Page 1

Alleen al voor de prima service ga ik naar... WOENSDAG 12 OKTOBER 2011 • 36e jaargang, nr. 41

Uw Mitsubishi en Nissan dealer voor Leiderdorp, Leiden en omstreken!

Automobielbedrijf Oudshoorn B.V. Touwbaan 5, 2352 CZ Leiderdorp, Tel.: 071 - 541 01 41 Fax: 541 65 71 www.oudshoornbv.nl

Bij ons... Website Leiderdorp niet makkelijk te kraken De website van de gemeente Leiderdorp staat niet op de lijst van vijftig slecht beveiligde gemeentelijke websites die de website GeenStijl onlangs publiceerde. De site van de gemeente Zoeterwoude staat er wel op en die ging afgelopen weekend dan ook prompt uit de lucht. De Leiderdorpse website is niet makkelijk te kraken, zei wethouder Michiel van der Eng maandagochtend. De gemeente laat jaarlijks een zogeheten penetratietest uitvoeren om dat zeker te maken. “100 procent veilig krijgen we het nooit met de razendsnelle ontwikkelingen op internet, maar we doen er alles aan om het bij te benen�, aldus Van der Eng.

Keuring Plateel aardewerk Op zaterdagmiddag 15 oktober van 14.00 tot 17.00 uur kan iedereen zijn (plateel) aardewerk in het Leiderdorps Museum laten bekijken en waarderen op herkomst en kwaliteit. Hiervoor zullen keramiekontwerper Lucas Florijn en verzamelaar Bertus Middelburg in het museum aanwezig zijn. Zij zullen geen exacte waarde geven aangezien zij geen taxateur zijn, maar zo mogelijk wel een indruk geven. Het Leiderdorps Museum is gevestigd in De Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan 110d in Leiderdorp.

Jongereninloop tijdelijk naar Zijlkwartier Vanwege de komende verbouwing van gebouw Dwars&zo in de Bloemerd tot een moderne voorziening voor jongeren kan de inloop hier de komende maanden niet doorgaan. De inloop is verplaatst naar wijkgebouw het Zijlkwartier aan de Van der Marckstraat 19. Elke woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur is iedereen vanaf 14 jaar van harte welkom. De entree is gratis.

Eind vorige week rolde het van de pers: Brokjes 4, de vierde verzamelbundel met columns van Leiderdorps Weekblad journalist Frans Brocken. Geschreven in de periode 2006-2011. Een heftige periode in de Leiderdorpse politiek, wat spraakmakende columns opleverde. Het boekje wordt aanstaande maandag gepresenteerd. U leest er meer over in de krant van volgende week.

Jespa 30 jaar Jespa, de sportvereniging voor gehandicapten in Leiderdorp bestaat dertig jaar. Zaterdag werd dat gevierd met een jubileumfeest in de Sterrentuin. Daar trad eerst Kadak op, een band met verstandelijk gehandicapten. Daarna volgde een lunch, verzorgd door De Zijlbedrijven. Het feest werd afgesloten met een clownsoptreden.

DANSLES +,=6:*<@3 6,.:;.,,:; ),3 6- info@danscenterdejong.nl OOK VOOR AL UW FEESTEN!

PARTYCENTER DE JONG

Op ons kunt u rekenen! Weversbaan 21-22 Leiderdorp 071-5414155 www.vanvoorthuijzen.nl

Advertenties: (071) 4022901/06 81100270. â&#x20AC;˘ advertentie@leiderdorpsweekblad.nl Redactie: 06 100 895 44 â&#x20AC;˘ redactie@leiderdorpsweekblad.nl

Eerste paalfeestje bij nieuwe school Kastanjelaan LEIDERDORP - Als je zo lang hebt moeten wachten op de bouw van een nieuwe school, moet je er ook een feest van maken als het eindelijk zover is. En feest was het bij het slaan van de eerste paal voor de nieuwe brede school aan de Kastanjelaan, waar straks naast de protestants christelijke Kastanjelaanschool ook de Stichting Kinderopvang Leiderdorp (SKL) een plek krijgt.

Verdiende winst voor RCL dames

HAIKU Speelse wind jaagt op het laatste bloemenblad rondom de regenton. Jan van der Kooij

Scherpe kritiek op burgemeester Door: Corrie van der Laan

Met vereende krachten wordt de symbolische eerste paal geslagen. keer op de paal neerkomen. Bij de laatste klappen werd tussen blok en paal een stuk vuurwerk gezet, wat

fraaie knallen en een hoop rook opleverde. Het echte heien geeft overigens veel minder herrie, want om

de overlast voor de omwonenden te beperken worden er geen palen in de grond geslagen, maar gaten

Beperkte lastenverzwaring voor inwoners

â&#x20AC;&#x2DC;Leiderdorp moet scherp aan de wind zeilenâ&#x20AC;&#x2122;

Volgend jaar moet Leiderdorp 8.9 miljoen euro aan Rijkswaterstaat betalen als bijdrage aan de kosten van de verdiepte aanleg en verbeding van rijksweg A4. De W4-bestemmingsreserve wordt daarvoor aangesproken. Het betekent wel, dat het weerstandsvermogen in

Deze week o.a.:

Verplaatsing Vliko weer in impasse

Vorige week woensdagochtend verzamelden zoâ&#x20AC;&#x2122;n tweehonderd basisscholieren, veertig kinderen van de SKL, leerkrachten en heel veel ouders en andere belangstellenden zich bij de bouwplaats. Daar was een fraaie historische houten heiopstelling gebouwd rond de symbolische eerste paal. Het motto van de nieuwe school is â&#x20AC;&#x2DC;we doen alles met elkaarâ&#x20AC;&#x2122; en dat werd meteen in praktijk gebracht. Wethouder Kees Wassenaar, directeur van de PC scholengemeenschap Leiderdorp Ferdinand Vroon, locatieleider Roald Vahl van de School Kastanjelaan, directeur Johan Vriesema van de Stichting Kinderopvang Leiderdorp, SKL clustermanager Alice Tulen, architect Henk van der Pool, hoofduitvoerder Bart de Boer van Kastelein bouw en Hans Lok, lid van de klankbordgroep namens bewoners Kastanjelaan, kregen allemaal een touw in hun handen. Bijgestaan door acht kinderen van de school en de kinderopvang lieten ze het heiblok en flink aantal

Leiderdorps Weekblad

Koninklijk uitstapje voor basisschoolleerling

Tekst en foto Corrie van der Laan

LEIDERDORP - De gemeente Leiderdorp staat er financieel goed voor, blijkt uit de begroting voor 2012-2015. â&#x20AC;&#x153;De weerstandskas om risicoâ&#x20AC;&#x2122;s in de toekomst te kunnen opvangen is met 38,4 miljoen euro meer dan goed gevuldâ&#x20AC;?, zei wethouder van financiĂŤn Michiel van der Eng (D66) afgelopen maandagochtend bij de presentatie van de begroting.

Brokjes 4

huis! n a a is u h is t ra g k e e w Elke

2015 fors terugloopt tot 29,3 miljoen euro. De gemeente moet wel attent blijven op toekomstige ontwikkelingen.

tefonds. Voor Leiderdorp betekent, dat op dit moment een extra bezuiniging van een kleine 90 duizend euro.

Onzekerheden

De inwoners en bedrijven krijgen te maken met een beperkte verhoging van de OZB van twee procent, gelijk aan het landelijke inflatiecijfer. Hetzelfde percentage wordt gehanteerd voor de gemeentelijke heffingen. Met uitzondering van de rioolheffing. Die gaat met 7,5 procent omhoog. Dat is nodig om de te verwachte kosten van renovatie van het rioolnet te kunnen betalen. Een onderzoek moet duidelijkheid geven over de toestand van het rioleringstelsel. De afvalstoffenheffing gaat echter na indexering omlaag met 1,9 procent, wat een netto stijging van 0,1 procent betekent.

Onzekerheden op financieel gebied beheersen de toekomst van Leiderdorp. â&#x20AC;&#x153;De begroting 2012 is weliswaar sluitend. Maar we moeten als gemeente scherp aan de wind zeilen. Er doemen donderkoppen aan de horizon opâ&#x20AC;?, sprak Van der Eng (D66) in nautische termen. Waarmee hij doelde op de bezuinigingen die het Rijk de komende jaren wil doorvoeren. Zo moet er nog dekking worden gevonden voor een in de septembercirculaire van het ministerie van FinanciĂŤn aangekondigde korting op het Gemeen-

geboord die vol beton worden gegoten. (Lees verder elders in de krant)

Bibliotheek als proef op zondag open Door: Frans Brocken LEIDERDORP - De bibliotheek van Leiderdorp gaat vanaf 1 januari 2012 op zondagmiddag van 13.00 tot 16.00 voor het publiek open. Het gaat om een proef die voorlopig vier maanden zal duren. Daarna wordt bekeken of de voorlopige opening in een definitieve kan worden omgezet. De zondagsopening gaat de gemeente geen extra geld kosten. Daarvoor gaat de bibliotheek op

Bezuinigingen Om de begroting sluitend te krijgen moet er volgend jaar voor een bedrag van 588.000 euro worden bezuinigd. In 2015 loopt dat op tot ĂŠĂŠn miljoen. Met uitzondering van een korting van 60 duizend euro op het Sociaal Culturele Werk worden de grote voorzieningen in Leiderdorp als zwembad en bibliotheek ontzien. De bezuinigingen worden vooral geboekt op vermindering van de gemeentelijke personeelslasten.

de dinsdagmiddag dicht. â&#x20AC;&#x153;Het is een middag die slecht werd bezocht. Dat zal dus geen problemen opleverenâ&#x20AC;?, sprak wethouder Leo Maat (GroenLinks) tijdens de presentatie van de begroting 2012-2015. Na 1 mei wordt bekeken of de bibliotheek definitief op zondag open kan. Dat betekent ook meer leven in de brouwerij. Vooral het Leiderdorps Museum, dat ook op zondag is geopend kan daarvan profiteren, is de verwachting van Maat.

Het college heeft de bezuinigingsplannen op het leerlingenvervoer en de conciĂŤrges op de basisscholen laten varen. De moties die de gemeenteraad bij de behandeling van de Kadernota op 28 juni heeft aangenomen, worden daarmee uitgevoerd. De begroting zal door gemeenteraad op 11 november worden vastgesteld. Daaraan vooraf gaan de Algemene Beschouwingen over de begroting die op 9 november worden gehouden.

Duizenden Leiderdorpers nemen een kijkje in De Ommedijk LEIDERDORP - Het was aangekondigd als een â&#x20AC;&#x2DC;Grand Open Huisâ&#x20AC;&#x2122; en groots was het. Zeker drieduizend Leiderdorpers kwamen zaterdag een kijkje nemen in het gloednieuwe woonzorgcomplex De Ommedijk waar genoeg te zien en te beleven was om een paar uurtjes door te brengen. Bij de liften stonden rijen van mensen die een rondleiding door het woonservicecentrum van ActiVite wilden meemaken, in het Medisch Centrum konden mensen hun bloeddruk, vetpercentage en bloedsuikergehalte laten meten, er waren workshops, een aantal entertainers liep rond en er was gezorgd voor volop lekkere hapjes en drankjes. â&#x20AC;&#x2DC;s Ochtends om elf uur was de dag geopend met een slag op de gong voor de hoofdingang van De Ommedijk aan de Muzenlaan. De officiĂŤle opening van het woonzorgcomplex vond plaats tegen tweeĂŤn â&#x20AC;&#x2DC;s middags. Maar voor het zover was, waren er toespraken van voorzitter Thijmen Meijer van

de Raad van Toezicht van Rijnhart Wonen, architect Ben Schildwacht, directeur-bestuurder Jan de Vries van Rijnhart Wonen, Andries Paats van de Raad van Bestuur van ActiVite en loco-burgemeester Herbert Zilverentant. Wat bij allemaal overheerste, was de trots op het unieke woonzorgcomplex dat hier is neergezet. Het is, zoals Schildwacht zei, â&#x20AC;&#x2DC;een soort stadje, waar wonen en zorg in samenhang mogelijk isâ&#x20AC;&#x2122;. En toen was dan eindelijk het moment daar dat Zilverentant samen met mevrouw Vervark- met haar 99 jaar de oudste bewoonster van de ActiVite zorgwoningen - en mevrouw Moraal - bewoonster van een van de Gemiva woningen in het complex - de openingshandeling mocht verrichten (foto). Zij drukten op een grote rode knop waardoor de doos met het vraagteken die al dagen op de rand van de vijver in de binnentuin stond met een hijskraan opgetild werd en het kunstwerk, dat kunstenares Marijke GĂŠmessy speciaal voor De Ommedijk maakte, werd onthuld.

LEIDERDORP - In de laatste reguliere raadvergadering die hij voorzat, heeft burgemeester Michiel Zonnevylle stevige kritiek over zich heen gekregen. Zonnevylle legt zijn ambt per 1 december neer, en doet het tot die tijd rustig aan. En dat zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen in de gemeenteraad. Vooral zijn besluit om de raadsvergaderingen op 9 en 11 november over de begroting van 2012 niet voor te zitten, is slecht gevallen. In de wandelgangen was de onvrede al eerder te horen en tijdens de raadsvergadering van maandagavond verwoordde BBL fractievoorzitter Hugo Langenberg het keihard: â&#x20AC;&#x153;als burgemeester heb je een grote voorbeeldfunctie. Weigeren een zo belangrijke vergadering als de begrotingsraad voor te zitten is niet het goede voorbeeld, maar het voorbeeld van plichtsverzuim. De burgers spreken er schande van, en wij ook.â&#x20AC;? De raad benoemde maandag een plaatsvervangend voorzitter van de raad. Dat was nodig omdat de twee vaste vervangers van Zonnevylle, CDA-er Jeff Gardeniers en VVD-er Ino Cooijmans, beide financieel specialist van hun fractie zijn en tijdens de begrotingsvergaderingen in die hoedanigheid het woord voeren. Wat het voor hen onmogelijk maakt als onafhankelijke voorzitter op te treden. VVD raadslid Willem Joosten gaat nu de voorzittershamer hanteren op 9 en 11 november. BBL greep het agendapunt aan om te komen met een stevige veroordeling van de aangekondigde afwezigheid van Zonnevylle tijdens de begrotingsvergaderingen. Langenberg zei dat hij uit de pers had vernomen dat de burgemeester zijn vakantiedagen wil opmaken en niet over zijn graf wil heen regeren. â&#x20AC;&#x153;Drogredenenâ&#x20AC;?, oordeelde de BBL-er. â&#x20AC;&#x153;Een vast omschreven aantal vakantiedagen heeft een burgemeester immers niet, net zoals de wethouders. En over zijn graf heen regeren? Stemrecht heeft de burgemeester niet in raadsvergaderingen, dus van regeren is geen sprake.â&#x20AC;? BBL knoopte aan de kritiek geen motie van afkeuring vast. Niet nodig, aldus Langenberg, want â&#x20AC;&#x153;in de wandelgangen is ons duidelijk gebleken dat alle partijen de weigering van de burgemeester afkeurenâ&#x20AC;?. Vanuit de raad bleef het verder volkomen stil, wat aangaf dat Langenberg de mening van zijn collegaâ&#x20AC;&#x2122;s goed had ingeschat. Zonnevylle zelf reageerde uiterst kort op de kritiek. â&#x20AC;&#x153;Je moet niet alles geloven wat in de krant staatâ&#x20AC;?, was zijn commentaar.


LEIDERDORPS WEEKBLAD

WOENSDAG 12 OKTOBER 2011

NIEUWS

Koninklijk uitstapje voor basisschoolleerling

Ook Jurre was geslaagd LEIDERDORP - Hij stond er op 28 sept. niet bij in de lijst van geslaagden, maar Jurre van der Kraan heeft zaterdag 24 september in De Does toch echt zijn zwemdiploma A gehaald. Bovenstaande foto is het bewijs.”Nu mag ik eindelijk zonder bandjes met mijn pappa en mamma en grote broer zwemmen”, schrijft Jurre aan deze krant.

Teamkoppelklaverjassen LEIDERDORP - Supporters Vereniging RCL organiseert op vrijdag 14 oktober haar eerste teamkoppelklaverjasavond. Kaartliefhebbers kunnen voor deze avond aanmelden om met een team van vier personen deel te nemen. Er worden drie rondes gespeeld, elke ronde met een andere teamgenoot. Deelname kost 12 euro per team. Ook zijn deze avond weer loten te koop voor mooie prijzen. Inschrijven kan vanaf 19.30 uur in de RCL kantine in sportpark De Bloemerd, om 20.00 uur begint het klaverjassen.

gi Moed om te 11 ro 07

doneren!

M ed.nl

LEIDERDORP - Glunderend stapte Sahib Majeeb afgelopen vrijdagochtend in de glimmende witte limousine die bij zijn school De Driemaster op hem wachtte. Even daarvoor was de groep 7 leerling als een prins door zijn klasgenoten op een draagstoel naar de auto gebracht. Nadat hij zich vorstelijk op de achterbank had geïnstalleerd vertrok hij samen met zijn ouders en broer richting Rotterdam. Daar genoot hij in een watertaxi van een haventochtje en later in Bergen op Zoom van een helikoptervlucht. Tot slot zoefde de limo naar de Efteling waar de familie Majeeb overnachtte in het Efteling hotel om anderhalve dag lang van alle attracties in het pretpark te kunnen genieten. Met deze trip ging Sahib’s allerliefste wens in vervulling, mogelijk gemaakt door de Stichting Doe Een Wens. De groep zeven leerling heeft een ernstige bloedziekte gehad.

Eind vorig en begin dit jaar heeft hij in totaal drie maanden in het LUMC gelegen vanwege een stamceltransplantatie. Daarna moest hij nog ruim twee maanden thuis herstellen. Een nare periode voor de inmiddels redelijk herstelde Sahib en zijn familie. Reden waarom de Doe Een Wens Stichting Nederland Sahib’s wens heeft gehonoreerd. De Doe Een Wens Stichting Nederland vervult de liefste wens van kinderen tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Dit heeft op ieder kind een bijzonder effect, maar helemaal op ernstig zieke kinderen die immers vooral patiënt zijn. Door het vervullen van hun wens wordt de innerlijke kracht van deze kinderen versterkt wat voor hun toekomst een wereld van verschil kan betekenen, aldus de stichting.

Sahib en zijn familie vlak voor vertrek. Sahib’s klasgenoten zwaaien hen uit. (Foto: Nelleke Thissen).

Rondje Zoeterwoude van Van Messing ZOETERWOUDE - Zaterdag 15 oktober doet de band Van Messing een rondje Zoeterwoude. Een avond lang toert de populaire Leidse/ Leiderdorpse 5-mans formatie samen met vier andere bands langs vijf Zoeterwoudse cafés voor het goede doel (Serious Request). Het publiek kan ervoor kiezen om in één kroeg te blijven of met een band mee te reizen. Het idee van deze ‘band on the run’ komt uit de koker van Zoeterwoudenaren Cees Loos en Sytse Verstraten, beiden geen onbekenden in muziekland. Van Messing, op dit moment bezig met een tocht langs de vaderlandse podia, maakt naar eigen zeggen ‘Nederlandstalige pop met een venijnig randje’. De band maakt graag gebruik van tegenstellingen in de muziek. Hard als tegendraads staal, zacht als ongeschoren fluweel. Stug en bruut, maar ook teder en kwetsbaar tegelijk. Wie er aan twijfelt dat de Nederlandse taal ook beeldend mooi kan zijn, moet deze band beslist een keer gaan zien. Want Van Messing laat

School Kastanjelaan wint prijs voor lipdub

Van Messing. (Foto: PR) de teksten spreken. Van Messing speelt van 20.30 - 21.00 uur in café de Drie Klavers aan de Hoge Rijndijk 123, van 21.30 - 22.00 uur in café De Vriendschap aan de Miening 25, van 22.30 - 23.00 uur in

café Landzicht aan de Verlaatweg 5, van 23.30 - 24.00 uur in café De Meester aan de Zuidbuurtseweg 57 en 58 en van 00.30 - 01.00 uur in café Rijnegom aan de Hoge Rijndijk 44.

UTRECHT/LEIDERDORP - Het was vorige week woensdag dubbel feest voor de Kastanjelaanschool. Niet alleen werd de officiële eerste paal voor het nieuwe schoolgebouw aan de Kastanjelaan geslagen, maar de school kreeg ook de eerste prijs in het kader van de Comeniusweek-wedstrijd. De Leiderdorpse basisschool kreeg de prijs voor de libdub, die gemaakt werd samen met haar Spaanse partnerschool. De prijs, een workshop ‘Maak je eigen speelfilm’ voor de hele klas, werd uitgereikt in Utrecht. In de eerste week van mei 2011 vond de jaarlijkse Comeniusweek plaats. Comenius is een programma voor Europese schoolpartnerschappen. Het Europees Platform schreef in het kader van de Comeniusweek een wedstrijd uit voor de beste lipdub. Het doel van de wedstrijd was om extra aandacht te vragen voor de mogelijkheden binnen Comenius met de focus op leerlingen. Binnen een Comenius Schoolpartnerschap kan goed gebruik worden gemaakt van eTwinning, de online commu-

Follow-up 1

Nieuws 1

Daan Meily tweede in tussenstand NK Windsurfen

Studenten organiseren evenement voor Serious Request

Een jaar geleden stond in Jongeren @ Leiderdorp een interview met de Leiderdorpse windsurfer Daan Meily. Hij bereidde zich toen voor op het NK windsurfen voor de jeugd. Dit jaar is hij overgestapt naar een nieuwe klasse en doet hij weer mee aan het Nederlands Kampioenschap. Momenteel staat hij in de tussenstand op een 2de plek in de leeftijdsklasse tot 20 jaar. Het weekend van 15 en 16 oktober is het laatste mogelijke weekend om wedstrijden te varen. Dit NK vind samen plaats met een groot windsurfevenement op het Lauwersmeer ter hoogte van Oostmahorn. Zoals de windvoorspellingen er nu uit zien zal het niet voldoende gaan waaien om te varen. Dan is Daan direct 2de van Nederland. Stel dat er toch nog wind komt, dan is hij zeker van een podiumplek. We houden je op de hoogte via Jongeren@ Leiderdorp over Daan zijn prestaties. Je kunt ook meer informatie over hem krijgen op www.daanmeily.nl . Daan zoekt ook sponsors. Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar de redactie op jongeren@leiderdorp.nl.

Daan Meily in actie.

Uitblinker Misli Kaya hoog geëindigd persoonlijke omstandigheden harder moest knokken en dat ook vol passie en overgave deed. Deze studenten hebben allemaal gemeen dat ze daarom door hun collega-studenten worden gewaardeerd en gekozen zijn om tijdens het Uitblinkersgala mee te dingen naar de titel Landelijk Ambassadeur van het mbo. Via een verkiezing via internet (www.ditismbo.nl) kon iedereen een stem uitbrengen op zijn favoriete

Uitblinker. In totaal zijn dit jaar 17.303 stemmen uitgebracht. Na een verdere selectieronde werd uiteindelijk Bastiaan Habets uitgeroepen tot Uitblinker van het Jaar. Bastiaan is student Sport en Bewegen aan ROC Kop van Noord-Holland. De onderscheiding werd overhandigd door HKH Prinses Máxima. Ondanks het feit dat Misli Kaya uiteindelijk niet op de eerste plaats is geëindigd, is ROC trots op het feit dat een studente van ROC Leiden bij de selecte groep Uitblinkers behoort!

Samen met vier andere studenten volgt Rosanne een minor, ‘Live Entertainment Management’. “Bij deze minor worden wij voorbereid om als organisator van een publieksevenement het productie proces en het proces daaraan voorafgaand (waaronder het creatieve proces) zodanig te beheren en te managen dat een geheel team van professionals gestuurd door onze informatie en uitleg een perfecte productie van het evenement kan neerzetten”, aldus Rosanne. Aan het begin van het project wisten de studenten een tweetal zaken zeker; ze wilden iets organiseren voor een goed doel en voor studenten! Omdat het Glazen Huis dit jaar in de studentenstad Leiden zal staan, leek het hen een ultieme kans om de studenten alvast bewust te maken voor het goede doel en donaties op te halen. De beslissing was snel gemaakt… In samenwerking met ‘Danssalon in Casa’ en de organisatie van het Glazen Huis organiseren de studenten een exclusieve studentenavond met de naam: ‘Serious Dance Request’. Het evenement vindt plaats op donderdag 27 oktober 2011, een groot deel van de opbrengst zal in december worden overhandigd aan het Glazen Huis. Muziek uit ‘80/’90 gecombineerd met de hits van nu en ruim een uur house muziek! Onder andere DJ’s Erik Santana en Woodnox (bekend van de CD van Dirty Dutch) zullen de bezoekers een onvergetelijke avond bezorgen. Speciale acts zullen zich gedurende de avond voordoen. Denk aan sexy danseressen, een saxofoonact en een professionele fotograaf! Dit wordt meer dan een standaard studentenavond! Toegang vanaf 18 jaar.

Nieuws 1

Zangeres Naomi gaat steppen tegen kanker

Het ROC Leiden is trots op studente Misli Kaya.

nity voor scholen in Europa. Basisschool Kastanjelaan uit Leiderdorp heeft de wedstrijd gewonnen, omdat ze tijdens hun leerlingenuitwisseling in Spanje samen met hun

Comeniusschoolpartner een lipdub maakten. De regie was goed en in de lipdub is echte samenwerking tussen de leerlingen en leerkrachten van beide landen te zien.

Dvd-release

Agenda Wekelijks is Robert van SCW Leiderdorp op donderdag te vinden op het sportveldje bij de Beukenschans met divers sport- en spelmateriaal. Vaak wordt er gevoetbald op het veldje, maar met ander spel materiaal kan er ook buiten het veldje gespeeld worden. Streetaction is onderdeel van move@leiderdorp. Kijk voor meer activiteiten op www.move-leiderdorp.nl.

Studenten van de opleiding Media & Entertainment Management organiseren op 27 oktober een evenement ten bate van het Glazen Huis/Serious Request 2011. Een van hen is Rosanne Noteborn uit Leiderdorp.

Follow-up 2 Vorige week vond voor de 10e keer het landelijke Uitblinkersgala plaats. 49 uitblinkers van diverse mbo’s streden om de titel Uitblinker van het Jaar. Een van deze uitblinkers is Misli Kaya, studente laboratoriumtechniek van ROC Leiden. Deze uitblinkers onderscheiden zich van hun studiegenoten omdat ze tijdens hun opleiding of stage iets extra’s brachten. De een vanwege een opvallend talent. Een ander omdat hij door

Marlies Smit uit groep 8 (links) en Eva van Galen uit groep 7 nemen de prijs in ontvangst. (Foto: PR)

Sportschool Vrouwfit gaat op zaterdagmiddag 29 oktober “Steppen Tegen Kanker” dat georganiseerd wordt door PL Events. De Leidse zangeres Naomi zal een optreden verzorgen tijdens het evenement ‘The Tent Party’ dat zal plaatsvinden in het weekend van 29 en 30 oktober op de Garenmarkt in Leiden. Iedereen kan het optreden van Naomi financieel ondersteunen. Als is het maar met een euro. De opbrengst gaat naar de Stichting STOPhersentumoren.nl. Naomi staat vierkant achter de doelstelling van de Stichting STOPHersentumoren.nl. De zangeres strijdt zelf nu al 16 jaar tegen deze ziekte en volgend jaar augustus, als ze weer in de MRI

scan moet, zal duidelijk worden of ze deze strijd gewonnen heeft. De organisatie overhandigt na het week- Naomi. end van 29 en 30 oktober een cheque aan de initiatiefnemers van de stichting. Naomi hoopt daar ook een financiële bijdrage aan te leveren.

Elke woensdag- en donderdagavond kun je langs komen om gezellig te praten, muziek te luisteren, tafelvoetballen, TV kijken, spelletjes spelen of gewoon lekker wat te drinken. Iedereen vanaf 12 jaar is van harte welkom in Dwars&zo in de Bloemerd. Tijd: 19.00 - 21.30 uur. Kosten: gratis.

Frits en Freddy Serious Request is een jaarlijkse inzamelingsactie van de Nederlandse radiozender 3FM waarbij geld wordt ingezameld voor projecten van het Rode Kruis. Hierbij worden DJ’s van 3FM zes dagen lang zonder eten in Het Glazen Huis opgesloten. Dit jaar is de opbrengst van ‘Serious Request’ bestemd voor moeders die zijn geraakt door oorlog- of conflictsituaties. Het Glazen Huis van ‘Serious Request’ staat in 2011 in Leiden.

Frits en Freddy Frateur werken als huis-aan-huis Bijbelverkopers. In de Bijbelbusiness heeft de crisis ook flink toegeslagen. De broers vullen hun inkomen noodgedwongen aan door af en toe wat mee te jatten uit de huizen die ze bezoeken. Wanneer ze dat ook proberen bij een beruchte witteboordencrimineel die de klok rond geschaduwd wordt door de politie, loopt het mis. Regisseur: Guy Goossens Cast: Frank Aendenboom, Frank Focketijn, Eric Godon, Damiaan De Schrijver, Stijn Cole, Tom Dewispelaere Genre: amusement, komedie

Van donderdag 27 t/m zondag 30 oktober is het Kennisfestival Leiden met als thema Actie Reactie. Dat betekent vier dagen een inspirerend en afwisselend programma door de hele stad. Een greep uit het programma: hiphop ontmoet taalwetenschap tijdens een spetterend openingsevent, angsten en fobieën spelen de hoofdrol in de FearFactory, er is een kennis(pub)quiz, voor het oog van het publiek vinden ontledingen plaats en beleef je live-wetenschap in de musea.

Hitfact

Oproep

Jonge Zuid-Hollandse debaters gezocht Op dinsdag 15 november wordt in het provinciehuis in Den Haag het Provinciaal Jeugddebat gehouden. Dit wordt georganiseerd door NJR (de koepelorganisatie voor landelijke jongerenorganisaties) in samenwerking met de provincie Zuid-Holland. Tijdens dit debat worden twaalf jongeren geselecteerd die doorgaan naar het Nationaal Jeugddebat in de Tweede Kamer. Alle jongeren uit Zuid-Holland van vmbo, mbo, havo en vwo-scholen in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar kunnen zich vanaf nu inschrijven op de website. Lijkt het jou leuk om volgend jaar april in de Tweede Kamer te staan? Doe dan mee met het Provinciaal Jeugddebat op 15 november in het provinciehuis in Den Haag! Die dag krijg je de kans om provinciale politici te laten weten wat jij belangrijk vindt. ‘s Ochtends maak je in groepen een voorstel voor een provinciaal probleem en ‘s middags ga je daarover in debat met Statenleden. Aan het einde van de dag worden er twaalf jongeren geselecteerd die deel mogen nemen

aan het Nationaal Jeugddebat in de Tweede Kamer. Dit zijn niet alleen de jongeren met de grootste mond of de snelste praatjes, maar ook de jongeren die ontzettend goed kunnen opletten tijdens het debat en flink kunnen meeschrijven. Ben jij tussen de 12 en 18 jaar en weet jij hoe Nederland beter en leuker kan? Doe dan mee aan het Provinciaal Jeugddebat! Voor meer info en inschrijven kijk je op www.jeugddebat.nl.

Adele praat teveel Zangeres Adele heeft haar stemproblemen niet te danken aan haar vroegere rookverslaving, maar aan haar gezellige geklets. De zangeres moest onlangs noodgedwongen haar Amerikaanse tour afzeggen, omdat haar stem momenteel te zwak is. Volgens doktoren komt dit niet doordat ze vroeger veel rookte, maar omdat ze te veel praat.


 3 Ä&#x201C; 

 Ä&#x2DC; Ä? Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2021; 3

Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2021; ÄžĹ&#x2021;Ä?

 3

ÄžĹ?Ĺ?Ä?Ä&#x2019;Ä­

 Ä?Ä?Ä?Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2021;  

Ä&#x2DC;Ĺ&#x152; 

  

Ä­   Ĺ&#x2030;Ĺ?Ä?Ä&#x2019;   Ä? Ä&#x2DC; Ä? 3 Ä&#x201C; 0  

 Ä&#x2019;Ĺ?Ä&#x2019;  Ĺ&#x2021;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ&#x17D;Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ä&#x2019;Ä? Ä?

WERELDDAGEN PULLOVER 100% lamswol, div. kleuren 79,95

nu 2 voor

KOSTUUM 299.00

120.00

nu 2 voor

249. 399.00 00

SHIRT TAILORED FIT wide spread, div. kleuren 99.95

149.00

nu 2 voor

SHIRT tailored fit, div. kleuren

COLBERT grijs met ruit 229,00

nu

169.00

89,95

nu 2 voor

BIJ HAASNOOT MODE

L O S E

KOSTUUM grijs en marine

129.00

I T

399.00

nu

Eindelijk op uw streefgewicht komen ĂŠn blijven... PULLOVERS grijs of zwart

OVERHEMDEN in 4 verschillende kleuren nu

65.00

BIJ AANKOOP VAN EEN DAMES JEANS DE

2de JEANS VOOR DE HALVE PRIJS

nu

49.95

T-SHIRTS DAMES korte mouw, div. merken vanaf

259.00

99,95

nu 2 voor

COWBOYS BELT RIEM CADEAU T.W.V. 35,00

MODEL BAILEY BUTTON in 8 verschillende kleuren

39.95

BROEK flatfront, div. kleuren

JAS met bontkraag 329,00

nu

BIJ AANKOOP VAN EEN JEANS OP DE HERENAFDELING BENEDEN EEN

nu

175.00

150.

319,00

GYMPEN vanaf

89.95

DAMES JEANS diverse 199,95

249.

00

69,95

nu

119,00

79.95

nu

119.95

nu 2 voor

100.

00

nu

89,95

69.95

nu

89,90

59.95

nu

79.95

110,00

De tijd van afslanken en daarna weer aankomen is voorbij, vanaf nu kunt u bij Healthclub ProLife aan de slag met het revolutionaire programma Power SlimÂŽ. Door de individuele begeleiding en ondersteuning van de Power SlimÂŽ gecertificeerde voedingsdeskundige, bereikt u een stabiel en gezond gewicht. Samen wordt er een doel bepaald en samen gaan we aan de slag om dit doel te halen. U staat er niet alleen voor! Waarom kiezen voor Power SlimÂŽ? - snel en doeltreffend 6 Ă 9 kg gewichtsverlies - duurzaam behoud van uw gewicht - geen honger en vermoeidheidsgevoel - behoud van spiermassa - geen jojo-effect - betrouwbaar en wetenschappelijk onderbouwd Heeft u moeite om op uw streefgewicht te komen ĂŠn te blijven? Neem contact op met carmendecoach@gmail.com. U krijgt vrijblijvend advies over het Power SlimÂŽ programma.

PILOTENJACK zwart of bruin 329,00

CASUAL SHIRT button down, div. kleuren

HEREN JEANS div. wassingen

BONT JASJE

CASUAL SHIRT button down in div. dessins

JACK zwart 00

V-NECK PULLOVER zacht lamswol, div. kleuren

JEANS

249.

00

99,95

nu 2 voor

150.00

A 2 E X T RN D E N VO KO O PA T. & G 11 OK D I N S D A D A G 1 2 O K T. W OENS 19.00 T/M VA N UR 21.00 U

WE Voorstraat 14 | Katwijk aan Zee | T (071) 401 44 17 | www.haasnootmode.nl openingstijden: ma t/m vr 09.30-18.00 uur | do avond 19.00-21.00 uur | za 09.00-17.00 uur

C ARE

FOR YOUR

LIFESTYLE

)FBMUIDMVC1SP-JGFr7FFSQPMEFSr,78BSNPOE

 rXXXIFBMUIDMVCQSPMJGFOMrJOGP!IFBMUIDMVCQSPMJGFOM


LEIDERDORPS WEEKBLAD

WOENSDAG 12 OKTOBER 2011

SERVICE

Familie

BERICHTEN

Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

"EGELEIDING

ALARMNUMMER Alarmnummer voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST Spoeddienst Zuid-Holland Noord tel. 0900-5138039 Uitsluitend voor spoedgevallen â&#x20AC;˘ door de week van 17.00 â&#x20AC;&#x2DC;s middags tot 8.00 uur de volgende dag, in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur â&#x20AC;˘ op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

Per post of afgeven: U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur).

APOTHEKEN

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

-ETAANDACHTENZORGVOOR EENPASSENDAFSCHEID

 

DANKBETUIGING

WWWTHEADIJKSTRANL

De vele kaarten, brieven, bloemen en warme woorden bij het afscheid van onze zoon, broer, zwager en oom

Nieuws van Pluspunt

RONALD STRITZKO

Het is fijn om te weten dat Ronald zoveel lieve vriendschappen had. Familie Stritzko Katwijk, oktober 2011

Ik weet hoe ze begraven wil worden. Maar hoe regel ik dat? Met ĂŠĂŠn telefoontje nemen we al uw zorgen uit handen. Bij ons staan uw persoonlijke wensen centraal.

Bij Monuta in Leiden en Leiderdorp denken we graag met u mee.

bel 071 - 573 08 34 Monuta Soek Hoogmadeseweg 66, Leiderdorp Gitstraat 1, Leiden

18 oktober Vrijwilligers voor Leiderdorp In het kader van het Europees jaar van de Vrijwilligers organiseren de Gemeente Leiderdorp en Pluspunt op dinsdagmiddag 18 oktober een vrijwilligersbijeenkomst. Deze middag heeft een tweeledig doel; het werven van nieuwe vrijwilligers en het bedanken en motiveren van mensen die zich al inzetten bij ĂŠĂŠn van de organisaties in Leiderdorp. Na een korte inleiding over de waarde van vrijwilligerswerk volgt er een interactieve workshop. Na de pauze wordt het thema Vrijwilligerswerk belicht door de toneelspelers van Bureau STOC. Bent u geinteresseerd in vrijwilligerswerk of wilt u uw eigen organisatie als ambassadeur onder de aandacht van de aanwezigen brengen, meldt dit dan bij Pluspunt, tel. 541 35 36 of info@ pluspuntleiderdorp.nl.

omgeving iemand verloren hebben en hier graag met anderen in dezelfde situatie over willen praten. De bijeenkomsten worden gehouden het gebouw van Pluspunt, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp, wekelijks van 13.30 tot 16.00 uur. De bijdrage in de kosten bedragen 10 euro, inclusief koffie en thee. U kunt zich telefonisch, met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer, aanmelden bij Bartje van Wijk, tel. (071-) 5897291 of Majorie Harmsen, tel. (071-) 3412610.

19 oktober Themaochtend over sociale media Hyves en Faceboek staan centraal op de themaochtend op 19 oktober a.s. in de bibliotheek. Deze twee vormen van sociale media worden veel genoemd, maar wat houdt het precies in en wat kun je ermee? En hoe zit het met de privacy? Na afloop van de voorlichting kunt u zelf oefenen. Omdat het aantal computers vast staat, moet u zich deze keer wel van te voren aanmelden bij Pluspunt, tel. (071-) 5413536. Deelname kost â&#x201A;Ź 2,00, incl. koffie of thee.

U kunt daar bij de vrijwilligers terecht voor informatie, folders, de Nieuwsbrief en het programma van de BoodschappenPlusBus. Bovendien kunt u informatie ontvangen over alle welzijnsdiensten van Pluspunt.

Gespreksgroep Verliesverwerking Op 9 november begint een serie van acht bijeenkomsten voor mensen die in hun naaste

www.monuta.nl

EMORIE Natuursteen

Parochie De Goede Herder

5ITVOERING

Per e-mail: mail de tekst naar advertentie@leiderdorpsweekblad.nl. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

waren voor ons een grote steun. Hiervoor willen wij u hartelijk bedanken.

KERKDIENSTEN

2AADGEVING

De apotheken in Leiderdorp e.o. zijn geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 of 18.00 uur. De dienstdoende apotheken zijn op zaterdag, zondag en feestdagen open van 10.00 tot 18.00 uur. Weekend-/feestdagendienst: 7 t/m 13 okt.: Apotheek Zuider, Lammenschansweg 15b, Leiden, tel. (071-) 5123553. 14 t/m 20 okt: Apotheek Tot hulp der menschheid, Rosmolen 13, Leiden, tel. (071-) 5211611; Het Groene Hart, Dr. Bouwdijkstraat 7-9, Zoeterwoude-Dorp, tel. (071-) 5801166. Er is ĂŠĂŠn vaste apotheek voor alle nachtdiensten: Apotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (hoofdingang LUMC) te Leiden, tel. (071-) 5665019. Deze is geopend voor spoedgevallen van 18.00 uur tot de volgende ochtend 8.00 uur (op werkdagen) of tot de volgende ochtend 10.00 uur (op zaterdag, zondag en feestdagen).

TANDARTSEN Voor spoedgevallen buiten kantooruren: 10 t/m 16 okt.: W. van Riessen, Lammenschansweg 7, 2313 DH Leiden, tel. (071-) 5124516. 17 t/m 23 okt.: CTI Warmond, Herenweg 77, 2361 EJ Warmond, tel. (071-) 3011738.

Oudereninformatiepunt vanaf oktober alleen op donderdag Met ingang van de maand oktober is het Oudereninformatiepunt in de bibliotheek alleen nog op donderdagmorgen van 10.30 tot 12.00 uur bemand.

Algemene informatie Pluspunt Voor vragen op het gebied van welzijn, dienstverlening en mantelzorgondersteuning kunt u iedere werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur terecht bij Pluspunt, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp, tel. (071-) 5413536 of via email: info@pluspuntleiderdorp.nl. Algemene informatie over de hulpen dienstverlening is ook te vinden op internet: www.pluspuntleiderdorp.nl.

Mannenkoor RCM Vox Humana uit Leiden. (Foto: PR)

Concert RCM Vox Humana LEIDERDORP - Het Mannenkoor RCM Vox Humana uit Leiden geeft zondag 16 oktober om 15.30 uur een zondagmiddagconcert in de Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan 2 in Leiderdorp. Vox Humana is opgericht in 1970. Sinds januari 2004 zingen de ruim zeventig enthousiaste mannen onder leiding van dirigente Susanna Veerman. Het repertoire bevat naast kerkmuziek ook liederen uit musicals, negro spirituals en Russische muziek. Op het programma van 16 oktober staan onder meer geestelijke liederen en de Deutsche Messe van Schubert. Wim Does begeleidt het koor op het orgel en de piano. De kerk gaat open om 15.00

Het adres voor een passend gedenkteken

Toonzaal geopend maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur Gedenktekens in natuursteen, glas, rvs en hout Levering direct aan particulieren Zeer snelle levering (2 weken) Deskundig advies

Â&#x201A;Â&#x201A; Â&#x201A;Â&#x201A;

Delfweg 34a - 2211 VM Noordwijkerhout 8GNGHQQPÂ&#x201A;*CZ E-mail: info@Memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

SHOWTUIN VRIJ TOEGANKELIJK

COLOFON

Leiderdorps Weekblad www.leiderdorpsweekblad.nl Oplage 17.000 Uitgave van

MozaĂŻek bij Pluspunt LEIDERDORP - Op zaterdag 8 oktober gaf muziekensemble MozaĂŻek uit Leiderdorp een geslaagd concert in een volle zaal van Pluspunt. Onder leiding van de enthousiaste dirigent en pianist Winfried Verweij brachten de twintig dames een gevarieerd programma met licht klassieke muziek, musicalliederen en liedjes van Annie M.G. Schmidt. Het was niet alleen een lust voor het oor, maar zeker ook voor het oog door hun steeds wisselende kleding en de vrolijke wijze waarop gezongen werd. Met een welverdiend applaus en een â&#x20AC;&#x2DC;tot ziensâ&#x20AC;&#x2122; werd de middag afgesloten. (Foto: PR)

Evensong

Verzorging van begrafenissen en crematies, zoals u dat wenst. De mensen achter Uitvaart Zorgcentrum Leiden.

Unity TV

Unity Alert

Mijn naam is Bert Mulder, uitvaartleider bij Uitvaart Zorgcentrum Leiden.

Het nieuwe seizoen van Unity Alert is weer begonnen

Uitvaart Zorgcentrum Leiden beschikt over alle faciliteiten om een begrafenis of crematie geheel naar uw wensen te verzorgen. Vanuit ons uitvaartcentrum staan wij garant voor het in detail uitvoeren van een verzorgde uitvaart, zoals u dat wenst.

Help Politie Hollands-Midden om misdrijven op te lossen

Als er in uw directe omgeving iemand komt te overlijden, kunnen wij alle zorg van een begrafenis of crematie van u overnemen. Wij zijn hiervoor dag en nacht bereikbaar.

6JUWBBSU ;PSHDFOUSVN-FJEFO Lange Mare 69, 2312 GR Leiden

Dag en nacht bereikbaar.

071 - 513 69 49/0900 - 821 23 35

Redactie Corrie van der Laan Zadelmaker 20 2353 WR Leiderdorp Telefoon: 06-10089544 e-mail: redactie@leiderdorpsweekblad.nl Inleveren kopij uiterlijk maandag 14.00 uur. Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties Contactgegevens Binnendienst Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl e-mail: advertentie@leiderdorpsweekblad.nl Sluitingstijd advertenties dinsdag 10.00 uur

LEIDEN - Op zondag 16 oktober is er een Evensong in de Hooglandse Kerk in Leiden gezongen door de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons met aan het orgel Joop Brons. Liturg is dr Ab Ridder, het thema is Paulus: â&#x20AC;&#x2DC;op doorreis naar Spanjeâ&#x20AC;&#x2122;. Aanvang 19.00 uur.

Persoonlijk en zorgvuldig

Ambachtsweg 7a Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 fax (071) 403 23 25

Unity TV kijk je ook digitaal via Ziggo kanaal 950 Voor uitzendtijden kijk www.unitytv.nl

Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. Het Leiderdorps Weekblad wordt gratis huis-aanhuis bezorgd in Leiderdorp, Leiden-Waardeiland, Zoeterwoude-Rijndijk, In Leiderdorp is de krant gratis af te halen bij: Gemeentehuis * openbare bibliotheek * sportcentrum De Does * gemeentewerf * Shell station Van der Valk Boumanweg * Texaco Persant Snoepweg * Sparmuseum * Liethorps Boekhuys * verzorgingshuis Leythenrode * Rijnland Ziekenhuis * winkelcentrum Oranjegalerij: Troefmarkt * winkelcentrum Winkelhof: Boekhandel De Kler, Albert Heijn, Digros * winkelcentrum Santhorst: Rokerspaleis Marcella. In Zoeterwoude: Eendenkooi. Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. 071-4022901 of www. uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging

uur. Toegangskaarten ad â&#x201A;Ź 10,00, inclusief programma en consumptie, zijn te bestellen op tel. (071-) 5410562, tel. (071-) 5895780 of via de website van de kerk; concertvoxhumana@pg-l.nl. Ze zijn ook te koop voor aanvang van het concert aan de kerk.

Inloopbijeenkomst borstkankerpatiĂŤnten REGIO - De regionale afdeling van Borstkanker Vereniging Nederland organiseert op woensdag 19 oktober van 19.30 tot 21.30 uur een inloopavond waar (ex-)borstkankerpatiĂŤnten met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen. Ook worden tips gegeven voor onder meer protheses, aangepaste bhâ&#x20AC;&#x2122;s en badpakken. De bijeenkomst is in het Diaconessenhuis Leiden, Houtlaan 55 te Leiden (locatie: kapel, te bereiken via de hoofdingang). Iedere derde maandagochtend van de oneven maanden en iedere derde woensdagavond van de even maanden worden deze inloopbijeenkomsten georganiseerd in het Diaconessenhuis. Iedereen is welkom, dus niet alleen patiĂŤnten uit het Diaconessenhuis. Toegang is gratis. Bel voor meer informatie Marijke Coulier, contactpersoon van de Borstkankervereniging, op (071-) 5172495.

Dierenbescherming afdeling Rijnland Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden Telefoon kantoor: (071-) 3316192 (ma. t/m do. van 9.00-15.00 uur) Faxnummer: (071-) 5769648 Centrale meldnummer: (071-) 5216662 Website: www.rijnland.dierenbescherming.nl E-mailadres: kantoor@dbrijnland.nl.

Dagprogrammering Unity FM 106.1 maandag t/m vrijdag: 7.00-09.00 uur | Unity Up2date Rudo Slappendel 09.00-12.00 uur | Unity Werkt Michel Wesseling 12.00-14.00 uur | De Lunch - Ruud Wessels 14.00-17.00 uur | De Middag Shift - Peter Teunisse 17.00-19.00 uur | Unity Up2date Rudo Slappendel Ieder uur het nieuws uit de eigen regio en de wereld. Verder het regioweer en ANWB-verkeersinformatie.

Voor afspraken met pastoraal werkers: tel. 06-20551458. Secretariaat geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071-) 5411510. Bij dringende pastorale zorg (zoals een uitvaart) contact opnemen met het centrale nummer van de federatie, tel. 06-22027668. Kerkgebouw Menswording Heelblaadjespad 1, 2353 PA Leiderdorp, tel. 5890350. Past. Ass.: mevrouw J. Latour tel. 5892051. zo. 16 okt., 9.30 uur: Eucharistieviering/KND,. wo. 19 okt., 9.30 uur: Woord- en gebedsdienst. do. 20 okt., 19.15 uur: Rozenkransgebed. Kerkgebouw Meerburg Hoge Rijndijk 16, 2382 AS Zoeterwoude, tel. 5411510. Past. ass.: dhr. A. Bey tel. 5894304. zo. 16 okt., 11.00 uur: Eucharistieviering. Kindernevendienst. wo. 19 okt., 09.30 uur: Eucharistieviering. wo. 19 okt., 19.00 uur: Rozenkransgebed.

Protestantse Gemeente te Leiderdorp Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD, tel. 5890259. Website: www.pg-l.nl. Kerkbureau geopend: maandag- en donderdagmorgen van 9.00-12.00 uur. E-mailadres: kerkbureau@ pg-l.nl (wordt gelezen op maandagen donderdagmorgen). Inloopuur: elke donderdag van 10.00-12.00 uur in de Scheppingskerk, elke 2e en 4e woensdag van de maand van 10.0012.00 uur in de Dorpskerk. zo. 16 okt. Dorpskerk 10.00 uur: mw. ds. E. de Paauw. Scheppingskerk 10.00 uur: ds. Sj.P. Zwaan. 10.00 uur: Jeugdkerk in â&#x20AC;&#x2DC;Het Paradijsâ&#x20AC;&#x2122;. Rijnlandziekenhuis 10.00 uur: ds. H.J. Hemstede.

Nieuw-Apostolische Kerk Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp. Voorganger: R.A. Visser, tel. (071-) 5415962. Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur, elke woensdag om 20.00 uur.

Baptistengemeente Leiderdorp Aula van Visser â&#x20AC;&#x2DC;t Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Voorganger: ds. G.J. van Klaveren. Huisgroepen: inl.: (071-) 5311713. Bijbelstudies: inl.: (071-) 4027828. Info.: www.baptistengemeenteleiderdorp.nl. Reageren: secretariaat@ baptistengemeenteleiderdorp.nl. zo. 16 okt., 9.50 uur: samenkomst o.l.v. : br. G Dabroek uit Apeldoorn.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp Hoofdstraat 73, Leiderdorp zo. 16 okt. 10.00 uur: ds. J.S. van der Net. In deze dienst zal Heilig Avondmaal worden gehouden. 16.00 uur: ds. J.S. van der Net.

Levensstroom Gemeente Elizabethhof 5 in Leiderdorp. Voor info.: (071-) 5415415 of www.levensstroom.nl. Levensstroom op tv: iedere zondagmorgen van 10.0011.00 uur op TV West. vr. 14 okt. 20.00 uur: Jeugdavond. Een avond voor tieners (12 t/m 16 jr). Interactief, ontspannen, leerzaam en gezellig. zo. 16 okt. 10.00 uur: Eredienst o.l.v. Rolph Hendriks. Een feestelijke samenkomst waar iedereen zich thuis zal voelen. 19.00 uur: Onderwijsdienst & gebed o.l.v. Evangelist Jan Zijlstra. Thema: â&#x20AC;&#x2DC;geloof en goddelijke genezingâ&#x20AC;&#x2122;. wo. 19 okt., 20.00 uur: Gebedsdienst.

Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, Leiden. zo. 16 okt., 10.15 uur: ds. J. Magliano -Tromp (Leiden, Re).

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Leiden-Oegstgeest Gemeentecentrum, Lijtweg 9, Oegstgeest. zo. 16 okt., 10.30 uur: ds. G.H. Baudet (Alphen aan den Rijn).

Openbare bibliotheek Bibliotheek BplusC locatie Leiderdorp adres: Van Diepeningenlaan 110, 2352 KA Leider-dorp tel. (071-) 5890849 e-mail leiderdorp@BplusC.nl openingstijden: ma. 13.30-17.00 uur di. 13.30-17.00 uur wo. 13.30-17.00 uur do. 10.30-12.30 en 13.30-17.00 uur vr. 13.30-17.00 en 18.00-20.00 uur za. 10.30-12.30 uur


AUTOBEDRIJF

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Mededeling TracĂŠbesluit A4 Burgerveen â&#x20AC;&#x201C; Leiden 2009, gedeelte Leiderdorp â&#x20AC;&#x201C; Leiden Op grond van artikel 20 van de TracĂŠwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Milieu een gecoĂśrdineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een TracĂŠbesluit. het gemeentehuis van Leiderdorp, Statendaalder 1, 2353 TH Leiderdorp, op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en tevens op woensdag van 18.30 uur tot 20.00 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak de stukken inzien. Hiertoe dient telefonisch een afspraak gemaakt te worden met de heer F. van Dieten (071 - 545 99 04) of een van de medewerkers van de gemeentewinkel (071 - 545 85 00).

In het kader van deze coĂśrdinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Milieu kennis van het feit dat de volgende ontwerpbesluiten zijn genomen. Welk ontwerpbesluiten zijn genomen en liggen ter inzage? Voor de uitvoering van het TracĂŠbesluit A4 Burgerveen â&#x20AC;&#x201C; Leiden 2009, gedeelte Leiderdorp â&#x20AC;&#x201C; Leiden, zijn onderstaande ontwerpbesluiten voor cluster 19 genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, van de TracĂŠwet in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Cluster 19 bestaat uit een tweetal aanvragen van vergunningen in het kader van de verbreding van Rijksweg A4. De betreďŹ&#x20AC;ende ontwerpbesluiten zijn: 1. ontwerpbesluit afgegeven op 7 september 2011 door burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden voor een omgevingsvergunning voor de activiteit slopen ten behoeve van de sloop van het A4 spoorviaduct Leiden â&#x20AC;&#x201C; Alphen a/d Rijn en het A4 viaduct met de Hoge Rijndijk; 2. ontwerpbesluit afgegeven op 22 september 2011 door burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp voor een omgevingsvergunning voor de activiteit slopen ten behoeve van de sloop van de viaducten in de Rijksweg A4 met de kruising Ericalaan, kruising Hoofdstraat en de Oude Rijn. Waar en wanneer kunt u de stukken inzien? De ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 13 oktober 2011 tot en met 23 november 2011 ter inzage. - Ontwerpbesluit 1 ligt ter inzage in het atrium van het Stadsbouwhuis, Langegracht 72 te Leiden, alsmede in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Leiden. Hiertoe dient telefonisch een afspraak gemaakt te worden met de heer R. Bakker, tel. 071 - 516 57 79. - Ontwerpbesluit 2 ligt ter inzage bij de receptie van

Hoe kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht? Van 13 oktober 2011 tot en met 23 november 2011 kan eenieder tegen een ontwerpbesluit of de ontwerpbesluiten schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen. - Zienswijzen tegen ontwerpbesluit 1 kunt u naar voren brengen bij de burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden. - Zienswijzen tegen ontwerpbesluit 2 kunt u naar voren brengen bij de burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

Bij 150 gram Keurslagers-

OMAâ&#x20AC;&#x2122;S SUDDERLAPJES

achterham GRATIS 100 gram Selleriesalade

Gehakt rondo 100 gram

4 STUKS

1

25

Aanbiedingen geldig in week 41

7FSTUBOEWBO-FLLFS7MFFTtXXXLFVSTMBHFSOM

Rijnsburgerweg 48 - Voorhout - Tel. 0252-211849

Neefies in de Steigers Menu â&#x201A;Ź 26,50

v.o.f. gespecialiseerd in het schuren en lakken/ oliĂŤn van parketvloeren.

Sipkema Parketvloeren

experts in autorecycling

Carpaccio van weiderund â&#x153;´â&#x153;´â&#x153;´

V k Verkoop van gebruikte b ikt en nieuwe i onderdelen, tevens inkoop van uw sloop- of schadevoertuig met afgifte RDW-vrijwaring.

â&#x153;´â&#x153;´â&#x153;´

Soes met chocoladesaus Reserveer 071-4078288 behalve op zaterdag

E.A. Borgerstraat 28a, Katwijk Kijk op: www.neefies.nl

Voorschoterweg 41 2235 SE Valkenburg Z.H. Telefoon 071 531 51 01

Hanepoel 4 2136 NJ Zwaanshoek N.H. Telefoon 023 584 54 35

SNUFFELMARKT GROTE MARKT IN 3 HALLEN! ELKE ZATERDAG EN ZONDAG VAN 9-16 UUR

DE LASSO 24, 2371 GX

kom ook of huur een kraam!

info: 071 - 33 12 067 www.snuffelmarkt.nu

mr. C.G.J.M. Peeters

Kabelbaan 17 Leiderdorp Tel. 5820408

â&#x20AC;˘

STRAATMAKER 30 instellen. Tel. 06-20959333. jaar in het vak. Voor uw tuin Prijsopgave vooraf. of oprit. Ook voor kleine rep. Tevens plaatsen wij ook Vwo-, havo, mavo, schuttingen en leveren wij vmbo-leerlingen: huis- tuinaarde en zand. Tel. werkbegeleiding/bijles aan- 06-12291585. geboden door ervaren A/B student. Tel. 071-5616768.

+ advies door erkend loopbaan-adviseur drs. Marlene Simoons, tel. 071-5237131. Info@sca-coaching.nl.

DW KOZIJNEN BESTAAT 10 JAAR! BEZOEK ONZE NIEUWE SHOWROOM 6VRTVVPV\K ^VYKLUVUaL! Â&#x2039; Â&#x2039; Â&#x2039; Â&#x2039; Â&#x2039;

Onze kozijnen voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

.2560$1

Voor alle voorkomende tuinwerkzaamheden Eikenlaan 19 Leiderdorp tel.: 071-589 78 54

/LMVWHQPDNHULM 5HVWDXUDWLHDWHOLHU .XQVWKDQGHO +DQGJHPDDNWHOLMVWHQ 3DSLHUHQROLHYHUIUHVWDXUDWLH *ODVNXQVWÂąVSLHJHOV

www.gebr-opdam.nl

7

Deze hele herfstvakantie

onbeperkt recreatief zwemmen ar voor ma

in zwembad De Does!

0 5 , 7 â&#x201A;Ź

Onzeker over VERâ&#x20AC;˘VOLGOPLEIDING? Test

â&#x20AC;˘

2PLZRVaPQULUKPLVVR TVVPV\K^VYKLU

Leiderdorp Tel.: 071-7506116 06-40504699 contact@sipkemaparket.nl www.sipkemaparket.nl

ZZZNXQVWLQOLMVWHQQO

ROELOFARENDSVEEN

verzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 0715238468 of 06-12028319.

5

95

SPECIAL:

Gegratineerde zalm of onze welbekende Kik en Bun

De Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, het hoofd van de afdeling Bestuurlijk-Juridische Zaken en Vastgoed,

STUK? Remmelâ&#x20AC;˘zwaalTVbellen! Ook kanalen

KEURSLAGERKOOPJE:

UW PARKETVLOER ALS NIEUW!

l Ons nadee l ee rd o o v is uw

Meer informatie? Voor nadere informatie met betrekking tot ontwerpbesluit 1 kunt u zich wenden tot de heer R. Bakker, tel. 070 - 337 86 09. Voor nadere informatie met betrekking tot ontwerpbesluit 2 kunt u zich wenden tot de heer F. van Dieten, tel. 071 - 545 99 04. Bij afwezigheid van de heer F. van Dieten kunt u zich wenden tot een van de medewerkers van de gemeentewinkel, tel. 071 - 545 85 00.

horstlaan 293k in Den Haag. Voor info. kijk op www. groenframing.nl of bel 0705115656.

VLEESWARENKOOPJE:

WWW.GDOL.NL

Stanley de luxe schuifdeurkasten en Gehele of gedeeltelijke â&#x20AC;˘ Dak herstellen? Bouma/ â&#x20AC;˘ U bent van harte welkom â&#x20AC;˘ STEUNZOLEN. Erkend â&#x20AC;˘inboedels, Wedeka stellingtevens 2e hands Grundeken bellen! bij GROEN Panelen-lijs- leverancier, lid Stichting kleding en grammofoonpla- 5114674-5118394. Uw dak- ten-opplakservice. Binck- LOOP, vergoeding via zorg- en interieursystemen ten, gashaarden, ijskasten, specialist! tel. 070-3805670. Speciaal voor uw KLEIEERHART Sierbestra- NE KLUS belt u de Van ting. Voor al uw bestratin- Beelenbus, C. van Beelen, gen en tuinwensen. Bel voor Elektrotechniek, tel. 06vrijblijvende prijsopgave 54620333. 070-3211006. Zit u nog in de schaduw? Vuil tapijt? Laat het Wij zagen bomen om en takvakkundig reinigen of ken af. Tel. 070-5111923, huur Mr. Steam. Gratis b.g.g. 06-53794870. thuisbezorgd. Tol Steam Lekker toerfietsen vanuit Interieurverzorging, tel. Wassenaar en Voorschoten? 070-5116612. www.tcdekampioen.nl.

G. DOL

Suzuki Swift 1.3 GLX, â&#x20AC;&#x2122;07, 48.000 km ..................................................... â&#x201A;Ź 9.450,Suzuki SX4, â&#x20AC;&#x2122;06 ....................................................................................... â&#x201A;Ź 9.250,Peugeot 307 SW, 72.000 km, â&#x20AC;&#x2122;05 .......................................................... â&#x201A;Ź 8.950,Mitsubishi Colt CZ3, 35.000 km, airco, â&#x20AC;&#x2122;08 ............................................ â&#x201A;Ź 7.950,Toyota Yaris, â&#x20AC;&#x2DC;06 ..................................................................................... â&#x201A;Ź 7.950,Opel Meriva, 50.000 km, â&#x20AC;&#x2122;03................................................................... â&#x201A;Ź 6.950,2x VW Polo 1.2, 58.000 km, â&#x20AC;&#x2122;04 ............................................ â&#x201A;Ź 5.950,- / â&#x201A;Ź 7.950,Renault Scenic, airco, â&#x20AC;&#x2122;04. .............................................. v.a. â&#x201A;Ź 3.950,- / â&#x201A;Ź 7.950,2x Toyota Aygo, â&#x20AC;&#x2122;06. ....................................................... v.a. â&#x201A;Ź 5.950,- / â&#x201A;Ź 6.950,3x CitroĂŤn C3, 50.000 km, airco, â&#x20AC;&#x2122;05 ..................................................... â&#x201A;Ź 6.950,3x CitroĂŤn C2, 77.000 km, â&#x20AC;&#x2122;06 ....................................... v.a. â&#x201A;Ź 4.950,- / â&#x201A;Ź 6.950,2x Opel Zafira 1.8, airco, 90.000 km, â&#x20AC;&#x2122;01, â&#x20AC;&#x2122;05. ....................................... â&#x201A;Ź 6.950,Skoda Fabia 1.2, 43.000 km, â&#x20AC;&#x2122;05 ........................................................... â&#x201A;Ź 5.950,VW Passat TDI, â&#x20AC;&#x2122;04 ................................................................................ â&#x201A;Ź 6.950,BMW 2.3 Cabrio Z3 Roadster ................................................................ â&#x201A;Ź 6.450,Nissan Micra 1.2S, airco, â&#x20AC;&#x2122;05 .................................................................. â&#x201A;Ź 5.950,Fiat Punto ELX, 50.000 km, â&#x20AC;&#x2122;04.............................................................. â&#x201A;Ź 4.950,Hyundai Accent, 60.000 km, â&#x20AC;&#x2122;03............................................................. â&#x201A;Ź 3.950,2x Renault Twingo, bj. â&#x20AC;&#x2122;04/â&#x20AC;&#x2122;05 ................................................................ â&#x201A;Ź 3.950,Opel Corsa, â&#x20AC;&#x2122;01 ....................................................................................... â&#x201A;Ź 2.750,2x Daewoo Nubira + Lanos, LPG 3, airco, â&#x20AC;&#x2122;01 ..................................2x â&#x201A;Ź 1.950,30x div. inruilers ................................................................................v.a. â&#x201A;Ź 500,AUTOMATEN Toyota Auris, automaat, 30.000 km, â&#x20AC;&#x2122;08 ................................................ â&#x201A;Ź14.950,Toyota Starlet, automaat, 55.000 km ...............................................v.a. â&#x201A;Ź 3.950,Nissan Micra, automaat, â&#x20AC;&#x2122;93 .............................................................v.a. â&#x201A;Ź 1.950,CABRIOLET BMW 328CI, â&#x20AC;&#x2122;00 automaat ..................................................................... â&#x201A;Ź11.950,3x VW Golf Cabriolet automaat ............................................ â&#x201A;Ź 3.950,- / â&#x201A;Ź 4.950,Opel Astra Cabriolet................................................................................ â&#x201A;Ź 1.950,BESTELWAGENS Iveco, lang hoog, â&#x20AC;&#x2122;08............................................................................... â&#x201A;Ź10.950,4x Opel Vivaro, â&#x20AC;&#x2122;02, ex. dubb. cab. ....................................... â&#x201A;Ź 4.950,- / â&#x201A;Ź 7.950,Opel Combo 1.7 DTi, 86.000 km, â&#x20AC;&#x2122;05..................................................... â&#x201A;Ź 5.950,2x VW Caddy, Diesel SDi, â&#x20AC;&#x2122;98/â&#x20AC;&#x2122;99, â&#x20AC;&#x2122;04/â&#x20AC;&#x2122;05 ............................ â&#x201A;Ź 2.950,- / â&#x201A;Ź 5.900,2x Renault Trafic â&#x20AC;&#x2122;03/â&#x20AC;&#x2122;06 ......................................................................... â&#x201A;Ź 5.250,3x Renault Kangoo diesel, â&#x20AC;&#x2122;05/â&#x20AC;&#x2122;06 ......................................... â&#x201A;Ź 2.450,- / â&#x201A;Ź 3.950,-

+HRRHWLSSLU +L\YLU 9HTLU :LYYLZ :JO\PMW\PLU

1HHYNHYHU[PL

Van 17 tot 22 oktober zijn er diverse activiteiten

Onderwaterfoto maken met kerstprint De stuiverduik Extra drijfmaterialen

VWKLTVU[HNLLURVaPQULU 

De fabricage en montage van onze producten worden uitgevoerd door onze vakmensen.

VANAF 1 JULI 2011 T/M 31-12-2011 10% KORTING OVER HET TOTALE AANKOOPBEDRAG Als we de kracht van onze producten in ĂŠĂŠn woord willen uitdrukken, dan kie-

DW Kozijnen: De top in kunststof

zen we voor â&#x20AC;&#x2DC;verouderingsvrijâ&#x20AC;&#x2122;. Dat klinkt zo technisch en kil, daarom zeggen

Kaarten koop je vanaf 12 oktober bij de receptie van het zwembad

-HIYPLRLUZOV^YVVT! Taanderstraat 1 2222 BE Katwijk 0UK\Z[YPL[LYYLPUÂť[/LLU

we liever: onze kozijnen, ramen, deuren en dakkapellen worden net zo mooi oud als mensen. Maar zonder rimpels of andere ouderdomsverschijnselen. Hoe oud u ook wordt, de producten van DW leven met u mee. En met de generaties die volgen. U heeft er uitsluitend plezier en gemak van. Dat laten wij u graag zien op onze internetsite en in onze showroom. Van harte welkom!

;LS! 

www.dedoes.nl

^^^K^RVaPQULUUS

Autocentrum van Egmond

Bosch Car Service van Egmond

Specialist in:

Showroom: Langevaart 1a Rijnsburg, 071-4022911 Werkplaats: Noordeinde 12

U kunt nu ook bij ons terecht voor de aanschaf van uw nieuwe Ĺ koda.

Fabia vanaf â&#x201A;Ź 9 .990,-

*Bij aankoop van een Oktober nieuwe/ gebruikte auto ! ! E I T C A vanaf â&#x201A;Ź 5000,-

NU GRATIS* SE

TW

INTERBANDEN

Het adres voor al het onderhoud, APK, schade en reparatie aan uw auto.

Sterk in elk mer k

Een kleine greep uit ruim 50 autoâ&#x20AC;&#x2122;s: Audi A3 1.6 2009 VW Eos 2.0 2008 VW Polo Comfl. 2009 VW Jetta 1.6 2006 VW Passat TDI aut. 2003 VW Golf 1.4 1999 VW Corrado VR6 1993 20x VW Golf op voorraad v.a.

â&#x201A;Ź 19.950,â&#x201A;Ź 22.950,â&#x201A;Ź 11.500,â&#x201A;Ź 11.950,â&#x201A;Ź 7.750,â&#x201A;Ź 4.500,â&#x201A;Ź 3.500,â&#x201A;Ź 1.500,-

Nieuwe VW UP nu al bij ons te bestellen

AUTOCENTRUM

Vanaf â&#x201A;Ź 8.490,-

Kijk voor alle autoâ&#x20AC;&#x2122;s op:

www.acvanegmond.nl


LEIDERDORPS WEEKBLAD

WOENSDAG 12 OKTOBER 2011

NIEUWS

Bouw nieuwe Brede School Oude Dorp eindelijk onderweg

V.l.n.r. clustermanager Rob Vermeulen van Gemiva, Hans Moerkerk van Handy Livinâ&#x20AC;&#x2122; en melkveehouder Kurt van der Heden, voormalig eigenaar van de boerderijgebouwen en nu de buurman van de zorgboerderij, rond de officiĂŤle eerste steen. (Foto: C. v.d. Laan)

Eerste steen zorgboerderij Leidseweg OUD ADE/LEIDERDORP - De bouw van de zorgboerderij aan de Leidseweg 23A, op de hoek van de provinciale wegen N445 en N446 tegenover de wijk Leyhof, is al een heel eind onderweg maar de officiĂŤle eerste steen werd vorige week donderdagmiddag pas gelegd. De voormalige boerderij van de familie Van der Heden wordt zodanig verbouwd dat er straks achttien jong volwassenen met een lichte verstandelijke

handicap kunnen wonen en werken. Projectontwikkelaar is Handy Livinâ&#x20AC;&#x2122;, een bedrijf dat zich richt op aangepaste woningen voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap. Zorgorganisatie Gemiva gaat de zorgboerderij straks huren ten behoeve van haar cliĂŤnten. De boerderij heeft twee gebouwen. In het ene komen appartementen waarin cliĂŤnten zelfstandig wonen maar wel een paar keer per week begelei-

ding krijgen. In het andere deel is 24 uur per dag begeleiding aanwezig en worden ook werkplekken gecreĂŤerd. Clustermanager Rob Vermeulen van Gemiva vertelt dat de toekomstige bewoners tussen de 18 en 20 jaar zijn en op de zorgboerderij in feite begeleid worden naar de volwassenheid. Ze blijven er wonen tot ze een jaar of 25 zijn. Op 1 maart 2012 moet de zorgboerderij klaar zijn om de bewoners te ontvangen.

Pleidooi voor nieuwe B.G. Cortslaan LEIDERDORP - Nu de B.G. Cortslaan is verdwenen, opgeslokt door het werk aan de A4, zou de gemeenteraad een andere straat in Leiderdorp moeten vernoemen naar de voormalige gemeentesecretaris. Daarvoor pleitte Leiderdorper K. van Diepeningen maandagavond tijdens een raadsvergadering. Bertram Gerardus Corts was gemeentesecretaris van Leiderdorp in de periode 1928-1955. Hij heeft enorm veel voor de gemeente be-

tekend, hield Van Diepeningen de raadsleden voor. Leiderdorp begon zich in die tijd te ontwikkelen en Corts zette zich volop in bij zaken als het stimuleren van woningbouw, verbetering van het voorzieningenniveau en het realiseren van een betere ontsluiting. De oud-gemeentesecretaris is â&#x20AC;&#x153;medegrondlegger van het Leiderdorp van nĂşâ&#x20AC;? , aldus Van Diepeningen, en het zou niet netjes zijn als zijn naam definitief uit het Leiderdorpse straatbeeld verdwijnt.

Rijnland Ziekenhuis aan top in borstkankerzorg LEIDERDORP - Zorgverzekeraar CZ heeft alle ziekenhuizen in Nederland beoordeeld op het gebied van borstkankerzorg en ingedeeld in vier categorieĂŤn. Rijnland Ziekenhuis behoort als enige in de regio tot categorie 1, dit zijn de ziekenhuizen die de beste zorg voor borstkankerpatiĂŤnten leveren. Zorgverzekeraar CZ heeft de borstkankerzorg in Nederland beoordeeld op basis van wetenschappelijke kwaliteitskaders. Bij de ziekenhuizen die de â&#x20AC;&#x2DC;beste borstkankerzorgâ&#x20AC;&#x2122; leveren, kan de patiĂŤnt ondermeer op ĂŠĂŠn dag alle onderzoeken ondergaan, binnen vijf werkdagen de diagnose krijgen en binnen vier weken worden geopereerd. Daarbij beoordeelden de patiĂŤnten zelf dat de borstkankerzorg bij deze ziekenhuizen bovengemiddeld is. De zorgverzekeraar heeft op basis van de kwaliteitskaders Rijnland Ziekenhuis als enige in deze regio beoordeeld met het predicaat â&#x20AC;&#x2DC;beste borstkankerzorgâ&#x20AC;&#x2122;. Niet alleen CZ heeft de borstkankerzorg van Rijnland Ziekenhuis

als uitstekend bestempeld. Het ziekenhuis ontving onlangs ook weer het â&#x20AC;&#x2DC;roze lintjeâ&#x20AC;&#x2122; van BorstkankerVereniging Nederland (BVN). Dit lintje is voor borstkankerpatiĂŤnten een teken dat Rijnland Ziekenhuis voldoet aan de strenge criteria rondom borstkankerzorg, opgesteld door de vereniging.

Conditietraining LEIDERDORP - Op 25 oktober start Buurtvereniging Zijlkwartier met conditietraining voor de leden, elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur in het wijkgebouw aan de Van der Marckstraat 19. De training wordt gegeven door Coby Teske. De kosten zijn â&#x201A;Ź 2,00 per keer. Opgeven kan via postbus 166, 2350 AD te Leiderdorp of via e-mail buurthuis@zijlkwartier.nl. Lid worden van Buurtvereniging Zijlkwartier kan vanaf â&#x201A;Ź 5,00 per jaar. Kijk ook op de website www. zijlkwartier.nl.

VERVOLG VOORPAGINA Nadat de eerste paal in de grond zat, was de ceremonie nog niet afgelopen. Er moest ook nog een tijdscapsule begraven worden: een groot metalen koffieblik gevuld met tekeningen en werkstukken van de kinderen van school en SKL plus de schoolgids 2011-2012 van de Kastanjelaanschool. â&#x20AC;&#x153;Als dit gebouw over honderd jaar weer afgebroken wordt, kunnen de kinderen van dan zien wie er in 2011 hier op school zatâ&#x20AC;?, zei conciĂŤrge Bert Beaufort , die de doos kwam brengen. Naar verwachting kan de nieuwe school in augustus 2012, op tijd voor de start van het schooljaar 2012-2013, in gebruik genomen worden. Dat is ruim tien jaar nadat de gemeente Leiderdorp besloot dat oude Kastanjelaanschool, bouwjaar 1933, echt vervangen moest worden door een nieuwe. Aanvankelijk zou die komen aan de Ericalaan waar ruimte genoeg was voor een gebouw waarin behalve de basisschool ook kinderopvang en andere kindgerelateerde voorzieningen passen. Protesten van een groep ouders, die vreesde dat zo dicht bij de A4 de luchtkwaliteit te slecht zou zijn, haalden daar een streep door. In 2008 bepaalde de gemeenteraad dat de nieuwe school op de plek van de huidige school aan de Kastanjelaan gebouwd moest worden. Daar stak een nieuw probleem de kop op: het beschikbare terrein was eigenlijk te klein voor de basisschool plus de kinderopvang, zodat een deel van de weg ervoor bij het

Acht kinderen van kinderopvang en basisschool begraven een tijdscapsule. schoolplein getrokken zou moeten worden. De buurt vreesde voor verkeersoverlast en voor aantasting van het plantsoen aan de Eikenlaan en spande verschillende procedures aan. Uiteindelijk kocht de gemeente twee huizen naast de school aan zodat, na sloop van de huizen, genoeg vierkante meters beschikbaar zijn voor school plus speelpleinen.

(" '$.) +')'%*,'( +%%'""(%&) +$ +"$$ +"$ '% !%#$ * "$(+%%'$ +' " +$+( $$$ +!#$($$$() +%%'$()"") "-%+')'%*, %%'()')     ,,,'!$"

'! ""(+%%'+"$$+"$..$$

Het kan u niet ontgaan zijn dat in deze regio het aantal inbraken zeer sterk is toegenomen. De onrust groeit en daarmee ook het onveiligheidsgevoel. Inbraak is een vorm van criminaliteit die het meeste inbreuk maakt op je privacy. Er zijn andere mensen in je huis geweest en dat is een heel naar gevoel. Je veilig en thuis voelen in je eigen huis is van onschatbare waarde. Maar er is veel veel doen om een inbraak te voorkomen. Duidelijk is aangetoond dat beveiligen volgens het Politiekeurmerk helpt. Maar liefst 90% minder geslaagde inbraken in woningen die beveiligd zijn volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Een inbreker wil snel en ongezien een woning binnendringen. Binnen 1 Ă 2 minuten moet hij binnen staan zonder te veel geluid te hebben gemaakt. Een ruit inslaan om toegang te verschaffen tot de woning komt dan ook praktisch niet voor. Een raam of deur forceren gaat in de meeste gevallen veel sneller en geruisloos. Er zijn diverse manieren om geruisloos een slot te forceren maar een nieuw en steeds vaker toegepaste methode is het zogenaamde kerntrekken. Er wordt een speciale schroef in de cilinder gedraaid en met speciaal gereedschap wordt de cilinder of de kern van de cilinder geforceerd waarna men eenvoudig het slot kan openen. Hier zijn wel goede oplossingen voor om dat te voorkomen. Een overval in een woning komt niet vaak voor maar neemt zonder meer toe. Het is belangrijk goede verlichting te hebben bij de voordeur. Daarnaast, doe nooit zomaar â&#x20AC;&#x2122;s avonds de voordeur

M ed.nl

Nova Zembla Zorg is op zoek naar : Villa Oranjepark Prins Hendriklaan 2 2341 JB Oegstgeest Het Witte Huis Endegeesterlaan 4 2342 CZ Oegstgeest T 071-515 02 30 info@novazemblazorg.nl www.novazemblazorg.nl

Verzorgenden niveau 3 en verpleegkundigen Het Witte Huis is geopend! Wij zijn voor deze nieuwe zorgvilla op zoek naar verzorgenden niveau 3 en verpleegkundigen die deel uit willen maken van ons kleinschalig, professioneel en hecht zorgteam. Bij Nova Zembla Zorg draait het om de bewoners en daar stemmen wij alle verzorging en verpleging in onze stijlvolle, huiselijke zorgvilla's op af. Vind jij in je werk ook de menselijke maat belangrijk en heb je ruime ervaring? Reageer dan door ons een brief of een e-mail te sturen met je cv.

Meer informatie: www.novazemblazorg.nl

kan ook een rookmelder zijn die afgaat. Ook dan wordt u gebeld. Een meldkameraansluiting kan, maar hoeft niet zodat er geen maandelijkse kosten zijn. Daarnaast is verlichting belangrijk maar ook sociale controle. Zeker nu het eerder donker wordt kan het geen kwaad om de omgeving waar u woont in de gaten te houden. Ziet u iets verdachts, bel dan direct 112 en u helpt zo wellicht erger te voorkomen.

Verplaatsing Vliko opnieuw in impasse LEIDERDORP - De verplaatsing van Vliko dreigt opnieuw in een impasse te geraken. Eerder blies de gemeente Rijnwoude de voorgenomen verhuizing naar de Barrepolder (Groenendijk) af. Nu ziet het ernaar uit, dat de gemeente Zoeterwoude dwars gaat liggen. Door Frans Brocken

Zorgvilla's & Thuiszorg

open indien u geen bezoek verwacht maar kijk eerst via het glas of een deurspion. Twijfelt u nog, doe niet open of u heeft een stevige kierstandhouder op de deur. Er zijn tegenwoordig ook prima compacte camerasystemen met een klein beeldschermpje. Sociale controle is ook belangrijk. Zeker nu het eerder donker wordt kan het geen kwaad om wanneer u buiten loopt om u heen te kijken. Ziet u iets verdachts, bel dan direct 112 en u helpt zo wellicht erger te voorkomen. Veiligheidssloten op bereikbare ramen en deuren is een eerste vereiste om een inbraak te voorkomen. Een alarmsysteem kan een goede aanvulling zijn. Uw woning wordt bewaakt wanneer u niet thuis bent of ligt te slapen en dat is een prettig idee. Indien er iets gebeurt wordt u door het alarmsysteem gebeld dat er een inbraak plaats vindt. Maar het

Zoeterwoude ligt dwars

gi

doneren!

De vergunningen voor de sloop van de twee woningen naast de school moeten nog worden aangevraagd en verleend, en ook is nog een vergunning nodig om de bestemming

van de grond te veranderen van â&#x20AC;&#x2DC;wonenâ&#x20AC;&#x2122; in â&#x20AC;&#x2DC;schoolpleinâ&#x20AC;&#x2122;. Bovendien moet de Raad van State nog uitspraak doen in het bezwaar dat een aantal omwonenden hebben in gediend tegen het veranderen van het bouwplan, waardoor de benedenverdieping 10 procent groter wordt en de hoofdentree een meter hoger dan aanvankelijk was getekend.

Forse toename van het aantal inbraken

'!$'!+"$

Moed om te 11 ro 07

Al is de bouw van de zogeheten Brede School Oude Dorp nu gestart, er moeten nog wel enkele procedurele hobbels genomen worden.

Het ingenieursbureau Arcadis wees onlangs de vrijkomende 3M-locatie op het bedrijventerrein De Grote Polder in Zoeterwoude aan als het meest geschikt voor de vestiging van Vliko. Maar de gemeente Zoeterwoude staat niet te springen om het afvalverwerkingsbedrijf binnen zijn gemeentegrenzen op te nemen. De keuze van Arcadis leverde raadsbrede kritiek op in de gemeenteraad van Zoeterwoude. Een â&#x20AC;&#x2DC;oppervlakkigâ&#x20AC;&#x2122; en â&#x20AC;&#x2DC;onvolledigâ&#x20AC;&#x2122; rapport, dat onder een â&#x20AC;&#x2DC;hoge tijdsdrukâ&#x20AC;&#x2122; is geschreven, zo werd geoordeeld. Leiderdorp moet zijn eigen boontjes maar doppen. Voor Zoeterwoude overstag gaat moet er heel wat gebeuren. Het terrein waarop 3M thans is gevestigd ligt dicht in de buurt van de huizen aan de Rijndijk. â&#x20AC;&#x153;De leefbaarheid staat op het spel. Welke effecten heeft het vrachtwagenverkeer van Vliko op het verkeer qua geluid. Het rapport gaat daar niet op inâ&#x20AC;?, zegt wethouder Mirjam Ates (CDA). Op de Rijndijk bestaat er vanuit Leiden een inrijverbod voor vrachtwagens. â&#x20AC;&#x153;Dat moet in stand blijven. Raad en bewoners maken zich daar zorgen over. Niemand wil het verbod opheffenâ&#x20AC;?, aldus Ates. Het Arcadis rapport gaat niet in op de toekomstige ontwikkelingen van Vliko. Een misser, volgens Ates. â&#x20AC;&#x153;Niet belicht

zijn de wensen van Vliko ten aanzien van duurzaamheid. Wat wil Vliko om in de toekomst een goed milieupark te worden. Dan gaat het om hergebruik van afval, warmte die daarbij vrij komt. Welke effecten heeft zo â&#x20AC;&#x2DC;n milieupark op de leefomgeving?â&#x20AC;?, zo vraagt zij zich af.

Ongelijkvloerse kruising De aansluiting op de N11 blijkt een groot knelpunt. Een ongelijkvloerse kruising is nodig om het verkeer in goede banen te leiden. De regio en de provincie kunnen zich deze kosten besparen als zij kiezen voor een alternatieve locatie, zegt de Zoeterwoudse CDA-fractievoorzitter Wim Klein. De spoorlijn Leiden-Utrecht tussen De Grote Polder en de N11 vormt een barrière. NS wil in 2012 op deze lijn de frequentie opvoeren tot vier treinen per uur. De spoorbomen worden dan acht keer per uur gesloten wat neerkomt op een gemiddelde wachttijd van een klein kwartier per uur. Dat wordt een half uur na de komst van de Rijn Gouwe Lijn.

Voorzichtig opereren Herbert Zilverentant, de wethouder in Leiderdorp belast met het Vliko-dossier, wordt er niet vrolijk van. De gemeenteraad droeg hem onlangs op met Zoeterwoude te gaan praten. Voorzichtig operen was het parool. â&#x20AC;&#x153;Ik ben in gesprekâ&#x20AC;?, zegt Zilverentant. Volgens hem is Zoeterwoude door dossiers aan elkaar te koppelen op de verkeerde weg. â&#x20AC;&#x153;De kwestie van de ongelijkvloerse kruising op de N11 hoort in een ander dossier. Dat heeft minder met Vliko en meer te maken met de druk op de N11 zelf. De kosten gaan ver uit boven de â&#x201A;Ź 30 miljoen die de Oude Rijnzone beschikbaar heeft voor de verplaatsingâ&#x20AC;?, aldus Zilverentant.

â&#x20AC;&#x153;Een plek voor Vliko in de Munnikkenpolder is niet realistischâ&#x20AC;?, voegt hij er nog aan toe. Maar de geluiden in de gemeenteraad van Zoeterwoude liegen er niet om. â&#x20AC;&#x153;De toekomst van Vliko ligt in Leiderdorp op een prima locatie waar de Vliko inpasbaar is. Ik wens mijn collegaâ&#x20AC;&#x2122;s van Leiderdorp veel succes toe. Zij boffen maar, dat een zĂł belangrijk bedrijf voor de regio behouden kan blijven in hun eigen gemeenteâ&#x20AC;?, is de boodschap van het Zoeterwoudse CDA aan Leiderdorp.

Spaanse les LEIDERDORP - Ook in het seizoen 2011-2012 gaat Buurtvereniging Zijlkwartier door met lessen Spaans. De afgelopen cursus, onder leiding van Santiago Sanchez, was zo succesvol dat de mogelijkheden nu uitgebreid zijn. Er is een cursus voor beginners op de maandagavond en op de dinsdagavond, en een vervolgcursus op woensdagmiddag. De cursus kost â&#x201A;Ź 5,00 per les. Cursisten betalen alleen bij de eerste les â&#x201A;Ź 10,00 extra voor materiaalkosten. Bij de eerste les dient het volledige lesgeld (â&#x201A;Ź 70,00) betaald te worden. De cursussen van totaal twaalf lessen beginnen maandagavond 12 december (beginners) en dinsdagavond 6 december (beginners) van 20.00 uur tot 21.30 uur. De gevorderden starten woensdagmiddag 7 december van 14.30 uur tot 16.00 uur. Inschrijven kan via de email op buurthuis@zijlkwartier. nl of via postbus 166 - 2350 AD Leiderdorp. Een inschrijfformulier is te downloaden van de website www.zijlkwartier. nl De cursus op de maandagavond is vol, het is nog wel mogelijk te starten als beginner op de dinsdagavond.


Adenta tandprothese Specialist

Wel eens aan osteopathie gedacht?

gen

rzekerin

Alle ve

Loopt u al tijden met pijnklachten die niet opgelost lijken te kunnen worden, zoals bijvoorbeeld lage rugproblemen, nekklachten of een tennisarm? Is uw baby ontroostbaar of lijkt hij of zij een huilbaby? Dan kan de osteopaat een uitkomst voor u zijn!

t/BUVVSHFUSPVXF LVOTUHFCJUUFO t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT

Klaar terwijl u wacht!

Guus van Bolhuis D.O. MRO Dijkgravenlaan 77 (zijstraat Splinterlaan) 2352 RN Leiderdorp

tel. 06-19622149 info@vanbolhuisosteopathie.nl www.vanbolhuisosteopathie.nl

Benieuwd wat osteopathie voor u kan betekenen?

Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

Kijk op de website, bel voor informatie of maak direct een afspraak.

www.tandenwinkel.com

Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor een screening. Dit is een consult, zonder kosten, van maximaal 15 minuten om vast te stellen of osteopathie voor u of uw baby de juiste behandelvorm is.

Kleine advertenties?

VERBOUWING & • IK WIL UW GOUD! Ik • DE KRUIDEN van • Ervaren VERZORGEN•RENOVATIE. Keukens, geef de hoogste prijzen. Jacob Hooy in de museum- DE (met ref.) woont in Wastoiletten compleet tegelen, elektromonteur, loodgieter, schilderwerk, timmerwerk, isolatie, stucwerk, spachtelputz, badkamer. Bel voor informatie 06-30855847. www.klussenjobs.nl info@klussenjobs.nl.

Ook gouden en zilveren munten. Tel. 070-4043060 / 06-20754889. U belt, ik kom langs.

winkel van Veldzicht. Open: zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur. Herenweg 114 te Noordwijk.

senaar ZOEKT WERK bij ouderen in de omgeving. PGB mogelijk. Tel. 06-48461145.

GARAGEBOXEN •in T.H.: Oegstgeest. Huurprijs v.a. € 110,-. Inl. 06-20773480.

kunt u tegen contante betaling vanaf € 8,00 dinsdag voor 12.00 uur inleveren bij:

Liethorps Boeckhuys Hoogmadeseweg 11-13 Leiderdorp

Hypnotherapeut & Paragnost Jan C. van der Heide Rhijngeesterstraatweg 124 2343 BZ Oegstgeest

Een goed advies vooraf, voorkomt zorgen achteraf.

Voor een afspraak kunt u bellen naar:

Neem contact op voor een gratis oriënterend gesprek.

e-mail: jan.c.van.der.heide@wxs.nl website: www.jancvanderheide.com

Tel.: 071-589 47 42 Fax: 071-541 91 38 E-mail: vander.niet.advocaten@hetnet.nl

CURATOREN VERKOOP! EXCEPTIONELE

071-5172870

Bezoekadres: Van der Marckstraat 17a, Leiderdorp Correspondentieadres: Postbus 341, 2350 AH Leiderdorp

DONDER DAG 10 - 21.00 UUR

VRIJ DAG 10 - 17.30 UUR

ZATER DAG 10 - 17.00 UUR

MAAN DAG 13 - 17.30 UUR

DINS DAG 10 - 17.30 UUR

WOENS DAG 10 - 17.30 UUR

Wij zijn al jarenlang gespecialiseerd in permanente verkoop van ondermeer faillissementen, liquidaties en (rest)partijen op woon- en slaapgebied, gekocht van curatoren, veilingverkopers, gerechtsdeurwaarders, fabrikanten en handelaren in nood. Door de grote omzet met een lage winstmarge opgeteld bij de uitzonderlijk lage inkoopprijs, is er sprake van echt de laagste prijzen in Nederland. Je koopt wat er staat en weg is weg en op is op!. Keuze uit vele woonstijlen zoals klassiek, modern en tijdloos. Hier een kleine greep uit onze collectie...

POCKET VERING MATRAS

AUTOBEDRIJF

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

7

PROFITEER VAN DE 7 ZEKERHEDEN VAN AUTOBEDRIJF VAN VOORTHUIJZEN PEUGEOT 207 1.4 16V VTI XS

RENAULT MEGANE

CABRIO 2.0 EXCEPTION

Afgedekt met hoogwaardig koudschuim, 7 Zones, 24cm dik 70/80/90x200cm Normaal € 659,00 Nu sléchts

165.-

120/130/140x200cm Nu 260,160/180x200cm Nu 330,08-2007 - 30.000 KM GRIJS METALLIC

08-2007 - 79.000 KM ZWART METALLIC

PRIJS: € 9.950,=

PRIJS: € 16.950,=

CHEVROLET NUBIRA

VOLKSWAGEN CADDY

1.6 WAGON

1.9 TDI BLUE MOTION

09-2008 - 62.000 KM GRIJS METALLIC

09-2010 - 15.000 KM GRIJS METALLIC

PRIJS: € 9.950,=

PRIJS: € 14.950,= EX.BTW

DE 7 ZEKERHEDEN OP EEN RIJ: 1 6 OF 12 MAANDEN OCCASION-

5 VERVANGEND VERVOER BIJ

GARANTIE 2 SERVICEBEURT BIJ AFLEVERING 3 GEGARANDEERDE KILOMETERSTAND (NAP) 4 APK-KEURING

REPARATIE LANGER DAN 24 UUR 6 14 DAGEN OMRUILGARANTIE 7 BOSCH CAR SERVICE PECHHULP EUROPA

Op ons kunt u rekenen! Weversbaan 21-22 Leiderdorp 071-5414155 www.vanvoorthuijzen.nl

15” Notebook MSI CR610-232NL 15"/m320/2gb/250gb/shvga 15” Notebook MSI CX640-050NL 15"/i3-2310m/4gb/500gb/gt520m-1gb Brother DCP-J315W All-in-one printer inkjet, draadloos Brother MFC-5890CN All-in-one printer inkjet, netwerk, fax, high-cap cartridges Brother HL-3040CN Kleuren printer laser, netwerk

WOON & SLAAPKAMER ARTIKELLEN TEGEN

ABSOLUTE

BODEM PRIJZEN

* VLOERKLEDEN

Berbers, modern en perziche taptijten in vele kleuren, designs en afmetingen

POCKET NASA MATRAS

Afgedekt met visco-elastisch NASAschuim, 7 Zones, 24cm dik 70/80/90x200cm Normaal € 959,00 Nu sléchts

240.-

120/130/140x200cm Nu 375,160/180x200cm Nu 480,-

NON ANTI * VERLICHTING ALLERGEEN In alle stijlen, zoals hang-, ALLERGIE wand en staande lampen. KUSSEN KUSSEN In vele kleuren en soorten Type Amalia, boxmodel Type Prestige, normaal model Katoenen tyk, holle vezel Luxe tyk, Polyether vlokkenl * BANKSTELLEN Afmeting 60x70cm Afmeting 60x70cm Normaal € 79,00 Nu sléchts

25.Machinewasbaar op 60 o Nederlands fabrikaat!

DESIGN ITALIA BANKSTEL

Droge voeten, schoon water

GROTE COLLECTIE

Stof, leder(look), 3-2-1, 3-1-1, 3-2 en hoekopstellingen. Ook grote collectie

Chesterfield banken en bankstellen

In vele kleuren en soorten

* KASTEN

Wand- en stijlkasten, dressoirs, (plasma) tv-meubels In de meest voorkomende stijlen

* MATRASSEN

Oa. pocket en Bonellvering, traag- en koudschuim. Leverbaar in echt alle maten

Normaal € 29,95 Nu sléchts

7

.50

Maximaal 4 per klant Nederlands fabrikaat!

LUXE ELEKTRO BOXSPRING

Luxe 3+2 zitcombinatie In 4mm dik kwaliteitsleder Fantastisch zitcomfort Normaal € 6899,00 Nu sléchts

* HOOFDKUSSENS

Geheel compleet met pocketvering matrassen Leverbaar 160/180x200cm Normaal € 4995,00 Nu sléchts

1995.-

* BOXSPRINGS

1495.-

Diverse kleuren Echt leder.

Non-allergeen, orthopedisch anti-huismijt,div. soorten zoals kapok, traagschuim, holle vezel

Met en/of zonder matras(sen) Vlakke en/of elektrisch verstelbare uitvoering. Leverbaar in vele kleuren en maten

Diverse kleuren leverbaar

PC Midi Tower M132-001 X2-250/4gb/500GB/shvga/5jr garantie PC Midi Tower M144-002 X4-965/8gb/1TB/shvga/5jr garantie Archos 70 eReader eReader inclusief portable mediaplayer Micromax Computers Voorhout Micromax Computers Oegstgeest Ommevoort 4 Herenstraat 60 2341 VV Oegstgeest 2215 KJ Voorhout 071-5190760 0252-222111 Openingstijden: di-vr 10:00-18:00 en za 10:00-17:00

CURATOREN-VERKOOP ADRES

AMBACHTSWEG 13 KATWIJK (Zuid Holland) Naast TRENDHOPPER


I N F O R M A T I E

Leiderdorp

ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

Natuurlijk

Zondag 16 oktober is er weer van alles te doen bij het Milieu Educatief Centrum aan de Van Diepeningenlaan 110-E tegenover de bibliotheek. Deelname is zoals altijd gratis.

Leiderdorp:

Honingbijen in het MEC

kloppend hart

Paddenstoelen zijn een bron van oude verhalen, sprookjes en bijgeloof. Het grootste deel van het jaar leven ze verborgen, als een netwerk van zeer dunne draden onder de grond of in het hout. Plotseling staan ze daar, met hun soms mooie kleuren en aparte geuren en sturen ze miljoenen microscopisch kleine sporen de wijde wereld in.

ling voor jong en oud. De wandeling start bij het Milieu Educatief Centrum en duurt ongeveer 75 minuten.

Op zondag 16 oktober start om 14.00 uur in park De Houtkamp een paddenstoelenwande-

Tip: neem een handspiegeltje mee om onder de hoedjes van de paddenstoelen te kijken.

Er wordt dan onder andere gezocht naar het Vuurzwammetje, de Zwartwordende wasplaat, de Aardtong, de giftige Satijnvezelkop, de Boschampignonâ&#x20AC;Ś Misschien wordt die dag zelfs de verschrikkelijke Groene knolamaniet gevondenâ&#x20AC;Ś Foto: AndrĂŠ Biemans

Op zondag 16 oktober, van 15.00 tot 17.00 uur is het laatste Kikker-en-Egelpad van dit jaar in de heemtuin van Leiderdorp. Ongeveer 30 kikker- en egelďŹ guren â&#x20AC;&#x2DC;vertellenâ&#x20AC;&#x2122; weer wat er vlakbij te ontdekken is. Er valt midden in de herfst nog genoeg te beleven: op zoek naar vreemde en mooie paddenstoelen, beestjes uit de â&#x20AC;&#x2DC;onderwereldâ&#x20AC;&#x2122;, zaden op reis, aparte herfstbladeren, prachtige

en land

stinkbessen, de mysterieuze eikelboorder, en nog veel meer.

â&#x20AC;&#x2DC;stukjes van de herfstâ&#x20AC;&#x2122;, zoals blaadjes en besjes. Die kun je nog een hele tijd bewaren.

Tip: maak je eigen herfstkleurenpalet! Maak thuis een kaartje, maximaal A4, met een paar stukken dubbelzijdig (tapijt)plakband erop geplakt. Laat de afdeklaag erop zitten tot je in de heemtuin bent. Op de plaklaag kun je een kleurig palet maken van allerlei kleurige

Het volgende Kikker-en-Egelpad is pas weer op 15 april 2012. Kijk voor meer informatie op www.natuureducatie.nl. Of stel uw vragen via e-mail: mec@ natuureducatie.nl, of bel: (071) 5 41 22 16.

Slangen in het Milieu Educatief Centrum Slangen eng? Welnee! Het zijn leuke en interessante dieren waar veel over te vertellen valt en ook veel aan te zien is. Misschien durf je er wel een aan te raken, of zelfs te aaien!

Foto: AndrĂŠ Biemans

Wanneer wordt er gecollecteerd in Leiderdorp? Het Centraal Bureau Fondsenwerving CBF stelt jaarlijks vast in welke periode landelijke fondsen mogen collecteren. Deze fondsen krijgen als enige een vergunning van de gemeente Leiderdorp om te collecteren in die periode. De afgegeven vergunningen worden gepubliceerd in Gemeente aan Huis en op de website. Via www.cbf.nl (collecterooster per gemeente) vindt u het collecterooster voor de gemeente Leiderdorp. In de week van 9 oktober tot en met 15 oktober collecteert de Nederlandse Brandwondenstichting. Q

Vergunningen Verleende APV-vergunningen - voor de open dag en ofďŹ ciĂŤle opening van wooncomplex De Ommedijk op zaterdag 8 oktober 2011 van 11.00 tot 17.00 uur. Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift bevat: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, redenen van bezwaar, en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend. Indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (reguliere procedure) Burgemeester en wethouders van Leiderdorp ontvingen de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning: Wijk Achthoven - realiseren van een kinderopvang in het stalgedeelte van de boerderij Locatie : Achthovenerweg 27 Datum ontvangst: 4 oktober 2011

diergroep in het MEC in Leiderdorp. Medewerkers van de dierenspeciaalzaak â&#x20AC;&#x2DC;Parvaâ&#x20AC;&#x2122; aan de Herenstraat in Leiden nemen onder andere een Boa constrictor mee. Deze slang behoort tot de wurgslangen en heeft geen giftanden. Durf jij ook te komen?

Op zondag 16 oktober tussen 15.00 en 16.00 uur kun je kennis maken met deze bijzondere

Conceptsubsidieverordening 2012 ter inzage Op 11 oktober 2011 stelde het college van burgemeester en wethouders de concept Algemene Subsidieverordening Leiderdorp 2012 vast. Met deze nieuwe verordening streeft de gemeente naar een verdere vereenvoudiging van het subsidieproces. De indienings- en verantwoordingseisen worden in de nieuwe verordening afhankelijk gesteld van de hoogte van de subsidie. Uitgangspunt is: hoe lager de subsidie, hoe minder regels.

op onze internetsite www.leiderdorp.nl, onder de rubriek â&#x20AC;&#x153;Over de gemeenteâ&#x20AC;? en vervolgens â&#x20AC;&#x153;subsidieâ&#x20AC;?.

De termijn voor inspraak is door het college vastgesteld op vier weken. Van 12 oktober tot en met 8 november ligt de conceptverordening ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt de conceptverordening ook vinden

Vragen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met beleidsmedewerker subsidiebeleid Peter de Laaf. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (071) 54 54 844 of via pdelaaf@leiderdorp.nl.

G E M E E N T E B E S T U U R

Gemeentehuis: Statendaalder 1, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, Telefoon 54 58 500, fax 58 95 691, email: info@leiderdorp.nl, Website www.leiderdorp.nl, Openingstijden ma t/m vr 8.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.00 uur, woensdag 8.00 â&#x20AC;&#x201C; 20.00 uur. Openingstijden afdeling Gemeentewinkel: Receptie ma t/m vr 8.00 - 17.00 uur, woensdag 8.00 20.00 uur Burgerzaken ma t/m vr 8.30 - 12.30 uur, woensdag 8.30 - 20.00 uur, daarbuiten op afspraak. Voor het afhalen van reeds aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen ma t/m do 8.30 - 17.00 uur, woensdag 8.30 - 20.00 uur, vrijdag 8.30 - 12.30 uur. Wmo-loket houdt tel. spreekuur van 9.00 tot 10.00 en inloopspreekuur van 10.30 tot 12.30 uur Loket Werk en Inkomen open op maandag, woensdag en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. Bouwen en Wonen; HefďŹ ngen; Leerlingenvervoer, Gehandicaptenparkeerkaarten en Kwijtscheldingen ma t/m vr 8.30 - 12.30 uur. Gemeentewerf: Simon Smitweg 9, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, telefoon 54 58 500, fax 54 18 540 Grofvuil lijn: telefoon 54 58 500, openingstijden ma t/m vr 8.00-17.00 uur. Milieustraat: Simon Smitweg 9, openingstijden ma t/m do 7.30-12.30 en 13.00-16.15 uur, vr 7.30-12.30 uur, za 9.30-12.30 uur.

V A N

L E I D E R D O R P

Milieu Educatief Centrum (MEC): Van Diepeningenlaan 110E in De Sterrentuin, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, telefoon 54 12 216, e-mail mec@ natuureducatie.nl, website www.natuureducatie.nl. Milieudienst West-Holland: Schipholweg128, postbus 159, 2300 AD Leiden, telefoon 40 83 600, klachtentelefoon 40 83 111. Via klachten@mdwh.nl Algemeen alarmnummer: 112. Brandweer: telefoon: 088-2465000, fax: 088-2465001, e-mail: info@brandweer.vrhm.nl Politie: gevestigd in het gemeentehuis. Openingstijden van het politieloket: ma di do en vrij van 8.30 tot 12.30 uur en wo 17.00 tot 20.00 uur. Ambulance: 52 33 233. Storingsdiensten: gas en elektriciteit 0900 0808; water 0182 59 37 72; kabel 0900 8896; openbare verlichting, riool, verkeerslichten en wegen 54 58 500 (tijdens kantooruren) 06 55 87 46 81 (buiten kantooruren) HSL-infolijn: 0800 HSLZUID (0800 47 59 843). A4/W4-Informatielijn: 0800-8002

Zienswijze Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk 9 november 2011 hun zienswijze schriftelijk kenbaar maken. Richt u deze aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 oktober 2011 de Kadernota handhavingsbeleid gemeente Leiderdorp 2011-2015 vastgesteld. In deze Kadernota is de gemeentelijke visie op handhaving, een prioriteitstelling en een handhavingsstrategie opgenomen. De Kadernota ligt een dag na deze publicatie vier weken ter inzage in het gemeentehuis. Q

Werkzaamheden bergbezinkbassin De gemeente gaat het bergbezinkbassin aan de Van Diepeningenlaan reinigen, inspecteren en inmeten. Werking bergbezinkbassin Een bergbezinkbassin is in feite een grote opvangput voor afvalwater, meestal gelegen nabij een riooloverstort. Hierin kan overtollig rioolwater tijdelijk worden geborgen en bezinkt het rioolslib. Een bergbezinkbassin zorgt voor minder vervuiling van het oppervlaktewater, ontlast het rioolstelsel en heeft een zuiverende werking. Om de bergbezinkbassin zijn werking te laten doen, moet men het eens in de vijf jaar reinigen. Werkzaamheden Vanaf 17 oktober 2011 tot en met 21 oktober 2011 zal inspectiebedrijf M.J. Oomen radar-

Afscheid van de burgemeester 24 november 2011

techniek B.V. het bergbezinkbassin aan de Van Diepeningenlaan gaan reinigen, inspecteren en inmeten. Aangezien het inspectiebedrijf zijn materiaal in de directe omgeving kwijt moet kunnen, wordt de parkeerplaats nabij de kruising Van Diepeningenlaan â&#x20AC;&#x201C; Persant Snoepweg gedurende de werkzaamheden afgesloten. Te verwachten overlast Naar verwachting zal er geen overlast optreden gedurende de werkzaamheden. Mocht u toch ergens overlast van ondervinden, horen wij dit graag van u. Uiteraard proberen wij eventuele overlast te voorkomen. Informatie Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met Jakko Swart. Hij is te bereiken op telefoonnummer (071) 54 58 545.

Burgemeester Michiel Zonnevylle neemt afscheid van de gemeente Leiderdorp. Na in totaal 26 jaar burgemeesterschap, waarvan 8 jaar op Ameland en 18 jaar in

Mr. M. Zonnevylle

Leiderdorp, is het tijd voor een nieuwe stap. Ter gelegenheid hiervan wordt een receptie gehouden. Wij nodigen u hiervoor van harte uit. Om 17.00 uur begint de openbare receptie in de Dorpskerk, Hoofdstraat 19, Leiderdorp.

Bezoek ook onze site www.leiderdorp.nl K O R T EH E T

Kadernota handhavingsbeleid ligt ter inzage

Kikker-en-egelpad in heemtuin Leiderdorp

tussen stad

V A N

B E R I C H T E N

Wijk Buitenhof - tijdelijk plaatsen van een kraan t.b.v. de opening van de Ommedijk Locatie : Engelendaal Datum ontvangst: 6 oktober 2011 - kappen van een boom Locatie : Lammerweide 2 Datum ontvangst: 4 oktober 2011 - plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak Locatie : Tinnegieter 10 Datum ontvangst: 9 oktober 2011 Wijk De Baanderij - het slopen van gevels en indelingswanden en het verbouwen van het pand tot 6 bedrijfsruimten Locatie : Touwbaan 26 Datum ontvangst: 6 oktober 2011 Wijk Voorhof - plaatsen van een schotelantenne Locatie : Sleutelbloemzoom 8 Datum ontvangst: 2 oktober 2011

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende omgevingsvergunningen: Vogelwijk/Buitenhof - tijdelijk plaatsen van een keetwagen op parkeerplaatsen in de Lijsterstraat en Johan Wagenaarstraat Locatie : Lijsterstraat / Johan Wagenaarstraat

E N

B E K E N D M A K I N G E N

Datum besluit: 11 oktober 2011 Wijk Buitenhof - tijdelijk plaatsen van een kraan t.b.v. de opening van de Ommedijk Locatie : Engelendaal Datum besluit: 11 oktober 2011 - kappen van 2 bomen Locatie : Maarten â&#x20AC;&#x2DC;t Hartstraat Datum besluit: 11 oktober 2011 Wijk Voorhof - kappen van een boom Locatie : Bolderikkamp (achter nrs. 1 t/m 63) Datum besluit: 11 oktober 2011 De aanvragen, de beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp bij de afdeling gemeentewinkel. De bezwarentermijn van de bovenstaande verleende omgevingsvergunningen loopt van 13 oktober 2011 tot en met 24 november 2011. Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Het bezwaarschrift bevat: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, redenen van bezwaar, en het besluit waartegen bezwaar wordt aangetekend. Indiening van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Indien u wilt voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen

van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een voorlopige voorziening vragen.

Mededelingen

weg te plaatsen of te hebben. Momenteel zijn de aanhangwagens opgeslagen op de gemeentewerf aan de Simon Smitweg 9 te Leiderdorp. Rechtmatige eigenaren kunnen (op vertoon van eigendomsbewijs) deze aanhangers terug krijgen mits voldaan word aan de wegsleep- en opstalkosten.

Twaalf bomen langs de rijksweg A4 gekapt In verband met de werkzaamheden aan de A4 is een rij populieren langs de rijksweg ter hoogte van de Oranjewijk (â&#x20AC;&#x153;zwarte padâ&#x20AC;?) geveld. Deze rij populieren diende als windvanger voor de achterliggende bomen. Aangezien deze buffer verdwenen is, zijn deze twaalf achterliggende bomen niet bestand tegen de verwachte hoge windsnelheden. De kans was groot dat de bomen zouden omvallen of dat er (grote) takken zouden afbreken. Hierdoor vormden de twaalf bomen een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

Aanhangers van de Lijnbaan weggesleept De gemeente heeft in samenwerking met de politie afgelopen week 2 aanhangers van de Lijnbaan weggesleept. Het gaat hierbij om een kleine dichte aanhangwagen en een boottrailer met zijlboot. Beide aanhangwagens zijn niet voorzien van een kenteken. De Algemene Plaatselijke Verordening zegt hierover het volgende: Artikel 5:6 Het is verboden een aanhanger en dergelijke langer dan drie achtereenvolgende dagen binnen de gemeente Leiderdorp op de openbare

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Handhaving & Toezicht van de gemeente, tel. (071) 54 58 500.

Vergadering Regiocommissie Woensdag 19 oktober 2011 vanaf 20.00 uur vergadert de regiocommissie openbaar. Op de agenda staan de volgende punten: t*OHFLPNFOTUVLLFO t.FEFEFMJOHFO t)PMMBOE3JKOMBOE )3 "MHFNFFO#FTUVVS "# 26 oktober 2011 t4FSWJDFQVOUCFHSPUJOH

Alle vergunningen zijn digitaal terug te vinden op www.leiderdorp.nl > bekendmakingen Wilt u reageren op deze publicatie of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op communicatie@leiderdorp.nl of 54 58 500

12 OKTOBER 2011


Ontwikkeling bloemrijke bermen in Leiderdorp Diversiteit in plant- en diersoorten draagt bij aan de verbinding tussen de groengebieden in Leiderdorp. Het zorgt ervoor dat de groenstroken, parken en polders met elkaar verbonden zijn en blijven. Eén van de maatregelen die de gemeente neemt om meer diversiteit te creëren is het omvormen van grasbermen tot bloemrijke bermen.

Bloemrijke bermen Bloemrijke bermen bestaan uit een diversiteit aan

Johan Steenbergen

inheemse bloemen, zoals de gele ratelaars, lila beemdooievaarsbekken en witte margrieten. De bloemrijke bermen worden twee maal per jaar gemaaid. De eerste maaibeurt vindt plaats na de bloei van de margriet. De tweede maaibeurt is begin oktober. Na het maaien wordt het maaisel afgevoerd om te voorkomen dat het gras de overhand krijgt en er zo voldoende ruimte blijft voor diversiteit in bloem- en kruidsoorten. Realisatie In 2006 is de berm langs de Gallaslaan omgevormd tot bloemrijke berm. Daarnaast zijn op diverse locaties bermen die van zichzelf al bloemrijk zijn. Hier zal het beheer op aangepast worden.

In de Notitie bloemrijke bermen staat aangegeven welke bermen in aanmerking komen om als bloemrijk beheerd te worden en welke locaties in aanmerking komen voor het realiseren van bloemrijke bermen. De notitie kunt u vinden op www. leiderdorp.nl onder groen&milieu, bloemrijke bermen. Q

AGENDA 12 okt.: wijkwandeling Buitenhof, aanvang 15.30, Ommedijk 120 19 okt.: regiocommissie aanvang 20.00 uur, raadzaal

COLLECTE Joges team weer kampioen

9 oktober t/m 15 oktober: Nederlandse Brandwondenstichting

12 OKTOBER 2011

LEIDERDORP - De jongeren van het Joges team van de Menswording kerk zijn voor het tweede achtereenvolgende jaar zaalvoetbalkampioen geworden. Het team bestaat uit Linda, Anouk, Lara, Tom, Ramon en Alex. Dit jaarlijks terugkerende evenement wordt gehouden in Baarn.

LTC De Munnik en gemeente nader tot elkaar

Enthousiasme voor Hoofdstuk 2 OUD ADE - Humor, romantiek, opnieuw beginnen, impulsieve daden en een rouwrandje. Dit is maar een kleine greep uit de thema’s die afgelopen zaterdag in een avond VIOS-toneel naar voren zijn gekomen. Het was de première van Hoofdstuk 2, geschreven door Neil Simon, die zorgde voor een enthousiast lachende en af en toe ontroerde zaal. In het toneelstuk zien we zien hoe George Schneider voorzichtig weer wat stappen waagt op het liefdespad nadat hij zijn vrouw Barbara is verloren. Hierin wordt hij onvoorwaardelijk gesteund, zo niet vooruit geduwd, door zijn broer Leo. Deze is een veel ervarener versierder dan George, ondanks zijn getrouwde status. Leo’s nieuwste koppelpoging lijkt beter uit te pakken dan hij verwacht had, maar is George al klaar voor een nieuwe

Naast de Schneiders die worden gespeeld door Piet en Paul Pouw - in het echte leven ook broers - wordt dit stuk gedragen door twee actrices: Vronie Daalmeijer en Hanneke Hillebrand. Een stuk met zo’n kleine bezetting betekent voor de spelers grote rollen om te leren en veel tijd op het toneel, en dat is ze bijzonder goed af gegaan. De cast, knap geregisseerd door Chris Pouw, heeft het publiek van het begin tot het einde weten te boeien. Dit maakt dit stuk een aanrader voor iedereen die het afgelopen zaterdag nog niet heeft kunnen zien. Hoofdstuk 2 is nog te bezoeken op vrijdag 14 oktober om 20.00 uur in Ons Dorpshuis te Oud Ade. De zaal is vanaf 19.30 geopend. Kaarten zijn te reserveren via www.viosoudade.nl of telefonisch via Chris Pouw, (071-) 5012134.

Themabijeenkomst over pensioenontwikkeling LEIDEN - Regelmatig organiseert de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) bijeenkomsten voor haar leden en andere belangstellenden om voorlichting te geven op het gebied van de pensioenontwikkeling en aanverwante zaken. Zeker nu met alle problemen en heisa over het Pensioenakkoord, dat gaat over de rug en de beurs van gepensioneerden. In dit kader organiseert de NBP regio Zuid-Holland woensdagmiddag 2 november een bijeenkomst in gebouw 3 van het Leids Universiteits Medisch Centrum (LUMC) Leo van Heesch, vice-voorzitter van de NBP en inmiddels bekend

Optimisme over onderhandelingen

relatie? Het antwoord op die vraag wordt duidelijk naarmate het stuk vordert.

van zijn tv-optredens en kundig op pensioengebied, zal over de laatste problemen spreken onder het motto: Maakt u zich ook zorgen over uw pensioen en koopkracht?’. Daarnaast geeft de heer T.A. Wortman van de N.V.O.G. informatie over het onderwerp pensioenen en koopkracht. De bijeenkomst begint om 14.00 uur, zaal open vanaf 13.30 uur. De toegang is gratis, inclusief koffie en thee. Meer informatie is verkrijgbaar bij de secretaris van de regio Zuid Holland: J.J. Bruins-Sas, tel. (078-) 6123764, bruinsas@planet. nl.

Veerkracht en Balans Een serie van 12 maandelijkse artikelen met informatie over hoe je sterker in het leven kunt staan en beter kunt omgaan met tegenslag. Het negende artikel.

Anderen helpen geeft een goed gevoel

LEIDERDORP - “Op 1 oktober 2012 kan de spa de grond in. Dat hoop ik binnen een aantal weken te kunnen zeggen”. Wethouder Herbert Zilverentant (VVD) is optimistisch over het verloop van de gesprekken met de LTC De Munnik. Voorzitter Martijn Lemmens van de Leiderdorpse tennisvereniging drukt zich wat voorzichtiger uit: “Ik zie een lichtpuntje. Het zou heel fijn zijn er binnen zes maanden uit te komen”. Door: Frans Brocken

Tijdens dag van de witte stok

Koninklijke Visio opent deuren LEIDEN - Zaterdag 15 oktober van 11.00 uur tot 16.00 uur opent Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, de deuren tijdens de Landelijke Dag van de Witte Stok. Dat gebeurt in het Poortgebouw, tegenover het LUMC, aan de Rijnsburgerweg 10 in Leiden. Visio Revalidatie & Advies te Leiden adviseert en informeert over de mogelijkheden op het gebied van revalidatie en training. Visio laat je tijdens deze dag ervaren hoe je gebruik kunt maken van hulpmiddelen of andere zintuigen bij dagelijkse activiteiten. De open dag is allereerst bedoeld voor mensen met een oogaandoening. Bijvoorbeeld Macula Degeneratie, Glaucoom of Staar. Of mensen die visuele problemen ervaren door diabetes of een netvliesloslating. Bezoekers kunnen zich la-

ten informeren over mogelijkheden om beter te kunnen functioneren. Tijdens de open dag bestaat ook de mogelijkheid om je te verplaatsen in de wereld van slechtziende en blinde mensen. Probeer eens een computer uit met vergroting of spraak. Zie dat het lezen van een krant makkelijker gaat met speciale loepen of een aangepaste bril. Gedurende de hele dag kunnen bezoekers aanschuiven om blind te proeven. In de creatieve revalidatieruimte kan iedereen met een simulatiebril op een bijdrage leveren aan een groot gezamenlijk schilderij. Een kijkje nemen in het lichtlaboratorium is mogelijk en er is een workshop lopen met een blindenstok. Voor de jeugd is er een interactieve ontdekkingstocht. De winnaar krijgt een toepasselijke prijs. Het doel van de Landelijke Dag van de Witte Stok is aandacht te vragen voor mensen met een visuele beperking. De witte stok is een belangrijk

hulpmiddel en herkenningsteken voor blinden en slechtzienden. Echter, het lopen met de witte stok is slechts één facet van het leven met een visuele beperking. Zonder de witte stok uit het oog te verliezen, vraagt Visio dit jaar op een veel bredere wijze aandacht voor het leven met beperkt zicht. Bij Koninklijke Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering. Meer informatie is te vinden op www.visio.org.

Door John van der Tuin, directeur Sensoor Zuid-Holland Noord Een aanhoudend somber gevoel kan de voorbode zijn van een depressie. Bijkomende signalen zijn vermoeidheid, laag zelfbeeld, de zin van het leven niet zien, lusteloosheid. Kortom, een neerwaartse spiraal in je stemming. Hoe doorbreek je dit? Soms kan het doen van vrijwilligerswerk uitkomst bieden. Wetenschappers hebben vastgesteld dat ons brein van nature van vrijwilligerswerk houdt. Door iets voor een ander te doen wordt in de hersenen de stof dopamine geproduceerd. Deze stof veroorzaakt een prettige sensatie, die vergelijkbaar is met het gevoel dat je kunt hebben bij een lekkere maaltijd, de voldoening na een sportprestatie of een goede vrijpartij. In Amerika wordt dit opgewekte gevoel omschreven als ‘helpers high’. Vrijwilligerswerk is iets wat je vrijwillig en onbetaald doet. Vrijwillig is niet vrijblijvend. Je maakt afspraken en je verbindt je aan de regels die gelden binnen de organisatie waarmee je in zee gaat. Belangrijk is wel dat je kunt kiezen voor werk dat je ligt, iets waarmee je met je talenten naar buiten kunt komen. Onderzoekers van de University of California hebben onlangs op een congres in Chicago de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar het doen van vrijwilligerswerk. Opvallend resultaat van het onderzoek is dat het doen van vrijwilligerswerk goed is voor de levensverwachting. Heel kort door de bocht zou je het kunnen samenvatten als volgt: Iets te kunnen betekenen voor een ander maakt blijkbaar gelukkig. En gelukkig zijn is gezond. Nu even van de wetenschap naar de praktijk. Een uitspraak van een ervaringsdeskundige: “Zelf doe ik aan vrijwilligerswerk. Waarom? Omdat ik het leuk vindt, omdat de sfeer prettig is, omdat het dankbaar werk is, om structuur in mijn leven te houden, omdat ik van teveel thuis zitten depressief raak. Uiteindelijk help je altijd anderen om jezelf een beter gevoel te geven.” Nog een ervaringsdeskundige: “Ik weet dat ik heel veel waardering krijg voor de dingen die ik voor anderen doe en dat geeft mij een goed gevoel. Anderzijds is het zo dat ik mezelf soms ook van de bank moet tillen omdat ik eigenlijk geen zin heb, maar als ik dan eenmaal weer ben geweest dan is het weer helemaal vergeten. Het levert voor de ander, maar ook voor jezelf een heleboel op!” In Leiderdorp heeft Stichting Pluspunt (tel. 071-5413536) een overzicht van vacatures voor vrijwilligers. Op dinsdag 18 oktober is er een vrijwilligersbijeenkomst met als doel nieuwe vrijwilligers te werven en het bedanken en motiveren van mensen die zich al inzetten bij één van de organisaties in Leiderdorp. Meer informatie daarover is ook verkrijgbaar bij Pluspunt, via bovenstaand telefoonnummer of e-mail info@pluspunt.nl. Voor vacatures in Leiden kun je terecht op http://www.i-doe.nl/ .

Vertrouwen van Leiderdorp in Leiden heeft flinke deuk gekregen LEIDERDORP - De gemeente Leiden kan een figuurlijke draai om de oren verwachten van het Leiderdorpse college van B en W. De schrobbering heeft alles te maken met missers in het werk van servicepunt ‘werk en inkomen’ van de gemeente Leiden, die voor Leiderdorp onder meer het aantal uitkeringsgerechtigden bijhoudt. Die fouten zijn ontstaan door hardnekkige ‘kinderziekten’ in een nieuw computersysteem. Als gevolg hiervan bleek onlangs dat binnen Leiderdorp 27 meer mensen recht hebben op een uitkering dan aanvankelijk was geteld. Vervelend voor de Leiderdorpse kas, want het betekent dat een kleine negen ton meer aan uitkeringen moet worden betaald dan waarop was gerekend. Dat geld moet Leiderdorp overigens in principe terugkrijgen van het rijk. De kinderziekten zijn inmiddels aangepakt en Leiden heeft een excuusbrief geschreven, maar de Leiderdorpse gemeenteraad is bepaald niet tevreden over de gang van zaken. BBL stelde de zaak maandagavond tijdens de raadsvergadering aan de orde. De partij verweet het Leiderdorpse college dat zij de raad te laat heeft geïnformeerd over de problemen. Eén van de vragen

van BBL was hoeveel schade de gemeente Leiderdorp heeft geleden en of het college bereid is te onderzoeken of de samenwerking met Leiden op dit gebied beëindigd kan worden. Wethouder Leo Maat kon antwoorden dat de financiële schade vooralsnog nul is. Hij voegde eraan toe dat de schade vooral ligt in de relationele sfeer. Er is een flinke deuk gekomen in het vertrouwen van het Leiderdorpse college in het Leidse college. De wethouder gaf ook aan dat er niet wordt overwogen om de samenwerking met de Leidse sociale dienst te ontbinden. Zonder de samenwerking met Leiden wordt de situatie er namelijk beslist niet beter op. Vroeger telde onze eigen Leiderdorpse sociale dienst ongeveer zestien personeelsleden. Om al deze mensen weer zelf in dienst te nemen en op te leiden, zou veel te duur worden. Door de kennis en expertise bij gemeente Leiden te laten liggen is Leiderdorp bovendien als relatief kleine gemeente minder kwetsbaar. Immers, vroeger had onze gemeente binnen de sociale dienst afdelingen of functies die maar uit één persoon bestonden. Zodra die even wegviel, had je een groot probleem.

Motie van stevige afkeuring Dat de samenwerking moet blijven bestaan, daar was de hele ge-

meenteraad het over eens. Maar Leiderdorp mag best de vinger wat nauwer aan de pols houden, vond BBL. Om dit te onderstrepen kwam de fractie met een ‘motie van stevige aanmoediging’. Daarin staat dat het college de uitvoering van de dienstverleningovereenkomst met de Leidse sociale dienst strenger moet controleren, vaker met Leiden moet overleggen en moet eisen dat afspraken worden nagekomen. En als blijkt dat Leiderdorp financiële schade lijdt door de administratieve fouten van Leiden, moet gekeken worden of die verhaald kunnen worden. Bovendien moeten B en W van Leiderdorp hun Leidse collega’s “onmisverstaanbaar duidelijk” de onvrede en bezorgdheid van de Leiderdorpse gemeenteraad overbrengen. De motie werd aangenomen door een ruime raadsmeerderheid.

Al meer dan een jaar praten de gemeente en De Munnik met elkaar over een schadeloosstelling voor de renovatie van het tenniscomplex aan de Hoogmadeseweg. Het tenniscomplex is in verval geraakt door gebrek aan onderhoud in afwachting van een verhuizing naar gloednieuwe tennisbanen plus tennishal in de nieuwbouwwijk ‘t Heerlijk Recht. De verhuizing moest echter

worden afgeblazen. De ondergrond van de gekozen locatie op de voormalige vuilstortplaats De Kleine Zandput bleek te instabiel om de constructie te kunnen dragen. De afkoopsom voor de renovatie houdt de gemeente en De Munnik verdeeld. De gemeente wil daarvoor 1,1 miljoen euro uittrekken, deels als som ineens, deels als lening. Maar over de hoogte van de verschillende bedragen bestaat nog steeds geen duidelijkheid. Een ingrijpende opknapbeurt kost volgens de tennisclub 1,8 miljoen euro. Lemmens wil om het onderhandelingsproces niet te verstoren niet in detail op de onderhandelingen ingaan. “Er wordt gewerkt aan een totaal plan. Geld is daarbij niet alles”, maakt hij duidelijk dat er op indirecte steun van de gemeente wordt gerekend. “Het zou fijn zijn als we er uit kunnen komen. Het is een mooi streven bij een nieuw tennisseizoen over een mooie accommodatie kunnen beschikken”, deelt hij het optimisme van Zilverentant.

Dierenmeldpunt De Provincie Registratie van vermiste en gevonden dieren. Bel voor inlichtingen over deze dieren met Toos Pieterse, tel. (071-) 5665500, mail info@dierenmeldpunt.com of bezoek de website www.dierenmeldpunt.com. Vermist: Sinds 31 augustus: kater, Pers langharig, Red tabby point, 13 jaar; is mager en gechipt. Albatrosstraat, Leiderdorp. Sinds 9 september: dwerg konijntje, wit met blauwe oogjes. Koningstraat, Leiderdorp. Sinds 18 september: poes, lapje, veel wit met rood zwart, kleine zwarte streep boven rechter oog, paars bandje bel en penning om. Is gechipt. Obool, Leiderdorp. Sinds 24 september: hond, Shih tsu, reu, donker van kleur, is gechipt. Sleutelbloemzoom, Leiderdorp. Sinds 24 september: kater, cypers rood oranje, witte snorharen. Steenbakkerslaan, Leiderdorp. Gevonden: Op 2 augustus: valkparkiet, grijs met geel. Zijldijk, Leiderdorp. Op 8 augustus: kater, rood, 8 weken oud. Draadbaan, Leiderdorp. Op 18 augustus: kater, gecastreerd, is oud en mager, cypers wit, kruising Maine coon. Maria van Hongarijelaan, Leiderdorp. Op 23 augustus: hangoor konijn, man, beige grijs, Bloemerd. Leiderdorp. Op 24 augustus: poes, cypers wit, witte kin, bef, borst en achter sokken, Patrimoniumpark,.Leiderdorp. Op 26 augustus: poes, 6 jaar, zwart met bruine gloed, paar witte haren op bef, rank postuur. Akkerstraat Leiderdorp. Op 29 augustus.: hond, teef, zwart langharig, beetje plat bekje, rode band met zakdoek om. Maarten t`Hartstraat, Leiderdorp. Op 8 september: katje, 3 maanden, cypers bruin beige zwart, groene ogen, is tenger. Jacoba van Beierenlaan, Leiderdorp. Op 30 september: kitten, kater, rood met wit. Rozemarijntuin, Leiderdorp.

Workshop afvallen LEIDERDORP - Nannet van der Ham schreef de bestseller ‘Spiritueel Afvallen’. Hierin bekijkt zij overgewicht op een geheel andere manier. Op veler verzoek verzorgt zij op woensdag 26 oktober in de Leiderdorpse bibliotheek een workshop ‘Spiritueel Afvallen’. Nannet praat tijdens deze workshop niet over diëten of calorieën maar over het loslaten van ballast die jouw lichaam zwaar maakt. Haar motto luidt: ‘Een lichter hoofd, een lichter lijf, een lichter leven’. Haar lezing ‘Spiritueel Afvallen’ is inspirerend en bevrijdend. Door rust in je hoofd, breng je rust in je stofwis-

seling. Zo ontstaat er een natuurlijk lichamelijk evenwicht waardoor je beter in je vel komt te zitten. Meer informatie is te vinden op de website: www.nannet.net. De BplusC bibliotheek in Leiderdorp is gevestigd aan de Van Diepeningenlaan 110 (in De Sterrentuin). De workshop is van 19.30 tot 22.00 uur, deelname kost 5 euro p.p. Vooraf opgeven is verplicht, dit kan door te mailen naar cjanson@ scwleiderdorp.nl of te bellen naar het Sociaal Cultureel werk Leiderdorp, tel. (071-) 5421662 of naar de bibliotheek, tel. (071-) 5890849.


LEIDERDORPS WEEKBLAD

WOENSDAG 12 OKTOBER 2011

CULTUUR & UITGAAN

Erop uit in de herfstvakantie Griezelig leuke Dieren Dagen Paddenstoelen, boodschappers van de herfst. (Foto: Wim Schellekens)

IVN-wandeling WARMOND - Op zondag 16 oktober om 14.00 uur geven de gidsen van IVN Leiden alweer de laatste excursie van dit jaar in het landgoedbos van Huys te Warmont. Er moet al een hoop van de herfst te zien zijn: geel en roodkleurende bladeren, allerlei bessen, zaden en vruchten, paddenstoelen in soorten en maten. Hopelijk zijn de Scandinavische roodborsten te horen die hier nu ieder hun eigen boom bevechten. De wandeling start bij de ingang Herenweg 139 in Warmond. Parkeren kan vlakbij aan de Beatrixlaan. Kijk voor verdere informatie over Huys te Warmont en activiteiten van IVN Leiden op www.ivn.nl/leiden.

Weidevogels kijken HAZERSWOUDE - Op zondag 16 oktober organiseert Vogelwerkgroep Koudekerk/ Hazerswoude e.o. en wandeling door het weidevogelreservaat De Wilck. Het is een nieuw natuurgebied in het Groene Hart, waar de hogesnelheidstrein onderdoor gaat. In het weiland is een ondiepe waterplas ontstaan, waarin veel vogels, vooral steltlopers, hun voedsel vinden. Wintergasten zijn weer terug en de kans op bijzondere trekvogels is groot. We verzamelen om 9.00 uur bij de Rode Wipmolen, Vierheemskinderenweg te Hazerswoude, te bereiken via de Gemeneweg. De wandeling duurt ongeveer tot 11.30 uur en er zijn geen kosten aan verbonden. Bel voor vragen Louis Westgeest, tel. 06-53695357 of kijk op www. vogelsrijnwoude.nl.

Avond over Brusselse tram VOORSCHOTEN - De Brusselse tram heeft de afgelopen decennia een opmerkelijke ontwikkeling doorgemaakt. Ooit was het bedrijf doodverklaard ten gunste van de metro, maar de laatste jaren maakt het een echte come-back. Op woensdag 19 oktober organiseert tram- en treinvriendenclub NVBS een avond die geheel is gewijd aan de historie van de Brusselse tram. De Wassenaarse tramkenner Karel Hoorn presenteert dan een overzicht van vijftig jaar tram in de Belgische hoofdstad. De voor iedereen toegankelijke avond wordt gehouden in de Alettahof, Aletta Jacobsplantsoen 97 in Voorschoten. Aanvang 20.00 uur. Kosten: 2,50 euro voor NVBS-leden en 3,50 euro voor niet-leden. De avond van 19 oktober is slechts een van de tien bijeenkomsten die de NVBS dit seizoen organiseert. Meer informatie is te vinden op www.nvbs. com/Afdelingen/Rijnland/.

Kennisfestival in de Hortus LEIDEN - De Hortus botanicus Leiden doet op 29 en 30 oktober mee met het Kennisfestival. Er zijn twee workshops voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Zaterdag kunnen ze om 10.30 uur onder leiding van Prefect Paul Keßler herbariummateriaal opplakken en beschrijven. Op zondag 30 oktober van 15.00 tot 16.00 uur is een speciale editie van de MuseumJeugdUniversiteit door bioloog Marco Roos. In de Hortus is te zien welke slimme trucs planten ontwikkeld hebben om dieren in de val te lokken. Hoe lukt het de plant, die op z’n plek moet blijven, om de dieren te vangen? Inschrijven voor de workshops kan via educatie@hortus.leidenuniv.nl.

Lunchconcert LEIDEN - De Spaanse pianist José Núñez Ares is op donderdag 13 oktober te beluisteren tijdens een lunchconcert in de Kapelzaal van BplusC te Leiden. Op het programma staan de Chaconne in d van Johann Sebastian Bach in een meesterlijke bewerking voor piano solo van Ferruccio Busoni, delen uit Goyescas van Enrique Granados en de virtuoze Vuurdans uit Amor Brujo van Manuel de Falla. Het concert begint om 12.45 uur. Toegangskaarten zijn voor € 3,verkrijgbaar vanaf 12.00 uur aan de kassa van de Kapelzaal (ingang Hazewindsteeg).

LEIDEN - In de herfstvakantie is museum Naturalis extra spannend. Van 16 tot en met 28 oktober staat het museum dagelijks bol van de griezelig leuke activiteiten.

Sint Petersburg en de Hermitage Deze week wil de Leiderdorpse Volksuniversiteit graag de cursus ‘St. Petersburg en de Hermitage’ onder de aandacht brengen. Deze cursus wordt gegeven door Ljoedmilla van Vyve, docente Russische taal en cultuur. Ljoedmilla is geboren en getogen in St. Petersburg, maar woont sinds 2004 in Nederland, waar zij inmiddels les geeft bij diverse volksuniversiteiten. Ook in Leiderdorp zal zij ons meenemen op een culturele rondreis door Sint Petersburg en de Hermitage. In drie avonden zullen we een boeiend, cultureel bezoek brengen aan de Russische stad en zijn Hermitage. Met behulp van beeldmateriaal zullen we de De ‘Church of the Savior on schitterende aanzichten van de palei- Blood’, een van de markante zen, kathedralen, musea en andere be- gebouwen in St. Petersburg. zienswaardigheden te zien krijgen. Ook de meesterwerken van beroemde schilders in de Hermitage en het Russisch staatsmuseum, met biografieën en uitleg over schilderijen, zullen de revue passeren. “De Hermitage in Sint Petersburg heeft de grootste verzameling Europese meesterwerken”, vertelt Ljoedmilla. Wie de smaak te pakken heeft gekregen door deze boeiende cursus of deze niet heeft kunnen bijwonen, kan ook inschrijven op de cursus ‘Culturele rondreis door Rusland’ die op 1 februari 2012 van start gaat. In drie avonden wordt tijdens deze cursus aandacht besteed aan de geschiedenis van Rusland, de Russische architectuur en de Russische schilderkunst. Ook tijdens deze cursus laat Ljoedmilla ons met behulp van beeldmateriaal de architectuur en inrichting van paleizen en kathedralen zien en andere bezienswaardigheden. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan meesterwerken van beroemde schilders, voorzien van tekst en uitleg. Wie daarna zo enthousiast is geworden en plannen maakt om al dat moois met eigen ogen te gaan bekijken, is misschien geïnteresseerd in de talencursus ‘Russisch op reis’, die aansluitend op de culturele rondreis door Rusland gegeven wordt in tien lessen. De cursus Russisch op reis is niet alleen voor mensen die op vakantie gaan naar Rusland. Volgens Ljoedmilla is het “voor zakenmensen of sporters ook praktisch als zij zich met de taal een beetje kunnen redden”. Voor de volgende cursussen (alle op de woensdagavond) kunt u zich aanmelden: St. Petersburg en de Hermitage, deze begint op 26 oktober 2011 van 19.30 - 21.30 uur; Culturele rondreis door Rusland, start 1 februari 2012 van 19.30 21.30 uur; Russisch op reis, die 29 februari 2012 begint van 19.30 - 21.30 uur.

Informatie en inschrijving Informatie over deze en andere cursussen kunt u vinden op de website van de LVU, www.volksuniversiteit.nl/leiderdorp. Het programmaboekje met uitgebreide informatie over alle cursussen is te verkrijgen bij de bibliotheek, het gemeentehuis en op het bureau van de LVU. Op maandag- en woensdagochtenden is het bureau geopend en kunt u ook telefonisch terecht (071-5411732). Inschrijven kan via de website, telefonisch, met een e-mail naar leiderdorp@volksuniversiteit.nl of door binnen te lopen bij het bureau.

Textiel onderzoekcentrum beantwoordt vragen LEIDEN - In het Textile Research Centre (TRC) aan de Hogewoerd 164 in Leiden zijn zaterdag 22 oktober tussen 10.00 en 16.00 uur specialisten aanwezig die vragen beantwoorden over textiel en kleding uit de hele wereld. Wie thuis nog exotische kleding of textiel heeft liggen van een verre vakantie, of een oude kanten hoofdkap van een familielid uit een vissersplaatsje in Nederland, kan daarmee lang komen om meer over het kledingstuk te weten te komen. Onder de specialisten zijn Els de Baan (Europees textiel en mode), Anna Beerens (kleding uit Japan), Rene Lughtigheid (opslag en verzorging), Paul Spijker (Afrikaans textiel en kleding) en Gillian Vogelsang-Eastwood (textiel en kleding uit het Midden-Oosten).

Deelname is gratis maar bezoekers worden verzocht niet meer dan twee items per persoon mee te brengen. Het team zal géén taxatie doen van de financiële waarde van het textiel. Ook wie geen textiel of kleding meeneemt, kan met de deskundigen praten en de prachtige TRC tentoonstelling ‘Voor de Draad ermee’ bezoeken. De tentoonstelling vertelt alles over het spinnen van draden, met voorbeelden uit de hele wereld en van alle tijden waaronder zelfs wat spintollen uit het oude Troje. Wie wil kan ook zelf proberen, alleen met de hand of met spinnewielen, om wat draden te spinnen, van wol, katoen, alpaca , kameel, bananenvezels, en zo meer. Voor meer informatie, kijk op www. trc-leiden.nl.

Ladies’ Night in Volkenkunde LEIDEN - Donderdagavond 13 oktober opent Museum Volkenkunde zijn deuren voor de vierde keer op rij exclusief voor vrouwen. Aansluitend bij de tentoonstellingen Op Expeditie en De Verborgen Tuin - Juwelen uit India organiseert het museum een Ladies’ Night voor reislustige vrouwen. In een avontuurlijke setting biedt Volkenkunde een avond vol verrassende ontmoetingen, spannende expeditieverhalen, de nieuwste reisboeken en hebbedingetjes en heerlijke hapjes en drankjes. Een gezellige avond ‘ladies only’! Al bij binnenkomst op het terrein zal het de bezoeksters duidelijk zijn dat deze avond één groot avontuur wordt. Verwelkomd door de Indiase klassieke muziek van Shahzad Ali Khan kunnen zij kiezen tussen een aantal presentaties en workshops. Arita Baaijens, bekend Nederlands ontdekkingsreizigster, schrijfster en fotograaf vertelt over haar expedities naar Afrika en Siberië. Journaliste Brigitte Ars, jarenlang werkzaam in Maleisië, geeft een workshop ‘Reisverhalen schrijven’. Saskia Konniger, gastconservator van de tentoonstelling De Verborgen Tuin - Juwelen uit India leidt de gasten rond op de tentoonstelling die die middag geopend is. In 2007 en 2011 reisde zij in opdracht van het museum naar het Indiase Rajasthan om in het spoor van Noord-Indiase Mogol- en Rajputhof-tradities gouden sieraden te verwerven. De Verborgen Tuin is daar het schitterende resultaat van. Verder laat antropologe en filmmaker Janine Prins zien hoe je tijdens je reizen op een goede manier kan vastleggen wat je meemaakt. In een grote nomadentent verwelkomen

Professor Vleermuis beantwoordt alle vragen over vleermuizen, aanraken is verplicht bij Doe & Ontdek en op de Verteltafel liggen de troeteldieren van een heks. Of brouw een toverdrankje, spin je eigen web, luister naar griezelverhalen en speel de Griezels- en schatjesquiz. Natuurlijk griezelen we ook wat af in de zaal LiveScience. Puzzel daar bijvoorbeeld je eigen vleermuisskelet, luister naar een college over spinnen, vleermuizen of paddenstoelen en leer schedels lezen. Op

Natuurspeeltuin dagelijks open in herfstvakantie LEIDERDORP - In de herfstvakantie is natuurspeeltuin De Dwarstuin in het Leiderdorpse sport- en recreatiepark De Bloemerd nog elke dag geopend. Daarna zal deze alleen op woensdagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur en in het weekend van 10.00 tot 17.00 uur open zijn. Op verzoek kan de tuin voor bijzondere activiteiten ook op andere dagen geopend worden. Daarvoor kan contact opgenomen worden met het bestuur via e-mail bestuur@natuurspeeltuin.nl of telefoon (071-) 5893945.

Herfstvakantie bij SCw Leiderdorp In de herfstvakantie zijn er weer volop activiteiten bij SCw Leiderdorp: Dinsdag 18 oktober • Workshop ‘Cupcakes maken’. Leeftijd: 11 tot en met 15 jaar. Plaats: De Buit, Buitenhoflaan 1. Tijd: 10.00 tot 12.00 uur. Kosten € 5,-. • Schilderworkshop met als thema ‘kinderboeken’. Leeftijd: 8 jaar en ouder. Plaats: De Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110. Tijd: 10.00 tot 13.00 uur. Kosten: € 5,-. Woensdag 19 oktober • Workshop ‘mozaïek’. Leeftijd: 10 tot en met 15 jaar. Plaats: De Buit, Buitenhoflaan 1. Tijd: 10.00 tot 13.30 uur. Kosten: € 6,-.

• Workshop ‘druktechnieken’. Leeftijd: vanaf 7 jaar. Plaats: De Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110. Tijd: 10.00 tot 12.30 uur. Kosten € 5,-. Vrijdag 21 oktober • Disco. Leeftijd: 9 tot en met 13 jaar. Plaats: Zijlkwartier, Van der Marckstraat 19. Tijd: 20.00 tot 22.00 uur. Kosten: € 2,50. Heb je geen discopas, of ben je de discopas vergeten, dan zijn de kosten om bij de disco binnen te komen € 5,-. Aanmelden voor deze activiteiten is verplicht, behalve bij de disco. Aanmelden kan via (071-) 5421662 of www.scwleiderdorp.nl.

Voetbaltoernooi voor jongeren LEIDERDORP - Zondag 23 oktober organiseert het Sociaal Cultureel werk Leiderdorp weer een voetbaltoernooi in sporthal de Bloemerd. Van 13.00 tot 16.00 uur kan er gevoetbald worden door jongeren van 13 tot en met 16 jaar. Toegang vanaf 12.30 uur. Er wordt vijf tegen vijf (inclusief keeper) gespeeld. Wil je meedoen, geef je team dan nu op door te mailen naar rvanegmond@scwleiderdorp.nl of haal een inschrijfformulier op bij SCw Leiderdorp in SCC De Sterrentuin. Zorg dat je er snel bij bent, want er is maar beperkt plaats. Neem voor meer informatie contact op met Robert of Mimoun via (071-) 5421662.

Zaterdag 22 oktober rijdt de stoomlocomotief langs het Valkenburgse Meer. (Foto: PR)

VALKENBURG - In de herfstvakantie vertrekken vanaf het splinternieuwe station in chaletvorm van het Nationaal Smalspoormuseum/Stoomtrein Valkenburgse Meer dieseltreinen op de dinsdag en donderdag en op zaterdag 22 oktober een stoomtrein. De treinen maken een rit langs een deel van de oevers van het Valkenburgse Meer.

Djouma en Aissata uit Mauretanië de bezoeksters met thee en vijgentaart. Er is een nomadenwinkeltje en een workshop traditionele nomadentasjes maken. De boekenstand van The Mayflower Bookshop biedt een keur aan Engelse reisliteratuur en in de museumshop van Volkenkunde zijn de leukste reisgadgets en andere exotische cadeautjes te koop. De heerlijke Arabisch-Meditterane hapjes en drankjes worden verzorgd door Marrakech at Home. Voor het volledige programma, kijk op: www.volkenkunde.nl. Datum: donderdag 13 oktober 2011 Tijd: 9.00 - 23.00 uur Kosten: € 15,- incl. museumentree (Museumkaart niet geldig)

Natuurhistorisch museum Naturalis is gevestigd aan de Darwinweg 2 in Leiden. Het uitgebreide programma van dag tot dag is terug te vinden op http://www.naturalis. nl/nl/bezoek/agenda/2011/10/16/ griezelig-leuke-dierendagen/.

Op expeditie in Museum Volkenkunde LEIDEN - In Museum Volkenkunde in Leiden ga je tijdens deze herfstvakantie ‘Op Expeditie’. Naast de familietentoonstelling in de museumtuin zijn er allerlei spannende activiteiten die je het gevoel geven dat je écht op reis bent. Zo kun je dagelijks Afrikaans speelgoed maken, je haar laten invlechten, op speurtocht gaan langs Afrikaanse objecten en lekker chillen in een echte nomadentent. Op de zondagen in de vakantie wordt het swingen tijdens een workshop Afrikaanse dans. Maar dat is niet alles: het weekend van 22 & 23 oktober staat volledig in het teken van de avonturen van de stripheld Kuifje!

Op Expeditie naar Afrika Altijd al op expeditie willen gaan, maar je ouders nooit zo ver gekregen? Deze herfstvakantie gaat het lukken! In Museum Volkenkunde in Leiden kan je in één dag Op Expeditie naar Afrika. Bij binnenkomst op het terrein loop je al meteen de grote kisten van de Op Expeditie tentoonstelling binnen. Daar maak je kennis met expeditieleiders uit het verleden en kan je testen of jezelf geschikt bent om op expeditie te gaan. Eenmaal binnen in het museum gaat de reis verder en stap je Afrika binnen. In de net heropende Afrikazaal staat een grote nomadentent waarin je lekker kan loungen en er zijn er allerlei leuke activiteiten die in het teken van dit continent staan.

In Museum Volkenkunde kan je tijdens de herfstvakantie dagelijks je haar laten invlechten en Afrikaans speelgoed maken. (Foto: PR) de hele dag Kuifje films. Daarnaast maak je door mee te doen aan de prijsvraag ook nog kans op kaartjes voor de nieuwste Kuifje film! Als je verkleed komt als een van de figuren uit de Avonturen van Kuifje, dan ontvang je een gratis Survival Gids voor bij de Op Expeditie tentoonstelling.

Kuifjeweekend

Kinderen vanaf 8 jaar kunnen meedoen aan een workshop striptekenen door Alex Turk, bekend van de strip ‘Timo’. De workshop is van 14.00 tot 16.00 uur en vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dat kan via: kuifjeweekend@volkenkunde. nl onder vermelding van naam en leeftijd. De kosten bedragen € 5,p.p.

Op zaterdag 22 en zondag 23 staan in Volkenkunde de Avonturen van de stripheld Kuifje centraal. Die twee dagen kun je hem en kapitein Haddock zomaar in het museum tegen het lijf lopen. Verder draaien er

Museum Volkenkunde is gevestigd aan de Steenstraat 1 in Leiden. Het herfstvakantieprogramma is van zaterdag 15 tot en met zondag 30 oktober, van 12.00 tot 16.00 uur.

Strandexcursie

Herfstritten met de stoomtrein

De Ladies’ Night is bedoeld voor reislustig vrouwen.

woensdag 19 oktober en woensdag 26 oktober ontleden preparateurs Duncan Reeder en Bas Perdijk dieren om de huid en botten te kunnen bewaren in de wetenschappelijke collectie. Hoe doe je dat, hoe ziet zo’n dier er van binnen uit, en waarom wil je het eigenlijk bewaren? Woensdag 26 oktober wordt een wel heel bijzonder dier ontleedt; de Kalong, een van de grootste vleermuizen met een spanwijdte tot 1.70 meter.

Met een snelheid van amper 20 kilometer per uur trekt zaterdag 22 oktober een klein, dapper en groen geschilderd stoomlocomotiefje puffend en fluitend zo’n drie tot vier rijtuigen achter zich aan. Op dinsdag 18 oktober en donderdag 20 oktober komt een diesellocomotief in actie. Bij mooi weer zet het museum ook open rijtuigen in. In het Nationaal Smalspoormuseum zijn tientallen echte stoom- en motorlocomotieven van dichtbij te bewonderen. De locomotieven zijn na hun actieve loopbaan in de collectie van de Nationale Smalspoorstichting zijn gekomen, waar ze zijn opgeknapt of zorgvuldig gerestaureerd. Oude techniek spreekt jong en oud aan. Welk kind weet nog steenkolen zijn? Hoe maak je eigenlijk stoom? Hoe werkt een

stoomlocomotief ? De vrijwilligers van het smalspoormuseum leggen het geduldig uit en laten de vuurkist zien om de warmte te voelen. Kinderen mogen in het museum (als ze voorzichtig zijn) gerust met hun handen kijken. En als de kleine kinderen uitgekeken zijn, dan is er speciaal voor hen een houten treinbaan en een elektrische LGB speelgoedtrein beschikbaar. Lekker languit liggend op de vloer kunnen zij nog nagenieten van hun rit met de stoomtrein. Openingstijden tijdens de herfstvakantie Het museum is geopend op dinsdag 18 en donderdag 20 oktober van 12.30 tot 16.00 uur. De dieseltrein vertrekt om 13.30 en 15.00 uur. Op zaterdag 22 oktober is het museum geopend van 10.30 tot 17.00 uur. De stoomtrein vertrekt om 11.30, 13.00, 14.30 en 16.00 uur. Het museum ligt direct aan de A44, afslag Leiden Zuid. Vanaf Amsterdam afslag 8 en vanuit Den Haag afslag 9. Reserveren in de herfstvakantie is niet noodzakelijk. Bij grote drukte rijden extra treinen. Voor meer informatie: raadpleeg de website www.smalspoormuseum.nl.

KATWIJK - Het IVN (Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie) afdeling Leiden e.o. organiseert tussen oktober 2011 en maart 2012 iedere maand een strandexcursie vanaf de Uitwatering in Katwijk. De eerstvolgende zijn op zaterdag 15 oktober om 13.00 uur, op zaterdag 12 november om 10.00 uur en zaterdag 10 december om 10.00 uur. De gidsen vertellen over van alles dat langs de vloedlijn te vinden is. Zoals de bergen ‘groene spaghetti’ die afgelopen weekend op het strand lagen. Dat is riemwier, die door de storm uit Engeland overgewaaid is. Langs onze zandkust groeit dat namelijk niet. Op zaterdag 15 oktober start de excursie om 13.00 uur op de parkeerplaats Noordduinen (Noordduinse-weg) in Katwijk, op de hoek bij uitgang van de KNRM-loods. Kledingadvies: warm en waterdicht, aan zee is het altijd kouder dan

Uit Engeland overgewaaid riemwier. (Foto: PR) achter de duinen. De excursie duurt anderhalf tot twee uur, afhankelijk van het weer en wat er te vinden is. Deze excursie is geschikt voor alle leeftijden, en deelname is gratis. De excursie gaat altijd door, ongeacht het weer, en reserveren is niet nodig. Bel of mail voor meer informatie Ellen van der Niet, 0651852893 of ellen.van.der.niet@ hetnet.nl.

Herfstvakantie in zwembad de Does LEIDERDORP - Zwembad De Does in Leiderdorp heeft tijdens de herfstvakantie een speciale actie: kinderen kunnen de hele week onbeperkt recreatief zwemmen voor een vast bedrag. Er zijn in de vakantieweek diverse activiteiten. Zo is er onder andere stuiverduiken, onderwaterfotografie en zijn er extra drijfmaterialen. Met de actie hoopt het zwembad veel kinderen te activeren om te komen bewegen en spelen. Huisfotograaf Paco zal de onderwaterfotografie voor zijn rekening nemen, de foto’s zijn geheel in kerststijl, zodat er een originele kerstkaart ontstaat. Daarnaast is er ook ‘Aqua Kids Dance’, waarbij de kinderen kunnen dansen in het water. “Wij hopen dat we met ons speciale tarief kinderen over de streep kunnen halen om bij ons de vakantie door te brengen. Daarbij is het voor ons belangrijk dat de kinderen in beweging blijven”, aldus Walter van Krieken, manager van Sportfondsen Leiderdorp. Bij de receptie van het zwembad kan er voor 7,50 euro per persoon een toegangskaart gekocht worden, deze is de hele vakantie onbeperkt geldig voor het recreatief zwemmen. Meer informatie over de actie en de activiteiten is te vinden op de website: www.dedoes.nl.


KKAPEL DA L

ZATERDAG 15 OKTOBER

EN

IN

UITNODIGING Open Dag

BESTE KEUS E

N

KO

Z IJ N E N

Rondleiding door 2300 m² moderne productieruimte

Unieke samenwerking onder 1 dak

600 m² showroom Assortiment sterk Vide met blik op productielijn Luchtkussen voor de kinderen

Beleef de ruimte van dakkapellen

2000 m² magazijn en expeditie

uitgebreid

Al onze specialisten zijn aanwezig

(verschillende maten)

PROGRAMMA VERNIEUWDE SHOWROOM DPNQMFUF dakkapellen op ware grootte In onze extra grote showroom ziet u

en ervaart u, hoeveel extra ruimte een dakkapel oplevert.

t 0QFOJOMPPQWBOVVS t )BSUFMJKLFPOUWBOHTUNFU koffie en thee t 3POEMFJEJOHEPPSQSPEVDUJF t 0QFOIVJTJOPO[FTIPXSPPN t 4QBOOFOEFTQFVSUPDIUWPPS kinderen t 4QSJOHLVTTFO t 7PPSJFEFSFFOFFOMFVLQSFTFOUKF

t,BOTPQFFO waardecheque van â&#x201A;Ź 1000,- (2 stuks) Kijk voor de voorwaarden op onze website: www.ploegkozijnen.nl

Wie iets te vieren heeft trakteert! Op 15 oktober geven wij een heus familiefeestje. En u bent persoonlijk uitgenodigd. Bovendien maakt u met uw komst kans op een waardecheque van â&#x201A;Ź 1000,-. Hier kunt u ons vinden: Amsterdam A4-E19

Er is voor ieder wat wils. U kunt kennismaken met onze vernieuwde showroom waar naast nieuwe kozijnen ook zes complete dakkapellen te bezichtigen zijn. Hier kunt u met eigen ogen zien hoeveel extra ruimte en licht een dakkapel aan uw woning geeft. Ook bent u van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen in onze productieruimte, waar die dag gewoon gewerkt wordt. Onze medewerkers leiden u daar met veel plezier rond. Wij ontvangen u zaterdag 15 oktober heel graag van 10.00 - 16.00 uur. Het belooft een gezellige, drukke dag te worden.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak? Bel ons gerust of kom naar onze showroom. Ma t/m vr: 09:00 tot 17:00 uur, zaterdag: 10:00 tot 16:00 uur

N207

Afslag Nieuw-Vennep N207

A4

1FTFUBXFHt/JFVX7FOOFQtTel. 0252 500 900t XXXQMPFHLP[JKOFOOMtXXXSVJUFSEBLLBQFMMFOOM

ONZE PLOEG STERKER DAN OOIT Zekerheid en veiligheid:

Roelofarendsveen


LEIDERDORPS WEEKBLAD

WOENSDAG 12 OKTOBER 2011

SPORT

SPONSOR BIJ RCL?

SPONSOR RCL D1

CLUBPAGINA RCL

Informeer naar de mogelijkheden bij de sponsorcommissie.

Tieners van het FC Twente Beloften team met lege handen huiswaarts

VAN HAASTEREN MOTORS BV

Verdiende 1-0 winst voor dynamische RCL-dames

Leiderdorp - Touwbaan 22 Tel. 071 - 589 50 00 www.vanhaasterenmotors.nl ÒÒK: Honda, Schade, 24 uur brandstof ÉN LPG

officieel leverancier

LEIDERDORP - Het RCL-dames elftal boekte een belangrijke maar bovenal verdiende 1-0 overwinning op het FC Twente Beloften team. Belangrijk voor de aansluiting met de subtop en verdiend vanwege de temperamentvolle wijze waarop door de Leiderdorpsen werd gestreden. De meiden tikten als vanouds met flair en overtuiging in een kleine ruimte waarbij de linies perfect aansloten. Tekst en foto: Gert Jan van Heyningen

kledinglijn

De Leiderdorpse Racing oogde vanaf de aftrap beter in de wed-

Winkelhof 83 2353 TV Leiderdorp Tel.: 071-5411459 www.sport2000leiderdorp.nl

Wil van Leeuwen Al 45 jaar een begrip in Leiderdorp

Reparaties en onderhoud aan alle merken auto’s Tevens het juiste adres voor uw APK Bedrijvenweg 24 2351 BC Leiderdorp Tel. 071 - 5420836

Kijk op www.rcl.nl

Noa Guijt Pupil van de Week Noa Guijt was zaterdag de Pupil van de Week bij de wedstrijd RCL dames1 - ATC ‘65. Na afloop van de wedstrijd werd ze in de bestuurskamer in het zonnetje gezet. Behalve een oorkonde, een beeldje en een vaantje kreeg je ook de felbegeerde voetbal met de handtekeningen van de hele selectie. Daarna was er een fotomoment, waarbij Noa op de foto ging met enkele speelsters van RCL 1 die net de belangrijke wedstrijd tegen ATC ‘65 met 1 0 hadden gewonnen. (Foto: PR)

strijd en trachtte direct orde op zaken te stellen. Met die dekselse Madieke Zaad en Samanta Stojanovic op rechts die zo af en toe prachtig Oranje speelster Tashira Renfurm te vlug af was. Maar de ploeg uit het oosten kwam beter in de wedstrijd en zette wat druk. Door de pressie van Twente kwam er ruimte en daar profiteerden de Leiderdorpsen van. Schitterend werk van Ramona van der Harst die Madieke Zaad aanspeelde en het leer in de voeten schoof van de inkomende Shirley Nederpel. Die deponeerde in de elfde minuut het leer heel keurig achter doelvrouwe Esther Stronks. Een mooie aanval werd bekroond met een 1-0 stand op het scorebord. De Leiderdorpsen hadden de smaak te pakken en deelden volledig de lakens uit.In de 18e minuut was het Ramona van Van der Harst die Samanta Stojanovic op rechts wegstuurde maar sluitpost Esther Stronks greep goed in. De Racing domineerde op alle fronten en speelde als vanouds met snel opbouwend tikwerk waarbij de linies kort op elkaar aansloten. Het jeugdige beloften team van coach Arjan Veurink was zoekende naar de sleutel om zichzelf in de wedstrijd te spelen maar had geen kant en klare remedie tegen een herboren Racing. Zowel technisch als tactisch was het zondermeer een boeiende wedstrijd voor een volle tribune die de toeschouwers bescherming bood tegen de regenbuien. Na 22 minuten weer een mogelijkheid voor Shirley Nederpel die werd aangespeeld door Madieke Zaad maar Nederpel besloot het leer door de voeten te spelen van Esther Stronks. Dat huzarenstukje lukte dus niet. Yvette van Dalen, Anne Bosveld en Linsey te Hennepe werkten als de bekende FC Twente paarden maar kregen geen enkele ruimte en liepen zich keer op keer vast op de fysiek sterke defensie van de Racing die echt geen meter terrein prijsgaf. Aan de andere kant waren het Ma-

Info: sponsoring@rcl.nl

Meer informatie over het wedstrijdprogramma van RCL kunt u vinden op:

www.rcl.nl of

www.rcl.biz

Lenie Mendes Fernandes passeert Oranje coryfee Tashira Renfurm op snelheid. dieke Zaad en Samanta Stojanovic die voor serieus gevaar zorgden maar het net niet konden laten bollen. In de 40e minuut een doorbraak op links voor de ploeg uit Enschede. Tashira Renfurm stuurde Anne Bosveld weg die vrij baan leek te krijgen maar daar was weer aanvoerster Marcha Duijkers die het leer nog net corner kon tikken. Na de pauze voerde Twente zienderogen de druk op en maakte het spel. Vera Berends mocht er tussenuit glippen maar Geke Maat liep dit gat dicht en een schitterende actie van Judith Westervelt belandde in het zijnet. De Racing kwam er met moeite uit maar had de regie wel in handen en was in haar spaarzame uitvallen wel degelijk gevaarlijk. Een vrije trap genomen door Lesley Landweer werd door Lin Ven direct op de pantoffel genomen en het leer zeilde net over. De Racing was dit

keer de slimmere partij die bijkans geleerd had van de matige partijen van de afgelopen weken. Vera Berends en Geke Maat ontvingen van de prima fluitende scheidsrechter Theo van Rossum de gele prent maar de af en toe vaderlijke toespraken van de leidsman hadden een beter effect in dit sportieve duel. Nadat in de 70e minuut Judith Westervelt de bal naast had geschoten was de laatste fase weer helemaal voor de Racing. Op aangeven van Lesley Landweer schoot Shirley Nederpel vanuit een onmogelijke hoek richting kruising maar Esther Stronks zat daar heel goed bij en tikte het leer corner. Ook Lenie Mendes Fernandes kwam een aantal keren goed aan de bal maar wist niet tot scoren te komen.

door beide opponenten maar RCL de koers bepaalde. Dit smaakt naar meer en dat vond ook coach Barry Sikking van de Racing die na afloop dan ook heel tevreden was. Hij complimenteerde de dames voor hun vertoonde spel, inzet en beleving. De weg omhoog is ingezet en zaterdag moet dit thuis op De Bloemerd een vervolg krijgen tegen SteDoCo uit Hoornaar.

GEGRILDE KIPPENPOTEN 5 stuks voor €

5,-

Grill en Maaltijdenwinkel Peter Jansen

Een verdiende 1-0 overwinning waar vooral in de eerste helft kwalitatief goed spel werd vertoond

W.C. Winkelhof 21 - Leiderdorp

Techniektraining voor de jeugd

NTK-dag bij RCL

Mooie Ballen het wel en wee van RCL 10

Het tiende van RCL, geen splijtende passes en volle tribunes, maar achterafvelden zonder publiek in druilerig weer. RCL 10, een vriendenteam vol mannen die de 30 reeds ruim gepasseerd zijn. Mannen met een gezamenlijke passie: een balletje trappen op zaterdag. Wekelijks kunt u in het Leiderdorps Weekblad op de hoogte blijven van de verrichtingen van het onovertroffen negende elftal van RCL. Reageren kan via de site <http://www.rcl10. weebly.com>.

What Happens in… Caesars Palace, The Mirage en The Bellagio, het klinkt een gemiddelde man als muziek in de oren. Nee, het zijn geen kermisattracties van exploitanten die ruim een week geleden op Leidens Lammermarkt opgesteld stonden tijdens de viering van Leidens Ontzet, maar gerenommeerd casino’s in het gokwalhalla Las Vegas. Vraag niet waarom maar zet een stel mannen in een tent vol knipperende kleurenlichtjes met een Budweiser in de ene hand en een paar fluoriderende roulettefiches in de andere en ze gedragen zich als een stel kinderen in een snoepwinkel. Tripjes naar Vegas kunnen zo uit de hand lopen dat Amerikanen het gezegde ‘What Happens in Vegas, Stays in Ve-

gas’ hebben bedacht. Over wie en hoe er uit de band gesprongen is, wordt buiten de gemeentegrenzen van Las Vegas geen mededelingen gedaan. Voor de matadoren van het Onovertroffen 10e, die overigens een keurige 5-1 overwinning boekten op de Voetbal Vereniging Sint Bavo uit Noordwijkerhout, geldt dat Amerikaanse spreekwoord natuurlijk niet. U kent de matadoren inmiddels als een stel uitermate beschaafde jongemannen. Heren die nooit uit de band springen en hun retorische kwaliteiten nooit afreageren op de scheidsrechter, die nimmer schunnige taal bezigen bij een slecht geraakte steekpass en die de andere enkel toekeren als de tegenstander met de motoriek van een zak cement voor de zoveelste keer onbeholpen in komt glijden. De matadoren van het 10e zijn eigenlijk een stel brave Hendrikken bij elkaar. Wij discussiëren over het gedichtje ‘Jantje zag eens pruimen hangen’, over de strapatsen van televisiehond Lassie en over fascinerende kant van de Rode Libanon. “Ja hoor, geloof je het zelf ?” hoor ik u denken. Nee, maar dat brave beeld is ons zoveel waard dat we sinds kort een eigen spreekwoord kennen: “What Happens in kleedkamer 14, stays in kleedkamer 14”.

Jubileumwedstrijd op manege Liethorp LEIDERDORP - De recent opgerichte Ruitervereniging Liethorpruiters organiseert op zondag 16 oktober een jubileumwedstrijd voor de Koninklijke Hippische Sportfederatie (KNHS) op manege Liethorp in Leiderdorp. In totaal zullen 36 ruiters deelnemen aan de wedstrijd die wordt gehouden van 9.00 tot 17.00 uur. Aan het eind van de dag worden de prijswinnaars bekend gemaakt. Voorafgaand aan deze prijsuitreiking verzorgt een

carrouselgroep van zestien ruiters van manege Liethorp een boeiende demonstratie. Alle belangstellenden zijn welkom. De KNHS bestaat dit jaar, na een grote fusie met vele andere grote ruitersportorganisaties in Nederland in het jaar 2001, al weer tien jaar. Voor de Kring Rijnstreek van de KNHS een reden hier extra aandacht aan te schenken. Een dertigtal manegebedrijven, gelegen in de Rijnstreek, zijn bij deze Kring aangesloten.

LEIDERDORP - In 2011 wordt voor de vijfde maal het Nederlandse Techniekkampioenschappen Voetbal georganiseerd, het grootste voetbalevenement ter wereld. Dit jaar worden achtduizend kinderen verwacht bij honderddertig deelnemende voetbalclubs. RCL organiseert het NTK in de herfstvakantie op maandag 17 oktober, vanaf 9.00 uur. Het basisprincipe van het NTK ligt in de Moves & Skills zoals René Meulensteen (assistent-trainer van Alex Fergusson) deze aanleert bij de selectiespelers van Manchester United. Het idee is dat kinderen veel meer met een voetbal moeten doen dan ‘direct afspelen’. Ze moeten de bal als een instrument gebruiken om de voetbalwereld (het speelveld) te verkennen en zo hun eigen voetbalgrenzen te ontdekken. Voetballers in de leeftijd van 6 tot en met 15 jaar krijgen de techniektraining, een voetbal, een voetbalshirt, een verzorgde lunch, een diploma met zijn of haar eigen naam daarop, een voetbalmagazine én voor iedere deelnemer een speciale Moves & Skills-medaille. Deze hele dag kost 40 euro per deelnemer inclusief alle genoemde extra’s. In de ochtend worden de kinderen in kleine groepjes verdeeld van maximaal twaalf kinderen. Onder begeleiding

Zusjes Kunkeler bij World Cup in Landsgraaf LEIDERDORP - De Leiderdorpse snowboardsters Lotte en AnneFloor Kunkeler doen morgen mee aan de World Cup wedstrijden in Landgraaf. Ze zijn daar in het goede gezelschap van Nicolien Sauerbreij en acht andere Olympische medaillewinnaars. De World Cup in Landgraaf markeert de start van het snowboardseizoen 2011-2012. Lotte en Anne-Floor hebben eind vorig jaar samen met Tomas Valk uit Amsterdam het Snowboard Racing Team.nl opgericht om gezamenlijk te kunnen trainen. Met succes; ze hebben alle drie de limieten gehaald om mee te mogen doen aan de World Cup. De wedstrijden worden live uitgezonden door Eurosport 2, en ook NOS en RTL maken opnamen in Landgraaf.

van de eigen clubtrainers (die door een techniektrainer van de René Meulensteen Academy speciaal hiervoor zijn opgeleid) gaan ze trainen op voetbaltechniek in Moves & Skills oefen- en spelvormen. Na de lunch wordt gestart met Moves & Skills oefen- en wedstrijdvormen waarbij uitsluitend zal worden gelet op de techniek. Maar het belangrijkste is dat alle kinderen meedoen en zij de Moves & Skills aanleren. Elke voetballer(-ster) is welkom en niet alleen maar de ‘goeie’. Dus iedereen is een winnaar. De Nederlandse Techniek Kampioenschappen Voetbal word het gehele jaar door georganiseerd bij 130 clubs, verspreidt door geheel Nederland. De finaledag voor de locatiewinnaars is op 30 oktober 2011 op het Nationale Sportcentrum Papendal te Arnhem. Daar zullen Ab Klink én René Meulensteen met collega’s van Manchester United (o.v.b.) en nog veel meer bekende mensen aanwezig zijn om de prijzen aan de winnaars uit te reiken. De uiteindelijke landelijke winnaars bezoeken als hoofdprijs twee dagen de grootste voetbalclub van de wereld, Manchester United. Natuurlijk gaan ze naar Old Trafford voor het bekijken van een wedstrijd uit de Premiership.Voor opgave voor het NTK 2011, kijk op www.moves-skills.nl of www.sportpartners.nl.

Alecto probeert een aanval van Voordaan af te stoppen.

Dik verlies voor Alecto dames 1 LEIDERDORP - De hockeysters van Alecto dames 1 hoopten zondag op eigen veld een goed resultaat neer te zetten tegen Voordaan. In de uitwedstrijd, vijf weken geleden, hadden de Leiderdorpsen ene 6-0 verlies moeten slikken en dat wilden ze graag rechtzetten. Dat lukte echter niet. De bezoeksters uit Bilthoven wonnen opnieuw, dit keer met 5-0. Alecto speelde een slechte wedstrijd. Waar de dames van Voor-

daan tot scoren wisten te komen, liet de thuisploeg het liggen. Alecto startte redelijk, maar Voordaan wist gemakkelijk een eerste goal te scoren. Na een versnelling van de linksmidden van Voordaan vloog de bal over een paar sticks heen en kon de spits het doelpunt maken. De tweede goal van Voordaan vloeide voort uit een actie over de achterlijn, evenals de derde. Met een 0-3 ging de rust in. De sfeer van de eerste helft weerspiegelde zich in het herfstweer.

Hoewel de tweede helft veel beter was van de kant van Alecto, kwamen de Leiderdorpsen weer niet tot scoren. Er waren vele kansen die niet af gemaakt werden. Voordaan kreeg slechts 2 kansen voor Voordaan, maar die gingen er wel in. De kansen om naar de promotiepoule door te stomen worden steeds kleiner, dus volgende week, uit tegen Huizen, zullen de Alectodames zich moeten herpakken en laten zien wat ze kunnen.

NTK bij VV Meerburg ZOETERWOUDE-RIJNDIJK - Op woensdag 19 oktober organiseert Meerburg in samenwerking met Sportpartners de voorronde van het Nederlands Techniekkampioenschap. Alle jongens en meisjes in de leeftijd van 6 tot en met 15 jaar, ongeacht bij welke club ze spelen, kunnen zich inschrijven voor deze fantastische voetbaldag. De kosten bedragen 40 euro. Daarvoor krijgen de deelnemers niet alleen een geweldige training maar ook een bal, een T-shirt, een medaille en een deelnamecertificaat. Bovendien plaatst per leeftijdscategorie de beste technicus zich voor het Nederlands Techniekkampioenschap op Papendal. Inschrijven kan via de website van Sportpartners: www.sportpartners.nl of www.moves-skills.nl.

Kledingsponsor voor Alecto MD4

Alecto M8 E1 in het nieuw

LEIDERDORP - Sinds afgelopen weekend draagt Alecto’s meidenteam MD4 sportieve vestjes met logo’s van haar sponsoren: Volans Solutions, De Hypotheker en Promotex BV. Op de foto v.l.n.r. Marlou, Diewke, Claire, Aaricia, Anouk, Maud, Sophia, Lisa, Liselotte, Madelon, Bibi, Mette, Bonne en Meta. Achter hen staan de coaches Cees en Gerard. Harold ontbreekt op de foto. (Foto: PR)

LEIDERDORP - Afgelopen weekend zijn de dames van Alecto M8E1 in het nieuw gestoken door HBK belastingadviseurs & accountants uit Leiderdorp. Op de foto het enthousiaste team bestaande uit (v.l.n.r.) Milika, Leontine, Charlotte, Vera, Eveline, Juul, Fleur, Savannah, Linn en Anouk. Helaas is de eerste wedstrijd in het nieuw shirt nipt verloren gegaan. De dames zijn er echter wel van overtuigd dat de nieuwe look bijdraagt aan de komende successen. (Foto: PR)


LEIDERDORPS WEEKBLAD

WOENSDAG 12 OKTOBER 2011

PARTICULIEREN

Uw advertentie verschijnt in de regio:

Advertenties kunnen tegen contante betaling Ă â&#x201A;Ź 8,00 ingeleverd worden bij: Â&#x2026; )&57"-65")6*4 7PPSTUSBBU KATWIJK Â&#x2026; 4*("3&/."(";*+/+#BSOIPPSO )PPGETUSBBU NOORDWIJK Â&#x2026; PRIMERA WE-BOT )PPGETUSBBU SASSENHEIM Â&#x2026; 3*&58*/,&-WBOEFS70035 %PSQTTUSBBU NOORDWIJKERHOUT Â&#x2026; 5)&3&"%4)01 JOEF)PGUVJO RIJNSBURG Â&#x2026; -*&5)0314#0&$,)6:4 )PPHNBEFTFXFH LEIDERDORP Â&#x2026; 30,&341"-&*4-&*%&3%031 7BO%JFQFOJOHFOMBBO LEIDERDORP Â&#x2026; #0&,)"/%&-%&,-&3 %F,FNQFOBFSTUS 1BTTBHF FO'050%*$,)0' *SJTMO OEGSTGEEST

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna) Voorwaarden: 3 regels â&#x201A;Ź 8.00. Per regel â&#x201A;Ź 2.75 meer.

Katwijk Leiderdorp

Dijksterhuis Installatiebedrijf staat al 29 jaar garant voor kwalitatief werk.

Noordwijk hout Noordwijker Oegstgeest

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Rijnsburg Sassenheim

ERVAREN LOODGIETER

Valkenburg Voorhout d Waardeilan Warmond

Wij zijn gespecialiseerd in: r%BLCFEFLLJOHMPPEFO[JOLXFSL[BBNIFEFO r8BUFSMFJEJOHFOSJPMFSJOHTXFSL[BBNIFEFO r4BOJUBJSFO$FOUSBMF7FSXBSNJOH

Wassenaar De Zilk

Wij bieden je: r&FOQSFUUJHFXFSLTGFFSFO r&FOHPFETBMBSJT

}

HAIRSTUDIO & VISAGIE

Vrijdag 14 oktober vanaf 16.00 uur en zaterdag 15 oktober gesloten!

Wij zijn voor u naar Londen voor de nieuwste trends en looks!

*FUTWPPSKPV #FMPGNBJMEBOTOFM "%JKLTUFSIVJTCW 3JKLTTUSBBUXFH #88BTTFOBBS 5FMFNBJMJOGP!EJKLTUFSIVJTCWOM

â&#x201A;Ź8.00 â&#x201A;Ź 10.75 â&#x201A;Ź 13.50 â&#x201A;Ź 16.25 â&#x201A;Ź 19.00

VEILINGHUIS ONDER DE BOOMPJES Nieuwstraat 38 - 2312 KC Leiden - tel. 071-5145832

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam:.............................................................................................................................................................

Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma.-vrij. van 10.00-17.00 uur.

Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

TE HUUR Â&#x2026; TE KOOP Â&#x2026; GEVRAAGD AANGEBODEN Â&#x2026; GEZOCHT Â&#x2026; GEVONDEN

OPENINGSTIJDEN:

dinsdag t/m vrijdag 9.00 tot 18.00 uur vrijdagavond tot 20.00 uur | zaterdag 9.00 tot 16.00 uur

LAAN VAN BERENDRECHT 13

t 2352 VR

LEIDERDORP

t 071-5218777 t WWW.JEROENDEVINK.NL

OFFICIĂ&#x2039;LE PASFOTOâ&#x20AC;&#x2122;S

Op afspraak kan aan huis getaxeerd worden.

www.onderdeboompjes.nl T.H.: COMMERCIĂ&#x2039;LE â&#x20AC;˘ Daniel Snijders STRA- â&#x20AC;˘ T.H.: Spanje Costa â&#x20AC;˘ Aandacht voor al uw â&#x20AC;˘RUIMTE in parkeergarage TENMAKERS. Voor het Blanca BUNGALOW + COMPUTERVRAGEN. van â&#x20AC;&#x2DC;de Bouwmeesterâ&#x20AC;&#x2122; naast Witte Kerk. Afgesloten met eigen overheaddeur en loopdeur. 64 m2 v.v. elektra. P.m. â&#x201A;Ź 400,- excl. Tel. 0252372660.

â&#x20AC;˘ VAN DER KROFT & VAN DER LANS verzorgt op flexibele basis het secretariaat voor bestuurders, commissarissen, toezichthouders, adviseurs. Huis met het Blauwe Dak. Wassenaar, 070-5119001. www.officemanagers.nl / info@officemanagers.nl.

aanbrengen van alle soorten ZWEMBAD. Tel. 071- Delta Wing Media komt bij bestratingen. Bel voor vrij- 4073193 / 06-51407403. u thuis. Tel. 06-19369712. blijvende prijsopgave. E-mail: guardamar@live.nl. T.K.: super zuinige 0174-213809 / info@daniel RENOVATIE, stucado- CITROĂ&#x2039;N SAXO 2000, snijders.nl. ren, tegelwerk, schilder- rood met., 78.000 km., binMODELTREINEN werk, laminaat. Tel. nen en buiten, als nieuw. GEVRAAGD. Alle merken 06-19110519. â&#x201A;Ź 2.150,-. Tel. 06-38387327. en spoorbreedten. Hoogste T.K.: AANHANGWA2 LINKERHANDEN? prijs. Tel. 071-8874269. Fax GEN, wielen onder de bak, Bel de klussenman! Voor 071-8878170. aluminium schotten, bak- het leggen van kliklaminaat, KAARSLICHTROND- maat 320x180. z.g. aanne- monteren van lampen, kraLEIDINGEN op 27 en 28 mers uitvoering, laadvermo- nen, kasten, douchewanden, oktober a.s. Kasteel Duiven- gen 2.700 kg. vr.pr. â&#x201A;Ź 1.950,- keukens, e.d. Tel. 071voorde. Kaarten Ă â&#x201A;Ź 15,- bij ex. b.t.w. Tel. 0252-222159. 4025126, v. Leeuwen, De Kler, Voorschoten en Asterstraat 244, Katwijk. Gez.: HULP IN DE Wassenaar, kassa van het HUISH. bij gezin in Oegstkasteel en via activiteiten@ geest. Met ref. Tel. 071kasteelduivenvoorde.nl. 5174001.

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

jeroen de vink

OPGELET!

Installatiebedrijf A. Dijksterhuis B.V.

Tevens inkoop van (sloop) goud tegen directe contante betaling! INKOOP ALLE MERKEN AUTOâ&#x20AC;&#x2122;S ttt

Direct klaar voor paspoort, rijbewijs e.d.

0OEFSIPVEBMMF merken UFHFO[FFS DPODVSSFSFOEF QSJK[FO

WIJ HEBBEN EEN AUTO VOOR U OF WIJ ZOEKEN EEN AUTO VOOR U Chevrolet Kalos Chevrolet Kalos, 5-drs. Chevrolet Matiz, 11-2006, 12.000 km. Ford C Max 1.8 16V, full options Ford Fusion Ford Fiesta 1.3, airco, 30.000 km. Ford Fiesta 1.4 tdci, 68.000 km. Ford Ka 1.3 Cool & Sound Ford Ka 1.3 Edition, leer, etc. Hyundai Atos, airco, 5-drs. Mazda 2, automaat, 39.000 km., nieuwstaat Mercedes C Aut., coupĂŠ, 30.000 km. Mitsubishi Colt, 5-drs. Mitsubishi Colt, 5-drs., airco Mitsubishi Colt, 5-drs., nw. model Mitsubishi Colt, 5-drs., 10.000 km. nov. Opel Corsa 1.4 16V, 5-drs. Opel Corsa 1.2 16V Opel Corsa 1.4 ED, 5-drs., nov. Opel Corsa Edition, 5-drs. Opel Corsa Sp., 5-drs. Opel Corsa, 3-drs., bl. met. Opel Corsa Sp. Opel Meriva 1.8, dec. Peugeot 207, 3-drs., zilver Peugeot 207, airco, 3-drs. Renault Clio Campus, 3-drs. Renault Clio TCE Dynamic Renault Kangoo Renault Twingo, airco, nov. Renault Twingo, 20.000 km. Renault Twingo, airco Skoda Fabia Wagon 1.4, 16V, airco, Suzuki Alto, 4-drs., Let op: 22.000 km. Toyota Auris 1.6 16V, groot nav. Toyota Avensis 2.0 Station, full-options, 54.000 km.

2006 2005 2006 2006 2008 2007 2006 2007 2008 2006 2004 2002 2008 2007 2009 2010 2008 2003 2010 2008 2008 2005 2005 2006 2009 2008 2006 2009 2002 2009 2009 2008 aug. 2002 2004 2007 2006

Passie voor kwaliteit

Levering alle merken nieuwe autoâ&#x20AC;&#x2122;s met hoge korting!!

NATIONALE

AUTO

PAS

5.450,4.450,3.950,10.250,8.250,7.250,6.750,5.350,6.250,4.400,6.250,10.250,8.750,8.250,10.250,11.750,9.250,3.450,10.750,8.750,8.950,5.250,5.250,8.750,9.250,8.450,5.750,10.750,2.750,6.250,5.950,5.750,6.250,3.750,12.750,14.750,-

Van Diepeningenlaan 17 2352 KA Leiderdorp T. (071) 541 8306

9PQUSHUK2VaPQULU R\UZ[LUHHYZTL[R\UZ[Z[VM

Automobielbedrijf

van Zelst

Voorschoterweg 23, Valkenburg, Tel. 071-4014299 VOOR ONS COMPLETE AANBOD ZIE ONZE SITE: WWW.VANZELSTAUTOS.NL VERKOOP ALLE MERKEN NIEUWE AUTOâ&#x20AC;&#x2122;S

90153(5+ 26A015,5 2<5:;,5((9:4,;2<5:;:;6-

! P O T M I U R L A H N E B OT Spectaculaire kortingen in het weekend van 15 en 16 oktober tussen 10.00 - 16.00 uur.

RVWaVYNLU 4L[ ^HHY ^PL LU ^H[ ILNPUULU HS KPL ]YHNLU 9PQUSHUK 2VaPQULU IPLK[ VW HS KPL ]YHNLU LLU IL[YV\^IHHY HU[^VVYK ]VVY LLU SL]LUSHUN>PQIPLKLU[VWR^HSP[LP[VWOL[NLIPLK ]HUR\UZ[Z[VMNL]LSWYVK\J[LU

9(4,5c+,<9,5c:*/<0-7<0,5c.,=,3),23,+05. +(2.6;,5c+(22(7,33,5c9633<02,5cA65>,905.

^^^YPQUSHUKRVaPQULUUS 2H[^PQR/LLYLU^LNI ;LSLMVVU

3LPKLYKVYW:PZHSIHHU ;LSLMVVU 

+LZOV^YVVTPZNLVWLUK]HU

.LVWLUK!>VLUZKHNLU]YPQKHN]HU[V[\\Y

THHUKHN[T]YPQKHN]HU!\\Y[V[!\\Y AH[LYKHN]HU!\\Y[V[!\\Y

AH[LYKHN]HU!\\Y[V[!\\Y 6WTHHUKHNKPUZKHNLUKVUKLYKHNILU[\VWHMZWYHHR ]HUOHY[L^LSRVT

Bloemen en Planten

HANS KANBIER

GRATIS

fiets t.w.v.

â&#x201A;Ź 378,-

+L ^LLYZVTZ[HUKPNOLKLU LU KL LULYNPLRVZ[LU ]YHNLU[LNLU^VVYKPNVTHKLX\H[LTHH[YLNLSLU :[VYT LU YLNLU VM L_[YLTL OP[[L OLIILU LLU ZSVWLUKL PU]SVLK VW \^ YHTLU KL\YLU NL]LSILRSLKPUN LU KHRRHWLS;VJO[ SLRRHNL VM HJO[LYZ[HSSPN VUKLYOV\K ILaVYNLU \ KL UVKPNL

Bij aankoop boven de â&#x201A;Ź 5.000,een gratis fiets t.w.v. â&#x201A;Ź 378,Valkenburgseweg 50 | 2223 KE Katwijk Telefoon: 071 40 86 657 Email: info@debotenhal.nl

Nu iedere donderdag op markt Santhorst, vrijdag en zaterdag op de Statendaalder naast Winkelhof 8.00-18.00 uur.

DE HOOGSTE KWALITEIT VOOR DE LAAGSTE PRIJS! Bloemen en Planten

www.debotenhal.nl HANS KANBIER

Statendaalder, Leiderdorp 06 - 51968728


IS T A R G 1 n é D E B DEK IS 2 GRAT NS!! KUSSE

Kom langs voor ons complete assortiment aan Boxsprings en Matrassen!

Bij Beds 2 Basic √ Laagste prijzen √ Beste kwaliteit √ Beste comfort √ TOP-advies √ TOP-service

BOXSPRINGS EN MATRASSEN VOOR DE LAAGSTE PRIJS IN NEDERLAND!

EEN MATRAS, DIRECT KOPEN? EN OP EEN BETER BED LIGGEN?

2

BOXSPRING KEUZE VAST OF ELECTRISCH

LU tras XE !

(CLASSIC HANDMADE!)

Beds 2 Basic

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

WINNAAR!!

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

e

2

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

Diverse toplagen mogelijk latex, koudschuim of traagschuim √ Handgemaakt matras met 7 slags micro pocketveer √ 500 veren /m2 √ 7 comfortzones √ Zomer en Winterzijde

Ma

LU tras XE !

#####

LAAGSTE PRIJS!

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

#####

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

2e

MATRAS GRATIS!

€ 799,Leverbaar in alle maten!

√ NASA-traagschuim toplaag √ 360 veren per m2 √ 7 comfortzones √ In harde en soft variant √ WInter- en Zomerzijde

tra

s

IS 1 GRAT D én E B K E D IS 2 GRAT NS!! E S KUS

ANTI-ALLERGISCH

€599,-

2

UW EIGEN BOXSPRING!

M

Normaal 2399.-

#####

2-persoons boxspring (vast) met hoogwaardige vering! Geheel met de hand vervaardigd in de meest luxe uitvoering! + Diverse luxe hoofdborden naar keuze! + TOPPER! + 2 GRATIS gestoffeerde matrassen naar keuze!! Dit is een absolute klasse Boxspring exellent gestoffeerd én voor de laagste prijs ALLEEN bij Beds 2 Basic. (de beste klant-recenties)

1199.-

WINNAAR!! De electrische versie vanaf 1799.- met wel 2x supersterke volva motoren beide afzonderlijk verstelbaar!! + 2x Luxe Remote Control Hoofd- en voeteneind verstelbaar!!

IS 1 GRAT D én E B K E D IS 2 GRAT NS!! KUSSE

Maat 1.40/1.60 én 180 breed!

€ 199,Leverbaar in alle maten!

K! DEZE WEE

LA Matra s A PR GST IJS E !

ROYAL WELLNESS

s

€ 49,-

Leverbaar in alle maten!

√ Goede matras voor de laagste prijs √ Geschikt voor vaste en verstelbare bedbodems

2e

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

Eigenschappen:

√ Top HR60 Koudschuim! √ 4cm traagschuim in tijk √ Koel in de zomer √ 3D profiel / hard en zacht √ Beter ligcomfort en ventilatie

MEGA ! KNALLER!

Eigenschappen:

2

√ 15cm Koudschuim kern √ Ergonomische comfortzones √ Elastisch dubeldoek tijk √ Afritsbare en wasbare

MATRAS GRATIS!

399.-

DUITS EN BELGISCH FABRIKAAT!

Maat 1.20

tra

LAAGSTE PRIJS!

WINNAAR!!

BODY KING

s

239.-

-63%

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

2e

MATRAS GRATIS!

€ 299,Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

√ 7-slags Pocketveer √ 360 veren m2 met 2,5 cm √ Comfortschuim afdeklaag √ 5 ergonomische comfortzones √ Elastisch dubbeldoek tijk

2e

MATRAS GRATIS!

√ 15cm Koudschuim! √ 7 cm NASA Traagschuimlaag √ Afritsbare en wasbare tijk √ Anti-slip onderlaag √ Anti-allergisch

Eigenschappen:

2

M

tra

s

€ 269,Leverbaar in alle maten!

e 2

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 7-slags Pocketveer √ Perfecte luchtcirculatie √ Blijft koel in de zomer √ Optimale ondersteuning

LU atras XE !

BODY FIT

IS 1 GRAT D én DEKBE IS 2 GRAT NS!! KUSSE

Leverbaar in alle maten!

ANTI-ALLERGISCH

√ Silence Comfort (Astropur) √ 8 cm koudschuim √ 3cm Calipore (ventilerend schuim) √ 7 cm NASA traagschuim √ Elastisch dubbeldoek tijk (afritsbaar en wasbaar)

MATRAS GRATIS!

Ma

PLEASURE COMFORT

€ 899,-

Eigenschappen:

e

Tijdelijk

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

!!

Leverbaar in alle maten!

Maat 60

##### ANTI-ALLERGISCH

s

W

€ 749,-

DEZE WEEK VOOR

LU atras XE !

CONTOUR COMFORT

tra

EU

#####

M

Ma

Ma

Beds 2 Basic

s ideaal geschikt al senioren bed

Normaal 1099.DEZE WEEK VOOR

NI

SILENCE COMFORT

Normaal 699.-

ANTI-ALLERGISCH

€ 999,-

ZE LET OP ON LERS! MEGAKNAL teit ali kw De beste te prijs!! voor de laags

e

Designhoofdbord naar keuze! + 1 beklede geveerde box + 1 matras naar keuze

IS 1 GRAT D én E B K DE IS 2 GRAT NS!! E S S U K

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

ONGELOOFLIJK COMPLEET!

ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoeringen!

tra

SUPER ACTIE!!

MEGA ! KNALLER!

DUITS EN BELGISCH FABRIKAAT!

Ma

K! DEZE WEE  

COMPLETE 1-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING

ERS!  MEGAKNALL prijs!! LET OP ONZE laagste aliteit voor de kw ste be De

-64%

IN HOTELS DE MEEST GEBRUIKTE BOXSPRING VAN EUROPA

at

ra s

BALANCE SENSE

VANAF

Beds 2 Basic

Designhoofdbord! + 2 Beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matras topper! + 2 luxe kussens

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer √ 360 veren m2 met 3cm HR50 koudschuim afdeklaag √ 7 ergonomische comfortzones √ Afritsbare en wasbare tijk

Eigenschappen:

√ Dikke koudschuim vulling √ Hoge veerkracht √ Blijft koel tijdens de nachtrust √ Vormt perfect naar uw lichaam

MATRAS GRATIS!

s

LAAGSTE PRIJS!

2

Ma

SLEEP KING

e

tra

BASIC

MATRAS GRATIS!

MATRAS GRATIS!

STOF/KLEUR KEUZE

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA SUPER ACTIE!!

Leverbaar in alle maten!

e

√ 19cm SG25 Polyether kern √ Elastisch dubbeldoek tijk √ Handgrepen

Leverbaar in alle maten!

Ma

IS 1 GRAT D én E B K DE IS 2 GRAT NS!! E S S U K

Eigenschappen:

€ 269,-

ONGELOOFLIJK COMPLEET!

MATRAS GRATIS!

HANDIG UITZOEKEN VOLGENS UW WENSEN!

Eigenschappen:

SUPER KING

2e

2e

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

RELAX SENSA

Leverbaar in alle maten!

TOPPER KEUZE

€1099,-

s

€179,-

OXSPRING SA

 B ZELF UW EIGEN

MATRAS KEUZE

#####

tra

IS 1 GRAT D én E B K E D IS 2 GRAT NS!! KUSSE

IO! NU IN UW REGMENSTELLEN..

POOTJES KEUZE

Ma

#####

NIEUW! BIJ BEDS 2 BASIC!!

HOOFDBORD KEUZE

MATRAS GRATIS!

STAP BINNEN BIJ BEDS 2 BASIC

MARKIES

e

Ma

POLYSENSUAL

STEL UW EIGEN BOXSPRING SAMEN!

MATRASSEN SPECIALIST

L!!

NEDERLANDS, DUITS EN BELGISCH FABRIKAAT

TOP KWALITEIT MEGA KNALLERS!

N SP AJA EC AR IA S

BEDS 2 BASIC DÉ NR. 1 BEDDENSPECIALIST IN UW REGIO!

#####

Beds 2 Basic

WINNAAR!! Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

e

2

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

ANTI-ALLERGISCH

€749,-

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer √ 300 veren met hoogwaardig koudschuim ombouwlaag √ met NASA traagschuim afdeklaag √ Harde en zachte uitvoering

DIT IS MAAR EEN GEDEELTE VAN HET ASSORTIMENT - KOM LANGS VOOR HET COMPLETE ASSORTIMENT - VERDER DE KOFFIE STAAT NIET ALLEEN KLAAR... MAAR HIJ IS OOK LEKKER

NU MET 2 WEKEN

PROEFN! SLAPE ASIC!

2B E BIJ BEDS TOP-SERVIC

 071 2000168 Onze Boxsprings

Onze Matrassen

√ Laagste prijzen √ Altijd kwaliteit √ GRATIS TOP-matrassen √ GRATIS Hoofdbord √ GRATIS Potenset

√ 2e Matras GRATIS √ 2 Weken proefslapen √ Beste comfort √ 5 jaar garantie √ Gratis advies

Openingstijden Ma. / Di. / Wo. Do. / Vr. Za.

9:30 - 18:00 9:30 - 21:00 9:30 - 17:00

Adres: Kerkstraat 58 - Noordwijk (binnen) INGANG Passage

Koopavonden Do. / Vr.

18:30 - 21:00

De getoonde aanbiedingen zijn slechts een klein gedeelte van ons assortiment | Kom ook langs voor onze kwaliteits kussens en accessoires!

September 2011 Zet- en drukfouten voorbehouden

LW_week_41  

Verplaatsing Vliko weer in impasse Deze week o.a.: geboord die vol beton worden ge- goten. (Lees verder elders in de krant) +,,=6:*&lt;@33 6...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you