Page 1

BERNARD SCHULTE BV CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

Dinsdag 18 oktober 2011 • Jaargang 30 - nr. 42 • Nieuws- en Advertentieblad voor Noordwijkerhout, De Zilk en Langevelderslag

Advertenties: (06) 46094209 • advertentie@noordwijkerhoutsweekblad.nl • Redactie: (0252) 374218 • redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl

Tal van festiviteiten, met reünie, workshops, het goede doel en Open Podium

50 Jaar Teylingen College Sector Leeuwenhorst

Voor al uw klimaatbeheer ➜ CV installaties ➜ CV ketels ➜ Ventilatiesystemen ➜ Zonne-energie ➜ Airconditioning Ook voor al uw service & onderhoud! Voorhout - Nijverheidsweg 10 Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL

nu nog een huis... DEZE WEEK

Thea ter Heide - Vrolijk Een verhaal, enigszins gekscherend, gaat, dat er ergens een man van 8 miljoen (guldens) loopt. Die acht miljoen zouden de kosten zijn geweest voor de bouw van het Klein Seminarie Leeuwenhorst. Die man, of-ie nog leeft en/of-ie z’n professie nog uitoefent, zou de enige priester zijn, die daadwerkelijk als zodanig door het seminarie werd afgeleverd. De deuren van het Klein Seminarie - gymnasium ‘Leeuwenhorst’ aan de Langelaan, opgericht in 1961 door het Bisdom Rotterdam, en waarvoor destijds (veelal) armlastige Noordwijkerhoutse gezinnen een financiële bijdrage leverden, werden op 1 september 1961 officieel geopend. Al gauw liep het aantal priesterleerlingen terug en werd in 1968 besloten, dat Leeuwenhorst een open school zou gaan worden voor VWO en HAVO. In de loop der jaren hebben vele Noordwijkerhoutse scholieren, alsook die uit de omringende gemeenten er hun middelbare schoolperiode doorgebracht. De school heeft vanaf het begin, dat er geld voor werd ingezameld, tot op de dag van vandaag, een belangrijke rol gespeeld in de Noordwijkerhoutse samenleving. Nog eens versterkt, toen in 1993 de Leeuwenhorst Mavo aan de Dr. Poelslaan ook ‘ingelijfd’ werd. Andere fusies gaven het Teylingen College weer het recht op een afdeling gymnasium terug. Toen de ‘Witte School’ in Noordwijk afbrandde en die leerlingen ook instroomden, dijde de scholengemeenschap meer

Sharron Vaessen in A Sister’s Hope 60 K Zie pagina 15

Hennepkwekerij ontmanteld Zie pagina 15 V.l.n.r.: Sectordirecteur Cees Slats en leden van de Jubileumcommissie, Ger Op den Kelder, Jan Beemsterboer en Sjef van Leeuwen, adjunctdirecteur. “Voor de reünie zijn er op de sociale media al wel zo’n 650 meldingen, ‘ja, natuurlijk ik kom ook’, maar ze moeten zich wel officieel inschrijven. Ook die van de voormalige Mavo aan de dr. Poelslaanl”. en meer uit. Noodlokalen moesten worden geplaatst. Meegaand in de vaart der volkeren en de vernieuwingen in onderwijsland, kwam een totale nieuwbouw in zicht. In het oude gebouw van het voormalige seminarie werd op 4 maart 2006

een grote reünie gehouden, waarna het afgebroken werd. In datzelfde jaar werd ook het geheel nieuwe, moderne schoolgebouw betrokken met alle fasciliteiten, die aan de huidige onderwijseisen voldoen. Het is in

vogelvlucht een stukje geschiedenis van de brede scholengemeenschap, met inmiddels 1265 leerlingen, die aan de vooravond staat van een groots jubileumfeest rondom het 50 jarige bestaan. Zie verder elders in de krant.

De Steeg omgedoopt in ‘Place du Têtre’ Zie pagina 11

Sint op zoek naar Hulppieten Zie pagina x19

Victorkruis voor Herman Leenderts en Annie van Gijlswijk Thea ter Heide - Vrolijk Na afloop van de sfeervolle viering bij gelegenheid van het Victorfeest in de Victorkerk werden Herman Leenderts en Annie van Gijlswijk voor het voetlicht gehaald. Uit handen van pastoor Goumans en pastor Van den Berg ontvingen zij het Victorkruis. Beide parochianen hebben zich jarenlang verdienstelijk gemaakt voor de parochiegemeenschap. ‘Herman Leenderts heeft zich zijn leven lang dienstbaar gemaakt voor de gemeenschap, waarvan ook vele jaren voor de St. Victor. Mede door zijn initiatief en dat van de heer Chris Hijnen is destijds het jongerenkoor opgericht. Al vele, vele jaren verzorgt hij samen met zijn echtgenote de distributie van Joviaal. Hij is intermediair geweest voor rouwbegeleiding en was als lector ook jarenlang lid van de overleggroep liturgie’, aldus Jacques Aartman, vice-voorzitter St. Victor. Ook Annie van Gijlswijk

werd lovend toegesproken voor het vele werk, dat zij jarenlang voor de Victorgemeenschap heeft verricht. “Vanaf 1987 maakt zij tot op de dag van vandaag, deel uit van de paramentengroep. Een groep die er voor zorgt dat alle kerkelijke gewaden, altaarkleden en dergelijke er altijd piekfijn uitzien. Ieder jaar met Open Monumentendag draagt zij er zorg voor dat alle kazuifels er piekfijn uitzien en tentoongesteld kunnen worden. Vanaf 1984 tot heden maakt zij deel uit van het bestuur van het Victorhuis en is zij zeer vele jaren betrokken bij de uitgifte van Joviaal. Verder maakte zij deel uit van de overleggroep Liturgie. Noeste werkers, en Victorparochianen in hart en nieren”. Na afloop was er in het Victorhuis gelegenheid om de beide gedecoreerden te feliciteren.

De tandarts vult ook glazen zie pag. 2


pagina 2

Noordwijkerhouts Weekblad 18 oktober 2011

Alice van der Weide - Mulder nieuw raadraadslid voor GroenLinks Op 29 september is Alice van der Weide-Mulder beëdigd als gemeenteraadslid voor de fractie van GroenLinks in de gemeente Noordwijkerhout. Zij volgt Trudy van der Helm op. Alice van der Weide vindt de nadruk, die GroenLinks op duurzaamheid legt, erg belangrijk, juist nu, in een tijd van crisis, waarin een politiek van duurzaamheid toekomst heeft. “We hebben niets aan ad hoc beslissingen en bezuinigingen, die op korte termijn geld lijken te besparen of op te leveren, maar die zich uiteindelijk tegen ons keren. Het is belangrijk dat we verder kijken dan één regeringsperiode; de toekomst reikt veel verder. We hebben de taak om aan de generaties, die na ons komen, een leefbare wereld na te laten”. Een ander kenmerk van GroenLinks, dat haar

aanspreekt, is dat GroenLinks bereid en capabel is om verantwoordelijkheid te nemen. “Ik meen dat bij GroenLinks de verantwoordelijkheid zwaarder telt dan de machtswellust, die ik dikwijls in de politiek bespeur. En ik hoop dat ik daarin niet teleurgesteld word”. Overigens vindt zij dat wel duidelijk is geworden, dat je vanuit bestuurs/regeringsverantwoordelijkheid meer van je doelen kunt waarmaken dan vanuit de oppositierol. In de tijd dat zij studeerde, (theologie), was

ze al lid van de PPR. In de gemeenteraad in Kampen vormde de PPR met andere partijen de oppositie. Toen ze zich in Noordwijkerhout bij GroenLinks aansloot, was het dan ook even wennen dat GroenLinks deel uit maakt van het college. Constructief meedenken komt dan in de plaats van de oppositierol. “Ik vind van veel dingen iets en dat zorgt ervoor, dat ik niet slaafs een partijpolitiek kan volgen”. Op grond van informatie, op grond van de mening van mensen om haar heen en op grond van gezond verstand hoopt ze een bijdrage te leveren aan een groen, sociaal en leefbaar Noordwijkerhout, waar het goed werken, wonen en recreëren is. “Wat het gemeenteraadswerk betreft, ben ik mij ervan bewust dat ik veel te leren heb; ik hoop echter snel aansluiting en de juiste toon te vinden. Ik vertrouw erop dat er binnen GroenLinks en binnen de gemeenteraad ruimte is voor eigen inbreng, waarbij ik uiteraard gestelde kaders respecteer”, aldus Alice van der Weide-Mulder.

Winnaars jubileumactie Rijwielhandel Van Dam; de familie Warmerdam met hun kinderen Fleur en Mike, Jan en Annete van Dam met medewerkster Ewa, de heer Polotzek, en Monique Verdegaal van ‘t Wapen van Noordwijkerhout (THV)

Gelukkige winnaars jubileumactie Rijwielhandel Van Dam In de afgelopen septembermaand heeft Rijwielhandel Jan van Dam bij gelegenheid van het 85 jarig bestaan van de zaak en het 40 jarige jubileum van Jan van Dam zelf, een spetterende actie gevoerd. Iedereen, die in deze maand een fiets kocht, was verzekerd van een aantrekkelijke korting van 20%. Daarboven konden de kopers meedingen naar twee te verloten dinercheques á 100 euro van Het

Wapen van Noordwijkerhout. Jan en Annette van Dam kijken terug op een bijzonder geslaagde actie. “We hebben er veel positieve reacties op gekregen, helemaal in de kermisweek, toen de etalage beplakt was met allerlei foto’s en verhalen rondom ons jubileum”. Ook dongen maar liefst zo’n 75 kopers mee naar de twee uit te loten dinercheques. Deze werden gewonnen door de familie Warmer-

dam van de Mgr. Westerwoudlaan en de familie Polotzek van de Havenstraat. Beiden trouwe klanten, die bij Van Dam in de actiemaand onder meer een trendy stadsfiets, een trendy transportfiets (2x) en een moederfiets kochten. In aanwezigheid van Monique Verdegaal van Het Wapen van Noordwijkerhout werden de gewonnen cheques vorige week uitgereikt. (THV)

Verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar’ 2011 Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor de Noordwijkerhoutse samenleving. Veel voorzieningen van vrijetijdsbesteding tot en met hulp in de zorg - zijn mogelijk dankzij de inzet van vrijwilligers. Kandidaten voor de verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar’ kunnen

nog tot 31 oktober worden voorgedragen. Aanmelden via het aanmeldformulier op de website van de gemeente. De genomineerden worden op 7 november bekend gemaakt. Nieuw bij de verkiezing van de ‘Vrijwilliger van het jaar’ is dat inwo-

Open Huis: vrijdag 15.30-16.30 uur Kom kijken in onze nieuwe praktijk Irislaan 281A, 2343 CM Oegstgeest

www.m2tandartsen.nl

ners via de website van de gemeente hun stem op de genomineerden kunnen uitbrengen. Dat kan van 7 tot 27 november 2011, waarna tenslotte de vrijwilliger(s), met de meeste stemmen, op een feestelijke avond op De Dag van de Vrijwilliger op 7 december 2011, worden gehuldigd. Naast alle eer en lof voor hun inzet, ontvangt zowel de individuele vrijwilliger als de groep vrijwilligers een oorkonde, een sculptuur en € 250.-, te besteden aan het vrijwilligerswerk binnen de eigen organisatie/vereniging. Meer informatie: www.noordwijkerhout.nl , tel. (0252) 343 737

Uit de Raadzaal De enige cultuur, die Noordwijkerhout kent is de bloembollencultuur, merkte oud burgemeester Winkel eens op. Inderdaad de culturele zondagmiddagen in De Schelft werden door slechts enkele liefhebbers bezocht. Met de bloembollencultuur gaat het inmiddels niet zo best, terwijl er steeds meer belangstelling komt voor ‘schilderscursussen’. Regelmatig zijn de resultaten van de cursisten te bewonderen in de etalage van Floor Vink en in de hal van het gemeentehuis. Misschien zijn het deze exposities, die burgemeester Goedhart op het idee bracht, een Kunstweek te organiseren. Met de leegstaande winkels is er ruimte genoeg om Noordwijkerhoutse kunstenaars een plekje te verschaffen hun kunstuitingen te exposeren. Te denken valt aan openbare schilderles, filmvoorstellingen, kunstzinnig eten en drinken enzovoorts. De kunstweek zal gehouden worden van 6 t/m 12 november. Het is wel een week waarin diverse ‘culturele’ evenementen plaatsvinden. Zo zullen op 11 november de nieuwe carnavalsprinsen zich bekend maken. Voor deze happeningen zullen De Duinpan en De Schelft weer te klein blijken te zijn. Zaterdag 12 november zal de jeugd haar ‘kunsten’ vertonen tijdens de intocht van Sint Nicolaas. Aan zoveel culturele uitingen kan de bloembollencultuur van burgemeester Winkel niet tippen. Door voor de kunstweek lege winkelpanden te gebruiken wordt, zo beoogd de organisatie, niet alleen de kunst bevorderd, maar ook de levendigheid in het centrum. Na de Prinsverkiezing en tijdens de intocht van Sint Nicolaas zal dat

laatste zeker het geval zijn. Maar wat te denken van ‘Beleef het Montmartre in Noordwijkerhout’. Wie tijdens de herfstvakantie naar Parijs is afgereisd kan daar spijt van hebben, want in het centrum van Noordwijkerhout gaat het gebeuren. In het weekeind van 22 /23 oktober zullen minstens 35 kunstschilders rond de Witte Kerk garant staan voor ‘Beleef het Montmartre in Noordwijkerhout’. Zij exposeren niet alleen hun werk, maar schilderen nieuw werk en natuurlijk zullen zij hun kunstwerken ook te koop aanbieden. Overigens moet het krediet van 50.000.- nog beschikbaar gesteld worden. Het is de commissie Samenlevingszaken, die, tijdens haar vergadering van 25 oktober, er haar advies over zal uitbrengen. Overigens zit in die 50.000.- ook opgenomen het verduurzamen van het beeld ‘de Koetiller’. Hierdoor zal deze Noordwijkerhoutse cultuuruiting een permanente plek in ons dorp krijgen. Van een heel andere orde, het zal een hele ‘kunst’ worden om tot een juiste invulling te komen van de reorganisatie van de Langevelderweg. Een ‘kiss and ride’ zone werkt niet en de bewoners zouden wel eens gelijk kunnen hebben. Voor het regelen van het parkeren voor de Regenboogschool was er ook een ‘kiss and ride zone’, ja zelfs aanvankelijk een aparte rijbaan voor het afzetten van de leerlingen. De extra rijbaan kwam er niet en het succes van de ‘kiss and ride zone’ op de Ambachtsweg is duidelijk merkbaar tijdens het aan en uitgaan van de school. Het is dan wel slalommen op de Van der Weijdenlaan. Een hele kunst overigens. JL.

Voorverkoop 11/11 draait op volle toeren Over een maand is het alweer zover. De traditionele opening van het carnavalsseizoen door CV De Kaninefaaten op 11 november 2011, met alweer de verkiezing van het 52e Prinsenpaar. Wie volgen Prins Praeses (Sjaak v.d.Berg) en zijn First Lady (Conny v.d. Burg) op? Het belooft een spectaculaire avond te worden in De Schelft met optredens van Jeroen van der Boom en Peter Beense. Ook de coverband Nightlife is weer van de partij, met hun motto: “Dance till you drop!” De voorverkoop is van start gegaan en is er inmiddels een ware run op kaarten ontstaan. Mede ook gezien de prachtige optredens en het feit dat 11/11 ditmaal op vrijdagavond plaats vindt. Wil je erbij zijn, onderneem dan snel actie en haal de

Jeroen van der Boom, te gast op 11/11 feest der Kaninefaaten (foto PR) kaarten bij Ton sur Ton in de Havenstraat 21. Een ticket kost 15 euro per stuk.

Country lijndansavond op CD-muziek Op zaterdag 22 oktober 2011 organiseert Stichting Country Music Dancers de bekende maandelijkse country lijndansavond in de Theaterzaal van de Schelft. De avond duurt van 20 uur tot 24 uur, zaal open 19.30 uur. De toegang bedraagt slechts € 3, inclusief enige ‘hapjes’. De muziek wordt verzorgd door de DJ’s Henk en Jan. Zij draaien voornamelijk country

& western Cd’s, maar ook andere, in het lijndanscircuit bekende, muziek waarop kan worden gelijndanst. Heeft u een favoriete dans, dan kunt u deze op de avond aanvragen en zal die zeker worden gedraaid door onze DJ’s. Neem voor de zekerheid de muziek mee, omdat wij wel beschikken over veel maar niet alle muziek.


pagina 3

Noordwijkerhouts Weekblad 18 oktober 2011

Herfstvakantie in Museum Volkenkunde Leiden - In Volkenkunde ga je tijdens deze herfstvakantie ‘Op Expeditie’! Naast de familietentoonstelling in de museumtuin zijn er allerlei spannende activiteiten die je het gevoel geven dat je écht op reis bent. Zo kun je dagelijks Afrikaans speelgoed maken, je haar laten invlechten, op speurtocht gaan langs Afrikaanse objecten en lekker chillen in een echte nomadentent. Op de zondagen in de vakantie wordt het swingen tijdens een workshop Afrikaanse dans. Maar dat is niet alles! Het weekend van 22 & 23 oktober staat volledig in het teken van de avonturen van de stripheld Kuifje!

Op Expeditie naar Afrika Altijd al op expeditie willen gaan, maar je ouders nooit zo ver gekregen? Deze herfstvakantie gaat het lukken! In Museum Volkenkunde in Leiden kan je in één dag Op Expeditie naar Afrika. Bij binnenkomst

op het terrein loop je al meteen de grote kisten van de Op Expeditie tentoonstelling binnen. Daar maak je kennis met expeditieleiders uit het verleden en kan je testen of jezelf geschikt bent om op expeditie te gaan. Eenmaal binnen in het museum gaat de reis verder en stap je Afrika binnen. In de net heropende Afrikazaal staat een grote nomadentent waarin je lekker kan loungen en er zijn er allerlei leuke activiteiten die in het teken van dit continent staan.

Kuifjeweekend Op zaterdag 22 en zondag 23 oktober staan in Volkenkunde de

Avonturen van de stripheld Kuifje centraal. Die twee dagen kun je hem en kapitein Haddock zomaar in het museum tegen het lijf lopen! Verder draaien er de hele dag Kuifje films en kun je meedoen aan een workshop* striptekenen door Alex Turk, bekend van de strip ‘Timo’. Daarnaast maak je door mee te doen aan de prijsvraag ook nog kans op kaartjes voor de nieuwste Kuifje film! Als je verkleed komt als een van de figuren uit de Avonturen van Kuifje, dan ontvang je een gratis Survival Gids voor bij de Op Expeditie tentoonstelling. *Workshop striptekenen: Za 22 & zo 23 oktober 2011; 14.00 - 16.00 uur, voor kinderen vanaf 8 jaar en ouder. Op inschrijving, via: kuifjeweekend@ volkenkunde.nl o.v.v. naam en leeftijd. Vol=vol, Kosten: € 5,.. IK BEN FLEXITARIER JIJ OOK? ... Omdat het gezond en lekker is PROBEE

R NU

GRATIS

EEN VLEE SVERVAN GER!

Natuur & Milieu deelt gratis 10.000 vleesvervangers uit zodat jij kennis kan maken met lekkere alternatieven voor vlees. Want minder vlees eten is goed voor gezondheid, milieu en dierenwelzijn. Proef je mee? Kijk voor de actie op of scan deze QR-code:

Kindertheatergroep Raponsel speelt ‘De Gestolen Stem’ Op zondagmiddag, 30 oktober speelt kindertheatergroep Raponsel ‘De gestolen Stem’ in de theaterzaal van de Schelft. ‘De gestolen stem’ is een spannend verhaal over ergens goed in zijn, over vriendschap en jaloezie. En over zingen, viool spelen, dansen, schilderen en nog veel meer vormen van Kunst. De voorstelling duurt ongeveer 50 minuten en is geschikt voor kinderen van 4 - 10 jaar. De eerste voor-

stelling begint om 14.00 uur, de tweede om 16.00 uur. De toegangsprijs bedraagt € 5,00. Kaarten zijn te reserveren bij Margret Zonneveld: 0252 - 370961 of via josvanvarik@hotmail.com

Over ‘De gestolen stem’ Opera, een beroemde zangeres, vindt zichzelf de allerbeste. Eén van haar vriendinnen leest in een

tijdschrift dat er een nieuwe ster in opkomst is. Maar wie is die nieuwe ster? Is het een tovenaar? Een goochelaar? Deze mysterieuze nieuwe ster wil Opera een lesje leren en laat haar belanden in de wereld van de Kunst. En zo doet Opera een belangrijke ontdekking. De tekst is van Jos van Varik en in het spel: Wilma Dubbelaar, Rini van Kaam, Jos van Varik en Margret Zonneveld.

‘Max de Beer’ in het Trefpunt Warmond - Poppentheater Siert van den Berg ontvoert kinderen tijdens de herfstvakantie naar een kleurrijke wereld vol fantasie. Dat gebeurt tijdens de voorstelling Max de Beer, die de poppenspelers op woensdag 19 oktober brengen in Theater Het Trefpunt in Warmond. Het verhaal is gebaseerd op het boekje Snik de Beer van Jantien Buisman. Siert van den Berg bewerkte de tekst en

schreef enkele liedjes, die aan de voorstelling werden toegevoegd. Kaarten kosten € 7,50/ € 5,00 (CJP/65+) en zijn te koop via de website www.hettrefpuntwarmond.nl en VVV Warmond. Indien er nog plaatsen vrij zijn, kunt u vanaf drie kwartier voor aanvang van de voorstelling kaarten kopen aan de zaal in Het Trefpunt, Herenweg 80 te Warmond.

morgen wil ik  dag als vandaag iedereen verdient een morgen


4VQFSLXBMJUFJU3VOEWMFFTIBBMUVOBUVVSMJKLCJK

4 - "( &3*+

G. KLEIN WOENSDAG GEHAKTDAG

2

Oma’s gehakt Rundergehakt Halfomgehakt

Prijs vanaf:

529,MSI CX720 17,3� notebook

MSI CR720 17,3� notebook

6SHFLĂ&#x20AC;FDWLHV06,&;:1/ C  <-2/;7 

A

 C8=/6Pentium Dual Core P6200 B:;9-/<<9; C1/2/>1/8% C

,&'2+;..3<5

;:7C);/@;3=/; CnVidia GeForce G310M 1GB DDR3 C312./0383=398+>.39 C81/,9>@./<=/;/9<:/+5/;</873-;90998 C +8 +8 

 

!,3= <% C*3;/6/<< "

!,:<

 , 1 8 C #A(& !)>.39/&+=+ C !/1+:3A/6<-+7/;+ C++;=6/B/;& !! !& C8-6*38.9@<97/$;/73>7,3= C9;7++=AA A A 77 C/@3-2= 51C+;+8=3/ 4++;

6SHFLĂ&#x20AC;FDWLHV06,&51/ C  <-2/;7 

A

 C8=/6Core i3 380 M B:;9-/<<9; C1/2/>1/8% C

,&'2+;..3<5

;:7C);/@;3=/; CIntelÂŽ HD Graphic share with system memory C312./0383=398+>.39 C81/,9>@./<=/;/9<:/+5/;</873-;90998 C +8 +8 

 

!,3= <% C*3;/6/<< "

!,:<

 , 1 8 C #A(& !)>.39/&+=+ C !/1+:3A/6<-+7/;+ C++;=6/B/;& !! !& C8-6*38.9@<97/$;/73>7,3= C9;7++=AA A A 77 C/@3-2= 51C+;+8=3/ 4++;

Prijs . . . . . . . . . . . . . . .

549,-

Prijs . . . . . . . . . . . . . . .

Verse kipfilets ....................1 kg 8.95 Shoarmapakket.........................5.95 Duitse biefstuk ......... 100 gram 1.29 VRIJDAG & ZATERDAG

Italiaanse cordonbleu 100 gram 1.29 Varkensschnitzels

5 halen - 4 betalen

529,-

Leoâ&#x20AC;&#x2122;s huisgemaakte

ITALIAANSE SALADE MAANDAG

Burgers naar keuze en slavinken 5 halen - 4

SNUFFELMARKT

Runderlappen ....................1 kg 8.95 Riblappen ............................1 kg 9.95 Sucadelappen ..............1 kg 10.95

GROTE MARKT IN 3 HALLEN! ELKE ZATERDAG EN ZONDAG VAN 9-16 UUR

J & D Bouwbedrijf B.V.

DE LASSO 24, 2371 GX

J&D Bouwbedrijf is al sinds 1999 een begrip in de Duin- en Bollenstreek.

ER IS WEER: Erwtensoep Zuurkool Hutspot Gelderse rookworst enz., enz......

kom ook of huur een kraam!

info: 071 - 33 12 067 www.snuffelmarkt.nu

Onze voorkomende werkzaamheden bestaan o.a. uit:

" Aanbouw

" Opbouw

" Renovatie

" Badkamers

kleding en grammofoonplaten, gashaarden, ijskasten, tel. 070-3805670.

" Nieuwbouw

" Dakkapellen

Sierbestraâ&#x20AC;˘ting.EERHART Voor al uw bestratin-

Gehele of gedeeltelijke â&#x20AC;˘inboedels, tevens 2e hands

gen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave 070-3211006. WE8FJKEFOMBBOr5FMr/PPSEXJKLFSIPVU ,JKLPPLPQJOUFSOFUXXXTMBHFSJKLMFJOOM

Vuil tapijt? Laat â&#x20AC;˘vakkundig reinigen

het of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam Interieurverzorging, tel. 070-5116612.

VEILINGHUIS ONDER DE BOOMPJES Nieuwstraat 38 - 2312 KC Leiden - tel. 071-5145832

ma/ â&#x20AC;˘ Dak herstellen? Bou Grundeken bellen! 5114674-5118394. Uw dakspecialist! Voor de verbouwing

Na de verbouwing

Nieuwsgierig neemt u dan een kijkje op onze vernieuwde website www.jend.net.

J&D Bouwbedrijf De Scheysloot 38 2201 GN Noordwijk T 071-36 23 719 F 071-36 23 193 E info@jend.net

Runder-uienburgers

Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma.-vrij. van 10.00-17.00 uur.

â&#x20AC;˘ Speciaal voor uw KLEINE KLUS belt u de Van Beelenbus, C. van Beelen, Elektrotechniek, tel. 0654620333.

Op afspraak kan aan huis getaxeerd worden.

BC SIERBESTRATING â&#x20AC;˘tegelwerk, met afvoer, gra-

Tevens inkoop van (sloop) goud tegen directe contante betaling!

www.onderdeboompjes.nl

tis prijsopgave. Tel. 0655321682.

Gouden tijden bij JUWE- â&#x20AC;˘ STEUNZOLEN. Erkend â&#x20AC;˘ IK WIL UW GOUD! Ik â&#x20AC;˘LIER KAPTEIN. Inkoop leverancier, lid Stichting geef de hoogste prijzen. LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 071Lekker toerfietsen vanuit 5238468 of 06-12028319. Wassenaar en Voorschoten? Vwo-, havo, mavo, www.tcdekampioen.nl. vmbo-leerlingen: huiswerkbegeleiding/bijles aangeboden door ervaren A/B student. Tel. 071-5616768. van sloopgoud/-zilver. Legetimatie verplicht. Oegstgeesterweg, tel. 0714022143. www.kptein.nl.

Ook gouden en zilveren munten. Tel. 070-4043060 / 06-20754889. U belt, ik kom langs.

â&#x20AC;˘

DE KRUIDEN van Jacob Hooy in de museumwinkel van Veldzicht. Open: zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur. Herenweg 114 te Noordwijk.

â&#x20AC;˘

www.jend.net Woensdag

betalen

DINSDAG

ROELOFARENDSVEEN

Havenstraat 58

6.75

DONDERDAG

Micromax Computers Voorhout Micromax Computers Oegstgeest Ommevoort 4 Herenstraat 60 2341 VV Oegstgeest 2215 KJ Voorhout 071-5190760 0252-222111 Openingstijden: di-vr 10:00-18:00 en za 10:00-17:00

Tel: 0252-373369

}

1 kg

Donderdag

Runder-uienburgers

â&#x20AC;˘

Vrijdag en zaterdag

Kip Ă la minute 5 HALEN 4 BETALEN 5 HALEN 4 BETALEN 5 HALEN 4 BETALEN 95 Rundergehakt 500 gram ..............2. Gegr. varkensschouder 100 gram 2.09 59 Nasi of bami met H.o.h. gehakt 500 gram.................2. babi-pangang 1 kg .......................6.55 Herfstsalade 150 gram .....................2.37 Bij 100 gram Boerenmetworst Ook dit jaar weer de lekkerste stamppotten, hachee en met goud bekroonde erwtensoep. 50 gram GRATIS


pagina 5

Noordwijkerhouts Weekblad 18 oktober 2011

Jubilea

Familie

BERICHTEN

Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie. Per e-mail: mail de tekst naar advertentie@noordwijkerhoutsweekblad.nl. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

Alweer, zult u denken? Heeft die man niets beters te doen, moet hij niet gewoon werken? Houdt die man niet op te vieren? Nou, u zult verbaasd staan te kijken wanneer je eenmaal weet dat elke dag talloze nieuwe jubilea oplevert. De meeste laten we door onwetendheid aan ons voorbijgaan, en dat is ergens jammer. Hebt u er bijvoorbeeld al bij stilgestaan dat het op de dag dat ik dit schrijf (14 oktober) precies 342 jaar en 10 dagen geleden is dat Rembrandt overleed te Amsterdam? Dat is toch gedenkwaardig! En het is eveneens op deze datum 196 jaar, 8 maanden en 1 dag geleden dat Koning Willem I werd uitgeroepen tot Koning der verenigde Nederlanden. Precies op dezelfde dag - dat is toch een bijzondere samenloop van omstandigheden! Zo ziet u maar, er is altijd wat te vieren en te gedenken. Ik heb nu eenmaal een zwak voor geschiedenis. Daarbij kan ik ook redelijk goed onthouden: korte en lange termijngeheugen doen het nog best. Bovendien of tot overmaat van ramp ben ik een nostalgisch

Per post of afgeven: U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Aai en Paula Nulkes Een bijzonder paar op vrijdag 21 oktober 2011

40 jaar getrouwd met elkaar. Van harte gefeliciteerd namens kinderen en kleinkinderen

Dominee Van der Weide mocht afgelopen zaterdag van de VVV als eerste, een van de mokken ontvangen, met de afbeelding van de Witte Kerk. Die zijn nieuw in het assortiment van de VVV opgenomen, een Senseobeker, een koffiemok en een theebeker. Het viel allemaal tegelijk samen, z’n verjaardag, z’n eerste termijn in Noordwijkerhout. Zoals een goede buur betaamt een felicitatie waard, en kreeg de dominee de aardige attentie uitgereikt door Mary Bon, vrijwilliger bij de VVV, die ook haar verjaardag vierde. (THV) (Foto Tino Stulen)

KERKDIENSTEN

COLOFON Noordwijkerhouts Weekblad www.noordwijkerhoutsweekblad.nl Oplage 7.000

ZONDAG 23 OKTOBER Witte Kerk 10.00 uur: geen opgave Evangelie Gemeente “Beréa Bollenstreek gebouw “De Schelft” Noordwijkerhout 10.00 uur: Rien van der Toorn Parochie St. Victor Zaterdag 22 oktober 19.00 uur: Eucharistieviering met Maria verering en zang van het herenkoor St. Caecilia Voorgangers: pastoor A. Goumans en L. v.d. Lans Overweging: L. v.d. Lans Zondag 23 oktober 11.00 uur: Woord- en Communiedienst met Revoice Voorganger: L. Belt Lector: Revoice Kinderwoorddienst en creche Parochie St. Jozefparochie Zaterdag 22 oktober Alleen viering in de St. Victorkerk Zondag 23 oktober 10.30 uur: Live tv-uitzending KRO-RKK Eucharistieviering met gem. koor Sancta Maria Voorganger: pastoor A. Goumans Lector: T. v.d. Burg Kinderwoorddienst De Zilk Heilig Hart Parochie Donderdag 20 oktober 09.00 uur: Rafaëlviering in de dagkapel Voorganger: pastor B. Lansbergen Zondag 23 oktober 30e zondag door het jaar 09.30 uur: Gezinsviering Voorganger: pastor T. van Eijk m.m.v. dames- en herenkoor St. Bavo-gemeenschap 10.00 uur: Gemeenschappelijke zondagviering Voorganger: geen opgave

Uitgave van

Ambachtsweg 7a Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 fax (071) 403 23 25 Redactie Thea ter Heide-Vrolijk Verlengde Hoogstraat 5, 2211 GV Noordwijkerhout tel: (0252) 37 42 18 e-mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 08.00 uur Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties

Contactgegevens Binnendienst Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijd advertenties maandag 10.00 uur Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos bij ons opvragen. Het Noordwijkerhouts Weekblad wordt gratis huis-aan-huis bezorgd en is daarnaast verkrijgbaar bij: Gemeentehuis * Openbare Bibliotheek * Boekhandel Wagenaar & van Halem * Drogisterij Bemelman * Proefmarkt (De Zilk) Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging

mens, menig datum brengt mij allerlei herinneringen te binnen. Zo is het dus op de dag dat ik dit alles neerschrijf óók precies 4 jaar geleden dat ik als predikant bevestigd werd aan de Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en De Zilk. Dat is niks, zult u zeggen, wat is nou 4 jaar? Dan kom je hier nog maar net kijken. In zo’n kort tijdsbestek wordt je hoogstens pseudo-Noordwijkerhouter, of zelfs dat nog niet. Nog maar 4 jaar hier woonachtig? Geen wonder dat je dan allerlei heilige Noordwijkerhoutse huisjes omver schopt: gewoon nog lang niet genoeg ingeburgerd… Maar kenners van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland zullen bij die termijn van 4 jaar misschien om andere redenen hun wenkbrauwen fronsen. Vier jaar, dat is de minimum ambtstermijn voor predikanten. Eerder dan na 4 jaar kunnen ze niet naar elders beroepen worden. Na die termijn van 4 jaar zijn ze transfervrij, om het maar in begrijpbare taal uit te drukken. Op predikanten die minimaal 4 jaar hun gemeente hebben gediend, kunnen andere gemeenten die herderloos zijn hun pijlen richten. Het kan dan ook geen toeval zijn dat de dag erna, 15 oktober, het jachtseizoen geopend werd… Die twee dingen zo vlak bij elkaar, maken dat het voor mij momenteel niet veilig is om te verkassen, en zeker niet naar gebieden waar gejaagd wordt, zeg bijvoorbeeld: de Veluwe. Dus vier ik dat ik hier nog maar even blijf… Ehvanderweide

Dan sta je voor me, zo broos zo klein alsof het leven bezig is met afscheid nemen als ware het een omgekeerd proces van oma, moeder, echtgenote, terug naar kleine Res zo afgerond hoort een bestaan te zijn

RES SCHALKS-OMTZIGT 6 september 1923

12 oktober 2011 Mieke Jitske Jan-Kees en Anja Bernd en Marion Renée, Rob Dick en Caroline Eveline en Edwin Tim en Simone Simone

Correspondentieadres: Dashorst 11 3833 GE Leusden De crematie heeft op 17 oktober plaatsgevonden.

Begrafenisvereniging

St. Barbara Noordwijkerhout

Voor een goed verzorgde begrafenis of crematie

.. IK BEN FLEXITARIER JIJ OOK?

(ook voor niet-leden)

... Omdat het gezond en lekker is

PROBEE

R NU

GRATIS

EEN VLE ES VERVAN GER!

Natuur & Milieu deelt gratis 10.000 vleesvervangers uit zodat jij kennis kan maken met lekkere alternatieven voor vlees. Want minder vlees eten is goed voor gezondheid, milieu en dierenwelzijn. Proef je mee?

Kijk voor de actie op of scan deze QR-code:

Uitvaartverzorgers: Uitvaartverzorgers: C.B. van van der der Lans, Lans en C.B. M. M. Balkenende-Goudkade Balkenende - Goudkade en D.C.P. van der Lans kunt ons bereiken op tel. UUkunt onsdag dagenennacht nacht bereiken op nr: tel.0252-411366 nr. 0252-411366


pagina 6

Noordwijkerhouts Weekblad 18 oktober 2011

Juwelier

Kaptein

Centaurstraat 28 2162 XZ LISSE 0252-411698 bgg 0651194079 e-mail: info@thhoogkamer.nl

HORLOGER

- DIAMANTAIR

Oegstgeesterweg 40, Rijnsburg Tel. 071-4022143

JATIBEE ZONWERING <" - , Ă&#x160;UĂ&#x160;, < Ă&#x160;UĂ&#x160;,"1 Ă&#x160;UĂ&#x160;- , -1// ,-Ă&#x160;UĂ&#x160; - / 7 , Ă&#x160;UĂ&#x160;, 1, Ă&#x160;Ă&#x160; <" 7 , Ă&#x160;UĂ&#x160;", Ă&#x160;UĂ&#x160;6 , ½-

t*OLPPQTMPPQHPVE[JMWFS t(PVEt;JMWFSt)PSMPHFT t,MPLLFOSFQBSBUJFT t(SBWFSFO t3JKHFOLOPQFO WBOQBSFMTLSBMFOTJFSBEFO

XXXLQUFJOOM

Renovatie, verbouwingen en onderhoud van uw woning of bedrijfsruimte. Tevens tegel-wandafwerking.

Bij een terrasscherm T2500 en D3400 van SunCircle GRATIS infrarood terrasverwarming of GRATIS Somfy ingebouwde ontvanger en afstandsbediening.

WERELDDAGEN

BIJ HAASNOOT MODE

10% KORTING! op SunCircle Screens en Rolluiken, Sunway en ErpĂŠ binnenzonwering. actie is geldig tot eind 2011

Â&#x2C6;Ă&#x192;Ă&#x192;iĂ&#x160;UĂ&#x160;>Â&#x2DC;>>Â?Ă&#x192;Ă&#x152;Ă&#x20AC;>>Ă&#x152;Ă&#x160;£ä{Ă&#x160;UĂ&#x160;/iÂ?°Ă&#x160;äĂ&#x201C;xĂ&#x201C;Â&#x2021;{££äĂ&#x2021;x Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;°Â?>Ă&#x152;Â&#x2C6;Lii°Â&#x2DC;Â?Ă&#x160;UĂ&#x160;iÂ&#x2021;Â&#x201C;>Â&#x2C6;Â?\Ă&#x160;Â&#x2C6;Â&#x2DC;vÂ&#x153;JÂ?>Ă&#x152;Â&#x2C6;Lii°Â&#x2DC;Â?

PULLOVER 100% lamswol, div. kleuren 79,95

nu 2 voor

KOSTUUM 299.00

120.00

PULLOVERS grijs of zwart

249.00 2 voor 399.00 nu

OVERHEMDEN in 4 verschillende kleuren nu

65.00

nu

49.95

SHIRT TAILORED FIT wide spread, div. kleuren 99.95

149.00

nu 2 voor

SHIRT tailored fit, div. kleuren

COLBERT grijs met ruit 229,00

nu

169.00

BIJ AANKOOP VAN EEN JEANS OP DE HERENAFDELING BENEDEN EEN

COWBOYS BELT RIEM CADEAU T.W.V. 35,00

89,95

nu 2 voor

KOSTUUM grijs en marine

129.00

V-NECK PULLOVER zacht lamswol, div. kleuren

GYMPEN vanaf

89.95

nu

119,00

79.95

399.00

nu

CASUAL SHIRT button down, div. kleuren nu

89,90

59.95

Bij inlevering van deze bon:

APK

BIJ AANKOOP VAN EEN DAMES JEANS DE

2de JEANS VOOR DE HALVE PRIJS

T-SHIRTS DAMES korte mouw, div. merken vanaf

MODEL BAILEY BUTTON in 8 verschillende kleuren

39.95

nu

175.00

DAMES JEANS diverse 199,95

nu

119.95

nu

89,95

69.95

â&#x153;&#x201A;

79.95

110,00

AUTOBEDRIJF

BROEK flatfront, div. kleuren

JAS met bontkraag 329,00

nu

259.00

99,95

nu 2 voor

CASUAL SHIRT button down in div. dessins

JACK zwart

150.

00

319,00

249.

00

69,95

nu 2 voor

100.

00

PILOTENJACK zwart of bruin 329,00

nu

JEANS

249.

WERELD DEALS Voorstraat 14 | Katwijk aan Zee | T (071) 401 44 17 | www.haasnootmode.nl openingstijden: ma t/m vr 09.30-18.00 uur | do avond 19.00-21.00 uur | za 09.00-17.00 uur

00

99,95

* geldt niet voor Diesel all-in

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

HEREN JEANS div. wassingen

BONT JASJE

,8 3 â&#x201A;Ź

*

n all-i

nu 2 voor

150.00

G. DOL

Suzuki Swift 1.3 GLX, â&#x20AC;&#x2122;07, 48.000 km ..................................................... â&#x201A;Ź Suzuki SX4, â&#x20AC;&#x2122;06 ....................................................................................... â&#x201A;Ź Peugeot 307 SW, 72.000 km, â&#x20AC;&#x2122;05 .......................................................... â&#x201A;Ź Mitsubishi Colt CZ3, 35.000 km, airco, â&#x20AC;&#x2122;08 ............................................ â&#x201A;Ź Toyota Yaris, â&#x20AC;&#x2DC;06 ..................................................................................... â&#x201A;Ź 2x VW Polo 1.2, 58.000 km, â&#x20AC;&#x2122;04 ............................................ â&#x201A;Ź 5.950,- / â&#x201A;Ź Renault Scenic, airco, â&#x20AC;&#x2122;04. .............................................. v.a. â&#x201A;Ź 3.950,- / â&#x201A;Ź 2x Toyota Aygo, â&#x20AC;&#x2122;06. ....................................................... v.a. â&#x201A;Ź 5.950,- / â&#x201A;Ź 3x CitroĂŤn C3, 50.000 km, airco, â&#x20AC;&#x2122;05 ..................................................... â&#x201A;Ź 3x CitroĂŤn C2, 77.000 km, â&#x20AC;&#x2122;06 ....................................... v.a. â&#x201A;Ź 4.950,- / â&#x201A;Ź 2x Opel Zafira 1.8, airco, 90.000 km, â&#x20AC;&#x2122;01, â&#x20AC;&#x2122;05. ....................................... â&#x201A;Ź VW Passat TDI, â&#x20AC;&#x2122;04 ................................................................................ â&#x201A;Ź BMW 2.3 Cabrio Z3 Roadster ................................................................ â&#x201A;Ź Nissan Micra 1.2S, airco, â&#x20AC;&#x2122;05 .................................................................. â&#x201A;Ź Fiat Punto ELX, 50.000 km, â&#x20AC;&#x2122;04.............................................................. â&#x201A;Ź Hyundai Accent, 60.000 km, â&#x20AC;&#x2122;03............................................................. â&#x201A;Ź 2x Renault Twingo, bj. â&#x20AC;&#x2122;04/â&#x20AC;&#x2122;05 ................................................................ â&#x201A;Ź 2x Daewoo Nubira + Lanos, LPG 3, airco, â&#x20AC;&#x2122;01 ..................................2x â&#x201A;Ź 30x div. inruilers ................................................................................v.a. â&#x201A;Ź

9.450,9.250,8.950,7.950,7.950,7.950,7.950,6.950,6.950,6.950,6.950,6.950,6.450,5.950,4.950,3.950,3.950,1.950,500,-

AUTOMATEN Toyota Auris, automaat, 30.000 km, â&#x20AC;&#x2122;08 ................................................ â&#x201A;Ź14.950,Toyota Starlet, automaat, 55.000 km ...............................................v.a. â&#x201A;Ź 3.950,Nissan Micra, automaat, â&#x20AC;&#x2122;93 .............................................................v.a. â&#x201A;Ź 1.950,CitroĂŤn Saxo, automaat .......................................................................... â&#x201A;Ź 1.950,CABRIOLET BMW 328CI, â&#x20AC;&#x2122;00 automaat ..................................................................... â&#x201A;Ź11.950,3x VW Golf Cabriolet automaat ............................................ â&#x201A;Ź 3.950,- / â&#x201A;Ź 4.950,Opel Astra Cabriolet................................................................................ â&#x201A;Ź 1.950,BESTELWAGENS Iveco, lang hoog, â&#x20AC;&#x2122;08............................................................................... â&#x201A;Ź10.950,VW Transporter 2.5 TDi, lang, â&#x20AC;&#x2122;04............................................(ex. btw) â&#x201A;Ź10.950,4x Opel Vivaro, â&#x20AC;&#x2122;02, ex. dubb. cab. ....................................... â&#x201A;Ź 4.950,- / â&#x201A;Ź 7.950,Landrover Discovery, â&#x20AC;&#x2DC;00, â&#x20AC;&#x2122;08. ................................................................ â&#x201A;Ź 6.950,2x VW Caddy, Diesel SDi, â&#x20AC;&#x2122;98/â&#x20AC;&#x2122;99, â&#x20AC;&#x2122;04/â&#x20AC;&#x2122;05 ............................ â&#x201A;Ź 2.950,- / â&#x201A;Ź 5.900,2x Renault Trafic, automaat, â&#x20AC;&#x2122;03/â&#x20AC;&#x2122;06.................................................v.a. â&#x201A;Ź 5.250,3x Renault Kangoo diesel, â&#x20AC;&#x2122;05/â&#x20AC;&#x2122;06 ......................................... â&#x201A;Ź 2.450,- / â&#x201A;Ź 3.950,-

WWW.GDOL.NL

Rijnsburgerweg 48 - Voorhout - Tel. 0252-211849


pagina 7

Noordwijkerhouts Weekblad 18 oktober 2011

EXCEPTIONELE

CURATOREN

VERKOOP! DONDERDAG van

VRIJDAG van

Vishandel

Alex Ruizendaal Om alle geruchten voor eens en altijd uit de wereld te helpen; Wat er ook gebeurt, wij blijven MET vergunning iedere vrijdag van 8.00 tot 18.30 uur op de Brink onze Visproducten verkopen! Om dit kracht bij te zetten, deze spectaculaire aanbiedingen!

Aanbiedingen

van

DINSDAG van

ZATERDAG van

koudschuim, 7 Zones, 24cm dik 70/80/90x200cm Normaal € 659,00 Nu sléchts

165.-

GROTE COLLECTIE

WOON- & SLAAPKAMER ARTIKELLEN TEGEN ABSOLUTE

BODEM

PRIJZEN!

POCKET NASA MATRAS Afgedekt met NASA- traag-

4 stuks voor .......................

Familiezak kibbeling € 7,50

van

13 - 17.30 uur 10 - 17.30 uur 10 - 17.30 uur

LUXE POCKET MATRAS Afgedekt met hoogwaardig

4 stuks voor ........... 7,50

Lekkerbekken

6 stuks voor ............ 10,-

WOENSDAG

Wij zijn al jarenlang gespecialiseerd in permanente verkoop van ondermeer faillissementen, liquidaties en (rest)partijen op woon- en slaapgebied, gekocht van curatoren, veilingverkopers, gerechtsdeurwaarders, fabrikanten en handelaren in nood. Door de grote omzet met een lage winstmarge opgeteld bij de uitzonderlijk lage inkoopprijs, is er sprake van echt de laagste prijzen in Nederland. Je koopt wat er staat en weg is weg en op is op!. Keuze uit vele woonstijlen zoals klassiek, modern en tijdloos. Hier een kleine greep uit onze collectie...

Warm gebakken

Vers van het mes!

10 - 21.00 uur 10 - 17.30 uur 10 - 17.00 uur

MAANDAG

Hollandse haring

10,-

Iedere klant aankoop ontvangt bij eer een van 10,- of m

g e s to o m d e ! ATIS m a k re e l G R

En verder hebben wij nog meer aanbiedingen voor u!

n natuurlijk

Bestellen ka

ook

1466

Bel: 06-5395

Iedere vrijdag op ’De Brink’ in Noordwijkerhout van 8.00-18.30 uur Vishandel Alex Ruizendaal met

schuim, 7 Zones, 24cm dik 70/80/90x200cm Normaal € 959,00 Nu sléchts

’De liefde der zee!!! En de romantiek uit het water’

240.-

120/130/140x200cm Nu 260,* VLOERKLEDEN 120/130/140x200cm Nu 375,160/180x200cm Nu 330,- Berbers, moderne en Perzische 160/180x200cm Nu 480,en afmetingen. ANTI NON ALLERGEEN * VERLICHTING ALLERGIE Hang-, wand en staande lampen KUSSEN KUSSEN in alle stijlen en soorten. Type Prestige, Type Amalia, Boxkussen tapijten in vele kleuren, designs

Katoenen tyk Afmeting 60x70x10cm Normaal € 79,95 Nu sléchts

25.-

Nederlands fabricaat! Machine wasbaar op 60o

BANKSTEL DESIGN ITALIA

Luxe 3+2 zitcombinatie 4mm Dik kwaliteitsleder Fantastisch zitcomfort Normaal € 6.899,00 Nu sléchts

1995.Diverse kleuren Echt leder

* KASTEN

Wand- en stijlkasten, dressoirs Vitrine en tv-kasten in de meest voorkomende stijlen.

* BANKSTELLEN

Stof, Leder(look), 3-2-1, 3-1-1, 3-2, Hoekopstellingen, Ook grote collectie

Chesterfield * MATRASSEN

Oa. Pocket- en Bonellvering, Traag- en koudschuim Leverbaar in echt alle maten!

* HOOFDKUSSENS Non allergeen, Orthopedisch, Anti huismijt, Kapok, holle vezel,

* BOXSPRINGS

Met of zonder matras(sen) Elektrisch verstelbaart of vlakVele kleuren, modellen en afmetingen.

Dubbeldoeks tyk Afmeting 60x70cm Normaal € 29,95 Nu sléchts

7.50

Nederlands fabricaat! Maximaal 4 per klant

LUXE ELEKTRO

BOXSPRING Geheel compleet met pocketveer matrassen Leverbaar 160/180x200cm Normaal € 4.995,00 Nu sléchts

1495.- 1HN\HY?1=,_LJ\[P]L

Datum deel I: Kilometerstand: Brandstof: Transmissie:

17-11-2003 111.380 km Benzine Automaat

Prijs: €

Garantie: Rijklaar maken: Kenteken:

6 maanden Bovag € 750,14-NL-JF

21.500,-

(JJLZZVPYLZ: ABS, Airbag(s), Airco, Alarm, Audio, Centr. deurvergrendeling, Cruise control, Elec. verstelbare stoelen, Elektrische ramen, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Middenarmsteun, Navigatiesysteem, Park Distance Control, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging, Traction control, Verwarmde spiegel(s), Verwarmde voorstoel(en), Warmtewerend glas BTW-auto: Nee

Gewicht: 1514 Kg 175 kw ( 238 PK )

Keuze uit diverse modieuze kleuren

CURATOREN-VERKOOP ADRES

AMBACHTSWEG 13 KATWIJK (Zuid Holland) Naast TRENDHOPPER

Bedrijvenpark Foreparkpark, Neckar 1 2491 BE DEN HAAG Verkoop@blankespoor-jaguar.nl Tel: 070-3575717 Fax: 070-3575719


pagina 8

V

Noordwijkerhouts Weekblad 18 oktober 2011

Elke week verrassende aanbiedingen!

Adenta tandprothese Specialist n

keringe

rze Alle ve

oor V gelegenheid de

perfecte

t/BUVVSHFUSPVXF LVOTUHFCJUUFO t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT

Wierook | Boeddhaâ&#x20AC;&#x2122;s | OliĂŤn | Tarot | Beelden enz.

Klaar terwijl u wacht!

OUTLET Meubels en meer

Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

0(-.,.5kf5)),1#$%,")/.555R55&85fhkh7imfnfi

www.tandenwinkel.com

elke

kaart

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk 071 408 14 97 info@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

Altijd weer nieuwe artikelen op = op

VERZORGEN- â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘DEErvaren (met ref.) woont in Was- â&#x201A;Ź

GARAGE TE HUUR 145,-. Centrum Oegstsenaar ZOEKT WERK bij geest. Tel. 06-24460103. ouderen in de omgeving. Ik ben Anna. Ik ben op PGB mogelijk. Tel. zoek naar werk als hulp in 06-48461145. de huishouding. Tel. 06T.H.: GARAGEBOXEN 16225392. in Oegstgeest. Huurprijs v.a. SINT EN PIET AAN â&#x201A;Ź 110,-. Inl. 06-20773480. HUIS? Pandora EntertainT.H.: COMMERCIĂ&#x2039;LE ment! Ervaren acteurs. â&#x201A;Ź 25,RUIMTE in parkeergarage per 15 min. 06-10101984. van â&#x20AC;&#x2DC;de Bouwmeesterâ&#x20AC;&#x2122; naast TE KOOP: set winterWitte Kerk. Afgesloten met eigen overheaddeur en banden, Michelin 175/65 loopdeur. 64 m2 v.v. elektra. R14. â&#x201A;Ź 375,- incl. velg. Tel. P.m. â&#x201A;Ź 400,- excl. Tel. 06-29143434. 0252-372660. LIVE MUZIEK tijdens STRAATMAKER 30 uw feestje/receptie. Rob op jaar in het vak. Voor uw tuin gitaar en Fried piano/keyof oprit. Ook voor kleine board spelen happy jazz rep. Tevens plaatsen wij ook tegen een happy prijs. Info: schuttingen en leveren wij 06-11453993. tuinaarde en zand. Tel. WOONRUIMTE GE06-12291585. ZOCHT. Aanstaand bruidsVAN DER KROFT & paar (fysiotherapeut en arts VAN DER LANS OFFICE in opleiding) zoekt woonMANAGEMENT verzorgt ruimte te huur m.i.v. voor2012. Tel. 06op flexibele basis het secre- jaar tariaat voor bestuurders, 13605563. commissarissen, toezichtOOSTINGH STAALhouders, adviseurs. Huis met BOUW BV ZOEKT een het Blauwe Dak. Wassenaar, ervaren en representatieve 070-5119001. www.office- MEDEWERKER Admimanagers.nl / info@office- nistratie, Balie en Telefonie. managers.nl. Boekhoudkundige kennis Daniel Snijders STRA- en ervaring zijn tevens verTENMAKERS. Voor het eist. Het betreft een uitdaaanbrengen van alle soorten gende parttime functie voor bestratingen. Bel voor vrij- vijf dagen per werkweek in blijvende prijsopgave. een dynamische werkomge0174-213809 / info@daniel ving. Werktijden zijn dagelijks van 7.30 tot 14.30 uur. snijders.nl. Reacties naar m.ketting@ CURIOSA opheffingsuit- oostingh.nl of kijk voor verkoop. Bijna alles 50%. meer informatie op www. Open: woe., do., vrij. van oostingh.nl 13.00 tot ca. 16.30 uur. Zat. VERANTWOORD AF12.00 tot ca. 14.30 uur. Jacoba van Beierenweg 55, SLANKEN, AANKOMEN, Voorhout. Op afspraak. Tel. ENERGIE, SPORTPRESTATIES verbeteren. Gratis 06-47954408. advies en begeleiding! GRANU OOK IN TEYLIN- TIS HERBALIFE GEN! Professional Organi- PROEFPAKKET. Om in zer voor particulieren. aanmerking te komen, sms Admin./huish./logist. hulp â&#x20AC;&#x153;proefpakketâ&#x20AC;? naar aan senioren. www.letme- 06-51001090. help.nl. Tel. 071-3013401. DELTA WING MEDIA SECOND TIME FUN 1e COMPUTERHULP aan kwaliteit, 2e hands dames- huis voor al uw vragen. Tel. mode, mt. 34-50, Noord- 06-19369712. wijk Schoolstr. 52 (steeg). Woensdag tot zaterdag 11-17 uur. Tel. 071-3610128.

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

L O S E

I T

â&#x20AC;˘

Eindelijk op uw streefgewicht komen ĂŠn blijven... De tijd van afslanken en daarna weer aankomen is voorbij, vanaf nu kunt u bij Healthclub ProLife aan de slag met het revolutionaire programma Power SlimÂŽ. Door de individuele begeleiding en ondersteuning van de Power SlimÂŽ gecertificeerde voedingsdeskundige, bereikt u een stabiel en gezond gewicht. Samen wordt er een doel bepaald en samen gaan we aan de slag om dit doel te halen. U staat er niet alleen voor! Waarom kiezen voor Power SlimÂŽ? - snel en doeltreffend 6 Ă 9 kg gewichtsverlies - duurzaam behoud van uw gewicht - geen honger en vermoeidheidsgevoel - behoud van spiermassa - geen jojo-effect - betrouwbaar en wetenschappelijk onderbouwd

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

Heeft u moeite om op uw streefgewicht te komen ĂŠn te blijven? Neem contact op met carmendecoach@gmail.com. U krijgt vrijblijvend advies over het Power SlimÂŽ programma.

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘Het DAKGOOTSERVICE is weer herfst. Voorkom lekkage, laat tijdig uw goot schoonmaken. Ook kunnen wij direct lekkages repareren. Tel. 06-12291585. MODELSPOORDAG â&#x20AC;˘Zaterdag 22 oktober a.s. in

WE

CARE

FOR YOUR

â&#x20AC;˘

LIFESTYLE

)FBMUIDMVC1SP-JGFr7FFSQPMEFSr,78BSNPOE

 rXXXIFBMUIDMVCQSPMJGFOMrJOGP!IFBMUIDMVCQSPMJGFOM

het Rijnlands Revalidatie Centrum, Wassenaarseweg 501 te Leiden. Geopend van 10.00-15.00 uur. TOEGANG GRATIS. Een treinenbeurs met leuke modelbaan.

â&#x20AC;˘


pagina 9

Noordwijkerhouts Weekblad 18 oktober 2011

Bowling Vereniging Noordwijkerhout Uitslagen competitie: 5e ronde senioren en jeugd Teamstanden Punten Maandag vroeg 1. The Invaders 2. R.B.W. 3. The Grand 4. Koetshuis de Burcht 5. Veni Vidi Vici 6 Star Balm 7. De Sneuzen 8 De Lelies

Pinfall 53 59 45 39 44.5 24 30.5 25

5393 6179 5543 5132 5844 5244 5468 4870

Hoogste game heren: Joost Duivenvoorden 222 Abswoude autopromenade league 1. Shell Kok 61 2. Excellent Lasergravure 65 3. Houwaard 51.5 4. Gaut Fazanten 38.5 5. Abswoude Autopromenade 40 6. VLH Multimedia 44.5 7. Vastibo 41 8. Automorfose 26.5

7568 7460 6787 6666 7795 7139 6941 6066

Dinsdag laat 1. Net Niet 2. BAM 3. The .Snoopy`s 4. Breedijk 5. Heemskerk v.d.Berg 6. Nederzandt 7. Tmf 8. Team X

51 55.5 45 50 39 42 26.5 11

5075 5286 4710 5639 5420 5743 5119 6300

Jeugd Superlijst: 1.Rogier Blokland: 484 2.Chelsea Willemse: 415 3.Bart Meeuwissen: 387 Toplijst: 1.Rogier Blokland: 35 2.Randy Baerts: 35 3.Bart Meeuwissen: 32 Kanjerlijst: 1.Stephanie Bos: 50 2.Bart Meeuwissen : 42 3.Rogier Blokland: 41 Nieuwe jeugdleden zijn welkom en kunnen zich melden bij: G. van Kints 06-4069843

Veerkracht en Balans Een serie van 12 maandelijkse artikelen met informatie over hoe je sterker in het leven kunt staan en beter kunt omgaan met tegenslag.

Dorpstraat 27 2211 GA Noordwijkerhout Tel. 0252867770 Fax 0252867771 Mob. 0657338313 e-mail: renesvishandel@ziggo.nl

Aanbiedingen donderdag en vrijdag: Makrelen

3 voor

Kibbeling

1 pond voor

Verse zalmfilet

1 pond voor

â&#x201A;Ź 5,00 â&#x201A;Ź 7,50 â&#x201A;Ź 7,50

Aanbiedingen zaterdag: Verse haring

van â&#x201A;Ź 2,00 voor

schoongemaakt waar u bij staat!!

Kibbeling

1 pond voor

Verse zalmfilet

1 pond voor

â&#x201A;Ź 1,50 â&#x201A;Ź 7,50 â&#x201A;Ź 7,50

Al onze salades komen uit eigen keuken!

Zondags pas nodig? Geen probleem, u kunt uw salades ook â&#x20AC;&#x2122;s zondags afhalen tussen 10:30-11:30!

Anderen helpen geeft een goed gevoel Door John van der Tuin, directeur Sensoor Zuid-Holland Noord Een aanhoudend somber gevoel kan de voorbode zijn van een depressie. Bijkomende signalen zijn vermoeidheid, laag zelfbeeld, de zin van het leven niet zien, lusteloosheid. Kortom, een neerwaartse spiraal in je stemming. Hoe doorbreek je dit? Soms kan het doen van vrijwilligerswerk uitkomst bieden. Wetenschappers hebben vastgesteld dat ons brein van nature van vrijwilligerswerk houdt. Door iets voor een ander te doen wordt in de hersenen de stof dopamine geproduceerd. Deze stof veroorzaakt een prettige sensatie, die vergelijkbaar is met het gevoel dat je kunt hebben bij een lekkere maaltijd, de voldoening na een sportprestatie of een goede vrijpartij. In Amerika wordt dit opgewekte gevoel omschreven als â&#x20AC;&#x153;helpers highâ&#x20AC;?. Vrijwilligerswerk is iets wat je vrijwillig en onbetaald doet. Vrijwillig is niet vrijblijvend. Je maakt afspraken en je verbindt je aan de regels die gelden binnen de organisatie waarmee je in zee gaat. Belangrijk is wel dat je kunt kiezen voor werk dat je ligt, iets waarmee je met je talenten naar buiten kunt komen. Onderzoekers van de University of California hebben onlangs op een congres in Chicago de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar het doen van vrijwilligerswerk. Opvallend resultaat van het onderzoek is dat het doen van vrijwilligerswerk goed is voor de levensverwachting. Heel kort door de bocht zou je het kunnen samenvatten als volgt. Iets te kunnen betekenen voor een ander maakt blijkbaar gelukkig. En gelukkig zijn is gezond. Nu even van de wetenschap naar de praktijk. Een uitspraak van een ervaringsdeskundige: â&#x20AC;&#x153;Zelf doe ik aan vrijwilligerswerk. Waarom? Omdat ik het leuk vindt, omdat de sfeer prettig is, omdat het dankbaar werk is, om structuur in mijn leven te houden, omdat ik van teveel thuis zitten depressief raak. Uiteindelijk help je altijd anderen om jezelf een beter gevoel te geven.â&#x20AC;? Nog een ervaringsdeskundige: â&#x20AC;&#x153;Ik weet dat ik heel veel waardering krijg voor de dingen die ik voor anderen doe en dat geeft mij een goed gevoel. Anderzijds is het zo dat ik mezelf soms ook van de bank moet tillen omdat ik eigenlijk geen zin heb, maar als ik dan eenmaal weer ben geweest dan is het weer helemaal vergeten. Het levert voor de ander, maar ook voor jezelf een heleboel op!â&#x20AC;?

Oproep liefdesverhalen ouderen Niets is mooier dan de liefde. Twee mensen die hun hart aan elkaar verloren hebben. Het Nationaal Ouderenfonds wil daarom de mooiste liefdesverhalen bundelen. Verhalen van mensen die alle vele tientallen jaren gelukkig samen zijn, maar ook verhalen over verboden of verloren liefdes. Bent u 60 jaar of ouder en heeft u zoâ&#x20AC;&#x2122;n bijzonder verhaal of bent u op latere leeftijd misschien wel een nieuwe liefde tegengekomen, klim in de pen en stuur het aan ons op. Want het zou toch eeuwig zonde zijn als al die unieke verhalen verloren gaan. U kunt uw verhaal voor 15 november mailen aan m.vandergaag@ ouderenfonds.nl of per post verzenden aan Het Nationaal Ouderenfonds, Regulierenring 2c, 3981 LB Bunnik. Heeft u vragen, dan kunt u bellen met telefoonnummer 030 - 656 77 74.

)QJFA>HEJ@KKG LKLOP=NSKN@AJ 'EEFÂŹBLINDENÂŹENÂŹSLECHTZIENDEN ÂŹ JONGÂŹENÂŹOUD ÂŹDEÂŹKANSÂŹOMÂŹHUNÂŹ MUZIKAALÂŹTALENTÂŹTEÂŹONTWIKKELENÂŹ ENÂŹHUNÂŹPASSIEÂŹTEÂŹVOLGEN

'EEFÂŹOPÂŹ

ÂŹ

WWWSTEUNBARTIMEUSNL

Er zijn in de regio inmiddels professionele vacaturebanken voor vrijwilligers opgezet. Voor vacatures in Leiden kun je terecht op http://www.idoe.nl/ Via de websites van de gemeenten in de regio kom je uit op meer plaatselijke vacaturebanken.

ProďŹ teer van onder andere:

Magie in de Witte Kerk? Op zondag 23 oktober is er â&#x20AC;&#x2DC;s avonds om 19.00 u weer een themadienst in de Witte Kerk. Het onderwerp van deze dienst is: occultisme en magie. Wat is dat, wat wordt ermee bedoeld, wat gebeurt er en wat is er op tegen? U bent van harte welkom om mee te luisteren en te praten. De dienst begint om 19.00 u - voorganger is ds. Van der Weide

0-('*10

â&#x201A;Ź 39,-

4) &., .(/+&&/ 4) 2  4)  4)   .& !#

DE JONGâ&#x20AC;&#x2122;S AUTOBEDRIJF KATWIJK B.V. Katwijk , + 1 %#! $""!

,    

OFÂŹDONEERÂŹ ONLINE


pagina 10

Noordwijkerhouts Weekblad 18 oktober 2011

Strak de feestdagen in?

Voor

Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op de benen, billen, taille en buik. De oplossing is Lypossage! Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op de vet- en vochthuishouding. Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder.

Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat. Een behandeling kost € 35,-

U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!

Na

Wilt u meer informatie over Lypossage, neemt u dan contact op met Gladys

T 06 10817027 bellen na 18.00 uur of in het weekend Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw

Medium Truus Knijn in Maasgaard Dinsdag 25 oktober a.s. organiseert het Signaal een paranormale avond in de Maasgaarde, Herenweg 15, naast de St. Jozefkerk, te Noordwijkerhout. Het medium deze avond is Truus Knijn, zij doet helderziende waarnemingen via foto’s van overledenen. De zaal gaat om 19.30 uur open en de avond begint om 20.00 uur. De entreekosten zijn 6 euro en zullen na aftrek van de vaste kosten bestemd zijn voor goede doelen. Iedereen is van harte welkom.

super aanbieding A+ A B

Leef je uit tijdens de Natuurwerkdag

Natuurwerkdag in Zuid-Holland Op zaterdag 5 november organiseert Landschapsbeheer Zuid-Holland de elfde editie van de jaarlijkse Natuurwerkdag in Zuid-Holland. Vorig jaar leefden ruim 1275 vrijwilligers zich uit op 46 locaties. Dit jaar wordt weer met vereende krachten op acht nieuwe locaties en op tientallen bestaande locaties een flinke opknapbeurt gegeven aan het landschap. De Natuurwerkdag is een mooie dag om kennis te maken met het werken in de natuur. Dat zelf aan de slag gaan enthousiasmerend werkt, blijkt ieder jaar opnieuw: veel deelnemers melden zich na deze dag aan bij lokale vrijwilligersgroepen voor natuur- en landschapsbeheer. In Zuid-Holland zijn zo’n 80 groepen actief in het landschap. Kijk voor meer informatie op www.natuurwerkdag.nl Landschapsbeheer Zuid-Holland organiseert de Natuurwerkdag in Zuid-Holland in samenwerking met Landschapsbeheer Nederland, het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Scouting Nederland en wordt ondersteund door IVN vereniging voor natuur- en milieueducatie, Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN), ANWB en KNNV vereniging voor veldbiologie.

SSE ENERGIEKLA AAT WASRESULT ULTAAT

DROOGRES

BOSCH WAE WASAUTOMAAT - Label: A / A / B - Energieverbruik: A-10% (10% zuiniger dan vereist voor enegieklasse A) - Capaciteit: 1-6 kg - Centrifugetoerental (omw./min): 1400 - 600

PRIJS: Nu € 399,-*

VVV NIEUWS Herfstvakantie: woensdag 19 oktober is er een herfstnatuurspel in het Nieuw Leeuwenhorstbos (ingang Westeinde) om 13.00 uur; ook op deze dag een kinderexcursie “met paard en wagen op zoek naar de herder” in de Amsterdamse Waterleidingduinen (ingang de Zilk ) om 13.30 uur, info via www. waternet.nl Herfstvakantiespel: de Stoere Stuiver-wandeling voor de jeugd door bos en duin: start dagelijks vanaf parkeerplaats Duindamseslag. Het Stoere Stuiverboekje is verkrijgbaar in de VVV winkel. Herfstvakantieactiviteit: tijdens het schildersfestival wordt er, zowel op zaterdag- als op zondagmiddag een workshop “schilderen” gegeven voor kinderen door Nelleke van der Weiden, de deelname is gratis (wel een oud shirt meenemen) Schildersfestival: op zaterdag 22 oktober van 12.00 uur tot 21.00 uur en op zondag 23 oktober van 12.00 uur tot 17.00 uur, rond de Witte Kerk, met op zaterdag een optreden van Madame Silhouette. I.v.m. het schildersfestijn is de VVV winkel op zondag geopend vanaf 12.00 uur. Halloween: op vrijdagavond 28 oktober “griezelen” op de kinderboerderij Dierenhoeve (Langevelderweg ). Voorverkoop in het koffiehuis. Open (Bridge) Kampioenschap Noordwijkerhout: 30 oktober, 13.00 uur. aanmelden: terheide-vrolijk@ ziggo.nl Bloembollen planten: voor een kleurrijk voorjaar in uw tuin moet er nu wel geplant worden: tot eind van deze maand zijn er prachtige bollenpakketten (in cadeauverpakking) van hofleverancier Uittenbogaard verkrijgbaar in de VVV winkel.

Voorstraat 31B - 33 2225 EL Katwijk ZH Telefoon (071) 401 64 22 www.peursum.nl *Vraag naar de voorwaarden.

VVV, de andere cadeauwinkel: nu een uitgebreide keuze in cadeauartikelen, met opdruk van de Witte Kerk, of met logo “Noordwijkerhout, het hart van de Bollenstreek”. Evenementen: voor alle activiteiten in Noordwijkerhout, kijk op www.vvvnoordwijkerhout.nl


pagina 11

Noordwijkerhouts Weekblad 18 oktober 2011

‘Leeuwenhorst is een belevenis, geen gewone school Vervolg voorpagina Thea ter Heide - Vrolijk In gesprek met enkele leden van de jubileumcommissie en sectordirecteur Cees Slats wordt vooruitgeblikt op de viering van het jubileum. “Het wordt groots aangepakt. Drie dagen lang zal de school bruisen van de activiteiten voor leerlingen en docenten. Het programma is een mooie weerspiegeling van de zaken, die wij als school belangrijk vinden: ruimte en uitdaging voor individuele ontwikkeling, maar ook leren, dat we deel uit maken van de maatschappij, waarin we voor elkaar klaarstaan als dat nodig is”. De jubileumweek wordt op dinsdag 15 november officieel geopend met een receptie. Reünie van/voor alle Leeuwenhorsters Film- fotomateriaal welkom Op de zaterdag ervoor, op 12 novem-

Wereldrecord Zumba dansen/ waterraketten afschieten In de jubileumweek zijn er op de woensdag en de donderdag (16/17 november) bijzondere leerling activiteiten. Ze kunnen op deze dagen een keuze maken uit allerlei workshops, die worden aangeboden, terwijl er op vrijdag 18 november sponsoractiviteiten zijn voor de Stichting de Regenboogboom. Hoogtepunten op die dagen zijn onder meer twee pogingen om het wereldrecord te verbreken. Namelijk die van het Zumbadansen (dat staat nu op 1223 personen) en het afschieten van waterraketten, dat nu staat op 363. “Wij gaan voor de 500”!

De nieuwe school, die in 2006 in gebruik is genomen ber, heeft dan wellicht een grootse reünie plaatsgevonden. De oud-docenten Jan Beemsterboer en Ger Op den Kelder zijn samen met enkele oud-leerlingen al maanden bezig om die voor te bereiden. Het moet weer een knallend feest van herkenning worden, dat muzikaal omlijst

Reünie 50 jaar Leeuwenhorst Iedereen is vanaf 20:00 uur welkom op 12 november, die duurt tot ongeveer 01.00 uur. Voor meer informatie en aanmelden: www.teylingen-college.nl. De kosten bedragen € 10.00 (inclusief 2 drankjes). Ook schoolgangers van de oude Mavo aan de dr.Poelslaan, worden opgeroepen om zich voor de reünie aan te melden. Uit die tijd, deze foto met een aantal leraren, waaronder de heren Broers, Kales, Duym en Dekker. (foto BON)

wordt. Natuurlijk met een optreden van de eerste lerarenband, (Gerard Persoon, Martin Heus, Otto Vogel, Bert Huizing, Sjef van Leeuwen), die wellicht spontane aanvulling zal krijgen van andere musici, die hun talenten ooit op de school ontsproten zagen. Er is een themahoek ingericht van schrijvers, die de school heeft voortgebracht (Ernst Timmer, Hans ter Mors, Dirk van Delft, Mike Putman, Thijs Zonneveld). Verder is er een enorme verzameling van foto- en videomateriaal, waaronder zelfs een DVD uit 1961. Binnen de school worden de plekken op ‘jaargang’ ingedeeld, zodat de reünisten elkaar snel weten te vinden. ‘Op de sociale media gonst het van de toezeggingen, ‘ja, ik kom ook naar de reünie’, maar de mensen moeten zich wel officieel aanmelden via de website van de school’, aldus Op den Kelder, die laat weten, dat de teller daarop inmiddels op de 350 staat. “Voor de voormalige Mavo mensen is het wat lastig, wellicht. Die zijn hun eigen stek kwijt, maar ook die schoolgangers worden verwacht op de reünie. Graag zelfs, en mochten mensen nog foto- filmmateriaal thuis hebben liggen, dan is dat van harte welkom, om dat voor de reünie te verwerken”.

Open Podium De jubileumweek wordt afgesloten met het jaarlijkse Open Podium. Ook deze jubileumeditie krijgt een bijzonder feestelijk tintje. Er is een éénmalig Open Podium en wel op vrijdag 18 november in de Schelft. De sportzaal wordt dan omgetoverd tot een heuse concertzaal, waar veel talenten van het jarige Leeuwenhorst opnieuw een wervelend acte de présence zullen geven. Dat die talenten er zijn, behoeft eigenlijk geen nader betoog. De eerdere succesvolle edities van het Open Podium zijn er het bewijs van, om nog maar niet te spreken van de schitterende jaarlijkse theatervoorstellingen, de YET uitwisselingen etc. “De school richt zich op drie speerpunten, met cultuur, sport en exact, waarin talentstromen zich verder kunnen ontwikkelen. Daarvoor zijn er de zogenaamde ‘talentklassen’ voor sport, theater, muziek en science. Vijftig jaar na dato staat hier een bloeiende moderne school met prachtige plannen om nog weer uit te breiden”, aldus Slats. Het leerlingenaantal groeit nog steeds gestaag, met als gevolg, dat er in 2009 weer noodlokalen geplaatst moesten worden. Er zijn dan ook plannen voor een permanente uitbreiding met een sciencegebouw en een studio voor theater en dans. ‘Leeuwenhorst is een belevenis, geen gewone school’, laat Slats weten.

Het voormalige Klein-Seminarie Leeuwenhorst

Over de Stichting De Regenboogboom De Stichting de Regenboogboom leert kinderen, die te maken hebben met ziekte, trauma of handicap, op eigen kracht een innerlijk gevoel van veiligheid te scheppen. Op ieder moment dat zij daar zelf behoefte aan hebben. Zij kunnen daarmee met meer zelfvertrouwen, rust en levenslust hun moeilijke omstandigheden tegemoet treden. In de loop van de jaren is een wijze van werken ontwikkeld waardoor de gedachtewereld van een kind wordt afgeleid van diens pijnlijke situatie naar een wereld waar ruimte is voor de eigen fantasie en levenskracht. Daarvoor gebruiken de vrijwilligers o.a. een met kristallen versierde boom, liedjes en verhalen. Stichting de Regenboogboom is een onafhankelijke, niet gesubsidieerde stichting met 165 vrijwilligers waarvan ca. 75 speciaal opgeleid om ernstig zieke kinderen in het ziekenhuis te bezoeken. Het regenboogbos is een veilige droomplek. Een plek waar je even niet hoeft te vechten tegen ziekte, angst of pijn. Een plek die je bovendien zélf kunt oproepen om je veilig en vrij te voelen. Waardoor je moeilijke omstandigheden beter aankunt. Met meer zelfvertrouwen, rust en levenslust. Zie ook: http://www.regenboogboom.nl

De Steeg omgedoopt in ‘Place du Têtre’ Ruim 40 schilders, uit alle windstreken, overspoelen Noordwijkerhout het aanstaand voor het eerste schildersfestival “Beleef de Montmartre in de Bollenstreek”. In een typisch Franse Montmartre-achtige sfeer, zullen diverse kunstenaars twee dagen lang actief bezig zijn, op de Steeg rondom de Witte Kerk, met het schilderen van nieuw werk, maar tevens tonen zij hun uitgebreide bestaande collectie schilderijen. In en om de tien grote witte tenten is het mogelijk om de verrichtingen van de schilders van dichtbij te volgen, maar ze voeren bijvoorbeeld ook uw opdracht uit, om een portret te maken. Paspartoe, onderdeel van ‘s Heerenloo, presenteert zich eveneens met een aantal kunstzinnig getalenteerde mensen. Op beide dagen is er ook een doorlopende en gratis workshop ‘schilderen’ voor kinderen, die spontaan kunnen binnenlopen. (wel een oud shirt meenemen!)

Bij de entree van het dorp aan de Gooweg worden passanten attent gemaakt op het ‘Montmartre’, middels de Eiffeltoren (foto Tino Stulen)

Noordwijkerhout Culinair in het klein De restaurants Bij de Buren, Het Wapen van

Noordwijkerhout en lunchroom Arthur brengen Frankrijk en Parijs dichtbij, met een culinaire ‘Tour de France’. Onder de (opblaasbare) Eiffeltoren wordt een groot terras gecreëerd, waar men kan genieten van het rijke aanbod Franse specialiteiten. Er is zelfs een exclusieve Montmartre wijn gebotteld. Madame Silhouette Om de specifieke Franse sfeer te versterken, wordt op de zaterdagmiddag het feest opgeluisterd door de aanwezigheid van Madame Silhouette. Naast het knippen van mooie gelijkende portretten, zal deze dame van stand het publiek vermaken met prachtige verhalen uit de achttiende eeuw en - met een beetje geluk - zal ze ook nog gaan zingen. De openingstijden van het Schildersfestival zijn zaterdag 23 oktober van 12.00 uur tot 21.00 uur en zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie: www.beleefdemontmartre.nl


Gemeente Noordwijkerhout - info 18 oktober 2011

Bijstandsuitkering en bijverdienen Colofon Bezoekadressen • Gemeentehuis, Herenweg 4 • Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout, Via Antiqua 23 Postadressen • Gemeente Noordwijkerhout, Postbus 13, 2210 AA Noordwijkerhout • Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout, Via Antiqua 23, 2211 HW Noordwijkerhout Telefoonnummers • Gemeente Noordwijkerhout (0252) 343737 • Klachtenlijn (0800) 0231774 • Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout (0252) 343800 • ISD Bollenstreek (0800) 9567 000 Website www.noordwijkerhout.nl www.wmo-noordwijkerhout.nl E-mail gemeente@noordwijkerhout.nl wmo@noordwijkerhout.nl Openingstijden • Loketten: op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. • Burgerzaken: extra lang geopend op woensdag van 14.00 tot 19.00 uur. • Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout: op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur. • ISD Bollenstreek: op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur is er een medewerker van de ISD aanwezig in het Wmo Adviescentrum.

Ik heb een bijstandsuitkering. Mag ik bijverdienen en heeft dat invloed op mijn uitkering? Antwoord U mag altijd bijverdienen. Wat u bijverdient heeft invloed op uw bijstandsuitkering. Een bijstandsuitkering is een uitkering die uw eigen inkomsten aanvult tot het normbedrag dat voor u geldt. Hoe hoger uw inkomen, hoe lager uw uitkering. Bijverdienen Als u af en toe een klusje doet voor iemand, spulletjes verkoopt via internet of u past regelmatig op kinderen en u krijgt daar geld voor, dan bent u aan het bijverdienen. Dat heeft invloed op de hoogte van uw bijstandsuitkering. Soms hebt u zelfs helemaal geen recht meer op een uitkering. Melden U bent verplicht om uw bijverdiensten bij de ISD te melden. Niet melden betekent fraude en dit kan consequenties hebben voor uw uitkering. Waar kunnen eigen inkomsten uit bestaan? - Geld dat u verdient met werken. - Inkomsten in verband met werk, zoals een WW-uitkering.

- Heffingskortingen van de Belastingdienst. - Inkomsten van andere personen in uw gezin. (Het loon dat kinderen jonger dan 18 jaar verdienen telt niet mee). - (Kinder)alimentatie. Dit overzicht is niet compleet. Daarnaast zijn er ook nog uitzonderingen. Vragen Voor vragen over bijverdienen, normbedragen en uitzonderingen kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. U kunt ook informatie vinden op www.weethoehetzit.nl. Bereikbaarheid ISD Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis) Website: www.isdbollenstreek.nl Per mail: info@isdbollenstreek.nl Persoonlijk: bezoek aan het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout.

Groothandelsgebouw Stationsplein 45, Ingang A, 3e etage (Unit A3-006) Rotterdam

Spreekuur college Wilt u een gesprek met een van de collegeleden, dan kunt u een afspraak maken via de bestuurssecretaresse mevrouw M. Does.

Locatie, werk, - Hortus 15, 2211 ZX, bouwen garage - Hortus 16 (Mossenest II kavel 67), 2211 ZX, bouwen woning - Leeweg 23, 2211 XZ, herbouwen schuur

De voorlopige agenda met de te behandelen bouwplannen kunt u de vrijdag voorafgaande aan bovengenoemde vergadering vinden op www.dorpstadenland.nl. Voor informatie kunt u contact opnemen met 010-2809445 of via dsl@dorpstadenland.nl.

Wmo adviesraad Vragen of opmerkingen over het Wmo beleid van de gemeente Noordwijkerhout kunt u mailen naar wmoadviesraad@noordwijkerhout.nl.

Deze publicatie vloeit voort uit artikel 3.8 Wabo. Deze plannen liggen momenteel niet ter inzage. Mocht tijdens de behandeling blijken dat een inspraakprocedure vereist is, dan wordt dat op deze gemeentepagina aangekondigd.

VVV Noordwijkerhout Dorpsstraat 8, 2211 GC Noordwijkerhout Tel. (0252) 372096. Open: maandag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur Website: www.vvvnoordwijkerhout.nl Eindredactie Afd. BMO - Communicatie Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend

In verband met het vertrek van een aantal leden uit de Wmo Adviesraad zijn we op zoek naar kandidaten die op vrijwillige, maar niet vrijblijvende basis een belangrijke verbindende rol willen vervullen voor onze inwoners, maatschappelijke organisaties en het gemeentebestuur. Het werk van de Adviesraad is erop gericht iedereen zo lang mogelijk zelfstandig te laten meedoen in de samenleving. Heeft u hiervoor belangstelling?  Kijk dan op de website van de Wmo Adviesraad:  www.wmo-noordwijkerhout.nl/adviesraad

BEKENDMAKINGEN RUIMTE EN BOUWEN Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Storingsnummers • Nationaal storingsnummer gas en stroom (0800) 9009 • Riool, Dunea (079) 3471515 • Straatverlichting, Ziut (0800) 3960800

Vier enthousiaste leden voor de Wmo Adviesraad gezocht

datum ontvangst 18-09-2011 18-05-2011

04-10-2011

Verleende omgevingsvergunningen Bouwadres en werk Verzenddatum - Leidsevaart 85a, 2211 VR, 12-10-2011 herbouwen bedrijfswoning met kantoorruimte - Leidsevaart 151, 2211 WD, 12-10-2011 gedeeltelijk vervangen bedrijfsgebouw Tegen bovenvermelde besluiten bestaat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor iedere belanghebbende de mogelijkheid binnen zes weken na de bovengenoemde datum van verzending schriftelijk en gemotiveerd bezwaar aan te tekenen bij ons college. Tevens kan iedere belanghebbende, in samenhang met de indiening van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken. U kunt ook digitaal beroep instellen bij bovengenoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Welstandscommissie Op donderdag 27 oktober 2011 houdt de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit voor de Duin- en Bollenstreek vanaf 14.00 uur een openbare vergadering op onderstaand adres: Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplannen Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout kennis van het feit dat zij een aantal bestemmingsplannen voorbereiden. Bestemmingsplan De Zilk Het plangebied ligt tussen de Hoogduinweg, de Beeklaan (tot aan gemeentegrens), de N206, het Hoekgat, De Zilkerduinweg, de Regenvlietweg en de St. Jacobstraat. Directe aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is dat het huidige bestemmingsplan in 2000 is vastgesteld en aan herziening toe is. Doel van dit bestemmingsplan is om de bestaande situatie, voor zover die afwijkt van de huidige regelingen een definitieve juridische basis te verschaffen, nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in te passen en om ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen te voorkomen. Bestemmingsplan lokatie Egelantier Het plangebied heeft betrekking op een deel van het perceel aan de Hafkenscheidtlaan 2 en Beukenlaan 15. Op de locatie “Egelantier” zal een herontwikkeling plaats gaan vinden. Deze herontwikkeling bestaat uit het realiseren van een nieuwe school volgens het Brede Schoolconcept inclusief gymnastiekzaal. Bestemmingsplan Delfweg 52 Het plangebied heeft betrekking op het perceel aan de Delfweg 52. Directe aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is dat het huidige bestemmingsplan, dat is vastgesteld in 2000, de huidige eigenaar in zijn bedrijfsvoering

beperkt. Doel van dit bestemmingsplan is om een uitbreiding van het bedrijf mogelijk te maken.

Gemeenteraad

info

Commissie Samenlevingszaken Op dinsdag 25 oktober 2011 vergadert de commissie Samenlevingszaken vanaf 20.00 uur in de raadzaal (ingang via bordes). Naast de gebruikelijke zaken staan de volgende punten op de agenda: - Advisering over het voorstel tot vaststelling van de gemeentebegroting 2012 (voor zover deze betrekking heeft op de beleidsterreinen van deze commissie)

Werk in uitvoering week 42 Plaatselijk werkzaamheden door Nutsbedrijven in verband met aansluitingen en storingen aan diverse netwerken. Plan Centrum Coremolen en de Zeestraat Beperkte verkeershinder, ook in de Zeestraat en op de Victoriberg. Informatie: mevrouw R. Bader van de gemeente, tel. (0252) 343732 (ma t/m do), e-mail: bouwtoezicht@noordwijkerhout.nl Patrick van Oudenallen, tel. (071) 3320050, e-mail: p.van.oudenallen@heembouw.nl Langevelderweg Door bouwwerkzaamheden aan de Prinsenhof-

VERGADERINGEN Openbare vergadering Algemeen Bestuur ISD

Bespreking begroting - 25 oktober 2011, 20.00 uur - Commissie Samenlevingszaken - 26 oktober 2011, 20.00 uur - Commissie Ruimte en Wonen - 27 oktober 2011, 20.00 uur - Commissie Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen - 10 november 2011, 20.00 uur – Raadsvergadering, vaststelling begroting 2012.

Naast de gebruikelijke punten staat het volgende op de agenda: - Tussentijdse marap en begrotingswijziging 2011-III - 2e marap 2011 - Stand van zaken voorstellen eigen bijdrage Wmo - Stand van zaken aanbesteding Hulp bij het huishouden per 2012 - Voorstel aanbesteding accountant - Lijst van toezeggingen De agenda met de bijbehorende stukken staan vanaf 18 oktober 2011 op de website van de ISD Bollenstreek, www.isdbollenstreek.nl.

van deze commissie) - Bespreking van het stedenbouwkundig plan Hoekgat-2

Op woensdag 26 oktober 2011 vergadert de commissie Ruimte en Wonen vanaf 20.00 uur in de raadzaal (ingang via bordes).

Commissie Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen Op donderdag 27 oktober 2011 vergadert de commissie Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen vanaf 20.00 uur in de raadzaal (ingang via bordes).

Naast de gebruikelijke zaken staan de volgende punten op de agenda: - Advisering over het voorstel tot vaststelling van de gemeentebegroting 2012 (voor zover deze betrekking heeft op de beleidsterreinen

Naast de gebruikelijke zaken staat het volgende punt op de agenda: - Advisering over het voorstel tot vaststelling van de gemeentebegroting 2012 (voor zover deze betrekking heeft op de beleidsterreinen

Commissie Ruimte en Wonen

van deze commissie) De overzichten met ‘ingekomen stukken’ kunt u vinden op onze gemeentelijke website www.noordwijkerhout.nl. Voor nadere informatie over de vergadering van de commissies Samenlevingszaken en Ruimte en Wonen, bijvoorbeeld inzake spreekrecht, kunt u terecht bij de griffier, drs. E.A. Jellema, tel. (0252) 343831 of e-mail: ejellema@noordwijkerhout.nl. Voor meer informatie over de vergadering van de commissie Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen kunt u terecht bij de commissiegriffier, mevrouw mr. A.I. van Mil, tel. (0252) 343762 of e-mail: avanmil@noordwijkerhout.nl.

WERKEN AAN DE WEG

Naar aanleiding van deze vooraankondiging is het nog niet mogelijk te reageren. Ten aanzien van deze voornemens liggen in deze fase van de voorbereiding geen stukken ter inzage, kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld een advies over het voornemen uit te brengen. Te zijner tijd zal een ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Dan is het mogelijk om te reageren. Op de gemeentepagina van het Noordwijkerhouts Weekblad wordt aangekondigd wanneer dat is en hoe u kunt reageren. Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Bouwen, mevr. M. van der Putten, tel. (0252) 343854.

Op maandag 24 oktober 2011 van 20.00 tot 22.00 uur houdt het Algemeen Bestuur van de ISD een openbare vergadering. De vergadering vindt plaats in het Werkcentrum Duin- en Bollenstreek, Hobahostraat 92 in Lisse (vergaderzaal 1e verdieping).

- Advisering over het voorstel tot vaststelling van de Subsidienota 2012 - Advisering over het voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de Kunstweek

school is er enige verkeershinder door bouwverkeer mogelijk. Aannemer is Bouwbedrijf E. Schuit uit Hillegom. Informatie: mevrouw R. Bader van de gemeente, tel. (0252) 343732 (ma t/m do) e-mail: bouwtoezicht@noordwijkerhout.nl Langevelderweg Reconstructie aan de rijweg en trottoirs gaat week 43 van start. Informatie: Marcel Luijnenburg van de gemeente, tel. (0252) 343821 (ma t/m do) e-mail: verkeer@noordwijkerhout.nl

of aannemer SPORTO bv, dhr. W. Stikvoort, tel. 06-51782301. Schoollaantje, Dorpsringweg en Dorpsstraat noord. Reconstructiewerk, wegverharding en bijbehorend straatmeubilair, vanaf het Schoollaantje, daarna de Dorpsringweg en vervolgens de Dorpsstraat noord. Informatie: Dhr. R. de Haan van de gemeente, tel. (0252) 343884 (ma,di,do vr) e-mail: infra@noordwijkerhout.nl of uitvoerder Vessies

infra, dhr. G. Hogervorst, tel. 06-50613777 Hoogstraat Vanaf week 43 zullen graafwerkzaamheden worden verricht t.b.v. elektra en gas nieuwbouw woningen. Ook voor de waterleiding worden door Dunea werkzaamheden uitgevoerd. Informatie: Liander, dhr. Jurgen Bosch, tel. (071) 5252495 of 06-50126273, e-mail: jurgen.bosch@alliander.com Dunea, dhr. Dick van Ham, tel. (079) 3471577 e-mail: d.ham@dunea.nl

Begroting 2012 Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de gemeenteraad de begroting 2012 voorgelegd. Ook dit jaar is de gemeentebegroting weer sluitend. Deze begroting is nog niet definitief. De gemeenteraad zal de begroting bespreken en misschien gewijzigd vaststellen. Wij belichten hier in het kort een aantal onderwerpen uit de begroting, die voor u van belang kunnen zijn.

U kunt deze openbare vergaderingen bijwonen. Zij vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Noordwijkerhout. U kunt de vergaderingen ook volgen via de gemeentelijke website > videoverslaglegging. Financiële situatie De economische recessie, de bezuinigingen van het Rijk en het overhevelen van overheidstaken naar de gemeenten hebben gevolgen voor de financiële situatie van onze gemeente. In de komende jaren ontvangen wij als gevolg van de bezuinigingen minder geld van het Rijk, maar krijgen wij er wel meer taken bij. Daarom hebben de coalitiepartijen na de verkiezingen afspraken gemaakt over bezuinigingen: gemeentelijke taken moeten heroverwogen worden, gemeentelijke tarieven moeten kostendekkend zijn en als uiterste middel moet een belastingverho-

ging doorgevoerd worden. In deze coalitieperiode bezuinigen wij ruim 1 miljoen euro, waaronder € 250.000 op de bedrijfsvoering, zoals personeelskosten, samenwerking en inkoopkosten.

ben hiervoor 33 miljoen euro ter beschikking. Een aanzienlijk deel van dit bedrag wordt gebruikt om de taken te betalen die de gemeente volgens de wet moet uitvoeren.

Wij hebben voor 2012 een sluitende begroting aan de gemeenteraad aangeboden. Ook de meerjarenbegroting voor 2013 en 2014 is sluitend. Voor 2015 is er nog een tekort van € 337.000. Om de begroting sluitend te krijgen, hebben wij een aantal bezuinigingen door moeten doorvoeren. Daarnaast stellen wij de raad voor de BTW bij de rioolrechten en afvalstoffenheffing door te berekenen en de onroerende zaakbelastingen (OZB) extra te verhogen met 1%.

Hoe komt de gemeente aan geld? Wij krijgen van het Rijk geld om onze taken uit te kunnen voeren. Dat bedrag is de belangrijkste bron van inkomsten voor de gemeente, maar is niet voldoende om alle kosten te dekken. Wij heffen daarom belastingen, zoals b.v. de onroerende-zaakbelastingen (OZB), toeristenbelasting en hondenbelasting. Ook brengen wij leges, afvalstoffenheffing, rioolheffing en marktgeld in rekening. Daarnaast ontvangen wij ruim 3 miljoen euro aan rente en dividend.

Openbare orde en veiligheid Wij willen zorgen voor een veilig en fraai uitziend Noordwijkerhout, waar het aangenaam wonen, werken en verblijven is. Wij vinden het van belang dat u zich veilig voelt in onze gemeente. De politie en de bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) zorgen voor de handhaving en voor het toezicht in de openbare ruimte. Ook controleren zij op het alcoholgebruik in de openbare ruimte.

Overhevelen taken Vanaf 2013 zullen wij gefaseerd een aantal taken die eerst verricht werden door de landelijke of provinciale overheid moeten uitvoeren. U kunt

Wonen Wij streven naar een gevarieerd woningaanbod, zowel koop als huur, betaalbaar en voor alle doelgroepen. Van het totale woningbouwpro-

Wat is een begroting? In de begroting staan de inkomsten en uitgaven van de gemeente vermeld. Ook gaan wij in op wat er in 2012 in de gemeente moet gebeuren en welke kosten dat met zich meebrengt. Wij heb-

Waar geeft de gemeente het geld aan uit? De ontvangen middelen besteden wij globaal aan de volgende kostensoorten:

daarbij denken aan de jeugdzorg, de AWBZ en de Wet werken naar vermogen. Wij hebben hiermee in deze begroting rekening gehouden, maar de uiteindelijke financiële consequenties zijn ons nog niet bekend.

Waar geeft de gemeente het geld aan uit?

2012

Personeelskosten

6.182.000

Rente en afschrijvingen

4.825.000

Personeel van derden

944.000

Energiekosten

201.000

Duurzame goederen

444.000

Overige goederen en diensten

€ 5.025.000

Subsidies, enz.

€ 1.037.000

Gemeenschappelijke regelingen

€ 7.737.000

Sociale uitkeringen

Reserveringen

€ 4.545.000

Overige uitgaven

€ 2.180.000

Totaal

€ 33.583.000

463.000


Gemeente Noordwijkerhout - info 18 oktober 2011

gramma moet minimaal 30% in de sociale sfeer (koop- en huurwoningen) worden gebouwd. Op een aantal locaties worden (nieuwe) woonwijken gerealiseerd of voorbereid. U kunt hierbij denken aan Mossenest II, het Bavo-terrein, bij de Kerkstraat, de Nieuwe Duinstraat, de Hoogstraat, Zeestraat/Coremolen, de Andelhof, het centrum en De Zilk. In 2012 zullen naar verwachting 242 woningen worden opgeleverd. De Zilk Voor De Zilk bereiden wij de volgende plannen voor: - de nieuwbouw van basisschool De Egelantier - de bouw van 128 woningen - nieuwe accommodaties voor de tennisvereniging en de voetbalvereniging - herschikking van het sportterrein, aanleg kunstgrasveld en uitbreiding tenniscomplex met een vijfde tennisbaan - renovatie van dorpshuis ‘De Duinpan’ (inclusief Jeugdwerk De Zilk) - nieuwbouw van de supermarkt. Ook zullen er door een particulier initiatief 32 woningen in Hoekgat II worden gebouwd. Bavo-terrein Voor het Bavo-terrein worden plannen ontwikkeld voor een nieuwe woonwijk. Wij streven naar het behoud van het parkachtige groene karakter, het behoud van de Engelse tuin, het Pesthuis, het hoofdgebouw, de kapel, de begraafplaats en het voormalige kindertehuis aan ’t Hoogtlaan. Ook De Dierenhoeve en De Speelakker maken deel uit van het plangebied. Oosterduinsemeer/Sollasi

Het Oosterduinsemeer willen wij aantrekkelijker maken voor inwoners en toeristen. In 2012 leggen wij een visie en uitvoeringsplan voor aan de gemeenteraad.

Op het recreatiepark Sollasi vindt oneigenlijke permanente bewoning plaats. Dit is strijdig met het bestemmingsplan en de visie om het gebied rondom het Oosterduinsemeer aantrekkelijker te maken. Wij zullen hiertegen in de komende jaren handhavend optreden.

van de bermen en watergangen.

Nieuwbouw Victorschool In januari 2012 wordt gestart met de sloop en nieuwbouw van de RK basisschool St. Victor. De leerlingen zullen tijdelijk worden gehuisvest in de noodlokalen op het Bavo-terrein en in het vrijgekomen schoolgebouw van de Zeestroom aan de Hoogstraat.

Verkeer in het voorjaar van 2012 stelt de gemeenteraad een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) vast. Hierin zal onder meer aandacht worden besteed aan: - de verkeersstromen binnen de gemeente - het verbeteren van verkeersonveilige situaties - het inrichten van 30- en 60-km/uur-gebieden - veilige wandel- en fietsroutes en nieuwe fietsroutes - verkeerseducatie - het verbeteren van parkeervoorzieningen. De financiële consequenties van het GVVP zijn nog niet in deze begroting opgenomen.

Uitbreiding Teylingen College De noodlokalen bij het Teylingen College worden vervangen door een permanente uitbreiding van het gebouw. De start van de bouw is gepland in het voorjaar van 2012. Duurzaamheid Wij willen onze inspanningen op het gebied van duurzame ontwikkeling intensiveren. Wij streven naar het realiseren van de gemeentelijke klimaatdoelstelling en naar beperking van het energiegebruik. U kunt hierbij denken aan het beperken van het energieverbruik van de openbare verlichting door het toepassen van energiezuinige verlichting en ‘slimme technologieën’. Ook willen wij energie besparen bij gemeentelijke gebouwen en het gebruik van zonnepanelen stimuleren. Door het saneren en vervangen van verouderde rioolgemalen en het optimaliseren van het rioleringsstelsel kan het energiegebruik van de riolering worden beperkt. Veel activiteiten zijn inmiddels in gang gezet. Zo zijn in Noordwijkerhout, als eerste gemeente binnen Holland Rijnland, 2 oplaadpunten voor elektrische auto’s geplaatst, ons gft-afval wordt sinds deze zomer omgezet in biogas en via het gezamenlijke regionale klimaatprogramma ‘energie voor de toekomst’ worden energiebesparingsmogelijkheden geboden aan de inwoners. Openbaar groen Wij streven naar een goed onderhouden openbare groene ruimte. Het groenbeheer in Noordwijkerhout wordt verricht volgens een ‘groenprestatiebestek’. Met dit groenbestek geeft de gemeente voor de aannemer aan hoe de kwaliteit van de beplanting moet zijn. Het groenbestek omvat het totale groenonderhoud in de gemeente, het maaien en schouwen

In 2012 bezuinigen wij bijna € 60.000 op het groenonderhoud. Door een scherpe aanbesteding willen wij de kwaliteit van het groen zoveel mogelijk op peil te houden.

Afval

beeld bij ziekte. Degenen die recht hebben op bijzondere bijstand zijn in de afgelopen jaren door intensieve communicatie beter bereikt. Hierdoor stegen de kosten voor bijzondere bijstand in 2010 met 60%. Wij zijn van plan dit beleid in de komende jaren, mits financieel verantwoord, voort te zetten. Zo geven wij inhoud aan ons coalitieprogramma waarin wordt vermeld, dat wij in ons beleid oog houden voor de in sociaal en economisch opzicht zwakkeren in onze lokale samenleving. Zorg De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een participatiewet met als doel ‘meedoen’: jong, oud, gehandicapt, niet gehandicapt, de samenleving is van iedereen. In 2012 bieden wij aan de gemeenteraad een nieuwe beleidsnota aan, waarin beleid voor kwetsbare personen, zoals ouderen en andere doelgroepen, wordt betrokken. De gemeente stelt ter ondersteuning van diverse doelgroepen een ruim aanbod van algemene voorzieningen ter beschikking. Daarnaast zal gekeken worden naar de mogelijkheden van de mensen zelf en wat zij zelf kunnen bijdragen. Bij aanbestedingen in de zorg stellen wij kwaliteitseisen aan de zorgaanbieders. In 2012 bezuinigen wij o.a. € 30.000 op subsidies in de zorg, welzijn en educatie.

De meeste afvalcontainers in onze gemeente zijn inmiddels vergroot en ondergronds geplaatst. Ook bij nieuwbouwprojecten plaatsen we ondergrondse containers voor restafval en gft. Hierdoor ligt er minder zwerfvuil op straat en kunt u meer afval kwijt. Het op de juiste manier scheiden van uw afval is niet alleen beter voor het milieu, maar ook beter voor uw portemonnee. Restafval is namelijk het duurst om te verwerken. Sinds deze zomer wordt ons gft-afval omgezet in biogas. Voor 2012 hebben wij de afvalstoffenheffing met € 25 moeten verhogen naar € 302,88 om de kosten te kunnen dekken.

Inkomensondersteuning en arbeidsparticipatie Zoveel mogelijk inwoners die nu nog afhankelijk zijn van een uitkering, worden toegeleid naar werk en/of maatschappelijke participatie. Daarvoor werken wij samen met diverse organisaties. Kwijtschelding Voor inwoners met een laag inkomen die niet in staat zijn om de gemeentelijke belastingen te betalen, kent de gemeente een kwijtscheldingsmogelijkheid. Nadere informatie daarover ontvangt u bij uw gemeentelijke belastingaanslag. Meer informatie De tekst van de begroting 2012 en het raadsvoorstel kunt u lezen op de gemeentelijke website www.noordwijkerhout.nl.

Sociaal gezicht Een zorgzame gemeente, zoals Noordwijkerhout, heeft aandacht voor haar burgers met een laag inkomen die extra uitgaven moeten doen, bijvoor-

Noordwijkerhout, 27 september 2011 Burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout

Donderdag 10 november in Tripodia

Rock4 in voorprogramma jubileum concert De Dijk Op donderdag 10 november komt De Dijk voor de 30ste maal naar Katwijk om het hondstrouwe publiek weer te trakteren op een onvergetelijk concert. Alvorens Huub van der Lubbe cs de bühne betreed zal Rock4 het publiek verrassen met een spetterend a-capella concert. Op vrijdag 15 april stond de vocale groep Rock4 op de eerste maal op bühne van Tripodia. De verwachtingen van het publiek waren hoog gespannen; de stoelen waren tot op de laatste plek bezet. Wat kon men verwachten van deze vier sympathieke zangers uit Maastricht en dan ook nog zonder instrumenten…

Doordachte muziek Rock4 is een a-capella groep die, met respect voor het origineel, ex-

perimenteert met bekende pop- en rocknummers, zodanig dat het ontbreken van instrumenten nauwelijks opvalt. De zorgvuldig geselecteerde nummers bieden de luisteraar een kleurrijk en evenwichtig programma dat op een bijzonder prettige en humorvolle wijze door leadzanger Luc wordt gepresenteerd. De selectie van liedjes in goed doordacht en laat het unieke stemgeluid van elk van de vier leden optimaal tot zijn recht komen in een subtiel samenspel van klanken. Het is deze perfect uitgebalanceerde combinatie van stemmen waaraan Rock4 zijn unieke stijl ontleent en waarmee ze de laatste jaren internationale erkenning heeft verworven. Een stijl die het publiek verrast, verovert en in vervoering brengt! Door de muziek van Rock4 echter simpelweg als vocaal te bestempelen zou men onrecht doen aan het zorgvuldige proces waar-

mee de nummers tot stand komen. Ieder nummer wordt namelijk uitgebreid en minutieus geanalyseerd tot op de essentie van het lied. En pas vanaf dat punt wordt het nummer weer zorgvuldig opgebouwd tot een haast nieuwe song, waarbij de charme van het origineel echter nooit uit het oog wordt verloren. Het nummer wordt dus nooit eenvoudigweg gekopieerd, er wordt altijd gezocht naar dat ene, dat unieke dat het lied zo karakteristiek maakt. Door deze benadering is Rock4 erin geslaagd een brug te slaan tussen rockmuziek en theater. Hun muziek zal u meer dan alleen maar raken, ze zal u beroeren en ontroeren!

Tripodia in de Hoornespassage te Katwijk aan Zee. Online bestellen kan via www.tripodia.nl De zaal

gaat op 10 november open om 20.00 uur. Het voorprogramma begint om 20.30 uur.

Voorverkoop Kaarten voor het jubileum concert van De Dijk met Rock4 in het voorprogramma zijn à 26,50 euro dagelijks verkrijgbaar aan de kassa bij

Vlnr: Luc Devens, Lucas Blommers, Harry Bannöhr en Nico Jacobs staan in het voorprogramma van het jubileum concert van De Dijk. (Foto: PR)


pagina 15

Noordwijkerhouts Weekblad 18 oktober 2011

Nú bij StarKozijn Katwijk: 10% korting op het gehele assortiment! 10% korting op: Dakkapellen * Kozijnen Binnendeuren * Buitendeuren Actie geldig: de gehele maand oktober

StarKozijn Katwijk is dealer van Ploeg Kozijnen! Showroom open: Ma:14.00-17.00u * Di t/m vr.:9.00-17.00u * Zat:10.00-14.00u

De Roysloot 9i Rijnsburg Tel.(071)4088678 starkozijnkatwijk.nl

‘I love Noordwijkerhout’ Als blijk van waardering voor hun grote inzet en enthousiasme hebben de vrijwilligers van VVV Noordwijkerhout afgelopen zaterdag een mooi cadeau gekregen. Zo’n prachtig ‘I love Noordwijkerhout T-shirt’. Het VVV Noordwijkerhout draait op vrijwilligers en kan nog wel wat mensen gebruiken. Vooral mensen die administratief sterk zijn en/of affiniteit hebben met computers zijn zeer welkom. Ook interesse om vrijwilliger te worden? Neem dan contact op met Ciléne Geerlings. info@vvvnoordwijkerhout.nl of bel: 0252 - 372096 Voor meer informatie: www.vvvnoordwijkerhout.nl. Op de foto, v.l.n.r.: Mary Bon, Gerda van Diemen, Cilene Geerlings, Matthea van Baar, Liesbeth Nijhuis, Anja Alders, Silvia van Haarlem, Annemieke Duivenvoorden, Piet Barnhoorn, Marga Smakman. (THV)

Sharron Vaessen in A Sister’s Hope 60 K In een van onze vorige edities informeerden wij u over de strijd tegen borstkanker van de Noordwijkerhoutse Sharron Vaessen. Vorig weekend was ze een van de vele deelnemers aan de twee daagse wandeling ‘A Sister’s Hope 60K’. Sharron heeft daarmee maar liefst € 2800,-opgehaald. “Maar dat is nog niet het definitieve bedrag, dat volgt later, als alles is geteld”.

In haar verslag over de wandeling laat Sharron weten: Afgelopen zaterdag was het dan zover. Om 7.45 uur checkte ik in, waar ik de benodigde informatie incl. de route van die dag kreeg. Om half 9 volgde de officiële opening door de burgemeester van Bussum. Hierna de warming up, verzorgd door Olga Commandeur. En dan is het eindelijk tijd om te starten. Iedereen stond letterlijk te trappelen om te beginnen. De sfeer zat er goed in. Tijdens de wandeling hebben we

Overweldigende ontvangst in Olympisch Stadion (foto PR) diverse buien op ons hoofd gekregen, maar we lieten de moed niet zakken. De verzorging onderweg was super. Bij iedere pitstop, stond een heel team ons op te wachten, om zowel de innerlijke als de uitwendige mens te verzorgen. Bij aankomst op de hockeyclub van Weesp volgde er een gezellig programma met veel muziek, voor iedereen een goede massage en een goed verzorgde maaltijd. De 2e dag ging ik ook goed van start met een flink ontbijt.

Na de warming up mochten we om 9.00 uur starten. Onderweg stonden net als de 1e dag veel supporters en natuurlijk waren daar weer de diverse goed verzorgde pitstops. Bij binnenkomst in het Frans Ottenstadion krijgen we een glas prosecco en een shirt, als iedereen binnen is gaan we in een lange stoet naar het Olympisch Stadion in Amsterdam. De ontvangst in het stadion is overweldigend. Al die families, vrienden. Nadat Joke de Kruijf en Ben Cramer hun optreden achter de rug hadden en de diverse mensen en sponsoren bedankt waren, lieten de lopers met een borstkankerverleden hun gouden ballon op, de overige deelnemers hun roze. Daar was dan het grote moment. Het bedrag wat we met de 392 lopers hadden opgehaald. De cheque met een totaal van € 800.000,- werd overhandigd aan o.a. het LUMC en het AVL. Nogmaals wil ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft gegeven, hierdoor kon ik aan dit fantastische evenement deelnemen en mede dankzij U een bijdrage leveren aan een stapje dichterbij genezing. (bron en foto: BON)

Hennepkwekerij ontmanteld Vorige week dinsdag werden in de regio diverse hennep kwekerijen door de politie ontmanteld. Ook in Noordwijkerhout deed de politie een inval, en wel in een woning aan de Meander. De woning werd niet bewoond en is vanwege de aanleg van de kwekerij beschadigd. Zo werden onder meer gaten geboord, waarbij een leiding werd geraakt. Om die te repareren is beton weggehakt en is betonijzer verwijderd. De politie heeft een verdachte op het oog. Er werden 294 planten aangetroffen. (bron en foto: 112 Bollenstreek)

A.S.B. in Café van der Geest Op zaterdagavond 22 oktober betreedt de 9-koppige formatie van de Anti Stress Band uit Noordwijkerhout weer het muzikale podium bij Café van de Geest. Ook dit jaar is de band muzikaal actief geweest op diverse podia in het land, maar nu dus terug thuis waar alles begon. De band staat garant voor een heerlijk avondje uit, en dat al weer voor de 12e maal. De A.S.B. band verzorgt een prima muziek avond, waar iedereen uit zijn bol kan gaan met dance-classics uit de jaren 70, 80 en negentig, maar natuurlijk ook op de muziek uit deze tijd. Van Kool & the Gang tot De Dijk. En van Bryan Ferry tot Mink Deville. De avond start om 22.00 en de toegang is gratis. Zie voor meer informatie www.antistressband.nl (foto PR)

Terloops, nr. 42 Als regelmatige lezer van het dagblad Trouw, geniet ik dikwijls van de afleveringen van hun columnist Sylvain Ephimenco. In zijn column van 17 september j.l. had de cynische, maar brave borst, blijkbaar de nodige problemen met de onlangs aangetreden Trouw columniste, mevrouw Nuweira Youskine. Deze collega schrijver is moslima en islamologe. Volgens Ephimenco draagt zij geen hoofddoek en gaat ze niet naar de moskee. Na het bekend worden van deze antecedenten hebben veel Trouw lezers waarschijnlijk gedacht, dat deze Nuweira de wegbereider zou zijn of worden, richting van een meer geseculariseerde islam. Dit nu schijnt toch anders uit te pakken, omdat zij (Nuweira) in volgende afleveringen aangeeft, weinig of geen theologische verklaringen ter zake voor handen te hebben. Wel put zij louter politieke items uit zeer oude vaten. De af en toe vileine Ephimenco vraagt nu aan het eind van z’n column aan Nuweira, ‘Ik wil zo graag van je leren, leg mij nu eens uit hoe jij bijvoorbeeld denkt en oordeelt over de handelswijze van de profeet Mohammed’? Hij zegt er nog bij: ‘En laat Bolkestein en die Tofik Dibi maar in hun eigen vet gaar sudderen’. Over leren gesproken, Ephimenco zal zeker niet wijs worden van dominee H. uit Schaarsbergen. Deze mevrouw roept zowaar op om met haar collega predikanten in de PKN (De Protestantse Kerken in Nederland), als protest voortaan te preken, gekleed in een boerka of ander gezichtsbepalend (ik bedoel gezichtsbedekkend) gewaad. Of deze oproep ook voor haar mannelijke collega’s is bedoeld, viel uit het artikel niet op te maken. Wanneer ik zo’n vertoning me voor de geest zie, mag ik toch hopen, dat haar eigen gemeente roept: ‘Hé dominee, inpakken en wegwezen’. Komt bij, dat het nog een raadspelletje kan worden op basis van ‘wie zit er vandaag achter het zwarte gordijntje’? Tijdens het herlezen van het artikel, kreeg ik steeds meer het gevoel, dat mevrouw H. wel eens een soort grappenmaker kon zijn, die ons op het verkeerde been zet. Na allerlei gekkenpraat besluit ze met ‘we moeten de gemeenteleden wel goed duidelijk maken, dat dit een ludiek bedoelde actie is. Dan zullen ze het wellicht wel accepteren’! Intussen staat het wel in de krant! Nic.Sluis, Sr.


pagina 16

Noordwijkerhouts Weekblad 18 oktober 2011

Autocentrum van Egmond

Bosch Car Service van Egmond

Specialist in:

Showroom: Langevaart 1a Rijnsburg, 071-4022911 Werkplaats: Noordeinde 12

*Bij aankoop van een Oktober nieuwe/ gebruikte auto ACTIE!! vanaf â&#x201A;Ź 5000,-

Nu kunt ook bij ons terecht voor de aanschaf van uw nieuwe Ĺ koda

OCCASION VAN DE WEEK: VW Polo 1.4 16V Comfortline Bouwjaar 2010, 23.000 km

DEN

T WINTERBAN

NU GRATIS* SE

Een kleine greep uit ruim 50 autoâ&#x20AC;&#x2122;s: Audi A3 1.6 2009 VW Eos 2.0 2008 VW Polo Comfl. 2009 VW GOLF Plus 2007 VW Passat TDI aut. 2003 VW FOX 1.2 2006 VW Golf 1.4 1999 20x VW Golf op voorraad vanaf

â&#x201A;Ź 19.950,â&#x201A;Ź 22.950,â&#x201A;Ź 11.500,â&#x201A;Ź 15.500,â&#x201A;Ź 7.750,â&#x201A;Ź 6.950,â&#x201A;Ź 4.500,â&#x201A;Ź 1.500,-

Nieuwe VW UP nu al bij ons te bestellen

Vanaf â&#x201A;Ź 8.490,-

Ĺ koda vanaf â&#x201A;Ź 1 Yeti 9.690

Kijk voor alle autoâ&#x20AC;&#x2122;s op:

â&#x201A;Ź 15.500,

www.acvanegmond.nl

-

,-

Slaapkamers... #VSHFSTEJKLTUSBBUr"5,BUXJKLr5FMr'BY r*OUFSOFUXXXWSPFHJOEFXFJKBEWPDBUFOOM

Arbeidsrecht Ondernemersrecht Burenrecht Milieurecht Bestuursrecht

Personenrecht Strafrecht Aansprakelijkheidsrecht Huurrecht Beslagrecht

Familierecht Bemiddeling Incassoâ&#x20AC;&#x2122;s Andere juridische zaken

Inloopspreekuur (zonder afspraak) Elke maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur Eerste halfuur gratis juridisch advies

.S8+7SPFHJOEFXFJK .S1+8EF8BUFS .S((;XBBM .S(WBOEFS.FJK

T (0252) 37 09 49 INTERIEUR t SMEDERIJ 12 T (0252) 21 36 80 SLAPEN 2211 SM NOORDWIJKERHOUT t WWW.TURK-ROOF.NL t INFO@TURK-ROOF.NL

SMEDERIJ 2

Ervaar het voordeel van een velderhofÂŽ sta-op fauteuil t t t t

. FUĂ?Ă?OESVLPQEFLOPQTUBBUV NPFJUFMPPTPQ 3 VH LOJFĂ&#x2018;OFOHFXSJDIUFOXPSEFO WPMMFEJHPOUMBTU 7 SJKCMJKWFOEFEFNPOTUSBUJFNFUWJKG GBVUFVJMTCJKVUIVJT ;FFSEFTLVOEJHBEWJFT

Leeftijdskorting

Loopt u gerust eens bij ons binnen om een kijkje in de showroom te nemen!

â&#x201A;Ź 5,-

per levensjaar*

Kom volledig tot rust in een velderhofÂŽ Relaxfauteuil

Tot â&#x201A;Ź 350,retour voor uw oude stoel of bank!

t3FMBYGBVUFVJMTPQVXNBBU t;JUIPPHUFFOEJFQUFBBOQBTCBBS t(SPPUTUFDPMMFDUJFSFMBYGBVUFVJMT WPPSJFEFSCVEHFU

Gratis bezorgd in heel Nederland Bezoek onze showroom: Weerlaan 2 - Hillegom Geopend: ma. t/m vr. 9.30-17.00 uur za. van 10.00 - 15.00 uur *Akties niet geldig op geplaatste en geleverde orders

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak:

0252-530 378

www.velderhof.com


pagina 17

Noordwijkerhouts Weekblad 18 oktober 2011

Herfstvakantieactie in zwembad Schelft De herfst is weer begonnen, ideaal om tijdens de herfstvakantie lekker te komen zwemmen in zwembad De Schelft. Deze herfstvakantie biedt De Schelft alle kinderen een spetterende herfstactie: Entree, patat met saus, waterijs en een glas fris voor 6.50! Het zwembad is in de herfstvakantie extra geopend. Zo kan er elke dag volop worden gezwommen door jong en oud. De herfstvakantieactie is geldig van (17 oktober t/m 23 oktober). In de vakantie zijn er diverse leuke activiteiten voor de jeugd. Op maandagmiddag is er Dj Bart, op woensdagmiddag liggen er spel- en speelmaterialen in het water, waarop kan worden geklauterd en geklommen. Op vrijdagmiddag is er een les op muziek en kan je gebruik maken van snorkelmateriaal. En vrijdagavond is DJ Bart er nog een keer. Kijk op de nieuwe website van zwembad de Schelft voor de openingstijden en alle activiteiten in de herfstvakantie: www.optisport.nl/schelft.

“Momo en de Tijdspaarders” gaat over het kleine meisje Momo

Jeugdtheatergroep Tïkkie speelt ‘Momo en de Tijdspaarders’ 1e prijswinaar tuinkeuring, de fraaie tuin van de familie Van Paridon, Herenweg 80. (foto PR)

Jeugdtheatergroep Tïkkie brengt na 13 jaar “Momo en de Tijdspaarders” en wel op zaterdag 29 oktober, om 19:30 uur in het Teylingen College locatie Leeuwenhorst en op zondag 30 oktober, om 14:30 uur, eveneens in het Teylingen College. Na een jaar repeteren, onder leiding van Lida Hekker, Pauline van Eeden en Willem-Jan Kinds, zijn de kinderen van de donderdagavondgroep helemaal klaar voor deze mooie musical. “Momo en de Tijdspaarders” gaat over het kleine meisje Momo. Ze wordt gevonden in een amfitheater. Naar haar eigen weten woont ze daar altijd al. Ze heeft geen ouders, en weet zelfs niet hoe oud ze is. Al snel blijkt dat Momo een bijzonder meisje is. Ze kan zo goed naar andere mensen luisteren dat iedereen in haar omgeving goede inspiratie krijgt, en dat ruzies opgelost worden. Grijze heren zijn geen echte mensen. Ze stelen tijd van de kinderen, die hebben ze nodig om in leven te blijven. De kinderen hebben

Prijsuitreiking tuinkeuring Maandagavond 10 oktober vond de jaarlijkse prijsuitreiking plaats van de voortuinkeuring, georganiseerd door Groei & Bloei, afdeling Lisse e.o. Dit jaar zijn 26 voortuinen geselecteerd in de wijk Mossenest en voortuinen aan de Herenweg. Elke tuineigenaar heeft een certificaat ontvangen met als cadeau een zak bollen om de tuin in het voorjaar weer op te fleuren. De prijzen wer-

den uitgereikt door voorzitter Wim Grimme en burgemeester Goedhart. De eerste prijs ging naar de familie Van Paridon aan de Herenweg 80. De keurmeesters hebben deze tuin 3 x gekeurd en genoten van het kleurenaanbod en de diversiteit van de beplanting. De tweede prijs was voor de familie A.P.M. van der Slot, Korenbloem 86, met als derde prijswinnaar mevrouw Kaptein, Oosterduinen 1.

Grijze heren zijn geen echte mensen, ze stelen tijd van de kinderen. (foto’s PR) hierdoor geen tijd meer over voor hun nieuwe vriendinnetje Momo. Zal het Momo lukken om de grijze heren te stoppen? Het is niet de eerste keer dat Tïkkie deze musical speelt: in 1998 was het stuk ook al te zien. Uiteraard is er sindsdien veel veranderd, zo is de muziek door Peter Geurts in een

heel nieuw jasje gestoken. Het verhaal van Momo is echter tijdloos. De musical heeft zijn première op zondag 23 oktober om 15:00 uur in De Alkenburgt in Roelofarendsveen. Toegangskaarten kosten € 6,00 en zijn te reserveren op www. tikkie.nl, of verkrijgbaar aan de kassa.

Halloween bij Fascinus

Warm afscheid voor Wim Op 30 september jongstleden is binnen de Munnekeweij afscheid genomen van huismeester Wim Zonneveld. Bijna 33 jaar heeft hij als technische man/huismeester op Munnekeweij gewerkt. Hij heeft zelfs meegewerkt aan de bouw van het “oude” Munnekeweij aan de Schippersvaartweg. Zonneveld heeft een record gezet, van medewerker, die het langst verbonden is aan Munnekeweij. Altijd een hart voor de zaak en altijd zeer nauw betrokken bij de cliënten. Nu is de tijd daar voor een nieuwe fase in zijn leven, maar Munnekeweij zal hem zeker gaan missen. Op de foto spreekt Wim op zijn beurt een dankwoord uit. (foto PR)

Zaterdag 29 oktober vindt de 5e editie van Halloween bij Fascinus plaats met medewerking van de bands Trip Trigger, Flock of Angels en The Halloweeners. De avond wordt afgesloten door DGASZ met de lekkerste Drum & Bass plaatjes. De zaal en bar zullen volgens de dresscode “scary as hell” worden aangekleed, jij zelf toch ook? De entree bedraagt 3 euro en er kan gegriezeld worden van 21:00-01:30 uur. Fascinus is te vinden op de Van Alkemadelaan 14, 2172 DH te Sassenheim (achter sportcomplex de Wasbeek).

De familie Piet van Haaster wist voor de 3e achtereenvolgende maal beslag te leggen op de wisseltrofee en mag deze nu dus houden. Hier krijgt de gelukkige winnaar de prijs uit handen van burgemeester Goedhart. (foto BON)

Bingo bij de Kolibri V.V. De Kolibri organiseert op donderdag 20 oktober weer haar halfjaarlijkse najaarsbingo in t’ Victorhuis aan de Sporkenhout / Maandagsewetering te Noordwijkerhout. De zaal is om 20.00 uur open en omstreeks 20.15 uur zal de bingo aanvangen. Het is herfst vakantie, dus neem gerust de kinderen of kleinkinderen mee. Ook voor hen wordt het een gezellige avond met veel prijzen. Iedereen is welkom, ook niet leden en de toegang is gratis! Gezelligheid en veel mooie prijzen, dat is het motto van deze avond en niemand gaat met lege handen naar huis. Wint u niets met de bingo dan heeft u nog altijd kans met de grote loterij in de pauze. Mocht dit alles ook niet helpen dan hebben wij voor u altijd nog een aardigheidje.


Zorgvilla's & Thuiszorg Nova Zembla Zorg is op zoek naar : Villa Oranjepark Prins Hendriklaan 2 2341 JB Oegstgeest Het Witte Huis Endegeesterlaan 4 2342 CZ Oegstgeest T 071-515 02 30 info@novazemblazorg.nl www.novazemblazorg.nl

Verzorgenden niveau 3 en verpleegkundigen Het Witte Huis is geopend! Wij zijn voor deze nieuwe zorgvilla op zoek naar verzorgenden niveau 3 en verpleegkundigen die deel uit willen maken van ons kleinschalig, professioneel en hecht zorgteam. Bij Nova Zembla Zorg draait het om de bewoners en daar stemmen wij alle verzorging en verpleging in onze stijlvolle, huiselijke zorgvilla's op af. Vind jij in je werk ook de menselijke maat belangrijk en heb je ruime ervaring? Reageer dan door ons een brief of een e-mail te sturen met je cv.

Meer informatie: www.novazemblazorg.nl

Paauw & van Egmond B.V. is commissionair in bloemen & planten en koopt iedere dag alle producten via haar eigen unieke Veilcentrum in op de drie belangrijkste bloemenveilingen van Nederland.

WIJ ZOEKEN PER DIRECT EEN CHAUFFEUR Functieomschrijving Per direct zijn wij op zoek naar een enthousiaste chauffeur. Je bent verantwoordelijk voor het transporteren van onze producten tussen de veilingen, daarnaast ben je ook inzetbaar op de verschillende afdelingen van Paauw & van Egmond. Profiel - Je beschikt over relevante werkervaring in de bloemenbranche - Je bent in het bezit van rijbewijs CE - Je bent flexibel en dient zelfstandig en in teamverband te kunnen werken

PARTICULIEREN

OPGELET!

Overige informatie Wij bieden een passend salaris met een pensioenregeling en een eventuele spaarloonregeling.

Uw advertentie verschijnt in de regio:

Advertenties kunnen tegen contante betaling Ă â&#x201A;Ź 8,00 ingeleverd worden bij:

Reageren Heb je belangstelling, stuur dan je CV en motivatie naar info@paauwenvanegmond.nl Voor vragen kun je telefonisch contact opnemen met dhr. J. van der Gugten, tel. 071-4090010.

Katwijk Leiderdorp

Noordwijk hout Noordwijker

Â&#x2026; )&57"-65")6*4 7PPSTUSBBU KATWIJK Â&#x2026; 4*("3&/."(";*+/+#BSOIPPSO )PPGETUSBBU NOORDWIJK Â&#x2026; PRIMERA WE-BOT )PPGETUSBBU SASSENHEIM Â&#x2026; 3*&58*/,&-WBOEFS70035 %PSQTTUSBBU NOORDWIJKERHOUT Â&#x2026; 5)&3&"%4)01 JOEF)PGUVJO RIJNSBURG Â&#x2026; -*&5)0314#0&$,)6:4 )PPHNBEFTFXFH LEIDERDORP Â&#x2026; 30,&341"-&*4-&*%&3%031 7BO%JFQFOJOHFOMBBO LEIDERDORP Â&#x2026; #0&,)"/%&-%&,-&3 %F,FNQFOBFSTUS 1BTTBHF FO'050%*$,)0' *SJTMO OEGSTGEEST

Oegstgeest Rijnsburg

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

Warmond Wassenaar

INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna) Voorwaarden: 3 regels â&#x201A;Ź 8.00. Per regel â&#x201A;Ź 2.75 meer.

Sassenheim Valkenburg Voorhout Waardeiland

De Zilk

}

â&#x201A;Ź8.00

Passie voor kwaliteit

â&#x201A;Ź 10.75 â&#x201A;Ź 13.50 â&#x201A;Ź 16.25 â&#x201A;Ź 19.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam:............................................................................................................................................................. Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

TE HUUR Â&#x2026; TE KOOP Â&#x2026; GEVRAAGD AANGEBODEN Â&#x2026; GEZOCHT Â&#x2026; GEVONDEN


pagina 19

Noordwijkerhouts Weekblad 18 oktober 2011

WAARDZICHT GROEP

Postbus 132 2230 AC Rijnsburg Telefoon: 071-4032311 Telefax: 071-4032568 E-mail: kantoor@waardzicht.nl

Voor op het hoofdkantoor van onze hotelgroep zijn wij op korte termijn op zoek naar een collega in de functie van:

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (ster) op parttime basis

Uw taken Uw werkzaamheden zullen bestaan uit het voeren van de administratie en het telefonisch onderhouden van contacten met onze relaties. Wij zoeken Een enthousiaste collega met administratieve ervaring op MBO-niveau en bekend met pakketten als Excel en Word. Wij bieden Een leuke en afwisselende baan met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Bent u geĂŻnteresseerd, richt dan uw schriftelijke sollicitatie, binnen 14 dagen voorzien van uw c.v., aan Waardzicht Groep, t.a.v. mevrouw L. van Duyn, Postbus 132, 2230 AC, Rijnsburg.

De cast van Odi in â&#x20AC;&#x2DC;En we blijven ook nog slapenâ&#x20AC;&#x2122; (foto PR)

ODI brengt blijspel â&#x20AC;&#x2DC;En we blijven ook slapenâ&#x20AC;&#x2122; Toneelvereniging ODI brengt dit het blijspel â&#x20AC;&#x2DC;En we blijven ook slapenâ&#x20AC;&#x2122; van Carl Slotboom. De voorstelling wordt vier keer opgevoerd en wel op 18 en 19 november in De Schelft in Noordwijkerhout en op 26 november in De Duinpan in De Zilk. De zaal is steeds om 19:30 uur open, en de aanvang van het stuk is 20:00 uur. In â&#x20AC;&#x2DC;En we blijven ook slapenâ&#x20AC;&#x2122; gaat het over het verschil tussen twee werelden; die van krakers en die van een welgestelde familie. Wat gaat er gebeuren wanneer deze twee werelden elkaar kruisen. Uiteraard zorgt dit voor veel lachwekkende situaties. Een van de krakers probeert op de portemonnee van Pien Berghuis, de dochter des huizes, te beroven. Helaas gaat dit niet zoals gepland en wordt de kraker

Kennisgeving Besluit uniforme saneringen Categorie immobiel Wet bodembescherming Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 10 oktober 2011 van V.O.F. Ontwikkelingscombinatie Mossenest II te Utrecht een melding ontvangen ingevolge artikel 39b van de Wet bodembescherming. Het betreft het voornemen om verontreinigde grond te saneren op de locatie Parkplan, Mossenest II te Noordwijkerhout. De melding zal door Gedeputeerde Staten worden getoetst aan artikel 39b van de Wet bodembescherming, het Besluit uniforme saneringen en de Regeling uniforme saneringen, waarna zij de melder binnen vier weken na ontvangst van de melding schriftelijk zullen berichten of deze in overeenstemming is met hiervoor genoemde regelgeving. Indien dat het geval is, kan de melder vanaf vijf weken na de datum van ontvangst van de melding aanvangen met de sanering.

Inspraak De schriftelijke mededeling van Gedeputeerde Staten is geen beschikking in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); zodoende is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Inlichtingen Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Centraal Registratie- en Meldingenpunt van bureau ProcescoĂśrdinatie en Expertise, telefoon (070) 441 71 87. Deze locatie en procedure is geregistreerd onder code ZH057609042 B95. Nadere informatie over het Besluit en de Regeling uniforme saneringen (BUS) kunt u ook vinden op de site van www.rijksoverheid.nl.

reclamedrukwerk

Kaarten zijn vanaf twee weken van tevoren voor slechts 8 euro verkrijgbaar bij Juwelier Schilder, boekhandel Wagenaar & van Halem en Suzanneâ&#x20AC;&#x2122;s Feestshop in Noordwijkerhout en bij kapper Willemse in De Zilk. Ook via www.toneelverenigingodi.nl

Sint op zoek naar Hulppieten

Onderwerp

ontwerp | DRUK | PRINT

op heterdaad betrapt! Toch komen de twee met elkaar in gesprek. Een paar dagen later besluit Sara, de moeder van Pien, een hartig woordje te spreken met de krakers! Ook dat loopt niet helemaal zoals geplandâ&#x20AC;Ś. Na het roken van een Jointje en het drinken van een paar biertjes, besluit Sara namelijk om de vier krakers uit te nodigen om de volgende middag een borrel te komen drinken, te dineren enâ&#x20AC;Ś als klap op de vuurpijl, ook nog eens te blijven slapen! Natuurlijk maakt het viertal hier maar al te graag gebruik van. Zo komen twee werelden samen die normaal gesproken niet erg veel met elkaar op hebben.

)QJFA>HEJ@KKG LNKBAOOKNSKN@AJ -ETÂŹAANGEPASTEÂŹLESPROGRAMMASÂŹENÂŹHULP MIDDELENÂŹ KANÂŹ BLINDÂŹ ENÂŹ SLECHTZIENDÂŹ TALENTÂŹ DEÂŹ EERSTEÂŹ STAPPENÂŹ ZETTENÂŹ NAARÂŹ EENÂŹ TOE KOMSTIGEÂŹCARRIĂ&#x2019;RE

handelsdrukwerk familiedrukwerk

Op 12 november komen Sint Nicolaas en zijn pieten in het land en wordt de Goedheiligman â&#x20AC;&#x2DC;s middags weer verwelkomd op het gemeentehuis. Alle kinderen zijn hiervoor natuurlijk uitgenodigd. Sint Nicolaas is op zoek naar veel, veel Hulppieten en ook nu weer, net als vorig jaar, is het in het dorp een heel spelletjesparcours opgezet, waarmee kinderen het heuse Pieten-diploma kunnen behalen. Sint Nicolaas en zijn Pieten waren er vorig jaar zo tevreden over, dat ze ook nu weer de hulp van veel hulppieten vragen.

Hulp pieten Heb jij vorig jaar je Zwarte Pietendiploma al gehaald? Dan is dit nu de kans om als hulppiet mee te gaan met de intocht van Sint Nicolaas in Noordwijkerhout. Samen met de echte Zwartepieten ga je in het dorp zakjes met pepernoten uitdelen, verzamel je de tekeningen voor Sint Nicolaas, mag je mee op het balkon van het gemeentehuis. Misschien mag je zelfs wel een stukje meerijden in de koets van de Sint! Maar dit kan natuurlijk niet zomaar, daar moet je wel wat voor doen.

Meedoen Laat Sint Nicolaas weten waarom jij graag dit jaar wilt helpen bij de intocht. Dit kan door een briefje te schrijven met jouw naam, leeftijd en telefoonnummer en deze in te leveren vóór 9 november bij de Bruna of bij het VVV. Uit alle brieven zullen er 5 worden gekozen. Misschien ben jij dan wel ÊÊn van de gelukkige kinderen, die deze middag heel dicht bij Sint Nicolaas kan zijn. Hoe leuker de brief die jij (samen met je ouders) schrijft, of hoe mooier de tekening is, hoe groter de kans is dat jij wordt uitgekozen. Dus doe je best.

Pieten diploma Heb je geen Pietendiploma, dan is er nu de kans om er een te halen. Want ook dit jaar is er dus een Pietenparcours in de winkelstraten. Bij diverse winkeliers zijn er spelletjes te doen met daaraan gekoppeld een Pietendiploma. Met natuurlijk de kans dat jij volgend jaar wordt uitgenodigd om hulp Zwartepiet te zijn bij de intocht.

pod en variabel boeken

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk | 071 408 14 97 | info@drukkerijallin.nl | www.drukkerijallin.nl

 'EEFÂŹOPÂŹ E OFÂŹDONEERÂŹONLIN

WWWSTEUNBARTIMEUSNL

Intocht Kom naar de intocht op 12 november en pak je kans. Er zijn op 9 plaatsen in het dorp activiteiten uitgezet waar de kinderen zich naar harte lust kunnen uitleven. Van sjoelen met pepernoten, tot een echte pieten hindernisbaan. Tot ziens op 12 november tussen 14.00 uur en 17.00 uur!


pagina 20

Noordwijkerhouts Weekblad 18 oktober 2011

KaartenKeus.nl Bestel snel en eenvoudig online uw geboorte-, huwelijks- of gelegenheidskaart op www.KaartenKeus.nl

Gratis fotoposter* (voor de eerste 100 klanten)

Ter ere van onze nieuwe site ontvangt u een A3-poster van uw mooiste moment. *Geldt alleen bij bestellingen via KaartenKeus.nl

De collecties zijn ook in te zien bij Drukkerij All-in aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk, tel. 071 408 14 97

KaartenKeus.nl is een onderdeel van


pagina 21

Noordwijkerhouts Weekblad 18 oktober 2011

Victorklaverjas Club Vaste Maat Klaverjassen Op 11 oktober vond de eerste avond vaste maat klaverjassen plaats. Onderstaand de winnaars: 1. Simone en Nico den Elzen 7240 pnt 2. Joke Muilwijk Marijke v. Houten 7209 pnt 3. Bert Mourits Joop Wijnands 7132 pnt 4. Gerard Brama Peter Sinnema 7090 pnt 5. Johan de Kan John Gans 7078 pnt

Tijdens de vorige week gehouden algemene leden vergadering werd scheidend wedstrijdleider Wil Brauckmann in de bloemetjes gezet en benoemd tot erelid (THV)

Dinsdag 25 oktober: 3e klaverjasavond met losse maat. Kom meekaarten als je tijd en zin hebt in een avondje ontspanning. Er zijn avondprijzen in de vorm van vleesbonnen. En in de pauze een loterij met smakelijke prijzen. Deelname kost 3 euro per persoon. Inschrijving start om 19.45 uur in het Victorhuis aan de Sporkenhout

Eerste ronde afgesloten Senioren bridgeclub Gambri

Met een vlot verlopende algemene ledenvergadering, begonnen de spelers vorige week maandag aan de laatste speelavond van de eerste competitieronde, met als inzet om een promotieplek, of degradatie te voorkomen.

Uitslag 4e zitting Gerard Klein toernooi

Dat overkwam het paar Aad Bader en Toos Hogervorst uit de D lijn, die nu met een 66,96 % score de zaaltop weer voor zich opeisten. Voor andere paren werd promotie cq. degradatie (voor iedere lijn 3 plekken) een strijd met punten achter de komma. Zie ook onderstaande beknopte uitslag. A Lijn: Gem. 10-okt 1 Her Geerlings & Wally v. Schooten 57,17 2 Nico van der Berg & Marcel Felix 54,96 3 Sjoerd v.d. Werf & Hennie van der Zalm 54,81 4 Fien Duivenvoorden & Elly van der Voort 52,35

61,11 42,36 44,79 56,35i

11 12 13 14

48,60 46,64 46,26 40,85

51,39i 39,58i 45,14 46,18

B Lijn: 1 Thea ter Heide-Vrolijk & Ivonne v. Rheenen 2 Jan v. Paridon & Nel v. Paridon 3 Lida v. Kampenhout & Gerard de Winter 4 Remco de Jong & Niels Warmerdam 5 Adry Hogervorst & Ine Heshof

53,75 53,68 53,26 52,36 52,22

49,65 54,86 62,50 57,29 57,99i

11 12 13 14

46,74 45,35 45,14 44,86

40,28 36,81i 45,14 48,26

C Lijn: 1 Margreet Verlinden & Trees de Winter 2 Henk Duivenvoorden & Wim Warmerdam 3 Lukia Dopper & Edmund Vaessen 4 Els van der Meer & Wim van der Meer

55,69 53,06 52,78 51,46

61,46 52,78 55,21 47,22

11 12 13 14

Lies Gesink & Linda Straver Diny Heemskerk & Ria Warmerdam Cok Duineveld & Femmy Stroombergen Ria de Haas & Ineke v. Parera

47,57 46,88 46,11 45,49

49,31 34,38 43,40 56,25

D lijn: 1 Aad Bader & Toos Hogervorst 2 Nico Warmerdam & Hanneke Warmerdam 3 Piet van der Heiden & Margot v. Veen 4 Ineke Heemskerk & Gonnie van der Geest

61,39 58,50 53,62 51,92

66,96 60,71 50,89i 48,21

Piet Broekhof & Piet van den Berg Jan Verwer & Wil v.d. Zon Ineke Belt & Annelies Hoffmans Cor van der Lans & Cis van der Lans

Ria Lucassen & Thea Vink Joost Bonfrer & Naam onbekend An van der Berg & Jopie v. Duin Agnes v. Eeden & Amy Straathof

Aanmelden voor het Open Kampioenschap Noordwijkerhout op zondagmiddag 30 oktober: terheide-vrolijk@ziggo.nl

Onderstaand een beknopte uitslag. De volledige uitslag is te zien op Nens teletekst, pagina 711. A-lijn 1. Leny van Eeden/San van Es 62.50 2. Fien Duivenvoorden/ Bas Wesseling 60.00 3. Anneke v.d. Laan/ Arie Brama 57.50 B-lijn 1. Greet en Sjaak Geerlings 2. Johan Wijnands/ G. de Winter 3. Louis van Dam/ Jan Zandvliet 4. Betty Duivenvoorden/ Ciel Bakker

57.20 56.60 54.86

Op zaterdag 8 oktober zijn de vissers van de Arnoud met de wintercompetitie begonnen. De 28 vissers zaten aan het Amsteldrecht kanaal. Met de flinke regenbuien en de strakke westenwind, was het slecht toeven aan het water bij Leimuiden. Nieuwkomer Cees v.d. Burg (foto) wist meteen z’n visitekaartje af te geven en werd de dagwinnaar met een vangst van 7.070 gram. Zoon Eric wist 6.300 gram te vangen en Floris Duijndam had na afloop 2.890 gram. Ook Dobias Bloem kwam goed uit de startblokken met zijn vangst van 2.470 gram, terwijl kampioen Jan Went genoegen moest nemen met een teleurstellende 640 gram. De eerstvolgende wedstrijd is op 22 oktober, aanvang 7.15 uur; start wedstrijd 8.30 uur aan de Ringvaart bij het watergemaal Lijnden. (foto PR)

Bridgeclub HJB De 5e en laatste avond van de 1e competitieronde gaf zekerheid. De plaatsen in de rangorde hadden zich al voor een groot deel afgetekend, maar er waren toch ook verrassingen. In de A lijn wisselden de paren Cor v.d. Lans & Krijn v.d. Slot van plaats met Reg Geerlings & Jan Nulkes zodat het laatste paar degradeerde. In de B lijn wist het paar Ineke Siewerts & Gerda Mondfrans toch te promoveren, terwijl in C het paar Sjaak Geerlings & Jan Zandvliet van de 14e naar de 9e plaats stegen en dus in die lijn blijven. In de D lijn was het even schikken voor Ton v.Gijlswijk & Joke Wijnands; sta je op de 7e plaats en dan toch degraderen. ‘Het zat ons vanavond niet mee’ was hun commentaar. Volgende week spelen we topintegraal en daarna zijn er weer nieuw kansen in de volgende competitieronde. Hieronder de uitslag van promoveren en degraderen. Lijn A: 1 Henk Heemskerk & Sjaak Hiep 2 Ageeth v.d. Beek & Her Geerlings 3 Nico v.d. Berg & Maurice v.d. Berg 4 Jack Geerlings & Corry Nederpel 11 Hers Geerlings & Jan Nulkes 12 Willem v.d. Linden & Cor Nulkes 13 Til v. Amerongen & Anneke v.d. Laan 14 Mary Bon & Corrie Bon

62,15 59,03 55,56 48,30i 42,36 52,08 39,97i 46,88

Lijn B: 1 Pim Goddijn & Ron Kamphues 2 Jeanne Haket & Paul Haket 3 Marcel Felix & Piet Heemskerk 4 Gerda v. Mondfrans & Ineke Sieuwerts 11 An Krook & Marianne Rooijakkers 12 Ad Braat & San v. Es 13 Dineke Bod & Piet v.d. Lans 14 Gerhard Vink & Frans v.d. Meij

53,13i 45,83 53,47 53,82 50,35 49,31 53,47 52,08

Lijn C: 1 Ineke Belt & Annelies Hoffmans 2 Ineke Secker & Cock Duivenvoorde 3 Tieneke v. Noort & Niek v. Noort 4 Betty Duivenvoorden & Betty v. Schie 11 Riet Beljaars & Guusta Timmers 12 Ada Pennings & John Pennings 13 Nellie Driessen & Hilda v.d. Haak 14 Miep Geerlings & Tiny de Winter

54,17 57,64 60,07 62,15 42,71 44,44 42,71 40,63

54.17

C-lijn 1. An van Benthem/ Lisa Kerkvliet 60.42 2. Ine Heshof/Ria Kwakkenbos 59.58 3. Krijn v.d. Slot/Piet v.d. Burg 56.25 D-lijn 1. Alice Warmerdam/ Riet Duivenvoorden 2. Leny Teunissen/Jan v.d. Burg 3. Tiny v.d. Hulst/Coby Vink 4. Femmie Hartsuiker/Riet Bon

H.S.V. DE ARNOUD

Promoveren en degraderen

Bridgeclub de Schelft Als een paar, van de vijf speelavonden, drie maal de ‘zaaltop’ weet te behalen, tja, dan ben je echt helemaal toe aan een promotie naar het ‘sterkere veld’.

Winterseizoen van start

61.25 57.92 57.50 57.08

Lijn D: 1 Corrie Duivenvoorden & Lenie v. Eeden 2 Marijke van der Spek & Jos Willemse 3 Cas Duivenvoorden & Herman v.d. Eerden 10 Ton van Gijlswijk & Joke Wijnands 11 Lieneke Heesbeen & Riet Duivenvoorden 12 Ellen v. Kesteren & Bertien Schrijver Lijn E: 1 Lineke Aalberts & Jopie Warmerdam 2 Gerda v. Rooijen & Annie v.d. Zon 3 Corrie Warmerdam & Dick Havenaar

58,58i 52,92 49,92 39,33 47,33 52,75 50,00 48,33 57,08


pagina 22

Noordwijkerhouts Weekblad 18 oktober 2011

nu nog een huis...

Allure Bouw b.v. Argonstraat 3 7463 PD Rijssen

t 0548 – 80 19 80 f 0548 – 80 19 55

info@allurebouw.nl www.allurebouw.nl

Allure Bouw heeft tevens een vestiging in Alblasserdam.


pagina 23

Noordwijkerhouts Weekblad 18 oktober 2011

Paal en lat staat overwinning VVSB in de weg Won vorig jaar VVSB met ruime cijfers, 3 - 0 van De Treffers, had VVSB zondagmiddag het geluk niet aan haar zijde. VVSB was duidelijk de bovenliggende ploeg maar zag haar inzetten gekeerd door de lat en de paal en had De Treffers in doelman Berry Peters een prima sluitpost. Op een zonovergoten sportpark De Boekhorst was het prima toeven en genoot de VVSB aanhang van een VVSB, dat direct na de aanvang met inzet speelde. Ondanks de nederlaag tegen HBS zag, trainer Marcel Keizer voldoende aanknopingspunten en is VVSB op de goede weg. Zondag werd dat inderdaad duidelijk. VVSB ging er lekker tegenaan en had alleen al gezien de inzet en de kansen, die werden gecreeerd, recht op een overwinning. VVSB kwam herhaaldelijk voor het doel van De Treffers, maar helaas ontbrak het vervolgens aan de afwerking. De 21ste minuut veerde de tribune overeind, maar was het

overwinning voor VVSB. Door het verlies van HBS en de winst van Argon staat VVSB op de 14de plaats. Zondag 30 oktober komt AFC op bezoek op De Boekhorst. AFC dat zondag met 5 - 3 verloor van Haaglandia. VVSB is op de goede weg, AFC is gewaarschuwd. JL.

de lat, die een doelpunt van VVSB in de weg stond. Met een wissel bij De Treffers en enkele corners voor beide ploegen kwam de rust met een 0 - 0 stand. Nog geen 5 minuten na rust ontsnapte De Treffers aan een achterstand. Een prima inzet

De uitslagen Haaglandia - AFC Argon - Quick ‘20 Achilles ‘29 - Hollandia HSC - WKE HBS - JVC Cuijk FC Hilversum - EVV VVSB - De Treffers UNA - FC Lienden

van VVSB werd van de lijn gehaald. VVSB bleef aanvallen maar het was keeper Peters, die van geen wijken wist, ook niet na een fantastische inzet van Koen Bosma. VVSB gaat wisselen en brengt Bart Duindam in het veld voor Bosma. Duindam, die net een schoenlengte te kort kwam om een prima voorzet in een doelpunt om te zetten. VVSB wisselt Michael van Laere voor Patrick

Krop, ‘de aanwinst’ voor VVSB, die zich nog niet echt waar heeft gemaakt. Een inzet, van zeker zo’n 25 meter afstand belandt, helaas voor VVSB, precies op de kruising van lat en paal. Na een corner van De Treffers, is het Geert van der Weiden, die op het doel af stormt, lekker uithaalt maar ervaart dat keeper Peters, zijn dag heeft en zich niet laat verrassen. Niet de zeker verdiende

De stand Achilles ‘29 Haaglandia HSC ‘21 JVC Cuijk Hollandia F.C. Lienden EVV WKE AFC De Treffers FC Hilversum Argon UNA VVSB HBS Quick

5-3 3-0 4-0 2-2 1-4 3-1 0-0 1-2 10 - 25 10 - 22 10 - 21 10 - 20 10 - 18 9 - 17 10 - 14 10 - 14 9 - 13 10 - 12 10 - 11 10 - 09 10 - 07 10 - 07 10 - 06 10 - 03

Van Nispen oppermachtig tegen DOCOS Dat het 75-jarige DOCOS uit een fusie is ontstaan tussen Rood Wit en Kolping Boys weten maar weinig mensen. Door Combinatie Sterk werd de nieuwe naam van de fusieclub. Van die sterkte was zondagmiddag weinig over. De Leidse club heeft in de afgelopen jaren een aardig jasje uitgedaan, al zouden wij Van Nispen tekort doen door het accent alleen op de zwakte van de tegenstander te leggen. Uiteindelijk was vriend en vijand het over eens dat de Zilkers beter voetbalden en de drie punten in eigen huis hielden. Van Nispen startte niet echt sterk tegen DOCOS en het duurde tot de 15e minuut voordat zich de eerste kans op een doelpunt voordeed. De Leidse goalie redde echter bekwaam op de inzet van Thijmen Pompe. Ook de daarop volgende twee kansen op een doelpunt werden om zeep geholpen. Toen in de 25ste minuut een aloude voetbalwet in werking trad werden de Zilkers pas goed wakker geschud. Een lage voorzet van rechts werd door

de spits van DOCOS bij de 1e paal prima afgerond: 0-1. Hierna was het Van Nispen dat de klok sloeg. Verder dan de uitstekende gelijkmaker van Randy de Jong kwam Van Nispen voor de rust niet. Met een prachtig schot dat laag in de verre hoek verdween kwam Van Nispen in de 30ste minuut langszij: 1-1. Ook in het resterend gedeelte van de 1e helft behield Van Nispen het initiatief, echter zonder uitgespeelde kansen te creëren.

Kort na de rust zagen de talrijke supporters het laatste echte wapenfeit van DOCOS. Doelman Andy Otte redde echter bekwaam en hield de gasten van de voorsprong af. Kort daarna scoorde Van Nispen. Een werkelijk fantastische aanval lag hieraan ten grondslag. Dick Verhoeven speelde in het centrum Mike van Haaster aan die de bal direct op links plaatste op de opstormende Randy de Jong. De Jong twijfelde geen moment en met een prach-

Randy de Jong scoort zijn tweede doelpunten de 2-1 voor sprong voor Van Nispen

Een mooie Aktie van Thijmen Pompe, goed voor 1 doelpunt deze middag tige curve verraste hij de iets voor zijn doel staande Leidse keeper: 2-1. In de fase na het doelpunt liet Van Nispen zich terugzakken en liet het initiatief aan de gasten. Deze wisten echter geen raad met het balbezit en zij verwierven zich geen enkele doelkans meer. Stephan Spruijt bracht Ron Witteman in voor de moegestreden Scott Nederstigt en gokte hiermee op de snelheid van de rappe aanvaller. Toch duurde het nog tot de 75ste minuut voordat Van Nispen definitief afstand nam van haar tegenstander. Een lage voorzet met stuit van Mike van Haaster werd prima afgerond door Thijmen Pompe: 3-1. Vlak voor tijd verzond dezelfde Pompe een fantastische diagonale bal naar de vrijstaande Randy de Jong. Deze nam de lange pass uitstekend aan en in

één beweging ging hij langs zijn tegenstander. Deze kon niets anders doen dan de Jong onderuit te halen binnen de zestien. Ralf Pompe toonde zich wederom als een ware penaltykiller. Hij schoof de bal vakkundig in het Leidse doel en bracht hiermee de einduitslag van 4-1 op het scorebord. Door deze overwinning blijft Van Nispen met 13 uit 6 meedraaien in de kop van de rangschikking. Volgende week speelt Van Nispen thuis de belangrijke bekerwedstrijd tegen Graaf Willem II VAC. Aanvang 14.00 uur.

Eindelijk echt

tijd

gevonden

Word ook buddy ! www.buddynetwerk.nl of bel 070-3649500


pagina 24

Noordwijkerhouts Weekblad 18 oktober 2011

Kom langs voor ons complete assortiment aan Boxsprings en Matrassen!

BEDS 2 BASIC DÉ NR. 1 BEDDENSPECIALIST IN UW REGIO!

IS 1 GRAT D én DEKBE IS 2 GRAT NS!! KUSSE

NEDERLANDS, DUITS EN BELGISCH FABRIKAAT

! S R E P P O T T S F R E H ★★★★★

COMPLETE 2-PERSOONS ELECTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!!

MATRAS KNALLERS! MATRASSEN SPECIALIST

EEN MATRAS, DIRECT KOPEN? EN OP EEN BETER BED LIGGEN?

e

2

COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELECTRISCH VERSTELBAAR!!

tra

LET OP ONZE  PERS! HERFST TOP t De beste kwalitei prijs!! voor de laagste

Designhoofdbord! + 2 Beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 luxe matras topper! + 2 luxe kussens

2e

Eigenschappen:

√ Goede matras voor de laagste prijs √ Geschikt voor vaste en verstelbare bedbodems

LU atras XE !

(CLASSIC HANDMADE!) ★★★★★

-64%

MEGA KNALLER!

★★★★★

Normaal 2399.-

WINNAAR!!

√ 7-slags Pocketveer √ Perfecte luchtcirculatie √ Blijft koel in de zomer √ Optimale ondersteuning

999.-

s

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

√ Top HR60 Koudschuim! √ 4cm traagschuim in tijk √ Koel in de zomer √ 3D profiel / hard en zacht √ Beter ligcomfort en ventilatie

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

399.-

DUITS EN BELGISCH FABRIKAAT!

★★★★

tra

Normaal 1099.DEZE WEEK VOOR

IN HOTELS DE MEEST GEBRUIKTE BOXSPRING VAN EUROPA

Maat 1.20

Kom langs en test deze fantastische boxspring!

Ma

ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING LONDON ACTIE!!

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

LET OP ONZE  PERS! HERFST TOP t De beste kwalitei prijs!! ste voor de laag

2-persoons boxspring (vast) met hoogwaardige vering! Geheel met de hand vervaardigd in de meest luxe uitvoering! + Luxe gestoffeerde Hoofdbord + TOPPER Comfortschuim voor ultiem slaapgenot + 2 GRATIS luxe POCKETVEER-matrassen!!

ONGELOOFLIJK COMPLEET!

Dit is een absolute klasse Boxspring exellent gestoffeerd én voor de laagste prijs ALLEEN bij Beds 2 Basic. (de beste klant-recenties)

s ideaal geschikt al d be senioren

at

Diverse toplagen mogelijk latex, koudschuim of traagschuim √ Handgemaakt matras met 7 slags micro pocketveer √ 500 veren /m2 √ 7 comfortzones √ Zomer en Winterzijde

IS 1 GRAT D én DEKBE IS T A R 2 G NS!! KUSSE

LET OP ONZE  PERS! HERFST TOP t De beste kwalitei prijs!! voor de laagste

€ 199,Leverbaar in alle maten!

2e

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 15cm Koudschuim kern √ Ergonomische comfortzones √ Elastisch dubeldoek tijk √ Afritsbare en wasbare

-63%

M

IS 1 GRAT D én DEKBE IS T A R 2 G NS!! KUSSE

★★★★★

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

€179,-

Normaal 2399.-

Normaal 699.-

TOP-AANBIEDING!

DEZE WEEK VOOR

at

ra s

SUPER KING

IS 1 GRAT D én DEKBE IS T 2 GRA NS!! KUSSE

at

ra s

K! DEZE WEE

HERFST ! TOPPER!

Designhoofdbord naar keuze! + 1 beklede geveerde box + 1 matras naar keuze

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

BALANCE SENSE

SUPER ACTIE!!

HERFST ! TOPPER!

COMPLEET LUXE!

MATRAS GRATIS!

€1099,-

M

COMPLETE 1-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING

K! DEZE WEE

2e

Tijdelijk

ra s

POLYSENSUAL

Leverbaar in alle maten!

MATRAS GRATIS!

Beds 2 Basic

Eigenschappen:

M

HERFST ! TOPPER!

WINNAAR!!

€ 999,-

Tijdelijk

LAAGSTE PRIJS!

Beds 2 Basic

ANTI-ALLERGISCH

MATRAS GRATIS!

LET OP ONZE  PERS! HERFST TOP t De beste kwalitei prijs!! voor de laagste

-58%

IS 1 GRAT D én DEKBE IS T A R G 2 NS!! KUSSE

2e

K! DEZE WEE

MARKIES

Leverbaar in alle maten!

ROYAL WELLNESS

LA Matra s A PR GST IJS E !

€ 49,-

ONGELOOFLIJK COMPLEET!

HERFST ! TOPPER!

√ Laagste prijzen √ Beste kwaliteit √ Beste comfort √ TOP-advies √ TOP-service

BASIC

Remote controlled

s

€ 269,-

MATRAS GRATIS!

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA SUPER ACTIE!!

K! DEZE WEE

IS 1 GRAT D én DEKBE IS T 2 GRA NS!! KUSSE

2e

RIJS AGSTE P D! A L E D VOOR RLAN IN NEDE

Bij Beds 2 Basic

M

Ma

PLEASURE COMFORT

G

Luxe Design hoofdbord + 2x electr. verstelbare boxsprings met pocketvering, + 2x supersterke volva motoren, + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen mét koudschuim, uitgevoerd in topkwaliteit stof, keuze uit diverse kleuren en maten!

MATRAS GRATIS!

STAP BINNEN BIJ BEDS 2 BASIC

K

RIN P S X O B T WA L I T E I

SSEN A R T A M N SE

SP NAJA EC AR IA S L!!

ANTI-ALLERGISCH

€599,Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

2e

1299.-

Eigenschappen:

-54%

√ 19cm SG25 Polyether kern √ Elastisch dubbeldoek tijk √ Handgrepen

MATRAS GRATIS!

TOTAL RELAX

tra

s

LU atras XE !

CONTOUR COMFORT

TOP RECENTIES VAN ONZE KLANTEN!!

★★★★★

WINNAAR!!

2

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

Ma

tra

BODY KING

s

Eigenschappen:

√ Koudschuim kern √ 7 Ergonomische Comfortzones √ Dubbeldoeks tijk! √ In harde en soft variant √ Anti-alergisch

e

2

Eigenschappen:

MATRAS GRATIS!

√ 15cm Koudschuim! √ 7 cm NASA Traagschuimlaag √ Afritsbare en wasbare tijk √ Anti-slip onderlaag √ Anti-allergisch

s

IS 1 GRAT D én DEKBE IS T A R 2 G NS!! KUSSE

ANTI-ALLERGISCH

€ 899,-

€ 799,-

tra

RELAX SENSA

LU atras XE !

★★★★★

LAAGSTE PRIJS!

WINNAAR!! Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

e

2

MATRAS GRATIS!

€ 299,-

€ 269,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

√ 7-slags Pocketveer √ 360 veren m2 met 2,5 cm √ Comfortschuim afdeklaag √ 5 ergonomische comfortzones √ Elastisch dubbeldoek tijk

2e

MATRAS GRATIS!

√ 7-Slags pocketveer √ 360 veren m2 met 3cm HR50 koudschuim afdeklaag √ 7 ergonomische comfortzones √ Afritsbare en wasbare tijk

M

Ma

SLEEP KING

Beds 2 Basic

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

Leverbaar in alle maten!

e

DUITS EN BELGISCH FABRIKAAT!

★★★★★

Beds 2 Basic

MATRAS GRATIS!

Maat 60

Maat 1.40/1.60 én 180 breed!

M

Ma

★★★★

2e

239.-

Eigenschappen:

Eigenschappen:

√ Dikke koudschuim vulling √ Hoge veerkracht √ Blijft koel tijdens de nachtrust √ Vormt perfect naar uw lichaam

Ma

tra

s

SPA SPRING

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

★★★★★

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

2e

MATRAS GRATIS!

€ 799,-

€ 349,-

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

√ NASA-traagschuim toplaag √ 360 veren per m2 √ 7 comfortzones √ In harde en soft variant √ WInter- en Zomerzijde

Leverbaar in alle maten!

2e

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer matras √ 360 veren/m2 met koudschuim afdeklaag √ 5 ergonomische comfortzones √ Elastisch dubbeldoek tijk

DIT IS MAAR EEN GEDEELTE VAN HET ASSORTIMENT - KOM LANGS VOOR HET COMPLETE ASSORTIMENT - VERDER DE KOFFIE STAAT NIET ALLEEN KLAAR... MAAR HIJ IS OOK LEKKER

NU MET 2 WEKEN

PROEFN! SLAPE

E TOP-SERVIC

SIC!

BIJ BEDS 2 BA

✆ 071 2000168

Onze Boxsprings

Onze Matrassen

√ Laagste prijzen √ Altijd kwaliteit √ GRATIS TOP-matrassen √ GRATIS Hoofdbord √ GRATIS Potenset

√ 2e Matras GRATIS √ 2 Weken proefslapen √ Beste comfort √ 5 jaar garantie √ Gratis advies

Openingstijden Ma. / Di. / Wo. Do. / Vr. Za.

9:30 - 18:00 9:30 - 21:00 9:30 - 17:00

Adres: Kerkstraat 58 - Noordwijk (binnen) INGANG Passage

Koopavonden Do. / Vr.

18:30 - 21:00

De getoonde aanbiedingen zijn slechts een klein gedeelte van ons assortiment | Kom ook langs voor onze kwaliteits kussens en accessoires!

September 2011 Zet- en drukfouten voorbehouden

NWHW_week_42  
NWHW_week_42  

DEZE WEEK Nieuws- en Advertentieblad voor Noordwijkerhout, De Zilk en Langevelderslag Dinsdag 18 oktober 2011 • Jaargang 30 - nr. 42 • Voor...

Advertisement