Page 1

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.LEIDERDORPSWEEKBLAD.NL 

lokaal

Lokaal betrokken en betrouwbaar

Binnen het buiten beleven

P5

De bezem is door het MEC gegaan NATUUR n Verhuizen dieren?

Woensdag 14 februari 2018 JAARGANG 47 NR 7

nieuws

sport

P3

P13

LPL presenteert Zilveren Promo verkiezings2017 voor programma Wietse Koster lokaal

P7

Debat over toekomst sport in Leiderdorp VERKIEZINGEN n In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart organiseert het Sportfondsen Sport Servicepunt in samenwerking met het Leiderdorps Weekblad op donderdagavond 15 februari een debat over de toekomst van de sport in Leiderdorp. Alle belangstellenden zijn welkom.

De leerlingen van De Schakel lieten donderdag op een fietsparcours op het schoolplein in de praktijk zien wat ze opgestoken hebben van de verkeerslessen. |

De Schakel is nu School op Seef VERKEERSVEILIGHEID n Wethouder Angelique Beekhuizen (LPL) reikte donderdag 8 februari het School op Seef label uit aan de Leiderdorpse basisschool De Schakel. De school verdient het label omdat ze verkeersveiligheid hoog in het vaandel heeft staan. Elk jaar wordt in De Schakel in alle

groepen theoretische en praktische verkeerseducatie gegeven. De lessen zijn structureel opgenomen in het schoolbeleid. Daarnaast is er uitvoerige communicatie met de ouders over alle activiteiten en de rol van de opvoeders binnen verkeersveiligheid. Ook onderhoudt de school contact met de gemeente

bij problemen in de schoolomgeving. School op Seef is het programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van de verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen op de basisschool. De kinderen worden in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun

Just arrived

ontwikkeling tot veilige weggebruiker (zie ook www.schoolopseef.nl). Om in aanmerking te komen voor het School op Seef certificaat, moet een school aan een groot aantal eisen voldoen. Kort voor de kerstvakantie werd bekend dat De Schakel ruimschoots het benodigde aantal punten behaald had.

Leiderdorp

Leiderdorp duurzaam Stoere hoekbank Iris al vanaf 1.195,-

Hoge Rijndijk • Leiden Verdamstraat 6 • colijninterieur.nl

WIJ VOELEN ONS THUIS IN LEIDERDORP

www.facebook.com/cdaleiderdorp twitter: @cdaleiderdorp fractie@leiderdorp.cda.nl

.

Alle lijsttrekkers van de politieke partijen die in Leiderdorp meedoen aan de verkiezingen zullen aanwezig zijn. Ook de sportverenigingen zijn uitgenodigd om hun bijdrage aan het debat te leveren. Doel van de avond is een zo breed mogelijke discussie op gang te brengen over de maatschappelijke functie van de sportvereniging/ sportaanbieder, maar ook over de rol die de overheid of andere organisaties hierbij kunnen en moeten spelen. De lijsttrekkers en vertegenwoordigers van sportverenigingen krijgen een aantal prikkelende stellingen voorgelegd. Tom van ‘t Hek, oud hockeyer en hockeycoach, radiopresentator en huisarts, zal de avond als inspirerende discussieleider in goede banen leiden. Het sportdebat van 15 februari vindt plaats in sportcafé Time Out in sporthal De Bloemerd en begint om 19.30 uur, de inloop is vanaf 19.00 uur.

Eens of oneens? VERKIEZINGEN n Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen legt het Leiderdorps Weekblad iedere week een stelling voor aan de lijsttrekkers van de deelnemende Leiderdorpse partijen. Deze week trappen we af met de volgende stelling: Leiderdorp moet een eigen theater met minimaal 200 zitplaatsen krijgen. De antwoorden van de lijsttrekkers vindt u op pagina 11. Overigens hebben alle partijen inmiddels hun kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma’s bekend gemaakt. U kunt ze vinden op de websites van de partijen.

Plaatsen: voorpagina L W van 14/2/2018, jaargang 47, nummer 7 Nieuw bij de LVU: mm ●Hoogte: De kunst van het 60 lachen – lezing over de tentoonstelling in het Frans Hals Kleur– vr. CDA logo kader: PMS 335 museum 23 febr. 10.30 –en 12.00 ● De Van Nellefabriek – bezoek Vrijdag 23 februari, 10.30 – 12.30 € 135,00 exclusief BTW Prijs per plaatsing: ● Kalligrafie en handlettering 6 lessen, start di. 6naar: maart, 10.00 – 12.00 Factuur Penningmeester fractie CDA Veelgebruikte fietsroutes moeten worden verbeterd. ● Fotobewerking op uw smart phone Dat betekent 2 workshops, do. 8 en 15 maart, 19.30 p/a de heer J.H.M. van Huutconcreet: meer ruimte voor fietsers, polders toegankelijker maken én de veiligheid verbeteren! > www.volksuniversiteitleiderdorp.nl Dotterbloemkreek 76 > info@volksuniversiteitleiderdorp.nl

Fietsen door Leiderdorp, dat kan beter!

Willem Joosten TWITTER:@VVDLEIDERDORP

Frank van Noort

& FACEBOOK.COM/VVDLEIDERDORP

> 071 5411732

Lees ons verkiezingsprogramma op: leiderdorp.christenunie-sgp.nl


! ? n e r e i v e Iets t WIJ VERZORGEN: BARBECUES | BUFFETTEN WALKING BEACH DINNERS BRUILOFTEN | BABYSHOWERS V E R J A A R D A G S F E E S TJ E S E N Z . H I E R B I J K A N H E T PAV I L J O E N G E D E E LT E L I J K OF EXCLUSIEF GERESERVEERD WORDEN!

EEN ALL-INCLUSIVE TROUWARRANGEMENT BIJ ZILT. VANAF € 3.999 DE BESTE DEALS MAAK JE BIJ

STRANDAFGANG VOOR DE VUURTOREN

RUIME PARKEERGELEGENHEID

B O U L E VA R D Z E E Z I J D E 3 7 | K AT W I J K | T ( 07 1 ) 4 07 4 1 9 8 V O L G O N S @ Z I LT K AT W I J K I N F O @ Z I LT S T R A N D . N L | W W W. Z I LT S T R A N D . N L V O L G O N S @ Z I LT K AT W I J K


LEIDERDORPS WEEKBLAD

nieuws

WOENSDAG 14 FEBRUARI 2018

3

LEZERS SCHRIJVEN De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor brieven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Brieven mogen niet meer dan 250 woorden bevatten. Ingezonden brieven worden alleen geplaatst met naam en adres. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

Hartelijk bedankt !

O

p 9 januari namen wij afscheid als huisartsen in Leiderdorp. Wij danken alle mensen die persoonlijk afscheid kwamen nemen of met persoonlijke woorden, kaartjes of cadeau’s, ons uitzwaaiden en ons veel goeds toewensten in onze nieuwe levensfase. Het was hartverwarmend en stemt ons erg dankbaar. Wij wensen ieder van u veel goeds toe. En namens Unicef en Artsen zonder Grenzen danken wij ook al die mensen die een bijdrage schonken voor het werk van deze organisaties. De totale opbrengst was ruim € 4.100! Matthijs Landsmeer en Marcel Lesuis

Omgekeerd belasting betalen (hopelijk geen nep nieuws)

V

an harte gefeliciteerd gemeente Leiderdorp met deze revolutionaire maatregel. Top! Wat nog ver weg leek en technisch niet haalbaar zou zijn is jullie gelukt, klasse hoor. Waar gaat het om? Waren wij met z’n allen nog verantwoordelijk voor een stevige berg afval in 2017, worden we in 2018 producenten van grondstoffen. Omgekeerd inzamelen noemt de Gemeente Leiderdorp dit. Geniaal! Waar andere gemeenten dit onderwerp als een probleem zien promoveert Leiderdorp dit als regelrechte welvaart. Echt waar. Iedereen wordt hier beter van (Vilfredo Pareto, 1848-1923). In 2017 waren we al enigszins geïnformeerd maar in januari 2018 kregen we een brief en een handige folder die alle twijfel wegneemt. U en ik gaan omgekeerd inzamelen en worden in een klap producent van grondstoffen. Een geringe investering is nodig om alle voordelen binnen te slepen. Er komt een grondstofcontainer bij. In plaats van 2 afvalbakken krijgen we 3 grondstofcontainers. Verder is het goed opletten wat je waar in doet, anders wordt het niks. De folder geeft een prima uitleg. Het ‘Heerlijk Recht’ is al volledig in bedrijf als leverancier van grondstoffen en andere wijken volgen binnenkort, zoals mijn Oranjewijk. Het verschil is wel dat mijn achtertuin vergelijkbaar is met een plantenbak XL en weinig ruimte biedt om meer grondstoffen op te slaan. Maar meedenken, omdenken en omgekeerd denken biedt ongekende creativiteit. Ik heb al een idee om samen met de buren alle grondstofcontainers op een rij te zetten en daarmee de (toch al verrotte) schutting te vervangen. Verder laat de folder zien dat we stevig inzetten. Het restafval, zoals in elk productieproces, is zeer gering. Er staat een plaatje van een man die op een open gevouwen hand het restafval toont ter grootte van een theezakje. Ik vraag mij af of dit van de hele week is of mogelijk nog langer. Een schitterende tijd ligt voor ons. Het enige wat ontbreekt in de brief en folder is het financiële gewin. Kortom, wat leveren ons nu al die grondstoffen op? Ik neem aan dat er meerdere brieven zullen komen en dat in de 2e helft van 2018 de gemeente met een winstprognose 2018-2019 zal komen zodat iedereen als producent de vruchten gaat plukken van dit fantastische plan. Ja, beste mensen, omgekeerd belasting betalen is geld krijgen. Let op, ik bedoel nadrukkelijk dat het niet gaat om geld terugkrijgen, zoals bij belasting vaak het geval is. We gaan gewoon geld verdienen. U en ik krijgen er gratis een broodheer bij. Zomaar. Gemeente Leiderdorp, ga zo door. Als ik nog iets kan doen om dit productieproces verder te ondersteunen hoor ik dat graag. Milieuenthousiast en toekomstig 2 verdiener, Dick van Zuijlen, Emmastraat

Adopteer een Leiderdorpse boom

V

ol trots laat wethouder McDaniël (PvdA) weten op zijn vlog dat er een vierde overeenkomst is getekend door gemeente met buurtbewoners in verband met adoptie van speeltuin. Wat zou het prachtig zijn als de toekomstige wethouder van groen en openbare werken ook de zoveelste gebruiksovereenkomst kan ondertekenen in het kader van ‘Adopteer een Leiderdorpse boom of bomengroep’. Net zoals de speeltuinen kan hiervoor gekozen worden door de buurtbewoners of geïnteresseerden. De huidige bomenpopulatie in Leiderdorp staat sterk onder druk. Klachten van omwonenden en herinrichting van straten leidt ertoe dat er gemakkelijk kapvergunningen verleend worden. Herplant wordt in de meeste gevallen wel gedaan, maar dan gaat het om piepjonge boompjes, geen vergelijk met wat verdwenen is. Daarom een pleidooi aan bewoners om een boom of boomgroep te adopteren en aan de politiek om dat mogelijk te maken. Een goed startvoorbeeld zou kunnen zijn de bomengroep op de Bult op de Van der Valk Boumanweg nabij de rozentuin. Hier staat een schitterende ‘honderdjarige’ Schubbenboom (Zelkova) en een 4 -tal kastanjebomen als groep bijeen. Een prima bomenhabitat, een rustpunt op zich. Er wordt echter weinig aandacht door de gemeente besteed aan deze bomen en hun omgeving. Je zou hier één of twee bijenhotels kunnen plaatsen. En een informatiepaneel met de geschiedenis van de Bult. Plaats er ook 1 of 2 zitbankjes en je krijgt een heerlijke plek om te vertoeven. Een ander voorbeeld is een Leiderdorpse bomenroute. Plaats bomenbordjes bij bijzondere bomen in het dorp. Hopelijk pakt de politiek bovenstaand plan op na de verkiezingen. Maar ook een oproep aan de bewoners: adopteer een Leiderdorpse boom of bomengroep: maak dit kenbaar en maak er werk van. Edwin Brussee, Contactpersoon/boominspecteur Bomenstichting Leiderdorp

Wethouders McDaniel en Beekhuizen kwamen Jan de Vries (midden) uitzwaaien namens de gemeente.

Rijnhart Wonen zwaait Jan de Vries uit en presenteert beleidsplan AFSCHEID n Jan de Vries, directeur-bestuurder van de Rijnhart Wonen durft het los te laten. Zijn opvolger - die nog niet bekend is - komt in een gespreid bed. Donderdagmiddag 8 februari nam De Vries in een overvol restaurant De Dijk van WoonZorgComplex De Ommedijk na een bijna negenjarig dienstverband afscheid van de woningcorporatie. Tekst en foto: Frans Brocken

De Vries werd uitgeleide gedaan door de wethouders Olaf McDaniel (PvdA) en Angelique Beekhuizen. Burgemeester Laila Driessen en Wethouder Kees Wassenaar (VVD) moesten beiden wegens griep het bed houden. De Vries gaat per 1 maart aan de slag als directeur van Rijnvicus, het leerbedrijf van de gemeente Alphen aan den Rijn. Een baan die hij mede te danken heeft aan McDaniel. Deze onthulde dat hij met volle overtuiging de sollicitatie heeft ondersteund. BELEIDSPLAN 2018-2022

Het afscheid stond in het teken van de presentatie van het beleidsplan 2018-2022. “Dit is niet het beleids-

plan van De Vries maar van jullie”, zo sprak de scheidende directeur zijn vertrouwen uit aan zijn medewerkers. Het was ook het moment een nieuwe huisstijl te presenteren. Onderdeel daarvan is een nieuw bedrijfslogo. Een Leiderdorpse aangelegenheid ontworpen door reclamebureau Crea. Zichtbaar zijn, dat is de gedachte die er achter zit. Het beleidsplan heeft als motto ‘Energiek, Duurzaam, Passend’. De woningcorporatie heeft als voornemen zich vol in te zetten om te zorgen voor voldoende en duurzame woningen voor de doelgroep: mensen met een inkomen tot 40.349 euro. De komende tien jaar wil Rijnhart Wonen zeshonderd sociale huurwoningen bouwen, in eerste instantie in Leiderdorp en Zoeter-

woude maar zo nodig ook elders in de regio. 480 daarvan vallen in de categorie ‘betaalbaar’, 120 in de categorie ‘middelduur’. In ieder geval komen er minimaal honderd woningen terug voor de 72 die in 2020 gesloopt worden aan de Pinksterbloem. In 2020 wil Rijnhart Wonen ook naar een nieuw kantoor, waarna het oude kantoor aan de Bolderikkamp kan worden omgebouwd in tien woningen. Om aan de behoefte aan kleinere woningen tegemoet te komen, zullen waar mogelijk grotere woningen gesplitst worden in twee kleinere. Eind 2022 moeten de woningen van Rijnhart Wonen gemiddeld energielabel A scoren. Om dat te bereiken wordt 26,8 miljoen euro uitgetrokken voor duurzaamheidsmaatregelen als zonnepanelen en isolatie. Om de nieuwbouw en de vergroening te kunnen financieren, worden vanaf 2019 - als nieuwbouw die nu in de pijplijn zit opgeleverd is ca. 300 woningen verkocht.

Speerpunt Lokale Partij Leiderdorp is behoud zelfstandigheid gemeente VERKIEZINGEN n Als laatste van de zeven partijen die meedoen aan de raadsverkiezingen in Leiderdorp heeft de Lokale Partij Leiderdorp (LPL) afgelopen weekend haar verkiezingsprogramma en kandidatenlijst bekend gemaakt. Het programma heeft als titel ‘Leiderdorp zelfstandig, zeker nu!’ wat meteen helder maakt waar de verkiezingsstrijd zich wat de LPL betreft op focust.

Volgens de LPL is een fusie van Leiderdorp met Leiden en de andere regiogemeenten momenteel helemaal niet nodig, omdat Leiderdorp een krachtige, financieel gezonde gemeente is. Verder zet de LPL in op het realiseren van voldoende woningen in de sociale sector en voor de middeninkomens. Wat zorg betreft pleit de LPL ervoor professionals de ruimte te geven om te doen wat nodig is en om optimaal samen te werken. De partij wil ook stevig inzetten op preventie zodat in bepaalde situaties voorkomen kan worden dat zwaardere

zorg nodig is. KANDIDATEN

Lijsttrekker voor de LPL is de huidige fractievoorzitter Hugo Langenberg, nummer 2 op de lijst staat Angelique Beekhuizen, momenteel wethouder van onder meer WMO,

jeugdzorg en communicatie. De lijst wordt verder aangevuld met Kamla Balak (3), Joost Bruggeman (4), het huidige raadslid Koos Koster (5), Marjoke Zuidervaart-van Steijn (6), Bernard Revet (7), Robert Koelewijn (8) en Eric Filemon (9).

Zittend v.l.n.r. Kamla Balak, Hugo Langenberg, Angelique Beekhuizen, Joost Bruggeman. Staand v.l.n.r.: Bernard Revet, Koos Koster, Eric Filemon, MarjokeZuidervaart-van Steijn en Robert Koelewijn.


vleeswarenkoopje:

VLEESWARENKOOPJE:

gebraden gehakt

100 gram indisch gebraden gehakt keuze diverse soorten en 100 gramuitspekrollade

Schakelt in 15 honderdste van een seconde

PULLEDMager CHICKEN

chicken met aardappel 325 Pulled kaasroomsaus, spinazie Rundergehakt 2 wedges,

25

S tronic-automaat: nu standaard op veel Audi modellen

keurslagerskoopje: MAALTIJD V/D WEEK:

samen 2 x DE 100KEURSLAGER: gram TROTS VAN Diverse huisgemaakte soepen v.a.

special:

KEURSLAGERKOOPJE:

Cool kool

500 gram verse worst

425

1

75

2e 500 gram

7

95 HalVe prIjs per portie

2e 500 gram halve prijs

SPECIAL:

100 gram

Valentino burger

165

100 gram Aanbiedingen geldig in week 37 Aanbiedingen geldig van 15 - 21 februari

Winkelcentrum Winkelhof Winkelhof 97 • Leiderdorp Tel: 071-5892071 www.pestelkeurslager.nl

Verstand van Lekker Vlees • www.keurslager Verstand van Lekker Vlees • www.keurslager.nl

KUNSTGEBIT gespecialiseerd in rugklachten Annie M.G. Schmidtlaan 48 Oegstgeest 06-39795404 www.wernerdamen.nl

Tandenwinkel

Reparaties klaar terwijl u wacht.

Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen

Tel:

071 - 361 11 45

www.tandenwinkel.com

AUTOBEDRIJF

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

ALMONDEHOEVE Wegens tyling grote res de nu alles in ms showroo

n met 10% tot e ing! 60% kort Dankzij zijn innovatieve dubbele koppeling kan een Audi S tronic-automaat in slechts 15 honderdste van een seconde schakelen. Dit gebeurt zo snel en vloeiend, dat het amper merkbaar is. Tijdelijk wordt de S tronic-automaat standaard geleverd op veel Audi modellen. Zo geniet u van nog meer rijcomfort en sportiviteit voor een zeer aantrekkelijke prijs en lage brandstofkosten. Ontdek het aanbod in onze showroom of kijk op wittebrug.nl/stronic

Lifestyle & Antiek Ook voor uw vakkundige meubelrestauraties

m 2m . 000 0 30 3.0

SALE

van an tieke m eubele en repli ca show n roomm odellen

Momenteel veel speciale aanbiedingen

Wittebrug Den Haag, Donau 120, telefoon: 070 - 342 93 33 Voorschoten, Hofweg 39, telefoon: 071 - 579 47 94 De Lier, Leehove 49, telefoon: 0174 - 525 650 www.wittebrug.nl

Gemiddeld brandstofverbruik: 3,8 - 8,0 l/100 km, gemiddelde CO2-emissie: 95 - 182 g/km. Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Daniël Smits - directeur Wittebrug Audi “Bekijk alle modellen op wittebrug.nl/stronic”

2

Van Almondeweg 2, 2343 AA Oegstgeest T 071-517 27 57 almondehoeve.nl


lokaal

LEIDERDORPS WEEKBLAD

WOENSDAG 14 FEBRUARI 2018

5

De bezem is door het MEC gegaan

SeniorWeb Cursussen DIGITAAL n Bij SeniorWeb Leider-

dorp start op dinsdag 6 maart de cursus ‘Van foto naar fotoboek’ voor iPad en tablet. Aan de orde komen betere foto’s maken, presenteren, ordenen, bewerken en een fotoboekje maken. De cursus omvat drie lessen, op de dinsdagmiddag van 2 tot 4 uur. De kosten bedragen € 37,50. Op 27 maart start de cursus’ Windows 10’. De cursisten leren om te gaan met de nieuwste versie van het besturingssysteem Windows. Wie deze cursus wil volgen, moet kunnen werken met vorige versies van Windows. De cursus omvat vier lessen op de dinsdagmiddag van 2 tot 4 uur. De kosten bedragen 40 euro. Voor beide cursussen geldt dat de cursist zijn/haar eigen tablet of laptop meeneemt, inclusief oplader. De cursussen worden gegeven in het digitaal lokaal van de bibliotheek in gebouw De Sterrentuin aan de Van Diepingenlaan 110 in Leiderdorp. Bel voor aanmelden en meer informatie (071) 785 01 59 of (071) 541 99 13 of kijk op de website leiderdorp.seniorweb.nl.

VERNIEUWINGEN n De afgelopen maanden is de bezem door het Milieu Educatief Centrum (MEC) in Leiderdorp gegaan. De ruimte achterin gebouw De Sterrentuin - tegenover de bibliotheek - is grondig opgeruimd en schoongemaakt. Het geeft een hoop plek voor vernieuwingen. En die komen er ook. De Sterrentuin gaat vanbinnen volledig op de schop. Het MEC blijft zitten waar het zit maar krijgt wel een upgrade. Het moet dé plek in Leiderdorp worden waar je informatie kunt vinden over biodiversiteit en duurzaamheid, leggen MECmedewerkers Marieke Weishaupt en André Biemans uit. Gebracht op een toegankelijke en aantrekkelijke manier. “Er is nog een hoop werk te

Klaverjassen

doen maar straks moet het een plek worden waar Leiderdorpers van alle leeftijden het leuk vinden om binnen te lopen en rond te kijken”, aldus Weishaupt. BINNEN HET BUITEN BELEVEN

Het idee is dat je in het MEC comfortabel binnen het ‘buiten’ kunt beleven. Biodiversiteit blijft een pijler en een van de hoofddoelen van het MEC. Een andere is duurzaamheid. Thema’s als afval en grondstoffen, water, energie en voedsel krijgen een grotere en belangrijkere plek. Het vernieuwde MEC moet een knooppunt worden voor duurzaamheid, waar burgers, bedrijven en instellingen elkaar kunnen vinden. Het aanbod voor de basisscholen wordt ook onder de loep genomen. De pareltjes blijven en worden gemoderniseerd, uitgebreid en aangevuld waar nodig. “We zullen bijvoorbeeld een focus leggen op voedsel; wat moet je doen om straks op deze aarde op een duurzame manier 9 miljard mensen te voeden”, legt Biemans uit.

met langs de route allerlei informatie en opdrachtjes”, licht Weishaupt toe. Het MEC zet erop in zoveel mogelijk partners te betrekken bij de nieuwe plannen. Zo wordt komend voorjaar de verwilderde kruidentuin tussen De Sterrentuin en de vijver nieuw leven ingeblazen. Daarbij slaat het MEC de handen ineen met Activiteitencentrum Gading. Cliënten van Gading - mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel - zullen vanaf maart hier elke dinsdag aan de slag gaan. Ook wijkbewoners zijn welkom hier de handen uit de mouwen te steken en later letterlijk de vruchten van hun arbeid te proeven. Goede ideeën zijn bij het MEC altijd welkom, net als helpende handen,

benadrukt Weishaupt. “Om onze plannen te kunnen verwezenlijken hebben wij een sterke vrijwilligersgroep nodig.” Naast de vaste vrijwilligers, inclusief de IVN-werkgroep die iedere zondagmiddag gastheer/ vrouw in het MEC is, is er behoefte aan educatieve mensen die lessen willen geven aan schoolklassen of daarbij willen assisteren. Maar ook activiteitenbegeleiders, klussers en mensen die willen helpen op de kinderboerderij en in park De Houtkamp zijn meer dan welkom Interesse of meer weten? Pak de telefoon, stuur een mailtje of loop gewoon eens binnen. Het MEC is gevestigd aan de Van Diepeningenlaan 110e (De Sterrentuin) in Leiderdorp, tel. (071) 5412216, e-mail mec@natuureducatie.nl. Kijk ook eens op www.natuureducatie.nl.

DOE-PAD

KAARTEN n Marchingband Ta-

marco organiseert vrijdag 16 februari een koppelklaverjasavond in het clubgebouw aan de Van der Marckstraat 19b in Leiderdorp. Aanvang 20.00 uur, inleggeld 6 euro per koppel. Voor wie alleen is wordt een kaartmaatje gezocht.

Het MEC heeft ook een nieuwe huisstijl gekregen. Hier de nieuwe logo's van het MEC (boven) en de kinderboerderij.

De band tussen MEC en de kinderboerderij wordt stevig aangehaald. De kinderboerderijbeheerder Bert van Eijk maakt tegenwoordig ook deel uit van het MEC team. Om die band te visualiseren, komt er een ‘doe-pad’ tussen het MEC en de kinderboerderij. “Gericht op kinderen

Cliënten van Gading gaan vanaf maart elke dinsdag aan de slag in de kruidentuin van het MEC. | Foto: J.P. Kranenburg

DE ZOEKER GERICHT OP LEIDERDORP TOEN EN NU

Een herenhuis en 1e Christelijke school

RUBRIEK VERZORGD DOOR DE LEIDERDORPSE FOTOCLUB DAGUERRE

Onder het motto ‘nu en toen’ gaan de leden van Daguerre met hun camera op stap om oude plekjes zoals vastgelegd in het boekje ‘Leiderdorp in Oude ansichten’ van C. Hobo opnieuw in beeld te brengen. De oude ansichten behelzen de periode 1875-1925. Deze week aandacht voor panden in het middengedeelte van de Hoofdstraat.

Ooit bepaalde de pannenfabricage mede het Leiderdorpse straatbeeld, vooral in de Hoofdstraat. Zo woonde pannenfabrieksdirecteur Pieter Koning (1844-1921) in het herenhuis links op de voorgrond. Verderop stonden de huisjes van zijn arbeiders. Zes zijn behouden gebleven (nu de witte huisjes), maar de arbeiderswoningen die daarachter stonden zijn verdwenen. Daar staan nu andere huizen. Koning’s pannenbakkerij bestreek een flink terrein ten oosten van de Hoofdstraatkerk. Voor de bouw ervan (1891) stond Gebr. Koning wat fabrieksgrond af. In de oorlog (4045) sloopten de Duitsers de fabriek om een groter schootsveld te krijgen.

Pal naast het herenhuis van Koning staan de panden waarin per 1 september 1862 de eerste christelijke lagere school in Leiderdorp onderdak vond. In 1883 kwam er een kleuterschool bij. De school groeide en breidde haar panden uit om

tenslotte in 1907 pal ertegenover een nieuw gebouw te betrekken. Het oude gebouw werd verdeeld tussen kleuterschool en onderwijzerswoningen. Vanaf 1947 kwam ook de ULO daarbij. Tien jaar later verdween het onderwijs uit de

AFLEVERING

23

panden en maakte plaats voor bedrijven. Na opsplitsing kwamen erin Architectenbureau Kees Bik, de Coöperatieve Raiffeisenbank, Garagebedrijf W. Schneider (later Prangers) en rijwielhandel Steef van Rossum, later overgenomen door zijn medewerker Aat van Meeteren. Die beëindigde zijn bedrijf begin 2012 en verkocht het pand. Het is verbouwd en nu alleen woonhuis. Dat gebeurde ook met het voormalig herenhuis van Pieter Koning. Jarenlang zat daar Weber Koeltechniek. Een paar jaar geleden is het verbouwd en gesplitst. Het bestaat nu uit twee woningen. Foto: Arthur Stiefelhagen Tekst: Nelleke Thissen


Het is goed zo Bedroefd, maar met een gevoel van grote dankbaarheid dat wij haar zo lang mochten behouden, geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve, stoere en optimistische moeder, schoonmoeder, oma en superoma

Cornelia Johanna Prins - Kooloos Cocky

Ga met God en Hij zal met je zijn Bedroefd, maar dankbaar voor de lange tijd dat zij in ons midden was geven wij u kennis dat zacht en kalm van ons is heengegaan onze moeder, schoonmoeder en oma

Neeltje Sophia Eijgenraam Nel

weduwe van Johan de Kok * 24 augustus 1929, Den Haag † 8 februari 2018, Oegstgeest

weduwe van Bert Prins * 2 december 1922

† 8 februari 2018

Diny en Jan Joost en Fieke Daan en Janne Carlijn en Roeland Gijs Jan Arnold

Correspondentie adres: H.M. Akerboom- Prins Hoge Morsweg 115 2332 HJ Leiden Cocky is opgebaard bij uitvaartverzorging Janson&Bolland, Levendaal 103 te Leiden, alwaar geen bezoek.

Junior telefonisch verkoper Leiderd orp Wij zijn op zoek naar een enthousiaste fulltime telefonisch verkoper Kruyt is een technische groothandel voor bouw en industrie en levert goederen en diensten aan bouw en industrie gerelateerde bedrijven.

Wat komt er op je pad binnen deze functie?

· ondersteunen van het verkoopteam · telefonisch te woord staan van de klant en het verwerken van orders · het beantwoorden van vragen en het geven van adviezen aan de klant · maken van offertes en het nabellen van uitgebrachte offertes · verder doe je er natuurlijk alles aan om het de klant zo aangenaam mogelijk te maken door jouw expertise en klantgericht denken in te zetten Profiel van de juiste kandidaat · minimaal MBO 3 werk- en denkniveau · goede communicatieve vaardigheden · een gedegen kennis van de gevoerde producten · commerciële vaardigheden · flexibele en klantgerichte instelling

Sjaak en Mariët Chanel, Kelsey

· stressbestendig

Henny en Petra Sam, Joes, Mees Roeli, Wieke

· een leuk team bij een grote groeiende organisatie · goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een

Wat we je bieden? goede pensioenregeling en een goede vakantieregeling · kansen om opleidingen te volgen en kennis op peil te houden.

Nick Tom, Max Paul en Salie Joey, Alia Frank en Theresia Luuk Correspondentieadres: Paul de Kok Mien Ruyspark 6 2343 MX Oegstgeest Op donderdag 15 februari om 14.00 uur nemen wij afscheid van Nel in de aula van Crematorium Duin- en Bollenstreek, Achterweg-Zuid 62 te Lisse.

HEBBEN WE JE INTERESSE GEWEKT?

Aansluitend is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de ontvangstruimte van het crematorium.

Stuur je sollicitatie naar vacature@polvobv.nl Meer informatie? Mail naar Marcel Candido m.candido@kruytbv.nl óf bel +31 715899203

De Eucharistieviering voorafgaande aan de crematie zal plaatsvinden op donderdag 15 februari om 11.00 uur in de R.K. parochiekerk Maria Middelares, Rijndijk 279 te Leiden.

Witte Prijzenslager

Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangstkamer van crematorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4 te Leiden.

n. t/m woe. Let op: Geldig van do

N A P E L L V O INGEN!!!

!! t n u t S

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

ED I B f o N n A e A b b a Kr n hamschijve

Cocky hield van witte bloemen.

1 KILO

2.99

Grillworr.st 99 500 g 3. st Paardenwor 500 gr.

e

Kipkarbonad Samen, zorgvuldig en persoonlijk

5.

Delfweg 34a 2211 VM Noordwijkerhout

071 - 523 40 40

www.theadijkstra.nl

Telefoon: 0252 418912 www.memorienatuursteen.nl

Voor een persoonlijke, blijvende herinnering • • • • •

Gedenktekens Urnen Grafaccessoires Restauratie/renovatie Volginscripties

Persoonlijk, betrokken en altijd dichtbij UITVAARTZORG

Nico Soek en Mariëtte Keppel begeleiden en verzorgen de uitvaart, ook als u elders verzekerd bent.

arumuitvaartzorg.nl

071 - 572 00 76 dag en nacht

500 gr.

=

3 kilo Memorie Natuursteen

chijf s l e k n e Sch enstaart of oss

Magere n speklappe

5.

1 kilo

2,5 kilo

6.

1 kilo

5.

Pittige leverworst

3.49

5.

=

2 kilo

2.49

Originele en sukadelanpprandje) 1,5 pond ks

991 kilo

9

350 gr.

ipdrumstic K s a a e k t r e o Oud Verse k s el” a a varkensh “Black Lab

99

LUXE! Rib eye oef entrecot . 500 gr .99

(incl. klei

Kippenpoten

ade) (ook als roll

99

3.99

21 feb.

5.

=

5.

=

Verse t braadwors

3.

99

1 kilo


lokaal

LEIDERDORPS WEEKBLAD

WOENSDAG 14 FEBRUARI 2018

7

153 kinderen slagen voor A, B of C zwemdiploma AFZWEMMEN n Begin deze maand

was er weer diplomazwemmen in het Leiderdorpse zwembad De Does. 153 kinderen hebben hun A-, B- of C-diploma behaald. Hieronder de kanjers: Geslaagd voor het A-diploma: Boann Wensink, Sep Hendriks, Lotte Blok, lkay Bilgin, Hugo Baaten, Linde Ploegmakers, Veerle Vletter, Lana Homberg, Fenna Dijkstra, Floran van der Voort van der Kleij, Youri Arends, Djimmy van Schaik, Grzegorz Pawlowski, Xavi Sanders, Teun van der Meer, Melissa Gjema, Lauren Stalknegt, Danique Stalknegt, Louise van Diepen, Kayley Jansen, Tessa de Jong, Linda Herzberg, Alex de Winter, Robin Planje, Sofie Heuer, Milou Berg, Sil Hauwert, Lindsey van Os, Lucas Titahena, Valentijn Waasdorp, Dewi Trouwee, Auke Berg, Teun Huetink, Ollie Abels, Alexander Noom, Gabriella Toet, Boaz Marijt, Liv Klein, Matis van der Voort van der Kleij, Eliènne Ramirez, Noortje Schoof, Gido Sluiter, Floris Kromhout, Magnus Tielemans, Lieke Roest, Yindi Tromp, Evy van der Hoorn, Ravi van Amsterdam, Feline Over, Clara Harris en Davina van der Meer. Geslaagd voor het B-diploma: Cas van Gijzen, Justin Hofman, Tygo van Dorp, Frederique van der Heide, Lise Ung Davina Brandwijk, Gijs Star Timo van der Poel, Sep Schilp Linde Spek, Miran Kusne Fayah Prins , Mara van der Krogt, Dean Durieux,,Roxane Booij, Fedde Tuinier, Jaimy Heuvelink, Winston de Lange, Eliza van Eijk, Malaika

Bevelander, Chelsea Venker, Rosa Gressie , Yfke Struiwigh, Indah van Egmond, Sieb van Iterson, Stacey Peerkhan , Olivia Crooijmans, Lieke Nederpel, Paige Terblanche, Adeline Lansu, Alycia Dijksman, Sytse Veldman, Thijs van der Nat, Lieuwe Schaake, Pepijn Hoiting , Samuel van den Berg Orozco, Madeleine Quispel, Thomas Degeling, Laia Lecluse, Amy Kartoredjo, Nathan van Rooijen, Kaya Schellingerhoudt, Tim Kirsenstein, Alexander Liem , Thijs Poorter, Jens Nijkamp, Noortje Boom, Milan van Rijn, Leon van der Veer , Yasser Zaaraoui, Olivia La Lau, Milou Lepelaar, Sem Verkerk, Amy de Raad, Sara Romijn, Yavuz Altuntas, Emma van der Salm, Rinze Onderwater, Lara van Kleef, Joep Redegeld, Ruben Lepelaar, Liv Klein, Devin Tromp, Kato Schenk, Evy Westgeest, Taco Blanken, Dante Borst en Meie Botman Geslaagd voor het C-diploma: Thijs Snelderwaard, Sanne Menken, Buse Arslan, Luka Kwisthout, Rocco van Hartingsveldt, Tobien van Hartingsveldt, Fenna van der Zon, Danniël Vinkestijn, Tara de Waard, Jim Gressie, Feline Nederstigt, Fiep Franken, Lisa Verzaal, Elise Linterman, Jarno Hogendoorn, Jens Neuteboom, Kiana Khanlari, Casper Hauer, Esmee Ben Dhiab, Lotte Elgersma, Eline Douwes, Cato van IJssel, Livia van Dam, Guusje Uijthof, Florine McGonigal, Isabel van den Berg, Mattis Tonnon, Sophia van der Laan, Jill Mangulenje, Sharilyce Martina, Isa Houpermans, Sophie van der Blom, Floor Meijerink en Isabella Beckers.

De wagen met 10 kuub zand. | Foto: PR

Tien kuub zand over de schooltuinen KLUS n Tien vrijwilligers verspreidden woensdag 7 februari tien kuub zand over schooltuincomplex De Sterrekers. Nodig om het complex in gereedheid te brengen voor het nieuwe seizoen. De zon scheen volop en door de

lingen van groep 6 van de basisscholen aan de slag in hun ‘eigen’ tuintje. Altijd al vrijwilliger bij de schooltuinen willen worden? Neem dan contact op met de secretaris, Rian Knoester (06 18 3999 81).

GroenLinks Leiderdorp en Leiden samen aan de slag rond Stierenbrug WIJKACTIE

n GroenLinks Leiderdorp en GroenLinks Leiden slaan de handen ineen voor een gezamenlijke wijkactie rond de Stierenbrug. Op zaterdag 17 februari gaan de afdelingen afval ruimen aan weerszijden van het water. De actie begint op de brug om 11.00 uur en duurt tot 12.30 uur. De actie vindt plaats aan beide zijden van de Stierenbrug, officieel de Leiderdorpsebrug. De twee afdelingen gaan afval ruimen om twee vliegen in een klap te slaan: ze maken Leiderdorp en Leiden schoner en groener, maar kunnen tegelijk

De uitreiking van de diploma's in De Does. | Foto: PR

vorst in de grond was het terrein goed begaanbaar. In anderhalf uur was de klus geklaard. Daarmee komt het schooltuinseizoen weer een stapje dichterbij. De eerste week van april worden de paadjes getrapt en gaan de leer-

ook met anderen van gedachten wisselen over de gemeentepolitiek en de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Noem het een spreekuur in de buitenlucht, met koffie en thee voor de liefhebbers. GroenLinks nodigt omwonenden uit voor de actie. De afdelingen zorgen voor de nodige afvalgrijpers; de deelnemers wordt gevraagd zelf afvalzakken, handschoenen en ander materiaal mee te nemen. Na het afval ruimen van 11.00 tot 12.30 uur is er van 12.30 tot 13.30 uur nog een informatiebijeenkomst. GroenLinks Leiderdorp trekt er nu

al elke maand op uit om afval uit het openbaar groep en van de straten te halen, steeds in een ander deel van Leiderdorp. Vaak steken omwonenden dan spontaan hun handen uit de mouwen. Ook GroenLinks Leiden voert regelmatig schoonmaakacties uit, meestal per boot op de grachten. De gemeentegrens bij de Stierenbrug biedt een uitgelezen mogelijkheid om de krachten te bundelen. Wie een woonwijk wil voordragen kan contact opnemen met secretaris Riny Vons (E. leiderdorp@groenlinks.nl of T. 06-40499313).

LEIDERDORP NATUURLIJK ZES ACTIEVE GIDSEN VAN NATUURORGANISATIE IVN VOLGEN DIT JAAR HET PLANTEN- EN DIERENLEVEN IN LEIDERDORP. OM DE WEEK SCHRIJVEN ZIJ IN DEZE RUBRIEK OVER HUN BEVINDINGEN

Verhuizen dieren?

I

n mijn laatste bijdrage aan deze rubriek wil ik kijken naar het verhuisgedrag van dieren. Waarom? Omdat ik ga verhuizen naar een ander deel van Nederland. Mensen gaan wonen waar werk is om geld te verdienen om daarmee eten te kopen. Het liefst blijven de meeste mensen hun hele leven in dezelfde plaats of regio wonen. Slechts een klein deel verkast binnen Nederland, gedwongen door werk of studie (eten). Weinig mensen emigreren. Gedragen dieren zich anders? Hoe honkvast zijn de wilde dieren die in onze nabijheid leven? Verhuizen koolmezen, zwaluwen, muizen, mollen en eksters? Natuurlijk verhuizen dieren, dacht ik onbewust, dieren zijn toch flexibel? En bovendien, de meeste vogels zijn trekvogels, die verhuizen zo wie zo. Ook dieren wonen waar eten voor handen is. Muizen leven hun hele

leven tot acht meter van hun hol. Eenmaal oud genoeg worden de jongen de deur uitgezet. Die zoeken een nieuwe woonplek, liefst dicht bij ma. Ze nemen leeggevallen plekken in van dode muizen of zoeken een holletje dicht bij de familie. Muizen verhuizen alleen als er geen eten is of als ze verjaagd worden. Bij mollen hetzelfde verhaal. De meeste mollen en muizen die door poezen en vogels worden opgepeuzeld zijn jonkies die noodgedwongen op zoek waren naar een nieuwe woning. Koolmezen en pimpelmezen zijn helemaal honkvast. Ze blijven hun hele leven bij de familie in hun gezamenlijke kleine territorium. Net zoals de mussen. En de trekvogels dan, die verhuizen toch twee keer per jaar? Klopt, maar sinds we de routes met de satelliet kunnen volgen, weten we dat de meeste vogels steeds naar dezelfde plek terugkeren, zowel

hier als in Afrika. Van de boerenen huiszwaluw is bekend dat ze zelfs naar hetzelfde nest terugvliegen. Ook de grutto en de scholekster keert terug naar de plek van vorig jaar, zelfs als er weinig eten is in het industriële grasland. Roofvogels verdedigen met verve hun grote territorium. Haviken en zeearenden broeden vele jaren in dezelfde horst. Dit nest wordt ieder jaar groter en kan een paar honderd kilo wegen. Kortom, de meeste dieren zijn honkvast en verhuizen pas als het eten op is of als hun woonplekken verdwijnen. Zijn er ook uitzonderingen? Toch wel. De grote bonte specht verhuist jaarlijks. Die hakt ieder jaar een nieuw nest in een andere boom. Kuifmezen en parkieten zijn daar blij om, die trekken in de oude spechtenholen. Sommige vogels dwingen soortgenoten om te verhuizen. De slimste en sterkste ekster woont op de

Muizen verhuizen alleen als er geen eten is of als ze verjaagd worden. Op de foto een rosse woelmuis. | Foto: Mike Melis, natuurklik.nl

beste plek. Maar als een jonge vogel zich sterk genoeg voelt, verjaagt hij zonder genade de oudjes. Die worden gedwongen om te verkassen naar een mindere buurt.

paar jaar schreef, vergeleek ik mensen vaak met dieren. Gedragen we ons bijna net zoals de ons omringende wilde dieren? Observeer en oordeel zelf.

In de stukjes die ik de afgelopen

Tekst: Els Baars


GEMEENTE AAN HUIS. INFORMATIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN LEIDERDORP

Werkzaamheden kruising Engelendaal Persant Snoepweg Vanaf maandag 19 februari starten wij met de werkzaamheden aan de kruising EngelendaalPersant Snoepweg. We werken in 2 fases aan deze kruising. De werkzaamheden hebben gevolgen voor het verkeer; het verkeer kan niet afslaan op de kruising, maar alleen in éénrichting doorrijden in de richting van Leiden. •

Fase 1: Simon Smitweg richting Persant Snoepweg en vice versa. Die rijrichtingen op de kruising worden volledig afgesloten voor alle verkeer (19 februari t/m dinsdag 6 maart). Fase 2: Engelendaal richting Persant Snoepweg en vice versa. Ook dit gedeelte van de kruising wordt voor alle verkeer afgesloten (7 maart t/m 25 maart);

Het verkeer wordt via borden omgeleid.

Zachte winterwandeling De wandeling start om 14.00 uur bij het MEC in gebouw De Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110. Deelname aan de wandeling is gratis en aanmelden is niet nodig. Meer informatie over activiteiten van het IVN is te vinden op www.ivn.nl/leiden. Kijk ook op www.natuureducatie.nl voor de activiteiten in park De Houtkamp.

Planning overige kruisingen • Rotonde Simon-Smitweg : 26-03 t/m 01-04-2018 • Kruising Acacialaan : 03-04 t/m 29-04-2018 Hinder Wij verwachten vooral een toenemende verkeershinder, waardoor het tijdens de spits drukker is in de omliggende straten. Verder zal u wellicht geluidsoverlast ervaren van de machines en vrachtwagens tijdens het frezen van het asfalt. Wij informeren u via Gemeente aan Huis, onze social media en www. leiderdorp.nl/persantsnoepweg over eventuele wijzigingen als gevolg van onvoorziene (weers-) omstandigheden. Hulpdiensten Het ziekenhuis blijft gedurende alle fasen bereikbaar. Hulpdiensten hebben doorgang in tweerichtingen. De bus wordt gedeeltelijk omgeleid via de Simon Smitweg en behoudt haar route langs de Hoogmadeseweg.

Kijk eens naar de evenementenkalender op www.leiderdorp. nl/evenementen

Inloopbijeenkomst nieuwbouwplan Driemasterlocatie Op de Driemasterlocatie aan de Wilddreef komen 98 nieuwe huurwoningen, zowel klein en goedkoop als iets groter en duurder. Ook wordt zorginstelling Nieuw Buitenzorg uitgebreid. Wilt u meer weten over het nieuwbouwplan? Kom dan op dinsdag 20 februari tussen 19.30 en 21.30 uur naar de inloopbijeenkomst in het gemeentehuis. U krijgt daar informatie over het plan, parkeren, woningaanbod, de planning en procedure.

Medewerkers van woningcorporatie Rijnhart Wonen, ontwikkelaar Syntrus Achmea, zorginstelling Philadelphia, de aannemer en de gemeente Leiderdorp staan u graag te woord en beantwoorden uw vragen. Voor de inloopbijeenkomst hoeft u zich niet aan te melden. U kunt tot de eindtijd gewoon binnenlopen. Op www.leiderdorp.nl/ driemasterlocatie vindt u de ontwikkelvisie voor de locatie en eerdere ontwerpen.

WOENSDAG 14 FEBRUARI 2018

Inloopbijeenkomsten locatieplan restafvalcontainers Begin deze januari zijn we gestart in woonwijk ’t Heerlijk Recht met Omgekeerd Inzamelen. Na de zomer wordt deze nieuwe manier van inzamelen per wijk ingevoerd. Zodra uw wijk aan de beurt is, ontvangt u hier tijdig bericht over.

GEMEENTEHUIS WILLEM-ALEXANDERLAAN 1 POSTBUS 35, 2350 AA LEIDERDORP

Goed.

Wat betekent dit voor de laagbouw? Alle laagbouwwoningen krijgen de volgende minicontainers: • PMD (verpakkingen van plastic, metaal en drankkartons) • OPK (oud papier en karton) • GFT (groente-, fruit- en tuinafval) Wat betekent dit voor de hoogbouw? De hoogbouw wordt voorzien van aparte containers voor het gescheiden inzamelen van PMD, papier, glas en GFT. De containers voor restafval staan bij deze containers. Locatieplan Het locatieplan is opgesteld volgens vooraf vastgestelde criteria. Zo moet er bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de ondergrondse infrastructuur, ruimtelijke inpassing en veiligheid. Het volledige overzicht van criteria vindt u op www. leiderdorp.nl/goedinzamelen. Inloopbijeenkomsten Afgelopen donderdag was de eerste

T. 071 54 58 500 (08.30-17.00 UUR) F. 071 58 95 691 E-MAIL INFO@LEIDERDORP.NL OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS MA TM DO 8.30-17.00 UUR WOENSDAG 8.30-20.00 UUR VRIJDAG 8.30-13.00 UUR PUBLIEKSBALIES BURGERZAKEN BOUWEN EN WONEN, BELASTINGEN, ZORG, WERK EN INKOMEN UITSLUITEND OP AFSPRAAK

inloopbijeenkomst voor onze nieuwe manier van inzamelen. Tijdens deze goedbezochte bijeenkomst hebben medewerkers van de gemeente het locatieplan toegelicht en vragen beantwoord. Ook konden bezoekers hun opmerkingen / suggesties aangeven op reactieformulieren. Er waren veel vragen over de inzameling van glas. Glas zal ook in de toekomst ingezameld worden in de glasbakken bij de milieucorners. Na de tweede bijeenkomst inventariseren wij de reacties en geven via Gemeente aan Huis, de website en social media terugkoppeling. U bent van harte welkom voor de tweede inloopbijeenkomst op woensdag 14 februari tussen 13.00 en 20.00 uur in het gemeentehuis.

AFSPRAAK MAKEN WWW.LEIDERDORP.NL TELEFONISCH 071 54 58 500 RECEPTIE/BALIE GEMEENTEHUIS TELEFONISCH SPREEKUUR SOCIAAL TEAM MA T/M VR 09.00 – 12.00 UUR TELEFOON 071 54 58 545 ADRES (CJG) KAROLUSGULDEN 32 TELEFONISCH SPREEKUUR KWIJTSCHELDING MA T/M WO 09.00 - 10.00 UUR TELEFOON 071 54 58 500 GROFVUIL TELEFOON 071 54 58 500 OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRAAT SIMON SMITWEG 9 MA T/M DO 07.30 - 16.15 UUR VRIJDAG 07.30 - 12.30 UUR ZATERDAG 09.30 - 12.30 UUR WWW.LEIDERDORP.NL

Geen geschikt dak, toch zonnepanelen? Wilt u zelf elektrische energie opwekken, maar heeft u geen (geschikt) dak voor zonnepanelen? Gemeente Leiderdorp wil haar inwoners daar graag bij helpen. Wij zoeken actieve dorpsgenoten die het voortouw willen nemen om de eerste zoncoöperatie van Leiderdorp op te starten. Daarbij wordt u ondersteund door een professionele organisatie met ruime ervaring die stap voor stap met u meedenkt. Met deze zoncoöperatie kunnen buurtgenoten gezamenlijk een zonnestroominstallatie exploiteren op een dak van bijvoorbeeld een gemeentelijk pand. De energieopbrengst

wordt in mindering gebracht op uw elektranota. Dat levert u een rendement dat flink hoger is dan de rente op uw spaarrekening. Zo kunt u toch zelf duurzame energie opwekken en profiteren van de opbrengsten. Vindt u het een uitdaging om aan de wieg te staan van deze nieuwe zoncoöperatie? Meld u dan aan voor de (vrijblijvende) informatieavond op donderdagavond 1 maart via alfons@stuurstroom.nl of 06-4025 5095. U hoort dan meer over dit initiatief en u kunt terecht met uw vragen. Inloop is vanaf 19.00 uur en we starten om 19.30 uur te gemeentehuis Leiderdorp. Voor meer informatie zie ook www.goedleiderdorp.nl.

AGENDA 14 februari: Inloopbijeenkomst locatieplan restafvalcontainers 18 februari: Wandeling IVN 19 februari: Gemeenteraadsvergadering 20.30 uur 20 februari: Inloopbijeenkomst nieuwbouwplan Driemasterlocatie Collecte: geen collecte

Social media: Facebook: gemeenteleiderdorp Twitter: @Leiderdorpinfo Instagram: gemeente_leiderdorp.

ALLE BEKENDMAKINGEN ZIJN DIGITAAL TERUG TE VINDEN OP WWW.LEIDERDORP.NL/BEKENDMAKINGEN WILT U REAGEREN OP DEZE PUBLICATIE OF HEEFT U VRAGEN, NEEM DAN CONTACT MET ONS OP TELEFOON 071 54 58 500 OF VIA COMMUNICATIE@LEIDERDORP.NL


BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN AANGEVRAAGD (reguliere procedure)

voor de verkoop van beenmode artikelen op de wekelijkse markt op donderdag Locatie: Van Diepeningenlaan Datum aanvraag: 1 februari 2018

Voorhof

Heel Leiderdorp

Het plaatsen dakkapel voorgevel (2018-0029-OG01) Locatie: Pijlkruidkreek 9 Datum ontvangst: 8 februari 2018

Plaatsen 10 driehoeksreclameborden met de aankondiging van de Polderdag in de periode van 30 april tot en met 7 mei 2018 Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg Datum aanvraag: 1 februari 2018

Achthoven Watergang graven en natuurvriendelijke oevers aanleggen (2018-0032-OG01) Locatie: Achthovenerweg 17B Datum ontvangst: 8 februari 2018 VERLEEND (reguliere procedure) ‘t Heerlijk Recht

Het huis-aan-huis inzamelen van kleding door Sympany in week 12, 24, 37 en 49 Locatie: heel Leiderdorp Datum aanvraag: 5 februari 2018 De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Het planologisch toestaan van een tweede bedrijfswoning in de vorm van een ligplaats voor een woonboot, op de locatie Boomgaardlaan 16A (2017-0234OG01) Locatie: Boomgaardlaan 16 Datum besluit: 14 februari 2018

Kerkwijk Organiseren van Koningsdagviering in/voor Café Restaurant de Hollandsche Tuyn op 27 april 2018 van 09.00 – 20.00 uur Locatie: Hoofdstraat 24 Datum ontvangst : 25 januari 2018

De Baanderij

VERLEEND

Realisatie van 182 woningen (20170229-OG01) Locatie: Leidsedreef 4 Datum besluit: 13 februari 2018 Bezwaar tot: 28 maart 2018

Heel Leiderdorp

Locatie: Draadbaan 41 Datum melding: 3 januari 2018

Locatie: nabij Wilhelminastraat 10 Datum ontvangst: 25 januari 2018

Oranjewijk Jubileum Kinderdagverblijf De Dartel op 3 maart 2018 van 15.00 uur tot 22.00 uur Locatie: Hoofdstraat 84 Datum melding: 9 februari 2018

Vellen van een puimkers. De wortels van de boom zijn gebroken, hierdoor kan de boom omvallen. De boom vormt een gevaar voor de openbare orde en veiligheid. Locatie: nabij Wilhelminastraat 10 Datum ontvangst: 25 januari 2018

Voorhof

Doeskwartier

Het saneren en afvoeren van asbesthoudende toepassingen Boekweitkamp 1-7 (2018-0033MG01) Locatie: Boekweitkamp 1 Datum ontvangst : 8 februari 2018

Het asbestverwijdering Tuinstraat 8 (2018-0025-MG01) Locatie: Tuinstraat 8 Datum ontvangst: 7 februari 2018

Geluid

Melding brandveilig gebruik Brasserie Meelfabriek Zijlstroom (2018-0028-MG01) Locatie: Zijldijk 28 Datum ontvangst: 7 februari 2018

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 31 maart 2018 van 20.00 uur tot 01.00 uur Locatie: Koningstraat 1 Datum melding: 7 februari 2018 Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 31 maart 2018 van 20.00 tot 01.00 uur. Locatie: Café de Koning, Koningsstraat 1-5 Datum ontvangst: 7 februari 2018

Driegatenbrug

Ouderzorg Melding brandveilig gebruik Restaurant Brasserie Park (20180027-MG01) Locatie: Van Diepeningenlaan 2 Datum ontvangst: 7 februari 2018 Achthoven

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 15 februari 2018 tot 29 maart 2018, tenzij anders vermeld. TER INZAGE ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREIDE PROCEDURE) Ouderzorg Nieuwbouw van 2 appartementen blokken bestaande uit 56 woningen met bergingen, project Brittenstein (2017-0220-OG01) Locatie: Brittenstein 11 Ter inzage tot: 29 maart 2018 www.Ruimtelijkeplannen.nl IMRO-nummer: NL.IMRO.0547. OVbrittenstein-ON01 http://ro-online.leiderdorp. org/productie/NL.IMRO.0547. OVbrittenstein-ON01

APV-VERGUNNINGEN AANGEVRAAGD Binnenhof Optocht onder leiding van Tamarco op 8 maart 2018 om 19.00 uur ten behoeve van Opening RCL gebouw Locatie: vanaf Winkelhof naar De Bloemerd Datum aanvraag: 12 februari 2018 Ouderzorg Een marktstandplaatsvergunning

Plaatsen 10 driehoeksreclameborden met de aankondiging van de tentoonstelling Spelen met wiskunde in museum Boerhaave in de periode van 19 februari tot en met 1 maart 2018 Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg Datum besluit: 7 februari 2018 De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 15 februari tot en met 29 maart tenzij anders vermeld. Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in? Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

MELDINGEN Baanderij Rommelmarkt L’ei-hallen markt op 18 maart 2018 van 10.00 uur tot 20.00 uur

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 4 maart 2018 van 15.00 tot 22.30 uur. Locatie: Café `t Dobbertje, Zijldijk 32 Datum ontvangst: 7 februari 2018 Noodkap Vellen van een eik. De boom heeft plakoksels in zijn kroon, hierdoor kunnen grote takken afbreken. De boom vormt een gevaar voor de openbare orde en veiligheid. Locatie: Begraafplaats, Hoogmadeseweg Datum ontvangst: 6 februari 2018 Vellen van een eik. De boom heeft een plakoksel in zijn kroon, hierdoor kunnen grote takken afbreken. De boom vormt een gevaar voor de openbare orde en veiligheid. Locatie: Ingang R.C.L., Bloemerd 2 Datum ontvangst: 26 januari 2018 Vellen van een Robinia. De wortels van de boom staan los hierdoor kan de boom gemakkelijk omvallen. De boom vormt een gevaar voor de openbare orde en veiligheid. Locatie: Park de Houtkamp, t.o. van Diepeningenlaan 37 Datum ontvangst: 25 januari 2018 Vellen van een es. De boom heeft een arm verloren en is onstabiel geworden; de boom kan omvallen en vormt hierdoor een gevaar voor de openbare orde en veiligheid. Locatie: Park de Houtkamp, t.o. Lokhorst 37 Datum ontvangst: 25 januari 2018 Vellen van een es. De boom is bijna dood en heeft veel dood hout in zijn kroon. Hierdoor kunnen er grote takken afbreken. De boom vormt een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

Het betreft slopen en verwijderen verhardingen op het oude Vliko Terrein, graven watergang en aanleg NVO’s (2018-0031-MG01) Locatie : Achthovenerweg 17B Datum ontvangst : 8 februari 2018

TER INZAGE LEGGING Bekendmaking besluit ‘m.e.r.beoordelingsbeslissing Brittenstein’ Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 7.17, van de Wet milieubeheer bekend dat zij een besluit hebben genomen ten aanzien van de m.e.r.-beoordeling voor het project Britteinstein. Het initiatief betreft de realisatie van 56 nieuwe appartementen in twee zelfstandige volumes, in afwijking van het geldende bestemmingsplan, op de locatie Brittenburg in Leiderdorp. Ingevolge de Wet milieubeheer en het Besluit milieubeheer moet bij de voorbereiding van een besluit dat een ‘activiteit’ mogelijk maakt die belangrijke gevolgen voor het milieu kan hebben worden beoordeeld of een milieueffectrapportage (m.e.r.) moet worden opgesteld. Op grond van het Besluit milieueffectrapportage geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht voor de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject, in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een oppervlakte van 100 hectare of meer of een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat (Besluit milieueffectrapportage, Bijlage onderdeel D11.2). De beoogde ontwikkeling blijft ruim onder de

drempelwaarde. Daarom kan voor de m.e.r.-beoordeling worden volstaan met een vormvrije m.e.r.beoordeling die wordt aangevraagd door middel van een aanmeldnotitie. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van het project is uitgevoerd, blijkt dat er geen nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan in de verdere procedure van de omgevingsvergunning worden volstaan met de uitkomst van de vormvrije m.e.r.-beoordeling. Terinzagelegging Het besluit (kenmerk Z/18/057430/110294) en de bijbehorende stukken liggen vanaf 15 februari tot en met 28 maart 2018 ter inzage in het gemeentehuis, bij resultaatteam Bouwen & Wonen. De stukken kunt u tevens zelf tijdens openingstijden inzien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 en digitaal via http://ro-online.leiderdorp. org/productie/NL.IMRO.0547. OVbrittenstein-ON01. Vervolgprocedure Een m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. De onderhavige beslissing maakt als zodanig deel uit van de voorbereiding op de beschikking op de aangevraagde omgevingsvergunning. Deze beslissing kan wel worden aangevochten bij de procedure van de omgevingsvergunning middels zienswijzen, beroep en hoger beroep. De m.e.r.-beoordelingsbeslissing ligt gelijktijdig ter inzage met het moederbesluit ontwerpomgevingsvergunning met dossiernummer 2017-0220-OG01.

Inspraak Verordening op de beplantingen 2018 Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat van 15 februari tot en met 29 maart 2018 de volgende stukken ter inzage liggen voor inspraak: • de concept Verordening op de beplantingen 2018; • de concept Begrenzing bebouwde kom Wet natuurbescherming 2018. Deze stukken kunnen tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, WillemAlexanderlaan 1 Leiderdorp. De stukken zijn ook te vinden op de www.leiderdorp.nl. Toelichting In mei 2017 is het bomenbeleidsplan geactualiseerd. De verordening op de beplantingen 2018 bevat de bindende regels ter bescherming van de waarden van bomen en houtopstanden uit het bomenbeleidsplan.

ALLE BEKENDMAKINGEN ZIJN DIGITAAL TERUG TE VINDEN OP WWW.LEIDERDORP.NL/BEKENDMAKINGEN WILT U REAGEREN OP DEZE PUBLICATIE OF HEEFT U VRAGEN, NEEM DAN CONTACT MET ONS OP TELEFOON 071 54 58 500 OF VIA COMMUNICATIE@LEIDERDORP.NL


Deze verordening vervangt de verordening uit 2009. De kaart Begrenzing bebouwde kom Wet natuurbescherming 2018 geeft aan waar de Verordening op de beplantingen 2018 van toepassing is. Deze kaart vervangt de Begrenzing bebouwde kom Boswet 1975. Zienswijzen Gedurende de inzagetermijn kan iedereen zienswijzen indienen: • Digitaal Digitale zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp en kunnen worden gemaild naar RO@leiderdorp.nl, onder vermelding van “Verordening op de beplantingen 2018”. • Schriftelijk Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van

burgemeester en wethouders van Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van “Verordening op de beplantingen 2018”. • Mondeling Om mondelinge zienswijzen in te dienen kunt u een afspraak maken met Frank van Dieten, tel. 0715459904 of via het secretariaat van het resultaatteam Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 071-5458518. Vervolg op de inspraak De gemeenteraad stelt de verordening en de bebouwde kom grens vast. Daarbij worden eventuele zienswijzen meegewogen. De vastgestelde regelingen worden vervolgens bekend gemaakt en gepubliceerd op www.overheid.nl onder lokale wet- en regelgeving, gemeente Leiderdorp.

VERGADERINGEN Gemeenteraadsvergadering Maandag 19 februari bent u vanaf 20.30 uur van harte welkom bij de vergadering van de gemeenteraad. Op de agenda staat onder andere: • Vragenronde • Raadsvraag 3 GrL- Prijs Groenste stad van Nederland • Raadsvraag 4 GrL – Bloembollenplant Engelendaal • Raadsvraag 5 GrL – Onderzoek naar geluk beantwoord • Raadsvraag 6 D66 – Groenste stad van Nederland • •

RDOG Extra Middelen Veilig Thuis RDOG concept-zienswijze 1e

begrotingswijziging 2018 en Kadernota 2019 RDOG HM De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.raadleiderdorp.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefoon (071) 54 54 825.

REGIONALE COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN • De regionale commissie bezwaarschriften behandelt 23 februari de volgende bezwaarschriften: •

behandeling van een bezwaarschrift gericht tegen het besluit tot de beëindiging van subsidie voor de stichting Sociaal Cultureel Werk in Leiderdorp met ingang van 1 januari 2019 (13.30 uur) behandeling van een

bezwaarschrift gericht tegen de verlening van een omgevingsvergunning Nico van der Horstpark 1 t/m 100 in Leiden (14.15 uur) behandeling van een bezwaarschrift gericht tegen de weigering van een omgevingsvergunning Coornhertstraat 24 in Leiden (15.00 uur) behandeling van een bezwaarschrift gericht tegen de verlening van een omgevingsvergunning voor de Uhlenbeckkade 23 in Leiden (15.45 uur)

Informatie Wilt u een zitting bijwonen? Neem dan contact op met het secretariaat via (071) 516 52 50. De commissie heeft zitting in kamer 119 van het Stadsbouwhuis, Langegracht 72 te Leiden.

ALLE BEKENDMAKINGEN ZIJN DIGITAAL TERUG TE VINDEN OP WWW.LEIDERDORP.NL/BEKENDMAKINGEN WILT U REAGEREN OP DEZE PUBLICATIE OF HEEFT U VRAGEN, NEEM DAN CONTACT MET ONS OP TELEFOON 071 54 58 500 OF VIA COMMUNICATIE@LEIDERDORP.NL Te huur: Garage Lijsterstraat in Leiderdorp, tel. 071-5411324.

STRAATMAKER LEIDERDORP voor al uw straatwerk, terras ophogen oprit. Vrijblijvend pr. opgaaf, tel: 06-47208666. Te huur: Garage Lijsterstraat in Leiderdorp, tel. 071-5411324. Te koop gevraagd: lp’s en singels. Ben een liefhebber geen handelaar. Goede prijzen voor uw verzameling grammofoonplaten, elpee, singels. Telefoonnummer 06 - 139 74 136

Leven gaat voor. De Nierstichting zet alles op alles om ervoor te zorgen dat nierpatiënten in leven blijven en ook écht kunnen blijven leven. Want dialyseren is geen leven, maar overleven. We doen dan ook alles wat in ons vermogen ligt om het leven van nierpatiënten te verbeteren. Leven gaat voor, in alles wat we doen. www.nierstichting.nl

MAGAZIJNOPRUIMING 17-18 FEBRUARI 12.00 - 17.00 UUR

| SALE SALE | SALE SALE | SALE SALE | SA LE SALE | SALE SALE | SALE SALE | SALE SALE | SALE

Kortingen tot

70% op toonzaalmodellen en overtollige voorraden

| SALE SALE | SAL LE SA LE SA | LE SA | SALE SALE | SALE LE SA LE SA | LE SA LE | SALE SALE | SA

Hoge Rijndijk 281, Zoeterwoude Ingang aan de rechterkant van Rijneke Logistics


politiek

LEIDERDORPS WEEKBLAD

WOENSDAG 14 FEBRUARI 2018

11

Groot lijsttrekkersdebat op 5 maart VERKIEZINGEN n Wat moet er gebeuren om van Leiderdorp een écht duurzame gemeente te maken, hoe pak je de verkeersproblemen in het dorp effectief aan, mag er in de Houtkamp een evenemententerrein komen, hoe zorgen we ervoor dat er de komende jaren genoeg woningen bijkomen in Leiderdorp, en gaan we richting een fusie met de regiogemeenten of juist niet? Allemaal vragen die aan de orde kunnen komen tijdens het grote lijsttrekkersdebat dat het Leiderdorps Weekblad, Unity. NU en de gemeente Leiderdorp organiseren op maandagavond 5 maart. Het debat wordt gehouden in het Leiderdorpse gemeentehuis aan de Willem-Alexanderlaan en alle belangstellenden zijn welkom hierbij aanwezig te zijn. Een prima gelegenheid om in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart helder te krijgen wat de standpunten van de verschillende partijen zijn. Het debat begint om 20.00 uur en wordt rechtstreeks uitgezonden via Unity TV en Unity. NU. Wie suggesties heeft voor onderwerpen die in het debat zeker aan de orde zouden moeten komen, of vragen heeft die hij of zij graag aan de lijsttrekkers wil voorleggen, kan die doorgeven via redactie@leiderdorpsweekblad.nl. De organisatie zal proberen die input zoveel mogelijk mee te nemen.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen leggen we de deelnemende partijen elke week een stelling voor. Hieronder de eerste:

Theater Muzenhof - gesloten in 2008 - wordt door velen in Leiderdorp nog altijd gemist. De gemeente heeft nu geen volwaardig theater meer waar je professionele voorstellingen kunt zien en kan uitgaan in eigen dorp. Ook voor de grote aantallen amateurartiesten is het een gemis. Vele honderden dorpsgenoten van alle leeftijden zijn lid van een Leiderdorpse dans- of muziekschool, koor of toneelclub. Maar een theater voor het geven van grote uitvoeringen, ontbreekt.

Geert Schipaanboord

Olaf McDaniel

Hugo Langenberg

ONEENS

ONEENS

EENS

ChristenUnie-SGP is het oneens met deze stelling. Grotere culturele voorzieningen zijn er in Leiden voldoende. Voor kleinschalige voorstellingen is Toverlei in de Sterrentuin beschikbaar. Het zou wel goed zijn als Toverlei meer door andere organisaties gebruikt kan worden. Wat ChristenUnie-SGP betreft, levert de aanstaande verbouwing van de Sterrentuin op dat de ruimtes door meerdere organisaties gebruikt kunnen worden.

De PvdA Leiderdorp is het oneens met de stelling dat Leiderdorp over een - door de gemeente gefinancierd - theater zou moeten gaan beschikken. Het is geen taak van onze gemeente om een theater te bouwen en te onderhouden. Voor kleinere gezelschappen/producties is er voldoende ruimte in bijvoorbeeld de Scheppingskerk of Dorpskerk. Ook komt door herbestemming van de Sterrentuin het theater van Toverlei vanaf 2019 voor iedereen beschikbaar. Voor grotere producties kan onder meer “Zalen A4” op de Elisabethhof worden gebruikt. Door externe partijen wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de bouw van een bioscoop met meerdere zalen in Leiderdorp. Die zalen zouden ook voor theaterproducties kunnen worden gebruikt. Overigens blijft de PvdA Leiderdorp in de breedte - zie ons verkiezingsprogramma nadrukkelijk voor ondersteuning van culturele en educatieve activiteiten waar dit noodzakelijk is.

Leiderdorp weer een eigen theater? Dat zou mooi zijn, als daar werkelijk grote behoefte aan is. Leiderdorp heeft een bloeiende toneelvereniging, Toverlei, en theaterplaats, jeugdtheater, die regelmatig voorstellingen geven. Het nieuwe zalencentrum A4, de oude kerk bij het ziekenhuis, beschikt over meerdere ruime zalen waar goed voorstellingen gehouden kunnen worden. Het is dus goed mogelijk een theatervoorstelling te geven. Initiatieven vanuit de samenleving moeten wat LPL betreft worden bekeken op (financiële) haalbaarheid. Van een concreet plan is mij echter niks gebleken. Maar in principe zijn we voor een theater georganiseerd door particulier initiatief. Eens dus.

Mirjam van der Stelt

Bart Hoenen

Jeroen Hendriks

Bob Vastenhoud

EENS

EENS

ONEENS

EENS

Het CDA kiest er niet voor om als gemeente zelf het initiatief te nemen voor aankoop en exploitatie van een theater. Mocht er een initiatief van een ondernemer of particulier komen, dan steunt het CDA zo’n initiatief van harte. De gemeente zou geen belemmeringen moeten opwerpen. Er moet alle ruimte zijn voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Ook zou de gemeente een lening kunnen verstrekken of een eenmalige subsidie om het initiatief te steunen.

De vraag naar een plek waarbij meerdere verenigingen en andere partijen wat grotere voorstellingen kunnen uitvoeren is er zeker. Het is echter niet realistisch om daar een nieuw en op zichzelf staand theater voor te realiseren. Dat is voor Leiderdorp niet te betalen. Wel zijn er volgens mij qua locaties en grootte ruim voldoende geschikte ruimtes te vinden waarbij we wellicht een slimme en met anderen gedeelde oplossing kunnen realiseren. Denk aan scholen, kerken, het gemeentehuis of misschien wel een samenwerking met het bedrijfsleven. Of een combinatie daarvan. Een van onze doelen is een levendig en bruisend Leiderdorp dat exact deze wensen en behoeften weet te vertalen in een multifunctionele en slimme voorziening. Ik ga er daarbij wel vanuit dat de gebruikers ervan bereid zijn om hieraan ook financieel bij te dragen.

We wonen in een compacte en dichtbevolkte agglomeratie. In onze regio zijn al diverse grotere theaters. Het centrum van Leiden is vlakbij: voor een bezoek aan de Leidse Schouwburg moet een inwoner uit de Leidse Fortuinwijk verder fietsen dan de gemiddelde Leiderdorper. In zo’n compacte regio wil D66 de behoefte aan culturele voorzieningen met een regionale bril bekijken. Er moet in onze regio plaats zijn voor zowel grootschalige als kleinschalige voorzieningen. Niet te veel, om de exploitatie gezond te houden. D66 vindt dat er in Leiderdorp ruimte moet zijn, en blijven, voor kleinschalige culturele voorzieningen als een oefenruimte en een klein theater. Het huidige theater in de Sterrentuin zou beter benut kunnen worden, zodat verschillende gezelschappen er hun opvoeringen kunnen houden. Voor grotere voorstellingen kunnen we andere theaters in de regio gebruiken.

Cultuur, waaronder theater, wordt door GroenLinks als een belangrijke bouwsteen voor een prettige en evenwichtige samenleving. Cultuur biedt ontspanning, lering en brengt mensen met elkaar in contact. GroenLinks vindt het daarbij belangrijk dat cultuur ook voor iedereen bereikbaar is en dat dit voor inwoners met lagere inkomens door de gemeente wordt gesubsidieerd.

STELLING: Leiderdorp moet een eigen theater met minimaal 200 zitplaatsen krijgen

Weginrichting kruispunt Spanjaardsbrug niet onveilig VERKEER n Het kruispunt

bij de Spanjaardsbrug, waar de Van der Valk Boumanweg aansluit op de Zijldijk en de Splinterlaan, is na de aanpassing in 2006 voldoende veilig. Dat concludeert de politie na een onderzoek. Het onderzoek vond plaats naar aanleiding van een aanrijding tussen een automobilist en een scooter op dit punt op 18 oktober vorig jaar. De scooterrijdster raakte daarbij ernstig gewond. De fractie van D66 vroeg in de raadsvergadering van 13 november of extra maatregelen genomen konden worden om de veiligheid van de kruising te vergroten. Het college van B en W antwoordde toen eerst het politieonderzoek te willen afwachten om helder te krijgen of de inrichting van de kruising debet was aan het ongeluk. Dat onderzoek is nu afgerond. Het blijkt dat de automobilist die het ongeval veroorzaakte onder invloed was en bovendien tijdens het rijden bezig was met zijn mobiel. Kwestie van persoonlijke fouten dus, en niet het gevolg van de inrichting van de weg, stelt de politie, die desgevraagd aan het college heeft laten weten dat de huidige weginrichting voldoet. Volgens het college is het aantal ernstige ongevallen op de kruising na 2006 ook sterk afgenomen. Wel blijft dit een heel druk kruispunt, waar elke


actueel

LEIDERDORPS WEEKBLAD

WOENSDAG 14 FEBRUARI 2018

12

Recht door Zee in Leythenrode

Excursie en lezing bij de LVU

KOOR n Op donderdag 15 februari

EDUCATIE n De Volksuniversiteit Leiderdorp organiseert op vrijdag 23 februari een excursie naar de Van Nellefabriek Rotterdam en een lezing over de expositie in het Frans Hals Museum.

treedt het koor ‘Recht door Zee’ uit Rijnsburg op van 19.30 tot 21.15 uur in de Pyramide van Verpleeghuis Leythenrode. Het koor is opgericht in 2008 door twaalf vrienden. Al snel groeide het koor uit naar 23 leden, die allen houden van een vrolijke noot en het verzorgen van gezelligheid. Het repertoire bestaat voornamelijk uit zeemansliederen. Wie de liederen kent, kan dus heerlijk meezingen! Liefhebbers van shantyliederen zijn van harte welkom op donderdag 15 februari om te luisteren naar Recht door Zee. Voor bewoners is de entree gratis, bezoekers betalen €3,50. Kaarten zijn te verkrijgen bij de receptie van Verpleeghuis Leythenrode.

Heart pillows maken bij Scarabee KUSSENTJES n Op elke eerste maandag van de maand gaan zes vrouwen in Inloophuis Scarabee weer enthousiast aan de slag met het maken van ‘heart pillows’. Deze kussentjes in de vorm van een hart worden in het Alrijne Ziekenhuis, locatie Leiderdorp, aan vrouwen -en een enkele mangegeven die net een borstamputatie hebben ondergaan. De kussentjes, die onder de oksel worden gedragen, geven verlichting van de pijn na de operatie. Uit de reacties van de ontvangers van de heart pillows, die Scarabee rechtstreeks of via het ziekenhuis krijgt, blijkt dat zo’n kussentje heel erg wordt gewaardeerd. Bij Inloophuis Scarabee aan de Oude Vest 17 in Leiden kan iedereen die geraakt wordt door kanker, terecht voor een praatje of informatie.

Klaverjassen in Zijlkwartier

Achter v.l.n.r. Marcel Buis (projectleider Nieuwbouw Rijnhart Wonen), Marleen van den Broek (vastgoedontwikkelaar DID Vastgoedontwikkeling) en Eric van Duijkeren (manager Ontwikkeling Rijnhart Wonen). Voor v.l.n.r Galtjo van Zutphen (eigenaar DID Vastgoedontwikkeling), Jan de Vries (directeur Rijnhart Wonen) en Bernlef de Vries (directeur Vink Bouw). | Foto: PR

Contract is getekend voor 36 sociale huurwoningen in project Bij de Zijl WONINGBOUW n Rijnhart Wonen en Engelendaal Grondexploitatie BV, een samenwerking van DID Vastgoedontwikkeling en Vink Bouw, tekenden onlangs een contract voor de realisatie van 36 sociale huurwoningen op de voormalige ROC locatie in Leiderdorp.

tor huurappartementen, 36 sociale huurappartementen en 42 eengezins koopwoningen. Alle woningen bevinden zich in een mooi ingerichte openbare ruimte met een centraal plantsoen. De verwachting is dat de woningen eind 2019 opgeleverd worden.

De woningen zijn onderdeel van het nieuwbouwproject ‘Bij de Zijl’, dat 182 huur- én koopwoningen omvat. Naar verwachting start in de zomer van 2018 de bouw van een woontoren met 104 vrije sec-

Alle sociale huurwoningen zijn duurzaam en krijgen een energielabel A++. De 36 appartementen komen in een woongebouw van 5 lagen. Er zijn 4 verschillende typen woningen waarvan 4 tweekamer-

SOCIALE HUUR

woningen en 32 driekamerwoningen. De grootte hiervan varieert van 57 tot 74 m2 oppervlakte. De woningen op de verdiepingen zijn bereikbaar per lift en hebben een ruim balkon. KLEINE HUISHOUDENS

De woningen worden verhuurd aan 1 en 2 persoonshuishoudens. Deze zijn geschikt voor zowel senioren als jongeren. Rijnhart Wonen overlegt met de gemeente en huurdersorganisatie de HBOL welke doelgroep het meest geschikt is voor de woningen.

Hoop op langere schaatsbaan blijft SCHAATSEN

De Stichting Schaatshal Leiden en de Leidse en regionale ijsverenigingen gaan actie voeren om gezamenlijk tot een financiering voor een 333 meter baan te komen. n

Nu de gemeente Leiden het voornemen heeft genomen om de kosten voor een nieuwe schaatshal met een langebaan van 250 meter op zich te nemen, doet de schaatshal Leiden samen met de regionale en Leidse ijsverenigingen er alles aan om financiering van een 333 meter baan voor elkaar te krijgen. Enerzijds moet dat lukken door financiering vanuit de regionale gemeenten, maar anderzijds door

zelf aan de slag te gaan met financiering en crowdfunding. Gisteren (dinsdag) werden die plannen gepresenteerd. Woordvoerder Monique Aalbers: ‘’Voor de ontwikkeling van de talenten uit de regio biedt een 333 meter ijsbaan meer en betere mogelijkheden dan een 250 meter ijsbaan, zowel om te trainen als de mogelijkheid om officiële wedstrijden te organiseren. Nu stoppen veel jeugdigen met schaatsen als hun snelheid te hoog wordt voor een 250 meter ijsbaan en ze ver moeten reizen naar een andere baan. Bij een 333 meter ijsbaan kan elke vereniging terecht met al zijn trainingsgroepen. Dit versterkt de

saamhorigheid binnen de vereniging. Een 333 meter ijsbaan geeft gelegenheid de ‘krabbelbaan’ voor de jongere en beginnende schaatsers te vergroten, zodat er gelijktijdig meer schaatslessen gegeven kunnen worden.’’ ‘’De Stichting IJshal heeft laten becijferen dat een 333 meter variant jaarlijks circa 19.000 extra bezoekers kan trekken. Daarmee wordt niet alleen een bijdrage geleverd aan doelen om meer mensen aan het bewegen te krijgen, het draagt ook bij aan een gezonde exploitatie van de ijshal. Ook de curlingsport kan worden verkend met de mogelijkheid van een 333 meter baan met krabbelbaan.’’

KAARTEN n Op 17 februari organi-

seert buurtvereniging Zijlkwartier een koppelklaverjas-avond in het buurthuis aan de Van der Marckstraat 19 in Leiderdorp. De avond begint om 20.00 uur. De kosten voor de deelnemers bedragen € 3 per persoon. Er wordt in drie rondes gespeeld om mooie prijzen. Tijdens de koppelklaverjasavond wordt ook een loterij gehouden. Wie wil komen kaarten maar geen kaartpartner heeft, kan vooraf bellen naar Paul Overdijk (06-43467088). Hij zal dan proberen een u te koppelen aan een speler die ook alleen is.

Krant online Volg het Leiderdorps Weekblad ook online: www.leiderdorpsweekblad.nl

Zachte winterwandeling door het park EXCURSIE n Er valt heel wat te beleven in de winterse natuur. Hoewel… winters? Loop op zondag 18 februari om 14.00 uur mee met de ‘zachte winterwandeling’ van het IVN door park De Houtkamp en de heemtuin in Leiderdorp. De wandeling start bij het Milieu Educatief Centrum (MEC) in gebouw De Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan 110. Tijdens de excursie is er aandacht voor de manieren waarop planten en dieren de winter doorkomen. Voor een aantal is het voorjaar al begonnen! De gevolgen van de overheersend zachte winter (en klimaatverandering?) zijn goed te zien. Sommige struiken, zoals de hazelaar, de sleedoorn en de gele kornoelje zijn nu al in bloei te vin-

den. Ook primula’s, klein hoefblad en lenteklokjes bloeien hier en

Sneeuwklokjes. | Foto: PR

daar. De echte (late)winterbloeiers zijn natuurlijk ook te vinden, zoals sneeuwklokje en klein hoefblad. Tip: neem een loep en een kleine verrekijker mee tijdens de wandeling, als je die hebt. Een beperkt aantal kijkers en loepen is te leen in het MEC. Voor liefhebbers is er na afloop op het MEC voor €1,- (kinderen €0,50) een beker warme bisschopswijn dan wel chocolademelk of limonade én een plak kruidkoek te krijgen. Koffie en thee zijn ook verkrijgbaar. De wandeling zelf duurt ca. 90 minuten. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Meer informatie over activiteiten van het IVN is te vinden op www. ivn.nl/leiden. Kijk ook op www.natuureducatie.nl voor de activiteiten

Van Nellefabriek Sommige gebouwen verdienen het om behouden te blijven. Ook als de oorspronkelijke gebruiker er niet meer is of de functie die het gebouw had niet meer nodig is. De altijd intrigerende vraag is dan wat er met het gebouw moet of mag gebeuren. De cultureel sterke gebouwen maken een goede kans op een verlengd leven. Dat vraagt om een analyse van de hergebruiksmogelijkheden, zeker als de open ruimte niet ongenuanceerd dicht gebouwd mag worden. Broekbakema Architecten tekende voor de ontwikkeling van de Van Nellefabriek. Deelnemers aan de LVU excursie van 23 februari worden rondgeleid door architect en directeur Jan van Iersel, die het verhaalt van het oude en het nieuwe gebruik vertelt. De excursie is van 10.30 tot 12.30 uur. Kunst van het lachen In het Frans Hals Museum vindt tot en met 18 maart 2018 een grote tentoonstelling plaats onder de titel De kunst van het lachen. Ondeugende kinderen, dwaze boeren, malle dandy’s en drinkebroers, kwakzalvers, koppelaars, luie dienstmeiden en lustige dames. Ze figureren in groten getale in topstukken uit de Gouden Eeuw. Er hangen circa zestig stukken van onder meer Rembrandt, Frans Hals, Jan Steen, Judith Leyster, Adriaen Brouwer, Gerard van Honthorst, Jan Miense Molenaer en Nicolaes Maes. Marie-Claire Valck Lucassen vertelt op vrijdag 23 februari van op haar enthousiaste en deskundige manier over humor in de 17e eeuwse schilderkunst en over de tentoonstelling. De lezing is van 10.30 tot 12.00 uur. Informatie en inschrijving: www. volksuniversiteitleiderdorp.nl, email: info@volksuniversiteitleiderdorp.nl, tel. (071) 5411732 of op het LVU-bureau in De Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110, Leiderdorp (ma t/m vr, 09.30-12.00 uur).

Oecumenische vespers KERKDIENSTEN

n In de veertigdagentijd voor Pasen, ook wel de stille tijd genoemd, vinden ook dit jaar weer oecumenische vespers plaats in Leiderdorp en Zoeterwoude. De diensten komen tot stand door een samenwerking tussen de Protestantse Gemeente Leiderdorp en de Rooms-Katholieke parochie De Goede Herder. De diensten zijn om en om in de Dorpskerk in Leiderdorp en de Goede Herderkerk in Zoeterwoude-Rijndijk. De eerste vesper is op 15 februari in de Dorpskerk. De aanvang is steeds om 19.15 uur en de viering duurt ruim een halfuur. Het thema dit jaar is Onvoorwaardelijke liefde en is gebaseerd op het thema van de stille tijd van Kerk in Actie. Er wordt stilgestaan bij moeders, vaders, verzorgers én grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Waar onvoorwaardelijk liefde wordt gegeven, ontstaat nieuwe hoop en kracht. Onvoorwaardelijke liefde vraagt om overgave, maar ook om lef.


Met het Leiderdorps Weekblad naar

Frans Bauer Een goede voorbereiding is het halve werk. V.r.n.l. Dirk Bouman, directeur Uitgeverij Verhagen, Teuntje van Delft, hoofdredacteur Uitgeverij Verhagen en zanger Frans Bauer. | Foto: Dick Teske

Zorgeloos ‘uit en thuis’ met de bus naar Jubileumconcert

Frans Bauer treedt dit jaar voor de 20e keer op in de serie Sterren aan Zee. Een concertserie mede in het leven geroepen voor KWF Kankerbestrijding. Vele bekende artiesten dragen de KWF, die de strijd aangaat tegen kanker, een warm hart toe zoals de sympathieke zanger Frans Bauer. KWF KANKERBESTRIJDING

Frans Bauer kijkt er naar uit weer in het Circustheater te staan. ‘Het is één van de mooiste theaters van Nederland met een prachtige intieme sfeer’, licht de zanger enthousiast toe. ‘Ik werk graag mee aan deze concertserie en hoop dat we op deze manier veel geld voor onderzoek naar kanker voor de KWF bij elkaar kunnen brengen. Het doel van deze avond heeft eigenlijk geen uitleg nodig. Je wenst dat niemand met deze ziekte te maken krijgt, maar helaas is de werkelijkheid anders. Vooral mijn fans weten dat het zeker ook mijn deur niet voorbij is gegaan.’ REPERTOIRE

Frans Bauer verzorgt op deze avond een fonkelnieuw, avondvullend live concert, compleet met vele van zijn bekende nummers. Hij wordt be-

geleid door zijn toporkest, de Holland Showband en de beeldschone dames van The Dance Company. De populaire troubadour vermaakt het publiek zoals alleen hij dat kan. Een avond met een aaneenschakeling van zijn bekende nummers aangevuld met de nieuwste hits. ‘Ik blijf met dit repertoire dicht bij mezelf. Mijn fans waarderen dat en ik voel mijzelf daar ook het beste bij. Ik zou tegen iedereen willen zeggen; strijk neer op het rode pluche en laten we er een geweldige avond van maken.’

KONINKLIJK ONTHAAL

Tijdens het pauzemoment treedt de bekende pianist Dennis de Bruijn op met de mooiste liedjes van Frans gespeeld op de grote concertvleugel! Maar daarmee zijn we er nog niet. Alle bezoekers die via de Lezersactie van Uitgeverij Verhagen komen, worden getrakteerd op een kop koffie of thee. En verder krijgt iedereen die op deze manier met de Koninklijke Beuk reist na het concert in de bus een verrassend kado mee naar huis als herinnering aan de avond! CONCERT

In totaal komt het concert (gouden rang ) inclusief vervoer per luxe touringcar op € 49,50 per persoon. Dit is inclusief vervoer per luxe

touringcar, entree concert, een kop koffie of thee en verrassend en uniek kado. Tijdsindicatie uit en thuis: 17.30 - 24.00 uur.

LEIDEN

OPSTAPPLAATSEN

RESERVEREN

Elke plaats in het verspreidingsgebied heeft in het centrum of in de nabijheid van een parkeerterrein één of meerder opstapplaatsen. BOLLENSTREEK

Hillegom - parkeerterrein Fioretti College, Van de Endelaan 5a, Lisse - Bondstraat parkeerplaats, Sassenheim - Parklaan bushalte Brandweer, Noordwijk - Koninklijke Beuk, Van Berckelweg 32, Katwijk - Piet Heinlaan bij Marktplein en Rijnsburg - Burgemeester Koomansplein.

SPECIALE PRIJS De Gouden rangplaatsen zijn de mooiste plaatsen in de zaal. Normaal kost de gouden rang: € 55,50 en vervoer

€ 68,00

€ 12,50 dus Uitgeverij Verhagen biedt u dit bijzondere concert voor

€ 49,50

Nu met een kopje koffie of thee en u ontvangt na het concert in de bus nog een verrassende herinnering aan de avond.

Leiden, Transferium A44 en Leiden en CS Stationsplein ter hoogte van Aldi. Reserveren is supereenvoudig. Dat kan via onderstaande weblink en dan de button concert Frans Bauer. Na de online IDEAL betaling ontvangt u een bevestiging, waarna u per e-mail uw instapbewijs voor uw reis krijgt. U wordt 10 dagen voor vertrek geïnformeerd over de definitieve vertrektijd. Uw ticket voor het concert ontvangt u bij het betreden van de touringcar. Wilt u meer weten, bel dan Beuk touringcars 071 3656517 of het impresariaat 070 3509999. www.beuk.eu/arrangementen/ concerten-en-evenementen

EXTRA VERRASSING

Wie het Jubileumconcert van zanger Frans Bauer wil bijwonen op maandag 12 maart in het Scheveningse Circustheater heeft nu een gouden kans. Uitgeverij Verhagen zorgt er in samenwerking met impresario Pieter van der Ploeg van Music of Life en de Koninklijke Beuk voor, dat liefhebbers optimaal kunnen genieten. U kunt dichtbij huis instappen, wordt voor de deur van het Circustheater gebracht en weer opgehaald. Daarnaast mag u plaatsnemen op één van de mooiste plaatsen van de zaal, de Gouden Rang. Bij elkaar voor het voor de lezers van Uitgeverij Verhagen sterk gereduceerde tarief van € 49,50.

Als extra verrassing worden uit alle deelnemers van Uitgeverij Verhagen twee personen gekozen. Zij mogen als speciale gasten op de eerste rij van het Circustheater plaatsnemen.

KWF STERREN AAN ZEE AGENDA Maandag 23 april - Groot jubileumconcert Marianne Weber (25 jaar samen met John de Bever), Maandag 7 mei - Alle grote hits van BZN - Jan Keizer & Anny Schilder, Maandag 4 juni - Alle hits van The Cats door Tribute to The Cats, Maandag 18 juni - Allerlaatste concert Rob de Nijs 75 jaar, na afloop groot feest!


sport

LEIDERDORPS WEEKBLAD

WOENSDAG 14 FEBRUARI 2018

14

Zaalkampioenschap nadert voor Velocitas KORFBAL n Het eerste team van Velocitas pakte afgelopen zaterdag met gemak twee punten. De tegenstander was DSO, die op de zevende plaats staat in de competitie. Velocitas staat nog steeds aan kop en maakt daarmee een grote kans op het kampioenschap. Door: Manon Laman

Vanaf het moment dat het eerste fluitsignaal klonk, waren de Leiderdorpers gefocust. Dat resulteerde meteen in een aantal mooie doelpunten van Ivar van Driel. Na twee minuten stond Velocitas 2-0 voor. Ook DSO wist een aantal punten te scoren. Velocitas liet zich echter niet gek maken. Er werd ontspannen gespeeld en dat zorgde ervoor dat de bal meerdere malen de korf wist te bereiken. Na een kwartier was de stand 8-4 in het voordeel van Velocitas. Hierna wist Velocitas de voorsprong steeds verder uit te breiden. DSO kreeg nauwelijks kans meer om te scoren, terwijl dit Velocitas juist wel lukte. Ook invaller Tom Glasbeek was op dreef. Vlak voor de rust scoorde hij een mooi afstandsschot. Hiermee bracht hij de stand op 19 tegen 5.

De tweede helft begon iets minder vloeiend. De eerste zeven minuten vielen er bij beide partijen geen doelpunten. Daar wist Christel Zwanenburg verandering in te brengen. Hierop reageerde DSO echter meteen met een tegendoelpunt. Vanaf dit moment vlogen de doelpunten over en weer. DSO herpakte zich goed, maar spannend werd de wedstrijd niet. Met nog ongeveer tien minuten op de klok was de stand 26 tegen 12. Hoewel het spel in de eerste helft eigenlijk al gespeeld was, bleven beide partijen hard hun best doen. De spelers van Velocitas hadden nu naast de winst nog een ander doel voor ogen: 30 doelpunten. Dit doel werd behaald dankzij het schot van invaller Mitchell de Boer. Na bijna twee jaar blessureleed, bewees hij weer helemaal de oude te zijn. Toen het eindsignaal klonk, stond er een stand van 30-16 op het scorebord. DSO heeft zich in de tweede helft nog kunnen bewijzen, maar dat was niet genoeg voor een overwinning. Velocitas staat nog steeds aan kop in de competitie. Met nog twee wedstrijden op het programma kan er gezegd worden dat het kampioenschap in zicht is.

V.l.n.r. Zoon Meindert, Shaline Koster, Marco Straver (Praxis),Wietse Koster met oorkonde, zoon Niels, dochter Luca en Jan Vos.

Zilveren Promo voor Wietse Koster SPORTVRIJWILLIGER n Wietse Koster, penningmeester van Bastketbalvereniging Leiderdorp, is winnaar van de Zilveren Promo 2017 geworden.

opgedaan in de Verenigde Staten van Amerika, wist Vos te melden.

Jan Vos van de SSPL gaf Koster de eretitel ‘Bezige Bij’. Een toepasselijke naam. Duizendpoot zou ook gekund hebben. Want binnen de basketbalclub houdt Koster zich behalve met de financiën ook bezig met verschillende andere zaken. Zo is hij verantwoordelijk voor de competitie indeling van de jongens- en mannenteams. De club kreeg door zijn toedoen een modernere uitstraling met een nieuw logo en nieuwe clubkleding. De liefde voor de basketbalsport heeft hij

Sportwethouder van Olaf McDaniel (PvdA) kwam ook zijn opwachting maken. De huidige coalitie van VVD, CDA, PvdA en LPL is tevreden over de uitvoering van het sportbeleid. De lasten voor de buitensportverenigingen konden door afhouwing van de erfpacht worden verminderd, vertelde hij aan Vos. Volgens de Sportnota zullen de vereniging op den duur op ‘eigen benen’ moeten staan. De discussie daarover zal na de gemeenteraadsverkiezingen plaats vinden.

Tekst en foto: Frans Brocken

De onderscheiding wordt ieder jaar door de Stichting Sportpromotie Leiderdorp (SSPL) toegekend aan een vrijwilliger die zich voor de sport in Leiderdorp ‘buitengewoon verdienstelijk’ heeft gemaakt. Koster kreeg zijn speldje en bijbehorende oorkonde vorige week dinsdagavond tijdens het tweemaandelijkse sportcafé uit handen van Marco Straver, manager van Mega Praxis Leiderdorp.

Debby Halvemaan in actie tegen DSO. | Foto: Frans van Herwijnen

Nieuwe band voor ruim dertig jonge judoka’s JUDO n Ruim dertig kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 15 jaar deden zaterdag bij het Leiderdorpse Sportcentrum van Houdt examen voor hun nieuwe band. Trainers Roger en Gerben waren uitermate tevreden over de sportiviteit, inzet en niveau van alle deelnemers. Hier onder de geslaagden: Gele band: Teun v/d Meer, Walt Simonis, Nino v/d Zeeuw, Raphaël Veldhuisen, Wouter Roseleur, Frederique v/d Heide, Kaia Luykx, Kirsten Esderts, Loeka de Boer, Jascha de Boer, Wilbert Ju, Sami Hashemi,

Vier trotse judoka's. | Foto: PR

Matis Du Rieu, Joost Vlagsma, Mike Gravekamp, Emira Oerlemans en Tom Herkemij; Oranje band: Stijn v/d Burg, Lev Dolzhenko, Pieter Wesseling, Lucas Abush Korenhof, Tiago Zandbergen, Layla Assink, Julian v/d Jagt, Mats v/d Geest, Maarten Hendrikse en Florian ‘t Hoofd; Groene band: Ramon Koren, Luuk Hardy, Özkan Emirhan,Wessel v/d Kaai en Juul Kampschreur; Blauwe band: Bram Eekhoff; Bruine band: Timo Yeh en Rens Teeninga (senioren band).

SPORTBELEID

Eindelijk winst voor RCL VOETBAL n “Man, je wilt niet weten hoe opgelucht ik ben”, waren de eerste woorden van RCL-trainer Henk Buyn vlak na afloop van de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen HVC’10. “Eindelijk, we hadden deze overwinning zo nodig. We hebben een goed trainingskamp gehad in Spanje, maar uiteindelijk gaat het erom dat we competitiewedstrijden winnen. Ik ben heel blij dat dit nu gelukt is.” De reactie van de trainer was begrijpelijk. Na een slechte serie van zes wedstrijden, waarin slechts één schamel puntje werd gehaald, kon RCL eindelijk weer drie punten toevoegen aan het tot nu toe teleurstellende puntenaantal. Met bij vlagen uitstekend voetbal in met name de tweede helft werd de opponent uit Hoek van Holland terzijde geschoven. Het enige wat het duo Buyn en Ron Sinteur hun manschappen kon verwijten, is dat zij het krachtsverschil niet duidelijker in de eindscore tot uitdrukking hadden gebracht. Nu bleef het voor de Racingaanhang billenknijpen tot ver in blessuretijd, waarin Isi Adima RCL eindelijk in veilige haven loodste. Na een gelijk opgaand eerste half uur, met daarin een paar goede reddingen van RCL-doelman Andrew Bontje, was het HVC’10 dat de leiding nam. Na een goede voorzet vanaf de rechterkant was het HVCspits Jurgen Warbout die Bontje kansloos liet (0-1). Goed doorzetten van Thom Wijnalda leidde kort daarna de gelijkmaker in. De spits reageerde alert bij een te korte terugspeelbal van een HVC-verdediger waarna Michael Schouten dankbaar kon profiteren (1-1). Met Schouten is trouwens één van de uitblinkers aan Leiderdorpse

kant genoemd. In zijn vrije rol achter Wijnalda en Adima was hij zwervend over het veld een voortdurende plaag voor de HVC’10 verdediging. Naast Schouten maakte ook de jeugdige rechtermiddenvelder Amgad Elouath een sterke indruk bij de rood-witten. Elouath was voortdurend aanspeelbaar, sterk aan de bal en beschaamde het in hem gestelde vertrouwen van Buyn en Sinteur bepaald niet. In de tweede helft was RCL, dat uit moest wijken naar kunstgras, veruit de bovenliggende partij maar

RCL in de aanval. | Foto: J.P. Kranenburg

duurde het tot een kwartier voor tijd voordat de Leiderdorpers eindelijk aan de leiding kwamen. Na een handsbal van een HVC verdediger legde scheidsrechter Kuup de bal op de stip. Aanvoerder Wijnalda nam zijn verantwoordelijkheid en knalde de 2-1 in de touwen. In het resterende kwartier kreeg RCL zeker nog vier keer een 100 procent kans maar tot een doelpunt kwam het vooralsnog niet. Een oude voetbalwet zegt dat dit een voorbode is van een doelpunt aan de andere kant, maar gelukkig voor RCL kwam het niet zover. Na de bevrijdende 3-1 van Adima was de vreugde groot in het Leiderdorpse kamp en kon het feest beginnen. Het bleef nog lang onrustig op de Bloemerd. Bron: Leidenamateurvoetbal.nl, Sem Nazloomian


service

LEIDERDORPS WEEKBLAD

Oudereninformatiepunt In de Leiderdorpse bibliotheek bevindt zich het OuderenInformatiePunt. Iedere donderdag is hier van 10.30 tot 12.00 uur een vrijwilliger van Pluspunt aanwezig. De vrijwilliger biedt een luisterend oor en geeft informatie over de diensten en activiteiten van Pluspunt. U kunt er een aanvraag doen voor de hulp- en dienstverlening van Pluspunt of zich opgeven voor komende activiteiten.

Senioren Internetcafé Het Senioren Internetcafé is elke donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek aan de Van Diepeningenlaan 110 in Leiderdorp. Ervaren vrijwilligers helpen kosteloos met advies of het oplossen van problemen met uw computer, laptop, tablet of eReader.

Dierenbescherming afdeling Rijnland Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden Telefoon kantoor: (071-) 3316192 (ma. t/m do. van 9.0015.00 uur). Faxnummer: (071-) 5769648. Centrale meldnummer: (071-) 5216662 Website: www.rijn land.dierenbescherming.nl E-maila adres: kantoor@dbrijnland.nl

PvdA Ombudsteam Dagelijks van 20.00 - 21.30 op één van de volgende telefoonnummers: 06 48261740 of 06 22082001. Of via het emailadres: ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl. Zie ook website: www.pvdaleiderdorp.nl

Nieuws van Pluspunt Do 15 febr: Filmmiddag De film gaat over de Amerikaanse periode van economische vooruitgang aan het begin van dit millennium. We volgen een groep mensen die stuk voor stuk een aandeel hadden in de hausse. Tijd: 14.00 uur tot ca. 16.00 uur (zaal open v.a. 13.45 uur). Kosten € 3. Aanmelding is niet nodig. Za 17 febr: Koren zingen voor oua deren Kat-rijn mannenkoor. Het repertoire van dit ‘seniorenkoor’ is afgestemd op de jeugd van vroeger, waarbij de meeste liedjes bekend zijn en kunnen worden meegezonden. Pluspunt 14.30-ca. 16.00 uur. Kosten: koffie of thee. Het aantal bezoekers is gemaximeerd. Er zijn nog kaarten. Wo 21 febr: Themaochtend Wim van Dijk en Patricia Molenaar, de nieuwe wijkagenten, geven u tips om diefstal door babbeltrucs te voorkomen. Er wordt verteld wat u van een wijkagent kan verwachten. Locatie: BplusC bibliotheek, Van Diepeningenlaan 110, 10.0011.30 uur (inloop vanaf 9.50 uur). Toegang € 2,50. Aanmelden is niet nodig.

tje Om de week kunnen mensen met dementie en/of afasie met een mantelzorger komen zingen en genieten van muziek. Eerst gezellig bijpraten, vervolgens samen zingen en luisteren naar een muzikaal intermezzo. Pluspunt: 14.45-16.30 uur. Kosten: € 2,50 p.p. incl. consumptie. Aanmelden gewenst maar niet verplicht. Pluspunt Actief Mensen willen, ook als ze ouder worden, graag actief blijven. In je eentje een fietstocht of wandeling maken of naar een museum gaan vinden veel mensen toch minder leuk. Pluspunt organiseert Pluspunt Actief met o.a. een fiets-, wandel-, nordic walking- en scootmobielclub. We hebben ook culturele clubs, o.a. de excursie- en museumclub. Voor meer informatie kunt u de folder ophalen bij Pluspunt of u kunt terecht op de website.

Wo 21 febr: Muziek met een maa

Algemene informatie Pluspunt Voor vragen op het gebied van welzijn, dienstverlening en mantelzorgondersteuning kunt u iedere werkdag (9.00-12.00 uur) terecht bij Pluspunt, Splinterlaan 156 in Leiderdorp. T (071) 541 35 36, E info@ pluspuntleiderdorp.nl, W www. pluspuntleiderdorp.nl

Openbare bibliotheek

Programmering Unity NL 106.1

Bibliotheek BplusC locatie Leiderdorp Adres: Van Diepeningenlaan 110, 2352 KA Leiderdorp Tel.: (071-) 5890849 E-mail: leiderdorp@BplusC.nl

Maandag t/m vrijdag 07.00 - 10.00 uur Rudo @ Unity De ochtendshow met Rudo Slappendel 10.00 - 12.00 uur Nonstop NL 12.00 - 14.00 uur Michel @ Unity Michel Wesseling 14.00 - 16.00 uur Nonstop NL 16.00 - 20.00 uur Elmar @ Unity Artiesten in de studio bij Elmar Bus

openingstijden: ma. 13.30 -17.00 uur di. 13.30 - 17.00 uur wo. 13.30 -17.00 uur do. 10.30 - 12.30 en 13.30 - 17.00 uur vr. 13.30 - 17.00 en 18.00 - 20.00 uur za. 10.30 - 12.30 uur

De hele dag het nieuws uit de regio Leiden en de beste muziek van eigen bodem. Kijk ook het Unity TV Nieuws, iedere werkdag om 17.00 uur op Unity TV (Ziggo Digitaal kanaal 40). www.unity.nu

Persbericht en foto insturen Computerinloopspreekuur Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Deskundige vrijwilligers bieden hulp en advies bij vragen over de mogelijkheden van en problemen met de computer of pc. Er is Wi-Fi aanwezig; desgewenst kan de eigen laptop of tablet meegenomen worden. De Etalage van Gading is gevestigd op de buitengalerij van Winkelhof in Leiderdorp. Tel. (071) 7200871.

COLOFON

Het Leiderdorps Weekblad wil ruimte bieden aan zoveel mogelijk nieuws uit Leiderdorp en directe omgeving. Wie een bericht, eventueel met foto, wil insturen, kan dat doen via een e-mail naar redactie@leiderdorpsweekblad.nl Houd bij het opstellen van uw bericht rekening met de volgende vuistregels: • Gebruik zoveel mogelijk deze opbouw: wie, wat, waar, wanneer, hoe, waarom. •  Maak gebruik van korte zinnen. • Schrijf alsof u een buitenstaander bent, dus niet over ‘ons be-

Oplage 12.000 Verschijnt iedere woensdag

redactie@leiderdorpsweekblad.nl

Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 2220 CB Katwijk T (071) 402 29 01

Inleveren kopij: De deadline voor het insturen van kopij is iedere maandag voor 9.00 uur. Insturen kan naar redactie@leiderdorpsweekblad.nl Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie

Hoofdredactie: Teuntje van Delft M 06 12746478 t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl Redactie: Corrie van der Laan M 06 10089544

Advertenties: Michelle Visch 06 19234036 René van Giezen M 06 192 340 36 rene.van.giezen@

uitgeverijverhagen.nl Contactgegevens Binnendienst Rosita Eikelboom-Haasnoot Jeannette Mink- van Beelen Vincent Roos 071 4091637 advertentie@ uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Leiderdorps Weekblad Sluitingstijd advertenties dinsdag 10.00 uur Bezorgklachten: Reklamediensten De Schakel b.v. Madame Curiestraat 20 2171 TW Sassenheim 0252 241420 info@de-schakel.nl

drijf’ maar over ‘bedrijf X’. •  Gebruik geen afkortingen of leg ze uit. Foto’s moeten bij voorkeur aangeleverd worden als jpg bestand, van minimaal 1 MB groot (of in een resolutie van minimaal 1000 x 1500 pixels). De redactie behoudt zich het recht voor uw bericht in te korten of geheel niet te plaatsen. Wij plaatsen in het nieuws in principe geen wervende teksten voor, of links naar, commerciële bedrijven. U kunt daarvoor gebruik maken van onze advertentiemogelijkheden.

Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen. Het Leiderdorps Weekblad wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in Leiderdorp en is gratis af te halen bij: het gemeentehuis, de bibliotheek, Boekhandel de Kler en

Buurtsuper Namdar. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. www.leiderdorpsweekblad.nl

WOENSDAG 14 FEBRUARI 2018

15

Kerkdiensten Parochie De Goede Herder Secretariaat geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. Bij dringende pastorale zorg (zoals een uitvaart) contact opnemen met tel. 06-13295436 (alleen als noodnummer). Voor meer informatie: www. parochiekerndegoedeherder.nl. Kerkgebouw De Goede Herder Hoge Rijndijk 16, 2382 AS Zoeterwoude, tel. (071) 5411510. Past. ass.: dhr. A. Bey tel. (071) 5894304. zondag 18 februari, Eerste zondag van de vastentijd 9.30 uur: dienst van Woord en Gebed. Voorganger: Thea Epskamp. M.m.v. Dames- en Herenkoor. Protestantse Gemeente te Leiderdorp Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl. donderdag 15 februari Vesper 1 zondag 18 februari Veertigdagen (1) Dorpskerk 10.00 uur: ds. H. Smits. Scheppingskerk 10.00 uur: ds. E. de Paauw, m.m.v. cantorij. Kapelzaal Scheppingskerk 10.00 uur mw. B. Breugem-Berghuis, dovendienst. Alrijne Ziekenhuis 10.00 uur: ds. E. Herlaar. Leythenrode 10.15 uur dhr. R. Rus, m.m.v. Pnielkoor.

Nieuw-Apostolische Kerk

Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp. Voorganger: R.A. Visser, tel. (071) 5415962. Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur, elke woensdag om 20.00 uur. Baptistengemeente Leiderdorp Aula van Visser ‘t Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Info.: bgldorp.nl, secretariaat@ bgldorp.nl. zondag 18 februari: dhr. G. Goessens uit Leiden. Gereformeerde Gemeente Leiderdorp Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl zondag 18 februari 10.00 uur: ds. W. Silfhout. 16.30 uur: leesdienst (H.C. 18). Power City Church Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp. Tel. (071) 5415415. www.powercity.nl Diensten: elke zondag 10.00-12.00 uur; woensdagavond 20.00-22.00 uur School van gebed. Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1 zondag 18 februari, 10.15 uur: ds. S.P. van der Meulen, m.m.v. practicum musicae.

De kerk van de Gereformeerde Gemeente aan de Hoofdstraat 73 in Leiderdorp. | Foto: J.P. Kranenburg

HiP voor praktische hulp HiP biedt praktische hulp aan mensen in Leiden en Leiderdorp, die even geen beroep kunnen doen op een eigen sociaal netwerk en niet voldoende inkomsten hebben voor betaalde hulp. Het gaat dan bijvoorbeeld om een klusje in huis of tuin, hulp bij opruimen, boodschappen doen, een bezoekje, enz. Hulp kan worden aangevraagd via de website www.voorelkaarleiden.nl of via (071) 2032120.

Medische diensten ALARMNUMMER

voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112. DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 0900-5138039 Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna. APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: 18.00-21.30 uur Alrijne Apotheek; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek. zaterdag: 10.00-23.00 uur Alrijne Apotheek; 08.00-15.00 uur Poli Apotheek Leiden; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht;

24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek. zon- en feestdagen: 10.00-23.00 uur Alrijne Apotheek; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek. Adressen: Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp. Poli Apotheek LUMC en Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (LUMC), Leiden. Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout. TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren: 12 t/m 18 februari: CTI Warmond (B. Winterink), Herenweg 77, 2361 EJ Warmond. Tel. (071) 3011738. 19 t/m 25 februari: TP Verheijde (J.J.C. Verheijde), Boerhavelaan 40, 2334 ER Leiden. Tel. (071) 5170748.


Lw week 07 18  

Leiderdorps Weekblad, woensdag 15 februari 2018

Lw week 07 18  

Leiderdorps Weekblad, woensdag 15 februari 2018

Advertisement