Page 1

Volledig Vertrouwd Vakkundig WOENSDAG 29 FEBRUARI 2012 • 37e jaargang, nr. 9

Uw Mitsubishi en Nissan dealer

huis! n a a is u h is t ra g k e e w Elke

voor Leiderdorp, Leiden en omstreken!

VOF De Schansen failliet

Museum extra open De tentoonstelling met Roelandse schilderijen in het Leiderdorps museum trekt veel belangstellenden. Reden waarom het museum in maart ook op donderdagochtend open is. De extra opening is op 8, 15, 22 en 29 maart van 10.00 tot 12.00 uur (tijdens de markt). Daarbij wordt ook bekeken of de donderdagochtend een aantrekkelijk tijdstip voor bezoekers is. Op zaterdag 21 april ïs er een speciale Roelandse dag met o.a. keuring en inventarisatie. Details hierover worden binnenkort gepubliceerd. Het museum is te vinden in gebouw Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110d, www. leiderdorpsmuseum.nl, tel. 071 5820381.

Voedselbank De Protestantse Gemeente Leiderdorp houdt dinsdag 6 maart weer een inzameling voor de voedselbank in Leiden. Deze geeft iedere week aan zo´n 550 mensen in de regio levensmiddelen voor tenminste drie warme maaltijden per week. Elke eerste dinsdag van de maand is er een inzameling bij de Scheppingskerk (hoek Laan van Ouderzorg en van Poelgeestlaan). Tussen 09.00 en 16.30 uur nemen vrijwilligers houdbare levensmiddelen in ontvangst. Vooral nodig zijn pakken pasta’s en rijst, blikken soep, groente of bonen; maar ook koffie, suiker, thee, broodbeleg en een zak met aardappels. Huishoudelijke en verzorgingsartikelen zoals tandpasta, shampoo, wasmiddelen, allesreinigers, luiers en damesverband zijn ook welkom. Vooral in de eerste maanden van het jaar kost het de voedselbank moeite om de vraag te voldoen.

Rommelmarkt Op zondag 22 april houdt Muziekvereniging Tamarco haar jaarlijkse rommelmarkt. Daarvoor heeft de vereniging nog bruikbare spullen nodig zoals speelgoed, huishoudelijke artikelen, boeken en platen. Wie materiaal over heeft kan het brengen naar het clubgebouw aan de Van der Marckstraat 19 b op maandag van 10.00 tot 15.00 uur en op woensdag vanaf 19.00 uur.

Collecte opbrengst De deze maand gehouden jaarlijkse collecte van Amnesty International heeft in Leiderdorp € 6.680 opgebracht. In totaal zijn in deze gemeente voor Amnesty 91 collectanten op pad geweest. Amnesty Leiderdorp is heel blij met het behaalde resultaat. De organistie strijdt voor naleving van de mensenrechten in alle landen. Mede dankzij de collecteopbrengsten kan Amnesty haar werk voortzetten. Wie wil helpen kan zich aanmelden via e-mail collecte@amnesty.nl of telefonisch via 020-77 33 834.

Papier inzameling De Protestante Gemeente Leiderdorp houdt dinsdag 7 maart de maandelijkse inzameling oud papier en boeken. Tevens wordt voedsel ingezameld voor de Voedselbank Leiden. De spullen kunnen worden ingeleverd tussen 07.30 en 16.30 uur bij de Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan in Leiderdorp. De Gereformeerde Gemeente organiseert zaterdag 3 maart de maandelijkse inzameling van oud papier. Dit kan tussen 09.00 en 13.00 uur worden gebracht naar het parkeerterrein naast de kerk aan de Hoofdstraat 73.

Koppelklaverjassen Bij Muziekvereniging Tamarco kan op vrijdag 2 maart weer worden geklaverjast in het clubgebouw aan de Van der Marcktstraat 19b in Leiderdorp. Aanvang 20.00 uur. Inleggeld € 6 per koppel. De organisatie zoekt een kaartmaatje voor klaverjassers die alleen komen.

Weversbaan 21-22 Leiderdorp 071-5414155 www.vanvoorthuijzen.nl

Advertenties: (071) 4022901. • advertentie@uitgeverijverhagen.nl Redactie: 06 100 895 44 • redactie@leiderdorpsweekblad.nl

Automobielbedrijf Oudshoorn B.V. Touwbaan 5, 2352 CZ Leiderdorp, Tel.: 071 - 541 01 41 Fax: 541 65 71 www.oudshoornbv.nl

Bij ons...

Op ons kunt u rekenen!

Schrikkeldag Vandaag is het 29 februari en dus Schrikkeldag. Een extra dag eens in de vier jaar. Nodig om onze kalender gelijk te laten lopen met de baan van de aarde om de zon. Voor sommigen is dit een bijzondere dag. Wie op 29 februari geboren werd is vandaag echt jarig. Verder, zo valt in de literatuur te lezen, kent deze dag de nodige oude volksgebruiken. Zo vroegen vroeger vrouwen die te lang op een aanzoek moesten wachten, op schrikkeldag zelf hun man ten huwelijk. Ook vroegen vrouwen, in tegenstelling tot wat destijds gebruikelijk was, die dag een man ten dans. Schrikkeldag leent zich nog steeds voor bijzondere dingen. Dit jaar heeft het Landelijk Steunpunt Hoofdluis de Schrikkeldag uitgeroepen tot ‘Luizendag’. Doel is die dag heel Nederland luizenvrij te maken. De Leiderdorpse basisschool De Hasselbraam doet aan de aktie mee. Ouders is gevraagd dinsdag thuis te kijken of hun kind luizen heeft en zo ja, dit te behandelen. Op de school stond vanochtend het luizenteam klaar om alle kinderen te controleren in de hoop daarna - op schrikkeldag - de school volledig ‘luizenvrij’ te kunnen verklaren.

Appartementencomplex De Westerschans,(links). Het sluitstuk van de ingrijpende opknapbeurt van de woonwijk De Schansen. LEIDERDORP – Rijnhart Wonen haalt de stekker uit de VOF De Schansen. Als schuldeiser vraagt de plaatselijke woonstichting het faillissement bij de Haagse rechtbank aan. VOF De Schansen heeft sinds 2007 nieuwe huur- koopwoningen in de woonwijk De Schansen gerealiseerd. De stap naar de faillissementsrechter is mede het gevolg van het faillissement van Aanneming-Maatschappij Panagro BV uit Leidschendam eind vorig jaar, de bouwer van de nieuwe woningen in de Schansenwijk. Tekst en foto Nelleke Thissen VOF De Schansen is een samenwerkingsverband van Panagro Vastgoedontwikkeling BV en Projectontwikkeling Engelendaal Leiderdorp BV. De laatste is een volle dochter van Rijnhart Wonen en heeft een belang van ca 1,7 miljoen

in deze samenwerkingsfirma. De woonstichting vraagt de rechter om ook deze beide partners failliet te verklaren omdat VOF De Schansen een vennootschap onder firma is. Deze firma is in het leven geroepen om in De Schansen de nieuwe woningen te realiseren. Het sluitstuk van een ingrijpende vernieuwing van deze uit de zestiger jaren daterende woonwijk. Zowel de bestaande flatgebouwen als de buitenruimten zijn flink aangepakt. Als extra impuls voor de wijk verschenen er vier nieuwe woontorens waarvan twee (de Wester- en Zuiderschans) met hoogwaardige appartementen. VOF De Schansen ontwikkelde daarvan 40 nieuwe huur- en 66 koopwoningen. Begin 2010 zijn deze opgeleverd. De 40 sociale huurwoningen worden allemaal verhuurd door Rijnhart Wonen. Maar door de malaise op de huizenmarkt is van

071-5896193

WIJ GAAN VERHUIZEN!

de 66 koopwoningen nog een aantal niet verkocht. VOF De Schansen is de eigenaar van 24 duurdere koopwoningen. Rijnhart Wonen bezit 10 onverkochte koopwoningen in de Zuider- en Westerschans.

Faillissement bouwer De problemen voor de VOF De Schansen ontstonden door het faillissement van Aanneming-Maatschappij Panagro B.V. op 2 november 2011. Daarop vroeg Rijnhart Wonen haar dochteronderneming (Projectontwikkeling Engelendaal Leiderdorp BV) ervoor te zorgen dat de gevolgen voor de kopers, huurders en leveranciers zo veel mogelijk beperkt bleven. Dat bleek echter niet te lukken omdat door het faillissement de mensen van bouwer Panagro van het toneel verdwenen, terwijl juist zij ook het aanspreekpunt binnen VOF De Schan-

sen waren. Zonder deze partner kon Projectontwikkeling Engelendaal Leiderdorp B.V. de zaken niet goed afwikkelen. Daar kwam nog bij dat vennoot Panagro Vastgoedontwikkeling B.V. geen eurocent meer in VOF De Schansen investeren ook al liep Panagro ten opzichte van haar partner daarin al tonnen achter. De ING, als hypotheekverstrekker, heeft inmiddels te kennen gegeven over te gaan tot executoriale verkoop van het onderpand van de VOF De Schansen. Er komt een openbare veiling van de 24 onverkochte woningen aan de Westerschans en Zuiderschans, behoudens een eventuele onderhandse verkoop

Geen bedreiging Al deze ontwikkelingen en bovendien een aanhoudende ongunstige marktsituatie waren voor Rijnhart Wonen reden om niet langer geld

te stoppen in de ernstig verzwakte firma. “Het is tenslotte maatschappelijk kapitaal dat we op een veel betere manier voor onze doelgroepen kunnen aanwenden’, zegt Jan de Vries, directeur van Rijnhart Wonen. Volgens hem heeft het faillissement van VOF De Schansen geen gevolg voor de financiële positie van de woningstichting. “Vanwege het dreigende faillissement hebben we ons belang van 1,7 miljoen euro al als verlies verwerkt in de boeken van 2011. De gevolgen voor de eigenaren van de reeds verkochte appartementen kunnen wel vervelend zijn. De partij waar ze eventuele claims bij mankementen konden neerleggen is weg. De reparatie daarvan is voor hun eigen rekening, dan wel voor de Vereniging van Eigenaren of het garantiefonds dat na het faillissement aangesproken kan worden.

Appartementen Brittenstein worden gesloopt

Per 1 maart 2012 zullen wij ons pand aan de Splinterlaan 156a verlaten en ons vestigen in het historische pand aan de

Hoofdstraat 1-3 2351 AA Leiderdorp

Hennepkwekerij aan Lokhorst ontmanteld

Het TIKIBAD is in de voorjaarsvakantie dagelijks geopend! Bekijk de advertentie in deze krant of ga naar

www.tikibad.nl

Wie denkt dat er een hennepkwekerij in zijn of haar buurt is kan de politie bellen via 0900 - 8844 of naar Meld Misdaad Anoniem op nr. 0800 - 7000. Hennep telen is een misdrijf en dus strafbaar.

Velocitas wint belangrijk duel Haiku Een vogelzwerm duidt plots het rood van avondzon een haiku vivant. Jan van der Kooij

LOODGIETERSBEDRIJF

C. HUNDERSMARCK BV Leiden 071-522 32 42 Voorhout 0252 -215 762

«Sanitaire installaties « Dakbedekkingen « Lood- en zinkwerken « Centrale verwarming « Airconditioning « Luchtbehandeling WWW.HUNDERSMARCKBV.NL

IN DEZE

KRANT

Parttime Chauffeur Jaco Fleurs

A AG GRATIS TAXATIEDAG Onze experts zijn elke 1ste donderdag van de maand aanwezig om geheel vrijblijvend al uw kunstvoorwerpen te taxeren en eventueel in te nemen voor veiling.

Bakker & Neve Netwerk Notarissen

De huidige Brittenstein appartementen worden gesloopt. LEIDERDORP – De bewoners van de 26 Brittenstein appartementen moeten op termijn hun huis uit. Het seniorencomplex aan de Brittenburg wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Wanneer dat gaat gebeuren is nog onzeker. Volgens Hans Kol, woordvoerder van eigenaar Rijnhart Wonen, staat de planontwikkeling nog in de kinderschoenen. Wel is zeker dat het huidige gebouw tegen de vlakte

Ondernemersactief Actieve ondernemers uit de regio

www.drieman.nl / 071 82 00 020

Historicus belicht ‘Emo’s Reis’

www.aag.com

Vanaf deze maand nieuw in de krant Garantie voor volle tevredenheid.

Burgemeester start kennismakingsronde

Op afspraak taxeren onze experts ook bij u thuis.

Hennepkwekers veroorzaken veel schade en overlast voor hun omgeving. Dit als gevolg van lekkage en stank. De kwekerijen zijn meestal provisorisch ingericht. Daardoor is er een grote kans dat er brand ontstaat als gevolg van kortsluiting of oververhitting. Zo’n tien procent van woningbranden houdt volgens de politie verband met de hennepteelt. Dat betekent dus risico’s voor de veiligheid in de buurt. Ook veroorzaakt de overlast spanningen en angst bij de buurtbewoners. Het leefklimaat in hun wijk is daardoor in het geding.

Deze week o.a.:

Donderdag 1 maart van 11.00 tot 16.00 uur Locatie: Panorama Mesdag Zeestraat 65, Den Haag

Graag zijn wij u weer van dienst in ons nieuwe kantoor.

LEIDERDORP – De politie heeft woensdagavond 22 februari een hennepkwekerij aan de Lokhorst ontmanteld. De illegale praktijk werd ontdekt na een melding van wateroverlast. De bewoners van het pand waren op dat moment niet aanwezig. De apparatuur en de driehonderd hennepplanten zijn meegenomen en vervolgens vernietigd. De politie doet onderzoek naar de eigenaar van de kwekerij. Op dit moment is daarover nog niets bekend.

Leiderdorps Weekblad

Lees alles over de activiteiten van ondernemers in de regio.

gaat. “De beslissing is onlangs genomen”, laat hij weten. Tekst en foto Nelleke Thissen Een begin 2011 uitgevoerd onderzoek naar de staat van het gebouw ligt aan dat besluit ten grondslag. “Het in 1972 neergezette complex is gedateerd en voldoet bij lange na niet meer aan de huidige wooneisen. We stonden dus voor de keus renoveren of nieuwbouw. Uiteindelijk is voor dat laatste gekozen. Dat is de beste optie gebleken”, aldus de Rijnhart Wonen zegsman. Inmiddels zijn de op leeftijd zijnde huurders van het gebouw van de sloopplannen op de hoogte gebracht. Eind 2011 werden bewonersavonden gehouden en vervolgens heeft een medewerker van Rijnhart Wonen huisbezoeken afgelegd om één en ander persoonlijk uit de doeken te doen. “Dat heeft een hoop onrust bij onze huurders weggenomen”, weet Kol. Hij geeft toe dat die bij de meeste bewoners wel was ontstaan toen de eerste geluiden over de sloopplannen te horen waren. “We hebben hen echter verzekerd te zorgen voor een goede begeleiding,

vervangende woonruimte en een tegemoetkoming in de verhuiskosten”. Hoe hoog die zal uitvallen kan de woordvoerder nog niet zeggen. Daarvoor is het volgens hem nog veel te vroeg. Ook of er straks een hogere huurprijs betaald moet gaan worden voor de op de huidige plek komende nieuwe seniorenappartementen is onbekend. “Dat is allemaal afhankelijk van de planontwikkeling en die is nog maar net begonnen. Maar het is en blijft sociale woningbouw met als belangrijk uitgangspunt betaalbaarheid voor diverse categorieën”, stelt Kol gerust. Wel al zeker is dat de huidige Brittenstein bewoners tijdelijk terecht kunnen in woningen aan de Vlechtbaan. Eigenaar Rijnhart Wonen realiseert zich dat de sloop- en nieuwbouwplannen voor de huurders gezien hun leeftijd een flinke ingreep is. “Toch reageert het merendeel van de bewoners positief op onze plannen. Vooral omdat we beloofd hebben een en ander goed voor hen te regelen. Tenslotte krijgen ze er straks een veel betere woning voor terug”. En daarover zijn de meeste Brittenstein bewoners volgens Kol goed te spreken.

Scherpe tarieven (aantoonbaar bewezen)

Loevestein 12 2352 KM LEIDERDORP Postbus 80 2350 AB LEIDERDORP T (071) 589 92 01 F (071) 541 13 92 E info@notarissen.tv W www.notarissen.tv

#"%,".&34 TEGELS 800/,".&37-0&3&/

"NCBDIUTXFHt,BUXJKL Tel. 071 40 21 272 WWW.MEIJVOGELSANITAIR.NL


ZZZFQO

5$7,6 * 9( /2 ,  -& %, 8 1  7,6 5$ * 9( /2 , 18%,-&,/29(*5$7,618%,-&

$//($ $1%,(',1*(1*(/'7 25 92 23 /(7 23 23 '7 *(/ (1 ,1* ,(' 1% / 23 23/(7239225$//($$ * /'7 9225$//($ $1%,(',1*(1*( 2392 /(723

23 23

JHOGLJYDQ

ZRHIHE PUW WP GL

&.ULHOWMHVHQ DDUGDSSHOVFKLMIMHV ]DNNHQยกJUDP QDDUNHX]H 23 23

 (1 / $ 7 ( %  +$/(1

+DN JURHQWHFRQVHUYHQ

=XLYHOKRHYH%RHUsQ YODHQ\RJKXUW

DSSHOPRHVH[WUDNZDOLWHLW HQOLJKW+ROODQGVHEUXLQH ERQHQURGHNRROPHWDSSHO HQVSHU]LHERQHQ SRWWHQยกPOQDDUNHX]H

DOOHYDULDQWHQ EDNMHVEHNHUVRIHPPHUV ยกJUDPQDDUNHX]H

/DJXQLOOD6SDDQVH URGHZLMQ

%(7$/(1 +$/(1

DOOHYDULDQWHQ5LRMDHQ7HPSUDQLOOR IOHVVHQยกPOQDDUNHX]H

3HUFRPELQDWLHNDQGHSULMVYHUVFKLOOHQ %LMGHNDVVDNULMJWXNRUWLQJRSGHWRWDDOSULMV3HUFRPELQDWLHNDQGHSULMVYHUVFKLOOHQ %LMGHNDVVDNULMJWXNRUWLQJRSGHWRWDDOSULMV

c1000 Peter de Jong5RELMQZDVPLGGHO)DQWDHQ6SULWHDOOHYDULDQWHQ SDNNHQยกJUDPNLOR RIIODFRQVยกPOOLWHU QDDUNHX]H

NLOR

& (FKWH *RXGVHNDDV DOOHYDULDQWHQ

3HUFRPELQDWLHNDQGHSULMVYHUVFKLOOHQ %LMGHNDVVDNULMJWXNRUWLQJRSGHWRWDDOSULMV0HW*5$7,6KDQGGRHN

JUDP

DOOHYDULDQWHQ EHNHUVRISDNNHQQDDUNHX]H

%LJ$PHULFDQV7UDGL]LRQDOHHQ &XOLQDULD  XLWKHWYULHVYDN VWXNVยกJUDP NLOR QDDUNHX]H

ELMDDQNRRSYDQGULHSURGXFWHQ23 23

&.LSILOHW

2SWLPHOGULQNHQ \RJKXUW

'U2HWNHUSL]]DsV

DOOHYDULDQWHQ IOHVVHQRIVHWIOHVVHQยก OLWHUQDDUNHX]H

3HUFRPELQDWLHNDQGHSULMVYHUVFKLOOHQ %LMGHNDVVDNULMJWXNRUWLQJRSGHWRWDDOSULMV

Lange Voort 2F, 2341 KA Oegstgeest โ€ข Laan van Ouderzorg 2-8, 2352 HT Leiderdorp 3ODDWVKLHUGHDGUHVJHJHYHQV ELMYRRUNHXULQWKHVDQVEROG

:HHN $DQELHGLQJHQ]LMQJHOGLJYDQZRHQVGDJIHEUXDULWPGLQVGDJPDDUW$FWLHVJHOGHQXLWVOXLWHQGYRRUGHLQGHZLQNHODDQZH]LJHYDULDQWHQ$DQELHGLQJHQ]LMQQLHW EHVWHPGYRRUJURRWYHUEUXLNHUVHQRIZHGHUYHUNRSHUV2SGHDDQELHGLQJHQZDDUELM23 23VWDDWYHUPHOGLVRQ]HDFWLHJDUDQWLHQLHWYDQWRHSDVVLQJ'H]H]LMQ XLWVOXLWHQGJHOGLJ]RODQJGHYRRUUDDGVWUHNW9RRUDOOHSURGXFWHQLQGH]HDGYHUWHQWLHJHOGWPD[LPDDOGH]HOIGHDDQELHGLQJHQSHUNODQW3ULMVZLM]LJLQJHQ GUXNIRXWHQHQXLWYHUNRFKWYRRUEHKRXGHQ&%9'DWDEDQNZHJ$/$PHUVIRRUW

.LMNYRRURQ]HDDQELHGLQJHQRRNRSZZZFQO

6OLPEH]LJ


LEIDERDORPS WEEKBLAD

Ruilavond Philatelistenvereniging LEIDERDORP - De Leiderdorpse Philatelistenvereniging De Rijnstreek houdt op dinsdag 6 maart haar jaarvergadering en maandelijkse ruilavond. Vanaf 19.15 uur zijn belangstellenden welkom in het Visser ‘t Hooft Lyceum, Muzenlaan 155 in Leiderdorp. Na afloop van de jaarvergadering, die rond 20.10 uur begint, is er een veiling. Goede en/of leuke kavels kunnen worden ingeleverd op de verenigingsavonden (kavellijsten gratis verkrijgbaar). De ruilavond wordt afgesloten met een drankje en hapje.

Gratis Bloeddrukmetingen LEIDERDORP - Bij de Vegro Thuiszorgwinkels in Leiderdorp en Leiden wordt op woensdag 7 maart tussen 10.00 en 15.00 uur gratis de bloeddruk opgemeten. Een afspraak hiervoor maken is niet nodig. Belangstellenden kunnen gewoon binnenlopen. Het meten gebeurt met een automatische bloeddrukmeter. Medewerkers beantwoorden na afloop vragen en geven tips. Regelmatige bloeddrukcontroles zijn belangrijk, omdat een hoge bloeddruk een risico kan zijn voor hart en nieren. De bloeddruk kan stijgen door sport, beweging, stress en emoties. Zo’n tijdelijke stijging is normaal en niet hetzelfde als een verhoogde bloeddruk. Bij de Vegro Thuiszorgwinkels zijn diverse hulpmiddelen verkrijgbaar om regelmatig zélf de gezondheid te checken zoals een bloeddruk- of vetmeter. De Vegro-medewerkers geven graag advies.

‘Gemeente Leiderdorp heeft onrechtmatig gehandeld’ Eigenaren appartementen Sterrentuin kritisch over uitspraak Nationale Ombudsman LEIDERDORP - De gemeente Leiderdorp heeft bij de bouw van het Sociaal-Culturele Centrum onrechtmatig gehandeld door buiten de bewoners/eigenaren van de appartementen om een terras aan te leggen en een stuk water in gebruik te nemen. Maar de klacht over de handelwijze van de gemeente werd evenwel door de Nationale Ombudsman niet gegrond verklaard. Vorige week maakte wij daar melding van. De bewoners leggen zich vermoedelijk niet neer bij de uitspraak. Het bestuur van de VVE Swanenburch Woningen beraadt zich nog op mogelijke juridische procedures. “Over eventuele vervolgstappen kunnen wij op dit moment niets zeggen”, houdt bestuurslid Joop Mulder voorlopig de kaarten tegen de borst. Door Frans Brocken Een gevolg van de uitspraak van de Ombudsman is, dat de gemeente Leiderdorp geen schadeloosstelling aan de bewoners hoeft te betalen. Geheel in lijn met een uitspraak van een door beide partijen ingeschakelde arbiter. De

En wat doe jij? Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/ inactie

gemeente had echter de informatievoorziening over wijzigingen in het bouwplan niet eenzijdig aan projectontwikkelaar Van der Vorm Bouw mogen overlaten. Leiderdorp had er beter aan gedaan zelf actief naar de bewoners op te treden. De Ombudsman tilt er zwaar aan, dat het geweigerd heeft de klachten over de handelwijze van de gemeente niet in behandeling te nemen. De bewoners vinden, dat ze met deze uitspraak weinig opschieten. De inschakeling van de Nationale Ombudsman is op een teleurstelling uitgelopen. Ze worden dagelijks met de gevolgen van het eenzijdige optreden van de gemeente geconfronteerd. Zo heeft de gemeente een containerruimte in gebruik waarvan zij niet de eigenaar is. Er is binnen het complex een terras in gebruik waarvan het niet de uitsluitende eigenaar is. Tenslotte heeft de gemeente als publiekrechtelijk orgaan een stuk water in gebruik, op grond dat eigendom is van de overkoepelende Vereniging van eigenaren. De Vve-woningen vindt het jammer te moeten constateren, dat de Nationale ombudsman zich voornamelijk heeft bezig gehouden met de gevolgen van de aanhangig gemaakte zaak. In het bijzonder

met de vraag of de gemeente Leiderdorp de grieven van de Vvewoningen op een voldoende wijze heeft behandeld en of hierbij alle belangen zijn meegenomen. De vereniging had gehoopt dat de Nationale ombudsman zou hebben gekeken naar de oorsprong van het probleem. Met name de rol die de gemeente heeft gespeeld, door eenzijdig met de aannemer wijzigingen in het oorspronkelijke bouwplan aan te brengen. De Ombudsman had kritischer moeten kijken naar de actieve rol van de gemeente in deze zaak. “Enerzijds is de gemeente appartementseigenaar binnen het complex en mag in die hoedanigheid niet eenzijdig met de bouwer praten over aanpassingen aan het gebouw. Die beslissing hoort te worden genomen in de vergadering met alle appartementseigenaren. Anderzijds heeft de gemeente als publiekrechtelijk orgaan afspraken gemaakt met de bouwer over de aanleg van de waterpartij gelegen achter het terras. Ook daarin is de gemeente in overtreding omdat de grond toebehoort aan de gezamenlijke eigenaren. Het betaamt niet, handelingen te doen die in strijd zijn met wet en regelgeving. De Ombudsman had de gemeente hierop moeten aan-

spreken”, aldus het bestuur van VVE Swanenburch Woningen.

Niet oplossingsgericht De opmerking van wethouder Maat, dat de gemeente in hoofdzaak gelijk heeft gekregen, deelt de Vve-woningen niet. “De uitspraak van de wethouder past overigens wel in het beeld dat de Vve in de afgelopen tijd heeft gekregen van deze gemeente. De gemeente is niet oplossingsgericht bezig geweest. In plaats van oplossend te handelen heeft de gemeente alle tijd gestoken in een verdedigende rol”, aldus het bestuur. Het bestuur van de VVE Woningen verbaast zich er over, dat de gemeente het zo ver heeft laten komen. “De gemeente heeft toch veel juridische kennis ter beschikking, waardoor dit soort zaken hadden kunnen worden voorkomen. Met name het onrechtmatig in gebruik hebben van grond ten behoeve van de openbare waterhuishouding is een situatie die de gemeente niet zou moeten willen. Hoe kun je als gemeente handhavend optreden tegen particulieren die gemeentegrond in gebruik nemen, als je als gemeente zelf particuliere onrechtmatig grond in gebruik hebt genomen ten behoeve van openbaar water”.

Vrijwilligerswerk belangrijk voor gouden paar Goutier 1962 bevestigend te hebben beantwoord was het huwelijk van dhr. T. Goutier (75) en mw. Goutier-Zandvliet (72) een feit. Dit jaar vieren ze hun gouden bruiloft. Een heuglijk feit om uitvoerig bij stil te staan en er vervolgens met de familie enkele dagen op uit te gaan. Ook burgemeester Laila Driessen bracht het gouden paar een bezoek en overhandigde hen namens de gemeente een kleurrijke bos bloemen en een cadeau.

De Vegrowinkel in Leiderdorp is te vinden aan de Simon Smitweg 10 (achter het Rijnland Ziekenhuis). Elke eerste woensdag van de maand kan hier tussen 10.00 en 15.00 uur gratis de bloeddruk worden laten gemeten. Meer informatie op www.vegro.info of bel gratis naar 0800 – 2 88 77 66.

Ik sta op voor mijn moeder Els

WOENSDAG 29 FEBRUARI 2012

NIEUWS

LEIDERDORP - Afgelopen woensdag was het echtpaar Goutier-Zandvliet vijftig jaar getrouwd. Reden waarom de kersverse Leiderdorpse burgemeester Laila Driessen hen een dag later een bezoek kwam brengen. Tekst en foto Marijke Trouwee “Verklaart u aan te nemen tot uw wettige echtgenote/echtgenoot … en belooft u alle plichten te zullen vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt? Wat is hierop uw antwoord?“ Na deze vraag van de bijzondere ambtenaar van de gemeente Oegstgeest op 22 februari

Burgemeester Driessen overhandigt namens de gemeente het gouden echtpaar Goutier een kleurrijk bloemetje. Goude van de Lokale Cliëntenraad Activite De Ommedijk. Ook Mevrouw Goutier was als vrijwilligster tien jaar lang betrokken bij de plaatselijke UVV. En ook zij doet nu nog steeds vrijwilligerswerk bij De Ommedijk. Het vele vrijwilligerswerk deden en doen ze nog altijd allebei met veel plezier. Ze helpen onder meer bij creatieve middagen en gaan wandelen met ouderen. Goutier: “De oudere mensen genieten daar erg van. Echter ze zijn bij deze activiteiten voor een groot deel afhankelijk van vrijwilligers. Daarom besteden we hier de nodige tijd aan, maar ook omdat dit werk ons heel veel voldoening geeft”. Goutier ontving in

2006 een Koninklijke Onderscheiding. Hij werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het echtpaar heeft een dochter, schoonzoon en twee getrouwde kleindochters. Over enkele maanden wordt het eerste achterkleinkind verwacht. Naast hun werk, gezin en vrijwilligerswerk besteden dhr. en mw. Goutier ook de nodige tijd aan hun hobby’s. Zo mag hij graag aquarelleren. Enkele creaties van zijn hand hangen aan de wand in hun huiskamer. Daarnaast houden de beide echtelieden van wandelen en fietsen en dat doen ze dan ook veel. Zeker met de komst van de lente trekken ze er weer veel op uit.

Infoavond over borstreconstructie

De van hun volkstuincomplex afkomstige boomstammen werden door het Leiderdorpse afvalverwerkingsbedrijf Vliko gratis vervoerd naar de dagbestedingboerderij in park Cronesteijn (foto PR)

Volkstuinvereniging en Vliko helpen dagbestedingboerderij LEIDERDORP/LEIDEN Kruiwagens vol hout werden afgelopen donderdag in de Bloemerd ingeladen door medewerkers van de dagbestedinglocatie boerderij Cronesteijn. De stammen kwamen van het volkstuincomplex in De Bloemerd. De tuinders van volkstuinvereniging De Bloemhof hadden op 23 februari de jaarlijkse grote opruimdag. Op het volkstuincomplex in De Bloemerd werd dan ook flink gezaagd en gesjouwd. De inspanningen leverden de nodige boomstammen op. En die werden geschonken aan de dagbestedingboerderij in polder-

park Cronesteijn (Leiden). Het Leiderdorpse afvalbedrijf Vliko zorgde belangeloos voor het vervoer van de lading. De boerderij is een onderdeel van de Gemiva-SVG Groep, die in de provincie ZuidHolland mensen met een handicap ondersteunt. Dit gebeurt thuis, op school of werk dan wel op een andere Gemiva locatie. De cliënten van de ‘zorgboerderij’ in park Cronesteijn gebruiken het hout van de volkstuinders voor hun activiteiten. Ze maken er onder meer openhaardhout van. Maar ook

In Haarlem willen ze er van af. Maar in Leiderdorp zou het goed van pas komen. We hebben het over Het Been. Een bronzen been met een reusachtige afmeting van zes meter hoog. Het is ontworpen door beeldend kunstenaar Henk Visch. Woningcorporatie Ymere dacht de bewoners van het nieuwe terrein waar voorheen de Ripperdakazerne was gevestigd, er een plezier mee te doen. Maar kwam bedrogen uit. Het been was niet welkom. Een inderhaast gehouden enquête wees dat uit. Bewoners een mening vragen over een kunstuiting is natuurlijk een riskante aangelegenheid. Haarlem gaat door voor de stad waar het Nederlands op zijn best wordt uitgesproken. Het zogeheten ABN, ofwel het Algemeen Beschaafd Nederlands. De stad loopt nu de kans door te gaan voor het achterlijke deel van de natie. Trouwens Haarlem heeft toch al een geschiedenis waar het niet zo trots op kan zijn. Bijvoorbeeld in de 80-jarige oorlog. In tegenstelling tot steden als Leiden en Alkmaar heeft de stad zich in 1573 overgegeven aan de Spanjaarden. Met fatale gevolgen. De verdedigers werden omgebracht. Waaronder bevelhebber Ripperda, waar de kazerne zijn naam aan ontleende. Dit eigenlijk ter zijde. Visch is een zoektocht begonnen om een plaats te vinden waar het been wel welkom is.

Leiderdorp grijp uw kans. De plek waar het goed te pas zou komen is de omgeving van de snelweg A4. Voorzitter Rob Noé van de Belangenvereniging A4/HSL opperde een paar jaar geleden het idee voor een blijvende herinnering, na voltooiing van de verbreidingswerkzaamheden aan de A4. Het zou de jarenlange strijd voor een verbeterde inpassing van de snelweg door Leiderdorp moeten symboliseren. De vereniging heeft zich de afgelopen decennia met een niet aflatende inzet, gestreden voor een verbeterde inpassing van de snelweg die de Oranjewijk en de Kerkwijk sinds 1958 verdeeld houdt. Het heeft heel wat inzet en strijd gekost de rijksoverheid zo ver te krijgen, dat het heeft afgezien van een korte bak. De wijkbewoners liepen massaal uit voor demonstratieve tochten naar Den Haag, waar petities werden aangeboden aan de ministers Annemarie Jorritsma van Verkeer en Waterstaat en Annemarie de Boer van Milieu. Met een succesvolle afloop. De HSL gaat onder de Achthovenerpolder door en de passage in de A4 tussen Hoofdstraat en Ericalaan/Mauritslaan wordt verdiept aangelegd en afgedekt met horizontale schermen. De bewoners kunnen elkaar over een paar jaar na slechting van de barrière over en weer de hand rijken. De bewoners zijn vooruitlopende op dat moment met elkaar op de foto gegaan. De ledenvergadering zag wel wat in het voorstel van Noé. Met de voltooiing van de verbredingwerkzaamheden in zicht, nadert het moment waarop de vereniging zou moeten worden opgeheven. Op wat nazorg voor het oplossen van geschillen over een schadevergoeding aan de woningen na, zit het feitelijke werk er op. De overblijvende gelden zouden met een aandenken een goede bestemming krijgen. De leden gingen met de grootst mogelijke meerderheid met het voorstel akkoord. Eén mevrouw vond het meer op de weg van Rijkswaterstaat of de gemeente liggen geld daarvoor uit te trekken. Ze lijkt nu aan haar trekken te komen. Leiderdorp heeft de kans, als we de krantenberichten mogen geloven, het kunstwerk van Visch voor niks naar Leiderdorp te halen. Brokjes ziet er wel een been in. Het Been symboliseert de niet aflatende strijd voor een verbeterde inpassing van zowel de HSL als de A4. De Belangenvereniging heeft zich nooit pootje laten haken. Het bestuur kreeg er wel een been tussen. Het been straalt met zijn forse afmetingen kracht uit. Milieudefensie krijgt er een ferme trap mee. De asfaltbestrijders zorgden met hun ongevraagde inmenging voor een paar jaar onnodige vertraging. We denken ook nog aan de legendarische woorden van Godfried Bomans bij zijn ontmoeting met Marleen Dietrich in 1963 bij het Grand Gala du Disque. Bij de overhandiging van de Edison verzuchtte hij: “Had mijn vrouw maar één zo’n been”. Had Leiderdorp maar Het Been dat in Haarlem niet welkom is. Leiderdorp grijp uw kans.

Dansavonden in Leiden bracht het paar bij elkaar. De eerste vijf huwelijksjaren woonden ze in Leiden, maar vijfenveertig jaar geleden verhuisden ze naar Leiderdorp. Hij had een schildersbedrijf aan de Splinterlaan en werkte vijftien jaar als opzichter schilderwerken bij Gist Brocades in Delft. Zij was verkoopster bij het Pierrot’s Geschenkenhuis in Leiden. Naast hun baan deden ze allebei ook het nodige vrijwilligerswerk. Dhr. Goutier is medeoprichter van de Leiderdorpse Reddings Brigade (LDRB), waarvan hij twintig jaar lang voorzitter was. Ook was hij gedurende zeventien jaar voorzitter van het Koninklijk Verbond Ondernemers Schildersbedrijf (ZuidHolland) en enkele jaren bestuurslid van de Leiderdorpse Sportraad. Verder was hij tien jaar voorzitter van de Leiderdorpse afdeling van de Unie Van Vrijwilligers (UVV). Momenteel is Goutier voorzitter

Een been als blijvende herinnering aan de strijd voor een verbeterde inpassing van rijksweg A4

LEIDERDORP – Rijnland Ziekenhuis locatie Leiderdorp organiseert op donderdag 15 maart een informatieavond voor vrouwen die een borstamputatie (met of zonder reconstructie) hebben ondergaan. Ook familieleden en geïnteresseerden zijn welkom. Drie deskundigen vertellen over de huidige inzichten in en mogelijkheden van (secundaire) reconstructie. De bijeenkomst is van 20.00 tot 22.15 uur op de vide van Rijnland Ziekenhuis locatie Leiderdorp. Dr. L. Corion, plastisch chirurg in Rijnland Ziekenhuis, geeft uitleg over de mogelijkheden van borstreconstructie. J. Kooijman, mam-

macare verpleegkundige in het ziekenhuis, gaat in op de begeleiding rondom en de nazorg na de operatie. Mevrouw E. Kuijper-Kuip, huid- en oedeemtherapeut van Mediskin, bespreekt de mogelijkheden van tepelreconstructie, –tatoeage en uitwendige prothesen. Belangstellenden zijn van harte welkom op deze informatiebijeenkomst in Rijnland Ziekenhuis aan de Simon Smitweg 1 in Leiderdorp. Koffie en thee staan vanaf 19.30 uur klaar. Toegang is gratis. Bij voorkeur vooraf aanmelden via T 071-582 86 02 of E r.pathuis@rijnland.nl

paddenstoelenkrukjes. Een delegatie van clienten en begeleiders van Cronesteijn is inmiddels op het volkstuincomplex geweest om de vrijwilligers voor hun geste te bedanken.

NatuurSpiegelingen in Cronesteyn

Behalve boomstammen gebruiken de Cronesteijn cliënten ook steigerhout. Daar maken ze onder andere stoelen, banken en vogelhuisjes van. Ook voeren ze op aanvraag opdrachten uit. Wie hierover meer informatie wil hebben kan bellen met boerderij Cronesteijn: tel. 071-5767613 of 0625019717.

LEIDEN - Polderpark Cronesteyn in Leiden biedt bezoekers een nieuwe activiteit. De workshop NatuurSpiegelingen op zondagochtend is een natuurbeleving voor het hele gezin. Volwassenen en kinderen vanaf zes jaar zijn elke zondag welkom van 10.30 tot 12.30 uur in het bezoekerscentrum Reigersbos in Polderpark Cronesteyn voor vragen over het contact van de mens met de natuur. Met deze vragen gaan de deelnemers in het polderpark op onderzoek uit. Zo leren zij verschillende manieren van communiceren en contact maken met de natuur. Aanmelden: jeannettemonshouwer@online.nl of via www.piptheater.nl. Informatie: www.polderparkcronesteyn. nl en www.piptheater.nl

Lezers Schrijven De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor brieven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Brieven mogen niet meer dan 250 woorden bevatten. Ingezonden brieven worden alleen geplaatst met naam en adres. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

Kinderziekte of blunder? In zijn artikel over ‘Wijziging Bouwplan De Sterrentuin’ in het Leiderdorps Weekblad van 22 februari noemt verslaggever Frans Brocken een aantal ‘kinderziektes’ die na opening van het gebouw in augustus 2009 aan het licht zijn gekomen en inmiddels tot het verleden behoren. In dat rijtje zet hij ook de moeilijke toegankelijkheid van de lift voor rolstoelgebruikers. Helaas is dit maar gedeeltelijk waar. Wel zijn enkele kleine aanpassingen gedaan, waardoor het voor begeleiders van rolstoelgebruikers makkelijker is om de deur te bedienen. Maar scootmobielgebruikers kunnen nog steeds niet zonder hulp van derden van de bibliotheek gebruik maken. Het is onmogelijk om de liftdeur zelf te bedienen en hoewel het personeel zeer behulpzaam is (voor hen alle lof), hebben scootmobielgebruikers niet de zelfstandigheid die wel op de vorige lokatie in de Muzenhof was. Bovendien is het nooit zeker of de lift blijft hangen of de deur nog een extra duwtje nodig heeft voordat men kan afdalen naar de afdeling romans). Daar blijken de boekenstellingen zo dicht op elkaar te staan, dat het moeizaam manoeuvreren is. Wil men dan ook nog een boek over bijvoorbeeld geschiedenis hebben, dan moet diezelfde lift weer gebruikt worden omdat deze boeken op de 1e etage zijn. En opnieuw moet de hulp van een medewerker of medegebruiker worden ingeroepen. Dit laatste kan overigens ook tot problemen leiden. Een kleine verkeerde handeling kan de lift al laten weigeren waardoor extra hulp van de bibliotheekmedewerkers nodig is. Kortom: de lift is niet echt betrouwbaar en beperkt de zelfstandigheid en het leenplezier van mensen met een scootmobiel. Alternatief ? De bibliotheek van Leiden is ruim en goed toegankelijk. Voor mij is de grote vraag of dit de opzet was van de Gemeente Leiderdorp toen er plannen werden gemaakt voor de nieuwe bibliotheek. Bestempelen we dit als ‘kinderziekte uit het verleden’ dan doen we een grote en groeiende groep Leiderdorpers te kort. Een kinderziekte of toch een blunder? Egberdien Keesenberg - Borger Leiderdorp

Nieuwe stoppen-met-roken training LEIDERDORP - SineFuma, ActiVite en de GGD Hollands Midden starten 13 maart in Leiderdorp de stoppen-met-roken training ‘Rookvrij! Ook jij?’. Volgens de organisatoren is de kans op succes vier maal groter dan stoppen op eigen kracht. De uit zeven bijeenkomsten bestaande training kent twee belangrijke factoren. Zo kunnen hulpmiddelen als medicijnen en nicotinevervangers worden gebruikt. Maar ook het stoppen in groepsverband betekent een grote stimulering voor de deelnemers. In de eerste en tweede bijeenkomst

worden ze voorbereid op het stoppen, om in de derde met hulp van een ervaren trainer en de andere groepsgenoten dit ook daadwerkelijk te kunnen doen. De groep bestaat uit minimaal acht en maximaal zestien deelnemers. ‘Rookvrij! Ook jij?’ start dinsdagavond 13 maart (19.30 tot 21.00 uur) en eindigt donderdag 26 april. Wellicht vergoeden sommige basisverzekeringen deze training. Vergoeding van medicijnen en nicotinevervangers is echter geschrapt. Aanmelding en verdere informatie op www.rookvrijookjij.nl.


Broodjes en Snackcounter Santhorst

JAARAANBIEDING! GELDIG TOT EN MET 31 DECEMBER 2012

JAARPAKKET:

NU

12

Hanepoel 4 2136 NJ Zwaanshoek N.H. Telefoon 023 584 54 35

www.gebr-opdam.nl

UW PARKETVLOER ALS NIEUW! Sipkema Parketvloeren v.o.f. gespecialiseerd in het schuren en lakken/ oliĂŤn van parketvloeren. Leiderdorp Tel.: 071-7506116 06-40504699 contact@sipkemaparket.nl www.sipkemaparket.nl

1

Aanbiedingen geldig in week 9

7FSTUBOEWBO-FLLFS7MFFTtXXXLFVSTMBHFSOM

gezondheid Royal Canin

2 x 4 0 0 gts v o o r s le c h

svoeding

₏6,–

t vo o r u w ka

Tel: 071-5410565 Achterstand geen bezwaar.

Kleine advertenties? kunt u tegen contante betaling vanaf â‚Ź 8,00 dinsdag voor 12.00 uur inleveren bij:

00

Nu met GRATIS portieverpakking Royal Canin vleesbrokjes in saus

Liethorps Boeckhuys Hoogmadeseweg 11-13 Leiderdorp

Noordwijkerweg 36 • 2231NL - Rijnsburg • Tel. 071-408 09 59 • www.tuincentrumdemooij.nl

Bij inlevering van deze bon:

APK

,8 3 â‚Ź

*

n all-i

* geldt niet voor Diesel all-in

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

✂

Blauwe envelop? Aanslagbiljet ontvangen? Bespaar tijd ĂŠn geld met de belastingservice van Insight.

zoekt

Voorschoterweg 41 2235 SE Valkenburg Z.H. Telefoon 071 531 51 01

100 gram

consulente adviseert en verzorgt uw aangifte.

Jaco Fleurs Eikenlaan 19 Leiderdorp tel.: 071-589 78 54

RUIM 25 JAAR AIRCO-ERVARING Bel voor het maken van een afspraak

Afspraak maken? www.insight-aa.nl 071-8885201

Voor een systeemdiagnose/reparatie van uw aircoinstallatie in uw voertuig en het uitlezen van foutcodes van de diverse computers in uw auto en natuurlijk voor het regelmatig onderhoud van uw kostbare aircosysteem.

voor maandag en dinsdag naar Frankrijk

Stukadoor- en sierpleisterbedrijf

Voor informatie:

"MMFTUVLBEPPSTXFSLFOr-JKTUFO0SOBNFOUFOQMBGPOET 4JFSQMFJTUFS4QBDIUFMQVU[r#JOOFOFOCVJUFOXFSL 5FM

GARAGEBEDRIJF ALEX KLEINHUIS VALKENBURG

Professionele en betrouwbare service vanaf â‚Ź 75,-

PARTTIME CHAUFFEUR

06 - 48 08 61 21

AUTO-AIRCO SERVICE

&NBJMKWFSEPFT!DBTFNBOM

DW KOZIJNEN BESTAAT 10 JAAR!

071-4077364

#MPFNFOMBBOt&.7BMLFOCVSH ;)

Kom naar onze vernieuwde showroom. Ook mooi oud worden onze:

Kies kozijnen die ook mooi oud worden

t t t t t

Laserbehandeling & lensimplantatie

De 5 oogspecialisten van Rijnzicht Oogkliniek staan voor u klaar!

5

95

80

bericht ontvangen?

1AFC=D;=FLJME-9FL@GJKL&=A<=J<GJHc.=D =F>9P E9 <A  cOGL ER9  cRG L E 

V k Verkoop van gebruikte b ikt en nieuwe i onderdelen, tevens inkoop van uw sloop- of schadevoertuig met afgifte RDW-vrijwaring.

Hazelino

BELASTING

VOOR ALS HET ECHT GOED MAG ZIJN

Voor alle voorkomende tuinwerkzaamheden

SAMEN

www.tandenwinkel.com

Snackbar Santhorst

experts in autorecycling

EN 4 ROOMSCHIJVEN

SPECIAL: t/BUVVSHFUSPVXF LVOTUHFCJUUFO t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT

GEKRUID GEHAKT

500 GRAM

Runderrookvlees GRATIS 100 gram Eiersalade

en

kering e verze

All

KEURSLAGERKOOPJE:

Bij 100 gram

Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

NIET TE COMBINEREN MET ANDERE PRODUCTEN

VAN 16

VLEESWARENKOOPJE:

Klaar terwijl u wacht!

4 PERSONEN FRIET (GEEN RAS) 2 KROKETTEN 2 FRIKADELLEN 1 GROTE BAK MAYONAISE 00

Adenta tandprothese Specialist

Onze kozijnen voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Dakkapellen Deuren Ramen Serres Schuifpuien

10%

KORTING De fabricage en montage van onze producten worden uitgevoerd door onze vakmensen.

op het totale aankoopbedrag *

15 Jaar garantie op de montage en kozijnen !

Betalen in termijnen is mogelijk!! Als we de kracht van onze producten in ĂŠĂŠn woord willen uitdrukken, dan kiezen we voor â&#x20AC;&#x2DC;verouderingsvrijâ&#x20AC;&#x2122;. Dat klinkt zo technisch en kil, daarom zeggen we liever: onze kozijnen, ramen, deuren en dakkapellen worden net zo mooi oud als mensen. Maar zonder rimpels of andere ouderdomsverschijnselen.

Meldt u nĂş aan per e-mail of telefoon!

Hoe oud u ook wordt, de producten van DW leven met u mee. En met de generaties die volgen. U heeft er uitsluitend plezier en gemak van. Dat laten wij u graag zien op onze internetsite en in onze showroom. Van harte welkom!

www.rijnzichtoogkliniek.nl

* Geldt niet voor de al lopende orders.

De Kempenaerstraat 93, 2341 GK Oegstgeest

telefoon (071) 519 2090

laserbehandeling & lensimplantatie

Tel. 071-3313505

www.dwkozijnen.nl

Tel:Kozijnen 071-3313505 www.dwkozijnen.nl DW is genomineerd voor de Sterkste Schakel van Rijnland 2012.

DW Kozijnen: De top in kunststof Fabriek en showroom: Taanderstraat 16/16a 2222 BE Katwijk (Industrieterrein â&#x20AC;&#x2122;t Heen)


LEIDERDORPS WEEKBLAD

l i i e m a F

AANLEVEREN

WOENSDAG 29 FEBRUARI 2012

BERICHTEN

FAMILIEBERICHTEN

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

PER E-MAIL

Klassieke Muziekkring Donderdag 1 maart is er in de zaal van Pluspunt, Splinterlaan 156, weer een klassieke muziekkring. De middag is van 14.00 tot 16.00 uur. Aanmelden vooraf is niet nodig. Toegang â&#x201A;Ź 2 inclusief koffie of thee.

BPBus voor uitjes en boodschappen

Mail de tekst naar advertentie@leiderdorpsweekblad.nl. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

PER

Nieuws van Pluspunt

POST OF AFGEVEN

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

De bus rijdt op 8 maart naar Intratuin in Ter Aar, 15 maart Winkelcentrum Kopermolen, 22 maart, Pannenkoekenhuis in het Panbos en op 29 maart naar winkelcentrum Leidsehage. Wie niet meer zo goed ter been is en mee wil, kan zich voor maximaal 2 activiteiten per maand opgeven. Alle deelnemersprijzen zijn inclusief entreekosten, begeleiding en vervoer. Consumpties en boodschappen zijn voor eigen rekening. Het busprogramma is op te halen bij Pluspunt en bibliotheek en staat ook op de website. De inschrijving kan telefonisch bij Stichting Pluspunt, tel: 541 35 36 op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.

AlzheimercafĂŠ voor Leiden en Leiderdorp Het AlzheimercafĂŠ is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Het AlzheimercafĂŠ is iedere tweede donderdag van de maand in het gebouw van OCL Het Waterland, Boerhaavelaan 345 in Leiden. Op 8 maart gaat het over Gedragsverandering. Mensen met dementie kunnen allerlei gedrags- en stemmingsproble-

men hebben als gevolg van dementie. Maar ook de manier waarop de omgeving met de persoon met dementie omgaat, speelt een rol. Inzicht in de oorzaken kan helpen om beter met hem of haar om te gaan. Het programma is van 19.30 tot ongeveer 21.30 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Men kan zo binnenlopen. Oudereninformatiepunt in bibliotheek Op donderdag kunt u van 10.30 tot 12.00 uur bij het oudereninformatiepunt in de bibliotheek aan de Van Diepeningenlaan terecht. Vrijwilligers van Pluspunt zijn dan aanwezig om informatie te geven over de diensten en activiteiten van Pluspunt. U kunt bij hen ook een aanvraag voor de hulp en dienstverlening van Pluspunt doen of zich opgeven voor een activiteit. Algemene informatie Pluspunt Voor vragen op het gebied van welzijn, dienstverlening en mantelzorgondersteuning kunt u iedere werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur terecht bij Pluspunt, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp, tel. 541 35 36 of via email: info@pluspuntleiderdorp.nl. Hier kunt u ook ondersteuning en een huisbezoek door de ouderenadviseur aanvragen. Aan deze hulp zijn geen kosten verbonden. Algemene informatie over de hulp- en dienstverlening is ook te vinden op internet: www. pluspuntleiderdorp.nl.

KERKDIENSTEN Parochie De Goede Herder ALARMNUMMER Alarmnummer voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST Spoeddienst Zuid-Holland Noord tel. 0900-5138039 Uitsluitend voor spoedgevallen â&#x20AC;˘ door de week van 17.00 â&#x20AC;&#x2DC;s middags tot 8.00 uur de volgende dag, in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur â&#x20AC;˘ op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN De apotheken in Leiderdorp e.o. zijn geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 of 18.00 uur. De dienstdoende apotheken zijn op zaterdag, zondag en feestdagen open van 10.00 tot 18.00 uur. Weekend-/feestdagendienst: 24 feb. t/m 1 maart: Apotheek Boehmer, Florijn 21, Leiderdorp, tel. (071-) 5894400; Apotheek Voorschoten, Leidseweg 66, Voorschoten, tel. (071-) 5612525. 2 t/m 8 maart: Apotheek Tot hulp der menschheid, Rosmolen 13, Leiden, tel. (071-) 5211611. Er is ĂŠĂŠn vaste apotheek voor alle nachtdiensten: Apotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (hoofdingang LUMC) te Leiden, tel. (071-) 5665019. Deze is geopend voor spoedgevallen van 18.00 uur tot de volgende ochtend 8.00 uur (op werkdagen) of tot de volgende ochtend 10.00 uur (op zaterdag, zondag en feestdagen).

Voor afspraken met pastoraal werkers: tel. . 071-5220655. Secretariaat geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071-) 5411510. Bij dringende pastorale zorg (zoals een uitvaart) contact opnemen met het centrale nummer van de federatie, tel. 06-22027668. Kerkgebouw Menswording Heelblaadjespad 1, 2353 PA Leiderdorp, tel.5890350. Past. Ass.: mevrouw J. Latour tel. 5892051. Zo. 4 mrt.09.30 uur: Gezinsviering Wo. 7 mrt 09.30 uur: Eucharistieviering Do. 8 mrt. 19.15 uur: Oecumenische Vesperviering (in de Dorpskerk) Kerkgebouw Meerburg Hoge Rijndijk 16, 2382 AS Zoeterwoude, tel. 5411510. Past. ass.: dhr. A. Bey tel. 5894304. zo. 4 mrt. 11.00 uur: Gezinsviering do. 8 mrt. 19.15 uur: Oecumenische Vesperviering (in de Dorpskerk)

TANDARTSEN Voor spoedgevallen buiten kantooruren: 27 feb. t/m 4 maart: Tandartsenpraktijk P. Remmert-Schreinemachers, Geversstraat 50, 2342 AB Oegstgeest, tel. (071-) 5726600. 5 t/m 11maart: Tandartsenpraktijk P. Smaal, Dalkruidzoom 12 A, 2353 RW Leiderdorp, tel. (071-) 5893568.

Drukkerij All-In haalt FSC-Keurmerk binnen persoonlijk, betrokken en altijd dichtbij Nico Soek begeleidt en verzorgt de uitvaart, ook als u elders verzekerd bent.

s nieuw r de grati Schrijf u online in voo

sbrief

071 - 57 20 076

dag en nacht

www.arumuitvaartzorg.nl

Verantwoord ondernemen staat centraal bij Drukkerij All-in in Katwijk. Het FSC-certificaat dat de Katwijksche drukkerij onlangs heeft gekregen is hiervan het bewijs. Drukkerij All-in is ĂŠĂŠn van de eerste drukkerijen in de regio die het keurmerk in de wacht sleept. Het gebruik van het FSC-keurmerk krijg je niet zomaar. Het brengt extra werk met zicht mee, legt directeur Guido Verhagen uit. Zo moet een aparte administratie van al het ingekochte en verwerkte FSC-papier worden bijgehouden. â&#x20AC;&#x153;En worden we vanaf nu met regelmaat getoetst op alle strikte voorwaarden en regels die gelden bij het gebruik van FSC-papier. Niettemin zijn we er erg blij mee. Het onderstreept dat wij op een milieuvriendelijke wijze drukwerk produceren. Onze stroom was al groen, onze post en mailings versturen we CO2-neutraal, dus dit was een logische stap. Zo proberen wij onze bijdrage te leveren aan het minder belasten van het milieu. Ook onze klanten profiteren daarvan, omdat zij nu de mogelijkheid hebben op hun drukwerk het FSC-keurmerk te vermelden.â&#x20AC;?

FSC-certificaat biedt klanten zekerheid over herkomst papier

.BSJBOEF7BML

Wereldwijd zorgt het kappen van oerbossen nog altijd voor veel problemen. In Afrikaanse landen verdwijnen bijvoorbeeld op grote schaal hele regenwouden door alsmaar voortdurende illegale en verwoestende houtkap. Dieren sterven, de lokale bevolking blijft (letterlijk) berooid achter en de natuur in de omgeving raakt permanent ontwricht

6JUWBBSUCFHFMFJEJOH 2AADGEVING "EGELEIDING 5ITVOERING

Word nu donateur

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen â&#x20AC;&#x153;Maatschappij Verantwoord Ondernemen wordt door Drukkerij All-in tot uitdrukking gebracht door bij elke beslissing niet alleen na te denken en te handelen vanuit het economisch rendement, maar ook vanuit het nut voor de samenleving. Drukkerij All-in gaat dus verder dan alleen het zo min mogelijk belasten van het milieu, wij willen ook daadwerkelijk wat toevoegen aan de ontwikkeling van de (lokale) maatschappij, in de vorm van bijvoorbeeld efficiĂŤnt voorraadbeheer, sponsoring lokale verenigingen, goede doelen en excursies voor scholenâ&#x20AC;?, aldus Verhagen. Drukkerij All-in is een middelgrote drukkerij waar onder meer boeken, magazines, catalogi en handels- en familiedrukwerk wordt vervaardigd. De drukkerij is onderdeel van het bedrijf Verhagen aan de ambachtsweg in Katwijk. Verhagen is in de regio ook uitgever van acht huis aan huis bladen, waaronder het Leiderdorps Weekblad, een abonneekrant en de Bloemenkrant, die overigens ook op FSCpapier worden gedrukt.

V

oor V gelegenheid perfecte

-ETAANDACHTENZORGVOOR EENPASSENDAFSCHEID

 

met alle gevolgen van dien. Het hout dat als grondstof voor FSC-papier dient, is echter gegarandeerd afkomstig uit verantwoord beheerde productiebossen, waarbij de formele en traditionele rechten van de lokale bevolking op land en hulpbronnen zijn gerespecteerd. Ook is gelet op sociale en economische welzijn van de bosarbeiders en lokale gemeenschappen.

kinderfondsknuffels.nl

WWWMARIANDEVALKNL

elke

de

kaart

REGIO - Voor de Voorjaarsduincursus van IVN, regio Leiden, zijn nog enkele plaatsen vrij. De cursus bestaat uit vijf theorieavonden met lezingen en practica op woensdag 28-3 (mieren), 18-4 (strand), 25-4 (vogels), 9-5 (zoogdieren) en 30-5 (planten). Na elke theorieavond is er een excursie naar verschillende gebieden op zaterdag 31-3, 14-4 (extra), 21-4, 28-4, vrijdagavond 11-5, zaterdag 2-6. Voor deze cursus is speciale voorkennis niet nodig.

Een bedrijf dat innovatief bezig is en goed luistert naar de geluiden binnen de markt kan groeien, ondanks de huidige economische crisis, zo heeft Klop inmiddels ervaren. â&#x20AC;&#x2DC;Meerwaarde bieden en aandacht hebben voor klantenâ&#x20AC;&#x2122; is waar het volgens de eigenaar van Insight Administratie en Advies om draait.

Gevonden 25-12. Konijn vrouwtje, 7. weken oud, grijs met wit, Tuinstraat, Leiderdorp. 30-12. Poes, zwart met wit, Achthovenerweg, Leiderdorp. 11-1. Kat, zwarte rug, onderkant en bef zijn wit, een wit oor een zwart oor, is erg lief, Anna van Burenstraat. Leiderdorp. 15-1. Kater ongecastreerd, 3 jaar, zwart met wit, Brittenburg, Leiderdorp. Dierenmeldpunt de provincie. registratie van vermiste en gevonden dieren. Voor inlichtingen over deze dieren kunt u bellen met Toos Pieterse, 071-5665500. Of bezoek de website www.dierenmeldpunt.com: ons email adres is info@dierenmeldpunt.com.

Leiderdorps Weekblad www.leiderdorpsweekblad.nl Oplage 17.000

REGIO - IVN Leiden verzorgt zondag 4 maart om 14.00 uur de tweede excursie dit jaar in het landgoedbos van Huys te Warmont. Dit keer met meer lentebos signalen. Door de vorstperiode loopt de natuur wat achter. De reigers zitten echter al op hun nesten. Ook voor

de andere vogels breekt snel de broedtijd aan en moet er een partner en huis worden gezocht. Start: ingang Herenweg 139, Warmond. Parkeren (vlakbij) aan de Beatrixlaan. Meer informatie op www.ivn.nl/leiden.

LEIDEN - Mensen in de Leidse regio, Bollenstreek en Rijnstreek, die familieleden hebben met psychische problemen, kunnen maandag 5 maart terecht op een Familiegroepbijeenkomst. Daar krijgen ze tips en adviezen over de wijze waarop ze beter met hun zoon, dochter, partner, broer, zus of ouder kunnen omgaan. De bijeenkomst wordt geleid door twee deskundigen met dezelfde ervaring. Tijd: 19.30 tot 21.30 uur. Adres Hooigracht 1214 in Leiden. Koffie en thee vanaf 19.15 uur. Meer informatie bij Jan Meijles: 071-5416621 of Elles Boudewijn-Van Eerden (06-51828041).

Openbare bibliotheek Bibliotheek BplusC locatie Leiderdorp adres: Van Diepeningenlaan 110, 2352 KA Leiderdorp tel.: (071-) 5890849 e-mail: leiderdorp@BplusC.nl openingstijden: ma. 13.30-17.00 uur di. gesloten wo. 13.30-17.00 uur do. 10.30-12.30 en 13.30-17.00 uur vr. 13.30-17.00 en 18.00-20.00 uur za. 10.30-12.30 uur zo. 13.00-16.00 uur

PvdA Ombudsteam Leiderdorp Ambachtsweg 7a Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 fax (071) 403 23 25 Redactie Corrie van der Laan Zadelmaker 20 - 2353 WR Leiderdorp Telefoon: 06-10089544 e-mail: redactie@leiderdorpsweekblad.nl Inleveren kopij uiterlijk maandag 14.00 uur. Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie

Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

IVN wandeling naar Huys te Warmont

Bijeenkomst familieleden van mensen met psychische problemen

Uitgave van

Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen.

Insight Administratie en Advies roeit succesvol tegen stroom in Sinds 1 januari dit jaar worden alle boekingsdocumenten van klanten digitaal opgeslagen op een server in een goed beveiligd datacentre bij Schiphol. Dit wordt professioneel beheerd zodat we alle aandacht hebben voor onze klanten. Het resultaat hiervan is dat ondernemers binnen drie maanden hun jaarstukken binnen hebbenâ&#x20AC;&#x2122;, verzekert hij. Ook kunnen zijn klanten vanaf hun computer de gescande documenten opvragen. Dat brengt een groot gemak met zich mee, zo voegt Klop daaraan toe.

31-12. Kater, zwart met een paar witte haren op de borst, is niet zo groot, Molenaarstraat, Leiderdorp. 12-1. Kat, zwart met wit, 14 jaar, Julianastraat, Leiderdorp. 20-2. Kater, cypers bruin grijs, Keizershof, Leiderdorp.

Advertenties Contactgegevens Binnendienst Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Leiderdorps Weekblad e-mail: advertentie@leiderdorpsweekblad.nl Sluitingstijd advertenties dinsdag 10.00 uur

De theorieavonden zijn in het Wellant College, Lange Voort 70 in Oegstgeest. Kosten: â&#x201A;Ź 60 incl. CD-rom en koffie en thee. Het is mogelijk om voor â&#x201A;Ź 12,50 alleen ĂŠĂŠn theorieavond met bijbehorende excursie bij te wonen. Aanmelden en info bij Ellen van der Niet, 06-51852893 (â&#x20AC;&#x2122;s avonds), e-mail: ellen.van. der.niet@hetnet.nl.

LEIDERDORP - Insight Administratie en Advies bestaat op 1 maart precies een jaar. Pim Klok, eigenaar en oprichter van dit Leiderdorpse administratiekantoor, kijkt terug op een enerverend en dynamische start. Binnen de markt ziet Klop altijd ruimte voor ondernemers met vernieuwende ideeĂŤn. Dit signaal heeft hij opgepakt en toegepast bij de oprichting van zijn eigen bedrijf. â&#x20AC;&#x153;Inzicht is wat bedrijven nodig hebbenâ&#x20AC;?, zegt hij. Zijn aanpak lijkt te werken. Op dit moment heeft hij vier parttime medewerksters in dienst. Zelf is Klop meer dan fulltime met zijn bedrijf bezig. Insight is een administratiekantoor, maar gaat verder dan de traditionele kantoren, aldus Klop. â&#x20AC;&#x153;Meedenken met ondernemers over hun business, het grafisch presenteren van resultaten en de huidige financiĂŤle situatie slaat enorm goed aan.

Vermist

COLOFON

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk 071 408 14 97 info@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

IVN Duincursus

Vermiste en gevonden dieren

Het Leiderdorps Weekblad wordt gratis huis-aanhuis bezorgd in Leiderdorp, Leiden-Waardeiland, Zoeterwoude-Rijndijk, In Leiderdorp is de krant gratis af te halen bij: Gemeentehuis * openbare bibliotheek * sportcentrum De Does * gemeentewerf * Shell station Van der Valk Boumanweg * Texaco Persant Snoepweg * Sparmuseum * Liethorps Boekhuys * verzorgingshuis Leythenrode * Rijnland Ziekenhuis * winkelcentrum Oranjegalerij: Troefmarkt * winkelcentrum Winkelhof: Boekhandel De Kler, Albert Heijn, Digros * winkelcentrum Santhorst: Rokerspaleis Marcella. In Zoeterwoude: Eendenkooi. Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. 071-4022901 of www. uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging

Dagelijks van 20.00 - 21.30 op ĂŠĂŠn van de volgende telefoonnummers: 06 41564064 of 06 12680378. Of via het emailadres: ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl. Nb.: Indien niet direct telefonisch of via de email advies kan worden gegeven, wordt er teruggebeld of wordt een afspraak gemaakt. Zie ook website: www.pvdaleiderdorp.nl.

Protestantse Gemeente te Leiderdorp Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD, tel. 5890259. Website: www.pg-l.nl. Kerkbureau geopend: maandag- en donderdagmorgen van 9.00-12.00 uur. E-mailadres: kerkbureau@pg-l. nl (wordt gelezen op maandag- en donderdagmorgen). Inloopuur: elke donderdag van 10.00-12.00 uur in de Scheppingskerk, elke 2e en 4e woensdag van de maand van 10.0012.00 uur in de Dorpskerk. zo. 4 mrt., 2e van de veertigdagentijd Dorpskerk 10.00 uur: mw. ds. H.M. Parigger m.m.v. kinderkoor Dorpskerk. Scheppingskerk 10.00 uur: mw. ds. E. de Paauw, m.m.v. Cantorij Scheppingskerk. 10.00 uur: Jeugdkerk in â&#x20AC;&#x2DC;Het Paradijsâ&#x20AC;&#x2122; Collectes: 1. Kerk in Actie: Voorjaarszendingsweek 2. Plaatselijk kerkenwerk Rijnlandziekenhuis 10.00 uur ds. N.L. Herlaar

Nieuw-Apostolische Kerk Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp. Voorganger: R.A. Visser, tel. (071-) 5415962. Kerkdiensten: iedere zondag om 10.00 uur, iedere woensdag om 20.00 uur.

Baptistengemeente Leiderdorp Aula van Visser â&#x20AC;&#x2DC;t Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Voorganger: ds. G.J. van Klaveren. Huisgroepen: inl.: (071-) 5311713. Bijbelstudies: inl.: (071-) 4027828. Info.: www.baptistengemeenteleiderdorp.nl. Reageren: secretariaat@ baptistengemeenteleiderdorp.nl. zo. 4 mrt., 9.50 uur: dhr. J. de Ridder uit Valkenburg-ZH.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp Hoofdstraat 73, Leiderdorp zo. 4 mrt. 10.00 uur: dhr. J. van Laar. 16.30 uur: dhr. J. van Laar.

Levensstroom Gemeente Elizabethhof 5 in Leiderdorp. Voor info.: (071-) 5415415 of www.levensstroom.nl. Levensstroom op tv: iedere zondagmorgen van 10.0011.00 uur op TV West. vr. 2 mrt, 20.00 uur: Jongerenavond voor tieners (12 â&#x20AC;&#x201C; 15 jr) en X-stream (16 â&#x20AC;&#x201C; 26 jr). zo 4 mrt., 10.00 uur: Eredienst o.l.v. Rolph Hendriks. Avondmaaldienst en samenkomst kinderen. zo 4 mrt: 19.00 uur: Genezingsdienst o.l.v. Evangelist Jan Zijlstra.

Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden

Dierenbescherming afdeling Rijnland Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden Telefoon kantoor: (071-) 3316192 (ma. t/m do. van 9.00-15.00 uur) Faxnummer: (071-) 5769648 Centrale meldnummer: (071-) 5216662 Website: www.rijnland.dierenbescherming.nl E-mailadres: kantoor@dbrijnland.nl.

Dagprogrammering Unity FM 106.1 maandag t/m vrijdag: 7.00-09.00 uur | Unity Up2date Rudo Slappendel 09.00-12.00 uur | Unity Werkt Michel Wesseling 12.00-14.00 uur | De Lunch - Ruud Wessels 14.00-17.00 uur | De Middag Shift - Peter Teunisse 17.00-19.00 uur | Unity Up2date Rudo Slappendel Ieder uur het nieuws uit de eigen regio en de wereld. Verder het regioweer en ANWB-verkeersinformatie.

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, Leiden. zo. 4 mrt, 10.15 uur: mw. ds. I.L. Tan (Haarlem) met muzikale begeleiding van piano en klarinet)

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Leiden-Oegstgeest Gemeentecentrum, Lijtweg 9, Oegstgeest. zo. 4 mrt, 10.30 uur: ds. E. Magneede Berg (Gouda)


LEIDERDORPS WEEKBLAD

WOENSDAG 29 FEBRUARI 2012

JONGEREN & REGIO

Solovoorstelling over eerste vrouwelijke predikant in 1972. Het stuk speelt zich af in de jaren ’50, als Anna Zernike net met emeritaat is. Ze blikt terug op haar leven omdat ze werkt aan haar biografie: ‘Een vrouw in het wondere ambt’. Ze vraagt zich af wat het leven haar heeft gebracht, hoe ze aankijkt tegen theologische vragen en wat vrijzinnigheid voor haar betekent.

LEIDEN - Korneel Roosma-De Vries is in de Lokhorstkerk op zondagmiddag 4 maart te zien in de solovoorstelling ‘Anna Zernike, de eerste vrouw op de kansel’. Deze eerste vrouwelijke predikant in Nederland is in 1911 bevestigd in de Doopsgezinde Gemeente in Bovenknijpe (Friesland). Anna Zernike (geboren in 1887) groeit op in een Amsterdams gezin waarin studeren voorop staat. Beide ouders zijn wiskundigen, broer Frits ontvangt in 1953 de Nobelprijs voor natuurkunde. Anna kiest in een tijd waarin meisjes nauwelijks studeren als eerste voor de studie Theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Aansluitend studeert ze aan het Doopsgezind Seminarie. In haar laatste studiejaar vervangt ze in de regio Amsterdam af en toe de predikant. Dan merkt ze dat een vrouw op de preekstoel een bezienswaardigheid wordt gevonden. Ze ontvangt zelfs anonieme brieven waarin ze gewezen wordt op de bijbeltekst 1 Corinthen 14:34: dat de vrouw dient te zwijgen. Anna laat zich er niet door weerhouden.

Korneel Roosma als Anna Sernike (foto PR) In 1911 wordt ze aangesteld in het Friese dorp Bovenknijpe. In 1913 ontmoet ze haar man Jan Mankes. Ze trouwen in 1915 waardoor Anna haar werk als predikant moet neerleggen, maar promoveert in 1918 wel als theologe. Na de dood van haar man in 1920 pakt Anna Zernike haar predikantschap weer op, ditmaal in Rotterdam. In 1948 gaat ze met emeritaat. Ze overlijdt

Inschrijving Rabobank Wensenfonds van start LEIDERDORP - De inschrijving voor het Rabobank Wensenfonds 2012 gaat op 1 maart van start. Alle inwoners, verenigingen, stichtingen en instellingen zonder winstoogmerk in Leiderdorp, Leiden en Oegstgeest kunnen de komende weken hun wens indienen via www.rabobankwensenfonds.nl. Elk jaar vervult de Rabobank Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest via het Wensenfonds zo’n 25 wensen die ten goede komen aan de lokale gemeenschap. Wensen kunnen tot en met 20 april 2012 worden ingediend. De criteria waaraan ze moeten voldoen zijn te vinden op de website www. rabobankwensenfonds.nl. Het vol-

dwijnen de kenmerkende viaducten Hoge Rijndijk, Hoofdstraat en Ericalaan/Mauritssingel. Ook de brug Oude Rijn, met grote pijlers en een zware constructie, moet het veld ruimen. Maar eerst wordt de nieuwe ophaalbrug over de Oude Rijn, bestemd voor voetgangers en fietsers, in gebruik genomen. Pas daarna begint de sloop van de oude A4 brug.

ledige wedstrijdreglement is ook op deze website te vinden. Een jury beoordeelt de ingediende wensen. Deze jury bestaat uit vertegenwoordigers van de ledenraad van de Rabobank Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. Eind mei nomineren zij uit de geldige inzendingen vijftig wensen. In de periode 25 juni t/m 31 augustus kunnen de inwoners van Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest via www.rabobankwensenfonds.nl stemmen op hun favoriete wens. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in september dit jaar. Meer informatie op www.rabobankwensenfonds.nl of via e-mail wensenfonds@leiden.rabobank.nl.

Werfpop

Korneel Roosma-De Vries is zelf voorganger van de Doopsgezinde Gemeente Holwerd Blija Ternaard (Friesland). Toneelspelen is haar hobby. Ook schreef ze zelf het stuk dat op 25 september 2011 in première ging, honderd jaar nadat Anna Zernike de kansel besteeg. De voorstelling begint om 14.00 uur. De Lokhorstkerk is te vinden aan de Pieterkerkstraat 1 in Leiden. Toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld. De activiteit wordt georganiseerd door de Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden.

Op de maandelijkse informatiebijeenkomst op zaterdag 3 maart staan de jongste ontwikkelingen centraal. Deze bijeenkomsten zijn elke eerste zaterdag van de maand in het Informatiecentrum A4, open van 12.00 tot 16.00 uur. Presentaties zijn er van 12.30-13.15 uur en van 14.30-15.15 uur.

Het nieuwe A4 weggedeelte ter hoogte van het nieuwe Leiderdorpse gemeentehuis. Eind maart gaat het autoverkeer daar in beide richtingen gebruik van maken. De baan op de voorgrond is een afrit voor het bouwverkeer dat naar de Willem Alexanderlaan rijdt. Ook is dit een een route voor de hulpdiensten die bij evenuele calamiteiten de verdiepte ligging in moeten. Op de achtergrond de ‘oude A4’. (foto Nelleke Thissen).

Informatie sloop ‘oude A4’ en bouw tweede verdiepte ligging LEIDERDORP - Het autoverkeer over de A4 rijdt eind maart, in beide richtingen, door de verdiepte ligging. Dan gaan de verkeersstromen onder het water van de Oude Rijn door. Na meer dan 50 jaar zal het knelpunt van de A4 brug tot het verleden behoren.

Maand van het Groene Hart REGIO – Het voorjaar staat voor de deur. Reden om er weer op uit te gaan. In het kader van de ‘Maand van het Groene Hart’ zijn in dit gebied tussen 17 maart en 30 april voor jong en oud allerlei grote en kleine activiteiten. Een opsomming is vanaf begin maart te vinden op www.groenehart.nl. Vele Groene Hart aspecten komen aan bod zoals natuur, cultuur, sport en recreatie, maar ook culinaire mogelijkheden met streekproducten alsmede lentemarkten en museumactiviteiten. Tot nu toe telt het programma ruim 140 evenementen. De opening van de Groene Hart Maand is zaterdag 17 maart met de Joop Zoetemelk Classic toertocht. Han Weber, gedeputeerde

van de provincie Zuid-Holland, lost samen met Henri Lenferink, burgemeester van Leiden, het startschot. Gekozen kan worden uit vijf verschillende routes. Inmiddels hebben zich voor deze tocht al ruim 1500 deelnemers aangemeld. Meer informatie op www.swift-joopzoetemelkclassic. nl. Het Groene Hart is een uniek groen en divers gebied midden in de Randstad, uitgestrekt van IJsselmeer tot Merwede en van Den Haag tot Vianen. Het is het grootste Nationale Landschap van Nederland met weiden, veengebieden, grote plassen, meren, meanderende rivieren, historische stadjes, forten en boerderijen. Er zijn talloze fiets-, wandel- en vaarroutes, maar ook culinaire en cul-

turele trips waaronder de Saartje en Swiebertje route, gebaseerd op de voormalige TV kinderserie Swiebertje. In de actieperiode hebben deelnemende restaurants het ‘Groene Hart Maandmenu’ op de kaart staan met culinaire verrassingen van verse streekproducten. Ze zijn te herkennen aan het gevelbordje ‘Wij werken met Groene Hart Streekproducten’. De Maand van het Groene Hart introduceert verder de ‘Groene Hart Fietstaslunch’, een fietstas vol streekproducten voor een lunch tijdens een fietstocht vanuit Nieuwkoop.

Boeken

De Staat op Werfpop 2012 Er is een nieuwe naam toegevoegd aan de line up van Werfpop 2012. De Nijmeegse band De Staat komt daar optreden. Eerder werd al bekend dat de Amerikaanse punkband Pennywise op het festival te zien is. Ook de lokale bands Birth of Joy en Vlijmscherp XL zijn erbij. Het is voor de 31ste keer dat het festival ge-

organiseerd wordt. De 30ste verjaardag van het festival werd vorig jaar groots gevierd. Het duurde toen twee dagen en er waren optredens van onder andere Boef en de Gelogeerd Aap, Kensington en Tim Knol. Werfpop wordt dit jaar gehouden op zondag 8 juli. Het festivalterrein is het Leidse Hout en de toegang is gratis.

Open Huis

In boeiende, soms verhitte gesprekken, komen zij uitgebreid aan het woord en laat ik zien waar ik voor sta. Al sinds mijn tijd als lokaal politicus in Leiden en Wageningen zoek ik actief dat directe contact met mensen. Ik voel de behoefte de anderen te laten zien dat simplistische, populistische politiek tot niets leidt. Maar ik wilde ook een stap verder gaan. Vanuit het radicale centrum van D66 is het mijn ideaal de polarisatie in de Nederlandse samenleving te doorbreken en maatschappelijke tegenstellingen te overbruggen.” Donderdagavond 1 maart is Alexander Pechtold te gast bij boekhandel De Kler in Leiden. Hij

Ontspanning? Door middel van een ontspanningsmassage krijgt overtollige en geblokkeerde energie weer de kans om te gaan stromen. Ontspanningsmassage zorgt voor een moment van rust en aandacht. Herstellen? Welke sport je ook beoefent, de spieren worden veelal maximaal belast en zorg (voorzorg en nazorg) voor deze bewegingsonderdelen is van groot belang! Een sportmassage helpt het lichaam de afvalstoffen te verwijderen en herstelt de spieren.

Hitfact

En alsof dat allemaal niet genoeg is heeft Van Velzen ook nog een nieuwe single uitgebracht. Deze plaat heet ‘The Rush Of Life’. Dit is ook de titel van zijn nieuwe theatertour. Met deze tour trekt hij vanaf oktober het land door. Ook komt hij bij ons in de buurt. Op 27 oktober 2012 treedt hij op in de Dr. Anton Philipzaal in Den Haag.

praat daar over zijn boek en gaat in gesprek met de bezoekers. Dus heb je altijd al wat willen vragen aan deze politicus? Zorg dan dat je om 19.30 uur bij de boekhandel aan de Breestraat 161 bent.

De Open Dag start om 13.00 uur en duurt tot 16.00 uur.

Jongeren@leiderdorp is het mediapodium van de gemeente Leiderdorp. De gemeente wil jongeren hiermee de ruimte geven om hun mening te geven over aller-

Wilt u meer informatie over de behandelingen, neem dan contact op met Gladys,

Roel van Velzen

Poll Heb je het artikel over NL Doet al gelezen? Zo niet, gelijk doen, want de poll gaat deze week over vrijwilligerswerk. Wij willen graag van jou weten of je vrijwilligerswerk doet. Dit kan echt van alles zijn, van het verzorgen van een paard op de manege, tot het helpen bij een sportvereniging. Laat je antwoord achter op http:// jongeren.leiderdorp.nl. Heb je interesse, neem dan contact op met Annemieke Dubbeldeman. Stuur je e-mail naar annemieke@i-doe.nl.

06 10817027

COC

Agenda DO 01-03 Alexander Pechtold @ De Kler in Leiden. De politicus komt praten over zijn boek ‘Henk, Ingrid en Alexander’. Als publiek krijg je de kans om vragen aan hem te stellen. De avond start om 19.30 uur. Entree is gratis. Na afloop kun je jouw boek laten signeren!

He Ho of Bi? COC Leiden start in het voorjaar van 2012 met coming-out-groepen. Tijdens de bijeenkomsten wordt gepraat over het hebben van biseksuele, lesbische of homoseksuele gevoelens. Op zes avonden praat je over leuke en serieuze onderwerpen, zoals coming-out, vooroordelen, reacties van je omgeving, uitgaan, verliefdheid en contact maken.

VR 02-03 Ronald Smink @ Splotz in Roelofarendsveen. Ronald Smink brengt absurdistisch materiaal, die in combinatie met fysieke gebaren en een Friese tongval, hem tot een karakter op het podium maken. Ronald heeft de dynamiek van een stand-upper met het avondvullende programma van een cabaretier. De avond start om 20.00 uur en de entrée bedraagt 8 euro. VR 02-03 Bushman @ LVC in Leiden. Hou je van Reggea, dan mag je dit niet missen. Bushman (Dwight Duncan) scoorde in 1997 zijn eerste hit met ‘Nyah Man Chant’. De avond start om 20.00 uur. Entrée: 17,50 euro. ZA 24-03 Open Dag @ Gemeente Leiderdorp. Ga een kijkje nemen in het nieuwe gemeentehuis van Leiderdorp. Er zijn diverse activiteiten. De Open Dag is van 13.00 tot 16.00 uur. Toegang is gratis.

Nieuws

Je mag ook een e-mail sturen met je antwoord naar jongeren@leiderdorp.nl. Alle inzenders maken kans op een goodie-pakket.

Het nieuwe gemeentehuis van Leiderdorp dens dit open huis krijg je de kans om het nieuwe gemeentehuis te bekijken. Je kunt onder andere zien hoe het kantoor van de burgemeester eruit ziet en waar de gemeenteraad vergadert. Verder worden diverse activiteiten georganiseerd.

Alleen voor dames!

De bijeenkomsten worden gehouden in het gebouw van COC Leiden aan de Langegracht 65 in Leiden. Deelname is kosteloos. Voor informatie en aanmelden kun je kijken op www.cocleiden.nl. Een e-mail sturen kan naar gespreksgroep-v@ cocleiden.nl (vrouwen), of gespreksgroep-m@ cocleiden.nl (mannen).

Jongeren@leiderdorp Kom op bezoek bij de gemeente Zoals je misschien wel weet is de gemeente Leiderdorp onlangs verhuisd. Voorheen vond je het gemeentehuis aan de Statendaalder. Nu is het te vinden aan de Willem-Alexanderlaan 1 (achter de brandweerkazerne). Om de verhuizing te vieren organiseert de gemeente een Open Dag op zaterdag 24 maart. Tij-

Het straatbeeld gaat dus binnenkort drastisch veranderen. Zo ver-

Roel van Velzen ken je als artiest en natuurlijk ook als coach in het televisieprogramma ‘The Voice of Holland’. Onlangs is hij ook nog vader geworden. Via twitter liet hij na de geboorte van zijn zoon weten: ‘Heel blij en trots presenteren wij: Laut van Velzen. Vier weken te vroeg, maar kerngezond en heel welkom. Groetjes, Paps.’

NL Doet in Leiderdorp NL Doet wordt op 16 en 17 maart georganiseerd. Je kunt dan als jongere je handen uit de mouwen steken als vrijwilliger. Tijdens NL Doet is het namelijk de bedoeling dat er zoveel mogelijk mensen één of twee dagen vrijwilligerswerk verrichten.

Meer informatie via telefoonnummer 071-5424054 of informatiecentrumA4@rws.nl.

Strak in je vel? Negen van de tien vrouwen hebben last van cellulite. Dit is een teveel aan vet en vocht onder de huid. De oplossing is Lypossage. Een bijzondere massage om slanker te worden en het figuur een betere vorm te geven.

Helpen

De Leidse vrijwilligersorganisatie iDOE is op zoek naar jongeren die tijdens NL DOET een leuke klus op zich willen nemen. In Leiderdorp worden er bijvoorbeeld nog mensen gezocht die willen helpen bij het opknappen van het clubhuis van Zwem- en polovereniging DKD. Ook kun je helpen met het opknappen van de tuin van AC de Gading, of het onderhouden van de Natuurspeeltuin in de Bloemerd.

tweede aquaduct. De sloop- en vervolgens de bouwwerkzaamheden nemen circa tweeënhalf jaar in beslag.

Glady’s Latina Lypossage

Alle informatie over het uitgebreide Groene Hart voorjaarsprogramma is te vinden op www. groenehart.nl.

‘Henk, Ingrid en Alexander’ Hou je van lezen en ben je geïnteresseerd in politiek? Dan heb je waarschijnlijk het boek ‘Henk, Ingrid en Alexander’ van D66 politicus Alexander Pechtold al lang gelezen. In het boek gaat Pechtold in gesprek met mensen die, om wat voor reden dan ook, bij de laatste verkiezingen op de PVV hebben gestemd. Zelf zegt hij over zijn boek: “Een titel met een knipoog voor een boek waar ik het afgelopen half jaar intensief, maar vooral met heel veel plezier aan heb gewerkt. Dit boek gaat vooral over maatschappelijk betrokken mensen.

De Staat

In april start de tweede fase van de werkzaamheden. De ‘oude A4’ wordt gesloopt. Ook de brug over de Oude Rijn. Op vrijwel dezelfde plaats van het nu nog in gebruik zijnde weggedeelte komt de tweede verdiepte ligging met

De openingsuren van het Informatiecentrum A4 zijn: dinsdag, woensdag en donderdag van 13.00-16.30 uur. Op de eerste zaterdag van de maand van 12.0016.00 uur. Het informatiecentrum staat aan de Bospolder 11 te Leiderdorp, pal naast afslag 6 van de A4. Voorlichters in het informatiecentrum geven desgewenst tekst en uitleg en beantwoorden vragen.

lei zaken. Dat kan je doen door een stuk te schrijven voor het nieuws, een reactie te geven op de site of je mening te laten weten via de poll.

E-mail: jongeren@leiderdorp.nl • Telefoon: 071-5425160 • Volg ons op Twitter: www.twitter.com/jongeren@leiderdorp

Complimentendag Op donderdag 1 maart is het nationale complimentendag. Daarom geeft Omroep West iedereen de kans om een compliment uit te delen. Live op Radio West. Het klinkt zo vanzelfsprekend: een complimentje geven als iets goed gaat! Toch doen we het in de praktijk maar weinig. Dat is jammer, want juist in deze tijden kunnen we best wel wat extra positiviteit gebruiken.

Daarom is 1 maart uitgeroepen tot complimentendag. Ook op Radio West. Dus verdient iemand al heel lang een compliment, maar heb je dat nog steeds niet gegeven? Dan is dit je kans. Stuur een mailtje naar ochtendshow@omroepwest.nl en vertel daarin wie je waarom een compliment wilt geven en op welke telefoonnummers jullie beiden te bereiken zijn. Dan kan je op 1 maart eindelijk je compliment uitdelen. Live op de radio. Meer informatie op de website www. omroepwest.nl


Ondernemersactief Actieve ondernemers uit de regio

Ondernemers in de regio krijgen eigen pagina!

Duurzaamheid centraal

Tanken met een stekker

Met de nieuwe versie van Ondernemersactief in de reguliere kranten geeft Uitgeverij Verhagen antwoord op de vraag van veel ondernemers om zichtbaar te zijn in het hele verspreidingsgebied. ‘Ondernemersactief was tot eind 2010 het business to business magazine voor de ondernemers in heel Holland Rijnland’, licht Guido Verhagen, directeur van het uitgeversconcern, enthousiast toe. ‘Dit magazine, een initiatief van Uitgeverij Verhagen, wordt in 2012 voortgezet in onze huis-aan-huis kranten.’ ‘Net als met Ondernemersactief willen wij met deze Businesspagina ondernemers met elkaar verbinden en geïnteresseerde lezers op de hoogte houden van het ondernemerschap in de regio. Een speciale pagina met aandacht toegespitst op business en innovatie. We merken dat ondernemers de laatste tijd steeds vaker onze kranten als platform zoeken om hun boodschap te communiceren. De krant biedt extra ondersteuning en aanvulling om noviteiten en ontwikkelingen van het bedrijfsleven regionaal onder de aandacht te brengen.’

op professionele wijze vormgegeven, met extra aandacht voor tekst en foto’s. Communicatieadviseur Teuntje van Delft coördineert en schrijft deze pagina. Een pagina die zowel voor lezers als alle regio-overstijgende bedrijven interessant is. Ondernemersactief wordt regionaal ingestoken, is in alle kranten hetzelfde en verschijnt in eerste instantie eens per maand en daarna tweewekelijks in de hele Duin- en Bollenstreek een oplage van 101.750. Dat betekent optimaal bereik. Onze adviseurs weten alles van effectieve plaatsingen en gunstige tarieven.’

constateert Guido Verhagen. ‘Wat zich afspeelt op de hoek van de straat is wat hen raakt en dat geldt ook voor bedrijvennieuws. Onze lezers willen goed geïnformeerd zijn. De binding met onze lezers is groot: onze redacties zijn gevestigd in de dorpen waar de kranten uitkomen en onze journalisten zitten altijd dicht op het nieuws. Door onze lokale focus behalen wij een zeer hoge leesdichtheid. Voor diverse uitgaven is zelfs een percentage tussen de 85-95% gemeten.’

Regionaal bereik ‘Wij zijn er trots op dat wij die kans kunnen bieden’, vult Dirk Bouman, verkoopleider van Uitgeverij Verhagen, aan. ‘Wij presenteren Ondernemersactief in een overzichtelijk format en een eigen, herkenbare uitstraling. Uiteraard

Adviseurs Uitgeverij Verhagen is met de lokale kranten in de Duin- en Bollenstreek een actieve en enthousiaste uitgever in de regio. ‘Wij merken door de vele reacties dat onze lezers steeds meer interesse hebben in hun leef- en werkomgeving’,

Innovatie Als het gaat om vernieuwen, waar liggen de kansen voor Uitgeverij Verhagen om te vernieuwen? ‘Wij blijven doorontwikkelingen op onze professie en zoeken wegen op internet en social media’, reageren beide heren eensluidend. ‘Onze

websites worden volop ontwikkeld op dit moment. Wij hebben een uitgebreide website voor onze klanten en voor de lezers staan vernieuwde websites van de lokale kranten in de steigers. Echter print blijft belangrijk. Mensen vinden het heerlijk hun vertrouwde krant te lezen. Dat is de kracht van Uitgeverij Verhagen. Betrokken, Betrouwbaar en Lokaal! Doordat wij zo dicht op de markt zitten, kunnen wij direct inspelen op specifieke wensen. Net als deze bruisende aanvulling van Ondernemersactief. Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7A – Katwijk T 071-4022901 www.uitgeverijverhagen.nl

Peter Guyt Advies gaat online

Auto Bakker houdt klant altijd mobiel ‘Wij garanderen onze klanten altijd optimale mobiliteit. Onze ervaren, technisch gekwalificeerde medewerkers weten alles van onderhoud en reparaties van elk automerk. En vraagt een reparatie eens wat meer tijd, dan zorgen wij voor gratis vervangend vervoer.’ Nils Bakker, directeur sales van Suzuki Auto Bakker is trots op het vakmanschap binnen zijn organisatie. Samen met algemeen directeur Peter Bakker voert hij de directie van het ruim dertigjarige bekende bedrijf. ‘Mensen kennen ons in hoofdzaak als Suzukidealer en weten vaak niet dat wij beschikken over universele diagnoseapparatuur. Onze vakmensen kunnen elk automerk onderhouden en repareren. Wij hanteren scherpe onderhoudstarieven en een APK verrichten wij voor slechts € 17,50. Naast alle onderhoudswerkzaamheden hebben wij zelfs de mogelijkheid om auto’s uit te lijnen. Ik daag iedereen uit eens vrijblijvend naar onze mogelijkheden en tarieven te vragen.’ Auto Bakker is tevens officieel autoruitspecialist voor de GlasGarage. ‘In de Duin- en Bollenstreek zijn wij het adres om snel dat vervelende sterretje of die barst in de autoruit te laten repareren. Ook voor de GlasGarage geldt dat reparaties vanuit de verzekeringsstroom meestal gratis zijn. Wij bieden hetzelfde als andere bekende reparateurs. Een afspraak maken hoeft niet, wij helpen direct. Overigens zijn wij nog steeds zo overtuigd van de kwaliteit van onze onderhoudsvriendelijke Suzuki, dat wij alle merken tegen een aantrekkelijke prijs inruilen. Wij ontvangen u met plezier.’ Auto Bakker Sassenheim Industriekade 16A 2172 HV Sassenheim T 252-221194 receptie@autobakker.nl

Prijs € 75,00 per m2 per jaar. Ca. 104 m2 kantoorruimte op de begane grond. - Vloerbedekking en verwarming - Toilet en pantry - Goede openbaar vervoer verbindingen - Voldoende parkeergelegenheid - Aanvaarding per direct

Naast het online boekhouden kunnen klanten ook gebruik maken van het online dossier Digirecords, waarin elk moment voor zowel klant als adviseur alle zakelijk informatie beschikbaar is.

Administratie- & Belastingadviesbureau Peter Guyt Voorstraat 94a 2225 ET Katwijk aan Zee T 071-4071044 info@peterguytadvies.nl

Grimbergen Noordermeer De Roysloot 11 2231 NZ Rijnsburg T 071 402 9200 info@grimbergennoordermeer.nl

www.peterguytadvies.nl www.grimbergennoordermeer.nl

Bollenveldenradar biedt extra service ‘Deze lente starten we in de Bollenstreek met de nieuwe toeristische service Bollenveldenradar. Toeristen en bewoners van de streek kunnen dan dagelijks via de website www.paspoortbollenstreek.nl volgen hoe het gewas op de bollenvelden groeit en bloeit.’ Herman van Amsterdam, Ambassadeur voor de Bollenstreek, introduceert dit initiatief. ‘Bezoekers rijden vaak doelloos rond in de hoop de mooiste bollenvelden te zien. Dankzij Bollenveldenradar brengen wij ze dagelijks op de hoogte van de juiste plaatsen en dat scheelt kostbare tijd. Een team enthousiaste Bollenstrekers zoekt tien weken lang tussen Hillegom en Katwijk naar fotogenieke plekjes.’ Bollenveldenradar is onderdeel van het Paspoort Bollenstreek, een handige leidraad voor de streek, bollenvelden, kust en duinen als de Kagerplassen. Het Bollenstreekpaspoort is gekoppeld aan een actuele website vol tips, wetenswaardigheden en kortingsacties van ondernemers op het gebied van kunst, boeken, musea, eten, drinken en fietsverhuur. Paspoorthouders kunnen met korting Keukenhof bezoeken. Het paspoort is verkrijgbaar voor € 10,- en te bestellen via de website. Bollenstreekpaspoort info@paspoortbollenstreek.nl www.paspoortbollenstreek.nl

www.autobakker.nl

B.C ’t Ambacht – unit 11b

meekijken en ondersteunen en zelfs gelijktijdig in de boekhouding werken. De reacties van de klanten die er al mee werken zijn erg positief. Zij ervaren de voordelen. Het levert besparing op en het systeem is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Daarnaast hoeven zij zelf geen up-dates te installeren of back-ups te maken. Er zijn verschillende opties, zoals een complete oplossing voor boekhouding en facturatie en een uitbreiding met voorraadbeheer en in- en verkoop orders. Bijna iedereen die wij benaderen zegt ‘ja’ tegen het online boekhouden. Dat geeft wel een verschuiving van werkzaamheden, maar wij kunnen ons daardoor meer richten op advies, het onderzoeken van fiscale mogelijkheden die steeds ingewikkelder worden en sturen op de toekomst.’

Begin dit jaar introduceerde het in Katwijk gevestigde Administratie- & Belastingadviesbureau Peter Guyt het online boekhouden. ’Een goede stap voorwaarts’, meent directeur eigenaar Peter Guijt. ’De moderne techniek zorgt ervoor dat onze klanten zelf een deel van hun boekhouding kunnen verzorgen via ons online boekhoudpakket Asperion. Deze mogelijkheid stelt ons in staat nog dichter bij onze klanten te komen en aan hun wensen te voldoen.’ Peter Guijt is enthousiast over het online systeem. ‘Wij hebben lang gezocht naar een professioneel en financieel aantrekkelijk boekhoudpakket. Het pakket is webbased zodat onze klanten op elke plek kunnen inloggen. Met een eigen inlogcode en gebruikersnaam komt men via een beveiligde verbinding direct in de eigen boekhouding. Er zijn geen investeringen mee gemoeid of langdurige cursussen. De klant kan zo aan de slag.’ Om het systeem te introduceren kiest Peter Guijt voor een geleidelijke benadering. ‘Onze medewerkers hebben een speciale opleiding gevolgd. Wij kunnen elk gewenst moment

Dat ‘Duurzaamheid’ bij Grimbergen Noordermeer centraal staat bewijst de komst van de nieuwe elektrische bedrijfswagen. Als eerste in Nederland voegde Grimbergen Noordermeer, het Rijnsburgse innovatieve bedrijf in klimaatbeheersing, centrale verwarming en koeling, begin januari de Renault Kangoo Z.E. elektrische bestelwagen aan hun wagenpark toe. ‘Deze bestelwagen heeft alle pluspunten van een brandstofauto, met een actieradius van 160 km en rijdt volledig emissievrij (‘zero emission’)’, legt Rob Grimbergen uit. ‘Wij hebben recent een eigen E-laadstation in gebruik genomen en kunnen nu onze klanten in de streek op milieuvriendelijk wijze bedienen.’ ‘Duurzaamheid is het speerpunt van onze organisatie’, vult Thijs Grimbergen aan. ‘Wij zijn ons ervan bewust dat wij voor onze klanten en ons eigen bedrijf kunnen bijdragen aan een beter milieu. Om ervaring op te doen met elektrisch rijden werden we speciaal uitgenodigd door De Jong’s Autobedrijven op de RAI 2011. Op de Renaultstand konden geïnteresseerden hun eerste ervaringen opdoen. Een fantastische ervaring die ervoor zorgde dat wij deze beslissing hebben genomen.’ Het was dan ook een bijzonder feestelijk moment voor beide organisaties toen De Jong’s Autobedrijven met vier nieuwe auto’s, waarvan één elektrische en drie nieuwe Renault Traffic, het terrein van Grimbergen Noordermeer op reed. ‘Wij zijn er trots op dat wij deze stap hebben gezet’, meent Grimbergen. ‘Duurzaamheid is voor ons geen loze kreet. Wij zeggen het niet alleen, wij doen het ook.’

B.C ’t Ambacht – unit 13a

Prijs € 65,00 per m2 per jaar. Ca. 257 m2 bedrijfsruimte op de begane grond. - Voorheen gebruikt als timmerwerkplaats - Toilet en pantry - Goede openbaar vervoer verbindingen - Voldoende parkeergelegenheid - Aanvaarding per direct

B.C ’t Ambacht – unit F-6

De kracht van Restaurant H2O H2O en 5Senses Catering & Partyservices. Het sfeervolle restaurant H2O ligt in aan de Jachthaven in Rijnsburg, is 7 dagen per week beschikbaar, heeft een eigen parkeerplaats en is binnen en buiten een El Dorado. Kinderen vermaken zich in de kinderhoek of buiten in een verkeersvrije omgeving. In de verrassende ambiance is het extra genieten van overheerlijke gerechten en lekkere hapjes. Families spreken hier graag af om jubilea te vieren, bedrijven voor hun diners en workshops. Geen wonder, want Dianah e n Henk hebben met hun constante kwaliteit, persoonlijke aandacht en service een uitstekende naam opgebouwd.

‘Wij richten ons met ons restaurant en catering specifiek op feesten, partijen, workshops en bijzondere gelegenheden. Van de zomer openen wij ons restaurant weer voor reguliere gasten’, legt Dianah van Egmond, gastvrije eigenaresse van restaurant H2O uit. ‘Wij moesten een keuze maken. Wij krijgen veel aanvragen voor recepties, jubilea en workshops. ’s Winters bezoeken minder passanten ons restaurant, omdat wij niet direct aan de weg liggen. Wij willen onze gasten niet teleurstellen door dicht te zijn of gesloten voor een feest. Daarom hebben wij nu voor een duidelijke lijn gekozen.’ Inspirerend Samen met haar echtgenoot Henk van Egmond staat Dianah voor de exploitatie van restaurant

Prijs € 50,00 per m2 per jaar. Ca. 455 m2 bedrijfsruimte. - Overheaddeur met separate looddeur - Toilet en pantry - Diverse koelcellen aanwezig - Aanvaarding per direct .

Valkenburgseweg 56, Katwijk Showroom Prijs € 30.000,- per jaar - Totaal showroom 475 m2 - Goede bereikbaarheid - Gelegen aan de N206 en A44 - Voldoende parkeergelegenheid

Catering ‘Diezelfde kwaliteit bieden wij met 5Senses Cateringservices op elke gewenste locatie of bij de mensen thuis’, vertelt Dianah enthousiast. ‘Wij verzorgen een scala van heerlijke gerechten, smaakvol gepresenteerd in elk thema. Ook voor party’s thuis regelen wij alles. Van het halen van de boodschappen tot en met opruimen en de afwas, zodat de gastgevers zich volledig op de gasten kunnen richten.’ Een gesprek met Dianah en een blik op de website zijn goed voor een geweldige party. Restaurant H2O Kanaalpad Noord-West 4 Rijnsburg T 06 41687736 info@5sensescatering.nl www.5sensescatering.nl

www.deraadmakelaars.nl Sandtlaan 38 - 2223 GG Katwijk - 071-4051500

Wilt u ook adverteren op de Ondernemers Actief pagina? 071-4022901 of advertentie@ondernemersactief.nl

Lollypop Entertainment zorgt voor uw feest ‘Wij maken ons op voor het voorjaar en Pasen’, kondigt Daan de Mooij van Lollypop Entertainment, producties en kostuumverhuur, met élan aan. ‘Wij hebben net alle kostuums van carnaval weer schoon in de rekken gehangen. Ik geniet ervan als mensen vol enthousiasme kleding terugbrengen en vertellen hoeveel complimenten ze kregen’, zegt de beroepsentertainer en organisator. Daan de Mooij zit ruim 25 jaar in het vak en heeft zijn studio fors is uitgebreid naar 12.000 kostuums. Van galakleding tot smokings en van specifieke (historische) kleding tot aan de seventies, eighties, t.v.-items en dieren. Daan de Mooij weet alles van kostuums, entertainen en hoe hij zijn talent kan inzetten. Van het kleden van figuranten voor het Bloemencorso tot het bedenken van een zakelijk of privéfeest. Alles is mogelijk. Wilt u ook eens kennismaken met Daan of zijn 12.000 kostuums, stap dan eens vrijblijvend binnen tijdens de openingstijden. Lollypop Entertaiment producties & kostuumverhuur Scheepmakerstraat 3W (bedrijfsunits) 2222 AB Katwijk T 06-14199725 info@lollypop-entertainment.nl www.lollypop-entertainment.nl


Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2012 Leiderdorp:

kloppend hart

Binnenkort ontvangt u de aanslag van de onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenhefďŹ ng en rioolhefďŹ ng of u heeft deze onlangs ontvangen. Indien u om een bepaalde reden de gemeentelijke belasting niet kunt betalen dan kan gehele of gedeeltelijke kwijtschelding worden aangevraagd. Of u recht heeft op kwijtschelding en hoe u kwijtschelding aanvraagt, leest u in de informatiefolder die u kunt ophalen bij de receptie van het gemeentehuis of via www.leiderdorp.nl onder het kopje Onderwijs, Zorg & Werk>werk en uitkering> kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Vragen? Voor vragen kunt u terecht bij de medewerkers van de gemeentewinkel, Petra de Groot, tel. (071) 54 54 882 of Henny Ruitenberg, tel. (071) 54 54 883.

Zij zijn iedere werkdag van 9.00 uur tot 10.00 uur telefonisch bereikbaar. t7PPS LPSUF WSBHFO LVOU V JFEFSF XFSLEBH van 8.30 tot 12.30 uur langskomen op het gemeentehuis. t7PPS IVMQ CJK IFU JOWVMMFO LVOU V PQ NBBOdag- en dinsdagmiddagen in maart langskomen, maar uitsluitend op afspraak. t(FEVSFOEFEFHFIFMFNBBOENBBSUJTFSFFO speciaal inloopspreekuur op de woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. Tijdens dit spreekuur helpen medewerkers u met het invullen van het aanvraagformulier. Q

Bewonersavond tussen stad Kleine Zandput/Groene Scheg

Politiek cafĂŠ:

Werkgroep de Groene Schans presenteert maandag 12 maart het deďŹ nitief ontwerp voor de inrichting van de Kleine Zandput/Groene Scheg.

en land

Het ontwerp moet binnen de technische en financiĂŤle randvoorwaarden uitgevoerd kunnen worden. Dit betekent dat de werkgroep voor een aantal keuzes is gesteld. Deze keuzes zijn steeds in overleg met de werkgroep, landschapsarchitect Paul Zuidgeest, Grontmij en de gemeente gemaakt. Het was een uitdaging om het ontwerp zoveel mogelijk intact te houden en toch binnen de technische randvoorwaarden en het budget te blijven en ook de beheerskosten acceptabel te houden. Dit is uiteindelijk gelukt en het resultaat is mooi gewor-

den. De werkgroep de Groene Schans wil daarom graag het eindresultaat aan u presenteren. Dat gebeurt tijdens een informatiebijeenkomst op 12 maart in de accommodatie van de Schaatsen Skeelervereniging Leiderdorp aan de Boomgaardlaan 18 vanaf 20.00 uur. Tijdens de presentatie lichten wij het definitief ontwerp toe, dat momenteel wordt uitgewerkt tot een bestek. Ook leggen we uit welke keuzes zijn gemaakt en waarom. U kunt tevens vragen stellen en uw opmerkingen over het proces kwijt. Q

Hondenuitlaatplaats Houtkamp even gesloten De hondenuitlaatplaats in De Houtkamp is de komende dagen niet toegankelijk. De gemeente gaat overtollig grondwater door middel van drainage afvoeren.

Engelendaal â&#x20AC;&#x201C; snelweg of stilte zone? Voorrang voor ďŹ etsers en voetgangers op de Engelendaal? Of toch liever doorstroming van autoâ&#x20AC;&#x2122;s of wellicht twee vrije banen voor het openbaar vervoer? Dit is maar een kleine keuze uit de stellingen die tijdens het tweede Politieke CafĂŠ op 12 maart 2012 zullen worden bediscussieerd. Rob in het Veld (GroenLinks) en Wim Laman (voorzitter Leiderdorpse Ondernemersvereniging) zullen met en tegen elkaar strijden voor de beste toekomstige variant. En uw stem is daarbij natuurlijk van het grootste belang! Wat is uw mening: nog meer verkeer of liever wat minder? En wat zijn de mogelijke consequenties? Net zoals bij het eerste politieke cafĂŠ kunnen deelnemers stemmen via SMS. Het politieke cafĂŠ wordt georganiseerd door de Leiderdorpse gemeenteraad en vindt plaats vanaf 20.00 uur in Zwembad/ Sporthal De Does, Amaliaplein 40 te Leiderdorp. U kunt de discussie ook live volgen via Unity FM. Q

BEZOEK OOK ONZE SITE WWW.LEIDERDORP.NL

COLLECTE

Deze werkzaamheden zijn naar verwachting eind van de week klaar, waarna u het hondenveld weer kunt gebruiken. Q

4 t/m 10 mrt.: Stichting Jantje Beton

MijnOverheid.nl uw persoonlijke website Open Dag MijnOverheid is uw persoonlijke website voor steeds meer overheidszaken. U Gemeentehuis kunt zien welke gegevens over u staan geregistreerd bij verschillende overheidsorganisaties. Ook kunt u digitale berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden over uw lopende zaken met diverse overheidsinstanties. Om toegang te krijgen tot MijnOverheid logt u met uw DigiD in.

Vanaf 24 februari 2012 kunt u uw WOZ-gegevens, zoals die geregistreerd staan bij de gemeente Leiderdorp ook inzien via MijnOverheid. De gemeente Leiderdorp behoort tot de eerste groep gemeen-

ten die de WOZ-gegevens op deze wijze aan haar burgers aanbiedt. In de loop van het jaar zullen steeds meer gemeenten zich gaan aansluiten. Kijkt u voor meer informatie op www.mijnoverheid.nl.

K O R T E Vergunningen Aangevraagde omgevingsvergunningen (reguliere procedure) Burgemeester en wethouders van Leiderdorp ontvingen de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning: Zijlkwartier - vergroten van de woning aan de zijgevel Locatie: Splinterlaan 5 Datum ontvangst: 22 februari 2012 Leyhof - kappen van 2 bomen Locatie: naast Brugwacht 98 Datum ontvangst: 24 februari 2012 Voorhof - kappen van een boom Locatie: achter Bolderikkamp 2-176 Datum ontvangst: 24 februari 2012 Binnenhof plaatsen van een dakkapel voordakvlak Locatie : Van Effendreef 35 Datum ontvangst : 24 februari 2012

Op zaterdag 24 maart houdt de gemeente Open Huis. Van 13.00 uur tot 16.00 uur kan iedereen een kijkje nemen in ons nieuwe gemeentehuis. Er zijn activiteiten voor jong en oud. Het complete programma publiceren we binnenkort in Gemeente aan Huis.

B E R I C H T E N

gen elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp bij de afdeling gemeentewinkel.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure) Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende omgevingsvergunningen: Oranjewijk - het bouwen van 4 woningen Locatie: Hoofdstraat 124 Datum besluit: 1 maart 2012 Plan ID : NL.IMRO.0547.OVhoofdstraat124VG01 De omgevingsvergunning â&#x20AC;&#x2DC;Hoofdstraat 124â&#x20AC;&#x2122; is ook te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en te bekijken via www.leiderdorp.nl. Voorhof - oprichten van 24 zorgappartementen voor lichamelijk gehandicapten (1e fase) Locatie: Brunelkamp 9 Datum besluit: 1 maart 2012 Plan ID : NL.IMRO.0547.OVbrunelkamp9VG01

Aangevraagde APV-vergunning - een ventvergunning en een standplaatsvergunning voor de verkoop van stroopwafels op zaterdag 17 maart 2012 door de scoutinggroep Van der Does Liethorp; - voor het organiseren van de jaarlijkse plantenmarkt bij winkelcentrum Santhorst en winkelcentrum Oranjegalerij op zaterdag 12 april 2012.

De omgevingsvergunning â&#x20AC;&#x2DC;Brunelkamp 9â&#x20AC;&#x2122; is ook te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl alsmede via www.leiderdorp.nl.

De aanvragen en de bijbehorende stukken lig-

De beroepstermijn van de bovenstaande ver-

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp bij de afdeling gemeentewinkel.

E N

ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

I N F O R M AT I E

VA N

H E T

G E M E E N T E B E S T U U R

Gemeentehuis: Willem-Alexanderlaan 1, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, telefoon 54 58 500, fax 58 95 691, email info@leiderdorp.nl, website www.leiderdorp.nl. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur, woensdag tot 20.00 uur. Openingstijden burgerzaken: maandag t/m donderdag 8.30-12.30 uur, woensdag tot 20.00 uur. vrijdag tot 12.30 uur. Afhalen (reis)documenten: maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur, woensdag tot 20.00 uur. Wmo-loket houdt tel. spreekuur van 9.00 tot 10.00 en inloopspreekuur van 10.30 tot 12.30 uur Loket Werk en Inkomen open op maandag, woensdag en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. Bouwen en Wonen; HefďŹ ngen; Leerlingenvervoer, Gehandicaptenparkeerkaarten en Kwijtscheldingen ma t/m vr 8.30 - 12.30 uur. Grofvuil lijn: telefoon 54 58 500, Milieustraat: Simon Smitweg 9, openingstijden ma t/m do 7.30-12.30 en 13.00-16.15 uur, vr 7.30-12.30 uur, za 9.30-12.30 uur.

VA N

L E I D E R D O R P

Milieu Educatief Centrum (MEC): Van Diepeningenlaan 110E in De Sterrentuin, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, telefoon 54 12 216, e-mail mec@ natuureducatie.nl, website www.natuureducatie.nl. Omgevingsdienst West-Holland: Schipholweg128, postbus 159, 2300 AD Leiden, telefoon 40 83 100, fax: 071-4083101 email: info@odwh.nl Algemeen alarmnummer: 112. Brandweer: telefoon: 088-2465000, fax: 088-2465001, e-mail: info@brandweer.vrhm.nl Politie: gevestigd in het gemeentehuis. Openingstijden van het politieloket: ma di do en vrij van 8.30 tot 12.30 uur en wo 17.00 tot 20.00 uur. Ambulance: 52 33 233. Storingsdiensten: gas en elektriciteit 0900 0808; water 0182 59 37 72; kabel 0900 8896; openbare verlichting, riool, verkeerslichten en wegen 54 58 500 (tijdens kantooruren) 06 55 87 46 81 (buiten kantooruren) HSL-infolijn: 0800 HSLZUID (0800 47 59 843). A4/W4-Informatielijn: 0800-8002

Informatieavond A4 Burgerveen - Leiden Rijkswaterstaat organiseert samen met de Combinatie A4 een informatiebijeenkomst voor omwonenden over de verbreding van de A4 tussen Leiderdorp en Leiden/Zoeterwoude-Dorp. Belangstellenden zijn van harte welkom tussen 18.30 en 21.30 uur. natie A4 aan de verbreding van de rijksweg tussen Leiderdorp en Zoeterwoude-Dorp. De rijksweg A4 zorgt voor veel hinder in de omgeving. Daarom wordt de weg tussen knooppunt Burgerveen en Leiden verbreed en verdiept. Op dit moment wordt verder gewerkt aan het laatste weggedeelte tussen Leiderdorp en Leiden/Zoeterwoude-Dorp. Dit is naar verwachting eind 2014 geheel gereed.

Binnenkort komt het nieuwe weggedeelte van de A4 richting Den Haag beschikbaar voor verkeer. Daarna wordt gestart met het ombouwen van de bestaande A4, waar eveneens een verdiepte ligging en een stalen aquaduct komt. Omwonenden worden geĂŻnformeerd over de bouw en planning van deze werkzaamheden. Deze vinden vooral plaats op het grondgebied van Zoeterwoude en Leiderdorp.

De informatiebijeenkomst is op 1 maart van 18.30 tot 21.30 uur in het informatiecentrum A4, Bospolder 11 in Leiderdorp.

Om 19.00 uur en 20.15 uur wordt een korte presentatie gegeven over de werkzaamheden van de sloop van de â&#x20AC;&#x2DC;oudeâ&#x20AC;&#x2122; A4 tot en met de eindsituatie in 2014.

Meer informatie vindt u via het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat 0800-8002 of kijk op www.rijkswaterstaat.nl/A4 of www.vanAnaarBeter.nl. Q

Wegverbreding en -verdieping Rijkswaterstaat werkt samen met de Combi-

AGENDA 1 mrt.: 5 mrt.: 9 mrt.: 12 mrt.: 12 mrt.: 24 mrt.:

informatieavond A4, Informatiecentrum A4, aanvang 18.30 uur raadsvergadering, raadzaal, aanvang 20.00 uur commissie Bezwaar- en beroep, gemeentehuis, aanvang 15.00 uur informatiebijeenkomst Kleine Zandput, Boomgaardlaan 18, aanvang 20.00 uur Politiek Cafe, Amaliaplein 40, aanvang 20.00 uur Open Huis Gemeente, aanvang 13.00 uur

Af- en toerit A4 tijdelijk afgesloten In verband met reconstructiewerkzaamheden is de af -en toerit Leiden/ N11 (6a) van de A4 richting Den Haag (rechts), tijdelijk voor alle verkeer afgesloten. Dit betreft: a) Afrit Zoeterwoude-Rijndijk/N11 (6a) van de A4 richting Den Haag (rechts). b) Af- en Toerit Zoeterwoude-Rijndijk (6a) van de A4 richting Den Haag (rechts)

De afsluitingen vindt plaats van woensdag 29 februari 2012 22.00 uur tot donderdag 1 maart 2012 05.00 uur en van vrijdag 2 maart 2012 22.00 uur tot maandag 5 maart 2011 03.00 uur. Meer informatie vindt u via het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat 0800-8002 of kijk op www.rijkswaterstaat.nl/A4 of www.vanAnaarBeter.nl. Q

B E K E N D M A K I N G E N

leende omgevingsvergunningen loopt van 2 maart 2012 tot en met 12 april 2012. Hoe kunt u beroep instellen? t0Q HSPOE WBO EF "MHFNFOF XFU CFTUVVSTrecht kunnen belanghebbenden gedurende de termijn van inzage een gemotiveerd beroepsschrift indienen bij de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. t)FU CFSPFQTTDISJGU NPFU [JKO POEFSUFLFOE en dient tenminste te bevatten; de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden waarop het beroepsschrift rust. t)FUJOEJFOFOWBOFFOCFSPFQTDISJGUIFFGUOJFU altijd tot gevolg dat er geen gebruik van het besluit gemaakt kan worden. Wel kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Vergaderingen Raadsvergadering De raad vergadert maandag 5 maart om 20.00 uur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: t7SBHFOSPOEFFONFEFEFMJOHFO Raadsvraag D66 over hout-diefstal Houtkamp t#FOPFNJOH NFWSPVX /JKLBNQ3JSJIFOB BMT burgerraadslid t"BOWSBBH.FFSKBSJHF"BOWVMMFOEF6JULFSJOH t#FMFJETQMBOPQFOCBSFWFSMJDIUJOH t%VVS[BBNIFJETBHFOEB t4VCTJEJFQMBGPOET t,BEFSTUFMMJOHFJHFOEPNNFOCFMFJE

t&WBMVBUJF HMPCBBMVJUWPFSJOHTQMBOFOGPSNFMF kredietaanvraag ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval De volledige agenda vindt u op www.raadleiderdorp.nl onder het kopje Vergaderingen> 5 maart.

Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Commissie Bezwaar- en Beroepschriften behandelt vrijdag 9 maart de volgende zaken: 15.00 uur: het bezwaarschrift tegen het besluit om het verzoek op grond van de Wet openheid van bestuur af te wijzen. 15.30 uur: het bezwaarschrift tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor de kap van twaalf bomen in Buitenhof-Oost te Leiderdorp. en het bezwaarschrift tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor de kap van 57 bomen aan de Muzenlaan te Leiderdorp. De hoorzittingen zijn in het gemeentehuis. Geinteresseerden kunnen zich op het gemelde tijdstip melden bij de balie. De op de zaak betrekking hebbende stukken liggen voor belanghebbenden ter inzage bij de secretaris van de commissie, dhr. Bakema tel. (071) 54 58 733 of 071- 5167890.

Melding Noodkap esdoorn Kom van Aaiweg 2 &FOFTEPPSOPQIFUTDIPPMQMFJOWBOEF,POJOHJO+VMJBOBTDIPPMBBOEF,PNWBO"BJXFHJT dood en de kans op afbrekende takken of zelfs

het omvallen van de bomen is hierdoor groot. De boom vormt een gevaar voor de openbare orde en veiligheid. Er komt een andere esdoorn op dezelfde locatie.

Verordeningen & Reglementen Vaststelling Verordening Commissie Bezwaar- en Beroepschriften De gemeenteraad heeft op 6 februari 2012 de volgende verordening vastgesteld: Verordening Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Leiderdorp 2011. De verordening voorziet in de taken en bevoegdheden van de onafhankelijke commissie ter behandeling van bezwaar- en beroepschriften. De verordening treedt in werking op de eerste dag na publicatie in het Leiderdorps Weekblad. De verordening ligt gedurende openingstijden kosteloos ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis. Tegen betaling van leges kan op verzoek een afschrift van de verordening worden verkregen. De verordening is ook in te zien op www.leiderdorp.nl, doorklikken op www. overheid.nl of doorklikken op Raadsinformatie en Vergaderingen Raad.

Alle vergunningen zijn digitaal terug te vinden op www.leiderdorp.nl > bekendmakingen Wilt u reageren op deze publicatie of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op communicatie@leiderdorp.nl of 54 58 500

29 FEBRUARI 2012


LEIDERDORPS WEEKBLAD

Expo “Onze jongens overzee “ KOUDEKERK a/d RIJN - In de Oudheidkamer van Koudekerk a/d Rijn is op 3 en 17 maart de tentoonstelling ‘Onze jongens overzee’ te zien. Belicht wordt de periode 1945-1952 in NederlandsIndië aan de hand van een aantal persoonlijke verhalen van Koudekerkse en Rijndijkse jongens die toen in Nederlands-Indië dienden. Sommigen gingen als vrijwilliger, maar de meesten werden opgeroepen vanwege hun dienstplicht. Op de tentoonstelling is te zien wat ‘onze jongens’ daar moesten doen. De Oudheidkamer is op 3 en 17 maart open van 13.30 tot 16.30 uur. Adres: Dorpsstraat 55a, Koudekerk aan den Rijn.

Klassieke muziekprogramma 2012-2013 LEIDEN – Het volledig klassieke programma 2012-2013 van de Stadsgehoorzaal Leiden en opera in de Leidse Schouwburg is vanaf 1 maart beschikbaar. Daarin zijn opgenomen naast ‘reguliere’ concerten ook diners, een muzikale rondleiding en boottocht. Het programma staat op 1 maart vanaf 12.00 uur op stadspodia.nl. Boekingen kunnen worden gedaan met ingang van zaterdag 3 maart vanaf 12.00 uur op deze website en vanaf 16.00 uur aan de kassa van de Stadsgehoorzaal Leiden en de Leidse Schouwburg, Oude Vest 43. Wie voor 1 mei meer dan vier verschillende concerten boekt ontvangt een waardebon van € 25, in te wisselen bij een volgend bezoek aan Stadsgehoorzaal of schouwburg. Meer informatie is te vinden op stadspodia.nl.

Dick de Boer over ‘Emo’s reis’, een cultureel-historische reisgids door 13e eeuws Europa

‘Een reis als tijdmachine’ LEIDERDORP - Historicus Dick de Boer beschrijft in zijn boek Emo’s reis, de tocht die abt Emo begin 13e eeuw naar Rome maakte. Het boek heeft de nodige landelijke aandacht gekregen onder meer in het radioprogramma OVT. De Boer is emeritus hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarvoor was hij wetenschappelijk medewerker in Leiden. Sinds zijn emeritaat woont hij in Leiderdorp. door Emil Broesterhuizen Rasverteller Dick de Boer kan uren gepassioneerd praten over de reis van de abt Emo naar Rome. “Het boek was een geweldig fascinerend project en ook voor mijzelf heel leerzaam”. In bijna 500 pagina’s beschrijft hij van dag tot dag de reis die Emo, abt van een kloostertje in Wierum (nu Wittewierum) in Groningen, in de winter van 1211 – 1212 maakte om bij de paus zijn recht te halen. De bisschop van Munster had de schenking van de kerk van Wierum aan Emo’s klooster ongedaan gemaakt. Uit pure woede ging Emo met een jeugdvriend op reis. Te voet door Frankrijk via het hoofdkwartier van zijn orde in Prémontré, over de Alpen en Apennij-

taald door de toenmalige Leidse hoogleraar Huub Jansen - over zijn (klooster)leven, met veel persoonlijke passages over zijn vrees voor God. Emo dacht zelfs dat de overstromingen in Friesland Gods straf waren voor zijn nalatigheid. De publicatie van ‘Emo ’s reis’ viel samen met het afscheid van Dick de Boer in Groningen. Is het boek uw afscheidswerk? “De eerste exemplaren heb ik bij mijn afscheidscollege in mei 2011 aan Jan Terlouw en de vertegenwoordiger van de bisschop van Munster aangeboden. Het boek is de afronding van een fascinatie, bedoeld voor een breed publiek. Ik heb het overzicht over de maatschappelijke ontwikkelingen in die tijd gecombineerd met een schat aan kleine, maar veelzeggende details. Deze geven een verrassende kijk op het dertiende-eeuwse Europa. Het is zeker niet mijn laatste boek. Ik heb nog veel plannen”. U kende de kroniek van Emo al. Heeft u desondanks veel werk voor het boek moeten verzetten? “Natuurlijk ben ik uitgegaan van Emo’s kroniek. Die geeft een prachtig inzicht in de man en een kort verslag van de reis. Maar ik heb vijf

overgestoken en heb hele stukken per fiets afgelegd, ook om Emo’s landschap fysiek te ervaren. Zo zag ik in stadjes, dorpen en landstreken wat nu nog terug te vinden is van wat Emo heeft gezien tijdens zijn reis”.

Prof. Dick de Boer (foto PR) Zo ontstond een cultureel-historische reisgids. In welke context speelde Emo’s reis zich af ? Wij associëren de Middeleeuwen toch met stilstand en achteruitgang? “Er bestaan nogal wat misverstanden over de Middeleeuwen. Maar juist de eerste helft van de 13e eeuw was een dynamische pe-

Comedy in Het Trefpunt WARMOND – In Theater Het Trefpunt in Warmond geeft Eric Koller op vrijdag 9 maart een voorstelling zonder woorden. Geen pantomine of cabaret, maar een ‘fysieke comedy’, aldus de artiest. Zijn voorstellingen zijn een aaneenschakeling van grappige, herkenbare, alledaagse, knap uitgebeelde, zeer humoristische, ondefinieerbare, goed getimede en juist geplaatste grappen, mét een flinke dosis zelfspot. Aanvang: 20.15 uur. Kaarten à € 17,50/€ 15,00 (CJP/65+) zijn te koop via www.hettrefpuntwarmond.nl en VVV Warmond. En aan de zaal, indien nog verkrijgbaar, vanaf drie kwartier voor aanvang. Adres: Herenweg 80 in Warmond.

‘KoorNelis’ in Hollandsche Tuyn LEIDERDORP - Komende zondag is er in de Hollandsche Tuyn een optreden van ‘KoorNelis’. Dit koor, bestaande uit 12 zangers en zangeressen, wordt begeleid door een akoestische band. Op het programma staan onder meer liedjes van Cornelis Vreeswijk, omgezet naar een koorversie. ‘KoorNelis’ heeft eerder acte de presence gegeven op het Gouden Pet festival en in Paradiso, Amsterdam. Het optreden op 4 maart begint rond 16.00 uur. Meer informatie op de site www.koornelis.nl.

Concert Arnold Schönberg Kamerkoor LEIDEN - Het Arnold Schönberg Kamerkoor geeft op 18 maart in de Oud-Katholieke Kerk het concert ‘Blessed is the Man’. Op het programma staan psalmen van David, op muziek gezet door componisten uit opeenvolgende cultuurperiodes: Palestrina, Sweelinck, Mendelssohn, Dvoák, Kreek en Manneke. Het koor wordt vergezeld door de IJslandse sopraan Hrafnhildur Árnadóttir en de Duitse organiste Kirstin Gramlich. Aanvang 15:30 uur. Plaats: OudKatholieke Kerk, Zoeterwoudse Singel 49, Leiden. Kaarten á € 12 (voorverkoop € 10, jongeren tot 18 jaar € 8) verkrijgbaar aan de zaal of in voorverkoop door het bedrag over te maken naar bankrekening 6217661 t.n.v. Arnold Schönberg Kamerkoor te Leiden. Meer informatie op www.askk.nl.

Heilige Roomse Rijk en ‘superpaus’ Innocentius III die streefde naar versterking van de macht van de katholieke kerk. Een thema als de relatie met de Islam stond ook toen al hoog op de agenda, denk aan de kruistochten”. Emo’s reis is dus een veelzijdig boek: historisch, maar ook een avonturenroman en reisgids? “Emo’s reis biedt ruimschoots stof voor een avonturenroman en is een ongeëvenaard historisch document. Ik heb de reis van Emo jarenlang gebruikt als ‘venster’op de middeleeuwen tijdens het college voor eerstejaars studenten, maar het onderwerp had meer potentie. Gelijktijdig met mijn boek verscheen de historische avonturenroman over de reis ‘Emo’s labyrint’ van de Groningse schrijfster Ynskje Penning. Ik heb met haar samengewerkt bij de projectopzet, het onderzoek en het schrijven. Wij spraken elkaar wekelijks over ons werk. Die samenwerking werkte heel stimulerend. Het boek is ook een historische reisgids vol informatie voor de hedendaagse reiziger. Wandelaars en fietsers hebben de handschoen opgenomen. Op ruim tien websites zijn verhalen te vinden van reizigers die Emo’s tocht hebben nagevolgd”. Beide boeken hebben de nodige aandacht gekregen. Er worden busen bootreizen georganiseerd. Over Emo’s reis wordt ook getwitterd en een theaterproductie is in voorbereiding. De Boer: “Die belangstelling was stiekem wel beoogd, maar overtrof onze verwachting”. Alleen een tentoonstelling, Finding Emo, in het Groninger Museum is door de financiële problemen daar er niet gekomen, ondanks toezeggingen van allerlei kanten, inclusief het Vaticaan, om materiaal aan te leveren.

LVU cursus over Emo’s reis

Rome (foto PR) nen in 72 dagen naar Rome. Daar moest hij 50 dagen antichambreren om de verlangde pauselijke steun te krijgen. Daarna trok hij te voet over de Alpen en per boot over de Rijn in 120 dagen terug naar huis. Emo studeerde aan de universiteit van Oxford, die op haar website pronkt met ‘Emo of Friesland’ als haar eerste buitenlandse student. De abt schreef ook een kroniek - ongeveer 30 jaar geleden ver-

jaar lang uitgebreid bronnenonderzoek gedaan op tal van plaatsen in Europa tot in het Vaticaan toe. Ik ben in 2006 als pilot begonnen met een reis naar Prémontré langs de route van Emo. Toen wist ik zeker dat er een fantastisch verhaal in zat. Daarna heb ik het gehele traject bereisd. In Italië kon ik voor het onderzoek ook enkele keren in het Nederlands Instituut in Rome terecht. Ik ben de Mont Cenis te voet

riode van bloei en vooruitgang. De overgang van Romaans naar vroegGotisch gaf een stevige impuls aan de bouwkunst. De handel groeide sterk en er ontstond een monetaire economie. Ook wetenschappelijk was het een periode van sterke intellectuele ontwikkeling, waarin het Latijn terrein begon te verliezen ten gunste van de volkstalen. Politiek waren er volop spanningen, met twee rivaliserende keizers in het

. Dick de Boer geeft vanaf dinsdagavond 6 maart voor de Leiderdorpse Volksuniversiteit een cursus van drie lessen over Emo’s reis. Aanmelden via de website www. leiderdorpse-volksuniversiteit.nl, per email leiderdorp@ volksuniversiteit.nl of of op het LVU bureau in de Sterrentuin. Open op maandagen woensdagochtend. Dan is het bureau ook telefonisch bereikbaar (071-5411732). Het boek ‘Emo’s reis. Een historisch culturele ontdekkingstocht door Europa’ is uitgegeven bij Noordboek. Cursisten kunnen het aanschaffen voor de gereduceerde prijs van € 25.

Expositie Kunstkring LEIDERDORP - Schilderes Anneke van Kooperen exposeert momenteel haar werk in de vitrine van de Kunstkring Leiderdorp. Deze is te vinden in het Atrium van gebouw De Sterrentuin.

Kamermuziekconcert in Leythenrode LEIDERDORP - In Verpleeghuis Leythenrode wordt zaterdag 3 maart om 19.30 uur een klassiek kamermuziekconcert gegeven. Het ensemble Buizer Duo met Daniëlle Buizer (cello) en Julia Buizer-Madzhar (piano), brengt een gevarieerd klassiek programma. Belangstellenden zijn welkom in de Pyramide van het verpleeghuis om dit concert samen met de bewoners bij te wonen. Kosten incl.koffie, thee en een drankje € 6,50 per persoon. Kaarten verkrijgbaar bij de receptie van Leythenrode, Hoogmadeseweg 55.

WOENSDAG 29 FEBRUARI 2012

CULTUUR & UITGAAN

v.l.n.r. Judith Kuipers, Maarten Janssen cello voorgrond, Tim Wintersohl fluit, achtergrond

Verrassend zondagmiddagconcert voor jong en oud tekst en foto Esta Hoogervorst LEIDERDORP- Het trio Tim Wintersohl, fluit, Judith Kuipers, fluit en Maarten Janssen, cello verzorgde op 26 februari in de Dorpskerk het Tweede Zondagmiddag concert in de concertreeks van de Stichting Muziek Onderwijs Leiderdorp. De bezoekers werden getracteerd op een mooi programma met muziek van bekende en wat minder bekende componisten. Klassieke muziek kan ook heel toegankelijk en leuk zijn voor jonge luisteraars, zo bleek tijdens het concert. Het programma werd geopend met het London Trio nr. 1 voor twee fluiten en cello van Joseph Haydn. Direct viel op het mooie samenspel van de drie musici, waarbij kort voor de uitvoering Clotilde Lacroix door omstandigheden niet kon optreden. Zij werd vervangen door Maarten Jansen. Het tweede stuk, ‘Le colloque des deux Perruches’, het gesprek van

de twee parkieten, van Jean Francaix bestond uit zes korte deeltjes en werd gespeeld door Judith Kuipers fluit en Tim Wintersohl altfluit. In de verschillende deeltjes zagen de luisteraars als het ware de parkieten voor zich. Van de Braziliaanse componist Heitor Villa Lobos speelden Wintersohl en Janssen ‘The Jet Whistle’ voor fluit en cello. Lobos had een liefde voor Braziliaanse Volksmuziek en Wintersohl wist op schitterende wijze de ‘Jet Whistle’ te imiteren. Tot slot speelde het trio twee korte delen uit ‘Don Giovanni’, één van de laatste opera’s van Mozart, die voor veel instrumenten is bewerkt. Het verrassende en prachtig uitgevoerde concert werd georganiseerd door Hans en Dirk Feller. Het volgende Zondagmiddagconcert in de Dorpskerk vindt plaats op zondag 22 april. De musici dan zijn Jaike Bakker, harp en Marina Meerson, viool.

(foto Anneke van Kooperen, Kunstkring Leiderdorp) gesteld. De Sterrentuin is gevestigd aan de Van Diepeningenlaan 110 in Leiderdorp.

Concert Wednesday Evening Singers LEIDERDORP - De Leiderdorpse groep Wednesday Evening Singers (WES) geeft zondag 11 maart in de Lokhorstkerk in Leiden het concert True Colors. WES (opgericht in 1994) bestaat uit vijf Leiderdorpers en een Alphenaar. Heleen Nobbe (sopraan), Caroline van der Kuijl (mezzo-sopraan), Wim Sangster (tenor), Arno Meijer (tenor), Arjen van der Kuijl (bariton) en Adri den Ouden (bas) vormen al bijna 17 jaar een a capella groep. Het breed vocale repertoire varieert van renaissance tot de 21e eeuw, van folk tot klassiek, van The Beatles tot Queen, van Annie M.G. Schmidt & Harry

‘Bollen blazen’ door Leiderdorpse bakker Enige tijd geleden las ik in een Nijmeegse krant de mededeling dat ‘winkeliers in een der straten van het winkelcentrum in deze stad toeters hebben aangeschaft om elkaar toeterend te hulp te roepen in geval van winkeldiefstal’. Dit deed mij denken aan vroeger tijden toen de bakkers ook toeters, beter gezegd hoorns, gebruikten, niet uit angst voor diefstal, maar om bewoners in de omtrek te waarschuwen dat de broden en bollen gaar waren en gereed lagen voor de verkoop. Het gebruik van de bakkershoorn is heel oud. In het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen is een hoorn te vinden uit 1614. De bakkershoorn behoorde enkele eeuwen tot de ambachtelijke attributen van de bakker, ook in Leiderdorp. Echter na het afschaffen De bakkershoorn van bakker Van der van de bakkersnachtarSijs, waarschijnlijk gemaakt uit een beid op 12 mei 1912, werd hoorn van een Hongaars stepperund, is er minder op de hoorn genog steeds in het bezit van de familieVan blazen. der Sijs. (foto: privébezit A. van der Voor onze voorouders was het vanzelfsprekend Sijs). de dag te beginnen met een ontbijt van vers tarwe- of wittebrood. De bakker bakte daarom ’s nachts zijn broden. In die tijd werd gestookt met takkenbossen en turf. De deegbereiding geschiedde handmatig. Hierdoor was het nooit precies te zeggen wanneer het brood gereed zou zijn. Daarom maakte de bakker gebruik van de hoorn. Zodra de eerste broden uit de oven kwamen, zette hij de hoorn aan zijn lippen en blies er krachig op om de bewoners in de omtrek te waarschuwen dat het brood dampend op hen lag te wachten. Het was een dagelijks terugkerend ritueel. In de loop der eeuwen is het ‘bollen blazen’ teruggebracht tot een folkloristisch gebruik. Zo werd op Vastenavond in Helmond met de hoorn aangekondigd dat de beschuitbollen gereed waren. In de Zaanstreek werd op Luilakdag, de zaterdag voor Pinksteren, in alle vroegte op de hoorn geblazen ten teken dat de luilakbollen beschikbaar waren. De bakkershoorn is vervaardigd van de hoorns van groothoornige rundersoorten, afkomstig uit de Hongaarse steppen. Deze runderen werden naar Duitsland gedreven en daar als slachtvee verkocht. Men neemt aan dat zo de runderhoorn in ons land is gekomen. De grootst bekende bakkershoorn is 62 centimeter. De punt is veelal voorzien van een metalen mondstuk. De meeste hoorns hebben een ketting om opgehangen te kunnen worden. Het langst in gebruik was, voorzover bekend, de bakkershoorn in Leiderdorp. Vanaf het begin van de twintigste eeuw tot ongeveer 1930, blies bakker Van der Sijs, gevestigd aan de Hoofdstraat 44, op Oudejaarsdag op zijn hoorn om de dorpsbewoners te waarschuwen dat de bollen, timpen en andere baksels gereed waren. Soms bakte Van der Sijs die dag duizend broodjes. De traditie wilde dat de broodjes en bollen gereed waren voor afloop van de Oudejaarsmiddag kerkdienst. De kerkgangers spoedden zich dan met bollen naar huis om deze warm met boter en stroop te nuttigen. Eenmaal dreigde het mis te gaan. Tijdens het bakken zag Van der Sijs in dat hij niet op tijd klaar zou zijn. Toevallig kwam de dominee voorbij, op weg naar de kerkdienst. De bakker riep hem toe: “Houd ze maar lang bezig, want ik ben nog lang niet klaar!” De bakkershoorn is na 1930 door de bakkers Van der Sijs niet meer gebruikt. Nadat Aat van der Sijs in 1968 de bakkerijdeuren definitief sloot, blies de musicus Willem O. van Zoeren op 28 januari 1989 nog eenmaal de bakkershoorn bij de feestelijke opening van de nieuwe bakkerij van de heer Klootwijk in Rotterdam. Sindsdien wordt de hoorn gekoesterd als een kostbaar familiebezit. Sophie Molema, historica ---------------------------------------------------------------------------------------De rubriek ‘Historie Vlakbij Huis’ wordt verzorgd door medewerkers van het Leiderdorps Museum en verschijnt eens per maand. Het museum is gevestigd in scc De Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan 110. De openingstijden zijn op zaterdag, zondag en woensdag van 14.00 tot 17.00 uur en op afspraak. De toegang is € 2,- (donateurs en kinderen tot 12 jaar gratis).

Medea van de Veenfabriek

Naast haar opleiding tot activiteitenbegeleider studeerde zij kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Het schilderen is Anneke’s grote hobby. Ze volgt lessen bij de bekende Leidse kunstenaar Peter Zuur. Zij werkt met vrolijke kleuren en gebruikt watervermengbare olieverf. Deze verf bevat geen schadelijke verdunningsmiddelen en kan puur met water worden gebruikt of vermengd. Inspiratie vindt Anneke in de natuur en bij Picasso. Haar werken zijn vooral abstract. De kunstenares werkt met gemengde technieken op papier en doek. De expositie is tot 11 april in De Sterrentuin te zien. Daarna wordt het Atrium vrijgemaakt voor de negende grote expositie voor amateurkunstenaars. In het weekend van 14 en 15 april wordt een grote variëteit aan schilderijen en objecten van meer dan 65 kunstenaars en in diverse technieken tentoon-

Historie Vlakbij Huis

Bannink tot Amerikaanse Spirituals. Het programma van True Colors bestaat o.a. uit een aantal stemmige Salvation Army Songs, popsongs (met Cindy Laupers True Colors ). Na een korte pauze volgt het recent klassiek werk My heart is al holy place (Patricia van Ness, 2007). In The promised Land passeren folksongs en spiritals. Het concert wordt afgesloten met popsongs waaronder Queen’s Bohemian Rhapsody. Kaarten aan de zaal, Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1 in Leiden. Toegang € 5.

LEIDEN - Op Internationale Vrouwendag, 8 maart, is vanaf 20.15 uur in de Stadsgehoorzaal Leiden de muziektheatervoorstelling Medea van de Veenfabriek te zien en te horen. Vanwege 8 maart geldt voor vrouwen een speciaal tarief. Het muziektheaterensemble de Veenfabriek en Muziektheater Transparant brengen een eigentijdse bewerking van de Griekse tragedie Medea. In de versie van Peter Verhelst wordt de mythe verteld vanuit het perspectief van de terugblikkende Kreon. Verhelst creëert daarmee een nieuwe kijk op de oude mythe. Paul Koek plaatst het ensemble in een rechte lijn wat doet denken aan een Turks orkest. De acteurs spelen vier monologen. In de nieuwe compositie van Wim Henderickx worden tekstfragmen-

ten ingevlochten, terwijl het lamento van de Turkse zangeres Selva Erdener tijdens de hele voorstelling klinkt. De inleiding start om 19.30 uur en kost € 5 per persoon, uitsluitend te reserveren in combinatie met een toegangskaartje. Online reserveren kan bij stap 2 van de bestelling. Wie kaarten heeft en de inleiding wil bijboeken, kan dit telefonisch doen via tel.nr. 0900-9001705 (25 ct pm). Vanwege Internationale Vrouwendag mogen alle vrouwen voor de helft van de prijs naar Medea in de Stadsgehoorzaal Leiden. Reserveren met deze korting kan via tel. 0900-900 1705 (25 ct pm) o.v.v. ‘Vrouw’. Deze korting geldt niet in combinatie met andere acties. Op reeds verkochte kaarten wordt geen restitutie verleend.

Scottish Folkconcert bij TTFC Koudekerk a/d Rijn - TTFC organiseert in VTC De Ridderhof donderdag 8 maart een concert met Nick Kerr en Stephen Quigg. Beiden waren leden van de bekende Schotse folkgroep The McCalmans. Deze ging echter in 2010 uiteen omdat Ian McCalman na ruim 45 jaar wilde stoppen. Nick en Stephen besloten samen verder te gaan. Als duo hadden ze al succes in o.a. Nederland, Duitsland en Denemarken. Nick heeft met zijn krachtige stem veel met koren gezongen in Denemarken, waaronder ook grote theaterproducties en -shows. Hij

schrijft veel eigen teksten en heeft een bijzondere manier van presentatie. Stephen Quigg zingt met zijn Schotse stem met veel diepte en kracht veel Schotse traditionele liederen, maar ook nummers als ‘Goodnight Sweetheart’. Nick Keir: Zang, gitaar, mandoline, fluit en mondharmonica Stephen Quigg: Zang, gitaar en bodhran (Ierse trommel). Het is raadzaam tijdig te reserveren via ttfolk@hotmail.com of 0713414647. Entree € 15. Aanvang 20.45uur. Meer info op www.ttfolk. nl en www.nickkeir-stephenquigg. com.


E J N E B T E E W T ’ E J VOOR

T H C O K VER

NISSAN PIXO VAN €7.999,-* VOOR

€6.990,-

**

INCLUSIEF DEALERKORTING

GEEN BPM GEEN WEGENBELASTING 14% BIJTELLING

Openingstijden van maandag tot vrijdag, op zaterdag en/of zondag. Ga voor meer informatie naar: www.nissan-acties.nl *Consumentenadviesprijs Nissan PIXO Visia 1,0L 68pk € 7.999,- (prijslijst 1 januari 2012) is incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Opties en uitrusting afhankelijk van de uitvoering. **Het klantvoordeel van € 1.000,- is uitsluitend geldig voor de aanschaf van een nieuwe Nissan PIXO met een klantorder datum tussen 01/01/2012 en 31/03/2012. N.B. (Niet geldig voor Lease en fleet orders). Aanbod is geldig op alle beschikbare uitvoeringen van de PIXO. Het bedrag van € 1.000,- is het klantvoordeel is inclusief dealerkorting, incl. BTW, is niet inwisselbaar tegen contanten en is tevens het maximum bedrag. Overeenkomstig 1999/100.EC. Min/max. verbruik PIXO gamma gecombineerd: 4,4-5,2 l/100km, resp. 22,7-19,2 km/ltr. CO2 uitstoot variërend: van 103 gr/km tot 122 gr/km. Alle wijzigingen en drukfouten voorbehouden aan Nissan Nederland.

Rabobank Wensenfonds 2012 gaat van start! De Rabobank is een bank met ideeën. Maar het Rabobank Wensenfonds legt het initiatief graag bij ú. Heeft u een idee waarmee we uw en onze omgeving kunnen verbeteren? Een mooie wens voor bijvoorbeeld zorginstelling, buurt, school of vereniging? Kijk dan snel op www.rabobankwensenfonds.nl voor meer informatie. U heeft tot en met 20 april a.s. de tijd om een wens in te dienen. Het Wensenfonds laat, geheel in de geest van onze lokale betrokkenheid, ieder jaar een groot aantal verschillende wensen van inwoners uit Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest in vervulling gaan. Voor meer informatie kunt u kijken op de website of bellen met het wedstrijdsecretariaat

Rabobank Wensenfonds 2012 Op zoek naar uw ideeën!

Insch r t/m 2 ijven 0 apr 2012 il

(071) 565 93 53.

Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobankwensenfonds.nl


LEIDERDORPS WEEKBLAD

WOENSDAG 29 FEBRUARI 2012

SPORT

CLUBPAGINA RCL officieel leverancier

www.kippieleiderdorp.nl

RCL-vrouwen winnen op karakter van Saestum Belangrijke rol voor invalster Bianca van der Meer

kledinglijn

zigingen van Saestum coach John Kaersenhout en anticipeerde daarop met succes. Madieke Zaad kreeg een meer verdedigende taak en invalster Bianca van der Meer mocht als spits in de 75e minuut haar debuut in de hoofdmacht maken. Drie minuten later had ze haar eerste balcontact. Het was direct prijs. Uit een hoekschop werd de bal op haar verlengd. Tusssen drie verdedigsters in en met uiterst veel souplesse nam ze deze met rechts aan, controleer-

Winkelhof 83 2353 TV Leiderdorp Tel.: 071-5411459 www.sport2000leiderdorp.nl

Gratis parkeren voor de deur Combinatievoordeel bij gelijktijdig passeren van verschillende akten Dinsdagavond op afspraak geopend

T F E W

Loevestein 12 2352 KM Leiderdorp Postbus 80 2350 AB Leiderdorp (071) 589 92 01 (071) 541 13 92 info@notarissen.tv www.notarissen.tv

SPONSOR RCL D1

VAN HAASTEREN MOTORS BV Leiderdorp - Touwbaan 22 Tel. 071 - 589 50 00 www.vanhaasterenmotors.nl ÒÒK: Honda, Schade, 24 uur brandstof ÉN LPG

Tussen drie Saestum verdedigsters in weet invalster Bianca van der Meer bij het eerste balcontact het leer aan te nemen, te controleren en vervolgens onhoudbaar in de touwen te schieten.

LEIDERDORP – De RCL dames wonnen afgelopen zaterdag de aantrekkelijke en spannende wedstrijd tegen Saestum uit Zeist. De ploeg van coach Sikking nestelde zich daarmee weer in de subtop. Opvallend was het optreden van invalster Bianca van der Meer. Na drie minuten in het veld te hebben gestaan zag ze haar eerste actie bekroond met een doelpunt. Tekst en foto: Gert Jan van Heyningen Coach Barry Sikking was na afloop van het duel bijzonder blij met de volle buit. Een week eerder nog moesten de Leiderdorpse voetbalsters de KNVB beker vaarwel zeggen. De landskampioen moest nu gaan voor de drie punten. Het begin van de wedstrijd was overigens voor het team uit Zeist met ondermeer een gevaarlijke vrije trap van Frederique Bonnink die door sluitpost Denise Koorevaar werd onderschept. Vaste RCL doelvrouw Natasja Rensen raakte tijdens de warming-up geblesseerd. Ze moest

haar plek afstaan aan de gretige Koorevaar, die Rensen uitstekend verving. Het spel golfde op en neer en was aantrekkelijk om te zien. De Racing speelde bij vlagen messcherp, direct en in een hoog tempo. Zo schoot op rechts Romy Siera een prima mogelijkheid voor RCL net over. Toen zij opnieuw op rechts doorbrak kon Saestum speelster Kelly Gillissen het leer nog net onderscheppen. Vervolgens was een vrije trap van Ramona van der Harst en een prachtige kopbal van Madieke Zaad weer een belangrijk signaal dat RCL er echt voor ging. In de 32e minuut kwam de allerbeste mogelijkheid voor de Leiderdorpers. Lenie Mendes Fernandes sprintte er tussenuit en legde de bal perfect neer voor de inkomende Siera. Deze zag haar inzet in eerste instantie gestopt, maar doelvrouw Renate Verhoeven kreeg de bal niet helemaal onder controle. Saestum verdedigster Clara van Ardenne kon haar ploeg nog maar net redden. Na de thee was het de thuisploeg die direct de aanval zocht. De aan

de basis staande Lindsay de Zwart stuurde Lenie Mendes Fernandes op links weg. Verdedigster Van Ardenne kon nog redding bieden maar in de 47e minuut was het wel raak. De kleine Marcela Cabrera speelde de bal op Lesley Landweer die deze op haar beurt in de voeten schoof van Mendes Fernandes. Met een prachtige volley schoot ze de bal over Verhoeven in de andere kruising. Een schitterend doelpunt. Eén minuut later ging Mendes Fernandes er weer vandoor, maar werd binnen de beruchte lijnen onderuit geschoffeld door Franca van de Kuilen. De uitstekend fluitende arbiter Walter Doorduin stond er met zijn neus bovenop en wees resoluut naar de stip. Lesley Landweer schoot vervolgens de 2-0 binnen. Saestum ging voetballen en voerde de druk op. Maar de Leiderdorpse verdediging inclusief Koorevaar stond als een huis tot in de 62e minuut uit een hoekschop Kelly Gillissen met het achterhoofd de aansluitingstreffer scoorde. De spanning steeg. Wie zou de langste adem hebben. Trainer Sikking veranderde van tactiek. Hij zag de wij-

Mooie Ballen het wel en wee van RCL 10 Het tiende van RCL, geen splijtende passes en volle tribunes, maar achterafvelden zonder publiek in druilerig weer. RCL 10, een vriendenteam vol mannen die de 30 reeds ruim gepasseerd zijn. Mannen met een gezamenlijke passie: een balletje trappen op zaterdag. Wekelijks kunt u in het Leiderdorps Weekblad op de hoogte blijven van de verrichtingen van het onovertroffen negende elftal van RCL. Reageren kan via de site <http://www.rcl10. weebly.com>.

Bavarois Weet u waar de Bavarois vandaan komt? Nee? Let dan goed op. In lang vervlogen tijden was er gelegen in het Franse arrondissement Tarn-et-Garonne in de buurt van Labastide-surTemple en Barry-d’islemade, een heel oud Frans dorpje, Bava genoemd. Daar leefden naast noeste mannen en

prachtige Franse freules ook een hoop lieden die erg goed waren in het maken van desserts. Toetjes zoals wij Hollanders zouden zeggen. Volgens de Oudfranse legende waren de dessertmakers op een dag zo verguld van een gemaakt toetje dat de Franse koning – in het Frans Le Roi- werd ingevlogen om het dessert als eerste te proeven. Alsof er een engeltje op zijn koninklijke tong stond te piesen, zo lekker vond hij het. “Magnifique! Magnifique!”, zou de vorst in pure extase hebben geroepen en dus hebben de inwoners van Bava hun toetje naar Le Roi genoemd. Vandaar Bavarois! “Dit verhaal rammelt natuurlijk aan alle kanten” hoor ik u denken en daar heeft u helemaal gelijk in. Maar stelt u zich eens voor dat u na een gewonnen wedstrijd, zittend in een voorzichtig voorjaarszonnetje met een koude kletser in uw hand dit verhaal moet aanhoren. Dan zou u er toch ook vorstelijk om moeten glimlachen! Overigens dartelden de matadoren van het Onovertroffen 10e zaterdag als een stel Franse vorsten over het gladgestreken Katwijkse knollenveld. Dat het slechts 0-2 werd mag een heus wonder heten. Zeker tien opgelegde kansen werden met de Franse slag vakkundig om zeep geholpen. Maar het toetje in de derde helft smaakte er niet minder door. “Bavarois” hoor ik u denken? Nee, bier! Maar dat is ook lekker!

Grill en Maaltijdenwinkel Peter Jansen W.C. Winkelhof 21 - Leiderdorp

Wil van Leeuwen Al 45 jaar een begrip in Leiderdorp

Reparaties en onderhoud aan alle merken auto’s Tevens het juiste adres voor uw APK Bedrijvenweg 24 2351 BC Leiderdorp Tel. 071 - 5420836

SPONSOR BIJ RCL? Informeer naar de mogelijkheden bij de sponsorcommissie.

Kijk op www.rcl.nl

Info: sponsoring@rcl.nl

Oefenwedstrijden van Alecto dames

De stichting Sport Promotie Leiderdorp (SSPL) is in 1995 opgericht. De aanleiding was het (mede)organiseren van de toenmalige Nacht van Leiderdorp en het initiatief om Sportcafés en Sportverkiezingen te gaan houden. Verder is en was het de bedoeling om sportevenementen te organiseren en sportorganisaties in nauwer contact te brengen met bedrijfsleven, politiek en pers. De SSPL houdt u via deze regelmatig terugkerende column op de hoogte van de door de SSPL (mede)georganiseerde evenementen. Het eerstvolgende evenement is het 85e sportcafé dat op 2 april gehouden gaat worden in het clubgebouw van Tamarco.

Na de winterstop speelden de Alecto dames afgelopen week twee oefenwedstrijden. Op woensdag 22 februari waren de Gooische dames hun tegenstander. Na een 3-0 achterstand bij rust, kwam Alecto in de tweede helft knap terug tot 3-2 dankzij doelpunten van Miriam Schuit en Iris Bunnig. Gooische won uiteindelijk met 4-2.

Recessie en sportverkiezingen Recessie. De media hebben het er continu over en er wordt mee bedoeld dat er een economische teruggang gaande is. Als we echter terugblikken naar het laatst gehouden sportcafé in het Time Out café in sporthal de Bloemerd, dan was er van deze somberheid weinig te merken. Een welgeluimd gezelschap van ruim 80 personen uit de sport, bedrijfsleven en politiek, waaronder twee wethouders en als speciale bezoeker onze nieuwe burgemeester. Nu was de aanwezigheid van 60% van het Leiderdorps college natuurlijk geen verrassing, want de gemeente Leiderdorp was die avond de gastheer van het sportcafé. Terug naar de recessie. Voor het jaarlijks organiseren van de Leiderdorpse sportverkiezingen is geld nodig. Dit, om een accommodatie te huren, deze geschikt te maken voor de gelegenheid met een podium, het creëren van zitplaatsen, licht en geluid in te huren (er is immers geen theaterzaal meer in Leiderdorp), het betalen van optredende artiesten, prijzen voor de winnaars mogelijk te maken en om consumpties aan te kunnen bieden. In de afgelopen 17 edities van de sportverkiezingen is dat altijd nog gelukt. Dankzij hele goede en gulle sponsors. Maar het is ook begrijpelijk dat deze sponsors een keer met sponsoren stoppen. Dan is het geweldig dat er weer andere opstaan om deze lacune op te vullen. Na het stoppen dus van onze hoofdsponsors, loodgietersbedrijf Barendse en Euronet Autoruiten, mochten we twee nieuwe sponsors begroeten. Joost Overdevest van Chalant ICT en Dick Dompeling van Zetacom Business Communications maken het mogelijk dat, ondanks de recessie, het 18e Leiderdorpse sportgala op vrijdag 16 november gehouden kan gaan worden. Ook de gemeente Leiderdorp en de lokale VVD sponsoren gelukkig mee. Het grootste gedeelte van het benodigde budget is dan ook gegarandeerd. Maar we zijn budgettair nog niet helemaal rond, dus extra sponsors blijven welkom. Maar wij als SSPL kijken toch al verder naar 2013. Het zoeken naar sponsors wordt in deze financieel sombere tijden steeds moeilijker, daarom is ‘de vrienden van de SSPL’ in leven geroepen. Iedereen die de sportverkiezingen (en dus de organiserende SSPL) een warm hart toedraagt kan daar deel vanuit gaan maken met een jaarlijkse donatie van € 100. Men zorgt er dan voor dat éénmaal per jaar sportvrijwilligers, aankomende sporttalenten, presterende sporters en sportverenigingen gehuldigd en in het zonnetje gezet gaan worden. Als tegenprestatie zullen ‘vrienden van de SSPL’ één of meerdere keren per jaar ludiek verrast gaan worden. Mooi toch, u als deelnemer aan deze actie maakt zo’n sportgala mede mogelijk en staat ook nog eens ludieke verrassingen te wachten.

de, nam rust om vervolgens feilloos met links in de uiterste hoek binnen te schieten. Een hele fraaie binnenkomer van deze invalster. Saestum zat er doorheen maar vlak voor tijd kreeg de ploeg nog een strafschop die perfect werd ingeschoten door Anne Maguire: 3-2. Zo werd de laatste fase nog zeer spannend met mogelijkheden voor beide ploegen. Gescoord werd er echter niet meer. RCL won op karakter.

De dames in actie op de 51 meter hoge Wolvenberg (helling 6) en 43 kilometer tot de finish in Gent. (fotograaf: Konings)

Regina Bruins 31e in Omloop Het Nieuwsblad GENT (B) - Afgelopen zaterdag werd bij onze zuiderburen met de Omloop Het Nieuwsblad de eerste grote wielerwedstrijd van het seizoen gereden. Bij de vrouwen verscheen onze dorpsgenote Regina Bruins aan de start van deze 119 kilometer lange rit in de Vlaamse Ardennen, die tevens de opening

van het Vlaamse klassieke wielerseizoen is. De Leiderdorpse kwam uiteindelijk in Gent als 31e binnen met een achterstand van 4 minuten en 46 seconden op de winnares. Dat was de Nederlandse Loes Gunnewijk (GreenEdge-AIS). Zij klopte in de sprint de eveneens Nederlandse Van Dijk (Team

Afgelopen zondag bonden de Leiderdorpse hockeydames de strijd aan tegen Wageningen. Deze tegenstander begon goed, maar van lieverlee nam Alecto het wedstrijdinitiatief over. Na een aantal kansen

kwam de ploeg voor rust op een 1-0 voorsprong. Echter na de pauze kwam Wageningen opnieuw goed uit de startblokken. Door een fout in de Alecto verdediging kon deze ploeg gelijk maken om enkele minuten later een 2-1 voorsprong te nemen. Een kansrijke poging vlak daarvoor werd niet verzilverd. In de laatste minuten van de wedstrijd zette Alecto nog aan en maakte 2 minuten voor tijd toch nog de gelijkmaker. Eindstand 2-2, beide Leiderdorpse doelpunten waren van Marcelle van Hemert.

Specializes-Lululemon). De Duitse Worrack (Team Specializes-Lululemon) finishte als derde met een achterstand van 1 minuut 10 seconden. Bij de heren won de Belg Sven van Marcke. Landgenoot Ton Boone werd tweede.

Velocitas zet belangrijke stap richting handhaving Om zich in de eerste klasse te kunnen handhaven was het voor korfclub Velocitas afgelopen weekend D-day, zoals coach Rob Siemer het noemde. In poule 1C is de competitie dit seizoen zowel boven- als onderin ongekend spannend. Velocitas startte deze competitieronde als hekkensluiter en moest winnen om handhaving in de eerste klasse in eigen hand te houden.

Voor verdere informatie, zie onze website www.sspl.eu In Haarlem werd gespeeld tegen degradatieconcurrent Rapid, een bekende ploeg voor de Leiderdorpers waar de afgelopen jaren niet van gewonnen kon worden. Het probleem was niet zozeer het creeren van kansen, maar het afronden ervan. Rapid daarentegen had steeds een degelijke score op het bord weten neer te zetten. Maar ook de Haarlemmers moesten win-

nen om buiten de degradatiezone te blijven. Het beloofde dan ook een spannende wedstrijd te worden. Velocitas leek in de eerste helft de betere ploeg, maar slaagde er wederom niet in de vele kansen te benutten. Schoten raakten wel steeds de korf, maar doorlopers en zelfs een strafworp werden gemist. Een degelijke voorsprong bleef daarom uit. De ruststand was 4-5 in het voordeel van de Leiderdorpers. Ook na rust was Velocitas de betere ploeg. De Leiderdorpers leken beter met de druk om te gaan dan de Haarlemmers. Velocitas hield lang een voorsprong van twee puntjes vast, maar Rapid bleef knokken en trok de stand met nog elf minuten op de klok gelijk naar 8-8. In deze fase kwam een sterk punt van Velocitas naar voren, de makkelijk scorende dames. Met nog drie minuten

te gaan sloeg de Meeús-combinatie opnieuw een gaatje van twee punten. Rapid maakte echter meteen weer 10-11. De spanning was te snijden. In de laatste minuut kreeg Velocitas de kans de wedstrijd te beslissen via een strafworp, maar liet deze door te missen onbenut. Echter Rapid slaagde er niet in nog een keer gelijk te komen waardoor Velocitas, ditmaal met het geluk aan de zijde, met de volle winst naar huis toog. Door deze overwinning klom Velocitas naar een vijfde plaats met één wedstrijd minder gespeeld dan de concurrenten. Volgend weekend kan handhaving in Utrecht veilig gesteld worden door winst op HKC dat een puntje wist af te snoepen van kampioenskandidaat EKVA. Ook dat belooft weer een spannende wedstrijd te worden.

Marcelle van Hemert maakte voor Alecto tegen Wageningen twee doelpunten (foto PR)


Goed uit

eten De Hollandse keuken, met een eigen twist

U kunt bij ons terecht voor een stevige lunch, een fijn diner of een lekkere borrel. Ook voor uw feesten en partijen.

Natuurlijk kunt u bij De Tender aan het Valkenburgse Meer ook terecht voor de klassieke Hollandse gerechten, maar heeft u de huisspecialiteiten wel eens geproefd? Zoals de Saté De Tender: met extra malse kipfilet door de speciale, eigen gemaakte marinade, en natuurlijk met huisgemaakte satésaus.

3-gangen menu 29,50 Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur. Maandag gesloten. Herenstraat 62 | Voorhout | T 0252-216734 Internet: www.t-alternatief.nl

Unieke lokatie gelegen aan de Oude Rijn met grote tuinen en terras

Lekker uit eten of loungen in nog ruimere KW106

Visrestaurant/ strandpaviljoen KW106 Strandvak 3, Katwijk T 071 4075113 www.KW106.com

Geserveerd op een groot vierkant bord, compleet met atjar, kroepoek, en andere oosterse heerlijkheden. Een andere huisspecialiteit is de Lamsossebucco: In een landstreek van Spanje wordt deze delicatesse bereid in grotten, wat aan het gerecht een heel bijzondere smaak geeft. Aan dit Zuid-Europese gerecht van lamsvlees van het bot wordt veel zorg besteed: het heeft heeft ruim drie uur staan pruttelen voor het bij u op tafel staat. Niet alleen de huisspecialiteiten zijn bijzonder: ook de ambiance is dat: waar anders kunt u dineren in de sfeer van een klassieke treinreis? De Tender. Met voldoende ruimte voor feesten en partijen. Lekker eten met uitzicht op het water, met aandacht en zorg bereid, en met een méér dan goede prijskwaliteit verhouding. Restaurant-Partycentrum De Tender J. Pellenbargweg 2 2235 SP Valkenburg T 071-5721805 www.detender.nl

Sfeervol à la carte restaurant en diverse stijlvolle zalen voor elke gelegenheid

www.engelbertha.nl

uit & eten

Heeft u al zin in het strandseizoen? Wij wel! Want Schuitemaker komt dit jaar met een extra grote KW106 op het strand. Natuurlijk kunt u zoals u van ons gewend bent ook dit seizoen weer heerlijk genieten van een uitgebreide kaart met de lekkerste gerechten met uitzicht op zee. Of u nu wilt lunchen, dineren of loungen, iedereen is bij ons welkom. KW106 heeft niet alleen voor visliefhebbers een mooie kaart, ook als u niet zo gek bent op vis, zijn er voldoende lekkere alternatieven. Naast lunchen of dineren in ons visrestaurant is het nu ook mogelijk om voor groepen van 15 tot 40 personen arrangementen te reserveren zoals een wijnproefavond onder begeleiding van een wijndocent. Ook wanneer u een borrel organiseert voor een groep tot 40 personen kunt u prima in de loungehoek terecht, bijvoorbeeld met een lekker buffet van de mooie huisgemaakte producten van Schuitemaker. Ook voor uw walking dinner, amusediner, oesterparty, sushiparty of wijn-spijsavond bent u bij ons op het juiste adres. Wij verheugen ons er op u te onthalen. KW106 opent dit jaar al vanaf donderdag 8 maart 2012! Graag tot gauw dus bij KW106.

*

Een avondje uit onder het genot van een heerlijk diner Sluisweg 2a • 2225 XL Katwijk aan Zee T. 071 40 180 10 • E. info@wapenvankattuk.nl Geopend van Dinsdag t/m Zaterdag vanaf 17:30 uur

www.wapenvankattuk.nl

E J N E B T E E W T ’ VOOR JE

T H C O K R VE

NIEUWE NISSAN MICRA

VAN €11.200,-* VOOR

€9.999,-

**

INCLUSIEF DEALERKORTING

AR GARANTIE*

Openingstijden van maandag tot vrijdag, op zaterdag en/of zondag. Ga voor meer informatie naar: www.nissan-acties.nl *Consumentenadviesprijs Nissan MICRA Visia 1.2L 80pk € 11.200,- (prijslijst 1 januari 2012) is incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Opties en uitrusting is afhankelijk van de uitvoering. **Het klantvoordeel van € 1.201,- is uitsluitend geldig voor de aanschaf van een nieuwe Nissan MICRA met een klantorder datum tussen 01/01/2012 en 31/03/2012. N.B. (Niet geldig voor Lease en fleet orders). Aanbod is geldig op alle beschikbare uitvoeringen van de MICRA. Het bedrag van € 1.201,- is het klantvoordeel incl. BTW, is niet inwisselbaar tegen contanten en is tevens het maximum bedrag. Overeenkomstig 1999/100.EC. Min/max verbruik MICRA gamma gecombineerd: 4,1- 5,4 l/100km, resp. 24,3 – 18,5 km/ltr. CO2 uitstoot variërend: van 95 gr/km tot 125 gr/km. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.


E I T N A VAK TIP!

Kom voor een spetterende dag naar het Tropisch Tikibad!

X-stream

Voor ieder wat wils

Familie glijbanen

EVEN GENOEG VAN DE KOU? Kom dan genieten van de tropische warmte in het Tikibad. Het Tikibad is het grootste overdekte glijbanenparadijs van de Benelux en biedt een onvergetelijke dag vol slides. Voor de snelheidsduivels zijn er glijbanen waarbij je tijdens de ride de adrenaline door je lichaam voelt gieren. In de Moonlight en de Starfright word je meegevoerd in een donkere buis en overvallen de lichteffecten je! Daarna is het even heerlijk bijkomen de Lazy River. Maar er is nog meer! X-STREAM Wat zou je doen als de bodem onder je voeten vandaan zou verdwijnen? Beleef het in de spannende glijbaan X-stream.

In de tie n a k a v s r voorjaa dag elke d! geopen

Glijbaanplezier

RUIME OPENINGSTIJDEN Deze voorjaarsvakantie is het Tikibad dagelijks geopend. Ook in de avonduren kun je genieten van heel veel tropisch glijbaanplezier. Kijk voor de exacte openingstijden op www.tikibad.nl

PRIJZEN Al voor â&#x201A;Ź 15,- p.p. beleef je 5 uur lang glijbaanplezier. Kinderen t/m 3 jaar hebben gratis toegang.

VEILIGHEID VOOROP! Aangezien het Tikibad geen â&#x20AC;&#x2DC;gewoonâ&#x20AC;&#x2122; zwembad is gelden er extra veiligheidsregels. Iedereen kleiner dan 1.20 mtr is verplicht een drijfmiddel te dragen ongeacht men in het bezit van een zwemdiploma is. Uitgebreide veiligheidsregels staan vermeld bij de kassa, bij elke glijbaan en op www.tikibad.nl

Duinrell 1, 2242 JP Wassenaar, (070) 5155 255

K I J K V O O R M E E R P R I J Z E N E N O P E N I N G S T I J D E N O P W W W. T I K I B A D . N L

KOOPZONDAG

4 MA ART

FILIALEN DEN HAAG ENK ZOETERWOUDE/RIJNDIJ

OPGETELD DE BESTE KEUS

1 0.00 - 17.00 UUR

KEUKEN

1 2.00 - 17.00 UUR

t)PPHHMBOTHFMBLUFLFVLFO

FILIAAL CRUQUIUS

JODMTQPFMFJMBOE

+

APPARATEN OOK LOS LEVERBAAR VERVANG UW HUIDIGE APPARATEN VOOR ENERGIEZUINIGE APPARATUUR

449,- 449,- 389,-

Koelkast met vriesvak, inhoud 145/17 liter

499,-

BOSCH PIA 611 T 16 INDUCTIE KOOKPLAAT Touch Control bediening, PowerBoost-functie

BOSCH SGV53E23 VAATWASSER

Volledig integreerbaar, tiptoetsen, 5 programmaâ&#x20AC;&#x2122;s

BOSCH DWB09D650 AFZUIGKAP

Capaciteit 680 m3/u, HS 2x25W verlichting, metalen vetďŹ lters

849,-

BOSCH HBC84KE53EU COMBI MAGNETRON

4 verwarmingssystemen, magnetron 900W (5 standen), Auto Pilot, timer, uitgestelde start

OFFERTE ELDERS? KOM LANGS, HET IS ZEKER DE MOEITE WAARD CRUQUIUS

Cruquiusplein 50 Cruquiusplaza tel. 023-5483060 VRIJDAG KOOPAVOND

DEN HAAG

Neckar 24 Industrieterrein Forepark tel. 070-3206065 DONDERDAG KOOPAVOND

ZOETERWOUDE/RIJNDIJK Hoge Rijndijk 309b Rijneke Boulevard tel. 071-5812020 DONDERDAG KOOPAVOND

â&#x20AC;˘

t,SBBO

+

 

t,PFMLBTU

 

t7BBUXBTTFS

 

t"G[VJHLBQ

 

t*OEVDUJFLPPLQMBBU

 

t$PNCJNBHOFUSPO

 

50-plusser SCHILDERT, â&#x20AC;˘SAUST en behangt uw huis weer als nieuw. 06-13067762.

Tel.

Lekker toerfietsen vanuit â&#x20AC;˘Wassenaar en Voorschoten? www.tcdekampioen.nl. STEUNZOLEN. Erkend â&#x20AC;˘leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 0715238468 of 06-12028319.

AUTOBEDRIJF

G. DOL

Suzuki SX4, â&#x20AC;&#x2122;06 .............................................................................. â&#x201A;Ź 9.250,Mitsubishi Colt CZ3, 35.000 km, airco, â&#x20AC;&#x2122;08 ................................... â&#x201A;Ź 7.950,Toyota Yaris, 28.000 km, â&#x20AC;&#x2DC;06......................................................... â&#x201A;Ź 7.950,2x VW Polo 1.2, 58.000 km, â&#x20AC;&#x2122;04 ..................................â&#x201A;Ź 5.950,- / â&#x201A;Ź 7.950,Renault Scenic, airco, â&#x20AC;&#x2122;04. ............................................................. â&#x201A;Ź 6.950,2x Toyota Aygo, â&#x20AC;&#x2122;06.v.a. ..............................................â&#x201A;Ź 5.950,- / â&#x201A;Ź 6.950,3x CitroĂŤn C3, 50.000 km, airco, â&#x20AC;&#x2122;05 ....................v.a. â&#x201A;Ź 4.950,- / â&#x201A;Ź 6.950,3x CitroĂŤn C2, 77.000 km, â&#x20AC;&#x2122;06...............................v.a. â&#x201A;Ź 4.950,- / â&#x201A;Ź 6.950,3x Peugeot 307 SW, 72.000 km, â&#x20AC;&#x2122;05, automaat.......... â&#x201A;Ź 4.950,- / â&#x201A;Ź 6.950,2x Opel Zafira 1.8, airco, 90.000 km, â&#x20AC;&#x2122;01, â&#x20AC;&#x2122;05. .............................. â&#x201A;Ź 5.950,Nissan Micra 1.2S, airco, â&#x20AC;&#x2122;05 ......................................................... â&#x201A;Ź 5.950,Fiat Punto ELX, 50.000 km, â&#x20AC;&#x2122;04..................................................... â&#x201A;Ź 4.950,Ford Ka, â&#x20AC;&#x2122;03/â&#x20AC;&#x2122;04.............................................................................. â&#x201A;Ź 3.950,Ford Fusion 1.3, â&#x20AC;&#x2122;03 ....................................................................... â&#x201A;Ź 3.950,Renault Twingo, bj. â&#x20AC;&#x2122;04 .................................................................. â&#x201A;Ź 3.950,2x BMW 316 station, â&#x20AC;&#x2122;98/2000................................................v.a. â&#x201A;Ź 2.950,30x div. inruilers.......................................................................v.a. â&#x201A;Ź 500 AUTOMATEN Toyota Auris, automaat, 30.000 km, â&#x20AC;&#x2122;08 ....................................... â&#x201A;Ź13.950,CitroĂŤn C3 automaat 2005 ............................................................ â&#x201A;Ź 6.950,Toyota Starlet, automaat, 55.000 km......................................v.a. â&#x201A;Ź 3.950,CitroĂŤn Saxo, automaat ................................................................. â&#x201A;Ź 1.950,CABRIOLET BMW 328CI, â&#x20AC;&#x2122;00 automaat ............................................................ â&#x201A;Ź11.950,3x VW Golf Cabriolet automaat ...................................â&#x201A;Ź 3.950,- / â&#x201A;Ź 4.95 BESTELWAGENS VW Transporter 2.5 TDi, lang, â&#x20AC;&#x2122;04. (ex. btw)................................. â&#x201A;Ź10.950,3x CitroĂŤn Jumper 28JTD hoog/lang â&#x20AC;&#x2DC;04......................â&#x201A;Ź 4.950,- / â&#x201A;Ź 6.950,Mercedes Vito 108CD, â&#x20AC;&#x2122;03............................................................. â&#x201A;Ź 5.950,2x VW Caddy, Diesel SDi, â&#x20AC;&#x2122;98/â&#x20AC;&#x2122;99, â&#x20AC;&#x2122;04/â&#x20AC;&#x2122;05...................â&#x201A;Ź 2.950,- / â&#x201A;Ź 5.900,2x Renault Trafic, automaat, â&#x20AC;&#x2122;03/â&#x20AC;&#x2122;06........................................v.a. â&#x201A;Ź 5.250,Opel Combo 1.4, airco, â&#x20AC;&#x2122;03....................................... ..................... â&#x201A;Ź 4.950,3x Renault Kangoo diesel, â&#x20AC;&#x2122;05/â&#x20AC;&#x2122;06.............. â&#x201A;Ź 1.450,- / â&#x201A;Ź 2.450,- / â&#x201A;Ź 3.950,-

50/50 DEAL financiering mogelijk

WWW.GDOL.NL

Rijnsburgerweg 48 - Voorhout - Tel. 0252-211849

PARTICULIEREN

OPGELET! Uw advertentie verschijnt in de regio:

Advertenties kunnen tegen contante betaling Ă â&#x201A;Ź 8,00 ingeleverd worden bij:

 

Â&#x2026; )&57"-65")6*4 7PPSTUSBBU KATWIJK Â&#x2026; 4*("3&/."(";*+/+#BSOIPPSO )PPGETUSBBU NOORDWIJK Â&#x2026; PRIMERA WE-BOT )PPGETUSBBU SASSENHEIM Â&#x2026; 3*&58*/,&-WBOEFS70035 %PSQTTUSBBU NOORDWIJKERHOUT Â&#x2026; 5)&3&"%4)01 JOEF)PGUVJO RIJNSBURG Â&#x2026; -*&5)0314#0&$,)6:4 )PPHNBEFTFXFH LEIDERDORP Â&#x2026; 30,&341"-&*4-&*%&3%031 7BO%JFQFOJOHFOMBBO LEIDERDORP Â&#x2026; #0&,)"/%&-%&,-&3 %F,FNQFOBFSTUS 1BTTBHF FO'050%*$,)0' *SJTMO OEGSTGEEST

 

4FUQSJKT

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

TOTAAL

INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna)

5.295,-

Voorwaarden: 3 regels â&#x201A;Ź 8.00. Per regel â&#x201A;Ź 2.75 meer.

Katwijk Leiderdorp

Noordwijk hout Noordwijker Oegstgeest Rijnsburg Sassenheim Valkenburg Voorhout Waardeiland Warmond Wassenaar De Zilk

} Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832 Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Op afspraak kan aan huis getaxeerd worden. WWW.ONDERDEBOOMPJES.NL

Druk- en zetfouten voorbehouden.

houding en strijken. Tel. 06-57480060.

â&#x20AC;˘

Zit u nog in de schaduw? Wij zagen bomen om en takken af. Tel. 070-5111923, b.g.g. 06-53794870.

â&#x20AC;˘

 

voor binnen en buiten. Tel. Huurprijs v.a. â&#x201A;Ź 110,-. 071-4035280 / 06-54261554. Inlichtingen: 06-20773480.

www.zalenverhuurkruyt schipvanleiden.nl. Mooi bruin cafĂŠ in oude centrum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc... Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare drankprijzen! Reserveringen 06-25047376.

APPARATEN

KIJK VOOR DE OVERIGE MESSCHERPE AANBIEDINGEN OP BEMMEL-KROON.NL * Lopende offertes met voorgaande acties inbegrepen, zijn uitgesloten van deelname. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

gen en tuinwensen. Bel voor 5118394. Uw dak-specialist! vrijblijvende prijsopgave Vwo-, havo, mavo, 070-3211006. vmbo-leerlingen: huisVuil tapijt? Laat het werkbegeleiding/bijles aanvakkundig reinigen of geboden door ervaren A/B huur Mr. Steam. Gratis student. Tel. 071-5616768. thuisbezorgd. Tol Steam BC SIERBESTRATING Interieurverzorging, tel. Tegelwerk, met afvoer, gra070-5116612. tis prijsopgave. Tel. 0655321682.

â&#x20AC;˘

t4QPFMCBL

EN IN VELE KLEUREN ERBAAR AFMETINGEN LEV

Sierbestra- â&#x20AC;˘ Dak herstellen? Bouma/ â&#x20AC;˘ting.EERHART Voor al uw bestratin- Grundeken bellen! 5114674-

â&#x20AC;˘

t8FSLCMBE

BOSCH KIL20V21 INBOUW KOELKAST

â&#x20AC;˘ TE HUUR â&#x20AC;˘ TE KOOP â&#x20AC;˘ GEVRAAGD â&#x20AC;˘ AANGEBODEN â&#x20AC;˘ GEZOCHT â&#x20AC;˘ GEVONDEN

â&#x20AC;˘ GARAGEBOXEN in â&#x20AC;˘ Vrouw zoekt SCHOONâ&#x20AC;˘vanSCHILDERSBEDRIJF den Oever. Vakwerk Oegstgeest en Leiden. MAAKWERK in de huis-

Tevens inkoop van (sloop) goud tegen directe contante betaling!

â&#x201A;Ź8.00 â&#x201A;Ź 10.75 â&#x201A;Ź 13.50 â&#x201A;Ź 16.25 â&#x201A;Ź 19.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam:............................................................................................................................................................. Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

TE HUUR Â&#x2026; TE KOOP Â&#x2026; GEVRAAGD AANGEBODEN Â&#x2026; GEZOCHT Â&#x2026; GEVONDEN


LEIDERDORPS WEEKBLAD

WOENSDAG 29 FEBRUARI 2012

www.ambiance-zonwering.nl/verplancke

Vraag naar onze actievoorwaarden. Actie periode: tot 18 maart 2012 en niet in combinatie met andere aanbiedingen.

Gratis

Gratis

25% Korting*

motor op knikarmscherm Torino t.w.v.

ingebouwde verlichting t.w.v.

€ 715,-

op screen Palma Vento

€ 430,-

*

(9 spots*)

Terrasoverkapping voor € 2430,-*

*

Windbestendig screen

Knikarmscherm met motor

Ambiance Zonwering VERPLANCKE | Kabelbaan 19, LEIDERDORP | T (071) 582 38 23 | I www. ambiance-zonwering.nl/verplancke | E verplancke@ambiance-zonwering.nl SNUFFELMARKT SNUFFELMARKT

T.K. gevr.:

gehele of

• Engl. sp. women is loo-

gedeeltelijke INBOEDELS. king for HOUSECL. JOB ROELOFARENDSVEEN Schilderijen, ROELOFARENDSVEEN porselein, Tel. 06-85330474 / 070zaterdag 3 en GROTE MARKT zondag 4 maart IN 3 HALLEN! 09.00 - 16.00 uur ELKE ZATERDAG De Lasso 24, 2371 GX EN ZONDAG Roelofarendsveen VAN 9-16 UUR

DE LASSO 24, 2371 GX MAART-ACTIE

kom ook vao f 19,00! huu r kraamhuur eenbeschikbaar k r a am! Beperkt OP=OP

info : 071 - 33 12 067 www.snuffelmarkt.nu

goud, zilver, kristal, glaswerk, enz. Wij zijn gespecialiseerd in het snel en vakkundig ontruimen en bezemschoon opleveren van woningen wegens sterfgeval, verhuizing of kleiner wonen. Alles tegen contante betaling. Bel voor een persoonlijke afspraak en wij komen langs. Tel. 0705118889 of 06-26730712.

2112201. wil u graag hel•penStudent met COMPUTER-

Serieus hardwerkende Poolse vrouw ZOEKT WOONRUIMTE in Noordwijkerhout of omgeving. Huurprijs rond de € 350,-. Tel. 06-33696913.

Slank de lente in? HERHuishoudelijke hulp BALIFE helpt! B-fine: zoekt werk in Leiden e.o. 071-5651088. Gaarne bellen 071-4035770 STUCADOOR/SCHIL- / 06-85420777. DER Laminaat, waterleiSenioren VERHUISding, badkamer. Tel. SERVICE. Specialist in 06-19110519. vakkundig verhuizen en HONDENKAPSTER woningontruimen. Gratis, Monique trimt uw huisdier vrijblijvende offerte. svsn. vakkundig zonder lange nl. Tel. 071-8875861 / wachtlijsten. Gratis haal- en 06-43819636. brengservice. www.honden ONTSPANNINGSMASkapster.nl. Tel. 06-47680 SAGE, voetreflex-, zwan435. gerschaps- en afslankmassaGevr.: Fleischmann of ge bij Annie in Katwijk. V.a. Märklin treinen. Tel. 071- € 27,50. Kan evt. ook bij u aan huis. Tel. 06-14374719. 5420745. Er is weer CITOTRAINING voor groep 7. In kleine groepjes o.l.v. zeer ervaren docent. 8 weken, start 7 maart. Tevens gewone bijlessen. Info. citotraining@ live.nl. Tel. 06-31920069.

SURINAAMS INDONESISCH RESTAURANT

PROBLEMEN. € 15,- p.u. Tel. 070-5114250.

''' Een heerlijk Surinaams Indonesisch diner. Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Wij gebruiken geen ve-tsin.

Ook voor afhalen en cateren van rijsttafels, saté’s en lekkere roti’s.

Van Beethovenlaan 69a 2253 BE Voorschoten (Adegeest t.o. Shell) Tel. (071) 561 52 30 Fax (071) 572 53 57 06-23091434 E-mail: ranirestaurant@planet.nl

Stanley de luxe schuifdeurkasten en Wedeka stellingen interieursystemen Kabelbaan 17 Leiderdorp Tel. 5820408

Plus 40Relatie

Brengt singles samen!

Persoonlijk, succesvol en betrouwbaar Kantoor Leiden e/o bel: 071-2020114

CURIOSA opheffings•uitverkoop. Alles moet

www.40plusrelatie.nl

weg. 50% korting. Open: di. t/m vr. van 13.00 tot ong. 16.30 uur. Za. van 12.00 tot 16.00 uur. J. van Beierenweg 55, Voorhout. Tel. 06-47954408.

Secretariaat: Saskia E. Oudgenoeg, Raaphorst 3, 2352 KH Leiderdorp Website: http:www.ovleiderdorp.nl; e-mail: secretaris@ovleiderdorp.nl Het bestuur nodigt alle leden van de Oranjevereniging uit om aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering op woensdag 14 maart 2012. AGENDA Betreft: De Algemene Ledenvergadering van de Oranjevereniging Leiderdorp Datum: Woensdag 14 maart 2012, aanvang 20.30 uur Plaats: Buurtgebouw Het Zijlkwartier, Van der Marckstraat 19 te Leiderdorp 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Opening Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de OVL van 16 maart 2011 Ingekomen stukken Mededelingen Verslag secretariaat 2011 Verslag penningmeester 2011 Verslag kascommissie 2011 Verkiezing kascommissie 2012 Bestuursverkiezingen Reglementair aftredend is Hans Kruidenberg. Hij stelt zich herkiesbaar. Vaststelling werkprogramma 2012 Behandeling en vaststelling begroting 2012 Rondvraag Sluiting en borrel

Wilt u de Algemene Ledenvergadering bijwonen dan kunt u de vergaderstukken aanvragen via www.ovleiderdorp.nl.

Wij zoeken een penningmeester! Wilt u een actieve bijdrage leveren aan de Oranjevereniging Leiderdorp, neemt u dan contact op met secretaris@ovleiderdorp.nl.

GITAAR-, BAS•OFVoor DRUMLES kom je bij ’t Muzenhuis. Al v.a. € 25,per mnd. Schrijf nu in en profiteer van de spectaculaire instrumentenactie. Voor KLARINET-, Muziekschool ’t Muzenhuis. Lisse-Sassenheim-Voorhout. SAXOFOON, dwarsfluitwww.muzenhuis.nl. Tel. of hoboles etc. ga je naar ’t Muzenhuis. Al vanaf € 25,422733. per mnd. Schrijf nu in en Voor PIANO-, VIOOL-, profiteer van de spectaculaisaxofoon-, klarinet-, accor- re instrumentenactie. deon- of zangles ga je naar Muziekschool ’t Muzen’t Muzenhuis. Al vanaf € huis. Lisse-Sassenheim25,- per mnd. Schrijf nu in Voorhout.www.muzenhuis. en profiteer van de specta- nl. Tel. 422733. culaire instrumentenactie. HOME FOR RENT Muziekschool ’t Muzenhuis. Lisse-Sassenheim- Wassenaar. 4 bedr, 2 bathr. Voorhout.www.muzenhuis. free standing, new remoddeld, sunny yard € 1975.nl. Tel. 422733. p.m. Separate gesthouse. 3 VAKANTIEBUNGA- rooms. Total € 2850.- p.m. LOW-DR.NL. Voordeel De Horsten Area, 063 120 voor 55+. Tel. 071-3618676. 4450.

ORANJEVERENIGING LEIDERDORP

Voor DRUMS-, • CONDITIELESSEN • AUTORIJSCHOOL •CONGA-, bongo, djembé- voor iedereen in Leiderdorp. ‘Verkeersinstituut Katwijk’ les etc. ga je naar ’t Muzenhuis. Al vanaf € 25,- per mnd. Schrijf nu in en profiteer van de spectaculaire instrumentenactie. Muziekschool ’t Muzenhuis. LisseSassenheim-Voorhout. www.muzenhuis.nl. Tel. 422733. EN •MMAKICKBOKSEN voor iedereen vanaf 14 jaar in Leiderdorp. Leer deze uitdagende sporten. Dit in een ontspannen sfeer. PROBEER! Meer informatie www.kapap.info of 06-30861741.

Kom meedoen met een vriend(in) en verbeter uw conditie. Afvallen is gratis! Voor meer informatie www. kapap.info of 06-30861741

geeft rijles vanaf € 40,- p.u. Ben je bij mij geslaagd voor je rijbewijs dan krijg je een gratis rijvaardigheidstraining bij de ANWB. Bel met 06-54787944 of kijk op www.verkeersinstituutkatwijk.nl. TUINMAN/ STRAATMAKER. Voor al uw tuinwerkzaamheden. Gratis prijsopgave. Tel. 06-57200505.

60+er MEDIATION (bemiddeling). Indien u 60 plusser bent, schulden, deurwaarders, problemen, huurachterstand VASTGOED O.G. Geschillen, enz. 40 jaar. ervaring door 60+er. Bel voor een orientaSPORTMASSEUR (V) tiegesprek. 06-31204450, heeft tijd voor uw spieren. Wass. en Voorschoten. Tel. 06-10321154.


LEIDERDORPS WEEKBLAD

WOENSDAG 29 FEBRUARI 2012

Burgemeester schrijft twee nieuwgeborenen in

De vijf wereldberoemde Boeddhabeelden hebben dankzij een bijdrage van de BankGiro Loterij na 10 jaar weer een eigen ruimte. Ze zijn in 1883 gekocht op de Internationale Koloniale Handelstentoonstelling in Amsterdam. Drie van de vijf komen uit een mausoleum van de Tokugawa shoguns in de Zojojitempel in Edo, het huidige Tokyo. (foto PR)

Nieuwe cursussen die begin maart starten Misschien is er onder de begin maart startende cursussen er een die voor u interessant is. De cursus Klein Vaarbewijs stoomt u vanaf 8 maart in 6 lessen klaar voor het examen Klein Vaarbewijs 1. Dat diploma is verplicht voor verschillende soorten boten en interessant voor andere schippers. In de cursus Op zoek naar Emo neemt historicus en rasverteller Dick de Boer u vanaf dinsdagavond 6 maart in drie lessen mee langs de route die abt Emo exact 800 jaar geleden volgde op zijn reis naar Rome en terug. Zie daarvoor het interview met Dick de Boer elders in deze krant. Wie de vakantie in Spanje doorbrengt kan ‘Spaans op reis’ volgen. Deze cursus van 8 lessen begint op donderdagavond 8 maart.

Heeft u speciale wensen voor ons najaarsprogramma? De LVU is zeer geïnteresseerd in uw wensen en ideeën voor het najaarsprogramma. Laat daarom aan het bureau uw ideeën weten. De LVU kan dan beter inspelen op waar de belangstelling van de Leiderdorpers (en die van de plaatsen om Leiderdorp heen) naar uit gaat.

Informatie en inschrijving Meer informatie over het cursusaanbod is te vinden in het programmaboekje en op de website van de LVU (www.leiderdorpse-volksuniversiteit.nl). U kunt ook terecht op het bureau van de LVU in de Sterrentuin, opend op maandag- en woensdagochtend. Dan zijn wij ook telefonisch bereikbaar (071-5411732). U kunt zich inschrijven via de website, telefonisch, met een e-mail naar leiderdorp@volksuniversiteit.nl of door binnen te lopen bij het bureau. Het programmaboekje is te verkrijgen bij het gemeentehuis van Leiderdorp, in het atrium van de Sterrentuin, bij Pluspunt en ook in de Eendenkooi (Zoeterwoude), de Arcade (in Roomburg), Matilo (in Meerbrug) en de Regenboog (Merenwijk).

50 jaar Leiderdorpse Volksuniversiteit

1962 - 2012

Kransky Sisters in Schouwburg LEIDEN - De Kransky Sisters, drie Australische actrices, treden zaterdag 3 maart op in de Leidse Schouwburg. Annie Lee, Christine Johnston en Carolyn Johns zijn in hun thuisland razend populair. Maar door succesvolle optredens op theaterfestivals in onder meer Edinburgh veroveren ze ook terrein op het noordelijk halfrond. Ze zijn zaterdag voor het eerst in Leiden te zien. Mourne, Eve en Dawn Kransky komen uit het dorpje Esk in de binnenlanden van Queensland, Australië. Gewapend met zingende zaag, keyboard, tuba, wat keuken-

LEIDEN - Ad Maas en Tiemen Cocquyt, beiden conservator aan Museum Boerhaave, hebben onlangs een proef met vallende kogels gereproduceerd. Deze proef was ooit een mijlpaal in de wetenschapsgeschiedenis. Wegens grote belangstelling wordt hun optreden in het museum herhaald op zaterdag 3 maart om 14.00 uur. In 1722 nam de Leidse hoogleraar Willem Jacob ’s Gravesande stelling tegen Isaac Newton’s bewering dat de bewegingsenergie van een voorwerp evenredig toeneemt met zijn snelheid. ‘s Gravesande concludeerde uit valexperimenten met een bak klei dat de energie toenam met het kwadraat van de snelheid

Tekst en foto’s Esta Hoogervorst LEIDERDORPBurgemeester Driessen heeft afgelopen maandag bij het geboorteloket in het Rijnland Ziekenhuis twee pasgeboren babies ingeschreven. Driessen wil kennismaken met de Leiderdorpse samenleving en alle leeftijdsgroepen ontmoeten. Reden waarom ze haar kennismakingsreeks bij het geboorteloket begon. Samen met Wil van den Hoed, ambtenaar van de burgerlijke stand Leiderdorp, schreef ze persoonlijk de twee babies in. Ilse Witteman en Nina van den Berg, zijn allebei op 25 februari in het Rijnland Ziekenhuis geboren. Na de officiële inschrijving bood burgemeester Driessen de gelukkige vaders een mooie bos bloemen aan. De eerstvolgende bezoeken legt zij af bij Leiderdorpse basisscholen. De service die het Rijnland Ziekenhuis met het geboorteloket biedt, om daar waar de baby geboren is ook de inschrijving te kunnen

doen, dankt het aan zijn streekfunctie en de goede afdeling gynaecologie. Het geboor-teloket, dat een digitale verbinding heeft met het gemeentehuis, is vier dagen per week geopend van 9.30 tot 11.00 uur. Gemiddeld worden er zo’n vier

Stoppen-met-roken spreekuur Rijnland Ziekenhuis is succes Leiderdorp – Het stoppen-metroken-spreekuur in het Rijnland Ziekenhuis blijkt een succes, zo meldt medewerker Ria van Leeuwen. Zo’n veertig procent van de bezoekers slaagt in hun poging om te stoppen. Het landelijke percentage is twintig. Mensen die met roken willen stoppen kunnen met een verwijzing van huis- of longarts op het spreekuur. Daar worden zij aan de hand van gesprekken en adviezen een jaar

lang begeleid en gemotiveerd om sigaret of sigaar links te laten liggen. Daarna kan deze ondersteuning telefonisch worden vervolgd. Het spreekuur is op woensdagochtend en donderdagmiddag in Rijnland Ziekenhuis locatie Leiderdorp en op maandag in Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn. Het spreekuur valt in de basiszorgverzekering. Anti-rookmedicatie echter wordt sinds 1 januari dit jaar niet meer vergoed.

Uitwisseling Pulchri en Ars Aemula

De demonstratie in Boerhave belooft antwoord te geven op de vraag of ‘s Gravesande werkelijk zag wat hij beweerde. Toegang: entreekaartje Museum Boerhaave, Lange Sint Agnietenstraat 10, Leiden. Meer info op www.museumboerhaave.nl.

Zorg en Zekerheid Circuit Leiden – Komende zondag klinkt het startschot voor een loopwedstrijd van het Zorg en Zekerheidcircuit. Gastheer is de Leiden Road Runners Club. Ruim duizend deelnemers worden verwacht. Begonnen wordt om 10.00 uur met de 1 km lange GeZZinsloop. De overige afstanden zijn 5, 10 en 15 km. De routes voeren door het park Cronesteijn en het polderlandschap naar de Vlietlanden. Michael Breel, directeur/eigenaar van AKRON (sponsor van het Z&Z Circuit) lost om 11:00 uur het startschot voor de 10, om 11.05 uur voor de 5 en om 11:10 uur voor de 15 km. Start en finish bij het LRRC clubhuis in sportpark De Vliet, Voorschoterweg in Leiden. Inschrijven tussen 09:00 en 10:45 uur. Meer informatie op www.lrrc. nl, e-mail wil.ooijendijk.1@kpnmail.nl of op www.zorgenzekerheid.nl .

Open dag Begraafplaats Groenesteeg LEIDEN - Zowel de historische Begraafplaats Groenesteeg als de Aula zijn zondag 4 maart open voor publiek. Tussen 13.30 en 16.00 uur worden documentaires vertoond over deze begraafplaats waar van 1813 tot eind vorige eeuw de elite van Leiden werd begraven. Om 14.00 uur start een rondleiding en kunnen tevens vragen worden gesteld. Verder zijn uitgaven van de Stichting en andere boeken of kaarten te koop. De begraafplaats zelf is elke dag open tussen 09.00 en 17.00 uur.

Kaarten zijn verkrijgbaar via de website leidseschouwburg.nl of telefonisch bij de Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal (tel.0900-900 1705, 25 ct pm). Open maandag t/m zaterdag van 16.00 tot 19.00 uur en vanaf 5 kwartier voor aanvang van de avondvoorstelling.

omdat voorwerpen ‘levende kracht’ (vis viva) zouden hebben. Door deze conclusie werd hij beschuldigd van ketterij. Het zelf bezitten van ‘levende kracht’ van voorwerpen, zoals hij beweerde, betekende toen dat God niet rechtstreeks alle natuurverschijnselen stuurt, zoals aanhangers van Newton meenden. De Leidse hoogleraar kreeg destijds een golf van verontwaardiging over zich heen.

nieuwgeborenen per dag ingeschreven. Het weekgemiddelde ligt op ongeveer zestien baby’s. In 2011 werden er in het Rijnland Ziekenhuis 1.626 baby’s geboren.

LEIDEN - Het nieuwe fietsseizoen staat voor de deur. Dit gaat bij de Leidse Ren en Toervereniging SWIFT van start op zondag 4 maart met een openingsrit over 30 of 55 km via Koudekerk, Woubrugge en Bilderdam naar Leimuiden en vervolgens Weteringbrug en Rijpwetering. Start van 08.30 tot 13.00 uur bij het Swift clubhuis aan de Willem v.d. Madeweg 1 in Leiden, bij de A4 en Park de Bult. Swift organiseert wekelijks zondagochtendritten in de regio Leiden. Eén keer per maand kan een verlengde tocht van 80 tot 100 km worden gereden. Verder is er eens per

maand op zaterdag een lange toertocht tussen 120 en 175 km. En op 17 maart de Joop Zoetemelk Classic over een afstand van 150, 100, 75 of 50 km en een gezinsroute van 25 km. Inschrijven via de website: www.swift-joopzoetemelkclassic.nl of op de dag zelf bij het clubhuis. Op dinsdag wordt de zondagochtendrit herhaald. Starttijd: 10.00 uur. Ook is er elke dinsdagochtend een fietstocht van ca. 30 km voor ‘gewone’ fietsen. De tochten voeren door het Groene Hart, Bollenstreek en Rijnstreek. Start: 10.00 uur bij het Swift clubhuis. Einde: tussen 12.00 en 12.30 uur.

Een trotse vader van den Berg neemt de bloemen in ontvangst

gerei en toiletartikelen verpakken ze nieuw verworven wereldwijsheden in nieuwe muzikale arrangementen. Hun stemmen lenen zich goed voor verfrissende nieuwe bewerkingen van muzikale arrangementen van Abba, Cher en Queen tot MC Hammer.

Newton en de Levende kracht in Boerhaave

tie van Pennin spits Van den Berg de 2-0 binnenschoot. Koudekerk leek op rozen te zitten. Maar vlak voor rust konden de gasten uit een corner de achterstand tot 2-1 terugbrengen omdat Koudekerk verdedigend niets deed. Na rust bleek er een ander Perkouw te zijn. Al snel maakte Michel Groen gelijk. De wedstrijd begon opnieuw en werd een leuke pot voor de neutrale toeschouwer. Beide ploegen bleven op zoek gaan naar de derde treffer. Na een aantal blessures leek Koudekerk in de laatste minuut nog de overwinning te halen door een lange bal van Stefan de Wit, door Oege Pennin onder keeper Duran gebracht, maar deze viel achterover en belandde met zijn zitvlak op de bal. Zo redde hij een punt voor zijn ploeg.

Opening Toerfietsseizoen bij Swift Burgemeester Driessen schreef Ilse Witteman persoonlijk in. Achter haar Wil van den Hoed, ambtenaar van de burgerlijke stand Leiderdorp.

Nieuws van de Leiderdorpse Volksuniversiteit

Koudekerk verspeelde afgelopen weekend een 2-0 voorsprong in de wedstrijd tegen Perkouw. Een corner vlak voor rust betekende een ander verloop van de wedstrijd die uiteindelijk gelijk eindigde. De thuisploeg had eerder met 2 – 0 verloren van Perkouw en wilde iets goed maken. Het elftal startte prima toen Mark van Leeuwen al snel een scoringsmogelijkheid kreeg. Ook Oege Pennin en Roy v/d Berg bezorgden de Berkenwoudse verdediging de nodige problemen. De 1 – 0 was dan ook geen verassing. Verdediger Rick Boogaard schoot onder druk van Pennin een voorzet van Roy v/d Berg achter zijn eigen doelman. Binnen een half uur leek de wedstrijd beslist toen na een fraaie ac-

Boeddhazaal in Volkenkunde LEIDEN - In Museum Volkenkunde is vorige week de BankGiroLoterij Boeddhazaal geopend. Dit gebeurde door Steven Engelsman (algemeen directeur van Volkenkunde), Takashi Koezuka, (ambassadeur van Japan), Lodewijk de Waal, (voorzitter Raad van Toezicht), Frank Leeman (directeur BankGiroLoterij), en Jan Jaap de Haan (locoburgemeester van Leiden).

Koudekerk laat zich twee punten afpakken

Ipod Nano actie Sport 2000 Leiderdorp groot succes LEIDERDORP - De Ipod Nano actie van Sport 2000 is in Leiderdorp een groot succes gebleken. Klanten van deze sportzaken konden in de laatste twee weken van januari bij aankoop van een bedrag vanaf € 50 een actiecode invoeren op de website van de winkel. Daarmee maakten ze kans een Ipod Nano te winnen. In Leiderdorp was de respons op deze actie zo groot dat van alle Sport 2000 zaken in Nederland de Leiderdorpse vestiging in de top 10 eindigde.

De winnaar van de actie in Leiderdorp is uiteindelijk de familie Schipper geworden. Paul Catsburg, eigenaar van Sport 2000 Leiderdorp, kon hen afgelopen vrijdag verblijden met een Ipod Nano t.w.v. € 269. Deze speciale Ipod kan als horloge worden gedragen en is handig tijdens het sporten. Op de foto Paul Catsburg (rechts) en de familie Schipper, de gelukkige winnaar. (foto PR).

D66-leider over zijn boek ‘Henk, Ingrid en Alexander’

Alexander Pechtold te gast in Leidse boekhandel De Kler LEIDEN - D66-voorman Alexander Pechtold belicht donderdag 1 maart zijn onlangs verschenen boek Henk, Ingrid en Alexander bij boekhandel De Kler in Leiden. Vervolgens gaat hij, na door een Leidsch Dagblad journaliste te zijn geinterviewd, met de bezoekers in gesprek. Na afloop zal hij boeken signeren. De fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer heeft de laatste jaren steeds stelling genomen tegen het populisme en de opvattingen van PVV-politici. In zijn boek gaat

hij in gesprek met mensen die bij de laatste verkiezingen op deze partij hebben gestemd. In boeiende, soms verhitte gesprekken, komen zij uitgebreid aan het woord en toont Pechtold waar hij voor staat. “Vanuit het radicale centrum van D66 is het mijn ideaal de polarisatie in de Nederlandse samenleving te doorbreken en maatschappelijke tegenstellingen te overbruggen”, aldus de D66’er. Pechtold is op 1 maart van 19.30 tot 20.30 uur bij De Kler, Breestraat 161, Leiden.

Saskia Jetten (foto PR) LEIDEN – Ars Aemula in Leiden en de Haagse Pulchri Studio houden in maart een gezamenlijk project met een tentoonstelling in beide steden. Zo zijn in Leiden van 4 t/m 25 maart werken van Pulchri leden te zien en in Den Haag van 10 t/m 29 maart die van Ars. Voor Nies de Vuijst van Pulchri zijn formele schilderkunstaspecten zoals kleur, streek en textuurdrager belangrijk. Saskia Jetten maakt mensfiguren en koppen, balancerend op de grens van een surreële verbeelding. De ruimtelijke werken van Yumiko Yoneda zijn wit, rond en verstild. Kees Verschuren creëert o.a. sculpturen (ensembles) in kleurbeton, gelakt staal en brons. Caro Carbonnet schildert onder meer (wand)

objecten, stoelen en lampen. Ger Groothedde gebruikt het cliché (vorm, kleur, lijn, mens, natuur, figuratief, niet-figuratief) om lyrisch-abstracte werken te realiseren. Het werk van Demiak (o.a. schilderijen, beelden en geensceneerde foto’s) vertoont alleen door de mens achtergelaten sporen zoals bouwsels in verlaten landschappen. De werkwijze van Ton van Kints bevat zowel destructieve als constructieve sporen. Ars Aemula, Pieterskerkgracht 9a, Leiden, is open op vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur. Info: www.arsaemula.nl ; Info de tentoonstelling in Den Haag: www.pulchri.nl

Aanmelden Leidse Bouw & Interieur Beurs Ik sta op voor mijn moeder Els En wat doe jij? Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/ inactie

LEIDEN - In de Hooglandse Kerk in Leiden wordt op 13 en 14 april de Leidse Bouw & Interieur Beurs gehouden. Ondernemers uit de bouw- en interieurbranche willen met dit evenement de huidige crisis in hun sector te lijf gaan. Vooral in deze periode, waarin het publiek de hand op de knip houdt, willen de bedrijven uit de twee branches zich presenteren. Talloze ondernemingen hebben zich als deelnemer reeds aangemeld, maar er zijn nog plaatsen vrij. De beurs richt zich op ondernemers en bezoekers in de regio’s Leiden, Rijn-

landen, Den Haag en Bollenstreek Het wordt geen eentonige beurs, zo belooft de organisatie, omdat er een grote diversiteit aan branches zal zijn. Van aannemers tot verfleveranciers, maar ook op het gebied van tuinen, financiën, bedrijfskleding en andere aan de bouw of het interieur gerelateerde beroepsgroepen zijn vertegenwoordigd. De zakelijke markt zal met name vrijdag 13 april de beurs bezoeken. Op zaterdag wordt vooral het publiek verwacht. Toegang is gratis.


50/50 DEALS S N O I S A TOP-OCC show. n o i s a c c o e z n tijdens o

! r a ja 1 r e v o ij r v e t n e r t lf e h e r e d n a e d n e t lf e h e d Betaal nu

Opel Corsa 1.2 16V Enjoy Bouwjaar: 08-2008 Km-stand: 78.000

76-GRH-2

â&#x201A;Ź 9.950,- 50/50 deal â&#x201A;Ź 4.975,-

Renault Clio 1.2 16V Expression

03-HPT-4

Bouwjaar: 01-2009 Km-stand: 34.000

CitroĂŤn C3 1.4 16V 5drs Bouwjaar: 01-2008 Km-stand :75.000

11-ZG-SK

â&#x201A;Ź 8.950,- 50/50 deal â&#x201A;Ź 4.475,-

Opel Astra 1.8 16V 5drs

85-PH-XF

Bouwjaar: 07-2004 Km-stand: 79.000

CitroĂŤn C3 1.4 16V autom. 5drs: Bouwjaar: 10-2006 Km-stand: 42.000

99-TK-LK

â&#x201A;Ź 8.950,- 50/50 deal â&#x201A;Ź 4.475,-

Volkswagen Polo 1.4 16V 5drs

Peugeot 207 1.4 16V 3drs. X-line Bouwjaar: 07-2006 Km-stand: 99.000

69-TD-TZ

â&#x201A;Ź 7.950,- 50/50 deal â&#x201A;Ź 3.975,-

37-TN-RN

Mitsubishi Space Wagon 2.4 Gdi automaat GLX 34-LB-KH Bouwjaar: 10-2002 Km-stand:63.000

â&#x201A;Ź 8.950,- 50/50 deal â&#x201A;Ź 4.475,-

â&#x201A;Ź 7.950,- 50/50 deal â&#x201A;Ź 3.975,-

Bouwjaar: 11-2006 Km-stand: 36.000

â&#x201A;Ź 11.950,- 50/50 deal â&#x201A;Ź 5.975,-

â&#x201A;Ź 7.950,- 50/50 deal â&#x201A;Ź 3.975,-

04-RK-GR

Volkswagen Jetta km: 67.371 bj: sept 2006 57-TG-NH

Seat Altea km: 86.678 bj: okt 2004

â&#x201A;Ź 13.950,- 50/50 deal â&#x201A;Ź 6.975,-

optie: airco,radio/cd,elek.ramen, centr.deurvergrendeling, abs BOVAG GARANTIE â&#x201A;Ź 9.950,- 50/50 deal â&#x201A;Ź 4.975,-

optie:airco,radio/cd.elek.ramen,cent.deurvergrendeling,abs, BOVAG GARANTIE â&#x201A;Ź 9.950,- 50/50 deal â&#x201A;Ź 4.975,-

Mazda 5 km: 81.345 bj: okt 2005 89-RX-RS optie:airco,radio/cd,elek.ramen,cent.deurvergrendeling,abs. BOVAG GARANTIE â&#x201A;Ź 13.950,- 50/50 deal â&#x201A;Ź 6.975,-

Mazda 6 km: 61.348 bj: mrt 2005

Seat Altea km: 92.726 bj: sept 2004

Seat Ibiza km:34.207 bj: juli 2008

Volvo S60 2.0T Edition Bouwjaar: 05-2005 Km-stand: 53.400

Hyundai Matrix km: 55.000 bj: mrt 2006

28-SN-RK

optie:airco,radio/cd,elek.ramen,cent.deurvergrendeling,abs. BOVAG GARANTIE â&#x201A;Ź 8.950,- 50/50 deal â&#x201A;Ź 4.475,-

73-RF-DF

optie:airco,radio/cd,elek.ramen,cent.deurvergrendeling,abs. BOVAG GARANTIE â&#x201A;Ź 11.950,- 50/50 deal â&#x201A;Ź 5.975,-

75-PR-TZ

96-PN-FB

optie:airco,radio/cd,elek.ramen,cent.deurvergrendeling,abs. BOVAG GARANTIE â&#x201A;Ź 7.950,- 50/50 deal â&#x201A;Ź 3.975,-

Rekenvoorbeeld na uitgestelde betalen periode Contante waarde â&#x201A;Ź 10.000

Inruil & Aanbetaling â&#x201A;Ź 3.000

Jaarlijks Totale kredietbedrag kostenpercentage â&#x201A;Ź 7.000

Debet rentevoet op jaarbasis (vast) 9,99%

Termijnbedrag per maand â&#x201A;Ź 224,43

Duur Kredietovereenkomst in 36 maanden

Openingstijden: vrijdag van 09:00 tot 18:00 zaterdag van 10:00 tot 17:00

9,99%

Totaal door u te betalen bedrag â&#x201A;Ź 8.079,48

59-GJZ-9

optie:airco,radio/cd,elek.ramen,cent.deurvergrendeling,abs. BOVAG GARANTIE â&#x201A;Ź 9.950,- 50/50 deal â&#x201A;Ź 4.975,-

zondag van 11:00 tot 16:00 Hyundai i10 km: 22.125 bj: nov 2008 32-HFF-2 optie:airco,radio/cd,elek.ramen,cent.deurvergrendeling,abs. BOVAG GARANTIE â&#x201A;Ź 7.950,- 50/50 deal â&#x201A;Ź 3.975,-

Mazda 6 km: 50.699 bj: jan 2009

47-HNP-1

optie:airco,radio/cd,elek.ramen, cent.deurvergrendeling, abs BOVAG GARANTIE â&#x201A;Ź 19.950,- 50/50 deal â&#x201A;Ź 9.975,-

U profiteert van scherpe prijzen en hoge kortingen en wij bieden u nu wel een heel aantrekkelijke financieringsaanbieding. U betaalt nu de helft (vaak is de inruil van uw huidige auto al voldoende) en de andere helft over een jaar, rentevrij!

LEIDERDORP

Bedrijventerrein de Baanderij: Weversbaan 27 + Touwbaan 2 Leiderdorp Tel. 071 - 5810660 Fax: 071 - 5410105 MFJEFSEPSQ!BVUPIPNFOMtXXXBVUPIPNFOM

Weversbaan 22 2352 BZ Leiderdorp Tel. 071 - 5414155 Fax: 071 - 5898752 www.vanvoorthuijzen.nl

LW_week_09_12  

Uw Mitsubishi en Nissan dealer Sanitaire installaties Dakbedekkingen Lood- en zinkwerken Centrale verwarming Airconditioning Luchtbehan...