te zien bij

(voor de eerste 100 klanten)

Drukkerij All-in aan de Ambachtsweg 7a

Ter ere van onze nieuwe site ontvangt u een A3-poster van uw mooiste moment.

in Katwijk, tel. 071 408 14 97

*Geldt alleen bij bestellingen via KaartenKeus.nl

KaartenKeus.nl is een onderdeel van

Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos bij ons opvragen. Het Noordwijkerhouts Weekblad wordt gratis huis-aan-huis bezorgd en is daarnaast verkrijgbaar bij: Gemeentehuis * Openbare Bibliotheek * Boekhandel Wagenaar & van Halem * Drogisterij Bemelman * Proefmarkt (De Zilk) Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging

www.johanchrispijn.nl

Johan Chrispijn Tandprothese specialisten

Praktijkadressen bij u in de buurt:

Cleijn Duinplein 4 2224 AX Katwijk Tel 071 40 76 008

Voor professionele aandacht Havenpoort 1 2171 HH Sassenheim Tel 025 22 22 977


RESTAURANT ’T SCHOUWTJE IN WASSENAAR IS OP ZOEK NAAR

FULLTIME MEDEWERKER BEDIENING/BEDRIJFSLEIDER Maandag en dinsdag gesloten VOOR MEER INFORMATIE ZIE: WWW.SCHOUWTJE.NL OF TELEFONISCH: 070-5113435

SNUFFELMARKT ROELOFARENDSVEEN

  GROTE MARKT  IN 3 HALLEN!  ELKE ZATERDAG EN ZONDAG  VAN 9-16 UURBekendmaking

  DE LASSO 24, 2371 GX 

 kom ook of huur een kraam!   

Watervergunning

info: 071 - 33 12 067 www.snuffelmarkt.nu

Het hoogheemraadschap heeft op 14 november 2011 de volgende watervergunning(en) verleend:   , dempen van een watergang, Robijnslaan 34 te Noordwijkerhout. Voor de volledige versie van de bekendmaking verwijzen wij naar de website www.rijnland.net onder het trefwoord Waterschapsblad. Voor informatie over de vergunningen kunt u contact opnemen met de afdeling Plantoetsing en Vergunningverlening, telefoon 071-3063494. Als u belanghebbende bent, kunt u tot en met 28 december 2011 schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden.

Colours & Green importeert en levert zijden bloemen, planten en decoraties aan groothandels, tuincentra en decoratie bedrijven in binnen- en buitenland. Door middel van een steeds wisselende collectie zetten wij trends ,en voorzien wij onze klanten van goedverkopende producten. Al 10 jaar is Colours & Green o.a. gevestigd op bedrijventerrein “Klei Oost� in Rijnsburg.

Wij maken u erop attent dat per 1 januari 2012 watervergunningen niet meer bekendgemaakt worden via weekbladen, maar via een digitaal waterschapsblad. Leiden, 14 november 2011

 voeten, water

Voor een bestaand verkoopgebied in Nederland zijn wij op zoek naar:

Gedreven verkoper (aankomend)

G. VLETTER BV

Fulltime

Trappenberglaan 16, 2231 MV Rijnsburg   

Wij bieden: t(PFEFWPPSXBBSEFO t7FSBOUXPPSEFMJKLFCBBONFUWFFMWSJKIFJE t+POHHFESFWFOUFBNWBOFST t%PPSHSPFJNPHFMJKLIFEFO t(PFEFCFHFMFJEJOHJOWFSLPPQFOCJKLMBOUFO

   

Wat wordt er van je verwacht: t-FFSHJFSJHIFJE t(PFEFDPNNVOJDBUJFWFWBBSEJHIFEFO t(PFEFBMHFNFOFPOUXJLLFMJOH t&OUIPVTJBTNF t%PPS[FUUJOHTWFSNPHFO t*OCF[JUWBO3JKCFXJKT#

Voor bloemenlijn op Duitsland zoeken wij een

CHAUFFEUR/VERKOPER

Adenta tandprothese Specialist en

ekering

rz Alle ve

Rijbewijs B, C, E en Chauffeursdiploma

EN/OF BIJRIJDER

Voor meer informatie neem contact op met G. Vletter: 06 - 53 40 38 33

.2560$1 /LMVWHQPDNHULM 5HVWDXUDWLHDWHOLHU .XQVWKDQGHO

)FSLFOKJKKF[FMGJOEF[FGVODUJF .BJMEBOKFDPNQMFUF$7OBBSJOGP!DPMPVSTBOEHSFFODPN

+DQGJHPDDNWHOLMVWHQ 3DSLHUHQROLHYHUIUHVWDXUDWLH *ODVNXQVWÂąVSLHJHOV

$PMPVST(SFFO#7 De Roysloot 6 /;3JKOTCVSH

t/BUVVSHFUSPVXF LVOTUHFCJUUFO t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT

Klaar terwijl u wacht! Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

ZZZNXQVWLQOLMVWHQQO 7

www.tandenwinkel.com

DW KOZIJNEN BESTAAT 10 JAAR! BEZOEK ONZE NIEUWE SHOWROOM 6VRTVVPV\K ^VYKLUVUaL!

2PLZRVaPQULUKPLVVR TVVPV\K^VYKLU

‹ ‹ ‹ ‹ ‹

Onze kozijnen voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het

+HRRHWLSSLU +L\YLU 9HTLU :LYYLZ :JO\PMW\PLU

Politie Keurmerk Veilig Wonen.

1HHYNHYHU[PL VWKLTVU[HNLLURVaPQULU 

De fabricage en montage van onze producten worden uitgevoerd door onze vakmensen.

VANAF 1 JULI 2011 T/M 31-12-2011 10% KORTING OVER HET TOTALE AANKOOPBEDRAG Als we de kracht van onze producten in ĂŠĂŠn woord willen uitdrukken, dan kiezen we voor ‘verouderingsvrij’. Dat klinkt zo technisch en kil, daarom zeggen we liever: onze kozijnen, ramen, deuren en dakkapellen worden net zo mooi oud als mensen. Maar zonder rimpels of andere ouderdomsverschijnselen. Hoe oud u ook wordt, de producten van DW leven met u mee. En met de generaties die volgen. U heeft er uitsluitend plezier en gemak van. Dat laten wij u graag zien op onze internetsite en in onze showroom. Van harte welkom!

;LS! 

^^^K^RVaPQULUUS

DW Kozijnen: De top in kunststof -HIYPLRLUZOV^YVVT! Taanderstraat 1 2222 BE Katwijk 0UK\Z[YPL[LYYLPUÂť[/LLU

Ik sta op voor mijn moeder Els En wat doe jij? Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/ inactie


pagina 7

Noordwijkerhouts Weekblad 22 november 2011

EINDEJAARS OCCASIONSHOW WWW.AUTOHEEMSKERK.NL

bij Renault Heemskerk & ZN RENAULT CLIO 1.2 16V Speciale Line maart 2010 5-deurs 21.014 km Navigatie € 11.950

RENAULT KOLEOS 2.5 16V Dynamique Pack november 2008 10.427 km Navigatie E.C.C. € 21.950

RENAULT GRAND SCENIC 2.0 16V Dyn. Luxe november 2004 102.435 km Navigatie Trekhaak € 11.500

NISSAN QUASQAI 2.0 16V Tekna augustus 2007 95.277 km Lichtmetalen velgen

RENAULT TWINGO 1.2 16V Authentique juni 2010 12.360 km Airco Radio/cd Ren. € 7.950

DODGE CALIBER 1.8 16V SXT mei 2007 135.671 km Airco Lichtmetalen velgen € 10.950

RENAULT MEGANE COUPÉ 1.6 16V Dynamique oktober 2009 9.350 km Navigatie Lichtmetalen velgen € 18.250

AUDI A4 1.9 TDi 115 pk Proline januari 2007 165.340 km Navigatie Lichtmetalen velgen € 14.950

RENAULT LAGUNA GRAND TOUR 2.0 16V Business Line augustus 2006 54.306 km Navigatie Lichtmetalen velgen € 12.950

MINI COOPER S Park Lane augustus 2006 52.165 km Lichtmetalen velgen E.C.C.

e p r e h c S ijs r p l i u inr

Nu iPod of iPad cadeau*

€ 17.500

€ 16.500

Gespecialiseerd in Renault & Dacia & Nissan Keuze uit 60 occasions Incl. diagnose onderhoudsbeurt en 6 maanden Bovag garantie

VOORDEEL BIJ RENAULT HEEMSKERK

Autobedrijf Heemskerk & ZN, Langevaart 34, 2231 GD Rijnsburg Telefoon: (071) 402 03 65 U vindt ons ook op Internet!

www.autoheemskerk.nl *Vanaf € 4.950,- iPod Touch *Vanaf € 9.950,- iPad t.w.v. € 500,-

Altijd zuivere koffie. 100% duurzaam.

Voor uw dagverse boodschappen hoeft u uw dorp of buurt niet uit. Bij Spar kunt u dagelijks terecht voor kwaliteit, gemak en service. En we hebben een aantal mooie aanbiedingen voor het weekend. Deze zijn geldig van donderdag t/m zondag:

Paprikamix zak 3 stuks

Spar kippenbouten naturel of gekruid per kilo

4,49 / 4,99

2

49

2

ZAKKEN

6,58

4

99

Spar coffee pads alle varianten zak 36 stuks

0

99

1,99 / 2,49 1,9

Luxe kaas-ui of pizzakruier

1

49

2

FLESSEN

Spa reine, barisart of Marie-Henriette fles 1,5 liter

1,46 / 1,66

0

99 prijs per liter 0,33

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag t/m zondag (24 t/m 27 november 2011), zolang de voorraad strek t. Wijzigingen en prijs-, afbeelding-, druk- en zetfouten voorbehouden. Niet alle aanbiedingen in elke Spar verkrijgbaar. Vind de Spar in uw buurt op www.spar.nl


pagina 9

Noordwijkerhouts Weekblad 22 november 2011

Mediawijs? Bewijs het maar in Bibliotheek Bollenstreek!

Week van de Mediawijsheid

Onder aanvoering van de enthousiaste instructrices ging het echt goed los in de gonzende hal

Wereldrecord Zumbadansen gebroken Vervolg voorpagina Door Piet van Kampen

Niet te geloven Daan Tonies had voor dit niet alledaagse evenement een roze pruik opgezet, evenals zijn maatje Niels Bouwmeester. Waarom roze? Daan: “Omdat ik origineel wilde zijn”. Niels: “Omdat roze ook moet kunnen”. Waarom had Wouter Kinds dan een zwarte pruik op? “Ik wilde geen roze, die heb ik weggeven”. Of de heren deze opvallende hoofdbe-

kleding tot het einde van de inspannende, warme rit hebben opgehouden, is in het massageweld ontgaan. Doet er niet toe. Na de recordpoging een uitermate opgewekte Sjef van Leeuwen. “We hebben het gehaald!” Een last gleed van de man z’n schouders. “Slechts negen gediskwalificeerden, dus we zijn er. Niet te geloven”, was zijn spontane uitbarsting na het massale dansgeweld. Het is nu maar afwachten geblazen voor Sjef en de deelnemers want er volgt nog een

papieren procedure voordat het record officieel zal worden erkend en in het fel begeerde wereldwijd beroemde boek kan worden bijgeschreven. In het boek van Sinterklaas zullen zij ongetwijfeld met een vette stip dit jaar bovenaan staan maar die bonus is slechts meegenomen. Het is nog ‘tig’ nachtjes slapen om te weten of Teylingen College Leeuwenhorst tijdens de mijlpaal van haar vijftig jarig bestaan ook daadwerkelijk geschiedenis heeft geschreven.

De week van de mediawijsheid van 21 tot 25 november 2011 is een jaarlijks terugkerende landelijke campagne. Dit jaar staat mediaopvoeding van jonge kinderen en de communicatie tussen ouders, kinderen en leerkrachten centraal. TV, internet, sociale media. De mogelijkheden van media zijn groot en weten hoe media werkt is essentieel om te participeren in de samenleving. Kinderen worden er constant mee geconfronteerd en zijn dagelijks uren met media bezig zonder geleerd te hebben hoe hiermee om te gaan, laat staan dat ze de risico’s kennen. Om mediawijsheid in het onderwijs te integreren en leerlingen te laten ervaren hoe mediawijs ze echt zijn, doet een aantal basisscholen in de regio mee met de ultieme media-ervaring: MediaMasters 2011. Een superspannende en interactieve ervaring voor groep 7, waardoor leerlingen ervaren hoe mediawijs ze echt zijn. Het spel wordt gespeeld in de Week van de Mediawijsheid van 21 tot 25 november 2011. MediaMasters 2011 is onderdeel van de campagne: Mediawijs? Bewijs het maar! waarin media en opvoeding centraal staat. Victorschool deelnemer Rol van de Bibliotheek Bollenstreek Groep 7 van de St. Victorschool is een van de deelnemers aan de Week van de Mediawijsheid ook meedoen aan MediaMasters2011. Het spel is gestart op vrijdag 18 november in de klas. Tijdens deze eerste spel-

Noordwijkerhouts danspaar finalist in internationaal deelnemersveld

Dutch Open Ballroom en Latin Championships 2011 Thea ter Heide - Vrolijk In de Bonte Wever in Assen werd vorige week het grootste Nederlandse Dansfestival georganiseerd, onderdeel van een van de negen Super

World Series Events van de wereld. Het dansfestival staat garant voor veel gezelligheid, vriendschap en sportiviteit. De deelnemers zijn afkomstig uit meer dan 40 landen. Bijna ieder-

een verblijft in de Bonte Wever; dat geeft het festival een extra dimensie doordat, de dansers over het gehele complex andere dansers tegenkomen. Tijdens het festival worden diverse workshops door de wereldtop gehouden. “Dit geeft een unieke ervaring tussen deelnemers, publiek, juryleden en natuurlijk de muziek. In de pauzes worden allerlei korte gezelschapsdansen gedaan, waarbij zowel het publiek, de deelnemers als de wereldtop schouder aan schouder staan te dansen. Een dansvloer vol en iedereen doet dezelfde passen; een ontzettend mooi gezicht”, aldus Wendy van Giesen. Ook het Noordwijkerhoutse danspaar Robin van Nobelen en Wendy van Giesen waren er een van de vele deelnemers. Vorige week donderdagavond werd in de danszaal van Hans van der Pavert het programma doorgetraind, omdat de wedstrijdvloer in Assen wel drie keer zo groot is dan de normale Nederlandse wedstrijdvloeren. ‘Hierdoor hebben we onze choreografie vooraf aangepast. Wat we in de wedstrijd daadwerkelijk gaan dansen, is altijd even afwachten van de daadwerkelijke situatie, maar een goede voorbereiding blijft belangrijk’, zegt Robin. Na het trainen nog even langs de kapster Natalie Smit - van der Berg uit Hillegom om de haarkleur van Wendy nog even helemaal witblond te maken.

Wendy van Giesen en Robin van Nobelen als finalist op Dutch Open Ballroom (foto PR)

De haarkleur van de dame wordt afgestemd op de kleur van de jurk. ‘Het totaalplaatje moet kloppen’, legt Wendy uit.

‘In de halve finale ging het dansen erg fijn. We kregen veel aanmoedigingen en dan krijg je als het waren vleugels’, aldus Robin. Met als gevolg, dat ze als finalist tussen de andere zes paren op de dansvloer kwamen te staan. In dat sterke internationale deelnemersveld met toppers uit Frankrijk en Italië en de wereldkampioen, behaalde het Noordwijkerhoutse danspaar een fraaie 6e plaats.

dag kregen de kinderen direct al een opdracht mee: Ontdek hoe mediawijs je ouders zijn en neem in het weekend de enquête bij ze af! Deze resultaten worden in het vervolg van het spel meegenomen. MediaMasters2011 zal verder in de klas gespeeld worden. MediaMasters2011 is een super spannende, interactieve media-ervaring die gedurende een week onafhankelijk van niveau, voorkennis en achtergrond door alle leerlingen gespeeld kan worden. Ze moeten overleggen, samenwerken, media maken en interpreteren. Ze leren media kritisch te bekijken, in te schatten wat de mogelijkheden zijn en de risico’s te herkennen. Mediawijs word je door ervaring. Door te doen, door fouten te maken en zo tot inzichten te komen wat de effecten van media zijn, maar ook hoe leuk media kunnen zijn. De lessen beginnen met de digitale controlroom waarin Jurre van het jeugdjournaal de kinderen welkom heet. Ook de bibliotheek van Noordwijkerhout doet mee. Hier kunnen ook allerlei activiteiten rondom mediawijsheid gedaan worden. Verder kunnen de kinderen thuis inloggen en extra opdrachten doen, waarmee weer extra punten te verdienen zijn. Zo kunnen ze strips maken en zijn er quizzen voor de vier speldagen. Dit zijn de zogenaamde mediamissies. Alle kinderen die MediaMasters2011 uitspelen zijn geslaagd. Kinderen krijgen een geheime code nadat zij de bonusopdrachten in de bibliotheek hebben opgelost. Daarmee kunnen zij extra punten voor het spel verdienen. Mediawijzer.net De Week van de Mediawijsheid is een gezamenlijk initiatief van expertisecentrum Mediawijzer.net in samenwerking met de openbare bibliotheken. Mediawijzer.net is op initiatief van de ministeries van OCW en Jeugd en Gezin in 2008 opgezet als expertisecentrum voor mediawijsheid, om Nederlandse burgers en organisaties mediawijs te maken. Mediawijzer.net is een netwerkorganisatie en wordt bestuurd door vijf grote Nederlandse organisaties die bij de oprichting door het ministerie van OCW zijn aangewezen: Kennisnet, ECP-EPN, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, de NTR en het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. Meer informatie vindt u op www. mediamasters2011.nl

Reanimatie en AED opleiding Tijdens de twee vervolgcursusavonden waarin kort en duidelijk theorie over nieuwe richtlijnen is gegeven, werd ook geoefend op de praktische vaardigheden. Beide avonden werden druk bezocht door de leden, gegeven door de BLS en AED bevoegde instructeurs Danielle van de Meer, verpleegkundige en Piet Noordhuizen, verpleegkundige /medisch docent. Elke week worden in ons land 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Het gebeurt vaak thuis, op het werk of buiten op straat. Nu overleeft 10 tot 20% van de slachtoffers een hartstilstand. Vorige week werd door de zuster EHBO-Vereniging uit Voorschoten een skelet en een torso cadeau gedaan, waarmee de plaatselijke EHBO vereniging zeer verguld is. Nog steeds is de vereniging beperkt in haar middelen, vanwege de brand in de Porrelhoek op 25 juni 2010, toen nagenoeg al het materiaal verloren is gegaan. Maandag 28 november 2011 staat de vervolgles eerste hulp aan kinderen op het programma, locatie Van Der Weijdenlaan 2 B.


pagina 8

Noordwijkerhouts Weekblad 22 november 2011

DONDERDAG VAN

VRIJDAG VAN

ZATERDAG VAN

10 - 21.00 UUR 10 - 17.30 UUR 10 - 17.00 UUR

MAANDAG VAN

DINSDAG VAN

WOENSDAG VAN

13 - 17.30 UUR 10 - 17.30 UUR 10 - 17.30 UUR Wij zijn al jarenlang gespecialiseerd in permanente verkoop van onder meer Faillissementen, Bankbeslagen, Liqidaties en (rest)partijen op woon- en slaapkamergebied. Gekocht van curatoren, veilingverkoperds, gerechtsdeurwaarders,fabrikanten en handelaren in nood. Door de grote omzet met een lage winstmarge opgeteld bij de uitzonderlijk lage inkoopprijs, is er sprake van echt dee laagste prijzen van NEDERLAND. Je koopt wat er staat, weg is weg en op is op! Keuze uit diverse woonstijlen zoals klassiek, modern en tijdloos. Hier een kleine greep uit onze ...

GROTE COLLECTIE

WOON- &

SLAAPKAMER

ARTIKELLEN TEGEN

ABSOLUTE

BODEM

BEAUTY & pEdicUrE 26 november houden wij een open dag ter gelegenheid van ons tweejarig bestaan U bent van harte welkom van 10.00 uur tot 17.00 uur

Er zijn leuke aanbiedingen en demonstraties Bij aankoop van een reinigingstartersset van Ariane Inden een gezichtsbehandeling cadeau 10% korting op Ariane Inden en Toenga producten

NIEUW! • Rimpelbehandelingen uitgevoerd door cosmetische arts • Permanente make-up • Sieraden van Toenga • Loting Shellac nagels van CND

Zeestraat 17 Noordwijkerhout 0252-344071 www.ruedelamer.nl info@ruedelamer.nl

••••••••••

MEUBELEN MET KORTINGEN TOT WEL 70%

•••••••

••••••••••

FAILLISSEMENT LEEGVERKOOP! IN OPDRACHT VAN CURATOR, SPECIAAL INGELASTE

••••••• PRIJZEN! BANKSTEL POCKET DESIGN ITALIANO 3+2 Luxe 3+2 zitcombinatie 4mm Dik kwaliteitsleder Fantastisch zitcomfort Normaal € 6.899,00 Nu slechts

1.995.Diverse kleuren Echt kwaliteitsleder

ELEKTRO BOXSPRING DeLUXE Geheel compleet met pocketveringsmatrassen 160- en 180x200cm Normaal € 4.995,00 Nu slechts

1.495.Keuze uit diverse modieuze kleuren

BANKSTELLEN Stof en Leder(Look) 3-2, 3-1-1, 3-2-1 Ook grote collectie

Chesterfield bank(stell)en

KOUDSCHUIM MATRASSEN Afgedekt met hoogwaardig

BOXSPRINGS

koudschuim, 7-zônes, 24cm dik, 70/80/90x200cm Normaal € 659,00 Nu slechts

HOOFDKUSSENS

120/130/140x200cm nu € 260,00 160/180x200cm Nu € 330,00

Met en/of zonder matras(sen), Vlakke- en elektro uitvoeringen, Div kleuren, modellen en afmetingen.

Non-allergeen, Anti-huismijt,Orthopedisch, Kapok, holle vezel, polyether vlokken, Nasa traagschuim

MATRASSEN

Koudschuim, pocketvering, Bonell binnenvering, Nasa traagschuim, Leverbaar in echt, maar dan ook echt alle maten!

KASTEN

Dressoirs, vitrinekasten, wandkasten, stijlkasten, Tv-kasten, buffet-kasten, In de meest voorkomende leefstijlen!

165.-

NON ALLERGEEN

BOXKUSSEN AMALIA Katoenen tyk, holle vezel vulling Afmeting 60x70x10cm Normaal € 79,95 Nu slechts

25.-

Nederlands fabricaat Machine wasbaar op 60o

ANTIE POCKET VEER NASA VERLICHTING ALLERGISCH Hang-, staande-, tafelHOOFDKUSSEN MATRASSEN Type Prestige,

Afgedekt met Nasa traagschuim, 7-zônes, 24cm dik, 70/80/90x200cm Normaal € 959,00 Nu slechts

240.-

120/130/140x200cm nu € 375,00 160/180x200cm Nu € 480,00

en wandlampen. Modern en klassiek Softone, hallogeen en LED verlichting.

VLOERKLEDEN Modern, klassiek en Oosterse tapijten in vele kleuren, designs en afmetingen. Deskundig advies.

Gevuld met poly vlokken Afmeting 60x70cm Normaal € 29,95 Nu slechts

7.50

Nederlands fabricaat Maximaal 4 stuks per klant

verkoop onder leiding van TOP-DESIGN

AMBACHTSWEG 13 voorheen BAALBERGEN (naast TRENDHOPPER)

KATWIJK(ZUID HOLLAND) - 071 40 24 044

heden start de uitverkoop

korting tot 70%

Betty Barclay - Basler - Concept K - Elisa Caveletti Frank Walder - Fuchs Schmitt - Lucia - Michele Roberto Sarto - Sommerman - Claudia Sträter Taifun - Toni Dress - Gerry Weber etc. etc.

Beslis niet te laat want...

OP=OP

W.C. Lange Voort - Oegstgeest - tel. (071) 517 38 26

Openingstijden: maandag v.a. 13.00 uur - di. t/m vr. 9.00-18.00 uur zaterdag 9.00-17.00 uur.

www.vanstrienmodes.nl


pagina 10

Noordwijkerhouts Weekblad 22 november 2011

Autocentrum van Egmond

Bosch Car Service van Egmond

Specialist in:

Showroom: Langevaart 1a Rijnsburg, 071-4022911 Werkplaats: Noordeinde 12

**Bij aankoop van een Novembernie nieuwe/ gebruikte auto ACTIE!! vanaf â‚Ź 5000,-

U kunt nu ook bij ons terecht voor de aanschaf van uw nieuwe Ĺ koda. Fabia vanaf â‚Ź 9 .9

OCCASION VAN DE WEEK: VW GOLF IV 1.8 20V Zwart met. + lichtmetalen velgen

Een kleine greep uit ruim 50 auto’s: VW GOLF V VARIANT VW GOLF V 1.4 16V VW GOLF PLUS VW PASSAT COMFL. VW POLO 1.4 16V VW GOLF IV 1.8

DEN

T WINTERBAN

90,-

NU GRATIS* SE

2009 2007 2005 2003 2002 1998

â‚Ź 17.500,â‚Ź 11.950,â‚Ź 10.950,â‚Ź 7.950,â‚Ź 5.950,â‚Ź 3.950,-

20x VW Golf op voorraad vanaf

â‚Ź 1.500,-

Nieuwe VW UP nu al bij ons te bestellen AUTOCENTRUM

.950,

Laatst!e! week AUTOBEDRIJF

G. DOL

Suzuki SX4, ’06 ....................................................................................... â‚Ź Peugeot 307 SW, 72.000 km, ’05 .......................................................... â‚Ź Mitsubishi Colt CZ3, 35.000 km, airco, ’08 ............................................ â‚Ź Toyota Yaris, ‘06 ..................................................................................... â‚Ź 2x VW Polo 1.2, 58.000 km, ’04 ............................................ â‚Ź 5.950,- / â‚Ź Renault Scenic, airco, ’04. .............................................. v.a. â‚Ź 3.950,- / â‚Ź 2x Toyota Aygo, ’06. ....................................................... v.a. â‚Ź 5.950,- / â‚Ź 3x CitroĂŤn C3, 50.000 km, airco, ’05 ............................. v.a. â‚Ź 4.950,- / â‚Ź 3x CitroĂŤn C2, 77.000 km, ’06 ....................................... v.a. â‚Ź 4.950,- / â‚Ź 2x Opel Zafira 1.8, airco, 90.000 km, ’01, ’05. ....................................... â‚Ź VW Passat TDI, ’04 ................................................................................ â‚Ź Landrover Discovery Diesel, ‘00, ’08. ..................................................... â‚Ź Nissan Micra 1.2S, airco, ’05 .................................................................. â‚Ź Fiat Punto ELX, 50.000 km, ’04.............................................................. â‚Ź Ford Fusion 1.3, ’03 ................................................................................ â‚Ź Hyundai Accent, 60.000 km, ’03............................................................. â‚Ź 2x Renault Twingo, bj. ’04/’05 ................................................................ â‚Ź 2x Daewoo Nubira + Lanos, LPG 3, airco, ’01 ..................................2x â‚Ź 30x div. inruilers ................................................................................v.a. â‚Ź

9.250,7.950,7.950,7.950,7.950,7.950,6.950,6.950,6.950,6.950,6.950,6.950,5.950,4.950,3.950,3.950,3.950,1.950,500,-

â‚Ź3

Vanaf â‚Ź 8.490,-

Kijk voor alle auto’s op:

www.acvanegmond.nl

2e matras halve prijs! DE WEEK! TIP VAN D Nuttige extra tra opties bij aankoo aankoop van uw nieuwe euwe PC: ([WUDHHQLQWHUQH%OXUD\VSHOHUEUDQGHU UD\VSHOHUEUDQGHU GLVFHQVRIWZDUH LQFOXVLHIOHJH%'5GLVFHQVRIWZDUH JHPRQWHHUGHQJHwQVWDOOHHUG DOOHHUG 

AUTOMATEN Toyota Auris, automaat, 30.000 km, ’08 ................................................ ₏13.950,Toyota Starlet, automaat, 55.000 km ...............................................v.a. ₏ 3.950,Nissan Micra, automaat, ’93 .............................................................v.a. ₏ 1.950,CitroÍn Saxo, automaat .......................................................................... ₏ 1.950,CABRIOLET BMW 328CI, ’00 automaat ..................................................................... ₏11.950,3x VW Golf Cabriolet automaat ............................................ ₏ 3.950,- / ₏ 4.950,Opel Astra Cabriolet................................................................................ ₏ 1.950,BESTELWAGENS Iveco, lang hoog, ’08............................................................................... ₏10.950,VW Transporter 2.5 TDi, lang, ’04............................................(ex. btw) ₏10.950,4x Opel Vivaro, ’02, ex. dubb. cab. ....................................... ₏ 4.950,- / ₏ 7.950,2x VW Caddy, Diesel SDi, ’98/’99, ’04/’05 ............................ ₏ 2.950,- / ₏ 5.900,2x Renault Trafic, automaat, ’03/’06.................................................v.a. ₏ 5.250,3x Renault Kangoo diesel, ’05/’06 ......................................... ₏ 2.450,- / ₏ 3.950,-

js:

Meerpri

vraag naar de voorwaarden HUVQHOOH VROLGVWDWHGLVNGULYH VVG YDQ* ([WUDHHQLQWHUQHVXSHUVQHOOHVROLGVWDWHGLVNGULYH VVG YDQ*% Natuurlijk installeren wij het besturingssysteem op deze schijf zodat uw nieuwe computer comp bij het aanzetten in een oogwenk opgestart is.

'H&RUVDLUIRUFHVHULHVJWEHKRRUWRSGLW GLW RJHQEOLNWRWKHWVQHOVWHW\SH

WWW.GDOL.NL

Rijnsburgerweg 48 - Voorhout - Tel. 0252-211849 js:

Meerpri

T (0252) 37 09 49 INTERIEUR t SMEDERIJ 12 T (0252) 21 36 80 SLAPEN 2211 SM NOORDWIJKERHOUT t WWW.TURK-ROOF.NL t INFO@TURK-ROOF.NL

SMEDERIJ 2

SAMEN STERKER DAN OOIT Ploeg Kozijnen en Ruiter Dakkapellen kiezen voor samenwerking

Kom naar onze vernieuwde showroom! Ontvang een leuk ! presentje

U bent van harte welkom VERNIEUWDE GEZAMENLIJKE SHOWROOM MET KOZIJNEN, RAMEN, DEUREN, SCHUIFPUIEN, TERRASDELEN EN 6 COMPLETE DAKKAPELLEN OP WARE GROOTTE. Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak? Bel ons gerust of kom naar onze showroom. Ma t/m vr: 09:00 tot 17:00 uur, zaterdag: 10:00 tot 16:00 uur

  Tel. 0252 500 900  Zekerheid en veiligheid:

JARCON meubelmakerij

r lijk v o o cht e e r k ba w am v a k

ONZE PLOEG

Micromax Computers Voorhout Micromax Computers Oegstgeest Ommevoort 4 Herenstraat 60 2341 VV Oegstgeest 2215 KJ Voorhout 071-5190760 0252-222111 Openingstijden: di-vr 10:00-18:00 en za 10:00-17:00

Voor al uw meubelen en projecten volledig op maat gemaakt naar uw wensen Keuze uit vele houtsoorten!

Havenstraat 50b - 2211 EJ Noordwijkerhout Tel./Fax 0252-370803 - Mobiel 06-24577712 Email www.jarcon.nl

Bij ons staat PERSOONLIJKE AANDACHT & ONTHAASTEN centraal. Herfst en winter is een ideale periode voor een Peelingkuur! Tegen inlevering van deze advertentie krijgt u ĂŠĂŠn kuurbehandeling gratis! Voor nadere informatie kunt u ook onze website bezoeken: www.bergman-beauty.nl Bosmalaan 8 Noordwijkerhout tel. (0252) 37 77 91


pagina 11

Noordwijkerhouts Weekblad 22 november 2011

Terloops, nr. 47

‘Feest vieren doe je samen’

Opbrengst voor Stichting Regenboogboom In het kader van het 50 jarig jubileum van het Teylingen College, locatie Leeuwenhorst vond er de gehele afgelopen week een uitbundige feestweek plaats. Gestart werd met een druk bezochte reünie, een officiële receptie, het verbreken van twee wereldrecords voor opname in het World Record of Guiness Book (Zumba dance en het afschieten van waterraketten), en een afsluitend spetterend Open Podium. Verder waren er de gehele week workshops en werden er gelden opgehaald voor het goede doel. “Feestvieren doe je samen”, aldus directeur Cees Slats. Tijdens het afsluitende Open Podium kon een cheque ter waarde van 13.943,00 euro overhandigd worden aan een vertegenwoordigster van de stichting Regenboogboom. Op de foto het proefdraaien voor de ‘final countdown’ van de geslaagde poging van verbreking van het wereldrecord waterflessen afschieten. Met o.m. Hans v.d. Lande van Space Expo, directeur van de firma Decos, directeur Cees Slats en op de voorgrond re. initiatiefnemer Martin Hermans. Allen onder de Regenboogboom. (THV)

Is er leven na(ast) de televisie? Zo luidde onlangs de kop boven een overigens interessant artikel in een weekendkrant. Mijn antwoord was snel gegeven namelijk; wis en waarachtig! Het leven kan er, zonder dat huisaltaar, zelfs rijker door worden, maar daarover later meer. Ik ben van de generatie die de komst (60 jaar geleden) van dit fenomeen, vanaf het begin heb kunnen volgen. Hoewel ik eerst in de jaren zestig van de vorige eeuw, boven bij m’n moeder, daadwerkelijk televisie heb gekeken. Wij waren namelijk in die jaren, zoals vele Indië-veteranen inwonend. Weer tien jaar later want; jong gezin, jong bedrijf, het beschikbare geld werd meestal voor belangrijkere zaken aangewend, was er ruimte voor de aankoop van een eigen toestel. Natuurlijk hebben ook wij in het begin genoten van de geboden programma’s, maar later, mede door de wildgroei van zenders werd het mijn ervaring dat de betamelijkheidsgrenzen behoorlijk werden overschreden. Onderscheid tussen de zogenaamde hoge- dan wel lage cultuur werd steeds vager. De auteur van bovenvermeld artikel stelde terecht, wanneer om moverende redenen uw televisietoestel uit uw huis zou verdwijnen, ervaart u zo wie zo minder ergernis, maar er is daarentegen wel meer tijd en keuzemogelijkheid voor ontspanning, al dan niet op een educatieve of culturele basis. Te denken valt aan; lezen, studeren, deelname aan enig verenigingsleven bv. sport, toneel of muziek. Het zogenoemde selectief kijken bevalt veel mensen, alsmede de persoonlijke programmering d.m.v. zelf gekozen dvd’s. Ook deze manier van televisiebeleving voorkomt ergernis. In het zojuist verschenen fotoboek “Platter & Dikker” kunt u lezen; dat er sinds een halve eeuw, in onze westerse beschaving een nieuwe mens tot ontwikkeling komt. Van dit nieuwe soort keken er een miljoen naar ene “Terror Jaap” die in het programma “De Gouden Kooi” zijn eigen braaksel voor de camera’s op at. Voor deze prestatie kreeg deze “heer” ruim een miljoen euro’s. Al zijn de resultaten niet altijd hoopgevend, toch vind ik het een goede zaak dat recensenten van naam, soms op polemistische wijze eveneens van hun onvrede blijk geven. Is het u ook opgevallen dat het op de TV altijd weer over de TV gaat? Ja, dit is een doordenkertje. Nic.Sluis Sr.

Win uw afvalstoffenheffing 2011 terug

Wie heeft het beste idee voor afvalvermindering? Een gemiddeld huishouden produceert vierhonderd kilo afval per jaar. En dat is veel. Samen kunnen we proberen de hoeveelheid afval te verminderen. De Meerlanden roept bewoners op om in het kader van de Europese Week van de Afvalvermindering mee te doen met de prijsvraag: “Hoe kunnen we de afvalberg verkleinen?’’ Aan het einde van deze week, die van 19 tot en met 27 november loopt en wordt georganiseerd door de NVRD, publiceert De Meerlanden op haar website de beste ideeën. Het beste idee wordt beloond: De Meerlanden betaalt uw afvalstoffenheffing over 2011 terug.

hierbij aan het opnieuw gebruiken van een boodschappentas, onnodig printen enzovoort. Een goed milieu begint dan ook bij jezelf.

Prijsvraag Iedereen kan meedoen en zijn/haar idee insturen via www.meerlanden. nl. De ideeën kunnen vanaf 19 november tot en met 27 november 2011 ingezonden worden. De prijswinnaar wordt een week later bekend gemaakt.

De kavels gingen grif van de hand (foto PR)

H. Hartkerk Kerkenveiling grandioos succes Onder het thema “VERWARM UW H. HARTKERK!” werd op vrijdag 18 november in De Duinpan in De Zilk de jaarlijkse kerkenveiling gehouden. De Zilk had er zin in en dat vertaalde zich in een prachtige opbrengst van 58.000 euro. De avond kwam wat vroeger op gang dan in voorgaande jaren maar de sfeer was perfect tot en met de laatste hamerslag rond middernacht in een volle Duinpan waar jong en oud goed vertegenwoordigd waren. De catalogus had voor ‘elk wat wils’ te bieden en de kavels gingen grif van de hand dankzij de rappe tongen van veilingmeesters Hoogervorst en Verkade. De verkoop van de bollenpakketten in de weken voorafgaand aan de veiling was zeer succesvol en ook het H.Hart veilingdiner op 28 januari 2012 in de Ruigenhoek was in no time uitverkocht. De lotenver-

koop, als altijd verzorgd door Wim Brandsma en heel veel vrijwilligers, liep gesmeerd. Onder toeziend oog van notaris Mr. L.F. van Loenhoud vond de trekking plaats. Ca. 3 % van de veilingopbrengst wordt geschonken aan twee goede doelen. Er wordt een bijdrage geleverd aan een schoolbus voor het weeshuis Sareka House in Cambodja (www. weeswelkom.nl) en het kanker inloophuis Adamas in Nieuw Vennep (www.adamas-inloophuis.nl) ontvangt een bijdrage. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers werd een totaal opbrengst van veiling, loterij, bollenpakketten en advertenties van 58.000 euro gerealiseerd. Weliswaar een 3% minder dan de recordopbrengst van vorig jaar, maar absoluut een geweldig resultaat in deze toch mindere tijden. Het comité Zilker Kerkenveiling is trots en tevreden en bedankt iedereen die op welke wijze dan ook heeft meegewerkt aan het welslagen van de veiling.

Een beter milieu begint bij jezelf De grote hoeveelheid geproduceerd afval is reden genoeg om samen te werken aan afvalvermindering. Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan het verkleinen van de afvalberg en verbetering van het milieu. Denk

V

oor V gelegenheid perfecte

elke

de

kaart

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk 071 408 14 97 info@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

Prima prestaties GIOS Dit jaar is de GIOS, de Noordwijkerhoutse turnvereniging, gestart met groepsspringen. Groepsspringen heeft verschillende onderdelen: lange mat, minitrampoline springen, tumblingbaanspringen en toestelspringen. Hiervoor worden aparte wedstrijden georganiseerd, waaraan met verschillende niveaus en leeftijdsgroepen deelgenomen kan worden. Per wedstrijd wordt als team per onderdeel ingeschreven. Elke sprong wordt beoordeeld en omgerekend naar een groepsscore. Dit jaar nam de GIOS voor het eerst deel aan dergelijke groepsspringwedstrijden in Bergschenhoek en Bodegraven. De jongste teams van de GIOS behaalden tweemaal een eerste plaats bij het trampolinespringen en een derde plaats bij de lange mat oefening. De oudere teams, die deelnamen aan een niveau hoger, behaalden een week later prima juryscores, maar vielen buiten de prijzen. Trotse trainsters kunnen terugkijken op prima prestaties van de GIOS.


pagina 12

Noordwijkerhouts Weekblad 22 november 2011

Voor een maatje minder... Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op de benen, billen, taille en buik.

Voor

De oplossing is Lypossage! Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op

de vet- en vochthuishouding. Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder.

Na

Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat. og slechts Een behandeling kost € 35,-

N n 12 plaatse r a a b beschik

U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Odi krijgt de lachers op de hand met blijspel ‘En we blijven ook slapen’

Wilt u meer informatie over Lypossage, neemt u dan contact op met Gladys

Ontspannen avond uit met ODI

Tel: 06 10817027 Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw

In de aanloop naar de nieuwbouw, nu nog mooie plaatjes van hoe het was

Fraaie plaatjes van Victorschool De Victorschool was vorige week maandagmorgen de klas uitgelopen, om op het schoolplein een videoclip op te nemen. Een zogenaamde “Lipdub”; een fenomeen uit Amerika dat via internet is overgewaaid. Een “Lipdub” is een videoclip, bestaande uit één enkele opname, waarin je met je school of werk of groep, je favoriete muzieknummer nasynchroniseert. Zo’n clip duurt meestal tussen de vier en zes minuten en er werken tussen de 10 en soms zelfs wel 600 mensen aan mee. Zo ook alle kinderen en leraren van

de St. Victorschool, ze willen hiermee een uiting geven aan het huidige schoolgebouw, dat in 2012 plaats moet gaan maken voor nieuwbouw. De videoclip moet een herinnering worden aan het gebouw waar heel veel kinderen op school hebben gezeten. De komende weken wordt alles gemonteerd door Jan Stevens, docent van het Teylingen college. Het resultaat zal in de week vóór de kerstvakantie gepresenteerd worden aan alle leerlingen en hun ouders. Ondertussen worden de ouders middels de nieuwsbrief “bouwsteentjes” op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen op het gebied van de verhuizing en nieuwbouw van de school.

Het afgelopen weekend heeft toneelvereniging ODI driemaal het blijspel ‘En we blijven ook slapen’ van Carl Slotboom op de planken gebracht in De Schelft. De regie was in handen van Jeroen Kortekaas. De zalen waren goed gevuld en het aanwezige publiek heeft zichtbaar en hoorbaar genoten bij de vaak lachwekkende taferelen, die door de cast van ODI zo treffend werden vertolkt. Met een weer schitterend toepasselijk decor, nam ODI haar publiek mee naar het kraakpand aan de Van Weteringenstraat, dat bezet wordt door Bart (Jeroen Heemskerk), Koen (Kjelt Barnhoorn), Ingrid (Annemieke Hoogeboom) en Karolien (Gonnie v.d. Geest). Ieder heeft zo zijn/ haar eigen probleem; zo is Koen al jaren op zoek naar zichzelf, is Bart al jaren afhankelijk van een uitkering, en komt Ingrid aan de kost door te tippelen. Aan de andere kant van de stad woont een familie, die het een stuk beter heeft getroffen dan de krakers. Vader Albert Berghuis (Hans van Gijlswijk) heeft zijn schaapjes aardig op het droge

Nog één keer de uitvoering a.s. zaterdag in de Duinpan (foto’s PR) en zijn vrouw Sara (Karin Meiland) en twee dochters Judith (Anja de Knecht) en Pien (Nadine Borgmeier) hebben hier natuurlijk veel profijt van. Op een goede dag ontmoetten Koen en Pien elkaar. Pien betrapt Koen bij de poging haar tas te stelen, ze komen in een pittig gesprek en … er lijkt iets te gaan bloeien tussen die twee. Dat heeft vanzelfsprekend de nodige gevolgen. De twee verschillende werelden ontmoeten elkaar in elkaars onderkomen, tja, ‘en ze blijven ook gewoon slapen’ bij de deftige Berghuisjes. En dat

geeft natuurlijk bijzondere uurtjes. Ook willen weten, hoe dit verder afloopt? Met de familie? De krakers? En de liefde…? Dat kan nog, want op 26 november speelt ODI het blijspel nog een keer en wel in De Duinpan in De Zilk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Suzanne’s Feestshop, Juwelier Schilder en boekhandel Wagenaar&van Halem in Noordwijkerhout en bij kapper Willemse in De Zilk. Ook via www.toneelverenigingodi.nl zijn kaartjes te reserveren.

Feest voor ‘Buurthuis’ mantelzorgers

Alles wordt verzameld en op CD uitgebracht

Op 10 november heeft het team van Buurtzorg Noordwijkerhout de hun zeer gewaardeerde mantelzorgers uitgenodigd en verwend met een heerlijke High Tea. De kantoorruimtes waren omgetoverd tot trendy huiskamers met gedekte tafels vol lekkernijen. De dames en heren konden eraan plaats nemen en kwamen zo in een ontspannen ambiance met elkaar in gesprek. De medewerkers van Buurtzorg schonken de diverse smaken thee, uit nostalgische theepotten. In het welkomstwoordje werden de mantelzorgers erop geattendeerd, dat het die middag alleen over ‘thee’ zou gaan, gelardeerd met zelf gemaakt lekkers, zoals sandwiches, cakes, chocolade, notentaart, scones met jam en slagroom etc. De gezellige middag werd muzikaal omlijst door het accordeonspel van een collega van buurtzorg Sassenheim en verzorgde Jan Laan nekmassages. Zowel de organisatie als de deelnemers kunnen terugkijken op een uitermate gezellige middag. Complimenten werden gegeven, en stel, dát de verpleging niet meer voldoende opbrengt, is het een troost, dat ze altijd nog kan uitwijken naar een catering, zo werd grappig opgemerkt. (foto PR)


IfediehZe[b[d][peY^j

Doe je wens bij de SNS Bank en...

IDI8WdaDeehZm_`a]WWjZ[aec[dZ[cWWdZ )m[di[dj[hmWWhZ[lWdcWn_cWWb-+&[khe l[hlkbb[d$ M_`pe[a[difediehm[di[dlWdifehjl[h[d_]_d][d"beaWb[]e[Z[Ze[b[d [dij_Y^j_d][dk_jDeehZm_`a"DeehZm_`a[h^ekj[dJ[ob_d][d$ Leehc[[h_d\ehcWj_[el[hZ[p[»IDIM[diWYj_[¼akdjkYedjWYj efd[c[dc[jIDI8WdaDeehZm_`a$

$$$cWWaaWdi ef-+&[khe

daehj[ leehp_[dlWd[[ B[l[h`[m[di" &meehZ[d"[d je[b_Y^j_d]¤'+ Wda i_dX_`Z[IDI8 YedjWYj][][l[d [dijed$ M DI [if[Y_Wb[I DeehZm_`a_dZ

IDI8WdaDeehZm_`a"A[haijhWWj.J[b[\eed&)&#,)))-*+ CWWdZW]j%cpWj[hZW]][ef[dZlWd.0)&jej'.0&&kkh$ :edZ[hZW]WledZjej('0&&kkh$

[Y[cX[h(&''$

:_jaWdjej)Z

INKOOP ALLE MERKEN AUTO’S ttt

0OEFSIPVEBMMF merken UFHFO[FFS DPODVSSFSFOEF QSJK[FO

WIJ HEBBEN EEN AUTO VOOR U OF WIJ ZOEKEN EEN AUTO VOOR U Chevrolet Kalos, 5-drs. Chevrolet Matiz, 11-2006, 12.000 km Citroën C1, 5-drs., 28.000 km Citroën C3, 5-drs. Fiat Panda, 50.000 km Fiat Grande Punto Ford Fiesta 1.4 tdci, 68.000 km Ford Focus TDCi Titanium Ford Fusion Ford Ka 1.3 Edition, leer, etc. Hyundai Atos, airco, 5-drs. Mazda 2, automaat, 39.000 km., nieuwstaat Mercedes C Aut., coupé, 30.000 km Mitsubishi Colt, 5-drs., airco Mitsubishi Colt, 5-drs., nw. model Nissan Micra 1.3, 10.000 km Opel Corsa 1.4 16V, 5-drs. Opel Corsa 1.4 ED, 5-drs., nov. Opel Corsa Edition, 5-drs. Opel Corsa, 3-drs., bl. met. Opel Corsa Sp. Peugeot 207, 3-drs., zilver Renault Clio Campus, 3-drs. Renault Clio TCE, 4.800 km Renault Clio TCE Dynamic, 5-drs. Renault Scenic 2.0 Renault Twingo, airco Renault Twingo, airco, nov. Toyota Aygo, 5-drs. Toyota Yaris, 5-drs., aut. Skoda Fabia Wagon 1.4, 16V, airco, Toyota Avensis 2.0 Station, full-options, 54.000 km.

2005 2006 2008 2003 2003 2006 2006 2009 2008 2008 2006 2004 2002 2007 2009 2003 2008 2010 2008 2005 2005 2009 2006 2009 2009 2008 2009 2009 2008 2008 aug. 2002 2006

4.450,3.950,6.250,3.750,2.250,4.750,6.750,13.250,8.250,6.250,4.400,6.250,8.750,7.250,10.250,4.750,9.250,10.750,8.750,5.250,5.250,9.250,5.750,10.750,10.750,10.750,6.250,6.250,6.750,9.250,6.250,14.750,-

Vwo-, havo, •vmbo-leerlingen:

mavo, huiswerkbegeleiding/bijles aangeboden door ervaren A/B student. Tel. 071-5616768.

Ervaren VERZORGENDE (met ref.) woont in Wassenaar ZOEKT WERK bij ouderen in de omgeving. PGB mogelijk. Tel. 06-48461145.

VAN DER KROFT & •VAN DER LANS OFFICE MANAGEMENT verzorgt op flexibele basis het secretariaat voor bestuurders, commissarissen, toezichthouders, adviseurs. Huis met het Blauwe Dak. Wassenaar, 070-5119001. www.officemanagers.nl / info@officemanagers.nl.

SINT EN PIET AAN HUIS? Pandora Entertainment! Ervaren acteurs. € 25,per 15 min. 06-10101984.

HULP IN DE HUISH. en T.K. gevr.: gehele of kinderoppas. Heb veel erva- gedeeltelijke INBOEDELS. Levering alle merken nieuwe auto’s met hoge korting!! Heeft u plannen om uw ring. Tel. 06-50651751. Schilderijen, porselein, woning te laten SCHILDEgoud, zilver, kristal, glasutomobielbedrijf Speelgoedveilinghuis A REN in 2012? Vraag dan nu werk, enz. Wij zijn gespeciNATIONALE al een offerte aan. www. zoekt MODELTREINEN- aliseerd in het snel en vakAUTO ancoschildersdecorators.eu. VERZAMELINGEN en kundig ontruimen en PAS toebehoren. Alle merken en bezemschoon opleveren van Tel. 06-81618499. spoorbreedten. Hoogste prijs! woningen wegens sterfgeTUINMAN/STRAAT- Tel. 071-8874269. Voorschoterweg 23, Valkenburg, Tel. 071-4014299 val, verhuizing of kleiner MAKER. Voor al uw tuinwonen. Alles tegen contante VOOR ONS COMPLETE AANBOD ZIE ONZE SITE: WWW.VANZELSTAUTOS.NL werkzaamheden. Gratis prijsbetaling. Bel voor een peropgave. Tel. 06-57200505. VERKOOP ALLE MERKEN NIEUWE AUTO’S soonlijke afspraak en wij komen langs. Tel. 0705118889 of 06-26514170.

van Zelst

KERSTBOMEN BRINK •Vanaf 6 december Noordwijkerhout. T.H.: 3 KAMER APP. in •centrum Katwijk. 100 m . 2

€ 950,- p.m. Tel. 06-23670417.

Er is weer CITOTRAINING voor groep 8. In kleine groepjes o.l.v. zeer ervaren docent. Start in nov. Tevens gewone bijlessen. Info.: citotraining@live.nl / 06-31920069.

NODIG? • SINTERKLAAS GARAGEBOXEN in Bel •Oegstgeest. Aad Pleij, tel. Huurprijs v.a.

'XXU]DDPKHLG LQGHUHJLR

Snel en voordelig uw huis isoleren Dit najaar biedt het Energieservicepunt huizenbezitters weer een energiebesparingcampagne: Snel en voordelig uw huis isoleren. Tot 1 december kunnen huizenbezitters uit de regio profiteren van 10% korting op vloer-, spouwmuur- en dakisolatie via het actieaanbod van het Energieservicepunt. Als u samen met uw buren meedoet, ontvangt u hier bovenop nog een extra burenkorting. Het Energieservicepunt helpt met een offerteaanvraag bij een betrouwbaar en erkend isolatiebedrijf. Vakmensen die uitstekend kunnen beoordelen wat de (on) mogelijkheden zijn van woningen. Meer informatie over de actie vindt u op www.energieservicepunt.nl.

(HUVWHGXXU]DDPKHLGVDJHQGD·VYDVWJHVWHOG

€ 110,-. Inlichtingen 06-20773480.

De gemeenteraden van Teylingen, Oegstgeest en Zoeterwoude zijn de eerste van de tien bij de Milieudienst aangesloten gemeenten die de gemeentelijke duurzaamheidsagenda’s hebben vastgesteld.

50-plusser BEHANGT, •schildert en saust uw huis

In de Duurzaamheidsagenda staat beschreven hoe de gemeente en Milieudienst samen werken aan het uitvoeren van ambities en doelstellingen voor een duurzame gemeente. Zoeterwoude heeft eind oktober ook de Duurzaamheidsagenda ondertekend. De komende tijd volgen de andere gemeenten.

:DUPH7UXLHQGDJ De temperaturen dalen en de verwarming gaat weer langzaam aan. De voorbereidingen voor de Warme Truiendag op 10 februari 2012 zijn daarom alweer in volle gang. Het Klimaatverbond organiseert elk jaar de energiebesparingsactie Warme Truiendag ter gelegenheid van de verjaardag van het Kyotoprotocol. Het idee van de Warme Truiendag is simpel: trek een warme trui aan, zet de verwarming lager, bespaar 7% energie per graad en dus 7% CO2-uitstoot. Meedoen met uw school of organisatie? Aanmelden kan via: www.sme.nl/warmetruiendag. Namens de gemeenten uit Holland Rijnland

06-38326374.

Wie heeft een goud arm•bandje met 5 kinder- en 1

paardenkopje GEVONDEN? Verloren op zondag 13-11weer als nieuw. Tel. 2011. Is aandenken! Bel mij 06-13067762. A.U.B. tel. 06-51944895. T.K.: GARAGE in T.K.: GARAGE in ValNoordwijkerhout, geïso- kenburg. Tel. 06-12022870 / leerd, mooi uitziend, houten 06-53914703. vloer. Ook geschikt als hobbyruimte. Tel. 0252-372134 of 06-57713866.


Adresgegevens gemeentehuis Herenweg 4, 2211 CC Postbus 13, 2210 AA Tel. (0252) 343 737 E-mail: gemeente@noordwijkerhout.nl Website: www.noordwijkerhout.nl

Openingstijden Loketten op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur Woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Avondopenstelling Burgerzaken op woensdag tot 19.00 uur

Belangrijke nummers Storingsdienst gas/stroom, 0800 - 9009 Dunea, 088 - 347 4747 Straatverlichting Ziut, 0800 - 396 0800 Klachtenlijn, 0800 - 023 1774 Wmo Adviescentrum, (0252) 343 800 ISD Bollenstreek, 0800 - 956 7000

Gemeenteberichten 22 november 2011

Noordwijkerhoutse Kampioenen Het college van burgemeester en wethouders vraagt uw medewerking voor het volgende. De nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente vindt plaats op maandagavond 9 januari 2012 in de hal van het gemeentehuis van Noordwijkerhout. Tijdens deze bijeenkomst vindt de huldiging van Noordwijkerhoutse kampioenen plaats. Om te voorkomen dat wij daarbij een kampioen over het hoofd zien, verzoeken wij aan met name verenigingen het aan ons door te geven als een van hun leden Nederlands, Europees of misschien zelfs wereldkampioen is geworden in het afgelopen jaar. De desbetreffende kampioen dient aan de volgende criteria te voldoen: - de kampioen dient woonachtig te zijn in de gemeente Noordwijkerhout; - de kampioen dient een sportieve of muzikale prestatie te hebben geleverd en daarbij de eerste plaats behaald te hebben in zijn/haar categorie op nationaal of internationaal niveau;

- een vereniging uit Noordwijkerhout en De Zilk die een bijdrage levert aan de cultuur en op nationaal of internationaal niveau in haar categorie eerste is geworden; - leden van verenigingen uit andere gemeenten, die woonachtig zijn in de gemeente Noordwijkerhout en met hun vereniging op nationaal of internationaal niveau in hun categorie eerste zijn geworden. Personen die een prestatie hebben geleverd op hun vakgebied waarbij de commercie een rol speelt, komen niet voor huldiging in aanmerking. U kunt de informatie over de kampioen sturen naar communicatie@noordwijkerhout.nl. Wij verzoeken u daarbij te vermelden wanneer het kampioenschap heeft plaatsgevonden en in welke categorie het kampioenschap is behaald. Uw informatie ontvangen wij graag vóór 10 december 2011.

Herkent u zich in deze vraag? Ik wil stemmen op de Vrijwilliger van het Jaar, maar ik heb geen internet? Kan ik toch mijn stem uitbrengen?

Ja, met dit soort vragen kunt u terecht bij het Wmo Adviescentrum aan de Via

Antiqua. Met hun kennis, informatie en contacten kunnen de medewerkers met u meedenken naar een geschikte oplossing. Het Wmo Adviescentrum is geopend van 9 tot 12 uur en tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via (0252) 343 800. U kunt ook mailen naar wmo@noordwijkerhout.nl

Werk in uitvoering Week 47

Plaatselijk werkzaamheden door Nutsbedrijven in verband met aansluitingen en storingen aan diverse netwerken, o.a. aan de Tespellaan.

tel. (071) 5252495 of 06-50126273 e-mail: jurgen.bosch@alliander.com Dunea, dhr. Dick van Ham, tel. (079) 3471577 e-mail: d.ham@dunea.nl

Plan Centrum Coremolen en Zeestraat Beperkte verkeershinder, ook in de Zeestraat en op de Victoriberg. Informatie: mevrouw R. Bader van de gemeente, tel. (0252) 343732 (ma t/m do), e-mail: bouwtoezicht@noordwijkerhout.nl Patrick van Oudenallen, tel. (071) 3320050, e-mail: p.van.oudenallen@heembouw.nl

Nieuwe Duinstraat Sloopwerkzaamheden woningen tussen de Schoolstraat, Emmastraat en de Koninginneweg. Dit gedeelte is gefaseerd afgesloten voor alle doorgaande verkeer. Informatie: dhr. C. van Leeuwen, tel (0252) 343100 e-mail: c.vanleeuwen@ws-padua.nl

Langevelderweg Reconstructie aan de rijweg, parkeerstroken en trottoirs. Tijdelijk afsluiting. Beperkte bereikbaarheid voor aanwonenden en hulpdiensten. De aannemer is Sporto BV. Informatie: Marcel Luijnenburg van de gemeente, tel. (0252) 343821 (ma t/m do) e-mail: verkeer@noordwijkerhout.nl

Schulpweg - De Duinsloot Door omstandigheden zijn de voorbereidende    

  groenstrookzijde aan de Duinsloot nabij de rotonde Schulpweg vertraagd. Naar verwachting zullen deze werkzaamheden in het voorjaar van 2012 uitgevoerd worden. Informatie: dhr. H. Beukenholdt, projectleider riool bergbezinkbassin 2011-2012 Tel: 06-53939656, kantoor 079-3471575, e-mail: h.beukenholdt@dunea.nl

Dorpsstraat noord Reconstructiewerk, riolering, wegverharding en bijbehorend straatmeubilair aan de Dorpsstraat noord. Informatie: dhr. R. de Haan van de gemeente, tel. (0252) 343884 (ma,di,do vr) e-mail: infra@noordwijkerhout.nl of uitvoerder Vessies infra, dhr. G. Hogervorst, tel. 06-50613777 Hoogstraat Verrichten graafwerkzaamheden voor elektra en gas nieuwbouwwoningen. Dunea voert werkzaamheden aan de waterleiding uit. Hierna volgt de wegreconstructie. Verkeershinder mogelijk in het centrum en op Landbouwplein. Aannemer is van Voskuilen Woudenberg BV uit Zoeterwoude. Informatie: Liander, dhr. Jurgen Bosch,

Mossenest II Diverse bouwactiviteiten op deze bouwlocatie. Ook aan de Hortus en Fossa kleinschalige bouwactiviteiten. Mogelijk enige verkeershinder. Informatie: Senior Projectleider Mossenest II, de heer C.J.M. van den Berg, tel. 06-27062227 e-mail: C.J.M.berg@arcadis.nl Koninginneweg Aanplant bomen in de boomvakken. Aannemer is Sporto BV Informatie: dhr. H.J.M. van der Voort van de gemeente, tel. (0252) 343881 e-mail: infra@noordwijkerhout.nl

Bekendmakingen RUIMTE EN BOUWEN Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Locatie, werk, datum ontvangst - Duinschooten 12 bung. 84, 11-11-2011 2211 ZC, bouwen aanbouw - Pilarenlaan 33, 2211 LH, 11-11-2011

slopen schoolgebouw en terreininrichting Deze publicatie vloeit voort uit artikel 3.8 Wabo. Deze plannen liggen momenteel niet ter inzage. Mocht tijdens de behandeling blijken dat een inspraakprocedure vereist is, dan wordt dat op deze gemeentepagina aangekondigd.

Welstandscommissie

Op dinsdag 29 november 2011 houdt de plaatselijke vertegenwoordiger van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit voor de gemeente Noordwijkerhout vanaf 11.30 uur een openbare vergadering in het gemeentehuis in Noordwijkerhout.

De voorlopige agenda met de te behandelen bouwplannen ligt de vrijdag voorafgaande aan bovengenoemde vergadering ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis van Noordwijkerhout. Voor informatie kunt u bellen met (0252) 343874.


pagina 15

Noordwijkerhouts Weekblad 22 november 2011

Lezers Schrijven BIND kiest voor zelfstandigheid Noordwijkerhout......wie volgt? Met het opiniestuk ‘Samenwerken, samenvoegen of solitair’ van oud-wethouder Morssink (de ‘Totilas van de N’houtse VVD’), afgelopen week in het Noordwijkerhouts weekblad, blijkt de ‘fusiegeest’ weer uit de fles. Met het vertrek van de burgemeesters Groen en Mans uit respectievelijk Noordwijk en Hillegom en het aanstaande vertrek van Corrie Langelaar uit Lisse zag de commissaris van de koningin (CvK) Jan Franssen ook al ongekende mogelijkheden om een fusie te initiëren en af te dwingen in onze Bollenstreek. Nu ook Morssink kansen ziet om in dit bestuurlijke vacuüm een grote Bollenstreekgemeente vorm te geven, wordt het tijd voor een tegengeluid. Daarbij komt ook nog dat onze buren (Noordwijk) een onderzoek presenteren waarbij zij een fusie met de 4 dorpen Lisse, Hillegom, Noordwijkerhout en Noordwijk voorstellen. De grootheidswaanzin van deze groep ‘fusiefielen’ maakt het lokale belang geheel ondergeschikt aan het regionale belang. Juist het dienen van dit plaatselijke belang is de kracht van gemeentepolitiek: zo dicht mogelijk ten dienste van de burger blijven staan. Concrete plaatselijke problemen willen oplossen, maatwerk bieden aan burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen. BIND zet zich in voor behoud van zelfstandigheid, tenzij het voorzieningenniveau en/of de bestuurskracht onvoldoende kunnen worden gewaarborgd. Het voorzieningenniveau in Noordwijkerhout is zonder meer goed te noemen en het gemeentebestuur werkt om het nog beter te maken. Met betrekking tot onze bestuurskracht moge helder zijn dat Noordwijkerhout op basis van de laatste onafhankelijke onderzoeken dat nog steeds is. Natuurlijk staat ook Noordwijkerhout niet op zichzelf. Samenwerking is nodig om bovenregionale problemen op te lossen. Noordwijkerhout werkt al samen in uiteenlopende verbanden (brandweer, sociale dienst, Holland Rijnland). Holland Rijnland is bijvoorbeeld juist opgericht om de bovenlokale belangen, zoals op het gebied van infrastructuur, te behartigen. Echter de discussie lijkt niet meer te gaan over de inhoud, maar meer de vorm van samenwerking staat voorop. Maak het groter, dus beter! BIND is een voorstander om de discussie over zelfstandigheid inzet te maken van de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. BIND staat daarbij open voor samenwerking met Hillegom, Lisse, en/of Noordwijk vanuit een ‘win-win’-gedachte; meer kwaliteit voor hetzelfde geld dan wel dezelfde kwaliteit voor minder geld. Bij alle samenwerking geldt voor BIND, dat een bestuurlijke fusie is uitgesloten omdat de inwoners daar nog nooit beter van zijn worden. Tenslotte, de huidige coalitie in Noordwijkerhout gaat voor bestuurlijke zelfstandigheid. Alle inwoners in Noordwijkerhout en De Zilk hebben ook recht om te weten hoe de huidige politieke partijen er de aankomende bestuurlijke periode over zullen gaan denken (20142018). Ik roep hen allen op om die duidelijkheid te geven zodat er daadwerkelijk wat te kiezen valt in 2014! Vincent Smit (BIND, Betrokken Inwoners Noordwijkerhout De Zilk)

Gefeliciteerd Gefeliciteerd bewoners van Noordwijkerhout. In deze tijd van de grootste monetaire crisis ooit, is het gelukt een sluitende begroting te maken. Achteraf was het heel eenvoudig: korten van allerlei vergoedingen en verhogen van de belasting. Het is geweldig, dat de wijsheid van Keynes is vergeten en dat we nu weer zelf mogen uitvinden hoe de crisis moet worden bedwongen, maar .... gelukkig behoeven wij de reserves niet zelf aan te spreken. Gefeliciteerd bewoners van de andere Greenportgemeenten. Binnenkort kunnen wij de reserves eerlijk verdelen, want de wens van de heer Fransen om tot een fusie te komen, is wet. Tenslotte: de opinie van de heer Morssink, zoals vermeld in het Noordwijkerhouts Weekblad van 15 november 2011 is goed doordacht en de afkorting AUB is leuk bedacht. Als aanvulling: zou de naam Greenwich niet een meer passende naam zijn voor Noordwijkerhout, het Centrum van Greenport? M.Leewis

Kunstmaan Ik wil reageren op de opmerking over de “hangvergoeding”, die de kunstenaars krijgen voor het meedoen aan het kunstproject Kunstmaan. De VVD heeft gelijk dat dit niet gebruikelijk is. Normaal, als je ergens gaat “exposeren”, zijn daar zelfs kosten aan verbonden maar dan is ook alles geregeld. Met Kunstmaan hebben we zelf acht weken keihard gewerkt aan de voorbereidingen om zowel onze eigen expositie als de workshops voor 350 schoolkinderen en ook om de leegstaande winkel ruimtes “expositie klaar” te maken. Dat stukje hebben we allemaal vrijwillig gedaan. Waar vind je iemand in Nederland die twee maanden wil werken voor €1000,00 waar ook de BTW nog eens afgaat? Verder wil ik zeggen dat ik trots ben dat ik in een gemeente woon waar een evenement als de Kunstmaan georganiseerd kan worden. Gelukkig dat er genoeg mensen zijn in Noordwijkerhout die bereid zijn om tegen alle kritiek en negativiteit ons toch de moeite waard te vinden en ons te steunen en met respect te behandelen. Daarom vind ik het een eer om hier te wonen. Het is me trouwens steeds verteld dat Noordwijkerhout een “boeren” dorp zou zijn waar kunstliefhebbers ver te zoeken zijn, maar ik heb totaal het tegenovergestelde ervaren. Iedereen die binnen in mijn “winkeltje” of die van de andere kunstenaars is geweest inclusief de 350+ kinderen waren dolenthousiast. Dat zou kunnen betekenen dat de mensen die zich boos hebben gemaakt over de hoge kosten misschien niet zijn komen kijken (wat ik zeer betreur) en dus niet kunnen oordelen of dit evenement zijn geld waard is geweest. Sarah Michael, een van de deelnemende kunstenaars

SLOPEN IS EEN KUNST In het kader van de kunstweek, die vorige week in Noordwijkerhout werd gehouden, en waarover zoveel te doen is, heb ik een echte kunst ontdekt. De afgelopen weken is men begonnen met de sloop van de huizen in de Nieuwe Duinstraat. Met verbazing ben ik er deels getuige van geweest en heb gezien wat daar allemaal bij komt kijken. Mannen in een soort maanpakken om schroeven uit dakplaten te draaien, naar ik aanneem i.v.m. eventueel asbest. Dan komt het grove werk aan de beurt, de man met de kraan. Vol bewondering heb ik, waarschijnlijk met mij nog anderen, kunnen zien wat een precisie deze man levert. Het is niet gewoon de boel afbreken, dit wordt systematisch en met ongekende precisie gedaan. Mijn verbazing was het grootst toen de kraanmachinist met de grote bek van de kraan de klimop van een muurtje plukte, het leek wel alsof het met een pincet werd gedaan. Alleen de klimop ging van de wand af, de rest bleef mooi staan. Ik vind het kunst, zoals deze mensen te werk gaan. Dit ziet vaak niemand en men denkt dat slopers rauwdouwers zijn. Niet dus. KUNSTWERK. M.M. Bader- de Haas, bewoonster Schoolstraat. (Foto THV)

Waar is het ‘liberalisme’ binnen de VVD in Noordwijkerhout? Meestal heb ik moeite om een ingezonden brief te moeten beperken tot de maximaal 250 woorden. Voor het nieuws dat de VVD in Noordwijkerhout geen moeite heeft met de ‘weigeringsambtenaar’ van de burgerlijke stand heb ik gelukkig geen 250 woorden nodig. Ongelofelijk, verbijsterend en absoluut verwerpelijk, dat een liberale partij als de VVD het acceptabel vindt dat een ambtenaar van de burgerlijke stand homoseksuele partners weigert in de echt te verbinden. Een vorm van discriminatie waarvan de boosheid hierover bij andere politieke partijen volstrekt begrijpelijk en terecht is. Liberalen, schaamt u! Vincent Smit (BIND, Betrokken Inwoners Noordwijkerhout, De Zilk)

Gemeente oefent ontruiming De gemeente heeft op woensdagmiddag 16 november 2011 een onaangekondigde ontruimingsoefening gehouden. De ontruimingsoefening kan als geslaagd worden beschouwd. De hal van het gemeentehuis werd gevuld met rook en er ging een brandalarm af. Medewerk(st) ers en bezoekers van de gemeente en de bibliotheek moesten binnen 10 minuten het gemeentehuis en de bibliotheek verlaten. Dat is ook gelukt. Wel zijn er wat verbeterpunten te melden: er waren te weinig BHV-ers aanwezig om te helpen ontruimen en de medewerk(st) ers bleven bij het gemeentehuis staan in plaats van naar het verzamelpunt te gaan. Ook werd de handbrandmelder niet ingedrukt, terwijl dat moet bij het zien van rook of vuur. Volgens de Arbo-wet dient er regelmatig geoefend te worden. Met name bij openbare gebouwen is dat wenselijk. Burgemeester Goedhart is van mening dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven. De burgemeester is blij dat deze oefening geslaagd is. Het publiek dat zich in het gemeentehuis op het moment van de oefening bevond, werd door de oefenleiding geïnformeerd. Men toonde begrip voor de oefening.

Medewerkers bleven bij het gemeentehuis staan (foto’s PR)

Genealogische boeken bij VVV verkrijgbaar

“Van wie ben jij er euvel één”?

Goud voor Slagerij Van Kampen Bij de onlangs gehouden nationale vakwedstrijden in Amsterdam heeft ambachtelijk slager Jan van Kampen met alle vier ingestuurde producten goud behaald. De bekende erwtensoep en leverworst werden met goud bekroond, maar ook de huzarensalade en de rookworst. Soignant detail hierbij is, dat dochter Jantien (23) verantwoordelijk was voor de huzarensalade en Guus van Kampen (19) (van broer George) de rookworst voor zijn rekening nam. “Ze hebben er de maximale score van vijf tienen voor behaald, voorwaar een knappe prestatie”. De bekroonde producten zijn natuurlijk verkrijgbaar bij Slagerij van Kampen aan de Havenstraat, en wil de slager met een aantrekkelijke aanbieding ervan, u laten delen in de feestvreugde. Op de foto de twee jonge prijswinnaars. (foto PR)

Dit oude Noordwijkerhouts gezegde, hoorde ik vroeger dikwijls. In het verlengde daarvan ligt de vraag: “Van wie stam je af en zou hij of zij ook bij de familie horen”? Noordwijkerhouters zijn door verre voorouders dikwijls familie van elkaar. Ze herkennen elkaar niet als familie, maar ineens blijkt dat in de boeken die door Bert Hogervorst geschreven zijn, de onderlinge familierelatie aanwezig is. Heerlijk om dat eens uit te pluizen. Bert Hogervorst schrijft genealogische boeken van families in de Bollenstreek. Enkele titels van zijn werken, waarin veel Noordwijkerhoutse gezinnen staan, zijn: ‘Geerlings van Manus tot Manus’,( 2004), ‘Van Duijn tot Duin van Wassenaar naar Bollenstreek’, (2009), ‘Duijvenvoorden deel I’,(2011). Liefhebbers kunnen ervoor terecht bij de VVV. De werken zijn te koop voor 35 euro.

Dikke rook in de hal van het gemeentehuis


pagina 16

Noordwijkerhouts Weekblad 22 november 2011

‘This is what we do’

Teylingen College Leeuwenhorst 50 jaar jong Ruim vijftig jaar geleden werd op de hoek van de Gooweg/Langelaan het markante pand gebouwd. Gelden van het Bisdom en vele kerkgangers in de provincie Zuid-Holland werden gespendeerd aan het bouwen van een seminarie. Het rendement van de investering was bedroevend laag want het leverde slechts één priester op. Toch bleek de bodem daar wél erg vruchtbaar te zijn. In een halve eeuw heeft Teylingen College, Leeuwenhorst er duizenden leerlingen klaar gestoomd voor de maatschappij. Door Piet van Kampen Een moment om even bij stil te blijven staan. Wat heet stilstaan? Deze mijlpaal werd groots gevierd. De reünie werd door liefst elfhonderd mensen bezocht. De officiële receptie bracht vorige week dinsdag vele tientallen, waaronder eveneens veel oud-leerlingen bij elkaar. De huidige leerlingen zelf hebben in eendrachtige samenwerking met diverse docenten diverse ludieke activiteiten ondernomen. Er werd een poging gedaan om in het Guiness Book of Records te komen door een wereldrecord Zumbadansen te vestigen. Men wilde door vijfhonderd waterraketten tegelijk af te schieten eveneens een fel begeerde notitie in dit wereldvermaarde boek afdwingen. Of het is gelukt? Daar over is nog niets bekend want daar gaat enige tijd over heen. In De Schelft werd de jubileumweek afgesloten met een spetterend Open Podium.

‘This is different’ Voorafgaand aan de receptie werd er een leuk filmpje vertoond. Jan Stevens had eer van zijn werk, want het gaf een goed beeld van de school, het leren en de activiteiten door de jaren heen. Bij tijd en wijlen hilariteit bij de aanwezigen. “Kijk, toen die nonnen daar nog” en “Joh, daar heb je Keessie van vroeger”. “Leuk hoor die oude beelden”, was een goedkeurende recensie van een van de aanwezige senioren. Algemeen directeur van Teylingen/Fioretti Chris Kool vond het “bijzonder dat er zo’n school in Noordwijkerhout is. Bijna uniek in Nederland”, sprak hij trots. Nadat hij zijn speech die begon met de treffende zinsnede: “De school groeit als kool”, met een gedicht had beëindigd, nam oud-leerling Thijs Zonneveld de microfoon.

Ambitiekunde Zonneveld, die tijdens zijn performance eerlijk bekende niet zo’n geweldige student te zijn geweest, kreeg met zijn droge humor doorspekte voordracht diverse keren de lachers op zijn hand. Toch had hij een bloedserieuze boodschap. Nadat hij vertelde uit verveling ooit in het oude gebouw een brokje kauwgom tegen het plafond had gelanceerd, deed de inmiddels wielrenner en tevens journalist een boekje open over zijn ambities. Niet nadat hij eerst met een hilarische sneer zijn voormalige docenten even de revue liet passeren. “Alles komt voort uit dromen en ambities”, zo betoogde Thijs vol overtuiging. “Laat de scholieren wakker worden en buiten de gestelde kaders om te gaan denken. Laat ze hun dromen waarmaken”.

Confetti daalt neer nadat directeur Cees Slats het gouden slotje heeft opgehangen Zonneveld kan uit ervaring spreken want zijn droom om in het overwegend vlakke Nederland een echte berg te creëren, lijkt bewaarheid te gaan worden. “Inmiddels zijn er al honderd bedrijven aan het rekenen en het tekenen”, vertelde hij met gepaste trots. “Het plan moet eind 2012 zo goed zijn, dat de overheid er niet meer om heen kan. Mijn voorstel is dan ook om het vak ‘ambitiekunde’ hier in te voeren. Mijn idee wat ik jaren geleden had, is blijven hangen, net als dat brokje kauwgom aan het plafond totdat het oude schoolgebouw was gesloopt”.

Leeuwenhorst is een belevenis

Het gouden slotje kwam ‘uit de lucht vallen’ bij de oudste oud-leerling Jos Duurkoop. Het is een rage in veel landen. Om hun verbondenheid met elkaar te vieren, hangen mensen samen een slotje aan een brug of hek en gooien het sleuteltje weg. De slotjes zijn meestal verfraaid met hun namen en speciale versierselen, zodat het slotje ook na jaren voor hen nog herkenbaar is. Een deel van de hekken rond de school zal worden vol gehangen met slotjes van leerlingen en docenten.

VVV NIEUWS Pietenhuis: Morgen, woensdag 23 november is er speculaas bakken i.s.m. bakkerij van Eeden, om 14.00 uur, 15.00 uur en 16.00 uur. Kaarten verkrijgbaar bij AH in de Zeestraat. Op zaterdag 26 november gaat schilder Bader schilderrijtjes maken, ook om 14.00 uur, 15.00 uur en om 16.00 uur. Haardhout: Alvast noteren: op zaterdag 10 december is er haardhout te koop op landgoed Nieuw Leeuwenhorst (Westeinde 79 ) van 10.00 uur tot 14.00 uur. Kijk ook op www.zuidhollandslandschap.nl

Nieuw in collectie: Nieuw binnengekomen, leuke Sintsurprise, kleurrijke zadelhoesjes en regenponcho in leuke miniverpakking. VVV cadeaubonnen: Bij aankoop van VVV cadeaucheque ontvangt u - tot 5 december - gratis een waardebon van Rue de la Mer (Zeestraat) of een cadeaucheque van restaurant Casa di Mamma. Bij aankoop van een Nationale Dinercheque (nu ook inwisselbaar bij 4 Noordwijkerhoutse restaurants) ontvangt u gratis een waardecheque van de Oude Dijkhuis.

Met deze woorden onderstreepte directeur van sector Leeuwenhorst Cees Slats nog eens wat de eerdere spreker, algemeen directeur Chris Kool al had gezegd. Een school met boeiend actueel onderwijs, stimulerend. “Een school met een warm leergericht klimaat. Waar docenten en leerlingen tolerant zijn voor elkaar. Waar wij kennis binnenhalen en doorgeven. Het hart van de school maken wij met elkaar”, waren zijn superlatieven. “Leeuwenhorst is een belevenis”. Dat de school ook veelzijdig is en veel aandacht voor cultuur heeft, bleek uit het optreden van het bovenbouwkoor, van de theaterklassen die gewaardeerde optredens verzorgde en van de muzikale omlijsting van de receptie door Lynn van Werkhoven en Annemieke Nell.

Verbondenheid Het optreden van de theatergroep

Leeuwenhorst Winterfair: Zaterdag 3 en zondag 4 december in NH Leeuwenhorst, Langelaan, van 10.00 uur tot 17.30 uur. Toneeluitvoering ODI: In de Duinpan brengt Odi het stuk “En we blijven ook slapen”: reserveren kan via www.toneelverenigingodi.nl Musical Tikkie: Jeugdtheatergroep Tikkie brengt het stuk “De verdwenen post” op 3 december, 14.30 uur in de Duinpan. www.tikkie.nl Website VVV: Voor alle informatie over evenementen in Noordwijkerhout kunt u terecht op www.vvvnoordwijker-

Directeur Cees Slats: “Leeuwenhorst is een belevenis” ging vooraf aan de ceremonie die de onderlinge verbondenheid van de leerlingen met hun school moest uitbeelden. Directeur Cees Slats mocht van de oudste oud-leerling Jos Duurkoop een gouden slotje dat ‘uit de hemel neerdaalde’ in ontvangst nemen om het daarna aan het hek van de balkonbalustrade te bevestigen. Alle leerlingen kregen een slotje waarin zij hun naam kunnen graveren en inmiddels sieren vele slotjes het hek op het schoolplein. Patty Heemskerk nam namens de Ouder-

hout.nl . Wilt u ook een gratis vermelding van uw activiteit, mail dan naar info@vvvnoordwijkerhout.nl VVV, de andere cadeauwinkel: Weer in voorraad: diverse artikelen met opdruk Witte Kerk ( o.a. vingerhoedjes, lepeltjes, koffiemokken etc.) Amsterdamse avond: In Flamingo Casino wordt er op zaterdag 26 november een heuse Amsterdamse avond georganiseerd, gratis entree. Aanvang 20.00 uur.

raad het laatste woord. “Ik vond het nieuwe gebouw net een blok”, sprak zij openhartig, “maar mijn zoon viel als een blok voor deze school”. Namens de ouders zegde zij een cadeau toe wat nog niet klaar was en ook niet kon zijn. Een fraai spandoek waarop alle activiteiten van de jubileumweek in beeld worden gebracht. Als blijvende herinnering aan het jubileum van een school die een halve eeuw met kennis van zaken en waardering vele jongeren op de maatschappij heeft voorbereid.


pagina 17

Noordwijkerhouts Weekblad 22 november 2011

10 Jaar Bergman’s Body & Beauty Thea ter Heide - Vrolijk Een bezoek aan de beautysalon van Mariëtte Bergman (49) is een traktatie voor lichaam en geest. In een ontspannen sfeer kunt u hier onthaasten, bijtanken en uitrusten. Maar ook als u slechts een klein gaatje in uw agenda heeft kunt u terecht voor korte effectieve behandelingen. Bij Bergman’s Body & Beauty Care word je goed verzorgd, van top tot teen en is voor iedereen weggelegd; dus voor haar én voor hem, jong(er) en oud(er). Wat is er zoal mogelijk: huidverbetering, peelings, couperose-, pigment- en acnébehandelingen, (hot stone) massages, pedicure, manicure, ontharen, maar ook (begeleiding bij) afslanken en speciale sportvoeding. Het zit allemaal onder het dak van Bergman’s Body & Beauty Care, met daarnaast vanzelfsprekend de deskundige adviezen van de vakvrouw in haar sfeervolle salon. 10 Jaar geleden startte de Noordwijkerhoutse haar beautysalon aan huis. In de loop van die jaren is een breed klantenbestand opgebouwd. Na 10 jaar was het ook weer eens tijd voor externe vernieuwingen, meende Mariëtte. Recent heeft het interieur van de salon een facelift ondergaan en is de website helemaal up to date aangepast.

Herbalife In 1993 startte Bergman als onaf-

hankelijk Herbalife distributeur. Het welbekende merk, dat een scala aan voedingssupplementen biedt. ‘En waar ik nog steeds voor de volle honderd procent achter sta, ook gezien de enorme ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Voedingssupplementen, die voor iedereen geschikt zijn, jong, oud, man, vrouw, terwijl het ook juist voor sporters een aanvulling kan zijn op hun prestaties’, vertelt Mariëtte.

Eigen praktijk aan huis Hieruit vloeide onder meer voor, dat ze in 2001 een eigen praktijk opzette aan huis. “Sowieso voor de begeleiding van de Herbalifeklanten, opdat zij intensiever begeleid konden worden. De pedicure en manicure had ik er al bij, en ben ik na een aantal jaren gestart met de ‘beauty-poot’. Ze werkt met twee mooie bekende merken, Bergman Beauty Care en Osaìne Sea Care. Het laatste merk vooral onderscheidend als ‘het beste uit de zee’, puur natuur. ‘Ik ben daar dan ook meer dan enthousiast over: effectief, duurzaam, nieuwste technieken en ook nog eens heel betaalbaar’. Ze kent er alle ins en outs van, vanwege de eerdere jarenlange introductie van Osaine Sea Care aan schoonheidsspecialistes en promotie van het natuurproduct op diverse beurzen.

een behoorlijk druk baasje. Sinds 2010 doe ik het een stuk rustiger aan en heb ik dus meer tijd om me te richten op m’n beautysalon. En daar komt nog genoeg bij kijken. Persoonlijke aandacht en advies op maat voor de klant, die centraal staat, dat is mijn devies. Iedere zes weken komt er een (digitale) nieuwsbrief uit en kan men gedurende deze zes weekse actieperiode profiteren van aantrekkelijke steraanbiedingen. Dit geeft de klant niet alleen gelegenheid om op een leuke wijze kennis te maken met (nieuwe) producten maar ook om op een voordelige manier je producten op peil te houden”. Bergman’s Body & Beauty is geopend van dinsdag tot en met vrijdag en is gevestigd aan de Bosmalaan 8, tel. 0252 - 377791. Meer informatie op de onlangs vernieuwde website: www.bergmanbeauty.nl

‘Druk baasje’ “In combinatie met de politiek, (Bergman was raadslid voor de VVD van 1998 t/m 2010 - red), was ik best

Mariëtte Bergman: “Persoonlijke aandacht en advies op maat voor de klant, die centraal staat, dat is mijn devies”

Open dag Rue de la Mer Beauty & Pedicure Thea ter Heide - Vrolijk Vivienne Scott, pedicure en Peggy Chin-Chan-Sen, schoonheidsspecialiste, zijn sinds 26 november 2009 eigenaressen van Rue de La Mer Beauty & Pedicure in Noordwijkerhout. Rue de la Mer is aangesloten bij de brancheorganisaties Provoet en ANBOS. Bij Rue de la Mer kunnen zowel dames als heren terecht voor diverse behandelingen zoals voor het gezicht, lichaam, voeten en handen. Open Dag met demonstraties Op 26 november bestaat Rue de la Mer Beauty & Pedicure dus twee jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt een feestelijke open dag georganiseerd met leuke aanbiedingen en demonstraties. Nieuw in Rue de la Mer zijn de mogelijkheden voor cosmetische gezichtscorrecties en permanente make-up. Deze cosmetische gezichtscorrecties worden uitgevoerd door de ervaren cosmetische arts Peter Driessen, lid van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG). Ook hij is in de loop van de middag aanwezig op de Open Dag, om vragen te beantwoorden. Overweegt u permanente make-up? Kom naar de Open Dag en laat u deskundig informeren door de aanwezige specialist. Filosofie Sinds de twee jaar, dat de twee vriendinnen hun beauty- en pedicure salon aan de Zeestraat hebben geopend, hebben velen al de weg naar hen weten te vinden. In de salon wordt met de bekende merken Ari-

Vivienne Scott en Peggy Chin-Chan-Sen van Rue de la Mer Beauty & Pedicure vieren feestelijk open huis bij gelegenheid van het 2 jarig bestaan ane Inden (cosmetica), Alessandro (hand- en voetverzorging) en Shellac gewerkt. Laatstgenoemd product is dit jaar door de Nail Awards uitgeroepen tot de beste gelpolish. “Shellac is een volledige nieuwe service! Een vervanger van nagellak; een echte innovatie, die niet loslaat en zorgt voor een langdurige kleur. Shellac is een hypoallergeen product en wordt aangebracht als een lak, met als resultaat 14 dagen een fantastische hoogglans die je niet wilt opgeven”. De filosofie achter Rue de la Mer is, dat het een salon is, waar klanten niet alleen voor een schoonheids- of pedi-

curebehandeling komen, maar ook zomaar even binnen kunnen lopen. Om er bijvoorbeeld op alle gemak een cadeautje of een geschenkbon te kopen, maar ook om een advies vragen. Het rustig gehouden interieur creëert een warme sfeer. Onder het genot van een kopje thee erbij, ervaart de bezoeker er een welkom bezoek, en zelfs wellicht even een ‘adempauze’ in een hectische drukke dag. Even wat producten uitproberen, voelen, ruiken en aanbrengen. Dat kan gewoon bij Rue de la Mer. Specifieke behandelingen Maar ook voor specifieke behan-

delingen kan men er bij Rue de la Mer uitstekend terecht. Waaronder voetmassages, manicure (verzorging van de natuurlijke nagel), diabetische en reumatische voet (mogelijkheden tot vergoedingen via de zorgverzekeraar), acnébehandelingen. (vanaf 2012 vergoed door zorgverzekeraar met aanvullende verzekering), make-up workshops, speciale avonden voor bijvoorbeeld vrijgezellenavonden of ladies night. Cosmetische behandelingen De vraag naar cosmetische behandelingen neemt enorm toe. Rue de la Mer is zeer verheugd, dat zij hiervoor

de cosmetisch arts Peter Driessen in huis heeft. De arts, volwaardig lid van de NVCG (Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde) geeft de behandelingen in de salon. Daarbij kunt u denken aan rimpelcorrecties met niet permanente- en long lasting fillers. De niet permanente fillers zijn diverse diktes hyaluronzuur, Juvéderm, die van 9 maanden tot anderhalf jaar een goed resultaat kunnen geven. Meestal is dit resultaat er al met één tot twee behandelingen. Long-lasting fillers werken op basis van bindweefselaanmaak en werken, afhankelijk van de gezondheidstoestand, langer. Dokter Driessen gebruikt Radiesse en Sculptra (melkzuur), dat vooral werkzaam is bij volumevermeerdering (bijvoorbeeld bij ingevallen wangen). Radiesse is met name geschikt voor contourverbetering, (het vullen van diepe lijnen, verbeteren van de kaaklijn, herstel van de jukbeenderen, handverjonging etc.) Eén enkele Sculptrabehandeling geeft zelden een groot optisch resultaat. Meestal zijn er twee tot vier behandelingen nodig. Voor Radiesse geldt één tot drie behandelingen. Ook wordt er gewerkt met Dysport/ Botox voor het ontspannen van gelaatsspieren, die ongewenste rimpels veroorzaken. Voorafgaand aan een mogelijke behandeling, vindt vanzelfsprekend met dokter Driessen een vrijblijvende gratis intake plaats. Welkom Iedereen is van harte welkom om de Open Dag van Rue de la Mer Beauty & Pedicure te bezoeken. Onder het genot van een drankje en een hapje kunt u al uw vragen stellen. Rue de la Mer Beauty & Pedicure is gevestigd aan de Zeestraat 17 in Noordwijkerhout. Tel. 0252-344071, info@ ruedelamer.nl; Website: www.ruedelamer.nl


pagina 18

Noordwijkerhouts Weekblad 22 november 2011

PIET ZINGT ZIJN LIED 1

5

2

3

Zie ginds komt de...

Zwarte Piet ging uit...

4

Sinterklaas...

De zak van...

6

7

Oh kom er eens...

8

Het pa paard van Sinterk Sinterklaas...

Wie komt er alle...

9

Sinterklaas is weer...

Hoor de wind waait... 10 Jongens heb je ‘t al...

13 Hoor wie klopt daar...

11 Hij komt hij komt, die lieve goede... 12 Rommel...

14 Sinterklaasje kom maar binnen met je...

15 Hop hop hop paardje in...

16 Daar wordt aan de deur...

1

17 Op de hoge...

LCD TV

18 Sinterklaas is...

19 Dag...

SUPERPRIJS

20 Zachtjes gaan de...

21 Wie komt er alle...

22 Over de hoge hoge zee, sinterklaas...

2 23 Zwarte piet ging uit...

A3 FOTOPOSTER

3

A4 FOTOPOSTER


pagina 19

Noordwijkerhouts Weekblad 22 november 2011

24 Makkers staakt uw wild...

25 Misschien heeft u...

28 Twee kaatsenballen in...

27 Een pop met krulletjes in...

26 Sinterklaasje...

29 Hij is voor groot en...

31 Mijn beste vrind jouw beste...

30 Het paard van sinterklaas is...

32 De vrind van ieder... 33 Jongens heb je ’t al...

35 Ik geloof dat erin je...

34 Piet op het...

36 Makkers staakt uw wild... 37 Vol verwachting klopt ons...

40 Wie stout is krijgt de...

41 Trippel trappel trippel...

38 Wie de roe krijgt wie de...

39 Mijn beste vrind uw beste...

43 gooi wat in mijn...

42 ’t paardje is nog lang niet...

Wat moet u doen /PLYIV]LUaPL[\7PL[LUTL[PUKL[LRZ[IHSSVULLUNLKLLS[L]HULLUILRLUK:PU[LYRSHHZSPLKQLZWS\ZLLUJPQMLY 0UKLHK]LY[LU[PLZVWKL]VSNLUKLWHNPUHÂťZZ[HH[[LSRLUZLLU[LRZ[IHSSVUTL[KHHYPUOL[VU[IYLRLUKLNLKLLS[L ]HUIV]LUZ[HHUKL:PU[LYRSHHZSPLKQLZ/L[PZKLILKVLSPUNVTKLJVTWSL[LaPUIPQLSRHHY[LaVLRLU 6WOL[KLLSUHTLMVYT\SPLY]\S[\HJO[LYKLJPQMLYZKLUHHT]HUKLHK]LY[LLYKLYPUKPL]VSNLUZ\OL[VU[IYLRLUKL NLKLLS[LIL]H[]HUOL[IL[YLMMLUKL:PU[LYRSHHZSPLKQL=LY]VSNLUZTHHR[\KLZSHNaPUaVVYNPULLSTVNLSPQRHM

Vul hier de adverteerders in: 1___________________________ 2___________________________ 3___________________________ 4___________________________ 5___________________________ 6___________________________ 7___________________________ 8___________________________ 9___________________________ 10 __________________________ 11 __________________________

12 __________________________ 13 __________________________ 14 __________________________ 15 __________________________ 16 __________________________ 17 __________________________ 18 __________________________ 19 __________________________ 20__________________________ 21__________________________ 22__________________________

Maak de slagzin af: Met deze liedjes in mijn hoofd _______________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________

23__________________________ 24__________________________ 25__________________________ 26__________________________ 27__________________________ 28__________________________ 29__________________________ 30__________________________ 31__________________________ 32__________________________ 33__________________________

34__________________________ 35__________________________ 36__________________________ 37__________________________ 38__________________________ 39__________________________ 40__________________________ 41__________________________ 42__________________________ 43__________________________

Stuur de oplossing naar: Uitgeverij Verhagen ’Piet zingt zijn lied’ Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk, of mail naar: prijsvraag@uitgeverijverhagen.nl Opsturen kan t/m 3 december 2011

Naam: __________________________________

Postcode: ______________________________

Telefoon: _______________________________

adres: __________________________________

Plaats:__________________________________

E-mail: _________________________________


pagina 20

Noordwijkerhouts Weekblad 22 november 2011

...kinderen

Kapsalon Anneke

...dak

DAMES-, HEREN- EN KINDERKAPSALON

Zeestraat 2a - 2211 XG Noordwijkerhout - Tel. 0252-37 68 52

Dorpsstraat 36 | 2211 GD Noordwijkerhout | T (0252) 373 313

OPENINGSTIJDEN: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag: 9.00 - 17.30 uur dinsdag: gesloten / vrijdagavond: 18.30 - 21.00 uur / zaterdag: 9.00 - 15.30 uur

.$36$/210$*'$/(1$

CONTACTLENSSPECIALIST

BRILLEN & LENZEN

Dorpsstraat 19B - Noordwijkerhout Telefoon 06 - 14003641

...galop

Openingstijden: maandag t/m donderdag: 10.00 - 20.00 uur Vrijdag: 10.00 - 21.00 uur Zaterdag: 9.00 - 18.00 uur

LID VAN ANVC

...vrind

Dorpsstraat 29 - 2211 GA Noordwijkerhout Tel. 0252-377986 - Fax: 0252-370340 Internet: www.idoptiek.nl

...vernomen

...knecht

HAVENSTRAAT 22 2211 EH NOORDWIJKERHOUT TEL 0252-372482

Grote keuze in winterkado’s, zoals schaatsen, sleeÍn, handschoenen, anti-slip ijzers voor onder uw schoenen. enz.

HAVENSTRAAT 62 &+t/003%8*+,&3)065 5&-&'00/

Vishandel KEURSLAGER Havenstraat 4 Tel. (0252) 37 22 30

KOOT

s e e l v k j i l e acht b m a r o o V ...geklopt n e r a w s e e en vl

Alex Ruizendaal ...kind

Iedere vrijdag op ’De Brink’ in Noordwijkerhout van 8.00-18.30 uur


pagina 21

Noordwijkerhouts Weekblad 22 november 2011

...door de bomen

HERENWEG 302A 2211 VE NOORDWIJKERHOUT TEL.: 0252 37 21 36

...ziek

AL 45 JAAR NU SINDS 1963

en, r o h c s e g en Geknipt et met maar ni slag. e s n a r F de

...vernomen

...een net

Dorpstraat 34c 2211 GD Noordwijkerhout tel. (0252) 37 12 54

van Eeden

De Echte Bakker Havenstraat 5, tel. 0252-372335 Kerkstraat 105A, tel. 0252-372778 NOORDWIJKERHOUT

...Sint

...klein

(HWFDIp+803<·63$/$&( +HUHQZHJ9'1RRUGZLMNHUKRXW7HO 

voor vakkundig advies!

NOORDWIJKERHOUT

GLAS- EN SCHILDERWERKEN VERF â&#x2039;&#x2026; BEHANG â&#x2039;&#x2026; WONEN

Dierenkliniek â&#x20AC;&#x2DC;De Bollenstreek Voor gezelschapsdieren WWW.BADERBV.NL

TH.M.

...het haar

...de bommel Schulpweg 133 2211 XM Noordwijkerhout Tel. (0252) 344884 Fax (0252) 344918 Spreekuren: Op afspraak


pagina 22

Noordwijkerhouts Weekblad 22 november 2011

Praktijk voor Fysiotherapie Forum 9 2211 LV, Noordwijkerhout Telefoon: (0252) 37 46 00

Gezondheidscentrum Via Antiqua 9 2211 HW, Noordwijkerhout Telefoon: (0252) 34 00 92

Voor cadeautjes groot of klein, moet u bij de Gebra zijn! ...roe

...hoge daken

Dorpsstraat 18 Noordwijkerhout

PIET TAPIJT

VOOR AL UW TAPIJT, GORDIJNEN EN ZONWERING

...jarig

Dorpsstraat 34B - Noordwijkerhout ...vrind

Gratis meten en uiterst scherpe prijzen. Geopend: ma - woe - vrij - zat van 13.00 - 17.00 uur

Tel. 0252 - 374151 of 06 - 34103435

'2536675$$71225':,-.(5+287 7(/

...gard

HĂŠt adres voor de betere badkamer! showroom advies

ontwerp ...hart installatie

www.sanidrome.nl/terlaak Gieterij 8, Noordwijkerhout (0252) 37 09 10

$)+$$/ 7+8,66(59,&( ...geraas

...achterband

Dorpsstraat 37-37a - Noordwijkerhout Tel. 0252-370627 - Fax 0252-375827 www.carlady.nl

.RUQRHOMHODDQ 1RRUGZLMNHUKRXW GDJHQJHRSHQG YDQXXUZZZSL]]DULPLQLQO


pagina 23

Noordwijkerhouts Weekblad 22 november 2011

CafĂŠ

...goedheiligman

VanderGeest

NOORDWIJKERHOUT ...geraas

Noordwijkerhout

Zeestraat 7A - 2211 XA Noordwijkerhout 0252 - 372306 www.cafevandergeest.nl

...in â&#x20AC;&#x2122;t land

...nog even tijd

+DYHQVWUDDW (-1RRUGZLMNHUKRXW 7HO

...jaren

6FKXOSZHJ ;0 1RRUGZLMNHUKRXW 7HO  ZZZPDQHJHVPLWQO

&RPSOHWHOHHVEULO LQFOXVLHIRRJPHWLQJJOD]HQPHWRQWVSLHJHOLQJ HQKDUGODDJYRRU

½

...bonnebonnebonne

9LDGXFWZHJ_*61RRUGZLMNHUKRXW_7HOHIRRQ

AR A J 5

...kijken

...Fietsen * DagVerse MAALTIJDEN

Voor elke kassaklant deze handige rugzak! *

* Ruime keuze SALADES * Het lekkerste FRUIT * De mooiste GROENTEN

Van Delft

GROENTE EN FRUIT Dorpsstraat 6, Noordwijkerhout, tel. 0252-344940 0252 376610 - www.vinkmultimedia.com

* In groen of blauw, zolang de voorraad strekt


pagina 24

Noordwijkerhouts Weekblad 22 november 2011

...sinterklaasje

...Sinterklaas Sinterklaas

Nu vanaf jaar! f l a h n e e 16 en

(UIYRRUW '(1RRUGZLMNHUKRXW 7HO 

...jaren

...stoomboot

Havenstraat - Noordwijkerhout

...fietsen ...paardevoetjes

oom, b e d r e d n o n of â&#x20AC;?in de schoe (bon) van de VVV u met een cada dere droom...â&#x20AC;? ...Sinterklaas vervult u ie

VVV Noordwijkerhout, de andere cadeauwinkel... %PSQTTUSBBUr www.vvvnoordwijkerhout.nl

Speel mee en WIN!


pagina 25

Noordwijkerhouts Weekblad 22 november 2011

...regen regentonne

-00*+&45*+/ 58&&8*&-&341&$*"-*45 )BWFOTUSBBU/PPSEXJKLFSIPVU 5FMXXXMPPJKFTUJKOUXFFXJFMFSOM

...trap

Van der Geest & Drost AssurantiĂŤn B.V. Gieterij 94 2211 ZD NOORDWIJKERHOUT T: 0252-517106 info@geestdrost.nl F: 0252-524110 www.geestdrost.nl

01&/*/(45*+%&/ NBXPFOEPWBOUPUFOUPUVVS EJHFTMPUFOÂ&#x2026;[BWBOUPUVVSÂ&#x2026;[PHFTMPUFO

atsen!

n scha a v n e jp li s n e Ook verkoop

Superkwaliteit Rundvlees haalt u natuurlijk bij:

S L A G E RI J

G. KLEIN Op de V.A.S. beurs in Amsterdam is uw slagerij Klein bekroond met goud met ster voor de volgende producten: ROOKWORST, LEVERWORST, OSSENWORST, HUTSPOT.

Kom proeven!

0SSHKMIXIVIR 'IRXVEPIZIV[EVQMRK ...moe

...hoezee 7QIPXIVMNÂ&#x2C6;7,2SSVH[MNOIVLSYX 8IPIJSSR  *E\ 

WE8FJKEFOMBBOr5FMr/PPSEXJKLFSIPVU ,JKLPPLPQJOUFSOFUXXXTMBHFSJKLMFJOOM

PARTICULIEREN

OPGELET! Uw advertentie verschijnt in de regio:

Advertenties kunnen tegen contante betaling Ă â&#x201A;Ź 8,00 ingeleverd worden bij:

Katwijk Leiderdorp

Noordwijk rhout Noordwijke

Â&#x2026; )&57"-65")6*4 7PPSTUSBBU KATWIJK Â&#x2026; 4*("3&/."(";*+/+#BSOIPPSO )PPGETUSBBU NOORDWIJK Â&#x2026; PRIMERA WE-BOT )PPGETUSBBU SASSENHEIM Â&#x2026; 3*&58*/,&-WBOEFS70035 %PSQTTUSBBU NOORDWIJKERHOUT Â&#x2026; 5)&3&"%4)01 JOEF)PGUVJO RIJNSBURG Â&#x2026; -*&5)0314#0&$,)6:4 )PPHNBEFTFXFH LEIDERDORP Â&#x2026; 30,&341"-&*4-&*%&3%031 7BO%JFQFOJOHFOMBBO LEIDERDORP Â&#x2026; #0&,)"/%&-%&,-&3 %F,FNQFOBFSTUS 1BTTBHF FO'050%*$,)0' *SJTMO OEGSTGEEST

Oegstgeest Rijnsburg

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

Warmond Wassenaar

INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna) Voorwaarden: 3 regels â&#x201A;Ź 8.00. Per regel â&#x201A;Ź 2.75 meer.

Sassenheim Valkenburg Voorhout d Waardeilan

De Zilk

}

â&#x201A;Ź8.00 â&#x201A;Ź 10.75 â&#x201A;Ź 13.50 â&#x201A;Ź 16.25 â&#x201A;Ź 19.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam:............................................................................................................................................................. Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

TE HUUR Â&#x2026; TE KOOP Â&#x2026; GEVRAAGD AANGEBODEN Â&#x2026; GEZOCHT Â&#x2026; GEVONDEN

Jeugdkorpsen aan het werk

Regionale jeugdbrandweerwedstrijden De regionale jeugdbrandweerwedstrijden vonden dit jaar plaats in Noordwijkerhout. Op zaterdag 19 november streden er acht jeugdbrandweerteams, waaronder die van Noordwijkerhout, om de prijzen, onderverdeeld in twee categorieĂŤn: de junioren (12-15 jaar) en de aspiranten (16-18 jaar). Winnaars werden de beide korpsen uit Nieuwerkerk aan den IJssel. Tijdens de wedstrijd kregen de teams een opdracht om een

realistische brand op de Walserij in het industrieterrein Gravendam te bestrijden. De inzet werd beoordeeld door een vakkundige jury. De teams werden beoordeeld op onder meer eigen veiligheid, snelheid en efďŹ ciĂŤntie. Aan het einde van de dag reikte commandant Henk Meijer de prijzen uit in de brandweerkazerne van Noordwijkerhout. (Bron en fotoâ&#x20AC;&#x2122;s BON)


Verwen je HD TV eens extra deze maand Nu 2 maanden TV Extra zonder extra kosten!*

Bekendmaking Afschaffen vaarvergunningen De Verenigde Vergadering heeft op 16 november 2011 de Vaarwegenverordening Rijnland 2012 vastgesteld. Deze verordening vervangt de verordening Vaarverboden en Vaargelden Rijnland (2005). Op basis van deze nieuwe Vaarwegenverordening heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden op 25 oktober 2011 een verkeersbesluit genomen. Toelichting Rijnland is verantwoordelijk voor het waterbeheer, inclusief de afvalwaterzuivering en de waterstaatkundige veiligheid in het gebied dat globaal is gelegen tussen Wassenaar, Gouda, Amsterdam en IJmuiden. Naast de verantwoordelijkheid voor het waterbeheer heeft Rijnland ook een beperkt aantal taken op het gebied van het vaarwegbeheer en het nautisch beheer.

Normaall € 29,95 per maand Nu de eerste erste twee maanden n

€ 16,95

In het belang van een vlot en veilig verloop van het scheepvaartverkeer, het in stand houden van de scheepvaartwegen en het voorkomen of beperken van schade door de scheepvaart aan waterstaatkundig gezien kwetsbare wateren, heeft Rijnland (voor de bij Rijnland in beheer zijnde vaarwateren) in een Vaarwegenverordening regels gesteld. Om uitvoering te kunnen geven aan deze Vaarwegenverordening heeft Rijnland de hiervoor noodzakelijke verkeersbesluiten genomen. Concreet betekent dit het volgende: A uit het oogpunt van de regulering schaft Rijnland met ingang van 2012 de algemene vaarvergunningen af; A alleen voor wateren die vanuit waterstaatkundig oogpunt bescherming behoeven wordt een beperkt vaarvergunningenstelsel in stand gehouden; A de Verordening Subsidies Oeverherstel en het fonds oeverherstel worden met ingang van 1 januari 2015 ingetrokken c.q. opgeheven, of zodra het fonds oeverherstel leeg is; A in de nieuwe Vaarwegenverordening zijn voorts regels met betrekking tot maximale vaarsnelheden en het innemen van ligplaatsen opgenomen voor de bij Rijnland in beheer zijnde vaarwateren.

per maand nd

Ter inzage De nieuwe Vaarwegenverordening en het hierbij behorende verkeersbesluit liggen gedurende een periode van zes weken - van 23 november 2011 tot en met 4 januari 2012 - ter inzage in het kantoor van het hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. U kunt de stukken tevens inzien via internet, www.rijnland.net/actueel/ter_inzage.

TV Extra: enders :19 HD zenders :Circa 120 0 digitale zenders enders :Programma’s terugkijken met TV Gemist :Films en series bestellen zonder extra kosten * Deze actie is geldig t/m 31 december 2011. Vraag in de winkel naar de voorwaarden. Prijswijzigingen, type- en zetfouten voorbehouden.

Voor wat betreft het verkeersbesluit geldt dat belanghebbenden gedurende de termijn van ter inzagelegging bij het college een bezwaarschrift kunnen indienen: het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland t.a.v. J.W.P. de Groot Postbus 156 2300 AD Leiden Voor de Vaarwegenverordening heeft al een inspraakprocedure plaatsgevonden. Belanghebbenden hebben daarmee al de mogelijkheid van inspraak gehad over de ontwerp-Vaarwegenverordening. Meer informatie? Voor vragen kunt u terecht bij het servicepunt. Zij zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar via 071 - 306 3020 of via e-mail servicepunt@rijnland.net. Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen. Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net. Wij maken u erop attent dat per 1 januari 2012 bekendmakingen niet meer gepubliceerd worden in weekbladen maar via een digitaal waterschapsblad. U kunt het waterschapsblad vinden op www.rijnland.net/waterschapsblad.

Verkrijgbaar bij: Meer weten over de nieuwe tv-abonnementen? Zaterdag 26 november van 10.00 - 17.00 uur is het Ziggo Serviceteam bij Electro World Peursum om uw vragen te beantwoorden.

Leiden, 23 november 2011

Droge voeten, schoon water


pagina 27

Noordwijkerhouts Weekblad 22 november 2011

Van Nispen blijft op koers

Bridgeclub HJB Opnieuw gebeurde er weer veel tijdens de bridgeavond van vorige week dinsdag. In lijn A zetten Reg Geerlings en Harry v.d. Lans met 61,42% de hoogste score neer. In lijn B werd de zaaltop behaald door Coby Caspers en Janna Duijndam. In lijn C werd strijd gevoerd, waardoor Lenie Aartman en Greet Meeuwenoord geen strobreed toegaven op Riet Beljaars en Guusta Timmers; ze scoorden beiden 62,15 %. In lijn D lieten Quirina Heemskerk & Riek v.d. Lans zich ook niet kennen met een score van 60,00%. Dit beeld ook in de E lijn, waar Ton van Gijlswijk en Joke Wijnands met een score van 57,92 % hun visitekaartje op deze avond hebben afgegeven. Onderstaand een beknopte uitslag: Lijn A: 1 Margriet Broekhof & Jacques Broekhof 2 Hans Bouter & Henk Tulen 3 Reg Geerlings & Harry v.d. Lans 4 Henk Heemskerk & Sjaak Hiep

52,08 40,28 61,46 59,72

Lijn B: 1 Gerda v. Mondfrans & Ineke Sieuwerts 2 Coby Caspers & Janna Duijndam 3 Bep Aartman & Mieke Duivenvoorde

53,47 64,93 60,76

Lijn C: 1 Lenie Aartman & Greet Meeuwenoord 2 Lenie Aanhane & Ton v.d. Berg 3 Marijke van der Spek & Jos Willemse 4 Riet Beljaars & Guusta Timmers

62,15 45,14 52,78 62,15

Lijn D: 1 Miep Geerlings & Tiny de Winter 2 Riny Laros & Fonny Tulen 3 Quirina Heemskerk & Riek v.d. Lans 4 Ada Pennings & John Pennings

57,50 52,50 60,00 54,17

Lijn E: 1 Jose Warmerdam & Ben Warmerdam 2 Ton van Gijlswijk & Joke Wijnands 3 Theo Bader & Betsy Bakker 4 Ellen v. Kesteren & Bertien Schrijver

54,58 57,92 52,50 55,83

Bridgeclub de Schelft Gisteren werd de laatste competitieavond gespeeld van de 2e speelronde. Eerder verstevigden aankomende promovendi hun plek, terwijl bridgers in de gevarenzone onderuit het degradatiespook trachtten te komen. Enkele ruime 60% scores werden behaald, waaronder die van Cor en Cis van der Lans uit de B lijn, en die van de koplopers in de A, Nico van der Berg en Marcel Felix ( 62,15). Eveneens in de A een fraaie 61% score van Thea ter Heide met invaller Hennie ter Heide. In de C lijn zetten Joost Bonfrer en Margriet Kaptein orde op zaken met 61,81 %, en nestelden Adry Hogervorst met Ine Heshof uit de B zich comfortabel op het ‘promotiepluche’. De hoogste score van de avond was voor Cok Duineveld en Femmy Stroombergen uit de D lijn, maar liefst 65,48 %. Zoals uit onderstaande beknopte uitslag blijkt, is er, met de laatste speelavond in het verschiet en de wetenschap, dat er drie paren kunnen promoveren, cq. degraderen, nog van alles mogelijk. A Lijn: 1 Nico van der Berg & Marcel Felix 2 Sjoerd v.d. Werf & Hennie van der Zalm 3 Her Geerlings & Wally v. Schooten 4 Piet Broekhof & Piet van den Berg 5 Aad Broekhof & Jopie den Elzen 10 Thea ter Heide-Vrolijk & Ivonne v. Rheenen 11 Ria v.d. Burg-Koster & Ans Verdegaal 12 Bert Hogervorst & Joke de Vries 13 Lida v. Kampenhout & Gerard de Winter 14 Jan v. Paridon & Nel v. Paridon

Gem. 59,55 55,64 54,60 53,21 53,21 47,66 45,57 44,62 40,36 39,24

14-nov 62,15 51,04 44,10 52,43 43,75 61,11i 49,65 39,58 44,10 39,93

B Lijn: 1 Adry Hogervorst & Ine Heshof 2 Margreet Verlinden & Trees de Winter 3 Remco de Jong & Niels Warmerdam 4 René Ruigrok & Luc Schalks 11 Lukia Dopper & Edmund Vaessen 12 Toos v.d. Burg & Greet Duivenvoorde 13 Ineke Belt & Annelies Hoffmans 14 Henk Duivenvoorden & Wim Warmerdam

56,94 53,04 52,00 51,13 47,66 47,48 47,05 45,92

63,19 48,96 52,08 40,97 47,22 57,99 44,44 48,96i

C Lijn: 1 Lies Gesink & Linda Straver 2 Wil Brauckmann & Gerrit v. Kampenhout 3 Joost Bonfrer & Margriet Kaptein 4 Aad Bader & Toos Hogervorst 5 Cees Alders & Gerard Stroeve 6 Els van der Meer & Wim van der Meer

55,88 54,12 51,88 51,88 51,36 51,28

48,96 54,86 61,81 42,01 32,99 56,60

10 Piet v.d. Burg & Krijn van der Slot 11 Elly Hoogenboom & Marjan v. Ruiten 12 Joke v.d. Berg-Kortekaas & Ria Bouwmeester 13 An van der Berg & Jopie v. Duin 14 Nico Warmerdam & Hanneke Warmerdam

46,55 45,51 45,51 45,16 38,72

51,74 51,74i 48,26 53,47 45,49

D Lijn: geel 1 Cok Duineveld & Femmy Stroombergen 2 Ria de Haas & Ineke v. Parera 3 Willie van der Niet & José Peters 4 Lisa Kerkvliet & Dicky van der Kuil 5 0Ans de Rooy & Nel de Winter 6 Diny Heemskerk & Ria Warmerdam

55,98 54,85 54,40 54,33 53,56 53,29

65,48 52,68 44,35 54,46 55,95 54,17

Voor het eerst in deze competitie heeft Van Nispen het lot in eigen hand betreffende het winnen van de eerste periodetitel. Dan moeten de laatste twee wedstrijden voor de winterstop wel gewonnen worden. In ieder geval werd afgelopen zondag een lastige klip omzeild. De uitwedstrijd tegen Groot Oost Leiden, beter bekend als GOL Sport, werd uiteindelijk met ruime cijfers in het voordeel van de Zilkers beslecht: 2-5. Van Nispen moest in de Leidse mist wel tot op de bodem van haar kunnen gaan. De wedstrijd was nog geen twee minuten oud toen Randy de Jong een voorzet van rechts tegendraads inkopte:0-1. Ook het daaropvolgende kwartier kwam GOL Sport er niet aan te pas. Een geweldige knal van Thymen Pompe werd door de Leidse goalie fantastisch uit zijn heiligdom geranseld en uit de rebound ontstond een hachelijke situatie voor de Leidse goal. Als door een wonder verdween de bal niet in het doel. Naar mate de 1e helft vorderde, verloor Van Nispen het overwicht en GOL Sport kreeg de eerste kansjes. Een enorm misverstand tussen Dick Verhoeven en Andy Otte leidde tot een eigen doelpunt van eerstgenoemde: 1-1. Toen even later een enorme blunder in de Zilker achterhoede de snelle rechterspits van GOL Sport in staat stelde om de bal keihard in het doel te knallen keek Van Nispen plotseling tegen een onverwachte achterstand aan: 2-1. Gelukkig herpakten de Zilkers zich en trokken zo het initiatief in de laatste tien minuten van de 1e helft weer naar zich toe. Een prachtige solo van uitblinker Mike

GOL Sport - Van Nispen in de mist (foto PR) van Haaster had een beter lot verdiend. Zijn inzet belandde vlak voor de pauze op de paal. Na de rust kwam Rick Witteman in het veld voor Dick Verhoeven om de snelle rechterspits van de tegenstander in bedwang te houden. Dit lukte en hiermee werd een gevaarlijke angel uit de aanvalslinie van GOL Sport onschadelijk gemaakt. De bedoeling van de Zilkers was duidelijk. Men wilde zo snel mogelijk gelijk maken en de druk op de helft van de tegenstander werd opgevoerd. Dit resulteerde na tien minuten in de gelijkmaker. Een prima genomen vrije trap van Samir Krupic werd wederom prima ingekopt door Randy de Jong: 2-2. Kort hierna kwam GOL Sport met 10 man te staan. Een forse overtreding van achteren werd door de scheidsrechter met rood bestraft. Op 35 meter afstand van het doel knalde Samir Krupic de toegekende vrije trap in één keer over de grabbellende keeper en voor de tweede keer in deze wedstrijd kwam Van Nispen op voorsprong: 2-3. Wie toen dacht dat Van Nispen dit varkentje wel even zou wassen kwam bedrogen uit. In plaats van het veld breed te houden en de bal in de ploeg te houden sloop er een soort

paniek in het spel van de Zilkers. In deze fase hing de gelijkmaker in de lucht, want in de achterhoede van Van Nispen stapelde de fouten zich als warme broodjes op. Toen in de 75ste minuut weer een speler van de gastheren van het veld werd gestuurd leek de strijd gestreden. Niets was minder waar. Het spel van Van Nispen bleef slordig en ook nu kreeg de Leidse ploeg nog kansen op de gelijkmaker. Inmiddels waren ook Ferdi van Elk en Ron Witteman binnen de lijnen gebracht. Witteman scoorde vlak voor tijd de bevrijdende 2-4 en Van Elk bracht in de allerlaatste minuut de geflatteerde eindstand van 2-5 op het scorebord. Eén van de Leidse spelers was het hier niet mee eens en ook hij moest na beledigende woorden richting de scheidsrechter het veld ruimen. Gelukkig floot de arbiter kort na dit incident af. Aanstaande zondag is Van Nispen vrij en op 4 december volgt de topper tegen koploper Stompwijk `92. MMO voert de ranglijst aan met 25 uit elf, tweede is Stompwijk met 24 uit tien en Van Nispen klom naar de derde plaats met 22 uit tien. Een spannender ontknoping van de 1e periode (die over twaalf wedstrijden gaat) is niet te bedenken.

VVSB BESTOLEN In een zeer aantrekkelijke wedstrijd verloor een goed spelend VVSB op sportpark Grote Geert in Emmen nipt van een sterk WKE. Een glaszuiver doelpunt van Michael van Laere werd om onverklaarbare reden afgekeurd: 1 - 0. Vanwege vervelende blessures moest trainer Marcel Keizer zijn elftal wederom aanpassen: het creatieve hart, Thabiso van Zeijl en Vladimir Jozic was er helaas niet bij en omdat ook Peet van der Slot was geblesseerd en Maickel Ferrier was geschorst, speelde Bart Duindam als rechtsachter. Patrick Krop

kreeg weer een basisplaats in de spits. Een compact spelend VVSB trad de sterke tegenstander, met maar liefst zes oud-profvoetballers in de gelederen, gedurfd tegemoet en creëerde - na een aanvankelijk afwachtend begin - zelf enkele kleine kansen. De betere kansen waren echter in de eerste helft voor WKE, maar vooral goed keeperswerk van Ronald van der Meer voorkwam een tegendoelpunt: rust 0 - 0. In de tweede helft startte de thuisploeg uiterst agressief, won het alle

10 jaar Schoolzwemtoernooi Vorige week woensdagmiddag is het jaarlijkse zwemtoernooi gehouden. Leerlingen (ruim 110) uit de groepen 5, 6 en 7 van de Prinsenhofschool, de Regenboog, de Victorschool en de Ireneschool streden om de medailles, met een onderverdeling in leden van de zwemvereniging en niet leden. Er waren veel medailles te winnen en ging de strijd natuurlijk ook om de eer en de winst van de wisselbeker. Om 15.45 uur reikte Gerard Dobbe, voorzitter van de zwemvereniging Noordwijkerhout samen met Marjan Edelaar, gymjuf van de Victorschool alle 48 medailles uit. Waarna het eindklassement in de categorie scholen kon worden opgemaakt. En opnieuw wist de Victorschool beslag te leggen op de grote beker. Op de 2e plaats eindigde de Prinsenhofschool, als 3e de Regenboogschool en als 4e de Ireneschool. Alle kinderen ontvingen een herinnering in de vorm van een persoonlijke oorkonde, een sticker, sleutelhanger, vaantje en wat lekkers. Alle persoonlijke tijden en foto’s zijn te zien op de site van de zwemvereniging: www.zvnoordwijkerhout.nl (foto PR)

duels en drong het VVSB ver terug, wat uiteindelijk, in de 51e minuut, leidde tot het doelpunt van de beste man van het veld, Anton Jongsma: 1 - 0. VVSB was even “de weg kwijt”, moest bijna een tweede tegentreffer incasseren ( Ronald van der Meer redde weer), maar herpakte zich na een kwartier meer dan voortreffelijk en zette de fysiek ijzersterke verdediging van WKE zwaar onder druk. De ene na de andere aanval werd ingezet, maar de verdiende gelijkmaker wilde maar niet vallen. Tot de 76e minuut, toen verdediger Bart Duindam de diepte in werd gestuurd en zijn uitstekende voorzet de inkomende Michael van Laere bereikte, die snoeihard met het hoofd scoorde. De warrig leidende scheidsrechter van Kraay wees aanvankelijk naar de middenstip, totdat der assistent-scheidsrechter uitbundig begon te vlaggen en vervolgens werd het loepzuivere doelpunt alsnog afgekeurd. De woedende spelers van VVSB drongen nog eenmaal aan, WKE werd volkomen teruggedrongen, maar meer dan kleine kansjes kwamen er niet, waardoor VVSB - volkomen onterecht - met lege handen kwam te staan: eindstand 1 - 0. Aanstaande zondag, 27 november, speelt VVSB om 14.00 uur op de Boekhorst tegen HSC’21 uit Haaksbergen. Er zijn op het sportpark diverse activiteiten.


pagina 28

Noordwijkerhouts Weekblad 22 november 2011

BEDS 2 BASIC DÉ NR. 1 BEDDENSPECIALIST IN UW REGIO!

Kom langs voor ons complete assortiment aan Boxsprings en Matrassen!

Sm ZONDA1G 4:00 t/ r OPEN!! 18:00 uu

! S G N I R P S X O B P O T PRI S X O B T I K WA L I T E

#####

MATRAS KNALLERS!

e 2

MEGA KNALLER!!

1 GRATIS DEKBED én 2 GRATIS KUSSENS!!

K! NOG 1 WEE STE MET LAAT N!! MODELLE

M

€ 899,-

Eigenschappen:

√ 15cm Koudschuim! √ 7 cm NASA Traagschuimlaag √ Afritsbare en wasbare tijk √ Anti-slip onderlaag √ Anti-allergisch

NI

LAAGSTE PRIJS!

tra

s

W

!!

#####

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

ANTI-ALLERGISCH

€ 749,-

DEZE WEEK VOOR

399.-

IN HOTELS DE MEEST GEBRUIKTE BOXSPRING VAN EUROPA

ZE  LET OP ON LERS! MEGAKNAL aliteit voor De beste kw js!! de laagste pri

!! NIEUW!

Tijdelijk

Tijdelijk

M

999.-

#####

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

LA Matra s A PR GST IJS E !

LAAGSTE PRIJS!

MEGA KNALLER!

Normaal 2399.-

999.####

Kom langs en test deze fantastische boxspring!

Maat 1.40

COMPLETE 2-PERSOONS ELECTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!!

-58%

tra

s

€ 349,Leverbaar in alle maten!

2e

√ Goede matras voor de laagste prijs √ Geschikt voor vaste en verstelbare bedbodems

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer matras √ 360 veren/m2 met koudschuim afdeklaag √ 5 ergonomische comfortzones √ Elastisch dubbeldoek tijk

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

2e

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

€749,-

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer √ 300 veren met hoogwaardig koudschuim ombouwlaag √ met NASA traagschuim afdeklaag √ Harde en zachte uitvoering

s

€ 269,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

2e

MATRAS GRATIS!

Ma

tra

IS 1 GRAT D én DEKBE IS 2 GRAT S!! N KUSSE

Beds 2 Basic

Ook verkrijgbaar in de maten 1.60 én 180 breed

ANTI-ALLERGISCH

€599,-

Leverbaar in alle maten!

e

Prijs vaste boxspring

s

2

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer √ 360 veren m2 met 3cm HR50 koudschuim afdeklaag √ 7 ergonomische comfortzones √ Afritsbare en wasbare tijk M

M

tra

IS 1 GRAT D én DEKBE IS T 2 GRA NS!! KUSSE

ANTI-ALLERGISCH

MATRAS GRATIS!

√ 18cm Latex Kern √ 1,5 cm doorgestikte traagschuim afdeklaag √ 7 comfortzones √ Anti-allergisch

WINNAAR!!

LU atras XE !

HEALTH EMPEROR (CLASSIC HANDMADE!)

#####

Eigenschappen:

Ma

SLEEP KING

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

€ 49,-

MATRAS GRATIS!

LU atras XE !

BODY FIT

2e

Eigenschappen:

SUPER KING

#####

Luxe Design hoofdbord + 2x electr. verstelbare boxsprings met pocketvering, + 2x supersterke volva motoren + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen + 2x poten set + 2x metalen matrasrem keuze uit diverse kleuren en maten!

M

Ma

Leverbaar in alle maten!

€ 799,Leverbaar in alle maten!

A MEGR !! E L L A N K

SPA SPRING

LU atras XE !

#####

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELECTRISCH VERSTELBAAR!!

√ Koudschuim kern √ 7 Ergonomische Comfortzones √ Dubbeldoeks tijk! √ In harde en soft variant √ Anti-alergisch

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

Diverse toplagen mogelijk latex, koudschuim of traagschuim √ Handgemaakt matras met 7 slags micro pocketveer √ 500 veren /m2 √ 7 comfortzones √ Zomer en Winterzijde

Normaal 1899.-

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

Eigenschappen:

€1099,-

TOP-AANBIEDING!

Remote controlled

€ 799,-

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

DREAM LATEX

ALLERS! ZE MEGAKN !! LET OP ON laagste prijs liteit voor de De beste kwa

s

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

ONGELOOFLIJK SLAAPCOMFORT!!

Diverse maten

tra

####

BASIC

2e

LU atras XE !

(CLASSIC HANDMADE!)

MATRAS GRATIS!

1 x Luxe gestoffeerde Hoofdbord (14cm diep) 2 x Luxe Gestoffeerde verende boxen (25cm dik) 2 x Luxe Gestoffeerde pocketmatras 9-zone (20cm dik) 1 x Luxe Koudschuim topper meegestoffeerd (ca. 6cm) 2 x Luxe Set triangel poten (7cm)

Ma

Beds 2 Basic

MATRAS GRATIS!

M

2e

SUPER ! DE LUXE!

√ Silence Comfort (Astropur) √ 8 cm koudschuim √ 3cm Calipore (ventilerend schuim) √ 7 cm NASA traagschuim √ Elastisch dubbeldoek tijk (afritsbaar en wasbaar)

#####

2

√ 7-slags Pocketveer √ Anti-allergisch √ In harde en soft variant √ WInter- en Zomerzijde √ Super dik TOP-Matras!

#####

COMPLEET LUXE!

TOP RECENTIES VAN ONZE KLANTEN!!

e

Eigenschappen:

WINNAAR!!

Eigenschappen:

WINNAAR!!

s

MARKIES

DUITS EN BELGISCH FABRIKAAT!

Maat 1.20

in diverse kleuren leverbaar!

Leverbaar in alle maten!

TOTAL RELAX

tra

€ 399,-

MATRAS GRATIS!

Normaal 1099.-

-44%

SUPERDEAL!

Ma

EU

SILENCE COMFORT

MATRAS GRATIS!

Ma

HEALTH SPRING

2e

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING QUEBEC ACTIE!!

Leverbaar in alle maten!

Tijdelijk

DE

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

2e

ZONDA14G:0:000S t/m r 18 ! ! N E P OKOFFIE STAAT VOOR U KLAAuuR!

Leverbaar in alle maten!

#####

MATRAS GRATIS!

e prijzen √ Laagst aliteit kw e st √ Be mfort co e st e √B dvies √ TOP-a ervice √ TOP-s

TOPDEAL!

Designhoofdbord! + 2 Beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matras topper! ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoeringen! + 2 luxe kussens

Beds 2 Basic

2e

sic

Bij Beds 2 Ba

EN RESERVER IJS ZE PR VOOR DE  LEVEREN MET LATER K! MOGELIJ

ONGELOOFLIJK COMPLEET!

LU atras XE !

CONTOUR COMFORT

EN

-64%

ERS!  MEGAKNALL prijs!! LET OP ONZE laagste liteit voor de De beste kwa

MATRAS GRATIS!

STAP BINNEN BIJ BEDS 2 BASIC

RASS T A M N E NGS

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA SUPER ACTIE!!

MATRASSEN SPECIALIST

EEN MATRAS, DIRECT KOPEN? EN OP EEN BETER BED LIGGEN?

NEDERLANDS, DUITS EN BELGISCH FABRIKAAT

SP NAJA EC AR IA S L!!

Eigenschappen:

√ Dikke koudschuim vulling √ Hoge veerkracht √ Blijft koel tijdens de nachtrust √ Vormt perfect naar uw lichaam

IS 1 GRAT D én DEKBE IS 2 GRAT NS!! KUSSE

#####

Beds 2 Basic

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

WINNAAR!!

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

2e

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

€ 199,-

€999,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

√ Handgemaakt matras met 7 slags micro pocketveer √ 500 veren /m2 √ 7 comfortzones √ Zomer en Winterzijde

at

ra s

BALANCE SENSE

2e

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 15cm Koudschuim kern √ Ergonomische comfortzones √ Elastisch dubeldoek tijk √ Afritsbare en wasbare

DIT IS MAAR EEN GEDEELTE VAN HET ASSORTIMENT - KOM LANGS VOOR HET COMPLETE ASSORTIMENT - VERDER DE KOFFIE STAAT NIET ALLEEN KLAAR... MAAR HIJ IS OOK LEKKER

NIEUW IN HET ASSORTIMENT > MOLTONS VOOR MATRASSEN EN TOPPERS IN ALLE MATEN!!

Sm ZONDA1G 4:00 t/ r 1 OPEN!! 8:00 uu E BIJ BEDS

TOP-SERVIC

2 BASIC!

 071 2000168 Onze Boxsprings

Onze Matrassen

√ Laagste prijzen √ Altijd kwaliteit √ GRATIS TOP-matrassen √ GRATIS Hoofdbord √ GRATIS Potenset

√ 2e Matras GRATIS √ 2 Weken proefslapen √ Beste comfort √ 5 jaar garantie √ Gratis advies

Openingstijden Ma. / Di. / Wo. 9:30 - 18:00 Do. / Vr. 9:30 - 21:00 Za. 9:30 - 17:00 Zo. 14:00 - 18:00

Adres: Kerkstraat 58 - Noordwijk (binnen) INGANG Passage

Koopavonden Do. / Vr.

18:30 - 21:00

De getoonde aanbiedingen zijn slechts een klein gedeelte van ons assortiment | Kom ook langs voor onze kwaliteits kussens en accessoires!

November 2011 Zet- en drukfouten voorbehouden

NWHW_week_47  
NWHW_week_47  

VAN € 123,20 VOOR Nieuws- en Advertentieblad voor Noordwijkerhout, De Zilk en Langevelderslag GRATIS TAXATIEDAG Onze experts zijn elke 1ste...

Advertisement