Page 1

DANSLES

De Voscuyl 40 oegstgeest Bel 071-515 46 36 of 515 44 44 info@danscenterdejong.nl OOk vOOr AL uw fEEStEN!

PARTYCENTER DE JONG

Lokaal betrokken en betrouwbaar

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.LEIDERDORPSWEEKBLAD.NL

lokaal P7

5 maart 2014 JAARGANG 44 NR 10

nieuws P3

De Regenboog Vaart en De Hasselbraam maken met Brittenstein voeren actie

SCHOOLKINDEREN BALEN VAN HONDENPOEP JONG LEIDERDORP

sport P17

Welke partij past bij jou

P11

Lijsttrekkers kruisen de degens VERKIEZINGEN  Vooral als het gaat om sociale woningbouw en sport valt er op 19 maart best wat te kiezen in Leiderdorp. Dat bleek maandagavond tijdens het lijsttrekkersdebat in het gemeentehuis, dat was georganiseerd door het Leiderdorps Weekblad en Unity FM in samenwerking met de gemeente Leiderdorp. Tekst en foto: Corrie van der Laan

Ruim 120 Leiderdorpers waren naar het atrium van het gemeentehuis gekomen om het debat bij te wonen. Zij werden getrakteerd op een interessante avond waar debatleider Leendert Beekman van Unity FM de vaart volop in hield. Willem Joosten (VVD), Corine Hamer (D66), Jeannette Hofman (GroenLinks), Jeff Gardeniers (CDA), Olaf McDaniel (PvdA) en Hugo Langenberg (Lokale Partij Leiderdorp) kruisten de degens over vijf stellingen. SOCIALE WONINGBOUW

Het ging er meteen al fel aan toe. Lijsttrekkers Willem Joosten van de VVD en Hugo Langenberg van de Lokale Partij Leiderdorp stonden lijnrecht tegenover elkaar bij de stelling ‘Van alle nieuwbouwprojecten in Leiderdorp moet minimaal de helft van alle woningen vallen in de sociale sector’. Joosten was het daar niet mee eens. Voor de VVD geldt ‘bouwen naar behoefte’ stelde hij, en er zijn ook heel wat starters en ouderen die met smart wachten op een woning in de hogere prijsklassen. Bovendien, zo stelde hij, is er de laatste jaren in Leiderdorp al meer dan de 30 procent sociale woningbouw gerealiseerd die regionaal is afgesproken. Wat Langenberg betreft kon de stelling juist nog wel wat verder gaan. Leiderdorp mag van hem desnoods gaan voor 100 procent sociale woningbouw. “Er is een enorme behoefte aan sociale woningbouw in deze regio.” Voor GroenLinks en PvdA hoeft die 100 procent nou ook weer niet, maar ook zij vinden dat Leiderdorp moet vasthouden aan minimaal 30 procent sociale woningbouw. Jeannette Hofman (GroenLinks) wees op de enorme wachtlijsten die woningcorporatie Rijnhart Wonen heeft. En Olaf McDaniel (PvdA) stelde dat er de afgelopen vier jaar veel te weinig woningen in de sociale sector zijn bijgekomen. Joosten gaf aan dat

Velocitas speelt zich veilig

aanvaardbaar niveau te houden, is samengaan een goede optie, vindt haar partij. En dat moment zou best eens op de loer kunnen liggen met

HAIKU

alle zorgtaken die de gemeente er vanaf 2015 bij krijgt. lees verder op

Zie vroegbloeiers al winter lappend aan hun laars gaan voor wit-geel-paars. Jan van der Kooij

P5

dat wel goed komt; de bouwlocaties Brittenstein en Amaliaplein worden immers 100 procent bestemd voor sociale woningbouw. ZELFSTANDIGHEID LEIDERDORP

Een stelling die ook de nodige emotie losmaakte was ‘Leiderdorp moet zo snel mogelijk een traject ingaan om samen met Leiden en de randgemeenten één gemeente te worden’. Als enige van de lijsttrekkers zet Corine Hamer van D66 de deur naar een eventuele fusie op een brede kier. Op het moment dat Leiderdorp problemen krijgt om de voorzieningen voor de burgers op een

In deze krant:

NIEUWBOUW in uw regio

Het lijsttrekkersdebat trok een volle zaal.

WONEN & BOUWEN Bouwen als het kan Niet omdat het moet Wij vinden bij nieuwbouw de inpasbaarheid en draagkracht in de omgeving belangrijker dan de noodzaak om veel te moeten bouwen.

2014 – 2018 IN LEIDERDORP

PvdA Leiderdorp

OOR IEDEREEN BETAALBARE ZORG V RG BLIJFT!” “NOODZAKELIJKE ZO

WWW.PVDALEIDERDORP.NL

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.VVDLEIDERDORP.NL

Budgetbeurt vanaf

€ 99,-*

net even frisser, kundiger en een nettere service!

Op ons kunt u rekenen!

STEL JE VOOR...

GENOEG WERK VOOR IEDEREEN Jeannette Hofman - Züter

* Vraag naar de voorwaarde

Bel voor een afspraak naar 071 - 54 14 155 of kom langs van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur Weversbaan 21-22, Leiderdorp, www.vanvoorthuijzen.nl

www.leiderdorp.groenlinks.nl

folders Leiderdorp

• • • •

Betaalbaar onderhoud en reparaties Altijd kostenopgave vooraf Gratis vervangend vervoer Gratis haal- en brengservice Klantenbeoordelingen

Uw folder ook in de krant? Bel nu (071) 402 29 01

Bedrijvenweg 18a 2351 BC Leiderdorp

T: 071-5410874 I: www.atautos.nl

Klanten beoordelen ons met een 9,2 (zie onze website) 98% beveelt ons aan.

CDA, midden tussen de mensen Zaterdag 8 maart Santhorst en donderdag 13 maart weekmarkt Santhorst 09.30 - 12.00 uur Zaterdag 15 maart Winkelhof 09.00 - 15.00 uur

fractie@leiderdorp.cda.nl


PvdA Leiderdorp voor iedereen!

Staand vlnr: Eric Majoie, Joyce van Reijn, Roeland Schmidt, Sophie Eversteijn. Zittend vlnr: Bart Hollands, Olaf McDaniel (fr. vz)

FOTO: ION CHI, VOORBURG

Voor ons gehele verkiezingsprogramma kijkt u op onze vernieuwde website:www.pvdaleiderdorp.nl

De fractie, het bestuur en de leden van de PvdA Leiderdorp wensen u een gelukkig, gezond en sociaal 2014!

Voor de periode 2014-2018 zetten wij in op de volgende punten 1 Langdurige zorg De PvdA wil: kleinschalige zorg, dicht bij huis, patiënt de baas, betaalbaar en minder ingewikkeld. De PvdA Leiderdorp wil ook een vangnet voor mensen die nadelige gevolgen van de verandering dreigen te ondervinden.

2 Jeugdzorg Volgens de nieuwe jeugd wet is de gemeente in 2015 bestuurlijk en financieel verantwoordelijk. De PvdA wil dat, niemand tussen wal en schip valt, specialistische kennis gewaarborgd blijft, nauw wordt samengewerkt met instanties op het gebied van jeugdzorg en met laagdrempelige centra zoals Centrum voor Jeugd en Gezin in Leiderdorp.

3 Wonen De vergrijzing in Leiderdorp ligt boven het landelijk gemiddelde; de instroom van jongeren is daarom voor de leefbaarheid, en een gezonde balans tussen jong en oud, essentieel. Leiderdorp heeft belang bij voldoende en betaalbare huisvesting voor ouderen, jongeren en starters. De PvdA wil samen met de gemeente en woningbouwcorporaties heldere afspraken maken en realiseren binnen de afgesproken termijn.

4 Werk en werkgelegenheid Jong en oud - hebben recht op een zinvol en arbeidzaam leven. Het recht op participatie èn betaald werk. Een bijdrage te leveren en op die manier ook verantwoordelijkheid te kunnen nemen. De PvdA is van mening dat zij, die daartoe om allerlei redenen niet of nauwelijks in staat zijn kunnen rekenen op onze steun in de vorm van financiële en persoonlijke begeleiding. De PvdA wil o.a. het (sociaal) ondernemerschap stimuleren en daarmee de werkgelegenheid nieuwe impulsen geven.

Voor ons gehele verkiezingsprogramma kijkt u op onze vernieuwde website: www.pvdaleiderdorp.nl

5 Recreatieve groenvoorzieningen De PvdA werkt verder aan de verbetering en uitbreiding van wandel- en fietspaden teneinde de Boterhuispolder, Munniken polder, polder Achthoven en het Weteringpark met elkaar te verbinden en daarmee het unieke groene hart van Leiderdorp nog meer te accentueren.

6 Sport en bewegen De PvdA is van mening dat sport en iedere andere vorm van gezond bewegen voor iedereen toegankelijk moet zijn. Wij zijn voor de introductie van een oriëntatiestrippenkaart voor de jeugd en een jeugdsportfonds. Daarmee kunnen alle kinderen – ook mensen met een smalle beurs - gratis proefsporten om te kijken welke sport het beste bij hen past. Alle (grote) sportverenigingen kunnen rekenen op enige financiële steun; vastgelegd in heldere afspraken.

7 Onderwijs

Zonder goede scholing, kunnen kinderen zich niet ontwikkelen en missen zij de aansluiting bij de zich voordoende kansen op de arbeidsmarkt. De bouw en inrichting van brede scholen zijn essentieel. Onderwijsachterstanden moeten worden voorkomen; de PvdA vindt aandacht voor voorschoolse opvang daarom belangrijk.

8 Verkeer De PvdA vindt bereikbaar openbaar vervoer van groot belang; zorgt voor een goede aansluiting met de rest van de Leidse regio en voorkomt mede daardoor sociale isolatie. Doorgaand verkeer moet Leiderdorp niet als sluiproute gebruiken. Autoluw maken van de Achthovenerweg is nog steeds een speerpunt van de PvdA.

Olaf McDaniel (fr.vz)

Joyce van Reijn


nieuws

LEIDERDORPS WEEKBLAD

WOENSDAG 5 MAART 2014

3

LEZERS SCHRIJVEN De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor brieven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Brieven mogen niet meer dan 250 woorden bevatten. Ingezonden brieven worden alleen geplaatst met naam en adres. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

Handhaving schiet tekort

I

n het Leiderdorps Weekblad van 26 februari staat in Lezers Schrijven een opmerking over handhaving in 30 km gebieden. Verderop in de rubriek van de gemeente staat dat het niet opruimen van hondenpoep een boete van 90 euro kan opleveren. Maar wie handhaaft hier? Ik heb hier vlak voor mijn deur in een week tijd voor 450 euro liggen. Het hele handhavingsbeleid van de gemeente lijkt nergens op. Er schijnen twee zogenaamde BOA’s in dienst te zijn bij de gemeente, voor hen ligt hier een dankbare taak. Hier alvast een paar ideeën: In de Houtkamp loopt driekwart van de honden los, hetzelfde geldt voor het voetpad vanaf het Heelblaadjespad tot de Dwarswatering. En er wordt volop ge(brom)fietst op voetpaden, bijvoorbeeld in de Houtkamp. Jan van Kuijk, Leiderdorp Een voorlopige schets van het nieuwe Brittenstein, die, zo benadrukt Rijnhart Wonen, alleen dient als illustratie van de mogelijkheden op deze locatie.

Loze beloften-praat

H

et is weer verkiezingstijd en dus kloppen de partijen weer bij het verkiezingsvolk aan de deur. Zo ook in Leiderdorp. Ze benadrukken hoe de belangen van de burgers juist hen toch zo na aan het hart liggen. Zo zegt de Lokale Partij Leiderdorp bijvoorbeeld dat zij het belangrijk vindt dat kinderen op school voldoende bewegingsonderwijs krijgen. Als leerkracht, of als ouder zou je dan kunnen denken: … hé, zou de gymleraar misschien weer terug komen? Nalef, nalef, nalef … want dat is natuurlijk niet de bedoeling, het is slechts een statement om kiezers lekker te maken. Want hoe ze dat willen bekostigen staat er natuurlijk niet bij. En zo staan de ‘speerpunten’ van onze lokale partijen weer vol lekkers. Maar hoe ze aan dat lekkers willen komen staat er in bijna alle gevallen niet bij. En de beleidsbepalers in Den Haag zijn niet van plan ook maar één cent aan dat lekkers uit te geven. De PvdA maakt zich sterk voor “betaalbare zorg voor iedereen” (zie de borden langs bijvoorbeeld de Engelendaal). Maar landelijk is de uitkomst van hun beleid – evenals dat van de VVD – massaal ontslag in de zorg en tehuizen voor ouderen zoveel mogelijk sluiten. Je staat wel erg ver van de werkelijkheid af als je denkt dat Leiderdorp in deze een afwijkend beleid kan of mag voeren. Het CDA wil meer werkgelegenheid. Ja … dat wil toch ieder weldenkend mens. Maar kijk om je heen en je ziet dat nog steeds veel mensen hun baan verliezen. Beste CDA, vertel ons hier in LEIDERDORP dan ook HOE je dat wilt realiseren. Iedere partij in Leiderdorp benadrukt dat zij wil luisteren naar haar burgers. Als je echter het aantal vaak hoogoplopende meningsverschillen tussen de gemeente en groepen burgers of belangenverenigingen nagaat – vele conflicten zelfs gevolgd door rechtszaken - dan realiseer je je ook hierbij, dat dat slechts holle verkiezingspraat is. Bij dit alles valt er gelukkig nog wel wat te kiezen. Zo vinden Groen Links, CDA en Partij v.d. Arbeid dat er een grote behoefte is in Leiderdorp aan sociale woningbouw, terwijl de VVD concludeert dat de behoefte aan sociale woningbouw juist afgenomen is. De VVD schuwt trouwens een vleugje populisme ook niet. Want, zeggen zij: wij zijn vóór recreatie ( tjonge, dat klinkt goed! ), dus willen zij het wandelverbod in de Boterhuispolder tijdens het broedseizoen opheffen! Hoe krijg je dat uit je pen. Tussen al die loze beloften-praat las ik dat een wethouder stelde: De gemeente moet met de mensen in de stad meedenken, niet andersom. Helaas … helaas … de man is wethouder in Leiden. Emile Snell, Leiderdorp

Vrijheid om vogels te verschrikken

O

p de voorpagina van vorige week viel de advertentie van de VVD mij behoorlijk op tussen de andere. “VVD is vóór recreatie, dus vóór opheffing van het wandelverbod tijdens het broedseizoen (in de Boterhuispolder)”. Kennelijk is het dus heel belangrijk om juist te gaan wandelen waar en wanneer de vogeltjes zich drie maanden lang voortplanten. En dat hebben ze dus helemaal zelf zo bedacht. Niet wonen of gezondheid of kinderspeelplaatsen, maar de vrijheid om vogeltjes te verschrikken als verkiezingsleus … Paul Reukers, Leiderdorp

Expositieruimte voor kunstenaars

T

oen ik enkele jaren geleden een schildercursus gaf in Ommedijk en daar niet kon blijven ging ik op zoek naar een geschikte nieuwe ruimte. Al snel vond ik In Zijlkwartier een mooi onderkomen. Wat een heerlijke zaal met veel licht, ruimte en vrijheid! Zelfs in de hal zijn onlangs rails opgehangen voor onze schilderijen. Klasse! Toen ik afgelopen najaar besloot in De Sterrentuin een cursus te volgen was ik verbaasd hoe saai en steriel alles er uit zag in het zaaltje. Al vele malen heb ik de Kunstkring gevraagd om in plaats van een kleine vitrine in de hal, meer expositieruimte te vragen in ons dorp. Er staat in De Sterrentuin bij binnenkomst rechts al jaren een grote zaal ongezellig naar je te lonken. Een geweldige ruimte voor kunstenaars! Annewil Broek, Leiderdorp

Vaart maken met bouwplan Brittenstein POLITIEK  Het touwtrekken over kaders en randvoorwaarden voor bouwen op de locatie Brittenstein heeft lang genoeg geduurd, vindt de Leiderdorpse politiek. Rijnhart Wonen moet nu gewoon met een bouwplan komen. En zowel de woningcorporatie als de omwonenden zullen een behoorlijke scheut water bij de wijn moeten doen. Door: Corrie van der Laan

De raadcommissie Ruimte boog zich vorige week dinsdag opnieuw over de kwestie Brittenstein. Op de plek van het inmiddels afgebroken seniorencomplex in de wijk Ouderzorg wil woningcorporatie Rijnhart Wonen een nieuw complex neerzetten met sociale huurwoningen voor senioren en starters. Om dat rendabel te maken, moet de nieuwbouw een stuk groter en hoger worden dan het complex van 26 woningen in deels twee en deels drie woonlagen dat er stond. Voorlopige schetsen van Rijnhart Wonen tonen ruim zestig woningen in drie woonlagen aan de kant van de Brittenstein, vier en vijf aan de waterkant, en zes aan de kant van de Van der Valk Boumanweg. Veel te groot, vinden de omwonenden, die worden vertegenwoordigd

door de klankbordgroep Brittenstein. Zij vinden dat de bouw moet blijven binnen de kaders die de gemeenteraad in september 2012 heeft vastgesteld, en willen dat de volgens hen ‘onaanvaardbaar opgerekte kaders’ waarmee het college in april 2013 kwam van tafel gaan. Voor alle fracties was duidelijk dat er weinig kans is dat Rijnhart Wonen en klankbordgroep uitkomen op een plan waar ze allebei blij mee zijn. Maar even duidelijk is dat de patstelling niet te lang mag duren. In Leiderdorp is immers een grote behoefte aan sociale woningen, met name voor senioren en starters, wat nog eens benadrukt werd door inspreker Bos van de Huurders Belangen Organisatie Leiderdorp. Volgens Hugo Langenberg van de Lokale Partij Leiderdorp moet Rijn-

hart Wonen zo snel mogelijk met een duidelijk plan komen. Daarbij is zijn raad aan Rijnhart Wonen ‘Doe er wat af’, en aan de omwonenden ‘Accepteer wat meer’. Ook vindt hij het belangrijk dat er zo snel mogelijk een maquette komt die laat zien hoe groot de nieuwbouw echt gaat worden. “Het wordt groter dan het oude Brittenstein, maar zeker niet zo groot als de Meas locatie”, zei hij, doelend op het nieuwe appartementengebouw aan de Van der Valk Boumanweg, dat tot veler schrik een stuk massaler is geworden dan gedacht. “Het Meassyndroom hangt hier boven”, realiseerde ook wethouder Zilverentant (VVD) zich. Hij gaf aan dat de schetsen die Rijnhart Wonen tot nu toe heeft laten zien, ook niet voldoen aan de kaders en randvoorwaarden die in april vorig jaar zijn vastgesteld en sloot zich aan bij het algemene gevoelen dat er snel een helder plan moet komen, dat wel past binnen de door de gemeente aangegeven grenzen.

Cursus Eerste hulp aan kinderen GEZONDHEID

 ActiVite start op donderdag 27 maart, in samenwerking met Rescue, de cursus Eerste hulp aan kinderen en de zorg bij ziekte.

Deze cursus kan meer zekerheid geven wanneer een kind een klein ongelukje heeft of wanneer zich een ernstige situatie voordoet. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: bewusteloos-

heid na een ongeval, wat te doen bij verslikking of verdrinking, reanimatie, verwondingen en vergiftigingen. Maar ook algemene ziekteverschijnselen zoals koorts, spugen en diarree, de meest voorkomende kinderziekten, medicijnen bij zieke kinderen en het snel herkennen van mogelijke complicaties. Na afloop ontvangen de deelnemers een rijkserkend diploma. De basiscursus start in Leiderdorp

op 27 maart om 19.30 uur en bestaat uit vier bijeenkomsten van 2,5 uur. Om de kennis op te frissen zijn er jaarlijks herhalingslessen. De kosten voor de basiscursus zijn € 145,50 per persoon voor leden van ActiVite Ledenorganisatie (nietleden € 175,50). De toeslag voor het NIKTA-certificaat (voor gastouders) is € 19,00. Aanmelden kan via (071) 5161415 of middels het inschrijfformulier op www.activite.nl.

Informatiebijeenkomst over leesgroep Nederlands BIBLIOTHEEK  Op woensdagmor-

gen 19 maart is er, in samenwerking met BplusC in Leiderdorp, een informatieve bijeenkomst over een leesgroep Nederlands in de Leiderdorpse bibliotheek Het initiatief komt van de Stichting Senia, die overal in het land leesgroepen opricht. De leesgroepen

werken met handleidingen in de vorm van ‘leeswijzers’ aan de hand waarvan de deelnemers over het boek discussiëren. Aan het eind van de bijeenkomst worden met de mensen die willen deelnemen, een of meer nieuwe leesgroepen opgericht. Wie belangstelling heeft, of eens wilt horen wat deze leesgroep inhoudt, is welkom op 19 maart

om 10.00 uur in de bibliotheek aan de, Van Diepeningenlaan 110 in Leiderdorp.Informatie en opgave via info@senia.nl of bij de bibliotheek of kijk op www.senia.nl. Wie op 19 maart verhinderd is maar wel belangstelling heeft, kan dit melden bij Stichting Senia, tel. (0570) 562656 of e-mail info@senia.nl.


Voor een echte kunststof dakkapel ga je naar Rijnland Kozijnen! Nooit lekkage en tocht dank zij de innovatieve polyester sandwichconstructie! De dakkapel van Rijnland Kozijnen kent nog veel meer voordelen: • Naadloos in een mal op maat gemaakt; • Licht en zeer sterk eindproduct; • De gebruikte materialen zijn uitstekend akoestisch en thermisch isolerend; • In alle kleuren en UV-resistent; • Grote variatie in maatvoering; • Verschillende uitvoeringen van boeiboord mogelijk; • Geen zwarte aanslag! • Zonder twijfel de fraaiste dakkapel

Vraag naar onze winteractie!

vleeswarenkoopje:

trots van de keurslager:

100 gram

Gebraden rollade 100 gram

Spinata rollade Samen

2

25

special:

Uienkruier 100 gram

4 gegrilde kippenbouten met GRATIS Piri Piri saus

1

55

Aanbiedingen geldig in week 10 Verstand van Lekker Vlees • www.keurslager.nl

Rijnland Kozijnen kunstenaars met kunststof Kom naar onze showrooms of kijk op internet en overtuig u van de superieure kwaliteit.

RAMEN | DEUREN | SCHUIFPUIEN | GEVELBEKLEDING | DAKGOTEN | DAKKAPELLEN Katwijk, Heerenweg 3b Telefoon (071) 408 17 71 De showroom is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

www.rijnlandkozijnen.nl

Een goed advies vooraf, voorkomt zorgen achteraf. Neem contact op voor een gratis oriënterend gesprek. Tel.: 071-589 47 42 Fax: 071-541 91 38 E-mail: vander.niet.advocaten@hetnet.nl

Bezoekadres: Van der Marckstraat 17a, Leiderdorp Correspondentieadres: Postbus 341, 2350 AH Leiderdorp

PArtICuLIereN

OPGeLet! uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. u kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KAtWIJK • HET VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK • SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK • PRIMERA v.d. Lans, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM • RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut • THE READSHOP, in de Hoftuin, rIJNSBurG • LIETHORPS BOECKHUYS, Hoogmadeseweg 13, LeIDerDOrP • ROKERSPALEIS LEIDERDORP, Van Diepeningenlaan 17, LeIDerDOrP • BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OeGStGeeSt U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLeVereN tOt DONDerDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna)

ZONWERING

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

Noordwijk hout Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp

}

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN


verkiezingen

Leiderdorps Weekblad

woensdag 5 maart 2014

5

‘Mantelzorgers en chronisch zieken krijgen het moeilijk’ informatieavond n Mantelzorgers en chronisch zieke oude mensen in Leiderdorp zullen de komende jaren in toenemende mate last krijgen van de bezuinigingen op de zorg. Dat is een van de belangrijkste conclusies van meerdere zorgpartijen op de informatieve bijeenkomst over de zorg die GroenLinks afgelopen donderdagavond organiseerde in de Ommedijk.

Op deze avond gaven medewerkers van Pluspunt, het Centrum voor Jeugd en Gezin, Gemiva en de Stichting Nadja informatie over de te verwachten ontwikkelingen in de zorg in Leiderdorp. Nieuw voor velen was dat in Leiderdorp relatief veel meer ouderen wonen, dan in omringende gemeentes. Die hebben de komende jaren meer hulp of zorg nodig. Om de afgesproken besparing van 25 procent tot stand te brengen, blijkt dat de regering de vier lichtste vormen van zorg, zoals hulp bij het opstaan, wassen en naar bed gaan, voor de groep van ouderen en chronisch zieken en gehandicapten helemaal heeft wegbezuinigd. Deze zorg kan dan alleen nog maar worden geleverd door vrijwilligers, zoals familie, vrienden, kennissen of buren, de zogeheten mantelzorgers. Of zal niet meer of minder dagen per week gegeven kunnen worden. Daarbij komt, dat de groep van ouderen, die deze zorg op termijn ook nodig hebben de komende tijd groter wordt. Daardoor zal de druk op de mantelzorgers die voor deze zorg opdraaien toenemen. Alle sprekers gaven aan, dat dit de komende jaren een groot probleem wordt omdat de huidige mantelzorgers nu vaak al overbelast zijn en weinig aan zich zelf toekomen. Jeannette Hofman, lijsttrekker van GroenLinks gaf aan dat zij zich tot nu toe niet zo bewust was van de onzekerheid die de huidige bezuinigingsplannen voor deze groep van oude en chronisch zieke mensen betekent. Zij gaf aan dat ze dat mee zou nemen bij de besluiten die de gemeenteraad de komende tijd over de zorg zal nemen.

D66 kopstukken in Leiderdorp verkiezingen n Landelijke kopstukken van D66 kwamen vorige week donderdag naar onze regio om de plaatselijke afdelingen te helpen met campagnevoeren. Tweede Kamerleden Paul van Menen en Pia Dijkstra startten de dag in Leiderdorp. Daar bezochten ze De Ommedijk, de Speelkamer in De Sterrentuin en maakten een rondje op de markt (foto) waarbij natuurlijk volop folders werden uitgedeeld.

V.l.n.r. lijsttrekkers Willem Joosten (VVD) Olaf McDaniel (PvdA) en Hugo Langenberg (LPL)

Jeannette Hofman (GroenLinks) in debat met Jeff Gardeniers (CDA). In het midden debatleider Leendert Beekman.

Wapengekletter over sport, verkeer en sociale woningbouw n Lijsttrekkers kruisen de degens in verkiezingsdebat VERVOLG VAN VOORPAGINA Olaf McDaniel (PvdA) stelde dat je met een fusie geen problemen oplost. “Ervaringen met schaalvergroting zijn over het algemeen niet positief”, zei hij. Hij ziet veel meer in samenwerking met andere gemeenten, “maar dat ligt heel ver af van fuseren”. Hij vond daarbij VVD, CDA, GroenLinks en LPL aan zijn zijde. “Fuseren kost ook nog eens heel veel geld”, voerde Jeannette Hofman aan. En Hugo Langenberg vroeg zich af wat er met RCL zou gebeuren als Leiderdorp bij Leiden zou horen. “Omdat er al zat voetbalclubs in Leiden zijn zou RCL gesloten worden en op het terrein zouden grote villa’s komen”, zo beantwoordde hij zijn eigen vraag met een schrikbeeld. Een meerderheid van het publiek in de zaal ziet een fusie ook niet zitten. Want waar blijft dan de identiteit van Leiderdorp. Hamer zag het probleem niet zo. “Het doet er niet zoveel toe hoe het beestje heet, als de belangen van de burgers maar goed behartigd worden.” ‘Sportnota van tafel’

De financiering van de sport houdt de gemoederen in politiek Leiderdorp al jaren bezig. De vaststelling

Corine Hamer (D66) verdedigt de visie van haar partij op de zelfstandigheid van Leiderdorp.

van de sportnota, een jaar geleden, heeft zeker geen eind gemaakt aan de discussies. Integendeel. De meningsverschillen blijven groot, zo bleek uit het debat over de stelling ‘Het streven dat sportverenigingen over drie jaar financieel op eigen benen moeten staan, moet van tafel.’ De VVD blijft in principe achter dat bij uitgangspunt uit de sportnota staan, zij het dat in bijzondere gevallen, wanneer dat tot grote problemen voor een vereniging dreigt

Ja-nee en wie met wie Voordat de lijsttrekkers van VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA en Lokale Partij Leiderdorp in debat gingen, legde oud-politicus Hein van der Zande ze als opwarmertje een aantal stellingen voor waarop ze alleen met ‘ja’ of ‘nee’ mochten antwoorden. Wat altijd lastig is voor politici. Toch hadden ze geen van allen moeite met de stelling ‘De bouw van een Ikea-vestiging levert onoverkomelijke verkeersproblemen op in Leiderdorp’. Zesmaal klonk er een overtuigd ‘nee’. Het publiek in de zaal ging in overgrote meerderheid ook voor ‘nee’. Van verkeer naar kunst: een theater in het Atrium van het gemeentehuis vonden alleen PvdA en GroenLinks een interessant idee. Het gemeentehuis is wel de meest geschikte plek voor ‘optredens’ van de politiek, zo bleek uit de reacties op de stelling dat commissievergaderingen ook eens op een andere plek dan in het gemeentehuis gehouden zouden moeten worden. De meeste lijsttrekkers antwoordden weliswaar ‘ja’, maar dat ging niet van harte. En de overgrote meerderheid van de zaal vond dat idee helemaal niks. De laatste stelling was dat de gemeente zelf ook subsidie zou moeten verstrekken op zonnepanelen. Daarmee gingen GroenLinks, D66, CDA en PvdA meteen akkoord, VVD en LPL waren tegen. De zaal toonde zich verdeeld met een derde voorstemmers, een derde tegenstemmers en een derde onthoudingen. Als laatste probeerde Van der Zande de lijsttrekkers te verlokken tot een uitspraak over met wie ze na de verkiezingen het liefst een coalitie wilde vormen en met wie liever niet. Een vraag die, niet onverwacht, door vrijwel iedereen werd ontweken met de opmerking: ‘eerst moet de kiezer spreken’. Alleen PvdA-er Olaf McDaniel gaf ronduit antwoord. Bovenaan zijn lijstje staat het CDA, onderaan de VVD. “Van mij mag de kiezer dat weten”, zei hij.

te leiden - zoals bij RCL -, uitstel kan worden verleend. Ook D66 is van mening dat financiële zelfstandigheid voor sportverenigingen goed mogelijk is. “22 van de 25 clubs in Leiderdorp zijn nu al volledig zelfstandig”, stelde Corine Hamer. McDaniel, daarentegen, noemde het ‘een illusie’ dat sportverenigingen helemaal op eigen benen kunnen staan. “Niet over drie jaar en niet over vijf jaar.” Jeff Gardenier (CDA) was het daarmee eens. Al vind hij het prima om na te denken over meer zelfstandigheid voor de clubs, de sportnota gaat daarin veel te snel en veel te ver. “Die sportnota moet van tafel.” Ook LPL en GroenLinks vinden dat sportclubs meer tijd moeten hebben om naar financiële zelfstandigheid toe te groeien. Het zou daarbij kunnen helpen als de club zich meer profileren op maatschappelijk gebied. McDaniel gaf als voorbeeld het nieuwe clubhuis waar RCL om zit te springen. Als dat een multifunctioneel gebouw wordt, dat ook een functie kan hebben in de jeugdzorg, maakt dat het voor de gemeente makkelijker om daar geld in te stoppen, stelde de PvdA-er. Engelendaal

Verkeer is ook zo’n een issue dat altijd leidt tot wapengekletter. Alle partijen hebben in hun verkiezingsprogramma staan dat doorgaand verkeer buiten Leiderdorp om geleid moet worden. Maar de stelling dat Engelendaal minder aantrekkelijk voor autoverkeer gemaakt moet worden om dat te bereiken, ging vrijwel alle lijsttrekker te ver. Behalve GroenLinks. Hofman’s partij zou nog altijd het liefst de weg versmallen naar tweemaal één rijbaan en voorzien van rotondes, om zo de overlast door geluid en luchtvervuiling voor omwonenden te verkleinen. Volgens de Joosten (VVD ) is een afwaardering van de Engelendaal ‘inwonertje pesten’. Immers, zo stelde hij, 85 procent van het verkeer op de vierbaansweg is bestemmingverkeer. Gardenier (CDA) vond dat de stelling omgedraaid zou moeten worden: de Engelendaal moet niet minder aantrekkelijk worden gemaakt, maar de buitenomroute juist aantrekkelijker. McDaniel zou willen dat er nu eindelijk eens werk gemaakt wordt van matrixborden, die dan bijvoorbeeld aan kunnen geven dat de route buitenom 4 minuten kost, terwijl je dwars door het dorp 10 minuten kwijt bent.

Zelf groenonderhoud doen

Een stelling waar alle lijsttrekkers zich in konden vinden was: ‘Wijkbewoners moeten zelf een contract met de gemeente kunnen afsluiten om, met geld van de gemeente, zelf het groenonderhoud in hun wijk te doen’. De stelling was naar aanleiding van een dergelijk contract dat de wijk Driegatenbrug vorig jaar sloot met de gemeente. De wijkbewoners bleken in staat het onderhoud zelf veel goedkoper uit te besteden dan de gemeente deed, en ook nog eens zodanig dat het betere resultaten oplevert. In andere wijken zou zo’n constructie ook mogelijk moeten zijn, vonden de politici, waarbij voorwaarde is dat het echt een wens van de wijk zelf i en geen verplichting. Zorgtaken

Tot slot werd alle lijsttrekkers nog een lastige stelling voorgelegd, die verband houdt met de aanstaande overheveling van zorgtaken van Rijk naar gemeenten: ‘Als het budget dat de gemeente straks krijgt ontoereikend blijkt om alle zorgtaken die op het bordje van de gemeente komen, naar behoren uit te voeren, moeten de lokale belastingen verhoogd worden.” Daar zei geen enkele partij ‘ja’ op. Alleen GroenLinks gaf aan dat er over te praten moet zijn als blijkt dat grote groepen cliënten buiten de boot dreigen te vallen. Wel gaven alle partijen aan dat in het geval er juist geld over mocht blijven, dat geld in een reservepotje voor de zorg voor het jaar daarna gestopt moet worden, en niet mag verdwijnen in de algemene middelen. Een korte samenvatting van het debat is vanaf vandaag te zien via de webstie www.unityfm.nl (doorklikken naar Unity TV

Verkiezingsmarkt verkiezingen n Op zaterdag 15 maart is er een verkiezingsmarkt in winkelcentrum Winkelhof op het pleintje bij parfumerie MOOI. Alle zes de politieke partijen die in Leiderdorp aan de verkiezingen meedoen - VVD, D66, CDA, GroenLinks, PvdA en de Lokale partij Leiderdorp (LPL) - zullen aanwezig zijn. Voor wie nog geen keus heeft gemaakt, is dit een mooie gelegenheid om te shoppen bij de partijen. De markt is van 9.30 uur tot 16.30 uur.


 FAMILIEBerichten Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie. Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Leiderdorps Weekblad. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

persoonlijk, betrokken en altijd dichtbij

Marian de Valk

Uitvaartbegeleiding

Nico Soek begeleidt en verzorgt de uitvaart, ook als u elders verzekerd bent.

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Een handdruk zo warm, even een arm om je heen. Zoveel liefde en steun gegeven. Een kaart, brief of bloemen, wat het ook zij, was ons een troost in deze moeilijke tijd. ’t Geeft ons moed om verder te leven. De vele blijken van medeleven na het overlijden van onze lieve en zorgzame man, vader, schoonvader, opa en overgrootopa

PIETER CORNELIS DEN HOLLANDER hebben ons diep geroerd. Daarvoor onze hartelijke dank. Annie den Hollander - Koolmoes Kinderen Kleinkinderen Achterkleinkind Leiderdorp, maart 2014

Merelstraat 28 2352 VD Leiderdorp

Ik sta op voor mijn moeder Els

071 - 57 20 076 dag en nacht www.arumuitvaartzorg.nl

Brenda Schaaper (42)

Regentesse

uitvaartverzorging

‘Persoonlijke aandacht verlicht het verlies’ marielle van de loo

071 34 11 590

www.regentesse.net

Een persoonlijk afscheid. Met aandacht en zorg Wijeen zijn erpassend als u ons nodig voor heeft. Een geruststellende afscheid. gedachte.

071 - 523 88 64

www.mariandevalk.nl Telefoon: 071 - 573 08 34 (24 uur per dag, ook in het weekend) Monuta Soek Hoogmadeseweg 66, Leiderdorp www.monuta.nl

En wat doe jij? Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/ inactie

Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

De OuderenOmbudsman helpt u op weg! Bij vragen over zorg, geldzaken, mobiliteit, wonen, familiezaken en veiligheid.

0900 - 60 80 100

(2 ct p/m)

www.ouderenombudsman.nl


lokaal

LEIDERDORPS WEEKBLAD

Telecombinatie Winkelhof heropent ZAKELIJK  Aanstaande zater-

dag, 8 maart, gaat Telecombinatie Winkelhof na een ingrijpende verbouwing weer open. De telefoonwinkel ondergaat momenteel een metamorfose en wordt helemaal aangepast aan de eisen van deze tijd. Voor de klanten wordt zaterdag de rode loper uitgerold, en er staat een poffertjeskraam waar het winkelend publiek kan genieten van gratis poffertjes. Natuurlijk viert Telecombinatie Winkelhof de opening ook met spetterende aanbiedingen, die geldig zijn van 8 tot en met 10 maart. Zie voor meer informatie de achterpagina van deze krant.

Lezing over ‘Evolutie van Religie’ SCHEPPINGSKERK  Dr. Wim Wattel uit Middelburg geeft maandagavond 10 maart een lezing over de ‘Evolutie van Religie’ in de Kapelzaal van de Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan 2 in Leiderdorp. Dr. Wattel studeerde biologie aan de VU en promoveerde aan de medische faculteit van de universiteit in Utrecht. Hij heeft zich verdiept in de raakvlakken tussen geloof en natuurwetenschap. Wattel typeert zijn positie in dit spanningsveld met het statement: “We willen begrijpen, maar tegelijkertijd geloven we maar al te graag dat onze ratio niet het laatste woord heeft”. Een interessant onderwerp waar veel mensen mee bezig zijn. De lezing wordt georganiseerd door de Taakgroep Vorming en Toerusting van de Protestantse gemeente Leiderdorp in samenwerking met de Vrijzinnig Protestanten van Leiden en Oegstgeest. De aanvang is 20.00 uur. De lezing is vrij toegankelijk, aanmelden vooraf is niet nodig.

Do-It workshops WORKSHOPS  Elke dinsdagmid-

dag zijn kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar welkom bij Do-It, in het Leiderdorpse jongerencentrum Dwars aan de Bloemerd 1c (het gebouwtje naast de sporthal). Deze maand zijn er twee nieuwe workshops bij Do-It. Tijdens de workshop ‘eigen spel maken’ kunnen deelnemers een bestaand of een nieuw fantasiespel met eigen spelregels in elkaar knutselen. Daarnaast is er een workshop tekenen en schilderen waarbij allerlei technieken aan bod komen. Do-It is van 15.00 tot 18.00 uur. Voor de workshops moeten kinderen vooraf opgegeven worden. Meer informatie op www.dwarsleiderdorp.nl.

WOENSDAG 5 MAART 2014

7

Basisscholen in Voorhof voeren actie tegen hondenpoep  Voor De Regenboog en De Hasselbraam is de maat vol PROTEST  “Stop, hou op! Wij vinden hondenpoep niet meer leuk !” Zo’n tachtig kleuters en leerlingen van groep 3 en 4 van de Leiderdorpse basisscholen De Hasselbraam en De Regenboog lieten maandagochtend luid en duidelijk horen dat ze er genoeg van hebben om de haverklap in de poep te trappen als ze buitenspelen. In de ‘groene long’, zoals het gebied rond de scholen in de Voorhof ook wel genoemd wordt, vormt hondenpoep een groot probleem, vertelt locatiecoördinator Birgit de Winter van De Regenboog. “Veel hondeneigenaren laten hun hond hier loslopen. Niet alleen mag dat niet, maar ze hebben er zo ook geen zicht op waar het dier poept en ruimen de uitwerpselen niet op. De viezigheid ligt er overal, niet alleen op het grasveld en de in perken, maar ook op de paden, op onze schoolpleinen en in de zandbakken.” Op initiatief van een aantal ouders zijn de aan elkaar grenzende basisscholen nu een actie begonnen. Het bedrijf Diosigno print & sign heeft de actie ondersteund door het ontwerpen en maken van spandoeken die opgehangen zijn aan het hek om de schoolpleinen. De gemeente heeft een bijdrage geleverd aan het drukken van flyers waarin buurt-

Leerlingen van De Hasselbraam en De Regenboog achter een van de spandoeken tegen hondenpoep. bewoners worden opgeroepen de poep van hun hond op te ruimen. De leerlingen zullen de flyers uitdelen in de straten waar ze wonen.

Dat de actie hard nodig is, blijkt wel als de kinderen over het voetpad naar de plek lopen waar de foto gemaakt wordt. Kleuter Esmee

trapt prompt in een verse hondendrol. “Goed afvegen aan het gras en daarna even met je schoen door het zand”, raadt haar juf aan.

Toch Thomashuis in oude basisschool

Dolf de Vries bij Kunstkring Leiderdorp

POLITIEK

LEZING  Dinsdagavond 11 maart houdt schrijver en acteur Dolf de Vries bij de Kunstkring Leiderdorp een lezing over zijn reizen.

 Rijnhart Wonen kan toch de oude Willem de Zwijgerschool gaan ombouwen tot Thomashuis. Het Leiderdorpse college en de woningcorporatie hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van het gebouw, meldde wethouder Herbert Zilverentant (VVD) vorige week.

Rijnhart Wonen liet ruim een jaar geleden al weten interesse te hebben om het leegstaande schoolgebouw aan de Willem de Zwijgerlaan in de Leiderdorpse Oranjewijk te kopen. De woningcorporatie presenteerde toen een plan om samen met De Drie Notenboomen BV, een ontwikkelaar van zorgformules, de school om te bouwen tot een Thomashuis. Dit is een kleinschalige woonvorm voor acht mensen met een verstandelijke handicap met twee begeleiders. Na tien of twintig jaar zou het gebouw vervolgens worden afgebroken om plaats te maken voor twaalf sociale huurwo-

ningen. Aanvankelijk leek het plan af te springen omdat het college van B en W een hogere prijs voor het schoolgebouw wilde hebben dan Rijnhart Wonen bereid was te betalen. De gemeenteraad drong er bij het college op aan toch nog eens te kijken of het niet mogelijk was er samen uit te komen. In eerste instantie leek dat op niets uit te lopen, maar een nieuwe gesprekkenronde eind vorig jaar heeft de zaak vlot getrokken. De gemeente heeft de vraagprijs wat laten zakken, Rijnhart Wonen is wat omhoog gegaan, zo laat een woordvoerder van de woningcorporatie weten. Zodra de raad z’n fiat heeft gegeven en de definitieve handtekeningen voor de verkoop gezet zijn, wil Rijnhart Wonen samen met De Drie Notenbomen beginnen met de uitwerking van de plannen. Volgens Rijnhart Wonen zal dit overigens waarschijnlijk niet lukken voor de verkiezingen van 19 maart.

De avond staat in het teken van de boekenweek, met als thema ‘Reizen’. Reizen is ook de passie van de bekende auteur/acteur Dolf de Vries. Hij reist op zijn eigen manier: met een rugzak, per trein, boot, bus en fiets. Hij beschrijft de landen die hij bezoekt ‘van binnenuit’. Onbevooroordeeld treedt hij de ons vreemde culturen tegemoet. De rugzakverhalen zijn bestemd voor mensen die willen weten hoe het er echt aan toe gaat. Zijn nieuwste boek gaat over reizen door Laos en Cambodja. Dolf de Vries is al jaren succesvol als auteur en acteur. Hij speelde ontelbare rollen, zowel op het toneel als voor de film en televisie. Hij schreef en speelde vier soloprogramma’s en schreef inmiddels zo’n veertig

boeken. De avond wordt verzorgd door Kunstkring Leiderdorp, boekhandel De Kler Leiderdorp en BplusC Leiderdorp. De Scheppingskerk ligt aan de Van Poelgeestlaan 2 te Leiderdorp. De lezing begint om 20.00 uur (zaal open 19.45 uur). De toegang voor niet-leden van de Kunstkring is €7,-.

Dolf de Vries vertelt bij de Kunstkring over zijn reizen. | Foto: PR

Vrijwilligers gezocht

Klaverjassen KAARTEN  Vrijdag 21 februari

organiseert Muziekvereniging Tamarco een koppelklaverjasavond in het verenigingsgebouw aan de Van der Marckstraat 19b in Leiderdorp. Aanvang 20.00 uur. Inleggeld € 6,00 per koppel. Voor wie alleen is wordt een kaartmaatje gezocht. De leegstaande voormalige Willem de Zwijgerschool. | Foto: C. v.d. Laan

SCHOOLTUINEN  De Stichting Schooltuinen De Sterrekers zoekt dringend vrijwilligers. Ook dit schooltuinseizoen gaan ruim 350 leerlingen van groep 6 van de Leiderdorpse basisscholen wekelijks naar het complex van de schooltuinen in de Bloemerd om daar in de praktijk te ondervinden wat er allemaal voor komt kijken om zelf groente te kweken. Ze maken daarbij ook kennis met alles wat leeft in de bodem en leren hoe

insecten invloed kunnen hebben op de groei van de plantjes. Voor de begeleiding van de leerlingen en andere werkzaamheden op het complex zijn vrijwilligers nodig. Wie interesse heeft kan op vrijdagmorgen langskomen op het complex om kennis te maken met de vrijwilligers en informatie te krijgen over wat er van hen wordt verwacht. Een afspraak maken kan ook, via tel. (071) 5418948. Kijk ook op www.schooltuinleiderdorp.nl.


Feestelijke heropening ABN AMRO Bank Leiderdorp

Ballonnenwedstrijd woensdag 12 maart 2014 Op het plein van de Statendaalder Leiderdorp Belangrijk!

Neem het ballonnenkaartje ingevuld mee naar de wedstrijd. Het uitdelen van de ballonnen is vanaf 13.30 uur Het oplaten van de ballonnen vind plaats om 14.00 uur, zorg dat je op tijd aanwezig bent. Wat valt er te winnen... 1e prijs Voor jou € 100,00 op je eigen ABN AMRO Jongerengroeirekening en een ABN AMRO bank cadeau pakket + nog eens € 250,00 voor de sportvereniging of het goede doel naar jouw keuze 2e prijs Voor jou € 50,00 op je eigen ABN AMRO Jongerengroeirekening en een ABN AMRO bank cadeau pakket 3e prijs Voor jou € 25,00 op je eigen ABN AMRO Jongerengroeirekening en een ABN AMRO bank cadeau pakket


9 Nieuwe cursussen van de Leiderdorpse Volksuniversiteit

leiderdorp & regio

Leiderdorps Weekblad

RCL kijkt weer omhoog VOETBAL n Weer ontpopte Tommy Sinteur zich als het ‘goudhaantje’ van RCL. Zijn doelpunt een kwartier voor tijd bracht de thuisclub zaterdag de overwinning. De Racing Club mag weer omhoog kijken.

Door Frans Brocken De start na de winterstop met een gelijk spel tegen Forum Sport, gevolgd door drie nederlagen, was dramatisch. De 1-0 thuis tegen WV-HEDW zorgde voor een enthousiaste stemming in bestuurskamer en spelershome. De Amsterdammers waren met revanchegedachten voor de thuis geleden nederlaag naar Leiderdorp gekomen, maar slaagden er niet in de verdediging van RCL op de knieën te krijgen. Doelman Michael Verhoef moest wel verschillende keren handelend optreden. Maar hij wist, soms met kunst- en vliegwerk, zijn doel schoon te houden. De wedstrijd ging in beide speelhelften gelijk op. Het doelpunt van Sinteur was er een om in te lijsten. Solerend met de bal aan de voet wist hij zich te ontdoen van keeper Freriks, maar moest voor het doel nog afrekenen met een verdediger. Met een simpele schijnbeweging werd die op het verkeerde been gezet. Zo werd Sinteur voor de tweede keer matchwinnaar voor RCL. Door de overwinning heeft RCL de voorlaatste (degradatie) plaats verlaten. Daarop prijkt nu BVCB, dat door de gedoodverfde degradant Aalsmeer met 2-1 werd verslagen. Zaterdag wacht de uitwedstrijd tegen Nootdorp. Als met dezelfde inzet wordt gevoetbald dan zijn er zeker kansen op een goed resultaat.

Rijbewijskeuringen voor senioren regelzorg n In het gebouw van

Pluspunt aan de Splinterlaan 156 zijn elke maand spreekuren van Regelzorg Rijbewijskeuringen. Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht op 21 maart en 7 april. Bel voor informatie en een afspraak naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen, tel. (088) 2323300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl. De tarieven zijn € 35.00 voor de B/E keuring en € 52,50 voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E. Bij het behalen en verlengen van dit rijbewijs is een medische keuring verplicht. Met ingang van 1 januari 2014 is de leeftijd waarop de eerste seniorenkeuring plaats moet vinden verhoogd naar 75 jaar.

educatie n Deze maand start weer een aantal nieuwe cursussen bij de Leiderdorpse Volksuniversiteit:

Eigenaren Joe en Hennie Boona van Toko Mini XL poseren met wethouder Zilverentant (midden) voor de cateringbar.

Toko Mini XL geopend OPENING

n ‘Selamat Makan’, of wel smakelijk eten op traditionele Javaanse wijze, dat kan bij Toko Mini XL. Afgelopen vrijdag werd het restaurant aan de Hoogmadeseweg officieel geopend door wethouder Herbert Zilverentant.

Tekst en foto: Frans Brocken “Leiderdorp en het Oude Dorp zijn trots en blij met deze aanwinst”, sprak Zilverentant als wethouder en buurtbewoner. Hij prees de moed van de eigenaren Joe en Hennie Boona om in deze crisistijd iets nieuws te beginnen.

Boona zag het vooral als een nieuwe uitdaging. Vijf jaar geleden is het echtpaar aan de Haven in Leiden het Javaanse restaurant Toko Mini begonnen. Waar zij een vaste klantenkring hebben weten op te bouwen. Op de hoek van de Hoogmadeseweg en de Dr. De Bruijnestraat, waar voorheen het restaurant Buitenzorg was gevestigd, hopen zij dat succes een vervolg te geven. “Samen met mijn vrouw doen we ons best het onze gasten naar de zin te maken”, sprak Boona. Het woord restaurant neemt hij liever niet in de mond. “Eethuis klinkt wat gemoedelijker”.

8 maart met Tartuffe feest n Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag en dat wordt zaterdagavond gevierd met een feest voor vrouwen in De Eendenkooi aan het Kooikersplein 1 in Zoeterwoude-Rijndijk.

Om 18.00 uur (zaal open 17.30 uur)

begint de avond met een gezamenlijke Koerdische maaltijd, gevolgd door een demonstratie Koerdisch theeschenken. Verder treedt bekende cabaretduo Tartuffe op. Daarnaast zijn er workshops line dance en Koerdische dansen. De toegang is € 6,50 p.p.

LOV voorzichtig positief over economie LOV n De Leiderdorpse Ondernemersvereniging (LOV) heeft een vaste plek gevonden in De Hollandsche Tuyn voor de maandelijkse netwerkbijeenkomsten.

Tekst en foto: Frans Brocken De ondernemers werden woensdag 26 februari verwelkomd door Saskia van der Lugt. LOV-voorzitter Didos van Dam moest deze primeur wegens vakantie aan zich voorbij laten gaan. Zijn vervanger Wim Laman nam d’honneurs waar in de eeuwenoude herberg aan de Hoofdstraat. Hij heeft een positief gevoel over het zakendoen. “De economie trekt weer aan hoewel de werkloos-

heid groeit, vooral in de collectieve sector. De bouw- en detailhandel lijken weer een beetje op te krabbelen”, liet hij zich voorzichtig uit. De trage voortgang bij het regionale verkeersonderzoek LAB071 zit de LOV dwars. De betrokken wethouders in zowel Leiden als Leiderdorp zijn ook ontevreden, zei Laman. De LOV is positief over de voorgenomen uitbreiding van Winkelhof . Maar wanneer dat gaat gebeuren is onzeker. “Het jaartal staat er niet bij”, reageerde waarnemend voorzitter van Winkelhof , Jan Abbink ietwat cynisch.

Fotografie: van plan tot print In zes stappen komen de cursisten van een plan om foto’s te gaan maken tot een product, zoals een mooie foto aan de muur, een fotoboek of een kalender. In de cursus Fotografie: van plan tot print neemt docent Pieter Sleeboom, voorzitter van Fotoclub Daguerre, deze stappen door. Ook komt de organisatie van fotobestanden aan bod. De cursus bestaat uit twee series van drie lessen: eerst een introductie en instructie, dan de praktijk met een begeleide fototrip (in les twee) of een fotosessie (les vijf, bij fotoclub Daguerre), en tot slot de nabespreking en bewerking. Met wensen van de cursisten wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Deelnemers moeten hun spiegelreflexcamera of een gelijkwaardig toestel en een laptop meenemen, en als het kan ook een bijpassende flitser. Het cursus¬materiaal wordt verzorgd via een website. De eerste les is op donderdag 20 maart, 19.30 -21.00 uur. Het meesterwerk van Bach, de Matthäus Passion In twee lezingen licht Bert den Hertog het grootse meesterwerk van Bach van verschillende kanten toe. Hij besteedt aandacht aan de ontstaansgeschiedenis, de muzikale stijl, de betekenis, de gebruikte tekst. Luistervoorbeelden, waarbij verschillende uitvoeringen worden vergeleken, brengen de emotionele diepte van dit werk dichterbij. Deze cursus vindt plaats op dinsdagavond 1 en 15 april, 19.30 – 21.00 uur De hoogstaande cultuur van de Romeinen en hun Latijnse taal In vier avonden brengt Jaap Toorenaar, docent Klassieken aan het Stedelijk Gymnasium, de wereld van de Romeinen en hun invloed tot op heden tot leven. Zeker als je in Europa leeft, kun je niet om de invloed van de Romeinen heen. Dat begint

educatie n Wat is precies de func-

tie van de nieren en wat gebeurt er als die niet meer goed werken? Die vragen staan centraal in het open college over nieren op 13 maart (World Kidney Day) in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Gratis urinetest

Fijne verjaardag

Wim Laman en Saskia van der Lugt bij de eerste netwerkbijeenkomst van de LOV in de Hollandsche Tuyn.

met taal, wegenbouw en architectuur, maar ook kunst, rechtspraak, welsprekendheid, wijsbegeerte zijn sterk door de Romeinen belnvloed. In de cursus komen ontstaan, groei en verval van het Romeinse Rijk aan de orde en wordt ingegaan op de taal, het muntsysteem, de kalender, de techniek, maar ook de invloed op kunstuitingen van later tijden. En we zoemen in op de stad Rome. Eerste les donderdag 3 april, 20.00 – 22.00 uur. En verder: • Make-up advies ‘Laat je gezicht schitteren’ Deelnemers aan deze workshop leren de mooiste kanten van zichzelf te accentueren. Donderdag 20 maart, 19.30 – 22.00 uur. • Principes van mediation Interactieve lezing waarin uitleg gegeven wordt over de basisprincipes van het voorkomen en omgaan met conflicten. Met nuttige en praktische tips en ervaringen delen met de andere deelnemers. Dinsdag 25 maart, 19.30 – 21.30 uur. • De Middeleeuwse stad Lezing van Dick de Boer over de steden in de Middeleeuwen, centra van vernieuwing en verandering. Donderdag 27 maart, 20.00 – 22.00 uur. • Vogels (her)kennen Deelnemers leren in deze succesvolle cursus naar de vogels en hun gedrag in de natuur te kijken en ervan te genieten. Dit voorjaar zijn er nog twee lessen (woensdag 2 en 23 april, 19.30 – 21.30) en tenminste één excursie (zaterdag 5 april (7.00 tot 10.00 uur). Meer informatie en aanmelden Kijk op de website van de LVU, www. leiderdorpse-volksuniversiteit. nl of in het programmaboekje (in Leiderdorp te verkrijgen in de Sterrentuin, bij Pluspunt en in het Gemeentehuis). Inschrijven kan online via de website, via e-mail leiderdorp@volksuniversiteit.nl, telefonisch via (071) 5411732 of door langs komen bij het LVU bureau (maandag- en woensdagochtend 9.30 – 12.00 uur).

Open college over nieren in LUMC

Internist-nefroloog dr. Paul van der Boog geeft heldere uitleg over de functies van de nieren en de consequenties wanneer die niet goed meer werken. Aansluitend vertellen nierpatiënten over de impact van een nierziekte op hun leven, en is er gelegenheid tot vragen stellen. Na het college is het mogelijk de informatiemarkt te bezoeken. Een team van deskundigen beantwoordt daar graag vragen over nierfalen, dialyse en transplantatie, maar ook over voeding, het monitoren van gezondheid en meer.

Hier verjaart een oude taart

Liefs Ine, Carla, Daphne, Judith

woensdag 5 maart 2014

Eiwitverlies in de urine wijst op schade in de nieren. Na het open college kunnen bezoekers op de informatiemarkt hun urine gratis op eiwitverlies laten testen. Neem

hiervoor ochtendurine mee in een schoon potje (minimaal 50 ml). Ook is er de mogelijk om de bloeddruk te laten controleren. World Kidney Day

Elk jaar op de tweede donderdag in maart wordt World Kidney Day (WKD) georganiseerd. Dit is een gezamenlijk initiatief van de International Society of Nephrology en de International Federation of Kidney Foundations. World Kidney Day wil bijdragen aan de bewustwording van het belang van onze nieren, en zo de frequentie en de impact van nierziekten terugdringen. Het open college op 13 maart wordt georganiseerd door de afdeling Nierziekten samen met nierpatiëntenvereniging Diavaria. Het vindt plaats in collegezaal 1 in het hoofdgebouw van het LUMC aan de Albinusdreef 2 in Leiden. Het college is van 15.00 tot 16.15 uur, inloop vanaf 14.30 uur. De informatiemarkt is van 16.15 tot 17.00 uur. De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig. Voor koffie en thee wordt gezorgd.


Jaco Fleurs zoekt

Mooie strakke lijnen, de haren blijven met deze techniek langer weg.

Raffito schuifdeurkasten en Wedeka stelling- en interieursystemen

CHAUFFEUR/ VERKOPER

Ook voor volledige gezichtsontharing kunt u bij ons terecht. Bel snel voor een afspraak of loop even binnen. We willen allemaal een lekker bruin tintje! Nu de Roy Donders tanningspray

voor bloemenlijn op Frankrijk

Actie: Voor iedere klant een gezichtsbehandeling met tanningspray!

Voor informatie:

06 - 48 08 61 21

ll Check a gen in aanbied rds.nl op halfo

Wielen Versnelling Ketting Verlichting/reflectie Remmen Slot Frame

APK

,8 3 €

• Eerhart Sierbestrating.

*

n all-i

* niet voor Diesel tot 2006

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

belasting

Van 29.-

19.

LeiderdorP ma 13.00-17.30 di-do 09.00-17.30 • Het adres voor het schoonmaken vr 09.00-21.00 van uw schilderijen za 09.00-17.00 Leiden • Passepartouts in vele kleuren ma gesloten di-woe 09.30-17.30 • Groot assortiment eigentijdse do-za 09.30-13.00 foto- en wissellijsten Leiderdorp: in voorraad W.C. Winkelhof 43a Tel.: 071 - 5414747 Leiden: Borneostraat 2, hoek Lage rijndijk Tel.: 071 - 5223866 info@artstudiodorado.nl

Kapsel in model? Daar horen strakke wenkbrauwen bij! Nu bij Haarboetiek Annelies: Wenkbrauwen epileren met draad!

Kabelbaan 17 - Leiderdorp - Tel. 5820408

Voorjaarsbeurt voor je fiets e

Lijstenmakerij

Zin in het voorjaar?

bericht ontvangen? consulente adviseert en verzorgt uw aangifte.

Achterstand geen bezwaar.

AUTO-AIRCO SERVICE

Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed.

Haarboetiek Annelies Hubrechtstraat 2 Leiderdorp 071-5894838

Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak www.onderdeboompjes.nl / info@onderdeboompjes.nl

Voor al uw bestra‘Ons Thuis’, kleinschalig wonen in Voorhout (6 tingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijs- dementerende bewoners) zoekt Zzp-ers en vrijopgave 070-3211006. willigers die aan willen pakken in de zorg. Voor info: 06-34007130. Info@zorgallerlei.nl. Vuil tapijt? Laat het vakkundig reinigen Tv stuk of slecht beeld REMMELZWAAL of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam bellen! Ook digitaal instellen, tv op internet aanInterieurverzorging, tel. 070-5116612. sluiten. Prijsopgaaf vooraf, tel. 06-20959333. Dak herstellen? Bou­ma/Grundeken belGARAGEBOXEN in Oegstgeest en Leiden. len! 070-5114674/070-5118394. Uw dakspecialist! Huurprijs v.a. € 110,-. Inlichtingen 06-20773480. BC SIERBESTRATING Tegelwerk, met afvoer, PEDICURE heeft nog ruimte voor nieuwe klangratis prijsopgave. Tel. 06- 55321682. ten, € 20,- per behand. Rijnsburg en Katwijk. Aan 50-plusser SCHILDERT, SAUST en behangt huis en thuis, 06-10510241. uw huis weer als nieuw. Tel. 06-13067762. Nog Windows XP? Of overige computerprobleLekker toerfietsen vanuit Wassenaar en Voor- men? Wij helpen u graag pchulpkatwijk@gmail. schoten? www.tcdekampioen.nl. com, ook voor bedrijven!! STEUNZOLEN. Erkend leverancier, lid StichRemedial Teaching bij ‘RT aan Zee’. Nieuw! ting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een Groepslessen: o.a. sociale vaardigheden, dyslexie afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en en plusgroep. www.rtaanzee.nl. Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 071-5238468 of AANGEBODEN: kamer (wijk Koestal) voor 06-12028319. een werkend persoon. Kamer is 20 m2 + balkon en www.zalenverhuurkruyt gebr. van keuken en douche. Huur € 350,- p. schipvanleiden.nl. Mooi bruin café in oude cen- maand incl. gas, water, licht. Tel. 06-49133620. trum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, VERMIST: poes Feline, egaal grijs met groene verjaardagen, etc. Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare drankprijzen! Reserverin- ogen. Gechipt! Vermist sinds 15-1-’14 vanuit Deining, Noordwijk. Wordt heel erg gemist. Meer ingen: tel. 06-25047376. formatie op www. poes-vermist-in-noordwijk.com. Student wil u graag helpen met COMPUTER- Beloning voor de vinder!! John en Marina Pot, PROBLEMEN. € 15,- p.u. Tel. 070-5114250. 071-3618831. Te huur: GARAGEBOX Lambrechtsveld ValTuinman/straatmaker voor al uw tuinwerkkenburg, tel. 06-24468544 of 0321-380254. zaamheden, gratis opgaaf. Tel. 06-57200505. LUXAFLEX REPARATIES van vele merken. Ik zoek werk in huishouding/schoonmaken, Zeer veel onderdelen. Ook aan huis service. Ver- beschikbaar van ma.-vr. Tel. 06-85420777. kaik Warmond, vofverkaik@xs4all.nl Openl. SNUFFELMARKT za. 15 maart op het TRAPPEN STOFFEREN met projecttapijt v.a. marktterrein a/d Piet Heinlaan in Katwijk, kr.hr. € 300,- incl. tapijt, tel. 071-3010941. Verkaik € 25,-. Bezoekers gratis toegang. Willys eveneWarmond, vofverkaik@xs4all.nl menten, 06-53752741.

• •

• •

• • •

tel: 071-5410565

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

• •

• • • •

• • •

,-

0 VANAF € 6 EX. BTW GARAGEBEDRIJF ALEX KLEINHUIS

VALKENBURG

RUIM 25 JAAR AIRCO-ERVARING

EEN DAGJE UIT VOL INSPIRATIE

Bel voor het maken van een afspraak

071-4077364 Voor een systeemdiagnose/reparatie van uw aircoinstallatie in uw voertuig en het uitlezen van foutcodes van de diverse computers in uw auto en natuurlijk voor het regelmatig onderhoud van uw kostbare aircosysteem. Bloemenlaan 5 • 2235 EM Valkenburg (ZH)

DE VOORVERKOOP IS GESTART! KOOP UW TICKETS OP WWW.LEIDATO.NL

BELEEF HET IN DE HANGAAR zaterdag 29 & zondag 30 maart 2014

WWW.LEIDATO.NL


Links het Leiderdorpse gemeentehuis met aan de rechterkant de ronde uitbouw van de raadszaal, rechts een verkiezingsbord met posters van de zes deelnemende partijen.

Welke partij past bij jou? #JONGLEIDERDORP ONDERVRAAGT POLITIEKE PARTIJEN IN LEIDERDORP WAAROM ZOUDEN JONGEREN MOETEN STEMMEN OP UW PARTIJ? VVD - Omdat de VVD als liberale partij jongeren ontzettend aan zou moeten spreken. Vrijheid en eigen verantwoordelijkheid zijn toch zaken die jongeren graag willen. Anders gezegd, serieus genomen worden en je eigen gang kunnen gaan. Dat je daarbij rekening houdt met anderen is vanzelfsprekend randvoorwaarde nummer 1. Daarnaast is zijn de fractieleden van de VVD in Leiderdorp als actieve vrijwilligers betrokken bij tal van leuke activiteiten en evenementen op het gebied van sport, cultuur en feestdagen. VVD-ers zijn doorgaans zelf ook jong van geest.. D66 - D66 is dé partij die zich inzet voor alle leeftijdsgroepen, en dus ook de jongeren. Onze betrokkenheid bij het welzijn van jongeren blijkt wel uit het feit dat onze landelijke lijsttrekker Alexander Pechtold in 2013 tot Politicus van het Jaar werd verkozen door jongeren. D66 wil investeren in de toekomst door zich te richten op duurzaamheid, zodat ook in de toekomst mensen nog in een gezonde omgeving kunnen leven. Daarnaast willen we het goede financiële beleid van de afgelopen 4 jaar voorzetten en zorgen dat er geen schulden worden doorgeschoven naar de jongeren van nu. Ook vindt D66 het belangrijk dat de gemeente blijft praten met en luistert naar alle burgers en dat beslissingen die genomen worden, worden uitgelegd. D66 wil graag dat de subsidies eerlijk verdeeld worden. D66 denkt verder, zodat we de voorzieningen (bijvoorbeeld sportclubs, zwembad, bibliotheek en SCw) die we nu in Leiderdorp hebben beschermen voor morgen. We vinden het ook belangrijk dat jongeren bewegen, D66 heeft de afgelopen raadsperiode geld vrijmaakt voor extra en betere sport op scholen. CDA - Het CDA heeft de jongeren veel te bieden. Wij willen een leefbare omgeving waar ook gedacht wordt aan groen, speelgelegenheid en veiligheid. Wij hebben ons sinds jaar en dag hard gemaakt voor de oprichting van een jongerencentrum; in deze periode kwam het na lang dralen van het huidige college eindelijk tot stand. Het CDA heeft tegen het voorstel van het huidige college (VVD-D66-GL) gestemd om € 60.000 te bezuinigen op het SCw, bovenop al eerdere bezuinigingen. Wij willen het jongeren- en jeugdwerk in stand houden en kansen geven. Helaas

werd het bezuinigingsvoorstel met steun van de Lokalen aangenomen. Het CDA wil verder jeugdlidmaatschap voor verenigingen stimuleren en waar nodig bijzondere bijstand inzetten om dit te verwezenlijken. GroenLinks - Omdat GroenLinks niet alleen kijkt naar de zaken die nu spelen, maar het heel belangrijk vind de wereld zo in te richten dat ook jongeren van nu, als zij volwassen zijn, in een wereld kunnen leven die gezond, duurzaam en sociaal is. Daarbij horen zaken zoals goede woningen voor jongeren en een goede en moderne bibliotheek, maar ook stoppen met giftige onkruidbestrijding en zorgen voor minder verkeer. GroenLinks heeft in de afgelopen jaren veel gedaan voor jongeren. Wij hebben ervoor gezorgd dat het jongerencentrum er kwam en grote kortingen op het jongerenwerk voorkomen. En - onze wethouder heeft het jongerenadviesteam opgericht. Kortom – heel veel redenen om op GroenLinks te stemmen. PvdA - De PvdA in Leiderdorp is de enige politieke partij in ons dorp die al jarenlang voor en achter SCw staat. Wij hebben ons jarenlang ingezet om de steun te krijgen van een meerderheid in de raad en zo het jongerencentrum te kunnen realiseren. Dat heeft lang geduurd maar ik (Joyce van Reijn, nummer 2 op de kieslijst[red.]) ben toch heel blij dat het is gelukt zonder de PvdA was dit niet gelukt durf ik te stellen. Daarnaast waren wij als zo ongeveer enige partij tegen de laatste bezuinigen op SCw omdat wij de werkzaamheden en inzet vanuit SCw heel belangrijk vinden voor Leiderdorp. Andere partijen stellen steeds weer bezuinigingen op SCw voor. Wij zullen hier tegen blijven. LPL - Lokale Partij Leiderdorp vindt het belangrijk dat jongeren gelijke kansen krijgen bij het opgroeien naar een zelfstandige volwassene. Wanneer zij hier hulp bij nodig hebben is het belangrijk dat ze deze gemakkelijk kunnen vinden en dat er voldoende hulp aanwezig is. Wij willen ook graag dat in Leiderdorp genoeg werk komt voor jongeren, zodat zij ook een toekomst in Leiderdorp hebben. Daarvoor zijn betaalbare woningen nodig en Lokale Partij Leiderdorp wil inzetten op het bouwen van deze sociale woningen.

WELKE STANDPUNTEN UIT UW VERKIEZINGSPROGRAMMA ZIJN VAN TOEPASSING VOOR JONGEREN? VVD - Meer vrijheid voor sportverenigingen, meer evenementen in de houtkamp, winkels open op zondag, keuzevrijheid voor ondernemers, ruimere vestigingsmogelijkheden voor coole winkelketens. En natuurlijk de liberale beginselen van een kleine overheid, minder regeldruk en lage lasten voor de inwoners. D66 - D66 wil zich inzetten voor goede huisvesting. Voor jongeren betekent dit studentenhuisvesting bouwen goede starterswoningen voor werkende jongeren of jonge gezinnen: je wilt tenslotte niet eeuwig bij je ouders blijven wonen. Daarnaast is D66 voor een gemeentebestuur dat de beslissingen die genomen worden goed uitlegt aan iedereen belangrijk. Sociale media ( Facebook, Twitter enz.) spelen hierin een belangrijke rol, omdat je snel veel mensen kunt bereiken. D66 vindt daarnaast een actief verenigingsleven belangrijk. Op die manier kunnen jongeren hun vrije tijd positief invullen. D66 wil daarnaast ook goede fietsroutes ( naar scholen bijvoorbeeld) zodat een ieder zich goed en veilig kan bewegen in het dorp. CDA - Jongeren zijn de toekomst. Leiderdorp vergrijst en om een evenwichtige samenstelling van de bevolking te houden, hebben we juist jongeren nodig. Het CDA wil dan ook dat met eventuele nieuwbouw rekening wordt gehouden met starters. Daarnaast willen wij een kindvriendelijke gemeente, dus met een jongerencentrum, goede en veilige speelgelegenheden en zeker geen vermindering daarvan. GroenLinks - GroenLinks zet zich in voor goed onderwijs, een gezonde omgeving, woningen die betaalbaar zijn, passend werk voor iedereen, maar ook persoonlijke vrijheid en geen betutteling. Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Nu en in de toekomst. PvdA - Jongeren verdienen onze steun en inzet. Jongeren vormen de toekomst van ons allen. Daar hoort bijvoorbeeld een goed jongerencentrum bij om activiteiten te organiseren en het geld om dat te kunnen doen. Maar ook breder dan SCw verdienen jongeren onze steun met bijvoorbeeld goede sportvoorzieningen en steun aan sportclubs.

Het zwembad wordt ook door heel veel jongeren gebruikt. Wij zijn dan ook al jarenlang dwars voor ieder voorstel tot sluiting van het zwembad gaan liggen. LPL - Betaalbare (starters) woningen geven jongeren een toekomst in Leiderdorp. Betaalbare sport en cultuur geeft jongeren de kans om vrije tijd op een fijne manier door te brengen, anderen te ontmoeten en iets voor elkaar te doen. Goede jongerenzorg geeft jongeren in een moeilijke situatie de mogelijkheden om toch op te groeien en te ontwikkelen naar wie hij of zij kan zijn. MAAKT UW PARTIJ GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA OM IN CONTACT TE KOMEN MET JONGEREN? VVD - Wij maken veel gebruik van sociale media als linkedin, twitter en Facebook. Niet om specifiek met jongeren in contact te komen maar om bereikbaar te zijn voor iedereen die daaraan behoefte of zin heeft. Het zijn wel vaak jongeren die daar ook gebruik van maken. D66 - Onze fractie is erg actief op Twitter zowel via @d66leiderdorp als via persoonlijke twitteraccounts. Daarnaast zijn wij actief op Facebook. Via deze media doen wij regelmatig een oproep aan burgers om hun mening te geven. Dus jongeren van Leiderdorp, laat je horen! CDA - We gebruiken alleen cdaleiderdorp.nl. GroenLinks - GroenLinks Leiderdorp heeft een website www.groenlinksleiderdorp.nl. Ik (Jeannette Hofman, lijsttrekker GroenLinks, [red.]) heb wel een Twitter en Facebook account en app ook, maar ik ben daar nog niet zo handig in. Moet nog op cursus bij mijn kinderen. PvdA - We hebben allemaal een twitteraccount waarop we te volgen zijn maar ik beken gelijk dat ik daar in ieder geval nog niet heel goed in ben. Daarnaast hebben we een site www.pvdaleiderdorp.nl ... Maar een pagina op facebook, instagram of Snapchat zouden we wel een keer moeten maken dat spreekt jongeren denk ik meer aan. LPL - Nog niet zo veel. Jongeren kunnen ons op twitter vinden: @LokalePartijLDP.

Op 19 maart zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Iedereen van 18 jaar en ouder kan stemmen. Maar op welke partij? Om de standpunten van de deelnemende partijen in Leiderdorp helderder te krijgen - vooral als het gaat om zaken die jongeren aangaan - heeft de redactie van #JongLeiderdorp een aantal vragen voorgelegd aan hen voorgelegd. Een deel van de vragen en antwoorden vind je op deze pagina, de rest komt volgende week. In Leiderdorp doen zes partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen: VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA en de Lokale Partij Leiderdorp.


ue roaacnkohoep q 50isseelbu n een va aar bij Inw

af 1.60 m.

boxspring van

g 10%bekddoenrgotedin op

ijk

za Noordw

Bedding Pla


Ons tuincentrum is drastisch verbouwd en klaar voor het voorjaar! Ook hebben wij een prachtige bloemenshop!! Voor ieder moment het mooiste boeket!

Ons tuinmeubel assortiment is compleet vernieuwd! Nu enkele tuinsets super scherp geprijsd!

15

De Ballonnenpipo is er! Kom jij ook? En neem je ouders mee!

JAAR IN BLOEI!

Proef de heerlijke, verse stroopwafels van het stroopwafelwinkeltje! Gratis suikerspin voor alle kinderen!

8 MAART 15% KORTING OP ALLES*! (*uitgezonderd (*uitgezonderd aanbiedingen aanbiedingen en en cadeaubonnen) cadeaubonnen)

‘LIKE’ US

OP FACEBOOK

www.tuincentrumdemooij.nl Noordwijkerweg 36 | Rijnsburg T 071 408 09 59


TOP AANBIEDINGEN

ZIJN FAVORIET!

daar scoor je altijd!

YEP YEP

MERK

SPORTS

TASSEN

39,95 69,95

15,-

MT 104 - 176

12,95 29,95

9,95 OP =O P t/m 14,95

DIADORA JUNIOR RUNNING

MT 28 - 35

49,95

24,95

SUPERDRY SU PE R ST UN T ! DAMES & HEREN

MT S - XL

89,95

29,95

MT S - XL

NI EU W E UI TZ OE KPAR TI J !

19,95

NIKE

MT 36 - 46

RUNNINGSCHOEN

ASICS RUNNINGSCHOENN

44,95

59,95

44,95 DAMES & HEREN

MT 37 - 48

69,95

49,95 MT 37 - 48

79,95

59,95 CRAFT

CRAFT

SHIRTS & SHORTS

JACKS & PANTS/TIGHTS

DAMES & HEREN DAMES & HEREN MT XS- XXXL

49,95 89,95

29,95 39,95

9,95

SU PE R VO OR DE LIG !

19,95

KEMPENAERSTRAAT 13 - OEGSTGEEST LE ID SCHEND AM - D E N H A A G - Z O ET ERM EER - W W W .F AV OR IET SPOR T .NL


cultuur & uitgaan

Leiderdorps Weekblad

B.E.E.S.T. week bij Stichting MOL muziek n Van 10 tot 15 maart organiseert Stichting MOL de jaarlijkse B.E.E.S.T. week. In deze week vinden geen reguliere lessen plaats, maar worden er allerlei activiteiten en workshops georganiseerd rondom de thema’s Bands, Ensembles Experiment, Samenspel en Theorie, kortom B.E.E.S.T.

Het programma is gericht op verschillende leeftijden, niveaus en interesses met een gevarieerd aanbod aan muziek workshops voor een eerste kennismaking met muziek, of voor wie al een instrument bespeelt. Zo is het mogelijk deel te nemen aan schilderen op muziek (Klank Kleuren), zingen voor kinderen van ongeveer 6 tot 8 jaar (Ik wil zingen!), 1,2,3 Muziek voor kinderen uit de groepen 1 t/m 3 van de basisschool, een gitaarensemble, een lezing over het spectaculaire orkest voor volwassenen en the Guitar unplugged. Er zijn kennismakingsworkshops voor wie de cello, klarinet, saxofoon, slagwerk of contrabas wil proberen en er zijn aparte workshops voor wie wil samenspelen met gitaar, piano, blokfluit of strijkers. Het volledige programma en informatie over inschrijving staat op de website www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl Deelname aan een workshop tijdens de B.E.E.S.T. week bedraagt 5 euro (cursisten Stichting MOL gratis). Voor meer informatie: 0622320600 of info@muziekonderwijs-leiderdorp.nl.

Covers van Anouk en Snow Patrol popconcert n Na het succes

van twee jaar geleden, staan ze op zaterdagavond 15 maart als hoofdact op het podium van de Schuur in Hoogmade: tributeband Snow Control speelt dan de allerbeste nummers van Snow Patrol. Anouk coverband Graduated Fools zorgt voor een rockende kick-off. Chasing Cars, Hands Open, Just Say Yes en Run… Snow Control bundelt alle Snow Patrol-hits in een meeslepende, anderhalf uur durende show. De ervaren muzikanten van Snow Control hebben stuk voor stuk een voorliefde voor Snow Patrol. Samen begonnen ze in 2011 met de eerste optredens en sindsdien is hun ster rijzende. In 2012 behaalde Snow Control de landelijke halve finale van de Dutch Battle of the Coverbands. En dan nog het voorprogramma. Graduated Fools staat bekend als Nederlands beste Anouk tribute band. In 2008 bereikte de band de regiofinale van de landelijke bandwedstrijd Clash Of The Coverbands. Tijdens het WK voetbal in 2008 traden ze op voor een menigte van vijfduizend uitzinnige voetbalfans en ook stonden ze op het Dutch Valley Festival en Festyland. Graduated Fools speelt wekelijks verschillende Nederlandse en Belgische festivals en podia plat.

woensdag 5 maart 2014

15

Schitterend slot benefiet orgelconcerten in Dorpskerk n Staande ovatie voor Ruach Vocaal Jeugd Ensemble dorpskerk n Met een schitterend concert door het Ruach Vocaal Jeugd Ensemble uit Katwijk werd op 28 februari de serie van zes benefiet orgelconcerten in de Dorpskerk feestelijk afgesloten. Tekst en foto Esta Hoogervorst Organist/pianist Sjaak van Duijn en de acht meisjes en twee jongens van het concertkoor o.l.v. dirigent Elisabeth van Duijn zorgden voor een gedenkwaardig, perfect uitgevoerd concert. Van de 130 bezoekers kregen ze een staande ovatie. Het concert van het Ruach vocaal Jeugd Ensemble, dat in 2012 de eerste prijs op het Nederlands Koorfestival behaalde, werd ingeleid door dirigent en sopraan-solist Elisabeth van Duijn. De bezoekers hoorden eerst een aantal liederen van hun recent uitgebrachte CD. Direct vielen daarbij de perfect uitgevoerde liederen, de prachtige stemmen van de koorleden en de absolute zuiverheid van zingen op. Elisabeth van Duijn dirigeerde het koor op subtiele wijze en soleerde zelf in de liederen, ‘Je leve mes yeux’, van Daan Manneke en ‘Eternity’s sunrise’ van John Tavener. Sjaak van Duijn zorgde voor de mooie pianoen orgelbegeleiding. Na afloop van het concert maakte penningmeester Arie Roest bekend

Bloemen voor Elisabeth en Sjaak van Duijn, respectievelijk dirigent en begeleider van Ruach. dat de voorlopige opbrengst van de concertserie € 5200,00 bedraagt, geld dat zal worden gebruikt voor de renovatie van ‘t Trefpunt en de Doorgang . Met een mooie bos bloemen bedankte hij Bert Crama, Henk van der Velde en Bert van Splunter voor hun grote bijdrage aan de uitstekende organisatie en uitvoering van de orgelconcerten.

Bert Crama zei over de geslaagde concertserie: “Alle medewerkers die betrokken waren bij de organisatie en uitvoering van de benefietconcerten hadden de intentie om er iets moois van te maken. Dat straalde uit op de bezoekers, die er heel enthousiast op reageerden. De combinatie van orgelmuziek met instrumenten, zangers en voca-

listen is erg gewaardeerd, evenals de grote variatie van de concerten en de inleidingen. Er heerste een feestelijke sfeer in de kerk en de bezoekers hadden het zichtbaar naar hun zin.” “Mijn verwachtingen van het bezoekersaantal zijn ver overtroffen. Er is nu een draagvlak om orgelconcerten in de Dorpskerk te organiseren”, besloot Crama.

Zeven maal koper bij Appassionato

2e editie Dwarsverband met live muziek

jubilea

muziek n Zaterdag 8 maart is de tweede editie van Dwarsverband, een benefietavond voor jong en oud met livemuziek in het Leiderdorpse jongerencentrum Dwars in de Bloemerd. De opbrengst van de avond gaat deze keer naar de spiksplinternieuwe opnamestudio van Dwars. Daarmee dragen Leiderdorpse muzikanten bij aan de muzikale opvoeding van de jeugd. Drie bands uit Leiderdorp laten zien wat muziek maken is: Juicy Dice, The Flopsband en Casual. Vanaf 21.00 uur speelt Juicy Dice stevige rock met nummers van bands als ACDC, Herman Brood de The Cult. Het podium is vanaf ongeveer 22.00 uur voor de Flopsband, die ook al

n Gemengd koor Appassionato heeft onlangs haar 121/2 jarig bestaan gevierd. Maar liefst zeven van de leden zijn dit Leiderdorpse koor al vanaf het prilste begin trouw. Feest voor het hele koor maar die zeven koperen leden stonden natuurlijk extra in het zonnetje.

Appassionato ontstond toen enkele leden hun jeugdkoor ontgroeiden maar wel wilden blijven zingen. Zij besloten tot oprichting van een eigen koor. Een advertentie zorgde voor verdere zangers/-essen. Ook een dirigent vonden ze al snel. Een naam? Eén van de oprichters woonde in de Maarten ’t Hartstraat, een ander op de Buitentocht; daaruit ontstond ‘hartstocht’. Maar veel mooier klonk dat in het Italiaans, de muziektaal bij uitstek. Intussen zijn er 31 leden, afkomstig

uit Leiderdorp maar ook uit de ruime regio. Leden noemen de kleinschaligheid, gemoedelijkheid, het betrokken zijn bij elkaar en het afwisselende repertoire (‘van Bach tot Beatles’ maar ook film- en musicalsongs en wereldmuziek) als de reden waarom zij juist dit koor kozen. De repetities zijn altijd gezellig, maar ook pittig, vooral als er concreet toegewerkt wordt naar een van de concerten. Toppers door de jaren heen waren de concerten in de Dorpskerk met zijn prachtige akoestiek, een internationaal korenfestival en Muziek in het Museum. De droom van één van de koperen leden is een concertreis buiten de landsgrenzen: “Moet toch lukken met ons internationale repertoire…” Voor meer informatie: kijk op www. appassionato.nl of mail naar info@ appassionato.nl.

n Na vijf jaar komt de droom uit van vrijwilliger Sercan van het Sociaal Cultureel werk Leiderdorp: er komt een opnamestudio in jongerencentrum Dwars.

De koperen leden, v.l.n.r. Clemens Messbauer, Paula Combee, Edith vd Pavoordt, Andrea Versteeg, Liset Compier, Ton de Jong en Lenie van Dijk. | Foto: PR

De zaal gaat open om 20.30 uur. De avond duurt tot 1.00 uur en is voor alle leeftijden toegankelijk. Voor jongeren tot 21 jaar is de entree gratis, volwassenen betalen € 5 entree. De opbrengst van de avond is voor de studiopot.

Dwars krijgt eigen opnamestudio droom

De Schuur ligt aan de Schoollaan 2 in Hoogmade. Het concert begint om 21.00 uur. Kaarten kosten € 10,- in de voorverkoop (e-mail nkjb@online.nl) en € 12,50 aan de deur.

op de eerste versie van Dwarsverband speelde. Deze zesmansformatie speelt rockmuziek uit de jaren ‘50, ‘60 en ‘70, met repertoire van onder anderen The Beatles, The Rolling Stones, Creedance en Elvis Presley, maar ook funkysoul van onder anderen James Brown. De avond wordt afgesloten door Casual met nummers van Gerry Rafferty, Santana en de Dire Straits, maar ook Nederlandstalige nummers van Bløf en de Dijk.

Sercan heeft samen met jongerenwerker Ditske Loos een subsidieaanvraag gedaan voor het opzetten van een studio bij Fonds 1818. Blij als een kind was hij toen Fonds 1818 onlangs het gevraagde bedrag ter beschikking stelde. Momenteel wordt er een kleine portable opnamestudio opgezet, die door Sercan beheerd zal wor-

den. Op 8 maart wordt de opening feestelijk gevierd met workshops en optredens. Wie gelnteresseerd is kan een kijkje nemen in de studio. Iedereen is van harte welkom. De bedoeling van de studio is jong en oud talent de kans geven om een liedje of zelfs een album op te nemen voor een zo klein mogelijk bedrag. Daarnaast gaat het jongerenwerk workshops en muzieklessen aanbieden. Het geld dat hiermee verdiend wordt is voor de studiopot, die gebruikt wordt om de studio in stand te houden en hopelijk in de toekomst uit te breiden.


ALMONDEHOEVE Lifestyle & Antiek

m 0 0 3.0

Ook voor uw vakkundige meubelrestauraties

Van Almondeweg 2, 2343 AA OEGSTGEEST T 071-5172757

www.almondehoeve.nl

2


sport

LEIDERDORPS WEEKBLAD

Mooie ballen Het wel en wee van RCL 11 Het elfde van RCL, geen splijtende passes en volle tribunes, maar achterafvelden zonder publiek in druilerig weer. RCL 11, een vriendenteam vol mannen die de 30 reeds ruim gepasseerd zijn. Mannen met een gezamenlijke passie: een balletje trappen op zaterdag. Wekelijks kunt u in het Leiderdorps Weekblad op de hoogte blijven van de verrichtingen van het onovertroffen elfde elftal van RCL. Reageren kan via www.rcl11. weebly.com.

Radio

K

ent u de tijd nog dat u achter een transistorradiootje naar het voetbal zat te luisteren? U weet wel, de tijd waarin verslaggevers als Bert Nederlof en Jack van Gelder als veldheren op de radio heersten. De tijd dat Henk Kok een monopolie op het Oosterparkstadion in Groningen had van waaruit hij met onvervalst accent de wedstrijd van de plaatselijke FC versloeg. De tijd dat we nog Langs de Lijn luisterden en van half drie tot iets voor half vijf al billenknijpend voor ons uit staarden, inbeeldend hoe het spelbeeld bij onze favoriete club zou zijn. Niets of niemand kon ons storen, want we zaten in onze eigen denkbeeldige wereld waarbij voetbal de boventoon voerde. Wie kent de zin ‘ik moet je even onderbreken want we gaan naar…’ niet? Abrupt werd een verslaggever afgekapt omdat er elders op de velden was gescoord. Vaak kon je aan het gejuich wel horen of het voor of tegen je cluppie was. Vaak deed het je hartslag met de factor 3 vermenigvuldigen. Voetbal luisteren op de radio, spannender wordt het niet!

woensdag 5 maart 2014

17

Velocitas speelt zich veilig met gelijkspel

Spotvogel Calvin van Stenus jeugdkampioen

korfbal

badminton

n Door een gelijkspel tegen ADO, de nummer 7 op de ranglijst, in de voorlaatste zaalcompetitiewedstrijd is Velocitas zeker van handhaving in de tweede klasse.

De Leiderdorpse korfballers staan nu op een zesde plaats en kunnen niet meer worden ingehaald door ADO en hekkensluiter DSO, die verloor van de kampioen VEO. Vlak voor de wedstrijd van het eerste team van Velocitas speelde het tweede team een kampioenswedstrijd, ook in ’s-Gravendeel tegen ADO 2. Deze bloedstollende wedstrijd werd helaas met één punt verschil verloren, waardoor het behalen van het kampioenschap niet meer in eigen hand ligt. De knop moest echter snel worden omgezet, want ook voor het vlaggenschip van Velocitas stond er nog wat op het spel. Voor ADO was deze wedstrijd een laatste strohalm om een beslissingswedstrijd om degradatie te voorkomen en ook Veloci-

tas was nog niet helemaal veilig. In de eerste helft wist ADO steeds een kleine voorsprong te pakken, maar vlak voor rust kon Velocitas de stand rechttrekken. Bij 6-6 werd de kleedkamer opgezocht. Na rust kwam Velocitas driemaal op een kleine voorsprong. ADO speelde echter vol overgave en ging elk duel vol aan. Het wist steeds weer de aansluiting te vinden. Bovendien kwam Velocitas maar moeilijk tot scoren. Met name één vak creëerde wel kansen, vooral in de vorm van afstandschoten, maar het was ongelukkig in de afronding. Met nog zo’n negen minuten te spelen kwam Velocitas op 10-11. In de laatste fase was het Velocitas dat iets langere aanvallen neer kon zetten, maar het verzuimde de beslissende goal te maken. Iets meer dan één minuut voor tijd werd ADO nog een strafworp toegekend, die ook werd benut. Een gelijkspel was misschien ook wel een terechte uitslag.

Winterbiatlon Leiden schaatsen n Op zondag 16 maart organiseert de IJssport Vereniging Leiden de Oomssport Winterbiatlon, een combinatie van hardlopen en schaatsen. Iedereen kan meedoen.

De hele biatlon bestaat uit 10 km hardlopen en 20 km schaatsen, de halve biatlon uit 5 km hardlopen en 10 km schaatsen. Behalve indivi-

duele deelname is ook inschrijving als duo mogelijk. De twee afstanden worden dan in estafettevorm volbracht. Speciaal voor de jeugd (welpen en pupillen) wordt voorafgaand aan de Winterbiatlon de Jeugdbiatlon georganiseerd over 1,8 km hardlopen en 3 km schaatsen (15 rondjes). Inschrijven is mogelijk via www.ijvl.nl, doorklikken naar Winterbiatlon.

n In het weekend van 8 en 9 februari werden in Den Haag de Regionale Jeugdkampioenschappen (RJK) gehouden voor de badmintonregio Zuidwest. Spotvogel Calvin van Stenus was daar zeer succesvol, hij ging naar huis met goud in het enkelspel en zilver in het dubbelspel.

Het kampioenschap werd georganiseerd door de Haagse badmintonclub DKC. Namens de Leiderdorpse badmintonclub De Spotvogels speelde Calvin van Stenus, zowel in het enkelspel als in het dubbelspel in de klasse U13-nylon. Samen met zijn trainingsmaatje bij de Badmintonschool, Velo-speler Olaf Daniëls, wist hij zilver te behalen in het dubbelspel. In het enkelspel moest

Calvin van Stenus met zijn prijzen. | Foto: PR

Calvin de finale spelen tegen zijn dubbelpartner. Het leverde een zeer spannende driesetter op, die Calvin wist te winnen.

Kanokennismaking kanosport n Kano Rijnland biedt leerlingen van groep 7 en 8 van basisscholen in Leiderdorp de mogelijkheid om gratis een keer te komen kanoën onder goede begeleiding.

Niet in het buitenwater maar in het warme zwembadwater van zwembad de Does, op zondag 30 maart. Kanovaren is een leuke sport met vele mogelijkheden. Kanopolo, varen op groot water, in de branding, op wild water en op vlakwater zijn allemaal onderdelen van de kanosport. Wie op Youtube met zoek-

term Kano Rijnland kijkt, ziet onder andere de jeugd in actie (polo, zwembad). De jeugdleden van Kanovereniging Rijnland doen aan kanopolo en vlakwatervaren. De tijden van de kanokennismaking op 30 maart zijn van 17.30 tot 18.00 uur, van 18.00 tot 18.30 uur en van 18.30 tot 19.00 uur. Wie voor 23 maart een email stuurt naar Karin Plugge (schoolsport@kanorijnland.nl) met daarin eerste en tweede voorkeurstijd, krijgt een email ter bevestiging met daarbij extra informatie over de kanokennismaking.

Alecto verliest in de slotfase bij Overbos

Afgelopen zaterdag zal menig Matador een déjà vu gehad hebben naar de tijd dat we nog aan de radio gekluisterd zaten. Niet met Henk Kok als verslaggever, maar onze eigen spits Tim. Wat was er aan de hand? Het Onovertroffen 11e stond stil, maar koploper Quick Boys, waar wij een punt op achter staan, speelde wel. Tim was in zijn auto gesprongen om het potje te bekijken en hield het 11e via berichtjes op de hoogte. Dat leverde Langs de Lijn-achtige taferelen op van onaanspreekbare matadoren die nerveus naar hun mobiel zaten te staren.

hockey n Alecto heren 1 heeft de eerste wedstrijd van de tweede helft van de veldcompetitie 20132014 uit bij Overbos heren 1 in Beverwijk in de laatste minuten met 3-2 verloren. Alecto kwam halverwege de eerste helft op voorsprong dankzij een velddoelpunt van Javier Osses. Overbos boog die achterstand halverwege de tweede helft in drie minuten tijd om in een 2-1 voorsprong. Jorrit Croon maakte daarna uit een strafbal gelijk maar twee minuten voor tijd bepaalde Overbos met een velddoelpunt de eindstand op 3-2.

Uiteindelijk konden de armen juichend in de lucht. De koploper verloor! Nu staan wij dus bovenaan!

Volgende wedstrijd: zondag 9 maart, 14.45 uur thuis tegen Amstelveen heren 1.

Alecto verdediger Gijs van Velzen (in het geel) in duel met een speler van Overbos. Op de achtergrond Tijmen Piket. | Foto: Alexander Dek

DKD/Koudekerk wint ruim ondanks matige start waterpolo n Concentratieproblemen zorgden zaterdag voor een zeer matige start bij de uitwedstrijd van DKD/Koudekerk dames 1 tegen de nummer 10 op de ranglijst, SG Waterpolo Residentie 2 uit Den Haag.

In de eerste periode waren er aan beide kanten genoeg kansen, maar alleen Jolijn Vermeij van DKD/Koudekerk wist het net te vinden en daarmee het Leiderdorps/Koude-

kerkse damesteam op 0-1 te zetten. Na de hervatting trok de thuisclub de stand gelijk. Vervolgens duurde het dik twee minuten voordat Sanne de Ridder DKD/Koudekerk dames 1 weer op voorsprong wist te brengen. Doordat DKD/Koudekerk niet goed verdedigde kreeg de thuisclub nog een aantal kansen en de onvermijdelijke 2-2 werd dan ook vlak voor het einde van het tweede part gemaakt. Het wisselen van helft, een donder-

preek van coach Sander Philippo en het besef dat van dit team zeker niet verloren mocht worden, was het startsein voor de DKD/Koudekerk dames om er een flinke schep bovenop te doen. De aanvallen werden beter opgebouwd en door het goed uitspelen hiervan scoorden achtereenvolgens Maureen Rademaker en Inez van Leijden (tweemaal) . Het goede spel werd ook in het laatste part doorgezet. Vanuit een

betere pressing gevolgd door snelle breaks en meer overtuiging in de één-tegen-één duels werd ervoor gezorgd dat Astrid van Veen, Kirsten Westgeest en wederom Jolijn Vermeij en Sanne de Ridder konden scoren. De Haagse dames kwamen niet meer in het spel voor en wisten nog maar één behoorlijke aanval op te zetten. Hieruit wisten ze echter nog wel een keer te scoren maar de wedstrijd was met een prima 3-9 eindstand voor DKD/Koudekerk.

15 maart: Joop Zoetemelk classic toerfietsen n Regina Bruins geeft zaterdag 15 maart om 8.30 uur samen met Joop het startschot voor de achtste editie van de Joop Zoetemelk Classic. Dat gebeurt bij Swift in Park de Bult in Leiden. Al ruim 3000 toerfietsers hebben zich ingeschreven voor deze klassieker. Er is een limiet van 6000 deelnemers. Inschrijven kan tot en met 8 maart, en uitsluitend via www.swift-joopzoetemelkclassic.nl.


Huis gezien?

Vraag nu GRATIS aan: Hypotheekstarterspakket!

Ga naar: bevrjong.nl

Ankerplaats 2 2224 TX Katwijk (ZH) Postbus 501 2220 AM Katwijk (ZH) Tel: 071 - 40 240 31 Fax: 071 - 40 164 18 Internet: www.bevrjong.nl www.facebook.com/bevrkatwijk

Of bel direct voor een afspraak

071-40 240 31


service

LEIDERDORPS WEEKBLAD

Oudereninformatiepunt In de Leiderdorpse bibliotheek bevindt zich het Oudereninformatiepunt. Iedere donderdag is hier van 10.30 tot 12.00 uur een vrijwilliger van Pluspunt aanwezig. U kunt er een aanvraag doen voor de hulp- en dienstverlening van Stichting Pluspunt of zich opgeven voor komende activiteiten.

Senioren Internetcafé Senioren zijn iedere donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur welkom in het Senior-Internetcafé in BplusC bibliotheek locatie Leiderdorp in de Sterrentuin, aan de Van Diepingenlaan 110 in Leiderdorp. Wilt u advies of zijn er problemen met uw computer, laptop, tablet of eReader waar u niet uitkomt? Ervaren vrijwilligers zullen dat samen met u proberen op te lossen. Aan deze inloopochtend zijn geen kosten verbonden.

Dierenbescherming afdeling Rijnland Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden Telefoon kantoor: (071-) 3316192 (ma. t/m do. van 9.0015.00 uur). Faxnummer: (071-) 5769648. Centrale meldnummer: (071-) 5216662 Website: www.rijn land.dierenbescherming.nl E-mailadres: kantoor@dbrijnland.nl

Dierenmeldpunt De Provincie Registratie van vermiste en gevonden dieren. Bel voor inlichtingen over deze dieren met Toos Pieterse, tel. (071-) 5665500, mail info@dierenmeldpunt.com www.dierenmeldpunt.com

PvdA Ombudsteam Dagelijks van 20.00 - 21.30 op één van de volgende telefoonnummers: 06 41564064 of 06 12680378. Of via het emailadres: ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl. Zie ook website: www.pvdaleiderdorp.nl

Nieuws van Pluspunt Do 6 maart: Klassieke Muziekkring Van 14.00 tot 16.00 uur is er Klassieke Muziekkring in de zaal van Pluspunt. Toegang bedraagt € 2,00; inclusief koffie of thee. Aanmelden is niet nodig. Di 11 maart: Lunchcafé U bent van 12.00 tot 14.00 uur van harte welkom bij Pluspunt voor het lunchcafé. De kosten zijn € 6,00. Aanmelden is niet nodig. Wo 12 maart: Sjoelen In samenwerking met buurtvereniging Zijlkwartier organiseert Pluspunt iedere woensdag een sjoelmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in het gebouw aan de Van der Marckstraat 19. De kosten bedragen € 3,00, inclusief een kopje koffie of thee. Opgave vooraf is niet nodig.

Oplage 14.500 Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a - Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 Hoofdredactie: Teuntje van Delft tel.: 06 12 74 64 78 e-mail: t.v.delft@ uitgeverijverhagen.nl Redactie: Corrie van der Laan tel.: 06 10 08 95 44 e-mail: redactie@ leiderdorpsweekblad.nl

Hulp bij de belastingaangifte Als u het lastig vindt om uw belastingaangifte in te vullen kan een vrijwilliger van Pluspunt u hierbij helpen. Pluspunt kan u informeren over de voorwaarden. U kunt een aanvraag doen via tel. (071) 541 35 36, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. De kosten bedragen € 10,00.

Do 13 maart: Alzheimercafé Het thema is ‘Dementie en het zelfgekozen levenseinde’. Hoe kunnen we zorgen dat aan het einde van ons leven wordt gehandeld naar onze eigen wensen? Wat als er sprake is van dementie? U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. Het Alzheimercafé vindt plaats in OCL Het Waterland, Boerhaavelaan 345 in Leiden. Aanvang 19.30 uur (zaal open 19.00 uur), het programma duurt ca. 2 uur.

Algemene informatie Pluspunt Voor vragen op het gebied van welzijn, dienstverlening en mantelzorgondersteuning kunt u iedere werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur terecht bij Pluspunt, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp, tel. (071) 541 35 36 of via email: info@pluspuntleiderdorp.nl. U kunt bij Pluspunt ook ondersteuning door de ouderenadviseur aanvragen. Zie voor meer informatie ook de website: www.pluspuntleiderdorp.nl.

Openbare bibliotheek

Programmering Unity NL 106.1

Bibliotheek BplusC locatie Leiderdorp Adres: Van Diepeningenlaan 110, 2352 KA Leiderdorp Tel.: (071-) 5890849 E-mail: leiderdorp@BplusC.nl

maandag t/m vrijdag 07.00 - 10.00 Emiel @ Unity Emiel Scholtes 10.00 - 12.00 Rudo @ Unity Rudo Slappendel 12.00 - 14.00 Nonstop NL Muziek en regionieuws 14.00 - 16.00 Michel @ Unity Michel Wesseling 16.00 - 20.00 Elmar @ Unity Elmar Bus

openingstijden: ma. 13.30 -17.00 uur di. 13.30 - 17.00 uur wo. 13.30 -17.00 uur do. 10.30 - 12.30 en 13.30 - 17.00 uur vr. 13.30 - 17.00 en 18.00 - 20.00 uur za. 10.30 - 12.30 uur

Ieder uur het nieuws uit de regio Leiden, Nederland en de wereld. En de hele dag de beste muziek van Nederlandse bodem. Bekijk de hele programmering op www.unitynl.nl

Persbericht en foto insturen Het Leiderdorps Weekblad wil ruimte bieden aan zoveel mogelijk nieuws uit Leiderdorp en directe omgeving. Wie een bericht, eventueel met foto, wil insturen, kan dat doen via een e-mail naar redactie@leiderdorpsweekblad.nl Houd bij het opstellen van uw bericht rekening met de volgende vuistregels: • Gebruik zoveel mogelijk deze opbouw: wie, wat, waar, wanneer, hoe, waarom. • Maak gebruik van korte zinnen. • Schrijf alsof u een buitenstaander bent, dus niet over ‘ons be-

COLOFON

Za 29 maart: Taptoeshow Op de Military History Day is er weer een concert/taptoeshow in de Hooglandse kerk in Leiden. Aanvang: 20.00 uur. Mensen uit de doelgroep van Pluspunt (ouderen en mensen met een beperking) kunnen bij Pluspunt tegen gereduceerd tarief (€ 10,00 ipv € 15,00) kaarten kopen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.

Inleveren kopij: uiterlijk maandag 12.00 uur. Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties: Contactgegevens Binnendienst • Vincent Roos, tel. (071) 409 16 38 • Rosita Haasnoot, tel. (071) 409 16 37 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@ uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Leiderdorps Weekblad Sluitingstijd advertenties dinsdag 10.00 uur

Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. (071) 402 29 01 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. Het Leiderdorps Weekblad wordt gratis huis-aan-huis

drijf’ maar over ‘bedrijf X’. • Gebruik geen afkortingen of leg ze uit. Foto’s moeten bij voorkeur aangeleverd worden als jpg bestand, van minimaal 1 MB groot (of in een resolutie van minimaal 1000 x 1500 pixels). De redactie behoudt zich het recht voor uw bericht in te korten of geheel niet te plaatsen. Wij plaatsen in het nieuws in principe geen wervende teksten voor, of links naar, commerciële bedrijven. U kunt daarvoor gebruik maken van onze advertentiemogelijkheden.

bezorgd en is verder verkrijgbaar bij: • Verpleeghuis Leytenrode, Hoogmadeseweg 55 • Elisabeth Ziekenhuis, S. Smitweg 2 • Spar, Hoofdstraat 164 • Hoogvliet, Poortwacht 139 • Bibliotheek, Cor Gordijnsingel 3 • Fr. Hendriklaan 26 • Digros, Winkelhof 70 • AH, Winkelhof 29 • Zwembad de Does, Hoogmadeseweg 54a • Boekhandel de Kler, Winkelhof 87 • Gemeentehuis Leiderdorp • C1000 • Texaco Pers., Snoepweg 4 • Rokerspaleis, Marcella v. Diepingenlaan 17 • Liethorps Boekhandel

Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. www.leiderdorpsweekblad.nl

WOENSDAG 5 MAART 2014

19

Kerkdiensten Parochie De Goede Herder Voor afspraken met pastoraal werkers: tel. . 071-5220655. Secretariaat geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071-) 5411510. Bij dringende pastorale zorg (zoals een uitvaart) contact opnemen met het centrale nummer van de federatie, tel. 06-22027668.

Nieuw-Apostolische Kerk Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp. Voorganger: R.A. Visser, tel. (071-) 5415962. Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur, elke woensdag om 20.00 uur.

Kerkgebouw Menswording Heelblaadjespad 1, 2353 PA Leiderdorp, tel. 5890350. Past. ass.: mevrouw J. Latour tel. 5892051. zondag 9 maart: zie Meerburg. woensdag 12 maart, 09.30 uur: Woord- en Gebedsdienst. donderdag 13 maart, 19.15 uur: Avondgebed.

Baptistengemeente Leiderdorp Aula van Visser ‘t Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Voorganger: ds. G.J. van Klaveren, tel. (071-) 4027828. Info.: bgldorp.nl. Reageren: secretariaat@bgldorp. nl. Tijdens dienst crèche/kinderclubs. zondag 9 maart,, 9.50 uur. ds. G.J. van Klaveren uit Katwijk.

Kerkgebouw Meerburg Hoge Rijndijk 16, 2382 AS Zoeterwoude, tel. 5411510. Past. ass.: dhr. A. Bey tel. 5894304. zondag 9 maart, 09.30 uur: Eucharistieviering (Gezinsviering).

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp Hoofdstraat 73, Leiderdorp zondag 9 maart 10.00 uur: ds. J.S. van der Net. 16.30 uur: ds. J.S. van der Net.

Protestantse Gemeente te Leiderdorp Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD, tel. 5890259. Website: www.pg-l.nl. Kerkbureau geopend: maandagen donderdagmorgen van 9.0012.00 uur. E-mailadres: kerkbureau@pg-l.nl (wordt gelezen op maandag- en donderdagmorgen). Inloopuur: elke donderdag van 10.00-12.00 uur in de Scheppingskerk, elke 2e en 4e woensdag van de maand van 10.00-12.00 uur in de Dorpskerk. zondag 9 maart 1ste Zondag in de veertigdagentijd Dorpskerk 10.00 uur: mw. ds. H.M. Parigger m.m.v. cantorij Dorpskerk Jeugdkerk + kindernevendienst Plus 15.00 uur: drs. S. Poppe. Dienst gericht op mensen met een verst. beperking Scheppingskerk: 10.00 uur: ds. E. de Paauw. Kapelzaal Scheppingskerk 10.00 uur: dhr. G.P. de Best, dovendienst Rijnlandziekenhuis 10.00 uur: Frits Brommet

woensdag 12 maart, Biddag voor gewas en arbeid 14.30 uur: ds. A.B. van der Heiden. 19.30 uur: ds. A.B. van der Heiden. Levensstroom Gemeente Elizabethhof 5 in Leiderdorp. Voor info.: (071-) 5415415 of www. levensstroom.nl. Elke zondag om 10.00 uur, elke eerste en tweede zondagavond van de maand om 19.00 uur. Elke woensdagavond, 20.00 uur: School van Gebed. Elke vrijdagavond, 20.00 uur: Jongerenavond (The 10’s voor 12 t/m 15 jaar, X-Stream, voor 16 -26 jaar). Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, Leiden zondag 9 maart, 10.15 uur: ds. P.L van Asselt. Vereniging van Vrijzinnige Protestanten LeidenOegstgeest Gemeentecentrum, Lijtweg 9, Oegstgeest. zondag 9 maart, 10.30 uur: ds. M.J. Wassenaar (Boskoop).

Medische diensten ALARMNUMMER Alarmnummer voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112. DOKTERSDIENST Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 0900-5138039 Uitsluitend voor spoedgevallen • door de week van 17.00 ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag, in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur • op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna. APOTHEKEN De apotheken in Leiderdorp e.o. zijn geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.00 of 8.30 uur tot 17.30 of 18.00 uur. De dienstdoende apotheken zijn op zaterdag, zondag en feestdagen open van 10.00 tot 18.00 uur.

Weekend-/feestdagendienst: 28 februari t/m 6 maart: Apotheek Ommedijk, Ommedijk 183, Leiderdorp, tel. (071) 5419418. 7 t/m 13 maart: Apotheek Zuider, Lammenschansweg 15b, Leiden, tel. (071) 5123553. Er is één vaste apotheek voor alle nachtdiensten: Apotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (hoofdingang LUMC) te Leiden, tel. (071-) 5665019. Deze is geopend voor spoedgevallen van 18.00 uur tot de volgende ochtend 8.00 uur (op werkdagen) of tot de volgende ochtend 10.00 uur (op zaterdag, zondag en feestdagen). TANDARTSEN Voor spoedgevallen buiten kantooruren: 3 t/m 9 maart: W.M.D. Nieuwland, Tandartspraktijk Nieuwland, Leiderdorp. Tel. (071) 5894513. 10 t/m 16 maart: T. Revet, Tandartspraktijk Oude Singel, Leiden. Tel. (071) 5226040.


Gemeente Leiderdorp

5 maart 2014

Gemeente aan Huis I N F O R M A T I E

Agenda 10 maart: bijeenkomst Jeugdzorg 13 maart: jeugddebat, Visser ’t Hooft 22 maart: Wereld Waterdag 31 maart: bijeenkomst Wmo 15 april: vrijwilligersbijeenkomst

Collecte 9 t/m 15 maart: Reumafonds

Adressen & telefoonnummers Gemeentehuis: Willem-Alexanderlaan 1, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, telefoon 54 58 500, fax 58 95 691, email info@leiderdorp.nl, website www.leiderdorp.nl. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur, woensdag tot 20.00 uur. Openingstijden: Burgerzaken: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 12.30 uur, woensdag tot 20.00 uur (tussen 17.00 en 20.00 uur alleen op afspraak), vrijdag tot 12.30 uur. Afhalen (reis)documenten: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, woensdag tot 20.00 uur (tussen 17.00 en 20.00 uur alleen op afspraak), vrijdag tot 12.30 uur. Wmo-loket houdt tel. spreekuur van 9.00 tot 10.00 en inloopspreekuur van 10.30 tot 12.30 uur. Loket Werk en Inkomen open op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Bouwen en Wonen: Heffingen; Leerlingenvervoer, Gehandicaptenparkeerkaarten en Kwijtscheldingen ma t/m vr 8.30 - 12.30 uur. Grofvuil lijn: telefoon 54 58 500. Milieustraat: Simon Smitweg 9, openingstijden ma t/m do 7.30-12.30 en 13.00-16.15 uur, vr 7.30-12.30 uur en za 9.30-12.30 uur. Milieu Educatief Centrum (MEC): Van Diepeningenlaan 110E in De Sterrentuin, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, telefoon 54 12 216, e-mail mec@natuureducatie.nl, website www.natuureducatie.nl. Omgevingsdienst West-Holland: Schipholweg 128, postbus 159, 2300 AD Leiden, telefoon 40 83 100, fax: 071-4083101 email: info@odwh.nl Algemeen alarmnummer: 112. Brandweer: telefoon: 088-2465000, fax: 088-2465001, e-mail: info@brandweer.vrhm.nl Politie: gevestigd in het gemeentehuis. Openingstijden van het politieloket: ma di do en vrij van 8.30 tot 12.30 uur en wo 17.00 tot 20.00 uur. Ambulance: 52 33 233. Storingsdiensten: gas en elektriciteit 0900 0808; water 0182 59 37 72; kabel 0900 8896; openbare verlichting, riool, verkeerslichten en wegen 54 58 500 (tijdens kantooruren) 06 55 87 46 81 (buiten kantooruren) A4/W4-Informatielijn: 0800-8002.

V A N

H E T

G E M E E N T E B E S T U U R

Hulp bij invullen kwijtschelding gemeentelijke belastingen De hele maand maart is er een speciaal inloopspreekuur op woensdagmiddagen van 13.00 tot 16.00 uur. Tijdens dit spreekuur helpen medewerkers u met het invullen van het aanvraagformulier voor kwijtschelding. U moet wel uw persoonlijke gegevens ingevuld hebben en alle gevraagde bewijsstukken gekopieerd meenemen. Dit in verband met de eventuele drukte.

Geen aanvragen ID-kaart en paspoort mogelijk op 6 en 7 maart

V A N

L E I D E R D O R P

Bijeenkomst Wijzigingen Wet maatschappelijke ondersteuning Misschien heeft u het al gehoord of gelezen? De gemeente krijgt met ingang van 1 januari 2015 nieuwe, omvangrijke taken op het gebied van Wmo (zorg en welzijn). We willen u tijdens de bijeenkomst informeren over de veranderingen, maar ook suggesties en/of aanbevelingen van u meekrijgen. De bijeenkomst is op maandag 31 maart van 19.30-21.30 uur in het gemeentehuis Leiderdorp. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.leiderdorp.nl/ samenleiderdorp.

Op zondag 9 maart 2014 wordt de geldigheidsduur van het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart voor personen die 18 jaar en ouder zijn, verlengd van vijf naar tien jaar. Hiervoor wordt een nieuw model van de documenten ingevoerd.

Woonzicht en Woonmarkt Rijnstreek worden WoningNet Holland Rijnland

De gemeente mag daarom donderdag 6 maart en vrijdag 7 maart geen aanvragen in behandeling nemen. Op www.leiderdorp.nl vindt u meer informatie.

Vanaf 1 april kunt u nog makkelijker een woning zoeken via www.woningnethollandrijnland.nl. Deze website geeft een duidelijk overzicht van het woningaanbod van 19 corporaties in de regio. De nieuwe site vervangt de websites van Woonzicht en Woonmarkt Rijnstreek. De laatste twee weken van maart (19 - 31 maart) worden dan ook alle gegevens overgezet naar het nieuwe systeem. Hierdoor

Jeugddebat Leiderdorp De gemeente Leiderdorp organiseert in samenwerking met het Trendteam een jeugddebat. Kom ook en vertel wat jij vindt van diverse onderwerpen. Het debat is donderdag 13 maart in de kantine van Visser ’t Hooft Lyceum Muzenlaan 155. Er zijn twee rondes, een om 13.00 uur en een om 13.45 uur.

Het debat is onder schooltijd. Is jouw school niet Visser ’t Hooft? Dan kunnen wij contact opnemen met jouw school met het verzoek voor jouw deelname.

Bestemmingsplan Zuid-West onherroepelijk

Meld je voor 11 maart aan via fvanhaasteren@leiderdorp.nl. Voor meer informatie bel je naar (071) 54 54 837.

Woningbouw Driemasterlocatie De locatie van de voormalige basisschool De Driemaster aan de Wilddreef komt naar verwachting eind 2014 vrij. De gemeente wil deze locatie dan opnieuw gaan ontwikkelen. De gedachten gaan uit naar woningbouw. Meedenken? De gemeente wil de ontwikkelings-

visie graag samen met omwonenden en andere belanghebbenden in het gebied vormgeven. Dit betekent: gezamenlijk ideeën over en wensen voor de locatie in beeld brengen en meedenken over toekomstige scenario’s. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.leiderdorp.nl/ driemasterlocatie.

Joop Zoetemelk Classic 2014 Op zaterdag 15 maart wordt de Joop Zoetemelk Classic gereden, een fietstoertocht door het Groene Hart. De tocht gaat gedeeltelijk door Leiderdorp over de Persant Snoepweg en Loevestein. Hierdoor zal het tussen 8.00 en 14.00 uur

is er in deze periode geen woningaanbod. Alle woningzoekenden, die ingeschreven staan bij Woonzicht of Woonmarkt Rijnstreek, ontvangen eind maart een persoonlijke brief met hun inloggegevens.

extra druk zijn op deze fietspaden. Verkeersregelaars leiden de doortocht van de honderden fietsers in goede banen. Meer informatie vindt u op www.swift-joopzoetemelkclassic.nl.

Op 16 december 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ZuidWest vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan is geen beroep ingediend bij de Raad van State. Daarmee is bestemmingsplan Zuid-West onherroepelijk geworden vanaf 13 februari 2014. Het bestemmingsplan is daarmee definitief het geldende bestemmingsplan. De voorheen geldende bestemmingsplannen binnen het plangebied komen te vervallen. Het plangebied betreft (een gedeelte van) de wijken: Ouderzorg, Zijlkwartier, Burgen en de Steinen. Waar vind ik het bestemmingsplan Het bestemmingsplan Zuid-West en het raadsbesluit zijn te zien op www. ruimtelijkeplannen.nl (planID: NL. IMRO.0547.BPzuidwest-VG01). Tevens is een pdf-versie te vinden op de gemeentelijke website http:// ro-online.leiderdorp.org/productie/ NL.IMRO.0547.BPzuidwest-VG01.

Informatie Het bestemmingsplan kunt u ook raadplegen in het gemeentehuis op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. Voor informatie over het bestemmingsplan en vergunningaanvragen kunt u terecht bij de afdeling gemeentewinkel, telefoonnummer (071) 54 58 500 of per email info@ leiderdorp.nl.

Korte verslagen commissieronde februari De korte verslagen van de commissievergaderingen kunt u vinden via www.raadleiderdorp.nl onder het kopje vergaderingen 24 en 25 februari 2014. Hier kunt u de

vergaderingen ook terugkijken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@ leiderdorp.nl of telefonisch (071) 54 54 821.

KORTE BERICHTEN EN BEKENDMAKINGEN Omgevingsvergunningen Aangevraagd (reguliere procedure) Kerkwijk Uitvoeren van onderhoud

Locatie: Kerklaan 13 Datum aanvraag: 24 februari 2014

Verleend (reguliere procedure)

Ouderzorg Uitvoeren van onderhoud aan houten bruggen Locatie: Park de Houtkamp Datum aanvraag: 25 februari 2014

Bospoort Het vellen van 28 bomen en het verplanten van 16 bomen (diverse soorten) t.b.v. herinrichting terrein voor nieuwbouw IKEA, herplant 28

bomen (soort nader te bepalen) Locatie: Persant Snoepweg 12 Datum besluit: 27 februari 2014 Bezwaar t/m: 11 april 2014 Doeskwartier Gewijzigde omgevingsvergunning Bouwen van een tuinhuis


Gemeente aan Huis Locatie: Kleiwarenlaan 2 Datum besluit : 4 maart 2014

Ingetrokken aanvragen Kerkwijk Uitvoeren van onderhoud Locatie: Kerklaan 13 Datum intrekking: 27 februari 2014

APV-vergunningen Aangevraagd Heel Leiderdorp Werven van klanten voor Afvoercheck.nl van 1 april tot en met 30 juni 2014 Locatie: Heel Leiderdorp Datum aanvraag: 24 februari 2014 Organiseren van de Leiden Marathon op 18 mei 2014 en het hiervoor tijdelijk afsluiten van diverse straten, voor zover het Leiderdorps grondgebied betreft Locatie: diverse locaties

5 maart 2013 Datum aanvraag: 24 februari 2014 Werven van donateurs voor Greenpeace van 11 tot en met 16 augustus 2014 voor Locatie: Heel Leiderdorp Datum aanvraag: 26 februari 2014 Het organiseren van diverse evenementen op Koningsdag en Bevrijdingsdag door de Oranjevereniging Leiderdorp Locatie: heel Leiderdorp Datum aanvraag: 17 februari 2014 Doeskwartier Organiseren van de Nationale Buitenspeeldag op 11 juni 2014 Locatie: parkeerplaats Bloemendaalselaan Datum aanvraag: 26 februari 2014 Ouderzorg Organiseren van de Dag van het Park op 24 mei 2014 van 11.00 tot 16.00 uur Locatie: Park de Houtkamp Datum aanvraag: 28 februari 2014

Alle vergunningen zijn digitaal terug te vinden op: www.leiderdorp.nl > bekendmakingen

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een reactie indienen.

Verleend Heel Leiderdorp Het organiseren van een huis-aanhuiscollecte in de periode van 13 tot en met 18 oktober 2014 door Bartiméus Sonneheerdt Locatie: Heel Leiderdorp Datum besluit: 27 februari 2014 Bezwaar t/m: 11 april 2014 Kerkwijk Het organiseren van de Nationale Buitenspeeldag op 11 juni 2014 Locatie: Lindelaan en Meidoornstraat Datum besluit: 27 februari 2014 Bezwaar t/m: 11 april 2014 Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze/ reactie in? Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendma-

kingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Meldingen Noodkap Voorhof Het vellen van een haagbeuk staande thv Heelblaadjespad 4. De haagbeuk is onstabiel geworden door een enorme hoeveelheid klimop in de boom. Hierdoor zou de boom kunnen omvallen en een gevaar vormen voor de openbare orde en veiligheid.

Geen omgevingsvergunning vereist Zijlkwartier Snoeien van een boom(Esdoorn) op particulier terrein Boom komt niet voor op de lijst van monumentale/bijzondere bomen. Locatie: Van der Valk Boumanweg 220 Datum besluit: 26 februari 2014

Gemeente Leiderdorp

Kerkwijk Plaatsen van een kweekkast in de achtertuin Locatie: Essenpark 9 Datum besluit: 3 maart 2014

Vergaderingen Raad Maandag 10 maart vergadert de gemeenteraad in de raadzaal. Op de agenda staan onder andere deze onderwerpen: • Uitwerking herontwerp van het sociaal domein 3D • Beleidsplan hart voor de jeugd • Beheervisie openbare ruimte De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.raadleiderdorp.nl onder het kopje vergaderingen 10 maart. Voor meer informatie mailt u naar griffie@leiderdorp.nl of belt u naar (071) 54 54 821.

Wilt u reageren op deze publicatie of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op: communicatie@leiderdorp.nl of 54 58 500

Doe mee en sponsor CliniClowns

november

New York Marathon 2014

Meld je nu aan!

LoopVoorCliniClowns .nl


NIEUWBOUW in uw regio Een nieuwbouwhuis heeft alleen toekomst:

Uw toekomst! De meeste mensen die iets willen kopen, kopen ‘t liefst iets dat nieuw is. Nieuw is fris, schoon, onaangetast; nieuw is een gevoel. Dat geldt ook voor een nieuwbouwwoning. Een nieuwbouwhuis staat open voor nieuwe bewoners, het heeft geen geschiedenis. Het doet niet denken aan smaak, keuzes of het leven van vorige bewoners. Een nieuwbouwhuis heeft alleen een toekomst: uw toekomst. Voordelen Zo zijn er nog veel meer voordelen. We zetten ze voor u op een rijtje. Financieel voordeel Een nieuwbouw woning koop je vrij op naam. Je betaalt dus geen overdrachtsbelasting. Energiebesparing Energiekosten vormen een belangrijk deel van je maandelijkse woonlasten. Bij een nieuwbouwwoning zijn die vaak aanmerkelijk lager, omdat deze woningen energiezuiniger worden gebouwd. Meer gemak Wonen in jouw nieuwe huis begint niet met repareren en vervangen. Jouw woning is tenslotte splinternieuw. De komende jaren heb je dan ook nauwelijks onderhoud aan je huis. Heel aangenaam. Meer sfeer Je zult zien hoe snel er een buurt ontstaat. De bewoners van een nieuwbouwwijk willen elkaar graag leren kennen. Het is opvallend hoe snel er een vriendelijke sfeer en een buurtgevoel ontstaat.


Bouwbedrijf D. Hoek: uw bouwbedrijf bij uitstek Sinds jaar en dag is Bouwbedrijf D. Hoek een begrip in Katwijk en omstreken. Een familiebedrijf pur sang waarbij traditie en moderne technologie hand in hand gaan. Een van de meest recente grotere projecten is de bouw van het nieuwe onderkomen van de Schuit in Katwijk. Een mooi en uniek project. Maar ook de verbouwing van het Kerkhaventje in Katwijk en de restauratie van een uniek object aan de Rijnstraat zijn door hen uitgevoerd. Vier nieuwbouwwoningen aan het Schulpeinde staan voor de komende periode op de agenda. Degelijke bouw met hoogwaardige materialen zijn kenmerken van dit nieuwbouwplan. Bouwbedrijf Hoek neemt allerlei soorten klussen aan. Van klein tot groot, u kunt bij hen terecht. Zij kunnen u uitermate goed

van dienst zijn bij nieuwbouw, verbouw, onderhoud, restauratie, houtbewerking en kelderbouw. En kunnen alle voorkomende bouwwerkzaamheden voor u uitvoeren. De kracht ligt in het vaste team van professionals die zeer gedreven zijn om uw bouwwerkzaamheden uit te voeren. Niet onbelangrijk is de prijs. De offertes zijn altijd scherp, concurrerend en overzichtelijk. U weet waar u aan toe bent en heeft geen verrassingen achteraf. Bouwbedrijf Hoek is lid van: BouwGarant. Kwaliteit staat boven alles!

285.000 €€285.000 TEKEN NU AL IN OP WELVERDIEND WONEN! v.o.n. v.o.n.

va.va.

Benieuwd of Bouwbedrijf Hoek ook uw dromen kan realiseren? Neem dan een vrijblijvend contact met hen op via www.bouwbedrijfdhoek.nl of 071-407 36 60.

Hoe wilt u wonen? ‘Wonen aan de Laan’, ‘Wonen aan de Singel’, ‘Wonen aan de Vaart’, ‘Wonen aan de Beek’ en ‘Wonen aan de Haven’. Dat zijn in de basis de keuzes die u heeft. Welke huizen er precies moeten komen, horen wij graag van u. Als u wilt meepraten, delen wij graag onze ideeën met u. Laten we samen van De Ringoevers een mooie toekomst maken. Meld u aan als geïnteresseerde op de website.

www.ringoevers-hillegom.nl makelaardij makelaardij

Nieuwbouw van 4 woningen

€ 285.000 v.o.n.

va.

Meer info? www.schulpeinde.nl of bel: 071-2020202

makelaardij


Exclusief wonen is genieten aan zee

WE GAA N BOUWEN !

Appartementen ‘Atlantic’, Katwijk aan Zee

In april start de bouw van Atlantic, het markante appartementengebouw aan de Rogstraat in Katwijk. Elk type appartement of

penthouse is anders qua opzet en heeft een eigen balkon of terras met gevarieerd uitzicht, deels direct op de jachthaven en op de zee. Bent u benieuwd naar uw woonmogelijkheden in Atlantic? Kijk op de website of neem contact op met de makelaar.

• Appartementen en penthouses van circa 72 m2 - 192 m2 • Fantastische ligging direct aan de jachthaven

• Eigen balkon of dakterras, deels direct zicht op de haven of zelfs op zee • Eigen aparte berging

• Privé-stallingplaats op eigen terrein of overdekte garage Appartementen vanaf € 209.950,- tot € 354.950,- v.o.n. Penthouses vanaf € 349.950,- tot € 695.950,- v.o.n.

Onze verkoopadviseurs staan u graag te woord over het wonen in het Havenkwartier en de fantastische appartementen en penthouses.

www.havenkwartierkatwijk.nl T 015 276 04 00

T 071 405 16 16 Dé nieuwe woonlocatie van Katwijk aan Zee


NIEUWBOUW

in uw regio

Geniet met de zon op uw gezicht van een schitterend uitzicht

We willen onszelf niet op de borst kloppen. Blij zijn we wel. Door de zeer succesvolle verkoop van de appartementen ‘Atlantic’ kunnen we in april van dit jaar starten met de bouw van het bijzonder vormgegeven appartementengebouw. Het Havenkwartier komt steeds meer tot leven Net als de kopers zijn wij ervan overtuigd dat het hier straks heerlijk wonen is. Zo dicht bij het centrum van Katwijk aan Zee en het strand. Wilt u straks ook luxe en comfortabel wonen en dagelijks genieten van uw balkon met mooi uitzicht? Dat kan nog steeds. Maar wacht niet te lang. Op dit moment is 70% van de appartementen verkocht. Omdat het woningaanbod zo gevarieerd is, is er nog steeds veel te kiezen. De beschikbare appartementen wisselen in woonoppervlakte, ligging, uitzicht en prijs. Vanaf € 209.950,v.o.n. koopt u een schitterend appartement in het Havenkwartier inclusief (overdekte) privéstallingsplaats. Kent u het Havenkwartier en de appartementen ‘Atlantic’? Het Havenkwartier is een gebied rondom de haven in Katwijk dat de komende jaren een complete metamorfose ondergaat. Van industriegebied naar gezellige buurt met een heel gevarieerd woningaanbod, direct aan de jachthaven en aan een autovrije boulevard. Appartementen ‘Atlantic’ is een onderdeel van de hele ontwikkeling. Een gebouw met appartementen, je zou het al snel een appartementencomplex noemen. Logisch. Maar niet altijd. Want als je kijkt naar appartementen ‘Atlantic’ dan doen de 60 appartementen en penthouses samen eerder aan als traditionele grachtenpanden die naast elkaar zijn gebouwd. Een heel bewuste keuze van Ton van ’t Hoff van BBHD architecten. Met deze architectuur-

stijl en de opzet van het hele gebouw heeft hij het gevoel van kleinschaligheid op een mooie manier benadrukt. Uw droomhuis zit er vast nog bij Alle woningen hebben een bijzonder praktische indeling, een riant balkon en grote raampartijen die bijdragen aan een prettig verlicht appartement en een vrij uitzicht op de haven en soms zelfs op de zee. Het woningaanbod is heel gevarieerd. Wat dacht u van appartement ‘Beluga’? Dit driekamerappartement van gemiddeld 78 m2 heeft een groot balkon op het zuidwesten (middag- en avondzon) en een privéstallingsplaats op eigen terrein. Een slagje groter? Laat u dan eens informeren over ‘Nautor’ of ‘Marina View III’ of nog een van de laatste penthouses met groot dakterras. Nautor heeft een schitterende living met een zee aan licht en twee grote slaapkamers. Natuurlijk is ook dit appartement voorzien van een lekker balkon. Wie de sfeer van een schuine kap kan waarderen, doet er goed aan om ‘Nautor’ op de vierde verdieping te bekijken. ‘Marina View III’ heeft ook twee grote slaapkamers, maar dat is dan ook gelijk de enige overeenkomst. Een balkon van 15 m2 op het zuidoosten, direct zicht op de haven, een living met ramen aan twee zijdes en een ruime badkamer met apart toilet en ligbad kwalificeren dit mooie appartement. Kopers aan het woord Robin en Neline wonen allebei nog thuis. Zij zetten hun handtekening onder het koopcontract voor een appartement ‘Beluga’ in Atlantic. De aankoop van hun eerste eigen huis was hiermee een feit. Overigens waren Robins ouders zo enthousiast over wat zij zagen in de brochure dat ze ook een appartement hebben gekocht. Over één nacht ijs gingen Robin en Neline zeker niet. Trots vertellen ze: “We hebben

best wel wat woningen en projecten bekeken. Toch kwamen we telkens terug bij het Havenkwartier. Je krijgt hier gewoon echt een heel mooi huis op een goede locatie voor een scherpe prijs. Een appartement met een balkon van 11 m2 op het zuidwesten, daar betaal je normaal de hoofdprijs voor. We hebben het getroffen. Overigens vonden we het ook prettig dat het Havenkwartier nieuwbouw is. We worden de eerste bewoners en kunnen alles op onze manier inrichten. Daarbij hoeven we nu niet hals over kop te verhuizen, we hebben ruim de tijd om te sparen en alles te regelen.” Een auto heb je hier eigenlijk niet nodig De locatie van Havenkwartier is voor de meeste kopers erg belangrijk. Niet alleen bent u hiervandaan snel op het strand, maar ook in de stad. En zeg nou zelf, wie zou er niet lekker dicht bij het centrum willen wonen? Een auto heb je niet per se nodig. Met de fiets of scooter ben je zo bij de winkels, restaurantjes en de sportschool. Wel met

de auto op pad? Via de N206 en de A44 is Katwijk aan Zee goed verbonden met de rest van de Randstad. Leiden, Den Haag en Amsterdam zijn allemaal binnen 30 minuten bereikt. Gezocht: ondernemer voor toplocatie Wat thuishoort aan een haven, is een echt visrestaurant. Atlantic biedt aan geïnteresseerde ondernemer de mogelijkheid om een detailhandelsruimte te creëren met horecafunctie en buitenterras, maar ook behoort bijvoorbeeld een sportschool, kinderdagverblijf, dienstverlening tot de mogelijkheden. Heeft u interesse? Neem contact op met Bouwfonds op 015 – 276 04 00. Nieuwsgierig of geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op www.havenkwartierkatwijk.nl, bel met Bouwfonds op 015 – 276 04 00 of met De Leeuw Makelaardij op 071 – 405 16 16. Liever een eengezinswoning? Ook die bouwen we in het Havenkwartier. Lees ook meer over deze woningen op de website.


’t Duyfrak groeit, maar:

Voordat de Oude Rijn Valkenburg binnenstroomt, maakt de rivier een ruime bocht. In die bocht, tussen het oude dorp en de A44 in, ligt ’t Duyfrak. Een kleine nederzetting is het nog maar kleinschalig zal het blijven. In totaal komen hier zo’n 760 woningen. In ’t Duyfrak ligt alles binnen handbereik. En er komt nog meer bij. Alles binnen handbereik

Huren in ’t Dufyrak

Aan de woningen die er al staan, is te zien wat de sfeer wordt van ’t Duyfrak: dorps, gemoedelijk, in contact met het water en de natuur. ’t Duyfrak biedt het beste dat deze streek te bieden heeft. De bollenstreek, de duinen, het strand, de stad, het oude dorp; werkelijk alles ligt hier binnen handbereik. Met de A44 om de hoek is de bereikbaarheid uitstekend te noemen, maar waarom zou je altijd de auto nemen? Je wandelt zo naar het speeltuintje, of de Dorpsweide, waar de Valkenburgse jeugd in de zomer naartoe komt om te spelen, te zwemmen of zomaar een beetje te chillen. Op de fiets zit je binnen een paar minuten in de Duinen, aan het Valkenburgse meer, of in de dorpskern om boodschappen te doen. En wat dacht je van een boot? De gelukkigen met een eigen aanlegplaats kunnen zo wegvaren, de Oude Rijn op. Daar kun je met de stroom mee richting de natuurgebieden en de zee. En stroomopwaarts vaar je zo de historische binnenstad van Leiden binnen.

Een woning huren in ’t Duyfrak behoort ook tot de mogelijkheden. Dit jaar bouwt Dunavie 99 nieuwbouwwoningen in de sociale huursector: 63 eengezinswoningen en 36 appartementen. Er wordt veel aandacht besteed aan het wooncomfort van de huurwoningen en veel extra’s aangebracht. De eerste tien eengezinswoningen levert Dunavie deze maand op en zijn inmiddels allemaal verhuurd. De overige woningen gaan naar verwachting op 14 april tot en met 28 april in de verhuur op Woningnet.nl en worden voor de oplevering verhuurd. Op www. dunavie.nl vindt u de meest actuele informatie over huren in ’t Duyfrak.

Bouw zelf uw eigen droomhuis Naast de kant en klare nieuwbouwwoningen biedt ‘t Duyfrak ook een aantal bouwkavels aan, waarop u zelf uw droomhuis kunt bouwen. Op de kavels kan een prachtig vrijstaand huis komen, maar een twee-onder-een-kap ontwerpen met de buren kan ook. Een kans uit duizenden! En zelf uw huis bouwen hoeft niet ingewikkeld te zijn, want het kwaliteitsteam van ‘t Duyfrak begeleidt de uitwerking van uw bouwplan kosteloos van ontwerp tot oplevering. Een garantie voor een kwalitatief goede en passende woning, maar wel in uw eigen stijl. Kijk op www. tduyfrak.nl voor meer informatie en laat u verrassen door de mogelijkheden, ook binnen een kleiner budget. Ontdek of het bouwen van uw eigen droomhuis ook voor u is weggelegd!

Toekomstplannen Zoals gezegd komen er nog wel wat woningen bij, de komende jaren. Zo is ontwikkelaar Van Zessen Clear onlangs gestart met de ontwikkeling van een volgende fase met nieuwe woningen in verschillende prijsklassen. Maar er zijn nog meer plannen, voor een brede school bijvoorbeeld. De bouw van de school aan De Dorpsweide, op steenworp afstand van ’t Duyfrak, is inmiddels gestart. Het gebouw biedt niet alleen plaats aan twee basisscholen, maar ook aan een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf. Over scholen gesproken; aan de andere kant van de Oude Rijn liggen er ook een paar, in Oegstgeest. En die worden extra makkelijk bereikbaar, als straks de geplande fietsbrug over de Oude Rijn is gerealiseerd. De Voorschoterweg, aan de rand van de wijk, krijgt een nieuwe inrichting als 30 km weg. Ze hebben zin in de lente, in ’t Duyfrak. Je ziet de mensen al met plantjes in de weer, in hun nog nieuwe maar steeds groenere tuinen. Ook wat dat betreft zie je: de sfeer is er al. En het kan alleen nog maar beter worden.

.n.

Riant wonen vanaf € 244.000 v.o

Woonoppervlakte variërend van 127m2 tot 168 m2 11 verschillende woningtypes


Vrijstaande zeflbouwwoning Vrijstaande zeflbouwwoning

Meer weten over wonen in ‘t Duyfrak?

Geschakelde zelfbouwwoningen

Kijk snel welke woningen of kavels nog vrij zijn en neem contact op met een van de verkopende makelaars:

‘Een kavel in ’t Duyfrak? De keuze was snel gemaakt’ Tel: (071) 40 620 10

Tel: (071) 40 516 16

Huren in ‘t Duyfrak? Kijk voor meer informatie op www.dunavie.nl

Ze zien zichzelf al zitten bij de openslaande deuren: ontbijten in de ochtendzon. Maurits en Sherida hopen over een jaar hun nieuwe woning te betrekken. Zelf gebouwd, op een kavel in ’t Duyfrak. ‘Dit is pas echt een eigen huis.’ Voor Maurits Kettler (29) uit Katwijk was het altijd al een droom om zelf een woning te bouwen. De technisch inspecteur in de offshore-sector verbouwde samen met vrienden al eerder menig huis. Hij doet niet alles eigenhandig; het casco wordt neergezet door een bouwbedrijf, dat ook een ontwerper levert om het ontwerp en de bouwtekeningen in orde te maken. Maar de eerste schetsen van de ruime vrijstaande woning op hun eigen Duyfrakkavel, maakte Maurits zelf met een online tekenprogramma. Trots toont hij op de laptop het resultaat: een statig herenhuis, slank en hoog, met een stijlvolle roodbruine gevel. Maurits’ enthousiasme stak zijn Voorhoutse vriendin Sherida van Ham (27) snel aan. ‘Mijn werk komt straks, met het inrichten van de kamers en kiezen van kleuren’, zegt de pedagogisch medewerkster in de kinderopvang. Samen hebben ze de indeling van de woning bedacht. Keuken aan de voorkant, woonkamer achter, met openslaande deuren naar de tuin waar ’s ochtends de zon staat. Vier slaapkamers op de twee bovenverdiepingen en een badkamer. Alleen de zolder – het huis telt liefst vier verdiepingen – heeft nog geen bestemming. Het kwaliteitsteam van ‘t Duyfrak begeleidt kavelkopers door het ontwerpproces. Het team beoordeelt het ontwerp dat de eigenaar met zijn architect inlevert en geeft suggesties om het verder te verfraaien. Door de zelfbouwers stap voor stap bij te staan en samen te zorgen voor een goed ontwerp, is het indienen van de uiteindelijke bouwaanvraag nog maar een formaliteit. Ook voor vragen over procedures, termijnen en vergunningen is een aanspreekpunt beschikbaar bij de gemeente. Op deze manier probeert Katwijk de aankomende bewoners te ondersteunen en ontzorgen. Het bouwen van een eigen droomhuis is daardoor minder ingewikkeld dan het lijkt. Maurits en Sherida gingen met hun schetsontwerp en het kavelpaspoort bij verschillende bouwbedrijven langs. ‘Je moet een beetje shoppen en onderhandelen, dat is in deze tijd goed mogelijk.’ Op die manier lukt het de jonge kavelkopers om binnen hun budget te blijven. ‘We hopen onder de vier ton helemaal klaar te zijn’, zegt Maurits. Nog steeds een hoop geld, maar voor een nieuwe twee-onder-eenkapwoning waren ze ook 350.000 euro kwijt geweest. ‘Nu hebben we een zeer ruim vrijstaand huis, helemaal naar onze eigen smaak ingedeeld en ingericht. Die keuze was snel gemaakt.’


NIEUWBOUW

in uw regio

Teken nu al in op een zonnig vooruitzicht Nu nog staan er delen van de voormalige betonfabriek aan de Ringvaart. Zo anders zal het straks zijn als hier in verschillende woonsferen huizen worden gebouwd die aansluiten op de wensen van de nieuwe bewoners. Er komen maximaal 320 woningen, waarbij werken aan huis mogelijk is. Het einddoel: een nieuwe dorpse wijk waar bewoners heerlijk kunnen wonen, werken, recreëren, spelen en ontspannen. Hoe wilt u wonen? ‘Wonen aan de Laan’, ‘Wonen aan de Singel’, ‘Wonen aan de Vaart’, ‘Wonen aan de Beek’ en ‘Wonen aan de Haven’. Dat zijn in de basis de keuzes die u heeft. Welke huizen er precies moeten komen, horen wij graag van u. Als u wilt meepraten, delen wij graag onze ideeën met u. Laten we samen van De Ringoevers een mooie toekomst maken. Meld u aan als geïnteresseerde op de website.

www.ringoevers-hillegom.nl * wonen met water in de hoofdrol * nu meedenken betekent straks puur genieten * gevarieerde woningen en woonsferen * op loopafstand van de Hillegomse dorpskern * nieuwbouw in een bestaand dorp met alle voorzieningen in de buurt * perfect bereikbaar door aansluiting op A4 en A44 * midden in de Randstad, dicht bij Amsterdam, Haarlem, Leiden, Den Haag en Schiphol

Wonen in een nieuwbouwwoning Wonen in een nieuwbouwwoning brengt veel voordelen met zich mee. Het uitzicht naar een woning, dat je zelf kunt kiezen, indelen en afmaken is inspirerend. Waar ga je voor. De bouwstijl is de meest sfeerbepalende factor. Wat past het beste bij u? Gaat u voor landelijk of modern…? Of misschien voor rustiek Engels? Gaat u voor een vrijstaande woning, twee-onder- een kap of in een rij. Er zijn zoveel verschillende mogelijkheden en elk huis heeft zijn voordeel. Het begint al aan de buitenkant met het metselwerk, de ramen, het schilderwerk. Op alle gebieden zijn er specialisten, die precies weten, als u uw keus heeft gemaakt, wat u kunt doen. Gaat u voor modern of klassiek. En welke tuin past daar dan bij. Om nog maar niet te spreken van zonwering in welke kleur of uitvoering dan ook. Goede voorlichting is belangrijk en iedere specialist kan u haarfijn uitleggen wat voor u het beste is.

TEKEN NU AL IN OP EEN ZONNIG VOORUITZICHT!

En als dan het huis in de basis is opgeleverd komt het moment waarop uw woonwensen vorm krijgen, zodat u straks van uw droomwoning kunt genieten. Droomwoning Wie weet zijn er extra aanpassingen mogelijk of kunt u de ruimte in uw huis anders benutten dan u had gedacht. Een beetje creativiteit zorgt voor veel leef- en woonplezier. Wat denkt u van een knusse zithoek bij de kachel, kamer en suite deuren, een riante entree met een vide, een overdekt terras, een kast onder de trap of een kelder.

Hoe wilt u wonen? ‘Wonen aan de Laan’, ‘Wonen aan de Singel’, ‘Wonen aan de Vaart’, ‘Wonen aan de Beek’ en ‘Wonen aan de Haven’. Dat zijn in de basis de keuzes die u heeft. Welke huizen er precies moeten komen, horen wij graag van u. Als u wilt meepraten, delen wij graag onze ideeën met u. Laten we samen van De Ringoevers een mooie toekomst maken. Meld u aan als geïnteresseerde op de website.

www.ringoevers-hillegom.nl

Extra kamers op zolder, een luxe badkamer, een apart toilet op de verdieping, een grote inloopkast, een tweede badkamer voor de kinderen. Of een extra kamer als thuisbioscoop, of voor een kantoor aan huis, • als speelkamer voor de kinderen, als wasruimte of voor extra bergruimte. Tuin De tuin kan ook een bron van inspiratie zijn. Het laten doorlopen van tegels, de aanschaf van een buitenkeuken of grote barbecue, veel groen en planten en een kleurrijke tuinset. Niet alles hoeft gelijktijdig. Elke aanschaf is een feest op zich.


en o.n. g n ni ,- v. o sw .000 r e rt 195 a t S f€ na a v

st a l nd ,-* a a 50 m o €6 t t Ne va

OPEN DAG! Zondag 9 maart a.s. van 12.00 tot 14.00 uur Max Sedelaar, Componistenlaan 71, Voorhout

Zondag 9 maart a.s. organiseert Heijmans tussen 12.00 en 14.00 uur een open dag voor het project Hooghkamer DORP fase 1 op het makelaarskantoor van Max Sedelaar Makelaars. Deze middag is er de mogelijkheid om je te laten informeren over de starterswoningen (type rug-aan-rug, vanaf € 195.000,- v.o.n.) Kom gezellig langs, er is een hapje en drankje. Tot zondag 9 maart! Betaalbaar wonen, het kan hier De starters ééngezinswoningen, van het type rug-aan-rug zijn complete energiezuinige woningen die met de ruggen tegen elkaar aan staan en onder één groot dak schuil gaan. Deze statig ogende ‘villa’ is uiteindelijk het gezicht van de starterswoningen. Vanaf € 195.000,- v.o.n. heb je hier een huis met een woonoppervlakte van bijna 100 m² en een tuin van ca 40 m². Op de begane grond bevindt zich een royale woonkamer met open keuken, op de 1e verdieping één of twee slaapkamer(-s) en complete badkamer en een 2e verdieping met grote zolder waar gemakkelijk een extra slaapkamer gemaakt kan worden.

Starterslening Geïnteresseerd in een woning, maar net niet genoeg inkomsten om voldoende hypotheek te krijgen? De Starterslening maakt het kopen van jouw eerste huis misschien wel mogelijk. De lening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat je maximaal kunt lenen. Denk jij dat dit wat voor jou is? Neem dan contact op met Max Sedelaar Makelaars. Je krijgt dan gelijk een gratis eerste adviesgesprek met de hypotheekadviseur, die je alles kan vertellen over jouw financieringsmogelijkheden én de Starterslening.

Interesse?

T 0252 - 214 243

www.hooghkamer-voorhout.nl

* vraag de makelaar naar de voorwaarden


Het ‘nieuwe wonen aan de Oude Rijn’

Oude

weg rger u b s Rijn

Waterspiegel De Ste

rresc

Oegstgeest aan de Rijn is de nieuwste woonwijk van gemeente Oegstgeest. Kernkwaliteiten van dit ‘dorpje op zich’ zijn groen en watersingels. De woonlocatie is eigentijds en ligt centraal tussen de steden Amsterdam, Den Haag en nabij Leiden.

Er is maximale aandacht besteed aan hoogwaardigheid, exclusiviteit en ruimte. Het water verbindt Oegstgeest aan de Rijn op natuurlijke wijze met de omgeving. De woningen in Oegstgeest aan de Rijn zijn geïnspireerd op de allure van Oegstgeest met een prachtig extra kenmerk: water! Dit geeft een karakteristiek straatbeeld met een authentieke, rustgevende sfeer. De woningen liggen grotendeels aan het water met een aantal ligplaatsen voor boten en in de toekomst een jachthaven.

Rhijnwaeter | Vrijstaande villa’s (binnenkort in verkoop) • Woonoppervlakte circa 170 m2 • 4 - 7 kamers • Vrijstaande garage • Ruime tuin met ligging op oosten, westen én zuiden • Koopsomindicatie circa € 550.000,- v.o.n.

hans

Bovendien kent de wijk ook twee parken; Park Landskroon aan de zuidkant en landgoed Rhijnweide aan de noordkant. Brede School Het DOK ligt in de wijk en komt in 2014 in een nieuw gebouw. Ook komen er tal van voorzieningen zoals een nieuwe supermarkt, een gezondheidscentrum en een kleine horeca gelegenheid. Het strand van Katwijk en Noordwijk wordt via de nieuw aan te leggen loopfietsbrug ook heel snel bereikbaar!

Rhijnwaeter | Herenhuizen (binnenkort in verkoop) • Statige en stijlvolle woning • Woonoppervlakte circa 135 - 140 m2 • 4 - 5 kamers • Koopsomindicatie vanaf € 325.000,- v.o.n.

Waterspiegel fase 1-5 Eengezinswoningen (circa 90% verkocht)

De Sterreschans Eengezinswoning (binnenkort in verkoop)

• Woonoppervlakte circa 115 - 133 m2 • Wonen aan open vaarwater • 4 - 6 kamers • Tuin op het westen of zuiden • Koopsommen vanaf € 259.950,- v.o.n.

• Woonoppervlakte vanaf circa 90 m2 • 3 - 4 kamers en een ruime zolder • Parkeerplaats op eigen terrein • Koopsomindicatie vanaf € 199.950 v.o.n.

Hofje van Rhijnwaeter | Hofwoningen (deels direct beschikbaar) • Woonoppervlakte circa 137 - 155 m2 • 3 - 4 kamers • Tuin op het zuiden aan open vaarwater • 2 parkeerplaatsen op eigen terrein • Informeer naar de nog te bouwen woningen in deze fase! • Koopsommen vanaf € 385.000 v.o.n.

Oude Rijnsburgerweg 54 (direct beschikbaar) • Royale twee-onder-een-kapwoning van circa 170 m2 • 4 grote slaapkamers • Grote, luxe badkamer en separaat 2e toilet • Eigen oprit voor de auto met carport • Vraagprijs € 459.000,- v.o.n.

Facebook.com/oegstgeestaanderijn

(015) 276 04 00

www.oegstgeestaanderijn.nl

Twitter.com/oegstgeestrijn Infocentrum


NIEUWBOUW

in uw regio

Oegstgeest aan de Rijn: Voor iedereen een heerlijke plek om te wonen

‘Waterstadje’ aan de Oude Rijn

Park Landskroon Oegstgeest aan de Rijn krijgt steeds meer gezicht. Veel gezinnen, singles en stellen – oud en jong – hebben hun weg gevonden naar dit mooie ‘Waterstadje’. Ze wonen met veel plezier in hun nieuwe huis. Altijd in de buurt van water en vaak zelfs direct aan één van de watersingels. Naast de ruimtelijke opzet, goede voorzieningen en de fraaie architectuur is het gevarieerde woningaanbod één van de grootste kwaliteiten van Oegstgeest aan de Rijn. Het maakt dat de nieuwe woonbuurt voor een hele brede doelgroep aantrekkelijk is. Gevarieerde architectuuren en woningaanbod De charme van Oegstgeest ziet u terug in Oegstgeest aan de Rijn. Groene lanen, mooi aangelegde plantsoenen en veel variatie in woningtypes en architectuur bepalen het straatbeeld. Tel daar de sin-

gels en bruggetjes bij op en u begrijpt men we ook nog met andere riante herenwaarom de wijk bestempeld wordt als een huizen, vrijstaande woningen en kavels gezellig, groen ‘waterstadje’. De verschil- om een eigen woning te realiseren. Houd lende kleuren metselwerk, raampartijen de website dus goed in de gaten. Voor en kaprichtingen het totale en actuele bepalen het straataanbod bezoekt u beeld in het gezelde site www.oegstEen nieuwbouwwijk is voor lige Oegstgeest geestaanderijn.nl kinderen één groot avontuur. aan de Rijn. In 2014 De ideale plek om snel worden er diverse Nu verhuizen of projecten in vernog even wachten? nieuwe vrienden te maken. koop gebracht. BinEen deel van de Vriendschappen die misschien nenkort starten we woningen is al gewel een leven lang meegaan. met de starterswobouwd, weer andere ningen Alexander plannen zijn in aanWant, grote kans dat de jeugd vanaf € 199.950,bouw en de derde van nu hier groot gaat worden. v.o.n. (inclusief categorie bevindt parkeerplaats op zich nog in de onteigen terrein). Verwikkelfase. Gunstig! der bieden wij voor de zomer van 2014 Want dat betekent dat u naast het gevarieerherenhuizen met grote en diepe tuinen en de woningaanbod ook kunt kiezen in welke een privéparkeerplaats te koop aan in het fase u instapt. Stel, u moet uw huis nog vernieuwe deelplan ‘De Tuinen’. En dan ko- kopen, dan is het handig als u tijd heeft en

kiest voor een huis dat nog gebouwd moet worden. Het kan ook zijn dat u ‘nú’ al wilt verhuizen, ook daaraan kunnen wij u helpen. En tussen deze twee uitersten zijn er nog wat varianten mogelijk. Fietsend naar het strand en het oude dorp Oegstgeest aan de Rijn ligt ideaal: tussen Leiden en Katwijk. De nieuwbouwwijk heeft een aansluiting op de A44 en Den Haag, Amsterdam en Schiphol zijn dus perfect bereikbaar. Fietsend bent u zo in het sfeervolle OudOegstgeest, Rijnsburg, Leiden en op het strand van Katwijk. Een loopfietsbrug naar Katwijk wordt nog aangelegd. Ook het openbaar vervoer is goed geregeld. En vaart u graag? Via de brede watergangen van Oegstgeest aan de Rijn heeft u direct verbinding met de Oude Rijn. Hiervandaan vaart u zo naar bijvoorbeeld de Kagerplassen of naar het centrum van Leiden. De charme van een wijk in wording De nieuwe wijk is volop in ontwikkeling. Dat heeft als gevolg dat park Landskroon al is aangelegd en dat landgoed Rhijnweide in 2014 wordt opengesteld voor publiek. Na de zomer van 2014 krijgt brede school HETDOK een nieuw gebouw aan het begin van de wijk. Handig, want hiermee heeft de wijk een basisschool, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, muziekschool, sportzaal en expositieruimte. Ook het buurtwinkelcentrum en gezondheidscentrum bij de entree van de wijk laten niet lang meer op zich wachten. Over een aantal jaren is het alsof Oegstgeest aan de Rijn altijd al bestaan heeft. Dan is het jonge groen groot, kabbelt het water langs de huizen, genieten bewoners van hun tuin en spelen de kinderen op straat in de fraai aangelegde plantsoenen en speelplekken. Als nieuwe bewoner bent u getuige van de groei van een prachtige woonwijk. Bijzonder om te ervaren.


(HQ K\SRWKHHN QRGLJ

HQPHWHHQ ZHWHQZDW PRJHOLMNLV

%HUHNHQKHW]HOILQKHW5DEREDQN+\SRWKHHNGRVVLHU 3ODQQHQRPHHQQLHXZERXZZRQLQJWHNRSHQ"'DQZLOWXJUDDJZHWHQZDW ILQDQFLHHOPRJHOLMNLV0HWKHW5DEREDQN+\SRWKHHNGRVVLHUNXQWXJHPDNNHOLMN EHUHNHQHQKRHYHHOXNXQWOHQHQHQZDWXGDDUYRRUSHUPDDQGEHWDDOW

*DPHWHHQQDDUUDEREDQNQOK\SRWKHHNGRVVLHU 6DPHQVWHUNHU

Nú direct beschikbaar aan de Rederijstraat in het Havenkwartier Katwijk!

MODELWONING IN APRIL 2014 GEREED Gezinswoning KW510

Gezinswoning KW510 met uitbouw

Gezinswoning KW510 met tuitgevel en uitbouw

• Woonoppervlakte van 122 m2 • Royale woonkamer met open keuken van 33 m2 • 3 tot wel 5 slaapkamers • NIEUWE KOOPSOM! € 289.950,- v.o.n.

• Woonoppervlakte van 128 m2 • Uitbouw van 1,20 m • Royale woonkamer met open keuken van 39 m2 • 3 tot wel 5 slaapkamers • NIEUWE KOOPSOM! € 299.950,- v.o.n.

• Woonoppervlakte van 132 m2 • Royale woonkamer met open keuken van 39 m2 • 3 tot wel 5 slaapkamers • Extra ruime zolderverdieping • Uitbouw van 1,20 m • NIEUWE KOOPSOM! € 214.950,- v.o.n.

Nu al bezichtigen? Bel de makelaar voor een afspraak. Verkoop en informatie:

(015) 276 04 00

(071) 405 16 16


NIEUWBOUW

in uw regio

Kom samen tot een hypotheekadvies Heeft u uw oog laten vallen op een nieuwbouwwoning of –appartement? Bij de aanschaf van een woning in een nieuwbouwproject spelen andere zaken dan bij een verhuizing naar een bestaande woning. Zo moet er vaak nog veel gebeuren nadat de woning is opgeleverd en start de betaling meestal voordat u daadwerkelijk de sleutel ontvangt. De gecertificeerde adviseurs van de Rabobank staan klaar om u te voorzien van financieel advies dat afgestemd is op uw persoonlijke situatie. Stap 1 Inzicht in uw financiële mogelijkheden Het kopen van een woning begint met inzicht in uw financiële mogelijkheden en een inschatting van uw maandlasten. U kunt zich op drie manieren oriënteren: via de website van de Rabobank met het Rabobank Hypotheekdossier, door telefonisch informatie in te winnen of door een afspraak te maken voor een (gratis) oriënterend gesprek met een adviseur. Via het Rabobank Hypotheekdossier kunt u bovendien de documenten die nodig zijn voor een mogelijk adviesgesprek online uploaden. De adviseur is zo goed geïnformeerd en in het onlinedossier worden vragen gesteld waar u zelf voorafgaand aan het adviesgesprek over kunt nadenken. Kiest u als klant, op basis van de oriëntatie, voor de Rabobank dan volgt het (betaalde) adviesgesprek. Stap 2 Het adviesgesprek De Rabobank helpt u graag bij het nemen van beslissingen over uw hypotheek. Dit gebeurt in een adviesgesprek dat op uw

persoonlijke situatie is toegespitst. De adviseur bespreekt met u het te lenen bedrag, de hypotheekvorm, het terugbetalen van de lening, de rente en de betaalbaarheid

van de lasten op dit moment en bij pensionering. Ook staat de adviseur samen met u stil bij de betaalbaarheid van uw lening bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en

overlijden. Uw woonwensen en behoeften staan daarbij steeds centraal. Het advies en uw keuzes worden samengevat in het ‘Rapport Lenen & Wonen’. Met dit rapport kunt u uw keuzes thuis nog eens rustig overdenken. Stap 3 Hypotheek afsluiten Als u na het advies een hypotheek bij de Rabobank wilt afsluiten, ontvangt u een hypotheekofferte. Tekent u de hypotheekofferte, dan betaalt u hiervoor afsluitkosten. Daarna regelt de Rabobank uw hypotheek en wordt ervoor gezorgd dat de notaris de gelden ontvangt. Ook na het adviesgesprek blijft de Rabobank met u in contact Na het afsluiten blijft de Rabobank graag met u in contact. Uw situatie kan immers veranderen. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen in uw inkomen, in uw gezinssituatie of uw persoonlijke situatie. Maar er kunnen meer redenen zijn om met een adviseur in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld omdat de overheid wetten of regels verandert en u denkt dat dit gevolgen heeft voor uw lening. Samen met u wordt bekeken of uw lening nog past bij uw gewijzigde situatie. Op die manier blijft uw hypotheek bij uw situatie passen.

* * * *

Uw offerte blijft, na ondertekening, voor 12 maanden geldig De Rabobank werkt samen met lokale makelaars en ontwikkelaars Gratis oriënterend gesprek of online inzicht in uw financiële mogelijkheden. Als financiële partner blijft de Rabobank, ook na het hypotheekadvies, met u in gesprek

Kijk voor meer informatie op de website: www.rabobank.nl

De woningen zijn af en de modelwoning is in april klaar

Kom alvast kijken en sfeer proeven Een superleuk straatje met mooie huizen, dat is het resultaat van een jaar bouwen. De afgelopen maanden is de laatste hand gelegd aan de realisatie van de eengezinswoningen aan de Rederijstraat in het Havenkwartier. Er is nog een aantal woningen te koop en het leuke is: de modelwoning is bijna af, dus dan kunt u de ruimte en sfeer helemaal in het echt komen beleven. Dit is een unieke kans om in deze tijd, waarin de huren stijgen en de rente ‘nog nooit zo laag is geweest’, op zo’n bijzondere plek een woning te kopen. Bent u straks eigenaar van één van deze mooie huizen? In Het Havenkwartier woont u direct aan de jachtha-

ven, op loopafstand van hartje Katwijk aan Zee en op slechts tien loopminuten van zee en strand. Het beschikbare woningaanbod De beschikbare eengezinswoningen hebben allemaal 3 tot 5 slaapkamers en een lekkere, beschutte tuin. U heeft de keuze uit drie verschillende types. De ‘KW510’ heeft een woonoppervlak van 122 m2 en kost € 289.950,- v.o.n., de ‘KW510’ met uitbouw van 1,20 meter is 128 m2 groot en heeft een koopsom van € 299.950,- v.o.n. Tot slot is er nog 1 bijzondere eengezinswoning van het type ‘KW510’ met tuitgevel. Deze woning heeft ook een uitbouw van 1,20 meter, een extra ruime zolderverdieping en telt 132 m2 aan woonoppervlakte. Voor € 314.950,- v.o.n. Een nieuwbouwwoning kopen. Waarom niet? Nieuw wonen kan snel en u weet precies wat u koopt, want de huizen zijn net af. Steeds meer mensen kiezen ook voor nieuwbouw. Terecht. Nieuwbouw is vooral heel erg leuk, duurzaam en hoogwaardig. Daarbij is nieuwbouw kopen op nog veel meer fronten aantrekkelijker: voorlopig geen onderhoud, energiezuiniger, beter geïsoleerd en dubbel glas. Tot slot heeft u bij een nieuwbouwhuis alle vrijheid van de wereld om dit huis in één keer tot uw droomhuis te maken. Meer lezen over de voordelen van nieuwbouw kopen? www.daaromnieuwbouw.nl Kom ‘gluren’ in de modelwoning Tijdens de NVM Open huizendag op zater-

dag 5 april kunt u de volledige ingerichte modelwoning aan de Rederijstraat 10 voor het eerst bezoeken. Maar deze dag is ook dé gelegenheid om de sfeer te proeven van wonen in het Havenkwartier. Komt u kijken? We zijn er tussen 11.00 en 15.00 uur om u te ontvangen. Zet zaterdag 5 april alvast in uw agenda! Kunt u niet wachten? Bel dan nu gelijk voor het maken van een afspraak om één van de opgeleverde woningen eerder te bekijken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De Leeuw Nieuwbouw Makelaardij op telefoonnummer 071 – 405 16 16 of bel met Bouwfonds op telefoonnummer 015 – 276 04 00. Of bezoek de website www.havenkwartierkatwijk.nl


HET IS MOOI WONEN in de kleurrijke Bollenstreek

IN VERKOOP:

HILLEGOM PLAN ‘T ZAND

Eengezinswoningen vanaf € 234.000,- v.o.n. 2-1 kapwoningen vanaf € 408.000,- v.o.n. Semi bungalows vanaf € 359.000,- v.o.n. Appartementen vanaf € 149.000,- v.o.n. Bouwkavels vanaf € 225.000,- v.o.n. (CPO mogelijk)

LISSE

PLAN FLORALIS

IN VERKOOP: Stadswoningen vanaf € 335.000,- v.o.n. Eengezinswoningen vanaf € 230.000,- v.o.n.

IN VERKOOP: Rijwoningen vanaf € 247.500,- v.o.n.

Appartementen vanaf € 160.000,- v.o.n.

STARTERS LE N I N G E N BESCHIKBA A

R!

SASSENHEIM PLAN BEUKENHOF

semi-casco oplevering mogelijk!

3-1 kap woningen vanaf € 295.000,- v.o.n.

IN VERKOOP: Vrijstaande woningen vanaf € 525.000,- v.o.n

2-1 kap woningen vanaf € 522.500,- v.o.n.

2-1 kap woningen vanaf € 445.000,- v.o.n.

Appartementen vanaf € 193.000,- v.o.n.

Appartementen vanaf € 174.800,- v.o.n.

VOORHOUT

Royale bouwkavels vanaf € 335.000,- v.o.n.

PLAN ENGELSE TUIN

Ruim en gevarieerd woonaanbod in de Bollenstreek in diverse prijsklassen! Ontwikkeling:

www.adriaanvanerk.nl

Showroom:

Informatie en verkoop:

www.hetwoonidee.com

0252 - 41 91 35 www.mens.nl


NIEUWBOUW

in uw regio

Nieuw wonen in een van de bestaande dorpen van de bollenstreek In de mooie Bollenstreek heeft Adriaan van Erk vier nieuwbouwplannen ontwikkeld. Met elkaar bieden ze een nieuw en gevarieerd woningaanbod. Delen zijn in aanbouw, sommige al gebouwd en weer andere in verkoop. Mens Makelaars in Lisse verzorgt de verkoop van alle vier de projecten. We spreken Monique de Bruine en twee kopers. Enthousiast vertellen ze. Monique: “Nu de mensen weer positiever gestemd zijn over de economie, zie je dat de interesse en verkoop toeneemt. Gelukkig zijn er in alle projecten nog diverse woningen te koop. Dus kopers die nu de stap nemen, hebben nog genoeg te kiezen.” Leven in hartje Lisse “Zo is Plan Floralis een superleuk plan in het centrum van Lisse. Op de voormalige CNBlocatie komen eengezinswoningen, stadswoningen, appartementen en het unieke Huis van Cultuur in het oude veilinggebouw. Een sfeervol en gevarieerd buurtje op loopafstand van winkels, scholen, openbaar vervoer en het Vierkant met leuke terrasjes en restaurants. Voor de appartementen zien we veel kopers die hun grotere huis hebben verkocht en nu comfortabel gelijkvloers wonen met alles bij de hand. De eengezinswoningen zijn weer erg in trek bij jonge gezinnen. Leuk, want op deze manier ontstaat op natuurlijke wijze een mooie melange van bewoners. De verkoop van dit plan loopt goed. Er zijn nog diverse woningen en appartementen te koop, dus zeker de moeite waard om eens contact op te nemen met ons.”

Plan Floralis te Lisse De laatste kans om nieuw te wonen in Sassenheim Angela en Robert Jansen kochten drie jaar geleden een huis in Plan Beukenhof. Al jaren zeiden ze tegen elkaar: ‘Als er nieuwbouw in Sassenheim komt, gaan we ervoor’. Toen de plannen voor Beukenhof bekend werden gemaakt, gingen ze naar de informatiebijeenkomst. “We hadden vooraf door de bank al laten uitrekenen hoeveel hypotheek we konden krijgen. We vielen als een blok voor de hoekwoning van een vier-ondereen-kapwoning. Het was nog even spannend, maar uiteindelijk kregen we bericht van de makelaar dat de woning vrij was. We zetten onze handtekening en inmiddels wonen we hier al weer twee jaar met heel veel plezier.

Plan Engelse Tuin te Voorhout Ik kan het iedereen aanraden om eens te komen kijken. Zeker omdat er in Sassenheim voorlopig geen nieuwbouw in dit segment gebouwd gaat worden. Er zijn nog tweeonder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen beschikbaar. Niet omdat ze niet mooi zijn, maar omdat er wat onduidelijkheid wat er tegenover de woningen gebouwd zou worden. Nu is vastgesteld dat dit kavels voor vrijstaande woningen zijn, hoop ik dat mensen inzien hoe ontzettend mooi en leuk Plan Beukenhof is. En het fijne is: je woont hier heerlijk dicht bij het centrum.”

Plan ‘t Zand te Hillegom

Groene woonbuurt in Voorhout Wie ruim wil wonen in een plan met veel groen en water moet zich zeker eens verdiepen in Plan De Engelse Tuin. Hier wordt een prettige sfeer gecreëerd met groene (voor)tuinen, ‘ambachtelijke’ architectuur, lanen, een singel, hoven en groene pleintjes. In Plan De Engelse Tuin komen zo’n 180 wo-

ningen. Ook hier is het woningaanbod heel gevarieerd. Van appartementen tot rijwoningen en van twee-onder-een-kapwoningen tot vrijstaande woningen, u vindt het hier allemaal. De woningen worden gesierd door beukenhagen, boomgroepen, natuurvriendelijke oevers, statige laanbeplanting en een kleinschalig padensysteem. Tot in de kleinste detail is het thema van de Engelse tuindorpen doorgevoerd. Ideaal, zo dicht bij het station van Hillegom Ook Hetty Schoonderbeek kocht via Mens Makelaars een huis van Adriaan van Erk. Ze moet nog even wachten, want haar appartement in Plan ‘t Zand is nog in aanbouw. “Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het prachtig wordt. Mijn nichtje heeft hier een eengezinswoning gekocht en die is perfect opgeleverd. Zelf heb ik ook heel goede ervaringen in het voortraject. Echt opvallend hoe meedenkend het team van Adriaan van Erk is. Al mijn wensen konden worden verwerkt en voor het gros werd niet eens de hoofdprijs gerekend. Mijn appartement is heerlijk ruim en het balkon ligt op het zuiden. Het is ook heel fijn dat het station op loopafstand ligt. Ik kan niet wachten tot ik de sleutel over een paar maanden in ontvangst mag nemen.” Plan ’t Zand begint al vorm te krijgen, dus ga vooral eens kijken. Naast appartementen en eengezinswoningen zijn er ook nog semibungalows, vrije kavels en twee-onder-een-kapwoningen te koop. Nieuwsgierig of geïnteresseerd? Alle informatie over de plannen vindt u op de site van Mens Makelaars www.mens.nl en op de website van Adriaan van Erk www. adriaanvanerk.nl


La Rive R E S I D E N C E N O O R DW I J K

START BOUW! BIJ ONDERTEKENING VAN NOG SLECHTS DRIE KOOPCONTRACTEN!

16 LUXE APPARTEMENTEN AAN DE SCHIESTRAAT TE NOORDWIJK

• Alle appartementen beschikken over 2 badkamers • De appartementen hebben 2, 3 of 4 slaapkamers • Eigen parkeerplaats(en) in onderliggende parkeergarage • Gebruikersoppervlakte varieert van 108 m2 tot 226 m2 • Royale balkons / terrassen op het zuiden • Appartementen zijn eventueel naar eigen wens in te delen

• Prijzen van € 370.000 tot € 895.000 v.o.n.

‘De kunst van leven is: thuis zijn alsof je op bent’

Vakantie

RESIDENCE LA RIVE WORDT EEN PRESTIGIEUS APPARTEMENTENCOMPLEX IN DE JONGE EN VEELZIJDIGE WIJK BOECHORST OP EEN PRACHTIG PLEKJE AAN HET RIVIERTJE DE SCHIE IN NOORDWIJK. DE APPARTEMENTEN, IN EEN STATIG EN MODERN GEBOUW, ZIJN RUIM EN LUXUEUS.

INFORMATIE EN VERKOOP

www.residencelarive.nl

Linda van der Meer verkoopmanager 06 - 48 27 43 76 / 071 - 36 420 90 linda@residencelarive.nl

BOUW/ONTWIKKELING:

VAN RHIJN BOUW

KATWIJK | NIEUW-VENNEP

www.vanrhijnbouw.nl

OPLEVERING

ZOMER 2014

Wordt dit uw uitzicht deze zomer?

LA ATSTE KANS! PROFITEER NU VAN DE GUNSTIGE INRUIL MOGELIJKHEDEN! Vraag naar de voorwaarden.

Type T4 GBO: ca. 123 m2 NOG MAAR 3 TE KOOP! Bouwnummer 16 € 310.000,Bouwnummer 31 € 312.500,Bouwnummer 41 € 315.000,-

Ontwikkeling & Realisatie:

VAN RHIJN BOUW

Type T5 GBO: ca. 107 m2 NOG MAAR 1 TE KOOP! Bouwnummer 15 € 270.000,Met beter uitzicht door planaanpassing.

Verkoop & Informatie: Noordeinde 1 2225 CS Katwijk

KATWIJK | NIEUW-VENNEP

Bijzonderheden: • Centrale locatie • Gebruiksoppervlak van 107 m2 - 123 m2 • Wonen aan vaarwater • Ruime balkons op het zuiden/westen • Parkeren in ondergelegen stallingsgarage

T 071 40 620 10

Kijk voor meer informatie op: DeWaterklaver

www.waterklaver.nl


Wonen in een penthouse

op de begane grond aan het water?

BUNGAL'EAU

UNIEKE KANS: KOPEN IS BOUWEN !

ADDITIONEEL KANAAL

SANDTLAAN

appartementengebouw De Waterklaver

• Luxe bungalow aan het kanaal • Gebruiksoppervlakte 180 m2

VAN RHIJN BOUW

• Royale afmetingen en fraai uitzicht over het water

KATWIJK | NIEUW-VENNEP

Verkoop & informatie:

• Ruime tuin vlak aan het water • Inpandige garage

• Naar eigen wens in te delen

meer informatie over deze bungalow?

en/of uit te breiden

Maak een afspraak bij de makelaar. www.vandermeermakelaars.nl

• Gelijkvloerse woning

• Verkoopprijs € 525.000,- v.o.n.

Noordeinde 1, 2225 CS Katwijk T 071 - 40 620 10 info@vandermeermakelaars.nl

6 luxe singelvilla’s Proef het goede leven van wonen aan het water…. Wonen mét eigen aanlegsteiger!

Ouverture

Singelvilla’s

EXTRALIJK EKKE AANTR JSD! I R P E G .N 00,- V.O 485.0

SANDTLAAN

ADDITIONEEL KANAAL

V.A. €

INRUIL EIGEN WONING BESPREEKBAAR!

appartementengebouw De Waterklaver

P. P. Rubenstraat

A. van Dyckstraat

6

5

4

3

2

1

NOG TWEE KOPERS EN ER WORDT GEBOUWD!

• Oppervlakte ruim 190m2 (GBO) • Wonen in een groene en waterrijke omgeving • Drie royale woonlagen • Tuin aan het water met eigen aanlegsteiger

VAN RHIJN BOUW

KATWIJK | NIEUW-VENNEP

• Parkeren op eigen terrein • Voorzijde woning: parkje met speeltuin • Indien gewenst individueel in te delen en af te werken • Centrale ligging

www.woneninouverture.nl

Verkoop & informatie:

T 071 40 620 10


We staan weer voor je klaar!

toestelprijs:

gratis

Apple iPhone 4S

toestelprijs:

gratis

nu 2 jaar

Samsung S4 mini

nu 2 jaar

€28.-/mnd

€22.50/mnd

• 150 min • 100 sms • 500 MB

• 100 min • onbeperkt sms • 200 MB

Op 8 maart vieren wij een feestelijke heropening. Hierbij staat je vertrouwde team weer voor je klaar. keuze uit alle netwerken:

Leiderdorp

Winkelhof 52 | 071-5422834

leiderdorp@telecombinatiewinkelhof.nl

Winkelhof

Lw week 10 14  
Lw week 10 14  

Leiderdorps Weekblad, 5 maart 2014

Advertisement