Page 1

gi

Moed om te 11 ro 07

doneren!

M ed.nl UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DENOORDWIJKER.NL

Lokaal betrokken en betrouwbaar

nieuws P5

nieuws P7

politiek P3

SPACE BUSINESS PARK IS WOONRIJP RUBRIEK

5 november 2013 JAARGANG 07 NR 42

n

CDA en PN: ‘Nee tegen Bollen Vijf’

Kris kras door de duinen

Valse start voor jongerenraad

P11

Andere openingstijden politiebureau politie n Met ingang van zater-

dag 2 november veranderen de openingstijden van het politiebureau aan de Duinwetering 101. Het gaat om kleine wijzigingen: op werkdagen sluit het bureau een uur eerder en in het weekend gaat het bureau een uur later open. Bezoekers kunnen voortaan van maandag tot en met donderdag terecht tussen 9.00 en 17.00 uur. Op vrijdag is het politiebureau in Noordwijk open tussen 9.00 en 21.00 uur en op zaterdag en zondag tussen 10.00 en 18.00 uur. Men kan op het bureau terecht voor onder meer een aangifte of algemene inlichtingen. Wie aangifte wil doen, kan het beste vooraf bellen naar 0900-8844 om te informeren wat wat de meest geschikte manier is om aangifte te doen. Ook kan men dan eventueel een afspraak maken voor het doen van aangifte op het politiebureau.

Inloopochtend op De Schapendel Als een lieve opa zit burgemeester Jan Pieter Lokker aan het ‘Nationaal Ontbijt naast de 6-jarige Gabriëlla en de andere leerlingen van groep 3 van Wakersduin.

Ontbijten met de burgemeester Voorlezen in de bibliotheek voorlezen

n Op 6 november om 14.00 uur kunnen kinderen van vier jaar en ouder, in de bibliotheek vanaf 14.00 uur komen luisteren naar mooie verhalen en daarna knutselen naar aanleiding van de voorgelezen boeken. Elke maand lezen medewerkers voor rond een bepaald thema. ‘Lekker lezen’ is het onderwerp dat centraal staat in november. Met een verhaal over ezel en aap. Ezel komt in een zetel tegenover Aap zitten. Aap leest aandachtig een boek. Ezel, met zijn laptop op schoot, stelt voortdurend vragen aan Aap. ‘Hoe scroll je naar beneden? Kun je ermee sms’en? Twitteren? Waar is je muis? Aap leest onverstoorbaar verder en antwoordt: ‘Het is een boek’. Dan toont Aap zijn boek aan Ezel en die begint verwoed te lezen. Het einde is een verrassende, hilarische pointe. De computer versus het boek is hier op een originele en buitengewoon grappige manier uitgewerkt. Ezel weet alles over computers en niets over boeken, maar ook in dit digitale tijdperk blijft een boek lezen boeiend. De toegang is gratis.

Ontbijt n Met wie wil je een beschuitje eten? Met burgemeester Jan Pieter Lokker natuurlijk, in de oude Raadzaal waar maandag 4 november aandacht werd besteed aan Het Nationaal Schoolontbijt ten behoeve van Warchild.

Er was geen beschuit maar wel een doos met fair trade artikelen, die door de winkeliers ter beschikking is gesteld. Dat maakte met de verse broodjes van bakkerij de Witt uit de Schoolstraat een luxe ontbijt. De leerlingen van groep 3 van Wakersduin kwamen verlegen de oude raadzaal binnen. Gabriëlla is

Lokker is aantijgingen Salman zat aantijgingen

n Komt het nog goed tussen burgemeester Lokker en raadslid Dennis Salman? Al vele malen richtte Salman pijlen op de tijdelijke eerste burger. Deze strijd vindt zijn oorsprong in het feit dat commissaris Franssen in de Bollenstreek waarnemend burgemeesters benoemde. Volgens Salman om via hen een fusie te forceren. Hij noemt Lokker daarom herhaaldelijk een verlengstuk van Franssen. Op Twitter sprak hij zelfs van een ‘nepburgemeester’

Wethouder van Ast melde deze week aan de raad dat de vergaderin-

gen met de Stuurgroep Bestuurlijke toekomst niet leuk waren geweest. Hij benadrukte daarbij dat Lokker met hem schouder aan schouder had gestreden om de standpunten van de raad van Noordwijk te verdedigen. Hij wees de kritiek die Salman uitte op de burgemeester pertinent af. Lokker maakte van de gelegenheid gebruik om een korte reactie richting Salman te geven: ‘Ik ben het zat om bij herhaling te worden beledigd en te worden betiteld als nepburgemeester en iemand met een dubbele agenda’.

jarig en 6 jaar geworden. Daar werd voor gezongen zodat ze nog meer verlegen werd. De burgemeester vertelde dat de kinderen tijdens dit ontbijt moeten denken aan de kinderen in oorlogsgebieden die meestal geen ontbijt krijgen. Op de vraag waarom je moet ontbijten antwoordde de leerlingen al snel dat ze daardoor groter groeien, sterk en fit worden. De jarige Gabriëlla mocht naast de burgemeester zitten Ze spreekt net zo goed Engels als Nederlands en dat vindt de burgemeester heel knap. Na Lokker bedankt te hebben vertrokken de leerlingen weer.

Inloop n Op woensdag 6 novem-

ber houdt basisschool De Schapendel een inloopochtend.

Van 8.30 tot 12.00 uur zijn ouders van kinderen op de Schapendel en ook andere geïnteresseerde ouders uitgenodigd om een bezoek aan de school te brengen. De lessen die bezocht kunnen worden starten ieder halfuur, te beginnen om 8.30 uur en tussen 10.30 en 11.00 uur is men welkom voor een kopje koffie of thee. Er wordt deze dagen gewoon les gegeven, zodat men de school in praktijk kan meemaken. Natuurlijk ziet u onze visie, waarin samen werken en samen leren een belangrijk onderdeel is, terug in de lessen. Voor deze inloopochtenden hoeft men zich niet aan te melden. Voor de allerkleinste kinderen is er opvang in een lokaal geregeld.

. 8, vrij mber , 7 Do. nove .9 zat

G N I M I U OPR VEEL NIEUWE AFGEPRIJSDE

SHOWMODELLEN Ambachtsweg 3 - 2222 AH Katwijk - tel. 071-4028046 - www.plug-meubelen.nl


Speciaal voor inwoners van Noordwijk.

GLASVEZEL. U HEBT NOG 6 DAGEN. Het is bijna zover. Dan weten we of Noordwijk glasvezel van Reggefiber krijgt. Als 30% van de huishoudens zich v贸贸r 10 november inschrijft voor een glasvezelabonnement bij een van de serviceproviders, dan komt het er. Wilt u weten welk abonnement het beste bij u past? In de glasvezelwinkel kunt u terecht voor een persoonlijk advies en het afsluiten van een glasvezelabonnement. U hebt onder andere de keuze uit onderstaande serviceproviders. Ga naar www.eindelijkglasvezel.nl/noordwijk voor een volledig overzicht. Op onze website kunt u ook direct een abonnement afsluiten.

Sluit v贸贸r 10 november Glasvezelwinkel. Bomstraat 2, 2202 GH Noordwijk aan Zee Kijk voor de openingstijden op onze website.

een abonnement af.


politiek

De noordwijker

Binder Wat brengt de toekomst?

H

oe leven, wonen en werken we in ons mooie dorp Noordwijk over, pak hem beet, 15 jaar? Zullen de politieke beslissingen die genomen zijn ons keihard treffen, zoals pessimisten ons willen doen geloven. Of richten we ons in de volgende 15 jaar volledig op? Brengen we gezamenlijk Noordwijk weer terug in de top 50 van vitale gemeenten of zakken we nog verder weg? Inmiddels heeft een meerderheid in de gemeenteraad ons een toekomst als onderdanen van ‘Koning Bloembol’ ontnomen. Daar waar gemakzuchtige raadsleden eenvoudig wilde aansluiten bij de Bollen4 rechtten de lokalen hun rug en beslisten als kleine zelfstandige verder te willen gaan. Klein en zelfstandig betekent nog al wat. Dat houdt in ieder geval in dat keihard werken je lot zal zijn. Dat veel uren maken, kleine marges en vooral klantvriendelijk zijn, een vereiste is. Nu geloof ik nog wel dat een paar politici dat willen en nog kunnen. Maar of dit in brede zin zal worden waar gemaakt betwijfel ik De wederopbouw, die Noordwijk kenmerkte in de naoorlogse jaren, lijkt in deze tijd weer nodig, maar zal niet als realistisch worden gezien. Hard werken en zoveel mogelijk centjes verdienen kenmerkte het dagelijks leven van iedereen in die tijd. Ambtenaren en postbodes, beroepen met een 46 uren werkweek, klusten er in hun vrije tijd nog een extra inkomen bij. Als tuinman, behanger of afwasser. Bouwvakkers verorberden hun avondmaal in werkkleding om direct na de hap elders nog een paar uur aan de gang te gaan. Gezinnen ontruimden in de vakantieperioden hun slaapkamers om er Duitse gasten een plaats te bieden. Vakanties brachten mensen niet naar zonnige oorden maar op een enkele stranddag na werd ook de vakantie besteed aan bijverdienen. Kinderen kropen door de paden van de bollenvelden om tot ’s avonds laat het onkruid te wieden. En na schooltijd en in de vakanties werden bollen gepeld en verpakt. In stoffige schuren tussen denderende sorteermachines. Kortom, met werken werd de pijn bestreden. En iedereen deed mee. Dat lijkt zoals gezegd in deze tijd niet realistisch. Want daar hebben we immers geen tijd meer voor. Vaders moeten na hun werk ‘moedertje’ spelen. Hobby’s en sport nemen een belangrijke tijdverslindende plaats in. Je donzen dekbed beschikbaar stellen aan ‘vreemden’ is al helemaal niet van deze tijd. En als je dit al doet is het een ‘onderneminkje’ wat overigens dan niet meer ‘verhuren ‘wordt genoemd maar een imagoverhogende ‘bed and breakfast’. Zwart werken door bouwvakkers gebeurt ook al niet meer omdat er geen metselaars en timmerlieden meer zijn. Wie dit specialisme nog wel beheerst, prakkizeert er niet over om, voor het tarief wat arbeidslustige Polen in rekening brengen, zijn handen vuil te maken. Kinderarbeid is uitgebannen en in de opvoeding staat geldverslindende vrijetijdsbesteding centraal. En toch is er een toekomst. Maar hoe hij er uit gaat zien?

dinsdag 5 november 2013

3

Ontwikkelingen Hotels van Oranje stapje dichterbij n Gemeenteraad steekt de loftrompet hotelplannen n Voor de eigenaren van de Hotels van Oranje was het een spannend avondje. Want de gemeenteraad moest de beslissing nemen of met de inmiddels aangepaste plannen kon worden verder gegaan. De bouw van de veelbesproken appartementen in het gebied bij de vuurtoren neemt vastere vormen aan. Op basis van veel overleg met omwonenden en openheid bij de verdere plannen en ontwikkeling zijn wensen en suggesties verwerkt door de architect. Met de bedoeling om binnen de toegestane mogelijkheden een maatschappelijk breed geaccepteerd totaalplan te ontwerpen. In de raadsvergadering werd een nieuw schetsplan gepresenteerd welk plan werd gelanceerd als basis voor een toekomstig principeverzoek. Tevens vroeg het college aan de raad in te stemmen om de zo belangrijk geachte IRV Zeewaardig aan te passen en dit, vooruitlopend deze aanpassing, op te mogen starten. In een eerste reactie werd bijna door alle partijen de loftrompet gestoken over de manier waarop inmiddels belanghebbenden en omwonenden worden betrokken bij de ontwikkelingen. Namens de PC was Carina Drijver bijna juichend maar moest duidelijk maken dat haar fractie verdeeld was. Later zou Arthur Eijs dan ook tegen de plannen stemmen. Braafste jongetjes

Ook Puur Noordwijk was zeer tevreden over de manier van overleg, maar wilde toch de rem erop zetten en stelde een maand uitstel voor. Een wens die ook door insprekers was geuit. Nieuwbakken raadslid , voormalig wethouder Peter Bockhoven, die de plaats had ingenomen van de afscheidnemende Diane Zandvoort, zette in zijn maiden-

Carla Drijver was juichend over totstandkoming van de plannen. Fractiegenoot Arthur Eijs stemde tegen. speech zijn toon voor de komende tijd: ‘De heren zijn niet altijd de braafste jongetjes van de klas, maar deze keer doen ze het keurig en wij gaan akkoord’. Evenals de VVD was ook het CDA zeer positief over de aanpassingen die inmiddels zijn aangebracht. En woordvoerder Andries de Boer kon het niet laten om Taetske Visser (Puur Noordwijk) terecht te wijzen.’Ooit drong u ,via een motie op voortvarendheid aan en nu wil u toch de rem erop’, verweet hij haar. Eerder was er van de kant van de omwonenden zowel positieve als negatieve kritiek geuit. Rick van der Niet van platform ‘Ons Noordwijk’ sprak waarderend over het proces maar zei dat, hoewel er aanpassingen en concessies zijn gedaan, er door de hoogte en massaliteit nog geen punt is bereikt waarbij met ge-

paste tevredenheid kan worden ingestemd met de plannen. Hij stelde daarom voor nog even te wachten met instemmen. Eigenaren van de Parallelflat maakte bezwaar tegen de geplande uitbreiding van het bestaande Hotel Oranje. En over een ongunstige lichttoetreding. De bewoners van dit overigens architectonisch niet bijzondere gebouw,maken zich bovendien extra zorgen over ‘het schrikbeeld van een dichtgemetselde kuststrook’. Vanaf de kant van een bewoner van de Golfweg kwam er een pleidooi om vooral voortvarend de plannen aan te pakken. Omdat bij realisatie ergernis en ernstige overlast van de huidige Polenhotels Alwine en Strandhotel worden weggenomen. Dringend advies

Ria van der Stroom gaf eerder na-

mens de bewoners van de K.W. Boulevard met het zeer dringende advies om de plannen snel uit te voeren. Omdat bij de realisatie zoals zij het verwoorde ‘zowel de Noordwijkers, de congresgangers en de toeristen beter af zouden zijn.’ Toch worstelde de gemeenteraad nog met het voorstel van het college. Even was Dennis Salman het slimste jongetje van de klas. Opnieuw was het een amendement van zijn hand welke de gemeenteraad de nodige ruimte verschafte om met het voorstel akkoord te gaan. Het ging om een toevoeging waarin staat dat in een mogelijk principeverzoek, de resultaten van het overleg met omwonenden dient te zijn verwerkt. Hierna kon een meerderheid zich met de voorstellen verenigen zodat realisatie een stapje dichterbij is.

CDA en Puur Noordwijk: ‘Nee tegen Bollen 5’ Samenwerking n De raad heeft in meerderheid geen vertrouwen in de voorgestelde toekomstige bestuursstructuur van intensieve samenwerking in de streek.

Van Puur Noordwijk was dit bekend evenals van Lijst Salman en LN/WNW. Dus lag de sleutelrol bij het CDA. In een uitgebreid betoog legde Jan de Ridder uit dat het CDA

voorstander is van intensieve samenwerking met iedereen. Maar hij uitte kritiek op de Stuurgroep die bij herhaling vragen en wensen van het CDA negeerde. De Ridder maakte duidelijk dat in het laatste overleg wederom geen ruimte geboden werd: ‘niets zou in beton gegoten zijn, maar er werd geen opening is geboden’. En: ‘Er werd gesproken over uitgestoken handen maar die bleken leeg’. De Rid-

der maakte het standpunt van het CDA helmaal duidelijk met de uitspraak: ’wij stappen niet op de trein met onbekende bestemming’. Wethouder van Ast uitte zich opgelucht. Hij hekelde de Stuurgroep eveneens: ’Er is nodeloos tijd verdaan aan structuren in plaats van dat we inhoudelijk werkten aan de uitdagingen die ons pad kruisen’. Kritiek had de wethouder eveneens op de NOV die in woord en geschrift

de keus om ook met Katwijk samen te werken had afgewezen. ’Wij blijven op allerlei terreinen gewoon samenwerken met alle 6 de gemeenten’. Door de VDD en de PC werd met teleurstelling gereageerd. Carina Drijver keek daarbij in haar glazen bol en zag dat straks bij de verkiezingen zal blijken dat de Noordwijkers voor een algehele fusie zijn.

63. BELOFTEN

dorus@nortuksomroeper.nl

Lastige keuze als partij zonder (landelijke) ruggengraad het beste voor heeft met de Noordwijker.


*Actieprijs geldt voor alle Alles-in-1 Glasvezel pakketten i.c.m. een jaarcontract. Na 12 maanden betaal je voor Alles-in-1 Glasvezel: Instap € 58,- /mnd, Standaard € 68,- /mnd en Premium € 88 /mnd. Kijk voor de beschikbaarheid en voorwaarden op kpn.com/glasvezel

Nu Alles-in-1 Glasvezel met 1 jaar gratis Interactieve TV

Interactieve HD TV, Internet, Bellen van € 68,vóór € 51,50 /mnd met o.a.:

ü 2 HD tv-ontvangers ü Gratis Opnemen Pakket ü Gratis Spotify Premium

AD-10998/11-13

kpn infocenter Jan Kroonsplein | kpn.com/glasvezel | 0800 0115

Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Goudwisselk antoor is eigendom van familie De Ru iter en heeft ruim 25 jaar expertise!

Iedereen heeft kostbaarheden in huis. Soms zelfs zonder dat men zich hier bewust van is. Een paar oude munten, een ketting of een horloge, een treintje waar grootvader nog mee heeft gespeeld of een doosje met oude bankbiljetten. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Zo ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn en mocht u het willen verkopen, dan bieden we u ook nog eens een reële prijs.

Uw boot de winter door ✔ Bij ons kunt u uw sloep, vlet en sportboot zowel binnen als buiten stallen ✔ Beter voor uw boot – lakwerk – motor, en veilig ✔ Zelf aan uw boot werken in overleg mogelijk ✔ Haal- en brengservice mogelijk ✔ Ook voor totaal onderhoud van uw boot

Informeer naar de voordelige all-in prijzen. t, aterspor W e regio t d h c i n i z t s i l Rijn a ci port spe s r e t a w DE Valkenburgseweg 70 - Katwijk a/d Rijn (071)4027000 email: info@maritiemcentrumrijnzicht.nl

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Inkoop

Verkoop

Verpanden

Beleggen

Taxatie

Goud

Zilver

Munten

Sieraden (goud en zilver)

Oude bankbiljetten

Postzegels

Antiek speelgoed

Veiling

Locatie Katwijk Tramstraat 112b, 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl

TE HUUR: 6 persoons bestelbussen

Meer dan 50 locaties door heel Nederland!

Openingstijden Di. t/m za. van 9.30 - 17.00 uur

vanaf

www.jantjebeton.nl

€ 85,00

per dag

0252-211849 www.goudwisselkantoor.nl

www.gdol.nl


nieuws

De noordwijker

dinsdag 5 november 2013

5

Sinterklaasactie Rotary voor Voedselbanken Sint

n De Rotaryclub Noordwijk en Omstreken organiseert ook dit jaar weer de mogelijkheid om Sinterklaas vergezeld van zijn Pieten bij thuis of bij een bedrijf op bezoek te laten komen.

Een standaardbezoek thuis duurt ca. 20 minuten en kost € 60,-. Dit bedrag komt geheel ten goede aan

de Voedselbanken in Noordwijkerhout, Noordwijk en Katwijk. Voor het aanvragen van een bezoek kan men contact opnemen via rotary.sinterklaas@ziggo.nl. Men krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht van het secretariaat van de Sint. Wie zich vooraf wil oriënteren, kan kijken op www.rotary.nl/noordwijkeo

Ardea Auto: ‘Auto kopen kan slimmer’ auto n Dit najaar roert Nederlands grootste Forddealer Ardea Auto zich danig in de markt. Vorige maand werd al een offensief afgetrapt waarbij klanten van Gorinchem tot aan Amsterdam op veel voordeel kunnen rekenen.

“Het is echter niet alleen een kwestie van zomaar met kortingen strooien,” laat algemeen directeur Jan-Bas Veltman weten. “Het nog dit jaar registreren van Ford modellen leidt altijd tot een voordelige aanschaf. Want per 2014 gaan de prijzen en belastingen omhoog.” Traditioneel gezien worden er aan het einde van het jaar minder auto’s geregistreerd. Om die reden trachten dealers met een eindspurt de verkoopresultaten van het jaar nog een boost te geven. Dat leidt tot veel registratievoordeel in de laatste maanden. Veltman: “Slimme kopers stellen hun aanschaf

dus niet uit tot in het nieuwe jaar. Bovendien ruimt Ardea Auto in het najaar de demovloot op om plaats te maken voor nieuwe showroommodellen.” Van 7 t/m 9 november onderstrepen de 23 Ardea Auto-vestigingen deze gedachten met de Ardea outlet driedaagse waarbij het procentuele voordeel hard opstapelt. In verband met de veranderende belastingregels is het voor de zakelijke rijder ook interessant om nu tot actie over te gaan. Daarnaast introduceert de Ford dealer met de Fiesta Privélease een nieuw product in de markt. “Ook daarin zoeken we naar slimmere oplossingen die de klant voordelen biedt,” aldus Veltman. “Dankzij een aantrekkelijk, vast maandbedrag komt een rijk uitgeruste Fiesta voor veel mensen ineens heel dichtbij. Dit succesvolle concept zullen we naar verwachting snel uitrollen over andere modellen.”

Tijdens de lancering met de katapult vliegt de oude laptop door de lucht. | Foto: Joke van der Zanden.

Noortuk.info dinsdag letterlijk gelanceerd website n Tussen de buien door werd dinsdag 29 oktober naast het Northgo College door wethouder Martijn Vroom, met enige hulp van omstanders, de nieuwe jongerenwebsite gelanceerd. Door Joke van der Zanden

Gratis houding- en bewegingchecks mensendieck n De Week Chronisch Zieken 2013 vindt plaats van vrijdag 8 tot en met zaterdag 16 november en heeft als thema: mantelzorg.

In het hele land vinden activiteiten plaats voor mensen met een chronische aandoening en hun mantelzorgers. De Mensendieckpraktijken in Sassenheim, Voorhout en Noordwijk geven in het kader van deze week vrijblijvend een houding- en beweging check voor iedereen. Het schiet weer eens in uw rug. Nekpijn die maar terug blijft komen. Na een dag werken bent u helemaal ‘op’, terwijl u voornamelijk

‘alleen maar’ achter de computer heeft gezeten. U heeft chronische pijnklachten en beweegt op een aangepaste manier welke voor onnodige spanning kan zorgen op andere plaatsen in het lichaam. U bent mantelzorger en heeft klachten bij het verzorgen, het bukken en tillen. Beter worden in bewegen: daar is maar een kleine stap voor nodig. Blijf daarom niet met uw klachten zitten, maar spreek af met een Mensendiecktherapeut. Tijdens deze week kan men vrijblijvend een gratis houding- en beweging check aanvragen in de Mensendieckpraktijk van Noordwijk op tel. 3648921.

Wie wordt het nieuwe prinsenpaar? Carnaval

n Op vrijdag 1 november zijn tijdens de kerkenveilig de 11 artikelen met cryptische omschrijving geveild, die een aanwijzing vormen met betrekking tot de identiteit van het nieuwe prinsenpaar.

De artikelen met omschrijving zijn: 1.Microfoon + CD Wolter Kroes - Het is geen feest als hij niet is geweest 2.Legpuzzel tropisch eiland (1.000 stukjes) - Oost west, thuis best 3.PonTje gerookte paling - Kwaliteit staat hoog in het vaandel 4.Heinekentapvat met accessoires - Hij En Ik Nemen Elke Keer Een Nieuwe, Na Elke Keer Een Nieuwe Is Er HEINEKEN 5.Kunstwerk schelpenvisser - Je moet het paard niet achter de wagen spannen

6.DVD Friends - Familie & vrienden 7.Bon halve dag Vespa-rijden 1 pers. VespaVerhuurNoordwijk.nl - Door weer en wind op het stalen ros 8.Bekerset BLOND met thee en koek - Natuurlijk blond? Blond natuurlijk! 9.Oranjefanpakket - Kleur bekennen 10.Hondenpakket vol lekkernijen Géén hond in de pot 11.NoordwijkMuts, Bal plus handtekening Van Der Sar en S.J.C. Handdoek - Noordwijk of S.J.C., het maakt hem niet uit. Denkt u te weten wie het nieuwe Prinsenpaar wordt, mail dan uw antwoord uiterlijk donderdag 7 november naar info@denoortukkers. nl. De winnaars worden bekend gemaakt tijdens het liedjesfestival op 15 december in Hotel Royal.

Na een jaar bouwen aan de website www.noortuk.info werd de site letterlijk en figuurlijk gelanceerd via een enorme katapult, door de scouts van Scouting Norvicus gebouwd. Een ‘oude’ laptop vloog hoog door de lucht en daarmee was de lancering een feit. “Al heel lang hebben we op het gemeentehuis tegen elkaar gezegd er moet voor en door jongeren een

website komen. Er werd gezegd: het is lastig, een gedoe, te ingewikkeld, hoe krijg je dat voor elkaar en hoe zorg je ervoor dat het geen platform wordt waarop mensen vanuit het gemeentehuis gaan communiceren naar de jongeren toe. Het moet gewoon een platform voor en door jongeren worden waar ook de gemeente eventueel informatie kan ophalen en eventuele vragen kan stellen. Het jongerenwerk heeft van de ge-

meente de opdracht gekregen en ze zijn er een tijd mee bezig geweest. Het is een tijd vanuit het gemeentehuis geprobeerd maar dat lukte ook weer niet. Het jongerenwerk heeft toen gezegd dan gaan we het met de jongeren samen doen. Er is nu een club van hele actieve jongelui die een website hebben gemaakt, deels geïnspireerd op de manier waarop ze het in Katwijk doen. Die site is regionaal ook één van de betere websites. Ze hebben alle leermomenten van die site verbeterd en nu is het ‘er op en er over’ en wordt onze site de mooiste jongerensite van de hele regio,” lacht wethouder Vroom.

Space Business Park is nu woonrijp woonrijp n De wethouders Martijn Vroom en Bas Brekelmans kondigden dinsdag 29 oktober gezamenlijk aan de het Space Business Park woonrijp is en gereed om nieuwe bedrijven te vestigingen. “Er was twee maanden geleden een politieke discussie dat het terrein al zo lang braak ligt met de vraag waarom schiet dat niet op. Het kost allemaal geld en rente. We moeten ons best doen om het terrein vol te krijgen met space-gerelateerde bedrijven. Daar hebben we een lobbyist voor in de arm genomen en we promoten het. Er zijn best al wat bedrijven en er werken hier al heel wat mensen maar het kan natuurlijk beter. Door onder andere de logistiek mooi te maken en dan vieren we dat. Je kunt zorgen dat het gebied er goed bij ligt en dat de ontsluitingen geregeld zijn, de wegen mooi en dat er geparkeerd kan worden. Dat doen we vooruitlopend op het feit van aanwezigheid van die nieuwe bedrijven. Als het mooier en aantrekkelijker is dragen we een steentje bij aan het vol krijgen van Het Space Business Park”, aldus Bas Brekelmans.

Martijn Vroom voegt daaraan toe: “Dit is één van de blikvangers van het bedrijventerrein in de regio want het Space Business Park heeft een landelijke uitstraling van wat er hier gebeurt. Dan moet je de boel

netjes aanleggen. Dat gaat in delen en elke keer als het een stukje netter is geworden is het voor ons een feestje. Nu is deze belangrijke weg netjes, Met alle verkeersmaatregelen en drempels is er helder aangegeven wat de fietspaden zijn. Het was een grote wens van ESA ESTEC, dat helder werd waar de fietspaden liggen. Veel van hun werknemers maken gebruik van de weg”

De wethouders Brekelmans (r) en Vroom (l) zitten wat onwennig op de scooters op een opnieuw aangelegd stuk weg in het Space Business Park. | JvdZ


 FAMILIEBerichten Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie. Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Noordwijker. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF). Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur).

Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout.

Dankbaar voor wat zij voor ons is geweest, geven wij met droefheid kennis van het overlijden van onze lieve moeder en oma

Hester Hazenoot - van Leeuwen weduwe van Dirk Hazenoot Amsterdam, 2 maart 1922

Noordwijk, 30 oktober 2013

Leo en Janny Fred en Tiny Antoni en Jannie in liefdevolle herinnering Enrico en Liesbeth Kleinkinderen Achterkleinkinderen Correspondentieadres: L. Hazenoot De Ruyterstraat 30 2202 KK Noordwijk

Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk. Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.about.me/memorienatuursteen

Herinner mij, maar niet in sombere dagen. Herinner mij in stralende zon, hoe ik was toen ik alles nog kon.

Uw adviseur Henri van Hardeveld

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden dinsdag 5 november 2013 in crematorium Rhijnhof te Leiden.

Omdat een uitvaart meer is dan afscheid alleen... UI T VAART V ER ZO R GI N G N O O R DW I J K

071 364 6006 • www.barbaranoordwijk.nl

Uw uitvaartleiders: Annemarie Hazenoot & Areen van der Plas Dag & nacht bereikbaar: 071 364 6006

PArtICuLIereN

OPGeLet! uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. u kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KAtWIJK • HET VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK • SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK • PRIMERA v.d. Lans, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM • RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut • THE READSHOP, in de Hoftuin, rIJNSBurG • LIETHORPS BOECKHUYS, Hoogmadeseweg 13, LeIDerDOrP • ROKERSPALEIS LEIDERDORP, Van Diepeningenlaan 17, LeIDerDOrP • BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OeGStGeeSt U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLeVereN tOt DONDerDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna)

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

Noordwijk rhout Noordwijke De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp Wassenaar

}

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN

• Eerhart Sierbestrating.

• Vuil tapijt? Laat het

Voor al uw bestraT.k. scootmobiel opvouwbaar, merk Rumba tingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijs- 2011. Dubbele accu, z.g.a.n. Nieuwprijs € 2.750,-, opgave 070-3211006. nu € 1.000,- + verzekering. Tel. 071-5018939.

Pools schilder- en stucadoorwerk vakkundig reinigen of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam binnen-buiten en andere klussen. Scherpe prijs. Referentie: tel. 06-13360700. Interieurverzorging, tel. 070-5116612.

Actie bij maximodE: 1. bij aankoop van een Dak herstellen? Bou­ma/Grundeken beljas, sjaal cadeau. 2. Op het merk Yoek nu 25% korlen! 070-5114674/070-5118394. Uw dakspecialist! ting! Maximode Katwijk, tel. 071-4018833. BC SIERBESTRATING Tegelwerk, met afvoer, Slanker met Kerst? SLANK 82! Clubs in Katgratis prijsopgave. Tel. 06- 55321682. wijk, Rijnsburg en Leiden. Inschr.: € 11,50, weke50-plusser SCHILDERT, SAUST en behangt lijks: € 6,50. Inl.: B. Hoogerdijk, tel. 071-4030578, uw huis weer als nieuw. Tel. 06-13067762. www.slank82.nl Lekker toerfietsen vanuit Wassenaar en Voorschoten? www.tcdekampioen.nl.

• • • •

STEUNZOLEN. Erkend leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 071-5238468 of 06-12028319.

schipvanleiden.nl. •Mooiwww.zalenverhuurkruyt bruin café in oude centrum van Leiden. Voor

afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc. Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare drankprijzen! Reserveringen: tel. 06-25047376.

Student wil u graag helpen met COMPUTER•PROBLEMEN. € 15,- p.u. Tel. 070-5114250. garageboxen in Oegstgeest en Leiden. •Huurprijs v.a. € 110,-. Inlichtingen: 06-20773480.

computerhulp Virusverwijdering, sneller •maken, storingen verhelpen, oude PC naar nieuwe PC, installaties, laptopreparatie, WiFi, privé cursus, etc. Professionele ondersteuning bij u thuis of op kantoor voor particulieren en bedrijven. Tel. 0642460355, info op www.Boonict.nl

zit u nog in de schaduw? Wij zagen bomen om en takken af. Tel. 070-5111923 of 0653794870.

dierplaagbestrijding, dienstverle•ningGotenreiniging, en schoonmaak. Tel. 06-54948365/070-5176896. www.roessinghvaniterson.com

Zat. 30 nov. GROTE Vlooienmarkt Kat•wijk, Hangaar 2, Vliegveld Valkenburg. 200 Kramen. Donevents.nl 0294-237320.

en verliesverwerking. Gra•tis rouwinfo en/of intakegesprek. Tel. 06-30035415, email: rc.dekoning@ziggo.nl

Gezocht medeberijder van chique, brave ruin, goede uitrijmogelijkheden, inlichtingen 070-5176533.

Te huur in Lacarihuela/Spanje: APPARTEMENT met zonnig balkon, uniek v. overwinteraars. Tel. 071-5122981/06-23077727.

Ambulante Nanny with lots of experi•ence. Only when you need me. All days of the week, weekend also possible. Tel. 06-11285202.

werk in huishouding/schoonma•ken.Ik zoek Beschikbaar van ma. tot vrij. Tel. 0714035770.


s e m t e h n a V

nieuws

De noordwijker

7

dinsdag 5 november 2013

VERS

Trots van de keurslager:

Biefhaasjes

Heerlijk gemarineerde biefstuk voor 2 personen

100 gram

275

Geldig van 04-11 t/m 09-11

Vleeswarenkoopje:

Bij aankoop van 150 gram gebraden fricandeau: 100 gram tonijnsalade GRATIS! Special:

Rambolletje

100 gram Biefstukje gevuld met Rambol smeerkaas, ruccola en rauwe ham Extra special:

Carpaccio misto

100 gram Dungesneden biefstuk met bladspinazie, pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en tomatenmarinade Meal deal van de week:

Babi ketjap met gevulde rijst

Met een GRATIS rauwkostje!

De opkomst viel tegen maar de wel aanwezige jongeren keerden zich via groene kaarten tegen drempels bij alcoholverstrekking. | Foto: WS

Valse start voor Jongerenraad jongerenraad n Tijdens een persbijeenkomst bij het aanbieden van de concept-jeugdnota was de stemming juichend. Het college zou met de jongerenraad een nieuwe weg inslaan. De jongerenraad moest nieuw en beter leven ingeblazen worden. De jongeren zelf centraal met bedenken en uitvoeren. De Stichting Jeugd en Jongerenwerk kondigde dit met overtuiging aan. Basis voor de samenstelling moest een leerlingendebat worden dat werd georganiseerd in samenwerking met het Northgo College. Valse start

De nuchtere vaststelling is dat er een complete valse start werd gemaakt. Op de aanvangstijd om 19.30uur de mededeling: ‘we wachten nog op jongeren’. Toen uiteindelijk na de klok van achten een begin werd gemaakt waren nauwelijks vijftien Noordwijkse jongeren voor het debat gekomen. De bij het jongerenwerk actieve vrijwilligers en stagiaires voegden zich haastig bij hen zodat het nog wat leek. Desondanks deed de ruimte in het Northgocollege nogal

overdreven groot aan. De avond werd ingeleid door Frank Bakker van het Jongerenwerk die geen verklaring wist voor de zeer tegenvallende belangstelling. Hij kon wel een aantal maatschappelijke organisaties verwelkomen. De politie, bureau Halt, enkele ambtenaren en vertegenwoordigers van verenigingen. Vanuit de gezondheidszorg bleek geen belangstelling. Wel waren er 4 raadsleden plus een aantal vertegenwoordigers van politieke partijen. Wethouder Vroom was zelf niet aanwezig maar presenteerde zich via een projectiescherm. Northgocollege

In de aankondiging was te lezen dat het debat werd georganiseerd in samenwerking met het Northgocollege. In de nota wordt de school nadrukkelijk als partner genoemd, wat op de avond bepaald niet bleek

225 275

500 gram

550

Maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 19:00 uur. Zaterdag sluiten wij om 16.00 uur

Krijn van der Bent keurslager

Gourmet, barbecue en catering Kerkstraat 50, Noordwijk T 071-3612720 Bekijk de nieuwe foto’s op onze internetsite: www.vanderbent.keurslager.nl

Banketbakkerij te zijn. Dus vroegen wij om een reactie. Directeur van de Plas had veel lof voor de jongeren die in organisatie en uitvoering actief zijn geweest. Maar hij uitte zijn teleurstelling over de slechte opkomst en het gebrek aan interesse voor het initiatief. Hij benadrukte dat het Northgocollege geen aandeel heeft gehad in de werving van debaters of leden voor de jongerenraad. De inbreng van hen was het faciliteren van de accommodatie en advies over uitvoering. Hoe verder

Hoe het nu verder zal gaan moet blijken wanneer de eerdergenoemde nota door de gemeenteraad wordt beoordeelt. Daarin lezen we een met mooie volzinnen verwoorde theorie over de jongerenraad die nauwelijks aansluit bij de praktijk. Een goed functionerende jongerenraad moet voldoen aan een aantal belangrijke voorwaarden. Daarbij hoort op de eerste plaats een goede, serieuze op de praktijk gerichte begeleiding.

Alex van der Holst Kerkstraat 45 2201 KL Noordwijk T 071-3612067 www.alexvanderholst.nl

4 T/M 9 NOVEMBER

Gevuld Speculaas

€ 2,00 per 100 gram

11 T/M 16 NOVEMBER

Dikke brokken Speculaas

€ 2,70 per pakje

Hij komt, hij komt, die lieve goede sint, daarom weer eigengemaakte chocoladeletters, marsepein, roomborstplaat etc.

‘Dronken zijn is niet stoer’ jongerendebat n Jongeren moe-

ten actief worden in de politiek met de ‘jongerenraad nieuwe stijl’ .De Stichting Jeugd en Jongerenwerk kondigde dit met overtuiging aan. Daarom werd het groot Noordwijks leerlingendebat georganiseerd in samenwerking met het Northgo College. De Noordwijkse jongeren lieten het deze avond echter massaal afweten. En met veel vertraging werd uiteindelijk met een kleine groep geprobeerd tot een debat te komen. Verantwoordelijk wethouder Vroom was er wel, echter niet in vlees en bloed. Maar hij sprak vanaf een scherm via een opname vanuit de raadszaal. Vroom uitte een 4 tal stellingen waarbij beperking of verbod van alcohol de rode draad was. De aanwezigen reageerden afwijzend op de inbreng van de wethouder die leeftijdsgrenzen voor alcoholgebruik wilde verhogen. Beperkende regels zouden toch massaal worden genegeerd. Zoals dit nu ook al gebeurd.

Niet stoer

Over een ding waren allen aanwezigen jongeren, maatschappelijke organisaties en politie,het wel eens: ‘Dronken zijn is niet stoer’. Volgens de jongeren is iedereen, ongeacht de leeftijd, wel eens een keer dronken. Over mogelijke drempels was men het dus eens: “Als we iets willen dan doen we dit toch wel, verbod of geen verbod’. Dezelfde mening was er bij de jeugd over het gebruik van drugs. Coffeeshop

‘Er moet in Noordwijk een coffeeshop komen’, werd door de debatleider Bakker ingebracht. Hierover was verdeeldheid. Voorstanders: er wordt toch gebruikt omdat vraag en aanbod hun werk doen’. Een jeugdige tegenstander merkte op: ‘Je ziet mensen om je heen naar de kloten gaan’. Daarbij bekritiseerde hij een fraai ogende voorstandster: ‘Ik vond je leuk, maar nu vind ik je minder leuk!’ Vanuit de zaal wierp commissielid Koppel (PC) zich op als pleitbezorger voor het vrijgeven van de han-

del in softdrugs. En dus voor een coffeeshop in Noordwijk. Reactie uit de zaal: ‘er is toch een coffeeshop hier in het fietsenhok’. Overlast

Dat de jeugd In Noordwijk voor veel overlast zou zorgen werd bestreden. Excessen kende men niet Het zou dan ook voornamelijk om spelende jongeren gaan. Daarbij werd de vraag gesteld:’Wat is overlast?’ Er bleek hierover snel overeenstemming: ‘Veel echte overlast is er niet en waar klachten zijn wordt er door de politie adequaat opgetreden’. Poppodium

Tot slot werd op de avond opnieuw een lans gebroken voor het faciliteren van Poppodium. Bestuursleden van de stichting klagen al jaren over het ontbreken van een eigen ruimte. Oude stellingen en argumenten wederom van stal gehaald. Raadslid en popmuzikant Erwin van der Aart toonde zich wel warm voorstander. Maar temperde de verwachtingen door erop te wijzen dat de in het verleden gestelde voorwaarden niet meer realistisch zijn.

| Foto: Joke van der Zanden.

Bijtjes en de bloemetjes in Koningspark bijen n Wethouder Martijn Vroom nam 30 oktober zelf plaats in de minitractor om het Koningspark, bij de Van Panhuysstraat naast het retentiebassin, mooier en tevens geschikt te maken voor bijen omdat ze wereldwijd teloorgaan. In het grasveld voor de huizen zijn speciaal geselecteerde vroegbloei bolletjes zoals krokusjes en narcisjes machinaal onder het gras gewerkt. Wel 150 bolletjes per vierkante meter. In totaal 680 vierkante meter. De bolletjes komen jaarlijks weer op. In het natuurgebied bij het retentie-

bassin is enige tijd geleden het bijenhotel ‘De Vroomshoop’ geplaatst. Het is een houten bouwwerk waarin verschillede gaten zijn geboord. “De bijen houden nu een winterslaap maar het is de bedoeling dat ze, als de krokusjes in bloei staan hun eieren gaan leggen in het bijenhotel. Ze kunnen ongeveer 50 meter vliegen dus komen ze terecht bij de speciaal voor hen geselecteerde bloemen. Aan de zijkant komen de laatbloeiers zoals botanische tulpen, narcissen en alliums, een uigewas. Hier komen niet agressieve solitaire bijen op af. Dit park verdient het om meer aandacht te krijgen en langzaam krijgt het wat meer vorm”, aldus wethouder Vroom.


alle dranken goedkoper!!! ^

la chasse chardonnay Ook rood Heerlijke Franse borrelwijn.

stony cape cabernet cinsault Ook wit Partijvoordeel uit Zuid-Afrika! op=op!

wijnen

montepulciano d'abruzzo duca della rocca Italiaans juweeltje voor een bodemprijs! op=op!

elders 5,69

3.99

glen talloch whisky

zonneklaar berenburg Hele liter Zacht van smaak!

hollandse graan jenever de Zeven granen Hele liter

1,5 liter!

Sterke drank

whisky cream traditional 70 cl

mac callister scotch whisky 70 cl 70 cl

amaretto solo mio 70 cl

op=op!

aztec tequila silver

5.-

2 flessen

elders 23,99

elders 5,95

18.

3.

99

49

elders 8,98

vergelijkbare prijs 12,79

9.

99

70 cl

bessen likorette

elders 10,09

7.

99

70 cl

priskaia vodka hele liter

fris en fruitig coca-cola Ook light of Zero Hele liter

mineraal water 1,5 liter

maaza vruchtensap Mango of tropical Hele liter

alfa edelpils 24 x 30 cl

9.

49

elders 14,79 elke 2e fles

per fles 1,42

elders 0,45

29

elders 13,99 elders 9,79 elders 15,79 elders 4,69 elders 12,99

bier en allerlei

krat 24 flessen

71

elders 10,99

soutini sambuca

=12,66 per liter

5.99 9.39 10.49 8.39 13.79 4.19 11.29

elders 8,99

palm dobbel 6 x 25 cl op=op!

heupflacon rvs Met handige riemhouder voor 4 shotglaasjes en trechter! op=op!

6 flessen

2.

99

elders 4,59

stapel bierglas 28 cl

shotglas 3,4 cl

wijnglas ballon

elders 10,95

25 cl

5.

99

kurkentrekker fluor buigrietjes 200 stuks

elders 1,79

1.19

ijsblokzakjes 10 x 18 stuks

longdrinkglas 27 cl

elders 0,69 elders 0,99 elders 0,79 elders 1,59 elders 0,99 elders 0,69 elders 0,79

waarom elders meer★ betalen? KatWijK Visserijkade 2 | noordWijK Raadhuisstraat 9

| sassenheim Oude Haven 11

★ Geopend op zondag. Acties geldig t/m maandag 11 november 2013, zolang de voorraad strekt. WWW.dirCKiii.nl

Geniet, maar drink met mate.

Noteer in de agenda:

vrijwilligersfeest in de Muze

10 december Alle Noordwijkse vrijwilligers gratis toegang

Makkelijk te vervangen op uw huidige deuren, met behoud van uw huidige cilindersloten.

: Nieuw! Standaard g! Kerntrekbeveiligin Kerntrekbeveiliging De wedloop tussen inbreker en huiseigenaar: beveilig uw woning tegen kerntrekken! Door de politie wordt steeds vaker gewaarschuwd tegen deze vorm van inbreken. Rijnland Kozijnen levert anti-kerntrek sloten nu standaard op alle deuren.

Als u uw veiligheid serieus neemt, moet u dus bij Rijnland Kozijnen zijn!

Bezoek:

www.vrijwilligerssteunpuntnoordwijk.nl

RAMEN | DEUREN | SCHUIFPUIEN | GEVELBEKLEDING | DAKGOTEN | DAKKAPELLEN Katwijk, Heerenweg 3b Telefoon (071) 408 17 71 De showroom is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

www.rijnlandkozijnen.nl

49 50 59 99 79 49 59


nieuws

De noordwijker

dinsdag 5 november 2013

9

Dringen bij schaarse laadpaal in de Duin- en Bollenstreek n Rijden in een auto met een stekker streek n De belangstelling voor elektrisch rijden groeit, want de overheid stimuleert dit met 0% bijtelling voor leaseauto’s plus vrijstelling van wegenbelasting. Wie eenmaal zo’n auto heeft aangeschaft zal zich echter nog wel eens achter de oren krabben, want waar zijn oplaadpunten te vinden? In de steden is dat geen probleem, daar groeit het aantal oplaadpunten nog steeds. In de Bollenstreek is het echter dringen bij de laadpaal – voor zover aanwezig.

en daar vervolgens weer bij een oplaadpunt kan parkeren. Niet iedereen heeft echter een eigen garagepad of soortgelijke mogelijkheid. Wie in een rijtjeshuis woont kan moeilijk een snoer over de stoep leggen, maar wel een eigen laadpunt aanvragen - en betalen. Dat betekent dat er op die parkeerplaats een claim ligt en anderen er niet meer kunnen parkeren. Waar parkeerruimte in de straat schaars is, kan dit dus wel eens onmogelijk zijn. Dus dan maar uitwijken naar een nabijgelegen openbare parkeergelegenheid met publieke aansluitingen? Dat verlegt de vraag meteen weer naar de gemeenten, en die staan niet te trappelen. Iedere oplaadpaal kost immers geld en dat is er vaak niet.

Door Ilse Hesp

Elektrisch rijden is niet alleen schoner en zuiniger dan rijden op diesel of benzine, het is ook een middel om de economie een handje te helpen. Ga maar na: niet alleen de dealers zijn blij met de aanschaf, maar met hen een flinke kring van toeleverende bedrijven. Bovendien vraagt deze nieuwe manier van rijden andere technische kennis. Dat vraagt om bijscholing van bestaand onderhoudspersoneel en de opleiding van nieuwe, jonge technici. Ook dat betekent werk – en inkomen - aan de winkel. Het is dus in meer dan één opzicht verheugend dat er naar verwachting aan het einde van dit jaar in Nederland zo’n 20.000 auto’s met stekker rond zullen rijden. Daar staan echter maar 5.000 publieke oplaadpunten tegenover; dat is nu al veel te weinig. Nederland is op het punt beland dat de consument nog even geen elektrische auto koopt omdat er te weinig oplaadpunten zijn. Daardoor is het animo om nieuwe oplaadpunten aan te leggen ook weer te laag. Waardoor de elektrische auto geen kans krijgt om zich te ontwikkelen tot een echt alternatief voor de brandstofauto. Vooral de Bollenstreek blijft achter.

Peter de Jong: “Wij zijn uit op een win-winsituatie voor alle partijen”. | Foto: Ilse Hesp

Win-win voor gemeenten en consument

Vandaar dat een aantal autobedrijven in Hillegom en Lisse de koppen bijeen stak. Dat leidde tot een gezamenlijke brief aan de burgemeesters en wethouders van een aantal gemeenten met de vraag wat het standpunt was voor wat betreft het plaatsen van laadpalen. Deze brief ging niet alleen naar de gemeenten Hillegom en Lisse, maar ook naar Noordwijk, Noordwijkerhout, Katwijk, Voorhout en de Haarlem-

mermeer. Peter de Jong, verkoopadviseur bij Svala Hillegom, wil vooral benadrukken dat het geenszins de bedoeling is en was om de verschillende gemeenten af te rekenen op het al dan niet gevoerde beleid voor oplaadpunten. ‘Integendeel,’ zegt De Jong, ‘wat wij voor ogen hebben is een win-winsituatie voor gemeenten, consument èn winkeliers. Hoe meer mensen gebruik kunnen maken van publieke elektrische oplaadpunten, hoe beter je als gemeente afsteekt. Bezitters van

auto’s met een stekker zullen daar gaan winkelen waar ze intussen ook kunnen opladen. Bovendien brengt ieder oplaadpunt geld in het laatje, want opladen is net zo min gratis als het tanken van benzine bij een benzinestation.” Snoertje over de stoep?

De bezitter van een auto met stekker verkeert in een ideale situatie wanneer hij thuis een oplaadpunt heeft, naar zijn werk kan rijden

Intussen wordt de druk om toch in oplaadpunten te investeren steeds groter. Zo wil de Europese Commissie de lidstaten verplichten tot een minimum aantal oplaadpunten. Voor Nederland zouden dat er in 2020 maar liefst 32.000 oplaadpunten moeten zijn. Dat is in de komende zeven jaar een toename van zo’n 3.800 stuks per jaar. De Europese Commissie wil serieus werk maken van het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen en tegelijkertijd het tekort op de handelsbalans terugdringen. De import van olie is namelijk voor een groot deel verantwoordelijk voor dat tekort. Tegelijkertijd verwacht de Commissie dat de maatregel 700.000 Europese banen oplevert. Er zit dus veel nogal wat vast aan die auto met stekker. Het milieu is er mee gediend, er zitten sterke economische kanten aan en de werkgelegenheid is er mee gebaat. Wellicht een mooi punt voor de samenwerkende gemeenten in de Bollenstreek om samen een sterke stekkerregio te creëren?

Zaterdag 16 november a.s.

THE DANCE XPERIENCE Internationale Top Act als Mysterie Act tijdens De Dance Xperience Op 16 november a.s. organiseert The Disco Awards The Dance Xperience 2013 in de spiksplinternieuw nieuwe Event Center Holiday Inn in Leiden. Dit wordt het dansfeest van 2013. Dit dansfeest met alle muzikale toppers uit de ’70, ’80 en ’90, wordt een waar feest van herkenning! De bezoekers gaan gewoon genieten van een avond uit met alle nodige facetten. Vervolgens worden ze verrast door geweldige

optredens van o.a. The M People Xperience, DJ Boss ‘n Nova en natuurlijk de 10 mans formatie Boston Tea Party.

Maar liefst 5 live-acts! Het is de organisatie gelukt om een internationale zeer bekende act te boeken. De naam houden ze geheim maar het is een geweldige Mysterie act. De act is mede mogelijk gemaakt door Van Diemen Grond en Sloopwerken. Kortom 16 november wordt een mix van fantastische dansmuziek. De party begint om 20.30 uur. In tegenstelling tot de vorige party is parkeren van auto nu prima geregeld. Er zijn diverse opties mogelijk. Alle info is terug te vinden op www.dediscoawards.nl Normale Tickets bestellen Ben jij ook klaar voor het dansfeest van het jaar ? Laat dit feest van herkenning niet aan jou voorbij gaan en reserveer nu eenvoudig, snel en veilig de toegangskaart voor de Dance Xperience, het dansfeest van 2013 in Leiden via de website: www.dediscoawards.nl De kaarten kosten € 25,- inclusief 2 drankjes.

Holiday Inn Haagse Schouwweg 10 2300 PA Leiden 071 - 535 55 55 Of in de regio kun je de kaarten ook kopen bij een van de volgende voorverkoopadressen: Noordwijk Van Poelgeest MINI, BMW Keyserswey 91 New I.D. Leathers Hoofdstraat 18 B (Passage) Katwijk Wout Bergers Sport, Badstraat 30


Laat je niet in slaap sussen door de politieke algemene beschouwingen en talloze bezuinigings maatregelen € 600,=

Showroommodellen

voordeel

Ambachtsweg 24a • 2222 AL Katwijk • T 071 408 58 55 inf0@denachtwachtkatwijk.nl • www.denachtwachtkatwijk.nl limekleur boxspring incl. hockers van € 2.798,= voor € 2.198,=

160 x 200 in antraciet of licht grijs van € 1.495,= voor € 1.195,=

€ 300, voordee

l

=

boxspring 180 x 200 grijs van € 1.595,= voor € 1.295,=

Hét adres voor de scherpste bezuiniging op slaapcomfort is...

Ambachtsweg 24a • 2222 AL Katwijk • T 071 408 58 55 inf0@denachtwachtkatwijk.nl • www.denachtwachtkatwijk.nl

rode wijnen

ACTIES

keTel 1 jonGe jeneVer 1L

€ 12,48

Van 13,98 voor

ruM SAnTiAGo de CuBA Añejo BlAnCo 1L

Frankrijk / Bordeaux Château Saint Cristophe Medoc A.C. 2006 Cru-Bourgeois van 12,50 voor € 8,95 Spanje / La Mancha Yugo reserva Tempranillo Cabernet Sauvignon van 7,50 voor € 4,98 Spanje – rioja Vina Albina Gran reserva 2004 (topjaar!) van 20,25 voor € 14,98

wiTTe wijnen

Van 19,45 voor € 17,98 Deze op fust gerijpte Cubaanse rum is de ideale rum voor de mix met cola-producten.

Portugal / Douro – Quinta de Ventozelo Branco van 8,55 voor € 6,45 Frankrijk / Bordeaux – Cuvée Clémence entredeux-Mers Sauvignon Blanc - Sémillon van 10,35 voor € 8,50

eSBjAerG VodkA 1L

fAMouS GrouSe 1L

oP=oP (max. 6 ltr per klant). 13,95 voor € 9,98

Van 19,95 voor

kAhluA 0.7L

whYTe & MACkAY 1L

Spanje / Penedès – Grimau Chardonnay barrel fermented van 16,25 voor € 12,50

Van 20,95 voor € 16,95 Door de lagering op zowel bourbon als sherryvaten ontstaat een uitzonderlijk zacht smaakpalet.

Zuid-AfrikA en Chili

Mexicaanse koffielikeur. 16,45 voor € 14,50

CoGnAC CourVoiSier V.S. 0.7L

€ 22,95

Van 27,60 voor

€ 17,50

johnnie wAlker BlACk lABel 12Y 0.7L Van 29,95 voor

€ 24,95

STrAThiSlA SinGle MAlT 12Y 1L Van 43,95 voor € 34,98 Deze Single malt uit de Highlands onderscheidt zich door haar rijke geurenbouquet en haar smaken van kruiden en vruchtencake.

jACk dAnielS TenneSSee whiSkY 0.7L

www.drinkland.nl den haag Prinsestraat 57 070 364 29 25

Van 22,95 voor

€ 17,80

* Voorhout * noordwijk * oegstgeest Jacoba van Beierenhof 28 Maarten Kruytstraat 24 Lange Voort 19 071 364 93 37

071 361 21 82

071 301 55 83

Zuid-Afrika / Rhino – linton Park wines Drinkland importeert rechtstreeks wijnen uit Wellington van het wijnbedrijf Linton Park. Wij selecteren Rhino cape red en cape white. Een zeer aangename volle rode wijn met smaken van rijp rood fruit en een zeer frisse droge witte wijn met een tropisch karakter waarin citrus de boventoon voert. U steunt automatisch het goede doel: save the rhino. Per fles van 4,95 voor € 3,98 Chili – Tierra Alta reserva Uit de reserva wijnen, hebben wij een selectie gemaakt afkomstig uit: Casablanca Valley Sauvignon Blanc reserva: meest noordelijk gelegen regio met arme zand/kleigrond. Deze type grond is ideaal voor de elegante en complexe wijnen. Colchagua Valley Syrah reserva: met een Mediterraans klimaat, perfect voor de fruitige en geconcentreerde wijnen. Maule Valley Merlot en Carmenère reserva: deze valley ligt tegen de voet van de Andesgebergte. De grond uiteenlopend van vulkanisch tot graniet geven bodem aan volle rode wijnen met fris fruit en uitgebalanceerde zuren. deze 4 wijnen zijn nu voor een spectaculaire prijs te koop: van 11,10 voor € 7,50


DE NOORDWIJKER

nieuws

DINSDAG 5 NOVEMBER 2013

11

Kris kras door de duinen Mark Kras is werkzaam bij Staatsbosbeheer als boswachter in het Hollands Duin. Dit duingebied van 2400 hectare strekt zich uit van Wassenaar tot aan de Amsterdamse Waterleidingduinen. Hij vertelt maandelijks in deze column over zijn werk en belevenissen.

Lucas is een jongen van 17 met een verstandelijke beperking. Zijn droom: boswachter worden. Nu is in de natuur altijd genoeg te doen. In het hele land werkt Staatsbosbeheer met liefde en plezier samen met ruim 50 zorginstellingen die onderdak of dagbesteding organiseren voor mensen met speciale behoeften (met en zonder handicap). Op tientallen plekken in Nederland zijn dagelijks groepen van 10–15 mensen aan de slag. Ze helpen mee bij inventarisaties van planten en dieren, doen licht snoeiwerk, verzorgen catering bij excursies, onderhouden paden en meubilair en doen opruimwerk. Dus toen het RTL4 programma SynDROOM van Johnny de Mol ons vroeg of we iets konden betekenen voor Lucas en hun programma waarbij ook iets blijvends wordt gerealiseerd, was het antwoord een volmondig: ’Ja’. Op de opnamedag moest Lucas een aantal opdrachten uitvoeren. Eens zien of hij werkelijk uit het goede hout was gesneden om boswachter te worden. Al rijdend, pratend en werkend leerden we Lucas steeds beter kennen en bleek het aan passie niet te ontbreken. Ik kreeg er steeds meer vertrouwen in dat hij met behulp van één van onze vrijwilligers een waardevolle rol kon gaan spelen als vrijwilliger in het gebied Holland Duin. Moeiteloos benoemde hij in het voorbijgaan vogels als roodborsttapuit en paapje. En keek hij zijn ogen uit. Dit was wel wat anders dan zijn fietstochten van huis naar Noordwijk. De opdrachten waren geen enkel probleem. Amerikaanse vogelkers werd gesnoeid, duindoornafscheidingen geplant en rasters werden gecontroleerd. Maar de uilenkast controleren zou weleens een probleem kunnen worden. Lucas gaf voor de opname aan hoogtevrees te hebben. Maar volledig in zijn rol als boswachter klom Lucas zonder blikken of blozen de ladder op en veegde de kast schoon. Tot onze stomme verbazing vloog een dode mol de kast uit. Nu ja, helemaal verbaasd waren we als boswachters niet. Bij controle vooraf hadden we deze bijzondere verrassing al gevonden. Sommige dingen bedenk je niet. Na alle opdrachten kwam de eindopdracht voor Lucas. Zou hij de Grote Vijf Duinsafari willen/durven begeleiden? Lucas nam de uitdaging aan, maar vroeg nog wel even of Johnny dan ook mee ging. Het was bijzonder om te zien hoe Johny de Mol in zo’n korte tijd zo dichtbij Lucas was komen te staan. De eerstvolgende vrijdag ging Lucas met boswachter Thomas mee met de Grote Vijf om sfeer te proeven. Helemaal in het diepe gooien wilden we hem niet. Twee weken later was het dan echt zover. Het begeleiden van de grote Vijf was na alle belevenissen een peulenschil. En tot slot van de avond konden we Lucas met trots benoemen tot Hulpboswachter. Zeker geen holle titel. Want achter de schermen had ik één van onze vrijwilligers bereid gevonden om Lucas te gaan begeleiden. Deze vrijwilliger, Ab, heeft, naast een enorme natuurkennis, ervaring met mensen met een verstandelijke beperking van de dagopvang van ’s Heerenloo in Noordwijk. Een mooi startpunt voor een goede samenwerking. Op een zaterdagmiddag kwamen Lucas, zijn ouders, de boswachter en Ab samen om te kijken hoe we de toekomst als Hulpboswachter voor Lucas vorm konden geven. Onder begeleiding van Ab gaat Lucas de komende maanden eerst helpen met de wintervogeltellingen voor de SOVON Vogelatlas 2012-2015. Dat gaat gebeuren in en voor hem vertrouwende omgeving namelijk in het gebied Coepelduijnen, ’s Heerenloo (meer bekend als de Van de Berg stichting) en wellicht ook op het gebied van de ESTEC. Dan in maart volgen de zomervogeltellingen. Wanneer blijkt dat Lucas daar lol in heeft en kan werken volgens de voorgeschreven richtlijnen leidt dat uiteindelijk tot een structurele afspraak. Immers het los waarnemen van vogels is voor een natuurterreinbeheerder als Staatsbosbeheer onvoldoende om te zien of we de natuurdoelen bereiken. Daarvoor hebben we bevlogen vrijwilligers nodig zoals Ab en Lucas, die naast voldoende kennis ook met voldoende discipline kunnen werken aan behoud van de prachtige natuur die de Duin en Bollenstreek rijk is. Foto: Johnny de Mol met Lucas.

Op zaterdag 16 november zet de goedheilig man weer voet aan Noordwijkse grond. | Foto: PR

Sinterklaas is onderweg naar Noordwijk  Aankomst en intocht op zaterdag 16 november SINTERKLAAS  Vanuit Spanje is het bericht binnengekomen dat Sinterklaas en zijn Pieten met de Stoomboot inmiddels onderweg zijn naar Noordwijk, om daar op zaterdag 16 november weer voet aan wal te zetten. Iedereen is welkom op het strand bij de Politiepost ter hoogte van het Palaceplein. Het podium staat op het strand zodat aankomst en welkom dichtbij elkaar plaatsvinden. Een unieke gelegenheid voor jong en oud om de boot aan te zien komen en om met elkaar de Goedheiligman en zijn gevolg welkom te heten. Sinterklaas wordt ook dit jaar weer binnen gevaren door de vertrouwde reddingboot Paul Johannes van de KNRM. Gezamenlijk met het publiek zal het voorprogramma met de alvast vooruitgekomen muziekpieten en entertainer Paul Sellers om 9.30 uur

starten. Als de boot vanuit Spanje is gearriveerd, zal Sint officieel worden ontvangen door burgemeester Lokker en Cees van Wijk, voorzitter van de Noordwijkse Ondernemers Vereniging. Om 11.00 uur zal de stoet vanaf het strand vertrekken en start de intocht door Noordwijk. ROUTE NOORDWIJK AAN ZEE

11.00 uur: Start route te voet door de Hoofdstraat. Einde 11.45 uur. Aansluitend gaat het gezelschap via de Nieuwe Zeeweg met een koets, getrokken door twee prachtige paarden en per Pietenbus van Brouwer’s Tours richting Noordwijk-Binnen na een korte pauze.

ROUTE NOORDWIJK-BINNEN

12.30 uur: Vanaf de Bibliotheek aan de Weteringkade gaat de stoet per koets, onder begeleiding van de muziekpieten, de IJmuiderstraat in en via de Sint Jeroensweg, naar de Molenstraat om vervolgens via de Bronckhorststraat te voet de Kerkstraat in te gaan. Rond 13.30 uur vindt bij het gemeentehuis de ontvangst in Noordwijk Binnen plaats, gevolgd door een optreden door leerlingen van dans- en balletschool Jorien Boot. Zij hebben hiervoor een speciale dans ingestudeerd. Natuurlijk mogen ter afsluiting alle kinderen bij Sinterklaas komen om een handje te geven of een liedje te zingen en zullen de Pieten feesten en strooien met snoepgoed. Einde intocht 14.00 uur.

Purper Ladies komen naar Noordwijk THEATER  De Purper-traditie van meer dan dertig jaar topcabaret krijgt dit theaterseizoen een verrassende wending. Met de voorstelling Purper Ladies staan er in plaats van vier heren, vier dames op het toneel: Gerrie van der Klei, Mylou Frencken, Anouk van Nes en Céline Purcell. Vakvrouwen die hun sporen in het theater ruimschoots verdiend hebben en garant staan voor amusement met inhoud.

De dames weten van wanten en gaan het publiek met lef, gein en geweldige stemmen een avondlang zinnig entertainen. Purper Ladies speelt op zaterdag 16 november in Theater De Muze. Hoe staan vrouwen van verschillende generaties vandaag de dag in het leven? Een onderwerp dat de Purper Ladies met een gezonde dosis zelfspot behandelen. Een hilarische voorstelling door vrouwen voor vrouwen waarbij mannen ze-

ker ook welkom zijn! Purper Ladies is nog t/m 26 januari in diverse theaters te zien.

VAKANTIE IS...

GRATIS ADVERTENTIE

Donderdag 24 oktober beleefde uw boswachter een bijzondere dag. Voor het oog van een miljoenenpubliek kwam de droom uit van een heel bijzondere Noordwijkerhoutse jongeman; Lucas. Maar het verhaal begon eerder en gaat ook verder.

...MUZIEK VAKANTIE IS WIELEWAAL www.wielewaal.nl/vrijwilligers

Retraite in Maria ter Zee RETRAITE

 De Mystieke Weg organiseert in samenwerking met Maria ter Zee, een november retraite rond het thema ’Het Wezenlijke Zelf’.

Het leven vormt een inwijdingsweg die voert naar de verborgen betekenis van ons bestaan. Wie ben ik Echt? Wat is mijn Wezen? Het antwoord op deze oeroude vragen is te vinden in onszelf. Echter, willen we ons ware zelf leren kennen, is

het van belang ruimte in ons leven te maken voor stilte en bezinning. Tijdens een retraite trekken we ons bewust terug uit het ritme van het alledaagse en omringen we ons met stilte, richten we ons op het innerlijke in plaats van op het uiterlijke. Een retraite kan gezien worden als een geestelijke detox. Gedurende de driedaagse mediteren we, wandelen we langs het strand of door het labyrint, luisteren we naar meditatieve teachings

en bezinnen we ons op inspirerende teksten van mystici uit verschillende stromingen over ”Het Wezenlijke Zelf”. Op de zaterdagavond zal er een bijzonder klankenconcert gegeven worden, waarbij onder andere kristallen klankschalen en een Aziatische gong ons voeren naar het diepste in onszelf. Data: vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 november. Tijden: 10:00 – 17:00 plus een avondprogramma. Kosten: €175 incl. lunch.


a n v er b

WIJ ZOEKEN JOU!

VERBOUWINGS OPRUIMING ou

i

a jg

wen

a n v er b

ga

a n v er b

ga

j

o

wi

Ben jij:  Beschikbaar op dinsdag? (De kranten worden bij je thuisbezorgd)  Flexibel?  Serieus?  Sportief?  Een buitenmens?

ou

HAASNOOT MODE KRIJGT EEN NIEUWE LOOK! wen

En wil jij snel geld verdienen, maar ook nog tijd hebben voor je huiswerk?

wi

VANAF JANUARI 2014 GAAN WE DE DAMES,- CASUAL,- EN a a n v e r jg SCHOENENAFDELING COMPLEET RESTYLEN. VOOR WE DAARMEE KUNNEN STARTEN MOETEN ‘DE PLANKEN’ LEEG. wi

j

a n v er

NU HEEL VEEL AANBIEDINGEN, HELP ONS OPRUIMEN EN PROFITEER ALS EERSTE VAN KORTINGEN.*

ga

ga

ou

wen

Word dan bezorger van de Noordwijker in Noordwijk.

a n v er b

* M.u.v. de standaardartikelen en de merken Buddha 2 Buddha, Ugg en Arma. INFO@HAASNOOTMODE.NL WWW.HAASNOOTMODE.NL HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/HAASNOOTMODE

a n v er

ou

wen

wi

KOOP START VERNSDAG V.A. WOE MBER 6 NOVE

a jg

ga

VOORSTRAAT 14 2225 ER KATWIJK AAN ZEE 071 - 40 14 417

a n v er b

Neem dan contact met ons op via: verspreiding@uitgeverijverhagen.nl VOORSTRAAT 14 2225 ER KATWIJK AAN ZEE 071 - 40 14 417

INFO@HAASNOOTMODE.NL WWW.HAASNOOTMODE.NL HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/HAASNOOTMODE

Stichting Klamuze

klassieke muziek aan zee

Hoorneslaan 201-203 Katwijk aan Zee (Noord) Telefoon (071) 402 40 85

AUTOBEDRIJF

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU

Stel zelf uw menu samen en maak drie verschillende keuzes uit onderstaande gerechten: 1. Babi Pangang 2. Tjap Tjoy met kip 3. Ajam Ketjap 4. Thaise kip 5. 4 stokjes satĂŠ 6. Pau Cheung Kai (kip met pikante saus)

+ 4 mini loempia’s en 2 x nasi of bami

7. Foe Young Hai 8. Kou-Lou-Kai 9. Kip met pindasaus 10. Ajam Pangang (met kip) 11. Gebakken Pangafilet 12. Gebakken banaan

â‚Ź

22,25

Iedere vrijdag en zaterdag v.a.18.00 uur:

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

Concert 10 november 2013 Aanvang 15.00 uur in het

Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Op afspraak kan aan huis getaxeerd worden. www.onderdeboompjes.nl Tevens inkoop van goud en zilver tegen directe contante betaling!

Dealer

Chinees, Indisch en Thais lopend buffet â‚Ź 18,95 p.p. Kinderen t/m 10 jaar â‚Ź 9,50 p.p.

Ragazze Kwartet Rosa Arnold - viool Jeanita Vriens - viool

Bij een afhaalbestelling van minimaal â‚Ź 28,krijgt u van ons een gratis portie kroepoek!

Annemijn Bergkotte - altviool Kirsten Jensen - cello

ONBEPERKT ETEN / ALL YOU CAN EAT

Prijs per persoon ₏ 25,–

Keuze uit 45 verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

â‚Ź 17,95 p.p.

Ook menumaaltijden 7 dagen per week geopend

(Kinderen t/m 10 jaar â‚Ź 9,50)

www.kamsan.nl

SMEDERIJ 12 | T (0252) 21 36 80 2211 SM NOORDWIJKERHOUT WWW.TURK-ROOF.NL | INFO@TURK-ROOF.NL

Hierbij is inbegrepen: parkeren in de parkeergarage van het hotel, garderobe, koffie of thee tijdens de ontvangst en een consumptie in de pauze. Kaarten zijn te bestellen bij Grand Hotel Huis ter Duin, tel. 071-3651290.


ue roaacnkohoep q 50isseelbu n een va aar bij Inw

af 1.60 m.

boxspring van

g 10%bekddoenrgotedin op

ijk

za Noordw

Bedding Pla


agse en profiteer a ed ri d et tl u o ea rd eA orraad. Kom naar d vo e w u ie rdag 9 november! n te e d za r o en vo 8 s ag at la ijd p vr n 7, Wij make Alleen op donderdag l. ee rd o vo ’s ro eu van duizenden

-20 %

-18 % Ford Ka tot 18% voordeel!

-15

%

MEGA

Ford Fiesta tot 20% voordeel!

INRUILPREMIE

FIESTA

privélease

Fiesta Privélease. : telijk maandbedrag Standaard een fees cl. e ta 1.0 48kW Styl in de vijfdeurs Ford Fies vigatie-pack en metaallak, Techno Na mnd BTW voor € 239,- p/

-23 %

Ford B-Max tot 15 % voordeel! asions met Keuze uit 1.000 occ tie: superscherp 24 maanden garan ge inruil! geprijsd en extra ho

Companycars: de kop Ford modellen met eters. eraf en weinig kilom ’s voordeel! Nu duizenden euro

Ford Focus tot 23% voordeel!

Kijk voor de exacte showaanbiedingen, openingstijden en beschikbaarheid op www.ardeaauto.nl Kom naar uw Ardea Auto vestiging in: Hoofddorp - Haarlem - Lisse - Noordwijk Informeer naar de exacte actievoorwaarden. Voordeelpercentages zijn gebaseerd op het meest gunstige geval. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaardspecificaties. Aan bieding is geldig op voorraad auto’s voorzien van kenteken. Renteloze 50/50 deeal lot via het Ford Cashplan. Vraag naar de exacte voorwaarden. Check onze showaanbiedingen en openingstijden op onze website www.ardeaauto.nl.. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 30,3/14,3; liter/100 km: 3,3/7,0; CO2 g/km: 87-149.

Onbeperkt pannenkoeken eten! Hoeveel pannenkoeken kun jij op? Elke maandag en dinsdag onbeperkt pannenkoeken eten voor maar €10,- (kids € 6,-)

ALMONDEHOEVE Lifestyle & Antiek

Drankarrangement 2 uur onbeperkt dranken € 7.50,- (kids € 4,-) Geldig van 4 november 2013 t/m 11 maart 2014 Zie voorwaarden op www.debeslagkom.nl Prins Hendrikkade Zwaaikom 3 2225 HX Katwijk 071 407 8007 E-mail: info@debeslagkom.nl

Ook voor uw vakkundige meubelrestauraties

Van Almondeweg 2, 2343 AA OEGSTGEEST

www.almondehoeve.nl

2

0m 3.00


nieuws / sport

De noordwijker

Martha Baalbergen houdt Preek van de Leek

Handbal n De dames senioren van MSV Handbal speelden afgelopen zondag hun tweede zaalwedstrijd tegen Hillegom in sporthal de Overkant.

Preek n Op zondag 10 november zal in de Oude Jeroenskerk Martha Baalbergen de Preek van de Leek 2013 houden in de Oude Jeroenskerk.

De Preek van de Leek is een initiatief van de Protestantse Gemeente Noordwijk om één keer in het jaar de kansel af te staan aan een bekende Noordwijker die op de een of andere manier ‘iets’ met het geloof en het christendom ‘heeft.’ Vorige jaar werd het spits afgebeten door burgemeester Jan Pieter Lokker. Voor een goedgevulde kerk hield hij een gloedvol pleidooi voor duurzaamheid van Gods goede Schepping. Martha Baalbergen kiest een ander uitgangspunt. Ze wil aansluiten bij de gelijkenis van Jezus over de talenten (Mattheüs 25) Ze zou het de mensen in de kerk en daarbuiten willen toeroepen: mens gebruik je talenten. Wie zijn talenten niet gebruikt, doet de gemeenschap, zijn omgeving maar vooral ook zichzelf tekort. Maak het verschil. Behalve dat zij zal preken zal zij ook gaan zingen. Samen met de MeerMinnen, een muzikaal ensemble waarvan zij al sinds de oprichting in 1998 deel uitmaakt, samen met 6 andere vrouwen. De liturgie van de dienst met de Preek van de Leek is handen van dominee Ad van Houwelingen. Aan het orgel zit Jaco van Leeuwen.

Krijnen solo naar overwinning Running Center Beach Duathlon Atletiek n Michael Krijnen uit Spanbroek heeft zondag de Running Center Beach Duathlon in Noordwijk op zijn naam geschreven. De 43-jarige offroad specialist kwam als eerste over de streep die midden op St(r) andplaats Nederzandt getrokken was. Hij bleef daarmee een record aantal van bijna driehonderd deelnemers voor tijdens een stormachtige wedstrijd.

Met enige angst keken de organisatoren van de Running Center Beach Duathlon naar de donkere lucht boven het strand van Langevelderslag. De Beach Duathlon staat bekend om de pittige strijd met de weerselementen en het uitdagende parcours, maar op windstoten en noodweer zat niemand te wachten. Vlak voor de start kwam een korte heftige hagelbui naar beneden zetten, maar daarna bleef het grotendeels droog totdat alle deelnemers binnen waren. Wind mee

Per bus naar Excelsior Maassluis bus n Zaterdag 9 november speelt

V.v. Noordwijk de competitiewedstrijd tegen Excelsior Maassluis uit Maassluis. De supportersclub laat een bus rijden. De kosten zijn € 7,50 p.p. De bus vertrekt om 13:00 uur vanaf het sportpark aan de Duinwetering. Voor meer info: www. supportersclub-vvnoordwijk.nl

Tavenier vertelt over Zevenluik Sint Jeroen Zevenluik n Kunstschilder

Daniel Tavenier ronde in september 2012 het zevenluik (zeven schilderijen) over het leven van Sint Jeroen in Noordwijk af. Dit zevenluik hangt momenteel in de rooms-katholieke Sint Jeroenskerk. Tavenier werkte drie jaar aan de schilderijen. Op zaterdagmiddag 9 november is de kunstschilder aanwezig in de Jeroenskerk en zal hij zijn werken toelichten evenals het leven van Sint Jeroen. Na de bezichtiging van het zevenluik volgt een rondleiding door de kerk; een gids vertelt daarbij over de rijke geschiedenis van de huidige kerk. Tijd: 14.00-16.00 uur. Dit is een initiatief van de Sassenheimse en Warmondse kerken.

15 Handbaldames winnen van Hillegom dinsdag 5 november 2013

Ondanks de stormachtige wind vond winnaar Michael Krijnen de omstandigheden niet eens zo vervelend. “Precies op het strand kregen wij de wind in de rug. Daarmee konden we lekker fietsen. Ik had alleen moeite met het stuifzand bij de strandopgangen. Eigenlijk heb ik alle afgangen met de fiets aan de hand gelopen. Dat was gewoon sneller.” Direct na de start had de 43-jarige Spanbroeker al een gat geslagen met de concurrentie. Tijdens de hele wedstrijd consolideerde Krijnen zijn voorsprong en tijdens de wissels kon hij deze verder uitbreiden. “Ik wist dat wij veel moesten lopen met de fiets. Daarom heb ik expres mijn loopschoenen aangehouden. Dat maakte het makkelijker om met de fiets te lopen en

scheelde ook tijdens de wissel zo’n twintig seconde per keer.” Dames

De winnaar van de mannen kon even later zijn eigen vrouw ook richting het podium juichen. Dagmar Krijnen eindigde als derde. Zij completeerde het podium waar Ingrid van Lubek de bovenste tree bezetten. Van Lubek – meervoudig Nederlands Kampioen en oud-olympiër - domineerde de wedstrijd van start tot finish. Veel regionale atleten vochten op de achtergrond hun strijd uit met als doel te finishen. Alleen het podium van de vrouwen op de korte afstand kreeg met Netty vd Over (1e, Katwijk), Jeannette Portillo (2de, Katwijk) en Tessa Kortekaas (3e, Voorhout) een regionale uitstraling. Beach Duathlon groeit

Organisator Co Jansen keek tevreden toe bij het sportieve spektakel, maar zat met zijn gedachte ook al bij volgend jaar. “De inschrijving moest al weken geleden dicht vanwege het grote aantal aanmeldingen. Wij moeten gaan nadenken hoe de wedstrijd de komende jaren te organiseren met de toenemende populariteit van zowel onze unieke wedstrijd als de sport in het algemeen. Het strand is groot genoeg voor extra startplaatsen en gastheer St(r)andplaats Nederzandt en onze hoofdsponsor Running Center zijn enthousiast.” De organisatie van de Beach Duathlon was in handen van Triathlon Vereniging de Bollenstreek. Jaarlijks organiseert de vereniging de Beach Duathlon als promotie voor de duathlon- en triatlonsport in de regio. Wie interesse heeft om eens mee te trainen kan voor meer informatie over de vereniging kijken op www.tvdebollenstreek.nl.

Recordaantal aanvragen voor Meerlandenfonds meerlandenfonds n De inschrijving voor het Meerlandenfonds 2013 is gesloten. Dit jaar hebben ruim 300 verenigingen en goede doelen een aanvraag ingediend voor een bijdrage uit het Meerlandenfonds. Meerlanden heeft ook dit jaar een bedrag van € 50.000,- in het fonds gestort om sportverenigingen en goede doelen te ondersteunen.

Binnenkort komt het bestuur van het Meerlandenfonds bijeen om alle aanvragen te bespreken. Begin december ontvangen alle aanvragers bericht over toekenning dan wel afwijzing. De uitreiking van de cheques staat gepland voor eind

december. Tijdens deze uitreiking wordt ook het Meerlandenfonds-forum op de website van Meerlanden gepresenteerd. Meerlanden zet zich in voor een meer duurzame maatschappij. Daarom werkt zij elke dag aan meer waarde voor buurtbewoners, gemeenten en bedrijven. Dit doet Meerlanden vanuit een gezonde bedrijfsvoering waar ondernemerschap, milieu, mensen en de maatschappij kunnen floreren. Door juist op lokaal niveau verschil te maken, wil zij bijdragen aan een leefbare aarde voor komende generaties. Samen zorgen voor een schone, groene en veilige buurt.

In voorgaande jaren was deze ploeg altijd een lastige tegenstander dus er was wat spanning vooraf. MSV ging ondanks dat voortvarend van start en scoorden drie keer op rij, waarvan een keer via een strafworp. Door zeer goed keeperswerk duurde tot de twaalfde minuut voordat Hillegom het eerste doelpunt uit een strafworp wist te scoren. MSV bleef heel solide verdedigen en kon daardoor uitlopen naar een

9-3 voorsprong bij rust. Vlak na rust scoorden beide ploegen om en om en kreeg Hillegom dus niet de kans om in te lopen. MSV zette er zelfs nog even een tandje bij en liep uit naar een 17-6 voorsprong. Helaas verslapte de aandacht toe even en kon Hillegom wat terug doen met drie doelpunten op rij. De dames van MSV pikten de draad weer op en bepaalden uiteindelijk de eindstand op 19-11. Een welverdiende overwinning, waarbij alle speelsters hun doelpunt wisten te maken. De volgende wedstrijd is zondag 17 november om 12.50 uur tegen Foreholte, tevens in sporthal de Overkant.

Ruim 19.000 euro voor veiling St. Jeroenskerk veiling n Op 1 november werd in Hotel Royal de kerkenveiling van de Sint Jeroenskerk in Hotel Royal gehouden. Vele bezoekers wisten de weg op vrijdagavond naar Hotel Royal te vinden waar het de hele avond gezellig was.

Pastoor Blokland moedigde in zijn welkomstwoord alle bezoekers aan te bieden op alle geschonken artikelen en een plezierige avond te hebben en vroeg een moment stilte voor het onlangs overleden veilingcommissielid Jaap van Went. Het eerste artikel van de veiling, 2 mandjes met honing en jam, vond daarna snel de weg naar een koper. Geanimeerd werd er geboden op de geschonken artikelen, waarbij er

soms wel 200 euro werd geboden op een mand levensmiddelen of een schaal met kaarsen. Bijzonder in trek waren de gastronomische avond met pastoor Blokland en burgemeester Lokker in en aangeboden door Grand Hotel Huis ter Duin. Deze avonden brachten in totaal ruim 2800 euro op. Door de gehele avond heen waren er koopjes voor de bieders. Traditioneel werden om 11 over 11 door carnavalsvereniging De Noortukkers 11 artikelen geveild. De 11 geveilde artikelen geven aanwijzingen over de identiteit van de nieuwe Prins Carnaval. Nadat het laatste kavelnummers kon Pastoor Blokland melden dat de veiling 19.056 euro had opgebracht.

De Paul Johannes kreeg golven van vier meter te verwerken. | Foto: Arie van Dijk

Oefenen bij zwaar weer oefening n Het station Noordwijk van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, de KNRM, oefende zondag tijdens stormachtig weer op de Noordzee. Een harde tot stormachtige wind uit het west/ zuidwesten zorgde voor golven van

rond de vier meter. Zowel reddingboot als bemanning hielden zich uitstekend. Vanaf het strand keken enkele tientallen wandelaars naar de reddingboot die soms letterlijk verdween achter de reusachtige golven.

Schaatsavond Gevers schaatsen n Na het succes van vorig jaar organiseert de NIJCGevers een avond op de ijsbaan van Haarlem.

Deze avond staat geheel in het teken van schaatsen. De ijsbaan is deze avond exclusief voor de schaatsers van NIJC-Gevers. Iedereen die interesse heeft om in een gezellige sfeer te komen schaatsen is welkom. Voor iedereen is er een consumptie.

Het programma is als volgt: 19.30 uur; De kantine van de ijsbaan open; 19.45 uur; Wedstrijden voor NIJC-Gevers schaatsers. De eerste 10 minuten is er een demonstratie van de snelste wedstrijdrijders. 21.00 tot 22.00 uur vrij schaatsen; 22.15 uur: Grote Jagermeestertocht voor iedereen. De jagermeestertocht is een tocht over 10 km. waarbij de rondetijden steeds sneller worden.


ALMONDEHOEVE Lifestyle & Antiek

m 0 0 3.0

Ook voor uw vakkundige meubelrestauraties

Van Almondeweg 2, 2343 AA OEGSTGEEST T 071-5172757

www.almondehoeve.nl

2


De noordwijker

cultuur & uitgaan

dinsdag 5 november 2013

17

Frank Westerman verhaalt in Cultuurcafé over raadsel n Interview over nieuwste boek 'Stikvallei'

Keane live uit Berlijn

’And if you have a minute, why don’t we go. Talk about it somewhere only we know. This could be the end of everything, so why don’t we go somewhere only we know?’ Wilt u ook naar deze speciale plek? Op woensdag 6 november om 20.00 uur treedt Keane op in Berlijn. Dit optreden is voor slechts € 15,- live te volgen via satelliet in o.a. De Muze. Woensdag 6 november, aanvang: 20.00 uur.

‘The magic en mystery show’

Literatuur n Een van de meest succesvolle Nederlandse auteurs in het buitenland, Frank Westerman, komt op zondag 10 november om 15.00 uur naar Het Cultuurcafé Noordwijk aan het Vuurtorenplein. Hij wordt door Dorine Holman geïnterviewd over zijn nieuwe boek ‘Stikvallei’, dat op 31 oktober landelijk werd gepresenteerd. Frank Westerman (1964) groeide op in Assen en studeerde Tropische Cultuurtechniek aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Hij was correspondent van de Volkskrant en NRC Handelsblad in Belgrado en Moskou. Als schrijver brak hij door met ‘De graanrepubliek’, ‘Ingenieurs van de ziel’, ‘Ararat’ en ‘Dier, bovendier’. Zijn ‘El Negro en ik’ is bekroond met de Gouden Uil Literatuurprijs. Met meer dan 40 vertalingen in 16 talen mag Frank Westerman een zeer succesvol auteur genoemd worden. Vanaf 13 december presenteert hij op Nederland 2 op vrijdagavond het 7-delige NTR-programma ‘Nederland in 7 overstromingen’. Nu heeft Westerman weer een bijzonder non-fictie boek geschreven: ‘Stikvallei’, over de ramp in Noordwest-Kameroen op 21 augus-

tus 1986, waar ’s avonds bij nieuwe maan al het leven in een vallei sterft. Kippen, bavianen, zeboes en vogels vallen dood neer in het gras – net als 2000 mannen, vrouwen en kinderen. Ze hebben nog geprobeerd zich de kleren van het lijf te scheuren. Schade is er niet; hutten en palmen staan er onaan-

geroerd bij. Dit zijn de feiten. Maar wat is daar gebeurd? In ‘Stikvallei’ demonteert Frank Westerman elk facet van deze massale, raadselachtige sterfte. Hij voert de lezer mee door het woud van verhalen dat in 25 jaar uit de compost van de feiten is opgeschoten. Hoe zijn die uitgegroeid tot mythes? Hoe ontstaan

Wandeling in de duinen

Oscar en Renzo Kazàn vormen samen met Mara de internationale illusionistengroep Magic Unlimited.In hoog tempo voeren de drie dynamische entertainers je mee naar een wereld vol fantasie en dromen. Spectaculaire illusies, prachtige muziek, wonderlijke acts en de oprechte passie en hartstocht van deze jonge succesvolle entertainers maken deze show tot een onvergetelijke belevenis

Duinwandeling n Op zondag 10 november, van 9.00 tot 12.00 uur, organiseert de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk een wandeling in de Amsterdamse Waterleidingduinen, vanaf ingang Oase te Vogelenzang.

Hier hebben de duinen en bossen eigenlijk in ieder seizoen wel iets moois te bieden zoals o.a. damherten, vossen, paddenstoelen en vogels. In de kanalen zijn de wintergasten weer teruggekeerd, o.a. brilduiker, grote zaagbek, krooneend en wilde zwaan. Als we geluk hebben zien we een klapekster en misschien wel de waterspreeuw.

Zondag 10 november, aanvang: 14.00 uur. Entree: €19,50

Harrie en twee meesters In Harrie en Twee Meesters sleurt Jon van Eerd op zijn eigen unieke manier het publiek mee in een dolkomische wervelwind van gierende intriges en koddige misverstanden Harrie Vermeulen krijgt het als Middeleeuwse herbergier aan de stok met twee schoonmoeders. De één is arrogant en te chique voor een simpele herberg, de ánder is niet zo snugger maar haalt het bloed onder Harrie’s nagels vandaan. En dat is niet alles, er is ook nog een impulsieve minnaar, een gillende bediende, een mooie jonkvrouw, een botte bedrieger en een sluwe zus. Harrie’s verliefde hart brengt hem in een ingewikkeld pakket van hilarische intriges, sukkelige capriolen en onmogelijke verkledingen. Vrijdag 15 november, aanvang: 20.15 uur. Entree € 27,-. Meer informatie staat oop www. demuzenoordwijk.nl

verhalen? Het interview op zondag 10 november start om 15.00 uur. Toegang is € 7,50 incl. een drankje. Vooraf reserveren via info@hetcultuurcafe.nl of tel. 3613073. Meer informatie via www.hetcultuurcafe.nl. Stichting Het Cultuurcafé Noordwijk is gelegen aan het Vuurtorenplein 6.

Aanmelden via excursiesvnvn@ gmail.com of bij Frank-Peter Scheenstra, tel. 0252-377733. Vertrek vanaf het parkeerterrein van de Northgohal. De kans om een krooneend te spotten is aanwezig tijdens de wandeling in de Amsterdamse Waterleidingduinen van komende zondag.. | Foto: Jan Hendriks

Jesarela presenteert nieuwe CD cd-presentatie n Al 5 jaar komen

ruim 60 jongeren vanuit de hele Duin- en Bollenstreek samen om te zingen op het christelijk jongerenkoor ‘Jesarela’. Het koor staat onder leiding van Martien van der Zwan. Sinds de oprichting in 2008 heeft het koor al vele concerten gegeven en aan verschillende kooravonden meegewerkt. Nu het koor 5 jaar bestaat, is het tijd voor een jubileum CD. Voor

de opnamelocatie viel de keuze op de prachtige ´Grote Kerk´ in Maassluis. Onder meer de kerk waar Feike Asma zijn roem tot grote hoogte heeft weten te stuwen. Naast het bekende Garrels-orgel, bespeeld door de vaste organist André Hobo, zorgen een hobo, dwarsfluit en piano voor prachtige muzikale omlijsting. Het gezongen repertoire bestaat uit diverse psalmen en geestelijke liederen. Titel van de CD is ‘Met het oog op U gericht’.

Bent u/jij benieuwd naar deze CD? Kom dan luisteren op zaterdagavond 9 november in de St. Jeroenskerk. Aanvang van het concert is 20.00 uur. De deuren gaan open om 19.30 uur. De kosten voor dit concert bedragen € 2,50. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen. Tevens zal er een collecte gehouden worden voor de Stichting ‘Stephanos’. Deze organisatie helpt weeskinderen in Malawi. Ook is op deze avond de CD te koop.

Kent u de OuderenOmbudsman? Die wijst u de weg!

Bel de OuderenOmbudsman!

0900 - 60 80 100 (5 cent/min.)


Huis gezien?

Vraag nu GRATIS aan: Hypotheekstarterspakket!

Ga naar: bevrjong.nl

Ankerplaats 2 2224 TX Katwijk (ZH) Postbus 501 2220 AM Katwijk (ZH) Tel: 071 - 40 240 31 Fax: 071 - 40 164 18 Internet: www.bevrjong.nl www.facebook.com/bevrkatwijk

Of bel direct voor een afspraak

071-40 240 31


service

DE NOORDWIJKER

Kerkdiensten Protestantse Gemeente Noordwijk Zondag 10 november Buurtkerk 10.00 uur: ds. Ezinga Ichthuskerk 10.00 uur: ds. Foppen, Katwijk 17.00 uur: ds. Van Roest Oude Jeroenskerk 10.00 uur: ds. Van Houwelingen 19.00 uur: Vesperviering, ds. Van Houwelingen, m.m.v. Vesperkoor Vinkenhof 10.00 uur: Jeugdkapel ‘t Kruispunt 11.00 uur: mw. De Peuter Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2, www.gknoordwijk.nl Zondag 10 november 10.00 uur: ds. J. Maliepaard

Huisartsen Uitsluitend voor spoedeisende gevallen: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4b te Voorhout, tel. 0252-240212 (vóór bezoek altijd eerst bellen!). Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4c te Voorhout, tel: 0252-240216. Van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Tandtechnicus Van Leeuwen, Kerkstraat 44. Voor dringende kunstgebitreparaties, tel. 3611145. Tandprotheticus H.A. Wijnands, Hendrik Vinkhof 14, tel. 3614721. Maatschappelijk werk Kwadraad Maatschappelijk werk, tel. 088-9004000, www.kwadraad.nl Opvoedadviespunt, tel. 088-9004000, www.kwadraad. nl Jongeren Preventie Plan, tel. 0889004000, www.kwadraad.nl Diversen Lokaal Loket Noordwijk Gemeentehuis Noordwijk, tel.

3617600. Geopend van ma. t/m vrij. van 8.30 tot 12.30 uur. Voor informatie over of aanmeldingen voor alarmering thuis, woonzaken, klussen aan huis, thuiszorg en sociaal vervoer en ouderenwerk. Dierenarts Bel voor de waarnemend dierenarts met de eigen arts, dan verneemt men welke dierenarts in het weekenddienst heeft. Spreekuren Dierenkliniek Noordwijk v/h Verschueren Ma. wo. vr. 8.30-9.00 uur Ma. t/m vr. 14.30-15.00 uur Ma. di. wo. vr. 19.00-20.00 uur Verder alles volgens afspraak via tel. 3615305. Kliniek voor gezelschapsdieren, Oranje Nassaustraat 36 Ma. t/m vr. 9.00-17.00 uur Ma. wo. 18.30 tot 20.00 uur Behandeling na afspraak op tel. 3613972. Dierenbescherming afd. Rijnland Meldnummer dierennoodhulp en toezicht op dierenwelzijn: tel. 5216662. Voor overige vragen en opmerkingen kan men mailen naar kantoor@dbrijnland.nl

Flits

Maria ter Zeekerk Woensdag 6 november 09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland Zaterdag 9 november 19.00 uur: ZAAZ St. Maarten, N. Hogervorst Sint Jeroenskerk Zaterdag 9 november 19.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Evangelisch Ontmoetings Centrum De Ark Zondag 10 november 10.00 uur: geen opgave 19.00 uur: geen opgave

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22 Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord

Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a - Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01

Soms heb je van die dagen dat de natuur prachtig ontwaakt en je dag gelijk goed maakt, ook dit was zo’n moment. Genomen vanaf de Noordwijkerhoekbrug richting Voorhout. | Foto: Frits Houwaart

Dierenbescherming Vermiste dieren: 1/11 Zeewinde, Noordwijk: wordt al 2 1/2 week Jantje vermist, een lapjespoes van 9 jaar. Gevonden dieren: 1/11 Zeeger de Moorstraat, Noordwijk: een zilvergrijze cypers gecastreerde kater, mogelijk een Noorse Boskat.

Hoofdredactie: Teuntje van Delft tel.: 06 12 74 64 78 e-mail: t.v.delft@ uitgeverijverhagen.nl Redactie: Cor de Mooy tel.: 06 13 01 76 60 e-mail: redactie@denoordwijker.nl

Inleveren kopij: uiterlijk vrijdag 11.00 uur Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties: Contactgegevens Binnendienst • Vincent Roos, tel. (071) 409 16 38 • Rosita Haasnoot, tel. (071) 409 16 37 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@ uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Noordwijker

Woensdag 6 november • Interactieve Workshop Phil Hermans; Het Cultuurcafé, Vuurtorenplein 6-10. Tijd: 20.00 uur. Deelname € 7,50 incl. koffie/thee. Vooraf graag reserveren. www.hetcultuurcafe.nl Vrijdag 8 november • Najaarslezing, ‘De adel van Noordwijk en het Koninkrijk’; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd: 20.00 uur. Entree gratis. www.deoudedorpskern.nl Zaterdag 9 november • Reünie Electric Blues; De Heeren van Noortwyck, Quarles van Uffordstraat 103. Tijd: 21.00 uur. Entree gratis. www.heerenvannoortwyck.nl Zondag 10 november • Klamuze Concert; Stichting Klamuze/Grand Hotel Huis ter Duin, Kon. Astrid Boulevard 5. Tijd: 15.00 uur. Entree € 25,00, incl. parkeren, garderobe, koffie en 1 consumptie. Kaarten verkrijgbaar via www.klamuze.nl, via tel. 071 - 365 12 90 of bij de receptie van Grand Hotel Huis ter Duin. • Najaarswedstrijd Tespelduyn; Landgoed Tespelduyn, Tespellaan 53 te Noordwijkerhout. Tijd: vanaf 13.00 uur. Prijs: jaarkaarthouder € 5,00, niet-jaarkaarthouder € 22,50 (inclusief greenfee), wild buffet € 25,00. Aanmelden voor deze wedstrijd kan tot uiterlijk donderdag 7 november 12.00 uur via www.tespelduyn.nl • Preek van de Leek 2013; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd: 10.00 uur. Entree gratis. 15-17 november • November Retraite; Maria ter Zee Centrum voor Geloof en Cultuur, Nieuwe Zeeweg 75. Tijden: 10.00 - 17.00 uur, plus een avondprogramma. Deelname € 175,00, incl. lunches. Meer informatie via www.mariaterzee. nl of www.demystiekeweg.nl

Japanse tuinen in de Vinkenhof

Als u uw dier kwijt bent, kijk dan ook op www.amivedi.nl of www. dierenmeldpunt.com. Openingstijden ma- t/m vrijavond 19-20.30 uur en zaterdag 14.00-16.00 uur. Tel. 3616698. www.dierenasielnoordwijk.org

COLOFON Oplage 12.500

Een greep uit de activiteiten en evenementen in Noordwijk en omgeving Iedere maandagavond, woensdag- en vrijdagmiddag • Bioscoop De Muze; Wantveld 2. Iedere maandagavond Filmavond: Tijd 20.00 uur. Entree € 8,00. Iedere woensdagmiddag Kinderfilms; Tijd: 13.00 en 15.00 uur. Entree: € 5,00. Iedere vrijdagmiddag Kinderfilms: Tijd: 15.45 uur. Entree: € 5,00. Kijk voor een volledig programma op www.demuzenoordwijk.nl

Exposities t/m 19 november • Galerie Klooster; Foto-expositie Brenda de Vries; Klooster, Hoofdstraat 96. Tijd: openingstijden Klooster. Entree: gratis. www.kloosterinfo.com t/m 1 december • Expositie Hans Vink; Verzorgingstehuis Jeroen, Jeroenspark 1. Tijd: 09.00 - 17.00 uur. Entree gratis. www.hansvink.nl t/m 1 december • Expositie Sarah Michael; Restaurant De Duinrand, Duindamseweg 17. Tijd: 10.00 - 21.00 uur. Entree gratis. t/m 30 november • Expositie “Legends of the World”; Golden Tulip Noordwijk Beach; Kon. Wilhelmina Boulevard 8. Tijd: openingstijden hotel. Entree gratis. 9 november t/m 23 februari • Expositie Vrienden van Vroeger; Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4. Tijd: dinsdag t/m zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Entree € 3,00 volwassenen, € 2,00 kinderen onder 12 jaar. www.museumnoordwijk.nl

Rooms-Katholieke kerk

Kerkhofkapel Dinsdag 12 november 09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland Huize Jeroen Vrijdag 8 november 18.30 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

19

Weekagenda

Weekenddiensten Apotheken Duinrand Apotheek, Nieuwe Zeeweg 1. Geopend op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur. Zondags gesloten.

DINSDAG 5 NOVEMBER 2013

Sluitingstijd advertenties maandag 11.00 uur Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. (071) 402 29 01 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam

en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. De juiste bedrijven waar een gratis krant opgehaald kan worden zijn: • Albert Heijn • Boekhandel van der Meer • Bruna Hoofdstraat • Bruna Kerkstraat • Digros • Gemeentehuis • Tabakswinkel Barnhoorn • Visitor Center Noordwijk

Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. www.denoordwijker.nl

TUIN  Dinsdag 12 november houdt Carla Teune, voormalig hortulana van de Leidse Hortus Botanicus, voor Groei en Bloei Noordwijk een interessante lezing. Zij heeft al vaak reizen naar dit boeiende land gemaakt. De Japanse Tuinen vallen direct op omdat ze er zo anders uitzien dan westerse tuinen en dat maakt ze ook zo interessant. Aan de hand van foto’s die ze zelf in de tuinen heeft gemaakt gaan we kijken wat er zo anders is. Of deze tuinen groot of klein zijn, ze zijn buitengewoon fraai en de moeite van een bezoek meer dan waard. De lezing begint om 20.00 uur in de Vinkenhof, Achterzeeweg 1. Toegang gratis voor leden, van niet leden wordt € 2,50 gevraagd.

Hulp aan de Sint VOEDSELBANK

 Deze week is er een actie gestart om Sinterklaas te helpen. De goedheiligman wil namelijk de gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank een extra verrassing bezorgen. Daarvoor roept hij de hulp in van Noordwijkers. De Sint wil graag aan de kinderen kleine eetbare cadeautjes geven, zoals chocoladeletters, pepernoten, speculaaspoppen en andere verrassingen. Wie de Sint wil helpen door presentjes beschikbaar te stellen kan contact opnemen met Jmiaa Bellan, tel. 06-42120273 of via dance@jmiaa.nl Meer informatie staat ook op haar website; www.jmiaa.nl

Recordopbrengst bij Onder De Loupe POSTZEGELS

 Op vrijdag 25 oktober is de grote veiling geweest van de postzegelvereniging Onder de Loupe en dit heeft geresulteerd in een recordomzet van meer dan € 20.000,-.

Op maandag 11 november is er weer een reguliere clubavond met een expositie over Italië, verzorgd door Leo van der Meer en naast de gebruikelijke items zoals de ‘Doe eens een gooi-puzzel’ van Harry van Nieuwstraten, de verloting en een nieuwe Kroonpuzzel zal de avond worden afgesloten met een veiling van 200 kavels. Deze avond van het wordt gehouden in het Trefpunt, Schoolstraat 2. Aanvang 20.15 uur. Zaal open 19.30 uur. Voor meer info: www.onderdeloupe.nl


Tot

€ 300,-

retour bij inlevering oude mobiel of tablet. samsungtaxeert.nl

Veel nieuws, veel moois, veel voordeel!

SAMSUNG TAB3 7 inch Compacte lichtgewicht 7 inch tablet die gemakkelijk in uw binnenzak past. Voor razendsnelle toegang tot Apps en bestanden. Uit te breiden geheugen met een micro SD kaart en 2 jaar gratis 50 GB Dropbox. E-mailen terwijl je video kijkt met Pop-up Play. Energieverbruik Gebruikscomfort Connectivity Kwaliteit

NU

Actie loopt t/m 31 dec. 2013.

AANBIEDING VAN DE WEEK

BESTE SAMSUNG SMART LED-TV UE 46 F 7000

CATEGORIE

Energieverbruik Gebruikscomfort Connectivity Kwaliteit Duurzaamheid

Energiekosten per jaar: 23,-

Vele Apps beschikbaar o.a.

Toestel 104 cm breed, 800 Hz, Quad-core processor, WiFi ingebouwd, WiFi Direct, online Apps, DLNA, 3D.

PHILIPS LED-TV 32 PFL 3078 Toestel 74 cm breed, HD-Ready, CI+ gecertificeerd.

Energieverbruik Gebruikscomfort Connectivity Kwaliteit Duurzaamheid

NU

199,-

1699,-

NU

298,-

Geschikt voor (bijna) elke smartphone

Energiekosten per jaar: 17,-

Vele Apps beschikbaar o.a.

Ook leverbaar in wit

SONY OPZETBARE CAMERALENS VOOR SMARTPHONE DSC QX10

PHILIPS LED-TV 42 PFL 7008

18 megapixels, 10x optische zoom, HD video-opname, NFC/WiFi zorgt voor simpele connectie met smartphone, geschikt voor Apple en Android toestellen.

Toestel 95 cm breed, 700 Hz, driezijdig Ambilight Spectra, Dual Core processor, WiFi ingebouwd, WiFi Direct, online Apps, DLNA, 3D. Energieverbruik Gebruikscomfort Onderhoud Kwaliteit Duurzaamheid

1099,-

*

NU

€ 100,cashback

NU

199,-

* Prijs is na 100,- cashback via Philips.

Electro World Schoonderbeek

Electro World Oegstgeest

Electro World Peursum Audio Video

Electro World De Radiobeurs Lisse

Electro World Duynstee

H. Dunantplein 14, Hillegom Hoofdstraat 122, Hillegom 025 25 16 648

Lange Voort 11, Oegstgeest 071 519 3333

Voorstraat 31b-33, Katwijk 071 40 16 422

Kanaalstraat 79, Lisse 025 24 12 176

Hoofdstraat 189, Sassenheim 025 22 10 398 Electro World is onderdeel van

ELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT

ELECTROWORLD.NL

Nw week 45 13  

De Noordwijker 5 november 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you