Page 1

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.NOORDWIJKERHOUTSWEEKBLAD.NL 

feest

Lokaal betrokken en betrouwbaar

Zonnige optocht in druk centrum

p14

Terugkijken op heerlijk carnaval

uitgeweid n Mist de dominee Kokkerhout?

Dinsdag 13 februari 2018 JAARGANG 35 NR 7

voetbal

p13

Tim Ruigrok van SJC naar VVSB service

nieuws

p5

Nieuwe bomen rondom de Witte Kerk

p17

Kokkerhout op z’n allerbest

Muziek tijdens inloop GEZELLIG n In Puyckendam start

de inloop op woensdagochtend met muziek en wat lekkers. Van 11.00 tot 13.00 uur worden hier elke woensdag verzoeknummers gedraaid. Daarnaast kunnen aan diverse activiteiten meegedaan worden, zoals puzzelen, spelletjes en kaarten of gewoon een krantje lezen. De inloop is er voor mensen die (alleen) thuis zitten en behoefte hebben aan gezelschap. De openingstijden van de inloop: maandag, donderdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. En op woensdag van 11.00 tot 17.00 uur, nu dus met een muziekochtend. Meer info via: Irma Melessen 06-22439398 en Loes van Duijvenvoorde: 06-50429114.

Sleutel voor prins CARNAVAL n De sleutel van het

gemeentehuis is weer even in handen van prins carnaval.

Traditiegetrouw vond de sleuteloverdracht plaats op het bordes van het gemeentehuis. Het dorp was uitgelopen om dit tafereel gade te slaan, dat om 12.45, nét voor de start van de grote opHoe kom je op het idee? Verkleed als zwaailamp en zwaaien maar. | Foto: Caroline Spaans

CARNAVAL n De optocht in Kokkerhout. Het is en blijft ieder jaar opnieuw een belevenis. Hoezo carnaval kan alleen maar écht gevierd worden in Brabant en Limburg? In ons eigen dorpje bij de duinen wordt carnaval óók gewoon gevierd zoals het hoort. Mét bijbeho-

Alááááf CARNAVAL n Noordwijkerhout en De Zilk stonden de afgelopen dagen weer helemaal in het teken van carnaval. De Kaninefaaten begonnen vrijdag al met de seniorenmiddag in de Schelft, waar zo’n 1000 carnavalsvierders de polonaise inzetten. Vrijdagavond was een verlichte carnavalsoptocht te bewonderen bij onze Noordwijkse buren: helaas was dit met het vallen van wat natte sneeuw niet onder de meest geschikte weersomstandigheden. Dat was overdag gelukkig niet het geval op zaterdag. Heel veel Noordwijkerhouters en streekgenoten waren tijdens de kinderoptocht en de grote optocht naar het dorpscentrum gekomen. ‘s Avonds was het groot feest in De Schelft en natuurlijk in residentie Van der Geest. Tijdens het kindercarnaval op zondagmiddag was het aan de junioren onder ons om uit hun dak te gaan. In het Duinknijnenrijk De Zilk reed de optocht zondag door de straten, waar niet alleen de Zilkers zelf maar ook carnavalsverenigingen uit de streek acte de présence gaven.

rende Grootse optocht. Met een grote -G. Straattoneel, met kleurrijke praalwagens, actuele onderwerpen en professioneel uitgedoste groepen en individuele deelnemers. Kijk voor een overzicht op pagina 7 en 14 en voor meer foto’s op: www.noordwijkerhoutsweekblad.nl.

Autisme: wanneer vertel je het wel, én wanneer niet? REGIO

n De ontmoetingsgroep Autisme is sinds vorig jaar actief in de Bollenstreek. Er zijn vijf bijeenkomsten per jaar, waar het vooral draait om herkenning en begrip.

“Als je tegen mensen vertelt dat je autisme hebt, denken veel mensen meteen aan Rain Man. Die kan geen contact aan, is heel goed in rekenen en cijfers. Maar dat is een verkeerd beeld.” Johan Nouws, medewerker

van stichting MEE en ook vader van een zoon van 27 jaar met autisme, heeft samen met Leny Noteboom en Talitha Kapteinen een uitgebreid interview gegeven. Dit interview staat volgende week in deze krant. Donderdag 22 februari is van 20.00 tot 22.00 uur de bijeenkomst: ‘Na de diagnose autisme, wat vertel je wel, en wanneer vertel je het niet?’ in de Tuinzaal van de Bernardus (Hoofdstraat 82) in Sassenheim. De inloop

is vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis, vooraf aanmelden -vanwege de ruimte- wel verplicht. Dat kan via: info@welzijnteylingen.nl of door te bellen naar 0252-231805. De andere bijeenkomsten in de Bollenstreek, zijn in Noordwijkerhout (12 april, Autisme binnen het gezin), Hillegom (21 juni, Autisme door het jaar heen), Noordwijk (13 september, Wonen en werken) en in Lisse (11 oktober, Wet en regelgeving rond autisme).

tocht vanaf De Brink, plaatsvond. Voordat de optocht van start kon gaan, moest prins Veneto eerst de sleutel van het dorp verdienen bij burgemeester Gerrit Goedhart: hij moest zorgen dat pizza’s goed in een pizzadoos terecht kwamen. En dat lukte! (Foto: Fred vd Bent)

EEN MOOI KUNSTGEBIT Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen. www.alzheimer-nederland.nl

DON

OOK DER OP DAG OPE AVOND N!

Gratis advies Alle soorten kunstgebitten, ook op implantaten Avond of weekendafspraak in overleg Aangesloten bij uw zorgverzekeraar Weekenddienst 06 1 777 6 777

H. M. VAN BEEK tandprothetische praktijk KANAALSTRAAT 187a

LISSE

0252 425 850

WWW.GEBITSKUNST.NL


Adresgegevens gemeentehuis Herenweg 4, 2211 CC Postbus 13, 2210 AA Tel.14 0252 of 0252 343 737 gemeente@noordwijkerhout.nl www.noordwijkerhout.nl

Openingstijden Loketten op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Woensdag van 14.00 tot 19.00 uur

Belangrijke nummers Storingsdienst gas/stroom, 0800 - 9009 Dunea, 088 - 347 4747 Straatverlichting Ziut, 088 945 07 50 Wmo Adviescentrum, 0252 343 800 ISD Bollenstreek, 0800 - 956 7000

Gemeenteberichten 13 februari 2018

Zorgt u intensief voor iemand?

Samen vinden we oplossingen om het vol te houden! Zorgt u voor iemand anders? Bijvoorbeeld uw zieke partner, vriend(in) of buren? Of voor iemand met een beperking? Dan verleent u mantelzorg. Omdat mantelzorgers belangrijk zijn, willen we u goed ondersteunen. Zo heeft iedere gemeente in de Bollenstreek deskundige adviseurs. Zij gaan graag met u in gesprek. Ze kennen de regelingen. En ze kijken of de zorg voor u goed vol te houden is. Als

u dat wilt, schakelen zij samen met u extra hulp in. In Noordwijkerhout kunt u met al uw vragen over mantelzorg terecht bij het Wmo Adviescentrum via 0252 343 800 of wmo@noordwijkerhout.nl. U kunt ook kijken op www. noordwijkerhout.nl of www.bollenstreekmetelkaar.nl

De gemeente in gesprek met...

een deel van ‘het inspiratieteam uitnodigende winkelstraten’ over wat er goed is in de winkelstraten en wat er beter kan voor wat betreft de inrichting. Het inspiratieteam ging “op safari” in de Dorpsstraat, Zeestraat en Havenstraat. De opdracht was met name te kijken naar het groen, de entrees, de uitstraling van gevels, uitstallingen van winkels, reclameborden, fietsenrekken, bankjes en de verlichting. Avondbijeenkomst Aangezien de eerste bijeenkomst bij daglicht plaatsvond, is er op 5 maart een tweede bijeenkomst gepland in de avonduren. Hierdoor kan zowel bij dag- als bij avondlicht een aantal waardevolle ideeën verzameld worden voor de kwalitatieve verbetering van de winkelstraten qua inrichting. Begin april zullen alle deelnemers worden uitgenodigd voor een bijeenkomst om de verzamelde tips en ideeën te bespreken. Ook meedenken? Inmiddels hebben zich 25 personen aange-

meld voor het inspiratieteam uitnodigende winkelstraten. Hebt u zich niet opgegeven, maar wilt u als inwoners of ondernemer alsnog meedenken over mogelijke verbeteringen in de winkelstraten? Geef u dan op voor de avondbijeenkomst van 5 maart door een e-mailbericht te sturen naar centrumvisie@ noordwijkerhout.nl. Centrumvisie Na vaststelling van de centrumvisie door de gemeenteraad, is direct gestart met de uitvoeringsprojecten 1 en 2. Binnenkort ziet u hiervan de resultaten; het dorpsplein wordt heringericht en de verkeerssituatie in het centrum wordt (op proef) aangepast. ‘Inspiratieteam uitnodigende winkelstraten’ is het derde uitvoeringsproject van de centrumvisie. Voor nadere informatie over de centrumvisie en de uitvoeringsprojecten verwijzen wij u naar de website: www.noordwijkerhout.nl > projecten > centrumvisie.

Regenton aanschaffen? Wilt u regenwater opvangen in een regenton? Ga dan eerst na of u in aanmerking komt voor een subsidie of lening! Duurzaamheidssubsidie en leningen Met ingang van 1 januari 2018 stelt de gemeente Noordwijkerhout duurzaamheidssubsidies, duurzaamheidsleningen en stimuleringsleningen beschikbaar voor particuliere woningeigenaren, maatschappelijke organisaties en Verenigingen van Eigenaren. Duurzaam Bouwloket Bij het Duurzaam Bouwloket (het regionale energieloket) kunt u gratis advies vragen over de maatregelen die het beste bij u passen en welke regelingen (landelijk en/of gemeentelijk) beschikbaar zijn. Eventueel helpen zij u bij het maken van een selectie van geschikte bedrijven in de regio en bij het aanvragen van offertes. Voordat u overgaat tot het laten uitvoeren van de duurzame maatregelen, moet u eerst de subsidie en/of lening aanvragen en hiervoor een toekenning hebben ontvangen.

Voor meer informatie en aanvragen: www.duurzaambouwloket.nl

Werk in uitvoering Week 7

Meldingen over provinciale wegen 070 441 66 22 zuidholland@pzh.nl Dorpsringweg-Dorpsstraat-Havenstraat Werkzaamheden bomen rondom Witte Kerk. Informatie: J. Koens, 0252-343737 infra@noordwijkerhout.nl Pilarenlaan Reconstructie rijweg en voetpaden t/m voorjaar 2019. Informatie: H. van Limburg of P. van der Putten 0252 343 737 infra@noordwijkerhout.nl Maandagsewetering/Ericastraat Wegwerkzaamheden. Informatie: P. van der Putten 0252 343 737 infra@noordwijkerhout.nl Mossenest II Nieuwbouwproject.

Informatie: A. de Vos (projectleider) 06 507 416 30 info@synchroon.nl De gemeente werkt aan verbeteringen in het openbaar gebied. Dat levert verkeershinder op. Wij informeren u hierover zo vroeg mogelijk. Het kan voorkomen dat de plannen wijzigen vanwege het weer of andere onvoorziene omstandigheden. Via onze website www.noordwijkerhout.nl vindt u de meest actuele informatie.


Nieuws van de raad Commissie Samenlevingszaken

Op dinsdag 20 februari vergadert de commissie Samenlevingszaken vanaf 20.00 uur in de raadzaal (ingang via bordes). Naast de gebruikelijke zaken staan de volgende punten op de agenda: - Advisering over 1e begrotingswijziging 2018 en de kadernota 2019 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) (oordeelsvormend) - Presentatie tussenrapportage Service Punt Werk (SPW) (beeldvormend) - Advisering over de rol van de gemeenteraad bij handhaving door ISD Bollenstreek (oordeelsvormend)

Commissie Ruimte en Wonen

Op woensdag 21 februari vergadert de commissie Ruimte en Wonen vanaf 20.00 uur in de raadzaal (ingang via bordes). Naast de gebruikelijke zaken staan de volgende punten op de agenda: - Ter bespreking evaluatie Milieustraat 2017 (oordeelsvormend) - Ter bespreking om het ontwerp bestemmingsplan buitengebied 1e herziening 2017 vrij te geven voor de zienswijze procedure (oordeelsvormend)

Commissie Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen

De commissie Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen van 22 februari gaat niet door vanwege te weinig agendapunten. Voor informatie over de vergaderingen van de commissies Samenlevingszaken en Ruimte en Wonen, bijvoorbeeld over spreekrecht, kunt u terecht bij de griffier, mr. drs. C.B.H. Heusingveld via 0252 343 831. Voor informatie over de vergaderingen van de commissie Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen kunt u terecht bij de commissiegriffier, mevrouw mr. A.I. van Mil via 0252 343 762. Het e-mailadres is: griffie@noordwijkerhout.nl

De overzichten met ‘ingekomen stukken’ kunt u vinden op www.noordwijkerhout.nl De eerstvolgende reguliere raadsvergadering vindt plaats 8 maart 2018. Alle vergaderingen van zowel raad als commissies zijn ‘live’ in woord en beeld te volgen via www.noordwijkerhout.nl (klik op ‘Bestuur’ en klik daarna op ‘Webcast live’). Via deze link kunt u tevens, achteraf, de vergaderverslagen raadplegen. Daarnaast kunt u er daags voor de betreffende vergadering de agenda en bijbehorende stukken inzien.

Bekendmakingen RUIMTE EN BOUWEN Ingekomen aanvragen De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken binnengekomen:

Omgevingsvergunningen

- 2018021418, Herenweg 8 te Noordwijkerhout, het kappen van een kastanjeboom, 06-02-2018 - 2018020512, Tespellaan 53 te Noordwijkerhout, het overdekken van een bestaand terras, 06-02-2018 - 2018018435, Andellaan 32 te Noordwijkerhout, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, 02-02-2018 - 2018021415, Theresialaan 8, kavel 137 te Noordwijkerhout, het bouwen van een woning, 02-02-2018 - 2018021859, Westeinde 82 te Noordwijkerhout, het bouwen van een berging, 07-022018 - 2018019669, Langevelderweg 129 te Noordwijkerhout, het wijzigen van de voorgevel, 05-02-2018 Meer weten over ingekomen aanvraag De publicatie van ingekomen aanvragen is een kennisgeving en betekent niet dat de aanvragen ter inzage liggen. De binnengekomen aanvragen zijn soms nog niet volledig, er kunnen nog veranderingen in worden aangebracht en de toestemmingen kunnen worden geweigerd. Nog geen bezwaar indienen Zolang de aanvragen in behandeling zijn, kunt u nog géén bezwaren indienen. Dat kan pas wanneer er een besluit is genomen. Alle verzonden besluiten worden in deze rubriek bekend gemaakt. In sommige gevallen wordt als voorbereiding van een besluit een aparte procedure gevolgd. Als de gemeente medewerking wil verlenen dan wordt het ontwerpbesluit zes weken ter visie gelegd. In deze periode kunt u zienswijzen indienen, waarmee de gemeente rekening moet houden bij de beslissing. De ter visie legging wordt hieronder vermeld. Meer weten? Indien u informatie wenst over de behandeling van een specifieke aanvraag, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland op telefoonnummer 071 408 32 00, op werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur. U kunt uw vraag ook stellen via infobouwen@odwh.nl.

Verlengingsbesluiten

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde aanvraag is verlengd. - 2017150983, Colosseum 1-27, 29-55 en

57-75 (Mossenest) te Noordwijkerhout, het plaatsen van drie luifels boven de entrees van de appartementencomplexen, (verlengd tot 22-03-2018) - 2017147723, Annalaan 12, kavel 6 te NWH, het kappen van bomen, (verlengd tot 15-03-2018) - 2017149871, Liduinalaan 29 (kavel 123) Noordwijkerhout, het bouwen van een woning met bijgebouw (kavel 123), (verlengd tot 20-03-2018 ) - 2017150846, St. Jacobstraat 19 De Zilk, het bouwen van een dakopbouw, (verlengd tot 22-03-2018) Het gaat om een verlengingsbesluit op de grond van artikel 3.9 van de Wabo. Tegen een verlengingsbesluit kan géén beroep worden ingesteld en derhalve geen bezwaar worden gemaakt. Verzonden besluiten In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten verzonden:

Omgevingsvergunningen

(mogelijkheid tot bezwaar en beroep) - 2018015192, Nabij Pilarenlaan 53 te Noordwijkerhout, het bouwen van een nieuw warenhuis, 02-02-2018 Bezwaar en/of beroep Indien u van mening bent dat u door een besluit wordt benadeeld bestaat er de mogelijkheid om bezwaar te maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd, gerekend vanaf de verzenddatum van de beslissing (tenzij anders vermeld). Een schriftelijke (geen e-mail) gemotiveerd bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden onder vermelding van het trefwoord “bezwaarschrift” en het registratienummer van het besluit. Een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Het is in sommige gevallen mogelijk, na instemming van het bestuursorgaan, de bezwaarschriftenprocedure over te slaan en rechtstreeks beroep in te stellen bij de rechtbank. Deze besluiten treden in werking zes weken vanaf de verzenddatum van de beslissing (tenzij anders vermeld). Indien u meent dat u een spoedeisend belang heeft kun u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening en/of het instellen van beroep bent u aan de rechtbank griffierechten verschuldigd. Alleen voor instellen beroep Wanneer er alleen rechtstreeks beroep mo-

gelijk is, staat dat boven de betreffende besluiten vermeld. Rechtstreeks beroep bij de rechtbank is mogelijk voor diegenen die een zienswijze hebben ingediend, en voor derde belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zijn geen zienswijze hebben ingediend. U heeft daarvoor zes weken de tijd, gerekend van af de dag na datum bekendmaking van de beslissing (tenzij anders vermeld). Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Meer weten? Indien u informatie wenst over een verleende vergunning, kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland op telefoonnummer 071 408 32 00, op werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur. U kunt uw vraag ook stellen via infobouwen@odwh.nl.

Welstandsvergadering

De welstandscommissie Dorp, Stad en Land houdt iedere twee (in de oneven) weken op donderdag een openbare welstandsvergadering. De vergadering is op de locatie Schipholweg 128 te Leiden en begint om 9.00 uur. De agenda van die vergadering is ter plaatse in te zien.

VERGADERINGEN Agenda Wmo Adviesraad

Op donderdag 22 februari vergadert de Wmo Adviesraad in het gemeentehuis van Noordwijkerhout. De vergadering begint om 19.45 uur. De volgende onderwerpen staan op de agenda: -

Opening Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Zorg Svz Transformatieagenda Monitor Sociaal Domein (2e) Terugblik bijeenkomst 22 januari met Wmo Adviescentrum, Taal Lokaal en ISK Vooruitblik op bijeenkomst met Adviesraad Sociaal Domein Noordwijk Enquête maatschappelijk middenveld Verslag 11 december Mededelingen Wmo-overleg Bollen 5 12 februari Vaststelling Jaarverslag Wmo Adviesraad Nwh 2017 Rondvraag Sluiting

Agenda openbare vergadering Cliëntenraad ISD Bollenstreek

Op vrijdag 16 februari houdt de Cliëntenraad van de ISD Bollenstreek een openbare vergadering. De vergadering begint om 12.15 uur en vindt plaats in vergaderzaal 1, Hobahostraat 92 in Lisse. De volgende onderwerpen staat op de agenda:

Schone vlonder?

- Opening - Mededelingen - Presentatie van de heer S. Marijnus over digitale aanvraagformulieren in het kader van de Participatiewet - Ingekomen en verzonden stukken - Vaststelling van de agenda - Notulen van de vergadering van 24 januari 2018 - Terugkoppeling van het overleg van de voorzitter en secretaris met de voorzitter van de Wmo-adviesraad Teylingen op 5 februari 2018 - Vaststellen van de actielijst op basis van het Plan van aanpak met betrekking tot het optimaal functioneren van de Cliëntenraad - Wat verder ter tafel komt - Rondvraag - Afsluiting De Cliëntenraad behartigt op het gebied van de Participatiewet (PW) de belangen van alle cliënten van de ISD Bollenstreek. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u aanwezig zijn bij deze vergadering, dan kunt u zich tot 16 februari 2018 aanmelden bij de Cliëntenraad. Aanmelden kan via clientenraad.isd@hotmail.com

EVENEMENTEN Ingekomen evenementen

Locatie datum ontvangst - Centrum Noordwijkerhout: het organiseren van het evenement Side-events Bloemencorso 2018 door Toeristisch Platform Noordwijkerhout. Het evenement vindt plaats op 20 april 2018 van 10.00 uur tot 22.00 uur 15-01-2018 - Sportlaan 34a: het organiseren van het evenement Rommelmarkt door Stichting Jeugdwerk de Zilk. Het evenement vindt plaats op 15 april 2018 van 10.00 uur tot 15.00 uur. 24-01-2018 - Route door Noordwijkerhout: het organiseren van het evenement Omloop van Noordwijkerhout door de Noordwijkerhoutse Strandlopers. Het evenement vindt plaats op 29 april 2018 van 08.00 uur tot 14.00 uur. 26-01-2018 - Route door Noordwijkerhout: het organiseren van het evenement Scootmobielen Bloementoertocht. Het evenement vindt plaats op 24 april 2018 van 09.00 uur tot 17.00 uur. 02-02-2018 - De Schelft: het organiseren van het evenement Bari Gym Kickboksgala door RHJC Promotions. Het evenement vindt plaats op 14-04-2018 van 18.00 uur tot 00.30 uur.0802-2018


55 jaar

VAN NES

EEN GOED BEGIN

I N S T A L L A T I E B E D R I J F

OnzeGlossy Glossyisis een een HIT HIT bent Met Onze bent u benieuwd u benieuwd, Scoor hem bij van Scoor hem bij Nes Installatiebedrijf en bezoek van Nes Installatiebedrijf onze website en bezoek onze website www.vannesinspiratiehuis.nl www.vannesinspiratiehuis.nl VAN NES

GIETERIJ 90 | 2211 ZD NOORDWIJKERHOUT | 0252 344 744

JOUSTRATEGELS.NL

INSPIRATIEhuis Uitnodiging A6 p3.indd 1

HET HELE

JAAR

GENIETEN

10% KORTING

€ 5240,-

€ 2450,-

€ 4290,-

BIJ AANKOOP VAN EEN PALLAZZO TERRASOVERKAPPING MET GLAZEN SCHUIFDEUR

Pletterij 35M 2211 JT Noordwijkerhout Tel. 0252 344285 www.gemro.nl

Terrasoverkappingen - Schuifwanden - Tuinkamers

€ 4250,-

WWW.VANNESENZOON.NL

14-09-17 11:55

Passie voor motoren Gebruikte motoren en onderhoud Noordwijkerhout 0252 372 703 hhmotoren.nl

€ 3990,-

Smelterij 37 – 2211 SH Noordwijkerhout

Kleine krasjes, grote crash, deukje, ruit kapot, paaltje geraakt? Camper of caravan beschadigd? Iedere schade, dus ook W.A. schade wordt door onze vakmensen hersteld.

✔ ✔ ✔

Naast de schadeafdeling hebben we een spuiterij waar we o.a. keuken deurtjes, radiatoren, deuren, tuinmeubelen en kasten opnieuw in de lak zetten. Ook hebben wij een straalcabine welke we gebruiken voor oppervlaktebehandeling van diverse materialen waardoor er een goede hechting ontstaat met de lak en roest tegen gaat . Gratis haal- en brengservice in de Bollenstreek.

€ 4990,-

Tevens gebruikte motoren gezocht

Welkom thuis! Iedereen heeft ze wel eens gezien, de groen-geel-blauwe busjes, net als de groen-geel-blauwe fietsen. Het vervoer waarmee de arbeidsmigranten van Flexible Human Services zich hier in de omgeving verplaatsen. En die staan voor de wereld erachter. Van hardwerkende mensen bij veel bedrijven hier in de buurt, met elk hun eigen verhaal. Ze leven in een ritme van werken-eten-slapen, elke dag weer. Op weg naar werk, op weg

naar huis, op weg naar… Ze hebben hun thuis elders verlaten om hier te kunnen werken en geld te kunnen verdienen. Zoals ieder mens willen ook zij graag erkend en gewaardeerd worden. Als zij hun tijdelijke plek als thuis gaan voelen, maakt ze dat gelukkiger. En zeer waarschijnlijk dan ook prettiger gezelschap en productiever. Daarom doen wij, Flexible Human Services, er alles aan om onze uitzendkrachten zich hier thuis te laten voelen.

Door ze naast werk ook goede begeleiding, huisvesting, opleiding en vervoer te bieden. T: 0252-344533 W: www.fhs.jobs

Autoschade Bollenstreek Gieterij 27 2211 WC Noordwijkerhout www.bollenstreekautoschade.nl


politiek

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

DINSDAG 13 FEBRUARI 2018

5

UIT DE RAADZAAL

D

e laatste carnavalsoptocht in ons ‘eigen’ Noordwijkerhout werd verreden in een zonovergoten volgepakt centrum. Natuurlijk was de fusie met Noordwijk op ludieke wijze in de optocht vertegenwoordigd. Nog net geen gezamenlijke wagen van Noordwijkerhout en Noordwijk. Het was weer een eigen Kokkerhoutse optocht, natuurlijk met een inbreng van omliggende gemeenten, carnaval vier je met zijn allen en dat zal zeker volgend jaar niet anders zijn. Wel zal burgemeester Goedhart zich dan als ‘gewoon’ burger in het feestgewoel storten. Noordwijkerhout en de duizenden bezoekers hebben zaterdag ook kennis kunnen maken met de dertien bomen, die de komende weken, als de plantgaten buiten het muurtje gegraven zijn, rond de Witte Kerk geplaatst worden. Natuurlijk gaan er stemmen op om de bomen achter het muurtje te plaatsen, inderdaad het ‘misstaat’ niet, maar dan neemt Noordwijkerhout wel een groot financieel risico, een financieel risico dat volgens wethouder De Jong nu met plaatsing van de bomen buiten het muurtje, ook gelopen wordt maar niet waarschijnlijk is. Tevens is het graven in het hof maar tot een beperkte diepte toegestaan en de nieuwe bomen moeten om tot het grondwater te geraken dieper als nu binnen het hof is toegestaan. Eenmaal gekozen voor de optocht, misten de schaatsliefhebbers de fantastische prestatie, die onze dames op de 3000 meter schaatsen leverden op de Olympische Spelen. Zij bezette de eerste drie plaatsen in een enorm spannende wedstrijd. Honderdsten van een seconde zijn tegenwoordig beslissend voor winst of verlies. Maar ook tijdens de opening van de Olympische Spelen werd volop gebruik gemaakt van de moderne mogelijkheden om beelden zichtbaar te maken wat adembenemende beelden opleverde. Zowel voor het Kokkerhoutse carnaval met een prima optocht als de Olympische Spelen met 1x goud, 2x zilver en 1x brons een prima start dat veel belooft voor de komende dagen en weken. Inmiddels gaan de werkzaamheden om ons centrum op te leuken gewoon door en ook voor de omleidingsweg en het sportpark zijn de handen uit de mouwen. Het lijkt dat er nu eindelijk begonnen wordt met de realisatie van de aanpak van het Bavo-terrein. De voortekenen zien er goed uit. Jacques Looijestijn

Kennismaking college en projectontwikkelaars Bavo-terrein NIEUWBOUW n Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgemaakt met de projectontwikkelaars van Trebbe Wonen en Novaform Vastgoedontwikkelaars. Zij gaan het Bavo-terrein ontwikkelen tot een nieuwe woonwijk van ca. 700 woningen in diverse prijsklassen met minimaal 30% sociale woningbouw.

De woonwijk krijgt de naam ‘Landgoed in den Houte’. Deze naam refereert aan de historie van de gemeente (Nortich in den Houte). Het college is blij dat Trebbe en Novaform snel willen starten met de bouw, want uit onderzoek is gebleken dat er in 2030 ruim 18.000 mensen in Noordwijkerhout en De Zilk willen wonen. Met de verwachte groei van Noordwijkerhout ligt er voor de gemeente een forse woningbouwopgave om aan de behoefte te kunnen voldoen. De ontwikkeling van het Bavo-terrein levert hieraan een belangrijke bijdrage. GEWIJZIGD RIJKSBELEID

De projectontwikkelaars kopen de grond van zorginstellingen Ri-

vierduinen en de Parnassia Groep. Doordat het rijksbeleid erop gericht is om steeds meer zorg te bieden aan cliënten in een gewone leefomgeving, kwam het Bavo-terrein beschikbaar voor andere functies.

Gerrit Rotteveel en Sander Griekspoor eindigden op de 6de plek met hun act. | Foto: Piet de Boer

Veel ruimte voor de politiek in optocht CARNAVAL

n Infrastructuur, fusie en sociale thema’s. Ze worden op carnavaleske wijze uitgebeeld met een knipoog. In Noordwijkerhout en De Zilk is de plaatselijke en regionale politiek vertegenwoordigd in de optochten.

Door Piet de Boer

De optocht bood zaterdag en zondag vrolijke presentaties van onderwerpen uit de plaatselijke en regionale politiek. De krappe huizenmarkt werd vrolijk onder de aandacht gebracht in Noordwijkerhout en meteen opgelost: ‘’Maakt de huizenmarkt je gek? Op de Bavo is nog plek!’’ Met een prachtig hoofd-

gebouw van de Bavo en een rijtje huizen op wielen erachter. Ook het verdwijnen van de winkels en groen in Kokkerhout kreeg aandacht door een richtingbord dat verwees naar de Action-weg, Blokker-weg en Bomen-weg. Maar ook de voedselbank en de (storm)windschade was een onderwerp in de stoet. FUSEREN? EERST CARNAVAL LEREN!

In De Zilk reden ook wagens uit Hillegom en Voorhout mee. In Voorhout wordt de bouw van de ‘superrotonde’ op de hak genomen. ‘Wij draaien door’, staat op de autootjes uit Voorhout. De fusie is geen probleem maar

een aanwinst. ‘Kokkerhout wordt badplaats’ stond op de grote badkuip met badeend. Na de fusie heeft Noordwijkerhout gemeente Noordwijk een strand. Er wordt ook een verklaring voor de fusie gegeven: ‘Noordwijk is op zoek naar hout’. Mannen in werkpakken en helmen sjouwen met takkenbossen. Maar fuseren gaat ook niet zomaar. Noordwijkerhout is carnavalsdorp nummer één. Noordtukkers moeten in opleiding voor de fusie. ‘Fuseren? Eerst carnaval leren’ staat er op de witte trap. Dat gaat wel goed komen volgend jaar. Alleen wat praktische zaken. Wie gaat de sleutel ophalen in 2019? Een CV-fusie zou zonde zijn...

AFSPRAKEN ONTWIKKELING TERREIN

Bij de ontwikkeling van het terrein moeten de ontwikkelaars voldoen aan een aantal afspraken. Deze zijn vastgelegd in diverse plannen en overeenkomsten, zoals een beeld- en kwaliteitsplan, spelregelkaart, bestemmingsplan en anterieure overeenkomst. De gemeente houdt de regie. Bij de ontwikkeling van de locatie behoort ook de renovatie van de Engelse tuin, inclusief het onderhoud voor tien jaar en de verbindingsweg tussen de Herenweg en de Langevelderweg. NADERE INFORMATIE

Trebbe en Novaform hebben een website gelanceerd, waar belangstellenden meer informatie over Landgoed in den Houte kunnen vinden of zich nu al kunnen inschrijven voor een nieuwsbrief: www.landgoedindenhoute.nl

‘Treurlinden’ staan klaar: gesloten bomenring op lange baan GROEN n De stompen zijn uitgeboord en de gaten zijn afgedekt met zand: de nieuwe Krimlinden arriveerden in de nacht van 7 februari. De dertien stammen staan op het kerkhof op heuveltjes zwarte aarde. Na de carnaval gaan ze de grond in. Door Piet de Boer

Het college en projectontwikkelaars. | Foto: pr

De beloofde gesloten bomenkrans lijkt onhaalbaar. De bomen worden hooguit negen meter breed en de takken groeien als bij treurwilgen naar de grond. Donderdagmorgen

staan de linden te blaken in de zon. Kaarsrechte stammen en een wat warrige takkentooi. Deze speciale linden staan bekend om hun zoete geur in het voorjaar. Het zijn goede voedselbomen voor insecten: met name bijen. De Krimlinden hebben weinig last van luizen. Dus geen plakkerige ‘luizenuitwerpselen’ op de houten zitbankjes en de nieuwe muur. Astrid Warmerdam (CDA) komt langs. Zij organiseerde een excursie voor raadsleden naar de kwekerij om de Krimlinden te bekijken. Ze is opgetogen en lacht: “Wat zijn ze mooi hè?” Uiteindelijk moeten

de takken van de krimlinden elkaar raken en een ring vormen rond de kerk. Volgens Astrid gaat dat lukken. Ook projectleider Piet Conijn gelooft daarin. Boomkweker Sjoerd Tenhoven in Apeldoorn meldt echter dat de bomen maximaal 9 m breed worden door de treurtakken die bijna verticaal naar beneden groeien. Of de boomtakken elkaar ooit gaan raken is daarom de vraag. Een gesloten ring bomen moet voorlopig op de lange baan geschoven worden. Warmerdam bekijkt het van de positieve kant en blijft optimistisch: “Dan blijft de kerk goed zichtbaar”.


Sale

FAMILIEBERICHTEN

Lindessa Noordwijk

Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via

e-mail, post of afgeven bij onze receptie. Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Noordwijkerhouts Weekblad. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF). U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur).

Badkleding 2017 50% korting

Prima Donna • Marie Jo Chantelle • Passionata 2de BH 50% korting

Het Uitvaarthuys

Sloggi 4de slip gratis dames en heren

Anneke Beunder

Nachtkleding/ badjassen tot 30% korting

dag en nacht bereikbaar

Voor een persoonlijke, blijvende herinnering

Memorie Natuursteen

0 2 5 2 - 37 69 42 06 - 19 27 98 21

Delfweg 34a 2211 VM Noordwijkerhout

Telefoon: 0252 418912 www.memorienatuursteen.nl

hetuit vaa r t huys.net

• • • • •

Gedenktekens Urnen Grafaccessoires Restauratie/renovatie Volginscripties

Grote collectie bh’s div. merken 50% korting

Grote collectie luxe slips en strings div. 50% korting Hoofdstraat 61 Noordwijk aan Zee Lingerie speciaalzaak van de Bollenstreek

Uw uitvaart goed geregeld Met Stichting Dunweg Depositofonds neemt u uw nabestaanden zorg over uw uitvaart uit handen.

Uitvaartvereniging

St. Barbara Noordwijkerhout Voor een goed verzorgde begrafenis of crematie

AUTOBEDRIJF

www.stichtingdunwegdepositofonds.nl

Te huur: Garage Lijsterstraat in Leiderdorp, tel. 071-5411324.

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

(ook voor niet-leden) Stichting Dunweg Depositofonds 023 - 563 35 44 Achterweg 40 info@dunwegdepositofonds.nl 2132 BX Hoofddorp

gespecialiseerd in rugklachten Annie M.G. Schmidtlaan 48 Oegstgeest 06-39795404 www.wernerdamen.nl

Te huur: Garage Lijsterstraat in Leiderdorp, tel. 071-5411324.

KUNSTGEBIT

Uitvaartverzorgers:

Uitvaartverzorgers: Marjan C.B. van Balkenende-Goudkade der Lans, Dave van der Lans M. Balkenende-Goudkade Désirée D.C.P. vanNiesen der Lans en D.L. Niesen Martin Achterberg

Tandenwinkel

Te koop gevraagd: lp’s en singels. Ben een liefhebber geen handelaar. Goede prijzen voor uw verzameling grammofoonplaten, elpee, singels. Telefoonnummer 06 - 139 74 136

Reparaties klaar terwijl u wacht.

Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen

Tel:

U kunt ons dag en nacht bereiken op tel. nr. 0252-411366

ALMONDEHOEVE Wegens tyling grote res de nu alles in ms showroo

n met 10% tot e ing! 60% kort

Lifestyle & Antiek Ook voor uw vakkundige meubelrestauraties

m 2m . 000 0 30 3.0

SALE

2

071 - 361 11 45

www.tandenwinkel.com

heid TW* ! r e v De o alt uw B beta

Verdien met elke zonnestraal uw eigen kapitaal!

van an tieke m eubele en repli ca show n roomm odellen

Momenteel veel speciale aanbiedingen Pakketprijzen Aantal Totaal Wp 6 panelen 1800Wp 8 panelen 2400Wp 10 panelen 3000Wp

Omvormer Growatt Growatt Growatt

Tarief € 3289,€ 3992,€ 5203,-

Netto investering € 2718,€ 3299,€ 5085,-

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief: - Omvormer - Bevestigingsmateriaal voor op pannedak (platdak tegen meerprijs) - Bekabeling tot aan de omvormer - 25 jaar garantie op de panelen (80% van het max. vermogen van het paneel) - en 5 jaar op omvormer - Inclusief BTW *vraag naar de voorwaarden

Van Almondeweg 2, 2343 AA Oegstgeest T 071-517 27 57 almondehoeve.nl

VOORHOUT Nijverheidsweg 10 - Tel. 0252-21 57 62

WWW.BERNARDSCHULTE.NL


column/nieuws

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

DINSDAG 13 FEBRUARI 2018

7

BOLLENPRAAT Coöperatie

A

Vanaf links: Gerrit Goedhart, Robbert Damen en Aad van Ruiten. | Foto: met dank aan Mariëlle Postema, gemeente NWH

Jarige LTO schenkt gemeente schilderij CADEAU

n Wie jarig is trakteert. En dat heeft de LTO Noordwijkerhout zeker gedaan.

Vorige week bracht Aad van Ruiten, aanspreekpunt van de LTO afdeling

Duin- en Bollenstreek, een bezoek aan burgemeester Gerrit Goedhart. Hij overhandigde hem namens de 100-jarige LTO een schilderij: De Bollenteelt. Ook de schilder was aanwezig bij de overhandiging:

Robbert Damen. De 46-jarige kunstenaar is sinds 1998 zelfstandig illustrator en eigenlijk gespecialiseerd in het maken van strips. Hij publiceert in onder meer de Taptoe, de Eppo en de Donald Duck.

Uitslag kinderoptocht en grote optocht CARNAVAL

n De jury heeft de onafhankelijke en uiterst deskundige hoofden weer bij elkaar gestoken en tot een besluit gekomen. De uitslagen zijn bekend!

KINDEROPTOCHT INDIVIDUELE EN PAREN:

Aanmoedigingsprijs: de zeemeerminnen en voor jip en jason - geen botje, wel dit dotje 3. Maffe Jozics 2. Rock en rol -Triton aan het roer 1. Feestbeesten - De koning van de zee KLEINE GROEPEN

3. De ziekenboeg- volgend jaar zijn ze beter 2. De bolletjes - wij (vinger) haken aan 1. Een kind kan de was doen GROTE GROEPEN

Aanmoedigingsprijs: zwemvereniging - zwemmers van Noordwijkerhout

3. Drinkebroeders junior -triton zoekt zijn carnavals emoticon 2. Tomatenplukkers - fuseren? Eerst carnaval leren 1. Kelers - omdat onze prins een duif is, weet hij waar de fuif is

GROTE OPTOCHT INDIVIDUELE EN PAREN

1. Storm schade - Jacco van Wieringen/Gert Jan Warmerdam 2. Slip cursus - Dirk Witteman/ André Nijdam 3. Rocket Man - Gebroeders Zuiderduin 4. Russisch tonknuppelen - Jort 5. Ik giet hier, hij git-aar - Wil Derksen, Lars Dersken 6. Noordwijk zoekt Hout - Gerrit Rotteveel/Sander Griekspoor 7. Fripropielekes - Eric Verver/Sophie Verver 8. Mooi stel, we zitten er lelijk naast - Paula/Jacqueline/Cindy 9. Het blijft kriebelen - Ellen Clemens/Marriëtte vd Vlugt

10. De trapfiets - Jan van Dam 11. Ben je nou helemaal betoeterd - Jan Willem den Elzen/Edwin Heiman

LOOPGROEPEN

1. Gekte op de woningmarkt - de 11jes 2. Pau(w)ze houden - we kenne nie kieze 3. Carnaval met de paplepel ingegoten - de dolle mina’s 4. Gemaskerd Bal - de Drinkebroeders 5. Laat je niet likken - #me toetje 6. Happy (L) ending - Ordin-air 7. fuseren? Eerst carnaval leren - Tomatenplukkers 8. We hebben de boot gemist - de Broddelaars 9. Als je haar maar goed zit - Gexat 10. Gestrikt - de Keilers 11. Tasjesdieven - de Noortukkers. | Foto’s: Caroline Spaans. Foto’s kinderoptocht: met dank aan Anouschka Hogervorst

ls vroegste herinnering hieraan, is het feit dat om de week een imposant grote man in een leren jas, op de motorfiets, bij m’n vader geld kwam brengen. Het was het melkgeld van de Coöperatieve Melk Centrale. Later kwam een dochter van die meneer Barnhoorn uit Noordwijk. Toen Pa bollen ging telen, kwamen de inkopers van de grote bollenexporteurs in de winter op bezoek. Onder het genot van een dikke sigaar en een jenevertje werden de zaken dan beklonken. Niemand die dacht aan de mogelijkheid van niet-betalen. De crisisjaren en de oorlog brachten daar verandering in. De bollenveilingen gaven meer zekerheid in ruil voor een paar procentjes extra aan commissie. Dan de bloemenveilingen. Altijd al coöperatief geweest. Zij het dat ze, ieder apart, moesten vechten om hun leden binnen boord te houden. De veilplicht was heilig. Daar is nu wel wat veranderd. Enkele grote tulpenbroeiers uit Noord-Holland hebben hun lidmaatschap opgezegd. De veiling was hen te duur geworden. Ze vergaten dat ze dan ook voor eigen fust en transportmiddelen dienden te zorgen. Na heel veel getouwtrek heeft de bloemenveiling toch differentiatie in de tarieven voor grote en kleine aanvoerders aangebracht. De betalingszekerheid blijft overeind! Op bezoek bij kwekers in het buitenland kunnen ze hun oren bijna niet geloven, als wij vertellen iedere week ons geld te krijgen. Talloze faillisementen in de bloemenhandel hebben iedereen hier wakker gehouden! Aanleiding voor mijn verhaaltje is de ondergang van Piet Bakker. Heel wat kwekers hebben hun teelt op zijn handel afgestemd. Zie dan maar weer eens een ander gaatje voor je producten te vinden. Als altijd blijft de vraag wie het gelag betaalt. De banken zitten het dichtst bij het vuur. Is het soms de vrachtrijder, de dozenman, de uitzender, of weer de kleine kweker? Hopelijk deed hij handel via de coöperatie! Aad van Ruiten

Daten 60+ Bollenstreek STREEK

n Na het succes van vorig jaar heeft Welzijn Teylingen besloten om ook dit jaar een (speed) datebijeenkomst voor 60 plussers te organiseren. Zo krijgen inwoners van de Bollenstreek zaterdag 24 maart opnieuw de mogelijkheid om een nieuwe liefde of activiteitenmaatje te ontmoeten.

De Bollenstreek telt aardig wat alleenstaande senioren. Veel van hen wil de rest van hun leven nog met iemand anders delen. Dat hoeft niet direct een nieuwe liefde te zijn, een goede vriendschap is vaak voldoende. Tijdens een datemiddag kunnen Bollenstrekers elkaar ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. Niet via een website maar gewoon in levende lijve en in de eigen regio. Bij aankomst wordt iedereen welkom geheten om de ‘drempel’ voor het naar binnengaan zo laag mogelijk te houden. Vorig jaar bleek uit het aantal inschrijvingen dat er echt behoefte is

aan een dergelijk evenement. Toen hebben mensen zich niet in kunnen schrijven vanwege het hoge aantal deelnemers. Voor hen, maar ook voor degene die het vorig jaar gemist hebben of te spannend vonden, dit jaar dus een tweede kans. Dit jaar is de bijeenkomst in twee verschillende activiteiten verdeeld; het echte één op één speeddaten voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe liefde en de groepsgesprekken voor degene die op zoek zijn naar een (activiteiten)maatje. Via het aanmeldingsformulier op www.welzijnteylingen.nl kunnen deelnemers aangeven voor welk onderdeel ze zich inschrijven. De datingmiddag is van 15.00 tot 17.00 uur in een discrete locatie in de buurt van Voorhout. Na aanmelding ontvangen de deelnemers de definitieve locatiegegevens. De toegang is 12,50 per persoon, inclusief een hapje en twee drankjes. Aanmelden kan tot en met 1 maart. Meer info op genoemde site of via 0252 231805.

Woensdag:

Katerburgers ������������������������������� 5 HALEN 4 BETALEN Rundergehakt 500 gram ��������������������������������������������������������� 3.75 H.O.H. gehakt 500 gram ����������������������������������������������������������� 3.45 Bij 100 gram fricandeau �������������������������������50 GRAM GRATIS Donderdag:

Katerburgers ������������������������������� 5 HALEN 4 BETALEN Nasi of bami met babi-pangang 1 kilo ��� 7.70 Vrijdag en zaterdag:

Thaïs-of gewoon satévlees met gratis saus Halfom-rollade 100 gram ��������������������������������������������� 2.49 Ham-ei-salade 150 gram ����������������������������������������������� 2.55 kerste Voor de lekrmetschotels! gou

Aanvang: 21.00 uur / vanaf 18 jaar Entreeprijs: € 11,-

Het is weer tijd voor de lekkerste erwtensoep, 20 December 2014 bruine bonensoep, stamppotten enz. ….galop

….jarig

Havenstraat 58 2211 EJ Noordwijkerhout 0252-373369 ….Sinterklaasje

Kapsalon


Meest betrouwbare automerk volgens de Consumentenbond.

3

1

Consumentenbond bevestigt wat wij al wisten Met een 8,7 op het rapport is Suzuki het beste jongetje van de klas. Een klas van 24 automerken, door de Consumentenbond onderzocht op betrouwbaarheid. Onze S-Cross krijgt zelfs een 9.1 als rapportcijfer! Wij wisten al dat onze modellen zelden iets mankeren. Nu hoort u het ook eens van een ander.

Auto Bakker

Industriekade 16A, Sassenheim, Tel. 0252 – 224 224, www.autobakker.nl Alle resultaten van de online enquête onder 10.000 autobezitters zijn gepubliceerd in de Consumentengids van november 2017.

2 • Rapportcijfer 8,7 • Het hoogste van 24 automerken Bron: Consumentenbond


Met Noordwijkerhouts Weekblad naar

Frans Bauer

Een goede voorbereiding is het halve werk. V.r.n.l. Dirk Bouman, directeur Uitgeverij Verhagen, Teuntje van Delft, hoofdredacteur Uitgeverij Verhagen en zanger Frans Bauer. | Foto: Dick Teske

Zorgeloos ‘uit en thuis’ met de bus naar Jubileumconcert

Frans Bauer treedt dit jaar voor de 20e keer op in de serie Sterren aan Zee. Een concertserie mede in het leven geroepen voor KWF Kankerbestrijding. Vele bekende artiesten dragen de KWF, die de strijd aangaat tegen kanker, een warm hart toe zoals de sympathieke zanger Frans Bauer. KWF KANKERBESTRIJDING

Frans Bauer kijkt er naar uit weer in het Circustheater te staan. ‘Het is één van de mooiste theaters van Nederland met een prachtige intieme sfeer’, licht de zanger enthousiast toe. ‘Ik werk graag mee aan deze concertserie en hoop dat we op deze manier veel geld voor onderzoek naar kanker voor de KWF bij elkaar kunnen brengen. Het doel van deze avond heeft eigenlijk geen uitleg nodig. Je wenst dat niemand met deze ziekte te maken krijgt, maar helaas is de werkelijkheid anders. Vooral mijn fans weten dat het zeker ook mijn deur niet voorbij is gegaan.’ REPERTOIRE

Frans Bauer verzorgt op deze avond een fonkelnieuw, avondvullend live concert, compleet met vele van zijn bekende nummers. Hij wordt be-

geleid door zijn toporkest, de Holland Showband en de beeldschone dames van The Dance Company. De populaire troubadour vermaakt het publiek zoals alleen hij dat kan. Een avond met een aaneenschakeling van zijn bekende nummers aangevuld met de nieuwste hits. ‘Ik blijf met dit repertoire dicht bij mezelf. Mijn fans waarderen dat en ik voel mijzelf daar ook het beste bij. Ik zou tegen iedereen willen zeggen; strijk neer op het rode pluche en laten we er een geweldige avond van maken.’

KONINKLIJK ONTHAAL

Tijdens het pauzemoment treedt de bekende pianist Dennis de Bruijn op met de mooiste liedjes van Frans gespeeld op de grote concertvleugel! Maar daarmee zijn we er nog niet. Alle bezoekers die via de Lezersactie van Uitgeverij Verhagen komen, worden getrakteerd op een kop koffie of thee. En verder krijgt iedereen die op deze manier met de Koninklijke Beuk reist na het concert in de bus een verrassend kado mee naar huis als herinnering aan de avond! CONCERT

In totaal komt het concert (gouden rang ) inclusief vervoer per luxe touringcar op € 49,50 per persoon. Dit is inclusief vervoer per luxe

touringcar, entree concert, een kop koffie of thee en verrassend en uniek kado. Tijdsindicatie uit en thuis: 17.30 - 24.00 uur.

LEIDEN

OPSTAPPLAATSEN

RESERVEREN

Elke plaats in het verspreidingsgebied heeft in het centrum of in de nabijheid van een parkeerterrein één of meerder opstapplaatsen. BOLLENSTREEK

Hillegom - parkeerterrein Fioretti College, Van de Endelaan 5a, Lisse - Bondstraat parkeerplaats, Sassenheim - Parklaan bushalte Brandweer, Noordwijk - Koninklijke Beuk, Van Berckelweg 32, Katwijk - Piet Heinlaan bij Marktplein en Rijnsburg - Burgemeester Koomansplein.

SPECIALE PRIJS De Gouden rangplaatsen zijn de mooiste plaatsen in de zaal. Normaal kost de gouden rang: € 55,50 en vervoer

€ 68,00

€ 12,50 dus Uitgeverij Verhagen biedt u dit bijzondere concert voor

€ 49,50

Nu met een kopje koffie of thee en u ontvangt na het concert in de bus nog een verrassende herinnering aan de avond.

Leiden, Transferium A44 en Leiden en CS Stationsplein ter hoogte van Aldi. Reserveren is supereenvoudig. Dat kan via onderstaande weblink en dan de button concert Frans Bauer. Na de online IDEAL betaling ontvangt u een bevestiging, waarna u per e-mail uw instapbewijs voor uw reis krijgt. U wordt 10 dagen voor vertrek geïnformeerd over de definitieve vertrektijd. Uw ticket voor het concert ontvangt u bij het betreden van de touringcar. Wilt u meer weten, bel dan Beuk touringcars 071 3656517 of het impresariaat 070 3509999. www.beuk.eu/arrangementen/ concerten-en-evenementen

EXTRA VERRASSING

Wie het Jubileumconcert van zanger Frans Bauer wil bijwonen op maandag 12 maart in het Scheveningse Circustheater heeft nu een gouden kans. Uitgeverij Verhagen zorgt er in samenwerking met impresario Pieter van der Ploeg van Music of Life en de Koninklijke Beuk voor, dat liefhebbers optimaal kunnen genieten. U kunt dichtbij huis instappen, wordt voor de deur van het Circustheater gebracht en weer opgehaald. Daarnaast mag u plaatsnemen op één van de mooiste plaatsen van de zaal, de Gouden Rang. Bij elkaar voor het voor de lezers van Uitgeverij Verhagen sterk gereduceerde tarief van € 49,50.

Als extra verrassing worden uit alle deelnemers van Uitgeverij Verhagen twee personen gekozen. Zij mogen als speciale gasten op de eerste rij van het Circustheater plaatsnemen.

KWF STERREN AAN ZEE AGENDA Maandag 23 april - Groot jubileumconcert Marianne Weber (25 jaar samen met John de Bever), Maandag 7 mei - Alle grote hits van BZN - Jan Keizer & Anny Schilder, Maandag 4 juni - Alle hits van The Cats door Tribute to The Cats, Maandag 18 juni - Allerlaatste concert Rob de Nijs 75 jaar, na afloop groot feest!


NIEUWE SIERBESTRATING?

De grootste keus, meer dan 100 voorbeeldtuinen! Tegels, zand, uitgraven, afvoer, aanleggen, trillen en 1 jaar garantie

ALL-IN nu al vanaf € 69,- per m2 Neem uw tuinmaten mee voor een gratis ontwerp en vrijblijvende prijsopgave. Ook bij u thuis!

Openingstijden: ma. t/m za. van 08.00

! ? n e r e i v e Iets t WIJ VERZORGEN: BARBECUES | BUFFETTEN WALKING BEACH DINNERS BRUILOFTEN | BABYSHOWERS V E R J A A R D A G S F E E S TJ E S E N Z .

- 17.00 uur

Modeltuinen Zwanenburg

IJweg 411 • 1161 EZ Zwanenburg • 023 - 5552475 • 06 - 58931561

Kijk voor aanleg en levering van sierbestrating en tuinhout op:

H I E R B I J K A N H E T PAV I L J O E N G E D E E LT E L I J K OF EXCLUSIEF GERESERVEERD WORDEN!

www.modeltuinenzwanenburg.nl EEN ALL-INCLUSIVE TROUWARRANGEMENT BIJ ZILT. VANAF € 3.999

EEN GLIMLACH VOOR IEDERE DAG

DE BESTE DEALS MAAK JE BIJ

www.johanchrispijn.nl

STRANDAFGANG VOOR DE VUURTOREN

Katwijk

Sassenheim

Cleijn Duinplein 4 2224 AX Katwijk 071 - 40 76 008

Havenpoort 1 2171 HH Sassenheim 0252 - 22 29 77

RUIME PARKEERGELEGENHEID

B O U L E VA R D Z E E Z I J D E 3 7 | K AT W I J K | T ( 07 1 ) 4 07 4 1 9 8 V O L G O N S @ Z I LT K AT W I J K I N F O @ Z I LT S T R A N D . N L | W W W. Z I LT S T R A N D . N L V O L G O N S @ Z I LT K AT W I J K

Wie wordt Coördinator van Inloophuis Scarabee Iets voor jou? Inloophuis Scarabee is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor inwoners uit Leiden en omliggende gemeenten die zijn geraakt door kanker. Het inloophuis biedt hen de ruimte om contact te maken en steun, informatie en warmte te vinden. In de gesprekken en activiteiten gaat het vaak over ervaringen, vragen, angsten en emoties rond kanker. Er is ook ruimte voor ontspanning en creativiteit. Voor kinderen van 4-12 jaar is er een speciale kidsclub. Ons doel is om onze gasten, na de harde confrontatie met kanker, te steunen in het hervinden van het evenwicht in hun leven. Het team bestaat uit 15 gastvrouwen en activiteitenbegeleiders plus een bestuur. Scarabee deelt haar huisvesting aan de Oude Vest in Leiden met de Vruchtenburg, dat professionele psycho-oncologische zorg biedt. Scarabee is lid van IPSO, het landelijk netwerk van inloophuizen en psycho-oncologische centra. Vanwege de gewenste groei en profilering van de organisatie zoekt het bestuur contact met kandidaten voor de vacature van coördinator. Het betreft een deeltijdfunctie (20-24 uur), vooralsnog voor de duur van 12 maanden. Enthousiaste netwerker met hart voor mensen De coördinator heeft de dagelijkse leiding van het inloophuis én vertegenwoordigt Scarabee in relevante netwerken in de regio. Daarnaast doet zij/hij voorstellen voor nieuwe activiteiten en is inventief in het vinden en binden van gasten, vrijwilligers, verwijzers, relaties en sponsors. Bij de activiteiten binnenshuis wordt de coördinator ondersteund door een team van getrainde gastvrouwen. De bestuursleden zijn in overleg met de coördinator actief op het gebied van externe communicatie en sponsorwerving.

Onze kandidaat is een extraverte, warme persoonlijkheid en heeft ervaring met het begeleiden van teams en het werken met vrijwilligers. Zij/hij waardeert en stimuleert de inbreng van vrijwilligers, is ondernemend, ondersteunend, gericht op samenwerken, woont in de regio en heeft affiniteit met de doelgroep van het inloophuis. Hbo-werkniveau is vereist, salarisindicatie FWG 50. Meer weten? Reageren? Neem contact op met Piet de Vries, secretaris inloophuis Scarabee. Email: secretaris@inloophuisscarabee.nl of 06 57992586. INLOOPHUIS SCARABEE OUDE VEST 17 LEIDEN WWW.INLOOPHUISSCARABEE.NL

Contactgegevens en activiteiten Tel: 06 5541 3824 info@inloophuisscarabee.nl www.inloophuisscarabee.nl Bezoekadres: Oude Vest 17, 2312 XP Leiden. Het inloophuis is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 - 15.00 uur en woensdag van 10.00 - 13.00 uur. U kunt zonder afspraak binnenlopen; er is op die uren altijd een gastvrouw aanwezig. Voor het meedoen aan activiteiten zoals yoga, wandelen of Scarabee Kids verzoeken wij u vooraf te bellen of te mailen. Zie voor data en aanvangstijden de kalender op onze website.


historie/nieuws

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

DINSDAG 13 FEBRUARI 2018

11

Bridge uitslagen KAARTEN

n De bridgeverenigingen hebben weer hun best gedaan afgelopen week. De resultaten:

J Meeuwenoord / L v. Eeden 60,76 B Duivenvoorden / B v. Schie 55,21

ORANJE

N Driessen / H vd Haak 64,93 K v Grieken/C Duivenvoorden 60,07 E v Kesteren / B Schrijver 56,96 GAMBRI KLEVERLAAN TOERNOOI, RONDE 1, ZITTING 5 8 FEBRUARI LIJN A

C. Duivenvoorde / F. Duivenvoorden 62,92 T. vd Heiden / N. v Paridond 60,83 H. Bouter / C. Nederpel 56,25 LIJN B

HET JUISTE BOD, 6 FEBRUARI ROOD

I. Belt / G. Duivenvoorde 65,63 J. vd Berg / R. Bouwmeester 58,33 T vd Berg / T v Gijlswijk 54,17

BLAUW

T vd Burg / C v Haaster 54,56 K. Hogervorst / A. Hogervorst 54,86 C. Duivenvoorden / L. Vaessen 54,86

L v Oosrum / H vd Zalm 63,19 K d Hollander/C Spaargaren 56,60 H Heemskerk / S Hiep 54,86 P Goddijn / R Kamphues 62,20 L Dopper / E Vaessen 58,93 A Brama / W Janssen 57,44 GROEN

B Aartman / M Duivenvoorde 61,11

LIJN C

LIJN D

L. v Gils / P. Meegdes 61,08 J. Warmerdam / G. Warmerdam 54,50 W. Aartman / K. Duivenvoorde 53,58 | Foto: Archief

Bent u o ok bang om te vallen?!

In de Cursus

zekerbewegen

werken we aan : houding - kracht - balans veilig vallen - opstaan ….en weer doorgaan, maar zeker ook aan zelfvertrouwen

De volgende Cursus start begin maart op dinsdagmiddag en/of donderdagmorgen Kosten: 6 lessen van ruim 1 uur € 60,(Barends Sporters – 25% korting)

Wilt u meer weten of alvast inschrijven? mail barendssport@planet.nl bel 071-5174800, Herenstraat 126B Voorhout

RUIM 60 SENIOREN GINGEN U VOOR EN WAREN ENTHOUSIAST!

Duinpolderweg in commissie ZuidHolland: zeventien insprekers POLITIEK n Zeventien insprekers zijn er bij de commissie Verkeer en Milieu van de provincie ZuidHolland. Het ging 7 februari in Den Haag over de ‘Milieueffectrapportage (MER) en het voorlopig voorkeursalternatief project Duinpolderweg’. De commissie wordt gevraagd om advies. Door Piet de Boer

Een van de eerste insprekers is Arno van Kempen, bestuurslid van Holland Rijnland. Alle veertien gemeenten, inclusief Noordwijkerhout, wijzen de zuidelijke variant van de hand. Deze doorsnijdt een natuurgebied waar onlangs 600.000 in geïnvesteerd is (Vosse- en Weerlaner polder). Ook is er economische schade doordat deze variant door een bedrijventerrein loopt (Horst ten Daal). Bovendien geeft deze variant onevenredig veel geluidsoverlast en luchtvervuiling in Hillegom en de noordelijke bollenstreek. Mag het wat eerlijker verdeeld worden tussen beide provincies vraagt

Van Kempen aan de commissieleden.. Tenslotte wijst Van Kempen erop dat de zuidelijke variant 9 miljoen euro duurder is zonder doortrekking naar de N206 en 28 miljoen duurder met doortrekking. Deze ‘inhoudelijke argumenten’ zijn doorslaggevend om de zuidelijke variant af te wijzen. Holland Rijnland heeft ook veel kritiek op de rol van de adviesgroep. Van Kempen slaat een harde toon aan.

‘Adviesgroep is geen bepaalgroep’ “Het gaat er bij ons (14 gemeenten) niet in, dat na jaren discussie en studie de adviesgroep de keuze bepaald van de zuidelijke variant. De adviesgroep heeft veel te veel invloed op de trajectkeuze”, vindt Van Kempen. “De Adviesgroep is adviesgroep, geen bepaalgroep.” Gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) stelt dat de adviesgroep het

project heeft vlotgetrokken in het verleden en daarna ook een stevige positie kreeg van de provincies. Over de ongelijke verdeling Noorden Zuid-Holland bij de leden kan hij niets doen. De adviesgroep kon zelf nieuwe leden opnemen.

Nog niet definitief De trajectkeuze is nog niet definitief vastgesteld. Het kan nog de zuid-, midden of de Weerlaanvariant worden. Bepalend is de plaats van de brug over de Ringvaart en hoe er omgegaan wordt met de aansluiting N208-N206. Meteen aansluiten of grond reserveren. De zienswijzen moeten 18 februari binnen zijn en voor de zomervakantie moet een definitief voorkeurstraject worden vastgesteld. In Zuid-Holland wordt dit voorgelegd aan de Provinciale Staten. In Noord-Holland beslist het bestuur (Gedeputeerde Staten).

SPOREN VAN VROEGER De bocht bij ‘t Ent

W

e kennen op de Langevelderweg allemaal de vervaarlijke, bijna haakse bocht. Het is daar oppassen geblazen en handjes aan het stuur. Maar heeft u zich net als uw schrijver wel eens afgevraagd waarom die bocht zo haaks is aangelegd? Misschien een vreemde vraag, vandaar een toelichting. De belangrijkste doorgaande wegen in ons dorp zijn gevormd in de Middeleeuwen. De loop van de wegen werd grotendeels bepaald door de gesteldheid van het terrein. Zij zijn lang, licht kronkelend, met flauwe bochten. Enkele diagonale paden, ‘slimme weg” genoemd om af te kunnen steken. De oude Langevelderweg die leidde naar het kasteel Boekhorst en het Langeveld vormt met haar scherpe bocht een uitzondering. Op de oudste kaarten staat de bocht al ingetekend, pal achter de oeroude boerderij “t Ent” die ten noordoosten van het kasteel stond. De naam ‘t Ent doet vermoeden dat de weg ooit bij deze boerderij op-

hield en pas doorgetrokken werd richting het duin toen daar een flink buurtschap rond de bekende kapel in het Langeveld ontstond. Om dat dorpje te kunnen bereiken had de weg met een flauwe bocht langs kasteel Boekhorst af kunnen buigen richting het duin maar zou dan op een natuurlijke barrière stuiten, gevormd door de Boekhorster Wraa, het jachtterrein van het kasteel. We vinden daar nu het landgoed Sancta Maria. Het kasteel met het naastgelegen gebied vormde de aparte heerlijkheid van de Hooge Boekhorst met eigen bestuur. De keuze voor een haakse bocht direct achter boerderij ‘t Ent diende mogelijk het belang van de kasteelbewoners, die liever geen vreemden door hun heerlijkheid en jachtveld zagen banjeren. In dit gebied komen we overigens vier heerlijkheden tegen. Naast de ambachtsheerlijkheden Noordwijk en Noordwijkerhout zijn dat de heerlijkheden de Hooge Boekhorst en het Langeveld. De loop van de Langevelderweg

is mogelijk mede bepaald door de onderlinge begrenzing van de heerlijkheden. Oudste gegevens rond bewoners van boerderij ‘t Ent betreffen Pouwel Claeszoon, die circa dertig jaar schout van Noordwijkerhout is geweest. Die functie werd lange tijd toegekend aan leden van adellijke geslachten, zoals de familie Boekhorst. Pouwel zal dus enige status genoten hebben om tot schout benoemd te kunnen worden. Hij werd tweede helft 15e eeuw geboren en was vanaf circa 1516 als schout actief. Leuk detail is dat schout Pouwel Claeszoon in de stamboom van vele Noordwijkerhouters voorkomt. Met name via zijn nazaten van de familie Swil of Zwil. Zij vermengden zich met menig bekende boerenfamilie uit ons dorp. De laatste generatie Swil is tot 1759 eigenaar gebleven van het Ent. Koper van de boerderij dat jaar is scheepmaker Huig Kruijt uit Katwijk die dit boerenbezit slechts twintig jaar aanhoudt. De boerderij met 33 morgen (28 hectare) weiland

komt in handen van Willem Steenvoorde, die hiervoor 6.000 gulden neertelt. De naam Steenvoorde blijft zeer lang aan de boerderij verbonden maar vanaf de tijd dat Neeltje Steenvoorde met Willem Hoogeveen trouwt en de boerderij van haar vader Huibert overneemt kennen wij het gebouw als boerderij Hoogeveen. Het bezit waaronder nog altijd 25 hectare weiland is inmiddels flink in waarde is gestegen, met name door herbouw in 1852. Van het vernieuwde gebouw zijn foto’s bewaard gebleven. Maar de vorm van de originele boerderij is nog te zien op een oude kadasterkaart. In de 20e eeuw volgt voor de weilanden van de boerderij de voor onze streek zo kenmerkende omschakeling naar de bollenteelt. Rond 1970 besluit de familie Hoogeveen haar bezit deels van de hand te doen. De boerderij maakt plaats voor een woning op dezelfde locatie. Met uitzicht op de historische bocht. Dus gas terug daar anders komt u voortijdig aan uw Ent.

Ga mee terug in de tijd met Jan Duivenvoorden en NoVaTo. Om de week nemen zij u mee in een mooi historisch verhaal.


olympic Winter

xperience

Zaterdag 17 feb. 12.00 - 16.00 uur Wintersport Fun Games rollersleebaan, springkussen, gratis ‘Hollandpet’voor eerste 200 kids Beleef de méér dan 50 (woon)winkels aan de N201 en de N205 tussen Hoofddorp en Heemstede • 7 dagen open • gratis parkeren

www.boulevardcruquius.nl

Op de hoogte blijven van nieuwtjes en alle evenementen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

MAGAZIJNOPRUIMING 17-18 FEBRUARI 12.00 - 17.00 UUR

| SALE SALE | SALE SALE | SALE SALE | SA LE SALE | SALE SALE | SALE SALE | SALE SALE | SALE

Kortingen tot

70% op toonzaalmodellen en overtollige voorraden

| SALE SALE | SAL LE SA LE SA | LE SA | SALE SALE | SALE LE SA LE SA | LE SA LE | SALE SALE | SA

Hoge Rijndijk 281, Zoeterwoude Ingang aan de rechterkant van Rijneke Logistics


column BO/nieuws

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

bo

radio tv internet

de omroep van de bollenstreek!

Een bord spaghetti We zijn bezig met de gesprekken over verlenging van de zendvergunning voor vijf jaar. De vijf gemeentes moeten onze ‘representativiteit’ bepalen, dat houdt kortweg in: besteden jullie wel genoeg aandacht aan lokaal nieuws, sport, religie en andere voor de Bollenstreek belangrijke zaken. Het lastige van dat soort gesprekken is dat een publieke omroep een breed verhaal is dat lastig in een paar soundbites is te vertellen. Iedereen heeft verstand van een omroep, maar eigenlijk heeft niemand er verstand van. Zelfs veel eigen omroepvrijwilligers weten niet wat een redacteur de hele dag doet en hoe veel tijd er in de montage van een filmpje gaat zitten. Een van de ambtenaren die bij een gesprek zat, had onderzoek gedaan en wat bleek: op de vraag waar mensen hun gemeentelijke informatie halen, kwam Bo er heel slecht uit. We worden dus beoordeeld door die ambtenaar op het gegeven of wij veel gemeentelijke informatie brengen. Dat doen we heel veel, maar niet op de manier waarop een gemeente dat graag ziet namelijk als doorgeefluik. Bij Bo zit gemeentelijke informatie meestal verpakt in een zelf geschreven bericht, een radio-interview of een tv-reportage. Dat wordt niet herkend als het doorgeven van gemeentelijke info. Het feit dat we op die vraag slecht scoren is eigenlijk een enorm compliment en tegelijkertijd een belediging. Een compliment omdat we dus geen doorgeefluik zijn en een belediging omdat de ambtelijke beoordeling niet verder gaat dan: wat heeft de gemeente er zelf aan. Een publieke omroep is in de breedte zo veel meer en dat maakt ons verhaal lastig. Zo was afgelopen weekend het carnaval weer in de stad. We waren bij de optocht in Noordwijkerhout. Dat was voor ons een klus waar ook alles samen viel. Waar we kunnen, werken we samen: we konden de tv-regiewagen van RTV Katwijk inclusief technicus lenen. Met totaal drie cameramensen, 1 verslaggever, twee technici, twee fotografen en een regisseur hebben we alles vast gelegd. We hebben geen geld, maar onze eigen Willy Wortel had iets gratis bedacht via smartphones en een eigen wifi-netwerk. We werkten semi-live en dat betekent direct overschakelen van camera naar camera en ik zat in de bus om die keuzes te maken. Wat een prachtklus. Het is een beetje de toekomst van Bo, live tv met meerdere mensen. Weer een tak van sport die er bij komt en dus in het verhaal van Bo opgenomen moet worden. Bo is net een bord spaghetti, je trekt er 1 lekker sliertje uit waar nog een hele hoeveelheid achteraan komt. En we blijven keihard werken om er een smakelijk geheel van te maken. Ard Zandbergen Hoofdredacteur Bo ard@bollenstreekomroep.nl

DINSDAG 13 FEBRUARI 2018

13

Digitale bieb uitleg EBOOKS

n Tijdens de Koffie+ bijeenkomst van donderdag 15 februari vertelt Jeanette Waasdorp meer de digitale bibliotheek.

Inmiddels is er al keuze uit meer dan 15.000 e-book titels. Op Muziekweb zijn ruim 6 miljoen nummers gratis te beluisteren en komen er iedere week 300 nieuwe releases bij. Ook is het mogelijk online cursussen te volgen. Niet alleen diverse talencursussen, maar ook cursussen over het opbouwen van conditie, PowerPoint, bloemschikken en solliciteren. Luisteren naar boeken en verhalen kan met de Luisterbieb. Het is een breed en

modern aanbod voor jong en oud. Eenmaal het boek gedownload? Dan is geen wifi meer nodig om het boek te luisteren. Daarnaast biedt de luisterapp ook hoorcolleges. Thuis iets opzoeken uit een oudere krant is mogelijk via Delpher. Naast kranten staan daar ook boeken en tijdschriften op uit het verleden. En met de app PressReader kunnen liefhebbers thuis online de krant of tijdschriften lezen: 5000 kranten en tijdschriften, uit meer dan 100 landen in 60 talen. De Koffie+ ochtend begint om 10.30 uur en de toegang is gratis. Meer informatie: www.bibliotheekbollenstreek.nl

500ste Sympathisant NOVATO n Het echtpaar Heemskerk meldde zich vorige week in de expositieruimte van de stichting Noordwijkerhout van Toen in de Zeestraat om zich in te schrijven als sympathisant van NoVaTo.

jaargangen, maar ook losse bodes, zijn nog steeds te koop.

Hun verrassing was groot toen bleek dat zij sympathisant nummer 500 bleken te zijn. Met de net aangeschafte NoVaTo-bode van grootvader Wust -de Bok- Heemskerk wilden zij wel op de foto. NoVaTo is heel blij met alle sympathisanten. De bode bestaat sinds 2012, wat betekent dat de stichting binnenkort nummer 25 van jaargang 7 uitbrengt. Verschillende onderwerpen zijn de revue al gepasseerd. Op www.noordwijkerhoutvantoen.nl staan alle bodes en de bijbehorende onderwerpen. Eerder uitgebrachte

Timo Ruigrok was vaak van grote waarde door zijn onvoorspelbare voortzetting richting vijandelijk doel. | Foto: Johanna Wever)

Flamboyante technicus verruilt SJC voor VVSB VOETBAL

n Begin deze maand werd bekend dat Timo Ruigrok komend seizoen de overstap maakt van SJC naar VVSB. Met de overgang van hoofdklasse naar tweede divisie, beklimt hij met 2 treden tegelijk de sportieve ladder.

Ruigrok doorliep bij SJC een deel van de jeugdopleiding waarbij hij opviel en toen bij ADO Den Haag zijn voetballoopbaan voortzette. Een ernstige blessure zorgde voor een pas op de plaats. Na zijn herstel voetbalde hij even in een vriendenteam bij de vv Noordwijk. Maar al snel kriebelde de prestatiedrang en vervolgde hij zijn sportieve carrière bij SJC. Ruigrok werd tussen de SJC talenten een belangrijke steunpilaar in het team

dat promotie afdwong van de eerste klasse naar de hoofdklasse. Wat is de reden van zijn vertrek bij SJC? “’Het is een sportieve stap hogerop. VVSB speelt tweede divisie, heeft een aantrekkelijke selectie en is steeds succesvol in de beker. En bovendien is een hele mooie club met een grote schare supporters.” Ruigrok hoopt snel te kunnen aanhaken bij de huidige selectie van trainer Honsbeek en van vaste waarde te worden als basisspeler. Bij SJC speelt hij als middenvelder met de punt naar achter en moet hij vooral ook onverwachte tegenaanvallen voorkomen. Maar met regelmaat waren juist zijn gedurfde steekballen aanleiding voor fraaie doelpunten. Die speelwijze hoopt hij ook bij VVSB te mogen demonstreren. CARNAVAL

n Zoals gebruikelijk ‘trouwt’ op carnavalsmaandag het boerenbruidspaar.

Maandag 12 februari was het de beurt aan Boer Hein van Henk van Jan van Hein van Herenweg tot Gravendam (alias: Hein Hachmang) en Boerin Brietje van Piet en Jeanne van Julianaplein tot an de Kerkstraat (alias: Brigitte Broekhof). Hun getuigen waren boer Rut van Janus van Rut van de Poep (alias: Rutger van Eeden) en Marrie van Piet Gijs en de Luifel tot aan het Duin (alias: Marjolein van Kampen). Nadat het verliefde koppel elkaar op het bordes van het gemeentehuis het ja-woord hadden gegeven, was het tijd voor feest. Samen met alle boerenbruiloftsgasten verplaatste het kersverse koppel zich naar De Schelft waar werd geproost op het bruidspaar en de traditionele boerenkool met worstmaaltijd werd verorberd. Het boerenbruidspaar kan terugkijken op een onvergetelijke dag, waarop zij als een stralend boerenpaar in het middelpunt van de belangstelling stonden.

Vergroening van Noordwijkerhout (ingezonden) NATUUR n Van de Vereniging Dorpsbehoud ontving de redactie de volgende ingekomen mail: “In het Noordwijkerhouts Weekblad van 30 januari heeft Vereniging Dorpsbehoud haar tevredenheid uitgesproken over het aannemen door de gemeenteraad van het Groenbeleidsplan en het Bomenbeleidsplan.

Wij willen echter verder gaan en ook particulieren oproepen ons dorp te

vergroenen. Enkele jaren geleden schreven wij in deze krant een artikel over “Operatie Steenbreek”. Dat is een landelijke actie die mensen oproept hun tuinen te vergroenen, waardoor de biodiversiteit vergroot wordt. Die actie is ook ingegeven omdat groene tuinen het water kunnen opnemen tijdens een hoosbui. Door te veel verharding kan het rioolsysteem het water namelijk niet meer verwerken. Ook over het buitengebied heeft Dorpsbehoud

haar ideeën. Laten we eerlijk zijn: de Bollenstreek als landschap is (buiten het bloeiseizoen) niet echt fraai. Overal doemen bollenloodsen en kassen op. Die zijn natuurlijk nodig, maar zouden die grote bollenloodsen niet gecamoufleerd kunnen worden door groen? Wij willen in samenwerking met het Cultuurhistorisch Genootschap (CHG) en de Agrarische Natuuren Landschapsvereniging (ANLV) Geestgrond ons inspannen het bol-

lenlandschap mooier te maken door de eigenaren van die bollenloodsen enthousiast te maken om hun schuren met bomen/struiken af te schermen. De Provincie heeft daar een subsidiepotje voor. Ook zou de aanplant van hagen bijdragen aan een aantrekkelijker landschap. Ook daarvoor is subsidie mogelijk. Informatie: www.anlvgeestgrond .nl. Wij hopen dat veel Noordwijkerhouters mee willen werken aan de vergroening en verfraaiing van ons dorp.”


NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

carnaval

DINSDAG 13 FEBRUARI 2018

14


vvv/nieuws

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

DINSDAG 13 FEBRUARI 2018

15

VVV nieuws

Leonard van Leeuwen: Noordwijkerhouter in Panama

LEZING

REIZEN

Lezing Mindmappen in de bibliotheek, donderdag 15 februari van 19.30 tot 21.30 uur, voor ouders met jonge kinderen. Kosten 5 euro (niet-leden 10 euro) KOFFIE+ BIJEENKOMST

Lezing “Mindmappen” in de bibliotheek, donderdag 15 februari van 19.30 tot 21.30 uur, voor ouders met jonge kinderen. Deelnemen kost 5 euro voor leden, niet-leden betalen 10 euro. PUBQUIZ

Donderdag 15 februari: test je kennis en speel mee, in café Van der Geest. Aanmelden aan de bar. Aanvang 21.00 uur. FILM: PUBLIEKE WERKEN

Filmavond in het Victorhuis,Sporkenhout 12, op vrijdag 16 februari, aanvang 20.00 uur. Toegang is vrij (vrijwillige bijdrage). WORKSHOP MINDMAPPEN

Zaterdag 17 februari is er om 10.00 uur een leerzame workshop voor kinderen van 11 tot 14 jaar, in de bibliotheek. Meedoen kost 2.50 euro en aanmelden kan via www.bibliotheekbollenstreek.nl. CREATIVE COSMETICS FESTIVAL

Workshops, beautybehandelingen, adviezen, sportactiviteiten en veel meer, zaterdag 17 februari van 10.00 tot 17.00 uur op Landgoed Tespelduyn. Tickets via www.creativecosmetics.nl

n Van Leonard van Leeuwen ontving de redactie in 2014 een verhaal over zijn voetreis naar Santiago de Compostella. Momenteel is hij in Panama en neemt ons opnieuw mee in een boeiend reisverslag. Deze week deel 4:

“Elke dag weer verwonder ik me weer over hoe bijzonder het toch kan lopen in je leven. Alsof het niets is zit je opeens midden in het ontwikkelingswerk. Zo loop je nog naar Santiago de Compostella of help je bij VVSB en zo help je mee om stap voor stap het leven van een aantal indiaanse families wat te verbeteren. Ronduit facinerend om te zien, hoe Roberto dat doet. Hoe hij leiding geeft aan de wirwar van zovelen die betrokken bij het project. ( Nu naar schatting ruim 100). De bisschop heeft wel een héél grote fout gemaakt om zo’n talentvolle man uit zijn ambt te zetten. In Corral de piedra is één groep nu zelfs al begonnen bij Paulino, de buren ( dwz de volgende familie )met een nieuwe keuken waar eerst alleen een kippenhok gebouwd zou worden. Maar het blijft mensenwerk. Op allerlei manieren gaat t mis als er even niet opgelet wordt. Alcohol, jaloezie en soms ook gewoon onkunde. Keer op keer moet Roberto bijsturen. Als een architect iets uit-

legt en de metselaar kan maar zozo rekenen heb je gauw verkeerde maten. Langzamerhand denk ik soms dat ik iets begin te begrijpen van wat het betekent om in een ‘ontwikkelingsland’ te zijn. Een voorbeeld; ik verzorg bij Roberto thuis, de kippen. Elke dag breng ik de eitjes naar binnen en leg ze in zo’n eierenrekje die wij in Nederland ook hebben. Vol zitten er hier 25 eitjes in, vijf bij vijf zogezegd. Op één na zat het rekje vol. Toen wilde iemand er 20 kopen. Dan wordt het eerste rijtje geteld en daarna elk rijtje nageteld om te zien of er vijf in zitten, en vervolgens van één tot twintig!! Nog een voorbeeld; s’avonds geef ik een half uur Engelse les bij de buren. Stiekem gebruik ik het Engels om ook het hoofdrekenen te oefenen. 12 ×12 = 144 weten ze gelijk te zeggen. Netjes denk je dan. Maar 11 × 12 of 13 ×12 = ... weten ze pas na drie keer raden. Dat is niet dom, nee dat is eenvoudig nauwelijks of helemaal niet ontwikkeld. De scholen zijn verplicht om de Engelse taal te onderwijzen, maar meestal is er op schooltjes als in Cerro Plata niemand die Engels spreekt, en dan wordt er dus Engels gegeven door iemand die géén Engels spreekt. Volg ons en zie dat al uw geld goed besteed wordt en help mee: www. doneeractie.nl, zoek op Panama.”

Op het bankie met… VVV

n De bekende bank van het dorp is vervangen door een Hollands exemplaar. Deze is in het bezit van Dutch Dune Design en blijft hier voorlopig nog even staan. Iedereen mag er even op gaan zitten, een fotootje maken en in deze rubriek zijn of haar zegje doen.

Deze week zitten op het bankie:

hobby’s doe ik veel vrijwilligerswerk voor de kerk, nu organiseren we voor de vastenactie een rommelmarkt in de Maasgaarde op 18 februari, een wandeling in de duinen op 3 maart en voor het eerst dit jaar een unieke golfwedstrijd op Tespelduyn op 24 maart. Alles te vinden op de website van Sint Maarten: www.parochiesintmaarten.nl.

Wedstrijdloop over 7.7 of 15.5 km. in het duin en op het strand van Langevelderslag, zondag 18 februari om 11.00 uur. Aanmelden via www.av-nsl. nl.

TONNY KROONE, FIEN TEEUWEN, BERTIJN PRINS

WAT MAAKT NOORDWIJKERHOUT NÓG LEUKER?

HEEL NOORDWIJKERHOUT HAAKT

WAAROM ZITTEN JULLIE OP HET BANKIE?

GOLF: VALENTIJN WEDSTRIJD

Golfen in tweetallen, in de spelvorm Texas Scramble, zaterdag 17 februari om 14.30 uur op Golfbaan Tespelduyn. Aanmelden via www.tespelduyn.nl NEDERSTRANDLOOP NSL

Iedereen kan meehaken aan de deken “I love Noordwijkerhout, elke maandagavond bij Stoffig Stel aan de Dorpsstraat 48 (zie ook Facebookpagina ) EVENEMENTEN NOORDWIJKERHOUT

Kijk voor activiteiten i Noordwijkerhout op www.vvvnoordwijkerhout.nl of volg VVV op Twitter @VVVNWH en Facebook/Instagram.

namens de vastenactie van de kerken Sint Jozef en Sint Victor, als onderdeel van de parochie Sint Maarten.

We willen de aandacht vestigen op de vastenactie. Wij voeren in de parochie Sint Maarten van de Bollenstreek actie voor een project in Kenia, het Oyugis Integrated Project. We zamelen geld in met allerlei activiteiten om een tweedehands bus te kopen voor het vervoer van scholieren en andere groepen uit het dorp. WAT DOEN JULLIE IN HET DAGELIJKS LEVEN?

Ik ben gepensioneerd en naast mijn

www.jantjebeton.nl

Het is al een warm en gul dorp. De Noordwijkerhouters zijn supergoede delers in de feestvreugde met carnaval. Het zou mooi zijn als ze nu in de vastentijd net zo enthousiast meedoen. WAT WILLEN JULLIE DE LEZERS VAN HET NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD NOG MEEGEVEN VANAF HET BANKIE?

Het goede gevoel om als gemeenschap en individu wat over te hebben voor een ander. WAT VINDEN JULLIE EIGENLIJK VAN HET BANKIE?

Het is een apart stuk werk, het zit niet super, maar trekt wel de aandacht!

Kampioenen van het groene laken BILJARTEN n Elk jaar worden er in de biljartsport persoonlijke kampioenschappen gehouden en dus ook in de Duinstreek.

Er wordt gestreden in diverse disciplines zoals libre, bandstoten en driebanden. Die disciplines hebben allemaal weer diverse klassen. Het is bijna uniek te noemen dat biljartvereniging Puyckendam dit jaar vier districtskampioenen heeft opgeleverd. Na allemaal eerst vier voorwedstrijden gespeeld te hebben en zich geplaatst te hebben voor de finale, moesten er in de finale met zes man vijf wedstrijden gespeeld worden om de kampioenen aan te kunnen wijzen. Dit is

deze biljarters van Puyckendam dus gelukt. Het vervolg is nu dat deze kampioenen zich in het voorjaar van 2018 zullen gaan meten, per discipline, met vijf andere kampioenen van andere districten, in een Gewestelijke finale. Het gewest van Puyckendam is West Nederland. Indien iemand daar weer kampioen van wordt, dan wordt men uitgezonden naar het Nederlands Kampioenschap. Dit is Arie van de Burg dus vorig jaar gelukt. Op de foto de volgende Puyckendam kampioenen: vlnr: Gerard van de Voort, bandstoten 1e klas, Mart Geerlings, libre 5e klas, Arie van de Burg, libre 2e klas, Ad Deutekom, bandstoten 3e klas.

VVV verkooplocatie noordwijkticket.nl KAARTJES

n Naast Theater De Muze en van der MEER/Het Cultuurcafé is VVV Noordwijkerhout nu ook een verkooplocatie van Noordwijkticket.nl. Op deze nieuwe locatie zijn kaarten te koop voor evenementen van Noordwijkticket.nl, evenementen in Het Cultuurcafé en voorstellingen in De Muze.

Maandag 5 februari hebben Cilene Vriend (VVV Noordwijkerhout) en Natasja Heemskerk (directeur van De Muze) het contract ondertekend. “Een nieuw verkooppunt zorgt voor een nog groter publiek en vooruitlopend op de fusie is dat een voordeel voor alle partijen”, aldus Natasja Heemskerk. Aanmelden voor de agenda kan via: balie@ demuzenoordwijk.nl


KUNSTSTOF KOZIJNEN // DAKKAPELLEN // AANBOUWEN VERBOUWINGEN // ZONWERING // VELUX-DAKVENSTERS DUIZENDEN KLANTEN GINGEN U VOOR!

S tronic-automaat: nu standaard op veel Audi modellen

Bekijk de vele referenties op onze website. GEEN AANBETALING!

Schakelt in 15 honderdste van een seconde

Openingstijden: ma. gesloten // di. t/m vr. 09.00-17.00 uur za. 09.00-13.00 uur (tevens op afspraak geopend) Luzernestraat 106A (industrieterrein Spoorzicht) 2153 GN Nieuw-Vennep 0252 - 67 50 80 // info@multigevel.nl

WWW.MULTIGEVEL.NL

Klein heiwerk

Ook op moeilijk bereikbare plaatsen voor uw: aanbouw, tuinmuren, serrebouw of funderingsherstel

Elke maand verrassende aanbiedingen! Wassenaarseweg 71a - 2223 LA - Katwijk www.tcmoerkerk.nl - info@tcmoerkerk.nl

PARTICULIEREN

OPGELET! Uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. U kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. Dankzij zijn innovatieve dubbele koppeling kan een Audi S tronic-automaat in slechts 15 honderdste van een seconde schakelen. Dit gebeurt zo snel en vloeiend, dat het amper merkbaar is. Tijdelijk wordt de S tronic-automaat standaard geleverd op veel Audi modellen. Zo geniet u van nog meer rijcomfort en sportiviteit voor een zeer aantrekkelijke prijs en lage brandstofkosten. Ontdek het aanbod in onze showroom of kijk op wittebrug.nl/stronic

• • • • • •

UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KATWIJK VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KATWIJK SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOORDWIJK RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOORDWIJKERHOUT THE READSHOP, in de Hoftuin, RIJNSBURG BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OEGSTGEEST

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLEVEREN TOT DONDERDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna)

Wittebrug Den Haag, Donau 120, telefoon: 070 - 342 93 33 Voorschoten, Hofweg 39, telefoon: 071 - 579 47 94 De Lier, Leehove 49, telefoon: 0174 - 525 650 www.wittebrug.nl

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

Noordwijk hout Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp

}

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!)

Gemiddeld brandstofverbruik: 3,8 - 8,0 l/100 km, gemiddelde CO2-emissie: 95 - 182 g/km. Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

Daniël Smits - directeur Wittebrug Audi “Bekijk alle modellen op wittebrug.nl/stronic”

TE HUUR • TE KOOP • GEVRAAGD AANGEBODEN • GEZOCHT • GEVONDEN


service

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

DINSDAG 13 FEBRUARI 2018

17

Kerkdiensten ST VICTORKERK

Aswoensdag woensdag 14 februari viering (tijd niet opgegeven) zaterdag 17 februari 19.00 uur Manna voorganger: diaken Prins

PUZZEL De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

HEILIG HARTKERK DE ZILK

Aswoensdag 14 februari - 19.00 uur celebrant: Kapelaan S.Kuik m.m.v. Dames- en Herenkoor

GEWRICHT HAARKLEUR HULST IDIOTERIE INSTIGATIE KRANT MANEGE MUZIEK NAAISCHOOL NAGENIETEN NIEUW ONVERLET PRAUW REUZE

AANDURVEN AARDS AFDRUK APOSTELEN BLEEK BOEREN BROEDER CACAO CENTRALE CRIME DONAU EXACT FILMSHOT GELUK

zondag 18 februari 09.30 uur eucharistieviering celebrant: Pastor T. van Eijk m.m.v. Dames- en Herenkoor zondag 25 februari 09.30 uur eucharistieviering celebrant: Pastoor R. Franken met samenzang

RITME RONDE SLIPSTREAM SNUIVEN SPREEUWEN STAAF STADS STROEF STUKA TONER TOOST TURBINE VERFBUS WINKELHAAK

WITTE KERK

zondag 18 februari 10.00 uur zondag 25 februari 10.00 uur

DE WINNAAR VAN WEEK 6: WILLY VAN DER STAR

ST. JOZEFKERK

De juiste oplossing: voerderplank Voor de prijswinnaar ligt een Cinema Floralis Arrangement klaar. Dit bestaat uit een film naar keuze voor één persoon, een hoofdgerecht en drankje naar keuze. Stuur uw oplossing uiterlijk 18 februari naar: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk of mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl, ovv: oplossing puzzel. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden!

zondag 18 februari 10.00 uur eucharistieviering, eerste heilige communicanten voorganger: pastoor Owel zaterdag 24 februari 19.00 uur eucharistieviering voorganger: pastoor Goumans

Uitgeweid

Programma donderdag 15 t/m woensdag 21 februari

Mis

Optreden van mondorgelclub Excelsior MUZIEK n De KBO Noordwijkerhout organiseert een optreden van de mondorgelclub Excelsior. Deze club zorgt voor een gezellige sfeer met vele bekende nummers. Dit optreden wordt gehouden in de grote zaal van Puyckendam op zaterdag 17 februari. De zaal gaat open vanaf 13.30 uur en het programma begint om 14.00 uur. In de pauze krijgen alle aanwezigen een kopje koffie of thee van de KBO aangeboden. Einde optreden circa 16.00 uur. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij Dicky v.d. Star aan de Parallelweg 29, Nel Ruiter, Pilarenlaan 4 B15 of via Wim Verhart, Clemenshof 73 of het VVVkantoor aan de Dorpsstraat 6.

Fifty Shades Freed 105 min, Do/Vr/Za/Wo 21:15 uur.

Darkest Hour 125 min, Do/Vr/Za 18:45, Zo 20:00, Wo 18:45 uur.

Early Man (NL)

Cinema Plus

Entree € 6,50 incl. koffie en cake

DONDERDAG 8 FEBRUARI ALL THE MONEY IN THE WORD AANVANG 15.00 UUR DONDERDAG 22 FEBRUARI: DARKEST HOURAANVANG 15:00 UUR.

LISSE

89 min, Ticket 7,50 Za/Wo 15:45 uur.

Ted & Het Geheim van Koning Midas (NL) 85 min, Ticket 7,50 Za/Wo 13:30 uur.

...VOOR EEN BOURGONDISCH DINER EN DE BESTE FILMS

Floralisplein 69 • Lisse • Tel. 0252 830393 • www.cinemafloralis.nl

COLOFON Oplage 8.000 Verschijnt iedere dinsdag Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 2220 CB Katwijk T (071) 402 29 01 Hoofdredactie: Teuntje van Delft M 06 12746478 t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl Redactie: Caroline Spaans M 06 307 912 60 redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl

Z

e waren dan wel uit Kokkerhout geëmigreerd onlangs maar hadden zich de lokale gebruiken aldaar eigengemaakt. De zaterdag was de dag dat er overal waar maar carnaval gevierd werd een optocht gehouden werd. Ze waren dat gebruik, ondanks hun protestantse wortels, gaan waarderen. De wagens waar meer aandacht besteed werd aan het volume dan aan de aankleding waren wat minder. Dat geboenkeboenkeboenk hoorde je van veel te ver en het overstemde na het passeren nog lange tijd alle andere geluiden. Maar daartussen trokken al die wagens voorbij waaraan met liefde maandenlang was gewerkt door buurtgenoten en vriendenclubs. Loopgroepen of individuele deelnemers hadden al hun fantasie gestopt in uitdossing of performance. Nee, die optocht moesten ze zien, ook in hun nieuwe woonplaats. Zoiets begint natuurlijk nooit om 1 uur of om 2 uur. Daarom stonden ze ruim voor 11 minuten over 1 op een mooi plaatsje langs de doorgaande weg, ter hoogte van het gemeentehuis. Dat wil zeggen: het gemeentehuis was jaren geleden afgedankt en daarna afgebroken. Er werden appartementen gebouwd. Maar het straatje opzij heette nog altijd iets met Raadhuis. Daar moesten ze zijn. Het was koud en guur maar droog. Echt carnavalsweer. Enthousiast zwaaiend met hun vlaggetjes waren ze in afwachting van het moment suprême: de aankomst van de prinsenwagen. Het werd later en later, en wat er kwam: geen wagen. Wel de bus naar Haarlem en die naar Leiden. Fietsers, automobilisten, sommige druk gebarend en wijzend. Hun boerenkielen en rode pruiken baarden opzien. Vreemd dat ze de enige toeschouwers leken te zijn. Want er gebeurde niets. Er klonk geen muziek van een naderende fanfare. Zelfs de hossende dorpsjeugd op een kabaalkar diende zich niet aan. Ze besloten te blijven staan - het zou wel om 11 over 2 beginnen. Maar het werd 11 over 3, en toen 11 over 4. Toen er eindelijk een politiewagen stopte was dat niet om de weg af te zetten. Nee, de agenten hadden het over de openbare orde en maanden hen naar huis te gaan. Ze hielden de moed erin: de terugweg liepen ze in polonaise, voor zover je daar in hevig verkleumde toestand nog toe in staat bent. Wie weet, volgend jaar.

egbert van der weide Verslaggever: Thea ter Heide en Piet de Boer Inleveren kopij: De deadline voor het insturen van kopij is iedere vrijdag voor 10.00 uur. Insturen kan naar redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties Meriam Mesman M 06 460 942 09 meriam.mesman@ uitgeverijverhagen.nl Wanda de Mooij M 06 196 974 83

wanda.de.mooij@uitgeverijverhagen.nl Advertenties Binnendienst Rosita Eikelboom-Haasnoot Jeannette Mink- van Beelen Vincent Roos T 071 4091637 advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Noordwijkerhouts Weekblad Sluitingstijd advertenties maandag 10.00 uur Bezorgklachten: Reklamediensten De Schakel b.v. Madame Curiestraat 20 2171 TW Sassenheim 0252 241420

info@de-schakel.nl

de VVV-winkel, Boekhandel Wagenaar & van Halen en Leveringsvoorwaarden: de SPAR in De Zilk. Uitgeverij Al onze opdrachten worden Verhagen behoudt zich ten aanvaard en uitgevoerd aanzien van de inhoud van overeenkomstig de Regelen deze uitgave en/of website voor het Advertentiewezen, zowel het auteursrecht voor zoals laatstelijk vastgesteld conform artikel 15 lid 1 sub door de Stichting ROTA en 4 van de Auteurswet als het zoals gedeponeerd bij de databankrecht. Niets uit Kamer van Koophandel en deze uitgave mag worden Fabrieken te Amsterdam en vermenigvuldigd zonder ter griffie van de Arrondisvoorafgaande toestemming sementsrechtbank te van de uitgever. Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen. Het Noordwijkerhouts Weekblad wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in Noordwijkerhout, De Zilk en het Langeveld en is gratis af te halen bij: het gemeentehuis, www.noordwijkerhoutsweekblad.nl

Vakantiegezinnen gezocht KINDERHULP

n Europa Kinderhulp, afdeling Zuid-Holland, zoekt mensen die in de zomer enkele weken een kind willen opvangen. Het gaat om jongens en meisjes tussen de 5 en 12 jaar die opgroeien in kansarme omstandigheden.

Deze kinderen komen uit Nederland, maar ook uit Duitsland, Frank-

rijk en de Oekraïne. Gastgezinnen krijgen na aanmelding een intakegesprek en een screening (VOG). Afgelopen zomer zijn zo 1079 kinderen geholpen. Ook voor die jaar is de organisatie weer op zoek naar nieuwe vakantieouders. Voor meer informatie of een informatiepakket kijk op: www.europakinderhulp.nl. Aanmelden kan ook per mail: zuidholland@europakinderhulp.nl


Nwhw week 07 18  

Noordwijkerhouts Weekblad, dinsdag 13 februari 2018

Nwhw week 07 18  

Noordwijkerhouts Weekblad, dinsdag 13 februari 2018

Advertisement