Page 1

CHIOUE

Simpel &

0252 229266 - www.chiqueensimpel.nl UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.LISSERNIEUWS.NL 

Lokaal betrokken en betrouwbaar

boeken 9

Eigenlijk wilde ik geitenboer worden’

Jozua Douglas zet de bieb op stelten

Dinsdag 9 oktober 2018 JAARGANG 05 NR 41

groen

politiek 13

15

Met de bezem door het dorp in de herfst

column n dierenarts Lodewijk Kamps

poespas 19

Dringen in de huiskamers

Feestweek Lisse RECTIFICATIE n Vorige week be-

richtte deze krant op de voorpagina over een incident bij een feest aan de Heereweg op de afsluitende donderdag van de feestweek.

n Gluren bij de Buren-festival opnieuw een groot succes LISSE n Het was één groot feest, de vierde editie van huiskamerfestival Gluren bij de Buren, dat inmiddels een traditie aan het worden is in Lisse. Het bracht zaterdag in de Poelpolder en zondag in de rest van het dorp én in Lisserbroek heel wat mensen op de been, op weg naar een van de 62 optredens die in huiskamers en openbare ruimtes en bejaardencentra plaatsvonden.

Dit gebeurde onder de kop ‘Feestweek in mineur ten einde’. De redactie betreurt dat hiermee de Harddraverijvereniging Lisse & omstreken en alle vrijwilligers tekort is gedaan, want de activiteiten van de feestweek zelf zijn zonder problemen verlopen. De Harddraverijvereniging kijkt juist terug op een zeer geslaagde en bijzondere feestweek. Het feest aan de Heereweg had niets van doen met de HDV. Redactie LisserNieuws

Door Esther Akerboom

“Volgend jaar doen we weer mee”, roept Hanneke Spies enthousiast. Zij had haar gezellige woonkamer aan de Voerman zondagmiddag ter beschikking gesteld voor optredens van Troubadour d’Amour Ed Citroen. En dat heeft ze geweten, want tijdens het tweede optreden van Citroen had ze wel dertig man binnen. “Ik vond het geweldig. De sfeer, de nieuwe mensen die je ontmoet, en natuurlijk het optreden. Volgend jaar mag Ed hier weer komen.” En met de lekkere soep die Hanneke hem had voorgeschoteld in het vooruitzicht, had hij er best oren naar. Er was een keur aan voorstellingen te bezoeken, al had muziek wel de overhand. Pop-, blues- en jazzbands, chansonniers, koren, duo’s, trio’s en singer-songwriters brachten hun muzikale kunsten ten gehore. Daarnaast waren er exposities te be-

Kledingactie

Troubadour d'amour Ed Citroen speelde bij de familie Spies. | Foto: EA

wonderen en kon er live meegekeken worden bij het schilderen van een portret door onze plaatselijke kunstenares Anna van den Berg. In Zorgcentrum Berkhout speelde de Bollenband, bestaande uit 35 mensen met een verstandelijke beperking, vrolijke liedjes. Bij de familie Van der Meer aan de Vuursteeglaan liet het duo ‘Hoed en de

Rand’ mensen een traantje wegpinken met hun gezongen gedichten. Ook in de Oude School was het een drukte van belang. Heel veel mensen wilden die nu wel eens van binnen zien en het optreden van de band van de nieuwe eigenaren, de One-liners, was daar een goede reden voor. “Het is zo moeilijk om te kiezen waar je heen zult gaan”,

verzuchte een bezoekster. “Je kunt maar drie optredens op zo’n middag kiezen en ik zou er veel meer willen zien. Misschien kunnen ze volgende keer ‘s morgens al beginnen.” Secretaris Gerard Boon kijkt met een zeer tevreden gevoel terug op het festival. Lees verder op www.lissernieuws.nl.

Bloembollenhistoricus Maarten Timmer in de bieb LISSE n Van oktober tot april is de

bieb in Lisse op zondagmiddag open. Zondag 14 oktober is onderzoeker Maarten Timmer om 13.30 uur te gast.

Mooie zomeractie: compleet geplaatst

Houten systeemvloer

Eiken vloer van €per 69,00 € 79 m2

incl 9cm MDF/ plint € hoge 59,00 m2 voor

www.kroonparket.nl

PVC ACTIE FORBO PVC

NU

49,95 P/M ALL IN 2

Nederlands fabrikaat, vraag naar de voorwaarden

HILLEGOM Hoofdstraat 47 0252 - 51 52 57 / hillegom@bergenberg.nl

College Lisse presenteert begroting

Hij vertelt over de strijd om de bolbloem. Die begon rond 1880 en werd door tijdgenoten aangeduid als ‘Een Iersche strijd in ‘t vrije Holland’. Timmer gaat in op de oorzaak, verloop en gevolgen van deze, soms

De krant niet ontvangen?

hevige, strijd binnen de bloembollensector, die nog steeds voelbaar is in de moderne tijd. Maarten Timmer (1942) komt uit een familie van bloembollenkwekers. Hij studeerde in Wageningen en werkte daarna van 1967 tot 1981 bij het toenmalige Laboratorium voor Bloembollenonderzoek als onderzoeker en afdelingshoofd. Daarna heeft hij tot zijn pensionering diverse beleidsfuncties bij het ministerie van Landbouw bekleed.

Van huis uit en tijdens zijn werkzame leven heeft hij veel te maken gehad met bloembollen. Timmer doet historisch onderzoek naar de tuinbouw en naar de bloembollenteelt in het bijzonder en hij publiceert daarover. Tot en met maart wordt bijna elke zondag in de bibliotheek een lezing of activiteit georganiseerd. Meer informatie over de activiteiten op de ‘Zondagen in Lisse’ is te vinden via www.bibliotheekbollenstreek.nl.

LISSE n De Diaconie/MOV-groep van de St. Agatha- en H.H. Engelbewaarders-parochie houdt zaterdag 13 oktober van 10.00 tot 12.00 uur een kledinginzamelingsactiein samenwerking met Sams kledingactie. De opbrengst is bestemd voor Cordaid/Mensen in Nood. Kleding en huishoudtextiel (schoeisel graag apart) kunnen in gesloten zakken worden afgegeven bij het Paus Franciscushuis naast de St. Agathakerk. Meer informatie op www. samskledingactie.nl.

Lisser Stefan in Boerenkalender LISSE n Boerenzoon Stefan Duineveld uit Lisse is verkozen tot Mister Augustus op De Boeren Kalender 2019. Stefan: “Als boerenzoon weet ik maar al te goed welke vooroordelen er over boeren bestaan. Door middel van mijn deelname wil ik graag wat tegengas bieden en benadrukken dat boeren wel degelijk een hart hebben voor hun dieren. Daarnaast is zo’n foto op De Boeren Kalender ook gewoon een leuk aandenken voor later.” Benieuwd hoe Stefan erop staat? Kijk dan voor de foto even op www. lissernieuws.nl.

EEN MOOI KUNSTGEBIT

DON

OOK DER OP DAG OPE AVOND N!

Gratis advies Alle soorten kunstgebitten, ook op implantaten Avond of weekendafspraak in overleg

Bel De Schakel 0252-241420

Aangesloten bij uw zorgverzekeraar Weekenddienst 06 1 777 6 777

H. M. VAN BEEK tandprothetische praktijk KANAALSTRAAT 187a

LISSE

0252 425 850

WWW.GEBITSKUNST.NL


Van uw gemeenteraad De raad van Lisse is er voor u. Als raadsleden verdiepen we ons in onderwerpen die spelen in onze gemeente, gaan we in gesprek met inwoners, met ondernemers en met elkaar en nemen besluiten. Op deze pagina leest u meer over het werk van de raad en lichten we zaken uit die op dit moment onze aandacht hebben.

Lisse aardgasvrij

‘Lissers bij elke stap betrekken’ Landelijk is afgesproken dat Nederland in 2050 aardgasvrij moet zijn. Wettelijk is ook vastgelegd dat nieuw te bouwen woningen vanaf 1 juli 2018 niet meer op het aardgas zijn aangesloten. Tegelijkertijd wil Lisse zich inspannen om nieuwbouwwoningen, die al voor juli 2018 in de procedure zaten, zoveel mogelijk aardgasvrij te maken.

• Commissie Maatschappij en Financiën woensdag 10 oktober • Commissie Ruimte en Infrastructuur donderdag 11 oktober • Fractieberaad maandag 15 oktober • Raadsvergadering vervalt – eerstvolgende vergadering is 8 november • Fractieberaad maandag 29 oktober • Gezamenlijke vergadering Commissie Maatschappij en Financiën en Commissie Ruimte en Infrastructuur 30 oktober

Gemeenteraad Lisse

De gemeenteraad bestaat uit 19 leden verdeeld over 6 fracties. Het raadspresidium bestaat uit de 6 fractievoorzitters, voorzitters van de commissies en de burgemeester. Elke maand vergadert het presidium over de concept-agenda’s voor de raad en de commissies. Het raadspresidium houdt zich ook bezig met procedures en het functioneren van de raad in algemene zin. Voordat de raad besluit, worden de onderwerpen eerst in de commissie Maatschappij en Financiën en de commissie Ruimte en Infrastructuur besproken. De raadscommissie neemt geen besluiten, maar adviseert de raad.

Guus Mesman

Jacqueline van Dooren

Op 11 september ondertekende de gemeente Lisse met de dertien andere gemeenten in Holland Rijnland het convenant ‘Aardgasvrije nieuwbouw en bestaande bouw’. Samen met inwoners, de woningcorporatie en ondernemers gaat de gemeente plannen ontwikkelen om alle huizen in Lisse van het aardgas af te halen. Op deze raadspagina bespreken de raadsleden Guus Mesman (PvdA) en Jacqueline van Dooren (D66) de aardgasloze toekomst van Lisse. Waarom is het zo belangrijk dat Lisse aardgasvrij wordt? Van Dooren: “Er zijn verschillende redenen. We willen geen aardbevingen meer in Groningen, dus moet de gaskraan daar dicht. Dat heeft natuurlijk een impact. Daarnaast is er nog het bredere plaatje: het klimaatakkoord van Parijs, de klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen van het Rijk en sinds vorig jaar de vertaling van deze afspraken in een regionaal convenant. Door over te stappen op nieuwe energiebronnen gaan we verdere klimaatverandering tegen.” Mesman: “Milieu is een zorg van ons allemaal, dus hebben we ook samen een verantwoordelijkheid. De internationale klimaatakkoorden krijgen uiteindelijk een praktische uitwerking op gemeenteniveau. Daarom zijn wij als Lissers er ook verantwoordelijk voor dat we de doelstellingen halen. De ambitie om aardgasvrij te worden sluit overigens aan bij de ambitieuze duurzaamheidsvisie die we als gemeenteraad al eerder hadden ontwikkeld: Lisse energieneutraal in 2040.”

Estafettevraag Vraag van Cobi van der Wiel (VVD): Zou je het terecht vinden als de WOZ-waarde van je huis hoger wordt als er zonnepanelen op het dak staan? Antwoord van Mariëtte Hulsbergen-De Visser (SGP/ CU): Deze vraag krijgt landelijk al de nodige aandacht. Er zijn

Agenda

Wethouder Jeanet van der Laan ondertekent het convenant. En wie gaat dat betalen? Mesman: “Dat nieuw te bouwen huizen van het gas afgaan, was al duidelijk. Ik hoop dat de gemeente er ook in slaagt om nieuwbouwprojecten die al wel zijn goedgekeurd, maar nog niet gebouwd zijn, aardgasvrij te krijgen. Dat lijkt me een logische eerste stap. Daarna is het de beurt aan de bestaande bouw. Daar zie ik nog wel wat beren op de weg. De belangrijkste daarvan zijn natuurlijk de kosten. Wat ons betreft hoeven de gebruikers die niet alleen te dragen, maar zal het Rijk of de gemeente daar bij moeten springen.”

merk in mijn omgeving dat mensen die lang sceptisch waren over duurzaamheid, nu toch interesse beginnen te tonen.”

Van Dooren: “We zullen heel goed moeten uitzoeken wat de kosten precies zijn en wie die gaan betalen. Het is natuurlijk een forse investering. Maar uiteindelijk levert het wel geld op. Gebruikers krijgen een lagere energierekening. Dus het is zeker zo dat de Lissers er zelf ook voordeel bij hebben als Lisse aardgasvrij wordt. Ik geloof dat mensen dat ook langzaam doorkrijgen. Ik

Mesman: “De inwoners van Lisse moeten goed geïnformeerd worden en betrokken worden bij de uitvoering. Dat staat als een paal boven water. Ik denk dat de gemeente haar best moet doen om het belang van deze stappen te onderstrepen. Bijvoorbeeld ook door zelf het goede voorbeeld te geven. Het gemeentehuis wordt wat mij betreft het eerstvolgende gebouw met nul op de meter!”

gemeenten die de panelen wel meetellen bij waardebepaling en gemeenten die dat niet doen. Verschillende gemeenteraden bevragen hun colleges en wethouders hierover en de rechtbank Arnhem/ Leeuwarden heeft hier al een uitspraak over gedaan. Het vraagt blijkbaar om een landelijk opgezet systeem en het vraagt dus om duidelijkheid. Hoe pakken we dit lokaal aan? De meeste particulieren - ik ga er maar even vanuit dat we het tot deze doelgroep beperken - laten panelen plaatsen om uiteindelijk €0,- op de

Worden de Lissers bij dit project betrokken? Van Dooren: “Dat is natuurlijk extreem belangrijk. De gemeente wil dit project echt samen met de inwoners oppakken. Er wordt op het gemeentehuis gewerkt aan een visie waarin wordt bekeken hoe we van het gas afgaan. Daarna gaan we stap voor stap en op wijkniveau, samen met de inwoners bekijken hoe we de doelen het beste kunnen bereiken.

energierekening te zien staan. Ze willen graag hun steentje bijdragen aan een beter milieu en duurzaam omgaan met energie. Het is voor hen een behoorlijke investering geweest, niet alleen om de zonnepanelen aan te schaffen, maar ook om ze te laten plaatsen en ze te onderhouden. Deze panelen zijn al belast met BTW, dus er is al wat ‘gehaald’. Het is dan niet zo logisch om de particulier dubbel te belasten. Als SGP/CU staan en gaan we voor een groene en duurzame gemeente. Wat ons betreft mag deze investering niet leiden een tot hogere WOZ-waarde.

Zo kunt u raadsleden bereiken De raad hoort graag wat er leeft in de gemeente. Heeft u vragen of wilt u iets onder de aandacht van een raadslid brengen? Dat kan. Op de website van de gemeente Lisse (www.lisse.nl/ bestuur/gemeenteraad) staan de contactgegevens van de raadsleden. In de openbare fractievergaderingen, die meestal op de maandag voor de commissie- en raadsvergadering plaatsvinden, bent u van harte welkom en heeft u de mogelijkheid om in te spreken. Inspreken in de raad of commissie Wilt u iets kwijt over een onderwerp in de commissie dan kunt u bij het agendapunt ‘Burger aan het woord’ inspreken. In de raad kunt u alleen inspreken over onderwerpen die op de raadsagenda staan. Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten, waarna de raads-/commissieleden de mogelijkheid krijgen om u vragen te stellen. Wilt u inspreken in de commissie of de raad, meldt u zich tenminste 2,5 uur voor het begin van de commissievergadering of de raadsvergadering aan bij de griffie via 14 0252 of griffie@lisse.nl. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. Bent u onze Gast van de raad? De gemeenteraad wil graag haar inwoners leren kennen en nodigt u daarom graag uit als ‘Gast van de raad’. De eerstvolgende Gast van de raad is op 29 november. U wordt op de avond van de raadsvergadering om 19.15 uur ontvangen door de burgemeester, de griffier en een raadslid. Zij leggen uit wat het gemeentebestuur doet en vertellen over de raadsagenda van die avond. Na afloop kunt u met raadsleden napraten. Aanmelden via 14 0252 of griffie@lisse.nl.

Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief? U kunt deze nieuwsbrief ook digitaal ontvangen. Stuurt u dan een e-mail naar griffie@lisse.nl.


Gemeenteberichten Dinsdag 9 oktober 2018

CHECK AFVALZOEKER.NL De meeste mensen doen goed hun best om afval te scheiden. Maar soms is het lastig, doe ik het in de goede bak? Mag een fohn bij het restafval of niet? En folie mag dat bij het plastic? Op www.afvalzoeker.nl vindt u direct in welke bak het afval hoort. Handig, en beter voor het milieu! Zo is uw afval grondstof voor nieuwe producten.

Bereikbaarheid ISD Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis) Website: www.isdbollenstreek.nl Per mail: info@isdbollenstreek.nl Persoonlijk: bezoek aan het Lokaal Loket/het zorgloket/Wmo Adviescentrum.

LOKAAL LOKET LISSE Mantelzorg Heeft u een chronische ziekte of bent u gehandicapt of hulpbehoevend? Zorgt uw partner, uw ouder, uw kind of een ander familielid, vriend of kennis voor u? U hebt een mantelzorger wanneer iemand langdurig en onbetaald voor u zorgt. Misschien geeft u zelf wel eens een bosje bloemen of een doosje chocola om uw mantelzorger te bedanken voor hun inzet, maar ook de gemeente wil mantelzorgers graag een blijk van waardering geven. Mantelzorgers vormen immers een belangrijk onderdeel van onze samenleving. De gemeente geeft uw mantelzorger graag het ‘mantelzorgcompliment’. Mantelzorgcompliment Zorgvragers kunnen voor hun mantelzorgers een mantelzorgcompliment aanvragen. De gemeente Lisse heeft besloten om ook in 2018 de mantelzorger een financiële blijk van waardering te geven in de vorm van een VVV-bon ter waarde van € 100,-.

2A. Op de website en op het aanvraagformulier staan ook de voorwaarden waaraan voldoen moet worden. U kunt de aanvraag indienen tot uiterlijk 1 november 2018. Meer informatie Heeft u vragen? Neem dan contact op met Welzijnskompas, telefonisch bereikbaar op 0252 757100 Lokaal Loket: één loket voor al uw vragen! Hebt u vragen op het gebied van Wonen, Zorg, Welzijn of Inkomensondersteuning? De consulenten van het Lokaal Loket wijzen u de weg. Wij geven u gratis informatie en advies. U kunt op alle werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur bij ons terecht. Ook het maken van een afspraak is mogelijk. Adres: Telefoon: E-mail: Website:

Heerenweg 254, Lisse 14 0252 lokaalloket@lisse.nl www.lisse.nl

Hoe vraag ik het compliment aan? U kunt het aanvraagformulier invullen op de website www.welzijnskompas.nl of u kunt een aanvraagformulier ophalen bij het Lokaal Loket in het gemeentehuis of bij Welzijnskompas aan de Eikenlaan

VERGADERINGEN Openbare vergadering commissie Maatschappij en Financiën Datum en tijdstip: woensdag 10 oktober om 20.00 uur Plaats: gemeentehuis, raadzaal Agenda 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Burger aan het woord 4. Inventarisatie extra aandachtspunten controle onderzoek accountant 5. Voortgangsrapportage Accommodatiebeleid september 2018 6. Bespreking raadsvoorstellen 8 november 3. Regionaal beleidsplan 2019-2022 politie-eenheid Den Haag 6. Ingekomen stukken en mededelingen 8. Vaststelling proceskaders jeugdparticipatieproject: ‘Grijze pakken, nette Jurken’ 7. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën van 12 september 8. Vragenronde commissieleden 9. Ingekomen stukken en mededelingen/informatie college van burgemeester en wethouders 10. Lijst van toezeggingen en moties 11. Terugkoppeling Gemeenschappelijke Regelingen/ Samenwerkingsverbanden 12. Sluiting

6. Bespreking raadsvoorstellen 8 november 6. Ingekomen stukken en mededelingen 7. Milieueffectrapportage (m.e.r.) in het kader van het Besluit Greveling fase 1 7. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur van 13 september 8. Vragenronde commissieleden 9. Ingekomen stukken en mededelingen/informatie college van burgemeester en wethouders 10. Lijst van toezeggingen en moties 11. Terugkoppeling Gemeenschappelijke Regelingen/ Samenwerkingsverbanden 12. Sluiting De vergadering is openbaar, u bent van harte welkom!

Erfgoedcommissie Lisse De eerstvolgende vergadering van de erfgoedcommissie Lisse vindt plaats op donderdagavond 15 november in het gemeentehuis van Lisse. De agenda met de exacte aanvangstijd vindt u op www.lisse.nl. De vergadering is openbaar. Als het nodig is, beslist de commissie tijdens de vergadering of over een bepaald onderwerp alsnog besloten wordt vergaderd. Wilt u iets bespreken met de erfgoedcommissie? Neem dan contact op met Carol Bekker, c.bekker@hltsamen.nl of het team Vergunningen, telefoon 14 0252.

APV

De vergadering is openbaar, u bent van harte welkom!

Openbare vergadering commissie Ruimte en Infrastructuur Datum en tijdstip: donderdag 11 oktober om 20.00 uur Plaats: gemeentehuis, raadzaal Agenda 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Burger aan het woord 4. Presentatie Stichting Lisse Marketing (SLM) en raadsbrief college 5. Raadsmemo Nota Economie en Toerisme

Algemene plaatselijke verordening Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend voor: • Het organiseren van een herdertjestocht op landgoed Keukenhof op zaterdag 15 december 2018 van 17.30 tot 20.30 uur (Z-18-054881) (27-09-18) • Het plaatsen van een afvalcontainer en steigers in de Prinsessenstraat 83 in Lisse van 19 oktober tot 21 december 2018 (Z-18-058613) (01-10-18) • Het exploiteren en een gedoogverklaring van een coffeeshop aan de Heereweg 153 voor de periode van 3 oktober 2018 tot en met 2 oktober 2019 (Z-18-054092) (01-10-18)

Het plaatsen van een partytent aan de Piet Heinstraat voor de ingang van het appartementencomplex t.b.v. opening op 10 oktober 2018 van 16.30 tot 18.30 uur (Z-18-056823) (02-10-18) Het plaatsen van een hijskraan in de Rosa Spierstraat nabij nr. 21 op 22 oktober 2018 (Z-18-059376) (03-10-18)

Niet eens met een van deze besluiten? Hoe u bezwaar kunt maken staat genoemd onder het kopje bezwaar.

OVERIGE WETGEVING Uitschrijving Buitenschoolse opvang De Beekbrug, Heereweg 455 te Lisse. Bekendmaking als bedoeld in artikel 8 lid 4 Besluit Landelijk Register Kinderopvang. Burgemeester en wethouders hebben op 2 oktober 2018 Buitenschoolse opvang De Beekbrug, Heereweg 455 te Lisse uitgeschreven. De verwijdering van onderstaande voorziening uit het Landelijk Register Kinderopvang is wegens sluiting van de betreffende locatie. De Buitenschoolse opvang De Beekbrug, Heereweg 455 met uniek registratienummer 275649817 is verwijderd met ingang van 2 oktober 2018.

Gehandicaptenparkeerplaats Wij hebben besloten om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te stellen: • de meeuwenlaan t.h.v. huisnummer 2 Dit besluit treedt in werking op 10 oktober en de tekening ligt ter inzage in het gemeentehuis van Lisse. U kunt er bezwaar tegen maken door vóór 22 november een brief te sturen naar de burgemeester van Lisse, Postbus 200, 2160 AE Lisse. Wij hebben besloten om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te trekken. • Locatie: het Van der Vlugtpark te Lisse t.h.v. huisnummer 11 in het parkeervak.


Gemeenteberichten Dit besluit treedt in werking op 10 oktober. U kunt er bezwaar tegen maken door vóór 22 november een brief te sturen naar de burgemeester van Lisse, Postbus 200, 2160 AE Lisse.

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken. Voordat u dit doet, kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen. We nemen dan het besluit met u door. Belt u hiervoor met ons algemene nummer 14 0252.

BOUWEN EN WONEN Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning • •

Don Boscostraat (kavel 12) het bouwen van een woning, (27-09-2018) Koninginneweg 57 het vervangen van de voorpui op de bovenste woonlaag, 02-10-2018 Rooversbroekdijk 23 het kappen van een boom en het vernieuwen w van de perceelafscheiding, 03-10-2018

Inzien binnengekomen aanvragen Binnengekomen aanvragen kunt u op afspraak inzien in het gemeentehuis Lisse. Wilt u zonder afspraak een aanvraag inzien, dan kan dit in het gemeentekantoor Sassenheim bij balie 0 (bouwen en wonen). Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen.

Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar) 2e Poellaan 8 Grote Beer 46 Heereweg 251/253

BEZWAAR

het uitbreiden van de bedrijfsruimte, 03-10-2018 het aanleggen van een in- of uitrit, 04-10-2018 het wijzigen van de bestemming maatschappelijk naar bestemming wonen, 04-10-2018

Niet eens met een van deze besluiten? Hoe u bezwaar kunt maken staat genoemd onder het kopje Bezwaar.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de genoemde verzenddatum van betreffend besluit – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Lisse. Het bezwaarschrift moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar bestaat • Reden(en) van het bezwaar • Handtekening Verzoek voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Besluit waartegen bezwaar bestaat • Kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Lisse is ingediend. Het adres is: Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Postbus 20302 2500 EH Den Haag U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

WELSTAND – COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT

Colofon

Iedere maandag houdt de plaatselijke vertegenwoordiger van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Contactgegevens Bezoekadres: Heereweg 254, 2161 BS Lisse Postadres: Postbus 200, 2161 AE Lisse Telefoon: 14 0252 E-mail: gemeente@lisse.nl Website: www.lisse.nl Openingstijden Onze Gemeentewinkel werkt volledig op afspraak zodat u niet lang hoeft te wachten. Een afspraak maakt u op www.lisse.nl, telefonisch via 14 0252 en bij de receptie. Let op: voor het afhalen van uw reisdocumenten of uw rijbewijs hoeft u geen afspraak te maken!

U kunt daarvoor zo binnenlopen. De openingstijden voor de receptie en telefonische vragen zijn: • Maandag, dinsdag en woensdag van 08.30 tot 17.00 uur • Donderdag van 08.30 tot 20.00 uur • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur

(welstandscommissie) vanaf 9.30 uur een openbare vergadering in het gemeentekantoor van Sassenheim. De agenda met de bouwplannen die tijdens de vergadering worden beoordeeld, kunt u digitaal opvragen. U kunt deze inzien in het gemeentehuis. Wilt u meer informatie? Belt u dan naar 14 0252. Iedere donderdag houdt de Centrale Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (regio welstandscommissie) voor de Duin- en Bollenstreek vanaf 14.00 uur een openbare vergadering in het Groothandelsgebouw, Stationsplein 45 te Rotterdam. De agenda met de bouwplannen die tijdens de vergadering worden beoordeeld, kunt u digitaal opvragen. Wilt u meer informatie? Belt u dan naar 14 0252.

Voor alle informatie over bouwen, bouwplannen, afwijking van bestemmingsplannen en vergunningen (omgevingsvergunning) kunt u een afspraak maken met de Publiekservice/ Vergunningen via telefoonnummer 14 0252.

MILIEU Wijziging in mandaatbesluit gemeente Lisse voor de Omgevingsdienst West-Holland Het college heeft de volgende onderdelen aan het mandaatbesluit toegevoegd: • De woningwet, voor zover het de taken en bevoegdheden betreffende asbest betreft; • Het Bouwbesluit 2012, voor zover het de taken en bevoegdheden betreffende asbest en sloopmeldingen betreft. De wijzigingen treden in werking op 10 oktober 2018. Het gewijzigde mandaatbesluit ligt van 9 oktober tot en met 21 november ter inzage.

DIVERSEN Collectes Van 7 tot en met 13 oktober collecteert de Nederlandse Brandwonden Stichting. Van 14 tot en met 20 oktober Vereniging Bartimeus Sonneheerdt Lisse, 9 oktober 2018 Het college van burgemeester en wethouders

Griffie Heeft u vragen over de gemeenteraad of over raadsvergaderingen? Neem dan contact op met griffier mw. drs. M. (Margriet) G.J. Veeger, telefoonnummer 0252 433120 of mveeger@lisse.nl U vindt deze informatierubriek ook op www.lisse.nl onder het kopje bestuur/bekendmakingen en regelgeving.

Milieustraat De milieustraat is gevestigd aan de Vennestraat 3. U kunt er terecht op maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 12.00 uur.

Volg ons op Twitter en Facebook:

 @GemLisse  /gemeentelisse

15% korting* * Geldig t/m 31 december 2018 en eenmalig te gebruiken per klant.

Kortingscode: FBKR18


• KUSTSTREEK

• VEENBESSEN

• MEIDOORN

• ZANDSTORM

ADVERTENTIE

MAAK KANS OP € 2.500,! • MELKDISTEL

1x

Los de puzzel op door de afgebeelde woorden in de letterbrij te zoeken en deze te omcirkelen. Als alle woorden omcirkeld zijn, blijven er nog enkele letters over die samen de oplossing van de woordzoeker vormen.

De overgebleven letters vormen de oplossing.

L

V

N

L

I

U

N

E

E

T

S

E

D

E

S

Z

N

E

M

A

R

B

T

U

N

E

A

A

N

L

E

G

H

S

I

I

D

N

T

O

P

P

E

N

I

N

U

U

D

B

O

O

E

N

E

D

G

D

M

S

R

E

S

N

E

S

K

E

E

R

T

S

T

S

U

K

S

L

B

D

S

O

E

D

E

S

K

U

E

I

U

N

R

O

O

D

I

E

M

M

E

O

S

M

R

H

O

U

H

N

D

D

U

I

N

B

E

H

E

E

R

OPLOSSING:

AANLEG BRAMEN DUINBEHEER DUINGEBIED HEESTERS HEKKEN KUSTSTREEK MEIDOORN MELKDISTEL MUSSEN OUDE DUINEN SEDUM STEENUIL STROPERS TOPPEN VEENBESSEN ZANDSTORM

€ 2.500,2x Philips Smart Full HD LED TV

40x 1x

Bladcadeau t.w.v. € 15,-

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

Nintendo Switch

Bel de oplossing gratis door via 0800-1123 Op werkdagen van 09.00-21.00 uur en op zaterdag van 10.00-16.00 uur.

Deelname aan deze actie is gratis. Deelname vanaf 18 jaar. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Als u belt naar 0800-1123 zult u de vraag krijgen of er een aanbod tot deelname aan de Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij of de BankGiro Loterij mag worden gedaan. Medewerkers van de Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij en de BankGiro Loterij zijn uitgesloten van deelname. De looptijd van de actie is van 1 september tot en met 30 november 2018. Alle winnaars ontvangen persoonlijk bericht en worden vanaf 6 januari 2019 gepubliceerd op postcodeloterij.nl/winactie. De volledige actievoorwaarden vindt u op postcodeloterij.nl/puzzel.

VAN MEER

WAARDE

Door ANWB benoemd tot meest waardevaste auto + Occasion van het Jaar 2018 + Met € 1.500,- extra inruilwaarde Automaat voor slechts € 1.000,- meerprijs

NU TIJDELIJK TOT € 1.500,- MEER INRUILWAARDE

AUTOSTAD LEIDEN Stevenshofdreef 150 | 2331 DB Leiden | 071 - 5315541 | www.autostad.nl | Mazda CX-5 vanaf € 35.190,-. Gemiddeld verbruik Mazda CX-5 van 4,9 tot 7,2 liter per 100 km / van 20,0 tot 14,1 km per liter / CO2-uitstoot van 128 tot 164 g/km. Prijzen excl. metallic/mica lak en eventuele opties. Inruilwaarde geldig bij aanschaf van een particuliere Mazda CX-5 met registratie voor 31 december 2018. Het automaat aanbod is alleen geldig i.c.m. SKYACTIV-G 165 motorisering, vanaf TS-uitvoering. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke specificaties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl.


BAAIJ-MEALS e Bestel onlin sh.nl via baaijfre EST 1947

EST 2000

FISH

MEALS

EST 2000

EST 2010

CATERING

PROEVERIJ

EST 2017

MEAT

400 gram

500 gram

600 gram

Klein € 5,95

Middel € 6,95

Groot € 7,95

Desserts vanaf € 1,50 per stuk

BAAIJ-MEAT

BAAIJ-FISH

BAAIJ-MEALS

Vleesvoordeel

Vleeswarenvoordeel

Visvoordeel

Maaltijdvoordeel

Uit de grill

Hollandse biefstuk

Gebraden rosbief

Verse zalmfilet

Spaghetti bolognese

Gehaktballen

van ons Aerlande rundvlees

van ons Aerlande rundvlees

Duurzaam gevangen vis

Met gehakt en saus

Uit eigen keuken

100 gram

1.98

100 gram

1.98

100 gram

1.95

400 gram

3.95

4.98

4 voor

Salade van de week

Special van Dennis

Special van Kees

Special van André

Soep van de week

Salade van het huis

Quality burgers

Italiaanse kabeljauwhaas

Maaltijdsalades

Bospaddenstoelensoep

Kabeljauwfilet met heerlijke kruiden

Keuze uit: zalm, tonijn, carpaccio of kip

Met zalm of ham

Onze bekende topper

100 gram

0.99

van 100% rundvlees 130 gram per stuk

4 voor

5.98

per stuk

4.95

Ambachtelijke kwaliteit

2 stuks

9.75

per liter

Broodje van de week

Baguette Filet Speciaal

Onze runderen groeien in vrijheid op en eten alleen datgene wat ze echt lekker vinden, gras en lekkere klavertjes. De runderen zijn van het type “dikbil” die bekend staan om hun grote spierontwikkeling. Het vlees is mooi mager, smaakvol en

500 gram

Met smoothie naar keuze

botermals. Deze week hebben wij onze supermalse biefstuk in de aanbieding!

Master of Meat

samen

Quality Butcher

BAAIJ - FRESH, Kanaalstraat 57, Lisse

3.95

Als het iets lekkerder mag zijn! Geldig t/m zaterdag 13 oktober 2018

PARTICULIEREN

OPGELET! Uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. U kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • • • • • •

UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KATWIJK VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KATWIJK SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOORDWIJK RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOORDWIJKERHOUT THE READSHOP, in de Hoftuin, RIJNSBURG BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OEGSTGEEST

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLEVEREN TOT DONDERDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna)

Waargebeurd:

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

Noordwijk hout Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp

}

€ 15.00 Ga naar cliniclowns.nl/verbeelding voor het hele verhaal.

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

TE HUUR • TE KOOP • GEVRAAGD AANGEBODEN • GEZOCHT • GEVONDEN

Een beetje verbeelding doet wonderen Maak verbeelding mogelijk, steun CliniClowns

5.95


nieuws

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

DINSDAG 9 OKTOBER 2018

7

Eerste gala Gildemeesters Bollenstreek n Opbrengst naar De Zwarte Tulp en LUMC-onderzoekers REGIO

n Bij Hotel Van der Valk Sassenheim vindt zaterdag 10 november voor het eerst het Bollenstreekgala plaats. Hiermee wil de organisatie (in handen van de Gildemeesters Bollenstreek) de sociale samenhang versterken en geld ophalen voor twee goede doelen. Er zijn nog tafels beschikbaar.

Door Ruth Eppink

Goede resultaten voor het team van De Jong Sports

Dertien podiumplekken BEINSDORP n Tijdens de 30ste open Breukelse Nunchaku Do kampioenschappen won Sportschool De Jong Sports met het team van Rene de Jong dertien prijzen te winnen: 5x goud, 5x zilver, 3x brons.

Jim Cable won verrassend het goud in zijn klasse. Ricardo de Jong uit Beinsdorp won zeer overtuigend. Verder was er zilver voor Stijn Bon,

Daan Bartels en Nick Volman in hun lengte klasse. Brons was er voor Sita Waterbeek in de dames klasse. Hillegommer Adam Reed won in de Kata klasse goud, Morgan van Rheenen het zilver. Bij de senioren werd Luca Laponder derde. Marissa de Jong uit Beinsdorp, pakte bij de dames goud. Sita Waterbeek won brons. Reed won zilver bij de freestyle junioren en De Jong won opnieuw goud in deze klasse bij de senioren.

Bedrijven kunnen een tafel voor tien personen reserveren voor 2.500 euro. Individuele personen kunnen een stoel reserveren voor 250 euro. Momenteel zijn nog zo’n 7 tafels beschikbaar. Het wordt een avond vol culinair genieten en entertainment. “Tijdens dit gala kijken we terug op een zeer geslaagd bollenjaar, worden bestaande relaties verbeterd en nieuwe contacten gelegd”, zegt secretaris Herman Hollander van de Gildemeesters Bollenstreek en voorzitter van mu-

seum De Zwarte Tulp. De Bollenstreek is een prachtig gebied, dat is wereldwijd bekend. “Maar vraag je een inwoner daarnaar, dan hoor je meestal alleen dat het hier in de lente zo prachtig is. We willen ervoor zorgen dat iedere inwoner ervan doordrongen raakt dat de Bollenstreek jaarrond meer dan de moeite waard is. We mogen echt trots zijn op onze streek”, benadrukt Hollander bevlogen. De netto-opbrengst van het Bollenstreekgala kent twee bestemmingen. De ene helft gaat naar museum De Zwarte Tulp, ten behoeve van de nieuwe wintertuin. De andere helft gaat naar het baanbrekende onderzoek naar kanker van prof. Rob Tollenaar en dr. Wilma Mesker en hun team aan het LUMC te Leiden. Zij ontwikkelen een test waarmee in een bloedmonster verschillende soorten kanker in een heel vroeg stadium kunnen worden aangetoond. “Maar er is meer”, meldt Hollander.

Hij wijst op een initiatief om het aanzien van de Bollenstreek naar een nog hoger niveau te tillen. “We bieden de mogelijkheid kunstwerken te adopteren. Stel je een 1,75 meter hoge tulp voor, gemaakt van polyester. Deze worden door kunstenaars veredeld tot prachtige, kleurrijke kunstwerken. Die tulpen kunnen dus geadopteerd worden en het is de bedoeling om ze - verspreid over de Bollenstreek - neer te zetten als een opvallend ijkpunt op mooie locaties. Zo vormen ze een route door onze streek. Een route van tulp tot tulp dus, en daarmee krijg je een goed beeld van het geweldige landschap dat de Bollenstreek rijk is”, aldus Hollander. Bedrijven of particulieren die nog willen deelnemen aan het eerste Bollenstreekgala, kunnen zich aanmelden. Voor meer informatie en aanmelding: zie www.gildemeestersbollenstreek.nl en klik op evenementen. Voor het gala geldt een kledingvoorschrift: black tie.

Reactie Bart Griekspoor op incident Heereweg LISSE

n Het artikel over het incident bij een feest aan de Heereweg in Lisse op donderdagavond 27 september behoeft nadere toelichting, omdat de geschetste situatie niet conform de realiteit was. Dat stelt Bart Griekspoor, gastheer van het feest.

Volgens de 51-jarige Lisser werd hij kort na 22 uur bezocht door twee agenten, een man en een vrouw. De muziek moest uit vanwege geluidsoverlast. “Aan dat verzoek hebben wij voldaan. De sfeer was op dat moment prima. Mijn vrouw ging mijn ID-kaart halen die zij had weggelegd. Ondertussen zei de agent dat ik een bon kreeg voor het niet kunnen tonen van mijn ID. Ik vond dat kinderachtig, maar reageerde laconiek. Toen hij daarna een bon voor geluidsoverlast wilde gaan uitschrijven, bleef ik ook kalm. Blijkbaar wilde hij per se bekeuringen uitschrijven, dan moest hij dat maar doen”, zegt Griekspoor. Zijn vrouw was inmiddels terug met zijn ID en nam het gesprek met de agenten op. LisserNieuws heeft dit geluidsbestand beluisterd, dat het verhaal van Griekspoor bevestigt. De agent duwde Griekspoor de poort uit richting de straat. “Dat ging niet bepaald vriendelijk. Mijn vrouw en een vriend van ons liepen mee. De agent werd agressief, gaf mijn vrouw een duw, misschien was hij geïrriteerd doordat alles opgenomen werd. En voor ik het door had, gaf hij mijn vrouw een klap in haar gezicht, ze viel tegen onze vriend aan. Ze is een tengere vrouw en die agent was zeker 2 meter lang. Ik was woest”, vertelt Griekspoor. Het gehele voorval is duidelijk te horen op de geluidsopname. “Het leek alsof hij bewust een reactie aan het uitlokken was. Ik weet niet hoe anderen reageren als hun partner zomaar geslagen wordt, maar ik heb die agent van mijn vrouw af getrokken en hem een duw gegeven, terwijl ik riep: Wat doe jij nou, idioot. Die agent beweerde later dat ik hem heb geslagen, maar dat kan ik makkelijk weerleggen, ik heb getuigen genoeg. Er was inmiddels versterking opgeroepen en de

agent gaf aan dat ik agressief was en meegenomen moest worden. Zijn collega’s zeiden: waar slaat dat op? Om de situatie niet verder te laten escaleren, werd ik door verschillende bezoekers van ons feest mee naar de achtertuin genomen. Ik heb dus zelf niet meegemaakt hoe mijn vrouw daarna werd meegenomen naar het bureau, wegens belediging van een agent.” Veel mensen hebben wél gezien hoe hardhandig dat gebeurde door de agent die ook de klap uitdeelde, zegt Griekspoor. “Ze zat onder de blauwe plekken en door de klap heeft ze een hersenschudding. Een aantal gasten die hun ongenoegen uitten over de wijze waarop de politie te werk ging, is ook hardhandig aangepakt. Zij zijn bloedend meegenomen naar het bureau. Mijn dochter kwam me vertellen dat de politie mij ook mee wilde nemen. Ik wilde me daar niet tegen verzetten en ben alleen naar voren gelopen. Daar kreeg ik van drie of vier agenten te horen dat het toch niet hoefde.” Enige uren later kwam de politie terug, met nog meer agenten. Zelfs de straat was afgezet en Griekspoor werd alsnog meegenomen wegens mishandeling van een agent in functie. “Terwijl ik vrijwillig mee was gegaan als ze het me gevraagd hadden. Wat een machtsvertoon. Maar het allerergst vind ik dat de agent die mijn vrouw heeft geslagen hier zo maar mee weg kan komen, dat is onverkropbaar.” Veel mensen hebben een klacht ingediend bij de politie over het voorval. “Ik beraad me met mijn advocaat op verdere stappen. We hebben ons uiterste best gedaan de zaak niet uit de hand te laten lopen. Ik heb ook om een blaastest gevraagd, alleen om aan te tonen dat er bij mij geen drank in het spel was. Die test wees dat uit.” Griekspoor wil tot slot nog kwijt dat hij samen met de buurt al jarenlang op de laatste dag van de feestweek samenkomt. “Het is een traditie. Het was geen besloten feest, iedereen was welkom. Ik wil graag weten waarom die agent zo agressief reageerde. Het had beslist anders gekund, dan was dit niet gebeurd.”

n Start bouw eind 2019, begin 2020

Veel belangstelling herontwikkeling Jozefpark HILLEGOM

n De gemeente Hillegom en Projectontwikkelaar Renward organiseerden vorige week in de Jozefschool een inloopavond voor omwonenden en belangstellenden zodat zij konden kennisnemen van de voortgang in de herontwikkeling van het Jozefpark. Het planontwerp is nu op hoofdlijnen klaar. Op basis van het getoonde schetsontwerp is ook het bouwprogramma met woningaantallen en type woningen bekend geworden.

voor 24 uurszorg in de Jozefkerk, tien eenheden voor herstelzorg in de oude pastorie en tien woonzorg eenheden (lichte zorg) in het Theresiahuis.

Door Jos Draijer

Met schetsen, tekeningen en impressies kon iedereen een eerste indruk krijgen van de aansluiting van de bouwplannen op de omgeving.

Het gaat om twaalf appartementen voor één- tot tweepersoonshuishoudens (60 - 75 m2) door herontwikkeling van de Jozefschool, acht eengezinswoningen (100 - 120 m2) op de locatie tussen pastorie en Jozefschool, en 22 appartementen (90 - 110 m2) op de locatie Crescendo achter de Jozefkerk. Daarnaast worden er ook nog Zorgeenheden gebouwd: 26 eenheden

Wensen en zorgen over onder meer toegankelijkheid en groenvoorziening

Dat wordt overigens nog nader uitgewerkt. Daarom was er gelegenheid om wensen en zorgen achter te laten over bijvoorbeeld toegankelijkheid, verkeersveiligheid, parkeergelegenheid en groenvoorziening. Het Jozefpark wordt immers een

openbaar park waarbij ook de groenstrook aan de Leembruggenstraat in het ontwerp is meegenomen.

Vervolgproces en fasering Tijdens de inloopavond werd tevens informatie gegeven over het vervolgproces en de fasering. Voor sommige delen van Jozefpark is een bestemmingsplanwijziging nodig, voor andere delen niet. Formele inspraakmogelijkheden volgen daarom nog. Het streven is dat het bestemmingsplan voor het Jozefpark door de gemeenteraad in april 2019 wordt vastgesteld. Afhankelijk van wel of geen tegenslagen zouden de bouwwerkzaamheden dan eind 2019 of begin 2020 kunnen beginnen.


FAMILIEBERICHTEN Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. LisserNieuws of de Hillegommer. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

“De Kwaliteit van leven hangt niet af van wat er met je gebeurt, maar hoe je erop reageert. Aan het eerste kun je niet veel doen, aan het tweede alles! Mijn leven was heerlijk!” In de leeftijd van 66-jaar is op 3 oktober overleden mijn lieve vrouw, zus, schoonzus, tante en vriendin van velen

Fiscaal aantrekkelijk •

Reserveer geld voor uw uitvaart

Ontzorg uw nabestaanden

Catharina Christina Bakker-Noorlander

Ien Echtgenote van Fons Bakker J.K. Noorlander-Plomp † Erica Noorlander Familie Bakker Familie Nieuwenhuizen

Heereweg 21 2161 AC Lisse 0252 - 413 213 info@vanderputtenendunweg.nl

www.vanderputtenendunweg.nl/dunweg-depositofonds

Correspondentieadres: Uitvaartzorg De Meer, t.a.v. de familie Bakker Duinenburg 26 2135 CX Hoofddorp

• Begraven • Cremeren • Rouwtransporten door binnen en buitenland

Conform haar laatste wens is zij in besloten kring gecremeerd.

• Opbaring in eigen rouwkamers • Eigen parkeerterrein • Dag en nacht bereikbaar Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Tel: 0252-211843

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

Memorie Natuursteen Delfweg 34a 2211 VM Noordwijkerhout

Telefoon: 0252 418912 www.memorienatuursteen.nl

Voor een persoonlijke, blijvende herinnering • • • • •

Gedenktekens Urnen Grafaccessoires Restauratie/renovatie Volginscripties

Ruw & Afbouw Wij zijn op zoek naar collega’s en zzp’ers :                                      • Allround timmerlieden • Beton timmerlieden • Voorman timmerman  • Stelleurs Wij zijn een groeiend bedrijf met 12 man personeel.   Samen gaan we op zoek naar het juiste project naar jou wensen en kwaliteiten.  Hoge salarissen volgends de CAO. Geïnteresseerd in deze vacature ? Mail je CV naar info@multibouwservice.nl. Als u vragen heeft kunt u ons ook telefonisch bereiken op: 0629621731 - 0617127744

Prikkelbare maag of darmen? Geneesmiddel Iberogast helpt! Bewezen effectieve verlichting Iberogast is geregistreerd als geneesmiddel. Aan deze registratie ligt wetenschappelijk bewijs ten grondslag. Ook prettig om te weten is dat Iberogast, bij gebruik volgens de bijsluiter, zeer zelden bijwerkingen kent. Niet voor niets is Iberogast al meer dan 55 jaar op de markt en in Duitsland één van de meest verkochte producten voor maag- en darmklachten*.

Soms is het zo’n dag. Maagpijn. Onrustige of verkrampte darmen. Last van je maag. Vaak een vol of opgeblazen gevoel. Natuurlijk: maag- en darmklachten hebben we allemaal weleens, zeker als onze maag-darmpassage van voedsel verstoord is. Maar hoor jij tot de ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders voor wie het vaker een probleem is? Dat kan je dag goed verstoren. Zeker als de oorzaak van je klachten onbekend is. Komt het je bekend voor? Houdt het je meer bezig dan je prettig vindt? Gelukkig is verlichting van je maagklachten en darmklachten mogelijk. Of je nu last hebt van één of meerdere klachten tegelijk. Geneesmiddel normaliseert de maagdarmpassage Maagklachten en darmklachten kunnen impact hebben op je dagelijkse leven. Wanneer je maag en darmen van slag zijn, denk dan aan Iberogast. Iberogast is natuurlijk. Een geneesmiddel met 9 geneeskrachtige

kruiden, die samen de maag-darmpassage normaliseren. Iberogast verlicht niet alleen effectief maagklachten, maar ook darmklachten. En dat is prettig als je last hebt van meerdere klachten, zoals maag- en darmkrampen, maagpijn, misselijkheid, vol gevoel en maagzuur.

Ervaar de werking Het gebruik is simpel. Twintig druppels oplossen in water of vruchtensap en driemaal daags innemen. De werkingssnelheid verschilt van persoon tot persoon. Het kan zijn dat je snel van je klachten af bent. Als je klachten toch aanhouden, kun je Iberogast met een gerust gevoel een langere periode gebruiken om je maag en darmen tot rust te brengen. Het is aan te raden om Iberogast 2 weken te gebruiken om te zien of het ook voor jou werkt. ** Iberogast is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar en is verkrijgbaar v.a. € 8,90 (consumentenadvie prijs). Iberogast is zonder recept verkrijgbaar bij drogisterij en apotheek.

* IMS Scanning data OTC market Germany 2016 ** Raadpleeg een arts als de symptomen na 2 weken nog niet geheel zijn verdwenen of verergeren. *** Consumentenadviesprijs Lees voor gebruik de bijsluiter. Koag-nr. 80-0518-0631

Iberogast feiten: 1. Geregistreerd geneesmiddel met bewezen effectieve werking 2.Natuurlijk; bevat 9 geneeskrachtige kruiden 3. Verlicht meerdere maag- én darmklachten (tegelijk) 4.Nr. 1 in Duitsland: meest verkochte product bij maag- en darmklachten* 5.Verkrijgbaar vanaf €8,90*** bij drogisterij of apotheek Ervaar in 2 weken of het ook voor jou werkt!


nieuws

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

DINSDAG 9 OKTOBER 2018

9

Makelpunt Lisse: website voor maatschappelijk ruimteverhuur LISSE n Op www.makelpuntlisse. nl kunnen maatschappelijke organisaties (sportverenigingen, stichtingen en buurthuizen) hun ruimtes aanbieden voor verhuur.

Bewoners en organisaties zonder eigen ruimte kunnen zo heel gemakkelijk een beschikbare ruimte vinden. Voor een training, cursus, buurtactiviteit of jaarvergadering. Het plaatsen van aanbod van een ruimte of een vraag naar een ruimte, is gratis. Via de website kan ruimte worden aangeboden door een korte vragenlijst in te vullen en te versturen. WelzijnsKompas kan aanvullende informatie vragen en plaatst

vervolgens het aanbod op de website. Zit voor de potentiële huurder de juiste ruimte er nog niet bij? Dan kan men via de website een zoekopdracht sturen via het digitale formulier. De vraag wordt dan door WelzijnsKompas opgepakt en uitgezet. De gemeente Lisse streeft ernaar dat inwoners, buurten, verenigingen en stichtingen elkaar méér en gemakkelijker gaan vinden voor vraag en aanbod van ruimtes voor maatschappelijke activiteiten. Voor meer info kan men contact opnemen met WelzijnsKompas via makelpuntlisse@welzijnskompas.nl of via telefoonnummer 0252-757100 (dagelijks tussen 9.00 en 12.30 uur).

Begroting in evenwicht HILLEGOM

n Het college heeft de Programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 vastgesteld en aan de raad voor behandeling aangeboden.

Door Jos Draijer

Dit als vervolg op de eerder vastgestelde Kadernota 2019 op 14 juni 2018. In deze Programmabegroting zijn ook de uitgangspunten en ambities uit het Coalitieakkoord 20182022 ‘Samen meer bereiken’ van BBH en CDA verwerkt. De Programmabegroting 2019-2022 is meerjarig structureel en materieel in evenwicht, aldus het college. Wel is er een eenmalig tekort in 2019 van 1.258.000 euro. Dat bestaat uit een incidenteel aandeel van 743.000 euro hogere uitgaven en een negatief begrotingssaldo 2019 van 515.000 euro. Dit eenmalige tekort in 2019 kan worden gedekt uit de algemene reserve. Na de vaststelling van de Kadernota 2019 in juni 2018 bleek het financieel perspectief al meerjarig positief te zijn. Dat wordt nu met deze Programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020 - 2022 bevestigd. Aan de inkomsten kant werd Hillegom geholpen door een ruimere algemene uitkering uit het gemeentefonds omdat het Rijk meer geld in het gemeentefonds heeft kunnen storten. Het college heeft in ook ambities en, actiepunten uit het Coalitieakkoord

2018 - 2022 van BBH en CDA in deze Programmabegroting 2019 - 2022 willen vertalen door nieuwe bedragen in de begroting op te nemen. Zo wordt op het terrein van onderwijs, gezondheid en vitaliteit geld uitgetrokken voor bijvoorbeeld de uitvoering van de ontwikkelagenda Regionale Educatieve Agenda (REA), het opstellen van een uitvoeringsplan ‘Hillegom positief gezond’ en de uitvoering van de beleidsnota ‘Hillegom Samen Sportief in Beweging’. Een fors bedrag (100.000 euro in 2019) wordt uitgetrokken voor fonds voor eenzaamheidsbestrijding, terwijl ook meer geld komt voor meer inzet van jeugd- en jongerenwerk op straat om vervolg te geven aan het project Jeugd Hillegom. Er wordt extra geïnvesteerd in de verbetering van de leefomgeving door meer Groen dat cyclisch te vervangen (100.000 in 2019 oplopend tot 250.000 euro in 2022), en verbeteringen in de openbare ruimte sneller op te pakken met kleine verkeersmaatregelen in de wijken. Maar ook meer kunst in de buitenruimte brengen en meer laadpalen voor elektrisch rijden. Tevens, op basis van de vastgestelde Omgevingsvisie, het opstellen van kaders en organiseren van pilots voor invoering van de Omgevingswet, evenals het ontwikkelen van (online) communicatiemiddelen ter ondersteuning hiervan. (vervolg op pagina 9)

Na afloop van zijn optreden signeert Jozua Douglas natuurlijk. | Foto: Esther Akerboom

Jozua Douglas zet bieb op stelten LISSE

n Tijdens de 54e editie van de Kinderboekenweek die vorige week werd gehouden met het thema ‘Vriendschap’, organiseerde de Bibliotheek Bollenstreek leuke activiteiten voor kinderen. In Lisse konden kinderen woensdagmiddag terecht om op de foto te gaan op de cover van hun favoriete boek, via een groen scherm. De kleintjes werden voorgelezen en zij konden kleuren en knutselen. Hoogtepunt was het bezoek van kinderboekenschrijver Jozua Douglas, die spannende en fantasierijke boeken voor kinderen in alle leeftijden schrijft. Het kinderboekenweekgeschenk ‘De Eilandenruzie’ is van zijn hand.

Door Esther Akerboom

Dat hij populair is bleek wel uit het grote aantal kinderen dat een kaartje had gekocht om bij zijn optreden te zijn. En dat stelde niet teleur. Hij trakteerde de kinderen op filmpjes, anekdotes en schrijftips en trapte af met de vraag of de kinderen wisten hoeveel exemplaren van het boekenweekgeschenk gedrukt wa-

COLUMN COLUMN

ren. De antwoorden liepen nogal uiteen, van 100 tot wel 17 miljoen. Het goede antwoord was 350.000, een stapel nog hoger dan de Alpe d’Huez, aldus Douglas. Het boekenweekgeschenk, deel vijf uit de serie ‘Costa Banana’ bleek een spannende voorgeschiedenis te hebben. “Doordat deel vier gestolen was door een van de spionnen uit deze serie, moest ik aan een nieuw boek beginnen. Het moest af zijn voor de Kinderboekenweek en daarom is het zo dun geworden”, grapte hij. “Het thema is vriendschap en dit boek gaat over spionage. Om spion te zijn moet je vrienden worden met mensen van wie je iets te weten wilt komen. Vertrouw dus nooit je vrienden”, gaf hij de kinderen met een knipoog mee. Vervolgens liet Douglas zien waar hij de inspiratie voor zijn boeken vandaan haalde. Dit varieerde van het opschrijven van zijn invallen in zijn telefoon tot het bezoeken van een spionagewinkel. Natuurlijk had hij enkele spionagetrucjes meegenomen om te laten zien, zoals een hol muntje van 50 cent waarin vroeger briefjes en nu micro-SD-kaartjes in doorgegeven kunnen worden.

“Soms wil ik dingen waar ik over schrijf zelf leren, bijvoorbeeld telekinese, het met gedachtekracht laten bewegen van dingen. Dan móet ik weten hoe dat werkt”, vertelde Douglas de kinderen, wat hij vervolgens demonstreerde door een pen van de tafel te ‘denken’. Harm, een van de kinderen, wilde het ook wel eens proberen. “Je moet in gedachten die pen helemaal verrot schelden”, was de tip van Douglas, en het werkte echt. Dat hij daarna de truc uitlegde mocht de pret niet drukken. Bij de vragenronde kwamen de kinderen te weten dat het lievelingsboek van Douglas ‘De Heksen’ van Roald Dahl is, dat hij van die vrolijke overhemden draagt omdat dat bij zijn imago hoort en dat hij eigenlijk geitenboer wilde worden, totdat een klasgenootje hem, nadat hij voor de klas iets had verteld, zei dat hij een echte schrijver was. “Dus toen wist ik wat ik was. Een schrijver. En dus hoefde ik verder niks meer te worden!” Na afloop mochten de kinderen hun boeken laten signeren en kregen ze een kaart met handtekening. De bieb kan terug kijken op een zeer geslaagde middag.

Prinsjesdag, wat gaat u ervan merken? De Derde Dinsdag van September is weer voorbij. De regering heeft aangegeven met de maatregelen vooral arbeid te willen stimuleren. Ik heb hieronder wat hoofdpunten genoemd en toegelicht.

€20.000 en €68.000 per jaar verdient minder inkomstenbelasting gaat betalen. Daarbij wordt een aantal heffingskortingen aangepast waardoor nog minder belasting verschuldigd is. Dat ziet er dus goed uit.

Koopkracht De koopkracht stijgt in 2019 gemiddeld met ongeveer 1,5%. Of je daar van profiteert, hangt af van je persoonlijke situatie. Iedereen lijkt erop vooruit te gaan. De laagste inkomens hebben echter het minste voordeel. Koopkracht is de verhouding tussen het geld wat je te besteden hebt en wat je ervoor kunt kopen. Als je inkomen bijvoorbeeld gelijk blijft, maar de boodschappen worden duurder, dan daalt je koopkracht.

Eigen woning en hypotheek Na ongeveer 14 jaar wordt de zogenaamde ‘Wet Hillen’ langzaam afgebouwd. Deze wet zorgde ervoor dat je geen belasting (Eigen Woning Forfait) hoefde te betalen als je hypotheek helemaal of grotendeels was afgelost. De wet is in 2005 geïntroduceerd ter aanmoediging om mensen hun hypotheek meer af te lossen. Vanaf 2019 wordt deze regeling in 30 jaar (vooralsnog) gelijkmatig afgebouwd.

Dit is dus afhankelijk van veel factoren en heel lastig vast te stellen voor ieder individu. In ieder geval gaat het tarief van de tweede en derde belastingschijf met 2,75% omlaag. Dat betekent grofweg dat iedereen die tussen de

Sinds 2014 wordt de hypotheekrenteaftrek jaarlijks met 0,5% verlaagd, gerekend vanaf het hoogte inkomstenbelastingtarief. Mensen met een hoog inkomen betalen dus bijna 52% belasting, maar krijgen 49% terug van hun

betaalde hypotheekrente. Vanaf 2020 wordt die jaarlijkse verlaging 3%. Daarmee neemt de hypotheekrenteaftrek voor mensen met hogere inkomens sneller af, maar gaan al in 2023 ook de mensen met lagere inkomens hier ‘last van krijgen’. Veel eerder dan het plan in 2014 was. BTW Het lage BTW tarief stijgt van 6% naar 9%. Je leest het goed, een stijging van 50% ten opzichte van het oude tarief. Er wordt uitgegaan van een gemiddelde kostenstijging van €300 per gezin. Bijtelling Als je een fiets ter beschikking gesteld krijgt van je werkgever, dan wordt deze vanaf 2020 belast door middel van bijtelling. Net als dat dit al jaren met auto’s gebeurt. Het bijtellingspercentage wordt 7% van de adviesprijs. Dit is niet heel veel, maar het is toch een maatregel die haaks staat op aanmoediging van het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer.

Voor duurdere elektrische auto’s gaat de bijtelling ook omhoog. Vanaf komend jaar is de bijtelling 4% tot een cataloguswaarde van €50.000. Voor de waarde daarboven is de bijtelling 22%. Een fikse lastenverzwaring voor de luxe elektrische autorijder. Deze regeling heeft de bijnaam ‘Teslataks’ gekregen. Vanzelfsprekend is dit slechts een kleine greep uit de maatregelen. Maar juist een aantal hiervan zullen je zeker aangaan. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bepaalde maatregelen, kom dan gerust eens bij ons langs.

Erik Seisveld, SNS Bollenstreek Kanaalstraat 58A, 2161 JN Lisse www.sns.nl/Lisse


14:00 - 20:00 u.

Zo. 14 oktober

Wijnen, hapjes en dansen!

Wijnen van over de hele wereld • Workshops & masterclasses • Proeven en leren • Live muziek van Allstars en DJs4U • Genieten met vrienden en familie Hapjes en live cooking • maar ook een biertje of een frisje ... Gezellig!

Locatie: Van der Valk Hotel Sassenheim-Leiden Info en kaartverkoop via:

met:

www.wackywinefestival.nl Hyundai Snelle Beslissers Bonus. Nu tot € 2.500 korting en direct rijden!

Wees er snel bij. OP = OP!

Hyundai presenteert de Snelle Beslissers Bonus op al onze voorraadmodellen! Ontvang nu tot maar liefst € 2.500 korting op bijvoorbeeld de Hyundai KONA of Tucson en rij direct weg in jouw nieuwe Hyundai. Wees er snel bij, want op=op!

Ontdek meer op dijksman.hyundai.nl Dijksman Katwijk Lageweg 21, Katwijk, tel. 071 - 409 0050 Gecombineerd verbruik: 3,4-7,5 (l/100 km)/13,3-29,4 (km/l), CO2 - emissie: 26-175 (gr/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en verbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. De Hyundai 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking is alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven in het service & garantieboekje. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkend Hyundai-dealer. De Hyundai actie bestaat uit een maximale korting van € 2.500 op het aankoopbedrag van een Hyundai actievoorraadmodel. De bedragen verschillen per model. Actie geldt bij een getekende koopovereenkomst van 3-10-2018 tot en met 31-10-2018 met een uiterste registratiedatum van een maand na koopovereenkomst. Actie is geldig op geselecteerde voorraadmodellen. Op=op. Deze actie is van toepassing op particuliere en klein-zakelijke transacties. Acties zijn niet geldig in combinatie met andere lopende acties, m.u.v. de 50/50 deal. Druk- en zetfouten voorbehouden.


column/nieuws

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

DINSDAG 9 OKTOBER 2018

11

Licht voor de voedselbank LISSE n Soms gaat de actualiteit sneller dan het schrijven van een column. Zoals deze week blijkt. In Bombarie wordt namelijk uitgebreid ingegaan op de ruimtenood van de voedselbank Lisse, inclusief oplossingsmogelijkheden. Twee dagen nadat de column ter verwerking op de redactie lag, kwam het verlossende bericht.

Mevrouw Greet Graner meldde zaterdag namelijk dat de moge­ lijkheid zich aandient om gebruik te gaan maken van de voorma­ lige Rembrandtschool. Ze zegt ook dat op de advertentie die de ge­ meente voor de voedselbank heeft geplaatst, geen enkele reactie is gekomen. “Inmiddels heb ik nog

een gesprek gehad met wethouder Jeanet van der Laan. Zij ging onder­ zoeken of wij een ruimte in de Rem­ brandtschool kunnen krijgen of in de Beekbrugschool die ook leeg staat. Vanmorgen (zaterdag, red.) heb ik van Jeanet van der Laan het bericht ontvangen dat de gemeente ons voor twee jaar een gedeelte van de Rembrandtschool ter beschik­ king stelt. Voorlopig hebben we dus weer een onderkomen en zijn daar erg blij mee.” Dat alles neemt niet weg dat waar Bombarie het heeft over het nood­ zakelijke van zo’n voedselbank in een periode waarin wordt gespro­ ken over een aantrekkende econo­ mie, een voedselbank overbodig zou moeten zijn, maar de steun van ons allen verdient.

WelzijnsKompas geeft vrijwilligers vaker training REGIO

n WelzijnsKompas heeft het afgelopen jaar diverse nieuwe functies voor vrijwilligers in het leven geroepen. Inmiddels zijn er netwerkcoaches en welzijnscoaches. Ook nieuwe welzijnsbezoekers worden geschoold. Voor veel mensen maakt een gerichte training het doen van vrijwilligerswerk nóg waardevoller.

Bovendien zijn geschoolde vrijwil­ ligers vaak prima partners voor de meer kwetsbare vrijwilligers met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor hen is bijvoorbeeld een zinvolle dagbe­ steding heel belangrijk. Sterkere vrijwilligers krijgen vooral een coördinerende of coachende taak. Nieuwe welzijnsbezoekers - 25 in totaal - worden sinds jaar en dag

opgeleid om gesprekken te voeren met 75-jarigen, die willen weten hoe ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Nieuwe functies met training zijn die van netwerk­ coach en welzijnscoach. De net­ werkcoach helpt inwoners die zorg nodig hebben, maar nog niet over een netwerk in de buurt beschik­ ken. De welzijnscoach zorgt ervoor dat mensen met een welzijnsrecept van de huisarts worden begeleid naar een activiteit of (vrijwilligers) werk dat bij hen past en hun leven weer kleur geeft. Bij WelzijnsKom­ pas werken zo’n 250 vrijwilligers in uiteenlopende functies. Naast coa­ ches en bezoekers zijn er bijvoor­ beeld contactmaatjes, chauffeurs, maaltijdbezorgers, receptionistes, wandelbegeleiders, fietsmaatjes en klussers. Meer info op welzijnskompas.nl/vrijwilligerswerk.

Begroting Hillegom in evenwicht HILLEGOM n (vervolg van pagina 7). Om de dienstverlening te verbeteren wordt extra geld uitgetrokken voor het organiseren van vaste aanspreekpunten, een actieprogramma communicatie om samenhang en samenspraak te versterken en de samenleving

te betrekken bij projecten en inhoudelijke thema’s. Het is nu aan de gemeenteraad om 8 november haar oordeel te geven en de begroting al dan niet te wij­ zigingen alvorens definitief vast te stellen.

Foto: oksix

Vrouwendag in Kulturele Raad HILLEGOM n In de Kulturele Raad (Prinses Irenelaan 16) wordt zondag 20 oktober van 10.00 tot 15.30 uur een Vrouwendag gehouden met als thema ‘Vertrouwen door onvoorwaardelijke liefde’. De organisatie van de Vrouwendag is in handen van vrouwengroep LEEF! van Evangelie Gemeente Hillegom. Zij hebben een gevarieerd aanbod voor de aanwezige dames in petto.

De bijeenkomst start om 10.00 uur met een worship and praise gevolgd door een lunch en vier verschil­

lende workshops: het belang van het kennen en accepteren van je vorm en je zelfbeeld, in relatie tot het maatschappelijk beeld van de vrouw. Naast de theorie worden ook praktische tips voor het toepas­ sen van kledingregels en kleuren bij de verschillende figuurvormen gegeven. Workshop twee is een ver­ rassingsworkshop. Wie creatief is en graag iets met de handen doet, kan prima uit de voeten met deze workshop. Workshop drie richt zich op dansen vanuit bijbels per­ spectief. Workshop vier is een be­ moedigingsworkshop. Bij het opge­

ven voor de Vrouwendag dient ook de voorkeur voor een van de work­ shops opgegeven te worden. Na de workshops volgt een presentatie door Stichting Bright Fame, die op de Amsterdamse Wallen prostitu­ ees motiveert om uit de prostitutie te stappen. Daar­ naast helpt deze stichting getraumati­seerde en (sek­ sueel) misbruikte vrouwen. Na de presentatie is er een collecte. Deel­ name kost 5 euro, inclusief koffie, thee, lunch en workshop. Opgeven kan tot en met 13 oktober bij Nel van Soest, 0252-531686 of n.vansoest@ icloud.com.

Wie wint de Duurzaamheidsprijs? REGIO n De samenwerkende gemeenten Hillegom, Katwijk, Noordwijk, Teylingen en Noordwijkerhout reiken op 10 oktober een prijs uit aan het bedrijf met het leukste, mooiste, beste duurzame idee van 2018.

De Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek bestaat sinds 2009 en

wordt dit jaar uitgereikt aan één van de volgende vier ondernemin­ gen: Coöperatie Bollenstreekhout, Clusius Craft Distillers, Kievit of Vd Slot Tulips. Bij de Voorronde in maart koos de jury vier onderne­ mers uit die volgens hen duurzaam werken. Het programma in het Sik­ kens Experience Centre start om 19.30, inloop vanaf 19.00. Onderne­

mers en belangstellenden zijn van harte welkom. De winnaar wordt rond 21.00 uur bekend gemaakt en zijn prijs uit handen krijgen van de wethouders Fles (Noordwijk), Hoekstra (Hillegom), Bilars (Noord­ wijkerhout), Ten Boden (Teylingen) en Knape (Katwijk). Aanmelden via: www.duurzaam­ heidsprijsbollenstreek.nl

ARIE BOMBARIE

Hulp is noodzakelijk Na een aantal moeilijke jaren leven we nu in een periode waarin het ons economisch voor de wind gaat. Veel mensen aan het werk, de lonen gaan omhoog. Soms is dat niet genoeg en AOW’ers hebben wat dat betreft helemaal het nakijken, maar volgens de regering leven we in een land met een gezonde economie en welvaart. Het is maar hoe je het bekijkt, want er zijn in Nederland duizenden gezinnen die dat alles heel anders ondervinden. De absolute minima dus. Mensen die van een paar tien­ tjes per week moeten zien rond te komen. Mensen ook die zijn aan­ gewezen op de steun vanuit de Voedselbank. En dat is ook in Lisse het geval. Wekelijks ontvangen tus­ sen de 25 en 35 gezinnen uit Lisse een pakket van de Voedselbank. Ik juich het van harte toe dat dit door vrijwilligers op de been gehouden fenomeen er is. Maar aan de andere kant vind ik het meer dan schan­ dalig dat, waar wordt gesproken

over welvaart en een aantrekkende economie, deze mensen die aan de onderkant van de maatschappij leven, zijn overgeleverd aan wat mensen en ondernemers uit Lisse hen via de Voedselbank toebede­ len. Gelukkig is het aanbod royaal. Dat vastgesteld hebbende, is het nu de Voedselbank Lisse die zelf hulp nodig heeft. In 2005 startte het fenomeen in ons dorp. Eerst had het onderdak in onder andere de voormalige veilinghallen en nu is het op bedrijventerrein Meer en Duin gevestigd voor de opslag. Dat dan dankzij een ondernemer die uit het goede hout is gesneden en

graag de helpende hand toestak. Daarvoor alle hulde, maar nu wil het (nood)lot dat die ondernemer die ruimte nodig heeft en de Voed­ selbank aan het einde van het jaar op straat staat. Een zwart scenario en dus wordt links en rechts ge­ probeerd spoedig nieuwe ruimte te vinden. Een vraag die ook bij de gemeente is gedeponeerd en voor zo ver ik heb begrepen wil het ge­ meentebestuur wel meedenken. Er is echter wat verschil tussen den­ ken en handelen. Want naar mijn bescheiden mening kan er best gehandeld worden. Door een on­ dernemer bijvoorbeeld, die ruimte beschikbaar heeft, maar ook door de gemeente. ‘Hoezo?’, hoor ik u denken. ‘Plaats maken in het ge­ meentehuis wellicht?’ Nee, in De Engel. Daar staat aan de Beekbrug een schoolgebouw dat sinds het huidige schooljaar gesloten is. Juist, de Beekbrugschool, waarvan plots bleek dat de gemeente eige­ naar van dat pand is en bij mijn

weten is er voor dat monumentale gebouw nog geen enkele bestem­ ming aan de orde. Of de voormali­ ge Rembrandtschool in de Poelpol­ der. Nou kan ik (helaas) niet in de lades van de bestuurders en amb­ tenaren kijken, maar ik vermoed toch dat er nog geen vastomlijnde plannen met die gebouwen zijn. Anders was er beslist al iets over uitgelekt. Hier ligt (naast eventu­ eel inbreng van ondernemers) een mogelijkheid om te handelen. En dat is iets anders dan miljoenen uitgeven aan allerlei andere voor­ zieningen. Gelukkig kreeg de pers bij de presentatie van de begroting te horen dat over beide voormalige scholen als bestemming voor de Voedselbank wordt nagedacht. En dan snel handelen graag, want het is zo het einde van het jaar en als er dan niets geregeld is, zit de Voed­ selbank Lisse dik in de problemen. En dus ook de gezinnen die van dit instituut afhankelijk zijn. Dat mo­ gen we niet laten gebeuren!

Arie Bombarie schrijft over wat hem bezighoudt. Zijn column verschijnt om de week. Reageren? arie.thea.veld@ziggo.nl


Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Goudwisselk antoor is eigendom van familie De R uiter en heeft ruim 2 5 jaar expertise!

Ook u heeft kostbaarheden in huis. Misschien wel veel meer dan u denkt. Een paar oude munten, bankbiljetten of een diamant bijvoorbeeld. Of een doosje met sieraden zoals een ketting, een ring of een horloge. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Dan ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn. Als u deze zou willen verkopen betalen wij u ook nog eens een reële prijs. Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Inkoop

Verkoop

Veiling

Verpanden

Beleggen

Taxatie

Goud

Zilver

Munten

Sieraden, diamanten en horloges

Oude bankbiljetten

Postzegels

Antiek speelgoed

Kantoor Hillegom Winkelcentrum Brakershof achter Lunchroom Dunant Henri Dunantplein 24 2181 EM Hillegom hillegom@goudwisselkantoor.nl

Meer dan 70 locaties ë! in Nederland en Belgi

Openingstijden Elke donderdag van 10.00 - 16.30 uur Kantoren bij u in de buurt: Haarlem (ma. t/m za.) en Katwijk (ma. t/m za.)

www.goudwisselkantoor.nl


nieuws

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

Winterdrive Bridge Club Lisse LISSE n Bridge Club Lisse houdt zondag 14 oktober de eerste winterdrive van het seizoen 2018-2019.

De winterdrive wordt gehouden in ‘t Poelhuys, Vivaldistraat 4 en start om 14.00 uur. Graag om 13.40 uur aanwezig i.v.m. betaling. De kosten bedragen10 euro per paar, dit is inclusief twee hapjes, niet-leden NBB betalen 0,50 euro extra per persoon. Naast de nummers 1 van elke lijn is er ook voor andere paren in elke lijn kans op een prijs. Per lijn zijn er minimaal 3 prijzen. De winterdrives staan open voor alle bridgers, dus ook thuisbridgers! Aansluitend aan de winterdrive is er een Chinees buffet (om 18.00 uur), waarvoor men zich ook kan inschrijven (11 euro per persoon). Inschrijven via de mail: tc.bclisse@gmail.com / via de website: www.nbbclubsites. nl/club/9020/ of telefonisch: 0618941739.

Klaverjassen en creatieve avond bij Marijke LISSE n Bij Speeltuinvereniging Marijke aan de Crocussenstraat is vrijdag 12 oktober van 19.30 tot 21.00 uur een creatieve avond voor de jeugd van 9 t/m 13 jaar.

LISSE

n Mede door een korting vanuit het Rijk komt het begrotingsresultaat van Lisse over 2019 eenmalig uit op een tekort van 734.000 euro. De drie jaren erna laten een sluitende en positieve begroting zien. “Het college heeft besloten het tekort op te lossen door minder uit te geven en de reserves binnen de eigen begroting aan te spreken. De lasten voor inwoners (OZB) gaan komend jaar dan ook niet omhoog.”

Tekst en foto: Arie in ‘t Veld

Dat onder andere zei wethouder Kees van der Zwet vrijdag bij het presenteren van de begroting, samen met de wethouders Jolanda Langeveld (op de foto links) en Jeanet van der Laan. “Uiteraard zijn we niet blij met dat tekort, maar verhogen vooralsnog alles trendmatig.” De wethouder zegt ook dat het college gaat voor duurzaamheid en de inzet van vrijwilligers blijvend waardeert. “We hebben een intensief gesprek gevoerd over ambities, prioriteiten en verplichtingen,” aldus Van der Zwet. “Intensief, omdat we dit jaar te maken hebben met een korting vanuit het Rijk. We willen veel doen

en we móeten vanuit wetgeving ook veel doen. Tegelijkertijd hebben we minder geld beschikbaar. Daardoor kunnen wij als college komend jaar nog niet alle ambities uit het coalitieakkoord de aandacht geven die zij verdienen.” Een doorkijk naar de komende drie jaren laat zien dat de begroting dan sluitend en positief is. “Wij vinden die doorkijk belangrijk,” zegt Van der Zwet, “want in die jaren moeten we naast de korting van het Rijk ook het wegvallen van inkomsten uit de precariobelasting opvangen. Die inkomsten vervallen vanaf 2022. De komende drie jaar bereiden wij ons hierop voor.” BEUKENHOF

“We hebben met tijdelijke maatregelen sommige activiteiten moeten uitstellen tot volgende jaren”, legt Van der Zwet uit. “Daarbij zijn steeds onze uitgangspunten geweest dat we het huidige hoge voorzieningenniveau in Lisse willen behouden én dat iedere inwoner zorg moet kunnen ontvangen als dat noodzakelijk is.” Het lijvige begrotingsboekwerk omvat vele facetten die van invloed zijn op de begroting. Zo is het college bezig om ten aanzien van De Beukenhof een oplossing te vinden

n Veteranenmiddag Lisse

Plein28 is een plek waar iedereen zichzelf kan zijn, samen met anderen. In Plein28 gaat het om meedoen, elkaar ontmoeten en verdere ontwikkeling. Bij Plein28 kan iedereen binnenkomen voor een kopje koffie, een krant of boek lezen en anderen ontmoeten. Ook kan er meegedaan worden aan verschillende activiteiten waaronder, kaarten maken, klaverjassen, bingo of bridge. Ook is er een dagprogramma voor ouderen. Ook zijn er groepen als JAMBO en World Woman die wekelijks bijeenkomen. Computerproblemen? Kom eens binnen. Geïnteresseerd om als vrijwilliger bij Plein28 aan de slag te gaan? Neem contact op met: Marije Pots, via de mail: m.pots@welzijnskompas.nl, bel: 06 - 40644805 / 0252 - 521610. Meer info: www. plein28.nl.

die voor alle partijen interessant is. “Er moet 5 tot 10 procent op het accommodatiebeleid worden bezuinigd, dus hier ligt nog een heel taakveld. Dat kan door kostenbesparingen, bezuinigingen of afstoten van accommodaties. Er is nog niets besloten, maar we houden er wel rekening mee dat functies behouden moeten blijven.” Wethouder Jeanet van der Laan zegt in dat verband dat er verder wordt gekeken dan alleen vierkante meters. “We kijken ook naar toekomst-

Een mantelzorger is iemand die minimaal 3 maanden, gedurende minimaal 8 uur per week, onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, familielid, vriend of kennis. Ook wie voor een naaste zorgt die intramuraal woont (bijv. een verzorgingshuis of instelling), kan in aanmerking komen voor het mantelzorgcompliment. LISSE n In museum De Zwarte Tulp vond zaterdagmiddag de Lissese Veteranendag plaats. Burgemeester Spruit sprak de aanwezigen toe en dhr. Van der Drift las een gedicht voor. Lisse telt zo’n 150 veteranen, van nog relatief jong tot oud. Er werden herinneringen opgehaald en genoten van de blauwe hap. Ook kreeg men er een rondleiding. Foto: RE

Scholieren gaan weer Crossen door de Bossen LISSE n Atletiekvereniging De Spartaan houdt zondag 14 oktober in het Keukenhofbos de jaarlijkse hardloopwedstrijd ‘Crossen door de Bossen’.

Deze hardloopwedstrijd is speciaal voor leerlingen, docenten en ouders van het basisonderwijs (vanaf groep 3) en middelbaar onderwijs in de Duin- en Bollenstreek. In het Keukenhofbos wordt een uitdagend rondje van 1000 meter uitgezet, dat afhankelijk van leeftijd, één of meerdere keren wordt gelopen. Leerlingen lopen op individuele basis per groep of klas. Jongens en meisjes vormen iedere een eigen categorie. Vorig jaar deden ruim 200 deelnemers mee en voor dit jaar wordt minstens hetzelfde aantal verwacht. Voor iedereen aan de finish is een speciale herinnering. Na elke loop is er een korte prijs-

uitreiking voor de beste 3 jongens en beste 3 meisjes. Dit geldt ook voor de beste 3 vrouwen en mannen in de ouder/docentenloop. Het enthousiaste publiek klapt net zo hard voor de eerste als voor de laatste. Voorinschrijving is 3,50 euro en na-inschrijvingen 5,00 euro (alleen contant). Je kunt de startnummers ophalen op de dag zelf bij de kantine van De Spartaan, Spekkelaan 8 in Lisse. Meer info en inschrijving: www.crossendoordebossen.nl.

bestendigheid van de gebouwen en de functies.” Volgens wethouder Jolanda Langeveld heeft Lisse ook zogenoemd armoedegeld van het Rijk gekregen. “Er is wat geld over, dus moeten we bekijken hoe we dat kunnen inzetten.” Tevens wordt gewerkt aan kindvriendelijke inrichting van de wijken en is het naar de mening van Van der Zwet belangrijk om de jeugd al op jonge leeftijd de kans te bieden zich meer in de vrije ruimte te bewegen. Lees verder op www.lissernieuws.nl

Compliment voor mantelzorger aanvragen vóór 1 november REGIO n Ook in 2018 willen de gemeentes Hillegom en Lisse mantelzorgers een blijk van waardering geven. Zij vinden het belangrijk dat mantelzorgers goed ondersteund worden en de waardering krijgen die ze verdienen. Dit jaar hebben de gemeentes gekozen voor een waardering in de vorm van VVVbonnen ter waarde van 100 euro.

Plein28 zoekt vrijwilligers van Hillegom’, Plein28, zoekt nieuwe vrijwilligers. Iedereen die makkelijk een praatje maakt met een ander, het fijn vindt om anderen het gevoel te geven dat ze welkom zijn, en het leuk vindt om te assisteren bij activiteiten, is meer dan welkom.

13

Lisse kijkt tegen eenmalig tekort op begroting aan

Neem gerust een vriend of vriendin mee, jullie zijn van harte welkom. Leden gratis, niet-leden betalen 2,50 euro. Ook wordt er geklaverjast op de donderdagen 18 oktober, 1, 15 en 29 november, steeds van 20.00 tot 23.00 uur. Kosten: 5 euro per koppel. Op woensdag 28 november komt Sinterklaas langs in de speeltuin, tussen 14.00 en 15.30 uur. Opgeven via secretaris@svmarijke.nl. De Sinterklaasmiddag kost 5 euro per kind.

HILLGEOM n De ‘huiskamer

DINSDAG 9 OKTOBER 2018

Het mantelzorgcompliment aanvragen kan nog tot uiterlijk 1 november 2018 bij WelzijnsKompas Hillegom-Lisse. Kijk op www.welzijnskompas.nl voor meer informatie en het digitale aanvraagformulier. Er worden verschillende uitreikmomenten georganiseerd waarvoor de mantelzorger een uitnodiging ontvangt. Een aanvraagformulier kan ook worden opgehaald op het gemeentehuis van Hillegom of Lisse of op de locaties van WelzijnsKompas (Medisch Centrum Lisse en Dienstencentrum Elsbroek in Hillegom). Lukt het niet om het formulier op te halen of digitaal in te vullen? Dan kan men contact opnemen met WelzijnsKompas via info@welzijnskompas.nl of via telefoonnummer 0252 - 757100 (dagelijks tussen 9.00 en 12.30uur).

Advertorial Nederland is aan het vergrijzen en het komt steeds vaker voor dat er mensen zijn die niet goed meer voor hun eigen belangen kunnen opkomen als het gaat om bijvoorbeeld hun verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Maar dat geldt zeker ook steeds vaker voor iemand met een verstandelijke beperking of een psychiatrisch probleem. Veelal zijn er dan wel familieleden of andere naasten die kunnen bijspringen, maar dat is zeker niet altijd het geval. Dan bestaat er gelukkig de mogelijkheid om een mentor in te zetten en in de regio Leiden en omstreken kan daarvoor een goed opgeleide vrijwilliger worden aangevraagd bij de Stichting Mentorschap Haag en Rijn. Bij het nemen van belangrijke beslissingen kan zo’n mentor zijn of haar cliënt adviseren en is, omdat hij of zij wordt aangesteld door de kantonrechter, ook wettelijk bevoegd om beslissingen te nemen als de cliënt dat zelf helemaal niet meer kan. Daarnaast kan een mentor optreden als vertrouwenspersoon bij aller-

lei persoonlijke zaken. Door de toename aan aanvragen voor een mentor is de Stichting Mentorschap Haag en Rijn dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers die mentor willen worden. Als uw belangstelling voor dit mooie en dankbare werk is gewekt, neem dan contact met ons op. Herma Kappert, 06 1507 0233, leiden@mentorschaphaagenrijn. nl. Wendy van Veen, 06-25182521, w.vanveen@mentorschaphaagenrijn.nl. Kees Korsman, 06-24851806, k.korsman@mentorschaphaagenrijn.nl


mgaan met de gevolgen voor seksuali na kanker en de behandelingen’ GROOTSTE ASSORTIMENT KERAMISCH HOUT VAN DE REGIO

BIJ AANKOOP VA VOORDEUR 10 N EEN NIEUWE % KORTING OP VOORDEUR EN 20% OP HET SIE DE RBESLAG

VLOERVERWARMING

EIGEN VAKBEKWAME TEGELZETTERS

Sprekers: Charlotte Tuijnm ‘Omgaan met de gevolgen voor seksualiteit GZ-psycholoog/seksuoloog LUMC na kanker en de behandelingen’ SCHERPE PRIJZEN DOOR EIGEN IMPORT UIT ITALIË EN SPANJE

en Sandra Dieben,

HOOGSTE KWALITEIT KERAMIEK

Sprekers: Charlotte Tuijnman Fertiliteitsarts/seksuoloog LUMC

O N D E R D E E L VA N

De Roysloot 9i 2231 NZ Rijnsburg Tel. 071- 4088678 www.starkozijnkatwijk.nl

GZ-psycholoog/seksuoloog LUMC Openingstijden showroom:

Infostand vanDieben, Christine le D en Sandra Maandag: 14.00 uur tot 17.00 uur Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 uur tot 17.00 uur Zaterdag: 10.00 uur tot 14.00 uur

Oegstgeesterweg 30 Rijnsburg T 071 408 25 25 E info@pavimenton.nl www.pavimenton.nl

‘Omgaan met de gevolgen voor seksuali Fertiliteitsarts/seksuoloog LUMC na kanker en de behandelingen’

Infostand van Christine le Duc

Sprekers: Charlotte Tuijnm Maandag 29 oktober 2018 ‘Omgaan met de gevolgen voor seksualiteit na kanker en de behandelingen’ en Sandra Dieben, Aanvang: 19.30 uur, gratis toegang Maandag 29 oktober 2018 Infostand van Christine le D Aanmelden verplicht vóór 15 oktober a.s. Aanvang: 19.30 uur, gratis toegang Café Scarabee SPECIAL: Adres: Oude Vest 17 in Leiden Aanmelden verplicht vóór 15 oktober a.s. 2018 Maandag 29 oktober ‘Omgaan met de gevolgen voor seksualiteit GZ-psycholoog/seksuoloog LUMC

Fertiliteitsarts/seksuoloog LUMC Sprekers: Charlotte Tuijnman GZ-psycholoog/seksuoloog LUMC

Café Scarabee SPECIAL: ‘Omgaan met dedegevolgen voor seksualiteit ‘Omgaan met gevolgen voor seksualiteit en Sandra Dieben,

Fertiliteitsarts/seksuoloog LUMC

Infostand van Christine le Duc

na kanker en de behandelingen’ Adres: Oude

19.30 uur, gratis toegang Vest Aanmelden 17Aanvang: in Leiden Maandag 29 oktober verplicht vóór 152018 oktober a.s. na kanker en de behandelingen’ Aanmelden viana cafe.scarabee@gmail.com of telefonisch via 3824. Aanvang: 19.30 uur,06-5541 gratis toegang kanker en de behandelingen’ Oudeseksualiteit Vest 17 in Leiden ‘OmgaanSprekers: metCharlotte deTuijnman gevolgenAdres: voor

Aanmelden verplicht vóór 15 oktober a.s. Adres: Oude Vest of 17 in Leiden Sprekers: Tuijnman Aanmelden viaCharlotte cafe.scarabee@gmail.com telefonisch via 06-5541 3824.

Aanmelden via cafe.scarabee@gmail.com of telefonisch via 06-5541 3824. GZ-psycholoog/seksuoloog LUMC

na kanker en de behandelingen’

en Sandra Dieben, phuis Scarabee biedt mensen geraakt door kanker deCharlotte ruimte omTuijnman in een huiselijke sfeer Sprekers: Inloophuis biedt mensen door huiselijke kanker de ruimte om in een huiselijke sfeer GZ-psycholoog/seksuoloog LUMC Inloophuis Scarabee biedt mensen geraakt door kankerScarabee de ruimte omgeraakt in een sfeer hun al te doen, informatie te halen of deel te nemen activiteiten. Daarnaast organisere verhaal te doen,aan informatie te halen of deel te nemen aan activiteiten. Daarnaast organisere GZ-psycholoog/seksuoloog LUMC Infostand van Christine verhaal te doen, informatie te halen of deel le teDuc nemen activiteiten. Daarnaast organiseren wij maandelijksaan een themabijeenkomst. en Sandra Dieben, delijks een themabijeenkomst. Fertiliteitsarts/seksuoloog LUMC maandelijks een themabijeenkomst. en Sandra Dieben, www.inloophuisscarabee.nl Sprekers: Charlotte Tuijnman www.inloophuisscarabee.nl Maandag 29 oktober 2018 Fertiliteitsarts/seksuoloog LUMC Infostand le Duc Café Scarabee is eenvan initiatief van Christine Inloophuis Scarabee en psycho-oncologisch centrum de Aanvang: 19.30 uur, gratis toegang Fertiliteitsarts/seksuoloog LUMC

Aanmelden via cafe.scarabee@gmail.com of telefonisch via 06-5541 3824.

Inloophuis Scarabee biedt mensen geraakt door kanker de ruimte om in een huiselijke sfeer hun verhaal te doen, informatie te halen of deel te nemen aan activiteiten. Daarnaast organiseren wij maandelijks een themabijeenkomst.

www.inloophuisscarabee.nl www.inloophuisscarabee.nl Infostand van

Aanmelden verplicht vóór 15 oktober a.s. Adres: Oude Vest 17 in Leiden

Café Scarabee is een initiatief van Inloophuis Scarabee en psycho-oncologisch centrum de Vruchtenburg, onderdeel van FortaGroep. Vruchtenburg, onderdeel vanGGZ GGZ FortaGroep.

GZ-psycholoog/seksuoloog LUMC

en Sandra Dieben, ‘OmgaanAanvang: met de19.30 gevolgen voor seksualiteit uur, gratis toegang Vruchtenburg, onderdeel van GGZ2018 FortaGroep. Maandag 29 oktober na kankerverplicht en de vóór behandelingen’ Aanmelden 15 oktober a.s. Christine lecentrum Duc de Café Scarabee is eenMaandag initiatief van Inloophuis Scarabee en psycho-oncologisch 29 oktober 2018 Café Scarabee is een initiatief van Inloophuis en psycho-oncologisch centrum Vruchtenburg, onderdeelScarabee van GGZ FortaGroep. Fertiliteitsarts/seksuoloog LUMCde Inloophuis Scarabee biedt mensen geraakt door kanker de ruimte om in een huiselijke sfeer hun Aanmelden via cafe.scarabee@gmail.com of telefonisch via 06-5541 3824.

verhaal te doen, informatie te halen of deel te nemen aan activiteiten. Daarnaast organiseren wij maandelijks een themabijeenkomst.


nieuws

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

Nieuw seizoen Jazzy Sunday Floralis LISSE n Grand Café Cineac Flo-

ralis start zondagmiddag 14 oktober weer met een aantal gezellige optredens met jazzy muziek. Net als vorig seizoen is de organisatie in handen van Bart Vleugel van het Grand Café en drummer Pim de Boer. De reeks middagconcerten begint met de bekende jazzzangeres en zangcoach Rehana Begum. Zij weet met haar zwoele, exotische stem de harten van het publiek te verwarmen. Ze dat in de stijl van jazzgrootheden als Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan en Billie Holiday. Na haar studie psychologie besloot Rehana de muziek volledig te omarmen en heeft ze zich gespecialiseerd in vocale jazz. bij de opleiding voor jazz en lichte muziek Djam in Amsterdam, gespecialiseerd in vocale jazz. Ze wordt deze middag begeleid door jazzpianist Joost Italianer, de Poolse gitarist Mateusz Polawski, contrabassist Peter Tollenaar (Concertgebouworkest) en de Lissese drummer Pim de Boer. Het begint om 14.30 uur en de toegang is gratis

Lezing over Veldhuyzen van Zanten bij VOL LISSE n De familie Veldhuyzen

van Zanten is al ruim twee eeuwen een begrip in de Bloembollenstreek. Vooral in de bloembollenteelt en -handel heeft de familie naam gemaakt. Vorig jaar verscheen het boek “Van vader op zoon”, geschreven door Arie Dwarswaard. Dit boek gaat in het bijzonder over de familie Veldhuyzen van Zanten, die vijf generaties actief was rondom kwekerij Veelzorg aan de Stationsweg in Hillegom. In het boek besteedt hij ook enige aandacht aan het bredere verband van de familie, waaronder in Lisse. Dinsdag 16 oktober vertelt hij bij de Cultuur-Historische Vereniging “Oud Lisse” het verhaal van deze familie. Wie was de eerste Veldhuyzen van Zanten, wie gingen er in de bollen, en hoe zit het met de Lissese tak? Op die vragen zal hij deze avond antwoord geven. De plaats van samenkomst is De Vergulde Zwaan, 1ste Havendwarsstraat 4. De zaal is open vanaf 19.30 uur en de lezing begint om 20.00 uur. Niet-leden betalen 3 euro entree.

15

Diamanten echtpaar krijgt burgemeester op bezoek n Riet en Piet Romijn al ruim 65 jaar bij elkaar HILLEGOM n Riet Jelierse (82) en Piet Romijn (83) vierden donderdag 4 oktober hun 60-jarig huwelijksjubileum. Burgemeester Arie van Erk kwam het diamanten bruidspaar op woensdag 3 oktober feliciteren in hun gezellige woning aan de Kerkstraat. Door Annemiek Cornelissen

Riet Jelierse weet nog precies hoe ze haar Piet heeft leren kennen. “Dat was in 1953 bij Crescendo, in de Hoftuin op een zaterdagavond. Ik was daar samen met mijn zus Coby. Ik was nog geen zestien, dus erg jong. Piet was daar ook, samen met zijn vriend Henk en we raakten aan de praat. We maakten een afspraakje om de volgende dag met zijn vieren te gaan fietsen. We kregen verkering. Met mijn zus en haar vriend ging het uit, maar wij bleven aan elkaar hangen”. Na ruim vijf jaar verkering ging het stel trouwen. Het huwelijk vond plaats op de plek waar ze elkaar hebben leren kennen: ‘t Hof. “Nog dezelfde dag verhuisden we naar Anna Paulowna, waar Piet een baan kreeg aangeboden bij een Bollenbedrijf. Dat was toen zo, dan kreeg je een baan en een huis. Vervolgens kreeg ik ook een dienstwo-

ning bij een bollenbedrijf in Voorhout, voor twee jaar. Hierna vond ik werk bij een Bollenbedrijf in Lisse en hebben we een huis gekocht aan de Willem de Rijkelaan in Hillegom”, vertelt de bruidegom. VRIJWILLIGERSWERK

Deze woning werd te klein voor een gezin met vijf kinderen, waarna het gezin verhuisde naar een grotere woning aan de van de Duyn van Maasdamlaan. Hier hebben ze 17 jaar gewoond, waarna ze verhuisden naar Zeist. Hier heeft het echtpaar heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Piet bij de kerk en in een verzorgingshuis en Riet was penningmeester bij de Fuchsia- en Floraliavereniging. “Daar leerde ik ook met de computer omgaan. Ik heb zelfs computerlessen gegeven aan ouderen. Ik was dikwijls ouder dan hen, maar wij zijn nog goed, dan doe je dat gewoon.” Riet breit ook al jaren voor goede doelen. “Vijftien jaar geleden ben ik bijvoorbeeld begonnen met onder andere het breien van sokken, truitjes en dekentjes voor organisaties in Nepal.” Riet komt uit een groot gezin van

Baaij Fresh weer open LISSE n Na een verbouwing van bijna een maand werd woensdagavond de nieuwe versbelevingswinkel van de broers Ad en Kees Baaij aan de Kanaalstraat geopend.

Op donderdag konden klanten voor het eerst kennismaken met het nieuwe concept en dat deed men massaal. Ad Baaij: “Zowel woensdagavond als donderdag was het ontzettend druk. We hebben zoveel complimenten ontvangen over de inrichting, het ruime assortiment en de robuuste uitstraling van de winkel.” Ook de dagen erna liep het nog storm en waren soortgelijke re-

veertien kinderen en was de oudste. Ze werd geboren in Anna Paulowna. Piet is een echte Hillegommer en zijn wieg stond aan de Brouwerlaan. Samen kregen ze vijf kinderen: drie dochters en twee zoons. Verder hebben ze elf kleinkinderen, waarvan tien meisjes en een achterkleinkind, ook een meisje. Het bruidspaar woont nu vijf jaar aan de Kerkstraat, waar ze een

mooie tuin hebben. Deze houden ze nog zelf bij. Piet heeft als hobby postzegels verzamelen. Daar zitten heel wat uurtjes in en verder leest hij veel. Ze zijn erg gelukkig op hun plek in Hillegom. “We genieten van het uitzicht. In de zomer zie je allemaal bootjes voorbijgaan.”

BREIEN VOOR NEPAL

acties te horen. Bij Baaij Fresh draait alles om vers, proeven en het contact met de klant. Of het nu gaat om vis, vlees of maaltijden: heel veel producten worden voor het oog van de klanten bereid en op diverse plekken in de winkel kan geproefd worden. De openingstijden zijn verruimd, zodat je na 18.00 uur nog terecht kunt voor een maaltijd, bijvoorbeeld. “Die gaan we overigens ook bezorgen”, zegt Ad Baaij. Ter gelegenheid van de opening is er een speciale glossy uitgebracht met alle info over het familiebedrijf. Of kijk op www.baaijfresh.nl. Ad, Kees en het vertrouwde team staan klaar op Kanaalstraat 57-59.

Uiteraard heeft de burgemeester bloemen voor de bruid. | Foto: Annemiek Cornelissen

Lisse herfstklaar: met de bezem erdoor

Monique vd Weijden, Brenda Clemens, Nico Sluijmer en Jeanet vd Laan.

LISSE

n Sinds enkele jaren wordt in het najaar de actie Lisse herfstklaar gehouden. Een initiatief van het gemeentebestuur, waarbij overal in het dorp bladkorven worden geplaatst plus veegmateriaal, om daarmee bij te dragen aan het schoon en bladvrij houden van de wijken.

Tekst en foto: Arie in ‘t Veld

Gelijkspel voor Heren 1 Hisalis LISSE n Heren 1 Hisalis ontving thuis opponent Hoorn, een zware tegenstander dit seizoen.

Zoals wel vaker leek de thuisploeg in de eerste fase van de wedstrijd nog niet helemaal scherp. Na de 0-1 kwam de wedstrijd meer in balans. Een dubieuze strafcorner leverde Hoorn echter de 0-2 op, maar Hisalis benutte ook een strafcorner goed en ging met 1-2 de rust in. Kort na aanvang van de tweede helft kwam Hoorn zelfs op 1-3 voorsprong door een snelle aanval. Lees het hele verslag op www.lissernieuws.nl

DINSDAG 9 OKTOBER 2018

Ad (links) en Kees Baaij in de pas geopende verswinkel, waar klanten volop kunnen proeven. | Foto&tekst: Ruth Eppink

Vorige week dinsdag reikte wijkregisseur Monique van der Weijden de eerste bezems uit aan wethouder Jeanet van der Laan, Brenda Clemens van NME-centrum de Groene Bol en Nico Sluijmer, medewerker van de buitendienst. Vanaf nu zijn door elke Lisser de bezems af te halen bij de Groene Bol op landgoed Keukenhof nabij het kasteel, van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. Wel met de restrictie van op = op, dus mensen die op dit front actief willen zijn, kunnen maar beter gepaste haast maken. Voordat de overhandiging plaatsvond vertelde Van der Weijden dat men al de nodige jaren bezig is om bewoners te betrekken bij het streven de buurt schoon te houden. Met name in de herfst. “In dat ver-

band gaan we dit keer de benodigde bezems uitdelen. In vorige jaren zetten we ze in de 32 bladkorven, maar niet zelden verdwenen de bezems dan.” Nico Sluijmer onderstreepte dat het wel de bedoeling is dat er bladresten in de korven worden gedaan en niet halve bomen en struiken, zoals eerder wel gebeurde. Nieuw is dat de Natuur- en Milieu-educatie (NME) de Groene Bol bij de activiteit is betrokken. “We zijn uiteraard op een breder front actief, zoals met de natuurherfstwandelingen voor de leerlingen van de basisscholen. Vanuit de hele regio wordt hieraan deelgenomen. Daarnaast zijn er het hele jaar door activiteiten zoal de ontmoeting met de imker, boomfeestdag, lezingen, excursies en meer. De Stichting werkt met twintig vrijwilligers. Dat zijn er veel, maar we kunnen altijd versterking van de gelederen gebruiken. Met name voor de natuurwandelingen”, aldus Brenda Clemens. Meer over het NME is te lezen op www. degroenebol.nl. Wethouder Van der Laan zei dat de gemeente de actie van harte ondersteunt en dat het van belang is dat de inwoners een steentje bijdragen aan het nog leefbaarder maken van Lisse.


Aanb. geldig van 10-10 t/m 16-10 2018 | Afgehaald, zolang de voorraad strekt.

BLOEMBOLLEN!! BOSVIOLEN IN HANGPOT Diverse kleuren Winterhard rijkbloeiend ø23 cm

STRAKS GENIETEN PATIO-CYCLAMEN ALLIUM PURPLE

van 1,95 voor

2.

1.

95

25

KINDER BOERDERIJ

SPEELWEIDE

KOFFIE SENSATION TERRAS

Geeft extra kleur in de najaarsmaanden

van 3,95 voor

Openingstijden:

NU PLANTEN =

(XXL Reuzen ui) Komt ieder jaar terug Bloeit in mei Zak à 12 stuks

50% SA

KAS KORTING

van 4,95 voor

2.

50

Kom gezellig met de kinderen!

ma. t/m vr. 09.00-18.00 u zat. 08.30-17.00 u

Vijfhuizen Schipholweg 1088 (grens Haarlem) Tel. 023 558 15 28 | Hillegom Zandlaan 22 (grens Bennebroek) Tel. 023 584 63 38

WWW.DEOOSTEINDE.NL

Zwemplezier voor iedereen! KUNSTSTOF KOZIJNEN // DAKKAPELLEN // AANBOUWEN VERBOUWINGEN // ZONWERING // VELUX-DAKVENSTERS

Whirlpool Stroom g in ll versne

DUIZENDEN KLANTEN GINGEN U VOOR!

RECREATIEF ZWEMMEN woensdag | vrijdag | zondag

Bekijk de vele referenties op onze website.

Duik k n a pl

In de basisschoolvakantie is er op doordeweekse dagen EXTRA RECREATIEF ZWEMMEN!

Glijbaan

Voor meer informatie en online kaartverkoop kijk op onze website

www.sportfondsenlisse.nl

GEEN AANBETALING! Openingstijden: ma. gesloten // di. t/m vr. 09.00-17.00 uur za. 09.00-13.00 uur (tevens op afspraak geopend) Luzernestraat 106A (industrieterrein Spoorzicht) 2153 GN Nieuw-Vennep 0252 - 67 50 80 // info@multigevel.nl

Gratis en parker

WWW.MULTIGEVEL.NL

Voordeel. Profiteer nu van extra veel voordeel bij uw nieuwe keuken of badkamer!

er

te Profiú! n

20% KORTING!

E 13.750,-

+ Quooker of compleet toilet cadeau!*

“Wij helpen u graag met een advies op maat.” Marco Mol Ondernemer Grando Hoofddorp

E 12.250,-

Grando. Koken. Baden. Genieten.

Grando Hoofddorp Kruisweg 771-773, tel.: 020 - 4460112, grando.nl

*Vraag naar de voorwaarden


column/nieuws

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

Uitslagen BC Bel Air HILLEGOM n Bridgeclub Bel Air heeft 4 oktober de kaarten weer geschud.

Op de foto: Fried Zwart en Dickie Poldervaart en Jan Zwaneveld met Jan Warmerdam. De uitslagen van de beste drie paren:

A Heemskerk/C vd Maarl 59,79% J Meijer/T Molenaar 59,17 % J Uitendaal/P Heije 57,29% B LIJN

B vTrigt/T Picavé 60,83% M Jansen/A Lohuis 57,08% H Burgers/T Jansen 57,08% C LIJN

J Warmerdam/J Zwaneveld 58,54% L Couvee/P vd Raad 58,02% G vd Beld/ M Mesman 56,25%

W Schackman/R Akerboom 66,67% M Veltman/H v Gellekom 57,81% V Bruijn/I Romviel 54,69%

GROEP B

D LIJN

ZATERDAGBRIDGE

E LIJN

Anita en Bernd Lehmann 68,23% E Zonneveld/N v Egmond 64,17 A en J den Blanken 63,13% Seizoen 29 ging van start in Heemstede met 156 bridgers. Van de 24 paren in de A lijn waren er 23.

17

Advertorial

A LIJN

GROEP A

DINSDAG 9 OKTOBER 2018

N Verdegaal/A Waaijer 69,50% M Bremmers/K Zwetsloot 62% W Angevaren/J Pronk 57,92% Adri en Jan vd Staay 72,02% N Samson/W Roosloot 58,63% R Vink/L Tielenburg 58,33%.

Uitvaart buiten regio Naar aanleiding van de diverse columns die wij regelmatig plaatsen, komen dikwijls vragen binnen. Een veelvoorkomende vraag gaat over wie een beroep op ons kan doen: “Zelf woon ik in Rijnsburg, maar mijn vader woont in Muiden. Als hij komt te overlijden, kunnen jullie dan de uitvaart verzorgen? Hij wil namelijk worden bijgezet in het familiegraf in Wijk bij Duurstede.” Uiteraard is dit mogelijk. Wij zijn gevestigd in de Randstad en vanuit onze vestigingen bestrijken wij het gebied rondom Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Duin en Bollenstreek en het groene hart, Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop. Regelmatig komen wij ook buiten deze regio’s. Iedereen kan een beroep op ons doen, ongeacht de plaats, regio of verzekering. Wij kunnen in heel Nederland een uitvaart verzorgen. Tevens werken wij voor diverse verzekeraars. Denk hierbij aan DELA, Ardanta, Nuvema, Ohra, Klaverblad. Ook als u in bezit bent van een Yarden of Monuta polis, kunnen wij u helpen. Soms komt iemand op vakantie te overlijden. Denk daarbij niet alleen aan plaatsen in Nederland, België of Duitsland, maar ook elders in Europa of in de wereld. In de Benelux kunnen wij de overledene zelf ophalen, het transport vindt dan plaats via de weg. Onze auto’s zijn voorzien van een geavanceerd Track & Trace systeem, zodat wij exact kunnen zien waar de auto’s zich bevinden. Als het verder weg is, dan vindt het vervoer meestal per vliegtuig plaats.

een repatriëring. De overledene wordt gebalsemd en in een speciale kist, voorzien van een zinken binnenkist, gelegd. Afhankelijk van de internationale bestemming, nemen wij contact op met de ambassade of het consulaat. Per land gelden andere gebruiken en hebben wij verschillende documenten nodig. Nadat alle formaliteiten geregeld zijn, verzorgen en coördineren wij de repatriëring. Marokko, Turkije, Amerika, Wit-Rusland, Oekraine, Portugal, Irak. Het zijn enkele voorbeelden van repatriëring, die wij onlangs verzorgd hebben. Inloopspreekuur Elke tweede woensdag van de maand heeft Van der Putten & Dunweg van 9.00 - 10.00 uur een inloopspreekuur. Loop gerust binnen voor informatie over wat er komt kijken bij een uitvaart. De koffie staat klaar!

• • •

0252 - 413 213 Vanderputtenendunweg.nl Heereweg 21, 2161 AC Lisse

Repatriëring Als men een overledene in het buitenland wil begraven of cremeren, dan is dat net zo goed mogelijk. Men noemt dit

Alexander van der Pijl Van der Putten & Dunweg Uitvaartzorg

Hillegom samen voor Eefje BENEFIET n Hillegom staat zaterdag 20 en zondag 21 oktober in het teken van ‘Hillegom samen voor Eefje’.

Bij Café Murphy’s Law vindt op zaterdag 20 oktober een Benefiet plaats met optredens van zangeres, zangeressen en een viertal bands. Dit Benefiet begint om 14.00 uur. Om dezelfde tijd begint bij SportPlaza spinning onder leiding van Wander schaap. Deze spinning wordt gehouden tot 17.00 uur. De volgende dag is er vanaf 14.00 uur een veiling bij Café Murphy’s Law waar unieke veilingstukken worden geveild. Ook is er een grote loterij.

Volledige opbrengst is voor Eefje Muller Voor de veiling en de loterij zijn items beschikbaar gesteld door tientallen winkeliers. Inmiddels hangt heel Hillegom vol met posters van deze evenementen.

De 30-jarige Eefje Muller uit Hillegom kreeg ongeveer twee jaar geleden voor het eerst de diagnose baarmoederhalskanker. Ze werd geopereerd en tien maanden na deze operatie blijkt de kanker te zijn uitgezaaid naar het buikvlies. In januari heeft ze de laatste chemokuur gehad en is uitbehandeld in Nederland. Maar Eefje heeft nog wel een kans: immuuntherapie in de IOZK kliniek in Keulen. Dit kan haar leven redden, maar de zorgverzekering betaalt hier niet aan mee. Eefje heeft veel geld nodig voor behandelingen in Duitsland en onder de noemer: ‘Hillegom samen voor Eefje’ wordt hiervoor geld ingezameld. De kosten voor spinning bedragen10 euro per fiets per uur. Er kunnen dertig personen per uur deelnemen. De kosten voor de kaarten voor het benefiet bedragen 5 euro voor het middagprogramma en 10 euro voor het avondprogramma. De volledige opbrengst is voor Eefje Opgeven en meer info: acornelissen@snelnet.net.

Tuinmannen Keukenhof in de weer LISSE n Degenen die een kleurrijk voorjaar in de tuin willen beleven, moeten vandaag of morgen aan het planten van bloembollen gaan beginnen. Tekst en foto: Arie in ‘t Veld

Donderdag is Keukenhof officieel gestart met het planten van de meer dan zeven miljoen bloembollen die in het voorjaar voor een kleurenexplosie zullen zorgen, maar op kleinere schaal is natuurlijk ook veel te bereiken. Het officiële plantmoment werd donderdag gemarkeerd door de ongeveer veertig tuinlieden van Keukenhof, die een begin maakten met het planten van de ongeveer 50.000 bollen voor het grote bloemenmozaïek. Naast veel tulpen zullen ook krokussen en muscari’s in twee lagen worden geplant, waardoor de bloeitijd aanzienlijk wordt verlengd. Het mozaïek is bedacht door Keu-

kenhof-ontwerper Martin Elling en heeft als thema hetzelfde als dat van de totale Keukenhof volgend jaar: Flower Power, de kracht van bloemen. In dat kader zullen vele activiteiten worden georganiseerd en het is de bedoeling ook de inspiratietuinen het nodige van het thema mee te geven. Bij de aftrap van het bollen planten zei Keukenhof-directeur Bart Siemerink dat het een mooie start is

voor een in volle bloei presenteren van een 70-jarige Keukenhof. “Als we onze mensen zo bezig zien, gaat het kriebelen. Al met al is het een flinke klus. We verwachten dat rond St. Nicolaas de meeste bollen in de grond zitten.” Siemerink zei ook dat Keukenhof volgend jaar van 21 maart tot 19 mei open is en uiteraard wordt gehoopt dat de wellicht meer dan een miljoen bezoekers een prachtig park te zien krijgen.

SPOREN VAN VROEGER

Nieuwe website voor de VOL De nieuwe website van de Cultuur-Historische Vereniging “Oud Lisse” is online. Hij is te vinden op www.oudlisse.nl. Dankzij Nico Valstar, die in 2017 is overleden, heeft de vorige website jarenlang goede dienst bewezen. Die site was echter niet meer van deze tijd en lastig te onderhouden. De nieuwe website heeft een fris uiterlijk gekregen en een eenvoudige, duidelijke structuur. Er is een moderne techniek toegepast waardoor de site zich aanpast aan het gebruik op een pc, een tablet of een telefoon. Ook is het beheer veel eenvoudiger geworden, waardoor de redacteuren makkelijk en snel berichten kunnen toevoegen.

De nieuwe website is geschikt voor pc, tablet en telefoon

De indeling van de website is te zien in het Hoofdmenu. Deze heeft de volgende onderwerpen: Nieuws, Monumenten, In beeld, Historie en Publicaties. Ieder onderwerp heeft een eigen ruimte in de Startpagina. Van ieder onderwerp worden de recente berichten en artikelen getoond. Op de site is per onderwerp een archief beschikbaar met alle berichten en artikelen van dat onderwerp. GOEDE ZOEKFUNCTIE

Ook is een krachtige zoekfunctie beschikbaar. Door een zoekwoord in te tikken worden alle berichten en artikelen, waar dit woord in voorkomt, getoond met een korte

samenvatting. In de voet van de Startpagina zijn nog meer onderwerpen te vinden, zoals Over de VOL, Lid worden, Contact, Nieuwsblad en Boeken. Bij Nieuwsblad staat niet het Nieuwsblad van de VOL zelf vermeld, maar per Nieuwsblad komt er in de toekomst een inhoudsopgave met een samenvatting van de artikelen beschikbaar. AANVULLINGEN IN DE TOEKOMST

De nieuwe website is nog niet af, hoewel er nu al meer dan 600 berichten en artikelen beschikbaar zijn, waaronder de columns van Sporen van vroeger van het LisserNieuws. Dat zijn er ondertussen bijna 100. Ook een index van persoonsgegevens voor een groot aantal personen met de publicaties waarin zij voorkomen, zal worden toegevoegd. Deze index is gemaakt door Rob Pex. ERVARINGEN OPDOEN

De website zal dus nog groeien en

nog belangrijker worden voor de bezoekers en de VOL. Van belang is om nu ervaringen op te doen om het geheel te verbeteren en fouten te herstellen. Mocht u fouten in de tekst of bij de foto’s vinden, wilt u dit dan melden bij de VOL. Met foto’s zijn we zo zorgvuldig mogelijk omgegaan. Mochten er echter foto’s in staan, die niet zijn toegestaan, meld het de VOL. De foto zal dan worden verwijderd of het onderschrift aangepast. NIEUWSBLAD

In het Zomernummer van het Nieuwsblad staat bij de rubriek Nieuwsflitsen meer informatie over de nieuwe website. Het Nieuwsblad van de VOL is een kwartaalblad in full colour in A4formaat van meestal 32 pagina’s. Dit blad is gratis voor leden van de VOL, maar is ook op dinsdagmorgen te koop bij de inloop in de Vergulde Zwaan, gevestigd aan de 1e Havendwarsstraat 4.

Een gedeelte van de Startpagina van de nieuwe website oudlisse.nl van de VOL.

Cultuur-Historische Vereniging “Oud Lisse” info@oudlisse.nl


leestips/nieuws

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

DINSDAG 9 OKTOBER 2018

19

Ardemus Saxofoon Kwartet in het Koetshuis LISSE n In de serie klassieke concerten in het Koetshuis van Kasteel Keukenhof treedt op dinsdag 16 oktober het Ardemus Saxofoon Kwartet op. Het speelt arrangementen voor vier saxofoons.

Op het zeer gevarieerde programma staat muziek van onder andere Händel (delen uit ‘Water Music’), Pärt, Debussy, Gershwin en Piazzolla. Het Ardemus Saxofoon Kwartet werd opgericht in 2014 door vier studenten van het Amsterdams Conservatorium en bestaat uit Lisa Wyss (sopraansaxofoon), Lovro Mercep (altsaxofoon), Jenita Veurink (tenorsaxofoon) en Yo-yo Su (baritonsaxofoon). Sindsdien heeft het26 kwartet diverse prijzen ber t/m Wo september gewonnen bij nationale en internationale concoursen, waaronder het Grachtenfestival Conservatorium Concours (2016). Ook speelden ze in toonaangevende concertzalen

zoals het Concertgebouw Amsterdam, Lisinski Hall in Zagreb en Izumi Hall in Osaka. Vorig seizoen was het kwartet finalist in de Dutch Classical Talent Award Competition. Om hun muzikale ideeën verder te verfijnen, studeert het Ardemus Kwartet dit jaar aan de Nederlandse Strijkkwartet Academie (NSKA) bij Marc Danel. Het concert begint om 20.15 uur. Het Koetshuis is open vanaf 19.30 uur. Kaartverkoop en reserveren: www.kasteelkeukenhof.nl / cultureel@kasteelkeukenhof.nl of telefonisch (0252) 465555. Foto: Marco Borggreve

Floralis

Een leerling ontvangt een stickertje na afloop van een spelletje. | Foto: EA

Brugklassers in actie voor het goede doel

Programma Do 11 oktober t/m Wo 17 oktober

LISSE/HILLEGOM

n De Franciscusdag van het Fioretti College wordt jaarlijks gehouden rond 4 oktober, de sterfdag van Franciscus van Assisi. Afgelopen vrijdag zetten alle brugklassers zich in om zoveel mogelijk geld op te halen voor een goed doel.

Doris 89 min PREMIÈRE Do/Vr/Wo 21:15 uur.

Johnny English Strikes Again 89 min Programma Do 20 september t/m Wo 26 september Do/Vr/Wo 18:45 uur.

Cinema Floralis

Door Esther Akerboom

Smallfoot (NL) 97 min PREMIÈRE Wo 14:00 uur.

Cinema Plus

Cinema Plus Entree € 6,50 inclusief koffie en cake!

Entree € 6,50 incl. koffie en cake Donderdag 20 september: Book Club - Aanvang 15:00 uur.

Superjuffie 84 min PREMIÈRE Wo 16:00 uur.

Doris

89 min 3sht PREMIÈRE Do/Vr/Za 21:15, Zo 20:00, Wo 21:15 uur.

Johnny English Strikes Again 89 min 2g PREMIÈRE

Do/Vr 18:45, Za 16:00 en 18:45, Zo 16:00, Wo 18:45 uur.

De Film van Dylan Haegens 81 min 1 Za/Zo 13:45, Wo 14:00 uur.

nDORIS

DONDERDAG 11 OKTOBER:

AANVANG 15:00 UUR.

Cinema Plus LISSE n Aan de tafel van Welzijns-

Entree € 6,50 inclusief koffie en cake!

...VOOR EEN BOURGONDISCH DINER EN DE BESTE FILMS

Film&Eten

Floralisplein 69 • Lisse • Tel. 0252 830393 • www.cinemafloralis.nl Bioscoop & restaurant

Rubriek

van 4 havo die de richting Bewegen, Sport en Maatschappij hebben gekozen. Zij kunnen hiermee studiepunten behalen.” De brugklassen waren in drie groepen ingedeeld en gingen om en om naar de sporthal, het zwembad (voor een zwemwedstrijd) en de aula, waar allerlei spelletjes konden worden gedaan, om zoveel mogelijk stickers te verdienen. Nieuw was de Frappant, de Franciscus-app, waar opdrachten op stonden, zoals een week lang vegan eten, of een praatje maken met oude mensen in een bejaardenhuis. Hier kon je ook stickers voor krijgen. “Het is een mooie gedachte om elk jaar op school te laten leven”, aldus Rijnbeek. De dag eindigde met een knalfeest en leverde 11.297 euro op.

De Tafel van Welzijnskompas in de bieb

isse Tel.0252 830393 LISSE

Dit jaar was dat de Stichting van het Kind die allerlei activiteiten organiseert voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. “Banaan banaan banaan, we gaan er tegenaan! Meloen meloen meloen, we worden kampioen!” roept klas 1B10 uit volle borst in sporthal De Waterkanten. Onder andere met deze yell kunnen de kinderen als

klas stickertjes verdienen. En ieder stickertje levert geld op, want de kinderen hebben zoveel mogelijk sponsors gezocht. De yell was onderdeel van de klassikale activiteiten in de sporthal, die verder bestonden uit het uitvoeren van opdrachten en een estafette. “Het is altijd weer een hele organisatie”, vertelt Tamara Rijnbeek, docente sport en beweging en brugklasmentor. “Maar wel heel erg leuk. Iedereen steekt de handen uit de mouwen steekt voor het goede doel. Niet alleen de docenten, maar ook de leerlingmentoren, oudere leerlingen die een brugklas ondersteunen, zijn erbij. En dan nog de leerlingen van de technische commissie, de catering, enzovoort. De begeleiding ligt in de handen van leerlingen

Donderdag 20 is september: kompas info te vinden over Book Club - Aanvang 15:00 uur. vrijwilligerswerk en vrijetijdbesteding, zoals verenigingen, open eettafels, inlopen, krantcafé en andere

activiteiten. Op 15 oktober is buurtwerker Dionne Scheepmaker aanwezig, op 22 oktober vertelt Franz van Sluis over de wandelgroep en 29 oktober vertelt Ine van der Land

over GGZ Vriendendienst. Bezoekers kunnen folders meenemen of in gesprek met een adviseur van Welzijnskompas. Welkom tussen 15 en 17 uur in de bieb te Lisse.

Floralisplein 69 Lisse Tel.0252 830393

LEES TIPS Genie Does-Moison

Genie is bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland werkzaam als collectiespecialist. Om de week geeft zij een aantal boekentips in de Hillegommer. Alle titels zijn te leen bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. U kunt ze vanuit huis direct reserveren via www. bibliotheekzuidkennemerland.nl

DE TIP VAN ‘Een dorpgenoot’ HOLLY RINGLAND, HET VERHAAL VAN ALICE HART

Alice Hart groeit op bij haar oma op een bloemenkwekerij. Op 9-jarige leeftijd is ze haar ouders verloren bij een vreselijke brand. Ze voelt zich gelukkig tussen de bloemen tot ze een geheim ontdekt dat te maken heeft met haar familiegeschiedenis. Ze voelt zich verraden en vlucht weg van de kwekerij. In de binnenlanden van Australië probeert ze een nieuw leven op te bouwen. Maar het verleden achterhaalt haar als er plotseling twee vrouwen voor haar deur staan met vreselijk nieuws. Een mooi geschreven roman met prachtige beschrijvingen van het Australische landschap.

MICHAEL ONDAATJE BLINDGANGER

1946. De ouders van de veertienjarige Nathaniel en zijn zus Rachel zijn voor een jaar naar Singapore. Ze wonen daarom tijdelijk bij de Mot en de Schicht in huis. Bijnamen die de kinderen bedacht hebben voor de twee mannen. Ze komen in een excentrieke wereld terecht vol kleurrijke personen. Op een dag vinden Nathaniel en zijn zus in de kelder de hutkoffer van hun moeder. Die zou in Singapore moeten staan. Wat is hier aan de hand? Twintig jaar later kijkt Nathaniel terug op zijn tijd bij de Mot en de Schicht en het grote geheim van zijn moeder. Een prachtig verhaal.

WENDY BROKERS, BAGUETTE MET JAM VOOR TWEE

Na de dood van haar vader gaat Lize de Ruiter een zomer op een camping in Zuid-Frankrijk werken. Aan aandacht van het mannelijk schoon heeft ze geen gebrek. Zowel Jelle, de zoon van de campingeigenaar, als Nate , de sportinstructeur, vechten om haar hart. Dan staat tot overmaat van ramp ook nog eens de man die ze het hardst probeert te ontvluchten voor haar neus. Een heerlijke, goed geschreven feelgoodroman. Vol humor.

Geert Buelens laat zien dat de ‘sixties’ veel meer waren dan een ‘feestje’ van de westerse wereld. Kom ook naar het Bibliotheekcollege dat hij geeft op dinsdag 16 oktober in de Bibliotheek Haarlem Centrum.


■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

■ ■ ■

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

LOODGIETERSBEDRIJF

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

C. HUNDERSMARCK BV

Comfortabel huis, zonder hoge stookkosten ofwarm gezondheidsrisico’s stookkosten of gezondheidsrisico’s Gedegen onderhoud Gedegen onderhoud 24-uurs storingsdienst 24-uurs Grondigestoringsdienst inspectie door ervaren warmte Grondige inspectie door ervaren specialisten Energie besparen zonder comfort te warmte specialisten verliezenbesparen zonder comfort te Energie Leverancier van duurzame energie zoals verliezen zonnepanelen Leverancier van duurzame energie Reiniging van luchtkanalen / onderhoud zoals zonnepanelen aan mechanische afzuiging / onderReiniging van luchtkanalen Wij werken met gerenommeerde merken houd aan mechanische afzuiging als Nefi t, Remeha en Vaillant Wij werken met gerenommeerde Zink-, looden dakwerk merken als Nefit, Remeha en Vaillant Sanitaire installaties Zink-, looden dakwerk Showroom met verschillende designSanitaire installaties radiatoren, sanitair en CV ketels,designShowroom met verschillende bezoek graag op afspraak. radiatoren, sanitair en CV ketels,

Kom jij ons team versterken?

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Wij hebben per direct plek voor... • Servicemonteur CV • Verwarmingsmonteur • Leidinggevend monteur • Loodgieter Zinkwerk • Hulpmonteur Loodgieter • Hulpmonteur Centrale Verwarming

k r e t S n Same

bezoek graag op afspraak.

Kijk voor verdere info en functieomschrijving op onze site www.bernardschulte.nl

LOODGIETERSBEDRIJF

BERNARD SCHULTE BV

Onderdeel van Bernard Schulte

C. HUNDERSMARCK BV

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

CENTRALE VERWARMING, AIRCONDITIONING, LOODGIETERSWERK EN VENTILATIESYSTEMEN

VOORHOUT

Interesse? Bel of mail ons t.a.v. dhr. B. Schulte

Onderdeel van Bernard Schulte

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

WWW.BERNARDSCHULTE.NL WWW.HUNDERSMARCKBV.NL

VOORHOUT

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

● www.bernardschulte.nl Nijverheidsweg 10 ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl WWW.BERNARDSCHULTE.NL RABO NL73RABO0366004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01

Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.HUNDERSMARCKBV.NL Op alle door ons uitgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

Klein heiwerk

Installerende (ALIB opslag 2007) en de Algemene Leveringsen betalingsvoorwaarden voor Begin Installatiewerk voor consumenten (AVIC). Tebetalingsvoorwaarden huur: Schuur van Bedrijven 55 m²2007 voor Pijn aan zijkant knie/ heup? “slijtae.d. gedeeltelijke unit van 24 m², ook ge” vlgs. nw. inzicht reumafonds omkeervoor opslag e.d.. Tel: 06-44821347. baar! Voor artrose update: slijtages@gmail. com ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Te koop gevraagd: Klassiekers en oldtimers achterstallig onderhoud geen bezwaar. Inl. 06-30216509.

Garage te 40977336.

huur

gevraagd!

Tel:

06-

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Ook op moeilijk bereikbare plaatsen voor uw: aanbouw, tuinmuren, serrebouw of funderingsherstel

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Kunstgebitten-reparaties De Vries Tandtechniek, Korte Vaart 11, 2231 GE te Rijnsburg. Behandeling volgens afspraak (werkt voor Zorgverzekeraars). Tel: 071-4020695.

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl 66004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

Victoria Schoonmaakbedrijf is een middelgrote regionaal opererende organisatie.

e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en

Garage te huur: gelegen nabij deconsumenten Albatros-(AVIC). erende Bedrijven 2007 (ALIB en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor ● www.bernardschulte.nl 2215 MH Voorhout ● T2007) 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl straat Leiderdorp: INL: 06-51346048. Voor diverse ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 66004573 ● bic RABONL2U 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leveringsen Voorhout en ● bic ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 66004573 nr. 28090742 erende Bedrijven 2007RABONL2U (ALIB 2007) en ● de KvK Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl 2215 MH Voorhout e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en ● bic ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 nr. 28090742 66004573 erende Bedrijven 2007RABONL2U (ALIB 2007) en ● de KvK Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

objecten in Lisse, Noordwijk, Katwijk, Sassenheim zijn wij op zoek naar

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

Ik ben blij dat je hier bent

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Te huur: Garage/ opslag/ werkplaats in centrum Katwijk, 40 m2 en 12 m2 kelder. Tel. 06-53573259.

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

SCHOONMAAKMEDEWERK(ST)ERS

e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en erende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ● ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

klein op te ruimen en/of te onderhouden

e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en

erende Bedrijven 2007 (ALIB en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● www.bernardschulte.nl voor scherpe prijzen J. de Mooij Tel: 062215 MH Voorhout ● T2007) 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl Rijnsburg. BTW nr. 8098.93.216.B.01 66004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ●11848117 ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

voor maandag t/m vrijdag. De werktijden zijn vanaf 16.00 uur, 2 tot 4 uur per dag.

e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en erende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ●

2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl 66004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Wat wij vragen: - enthousiasme - goede beheersing van de Nederlandse taal e offerte, gedane jij leveringen verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en Kom bijen2007) ons werken? erende Bedrijven 2007 (ALIB en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). - ervaring in de schoonmaak is een pré ● ● ● 2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en erende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). ● ● ●

2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl 66004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01

• Verzorgende IG

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 66004573 ● bic RABONL2U 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leveringsen Wat hebben wij te bieden: ● bic ● ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 66004573 nr. 28090742 Hoofdstraat 26, 2181 ED erende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) enHillegom de KvK Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). Hoofdstraat 26,RABONL2U 2181 Hillegom ● TED ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl Hoofdstraat 26, 2181 ED Hillegom 2215 MH Voorhout 0252 211306 Hoofdstraat 26, 2181 ED Hillegom Tel 0252 520557 06 22795993 e offerte, gedane520557 leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leveringsen - afwisselende werkzaamheden Tel 0252 - 06 22795993 Tel 0252 520557 - 06 22795993 ● bic ● ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 66004573 RABONL2U KvK nr. 28090742 Tel 0252 520557 - 06 22795993 erende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leveringsen betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). mail: info@rinusvanstein.nl ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

• Verpleegkundige mail: info@rinusvanstein.nl

UITGEBREIDE COLLECTIE

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

UITGEBREIDE COLLECTIE GORDIJNEN - RAAMDECORATIE GORDIJNEN - RAAMDECORATIE TAPIJT - LAMINAAT - PVC TAPIJT - LAMINAAT - PVC

mail:ininfo@rinusvanstein.nl - werken een prettige sfeer mail: info@rinusvanstein.nl - mogelijkheid tot gratis volgen van opleidingen met erkende diploma’s onder werktijd

e offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en erende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).

• Wijkverpleegkundige

UITGEBREIDE COLLECTIE UITGEBREIDE TAPIJT - PARKETCOLLECTIE - LAMINAAT - PVC PIJT - PARKET LAMINAAT - PVC ● T 0252 -- RAAMDECORATIE MH GORDIJNEN Voorhout 211306 ● info@bernardschulte.nl

www.groothoogwaak.nl ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01 GORDIJNEN - RAAMDECORATIE 4573 ● bic RABONL2U ●

www.bernardschulte.nl

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING KLI

Openingstijden: rte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en e Bedrijven (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC). maandag2007 gesloten

ningstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 17.30 uur ndag gesloten zaterdag 10.00 tot 16.00 uur dag t/m vrijdag 10.00 tot 17.30 uur rdag 10.00 tot 16.00 uur

Hoofdstraat 26, 2181 ED Hillegom Tel 0252 520557 - 06 22795993 mail: info@rinusvanstein.nl Hoofdstraat 26, 2181 ED Hillegom

Tel 0252 520557 - 06 22795993 Openingstijden: maandag gesloten mail: info@rinusvanstein.nl

dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 17.30 uur zaterdag 10.00Openingstijden: tot 16.00 uur

Openingstijden: Geïnteresseerd? maandag gesloten Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 17.30 uur Aanmelding via: maandag gesloten zaterdag 10.00 tot 16.00 uur dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 17.30 uur personeelszaken@ zaterdag 10.00 tot 16.00 uur victoriaschoonmaak.nl Telefoon 072 561 24 42 Of reageer direct via de site:

victoriaschoonmaak.nl

sch o onm aa k di en st e n

TUINMAN met ruime ervaring heeft 2215 MH Voorhout T 0252 211306 info@bernardschulte.nl www.bernardschulte.nl ruimte en tijd om uw tuin groot of BTW nr. 8098.93.216.B.01 66004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ●nog


service

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

DINSDAG 9 OKTOBER 2018

21

Afscheid

Column Poespas Tips? Mail de redactie NIEUWTJES? n Ons tippen kan

via redactie@dehillegommer.nl of tel. 071-4022901. Daarnaast zijn wij ook erg nieuwsgierig naar uw mening over deze krant.

COLOFON Oplage 21.000 Verschijnt iedere dinsdag Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 2220 CB Katwijk T (071) 402 29 01 Hoofdredactie: Teuntje van Delft M 06 12746478 t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl Redactie: Ruth Eppink, M 06 16961400 redactie@lissernieuws.nl Caroline Spaans, M 06 30791260 redactie@dehillegommer.nl Verslaggevers: Annemiek Cornelisse Jos Draijer Remco Out Arie in ’t Veld Jankees Faas

n

van de leeftijd kwamen er ook klachten. Ze begon steeds meer te drinken, zodat we haar grondig onderzochten. Ze bleek de ziekte van Cushing te hebben en moest haar verdere leven op de pillen. Toen ze slechter ging eten besloten we een buikecho te maken. Toen werd een verdachte plek in de milt geconstateerd. Een dag later haalden we snel haar miltje eruit. Hierna knapte ze zienderogen op. Een half jaar later ging ze weer slechter eten en braakte ze af en toe. Bij onderzoek ontdekten we een ontstoken alvleesklier. Hiervoor moest ze 3 dagen aan het infuus en kreeg ze een mix aan medicatie. Het was precies de behandeling die ze nodig had, want ze knapte op. Ze was weer de vrolijke grapjas en clown die ze altijd was! Eind 2017 begon ze ineens met een scheve kop te lopen. Ze was inmiddels 14 jaar en er waren een aantal mogelijkheden: een TIA, een herseninfarct, een hersenbloeding, een hersensvliesontsteking of een tumor in haar kopje. Om zo dicht mogelijk bij een diagnose te ko-

men besloten we naar het MCD te gaan waar ze onder verdoving werd gebracht en er een CT van haar kopje gemaakt werd. De uitslag was dat er slechts sprake was van een lichte hersenvliesontsteking. We deden wat we konden qua medicatie en behandeling en ze ging een stuk beter lopen. Echter, ze hield nog wel een beetje een scheef kopje als restverschijnsel. En de leeftijd begon ook mee te tellen. Hoewel ze altijd bleef kwispelen, fanatiek op eten was en naar kluifjes bleef springen werd ze ook wat wankeler. Haar enthousiaste gemoed hield haar op de been. Tot ook dat minder werd. Langzaam wenden we aan het idee dat er wellicht een einde aan zat te komen. Maar wat ongelofelijk moeilijk is zo’n beslissing toch. Ze at toch nog? Ze bleef op gewicht. Ze leefde haar leventje. Een hond mag toch gewoon oud zijn? Maar ja, dit weekend was het zover. Onze dochters kwamen naar huis om er bij te zijn toen we afscheid namen. Ze waren erbij toen ze kwam. Ze waren erbij toen ze ging.

| Foto: Corine Zijerveld

I

n 2007 werd zij ineens aangeboden bij de balie: een eigenares vroeg of wij een nieuwe baas wisten voor haar hondje. Diezelfde ochtend had onze toen 8 jarige dochter gevraagd: “Pap, wanneer gaat Max (onze Golden Retriever) nou dood, want dan mogen we een Jack Russell nemen.” Ze wist dat wij twee honden als maximum beschouwden. We hadden haar geantwoord dat je daar niet zo over mag spreken. Schuldbewust had zij daarna Max nog geknuffeld. Echter, twee uur later belde ik mijn vrouw met de vraag: “Twee honden is het maximum, maar 2 en een kwart kan dat ook ? Naar beneden afgerond is dat nog altijd twee..” Een Jack Russelltje moest er nog wel bij passen, vond ook zij. En we kregen er nooit spijt van. Wat een vrolijke kwispelstaart was het toch. Overal waar ik met haar verscheen begonnen de mensen spontaan te glimlachen. Een parmantig klein hondje dat soms nog het meest op een biggetje leek, in haar gedrag. Met het toenemen

Lodewijk Kamps is dierenarts in Hillegom en vertelt wekelijks over zijn praktijk

Kerkdiensten in Lisse en Hillegom PG Hillegom Maartenskerk Zondag 14 oktober, 10.00 uur Voorganger: ds. Wim Zaagsma Open Hof Hillegom Open Hof, Raadhuisstraat 3 Zondag 14 oktober, 10.30 uur Spreker: Steven Parmentier Evangelie Gemeente Hillegom Kulturele Raad, Prinses Irenelaan 16 Zondag 14 oktober, 10.00 uur Spreker: Jan de Haan Parochie Heilige Willibrordus St. Jozef en St. Martinuskerk Woensdag 10 oktober, 09.00 uur Celebrant: pastoor R. Franken Zaterdag 13 oktober, 19.00 uur Celebrant: kapelaan S. Kuik Koor: Dameskoor Zondag 14 oktober, 09.30 uur

Celebrant: kapelaan S. Kuik Kinderwoorddienst St. Agathakerk Zondag 14 oktober, 10.00 uur Celebrant: Celebrant: pastoor R. Franken Koor: de Bollennootjes Ma 19.30 uur: Eucharistieviering Di, do & vr 09.00 uur: Eucharistieviering H.H. Engelbewaarderskerk Woensdag 10 oktober, 09.00 uur Celebrant: kapelaan S. Kuik Zaterdag 13 oktober, 19.00 uur Celebrant: pastoor R. Franken Koor: In Conspectu Angelorum SWG Lisse Zondag 14 oktober Kerk Veldhorststraat, 10.00 uur Voorganger: ds. Nico Geertsema Witte kerkje, 16.30 uur

Voorganger: ds. R. Roth Evangelie Gemeente Lisse De Poort, Jozef Israëlsstraat 11 Zondag 14 oktober, 10.00 uur Spreker: Jan Pool

Gereformeerde Gemeente Lisse Salemkerk Zondag 14 oktober, 10.00 en 16.00 uur Voorganger: ds. G.J.N. Moens Gereformeerde Kerk Klisterkerk, zondag 14 oktober, 10.00 uur Voorganger: ds. A. Moolenaar Hervormde Gemeente Lisse Pauluskerk, zondag 14 oktober 10.00 uur Voorganger: ds. R.W. Baas, Voorthuizen Grote Kerk, zondag 14 oktober, 10.00 uur Voorganger: ds. M.C. van Pelt

PUZZEL

Inleveren kopij: De deadline voor het insturen van kopij is iedere vrijdag voor 10.00 uur. Insturen kan naar redactie@lissernieuws.nl redactie@dehillegommer.nl Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties: Meriam Mesman, M 06 460 942 09 meriam.mesman@uitgeverijverhagen.nl Wanda de Mooij, M 06 196 974 83 wanda.de.mooij@uitgeverijverhagen.nl Desiree Uijldert, T 071 4022901 desiree.uijldert@uitgeverijverhagen.nl Contactgegevens Binnendienst Hennie Olthof Jeannette Mink- van Beelen, 071 4091637 advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. LisserNieuws/de Hillegommer Sluitingstijd advertenties maandag 10.00 uur Bezorgklachten: Reklamediensten De Schakel, 0252 241420, info@de-schakel.nl of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging. Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen. Het LisserNieuws/de Hillegommer wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in Lisse, Hillegom en Beinsdorp en is gratis af te halen. In Lisse bij: het Gemeentehuis, de bibliotheek en de Primera. In Hillegom bij: het Gemeentehuis, de bibliotheek en Tabakshop Evers. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. www.lissernieuws.nl www.dehillegommer.nl

Kans maken op 2 bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 14 oktober bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar oplossing@ uitgeverijverhagen.nl. De winnaar van week 40: is: Megan Diepgrond uit Lisse. De oplossing was: berkenboleet.


kAtwijk vAn oRAnje

Breng tussen 13 oktober en 17 november een bezoek aan Katwijk en beleef Katwijk van Oranje! Een uniek evenement waarmee Katwijk haar verzetsgeschiedenis eert. Met muziek, exposities en andere culturele activiteiten.

www.katwijkvanoranje.nl

Programma Katwijk van Oranje Zaterdag 13 oktober 10.00 uur Spectaculaire opening. Met mederwerking van verschillende partijen gaat Katwijk van Oranje op bijzondere en passende wijze van start. Daar moet je bij zijn! Zaterdag 13 oktober 14.00 & 16.00 uur Voorstelling Muziek van Oranje. Iedere zaterdag is er muziek in de TheaterTent. Een unieke samenwerking van een lokale muziekvereniging en een koor. Het optreden op 13 oktober wordt verzorgd door de ‘Band of Liberation’ en het zeemanskoor ‘Overal’. Woensdag 17 oktober 14.30 uur Engelandvaren. Ervaar zelf hoe lastig het is om in een kano de branding te trotseren! Zaterdag 20 oktober 11.30, 14.00 & 16.00 uur - Voorstelling Muziek van Oranje. De voorstelling Muziek van Oranje in de TheaterTent wordt op 20 oktober verzorgd door ‘Harmonie Katwijk’ en ‘KCM Jubilate’.

Doorlopende Katwijk van Oranje-exposities (diverse data & openingstijden). Verschillende lokale musea werken enthousiast mee aan het project Katwijk van Oranje! Katwijks Museum: Het Katwijks Museum vertoont tijdelijk de bijzondere film 'Stormgetij'. Daarnaast is er een fototentoonstelling met beelden uit WO II en kun je komen kijken naar 'Katwijk in vogelvlucht', met voorwerpen uit deze tijd. DunaAtelier: In het DunaAtelier op de boulevard is een fotoreportage te zien waarin de Atlantikwall centraal staat. Torenmuseum: Ben jij benieuwd hoe het was om in de oorlog in Valkenburg te wonen? In het Torenmuseum is een expositie te zien over de gebeurtenissen in Valkenburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dorpshuis Valkenburg: Hoe zag het leven van een Engelandvaarder eruit? Dit is te zien bij de gratis te bezoeken expositie in het Dorpshuis in Valkenburg.

Doorlopend; dinsdag t/m zaterdag 11.00 - 19.00 uur - Opbouw Dakota en fototentoonstelling. In de TheaterTent op het Strandplein komt stap voor stap een Dakota tot leven. Je kunt zelf bekijken hoe dit vliegtuig vorm krijgt. Ook kun je in de TheaterTent een bijzondere fototenstoonstelling komen bezichtigen, die is samengesteld door de lokale historische verenigingen. Doorlopend; dinsdag t/m zaterdag 10.00 tot 17.30 uur - Pop-upstore. In een leeg winkelpand aan de Noordzeepassage wordt een pop-upstore ingericht, die ruimte biedt aan attributen en beeldmateriaal. Katwijk van Oranje-aanbiedingen Verschillende winkels en horecagelegenheden hebben tijdens het evenement een speciale Katwijk van Oranje-aanbieding! Ook kun je tijdens Katwijk van Oranje een fiets- of wandeltocht maken, of deelnemen aan een fotopuzzeltocht. Kijk voor meer informatie op www.katwijkvanoranje.nl.

Hoofdsponsors: Vakantiepark Koningshof | Schaddé van Dooren | VLK Recycling | Fonds 1818 Initiatiefnemers en partners: Katwijk Marketing | Rabobank Leiden-Katwijk | Gemeente Katwijk | Oranjevereniging Katwijk aan Zee | Winkelhart Zeezijde | Wijkraad Katwijk aan Zee | Strandpaviljoens Katwijk | Horecavereniging Katwijk | Huis van Oranje | Stichting SMEC In samenwerking met Soldaat van Oranje – De Musical

LN week 41 18  

LisserNieuws, dinsdag 9 oktober 2018

LN week 41 18  

LisserNieuws, dinsdag 9 oktober 2018

Advertisement