Page 1

gi

Moed om te 11 ro 07

doneren!

M ed.nl UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.LISSERNIEUWS.NL

Lokaal betrokken en betrouwbaar

nieuws P5

nieuws P3

ONBEKENDE SCHATTEN OP BOEKENMARKT

Van der Laan stapt over naar D66

column

n

Poespas

3 september 2013 JAARGANG 01 NR 32

sport P15

Internationals bij S.V. Hillegom

P19

‘Een frisse start in een nieuw gebouw’

Achterstallig groen kost 1,5 miljoen Lisse n Door achterstallig onderhoud in het groen, gaat de gemeente de komende negen jaar € 1.530.000 inzetten om deze achterstand weg te werken.

De achterstand wordt veroorzaakt door het niet planmatig uitvoeren van het groot onderhoud. Er geen geld is gereserveerd voor het vervangen van het groen. Gemiddeld is het jaarlijks tekort voor het onderhoud € 308.883. De raad heeft besloten de komende 9 jaar geld beschikbaar te stellen voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud en nog niet jaarlijks het tekort aan te vullen. Gemiddeld is er nu per jaar € 170.000 hiervoor beschikbaar. Het tekort van € 308.883 zal de komende negen jaar worden teruggebracht naar een tekort van circa € 168.883. Dit wordt bereikt door het omvormen van heesters naar gras, wat een kostenbesparing van € 140.000 oplevert. De gemeente ontvangt van Holland Rijnland en de provincie een cofinanciering van € 48.000.

Politie in Blokhuis tegen fietsendief

Sectordirecteur Johan Copier is trots op het nieuwe gebouw. (foto: Remco Out)

Lisse n Deze week starten de leerlingen van het Fioretticollege Lisse weer met school. Maar het is geen normale start van het schooljaar, want ze beginnen dit jaar in een nieuwe schoolgebouw wat achter het oude gebouw is geplaatst. Door Remco Out

Bij binnenkomst vallen gelijk twee dingen op; de pauzeruimte, die in

een vorm van een pinda midden in de openruimte is gebouwd, en de grote boom die in het midden van het nieuwe gebouw geplant is. Het nieuwe gebouw ligt nu nog in een bouwput, aan de ene kant van het gebouw worden het nieuwe zwembad en sportzalen gebouwd en aan de andere kant wordt het oude gebouw gesloopt. Hierdoor moet er nog veel geïmproviseerd worden door de school, zoals met tijdelijke fietsenrekken. Ook kan de hoofdingang nog niet gebruikt worden om dat deze rich-

ting het oude gebouw zit, waar nu astbest wordt verwijderd. Hierdoor moeten alle leerlingen door twee aparte ingangen het gebouw betreden. “Het mooie aan dit gebouw vind ik de constructie, het gebouw is om de leerlingen heen gebouwd. De lokalen liggen aan de buitenkant van het gebouw en in het midden is een plein en de aula waar de leerlingen elkaar kunnen ontmoeten. We hadden niet zoveel geld voor de inrichting en hebben dat geld overal vandaan gesprokkeld. Als je nu door het gebouw loopt en

Drie Gemalen Skeelertocht LisseRBROEK n De ijs- en skeelerclub Lisserbroek organiseert op zondag 8 september voor de tiende keer de Drie Gemalen Skeelertoertocht die ook bekend staat als het skeelerrondje Haarlemmermeer. De start en finish is op de skeelerbaan in Lisserbroek aan de Hil-

legommerdijk 53. De tocht zou eigenlijk gehouden worden op 23 juni maar is toen vanwege het weer afgelast. Er zijn drie pelotons die begeleid worden door motorrijders, fietsers en volgauto’s. Onderweg worden drie verzorgingsposten aangedaan voor een verfrissend drankje en een versnapering. De inschrijving kost € 7,50. Iedere deelnemer ontvangt een leuke herinnering.

Inschrijven kan vanaf 9:00 uur. De starttijden van de pelotons zijn 9.30 uur: 60 km 20 km p/u, 10.30 uur: 60 km 25 km p/u en 10.45 uur: 30 km 15 km p/u. Tijdens de skeelertocht is het dragen van een helm verplicht en wordt aangeraden ook pols arm en kniebeschermers te dragen. Voor meer informatie: www.ijs-skeelerbaan.nl

ziet wat we gerealiseerd hebben, dan zie je dat het geslaagd is”, laat sectordirecteur Johan Copier enthousiast weten. Vorig jaar hebben alle leerlingen geld opgehaald voor de nieuwe school door mee te doen aan een grote sponsorloop. Van dit geld gaat de school in samenspraak met de leerlingen de inrichting bekostigen van de pauzeruimte, zodat de leerlingen ook wat hebben aan het geld wat zij hebben opgehaald. Lees meer op pagina 3

lisse n De politie is op woensdag 4 september van 13.00 tot 15.00 uur aanwezig in het Blokhuis om extra aandacht te vragen voor het voorkomen van fietsendiefstal.

Op de kruising van de Kapelstraat en Kanaalstraat zal een promotieteam van het Centrum voor Fietsdiefstal staan in het kader van de landelijke campagne ‘Geef fietsendieven geen kans’. Deze week controleren agenten fietsen waarvan ze denken dat deze gestolen zijn. Politiebikers gaan gestolen fietsen opsporen. Ook zal er een speciaal graveerteam van het Fietsdepot Haaglanden aanwezig zijn om gratis een uniek framenummer in fietsen te graveren.

Kunstgebit nodig? Van gratis consult tot een natuurlijke glimlach! • Reparaties op afspraak klaar terwijl u wacht • Avondbehandeling mogelijk • Vergoeding via uw zorgverzekeraar Van den Endelaan 38c HillEgom, www.tppswalue.nl,T 0252-348 704


alle

We-Fit | Meer en Duin 4 | 2163 HA Lisse | 0252 421176 | www.we-fit.nl


nieuws

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

dinsdag 3 september 2013

3

Onderwijslabs in nieuw Fioretti vervolg voorpagina In het nieuwe gebouw starten deze week 1200 leerlingen en 150 medewerkers. De brugklassers en de 2havo leerlingen van de Uitermeer starten dit jaar gelijk in het nieuwe gebouw van Fioretticollege Lisse. Er blijven dit jaar nog 250 leerlingen in het gebouw van het Uitermeer. De nieuwbouw wordt opgesplitst in twee delen voor onderbouw en bovenbouw, dit geeft geborgenheid bij de leerlingen van klas 1 en 2, omdat ze dan maar in een deel van het gebouw hoeven te zijn. Hiernaast heeft de nieuwe school naast de normale lokalen, ook onderwijslabs. Dit zijn open ruimtes waar leerlingen op computers aan de

slag kunnen. Ook hangt er een beamer met een projectie scherm. De school heeft meerdere van dit soort labs in het nieuwe gebouw. Over een paar maanden gaat het bestuur kijken of het allemaal werkt zoals bedoeld is. “Ik ben erg trots op de nieuwe school. We hebben altijd gezegd dat we een streekschool willen zijn voor de gehele Bollenstreek. Komend jaar komen er zelfs leerlingen helemaal uit Haarlem”, vertelt sectordirecteur Johan Copier. Op maandag 16 september opent het Fioretticollege Lisse haar deuren voor de buurt om 16.30 uur, zodat zij allemaal de school ook van binnen kunnen bewonderen.

Jeanet van der Laan verlaat Nieuw Lisse Lisse

Nieuw Lisse-raadslid Jeanet van der Laan stapt op12 september uit de raad. Van der Laan heeft te kennen gegeven de volgende raadsperiode voor D66 Lisse beschikbaar te zijn en vindt deze kandidatuur onverenigbaar met haar huidige raadslidmaatschap. n

De afgelopen vijf jaar is Van der Laan werkzaam geweest bij Nieuw Lisse, waarvan de laatste drie-eneen-half jaar als raadslid. Ze heeft

zich onder andere beziggehouden met het FC Lisse-dossier, startersleningen, onderwijshuisvesting en de bestuurlijke toekomst van de Duin en Bollenstreek. Nieuw Lisse laat weten het vertrek van Van der Laan te betreuren, maar respecteert haar besluit. In goed overleg hebben het bestuur van Nieuw Lisse en Van der Laan besloten dat het moment van vertrek in september zal zijn, want D66 Lisse maakt uiterlijk 1 oktober de kandidaten voor de kieslijst bekend.

Omwonenden eisen aanpassing plan De Waterkanten Den Haag n Over de kleur van de bakstenen kon met de gemeente Lisse nog wel overleg worden gevoerd. Maar over aanpassing van de bouwhoogte of verschuiving van de geplande woonblokken langs de Ringvaart viel niet te praten, aldus een woordvoerder van de bewoners van de Hillegommerdijk in Lisserbroek.

Door A. van der Wel Daarom zijn 16 gezinnen maandag bij de Raad van State in beroep gegaan om het bestemmingsplan De Waterkanten te laten vernietigen. Dit plan maakt de bouw mogelijk van 300 woningen in het gebied langs de Ringvaart bij het nieuwe Fioretti-college. Aan de overzijde van de Ringvaart in Lisserbroek is dit plan niet met gejuich ontvangen. Het grootste bezwaar van de bewoners is dat drie woonblokken die vlak bij de dijk komen, veel zonlicht zullen wegnemen. Ondanks de afstand van 70 meter. De bouwhoogte van 17 meter betekent volgens hen vooral in de vroege avond een verlies van enkele zonuren bij de woningen aan de

overzijde van het water. Dat blijkt uit een bezonningsonderzoek van de gemeente zelf. Toch vindt de gemeente dat het zonlichtverlies gering is. Maar volgens de bewoners maakt het onderzoek van de gemeente heel duidelijk dat het zonlichtverlies onaanvaardbaar is. Daarom vonden ze het niet eens meer nodig om daar zelf een onderzoek tegenover te stellen. De Raad mag nu beoordelen of het zonlichtverlies aanvaardbaar is. Daarnaast moet de Raad ook bekijken of voor dit woningbouwproject een milieu effect rapportage vereist is. Volgens de gemeente is dat niet nodig. De bezwaarmakers vinden van wel, omdat dit project niet los kan worden gezien van toekomstige woningbouw bij Lisserbroek. Samen met het project De Waterkanten kunnen de milieueffecten aanzienlijk zijn, zeggen de bezwaarmakers. De gemeente had die dus wel moeten onderzoeken. De gemeente stelt dat de woningbouw bij Lisserbroek in de zogenoemde Westflank hoogst onzeker is en kan daar dus geen rekening mee houden, aldus een woordvoerder. De Raad oordeelt over zes weken.

D66 Debatavond over economie streek Lisse

n Het bestuursplatform D66 Bollenstreek organiseert een debat-en discussieavond over het veronderstelde gunstige economisch perspectief voor de Duin- en Bollenstreek.

De bijeenkomst is op maandagavond 9 september om 20.00 uur in Kasteel Keukenhof. Onder leiding van Arno van Kempen (Berenschot) bespreken panelleden

de economische kansen voor de streek. Naast D66 Tweede Kamerlid Wouter Koolmees zullen, onder andere ook Onno Zwart, directeur GOM en Arthur van Dijk, voorzitter TLN en voormalig wethouder in Haarlemmermeer, in het panel zitting nemen. Vanwege de verwachte opkomst is vooraf aanmelden noodzakelijk. Dit kan via de website http://d66hillegom.nl/.

Het Uitermeer is tot volgend jaar zomer nog in gebruik.

Sociale woningbouw op terrein Uitermeer lisse n Zodra de laatste leerling in augustus 2015 uit het Uitermeer is vertrokken naar de hoofdlocatie van het Fioretti, wil Woningcorporatie STEK de grond gebruiken voor woningbouw.

schooljaar in het nieuwe gebouw, de rest van de leerlingen blijft nog gebruik maken van de huidige lokalen.

het Sportlaangebied, wil het een deel van de nieuwe huizen realiseren op de grond in de Fazantstraat. In het Sportlaangebied worden 122 woningen gebouwd.

Met het verzoek van Stek, gaat de gemeente aan de slag met het wijzigen van het bestemmingsplan. Woningbouw is, gelet op de aanwezigheid van de school sinds 1974, niet de actuele bestemming van de grond aan de Uitermeer.

Stek heeft bij de gemeente een principeverzoek en een schetsplan ingediend bij de gemeente Lisse. De corporatie wil in totaal 29 sociale huurwoningen en appartementen neerzetten op de grond waar nu het Uitermeer staat. Ook zijn 11 eengezinswoningen in het plan opgenomen. Een deel hiervan wordt koopwoningen, om zo de grondopbrengst te optimaliseren. Stek maakte eerder al afspraken met de gemeente over de nieuwebouw van sociale huurwoningen. Door de sloop van 151 woningen in

Met de opening van het nieuwe hoofdgebouw van het Fioretti, dat vandaag gaat gebeuren, zouden de leerlingen dit jaar al verhuizen van de locatie van de Fazantstraat naar de Sportlaan. Door vertraging is dit uitgesteld en gaan de laatste leerlingen pas halverwege 2015 over. Alleen de brugklassers beginnen het

Een planologische procedure is daarom noodzakelijk. Daarbij wordt gekozen voor een herziening van het bestemmingsplan, op basis waarvan in de komende tijd de omgevingsvergunning aangevraagd kan worden.

Omroep van de Bollenstreek maakt start als ‘Bo’ media n De nieuwe omroep van de Bollenstreek heet Bo. Sinds 1 september is de naamswijziging ingegaan en vervangt de omroep Holland Centraal. Bo is de nieuwe naam voor omroep Nens. Deze omroep is per 14 juni niet alleen de omroep van Noordwijk en Noordwijkerhout, maar ook van Teylingen, Lisse en Hillegom. Nens nam de uitzendvergunningen over van Holland Centraal. De naam Nens is een afkorting van Noordwijk En Noordwijkerhout Samen en die naam paste niet meer bij een omroep voor de gehele Bollenstreek. Een prijsvraag onder de 125 vrijwilligers van de omroep leverde de naam Bo op. Bo is een afkorting voor Bollenstreek Omroep.

september nieuwe jingles. Uiteraard kwam er ook een nieuwe jas voor de website die te vinden is

onder www.bollenstreekomroep. nl. De redactie is te bereiken via het mailadres redactie@bollenstreekomroep.nl. Ook de andere media van de omroep werden aangepast. Ook de website is aangepast: www. bollenstreekomroep.nl.

Aanpassingen

Een nieuwe naam levert voor een omroep meer omzetwerk op dan alleen het standaardwerk zoals briefpapier, visitekaartjes en dat soort zaken. De tv-krant van de omroep moest een nieuwe vormgeving krijgen en op de radio klinken vanaf 1

De nieuwe huisstijl van Bollenstreek Omroep. (foto: pr.)


! S N A K E T S T A LA Zaterdag 7 september van 10.00-17.00 uur

KOOPJESMARKT Alles moet weg KORTINGEN TOT

90%

Voor wekelijkse TopDeals, kijk op:

www.zeezijdekatwijk.nl

Flexibility Relaxation Strength Stillness Uniek

GRATIS PROEFLES Van 25 augustus t/m 15 september Bij inschrijving voor 15 september geen inschrijfgeld! Meer info kunt u vinden op www.centrebodymind.nl

www


nieuws

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

Rommelmarkt Kindervreugd De Engel n Speeltuinvereniging Kindervreugd organiseert op zaterdag 7 september een kinderrommelmarkt van 10.00 tot 13.00 uur.

Alle kinderen worden uitgenodigd, ook niet leden, om hun speelgoed te komen verkopen. Neem wel een eigen kleedje mee om je spullen op uit te stallen. Vanaf 9.45 uur morgen de spullen worden uitgestald, om 10.00 uur begint de verkoop. De rommelmarkt zal buiten worden gehouden. BIj slecht weer wordt geadviseerd www.kindervreugd.nl te raadplegen. Speeltuin Kindervreugd is te vinden aan Romijnstraat 40/a in De Engel.

Caravanbridgen op camping Vogelenzang hillegom n De Hillegommer

Fred Brandwijk heeft 15 jaar geleden de Vereniging Caravanbridgers opgericht, die als doel heeft kamperen met een caravan of camper te combineren met bridge. Jaarlijks organiseert de vereniging ten minste acht weekenden in het voor- en in het naseizoen op een camping in Nederland of net over de grens. De eerst komende bridgeweekenden vinden plaats in de weekenden van 6 en 13 september en worden gehouden op camping Vogelenzang. Dit is tijdens de Hillegomse feestweek, hetgeen betekent dat de deelnemers ook activiteiten uit het programmaboekje kunnen bezoeken. Er doen 26 ‘caravans’ aan de weekenden mee, dat betekent 52 deelnemers. De Vereniging Caravanbridgers telt op het moment 75 caravans als lid. De weekenden worden door de leden zelf georganiseerd op verschillende plaatsen in Nederland. Vroeger vonden de weekenden ook plaats in het Buitenland, maar dat is nu niet meer, gezien de hoge leeftijd van de meeste leden. Ook is het plan om op 12 september een wedstrijd te doen tegen de Hillegomse bridgeclub bij de HTC.

dinsdag 3 september 2013

Naar de kerk voor een goed boek n Derde editie van Boekenmarkt op zaterdag 26 oktober lisse n Hoogste tijd om de boekenkast op te ruimen en overtollige zaken af te staan ten behoeve van de Boekenmarkt in de – voorheen gereformeerde, nu PKN – kerk aan de Heereweg 105. De voorbereidingen zijn namelijk al van start gegaan, ook al vindt de markt pas plaats op zaterdag 26 oktober. Door Ilse Hesp

Een gewone supermarkttas kan een ongekende gift bevatten, zoals boeken uit de vijftiger jaren, die binnenin zijn geïllustreerd met plakplaatjes zoals dat bij oude Verkadealbums gebruikelijk was. “Inderdaad heel bijzonder”,zegt Jan Willem Plug terwijl hij de oude boeken een voor een tevoorschijn haalt. “Ieder boek gaat door onze handen”, vult Henk Tulner aan, “want het sorteren doen we al vroeg, op verschillende opeenvolgende momenten. Je kunt niet wachten tot het moment dat alle boeken op de tafels in de kerk worden uitgestald”. De Boekenmarkt beleeft haar derde jaar en komt voort uit de eerdere Rommelmarkt die 30 jaar geleden van start ging. Een groot succes, met jaarlijks stijgende opbrengsten. “Toch moesten we daarmee stoppen. Er kwamen meer rommelmarkten. Ook fysiek werd het moeilijker vol te houden. Toen we ermee begonnen waren we veertigers, en nu zijn we een paar jaar ouder en dat heeft zo z’n consequenties”,

Jan Willem Plug en Henk Tulner krijgen soms ongekende schatten onder ogen. (Foto: Ilse Hesp) lacht Henk Tulner. Al snel ging het toch weer kriebelen en zo werd de boekenmarkt, annex curiosa- en muziekmarkt geboren. “We zijn er heel content mee”, aldus Plug, “want de opbrengsten zijn weer goed”. Daarvan is 80 procent voor de kerk zelf en 20 procent gaat

naar de Diaconie. Die bepaalt jaarlijks waar dat bedrag naar toe zal gaan. In 2012 was dat bijvoorbeeld de Voedselbank. Ruim dus vooral die boekenkast op. Het is tenslotte voor een goed doel en het bezorgt heel veel mensen een genoeglijke snuffelzaterdag.

Hillegom n De stichting Het huis van Tante Trees heeft vorige week een donatie gedaan aan de Hillegomse voedselbank van € 1000.

De stichting heeft eerder deze zomer al aan alle gezinnen met kinderen vrijkaartjes voor Het Linnaeushof gegeven. Ook kreeg de voedselbank 130 cadeaubonnen van €10, die te besteden zijn in de winkel. Van beide giften was de beheerder mevrouw Geljon op de hoogte, maar de stichting had voor haar op donderdag 29 augustus nog een verrassing. Voorzitter Sylvia Duits-Hofland overhandigde haar een cheque van €1000,00. Geljon is blij met de donatie. “Die is heel erg welkom, omdat de schappen van de voedselbank aardig leeg zijn. Het bood ons een trieste indruk. Natuurlijk zijn we zelf druk doende om deze tekorten aan te vullen, maar het geld helpt hen weer aardig op weg.”

Hillegom n Het Pluspunt aan

Fotobijschrift

Computerinstuif in Pluspunt

Geslaagde sportdagen in De Vosse hillegom n In Sporthal de Vosse

werden op dinsdag 27, woensdag 28 en donderdag 29 augustus sportdagen georganiseerd voor Hillegomse kinderen van 4 tot 12 jaar. De organisatie van deze dagen was in handen van de kersverse Buurtsportcoach Sandra Boonstra, die nog maar kort in Hillegom actief is.

Door Annemiek Cornelissen

Het is vanaf nu mogelijk om weer boeken, platen, bladmuziek en curiosa in te leveren. Neem daarvoor contact op met Nico Groen: 0252410460 (nico.groen@casema.nl), Ed Olivier: 0252-411927 (edolivier@ hetnet.nl), of Henk Tulner: 0252411122 (htulner2@casema.nl).

Huis van Tante Trees helpt Voedselbank

’t Pluspunt open op zondag het Henri Dunantplein 28 is sinds zondag 1 september weer geopend, van 13.30 tot 17.00 uur. Onder het genot van een kopje koffie of een borrel kunt u genieten van elkaars gezelschap, van het biljart, of een kaartspelletje. Informatie Welzijn Hillegom, 0252 - 519700.

5

De sportdagen zijn heel geslaagd te noemen. Zowel op dinsdag als woensdag werden er 50 kinderen geteld en de laatste dag werd het drukste bezocht, namelijk door maar liefst 75 kinderen. Sandra Boonstra was maar wat blij met het resultaat. Zij is van plan om nog meer activiteiten te gaan organiseren voor de Hillegomse jeugd op sportgebied. Binnenkort komen er nog twee coachen bij, die zij gaat coördineren. De buurtsportcoa-

chen zijn in dienst van Sportsupport, een in de regio opererende stichting, die in opdracht van de gemeentes sportbeleid uitvoerd. De kinderen konden onder andere squashen, dansen, badminton, turnen, het spel doen gezond eten en drinken, nuchaku do, basketbal, knutselen en ritmisch gym. Zij werden daarbij indien nodig begeleid door Hillegomse verenigingen en instanties, waaronder Squash Hillegom, Basketbalvereniging Hil-

Hillegom

legom, Nunchakuleraar Rene de Jong, Dansdesign, Care & Cure en Gymnastiekvereniging Jahn.

n Op woensdag 4 september gaat het nieuwe seizoen van de computerinstuif in Ontmoetingscentrum ‘t Pluspunt weer van start. De themaochtend start om 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur. Deelname is gratis. Locatie is Ontmoetingscentrum ‘t Pluspunt aan het Henri Dunantplein 28, Hillegom. Meer informatie is verkrijgbaar bij Welzijn Hillegom, 0252 519700.


 FAMILIEBerichten

Na een lange en moeizame periode van afnemende gezondheid is rustig ingeslapen, mijn man, onze vader, schoonvader en opa

Piet Zwaneveld Petrus Maria

* 26 juli 1934

• Begraven

Nel Zwanenveld-Brouwer Cor Aad en Ineke Frans en Christa Debby Jennifer, Sophie Paola Ancora en Bert Annabel, Niels Leny Willy

• Cremeren • Rouwtransporten door binnen en buitenland • Opbaring in eigen rouwkamers • Eigen parkeerterrein • Dag en nacht bereikbaar Maartensheem 27 2182 DL Hillegom

Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Piet is overgebracht naar het Uitvaarthuis van der Putten, Heereweg 60 te Lisse, alwaar geen bezoek.

Tel: 0252-211843

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

De plechtigheid voorafgaande aan de crematie vindt plaats op woensdag 4 september om 14.45 uur in het crematorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4 te Leiden.

• STRATENMAKER voor uw tuin of oprit. Ruim 30 jaar ervaring. Leveren van alle materialen. Schuttingen. Ook voor kleine reparaties en afvoer. Tegen scherpe prijzen. Tel. 06-20897322.

† 1 september 2013

Voor al uw bestra(Boeren) schuur of stal gezocht in duintingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijsop- streek. Tel. 06-44771775 - werkplek schrijver, afgegave 070-3211006. legen/slechte staat geen probleem. Vuil tapijt? Laat het vakkundig reinigen RECREATIEplek voor stacaravan/chalet geof huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam zocht in de duinstreek voor een natuurliefhebber & Interieurverzorging, tel. 070-5116612. rustzoeker. Tel. 06-44771775. Dak herstellen? Bou­ma/Grundeken belBent u op zoek naar een oppas? Vr. 51 jr. len! 070-5114674/070-5118394. Uw dakspecialist! biedt zich aan. Wellicht passen mijn kwaliteiten bij BC SIERBESTRATING Tegelwerk, met afvoer, uw wensen meer info? lilian.vooys@live.nl gratis prijsopgave. Tel. 06- 55321682. Pianolessen aangeboden, klassiek, 50-plusser SCHILDERT, SAUST en behangt uw door ervaren en bevoegd lerares. Voor jong en oud. Tel: 071-8890852. huis weer als nieuw. Tel. 06-13067762. GETUIGEN GEZOCHT: wielrenner tegen stilLekker toerfietsen vanuit Wassenaar en Voorschostaande auto. Kr. Burg.Hermansstraat/Noordeinde ten? www.tcdekampioen.nl. 11 jun ‘13. Bel: 06-55891815. STEUNZOLEN. Erkend leverancier, lid Stichting tuinwerkzaamheden. Vakbekwame tuinLOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak man voor o.a. snoeiwerk, onkruidbestrijding, opschokunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 071-5238468 of 06- nen, beplantingen en ontwerp, boomkappen etc. Gratis advies. Inschr kvk. 06-19283819 of 06-20648419. 12028319. TE HUUR: La Carihuela/Torremolinos/Spanje. www.zalenverhuurkruyt schipvanleiden.nl. Mooi bruin café in oude centrum van Leiden. Voor Mooi appartement 50 m. van het strand. Ideaal afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc. Geen ook voor de overwinteraars. Met een groot zonnig huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare balkon en prachtig uitzicht op zee. Info 0715122981/06-23077727. drankprijzen! Reserveringen: tel. 06-25047376. Te koop: Red seader caravaN. Grote living, Student wil u graag helpen met COMPUTERkeuken, 1 slaapkamer, douche, toilet, schuur, grote PROBLEMEN. € 15,- p.u. Tel. 070-5114250. tuin. 071-5155972 na 19.00 uur. GEVEL/SCHOORSTEENRESTAURATIE? Ervaren straatmaker voor al uw bestraUithakken (slijpen)-voegen-reinigen-impregnerenknipvoegen-metselwerk. Altijd gratis advies en ge- ting, tegelwerk en schuttingen. 06-29846976. heel vrijblijvend prijsopgave. Tel. 06-20897322. huisontruimingen en seniorenverhuizinStucadoren, schilderen, tegelwerk, loodgie- gen. Goede, snelle service. Aantrekkelijke tarieven! 071-8875861 of svsn.nl ter, badkamers, 06-19110519. TUINMAN/STRATENMAKER voor al uw tuinTE KOOP: NIEUWE NAAIMACHINE merk: Janome DC8330 met heel veel mogelijkheden. Prijs werkzaamheden, gratis pr.opg. Tel. 06-57200505. n.o.t.k. Tel. 071-4012610. Te huur: 4-kamer appartement a/d StarrenTE KOOP: Verzorgd 2-kamer APPARTE- burglaan te Wassenaar. Huur excl. g.w.l. € 685,- p.m. MENT, 45 m2, eigen parkeerterrein, 100 m. van zee. Info: 06-51605204. Koop nu en profiteer. Tijdelijk voor een lage prijs. T.h.a.: 1 ha zandland voor bollenteelt, tus06-24907915. sen Rijnsburg en Voorhout. Gebruik schuur mogelijk PIANOLES! 071-5155266 pop, jazz en klassiek. (water + elektra). 06-53584763. GITAAR-/VIOOLLES bij the music-affair. garageboxen in Oegstgeest en Leiden. Omg. Rijnsburg, Katwijk, Noordwijk, Leiden. Ook Huurprijs v.a. € 110,-. Inlichtingen: 06-20773480. les aan huis. 06-30799666.

• •

OPGeLet! uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. u kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KAtWIJK • HET VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK • SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK • PRIMERA v.d. Lans, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM • RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut • THE READSHOP, in de Hoftuin, rIJNSBurG • LIETHORPS BOECKHUYS, Hoogmadeseweg 13, LeIDerDOrP • ROKERSPALEIS LEIDERDORP, Van Diepeningenlaan 17, LeIDerDOrP • BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OeGStGeeSt U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLeVereN tOt DONDerDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna)

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in één van de ontvangkamers van het crematorium.

• Eerhart Sierbestrating.

PArtICuLIereN

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

Noordwijk hout Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp Wassenaar

}

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN

• •

• •

VOOR UW KUNSTGEBIT DE BESTE KEUZE

BERNARD SCHULTE BV BV BERNARD CENTRALE VERWARMINGSCHULTE EN AIRCONDITIONING

ZONNEPANELEN ZONNEPANELEN CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

Pakketprijzen Aantal panelen 3 panelen 6 panelen 8 panelen 10 panelen 12 panelen

Totaal Wp

Omvormer

735 Wp 1470 Wp 1960 Wp 2450 Wp 2940 Wp

Soladin 600 XS 2000 XS 2000 XS 3200 XS 3200

Vergoeding via uw zorgverzekeraar

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief: Mastervolt omvormer Bevestigingsmateriaal voor op pannedak of platdak Bekabeling tot aan de omvormer 25 jaar garantie op de panelen (80% van het max. vermogen van het paneel) en 5 jaar op omvormer Inclusief BTW

Weekenddienst 06 1 777 6 777

*vraag naar de voorwaarden

Gratis advies Alle soorten kunstgebitten, ook op implantaten Avond of weekendafspraak in overleg

LISSE TPP H. M. VAN BEEK KANAALSTRAAT 187a 0252 425 850 HILLEGOM TPP VAN HOOFF WILHELMINALAAN 1A 0252 520 605

Prijs incl. omvormer en bevestigingsmateriaal € 1.495,€ 2.955,€ 3.678,€ 4.435,€ 5.125,-

VOORHOUT

Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL

VOORHOUT

Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL


LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

zakelijk gezien

dinsdag 3 september 2013

7

Hoe goed is úw bed eigenlijk nog?

“Soms voelen mensen na de vakantie pas echt het verschil” Aah, zomertijd. Lekker op vakantie, en de rust opzoeken. Maar sommigen onder ons worden op hun vakantieadres geconfronteerd met de zachte of harde waarheid: het bed. Of beter gezegd: een ánder bed.

het niet beschadigt.” De buitenkant van een matras is goed te beschermen door het gebruik van een matrasdek of een molton. En dan is er nog ventilatie. Terwijl je slaapt zweet je, en vocht is niet goed voor een matras. Regelmatig luchten is dus essentieel.

Moeder verdient ’n maximale én vorstelijke nachtrust!

Boxsprings en Beddengoed Boxsprings met topdek zijn momenteel erg trendy, en het onderhoud ervan is bovendien vaak ook eenvoudiger. “De topdek ondervangt al veel qua transpiratie en stof”, aldus Marijke. “En die is natuurlijk gemakkelijker te hanteren dan een groot matras.” De matrashoes, de tijk in vakjargon, van een boxspring is vaak afneembaar. Dat maakt het onderhoud ook eenvouDat kan twee kanten op. Soms valt het bed op het vakantieadres tegen. diger. Sommige hoezen kunnen in Het is te hard, of te zacht, maar in de wasmachine, anderen kunnen ieder geval anders. Na een nacht het beste naar de stomerij gebracht of wat went het. Of niet. En in dat worden. geval ben je blij als je thuis weer in Een klein beetje inspanning verje eigen vertrouwde bed ploft. Maar lengt de levensduur van een dus andersom kan ook. Dat als je thuis matras aanzienlijk. En goed bedkomt je moet concluderen: “mmm, dengoed, we noemden al de moldat bed in het vakantiehuisje of hoton, draagt daar ook aan bij. Maar tel lag eigenlijk beter.” het plezier van beddengoed zit natuurlijk niet alleen in de doelma“In dat laatste geval is het goed om tigheid ervan. Het oog wil immers je eigen bed nog maar eens goed ook wat? En laat Marijke nu een onder de loep te nemen”, legt Ma- tipt Marijke. “Niet alleen omkeren, er kuiltjes ontstaan en bovendien matras dubbelvouwen. “Het bin- ruim assortiment aan goed, maar rijke Krispijn van De Nachtwacht maar ook van onder naar boven komt het de ventilatie ten goede.” nenwerk van een matras is tegen- vooral ook mooi beddengoed hebZorg dat in Katwijk uit. “Je bent normaal keren. Daarmee voorkom je dat Wat je ook nooit moet doen is een woordig vaak highan rujeil ben! Heerlijke kussen, vrolijke bedij in gb Ontv tech. zo gewend aan je eigen bed, dat spreien. “Sinds kort ben ik ook deaje slijtage of vermindering van de ler van VanDyck Bedtextiel”, vertelt t wel to ed b veerkracht niet zo goed voelt. Voor Marijke. “Echt superkwaliteit voor e d ou w u or vo terug veel mensen is de vakantie dan ook een superprijs. Gewoon katoen, of ..!.. het moment dat ze er achter komen satijn geweven, met allerlei dessins. dat hun eigen bed bed eigenlijk Ik heb zelfs patchwork motieven. niet meer zo goed of lekker ligt.” De eerste VanDyck folder is voor de In dat geval staat Marijke graag zomer al de deur uitgegaan, en dat voor u klaar voor advies, een nieuw was echt een groot succes! Beddenmatras, een onderdeel of zelfs een goed doet het ook leuk als cadeau, heel nieuw bed. Een Eastborn uiteren mocht je niet precies weten wat aard, want dat is het merk waar De de smaak van diegene is aan wie je Nachtwacht zich op heeft gespehet cadeau doet, koop dan een BedDe wekker staat uit. Wat is uitslapen eigenlijk een luxe! Het nieuwe beddengoed ruikt fris en de vrolijke dessins cialiseerd. “Op en top Nederlands, dengoed cadeaubon bij me, zodat geven de kamer een prettige lentesfeer. Het ochtendlicht piept voorzichtig door de gordijnen en beneden hoorzelf iets kunnen komen uithoge kwaliteit en zeer betaalbaar”, ze hier somt Marijke de voordelen van zoeken.” je opgewonden gefluister van de kinderen, met af en toe een opgewekt maar vermanend woordje van papa. haar merk nog eens op. “Eastborn is er in alle prijsklassen van laag- tot Advies en gezelligheid Gerustgesteld sluit je de ogen weer. Er wordt opgelet; je kunt je nog even omdraaien. Maar korte tijd later middensegment, maar ieder bed Tips en ideeën, ze rollen er gemakvoldoet aan de hoogste standaarkelijk uit bij Marijke. Niet alleen zwaait de slaapkamerdeur open en de kids marcheren binnen met een dienblad vol dingen waarvan zíj zeker den binnen die prijsklasse”. Zo hoef verstaat ze haar vak, ze vertelt er weten dat jíj het lekker vindt... Het is 12 mei 2013, MOEDERDAG. En daarbij hoort natúúrlijk ontbijt op bed! je je vakantie niet te laten schieten ook graag over. Bij een rondleiding om na afloop ervan toch weer in door de winkel of onder het genot een goed bed te vallen. van een kopje koffie, met altijd iets Maar... is ontbijten op bed voor jou nog wel een genoegen? Of lig je toch eigenlijk niet meer zo lekker? Is jouw lekkers erbij, aan de gezellige kofAAndAcht en onderhoud bed misschien toch aan vervanging toe? Daar kunt u vóór het Moederdag is nog iets aan doen. Marijke Krispijn fietafel. “Advies is net zo belangrijk Maar hoe goed een bed ook is, het als het product”, vindt de slaapvan De Nachtwacht helpt u daar graag bij! Vandaar dat zij een prachtige aanbieding heeft voor álle moeders: vergt altijd wat aandacht en ononderneemster. “En ik geef graag Ruil uw oude bed in voor een bed uit de Eastborn Smart of Perfect Collectie en ontvang tussen de €250,-en derhoud. Een goed matras gaat tips en adviezen, want ik vind het €450,-terug. Oh, u bent geen moeder? Loop toch maar eens binnen bij Marijke. Onder het genot van een kopje gemakkelijk acht tot tien jaar mee, belangrijk dat mijn klanten goed maar dan moet je er wel goed mee geïnformeerd zijn. En als zij het van koffie vertelt zij u graag over de speciale voorwaarden waarvan iedereen kan profiteren. omgaan. Eenvoudige tips doen al mij niet horen, van wie dan? Ik ben een heleboel. “Je moet je matras immers de Nachtwacht. Ik waak bijvoorbeeld regelmatig keren”, uw slaap!” Is uw bed nog wel in orde? Kom in dat geval eens kijken naar al het beddengoed in leuke dessins of de over tal van

€ 450,=

Een moederdagsdroom...

andere leuke slaapkamerartikelen die u kunt vinden bij De Nachtwacht. De Nachtwacht waakt over jouw Moederdagontbijt!

Ambachtsweg 24a • 2222 AL Katwijk (Industrieterrein ’t Heen, tegenover de Gamma) • T 071 408 58 55 • inf0@denachtwachtkatwijk.nl

www.denachtwachtkatwijk.nl - Slapen doen we ’s nachts!


8

zakelijk gezien

dinsdag 3 september 2013

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

ABIN accountants:

Betrokkenheid is bij ons geen cliché “Het voorkomen van risico’s, en het benutten van kansen”. Zo omschrijft accountant Cees van Wijk van ABIN accountants zijn werk. “We willen ondernemers beter maken”, vult collega Bas van der Meij aan. Een gesprek met twee goedlachse financieel specialisten met hart voor hun klant. ‘Spitten in het verleden of inzicht scheppen in de toekomst?’ Dat is de vraag die op de site van ABIN gesteld wordt. Feitelijk is dat helemaal geen tegenstelling, want een goede accountant doet allebei, afhankelijk van de situatie. “Bij een bedrijfsovername-onderzoek is het bijvoorbeeld heel belangrijk dat er geen lijken uit de kast rollen”, legt Bas uit. Dan onderzoeken we het verleden natuurlijk grondig. ”De

belangrijkste taak van een accountant is toch wel orde en inzicht scheppen in de cijfers, zodat op basis daarvan gefundeerde beslissingen kunnen worden genomen. Dat vraagt van een accountant kennis, inzicht en vooral veel betrokkenheid. “Wij helpen de ondernemer in alle fasen van het ondernemersleven”, aldus Cees. Van de eerste plannen en de investeringsaanvraag, via de groei en stabilisering van het bedrijf, tot de fase van overdracht, verkoop en pensioen.” Groeiend bedrijf Cees van Wijk weet waar hij over praat. Net als zijn collega Bas van der Meij heeft hij jarenlange ervaring in de accountancy. Sinds 2004 is hij partner bij ABIN, samen met Huig Haasnoot en oprichter Corbert van Rijn. Corbert startte ABIN in 2002. Inmiddels is ABIN uitgegroeid tot een bedrijf met meer dan 80 werknemers en drie vestigingen; behalve de hoofdvestiging aan de Losplaatsweg in Noordwijk heeft ABIN ook kantoren in Katwijk en in Leidschendam. “Onze klanten zijn voornamelijk afkomstig uit het MKB”, aldus Cees. De meesten komen uit de regio tussen Rotterdam en Amsterdam, en dan met name de Duin- en Bollenstreek. Ondernemers hebben hun accountant graag in de buurt.” “Wij verrichten alle voorkomende accountantsdiensten, zoals jaarrekeningen samenstellen, fiscaal ad-

vies, loonadministratie, financiële planning en HR advies”, vertelt Bas. Bijzonder aan ABIN is dat zij ook financieel specialisten bij andere bedrijven detacheert, bijvoorbeeld als controller of hoofd boekhouder, en ook het beheer doet voor verschillende Verenigingen van Eigenaren uit de Bollenstreek. Maar niet alleen bedrijven, ook particulieren kunnen ABIN inschakelen. “Dan praten we vooral over belastingaangiften, vermogensplanning, fiscaal- en testamentadvies en begeleiding bij echtscheidingen”, somt Cees op. informeel Cees Van Wijk wijst er graag op dat ook particulieren en ZZP-ers bij ABIN hartelijk welkom zijn. “Er moet geen drempel zijn om naar een accountant te stappen. Daarom zijn we heel down to earth en informeel. We tutoyeren vrij snel en er is ruimte voor een flinke dosis humor.” Wat niet wegneemt dat Van Wijk en zijn collega’s benadrukken dat hun diensten van hoog niveau zijn. “We nemen ons werk heel serieus. Onze mensen zijn vaktechnisch sterk, met een scherp academisch denkniveau. We kunnen hele moeilijke casussen aan. We doen ook geen concessies: alles gaat volgens procedure. Maar tegelijkertijd mag het ook wel een beetje leuk zijn. Dat is ook hoe wij zijn.” Integer, onafhankelijk en betrouwbaar zijn eigenlijk vanzelfsprekende termen, vindt Bas. “Pas hoorde ik nog:

‘ik waardeer je rechte rug’.” Niet voor niets heeft ABIN in de afgelopen jaren een prima reputatie opgebouwd. “We staan dichtbij onze klanten. Fysiek, maar vooral ook gevoelsmatig. Betrokkenheid is bij ons geen cliché.” ABIN accountants en belastingadviseurs

Vestiging Katwijk: Burgersdijkstraat 9-11 2225 AT Katwijk 071 - 407 51 41 Vestiging Leidschendam: Weigelia 25 2262 AB Leidschendam 070 - 319 25 55

Vestiging Noordwijk: Losplaatsweg 14 2201 CV Noordwijk 071 - 361 93 18

Als het moet maakt de Tandenwinkel uw kunstgebit in één dag. NOORDWIJK. - Het komt regelmatig voor dat mensen per ongeluk hun kunstgebit in de badkamer kwijtraken doordat het uit hun handen glipt en in de wc-pot terechtkomt of stuk valt op de harde tegelvloer. Wat moet je in zo’n geval? Als uw kunstgebit weg is of onher­ stelbaar beschadigd, biedt de Tan­ denwinkel in Noordwijk snel uit­ komst. Een mond zonder tanden en kiezen is geen prettig gezicht; u kunt direct bellen voor een spoed­

afspraak zodat u vaak nog dezelfde dag terecht kunt. Bij de Tandenwinkel gaat tandpro­ theticus Peter van Wijk snel aan de slag om u aan een nieuwe tandpro­ these te helpen, rekening houdend met uw wensen. Tandprotheticus Peter van Wijk is een perfectionist. Hij gaat altijd zeer kritisch te werk om mensen te helpen aan een zo natuurgetrouw mogelijke prothese. „Technisch is veel mogelijk“ zegt Peter van Wijk. „Maar het moet na­ tuurlijk ook passen bij het uiterlijk en de wensen van de mensen zelf“.

Het moet er natuurgetrouw uitzien vindt hij. „Vandaar dat wij bij de Tandenwinkel een grote keuze heb­ ben uit natuurgetrouwe tanden en kiezen in verschillende formaten en kleurtinten wit, wat erg belangrijk is bij een partiële prothese of alleen een onder­ of bovengebit. De kunst bij het maken van een ge­ bitsprothese is, dat niemand het verschil ziet tussen echt en kunst“. Heeft u een foto van vroeger waarop uw tanden goed te zien zijn? Neem die dan gerust mee, want tandpro­ theticus Peter van Wijk vindt het een

uitdaging een prothese te maken die voor 100% bij u past en dat de mensen om u heen niet kunnen zien dat u een kunstgebit heeft. Bij een kunstgebit is de pasvorm en mondhygiëne belangrijk. Na verloop van tijd slinken uw ka­ ken en gaat uw gebit wat ruimer zit­ ten. U voorkomt moeilijkheden bij kauwen en spreken door minstens eens in de twee jaar op controle te gaan, ook als u geen klachten of problemen heeft. Het slinken van de kaken gaat zo ongemerkt dat het u zelf niet opvalt. Verder wordt gecon­ troleerd of uw hele mond nog goed gezond is. Vooral bij mensen met een slecht passend kunstgebit of bij mensen die al jarenlang hetzelfde kunstgebit dragen, kunnen mondaf­ wijkingen ontstaan. Een kunstgebit gaat gemiddeld vijf tot tien jaar mee, het is daarom prettig te weten dat uw gebitsprothese door kleine en eenvoudige correcties zijn werk optimaal blijft doen en dat u er goed blijft uitzien. Net als uw eigen tanden en kiezen, moet u uw tandprothese verzorgen om hem mooi en schoon te houden. Dit kunt u het best doen met behulp van een speciale protheseborstel, ge­ woon met water en een niet­agres­ sieve reinigingsgel. U kunt beter geen tandpasta gebruiken omdat dit te veel schuurt.

Een nachtje in een bekertje keuken­ azijn doet wonderen. Ook voor de zorg van een frisse adem bent u bij de Tandenwinkel op het juiste adres. Vraag advies, de Tandenwinkel is gevestigd aan de Kerkstraat 44 in Noordwijk. Meer informatie: www.tandenwinkel.com, tel. 071-36 111 45.


nieuws

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

dinsdag 3 september 2013

9

Openluchtconcert aan Beekkade Hillegom

Solisten

Amsterdam heeft het Prinsengrachtconcert en Hillegom het Beekkadeconcert. Onder auspiciën van de Harddraverijvereniging organiseert de Hillegomse Harmonie Kapel een concert in het kader van de Najaarsfeesten. In het verleden heeft de Harddraverijvereniging al vaker het concert georganiseerd maar door omstandigheden is dit een aantal jaar geleden gestopt. Een jaar terug legde de Harddraverijvereniging contact met de HHK met het verzoek of zij mogelijkheden zagen om het concert nieuw leven in te blazen.

Het Beekkadeconcert begint zondagavond 8 september om 19.00 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk.

n Tijdens de najaarsfeesten wordt op zondag 8 september de Beekkade omgetoverd tot een groot openluchttheater voor het Beekkadeconcert.

Op zondag 8 september wordt de Beekkade omgetoverd tot een groot openluchttheater, compleet met een podium met licht en geluid. In de open lucht zal de Hillegomse Harmonie Kapel onder de muzikale leiding van dirigent Wim Notenboom mooie stukken ten gehore brengen, in zowel klassiek, jazz als populair. Net zoals bij het Prinsengrachtconcert worden ook tijdens het Beekkadeconcert drie Hillegomse solisten ingevlogen; Ad Turkenburg (altsaxofoon), Judith van Drunen (zang) en Irene Caspers (harp).

Fotowedstrijd over ‘Buren’ aangepast hillegom

n Al sinds juli is de inzending voor de fotowedstrijd, die georganiseerd wordt door Hillegom Promotie, geopend. De feedback die de organisatie sindsdien ontvangen heeft, heeft ze doen besluiten om de fotowedstrijd iets aan te passen.

Het CultuurWeekend, waar de fotowedstrijd onderdeel van is, valt samen met de Nationale Burendag op zaterdag 21 september. Op die dag worden er door buren leuke buurtcontactdagen georganiseerd. Veel mensen willen meer contact met hun buren, maar door de dagelijkse drukte komen ze er vaak niet aan toe. Fotowedstrijd

Met de fotowedstrijd ‘Buren’ draagt Hillegom Promotie ook een steentje bij aan de Hillegomse burendag. Leg op de gevoelige plaat vast, hoe gezellig uw buren zijn of hoe bijzonder, behulpzaam, handig, leuk, goede vrienden, interessant of apart uw buren zijn. Meedoen aan de wedstrijd kan door foto’s voor 18 september in te sturen naar fotowedstrijd@hillegompromotie.nl.

In het weekend van 21 en 22 september, tijdens het Cultuurweekend, worden alle ingezonden foto’s tentoongesteld. Verder zijn er datzelfde weekend op acht locaties in Hillegom diverse tentoonstellingen van schilderijen, beelden, glasobjecten en foto’s. Tijdens de twee dagen is het ook mogelijk mee te doen aan een creatieve workshop, te kijken naar een toneelstuk, muziek te beluisteren, een portret te laten schilderen of zelf iets schilderen of boetseren. Bekendmaking

De prijswinnaars van de de fotowedstrijd worden vrijdag 20 september bekend gemaakt. De eerst prijs is een digitale fotocamera, de tweede prijs tweepersoons waterfietsarrangement en de derde prijs een dagje forellenvissen. De jury, bestaande uit Hans van Schie, Frederique Durlacher en Art de Geus, zullen ook nog trofeeën en diploma’s uitreiken aan de leukste inzender. Meer weten over de wedstrijd en het CultuurWeekend? Kijk dan op de websites van Hillegom Promotie: www.hillegompromotie.nl en www.uitinhillegom.nl.

Van Messing speelt op zaterdag 9 november in Static. (Foto: pr.)

Grote Prijs van de Bollenstreek krijgt nieuwe opzet Hillegom n Na drie jaar van afwezigheid is een nieuw organisatieteam gevonden voor de bandcontest Grote Prijs van de Bollenstreek. Van september tot en met december gaan regionale bands en andere acts weer de strijd met elkaar aan. Waar de Grote Prijs zich voorheen voornamelijk op bands richtte, werden dit jaar alle soorten artiesten uitgenodigd om mee te doen. Producers, rappers, singersongwriters, dj’s, maar natuurlijk ook gewoon bands. Dit heeft onder andere een verrassend aanbod op het gebied van singer-songwriters opgeleverd. De acts nemen het als vanouds tegen elkaar op voor een professionele jury, maar ook het publiek heeft in deze editie een stem. Dit gebeurt via een app die speciaal voor de wedstrijd is ontwikkeld. Iedere voorronde kan hiermee op een van de deelnemende artiesten

gestemd worden. De act met de meeste publieksstemmen is de publiekswinnaar van die ronde. In totaal hebben dit jaar bijna vijftig acts zich ingeschreven voor de Grote Prijs van de Bollenstreek. Hieruit zijn 25 deelnemers geselecteerd die op verschillende poppodia in de regio gaan spelen. Op 28 september spelen in Fascinus in Sassenheim Black Volvo, Gloria 51, The Legs, Scrapco en Elise Talita. Op 12 oktober is het in Splotsz in Roelofarendsveen de beurt aan Coral Springs, The Royal Spuds, The Destructive Penguins, Higgs Foton en Screech. In Leiden spelen op 26

oktober in Qbus Van Leer, Red Cherry, Falling Leo, Ludo Timp en Lukewarm Ocean. Op 9 november is de wedstrijd in Lisse bij Static, waar Noisette, 12:04, Garrith, Van Messing en Sink the Bismarck zullen spelen. De laatste voorronde is op 23 november in het Katwijkse Scum met Desire One, Illusionless, The Drift, Chromasphere en Art of Almost. Halve finale in Solution

De publiekswinnaar uit iedere voorronde gaat door naar de halve finale die zaterdag 7 december in het Hillegomse Solution wordt gehouden. De winnaar van de halve finale gaat samen met de door de jury gekozen winnaars uit de voorrondes door naar de finale op zaterdag 21 december in Ex-Voto in Voorhout.

COLUMN

Begrijpt u het nog? De afgelopen maanden vlogen de berichten ons om de oren den. Met de voeten in de klei wordt erna terug te vallen (instorten van de er naar de ontwikkelingen gekeken. woningmarkt). De werkelijkheid ligt (komkommertijd): dan dus net even anders.

- “Huizenmarkt herstelt” - “Huizenmarkt stort in” - “Huizenprijzen dalen met vijf procent” - “Rabobank voorspelt herstel” - “Hypotheekrente nog steeds te hoog” - “Minder woning verkocht in Juni” - “Meer nieuwbouwhuizen verkocht in Juli”. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik ben inmiddels toe aan vakantie! (Nu ga ik gelukkig laat dit jaar, dus dat komt mooi uit). Zo kregen wij in Juni het bericht dat de huizenmarkt was ingestort. Terwijl we in Juli weer een 30% stijging mochten noteren in de woningmarkt. Daarna was de bodem volgens de ING Bank nog niet in zicht. Terwijl de Rabobank al aangaf dat de woningmarkt toch echt tekenen van herstel vertoont.

Welnu hier het antwoord! “NIEMAND DIE HET WEET”… Dat wil zeggen, niemand die het zeker weet maar het voelt allemaal een stuk beter. Het raadsel van de cijfers is overigens wel gedeeltelijk te verklaren. Er wordt gemeten met verschillende data en datums. Zo kijkt de NVM (de grootste makelaarsorganisatie van Nederland) naar de meest recente cijfers en doet navraag bij haar le-

Een andere grote informatiebron, het Kadaster, kijkt naar de transactiedatum. Dit is de datum dat een woning of het appartement wordt overgedragen. Die lopen dus vaak maanden achter op de cijfers van de NVM. Niet erg maar wel irritant… Vaak zijn er hele makkelijke verklaringen te bedenken voor bepaalde excessen. Zo was er bijvoorbeeld vorig jaar de dreiging dat de tijdelijke overdrachtsbelasting van 2% weer terug zou gaan naar 6%. Geen verrassing dat er dus vlak voor 1 Juli 2012 een enorme piek zichtbaar was in het aantal transacties. Alle verkopers wilden hun transport dan ook voor 1 Juli 2012 laten plaatsvinden. Statistisch gezien krijg je dan een enorm herstel van de woningmarkt (toename van verkoop), om vervolgens de maand

Nu de woningmarkt weer iets gezellig wordt en u weer “verkocht stickers” op borden ziet verschijnen, komt bij de verkopers ineens de gedachte op dat hun huis wel in waarde zal zijn gestegen. Men denkt direct de prijs aan te kunnen passen en meer te kunnen vragen. Maar mocht u nou echt willen weten wat de waardeontwikkelingen zijn en hoe de markt in elkaar zit? Bel dan uw NVM makelaar. Met onze voeten in de klei geven wij graag antwoord op de juiste ontwikkeling en de correcte cijfers. Wij beschikken namelijk over de ideale kaplaarzen! Misschien vraagt u wel veel te weinig? Al leert de realiteit van dit moment ons, dat we daar nog niet helemaal zijn…

Heereweg 211 2161 BE LISSE Tel. (0252) 42 91 19 Fax: (0252) 42 62 50 www.chantallefeber.nl


10

dinsdag 3 september 2013

zakelijk gezien

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER


nieuws

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

dinsdag 3 september 2013

11

Cafe Puntje Puntje bestaat twintig jaar Hillegom n Cafe Puntje Puntje bestaat deze maand twintig jaar en daarom wordt er deze week vier dagen achter elkaar feestgevierd. Het begint allemaal op donderdag 5 september met een Flugelparty, waar deze shotjes worden verkocht voor 1 euro. Door Annemiek Cornelissen

De Hillegomse zanger William (l) ontvangt zijn single uit handen van collega Hans Steiger. (Tekst en foto: Annemiek Cornelissen)

Single presentatie “Feest” van William hillegom n Op zaterdag 31 augustus heeft in café ‘gewoon Gezellig’ de singlepresentatie plaatsgevonden van de single “Feest” van de Hillegomse zanger William.

De singlepresentatie vond plaats op deze locatie, omdat hier ook de clip, die bij de single hoort, is opgenomen. William kreeg de eerste cd aangeboden door collega zanger Hans Steiger uit Haarlem, die het een eer zei te vinden om dit te mogen doen. Hans treedt zelf regelmatig op in dit café en heeft William leren kennen als een leuke collega. “Ik ben zelf nog niet zo lang bezig met zingen en als je dan gevraagd wordt

door een collega om dit te doen, is dat een eer.” William vertelt Hans Steiger als zijn grote voorbeeld te zien. “Ik kon niemand anders bedenken om dit te doen. Hans is een uitstekend zanger en lieve vriend en ik was blij dat hij meteen ja zei.” Voordat Steiger tot de uitreiking overging, gaf hij nog een optreden weg en hij sloot de avond ook nog af. Tijdens de singlepresentatie waren er ook nog optredens van Robin Razz en Roy van Hemert, twee zangers die ervoor zorgden dat het dak eraf ging. Ook William heeft natuurlijk opgetreden en gezorgd dat “Feest” voorlopig in de hoofden van de cafébezoekers blijft zitten.

Op vrijdag 6 september is er een cocktailavond met een boswandelingactie. Op zaterdag 7 september is er een optreden van zanger Pascal Rodekker en op zondag 8 september is er een zogenaamde hersteldag met voetbal live. Volgens eigenaar Jeroen Muller gaan het vier gezellige dagen worden. Muller kijkt met veel plezier terug op twintig jaar Puntje Puntje. “De jaren zijn echt snel gegaan. Ik weet nog dat ik begon samen met Rob van Looij, die nu Cafe Murphy’s Law heeft. Van dat café ben ik ook eigenaar geweest. Puntje Puntje heb ik nu

tien jaar alleen en ik ben van plan nog jarenlang eigenaar te blijven. Ik vind het een heerlijk café. Ik sta niet meer achter de bar, maar ben nu een soort gastheer geworden. Ik maak een praatje met iedereen en haal de glazen op. Ik zou het niet kunnen missen.” Activiteiten

Bij Café Puntje Puntje worden activiteiten georganiseerd, zoals dj’s, optredens van zangers of themaavonden. Binnenkort staat run the bar weer op het programma. Volgens Jeroen Muller is Puntje Puntje een echt jongerencafé en dat heeft hij eigenlijk een beetje in de

hand gewerkt door allerlei gezellige activiteiten te organiseren, die jongeren trekken. Zo is er op donderdagavond Puntje Puntje ziet dubbel met drankaanbiedingen. Personeel

Bij Puntje Puntje is bijna geen verloop wat betreft personeel. “Sommige mensen hebben jaren bij me gewerkt. Er is er zelfs een die hier een jaartje of 12 heeft gewerkt en nog steeds een avond per week bardienst draait. Ik heb een vaste bedrijfsleider lopen en verder hebben we parttimers.” Café Puntje Puntje verzorgt veelal de horeca tijdens grote evenementen zoals het Smartlappenfestival, bloemencorso en de jaarmarkt, want Jeroen Muller zit in het Koopcentrum Hillegom en Initiatiefrijk Hillegom.

Open dag DansDesign druk bezocht hillegom n Op zondag 1 september werd door Dans- & Balletschool DansDesign haar jaarlijkse open dag georganiseerd en daar was ook deze keer weer echt werk van gemaakt.

Tijdens deze dag, die van 9.00 uur tot 20.15 uur duurde, werden namelijk alle dansvormen getoond, die bij DansDesign kunnen worden gevolgd. In totaal waren er ongeveer twintig lessen van allemaal dertig minuten en voor alle lessen was veel animo. De open dag werd druk bezocht door belangstellenden uit de hele regio. Deelnemers konden zich van te voren via de website inschrijven voor de lessen. Ongeveer 80 belangstellenden hadden zich op deze manier ingeschreven, maar op de dag zelf kwamen er nog een groot aantal deelnemers bij. Bij inschrijving kreeg men een sporttas van Dansdesign.

DansDesign is de grootste dansschool van de Bollenstreek met 55 lessen, die wekelijks worden aangeboden, voor kinderen vanaf twee jaar en volwassenen. De dansvormen variëren van klassiek ballet tot Pilates of Yoga en van Breakdance, streetdance, hiphop tot Stijldansen en Salsa. DansDesign is het eigendom van Jibbe en Michel de Goede. Michel geeft zelf les, terwijl Jibbe het organisatorische gedeelte voor zijn rekening neemt. De dansschool zit sinds januari dit jaar aan het Henri Dunantplein in een prachtig pand met twee dansstudio’s. In de dansschool zijn geschoolde docenten werkzaam, die een opleiding hebben gevolgd op de MBO, HBO en het conservatorium. Voor meer informatie kan men terecht op de website: www.dansdesign.nl.

Drukte aan het Henri Dunantplein tijdens de Open Dag. (Tekst en foto: Annemiek Cornelissen)

Daantje met presentator Armond Fuchs (Tekst en foto: Annemiek Cornelissen)

Daantje presenteert single in Doubler n Finaliste Bloed, Zweet en Tranen in Hillegom hillegom n De bedrijfsleider van Club Doubler, Miep Elderbroek had het al voorzichtig aangekondigd op haar Facebook, maar nu kan ze het van de daken schreeuwen: de release van de nieuwe single van de finaliste van Bloed, Zweet en Tranen, Daantje, vindt plaats in ‘haar’ club Doubler en wel op zondag 22 september. Uiteraard is Miep Elderbroek daar bijzonder trots op. De single “Ik zie het in je ogen” zal op deze dag worden gepresenteerd en worden uitgereikt en ook fans uit Hillegom en deze regio kunnen daarbij zijn. Kaarten voor dit gebeuren dat om 16.00 uur begint en officieel duurt tot 21.00 uur, maar doorgaat totdat het gezellig is, zijn te verkrijgen bij Club Doubler en bij Tabakshop frank Evers voor 10 euro per persoon. Sinds haar deelname aan Bloed, Zweet en Tranen heeft de in de Jordaan geboren en nu in Vinkenveen woonachtige zangeres over optredens in het land niet te klagen. Haar Bloed, zweet en tranen single “Jij” doet het goed in het land en de

zangeres is meteen de studio ingedoken om een single op te nemen. Het resultaat daarvan wordt nu in Hillegom gepresenteerd en Miep Elderbroek vindt dit geweldig. “Ik ben hier echt zo trots op. Dat mijn klanten dit mee kunnen maken. We hebben de entreeprijs expres laag gehouden, zodat iedereen kan komen”. Tijdens de singlepresentatie zijn er optredens van Wesly Bronkhorst, WesLey Klein,Wesley Ponsen, Ben Valkenburg,Carina Lamoine, Armand Fuchs, Willem Stelling, Stanley Hazes en Roger Vermeer. De middag zal gepresenteerd worden door Armand Fucks. Het is nog niet bekend wie de single zal uitreiken. Dat zal Daantje op een later tijdstip

bekend gaan maken. “Dat is dus nog een verrassing. Zeker is wel dat het leuk gaat worden, reken daar maar op”. Op het moment dat de singlepresentatie bij Club Doubler rond was, ging Miep Elderbroek aan de slag. “Posters zijn gemaakt en meteen al werden de eerste kaarten gereserveerd, terwijl ik ze nog niet eens binnen had. Er komen hele groepen, dus dat gaat te gek worden.” Ook Daantje zelf neemt natuurlijk fans mee naar Hillegom. De nieuwe single van Daantje “Ik zie het in je ogen” is een echte smartlap. Met deze single gaat zij bewijzen een echte volkszanger te zijn. Op zeer korte termijn zal Daantje weer de studio ingaan om een heel album op te gaan nemen. Ook Daantje vindt het leuk om de presentatie in Hillegom te gaan geven. “Ik ben gaan kijken en Club Doubler is een mooie locatie. We gaan er een feestje van maken.”


17 33

nieuws zakelijk gezien

12

KatwijK speciaal dinsdag 3 september 2013 KatwijK speciaal

dinsdag 3 september 2013 LISSERNIEUWS | DE2013 HILLEGOMMER dinsdag 3 september

Almondehoeve Almondehoeve lifestyle lifestyle & & Antiek Antiek

EenEen Walhalla deliefhebber liefhebber Walhallavoor voor de antieken en mooie mooie dingen vanvan antiek dingen

Langs de A44, precies op de grens Langs de A44, precies de grens van Oegstgeest en op Rijnsburg, van en Rijnsburg, staatOegstgeest in een parkachtige omgestaat parkachtigeLifestyle omgeving in de een Almondehoeve ving de Almondehoeve Lifestyle en Antiek. Het is een sfeervolle en Antiek. Het is een sfeervolle zaak, uniek in zijn soort. zaak, uniek in zijn soort. Het is geen ‘stoffige winkel’ waar Het geen ‘stoffige winkel’van waar veelismensen bij het horen het veel mensen bij het horen van het woord ‘antiek’ vaak aan denken, woord ‘antiek’ aan denken, maar een frisse vaak verrassende winkel maar een frisse verrassende vol met Lifestyle & Antiek enwindat kel volook met Lifestylevoor & Antiek en staat synoniem de Almondat staat ook synoniem voor de Aldehoeve. Wat de bezoeker meteen mondehoeve. Wat de bezoeker metopvalt, is de enorme en unieke coleen opvalt, is de enorme en unieke lectie. Maar liefst drieduizend viercollectie. Maar liefst drieduizend kante meter met woonideeën, vele vierkante meter met woonideeën, sfeervolle showrooms vol meubevele sfeervolle spiegels showrooms vol len, verlichting, en decorameubelen, verlichting, spiegels tieve woonaccessoires, brengen je en decoratieve woonaccessoires, als bezoeker al snel op een idee voor brengen je als bezoeker snel op je eigen inrichting. Hetalcombineeen voor je en eigen inrichting. ren idee van modern antiek gebeurt Het combineren vanergmodern tegenwoordig weer veel. Bijen de antiek gebeurt tegenwoordig weer Almondehoeve vind je antieke en erg veel. Bij de Almondehoeve vind oude meubelen. “Het zijn tijdloze jemeubelen antieke en meubelen. “Het dieoude niet alleen fraai ogen, zijn tijdloze meubelen die niet almaar vooral functioneel moeten leen ogen,Eric maar vooral functizijn,”fraai vertelt van der Reijden oneel moeten zijn,” vertelt van “en verder hebben we ookEric replica der Reijdenzoals “en tafels, verderdressoirs, hebben we meubelen zitook replica kasten meubelen zoals items.” tafels, meubelen, en trendy dressoirs, Eric verteltzitmeubelen, verder: “Mijnkasten vader en betrendy items.” gon in 1973 met de verkoop van meubelen uit de garage van zijn Eric verder: “Mijn vader behuis.vertelt ‘Antiek zònder tierelantijnen’ gon in de 1973winkel met de verkoop heette in die jaren,van om meubelen uit de garage vanvooral zijn duidelijk te maken dat we huis. ‘Antiek zònderverkochten. tierelantijnen’ strakke meubelen Tijheette de winkel in die jaren, om dens mijn studie diergeneeskunde,

Vlnr: Herman Koolmoes, Niels en Eric van der Reijden

duidelijk te maken we vooral had ik vanaf 1974 in dat Utrecht een eistrakke meubelen verkochten. Tijgen werkplaats, waar ik de antieke dens mijn studie diergeneeskunde, meubelen die ik inkocht restauhad ik vanaf 1974 in vader Utrecht eireerde en aan mijn en een antiekgen werkplaats, waar ik de antieke winkels leverde. In 1977 besloten we meubelen die te ikbundelen. inkocht Het restauonze krachten was reerde en aan mijn vader en antiekde tijd van antiekboerderijen. Wij winkels In 1977 besloten wilden leverde. ons onderscheiden vanwe de onze krachten te bundelen. Het was rest en noemden onze zaak Almonde tijd van antiekboerderijen. Wij dehoeve”. wilden ons onderscheiden de “We importeerden in hetvan begin rest en noemden onze zaak Almonvooral uit Spanje, Engeland, Oosdehoeve”.

“We importeerden het begin tenrijk en Duitsland.in Tegenwoordig vooral uit Spanje, Ooszijn meubelen uit Engeland, China en India tenrijk en Duitsland. Tegenwoordig heel populair. Ook daar hebben we zijn China van. en India een meubelen uitgebreideuit collectie Zoon heel populair. Ook daar hebben we Niels werkt inmiddels al zo’n 15 jaar een uitgebreide van.Ingrid, Mijn in het bedrijf. collectie Mijn zusje zoon Niels werkt inmiddels voormalig echtgenote Josje alweer en ‘bijzo’n vijftien in de er zaak, evenna zus’ Paulajaar werken al tientalals mijn zusje Ingrid en voormalig len jaren.Een voorbeeld van unieke echtgenote Josje. Een voorbeeld producten die we verkopen, zijn de van unieke producten dieantiek we ver’meubelen op maat’ van eikopen, zijndie dein’meubelen op maat’ kenhout, samenwerking met van antiek eikenhout, die in samen-

werking met werkplaats een kleine werkplaats een kleine in Noordin Noord-Spanje gemaakt Buiten worden. Spanje gemaakt worden. de Buiten de hoge kwaliteit, is het bijhoge kwaliteit, is het bijzondere zondere deze meubelen, aan dezeaan meubelen, dat ze niet dat van ze niet van verzaagde oude balken verzaagde oude balken worden geworden gemaakt, maar dat de oormaakt, maar dat de oorspronkelijke spronkelijke oppervlakte van de oppervlakte van de eiken delen ineiken delen wordt. intact gelaten tact gelaten Dat geeftwordt. ze een Dat geeft ze een mooie authentieke mooie authentieke uitstraling. Het uitstraling. Het inkleuren gebeurt inkleuren gebeurt op de Almondeop de Almondehoeve.” hoeve.” Kwaliteit en ’liefde voor vak’ Kwaliteit en ’liefde vak’ zijn zijn speerpunten vanvoor het familiebespeerpunten van het familiebedrijf

Almondehoeve van Almondeweg 2, 2343 AA oeGSTGeeST - www.almondehoeve.nl

en dat inin terug. drijf enzie datje zieoveral je overal terug.Wie Wie het het terrein terrein nog nog van van vroeger vroeger kent, kent, herkent herkent de de stal stal naast naast de de ingang ingang van vande deverkoopruimten. verkoopruimten.Eric: Eric:“In “Inde de oude stal zit nu onze werkplaats. oude stal zit nu onze werkplaats.De De meubelen meubelen worden worden met met veel veel liefde liefde in eigen beheer gerestaureerd. in eigen beheer gerestaureerd. Ook Ook voor voor vakkundige vakkundige restauraties restauraties van van jeje eigen eigen meubelen meubelen kunt kunt jeje tegentegenwoordig woordig bij bij ons ons terecht. terecht. We We doen doen alles in eigen beheer onder alles in eigen beheer onderleiding leiding van vanonze onze‘toprestaurateur’ ‘toprestaurateur’Herman Herman Koolmoes Koolmoesdie diehier hieralal34 34jaar jaarwerkt”. werkt”. Bij Almondehoevekun kunjeje ook Bij de de Almondehoeve ook teterecht voor onderhoudsmiddelen recht voor onderhoudsmiddelen en en vakkundig advies ondervakkundig advies voorvoor onderhoud houd van uw eigen kostbare meuvan uw eigen kostbare meubelen. belen. Kom eens gauwlangs eensom langs om de Kom gauw de sfeer te sfeer te proeven. proeven.

All About tAlent en ReAlistiq bV: gespeciAliseeRd HR AdVies VooR MKb.

‘MKB heeft veel potentieel... investeer in die kwaliteit!’ Reorganisaties, ontslagbegeleiding, outplacement en talentontwikkeling zijn in alle gelederen van het MKB aan de orde. Twee ondernemers uit Oegstgeest, Lia van Schaijk (Realistiq BV) en Marjan Schneider (All about Talent) zien in hun praktijk hoe eigenaren en directies in het MKB vaak onnodig worstelen met personeelsproblematiek en talent management.

dwingen directies tot keuzes. Zij moeten de juiste mensen in huis hebben en houden om hun bedrijfsdoelen te bereiken. Cruciaal dus om te weten wat jouw talentvolle medewerkers willen bereiken en hoe je het beste kunt inspelen op hun behoeften en ambities. Wij laten zien hoe een bedrijf talent kan ontdekken, wat hun medewerkers motiveert en hoe ze cruciale talenten kunnen behouden. Lia: “Medewerkers die de juiste aandacht krijgen, presteren beter. Dat zie je terug in je bedrijfsresultaat.”

Voor wie in het huidige economische klimaat wil groeien en niet alleen overleven, zijn Lia en Marjan de oplossing. Hun jarenlange ervaring en persoonlijke aanpak helpt ondernemers HR problemen op te lossen en nieuwe kansen te creëren. Lia: “De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, met name in arbeidsrelaties, hebben grote invloed op het MKB. Willen ondernemers tijdig juiste investeringskeuzes maken, dan moeten zij de impact van die veranderingen voor hun eigen bedrijf kunnen inschatten. Daar helpen wij ze bij.” Human Capital... uw succesfactor? Marjan: “MKB directies weten dat hun medewerkers hun belangrijkste succesfactor zijn. Wij zien dat het MKB veel potentieel in huis

Foto: wil van elk

heeft, maar dat vaak niet optimaal benut. Of het nu gaat om jonge onervaren mensen of door de wol geverfde krachten. Er gaat veel tijd en geld verloren omdat er geen plan is om de verschillende doelgroepen maximaal te laten presteren.” Lia: “In het MKB zoekt men doorgaans pas in crisissituaties externe professionele hulp. Sommigen zien dan geen andere uitweg dan gedwongen ontslagen en anderen worden geconfronteerd met ver-

trek van hun beste mensen. Een slimme ondernemer bereidt zich nu voor op het economisch herstel en investeert dus nu in de belangrijkste succesfactor voor zijn bedrijf; goed personeel wordt absoluut weer schaars.” Maar: wat moet je weten, waar begin je en hoe pak je het aan? Daar komen wij in beeld.

InvesterIngskeuzes Marjan: “Het economische klimaat en veranderende arbeidsrelaties

mkb masterclasses “De snelle veranderingen vereisen een pragmatische aanpak met visie; maatwerk hoeft niet ingewikkeld en kostbaar te zijn”, stelt Lia. “Wij willen dat graag laten zien” vult Marjan aan, “In september introduceren we onze MKB Masterclasses, gericht op het optimaal laten renderen van aanwezig talent. Wat levert u dIe masterclass op? Meer inzicht in het potentieel, uw Human Capital, de kansen en risico’s voor uw bedrijf. Handvatten hoe u medewerkers motiveert om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen inzetbaarheid.

Weten hoe u talenten en dieperliggende motieven van uw medewerkers in kaart kunt krijgen en een plan van aanpak waarmee u direct gericht aan de slag kunt. De Masterclass heeft een zeer gunstig tarief, maar het aantal plaatsen is beperkt. Dus kijk snel op: www.allabouttalent.eu/diensten/mkb_masterclass www.realistiq.nl/werkgevers

All about Talent

E www.allabouttalent.eu I info@allabouttalent.eu T + 31(0) 71 513 06 98 M + 31(0) 6 534 98 200

Realistiq BV

E www.realistiq.nl I info@realistiq.nl T + 31(0) 5171 107


nieuws

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

dinsdag 3 september 2013

13

De Paraplu weer van start Lisse n Het programmaboekje van stichting De Paraplu weer klaar. Het programma biedt allerlei activiteiten voor senioren op sportief, creatief en cultureel gebied in de Beukenhof en ’t Poelhuys.

In De Beukenhof is er op maandag aquarelleren en tekenen. Op dinsdag maakt de handwerkclub creatieve voorwerpen. Ook is er kaarten bij de bridge- of klaverjasclub. Op alle dagen zijn de biljarters actief. Iedere donderdagochtend gaan de wandelaars op stap en in de middag staan de sjoelbakken klaar. Voor de muziekliefhebbers is het ouderenkoor op donderdagochtend aan het repeteren voor het jaarlijkse kerstconcert en de voorjaarsuitvoering. In ’t Poelhuys zijn alle activiteiten op donderdag. De ochtend staat in het teken van de creativiteit met handwerken en patchwork. In de middag de behendigheid van het koersbal en het bieden bij de bridgeclub. In het boekje staat ook informatie over het computertrefpunt, de seniorenbus en het Krantcafé Lisse. Het boekje is gratis verkrijgbaar in de Beukenhof, ’t Poelhuys, het gemeentehuis en de bibliotheek. Leden van de ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB ontvangen de Paraplu-Parade bij het maandblad van de verschillende bonden. Meer informatie op www. deparaplu-lisse.nl.

Nieuw seizoen biljartclub De Meerkoet Lisserbroek n Biljartclub de

Meerkoet start op donderdagavond 5 september met het nieuwe seizoen. Wekelijks is de gezelligheidsclub vanaf 19.30 uur op zowel donderdag als vrijdagavond te vinden in de Meerkoet. Jaarlijks organiseert men enkele onderlinge toernooien is de traditionele slotdag. Meer informatie op de website van de club http:// home.hccnet.nl/th.hoogervorst/ BiljartverenigingDeMeerkoet/

Ook de roofvogelshow is dit jaar weer te bezoeken. (Foto: pr.)

Kasteel Keukenhof geopend tijdens Open Monumentendag n Gratis acitiviteiten voor jong en oud Lisse n In heel Nederland wordt op zaterdag 14 september ‘Open Monumentendag’ gevierd. Dit jaar met het thema ‘Macht & Pracht’ In Lisse staan de deuren van Kasteel Keukenhof open voor publiek. Open Monumentendag is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij vele monumenten in Nederland hun deuren gratis open zetten voor publiek en zij de kans krijgen plekken te bezoeken die anders niet voor publiek toegankelijk zijn. Het thema van Open Monumentendag 2013 is ‘Macht & Pracht’, een thema welke perfect lijkt te passen bij Kasteel Keukenhof in Lisse. Het Lisserse kasteel pakt daarom ook flink uit op 14 september met meer dan 20 verschillende activiteiten

die verspreid over het landgoed voor jong en oud worden georganiseerd. In 2012 was Kasteel Keukenhof tijdens Open Monumenten een van de best bezochte monumenten in Nederland samen met Kasteel de Haar en Park Sonsbeek. Reden genoeg voor Kasteel Keukenhof om ook dit jaar uit te pakken en alle locaties open te stellen. Naast het kasteel worden ook het Washuis, Frederik’s Hof, Koetshuis en Hof-

boerderij opengesteld en worden er per locatie tal van activiteiten georganiseerd. Uiteraard kunnen bezoekers een kijkje nemen in het gerestaureerde kasteel, maar zijn er ook roofvogelshows, kunnen kinderen zich laten schminken, meedoen met Oud-Hollandse spellen, naar het kinderfilmtheater, langs bij de landgoedimker of een leuke speurtocht over het landgoed doen. Voor de oudere bezoekers zijn er verschillende optredens van koren, natuur- en kunstwandelingen en er wordt een grote streekmarkt georganiseerd. Speciaal voor Open Monumentendag zijn er rondleidingen langs de kunsttentoonstelling ‘Van bij de Buren Schotland’ en

de beeldenexpositie ‘My Secret Garden’ van Cobra Buiten. Het Washuis is tijdens Open Monumentendag ingericht als informatiecentrum waar bezoekers terecht kunnen voor een programmaboekje, plattegrond en zich aan kunnen melden voor verschillende activiteiten. Het complete activiteitenprogramma en de plattegrond zijn ook te vinden op de website van Kasteel Keukenhof www.kasteelkeukenhof.nl. Open Monumentendag bij Kasteel Keukenhof is geopend tussen 10.00 en17.00 uur en entree is gratis. Parkeren kost € 3,00 per auto op het parkeerterrein bij het kasteel.

SPOREN VAN VROEGER

Herinnert u zich deze nog? Verleden en heden gaan hand in hand. Daarom is het altijd leuk om te weten hoe iets is ontstaan en wie de mensen zijn die ons verleden levend houden. Elke twee weken vertelt De Stichting Vrienden van Oud Hillegom een bijzonder (historisch) verhaal.

Z

omaar middenin een stukje Hillegomse geschiedenis lopen: wie door het winkelcentrum van Hillegom loopt, doorkruist bij het dorpsplein aan de Houttuin een stukje beschermd dorpsgezicht, genaamd “Kerkplein en omgeving”. De gemeente heeft twee Beschermde Dorpsgezichten aangewezen; het tweede is genaamd “Mariastraat-MariapleinSixlaan”. We kunnen er vrijuit van genieten. Beide dorpsgezichten bevatten veel rijks- en gemeentelijke monumenten: voor eventuele aanpassingen aan een beschermd dorpsgezicht is een vergunning nodig en die hindernis is geen overbodige luxe.

Het verleden leert ons namelijk dat Hillegom in de laatste eeuwen ingrijpend veranderd is: in vroeger tijden voornamelijk als gevolg van zandafgravingen en meer recent als gevolg van woningbouwlust en de wens om verkeer rond en in het dorp beter te stroomlijnen. De Stichting Vrienden van Oud Hillegom zet zich in onder andere in voor het behouden van de Hillegomse monumenten van geschiedenis. Meer dan 40 vrijwilligers binnen “De Vrienden” zetten zich met veel geestdrift in om de Hillegomse geschiedenis levend te houden. Bijvoorbeeld door het archiveren en documenteren van (veelal

geschonken) beeldmateriaal over Hillegom en diens inwoners. Mensen die we kennen uit grootmoeders tijd, verdwenen straatbeelden, maar ook bodemvondsten en van de sloophamer geredde kunst. De Vrienden delen deze monumentjes van geschiedenis graag en hebben een groot aantal objecten en foto’s geselecteerd voor een expositie genaamd “Hillegom en de Hillegommers”. Deze expositie is te bezichtigen in de Hillegomse bibliotheek van 5 tot en met 30 september, tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Het belooft een feest van herkenning te worden en ook hier kunnen we vrijuit van genieten. Wie na afloop van de expositie wil genieten van Hillegomse geschiedenis, is van harte welkom bij de Stichting Vrienden van Oud Hillegom in het Maartenshuis* aan het Kerkplein 1. Of door een wandeling te maken door één van de beschermde dorpsgezichten.

“Vrijwilligers van de Vrienden van Oud Hillegom selecteren fotomateriaal voor de expositie. Foto: Kees Warmerdam / SVvOH”

* Openstelling van het SVvOHdocumentatiecentrum en verdere informatie: www.vriendenvanoudhillegom.nl

Jacolien van der Valk / Stichting Vrienden van Oud Hillegom. Email: svvoh.pr@gmail.com


Bezoek Duinrell met Uitgeverij Verhagen!

Doe eens een Duinrell-dag!

Lezers actie: 2e kaa rtje

GRATIS

met de korting sbon

!

Kom naar Attractiepark Duinrell in Wassenaar en beleef een onvergetelijke, spetterende dag vol familieplezier. Er zijn attracties voor de echte stoere waaghalzen en nog meer attracties voor de hele familie, zoals de nieuwste familieachtbaan Dragonfly! In deze stoere achtbaan vlieg je in spannende bochten kriskras langs de bomen.

WIST JE DAT… … Duinrell al in 1935 voor het eerst open ging met alleen een speeltuin? … het hele landgoed van Duinrell ruim één miljoen vierkante meter groot is! … de nieuwste familieachtbaan van Duinrell Dragonfly heet en je er al vanaf een lengte van één meter in kan! … je op Duinrell ook kunt overnachten in een Duingalow of op de gezellige familiecamping? … Duinrell ook op Facebook te vinden is met leuke kijkjes achter de schermen van het attractiepark?

TROPISCH TIKIBAD Maak je Duinrell-dag compleet en beleef eindeloos glijbaanplezier in het grootste overdekte waterglijbanenparadijs van de Benelux! Het Tikibad is geen gewoon zwembad, maar een echt waterglijbanenparadijs met elf unieke glijbanen! Voel de adrenaline door je lichaam gieren in de Tyfoon, de Blits en de Flits of tol op hoge snelheid rond in de enorme trechter van de Cycloon.

Tegen inlevering van deze kortingsbon bij de kassa van Duinrell krijgt u het

TWEEDE ENTREEKAARTJE VOOR ATTRACTIEPARK DUINRELL INCL. 4 UUR TIKIBAD GRATIS

KORTINGSBON

Naam: .................................................................................................................................................................. Woonplaats:

..................................................................................................................................................

Actievoorwaarden • Deze bon is geldig t/m 27 oktober 2013 (niet geldig op 28+29 sep 2013). • Alleen geldig voor het 2e en 4e entreekaartje, niet voor het 6e, 8e etc. • Niet geldig i.c.m. met andere acties/kortingen. • Niet inwisselbaar voor contant geld. • Kijk voor openingstijden en veiligheidsregels op www.duinrell.nl

Ga voor openingstijden, toegangsprijzen en veiligheidsregels naar WWW.DUINRELL.NL

DUINRELL, DAAR KIKKER JE VAN OP!


sport

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

dinsdag 3 september 2013

15

Open Dag badminton hillegom n De hele maand

september houdt badmintonvereniging de Vossemeppers open dagen op de woensdagochtend. De Vossemeppers bestaat uit circa 45 enthousiaste vrouwen en mannen. Het seizoen loopt van september tot en met april. Naast onderlinge competitie worden ook ludieke toernooien georganiseerd. Meedoen is belangrijker dan winnen, en gezelligheid staat voorop. De Vossemeppers spelen elke woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur in Sporthal De Vosse te Hillegom. Voor meer informatie: Nel Visser, tel. 0252-525382 of Monique Engelen, tel 06-14140098.

Open trainingen BV Lisse lisse n Basketball Vereniging Lisse houdt aan het begin van het seizoen open dagen voor basis- en middelbare scholieren. De eerste trainingen van het nieuwe seizoen is iedereen met interesse in het basketball welkom om mee te trainen. Op maandagen van 17.30 uur tot 18.45 uur zijn basisscholieren van harte welkom, en op dinsdagen van 17.45 uur tot 19.15 uur middelbare scholieren. Voor meer informatie, zie www.bvlisse.nl of neem contact op met Marc van Brug via debrug@casema.nl of 0252 410203/425622.

Inschrijven winter tenniscompetitie lisse n Inschrijven voor de Bram Polderman Wintertenniscompetitie kan tot en met zondag 8 september. Het toernooi gaat 29 september van start.

Gedurende het winterseizoen wordt iedere zondag, tot en met 30 maart 2014, gestreden in zowel HD, DD en GD poules. Per poule worden vijf wedstrijden gespeeld in de nieuwe tennishal bij LTC Lisse aan de Spekkelaan 4. In verband met vertraging in de bouw van de nieuwe hal zullen de eerste speeldagen nog in de hal bij de Sportlaan worden gespeeld. De meeste wedstrijden worden ’s middags tussen 12.00 uur en 17.00 uur gespeeld. Als het planning technisch beter uitkomt, zullen is het ook mogelijk om 11.00 uur of om 17.00 uur wedstrijden in te plannen. In het verhinderingenoverzicht zijn de tijdblokken tussen 11.00 uur en 18.00 uur opgenomen.

De Hillegommers bleken vooral conditioneel sterker dan de ex-internationals. (Tekst en foto: Remco Out)

S.V. Hillegom pakt groots uit bij opening nieuw complex n Ex-internationals komen te kort in openingswedstrijd Hillegom n Op de laatste zaterdag van de maand augustus was er bij S.V. Hillegom de opening van het nieuwe complex. Het bestuur dat op deze bijzondere dag groots uitgepakt om de officiële opening te vieren. De wat frisse zaterdag begon met bekerwedstrijden van alle jeugdteams die uit en thuis speelden. Ook was er in de ochtend een opendag voor de jonge toekomstige voetballers tussen de vier en de zeven jaar oud. Op het einde van deze open dag was er voor iedereen een hamburg van de barbecue. In de middag vond er ook nog een spectaculaire handbalwedstrijd plaats. In de avond was de officiële opening, waarbij wethouder Gerrit Kleijheeg het sportcomplex opende

door een gordijn voor het S.V. Hillegom logo weg te trekken. Na de opening was het tijd voor de wedstrijd van S.V. Hillegom 1 tegen ex-internationals. Enkele bekende namen bij de ex-internationals waren Wim Kieft, Frank Verlaat en Aaron Winter. Voor de wedstrijd klonk eerste het Wilhelmus over het veld, waarna onder luid applaus de symbolische aftrap werd genomen. Al snel stond S.V. Hillegom met 2-0 voor, het was duidelijk te zien dat de spelers van Hillegom meer conditie

Begin van S.V. Hillegom

S.V. Hillegom is een fusie uit de V.V. Hillegom en S.V. Concordia. De Hillegomse gemeente had voorgesteld om het sportpark te renoveren, maar dan moesten wel alle Hillegomse voetbalclubs fuseren tot een

grote club. “Vanaf vorig zijn we door gegaan als S.V. Hillegom, het was toen wel nog een beetje kamperen doordat we nog in de oude gebouwen zaten. Maar nu voelt iedereen zich al thuis op het nieuwe complex en trots op wat er gerealiseerd is”, laat Han van den Hof enthousiast weten. In het beleidsplan voor de komende vijf jaar heeft het bestuur gezet, dat ze willen dat de organisatie intern goed staat en met S.V. Hillegom een stabiele tweedeklasser zijn. Als de kans er is, willen ze uiteraard ook promoveren tot hogere klassen. Een derde voornemen van het bestuur is om te zorgen voor gediplomeerde trainers voor zowel de selectie- als jeugdteams.

Kunst uit ‘t Overbosch in bibliotheek Lisse

Inschrijven Er zijn deelnemers die te kennen hebben gegeven dat vijf wedstrijden voor het hele toernooi wel wat weinig zijn als je aan één onderdeel meedoet. Opgave voor meerdere poules op hetzelfde onderdeel is daarom mogelijk. Dit is mogelijk voor de heren/dames dubbel en gemengd dubbel. Bij inschrijven via www. toernooi.nl is het mogelijk onder de optie ‘tweede inschrijving’ het tweede onderdeel te selecteren. Dit kan met verschillende partners maar ook met dezelfde partner. Het inschrijfgeld is € 28,50 per persoon per onderdeel.

hadden dan de ex-internationals. In de rust werd het hele team van S.V. Hillegom gewisseld, zodat alle spelers de kans kregen om tegen de ex-internationals te spelen. Na vele kansen aan beide kanten kwam de eindstand op een 3-0 winst voor S.V. Hillegom. De ex-internationals gaven, met een knipoog, de reden voor hun verlies dat het kunstgrasveld te stroef was.

Kunst maakt nieuwsgierig: wat zie ik eigenlijk? (foto: pr.)

lisse n De kunstwerken die eerder in het Overdorpsche bos in Voorhout zijn gemaakt, worden in de bibliotheek voor de eerste keer tentoongesteld. De expositie is te bezichtigen tot en met 4 november. In het Overdorpsche bos van Voorhout waren zo’n 25 kunstenaars actief bezig op 17 en 18 augustus; een initiatief van de vrienden van het Overbosch. Veel bezoekers maakten voor het eerst kennis met dit prachtige stukje ongerepte natuur waar volop kunst werd gemaakt en gedemonstreerd. De creatieve resultaten worden tot 4 november in de bibliotheek voor de eerste keer geëxposeerd. Te zien onder andere de konijnen van karton van Trude Hol, schilderijen van Iet Langeveld, Wout Ruigrok, Rianne Verbeek, Gerard Schoemaker, Arie Plug en Paul van Klaverwijden. In de grote vitrine is het keramische werk van Ada van Werkhoven te zien.


ue roaacnkohoep q 50isseelbu n een va aar bij Inw

af 1.60 m.

boxspring van

g 10%bekddoenrgotedin op

ijk

za Noordw

Bedding Pla


nieuws

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

Kookcursus voor mannen Beinsdorp n Binnenkort gaat

een nieuwe cursus ‘Koken voor mannen’ van start in Dorpshuis Het Eiland. Het gaat om een serie van lessen waarin mannenm die geen ervaring hebben in de keuken, de basisbeginselen gaan leren. In de zes lessen leren ze de alledaagse groenten bereiden, aardappelen koken, vlees braden, een sausje maken en rijst koken. Elke les behandelt een andere soort groente, een ander stukje vlees of een visgerecht. Er wordt ook achtergrondinformatie gegeven over de gebruikte producten. Na de les krijgen de mannen het recept van die week mee naar huis. Uiteraard wordt aandacht besteed aan mogelijke variaties met de gebruikte producten. Mannen van elke leeftijd zijn welkom. Aanmelden De lessen worden gehouden elke maandagavond in Dorpshuis Het Eiland, gelegen aan de Rietkraag 5 in Beinsdorp. Er wordt rekening gehouden met eventuele vakanties. In overleg met de medecursisten kunnen dan de lessen worden opgeschoven. De kosten voor deze lessen bedragen € 75. Dit bedrag moet een week voor aanvang van de eerste les zijn voldaan. De lessen gaan door bij een minimale deelname van zes mannen. Er kunnen maximaal acht mannen meedoen. Op het moment dat er zich zes mannen hebben aangemeld gaan de lessen van start. Aanmelden kan bij Thea Verbeek via telefoonnummer 0252 529892.

Gratis bloeddrukmetingen Lisse n In de Vegro Thuiszorgwinkel worden op woensdag 4 september gratis bloeddrukmetingen verzorgd. Tussen 10.00 en 15.00 uur kan men binnenlopen in de winkel aan de Vennestraat 13 op het industrieterrein Dever. Een afspraak maken is niet nodig.

De bloeddruk wordt gemeten met een automatische bloeddrukmeter. Na de meting kunnen bezoekers de medewerkers terecht voor vragen en tips. Iedere eerste woensdag van de maand kan men in deze Thuiszorgwinkels tussen 10.00 en 15.00 uur terecht om gratis de bloeddruk te laten meten. Kijk voor meer informatie op www. vegro.info of bel gratis naar 0800 2887766.

SKOL start BSO Josephschool

dinsdag 3 september 2013

17

Orgelconcert en tentoonstelling in de St. Agathakerk n Postuum eerbetoon aan Ernest Gervais tijdens Open Monumentendag Lisse n De Stichting Vrienden van het Adema-orgel Lisse organiseert in samenwerking met Comité Open Monumentendag op zaterdag 14 september het slotconcert in de St. Agathakerk van Lisse om 16.00 uur. Organist is Cor de Vries uit Lisse.

Het geheel wordt omlijst door informatieve tekst waarmee naast zijn levensloop ook alle hoogtepunten uit zijn carrière chronologisch in beeld worden gebracht. Voor hen die Gervais gekend hebben zullen vele zaken een feest der herkenning zijn. Met deze tentoonstelling brengen we een postuum eerbetoon aan deze legendarische blinde kunstenaar die zoveel betekend heeft voor heel muziekminnend Lisse en omstreken.

Overdag is er in het kader van Open Monumentendag en Nationale Orgeldag de gehele dag vanaf 10.00 uur een tentoonstelling over Ernest Gervais te zien in de St. Agathakerk.

Slotconcert

Op het programma van het slotconcert staan ook enkele kleine werken van Ernest Gervais. Daarnaast speelt de Vries composities van J. Lemmens, F. Peeters en J. Jongen. Van laatstgenoemde zal de monumentale Sonate Eroica klinken. Tot besluit staat er een koraalfinale op het programma van Feike Asma.

Gervais is vanaf 1944 jarenlang de vaste organist geweest van het Adema-orgel in de St. Agathakerk. Hij heeft in zijn leven ontzettend veel betekend voor de orgelcultuur in Lisse en in het bijzonder voor het behoud van het Adema-orgel. In 1993 is hij overleden. Nu, 20 jaar na zijn overlijden, heeft Cor de Vries een grote tentoonstelling samengesteld over zijn leven en werk. Allerlei aspecten worden voor het voetlicht gehaald. Niet alleen Gervais als organist te Lisse, maar ook als muziekdocent, als componist en als onvermoeibaar strijder van het in stand houden van zijn zo geliefde Ademaorgel. Alles wordt met vele historische foto’s en krantenberichten in beeld gebracht.

In tegenstelling tot andere jaren op Nationale Orgeldag is het deze dag niet mogelijk het orgel als bezoeker te bespelen. Dit kan wel op de open speelmiddagen iedere laatste zaterdag van de maanden mei tot en met oktober. Voor info en opgave zie www.ademavrienden.nl

Cor de Vries eert Ernest Gervais door zijn werk te spelen tijdens het slotconcert. (foto: pr.)

De toegang tot het concert en de tentoonstelling is, evenals alle andere activiteiten van Open Monumentendag, gratis.

Hollandse ijs weken bij La Spada nieuw in Chocolaterie Pierre de Hoofdstraat Hillegom n Bij Chocolaterie Pierre worde de laatste weken ijsverkoop omgedoopt tot de Hollandse ijs weken, met smaken als drop, speculaas en roomboterbabbelaar.

Op het gebied van chocolade is Chocolaterie Pierre al zo’n twintig jaar een begrip in de Bollenstreek. Maar naast alle chocolade producten die vanuit eigen keuken worden bereid, wordt er ook al ruim tien jaar zelf ijs gemaakt. Het assortiment bestaat uit verschillende basis ijssoorten namelijk vanille, chocolade, yoghurt en vruchten. Het ijs bij Pierre wordt bereid uit zorgvuldig geselecteerde grondstoffen die grotendeels uit Italië worden geïmporteerd. Zo komen de pistache uit Sicilië, de hazelnoten uit Piemonte, cacao uit België, en natuurlijk melk, room en yoghurt uit Nederland. Ook worden er verse vruchten gebruikt. De aardbeien bijvoorbeeld, die van de fruit-

bloem uit Abbenes komen. NIet voor niets is het motto ‘Un patto con la natura’, oftewel: een verbond met de natuur. Glutenvrij

Om het ijsseizoen op een leuke manier te gaan afsluiten worden de laatste weken ijsverkoop om gedoopt tot Hollandse ijs weken, tijdens deze weken komen er typische Hollandse smaken zoals drop, speculaas en roomboterbabbelaar. Zowel de ijsbonbons als het schepijs kunnen ook worden meegenomen naar huis. Dit wordt dan speciaal verpakt zodat men er thuis van kan genieten als lekker dessert en is de verpakking her te gebruiken. Ook aan de mensen met bijvoorbeeld een koemelk- of glutenallergie of suikerdieet heeft is gedacht. Op basis van rijstmelk en stevia zijn enkele soorten schepijs gemaakt. Zo kan echt iedereen genieten van een nazomers ijsje.

Hillegom n Het centrum is sinds dinsdag 20 augustus een nieuwe winkel rijker: La Spada, geopend in de Hoofdstraat op nummer 56. Een winkel met casual kleding voor heren en dames.

La Spada verkoopt diverse merken, zoals voor heren onder andere Scotch and Soda, Kultivate en Blend. Leuke merken met goede prijs en kwaliteit verhouding. Voor de dames hangen onder andere de merken Catwalk Junie, Blend en Numph in de rekken. La Spada biedt klanten een selectie van jeans, sweats, t-shirts, blousejes en vesten. Ook zijn er accessoires, zoals riemen en tassen, te verkrijgen.

ontwikkelingen en aanbiedingen geplaatst. La Spada is geopend op maandag van 13.00 tot 18.00 uur, op dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot 18.00 uur, op donderdag van 9.30 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur.

Acties

Regelmatig zullen er acties plaats vinden in de winkel, die in de krant worden aangekondigd. Ook via de website www.laspada.nl en op Facebook, www.facebook.com/ laspadafashion, worden de laatste

De nieuwe winkel in de Hoofdstraat. (foto: pr.)

Sport- en spel op straat

Lisse n SKOL Kinderopvang verzorgt vanaf 2 september de BSO, exclusief voor kinderen van de Brede School de Joseph. De BSO binnen de Josephschool ligt direct aan het schoolplein in de nieuw ingerichte ruimtes in een eigen gebouw. De jongste en de oudste kinderen hebben hier ieder hun eigen plek. Ook verzorgt SKOL het hele jaar door workshops als toneel, journalistiek, striptekenen en kunsttechnieken. Meer informatie op www.skolkinderopvang.nl.

Lisse n Vanaf woensdag 11 september is het jongerenwerkweer elke woensdagmiddag (met uitzondering van schoolvakanties) te vinden op de codacourt, Van Ostadestraat (even weken) en bij de Blinkerd (oneven weken) van 14.00 tot 16.00 uur.

Een zomers gevoel met een heerlijk Hollands ijsje. (foto: pr.)

Kinderen en jongeren uit Lisse kunnen gratis meedoen met verschillende sportieve en leuke spelletjes en aan verschillende sportactivi-

teiten. Samen spelen en sporten is gezond en zorgt op een speelse manier voor het verbinden van contacten binnen een wijk en natuurlijk ook met de jongerenwerkers. Het project wordt uitgevoerd in de periode van september tot november. Deelname is gratis. Bij slecht weer gaat de activiteit niet door. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roel Lubbers; roel@ jeugdlisse.nl of 06-38072648


Alweer innovatieve ontwikkelingen bij Rijnland Kozijnen

Wedloop tussen inbreker en huiseigenaar:

Inbraakbeveiliging tegen kerntrekken Het aantal woninginbraken stijgt weer mede door de zeer ruige en doeltreffende kerntrekmethode. Inbrekers draaien een schroef in de cilinder, en trekken vervolgens met een kerntrekker de cilinder uit de deur. Vervolgens kan het slot eenvoudig met een bouwsleutel opengedraaid worden. Dit gebeurt ook bij SKG gekeurde sloten. Door de politie wordt steeds vaker gewaarschuwd tegen deze vorm van inbreken. Rijnland Kozijnen levert anti-kerntrek sloten nu standaard op alle deuren. Als u uw veiligheid serieus neemt, moet u dus bij Rijnland Kozijnen zijn! De meeste kunststof deuren, zeker die van Rijnland Kozijnen, kunnen eenvoudig met kerntrekbeveiliging worden aangepast. Vraag naar de mogelijkheden.

De uitstraling van hout met de voordelen van kunststof Sinds begin dit jaar levert Rijnland Kozijnen het mooiste kunststof kozijn van de regio. Het Rijnlandkozijn! Met dit Rijnlandkozijn is uw kunststof kozijn helemaal niet meer te onderscheiden van een traditioneel houten kozijn door de toepassing van ingenieuze hoekverbindingen met vanzelfsprekend KOMO-keur. Geen schuine verstekhoeken meer met opzichtige versteknaden. De hoekverbindingen van de kozijnen, ramen en deuren zijn aan de buitenzijde recht zoals het traditioneel hoort! Ook het vierkante profiel blijkt een doorslaand succes. Door toepassing van dit “Cube”profiel, zeker met de welbekende houtnerffolie, en als Rijnlandkozijn uitgevoerd, is de gelijkenis met een houten kozijn nog verbluffender.

Slimme raamdecoratie met vele toepassingsmogelijkheden Nieuwe kunststof kozijnen roepen veel vragen op die betrekking hebben op de plaatsing van vitrages, (rol)gordijnen en jaloezieën. Rijnland Kozijnen heeft het antwoord hierop in haar standaard assortiment opgenomen. De Speedy Pliss is een stijlvolle plissé raamdecoratie die leverbaar is in drie varianten van lichtdoorlatendheid, leverbaar in meerdere kleuren, geïntegreerd in een aluminium frame, dat op het kozijn aan de binnenzijde wordt aangebracht. Zonder boren of schroeven geplaatst door middel van dubbelzijdig magneetband. Eenvoudige te verwijderen en te reinigen.

BTW-voordeel Tot 1 maart 2014 geldt de regeling dat u maar 6% BTW betaalt op de arbeidskosten. Rekening houdend met levertijden en montagecapaciteit is het verstandig niet meer lang te wachten met uw offerteaanvraag of bestelling. Namelijk de levering en montage dient uitgevoerd en gefactureerd te zijn voor 1 maart 2014. Inmiddels is de levertijd al 10 tot 12 weken.

De handgreep is geïntegreerd in de treklijst en kan op elke gewenste stand blijven staan. De bediening kan zowel van boven naar beneden als van beneden naar boven. Ook een versie met horizontale jaloezieën behoort tot het standaardassortiment.

Het gaat goed met Rijnland Kozijnen Rijnland Kozijnen ziet het herstel van de binnenlandse economie met vertrouwen tegemoet. De resultaten van het eerste halfjaar van 2013 zijn daar de aanleiding van. Natuurlijk heeft het bedrijf de nodige deuken opgelopen, maar dankzij haar goede naam en de niet aflatende kwaliteit is Rijnland Kozijnen nog steeds de toonaangevende leverancier van kunststof gevelelementen in haar regio.

RAMEN | DEUREN | SCHUIFPUIEN | GEVELBEKLEDING | DAKGOTEN | DAKKAPELLEN

Katwijk, Heerenweg 3b Telefoon (071) 408 17 71 De showroom is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

www.rijnlandkozijnen.nl

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

Openingstijden: maandag dinsdag t/m vrijdag zaterdag

Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Op afspraak kan aan huis getaxeerd worden. www.onderdeboompjes.nl Tevens inkoop van goud en zilver tegen directe contante betaling!

gesloten 10.00 tot 17.30 uur 10.00 tot 16.00 uur

Hoofdstraat 26 - Hillegom Tel. 0252-520557 - 06-22795993 Fax 0252-525870

Tuincentrum • Hoveniersbedrijf

J.W. van Beelen • Klusbedrijf • Verbouw • Renovatie • Hovenier • Tuinaanleg • Onderhoud • Ook voor kleine werkzaamheden

Alle werkzaamheden te zien op nieuwe locatie! Achterweg 14 - 071-3615975 - Noordwijk

Strak in je vel... Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op de benen, billen, taille en buik.

Voor

De oplossing is Lypossage! Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op

de vet- en vochthuishouding.

Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder. Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat. U zult geen gewicht verliezen........ wel centimeters!!

September-aanbieding: GRATIS* behandeling *vraag naar de voorwaarden

Wilt u meer informatie over Lypossage, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027

Na

De hierboven genoemde noviteiten getuigen van een sterke visie die inspeelt op de wensen van goed geïnformeerde, kritische klanten. Zeker in de huidige tijd zijn deze kwaliteit, het VKG-waarborg-fonds met het VKG-vangnet, en de betrouwbare dienstverlening de zekerheden die onontbeerlijk zijn voor uw verantwoorde aankoopbeslissing. Kom nazomeren en geniet van verschillende scherpe aanbiedingen. Kijk op de website of bezoek de showroom en vraag en offerte aan. De showroom is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdags van 10.00 tot 14.00 uur.


service

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

DINSDAG 3 SEPTEMBER 2013

19

In het oog springend

M

et veel te hoge snelheid reed ik slaapdronken over de smalle Ringvaartdijk naar de kliniek. In de lichtbundels van mijn koplampen zag ik af en toe een paniekerige haas wegvluchten. Het was drie uur ‘s nachts en er was weinig verkeer. Een kwartier eerder was ik gebeld door de heer Bloem dat zijn kat Fleur (..) krijsend van de pijn was thuis gekomen. Ik vermoedde een aanrijding en haast was geboden. We kwamen tegelijk bij de kliniek aan. Op de behandeltafel werd een prachtige zwartwitte poes gezet, die schokkerig met haar rechter voorpoot, naar haar onwaarschijnlijk gezwollen rechter oog krabde. Als ik ook maar naar haar probleemgebied wees begon zij gevaarlijk te blazen. Bij het algemene onderzoek vielen verder geen bijzonderheden op : ze was kerngezond en er leek dus toch geen sprake van een auto-ongeluk! Van alleen ontstoken bindvliezen is een

Column Poespas

COLOFON Oplage 18.500 Verschijnt iedere dinsdag Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066, 2220 CB Katwijk Tel: 071 4022901 Fax: 071 4032325 Hoofdredactie: Teuntje van Delft tel.: 06 12 74 64 78 e-mail: t.v.delft@ uitgeverijverhagen.nl

poes echter niet zo pijnlijk, dus we besloten onder een roesje verder te kijken. Van de eerste toegediende verdoving was ze niet zo onder de indruk...er gebeurde niets. Pas tien minuten na de tweede verdovende injectie begon Fleur wat te doezelen. Gelukkig net genoeg om het bewuste oog aan een betere inspectie bloot te stellen. We waren inmiddels al wel dik een nachtelijk half uur verder, alles bij elkaar! Met een speciaal pincetje onderzocht ik de conjunctivaalzak op de aanwezigheid van plantaardige, ongewenste dingen, maar er was niets te zien. Na een spoeling van het oog met fysiologisch zout begon ik het onderzoek van voren af aan opnieuw: en nu zag ik het ! Helemaal in de verste uithoek, in de diepste diepte zag ik een glimp van een donker “iets”. Opnieuw probeerde ik met spoelen het raar gekleurde ding uit het oog te krijgen. Fleur sliep nu echt diep genoeg

om niets te voelen. Ineens kreeg ik het te pakken met de oogpincet. Voorzichtig trok ik eraan,. Er kwam een stukje tak tevoorschijn, en toen nog meer en daarna nog meer! Uiteindelijk bleek er een takje van 2,5 centimeter onder of , zeg maar, achter het oog te zitten. Dat moest gigantisch gevoelig zijn geweest en wat een opluchting dat het eruit was. Als zoiets te lang blijft zitten is onherroepelijk blindheid het gevolg. Alle aanwezigen waren dan ook dolblij dat er meteen was gebeld en dat we meteen zijn gaan kijken! Achteraf geredeneerd moet het zo gegaan zijn, dat Fleur met haar kop in het dichtbegroeide struikgewas tegen een takje aan was gelopen en dat die zich in haar oogkas heeft geboord. Dieren hebben toch vaak hele heftige rare dingen. Of zou een huisarts zulke in het oog springende zaken ook meemaken?

Lodewijk Kamps is dierenarts in Hillegom en vertelt wekelijks over zijn praktijk

Open dag Pit centrum

Groot Hillegoms Dictee

HILLEGOM Pit centrum voor creativiteit houdt op zaterdag 7 september

HILLEGOM  Moeilijke woorden, trema’s, streepjes: een uitdaging voor

haar Open Dag van 14.00 tot 17.00 uur. De Pitleden geven informatie over het programma en de expositie. Ook kunnen de bezoekers schilderen, vilten of met klei werken. Het aanbod aan activiteiten is dit najaar uitgebreid. Nieuw zijn de cursussen Kunstgeschiedenis beleven met gevarieerde kunstzinnige opdrachten en Mijn kind in beeld van Gerda van Trigt. Zij organiseert ook diverse herfstworkshops met pastelkrijt, verf, klei en vilt. Pit centrum voor creativiteit bevindt zich in de voormalige balletschool aan het Henri Dunantplein 2 naast de parkeergarage van AH. Meer informatie over deze en andere cursussen op www.pithillegom.nl

iedere Hillegommer. Eeuwige roem is er voor diegene, die de minste fouten maakt. Het dictee wordt traditiegetrouw georganiseerd door de Harddraverij Vereniging Hillegom en omstreken in samenwerking met de Bibliotheek. Het Groot Hillegoms Dictee wordt op dinsdag 10 september, aanvang 19.30 uur, gehouden in de Bibliotheek Hillegom, Sportlaan 1. Gratis deelname. Aanmelden wordt aangeraden, want er is beperkt plek. Opgeven via het boekje dat de HVH huis-aan-huis verspreidt in Hillegom. Voor meer informatie: www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.

Redactie: Marieke Voorn mariekevoorn@uitgeverijverhagen.nl redactie@lissernieuws.nl redactie@dehillegommer.nl Verslaggevers: Marca Bultink Annemiek Cornelisse Richard Grootbod Ilse Hesp Lodewijk Kamps Ed Olivier Hans Pronk Lia in ‘t Veld Kees van Zuijlen Peter Nieuwendijk Fotografen: Frank Bonnet Rob Joore Wim Krol Bouwe Prins Sven van der Vlugt Cees van ’t Wout Corine Zijerveld Advertenties: Meriam Mesman, 06-46094209 meriam.mesman@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijd advertenties: maandag 10.00 uur. Contactgegevens Binnendienst: Vincent Roos, 071-4091638 Rosita Haasnoot, 071-4091637 advertentie@uitgeverijverhagen.nl Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging

PUZZEL

ns Maak ka et k k a p l u m op een s s t i e t i l a w van het K ntet!

Kwi

Van Dongen Uw Poelier Den Butter De Echte Bakker

Van der Meer keurslager

Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen zoals laatstelijk vastgesteld door Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissements-rechtbank te Amsterdam. U kunt onze leveringsvoorwaarden kosteloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. De Hillegommer en LisserNieuws worden gratis huis-aan-huis bezorgd in respectievelijk heel Hillegom en Lisse. Daarnaast zijn de kranten ook los op een aantal verspeidingspunten in beide dorpen verkrijgbaar. De afhaalpunten voor Hillegom zijn: Albert Heijn, Dekamarkt, C1000 Van Beest, Zwembad, Gemeentehuis, Tabakshop Evers, Plus Van der Neut De afhaalpunten voor Lisse zijn: Bibliotheek, Gemeente, Digros, Hoogvliet, Boekhandel Grimbergen

Stuur uw antwoord uiterlijk 7 september naar Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk of naar puzzels.lnhg@uitgeverijverhagen.nl. De winnaar van de puzzel van vorige week is: E. Möhlmann-Vink uit Hillegom De prijs: bonnen voor een smulpakket van het Kwaliteitskwintet in Lisse. De oplossing van vorige week is: het is goed riemen snijden uit andermans leer.


Ls week 36 13  

Lisser Nieuws 3 september 2013

Advertisement