Page 1

Volledig Vertrouwd Vakkundig WOENSDAG 8 FEBRUARI 2012 • 37e jaargang, nr. 6

Uw Mitsubishi en Nissan dealer voor Leiderdorp, Leiden en omstreken!

Automobielbedrijf Oudshoorn B.V. Touwbaan 5, 2352 CZ Leiderdorp, Tel.: 071 - 541 01 41 Fax: 541 65 71 www.oudshoornbv.nl

Bij ons...

huis! n a a is u h is t ra g k e e w Elke

IJskoude maar feestelijke lampionnentocht LEIDERDORP - De bittere kou bleek geen spelbreker te zijn voor de jaarlijkse lampionnenoptocht, die de Oranjevereniging Leiderdorp (OVL) organiseert ter ere van de verjaardag van Koningin Beatrix op 31 januari. Bijna zeventig kinderen en hun ouders verschenen bij basisschool Willem de Zwijger om met hun vrolijke lichtjes een tocht door het dorp te maken. Die liep dit jaar, heel toepasselijk, door de Oranjewijk. De show & marchingband Tamarco ging aan de feestelijke optocht vooraf en zorgde voor de vrolijke noot. Na afloop was er voor de kinderen volop warme chocolademelk met speculaas en voor de groten een glas glühwein. Een welkome versnapering na zo’n koude maar wel geslaagde wandeling. De traditionele Lampionnenoptocht is dit keer voor de zeventiende keer door de Leiderdorpse oranjevereniging georganiseerd.

Woensdagmiddag 8 februari wordt door de Schaats- en Skeelervereniging Leiderdorp (SSVL) in samenwerking met Sportfondsen Leiderdorp/Zoeterwoude van 14.00-16.00 uur een schoolschaatstoernooi georganiseerd op de ijsbaan in Leiderdorp. Er starten drie rijders van de verschillende scholen per keer tegen elkaar en er wordt gereden met het zogenaamde all-finish systeem zodat alle kinderen tot de laatste serie een wedstrijd rijden. Bijvoorbeeld: 1e ronde kinderen van verschillende scholen tegen elkaar, 2e ronde alle nummers 1, 2 en 3 uit de eerste ronde tegen elkaar, 3e ronde alle nummers 1,2, en 3 uit de hoogste serie tegen elkaar en zo ook voor de middelste en laagste serie. De prijsuitreiking wordt tegen de klok van vieren verwacht.

IJsbanenwebsite Informatie over de openingstijden van de Leiderdorpse ijsbaan is te vinden op de website www. ssvleiderdorp.nl/n. Wie ook elders een keer wil schaatsen kan op www.kansopvorst.nl terecht. Op deze website worden talloze ijsbanen in Nederland vermeld.

Amnesty International houdt van 12 t/m 18 februari haar tiende landelijke collecte. Ook in Leiderdorp gaan weer vele collectanten op pad. Deze mensenrechtenorganisatie spant zich al 50 jaar in om een eind te maken aan mensenrechtenschendingen. Dankzij dit werk zijn duizenden gewetensgevangenen vrijgelaten en wordt de doodstraf in steeds minder landen uitgevoerd. Amnesty, een onafhankelijke en onpartijdige organisatie, krijgt voor haar onderzoeken en acties geen geld van overheden of politieke groeperingen. Zij is voor haar inkomsten volledig afhankelijk van ledenbijdragen en giften, maar ook van collectes. Landelijk hebben in 2011 zo’n 23000 vrijwilligers een bedrag van €1.810.000 opgehaald.

Zaalvoetbaltoernooien in de Does Dinsdag 21 februari organiseert SCw Leiderdorp weer een zaalvoetbaltoernooi voor kinderen, tieners en jongeren. Deelname is gratis, maar geef je wel even van te voren op. We spelen 5 tegen 5 en je kan je met maximaal 6 spelers opgeven. Locatie: sporthal de Does. Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar is er een toernooi van 10.00 tot 12.00 uur, geef je daarvoor op via cjanson@scwleiderdorp.nl. Van 12.30 tot 14.30 uur is er een zaalvoetbaltoernooi voor iedereen van 12 t/m 15 jaar, geef je op via rvanegmond@scwleiderdorp.nl. Ook voor jongeren vanaf 15 jaar is er een toernooi van 15.00 tot 17.00 uur. Opgeven kan via mimon@scwleiderdorp.nl of via 06-53572256. Geef je zo snel mogelijk op zodat je zeker bent dat je mee kan doen.

Weversbaan 21-22 Leiderdorp 071-5414155 www.vanvoorthuijzen.nl

Advertenties: (071) 4022901. • advertentie@uitgeverijverhagen.nl Redactie: 06 100 895 44 • redactie@leiderdorpsweekblad.nl

Schoolschaatstoernooi

Collecte Amnesty

Op ons kunt u rekenen!

Leiderdorps Weekblad Deze week o.a.:

Heel Leiderdorp op het ijs (pag. 13) Renovatie tennispark De Munnik aan banden (pag. 2) Leiderdorp wil Alpe d’Huez bedwingen (pag. 13)

HAIKU Blij van zinnen heerst daar binnen geest van rozengeur en maneschijn. Jan van der Kooij

Motie van wantrouwen haalt het niet

Oppositiepartijen zeggen vertrouwen in wethouder Van der Eng op LEIDERDORP - De fracties van BBL, CDA en PvdA hebben het vertrouwen in wethouder Michiel van der Eng (D66) opgezegd. De oppositiepartijen in de gemeenteraad hielden afgelopen maandagavond de wethouder van Financiën verantwoordelijk voor de fouten bij de administratieve verantwoording van de zogeheten Nuongelden. Ook eerder geconstateerde fouten waren aanleiding Van der Eng de wacht aan te zeggen. Een te zwaar middel vonden coalitiepartijen VVD, D66 en GrL. Door Frans Brocken De fracties namen genoegen met de toezegging, dat er een verbetertraject zal worden ingezet. Met een motie werd het college opgedragen de Raad bij eventuele toekomstige tegenvallers eerder te informeren. De verkoop van het gemeentelijke aandelenpakket in het energiebedrijf NUON leverde Leiderdorp in 2009 een bedrag van ruim € 42 miljoen op. De fout, dat er in 2009 in afwijking van de gemaakte afspraken een miljoen euro te veel werd ontvangen, werd op de financiële administratie niet opgemerkt. Ook de controlerende ambtenaar en de door de Raad aangestelde accountant slaagden er niet in de fout te ontdekken.

Schade beperkt De fout is niet uitgelopen op een financieel fiasco. De extra € 1 miljoen is wel in de gemeentelijke begroting opgenomen, maar de schade bleef beperkt omdat het bedrag niet werd uitgegeven. “Een geluk bij een ongeluk”, besefte Ino Cooijmans (VVD). Maar hij bleef zitten met de vraag waarom de melding, dat er voor een ander uitkeringsmodel was gekozen op het gemeentehuis

onopgemerkt was gebleven. “Het is de VVD duidelijk geworden, dat hier de cruciale fout is gemaakt”. Het antwoord, dat de binnengekomen e-mail over het hoofd is gezien, bevredigde hem niet. De oppositie toonde zich aanvankelijk mild ten opzichte van Van der Eng. Een motie werd aangekondigd, waarin de wethouder werd aangespoord fouten in de toekomst te vermijden. Maar dat beeld veranderde na de reactie van de wethouder. “Er is sprake van een ernstig probleem. De boeken van de financiële administratie zijn niet meer te vertrouwen”, zo sprak Van der Eng. Hugo Langenberg (BBL) zei geschrokken te zijn van deze reactie. “De wethouder heeft de belofte de administratie inzichtelijk te maken niet kunnen waar maken. Wat speelt er nog meer?”, vroeg hij zich af. De verwijten aan het adres van Van der Eng spraken de fracties van D66 en GroenLinks niet aan. “Niemand kan als schuldige worden aangewezen”, stelde Corine Hamer (D66). Ook Rob In ‘t Veld (GrL) meende, dat het wegsturen van de wethouder geen enkele zin heeft.

Naar eer en geweten Volgens Van der Eng is dat niet met zekerheid te zeggen. “Naar eer en geweten kan ik verklaren, dat er op dit moment geen afwijkingen meer zijn”, zei Van der Eng. Hij besefte wel, dat er op het gebied van de financiële verantwoording het een en ander moet gebeuren. Maar met zijn toezegging een onderzoek naar verbeteringen te laten uitvoeren wist hij de oppositie niet over de streep te trekken. Olaf McDaniel (PvdA) bracht aan het slot van het drie uren durende debat een motie van wantrouwen ter tafel, waarin Van der Eng voor het foutenfestival politiek verantwoordelijk werd

gehouden. Niet alleen voor de misrekening bij de Nuongelden. Maar ook voor het dreigende tekort op de begroting 2012 en de fout waardoor de gemeente bijna drie ton aan het ministerie van Sociale Zaken moet terugbetalen. Hij werd ook niet in staat geacht niet in staat geacht het verbeteringsproces tot een goed einde te brengen. Het ziet er naar uit, dat de gemeenteraad op zoek moet naar een nieuw accountantsbureau. De betrokken accountant was maandagavond naar de raad gekomen om tekst en uitleg te geven. Deze had veel woorden nodig om uit te leggen, dat het om een enorm be-

drag en om grote aantallen verwerkingsposten ging. Ook de regelgeving bleek nogal gecompliceerd te zijn. De uitleg riep de nodige vragen op. “Zo ingewikkeld is dat toch niet”, veronderstelde Langenberg. De eerste de beste raadvergadering was voor burgemeester Laila Driessen een echte vuurdoop. Die zij overigens met glans doorstond. De in feestelijke kledij gestoken burgemeester, net terug van een afscheid van de Noord-Hollandse Staten in het Haarlemse provinciehuis, wist de discussie zonder problemen in goede banen te leiden.

Marco liet een knap staaltje jongleren zien met 3 tennisrackets, en met drie ballen.

Veel belangstelling voor officiële opening Sportfondsen Sport Servicepunt LEIDERDORP- In Sport- en Recreatiecentrum de Does, vond op 6 februari 2012 de officiële opening plaats van het Sportfondsen Sport Servicepunt. Een integratie van Stichting Sport Servicepunt Leiderdorp en Zoeterwoude in Sportfondsen Leiderdorp. Met deze eenwording is een eind gekomen aan de jarenlange onzekerheid over het voortbestaan van het Servicepunt Sport en Bewegen. Drie belangrijke partijen, Sportfondsen Leiderdorp, Sport Servicepunt en de gemeente Leiderdorp toonden zich verheugd over deze, voor drie partijen bijzonder positieve ontwikkeling. Tekst en foto Esta Hoogervorst Alvorens het nieuwe onderkomen van het Sportfondsen Sport Servicepunt werd geopend, bedankte Walter van Krieken, manager van Sportfondsen Leiderdorp, Jan van

den Heuvel en Jep Karres, bestuursleden van Stichting Servicepunt voor hun jarenlange positieve inzet. Van den Heuvel en Karres werden uitgeroepen tot erelid van het Sportfondsen Sport Servicepunt. Ook in de nieuwe opzet blijft hun kennis en netwerk voor het team behouden. Karres zei in zijn toespraakje met gemengde gevoelens afscheid te nemen van de teamleden Joyce Thissen en Giulietta Zanda. “Het zijn geweldige meiden die heel energiek, creatief en daadkrachtig het Servicepunt op het huidige niveau hebben gebracht, met het aanbieden van een uitgebreid dienstenpakket in Leiderdorp en Zoeterwoude. Eindelijk is er een eind gekomen aan de jarenlange onzekerheid over het voortbestaan van het Sport Servicepunt en daar hebben we héél hard voor geknokt!” Karres beloofde op enige afstand

de activiteiten van het Sportfondsen Sport Servicepunt te blijven volgen. Nadat burgemeester Laila Driessen samen met wethouder Zilverentant het nieuwe onderkomen van het Sportfondsen Sport Servicepunt had geopend, verscheen jongleur Marco. Op spectaculaire wijze werkte hij met tennisrackets, ballen en een springtouw. Daarna kwamen velen Van Krieken, Thissen en Zanda gelukwensen.

De tijd was rijp Walter van Krieken exploiteert de binnensport accommodaties in Leiderdorp, Sport- en Recreatiecentrum de Does, Sporthal de Bloemerd en drie losse sportzalen. Daar is het Sport Servicepunt nu bijgekomen. Al drie à vier jaar geleden stelde hij de politiek een fusie voor met het Sport Servicepunt. “De tijd was er rijp voor en het was

voor ons een logische stap om de diensten te kunnen uitbreiden. De continuering van het Servicepunt was voor de gemeente een financieel probleem, terwijl iedereen er tevreden over was. Besparing van de overheadkosten leidde tot verwezenlijking van de integratie. We kunnen nu minimaal vier jaar vooruitdenken en elkaar versterken. Vanaf 1 januari werken we heel intensief samen en dat verloopt bijzonder goed. Voor Sportfondsen is het iets unieks, voor Thissen en Zanda is het ook interessant en alle partijen zijn er gelukkig mee’, aldus van Krieken. Ook Thissen is bijzonder blij met de integratie. “We hebben onze eigen naam kunnen houden, onze website biedt veel informatie en alle diensten vanuit het Servicepunt zetten we voort en wellicht kunnen we die in de toekomst uitbreiden”, besloot Thissen.

Topdrukte op ijsbaan Leiderdorp • Schaatsers en Schaatsclub genieten van ijspret LEIDERDORP - Het was genieten geblazen afgelopen dagen op de ijsbaan in Leiderdorp. Enkele duizenden schaatsers genoten van de gladde ijsvloer en de stralende zon op de ondergelopen skeelerbaan in het Weteringpark. Door Frans Brocken Niet alleen de enthousiastelingen op het ijs, maar ook het bestuur en de vele vrijwilligers van de schaatsen skeelervereniging waren in hun nopjes. Met de entreegelden en de kantineopbrengsten kon de clubkas behoorlijk worden gespekt. “Maar we hebben ook wat teruggedaan. Vrijdagavond was het hier open huis en kon iedereen zonder

betalen naar binnen”, zei voorzitter John de Lange. “En de ijsomstandigheden blijven voorlopig nog goed”, rekent Gert Hogervorst, voorzitter van de beheersstichting zich alvast rijk.

Topdrukte Afgelopen zaterdag kreeg de ijsclub met topdrukte te maken. Vanaf de entree bij de Mauritssingel tot aan de ijsbaan stond een onafgebroken rij van geparkeerde auto’s. De schaatsliefhebbers moesten een lange weg afleggen om de schaatsen te kunnen onderbinden. Daar wachtte een ideale ijsvloer. Vrijwilligers van de ijsclub waren met sneeuwschuivers in de weer om de banen goed bereidbaar te houden. Baandirecteur Gerard van Klauw was voor dag en dauw al bezig de

baan rijklaar te maken. “Als we die niet hadden, dan was er geen beginnen aan”, zei Hogervorst. Voor de meest jeugdige schaatsers was er een speciale baan waar ze al krabbelend ongehinderd de eerste beginselen van het schaatsen onder de knie probeerden te krijgen.

Koek en Zopie De Koek- en Zopie had ook met topdrukte te maken. Van schaatsen krijg je dorst en trek in iets hartigs. Dat was goed te merken. Voor de bar stond geregeld een lange rij schaatsers met de ijzers nog aan op hun beurt te wachten. Tientallen medewerkers waren in de weer om de schaatsliefhebbers te ontvangen. Bettine van Klaveren maakte in de keuken van de kantine afwisselend warme bowl en erwtensoep klaar.

De broodjes met knakworst gingen letterlijk warm over de spreekwoordelijke toonbank. Naast schaatsplezier was er ook schaatsleed. Bij schaatsen hoort ook vallen. Maar dat kan hard aankomen, ondervond een vrouw uit Leiderdorp. Zij kwam ongelukkig ten val, waardoor ze een open beenbreuk opliep. De ambulance was direct ter plekke om haar na een noodverband te hebben aangelegd naar het Rijnland Ziekenhuis te brengen, waar zij werd geopereerd. Niet alleen de ijsbaan was het toneel van de schaatsers. Ook elders in het dorp op de diverse slootjes en op de vijvers werd er volop geschaatst. Zie voor een impressie van winterpret in Leiderdorp pag:


6SDDUYRRU &HQWHU3DUFV NRUWLQJELM& 8ZNRUWLQJNDQRSORSHQWRWb +RHZHUNWGHDFWLH"

}9DQZRHQVGDJIHEUXDULWPGLQVGDJPDDUWRQWYDQJWXELMHONHb DDQERRGVFKDSSHQÃÃQJUDWLV&&HQWHU3DUFVVSDDU]HJHO }8Z&&HQWHU3DUFVVSDDU]HJHO V SODNWXRSGH&&HQWHU3DUFVVSDDUNDDUW YHUNULMJEDDUELMGHNDVVD }%LMLQOHYHULQJYDQXZ&&HQWHU3DUFVVSDDUNDDUWLVKHWDDQWDOVSDDU]HJHOV RSGHNDDUWEHSDOHQGYRRUZHONH&HQWHU3DUFVYRXFKHUXRQWYDQJW 9DQNRUWLQJRSWRHJDQJWRWGH$TXD0XQGRWRWKRQGHUGHQHXURsV YRRUGHHORSHHQZHHNHQGRIPLGZHHNYHUEOLMIELM&HQWHU3DUFV +RHPHHUXVSDDUWKRHJURWHUXZYRRUGHHO .LMNYRRUGHDFWLHYRRUZDDUGHQHQGHHOQHPHQGH&ZLQNHOVRSZZZFHQWHUSDUFVQOF 'LWEHGUDJLVH[FOXVLHIGRRUGHZHWXLWJHVORWHQSURGXFWJURHSHQ WDEDNVOLMWHULMDUWLNHOHQJHQHHVPLGGHOHQ]XLJHOLQJHQYRHGLQJWRWMDDU EHOWHJRHGNDDUWHQYHUYRHUVEHZLM]HQZDDUGHERQQHQORWHQSRVW]HJHOVWRHJDQJVNDDUWHQ EHWDDOGHQXLWWHNHUHQVWDWLHJHOGHQHPEDOODJH

&'H-RQJ

/ DDQYDQ2XGHU]RUJ +7/HLGHUGRUS

&'H-RQJ / DQJH9RRUW) .$2HJVWJHHVW

U KH XF  R Y H O U L O HQ GH S UG RU D ZR R G Y U ]H WP OYH ' H D Q H U]L N Y

 / ( ( 5  ' / ( ( 5 ( + 5 2 ' & 5 2 28 &'+(((/ 9 2 9 2285 $$ 63

( 5=

*(

/6

U FKH YRX HHO ULO Q G U RR DS RUGH HY 'H] QWP YHUGZ ND HU]LO Y

 JW (/6 RXFKHU Q RUGHHOY YD 'H]HYR DSULO W  P Q OLMI QNDQW LOYHUGZRUGHQ E U U RQ DD U] HHNYH RIHH YH H N FK ]RH RDIUPFVLGZFRWWDJHN HQ X V DU OYR QEHHHNWHHQUGS3HUVRRQDDQGHS H W Z GH HHHHQ QHQ GQ$H$U5=V (*(/6

 RU ERHRNSWXYLMR&RUHQHYDRQQRHQ63b U 'UHQWQKGH

R W D X U V H O Y KH J  E H U WR QG LWV YRRUGHHOYRXF ]HYRXF LQYDQb RJHLQ ORHSHQ PEXUJ N6XDVWH 'X UEOLMI 'HND]H KHU HHO SUULMWV FRQWWGD QRSS QWPDSULO GH /L GVHH ZHHNYH U G R D O W R H U RW ODJN IR X QJNDO H3HH 1RURIPLG Y YH U]LOYHUGZRUGH G H H VWH N P 0UWL D XUJVHHN3H V UQ ] Q Q D R R H R & UV R Z WG 0YD RQV Z XHPHEQ ODQG QUGRISH DUFV 0H UHHQ UVR H XUDERNHOODN[QWLGP

/L XLR WVRUHH RQG63$ H8 HQWHU3 VT XUFFK Q& Y $5= R D H R ] (*( ' OY Y /6 H H Q S R H H J O D X R DN(LIH DLMQQGXHLW SDUN Y]HYRIRUG U3 $MVYGDQ +b HW UL1RYRUUDÇ QP QWDHJHS 0HWGH RDVW HQ] GH 3DUQGHUVDJWD OLHIVWb Y &H O G LM 0HWGH]HY U HQOR L R HHVWGW HQHH HU]DDU UHUG ROODQG

RQRH HJ L RFKWP Y YRRRR YDRQOYR I WD H J % G HQ XF D =XLG+ H R KH WW=DQ UE H RH OR QY OLSMNHQ 0HW YRRUHHQYRDV F NW S ÃODQGH XH G H D UW R = Q G S IR D UW Z D HHNHEX Q R

3R QGUJR & PWHODJ3HS DUN LH UE G IPLGZ H+LMN ULMV QOD HQ =(* $5 63$

2 92 92 285&'+(((5/ 9 992 99 22285&'+((5  92 8&+ (/ (5 HHNYHUEOLMI 'H UG ' YDQb H DD /LP LQJ3K ]HPI RIP H&R UGDO YR LHV RUWHL HHRU WF'RW DUN HH ]HY WDJ HN QRISHUVR YRU RU Z DQW KRH

QH +HW0 HQRYD R DNUH QR RQV RQJ HYQGHUVWDD OY G '

NDQ RRUGH QQG OOQW UGKL ' OD R H UWL HU D X YDQ LGZ'HHNR JW U HS K VD DUN 63GH WP R +RFK HOY KHX HQ 6F RS LMN RORS YD HQ $UG DQ RQ Q& Y N H] XOWW $ HQ DU N WHU LWJ b HNYHU 'HH+HHUE Y 5 HQ 3 X 3D WRWG MQ =(* UFV RX % WPHQ .LM Q ]LUOL YHU] DS RXFKHU DD HIVWb (/6 'H &HQ FK H E(UOYRO HV DJ UKHLGH (H LOYH U LSHMIDQG HOLMNHIH DFKWHU]LMGH HQUODQG YPKRRI )OH UGZ LO WHU 'H 

+ Y E SGH HW+ LHVHHLMG R QW R HQ R HUE R ND 9R UG RV RUGH YD RU UZDD 'HN 3DUF VVHPHUUHQ HN /LP EXUJ 'H.HPS KRRO RRHLQJ

% OOHY WXXLW LVS Q HUYHQQHQ 1RRUG HQHU+ RRUD VSD H6F.LH %H QYOJLÇ RUWL 6FKRROY HLGH ' MN %U H 3 VOD 6FK DED YD QW HQG

DNDQWLH R HP UNVHQ Q.LMN QZ JKYRRL UDOO .LMN ROYDND QODQGHOLUMNH IHHV X JHQ]LMQVWH YRR HHN Q RUZD U RS LWGD P F XLWJH]ODRQGJHUG HUEHYR UDOO WLHVHQ NHGHD FKWHU]LMGH HQG HYR O LMNDDDUDGHQ RWWD HS RUZ DQGHOL X U ] L MV DDUG MNHI H QRS JHL HQR HHVW QHH  SGH GDJH ORSH DFK Q Q WHU] ]LMQX QWR LWJH LMGH ]RQ Wb GHUG 


LEIDERDORPS WEEKBLAD

WOENSDAG 8 FEBRUARI 2012

NIEUWS

Renovatie tennispark De Munnik financieel aan banden gelegd

Nieuwe voorzitter Raad van toezicht Rijnhart Wonen LEIDERDORP - De Raad van Toezicht (RvT) van Rijnhart wonen heeft mevrouw C.J. (Hanneke) Schippers per 23 januari 2012 benoemd tot haar nieuwe voorzitter. Een functie die ze een jaar zal bekleden. Hanneke Schippers, in het dagelijks leven stadsdeeldirecteur bij de Gemeente Den Haag, is sinds 2008 lid van de RvT van Rijnhart Wonen. Daarvoor, vanaf 2005, was zij lid van de RvT van de voormalige Algemene Woningstichting Leiderdorp (AWL). Deze corporatie is per 1 januari 2008 gefuseerd met de Zoeterwoudse Woningstichting Willibrord. Samen vormen ze nu de nieuwe corporatie Rijnhart Wonen. In haar laatste jaar als toezichthouder van Rijnhart Wonen zal Hanneke Schippers als voorzitter onder meer leiding geven aan het interne proces dat de zorgvuldige benoeming van haar opvolger moet voorbereiden. Hanneke Schippers volgt Tijmen

Meijer op, die vanaf 2008 het voorzitterschap van de RvT heeft vervuld, na eerst vier jaar dezelfde functie te hebben bekleed in de RvT van de AWL. Meijer moest volgens de regels aftreden omdat zijn tweede zittingstermijn per 31 december 2011 verliep. Ook is op die datum afscheid genomen van Nico Kuenen. Vóór 2008 was hij voorzitter van de RvT van Willibrord en vanaf 2008 vicevoorzitter van de RvT van Rijnhart Wonen. Meijer en Kuenen stonden beiden aan de wieg van het fusieproces en hebben het samengaan van AWL en Willibrord tot een succes weten te maken. De RvT heeft op de plek van Nico Kuenen de heer C.J.M. (Kees) Karsten als vice-voorzitter benoemd. Karsten is toezichthouder bij diverse maatschappelijk georiënteerde organisaties en heeft een lange ervaring als bestuurder in de corporatiesecto. Hij is sinds 2011 lid van de RvT van Rijnhart Wonen.

LEIDERDORP - De renovatie van het tennispark De Munnik mag € 1.25 miljoen kosten en geen eurocent meer. Wethouder Herbert Zilverentant (VVD) werd maandagavond overladen met complimenten, dat hij er in was geslaagd een jarenlang slepende discussie tot een goed einde te brengen, maar hij kreeg tevens de boodschap mee, dat een budgetoverschrijding niet zal worden geaccepteerd. Dreigende tekorten moeten binnen het renovatiebudget worden opgelost. Dat besluit werd raadsbreed onderschreven. Door Frans Brocken

‘Koos de Vuilnisman’ krijgt assistentie van één van de kinderen van groep 7 en 8 van de Montessorischool Elckerlyc. (Foto: Marijke Trouwee)

Ludieke actie op basisscholen rond thema natuur

Eerste hulp op de ijsbaan IJs en sneeuw betekenen niet alleen maar plezier. Soms gaat het op het gladde ijs mis. Op de ijsbaan kwam een schaatsster ongelukkig ten val en liep een dubbele beenbreuk op. Zij werd met spoed naar het Rijnland Ziekenhuis vervoerd. (Foto Frans Brocken).

Strenge vorst leidt tot bevroren watermeters

Voorkom bevriezing van de meter door goede isolatie Het vriest de afgelopen en deze week hard in Nederland. Drinkwaterbedrijf Oasen raadt haar klanten dan ook aan om de watermeter goed te isoleren. Als dit niet het geval is dan bestaat er een kans dat deze bevriest en kapot gaat, met als gevolg een lekkage. Vooral mensen met een meter in een buitenput of slecht geïsoleerde (kruip)ruimte lopen een verhoogd risico. Vorige week kreeg Oasen meer dan 100 meldingen van bevroren meters binnen.

gen kunnen het beste ingepakt zijn met isolatiemateriaal.

Watermeter toch bevroren? Als een watermeter bevroren is, dan is dat meteen te merken. Er komt dan namelijk geen water meer uit de kraan. Klanten van Oasen kunnen in dit geval het storingsnummer bellen. Oasen vervangt de stuk gevroren watermeter. De kosten hiervoor betaalt de klant zelf, in 2012 kost deze vervanging 312 euro. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor een vorstvrije omgeving van de watermeter.

Meer dan 100 meldingen Tocht is de grootste vijand van de waterleiding. Strenge vorst en een harde wind weten kieren en gaten te vinden met kans op bevriezing van hoofdkraan, buitenkraan, watermeter en leidingen. Dit geldt vooral voor de watermeter, waar altijd wat water in zit. Dat kleine beetje kan bevriezen. Om dit te voorkomen is het verstandig om de ruimte waar de watermeter en de hoofdkraan zich bevinden, te isoleren. Dit kan door isolatiemateriaal tegen de gevelwand te plaatsen, want die laat veel kou door. Kieren en tochtnaden moeten zoveel mogelijk dicht zijn. De watermeter en waterleidin-

De afgelopen dagen kreeg Oasen meer dan 100 meldingen van bevroren meters. Op zaterdag 4 februari kwamen er enkele tientallen meldingen binnen. Oasen schakelde daarom extra medewerkers in om op het hoofdkantoor in Gouda deze meldingen op te vangen en te zorgen dat de monteurs van Oasen op pad gaan naar de klanten die een bevroren meter hebben. Oasen heeft op haar website meer tips staan over het voorkomen van een bevroren watermeter: http:// www.oasen.nl/drinkwater-thuis/ Paginas/Voorkom-een-bevrorenwatermeter-of-leiding-Artikel.aspx

LEIDERDORP - Vrijdagmiddag opende wethouder Leo Maat de les Afval- en recycling voor leerlingen van groep 7 en 8 van de Montessorischool Elckerlyc. ‘Koos de Vuilnisman’ was hier speciaal voor gekomen om met de kinderen middels les en rollenspel aandacht te vestigen op het afvalprobleem en wat men er tegen kan doen. Tekst en foto Marijke Trouwee De les op de Montessorischool Elckerlyc aan de Klimopzoom voor kinderen uit groep 7 en 8 stond vrijdagmiddag in het teken van de natuur. Met de campagne Afval- en recyclinglessen kwam Theodoor Braaksma, alias ‘Koos de Vuilnisman’ naar hun school. Dit gaat uit van de organisatie Natuur Avontuur!, door onder andere spannende natuurbeleving en boeiende milieu-educatie voor kinderen én volwassenen aan te bieden.

Enthousiast en creatief De les werd gegeven met de bedoeling om leerlingen op enthousiaste en creatieve manier te leren hoe met afval om te gaan. Gekleed als vuilnisman gaf Braaksma, een wervelend onderwijskundig programma met onder andere rekenen en taal en creatieve opdrachten. Ook een techniekopdracht was hierin verwerkt, het demonteren van een klein elektrisch apparaat, waarbij de kinderen ontdekten dat er goud in een computer zit. De kinderen hadden er duidelijk zin in. Afwisselend werden ze er in betrokken door rollenspel. De aandacht zat er van het begin tot het einde in. Heleen Kinkel, leerkracht Bovenbouw van de Montessorischool vindt het nuttig om kinderen bij te

brengen wat milieu inhoudt. Vanaf de midden-en bovenbouw wil zij de ouders meer informatie geven over het milieu en daarmee ook aan de kinderen. Wil hiermee ook een idee geven van de overvloed die de kinderen hebben. Ze hebben geen idee hoe goed zij het hebben.

Geen pakjes, maar beker Braaksma is van mening dat afvalscheiding in Nederland, met name in huishoudens als ook op de scholen in Leiderdorp, veel beter zou kunnen. “Veel scholen gebruiken wegwerpzakjes. Dat zorgt makkelijk voor kosten van zo’n 5 á 6 duizend euro per jaar. De kinderen kunnen ook trommeltjes meenemen, en geen sappakjes maar een beker. Het kost veel om afval op te laten halen, dat wordt verbrand en zo ben je veel grondstoffen kwijt. Uiteindelijk moet de burger dubbel betalen. Men kan het geld beter besteden aan het onderwijs. Daarnaast zijn er al veel kinderen die thuis hun papier en plastic apart houden. Het is eigenlijk een beetje raar dat het op school wordt afgeleerd.” Tijdens de les kwam ook de milieustraat ter sprake waar allerlei apparaten naar toe kunnen worden gebracht, zoals kleine elektrische apparaten. Die verdwijnen vaak in de grijze afvalbakken en dat geeft vervuiling. Braaksma hoopt dat de ouders hier ook mee aan de slag gaan. Met gesorteerd afval is de meeste winst te behalen. Het zou mooi zijn dat je tot een verlaging komt van de afvalstoffenheffing in een gemeente. Het is een ecologische als wel een economisch argument. Of er een verlaging van de afvalstoffenheffing in zit, daar liet wethouder Leo Maat zich niet over uit. Wel gaf hij het volgende mee: “

Gezien de hoge babysterfte in Nederland heeft de minister van VWS in 2010 haar beleid op het gebied van Verloskunde aangescherpt. De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de Koninklijke Nederlandse Organisatie Verloskundigen (KNOV) staan een integrale aanpak van verloskundige zorg voor. Dit is in Leiden actief opgepakt. De beide ziekenhuizen hebben samen met de Kring Verloskundigen Leiden e.o. een plan van aanpak ontwikkeld. Dit heeft onder andere geresulteerd in een gezamenlijk Acuut Verloskundig Centrum (AVC) waar het afgelopen jaar hard aan gewerkt is.

24/7 acute verloskundige zorg Het AVC wordt gebouwd binnen de muren van het LUMC, omdat daar ook de neonatale intensive care gelokaliseerd is. Nog dit jaar zal met de bouw worden gestart. De missie van het centrum wordt: de beste zorg voor elke zwangere in de regio, waarbij ziekte en sterfte van moeder en kind rond de geboorte wordt

geminimaliseerd. Dit wordt bereikt door 24/7 acute verloskundige zorg ter beschikking te hebben: één-opéén begeleiding, aanwezigheid van gynaecoloog, kinderarts en anesthesist. Bovendien wordt een servicegericht zorgproces opgezet, gestructureerd rond moeder en kind (family centered care). Dit wordt bereikt door samenvoeging van de twee acute zorgorganisaties van beide ziekenhuizen. De nieuwe organisatie is innovatief en resultaatgericht. Er wordt een perinataal zorgprogramma ingericht waarbinnen de expertise van alle medewerkers (verpleegkundigen, verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen) optimaal wordt benut. Naast de acute zorg wordt aandacht besteed aan de invulling van de nietspoedeisende zorg, zoals zwangerschapscontroles en vragen rondom kinderwens.

3500 zwangere vrouwen De uiteindelijke opening zal naar verwachting in 2014 plaatsvinden. Het AVC zal binnen het LUMC dichtbij het OK-centrum worden gesitueerd, zodat bij een acute hulpvraag binnen 15 minuten gestart kan worden met een interventie op de OK. De verwachting is dat er in de regio Leiden 3500 zwangere vrouwen per jaar volgens alle gestelde kwaliteitseisen in het nieuwe AVC geholpen kunnen worden.

Balpennen verzamelen Koos de Vuilnisman was ook op de Basisschool De Driemaster. Daar kwamen de balpennen ter sprake. Deze kunnen worden opgespaard en gerecycled. Er zijn pennen verkrijgbaar die hoofdzakelijk uit gerecycled materiaal bestaan. Elders verdiende men al vele euro’s met balpennen die ze anders in de afvalbak deponeren. Zowel Basisschool De Driemaster als de Montessorischool Elckerlyc zullen in de toekomst ook kapotte balpennen en stiften apart verzamelen voor recycling. De campagne duurt enkele weken, daarna volgt een wedstrijd welke school het meeste afval gaat besparen . Voor gesorteerd afval kunt u geld ontvangen. Het bedrag is afhankelijk van de afvalsoort, zoals oud papier, karton, kunststof verpakkingsmateriaal, textiel en kleine elektrische (huishoudelijke) apparaten, en de hoeveelheid. Wie het minste afval heeft is de winnaar. Braaksma: “Ik ben er elke dag druk mee maar het geeft veel voldoening en het heeft effect”.

Inwoners Leiderdorp winnen 3824 hyacinten

‘Het loopt storm bij Fleur Elegance in de Winkelhof’ Ze hebben daar gedurende twee weken drie dagen de tijd voor. De eerste dag, donderdag 2 februari, liep het direct storm en zaterdag gingen er 1192 potjes over de toonbank”, vertelden Patrick en zijn broer Michael Nagtegeller. “Ieder potje gaat in een apart plastic tasje van de Postcode Loterij, we hebben het er hartstikke druk mee”, zeiden de broers lachend. Mijn vriendin Jenny bood spontaan aan om te helpen”, voegde Michael eraan toe. “Maar het is ook een feest om te zien hoeveel Leiderdorpers blij zijn met hun prijs en vrolijk binnenkomen omdat ze hebben gewonnen”. Per huishouden werd met zo’n drie a vier loten meegespeeld.

Start Acuut Verloskundig Centrum regio Leiden in 2014 De Raden van Bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Diaconessenhuis Leiden hebben donderdag 2 februari jl. het voornemen bekend gemaakt een gezamenlijk Acuut Verloskundig Centrum (AVC) in te richten.

Naarmate men meer met die grondstoffen kan doen, kan dat lonen. Dat is geld waard. We kijken met belangstelling naar Pijnacker en Nootdorp (nu één gemeente in de Provincie Zuid-Holland). Daar is september 2011 als eerste gemeente in Nederland (op proef) een vernieuwend afval inzamel- en scheidingsysteem gestart: Afval Loont. Men krijgt daar een financiële beloning voor het inleveren van afval. Die vrijdagmiddag probeerden we om jongeren ervan bewust te maken dat je afval niet moet weggooien maar dat het van waarde kan zijn”.

Vrolijkheid alom als de winnende Leiderdorpers hun prijs ophalen.

LEIDERDORP- Leiderdorpers die met wijkcode 2353 meespeelden in de december-trekking van de Postcode Loterij, wonnen per lot een potje met drie duurzaam gekweekte hyacinten. In totaal wonnen inwoners van Leiderdorp 3824 hyacinten in pot, waarmee in één keer een hele wijk in de bloemen werd gezet. Met de coupon(s) die zij thuisgestuurd kregen, konden zij hun potjes ophalen. En dat deden zij massaal bij Fleur Elegance in de Winkelhof, ondanks sneeuw en strenge vorst.

“Vanaf het moment dat de inwoners de brief ontvingen, kwamen ze al langs om hun prijs op te halen.

“In de afgelopen dagen verkochten we in de zaak toch meer dan anders en de prijsuitreiking levert ook nieuwe klanten op. Dat is niet alleen leuk voor ons, maar ook voor de Fleurop. We verwachten dat 90 procent van de inwoners die hebben gewonnen, de prijs ook komt afhalen”, aldus Patrick. De winnaars kunnen nog terecht op 9, 10 en 11 februari 2012.

BOOMVERZORGING snoeien en verwijderen - versnipperen - stronken frezen/verwijderen advies en onderzoek - voor particulier/bedrijf/overheid/collega’s haardhout en snippers - aanleg en onderhoud tuinen Loosterweg 51c - 2215 TM Voorhout - T 0252 235 888 - www.vwinsen.nl

Tekst en foto Esta Hoogervorst

De jarenlange discussie over verplaatsing van het tenniscomplex leek de LTC De Munnik en het bestuur van de tennishal op te breken. De beoogde bouw van een nieuw tennispark op de Kleine Zandput in de nieuwe wijk ‘t Heerlijk Recht leed schipbreuk, omdat de grond van de voormalige stortplaats niet voldoende stabiel bleek. Toen een verhuizing naar het sportpark De Bloemerd geen doorgang kon vinden, besloot de gemeenteraad het complex op de huidige locatie aan de Plantage te handhaven. De onderhandeling over een schadeloosstelling dreigden aanvankelijk te mislukken. Een bod van € 1 miljoen werd door De Munnik van de

hand gewezen. Een gang naar de rechter leek onvermijdelijk. Maar in de loop van de zomer van 2011 leken de partijen elkaar gevonden te hebben.

Geen andere keus De gemeenteraad begreep, dat er geen weg meer terug was. De gemeente had zich contractueel op een schadeloosstelling voor achterstallig onderhoud vastgelegd. Daar was geen ontkomen aan. “Het gaat om veel geld. Is het eigenlijk wel verantwoord? Is er op het moment dat het contract met De Munnik werd afgesloten niet te lichtvaardig gehandeld?”, vroeg Rob In ‘t Veld (GrL) zich af. Maar hij besefte ook, dat de raad geen andere keus had dan de overeenkomst goed te keuren. Met tegenzin ging zijn fractie akkoord met de gekozen oplossing. Zilverentant telde intussen zijn zegeningen. “Ik had me voorbereid op een langer debat. Ik heb er alle vertrouwen in, dat de tennisclub en de stichting tennishal er uit zullen komen”, sprak de wethouder van Sport opgelucht. De ledenvergadering van de tennisclub heeft zich inmiddels achter de overeenkomst opgesteld. De renovatie van de tennisbanen en de bouw van een nieuw clubhuis worden na afloop van het zomerseizoen gestart. Het is de bedoeling het nieuwe complex op 1 april 2013 in gebruik te nemen. De officiële ingebruikneming vindt daarna plaats.

Rijnland Ziekenhuis behaalt NIAZ accreditatie LEIDERDORP - De kwaliteit en veiligheid van de zorg in het Rijnland Ziekenhuis zijn prima in orde. Dat blijkt uit de beoordeling van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Deze organisatie heeft het Leiderdorpse ziekenhuis een zogenaamde ziekenhuisbrede accreditatie verleend. Dat betekent dat het NIAZ vertrouwen heeft in de kwaliteit van het ziekenhuis en de verbeteringen die in de afgelopen jaren zijn doorgevoerd. De afgelopen periode is, aldus het Rijnland Ziekenhuis, hard gewerkt aan voortdurende verbetering van de processen. Kwaliteit en patiëntveiligheid leven sterk bij de medisch specialisten en medewerkers. De onlangs bekend geworden vierde

plaats op de lijst van laagste sterftecijfers, wijst daarop, zo laat het ziekenhuis weten. Het NIAZ noemt als sterk punt dat het Rijnland Ziekenhuis in staat is gebleken in korte tijd een enorme slag te maken in de verdere verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg. Daarin heeft ook de medische staf een duidelijke verantwoordelijkheid laten zien. Naast het Rijnland Ziekenhuis zijn ook de andere onderdelen van de Rijnland Zorggroep - waartoe het Leiderdorpse ziekenhuis behoort - onderscheiden. Zo ontvingen de verpleeghuizen Oudshoorn in Alphen aan den Rijn en Leythenrode in Leiderdorp het gouden en zilveren PREZO keurmerk voor kwaliteit van cliëntenzorg.

Zwemmen is voor deze kids een ABC-tje Na een periode van oefenen waren tal van kinderen op 4 februari ‘eindelijk’ aan de beurt om hun A-, B- of C-zwemdiploma te halen. Vanaf 13.00 uur was het een komen en gaan in “de Does” van al deze kinderen. Natuurlijk met heel veel toeschouwers zoals vaders, moeders, opa’s en oma’s en ook broertjes en zusjes die deze spannende middag niet wilden missen. Alle medewerkers van Sporten Recreatiecentrum ‘de Does’ willen jullie hierbij nogmaals van harte feliciteren en hopen jullie nog vaak te zien in het zwembad! Geslaagd voor het A-diploma: Merlijn van der Hoeven, Robert jan Jaap Schippers, Loek van Zeil, Joey van Aalst, Robin Christaan Peters, Milan Schoenmaker, Sanne de jong, Lucas Laurens Maarten de Jong, Quinty van der Meer, Yanna Meike Margot van Geen, Robbe Benjamin van Dijk, Lieve Dominique Hunsche, William Donald jan Patiwael, Noa Meijer, Lisa Abspoel, Rosalie Birgit van Kins, Naomi van der Meer, Andrea Fortuin, Jochem Mentink, Denice Warmenhoven, Jaap Stam, Maud de Roo, Milou de Kok, Noah Carree, Thomas Bavelaar, Julie Schmeitz, Stef Tijssen, Doortje van der Meer, Damian te Wechel, Robbie Zwaan, Robin Versnel, Noëlle Klazina Maria van der Meer, Isa Swagers, Door Ramakers, Sena Hamulic, Gwen van der Meijden, Maarten Samson, Iris Janssen, Linda van Driel, Maira van Driesten, Zafia Eva Verhoeven, Mijrthe Zoë Heetebrij, Anouk Sophia Vlasveld, Yoka Odaliz, Britt van den Berg, Jade Amber Hanoeman, Eymmi Gabriela Silva, Inge Beatrijs Schellekens, Stephanie Leeuwe, Teun van Teijlingen, Lucas Peter Alexander Marshall, Jake Owen de la Rie, Lisa Naomi Birgitta Wittebol, Ishani Diya Nakorikantodas, Cathelijne Leeuwe, Evi Veeren, Desiré Straver, Lucas Duncan van Weelden, Femmy Hees, Nienke Jacoba Margaretha Uittenhout, Lucs Heijjer, Yumi Alink, Lucca Martinus Adrianus van Rooij, Marijn Hoogervorst, Jordan van der Hulst, Lars Thomas Kruk, Guus van der Kraan, Daimy Meijer, Merel van der Plas, Diego Johannes van Laar, Meike Catheri-

na Otten, Nienke van Es, Bradley Glasbergen,Rosalie Feitsma, Jan Tom Floris van ‘t Land, Ferry van Loon, Thijs van Rekom, Nikita Parmentier,

Geslaagd voor het B-diploma: Dries Cornelis van Bemmelen, Nina Elderhorst, Ruben Benjamin Gahrmann, Nalini Vidja Nakorikantodas, Lara Crystyma Oliveira Rios, Marit Antonia Wesselingh, Max Willem Charles Merison, Lena Daniëlle Andriesse, Alexia Yanhui Shih, Ayesha Joanna Neute, Floris Frans Dekker, Marvin Corwin van Mourik, Chinook Destiny van der Kust, Emily Verzaal, Vera Noor Oosterveer, Lisanna Maria Elena van Rooijen, Jesse Lucas Freeze, Guus Jansen, Ilkay Akgöz, Jonas Kluiters, Levi Morrice Hoogteijling, Maartje van Heyningen, Fleur Onnekink, Stijn Antonius Siero, Giovanni Laterveer, Iris Caroline van der Velden, Zane de Vries, Rowan Eduard Stam, Justus Jan Willem van der Veer, Frederik Kok, Sophie Canter Visscher, Ilse van Iterson, Ricardo Vermeulen, Jens Bek, Jurre van der Kraan, Meike Odijk, Gijs Zwetsloot, Maarten Zandbergen, Petr Miguel de Groot, Michelle van Steeg, Mohamed Amin Elghalbouri, Aida Turner, Bente Veenstra, Simon Casper de Bakker, Tessa Catharina Maria Out, Serana Brand, Finn Christophe Hoogewoning, Marijne Barbera Willemijn Martinali, Jasmijn Lotte de Jong, Lenne Knol, Lara Anne Klaverstijn, Haruki Gabriël Mes, Tygo Nieuwveen, Linde Brinksma, Jasper Samson, Tessa Smittenaar, Martijn Weeder, Rein Lucas van der Meer, Kaya Yves Zwamborn, Roy Anthonius Peerkhan, Wouter van Steenis, Robin Bakker, Guusje Goudkuil, Maddy Gans,

Geslaagd voor het C-diploma: Hugo Jacobus van Rooijen, Yagmur Basköy, Max Pikaar, Ciska de Greef, Senne Meskers, Jeffry Vermeulen, Eline Alexandra Heemskerk, Maud Carlijn Bellaart, Henk van Voorst, Marit Guinevere Elisabeth van der Glas, Lotte Mensen, Tygo Splinter, Marloes Hanna Sophia Harbrecht, Sophie Versteegh, Dewi Gietel, Maya Madonna Opdam, Bo Cornelis de Koning, Roderick Philip Pieter Heijligers, Noor Carolien Margriet Westerbeek, Mette Thalen.


Leiderdorps Weekblad

WOENSDAG 8 FEBRUARI 2012

Voorjaarskriebels? nu tijdelijk 19% 6% BTW-regeling!*

Inkoop alle merken auto’s

Bij PLOEG kunststof kozijnen

Wij hebben een auto voor u of Wij zoeken een auto voor u

BRON: Deceunink NV

U bent van harte welkom in onze showroom

www.ploegkozijnen.nl www.ruiterdakkapellen.nl T. 0252 500 900 T. 088 432 12 70 Openingstijden showroom: ma t/m vr: 09:00 tot 17:00 uur, zaterdag: 10:00 tot 16:00 uur Pesetaweg 45 NIEUW-VENNEP Eigen productie & montage * vraag naar de voorwaarden

Witte Prijzenslager Koud hé!!?!

Let op: Geldig do. t/m

. . . r r r r r r r rB rrrr... B s zat. 11 feb.

winte rvlee

Stunt schijf

1 kilo

2.

99

100 gram

B.A. ham 100 gram Frikandeau 100 gram at Wijncervela

Zeeuwse e spekroarllinaeedrd) (ook gem

Bakbloedworstschijven

belegpakket

2.99

4.e

Vers worst 99

es Soepgpvle ijpje

3.

Superzachte k paardenbiefstu

2.99

Runder -gehakt

99

Samen

1 kilo

+ mer (gratis!)

Voor overheerl een ijke pan snert

In voorra a Hamschijvend: krabben, , rookwo poten, divrerst, soorten spekse

Hele ring rookworst per stuk 1 kilo

300 gr.

1 kilo

5.=

8 stuks

.=

5

re

Mage Rosbief eklappen p s of -lappen zonder zwoerd

Verse kippoten

6.99 3.99 1.99 5.99 4.99 1 kilo

1 kilo

.99

Kogel 7

0,5 kilo

1 kilo

•••

Bij 150 gram gebr.

Onderhoud alle merken tegen zeer concurrerende prijzen! Chevrolet Kalos, 5-drs. Chevrolet Kalos, 5-drs. Daewoo Matiz, exclusive, airco Daewoo Matiz Daewoo Matiz Fiat Panda, 50.000 km. Ford Fiesta 1.4 TDCi, 5-drs., 51.000 km. Ford Fiesta Ford Focus 1.6 Station Ford Focus 1.8 TDCi Station, titanium Ford Fusion Cool & Sound, 24.000 km. Ford Ka, airco, cd, cv Ford Ka, airco, cd, cv Hyundai Atos, airco, 5-drs. Mitsubishi Colt, 5-drs., nw. model Nissan Micra, 20.000 km. Opel Agilla 1.2 16V Opel Corsa 1.4 ED Sport, 3-drs., Opel Corsa Edition, 5-drs. Peugeot 207, 3-drs., zilver Renault Clio TCE, 4800 km. Renault Clio, 5-drs., nav. Renault Clio Campus, 3-drs. Renault Clio TCE Dynamic, 5-drs. Renault Megane 2.0 16V, Grand tour expr., 59.000 km Renault Twingo, airco, cv Renault Twingo, airco Seat Ibiza, incl. APK Skoda Fabia Wagon 1.4, 16V, airco, Suzuki Automaat Toyota Aygo, 5-drs., airco, cv Toyota Avensis 2.0 Station, full-options, 54.000 km. Toyota Corolla Station, airco

2004 2005 2007 2007 1999 2003 2007 2002 2005 2009 2007 2006 2006 2006 2009 2005 2001 2009 2010 2009 2009 2009 2006 2009 aug. 2006 2009 nov. 2009 1997 aug. 2002 2001 2010 2006 2002

4.250,4.250,4.950,4.250,1.250,2.250,6.750,2.350,5.450,12.750,7.750,4.250,4.750,4.400,10.250,5.250,2.850,8.750,10.250,8.750,10.250,10.250,5.750,10.250,8.250,5.750,5.950,950,5.750,2.250,6.950,13.750,5.650,-

Levering alle merken nieuwe auto’s met hoge korting!! NATIONALE

AUTO

PAS

Automobielbedrijf

Pomodorohaasje 100 gram

30-8-2007 54.225 km Benzine Handmatig

Prijs: €

Accessoires:

Garantie: Rijklaar maken: Kenteken:

6 maanden Bovag € 750,96-TGF-1

52.500,-

ABS, Airbag(s), Airco, Alarm, Audio, Centr. deurvergrendeling, Cruise control, Elec. verstelbare stoelen, Elektrische ramen, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Middenarmsteun, Navigatie systeem, Park Distance Control, Start onderbreking, Stuurbekrachtiging, Traction control, Verwarmde spiegel(s), Verwarmde voorstoel(en), Warmtewerend glas, ABS, Achterruit verwarming, Afdekbare bagageruimte, Airbag bestuurder, Airbag passagier, Airconditioning, Audio Stuurbediening, Automatic climate control, Automatisch inschakelende koplampen, Automatische vergrendeling, Bekerhouder voor, Beschermstrips opzij, Binnenuit verstelbare buitenspiegel etc. Financiering per maand vanaf € 865,BTW-auto: Nee Gewicht: 1670 Kg 309 kw (420 PK)

Gerekend met een aanbetaling van EUR 10.000,- . Vraag onze adviseur naar de brochure waarin de voorwaarden en actuele rentetarieven zijn vermeld. De financieringsmogelijkheden worden u onder voorbehoud van Kredietacceptatie aangeboden. Alle kredietaanvragen worden door de betreffende kredietmaatschappij getoetst bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) te Tiel.

Bedrijvenpark Foreparkpark, Neckar 1 2491 BE DEN HAAG Verkoop@blankespoor-jaguar.nl Tel: 070-3575717 Fax: 070-3575719

Adenta tandprothese Specialist Alle

n

eringe verzek

• Eerhart Sierbestra- • SCHILDERSBEDRIJF ting. Voor al uw bestratin- van den Oever. Vakwerk

gen en tuinwensen. Bel voor voor binnen en buiten. Tel. vrijblijvende prijsopgave 071-4035280 / 06-54261554. 070-3211006. 50-plusser SCHILDERT, Vuil tapijt? Laat het SAUST en behangt uw huis vakkundig reinigen of weer als nieuw. Tel. huur Mr. Steam. Gratis 06-13067762. thuisbezorgd. Tol Steam Zelf bomen omgezaagd Interieurverzorging, tel. of flink gesnoeid? Met onze 070-5116612. prof. VERSNIPPERAAR Dak herstellen? Bou­ma/ is het zo weg. Tel. 070Grundeken bellen! 5114674- 5111923 / 06-53794870 of 5118394. Uw dak-specialist! mail deversnipperaar@kpn mail.nl. Vwo-, havo, mavo, Lekker toerfietsen vanuit vmbo-leerlingen: huiswerkbegeleiding/bijles aan- Wassenaar en Voorschoten? geboden door ervaren A/B www.tcdekampioen.nl. student. Tel. 071-5616768. STEUNZOLEN. Erkend Speciaal voor uw KLEI- leverancier, lid Stichting NE KLUS belt u de Van LOOP, vergoeding via zorgBeelenbus, C. van Beelen, verzekeraar. Een afspraak Elektrotechniek, tel. 06- kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met 54620333. Wim van Zijp, tel. 071BC SIERBESTRATING 5238468 of 06-12028319. Tegelwerk, met afvoer, gratis prijsopgave. Tel. 0655321682.

• •

• Natuurgetrouwe kunstgebitten • Kunstgebitreparaties

Klaar terwijl u wacht! Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

www.tandenwinkel.com

• •

rundergehakt + 4 hamburgers 95 4 stuks

2

10

Aanbiedingen geldig in week 6

Verstand van Lekker Vlees • www.keurslager.nl

Rhijngeesterstraatweg 124 2343 BZ Oegstgeest

Voor een afspraak kunt u bellen naar:

071-5172870

e-mail: jan.c.van.der.heide@wxs.nl website: www.jancvanderheide.com

van Zelst

5

Hypnotherapeut & Paragnost Jan C. van der Heide

AUTOBEDRIJF

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

Voorschoterweg 23, Valkenburg, Tel. 071-4014299

voor ons complete aanbod zie onze site: www.vanzelstautos.nl verkoop alle merken nieuwe auto’s

Kleine advertenties?

De Bloemenkrant en Hortinews.com hebben grote plannen. De ambitie is om wereldmarktleider in sierteeltnieuws te worden. De krant en website willen dat bereiken door juist lokaal te opereren. Zowel in binnen- als buitenland. In Katwijk waar het hoofdkantoor is gevestigd kunnen we, om deze ambitie te verwezenlijken, de nodige hulp gebruiken.

GEZOCHT

Management Assistente  Parttime 20 uur verdeeld over 5 dagen Je voelt je thuis in een kleinere en flexibele organisatie, je hebt een brede betrokkenheid en affiniteit met de Sierseeltsector. Je beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel, je bent breed georiënteerd en je herkent je in termen als collegiaal, flexibel, representatief. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, bent doortastend en accuraat en weet prioriteiten te stellen. Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift en een goede kennis van de Engelse taal zijn een must. Verder heb je gevoel voor commercie en interesse in internet en social media.

Word jij enthousiast van bovenstaande omschrijving en denk jij deze baan naar jouw hand te kunnen zetten, reageer dan vandaag nog.

Datum deel I: Kilometerstand: Brandstof: Transmissie:

500 gram

special:

1 kilo

4.2 S/C V8

kipfilet

100 gram kipsalade

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning en assistentie van de Salesmanager en het gehele Hortiteam. Als Management Assistente heb je als taak de organisatie zodanig te ondersteunen dat een zo efficiënt mogelijk functioneren mogelijk wordt gemaakt. Je beschikt daarom over een helikopterview, hebt een proactieve instelling en neemt zo veel mogelijk werk uit handen.

Jaguar XKR

keurslagerkoopje:

GRATIS

bloemenkrant hortinews.com

winterspecialiteit

Hamschijf of -krabben

vleeswarenkoopje:

kunt u tegen contante betaling vanaf € 8,00 dinsdag voor 12.00 uur inleveren bij: Liethorps Boeckhuys Hoogmadeseweg 11-13 Leiderdorp

Stanley de luxe schuifdeurkasten en Wedeka stellingen interieursystemen Kabelbaan 17 Leiderdorp Tel. 5820408

AUTOBEDRIJF G. DOL Suzuki SX4, ’06 .............................................................................. € 9.250,Mitsubishi Colt CZ3, 35.000 km, airco, ’08 ................................... € 7.950,Toyota Yaris, 28.000 km, ‘06......................................................... € 7.950,2x VW Polo 1.2, 58.000 km, ’04 ..................................€ 5.950,- / € 7.950,Renault Scenic, airco, ’04. ............................................................. € 6.950,2x Toyota Aygo, ’06.v.a. ..............................................€ 5.950,- / € 6.950,3x Citroën C3, 50.000 km, airco, ’05 ....................v.a. € 4.950,- / € 6.950,3x Citroën C2, 77.000 km, ’06...............................v.a. € 4.950,- / € 6.950,Peugeot 307 SW, 72.000 km, ’05 ................................................. € 6.950,2x Opel Zafira 1.8, airco, 90.000 km, ’01, ’05. .............................. € 5.950,Nissan Micra 1.2S, airco, ’05 ......................................................... € 5.950,Fiat Punto ELX, 50.000 km, ’04..................................................... € 4.950,Ford Ka, ’03/’04.............................................................................. € 3.950,Ford Fusion 1.3, ’03 ....................................................................... € 3.950,2x Renault Twingo, bj. ’04/’05 ....................................................... € 3.950,BMW 316 station, ’98..................................................................... € 2.950,30x div. inruilers......................................................................v.a. € 500,AUTOMATEN Toyota Auris, automaat, 30.000 km, ’08 ....................................... €13.950,Citroën C3 automaat 2005 ............................................................ € 6.950,Toyota Starlet, automaat, 55.000 km......................................v.a. € 3.950,Citroën Saxo, automaat ................................................................. € 1.950,CABRIOLET BMW 328CI, ’00 automaat ............................................................ €11.950,3x VW Golf Cabriolet automaat ...........................€ 3.950,- / ........ € 4.950,BESTELWAGENS VW Transporter 2.5 TDi, lang, ’04. (ex. btw)................................. €10.950,4x Opel Vivaro, ’02, ex. dubb. cab................................€ 4.950,- / € 7.950,Citroën Jumper 28JTD hoog/lang ‘04 ........................................... € 6.950,Mercedes Vito 108CD, ’03............................................................. € 5.950,2x VW Caddy, Diesel SDi, ’98/’99, ’04/’05...................€ 2.950,- / € 5.900,2x Renault Trafic, automaat, ’03/’06........................................v.a. € 5.250,Opel Combo 1.4, airco, ’03....................................... ..................... € 4.950,3x Renault Kangoo diesel, ’05/’06................................€ 2.450,- / € 3.950,-

50/50 DEAL financiering mogelijk

WWW.GDOL.nL

Rijnsburgerweg 48 - Voorhout - Tel. 0252-211849

AUTO-AIRCO SERVICE GaraGebedrijf alex Kleinhuis ValKenburG RUIM 25 JAAR AIRCO-ERVARING Bel voor het maken van een afspraak

Mail je C.V. en motivatiebrief naar Huub Snijders, Salesmanager, huub@bloemenkrant.nl. Natuurlijk kun je hem ook bellen voor meer informatie: 06 22 66 85 55.

071-4077364

De spanning wel de baas? Wij vragen voor verdere uitbreiding: 

Elektromonteurs

Voor een systeemdiagnose/reparatie van uw aircoinstallatie in uw voertuig en het uitlezen van foutcodes van de diverse computers in uw auto en natuurlijk voor het regelmatig onderhoud van uw kostbare aircosysteem. Bloemenlaan 5 • 2235 EM Valkenburg (ZH)

m/v  fulltime

Werken bij een dynamisch bedrijf waar  een gezonde dosis spanning centraal staat?  Dan is deze baan iets voor jou! Als elektromonteur bezit je de benodigde  elektrotechnische vakdiplomaís, VCA-diploma  en rijbewijs B. Je bent gemotiveerd, hebt  ervaring en kunt zelfstandig aan het werk. 

met kwaliteit!

Reacties: Dirk Botermans/Henk Griffioen Telefoon: 071-407 48 97 E-mail: contact@botermans.nl

• •

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

ZONWERING


LEIDERDORPS WEEKBLAD

l i i e m a F

AANLEVEREN

EMORIE Natuursteen

BERICHTEN

‚‚ ‚‚

FAMILIEBERICHTEN

REGIO - De regionale afdeling van Borstkanker Vereniging Nederland organiseert op woensdag 15 februari van 19.30 tot 21.30 uur een inloopavond waar (ex-)borstkankerpatiĂŤnten met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen.

Delfweg 34a - 2211 VM Noordwijkerhout 8GNGHQQP‚*CZ E-mail: info@Memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

PER E-MAIL Mail de tekst naar advertentie@leiderdorpsweekblad.nl. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

Inloopbijeenkomst Borstkankervereniging

Het adres voor een passend gedenkteken

Toonzaal geopend maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur Gedenktekens in natuursteen, glas, rvs en hout Levering direct aan particulieren Zeer snelle levering (2 weken) Deskundig advies

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

PER

SHOWTUIN VRIJ TOEGANKELIJK

POST OF AFGEVEN

Ook worden tips gegeven voor onder meer protheses, aangepaste bh’s en badpakken. De bijeenkomst is in het Diaconessenhuis Leiden, Houtlaan 55 te Leiden (locatie: kapel, te bereiken via de hoofdingang).

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Iedere derde maandagochtend van de oneven maanden en iedere derde woensdagavond van de even maanden worden deze inloopbijeenkomsten georganiseerd in het Diaconessenhuis.

H. Koops en M. Kluyver, huisartsen

zijn i.v.m. vakantie

AFWEZIG

Iedereen is welkom, dus niet alleen patiĂŤnten uit het Diaconessenhuis. Toegang is gratis.

van vrijdag 17 febr. t/m vrijdag 24 febr. Uitsluitend voor spoedgevallen en na telefonisch overleg, neemt waar: F. Candido, huisarts S. Smitweg 1b, Leiderdorp Tel. 071-582 89 63

Een persoonlijk afscheid. Wij zijn er als u ons nodig heeft. Een geruststellende gedachte.

We zijn 24 uur per dag bereikbaar op 071- 573 08 34. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. Monuta Soek Hoogmadeseweg 66 te Leiderdorp, www.monuta.nl

Bel voor meer informatie Marijke Coulier, contactpersoon van de Borstkankervereniging, op (071-) 5172495.

Rijbewijskeuring voordelig en eenvoudig via Regelzorg Senioren die op de datum waarop hun rijbewijs verloopt 70 of ouder zijn dienen een medische keuring te ondergaan. Ook chauffeurs jonger dan 70 jaar die een C/D/E rijbewijs aanvragen of verlengen moeten sinds 2005 worden gekeurd. Dit is voordelig en eenvoudig te regelen. bij Regelzorg

De hele procedure kan soms enkele maanden in beslag nemen. Wie goedgekeurd is ontvangt een Verklaring van Geschiktheid. Daarmee kan tot een jaar na afgifte een nieuw rijbewijs worden aangevraagd.

Regelzorg hanteert aantrekkelijke tarieven voor alle rijbewijskeuringen en heeft keuze uit meer dan 225 locaties. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u niet terecht bij de locatie zelf maar dient u contact op te nemen met het landelijk afsprakenbureau via tel: 088 23 23 300 of op www. regelzorg.nl. Locatie: Stichting Pluspunt voor Welzijn en Dienstverlening. Splinterlaan 156, Leiderdorp. Tarief: â‚Ź 35,00 voor de B/E keuring en â‚Ź 52,50 voor chauffeurs jonger dan 70 met grootrijbewijs. Data 2012: 5 maart, 2 april, 7 mei en vervolgens eens per maand. Het is raadzaam direct na de herinneringsbrief van het RDW een afspraak te maken.

LEIDEN - Muziekliefhebbers kunnen op zaterdagmiddag 11 februari genieten van een gevarieerd orgelconcert in de Waalse kerk, Breestraat 62 te Leiden. Het concert op het monumentale barokorgel ‘SteevensAssendelft’ uit 1746 wordt gegeven door Erik van Bruggen, vaste organist van de Waalse Kerk. Aanvang 16.30 uur. Op het programma staan improvisaties. Toegang is gratis. Collecte na afloop. Informatie: stevens.assendelft@gmail.com

2AADGEVING

Orgelconcert

Ontvoerd, verkocht, misbruikt... en bevrijd!

Unity TV

"EGELEIDING 5ITVOERING

Nieuw digitaal kanaal Beelden uit Leiderdorp en omgeving?

GIRO: 3567

Unity TV is vanaf nu te zien op kanaal 40 van Ziggo digitaal

-ETAANDACHTENZORGVOOR EENPASSENDAFSCHEID

 WWWTHEADIJKSTRANL

Persoonlijk en zorgvuldig Verzorging van begrafenissen en crematies, zoals u dat wenst. De mensen achter Uitvaart Zorgcentrum Leiden. Mijn naam is Bert Mulder, uitvaartleider bij Uitvaart Zorgcentrum Leiden. Uitvaart Zorgcentrum Leiden beschikt over alle faciliteiten om een begrafenis of crematie geheel naar uw wensen te verzorgen. Vanuit ons uitvaartcentrum staan wij garant voor het in detail uitvoeren van een verzorgde uitvaart, zoals u dat wenst. Als er in uw directe omgeving iemand komt te overlijden, kunnen wij alle zorg van een begrafenis of crematie van u overnemen. Wij zijn hiervoor dag en nacht bereikbaar.

6JUWBBSU ;PSHDFOUSVN-FJEFO Lange Mare 69, 2312 GR Leiden

071 - 513 69 49/0900 - 821 23 35

Nieuws van Pluspunt Presentatie over Skype op 9 februari Ook wel eens over skypen gehoord, maar heeft u geen idee hoe dit werkt? Met Skype kun je gratis met je computer via internet bellen. Vooral handig voor mensen die kinderen en kleinkinderen verder weg hebben wonen en met beeld willen bellen. Wilt u weten hoe dit werkt en hoe u het programma moet installeren op uw computer? Kom dan naar de voorlichting van de werkgroep “Bijblijven� op donderdag 9 februari om 14.00 uur bij Pluspunt. Vooraf aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis. Voor nadere informatie; tel. 54135 36, op werkdagen tussen 9 en 12 uur.

LunchcafĂŠ op 14 februari Eenmaal per maand samen lunchen, omdat samen eten nu eenmaal gezelliger is dan alleen. Op dinsdag 14 februari kunt u weer terecht bij het “lunchcafĂŠâ€? in de grote zaal in het gebouw van Pluspunt, Splinterlaan 156. Vrijwilligers maken de lunch klaar en we beginnen om 12.00 uur en sluiten de lunch om 14.00 uur af met een kopje koffie of thee. Kosten â‚Ź 5,-, aanmelden vooraf is niet nodig.

Themaochtend over digitale belastingaangifte op 15 februari Op woensdag 15 februari komt de heer Frans van Lelieveld op de maandelijkse thema-ochtend demonstreren hoe men een digitale belastingaangifte kan doen. De bijeenkomst begint om 10 uur en wordt gehouden in de bibliotheek aan de Van Diepeningenlaan. De toegang is â‚Ź 2,00, inclusief koffie of thee.

of gelegenheidskaart op

Op donderdag kunt u van 10.30 uur tot 12.00 uur bij het oudereninformatiepunt in de bibliotheek aan de Van Diepeningenlaan terecht. Vrijwilligers van Pluspunt zijn op die tijd aanwezig voor het geven van informatie over de diensten en activiteiten van Pluspunt. U kunt bij hen ook een aanvraag voor de hulp en dienstverlening van Pluspunt doen of zich opgeven voor een activiteit.

www.KaartenKeus.nl

Algemene informatie Pluspunt

KaartenKeus.nl is een onderdeel van

Spoeddienst Zuid-Holland Noord tel. 0900-5138039 Uitsluitend voor spoedgevallen • door de week van 17.00 ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag, in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur • op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN De apotheken in Leiderdorp e.o. zijn geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 of 18.00 uur. De dienstdoende apotheken zijn op zaterdag, zondag en feestdagen open van 10.00 tot 18.00 uur. Weekend-/feestdagendienst: 3 t/m 9 feb: Apotheek Haanraadts, Hoofdstraat 4, Leiderdorp, tel. (071-) 5419196; Apotheek Hofland, Winkelcentrum Noord-Hofland, Planciusplantsoen 13, Voorschoten, tel. (071-) 5762877. 10 t/m 16 feb.: Apotheek Stevenshof, Th. Mansholtstraat 1, Leiden, tel. (071-) 5766311. Er is ĂŠĂŠn vaste apotheek voor alle nachtdiensten: Apotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (hoofdingang LUMC) te Leiden, tel. (071-) 5665019. Deze is geopend voor spoedgevallen van 18.00 uur tot de volgende ochtend 8.00 uur (op werkdagen) of tot de volgende ochtend 10.00 uur (op zaterdag, zondag en feestdagen). Voor spoedgevallen buiten kantooruren: 6 t/m 12 feb.: Tandartsenpraktijk Huijg, Grotiuslaan 14, 2353 BV Leiderdorp, tel. (071-) 5661400. 13 t/m 19 feb.: Tandartsenpraktijk Zoeterwoudsesingel, Zoeterwoudsesingel 50, 2313 EK Leiden, tel. (071-) 5132828.

ActiVite Assertiviteitstraining LEIDERDORP - ActiVite start 28 februari met ‘Kom voor uzelf op’, een assertiviteitstraining volgens Gordon. In deze cursus leren deelnemers volgens de methode van de Amerikaanse psycholoog Thomas Gordon specifieke communicatievaardigheden gericht op persoonlijke groei en verbetering van relaties. De geleerde vaardigheden kan men toepassen in zowel privĂŠ- als werksituaties. Tijdens 10 lessen leren de deelnemers op te komen voor hun eigen behoeften en om te gaan met angst en onzekerheid. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het oplossen en voorkomen van conflicten en aan het anderen helpen problemen op te lossen. Van elke deelnemer worden de doelen, wensen en behoeften vastgesteld. Men leert om zelf een plan te maken om deze doelen te verwezenlijken. De cursus bestaat uit 10 lessen van 2 1/2 uur en start op dinsdag 28 februari van 19.45 tot 22.15 uur. De cursus wordt in deze regio gegeven in Leiderdorp en is bedoeld voor alle inwoners van Zuid-Holland Noord. De kosten zijn â‚Ź 225 voor

COLOFON

Voor vragen op het gebied van welzijn, dienstverlening en mantelzorgondersteuning kunt u iedere werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur terecht bij Pluspunt, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp, tel. 541 35 36 of via email: info@pluspuntleiderdorp.nl. Hier kunt u ook ondersteuning en een huisbezoek door de ouderenadviseur aanvragen. Aan deze hulp zijn geen kosten verbonden. Algemene informatie over de hulp- en dienstverlening is ook te vinden op internet: www.pluspuntleiderdorp.nl.

leden van ActiVite Ledenorganisatie (niet-leden â‚Ź 250). Aanmelden kan via (071) 516 14 15 of middels het inschrijfformulier op www.activite.nl.

Moment van Bezinning Maandelijks worden door de bahå’í-gemeenschap van Leiderdorp bijeenkomsten georganiseerd die wij ‘Momenten van Bezinning’ noemen. Er worden teksten gelezen vanuit verschillende religieuze stromingen afgewisseld met muziek. Daarna is er een gedachtewisseling van ongeveer 20 minuten. Het moment van bezinning wordt afgerond met een kop thee of koffie. Het onderwerp van deze maand is: ‘Vrede en strijd’ Wanneer u een dergelijke bijeenkomst eens mee wilt maken bent u van harte welkom. Wij hopen u te kunnen op zondag 12 februari a.s. te kunnen verwelkomen. Adres: Carmen en Jan Porsius, Brittenburg 44 te Leiderdorp (tel. 071 8888099), ontvangst: 15.30 uur, aanvang programma: 15.45 uur.

PvdA Ombudsteam Leiderdorp Ambachtsweg 7a Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 fax (071) 403 23 25 Redactie Corrie van der Laan Zadelmaker 20 - 2353 WR Leiderdorp Telefoon: 06-10089544 e-mail: redactie@leiderdorpsweekblad.nl Inleveren kopij uiterlijk maandag 14.00 uur. Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties Contactgegevens Binnendienst Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Leiderdorps Weekblad e-mail: advertentie@leiderdorpsweekblad.nl Sluitingstijd advertenties dinsdag 10.00 uur Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Het Leiderdorps Weekblad wordt gratis huis-aanhuis bezorgd in Leiderdorp, Leiden-Waardeiland, Zoeterwoude-Rijndijk, In Leiderdorp is de krant gratis af te halen bij: Gemeentehuis * openbare bibliotheek * sportcentrum De Does * gemeentewerf * Shell station Van der Valk Boumanweg * Texaco Persant Snoepweg * Sparmuseum * Liethorps Boekhuys * verzorgingshuis Leythenrode * Rijnland Ziekenhuis * winkelcentrum Oranjegalerij: Troefmarkt * winkelcentrum Winkelhof: Boekhandel De Kler, Albert Heijn, Digros * winkelcentrum Santhorst: Rokerspaleis Marcella. In Zoeterwoude: Eendenkooi. Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. 071-4022901 of www. uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging

Voor afspraken met pastoraal werkers: tel. 06-20551458. Secretariaat geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071-) 5411510. Bij dringende pastorale zorg (zoals een uitvaart) contact opnemen met het centrale nummer van de federatie, tel. 06-22027668. Kerkgebouw Menswording Heelblaadjespad 1, 2353 PA Leiderdorp, tel.5890350. Past. Ass.: mevrouw J. Latour tel. 5892051. zo. 12 feb., 9.30 uur: Eucharistieviering. wo.15 feb., 9.30 uur: Woord- en gebedsdienst. do. 16 feb., 19.15 uur: Avondgebed. Kerkgebouw Meerburg Hoge Rijndijk 16, 2382 AS Zoeterwoude, tel. 5411510. Past. ass.: dhr. A. Bey tel. 5894304. zo. 12 feb., 11.00 uur: Eucharistieviering. wo.15 feb., 9.30 uur: Eucharistieviering.

Protestantse Gemeente te Leiderdorp

TANDARTSEN

Uitgave van

Bibliotheek op donderdag en op zondag open

in Katwijk, tel. 071 408 14 97

DOKTERSDIENST

Bij Muziekvereniging Tamarco is er op zondag 12 februari weer koppelklaverjassen. De aanvang is om 14.00 uur. Het Inleggeld bedraagt â‚Ź6.00 per koppel.Voor wie alleen is wordt een kaartmaatje gezocht. Tamarco vindt u op de v.d.Marcktstraat 19b.

Bestel snel en

Drukkerij All-in aan de Ambachtsweg 7a

Alarmnummer voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

www.leiderdorpsweekblad.nl Oplage 17.000

KaartenKeus.nl

De collecties zijn ook in te zien bij

ALARMNUMMER

Koppelklaverjassen

Beschikt u niet over een computer of heeft u graag hulp bij het doen van de belastingaangifte? Als u lid bent van een ouderenbond kunt u bij hen hulp vragen. Bent u geen lid van een ouderenbond, dan kunt u voor hulp van een vrijwilliger terecht bij Pluspunt. Informatie en aanvraag via tel. 541 35 36, op werkdagen tussen 9 en 12 uur. De vrijwilligers maken een afspraak en komen bij u thuis om u te helpen.

geboorte-, huwelijks-

Parochie De Goede Herder

Leiderdorps Weekblad

Hulp bij de belastingaangifte

eenvoudig online uw

KERKDIENSTEN

www.peoplestrust.nl Steun People’s Trust in de strijd tegen kinderprostitutie in India.

Uitzending gemist? kijk op www.unitytv.nl

Dag en nacht bereikbaar.

WOENSDAG 8 FEBRUARI 2012

SERVICE

Dagelijks van 20.00 - 21.30 op ĂŠĂŠn van de volgende telefoonnummers: 06 41564064 of 06 12680378. Of via het emailadres: ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl. Nb.: Indien niet direct telefonisch of via de email advies kan worden gegeven, wordt er teruggebeld of wordt een afspraak gemaakt. Zie ook website: www.pvdaleiderdorp.nl.

Dierenbescherming afdeling Rijnland Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden Telefoon kantoor: (071-) 3316192 (ma. t/m do. van 9.00-15.00 uur) Faxnummer: (071-) 5769648 Centrale meldnummer: (071-) 5216662 Website: www.rijnland.dierenbescherming.nl E-mailadres: kantoor@dbrijnland.nl.

Dagprogrammering Unity FM 106.1 maandag t/m vrijdag: 7.00-09.00 uur | Unity Up2date Rudo Slappendel 09.00-12.00 uur | Unity Werkt Michel Wesseling 12.00-14.00 uur | De Lunch - Ruud Wessels 14.00-17.00 uur | De Middag Shift - Peter Teunisse 17.00-19.00 uur | Unity Up2date Rudo Slappendel Ieder uur het nieuws uit de eigen regio en de wereld. Verder het regioweer en ANWB-verkeersinformatie.

Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD, tel. 5890259. Website: www.pg-l.nl. Kerkbureau geopend: maandag- en donderdagmorgen van 9.00-12.00 uur. E-mailadres: kerkbureau@pg-l. nl (wordt gelezen op maandag- en donderdagmorgen). Inloopuur: elke donderdag van 10.00-12.00 uur in de Scheppingskerk, elke 2e en 4e woensdag van de maand van 10.0012.00 uur in de Dorpskerk. zo. 12 feb. 6e van Epifanie Dorpskerk 10.00 uur: ds. Sj.P. Zwaan, Maaltijd van de Heer. 10.00 uur: Jeugdkerk in de Dorpskerk. 15.00 uur: pastor R. van Dijk. Dienst voor mensen met een verstandelijke beperking. Met muzikale gasten: koor ‘De Blijde Stemmen’’ ‘ Scheppingskerk 10.00 uur: mw. ds. E. de Paauw, Maaltijd van de Heer. 10.00 uur: Jeugdkerk in ‘Het Paradijs’. Kapelzaal Scheppingskerk 10.00 uur: ds. A. Verburg, dovendienst met tolk, viering Heilig Avondmaal. Rijnlandziekenhuis 10.00 uur: pastor N. van Spelde.

Nieuw-Apostolische Kerk Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp. Voorganger: R.A. Visser, tel. (071-) 5415962. Kerkdiensten: iedere zondag om 10.00 uur, iedere woensdag om 20.00 uur.

Baptistengemeente Leiderdorp Aula van Visser ‘t Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Voorganger: ds. G.J. van Klaveren. Huisgroepen: inl.: (071-) 5311713. Bijbelstudies: inl.: (071-) 4027828. Info.: www.baptistengemeenteleiderdorp.nl. Reageren: secretariaat@ baptistengemeenteleiderdorp.nl. zo. 12 feb., 9.50 uur: samenkomst o.l.v. dhr. L. Sterkenburg uit Hilversum.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp Hoofdstraat 73, Leiderdorp zo. 12 feb., 10.00 uur: kerkdienst 16.30 uur: ds. J.S. van der Net wo. 15 feb., 19.30 uur: ds. J. van Rijswijk.

Levensstroom Gemeente Elizabethhof 5 in Leiderdorp. Voor info.: (071-) 5415415 of www.levensstroom.nl. Levensstroom op tv: iedere zondagmorgen van 10.0011.00 uur op TV West. vr. 10 feb., 20.00 uur: Jongerenavond voor tieners (12 - 15 jr) en X-stream voor de jeugd (16 - 26 jr). zo. 12 feb. 10.00 uur: Eredienst o.l.v. Rolph Hendriks. 19.00 uur: Genezingsdienst o.l.v. Evangelist Jan Zijlstra. wo. 15 feb., 20.00 uur: Gebedsdienst.

Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, Leiden. zo. 12 feb., 10.15 uur: mw. ds. S.P. van der Meulen

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Leiden-Oegstgeest Gemeentecentrum, Lijtweg 9, Oegstgeest. zo. 12 feb., 10.30 uur: drs. M.J. Wassenaar (Katwijk).

Openbare bibliotheek Bibliotheek BplusC locatie Leiderdorp adres: Van Diepeningenlaan 110, 2352 KA Leiderdorp tel.: (071-) 5890849 e-mail: leiderdorp@BplusC.nl openingstijden: ma. 13.30-17.00 uur di. gesloten wo. 13.30-17.00 uur do. 10.30-12.30 en 13.30-17.00 uur vr. 13.30-17.00 en 18.00-20.00 uur za. 10.30-12.30 uur zo. 13.00-16.00 uur


LEIDERDORPS WEEKBLAD

WOENSDAG 8 FEBRUARI 2012

Bosch Car Service van Egmond Showroom: Langevaart 1a Rijnsburg, 071-4022911 Werkplaats: Noordeinde 12

Autocentrum van Egmond Specialist in:

De nieuwe V-UP

OCCASION VAN DE WEEK:

14% Bijtelling, wegenbelasting vrij!

VW POLO 1.4 16V Bouwjaar 2003, Zwart metallic

Spaarloon vrijgekomen?

Een kleine greep uit ruim 50 auto’s: VW POLO 1.4 3200 km VW TOURAN FSI 7 pers VW GOLF V 1.4 16V VW POLO 1.4 AUT. MINI COOPER VW GOLF IV SEAT AROSA 1.4 VW POLO 1.4

2010 2006 2004 2007 2002 2003 2002 1999

€ 14.950,€ 12.950,€ 8.950,€ 8.500,€ 7.950,€ 5.950,€ 4.500,€ 2.950,-

20x VW Golf op voorraad vanaf € 1.500,-

Al vanaf: € 8.490,-

I

€ 8.950,-

Of kijk voor alle auto’s op:

€ 5.950,-

www.acvanegmond.nl

G

J Zaterdag 11 februari van 10.00 - 17.00 uur

KOOPJESMARKT G

I

De laatste uitverkoopronde bij diverse marktkramen met

KORTINGEN TOT 90%

J In het centrum van Katwijk zit u altijd goed!


LEIDERDORPS WEEKBLAD

WOENSDAG 8 FEBRUARI 2012

WIJKNIEUWS

Kippie in de Winkelhof introduceert de Kippiepan LEIDERDORP- Met de ‘Kippiepan’, introduceert Kippie in de Winkelhof een nieuwe service om gezellig en gemakkelijk met elkaar te eten. Het gaat om een speciale elektrische pan, waarin je kiphapjes heel langzaam warm laat worden, zonder dat het vlees daarbij droog wordt. Nieuwe eigenaars, maar het oude gevoel, bij de Smikkelshop. (Foto: Teresa Neervoort)

Nieuwe en oude medewerkers bij de Smikkelshop Leiderdorp - Sinds kort heeft De Smikkelshop aan de Doeslaan een nieuwe eigenaar, Harry. Hij wil van De Smikkelshop weer een groot succes maken, zoals het was ten tijde van Reinier en Jeffrey. Door Teresa Neervoort Sinds Jeffrey de zaak had verkocht, kwamen er steeds minder mensen. Harry was zich er dan ook van bewust dat hij een risico nam toen hij de zaak overnam, maar komt wat komt. Volgens hem zat het probleem namelijk niet in de friet. De vorige eigenaar bracht Harry in contact met Anja, de overbuurvrouw van De Smikkelhop die daar enkele jaren werkzaam was geweest. In de zaak lagen de contactgegevens van

Marja, een oudgediende die 30 jaar in de zaak had gewerkt. Harry heeft de twee dames gevraagd om samen met hem aan de slag te gaan in De Smikkelshop. Beiden zeiden ja, volgens Marja “omdat het zo jammer was dat er nog maar weinig klanten kwamen, ik wilde hem gewoon helpen een nieuwe start te maken”. Gewoon dezelfde raspatat als vroeger, maar dan met bekende gezichten. Twee weken nadat hij begonnen was, kwamen dan ook de eerste klanten na 2 jaar weer terug. Inmiddels is het weer bijna zo druk te worden als vroeger. De reacties van oude en nieuwe klanten zijn zeer positief. De volgende uitdaging voor Harry: de titel van ‘Koning van de salades’ waarmaken.

Center Parcs korting bij C1000 Van woensdag 8 februari tot en met dinsdag 13 maart 2012 kunnen klanten bij C1000 De Jong in Leiderdorp sparen voor korting bij Center Parcs. Bij iedere 10 euro aan boodschappen ontvangt de klant een gratis zegel. Het totaal aantal gespaarde zegels is bepalend voor de korting: al bij 5 gespaarde zegels ontvangt de klant 40% korting op een bezoek aan zwemparadijs Aquamundo bij Centerparcs. Hoe meer zegels worden gespaard, hoe hoger de korting die kan oplopen tot maar liefst € 430,- op een verblijf in Center Parcs. Ondernemer Peter de Jong over de actie. ‘’Wij vinden het erg leuk om deze actie te

organiseren. Iedereen vindt het lekker om er eens tussenuit te gaan. En met onze spaaractie is het mogelijk om dat met aantrekkelijke korting te doen. Jong of oud, voor iedereen biedt Center Parcs uitstekende mogelijkheden.” De actie wordt in de eerste week ingeluid met een wedstrijd waarbij een gratis verblijf in Center Parcs kan worden gewonnen. Van woensdag 8 februari tot vrijdag 10 februari 18.00 uur kunnen klanten de prijsvraag invullen op een actiekaart die in de winkel verkrijgbaar is. Voor meer informatie over de spaaractie en wedstrijd kunt u terecht bij C1000 Peter de Jong.

Nieuws van de Leiderdorpse Volksuniversiteit Het voorjaarsprogramma van de Leiderdorpse Volksuniversiteit is nu een eind op streek. Dat betekent niet dat de LVU de komende weken geen nieuwe cursussen meer kan aankondigen. Integendeel: er staan nog 20 nieuwe lezingen, workshops en cursussen op de agenda, die een brede selectie aan onderwerpen afdekken.

Door Esta Hoogervorst Kippie levert een Snackpan Large, met 65 kiphapjes voor € 19,95, dat zijn vleugeltjes, borrelhapjes, mini balletjes en kip saté. De Snackpan X large heeft dezelfde samenstelling met 100 hapjes, deze kost € 29,95. De klant kan kiezen voor een andere samenstelling of combinatie van gerechten en/of hapjes.

Gemakkelijk en gezellig “Eten uit de Kippiepan is gemakkelijk, gezellig en lekker”, vertelt Peter Jansen, eigenaar van Kippie. “Het enige dat de klant hoeft te doen is een half uur tot een uur voor de maaltijd de pan aanzetten met de deksel erop en af en toe omroeren. Als de kiphapjes op de juiste temperatuur zijn, kan de pan op de laagste stand worden gezet, zodat alles goed warm blijft. Je kunt de

hapjes als borrelhapjes gebruiken of als avondmaaltijd. Bijgerechten en saus zijn apart te bestellen. De klant krijgt de pan in bruikleen en betaalt daarvoor een borgsom van € 20,- of € 30,- afhankelijk van de grootte van de pan. Na afloop maakt de klant de pan met een droge doek vrij van etensresten en ontvangt zij/hij bij inlevering van de onbeschadigde pan de borg terug. Kippie neemt het schoonmaken voor haar rekening”.

noeg variatie. Naast de Snackpan levert Kippie ook een Nasi-Bami pan 4-5 personen voor € 19,95 of 7- 8 personen voor € 29.95. Er is ook een Chinese Bami de luxe voor 7-8 personen die € 39,95 kost. “De klanten die rond de feestdagen de Kippiepan probeerden, waren razend enthousiast”, vertelde Jansen. Uiteraard leent de pan zich uitstekend om straks ook buiten te gebruiken als er een stopcontact in de buurt is. Voor informatie zie www. kippiepan.nl.

Variatie Voor kleine en grote eters is er ge-

Stoppen met roken training LEIDERDORP - Op 9 februari start in Leiderdorp de stoppen met roken training ‘Rookvrij! Ook jij?’. De kans op succes is met deze training ruim vier maal groter dan bij stoppen met roken op eigen kracht. De training, georganiseerd door SineFuma, ActiVite en de GGD Hollands Midden, duurt zeven weken en bestaat uit zeven bijeenkomsten. ‘Rookvrij! Ook jij?’ is één van de hoogst scorende ondersteuningsmethoden. Dat komt door twee belangrijke factoren. Ten eerste kunnen, naast de training, hulpmiddelen worden ingezet zoals medicijnen en nicotinevervangers. Deze combinatie verhoogt de kans op succes bij stoppen aanzienlijk. Ten tweede geeft het stoppen in groepsverband enorme ondersteu-

ning aan de deelnemers. Zij kunnen ervaringen uitwisselen met elkaar en voelen zich voor en naar elkaar verantwoordelijk. In de loop van de training stoppen mensen met roken. Na een goede voorbereiding in de eerste en tweede bijeenkomst stoppen de deelnemers in de derde bijeenkomst, met hulp van een ervaren trainer en collega-deelnemers. De groep bestaat uit minimaal acht deelnemers en maximaal zestien deelnemers. De training start op donderdagavond 9 februari van 19.30 tot 21.00 uur in Leiderdorp en eindigt op donderdag 22 maart. Per 1 januari 2012 vergoeden zorgverzekeraars alleen de gedragsma-

Stelling

Hoe doe je dat?

tige component van een stoppenmet-roken-programma vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat vergoeding van hulpmiddelen als medicijnen en nicotinevervangers uit de basisverzekering per 1 januari 2012 is komen te vervallen. De training zelf wordt dus nog wel vergoed en dat doen veel zorgverzekeraars ook in 2012. Kijk voor contactgegevens, alle voorwaarden en aanmelding op www.rookvrijookjij.nl. Kijk ook op rookvrijookjij.nl voor de actuele informatie over de vergoeding door uw zorgverzekeraar.

Door: Emma Frik Hoelang doe je dit werk al? Ik ben in 1992 in Amerika begonnen met vliegen. Het systeem in Amerika is iets anders dan hier. Ik heb in de loop van jaren (4 jaar) verschillende brevetten gehaald. Het kost allemaal veel geld. Ik heb dat gefinancierd o.a. met hulp van mijn ouders. Ik heb ook heel wat vliegbanen gehad. Mijn eerste was als zweefvliegtuigpiloot in Hawaii om toeristen mee te nemen op ‘scenic tours’. Ik heb ook post en kranten bezorgt in Hawaii van Oahu (waar Honolulu is) naar de kleinere eilanden. Dat was ‘s nachts, beginnen om 23:00 uur en tot 4:00-5:00 uur werken (dat was best zwaar). Ik heb ook lang vliegles gegeven. Dit vond ik eigenlijk de leukste baan, omdat je met mensen werkt en ze iets heel specifieks leert. Dit heb ik in Hawaii, Oklahoma, Duitsland en Virginia gedaan. Ook om vlieguren op te bouwen, wat nodig is in Amerika voor dat je kan solliciteren als verkeerspiloot. Ik heb in 15 jaar ongeveer 1500+ vlieguren opgebouwd en heb mijn doel als verkeerspiloot bereikt. Werk je op verschillende tijden(bijvoorbeeld ‘s nachts)? Als je vliegt kan je op allerlei uren werken.Toen ik airlinepilot was moest ik vaak om 4 uur ‘s ochtends beginnen en werkte tot in de middag. De uren voor piloten zijn heel streng beperkt om te voorkomen dat ze moe worden. Als er vertragingen zijn, dan kan het zijn dat de piloot de vlucht niet meer mag starten, omdat hij/zij dan te lang moeten werken. Dat is mij een keer gebeurd. Was dit vroeger ook al je droombaan? Piloot zijn was inderdaad vroeger altijd mijn droombaan. Mijn ouders hebben mij mijn eerste vliegles als verjaardagscadeau gegeven. Omdat het zo’n technische baan is, en omdat het best duur is en moeilijk om een vliegbaan te krijgen is het met veel piloten zo dat het echt iets is waarvan ze sinds ze klein zijn over hebben gedroomd. Hoelang duurt de opleiding voor deze baan? De opleiding duurt ongeveer 2 jaar, maar in Nederland (en Europa) doen ze het op een andere manier dan in Amerika. Hier is het zo dat je een HBO opleiding krijgt en in 2 jaar op een heel hoog niveau ongeveer 200 vlieg uren maakt. Er zit ook theorie bij. Dan kan je met die ervaring al solliciteren op een baan als verkeerspiloot. In Amerika is het zo dat je één voor één je vliegbrevetten haalt, dan vliegervaring moet maken tot dat je

Niels en Lana geven deze week hun mening over de stelling: Als het sneeuwt zorg ik voor een sneeuwvrij pad voor ons huis.

ongeveer 1500 vlieguren hebt gehaald, dan pas kan je solliciteren met een goede kans op een verkeerspiloot baan. Zitten er ook nadelen aan deze baan? Ik vond zelf een nadeel van deze baan dat je vaak van huis bent. Ik had meestal ‘trips’ van 3-4 dagen. Toen wij kinderen wilden krijgen, ben ik er mee opgehouden. Ik vond passen het niet passen om zo lang weg te zijn bij mijn familie. Er zijn wel vrouwen die piloot zijn die ook kinderen hebben. Vaak hebben ze een nanny of wonen ze dicht bij familie die hun kinderen kunnen verzorgen als ze er niet zijn. Wat vond je het leukst om te doen van alle dingen die je gedaan hebt? Het leukste van al de verschillende vliegbanen dat ik heb gedaan is elke keer weer de landing... Het blijft altijd een uitdaging om een goede landing te maken! Ik vond het ook heel leuk om les te geven. Toen ik in Hawaii met het zweefvliegtuig vloog , was het prachtig om daar boven de zee te vliegen: je kon de walvissen met hun baby’s zien zwemmen onderwater. Ik heb ook heel veel mooie zonsopgang en ondergang gezien. Je ziet elke dag de zon! Is het veel moeilijker om ‘s nachts te vliegen, of valt dat wel mee? ‘s Nachts vliegen is niet veel moeilijker, je moet heel goed op je instrumenten kunnen vliegen. Het is ook heel mooi want je ziet een heleboel sterren! De landingen zijn wat moeilijker omdat je niet zo goed kan zien waar de grond is... dus moet je goed op je instrumenten vertrouwen. Zit er in elk vliegtuig een collega naast je, of alleen in de grote vliegtuigen? Op al de grote vliegtuigen zit een co-piloot. Als je les geeft heb je een leerling naast je, maar als die al een beetje kan vliegen dan zijn jullie ook een “team”. Er wordt deze dagen veel druk op het “Crew Concept” gelegd. Dat betekend dat elke piloot, of je kapitein bent of co-piloot (ook First Officer genoemd) met hoeveel of hoe weinig ervaring dan ook, moet kunnen voelen dat ze alles kunnen zeggen wat ze zien dat goed of niet goed loopt. Er zijn enige zware ongelukken gebeurt omdat de kapitein de First Officer niet geloofde, over wat hij vertelde over een probleem. Dus ook al wist één van de 2 piloten van een probleem, werd er niks aan gedaan door de kapitein. Nu proberen ze in elke stap van de training daar goed mee om te gaan.

Niels van Aken: Ik ben het met deze stelling oneens, omdat ik het nooit doe. Mijn vader die doet het altijd, want hij weet wat hij wil en strooit ook altijd gelijk zout om de grond minder glad te maken. Ik maak liever lol met de sneeuw bijvoorbeeld met vrienden sneeuwballen gooien en met de slee stunten! Als er ijs op het water ligt of de schaatsbaan is open dan ga ik met vrienden schaatsen. Dat zijn de leuke dingen wat je kan doen als er sneeuw ligt, in plaats van sneeuw

scheppen. Dus mijn conclusie is: ik maak geen sneeuwvrij pad naar mijn huis. Ik maak plezier in de sneeuw met me vrienden. Lana van Mourik: Ik doe mijn best om de stoep voor mijn huis zo sneeuwvrij mogelijk te houden, maar de laatste dagen is er geen houden aan. We proberen het wel hoor, ik zou het niet op mijn geweten willen hebben dat iemand door mijn luiheid en nalatigheid valt. Het is niet zo dat je geen vlokje meer ziet. We proberen het in ieder geval zo te houden dat je het zonder gevaar kunt lopen, en dat de bezorger van de krant niet ten val komt.

Top 5

DVD release

I do (But I don’t)

Sneeuw kan heel leuk zijn, maar het heeft ook wat nadelen. Romane stelde een top 5 samen voor jullie, om zo weinig mogelijk last te hebben van deze nadelen!

I do (But I don’t) is een echte meidenfilm met in de hoofdrol Lauren Crandell (Denise Richards). Lauren heeft als werk het organiseren van bruiloften. Ze is heel gedreven in haar werk en wanneer ze de bruiloft moet organiseren voor de dochter van een belangrijke man, heeft ze een leuke uitdaging. Als ze dit goed doet kan ze nog weleens promotie krijgen!

Als er iets mis gaat bij een andere bruiloft en zelfs de brandweer er bij moet komen, ontmoet ze Nick. Ze kunnen het gelijk al goed met elkaar vinden en Lauren kan hem niet uit haar hoofd krijgen. ‘s Avonds gaat ze met haar vriendin de kroeg in om alles over Nick te vertellen. Bij toeval komt ze Nick daar ook tegen. Maar als ze ziet met wie Nick hier is, is ze opeens een stuk minder gelukkig. Darla, de dochter van de belangrijke man waarvoor ze een bruiloft moet organiseren, is met Nick. Zij gaat met Nick trouwen! Ze is natuurlijk boos op Nick, omdat hij haar dit nooit verteld heeft. Maar Nick verteld haar dat zijn broer Jay, met Darla gaat trouwen en hij niet, en dat alles een misverstand is. Op een dag komt de moeder van Darla helemaal overstuur naar Lauren om haar te vertellen dat Darla toch vreemd is gegaan met Nick, alhoewel… Dat dacht ze. Wanneer Lauren er achter komt dat Nick en Jay nog een broer heeft komen er nog meer misverstanden… Ik vind de film ‘I do (But I don’t) een hele leuke film. Je krijgt pas op het laatst door hoe het allemaal zit, er zijn heel veel misverstanden. Het is op sommige momenten erg grappig en je zit er de hele tijd middenin. Je wilt de film niet stoppen maar de hele tijd doorkijken. In het begin denk je dat het een hele voorspellende film is, maar uiteindelijk loopt het toch heel anders dan je dacht. Ik raad deze film zeer aan!

Op maandagavond 27 februari begint de cursus Nunovilten. In twee workshops leert u het zogenaamde prévilt te maken van wollen en zijden vezels en het aan te brengen op stoffen. Zo kunt u sjaals maken, of kussens.

Welke kledingstijl past het best bij u? Welke stoffen, dessins en kleuren(combinaties) flatteren u het mest? Welke accessoires, sieraden, brillen en kapsels zijn het meest geschikt voor u? In de cursus Kledingstijl leert u in drie lessen welke kledingstijl het beste bij u past en maakt u een collage van uw eigen kledingstijl. De cursus vindt plaats in Pluspunt (Splinterlaan 156) op de dinsdagavond, te beginnen op 28 februari.

Heeft u speciale wensen voor ons najaarsprogramma? Het bestuur en de vrijwilligers van de LVU beginnen al weer te denken aan het najaarsprogramma. Mocht u wensen hebben voor het najaarsprogramma, laat dat dan aan het bureau weten. Helaas is individueel maatwerk niet mogelijk, toch kan er met een kleine groep belangstellenden al vaak een cursus georganiseerd worden. En bovendien: de LVU wil graag weten waar de belangstelling van de Leiderdorpers (en die van de plaatsen om Leiderdorp heen) naar uit gaat. De LVU hoort uw suggesties graag.

Informatie en inschrijving Meer informatie over het cursusaanbod kunt u vinden in het programmaboekje en op de website van de LVU (www.leiderdorpse-volksuniversiteit. nl). U kunt ook terecht op het bureau van de LVU in de Sterrentuin, dat geopend is op maandagochtend en woensdagochtend. Dan zijn wij ook telefonisch bereikbaar (071-5411732). U kunt zich inschrijven voor onze cursussen via de website, telefonisch, met een e-mail naar leiderdorp@volksuniversiteit.nl of door binnen te lopen bij het bureau. Het programmaboekje is te verkrijgen bij het gemeentehuis van Leiderdorp, in het atrium van de Sterrentuin, bij Pluspunt, en ook bijvoorbeeld in de Eendenkooi (Zoeterwoude), de Arcade (in Roomburg), Matilo (in Meerbrug) en de Regenboog (Merenwijk).

Agenda

De week van de Liefde Hoe overleef ik de sneeuw?

Door: Emma Frik

Nunovilten

50 jaar Leiderdorpse Volksuniversiteit 1962 - 2012

Een beroep kiezen: Piloot Paden sneeuwvrij maken Iedere week interviewt Emma iemand met een speciaal beroep. Deze week sprak zij Mariëlle Scammell. Zij heeft een lange tijd als piloot gevlogen, op veel verschillende manieren. Zo was ze vlieginstructeur en deed ze zweefvliegvluchten voor toeristen. Ook heeft ze post rondgebracht met haar vliegtuig en was ze een normale piloot voor US Airways Express in Amerika.

Inschrijving is nog mogelijk voor twee interessante lezingen die zeer binnenkort plaatsvinden. De lezing over de Olympische spelen in de oudheid vindt plaats op dinsdagmorgen 14 februari. De lezing over edelstenen en parels (op donderdagavond 16 februari) is gekoppeld aan een excursie (woensdagochtend 7 maart) naar het Nederlands Edelsteen Laboratorium van Naturalis.

Door: Romane van Sandijk 1. Kleed je warm aan. Het is erg belangrijk dat je warm genoeg gekleed bent om naar buiten te gaan. Er zijn hele leuke sjaals, mutsen, handschoenen en dikke truien, dus wees niet bang dat warme kleding niet modieus is. 2. Rij voorzichtig. Vooral voor fietsers kan sneeuw erg gevaarlijk zijn, want op fietspaden word meestal niet gestrooid. Let daarom goed op of de weg wel rijbaar is, want voor je het weet ben je uitgegleden. 3. Sneeuw kan ook gevaarlijk zijn voor voetgangers. Als daarom iedereen zijn of haar stoep sneeuwvrij maakt, help je jezelf en ook nog eens een ander. 4. Je kan de grootste lol hebben in de sneeuw. Als je een sneeuwpop maakt of een sneeuwballengevecht houd heb je ongetwijfeld een gezellige tijd. 5. Voor de koukleumen onder ons kan je natuurlijk ook lekker thuis zitten. Met een kop warme chocolademelk (plus toefje slagroom) en een warm dekentje…overleef je de winter vast en zeker!

De week van 13 t/m 19 februari 2012 is dit jaar landelijk uitgeroepen tot de ‘Week van de liefde’. In het kader daarvan besteedt de GGD Hollands Midden in het bijzonder aandacht aan het onderwerp relaties en seksualiteit. Dat doet de GGD HM door gastlessen op scholen en jongeren kunnen zich gratis laten testen op Chlamydia. Scholen die deelnemen aan de Week van de Liefde krijgen vouchers om uit te delen aan jongeren. Jongeren kunnen zich met deze vouchers gratis op Chlamydia laten testen bij Exposeyour, Stationsplein 37, 2312 AJ Leiden op woensdagmiddag 15 februari van 16.00 tot 17.30 uur. Alle jongeren die zich laten testen krijgen een giftbag. Jongeren hebben veel vragen over relaties, seks, veilig vrijen en anticonceptie. Sinds jaren kunnen jongeren tot 25 jaar met hun vragen hierover terecht bij GGD Hollands Midden, de Stichting Hulpverlening Anticonceptie en Seksualiteit (SHAS) en vanaf maart ook bij Exposeyour,

Informatie- en Belangenbehartigingspunt voor jongeren in Leiden. Het gezamenlijk aanbod van deze instellingen heet Sense. Jongeren kunnen de informatieve Sense website bezoeken. Ook kunnen ze gratis en anoniem een spreekuur voor jongeren bezoeken. Een soa test behoort tot de mogelijkheden. Kijk voor meer informatie op de website van de GGD HM: www.ggdhm.nl of de website van Sense,www.sense.info.

Peter Groen

Update: Peter Groen rijdt goed op NK junioren Peter Groen heeft de NK junioren Allround vorige weekeinde in Alkmaar bijzonder goed gereden. Hij had een 4e plaats op de 3km, een 3e plaats op de 5km en werd in het eindklassement 5e. (30tal

deelnemers). Gereden tegen de top van ‘jong oranje’ en de besten uit de gewesten, is dat een bijzonder mooie prestatie. Het toernooi vond plaats onder ongekend koude omstandigheden. De lucht was -11 graden exclusief de windfactor (moeilijke ademhalingscondities en afkoeling op de spieren) en het ijs was bijzonder hard waardoor de bochten niet optimaal op snelheid konden worden gereden (moeilijk grip te houden). Geen van de rijders heeft dit toernooi dan ook persoonlijke records kunnen rijden of verbeteren.
I N F O R M A T I E

Dunning

Gezonde bomen krijgen de ruimte

Leiderdorp:

kloppend hart

tussen stad

en land

Gemeentewerken is begonnen met het uitdunnen van diverse parken en bosplantsoenen in het dorp. Dit is noodzakelijk om gezonde bomen de ruimte te geven om volledig uit te groeien tot volwassen bomen. Op locaties waar voldoende ruimte ontstaat voor een nieuwe boom zal deze aangeplant worden. Op deze manier ontstaat er een gevarieerd beeld tussen volwassen halfwas en jonge bomen. Door dunning ontstaat er ook ruimte voor diverse struiken om

zich te ontwikkelen, wat weer een positief effect heeft op het dierlijk leven. Naast de dunningen worden bomen gekapt, die gedurende de veiligheidsinspectie (VTA) zijn afgekeurd. Het volledige overzicht van de planning en werkzaamheden kunt u in de loop van deze week vinden op www.leiderdorp.nl/groen kop-

je ‘planning en werkzaamheden’. Hoe lang de werkzaamheden duren, is afhankelijk van de weersomstandigheden. Q

Kort verslag raad 6 februari 2012 Vragenronde D66 heeft vragen gesteld over de verplichting een lift in te bouwen bij het plaatsen van een schoollokaal op een verdiepingsvloer. Vragen en antwoorden kunt u lezen in ons raadsinformatiesysteem. Opbrengst verkoop NUON-aandelen In juni 2009 heeft de gemeente besloten NUON-aandelen te verkopen met een totaalopbrengst van ruim 42 miljoen euro. Dit geld wordt in termijnen op de gemeentelijke rekening gestort. De hoogte van de termijnen is aangepast zonder dat de gemeente dit heeft opgemerkt. Omdat er in 2009 - gezien vanuit het nieuwe betalingsschema - ongeveer 1 miljoen euro te veel is betaald, krijgt de gemeente in de volgende jaren minder geld uitgekeerd om dit teveel betaalde bedrag goed te maken. Het totaalbedrag blijft gelijk. Omdat de gemeente nog steeds uitging van het oude betalingsschema is er in de boeken ongeveer 1 miljoen euro te veel opgenomen. De gemeente was dus op papier rijker dan nu werkelijkheid blijkt te zijn. Het geld is nog nergens voor bestemd en ook nog niet uitgegeven. Het college heeft de raad schriftelijk geĂŻnformeerd. De raad roept het college bij motie op een gedegen administratieve organisatie en een stringent risicobeleid binnen de gemeentelijke organisatie en het Servicepunt71 met toetsbare procedures en communicatie te hanteren dat erop gericht is om (ďŹ nanciĂŤle) tegenvallers te vermijden. Eventueel toch plaatsvindende tegenvallers met ďŹ nanciĂŤle consequenties moeten per omgaande worden gesignaleerd en de gevolgen moeten worden beperkt. Een motie van wantrouwen van de oppositiepartijen tegen de wethouder ďŹ nanciĂŤn vindt geen steun bij de coalitiepar-

tijen en haalt geen meerderheid. Tennispark De Munnik In dit voorstel is de vraag om op basis van het voorliggende plan van aanpak en de daaraan ten grondslag liggende vaststellingsovereenkomst een taakstellend uitvoeringskrediet van â‚Ź 1,25 miljoen beschikbaar te stellen voor de renovatie van het tennispark De Munnik. De raad geeft per amendement (tekstwijziging) aan dat de â‚Ź 1,25 miljoen een harde taakstelling inhoudt en dat eventuele tegenvallers binnen dit krediet opgevangen moeten worden. Met deze tekstuele aanpassing stemt de raad in met het voorstel. Begroting Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp (OBSG) 2012 Sinds de oprichting van de Stichting Openbare Basisscholengemeenschap (OBSG) Leiderdorp in 2007 biedt het openbare schoolbestuur zijn begroting ter goedkeuring aan de gemeenteraad aan. De raad stemt in met de begroting. Aanpassen Verordening Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Leiderdorp De raad stelt de aangepaste verordening vast. De wijzigingen betreffen: - wijzigen van de bevoegdheid van de Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Leiderdorp, door de commissie niet bevoegd te verklaren ten aanzien van bezwaren in personele aangelegenheden; - aanpassen aan de geldende wettelijke termijnen. Evaluatie nota ‘Jeugd, vrijetijdsbesteding en participatie 2007-2011’. De nota ‘Jeugd, vrijetijdsbesteding & participa-

K O R T E Vergunningen Aangevraagde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Leiderdorp ontvingen de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning: De Baanderij - reconstrueren van de loswal Locatie: Zijldijk Datum ontvangst: 1 februari 2012 Elisabethhof - oprichten van 2 nieuwe overkappingen op het terrein van de goederenontvangst bij het Rijnland ziekenhuis Locatie: Simon Smitweg 1 Datum ontvangst: 31 januari 2012 Winkelhof - verwijderen van asbesthoudende materialen op 4 locaties in het winkelcentrum Locatie: Winkelhof Datum ontvangst: 30 januari 2012 Buitenhof - doorbreken muur tussen keuken en kamer Locatie: Poortershof 13 Datum ontvangst: 3 februari 2012

De Baanderij - wijzigen gebruik bedrijfsgebouw tbv realisatie fysiopraktijkruimte (2e fase) Locatie: Touwbaan 1A Datum ontvangst: 3 februari 2012

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden de volgende omgevingsvergunningen: Buitenhof - tijdelijk plaatsen een keetwagen en containerbak op een parkeerplaats Locatie: Muzenlaan, H. Andriessenstraat, W. Pijperstraat Datum besluit: 7 februari 2012

Verleende APV-vergunningen - Voor uitvoeren van een huis-aan huisactie (colportage) voor het aanbieden van diensten van energieleverancier OXXIO van 15 februari 2012 tot 15 maart 2012. Datum besluit: 7 februari 2012

tie 2007-2011’ is geÍvalueerd. Deze evaluatie biedt tevens kaders voor het opstellen van de nieuwe jeugdnota in 2012. Voorliggend voorstel brengt de voornaamste voorstellen en kaders als beslispunten naar voren. De raad stemt hiermee in. Aanscherping Wet Werk en Bijstand (WWB) Doel van dit voorstel is de Re-integratieverordening, Maatregelverordening, Toeslagenverordening en Verordening Langdurigheidstoeslag in lijn te brengen met de gewijzigde Wet werk en bijstand per 1 januari 2012. De raad stemt in met het voorstel. Wel maken partijen zich zorgen over de negatieve effecten van deze wettelijk verplichte maatregelen voor de Leiderdorpse samenleving. Gevulei herziene begroting 2012 De raad stemt in met de gewijzigde begroting Gevulei 2012 en draagt het college op met een voorstel voor kaderstelling te komen Q voor de afvalverwerking.

AGENDA 8 febr.:

presentatieavond, aanvang 19.30 uur, vergaderruimte 2 13 febr.: commissie Bestuur en Maatschappij, aanvang 20.00 uur, raadzaal 14 febr.: commissie Ruimte, aanvang 20.00 uur, raadzaal

COLLECTE 12 febr. t/m 18 febr. Amnesty International

B E R I C H T E N

- Voor het organiseren van een feestavond in Brasserie Park, gelegen aan de van Diepeningenlaan 2, op 18 februari en 15 september van 20:00 - 02:00 uur. - Voor het houden van een kledinginzameling in Leiderdorp: in week 12, van 19 t/m 24 maart door Stg KICI; in week 25, van 18 t/m 23 juni door Stg Cibo-Cizira Botan; in week 37, van 10 t/m 15 september door Stg Kuren met Reuma; in week 50, van 10 t/m 15 december door Stg SMHO Datum besluit: 7 februari 2012

Melding: - toestemming voor de passage van een ďŹ etstoertocht op zaterdag 12 mei 2012 om 09.30 uur door Leiderdorp, vanaf de Stierenbrug, Loevestein en Persant Snoepweg richting Hoogmade;

E N

ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERSV A N

H E T

G E M E E N T E B E S T U U R

Gemeentehuis: Willem-Alexanderlaan 1, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, telefoon 54 58 500, fax 58 95 691, email info@leiderdorp.nl, website www.leiderdorp.nl. Openingstijden receptie: maandag t/m donderdag 8.00-17.00 uur, woensdag tot 20.00 uur en vrijdag tot 12.30 uur Openingstijden burgerzaken: maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur, woensdag tot 20.00 uur en vrijdag tot 12.30 uur Wmo-loket houdt tel. spreekuur van 9.00 tot 10.00 en inloopspreekuur van 10.30 tot 12.30 uur Loket Werk en Inkomen open op maandag, woensdag en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. Bouwen en Wonen; HefďŹ ngen; Leerlingenvervoer, Gehandicaptenparkeerkaarten en Kwijtscheldingen ma t/m vr 8.30 - 12.30 uur. Grofvuil lijn: telefoon 54 58 500, Milieustraat: Simon Smitweg 9, openingstijden ma t/m do 7.30-12.30 en 13.00-16.15 uur, vr 7.30-12.30 uur, za 9.30-12.30 uur.

V A N

L E I D E R D O R P

Milieu Educatief Centrum (MEC): Van Diepeningenlaan 110E in De Sterrentuin, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, telefoon 54 12 216, e-mail mec@ natuureducatie.nl, website www.natuureducatie.nl. Omgevingsdienst West-Holland: Schipholweg128, postbus 159, 2300 AD Leiden, telefoon 40 83 100, fax: 071-4083101 email: info@odwh.nl Algemeen alarmnummer: 112. Brandweer: telefoon: 088-2465000, fax: 088-2465001, e-mail: info@brandweer.vrhm.nl Politie: gevestigd in het gemeentehuis. Openingstijden van het politieloket: ma di do en vrij van 8.30 tot 12.30 uur en wo 17.00 tot 20.00 uur. Ambulance: 52 33 233. Storingsdiensten: gas en elektriciteit 0900 0808; water 0182 59 37 72; kabel 0900 8896; openbare verlichting, riool, verkeerslichten en wegen 54 58 500 (tijdens kantooruren) 06 55 87 46 81 (buiten kantooruren) HSL-infolijn: 0800 HSLZUID (0800 47 59 843). A4/W4-Informatielijn: 0800-8002

Collecte en kledinginzameling in Leiderdorp Het Centraal Bureau Fondsenwerving CBF stelt jaarlijks vast in welke periode landelijke fondsen mogen collecteren. Deze fondsen krijgen als enige een vergunning van de gemeente Leiderdorp om te collecteren in die periode. De afgegeven vergunningen publiceert de gemeente in Gemeente aan Huis bij de korte berichten & bekendmakingen en op de website. Via www.cbf.nl (collecterooster per gemeente) vindt u het collecterooster voor de gemeente Leiderdorp. In de week van 6 tot en met 11 februari collecteert de Hersenstichting Nederland.

Dit jaar zijn er 4 kledinginzamelingsacties, waarvoor de gemeente vergunningen heeft verleend. Ook deze verleende vergunningen worden gepubliceerd in de rubriek korte berichten en bekendmakingen. Wanneer de kledinginzamelingsacties zijn, ziet u hieronder 9 t/m 24 mrt. stichting KICI 18 t/m 23 juni stichting Cibo-Cizira Botan 10 t/m 15 sept. stichting Kuren met Reuma 10 t/m 15 dec. stichting SMHO

Commissie- en raadsvergaderingen live via raadsinformatiesysteem U kunt alle commissie- en raadsvergaderingen live volgen of later terugkijken via www.raadleiderdorp.nl. Meer informatie vindt u in het raadsinformatiesysteem of bij de grifďŹ e via grifďŹ e@leiderdorp.nl, tel. (071) 54 54 825. Q

B E K E N D M A K I N G E N

niet altijd tot gevolg dat er geen gebruik van het besluit gemaakt kan worden. Wel kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

toVVSPWFS/JFVXCPVXQMBOOFO dels een ruime afwijking van het bestemmingswijziging op basis van de wabo (art 2.12, lid RCL 1a onder 3) wordt de bestemming gewijzigd. toVVSPWFS$FOUSVNQMFJO

Commissie Bestuur en Maatschappij

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp verleenden in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunningen:

De commissie Bestuur en Maatschappij vergadert op maandag 13 februari om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: t4QPSUOPUJUJF t4VCTJEJFQMBGPOET t"BOWSBBH.FFSKBSJHF"BOWVMMFOEF6JULFSJOH

Kerkwijk - realiseren buitenruimte BSOD Locatie: Kastanjelaan 2 en 4

De volledige agenda en bijbehorende stukken kunt u lezen via www.raadleiderdorp.nl onder het kopje vergaderingen>13 februari 2012.

Wijk Elisabethhof - Multifunctioneel zorggebouw Locatie: Simon Smitweg 7

Commissie Ruimte

Ontwerp omgevingsvergunningen uitgebreide procedure

De commissie Ruimte vergadert dinsdag 14 februari 2012 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

De aanvraag voor de bestemmingswijziging is voorzien van een akoestisch onderzoek omdat het plan in de geluidzone van verschillende weHFO JT HFMFHFO 6JU IFU BLPFTUJTDI POEFS[PFL blijkt dat de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh van 48 dB voor wegverkeerslawaai wordt overschreden door het verkeer op de Simon Smitweg en de A4. De Omgevingsdienst heeft het voornemen hogere waarden vast te stellen van maximaal 55 dB vanwege de Simon Smitweg en 53 dB vanwege de A4. Het vaststellen van een hogere waarde betekent niet dat wegen meer geluid mogen produceren, maar dat voor een speciďŹ eke locatie een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

De stukken liggen ter inzage van donderdag 9 februari 2012 tot en met woensdag 21 maart Op de agenda staan de volgende onderwer- 2012 bij de receptie van het gemeentehuis te Leiderdorp, maandag tot en met vrijdag van pen: 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag van t,BEFSTUFMMJOHFJHFOEPNNFOCFMFJE Verleende vrijstelling op grond van Verordening t&WBMVBUJF HMPCBBMVJUWPFSJOHTQMBOFOGPSNFMF 8.30 uur tot 20.00 uur. Winkeltijden Leiderdorp 1996: kredietaanvraag ondergrondse containers - een wijziging in de openstelling van het ďŹ liInbrengen zienswijzen voor huishoudelijk restafval aal van PrĂŠnatal; op de reguliere koopzon- Tijdens de periode van ter inzage legging stelGemotiveerde zienswijzen kunt u tot en met dag van WOOON op 26 februari 2012 blijft len wij u in de gelegenheid uw zienswijze ken- t#FMFJETQMBOPQFOCBSFWFSMJDIUJOH woensdag 21 maart 2012 indienen. Bij voorhet ďŹ liaal gesloten, op zondag 1 april 2012 baar te maken. De volledige agenda en de bijbehorende stuk- keur schriftelijk: aan Omgevingsdienst Westis het ďŹ liaal van PrĂŠnatal geopend i.v.m. met ken kunt u lezen via www.raadleiderdorp.nl on- Holland, postbus 159, 2300 AD Leiden. Eventuhet landelijke evenement Mamma Mazzel Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? t6LVOUVX[JFOTXJK[FSJDIUFOBBOIFUDPMMFHF der het kopje vergaderingen>14 februari 2012. eel mondeling: tijdens een gesprek of telefonisch Dagen. op tel. (071) 408 31 11. van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. De aanvragen, de beschikkingen en de bijbehoInformatie rende stukken liggen elke werkdag van 08:30 t6X [JFOTXJK[F EJFOU POEFSUFLFOE UF [JKO FO Voor meer informatie kunt u contact opnemen bevat tenminste uw naam en adres, de dagtot 12:30 uur ter inzage in het gemeentehuis met: tekening, een omschrijving van de aanvraag in Leiderdorp bij de afdeling gemeentewinkel. - de procedurekamer, tel. 071 408 31 11 (prowaar u zienswijze tegen heeft en de gronden cedure); voor uw zienswijze. De bezwarentermijn van de bovenstaande verWet geluidhinder, verzoek hogere waarden leende vergunningen loopt van De Omgevingsdienst West-Holland heeft na- - de heer E. Dolman, tel 071 408 33 66 (inhoudelijk); Wij wijzen u erop dat u alleen beroep in kan mens het college van burgemeester en wethou9 februari 2012 tot en met 22 maart 2012. stellen tegen de uiteindelijke beschikking wan- ders van de gemeente Leiderdorp het voorne- - de heer R. de Groot, tel 071 545 85 23 (ruimtelijke ordeningsaspecten). neer u ook een zienswijze heeft ingebracht men hogere waarden vast te stellen voor de Hoe kunt u bezwaar maken? t0QHSPOEWBOEF"MHFNFOFXFUCFTUVVSTSFDIU tegen de ontwerpbeschikking en u belangheb- toelaatbare geluidbelasting vanwege wegverkunnen belanghebbenden tijdens de bezwa- bende bent. keer. rentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en Op het perceel aan de Simon Smitweg 7 te Alle vergunningen zijn digitaal wethouders van Leiderdorp, ter attentie van Leiderdorp wordt een multifunctionele voorzieterug te vinden op de commissie voor Bezwaar- en Beroepschrif- Presentatieavond ning voor jeugdzorg en onderwijs gerealiseerd. www.leiderdorp.nl > bekendmakingen ten, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Woensdag 8 februari is er een presentatieavond Het project wordt gerealiseerd door de Cardea t)FUCF[XBBSTDISJGUEJFOUPOEFSUFLFOEUF[JKO (geen besluitvorming) voor (burger)raadsleden. Jeugdzorg. De onderwijsfuncties zijn geluidgeen bevat tenminste uw naam en adres, de 6CFOUWBOIBSUFXFMLPNBMTUPFIPPSEFS voelig en dienen in het geval van een bestemWilt u reageren op deze publicatie dagtekening, een omschrijving van het besluit Op de agenda staan de volgende onderwer- mingsplanwijziging getoetst te worden aan de of heeft u vragen? Neem dan contact met waartegen het bezwaar wordt aangetekend pen: Wet geluidhinder. Op basis van het vigerende ons op communicatie@leiderdorp.nl en de gronden van het bezwaar. t o VVS PWFS #FMFJETQMBO PQFO- bestemmingsplan is het niet mogelijk om een of 54 58 500 t)FU JOEJFOFO WBO FFO CF[XBBSTDISJGU IFFGU dergelijke functie ter plaatse te realiseren. Midbare verlichting De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 9 februari 2012 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Leiderdorp, elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur.

Milieu-informatie

Vergaderingen

8 FEBRUARI 2012


LEIDERDORPS WEEKBLAD

SDW Leiden zoekt naar springers Heb je een beetje lef en durf je van de duikplank af te springen? Kom dan op schoonspringen! Schoonspringen is een leuke en uitdagende sport. Er wordt gesprongen van de 1 en van de 3 meter plank. Je begint makkelijk met standsprongen en hurkduiken. Daarna wordt het steeds moeilijker naar salto’s en andere ingewikkeldere sprongen. Lijkt jou dit een uitdaging en vindt je het leuk om dit een keer te proberen? Kom dan een proefles doen bij SDW Leiden. Je moet wel je A-diploma hebben! SDW traint op zaterdag van 10:00 uur tot 13:00 uur. Van 10:00 uur tot 11:00 uur in de gymzaal Corantijnstraat 2B en van 11:00 uur tot 13:00 uur in het zwembad De Zijl, Paramaribostraat 66A in Leiden.

Natuurspiegelingen in Polderpark Cronesteyn Vanaf 12 februari is er (bijna) elke zondag van 10.30 tot 12.30 een workshop in het bezoekerscentrum Reigersbos in Polderpark Cronesteyn voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar. Daarin gaan we met vragen van kinderen en volwassenen op onderzoek uit. Vragen die te maken hebben met ons contact met de natuur. Je leert om je open te stellen voor verschillende manieren van communiceren en contact maken. In een speelse opzet doet iedereen zijn/haar ontdekkingen. Aanmelden: jeannettemonshouwer@online.nl of via www.piptheater.nl Informatie: www.polderparkcronesteijn.nl en www.piptheater.nl.

RCL C1 op zoek naar talent voor nieuw seizoen LEIDERDORP - Het C1 team van RCL is heer en meester in de Hoofdklasse. Uit 15 wedstrijden zijn 42 punten bij elkaar gevoetbald. Met 62 doelpunten voor en slechts 5 tegen en 10 punten boven de nummer twee op de ranglijst zijn deze spelers hard op weg te promoveren naar de derde divisie. Een mooie stap omhoog. Met dit vooruitzicht kan dit voetbalteam nieuw talent gebruiken. RCL heeft als beleid altijd spelers uit de eigen jeugdafdeling op te

stellen, maar gezien de stormachtige ontwikkeling rond de C1 is er volgend seizoen voor dit team ook ruimte voor talent van buiten de Leiderdorpse voetbalclub. Voetballers die nu 2e jaar D- of 1e jaar C speler zijn en op een hoger niveau willen spelen kunnen een mail sturen naar externescouting@ rcl.nl. Volgend seizoen gaat de jonge ambitieuze Christiaan Laan, nu nog trainer/coach van Meerburg D1, als trainer van de, door Horesca Horecavo uit Leiderdorp gesponsorde, RCL C1 fungeren.

RCL belooft nieuwkomers dat ze bij een prima club terecht komen. Enerzijds omdat de jeugdafdeling over kwalitatief goede trainers beschikt. Zo zijn er twee trainers met het oefenmeester 2 diploma op zak, hetgeen volgens de club zeer bijzonder is. Anderzijds gaat RCL prat op hechte selecties. Zo gaan de spelers ook buiten het voetbal veel met elkaar om. En blijkt het verloop gering te zijn. Dat komt, aldus RCL door de mogelijkheden die de club zijn jeugdleden biedt om zich verder te ontwikkelen. “Als er een

overstap is gemaakt waren het vaak spelers die vertrokken naar betaald voetbal organisaties zoals Ajax, Ado, Sparta of Feijenoord dat met RCL een samenwerkingsverband heeft. Talentvolle voetballers die volgend seizoen 3e divisie willen spelen bij een gezellige club waar tevens het beter leren voetballen centraal staat kunnen een mail sturen naar Fred Hoeberichts, mailadres: externescouting@rcl.nl.

Boren in de diepvrieskou van Antarctica LEIDEN - De GEA Kring Rijnland organiseert zondagmiddag 5 februari in museum Naturalis de laatste Leidse Winterlezing van dit seizoen. Dr. Peter Bijl doet op de Zuidpool onderzoek naar de oorzaak van de afkoeling van de aarde na een broeikasperiode. Tijdens zijn lezing vertelt hij met film en foto over de resultaten en ontberingen.

Winter in Nederland Sneeuw, ijs op bijna alle sloten en meren, schaatsende mensen en bevroren neuzen. De winter is weer echt in Nederland gekomen. We hebben een tijdje moeten wachten op onze voorspelde ‘horrorwinter’, maar deze is nu echt aangebroken. Het is flink koud in Nederland met temperaturen in de nacht van wel -20 graden. Door: Nina van As Als het zo door gaat en blijft vriezen hebben we over minder dan twee weken misschien ook nog wel een witte winterse vakantie. Dat is

dan alleen maar leuk voor alle mensen die in Nederland hun vakantie doorbrengen. Nu maar hopen dat het blijft vriezen. Blijft de sneeuw niet liggen maar wil je toch het winterse gevoel houden, dan kun je altijd nog een dag naar Snowworld of naar de ijsbaan toe. Voor de thuisblijvers die niet zo’n zin hebben in de kou , maar ook niet in de hele dag thuis bankhangen is een bezoekje aan de bioscoop of een museum ook een leuk alternatief. Het maakt niet heel veel uit wat je doet in je vakantie, als je maar lekker je rust neemt en niet vergeet het huiswerk van de week erna te maken.

Extra voorstelling Ramses LEIDEN - Er komen extra voorstellingen van Ramses. Aanvankelijk zou dit muzikale theaterspektakel op 1 april in het Amsterdamse DeLaMar Theater stoppen. Maar wegens succes wordt de tour gepronlongeerd. Zo zal er op 3 april om 20.15 uur een voorstelling zijn in de Leidse Schouwburg. In de muzikale voorstelling Ramses kijkt de oude Shaffy in zijn laatste dagen

WOENSDAG 8 FEBRUARI 2012

NIEUWS

terug op zijn turbulente en enerverende leven. In een interne strijd botst de oude Ramses met zijn jongere ik. Hij probeert zich te behoeden voor een aantal keuzes in het verleden. De jonge Shaffy echter gaat hier fel tegenin. Hij vaart zijn eigen koers, meestal ten koste van de vriendschap met de jonge Liesbeth List en zijn grote liefde Joop Admiraal. De oude Ramses moet

lijdzaam toezien hoe hij zijn leven opnieuw leeft, met alle hoogte- en dieptepunten. Het verhaal wordt ondersteund door bekende nummers als ‘zing vecht huil bidt en bewonder’ en ‘we zullen doorgaan’. ‘de pastorale’, ‘’Sammie’ en ‘laat me’. Meer info en tickets bestellen via www.theaterhits.nl.

Tijdens de broeikasperiode in het Eoceen, 55 miljoen jaar geleden, stonden er nijlpaarden in de tropische modderpoelen van de Noordpool. CO2 speelde daarbij een centrale rol, zo toonde de onderzoeksgroep van prof. Henk Brinkhuis aan. Het onderzoek gaat voort. Nu wordt gezocht naar antwoorden op de vragen: Waarom is de aarde na deze broeikasperiode weer afgekoeld? Hoe is vervolgens

een ijskap op de Zuidpool ontstaan? Dr. Peter Bijl heeft deelgenomen aan een expeditie naar de Antarctische kustgebieden om onder bikkelharde omstandigheden een antwoord te vinden op deze vragen. Tijdens zijn lezing belicht hij met foto’s en video de expeditie en de resultaten. De lezing is in de Cinema van Naturalis. GEA en NGV leden en hun gezin hebben gratis toegang op vertoon van de lidmaatschapskaart. Niet-leden die wel een museumkaartje hebben kunnen eveneens gratis naar binnen. Vanaf de museumingang is het ongeveer 15 minuten wandelen naar de filmzaal. Meer informatie: http://leidsewinterlezingen.nl

Een openbaar vervoer rit plannen via Google REGIO - Wie een busrit wil plannen kan dat sinds kort doen via Google Maps. Daarop zijn alle Connexxion buslijnen te zien. Overigens niet alleen de buslijnen, maar ook die van tram en trein, zo meldt Connexxion. Deze service is mogelijk dankzij samenwerking tussen deze vervoersmaatschappij en Google Transit, maar ook door een financiële bijdrage van de provincie Utrecht. Elke dag worden ongeveer 850 Connexxionlijnen en 40.000 ritten in Google Transit getoond. Daarmee kan Connexxion, de grootste Nederlandse streekvervoerder, zich

op Google Maps meten met de vervoersbedrijven in grote Amerikaanse steden als New York, Chicago en Dallas, zo meldt het bedrijf trots. Door de deelname aan Google Transit wil Connexxion haar reizigers een eigentijdse manier van plannen aanbieden. Wie gewend is bijvoorbeeld een autoroute te plannen via Google Maps kan dat nu ook doen voor een reis met het openbaar vervoer. Via de rechtermuis kan een vertrekpunt en bestemming worden aangeklikt. Een klik op het bus-icoon toont de reismogelijkheden met het openbaar vervoer.

Gevarieerd Koninginneconcert in het provinciehuis DEN HAAG/LEIDERDORP Traditiegetrouw wordt op de verjaardag van Koningin Beatrix, het Koninginneconcert in het Haagse provinciehuis gehouden. Het Oranjegevoel zat er voor de aanvang van het concert op 31 december al behoorlijk in. Nog voordat de Koninklijke Marinierskapel één noot had gespeeld wist de Commissaris van de Koningin, Jan Franssen de bezoekers in de juiste oranjesfeer te brengen.

Tentoonstelling Noordelijke Landschappen LEIDEN - De Leidse kunstenaars Matilde Zijp en Joke Elzingen exposeren van 4 t/m 26 februari hun ‘Noorderlijke Landschappen’ in de galerie van Ars in Leiden. Talloze schilderijen, tekeningen en grafiek zijn daar te zien. Krachtige lijnen in combinatie met soms sobere kleurvlakken geven dynamiek en diepte aan de landschappen van Matilde Zijp. Zij werkt met gemengde technieken op papier en olieverf op doek en paneel. Ruige landschappen inspireren haar. Ze streeft naar abstractie en suggestieve eenvoud op kleine en grotere formaten.

het intense licht in deze landschappen. Zij woonde het grootste deel van haar leven vlakbij de zee en is gefascineerd door licht en kleur bij verschillende weersomstandigheden. Mist, nevelflarden, weerspiegeling van wolken, krachten van golven op het land, een kalm kabbelend wateroppervlak leiden tot ideeën voor schilderijen of tekeningen met soms een zekere mate van abstractie. De tentoonstelling is t/m 26 februari te zien op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Ars, Pieterskerkgracht 9a te Leiden, website www.arsaemula.nl

Joke Elzinga beleeft en bestudeert

Pianist Trapman speelt Hindemith in de Burcht LEIDEN - In de Tuinzaal van Sociëteit de Burcht in Leiden speelt pianist Klaas Trapman de cyclus ‘Ludus Tonalis’ van Paul Hindemith (1895-1963). Dit baanbrekend werk in de moderne muziek bestaat uit een aantal fuga’s, verbonden door tussenspelen en wordt voorafgegaan door een voorspel en besloten met een naspel. Het werk omvat een breed scala aan stemmingen en genres, zoals een mars, een pastorale of een wals. In het stuk komt ook Hindemiths vertrouwdheid met de Middeleeuwen tot uitdrukking. De ‘Ludus Tonalis’, een meesterproeve van klavierspel, is helder geschreven, in tegenstelling tot veel

moderne muziek en ook voor een breed publiek goed te volgen en te verstaan.Voorafgaand aan het concert houdt Klaas Trapman een inleiding, waarbij het stuk nader wordt toegelicht. Klaas Trapman studeerde piano, orgel en theorie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag alwaar hij nu docent voor theorie en piano is. Het concert begint om 15.00 uur. Zaal open om 14.30 uur. Societeit De Burcht is te vinden in de Burgsteeg 14 in Leiden, tel: (071) 5142389. Entree : € 10, CJP/pas 65+/collegekaart € 8, kinderen tot 14 jaar en donateurs Kunstkring Burcht € 5,00. Geen voorverkoop.

De talrijke gasten genoten van een gevarieerd optreden van de Koninklijke Marinierskapel. (Foto Frans Brocken) Stormachtig De marinierskapel opende het concert met het Wilhelmus, gevolgd door een medley van Weense walsen van Johan Strauss jr. en een stormachtig Boléro van Maurice Ravel. Daarna ging onder leiding van dirigent Harmen Cnossen, het harmonieorkest helemaal los met Amerikaanse jazzklanken. Het gastoptreden van de vocalgroup

YesSisters, Jazzsisters zorgde voor een aparte sfeer. Na afloop van het concert ontving de commissaris de talrijke gasten, vooral regionale bestuurders, op de bovengalerij van het provinciehuis. De bestuurders maakten volop gebruik van de gelegenheid om te netwerken.

Winterslaap van Toneelvereniging Litteris Sacrum LEIDEN - Koninklijke toneelvereniging Litteris Sacrum speelt op 16, 17 en 18 februari Winterslaap, een volwassen sprookje voor kinderen van 8 tot 80 jaar. Jaap, een kind dat niet weet of het een meisje of jongen is, woont met zijn tiranniserende moeder en zachtgekookte vader al jaren in een hol onder de grond. Zijn ouders doen niets liever dan slapen. Uit angst voor de buitenwereld willen zij nooit meer uit hun hol dus doen ze alles om Jaap klein te houden. Door hem’/haar geen liefde meer te geven en zijn/haar rantsoen te beperken tot één kakkerlak per dag lukt dat aardig. Totdat Jaap het vermoeden krijgt dat er buiten nog een heel ander leven is. Door de komst van een geheimzinnig meisje en een man die de zon op zak heeft, wordt Jaaps verlangen naar de grote boze buitenwereld nog verder aangewakkerd. Hij/zij begint te groeien en start als

Woensdag 25 januari was de Blauwe Vogelzaal van Brasserie Park het terrein van de sport en de politiek. Het tweede door de redactie van het LW georganiseerde sportdebat, dit keer met medewerking van Sportpromotie Leiderdorp, heeft in ieder geval één ding duidelijk gemaakt: de afstand tussen sport en politiek is helemaal niet zo groot als menigeen veronderstelt. “Volle bak bij het sportdebat. Sport leeft. Maar het gaat ook weer over geld. Wat moet de gemeente betalen?”, twitterde wethouder Kees Wassenaar (VVD). Wij hebben toch een andere indruk gekregen. Een belangrijke uitkomst van het debat was, dat de sportverenigingen en gemeente niet tegenover elkaar staan, maar samen willen opereren. De stelling: “Sportclubs moeten hun eigen broek ophouden”, kreeg algemene bijval. Voorwaarde daarvoor is dan wel, dat de gemeente voor de basisvoorzieningen zorgt. Wellicht refereerde Wassenaar aan de opstelling van Olaf McDaniel. Volgens het raadslid mag er meer geld naar de sport. Maar zijn fractie zit in de oppositie en dat praat vaak wat makkelijker. Van gemeenteambtenaren mag in voorkomende gevallen meer medewerking worden verwacht. De onvrede over de manier, waarop met name de voorzitters van RCL en Velocitas door de gemeente werden geïnformeerd over de op handen zijnde herziening van het bestemmingsplan De Bloemerd, kwam aan de orde, net als het geval waarin een vertegenwoordiger van de verenigingen in het Weteringpark er niet in slaagde, een exemplaar van het W4-bestemmingsplan in handen te krijgen, omdat de ambtenaar geen tijd had om er een te kopiëren. Wassenaar heeft alle zeilen moeten bijzetten om de kwestie in goede banen te leiden. De donderpreek die hij op de betrokken ambtenaren los liet, was tot ver buiten het gemeentehuis te horen. Het blijkt overigens mee te vallen met de veronderstelde achterstelling van de binnensportverenigingen ten opzichte van de clubs in de Bloemerd. Door kantine-inkomsten hebben RCL, Alecto en Velocitas in financieel opzicht een betere positie, maar dat is nog geen reden om van discriminatie te spreken. “Niet graaien in de gemeentepot, maar creatief geld uit reclame-inkomsten halen”, stelde voorzitter Arie van de Nadort van de Basketbalvereniging Leiderdorp. D66 lijkt niet veel kans te maken, met een voorstel de sporters individueel te subsidiëren. De insteek van fractievoorzitter Corine Hamer, meer mensen te laten sporten, was op zich goed. Maar het rekenmodel dat zij hanteerde klopte niet. Leiderdorp kent 4500 sporters. Nog geen 20%van de inwoners. Dat moet volgens Hamer 50% worden. Maar hoe kleine kinderen, chronisch zieken en bejaarden aan het sporten moeten, daar had zij geen pasklare oplossing voor. Het idee van een voucher of sportpas werd massaal afgeschoten. Aan haar doorzettingsvermogen ligt het niet. Ondanks de kritiek wilde zij van geen wijken weten. Of het tot een raadsvoorstel zal bij de discussie over de Sportnota voor de zomer blijken.

Zondagmiddagconcert LEIDEN - In de kapel van het Diaconessenhuis in Leiden brengt het Trio Fioritura op zondag 12 februari een liedrecital met duetten uit de Romantiek en bekende opera aria’s. Ook schrikt het trio niet terug voor een uitstapje naar de oude muziek. Op het programma staan werken van Purcell, Schumann, Brahms, maar ook van Weill en Offenbach. Het Trio Fioritura bestaat uit drie professionele muzikanten: Bärbel

een bezetene een grote zoektocht naar buiten. Het stuk is omkleed met live muziek van Rob van Berlo. Tekst: Heleen Verburg. Bewerking en regie: Rachel Levi. Vormgeving: Rachel Levi, Brechtje Zwanenburg. De voorstellingen worden gegeven in Theater

Ins Blau, Rijnsburgerweg 124 in Leiden op donderdag 16 en vrijdag 17 februari om 20.30 uur en op zaterdag 18 februari om 14.30 en 20.30 uur. Kaarten: 10 euro, reserveren via: 06-247 06 621 of www.litterissacrum.nl, www.twitter.com/litterissacrum.

Nieuwenburg-Pfeiffer (alt-mezzo), Marijke Groenendaal (mezzosopraan), en Jaap Engel (pianist). Het concert is voor patiënten en hun bezoekers, maar ook voor belangstellenden van buiten het ziekenhuis. Aanvang 15.45 uur. De kapel is vanaf 15.15 uur open. Na afloop (rond 16.30 uur) wordt een drankje aangeboden.Toegang is gratis.

Voorrondes Nationale Voorleeswedstrijd LEIDERDORP - Op woensdagmiddag 15 februari organiseert BplusC een voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd. Deze is van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur bij BplusC, Van Diepeningenlaan 110, in Leiderdorp (bij winkelcentrum Santhorst). De uitslag wordt rond 16.00 uur verwacht. De voorleeskampioenen van basisscholen uit Leiden en Leiderdorp treden dan voor het voetlicht. Zij lezen een fragment voor uit hun favoriete kinderboek. De kinderen zijn afkomstig uit de groepen 7 en 8. Tijdens de eerste voorronde strijden deze kampioenen om een plek in een van de zeven kwartfinales.

Door Frans Brocken Beatrix is met haar 74 jaar de oudste regerende vorst ooit, vertelde Franssen in de ontvangsthal van het provinciehuis. De dag zelf gaat vrijwel onopgemerkt voorbij. Maar op 30 april barst het feestgewoel los. “Het symboliseert de verbondenheid van de Nederlanders met het Huis van Oranje”, sprak Franssen. De commissaris stond ook stil bij de vraag wanneer Beatrix plaats zal maken voor Willem Alexander. “De Koningin bepaalt zelf het moment. De regerende vorst sterft hier niet in het harnas. Bij ons is het niet: ‘De Koning is dood, leve de Koning”.

Sportdebat verbroedert gemeente en sporters

Wie door gaat naar die volgende ronde ligt in de handen van een deskundige jury. In de jury nemen plaats Selma Noort, kinderboekenschrijfster en kunstenares, René van der Velde, docent bij De Kring en kinderboekschrijver en Heleen Janssen, van kinderboekenwinkel Silvester. Selma Noort zal ook haar boeken verkopen en signeren. De kampioen van de voorronde gaat door naar de kwartfinale, die op 24 maart in Bibliotheek Katwijk wordt gehouden. De winnaars van de kwartfinales gaan door naar de ‘provinciale finale van Zuid-Holland’ die plaatsvindt op woensdag 25 april 2012 in het CKC in Zoetermeer. De winnaar van de provinciale finale gaat door naar de landelijke finale: woensdag mei 2012 in Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht.

Nieuwe Theatertour van Wolter Kroes LEIDEN - Wolter Kroes, zanger van het Nederlandse lied, is op vrijdag 10 februari met zijn nieuwe theatertour ‘Tussen jou en mij’ te zien en te horen in de Stadsgehoorzaal in Leiden. Met zijn eerste theatertour ‘Dichterbij’ verraste hij zowel zijn fans als een nieuw publiek. Tijdens zijn nieuwe tournee vertolkt Wolter met zijn band zijn grootste hits en mooiste liedjes. Kroes gaf eerder grote concerten in de Heineken Music Hall en Ahoy. Maar over een optreden in het theater zegt hij dankzij

‘Dichterbij’ helemaal ‘verliefd geworden’ te zijn op de intimiteit van het theater. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de stadsgehoorzaalleiden.nl of via de kaartverkoop van de Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal Leiden (0900-900 1705, 25 ct pm), van maandag t/m zaterdag van 16.00 tot 19.00 uur en vanaf 5 kwartier voor aanvang van de avondvoorstelling. Bij matinees en op zon- en feestdagen zijn kaarten 45 minuten voor aanvang verkrijgbaar.

Ederveenzaamheid in Leidse Schouwburg LEIDEN - Op 15 februari is Arjan Ederveen in de Leidse Schouwburg te zien met zijn personality show ‘Ederveenzaamheid’. Daarin neemt hij het ABC van de eenzaamheid van de moderne mens en van zichzelf onder de loep. Met verschillende typetjes laat Arjan een overbevolkte wereld zien van eigen ikjes. Hij zingt over onbeantwoorde liefdes en danst met een kapstok. Ederveen wordt bijgestaan door zijn trouwe vuilnisbakkenhond Stuk. Die wil laten zien hoe geweldig hij theaterdier Lassie kan vertolken en hoe eenzaam het aan de

top kan zijn als roze koningspoedel op de catwalk. Maar ondanks hun eenzaamheid zullen Ederveen en Stuk staan voor een zaal vol mensen die om de grappen en hun drama kunnen lachen. Meer informatie en kaartverkoop op www.theaterhits.nl

Ik sta op voor mijn man Hipke En wat doe jij? Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/inactie


LEIDERDORPS WEEKBLAD

Zo’n 550 VMBO scholieren (derde leerjaar) gaan dan op pad door Cultureel Leiden om bij een aantal Leidse culturele instellingen een programma-onderdeel te volgen. De onderwerpen zijn zeer divers. Het maken van je eigen parfum, het ontwerpen van je droomhuis en muziek maken met sirenes huis-tuin - en keukengereedschap dan wel hiphop en musical. Maar ook komen onder meer architectuur en beeldende kunst

aan bod. De nadruk bij dit festival ligt op doen en proeven. De initiatiefnemers hopen dat de leerlingen geinteresseerd raken in wat ze beleven en na afloop met hun cultuurkaart verder cultuur gaan sjoppen. Het volledige programma is te vinden op de website: www.cultuursjop.nl

LEIDEN - Voor de tweede keer wordt in het kader van NL DOET op 15 februari in Leiden de manifestatie Meet & Match georganiseerd. Individuen, bedrijven, vriendengroepen, ZZPers en studenten kunnen daar op zoek gaan naar een klus bij een maatschappelijke organisatie. De klussen vinden op 16 en 17 maart plaats. Het gaat om uiteenlopende werkzaamheden, van sociaal (bijvoorbeeld een high tea) tot fysiek (tuinwerkzaamheden, verven).

Op beide dagen wordt ook een gezamenlijk bezoek aan een voorstelling van improcomedy aangeboden. Op dinsdag 14 februari is dat de groep Op Sterk Water in de theaterzaal van BplusC locatie Het Leidse Volkshuis en op woensdag 15 februari De Hyena’s in de Leidse Schouwburg.

De Meet & Match wordt georganiseerd door iDOE met financiĂŤle steun van de gemeente Leiden en het Oranje Fonds. Onder het genot van een hapje en drankje kunnen organisaties en NL DOET-vrijwilligers met elkaar kennismaken en een match maken. Tot de reeds aangemelde groepen

Europa kinderhulp zoekt 100 vakantiegastouders

LEIDEN - Wie last heeft van voetproblemen kan op 23 februari terecht in de Zorg & Zekerheid winkel in de Korevaarstraat 2 in Leiden. Een pedicure met aantekening voor diabetes en reuma bekijkt daar de voeten van wie daar behoefte aan heeft. Ook geeft zij advies over de beste verzorging. Belangstellenden kunnen een afspraak maken in een Z&Z verzekeringwinkel of via de website www.zorgenzekerheid.nl/voetcheck.

T.K. gevr.: •gedeeltelijke

gehele of INBOEDELS. Schilderijen, porselein, goud, zilver, kristal, glaswerk, enz. Wij zijn gespecialiseerd in het snel en vakkundig ontruimen en bezem-schoon opleveren van woningen wegens sterfgeval, verhuizing of kleiner wonen. Alles tegen contante betaling. Bel voor een persoonlijke afspraak en wij komen langs. Tel. 070-5118889 of 06-26730712.

Avond met historische films NS Er was een tijd dat de treinen op tijd reden en geen last hadden van het winterweer. Die tijd ligt helemaal niet zo ver achter ons. Op woensdag 15 februari 2012 organiseert de afdeling Rijnland van tram- en treinvriendenclub NVBS een nostalgische avond met historische films over de NS. De Leidse cineasten Wim en Paul Dijkman presenteren uniek filmmateriaal, met als rode draad een treinreis van Amsterdam naar Roosendaal. De voor iedereen toegankelijke avond van woensdag 15 februari wordt gehouden in de Alettahof, Aletta Jacobsplantsoen 97, 2253 RP Voorschoten. Aanvang 20.00 uur. Bijdrage in de kosten voor NVBS-leden 2,50 euro, voor niet-leden 3,50 euro.De avond van 15 februari is slechts een van de tien bijeenkomsten die de NVBS dit seizoen organiseert. Meer informatie op www.nvbs. com.

Jong en Oud Leiden op TV West REGIO - In de TV West serie ‘Op mijn Stoep’ delen Leidse ouderen en Leidse jongeren met elkaar hun levensverhaal. Deze bijzondere ontmoetingen tussen verschillende generaties en culturen zijn vanaf dinsdag 14 februari op deze zender te zien. Elk van de in totaal zes delen toont op verrassende wijze hoe Leidse ouderen op uitnodiging van Leidse jongeren herinneringen herbeleven en levensverhalen delen. Samen gaan ze naar de buurt waar de oudere vroeger en de jongere nu woont. De uitzendingen zijn zes weken lang te zien op TV West om 17u33, 19u33, 21u33 en vervolgens elk uur. Meer informatie op de website www.omroepwest.nl en op www.opmijnstoep.nl.

Postzegelavond LEIDEN - De Leidse postzegelvereniging ‘De Postzegelvrienden’ houdt op maandag 13 februari een bijeenkomst voor postzegelverzamelaars. Zij zijn vanaf 19.00 uur welkom in het clubhuis KZ DanaĂŻden, Montgomerystraat 50, (Haagwegkwartier) in Leiden. De toegang is gratis. Meer informatie, tel. (071) 5312597.

Klaverjassen bij SV RCL De Supporters Vereniging RCL organiseert op vrijdag 10 februari een teamkoppelklaverjasavond. Om mee te spelen dient u zich aan te melden met een team van vier speler, iedere ronde kaart u met een andere speler uit u team winnaar van deze avond is het team met het meeste aantal punten van de drie gespeelde rondes. Inschrijven is vanaf 19.30 uur mogelijk, aanvang klaverjassen 20.00 uur, deelname kost 12 euro per team. Voor de aanvang van de deze wedstrijden zijn er ook loten te koop voor een verloting met mooie prijzen voor de prijsuitreiking van het klaverjassen worden de winnende nummers voor deze verloting getrokken.

•

www.zalenverhuurkruyt schipvanleiden.nl. Mooi bruin cafĂŠ in oude centrum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc... Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare drankprijzen! Reserveringen 06-25047376.

STUCADOOR/ •SCHILDER. Laminaat,

van dit jaar behoren o.a. de fracties Groen Links, D66 en CDA en ook enkele serviceclubs en ZZPers. Vorig jaar zijn 22 matches

•

Voor DRUMS-, conga-, bongo-, djembÊles etc. ga je naar ’t Muzenhuis. Al vanaf ₏ 25,- per mnd. Schrijf nu in en profiteer van de spectaculaire instrumentenactie. Muziek-school ’t Muzenhuis. Lisse-SassenheimVoorhout. www.muzenhuis. nl. Tel. 422733.

REGIO - Ieder jaar heeft Europa Kinderhulp alleen al in de provincie ZuidHolland minimaal honderd nieuwe vakantiegastouders nodig om aan de vraag te voldoen. Minimaal, want het aanbod van vakantiekinderen voor wie een vakantie bepaald geen overbodige luxe is, is vele malen groter. Het wordt echter steeds moeilijker om nieuwe gastouders te vinden en als mensen zich al aanmelden gebeurt dat steeds later. “En dat leidt tot een hoop stress bij onze medewerkers, de uitzendende organisaties en ook bij de kinderen zelf die tot het laatste moment niet weten of ze op vakantie mogen,� vertelt Ed Ringelberg, voorzitter van Europa Kinderhulp Z-H. De sinds enige jaren afnemende animo om vakantiegastouder te worden baart Ringelberg ernstig zorgen. Hij weet als geen ander hoe hoog de nood is bij de kinderen. Al twaalf jaar is hij als vrijwilliger aan Europa Kinderhulp verbonden. Hij heeft in de loop der jaren talloze verhalen gehoord van mensen die huisbezoeken bij vakantiekinderen hebben gedaan. Hartverscheurende verhalen over veel te kleine behuizing, emotionele en lichamelijke verwaarlozing, mishandeling, incest, armoede. Ringelberg: “Die verhalen gaan je echt aan het hart en dat maakt dat ik na al die jaren nog steeds de motivatie heb om me in te zetten voor Europa Kinderhulp. Dit werk blijft hartstikke noodzakelijk! Daarom verbaast het me altijd als mensen zich in mei bij ons melden met de vraag ‘Hebben jullie nog gastouders nodig?’ Natuurlijk hebben we die ook dan nog nodig,

hoe meer hoe beter! En natuurlijk ben ik blij dat die mensen zich aanmelden, maar ik zou nog blijer zijn als mensen zich wat eerder zouden aanmelden.� Ringelberg legt uit waarom een late aanmelding zo lastig is. “Het verwerken van een nieuwe aanmelding kost veel tijd. Mensen krijgen eerst een informatieboekje toegestuurd, dat ze goed moeten doornemen. Vervolgens krijgen ze, als ze verder willen, een bezoek van twee van onze medewerkers. Dat kost, inclusief reistijd, gemiddeld drie uur. En daarna wordt de hele papierwinkel in gang gezet en moeten referenties nagebeld worden. Dat kost onze medewerkers allemaal veel tijd. Ook moeten gastouders een VOG aanvragen, ook dat kost tijd. Je kunt je voorstellen dat het ons in mei heel veel inspanning kost om al die ‘last minute’ aanmeldingen nog te verwerken. We zijn allemaal vrijwilligers die dit werk in onze vrije tijd doen, dus het is dan echt heel hectisch om het allemaal voor elkaar te krijgen. Met het risico dat we uiteindelijk ‘neen’ moeten verkopen, en dat is echt het laatste wat we willen!� Data kinderreizen Franse kinderen: 1 juli - 19 juli, 7 juli - 27 juli, 21 juli - 11 augustus Duitse kinderen : 9 juli - 26 juli en 23 juli 10 augustus Nederlandse kinderen: 23 juli - 10 augustus Voor meer informatie: www.europakinderhulp.nl . Aanmelden kan via e-mail: zuidholland@europakinderhulp.nl, u krijgt dan vrijblijvend een informatieboekje toegestuurd. Bellen kan ook, met Trees en Louis Groothuis, tel. (0252-) 373493.

Computercursussen bij Seniorweg LEIDERDORP - Bij het Seniorweg starten in maart weer enkele computercursussen voor ouderen. Deze worden gegeven in het computerlokaal van de bibliotheek, van Diepingenlaan 110 in Leiderdorp. Op dinsdag 6 maart start de Computercursus voor beginners met Windows 7/ Vista; 6 middagen van 13.15-15.15 uur. Kosten â‚Ź 65 inclusief cursusboek. Deze cursus is voor senioren die nog weinig of niets van computers weten. Zij leren de basisbeginselen van de Windows 7/Vista o.a. vaardigheid met toetsenbord en muis, een briefje schrijven in Word Pad, tekst bewerken, mappen en bestanden, tekst opmaken, tekeningen en afbeeldingen met Paint. De cursus Internet en e-mail met Windows 7/ Vista start donderdag 8 maart. Zes middagen, 13.15-15.15 uur. Kosten â‚Ź 65 inclusief cursusboek. Deze cursus volgt op de beginnerscursus. Stap voor stap worden de mogelijkheden van internet geleerd. Aan

bod komen het zoeken en bewaren van informatie op internet. Ook leert de cursist emailen met Windows Live Mail en wat hij/ zij zelf kan doen om veilig te internetten. De cursus fotoboek maken begint op maandag 19 maart en duurt 4 middagen, tijd: 13.15 - 15.15 uur. Kosten â‚Ź 40 inclusief cursusboek. Geleerd wordt hoe met de albumsoftware van Albelli een fotoboek gemaakt kan worden. Benodigde voorkennis: Basiskennis computervaardigheid Meer informatie en aanmelden: 071- 785 01 59. Website: http://leiderdorp.seniorweb.nl. Verder is er iedere donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur het Senioren-InternetcafĂŠ. Bezoekers kunnen hier gratis terecht voor allerlei vragen op computergebied en het delen van ervaringen. Ze kunnen ook hun eigen laptop meenemen en inloggen op het draadloos netwerk.

heet zijn nieuwe voorstelling ‘Hier en nu’. Daarin kijkt hij kritisch naar de samenleving. Sjaak neemt geen genoegen met een wereld waarin feiten net zo lang worden gemarteld totdat ze een andere waarheid bekennen. Hij trekt het behang van de muur die de media optrekt. Onthult de achterkant van de voorkant. Immers: door het gat van de grap waait de wind van de waarheid.

In 1997 debuteerde Bral met de literaire voorstelling ‘Klappen uit de Haagse School’. Sindsdien is hij verslingerd aan theater en publiek. Zijn jubileum wil hij niet vieren met een terugblik. ‘Herkauwen is voor koeien’, meent hij. Daarom

Met verontwaardiging op z’n Haags brengt Bral een avond vol vilein en hilariteit, doordrenkt met onverwachte maar trefzekere inzichten. Met een hartelijke lach en doordachte standpunten.

sem. 4 lessen, vrij. 24 febr. 2, 9, 16 mrt. Tijd: 20.3022.00 uur in Wasbeek. Kosten â‚Ź 15,-. Inl. peter. vandervoort@kpnplanet. nl. Tel. 0252-220902.

opgeknapt v.v. keuken, toilet, douche, woon- en slaapkamer. Voorkeur aan 1 persoon. Voor info. bel 06-14337685.

•

Te koop:

• Voordelige VAK.BUNG. van part. Tel. 071-3618676.

â‚Ź 685.000,-

vakantiebungalow-dr.nl.

•

T.K.: SONY KL. TV. St. toren, 2 boxen. Z.g.st. Tel. 06-15161628.

•

T.H.: GARAGEBOX van Polanenpark, Wassenaar. Tel. 06-24661970.

•ANTON Stukadoorbedrijf voor al uw stucwerk, wand en plafond. Bel 06-50808537. gr. info.

k.k.

IN PRIJS VERLAAGD!

OPENHUIS 11 & 12 FEBRUARI (11 - 12.30 u) M. van Oostenrijklaan nr. 10 te Leiderdorp

• T.H.: Spanje, Costa Blanca BUNG. + ZWEM-

Woonoppervlak 200m2 | 4 slaapkamers | ‘07 onder architectuur verbouwd | Kelder

BAD. Tel. 071-4073193 / 06-51407403. guardamar@live.nl

INRUIL WONING BESPREEKBAAR*

•

*

Vraag naar de voorwaarden

STRATENMAKER voor uw tuin of oprit. Ruim 30 jaar ervaring. Leveren van alle materialen. Schuttingen. Ook voor kleine reparaties en afvoer. Tegen zeer scherpe prijzen. Tel. 06-20897322.

Belangstelling of meer informatie? Rijnland makelaars | Tel. 071 589 0300

•

GARAGEBOXEN in Oegstgeest en Leiden. Huurprijs v.a. â‚Ź 110,-. Inlichtingen: 06-20773480.

Ja, u krijgt altijd een aantrekkelijke spaarrente

VOEGER •gevelwerken.

voor al uw Uithakken, reinigen en voegen. Impregneren en metselwerken. Tel. 06-20897322. Gratis advies en prijsopgave.

Voor GITAAR-, bas- of •drumles kom je bij ’t Muzenhuis. Al vanaf ₏ 25,- per mnd. Schrijf nu in en profiteer van de spectaculaire instrumentenactie. Muziek-school ’t Muzenhuis. Lisse-SassenheimVoorhout. www.muzenhuis.nl. Tel. 422733.

•

Voor piano-, viool-, saxofoon-, klarinet, accordeon- of zangles ga je naar ’t MUZENHUIS. Al vanaf ₏ 25,- per mnd. Schrijf nu in en profiteer van de spectaculaire instrumentenactie. Muziekschool ’t Muzenhuis. Lisse-SassenheimVoorhout. www.muzenhuis.nl. Tel. 422733.

•

Voor KLARINET-, saxofoon-, dwarsfluit-, hoboles etc. ga je naar ’t Muzenhuis. Lisse-Sassenheim-Voorhout. Al vanaf ₏ 25,- per mnd. Schrijf nu in en profiteer van de spectaculaire instrumentenactie. Muziekschool ’t Muzenhuis. www.muzen huis.nl. Tel. 422733. HUISH. •HULP.B.Z.A.: Ervaring in psychiatrische- en ouderenzorg. Tel. 0630-876214.

Voor alle voorkomende tuinwerkzaamheden Eikenlaan 19 Leiderdorp tel.: 071-589 78 54

Vind je eigen Valentijn via

,FV[FE FQP KBBSW TJUP BTU

 

Plus 40Relatie

Kantoor Leiden e/o bel: 071-2020.114 www.40plusrelatie.nl

UW PARKETVLOER ALS NIEUW!

ȔȔ Č”2241-3(•Ć Č”#-"1(*+-Č”ĆŒĆ“ Ć‹ĆŒĆ?ƊȔȔ #("#1".1/ Ć‰Ć’ĆŠČ”ÇƒČ”Ć?ƓƔȔƋƔȔƓƓ (-$.Ç™5-"#1'.+232241-3(#-Ć -+ 666Ć 5-"#1'.+232241-3(#-Ć -+

Sipkema Parketvloeren v.o.f. gespecialiseerd in het schuren en lakken/ oliĂŤn van parketvloeren.

Leiderdorp Tel.: 071-7506116 06-40504699 contact@sipkemaparket.nl www.sipkemaparket.nl

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

PARTICULIEREN

OPGELET! Uw advertentie verschijnt in de regio:

Advertenties kunnen tegen contante betaling Ă â‚Ź 8,00 ingeleverd worden bij:

ALL-IN-ONE COMPUTER

Sjaak Bral viert feest in Warmond WARMOND - De Haagse cabaretier Sjaak Bral staat dit jaar vijftien jaar in het theater. Dat viert hij met de jubileumvoorstelling ‘Hier en nu’. Daarmee staat hij op zaterdag 11 februari in Theater Het Trefpunt in Warmond. De voorstellingen van Sjaak Bral trekken hier altijd een volle zaal. Een aantal maal speelde hij er zijn oudejaarsconference. Dit keer een try-out van zijn jubileumvoorstelling.

•SUS.BADMINTONCUR• T.H.: SOUTERRAIN. Bij BC Dynamo Sas- Ruim 40 m2. Onlangs

Nette vrouw (43) zkt. RUSTIGE WOONRUIMTE in Leiderdorp e.o. per 1-4, max. â‚Ź 600,p.m. Incl. 06-14278017.

Vrouw zoekt SCHOONMAAKWERK in de huishouding en strijken. Tel. 06-57480060.

waterleiding, badkamer. Tel. 06-19110519.

Van doodgewoon een spelletje doen kunnen de vakantiekinderen van Europa Kinderhulp enorm genieten. (Foto: PR)

•

gemaakt. Deelname is gratis. Aanmelden bij Annemieke Dubbeldeman van iDOE: Annemieke@i-doe.nl

ǢȔ#-3#Č” #49#"#/.2(3.ȔƊȔ)1Č”523Č”/#1ȔƋƎȔ.*3. #1Č”Ć‹Ć‰ĆŠĆŠĆ Č”#-3#6()9(%(-%#-Č”5..1 #'.4"#-Ć 

Gratis voetcheck

LEIDEN - Op initiatief van BplusC (bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur) gaat op 14 en 15 februari de tweede editie van Cultuursjop, het Leids CKVfestival voor het VMBO van start.

2e Meet & Match

in ch

ZOETERWOUDE RIJNDIJK - Ondernemers Stefan Huisman (Esso benzinestation) en Martijn de Rooij (MCD Supermarkt) zijn afgelopen maandag een gezamenlijke actie gestart. Alle inwoners van Zoeterwoude en omstreken kunnen zes weken lang sparen bij MCD voor een gratis wasbeurt voor de auto bij de Esso Carwash. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij MCD ontvangt de klant een spaarzegel. Een volle spaarkaart betekent een gratis wasbeurt bij de Esso pomp aan de Burgemeester Smeetsweg. Iedereen kan onbeperkt meedoen. De actie tot en met 17 maart. De volle spaarkaarten kunnen nog tot zaterdag 2 juni ingewisseld worden bij de Esso.

Cultuurfestival voor VMBO-ers van start

21 ,5

Ondernemers slaan handen ineen

WOENSDAG 8 FEBRUARI 2012

NIEUWS

Oegstgeest Rijnsburg

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

Warmond Wassenaar

Voorwaarden: 3 regels â‚Ź 8.00. Per regel â‚Ź 2.75 meer.

(,5((1$//,121(,1+(6%((/'5&+(40<,61$0(/,-.22.'(,1*(%279'()4$$, 8240*(*(8(1$//,121(%(53$$46-(47,06((1((1+2234200(/8$1.$%(/5(',(1'( 0(6 '( 0((*(/(8(4'( '4$$'/2<( 62(65(1%24' (1 07,5 2) 8,$ +(6 07/6,627&+ %((/'5&+(40(1,(68$17//8,'(2=523+$$45&+(43%((/'2)5.;3(0(6((18(44(84,(1' 7,67564$/,@8,$'(,1*(%279'(9(%&$0

Specificaties: > ?7//121*/$4(0(67/6, 27&+: >16(/24(,+<342&(5524 > *(+(7*(1> +$4'(5&+,-) >"4(94,6(4>16(/*4$3+,&5 > :!:!>0(*$3,:(/9(%&$0>$$46/(<(4> 2(65(1%24'(107,5 >#,1'295 20(4(0,70 %,6>-$$4*$4$16,(

Ook leverbaar als AE2211G-004NL met GT540M 1GB grafische kaart

Noordwijk hout Noordwijker

Â&#x2026; )&57"-65")6*4 7PPSTUSBBU KATWIJK Â&#x2026; 4*("3&/."(";*+/+#BSOIPPSO )PPGETUSBBU NOORDWIJK Â&#x2026; PRIMERA WE-BOT )PPGETUSBBU SASSENHEIM Â&#x2026; 3*&58*/,&-WBOEFS70035 %PSQTTUSBBU NOORDWIJKERHOUT Â&#x2026; 5)&3&"%4)01 JOEF)PGUVJO RIJNSBURG Â&#x2026; -*&5)0314#0&$,)6:4 )PPHNBEFTFXFH LEIDERDORP Â&#x2026; 30,&341"-&*4-&*%&3%031 7BO%JFQFOJOHFOMBBO LEIDERDORP Â&#x2026; #0&,)"/%&-%&,-&3 %F,FNQFOBFSTUS 1BTTBHF FO'050%*$,)0' *SJTMO OEGSTGEEST

INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna)

MSI AE2211-031NL All-In-One

Katwijk Leiderdorp

Sassenheim Valkenburg Voorhout Waardeiland

De Zilk

}

â&#x201A;Ź8.00 â&#x201A;Ź 10.75 â&#x201A;Ź 13.50 â&#x201A;Ź 16.25 â&#x201A;Ź 19.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam:............................................................................................................................................................. Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

Micromax Computers Voorhout Micromax Computers Oegstgeest Ommevoort 4 Herenstraat 60 2341 VV Oegstgeest 2215 KJ Voorhout 071-5190760 0252-222111 Openingstijden: di-vr 10:00-18:00 en za 10:00-17:00

TE HUUR Â&#x2026; TE KOOP Â&#x2026; GEVRAAGD AANGEBODEN Â&#x2026; GEZOCHT Â&#x2026; GEVONDEN


LEIDERDORPS WEEKBLAD

WOENSDAG 8 FEBRUARI 2012

CULTUUR

Heel Leiderdorp op het ijs Een paar fikse vriesnachten, en één flinke sneeuwbui waren genoeg om heel Nederland, en dus ook Leiderdorp, om te toveren in een winter-wonderland. Natuurlijk waren er de gladde wegen, de uitvallende treinen, de bevroren waterleidingen en ander winterleed. Maar voor vele, vele anderen was de witte wereld toch vooral plezier. Foto’s: Gerrit Konings, Esta Hoogervorst, Teresa Neervoort, Gert Hogervorst, Frans Brocken, Koos v/d Born Volop sleëen en sneeuwballen gooien, en schaatsen natuurlijk. IJs verbroedert. Wat begon met een enkeling die een smalle baan sneeuwvrij maakte, groeide uit tot een initiatief waardoor hele slootjes en zelfs een groot deel van de Dwars sneeuwvrij werd, zodat er nog beter geschaatst kon worden. Schaatsen vlogen de winkel uit, en de koek-en-zopie deed goede zaken. Voor de niet-schaatsers was er altijd nog de mogelijkheid door het stille schone winterlandschap te wandelen en te genieten van de verstilde natuur.

Het is dringen voor de warme hap.

Sterren dansen op het ijs

Op de slee, of aan de stoel...

Sluier van ijs.

Met vallen, maar vooral opstaan, moet je het leren

Walking in a winter-wonderland

‘t is weer ‘s een ouderwetse winter...

Leiderdorp van boven.

Watervogels verzamelen zich rondom het laatste (k)wak

Blij dat ik glij

De schaatsen vlogen de winkel uit

Eerst vegen....

dan zwieren...

Winkelen in de sneeuw

Winters Leiderdorp


SnowWorld SnowWorld is gekozen tot de beste indoor skihal ter wereld! Reden genoeg voor spetterende kortingen en leuke cadeaus. Skiresort.de, een onafhankelijk en gerenommeerd wintersportplatform dat al jaren wereldwijd ski resorts beoordeelt op maar liefst achttien criteria, heeft dat recent ook voor overdekte wintersportlocaties gedaan, waarbij SnowWorld als winnaar uit de bus kwam. SnowWorld is erg blij met deze onderscheiding en trakteert daarom op diverse kortingen & leuke prijzen!

Ga naar www.snowworld.com/ besteskihal en kies uw korting en prijs!

Bij Postmus krijgt u nèt even wat meer Nèt even wat anders. Nèt wat meer bijzonder. Dat is Postmus Winter! Onze nieuwe winkelsportwinkel heeft niet alleen complete outfits voor een geweldige skivakantie, maar ook modieuze kleding en accessoires van topmerken om casual te dragen. Voor, tijdens én na de wintersport! Voor mannen en vrouwen, voor volwassenen en kinderen, voor jong en oud. En natuurlijk krijgt u in onze winkel ook nèt dat beetje aandacht meer!

Wintersport Specialist

Den Haan de uitverkoop is begonnen 25 tot 70% korting

Laat u inspireren www.postmuswinter.nl

Ook voor uw skibril

Saton Optiek

Kijk j op p www.denhaanrijnsburg.nl/wintersport j g p

Ga goed voorbereid op wintersport en zorg dat u uw kostbare ogen altijd optimaal beschermt. Met de juiste lenzen in uw (sport)bril ziet u bovendien scherper onder alle omstandigheden. Meer plezier op de piste dus! Ons adres vindt u op www.saton.nl

KORTINGSCOUPON

20%

KORTING OP ONZE WINTERSPORT COLLECTIE!

AMSTERDAM

KATWIJK

LEIDEN

LEIDERDORP

OEGSTGEEST

1e van der Helststraat 3a, 1073 AA T +31(0)20 5788500

Princestraat 38, 2225 GC T +31(0)71 4014763

Lange Mare 118, 2312 GV T +31(0)71 5131010

Winkelhof 43, 2353 TT T +31(0)71 5412521

Terweeweg 52, 2341 CS T +31(0)71 5652090

TEGEN INLEVERING VAN DEZE COUPON ONTVANGT U MAAR LIEFST 20% KORTING OP ONZE WINTERSPORTCOLLECTIE! www.satonoptiek.nl


LEIDERDORPS WEEKBLAD

WOENSDAG 8 FEBRUARI 2012

SPORT

Jong talent in actie tijdens schoolschaakwedstrijden

Kansloos verlies voor Velocitas Velocitas heeft afgelopen weekend belangrijke punten laten liggen in de strijd om handhaving in de eerste klasse. Het had een gaatje kunnen slaan met de onderste ploegen, tegen hekkensluiter Vitesse werd in De Does echter kansloos verloren met 11-20.

Schaakfeest in School Kastanjelaan Leiderdorp - Op woensdag 1 februari was het de beurt aan de jongste schoolschakers tijdens het Leiderdorps Schoolschaakkampioenschap. De volgende scholen namen deel aan deze tweede speeldag van het toernooi: De Hasselbraam, School Kastanjelaan, Elckerlyc, Koningin Julianaschool, De Leeuwerik en De Schakel. Vanwege de overweldigende belangstelling voor de schoolschaakwedstrijden is Schaakvereniging Leiderdorp genoodzaakt de wedstrijden te verdelen over twee speeldagen. Vorige week namen 22 viertallen deel, terwijl op de tweede speeldag nog eens veertien viertallen zich meldden. Een vijftal jeugdleiders van SV Leiderdorp nam de begeleiding voor zijn rekening en na enige inleidende woorden begon het toernooi precies op tijd. De teams werden verdeeld over drie poules. Elk team speelde vier of vijf wedstrijden van 25 minuten. Omdat een ieder zich strikt aan het tijdschema hield, was iedereen op tijd klaar voor de prijsuitreiking. Het was opmerkelijk hoe gedisciplineerd de kinderen tijdens dit toernooi speelden. Wellicht speelde hierbij een rol dat veel kinderen van de jeugdafdeling van SV Leiderdorp (de club heeft een jeugdafdeling van ruim 80 leden) aan dit toernooi deelnamen. Zij gaven natuurlijk het goede voorbeeld! Bij de start van elke ronde was het muisstil in ‘Doesmeer’ en dat hielden de kinderen steeds lang vol. Een compliment voor de jeugd van Leiderdorp! Waar een week eerder het accent op de oudere basisschoolleerlingen lag, was het nu de beurt aan de jongere kinderen. Dat je op vroege leeftijd met schaken kunt beginnen, werd geïllustreerd door het meespe-

len van enkele groep 3-leerlingen die er uitstekend in slaagden hun tegenstanders mat te zetten! Een enkeling had nog wat moeite met de spelregels. Zo werd vanuit de beginstelling met een toren van veld a1 op laconieke wijze een toren op h8 geslagen, terwijl de tegenstander bedachtzaam en instemmend knikkend onder de indruk bleek van deze onverwachte spelwending. Enige uitleg van de wedstrijdleider omtrent het feit dat een toren niet over pionnen en stukken heen mag springen was hierbij noodzakelijk! “Hij speelt met twee stukken tegelijk!”, klonk het verontwaardigd. “Ja joh, dat heet rokeren! Dan zet je de koning twee velden opzij en dan springt je toren erover heen!” Ook werd er per abuis nogal eens een koning geslagen, hetgeen de wedstrijdleiders de gelegenheid gaf om de spelregels nog eens nader uit te leggen. Onder grote belangstelling werden de prijzen uitgereikt. Wat waren de kinderen trots op de veroverde trofeeën! Niemand ging met lege handen naar huis, want dankzij een bijdrage van het Servicepunt Sport en Bewegen Leiderdorp werd aan alle deelnemers een herinneringsvaantje uitgereikt. Bovendien werden uitnodigingen verspreid voor een meisjestoernooi dat op 11 april aanstaande in ‘School Kastanjelaan’ zal worden georganiseerd. Deze schoolschaakwedstrijden hebben in belangrijke mate bijgedragen aan één van de doelstellingen uit het beleidsplan van de plaatselijke schaakvereniging: het promoten van de schaaksport onder de jeugd. Het enthousiasme van kinderen, begeleiders en organisatoren was goede reclame voor de schaaksport in het algemeen en voor het schoolschaak in het bijzonder! RV

De sportieve Leiderdorpse vriendenclub, v.l.n.r. Frank Huigen, Luuk Glansdorp, Wim Huivenaar, Jeffrey de Haas, Jan-Willem Bloemendaal, Leon van Dam, Dave Fredriksz en Deon de Haas. (foto PR)

Leiderdorper wil Alpe d’Huez bedwingen LEIDERDORP - Zelf is hij kerngezond. Maar Frank Huigen realiseert zich terdege dat vele anderen minder gelukkig zijn. Vooral kanker manifesteert zich vaak als een afgrijselijke ziekte die veel leed veroorzaakt. Patiënten en hun dierbaren ervaren daarbij een groot gevoel van onmacht. Voor Frank reden om met een aantal Leiderdorpse vrienden dit jaar iets te doen voor kankerpatiënten. De 25 jaar bestaande vriendengroep doet dit jaar mee aan de

De 3-daagse Ladies Tour of Qatar 2012 werd gedomineerd door harde wind en was een zware beproeving in het nieuwe wielerseizoen 2012. Ondanks een goede start in de tweede koersdag met een gemiddelde van 56 km/h, is Regina Bruins gelost en op grote achterstand gereden. Uiteindelijk is Regina Bruins als 18e geëindigd in het eindklassement met slechts 9 minuten achterstand op de Duitse Judith Arndt. In het ploegenklassement is Skil 1T4i (met Regina Bruins als kopvrouw), als 6e geëindigd met een achterstand van 36.03 minuten op het Duitse Team Specialized Lululemon. In het puntenklassement (sprint) pakte teamgenote Adrie Visser 18 belangrijke punten. Adrie Visser 3e v.l., Regina Bruins 5e v.l. (Foto PR)

dHuez op te fietsen. We hopen dat ons dit zo’n 3000 euro oplevert. Daarmee kunnen we anderen faciliteren om goed, gelukkig en gezond te kunnen leven met kanker’, aldus Frank Huigen. De Leiderdorper hoopt dat heel veel mensen hem en zijn vriendenploeg zullen sponsoren. Zij kunnen dit kenbaar maken op de Alpe d’Huzes website via de link: http:// deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties/ frankhuigen/frank-huigen/doneren/aspx.

Alle remmen los Waar Velocitas vorige week tegen Futura liet zien zich mentaal terug te kunnen knokken, bleek dit deze wedstrijd onmogelijk. Even leek het er op dat er bij het terugkomen van 6-12 tot 8 -12 een omslagpunt zou komen. Coach Siemer hoopte met Laura van Bemmelen meer scorevermogen in te brengen, maar Velocitas kon zichzelf niet oppeppen tegen het doeltreffende Vitesse. De ploeg uit Barendrecht rook kansen en gooide alle remmen los. Zo’n tien minuten voor tijd met 9-16 op het scorebord verloren de Leiderdorpers alle hoop op punten en Vitesse liep gemakkelijk uit naar 10-20. Een laatste doelpunt van Velocitas werd nog in de boeken opgenomen, maar spelers en publiek verlieten de zaal wetende, dat er nu alles aan gedaan moet worden om degradatie te voorkomen. Velocitas staat nu nog steeds op een vijfde plek, maar de ploegen in de onderste helft van de ranglijst staan dicht bij elkaar. Volgende week wacht EKVA in Almere, dat nog steeds kans op het kampioenschap heeft. Wil Velocitas zonder problemen in de eerste klasse blijven, zal het twee ploegen onder zich moeten houden.

Gestaakte wedstrijd RCL-vrouwen tegen RK TSV blijft de gemoederen bezig houden

Openheid is RCL-spits Shirley Nederpel duur komen te staan LEIDERDORP - De 23-jarige RCL-spits Shirley Nederpel voelt zich bedrogen. Met het door haar ingediende appel bij de Commissie van Beroep van de KNVB werd Nederpel in het gelijk gesteld maar kreeg op basis van haar eerlijkheid wel zes wedstrijden schorsing. Dit resulteerde weliswaar in een winst van twee duels maar de strafmaat kwam toch keihard aan bij zowel Nederpel, de speelsters, technische staf alsmede het bestuur van RCL. Tekst en foto: Gert Jan van Heyningen

Regina Bruins presteert redelijk in Quatar

‘Alpe d’Huzes’, een wielerevenement waarbij de deelnemers op één dag een flink aantal keren de Alpe d’Huez beklimmen. Een uit de Tour de France beroemde en beruchte berg. Zij doen dit om geld bij elkaar te fietsen voor een speciaal onderzoekfonds van het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) voor kankerbestrijding. De beoogde prestatie wordt geleverd op woensdag 6 juni, zo is de bedoeling. ‘Ons hele team gaat dan proberen zo vaak mogelijk de Alpe

Het team onder leiding van Rob Siemer startte in de wetenschap dat Vitesse er alles aan zou doen om punten te halen. In de uitwedstrijd was er gelijk gespeeld. De Barendrechters moeten alle laatste kansen aangrijpen voor lijfbehoud. Men had dan ook spelers uit het in de reserve overgangsklasse spelende tweede team teruggezet in het eerste. Velocitas had thuis dit zaalseizoen nog geen wedstrijd verloren en het had ook de intentie in deze wedstrijd de zo nodige punten te halen. De wedstrijd kwam wat traag op gang, beide ploegen wisten de korf maar moeilijk te vinden. De eerste 25 minuten van de wedstrijd ging het tot 4-5 redelijk gelijk op, waarbij het wel Vitesse was dat steeds een puntje voorsprong wist te behouden. Het aanvalsspel bij Velocitas liep stroef, de ploeg kwam wat slap over. Dit werd in de laatste vijf minuten van de eerste helft afgestraft door Vitesse; met twee loepzuivere schutters in het veld

liep het uit naar een ruststand van 5-10.

De lange en bovenal snelle spits van de RCL-vrouwen werd door de Tuchtcommissie van de KNVB beschuldigd van spuwen en slaan en kreeg hiervoor maar liefst acht wedstrijden schorsing opgelegd. Dit alles naar aanleiding van de wedstrijd van de landskampioen tegen de RK TSV op 5 november van het afgelopen jaar. Tijdens het duel werd het spel lange tijd stilgelegd door de leidsman en zelfs vlak voor tijd gestaakt. Shirley Nederpel kreeg geen enkele kaart, maar vanwege ondermeer verklaringen van de Limburgse speelsters werd ze voor acht weken geschorst. Het bestuur van RCL kreeg het verwijt de orde niet te kunnen handhaven en het team kreeg daarvoor ook nog eens één punt in mindering.

Belachelijk ‘Echt belachelijk’, was de eerste reactie van Shirley, die gelaten verteld wat haar is overkomen. Het bestuur van RCL heeft haar uiteraard volledig ondersteund en is in beroep gegaan bij de KNVB. De goaltjesdief in Leiderdorpse dienst werd in

Shirley Nederpel zou het dolgraag willen maar mag nog niet. (Foto: PR) het gelijk gesteld en gerehabiliteerd door de Commissie van Beroep van de KNVB voor slaan en spuwen maar omdat Nederpel zelf had aangegeven haar opponent weggeduwd te hebben, werd de conclusie dusdanig dat ze zelf het sluitende bewijs had geleverd. Naar een oorzakelijk verband is geen onderzoek gedaan en wat zich verder in die wedstrijd allemaal afspeelde en later in de sociale media een vervolg kreeg al helemaal niet.

split-second reactie ‘Nadat mijn tegenspeelster snel en agressief op mij afkwam en face to face stond heb ik haar met de vlakke hand tegen haar schouder weggeduwd. Iedereen zou in een reactie van een split-second zoiets doen’, aldus Nederpel. ‘Na dit voorval nam de komedie een vogelvlucht en viel zij kermend op de grond.’ Voorafgaand werd Shirley aan alle kanten op de hielen gelopen en verbaal het leven zuur gemaakt. ‘Soms wel geoorloofd’, aldus Shirley, ‘maar de meeste keren was het pure intimidatie en waren het ongeoorloofde acties. De scheidsrechter trad echter niet op en duldde geen enkel commentaar.’ In haar optiek een duidelijk vooropgezette actie: ‘Ver in de tweede helft herhaalde zij

haar acteerwerk. Bewust liep ze tegen mij aan en viel als een stervende zwaan neer. Ik heb toen gevraagd wat ze eigenlijk van plan was maar dat is me nu achteraf wel duidelijk geworden’ zegt Nederpel op rustige wijze. Zoiets heeft ze nog nooit meegemaakt en Shirley voelt zich behoorlijk in de maling genomen. Shirley is echter weer helemaal gefocust op het vervolg van het seizoen, alhoewel in deze periode dit best wel moeilijk is. Eenmaal per week de sportschool en twee maal trainen en nog vier wedstrijden langs de kant maar, ze staat te popelen om weer te schitteren.

Ondersteuning van het RCL bestuur Het bestuur van RCL staat volledig achter Shirley en dat doet haar zichtbaar goed. Zij voelt zich ondersteund in deze moeilijke periode. Het bestuur heeft de affaire aangemeld bij de Waarden- en Normencommissie van RCL, die volgens de beleidsnormen van de KNVB een eigen onderzoek heeft ingesteld. Bestuurslid Joyce Thissen is in afwachting van de mogelijkheden en adviezen en tracht er alles aan te doen om volgens de richtlijnen van het KNVB-convenant te handelen. ‘Gedrag en respect zijn de belangrijkste thema’s, niet alleen voor de thuisploeg maar ook van de bezoekende partij.’ Natuurlijk is Thissen van mening dat een straf opgelegd door de KNVB juist kan zijn, maar in dit specifieke geval zijn de omstandigheden in het geheel niet meegewogen. ‘Het siert de persoon Nederpel dat zij eerlijkheid hoog in het vaandel heeft staan, desondanks werd zij op een onfrisse manier geschoffeerd.

Van links naar rechts: Loek Noordman, Manja Vollman, Remco Schohaus, Astrid Heuveling, Maarten van Es, Albert Brinksma en Gerrit Hoek. (Foto: Eva Eising)

Spotvogels 2 kampioen! Team 2 van Leiderdorpse badmintonclub De Spotvogels is kampioen! Woensdag 25 januari sloten zij de competitie af met een 6-2 overwinning op BC Leiden. Woensdag 25 januari speelde team 2 zijn laatste wedstrijd, aangemoedigd door erelid Karel van Winkel en andere Spotvogels. Het team wist al dat het kampioen zou worden, want er waren al genoeg wedstrijden gewonnen om zeker te zijn van de titel. Na de thuiswedstrijd tegen BC Leiden werd het team gehuldigd. Het kampioensteam bestaat uit: Heren: Albert Brinksma, Gerrit Hoek, Remco Schohaus, Maarten van Es en de reservespelers Loek Noordman en Gunawan Kirana. Dames: Astrid Heuveling (teamcaptain), Manja Vollmann, Judith Kortekaas en reservespeler Eva Eising.

Met een zeer winterse editie van de Mastboscross werd in Breda het Nationaal Crosscircuit van de Atletiekunie afgesloten. B-junior Noah Schutte completeerde een fraaie reeks (2e plaats bij het NK in Tilburg, 3e plaats bij de Sylvestercross in Soest en andermaal 2e bij de Abdijcross in Kerkrade) met een derde plaats in het koude bos in Breda. Hiermee verzekerde hij zich van de derde plaats bij het crosscircuit. Volgende week debuteert Noah bij een indoorwedstrijd. In Apeldoorn zal hij deelnemen aan het Nederlands kampioenschap op de 3000 meter. Suzanne van Wijck debuteerde deze winter knap bij de senioren vrouwen op de korte cross. In Breda finishte de 20-jarige als 5e overall en net als in Tilburg en Soest als winnares van het aparte klassement voor atleten tot 23 jaar. De pupil van Bram Wassenaar werd daarvoor door de Atletiekunie beloond met een cheque van 250 euro. Tim Brouwer de Koning prefereert een zwaarder parcours, maar presteerde toch knap in het hard bevroren Mastbos. In zijn categorie 50+ werd de Leiderdorper 3e. (Foto: PR)

Mooie Ballen het wel en wee van RCL 10

MCD Supermarkt hoofdsponsor Meerburg “Meerburg heeft een geweldige jeugdafdeling. Er komen steeds meer voetballers, het is prima georganiseerd en het niveau van de jeugd wordt steeds beter. En ik wil meer naamsbekendheid voor mijn supermarkt. Zo staan we samen sterk. We zijn erg enthousiast over de samenwerking,” zo motiveert directeur/eigenaar Martijn De Rooij zijn betrokkenheid bij de voetbalclub.

Open dagen In januari waren er open dagen bij De Spotvogels. Wie op deze open dagen niet in de gelegenheid was om te komen spelen, is natuurlijk welkom om op onze reguliere speelavonden een paar keer mee te spelen. Ook bij onze trainingen, die deze week van start gaan, is nog plaats voor nieuwe spelers.

Wordt met zekerheid vervolgd want de strafmaat voor eerlijkheid en oprechtheid is met voeten getreden.’

Noah en Suzanne op podium van Nationaal Crosscircuit

ZOETERWOUDE RIJNDIJK - Meerburg heeft een nieuwe hoofdsponsor voor de complete jeugdafdeling. De shirts van alle jeugdteams van de Zoeterwoudse voetbalclub zijn voor de komende drie jaar voorzien van de naam van MCD Supermarkt. Het betreft hier de vestiging aan de Nassaulaan in Zoeterwoude Rijndijk.

In een poule met zes teams speelde team 2 tien wedstrijden, waarvan er acht gewonnen werden. Slechts één wedstrijd werd verloren en één wedstrijd werd gelijkgespeeld. Team 2 speelde de najaarscompetitie in de achtste klasse van de regiocompetitie Zuid-West. Team 1 van De Spotvogels, dat vorig jaar kampioen werd en promoveerde, heeft de competitie ook succesvol afgesloten. Zij werden in de vijfde klasse verdienstelijk tweede, achter BV Onder Ons uit Den Haag.

Dankzij de sponsoring van deze zaak kan Meerburg de organisatie verder verbeteren en zijn sportieve en sociale ambities waarmaken, aldus René Paulides, technisch jeugdcoördinator. Op de foto Meerburg E1, het eerste jeugdteam dat in de nieuwe shirts speelde. In het midden eigenaar Martijn de Rooij. (foto PR)

Het tiende van RCL, geen splijtende passes en volle tribunes, maar achterafvelden zonder publiek in druilerig weer. RCL 10, een vriendenteam vol mannen die de 30 reeds ruim gepasseerd zijn. Mannen met een gezamenlijke passie: een balletje trappen op zaterdag. Wekelijks kunt u in het Leiderdorps Weekblad op de hoogte blijven van de verrichtingen van het onovertroffen negende elftal van RCL. Reageren kan via de site <http://www.rcl10. weebly.com>.

Koud Het is en blijf een bijzonder schouwspel. Als het een beetje vriest en een beetje sneeuwt in Nederland staan we vanwege geschaarde vrachtwagencombinaties met z’n allen in kilometerslange files of als sardientjes op een propvol perron wachtend op een trein die niet komt. Amusant zijn de beelden van de OV-reiziger die met sudoku-boekje in de hand

staat te jammeren omdat de wissels zijn bevroren of omdat er een lading sneeuw op de bovenleiding zit. “Dat dit kan in Nederland is ongeoorloofd” klaagde een gestrande reiziger. Aan het feit dat het Hollandse OV-leed in schril contrast staat met bijvoorbeeld de voedselproblematiek in Afrika of het opwarmen van de aardkloot, had de man geen boodschap. Zijn niet vertrekkende trein richting vrouwlief en piepers was op dat moment even Breaking News. “Koud?” zo regeerde één van de matadoren van het Onovertroffen 10e toen via de mail de reden van de algehele afgelasting werd doorgegeven. “De snikkel van een ijsbeer, die is pas koud!”. Er aan toevoegend dat het bij de heren veldkeurders in Siberië niet eens zou zijn opgekomen om bij deze temperaturen het voetbal af te gelasten. “We laten geen zand in de winnende machine strooien, laat staan sneeuw door Koning Winter! Gewoon een bezem pakken, veld schoonvegen en ballen.” Daar ging RCL natuurlijk niet mee akkoord. Dus ging er een streep door de pot tegen Rijnsburg en konden de matadoren in plaats van de kicksen, de schaatsen onderbinden. De SMS die zaterdagmiddag om half 4 werd verstuurd sprak boekdelen. “Ik sta op het ijs, vind er geen ruk aan. Had liever met 3 punten in de zak in de kantine aan het bier gestaan. Koude pils uiteraard”.


BEDS 2 BASIC DÉ NR. 1 BEDDENSPECIALIST IN UW REGIO!

TOP BOXSPRINGS IN DIVERSE KLEUREN, MATEN EN STOFFEN!!

S G A D N ZO 14:00 t/m 17:00 uur ! ! N E P O

ZIE ONDEROP ONZE OPENINGSTIJDEN, U BENT VAN HARTE WELKOM.

2012

! R A A N N I W G N I R P S BOX S!! L A W K ! ! N E Z J I R P

#####

E T S G A LA

Beds 2 Basic WINT VAN AUPING!!

MATRAS KNALLERS!

e

2

MATRAS GRATIS!

COMPLETE 2-PERSOONS ELECTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!!

W U E I N

OFFICIELE CONSUMENTENBOND TEST!

(VAN LANDSCHOOT)

MATRASSEN SPECIALIST

N I R P S X ITEIT BO

N E S S A R T A GS EN M

Kom langs en test onze boxsprings en matrassen. De koffie staat klaar! Wij zijn ook zondags open!!

Daarom dus Beds 2 Basic!!

M

TE LAAGSS PRIJ IE T GARAN

#####

Kom langs en test deze fantastische boxspring!

LAATSTE WEEK LAATSTE MODELLEN!!

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

LU atras XE !

DREAM LATEX

BEST GET

EST!

#####

Beds 2 Basic

€ 799,-

WINNAAR!!

Leverbaar in alle maten!

-58% Ma

tra

POLYSENSUAL

Normaal 2399.-

IS 1 GRAT D én DEKBE IS 2 GRAT NS!! KUSSE

999.-

Ook verkrijgbaar in de maten 1.60 én 180 breed

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA MEGA ACTIE!!!

√ 19cm SG25 Polyether kern √ Elastisch dubbeldoek tijk √ Handgrepen

MATRAS GRATIS!

LU XE !

tra

HEALTH EMPEROR (CLASSIC HANDMADE!)

s

#####

Beds 2 Basic

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

WINNAAR!!

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

2e

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

€999,-

2e

ook leverbaar in antraciet grijs!

MATRAS GRATIS!

OR PRIJS IS VO LOOFLIJK DIT ONGE E COMPLET G! BOXSPRIN

Tijdelijk

ANTI-ALLERGISCH

€749,-

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

MEGA ACTIE!!!

LAAGSTE PRIJS!!

Designhoofdbord! + 2 Beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matras topper! + 2 luxe kussens

Ma

#####

Beds 2 Basic

TE LAAGSS PRIJ IE GARANT

Leverbaar in alle maten!

2e

M

LU atras XE !

WINNAAR!!

Maat 1.40

Eigenschappen:

√ 18cm Latex Kern √ 1,5 cm doorgestikte traagschuim afdeklaag √ 7 comfortzones √ Anti-allergisch

BODY FIT

####

€179,-

Eigenschappen:

MATRAS GRATIS!

Luxe Design hoofdbord + 2x electr. verstelbare boxsprings met pocketvering, + 2x supersterke volva motoren + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen + 2x poten set + 2x metalen matrasrem keuze uit diverse maten!

SUPER STUNT!

s

2e

COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELECTRISCH VERSTELBAAR!!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer √ 300 veren met hoogwaardig koudschuim ombouwlaag √ met NASA traagschuim afdeklaag √ Harde en zachte uitvoering M

IS 1 GRAT D én E B K E D IS 2 GRAT NS!! E S KUS

ONGELOOFLIJK COMPLEET

€ 199,-

Normaal 1099.-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

DEZE WEEK VOOR

399.-

Eigenschappen:

√ Handgemaakt matras met 7 slags micro pocketveer √ 500 veren /m2 √ 7 comfortzones √ Zomer en Winterzijde

e

-64%

2

MATRAS GRATIS!

ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoeringen!

OOK IN ZWART LEVERBAAR

Eigenschappen:

√ 15cm Koudschuim kern √ Ergonomische comfortzones √ Elastisch dubeldoek tijk √ Afritsbare en wasbare

Maat 1.20

Met als optie: de electrische versie

Ma

LA t A ras PR GST IJS E !

BASIC

LAAGSTE PRIJS!

Ma

(CLASSIC HANDMADE!)

MATRAS GRATIS!

TOTAL RELAX

Ma

tra

####

s

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

TOP RECENTIES VAN ONZE KLANTEN!!

WINNAAR!!

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

2e

Eigenschappen:

√ Goede matras voor de laagste prijs √ Geschikt voor vaste en verstelbare bedbodems

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

€1099,-

#####

WINNAAR!!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

Diverse toplagen mogelijk latex, koudschuim of traagschuim √ Handgemaakt matras met 7 slags micro pocketveer √ 500 veren /m2 √ 7 comfortzones √ Zomer en Winterzijde

tra

s

€ 799,-

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

Eigenschappen:

√ Koudschuim kern √ 7 Ergonomische Comfortzones √ Dubbeldoeks tijk! √ In harde en soft variant √ Anti-alergisch

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ Dikke koudschuim vulling √ Hoge veerkracht √ Blijft koel tijdens de nachtrust √ Vormt perfect naar uw lichaam

s

ANTI-ALLERGISCH

€ 999,-

€ 269,-

e 2

tra

IS 1 GRAT D én E B K E D IS 2 GRAT NS!! E S KUS

Leverbaar in alle maten!

2e

Ma

ROYAL WELLNESS

IS 1 GRAT D én E B DEK IS 2 GRAT NS!! KUSSE

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

Beds 2 Basic

Ma

SLEEP KING

#####

Beds 2 Basic

€ 49,-

2

LU tras XE !

MARKIES

Leverbaar in alle maten!

e

at

ra s

BALANCE SENSE

Ma

tra

SUPER KING

s

IS 1 GRAT D én E B K E D IS 2 GRAT NS!! E S KUS

ANTI-ALLERGISCH

€599,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

e

2

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

Eigenschappen:

√ Top HR60 Koudschuim! √ 4cm traagschuim in tijk √ Koel in de zomer √ 3D profiel / hard en zacht √ Beter ligcomfort en ventilatie

2e

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer √ 360 veren m2 met 3cm HR50 koudschuim afdeklaag √ 7 ergonomische comfortzones √ Afritsbare en wasbare tijk

NIEUW IN HET ASSORTIMENT > MOLTONS VOOR MATRASSEN EN TOPPERS IN ALLE MATEN!!

asic

Openingstijden

Koopavonden

Ma. Di. / Wo. Do. / Vr. Za. Zo.

Do. / Vr.

13:30 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 21:00 9:30 - 17:00 14:00 - 17:00

Bij Beds 2 B

 071

18:30 - 21:00

2000168

Adres: Kerkstraat 58 - Noordwijk (binnen) INGANG Passage PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

De getoonde aanbiedingen zijn slechts een klein gedeelte van ons assortiment | Kom ook langs voor onze kwaliteits kussens en accessoires!

prijzen √ Laagste liteit kwa √ Beste comfort √ Beste dvies √ TOP-a ervice √ TOP-s

November 2011 Zet- en drukfouten voorbehouden

LW_week_06_12  

Leiderdorp wil Alpe d’Huez bedwingen (pag. 13) Renovatie tennispark De Munnik aan banden (pag. 2) Deze week o.a.: LEIDERDORP - Het was ge- n...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you