Page 1

gi

Moed om te 11 ro 07

doneren!

M ed.nl UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DENOORDWIJKER.NL

Lokaal betrokken en betrouwbaar

nieuws P7

politiek P3

SPORTGALA ZET SPORTERS IN HET LICHT RUBRIEK

n

Mediaaandacht voor Noordwijk

Spraakmakend

n Actie van Salman fel bekritiseerd

De landelijke aandacht was het grootst voor de integriteit van burgemeester Lokker. In de op internet gepubliceerde cijfers was een verschil waargenomen door Dennis Salman die daar vragen over stelde. De Telegraaf gebruikte dit om op de voorpagina uit te halen naar Lokker: ‘Waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker van Noordwijk neemt het niet zo nauw met declaratieregels’. Als voorbeeld kwam het overnachting in 5 sterrenhotels en teveel gedeclareerde kilometervergoeding.

Oefening n Spanning en sensatie op de Koningin Wilhelmina Boulevard in Noordwijk afgelopen maandag 8 januari met diverse brandweerwagens en brandweerlieden voor en in het Beach Hotel. De Hotels van Oranje en Brandweer Noordwijk hielden een grote calamiteitenoefening. Het scenario speelde zich af op in het Beach Hotel, waar de gemeentebrandweer, het team bedrijfshulpverlening (BHV) van de Hotels van Oranje en een grote groep ‘slachtoffers’ gezamenlijk een ontruimingsactiviteit oefenden.

Tijdens de oefening werd een brand op een verdieping met diverse hotelkamers gesimuleerd. Om het zo echt mogelijk te maken, werd gebruik gemaakt van geluidseffecten, led-verlichting en rookvloeistoffen. Zowel het BHV-team als de Noordwijkse Brandweer hebben volop individueel en gezamenlijk kunnen oefenen. Conclusie na afloop: een geslaagde en bovenal nuttige oefening.

Verdachte van inbraak in bedrijf aangehouden

De politie kreeg even na 20.30 uur de melding dat de eigenaar een persoon had betrapt die met spullen liep te sjouwen. Toen de eigenaar de persoon aansprak, verklaarde die dat hij de spullen vanwege de crisis had gestolen. De persoon gooide hierna de spullen op de grond en ging er vandoor. De gealarmeerde politie heeft naar de persoon gezocht en trof hem later aan op de Maarten Kruytstraat. Omdat hij voldeed aan het signalement is hij aangehouden. De man pleegde verzet en bedreigde en beledigde agenten. De politie onderzoekt of de man, een veelpleger, betrokken is bij de inbraak.

Door Wim Siemerink

Leerzame ‘Hotelbrand’

KNRM huldigt vrijwilligers

inbraak n De politie heeft donderdagavond 9 januari een 28-jarige man uit Epe aangehouden op verdenking van inbraak in een bedrijf aan de Grent.

anti-reclame n Het was een enerverende week in de Noordwijk. Op een aantal onderwerpen was er aandacht van de landelijke pers voor de dorpspolitiek. Met diverse mensen in een hoofdrol.

Maar daarmee was de kous niet af. Een getergde Lokker haalde daarna fel uit naar Salman die in het Telegraafartikel als enige raadslid met name werd genoemd. Lokker ver-

nieuws P9

P11

Gemeenteraad steunt Lokker

De burgemeester sprak In een speciaal belegde raadsvergadering over een administratieve fout, maar nam hiervoor wel zelf de volledige verantwoordelijkheid. Hij zei dat het bedrag, zo’n € 140.- inmiddels is verrekend.

14 januari 2014 JAARGANG 08 NR 3

Koortsachtig overleg tussen Salman, Van Bockhoven, spindoctor Hans Stol en voorzitter Gerard Heemskerk. | Foto: WS

weet Salman dat hij met zijn acties de belangen van Noordwijk enorm schaadt. En ook dat hij met zijn aanvallen op de persoon ook het gezin van Lokker in de zaak betrekt. Lokker legde later uit: ‘Mijn vrouw wordt in Bodegraven er voor aangekeken, ziet mensen met elkaar fluisteren en krijgt heel vervelende opmerkingen te horen’.

In de raadsvergadering bleek dat de andere Noordwijkse partijen volmondig hun vertrouwen uitspraken in de burgemeester. Dennis Salman sprak verwonderd dat het nu niet meer over de burgemeester ging maar over hemzelf en stamelde iets van de boodschap en de boodschapper. Hij ontkende dat

hijzelf de Telegraaf had benadert maar slechts antwoord had gegeven op door de journalist gestelde vragen, waarbij hij echter ten onrechte Noordwijk had neergezet als armlastige gemeente. Dat dit allemaal bij elkaar geen positieve reclame werd voor Noordwijk daar was iedereen het met uitzondering van Lijst Salman over eens.

Noordwijk Marketing organiseert online fotowedstrijd fotowedstrijd

n Wie mooie zomerfoto’s heeft gemaakt kan kans maken op mooie prijzen.

Tot vrijdag 24 januari 12.00 uur kunnen (amateur)fotografen hun foto’s insturen via www.noordwijk.info. Het thema van de fotowedstrijd is

10X LEUKER

‘Zomer’. De foto moet herkenbaar Noordwijk zijn en de vakantieganger aanspreken. De ingezonden foto’s worden geplaatst op de facebook-pagina van VisitNoordwijk Holland, waar er door het publiek gestemd kan worden door een ‘like’ uit te brengen.

OPE

N

DAG 18 j an.

10.0 0-14 .00 U

UR

andreascollege.nl Check onze 10 redenen om voor het Andreas College te kiezen!

De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 250,-, een chique diner voor twee personen en zijn of haar ingezonden foto op de cover van de Noordwijk Exclusive for Visitors, de Sleeping Guide en de Noordwijk Map. De winnaar wordt eind maart persoonlijk op de hoogte gesteld.

Klanten van Expert de Lange kunnen met hun vragen en service terecht bij

Fair price

Kerkstraat 1a - Noordwijk 071-3616976

Zingen naar de Zondag zangavond n Op zaterdag-

avond, 18 januari organiseert de Gereformeerde Kerk Noordwijk, vgz. dit winterseizoen haar derde samenzangavond in het Trefpunt. Er wordt medewerking verleend door het uit 18 leden bestaand Familiekoor Ichthus uit Katwijk met dirigent Jan Verhoef en wordt muzikaal begeleid door Arjan Wouters. Het thema op deze avond is ‘Jezus Christus: Zijn gehoorzaamheid’. Liederen van Joh. de Heer tot psalmen toe worden niet alleen door het koor, maar ook gezamenlijk gezongen. De zaal van het Trefpunt, Schoolstraat 2 gaat om 18.30 uur open. De samenzang duurt van 19.00 tot 20.15 uur, waarna de mogelijkheid bestaat om tot 21.00 uur een kopje koffie of thee te drinken. Toegang en koffie/thee gratis.

DOE NIETS VOOR EEN ANDER WORD BUDDY! www.buddynetwerk.nl tel. 070 3649500


ue roaacnkohoep q 50isseelbu n een va aar bij Inw

af 1.60 m.

boxspring van

g 10%bekddoenrgotedin op

ijk

za Noordw

Bedding Pla


politiek

De noordwijker

Binder De lijsten komen wel vol

M

isschien dat ik mijn trouwe lezers teleur stel. Maar ik ga deze week (nog) niet in op de commotie rondom raadslid Salman en de €140.- reiskosten. Omdat ik vol vertrouwen het door onze burgemeester gewenste gesprek met Dennis Salman wil afwachten. De minister uit zijn zorgen over de kandidaatstelling voor de gemeentepolitiek. Alle partijen zeggen het probleem slechts bij de andere partijen te herkennen. De eigen partij heeft het goed voor elkaar. Zo heeft het CDA 50 kanjers, althans zo etaleren zij hun ‘vangst’. Puur Noordwijk gaat nog verder en verzoekt de minister om dispensatie omdat er 80 Noordwijkers zouden staan te dringen om op het pluche plaatst te nemen. Ook voor lijst Salman zouden er vele tientallen gegadigden zijn. Toch deel ik de zorgen van de minister van harte. Ook in de Noordwijkse politieke arena ontbreekt het aan kwaliteit . Goede kandidaten die ik pols melden mij wel gevraagd te zijn maar er geen trek in te hebben. Anderen staan wel op de lijst maar willen niet echt meedoen. Gebrek aan niveau stoot geschikte kandidaten weer af. De burgemeester riep op tot meer participatie van deskundige dorpsgenoten. Zittende raadsleden vinden zichzelf natuurlijk wel erg geschikt. Maar we zien slechts een enkele hoofdrolspelers, een paar aangevers en verder figuranten. En zelfs de hoofdrolspelers zie ik gebruik maken van een soufleur die van uit verborgen positie de juiste teksten zacht fluisterend voorzegt. Kom op zeg. Bij alle partijen kunnen ze wel een kwaliteitsinjectie gebruiken. En dan het debat. De partijen hebben laten zien dat het met de debatkwaliteit maar matig gesteld is. En vooral als de publieke tribune eens een keer wat voller is dan normaal (dat is leeg). Op perstribune zei laatst iemand tijdens een commissievergadering: ‘Zet 30 burgers in als toehoorder en zelfs de tweede stem zal proberen beneden elk niveau een solo ten gehore te brengen’. En zo is het ook. Nu het kiezersbedrog. Over mensen die slechts als vulling op de lijsten staan. Bij het vertrek van Diane Zandvoort uit de raad kwam bedrog van de lokale nieuwkomer Wat Noordwijk Wil / Liberaal Noordwijk voor iedereen duidelijk waarneembaar aan het licht. De nummers 2,3 en 4 van de lijst bleken niet bereid om in de raad het plekje van onze ambitieuze ‘toekomstige minister’ over te nemen. En dus kwam Peter van Bockhoven uit de hoge hoed van Gerard Heemskerk (voorzitter van de club volgens eigen zeggen Noordwijkerhouter). Eens per 4 jaar beleven we het weer. Uit alle hoeken en gaten komen kandidaten op lijsten terecht. De lijsten lijken overvol. Met soms goede kandidaten. Maar die als het er op aan komt zich overal afzijdig van zullen houden, verklarende: ‘Ik adviseer vanaf de zijlijn’. Dat zeer deskundigen op de lijst staan maar toch geen kandidaat willen zijn is inmiddels wel ‘gewoon’ geworden. Maar ik blijf het toch bedrog noemen.

dinsdag 14 januari 2014

3

Noordwijk trekt landelijke media-aandacht Media-aandacht n Noordwijk kreeg deze week van alle kanten de aandacht. Niet alleen de Telegraaf maar ook Trouw en enkele tv-zenders richtten de schijnwerpers op ons dorp. Door Wim Siemerink

Allereerst was het NCRV-programma ‘Altijd Wat’ waarin net als in Trouw een onderzoek zou aantonen dat het Noordwijkse CDA raadslid Andries de Boer verregaand betrokken zou zijn bij het uitknijpen van eigenaren en bewoners van serviceflats. Voorafgaande aan de extra raadsvergadering van deze week legde het aangeslagen raadslid hier over een verklaring af.”De onterechte insinuaties hebben mij emotioneel geraakt’ zo zei hij. En ook : ‘Tegen dit soort aantijgingen kan niemand zich goed verdedigen, ook ik niet’. De Boer verklaarde zijn onschuld in de rechtszaal graag te willen bewijzen maar in het belang van het CDA Noordwijk zijn raadslidmaatschap per direct neer te leggen. Hij zegde toe over enige tijd volledig opening van zaken te geven VVD videoclip

RTL 4 kwam in het nieuws met het bericht dat lokale partijen er alles aandoen om stemmen te vergaren. In het nieuwsbulletin werd wat negatief over gedaan maar al gauw sloeg dit om. De clip krijgt steeds

meer waardering vooral ook omdat het hier lokaal is geproduceerd. Een commentator noemde het ‘heerlijk amateuristisch’ waardoor het aan echtheid zou winnen. Op de site van RTL is te lezen: ‘Op het nummer ‘We Built This City’ is te zien hoe de VVD-kandidaten met een metaaldetector bezig zijn op het strand en gaan kaarten met ouderen’. Motie van vertrouwen

Er werd dus een bijzondere raadsvergadering uitgeschreven. De declaraties van burgemeester Lokker bleken de aanleiding om lijst Salman nadrukkelijk in de schijnwerpers te plaatsen. Niet alleen de burgemeester had kritiek op de handelswijze van Dennis Salman. Alle anderen partijen benadrukten dat wat er gebeurt niet goed is voor Noordwijk en zijn inwoners. Het CDA zei de negatieve berichtgeving ernstig te betreuren. Carina Drijver benadrukte dat de integriteit van Lokker niet ter discussie mag staan. En Roberto ter Hark sprak van het verharden van de lokale politiek. Peter Bockhoven (LN/WNW) zei dat zijn partij zich er niet druk

over wilde maken. Taetske Visser( Puur Noordwijk) had eerder een schorsing gevraagd om naar wat later bleek te overleggen met lijst Salman. Uiteindelijk kwam zij met een motie van vertrouwen die gezamenlijk met de andere partijen behalve lijst Salman werd ingediend. Met slechts de stem van Salman tegen kreeg de burgemeester de verwachtte steun waarvoor hij geëmotioneerd zijn dank uitsprak. Harry Groen

In het artikel werd niet alleen waarnemend burgemeester Lokker genoemd maar met nadruk ook voormalig burgemeester Harry Groen. Ook deze zou volgens Salman het niet zo nauw genomen hebben. Letterlijk stond er op die bewuste voorpagina: De bestuurder die vanwege het buitensporig opvoeren van onkosten sneuvelde als wethouder van Amsterdam hield er ook in Noordwijk – op kosten van de inwoners – een buitengewoon prettige levensstijl op na. De voormalig burgemeester reageerde woedend, dreigde met de rechter en eiste bij de Telegraaf rectificatie. Welke hij onmiddellijk bleek te hebben afgedwongen. De krant publiceerde dat alle aantijgingen aan het adres van Groen op onwaarheid berusten.

Woningbouw

In de commissievergaderingen werd gelukkig ook nog aan besturen gedaan. A.J. Uilkema, van NWS kwam uitleg geven over het hoe en waarom betreffende het uitblijven van woningbouw. In Noordwijk is slechts 19% van dit soort huisvesting terwijl 30% de norm zou moeten zijn. Uilkema herhaalde nog eens dat de maatregelen vanuit den Haag de NWS dwingt om eerst te verkopen voordat er nieuwgebouwd kan worden. Hij merkte verder op dat de geplande doorstromingsregeling geen succes is gebleken. In de vergadering verklaarde wethouder Brekelmans nog eens dat de door de coalitiegestelde doelen onhaalbaar waren gebleken. Inmiddels zijn de doelstellingen aangepast. Jachthaven

De commissie besloot om het verzoek van mevrouw Ingrid Leusink, een bijdrage van € 25000,- voor een kosten/baten analyse voor een duurzaam leisure eiland, af te wijzen. Noordwijk wil wel zeer actief mee gaan doen met het faciliteren van de mogelijke ontwikkeling vaneen zeejachthaven In het kustgebied Katwijk-Noordwijk. Een bedrag van € 5000,- wordt gereserveerd om uitgangspunten , gezamenlijke belangen plus randvoorwaarden in een nota vast te stellen.

Publicaties lokken burger naar Raadzaal Adhesie

De publieke tribune was vol tijdens de speciale raadsvergadering van afgelopen woensdag. | Foto: Wim Siemerink

n Bij de onverwachte raadsvergadering ontbrak het niet aan belangstelling. Er had een behoorlijk aantal Noordwijkers plaats genomen op de publieke tribune, die tijdens de vergadering en ook daarna wel lieten horen wat zij over de hele zaak dachten. De Salman-aanhangers lieten dit duidelijk blijken. Maar burgemeester Lokker leek op veel steun te kunnen rekenen. Het inhoudelijke verweer van Salman maakte op de meesten weinig indruk en algemeen was de reactie dat het belang van Noordwijk en zijn inwoners ernstig was geschaad. Toen Salman opmerkte dat hij de Telegraaf niet zelf had benaderd klonk er gemompel dat het dan zijn persoonlijk adviseur wel zou zijn geweest. Dat de krant uit zichzelf dit voorpaginanieuws zou hebben gepubliceerd werd nauwelijks geloofd.’ Salman heeft nu zijn hand overspeeld’, was een veel gehoorde reactie.

70. INKOPPERTJE

dorus@nortuksomroeper.nl

VVD Noordwijk scoort met slaan eerste paal nieuwe sporthal. Andere partijen buitenspel?!


alle dranken goedkoper!!! Max. 3 per klant.

oblomov vodka

op = op

kratkraker! 24 x 30 cl

7.99

hooghoudt beerenburg Hele liter

tsantali ouzo 70 cl

Hele liter

Hele liter

boomsma jonge graan jenever Hele liter

elders 14,69

dujardin vieux

café marakesh likeur

corbie`res chateau avalon

Ontdek deze top Corbières uit het Franse malibu wijngebied Languedoc. coconut Een fantastische rum glen talloch kwaliteitswijn voor bij 70 cl whisky het diner, maar ook erg 70 cl lekker om gewoon zo te drinken. Sla nu in voor deze ongelooflijk scherpe prijs!

70 cl

op = op

elders 6,29

makulu

rood of wit

stunt!

1,5 liter

1,5 liter

elders 1,75

elders 0,51

99

39

10.per fles

zoek uit!*

Topwijn uit Zuid-Afrika. Partijvoordeel!

3.99

chardonnay casa del rio grande ook rood of rosé

Prijs doorbraak!

op = op

5.-

2 flessen

elders 9,90

elders 5,09

2.99

waarom elders meer★ betalen? KatWijK Visserijkade 2 | noordWijK Raadhuisstraat 9

| sassenheim Oude Haven 11

★ Geopend op zondag. Acties geldig t/m maandag 20 januari 2014, zolang de voorraad strekt. WWW.dirCKiii.nl

Geniet, maar drink met mate. *Max. 6 per klant per soort.

Superkwaliteit Rundvlees haalt u natuurlijk bij:

SLAGERI J

KLEIN

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundergehakt.......................................................................... 500 gram 3.60 Halfomgehakt ..................................................................... 500 gram 3.40 Ui prei gehakt........................................................................ 500 gram 3.60 DONDERDAG KARBONADEDAG

Schouderkarbonade ..................................................................1 kilo 5.00 Ribkarbonade ................................................................................1 kilo 6.00 Haaskarbonade .............................................................................1 kilo 7.00 VRIJDAG & ZATERDAG

Varkensschnitzels .......................................... 5 halen 4 betalen Italiaanse Cordon Bleu .......................................................... 100 gram 1.49 VLEESWAREN DUO 100 gram Gebraden

gehakt+

Boterhamworst 100 gram .............................................................. samen

2.20

LEO’S HUISGEMAAKTE

Bourgondische kipsalade .................................................... 100 gram 1.65 MAANDAG

Burgers naar keuze en slavinken ....... 5

halen 4 betalen Magere runderlappen ...........................................................1 kg 8.95 Riblappen ........................................................................................1 kg 9.95 Sucadelappen ............................................................................ 1 kg 11.95 DINSDAG

v.d. Weijdenlaan 1-3 • Tel. 372372 • Noordwijkerhout Kijk ook op internet: www.slagerijklein.nl

Nieuw jaar Nieuwe kansarmen


nieuws

De noordwijker

Sporten bij Beuk Binnensport n De Koninklijke

Beuk kan verder gaan met het ontwikkelen van plannen voor een indoorsportaccommodatie op hun terrein aan de van Berckelweg. De wethouder Brekelmans heeft de politiek geïnformeerd dat Beuk Indoorsport en Recreatie er met de Muze is uitgekomen over mogelijke concurrentie. Waardoor het college voorstelt om de verklaring van geen bedenkingen tegen een eerste fase beschikking omgevingsvergunning af te geven. In de plannen zijn de risico’s en de bijbehorende veiligheidsvoorwaarden van de daar gelegen gasleiding voldoende onderkend.

Verkeersplan Dilemma’s n Volgende maand

gaat de politiek zich buigen over de 25 dilemma’s waarvoor zij geplaatst worden betreffende de verkeerscirculatie in Noordwijk. Wethouder Vroom lijkt de plannen eindelijk vorm te kunnen gaan geven. Mogelijk dat in de nabije toekomst het kruispunt bij het Vuurtorenplein, de Huis ter Duinstraat en het Jeroensplein weer op de schop moeten om de verkeersveiligheid te vergroten.

Nieuwe cursussen bij Kunsterij cursussen n Het KunsterijAtelier

gaat dit voorjaar weer van start met een nieuw en veel uitgebreider cursusprogramma, met voor elk wat wils. Voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar is er een teken-en schildercursus, waarbij alle technieken aan bod komen, van houtskoolschets tot acrylschilderij. Nieuw dit jaar is de cursus voor kinderen ‘ kunstelen’ : tussen kunst en knutselen in, zie voorbeelden die ik heb bijgevoegd: een boom geschilderd op doek, maar de blaadjes zijn knoopjes! En roosjes, gedraaid van reepjes vilt, in de vorm van hartjes, verwerkt in een tweeluik. Ook nieuw dit jaar is de cursus tekenen en schilderen voor TIENERS! Ben je tussen de 12 en 16 jaar en de kindercursus ontgroeid, maar wil je wel meer dan een een uurtje tekenles op school? Dan kun je dinsdagavond bij ons terecht. Ook voor volwassenen is er de keuze tussen schilderen als beginner, zonder enige ervaring, of vrij schilderen, waarbij we alleen begeleiden waarin je dat zelf wilt. Alle informatie staat op www.dekunsterij.com. De cursussen beginnen in de eerste week van februari, wees er snel bij want vol = vol!

Schilderen kun je leren Schilderles n Na de kerstvakantie zijn de teken-en schilderlessen in het Atelier Noordwijk weer hervat. De cursisten uit het Atelier van beeldend kunstenares Atty van Rooijen beginnen weer met veel plezier aan een nieuw kunstwerk. De cursus loopt vanaf januari tot eind mei. Meer informatie staat op www.amvrooijen.wix.com/ kunst.

dinsdag 14 januari 2014

5

Metocean-boei in Nederlands deel van de Noordzee geplaatst boei n Wind, golven en stromingen hebben grote invloed op de bouw, het gebruik en het onderhoud van windparken op zee. Met die gedachte testen het offshore windpark Eneco Luchterduinen en RWE Innogy een nieuwe en innovatieve metocean-boei die gisteren in het Nederlands deel van de Noordzee werd geplaatst. Deze meteorologische en oceanografische boei ondergaat een validatieperiode van zes maanden in de buurt van de al bestaande meteomast van RWE Innogy zo’n 75 km ten westen van IJmuiden in het gebied van het windpark Tromp Binnen. Het drijvende platform heeft een doorsnede van 2,8 meter en weegt ca. 1,7 ton. Het verzamelt gegevens over wind, stroming, golven en omgevingscondities. Een onafhankelijk data-analist werkt vervolgens de gegevens uit en legt naar verwachting medio 2014 zijn bevindingen voor. Het project wordt meegefinancierd door FLOW (Far and Large Offshore Wind), een door het Ministerie van Economische Zaken gesubsidieerd onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma. De test is bedoeld om een kostenef-

ficiënte offshore-meetoplossing te vinden als alternatief voor de dure stationaire meteomasten. De meetgegevens van de metocean-boei worden daarom vergeleken met die van de meteomast in IJmuiden. De boei is uitgerust met een LiDAR-module (Light Detection And Ranging), de lasertechnologie waarmee op afstand metingen van windsnelheid en windrichting verricht kunnen worden.

De offshore industrie kan hier op verschillende manieren van profiteren: Een beter inzicht in de verouderingsprocessen van de onderdelen van het windpark maken

Wie zorgt er voor wie? De generatie die nu met pensioen is, heeft zekerheden opgebouwd, maar ervaart nu dat daaraan wordt geknabbeld. Jongere generaties hebben steeds meer te maken met flexibilisering. Tijdelijke banen. Tijdelijke werkloosheid. Inkomsten die per maand variëren. Minder opbouw van rechten. Ook inwoners met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt weten niet meer goed wat morgen brengen zal. Onze partij kiest voor zorgga-

tocean-omstandigheden, het testen van de productieprestatie van windturbines en de verbetering van de opbrengst van bestaande windparken op zee. De boeien kunnen gemakkelijk verplaatst worden en vervangen per stuk gedurende hun levenscyclus meerdere meteomasten.

De kosten van de SEAWATCH Wind LiDAR-boei zijn 10 tot 20% van een gebruikelijke meteomast en dragen in belangrijke mate bij aan een verlaging van de ontwikkelingskosten van offshore windenergie.

Ingezonden mededeling

Van de wieg tot het graf, heette dat in de vorige eeuw. Nu heeft de politiek het over ‘eigen kracht’ en ‘wat doen voor je uitkering’.

een betere onderhoudsplanning mogelijk. Daarnaast levert het een efficiëntere indeling van windparken op dankzij een betere kennis van het belastingseffect en de slipstroom. Metocean-boeien kunnen worden ingezet voor de evaluatie van het windaanbod, de meting van me-

rantie aan ónze kwetsbare Noordwijkers. Het gaat concreet om de ondersteuning en begeleiding van de zwaksten en de meest kwetsbaren, zoals ouderen, werklozen met te hoge lasten, chronisch zieken en gehandicapten. Wij willen extra aandacht voor armoedebeleid en de consequenties daarvan voor kinderen. Het beleid van kwijtscheldingen voor de laagste inkomens wordt verruimd. Wil Slats* * Wil Slats staat nummer 2 op de kandidatenlijst van PvdA-GroenLinks Noordwijk

Eneco heeft een boei in zee geplaatst met meetapparatuur. De gegevens kunnen invloed hebben op de bouw van windparken op zee. | Foto: PR

Burgemeester nodigt Dennis Salman uit voor dialoog uitnodiging

n Burgemeester Lokker heeft Dennis Salman (Lijst Salman) uitgenodigd voor een gesprek over de door laatstgenoemde aangeslingerde declaratierel van vorige week. Deze uitnodiging geschiedde door middel van een open brief. De Noordwijker heeft de tekst van deze brief ontvangen. Onderstaand de integrale tekst.

‘Geachte heer Salman, De afgelopen week was een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Noordwijk. Niet alleen het aanzien van het dorp en van de politiek is geschaad, maar ook ons beider aanzien. In het belang van Noordwijk en de Noordwijkers is het zaak aan deze onverkwikkelijke situatie een eind te maken. Ik stel u daarom voor om met elkaar het gesprek aan te gaan. Een open gesprek onder vier ogen of indien wenselijk, in aanwezigheid van

vertrouwelingen. Het doel is om de kwestie van de afgelopen week uit te praten, en daarnaast ook andere onderwerpen te bespreken die u en mij aan het hart gaan. Ik stel voor het gesprek te voeren zonder voorwaarden vooraf, maar uitsluitend met de intentie om met respect en vertrouwen elkaars politieke en bestuurlijke inzichten te delen, zonder tekort te doen aan elkaars rol en verantwoordelijkheid. Ik doe deze oproep aan u in het belang van Noordwijk en de Noordwijkers. Politiek en bestuur hebben de opdracht om de problemen in het dorp aan te pakken en kansen te benutten om de leefbaarheid voor de inwoners te verbeteren. Niemand is gebaat bij voortdurende onenigheid tussen burgemeester en raadslid. Ik wil die samen met u uit de wereld helpen. Ik hoop zeer dat u op deze oproep wilt ingaan. U weet hoe u mij kunt bereiken.’

Voorleesdagen in Bibliotheek voorleesdagen n Tijdens de landelijke en jaarlijks terugkerende Nationale Voorleesdagen van 22 januari t/m 1 februari worden er in de Bibliotheek Bollenstreek allerlei leuke activiteiten georganiseerd voor de jongste kinderen van 0-6 jaar.

Tijdens de Nationale Voorleesdagen staat het prentenboek van het jaar, Krr…okodil van Catherine Rayner, centraal. In alle vestigingen wordt voorgelezen uit dit prentenboek, gevolgd door een gezellige knutselactiviteit in het teken van krokodillen… Op 14 januari vindt het jaarlijkse Voorleesdagenfestival plaats, speciaal bestemd voor leidsters van

peuterspeelzalen en Kinderdagverblijven en leerkrachten van groep 1,2 om inspiratie op de doen voor de Nationale Voorleesdagen. Op maar liefst vijf vestigingen komt een speciale peutervoorstelling ‘Aardig molletje’ over mollen, worteltjes en zien in het donker. Daarnaast een spannende verkenning door een mollengang onder de aarde, met allemaal kleine kriebelbeestjes. Dit alles gepresenteerd door boer Kees & boer Koos. In de Noordwijkse bieb kan men hiervoor terecht op zaterdag 1 februari om 14.30 uur. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk, alleen voor het voorleesontbijt dient van te voren te worden ingeschreven.


 FAMILIEBerichten Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie. Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Noordwijker. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

uit katwijk is verhuisd Nieuw adres:

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur).

Gezondheidscentrum Zeehos

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

2225 mj katwijk

Zeehosplein 35 071-4031007 podotherapiedeblouw@hetnet.nl

BELEEF HET IN DE HANGAAR

WWW.LEIDATO.NL

Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk.

Uw adviseur Henri van Hardeveld

Afscheid nemen vraagt aandacht. Dat verdient elk mens en die geef ik u graag. Wilt u samen met mij kijken naar de mogelijkheden rondom uw uitvaart? Nic Oosterveer is te bereiken via telefoonnummer: 06-53898409

DE NIEUWSTE MODE & DE LAATSTE TRENDS zaterdag 29 & zondag 30 maart 2014

Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout.

Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.about.me/memorienatuursteen

EEN DAGJE UIT VOL INSPIRATIE

Bel mij gerust. Ik kom vrijblijvend langs.

Omdat een uitvaart meer is dan afscheid alleen... U ITVAARTVE RZO RGING NO O RDWIJ K

071 364 6006 • www.barbaranoordwijk.nl

Uw uitvaartleiders: Annemarie Hazenoot & Areen van der Plas Dag & nacht bereikbaar: 071 364 6006


s e m t e h n a V

nieuws

De noordwijker

7

dinsdag 14 januari 2014

VERS

GELDIG VAN 13/01 TM 18/01

Keurslagerkoopje:

500 gram Rundergehakt 4 Runder hamburgers

samen

Vleeswarenkoopje:

Bij aankoop van 150 gram gebraden Rosbief 100 gram sellerie salade GRATIS

145

Special:

Balletje prei

100 gram Heerlijk gekruid balletje gehakt gevuld met prei, rauwe ham mosterd en crème fraiche omwikkeld met katenspek 500 gram

750

500 gram

595

Extra koopje:

Mini varkensfilet rollade Met GRATIS pepersaus

Maaltijd van de week:

Macaroni van Matthijs En een gratis rauwkostje!

| Foto: Willem Krol

Sportgala zet sporters in het licht Sportgala n ‘We stevenen met enthousiasme af op het 25-jarig jubileum van het Noordwijkse Sportgala, maar eerst gaan we volop genieten van deze 24e editie’, zei Rob de Jong, voorzitter van de Noordwijkse Sportraad tijdens zijn speech voorafgaande aan het ondertekenen van de sponsorcontracten. Deze feestelijke bijeenkomst vond plaats in het gemeentehuis van Noordwijk samen met de sponsoren, burgemeester Lokker, wethouder Gerben van Duijn en enkele leden van de sportraad. Sportgala

De Jong zei blij te zijn met de inzet van de gemeente Noordwijk en de sponsoren, die het mede mogelijk maken dat op vrijdag 7 februari de sportverkiezingen weer kunnen plaatsvinden met het bijbehorende Sportgala in de Wintertuin van de Hotels van Oranje. Gerben van Duin zegt wel eens; we zijn eigenlijk ‘Papendal aan Zee’. Het is fijn, dat we een gemeentebestuur hebben, dat er zoveel aan doet het beoefenen van sport mogelijk te maken. We kunnen hier in Noordwijk eigenlijk zeggen ‘Wie sport er niet?’

Burgemeester Lokker hier meteen op in. Hij prees de inzet van de Sportraad, de organisatie van het Sportgala en de medewerking van de sponsoren. ‘Door uw bijdragen is het weer mogelijk het Sportgala te organiseren en onze sporters nog beter op de kaart te zetten. Ook met uw faciliteiten zijn we enorm blij, zoals het beschikbaar stellen van de prachtige locatie van de Hotels van Oranje en de pers en publiciteit van Uitgeverij Verhagen. Wij hebben al prachtige sportnamen naar ons dorp kunnen halen, maar zo kunnen wij ons nog beter profileren en laten zien hoe belangrijk sport is.’ Wethouder Gerben van Duin merkte op dat Noordwijk eigenlijk alles heeft. ‘Wij hebben land, strand, lucht en zee. Mooier kan niet. Recent onderzoek in Noordwijk wijst uit, dat 94% van onze inwoners sport. Dat percentage is enorm

Krijn van der Bent keurslager

Gourmet, barbecue en catering Kerkstraat 50, Noordwijk T 071-3612720 Bekijk de nieuwe foto’s op onze internetsite: www.vanderbent.keurslager.nl

Maandag t/m vrijdag geopend tot 19:00 uur - Zaterdag sluiten wij om 16:00 uur

Banketbakkerij

hoog. Binnenkort hoop ik meer over dit onderzoek bekend te maken. Eerst gaan we tot 7 februari een spannende periode tegemoet om te horen wie onze winnende ‘sporters’ zijn. Op de foto: staand van links naar rechts: Diederik van Egmond - Hans van Egmond Architecten, Roy Keller - Uitgeverij Verhagen, Thomas Steenvoorden - BuroBinnen, Cock Jue - bestuurslid Sportraad, Rens van Abswoude - Abswoude Autopromenade, Harry Beuk - bestuurslid Sportraad, Gerben van Duin - wethouder Sportzaken, Karin Spaans - Gemeente Noordwijk, Chris van Maris - commissie Sportverkiezingen. Zittend van links naar rechts: Hans van Egmond - Hans van Egmond Architecten, Pauline de Ruiter - BuroBinnen, Mariëlle Koper - Hotels van Oranje, Rob de Jong - voorzitter Sportraad, burgemeester Lokker - Gemeente Noordwijk, Dirk Bouman - Uitgeverij Verhagen (De Noordwijker), Alfons van Abswoude - Abswoude Autopromenade.

650

Alex van der Holst Kerkstraat 45 2201 KL Noordwijk T 071-3612067 www.alexvanderholst.nl

13 t/m 18 januari

Roomboter cake €3,90 en Engelse cake €6,05 19 t/m 25 januari

Weense Kersentaart €11,90

Staatsbosbeheer sluit delen bos tijdelijk af voor houtoogst Houtoogst

n In Boswachterij Noordwijk wordt in januari en februari door grote houtoogstmachines hard gewerkt. Door bomen te kappen wordt het oude, voor houtproductie bedoelde naaldbos, veranderd in een natuurlijk duinbos met vooral loofbomen. In tegenstelling tot eerdere berichten is besloten om zowel het kappen van bomen als het uit het bos rijden van hout gelijktijdig te laten plaats vinden. Dit heeft tot gevolg dat vanwege de veiligheid steeds het deel van het bos waar gewerkt wordt afgesloten voor publiek.

Machinaal houtoogsten is werk dat met name plaats vindt in herfst en winter. Dat heeft als voordeel dat de natuur in rust is en dus minder kwetsbaar. Tevens zijn er minder bezoekers in de bossen en hebben zij dus minder last hebben van het werk. Het betekent wel dat er veel werk moet worden verzet in een

korte periode. Efficiënt werken met de beschikbare machines is dus heel belangrijk. Eerder werd gedacht dat er meer ruimte was om de houtoogst machines in te zetten. Gezien de hoeveelheid werk in boswachterij Noordwijk en de beschikbaarheid van machines in januari en februari is gekozen voor een efficiëntere werkwijze. Nadeel is wel dat er wat meer hinder voor publiek is. Na het blessen gaat een houtoogstmachine, ‘harvester’ genoemd, door het bos en zaagt de gebleste bomen om. Volgende week wordt gelijktijdig met het zagen het hout uit het bos gereden en op stapels verzameld. Wanneer zowel de harvester als de uitrijcombinatie aan het werk zijn is het vak waar gewerkt wordt afgesloten voor publiek. Begin januari wordt in het noordelijkste deel nabij de Stayokay begonnen met werken. Het gekapte hout wordt langs de Weideweg op stapels gelegd. Er wordt op weekdagen gewerkt. Het tempo

waarin gewerkt wordt is sterk afhankelijk van weeromstandigheden. Planning is dat eind februari het laatste deel van het bos tussen de Duindamseslag en het startpunt van de mountainbikeroute klaar is. In het weekend is het bos gewoon toegankelijk voor het publiek. Door bomen te kappen wordt het oude, voor houtproductie bedoelde naaldbos, veranderd in een natuurlijk bos met vooral loofbomen. Om de 10 jaar wordt er in Boswachterij Noordwijk hout gekapt. Door deze stapsgewijze omvorming komt er ruimte voor meer kenmerkende soorten in het Hollandse duinbos. De opbrengsten van de houtverkoop worden gebruikt voor het beheer in alle natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Op plaatsen waar gewerkt wordt met borden duidelijk aangegeven als dit deel van het bos niet toegankelijk is. Respecteer voor uw eigen veiligheid en dat van uw huisdier deze bebording.

De vrijwilligers: dhr. Hulsebosch, Jacqueline Hoogland, Monique Hoogeveen en wethouder Leon van Ast bij de Vomar. | Foto Joke van der Zanden

Grote actie Voedselbank Voedselbank

n Op 10 en 11 januari hield de Voedselbank een grote inzamelactie. Geassisteerd door verschillende politieke partijen en wethouders werd er bij Albert Heijn en de Vomar voedsel ingezameld.

“Het aantal gezinnen dat gebruik maakt van de Voedselbank is 37. Dat zijn ongeveer 87 mensen. Er is behoefte aan producten want voorheen was veel aanvoer via Voedselbank Leiden maar nu niet meer. Door dit soort acties kunnen we wekelijks een boodschappenpakket leveren. We krijgen van tuin-

ders groenten en een bakker brengt brood. We rekenen deze twee dagen op een mooie opbrengst”, aldus Monique Hoogeveen. “De voedselbank vult een gat op waar de overheid niet in kan en mag faciliteren. In de bijzondere bijstandregels staat, dat mensen in een bepaalde inkomenscategorie geholpen mogen worden maar ook tot hoever. Daar zit een groep tussen die de boodschappen niet kan betalen. Met een aantrekkende conjunctuur kan de werkgelegenheid toenemen. Als wethouder van de bijstand, sta ik hier om mijn bijdrage te leveren”, aldus Leon van Ast.


GOED NIEUWS: PEREZ VOORSCHOTEN IS ONLANGS VERHUISD NAAR EEN RUIMERE LOCATIE!

FEESTELIJKE OPRUIMING De jaarlijkse opruiming is begonnen! Opgericht in 1919, is Perez de oudste en grootste Perzische tapijtenspecialist van Nederland.

Om ruimte te maken voor de nieuwe collectie, houden wij nu onze jaarlijkse opruiming. Vele exclusieve tapijten zijn nu fors afgeprijsd.

Naast de klassieke Perzische tapijten is de collectie in de loop van de tijd enorm uitgebreid. Fijngeknoopte Zieglers, nomadentapijten uit Iran, marokkaanse berbertapijten, designtapijten uit Nepal en Tibet, tafelkleden uit Pakistan en kelims uit alle windstreken. Bijzonder mooie tapijten leverde Perez bij Van Lanschot Bankiers, de trouwzaal van de gemeente Delft, diverse ambassades in Den Haag én bij vele duizenden particulieren in binnen- en buitenland.

Geen spectaculaire korting op een veel te hoge prijs, maar een realistische korting op een realistische prijs! Vanzelfsprekend worden alle tapijten geleverd met volledige garantie. Ook in de toekomst kunt u op ons rekenen. U bent van harte welkom. Hoogachtend,

Wij hebben een reputatie hoog te houden. Daarom selecteren wij streng welke tapijten in de collectie worden opgenomen.

Perez Wolters Schoolstraat 46, Voorschoten Telefoon 071 561 3609

Sieto en Irene Wolters

Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Reiniging en reparatie? Uw tapijt is bij ons in goede handen. www.perezvoorschoten.nl

Uw kostbaarheden zijn goud waard! Goudwisselk antoor is eigendom van familie De R uiter en heeft ruim 2 5 jaar expertise!

Iedereen heeft kostbaarheden in huis. Soms zelfs zonder dat men zich hier bewust van is. Een paar oude munten, een ketting of een horloge, een treintje waar Meer dan 50 locaties door heel Nederland!

grootvader nog mee heeft gespeeld of een doosje met oude bankbiljetten. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Zo ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn en mocht u het willen verkopen, dan bieden we u ook nog eens een reële prijs. Locatie Katwijk Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Inkoop

Verkoop

Goud

Zilver

Munten

Sieraden (goud en zilver)

Oude bankbiljetten

Postzegels

Antiek speelgoed

Veiling

Verpanden

Beleggen

Taxatie

Openingstijden Di. t/m za. van 9.30 - 17.00 uur

✔ ✔

www.goudwisselkantoor.nl


nieuws

DE NOORDWIJKER

DINSDAG 14 JANUARI 2014

9

Brief aan Noordwijk (2):

samen innovatief vrolijk zelfbewust

Langer zelfstandig wonen Beste inwoner van Noordwijk, Senioren met een beperking moeten langer zelfstandig blijven wonen. Op zich is hier niets mis mee, want wil niet iedereen dat? Achter dit beleidsvoornemen schuilt echter een aantal maatregelen met vergaande consequenties. Het zelfstandig wonen wordt minder vrijblijvend. En voor grotere groepen mensen geldt dat ze niet meer in een verzorgingshuis kunnen worden verzorgd, maar aangewezen zijn op thuiszorg. Dit geldt voor nieuwe ‘gevallen’, vanaf 1 januari 2014. Maar zou het beleid nu worden toegepast op de huidige bewoners van zorgcentra Jeroen en Groot Hoogwaak in Noordwijk, dan zou zeventig procent niet meer in aanmerking komen voor opname. Een ingrijpende maatregel dus! Ook het tekort aan geschikte woningen in Noordwijk voor senioren met een beperking zal de komende tien jaar verdubbelen: van 300 naar 600. Noordwijk heeft de afgelopen jaren al een aantal uitstekende maatregelen genomen. Zo worden alle nieuwe sociale woningen levensloopbestendig gebouwd. Ook worden bij grote renovaties de sociale woningen - waar mogelijk - levensloopbestendig gemaakt. Ondanks deze maatregel neemt het tekort aan betaalbare, voor senioren met een beperking geschikte, woningen elk jaar toe. Een moeilijkheid hierbij is de stagnatie van de woningmarkt. Hier ligt ook een taak voor de lokale overheid: bij nieuwe gebiedsontwikkeling kan rekening worden gehouden met (extra) ruimte voor betaalbare woon-zorgvoorzieningen. Daarnaast kan de gemeente Noordwijk initiatieven die een bijdrage kunnen leveren aan een oplossing van dit woningprobleem, zodanig faciliteren dat procedures geen jaren hoeven te duren. Mooie praatjes vullen geen gaatjes. Wij zijn – samen met vele senioren in Noordwijk - benieuwd naar de voornemens en toezeggingen van de gemeentelijke politieke partijen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Het is tijd voor daden. Volgende week brief 3: Meer zelfredzaamheid in Noordwijk Met vriendelijke groet, Het bestuur van de stichting Welzijn Senioren Noordwijk. Mede namens de leden van de adviesraad van WSN: De ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB De Noordwijkse Woningstichting Woonzorgcentrum Groot Hoogwaak Woonzorgcentrum Jeroen (Marente) De Raad voor Wonen Zorg en Welzijn De Zonnebloem (afdeling Noordwijk) De RK Kerk Noordwijk De Protestantse Kerk Noordwijk (PKN) WMO-platform

• • • • • • • • •

De Stichting WSN is opgericht op initiatief van de ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB. De stichting geeft onder meer inhoud aan initiatieven die het welzijn van senioren in Noordwijk bevorderen. Meer informatie: www.wsnleef.nl

Van links naar rechts: Thomas Steenvoorden, Joop Zonderwijk, Martin Varkevisser, Tim Kooreman, Rik Admiraal en Cor Beugelsdijk. | Foto: PR

KNRM Noordwijk huldigt vrijwilligers HULDIGING  Tijdens de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst in restaurant Copper werden de vrijwilligers van de KNRM Noordwijk in het zonnetje gezet voor hun langdurige inzet. Joop Zonderwijk nam na 28 jaar afscheid als bemanningslid. Directeur Roemer Boogaard, speciaal voor deze gelegenheid naar Noordwijk gekomen, roemde de inzet van Joop en memoreerde een groot aantal reddingen waarbij hij bijna 100 mensen veilig aan wal heeft gebracht. Na zijn actieve vaartijd eerst op de Curt Karlsen en daarna de Valentijn werd Joop chauffeur op het Kust Hulp Verlening voertuig. Een speciaal uitgerust strandvoertuig van het type Unimog en geschikt voor zwaar terrein, waarmee hij regelmatig mensen op strand

en duin te hulp schoot. Boogaard prees daarnaast zijn inzet buiten deze acties om. “Wat Joops ogen zien maken zijn handen”. De directeur bedankte Joop en zag in hem een voorbeeld voor de jongere generatie. Schipper Thomas Steenvoorden kreeg de bronzen draagpenning voor 25 jaar inzet. in 1988 begonnen op de Curt Karlsen heeft hij de verandering van de KNRM naar snelle schepen van nabij meegemaakt. “Vroeger was een vaartocht naar Scheveningen een dagje uit, nu

doen we daar 25 minuten over. Ja er is veel veranderd in de afgelopen tijd. De vloot van de KNRM is geheel gemoderniseerd”, memoreert Steenvoorden. “Ik stapte als jongeling op het juiste moment in en werd in 1989 opstapper op de nieuwe reddingboot Valentijn. Een unieke ervaring om met zo’n snel schip te mogen varen. Ook de komst van de nieuwe Paul Johannes was een feest” aldus steenvoorden. De vrijwilligersmedaille werd uitgereikt aan Martin Varkevisser; 20 jaar, Rik admiraal; 15 jaar, Cor Beugelsdijk; 10 jaar en Tim Kooreman eveneens 10 jaar. Directeur Boogaard roemde de inzet en noodzaak van vrijwilligers om de taken van de KNRM te kunnen waarborgen.

Doe mee met de Tuinvogeltelling 2014 TELLEN  Vogels rondom het huis vindt iedereen leuk. Ook in zachte winters zie je overal vetbollen en pindanetjes hangen. Koolmezen, pimpelmezen en spreeuwen weten dat altijd te waarderen. Maar zitten die mezen echt overal en zijn hoe is het met de Winterkoning gesteld?

Deelnemers worden verzocht lijstjes te sturen, liefst per e-mail, naar Jelle van Dijk, e-mail dijkboom@ planet.nl, L. Hellenberghof 32 XT te Noordwijk, tel. 3610833.

mee te kunnen doen. De Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk wil graag weten hoe de wintervogels over Noordwijk en omgeving zijn verspreid.

Iedereen die een lijstje instuurt, krijgt al in de week na 20 januari per e-mail een verslag toegestuurd van alle getelde vogels in Noordwijk en omgeving.

Om daar achter te komen organiseert Vogelbescherming Nederland in het weekend van 18 en 19 januari voor de elfde maal de Nationale Tuinvogeltelling. De resultaten van de duizenden tellingen maken duidelijk welke vogels in de winter onze tuinen opzoeken en hoe ze over ons land zijn verspreid. Voor iedereen die meedoet, gelden de volgende spelregels: Je noteert alle soorten die je ziet in een half uur (overvliegende vogels niet noteren); je noteert bij elke soort het hoogste aantal dat tegelijkertijd in de tuin aanwezig is; je stuurt de resultaten binnen twee dagen in. Natuurlijk mag je in het genoemde weekend meerdere tellingen houden en daarna de beste insturen. De gegevens kunnen worden opgestuurd via www.tuinvogeltelling. nl. Op die site is ook een pagina te vinden met foto’s van vrijwel alle tuinvogels, zodat je geen groot vogelkenner hoeft te zijn om toch

Spreeuw. | Foto: Piet Broekhof


De uitstraling van hout met de voordelen van kunststof!

Stichting Klamuze

klassieke muziek aan zee

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832 Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed.

Concert 19 januari 2014

Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak www.onderdeboompjes.nl / info@onderdeboompjes.nl

Het Rijnlandkozijn. Nu standaard bij Rijnland Kozijnen alle hoekverbindingen als hout met de voordelen van kunststof. Vierkant of afgeschuind kozijnprofiel. Aan u de keus.

Aanvang 15.00 uur in het

AUTOBEDRIJF

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

Jazz van Casablanca tot Disney Trio Henk Meutgeert Henk Meutgeert (piano) Frans van Geest (bas) Gijs Dijkhuizen (slagwerk) Gasten: Fay Claassen (zang) Marco Kegel (saxofoon)

Prijs per persoon € 25,– Hierbij is inbegrepen: parkeren in de parkeergarage van het hotel, garderobe, koffie of thee tijdens de ontvangst en een consumptie in de pauze. Kaarten zijn te bestellen bij Grand Hotel Huis ter Duin, tel. 071-3651290.

TE HUUR: 6 persoons bestelbussen

is De winterkorting er weer! Tot 15% korting!

vanaf

€ 85,

00

per dag

0252-211849 www.gdol.nl

DESIGN

SALE

Donderdag 16, vrijdag 17 en zaterdag 18 januari 2014 Donderdag en vrijdag geopend van 9.00 tot 21.00 uur

*vraag naar de voorwaarden.

RAMEN | DEUREN | SCHUIFPUIEN | GEVELBEKLEDING | DAKGOTEN | DAKKAPELLEN Katwijk, Heerenweg 3b Telefoon (071) 408 17 71 De showroom is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

www.rijnlandkozijnen.nl

KORTING tot wel

70% Vraag naar de voorwaarden*

Noort Interieur b.v. Jonckerweg 11 2201 DZ Noordwijk

T: 071- 4080008 E: info@noortinterieur.nl www.noortinterieur.nl


nieuws

De noordwijker

dinsdag 14 januari 2014

11

SPRAAKMAKEND Nieuwjaar

A

llereerst willen wij natuurlijk alle lezers van deze column en de Noordwijker een geweldig jaar toewensen. Een jaar waarin veel staat te gebeuren: natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen en de Europese verkiezingen. Maar ook de start van een aantal woningbouwprojecten in Noordwijk én het begin van de bouw van windmolenpark Luchterduinen. Maar we beginnen het jaar, politiek gezien, niet goed: eerst het declaratiegedrag van burgemeester Lokker dat zelfs de landelijke voorpagina haalt. Er werd een ingelaste raadsvergadering belegd om de zaak op te helderen, tenminste, dat was de bedoeling. Het veranderde in een welles-nietes spelletje tussen de raad en Dennis Salman waarin geprobeerd werd ‘hem als boodschapper te onthoofden’. Ook de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester waarin hij voorstelde om een publiek forum op te richten waar de Noordwijkse burgers zich kunnen uitspreken over te nemen beslissingen. In een ander artikel betitelde hij de commissie- en raadsvergaderingen als ‘een goed georganiseerd rollenspel tussen doven’. Dat CDA-raadslid Andries de Boer ook de media haalde met een nog onduidelijke rol als projectontwikkelaar ‘die opstapt na berichtgeving over zijn verregaande betrokkenheid bij het uitknijpen van bewoners en eigenaars van woningen in serviceflats’ (bron ‘Follow the Money’) is ook een actie die nou niet bepaald het aanzien van Noordwijk goed doet. En de lachwekkende plaatselijke en landelijke reacties op het YouTube-filmpje van de Noordwijkse VVD voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Beste panelleden, wat moeten we als burger hier nou mee? Voorlopig even terugtrekken achter de opgehoogde duinen? Martha Baalbergen

Het wordt een mooi jaar, 2014! En het jaar is goed begonnen. Er is niets afgebrand in oudjaarsnacht, ouderen en kinderen hebben kunnen genieten van de Atlas van Noordwijk die Fam. van den Broek heeft uitgereikt, er worden mooie culturele projecten voor komend jaar voorbereid, het Montessori jaar is begonnen, Dorine Holman is Noordwijker van het jaar geworden. Dat er in de media terechte en onterechte uitingen over bestuurders verschijnen… tja het ligt er toch aan welke krant je leest. Het blijft wel zaak, zowel voor bestuurders als inwoners om je op de inhoud te richten. Hoe houden wij Noordwijk een kleinschalige, vuurtorenhoge, mooie plaats om te wonen en werken. Een plaats waar ook sociaal gebouwd wordt, een dorp waar de voedselbank niet nodig zou moeten zijn. Vooral niet terugtrekken achter de duinen, maar je stem laten horen en sociaal doen. Dan wordt het een mooi jaar!

Louky Crama

Het lijkt wel of de gemeenteraadsverkiezingen het slechtste in sommige mensen naar boven haalt. Alles ter meerdere eer en glorie van zichzelf. Van mijn KNVB-opleider tot jeugdscheidsrechter (ja ik ben in bezit van mijn scheidsrechtersdiploma voetbal) leerde ik als eerste dat je altijd de bal moet spelen en nooit de man. Het lijkt of er op dit moment in de Noordwijkse politiek, bij sommigen dit principe overboord gegooid wordt. Maar wat ik nog het ergste vind, is het feit dat als je het ergens niet mee eens bent, ik heb in mijn onschuld gereageerd op een bericht op facebook waarin burgemeester Lokker door het slijk werd gehaald en ik schreef dat ik het daar niet eens mee was en dat je toch echt fatsoenlijk met elkaar om hoort te gaan zonder te schelden, ik het doelwit werd en er ook naar mij toe zowel mondelinge als schriftelijke verwensingen werden gedaan. Zelf sta ik voor integere en eerlijke politiek, je bent het niet eens met iemand, o.k. laat dat op een beschaafde manier merken, maar ga niet met modder gooien. En ik heb geleerd nooit meer op facebook te reageren.

SANDER SCHONEVELD

Tja, er gebeurt van alles in Noordwijk, het is in ieder geval nooit saai! M.b.t. ‘declaratie gate’ moeten we het ook niet overdrijven. Natuurlijk moet zeker de burgervader zich aan de regels houden, maar om dat nou allemaal zo hoog op te spelen?! Hij maakt ook veel uren die hij niet betaald krijgt (en dat geldt ook voor de Wethouders) en daar hoor je niemand over. Het plan van onze burgervader om te komen tot een participatiedemocratie is op zich een logische in het licht van de participatiesamenleving. Burgerparticipatie krijgt pas echt betekenis als inwoners ook mogen meebeslissen om zodoende de kennis, kunde en ervaring van de inwoners te benutten. Andries de Boer wordt ook het vuur aan de schenen gelegd (belangenverstrengeling). Voor zover ik kan beoordelen lijkt het hier te gaan om onterechte insinuaties in Andries zijn richting. En ach, als de VVD denkt stemmen te winnen d.m.v. het zingen van liedjes, dan is die gedachten hun goed recht. Het hoort allemaal bij de voorperikelen van de gemeenteraadsverkiezingen, dan komt alle vuile was weer naar buiten. Dat spel zal nooit veranderen. Ik wens alle Noordwijkse kiesgerechtigden veel wijsheid toe op 19 maart!

Aan deze kant moet de nieuwbouw van Hoogwaak verrijzen. | Foto: Joke van der Zanden

Alternatief plan voor Groot Hoogwaak Bouwplan n Bij Groot Hoogwaak zijn plannen ontwikkeld om uit te breiden. Tevens dienen er bestaande voorzieningen aangepast te worden aan de toekomstige vraag naar zorg en welzijn. De bij Hoogwaak wonende architect/stedenbouwkundige H.S.J. van Vliet heeft een alternatief plan ontworpen. Door Joke van der Zanden

De architect/stedenbouwkundige Van Vliet maakt zich, evenals meer omwonenden, ernstig zorgen over de massaliteit van de bouwplannen, die Hoogwaak voor ogen heeft. Naast de Residence het Hooghe Duyn zouden er nog twee torens bijkomen van negen en zeven verdiepingen hoog, respectievelijk 27 en 21 meter hoog en 28 meter breed. Voor een tweede bouwfase staat er nog een toren van vijf hoog gepland. Men wil doorzichtlijnen maken, zodat bewoners meer relatie krijgen met het duingebied. Dat houdt in dat er 21 goede sociale huurwoningen worden gesloopt. Op eigen initiatief is Van Vliet achter de tekentafel gaan zitten en met een alternatief plan gekomen. Zijn plan werd zeer positief ontvangen door de gemeentelijke afdeling Stedenbouw maar de directie van

Hoogwaak wil vooralsnog niet afwijken van de eenmaal ingeslagen weg. Alternatief

Van Vliet vindt de bovenstaande schaal te groot. “ Ik wil naar een hele andere maatorde gaan, die aansluit bij de bestaande bouw waardoor er meer intimiteit komt. Residence het Hooghe Duyn zou mooier en slanker geweest zijn als dat twaalf bouwlagen was geweest. Destijds mocht men niet hoger bouwen dan zes bouwlagen. Ik ga uit van twee hofstructuren van vijf gevolgd door vier en verderop drie bouwlagen. Totaal 43 eenheden bijna allemaal met het balkon gericht op het zuiden. Fase 2 heeft 77 eenheden ook voornamelijk naar het zuiden gericht, waarvan een klein deel een balkon op het oosten of het westen heeft. Bij de plannen van Groot Hoogwaak

zijn veel balkons op het noorden. Ik heb loopgebieden gemaakt met verruimingen, die tevens dienen als ontmoetingsplekken, waar mensen elkaar tegenkomen en een praatje maken zoals: ‘hoe is het met jou? Kan ik nog wat voor je doen?’. Met deze intentie ben ik aan de slag gegaan. Dit kan alleen maar als je horizontale structuren ontwikkelt en geen torens bouwt. Minder duur

“Waar bouw je voor? Bouw je voor het imago van Hoogwaak of voor een groep senioren die op termijn kwetsbaarder wordt vergeleken met het moment, dat zij hier kwamen wonen. Als gerenommeerd vakman heb ik dertig jaar een eigen bureau gerund en veel opdrachten gehad van o.a. woningbouwverenigingen en woongroepen. Naar tevredenheid van veel mensen heb ik hofstructuren gerealiseerd in o.a. Dordrecht, Maassluis, Nieuwerkerk aan den IJssel en Heerhugowaard. Mijn idee is, laten we proberen dat als uitgangspunt te nemen. Ik ben er van overtuigd dat het ook minder duur is”.

Meedenken met Rijnland water n Het regent steeds vaker en heviger in Nederland. Door de dichte bebouwing in steden kan het regenwater hier maar moeilijk weg. Zonder ingrijpen van het hoogheemraadschap van Rijnland komen straten vaker blank te staan. Rijnland is daarom op zoek naar nieuwe oplossingen en roept inwoners op mee te denken en discussiëren.

Deze en vele andere vragen en

stellingen komen aan bod op het online platform www.denkmeemetrijnland.net. Niet alleen over wateroverlast, maar bijvoorbeeld ook over de kwaliteit van het water in grachten, sloten, plassen en meren. Iedereen die geïnteresseerd is, kan tot half februari 2014 op stellingen reageren, ideeën achterlaten en informatieve animatiefilmpjes bekijken. De ontwikkelingen op het platform zijn ook te volgen via Facebook en Twitter.

De website www.denkmeemetrijnland.net is onderdeel van een traject waarin het hoogheemraadschap van Rijnland de ideeën en meningen van inwoners over waterbeheer verzamelt. Deze inbreng wordt verzameld en waar mogelijk meegenomen bij het bepalen van de plannen voor de toekomst. De resultaten van Denk mee met Rijnland worden begin mei gepubliceerd op de website van Rijnland.

Ruach bij Muziek in Jeroen Muziek

n Zondag 26 januari treedt in de serie Zondagmiddagconcerten van Muziek in Jeroen het Katwijkse Jeugdkoor Ruach op.

Vanaf 2003 heeft Ruach onder de bezielende leiding van Elisabeth van Duijn en haar echtgenoot, tevens begeleider, Sjaak van Duijn, stukje bij beetje een geweldige omslag gemaakt. Het huidige repertoire weerspiegelt het streven om

de klassieke Engelse koortraditie voort te zetten, maar ook de wens om bij te dragen aan traditionele en hedendaagse composities. Het groeiend aantal uitvoeringen door het hele land (zo’n twintig per jaar) en tv-optredens hebben het koor nationale erkenning gegeven en inmiddels is het koor de verzamelplaats van jong zangtalent uit de hele regio Rijnland. In het concert op 26 januari is een dwarsdoorsnede van het hele repertoire

te beluisteren, waaronder ook diverse stukken van hun in december uitgebrachte CD. Meer informatie staat op www.muziekinjeroen.nl. Het concert begint om 15.00 uur. Na afloop wordt nagepraat onder het genot van een (gratis) glas wijn/fris. Kaarten à € 15,- zijn in de voorverkoop bij Theater de Muze en kunnen daar ook telefonisch of per mail worden gereserveerd


Goed uit eten TS

PO

T!

Goed, betaalbaar, gezellig!

O

Kom lunchen, dineren of o borrele borrelen

H

AGENDA WINTER 2014 *** STERRENARRANGEMENT OP ZONDAG € 49,75 P.P. ALL-IN Lunch of diner, en bezoek Sterrenwacht Leiden *** A LA CARTE DAGELIJKS VANAF 17.30 UUR Menu’s vanaf € 29,50 *** HIGH TEA OP ZONDAG Van 14.00 uur tot circa 16.00 uur € 22,50 p.p. *** PETRA VAN OUDHEDEN MUSEUM ARRANGEMENT € 37,50 P.P. Diner of Souper en kaartjes museum RMO op donderdagavond *** VALENTIJNARRANGEMENT OP 14 FEBRUARI Champagne Cocktail met amuse, 4 gangen surprisemenu, fles liefdeswijn & koffie servies € 124,50 voor 2 personen *** KROKUSMENUWEEK 16 T/M 21 FEBRUARI Een 3-gangen menu voor € 27,50 p.p. (alleen op reservering)

Early Bird menu

Doelensteeg 8 Leiden pakhuisleiden.nl

3 gangen voor € 17,50 Alleen te bestellen vòòr 18:00 uur

Kloksteeg 25, LEIDEN (t.o. Pieterskerk) 071-5126666 of voor meer info zie: WWW.PRENTENKABINET.NL

Maandags gesloten. Elke dinsdag:

Diner Tête-à-tête € 25,- p.p. incl. huisaperitief

Tevens uw locatie voor receptie, bruiloft, feest en partijen

Het vis- en vleesspecialiteiten restaurant van Katwijk aan Zee Boulevard 111 • Katwijk aan Zee • Tel. 071-4012064

Ceasar salade

www.restaurantdezwaan.nl

Salades

frisse salade met malse gerookte kip crispy bacon, croûtons en knoflookdressing

Salade Chèvre

gegratineerd geitenkaasje met honing en gekarameliseerde pecannootjes

Italiaans gegrild brood

Klein Groot

9,90 12,90

Klein Groot

9,90 12,90

Soepen

Romige tomatensoep

5,90

Soep van het seizoen

Hotel 5,90Noordzee Boulevard 72 T 0714015742 www.hotelnoordzee.nl

met gegratineerde kaastoast

Italiaanse bol ossenworst

Kom genieten van onze geheel vernieuwde lunchkaart! 7,90 Tonijnsalade huisgemaakte tonijnsalade met komkommer, paprika en rode ui

Tijdens de feestdagen een kadobon gehad? Gerookte 9,90 Deze kuntzalm u ook tijdens de lunch inleveren. gerookte Noorse zalm met salade, rode ui en kappertjes Lunch Topper

ee.nl noordz e Ze w.hotel 2 - ww ijk aan 401574 25 AG Katw 22 Tel. 071 rd 72 Bouleva

Rijnsburgse uiensoep

Tosti ham kaas

9,90

5,90

met basilicum-room en balletjes

Broodjes

Carpaccio

van ossenhaas met Parmezaanse kaas, balsamico dressing en pijnboompitjes

3,90 5,50

Boeren Trio

9,90

met Old Amsterdam, beenham en ossenworst met soepje naar keuze

12,80

Focaccia Trio

10,50

met carpaccio, gerookte Noorse zalm en tonijnsalade met soepje naar keuze

13,40

One plate lunch

Krokant gebakken slibtong

11,90


nieuws

De noordwijker

CDA houdt interactieve avond over zorg Zorg n Op woensdag 23 januari

organiseert CDA Noordwijk een interactieve avond over de zorg. Als hoofdgast zal directeur van MEE Nederland, mr. Jan de Vries spreken. MEE Nederland is de organisatie die ondersteuning geeft aan mensen met ‘n beperking. MEE ondersteunt mensen met een beperking. Zij kunnen bij MEE terecht met vragen over opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken. Op een aansprekende manier zal Jan de Vries, oud CDA-Kamerlid, ingaan op de vragen die mensen met een beperking hebben en wat de effecten van de gigantische veranderingen in de zorg voor hen betekenen. Natuurlijk vraagt CDA Noordwijk zich af hoe we juist die groep kwetsbare mensen zo goed mogelijk kunnen blijven bedienen. Deze avond moet daartoe enkele antwoorden opleveren.

Boerenmarkt Veldzicht Markt n De boerenmarkt rond

het Streekmuseum Veldzicht in Noordwijk wordt dit jaar op zaterdag 19 april gehouden. Op de markt worden weer streekproducten aangeboden, er wordt vis gerookt, er wordt muziek gemaakt, er zijn lezingen en er is van alles voor kinderen te doen zoals slingers rijgen en potten draaien. Ook de boerderij Johannahoeve is te bezichtigen. Informatie voor het huren van een kraam: Streekmuseum Veldzicht, Herenweg 114, 2201 AL Noordwijk of baalberg@xs4all.nl.

dinsdag 14 januari 2014

Vrouwelijke ondernemers laten zich zien n Heerlijk-Vpower evenement in Huys te Britten VPOWER n Ze zijn er in overvloed: vrouwelijke ondernemers in de Duin- en Bollenstreek. Dynamisch, vakbekwaam en zeer gedreven. Op zaterdag 1 maart tussen 10.00 en 17.00 uur presenteren 150 van deze deze Power-vrouwen zich aan elkaar en aan het publiek op het Heerlijk-Vpower evenement in Huys te Britten in Katwijk, georganiseerd door, hoe kan het anders, Annemarie Hoevens en Henriëtte van den Anker, vrouwelijke ondernemers pur sang. “Elkaar inspireren is één van de doelen van het Heerlijk-Vpower evenement”, aldus Henriëtte van den Anker. “Maar we willen ook graag zichtbaar maken dat er in deze regio heel veel capabele onderneemsters actief zijn”, vult Annemarie Hoevens aan. “In heel diverse branches, niet alleen de traditionele lifestyle-branches, maar ook in de advocatuur, verzekeringen en andere dienstverlenende beroepen zoals secretariële ondersteuning of fotografie.” Dat zichtbaar maken geldt niet alleen voor de onderneemsters onderling, maar ook voor het grote publiek. “Dat maakt dit evenement uniek”, vinden de organisatoren.

Henriëtte van den Anker en Annemarie Hoevens: de drijvende kracht achter Heerlijk-Vpower. | Foto: PR Heerlijk-Vpower is een nieuw platform voor vrouwelijke ondernemers uit de Duin- en Bollenstreek, die door gezamenlijke activiteiten hun eigen bedrijf nog beter op de kaart willen zetten. De activiteiten die zij ontplooien zijn georganiseerd dóór vrouwen, maar expliciet vóór iedereen. Er is geen contribu-

tie of lidmaatschap aan verbonden. Vrouwen die ondernemer zijn of aan het hoofd staan van een onderneming en vrouwen die afkomstig zijn uit of werkzaam zijn in de Duin- en Bollenstreek kunnen deelnemen. Kijk op www.heerlijkvpower.nl voor meer informatie. Tijdens het eerste Heerlijk-Vpower

Het team van Digros Noordwijk is erg trots en verheugd dat hun winkel in de top 3 staat van de gehele Dirk van den Broek-keten. | Foto: PR

Muziek op schoot bij De Toverfluit cursus

n Voor kinderen van 0 tot 4 jaar start De Toverfluit deze maand weer de cursussen Muziek op Schoot. Dit zijn vrolijke en speelse cursussen voor alle kinderen samen met hun ouders, oma’s, opa’s of oppas.

Kinderen vinden muziek maken heerlijk en bewegen en dansen graag op muziek. Het samen met uw kind muziek maken verstevigt de emotionele band en het heeft

evenement worden er naast de vele stands ook diverse workshops gehouden en is er de hele dag door een interactief programma. Ook aan kinderen is gedacht! Voor hen is een uitgebreid animatieprogramma samengesteld. Dus reserveer alvast de datum in uw agenda!

Digros Noordwijk in top 3 van keten

Laatste seizoen Leo van den Bos bij Fluks Korfbal n De wegen van Fluks en hoofdtrainer Leo van den Bos gaan aan het einde van dit korfbalseizoen scheiden. Club en coach zijn het erover eens dat beide partijen na twee jaar aan iets anders toe zijn. Onder leiding van Van den Bos eindigde Fluks 1 vorig seizoen zowel in de veld- als de zaalcompetitie als derde in de tweede klasse. Dit seizoen staat de ploeg halfweg de indoorperiode vijfde, tegen een gedeelde tweede plek in de buitenlucht. Van den Bos (47) was voor zijn dienstverband bij Fluks onder meer trainer bij Velocitas uit Leiderdorp en bij Meervogels in zijn woonplaats Zoetermeer.

13

ook een positieve invloed op de ontwikkeling van uw kind, o.a. op de motoriek, de sociale ontwikkeling, de taalontwikkeling (óók al bij baby’s!). De Toverfluit speelt hier veelzijdig op in.

Er wordt hierbij gebruik gemaakt van materialen zoals ballen, dieren of handpoppen, en natuurlijk maken we muziek met instrumentjes, aangepast aan het ontwikkelingsniveau van de kinderen.

In een serie van 8 bijeenkomsten zingen we liedjes, zoals bekende traditionele liedjes, maar ook liedjes die bv. betrekking hebben op de seizoenen en die in de belangstellingssfeer van de kinderen liggen.

Verder wordt er gedanst en gespeeld, kortom: ouder en kind hebben samen een uur lang heel veel plezier tijdens dit muzikale spel. Thuis worden de liedjes weer gezongen en gespeeld!

De eerste cursusdagen zijn op dinsdag 21 januari en woensdag 22 januari in Noordwijk. Meer informatie over de cursussen Muziek op Schoot staat op www.toverfluit.com. Aanmelden of informatie opvragen via toverfluit@casema.nl of telefonisch bij Petra Wassenaar, tel. 0620234096 / 071-3610163.

topper n Sinds 2012 wordt er ieder jaar een winkelwedstrijd georganiseerd. Tijdens deze wedstrijd ‘strijden’ alle 100 filialen van Dirk van den Broek tegen elkaar om de titel beste winkel. Gedurende heel 2013 is gekeken wat de beste Dirk van den Broekwinkel is van Nederland. De 100 vestigingen zijn bezocht door o.a. Rob Geus van De Smaakpolitie. Rob’s mening over hygiëne, netheid, verzorging en kwaliteit van producten wordt meegenomen in de eindbeoordeling. Daarnaast worden de supermarkten maandelijks bezocht door een vakjury die de winkels beoordeelt op allerlei andere punten. Maar ook de mening van de klant telt zwaar mee. Uiteindelijk bleven er 10 finalisten over die nog kans maakten op de felbegeerde titel. Eind oktober 2013 werden de beste winkels bekend gemaakt. Digros Noordwijk is de beste Digros-vestiging en is als derde geëindigd in de winkelwedstrijd van de 100 Dirk van den Broek-winkels.

Bingo op Duinwetering bingo

n Vrijdag 17 januari organiseert de Supportersclub Voetbalvereniging Noordwijk in de kantine een grote bingo. Er zijn prachtige prijzen te winnen. Er worden tien rondes gespeeld. Na de bingo is er een loterij. De kantine op sportpark De Duinwetering is open om 19.30 uur. Aanvang bingo om 20.00 uur. Meer informatie staat op www.supportersclubvvnoordwijk.nl


Herinneringen ambachtelijk vereeuwigd Een passend afscheid is voor iedereen belangrijk. Voor een gedenkteken op maat en volledig naar wens vormgegeven, bent u bij Keuzenkamp aan het juiste adres. Wij specialiseren ons in verschillende vormen gedenktekens. Keuzenkamp loopt voorop in kennis van materialen, technieken en beletteringen hecht waarde aan hoogwaardige kwaliteit en persoonlijk advies. Tevens bestaat bij ons de mogelijkheid om het gedenkteken aan te passen aan uw persoonlijke wensen. Onder andere, het gedenkteken, de steensoort en de vorm zijn op maat en naar wens te vervaardigen. Het vormgeven van een idee en de vertaling naar het uiteindelijke gedenkteken wordt weergegeven in een 3D-tekening, waarbij u nauw betrokken wordt. Met de technieken en mogelijkheden van vandaag is het mogelijk gedenktekens in elke vorm en maat te maken afgestemd op uw persoonlijke wensen. Van natuurlijke vormen tot bronsen glaswerk, van ambachtelijke sculpturen tot gedenktekens met verbeeldingskracht. In onze toonzalen en werkplaats kunt u in een ongedwongen sfeer kennismaken ‘Eigenaresse Elkie Marcelis met Loes, nieuwe collega bij met alle mogelijkheden en het verde vestiging in Katwijk.’ vaardigingproces. Keuzenkamp biedt u een schriftelijke garantie op het gedenkteken, de belettering en de betonnen fundering. Ook kunt u onderhoudscontracten bij ons afsluiten. Zo zorgen we er samen voor dat uw gedenkteken in goede staat is en blijft.

10X LEUKER 10X BETER

OPEN

DAG 18 j an.

10.00 -14.00 U

Meer weten over Keuzenkamp? Kijk dan op www.keuzenkampbv.nl.

UR

Let op: we gaan verhuizen in Katwijk! Keuzenkamp Katwijk Blokmakerstraat 4 2222 AD Katwijk 071-4032044

Keuzenkamp Leiden Haagse Schouwweg 10A 2332 KW Leiden 071-5764047

Keuzenkamp Leiderdorp Hoogmadeseweg 68B 2351 CV Leiderdorp 071-?????????

PArtICuLIereN

OPGeLet! uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. u kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KAtWIJK • HET VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK • SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK • PRIMERA v.d. Lans, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM • RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut • THE READSHOP, in de Hoftuin, rIJNSBurG • LIETHORPS BOECKHUYS, Hoogmadeseweg 13, LeIDerDOrP • ROKERSPALEIS LEIDERDORP, Van Diepeningenlaan 17, LeIDerDOrP • BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OeGStGeeSt U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLeVereN tOt DONDerDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna)

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

Noordwijk hout Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek

andreascollege.nl Check onze 10 redenen om voor het Andreas College te kiezen!

T ME ED SPO

GEZOCHT:

bezorgers m/v

De Noordwijker

Hillegom Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp

}

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN

Meld je direct aan via www.uitgeverijverhagen.nl/ bezorger of bel: 071-4022901 en vraag naar Dennis Siebert

Verspreiding op dinsdag


cultuur & uitgaan

De noordwijker

dinsdag 14 januari 2014

15

Stichting Kunstklank viert 15-jarig jubileum n Herma van Piekeren: 'Het wordt een super mooi jaar'

On Golden Pond Ethel (Liz Snoijink) ziet hoe haar man Norman (Bram van der Vlugt) minder onthoudt, af en toe in de war is en de weg terug naar huis niet altijd meer weet te vinden. Vanuit hun sfeervolle buitenhuis aan het water ziet Norman het leven soms met lede ogen aan en voorziet het op zijn cynische en humorvolle wijze van commentaar. Hij wordt over een paar dagen tachtig en ter ere daarvan nodigt Ethel hun dochter Chelsea (Saskia Temmink), met haar verloofde en stiefzoon, uit die zij jarenlang niet hebben gezien. De relatie tussen Norman en zijn dochter is gecompliceerd en ongemakkelijk. De stiefzoon daarentegen blijkt het heel goed te kunnen vinden met zijn ‘opa’. Hij trekt er met hem op uit en maakt Norman aan het lachen. Na enige tijd wordt het Chelsea pijnlijk duidelijk hoe goed haar stiefzoon en vader op elkaar zijn ingespeeld: Zij hebben de band waar zij haar hele leven naar heeft verlangd. Dinsdag 14 januari, aanvang: 20.15 uur. Entree € 25,-. Afblijven! Melissa kan fantastisch dansen en wordt gevraagd voor een videoclip. Ze kan haar geluk niet op! Al snel gaat ze helemaal op in het wereldje van muziek en dans. Maar Melissa vindt het moeilijk weerstand te bieden aan de verleidingen die op haar pad komen.

jubileum n Voor kunstminnend Noordwijk is Kunstklank een begrip. Kunstklank bestaat dit jaar al 15 jaar. Daarom wordt zondag 19 januari van 16.00 tot 18.00 uur in Royal op de Voorstraat het spectaculaire jubileumprogramma gepresenteerd. Sinds 1998 worden de cultuurliefhebbers jaarlijks verrast met projecten met elementen van podiumkunsten, beeldende kunsten en muziek theatraal gecombineerd. De voorstellingen vinden plaats buiten de reguliere theaters maar op unieke locaties zoals op strand, in het duin en op de mooiste plekjes in Noordwijk. Sinds 1999 verzorgt Kunstklank begin mei Stilstaan-Herdenken-Beleven. Verborgen Klanken is niet meer weg te denken. Ook de grote theaterproducties herinnert iedereen zich. In 2001 in ‘Piet Florisdal’ het theaterspektakel ‘Gestrand verlangen’- Dido & Aeneas. Twee jaar later ‘Onderstroom’ op het zuiderstrand. ‘Amuze op Zee’, ‘Carmen’ Dama de Noche in de duinen, ‘Moby Dick’ Hooglied voor een Walvis op het noorderstrand, ‘Valle Tango’ in een leegstaand hotel, ‘Vloed’ ook weer op het strand en afgelopen zomer ‘Avondland’ bij Piet Florisdal. Allemaal voorstellingen om nooit meer te vergeten en volledig uitverkocht.

Een scene uit ‘Avondland’ het theater spektakel dat afgelopen zomer werd opgevoerd in Piet Florisdal. | Foto: Archief JvdZ

Natuurlijk ook niet te vergeten: Nicola Cantate, De dag dat Tommy drie werd en Mozart beweegt. Herma van Piekeren is zo enthousiast dat ze het nieuwe zomerprogramma wel van de daken wil schreeuwen. Maar dat wordt zondag 19 januari pas bekend gemaakt. “Een paar dingen kan ik wel vertel-

len: Rond 3 en 4 mei komen we ook dit jaar weer in actie in het kader van Stilstaan-Herdenken-Beleven. Verder gaan we iets heel bijzonders doen door samen te werken met het schildersfestival. De mensen kunnen deze zomer echt weer iets moois van ons verwachten. Het zal geen grote muziektheaterproduc-

Het wordt een spannend jaar voor Kunstklank, we gaan ons richten op kleine kwalitatieve producties. Het wordt een super mooi jaar”.

Expositie ‘Vis’ bij Galerie van Haeften

Het begint met één pilletje tegen de onzekerheid, maar al snel merkt ze dat ze niet zonder die rommel kan. Haar beste vriend Jordi maakt zich ernstige zorgen en ziet hoe Melissa langzaam maar zeker verloren raakt in een web van leugens en ellende. Dat zou wel eens helemaal fout kunnen aflopen… Woensdag 22 januari, aanvang: 19.00 uur. Entree € 18,-. Little Voice Sinds de dood van haar vader leeft Mus tussen zijn langspeelplaten op zolder, terwijl haar moeder rondsliert en dubieuze mannen versiert. Een van hen denkt munt te kunnen slaan uit Mus’ gouden stem door haar te lanceren als het sterretje Little Voice. Jim Cartwrights West End-hit The Rise and Fall of Little Voice is nu in Nederland te zien met Noortje Herlaar (Moeder, ik wil bij de revue, Mary Poppins, ’t Spaanse Schaep) als Mus en Ellen Pieters als haar loeder van een moeder. Laat u ontroeren door deze twee toneeltalenten van dit moment. Donderdag 23 januari, aanvang: 20.15 uur. Entree: € 26,-.

tie zijn want dat doen we om de twee jaar. Ook Verborgen Klanken krijgt dit jaar een geheel nieuwe invulling.

expositie n ‘Vis’ is een mooie expositie van vier vrouwen met vier verschillende kunstdisciplines bij Galerie van Haeften.

De expositie bij Galerie van Haeften aan de Boekerslootlaan 22 is gratis te bezichtigen t/m 2 februari. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur; zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. | Foto: PR

Lezing over ‘De Nieuwe Wildernis’ Lezing

n Op vrijdag 17 januari komt Ruben Smit naar het Jan Verwey Natuurcentrum.

ging in september vorig jaar in première en trok al meer dan 600.000 bezoekers.

Ruben Smit is gepassioneerd ecoloog en natuurfotograaf. Hij publiceert regelmatig in gerenommeerde tijdschriften als National Geographic en won met zijn foto’s internationale prijzen. Hij is ook een van de makers van de succesvolle film ‘De Nieuwe Wildernis’. Deze film over de Oostvaardersplassen

Twee jaar lang volgde een aantal filmteams de vossen, ganzen, ijsvogels, herten en de grootste kudde wilde paarden van Europa. Het resultaat is een natuurfilm zoals die nog nooit eerder in Nederland is gemaakt. Grote natuur in een klein land. Ruben Smit vertelt het verhaal achter twee jaar filmen in de Neder-

landse ‘wildernis’. Deze lezing is een gezamenlijke lezing van Boekhandel van der Meer, Bibliotheek Noordwijk en de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk. Toegangskaarten à € 5,- zijn te verkrijgen bij de boekhandel, de bibliotheek of aan de zaal. Het Jan Verwey Natuurcentrum is te vinden aan de Zilverschoon 20. De lezing begint om 20.00 uur.

Irene Hebly laat gerookte makrelen van keramiek zien. Deze hangen aan spietjes klaar om gegeten te worden. Ook zijn er makrelen verwerkt op schalen en is er gedraaid keramiek, rijkelijk gedecoreerd met vissen. De vilten wandobjecten van Jeannine Limpens zijn voorzien van kleine visjes van porselein die als een school bij elkaar zwemmen. Petra van Beelen laat bezoekers met haar foto’s van de oude monumentale rokerij in Noordwijk de sfeer van weleer beleven. Kunstenaar Marijk Gerritsma heeft een school makrelen geschilderd op houten paneeltjes. Ook zijn er een paar drieluiken, opgevouwen in een kistje. De vissen zijn geschilderd met acrylverf. Meer informatie staat op www.galerievanhaeften.com


www.northgo-college.nl

INFO AVONDEN VOOR OUDERS

WOENSDAG, DONDERDAG 15 & 16 JANUARI AANVANG 19:30 UUR, ZAAL OPEN VANAF 19:00 UUR

E G E L L O C O G H T R O N J I J R A A W DE SCHOOL ! T L E O V S I U JE TH

OPEN DAG

VOOR LEERLINGEN & OUDERS

ZATERDAG 25 JANUARI

DOORLOPEND PROGRAMMA VAN 10:00 TOT 13:30 UUR

mavo, havo, vwo Duinwetering 107 Noordwijk T (071) 368 18 40 info@northgo-college.nl @NorthgoCollege

Download de Northgo-App op je smartphone!

! L E E D R O O V R E T N I A R D E A AU T O W De he

edingen bij A bi an pa to t he t uw ee sn i ar le maand janu

FordFiesta Style 5-drs

48kW - 65pk

Uitgerust met o.a.: Airco, centrale portiervergrendeling, 5” geïntegreerd navigatiesysteem, navigation pack, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, radio/CD-speler, USB aansluiting, in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en elektrisch bedienbare ramen vóór.

FordB-Max Titanium

74kW - 100pk

Fiesta Privélease: € 259,- p/mnd!*

Advanced Technology Navigation Pack: 5” geïntegreerd navigatiesysteem Europa, achteruitrijcamera, elek. inklapbare buitenspiegels, Active City Stop, voorruitverwarming, parkeersensoren vóór en achter. Zeer riant uitgerust met o.a.: 16” lichtmetalen velgen, Cruise Control, ESP, Climate Control, SYNC: Bluetooth/Voice Control, regensensor, mistlampen vóór, USB aansluiting.

Full options! € 14.495,€ 495,€ 2.196,€ 800,-

UW VOORDEEL € 2.996,-

All-in rijklaarprijs:

Inclusief afleverkosten meerprijs wit en reservewiel.

Wagon EcoBoost Edition 74kW - 100pk

Uitgerust met o.a.: Navigatie, airconditioning, boordcomputer, buitenspiegels in carrosseriekleur met geïntegreerde richtingaanwijzers, elek. bedienbare portierramen vóór, lederen bekleding op stuurwiel, multifunctioneel display, radio/CD-speler met USBaansluiting en 6 speakers, 16’’ lichtmetalen velgen, cruise control, SYNC Bluetooth + Voice Control.

20% BIJTELLING

Lage catalogusprijs, lage bijtelling!

Al v.a. € 123,27 netto p/mnd!**

Een ALL INCLUSIVE maandbedrag incl. onderhoud, verzekering, wegenbelasting en pechhulp. Nu met Navigation Pack.

Normaal: +/+ Advanced Technology Navigation Pack: -/- Ford & Ardea inruilkorting: -/- Ardea registratiepremie:

FordFocus

2014 AUTO, 2013 PRIJS!

ACTIEPRIJS

€ 11.994,€ 13.183,Hoofddorp Smaragdlaan 5-15

Normaal: +/+ Advanced Technology Navigation Pack: -/- Ford & Ardea inruilkorting: -/- Ardea registratiepremie:

€ 995,€ 2.491,€ 500,-

UW VOORDEEL € 2.991,-

All-in rijklaarprijs:

Inclusief afleverkosten meerprijs metaallak en reservewiel.

Haarlem Eysinkweg 71

Meerprijs dakreling: € 250,Metaallak: € 700,-

Meerprijs metaallak: € 600,-

€ 20.995,-

ACTIEPRIJS

€ 18.999,€ 20.668,-

Lisse Meer en Duin 72A

rdea Auto!

Normaal: +/+ Advanced Technology Navigation Pack: -/- Ford & Ardea inruilkorting: -/- Ardea registratiepremie:

€ 18.995,€ 995,€ 1.500,€ 500,-

UW VOORDEEL € 2.000,-

All-in rijklaarprijs:

Inclusief afleverkosten meerprijs metaallak, reservewiel en dakreling.

ACTIEPRIJS

€ 17.990,€ 19.919,-

Noordwijk Keyserswey 1

Prijzen zijn in euro en incl. BTW/BPM. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaardspecificaties. Aanbiedingen zijn geldig op voorraad auto’s voorzien van kenteken. *Privélease is i.s.m. SternLease en o.b.v. 3jr-12.000 km/jr. ** Netto bijtellingsbedrag is o.b.v. 37% belastingschijf. Vraag naar de voorwaarden. Kijk voor de verkoopvoorwaarden op www.ford.nl. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 20,4-23,3; liter/100 km: 4,3-4,9; CO2 g/km: 99-114.

www.ardeaauto.nl


service

DE NOORDWIJKER

Kerkdiensten Protestantse Gemeente Noordwijk Zondag 19 januari Buurtkerk 10.00 uur: zie Maria ter Zee Ichthuskerk 10.00 uur: ds. F. van Roest 17.00 uur: ds. F. van Roest Oude Jeroenskerk 10.00 uur: Oecumenische viering, Nel Hogervorst & ds. W. Biesheuvel ‘t Kruispunt 11.00 uur: dhr. M. van Delft Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2, www.gknoordwijk.nl Zondag 19 januari 10.00 uur: dhr. M. Ouwehand

Huisartsen Uitsluitend voor spoedeisende gevallen: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4b te Voorhout, tel. 0252-240212 (vóór bezoek altijd eerst bellen!). Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4c te Voorhout, tel: 0252-240216. Van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Tandtechnicus Van Leeuwen, Kerkstraat 44. Voor dringende kunstgebitreparaties, tel. 3611145. Tandprotheticus H.A. Wijnands, Hendrik Vinkhof 14, tel. 3614721. Maatschappelijk werk Kwadraad Maatschappelijk werk, tel. 088-9004000, www.kwadraad.nl Opvoedadviespunt, tel. 088-9004000, www.kwadraad. nl Jongeren Preventie Plan, tel. 0889004000, www.kwadraad.nl Diversen Lokaal Loket Noordwijk Gemeentehuis Noordwijk, tel.

Rooms-Katholieke kerk Maria ter Zeekerk Woensdag 15 januari 09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland Zaterdag 18 januari 19.00 uur: ZAAZ; Mantra’s zingen Zondag 19 januari 10.00 uur: Oecumenische viering, Th. Blokland & ds. Ezinga

3617600. Geopend van ma. t/m vrij. van 8.30 tot 12.30 uur. Voor informatie over of aanmeldingen voor alarmering thuis, woonzaken, klussen aan huis, thuiszorg en sociaal vervoer en ouderenwerk. Dierenarts Bel voor de waarnemend dierenarts met de eigen arts, dan verneemt men welke dierenarts in het weekenddienst heeft. Spreekuren Dierenkliniek Noordwijk v/h Verschueren Ma. wo. vr. 8.30-9.00 uur Ma. t/m vr. 14.30-15.00 uur Ma. di. wo. vr. 19.00-20.00 uur Verder alles volgens afspraak via tel. 3615305. Kliniek voor gezelschapsdieren, Oranje Nassaustraat 36 Ma. t/m vr. 9.00-17.00 uur Ma. wo. 18.30 tot 20.00 uur Behandeling na afspraak op tel. 3613972. Dierenbescherming afd. Rijnland Meldnummer dierennoodhulp en toezicht op dierenwelzijn: tel. 5216662. Voor overige vragen en opmerkingen kan men mailen naar kantoor@dbrijnland.nl

Flits

Sint Jeroenskerk Zondag 19 januari 10.00 uur: zie Oude Jeroenskerk Kerkhofkapel Dinsdag 21 januari 09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland Huize Jeroen Vrijdag 17 januari 18.30 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland Evangelisch Ontmoetings Centrum De Ark Zondag 19 januari 10.00 uur: Br. E. van der Plas 19.00 uur: Start Gebedsweek

Na een regenachtige en winderige zaterdag, was deze zondag top. De wind was gaan liggen, het zonnetje brak al vroeg door en was er de gehele dag, zodat het vele mensen naar het strand bracht. | Foto: Frits Houwaart

Dierenbescherming

Hoofdredactie: Teuntje van Delft tel.: 06 12 74 64 78 e-mail: t.v.delft@ uitgeverijverhagen.nl Redactie: Cor de Mooy tel.: 06 13 01 76 60 e-mail: redactie@denoordwijker.nl

Inleveren kopij: uiterlijk vrijdag 11.00 uur Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties: Contactgegevens Binnendienst • Vincent Roos, tel. (071) 409 16 38 • Rosita Haasnoot, tel. (071) 409 16 37 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@ uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Noordwijker

Dinsdag 14 januari • Lezing Groei & Bloei; Vinkenhof, Achterzeeweg 1. Tijd: 20.00 uur. Entree € 2,00. Donderdag 16 januari • Kroegquiz; Rockcafé De Wurft, Parallel Boulevard 2c. Tijd: 20.00 uur. De quiz begint om 20.30 uur. Deelname € 2,50 p.p. Graag vooraf aanmelden via ds.j.nijboer@pkn-noordwijk.nl. www.wurft.nl Vrijdag 17 januari • Lezing Ruben Smit over De Wildernis; Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20. Tijd: 20.00 uur. Entree gratis, graag reserveren. www. hetcultuurcafe.nl Zondag 19 januari • Klamuzeconcert; Stichting Klamuze/Grand Hotel Huis ter Duin, Kon. Astrid Boulevard 5. Tijd: 15.00 uur. Entree € 25,00, incl. parkeren, garderobe, koffie en 1 consumptie. Kaarten verkrijgbaar via info@klamuze. nl, telefonisch 3651290 of bij de receptie van Grand Hotel Huis ter Duin. www.klamuze.nl Exposities t/m 22 februari • Expositie VIS; Galerie van Haeften, Boekerslootlaan 22. Tijd: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 16.00 uur, zaterdag 13.00-17.00 uur. Entree gratis. www.galerievanhaeften.com t/m 23 februari • Expositie Vrienden van Vroeger; Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4. Tijd: dinsdag t/m zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Entree € 3,00 volwassenen, € 2,00 kinderen onder 12 jaar. www.museumnoordwijk.nl t/m 24 januari • Expositie Religie; Galerie SteigerArt, Van Limburg Stirumstraat 17. Tijd: woensdag, vrijdag en zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur. Extra geopend op 23 & 24 december 2013. Entree gratis. www.steigerart. nl t/m 30 september • Expositie Zo vader zo zoon; Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4. Tijd: dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Entree: kinderen (onder de 12 jaar) € 2,00, volwassenen € 3,00.

KOORPROJECT  Na een succesvol eerste project organiseert Kleijnkoor Noordwijk opnieuw een kinderkoorproject.

Gevonden dieren: geen meldingen Als u uw dier kwijt bent, kijk dan ook op www.amivedi.nl of www. dierenmeldpunt.com. Openingstijden ma- t/m vrijavond 19.00-20.30 uur en zaterdag 14.00-16.00 uur. Tel. 0713616698.

COLOFON Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a - Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01

Een greep uit de activiteiten en evenementen in Noordwijk en omgeving Iedere zondag gehele jaar • Het Cultuurcafé; Vuurtorenplein 6-10. Een wisselend programma waar liefhebbers van literatuur, kunst en muziek elkaar ontmoeten, uitdagen en inspireren. Kijk voor het volledige programma-overzicht op www.hetcultuurcafe.nl Iedere maandagavond, woensdag- en vrijdagmiddag • Bioscoop De Muze; Wantveld 2. Iedere maandagavond Filmavond: Tijd 20.00 uur. Entree € 8,00. Iedere woensdagmiddag Kinderfilms; Tijd: 13.00 en 15.00 uur. Entree: € 5,00. Iedere vrijdagmiddag Kinderfilms: Tijd: 15.45 uur. Entree: € 5,00. Kijk voor een volledig programma overzicht op www.demuzenoordwijk.nl Diverse dagen van de week t/m juni • Theater De Muze; Wantveld 2. Diverse theaterproducties op diverse data. Kijk voor het volledige programma-overzicht op www.demuzenoordwijk.nl

Kleijnkoor organiseert kinderkoorproject Koningskinderen

Vermiste dieren: 6/1 Sollasi, Noordwijkerhout: een zwarte en zwart witte poes van 14 jaar. Beiden zijn gechipt. Al sinds 28/12 wordt in Rijnsburg Tom vermist. Tom is een zwarte labrador, een reu.

Oplage 12.500

17

Weekagenda

Weekenddiensten Apotheken Duinrand Apotheek, Nieuwe Zeeweg 1. Geopend op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur. Zondags gesloten.

DINSDAG 14 JANUARI 2014

Sluitingstijd advertenties maandag 11.00 uur Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. (071) 402 29 01 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam

en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. De juiste bedrijven waar een gratis krant opgehaald kan worden zijn: • Albert Heijn • Boekhandel van der Meer • Bruna Hoofdstraat • Bruna Kerkstraat • Digros • Gemeentehuis • Tabakswinkel Barnhoorn • Visitor Center Noordwijk

Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. www.denoordwijker.nl

Eind 2013 werd gestart met een eerste kinder Kleijnkoor in projectvorm en het werd een succes. Het project werd op 21 december afgesloten met een kinderconcert in kerstsfeer waar een groot publiek in de Jeroenskerk van heeft genoten. Gezien het succes wordt opnieuw een project gestart voor kinderen. Het project heet Koningskinderen en zal begin maart starten en afgesloten worden met een optreden op Koningsdag. Onder leiding van Chantal van der Klugt en Herma van Piekeren wordt gerepeteerd op maandagen in verzorgingshuis St. Jeroen. Chantal zong ooit in het kinderkoor St. Jeroen toen Herma daar de leiding over had en nam het uiteindelijk als dirigente van haar over. Herma, artistiek leider van Kleijnkoor Noordwijk en Chantal hebben de afgelopen jaren vaak samengewerkt in projecten maar ook in het theater. Met deze professionele expertise willen zij de handen ineen slaan om dit nieuwe kinder-koor te formeren. Welk repertoire? Naast het werken aan een leuk programma met als insteek: Koningskinderen wordt het programma vervolgens theatraal gepresenteerd. De presentatie zal professioneel begeleid worden. De kinderen krijgen daarnaast ook wekelijks les in de basis van het zingen: Hoe gebruik je je stem? Hoe leer je samen zingen, maar ook solistisch en hoe leer je dit op een podium te presenteren? De repetities zullen plaatsvinden in Verzorgingshuis St. Jeroen te Noordwijk Binnen. De bewoners van het huis krijgen elke week de kans om naar de repetitie te komen luisteren. De kinderen hopen zo een vrolijke noot te mogen brengen bij de ouderen in dit huis. Aanmelden Het kinderkoor is voor kinderen uit de hele bollenstreek. Er is geen toelatingseis, iedereen is welkom maar er wordt wel verwacht dat je alle repetitiedagen en optredens aanwezig bent. Kinderen van 7 tot 12 jaar kunnen zich aanmelden voor dit project door een mail te sturen naar info@kleijnkoor.nl met daarin naam, adres, telefoonnummer en leeftijd. Bij voldoende deelname starten de repetities op 3 maart en optredens staan gepland op 25 april en 26 april. Kosten voor deelname aan dit project € 75,- incl materiaalkosten Zie ook: www.kleijnkoor.nl of Facebook kinder Kleijnkoor


Kelto knalt 2014 in! CARESSE 4500 160x200 cm

2420,Caresse 4500:

1695,-

Complete boxspring bestaande uit:

• een gestoffeerd hoofdbord • 2 elektrisch verstelbare boxsprings voorzien van pocketveer matrassen met 5 comfort zones • matras-toppers van hoogwaardig koudschuim • 2 elektrische motoren met bediening • 17 cm trendy pootjes in rvs.

isch Elektr aar! lb verste

Lekker slapen, luxe en een scherpe prijs? Kelto maakt het mogelijk met de Velda 3D boxspringcombinatie!

3095,- 2495,Incl. hoofdbord, elektrisch verstelbaar boxsprings pocketveermatrassen (standaard of firm) en splittopper160/180 x 200/210 cm

CARESSE 4700 160x200 cm

3420,-

Nu met nog 20% EXTRA ! ! ! G N I T R O K

2395,-

Caresse 4700:

complete boxspring bestaande uit:

• een gestoffeerd hoofdbord • 2 elektrisch verstelbare boxsprings met uniek ‘pull-back’ systeem (terugloopsysteem), voor een ideale, ergonomische verstelling en zitpositie • 2 pocketveer matrassen met 5 comfort zones • 2 voetstoppers • matras-toppers van hoogwaardig koudschuim • 2 elektrische motoren met bediening.

Diverse showroommodellen tot 70% korting! Diverse kinderkamers tot 50% korting!

P

Voor de deur

KELTO

SLAAPKAMERCENTRUM SLAAPKAMERCENTRUM

30, 2211 XK, Noordwijkerhout Gieterij Gieterij 30 • 2211 XK Noordwijkerhout • Tel: 0252 - 34 11 11 www.kelto.nl el. 0252 - 34 11 11 www.kelto.nl


Inrichting:

• Eerhart Sierbestrating.

Ford C-MAX 1.6 TdCI Trend

WEEKTOPPER

MPV (5-drs)

Vermogen motor: 115 PK

Aantal cilinders: 4 Bouwjaar:

mei 2011

Kleur:

Grijs metallic

71.203

Kijk voor details en ons totale aanbod op: www.autokwaak.nl A U T O M O B I E L B E D R I J F

van der Kwaak verkoop

inkoop

inruil

financiering

ALMONDEHOEVE

2

0m 3.00

dierplaagbestrijding, dienstverle•ningGotenreiniging, en schoonmaak. Tel. 06-54948365/070-5176896. www.roessinghvaniterson.com

Zaterdag 18 jan. MEGA VLOOIENMARKT •KATWIJK Hangaar 2 Vliegveld Valkenburg. Don-

events.nl 0294-237320.

• •

Te huur: GARAGEBOX Lambrechtsveld Valkenburg, tel. 06-24468544 of 0321-380254.

PRIVÉZWEMLES € 10,- per halfuur, direct •plaats. Za.middag, kleine groepen, wekelijks dipl., info@privezwemles.nl, 06-15161615.

TUINMAN / STRAATMAKER voor al uw tuinwerkzaamheden. Gratis opgaaf. Tel. 0657200505.

Van Almondeweg 2, 2343 AA OEGSTGEEST

www.almondehoeve.nl

Te huur: GARAGEBOXEN in Oegstgeest en Leiden. Huurprijs v.a. € 110,-. Inlichtingen 06-20773480.

Ook voor uw vakkundige meubelrestauraties

ting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een Bloem 161, Leiden, 071-8878555 of 06-20086730. afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Heeft u spullen over, bel. Ook woningschoonmaak, Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 071-5238468 of ook bedrijfsruimte gevraagd. 06-12028319. Betrouwbare hulp in de huishouding biedt www.zalenverhuurkruyt zich aan. Als u iemand nodig heeft om u te helpen schipvanleiden.nl. Mooi bruin café in oude cen- uw huis heerlijk schoon te houden, wil ik dat graag trum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, voor u komen doen. Ik heb veel ervaring, ben doorverjaardagen, etc. Geen huur! Wel wat servicekos- tastend, (ouderwets) precies, vrolijk van nature, en ten en normale gangbare drankprijzen! Reserverin- van geboorte Nederlandse. Nadere informatie ben gen: tel. 06-25047376. ik graag bereid om te geven. Ik ben te bereiken op Student wil u graag helpen met COMPUTER- telefoonnummer 06-14717787. PROBLEMEN. € 15,- p.u. Tel. 070-5114250.

Brouwerstraat 51b (showroom) Rijnsburg • Tel. 071-4021513 www.autokwaak.nl • info@autokwaak.nl

Lifestyle & Antiek

• 50-plusser SCHILDERT, SAUST en behangt • SLANKE VOORNEMENS? SLANK82! Afslanken d.m.v. Adviezen Voedingscentrum. Inschr.: uw huis weer als nieuw. Tel. 06-13067762. 12,-, wekelijks: € 7,-. Inl.: B. Hoogerdijk, tel. • Lekker toerfietsen vanuit Wassenaar en Voor- €071-4030578. www.slank82.nl. schoten? www.tcdekampioen.nl. KRINGLOOP DE REGENBOOG. Maandag • STEUNZOLEN. Erkend leverancier, lid Stich- •tot zaterdag v.a. 10.00 tot 17.00 uur. Stevenshof

Brandstof: Diesel Versnellingsbak: Handgesch., 6 versn. Km.-stand:

Voor al uw bestraVERMIST Kiwi muisgrijze kat met wit snuitje, tingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijs- Oegstgeesterweg 271-D, 06-20744308. opgave 070-3211006. T.K. gevr. oude ansichtkaarten en foto’s van Vuil tapijt? Laat het vakkundig reinigen voor 1960, ook hele verzamelingen, 0182-526781. of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam Tina Zorgverl. Professionele hulp bij u thuis. Interieurverzorging, tel. 070-5116612. Alle dagelijkse zorg door een gedipl. verpleegkunDak herstellen? Bou­ma/Grundeken bel- dige, tel. 06-29012622. len! 070-5114674/070-5118394. Uw dakspecialist! Dank voor de vele kerstwensen en attenties. BC SIERBESTRATING Tegelwerk, met afvoer, Wij wensen u een gezond 2014. De Hillegomse huisartsen. gratis prijsopgave. Tel. 06- 55321682.

STORMSCHADE? Voor snel en goed vakwerk: •Walen dakbedekking, tevens het adres voor het

aanbrengen van nieuwe dakpannen, zinken dakgoten en bedekking platte daken. Voor vrijblijvend advies of offerte: 06-51996019.

Voor elke ONDERHOUDSKLUS in en om uw •woning, bel 06-24201656 inschr KvK.

DOE NIETS VOOR EEN ANDER WORD BUDDY! www.buddynetwerk.nl tel. 070 3649500


De uitdagendste opruiming is begonnen

Visie op bewegen en ontspannen tegelijk Sylvia

Profiteer van speciale kortingen oplopend tot

50 %

op al onze A-merken o.a. Prima Donna, Twist, Marie Jo, L’Aventure, Marlies Dekkers, Chantelle, Esprit, [Un:usual], Aubade, Felina, Cyell, Pill, PIP studio, Charlie Choe en vele anderen.

Frieda

Slender You

Bewegingscentrum voor:

✔ Reuma klachten ✔ Rug- en nekklachten ✔ Centimeters verliezen ✔ Ontspanning ✔ Zonnebank ✔ Fame (fit met inspanningsoefeningen) ✔ Vibrosaun (droge sauna) ✔ Cambridge Dieet U kunt ons vinden aan de Keyserswey 2 te Noordwijk. Voor meer informatie kunt u ons bellen op 071-3613601 of kijk op onze website: www.slenderyou-noordwijk.nl

Nieuw Jaar, Nieuwe kleuren, Nieuwe Make-up, Nieuwe Stijl? Bij Kleur Bekennen zijn we er klaar voor. NELLINDA k le u r | s t ijl | v is a g ie

06 10 80 88 82 nukleurbekennen@solcon.nl www.facebook.com/nukleurbekennen ccci www.nukleurbekennen.nl

kleuranalyse | stijlanalyse | make-up advies | winkelcoaching workshops | zakelijke styling | styling en kleuranalyse voor mannen

Body2Balance: Afslanken

Afvallen

met het nieuwe dieet van Nederland

Straight Away®

aspartaamvrij natuurlijk gezoet met stevia

ca. 2kg per week

Gratis persoonlijke begeleiding!

Body2Balance: Gezondheid en Preventie * Acupunctuur &

Orthomoleculaire-therapie

allergie, eczeem, stress, slapeloosheid, vermoeidheid, depressie, maag- en darmklachten, rug– en nekklachten, artritis, fertiliteit, overgangsklachten, blaasklachten, algemene pijnklachten, afvallen zonder dieet etc…

voor elke gezondheidsklacht een natuurlijke oplossing!

* Wij zijn ZHONG en VBAG-lid t.b.v. de vergoedingen door uw zorgverzekeraar

Haarlem e.o, Alkmaar e.o, Duin- en Bollenstreek

0252-519296 / 06-83340651 / info@body2balance.nl

www.Body2Balance.nl


Gezond beginnen in

2014

ZWEMBAD AQUAMAR START OP 27 JANUARI 2014 EEN NIEUWE DOELGROEP

Hart in Beweging Zwembad Aquamar start het nieuwe jaar op gezonde voet. De nieuwe doelgroep Hart in Beweging biedt (ex)hartpatiënten de mogelijkheid om onder deskundige begeleiding hun conditie te verbeteren. Meestal is er na een hartincident een revalidatieprogramma gevolgd via het ziekenhuis. Als dit is afgelopen is het natuurlijk verstandig om op de ingeslagen weg verder te gaan. In de regio is zwembad Aquamar het eerste zwembad dat gericht aandacht besteed aan de revalidatie van (ex)hartpatiënten. Zwemmen is niet alleen een ontspannen bewegingsvorm, het is blessureongevoelig en iedereen kan op zijn of haar eigen tempo meedoen.

EIGEN TEMPO Gezond bewegen bevordert de algemene conditie en natuurlijk ook de conditie van hart en bloedvaten. Daarnaast is het sociale aspect, waarbij de ervaringen kunnen worden uitgewisseld met andere (ex) hartpatiënten, een belangrijk aspect van deze activiteit. Trouwe bezoeker van zwembad Aquamar Bart van der Pol en tevens ex-hartpatiënt is enthousiast over deze nieuwe ontwikkelingen. ‘Voor een hartpatiënt is het belangrijk dat je in beweging blijft, je moet immers het zelfvertrouwen over je lichaam zien terug te winnen. De docenten bij zwembad Aquamar

zijn kundig en geven je de kans om op eigen tempo mee te doen. Het is fijn dat er eindelijk meer aandacht wordt besteed aan mensen met een geschiedenis van hartproblemen, ook dichterbij huis.’

ZWEMMEND IN VORM Er wordt tijdens het traject van Hart in Beweging een grote verscheidenheid aan activiteiten en oefeningen aangeboden, zoals banenzwemmen, aquajoggen, circuitvormen en spierversterkende oefeningen waarbij alle conditionele aspecten aan de orde komen. Het oefenschema is aangepast aan de conditie en de individuele mogelijkheden van de deelnemers. Het programma is veilig en verantwoord en er wordt rekening gehouden met eventuele beperkingen. Er is een AED aanwezig en de begeleider beschikt over een EHBO diploma met reanimatie. Hart in Beweging vindt wekelijks plaats op maandagmiddag van 13.30-14.15 uur. De start is op maandag 27 januari 2014. Zwembad Aquamar is centraal gelegen in Katwijk en zodoende voor iedereen makkelijk bereikbaar. Wilt u meer weten over Hart in Beweging? Kijk dan op onze website: www.sportbedrijfkatwijk.nl of bel: 071-4015947.

DE UITDAGENDSTE OPRUIMING IS BEGONNEN

bij Melman Lingerie in Sassenheim Kom langs en profiteer van speciale kortingen oplopend tot 50%. U vindt bij ons lingerie, nachtmode van de merken Prima Donna, Twist, Marie Jo, L’Aventure, Marlies Dekkers, Chantelle, Esprit, [Un:usual], Aubade, Felina, Cyell, Pill, PIP studio, Charlie Choe en vele anderen. En nu het toch nog winter schijnt te worden kunt u met onze warme dusters, huispakken, pyjama’s en nachthemden mooi uw slag slaan. Voor degene die de kou ontwijken en fijn ’n poosje van de zon gaan genieten, kunnen

we u vertellen dat er al weer nieuwe badmode binnen is, o.a. van de merken Roidal, Antigel, Esprit, Fantasie, Freya en volgende week verwachten wij de eerste badcollectie van Prima Donna. Melman Lingerie is zo’n zaak waar u nog echt geholpen wordt en die net die merken en kwaliteit in huis heeft die u zoekt. Een winkel waar u zich meteen thuis voelt. Wij ontmoeten u graag op de Hoofdstraat 179 in Sassenheim. www.melmanlingerie.nl

ONTSPANNEN JE LICHAAM IN DE JUISTE CONDITIE HOUDEN?

Slender You is méér dan bewegen Slender You is gespecialiseerd in bewegen. Iedereen weet dat bewegen noodzakelijk is om soepel te blijven en je energie op peil te houden, waardoor je lekker in je vel zit. Maar er zijn ook mensen in onze samenleving voor wie dat niet zonder meer is weggelegd. Die hebben daar door omstandigheden hulp bij nodig. Bij Slender You staat de beweging centraal, evenals de benadering van de klanten. Het bedrijf vind U aan de Keyserswey in Noordwijk, waar klanten in een open en

aangename ambiance individueel worden begeleid in het bewegen zoals oa.slenderen, FAME en Vacumove. Ook kunt U onder persoonlijke begeleiding bij ons afvallen met maaltijdvervangers of bij onze gewichtsconsulente. U kunt ons vinden op de Keyserswey 2 2201 CW Noordwijk. Loop gerust bij ons binnen of bel ons op telefoonnumer is 071-3613601


werk aan je

winter Ontdooi bij Sunday’s

weerstand

Rijnstraat 68 Katwijk

M2

tandartsen

OPEN DAG

25 januari 2014 10.00-15.00 uur

Oegstgeest

Losplaatsweg 6 - 2201 CV Noordwijk - 071-3612940 www.mijNfietseNwiNkeL.NL

Wenst u een sportief 2014 toe! slijperij 8A - 2211 sk Noordwijkerhout - 0252-374060 www.jrssCooters.NL

goedkoopste Glucosamine van Nederland! De

Wij adviseren de beste keuze

0 0 0

1KORTING KASSA

Lucovitaal Glucosamine Chondroïtine 1500/500 mg bevat 1500 mg Glucosamine en 500 mg Chondroïtine per dagdosering.

R E K K A P T S N WI U kunt een informatieve en waardevolle dag verwachten met o.a. : • Informatie over implantaten voor o.a. de M2 klikprothese • Informatie over Invisalign, de onzichtbare beugel • Informatie over de MRA (snurk/apneu beugel) door onze tandarts-MRA specialist • Deskundige informatie over cosmetische tandheelkunde en tandprothethiek • Poetsles voor kinderen om 11.30 en om 13.00 uur • Voor alle contactsporten een gebitsbeschermer op maat voor € 50 i.p.v. € 80 • Rondleiding door één van de modernste praktijken van Nederland • Verloting van een elektrische tandenborstel Bij inschrijving ontvangt u een winterse attentie Irislaan 281A 2243 CM Oegstgeest Tel. 071 517 28 91 Zorg voor mooie tanden www.m2tandartsen.nl

150 TABLETTEN

32.95 max. 2 per klant

22.

95

VERKRIJGBAAR BIJ:

KATWIJK

Badstraat 7 Tel. 071 - 4014617 Katwijk aan Zee


Gezond beginnen in

2014

LucovitaaL GLucosamine chondroïtine 1500/500mG

Onderhoud van kraakbeen en gewrichten

ETOS KATWIJK HELPT U DE WINTER DOOR!

AKKE P T S N I W ! R E K K geconcentreerde Omega 3 A P T ETOS KATWIJK HELPT U DEHoog WINTER DOOR! WINS 1100mg & 320mg R Omega 6 ! E geconcentreerde P Omega 3 K K A 1100mg Hoog WINST ETOS KATWIJK HELPT U DE WINTER 1100mg Hoog DOOR!

& 320mg Omega 6 geconcentreerde Omega 3 & 320mg Omega 6

Lucovitaal Super Visolie Omega 3-6 bevat een hoge

concentratie Omega 3-6 en het antioxidant Vitamine E.

Omega 3 vetzuren bevatten EPA en DHA, het Omega 6

vetzuur GLA. De EPA en DHA dragen bij tot de normale Lucovitaal Super Visolie Omega 3-6 bevat een hoge werking van het hart. Bovendien draagt DHA bij tot de

Glucosamine de bouwen smeerstof voor onze Gewrichten Naarmate de jaren verstrijken, kan de aanmaak van Glucosamine in het lichaam veranderen. Glucosamine is een natuurlijke lichaamseigen stof die van belang is voor de smering van gewrichten. Dit is een bouwstof voor de aanmaak van collageen.

150 caps. van 3125

18 18KATWIJK 18KATWIJK KATWIJK concentratie Omega 3-6 en het antioxidant Vitamine E. instandhouding van een normaal gezichtsvermogen Omega 3 vetzuren bevatten EPA en DHA, het Omega 6 en normale hersenfunctie.

Collageen is een draadvormig ei- chondroïtine; vetzuur GLA. De EPA en DHA dragen bij tot de normale wit, dat nodig is voor het kraakbeen onderhoudsstof voor werking van het hart. Bovendien draagt DHA bij tot de Lucovitaal Super Visolie Omega 3-6 bevat een hoge instandhouding van een normaal gezichtsvermogen concentratie Omega 3-6 en het antioxidant Vitamine E. en dat het kraakbeen sterk maakt bindweefsel en kraakbeen en6normale hersenfunctie. Omega 3 vetzuren bevatten EPA en DHA, het Omega en zorgt dat het soepel en rekbaar Om tot een combinatie voor een vetzuur GLA. De EPA en DHA dragen bij tot de normale 150 caps. blijft. Naarmate we ouder worden, goede dagelijkse verzorging te kowerking van het hart. Bovendien draagt DHA bij tot de van 3125 of onze gewrichten meer belasten men,vandie ervoor zorgt dat u ook tijinstandhouding een normaal gezichtsvermogen 95 en normale hersenfunctie. door sporten of zwaar tillen, kan de dens het ouder worden soepel kunt hoeveelheid collageen veranderen. blijven bewegen, is ook ChondroGlucosamine helpt bij de aanmaak itine van belang. Chondroïtine is Badstraat 7 van collageen. een andere lichaamseigen stof die Tel. 071 - 4014617 helpt bindweefsel en kraakbeen in Katwijk aan Zee goede conditie te houden.

95

150 caps. van 3125

95

Badstraat 7 Tel. 071 - 4014617 Katwijk aan Zee

Badstraat 7 Tel. 071 - 4014 Katwijk aan Z

023

023

Genieten met Glas in lood Met veel plezier hebben cursisten uit de regio Bollenstreek en Leiden het afgelopen jaar hun weg gevonden naar het atelier van glas in loodspecialist Jan ter Haar. Hij geeft cursussen en workshops onder de naam Glass Art + Lood.

maakt. Met die kennis kan men verder met een vervolgcursus, waarin ook plaats is voor eigen werk. Ook is een eendaagse workshop mogelijk voor groepen of verenigingen met minimaal 6 en maximaal 12 personen.

Vanaf volgende week start hij zijn activiteiten in het gebouw van de voormalige Rijnsburgse Gemeentewerken aan de Korte Voorhouterweg 12 in Rijnsburg. Zaterdag 18 januari organiseert hij van ‘Open atelier’ op zijn nieuwe adres van 11.00 u. tot 18.00 uur. Iedereen is van harte welkom..

Jan ter Haar is een vakbekwaam glazenier. Op de website www.glassartpluslood.nl staan alle gegevens van de cursussen en artikelen die hij al over glas-in-lood van Katwijk zijn gepubliceerd.

basiscursus Zijn basiscursus bestaat uit 6 avonden of middagen van 3 uur. Aan het eind zijn alle basisvaardigheden geoefend en leuke werkstukken ge-

Jan ter Haar, Korte Voorhouterweg 12 06-22169210

Glass art + lood jencterhaar@gmail.com

Open dag bij M2 tandartsen Wilt u weten hoe topmondzorg eruit ziet? M2 tandartsen houdt open dag op zaterdag 25 januari van 10.00 tot 15.00 uur. U bent van harte welkom om onze mooie praktijk vrijblijvend te bekijken.

welkom in onze praktijk M2 tandartsen behandelen geen monden, maar mensen. Dat merkt u aan de vriendelijke manier waarop u wordt ontvangen. Kennis en techniek zijn belangrijk, maar de patiënten staan altijd centraal. Wij tonen u graag onze spectaculaire praktijk. Wij hebben een speciaal ingerichte poetshoek en het team van M2 tandartsen staat klaar om uw vragen te beantwoorden en u rond te leiden door de privé wachtruimtes, de hypermoderne behandelkamers en de technische ruimtes. Wij geven ook uitleg over

belangrijke tandheelkundige onderwerpen, zoals implantaten, de M2 klikprothese, onzichtbare beugels, de anti-snurkbeugel, cosmetische tandheelkunde en kindertandheelkunde. Tevens kunt u een elektrische tandenborstel winnen.

kom lanGs op 25 januari tussen 10.00 en 15.00 uur U maakt persoonlijk kennis met de geavanceerde mondzorg van M2 tandartsen. Wilt u een behandeling willen: er is op dit moment geen wachtlijst. U kunt dus direct inschrijven.

m2 tandartsen Irislaan 281A, Oegstgeest www.m2tandartsen.nl


Een goed begin. Elke dag in 2014 weer uitgeslapen beginnen na een goede nachtrust!

Boxspring 180 x 200 van € 2.798,- voor € 2.198,-

Boxspring 180 x 200 van € 2.848.- voor € 2.295.-

Luxe boxspring 180 x 210 van € 3.398,- voor € 2.499,-

Diverse overtreksets... 2de voor:

Boxspring type ‘ Sand’ 180 x 200 van € 3.265.- voor € 2.495.-

Boxspring elektrisch verstelbaar 180 x200: van € 3.295.- voor € 2.499.-

één Euro!

Boxspring elektrisch verstelbaar 180 x 200: van € 3.398.- voor € 2.595.-

Boxspring 100 x 200 van € 1.399,- voor € 999,-

Boxspring fashion 180 x 200 van € 1.823,- voor € 1.499,-

Ambachtsweg 24a • 2222 AL Katwijk • T 071 408 58 55 • inf0@denachtwachtkatwijk.nl www.denachtwachtkatwijk.nl


Gezond beginnen in

Over Azzurro Beauty In de luwte van de duinen van Noordwijk aan Zee ligt het luxueuze Azzurro Beauty. Hier vindt u alles op het gebied van schoonheid en ontspanning. Wij bieden een ruime keuze aan behandelingen; gezichts- en lichaamsbehandelingen, pedicure, manicure en vele extra’s zoals microdermabrasie behandeling, Ipl-ontharen en behandeling van steelwratjes, couperose en pigmentvlekken. Persoonlijke aandacht en de rustige, luxueuze omgeving zijn de ingrediënten die Azzurro Beauty uniek maken. Vakkundigheid en kwaliteitsproducten maken uw behandeling compleet. In ons Beauty Centrum zijn

vier ruim opgezette en zeer luxe behandelkamers waaronder een duokamer waar u met twee personen tegelijkertijd behandeld kunt worden. Ook voor een heerlijk dagje ontspannen kunt u bij Azzurro Beauty terecht. Naast rust en ruimte biedt Azzurro Beauty ook wellness faciliteiten op hoog niveau. Zo kunt u gebruik maken van zwembad, whirlpool, finse sauna, turks stoombad, infrarood cabine, hydromassagebedden en zonnecabines. Oude Zeeweg 57 - 2202 CL Noordwijk 071-3614702 info@azzurrobeauty.nl www.azzurrobeauty.nl

2014

NIEUW: GROEPSCURSUS PUUR GEZOND SLANK EN FIT

Jolanda van Noort van Jofit en Nelie Propoli starten op maandag 3 februari 2014 de cursus

‘Puur, gezond, slank en fit’. Deze cursus geeft je inzicht in een gezond leefpatroon. Hierdoor is diëten dus verleden tijd! Als je natuurlijke voeding gebruikt zal je merken dat je gaat afvallen, beter in je vel gaat zitten, je fitter gaat voelen en minder moe bent. Gezonde voeding verbetert tevens je weerstand, zeker in combinatie met (meer) sporten en/of bewegen. Als je al vaak een dieet hebt gevolgd, ben je er ondertussen wel achter dat diëten slechts een tijdelijke oplossing is om gewicht te verliezen. Reden genoeg om je goede voornemen om te gaan afvallen verantwoord aan te pakken door je leefstijl aan te passen in plaats (weer) een dieet te gaan volgen! De cursus ‘Puur, gezond, slank & fit’ is onderverdeeld in 6 lessen van 1½ uur en vindt plaats op een prachtige locatie: atletiekvereniging Rijnsoever in Katwijk. Tijdens deze cursus leer je: • Bewust worden van je eet- en beweegpatroon • Hoe je omgaat met emotie-eten • Balans te brengen in je voeding • Inzicht krijgen in pure voeding i.c.m. sport/bewegen • Waarom diëten niet de oplossing is voor langere termijn Omdat gezonde voeding niet los gezien kan worden van bewegen, zal het laatste half uur van deze cursus bestaan uit sporten. Tijdens de eerste les ontvang je een cursusmap met onder andere richtlijnmenu’s, heerlijke pure recepten en een leuke goodiebag. Interesse? Meld je dan aan via www.gewichtsconsulentekatwijk.nl of www.jofit.nl. Je kunt ook bellen met Nelie of Jolanda. Jofit Dubbelebuurt 28 2231 GL Rijnsburg – telefoon (071) 402 54 06 – mobiel 06 – 13 75 64 74 Nelie Propoli Zenegroen 19 2224 DH Katwijk – telefoon (071) 407 22 07 – mobiel 06 – 30 83 91 60

Stop met diëten, ga puur gezond eten! Cursusdata

maandagmiddag 3, 10 en 24 februari, 10 en 24 maart en 14 april.

Tijd

van 13.30 – 15.00 uur. Voor aanvang van de cursus is er gelegenheid om te wegen.

Locatie

Atletiekvereniging Rijnsoever, Olympiaweg 2, 2221 LB Katwijk

Inschrijven

via website www.jofit.nl of www.gewichtsconsulentekatwijk.nl

Kosten

€ 200,00 voor de gehele cursus

Er is ruimte voor een beperkt aantal cursisten, vol = vol. Ook voor persoonlijke begeleiding op gebied van afvallen, gezonde voeding en beweging bent u bij ons aan het juiste adres. Jofit

Dubbelebuurt 28 2231 GL Rijnsburg | T (071) 402 54 06 | 06 – 13 75 64 74

Nelie Propoli

Zenegroen 19 | 2224 DH Katwijk | T (071) 407 22 07 | 06 – 30 83 91 60

Strakker in je vel met Lypossage

De Lypossagebehandeling, is een nieuwe figuurcorrigerende massagetherapie. Een 100% natuurlijke bodyshape behandeling die helpt de huid te verstevigen en het figuur te verbeteren zonder chirurgie. Weg met die vervelende bobbels op armen, benen, heupen en buik!

De Lypossage Therapie e bestaat uit: • 10 behandelingen met een

frequentie van 1 of 2x p/week

• Uitgebreide intake (gratis) • Opstellen behandelplan De behandelingen ndeling worden uitgevoerd door een gelicentieerd masseuse / gecertificeerd ly lypossage-therapeute.

inclusief

uitgebreide gezichtsbehandeling

Het resultaat

• De omvang van de armen, benen, heupen en buik neemt met vele centimeters af • De huid wordt zichtbaar mooier, strakker en gladder: cellulitis neemt zichtbaar af • Je uitstraling en figuur verbetert • De doorbloeding van de huid wordt sterk bevorderd • Je zit letterlijk en figuurlijk beter in je vel!

info@azzur robeaut y.nl tel 071 361 47 02

www.azzurrobeauty.nl

OUDE ZEE WEG 57 - NOORDWIJK


RUGPIJN, BEENPIJN OF RUGPIJN, BEENPIJN EWRICHTSPIJN? SNELOFVAN GEWRICHTSPIJN? SNEL VAN UW KLACHTEN AF MET UW KLACHTEN AF MET NIEUWE AANPAK DOOR NIEUWE AANPAK DOOR ARTSEN ARTSEN!!

u last van uw rug, schouder, elleboog, knie of pols? Of pijn in de bilHeeft of pijnscheuten in uw rug ? Kom langs een Of betrouwbare u last van uw rug, schouder, elleboog, knievoor of pols? pijn in de diagnose. heup, bil of pijnscheuten Kom langs voor eenhet betrouwsche Dat kan nuininuw derug? ArtsenPraktijk voor bare medische diagnose. Dat kan nu in de ArtsenPraktijk voor het gingsapparaat, een kliniek met gespecialiseerde artsen met Bewegingsapparaat, een kliniek met gespecialiseerde artsen met rnemoderne medische apparatuur ininOegstgeest. medische apparatuur Oegstgeest.

ijk duidelijkheid

aakEindelijk van veelduidelijkheid rugpijn en/of gewrichts De oorzaak van veel rugpijn vaak onduidelijk. De pijn kanen/of pas gewrichtsecht pijn blijft vaak onduidelijk. De pijn kan pas echt worden aangepakt als die oorzaak wél gericht worden aangepakt als die oorzaak wél aterboven komt.water Dokter Kist: “Door doelkomt. Dokter Kist: “Door doeldiagnostiek met Röntgen, Echo en/of gerichte diagnostiek met Echografie, Röntgen an kunnen wij nauwkeurig pijnbron en/of MRI-scan kunnen wijdedirect nauwkeurig pijnbron lokaliseren. en.deHierna kunnen wij deHierna best kunnen wij de best passende behandeling voor de patiënt de behandeling voor de patiënt starten. starten. Zo kunnen wij o.a. met geavanceerde en wij o.a. met geavanceerde echo of echo- of röntgen-apparatuur een gerichte injecapparatuur gerichte injecties geven , tie geven, zodat het genezende medicijn precies or het genezende precies daar terecht komtmedicijn waar dat nodig is ”. daar komt waar dat nodig is.

Vakkundig, snel ensnel betrouwbaar Vakkundig, en betrouwbaar

Door jarenlange ervaring wordt uwordt doeltreffend, Door jarenlange ervaring u doeltreffend veilig en vlot geholpen. Een doorverwijzing van en veilig geholpen. Een doorverwijzing van uw uw huisarts is niet nodig. Er is geen wachtlijst huisarts is niet nodig. Er is geen wachtlijst en en ook een neurochirurg houdt spreekuur. Het ook wordt een neurochirurg spreekuur. consult vergoed uit de houdt aanvullende ver- Het consult vergoed uit dus de aanvullende zekering; uwwordt eigen-risico wordt niet aangesproken. Onze secretaresse kan uwordt daarover verzekering; uw eigen risico dus niet telefonisch vrijblijvend informeren. aangesproken. Onze secretaresse kan u

daarover telefonisch vrijblijvend informeren. Bel

Ook snel van uw pijn af ? Bel nu voor informanu voor informatie op 071-5175055 of kijk op tie op 071-5175055 of kijk op onze informatieve onzewww.praktijkkist.nl informatieve website www.praktijkkist.nl website

ArtsenPraktijk voor het Bewegingsapparaat Jan Wolkerslaan 37 A , 2343 BL Oegstgeest

Tel: 071-5175055 / www.praktijkkist.nl

Nieuw in zwembad Aquamar

www.sportbedrijfkatwijk.nl


Gezond DIET Fit SHAKE beginnen in Fit Fit Fit

Diet Fit Shake is het dieetproduct van de Een eiwitrijk dieet kan leiden tot een al21eeuw. Diet Fit Shake bestaat uit een kalisch milieu in de darmen. Dit kan de gebalanceerde mix van verschillende darmwerking verstoren. Het vezel inuline eiwitten met toevoeging van L-carnitine, onderdrukt de eiwitfermentatie en verinuline en glucomannan. Deze unieke sterkt een gezonde darmflora. Inuline is formule ondersteunt het afvallen, verza- daarmee de ideale aanvulling bij een eiDiet Fit Shake is het dieetproduct van de Een eiwitrijk dieet kan leiden tot een aldigt en is21eeuw. bovendien lekker!bestaat uit een witrijk dieet. Diet erg Fit Shake kalisch milieu in de darmen. Dit kan de

DIET DIET DIET

SHAKE SHAKE SHAKE

2014

RUGPIJN, BEENPIJN OF GEWRICHTSPIJN? SNEL VAN UW KLACHTEN AF MET NIEUWE AANPAK DOOR ArtsenPraktijk voor! het Bewegingsapparaat ARTSEN

in Oegstgeest doet u een Nieuwjaars-aanbod!

Heeft u last van uw rug, nu schouder, elleboog, knie of pols? Of pijn in Profiteer van 50% korting op het heup, bil of pijnscheuten in uw rug ? Kom langs voor een betrouw IntakeDiagnoseConsult! medische Bel: diagnose. Dat kan nu de ArtsenPraktijk voor het 071-5175055 of in Kijk op www.praktijkkist.nl Bewegingsapparaat, een kliniek met gespecialiseerde artsen met moderne medische apparatuur in Oegstgeest.

gebalanceerde van verschillende darmwerking verstoren. Hetop vezel heeft het een gunstig hart en Diet Fit Shake isFithet dieetproduct van de 21eeuw. Diet Shake is hetmix dieetproduct van de Een eiwitrijk dieet kan effect leiden tot eeninuline al-bloedvaten. iseiwitfermentatie een vezel milieu Fiteiwitten Shake is het dieetproduct vanL-carnitine, de een Een Glucomannan eiwitrijk dieet dieet kan leiden totoplosbare een almet toevoeging van onderdrukt dede ende ver21eeuw. Diet Fit Shake bestaat uit kalisch milieu in darmen. Dit Een eiwitrijk kan leiden tot kan een alkalisch Diet FitDiet Shake bestaat uit een gebalanceerde mix 21eeuw. Diet Fit bestaat uit een unieke kalisch milieu in de darmen. Ditvezel kan de inuline en Shake glucomannan. Deze sterkt een gezonde darmflora. Inuline is die vele malen haar gewicht aan water gebalanceerde mix van verschillende darmwerking verstoren. Het inuline in de darmen. DitHet kanvezel de darmwerking verstoren. van verschillende eiwitten met toevoeging van Lgebalanceerde mix van verschillende darmwerking verstoren. formule ondersteunt het verzadaarmee deVanwege ideale aanvulling bij een absorbeert. dit inuline verzadigende eiwitten met toevoeging vanafvallen, L-carnitine, onderdrukt de eiwitfermentatie en ver- eiHet vezel inuline onderdrukt de eiwitfermentatie en carnitine, inuline en glucomannan. Deze unieke eiwitten met toevoeging van L-carnitine, onderdrukt de eiwitfermentatie en verdigt en is bovendien erg lekker! witrijk dieet. inuline en glucomannan. Deze unieke effect sterkt een gezonde darmflora. Inuline is hulp is glucomannan een welkome versterkt een gezonde darmflora. Inuline is daarformuleinuline ondersteunt het afvallen, verzadigt en is en glucomannan. Deze unieke sterkt een gezonde darmflora. Inuline is formule ondersteunt het afvallen, verza- bij daarmee de ideale aanvulling bij een ei- behet Deze unieke vezel mee deafslanken. idealeaanvulling aanvulling bijeen eeneieiwitrijk bovendien erg ondersteunt lekker! formule het erg afvallen, de ideale Glucomannan is een bij oplosbare vezeldieet. digt en is bovendien lekker!verza- daarmee witrijk dieet. vordert daarnaast de spijsvertering en is bovendien erg lekker! witrijkGlucomannan dieet. die vele malen haaroplosbare gewicht aan water is een vezel dieen vele maEiwittendigtspelen een belangrijke rol bij het afslanverlaagt cholesterol. Heeft u last van uw rug, schouder, absorbeert. Vanwege dit absorbeert. verzadigende len haarhet gewicht aan Glucomannan is een water oplosbare vezel Vanwege dit Glucomannan is een vezel effect glucomannan een welkome hulp die vele is malen haaroplosbare gewicht aan water verzadigende effect is glucomannan een welkome elleboog, knie of pols? Of pijn in de haar gewicht aan water bijmalen het Shake afslanken. unieke vezel be- ln Eiwitten spelen een belangrijke rol bij hetdie vele Diet Fit is Deze arm aan calorieën. absorbeert. Vanwege dit verzadigende hulp bijVanwege het afslanken. Deze unieke vezel bevordert dit Diet verzadigende vordert daarnaast de spijsvertering afslanken. Eiwitten geven een vol gevoelabsorbeert. de praktijk levert Fit Shake zelfs effect is glucomannan een welkome hulp en heup, bil of pijnscheuten in uw rug? daarnaast de cholesterol. spijsvertering enhulp verlaagt het cholesglucomannan een welkome het bijisverlaagt het afslanken. Deze unieke be-etiket en voorkomen spierafbraak tijdens eeneffect nog minder calorieën dan vezel op het Eindelijk duidelijkheid terol. bij het afslanken. Deze unieke vezel be- en Kom langs voor een betrouwbare vordert daarnaast de spijsvertering energiebeperkt dieet. Het behoud vanvordert vermeld staat!deisGlucomannan en inuline daarnaast spijsvertering en Diet FitFit Shake arm ln lnde praktijk Eiwitten spelen een belangrijke rol bij het verlaagt Diet Shake is armaan aancalorieën. calorieën. Vakkundig, snel en betrouwbaa De oorzaak van veel rugpijn en/of gewrichts het cholesterol. spiermassa voorkomt een vertraging worden in Nederland namelijk meegeteld verlaagt cholesterol. medische diagnose in onze kliniek afslanken. Eiwitten geven een vol gevoel dehetpraktijk Fit Shake levert Diet Fit levert Shake Diet zelfs nog minderzelfs calorieën dan Door jarenlange ervaring wordt u doelt pijn blijft vaak onduidelijk. De pijn kan pas echt van het metabolisme. Eiwitten verhogen koolhydraten terwijl oplosbare vezelsen inuen voorkomen tijdens calorieën dan op het etiket Eiwitten spelen eenspierafbraak belangrijke rol bij heteen als Diet Fitminder Shake is arm aan calorieën. ln opnog het etiket vermeld staat! Glucomannan met gespecialiseerde artsen met Eiwitten spelen een belangrijke rol bij het Fitvermeld Shake is arm Glucomannan aan lnzelfs de thermogenese en Het daarmee deDiet werkelijkheid aanzienlijk minder calo- gericht energiebeperkt dieet. behoud van in staat! en inuline afslanken. Eiwitten geven een vol gevoel de praktijk levert Diet calorieën. Fit Shake en veilig geholpen. Een doorverwijzing worden aangepakt als die oorzaak wél line worden in Nederland namelijk meegeteld als ken. tevens Eiwitten geven een vol gevoel en voorkomen afslanken. Eiwitten geven een vol gevoel de praktijk levert Diet Fit dan Shake zelfs spiermassa voorkomt een vertraging worden in calorieën Nederland namelijk meegeteld vetverbranding. Diet Fit Shake bestaat uit rieën leveren. en voorkomen spierafbraak tijdens een nog minder op het etiket moderne medische in wacht koolhydraten terwijl oplosbare vezels in werkelijkspierafbraak tijdens een energiebeperkt dieet. Het is nietapparatuur nodig. Er is geen boven water komt. Dokter Kist: kleur: “Door doelen combinatie voorkomen spierafbraak tijdens een nog vermeld minder calorieën dan op oplosbare het en etiket van het metabolisme. Eiwitten verhogen als koolhydraten terwijl vezels dieet. Het behoud van staat! Glucomannan inuline een van verschillende eiwitpms 429 ophuisarts drukwerk en zilver(folie) b heid aanzienlijk minder calorieën leveren. behoud vanenergiebeperkt spiermassa voorkomt een en vertraging energiebeperkt dieet. Het behoud van vermeld staat! Glucomannan en inuline tevens de thermogenese daarmee de in werkelijkheid aanzienlijk minder caloOegstgeest. Door doelgerichte diagspiermassa voorkomt een vertraging worden in Nederland namelijk meegeteld Dezevoorkomt mix zorgt voor een “timede ook een neurochirurg houdt spreekuur gerichte diagnostiek met Röntgen, Echo en/of van bronnen. hetspiermassa metabolisme. Eiwitten verhogen tevens een vertraging worden in Nederland namelijk meegeteld vetverbranding. Diet Fit Shake bestaat uit rieën leveren. van het metabolisme. Eiwitteneiwitbron verhogen als koolhydraten terwijl oplosbare vezels released” effect waarbij iedere van tevens heteen metabolisme. Eiwitten als koolhydraten terwijl oplosbare vezelscalomet Echografi e & Röntgen thermogenese en daarmee de vetverbranding. wordt vergoed uit de aanvullen MRI-scan kunnen wij nauwkeurig de pijnbron nostiekconsult combinatie van verschillende eiwitde thermogenese enverhogen daarmeeDiet de in werkelijkheid aanzienlijk minder in zijn eigen tempo gemetaboliseerd tevens de thermogenese en daarmee de uit in werkelijkheid aanzienlijk minder calobronnen. Deze mix voor een “time Fit Shake bestaat uit een combinatie van verschilvetverbranding. Diet Fitzorgt Shake bestaat rieën leveren. eigen wij risico wordt lokaliseren. Hierna kunnen wij de best (of laterverzekering; MRI-scan) uw kunnen snel en dus Dit resulteert in eenvoor langdurige vetverbranding. Diet Fit Shake bestaat rieën leveren. released” effect waarbij iedere eiwitbron een combinatie van verschillende eiwitlendewordt. eiwitbronnen. Deze mix zorgt eenuit “time een bronnen. combinatie vanmix verschillende eiwit-“time verzadiging en een stabiele bloedsuikerin zijn eigen tempo gemetaboliseerd aangesproken. Onze secretaresse passende behandeling voor de patiënt starten. Deze zorgt voor een nauwkeurig de pijnbron localiseren. kan released” effect Deze waarbij iedere eiwitbron in zijn eibronnen. mixresulteert zorgt voor wordt. Dit in een een“time langdurige released” effect waarbij iedere eiwitbron gen spiegel. tempo gemetaboliseerd wordt. Dit resulteert in daarover telefonisch vrijblijvend inform Zo kunnen wij o.a. met geavanceerde echo of released” waarbij iedere eiwitbron en een stabiele bloedsuikerin verzadiging zijneffect eigen tempo gemetaboliseerd een langdurige verzadiging een stabiele bloedin zijn eigen tempoengemetaboliseerd spiegel. wordt. Dit is resulteert in een langdurige nu voor informatie op 071-5175055 of röntgen-apparatuur gerichte injecties geven , Diet Fit Shake verrijkt met het aminowordt. Dit resulteert in stabiele een langdurige suikerspiegel. verzadiging en een bloedsuikerNu het intake-diagnose-consult m.b.v. echo en/of röntgen zuur L-carnitine. L-carnitine stimuleert de verzadiging en een stabiele bloedsuikeronze informatieve website www.prakti waardoor het genezende medicijn precies daar Diet Fit Shake is verrijkt met het aminozuur Diet Fit Shake is verrijkt met L-carnitihet aminospiegel. verbranding van vetzuren. Ook verhoogt met 50% korting. Maak een afspraak spiegel.zuur L-carnitine. L-carnitine stimuleert ne. L-carnitine stimuleert de verbranding van vetzu-de terecht komt waar dat nodig is. hetShake energieniveau en Ook heeft heten verbranding van vetzuren. verhoogt Diet Fit is verrijkt met het aminoen neem deze advertentie mee! ren. L-carnitine Ook verhoogt L-carnitine het energieniveau Diet FitL-carnitine Shake is het verrijkt aminoeen gunstig effect opL-carnitine hartmet enhet bloedvaten. energieniveau en heeft zuur L-carnitine. stimuleert dehet (Geldig tot 15 februari 2014) Zie ook onze andere advertentie in dit blad. zuur L-carnitine. L-carnitine stimuleert de een gunstig effect op hartOok en bloedvaten. verbranding van vetzuren. verhoogt verbranding vanhet vetzuren. Ook verhoogt L-carnitine energieniveau en heeft het L-carnitine het energieniveau het een gunstig effect op harten enheeft bloedvaten. een gunstig effect op hart en bloedvaten.

Hoofdstraat 206 Hoofdstraat 206 2171BN 2171BN Sassenheim Sassenheim Hoofdstraat 206

ArtsenPraktijk voor het Bewegingsapparaat Jan Wolkerslaan 37 A , 2343 BL Oegstgeest

Tel: 071-5175055 Hoofdstraat 206 2171BN Sassenheim 2171BN Sassenheim DE NACHTWACHT BED & LINNEN

/ www.praktijkkist.nl

Kwaliteit en persoonlijk advies Sinds 2010 is De Nachtwacht bed & linnen gevestigd in Katwijk. In de showroom aan de Ambachtsweg worden de klanten ontvangen door Marijke Krispijn. De Nachtwacht is dealer van Eastborn. Voor Marijke het dealerschap van Eastborn verwierf, heeft zij jarenlange ervaring opgedaan in het adviseren van slaapsystemen in het luxe segment. Marijke vertelt hier enthousiast over. “Ik werk al ruim 12 jaar in het vak en heb verschillende merken verkocht. Wij hebben bewust gekozen voor een dealerschap van Eastborn. Dit Nederlandse familiebedrijf bestaat al 55 jaar. Zij leveren maatwerk producten. Hierdoor zijn wij in staat elke klant datgene te bieden wat zij zoeken. Eastborn heeft een breed palet stoffen waardoor men een stof en kleur kan kiezen die bij hen past. Eastborn heeft een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding en levert snel. De snelle levering voor een custom made product is echt uniek. Voor onze klanten is het een groot voordeel, want als je eenmaal een nieuw bed hebt besteld, wil je er ook snel op slapen.” De keuze van een bed begint met een goed advies. Marijke legt uit: “Een bed kiezen gebeurt meestal op smaak; ‘wat vind ik mooi en wat past bij mij’. Natuurlijk kijkt men ook wel hoe het ligt, maar vaak wordt vergeten dat degenen die op het bed gaan slapen een andere bouw, een ander gewicht en een andere slaaphouding hebben. Goed advies is dan ook onontbeerlijk. Daarom vraag ik bijvoorbeeld naar de slaaphouding en laten onze

klanten een bed ervaren. Als men op een bed gaat liggen beoordeel ik of men echt ín of meer op het bed ligt en kijk naar de breedte van de schouders. Daarnaast kijk ik naar de rug. Ik doe een rugmeting en voel hierbij hoe de wervelkolom ligt. Zo kan ik beoordelen wat het best bij iemand past. Voor de één is een pocketveer de beste keuze, terwijl bij de ander juist een latex of traagschuim matras past. Bij ons merk kunnen wij verschillende matrassen met elkaar combineren, zonder dat er verschil in hoogte ontstaat. Zo kan ik bijvoorbeeld man en vrouw elk hun eigen matras aanbevelen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de matrassen. En dat komt het slaapgenot weer ten goede.”

sens als dekbedden zijn er meerdere soorten vullingen beschikbaar. Wol, dons en natuurlijk synthetisch. Kussens zijn verkrijgbaar met vullingen van kapok, wol, dons en natuurlatex. Dons geniet de voorkeur,” zegt Marijke. “Wij horen vaak klachten over een ‘zeer oor’. Daar heb je met dons echt gaan last van en dons ventileert goed en vormt zich helemaal naar het hoofd.” Om een bed mooi te kunnen opmaken heeft de Nachtwacht bed & linnen een breed aanbod dekbedovertrekken. “Wij hebben de nieuwste collectie dekbedsets van Vandyck. Prachtig bedtextiel dat uitstekend te combineren is met de Eastborn bedden die wij verkopen. Daarnaast hebben wij verschillende merken in diverse prijsklassen. Voor alle merken geldt uiteraard dat zij van uitstekende kwaliteit zijn. Ook voor mooi badlinnen kan men bij ons terecht. En ook dat is natuurlijk van een uitstekende kwaliteit.`

Marijke en Paul Krispijn leveren slaapsystemen in de hele regio. “Om niet alleen de kwaliteit van de bedden te waarborgen, maar er ook dat de slaapsystemen op de afgesproken datum en tijd worden afgeleverd en op de juiste manier geplaatst, leveren wij alles zelf uit. We zijn daarvoor niet afhankelijk van derden en ook dat is erg prettig voor onze klanten.

TIPS VAN DE NACHTWACHT BED EN LINNEN Tip 1: Leg een ‘gewoon’ laken onder je dekbedovertrek. Hierdoor hoeft het overtrek minder vaak gewassen en blijft het langer mooi.

DEKBEDDEN, KUSSENS EN BED- EN BADTEXTIEL Voor een gezonde nachtrust zijn ook goed dekbed en een goed kussen noodzakelijk. Daarom heeft de Nachtwacht een breed assortiment dekbedden en kussens. “Net als bij matrassen is het bij de keuze van een dekbed en kussen belangrijk dat er goed wordt gekeken naar hoe iemand slaapt. Voor zowel kus-

Tip 2: Een overtrek om een dekbed doen levert nogal een wat problemen op. Marijke’s advies: “Pak de punt van je dekbed en breng hem naar de hoek van de hoes. Pak de andere punt en doe daar hetzelfde. Houd de punten goed vast en schud het overtrek naar beneden. Stop nog even de punten aan de onderzijde goed in de punt van het overtrek, schud nog een laatste keer al-

kleur: zwart / wit voor krantenadvertenties

komt... de nachtwacht komt!

les op zijn plaats en het dekbed ligt prachtig strak over het bed.”

Tip 3: Voorkom dat een matras gaat schuiven door er een antisliplaag onder te leggen. Weet u niet wat u nodig heeft? Marijke geeft u graag advies voor uw situatie.

Tip 4: Vanuit oogpunt van hygiëne en slaapcomfort is het belangrijk een kussen na vier á vijf jaar en een matras na circa tien jaar te vervangen.

Ambachtsweg 24a • 2222 AL Katwijk • T 071 408 58 55 (Industrieterrein ’t Heen, tegenover de Gamma) www. denachtwachtkatwijk.nl


WEGENS SUCCES VERLENGD! Magazijnopruiming! kortingen van 30 tot 80%

Hoekbank

Relaxfauteuils

in stof

nu €

in stof en leer

€ 495,leer vanaf € 799,-

795,-

stof vanaf

Hoekbank in leer

nu €

1.295,-

Boxspringsets

nu vanaf

€ 395,-

Sen. ledikant

Boxspringsets Electrisch verstelbaar maat 180/210 direct leverbaar in zwart en antraciet van € 3.095,nu voor

• wit of beuken •pocketveermatras • elek. bodem • matrasbeschermer • ledikant Van € 995,- € 695,-

volledig in Nederland geproduceerd van € 1495,-

nu voor

€ 995,-

€ 2.495,Openingstijden

VRIJDAG 17 januari 14.00 - 18.00 uur ZATERDAG 18 januari 10.00 - 16.00 uur

Buis Meubelen Maessloot 1 | Industrieterrein Klei-oost | Rijnsburg

Nw week 03 14  

De Noordwijker, 14 januari 2014

Nw week 03 14  

De Noordwijker, 14 januari 2014

Advertisement