Page 1

VBO

MAKELAAR

Tel. 071 36 193 65 • www.bonnike.nl UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DENOORDWIJKER.NL 

nieuws

Lokaal betrokken en betrouwbaar

P7

Eerste paal op ‘s-Heerenloo

Complete winkelstraat in één gebouw’

Dinsdag 4 december 2018 JAARGANG 11 NR 47

nieuws

sport

P7

Oude dorpskern weer in kerstsfeer

Column n ‘Helden van Noordwijk

Welzijn

V.v. Noordwijk en Quick Boys delen punten

P9

Openbaar of toch niet?

Christmas from the heart

n Paul Brandjes op de bres voor comité Noordwijk Transparant DIALOOG n Na de verkiezingsuitslagen is er grote commotie ontstaan bij enkele partijen in de politiek. Vooral de vlak voor de verkiezingen verspreide folder met de naam ‘Kies Transparant krant’ werd aanleiding tot ernstige verwijten aan de initiatiefnemers, comité Transparant Noordwijk. Volgens eigen zeggen een groeiend platform dat zich principieel richt tegen elke geheime deal met projectontwikkelaars. Het College reageerde ongekend heftig op sommige teksten in de folder. Dit riep vooral bij veel belangstellende dorpsgenoten een aantal vragen op. Zo wekte het verbazing dat, nog voor er enig persoonlijk contact was geweest, er op de officiële website van de gemeente Noordwijk al eisen en dreigementen werden geuit. Bovendien is een terechte vraag waarom het college er voor koos om namen van slechts enkele betrokkenen te publiceren. Juist in een tijd waar privacy een hot item is. Het dreigement van juridische stappen bracht bij enkelen grote schrik en vooral ongeloof. Zo ook de angst voor de financiële gevolgen van een rechtszaak. Zij werden echter al snel gerust gesteld toen Paul Brandjes reageerde en zich als lid van het platform aanmeldde. Daarbij kwam de

P13

CONCERT n Op zaterdag 15 december om 20.00 uur zal de Oude Jeroenskerk gevuld zijn met meerdere koren, solisten en een groep doedelzakspelers. Zij zullen een avondvullend programma verzorgen.

De zangeres Marescha van der Stelt fungeert als leading lady. Ook de twee koren die zullen optreden, Hakuna Matata en Rhythm of Life zullen een aantal mooie kerstliederen ten gehore brengen. Het gastoptreden wordt verzorgd door René Eshuijs. Tenslotte zal ook een uit maar liefst 23 personen tellende groep muzikanten van Doedelzakvereniging Saendistrict Pipes & Drums uit Assendelft een optreden verzorgen. De avond wordt gepresenteerd door Peter Sneijders.

De Kies Transparant Krant veroorzaakte een heftige reactie van het nog zittende college. | Foto: Wim Siemerink

mededeling dat hij alle financiële gevolgen voor zijn rekening wil nemen. Het door het college gevraagde gesprek met Transparant Krant zien de comitéleden nu wel met veel vertrouwen tegemoet. Uit een persbericht blijkt dat men zich strijdlustig opstelt: ‘Gezien de inhoud van het persbericht van het College eisen

wij dit gesprek inmiddels ook vanuit onze zijde, omdat hierdoor de integriteit van het Comité en daarmee van de betrokken en verontruste burgers, is aangetast.’ Natuurlijk zochten wij contact met de burgemeester. Maar die wilde niet ingaan op ons verzoek om bovenstaande vragen in een gesprek te beantwoorden. Er kwam wel een

verzoek van de afdeling communicatie om eventuele vragen op de mail te willen zetten met daar bij de belofte: ‘dan pakken we deze zo spoedig als mogelijk op’. Inmiddels is er de afspraak gemaakt dat comité en college op 19 december het gesprek aangaan. Maar of dit wel of niet in de openbaarheid gebeurt is nu nog onduidelijk.

Winnifred Ferro kandidaat voor Staten PROVINCIE n Winnifred Ferro heeft zich kandidaat gesteld voor de verkiezingen van Provinciale Staten. Haar maatschappelijke betrokkenheid bij Noordwijk, en de tijdens de campagne opgedane ervaring en kennis, maken haar een uitgelezen kandidaat om straks zowel Noordwijk als GroenLinks in ZuidHolland te vertegenwoordigen. Ferro: ‘Ik wil mijn bijdrage leveren

aan een duurzamere, groene en sociale wereld. Dat probeer ik al langer binnen de gemeente te doen. Maar de wereld reikt verder dan die gemeentegrenzen. Daarom, en omdat veel belangrijke besluiten die Noordwijk aangaan door het provinciebestuur worden genomen wil ik Noordwijk ook graag een stem geven in die provincie.’

De krant niet ontvangen?

Bel De Schakel 0252-241420

Een avond vol kerstmuziek in de sfeervolle Oude Jeroenskerk aan de Voorstraat 44. Kaarten kosten in de voorverkoop € 22,50 en aan de deur € 25,00. Ze zijn te bestellen via organisator Nico Sibrandi, tel. 06-48805246, bij Boekhandel Van der Meer, de Keuvel 1 of via www. noordwijkticket.nl

Winnaars Najaarsactie NOV n De Najaarsactie bij de win-

keliers is in volle gang De winnaars van de tweede week van de Najaarsactie zijn bekend.

Het zijn: L. Piens, Parallelboulevard 274, Noordwijk; M. Heemskerk, Korte Voorhouterweg 14, Rijnsburg; P. Meeuwenoord, Prins Bernhardstraat 82, Noordwijk; M. Heemskerk, Zeekoet 22, Noordwijk; Fam. van Kan, Hekelhof 12, Noordwijk; Fam. Willems, Weteringkade 8C, Noordwijk. De prijswinnaars kunnen de € 100,00 shoptegoed 8 januari om 20.00 uur ophalen in Hotel Royal, waar zij daarnaast nog kans maken op een fiets.

24/7 LOKAAL NIEUWS! WWW.DENOORDWIJKER.NL


Week 49 | 2018

Dit is de wekelijkse verschijnende informatiepagina van de gemeente Noordwijk

Gemeenteberichten ONDERGRONDSE AFVALINZAMELING VOOR DE NIEUWE WIJK OFFEM ZUID In de nieuwbouwwijk Offem Zuid fase 1 wordt bij wijze van proef gebruik gemaakt van ondergrondse afvalcontainers voor het inzamelen van huishoudelijk restafval en groente, fruit en tuinafaval. De locaties waar de containers geplaatst worden zijn bekend. Dit is gepubliceerd met een aanwijzingsbesluit. Dit officiële aanwijzingsbesluit is te lezen via de nieuwsberichten op www.noordwijk.nl.

Besluit ligt ter inzage Tevens ligt het besluit met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter inzage. Deze 6 weken lopen van woensdag 5 december 2018 tot en met dinsdag 15 januari 2019. Het besluit en de stukken zijn in deze periode elke werkdag in te zien bij de receptie op het gemeentehuis van Noordwijk.

Bezwaar Indien u het niet eens bent met dit aanwijzingsbesluit dan kunt u binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk. Uw bezwaarschrift moet bevatten: uw naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar instelt en de redenen waarom u het niet eens bent met deze beslissing.

Ondergrondse afvalcontainers in mijn straat?

Z/18/056453 Hear my voice 8 maart t/m 10 maart 2019 Langevelderlaan 1 Stichting Kunstklank 23 november 2018 Z/18/056461 Levende Beelden Festival 4 augustus 2018 Koningin Wilhelmina Boulevard Stichting FEIN 23 november 2018 Z/18/056464 Cirque des Dunes 13 juli en 17 augustus 2019, Koningin Wilhelmina Boulevard en Oranje Promenade Stichting FEIN 23 november 2018

VERZONDEN BESLUITEN Z/18/055448 Incidentele ontheffing sluitingstijd 31 december 2018 Rollygolf 20 november 2018 Z/18/056423 Intrekking uitstallingsvergunning per 31 december 2018 Refresh 27 november 2018

Nog geen bezwaar mogelijk Zolang er geen besluit is genomen kunt u géén bezwaar indienen. Wel kunt u een zienswijze indienen, waarmee u kunt laten weten hoe u denkt over een bepaalde aanvraag.

Meer weten? Voor meer informatie over een aanvraag en/of melding kunt u contact opnemen met het team Openbare Orde en Veiligheid via het e-mailadres handhaving@noordwijk.nl of telefonisch via (071) 36 60 000.

Abonneer je op de e-mailservice of download de app

De volgende (niet op de Wabo-gebaseerde) aanvragen zijn ontvangen: Z/18/056192 Oliebollenloop, 30 december 2019, Piet Florisdal Atletiekvereniging Noordwijkerhoutse Strandloop 19 november 2018 Z/18/056193 Trailrun, 20 januari 2019, Piet Florisdal Atletiekvereniging Noordwijkerhoutse Strandlo 19 november 2018 Z/18/056393 ontheffing strandgebruik 2019 (motorvoertuig) Stichting Kurt Carlsen 22 november 2018

Het gaat om een verlengingsbesluit op de grond van artikel 3.9 van de Wabo. Tegen een verlengingsbesluit kan géén beroep worden ingesteld en derhalve geen bezwaar worden gemaakt.

VERZONDEN BESLUITEN

(mogelijkheid tot bezwaar en beroep)

INGEKOMEN AANVRAGEN De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken binnengekomen:

Meer weten over ingekomen aanvraag De publicatie van ingekomen aanvragen is een kennisgeving en betekent niet dat de aanvragen ter inzage liggen. De binnengekomen aanvragen zijn soms nog niet volledig, er kunnen nog veranderingen in worden aangebracht en de toestemmingen kunnen worden geweigerd.

Nog geen bezwaar indienen

ONTVANGEN AANVRAGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde aanvraag is verlengd. 2018118461 Pauluslaan 19 (Kavel 202, Sancta Maria) te Noordwijk, het kappen van twee bomen, (verlengd tot 03-12-2018) 2018143576 van Hardenbroekweg 11 te Noordwijk, het bouwen van een dakkapel, (verlengd tot 08-01-2019) 2018151625 Giraffelaan 4 en 6 te Noordwijk, het transformeren van 2 woningen naar 4 appartementen, (verlengd tot 08-01-2019) 2018156336 Achterweg 21 te Noordwijk, (02-12) het verplaatsen, vervangen en vergroten van bijgebouw en schuur, (verlengd tot 08-01-2019)

Omgevingsvergunningen

2018189346 Achterweg te Noordwijk, het bouwen van een woning, 23-11-2018 2018189431 Golfbaan 44 te Noordwijk, het realiseren van een dakopbouw, 23-11-2018 2018189442 Golfbaan 42 te Noordwijk, het realiseren van een dakopbouw op een vakantiewoning, 23-11-2018

www.overuwbuurt.overheid.nl

VERLENGINGSBESLUITEN

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten verzonden:

Omgevingsvergunningen

Zó weet je ervan!

opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland op telefoonnummer (071) 408 32 00, op werkdagen tussen 9:00 en 14:00 uur. U kunt uw vraag ook stellen via infobouwen@odwh.nl.

Zolang de aanvragen in behandeling zijn, kunt u nog géén bezwaren indienen. Dat kan pas wanneer er een besluit is genomen. Alle verzonden besluiten worden in deze rubriek bekend gemaakt. In sommige gevallen wordt als voorbereiding van een besluit een aparte procedure gevolgd. Als de gemeente medewerking wil verlenen dan wordt het ontwerpbesluit zes weken ter visie gelegd. In deze periode kunt u zienswijzen indienen, waarmee de gemeente rekening moet houden bij de beslissing. De ter visie legging wordt hieronder vermeld.

Meer weten? Indien u informatie wenst over de behandeling van een specifieke aanvraag, dan kunt u contact

2018159588 Hoofdstraat te Noordwijk, het realiseren van een werkterrein, 23-11-2018 2018159677 Beeklaan, Hogeweg, plangebied Offem Zuid, fase 3+4 te Noordwijk, het bouwrijp maken van het gebied, 23-11-2018

Bezwaar en/of beroep Indien u van mening bent dat u door een besluit wordt benadeeld bestaat er de mogelijkheid om bezwaar te maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd, gerekend vanaf de verzenddatum van de beslissing (tenzij anders vermeld). Een schriftelijke (geen e-mail) gemotiveerd bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden onder vermelding van het trefwoord “bezwaarschrift” en het registratienummer van het besluit. Een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Het is in sommige gevallen mogelijk, na instemming van het bestuursorgaan, de bezwaarschriftenprocedure over te slaan en rechtstreeks beroep in te stellen bij de rechtbank. Deze besluiten treden in werking zes weken vanaf de verzenddatum van de beslissing (tenzij anders vermeld). Indien u meent dat u een spoedeisend belang heeft kun u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening en/of het instellen van beroep bent u aan de rechtbank griffierechten verschuldigd.

Alleen voor instellen beroep Wanneer er alleen rechtstreeks beroep mogelijk is, staat dat boven de betreffende besluiten vermeld. Rechtstreeks beroep bij de rechtbank is mogelijk voor diegenen die een zienswijze hebben ingediend, en voor derde belanghebbenden aan


wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zijn geen zienswijze hebben ingediend. U heeft daarvoor zes weken de tijd, gerekend van af de dag na datum bekendmaking van de beslissing (tenzij anders vermeld). Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Meer weten? Indien u informatie wenst over een verleende vergunning, kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland op telefoonnum-

Voor meer informatie over de producten en diensten en de openingstijden van de gemeente raadpleeg de website: www.noordwijk.nl

mer (071) 408 32 00, op werkdagen tussen 9:00 en 14:00 uur. U kunt uw vraag ook stellen via infobouwen@odwh.nl.

Volg de gemeente op sociale media

WELSTANDSVERGADERING De welstandscommissie Dorp, Stad en Land houdt iedere twee (in de even) weken op donderdag een openbare welstandsvergadering. De vergadering is op de locatie Schipholweg 128 te Leiden en begint om 9:00 uur. De agenda van die vergadering is ter plaatse in te zien.

 facebook.com/gemeentenoordwijk  @noordwijkzh

Contact met de gemeente Bel (071) 36 60 000 (werkdagen 08:30 - 17:00 uur) of e-mail: gemeente@noordwijk.nl

facebook.com/gemeentenoordwijk @noordwijkzh

De gemeente is niet verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van de Noordwijker.

Gemeenteberichten Week 49 | 2018

Interwonen Leiderdorp zoekt: all round winkel/magazijnmedewerker. Div. werk. Motivatie/CV naar info@interwonen.nl

Postzegel- en muntenverzamelingen te koop gevraagd. Contante betaling. Ook taxaties. Telefoon 070-3388427 of 06-51118436, e-mail toorndick@gmail.com

Kunstgebitten reparaties: de Vries Tand- Te huur aangeboden in Teylingen 220 techniek, Korte Vaart 11 Rijnsburg. Behan- m2 kantoor-zichtlocatie met gratis pardeling volgens afspraak (werkt voor zorg- keergelegenheid. Info: 0252-514790. verzekaars). Tel: 071-4020695.

Gevraagd: Platenspeler voor Lp’s en 45 toeren plaatjes. Neem s.v.p. contact op met: 06-400 101 40.

Interwonen Leiderdorp zoekt: logistiek medewerker. Verwerken vracht. Rijbewijs B. Motivatie/ CV naar info@interwonen.nl.

Nooit te oud voor vakantie! Bel voor onze gratis brochure (0318) 48 51 83

MKB/ZZP Wilt u administratief ontzorgd worden? Bel Kees van Administratiekantoor BuroActie 06-26452560.

Te huur aangeboden voor langere termijn: Appartement in Huis ter Duin complex- Noordwijk. Huurprijs € 1720 p.mnd incl. G.W. en licht (borgsom vereist) Info: 0252-514790 bgg 210967.

TUINMAN met ruime ervaring heeft nog ruimte en tijd om uw tuin groot of klein op te ruimen en/of te onderhouden voor scherpe prijzen! WINTERTIP: Laat nu uw bomen snoeien of rooien. J. de Mooij Tel: 06- 11848117 Rijnsburg.

Lezersreis

LIGHTFESTIVAL EN RONDVAART AMSTERDAMSE GRACHTEN Wegens succes geprolongeerd! Vrijdag 4 januari 2019 Normaal € 65,00

Lezersaanbieding € 59,50 Het Amsterdam Light Festival is afgelopen jaren uitgegroeid tot een groots spectaculair evenement. Het trekt duizenden bezoekers uit alle landen. Als ‘buurtbewoner’ van Amsterdam moet u dit gezien hebben. Gaat u mee? We vertrekken in de middag per luxe touringcar naar restaurant De Zoete Inval in Haarlemmerliede. Hoewel het nog wat vroeg is geniet u daar toch van een heerlijk drie gangen diner. Het is donker als u per touringcar door de prachtig verlichte Amsterdamse binnenstad rijdt. Vanuit de touringcar ziet u de prachtig verlichte panden en kerstetalages. Het echte spektakel gaat u beleven zodra u in een speciaal voor deze lezersreis gereserveerde rondvaartboot stapt. De historische Amsterdamse grachten vormen het decor van het licht- en waterfestival. Kunst en lichtsculpturen van vele kunstenaars brengen veel sfeer en gezelligheid. U gelooft uw ogen niet. Lightfestival U reist vorstelijk met een luxe touringcar van Koninklijke Beuk. Een professionele chauffeur zorgt voor uw veilige heen- en terugreis. • rondvaart langs de kunstwerken van het Lightfestival • stadstoer door verlicht Amsterdam • 3-gangen diner in Haarlemmerliede • vorstelijke touringcar • professionele chauffeur

Dagprogramma

Opstapplaatsen

14.30 uur vertrek, exacte tijdstip afhankelijk van uw opstapplaats. 16.30 uur 3-gangen diner Haarlemmerliede 19.00 uur peciale Lightfestival rondvaart 21.30 uur thuiskomst

• •

*genoemde tijden zijn ter indicatie.

• • • • • • •

Noordwijkerhout, Brink Noordwijk, Koninklijke Beuk, Van Berckelweg 32, gratis parkeren Noordwijk, Bushalte van de Mortelstraat Voorhout, Herenstraat bij Rabobank Katwijk, Sporthal Cleijnduin Katwijk, Marktplein bij Piet Heinlaan Sassenheim, Parklaan, bushalte Brandweer Leiden, Transferium Lisse, Bondstraat, parkeerplaats

Meer informatie via 071-3656517 Lezersreizen zijn te boeken via https://www.beuk.eu/ arrangementen/lezersreizen

Kerstdagtochten Kerstmarkt Centro Oberhausen of Düsseldorf 7, 8, 14, 15 december De favoriete traditionele Duitse kerstmarkten. € 28,00 per persoon

Kerstbeleving Dickens Deventer Kerstmarkt Dordrecht

14 en 15 december Kerstmarkt dicht bij huis. € 15,00 per persoon

15 december In het historische Bergkwartier komen 950 personages uit de 19e eeuw van Charles Dickens tot leven. € 21,00 per persoon

Nieuwjaarsconcert André Rieu

5 januari 2019 Vervoer én eerste ring tickets voor hét André Rieu nieuwjaarsconcert in Ziggo Dome. € 119,00 per persoon


Balie Burgerzaken nieuwe gemeente Noordwijk Balie Burgerzaken Balie Burgerzaken nieuwe gemeente Noordwijk OPEN nieuwe gemeente Noordwijk OPEN OPEN vanaf 3 jan. 2019

Balies Burgerzaken gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout Balies Burgerzaken gemeenten Balies Burgerzaken gemeenten Noordwijk Noordwijkerhout TIJDELIJK GESLOTEN Noordwijk enen Noordwijkerhout TIJDELIJK GESLOTEN TIJDELIJK GESLOTEN 22 dec. 2018 t/m 2 jan. 2019

DEC. 2018 T/M 2 JAN. 2019 2222 DEC. 2018 T/M 2 JAN. 2019

VANAF 3 JAN. 2019 VANAF 3 JAN. 2019

TIJDELIJK GESLOTEN! TIJDELIJK GESLOTEN!

WIJ VERHUIZEN! WIJ VERHUIZEN!

WEG MET DE KERST STRESS, GA GENIETEN! van € 9

Chiropractie kan je helpen met stress gerelateerde klachten. Denk hierbij aan chronische vermoeidheid, vreselijke hoofpijn, prikkelbaar en uitbalans zijn. Wanneer je geen pillen wil slikken, maak dan nu een afspraak! Hoe eerder je actie onderneemt, des te sneller je ervan af bent.

voor

5,-

€ 37,-

Zodra wij zien dat wij u kunnen helpen, heeft u de mogelijkheid verder te gaan met een compleet onderzoek. Dit bestaat uit 5 testen en advies.

Fusiegemeente Noordwijk

Dienstverlening rondom de feestdagen De volgende gemeentelijke onderdelen en samenwerkingsverbanden zijn rondom de kerstperiode én in

Van 12 december t/m 21 december bieden wij u, naast het gratis consult, de testen aan voor € 37,Een van onze chiropractors kijkt naar uw houding en beweeglijkheid.

Kijk snel op www.lifestylechiropractic.nl of bel 071-364 7830

verband met de fusie minder bereikbaar of leveren hun diensten op andere momenten. Gemeentelijke locaties

Wmo adviescentrum

De gemeentehuizen, Noordwijk en Noordwijkerhout en de locatie aan de Goohorstlaan zijn gesloten op: • 25 december 2018 (1e Kerstdag) • 26 december 2018 (2e Kerstdag) • 1 januari 2019.

Het Wmo adviescentrum is gevestigd in het Gezondheidscentrum Noordwijkerhout, Via Antiqua 23.

Waarom sluiten de balies? In verband met het samenvoegen van systemen van de gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout door de rijksoverheid is er geen dienstverlening mogelijk tussen: 22 december 2018 en 3 januari 2019.

Het adviescentrum is gesloten op: • 25 en 26 december 2018 en op 1 januari 2019 • Op 2 januari 2019 is het centrum vanaf 10:00 uur geopend.

Tijdelijke sluiting balies De burgerzakenbalie van Noordwijkerhout en publieksbalies van Noordwijk zijn tijdelijk gesloten van: 22 december 2018 t/m 2 januari 2019.

Bekijk uw vervangende ophaaldagen via: • www.mijnafvalwijzer.nl of • download de app, zoekterm ‘Afvalwijzer’.

Op 21 december 2018 sluit de balie burgerzaken in Noordwijkerhout definitief. Vanaf 3 januari 2019 kunt u terecht op de locaties van de nieuwe gemeente Noordwijk. Kijk voor adressen en openingstijden in Noordwijk en Noordwijkerhout op de website www.noordwijk.nl/openingstijden of neem contact op met het klantcontactcentrum via (071) 36 60 000.

Digitaal zaken doen? • Vanaf 21 december 2018 tot 3 januari 2019 kunt u via de website niets digitaal regelen. • Vanaf 3 januari tot en met 16 januari 2019 kunt u slechts een beperkt aantal zaken regelen. Kijk op: www.noordwijk.nl/directregelen

Lokaal loket Noordwijk Het lokaal loket is gesloten op: • 24, 25 en 26 december 2018 en op 1 januari 2019 • Op 2 januari 2019 is het lokaal loket vanaf 10:00 uur geopend.

www.noordwijk.nl/openingstijden

2202 LJ Noordwijk www.lifestylechiropractic.nl

Verwen een vrijwilliger… met een avondje basketbal!

Afvalinzameling: vervangende ophaaldagen in Noordwijk De minicontainers worden niet geleegd op: • 25 december 2018 (1e Kerstdag) • 26 december 2018 (2e Kerstdag)

Definitieve sluiting Burgerzaken locatie gemeentehuis Noordwijkerhout

Lifestyle Chiropractic Prins Bernardstraat 54

Afvalinzameling: vervangende ophaaldagen Noordwijkerhout en De Zilk www.noordwijkerhout.nl/afval

Milieustraat Katwijk - Noordwijk De milieustraat is gesloten op: • 25 december 2018 (1e Kerstdag) • 26 december 2018 (2e Kerstdag) • 1 januari 2019. Op 31 december is de milieustraat uitsluitend van 9:00 - 12:00 uur geopend.

Meldingen openbare ruimte Noordwijk Meldingen kunt u doen via de verbeterdebuurt-app. Meer info: www.verbeterdebuurt.nl Meldingen openbare ruimte Noordwijkerhout, De Zilk tot 1 januari 2019: pi@meerlanden.nl

De moeder van Daan die zwemcoach is van zijn waterpoloteam, de opa van Sophie die al jaren bardiensten draait op de vereniging. Vrijwilligers maken het mede mogelijk dat wij onbezorgd kunnen sporten en bewegen. Daarom bedachten wij ‘Een sportief gebaar voor elkaar’! Wil jij een vrijwilliger bedanken voor zijn of haar inzet? Kom er achter hoe je diegene opgeeft via www.zorgenzekerheid.nl/voorelkaar

#wijjuichenontspanningtoe #sportiefgebaarvoorelkaar


politiek

DE NOORDWIJKER

Binder Zorgen

D

e kiezers hebben hun voorkeur uitgesproken. Geen groot machtsverschil zoals vier jaar geleden. Maar er zijn 3 partijen die gelijkwaardig kunnen worden genoemd. De grootste is de lokale partij met slechts vier jaar ervaring in een kleine gemeente. Naast hen komt ervaring van twee landelijke partijen. Hoewel het qua meerderheid in de gemeenteraad niet nodig zou zijn is toch de wens geuit dat er een vierde partij in het besturen wordt betrokken. Hierdoor is het politieke spel op de wagen. Hoewel het altijd gaat over de macht en de toekomst, speelt bij politiek de historie altijd een belangrijke rol. Zeker wanneer er kunstjes zijn geflikt, dan speelt rancune een hoofdrol. Dat was altijd te beluisteren en dat is nu weer te beluisteren in de discussies over wie nu de vierde wethouder moet zijn. Het gaat om de kunstjes die werden geflikt. Men zint op wraak na de machtspolitiek die PUUR de afgelopen vier jaar, volgens sommigen ook al op basis van wraak, zou hebben uitgeoefend. Dat is bij de oppositie heel slecht gevallen. Zo is ‘wraak’ opnieuw een serieus argument bij de vorming van een coalitie. Lijst Salman en hun voorman Dennis, de huidige wethouder die aast op het behouden van zijn baan, krijgen hierdoor een voorkeursbehandeling. Maar wel met de kanttekening dat moet worden afgesproken dat ‘zijn club’ zich neerlegt bij de zeer strenge voorwaarden die de drie partijen hierbij stellen. Aannemelijk is dat een heroriëntatie op woningbouw, gepland op de kostbare bollengronden van Bronsgeest, er een van is. Daarnaast zal de club op gebied van parkeren aan de bak moeten. Natuurlijk laten de beoogde coalitiepartijen ook al weten wat we van hen bestuurlijk kunnen verwachten. Transparantie is een belangrijk politiek item geweest. De terugkeer van veel geheim overleg in achterkamertjes en het voeren van regie vanuit het college op perspublicaties is in het dorp slecht gevallen. Dus pleit men voor een andere, transparante, collegiale bestuurstijl. Plus een andere verhouding tot het ambtelijk apparaat. En vooral dat laatste baart mij grote zorgen. Wie zijn oor te luister legt in de beide gemeentehuizen hoort daar het bijna oorverdovend geluid van heftige kritiek en onrust. Als de geruchten waar zijn, dan staat er op 1 januari bepaald nog geen nieuwe organisatie klaar. Er lijkt volop op spanning tussen de bedenkers en de uitvoerders van het zogenaamde nieuwe werken. De samenstelling, de verantwoording, de werkplekken en de tijdsdruk zijn de belangrijkste punten van zorg bij de ambtenaren. De kritiek die ik hoor richt zich voornamelijk op de beoogd gemeentesecretaris, die echter aan de pers regelmatig heeft laten weten dat alles naar verwachting verloopt. Op 19 december gaat hij hopelijk genoemde zorg bij mij wegnemen en melden dat de organisatie er klaar voor is. Dan pas ben ik gerust. Want zoals u weet, wethouders zijn aardige mensen, maar op de belangrijke momenten zitten toch de ambtenaren aan het stuur.

DINSDAG 4 DECEMBER 2018

5

Gemeente financiert advertentiecampagne PIN n PIN gebruikte dwangsommen WOB-procedures voor advertenties PIN n Op de website van de Platform Initiatief Noordwijk werd op woensdag 28 november een verrassende onthulling gedaan. Volgens die informatie zou de gemeente Noordwijk aan het PIN geldbedragen hebben overgemaakt tot een totaal van € 5320,00. Dit als gevolg van terecht beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, wat een aantal malen werd gedaan. Het Noordwijkse platform PIN werd in 2014 in het leven geroepen om via burgerinitiatieven de politiek aan te sporen de reeds bestaande plannen uit te voeren en niet steeds weer met nieuwe plannen te komen. Sinds die tijd roerde de stichting zich met regelmaat en ventileerde meningen, kritieken en suggesties. Die volgens de statuten aan de voorwaarde moeten voldoen dat de onderwerpen slechts het algemeen belang betreffen. De stichting zou zich niet mogen laten leiden door politieke belangen. KRITIEK

Het optreden van PIN werd in politieke kringen fel bekritiseerd. Men vreesde wel degelijk dat politieke motieven de aanleiding waren bij de burgerinitiatieven en WOB-verzoeken die PIN lanceerde. Die volgens de doelstellingen werden gedaan teneinde de politiek en het openbaar bestuur van Noordwijk te bewegen een consistent, transparant en doortastend beleid te voeren. Op de website van PIN verscheen deze week een rapportage met onthutsende feiten. Het zou zo zijn dat Platform Initiatief Noordwijk op 19 augustus 2015 het College van B&W een WOB -verzoek deed. Om de overeenkomsten tussen de Gemeente en van Rhijn Bouw met betrekking tot de grondoverdracht Bronsgeest van Offem Zuid te mogen inzien. Wat de inleiding bleek voor langdurige procedure rondom allerlei besluiten,

Hans Stol verdiept zich in het gemeentehuis in de besluiten, die hij alleen via een WOB-verzoek mocht inzien.

verzoeken, ingebrekestellingen en door de gemeente aan PIN betaalde dwangsommen. AAPJES

In aanloop naar de recente verkiezingen publiceerde de stichting een reeks van advertorials met daarin 3 aapjes die horen, zien en zwijgen verbeelden. Waarbij het vooral ging om kritische geluiden richting het college en de politieke partij PUUR Noordwijk. Niet vreemd dat veel Noordwijkers zich hardop afvroegen wie toch de begunstigers konden zijn van deze dure advertentiecampagne van PIN. Namen van grote ondernemers, die mogelijk voordeel genoten van de actieve rol van PIN, werden al genoemd. Deze week werd echter duidelijk uit welke geldbron dit werd gefinancierd. Dat is namelijk de gemeente

Noordwijk zelf. PIN blijkt in het recente verleden aanspraak te hebben kunnen maken op door de gemeente Noordwijk te betalen dwangsommen wegens onbehoorlijk bestuur. In een uitgebreide opsomming van feiten vermeldt PIN op de website dat er in de afgelopen 3 jaar in totaal 5320 euro is betaald aan PIN. Dat was men verplicht omdat de gemeente steeds opnieuw onbehoorlijk bestuur kon worden verweten in de afhandeling van WOB-verzoeken die door PIN zijn gedaan. De stichting vat het hele relaas wat op de website te lezen is samen en meldt daarbij dat er helaas nooit openbaar verantwoording is afgelegd. Ondanks dat daar door PIN steeds op zou zijn aangedrongen. De voorzitter van PIN, Hans Stol, bevestigt ons via een mail dat inderdaad de gemeente ongewild een be-

langrijke financier is geweest voor de advertenties van PIN. Dat PIN hier nu pas mee naar buiten komt motiveert Stol: ‘Ik had geen tijd om alle stukken goed te bestuderen en ben geen expert in grondzaken. Toen Brandjes met zijn verhaal kwam, bevestigde dat mijn vermoedens, namelijk dat er iets vreemds aan die overeenkomsten zat. Voor de verkiezingen had ik al de horen zien en zwijgen-advertorial voorbereid en kwam plotseling ook nog het bizarre verhaal van de geheimhouding door het college van de besluitenlijsten. Die kon ik pas publiceren toen ik de afwijzing had gekregen en op het stadhuis de stukken, die ineens niet geheim waren, kon inzien. Gisteren had ik pas tijd en gelegenheid de hele historie op rij te zetten en te publiceren op onze website.’

Coalitievorming is altijd een kwestie van tijd FORMATIE n Coalitievorming is soms een proces van meerdere maanden, soms is al na enkele weken de coalitie gesmeed. Op dit moment is er echter voor Noordwijk wel haast geboden. Want per 1 januari moet een nieuwe coalitie actief van start gaan in de nieuwe gemeente aan de hand van een nieuw beleid. Wie gaan er met elkaar in zee en wie krijgt welke belangrijke portefeuille? Dat is altijd een interessante vraag bij coalitievorming. Er zijn populaire en minder populaire wethouderstaken. Afgelopen vrijdag kwam tijdens een VVD-borreluurtje natuurlijk de gang van zaken rondom de coalitievorming aan de orde. Waarbij opnieuw

duidelijk werd dat VVD en CDA elkaar nadrukkelijk een rol toebedelen. Een stevige CDA-afvaardiging mengde zich informeel onder de gasten in de Heeren van Noortwijck. Lijsttrekker Michael van Dormolen deed de aanwezigen verslag van de procedure tot nu toe. En dat houdt in dat er allereerst een ernstig gesprek is geweest met de vertegen-

woordiging van Lijst Salman Noordwijk. Waarbij de onderwerpen ´beduvelen´ en ´arbeidsmigranten´ de belangrijke onderwerpen waren. Maar er blijken meer voorwaarden verbonden aan een wethouderszetel voor Dennis Salman. Van Dormolen daarover: ‘Het was een stevig gesprek waarin concrete voorwaarden werden gesteld. De gegeven antwoorden waren, wat de VVD betreft, voorlopig voldoende. Op onze vraag wie er als wethouder van de VVD naar voren zal worden geschoven bleef de partijleider het

antwoord schuldig. Volgens hem is dit nu nog niet aan de orde en hebben andere zaken binnen een coalitievorming voorrang. Het is wel gebruikelijk dat partijen eerst komen tot een gezamenlijk te voeren beleid en daarna komt pas de poppetjes invullen. Waarbij deskundigheid en persoonlijke voorkeur natuurlijk ook een rol spelen. Of men daarbij dan wil of kan vasthouden aan een gewenste verdeling, met vanuit elke kern een wethouder, is nu nog niet bekend. Maar daar zullen we toch snel meer van moeten horen.

Nathalie Barnhoorn en Dick Gütlich toch in de raad VOORKEUR n Direct bij de uitslag van verkiezingen werden de ook de kandidaten die met voorkeurstemmen werden gekozen bekend gemaakt. Daarbij bleek onder andere dat CDA-veteraan Jan de Ridder was gekozen. Direct zei De Ridder bedenktijd te vragen omdat hij niet voor niets tus-

sentijds de gemeenteraad had verlaten. Deze week liet hij weten geen zitting te willen nemen in de raad. Vooraf had de Ridder gezegd dat hij op een vrouw zou stemmen en mede daardoor de keus om zijn zetel af te staan aan Nathalie Barnhoorn. Ze was eerder gekozen als kandidaat van Noordwijk Zelfstandig. Omdat die partij niet levensvatbaar bleek te zijn verkoos ze in 2015 om aan te

sluiten bij het CDA en stond nu als nummer 5 op de lijst. Door de voorkeur van de kiezer voor Jan de Ridder leek zij vanaf de zijlijn te moeten toekijken. Maar nu de Ridder heeft afgezegd is zij officieel als raadslid aangewezen. Datzelfde is ook van toepassing op Dick Gutlich. kandidaat voor D66 en nummer 2 op de lijst. Omdat voormalig wethouder Bert Gotink geen heil zag om als

raadslid actief te zijn is Gütlich voor nog een termijn gemeenteraadslid. Op de social media sprak men van kiezersbedrog: ‘Als je op een lijst staat en je wordt verkozen dan ben je moreel verplicht ook raadslid te zijn’. Die keuze maakten wel de VVD-veteranen Gerard Duindam en Hans Knapp. Daarmee verwezen zij wel jeugdige talenten naar de reservebank.


www.vanderputtenendunweg.nl

PArtICulIereN

OPGelet!

Het is fijn om mensen in emotionele tijden van afscheid nemen bij te kunnen staan. Met zorg en aandacht help ik u de uitvaart organiseren.

uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. u kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd.

Inge Aartman Uitvaartverzorger

• • • • • • •

Heereweg 21 2161 AC Lisse 0252 - 413 213 info@vanderputtenendunweg.nl

UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KAtWIJK VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK PRIMERA Sassenheim, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut THE READSHOP, in de Hoftuin, rIJNSBurG BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OeGStGeeSt

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

TE HUUR: 6 persoons bestelbussen

INleVereN tOt DONDerDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna)

Het Uitvaarthuys Anneke Beunder & Joost Beunder

vanaf

€ 85,

00

per dag

Telefoon: 0252 418912 www.memorienatuursteen.nl

Rouwkamers Noordwijkerhout Dorpsstraat & St. Victor

Oegstgeest Leiderdorp

}

€ 15.00

* in* n i l l a l a -l

83,8-, 3 € € K AAPPK

Voorhout bv Voorhout Tandenwinkel

al meer dan 100 jaar Reparaties klaar terwijl u wacht. al meer dan 100 jaar Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen behaaglijk & vertrouwd behaaglijk & vertrouwd

Gedenktekens Urnen Grafaccessoires Restauratie/renovatie Volginscripties ■ Comfortabel

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

C. HUNDERSMARCK BV

Tel:

071 - 361 11 45

www.tandenwinkel.com warm huis, zonder hoge

Kom jij ons team versterken?

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Wij hebben per direct plek voor... • Servicemonteur CV • Verwarmingsmonteur • Leidinggevend monteur • Loodgieter Zinkwerk • Hulpmonteur Loodgieter • Hulpmonteur Centrale Verwarming

k r e t S n e Sam

bezoek graag op afspraak.

Kijk voor verdere info en functieomschrijving op onze site www.bernardschulte.nl

LOODGIETERSBEDRIJF

BERNARD SCHULTE BV

C. HUNDERSMARCK BV

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

CENTRALE VERWARMING, AIRCONDITIONING, LOODGIETERSWERK EN VENTILATIESYSTEMEN

VOORHOUT

Interesse? Bel of mail ons t.a.v. dhr. B. Schulte

Onderdeel van Bernard Schulte

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

WWW.BERNARDSCHULTE.NL WWW.HUNDERSMARCKBV.NL

VOORHOUT

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Nijverheidsweg 10 2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl WWW.BERNARDSCHULTE.NL RABO NL73RABO0366004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 ●

* niet voor Diesel tot 2006

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

Comfortabel huis, zonder hoge stookkosten ofwarm gezondheidsrisico’s stookkosten of gezondheidsrisico’s Gedegen onderhoud Gedegen onderhoud 24-uurs storingsdienst 24-uurs Grondigestoringsdienst inspectie door ervaren warmte Grondige inspectie door ervaren specialisten Energie besparen zonder comfort te warmte specialisten verliezenbesparen zonder comfort te Energie Leverancier van duurzame energie zoals verliezen zonnepanelen Leverancier van duurzame energie Reiniging van luchtkanalen / onderhoud zoals zonnepanelen aan mechanische afzuiging / onderReiniging van luchtkanalen Wij werken met gerenommeerde merken houd aan mechanische afzuiging als Nefi t, Remeha en Vaillant Wij werken met gerenommeerde Zink-, looden dakwerk merken als Nefit, Remeha en Vaillant Sanitaire installaties Zink-, looden dakwerk Showroominstallaties met verschillende designSanitaire radiatoren, sanitair en CV ketels,designShowroom met verschillende bezoek graag op afspraak. radiatoren, sanitair en CV ketels,

Onderdeel van Bernard Schulte

Hillegom Beinsdorp

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN

hetuit vaar t huys.net

Voor een persoonlijke, blijvende herinnering

LOODGIETERSBEDRIJF

Warmond Lisse Lisserbroek

Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

KUNSTGEBIT Bernard Schulte BernardSchulte • • • • •

De Zilk Sassenheim Voorhout

Naam: ............................................................................................................................................................………………………

dag en nacht bereikbaar 0 2 5 2 - 37 69 42 of 06 192 798 21

www.gdol.nl

Delfweg 34a 2211 VM Noordwijkerhout

Noordwijk hout Noordwijker

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!)

0252-211849

Memorie Natuursteen

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI


nieuws

DE NOORDWIJKER

DINSDAG 4 DECEMBER 2018

7

VERS Keurslager koopje: Duitse biefstuk

4 stuks €

Tien vertegenwoordigers uit diverse geledingen van 's-Heerenloo slaan een eerste paal. | Foto: Ina Verblaauw

Feestelijke eerste paal op ‘s-Heerenloo WILLEM n Onder de klanken van een steelband werden de bewoners, medewerkers en gasten woensdag 28 november begroet op Zorgpark ‘s-Heerenloo voor een feestelijk moment: het slaan van de eerste paal voor het Centrumgebouw. Door Ina Verblaauw

“Door vertraging in tijd mede door de recessie, dacht menigeen dat het er niet meer van kwam. Maar verlies in tijd is omgezet in winst in kwaliteit”, aldus Joop Hol, regiodirecteur locatie Willem van den Bergh. Dit ter geruststelling van de vele aanwezige werknemers op het zorgpark. Een geanimeerd gesprek in deze Sinterklaastijd met bewoners volgde. “Wat hadden jullie hoog op je wensenlijstje staan”, vroeg hij. “Een zwembad!”, klonk het uit vele kelen. “Dat komt er en nog veel meer”. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de inbreng van velen. Er moest aan een aantal eisen worden

voldaan: duurzaam, financieel haalbaar en functioneel. De nieuwbouw krijgt als thema ‘Samen’; een gebouw dat ontmoetingen faciliteert. “We willen dat het niet geïsoleerd wordt van de maatschappij maar een toevoeging is voor Noordwijk en omliggende gemeenten. Als je alle functies naast elkaar zou leggen, ontstaat er een complete winkelstraat, maar dan in één gebouw”. Veel faciliteiten zijn nu nog over het terrein verspreid. De gebouwen zijn oud en nodig aan vervanging toe. Deze worden allemaal ondergebracht in het nieuwe Centrumgebouw. De gemeente Noordwijk, de Dirk Kuyt Foundation en de Lions Noordwijk zorgen voor een sportveld naast het gebouw.

Daarna gaf Joop Hol het woord aan Marta Lachowska van IAA Architekten, medeverantwoordelijk voor het ontwerp van het te realiseren Centrumgebouw. “Er zijn gesprekken gevoerd met cliënten, medewerkers en bezoekers wat uiteindelijk resulteerde in een gebouw opgetrokken uit hout en aluminium en drie landschapstuinen. Binnen zijn rustige, prikkelarme ruimtes afgewisseld met drukkere ruimtes als de supermarkt en het restaurant. Hoofdkleuren zijn wit en grijs, afgewisseld met kleuren om de diverse ruimtes aan te duiden. Op de bovenverdieping komen de kantoren, open werkplekken en vergaderruimtes met veel glas”. Het gebouw krijgt een vloeroppervlak van 6.000 m2 en zal eind 2019 / begin 2020 worden opgeleverd. De bouw wordt verzorgd door KBM uit Katwijk.

Voorstraat en Lindenplein zijn weer feestelijk verlicht SFEERVERLICHTING n Een aantal jaren geleden verdween de sfeervolle kerstverlichting in de Voorstraat en op het Lindenplein mede door de financiële crisis en bezuinigingen. De vereniging De Oude Dorpskern startte in 2014 een initiatief om de verlichting in de bomen in het straatbeeld weer in ere te herstellen. Vrijdag 30 november ontstaken de wethouders Barnhoorn en Fles met een druk op de knop de verlichting van de Voorstraat, het Lindenplein, de Wilhelminastraat en het Dielemanpad. Door Ina Verblaauw

Voorzitter comité sfeerverlichting Frans Bruinzeel schetste hoe het huidige resultaat tot stand is gekomen. Nieuw materiaal en Ledverlichting werd, na het noodzakelijk snoeien van de knotlindes in november, in de meeste bomen aangebracht. Helaas bleken een aantal bomen niet sterk genoeg en in de nabije toekomst aan vervanging toe. Van de in totaal 163 bomen zijn er deze maanden 129 verlicht. De financiering werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Noordwijk, het Ondernemersfonds en de Stichting Toeristisch Ontwikkelingsfonds Noordwijk. Oude Dorpskern-voorzitter Paul de Vreede toonde zich zeer tevreden met het resultaat: “Bijzonder dat de

verlichting weer geplaatst is. Mooi voor Noordwijk binnen, de sfeerbeleving en goed voor de winkel-

stand. Er is heel veel werk verricht om dit allemaal tot stand te krijgen. Een speciale dank voor de inzet van Richard van Triest”. De zwakkere, onverlichte bomen zijn er wel, maar worden goed gecompenseerd door de overige verlichte bomen. De verlichting blijft zeker de eerstkomende tien jaar in de bomen geplaatst, waardoor de continuïteit van de feestverlichting in ieder geval voor die periode is gegarandeerd.

Vleeswaren koopje: Runder Gehakt (prijs per kilo € 8,25!) Bij aankoop van 150 gram Grill ham:voor de halve prij iedere 2e 500 gram 100 gram sellerie salade gratis! Vleeswarenkoopje: 9 Gebraden gehakt diverse soorten 2x 100 gram Special: 75 Special: Vlees gebakje per stuk € 7 Cool kool 100 gram Gehaktballetje met een romige vulling.

1.

Trots van de keurslager: Extra koopje: Katenhaasjes

per stuk €

2.65

Boutique Varkenshaas stukjesballen omwikkeld met katenspek. 4 stuks Onze eigen gehaktballen maar dan met een extra kruiden twist.

59

Maaltijd vandeal de week: Meal van de week: 9 95 Beef Thai curry nasi 500 gram € 500 gram Bami metmet kipsaté Woensdag 5 December om 17:00 uur. Zondag 20 september sluiten vieren wijwij ons 10-jarig keurslagerschap m

4.

4

een feestelijke open dag, bentin van hartewebshop welkom! Bestel nu ook gemakkelijk enusnel onze

Krijn derNoordwijk Bent keurslager Krijn van der Bent van Keurslager Gourmet, barbecue en catering Gourmet,

barbecue en catering

Kerkstraat 50, Kerkstraat Noordwijk, T.50, 071-3612720. Noordwijk T 071-3612720

Bekijk de nieuweBekijk foto’s de op onze internetsite: nieuwe foto’s op onze internetsite: www.vanderbent.keurslager.nl www.vanderbent.keurslager.nl Maandag t/m vrijdag geopend tot 19:00 uur Zaterdag tot 16:00 uur.

Banketbakkerij

Alex van der Holst Kerkstraat 45 2201 KL Noordwijk T 071-3612067 www.alexvanderholst.nl

ALLES SMAKELIJKE ReclameVOOR 7 t/m 12 september FEESTDAGEN roomboter amandelkransen,

Slagroomsoesjes kerstchocolade, kerstbonbons, koek,

taartjes, gebak, petit fours, schuimkransen, per 100 gram toetjes...

€ 2,00

Wij maken ook heerlijke smulpakketten om iemand mee te verrassen. ZATERDAG 9 DECEMBER BAKKEN WIJ WEER ONZE HEERLIJKE OLIEBOLLEN OP DE KERSTMARKT! U KOMT TOCH OOK???

Kerkstraat 57, Noordwijk. Tel: 071-3612857

Deze week: Bildstar aardappelen 2,5 kilo € 2,50 - 5 kilo € 4,00 Elke woensdag saladedag

100 gram rauwkostsalade €

1,19

Woensdag 5 december sluiten wij om 17.00 uur.

Eén druk op de grote knop schakelde de sfeerverlichting aan. | Foto: Ina Verblaauw

2 1

Varkensdeeg met gehakte noten omwikkeld met een blad groene kool.

Geldig van 03/12 t/m 08/12

Geldig van 07-09 t/m 12-09

Grof gemalen biefstuk lekker gekruid. Keurslager koopje:

6.95


advertorial

Alleen bij Keur Keukens: elke 10e SieMatic kast gratis In de maand december worden SieMatic klanten bij Keur Keukens in Haarlem extra warm onthaald. Bij aankoop van een SieMatic keuken ontvangt de klant elke 10e kast gratis. Ervaar de kracht en luxe van SieMatic en kom de schitterende presentaties bewonderen in de moderne showroom. De actie is verrassend omdat Keur Keukens de enige SieMatic dealer is die de klant een kast gratis weggeeft. Bovendien zijn bij Keur alle keukenprijzen al laag en netto, als onderdeel van het vaste, nettoprijsbeleid dat Keur Keukens aanhangt. Transparantie ten top en voor elke klant dezelfde prijs. “Wij willen onze klanten graag de rijkdom van het SieMatic merk laten beleven,” licht bedrijfsleider Henri Mulder toe. SieMatic staat bekend om haar ongekende elegantie, luxe, ergonomie en vernuftige techniek. Er is geen ander merk dat zo goed in staat is om deze werelden bij elkaar te brengen in stijlvolle design keukens. “Alleen al hoe

SieMatic de binnenkant van keukens weet te presenteren is uniek. Met het doordachte MultiMatic concept worden alle keukenspullen en voorraden overzichtelijk en handig opgeborgen. Het overzicht dat in SieMatic keukens heerst spreekt moderne mensen aan die belang hechten aan orde, systemen en rust.”

HEDEN START START ONZE HEDEN ONZE SEIZOENS SEIZOENS OPRUIMING OPRUIMING

Concert 16 december 2018 15.00 uur Het Villiers Quartet Prijs per persoon € 25,00 Hierbij is inbegrepen: parkeren in de parkeergarage van het hotel, garderobe, koffie of thee tijdens de ontvangst en een consumptie in de pauze. Kaarten zijn te bestellen bij Grand Hotel Huis ter Duin, tel: 071-3651290. Info@klamuze.nl Locatie: Grand Hotel Huis ter Duin

Elke SieMatic keuken is een exclusieve expressie van individualiteit. Binnen de stijlen Urban, Pure en Classic kan de SieMatic liefhebber zijn keuken exact vormgeven die past bij zijn unieke wensen, levensstijl en voorkeuren, van stedelijk compact tot wereldlijke grootsheid. Van oudsher zijn SieMatic keukenconcepten geroemd vanwege hun ongekende innovatiekracht. Zo was de eerste greeploze keuken die ter wereld kwam een SieMatic keuken. Tot aan de dag van vandaag weet SieMatic klanten te boeien die design en comfort ver willen doorvoeren in de keuken. Beleef de unieke wereld van SieMatic in de stijlvolle showroom van Keur Keukens. Bij deze keukenspecialist bent u verzekerd van eigen montage, beste service en zeer tevreden klanten. Zij waarderen ons gemiddeld met een 9,7 op de onafhankelijke reviewsite Qasa.nl. Meer informatie bij Keur Keukens, Heringaweg 6c, T: 023 - 51 73 180, e-mail info@keurkeukens.nl of www.keurkeukens.nl. Dagelijks geopend m.u.v. zondag. 

KORTING TOT 70% KORTING HEDEN START ONZE SEIZOENS OPRUIMING KORTING TOT 70% TOT 70% OP=OP

Betty Barclay – Maria Bellentani - Concept K - Elisa Caveletti Frank Walder - Fuchs Schmitt - Lucia - Michele - Roberto Sarto Sommerman - Claudia Sträter - Taifun - Toni Dress - Gerry Weber etc. etc.

K O R T I N G KORTING TOT 70% KORTING teKlaat want... Betty Beslis Barclay - niet Concept - Frank Walder - Fuchs Schmitt - Lucia HEDEN START ONZE SEIZOENS OPRUIMING HEDEN START ONZE SEIZOENS Elisa Caveletti Frank Walder - Fuchs Schmitt -- Frank Walder - Fuchs Schmitt - Lucia - Michele - Roberto Sarto Michelle - Rabe - Roberto Sarto - Sommerman - OPRUIMING Claudia Sträter Betty Barclay – Bellentani Maria Bellentani K- Betty Barclay – Maria - Concept -KConcept - Elisa Caveletti

W.C. Lange Voort Oegstgeest -Weber 517 38 Weber 26Lucia - Michele --Sträter Roberto Sarto -(071) Sommerman -tel. Toni Dress - Gerry Taifun - Toni Dress -- Taifun Gerry etc. etc. Sommerman - Claudia Claudia Sträter - Taifun Toni Dress Gerry Weber etc. etc. Openingstijden: etc. etc. maandag v.a.niet 13.00te uur - di.want... t/m vr. 9.00-18.00 uur Beslis laat zaterdag 9.00-17.00 uur te laat want... OP=OP Betty Beslis Barclay –niet Maria Bellentani - Concept K - Elisa Caveletti W.C. Lange Voort Oegstgeest tel. (071) 517 38Sarto 26 Frank Walder - Fuchs Schmitt - Lucia - Michele - Roberto W.C. Lange Voort - Oegstgeest - tel. (071) 517 38 26 Sträter - Taifun - Toni Dress - Gerry Weber Sommerman - Claudia Openingstijden: Openingstijden: etc. etc.t/m vr. 9.00-18.00 uur maandag v.a. 13.00 uur - di. maandag v.a. 13.00 uur - di. t/muur vr. 9.00-18.00 uur zaterdag 9.00-17.00 Betty Barclay –te Maria Bellentani -KConcept K - -Betty Barclay Maria Bellentani - Concept - Schmitt Elisa Caveletti Beslis Betty Barclay - –niet Concept Klaat - Frank Walder - Fuchs - Lucia zaterdag 9.00-17.00 uur -want... zondag 12.00-17.00 uur* Elisa Caveletti Frank Walder Fuchs Schmitt -- Frank Walder - Fuchs Schmitt - Lucia - Michele - Roberto Sarto Michelle - Rabe - Roberto Sarto - Sommerman - Claudia Sträter W.C. Lange Voort Oegstgeest tel. (071) 517 38 26 Lucia - Michele -Sträter Roberto Sarto - Sommerman - Toni Dress Taifun - Toni Dress -- Taifun Gerry Weber etc. etc.- Gerry Weber Sommerman - Claudia www.vanstrienmodes.nl Claudia Sträter - Taifun Toni Dress Gerry Weber etc. etc. Openingstijden: etc. etc. maandag v.a.niet 13.00te uur - di.want... t/m vr. 9.00-18.00 uur Beslis laat zaterdag 9.00-17.00 uur Beslis niet te laat want... OP=OP

VAN 30 TOT 50%

OP=OP HEDEN START ONZE SEIZOENS OPRUIMING www.vanstrienmodes.nl

KORTING TOT 70% TOT 70%

HEDEN START START ONZE HEDEN ONZE SEIZOENS SEIZOENS OPRUI OPRUI OP=OP www.vanstrienmodes.nl

KORTING 70 KORTING KORTING TOT 70 KORTING HEDEN START ONZE SEIZOENS OPRUI KORTING TOT 70 TOT 70% OP=OP KORTING TOT 70 TOT 70%

Vier de kerstdagen eens anders OP=OP Vier d Vier de kerstdagen eens anders Vier Vier Vier dede kerstdagen anders Vier kerstdagen eens anders Vier Vier en proef de Chinese kerstsfeer W.C. Lange Voort - Oegstgeest -eens tel. (071) 517 38 26 Vier en pr Vier de kerstdagen eens anders Vier d Vier Vier en proef de Chinese kerstsfeer en p www.vanstrienmodes.nl Vier de kerstdagen eens anders en p Vier en proef de Chinese kerstsfeer Vier deOpeningstijden: kerstdagen eens anders Vier Openingstijden: en pp en proef de Chinese kerstsfeer en Vier de kerstdagen eens anders en en proef de Chinese kerstsfeer en pr en Vier de kerstdagen eens anders Vier € 29,50 p.p. Lopend kerstbuffet maandag v.a. 13.00 uur di. t/m vr. 9.00-18.00 uur en p en proef de Chinese kerstsfeer Lop Vier de kerstdagen eens anders Vier d Vier en p maandag v.a. 13.00 uur - di. t/m vr.kerstsfeer 9.00-18.00 uur € 29,50 p.p. en proef de Chinese en p Lopend kerstbuffet Lo Vier de kerstdagen eens anders zaterdag 9.00-17.00 uur Kinderen t/m 12uur jaar € 16,95 kinderijsje Lo € +29,50 p.p.p.p. uur* Lopend kerstbuffet en proef de Chinese kerstsfeer zaterdag 9.00-17.00 - zondag 12.00-17.00 Lo en proef de Chinese kerstsfeer en € 29,50 Lopend kerstbuffet LK Kinderen t/m 12 jaar € 16,95 + kinderijsje € 29,50 p.p. Lopend kerstbuffet Lop Lo en proef de Chinese kerstsfeer en pr en Kinderenkerstbuffet t/m1212jaar jaar € 16,95 + kinderijsje Kinderen t/m € 16,95 kinderijsje Lo € +29,50 p.p. LLp Lopend

HEDEN START START ONZE OPRUI HEDEN ONZE SEIZOENS SEIZOENS OPRUI TOT HEDEN START SEIZOENS Betty Barclay – MariaONZE Bellentani - Concept K OPRUI - Elisa Ca W.C. Lange Voort - Oegstgeest - tel. (071) 517 38 26

enLopend proef de Chinese K Lo www.vanstrienmodes.nl Kinderen t/m1212 jaar € 16,95 + kinderijsje Voorgerecht :kerstsfeer € 29,50 p.p. kerstbuffet Lo Kinderen t/m jaar €€ 16,95 + kinderijsje K Kinderent/m t/m 12 jaar 16,95 + kinderijsje www.vanstrienmodes.nl € 29,50 p.p. Lopend kerstbuffet Kinderen 12 jaar € 16,95 + kinderijsje Voorgerecht : 29,50p.p. p.p. Lop Lopend kerstbuffet L Voorgerecht :€ Kinderen t/m 12jaar jaar € 16,95 + kinderijsje €+29,50 29,50 Lopend kerstbuffet Lo soep naar keuze. Kinderen t/m 12 € 16,95 kinderijsje € p.p. Lopend kerstbuffet Voorgerecht : Voorgerecht : Kinderen t/m 12jaar jaar € 16,95 + kinderijsje Voorgerecht : + kinderijsje soep naar Kinderen t/m 12 €keuze. 16,95 K soep naar keuze. Kinderen t/m 12 jaar € 16,95 + kinderijsje Voorgerecht : soep naar keuze. Voorgerecht : soep naar keuze. soep naar soep naarkeuze. keuze. : Hoofdgerecht: Voorgerecht Voorgerecht Voorgerecht :: soep naar keuze. soep naar keuze. Hoofdgerecht: Hoofdgerecht: ±Hoofdgerecht: twintig soorten soep naar keuze. soep naar keuze. Hoofdgerecht: soep naar keuze. Hoofdgerecht: ± twintig soorten ± twintig soorten Chinese specialiteiten. Hoofdgerecht: ± soorten ±twintig twintig soorten ±Hoofdgerecht: twintig soorten ± twintig soorten Chinese specialiteiten. Chinese specialiteiten. Hoofdgerecht: Hoofdgerecht: Hoofdgerecht: twintig soorten ±±twintig soorten Chinese specialiteiten. Chinese specialiteiten. Chinese specialiteiten. Chinese specialiteiten. ± twintig soorten ± twintig soorten ± twintig soorten Nagerecht: Chinese specialiteiten. Chinese specialiteiten. Nagerecht: Nagerecht: Chinese Chinese specialiteiten. Chinese specialiteiten. Nagerecht: ijs ofspecialiteiten. koffie Nagerecht: Nagerecht: ijs ofofkoffie ijsgeopend koffie Nagerecht: Nagerecht: ijs ofof koffie Beide kerstdagen vanaf 12.00 uur. ijs koffie Nagerecht: ijs of koffie B ijs of koffie Nagerecht: Beide kerstdagen geopend vanaf 12.00 uur. Nagerecht: Beide kerstdagen geopend vanaf 12.00 ijsijs ofof koffie Aanvangstijd 1e en 2e Kerstdag: Beide kerstdagen geopend vanaf 12.00 uur. koffie Beide kerstdagen geopend vanaf 12.00 uur.uur.

Frank Walder - Fuchs Schmitt - Lucia - Michele - Roberto Sommerman - Claudia Sträter - Taifun - Toni Dress - Gerr Betty Barclay – Maria Bellentani Concept K Elisa Ca etc. etc. Frank Walder - Fuchs Schmitt - Lucia - Michele - Roberto Betty Barclay Maria Bellentani -KConcept Betty Barclay –Claudia Maria–teSträter Bellentani Concept Elisa Ca Beslis niet laat want... - Taifun - Toni Dress - Gerr Sommerman Elisa Caveletti Frank-Walder - Fuchs Schm Lucia Michele Roberto Frank Walder - Fuchs -Schmitt etc. etc. W.C. Voort --Sträter Oegstgeest - -tel. LuciaLange - Michele Roberto Sarto Sommerm - Taifun Toni-(071) Dress517 - Gerr3 Sommerman - Claudia

KOM NAAR ONZE SHOWROOM VOOR DE MOOISTE BINNENDEUREN! Elke binnendeur heeft een eigen profiel en paneel wat de deur zijn unieke uitstraling geeft

De Roysloot 9i 2231 NZ Rijnsburg Tel. 071- 4088678 www.starkozijnkatwijk.nl

Openingstijden showroom: Maandag: 14.00 uur tot 17.00 uur Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 uur tot 17.00 uur Zaterdag: 10.00 uur tot 14.00 uur

Beide kerstdagen geopend vanaf 12.00 uur. B ijsijs of koffie Aanvangstijd 1e en 2e2e Kerstdag: Beide kerstdagen geopend vanaf 12.00 uur. Beide kerstdagen geopend vanaf 12.00 uur. of koffie Aanvangstijd 1e en Kerstdag: ijs of Aanvangstijd 1e en 2e Kerstdag: Aanvangstijd 1e en 2ekoffie Kerstdag: Beide kerstdagen geopend vanaf 12.00 uur. de eerste groep van 16.00-18.45 uur Aanvangstijd 1e en 2e Kerstdag: Beide kerstdagen geopend vanaf 12.00 uur. Aanvangstijd 1e enen 2e Kerstdag: Aanvangstijd 1e 2e Kerstdag: Beide kerstdagen geopend vanaf 12.00 uur. de eerste groep van 16.00-18.45 uuruur Beide kerstdagen geopend vanaf 12.00 uur. B de eerste groep van 16.00-18.45 Aanvangstijd 1e en 2e2e Kerstdag: eerste groep van 16.00-18.45 uur Beide kerstdagen geopend vanaf 12.00 uur. dede tweede groep van 19.00-22.15 uur de eerste groep van 16.00-18.45 uur Aanvangstijd 1e en Kerstdag: eerste groep van 16.00-18.45 uur Aanvangstijd 1e en 2e Kerstdag: dede tweede groep van 19.00-22.15 uur de eerste groep van 16.00-18.45 uur Aanvangstijd 1e en 2e2e Kerstdag: de eerste groep van 16.00-18.45 uur de tweede groep van 19.00-22.15 uur de tweede groep van 19.00-22.15 uur Aanvangstijd 1e en Kerstdag: de eerste groep van 16.00-18.45 uur de tweede groep van 19.00-22.15 uur 1e1een 2e Kerstdag krijgt u bij het kerstbuffet een verrassing! de tweede groep van 19.00-22.15 uur de eerste groep van 16.00-18.45 uur de eerste groep van 16.00-18.45 uur de tweede groep van 19.00-22.15 uur 1e en 2e Ke en 2e Kerstdag krijgt u bij het kerstbuffet een verrassing! dede tweede groep van 19.00-22.15 uur eerstegroep groep van 16.00-18.45 uur de tweede van 19.00-22.15 uur 2e K 1een en2e 2e Kerstdag Kerstdag krijgt u bij het kerstbuffet een verrassing! 1e krijgt u bij het kerstbuffet een verrassing! 1e en K de eerste groep van 16.00-18.45 uur de tweede groep van 19.00-22.15 uur de tweede groep van 19.00-22.15 uur en 2e K 1e en 2e K 1e en 2e Kerstdag krijgt u bij het kerstbuffet een verrassing! 1e en 2e Ke 1e 2e K 1e en 2e Kerstdag krijgt u bij het kerstbuffet een verrassing! de tweede groep van 19.00-22.15 uur en 2e 1e en 2e Kerstdag krijgt u bij het kerstbuffet een verrassing! 1e 2e 1e1een 2e Kerstdag krijgt u bij het kerstbuffet een verrassing! ! de tweede groep van 19.00-22.15 uur ig d 1e en 2e ijkerstbuffet en2e 2e Kerstdag Kerstdag krijgt eeneen verrassing! rhetthet 1e en krijgtuubij kerstbuffet verrassing! 1e en 2e K ig! ebij

!ig! eeerrrvvvueeeeebij r tthet sskrijgt ig eeekrijgt 1e en 2e Kerstdag kerstbuffet een verrassing! 1e 1e en 2e 2e Ke dd R ijijthet r dkerstbuffet R !!! s r 1e en 2e Kerstdag u bij een verrassing! 1e en en 2eK ig e e R eservveer ttij ig d ijijd

R ig eeessseeerrrvvreeveeeerrreti ig!! d!ig R tdijijig rtijjd R e d e v R s r t ! e e s r ig R e e d e R ij v t R Reesseesrrevreveerer tijdig! Re

Hoorneslaan 201-203, Katwijk Hoorneslaan 201-203, Katwijk Telefoon (071) 402 40Katwijk 85 Hoorneslaan 201-203, www.kamsan.nl Hoorneslaan 201-203, Telefoon (071) 402 40 85 Hoorneslaan 201-203, Katwijk Telefoon (071) 402 40 Katwijk 85 www.kamsan.nl www.kamsan.nl Telefoon (071) (071) 402 85 Hoorneslaan 201-203, Telefoon 40240 40Katwijk 85 www.kamsan.nl www.kamsan.nl Telefoon (071) 402 40 85

Betty Barclay – Maria Bellentani - Concept


nieuws

DE NOORDWIJKER

Vesper in Oude Jeroenskerk VESPER n In het koor van de

Oude Jeroenskerk wordt de Vesper gevierd op zondag 9 december om 19.00 uur. Het Vesperkoor Noordwijk zingt onder leiding van cantor-organist Jaco van Leeuwen enkele psalmen en avondliederen. Ook wordt er altijd een Magnificat (Lofzang van Maria) gezongen; deze keer is dat van W. Knyvett (Händel). Er wordt gezongen uit het nieuwe liedboek en verder wordt er geput uit verschillende tradities en eeuwen. Bezoekers zingen en bidden mee, luisteren naar enkele Bijbelteksten, een kernachtige meditatieve gedachte, een passend gedicht en orgelspel en zij mogen de stilte ervaren. De overdenking en de gebeden worden verzorgd door ds. Simon Dingemanse.

Singing and Swinging MATINEE n Zondag 16 december geeft close harmony zanggroep Dune &Forest onder leiding van Peter Janka in samenwerking met Bill Baker’s Big Band, een fantastisch matineeconcert van 14.00 tot 17.00 uur. Grand hotel Huis ter Duin heeft zich zoals elk jaar weer in sfeervolle kerstsfeer gehuld.

Voor deze speciale gelegenheid zijn nieuwe arrangementen geschreven. Door het verrassende samenspel van zang en swingende nemen de zangers en muzikanten het publiek mee naar onder andere de tijden van Bing Crosby en Glenn Miller. Een zeer gevarieerd programma voorgeschoteld waarbij uiteraard gedanst mag worden. Kaarten à € 19.50 inclusief parkeren, welkomstdrankje en garderobe zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via www.noordwijkticket.nl; door een mail te sturen naar info@duneandforest.nl of concierges@huisterduin.com Ook aan de balie van De Muze of bij Het Cultuur café/ Boekhandel van der Meer of VVV Noordwijkerhout.

DINSDAG 4 DECEMBER 2018

9

Denken aan kinderen tijdens Wereldlichtjesdag LICHTJES n Dit jaar houdt Uitvaartzorg de Schelp, Linda Janmaat op zondag 9 december voor de zesde keer een bijeenkomst voor Wereldlichtjesdag in Duin en Bollenstreek. Die dag wordt er met elkaar stilgestaan bij alle kinderen die, op welke leeftijd dan ook, zijn overleden. Wereldlichtjesdag is een mooi initiatief wat samen met een team vrijwilligers georganiseerd word. Over de hele wereld worden er om 19.00 uur lokale tijd een kaars aangestoken voor een overleden kind. Ook mensen die zich nauw betrokken voelen, steken vaak een kaarsje aan om zo hun medeleven te tonen. Linda Janmaat: ‘Samen zorgen we er op deze manier voor, dat er in de gehele wereld op de tweede zondag in december een soort lint van lichtjes ontstaat. Tijdens de avond komen we samen een grote kaars aansteken voor alle

kinderen die gemist worden. De avond wordt verder omlijst met zang door solisten van het Kleijnkoor Academy Noordwijk onderbegeleiding van Herma van Piekeren. Als hoogtepunt worden de kaarsjes voor overleden kinderen ontstoken en volgt er een stille tocht over de met kaarslicht verlichte begraafplaats. Daar worden de namen voorgelezen van kinderen van wie een dierbare aanwezig is. Wereldichtjesdag is op zondag 9 december vanaf 18.40 uur in de aula van de Algemene Begraafplaats in Noordwijk aan de Oude Zeeweg. Na afloop is er ter afsluiting koffie, thee en limonade en is er ruimte om na te praten. Deze avond is het initiatief van Uitvaartzorg de Schelp, de toegang is gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Linda Janmaat via 06 20 66 71 85.

Op zondag 9 december is de zesde editie van Wereldlichtjesdag. | Foto: PR

ANWB-actie op de Zeehonk

Op de Zeehonk leerden de leerlingen hoe belangrijk goede fietsverlichting is. | Foto: PR

VERLICHTING n De herfst is begonnen en de dagen worden weer korter. In deze tijd van het jaar is het extra belangrijk dat het licht op je fiets het doet. Op basisschool Zeehonk startte op 16 november de ANWB fietsverlichtingsactie in samenwerking met verkeersleerkracht Chantal Schutter en Marcel Mooijekind van Profile Mooijekind. In de afgelopen weken mochten de leerlingen met hun fiets naar school komen. Op het voorplein stonden de verkeersjuf Chantal Schutter en de fietsenmaker Marcel van Profile Mooijekind met zijn collega te wachten. Met de juf werd de verlichting en de veiligheid gecontroleerd met behulp van een checklist. Daarna werd eventueel de verlichting in orde gemaakt door de fietsenmakers, zodat de kinderen veilig in het donker kunnen fietsen.

WELZIJN

Helden van Noordwijk Helden, iedereen heeft er wel eens één ontmoet of een mooi verhaal over hen gelezen. In verschillend boeken vind je superhelden waar je als kind al tegenop keek. Of helden uit de geschiedenis, die streden voor hun idealen maar ook voor hun naasten. Ik heb de afgelopen weken verschillende helden ontmoet in Noordwijk; vrijwilligers die op allerlei manieren actief waren.

T

ijdens de fotoshoot voor de vrijwilligerscampagne gingen we op pad om vrijwilligers in actie op beeld vast te leggen. Het waren inspirerende mensen met elk een eigen verhaal. Mensen die zich wekelijks, soms wel dagelijks, inzetten om anderen een leuke dag te bezorgen. Het plezier en de boeiende gesprekken die ontstonden, konden we op een natuurlijke manier vastleggen op beeld, het gebeurde echt. We zijn van alles tegengekomen: vrijwilligers die elke ochtend een

rondje wandelen met iemand tijdens een leuk gesprek, taalmaatjes, voetbalcoaches, jongeren die evenementen organiseren en ga zo maar door. Ik raakte in gesprek met de coördinator van de taalmaatjes en zij vertelde me de achtergrond van een aantal mensen die les krijgen: een ex-diplomate uit Irak, een visagist die bij het koningshuis in het buitenland had gewerkt. We hoorden boeiende verhalen van een groep mensen die vanwege de taal bij elkaar zaten. Het mooie was dat het vrijwillige taalmaatje

de taal ondersteunde tijdens het gesprek, maar ook geboeid aan het luisteren was. Er werden verhalen uitgewisseld over cultuur, eten, noem maar op. Ze leerden elkaar van alles, een mooi onderdeel van vrijwilligerswerk. Het was trouwens een koude dag toen we foto’s moesten maken. En dat was goed voelbaar toen we bij het voetbalveld aankwamen. Sommige kinderen waren optimistisch; een aantal had een korte broek aan wat ik behoorlijk dapper vond. De coach kwam aanlopen en de kinderen reageerden vol enthousiasme; het was weer tijd om een balletje te trappen. De energie was er bij iedereen; ook wij werden aangestoken en waren de kou spontaan vergeten. Dankzij de coach kunnen de kinderen doen wat ze leuk vinden en zijn ze weer goed getraind voor de wedstrijd op zaterdag. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van onze helden van

Noordwijk. Er zijn er duizenden die zich inzetten. Wat ik wel heb gezien is dat ze onmisbaar zijn en dat er veel warmte en gezelligheid in het vrijwilligerswerk zit. Ik merk dat ik elke keer weer blij word als iemand naar me toekomt en zegt ‘ik heb wel wat tijd over, wat is er allemaal te doen in Noordwijk?’ Kijken naar wat iemand leuk vindt, waar de interesses en kwaliteiten liggen. Op 10 december start de vrijwilligerscampagne ‘Helden

van Noordwijk’, om te laten zien hoe belangrijk en leuk vrijwilligerswerk is en kan zijn. Heb je wat vrije tijd over of wil je af en toe iets doen? Alles is mogelijk en in een telefonisch of persoonlijk gesprek kunnen we kijken of er iets leuks voor je bij zit. Je kunt ons mailen via aleid.guijt@ welzijnnoordwijk.nl of bellen op 06-40237165. Ook op www.welzijnnoordwijk.nl vind je vacatures op het gebied van vrijwilligerswerk:


Opruiming. Bezoek nú Grando Hoofddorp voor extra betaalbaar keuken- en baddesign! er

te Profiú! n

TOT 70% KORTING!*

Profiteer van extra voordeel!

“Wij helpen u graag met een advies op maat.” Marco Mol Ondernemer Grando Hoofddorp

Grando. Koken. Baden. Genieten.

Grando Hoofddorp Kruisweg 771-773, tel.: 020 - 4460112, grando.nl

*Vraag naar de voorwaarden


nieuws

DE NOORDWIJKER

DINSDAG 4 DECEMBER 2018

11

Ronde Tafel haalt Ernst & Bobbie naar Noordwijk KINDERTHEATER n Op zaterdag 19 januari geeft de Ronde Tafel 115 Katwijk/Noordwijk twee benefietvoorstellingen van Ernst, Bobbie en de Rest met hun allernieuwste show ‘Geklungel in de jungle’ in theater de Muze. De opbrengst gaat volledig naar het goede doel. De Ronde Tafel 115 is er trots op dat het gelukt is om Ernst en Bobbie naar Noordwijk te halen. Een succes mede mogelijk gemaakt dankzij de belangeloze inzet van diverse sponsoren die de productiekosten van de theatervoorstelling (grotendeels) betalen. Daardoor kan de netto-opbrengst van de voorstelling ten goede komen aan Stichting van het Kind. Deze organisatie zet zich in voor ruim 350 kinderen uit de Duin- en Bollenstreek die wegens omstandigheden niet meer thuis wonen. Stichting van het Kind voert verschillende projecten uit voor deze kinderen die gericht zijn op de ontwikkeling en zelfredzaamheid. Met de opbrengst vanuit de kaartverkoop wil Stichting van het Kind een voetbalveld in de vorm van een pannakooi realiseren op een nader te bepalen locatie in de Duin- en

Bollenstreek. De pannakooi stimuleert kinderen om op een leuke manier met elkaar te sporten. Roy van der Meer, namens de Ronde Tafel 115 mede-initiatiefnemer van de benefietvoorstelling: “Het belooft een heerlijke theatermiddag te worden waar bezoekers samen met kinderen of kleinkinderen nog lang van kunnen nagenieten. Door een kaartje te kopen steunen bezoekers tevens de kanjers van Stichting van het Kind die al jarenlang kinderen helpen die wegens omstandigheden niet meer thuis wonen.” Aanvangstijden van de voorstellingen zijn om 13.30 en 16.00 uur. Kaarten kosten € 19,95 waarmee kopers rechtstreeks Stichting van het Kind steunen. Kaarten voor Ernst, Bobbie en de Rest zijn per direct verkrijgbaar via de theaterkassa van de Muze, tel. 3646226 of via www. demuzenoordwijk.nl

Groot kerstconcert in de Oude Jeroenskerk KORENCONCERT n Op woensdag 19 december vind er een groot kerstconcert plaats in de Oude Jeroenskerk te Noordwijk. Twee Katwijkse koren geven daar namelijk een kerstconcert: Chr. Gemengd koor Immanuel o.l.v. Peter Burger, en Herv. Geref. Katwijks Mannenkoor EbenHaezer o.l.v. Hugo van der Meij. Na twee succesvolle edities is besloten om er ook dit jaar weer een feestelijk tintje aan te geven, dus is besloten het geheel aan te kleden met een scala aan instrumenten. Kees de Bruin bespeelt het orgel, Rens de

winter de vleugel, Maurice van Dijk speelt trompet en Jaap Klootwijk speelt percussie en pauken. Omdat de Oude Jeroenskerk niet supergroot is, is er maar een beperkt aantal plaatsen. In de voorverkoop (via koorleden of via www.hugovandermeij.nl) kosten de kaarten voor volwassenen 10 euro. Kinderen t/m. 12 jaar betalen dan 5 euro. Aan de deur kosten de kaarten 2,50 meer. Het is aan te raden, te reserveren vanwege de verwachte drukte en de beperkte plaatsen. Hartelijk welkom in de Oude Jeroenskerk te Noordwijk, op 19 december om 20.00 uur. (Deur open om 19.30 uur). Parkeren kan men gratis achter de kerk.

Filatelisten Onder De Loupe sluiten het jaar af POSTZEGELS n Op maandag 10 december sluiten bestuur en leden van postzegelvereniging Onder de Loupe het jaar af. Het was een enorm bewogen jaar door het wegvallen van een aantal leden maar in het bijzonder van het overlijden van de zeer actieve enthousiaste voorzitter Willem Arentshorst. Op deze laatste avond van dit jaar is er ook nog een spectaculaire 1 Euroveiling van meer dan 100 kavels. De kavels die over zijn van de grote veiling aangevuld met een speciaal

geselecteerde collectie verzameld door veilingmeester Jeroen Ooms, worden op deze avond zeer laag aangeboden, dus met een start bieding vanaf € 1,00 . Naast de gebruikelijke items zoals de ‘Doe eens een gooi puzzel’, de verloting en een nieuwe ‘Kroonpuzzel’ zal de avond worden afgesloten met een welgemeend fijne feestdagen en een gezond 2019. Deze avond wordt gehouden in het Trefpunt, Schoolstraat 2. Aanvang 20.15 uur. Zaal open om 19.30 uur. Voor meer info zie www.onderdeloupe.nl

De sponsoren tekenen de overeenkomst met de sportraad Noordwijk nieuwe stijl. | Foto en tekst: Wim Siemerink

Sportverkiezingen nieuwe stijl n Sportend Noordwijk en Noordwijkerhout hebben zich

al verenigd

SPORTGALA n Deze week werden in de Oude Raadzaal in het Noordwijkse gemeentehuis de overeenkomsten getekend die een nieuwe editie van de sportverkiezingen mogelijk maken. Deze keer kwam voorzitter Sportraad Noordwijk, Rob de Jong, met een bijzondere mededeling. De voorzitter meldde niet zonder trots dat vooruitlopend op de aanstaande fusie, bij de sportverkiezing 2018 de Noordwijkerhoutse sportprestaties al mee worden beoordeeld. De Jong verduidelijkt: ‘Als sportraad willen we een positief signaal afgeven wat betreft de toekomst van Noordwijk. We zullen het gezamenlijk gaan doen. Met het oog op de naderende eenwording zal er daarom in goede harmonie per 1 januari 2019 een nieuwe Sportraad Noordwijk gevormd worden waarin de Noordwijkerhoutse sport ruim is vertegenwoordigd.’ SPONSOREN

De sportraad weet zich bij hun enthousiaste nieuwe aanpak verzekerd van de steun van de sponsoren Abswoude Autopromenade, Uitgeverij Verhagen, Hotels van Oranje, Koninklijke Beuk en Reactiva B.V. Zodat er op 15 februari opnieuw veel

De Sportraad weet zich daarbij ook al jarenlang gesteund door de gemeente Noordwijk. Die de nadruk legt op de prestaties van de vele vrijwilligers die het sporten op tal van terreinen mogelijk maken. Waar er traditioneel een sportquiz voor verenigingsvoorzitters was wordt het deze keer compleet anders. Verenigingen mogen filmpjes insturen waarin zij aandacht vestigen op hun club of een onderdeel daarvan. Het gaat om een filmpje van maximaal 1 minuut met daarin gemotiveerd waarom een vereniging de vrijwilligersprijs verdient. De 2 meest aansprekende filmpjes worden beloond met een geld bedrag van niet minder dan €1000,- wat besteed dient te worden om clubvrijwilligers iets extra’s te bieden.

De Noordwijkse wethouder Gerben van Duin was ook aanwezig en complimenteerde de sportraad met de gekozen koers. Hij sprak ook dankwoorden richting de onmisbare sponsoren. Bovendien ging hij in op het belang van sport in brede zin. Van Duin: ‘In Noordwijk ervaren we inmiddels dat sport op maatschappelijk terrein heel veel kan betekenen, kosten kan besparen en vooral ook kan verbinden.’ De wethouder meldde zichtbaar trots dat hij van veel kanten wordt benadert om uit te leggen hoe dit in Noordwijk werd aangepakt. Van Duin nogmaals: ‘Ik ben er trots op dat in het land Noordwijk als voorbeeld wordt genoemd en men in dit verband spreekt over ‘het Noordwijkse model’. Hij wenste de organisatie bijzonder veel succes en voorzag een unieke sportverkiezing 2018. Bij deze sportverkiezingen op 15 februari is iedereen van harte welkom in de sfeervolle wintertuin van de Hotels van Oranje. Waar opnieuw alle lokale sporthelden zullen worden bejubeld en geëerd.

Voedselbank Noordwijk blijft! INGEZONDEN n ‘De laatste tijd verschijnen in de lokale bladen artikelen als dat de Voedselbank Noordwijk moet verdwijnen. Deze artikelen komen duidelijk van de hand van betrokkenen uit de politiek. Dit veroorzaakt onnodige onrust onder onze cliënten, vrijwilligers en sponsoren.

Kaarten bij V.v. Noordwijk

Het verbaast ons dat niemand van de politiek, op een enkeling na, ons in deze 4 jaar om enige informatie heeft gevraagd. Op ons verzoek tot een overleg met het college is geheel niet gereageerd.

SUPPORTERS n Op vrijdag 7 december houdt Supportersclub V.v. Noordwijk haar maandelijkse kaartavond. Vanaf 19.30 uur wordt er geklaverjast op Sportpark Duinwetering om leuke prijzen. Iedereen is welkom.

Wat is er aan de hand? Sinds 2014 heeft het huidige college als beleid de voedselbank overbodig te maken. Het bestuur van de voedselbank heeft aangegeven dit beleid te ondersteunen op voorwaarde dat inwoners van Noordwijk dan bij de gemeente terecht kunnen voor gelijkwaardige hulp.

V.v. Noordwijk speelt op 8 december 2018 een uitwedstrijd tegen ONS Sneek. We vertrekken om 12.00 uur vanaf de Duinwetering en doen iets later bushalte Boechorst aan. De kosten bedragen € 8,-. Voor meer info www.supportersclub-vvnoordwijk.nl

aandacht kan worden besteed aan het sportjaar 2018.

NOORDWIJKSE MODEL

Het stoort ons dan ook zeer dat er geschreven wordt dat wij niet willen meewerken door gegevens achter te houden. Wij hebben wel alle gewenste , bij ons beschikbare, informatie gegeven echter uit oogpunt van privacy zonder namen van onze cliënten te noemen. De uitspraak dat wij ons mogelijk zelf in stand willen houden klopt wel voor zover het betreft dat dat is zolang de gemeente zelf geen adequaat vangnet biedt. De meeste cliënten worden door ons doorgestuurd naar het door de gemeente betaalde Kwadraad voor

verdere begeleiding. Anderen worden al bijgestaan door verschillende andere hulpverleners. Het kan dus niet zo zijn dat de zwarte Piet bij de voedselbank ligt. Het feit dat het aantal cliënten nu aanzienlijk lager is dan een aantal jaren geleden komt niet door gemeentelijk beleid ondanks “beleid” van 2014 tot heden maar mede door economische omstandigheden. Ook geeft dit aan dat wij niet onszelf in stand houden. Door periodieke (her)controle van de financiële situatie van onze cliënten worden cliënten ook weer uitgeschreven. Onze stelling is dan ook dat zolang er mensen bij ons aankloppen die om ondersteuning vragen en voldoen aan de landelijk geldende voedselbanknormen bij ons terecht


Ex cl u

si

ef

bi j

Ke

ur

!

Met Freek Vonk op avontuur in de kerstvakantie

- Special offer -

10E KAST GRATIS!

AMSTERDAM – Freek Vonk geeft op 27,28 en 29 december shows in de AFAS LIVE. In de show ‘In Het Hol Van De Leeuw’ vertelt Freek over zijn wereldwijde avonturen die hij afgelopen jaar tijdens zijn reizen heeft beleefd, de verhalen worden ondersteund door spectaculaire video’s. De familievoorstelling, voor alle leeftijden, bevat zowel spannende als leerzame momenten. Daarnaast zal hij vragen uit het publiek beantwoorden. Kaarten voor de live

shows van Freek zijn verkrijgbaar via www. freekvonklive.nl Freek is op zoek naar een enthousiaste aspirant bioloog die reislustig, avontuurlijk, nieuwsgierig en onderzoekend is. “Ik krijg het hele jaar door zo veel leuke verhalen en filmpjes opgestuurd van mensen die net zo enthousiast zijn over het dierenrijk als ik. Ben je niet bang om met mij voor 3.500 bezoekers op het podium te staan? Plaats dan een video met jouw presentatievaardigheden op mijn Facebook

of Instagram. Wie weet sta ik dan 27 ,28 of 29 december met jou in een volle AFAS LIVE! Dat zou gaaf zijn!” De 35-jarige dr. Freek Vonk is bioloog en als wetenschapper verbonden aan Naturalis in Leiden. Daarnaast is hij programmamaker voor de NPO. Tickets voor ‘Freek Vonk Live  - In het Hol van de Leeuw’ zijn verkrijgbaar vanaf €21,95 inclusief servicekosten. De kaartverkoop is gestart via www.freekvonklive.nl.

In december actie op SieMatic keukens! Ontdek nieuwe speelruimte voor al uw ideeën. Met de bijzondere mogelijkheden die SieMatic u biedt, creëert u uw keuken volledig naar uw persoonlijke smaak: puristisch, urban of klassiek. In de maand december profiteert u enkel bij Keur Keukens van extra voordeel. Elke 10e kast naar keuze gratis.

GROOTSTE ASSORTIMENT KERAMISCH HOUT VAN DE REGIO VLOERVERWARMING EIGEN VAKBEKWAME TEGELZETTERS

VOORWAARDEN: Bij aankoop van minimaal 10 kasten, 1 kast naar keuze gratis Actie geldig van 1 t/m 31 december 2018

SCHERPE PRIJZEN DOOR EIGEN IMPORT UIT ITALIË EN SPANJE HOOGSTE KWALITEIT KERAMIEK O N D E R D E E L VA N

HERINGAWEG 6C, HAARLEM WWW.KEURKEUKENS.NL

Oegstgeesterweg 30 Rijnsburg T 071 408 25 25 E info@pavimenton.nl www.pavimenton.nl


sport

DE NOORDWIJKER

DINSDAG 4 DECEMBER 2018

13

Spektakelstuk op Sportpark Duinwetering VOLLEYBAL n Op het overvolle Sportpark Duinwetering ontpopte zich een spektakelstuk in de zaal tussen VC Shot uit Culemborg en de Noordwijkse mannen van NOVO. Vier sets gingen over en weer tussen de twee geduchte tegenstanders met de minste verschillen. Enkel in de vijfde en beslissende set zakte NOVO weg.

Tom Duindam ziet zijn schot over de keeper het doel in gaan. | Foto: Johanna Wever

Succes voor SJC in de strijd tegen degradatie VOETBAL n Het was de wedstrijd van 2 kampioenen uit de hoofdklasse van vorig seizoen. Maar het werd bepaald geen wedstrijd van hoog hoofdklasse niveau. Wel van 2 ploegen die zich bewust leken van de situatie. Waarbij de ploeg van Sjaak Polak uiteindelijk iets volwassener bleek te zijn dan die van Eeemdijk-trainer Hans van Arum SJC begon sterk en het was Tom Duindam die zijn directe tegenstander al snel wist te misleiden. En zijn snelle doelpunt kon al in de 4e minuut uitbundig worden gevierd. Het gevolg was niet dat SJC achterover ging leunen. In tegendeel met een knal op de lat en even later een grote kans voor Stef van der Zalm had het zomaar 0-3 kunnen zijn. SJC gebruikte veel strijdlust en fysiek en de tegenstander bleek niet in staat om de SJC defensie met de drie centrumverdedigers Broekhuizen, Berends en van Toor, te verrassen. Slechts een enkele mogelijkheid kregen zij voor de rust. SJC daarentegen bleef aanvallend gevaarlijk maar tot een tweede doelpunt kwam het vooralsnog niet. Dus kon met de 0-1 voorsprong de thee worden genuttigd. ONNODIGE OVERTREDING

Na de rust kreeg SJC een koekje van eigen deeg. Nu was het Eemdijk, dat heel onstuimig direct de aanval koos. En tot wanhoop van Polak met een snelle actie de SJC-verdedigers toch wist te verrassen:1-1. De wedstrijd werd nu even feller maar bleef ook gelijk opgaan. Polak reageerde met het inbrengen van de snelle aanvaller Youseff El Baouchi. En maakte daarmee ook zijn aanvallende bedoelingen duidelijk. De meegereisde supporters schrokken toen een onnodige overtreding van Berends de oorzaak werd van een penalty. Maar even als vorige week wist Hagerty de bal te keren. Dit bleek voor SJC het sein er nog een schepje bovenop te doen. De onvermoeibare Abbas Al Tamimy verzette bergen werk op het middenveld. Het spel golfde op en neer. Echt aantrek-

Het Taalhuis vraagt continu aandacht voor taalcoaching; het oefe-

de teams het voortouw afwisselde. NOVO bleef gesteund door een volle tribune met volle borst het gevecht aan gaan. De Noordwijkers kregen als eerste een setpunt, waarna Shot dreigde de set te winnen. Met spetterende aanvallen van Gijs Paulides en kersverse vader Tom van der Meer zat het publiek op het puntje van de banken, waarop het NOVO de strijd zag winnen met 30-28. Door deze winst veerde NOVO op en startte met vol elan de derde set. Een set die wederom door beide teams werd gedicteerd. Pas bij 22-22 kon Shot het stuur overnemen en de set afsluiten met 22-25 winst. Waarna de conditie van het met ziekte blessure

kelijk voetbal was er niet maar de strijdlust vergoedde veel. WANHOPIG

Eemdijk probeerde wanhopig de winst in Bunschoten te houden. Aanvallend werden zij de bovenliggende partij en er kwam voor hen een grote kans die echter schlemielig om zeep werd geholpen. Het leek voor SJC het sein om wat offensiever te gaan opereren. En in de 72e minuut kon Tom Duindam profiteren van een ongelukkige actie Eemdijker Gulik: 1-2. Een zeer welkome voorsprong, maar de wedstrijd was natuurlijk nog niet beslist en werd echt spannender dan dat hij mooi was. Met nog ruim 5 minuten te spelen kwam voor SJC de zo bevrijdende treffer. In de omschakeling ontweek Tom Duindam buitenspel. Met zijn voorzet werd de snelle El Baouchi gevonden en die bleek deze keer trefzeker: 1-3. Dat Eemdijk in de blessuretijd er nog 2-3 van maakte was slechts interessant voor de statistieken. SJC nam tevreden de felicitaties in ontvangst en weet inmiddels 4 teams onder zich een plaats innemen op de ranglijst. Een tevreden Sjaak Polak sprak voor de Tv-camera’s van een vriendenploeg die voor elkaar door het vuur wil gaan. Hij stelde vast dat er iedere week weer stapjes voorwaarts worden gemaakt. Hij moet deze ploeg weer voorbereiden op de komende thuiswedstrijd tegen VVOG. Die deze week ONS Sneek wist te verslaan. Winst zou kostbare punten opleveren en de doelstelling van handhaven wederom dichterbij brengen.

Bieb zoekt taalcoaches TAALHULP n Op vrijdag 7 december is de ‘Nationale Vrijwilligersdag’. Bij het Taalhuis van de Bibliotheek Bollenstreek zijn nu meer dan 200 taalvrijwilligers verbonden. In de Bollenstreek zijn helaas toch nog een flink aantal anderstaligen die graag met een taalcoach in gesprek gaan. Daarom wil Bibliotheek Bollenstreek meer taalvrijwilligers kunnen koppelen aan lokale anderstaligen.

Ondanks het gemis van Niels Botman kon NOVO toch zijn waarde tonen als koploper in de poule. Waar de eerste wedstrijd in Culemborg met 3-2 door de heren van Shot gewonnen werd, was NOVO gespind op een revanche. Hierdoor waren beide teams op volle scherpte. In de eerste set werd door beide teams strak geserveerd en het spel snel verdeeld. Short liep langzaam uit, maar de zieke Niels Jansen kon met een serviceserie NOVO langszij brengen naar 16-16. Allen bleef Shot doorduwen. In het einde van de set liet NOVO door slordige fouten de set aan Shot met 23-25. Daarna startte een thriller van een set waarin bei-

getergde NOVO getest werd. In de vierde set kon met een serviceserie van Van der Meer tijdig een voorsprong opgebouwd worden door NOVO met 16-11. Waarna het later in de set met geweldige reddingen op de harde aanvallen van Shot door Gijs Brasjen en Dennis Glasbergen, de set naar zich toe kon trekken met 25-23. Pas bij de veld wissel in de vijfde set met 7-8 voor Shot was voor NOVO het vuur op. Shot wist met een gedegen service serie van 9 punten achter een de set en daarmee de wedstrijd te winnen met 8-15. Een geweldig spannende wedstrijd in de poule, waarmee NOVO de tweede plaats in neemt en Shot de top 4 betreed. Helaas mogen de teams elkaar dit seizoen niet nog eens treffen, maar kijken uit naar het resterende seizoen. NOVO ontvangt op 8 december om 15:00 voor het eerst Limes uit Vleuten op Sportpark Duinwetering.

nen van de Nederlandse taal door anderstalingen met vrijwilligers. Het Taalhuis maakt daarbij gebruik van de campagne ‘Wil jij met mij in gesprek?’. In video’s beschrijven migranten hun passies waarover ze graag met Nederlandssprekenden in gesprek gaan. Doel van de video’s is bewustwording over wat ons verbindt: in gesprekken over gedeelde hobby’s kun je elkaar echt ontmoeten. De video’s zijn te bekijken op www.bibliotheekbollenstreek.nl/ taalhuis. Wil iemand vervolgens taalvrijwilliger worden, dan kan hij/zij zich aanmelden bij het Taalhuis van de Bibliotheek Bollenstreek.

Mohamad Mahmoed van Quick Boys in gevecht met Sander Bosma. | Foto: OrangePictures

V.v. Noordwijk en Quick Boys delen de punten VOETBAL n De terugkeer van de enige echte derby, die tussen Noordwijk en het Katwijkse Quick Boys trok een groot aantal toeschouwers naar de Duinwetering. Zij zorgden voor een prachtig en luidruchtig decor en de juiste omlijsting van een duel tussen twee koplopers. De wedstrijd kort samenvatten is niet simpel want daarvoor gebeurde er toch te veel. Niet hoogstaand maar vooral in de slotfase toch nog spannend is een poging. Een beperkt feestje voor de zich behoorlijk gedragende supportersgroepen ook. Dat Noordwijk waarschijnlijk beboet gaat worden omdat Quick Boys-supporters toch kans hadden gezien zwaar knalvuurwerk binnen te smokkelen en af te steken is wel een dingetje. Maar voor de rest werd door beide kampen tevreden teruggeblikt op de wedstrijd zonder winnaar. STEVIGE DUELS

Quick Boys begon met direct te laten merken dat de gelegenheidsdefensie van Noordwijk niet moest rekenen op een makkelijk middagje. Maar met fysiek stevige ogende duels, waarbij de Katwijkers domineer-

den, werden de Noordwijk-supporters aanvankelijk ongerust gemaakt. Verdediger Rietveld en keeper Rondeltap mochten de fysieke kracht van de Katwijkers ervaren en moesten enkele keren worden opgelapt. Noordwijk toonde zich op het middenveld iets sterker en aanvallend iets behendiger waardoor het toch een gelijkopgaande wedstrijd werd. Veel wapenfeit konden niet worden genoteerd of het moet het schot zijn van Bosma dat hoog over ging. VAN STAVEREN

Het werd pas een echte wedstrijd toen Van Staveren de ban brak. Plots mocht hij zomaar de 16 binnen lopen en schoof de bal langs de keeper: 1-0. Nadat Reynears nog een doelpoging zag mislukken viel helaas al in de 44e minuut via Kaars de gelijkmaker: 1-1. Ook na de rust was de wedstrijd

meer spannend dan mooi. Van flitsend aanvallend voetbal en uitgespeelde kansen was geen sprake. Gelukkig werden tijdens de soms stevige duels de grenzen van het betamelijke nooit overschreden. De bij rust al bereikte gelijke stand stond ook bij het eindsignaal nog op het scorebord. Want afstandsschoten van Quick Boys in de 76e en 79e minuut leverde hen niks op. Zoals de fraaie kopkans van Wendt in de 80e minuut en de mogelijkheid voor de snelle James in absolute slotfase, ook zonder rendement bleef. Voor Noordwijk incasseerde Westdijk een gele kaart en Bosma ging zelfs twee keer op de bon, zodat Noordwijk met 10 man de finish haalde. Na afloop werd er in volgepakt clubhuis door de Noordwijkers nog wel lang nagepraat over de kopkans van Emiel Wendt en spraken Katwijkers van veel meer doelpogingen van Quick Boys. Maar per saldo was men in beide kampen tevreden dat er niet werd verloren. Noordwijk reist zaterdag af naar ONS Sneek om de punten te gaan pakken.


Door ons energienetwerk begint de dag in 3,3 miljoen slaapkamers met een druk op het lichtknopje.

De tarieven voor netbeheer van 2019 van Liander zijn bekend. Wilt u weten wat dit voor u betekent: www.liander.nl/mijntarieven

beheert het netwerk voor gas en stroom


cultuur & uitgaan

DE NOORDWIJKER

DINSDAG 4 DECEMBER 2018

15

Gregoriaans kerstconcert

Adventsconcert in Oude Jeroen

Op woensdag 12 december wordt in de Maria ter Zeekerk van 20.00 tot 21.00 uur een sfeervol kerstconcert gegeven door het bekende Schola Gregoriana Noordwijk.

KERSTKLANKEN n Zaterdag 8 de-

De eenstemmige Gregoriaanse muziek kent een bijzondere aantrekkingskracht. Het is een oase van rust, waar iedereen op zijn tijd behoefte aan heeft. Koorleider Rens Tienstra (o.a. als dirigent verbonden aan de Haarlemse Kathedrale Basiliek St. Bavo) selecteerde uit middeleeuwse manuscripten de mooiste gezangen voor deze tijd van het jaar. Ze variëren van Italiaanse lofzangen en Spaanse pelgrimsliederen tot Laaglandse eenvoud. Dit kerstconcert is een terugkeer naar de mystiek met verstilde melodieën. De muziek is verheven boven mode en alledaagse trivialiteiten, wars van drukdoenerij en praalzucht. Het is schoonheid met een ziel. De weldadige rust en het meditatieve karakter van de Gregoriaanse muziek biedt een mooi moment van reflectie in de traditioneel zo drukke kerstperiode. Na afloop is er warme chocolademelk, glühwein en krentenbrood. Inschrijven kan via www.palliam. nl Het concert wordt gehouden in de Maria ter Zee kerk, Nieuwe Zeeweg 73 en de toegang bedraagt € 10,00.

Nieuwe fotokunst bij Klooster FOTO’S n Galerie Klooster in

Noordwijk heeft sinds kort grote fotokunstwerken opgenomen in de collectie van fotografe Cintia Barosso Alexander. Een voormalig model en tvpresentatrice uit Brazilië die nu al weer jarenlang de wereld afreist als succesvol fotografe. Zes van de zeven fotowerken die Cintia speciaal voor galerie Klooster heeft laten afdrukken op plexiglas zijn gemaakt tijdens haar reizen door Afrika en Azië. Als gearriveerd fotografe liep ze onlangs tijdens een vakantie in Noordwijk binnen bij galerie ‘Klooster | events, art & design’ In dit bijzondere voormalig kerkgebouw aan de Hoofdstraat is veel te zien aan interieurdesign en fotokunst op groot formaat. Na een aantal gesprekken met eigenaren Miran en Onno van ‘t Klooster werd besloten zeven werken te laten drukken en ten tentoon te stellen in de galerie. Een primeur voor Nederland en beslist een bezoekje waard. Galerie Klooster, Hoofdstraat 96. Openingstijden: woensdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur; zondag van 12.00 tot 17.00 uur. www.kloosternoordwijk.com

Verhuur

van úw

vakantiehuis PeOos regelt het allemaal!

info@peoos.eu

cember geeft het mannenensemble Espressione o.l.v. Arjan Wouters een adventsconcert in de Oude Jeroenskerk. Espressione bestaat uit tien gepassioneerde zangers en zij zullen de mooiste advents- en kerstmuziek ten gehore brengen. Een samengesteld dames ensemble o.l.v. Arjan Wouters zal ook haar medewerking hieraan verlenen. Myrthe de Wolff (solozang), Minne Veldman (orgel), Lennart Moree (piano) en Silvia Maessen (contrabas) zorgen voor een prachtige, muzikale omlijsting.

Frans Bauer samen met Pieter van der Ploeg. | Foto: Dick Teske

Sterren aan Zee concerten als lezersreis LEZERSACTIE n De in Katwijk wonende impresario Pieter van der Ploeg presenteert volgend jaar de ‘35 jaar Sterren aan Zee concerten’. Met zijn organisatie Music of Life organiseert hij deze concerten die in het teken staan van de KWF. Uitgeverij Verhagen krijgt de gelegenheid deze optredens speciaal als lezersreis met korting aan te bieden. ‘De optredens begonnen 35 jaar geleden met een concert waarin Louis van Dijk, Pim Jacobs en Pieter van Vollenhoven in het bouwvallige Circustheater speelden’, vertelt Pieter. ‘Gevleugelde vrienden’ werd een succes. Daarna volgden vele klassieke concerten in het Circustheater. POPULAIR

‘Nadat Joop van den Ende in 1991 het theater kocht en groots liet verbouwen kreeg het theater, vaste, langlopende musicals op de planken. Door Joop van den Ende en de toenmalige directeur van het theater werd me gevraagd om de Sterren aan Zee concerten voort te zetten op de maandagavonden, dan hebben de musicalspelers hun vrije dag. Naast de uitnodiging om klassieke concerten te organiseren ging Pieter zich ook toeleggen op een populaire concertserie. ‘Ik hoorde van

ene Frans Bauer en ging luisteren in een zaaltje in Fijnaart. Het werd vriendschap voor het leven.’ JUBILEUM

‘Ik had toen net al wat kleine hits gescoord en was nog niet landelijk doorgebroken toen Pieter van der Ploeg mij belde’, gaat Frans Bauer verder. ‘Hij vroeg of ik in het Circustheater wilde staan. Daar schrok ik eigenlijk van. Het Circustheater was toch veel te groot voor mij om te vullen. Uiteindelijk hebben Pieter en mijn manager me overgehaald en het was volle bak. Dat was echt geweldig. Pieter geloofde in mij. We treffen elkaar regelmatig. Dat is ook een van de redenen dat ik volgend jaar mijn 25 jarig jubileum, precies op 11 maart groots ga vieren. Natuurlijk samen met mijn fans. Ook Pieter viert op deze avond dat zijn concertserie 35 jaar gele-

den ontstond. De opbrengst gaat naar de KWF Kankerbestrijding, een doel dat dicht bij me staat. Iedereen heeft in welke vorm dan ook wel eens met die ziekte te maken gehad. Pieter persoonlijk en ik van dichtbij met mijn vader’.

De kerk gaat open om 19.00 uur. Sing-in vanaf 19.15 uur. Aanvang concert om 19.30 uur. Entree 7,50 pp incl. 1 consumptie. Kinderen tot 12 jaar gratis.

OPTREDENS

Ook voor internationale artiesten zoals Tina Turner, Madonna, Laura Pausini en Andrea Bocelli werd Pieter gevraagd en toert hij al 17 jaar met Julio Iglesias als hij zomers concerten geeft in Europa. ‘Of het Marco Borsato is of Tina Turner, ze zijn me allemaal even lief. Tenslotte ben ik een nuchtere Fries, wonend in het mooie Katwijk. Daarom wil ik graag dat de lezers in het gebied van Uitgeverij Verhagen zorgeloos een avond uit en weer thuis kunnen zijn naar dat mooie Circustheater. Er staan 12 concerten op stapel met Willeke Alberti en Mart Hoogkamer, Rob de Nijs, Ruth Jacott, André Hazes, Wesley Klein, Marianne Weber en John de Bever en vele anderen. Iedereen mag meegenieten, dus hou de krant in de gaten. Het worden fantastische avonden.’

Dickens in een Noortuks jasje: Skroets CAROL n Net als alle voorgaande jaren is de familievoorstelling ‘Skroets’ weer van de partij in theater de Muze in Noordwijk. ‘Skroets’ is een moderne, humoristische en ontroerende bewerking van het aloude verhaal van Charles Dickens. Vanaf 2006 staat het zelfgeschreven stuk op het repertoire van theatergroep Raponsel. Dit jaar al weer voor de dertiende keer te zien in de Muze.

drie feeën. Zij laten hem beelden zien van gisteren, vandaag en morgen en daardoor komt Skroets uiteindelijk toch tot inkeer. En zo komt het allemaal goed en wenst hij iedereen een prettig Kerstfeest én een Gelukkig Nieuwjaar.

Erbenezer Skroets is een echte vrek: hij is de hele dag bezig met het tellen van zijn geld en hij geeft zo min mogelijk uit want hij vindt alles ‘te duur!’. Hij is onaardig en gemeen tegen Juffrouw Kretsjit, zijn secretaresse. Ze koopt te vaak nieuwe kerstballen, hij lust haar koffie niet en hij vindt ook dat ze te veel en te vaak zeurt over haar privéleven. Juffrouw Kretsjit heeft namelijk een heel groot gezin. En de grootte van haar varieert per jaar, want haar kinderen worden altijd gespeeld door een groep enthousiaste leerlingen van theaterschool “On Stage” onder leiding van Chantal van der Klugt. En dit jaar heeft Juffrouw Kretsjit een recordaantal van 15 dochtertjes. En dat valt gerust niet mee voor een alleenstaande moeder. En dan ook nog de zorg voor haar jongste spruit: de zieke Tiny Kim.

Skroets is te zien op zondagmiddag 16 december in theater de Muze. Aanvang: 14.00 en 16.00 uur Entree: 8,00 euro. Kaarten zijn te reserveren via Theater de Muze,tel. 3646226 of via www.demuzenoordwijk.nl De voorstelling is geschikt

Ook is Erbenezer Skroets erg gemeen tegen de drie dames die geld inzamelen voor allerlei goede doelen. En hij is helemaal gemeen tegen de kinderen die hen een handje helpen. En toch verandert hij. Dat komt omdat hij bezoek krijgt van

Tijdens het concert is er een pauze met een hapje en een drankje en tot slot is er na afloop een bloemenverkoop. De opbrengst van deze avond is geheel bestemd voor het renovatiefonds van het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Westzaan.

Kerstconcert Harmoniekapel Crescendo KERST n Op zondagmiddag 16 december vindt het traditionele kerstconcert van Harmoniekapel Crescendo plaats in de Oude Jeroenskerk. Het concert begint om 15.30 uur en de toegang is gratis.

Voor Jan Rijpstra zal het de laatste keer zijn dat hij als burgemeester van Noordwijk een bijdrage zal leveren aan dit concert. Hij zal het kerstevangelie declameren en enkele kerstliederen zingen, begeleid door het B-orkest van Crescendo onder leiding van Ad Baljeu. Dit uit bijna tachtig muzikanten bestaande harmonieorkest zal ook een belangrijke rol spelen bij de wereldpremière van ‘Pachelbel aan Zee’, waarbij de hoofdrol is weggelegd voor Wim Verschuren. Deze zeer getalenteerde pianist was in 2013 finalist van het Prinses Christina Concours en won in 2015 de eerste prijs van het Festival d’Anniviers in Zwitserland. Ook zangeressen Sophie en Pien Warmerdam zijn weer present. Zij maakten vorig jaar zoveel indruk bij het kerstconcert dat ze ook voor dit jaar zijn gevraagd. En uiteraard zullen ook de blokfluitleerlingen van Crescendo van zich laten horen. Het programma is zeer gevarieerd en biedt voor elk wat wils. Het concert wordt gegeven in de Oude Jeroenskerk en begint om 15.30 uur. De deur is open vanaf 14.45 uur en de toegang is gratis.


Wij hebben plaats voor een

Schippersvaartweg 60a 2211 TL Noordwijkerhout

Wil jij het jaar 2019 beginnen met een nieuwe uitdaging.

Tel.nr. : 0252-340220 E-mail : info@daankromhout.nl www.daankromhout.nl

‘briljante’ verkoper m/v

Door de groei van onze onderneming

zoeken wij een chauffeur (Fulltime) Jij rijdt voornamelijk in Nederland, met af en toe een rit naar België of Duitsland. Jij bent in het bezit van het rijbewijs C + Code 95 verklaring en jij kunt uiterlijk per januari 2019 bij ons beginnen. Jij hebt doorzettingsvermogen, jij bent collegiaal en jij wilt een prima salaris verdienen. Stuur dan jouw sollicitatie per e-mail naar info@daankromhout.nl of per post naar : Daan Kromhout & Zn B.V. T.a.v. Daan Kromhout Jr. Schippersvaartweg 60a 2211 TL Noordwijkerhout

Uitgeverij Verhagen Zou u deze advertentie willen plaatsen in de eerstvolgende editie van de onderstaande kranten : Noordwijkerhouts Weekblad Noordwijker Katwijk Special Katwijksche Post De Rijnsburger De breedte is 12cm

In onze uiterst moderne juwelierszaak in het overdekte winkelcentrum De Symfonie in Nieuw-Vennep, hebben wij plaats voor een enthousiaste collega. Veel toonaangevende internationale merken op het gebied van goud, zilver en horloges zijn in onze collectie vertegenwoordigd. Wij zoeken voor 3 dagen in de week een enthousiaste, servicegerichte medewerker of medewerkster. Voor deze collega geldt: oog voor detail, interesse voor mooie sieraden en een servicegerichte opstelling. Ervaring in het juweliersbranche heeft de voorkeur. Kijk ook eens op onze site: www.hullenaar.com Interesse? Bel met Paul van ’t Hullenaar:

Voedselbank is op zoekVRIJWILLIGERS naar enthousiaste dselbank Noordwijk isNoordwijk op zoek naar enthousiaste die ons team willen0252-686053 of mail je gegevens met pasfoto naar terken. VRIJWILLIGERS die ons team willen versterken. paul@hullenaar.com. U kunt uw bestanden aanleveren via

E-mail (tot 8 MB naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl) FTP (alles zwaarder dan 8 MB)

USB-stick / SD-card / CD / DVD

zoeken op dit moment collega’s voor de volgende functies: Wij zoeken op dit moment collega’s voor de volgende functies: Voorzitter m/v (gem 4 uur/week) -Voorzitter m/v (gem 4 uur/week) Chauffeurs m/v (gem 3 uur/week) -Chauffeurs m/v (gem 3 uur/week) Verdeelpunt m/v (gem 5 uur/week) -Verdeelpunt m/v (gem 5 uur/week)

s leerzaam en dankbaar werk alsvrijwilliger vrijwilliger te kunnen bijdragen aan een tijdelijke Het is leerzaam en dankbaar werkom om als te kunnen bijdragen aan een tijdelijke verlichting van onze dorpsgenoten in moeilijke situaties. chting van onze dorpsgenoten in moeilijke situaties. ij je Wil graag vrijwilliger aanmelden? Kom naar onze open dag op 20 okt van 16.00 – 19.00 uur jij jeals graag als vrijwilliger aanmelden? Neem contact op met (info@Voedselbanknoordwijk.nl) ogwakersbosstraat 12)ons of secretariaat neem contact op met ons secretariaat @Voedselbanknoordwijk.nl) of bel 06 – 4268 9081.

Flexteam Security is op zoek naar

nieuwe medewerkers! Wij zijn op zoek naar een aantal nieuwe (full-time) beveiligers die allround inzetbaar zijn in onder andere mobiele surveillance, objectbewaking en overige (beveiligings)werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden hoofdzakelijk uitgevoerd in de regio Duin- en Bollenstreek en de Haarlemmermeer. Wat vragen wij van jou? • Je bent in het bezit van het diploma beveiliger 2 • Je bent in het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer • Je kunt goed zelfstandig werken maar staat ook klaar voor je collega’s • Je bent flexibel en werkt oplossingsgericht • Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift • Je hebt geen moeite met nachtdiensten en onregelmatige diensten Wat kunnen wij jou bieden? Wij kunnen jou een full time baan bieden voor 152 uur per 4 weken. Je krijgt betaald conform de CAO particuliere beveiliging. Ben je geïnteresseerd stuur dan je CV naar info@flexteam.nl of bel naar 0252-528277

Wij zijn op zoek naar een:

Leerkracht voor groep 5/6 – 0,6 wtf – per 1 januari 2019 De Regenboog is een Jenaplanschool, een school waar je leert samenleven. Binnen ons onderwijs hebben we vier basisactiviteiten: gesprek, spel, werk en viering. Het zijn de bouwstenen van ons onderwijs, die we alleen én samen vormgeven. Het zijn de vier activiteiten waarin mensen leren én leven. Op school en ook thuis. Kinderen leren verantwoordelijkheid nemen, zelfstandigheid verwerven, grenzen te verkennen en daardoor zichzelf te ontdekken. Ze leren zich bewust te worden van hun talenten en kwaliteiten en de wijze waarop ze leren. We werken in stamgroepen waarin kinderen met twee jaargroepen (leeftijden) bij elkaar zitten. De kinderen leren hierdoor op verschillende manieren en in verschillende situaties met en van elkaar. Wij geven ons onderwijs vorm vanuit de wereldoriëntatie. De kinderen ontdekken en onderzoeken, waarbij hun eigen ervaringen en inbreng erg belangrijk is! Wij vinden het van belang dat je: - in het bezit bent van een diploma HBO PABO; - de dagelijkse onderwijsactiviteiten voorbereidt, lesgeeft en leerlingen begeleidt; - ontwikkelingen volgt, de leerresultaten van de leerlingen evalueert, beoordeelt en verwerkt in het digitale dossier; - een bijdrage levert aan de leer-en opvoedingsdoelen van de school en ontwikkelingen vertaalt naar didactische werkvormen en leeractiviteiten; - kunt werken in een team met een goede taakverdeling. Wij bieden - een afwisselende functie in een team van betrokken en enthousiaste collega’s; - een dienstverband voor de duur van het resterende schooljaar. Inschaling is conform cao primair onderwijs L10. Procedure Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Sjoerd Hania, interim-directeur van De Regenboog: 0252-374333. Meer informatie over de school en het team vind je op www.deregenboogschool.nl. Jouw sollicitatie zien wij graag zo spoedig mogelijk tegemoet middels een korte motivatiebrief met recent cv via: info@deregenboogschool.nl. Verklaring omtrent gedrag Voor aanvang dienstverband is overleg van een verklaring omtrent het gedrag vereist.


service

DE NOORDWIJKER

PROTESTANTSE GEMEENTE

Vrijdag 7 december WZC Groot Hoogwaak 16.00 uur: mevr. M. Baas

Zondag 9 december Oude Jeroenskerk 10.00 uur: ds..H.E.J. van der Laan, Valkenburg 19.00 uur: Vesper, ds. S.J. Dingemanse Buurtkerk 10.00 uur: ds. S.J. Dingemanse, HA Ichthuskerk 10.00 uur: ds. R.W. de Koeijer 17.00 uur: ds. J.A.J. Pater ‘t Kruispunt (W.v.d.Bergh) 11.00 uur: ds. J. Nijboer GEREFORMEERDE KERK NOORDWIJK (VOORTGEZET) TREFPUNT, SCHOOLSTRAAT 2

Zondag 9 december 10.00 uur: ds J. Maliepaard, viering H.A. ROOMS-KATHOLIEKE KERK

Kerkhofkapel Dinsdag 11 december 9.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland Maria ter Zeekerk Woensdag 5 december 09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland Zaterdag 8 december 19.00 uur: ZAAZ - Iona cantorij Zondag 9 december 10.00 uur: Iona Gebedsdienst en Sing-In Sint Jeroenskerk Zondag 9 december 10.00 uur: Mozesviering WZC Jeroen Vrijdag 7 december 18.30 uur: Mozesviering CENTRUM DE ARK

Zondag 9 december 10.00 uur: Br. E. van der Plas

Apotheken Duinrand Apotheek, Nieuwe Zeeweg 1. Geopend op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur. Zondags gesloten.

van 8.30 tot 12.30 uur. Voor informatie over of aanmeldingen voor alarmering thuis, woonzaken, klussen aan huis, thuiszorg en sociaal vervoer en ouderenwerk.

Huisartsen Uitsluitend voor spoedeisende gevallen: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4b te Voorhout, tel. 0252-240212 (vóór bezoek altijd eerst bellen!). Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4c te Voorhout, tel: 0252-240216. Van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur.

Dierenarts Bel voor de waarnemend dierenarts met de eigen arts, dan verneemt men welke dierenarts in het weekenddienst heeft.

Tandtechnicus Van Leeuwen, Kerkstraat 44. Voor dringende kunstgebitreparaties, tel. 3611145. Maatschappelijk werk Kwadraad Maatschappelijk werk, tel. 088-9004000, www.kwadraad.nl Opvoedadviespunt, tel. 088-9004000, www.kwadraad. nl Jongeren Preventie Plan, tel. 0889004000, www.kwadraad.nl Diversen Lokaal Loket Noordwijk Gemeentehuis Noordwijk, tel. 3617600. Geopend van ma. t/m vrij.

Spreekuren Dierenkliniek Ma. t/m vr. 8.30-9.00 uur Ma. t/m vr. 13.30-14.30 uur Ma. di. wo. vr. 18.30-19.30 uur Verder alles volgens afspraak via tel. 3615305. Kliniek voor gezelschapsdieren, Oranje Nassaustraat 36 Ma. t/m vr. 9.00-17.00 uur Ma. wo. 18.30 tot 20.00 uur Behandeling na afspraak op tel. 3613972. Dierenbescherming afd. Rijnland Meldnummer dierennoodhulp en toezicht op dierenwelzijn: tel. 5216662. Voor overige vragen en opmerkingen kan men mailen naar kantoor@dbrijnland.nl

Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor Noordwijkers. Reuring zit in het Sportcafé van sportpark Duinwetering 105. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Meer informatie en aanmelden voor de maaltijden via reuringnoordwijk.nl of tel. 06-50610135. Aanschuiven aan de maaltijden kost € 3,00. n

Donderdag 6 december Noordwijkse klederdracht-presentatie. De Wieken 18.00 uur: Maaltijd: stoofpotje aardappelen en sla & klederdrachtpresentatie .

Na het eten diverse spelletjes, zoals kaarten, sjoelen, jeu des boules etc. Vrijdag 9 november 10.00-12.00 uur: Creatief café en biljart. 12.00-13.00 uur: Gratis sport & spel met en door de buurtcoach. Dinsdag 11 december 12.30 uur: Maaltijd: nasi met saté. Trefpunt 18.00 uur: Maaltijd: boerenkool en kerstworkshop. Na het eten diverse spelletjes, zoals kaarten, sjoelen, jeu des boules etc. Elke dinsdag: Budgetchoach Regina voor vragen en gratis ondersteuning op financieel gebied. Elke dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur: Wandelen met Reuring. Elke laatste vrijdag van de

Dierenbescherming GEVONDEN

20 november - Mea Vista: Gele parkiet. VERMIST

5 november, Heiligegeestweg: “Vodka” lapjes poes van 2 jaar is gechipt. 9 november Zoutmanstraat: ‘Bram’. Grijs-cypers witte gecastreerde kater. Niet gechipt. 10 november Piet Heinstraat:

‘Timo’. heilige Birmaan cream point. Is gechipt. 25 november, Zoutmanstraat: Cypers-witte gecastreerde kater. Geen chip. Als u uw dier kwijt bent, kijk dan ook onze site www.dierenasielnoordwijk.org en onze facebook pagina en www.amivedi.nl

Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 2220 CB Katwijk T (071) 402 29 01 Hoofdredactie: Teuntje van Delft M 06 12746478 t.v.delft@ uitgeverijverhagen.nl Redactie: Cor de Mooij M 06 13017660 redactie@denoordwijker.nl

Verslaggevers Ina Verblaauw Wim Siemerink Inleveren kopij: De deadline voor het insturen van kopij is iedere vrijdag voor 11.00 uur. Insturen kan naar redactie@denoordwijker.nl Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties: Meriam Mesman M 06 46094209 meriam.mesman@ uitgeverijverhagen.nl Wanda de Mooij M 06 19697483

wanda.de.mooij@ uitgeverijverhagen.nl Desiree Uijldert T 071 4022901 desiree.uijldert@ uitgeverijverhagen.nl Contactgegevens Binnendienst Hennie Olthof Jeannette Mink- van Beelen 071 4091637 advertentie@ uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Noordwijker Sluitingstijd advertenties maandag 10.00 uur. Bezorgklachten: Reklamediensten De Schakel, 0252 241420, info@de-schakel.

nl of www.uitgeverijverhagen. nl onder kopje bezorging. Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen. De Noordwijker wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in Noordwijk aan Zee en Noordwijk-Binnen en is gratis af te halen bij: Bruna, Gemeentehuis, Boekh. Van der

Maandag t/m vrijdag • Diverse lessen voor volwassenen en kinderen; Jumpin’ Noordwijk, Van Berckelweg 34. Kijk voor het programma op www.jumpinnoordwijk.nl Iedere eerste woensdag van de maand • Voorlezen in de Bibliotheek; Bibliotheek Bollenstreek, Akkerwinde 1a. Tijd: 14.30 uur. Entree gratis. Iedere woensdag, vrijdag en zaterdag • Kinderboerderij Noordwijk ‘t Schaapsherdertje, Oude Zeeweg 3. Openingstijden: Woensdag en vrijdag 12.00-16.30 uur. Zaterdag 10.00-14.30 uur. Entree gratis Iedere donderdag Taalcafé voor anderstaligen in Bibliotheek Bollenstreek, Akkerwinde 1a. Tijd: 10.30-12.00 uur. Entree gratis. Iedere vrijdag • Wekelijkse jut-schoonmaakactie op het strand. Verzamelen om 9.00 uur. Zie voor actuele locatie op Facebook Juttersnoordwijk Iedere zaterdag en zondag • Solextouren vanuit Noordwijk; Have Fun Events/vertrek vanaf verschillende adressen.Tijd: zaterdag 15.00 - 18.00 uur, zondag 10.00 - 13.00 uur. Deelname € 39,95. Opgeven verplicht. Kijk voor vertrekdata en -adressen op www.havefunevents.nl t/m 10 december • Orange the World; Vuurtoren, Vuurtorenplein. Tijd: start 26 november vanaf 20.00 uur. Entree gratis. t/m 27 januari • Noordwijk Winter Wonderland; Koningin Astrid Boulevard 104. Tijd: maandag t/m dinsdag vanaf 12.00 uur, zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur. Kerstvakantie 21 december t/m 6 januari: dagelijks geopend vanaf 10.00 uur. Maandag 24 en 31 december van 10.00 - 17.00 uur. Dinsdag 1 januari vanaf 11.00 uur. Entree ijsbaan € 6,00 (incl. schaatshuur).

6 december • Bijbel van alledag; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.30 uur. Entree gratis (vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld). 7 december • The Legends met Michael Varekamp - What a Wonderful Christmas; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd 20.15 uur. Entree vanaf € 21,00. 8 december • Kerstconcert: Carols for Friends; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 15.00 - 16.00 uur. Entree € 5,00. • Katinka Polderman - Polderman draagt een steentje bij; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree € 17,00. • Write for Rights; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 11.00 - 16.30 uur. Entree gratis. • Signeersessie - Stripboek Atlantikwall; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 14.00 uur. Entree gratis. • Adventsconcert Ensemble Espressione; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd: 19.30 uur (kerk open vanaf 19.30 uur). Entree € 7,50 (kinderen tot 12 jaar gratis) incl. 1 consumptie in de pauze. 9 december • De Notenkraker - Russian Ballet Academy; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 11.30 en 14.00 uur. Entree € 19,00. • Kerstmarkt Kerkstraat Noordwijk; Kerkstraat e.o. Tijd: 12.00 - 17.00 uur. Entree gratis. • Muzikale Kerstwandeling; Lindenplein en omgeving. Tijd: 13.00 - 17.30 uur. Entree € 10,00 (volwassene) € 5,00 (kinderen t/m 12 jaar) incl. consumptiebon. • Wereldlichtjesdag; Aula Algemene Begraafplaats, Oude Zeeweg 32. Tijd: 18.40 uur. Entree gratis. 10 december • Dat had je gedroomd - Marije Groenewoud; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 19.30 uur. Entree € 5,00. 11 december • Sjaak Bral - Vaarwel 2018; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd 20.15 uur. Entree vanaf € 25,00. 13 december • Comedy Dinner Show; DYLANS, Oude Zeeweg 63. Tijd: 18.30 uur. Entree € 54,50 (comedyshow en diner).

COLOFON Oplage 12.500 Verschijnt iedere dinsdag

Een greep uit de activiteiten en evenementen in Noordwijk en omgeving

5 december • De verjaardag van Sinterklaas - Van Hoorne Entertainment; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd 14.00 uur. Entree vanaf € 14,00.

Agenda Reuring REURING

17

Weekagenda

Weekenddiensten

Kerkdiensten

DINSDAG 4 DECEMBER 2018

Meer, Huize St. Jeroen, Digros en VVV Kantoor Noordwijk. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. www.denoordwijker.nl

14 december • Ensemble But What About & Misiconi Dance Company; TheaterHuis, Voorstraat 14. Tijd: 19.15 uur. Entree € 10,00. • Adventsconcert Vesperkoor & Voorburgs Vocaal Ensemble; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd 20.15 uur (kerk open vanaf 19.45 uur). Entree € 12,50. • Sjors van de Panne - Theatertour; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree € 25,00. EXPOSITIES

t/m 31 december • Expositie 60 jaar Ruimtevaart; Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4.Tijd: dinsdag t/m zaterdag 11.00 - 17.00 uur/zondag 11.00 - 16.00 uur. Entree € 5,00 (volwassenen) € 2,50 (kinderen).


HUIS

METERKAST

ENERGIE

ZONNE

ALARM

INSTALLATIE

KEURINGEN

BEHEER

PANELEN

INSTALLATIES

BINNEN

BUITEN

CAMERA

VERLICHTING

VERLICHTING

BEVEILIGING

KRACHT DOMOTICA

STROOM INSTALLATIES

VERLICHTINGS

NETWERK

NETWERK

TELE

TOEGANGS

PLAN

BEKABELING

CERTIFICERING

COMMUNICATIE

CONTROLE

ELEKTROTECHNIEK? GEWOON GOED!

Ter Laak Installatiebedrijf biedt al meer dan 50 jaar kwaliteit en service van hoog niveau. Ons bedrijf werkt in opdracht van particulieren, bedrijven en aannemers. Ervaren, kundig, klantvriendelijk, veilig en vertrouwd. Dat noemen wij ‘gewoon goed’. Bij Ter Laak Elektrotechniek zijn particulieren en bedrijven van harte welkom voor deskundig advies en vakkundige installatie van: • Elektra (groepenkast, bedrading, schakelaars, contact dozen, etc.) • Binnen- en buitenverlichting • Inbraakbeveiliging van woning of bedrijfspand (bewegingsmelders, camera’s, alarminstallaties, etc.) • Brandbeveiliging (o.a. rookmelders, koolmonoxidemelders) • Domotica (huisinstallaties, op afstand te bedienen) • Installatie zonnepanelen of airco • Toegangssystemen (intercom tot elektrische hekken/garagedeuren)

24/7 SERVICE

Leg uw vragen of wensen aan ons voor. Wij denken graag met u mee. Bij storingen of calamiteiten zijn wij 24/7 bereikbaar.

Vragen? Advies? Bel 0252 37 09 10 GIETERIJ 8 | NOORDWIJKERHOUT


VANAF 15 DECEMBER GEOPEND IN NOORDWIJKERHOUT KEUKENSTUDIO TER LAAK

ONTDEK EXCLUSIEF BIJ KEUKENSTUDIO TER LAAK DE RTL WOONMAGAZINE KEUKEN

U kent ons al! Ter Laak is al meer dan 55 jaar een begrip in de bollenstreek. Bekend van prachtige badkamers en betrouwbaar installatiewerk. Dus nieuw zijn we zeer zeker niet… wat wel nieuw is, is dat u naast prachtige badkamers nu ook bij ons terecht kunt voor schitterende keukens. Vanaf 15 december is onze keukenshowroom geopend, op hetzelfde vertrouwde adres. Keukens goed, degelijk en betrouwbaar: dat zijn wij aan onszelf verplicht! In onze showroom hebben we keukens in diverse stijlen voor u samengesteld en helpen wij u graag verder. Stap gerust eens bij ons binnen.

GRATIS INSPIRATIE BOEK Begin uw zoektocht naar de perfecte keuken door eens lekker te bladeren in ons ‘Boek Vooraf’. Een groot boek vol met schitterende keukenideeën, uitgebreide mogelijkheden en de nieuwste trends. Vraag het gratis aan op keukenstudioterlaak.nl.

Keukenstudio ter Laak Gieterij 8, Noordwijkerhout 0252 - 37 09 10 www.keukenstudioterlaak.nl Kijk voor openingstijden op onze website.

Keukenstudio Ter Laak is Uw KeukenSpeciaalzaak


Lezersaanbieding! Impresario

JAAR

STERREN AAN ZEE CONCERTEN

Pieter van der Ploeg &Music of Life PRESENTEREN

12 CONCERTEN | AFAS CIRCUSTHEATER SCHEVENINGEN Een ode aan haar vader samen met

Mart Hoogkamer

Een avond vol hits en verrassingen !

Speciaal voor u !

Willeke ZINGT HAAR MOOISTE LIEDJES MA. 11 FEBRUARI 2019

HET GROTE THEATERCONCERT VAN 2019

MA. 11 MAART 2019

MA. 18 FEBRUARI 2019

MA. 25 MAART 2019

Wesley

ANDRÉ LIVE MET ZIJN BAND

HAZES

Klein

Live met band WESLEY PAKT GROOTS UIT!

WERVELENDE THEATERSHOW MET SPECTACULAIRE GASTARTIESTEN ALLE HITS

naar zijn grote theaterconcert!

MA. 8 APRIL 2019 DE GOUDEN

MA. 22 APRIL 2019 - 14.15 UUR

DI. 23 APRIL 2019

MA. 13 MEI 2019

MA. 10 JUNI 2019 - 14.15 UUR

MA. 10 JUNI 2019 - 20.15 UUR

MA. 17 JUNI 2019

BZN STEMMEN

Grande Finale

! n e s n e m e v e i l Bedankt F E E S T E L I J K

nog één keer... alle hits van BZN

AFSCHEIDSCONCERT

MA. 3 JUNI 2019

0 2 ! g n i t r ko

,-

p.p.

+

EEN PRACHTIGE

CD KADO !

Aanvang concerten: 20.00 uur tenzij anders vermeld

Vormgeving: Pieter v.d. Ploeg

t.w.v. € 16,99

met Nederlandstalige artiesten

per reservering

Bus arrangement + Gouden rang ticket € 49,⁵⁰ Normaal: Gouden rang € 57 + busvervoer: €12,50 = €69,50 | Gouden rang kaarten zijn de mooiste plaatsen

U kunt deze arrangementen alleen boeken via: www.beuk.eu/arrangementen/concerten Evt. telefonisch reserveren: 071 365 65 17 - Opstapplaatsen: Katwijk, Lisse, Leiden, Hillegom, Sassenheim, Noordwijk, Rijnsburg, Oegstgeest, Noordwijkerhout en Voorhout

Deze advertentie wordt u aangeboden door:

Wijzigingen voorbehouden

NW week 49 18  

De Noordwijker, dinsdag 4 december 2018

NW week 49 18  

De Noordwijker, dinsdag 4 december 2018

Advertisement