Page 1

Lokaal betrokken en betrouwbaar

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.LISSERNIEUWS.NL 

reportagep7

Lekker eten en praten met elkaar’

Salvatori scoort met eetcafé

Dinsdag 10 oktober 2017 JAARGANG 04 NR 41

cultuur p21

Gluren: Lisse barst gewoon van het talent

column

n Burgemeester noemt Piet van Dijk ‘een engel op aarde’

Zaterdag 14 oktober staat in het teken van sport en spel. Om 10 uur staat de koffie klaar en vanaf 10.30 uur kan er onder meer gesjoeld en getafeltennist worden. Het gaat niet om winnen, maar om gezellig samen sportief bezig zijn. De activiteit is bedoeld voor vrouwen uit allerlei culturen en landen, dus ook uit Nederland. Deelname aan de activiteit is gratis.

Door Diana Maas

HILLEGOM Hoofdstraat 47 0252 - 51 52 57 / hillegom@bergenberg.nl

BOOM VERZORGING _ SNOEIEN / KAPPEN ( GRATIS AFVOER ) _ STRONKEN FREZEN EN VERWIJDEREN _ TAKKEN VERSNIPPEREN

Penaltyserie woensdag over LISSE n De strafschoppenserie tussen FC Lisse en HSV Hoek moet over.

Nog beduusd van alle aandacht praat Piet van Dijk met burgemeester Spruit. | Foto: Diana Maas

Een omstander gaf als antwoord dat Zweden met 8-0 van Luxemburg had gewonnen. “Oh, dan hoef ik niet meer te kijken en ben ik snel uitgepraat”, was Van Dijks reactie. Piet van Dijk is sinds 1971 al lid van het comité dat jaarlijks de kerkenveiling organiseert. Hij is actief rondom alle werkzaamheden die

soonlijk bedanken. Als ik er met dit lintje aankom, moet hij me toch binnenlaten?”, grapte Van Dijk gevat. Voor hem kon de dag niet meer stuk. “’Lisse heeft gewonnen met voetbal, dus het is dubbel feest! Oh, heeft u internet op uw telefoon? Wilt u eens kijken wat het voetbal vanavond is geworden?”

EXTRA BIJLAGE

Kijk voor acties op WWW.BERGENBERG.NL

Vrouwengroep gaat sporten LISSE n In Buurthuis Salvatori wordt elke tweede zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur een internationale vrouwenbijeenkomst gehouden.

LISSE n Burgemeester Lies Spruit verraste Piet van Dijk (79) zaterdagavond in de H.H. Engelbewaarderskerk met een koninklijke onderscheiding voor het vele vrijwilligerswerk dat hij al jarenlang voor de kerk doet.

TAPIJT LAMINAAT MARMOLEUM & VINYL PVC VLOER VLOERKLEDEN GORDIJNEN ZONWERING SHUTTERS

Sloop Van Speyk-flats gestart

poespas 25

Lintje in Engelbewaarderskerk

De burgemeester overviel Van Dijk onder meer met de woorden: “Mensen kunnen altijd bij u aankloppen voor een kundig advies. Zij zien u als een gedreven actieve vrijwilliger met een groot netwerk. Zij waarderen u omdat u sociaal bewogen bent en een inspiratiebron bent voor velen. Kortom: u bent een engel op aarde! Meneer van Dijk, op basis van de aard, duur, uitstraling en tevens voor al uw activiteiten mag ik u namens Zijne Majesteit de Koning meedelen dat u bij Koninklijk besluit bent benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.” Na het applaus zette het orgel ‘Lang zal hij leven’ in, waarna de kerkgangers allemaal meezongen. Na de ceremonie vertelde Piet van Dijk dat hij deze blijk van waardering heel leuk vond. “En ik wist echt nergens van. Al vond ik het wel een beetje vreemd dat er zoveel bekenden in de kerk zaten.” Zijn dochter gaf aan dat er familie was overgekomen uit het buitenland om bij dit bijzondere moment te kunnen zijn. “Ik ga de koning morgen per-

nieuws p13

nodig zijn om de grote kerkenveiling tot een succes te maken. Daarnaast verzorgt hij het bloemwerk bij alle speciale gelegenheden, hij is penningmeester van het bloemenfonds en helpt met het onderhouden van de tuinen rondom de kerk. Daarnaast is hij secretaris en penningmeester van het collectantencollege.

& v i &L ing F F F F aaaa ssss hhhh iiii oooo nnnn

Fashion Beauty

E k.info OM Ho llenstree

b

IS GRreaAT tiekrant rec

& & & &

B B B B eeee aaaa uuuu tttt yyyy

najaar 2017

UT IJKERHO ave van NOORDW een uitg RDWIJK ek.info is LISSE NOO bollenstre HILLEGOM TEYLINGEN

KATWIJK LEIDEN

De krant niet ontvangen?

6 160161660601616611666 2120 10112120 20R0 220000 AA JA RARRAA A 2R222R R JAAAJA 2R JAAA RAR JA JAAJA RA JA N NAAN A A 0 1 66 JN NA N N A JJAAN NN N A R 22 0 1 N AA JJ AA A R N

er, omm er,er, er, omm Hilleg omm deomm er, omm er, Hilleg er, omm Hilleg de Hilleg s,s,omm nt. de Nieuw omm de er, Hilleg s, Coura Lisser de Nieuw Hilleg de s,s,Hilleg nt.nt. Nieuw s, nt. de Nieuw Coura Lisser s, Hilleg rrnt. burge r,r,Nieuw nt. Coura Lisser Nieuw Coura Lisser de rgeeste s, nt. Nieuw Oegst Rijns burge Coura Lisser degeeste rrnt. Coura de Lisser burge r,r,Nieuw geeste rgeeste burge r,r, Coura Lisser engeeste Oegst Rijns rgeeste aal, r, Oegst Rijns de de burge Oegst Rijns burge de Coura de Lisser en Speci wijke de rgeeste deaal, burge rrOegst r,de en Oegst Rijns en ijk aal, Rijns de aal, de Oegst Rijns Speci de geeste de Noord burge en Speci Katw wijke de de rrOegst en ijk aal, Speci wijke rrwijke aal, de en ijk Rijns Noord ijk aal, Speci Katw de de Noord blad, de van Speci wijke Noord Katw de en ijk dewijke Speci Katw ve wijke rrwijke ijk aal, de de Week Noord blad, devan ijk sblad, Noord Katw blad, uitga de van Speci Katw ve Noord de van de Week Katw ve de rhout ijk een sblad, de ve Week blad, uitga iseen devan sblad, Week Noord van uitga wijke Katw ve Dit de van ve Week isuitga de rhout een sblad, Week ve rhout een ssrhout uitga iseen Week wijke Noord Dit uitga iseen van wijke Dit wijke ve het rhout DitDit isuitga Week Noord is rhout een ssrhout ger, wijke Noord uitga wijke het Noord wijke het rhout DitDit het ger, Teylin Noord isiseen Noord ger, deger, ger, wijke het Noord Dit het Teylin het ger, Teylin de Teylin Noord deger, ger, deTeylin het Teylin de Teylin de deTeylin de

zomeractie: IS Mooie UW HOUTEN VLOER AAN Houten RENOVATIE TOE? systeemvloer Nu parketvloer vanvan € 69,00 schuren € 27,50 2 voor € 22,50 per / mm2 voor € 59,00

www.kroonparket.nl

Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. De strafschoppen worden woensdag om 21.00 uur opnieuw genomen op Ter Specke.

Koper voor Oude School gevonden LISSE n De gemeente heeft een koper gevonden voor De Oude School aan de Heereweg.

De verkoop verloopt via een inschrijvingsprocedure. Van de vijf inschrijvers die de tweede ronde haalden, hebben er vier hun definitieve plan (dat uitgaat van behoud en renovatie van het gebouw) op 15 september ingediend. Een van hen is nu als koper aangewezen en heeft tot 26 oktober tijd om de koopovereenkomst te tekenen. De gemeente maakt de koper pas bekend als er getekend is. Over de andere deelnemers worden geen mededelingen gedaan. Dat is zo overeengekomen bij de inschrijvingsprocedure, meldt de gemeente.

EEN MOOI KUNSTGEBIT

OOK DER OP DAG OPE AVOND N!

Gratis advies Alle soorten kunstgebitten, ook op implantaten Avond of weekendafspraak in overleg Aangesloten bij uw zorgverzekeraar Weekenddienst 06 1 777 6 777

Bel De Schakel 0252-241420

H. M. VAN BEEK tandprothetische praktijk Voorhout • T (0252) 23 58 88

DON

KANAALSTRAAT 187a

LISSE

0252 425 850

WWW.GEBITSKUNST.NL


Van uw gemeenteraad De raad van Lisse is er voor u. Als raadsleden verdiepen we ons in onderwerpen die spelen in onze gemeente, gaan we in gesprek met inwoners, met ondernemers en met elkaar en nemen besluiten. Op deze pagina leest u meer over het werk van de raad en lichten we zaken uit die op dit moment onze aandacht hebben.

Op de agenda

Toekomstvisie Lisse@2030

Hoe is de Toekomstvisie Lisse@2030 tot stand gekomen? In de eerste maanden van dit jaar heeft de gemeente 32 inwoners geïnterviewd over hun kijk op Lisse, foto-, gedichten-, en ontwerpwedstrijden georganiseerd en gesproken met zogenoemde frisdenkers uitgesproken Lissenaren met grote kennis op hun eigen vakgebied. Via een popupstore, die meerdere weekenden geopend was, kregen de inwoners de kans hun zegje te doen en hun wensen voor de toekomst kenbaar te maken. Op basis van al deze informatie werd in de zomer het concept van de toekomstvisie geschreven. En hoe zien de inwoners Lisse en haar toekomst? Lisse wordt gezien als een dorp met veel voorzieningen. Dat maakt Lisse een fijn dorp

Estafettevraag Vraag van Gerrit Meiland (CDA): Lisse heeft in 2016 een nieuw afvalbeleid ingevoerd. Het systeem gaat uit van ‘omgekeerd inzamelen’. Groente-, fruiten tuinafval, plastic en papier kunnen de inwoners aan huis laten ophalen of zelf naar een gratis toegankelijke ondergrondse container in de buurt brengen. Restafval moeten ze naar een ondergrondse container brengen. Hiervoor betalen ze een bedrag per zak. Daarnaast moeten de Lissenaren tegenwoordig betalen om grof huishoudelijk restafval in te leveren bij de milieustraat. Mijn stelling is dat deze betalingsverplichting leidt tot

• Commissie Maatschappij en Financiën 11 oktober • Commissie Ruimte en Infrastructuur 12 oktober • Fractieberaad op 23 oktober • Gezamenlijke vergadering commissie Maatschappij en commissie Ruimte en Infrastructuur 24 oktober (voorbereiding op begrotingsraad) • Raadsvergadering 26 oktober • Fractieberaad op 30 oktober • Raadsvergadering 2 november (begrotingraad)

Gemeenteraad Lisse

Hoe ziet Lisse er over tien jaar uit? Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en hoe kan de gemeente daar de komende tijd al op inspelen? Om daarachter te komen, schreef de gemeente samen met inwoners, scholen, ondernemers en verenigingen een toekomstvisie. De Toekomstvisie Lisse@2030 wordt op 11 oktober besproken in de raadscommissie Maatschappij en Financiën en volgende maand in de gemeenteraad. Waarom een toekomstvisie? De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente Lisse. De Toekomstvisie Lisse@2030 geeft richting aan de koers die de gemeente de komende jaren wil volgen. De nieuwe toekomstvisie is de opvolger van de vorige vooruitblik op de toekomst, de in 2009 geschreven visie op Lisse in 2020.

Agenda

om te wonen, vrije tijd door te brengen en te recreëren. Dat moet ook in 2030 natuurlijk nog steeds – of nog meer – het geval zijn. ‘Koesteren en floreren’, is niet voor niets de ondertitel van de toekomstvisie. Ofwel: koesteren wat we hebben en dit nog beter maken om alle inwoners van Lisse te laten floreren. Wat betekent dat concreet? De toekomstvisie geeft de richting aan. Om de visie verder uit te werken en handen en voeten te geven, is er aan de toekomstvisie ook een agenda met concrete plannen gekoppeld. Verdeeld over vijf thema’s – duurzaamheid, wonen & leefbaarheid, zorg & welzijn, leren, werken & ondernemen en beleid & bestuur – zijn 23 actieplannen opgesteld. Daarvan gaan 15 kansrijke projecten de komende jaren van start. Zo wordt de gemeente vergroend, wordt regelgeving flexibeler en komt er een denktank om jongeren te laten meedenken over de toekomst van Lisse. Verder komt er een onderzoek naar de mogelijkheid om een park in het centrum van Lisse te maken. Dat bleek een wens te zijn die veel inwoners van Lisse met elkaar delen.

Ook andere concrete voorstellen van de Lissenaren werden overgenomen: scholieren van de Sint Josephschool deden mee aan de ontwerpwedstrijd en stelden voor een Praatbankje te maken, waar mensen met elkaar in gesprek kunnen komen. Dat Praatbankje komt er. Wat wordt deze week besproken in de commissie Maatschappij en Financiën? Net zoals alle andere inwoners van Lisse waren de gemeenteraadsleden de afgelopen maanden actief betrokken bij de totstandkoming van de toekomstvisie. In de commissievergadering wordt de Toekomstvisie Lisse@2030 besproken. Vervolgens wordt in de raadsvergadering van november deze visie behandeld. En als Lissenaren nog meer ideeën hebben over de toekomst van Lisse? Dan zijn ze altijd welkom om die te delen met de gemeente. De Toekomstvisie Lisse@2030 en de bijbehorende agenda zijn dynamisch en open. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn of als inwoners nieuwe wensen hebben, kan de agenda worden uitgebreid met nieuwe actiepunten.

irritatie bij de inwoners, meer zwerfafval en afvaltoerisme.

2017 een behoorlijke korting op de lasten van afvalverwerking hebben gekregen.

Antwoord van Bert van Santen (SGP/CU): “Als groene en duurzame gemeente wil Lisse graag voldoen aan de ambitie van het Rijk: 75 procent afvalscheiding en maximaal 100 kilogram afval per inwoner per jaar in 2020. Het nieuwe afvalbeleid zorgt dat er meer afval in Lisse wordt gescheiden. Allereerst wil ik opmerken dat het altijd even duurt voordat iedereen gewend is aan een nieuwe systeem. Zo is dat ook met het betalen bij inlevering van grofvuil. Ook hier geldt: hoe beter gescheiden ingeleverd, hoe lager de kosten. Overigens moeten we niet vergeten dat de inwoners van Lisse in

Bij de invoering van een nieuw systeem is het vooral van belang dat de inwoners goed geïnformeerd worden, en blijven worden. En dat doet de gemeente Lisse doorlopend. De praktische uitvoering ligt vervolgens bij de inwoners. Zij moeten het nieuwe systeem van afval inzameling accepteren, de zin ervan inzien en omarmen. In die fase zitten we nu en dat gaat voor een groot deel goed. Natuurlijk kunnen en zullen er weleens irritaties ontstaan. Maar als we het met elkaar bewust aanpakken, dan zullen het zwerfafval en het zogenoemde afvaltoerisme tot een minimum beperkt blijven. Daar ben ik van overtuigd. Maar… helemaal uit te sluiten is dit niet!”

De gemeenteraad bestaat uit 19 leden verdeeld over 6 fracties. Nieuw Lisse, D66 en SGP/CU vormen de coalitie en de oppositie bestaat uit CDA, VVD en PvdA/ GroenLinks. Het raadspresidium bestaat uit de 6 fractievoorzitters, voorzitters van de commissies en de burgemeester. Elke maand vergadert het presidium over de concept-agenda’s voor de raad en de commissies. Het raadspresidium houdt zich ook bezig met procedures en het functioneren van de raad in algemene zin. Voordat de raad besluit, worden de onderwerpen eerst in de commissie Maatschappij en Financiën en de commissie Ruimte en Infrastructuur besproken. De raadscommissie neemt geen besluiten, maar adviseert de raad. Zo kunt u raadsleden bereiken De raad hoort graag wat er leeft in de gemeente. Heeft u vragen of wilt u iets onder de aandacht van een raadslid brengen? Dat kan. Op de website van de gemeente Lisse (www.lisse. nl/bestuur/gemeenteraad) staan de contactgegevens van de raadsleden. In de openbare fractievergaderingen, die meestal op de maandag voor de commissie- en raadsvergadering plaatsvinden, bent u van harte welkom en heeft u de mogelijkheid om in te spreken. Inspreken in de raad of commissie Wilt u iets kwijt over een onderwerp in de commissie dan kunt u bij het agendapunt ‘Burger aan het woord’ inspreken. In de raad kunt u alleen inspreken over onderwerpen die op de raadsagenda staan. Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten, waarna de raads-/ commissieleden de mogelijkheid krijgen om u vragen te stellen. Wilt u inspreken in de commissie of de raad, meldt u zich tenminste 2,5 uur voor het begin van de commissievergadering of de raadsvergadering aan bij de griffie via 14 0252 of griffie@lisse.nl. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. Bent u onze gast van de raad? De gemeenteraad wil graag haar inwoners leren kennen en nodigt u daarom graag uit als ‘Gast van de raad’. Voorafgaand aan de raadsvergadering ontvangt u de agenda en de bijbehorende stukken. U wordt op de avond van de raadsvergadering om 19.15 uur ontvangen door burgemeester, de griffier en een raadslid. Zij geven uitleg over wat het gemeentebestuur doet en de raadsagenda van die avond. Na afloop kunt u met raadsleden napraten. Aanmelden via 14 0252 of griffie@lisse.nl.

Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief? U kunt deze nieuwsbrief ook digitaal ontvangen. Stuurt u dan een e-mail naar griffie@lisse.nl


Gemeenteberichten Dinsdag 10 oktober 2017

CHECK AFVALZOEKER.NL De meeste mensen doen goed hun best om afval te scheiden. Maar soms is het lastig, doe ik het in de goede bak? Mogen botjes bij het GFT of niet? En aluminium schaaltjes, mogen die bij het plastic? Op www.afvalzoeker.nl vindt u direct in welke bak het afval hoort. Handig, en beter voor het milieu! Zo is uw afval grondstof voor nieuwe producten.

8. Terugkoppeling Gemeenschappelijke Regelingen/ Samenwerkingsverbanden 9. Sluiting

EVENEMENTEN •

Stichting Team Bollenstreek heeft toestemming gekregen voor het organiseren van het hardloopen wandelevenement ‘Hollen door de Bollen’, op 8 april 2018, voor meer informatie zie www.hollendoordebollen.nl. Besluit: 4 oktober 2017

Vindt u dat u door dit besluit in uw belang bent getroffen? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Reageren op ieder besluit moet u doen binnen zes weken nadat de vergunning naar de aanvrager is verzonden. Wilt u weten wanneer dat is geweest? Neemt u dan contact op met de gemeentewinkel, telefoonnummer 14 0252.

VERKEER EN VERVOER VERGADERINGEN Openbare vergadering commissie Maatschappij en Financiën Datum en tijdstip: woensdag 11 oktober om 20.00 uur Plaats: gemeentehuis, raadzaal Agenda 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Burger aan het woord 4. Auditcommissie Holland Rijnland 5. Presentatie Ter Specke 6. Presentatie Toekomstvisie Lisse@2030 7. Evaluatie BESCAL 8. Voortgangsrapportage Accommodaties (Masterplan onderdelen) 9. Bespreking raadsvoorstellen 26 oktober 5. Ingekomen stukken en mededelingen 10. Vaststelling besluitenlijst van de commissie Maatschappij en Financiën van 6 september 11. Vragenronde commissieleden 12. Ingekomen stukken en mededelingen/informatie college van burgemeester en wethouders 13. Lijst van toezeggingen en moties 14. Terugkoppeling Gemeenschappelijke Regelingen/ Samenwerkingsverbanden 15. Sluiting

Openbare vergadering commissie Ruimte en Infrastructuur Datum en tijdstip: donderdag 12 oktober om 20.00 uur Plaats: gemeentehuis, raadzaal Agenda 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Burger aan het woord Bespreking raadsvoorstellen 26 oktober 2017 3. Economische Agenda Duin- en Bollenstreek 4. Vaststelling Duurzaamheid maatregelenpakket 2017-2018 5. Ingekomen stukken en mededelingen 6. Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 7. Vaststelling bestemmingsplan Havenkwartier 4. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur van 7 september 5. Vragenronde commissieleden 6. Ingekomen stukken en mededelingen/informatie college van burgemeester en wethouders 7. Lijst van toezeggingen en moties

Verkeersmaatregel bouwrijp maken grond nieuwe St. Josephschool Per 14 oktober wordt het terrein aan de Achterweg in Lisse bouwrijp gemaakt zodat daarna de bouw van de Josephschool kan starten. Dit bouwrijp maken duurt volgens planning tot 31 december van dit jaar. Om de overlast te beperken worden twee maatregelen genomen, zodat het bouwverkeer de juiste route rijdt: - Een stopverbod aan de zijde van de woningen (westkant van de Achterweg). - Het opheffen van het eenrichtingverkeer in de Achterweg. Tijdens de start- en eindtijden van de school mag er niet worden af- en aangevoerd, zodat er geen conflictsituatie van kinderen met vrachtverkeer kan ontstaan. Op de bouwlocatie is gelegenheid tot keren zodat de vrachtwagens met bouwmateriaal en kranen weer dezelfde weg teruggaan en via de Lindenlaan rijden.

BOUWEN EN WONEN Aanvragen Aangevraagde omgevingsvergunningen: • Willemskade 8, het plaatsen van een dakopbouw, 28-09-2017 • Heereweg 176 A, het bouwen van een garage/ opslagruimte, 30-09-2017 • Stationsweg 166 A, het bouwen van een toiletgebouw, 02-10-2017 • Heereweg 27, het kappen van een beuk, 02-10-2017 • Heereweg 153, het plaatsen van indirect verlichte reclame, 03-10-2017 • Keukenhof 7, het herbouwen van de Kapschuur kinderboerderij Poelepetaat, 04-10-2017 • Heereweg 159, het wijzigen van het gebruik van kantoor tot studentenwoning, 04-10-2017 • Catharijnelaan 44, 44 A en 44 B, het wijzigen van 3 appartementen naar 4 appartementen, 05-10-2017

Rectificatie In publicatie van week 40 stond: • Keukenhof 11, het verbouwen van het schuurdeel en hoofdhuis, 26-09-2017, dit moet zijn • Keukenhof 11, het uitvoeren van onderhoud en verbouwen van het Zwitsers Speelhuis, 26-09-2017

Verlengen beslistermijn Het beslistermijn wordt met 6 weken verlengd: • Sportlaan 2 (ter hoogte van), het bouwen van 40 villa appartementen, 23-06-2017, beslistermijn 5-11-2017 Als blijkt dat er in verband met een aanvraag een inspraakprocedure nodig is, dan kondigen wij dat aan op deze informatiepagina. In dat geval kunt u de aanvraag inzien. Op dit moment liggen de aanvragen niet ter inzage.

Besluiten Verleende omgevingsvergunningen: • Meer en Duin 43 (nabij), het realiseren van een doorgang, 29-09-2017 • Heereweg 347, het vervangen van de lichtbak met doosletters, 02-10-2017 • Rooversbroekdijk 121 (nabij), het plaatsen van een tijdelijke mast ten behoeve van een kabelbrug voor een periode van 10 maanden, 03-10-2017 • Vrijheidstraat 30 (nabij), voor het plaatsen van een tijdelijke mast ten behoeve van kabelbrug voor een periode van 10 maanden, 05-10-2017 • Heereweg 449, voor het plaatsen van een tijdelijke mast ten behoeve van kabelbrug voor een periode van 1 jaar, 05-10-2017 Vindt u dat u door een besluit in uw belang bent getroffen? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Reageren op ieder besluit moet u doen binnen zes weken nadat de vergunning naar de aanvrager is verzonden. Wilt u weten wanneer dat is geweest? Neemt u dan contact op met de Gemeentewinkel/ Vergunningen, telefoon 14 0252.

Gebruiksmeldingen Geaccepteerde gebruiksmelding: • Heereweg 5 B/Meer en Duin 43, het brandveilig in gebruik nemen van een gebouw na een interne verbouwing, 28-09-2017 Geaccepteerde gebruiksmelding (en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Welstand- Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Iedere maandag houdt de plaatselijke vertegenwoordiger van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie) vanaf 9.30 uur een openbare vergadering in het gemeentehuis van Sassenheim. De agenda met de bouwplannen die tijdens de vergadering worden beoordeeld, kunt u digitaal opvragen. U kunt deze inzien bij de Gemeentewinkel/ Vergunningen. Wilt u meer informatie? Belt u dan naar 14 0252. Iedere donderdag houdt de Centrale Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (regio welstandscommissie) voor de Duin- en Bollenstreek vanaf 14.00 uur een openbare vergadering in het Groothandelsgebouw, Stationsplein 45 te Rotterdam. De agenda met de bouwplannen die tijdens de vergadering worden beoordeeld, kunt u digitaal opvragen. Wilt u meer informatie? Belt u dan naar 14 0252.

Voor alle informatie over bouwen, bouwplannen, afwijking van bestemmingsplannen en vergunningen (omgevingsvergunning) kunt u een afspraak maken met de Gemeentewinkel/ Vergunningen via telefoonnummer 14 0252. Afspraken maken is mogelijk op maandag van 8.30 tot 13.00, dinsdag en woensdag van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag van 8.30 tot 20.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

@GemLisse /gemeentelisse


Gemeenteberichten oktober 2017. Wij gaan ervanuit dat u gehoor geeft aan dit verzoek. Zo voorkomt u dat wij, op grond van artikel 5.6 van de APV, de caravan op uw kosten verwijderen en na een opslagperiode van 13 weken vernietigen of verkopen.

DIVERSEN Voornemen tot verwijderen caravan

Colofon

Al geruime tijd staat op de parkeerplaats tegenover het Poelhuis aan de Vivaldistraat in Lisse een caravan. Via een sticker op de caravan heeft de Buitengewoon opsporingsambtenaar verzocht deze caravan vóór 19 oktober 2017 te verwijderen. Tot op heden is hier geen gehoor aan gegeven. Wij verzoeken de eigenaar de caravan zo snel mogelijk te verwijderen, uiterlijk op 19 Contactgegevens Bezoekadres: Heereweg 254, 2161 BS Lisse Postadres: Postbus 200, 2161 AE Lisse Telefoon: 14 0252 E-mail: gemeente@lisse.nl Website: www.lisse.nl Openingstijden Onze Gemeentewinkel werkt volledig op afspraak zodat u niet lang hoeft te wachten. Een afspraak maakt u op www.lisse.nl, telefonisch via 14 0252 en bij de receptie. Let op: voor het afhalen van uw reisdocumenten of uw rijbewijs hoeft u geen afspraak te maken!

U kunt daarvoor zo binnenlopen. De openingstijden voor de receptie en telefonische vragen zijn: • Maandag, dinsdag en woensdag van 08.30 tot 17.00 uur • Donderdag van 08.30 tot 20.00 uur • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur Milieustraat De milieustraat is gevestigd aan de Vennestraat 3. U kunt er terecht op maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 12.00 uur.

Collectes Van 8 tot en met 14 oktober collecteert de Nederlandse Stichting Brandwonden. Lisse, 10 oktober 2017 Het college van burgemeester en wethouders Lokaal Loket Bij het Lokaal Loket Lisse in het gemeentehuis kunt u elke dag tussen 09.00 en 12.00 uur terecht zonder afspraak. Griffie Heeft u vragen over de gemeenteraad of over raadsvergaderingen? Neem dan contact op met griffier mw. drs. M. (Margriet) G.J. Veeger, telefoonnummer 0252 433120 of mveeger@lisse.nl U vindt deze informatierubriek ook op www.lisse.nl onder het kopje bestuur/bekendmakingen en regelgeving.

Het mooiste fotoboek maak je natuurlijk zelf, makkelijk en snel met fotoboeken.nl

EIGEN KIJK EIGEN KRACHT

Volg ons op Twitter en Facebook:

@GemLisse /gemeentelisse

Nu ook beschikbaar voor iOS en Android

De nieuwe Mazda CX-5 is er al vanaf € 31.490,- rijklaar

NU EEN AUTOMAAT VOOR SLECHTS € 1.000,MEERPRIJS EN MET 2.000 KG TREKKRACHT

AUTOSTAD LEIDEN Stevenshofdreef 150 | 2331 DB Leiden | 071 - 5315541 | www.autostad.nl | Mazda CX-5 vanaf € 31.490,-. Gemiddeld verbruik Mazda CX-5 van 5,0 tot 7,1 liter per 100 km / van 20,0 tot 14,1 km per liter / CO2-uitstoot van 132 tot 162 g/km. Prijzen incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken. Prijzen excl. metallic/mica lak en eventuele opties. Het automaat aanbod is alleen geldig i.c.m. SKYACTIV-G 165 motorisering, vanaf TS-uitvoering en bij aanschaf van de nieuwe Mazda CX-5 in de periode 1 april 2017 t/m 30 december 2017 met uiterlijke registratiedatum 30 december 2017. Aanbod niet geldig in combinatie met andere acties. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke specificaties. Onder voorbehoud van beschikbaarheid en prijswijzigingen. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl


nieuws

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

DINSDAG 10 OKTOBER 2017

5

Kinderkledingbeurs op naar 14e editie LISSE n Maud de Zwart en Veroni Baarda zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de najaarseditie van kledingbeurs BrandNewVintage. Eind oktober vindt alweer de 14e editie plaats.

Initiatiefneemster Maud: “In de afgelopen jaren hebben we een trouwe klantenkring opgebouwd die steeds tevreden de deur uit gaat. Kinderkleding van goede merken is vaak na één seizoen nog niet versleten en dus heel geschikt om anderen blij mee te maken. Lukt het niet om het te verkopen, dan doneren wij het graag aan één van onze

goede doelen, maar die keuze is aan de klant.” BrandNewVintage steunt al jarenlang Kledingbank Teylingen en Stichting Elburg Helpt Gambia. Klanten kunnen zelf kiezen of ze de niet verkochte kleding willen doneren of weer mee naar huis nemen. Kleding inbrengen kan op 23 en 24 oktober van 19.30 tot 21.30 uur. De verkoop is op donderdag 26 oktober van 19.00 tot 21.30 uur en op vrijdag 27 oktober van 13.30 tot 16.00 uur. Alles vindt plaats in Basisschool De Waterval aan de Judith Leijsterstraat 2 (hoek Frans Halsstraat) in Lisse. Meer info is te vinden op www.brandnewvintage.nl.

Op zoek naar burlende damherten REGIO n Het is de tijd van de jaar-

lijkse bronst van de damherten. De mannetjes laten zich van hun beste kant zien en horen. Alles is er op gericht de vrouwtjes te behagen en de andere mannetjes af te bluffen.

worden steeds groter wordt. Ieder jaar valt het gewei af en vervolgens groeit weer een nieuw. Zijn ze anders ook al overal te zien, nu zijn ze nog gemakkelijker te bekijken - en beluisteren. Werkgroep Actieve NatuurTochten van het IVN

De tuinmannen hebben het mozaïek beplant met tulpen- en muscaribollen en crocussen. | Foto: EA

Komende lente bloeit de romantiek LISSE

n Ondanks het onstuimige herfstweer werd afgelopen donderdag bij Keukenhof alvast de lente ingeluid. Met een feestelijk tintje en tussen de buien door werd de laatste hand gelegd aan het planten van het bloemenmozaïek ‘Romantiek in Bloemen’ door de veertig tuinmannen van Keukenhof. Hiermee werd tevens het startsein gegeven voor het planten van de zeven miljoen bloembollen die de Keukenhof kleur gaan geven.

Door Esther Akerboom

Het belooft een romantisch voorjaar te worden in 2018, dat is namelijk het nieuwe thema voor het park: Romantiek. Bart Siemerink, directeur van Keukenhof, had duidelijk zin in het nieuwe seizoen. In het nabij het mozaïek gelegen Oranje Nassau Paviljoen sprak hij De sterkste heeft de meeste mogelijkheid om te paren en zo voor nageslacht te zorgen. Damherten herken je aan hun zwarte staartje, de mannetjes hebben nu een gewei dat met het ouder

houdt een wandeltocht op vrijdag 20 oktober door de Amsterdamse Waterleidingduinen. Verzamelen om 17.00 uur bij de ingang De Zilk aan de Joppenweg 1. Opgeven via Sonja Meijer, 06 37005024 of mail: want.ivnleiden@gmail.com.

Roomboterstaaf voor 4,95 Zakje Herfstchocolade voor 4,95 Koekje van de week:

Pralinesprits Hoofdstraat 172 • Hillegom • 0252 - 515721

genodigden en planters enthousiast toe. “Bloembollen planten doen we in de herfst en het is leuk dat het vandaag ook eens echt herfstweer is. In Keukenhof beginnen we nu al met het werken aan een nieuwe lente. De Romantiek in bloei is een goede kapstok voor ons mooie park. Het zal terugkomen in belangrijke plekken zoals de bloemenshows en het mozaïek. En het belooft nog mooier te worden dan de voorgaande jaren.” Het mozaïek bestaat uit 50.000 bollen en beslaat zo’n 250 vierkante meter. Het wordt opgebouwd in twee lagen. Eerst zijn de tulpen- en muscaribollen geplant. Daar bovenop komt een laag met crocussen, die al vroeg in het voorjaar in bloei zullen staan. De tulpen en muscari’s bloeien later en dan is het mozaïek in vol ornaat te zien. “We willen dat het park en het mozaïek gedurende de hele periode dat

Keukenhof open is, in bloei staat. Zo kunnen ook de bezoekers die in het begin en aan het einde komen genieten van een bloeiend park. Dat vinden we erg belangrijk, want Keukenhof is toch een Nederlands icoon”, aldus Siemerink. Wie aan romantiek denkt, denkt aan bloemen. En omdat Keukenhof ook nog eens midden in de Romantiek, in het jaar 1857, ontworpen is, is het natuurlijk een uitgelezen thema voor het park. Keukenhof is van 22 maart t/m 13 mei geopend. Extra veel romantiek is te ervaren in het weekend van 12 en 13 mei, wanneer mensen in negentiende-eeuwse kledij het park zullen bevolken en er klassieke muziek tussen de bloemen wordt gemaakt. Degene die het bloeiende mozaïek in vol ornaat wil zien, wordt aangeraden om even een belletje te plegen met Keukenhof om te vragen of het al zover is.

Opening herfstexposite De School HILLEGOM

n De School was dit weekend open voor de Herfstexpositie. De kunstenaars van het Kunstenaarscollectief De School Hillegom hadden beneden in de grote zaal iedereen een paar van hun kunstwerken tentoongesteld. Op zaterdag- en zondagmiddag was het mogelijk om de werken te bekijken.

Zaterdagmiddag was wethouder Annechien Snuif aanwezig om de expositie officieel te openen. De opening werd verricht door het in ontvangst nemen van het boek Rozenwater. Een boek met gedachten en herinneringen gemaakt door Helena Nascimento, een van de kunstenaars van De School. Na de overhandiging las Snuif iets voor uit het boek. Ze vindt het belangrijk om De School te steunen: “Het is mooi om te zien wat de kunstenaars hier allemaal maken en hoe ze dit samen op hebben gezet.” Twee keer per jaar organiseert het kunstenaarscollectief een expositie. “In maart en een in de herfst. Zo kunnen we laten zien waar wij mee bezig zijn, maar ook aan mede-kunstenaars kunnen we zo ons werk tonen. Het is altijd leuk om weer te zien waar anderen mee bezig zijn. Soms is iemand helemaal van stijl veranderd”, laat kunstenaar Robert van Rossem weten. De School is in de afgelopen paar jaar

van drie naar dertien kunstenaars gegroeid. Eerst zaten ze alleen maar beneden in het gebouw van de muziek- en dansschool, maar nu zitten er overal door het gebouw ateliers. Zo heeft ook kunstenaar Renoo een atelier in het gebouw. Hij vindt het leuk om zijn mede-kunstenaars weer eens te zien. “Normaal spreken we elkaar af en toe in het gebouw, maar dit weekend werken we samen en dat is erg leuk. Het werkt inspirerend. Zo stimuleren we elkaar een beetje.” Renoo mag begin volgend maand ook solo exposeren in Rosenstock Huessyhuis tijdens de kunstlijn van Haarlem.Op 18 en 19 oktober is er ook een expositie

Foto en tekst: Remco Out

in het gebouw van De School. Het werk van graficus en beeldhouwer Ru van Rossem wordt hier tentoongesteld. Deze kunstenaars was bekend in binnen- en buitenland. Zijn werken zijn ondergebracht bij Stichting Ru met als doel dat het tentoongesteld kan blijven. Robert van Rossem, kunstenaar bij De School en zoon van Ru van Rossem, laat weten: “Het is een grote overzichtstentoonstelling met beelden, tekeningen en vijftig ertsen. Deze werken zijn door het gebouw heen opgehangen en geplaatst”. De tentoonstelling is zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur en zondag van 11.00 tot 17.00 uur te bezoeken.


FAMILIEBERICHTEN Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Uw uitvaart goed geregeld Met Stichting Dunweg Depositofonds neemt u uw nabestaanden zorg over uw uitvaart uit handen.

Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. LisserNieuws of de Hillegommer. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Het Uitvaarthuys Anneke Beunder Els Görtemöller

Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout.

dag en nacht bereikbaar

Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk. Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

Heeft u al eens nagedacht over uw uitvaart? Tijdens een vrijblijvend en kosteloos gesprek, help ik u graag bij het in kaart brengen van uw wensen en de daarbij behorende kosten.

Uw adviseur Henri van Hardeveld

Stichting Dunweg Depositofonds 023 - 563 35 44 Achterweg 40 info@dunwegdepositofonds.nl 2132 BX Hoofddorp

www.stichtingdunwegdepositofonds.nl

hetuitvaarthuys.net

Nic Oosterveer Uitvaartconsulent Hoofdstraat 26, 2181 ED Hillegom

Heereweg 21 2161 AC Lisse 0252 - 413 213 06 - 22 63 07 77

Tel 0252 - 06Hillegom 22795993 Hoofdstraat 26,520557 2181 ED • Begraven mail: info@rinusvanstein.nl Tel 0252 520557 - 06 22795993 • Cremeren mail: info@rinusvanstein.nl

UITGEBREIDE COLLECTIE TAPIJT - PARKETCOLLECTIE - LAMINAAT PVC • Rouwtransporten door -binnen UITGEBREIDE info@vanderputtenendunweg.nl GORDIJNEN RAAMDECORATIE buitenland TAPIJTen - PARKET - LAMINAAT - PVC

www.vanderputtenendunweg.nl

0 2 5 2 - 37 69 42 06 - 19 27 98 21

UITGEBREIDE COLLECTIE GORDIJNEN - RAAMDECORATIE UITGEBREIDE COLLECTIE TAPIJT - PARKET - LAMINAAT - PVC GORDIJNEN - RAAMDECORATIE

TAPIJT - PARKET - LAMINAAT - PVC

GORDIJNEN Openingstijden: - RAAMDECORATIE

• Opbaring in eigen rouwkamers

maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 17.30 uur Openingstijden: zaterdag 10.00 tot 16.00 uur maandag gesloten

• Eigen parkeerterrein

Tel: 0252-211843

i n g

BRO

r 20 jaa

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

a

l

e

i t

i d

U v

Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

G & BOKS

AG

K

IN

L

K

dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 17.30 uur Dagtoten nacht bereikbaar zaterdag•10.00 16.00 uur

e a r t b e g

Modelspoorbeurs 21/10 Zaterdag 21 oktober in Matilo Zaanstraat 126 Leiden. Entree Gratis. Open van: 10:00 - 15:00 uur

VLOOIENMARKT: zo. 15 okt. Spc. De Schelft, Noordwijkerhout ( 09.30-16.00 u ) 0229-244739

Mindfulnesstraining aan huis, individueel/kleine groep, ervaren trainer psychologe,Marieke van Velp, 0628353251, € 350.

Gezocht: Bedrijfs-opslag of garage ruimte in en om Katwijk, graag uw reactie, tel: 06- 44162455.

Oktober  BH  maand  bij   Lindessa  Noordwijk   2de  BH  50%  korting  

• Prima Donna   • Marie  Jo   • Chantelle   • Passionata   • Triumph  

 

 

Lindessa Noordwijk   Hoofdstraat  61 Noordwijk  aan  Zee  

Bijna 30  jaar  een  begrip  in  de   bollenstreek  

Tuinman, stratenmaker voor al uw tuinwerkzaamheden, gratis prijsopgave. Tel. 06- 57200505.

maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 17.30 uur zaterdag 10.00 tot 16.00 uur

Uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. U kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KATWIJK VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KATWIJK SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOORDWIJK RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOORDWIJKERHOUT THE READSHOP, in de Hoftuin, RIJNSBURG BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OEGSTGEEST

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLEVEREN TOT DONDERDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna)

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

Noordwijk hout Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp

}

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................……………………… www.blacksheepdesign.nl

*Vraag naar  de  voorwaarden  in  de        winkel.  

Te huur: Kantoor/opslagruimte op goede locatie, bedrijventerrein Klei-Oost, nette ruimte, 60 m², 1ste verdieping, met keuken, wc, cv, eigen ingang en parkeer ruimte, Turn Key. Info: 06-44162455.

dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 17.30 uur zaterdag 10.00Openingstijden: tot 16.00 uur

OPGELET!

• • • • • •

Te koop gevraagd: lp’s en singels. Ben een liefhebber geen handelaar. Goede prijzen voor uw verzameling grammofoonplaten, elpee, singels. Telefoonnummer 06 - 139 74 136

Hoofdstraat 26, 2181 ED Hillegom Tel 0252 520557 - 06 22795993 Openingstijden: maandag gesloten mail: info@rinusvanstein.nl

PARTICULIEREN

Durf jij het aan? Ik zoek mensen met een scootmobiel om samen een ritje te maken met F. v.d. Berg, tel: 071- 3612534 of mail naar: fransmia@casema.nl

Aangeboden: straatmaker, Leiderdorp, voor al uw straatwerk, terras ophogen oprit. Tel: 06- 47208666.

Hoofdstraat 26, 2181 ED Hillegom Tel 0252 520557 - 06 22795993 mail: info@rinusvanstein.nl

Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

TE HUUR • TE KOOP • GEVRAAGD AANGEBODEN • GEZOCHT • GEVONDEN


nieuws/column

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

DINSDAG 10 OKTOBER 2017

7

Facebookparel HILLEGOM n Op de FaceBook pa-

gina: Ik ben Hillegommer en dit wil ik kwijt, las de redactie afgelopen week een wel heel bijzonder verhaal. Het is geschreven door Diana Maas: “Ik reed vanuit Bennebroek over de Weerlaan, op weg naar huis, achter een stel auto’s die, ondanks wegopbrekingen, wel héél erg langzaam reed. De auto voorop bleek de oorzaak: een donkere Mercedes reed stapvoets. Iedereen ging er keurig omheen en reed verder. Ik reed er ook omheen om vervolgens bij de eerstvolgende bushaltehaven te stoppen, halte Karwei. De auto reed mij nu dus tegemoet. Ik hield de auto op de rijbaan staande, al kon ik de bestuurder niet goed zien. Het achteropkomende verkeer loodste ik met de zaklamp van mijn telefoon om zijn auto heen. De bestuurder bleek een 92-jarige man, meneer Ho, een typisch schattig Indonesisch mannetje. De linker voorband van zijn auto was compleet aan flarden! Formule1 aan flarden! Hij moest naar Nieuw-Vennep. Ik dacht dus van niet! Ik heb hem naar de bushaltehaven geloodst, alarmlichten aan laten doen en de ANWB gebeld. Maar meneer mocht niet geholpen worden op mijn pasje (gouden lidmaatschap hè!). Hij moest zelf maar een abonnement afsluiten van 186 euro en dan zou er iemand komen. En daar sta ik dan... Midden in de nacht, in mijn rokje met blote benen. Ik heb het koud. Er waait zo’n gurig herfstwindje. Dan maar de politie bellen. Wachten tot ze komen doen we in de auto; het is echt te koud om buiten te wachten. Ondertussen mevrouw Ho gebeld om te zeggen dat haar man pech had en dat de politie onderweg was. Ze was blij dat ik belde. Al wachtend naar de verhalen geluisterd over hoe meneer Ho naar Nederland is gekomen. Zijn vrouw hier heeft ontmoet. Dat hij 35 jaar een Indonesisch restaurant in Haarlem heeft gehad.... Toen de agenten kwamen, is de band verwisseld en klaar. Meneer Ho blij; hij kan naar huis. Politie blij dat ik ‘m van de weg had gehaald, vrouw blij dat haar man veilig naar huis komt. Eind goed, al goed! Aan iedereen die voor mij reed die niet de moeite namen om even polshoogte te nemen: karma is a bitch!”

Vlak voor 18.00 uur vinden de laatste gasten een plekje aan de gedekte tafels. In een ongedwongen sfeer wordt daarna van de maaltijd genoten. | Foto: RE

‘Iedereen voelt zich welkom bij Eetcafé Salvatori’ LISSE n Als de deuren van Eetcafé Salvatori opengaan om 17.30 uur, staan de eerste gasten al te wachten. De jassen gaan uit, men meldt zich om te betalen en krijgt een naamsticker uitgereikt. Het is 4 oktober en de bezoekers hebben trek. Team Marjo heeft gekookt, dan staat er een Indonesische maaltijd op het menu. Door Ruth Eppink

Iedereen die de zaal binnenloopt waar twee lange rijen tafels gedekt zijn, wordt hartelijk begroet door Marianne Brouwer, die het idee voor het eetcafé een aantal jaren geleden tot uitvoering bracht. Aanvankelijk eens per maand en nu al goed voor maandelijks drie woensdagavonden, waarbij verschillende kookteams achter de pannen staan. Rond 18.00 uur zijn alle gasten binnen en hebben ze een plekje aan

de tafels bemachtigd. Dan vraagt Marianne even de aandacht. Ze verwelkomt de nieuwkomers onder de bezoekers en doet wat mededelingen. “Het Eetcafé krijgt wel eens wat cadeautjes... Zo hebben we nieuwe servetjes gekregen en bestek. Daar zijn we ontzettend blij mee, dank jullie wel”, klinkt het. Vervolgens is er tijd voor een kort gebed en daarna loopt iedereen met zijn bord naar het buffet. Marjo, Erik en Benita van het kookteam scheppen bami, saté, ajam pedis en tafelzuur op. Er is genoeg, dus meerdere bezoekers gaan voor een tweede ronde. CONTACT

Tijdens de maaltijd wordt overal geanimeerd gepraat met elkaar. De nieuwkomers worden betrokken bij de gesprekken. De ongedwongen en warme sfeer maakt dat iedereen zich welkom voelt. “Dat is ook precies de bedoeling”, zegt Marianne. “Het idee achter het eetcafé is om mensen die zich een-

zaam voelen, of die nog maar weinig mensen kennen in Lisse op een laagdrempelige manier met dorpsgenoten in contact te brengen. Dat werkt heel goed, zoals je ziet. Doordat het zo in trek is, hebben we wat regels ingevoerd. Zo mogen buurtbewoners op de maandag voor er een eetcafé is, ‘s ochtends tussen 8 en half 9 bellen met Anneke Boogerd, en van half 9 tot 9 mogen ook anderen bellen voor maximaal twee reserveringen. Om ervoor te zorgen dat niet altijd dezelfden aan tafel zitten, mag je per maand twee keer komen.” VROEG UIT BED

Anneke die de telefonische aanmeldingen binnenkrijgt, zegt dat er ook geregeld mensen van buiten Lisse aanschuiven. “We zien hier veel buurtbewoners, maar ook eters uit bijvoorbeeld Hillegom en Lisserbroek. Soms grapt een beller wel eens: waarom kan dat aanmelden alleen tussen 8 en 9 uur, dan moet ik zo vroeg mijn bed uit. En

natuurlijk zijn er altijd bellers die het al om vijf voor acht proberen, maar 8 uur is 8 uur, hoor!”, lacht ze. AFWASSEN

Na de maaltijd staat er nog een Filipijns toetje op het programma, gevolgd door een kopje koffie of thee. Daarvoor halen vele gasten een van huis meegebrachte mok tevoorschijn. “Een traditie uit de tijd dat we alles nog met de hand moesten afwassen. Het scheelde een hoop werk, want die kopjes nam iedereen weer mee. Maar ondanks een mooie spoelmachine kunnen we ook nu nog wel hulp gebruiken. Die machine moet immers ook in- en uitgepakt worden”, zegt Marianne. Het is misschien iets waar niet iedereen bij stilstaat, maar alles drijft bij het eetcafé en de andere activiteiten van Salvatori op vrijwilligers. En daarvan zijn er nooit genoeg. Rond 19.30 uur, als de meeste gasten op het punt staan te vertrekken, begint iemand alvast met stofzuigen. Ja, ook dat moet gebeuren...

COLUMN

Alles gaat sneller Het internet afstruinen naar een goede deal: ik houd ervan. Of het nu gaat om kleding, reizen of een cadeau. Maar niet alleen van een scherpe prijs word ik blij, ik wil ook graag weten hoe snel iets geleverd wordt. Belangrijk als ik bijvoorbeeld last minute een verjaardagscadeau nodig heb. Steeds meer webshops houden daar rekening mee. Zo krijg je vaak binnen een paar uur een mail met de track-andtrace code waarmee je precies kunt zien wanneer en hoe laat je pakketje bezorgd wordt. En kijk je tegenwoordig bijna gek

op als het niet binnen een dag geleverd wordt. Wij doen mee De snelheid waarmee we online kunnen shoppen werkt door in onze verwachting in andere diensten. Zo zien we dat mensen ook steeds sneller willen weten waar ze aan toe zijn als ze een huis gaan kopen. Helemaal nu de huizenmarkt weer is aangetrokken en je snel een bod wil kunnen doen als jij je droomhuis spot. Kan ik wel een hypotheek krijgen?

Hoeveel kan ik eigenlijk lenen? Wat kost dat me per maand, nu en in de toekomst? Wat moet ik allemaal regelen? Hoeveel tijd kost het? Gelukkig kun je met je hypotheekvragen ook steeds sneller terecht. Zo heb je met de Hypotheek-24uurs-service bij SNS al binnen een dag een afspraak voor een oriëntatiegesprek. Goede deal, toch? Kom langs Ben of ga je ook op huizenjacht? Ga dan goed voorbereid op pad. Kom langs in

een van onze SNS winkels voor een gratis oriëntatiegesprek of maak een afspraak binnen 24 uur. Dat kan ook op snsbank.nl/ afspraak.


Gezocht: Lid Raad van toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen, die –met uitzondering van de voorzitter- ieder een eigen aandachtsgebied hebben. Op www.hozo.nl/werken-en-leren is het volledige profiel te vinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Waling, voorzitter van de Raad van Toezicht, tel.nr.:06-51546689 of mevr. J. Ricke, directeurbestuurder, tel.:0252-576500.

Lekker zitten bij op de collectie van

elke zaterdag om 18:05 uur bij elke zaterdag om 18:05 uur bij

Halloween discozwemmen Model Lorenzo 2 zitsbank + longchair S van € 1.999,- voor

€ 1.195,-

Model San Remo Leverbaar met kleine of grote rugkussens 2,5 zitsbank met longchair M van € 2.399,- voor

€ 1.395,-

Nu tijdelijk gratis upgrad e naar Latex vlokvulling zitkussens!

Lekker griezelen en swingend zwemmen op de laatste top 40 hits Vrijdag 20 oktober van 19.00 – 21.00 uur

Hoekbank Firenca 3 - hoek - 2,5 Stof Ashton Desert- Casia kussens van € 3.299,- nu voor

Voor kinderen t/m 14 jaar (A diploma verplicht) Entree € 5,90 p.p.

€ 1.895,-

Sportlaan 21, 2161 VA Lisse, T 0252 - 414488

www.sportfondsenlisse.nl Model Giorno 3-hoek-2

Klein heiwerk

van € 2.899,- nu voor

Model Fabio Heerlijke grote XL sofa

€ 1.695,-

van € 1.799,- nu voor

€ 995,-

Keuze uit veel stoffen en kleuren uit de Elite en Mix & Match collectie

Ook op moeilijk bereikbare plaatsen voor uw: aanbouw, tuinmuren, serrebouw of funderingsherstel

LET YOUR HOME SMILE! Openingstijden: ma. 13.00 tot 17.30 uur di. t/m vrij. 10.00 tot 17.30 uur do. koopavond tot 21.00 uur zaterdag 10.00 tot 17.00 uur zondag 12.00 tot 17.00 uur

Trendhopper Zoeterwoude Rijneke Boulevard Zoeterwoude Hoge Rijndijk 315 T. 071 - 589 93 46 www.casba.nl

INRUIL KUNSTSTOF KOZIJNEN // DAKKAPELLEN // AANBOUWEN VERBOUWINGEN // ZONWERING // VELUX-DAKVENSTERS

DAAGSE

15 JAAR GARANTIE! + GEEN AANBETALING!

TOT 350,- VOOR UW OUDE BANK Actie duurt tot en met 15 oktober 2017*

ELKE ZONDAG OPEN! VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Openingstijden: ma. gesloten // di. t/m vr. 09.00-17.00 uur za. 09.00-13.00 uur (tevens op afspraak geopend) Luzernestraat 106A (industrieterrein Spoorzicht) 2153 GN Nieuw-Vennep 0252 - 67 50 80 // info@multigevel.nl

*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN IN DE WINKEL.

WWW.MULTIGEVEL.NL

RIJNEKE BOULEVARD ZOETERWOUDE HOGE RIJNDIJK 315 (2E ETAGE)

Aanb. geldig van 11-10 t/m 17-10-2017 | Afgehaald, zolang de voorraad strekt.

BLOEMBOLLEN NÚ PLANTEN STRAKS GENIETEN! THUJA OCC. BRABANT Perfecte haagvormer Hoogte 180 cm

10 75 00 . VOOR

van 12,50 voor

9.

95

PATIO-CYCLAMEN

Geeft extra kleur in de najaarsmaanden

GROOTSTE ASSORTIMENT

BLOEMBOLLEN IN DE REGIO Deze week ontvangt u bij aankoop van € 10,- bloembollen een handig plantschepje t.w.v. € 2,95

50%

KASSA KORTING

van 1,95 voor

0.

99

*max 1 per klant

GRATIS!*

Kijk ook op www.deoosteindeonline.nl

ROODKAPJE

Laagblijvende rode tuintulp Grote zak, 25 stuks van 4,50 voor

2.

www.deoosteindeonline.nl Openingstijden: ma. t/m vrij. 09.00 - 18.00 uur zat. 08.30 - 17.00 uur

Zandlaan 22, 2181 HS Hillegom (grens Bennebroek) Tel. 023-5846338

Schipholweg 1088, 2141 BG Vijfhuizen (grens Haarlem) Tel. 023-5581528

www.deoosteinde.nl

95


column/nieuws

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

DINSDAG 10 OKTOBER 2017

9

Collegecolumn Tweewekelijkse column van het college van Lisse. Bij toerbeurt geschreven door een van de wethouders of de burgemeester.

Waarom duurt het zo lang, gemeente?

Geslaagde bollenmarkt in herfstige Keukenhof LISSE n De jaarlijkse bloembollenmarkt in Keukenhof is een succes geworden. Door Arie in ‘t Veld

Het was wellicht iets rustiger dan in een aantal voorgaande jaren, waarschijnlijk mede door de weersomstandigheden veroorzaakt, maar druk was het wel. Zowel op de markt als in het park waar vele mensen de gelegenheid te baat namen om Keukenhof in herfstkleuren te zien en te kijken of de contouren van het nieuwe plantschema voor het seizoen 2018 te zien zijn. Veel mensen sjouwden zware tas-

sen en zakken bollen met zich mee, onder wie een flink aantal buitenlanders; de kentekens op de parkeerplaats lieten daar geen misverstand over bestaan. Overigens is deze bloembollenmarkt niet zozeer een aankoopplaats voor goedkope bollen, maar vooral voor bijzondere bolgewassen. De aanwezige kwekers gaven de nodige informatie over de planttijd en plantdiepte en dergelijke waarmee men thuis goed uit de voeten kan voor het realiseren van een fraaie voorjaarstuin. Aan het aantal bezoekers en gekochte bollen te zien zullen er komende lente veel van deze tuinen te vinden zijn.

Ter Specke kleurt oranje LISSE n FC Lisse was van 4 tot en met 10 oktober in de ban van de eerste kwalificatieronde van het Europees Kampioenschap onder de 19 jaar. Door Jankees Faas

Oranje trad aan tegen hun leeftijdsgenoten van Slovenië, Hongarije en Malta. De doelstelling is het bereiken van de eindronde, volgend jaar juli in Finland. De wedstrijden werden gespeeld op de sportparken van FC Lisse en FC’s Gravenzande. Door de zware regenval had het hoofdveld van FC Lisse het zwaar te verduren gehad. Op het laatste moment moest er zaterdag nog

gekalkt worden om de witte lijnen zichtbaar te maken in de doelgebieden voor het duel tussen Nederland en Hongarije. Na winst op Malta (30) en Hongarije (2-0) is Nederland vrijwel zeker van plaatsing voor de volgende kwalificatieronde. FC Lisse heeft maanden naar dit toernooi toegewerkt. Er werd veel gevergd van de vrijwilligers. Zo zijn er onder meer mensen nodig die de teams begeleiden, de pers ontvangen en de kleedkamers in orde maken. Als toernooiarts fungeerde Freek van der Salm en er waren voldoende EHBO’ers. Een PR-team zorgde voor sfeermuziek en de juiste volksliederen. Dit allemaal onder een strakke regie van de UEFA.

Deze vraag is ons bekend. Wordt hij niet gesteld op een verjaardag, op straat of tijdens een informatieavond, dan zijn het soms wel onze eigen ambtenaren die er meer vaart in zouden willen hebben. Maar, hoe flauw het ook klinkt, dat kan vaak niet door alle regels en wetgeving waar we ons aan moeten houden. Dat weten onze ambtenaren natuurlijk wel, maar u als inwoner neem ik graag eens mee in zo’n lange procedure. Ik kies daar de gebiedsontwikkelingen en nieuwbouwplannen voor want die spannen wel de kroon. En een mooi moment, nu er weer volop gebouwd wordt! Volop in ontwikkeling De economische crisis ligt achter ons. De rente is laag, er worden weer veel huizen verkocht en er komen ook weer extra huurwoningen beschikbaar. Ik ben blij met die inhaalslag. We willen toch graag dat onze kinderen een woning in Lisse kunnen vinden en niet gedwongen worden om in een andere gemeente te gaan wonen. Sommige ontwikkelingen zijn

al zichtbaar: Havenkwartier, Christinastraat, Waterkanten en de appartementen op de hoek Julianastraat/ Nassaustraat. Daarnaast zijn Geestwater, Dever-zuid, Achterweg, Meerzicht, Elka en Don Bosco in ontwikkeling. Er staat een hoop te gebeuren. Maar, het duurt dus even. De procedure Voor bouwplannen gelden heel veel wetten en regels. Bijvoorbeeld het bouwbesluit, waarin allerlei voorschriften staan waaraan een woning moet voldoen. Dan is er nog het bestemmingsplan dat misschien moet worden gewijzigd. Vaak is er onderzoek nodig, zoals een milieuonderzoek op de locatie en een flora- en faunaonderzoek. Als de plannen uiteindelijk zijn uitgewerkt, dan worden ze ter inzage gelegd. Dit duurt in de regel zes weken. In deze periode kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Daarna volgt nog de bezwaarperiode en dan is tot slot ook nog een gang naar de rechter mogelijk, tot uiteindelijk naar de raad van state. Een hoop

hindernissen dus, voordat er ook daadwerkelijk gebouwd kan gaan worden. Ook ergens goed voor U ziet, de vraag waarom een bouwplan zo veel tijd kost, is vrij gemakkelijk te beantwoorden. Alleen is het antwoord misschien niet zo bevredigend. Altijd weer die regelgeving, waar we als gemeente niet omheen kunnen. Aan de andere kant: diezelfde regelgeving voorkomt ook een hoop chaos en ellende. Je moet er toch niet aan denken dat achteraf blijkt dat woningen niet veilig zijn of dat er vervuiling in de bodem zit. Om tijd te winnen, proberen wij wel al aan het begin zo veel mogelijk met ontwikkelaars af te stemmen. Zodat na een hopelijk soepel proces het bouwplan wordt vastgesteld en de bouw kan beginnen. Een moment waar ik als wethouder steeds weer blij mee ben! Cees Ruigrok cruigrok@lisse.nl

Gezellig klaverjassen en bingo spelen bij Buurtvereniging Wilhelmina LISSE n De komende tijd vinden er

maandelijks klaverjas- en bingoavonden plaats bij buurtvereniging Wilhelmina. Dit gebeurt in het gebouw van de Lissesche IJsclub, Randmeerstraat

75. De klaverjasavonden zijn op de woensdag, te beginnen op 18 oktober, gevolgd door 8 november en 13 december en in 2018 op 10 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april en 9 mei. Bingo is er maandelijks op de vol-

gende zaterdagen: 21 oktober, 18 november en 16 december. In 2018 gaat het om 27 januari, 24 februari, 24 maart, 28 april en 26 mei. De zaal gaat steeds om 19.30 uur open. Het kaarten en de bingo beginnen om 20.00 uur.

ARIE BOMBARIE

Onvermogen De fractie SGP-ChristenUnie heeft een brevet van onvermogen ingediend. De fractie stelt namelijk aan de gemeenteraad van Lisse als opvolger van de vertrekkende wethouder Evert Jan Nieuwenhuis de heer Johan van Buuren uit Oud Beijerland voor. Waarschijnlijk zeer kundig en representatief voor de fractie, maar geen Lisser. In het persbericht wordt weliswaar gesproken over een vergelijkbare gemeente als Lisse en zelfs een vergelijking met de functies die Evert Jan Nieuwenhuis tot op heden in ons goede dorp uitoefende. Leuk natuurlijk in zo’n bericht, maar kennelijk slaagde de Lissese fractie er niet in binnen de eigen gelederen een vervanger te vinden die aan dezelfde voorwaarden voldoet, doch in elk geval Lisser is. Ik (en met mij vele dorpelingen) zijn benieuwd of hij net zo bekwaam, maar ook net zo’n visie op de loop der dingen heeft als Nieuwenhuis, die door vele nogal eens wordt

verweten eigenzinnig te zijn. Maar kennelijk kun je daarmee goed wegkomen, want intussen is hij dan toch maar mooi burgemeester geworden. Van alle plaatsen op aarde in Waddinxveen, maar het gras bij de buren is altijd groener. Nu mag Nieuwenhuis in die gemeente zijn kunsten vertonen als de gemeenteraad in die plaats hem die ruimte biedt. Op het gebied van het gescheiden inzamelen van het afval bijvoorbeeld, waarover al weer landelijk de discussies over de zin en onzin hiervan zijn gestart. Niet in Lisse, want Nieuwenhuis houdt voet bij stuk en hier verloopt het

allemaal volgens hem erg goed. En groener is het gras dus volgens het aloude gezegde bij de buren, maar niet volgens de werkelijkheid. Niet in de laatste plaats omdat Lisse is uitgeroepen tot het groenste dorp van Nederland. BIESBOSCH

Groen staat in Lisse hoog op de agenda. In positieve zin, maar ook in negatieve, gezien het grote aantal (soms zeer lange) mails dat ik hierover ontving. Uit diverse woonwijken kreeg ik de melding dat men hier het bezoek van de jury heeft gemist. Zoals uit het Nassaupark: “Ik denk dat als de jury de aanblik van onze vijver op het Nassaupark zou bekijken dat we dan niet eerste zouden zijn geworden. Wij bewoners van het Nassaupark willen eigenlijk weer ons uitzicht hebben zoals het vroeger was. Sinds een paar jaar meld ik mij op de site verbeter de buurt.nl om maar aan te geven dat dit voor een

gemeente als Lisse eigenlijk niet kan en dat dit eerder thuis hoort in het nationaal park De Biesbosch.” BESCHOTTING

Of vanuit Meerenburgh: “De gemeente heeft geld gekregen van de Waterschappen om de beschotting van de sloten opnieuw te realiseren. Pas als dat gedaan wordt dan worden de bosjes verwijderd en geëgaliseerd. De bomen gaan dan ook weg. We hebben wel in de krant gelezen dat wij in 2019 aan de beurt zijn. Ik geloof dat nu niet meer. Ik snap ook niet wat de reden is om de groenste gemeente van Nederland te willen zijn terwijl ze heus wel weten dat ze nooit voldoende personeel kunnen krijgen om dit alles te onderhouden. Om maar van het groen tussen de tegels waar je echt op uitglijdt maar niet te spreken. Als ze al dat groen in de toekomst willen blijven onderhouden gaat dat de gemeente echt heel veel geld kosten.”

Deze column is geschreven door Arie in ‘t Veld en verschijnt om de week in deze krant. Reageren? arie.thea.veld@ziggo.nl


Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Goudwisselk antoor is eigendom van familie De R uiter en heeft ruim 2 5 jaar expertise!

Ook u heeft kostbaarheden in huis. Misschien wel veel meer dan u denkt. Een paar oude munten, bankbiljetten of een diamant bijvoorbeeld. Of een doosje met sieraden zoals een ketting, een ring of een horloge. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Dan ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn. Als u deze zou willen verkopen betalen wij u ook nog eens een reële prijs. Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Inkoop

Verkoop

Veiling

Verpanden

Beleggen

Taxatie

Goud

Zilver

Munten

Sieraden, diamanten en horloges

Oude bankbiljetten

Postzegels

Antiek speelgoed

Kantoor Hillegom Winkelcentrum Brakershof achter Lunchroom Dunant Henri Dunantplein 24 2181 EM Hillegom hillegom@goudwisselkantoor.nl

Meer dan 70 locaties ë! in Nederland en Belgi

Openingstijden Elke donderdag van 10.00 - 16.30 uur Kantoren bij u in de buurt: Haarlem (ma. t/m za.) en Katwijk (ma. t/m za.)

www.goudwisselkantoor.nl


column BO/nieuws

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

bo

radio tv internet

de omroep van de bollenstreek!

De Banjoshow Kent u houthakkeroverhemden? Weleens een kampvuur gemaakt ergens in de vrije natuur? Lekker met vrienden muziek maken? Als je die drie zaken nou in een pannetje stopt, dan komt daar het radioprogramma de Banjoshow uit. Giel de Banjo presenteert het programma, al jaren. Dat is uiteraard niet zijn echte naam, maar zijn artiestennaam. Normaal vind ik dat altijd een beetje sneu, een artiestennaam (sorry, Johnny Lion), maar bij Giel past het. Hij speelt namelijk banjo. En hoe omschrijf ik hem verder? Giel is eigenlijk gewoon Giel, gek van muziek. Geen idee of hij nog rookt. In onze oude studio aan de Losplaatsweg hadden we nog een rookruimte. Giel maakt radio op vrijdagavond 22.00 uur. Eenzaam en verlaten zit Giel dan in de studio en dan rookte hij stiekem zijn zelf gemaakte shaggies waar het niet mag, in de radiostudio. Ik heb hem weleens betrapt, maar tegen Giel zeg je niet dat iets niet mag. Geen idee of hij in de nieuwe studio nog steeds stiekem rookt. Laten we het maar geheim houden. Giel is misschien wel onze meest anonieme radiomaker. Voor mij zeker. Eigenlijk moet ik regelmatig met alle radiomakers contact hebben. Gaat alles goed? Waar kan het beter? Bij Giel heeft dat niet zo veel zin. Hij maakt namelijk een uniek programma. Officieel brengt hij blue grass muziek of geluiden uit het zuiden. Ik noem het altijd kampvuurmuziek. Ogen dicht, shaggie er bij, lekker biertje, voeten warm bij het kampvuur en Giel en zijn maten ouwehoeren wat, maar vooral: ze maken muziek. Dat hij zelf muzikant is en dat hij verstand van zaken heeft, hoor je aan het programma. Trekt het programma volle zalen? Geen idee. Voldoet het aan de wet waar een lokale omroep aan moet voldoen? Nee, want het is niet gericht op de Bollenstreek. Maar: kan ons het schelen. Als omroep hebben we nog programma’s die 20 jaar geleden zijn gestart door de echte liefhebber. Vaak geprogrammeerd op uren dat slechts een select groepje luisteraars afstemt. Jammer dan. Het is gewoon een goed programma, gemaakt met het hart. Wij bieden een echte vakman de mogelijkheid om zijn muziek, op zijn manier, via de radio te laten horen. Dat past niet zo goed in een beleidsplan. Er worden geen sponsors door getrokken. We scoren er geen punten mee bij officiële instanties. Jammer dan. Giel is een fenomeen. Het programma is geweldig. Big is beautiful? Wel nee, weg van de grote getallen, het is niet alleen de massa die telt. Soms is aandacht voor wat echt waardevol is, belangrijk. Leve Giel! Allemaal luisteren vrijdag van 22.00 tot 23.00 uur. En vergeet je kampvuur niet.

DINSDAG 10 OKTOBER 2017

11

‘Van vader op zoon’: 5 generaties Veldhuyzen van Zanten n Jonkheer Six neemt eerste exemplaar in ontvangst HILLEGOM n Vijf generaties heeft de familie Veldhuyzen van Zanten op dezelfde locatie haar onderneming gehad: Kwekerij Veelzorg. Nu de onderneming op de plek langs de Stationsweg gestopt is, is het tijd voor een boek over deze bekende Hillegomse familie. Door Remco Out

Zaterdag 7 oktober hadden familie, vrienden en collega’s uit het vak zich verzameld in Hotel Flora voor de overhandiging van het boek ‘Van vader op zoon’. Ook jonkheer Six was gekomen om als eerste het boek in ontvangst te nemen van Paulien Veldhuyzen van Zanten. Haar man Arent was de laatste generatie die op de plek langs de Stationsweg actief was in de bloembollensector. Jonkheer Six was met een duidelijke reden de persoon die als eerste het boek in ontvangst mocht nemen. Van zijn voorvader Six IV heeft Rutgerd Veldhuyzen van Zanten in 1822 bijna zeven hectare in De zanderij in Hillegom gekocht. Hiermee startte het verhaal en het boek over de familie Veldhuyzen van Zanten. De aankoopakte is het oudste document dat schrijver Arie Dwarswaard heeft kunnen vinden in het archief van de familie. Op verzoek van de familie is Dwarswaard op onderzoek gegaan in de goed bijgehouden archieven om uiteindelijk dit boek te kunnen schrijven. Veel heeft Dwars-

Arie Dwarswaard, Paulien Veldhuyzen van Zanten en jonkheer Six. | Foto: Remco Out

waard aan de archieven gehad: “In juni 2015 begon ik met schrijven. Het bijzondere aan dit project was, dat er een groot bedrijfsarchief aanwezig is: tientallen meters planken met in- en verkoopboeken en ander archiefmateriaal zijn bewaard gebleven. Dit is een zeer waardevolle bron om mee aan de slag te gaan. Bovendien komt niet alleen de bollenteelt, maar ook de maatschappe-

Jade wint fotowedstrijd HILLEGOM n De 14-jarige Jade van Bruggen uit Hillegom heeft de vakantiefotoactie van Albert Hein en Pelikaan Reizen gewonnen. De leerling van de derde klas van de Mavo op het Fioretti Lisse leverde een foto in, die ze afgelopen zomer heeft gemaakt tijdens haar vakantie in haar vaderland China en werd door de jury unaniem als winnares gekozen.

Zaterdag 7 oktober om 13.00 uur kreeg ze van Steven Vermeulen, manager van de Hillegomse Albert Hein vestiging en Sandra Vermolen van Pelikaan Reizen Hillegom haar prijs: een 9 daagse vliegreis voor twee personen naar Florida. Om het extra feestelijk te maken waren er partybubbles. De ouders van Jade, Ingrid en Rene, waren uitgelaten. Ze konden het eigenlijk nog steeds niet geloven. Daarentegen bleef de winnares heel rustig. De winnende foto had ze gemaakt met haar vaders camera tijdens het bamboe-varen op de Yulton rivier

in Zuid-China bij het Karstgebergte. “Het was echt zo gaaf. We gingen op een vlot en een man met een stok zorgde ervoor dat we gingen varen. Het was er zo groots, zo stil, zo sereen. Jade maakte de foto en ik was er meteen al weg van. Ik vroeg haar of ik het mocht insturen en ze zei ja.” De jury deelde het enthousiasme van Ingrid. In het commentaar stond onder andere: ‘de foto straalt levendigheid uit, maakt nieuwsgierig naar het land en de mensen die daar leven, de lokale bevolking is erop gezien en zit technisch goed in elkaar’. Ingrid vertelt dat Jade al als klein meisje gek op foto’s maken is. “Als ze bloemen op de foto neemt doet ze dat vanaf onderen. Daar is ze heel lang mee bezig en het resultaat is heel bijzonder. Ze gaat binnenkort stage lopen.” Glunderend nam Jade dan ook haar prijs in ontvangst. Op de vraag wie ze gaat meenemen, antwoordt ze meteen: “Papa en mama! We gaan gewoon bijboeken”.

lijke betrokkenheid van de familie naar voren in dit project. Dat vind ik heel mooi.” Paulien Veldhuyzen van Zanten is ook erg tevreden over het eind resultaat: “Ik ben trots op de familie waar ik deel van uitmaak en ook dat Arie Dwarswaard voor ons dit boek wilde schrijven. Uit het archief zijn ook dingen naar boven gekomen die we nog niet wisten. Het is mooi dat nog

Keeper voorkomt puntverlies Hisalis H1

LISSE n Hisalis H1 nam het zondag in een uitwedstrijd op tegen Waddinxveen H1. Op papier een spannende pot. De nummer 7 tegen de nummer 8, waarbij Waddinxveen net 2 punten meer verzameld had tot nu toe. Door Marcel Bakx

Ard Zandbergen Hoofdredacteur Bo ard@bollenstreekomroep.nl De gelukkige winnares en haar ouders. | Foto en tekst: Annemiek Cornelissen

helemaal beschreven staat wat voor weer het op 23 mei 1900 was en of ‘het volk’ in de tuin kon werken.” Het boek is te koop bij Grimbergen in Lisse en bij de Readshop in Hillegom. Auteur Arie Dwarswaard geeft over twee weken bij Grimbergen een lezing over het boek. Dinsdag 21 november staat een lezing gepland bij de Vrienden van Oud Hillegom.

Hisalis H1 kwam op een 0-1 voorsprong nadat rechtsachter Jurriaan Beelen weer met een voor hem herkenbare rush over de rechterkant begon. Bij de achterlijn aangekomen gaf hij de bal voor, waar er een stick van Waddinxveen tussen kwam. Via deze stick belande de bal achter de keeper. Een eigen goal van Waddinxveen dus! 0-1 was ook de ruststand in een wedstrijd waarbij beide ploegen niet hun gebruikelijke niveau haalden, en er weinig kansen over en weer waren. In de 2e helft schoot Hisalis H1 uit

de startblokken. Matthijs Wijling Maakte een actie over de linker achterlijn waarbij hij liftend met de bal twee tegenstanders passeerde. Hij gaf de bal voor waar spits Hidde Kuiper uiteraard al op stond te wachten. Kuiper tikte de bal beheerst achter de keeper. 0-2 in het voordeel van Hisalis. Hisalis H1 drukte direct weer door. Jurriaan Beelen ging weer gas geven over de rechterkant. Met een zelfde actie waar ook de 0-1 uit viel gaf hij nu de bal voor op Hidde kuiper die de bal door de benen van de keeper tikte. 0-3! Hierna zakte Hisalis H1 volledig door de ondergrens. Waddinxveen ging alles of niets spelen en daar kon Hisalis even niks tegenover stellen. Binnen een kwartier kwam Waddinxveen terug tot 3-3, met goals uit een strafcorner, een aanval over rechts en een snelle counter. Het was aan keeper Pim Vreeken te danken dat Hisalis hier nog met een punt weg liep. Met een paar fenomenale reddingen hield hij Hisalis in de slotfase op de been. Wel weer een punt voor de mannen van Hisalis. Over de hele wedstrijd gezien verdiende Hisalis deze dag ook niet meer. Volgende week staat de wedstrijd tegen Kieviten H1, de nummer 11 van dit moment, op het programma. Om 14:45 gaat het fluitsignaal


AutoNova

John Vroom, autojournalist

Fiat Sport 105HP Ford500 Fiesta Het model is zeer herkenbaar. Beetje bolle, vrolijk ogende voorkant, met onder de motorkap die 105 pk’s, maar daar kom ik straks op terug. Een beetje hoog vanaf de zijkant gezien, maar dat staat garant voor een riante hoofdruimte, met een stijl aflopende achterkant.

D

e zevende generatie van de Ford Fiesta staat in de showroom. Hoewel hij wat design betreft ogenschijnlijk niet zo heel veel verschilt van zijn voorganger is het toch een geheel nieuwe auto die behouden heeft wat goed was en verfijnt is waar dat nodig was.

I

k denk dat bijna iedereen de

Fiat 500 eende leuke autoFord Wie kent hemwel niet, eerste Hij heeft een hoogEen reFiestavindt. uit vervlogen jaren? Als dat erg delijk aaibaarheidsgehalte. klein vierkant model, liefhebber het Italiaanse succesvol bleekvan te zijn. Elk nieuw productmodel spreektdaarna hij mij groeide erg aan, groter met Fiesta name zijnallernieuwste knipoog naar de oeren nugezien staat de Fiesta Fiatde 500 uit de jaren ’60.volwassen Een typisch in showroom. Een geval die van dit retro dus in en meerdere dat scoort goed Ford merk

opzichten heeft ge-upgrade met flink wat mogelijkheden om hem te personificeren. Mooie strakke lijnen vanaf de zijkant gezien, met een elegant oplopende raampartij. De achterkant is typisch Ford en de neuspartij is slank en elegant gevormd met natuurlijk de herkenbare grille, waarvan je aan de styling kan zien welke Fiesta-uitvoering het betreft. De standaard Fiesta bij jongde engrille minder jong zo kijkend krijgt met horizontale naar succesvolle lijnendeen verticale verkoopcijfers. mistlampen. De Heel verstandig van Fiat is het feit dat ST-line krijgt een honingraat-grilzij fris en fruitig houden le dit en model verticale mistlampen en door de regelmatig te komen met speciale versies Vignale-versie de golvende platte en is de FiatNieuw 500 Sport ‘V’ recentelijk als grilledesign. voorversie Ford uitgebreid als 105HPwaarbij met eende partij extra is de Active-line, Fiesta pk’s een subtiele facelift. staat Maar laten wat en hoger op de wielen en we eerststootranden even om dezemeekrijgt Sport heenlopen. plastic om

Typisch Italiaans Het interieur is heel bijzonder. Achter het dikleren, fraai ontworpen stuur net als toen een ronde klok, maar dan nu wel hypermodern, voorzien van een digitale snelheidsmeter, een toerenteller en meerdere infogevers. Royaal en eenvoudig bedienbaar infotainmentscherm in het midden, met daaronder op het symmetrisch als middenconsole een semi-Cross-Over te ogen geplaatste en speelsvoor ontworpen en tegelijkertijd de senioren bedieningsknoppen. Onlogisch blijft, aantrekkelijk is door de hogere althans voorzit. mij, dat de automatische instap en bediening van de zijruiten niet op het portier zitten, maar op knopjes op het Ergonomisch middenconsole. Typisch Italiaans is dat Het interieur is drastisch aangede zwarte vandashboard de stoelen en pakt, metbekleding name het voorzien vannodig een sportief kleuraccent dat was iswel ook naar mijn in blauw, of wit naar keus,isdat idee. Hetgeel eerste dat opvalt hetook in de portierbekleding terugkomt. Met centrale multimedia-touchscreen mijn vanSync3-system. 1.83 meter zit ikHet prettig met lengte het Ford zit in de sportief gevormde met goed op ooghoogte enstoelen, is gemakkevoldoende hoofdruimte. Achterin is de lijk te bedienen. Het hele dashbeenruimte wat beperkter. board is ergonomisch ingedeeld

zijn nu ook in de nieuwe Fiesta

versnellingen. Ook deze 500 Sport 105 leverbaar, zoals rijstrookbewaking, HP trekt lekker weg. Doordat de wielen parkeerassistentie, automatische bijna op de hoeken van de auto staan cruisecontrol met autobrake en heeft hijmaar een prima wegligging en maakt noem op. Zoals gebruikelekker Ideaal voor lijk bijbochtenwerk Ford is er mogelijk. een ruime keus in om de stad, maar op de openmotorgebied. Deook Fiesta is snelweg staat mannetje. De instap-500 altijdhijalzijn een lekker rijdende Ford begint bij een van 14.195 geweest en catalogusprijs dit nieuwe model rijdt euro deze Sport is wat duurder, nog en steeds heel 105HP plezierig. Goed maar daninkrijg ook wel eeneen hoopprettig luxe gevoel hetjestuur, met extra’s, zoals een zwaardere motor, stuurgedrag in 25 depk bochten. Het 16 inch lichtmetalen velgen, leren stuur en torque-vectoring systeem, waarbij

het binnenste voorwiel iets afremt en daardoor de auto zich naar binnen trekt, draagt daartoe bij zodat je krappe hairpins prachtig kunt nemen. Sportief rijgedrag Daarbij komt nog dat de zitpositie achter het dikleren stuur met afgeplatte onderkant prima is. Schake-

len met de 6-bak gaat ook strak,

versnellingspookknop, mistlampen en waardoor een overall sportiefvóór rijgezo nog mogelijk een aantalis. fijne hebbedingen. Het drag Zoals gezegd zit leuke van deze Fiat is, dat het een leuke je voorin prima, alleen achterin is auto en dat, als je er op let, erDe ook leuke het is niet overdreven ruim. bagamensen in rijden. geruimte met 300 liter is redelijk.

Jammer alleen dat de tildrempel wat hoog is. Zoals gebruikelijk bij Ford is ook deze Fiesta leverbaar met aantrekkelijk geprijsde veiligheids- en luxe pakketten, waarbij zelfs gedacht kan worden aan luxe leer en een B&O audiosysteem. Voor de echte sportieve rijders is het wachten op de ST-uitvoering die begin 2018 verwacht wordt. Voorzien van een 1.5 driecilinder met turbo die 200pk levert en de eerder genoemde honingraat-grille met verticale mistlampen. Kortom de nieuwe Fiesta is een geperfectioneerde, eigentijds ogende, sportief rijdende Ford.

met vóór je analoge klokken met Sportief rijdenscherm daar tussen een digitaal Zolang Fiat ken zijn in. De ik afwerking en het het altijd materiaalmodellen die uitnodigen tot gebruik geweest is aanzienlijk verbeterd. sportief rijden en lekker doortrekken in de Veel veiligheidsopties uit de Focus

DE NIEUWE

FORD FIESTA

De meest geavanceerde Fiesta ooit!

EEN OPVALLEND NIEUW BEELD Fiesta Trend vanaf € 14.995,- // Fiesta Titanium First Edition actieprijs € 18.995,Fiesta ST-Line vanaf € 19.545,- // Fiesta Vignale vanaf € 22.045,Private Lease vanaf € 239,- per maand Ardea Auto Lisse - Meer en Duin 72A, 2163 HC Lisse - Tel. 0252 - 466900 Ardea Auto Noordwijk - Keyserswey 1, 2201 CW Noordwijk - Tel. 071 - 3641010

www.ardeaauto.nl

Prijzen zijn incl. BTW/BPM en inclusief € 750,- Ford aankooppremie, verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Aanbieding geldt op een Fiesta uit voorraad voorzien van een geregistreerd kenteken. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: 4.3 - 4.4 liter/100 km; CO2 gr/km: 97-101


LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

week in beeld

DINSDAG 10 OKTOBER 2017

13

LISSE n Vorige week is begonnen met de sloop van enkele flats in de Van Speykstraat. Door Arie in ‘t Veld

HILLEGOM n In de wijk Elsbroek maakte Corine Zijerveld vorige week deze bijzondere foto. Of de auto staat hier al heel lang op dezelfde locatie, of de herfst schiet hier letterlijk met paddenstoelen uit de grond. Het lijkt hier trouwens om een geschubde inktzwam te gaan. De hoed scheurt later vanaf de rand in en vervloeit tot zwart. De holle steel is 10-20 cm hoog met een lage, beweegbare, vrij snel afvallende ring. De ‘lamellen’ zijn wit als ze jong zijn, maar verkleuren later vanaf de rand via roze naar zwart. De geschubde inktzwam (Coprinus comatus) is een van de meest voorkomende van de honderd soorten inktzwammen die in Nederland voorkomen

Vooralsnog is er geen sprake van het grote breekwerk, maar ook met rustig aan de zaak oppakken komt men er wel uit. Op den duur verrijzen op deze plek woningen in diverse uitvoeringen en ook in diverse prijsklassen, waarover onlangs een goedbezochte informatiebijeenkomst werd gehouden. Als er voor 70 procent aan opties/ verkopen in het boek staan, gaat Adriaan van Erk bouwen en zal dit stukje Lisse er totaal anders uit komen te zien.

n Opening clubgebouw Roeivereniging Iris heeft oosters tintje LISSE n Burgemeester Lies Spruit en godin Iris (vertolkt door Anouk Kragtwijk) hebben onlangs het clubgebouw en de botenloods van Roeivereniging Iris feestelijk geopend. Na de oplevering en verhuizing van de Visserkade naar de Ruishornlaan in september 2016 zijn de leden van de roeivereniging hard aan het werk gegaan. Het gebouw is destijds casco opgeleverd en de afwerking is grotendeels door de leden zelf gedaan. Vele avonden en weekenden is er gewerkt. Voor de inrichting is enorm veel materiaal hergebruikt: servies en meubilair van de mavo Uitermeer, de vloer uit sporthal Meerzicht, deuren uit Rustoord, verwarmingsventilatoren uit de Hobaho etc. Een goed voorbeeld van hoe materialen en spullen een tweede leven gegund is. Burgemeester Spruit knipte samen met roeister Isabel van Opzeeland het lint door. Hun entree werd bijgestaan door Chinese Leeuwendansers van de Kung Fu Academy van Ricardo Sousa. Met hun dans werden de boten een behouden vaart toegewenst. Roeien bij RV Iris kan op alle niveaus, variërend van veilig de eerste vaardigheden leren voor het vlot tot marathons en wedstrijden. Jong en oud, iedereen is welkom. De roeisport kan het hele jaar beoefend worden, bij vorst of harde wind verhuist de training naar binnen. En na afloop bijpraten aan de zelfgebouwde bar, uiteraard van gerecycled materiaal.

REGIO n De bruggers van het Fioretti College hebben afgelopen vrijdag zoveel mogelijk geld geprobeerd op te halen tijdens de Franciscusdag. Er werden spelletjes gespeeld, een klassenstrijd gehouden in de sporthal, gezwommen in Lisse en hard gelopen om de school in Hillegom. Tijdens een Bruggersfeest op de locatie in Hillegom werd rond 21.00 uur onthuld welk bedrag er bij elkaar gesport was voor het goede doel, Stichting Droomdag: 12.785 euro. Daar kwam een cheque van 500 euro bij van schoonmaakbedrijf Hectas. Een totaalbedrag van 13.785 euro dus. Meer op lissernieuws.nl

HILLEGOM n Dit jaar was er op dierendag een hondendemonstratie op de huiskamers van de verpleegafdeling in Bloemswaard. Twee honden en hun coaches hebben laten zien hoe behendig zij zijn in verschillende trucjes en zoekspelletjes. Zo konden de honden snoepjes vinden die door bewoners verstopt waren in een soort speelkleed, konden zij een puzzel oplossen en uiteraard mochten zij tussendoor geaaid worden. Laura van Brummelen is coach en werkt samen met haar co-coach hond Famke. Samen vormen zij LFcoaching. Marcella Strick, coach en therapeute bij Eigenwijzewereld, werkt samen met haar therapiehond Soof. Met z’n vieren voeren zij vaker projecten uit in onder andere verzorgingshuizen en verzorgen inloopochtenden over een bepaald thema.


BAAIJ-FRESH ondisch Bourg genieten!

Kanaalstraat 57 Lisse

Iets te vieren? Op de eerste verdieping hebben wij een gezellige bovenzaal waar u met een groep een besloten feest of receptie kunt geven. Afhankelijk van het soort feest of receptie is het maximum aantal personen aan te passen. De uitstraling van de zaal is oud Engels voorzien van een open haard, een aparte bar en desgewenst tafels en stoelen aan het raam met een uitzicht op ’t Vierkant.

Kanaalstraat 59 Lisse

0252-413475

|

Heereweg 227 - 2161 BG - Lisse - Tel. 0252 229266 info@chiqueensimpel.nl - www.chiqueensimpel.nl

www.baaijfresh.nl

SATURDAY NIGHT MUSIC MET BRITT Graag reserveren via 071 -36- 12723 of info@hvnw.nl Britt zal van 20.30 tot 23.30 uur zingen

14 OKTOBER 201 7 ONBEPERKT SPARE RIBS €17,50 ONBEPERKT SLIPTONGEN €25,-

Grand Café Cineac Lisse Als je moeilijk een keuze kunt maken uit de vele gerechten op een menukaart, dan heeft Grand Café Cineac de oplossing. Vanaf nu kan je naast de normale kaart ook onbeperkt tapas eten, die gebaseerd zijn op de Frans keuken. Het is te zien als een proeverijtje, maar dan in het groot. Zo kan je uit dertig verschillende gerechten kiezen. Het ene moment zit je te genieten van een kaasfondue met groenten en brood om vervolgens een eendenborstsalade te eten. Lekker de hele avond genieten van al die kleine feestjes die voorbijkomen.

Zeestraat 7a | 2211 XA Noordwijkerhout

Wil je meer weten over de tapaskaart kijk dan op onze site www.cineaclisse.nl.

www.cafevandergeest.nl

...VOOR EEN BOURGONDISCH DINER EN DE BESTE FILMS LISSE

Floralisplein 69 • Lisse • Tel. 0252 830393 • www.cinemafloralis.nl


Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen

Ultieme Villa Beleving EUR 50,00 p.p. Gratis shuttle service binnen Noordwijk Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises

Geniet van onze Oosterse gastvrijheid in ons compleet gerenoveerde restaurant

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen

Santhe Dranken Gratis shuttle service binnen Noordwijk Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises

Ultieme Villa Beleving EUR 50,00 p.p.

Ruim assortiment!

Proeverijen!

Relatiegeschenken! U kunt ook bij ons genieten van onbeperkt Sushi & Chinese tapas U kunt ook bij ons genieten van onbeperkt Sushi & Chinese tapas

Ultieme Villa Beleving EUR 50,00 p.p.

Ultieme Villa Beleving Gratis shuttle service binnen Noordwijk Cocktail vooraf - 3-gangen Beleving Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee p.p. & Friandises Ultieme Villa EUR 50,00 € 50,00 p.p. No.: 0100

Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises

Reserveer nu ook via onze Facebook

Ultieme Villa Beleving

No.: 0100

Havenstraat 12 - Noordwijkerhout - 0252-769222 - www.santhe.nl shuttle service binnen Noordwijk Gratis Gratis shuttle service binnen Noordwijk Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen No.: 0100 Cocktail vooraf & Friandises ail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee € 50,00 p.p. 3-gangen Menu van de Chef Onbeperkt tafelwater Ultieme VillaKoffi Beleving EUR 50,00 p.p. e/thee & Friandises Gratis shuttle service binnen Noordwijk Ultieme Villa Beleving EUR 50,00 p.p.

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen Gratis shuttle service binnen Noordwijk vooraf Ultieme Villa Beleving € Cocktail 50,00 p.p. Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises Gratis shuttle service binnen Noordwijk Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises

3-gangen Menu van de Chef Ultieme Beleving Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 Villa november 2017; maximaal 4tafelwater personen Onbeperkt No.: 0100 Ultieme VillaKoffi Beleving EUR 50,00 p.p. € 50,00 e/thee & p.p. Friandises Ultieme Villa Beleving EUR 50,00 p.p.

Geldig: uitsluitend •Gratis shuttle service binnen Noordwijk •Cocktail vooraf Ultieme Villa Beleving EUR 50,00voor p.p.diner; •3-gangen Menu van de Chef •Onbeperkt tafelwater •Koffie/thee & Friandises t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen

Gratis shuttle service binnen 2017; Noordwijk Geldig: uitsluitend diner;service t/m 30 november maximaal 4 personen Gratis voor shuttle binnen Noordwijk Gratis shuttle service binnen Noordwijk Cocktail vooraf Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de3-gangen Chef - Onbeperkt tafelwater Friandises Menu van deKoffie/thee Chef Geldig: uitsluitend voor &diner; Onbeperkt tafelwater t/m 30 november maximaal 4 personen Ultieme 2017; VillaKoffi Beleving EUR 50,00 p.p. e/thee & Friandises Ultieme Villa Beleving EUR 50,00 p.p.

No.: 0100

No.: 0100 0100 No.:

No.: 0100

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen No.: 0100 Geldig: voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen Gratis shuttle serviceuitsluitend binnen Noordwijk Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen Gratis shuttle service binnen Noordwijk

Gratis shuttle service binnen Noordwijk Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises Cocktail vooraf - 3-gangen Menu van de Chef - Onbeperkt tafelwater - Koffie/thee & Friandises

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen

No.: 0100 0100 No.:

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen

Geldig: uitsluitend voor diner; t/m 30 november 2017; maximaal 4 personen


KELTO Slaapkamercentrum 2000 m2 slaapplezier voor jong en oud!

KELTO Slaapkamercentrum

GIETERIJ 30 NOORDWIJKERHOUT

Gieterij 30

2211 XK NOORDWIJKERHOUT T. 0252 - 34 11 11

F. 0252 - 34 11 01

5 verschillende hoofdborden

Leverbaar vanaf: 160 x 200 cm

WWW.KELTO.NL

€ 2.395,-

€ 1.995,-

Vlak: van € 2.498,-

€ 1.798,Cinderella Boxspring combinatie

Boxpring Style 3C

Vlakke uitvoering, compleet met koudschuim topper en keuze uit 3 verschillende hoofdborden. Meerprijs Traagschuim topper € 150,Meerprijs Talalay latex topper € 300,Tevens leverbaar in elektrisch verstelbare uitvoering.

2 motors (RF): van € 3.998,- voor €

Boxpring Puur 140/160/180 x 190/200/210/220 cm 2.998,-

Bestaande uit: 7-zone pocketgeveerde boxen (vlakke uitvoering), 7-zone pocketgeveerde matrassen. Hoogwaardig koudschuim deklaag, soft of medium, hr toppers.

Inbegrepen: box + hoofdbord + decomatras + topper HR + poten

7-z��� po��e����� ma�ra���

C�mf�rts����� ma�rast����r�

140 x 200 cm van € 1.850,-

€ 1.295,-

Ges�of���r� h�of�b �r�

160 x 200 cm van € 1.995,-

€ 995,-

Boxspring Amsterdam

Caresse 4600

25% KORTING OP ALLE 2e MATRAS M-LINE PRODUCTEN HALVE PRIJS

Alle maten leverbaar ook elektrisch.

Diverse maten leverbaar.

160/180 x 200 cm van € 2.639,-

€ 1.995,-

90 x 200 cm van € 995,-

€ 695,Deelbaar Senioren Ledikant Montreal Inclusief elektrische lattenbodem en 5 zones pocketgeveerde matrassen. In de kleuren: noten 40, eiken 45, kersen 40. Meerprijs nachtkastje € 240,Meerprijs lengte 220 cm € 100,-

Senioren ledikant Vanaf

€ 1.995,Avek boxspring

Leverbaar in wit, kersen, blank eiken en beuken. Inclusief elektrisch verstelbare lattenbodem en luxe pocketveer matras. Compleet inclusief bezorging en montage in onze zeer ruime regio.

KELTO Slaapkamercentrum - Gieterij 30 - 2211 XK - NOORDWIJKERHOUT - 0252 341 111 - info@kelto.nl - www.kelto.nl


GELEGD EN INCL. ARBEID EN EGALISEREN

2 € 39,95 per m ZOMER OPRUIMING!! OP = OP

OPRUIMING

UIMING

50

98

OPRUIMING € 2.749 PVC VLOEREN voor € 1.649

€ 1.749 voor € 1.575

Wie de totaalinrichting van zijn huis of woonruimte wil aanpakken maar tegen de voorbereiding, NU VANAF geven bij Turk en Roof. planning en uitvoering opziet kan dit uithanden Wie kiest voor het totaaladvies voor huisinrichting geeft naast de keuze2 voor de materialen alles uit handen. Wie de totaalinrichting van zijn huis of woonruimte wil aanpakken maar tegen de Vanafvoorbereiding, € 1.419 Tevens hebben wij een haal en breng service voor mensen die slecht ter been zijn of komen voor advies bij u thuis. Manueel planning en uitvoering opziet kan dit uithanden geven bij Turk en Roof.€ 1.298 GELEGD Wie kiest voor het totaaladvies voor huisinrichting geeft naast EN de INCL. keuze voor de materialen alles uit handen. ARBEID EN EGALISEREN Tevens hebben wij een haal en breng service voor mensen die slecht ter been zijn of komen voor advies bij u thuis.

€ 18,95 per m

KORTING

20%

€ 39,95 per m2

% 0 2 40

KORTING %

ZOMER OPRUIMING

40%

30% 40%

% 0 4 30%20%

€ 1.749 voor € 1.575

€ 2.749 voor € 1.649

20% voor € 795 € 1.133

€ 3.110

voor € 2.650

ZOMER OPRUIMING

€ 1.133

voor € 795

Auping Ledikant met bodems en nachtkastjes en hoofdbord

€ 2.634

ZOMER OPRUIMING

voor € 1.698

30% 50%

50%

30%

€ 5.900 € 5.900

voor € 3.750

voor € 3.750

Style Decor Box Spring met houten lijst

Deelbaar ledikant

20%

Style Decor€ 4.495 Box Spring met houten lijst

20%

€ 1.403

voor € 985 Dressior Vigo

404%0%

ZONWERING ACTIE

Smederij 2, Noordwijkerhout 0252-370949 - www.turk-roof.nl

6600%%ACTIE 404%0% ZONWERING

voor € 2.650

€ 4.495

voor € 2.650 Deelbaar ledikant met beweegbare bodems

% 0 2 40%

40% KORTING KORTING 20%

Deelbaar ledikant met beweegbare bodems

GRATIS ruime parkeergelegenheid voor de deur Smederij 2, Noordwijkerhout - 0252-370949 - www.turf-roof.nl


Kerst! Dagto chten met B euk vanaf 13, 00

ZONDER OMWEG DE BESTE KERSTDAGTOCHTEN VAN 2017! Kom in de kerstsfeer en koop de leukste cadeautjes op de mooiste kerstmarkten van Europa! U reist per luxe touringcar en u krijgt van ons een gratis kopje koffie of thee met iets lekkers geserveerd. We vertrekken om 8.30 uur en werken met een kort opstapschema, zodat u zo lang mogelijk op de kerstmarkt bent. Nadat u van de feestelijk verlichte kerstmarkt heeft kunnen genieten, vertrekken we om 18.30 uur weer naar huis.

13,00

27,00

27,00

DORDRECHT

DÜSSELDORF

MÜNSTER

De historische binnenstad van Dordrecht is drie

Heerlijk kerstwinkelen op de twee grote tradi-

Meer dan 300 kerstkraampjes verdeeld over vijf

dagen lang de grootste en gezelligste kerstmarkt

tionele kerstmarkten in de Altstadt en aan de

Weihnachtsmarkten maken dat het in Münster

van Nederland.

Schadowplatz.

zeer gezellig shoppen is.

15,16,17 december

25 november, 2,7,8,9,14,15,16,17 december

25 november, 2,7,8,9,14,15,16,17 december

27,00

47,50

57,50

OBERHAUSEN

DICKENSFESTIVAL DEVENTER

AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL

Kerstshoppen bij CentrO, het grootste overdekte

U waant zich in de 19e eeuwse sfeer van Charles

Laat u verrassen en culinair verwennen vanaf het

winkelcentrum van Europa of op een van de kerst-

Dickens en beleeft deze markt in de historische

water door de mooiste verlichte kunstwerken

markten in Oberhausen slaagt u altijd.

binnenstad van Deventer.

gemaakt door kunstenaars over de hele wereld.

25 november, 2,7,8,9,14,15,16,17 december

17 december

18 december

62,50

79,00

229,00

ORCHIDEEËNHOEVE

2e KERSTDAGTOER

HAMBURG IN KERSTSFEER

Geniet in het licht van honderden kaarsen en

Een verrassingstocht met alle ingrediënten die bij

Laat u verwennen tijdens deze compleet ver-

lampionnen van de mooie overdekte tuinen, de

een gezellige kerst horen inclusief koffietafel en

zorgde driedaagse reis naar het Duitse Hamburg

gezellige kerstmarkt en een heerlijk feestelijk diner.

een 5 gangen diner.

in kerstsfeer.

14 december

26 december

1 t/m 3 december

Prijzen per persoon. Ga voor reserveringen naar: http://bit.ly/kerstmetbeuk

t 071 365 65 17 noordwijk • hilversum • amsterdam www.beuk.eu


interview

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

DINSDAG 10 OKTOBER 2017

19

Nu of nooit: samen sterk voor de streek, let’s go!

D

e Duin- en Bollenstreek doet het goed als aantrekkelijk woongebied maar als regionale economie minder. De economische prestaties in onze streek zijn lager dan in vergelijkbare regio’s. Je kunt het vergelijken met een ‘vals plat naar beneden’. Tekst: Jos Draijer, foto: Caroline Spaans

Nog geen reden voor grote zorgen maar wel nadrukkelijk een aandachtspunt, willen we voorkomen dat de regionale economische bedrijvigheid ongemerkt achteruit kachelt. Vandaar dat de bollenstreekgemeenten de ambitie hebben om gezamenlijk een economische impuls te geven aan de regionale economie met behoud van het aantrekkelijk wonen. Samen met ondernemers, onderwijs en andere betrokken organisaties is eerder al een Economische Agenda Duin- en Bollenstreek opgesteld. Nu is ook een Uitvoeringsprogramma met een financiële paragraaf gepresenteerd nadat onlangs in een gezamenlijke vergadering van de Colleges van B&W (Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen, Lisse en Hillegom) dat programma werd vastgesteld. Dat is echt uniek gezien de achterliggende periode van ‘vallen en opstaan’ om te komen tot versterkte regionale samenwerking. Niet eerder werden deze colleges van B&W het zo eens over een gezamenlijk, integraal programma ter versterking van de regionale economie. Het programma is nu aan de gemeenteraden voorgelegd voor bespreking in de commissievergaderingen van oktober (zie kader). Overigens, Katwijk doet ook mee in dit proces maar bepaalt haar eigen tempo van beslissen. Zij kijken ook nog met een schuin oog naar de Leidse regio. Het Uitvoeringsprogramma met elf concrete projecten (business cases) richt zich op vier sectoren: toerisme, agri, high-tech, gezondheid & welzijn. Zie

voor meer informatie www.eadb.nu. De vijf gemeenten dragen de komende vier jaar samen ruim 4 miljoen euro bij terwijl het bedrijfsleven mee financiert voor bijna een 1 miljoen euro. Dat kan oplopen bij realisering van projecten via investeringen. Voortrekkers van de Economische agenda zijn op dit moment de coördinerend wethouder Bas Brekelmans (Teylingen) namens de collega wethouders. Voor het bedrijfsleven Alfons Morssink namens Bedrijfsleven Bollenstreek. Tijd voor kort gesprek. VOOR DE UITVOERING VAN HET PROGRAMMA IS RUIM 5 MILJOEN EURO BEGROOT VOOR 4 JAAR. WAT KRIJGEN DE BURGERS DAAR VOOR TERUG?

Brekelmans: “Drie dingen: werkgelegenheid, behoud van banen en nieuwe banen in de vier sectoren van het programma. Meer naamsbekendheid en een wervend imago van de streek. En een beter ondernemers- en vestigingsklimaat voor zowel nieuwe als bestaande bedrijven. In de sector toerisme vollere terrassen, hogere bezettingsgraad van hotelbedden. Gezelligheid in het centrum en het strand het jaar rond. Eigenlijk de verbeterpunten die eerder in onderzoeken zijn aangeduid. Maar ook het voortbestaan van de bollensector zekerstellen door voorwaarden te creëren die ondernemerschap stimuleren. Denk aan infrastructuur en toegankelijkheid, eenvoudige en vlotte procedures bij vergunningen, subsidiegelden en meewerken aan nodige ruilverkavelingen. Een slagvaardiger en ondernemersvriendelijke dienstverlening dus”. IS HET NODIG OM HET VESTIGINGSKLIMAAT TE VERBETEREN?

Morssink: “Zeker, want als je de economie in wat groter verband bekijkt, zijn we een soort achtertuin van de Randstad. Het is prettig wonen maar

25 oktober (Hillegom)

we moeten oppassen dat de streek niet een slaapgedeelte van de Randstad wordt. Je moet wel zorgen dat je economisch mee blijft draaien in dat Randstad-geheel. En daar blijven we achter. Het is bijvoorbeeld soms moeilijk voor bedrijven om zich hier te vestigen wanneer je groter bent dan een middenstander. Je hebt met verschillende gemeenten te maken, het is soms ingewikkeld om vergunningen te krijgen, de grond is duur en personeel is niet altijd te vinden. De neiging bestaat om je dan maar aan de A4 bij Nieuw Vennep te vestigen. Er moet dus wat gebeuren. Daarom zijn de ondernemers ontzettend blij met het initiatief van de gemeenten om de versterking van de economie op te pakken. Werken is nu eenmaal nodig om iets te verdienen, om te kunnen leven. Ondernemers kunnen daaraan bijdragen. Je merkt nu al dat er een enthousiaste dynamiek ontstaat bij ondernemers om de uitdaging samen op te pakken.”

25 oktober (Noordwijkerhout)

HOOR IK EEN ONDERLIGGENDE WENS OM DE GEMEENTEN IN DE STREEK TE LATEN FUSEREN?

Paspoort De Economische Agenda wordt behandeld in raadscommissie vergaderingen in de verschillende bollengemeenten. De data: 10 oktober (Noordwijk) 11 oktober (Teylingen) 12 oktober (Lisse)

We zijn een soort achtertuin van de Randstad: maar kijk uit dat de streek niet indut’

“Wat is optimaal en wat is haalbaar? Optimaal zou zijn om te fuseren maar dat is nu niet haalbaar. Dat is de realiteit. We kunnen wel proberen zo optimaal mogelijk samen te werken. De ondernemers hebben wel de wens geuit één wethouder de coördinerende verantwoordelijkheid te geven en als aanjager te fungeren van de regionale samenwerking om de economische prestaties te verbeteren.” Brekelmans vult aan: “In het kader van de Economische Agenda is fuseren van gemeenten niet aan de orde. Daar moet de uitvoering van de Economische Agenda niet onnodig mee belast worden.” DE ONDERNEMERS ZIJN DUS ENTHOUSIAST, GAAN ZE DAN OOK MEEBETALEN AAN DE UITVOERING VAN HET PROGRAMMA?

Morssink: “Ja, de ondernemers komen

hun belofte tot medefinanciering na. De vijf gemeenten geven al het goede voorbeeld door ruim 4 miljoen euro te investeren om uitvoering van het programma mogelijk te maken. Het bedrijfsleven draagt een kleine miljoen aan medefinanciering bij. Bij het realiseren van iconische projecten zal het bedrijfsleven ook haar verantwoordelijk nemen. Bovendien, zonder gegarandeerde medefinanciering door het bedrijfsleven voor realisering van projecten kan de beoogde Economic Board geen uitgaven doen.” ECONOMIE VERSTERKEN EN AANTREKKELIJK WONEN BEHOUDEN, GAAT DAT WEL SAMEN?

Brekelmans: “Jazeker, verstedelijking van de Bollenstreek willen we niet. Bestaande afspraken beschermen dat behoorlijk. Maar ook, door steeds goed af te wegen of het aantrekkelijk wonen wel of niet wordt geschaad door maatregelen ter stimulering van de economie zijn beide ambities niet strijdig met elkaar. We zijn daar steeds zelf bij.” WAARDOOR WORDT DE UITVOERING VAN DIT PROGRAMMA HET MEEST BEVORDERD OF BELEMMERD?

Brekelmans: “Het meest bevorderend is het geven van vertrouwen aan degenen die regionaal eerstverantwoordelijk zijn voor de effectieve uitvoering van het programma. Als afzonderlijke gemeenten er in slagen die regionale uitvoering ‘liefdevol los te laten’ zal dat enorm bijdragen aan de resultaten en de goede samenwerking onderling. Het meest belemmerend zou zijn wanneer alle gemeenten over allerlei kleine dingen in de uitvoering afzonderlijk hun zegje willen doen. Dan schiet het niet op”. “Ik ben het daar mee eens”, zegt Morssink. “De meest bevorderende factor is de overheid. De meest belemmerende factor is diezelfde overheid.” Brekelmans tot slot: “Volgens mij is het nu of nooit, dus: let’s go!”


FC Lisse clubpagina Teksten: Jankees Faas. Foto’s: Hubert Habers.

FC Lisse-speler Timothy van der Meulen brengt ervaring mee

sclubpagina

Wilbert Randsdorp Een praktijk voor: - Fysiotherapie - Manueeltherapie - Reumatische aandoeningen - Shockwave - sportrevalidatie Hoofdstraat 26 - Hillegom Fysio Bollenstreek Tel. 0252-520557 - 06-22795993 Stationsweg 47A-2182 BA Hillegom Fax 0252-525870 0651806023 www.fysiobollenstreek.nl

Zeemanskoor

“De Torren”

CONTACT OUD MARINIERS

Voor boekingen: Voor boekingen: Jan J. Guldemond Kees van Boekingen der Helm en PR bleu-aimable@ziggo.nl / Tel. 06 51838896. Tel.0252415650 WWW.detorren.nl keesenlea@online.nl Zeemanskoor Rinus WWW.detorren.nl van Stein Tel. 06-22795993

Van Braam Beheer

FC Lisse heeft enige tijd nodig gehad om de opvolger te vinden als centrale verdediger voor Tom Zoontjes. De aanvankelijk vastgelegde Thomas Bakker koos voor een avontuur in Japan. Eind juli wist FC Lisse de ervaren Timothy van der Meulen te strikken. De nu 27-jarige inwoner van Almere kwam in het verleden onder meer uit voor Jong Ajax, Dundee United in Schotland en het tweede team van Bayern München.

Timothy hoefde niet lang na te denken om zijn keuze voor FC Lisse te maken. “Ik werd benaderd door Paul van der Veen (lid Technische commissie FC Lisse). Een club uit de tweede divisie, spelend op zaterdag en op natuurgras. Zondag is mijn enige vrije dag. We waren er snel uit. Ik zat alleen op een kamer in Duitsland (Timothy speelde in de Regionalliga voor FC 08 Hamburg). Ik verlangde naar mijn gezin en familie.” In het seizoen 2014/2015 speelde hij met Sparta Nijkerk in de Topklasse tegen FC Lisse. “Ik kan mij nog herinneren, dat het veld in Lisse destijds moeilijk bespeelbaar was . Van Paul begreep ik dat het hoofdveld nu veel beter is om op te spelen.” Denkende aan FC Lisse schieten bij Timothy twee namen te binnen. “Ik heb jarenlang bij Ajax samen gespeeld met Renaldo Jongebloet. Renaldo vertelde mij later goede verhalen over FC Lisse. In de jeugd van Ajax speelde ik tegen Hanne Hagary, die voor Feyenoord uit kwam.” Wat vind Timothy van het spelen in de tweede divisie. “De betere spelers zitten in de tweede divisie, niet meer in de Jupiler League. Vaak mooie tegenstanders en de nodige streekderby’s met veel publiek. In de tweede divisie kan je ook werken aan je maatschappelijke loopbaan.” Jeugd Timothy begon ooit met voetballen in Amsterdam bij SV CTO’70. Na SV Almere en FC Om-

‘Een accommodatie waar Lisse trots op is’

Nieuwbouw sportcomplex Ter Specke

Geduld FC Lisse op proef gesteld

ondernemingen en vrijwilligers) of via crowd2012 zijn de eerste gesprekken gevoerd tussen Lisse – Het college van de gemeente funding. Van deze 500.000 euro draagt FC Lisse FC Lisse en de gemeente. Bijna vijf jaar verder Lisse doet het voorstel aan de gemeenreeds 2 ton bij aan de start van de bouwwerkkunnen wij de volgende stap zetten in het proces teraad om in november te kiezen voor zaamheden. De SV Hillegom wordt mogelijk als tot nieuwbouw. Wat betreft de gemeentelijke nieuwbouw van Sporthal Ter Specke voorbeeld genomen als een club waar een doorsporthal zijn wij samen opgetrokken met de Ter en de bijbehorende gebouwen. Nieuwloop is vanuit het clubhuis en businessruimte Specke-verenigingen om te komen tot een plan bouw van de accommodatie lijkt de richting de tribune. Van der Salm is hoopvol van eisen.” De gebruikers (momenteel zes) beoptimale en meest duurzame optie.  Voorafgaand LISSE het dueltalen Geraldo gestemd. is nu of nooit. Wij vertrouwen huur vooronverwachts de uren, dat zijin de stelling sporthal geDe totale kosten bedragen 6,5aan miljoen veld“Het , vanaf randje 16 testte met zijn schot , maar erop dat de goede keuzes gemaakt gaan worden bruiken. De nieuwe sporthal wordt ook geschikt euro.tussen De gemeente Lisse vraagt aan de FC en HHC Hardenberg zonder resultaat. Zelfs Niels Buijs, hij so- Mark de Vries, maar de doelman pareerde problemen. Lis gooide, en datdeer inzet in 2020zonder een nieuwe accommodatie op leerde eigen helft totDe diep in de 16 voorvanuit bewegingsonderwijs. nieuwe hoofdgebruiker FC Lisse eenaan bijdrage werd stilgestaan het over-gemaakt met niets te verliezen , alle remmen los en van de gasten kreeg niet de afronding die Ter Specke staat. Een accommodatie waar heel sporthal kost 3,7 miljoen euro. aan de investering van een half miljoen lijden van oud elftalbegeleider zette ondanks een man minder het spel de ploeg verdiende. De vrije trap van Rik Lisse trots op kan zijn. ” De nieuwe sportaccomeuro.van Het streven is medio 2020 het het 1e Han de Haan. naardehaar hand.enMo verving Vermeulen vanaf randje strafschopgebied modatie, sporthal deMessaoud kleedkamers en hetvoor Bijdrage nieuwe complex in gebruik te nemen. de resterendevan laatste Koen Fokkewerd door een een massaal verdedigend verenigingsgebouw FC kwartier Lisse, wordt 3400 FC Lisse gaat jaarlijks ton bijdragen aan de Harma. Een Gouden wissel zo bleek. Een kopdenberg afgeweerd. Het tekent de kracht vierkante meter. Dat is ongeveer de helft van de exploitatiekosten. Daarnaast wordt een bijdrage In de huidige sporthal Ter Specke zijn de kleed1 FC Lisse bal van Guido Pouw werd gepareerd door van de gasten die compact aanvallen en huidige oppervlakte. De nieuwbouw komt op de verwacht van FC Lisse voor een bedrag van een kamers en sanitaire voorzieningen in slechte HHC doelman Sander Dames. Het was het verdedigen. Ondanks deze spelwijze kwam 2 energiekosten HHC Hardenberg huidige plek van en zaleen gefaseerd verlopen. half miljoen euro. Van Salm:in“Dat is een fors staat. De van het gebouw zijn begin alles of niets offensief van de thuisclub bijder vlagen kansrijke positie. De kleedkamers gebouwd in 2009 worden ge- zijn en ambitieus bedrag, waarvan de onderbouwing hoog. De accommodatie is niet meer van deze de thuisclub. Niels Buijs werd tijdens Gerardo vond Fokkema in de combinatie integreerd in het nieuwe complex. Wanneer de nog ontbreekt. Wij komen als FC Lisse op kortijd. Het college is van mening, dat nieuwbouw actie hard afgestopt. Vanuit de toegekende ,maar vond in de massaal en compact speDoor Kees van Zuijlen gemeenteraad van Lisse het voorstel van het colte termijn bij elkaar om te kijken hoe en of hier de meest duurzame investering is. Opknappen vrije trap knalde Mo Messaoud vanaf 25 lend Hardenberg niet het gaatje om doelmeter metkan veel , vol effect en nauwhetgevoel ontwerpproces worden treffend af te kunnen ronden. Ciajntje lege ( overneemt invulling aan gegeven kan worden. Wij zullen en renoveren daardoor optieplus af. FC Met allevielen spelers in een als kring het arkeurigheid de bal achter Dames. De aangeel op zak tijdenste zijn bitrale en diverse kinderen rond de In het project wordt tevens het omligal hetmet mogelijke doen om) kwam onze bijdrage leve-actieopgestart. Lisse is blij metteam het genomen besluit van het colwerkte als een rode op een binnen 16 aan ten het val.zelf Scheidsrechter middenstip opgelaten gendesluittreffer parkeerterrein meegenomen. Er lap komen ren.” Te denkendevalt uitvoeren van Keijl lege zegt bestuurslid werden Chris vanballonnen der Salm woordstier. Lis gooide oordeelde door doorspelen , riep Cijntje vervolen over een minuut stilte in“In acht genomen werkzaamheden . 150 parkeerplaatsen bij.er een schep bovenop, viel de club (sponsors, lokale voerder de nieuwbouw. december vol overgave aan en kreeg bijna loon naar gens bij zich en gaf na een woordenwisseWellicht dat velen na deze indrukwekkenwerken. Met name Zoontjes was in de toeling de Lisse speler zijn 2e gele kaart en dus de ceremonie nog niet bij de les waren, gekende extra tijd kansrijk,werd een schot rood. Lisse trainer Arjen van der Laan reawant binnen twee minuten keek de thuisvan Rik Vermeulen geblokt, maar tot ontgeerde direct. Guido Pouw mocht warm club tegen een 0-1 achterstand aan en liep steltenis van het thuispubliek bleef de gelopen en verving na de thee Geraldo. Het daardoor al in een vroeg stadium achter Nick Kuipers kreeg terecht de rode kaart net Voordat de wedstrijd begon, was er lijkmaker uit. Een bittere pil, maar ook dat resulteerde in meer strijdlust, maar niet de feiten aan. Jan Hooiveld knalde de bal buitentot de zestien. Boyd kan vrije trappen binnen een minuut in verband met het hoort bij voetbal. Ondanks de nederlaag de gelijkmaker. Ondanks effectiever feilloos stilte binnen en dompelde de FC moschieten. deedvan hij ook, al kwam misoverlijden Amsterdamse burgesprak Lisse trainer Arjen van der Laan vol spelDit enkeer de actie Guido Pouw,erhij soleergelijk van nog de dieper in een rouwstemming. schiende nog voetje tussen van Rowdy. mimeester derzeker Laan.vijf De minuten wedstrijd was de trots over zijn ploeg. Met name de laatste opeen inzet en klasse langs drie Vijf man waren Het Van duurde alvorens nutenhet laterde was het 0-2. Lisse kreeg bij na de rust er een tussen ervaring en jeugdigheid. fase van het duel bracht het ware gezicht gasten dieFC het dichtst een treffer thuisclub aanvallende intenties toonde, van de ploegvoor naartijd voren. de snelle waren. Van derDe LeijDijk scheerde. Negen minuten kwam“Door Rick Bouwgenoeg kansenEen de kopbal score uitvan te breiden. maar de kopbal van Cerilio Cijntje’s kopachterstand liepen we achter de feiten de rakelings balheeft vond diverse niet de juiste richting. In de daarin de ploeg voor Rowdy. Twee minuten was vleugellam. Het naast gebouwhet FCdoel Lisse van stondMark als demeister De Dijk spelers, waarbij aan en hebben weviaaanvallend te een weinig Vries en53ste ontsnapte aan de 0-2. volgendeteaanval door Thierry invallen kreeg Rick Bert de bal op een huis. In de minuut de wasFC eerst Koen Fok-Nau-na zijn jarenop beginnen tellen.opgezet Voorafgaand gebracht”. Een kopbal van Guido Pouw welijks twee minuten later was het alsnog Monteny , hij pakte twee man in met zijn presenteerblaadje. Bouwmeister maakte zo zijn op kema dreigend. Vervolgens veroverde Rowdy de aan de wedstrijd was het duidelijk voor paal verdiende lot , maar raak. Een solo van Klok bereikte Hooiveld actie en bediende Geraldo op maat bij de eerstede goal in een shirt vaneen FC beter Lisse. Justin Valk het bal en kreeg hij het speeltuig na hard zwoegen de FC, dat er een goed resultaat was te mocht niet zo zijn. Komende week speelt , die op zijn beurt Van der Leij in scorings2e paal, bracht niet de treffer waar heel viel nog in voor Robert. De eerste zege voor de bij Boyd. Een unieke kans op de 0-3. De inzet halen in Amsterdam. FC Lisse was vanaf FC Lisse uit tegen DVS’33 . Hopelijk pakt de positie bracht en de 0-2 was daar. Het duel Geel Blauw op hoopte. Het zou een van de FC in de tweede divisie was een feit. Nu is de van Boyd ging echter naast de goal. Fokkema de 32ste minuut, na de rode kaart voor ploeg daar de volle buit en kan men mokantelde in het voordeel van de gasten. vele aanvallen worden die niet de treffer focusgelijk gerichtvoorzichtig op de penaltyreeks van komende had de dag was van ‘los’ zijn leven met de gekregen De Dijk-speler Nick Kuipers en het naar boven gaan kijken. HHC en kreeg, mede doorvrijhet aanbracht waar men zo vurig op daarhoopt. Een woensdag op Ter Specke tegen Hoek. Dit unieke heid. Tomas Tavilla was er intussen ingekomen opvolgend doelpunt uit een vrije trap vallende spel van de FC meer ruimte. Hooidefensieve blunder van Bakker bracht feit speelt zich af vanaf 21.00 uur uur. voor Hanne Hagary, die in zijn eigen stad speelvan Boyd Stevens, heer en meester.

Hardenberg wint met 2-1

FC Lisse verslaat ASV De Dijk met 0-3

Mode tegen opmerkelijke prijzen! Kanaalstraat 35 b KELTO 2161 JB LisseSlaapkamercentrum Gieterij T: 02523041- 2211 89 42XK Noordwijkerhout E: info@meranomannenmode.nl T. 0252-34 11 11

info@kelto.nl - www.kelto.nl www.meranomannenmode.nl

niworld verhuisde Timothy naar Ajax. “Ik had daar met de concurrentie te maken van Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. Mooi waren de wedstrijden die ik in het Nederlands team mee maakte onder de 17. We hadden een ijzersterk team.” Wat te denken van de volgende namen naast Timothy onder meer: Leroy Fer, Luciano Narsingh, Daley Blind, Jeroen Zoet, Georginio Wijnaldum en Patrick van Aanholt. Allemaal spelers, die later in het Nederlands Elftal speelden. Het noodlot trof Timothy op 17-jarige leeftijd. Hij brak zijn middenvoetsbeentje. “Ik ben een jaar weggeweest. Ik moet er niet te veel aan denken, anders word ik ziek.” Van februari 2009 tot en met medio 2011 was Timothy prof bij Ajax. Begin 2010 werd Timothy verhuurd aan HFC Haarlem. Deze club ging al snel failliet. In 2011 speelde Timothy zeven duels op het hoogste niveau bij Dundee United. “De wedstrijden tegen Celtic en The Rangers waren de mooiste. Ze spelen hard, maar ze zagen niet expres je benen door midden. Het meelevende publiek zorgt voor een geweldige sfeer. De mensen daar werken de hele week hard. Voetbal is voor hen een uitje.” Juli 2011 maakte Timothy de overstap naar het tweede team van Bayern, dat uit kwam in de Regionalliga. “Alles is bij Bayern tot in de puntjes geregeld. Ik heb nog een tijdje onder Jupp Heynckes meegetraind met het eerste team van Bayern.”


cultuur/uitgaan

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

DINSDAG 10 OKTOBER 2017

21

Lezing door Mgr. Dr. Hans van den Hend HILLEGOM n De Hillegomse Bronnen houdt op woensdag 25 oktober om 20.0 uur in de Hoeksteen aan het Karel Doormanplein 2 een lezing van Mgr. Dr. Hans van den Hende (1964). Van den Hende is Rooms-katholiek bisschop van Rotterdam en Bisschop-referent voor de oecumene van de RK Nederlande Kerkprovincie.

Van den Hende groeide op in Groningen. Na zijn studie theologie en filosofie aan de Katholieke Theologische Universiteit in Utrecht en zijn priesterwijding in 1991 studeerde hij Canoniek Recht aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana in Rome. Hij promoveerde op de taak en de rol van de bisschoppen-confe-

renties sinds het Tweede Vaticaans Concilie (1961-1965). Hij was pastoor in verschillende parochies in het bisdom Groningen en werd in 2000 Vicaris-generaal van de toenmalige bisschop van Groningen-Leeuwarden, mgr. Eijk. In 2006 werd hij in Breda bisschop gewijd met recht opvolging. Een jaar later volgde hij Mgr. Muskens op als bisschop van Breda. Sinds 2011 is hij bisschop van het bisdom Rotterdam. Het thema van de lezing is Vijftig jaar Oecumenische dialoog in het licht van het Tweede Vaticaans Concilie. Deelname kost 3 euro inclusief en kop koffie of thee. Opgeven kan bij Philip de Wolf, 0252-518609, Dolf Weijers, 0252-521659 of Yvonne Elzenga, 0252-516451.

Gemeente wil Beukenhof (deels) afstoten LISSE n In de toekomst zal de ruimte die De Beukenhof nu aan allerlei activiteiten biedt een stuk minder worden. En zo zal er nog meer aan de orde zijn op het gebied van de accommodaties die Lisse te veel geld kosten. Door Arie in ‘t Veld

Het herziene accommodatiebeleid begint duidelijk vorm te krijgen. Dat beleid gaat uit van functies, doelgroepen en activiteiten. Het betekent dat stenen, oppervlakten en locaties niet langer leidend zijn. In de voortgangsrapportage oktober 2017 worden conclusies en aanbevelingen gedaan die consequenties hebben voor de verdere acties en projecten zoals de taxatierapporten van de sociaal-culturele accommodaties te betrekken bij de afweging om een sociaal-culturele accommodatie te verkopen. Verder te onderzoeken of De Engelenburcht op korte termijn (2018) verkocht kan worden en De Greef in eigendom te houden en op de langere termijn de bezetting te optimaliseren waar mogelijk. Ook te onderzoeken of de grond waarop De Beukenhof staat

De zingende zusjes vertelden het verhaal van een tangodanser voor een volle huiskamer. | Foto: Esther Akerboom

te verkopen aan stichting Bejaardenhuisvesting Eikenhorst, maar wel de intentie uit te spreken met stichting Bejaardenhuisvesting Eikenhorst om nadere afspraken te maken betreffende het realiseren van een algemene ontmoetingsruimte van circa 150 tot 200 vierkante meter. Ook wordt uitgegaan van ‘t Poelhuys in eigendom houden en nadere afspraken te maken over de consumptieprijzen, daarnaast om te onderzoeken of er geïnteresseerden zijn om Floralis of een deel van Floralis (horecagedeelte) te kopen. En verder het bibliotheekgebouw te behouden en concrete afspraken te maken met de bibliotheek om de bezetting te verhogen en het beheer van het gebouw Bondstraat (Welkom) over te dragen aan een uitvoeringsorganisatie en na 5 jaar het gebouw te verkopen. Tenslotte de mogelijkheden te onderzoeken om tot een samenwerking/fusie te komen tussen Sportfondsen Lisse en stichting BESCAL. Zelfbeheer van de sociaal-culturele accommodaties wordt overigens niet als wenselijk beschouwd, behoudens maatwerk op kleine schaal, meldt de gemeente.

Lisse barst van het talent LISSE n Alweer voor de derde keer werd afgelopen weekend het culturele festival ‘Gluren bij de buren’ gehouden. Het evenement dat in 2015 voor het eerst werd gehouden ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van de woonwijk in de Poelpolder, werd ook dit jaar weer gretig bezocht. Door Esther Akerboom

Op bijna 70 locaties kon worden genoten van allerlei optredens en tentoonstellingen. De één bij de artiest thuis, een ander weer bij mensen die hun huis ter beschikking hadden gesteld. Zo nam Eric Citroen de bezoekers mee op reis met een

VOC-schip door middel van meeleeftheater en piano. Gekleed in een kostuum uit die tijd vertelde hij meeslepend over het leven op zo’n schip en het vrouwtje van Stavoren. Er werd een been van een bezoeker afgezet en volop meegezongen met oude scheepsliederen als ‘Allen die willen te kaap’ren varen’. Het duo ‘Zizuziezo’ vertelde voor een volle huiskamer door middel van Nederlandse liedjes en begeleid door hun gitaren, het verhaal van een tangodanser. De zingende zusjes zijn goed op elkaar ingespeeld en dat is te horen. “Onze stemmen zoeken elkaar op, we zijn eigenlijk een soort symbiose”, aldus Coby. “Dat is ook geen wonder want we zingen al 60 jaar samen.” Van een heel andere orde waren de

humoristische gedichten van Anja Mollers, die zij voorlas aan haar publiek. “Sinds een jaar of vijf schrijf ik gedichtjes over dingen die ik meemaak of die zomaar in me opkomen. En soms is het een mop vertaald in een gedicht”. Er werd in elk geval hartelijk gelachen om de vaak verrassende clou van haar gedichten. A-capellakoor De Gele Hoed bracht volksmuziek uit allerlei landen ten gehore. Het varieerde van een zacht slaapliedje voor een slavenkindje en een ode aan een roos tot een gepeperd liefdeslied en het klonk allemaal even prachtig. Wie het dit jaar heeft gemist moet volgend jaar zeker eens een paar optredens gaan bezoeken, want Lisse blijkt te barsten van het talent.

Nieuwe workshops in De Meerkoet LISSERBROEK

n Het creativiteitsteam van Coby den Butter start met maandelijkse workshops.

De eerste, Chocolade maken, vindt plaats op dinsdag 24 oktober van 19.30 tot 21.30 uur. Kosten: 13 euro, dit is inclusief 2 x koffie/thee. Op-

geven via cok.vanbeek@maatvast. nl. of bellen naar de Meerkoet op 413457. Er is plek voor maximaal 18 personen.

Rubriek

!

LEES TIPS

DE TIP VAN Anne van den Dool

door Genie Does-Moison

UNNI LINDELL IK WEET WAAR JE WOONT

ELIZABETH STROUT NIETS IS ONMOGELIJK

Even voorstellen: Genie Does-Moison is werkzaam bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland als collectiespecialist en hoofdredacteur van het schrijversplatform Nederland Schrijft. Om de week geeft zij een aantal boekentips in de Hillegommer.

Inspecteur Marian Dahle wordt gevraagd zich in een cold case te verdiepen. Vijftien jaar geleden verdween in Oslo de zes jaar oude Thona. Dahle bijt zich vast in de oude zaak tot zich opeens een nieuwe verdwijningszaak voordoet in dezelfde omgeving als waar Thona verdween. Is dit toeval? Weer een heerlijke Scandinavische thriller van Unni Lindell. Spannend en verrassend.

In dit boek van Elizabeth Strout staan negen samenhangende verhalen. Verhalen waar oude bekenden uit voorgaande romans Olive Kitteridge en Mijn naam is Lucy Barton ook weer opduiken. Alle verhalen spelen zich af in een klein plaatsje in het Midwesten van de USA. De meeste bewoners kennen elkaar. Strout laat de lezer op een prachtige manier voelen hoe de bewoners kwetsbaar, teleurgesteld, eenzaam, maar toch verbonden zijn. In ieder verhaal komt een ander personage aan het woord. Lees eerst Mijn naam is Lucy Barto, dan is dit boek nog mooier.

Alle titels zijn te leen bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. U kunt ze vanuit huis direct reserveren via www.bibliotheek zuidkennemerland.nl

MARIEKE WOUDSTRA EEN PORTUGESE DROOM

Marjolein en Bart gaan hun droom achterna en kopen een boerderij met een olijvenboomgaard in Portugal. Het is hard werken maar het lukt ze daar een bestaan op te bouwen. Door de bewoners van het dorp worden ze in de gemeenschap opgenomen en raken bevriend. Ze zijn gelukkig en vinden dat ze er goed aan hebben gedaan naar Portugal te verhuizen. Tot een geheimzinnige man beweert dat hun landgoed van hem is. Woudstra weet goed de rustige sfeer van het dorpje neer te zetten. Na het lezen van dit boek is Portugal vast je volgende vakantiebestemming.

STEPHAN ENTER: GRIP

Vier vrienden, 3 mannen 1 vrouw, ontmoeten elkaar na een Noorse klimvakantie van 20 jaar geleden opnieuw, en halen, opgesloten in hun eigen gedachten, herinneringen op. Prachtige natuurbeschrijvingen, unieke schetsen van de spanningen die tussen de vier bestonden en bestaan. Over je overgeven en de moeite die dat kost.


T O P DouA Y r All you need for y Wedding | Party | Decorations | Balloons

Topday Wedding and Partyproducts en de naastgelegen exclusieve bruidsboetiek zijn verhuisd. Vanaf donderdag 5 oktober is het zover en wordt het schitterend verbouwde pand aan de Heereweg 204 betrokken waar beide winkels voortaan onder één dak te vinden zijn.

uitstraling waarin de enorme collectie huwelijksaccessoires en decoraties fantastisch tot zijn recht zal komen. Achterin het pand wordt de bruidsboetiek als een soort boetiek-inn gesitueerd. Hiermee creëren we een gezellige intieme sfeer zodat aanstaande bruiden in alle rust een keuze kunnen maken uit onze schitterende collectie bruidsjurken, bruidslingerie en bruidsaccessoires. Voor elke bruid nemen we de tijd, want de mooiste dag van hun leven start immers al bij Topday. Creaties voor bruidskinderen hebben we eveneens.”

Het nieuwe pand heeft een zodanig groot oppervlak dat zowel Topday Wedding and Partyproducts als de bruidsboetiek er onderdak vinden. “Het interieur krijgt een luxe en romantische

In de bruidsboetiek werken wij uitsluitend op afspraak. Ook ‘s avonds en op zondag. Voor het maken van een afspraak of meer informatie: 06-10618706.

TOPDAY Heereweg 204 Lisse (0252) 418202

Openingstijden: Maandag 13.00-17.00; Dinsdag Woensdag 09.30-17.00; Donderdag Vrijdag 09.30-17.00; Zaterdag

gesloten 09.30-17.00 09.30-17.00

All you need for your Wedding | Party | Decorations | Balloons www.topday.nl


historie/nieuws

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

DINSDAG 10 OKTOBER 2017

23

Historische film Oud Lisse LISSE - Het bestuur van Cultuur-Historische Vereniging “Oud Lisse”, nodigt leden en belangstellenden uit voor een historische film over het ontstaan van de Bollenstreek. Door Arie in ‘t Veld

Hierin is te zien hoe de bollenlanden zijn gevormd tot wat ze nu zijn. Ook het ontstaan van de veilingen en verkoop van de bollen, het bloemencorso en vele andere aspecten uit de hele Bollenstreek hebben passeren de revue. Deze film is mede tot stand gekomen door de

heer J. Zwetsloot en op dvd gezet door Simon van Dijk en wordt vertoond op dinsdag 17 oktober. Ook zal Koos van der Zwet iets vertellen en laten zien over de foto-expositie die hij heeft gemaakt voor de Open Monumentendag, die als thema had ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’. Hij zal het deze avond vooral hebben over boeren, waar hij een scala aan foto’s van heeft. De burgers en buitenlui zullen wat minder ter sprake komen, dat komt een andere keer, volgens Van der Zwet. De aanvang van het evenement in de Vergulde Zwaan in de Eerste Havendwarsstraat is 20.00 uur.

Cursus ‘Beter omgaan met pubers’ LISSE Bij CJG Lisse start op 25 okt/m Wo 18 oktober n

tober de cursus start Beter omgaan met Pubers.

Floralis

In zes bijeenkomsten van twee uur krijgen ouders info over de veranderingen in de puberteit, de ont-

wikkeling van het puberbrein, over luisteren, praten en overleggen met een puber maar ook hoe grenzen te stellen. De eerste avond is 25 oktober van 19.30 tot 21.30 uur bij CJG, Grachtweg 38. Kosten 30 euro pp. Aanmelden: www.cjgcursus.nl.

Programma week 41 - Do 12 okt. t/m Wo 18 okt.

Kingsman: The Golden Circle PREMIÈRE! 141 min Do t/m Ma en Wo 21:15 uur.

Weg Van Jou

Entree € 6,50 incl. koffie en cake

www.cinemafloralis.nl

De LEGO Ninjago Film

DONDERDAG 12 OKTOBER: Tulip Fever Aanvang 15:00 uur

en

LISSE n De fractie SGP-ChristenUnie heeft Johan van Buuren aan de gemeenteraad van Lisse voorgesteld als opvolger van wethouder Evert Jan Nieuwenhuis

102 min Ticket 7,50 Za t/m Wo 14:00 uur.

LISSE

van harte welkom die shanty’s en zeemansliederen een warm hart toedraagt. De uitvoering wordt gegeven in de Duinpan, Sportlaan 34 en de zaal is open om 20.00 uur. De toegang voor deze feestelijke aangelegenheid is gratis. Om toch de kosten beheersbaar te houden is

er een loterij met veel mooie prijzen. De hoofdprijs is een twee uur durende rondvlucht boven Nederland, inclusief een lunch. Tussen de optredens van het shantykoor door, wordt muziek verzorgd door de bekende Zilker: dj Willem.

Van Buuren is bijna tien jaar wethouder is geweest in de gemeente Oud-Beijerland. Op 2 november beslist de raad over de definitieve benoeming van Van Buuren, die al aangegeven heeft niet na de ko-

mende gemeenteraadsverkiezingen beschikbaar te zijn als wethouder. Nieuwenhuis wordt 6 november geïnstalleerd als burgemeester van Waddinxveen.

Hillegommer geeft inkijkje in Koepel

Dikkertje Dap

Lisse Tel.0252 830393

DEZILK n Stichting Shantykoor De Zilk bestaat inmiddels alweer 12,5 jaar. Ter gelegenheid daarvan wil het koor graag al haar fans en sponsors trakteren op een gezellige feestavond.

Van Buuren volgt Nieuwenhuis op

Misfit

De 50+ voorstelling

Shantykoor viert jubileum

Zaterdag 21 oktober is iedereen

PREMIÈRE! 98 min Do t/m Ma en Wo 19:00 uur.

86 min Ticket 7,50 Za t/m Wo 16:15 uur.

De mannen van shantykoor De Zilk. | Foto: pr

74 min Ticket 7,50 Za t/m Wo 12:15 uur.

REGIO n Hillegommer Cees Zwaan

...VOOR EEN BOURGONDISCH DINER EN DE BESTE FILMS

Floralisplein 69 • Lisse • Tel. 0252 830393 • www.cinemafloralis.nl

was 32 jaar bewaarder in het bij veel mensen bekende gebouw de Koepel in Haarlem. In juli 2015 zijn de laatste gedeti-

neerden daar vertrokken en na even leeggestaan te hebben is het in gebruik genomen door het COA voor asielzoekers. Ook daar was hij werkzaam. Sinds december 2016 staat het leeg en sinds een maand

worden er in dit monumentale pand, door Zwaan en een drietal oud-collega’s, rondleidingen gegeven. De redactie mocht een middag meelopen. In de krant van komende week een uitgebreid verslag.

SPOREN VAN VROEGER

Huis Halfweg 150 jaar geleden gesloopt Het was in de 17e eeuw beroerd gesteld met de wegen en waterwegen in de Bollenstreek. Vele wegen waren onverhard en zaten vol kuilen. Het reizen per postkoets was dus geen pretje. Als men per boot vanuit Leiden naar Haarlem of Amsterdam wilde, moest men gebruik maken van het Haarlemmermeer. Dat was bij stormachtig weer natuurlijk levensgevaarlijk voor de vaak kleine bootjes. Daarom werd een trekvaart gegraven en op 1 november 1657 opende men de trekvaartdienst tussen Haarlem en Leiden. Lisse lag precies halverwege beide steden. Daarom zette men in ‘Halfscheyd’ in 1658 een kantoor, een dienstwoning, een paardenstal en een herberg. Het complex stond iets ten zuiden van de Halfwegsebrug in de huidige Stationsweg, ongeveer ter hoogte van Leidsevaart 10. Er hoorden 5 ha land bij, waarop de paarden konden grazen. Hier, halverwege Haarlem en Leiden, werden namelijk de trekpaarden ge-

wisseld en de dieren konden hier uitrusten, eten en drinken. Het buurtschap Halfweg is naar Huize Halfweg of Halfwegen vernoemd. GEVELSTENEN IN VOORGEVEL

De kosten van het kopen van de grond, de bouw en het onderhoud waren gelijk verdeeld over de steden Haarlem en Leiden. Het huis was ontworpen door de Leidse architect Willem van der Helm. In de voorgevel zaten 2 gevelstenen: een van de stad Haarlem en een van de stad Leiden. Deze gevelstenen waren gemaakt door de bekende

beeldhouwer Rombout Verhulst. De dienstwoning werd bewoond door de trekvaartcommissaris. Hij moest ervoor zorgen dat de dienstregeling van de trekschuiten goed werd uitgevoerd. Hij moest ook toezicht houden op de gang van zaken wat het wisselen van de paarden betreft. Het was een drukte van belang, want er werden veel passagiers en goederen vervoerd. Zo waren er in 1677 148.000 passagiers. Hetgeen neerkomt op zo’n 2900 per week. In 1695 brandde het gebouw af. Op de oude fundamenten werd een jaar later een nieuw huis gebouwd. De gevelstenen werden hersteld en opnieuw ingebouwd in de voorgevel. In 1842 werd de spoorlijn HaarlemLeiden gerealiseerd. De komst van de trein betekende het einde van de trekschuiten omdat reizen per trein veel sneller en comfortabeler was. Door de komst van de trein duikelde het aantal passagiers van

de trekschuiten door de ‘Treckvaert’ naar 2000 in 1843. In 1860 waren het pand en de grond overbodig geworden voor de trekvaartdienst. Daarom werd het geheel verkocht aan Baron van Pallandt, eigenaar van Landgoed Keukenhof. Hij liet Halfweg slopen in 1867, dus dit jaar precies 150 jaar geleden. De gevelsteen met het Leidse stadswapen met de 2 sleutels liet hij inbouwen in de muur van de moestuin om Frederikshof. De gevelsteen van het stadswapen van Haarlem is terechtgekomen in de poort van het Magdalenaklooster aan de Kinderhuisvest 17 in Haarlem. Bovenstaande gegevens komen uit het boek ‘Blauwe ader van de Bollenstreek, 350 jaar Haarlemmertrekvaart-Leidsevaart, 1657-2007, geschiedenis, betekenis en toekomst’ uit 2007.

Halfweg met daarachter een binnenhof en daar weer achter de stallen. Op de voorgrond de trekvaart. Foto: Beeldbank Lisse Cultuur-Historische Vereniging “Oud Lisse” info@oudlisse.nl


Bij elke bril vanaf

Grootste gratis actie ooit!

79

 Gratis glazen op sterkte of  Gratis varifocale glazen of  Gratis ontspiegelde glazen of  Gratis 2e bril

Geldig van 12 t/m 15 oktober

Ga naar specsavers.nl en maak nu een afspraak

Lisse Blokhuis 33 Tel. 0252 417 686

Deze actie is geldig van 12 t/m 15 oktober 2017. Bij aankoop van elk montuur vanaf €79 kunt u kiezen voor: Gratis standaard varifocale glazen t.w.v. €50 (indien u voor een ander type varifocale glazen kiest dan ontvangt u €50 korting op dat type). Of gratis ontspiegeling t.w.v. €60. Of een totaal gratis 2e bril (de bril met de hoogste totale waarde, zijnde montuurprijs + kosten glazen en glasopties, betaalt u en daarbij krijgt u een 2e (zonne/merk)bril, zijnde montuur + glazen en glasopties, helemaal gratis). Kiest u voor andere glazen of glasopties, dan gelden onze reguliere scherpe tarieven met eventueel een korting als hierboven omschreven. Bij randloze monturen adviseren wij extra dunne glazen. De actie geldt voor 1 persoon. Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. Vraag in de winkel naar de voorwaarden. © Specsavers 2017. Specsavers en het Specsavers logo zijn merken van Specsavers.

PRIKKELBARE maag of darmen? Vertrouw op de natuur

Soms is het zo’n dag. Maagpijn. Onrustige of verkrampte darmen. Last van je maag. Vaak een vol of opgeblazen gevoel. Natuurlijk: maag- en darmklachten hebben we allemaal weleens, zeker als onze maag-darmpassage van voedsel verstoord is. Maar hoor jij tot de ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders voor wie het vaker een probleem is? Dat kan je dag goed verstoren. Zeker als de oorzaak van je klachten onbekend is. Komt het je bekend voor? Houdt het je meer bezig dan je prettig vindt? Gelukkig is verlichting van je maagklachten en darmklachten mogelijk. Of je nu last hebt van één of meerdere klachten tegelijk.

Iberogast: natuurlijk en effectief Maagklachten en darmklachten kunnen impact hebben op je dagelijkse leven. Wanneer je maag en darmen van slag zijn, denk dan aan Iberogast. Iberogast is natuurlijk. Een geneesmiddel met 9 geneeskrachtige kruiden, die samen de maag-darmpassage normaliseren. Iberogast verlicht niet alleen effectief maagklachten, maar ook darmklachten. En dat is prettig als je last hebt van meerdere klachten, zoals maag- en darmkrampen, maagpijn, misselijkheid, vol gevoel en maagzuur. Geregistreerd geneesmiddel Iberogast is geregistreerd als geneesmiddel. Aan deze registratie ligt wetenschappelijk bewijs ten grondslag. Ook prettig om te weten is dat Iberogast, bij gebruik volgens de bijsluiter, zeer zelden

bijwerkingen kent. Interacties met andere geneesmiddelen zijn niet gerapporteerd. Niet voor niets is Iberogast al meer dan 55 jaar op de markt en in Duitsland één van de meest verkochte producten voor maag- en darmklachten*.

Iberogast is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar en is verkrijgbaar v.a. € 8,90 (consumentenadviesprijs).

Gemakkelijk en snel in huis Gemakkelijk en snel in huis: Iberogast is zonder recept verkrijgbaar bij drogisterij en apotheek. Het gebruik is simpel. Twintig druppels oplossen in water of vruchtensap en driemaal daags innemen. De werkingssnelheid verschilt van persoon tot persoon. Het kan zijn dat je snel van je klachten af bent. Als je klachten toch aanhouden, kun je Iberogast met een gerust gevoel een langere periode gebruiken om je maag en darmen tot rust te brengen. Het is aan te raden om Iberogast 2 weken te gebruiken om te zien of het ook voor jou werkt. **

* lees voor gebruik de bijsluiter. IMS Scanning data OTC market Germany 2016, ** Raadpleeg een arts als de symptomen na 2 weken nog niet geheel zijn verdwenen of verergeren. Koag-nr. 80-0417-0587

Tot 3,5 miljoen mensen last van PDS Tot 3,5 miljoen mensen in Nederland hebben last van prikkelbare darmsyndroom (PDS) of PDS-gerelateerde klachten. Denk bij PDS aan klachten als maagkrampen en darmkrampen, maagpijn, een vol of opgeblazen gevoel gepaard gaande met problemen met de ontlasting. PDS-klachten verschillen van persoon tot persoon, van dag tot dag en van situatie tot situatie. Klachten kunnen intens of minder intens zijn. Extra frustrerend is dat bij onderzoek door een arts geen duidelijke oorzaak aangewezen kan worden. Gelukkig kunnen bepaalde symptomen van PDS wel verlicht worden door bijvoorbeeld gebruik van een effectief zelfzorggeneesmiddel. Overleg in het geval van PDS met je arts voor je een zelfzorgproduct gebruikt.


service

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

DINSDAG 10 OKTOBER 2017

25

Gebit, gebod, gebeden

Column Poespas Tips? Mail de redactie NIEUWTJES? n Ons tippen kan

via redactie@dehillegommer.nl of tel. 071-4022901. Daarnaast zijn wij ook erg nieuwsgierig naar uw mening over deze krant.

COLOFON Oplage 21.000 Verschijnt iedere dinsdag

doelman

Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 2220 CB Katwijk T (071) 402 29 01

7

Redactie: Ruth Eppink M 06 16961400 redactie@lissernieuws.nl Caroline Spaans M 06 30791260 redactie@dehillegommer.nl

aanvankelijk toegangsweg

Verslaggevers: Annemiek Cornelisse Jos Draijer Remco Out Arie in ‘t Veld

Kerkdiensten in Lisse en Hillegom

Open Hof Hillegom Open Hof, Raadhuisstraat 3 Zondag 15 oktober, 10.30 uur Evangelie Gemeente Hillegom Evangelisch Centrum, Garbialaan 2 Zondag 15 oktober, 10.00 uur Spreker: Indiaas Stephan Barendse

Griekse letter

gazon

3

Advertenties: Meriam Mesman M 06 460 942 09 meriam.mesman@uitgeverijverhagen.nl Wanda de Mooij M 06 196 974 83 wanda.de.mooij@uitgeverijverhagen.nl Contactgegevens Binnendienst Rosita Eikelboom-Haasnoot Jeannette Mink- van Beelen Vincent Roos - 071 4091637 advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. LisserNieuws/de Hillegommer Sluitingstijd advertenties maandag 10.00 uur

keurteken vertaler

Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel.(071)4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging.

vette vloeistof bladgroente

Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen. Het LisserNieuws/de Hillegommer wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in Lisse, Hillegom en Beinsdorp en is gratis af te halen. In Lisse bij: het Gemeentehuis, de bibliotheek en de Primera. In Hillegom bij: het Gemeentehuis, de bibliotheek en Tabakshop Evers.

9

gezellig

Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. www.lissernieuws.nl www.dehillegommer.nl

aanvankelijk toegangsweg

Gereformeerde Gemeente Lisse Salemkerk, zondag 15 oktober, 10.00 en 16.00 uur Voorganger: ds. G.J.N. Moens

berekenen

10

bio-afval

5

oogvocht

bericht

glansloos

resoluut

staatje half (in samenst.)

10

mosvlakte

bergweide

6plakband deel v.e.

aanspreektitel

ladder

kloosterzuster regel-

6

ik

behaarde vacht

vette vloeistof bladgroente

kloosterzuster

ik

verdriet

wielerwieler-wedstrijd

ongevuld

1

1

wedstrijd

4

gezellig

4

rekening

van de

rekening

van de

© www.puzzelpro.nl

© www.puzzelpro.nl

1

1

2

8

glorie

glorie

ongevuld

8

maat

plus

verdriet

regelmaat

bergweide

plus

9

aanspreektitel

mosvlakte

keerzang bezieling

2

boeknummer

tegenover

keurteken vertaler

PUZZEL

en omstreken

vacht

3

duizend kilo

boeiend

tegenover

vochtig

olie-

gazon bezieling

Russische munt

deel v.e. ladder

bericht

half (in samenst.) behaarde

land in Azië

vrucht

karakter opnieuw berekenen

keerzang staatje

boeknummer

plakband boom-

sprakeloos

bijwoord

duizend kilo

boeiend

vochtig

7olie-

bijwoord

Evangelie Gemeente Lisse De Poort, Jozef Israelsstraat 11 Zondag 15 oktober, 10.00 uur Spreker: Jaap Spaargaren

H.H. Engelbewaarderskerk Gereformeerde Kerk Woensdag 11 oktober, 09.00 uur Klisterkerk Celebrant: kapelaan S. Kuik5 land in Russische zondag Azië 15 oktober, 10.00 uur munt Zaterdagoogvocht 14 oktober, 19.00 uur glansloos Voorganger: ds. A. Moolenaar Celebrant: Kapelaan S. Kuik Koor: In Conspectu Angelorum Hervormde Gemeente Lisse 2 boomPauluskerk SWG Lisse zondagvrucht 15 oktober, 10.00 uur Kerk Veldhorststraat Voorganger: drs. J.M. Vellinga, Zondag 15 oktober, 10.00 uur Amersfoort Ds Nico Geertsema karakter en omWitte kerkje Prinsessestraat streken opnieuw Zondag 15 oktober, 16.30 uur

Zaterdag 14 oktober, 19.00 uur Herdenkingsviering resoluut Celebrant: pastoor R. Franken sprakeKoor: Dameskoor loos Zondag 15 oktober, 09.30 uur Eucharistieviering Celebrant: pastoor R. Franken Koor: Parochiekoor

Indiaas gewaad bruinrode kleur

Grote Kerk zondag 15 oktober, 10.00 uur Voorganger: ds. H.M. Habekotté, Maasdijk

Ds. J. Knol

St. Agathakerk Zondag 15 oktober, 10.00 uur Eucharistieviering Celebrant: Kapelaan S. Kuik Samenzang Extra: koffie/thee Paus Franciscus Huis Ma 19.30 uur: Eucharistieviering Di, do & vr 09.00 uur: Eucharistieviering

PG Hillegom Maartenskerk Zondag 15 oktober, 10.00 uur Eredienst Voorgangers: ds.Wim Zaagsma

doelman

Inleveren kopij: De deadline voor het insturen van kopij is iedere vrijdag voor 10.00 uur. Insturen kan naar: redactie@lissernieuws.nl redactie@dehillegommer.nl Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie

tanden. Er moesten 12(!) kiezen uit en 10(!) voortanden. Alles was te ernstig aangetast. Vandaag de dag denkt men dat een slechte conditie van het gebit zeker tot problemen elders in het lichaam kan leiden; meestal worden dan nieren en hart aangetast. Bij Mozes leek dat gebod aardig te kloppen. Het verwijderen van de rotte elementen zorgt zodoende voor grote verbetering van de algehele levenskwaliteit en- prognose. Na 3 kwartier zweten was zijn bekje van alle ellende ontdaan. Mozes mocht wakker worden. Ik belde de eigenaren op om te zeggen dat het allemaal goed was verlopen. Ze slaakten een zucht van verlichting. “We hebben gebeden en zelfs een kaarsje opgestoken, opdat alles goed zou komen. Dat heeft gelukkig gewerkt.” ‘s Middags konden ze hem met extra hartpillen, fris en fruitig ophalen. Bij de controle na 1 week kregen we te horen dat hij de laatste 5 jaar nog nooit zo fit was geweest als de afgelopen week! Nieuws waar we met het hele team tijden op konden teren.

Lodewijk Kamps is dierenarts in Hillegom en vertelt wekelijks over zijn praktijk

gewaad bio-afval Parochie Heilige Willibrordus bruinrode St.kleur Jozef en St. Martinuskerk Hillegom

Griekse letter

Hoofdredactie: Teuntje van Delft M 06 12746478 t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl

n

dersteunen. Vanochtend zouden we eerst controleren in hoeverre hij al verbeterd was. Onze paraveterinairen namen bloed af en gelukkig bleken de essentiële bloedwaardes fors verbeterd te zijn! Alvorens we hem onder narcose konden brengen was afgesproken dat Bernadette eerst een hartecho zou maken. Zij heeft hiervoor alle nascholing gevolgd die er maar gegeven wordt. Die hartecho leverde als diagnose op dat Mozes een vergevorderde vorm van HCM had. Dat is een ernstige afwijking van de hartspier, in dit geval ook nog met vervormde AV-kleppen. Nu we dit wisten konden we ook exact de meest voorzichtige verdoving geven die in deze gevallen geïndiceerd is. Via het infuus gaven we een laag gedoseerde mix van drie veilige verdovingsmiddelen. Hierbij kwam de continue bijscholing van onze anesthesie assistentes weer goed van pas. Het is een van de spannendste vormen van anestheseren, maar ik kon me dankzij hun ervaring volledig richten op de desastreuze kiezen en

| Foto: Corine Zijerveld

O

p een woensdagochtend stond Mozes, een zestien jaar oude kater, op het programma om zijn gebit te laten renoveren. Vijftien dagen eerder waren zijn eigenaren op het spreekuur geweest omdat ze vonden dat Mozes niet meer zo lekker uit zijn mond rook. Tijdens het uitgebreide consult ontdekten we dat de lieve kater niet alleen een parodontitis had, maar ook een enorme hartruis, een verslechterde nierfunctie en een te snel werkende schildklier. Nogal wat problemen voor deze kater, waarvan de eigenaren pas net in Hillegom waren komen wonen. Tijdens de langdurige verbouwing en verhuizing hadden ze wat weinig aandacht voor hun kat gehad, zeiden ze zelf. De schildklier konden we meteen aanpakken met remmende medicijnen. De nieren werden ontlast door een eiwit- en fosfaatarm dieet, dat speciaal door onze voedingsdeskundigen werd voorgeschreven. Ook kreeg Mozes een uniek medicijn om de nierfunctie te on-

2

3

3

4

4

5

5

6

7

6

8

7

9

8

10

9

10

Zorg dat uw oplossing uiterlijk 15 oktober binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar oplossing@uitgeverijverhagen.nl. De winnaar van de puzzel van week 40 is: H. Beernink - vd Molen uit Hillegom. De oplossing was: boswandeling.


onze nieuwe weekactie LED lichtsnoer diverse kleuren RIUDĆŻ   DEDOOHQ

Dreamworks DVD diverse varianten

Eurodomest LED lamp standaard lamp E27, 500 lumen

Halloween speelgoed Varo as-stofzuiger bestuurbare tarantula spin, ca. 16 cm of kooi met skelet, incl. licht en geluid reageert op bewegingssensor

20 liter metalen reservoir PHW+(3$ĆŹOWHU 1200 W

595

1995

prijsdoorbraak

299

395

089

Froyak rugzak

Dymond LED strip

This is it hairstyling

diverse kleuren 45x29x13 cm

warm wit, 300 LEDs, zelfklevend dimbaar, eenvoudig in te korten

meisjes/dames homesocks

detangling spray 150 ml, FXUOGHĆŹQLQJPO thickening cream 200 ml of conditioner 200 ml

diverse varianten maten 23-34 of one size

1 l = 9.80/7.35

5 meter

695

995

USB thuislader

dekbedovertrekset

incl. kabel zwart of wit micro-USB 1 meter 8-pin 1 meter

147

240x200/220 cm

149 LED kaarsen

diverse dessins ĆŽDQHONDWRHQ 140x200/220 cm 200x220 cm

2 paar

exclusief bij Action

ivoor of wit marmer look color changing met afstandsbediening 10, 12.5 en 15 cm hoog Ă˜ 7.5 cm

11.49 13.95

Prolectrix handstofzuiger

2-in-1 stofzuiger/kruimelzuiger geschikt voor alle vloertypes licht en wendbaar makkelijk te legen geen zak nodig

3.49 set/3

299

749

dames onesie

schoonloop deurmat

diverse prints polyester maten S-XL

diverse kleuren 40x60 cm

499 Halloween kinderkostuum diverse varianten maten 110-146

A

A B C D E F G

27.4 kwh/annum

dames vest diverse kleuren acryl maten S-XL

t-shirt diverse prints maten S-XL

4.95

197

795

Kinder chocolade

Washcat vochtvanger A4 lamineerapparaat incl. navulling 450 gram navulling 3x 450 gram

glossy A4 lamineerhoezen 20-pack

1.49

0.95

179

995

1 kg = 8.50

795

085

De aanbiedingen Aanbiedingen zijn geldig geldigvan: van dag xx maand woensdag t/m dag 11 oktober xx maand t/mjaartal dinsdag 17 oktober 2017

576

incl. 5 lamineerhoezen

www.action.com

NL - Zet- en drukfouten voorbehouden.

8-pack 100 gram

1895


Nieuwe sierbestratiNg?

NIEUW BIJ CASBA CARESSE BOXSPRINGS

De grootste keus, meer dan 100 voorbeeldtuinen!

aaNbieDiNg

Stenen, zand, uitgraven, afvoer, aanleggen, trillen en 1 jaar garantie vanaf

CARESSE 3800

E 69,- per m

2

Neem uw tuinmaten mee voor een gratis ontwerp en vrijblijvende prijsopgave. Ook bij u thuis!

140x200cm, van 2850,VOOR

1995,-

ANDERE MATEN LEVERBAAR

Openingstijden: ma. t/m za. van 08.00 - 17.00

1

uur

Modeltuinen Zwanenburg

IJweg 411 • Zwanenburg • 023 - 5552475 • 06 - 58931561 Kijk voor aanleg sierbestrating en tuinhout bij u in de regio op:

www.modeltuinenzwanenburg.nl

ER IS AL EEN BOXSPRING VANAF 995,-

CARESSE 4550

140x200cm, van 1565,VOOR

995,-

ANDERE MATEN LEVERBAAR

CARESSE 4700

160x200cm, van 3420,VOOR

2395,-

ANDERE MATEN LEVERBAAR

CARESSE 4600

Rijneke Boulevard Zoeterwoude Hoge Rijndijk 315 T. 071 - 589 93 46 www.casba.nl

1

Rolstoelauto’s en rolstoelbussen (nieuw en gebruikt) Autoaanpassingen voor bestuurders met een functiebeperking Uitdraaibare bestuurders/bijrijdersstoelen Rolstoelvastzetsystemen Oprijplatforms/rolstoelliften/kofferbakliften r oktobe 4 1 1 & 3 Meer dan 150 aangepaste occasions! 1 6 dagen per week geopend

140x200cm, van 2850,VOOR

1995,-

H U ISr N E P O 7.00 uu 10.00-1

ANDERE MATEN LEVERBAAR

DE BESTE MERKEN ONDER ÉÉN DAK, MET LAAGSTE PRIJSGARANTIE! CASBA Wonen en Slapen

• • • • • • •

Openingstijden: ma. 13.00 tot 17.30 uur di. t/m vrij. 10.00 tot 17.30 uur do. koopavond tot 21.00 uur zaterdag 10.00 tot 17.00 uur zondag 12.00 tot 17.00 uur

1

Aanpassingsbedrijf Bierman B.V. Pesetaweg 16, 2153 PJ Nieuw Vennep 0252-210611

www.biermanab.nl


TIJDELIJK 20% EXTRA KASSAKORTING OP DE GEHELE COLLECTIE BIJ LIVING OUTLET*

MOOIER WONEN VOOR SCHERPE PRIJZEN BANKEN • STOELEN • KASTEN • TAFELS • BEDDEN • ACCESSOIRES H E E M STE D E

Binnenweg 41 2101 JB Heemstede heemstede@livingoutlet.nl Openingstijden Heemstede: maandag: 13.00 - 17.30 uur, dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30 uur, zaterdag: 9.30 - 17.00 uur. *Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Ln week 41 17  
Ln week 41 17  

LisserNieuws, dinsdag 10 oktober 2017

Advertisement