Page 1

gi

Moed om te 11 ro 07

doneren!

M ed.nl UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DENOORDWIJKER.NL

Lokaal betrokken en betrouwbaar

nieuws P7

16 juli 2013 JAARGANG 07 NR 28

nieuws P11

politiek P5

SPORTEN VOOR VAN DER SAR FOUNDATION

Fusie Bollenstreek nog niet van de baan

Column Luus

The Colors of Langevelderslag

P9

Voorproefje op EK Lifesaving

E-kaarten voor Avondland kaarten n Vanaf deze week kunnen via www.kunstklank.nl direct e-Toegangsbewijzen voor de voorstelling ‘Avondland. Een Moordgeschiedenis’ worden gekocht. Van 22 t/m 31 augustus voert in het Piet Florisdal de toeschouwers mee naar een bruisende en spannende muzikale theatervoorstelling. Met deze primeur voor een Noordwijkse cultuurorganisatie biedt KunstKlank, na theater de Muze, bezoekers uit Noordwijk én het hele land de gelegenheid eenvoudig kaarten voor haar voorstellingen te kopen. In de lijn van haar streven naar evenwicht tussen professionaliteit en vrijwilligheid bij de realisering van haar projecten, en daarmee kosten en toegangsprijzen zo laag mogelijk te houden, heeft KunstKlank ICT-professional Sander Engelberts bereid gevonden om het systeem van online-kaartverkoop te realiseren. Als trouw bezoeker en groot liefhebber van de KunstKlankproducties was hij graag bereid om, pro Deo, vele uren werk in de ontwikkeling van het systeem te steken. Toegangskaarten blijven overigens ook gewoon verkrijgbaar bij Boekhandel van der Meer/Het Cultuurcafé, Vuurtorenplein 6-10,

De sporters van het Nationale Team LifeSaving zijn er klaar voor! | Foto: Buro Keun LV

De LifeSaving sport is een spectaculaire sportvorm die is afgeleid van het echte reddingswerk in het water. De sport wordt veel beoefend door leden van de Reddingsbrigade. Van 16 tot en met 18 augustus wordt het EK LifeSaving voor het eerst in Nederland plaatsvinden. De ‘Pool Events’ in het Hof-

Bad in Den Haag, de ‘Ocean Events’ op het strand van Noordwijk. Afgelopen weekend trainde het Nationale Team op het strand. De zee was rustig, dus bood voor de sporters weinig uitdaging. De pers – die was uitgenodigd om deel te nemen aan een clinic – was wel blij met de kalme zee.

Bommen en granaten

Weekendtopper! Van de Hollandse dikbilkoe: Mooi stuk

roSBief BieflapjeS of

1,

69

100 gram

Slagerij Boks Rederijkersplein 7 • info@slagerijboks.nl

Zomerverkoop in Huis ter Duin Verkoping n De Algemene Vrou-

wenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt bestaat inmiddels 140 jaar. De vereniging TAA stelt zich ten doel vrouwen behulpzaam te zijn bij hun streven naar zelfstandigheid door een bijdrage te verschaffen in de kosten van een opleiding of studie. Vele vrouwen hebben hun opleiding en carrière mede te danken aan de steun van Tesselschade-Arbeid Adelt. Een paar keer per jaar worden er verkopen georganiseerd en met de opbrengst daarvan steunt men vrouwen naar economische zelfstandigheid. Op de verkoop kan men allerlei handgemaakte artikelen zoals smockjurkjes, babykleertjes en knuffels, kettingen, windlichten en cadeautjes voor onder meer golf, bridge, huis en tuin kopen. De verkoping wordt gehouden op dinsdag 6 augustus van 10.00 tot 15.00 uur in Grand Hotel Huis ter Duin, Koningin Astrid Boulevard 5.

De krant gaat er even tussenuit De klacht voorop De mens centraal Met de zandsuppleties zijn diverse bommen en granaten op het strand terecht gekomen. Maandag vond een jongen een oefen-brisantgranaat op het strand. Hij waarschuwde de politie. De granaat werd daags daarna door de EOD naar de duinen vervoerd om daar tot ontploffing te worden gebracht. | Foto: Mark Kras

www.zwaanosteopathie.nl (071) 30 189 44 Katwijk - Rijnsburg - Valkenburg

Katwijk n De Noordwijker neemt een weekje vakantie. Op 23 juli en op 13 augustus verschijnt deze krant dus niet. In de tussenliggende weken valt de krant gewoon weer trouw bij u op de mat. Stuurt u gerust uw persberichten wel in, zodat De Noordwijker de gezelligste krant van Noordwijk blijft.


Goed insmeren tegen de zon, ’s avonds weer lekker slapen!

GRATIS

TEXTIELPAKKET T.W.V. 200EURO

Als beste uit de test bij de consumentenbond.

bij aankoop van een

Eastborn Factor 10

Ambachtsweg 24a • 2222 AL Katwijk • T 071 408 58 55 inf0@denachtwachtkatwijk.nl • www.denachtwachtkatwijk.nl


politiek

De noordwijker

Binder Liefde of haat

H

et blijft een happening. Ook al heb ik de sportieve interesse in het wielrennen inmiddels verloren. Dat neemt niet weg dat er toppers aan het werk zijn in de Ronde van Frankrijk. De technici en de cameramensen. Dagelijks brengen zij de mooie plekjes in Frankrijk op een unieke manier in beeld en daardoor bereiken ons prachtige plaatjes, die heel achteloos wereldwijd worden verspreid. Vanuit een helikopter speuren zij naar historische kerkdorpen en kastelen. Vanuit de auto verbeelden zij het kleurrijke peloton. Dan wel en dan weer niet met de luid claxonerende reclamekaravaan, bloederige valpartijen, ongeduldig stampvoetende renners of hopeloos falende mecaniciens. Vanaf de motoren registreert men eveneens de renners, soms de kleding vol snot, al of niet met een clowneske grijns rond de niet weg te denken zonnebril. Maar het is ook een happening die soms voor ergernis zorgt. De commentatoren, Maarten Ducrot en Herbert Dijkstra, blijken hun stinkende best te doen met het rondbazuinen van de meest vreemde conclusies. Zij geven maar al te vaak de indruk helderziend te zijn wanneer zij denken de gedachten van de ploeterende bergbeklimmers te kunnen verwoorden met: ‘Nu denkt Mollema..! En dan volgt er meestal een onzinnig verzinsel. Later,in de avonduren komt dan Smeets, die herhaaldelijk in de verdediging moet. Omdat hij in zijn lange carrière te vaak voorspellingen heeft gedaan die nooit zijn uitgekomen. ‘Smeets, je bent een fan van hem of je haat hem’, kwetterde onlangs een jaloerse collega. Dat zie ik niet zo. Smeets en de wielrenners zijn professionals en doen hun werk. Het oordeel gaat niet over deze personen maar over hun bijdrage aan het informatieproces. In dat verband bereikte mij deze week een gelijke opmerking. Iemand vroeg: Is er haat of liefde van uw columnist richting lokale politici? Nu kent de Noordwijkse gemeenteraad nauwelijks leden die ik zou willen liefhebben. Ik zeg met nadruk nauwelijks omdat er wel enkelen tussen zitten, die (heel sporadisch) hun kandidatuur stellen. Terwijl sommige raadsleden zich tijdens raadbijeenkomsten steeds vaker irritant gedragen, kan ik zeggen dat er wederzijds van haten zeker geen sprake is. Dat kan en mag ook niet. Volgende maand is er de discussie over onze bestuurlijke toekomst als onderdeel van de Bollenstreek. Daar gaan we uitgebreid verslag van doen. Daarbij moet een politiek commentator zich dan van zijn goede kant laten zien. Goed luisteren. In de gedachten kruipen van de politici. De juiste teksten bedenken. Even helderziend zijn en de paranormale gave etaleren die eerder genoemde sportjournalisten kenmerkt. Daarnaast goede opmerkingen en positieve analyses publiceren. Zorgen voor een goede communicatie met de lokale politiek, ten faveure van de Noordwijker. Ik weet dat het goed komt. Want van haat kan in ieder geval geen sprake zijn. De columnist en de politicus, eigenlijk houden ze van elkaar.

dinsdag 16 juli 2013

3

Fusie in de Bollenstreek is nog steeds niet van de baan n Stuurgroep tevreden over Blaauwberg Rapport Fusie n De bestuurlijke toekomst blijft een onderwerp waar nog altijd geen duidelijkheid is. Deze week werd een rapport gepresenteerd waarin de gemeenteraden uiteindelijk gevraagd wordt een keuze te maken uit twee mogelijkheden: of fusie, of samenwerken binnen een overkoepelende extra bestuurslaag, genoemd ‘de Bollenraad’. Al in 2012 waren de 5 gemeenten in de streek tot de conclusie gekomen dat voor het optimaal benutten van de kansen in de regio beter zou moeten worden samengewerkt. En ook dat ze hun zelfstandigheid niet behoefden op te geven gezien hun strategische opgaven en de afzonderlijke dienstverleningsprofielen. Het samenbundelen van kracht zou veel meer kunnen opleveren. Evenzo zou de impact van de streek als gesprekspartner voor de omgeving van deze regio kunnen worden vergroot. Bovendien zag men efficiencyvoordelen in verdergaande samenwerking. Fusie

In Voorhout overhandigde de voorzitter van de Stuurgroep mevrouw Van Kampen, de uitgebrachte rapportage officieel aan de heer Floor, voorzitter van de Klankbordroep. Daarnaast werd het rapport vrijgegeven aan de pers. In het kort schetste zij de aanbevelingen en conclusies. De neutrale waarnemer kan vast stellen dat CvdK Franssen mogelijk toch nog zijn zin gaat krijgen. Want ondanks alle politieke uitspraken en eerdere onderzoeksresultaten blijkt de mogelijkheid tot een grote fusie in de Bollenstreek steeds weer terug te keren. Onderzoek

Bureau Blaauwberg kreeg dit voorjaar de opdracht een onderzoek uit te voeren aan de hand van een

De voorzitters Floor en Van Kampen melden dat een fusie in de Bollenstreek nog niet van tafel is. drietal vragen. Waarna inzicht moest worden verkregen wat de gezamenlijke strategische doelstellingen zijn, hoe deze doelstellingen bestuurlijk zouden kunnen worden gerealiseerd en welke dienstverlening daarbij aan de bewoners kan worden verleend. De samenvatting van het rapport geeft aan dat het onderzoek zich slechts heeft beperkt tot informatie bij ambtenaren en stakeholders. Dat de laatste zich niet tegen een fusie zullen verzetten is bepaald geen nieuws. Al eerder maakte het bedrijfsleven in de Bollenstreek duidelijk dat het van groot belang is dat er in de toekomst een bestuurlijke eenheid wordt gevormd. Die moet komen tot eenduidigheid en, even belangrijk, duidelijkheid over voorwaarden en doelstellingen. Met zichtbare tevredenheid infor-

meerde voorzitter Van Kampen van de Stuurgroep de aanwezig pers hierover. Ze verduidelijkte dat de ambtelijke organisaties hun inbreng hadden via interviews met een 58-tal ambtenaren. Deze bleken overigens geen ruggespraak met de politiekverantwoordelijke portefeuillehouders hebben gehad. De politiek is er buiten gehouden. Slechts de gemeentesecretaris heeft zijn inbreng mogen hebben. De geselecteerde ambtenaren mochten anoniem hun zegje doen. Dat deze groep tijdens het onderzoek een fusie als beste oplossing aanmerkte zal wel een politieke discussie opleveren over het hoe en waarom. Bevolking

Mevrouw van Kampen: ‘Nu is de bevolking aan zet’. Dat gaat echter niet in rechtstreeks contact met de

streekbewoners maar zal lopen via de gemeenteraden, die nu de gelegenheid krijgen met de ‘achterban’ te overleggen. Maar dat moet snel gebeuren want op 1 oktober zal en moet definitief de beslissing zijn genomen. In een reactie bevestigt wethouder Van Ast dat de politiek nu aan zet is maar dat daarbij samenwerking wel en een fusie niet aan de orde is. De gemeente Katwijk, aanvankelijk geheel buiten het onderzoek gehouden, heeft inmiddels als eerste laten weten zich niet te kunnen vinden in de oplossingsvormen. Zij willen het rapport nog in hun gemeenteraad bespreken om vervolgens te beoordelen op welke beleidsterreinen zij mogelijk willen samenwerken met de rest van de streek. Ook voor Noordwijk is een fusie onbespreekbaar.

‘Geen fusie, wel samenwerken’ Kritiek

n De Noordwijker sprak met wethouder van Ast over het rapport ‘de Bestuurlijke Toekomst’ en de gevolgen daarvan.

Hij verwondert zich over de onderzoeksmethode. Van Ast: ‘in dergelijk geval is de wijze van de vraagstelling natuurlijk bepalend’. Hij ergert zich bovendien aan terugkerende roep om fusie en zegt: ‘Stop hiermee en richt je op samenwer-

ken. Wij willen de samenwerking met de streek, inclusief Katwijk, snel intensiveren’. De wethouder is, zoals gezegd, kritisch over de gebruikte onderzoekmethodiek, de vraagstelling , de onvolledigheid ervan en aan wie die vragen zijn gesteld . Evenzo ziet hij niet omschreven welke effecten een fusie veroor-

zaakt. Zoals er nergens iets wordt vermeld over de gevolgen van de voorgestelde Bollenraad met meer dan 100 raadsleden. Van Ast: ’Dat veroorzaakt een bestuurlijk infarct. Beter is zorgen voor een brede gemeenschappelijke regeling met de zes gemeenten’. Over de conclusie dat stakeholders voor fusie zijn zegt van Ast: ‘Dat is niet hun conclusie. Het bedrijfsle-

ven geeft aan eenvoudige korte lijnen met de bestuurders en heldere gelijkluidende regels voor iedereen te willen’. Over de houding van burgemeester Lokker uit hij in tevredenheid: ‘Lokker heeft steeds het Noordwijkse standpunt helder en correct in het proces uitgedragen’. Tot slot bevestigt hij: ‘De politiek is, zoals Van Kampen zei, nu aan zet. Maar daarbij is een fusie niet aan de orde.’

54. BOLLE(N)BOOS

dorus@nortuksomroeper.nl

Windmolenpark voor Noordwijk overbodig na gas- en olievondsten in Noordzee?!

anwb.nl/beleefdekust


alle dranken goedkoper!!! Sterke drank

ballantine's

napoleon brandy vsop 70 cl

oblomov vodka 70 cl

Hele liter

eLders 22,39

15.

vergeLijkbare prijs 9,79

99

eLders 11,49

8.

8.

99

99

Wijnen

torres rose´ ook rood of wit

eLders 7,39

4.

99

eLders 5,99

mateus rose´

3 voor

10.-

corona bier 35,5 cl

flesopener In 3 verschillende kleuren op = op

Heerlijk Mexicaans zomerbiertje. Bij uitstek hét biertje voor bij de BBQ!

evian mineraal water 1,5 liter

cola

1.

orangina frisdrank

shot- of borrelglaasje op = op

1,5 liter

eLders 1,65

eLders 0,95 eLders 0,89

50

eLders 0,25

37

99

25

89

sinas Blik 33 cl

1,5 liter eLders 0,49

eLders 1,66

50

5.99

Fris en Fruitig

eLders 1,99

eLders 1,19

eLders 7,79

8.99

Bier en allerlei

plastic bierglaZen 12 x 25 cl

riesling Laugel

normaaL 9,49

9.99

Blik 50 cl

2.99

eLders 18,27

vergeLijkbare prijs 12,79

best bier

eLders 3,59

3.99

Zonneklaar vieux Hele liter 35% Alc.

de Zeven granen hollandse graanjenever Hele liter

baron d'arignac Wit, rosé of rood

beaujolais cave de bel air Beste koop volgens vakblad "Perswijn"

49

99

17

ijsthee citroen

1,5 liter

eLders 0,69

45

waarom elders meer betalen? Geniet, maar drink met mate.

KatWijK Visserijkade 2 | nOOrdWijK Raadhuisstraat 9 ★ | sassenheim Oude Haven 11 ★ Geopend op zondag. Acties geldig t/m maandag 22 juli 2013, zolang de voorraad strekt.

WWW.dirCKiii.nl


nieuws

De noordwijker

Zomersoos voor senioren Soos n Op woensdag 17 juli vindt in het Trefpunt van 17.00 tot 21.00 uur de eerste zomersoos voor senioren plaats. Stichting Welzijn Senioren Ouderen ontvangt tijdens deze bijeenkomst Gea BeenakkerSchelee als gastspreker.

Gea Beenakker-Schelee is sociaal psychiatrisch verpleegkundige is komt haar ervaringen delen over haar werk met vluchtelingen. Hoe wordt er binnen verschillende culturen naar de senior gekeken en wat kunnen wij daarvan leren? De avond begint met een welkomstdrankje, daarna kan er een licht zomerbuffet genuttigd worden. Rond 21.00 uur zal de afsluiting plaatsvinden. Deze avond is de eerste van een reeks van 4 avonden. De volgende zomersoosbijeenkomsten staan gepland op 31 juli, 14 augustus en 28 augustus. De kosten bedragen € 7,50 p.p. per avond, inclusief 1 drankje en maaltijd. Vooraf aanmelden (24 uur voor aanvang van betreffende avond) is noodzakelijk vanwege de catering. Dit kan telefonisch bij WSN tussen 9 en 12 uur op tel. 7114334 of via info@stichtingwsn. nl. Even binnenlopen tussen 9.00 en 13.00 uur op werkdagen bij De Wieken kan ook.

De Strandpendel rijdt weer Bus n Ook dit jaar rijdt de Strand-

pendel weer! Badgasten die deze zomer op zondag een bezoekje brengen aan Noordwijk kunnen gratis parkeren en gratis gebruik maken van de strandpendeldienst. De pendel rijdt iedere zondag bij mooi strandweer t/m 15 september. Ook rijdt de bus bij zeer mooi strandweer op andere dagen. Opstappen kan aan de rand van Noordwijk: op het terrein bij Koninklijke Beuk (Van Berckelweg 32). De gratis shuttlebus rijdt van 11:00 uur tot 19:00 uur ongeveer elk kwartier. Er zijn twee haltes waar je kunt in- en uitstappen: bij het Vuurtorenplein (parkeerterrein achter Hotels van Oranje) en het Palaceplein.

dinsdag 16 juli 2013

‘Wat wil jij later worden? Journalist, politie, keeper!’ n Leerlingen van Klaverweide ontdekken hun talenten Talent n Daltonschool Klaverweide stond dinsdagmiddag 9 juli helemaal in het teken van ‘Ontdek je talenten’. Ter afsluiting van de themaweken kwamen ouders workshops geven over hun talent (beroep). Van politieagent tot timmerman tot journalist. Linda Versteege, journalist van De Noordwijker, gaf ook een workshop. Door Linda Versteege

‘Volgende week lezen jullie in de krant over de workshop die ik hier nu geef’, vertelde Versteege aan de kinderen. En ze stelde de kinderen de vraag: ‘Wat zouden jullie dan terug willen lezen, welke vragen moet ik stellen om een goed en helder artikel te schrijven?’ Daarbij kwam de WWWWH-regel aan bod. ‘Wie, wat, waar, wanneer en hoe? Die vragen moeten in elk artikel beantwoord worden.’

De kleuters vonden vooral het beroep politie heel interessant. | Foto: SeeFoto Fotografie

Maar de workshop begon natuurlijk met de vraag: ‘Wat doet een journalist?’ Best nog lastig om uit te leggen aan een klas vol ‘nieuwsgierige’ kinderen, vond Versteege. ‘Journalist kan zo af en toe best een spectaculair beroep zijn, maar over het algemeen heb je toch niet meer bij je dan een kladblok en een pen. En stel je heel veel vragen! Dat is natuurlijk lang niet zo spannend

als de loeiende sirenes van een politiewagen! Toch waren de leerlingen heel geïnteresseerd en stelden ze veel vragen.’ Zo wilden ze weten wie bepaalt wat er in de krant komt, wie de kop boven een artikel verzint en hoe de krant vanaf de computer op het papier komt. Op de Klaverweide is dinsdagmiddag de culturele middag, met steeds een wisselend thema. Eerder

in het jaar hadden de middagen bijvoorbeeld als thema ‘Sport & spel’ en ‘Voeding’. De beroepenworkshops waren de afsluiting van het thema ‘Ontdek je talenten’. Tijdens de eerdere middagen hadden de kinderen allemaal een talentendoos gemaakt, waarop ze hun eigen talent mochten tekenen of schilderen en hadden ze al een muziekworshop, dansworkshop en schilderles

gastles

n Het was feest vorige week voor de leerlingen van De Noordwijkse School. De hoofdredacteur van Donald Duck stond voor de klas.

Donald Duck-hoofdredacteur Thom Roep was te gast op De Noordwijkse School. | Foto: PR

Noordwijk zoekt ervaringsdeskundigen wijkgericht

Kwaliteit. Milieu. Duurzaam ondernemen. Meerwaarde. Ecologie. Gemeente Noordwijk is op zoek naar ervaringsdeskundigen die bereid zijn om de gemeente hierover te adviseren, gevraagd en ongevraagd, op basis van de Milieuvisie Noordwijk 2020. n

De Milieuvisie is opgezet vanuit drie integrale thema’s: Gezond, Veilig en Schoon: dit betekent onder andere

gekregen. Afgelopen dinsdag stond in elk lokaal een ander beroep centraal. Timmerman, piloot, chiropractor, advocaat, politie, manueel therapeut. Natuurlijk ontbrak tijdens de middag de vraag ‘Wat wil jij later worden’ niet. De meeste kinderen wisten het nog niet, maar een aantal was heel zeker: journalist, keeper, bioloog en natuurlijk politie!

Donald Duck op Noordwijkse School

Bingoavond Ouderenbonden bingo n In tegenstelling tot andere berichten vindt, in verband met de beschikbaarheid van de zaal, de avondbingo van de Ouderenbonden plaats op dinsdag 6 augustus. Dit evenement zal plaatsvinden in het Trefpunt Schoolstraat 2 te Noordwijk aan Zee en begint om half acht. De bingo is vrij toegankelijk voor alle senioren.

5

een gezonde en veilige bodem-, water- en luchtkwaliteit; beperkte geluidhinder met een goede balans tussen drukke en stille gebieden; een geminimaliseerde afvalstroom en optimaal hergebruik; Noordwijk als een veilige plaats die iedereen ook op die manier ervaart. Noordwijk Duurzaam: dit betekent onder andere schone en zuinige mobiliteit; verbetering energieprestaties publieksgebouwen en openbare verlichting, waarbij be-

taalbaarheid, leveringszekerheid en gezondheid centraal staan; duurzaamheid als integraal onderdeel van de gemeentelijke organisatie; breed maatschappelijk draagvlak voor het in stand houden en verbeteren van de leefomgeving. Noordwijk Ondernemend: dit betekent onder andere een sterke economie dankzij duurzaam ondernemerschap; toetsing op duurzaamheid als integraal onderdeel van ruimtelijke ontwikkelingen; duur-

zame gebouwen, zowel bestaande als nieuwe; een breed aanbod aan duurzame voorzieningen. Aanmelden kan nog tot 24 juli. Vervolgens wordt een keuze gemaakt tussen de aanmeldingen en zal een eerste bijeenkomst worden georganiseerd door de Adviesraad Natuur, Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen. Voor vragen kunt u terecht bij mw A. van der Heijden, tel. 4083440 of a.vanderheijden@odwh.nl.

Hoe zijn strips ontstaan? Hoe wordt een strip opgebouwd? Waar wordt deze gemaakt? In hoeveel landen worden Donald Duck strips gemaakt? Deze en nog heel veel meer vragen van leerlingen zijn beantwoord in een twee uur durende les van Thom Roep. Thom neemt binnenkort na ruim 40 jaar afscheid van zijn geliefde vak om te genieten van zijn pensioen. Daarom stond hij nog een laatste keer voor de klas om zo ook afscheid te nemen van de kinderen, de doelgroep waarvoor hij al die jaren Donald Duck Weekblad heeft gemaakt. Thom: “Ik heb ervan genoten! Het lesgeven is zo leuk, ik heb er bijna spijt van dat ik veertig jaar iets anders heb gedaan”.

Huttenbouw stopt Hutten

n Het Jeugd en jongerenwerk zal in 2014 geen tijd meer kunnen steken in de organisatie van de Huttenbouwweek. Wel zullen zij bepaalde faciliteiten kunnen aanbieden. Er wordt hard gezocht naar vrijwilligers die zich in willen zetten voor de Noordwijkse jeugd. Mocht men interesse hebben om deel te nemen aan het Huttenbouwcomité, bestaande uit een team enthousiaste vrijwilligers of wilt u meer informatie? Stuur dan een email naar simonepont@stjjhr.nl.


Iedereen snel internet. Als internetprovider van het eerste uur vindt XS4ALL dat iedereen gebruik moet kunnen maken van een betrouwbaar en supersnel netwerk: glasvezel. Want met glasvezel kunt u optimaal gebruikmaken van de groeiende mogelijkheden van internet. Van cloudcomputing tot gamen, van 3D televisie kijken tot beeldbellen, en alles wat de toekomst nog gaat brengen. Het glasvezelnetwerk wordt niet zomaar in elke gemeente aangelegd. Dit gebeurt alleen als meer dan 30% van de huishoudens interesse heeft. Help mee deze score te halen en zorg samen voor de aanleg van glasvezel. Ga naar www.xs4all.nl/iedereenglasvezel en schrijf je in!


s e m t e h n a V

nieuws

De noordwijker

7

dinsdag 16 juli 2013

VERS

Keurslagerkoopje:

Geldig van 15-07 t/m 20-07

Gehakt Cordon-bleu

4 stuks

Rijkelijk gevuld met ham en kaas Trots van de Keurslager:

Spiezen van kippendijvlees Heerlijk gemarineerd! Special:

de 4e

498

GRATIS

45 2 Varkenshaas gevuld met rode ui, paprika, groene kool en omwikkeld met

Varkenshaas parade

100 gram

ontbijtspek Vleeswarenkoopje:

100 gram Rauwe ham 100 gram Gebraden varkensrollade

398 50 Japanse wokschotel 500 gram voor 4 Biefreepjes in Japanse ketjapsaus en wok groenten samen

Meal deal van de week:

Maandag t/m vrijdag geopend tot 19.00 uur Zaterdag sluiten wij om 16.00 uur

Krijn van der Bent keurslager

Gourmet, barbecue en catering

De kleine Roos met Robin (l) en Jalou(r) aan de poffertjes onder de toeziende ogen van oma Vink (l), oma Versteege en overgrootmoeder Wowijs (r). | Foto: Joke van der Zanden.

Ouderen eten poffertjes voor de ouderendag n Feestje voor jong en oud Poffertjes n Woonzorgcentrum Jeroen was vrijdagmiddag 12 juli omgetoverd tot een poffertjesrestaurant waar opa’s en oma’s met kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen konden genieten van vers gebakken poffertjes. De opbrengst is bestemd voor de eerste nationale ouderendag op 4 oktober waar men 125 wensen in vervulling wil laten gaan. Door Joke van der Zanden

Als je de grote zonnige hal van Jeroen binnen komt ruikt het er heerlijk naar ouderwets lekkere poffertjes. Met veel suiker en roomboter zijn ze het lekkerst. Veel opa’s en oma’s zaten er volop te genieten. De kleine Roos werd het meest verwend. Zij was er niet alleen met moeder Linda, die heel druk was

met poffertjes bakken, maar ook haar twee oma’s en overgrootmoeder die er alle drie op toezagen dat Roos en haar vriendinnetjes niets te kort kwamen. Vier generaties aan de poffertjes is een unicum. Ze lieten zich de poffertjes goed smaken. Vrijdag 4 oktober wordt de eerste nationale ouderendag in Noordwijk gehouden. Het streven is om op die dag 125 wensen van ouderen

in vervulling te laten gaan. De ouderen kunnen daarvoor een wenskaart invullen. Ook komt er op die dag bij Groot Hoogwaak Cirque de la Mer en bij Jeroen wil de organisatie in het teken van dierendag een mobiele kinderboerderij laten komen. Wat er bij ’s Heerenloo komt is nog niet bekend. Als deze Nationale ouderendag een succes wordt wil de organisatie in de toekomst uitbreiden naar de gehele Bollenstreek. Sponsoren, nieuwe vrijwilligers en nieuwe ideeën zijn van harte welkom. Kijk daarvoor op Noordwijk@ nationaleouderendag.nl

Beachsport voor Edwin van der Sar Foundation Sport n Onder prima weersomstandigheden waren 12, 13 en 14 juli op het beachveld op de Koning Wilhelmina Boulevard, diverse demonstraties te zien van beachsporten als: Hockey, Soccer, Volleybal en Korfbal. Door Joke van der Zanden

Voor de 9 jonge hockeyspelers van de F1 van de Noordwijkse Hockey Club was het zondagmorgen feest. De jongens in de leeftijd van 7 en 8 jaar hadden het afgelopen jaar heel weinig wedstrijden verloren en als beloning kregen ze een hockeyclinic van een uur aangeboden van de beachhockeyster Tessa de Haas een topper van Pinoké en twee assistenten. Dat was wel even wennen voor de jongens want hockey spelen op het zand is veel moeilijker dan op gras of kunstgras. Het loopt moeilijk op zand dus je wordt sneller moe. Ook moet de bal veel meer door de lucht worden gespeeld want in zand blijft hij liggen. Er werd flink geoefend met overspelen en daarna met het schieten op het doel. Dat blijft het leukste want wie wil er nu niet scoren. Aan het einde nog een wedstrijdje. Toen kwam pas de grote verrassing. De jongens spelen nog geen competitie maar om-

dat ze het afgelopen jaar het beste hadden gepresteerd kregen ze een medaille van NHC uitgereikt door Floris Jan Bovelander, een bekende

oud speler van de Nederlandse Hockeyploeg. Om even helemaal uit de band te springen mochten de jongens paalhangen aan de doellat. Normaal gesproken is dat streng verboden. De opbrengsten van alle activiteiten zijn bestemd voor de Edwin van der Sar Foundation. Helaas was Edwin zelf op vakantie.

Kerkstraat 50, Noordwijk T 071-3612720 Bekijk de nieuwe foto’s op onze internetsite: www.vanderbent.keurslager.nl

Banketbakkerij

Alex van der Holst Kerkstraat 45 2201 KL Noordwijk T 071-3612067 www.alexvanderholst.nl

15 T/M 20 JULI

Appeltaartje

€ 4,75

21 T/M 27 JULI

Gevulde koek

€ 1,15

Yes! We hebben ze: DE KONINGINNEN HARING! Koninginnen haring per stuk 2.00 4 voor 7.00 Nieuwe Bokking 4 voor 6.00 Zalmspiesjes 3 voor 6.00 Pangaspies 3 voor 6.00 Gambaspies 3 voor 6.00 Zeeduivel saté, Tonijn saté Div. vis in folie, bijv. gevulde Forel!

We staan iedere ma., do., vr. en zaterdag in de Kerkstraat met de haringkar, vers van het mes! Heilige Geestweg 4 Noordwijk Tel. 071 361 79 18 Haring-, BBQ-Specialist

Aad en Leo winnen nachtwedstrijd Vissen n Zaterdag 13 juli werd weer de altijd bijzondere nachtwedstrijd van HSV De Sportvisser gehouden.

Jongens van de F1 van NHC zijn aan het paalhangen met Floris Jan Bovelander. | Foto: Joke van der Zanden

De periode voor de catering werd er zeer matig tot slecht gevangen. Per koppel werden slechts enkele vissen gevangen. Na de pauze, wanneer de zon onder gaat en de nacht invalt ging de vis massaal los en werd er door de meeste koppels

goed tot zeer goed gevangen. Als uitschieters kwamen ditmaal Aad Bogaards en Leo Zonneveld naar boven. Met 58200 gram wisten zij de nachtwedstrijd te winnen. Als 2e eindigden Cees en Eric van den Burg met 48040 gram en als 3e eindigden Chris Marijt en Leo Steenvoorden met 46900 gram In totaal werd er door 14 koppels 437900 gram vis gevangen, wat een gemiddelde geeft van 31279 gram.


Dealer

AUTOBEDRIJF

Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

TE HUUR: 6 persoons bestelbussen

Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 9.30 - 17.00 uur

Verzilver uw goud! Inkoop van goud, zilver en munten

vanaf

De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor. Goudwisselkantoor is eigendom van familie De Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs.

€ 85,00

per dag

0252-211849 www.gdol.nl

Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie.

Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout. Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk. Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.about.me/memorienatuursteen

Uw adviseur Henri van Hardeveld

Omdat een uitvaart meer is dan afscheid alleen...

Let op: verplichte legitimatie bij binnenkomst!

www.goudwisselkantoor.nl

SMEDERIJ 12 | T (0252) 21 36 80 2211 SM NOORDWIJKERHOUT WWW.TURK-ROOF.NL | INFO@TURK-ROOF.NL

U ITVAARTVE R ZO R G I N G N O O R DW I JK

facebook.com/ goudwisselkantoor

071 364 6006 • www.barbaranoordwijk.nl

Profiteer van onze voorjaarsactie én de 6% BtW-reGeLinG

Uw uitvaartleiders: Annemarie Hazenoot & Areen van der Plas Dag & nacht bereikbaar: 071 364 6006

AUTO-AIRCO SERVICE

,-

0 VANAF € 6 EX. BTW GARAGEBEDRIJF ALEX KLEINHUIS

Kozijnen - deuren - dakkapellen Het complete adres voor al uw verbouwwoonwensen

De Roysloot 9-i, Rijnsburg Tel. 071 408 86 78 info@starkozijnkatwijk.nl www.starkozijnkatwijk.nl

Showroom open: Ma.: 14.00-17.00u • Di. t/m vr. 9.00-17.00u • Zat.: 10.00-14.00u

ALMONDEHOEVE Lifestyle & Antiek

3.00

Ook voor uw vakkundige meubelrestauraties

Van Almondeweg 2, 2343 AA OEGSTGEEST

www.almondehoeve.nl

2

0m

VALKENBURG

RUIM 25 JAAR AIRCO-ERVARING Bel voor het maken van een afspraak

071-4077364 Voor een systeemdiagnose/reparatie van uw aircoinstallatie in uw voertuig en het uitlezen van foutcodes van de diverse computers in uw auto en natuurlijk voor het regelmatig onderhoud van uw kostbare aircosysteem. Bloemenlaan 5 • 2235 EM Valkenburg (ZH)


nieuws

De noordwijker

dinsdag 16 juli 2013

9

Fietsen en eten in Duin- en Bollenstreek n In geuren en kleuren lekker happen en flink trappen streek n Een fietstocht door de Duin- en Bollenstreek van 47 kilometer. Dat maakt hongerig. Maar wie gebruik maakt van de route ‘In geuren en kleuren’ van Happen en Trappen komt ruimschoots aan zijn culinaire trekken.

Stichting Het Cultuurcafé Noordwijk, waar liefhebbers van literatuur, kunst en muziek elkaar ontmoeten, uitdagen en inspireren. Het Cultuurcafé aan het Vuurtorenplein biedt iedere week een laagdrempelig programma voor elk wat wils. Loop gewoon eens naar binnen en laat u begeesteren. Het Cultuurcafé is ook in de zomermaanden iedere zondag open. Maar er wordt er een zomerprogramma gevoerd: Mocht u een instrument bespelen en willen optreden op een zondag? Dat kan. Loop even bij ons binnen, dan bespreken we de mogelijkheden. Op de volgende dagen is er al een evenement of activiteit.

‘In geuren en kleuren’ is de nieuwe fietsroute van Happen en Trappen die fietsen en eten combineert: 1 fietsroute, 5 restaurants, 5 gangen. ‘Happen en Trappen bestaat al negen jaar. We zijn begonnen in Brabant om het gebied te promoten voor zowel toeristen als bewoners. Inmiddels hebben we 100 routes en 500 restaurants’, vertelt Tom van Happen en Trappen.

ke bloemen, proef de zilte zeelucht en voel de ontspannen sfeer: de Bollenstreek is een genot voor alle zintuigen’. Zo wordt de route op de site van Happen en Trappen aangeprezen. De route begint in Leiden en gaat via Katwijk en Noordwijk naar Oegstgeest om uiteindelijk weer bij het startpunt te eindigen. Een combinatie van stad, zee, groen en natuurlijk lekker eten.

Culinair rondje streek

Happen en Trappen

De nieuwe route werd vorige week donderdag officieel in gebruik genomen bij Hotel Restaurant Savoy in Katwijk door wethouder (en fervent fietser) Willem van Duijn. ‘Dit is een heel leuk initiatief en goed voor het toerisme.’ En niet alleen voor het toerisme, want Van Duijn ziet zichzelf ook wel die route fietsen. ‘Ruik een melange van kleurrij-

De deelnemers van de route ‘In geuren en kleuren’ zijn Hilton Garden Inn Leiden (koffie en gebak), Hotel Restaurant Savoy in Katwijk (voorgerecht), Café De Wels in Noordwijk (soep), Restaurant Koetjes en Kalfjes in Oegstgeest (hoofdgerecht) en Belgisch Bier Café Olivier in Leiden (nagerecht). En dat allemaal voor slechts € 38,50 per persoon.

Wethouder Van Duijn (op de fiets) wordt verwelkomd door Chaim Uvero, Martin Kornet en Maikel van Hal. | Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Maikel van Café De Wels heeft al enige ervaring met Happen en Trappen. Zijn café is ook opgenomen in een andere route. ‘Je merkt, dat

Portret van de week

Zaterdag 20 juli Keest Kist komt weer! Bijna al een vertrouwd gezicht… de boekenmuur van Kees de Vos, alias Kees Kist, op de stoep van Het Cultuurcafé. Tientallen wijnkratjes vol met antiquarische boeken. Op zijn tournee door het land doet onze boekennomade altijd ook Noordwijk aan. Van 10.00-17.00 uur, vrij te bezoeken. Woensdag 24 juli En er is weer een crea-workshop met Petra Hoeksema en Helga Teunissen. Vandaag zelfgemaakte Shamballa-armbanden: gelukssieraden met een mooie boodschap, zoals liefde en vrijheid. Populair om weg te geven maar ook leuk om te krijgen. De armbanden maak je door te knopen, te rijgen of te vlechten. Van eenvoudig tot moeilijk. Kortom, dé nieuwe zomertrend en voor elk wat wils, voor jong en oud. Van 10.00-12.00 uur. Toegang € 7,50 (incl. koffie), vooraf reserveren. In september begint weer het nieuwe boekenseizoen. In augustus is het programma bekend. Maar we weten nú al dat er beroemde (internationale) gasten komen. O.a.: Vrijdag 13 september Literair diner met de veelgeprezen Finse auteur Sofi Oksanen. In 2009 kwam in Nederland haar roman ‘Zuivering’ uit, een regelrechte bestseller. ‘Zuivering’ is een ontroerend en prachtig geschreven verhaal over een familie in Estland die verscheurd raakt tijdens de Russische bezetting. NRC Handelsblad noemde haar boek ‘Een complex spel tussen vroeger en nu. Oksanen heeft een scherp waarnemingsvermogen’. In The Sunday Times werd zij ‘een literair fenomeen’ genoemd. Begin september komt ‘Als de duiven verdwijnen’ uit. Een potentiële nieuwe bestseller. Locatie en prijs van het literair diner worden later bekend gemaakt. Eind augustus vindt u weer een nieuwe ladder van Het Cultuurcafé in de Noordwijker! Stichting Het Cultuurcafé is zeven dagen per week geopend. Meer informatie op www.hetcultuurcafe.nl

mensen ook weer terug komen en dat is natuurlijk heel fijn.’ Voor meer informatie en reserveren: www.happenentrappen.nl

Leon van Ast wordt geportretteerd door Mariska de Kok (l) en Joke C. Bos (r) van Kunstenaarscollectief Noordwijk.

luus

Bor Daar was hij dan! Volop in de schijnwerpers na een terugkeer van lange afwezigheid. Jammer voor hem dat ie beetje dood was maar dat mocht de pret niet drukken. Bor de Wolf was weer in town! Wel beetje lullig einde voor onze Bor. Zet je na al die jaren weer poot op Hollandse bodem, dan verwacht je toch een beetje knappe ontvangst. Met publiek, fanfare en spotlights. Wellicht met aanwezigheid van de Koning. Of nog beter; Maxima. Hij was er nog speciaal voor naar de kapper geweest. Helaas waren de enige spotlights die onze Bor waarnam, de twee koplampen van een Opel Kadett. His firts and his last 5 minuts of fame. Gevalletje toch ietsje anders dan in de reisgids stond. Net als bij zijn verre achterneef Johannes de Potvis dook heel Nederland er boven op. Het liefst roepen we in dit soort gevallen dan onze inner Florence Nightingale aan om te gaan ‘helpen’. Enige kennis

is hiervoor niet vereist. Ik heb wel eens gehoord dat zeehondjes hier onderling ook zo over klagen; lig je lekker relaxed met je hele zeehonden hebben en houden beetje te chillen op een willekeurig wad, komt daar zo’n groep GreenpeaceLenies aan en hup, voor je het weet lig je in een of andere badkuip in Pieterburen en kun je alleen maar denken: “What the x was dat?” Maar goed, ook de mannen van Naturalis trokken met hun CSIpakken en keukenhandschoenen direct naar Bor de Wolf toe, om hem vervolgens live en onder toezicht van onschuldige kinderoogjes te gaan ontleden. Een redelijk onsmakelijke onderneming die bij menig televisiekijker het avondeten weer retourneerde naar af-

zender. Maar het moest gebeuren hé. Want was Bor de Wolf wel wie hij pretendeerde dat hij was? Of deed hij net alsof en bleek hij toch een schaap in wolfskleren te zijn of erger nog; een doodordinaire hond! Zo veranderde hij van verloren wolf die terugkeerde naar zijn vaderland, met de hoop op een beetje warm onthaal, in een vloerkleedje voor bij de open haard. Werkelijk niets bleef onze Bor bespaard. En dat ging ook de zeehondjes, die doorgaans toch bekend staan als bikkelhard, toch echt te ver. Ook een dier heeft zijn waardigheid. Dus pleegden deze Al Capone’s van de Noordzee een telefoontje naar hun contacten. De volgende dag berichtte het journaal over een grap die Oost Europeanen met ons hadden uitgehaald. Bor was hier nooit uit eigen beweging geweest maar door hen neergelegd. Een onwaarschijnlijk verhaal. Maar het werkte wel. Het hele circus droop weer af. De zeehondjes zagen dat het goed was.

portret n Wethouder Leon van Ast is zaterdag 13 juli uitgenodigd om zijn portret te laten schilderen door Mariska de Kok, Hans Berkhout en Joke C. Bos op het Vuurtorenplein wegens het 1e lustrum van de rubriek ‘portret van de week’. Alsof hij dagelijks model staat komt wethouder Leon van Ast aangelopen. Kuif omhoog, bruin gebrand en pas naar de kapper geweest. Het is een hele eer om door de het Kunstenaarscollectief Noordwijk uitgenodigd te worden om het 200e portret te maken. “Wij zochten een bekende Noordwijker om te portretteren en hebben er vanwege het 5 jarig bestaan van de rubriek een feestje van gemaakt met hapjes en een glaasje” vertelt Joke C. Eén van de portretten wordt in augustus opgehangen in het gemeentehuis. Tot dan zijn de drie gemaakte portretten te bezichtigen in Galerie Maandag op het Vuurtorenplein.

Historische wandeling voor mantelzorgers Wandeling

n Op 23 juli organiseert het Steunpunt Mantelzorg Noordwijk een historische rondwandeling door de oude kern van Noordwijk Binnen voor mantelzorgers uit Noordwijk.

Noordwijk Binnen heeft een interessante historische kern waarin de Voorstraat, het Lindenplein en de monumentale Oude Jeroenskerk een belangrijke rol spelen. Tijdens de wandeling vertelt een gids over het ontstaan en het verloop van de geschiedenis van Noordwijk Binnen en over de nog aanwezige panden die toen van groot belang waren. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur en wordt gezamenlijk afgesloten met een kopje koffie . Wie u mee wilt met deze rondwandeling, kan zich opgeven tot en met 18 juli via de receptie van Groot Hoogwaak, tel. 3688888 of per via mantelzorg@groothoogwaak.nl. De rondwandeling start om 14.00 uur vanaf het gemeentehuis aan de Voorstraat.


ue roaacnkohoep q 50isseelbu n een va aar bij Inw

af 1.60 m.

boxspring van

g 10%bekddoenrgotedin op

ijk

za Noordw

Bedding Pla


nieuws

De noordwijker

dinsdag 16 juli 2013

11

SPRAAKMAKEND Noordwijk Binnen Na alle toestanden met Zee is Binnen aan de beurt… tenminste, dat vindt de projectgroep die in gesprek is met wethouder Martijn Vroom. Er zijn nogal wat plannen bedacht om de vitalisering van de Kerkstraat en de omgeving in gang te brengen. De openbare ruimte moet dus aangepakt worden. Het zou natuurlijk veel te gemakkelijk zijn om de paaltjes op hét plein weg te saneren… Of nog een ander parkeerbeleid… Kijk, de tuin van de RK.St.Jeroenskerk openstellen om daar te wandelen (of om de verloren gaan de parkeerplekken op te vullen?) is een beginnetje. Dat de markt een nieuwe plek zou kunnen vinden op het Kloosterplein (dat was toch het Lüschenplein?) is al heel wat: weg bij de sporthal en dichter bij de Kerkstraat die best een boost zou kunnen gebruiken. ‘Als je dan tóch op de markt bent kun je meteen de Binse Winkelstraat in voor nog meer boodschappen.’ Panel: goed plan van de markt om te verkassen (naast alle andere plannen) en Binnen eens een goede upgrade te geven?

Louky Crama

Een oude dorpskern hoort eigenlijk een markt te hebben. Of je nu in Frankrijk of Duitsland bent overal kom je toeristische kleine marktjes tegen. Maar die marktjes zijn er al heel lang en liggen in de kern van het dorp en hebben specifieke streekproducten. Een weekmarkt heeft een andere functie. De weekboodschappen worden daar gehaald. Makkelijk bereikbaar, goede parkeerplaatsen en ruim van opzet. Ook de marktkooplui moeten met hun huidige grote wagens de plek goed kunnen bereiken en de mogelijkheid hebben om hun wagens direct in de buurt van de kramen te zetten. De marktkooplui hebben zeker een stem in het verplaatsen van de markt, het laatste onderzoek naar hun wensen liet zien dat zij liever in Boerenburg blijven. De proef om in Noordwijk Zee een weekmarkt te beginnen aan de kop van de Hoofdstraat is jammerlijk mislukt, terwijl de toeristenmarkt daar wel succes heeft. De oplossing voor de Kerkstraat is een kleine markt op vrijdag met streekproducten die een aanvulling zijn op het huidige winkelaanbod. En wat zou het kerkplein dan een geweldige locatie zijn! SANDER SCHONEVELD

Noordwijk Binnen heeft in de loop der jaren op zich natuurlijk al een aardige boost gekregen. Enkele jaren geleden mopperden we met z’n allen omdat er zeer veel (over) last was van allerlei soorten bouwverkeer. Toen alles eenmaal af was, was iedereen weer erg tevreden en was de overlast snel vergeten. Volgens een werkgroep moet Het Kloosterplein worden omgebouwd tot een multifunctioneel plein. De werkgroep heeft gekeken naar het creëren van een groter voetpad aan de zijde van de winkels, ruimte voor markten en evenementen, verbetering van het parkeren (wel 25 plekken minder) en een verzorgde en veilige omgeving voor bewoners en bezoekers en natuurlijk de school. Punt is wel dat de herontwikkeling tussen de € 100.000 en € 900.000 kost. Een ruime marge die afhankelijk is van de plannen die wel of juist niet worden gerealiseerd. Al met al denk ik dat het een goede zaak kan zijn om de markt te verkassen naar het Kloosterplein. Voornaamste reden is inderdaad dat rondom het Kloosterplein veel meer winkels zijn dan rondom de huidige plek bij de sporthal. Dat zou dus een gunstig effect moeten hebben op de omzetcijfers van de Kerkstraat winkeliers.

| Foto: PR

The Colors of Langevelderslag Kunst n Tot en met 15 september is er een geweldig nieuw project van kunstenaar Dirk Hakze te bewonderen op het strand van de Langevelderslag. Alweer de tweede editie in de serie ‘The Colors of Music’. Gedurende de komende vier jaar zullen op diverse locaties in Nederland, Duitsland en Oostenrijk de symfonieën van Gustav Mahler als uitgangspunt genomen worden voor het schilderen van nieuwe panorama’s. Op 57 panelen, die in een open/gesloten cirkelvormige opstelling op het strand verankerd staan, ontstaat hierdoor een fantastische panorama gebaseerd op de 4e symfonie met een diameter van maar liefst 26 meter. Na projecten te hebben uitgevoerd op de stranden van Terschelling, Ameland, Vlieland, Texel, Borkum, Norderney en Cadzand-Bad, is voor kunstenaar Dirk Hakze nu het strand van de Langevelderslag aan de beurt om opgevrolijkt te worden met zijn ‘Colors of Music’. Klassieke muziek

De kunstenaar wil met dit project

moderne klassieke muziek integreren in de schilderkunst. Vanuit de binnenkant van de cirkel gezien vormen de panelen een visueel geheel, terwijl de buitenkant uitnodigt om naar binnen te lopen. Het publiek kan het wordingsproces van het panorama van dichtbij meemaken en de kunstenaar volgen in zijn schilderkunstige bewegingen. De muziek waarop Hakze schildert is via koptelefoons te beluisteren, waardoor je als het ware in de wereld van de kunstenaar stapt. Het geluidsniveau van de koptelefoons staat echter zo afgesteld, dat ook de omgevingsgeluiden hoorbaar blijven. Mahler

Hakze laat zich, naast de prachtige 4e symfonie van Gustav Mahler, ook inspireren door het landschap, het weer en de natuur. In eerste aanzet

worden op de witte panelen in lichte tinten landschappelijke lijnen uitgezet, die uit het ritme van de muziek voortkomen. Deze expressieve beschildering functioneert als drager voor de visuele vertaling van de muziek. De hoogte van de horizon geeft niet alleen het volume van het orkest aan, maar laat ook de getijden van de zee en de bewegingen van de lucht in elkaar overvloeien. Daarnaast zullen in de totstandkoming van dit panorama ook de omgevingsgeluiden een rol spelen. Het panorama is weliswaar een visuele eenheid, echter de schilderijen die dit panorama vormen kunnen ook als zelfstandige kunstwerken worden gezien en zijn als zodanig te koop. St(r)andplaats Nederzandt fungeert gedurende het project als thuisbasis van Hakze. Hier kunnen kunstliefhebbers terecht voor meer informatie, maar ook voor een ‘meet & greet’ met de man achter dit bijzondere project. De entree voor ‘The Colors of Music’ is gratis!

Leerlingen van ‘Vioolles Noordwijk’ in concert bij Music All-in Concert n Zaterdag 20 juli is er weer een leerlingenconcert van Vioolles Noordwijk bij Music allin.

Op deze ochtend laten de kinderen die bij Amber Leijdens op vioolles zitten zien wat zij in het afgelopen half jaar hebben geleerd. De muziekschool ‘Vioolles Noordwijk’ is

twee jaar geleden vanuit Leiden naar Noordwijk verhuisd. De muziekschool telt meer dan 70 leerlingen die wekelijks met veel plezier naar vioolles gaan. De leerlingen kunnen hier privéles, groepsles of duoles krijgen. Voor getalenteerde kinderen is er een talentklas waarop ze op hun niveau samen muziek maken. Naast het laten horen wat

de leerlingen hebben geleerd, doen de leerlingen met het leerlingenconcert ook hun eerste podiumervaring op. Dit gebeurd onder pianobegeleiding van Oksana Polman. Wie geïnteresseerd is of het leuk vindt om te horen wat de leerlingen kunnen, is welkom op 20 juli van 12.30 en 13.30 uur bij Music All-in. www.vioollesnoordwijk.nl

VRIJWILLIGERS GEZOCHT Voor informatie bezoek www.vrijwilligerssteunpuntnoordwijk.nl • Administratieve duizendpoot (Vrijwilliger) bij: Steunpunt Mantelzorg Noordwijk. Tel 071-3688888 • Vrijwilligers voor Avondland, een moordgeschiedenis bij Kunstklank. Tel. 06-43121015 • Contactpersoon voor vluchtelingen bij VluchtelingenWerk ZHN, locatie Noordwijk. Tel. 071-3648919 • Bever-leiding bij Scouting Norvicus, tel. 06-18030008 • Vrijwilliger ondersteuning man-

telzorger bij Steunpunt Mantelzorg Noordwijk, tel. 3688888 • Collectanten voor Epilepsie Fonds, tel. 3715757 • Trainers voor de jeugd bij MSV Handbal, tel. 06-51286554 • Vrijwilligers bij SamenLoop voor Hoop, tel. 06-54923933 • Vrijwilliger koffie schenken bij Woon- en zorgcentrum Groot Hoogwaak. Tel. 071-368 88 88 • Schilder- of diverse klusjes bij Jeugd en jongerenwerk Noordwijk. Tel. 15.00-22.00 uur via 071-8894491

• Assistente bij de rummikubmiddag bij Woonzorgcentrum Jeroen. Tel. 071-3651700 • Kleine reparaties en schilderen bij Vrienden van de Heemtuin. Tel. 3615176 • ‘s Heeren Loo, locatie Willem van den Bergh, zoekt: kookvrijwilligers; chauffeurs; iemand voor de winkel bij het buitenzwembad; webdesigners. Tel. 3642116 • Assisteren in de centrale huiskamer van Woonzorgcentrum Jeroen van 8.30 tot 12.00 uur. Tel. 3651700.


Strak in je vel... Voor

Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op de benen, billen, taille en buik. De oplossing is Lypossage! Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op

de vet- en vochthuishouding.

Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder. Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat. U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Wilt u meer informatie over Lypossage, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027

PArtICuLIereN

OPGeLet!

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLeVereN tOt DONDerDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna)

• Traditioneel parket • Lamelparket • Planken • Kasteelvloeren • Laminaat • PVC • Renovatie • Vloerverwarming • Tegels

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. u kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KAtWIJK • HET VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK • SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK • PRIMERA v.d. Lans, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM • RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut • THE READSHOP, in de Hoftuin, rIJNSBurG • LIETHORPS BOECKHUYS, Hoogmadeseweg 13, LeIDerDOrP • ROKERSPALEIS LEIDERDORP, Van Diepeningenlaan 17, LeIDerDOrP • BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OeGStGeeSt

ALLE PVC-VLOEREN 10% KORTING

Na

Bel nu voor zomer de actie!

SCHUREN EN OLIËN 22,50 m2

Noordwijk hout Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek

Zijlbaan 2 2352 BN Leiderdorp T. 071-5815140 F. 071-5815148 www.jenmvloeren.nl

Hillegom Beinsdorp Oegstgeest

KASTEELPLANK 23 cm br. van 79,50 voor 59,95 Tuincentrum • Hoveniersbedrijf

Leiderdorp Wassenaar

}

J.W. van Beelen • Klusbedrijf • Verbouw • Renovatie • Hovenier • Tuinaanleg • Onderhoud • Ook voor kleine werkzaamheden

€ 15.00 ADPvdA_Opmaak 1 05-06-13 16:46 Pagina 1

Alle werkzaamheden te zien op nieuwe locatie! Achterweg 14 - 071-3615975 - Noordwijk

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

Word lid en meld je aan als kandidaat voor de gemeenteraad!

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN

aanbiedinjvgeres n

pvdanoordwijk@gmail.com JONGE JENEVER - GRAANLAND ZOMERPRIJS 10,95 voor €9,95

WHISKY - VAT69 of GRANT’S 0.7L ZOMERPRIJS 15,95 voor €12,95

op=op

bli

voor de thuis

Drinkland Noordwijk Drinkland Oegstgeest Drinkland Voorhout Drinkland Den Haag

”Beslist de raad voor jou, over jou, maar zonder jou?”

M.Kruytstr 24 Langevoort 19 Jac. V. Beierenhof 28 Prinsestraat 57

VODKA - SMIRNOFF 0.7L ZOMERPRIJS 15,95 voor €12,50

RUM - FLOR de CANA 0.7L

Nicaragua - 4 jarige Blanco of Gold ZOMERPRIJS 17,80 voor €14,50

proef

de

LIKEUR - LICOR 43 0.7L

ZOMERPRIJS 17,45 voor €16,50

zomer

FRANSE WIJNEN - LES VIGNEAUX Gehele serie Rouge of Blanc ZOMERPRIJS 4,95 voor €3,98

brut of brut

nature

hmm... MOUSSEREND CAVA TORREBLANCA

ZOMERPRIJS 13,95 voor €9,98

SpAANSE ROSé RUEDA ROSADO

ZOMERPRIJS 6,55 voor €4,95

ELZAS - pINOT GRIS-RIESLING Lekker frisse, witte Elzasser ZOMERPRIJS 11,15 voor €7,95


kNOtSgEkkE klEuREN REN! bY NIgHt! Op HEt StRaNd!

IEDERE zoNDAg van 9:00 - 11:00 uur

by night

ONTBIJT AAN ZEE Begin de morgen met een uitgebreid ontbijtbuffet om vervolgens

16,50 EuRO p.p

ColorRain

2013

Ontvang gRatIS 2 consumptie bonnen, een kleuren poeder zakje en een glow stick armband

17 auguStuS NOORdWIJk

vanaf 21.00 uur tot 1.00 uur bij Strand tent take2, kon. astridboulevard 101 Noordwijk

lekker uit te waaien aan zee.

Zomer € 14,50 per persoon

€ 8,50 per kind t/m 12 jaar

Minimaal 1 dag van tevoren reserveren

Koningin Wilhelmina Boulevard | Afrit 10 | Noordwijk 071 362 0489 | www.alexanderbeach.nl

in Noordwijk Zeereep 104, Afrit 21 2202 NW Noordwijk strandhuis-buitengewoon.nl

langevelderslag 36-56 2204 ah noordwijk etenbijnederzandt.nl

INFO & INSCHRIJVEN: WWW.COlORRaIN.Nl Stichting

Twins Allround

Twin Events

TwinFit


OUTLET VERKOOP TOPMERK ARTIKELEN TEGEN DUMP-PRIJZEN

Boxspring 666 elektrisch 180x200 cm incl. Latex topper

van € 2.995,-

voor Boxspring 555 elektrisch 180x200 cm incl. Latex topper

van € 2.595,voor Boxsprings van Velda Diverse showroommodellen Geheel compleet incl. topper!

van € 3.998,voor

€ 2.495,-

€ 1.295,-

€ 1.595,-

2 stuks matrassen Pocket Latex Messina 80 of 90x200 cm

van € 495,-

voor

Boxsprings compleet

van € 1.995,voor

€ 995,-

€ 299,-

Matrassen Pocket Latex Messina 140 of 160x200 cm

van € 895,-

voor

€ 395,-

Boxsprings van Pullman Diverse showroommodellen

nu 65%KORTING

ALLES MOET WEG! Vele matrassen

van 50% tot 70% KORTING

HET MAGAZIJN MOET LEEG!

ENKELE PARTIJEN EXTRA INGEKOCHT! SLAPEN WAS NOG NOOIT ZO GOEDKOOP!

LOODSVERKOOP VAN KELTO SLAAPKAMERCENTRUM Diverse dekbedden Topmateriaal holle vezel/ anti-allergisch van Texel

nu

1/3 van de prijs

Boxspring Sand 140x200 cm voor € 595,-

SLECHTS ENKELE DAGEN OPEN!

Alleen geopend op vrijdag & zaterdag

Diverse kussens. Keuze uit Latex, traagschuim of holle vezel.

van € 69,95 voor € 19,95

NU OF NOOIT!

LOODS VAN VERKOOP: PLETTERIJ 8 - NOORDWIJKERHOUT - BEDRIJVENPARK GRAVENDAM - 0252-341111


nieuws

De noordwijker

dinsdag 16 juli 2013

15

Presentatie nieuwe show ’Summer Parade’

Dagje gratis Duinrell voor bezorgers rode stof. Heel spannend waren de piraten, die met hun gevaarlijke ’messen’ zwaaiden en veel indruk bij de kinderen maakten. Een opzwepend onderdeel van het programma, gebaseerd op de bekende ’Pirates of the Caribbean’.

De show, gratis te zien tot en met 25 augustus, wordt driemaal daags opgevoerd. Er blijft daarna voldoende tijd over om te genieten van alle attracties die het vakantieen attractiepark Duinrell te bieden heeft.

Foto: Aty de Vries

Meteen daarna gevolgd door een prachtige show van de uit Rusland afkomstige Tatiana Semanova met haar Russische Matroushka. Een knap uitgevoerde show waarin door de snelle wisseling van kleding telkens weer een andere Matroushka te voorschijn werd getoverd. De veelzijdige David jongleerde niet alleen met ringen, maar in de loop van de show ook nog met zilveren kegels en zelfs op-elkaar-gestapelde biljartstokken. Na bijna 30 minuten werd de Summer Parade afgesloten met een Italian Bardance, een combinatie van ritmische muziek, dans,

tamboerijnenshow en paaldans. Na afloop van de show lieten een viertal vriendinnen, Kim Reijtenbagh uit Zuidland, Ilse Nasveld uit Abbenbroek, Anoeska Barendrecht uit Heenvliet en Kendra Sanders uit Abbenbroek, weten dat zij onder de indruk waren en hebben genoten van de acrobatiek. Helemaal weg waren ze van het klassieke ballet. ’Het is een leuke afwisselende variétéshow, prima geschikt voor kinderen van elke leeftijd en uiteraard ook voor hun ouders of opa en oma’, zo vonden deze 14 jarige meiden.

Variatie n Het was heerlijk weer om de try-out van de nieuwe zomershow ’Summer Parade’ in Duinrell afgelopen vrijdagmiddag te bekijken. Het Zomertheater stroomde vol met jongeren, al dan niet bezorger, maar ook bezoekers met kinderen of kleinkinderen keken vol verwachting uit naar wat zou komen. De voorstelling werd een bonte aaneenschakeling van diverse disciplines op het gebied van variété met ondermeer ballet, jongleren, dans, luchtacrobatiek en circus.

Door Aty de Vries

Het was een leuk idee om op het voorterrein en bij binnenkomst de bezoekers alvast te laten verwelkomen door de artiesten, die elk op hun eigen terrein iets van hun kunnen lieten zien: zoals de steltloper, balletdanseres, jongleur, en clown. Het publiek zag een zeer gevarieerde show waarin dans en muziek de basis vormen, uitgevoerd door negen artiesten onder leiding van producent Sylvia van den Akker van Rocket Events. Precies op tijd ging de show van start: Licht uit.....spot aan... een

klassiek geklede balletdanseres met tutu, die al dansend op spitzen zich verrassend ontpopte tot een paaldanseres en vele acrobatische kunsten uithaalde aan de hoge zilveren paal. In rap tempo opgevolgd door meerdere danseressen, die een ware Cancan show gaven. Een van de artiesten is de jongleur David Severins, wiens verbazende kunsten als een rode draad door het hele programma lopen. Terwijl hij de grote witte ringen hanteerde, gebeurde er gelijk op het voorpodium een spectaculaire luchtacrobatiek van Ine Schroven, sierlijk bewegend en balancerend aan een lange baan

Foto: pr.

Het ultieme vakantiegevoel; een gezellig dagje Duinrell.

voor uw tuin of oprit. Ruim • COMPUTERHULP Virusverwijdering, sneller •30STRATENMAKER jaar ervaring. Leveren van alle materialen. maken, storingen verhelpen, oude PC naar nieuwe

Schuttingen. Ook voor kleine reparaties en afvoer. PC, installaties, Laptopreparatie, WiFi, Privé cursus, etc. Pro-fessionele ondersteuning bij u thuis of Tegen scherpe prijzen. Tel. 06-20897322. op kantoor voor particulieren en bedrijven. Tel. 06Eerhart Sierbestrating. Voor al uw bestra- 42460355 info op www.Boonict.nl tingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave 070-3211006. Strijkwerk gezocht? Heeft u het door werk of kinderen te druk om zelf uw kleding te strijVuil tapijt? Laat het vakkundig reinigen ken? Ervaren dame neemt het van u over, u kunt het of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam goed brengen of het wordt opgehaald en teruggeInterieurverzorging, tel. 070-5116612. bracht. Voor meer info tel. 06-17546006. Dak herstellen? Bou­ma/Grundeken belgarageboxen in Oegstgeest en Leiden. len! 070-5114674/070-5118394. Uw dakspecialist! Huurprijs v.a. € 110,-. Inlichtingen 06-20773480. BC SIERBESTRATING Tegelwerk, met afvoer, Vlooienmarkt Katwijk zaterdag 20 gratis prijsopgave. Tel. 06- 55321682. juli Vliegveld Valkenburg. Binnen + Buiten 250 50-plusser SCHILDERT, SAUST en behangt kramen. Donevents.nl, 0294-237320. uw huis weer als nieuw. Tel. 06-13067762. Oproep: patiënten IBD Crohn, Colitis, Lekker toerfietsen vanuit Wassenaar en Voor- PDS, chronische darmklachten, CVS. Ga naar www.recoflor.nl genezing gegarandeerd. schoten? www.tcdekampioen.nl.

• • •

• • • •

• • • • •

TE KOOP complete stereo-installatie in meubel STEUNZOLEN. Erkend leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een met glazen deur en 2 grote speakers. Tel. 06afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en 18354857. Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 071-5238468 of CHALET 70m2 te koop in bosrijk Voorthuizen 06-12028319. met een heerlijke tuin 200m2 met veel privacy. www.zalenverhuurkruyt schipvanleiden.nl. Staat op een rustig besloten park. Tel. 06-20359779 Mooi bruin café in oude centrum van Leiden. Voor Tineke afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc. Geen TE KOOP Frankrijk- Bourgogne. Natuurstenen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare woonhuis met gite en grote studio. www.bourgondrankprijzen! Reserveringen: tel. 06-25047376. dischparadijs.eu Student wil u graag helpen met COMPUTERSTORING TELEVISIE? Advies & installatie PROBLEMEN. € 15,- p.u. Tel. 070-5114250. van o.a.  televisie, audio, computer, internet, teleGEVEL/SCHOORSTEENRESTAURATIE? foon, www.e-is.nl, t. 06-83347686 Uithakken (slijpen)-voegen-reinigen-impregnerenArtsengezin (Oegstg) zoekt per 1 nov. vr 2 knipvoegen-metselwerk. Altijd gratis advies en ge- dag(delen) OPPAS vr baby & na school 2 lieve heel vrijblijvend prijsopgave. Tel. 06-20897322. boys (5&7). mcroovers@gmail.com Zit u nog in de schaduw? Wij zagen bomen TE KOOP GARAGEBOX aan De Kempeom en takken af. Telefoon 070-5111923 of 06- naerstraat 36b te Wassenaar. Voor inl. garage36b@ 53794870. gmail.com wespen, plaagdieren, dienstverlening. TE HUUR 4-km. appartement, Starrenburgln., Tel. 06-54948365 / 070-5115927. Wassenaar, excl. gwl. € 650,- p.m. Tel. 06vofroessinghvaniterson.com 51605204. TUINMAN/STRATENMAKER voor al uw tuinGEVR. WERKSTER 2x p.mnd., 3 uur, Ned. werkzaamheden, gratis pr.opg. Tel. 06-57200505. sprekend, na 16.00 uur, 070-3473740.

• • •

• • • •

BEAUTY & FASHION

MEN ONLY

HOME & LIVING PASSION FOR FOOD

KIDS & FUN 22 | 23 MAART 2014

www.leidato.nl

HANGAAR2 | Valkenburg


ccasions 49.750 km Lichtm. velgen ECC

Autocentrum van Egmond

€ 18.600

Een greep uit ons aanbod: AUDI A6 3.2 FSI AUT. Full options AUDI A4 AVANT 1.8 VW TOURAN 1.6 FSI, airco 5p. VW GOLF V 1.4 Trendline VW GOLF IV 1.6 16V, Automaat VW BORA 1.6 16V Comfortline VW POLO 1.4 16V Comfortline VW POLO 1.2 zeer zuinig VW PASSAT 1.6 Comfortline PEUGEOT 107 1.0 Urban Move TOYOTA COROLA 1.6 S-line 5 drs. SEAT IBIZA 1.4 aut. Airco KIA CARENS 2.0 Excutive airco CITROEN XSARA PICASSO FIAT SEICENTO Young

Parkeersensoren, 16” velgen Elek. Schuifdak, Climatronic

NU: € 8.950,Kijk voor al onze auto’s op:

2008 1997 2005 2007 2003 2003 2008 2005 2003 2008 2005 2006 2005 2000 1999

€ € € € € € € € € € € € € € €

20.750,1.950,8.950,7.950,5.950,2.950,8.450,5.950,4.950,5.950,7.750,5.950,4.950,2.500,1.950,-

Wist u dat u bij voor elk merk terecht kunt voor onderhoud ?

Levering alle merken nieuwe auto’s MET HOGE KORTING!!

WIJ HEBBEN EEN AUTO VOOR U OF WIJ ZOEKEN EEN AUTO VOOR U

bedrijfswagens citroen berlingo citroen berlingo citroen berlingo

km 89000 58000 13000 49000 56000 99000 49000 27000 79000 21000 117000 85000 21000 29000 83000 37000 43000 49000 20000 79000 160000 140000 34000 32000 120000 41000 60000 38000 79000 23000 28000 37000 22000

kleur rood blauw met. paars met. grijs met. zwart zilver zilver zilver d.grijs met. zilver brons met. zwart zilver wit zwart wit met. zilver zilver zwart groen met. rood zwart zwart zilver grijs met. zilver grijs met. zilver zwart zwart zwart zwart wit met.

LET OP KILOMETERSTANDEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! diesel zijdeur 2002 76000 geel diesel achterklep 2003 60000 geel diesel 2005 60000 blauw

deur motor 5 1400 5 1200 5 1200 5 1400 3 1300 5 1300 5 1242 5 1400 5 1600 5 1600 3 1250 4 1400 5 1400 3 1248 3 1500 5 1100 5 1300 5 2400 3 1300 5 1200 5 1600 3 1600 5 1800 5 1800 3 1600 3 1400 3 1200 3 1200 3 1200 3 1200 5 2400 5 1000 3 1000

opties btw sb,elr,cpv,a/c sb,elr,cpv sb,elr,cpv,a/c,lmv sb,elr,cpv,a/c,lmv sb sb,elr,cpv,a/c,lmv sb,elr,cpv,a/c sb,elr,cpv,a/c,lmv,trh,a/t sb,elr,cpv,a/c sb,elr,cpv,a/c incl. sb,elr,cpv,a/c,bumpers in kleur sb,elr,cpv,a/c,a/t sb,elr,cpv,a/c sb,elr,cpv,a/c sb,elr,cpv,a/c,lmv,leder sb,elr,cpv,a/c sb,elr,cpv,a/c,lmv sb,elr,cpv,a/c,lmv,trh sb,elr,cpv sb sb,elr,cpv sb,elr,cpv sb,elr,cpv,a/c,lmv,navie incl. sb,elr,cpv,a/c,lmv,navie,a/t incl. sb,elr,cpv,trh sb,elr,cpv,a/c sb,elr,cpv sb,elr,cpv,ac,cc sb,elr,cpv,a/t sb,elr,cpv,a/c,lmv,spoiler,get.achterramen sb,elr,cpv,a/c,trh,leer,aut,side,bullbars,a/t sb,elr,cpv,a/c sb,elr,cpv,a/c,lmv

5 3 4

1900 1900 1900

sb,cpv,trh,imperial,zijdeur,achterdr geen € 3.250,00 sb,trh,imperial,nw.model geen € 4.250,00 sb,cpv,a/c,elr,elsp,achterdeuren,imp. geen € 5.450,00

prijs € 3.250,00 € 4.250,00 € 7.950,00 € 6.950,00 € 2.750,00 € 6.250,00 € 10.750,00 € 7.950,00 € 9.750,00 € 18.750,00 € 2.750,00 € 6.750,00 € 7.250,00 € 11.750,00 € 5.250,00 € 6.950,00 € 8.250,00 € 12.750,00 € 5.250,00 € 2.850,00 € 1.950,00 € 2.950,00 € 17.750,00 € 18.750,00 € 2.250,00 € 8.750,00 € 4.750,00 € 8.250,00 € 3.750,00 € 8.950,00 € 20.750,00 € 6.750,00 € 8.500,00

ford transit connect diesel ford transit connect diesel zijdeur ford transit 2,0tddi lang/hoog 100pk

2006 2007 2001

65000 56000 79000

wit wit wit

4 5 5

1800 1800 2000

sb,cpv,a/c,trh,achterdeuren sb,cpv,a/c,zijdeur,achterdeuren sb,cpv,trh,aircofull windows,geel kt

excl. € 5.450,00 excl. € 6.950,00 geen € 4.950,00

mercedes sprinter 412 meubelbak opel combo diesel opel combo diesel zijdeur

1999 2009 2008

67000 40000 26000

rood wit wit

2 4 5

2900 1300 1300

sb,laadklep 120pk geen € 9.950,00 sb,a/c,radio/cd excl. € 5.950,00 sb,cpv,a/c,elr,trh,navie,zijdr,achterdr excl. € 6.950,00

opel movano 2,8dti l2h2 8 p.geelkt peugeot expert diesel zijdeur vw transporter T3 1e eigenaar vw lt35tdi l/h 110pk 8persoons geelk.

2001 2006 1990 2002

76000 44000 133000 59000

rood wit groen rood

5 5 4 5

2800 1900 1600 2500

sb,cpv,trh.,full windows, 112pk d/c? sb,elr,cpv,a/c,trh,zijdeur,achterdeuren 1600 turbo diesel nieuwstaat sb,elr,cpv,zijdeur,achterdr,trh,ramen

excl. excl. geen excl.

Mercedes C280 Avantgarde Automaat - Navigatie - Leer

Bouwjaar 2007 Km.stand 85.000 km

€ 23.950,-

AUTO

PAS

Renault Clio 1.2 16V TCE Dynamique airco 5 drs. 2009 Renault Twingo 1.2 16V Autom. airco zwart 2009 Renault Twingo 1.2 16V Collection airco 2011 Renault Modus 1.4 16V Dyn. Aut. 4/2006 Renault Megane 1.6 16V Grand Tour Business 7/2007 Renault Megane Estate 1.4 TCE 130pk Parisienne 2011 Renault Grand Scenic 130 pk Celsium 7p navi 7/2011 Renault Scenic 1.6 16V RTX airco velgen 1/2000 Renault Scenic 2.0 16V Gas Business Line 10/2008 BMW X3 3.0 High Executive Navi 2007 Dacia Logan MCV 1.6 16V airco Laureate 5/2008 Hyundai Tucson 2.7i V8 automaat 4/2007 Hyundai Santa Fe 2.7 V6 automaat leer 4/2007 Ford KA 1.3 Titanium Airco 2010 Ford Fiësta 5d Trend 82 PK 2010 Saab 9.3 1.8 Business 9/2006 Seat Leon 2.0 Tdi Automaat Navi, 77.000 km 2008

€ € € €

5.950,00 6.950,00 3.950,00 6.950,00

Tel. 071-4020365

Merk: Fiat 500 Twin Air 85 Blackjack Fiat 500 Twin Air 85 Easy Fiat 500 Twin Air 85 Twinair Plus Fiat Panda 1.2 Edizione Cool Fiat Bravo 1.4 16V Edizione prima 90 Fiat Punto 1.2 3D Dynamic Fiat Sedici 1.6 16V 4x2 Dynamic Hyundai I10 1.1i Pure Nissan Pixo 1.0 Visia

€ 10.450 € 6.250 € 7.950 € 7.850 € 8.250 € 17.950 € 21.950 € 3.950 € 8.950 € 24.750 € 8.450 € 12.250 € 15.950 € 7.350 € 9.700 € 8.950 € 13.250

info@autoheemskerk.nl

Prijs € 12.750,€ 12.900,€ 13.950,€ 6.400,€ 7.950,€ 5.950,€ 8.400,€ 6.900,€ 6.490,-

Bjr. Km. 2011 44.223 2012 4.470 2012 4.406 2009 22.675 2007 107.269 2007 83.800 2008 97.343 2011 12.500 2010 41.103

Kl. Zwart Wit Rood Zwart Blauw Blauw Grijs Grijs Grijs

Fiat Qubo 1.4 8V 73 Dynamic 2008, 39.230 km, rood

€ 8.900,-

AUTOBEDRIJF B. JOREN

HILLEGOM - ARNOUDSTRAAT 1 - TEL. 0252 - 41 48 39 www.autojoren.nl

Volvo C70 T5

€ 34.995,-

Touring automaat 2011, 83.469 km Svala Auto Rietschans 70 2352 BB Leiderdorp T 071-5810950

Automobielbedrijf NATIONALE

€ 39.950

Al onze occasions op www.autoheemskerk.nl

••• Onderhoud alle merken tegen zeer concurrerende prijzen!

bouwj. 2003 2005 2011 2007 2002 2008 2010 2007 2008 2011 2003 2007 2008 2012 2005 2008 2009 2007 2005 2001 1999 2002 2011 2011 2002 2009 2006 2009 2005 2012 2008 2010 2009

€ 14.950

Gespecialiseerd in Renault - Dacia - Nissan

Lange Vaart 34 Rijnsburg

www.acvanegmond.nl

INKOOP ALLE MERKEN AUTO’S

merk chevrolet kalos chevrolet kalos fiat panda editione fiat panda 100pk ford fiesta ford fiesta futura ford fiesta ford fusion futura automaat ford focus stationwagen ford c max grand 7 pers. ford ka hyundai accent 1.4 automaat hyunda getz active kia rio mitsubishi colt 1,5 instyle mitsibishi colt 1,1 incharge mitsubishi colt 1,3 70kw incharge+ mitsubishi outlander 4wd. nissan micra opel agilla opel astra hb opel astra hb opel zafira 7 pers. opel zafira 7 pers. automaat peugeot 206 peugeot 207 renault clio campus renault clio collection renault twingo automaat renault twingo collection nw mod. suzuki grand vitara high ex automaat toyota aygo toyota IQ aspiration

129.340 km Leer Navigatie

Autobedrijf Heemskerk & ZN

VW-AUDI-SEAT- SKODA specialist

Showroom: Langevaart 1a , Werkplaats: Noordeinde 12 Rijnsburg Tel. 071-4022911

VW GOLF V Tour 2007

109.664 km Navigatie Lichtm. velgen

Volvo C70

€ 19.995,-

170 pk Momentum, lederen bekleding, 2007, 94.073 km

Svala Auto Arnoudstraat 3 2182 DZ Hillegom T 0252-410650

Beide occasions leveren wij met 24 MAANDEN GARANTIE

van Zelst www.svalaauto.nl

Voorschoterweg 23, Valkenburg, Tel. 071-4014299

Merk/Model/Uitvoering Opel Adam Slam 1.4 Start/Stop 74KW Opel Astra-J 1.4T 140PK Sport Opel Meriva-B Z1.6XE Met Optiek Fiat 500 1.4/16V Sport Ford KA 1.3I 44KW Airco Opel Agila-A 1.2/16V Flexx-Cool Opel Agila-A 1.2/16V Opel Astra-G- 1.8I/1.6V Coupe Airco Opel Zafira-A 1.8/16V EleganceAirco Porsche 911 3.3 Turbo Coupe U9 Renault Megane Scenic 1.4/16V Suzuki Alto 1.0/12V Excl. Airco 5drs Suzuki Alto 1.0 GA Toyota Yaris 1.3i 5drs Airco Peugeot Boxer 330 2.2 HDI 120 L1H1 Volkswagen Caddy 51 Kw 2,0 SDI Motors Kawasaki ZX10R Kawasaki ZX6R Kawasaki ZX6R

Kleurcode Geel Blauw Zwart met. Zwart met. Blauw Grijs met. Zwart Blauw met. Zilver Blauw Bruin Rose Grijs met. Blauw Gris Alu Groen

B.jr. 2013 2011 2012 2008 2005 2006 2002 2002 2001 1991 2002 2009 2002 2004 2007 2008

Kilometer Prijs 1.000 22.500,00 12.350 20.950,00 8.215 24.950,00 50.292 8.950,00 53.943 3.750,00 27.704 4.950,00 63.000 3.750,00 34.204 5.950,00 156.330 3.950,00 148.296 Op aanvraag 122.915 3.450,00 62.158 6.750,00 117.000 1.950,00 75.000 4.950,00 43.055 7.500,00 152.382 6.950,00

Groen-zwart Blauw met. Zwart met.

2009 2008 2009

1500 1000 8000

7.950,00 5.950,00 6.950,00

Kawasaki ZX10R van 8.950,-

voor

7.950,-

Herenweg 94 - 2201 AL Noordwijk Tel: 071-3613342 - Mobiel: 06-53798937 Fax: 071-3647666 Email: info@autobedrijfhoogeveen.nl


Goed uit eten U bent 7 dagen per week van harte welkom. Keuken geopend van 12.00 tot 22.00 uur. Elke maandag en dinsdag:

Diner Tête-à-tête € 25,- p.p.

incl. huisaperitief Tevens uw locatie voor receptie, bruiloft, feest en partijen

Het vis- en vleesspecialiteiten restaurant van Katwijk aan Zee Boulevard 111 • Katwijk aan Zee • Tel. 071-4012064 www.restaurantdezwaan.nl

Nautische sferen en verse vis Wie de naam en de locatie van Restaurant De Botter even tot zich laat doordringen weet al snel welke gerechten hier centraal staan: vis, en nog meer vis. Maar De Botter biedt daarnaast uiteraard ook andere gerechten.

Vrijdagmiddagborrel amuses van het huis vanaf 16.00 uur. Uw locatie voor borrel diner - feest - event.

Cleyburch

Geopend di. t/m zo. vanaf 12.00 uur. Maandag gesloten.

Herenweg 227 • 2201 AG Noordwijk Tel. 071-3619499 info@cleyburch.nl • www.cleyburch.nl

Een veilige haven in Noordwijk De lichtjes van de haven. Lokkend welkom voor de vermoeide reiziger. Plaats om bij te komen, te rusten en bij te tanken. Welkom bij The Harbourlights in Noordwijk! Toepasselijk gelegen op de Wilhelminaboulevard, in het zicht van de zee, is The Harbourlights een gastvrije plek waar u kunt genieten van een goede maaltijd, of een goed glas bier. Of een combinatie daarvan, want bier speelt in de keuken van The Harbourlights een belangrijke rol, vertelt eigenaar Frank Schipper: “Wij hebben 12 soorten bier op tap, en wel vijftig soorten in fles. We koken ook met bier; in onze onze Fish and Chips bijvoorbeeld, en natuurlijk in onze onvergelijkelijke Irish stew met Guiness. Wij hebben ook onze eigen ‘brand’: Frank Bier. Een fris, pittig pilsje naar eigen recept, en met een uitgesproken smaak. Niet alleen lekker, ook in vergelijking met andere bieren goedkoop.” Een heel eigen smaak dus. En dat is een kenmerk van bijna alles wat je in The Harbourlights tegen komt. “We maken heel veel zelf, zoals onze saté- en barbecuesaus, de marinade van onze spareribs, en noem maar op. Iedere week hebben we een ander weekmenu dat bestaat uit een voor-, hoofd- en nagerecht, waarbij dat laatste heel vaak iets als een biertje met kaas of een Irish coffee is. Voor weinig geld kun je bij ons kwalitatief goed eten.” Onderneem uw eigen ontdekkingsreis en leg aan bij The Harbourlights! The Harbourlights Koningin Wilhelmina Boulevard 9, Noordwijk Tel. 071-3617705 /www.harbourlights.nl

De Botter, vernoemd naar een zeilend visserschip van vroeger, ligt aan de Noordwijkse Wilhelminaboulevard. Op het gezellige terras ruik je de zee. De Botter biedt eigenlijk uitzicht op de herkomst van veel van haar producten, want Noordzeevis is toch wel de hoofdmoot van het aanbod van het visspecialiteitenrestaurant. “Wij kopen onze vis zelf in op de Scheveningse visafslag”, vertelt eigenaar Caspers. “En we maken de vis zelf schoon, dus verser kun je het niet krijgen tenzij je zelf gaat vissen.” In het in zeesferen ingerichte restaurant is de Hollandse zeetong één van de specialiteiten in een scala van visgerechten: kabeljauw, schol, tongschar, sliptong, haring, maar ook de modernere vissoorten zoals tonijn, botervis en tilapia en natuurlijk ook de traditionele forel en zalm. Ook schaal en schelpdieren ontbreken niet. Bij de voorgerechten vindt je mosselen, garnalen en scampi’s. De koks van De Botter maken hierbij hun eigen sauzenmelange, die de smaak van de vis accentueert, maar tegelijkertijd een smaakbeleving biedt die je bij een ander visrestaurant niet zo snel vindt. Hoewel de nadruk op visspecialiteiten ligt heeft Restaurant De Botter uiteraard een complete menukaart waarop ook vleesgerechten en vegetarische gerechten prijken. Bij dit alles horen natuurlijk bijpassende wijnen, of een smakelijk glas gerstenat. Ook lekker voor na een dagje strand. Restaurant de Botter, waar men weet wat vis is! Restaurant De Botter Wilhelminaboulevard 16b/c 2202 GT Noordwijk aan Zee Tel: 071-3611520 www.restaurantdebotter.nl


Met de �Londen Lines� kunt u de bruisende metropool Londen bezoeken met slechts een beperkt budget! Bovendien staat het pond momenteel zo laag op de geldmarkt dat u hier meer waar voor uw euro krijgt. Londen beschikt over fantastische winkels en warenhuizen waar u gemakkelijk een koopje op de kop kunt tikken. Londen heeft ook veel historische en moderne attracties, van het London Eye tot de National Gallery en Tower of London. En veel topattracties zijn nog gratis ook. We vertrekken op 14 juni, 28 juni, 19 juli en 26 juli.


service

DE NOORDWIJKER

Kerkdiensten Protestantse Gemeente Noordwijk Zondag 21 juli Buurtkerk 10.00 uur: ds. E.M. Ezinga Ichthuskerk 10.00 uur: ds. L.J. Vogelaar, Den Haag 17.00 uur: ds. J. Westland, Putten Oude Jeroenskerk 10.00 uur: ds. W. Biesheuvel ‘t Kruispunt 11.00 uur: dhr. J. Rus Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2, www.gknoordwijk.nl Zondag 21 juli 10.00 uur: dhr. K. de Lange Rooms-Katholieke kerk Maria ter Zeekerk Woensdag 17 juli 09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland Zaterdag 20 juli 19.00 uur: Woord- & Communieviering, Mozesgroep

Huisartsen Uitsluitend voor spoedeisende gevallen: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4b te Voorhout, tel. 0252-240212 (vóór bezoek altijd eerst bellen!). Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4c te Voorhout, tel: 0252-240216. Van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Tandtechnicus Van Leeuwen, Kerkstraat 44. Voor dringende kunstgebitreparaties, tel. 3611145. Tandprotheticus H.A. Wijnands, Hendrik Vinkhof 14, tel. 3614721. Maatschappelijk werk Kwadraad Maatschappelijk werk, tel. 088-9004000, www.kwadraad.nl Opvoedadviespunt, tel. 088-9004000, www.kwadraad. nl Jongeren Preventie Plan, tel. 0889004000, www.kwadraad.nl Diversen Lokaal Loket Noordwijk Gemeentehuis Noordwijk, tel.

3617600. Geopend van ma. t/m vrij. van 8.30 tot 12.30 uur. Voor informatie over of aanmeldingen voor alarmering thuis, woonzaken, klussen aan huis, thuiszorg en sociaal vervoer en ouderenwerk. Dierenarts Bel voor de waarnemend dierenarts met de eigen arts, dan verneemt men welke dierenarts in het weekenddienst heeft. Spreekuren Dierenkliniek Noordwijk v/h Verschueren Ma. wo. vr. 8.30-9.00 uur Ma. t/m vr. 14.30-15.00 uur Ma. di. wo. vr. 19.00-20.00 uur Verder alles volgens afspraak via tel. 3615305. Kliniek voor gezelschapsdieren, Oranje Nassaustraat 36 Ma. t/m vr. 9.00-17.00 uur Ma. wo. 18.30 tot 20.00 uur Behandeling na afspraak op tel. 3613972. Dierenbescherming afd. Rijnland Meldnummer dierennoodhulp en toezicht op dierenwelzijn: tel. 5216662. Voor overige vragen en opmerkingen kan men mailen naar kantoor@dbrijnland.nl

Flits

Sint Jeroenskerk Zondag 21 juli 10.00 uur: Woord- & Communieviering, Mozesgroep Kerkhofkapel Dinsdag 23 juli 09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland Huize Groot Hoogwaak Woensdag 17 juli 18.30 uur: Woord- & Communieviering, Sterregroep Huize Jeroen Vrijdag 19 juli 18.30 uur: Woord- & Communieviering, Mozesgroep Evangelisch Ontmoetings Centrum De Ark Zondag 21 juli 10.00 uur: Br. B. vd Bosch 19.30 uur: Openluchtsamenkomst

www.jantjebeton.nl

Het is heerlijk om in de buitenlucht te zijn. Het is goed voor je lijf en beweging dus ook, hier tijdens de 5e Starbalm Strandloop, met flinke tegenwind. |Foto: Frits Houwaart

Dierenbescherming Vermiste dieren 8/7 Pickestraat Noordwijk naar alle waarschijnlijkheid door iemand uit het hok gehaald 2 konijnen. Het ene konijntje is pas 8 weken en beige met bruine strepen. De ander is een hangoor, beige met wit randje onder oog en is pas gecastreerd.

Gevonden dieren: 8/7 A. van Rooyenstraat Noordwijk: een beige kleurig gevlekte gecastreerde kater met donker bruine poten, kortharig. Een vrij grote en stevige kat. Lag bewusteloos op straat en is waarschijnlijk aangereden. Is 2 dagen bij een dierenarts geweest en is nu weer in orde. www.dierenasielnoordwijk.org.

COLOFON Oplage 12.500 Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a - Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 Hoofdredactie: Teuntje van Delft tel.: 06 12 74 64 78 e-mail: t.v.delft@ uitgeverijverhagen.nl Redactie: Cor de Mooy tel.: 06 13 01 76 60 e-mail: redactie@denoordwijker.nl

Inleveren kopij: uiterlijk vrijdag 11.00 uur Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties: Contactgegevens Binnendienst • Vincent Roos, tel. (071) 409 16 38 • Rosita Haasnoot, tel. (071) 409 16 37 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@ uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Noordwijker

Sluitingstijd advertenties maandag 11.00 uur Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. (071) 402 29 01 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam

en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. De juiste bedrijven waar een gratis krant opgehaald kan worden zijn: • Albert Heijn • Boekhandel van der Meer • Bruna Hoofdstraat • Bruna Kerkstraat • Digros • Gemeentehuis • Tabakswinkel Barnhoorn • Visitor Center Noordwijk

19

Weekagenda

Weekenddiensten Apotheken Duinrand Apotheek, Nieuwe Zeeweg 1. Geopend op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur. Zondags gesloten.

DINSDAG 16 JULI 2013

Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. www.denoordwijker.nl

Een greep uit de activiteiten en evenementen in Noordwijk en omgeving Iedere zaterdag • Torenbeklimming Oude Jeroenskerk; Voorstraat 44. Tijd: 12:00-16:00 uur. Start elk halfuur o.l.v. een gids. Entree € 3,50. Iedere zaterdag • Yoga op het strand bij Beach Break; Beach Break, Zeereep 106, afrit 21, 200 meter naar rechts. Tijd: 09:15-10:15 uur. Deelname € 10,-. Inschrijven niet nodig. www.beachbreak.nl Iedere zondag • Zomermarkten Vuurtorenplein; Vuurtorenplein. Tijd: 10:00-18:00 uur. Entree gratis. www.marktnoordwijk.nl Iedere zondag • Bezoek museumbunker/bunkercomplex Noordduinen; Museumbunker, Bosweg 15. Tijd: 10:00-17:00 uur. Entree: € 2,volwassenen en € 1,- voor kinderen onder de 12 jaar. Bezoek aan beide bunkers (incl. gids) € 5,- voor volw. en € 3,- voor kinderen onder de 12 jaar. Reserveren via het Visitor Center, de Grent 8. tel 071-3619321. www. atlantikwall.nl Iedere dinsdag • Historische rondwandeling door Noordwijk-Binnen; Start Gemeentehuis, Voorstraat 42. Tijd: 19:30 uur. Prijs: € 4,50. www.go-n.nl Iedere donderdag en zondag • Yoga on the Beach!;Bries, Kon. Astrid Boulevard 102, afrit 2. Tijd: 09:30 uur. Deelname € 10,-, vooraf reserveren op (t) 06-45 07 92 83. www.yogabeach.nl Iedere donderdag • Star Balm Strandlopen; Politiepost, Kon. Wilhelmina Boulevard afrit 10. Tijd: 19:30 uur (kaartverkoop va 18:45 uur). Inschrijven via info@strandlopen.nl of (t) 06-15 12 19 00. www.strandlopen.nl Iedere donderdag • Pilates bij Strand(t)huys Buitengewoon; Strand(t) huys Buitengewoon, Zeereep 104, afrit 21. Tijd: 9:15-10:15 uur. Deelname € 10,-. Inschrijven niet nodig. www.strandhuis-buitengewoon.nl Iedere vrijdag en zondag • Gladiator Workouts; Strand(t)huys Buitengewoon, Zeereep 21. Tijd: 09:00-10:00 uur. Deelname € 10,-. Iedere donderdag • Bridgeclub de Vuurbaak zomerdrive 2013; Trefpunt, Schoolstraat 2. Tijd: 19:45 uur. Kosten € 6,- per paar. Inschrijven aan de zaal of via bcdevuurbaak@gmail.com tot donderdagavond 18:00 uur. Hele zomer • Zomerbioscoop De Muze; Kijk voor het programma-overzicht en tijden op www.demuzenoordwijk.nl Woensdag 17 juli • Instuifprogramma Brandingraften; The Strand, Langevelderslag 3638. Tijd: 12:00 uur. Deelname € 19,50. Inschrijven via info@the-strand.nl of bellen naar (t) 088-007 20 30. www.the-strand.nl • Zomermarkt Hoofdstraat; Hoofdstraat en omgeving. Tijd: 10:00 uur tot 20:00 uur. Entree gratis. www.marktnoordwijk.nl Zaterdag 20 juli • Instuifprogramma Surfen; The Strand, Langevelderslag 36-38. Tijd: 12:00 uur. Deelname € 19,50. Inschrijven via info@the-strand.nl of bellen naar (t) 088-007 20 30. www.the-strand.nl Zondag 21 juli • Instuifprogramma Powerkiten; The Strand, Langevelderslag 36-38. Tijd: 12:00 uur. Deelname € 19,50. Inschrijven via info@the-strand.nl of bellen naar (t) 088-007 20 30. www.the-strand.nl Dinsdag 23 en woensdag 24 juli • Instuifprogramma Mountainbiken; The Strand, Langevelderslag 3638. Tijd: 12:00 uur. Deelname € 19,50. Inschrijven via info@the-strand.nl of bellen naar (t) 088-007 20 30. www.the-strand.nl Woensdag 24 juli • Zomermarkt Hoofdstraat; Hoofdstraat en omgeving.Tijd: 10:00 uur tot 20:00 uur. Entree gratis. www.marktnoordwijk.nl • Wandeling ‘Van Zoet naar Zout’; St(r)andplaatsNederzandt, Langevelderslag 52-54. Tijd: 13:00-15:00 uur. Deelname: volwassenen € 5,-, kinderen (t/m 12 jr) € 2,50. Aanmelden via www.staatsbosbeheer.nl/hollandsduin onder activiteiten. Donderdag 25 juli • Duinexcursie ‘Dwars Door De Duinen’;St(r)andplaatsNederzandt, Langevelderslag 36-56. Tijd: 19:00-21:00 uur. Entree volwassenen € 5,-, kinderen (t/m 12 jr) € 2,50. Aanmelden viawww.staatsbosbeheer.nl/hollandsduinonder activiteiten. Exposities t/m 1 augustus • Expositie Artsurf; Restaurant De Duinrand, Duindamseweg 17. Tijd: 10:00-21:00 uur. Entree gratis. t/m 4 augustus • Expositie van kaarten; Hof van Breloft, Nieuwe Zeeweg 27. Tijd: iedere zondag 10:00-15:00 uur. Entree gratis. t/m 1 september • Expo Lovely Ladies; Galerie SteigerART, V. Limburg Stirumstraat 17. Tijd: woensdag, vrijdag en zaterdag 13:30-17:00 uur. Engree gratis. www.steigerart.nl t/m 1 september • “Gewichtloos water” en andere proefjes met de zwaartekracht; Space Expo, Keplerlaan 3. www.space-expo.nl t/m 15 september • The Colors of Music; Strand van Langevelderslag. Tijd: gehele dag. Entree gratis. www.dirkhakze.com t/m 29 september • Tentoonstelling Tosca van den Haak (1918-2012); Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4. Tijd: di t/m za 11:00-17:00 uur, zo 14:00-17:00 uur. Entree volwassenen € 4,-, Kinderen va 12 jaar € 2,50, 65+ € 2,50 en museumkaarthouders en leden gratis. Kunst, literatuur, muziek & theater 18 juli • Zomerserie Muziek in Jeroen;Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd: 20:15 uur. Entree € 7,- (vrienden € 5,-). www.muziekinjeroen.nl 20 juli • Concert with St. Alban’s RC High School Choir & Instrumentalists; Palaceplein. Tijd: 16:30-17:30 uur. Entree gratis. 20 juli • 30 up beach party Blu Beach; Blu Beach, Kon. Wilhelmina Boulevard afrit 21.Tijd: 21:00 uur. Entree gratis. www.deleidsedanssalon.nl 21 juli • Optreden Lucky for the neighbours; St(r)andplaatsNederzandt, Langevelderslag 52-54. Tijd: 14:00-17:00 uur. Entree gratis. 22 juli • Optreden Debden Park School; Gat van Palace, Parallelboulevard. Tijd: 14:00 uur. Entree gratis. 25 juli • Zomerserie Muziek in Jeroen; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44.Tijd: 20:15 uur. Entree € 7,- (vrienden € 5,-). www.muziekinjeroen.nl


Nw week 29 13  

De Noordwijker 16 juli 2013

Nw week 29 13  

De Noordwijker 16 juli 2013

Advertisement